Volvo | S60 | Sensus Connect Infotainment | Volvo S60 2014 Sensus Connect Infotainment

Volvo S60 2014 Sensus Connect Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i
din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine
passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo
er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør
dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Indhold
01 Indledning
02 MY CAR
Indledning................................................... 7
Volvo Sensus.............................................. 7
Digital instruktionsvejledning i bilen............ 8
Ejerskifte................................................... 10
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*............. 11
Information på internet.............................. 11
Volvo ID..................................................... 11
MY CAR....................................................
MY CAR - stier..........................................
MY CAR - menupunkter............................
MY CAR - bilindstillinger...........................
MY CAR - førerstøttesystemer..................
MY CAR - systemindstillinger...................
MY CAR - stemmeindstillinger..................
MY CAR - klimaindstillinger......................
MY CAR - internetindstillinger..................
MY CAR - information...............................
03 Lyd og medier
14
15
15
17
19
20
21
22
23
23
Lyd og medier...........................................
Lyd og medier - oversigt...........................
Lyd og medier - betjene systemet............
Lyd og medier - menubetjening................
Symboler på skærmen..............................
Favoritter...................................................
Lyd og medier - lydindstillinger.................
Lyd og medier - generelle lydindstillinger.
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger.............................................................
Indstilling af equalizer...............................
Indstilling af lydstyrke og støjkompensation............................................................
Radio.........................................................
Stationssøgning........................................
Automatisk stationssøgning......................
Liste over radiostationer...........................
Manuel stationssøgning............................
Radiostationer som forudindstillinger.......
RDS-funktioner.........................................
Alarm ved ulykker og katastrofer..............
Trafikinformation (TP)................................
Radioprogramtyper (PTY).........................
01 02 03
2
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
25
26
26
28
30
31
31
32
33
34
34
34
35
35
36
36
37
38
39
39
39
Indhold
Lydstyrkekontrol for afbrydende RDSfunktioner..................................................
Radiotekst.................................................
Automatisk frekvens (AF)..........................
Digitalradio (DAB)*....................................
Digitalradio (DAB)* - underkanal...............
DAB til DAB-link........................................
Medieafspiller............................................
CD/DVD*...................................................
Hurtigspoling.............................................
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller
lydfiler........................................................
Mediesøgning...........................................
Afspilning og navigering på DVD-Videoer.
Kameravinkel ved afspilning af DVDVideoer......................................................
Billedindstillinger.......................................
Harddisk (HDD)*........................................
Medieafspilleren - kompatible filformater.
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang.
Tilslutning af ekstern lydkilde via AUX-/
USB*-indgang...........................................
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde...........................................................
40
40
40
41
41
41
42
42
43
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®
-enhed....................................................... 51
Registrering af Bluetooth® -enhed............ 52
Automatisk tilslutning af Bluetooth®
-enhed....................................................... 53
Stemmestyring - hurtigkommandoer........
Stemmestyring - mobiltelefon...................
Stemmestyring - radio..............................
Stemmestyring - multimedier....................
Internetforbundet bil.................................
Bilmodem*................................................
Apps..........................................................
Browser.....................................................
TV*.............................................................
Søge efter tv*-kanaler/liste over forudindstillede kanaler..........................................
Tv* - styring af kanaler..............................
Information om det aktuelle tv*-program..
Tekst-tv*....................................................
Modtagelse af tv*-kanal går tabt...............
Fjernbetjening*..........................................
Fjernbetjening* - funktioner.......................
Fjernbetjening* - batteriudskiftning...........
Lyd og medier - menuoversigt..................
Menuoversigt - AM...................................
Menuoversigt - FM....................................
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*...........
Menuoversigt - CD/DVD Audio.................
Menuoversigt - DVD Video.......................
03 03 03
44
44
45
46
46
47
48
48
50
50
Media Bluetooth®...................................... 51
Skifte til en anden Bluetooth® -enhed...... 54
Frakoble Bluetooth® -enhed..................... 54
Fjerne Bluetooth® -enhed......................... 55
Bluetooth® handsfree telefon.................... 55
Bluetooth® handsfree telefon - oversigt.... 56
Opkaldshåndtering.................................... 57
Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger.........................................................
Telefonbog................................................
Telefonbog - hurtigsøgning efter kontakter..............................................................
Telefonbog - tegntabel for tastaturet i
midterkonsollen.........................................
Telefonbog - søge efter kontakter............
Stemmestyring..........................................
Valg af sprog til stemmestyring................
Hjælpefunktioner for stemmestyring.........
Stemmestyring - indstillinger....................
Stemmestyring - stemmekommandoer....
57
58
59
59
60
61
62
62
63
63
64
64
65
66
67
68
70
71
73
75
75
76
76
76
77
78
79
79
80
80
81
81
82
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
Indhold
04 Alfabetisk stikordsregister
Menuoversigt - harddisk (HDD)................ 83
Menuoversigt - iPod.................................. 83
Menuoversigt - USB................................. 84
Alfabetisk stikordsregister........................ 88
Menuoversigt - Media Bluetooth®............ 84
Menuoversigt - AUX.................................. 85
03 04
Menuoversigt - Bluetooth® handsfree...... 85
Menuoversigt - browser............................ 86
Menuoversigt - Tv*.................................... 87
4
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indhold
5
INDLEDNING
01 Indledning
Indledning
Dette tillæg er et supplement til den almindelige instruktionsvejledning.
Hvis du er i tvivl om nogen af bilens funktioner, se først instruktionsvejledningen. For
svar på yderligere spørgsmål anbefales det at
kontakte en forhandler eller repræsentant for
Volvo Car Corporation.
01
Volvo Sensus
OBS
Instruktionsvejledningen kan hentes som
en mobilapplikation (gælder for visse bilmodeller og mobile enheder), se
www.volvocars.com.
Volvo Sensus er hjertet i din personlige Volvooplevelse. Det er Sensus, der giver information, underholdning og funktioner, som forenkler dit ejerskab.
Mobilapplikationen indeholder også video
samt søgbart indhold og nem navigation
mellem de forskellige afsnit.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i dette tillæg, er
ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.
©
Volvo Car Corporation
Instruktionsvejledning i mobile enheder
Når du sidder i din bil, vil du have kontrol, og i
dagens forbundne verden også information,
kommunikation og underholdning, når det
passer dig. Sensus omfatter alle vores løsninger, som giver mulighed for forbindelse* til
omverdenen, og giver dig samtidig intuitiv
kontrol over bilens mange muligheder.
Volvo Sensus samler og præsenterer mange
funktioner i flere af bilens systemer på midterkonsollens skærm. Med Volvo Sensus kan
bilen gøres personlig ved hjælp af en praktisk
brugergrænseflade. Indstillinger kan foretages
i Bilindstillinger, Lyd og medier, Klima osv.
Med midterkonsollens knapper og betjeningspanel eller rattets højre tastatur* kan funktioner aktiveres eller deaktiveres, og der kan
foretages mange forskellige indstillinger.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
7
01 Indledning
||
Med et tryk på MY CAR præsenteres alle indstillinger relateret til kørsel og kontrol af bilen,
f.eks. City Safety, lås og alarm, automatisk
blæserhastighed, indstilling af uret osv.
01
Med et tryk på henholdsvis RADIO, MEDIA,
*, NAV* og CAM* kan andre kilder,
TEL*,
systemer og funktioner aktiveres, f.eks. AM,
FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigation*
og parkeringskamera*.
Bilindstillinger – MY CAR, se MY CAR (s.
14).
Internetforbundet bil *, se separat tillæg (Sensus Infotainment).
Klimaanlæg, se Instruktionsvejledning.
Parkeringskamera - CAM*, se Instruktionsvejledning.
For mere information om alle funktioner/
systemer, se de respektive afsnit i instruktionsvejledningen eller dens tillæg.
Digital instruktionsvejledning i bilen
Instruktionsvejledningen kan læses på skærmen i bilen1. Indholdet er søgbart, og det er
nemt at navigere mellem de forskellige afsnit.
Åbne den digitale instruktionsvejledning - tryk
på MY CAR-knappen på midterkonsollen,
tryk på OK/MENU, og vælg
Instruktionsvejledning.
For grundlæggende navigering, læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en mere
detaljeret beskrivelse.
Oversigt
Kontrolpanel i midterkonsol. Illustrationen er skematisk - antallet af funktioner og knapparnas placering varierer afhængigt af det valgte udstyr og
markedet.
Navigation* - NAV, se separat tillæg.
Lyd og medier - RADIO, MEDIA, TEL*, se
de respektive afsnit i dette tillæg.
8
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Instruktionsvejledningens startside.
Der er fire muligheder for at finde oplysninger
i instruktionsvejledningen:
• Søg - Søgefunktion til at finde en artikel.
• Kategorier - Alle artikler sorteret i kategorier.
01 Indledning
• Favoritter - Hurtig adgang til foretrukne
artikler.
• Quick Guide - Et udvalg af artikler til
almindelige funktioner.
OBS
Instruktionsvejledningen er ikke tilgængelig
under kørsel.
Søg
Søge ved hjælp af skrivehjul.
Liste over tegn.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).
Brug skrivehjulet til at indtaste et søgeord,
f.eks. "sikkerhedssele".
1. Drej TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Talog bogstavknapperne på kontrolpanelet i
midterkonsollen kan også bruges.
aIA
||}
2. Fortsæt med det næste bogstav osv.
3. For at skifte indtastningstilstanden til tal
eller specialtegn, eller for at udføre søgningen, skal du dreje TUNE til et af valgene (se forklaring i følgende tabel) på
listen for skift af indtastningstilstand (2),
og trykke på OK/MENU.
123/AB
C
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
MERE
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
OK
Udfør søgningen. Drej TUNE for
at vælge et resultat, og tryk på
OK/MENU for at gå til artiklen.
01
Skifter mellem store og små
bogstaver med OK/MENU.
Skifter fra teksthjulet til søgefeltet. Flyt markøren med TUNE.
Slet eventuelle stavefejl med
EXIT. For at vende tilbage til
teksthjulet skal du trykke på
OK/MENU.
Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet
kan bruges ved redigering i søgefeltet.
Kategorier
Artiklerne i instruktionsvejledningen er opdelt i
hovedkategorier og underkategorier. Den
samme artikel kan ligge i flere hensigtsmæssige kategorier for lettere at kunne findes.
Drej TUNE for at navigere i kategoritræet, og
tryk på OK/MENU for at åbne en kategori markeret
- eller artikel - markeret
. Tryk
på EXIT for at vende tilbage til den forrige
visning.
Favoritter
Her er de artikler, der er gemt som favoritter.
For at markere en artikel som favorit, se overskriften "Navigere i en artikel" nedenfor.
Drej TUNE for at navigere på favoritlisten, og
tryk på OK/MENU for at åbne en artikel. Tryk
1
Gælder visse bilmodeller.
}}
9
01 Indledning
01
||
på EXIT for at vende tilbage til den forrige
visning.
Quick Guide
Her er der et udvalg af artikler til at lære
bilens mest almindelige funktioner at kende.
Artiklerne kan også nås via kategorier, men er
samlet her for hurtig adgang.
Drej TUNE for at navigere i Quick Guide, og
tryk på OK/MENU for at åbne en artikel. Tryk
på EXIT for at vende tilbage til den forrige
visning.
Navigere i en artikel
Markeret link - fører til en forbundet artikel.
Særlige tekster - hvis artiklen indeholder
advarsels-, vigtigt- eller bemærk-tekster
vises her det tilknyttede symbol og antallet af sådanne tekster i artiklen.
Drej TUNE for at navigere mellem links eller
rulle i en artikel. Når skærmen er rullet til
begyndelsen/slutningen af en artikel, nås
punkterne hjem og favorit ved at rulle yderligere trin op/ned. Tryk på OK/MENU for at
aktivere valget/det markerede link. Tryk på
EXIT for at vende tilbage til den forrige visning.
Relaterede oplysninger
•
Information på internet (s. 11)
Ejerskifte
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille alle brugerdata og systemindstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger.
For at nulstille til fabriksindstillingerne skal du
trykke på MY CAR på midterkonsollen og
vælge Indstillinger Nulstil til
fabriksindstillinger.
Brugerdata nulstilles (f.eks. for apps, browser)
og personlige indstillinger i menuer (f.eks. klimaindstillinger, bilindstillinger) får deres
oprindelige fabriksindstilling.
For biler med Volvo On Call, VOC* slettes
personlige indstillinger, der er gemt i bilen.
For at afmelde VOC-abonnementet, se Ejerskifte, bil med Volvo On Call* (s. 11).
Relaterede oplysninger
•
•
Hjem - fører til startsiden for instruktionsvejledningen.
Favorit - tilføjer/fjerner artiklen som favorit. Du kan også trykke på FAV-knappen
på midterkonsollen for at tilføje/fjerne en
artikel som favorit.
10
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
MY CAR - menupunkter (s. 15)
Volvo ID (s. 11)
01 Indledning
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*
Information på internet
Volvo ID
Hvis bilen er udstyret med Volvo On Call,
VOC, er det vigtigt at skifte ejer af tjenesten.
På www.volvocars.com findes yderligere
information vedrørende din bil.
Volvo ID er dit personlige id, der giver adgang
til forskellige tjenester3.
VOC er en ekstra service, der består af sikkerheds-, trygheds- og komforttjenester. Ved
ejerskifte er det vigtigt at skifte ejer af tjenesten.
Med et personligt Volvo ID er det muligt at
logge ind på My Volvo, som er en personlig
webside for dig og din bil.
•
My Volvo - Din personlige webside til dig
og din bil.
•
Ved internetforbundet bil* - Nogle funktioner og tjenester kræver, at du har registreret din bil til et personligt Volvo ID,
f.eks. for at kunne sende en adresse fra
en korttjeneste på internettet direkte til
bilen.
•
Volvo On Call, VOC* - Volvo ID bruges til
at logge ind på Volvo On Call-mobilapp.
Afmelde VOC-tjeneste
Eksempler på tjenester:
Kontakt Volvo-forhandleren ved ejerskifte for
at afmelde VOC-tjenesten.
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille personlige indstillinger i bilen til de oprindelige
fabriksindstillinger2, se Ejerskifte.
Starte VOC-tjeneste
Det er meget vigtigt, at VOC-tjenesten skifter
ejer, således at den tidligere ejers mulighed
for at udføre tjenester i bilen afbrydes. Kontakt en Volvo-forhandler ved ejerskifte.
QR-kode
For at kunne læse QR-koden kræves en QRkodelæser, der fås som tillægsprogram (app)
til mange mobiltelefoner. QR-kodelæsere kan
hentes hos f.eks. App Store, Windows Phone
eller Google Play.
Relaterede oplysninger
•
2
3
Information på internet (s. 11)
01
OBS
Den gamle konto med indlogning skal
opgraderes til Volvo ID for fortsat at kunne
bruge disse tjenester.
Fordele ved Volvo ID
•
Et brugernavn og en adgangskode for at
få adgang til onlinetjenester, dvs. kun ét
brugernavn og én adgangskode at huske.
•
Ved ændring af brugernavn/password for
en tjeneste (f.eks. VOC), vil kombinationen også automatisk ændres for andre
tjenester (f.eks. My Volvo)
Gælder kun for biler, som kan oprette forbindelse til internettet.
Hvilke tjenester, der er tilgængelige, kan variere over tid og afhængigt af udstyrsniveau og marked.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11
01 Indledning
01
||
Oprette Volvo ID
For at oprette et Volvo ID skal du indtaste din
personlige e-mailadresse og følge instruktionerne i den modtagne e-mail for at fuldføre
registreringen. Det er muligt at oprette Volvo
ID gennem en af følgende tjenester:
•
My Volvo web - Indtast e-mailadresse og
følg instruktionerne.
•
Ved internetforbundet bil* - Indtast e-mailadresse i appen, der kræver Volvo ID, og
følg instruktionerne. Eller tryk på tilslutningsknappen
på midterkonsollen,
vælg Apps, Indstilling, og følg instruktionerne.
•
Volvo On Call, VOC* - Hent den nyeste
version af VOC-appen. Vælg at oprette
Volvo ID fra startsiden, og følg instruktionerne.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
12
Information på internet (s. 11)
Apps (s. 70)
Internetforbundet bil (s. 67)
Ejerskifte (s. 10)
Ejerskifte, bil med Volvo On Call* (s. 11)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
02
punkt eller gemme den valgte funktion i
hukommelsen.
MY CAR er en menukilde, der håndterer
mange af bilens funktioner, f.eks. City Safety,
lås og alarm, automatisk blæserhastighed,
indstilling af uret osv.
TUNE - drej knappen på midterkonsollen
eller fingerhjulet på rattet for at gå op/ned
blandt menupunkter.
EXIT
Nogle funktioner er standard, andre er valgfri
- udbuddet varierer også afhængigt af markedet.
EXIT-funktioner
Afhængigt af, i hvilken funktion markøren
befinder sig ved EXIT-tryk, og på hvilket
menuniveau, kan noget af følgende ske:
Betjening
Navigering i menuerne sker med knapper på
midterkonsollen eller med rattets højre tastatur.
•
•
•
•
•
telefonopkald afvises
den aktuelle funktion afbrydes
indtastede tegn slettes
seneste valg fortrydes
fører opad i menusystemet.
Også korte henholdsvis lange tryk kan give
varierende resultater.
Et langt tryk fører til det højeste niveau i
menuen (hovedkildevisningen), hvorfra alle
bilens funktioner/menukilder kan nås.
MY CAR - åbner menusystemet MY CAR.
OK/MENU - tryk på knappen på midterkonsollen eller fingerhjulet på rattet for at
vælge/afkrydse det fremhævede menu-
14
02 MY CAR
MY CAR - stier
MY CAR er en menukilde, der håndterer
mange af bilens funktioner, f.eks. indstilling af
uret, sidespejle og låse.
Det aktuelle menuniveau vises øverst på midterkonsollens skærm. Stier til menusystemets
funktioner er angivet i formen:
Indstillinger Bilindstillinger
Indstillinger for lås Døre åbnes
førerdør, så alle.
Hvis
Her er et eksempel på, hvordan en funktion
kan anvendes på og justeres med tastaturet
på rattet:
7. Gå mellem punkterne Alle døre og Hvis
førerdør, så alle med fingerhjulet, og
tryk på fingerhjulet - punktet vælges.
8. Afslut programmeringen ved at gå tilbage
fra menuerne trin for trin med korte tryk
på EXIT, eller med et enkelt langt tryk.
MY CAR - menupunkter
MY CAR er en menukilde , hvor mange af
bilens funktioner kan håndteres, f.eks. indstilling af uret, sidespejle og låse.
02
Proceduren er den samme som for midterkonsollens knapper (s. 14): OK/MENU, EXIT
og TUNE-knappen.
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - menupunkter (s. 15)
1. Tryk på midterkonsollens knap MY CAR.
2. Tryk på fingerhjulet.
3. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Indstillinger, med fingerhjulet, og tryk
derefter på fingerhjulet - en undermenu
åbnes.
4. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Bilindstillinger, og tryk på fingerhjulet en undermenu åbnes.
5. Gå til Indstillinger for lås, og tryk på fingerhjulet - en ny undermenu åbnes.
6. Gå til Døre åbnes, og tryk på fingerhjulet
- der åbnes en rullemenu med punkter,
som kan vælges.
1
Eksempel på normal visning for MY CAR.
Tryk på MY CAR på midterkonsollen for at
komme til normal visning for MY CAR. I normal visning vises status for nogle af bilens
førerstøttesystemer øverst på skærmen sammen med status for funktionen Start/Stop*
nederst på skærmen.
Med et tryk på OK/MENU nås menukilden
My Car, hvor der er følgende punkter:
• Min S601
• Turstatistik
Afhængigt af bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
15
02 MY CAR
||
02
•
•
•
•
DRIVE-E2/Hybrid3
Dæktryk
Indstillinger
Hybrid3
Instruktionsvejledning
My Car
Min
S601
My Car
Min
S601
Skærmen viser alle bilens førerstøttesystemer
samlet - de kan aktiveres eller deaktiveres
her.
Kørselsstatistik
My Car
Turstatistik
Skærmen viser historik som et søjlediagram
over gennemsnitligt forbrug af el3 og brændstof.
My Car
DRIVE-E
Her beskrives blandt andet dele af Volvos
koncept Drive-E. Vælg mellem følgende
punkter:
• Start/Stop
Her er der oplysninger om funktionen
Start/Stop.
• Miljøguide
16
Gælder S60, V60 og XC60.
Gælder V60 Plug-in Hybrid.
Afhængigt af bilmodel.
Menuniveau 1
Menuniveau 2
Menuniveau 3
Hybrid
Menuniveau 4
Her er der oplysninger om bilens drivsystem.
Vælg mellem følgende punkter:
• Power flow
Skærmen viser, hvilken motor der kører
bilen, og hvordan drivkraften forløber.
• Køremodi
Bilens forskellige køretilstande forklares.
• Miljøguide
Her er der tips, råd og beskrivelse af
betydningen af økonomisk kørsel.
My Car
Ved valg, om en funktion ønskes aktiveret/On
eller deaktiveret/Off, vises et felt:
On: Markeret felt.
Off: Tomt felt.
Dæktryk
Skærmen viser information fra bilens dæktryksovervågning - systemet kan aktiveres
eller deaktiveres her.
Indstillinger
My Car
Her vises de fire første menuniveauer under
Indstillinger. Nogle funktioner er standard,
andre er valgfri - udbuddet varierer også
afhængigt af markedet.
•
Dæktryk
Drive-E2
2
3
1
Her er der tips, råd og beskrivelse af
betydningen af økonomisk kørsel.
Indstillinger
Sådan er menuerne opbygget:
Vælg On/Off med OK - gå derefter tilbage ud af menuen med EXIT.
Menuer under Indstillinger
• Bilindstillinger, se MY CAR - bilindstillinger (s. 17)
• Kørselshjælpesystem, se MY CAR førerstøttesystemer (s. 19)
• Systemoptioner, se MY CAR - systemindstillinger (s. 20)
•
Indstillinger til stemmestyring, se MY
CAR - stemmeindstillinger (s. 21)
02 MY CAR
• Klimaindstillinger, se MY CAR - klimaindstillinger (s. 22)
• Internetindstillinger, se MY CAR - internetindstillinger (s. 23)
• Volvo On Call, beskrives i en separat
bog.
• Valg for FAV-tast - tildel en almindeligt
anvendt funktion MY CAR til FAV-knappen, se Favoritter (s. 31)
• Information, se MY CAR - information (s.
23)
• Nulstil til fabriksindstillinger - alle bru-
gerdata nulstilles, og alle indstillinger i alle
menuer får deres oprindelige fabriksindstilling.
Instruktionsvejledning
My Car
Instruktionsvejledning
Skærmen viser den digitale instruktionsvejledning (s. 8).
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR - bilindstillinger
Menupunktet bilindstillinger i menukilden MY
CAR håndterer mange af bilens funktioner,
f.eks. bilnøglehukommelse og låseindstillinger
for døre.
Bilindstillinger
Nøglehukommelse
Indstillinger for lås
Lydbekræftelse
On
Off
Bekræftelseslys ved dørlåsning
On
On
Off
Off
Indstillinger for lås
Automatisk låsning af døre
On
Off
Døre åbnes
Lyssignal for døråbning
On
Off
Nedsat beskyttelse
Aktivér nedsat beskyttelse
MY CAR (s. 14)
Alle døre
On
MY CAR - stier (s. 15)
Hvis førerdør, så alle
Off
Oplås nøglefri adgang
Forespørg ved udstigning
Åbn alle døre
On
Vilkårlig dør
Off
Døre på samme side
Begge fordøre
02
Indstilling for udvendigt spejl
17
02 MY CAR
||
Fæld spejle ind ved låsning
02
Home Safe-lys (tid)
Aktive bi-xenon-lygter
On
Off
On
Off
30 sek.
Off
60 sek.
Vip venstre spejl i bakgear
90 sek.
Ekstra lygter
On
Off
On
Off
Triple Turn-signal
On
Vip højre spejl i bakgear
Off
Aktivt fjernlys
On
Off
On
Nærlys (dag)
On
Lysindstillinger
Indvendig belysning
Gulvbelysning
Off
Auto. belysning (tid)
Midlertidig venstretrafik
On
Off
Off
Dæktryk
Kalibrer dæktryk
eller
Midlertidig højretrafik
Dækovervågning
Off
On
On
30 sek.
Off
Off
60 sek.
90 sek.
18
Svinglys
On
Omgivende lys
Omgivende farver
Off
02 MY CAR
Niveau for styrekraft
Lav
Middel
Høj
Cross Traffic Alert (CTA)
On
Off
Hastighed på infotainmentdisplay
On
Off
MY CAR - førerstøttesystemer
Menupunktet førerstøttesystemer i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks.
Kollisionsadvarsel og Vognbaneassistent.
Kollisionsadvarsel
On
Off
Advarselsafstand
Kort
Normal
MY CAR (s. 14)
MY CAR - systemindstillinger (s. 20)
MY CAR - førerstøttesystemer (s. 19)
MY CAR - stemmeindstillinger (s. 21)
Lang
Advarselstone
On
Off
MY CAR - information (s. 23)
02
On
Off
Sporassistent
Sporassistent
On
Off
Assistancefunktion
Fuld funktion
Kun rat-assistance
Kun vibrationssignal
Trafikskilteoplysninger
Lane Departure Warning
Trafikskilteoplysninger
MY CAR - internetindstillinger (s. 23)
MY CAR - klimaindstillinger (s. 22)
Off
Højere følsomhed
Kollisionsadvarsel
Reset bilindstillinger
•
•
•
•
•
•
•
On
Kørselshjælpesystem
Alle menuer i Bilindstillinger stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
Relaterede oplysninger
Til ved start
Lane Departure Warning
On
On
Off
Off
19
02 MY CAR
||
Hastighedsadvarsel
On
Off
02
DSTC
On
Off
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - bilindstillinger (s. 17)
MY CAR - systemindstillinger (s. 20)
MY CAR - stemmeindstillinger (s. 21)
MY CAR - internetindstillinger (s. 23)
MY CAR - systemindstillinger
Menupunktet systemindstillinger i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks. tid
og sprog.
Systemoptioner
MY CAR - klimaindstillinger (s. 22)
Tidsindstillinger
MY CAR - information (s. 23)
Her justeres kombiinstrumentets ur.
City Safety
24-timers ur
On
On
Off
Off
BLIS
On
Sommertid
Auto
Off
On
Off
Afstandsadvarsel
On
Off
Auto.tid
On
Driver Alert
Off
On
Off
Lokalitet
Sprog
Vælger sproget for teksten på skærmen
og kombiinstrumentet.
20
02 MY CAR
Sprog: Førerdisplay
Vis hjælpetekst
Vælger sproget for teksten på kombiinstrumentet.
Afst./brændstofenhed
MPG(US)
MPG(UK)
km/l
l/100km
Temperaturenhed
Celsius
Fahrenheit
Vælger enheden til at vise udetemperaturen og indstilling af klimaanlæg.
Pauseskærm
On
Off
Skærmens aktuelle indhold slukkes efter
en periode uden aktivitet og erstattes af
en tom skærm, hvis dette punkt markeres.
Det aktuelle skærmindhold vender tilbage, hvis der røres ved en af skærmens knapper.
On
Off
Forklarende tekst til skærmens aktuelle
indhold vises, hvis dette punkt er markeret.
MY CAR - stemmeindstillinger
Menupunktet stemmeindstillinger i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks.
stemmeinstruktioner og kommandoliste for
stemmestyring.
Indstillinger til stemmestyring
Se
Reset systemoptioner
Selvstudium
(s. 62)
Alle menuer i Systemoptioner stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
Voice Command-liste
(s. 64)
Globale kommandoer
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - bilindstillinger (s. 17)
MY CAR - førerstøttesystemer (s. 19)
MY CAR - stemmeindstillinger (s. 21)
MY CAR - klimaindstillinger (s. 22)
MY CAR - internetindstillinger (s. 23)
MY CAR - information (s. 23)
02
Navigationskommandoer
A
Radiokommandoer
Medie-kommandoer
Telefonkommandoer
Brugerindstilling
(s. 63)
Standard
Trænet bruger
21
02 MY CAR
||
Tilpasning af stemme
(s. 62)
TTS-hastighed
(s. 63)
02
MY CAR - klimaindstillinger
Menupunktet klimaindstillinger i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks.
justering af blæser og recirkulation.
Hurtig
Klimaindstillinger
Middel
Auto blæser
Normal
Langsom
A
Gælder kun, hvis Volvos navigationssystem* er installeret.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - bilindstillinger (s. 17)
MY CAR - førerstøttesystemer (s. 19)
MY CAR - systemindstillinger (s. 20)
MY CAR - klimaindstillinger (s. 22)
MY CAR - internetindstillinger (s. 23)
MY CAR - information (s. 23)
Høj
Lav
Timeout for recirkulation
On
Off
Auto afrimning bagrude
On
Off
Auto førersædevarme
On
Off
Auto ratvarme
On
Off
22
Kvalitetssystem for indeluften
On
Off
Reset klimaindstillinger
Alle menuer i Klimaindstillinger stilles
tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - bilindstillinger (s. 17)
MY CAR - førerstøttesystemer (s. 19)
MY CAR - systemindstillinger (s. 20)
MY CAR - stemmeindstillinger (s. 21)
MY CAR - internetindstillinger (s. 23)
MY CAR - information (s. 23)
02 MY CAR
MY CAR - internetindstillinger
Menupunktet internetindstillinger i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks.
Bluetooth® og Wi-Fi.
Internetindstillinger
Se
Tilslut gennem
(s. 67)
Bilmodem
Bluetooth
MY CAR - information
Access Point Name
Bluetooth
(s. 52)
Wi-Fi hotspot for bil
(s. 68)
Wi-Fi hotspot for bil
Netværksudbyder
Dataroaming
Antal nøgler
Navn
Relaterede oplysninger
(s. 52)
Ingen
Dataanvendelse
02
Information
VIN-nummer
(s. 68)
Adgangskode
Bilmodem
Menupunktet Information i menukilden MY
CAR håndterer funktioner som f.eks. antal
nøgler og VIN-nummer.
Relaterede oplysninger
(s. 68)
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - bilindstillinger (s. 17)
MY CAR - førerstøttesystemer (s. 19)
MY CAR - systemindstillinger (s. 20)
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 14)
MY CAR - bilindstillinger (s. 17)
MY CAR - førerstøttesystemer (s. 19)
MY CAR - systemindstillinger (s. 20)
MY CAR - stemmeindstillinger (s. 21)
MY CAR - klimaindstillinger (s. 22)
MY CAR - internetindstillinger (s. 23)
MY CAR - stemmeindstillinger (s. 21)
MY CAR - klimaindstillinger (s. 22)
MY CAR - information (s. 23)
Lås SIM-kort
Skift PIN-kode for SIM-kort
23
LYD OG MEDIER
03 Lyd og medier
Lyd og medier
Lyd- og mediesystemet består af radio (s.
34), medieafspiller (s. 42), TV (s. 73)* og
mulighed for at kommunikere med mobiltelefon (s. 55), som i nogle tilfælde kan styres
med stemmen (s. 61). Det er muligt at forbinde bilen til internet (s. 67) f.eks. for at
streame lyd via apps (s. 70).
Oplysninger præsenteres på en 7"-skærm på
midterkonsollens overdel. Funktioner kan
betjenes via knapper i rattet, på midterkonsollen under skærmen eller via fjernbetjening (s.
77)*.
Lyd- og mediesystemet kan bruges i 15
minutter ad gangen, uden at fjernbetjeningen
sidder i tændingslåsen, ved at trykke på Til/
Fra-knappen.
Når bilen startes, slås lyd- og mediesystemet
midlertidigt fra og fortsætter, når motoren er
startet.
OBS
03
Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis
lyd- og mediesystemet bruges, når motoren er slukket. Derved undgås unødig
afladning af batteriet.
Powered by Gracenote®
Hvis lyd- og mediesystemet er aktiveret, når
motoren slukkes, aktiveres det automatisk,
næste gang nøglen sættes i nøgleposition I
eller højere, og fortsætter med den samme
kilde (f.eks. radio), som inden motoren blev
slukket (førerdøren skal være lukket for biler
med Keyless-system*).
Dolby Digital, Dolby Pro Logic
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic og dobbelt-Dsymbolet er varemærker, der tilhører Dolby
Laboratories.
Audyssey MultEQ
Gracenote (Gracenote logo og logotype),
"Powered by Gracenote" og Gracenote
MusicID er enten registrerede varemærker
eller varemærker, der tilhører Gracenote, Inc.
Audyssey MultEQ-systemet er anvendt i
udviklingen og forbedringen af lyden for at
sikre en lydoplevelse i verdensklasse.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
25
03 Lyd og medier
Lyd og medier - oversigt
Lyd og medier - betjene systemet
Oversigt over lyd- og mediesystemets forskellige dele.
Lyd- og mediesystemet betjenes fra midterkonsollen og delvis fra knapperne på rattet,
med stemmestyring (s. 61) eller fjernbetjening (s. 77)*. Informationen præsenteres på
skærmen på midterkonsollens overdel.
03
Knapper på rat.
7"-skærm. Udseendet på skærmen kan
ændres og følger indstillingerne af kombiinstrumentet, se instruktionsvejledningen.
Kontrolpanel i midterkonsol.
AUX - og USB-indgange til eksterne lydkilder (s. 48) (f.eks. iPod®).
A/V-AUX-indgang*.
Relaterede oplysninger
•
•
26
Lyd og medier (s. 25)
Lyd og medier - betjene systemet (s.
26)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Gå/spole/søge - Med et kort tryk skifter
man blandt diskspor, forudindstillede
03 Lyd og medier
radiostationer1 eller kapitler2. Med et
langt tryk hurtigspoler man diskspor eller
søger efter den næste tilgængelige radiostation.
SOUND – tryk for at få adgang til lydindstillinger (bas, diskant osv.). For mere
information, se generelle lydindstillinger
(s. 32) .
VOL - hæv eller sænk lydniveauet.
ON/OFF/MUTE - kort tryk starter
anlægget, og langt tryk (indtil skærmen
slukkes) lukker af. Bemærk, at Sensussystemet (inkl. navigation*- og telefonfunktioner) starter/slås fra samtidigt. Tryk
kort for at slå lyden fra (MUTE) eller få
lyden igen, hvis den har været slået fra.
Åbning til indsætning og udkast af disk.
Hovedkilder – tryk for at vælge hovedkilde (f.eks. RADIO, MEDIA). Den senest
aktive kilde vises (f.eks. FM-menu for
radio). Hvis man er i en kilde og trykker
på hovedkildeknappen, vises en genvejsmenu.
Udkast af disk. En disk standser i udkastet stilling i ca. 12 sekunder, derefter
indsættes den af sikkerhedshensyn igen i
afspilleren.
OK/MENU - tryk på fingerhjulet i rattet
eller knappen i midterkonsollen for at
1
2
acceptere valg i menuer. Hvis man står i
normal visning og trykker på OK/MENU,
vises en menu for den valgte kilde (f.eks.
RADIO eller MEDIA). Der vises en pil til
højre i skærmen, når der er underliggende
menuer.
TUNE - drej fingerhjulet i rattet eller knappen på midterkonsollen for at skifte
blandt diskspor/mapper, radio- og tv-stationer*, telefonkontakter, eller flytte mellem valgmulighederne på skærmen.
enkelt med et tryk på FAV-knappen, se
Favoritter (s. 31).
Stemmestyring - tryk for at aktivere
stemmestyring.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Lyd og medier (s. 25)
03
EXIT - kort tryk fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion, afbryder/afviser telefonopkald eller sletter indtastede tegn. Et langt tryk fører til normal
visning, eller hvis man er i normal visning,
til det højeste menuniveau (hovedkildemenuen), hvilket er de samme som
hovedkildeknapperne på midterkonsollen
(6).
INFO - Hvis der er mere information tilgængelig, end hvad der kan vises på
skærmen, skal du trykke på INFO-knappen for at se den resterende information.
Forvalgsknapper, indtastning af tal og
bogstaver.
FAV - i visse kilder er det muligt at forbinde en funktion til FAV-knappen. En
forbundet funktion aktiveres derefter
Gælder ikke DAB.
Gælder kun DVD'er.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
27
03 Lyd og medier
Lyd og medier - menubetjening
Lyd- og mediesystemet betjenes fra midterkonsollen og delvis fra knapperne på rattet,
med stemmestyring eller fjernbetjening (s.
77)*. Informationen præsenteres på skærmen på midterkonsollens overdel.
03
Eksemplet viser navigation til forskellige funktioner, når medier afspilles fra bilens harddisk.
28
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Lyd og medier
Hovedkildeknap - tryk for at skifte
hovedkilde eller vise genvejsmenu for den
aktive kilde.
Normal visning - normal indstilling for kilden.
Genvejsmenu - viser almindeligt
anvendte menupunkter.
Hurtigmenu - hurtig indstilling når TUNE
drejes, f.eks. ved skift af spor, radiostation osv.
For tilgængelige funktioner, se Lyd og medier
- menuoversigt (s. 79).
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)
03
Kildemenu - funktioner og indstillinger for
den aktive kilde.
Kildevalgmenu3 - viser kilder, det er
muligt at vælge imellem.
Hovedkildemenu - viser hovedkilder,
som også kan vælges med hovedkildeknapperne (1).
Udseendet afhænger af kilden, udstyret i
bilen, indstillinger osv.
Vælg hovedkilde ved at trykke på en hovedkildeknap (1) (f.eks. RADIO, MEDIA). For at
navigere i kildens menuer skal du bruge
knapperne TUNE, OK/MENU, EXIT eller
hovedkildeknappen (1).
Hvis teksten på en menulinje er lysegrå, er
det ikke muligt at vælge dette punkt. Det kan
skyldes, at funktionen ikke findes i bilen, at
kilden ikke er aktiv eller tilsluttet, eller ikke
indeholder noget.
3
Findes kun i de hovedkilder, der har flere kilder.
29
03 Lyd og medier
Symboler på skærmen
Oversigt over symboler, der kan vises på
skærmens aktivitets-/statusfelt.
Symbol
03
Betydning
Mikrofon slået fra.
Søjlerne viser signalstyrken på
mobiltelefonnetværket, og
under søjlerne vises, hvilken
forbindelsestype der bruges.
Lyd slået fra (MUTE).
Ikke forbundet til internettet via
bilmodem*A.
I aktivitets-/statusfeltet vises de igangværende aktiviteter og i nogle tilfælde deres status. På grund af begrænset plads i feltet vises
ikke alle aktivitets-/statussymboler hele tiden.
Symbol
30
Bilmodemmet*A forbundet til
internettet via roaming (brug af
netværk under ophold i udlandet).
Symbolet vises, når bilens
position sendes.
Betydning
Telefon tilsluttet.
Forbinder til internettet via
Bluetooth®.
Ubesvaret opkald.
Forbundet til internettet via
Bluetooth®.
Igangværende opkald.
Ikke forbundet til internettet via
Bluetooth®.
Ulæst sms.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Betydning
Forbinder til internettet via bilmodem*A.
Forbundet til internettet via bilmodem*A.
Aktivitets-/statusfelt.
Symbol
A
Kun biler med Volvo On Call
Relaterede oplysninger
•
•
Internetforbundet bil (s. 67)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
03 Lyd og medier
Favoritter
Tildel en ofte anvendt funktion til FAV-knappen. Det er muligt at tildele en funktion i den
respektive kilde i hovedkilderne radio, medier,
MY CAR, og ved internetforbundet bil, browseren. Den tildelte funktion aktiveres derefter
let med et tryk på FAV.
Tildel favorit
1. Vælg en hovedkilde (f.eks. RADIO,
MEDIA).
2. Vælg kilde (f.eks. AM, Bluetooth).
3. I kildens normale visning skal du trykke
på OK/MENU og vælge FAV-menuen.
Eller foretage et langt tryk på FAV-knappen, indtil menuen vises.
4
4. Vælg en funktion i menuen, der skal tildeles til FAV.
> Når kilden (f.eks. AM, Bluetooth®) er
aktiveret, er den gemte funktion tilgængelig med et kort tryk på FAV.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Lyd og medier (s. 25)
MY CAR (s. 14)
Radio (s. 34)
Medieafspiller (s. 42)
Internetforbundet bil (s. 67)
Lyd og medier - lydindstillinger
Audiosystemet er forkalibreret til optimal lydgengivelse, men kan tilpasses efter til behov.
Indstilling for optimal lydgengivelse
Audiosystemet er forkalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærker, kabinens akustik, lytterens placering mm. for hver kombination af bilmodel og
audiosystem.
03
Der er også en dynamisk kalibrering, der
tager hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling, radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
De kontroller, der forklares i denne instruktionsvejledning, f.eks. Bas, Diskant og
Equalizer, er kun beregnet til, at brugeren
skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
Aktiv støjreduktion4
Bilen er udstyret med en funktion til aktiv støjreduktion, der dæmper motorstøj i kabinen
ved hjælp af audiosystemet. Mikrofoner i
bilens tag opfatter forstyrrende lyd, og audiosystemet sender antistøj for at dæmpe støjen.
Gælder visse motorer.
31
03 Lyd og medier
||
Lyd og medier - generelle
lydindstillinger
03
Mikrofon i bilens tag - placering og antal kan variere afhængigt af bilmodel.
OBS
Bilens mikrofoner må ikke tildækkes, da
det kan forårsage en dundrende lyd fra
audiosystemet.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - generelle lydindstillinger
(s. 32)
•
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 33)
stemmestyringens (s. 61) systemstemme.
Generelle lydindstillinger for lyd- og mediesystemet.
• Lydstyrke ringesignal - Lydstyrke for
Tryk på SOUND for at komme til menuen for
lydindstillinger (Bas, Diskant osv.). Drej
TUNE for at gå til dit valg (f.eks. Diskant), og
tryk på OK/MENU for at vælge.
• Lydstyrke park.assist. - Lydstyrke for
Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og
gem indstillingen med OK/MENU. Bemærk,
at lydstyrken kun kan justeres inden for en
behagelig lydstyrke. Når en funktion er aktiveret (f.eks. navigationssystemet), kan lyden
justeres ved at dreje VOL til minimums- eller
maksimumsstilling.
Fortsæt med at dreje TUNE for at komme til
de øvrige punkter:
• Premium sound - Avancerede lydindstillinger (s. 33).
• Bas - Basniveauet.
• Diskant - Diskantniveauet.
• Fader – Balance mellem forreste og
bageste højttalere.
• Balance – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• Equalizer - Lydniveau for forskellige frekvensbånd (s. 34).
• Lydstyrke for navigation - Lydstyrke for
navigationssystemets* systemstemme.
32
• Styrke stemmestyring - Lydstyrke for
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
bilens ringetone for en tilsluttet mobiltelefon (s. 55).
parkeringshjælpen*.
• Alarmstyrke tværg.trafik - Lydstyrke for
CTA-systemet*.
•
Lydstyrkeudligning - Støjkompensation
for forstyrrende støj i kabinen (s. 34).
• Nulstil lydindstillinger - Nulstiller lydindstillingerne til fabriksindstillingerne.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 33)
Lyd og medier - lydindstillinger (s. 31)
03 Lyd og medier
Lyd og medier - avancerede
lydindstillinger
Surroundniveauet kan indstilles separat, hvis
Til er valgt.
•
Indstilling af lydstyrke og støjkompensation (s. 34)
Tilpas lydindstillinger for radio og medier alt
efter dine behov.
1. Drej TUNE for at gå til niveauindstillingen,
og bekræft med OK/MENU.
•
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde
(s. 50)
Alle avancerede lydindstillinger nås ved at
trykke på SOUND for at komme til menuen for
lydindstillinger. Drej TUNE for at gå til
Premium sound, og tryk på OK/MENU.
2. Vælg surroundniveau ved at dreje TUNE,
og bekræft med OK/MENU.
Lydprofil
Lydoplevelsen kan optimeres for forskellige
dele af bilen. Lydprofilen kan indstilles for
Førersæde, Bagsæder eller Hele bilen.
Subwoofer
Lydniveauet for subwooferen kan indstilles
separat.
1. Drej TUNE for at gå til Subwoofer, og
tryk på OK/MENU.
1. Drej TUNE for at gå til Lydscene, og tryk
på OK/MENU.
2. Vælg lydniveau ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
2. Vælg lydprofil ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
Centerhøjttaler
Surround
Surroundsystemet kan indstilles til Til/Fra. Når
Til er valgt, vælger systemet indstillingen for
optimal lydgengivelse. Normalt er dette DPL
vises så på skærmen. Hvis indII, og
spilningen er lavet med Dolby Digital-teknologi vil afspilningen ske med denne indstilling.
Så vises
på skærmen. Når Fra er
valgt, fås tre-kanals stereo.
1. Drej TUNE for at gå til Surround, og tryk
på OK/MENU.
2. Surroundsystemet kan indstilles til Til/Fra
med et tryk på OK/MENU
03
Lydniveauet for centerhøjttaleren kan indstilles separat. Hvis surround er indstillet til Til,
indstilles Center-effekt DPL II, ellers indstilles 3-kanals surround.
1. Drej TUNE for at gå til Center, og tryk på
OK/MENU.
2. Vælg lydniveau ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier - lydindstillinger (s. 31)
Lyd og medier - generelle lydindstillinger
(s. 32)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Indstilling af equalizer (s. 34)
33
03 Lyd og medier
Indstilling af equalizer
Indstil equalizer og tilpas lydniveauet separat
for forskellige radiofrekvensbånd eller tv.
1. Tryk på SOUND for at komme til menuen
for lydindstillinger. Drej TUNE for at gå til
Equalizer, og tryk på OK/MENU.
03
2. Vælg frekvensbåndet ved at dreje TUNE,
og bekræft med OK/MENU.
3. Juster lydindstillingen ved at dreje TUNE,
og bekræft med OK/MENU, eller fortryd
indstillingen med EXIT. Fortsæt på
samme måde med de andre frekvensbånd, der skal ændres.
4. Når lydindstillingen er klar, skal du trykke
på EXIT for at bekræfte, og gå tilbage til
normal visning.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 33)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Indstilling af lydstyrke og
støjkompensation
Indstil støjkompensation for forstyrrende støj i
kabinen.
Lydanlægget kompenserer for forstyrrende
støj i kabinen, idet lydstyrken øges i forhold til
bilens hastighed. Kompensationens niveau
kan indstilles til Lav, Middel, Høj eller Off.
Radio
Det er muligt at lytte til AM-5 og FM-radiofrekvensbåndene og i nogle tilfælde også digitalradio (DAB) (s. 41)*.
Ved internetforbundet bil (s. 67) er det
muligt at lytte til internetradio, se Apps (s.
70).
1. Tryk på SOUND for at komme til menuen
for lydindstillinger. Drej TUNE for at gå til
Lydstyrkeudligning, og tryk på OK/
MENU.
2. Vælg niveau ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 33)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Knapper for radiofunktioner.
For betjening af radioen, læs om hvordan
systemet betjenes (s. 26) og menubetjening
(s. 28).
Det er muligt at forbinde visse funktioner til
FAV-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 31).
5
34
Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Lyd og medier
AM5/FM radio
•
•
•
Stationssøgning (s. 35)
Radiostationer som forudindstillinger (s.
37)
RDS-funktioner (s. 38)
Digitalradio (DAB)*
•
•
•
•
•
Digitalradio (DAB)* (s. 41)
Digitalradio (DAB)* - underkanal (s. 41)
DAB til DAB-link (s. 41)
Radiostationer som forudindstillinger (s.
37)
RDS-funktioner (s. 38)
Internetradio
•
Apps (s. 70)
Relaterede oplysninger
•
•
•
Stationssøgning
Automatisk stationssøgning
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 36) med de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket.
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 36), som den automatiske
radiostationssøgning bruger.
En automatisk radiostationssøgning (s. 35)
bruger den stationsliste, som radioen har
lavet. Det er også muligt at lave en manuel
radiostationssøgning (s. 36).
Hvis automatisk radiostationssøgning er indstillet (s. 35), kan der søges i normal visning
og i stationslisten.
Det er muligt at indstille, om radiostationssøgningen skal ske automatisk eller manuelt,
når en stationssøgning udføres.
1. Kort tryk - i FM-indstilling på
/
på midterkonsollen (eller på knapperne på
rattet).
> Radioen skifter til den forrige/næste
gemte station.
1. Gå i FM-indstilling til FM-menu
station efter.
2. Drej TUNE til Liste over stationer eller
Manuel indstilling), og vælg med OK/
MENU.
Menuoversigt - AM (s. 80)
OBS
Menuoversigt - FM (s. 80)
Modtagelsen er både afhængig af, hvor
god signalstyrken og signalkvaliteten er.
Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger,
eller at senderen er langt væk. Dækningen
kan også variere, afhængigt af hvor i landet du befinder dig.
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)* (s.
81)
Relaterede oplysninger
•
5
Indstil
Radio (s. 34)
Radiostationssøgning i normal visning
03
2. Langt tryk - i FM-indstilling på
/
på midterkonsollen (eller på knapperne på
rattet).
> Radioen skifter til den forrige/næste tilgængelige station.
Radiostationssøgning i stationslisten
1. Drej i FM-indstilling på TUNE, FM
stationsliste vises.
2. Drej TUNE til en station, og vælg med
OK/MENU.
Det er muligt at skifte mellem automatisk og
manuel radiostationssøgning (s. 36) i stationslisten ved at trykke på INFO på midterkonsollen.
Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
35
03 Lyd og medier
||
Relaterede oplysninger
•
03
Stationssøgning (s. 35)
Liste over radiostationer
Manuel stationssøgning
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer med de stærkeste FM-stationer, hvis
signaler den modtager i øjeblikket. Dette giver
dig mulighed for at finde en station, når du
kører i et område, hvor du ikke kender radiostationerne og deres frekvenser.
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 36), men det er muligt at udføre
en manuel radiostationssøgning.
Den automatiske radiostationssøgning (s. 35)
bruger den liste over radiostationer, der er
lavet.
OBS
Listen viser kun frekvenser for stationer,
der modtages i øjeblikket, ikke en komplet
liste over alle radiofrekvenser på det valgte
frekvensbånd.
Relaterede oplysninger
•
Stationssøgning (s. 35)
Hvis manuel radiostationssøgning er indstillet
(s. 35), kan der søges i normal visning og i
frekvenslisten.
Radiostationssøgning i normal visning
1. Kort tryk - i FM-indstilling på
/
på midterkonsollen (eller på knapperne på
rattet).
> Radioen skifter til den forrige/næste
gemte station.
2. Langt tryk - i FM-indstilling på
/
på midterkonsollen (eller på knapperne på
rattet).
> Radioen skifter til den forrige/næste tilgængelige station.
Radiostationssøgning i frekvenslisten
1. Drej i FM-indstilling på TUNE, FM-tuning
vises.
2. Drej TUNE til en frekvens, og vælg med
OK/MENU.
Det er muligt at skifte mellem manuel og
automatisk radiostationssøgning (s. 35) i frekvenslisten ved at trykke på INFO på midterkonsollen.
36
03 Lyd og medier
Relaterede oplysninger
•
•
Stationssøgning (s. 35)
Automatisk stationssøgning (s. 35)
Radiostationer som forudindstillinger
–
Hyppigt anvendte radiostationer kan nemt
gemmes som forudindstillinger, så de kan
aktiveres.
Aktiver/deaktiver i AM-/FM-indstilling
under AM-menu Vis Faste
stationer, eller FM-menu Vis Faste
stationer.
Digitalradio (DAB)*
Der kan gemmes 10 forvalg pr. bånd. Lagring
af forvalg foretages med et langt tryk på den
ønskede forvalgsknap, for mere information
se AM/FM-radio ovenfor. De gemte forvalg
vælges med forvalgsknapperne.
AM6/FM-radio
Et forvalg indeholder en kanal, men ingen
underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et
forvalg gemmes, registreres kun hovedkanalen. Det skyldes, at underkanaler er forbigående. Ved det næste forsøg på at genkalde
forvalget bliver den kanal, der indeholdt
underkanalen, afspillet. Forvalget er ikke
afhængigt af kanallisten.
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd
(f.eks. AM).
En liste over forudindstillede kanaler kan
vises på skærmen.
De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
–
Forvalgsknapper.
1. Stil ind på en station, se Stationssøgning
(s. 35).
2. Hold en af forvalgsknapperne inde i et par
sekunder. Forvalgsknappen kan nu bruges.
En liste over forudindstillede kanaler kan
vises på skærmen.
6
03
Aktivering/deaktivering i DAB-indstilling
foretages under DAB-menu Vis
Faste stationer.
OBS
Lydanlæggets DAB-system understøtter
ikke alle funktioner, der findes i DAB-standarden.
Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
37
03 Lyd og medier
||
Relaterede oplysninger
•
•
Stationssøgning (s. 35)
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
RDS-funktioner
Med RDS kan radioen automatisk skifte til den
stærkeste station. RDS giver mulighed for at
få f.eks. trafikinformation (TP) og at søge efter
bestemte programtyper (PTY).
RDS (Radio Data System) forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
03
•
Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig7.
•
Søgning efter programindhold, f.eks. programtyper8 eller trafikinformation.
•
Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram9.
OBS
Nogle radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dens funktioner.
Hvis et ønsket programindhold findes, kan
radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde
afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv,
sættes den i pausestilling. Den afbrydende
udsendelse afspilles med en forudindstillet
lydstyrke (s. 40). Radioen vender tilbage til
den foregående lydkilde og lydstyrke, når det
7
8
9
38
Gælder for FM-radio.
Gælder for DAB*-radio.
Gælder for FM- og DAB*-radio.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
indstillede programindhold ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm, trafikinformation
(TP), og programtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har
højeste prioritet og programtyper laveste.
Tryk på EXIT for at vende tilbage til den
afbrudte lydkilde, tryk på OK/MENU for at
fjerne meddelelsen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 39)
Trafikinformation (TP) (s. 39)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 39)
Radiotekst (s. 40)
Automatisk frekvens (AF) (s. 40)
03 Lyd og medier
Alarm ved ulykker og katastrofer
Trafikinformation (TP)
Radioprogramtyper (PTY)
Radiofunktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer.
Meddelelsen ALARM! vises på skærmen, når
en alarmmeddelelse udsendes.
Funktionen afbrydes for trafikinformation, som
sendes inden for en indstillet stations RDSnetværk.
En eller flere radioprogramtyper, f.eks. pop og
klassisk musik, kan vælges for DAB*-radio.
Efter valg af en programtype sker navigering
kun inden for de kanaler, som sender denne
type.
Alarm kan afbrydes midlertidigt, men ikke
deaktiveres.
Symbolet TP viser, at funktionen er aktiveret.
Hvis en station på listen kan sende trafikinformation, vises dette ved, at TP lyser stærkt på
skærmen, ellers vil TP være grå.
Relaterede oplysninger
–
•
RDS-funktioner (s. 38)
Aktiver/deaktiver i FM-indstilling under
FM-menu TP.
Relaterede oplysninger
•
RDS-funktioner (s. 38)
Programtyper vælges i DAB-indstilling under
DAB-menu Programtypefiltrering (PTY).
1. Drej TUNE til den programtype, der skal
vælges/fravælges.
03
2. Vælg/fravælg programtypen med OK/
MENU.
3. Når de ønskede programtyper er valgt,
kan menusystemet forlades EXIT.
PTY-symbolet vises på skærmen, når funktionen er aktiveret.
I nogle tilfælde vil DAB-radioen forlade PTYindstilling, se DAB til DAB-link (s. 41).
Relaterede oplysninger
•
RDS-funktioner (s. 38)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
39
03 Lyd og medier
Lydstyrkekontrol for afbrydende RDSfunktioner
Det afbrydende RDS-funktioner, f.eks. alarm
eller trafikinformation (TP), høres med den
lydstyrke, som er valgt for det pågældende
program. Hvis lydniveauet justeres under programafbrydelsen, gemmes det nye niveau til
næste programafbrydelse.
Radiotekst
Automatisk frekvens (AF)
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne vises på skærmen. Radiotekst kan
vises for FM- og DAB*-radio.
Funktionen vælger automatisk senderen med
det stærkeste signal for den indstillede radiostation og kan aktiveres for FM-radio.
–
03
Relaterede oplysninger
•
•
•
RDS-funktioner (s. 38)
Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 39)
Trafikinformation (TP) (s. 39)
Aktiver/deaktiver i FM-/DAB-indstilling
under FM-menu Vis, eller DAB-menu
Vis.
Relaterede oplysninger
•
•
RDS-funktioner (s. 38)
Digitalradio (DAB)* (s. 41)
For at finde en stærk sender er det under
særlige omstændigheder nødvendigt for funktionen at søge igennem hele FM-båndet.
Hvis den indstillede radiostation er gemt som
forudindstillet (s. 37), skifter funktionen ikke
sender, selvom automatisk frekvens er aktiveret.
–
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu Alternativ
frekvens (AF).
Relaterede oplysninger
•
40
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
RDS-funktioner (s. 38)
03 Lyd og medier
Digitalradio (DAB)*
Digitalradio (DAB)* - underkanal
DAB til DAB-link
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt
sendesystem til radio (s. 34). Bilen understøtter DAB, DAB+ og DMB.
Sekundære komponenter kaldes oftest underkanaler. De er midlertidige og kan f.eks. indeholde oversætninger af hovedprogrammet til
andre sprog.
DAB til DAB-linking betyder, at DAB-radioen
kan gå fra en kanal med dårlig eller ingen
modtagelse til den samme kanal i en anden
kanalgruppe med bedre modtagelse.
Hvis en eller flere underkanaler sendes, vises
til venstre for kanalnavnet på
symbolet
skærmen. En underkanal angives ved at symbolet - ses til venstre for kanalnavnet på
skærmen.
Der kan opstå nogen forsinkelse ved skift af
kanalgruppe. Der kan blive stille i det tidsrum,
hvor den aktuelle kanal ikke længere er tilgængelig og indtil den nye kanal bliver tilgængelig.
Drej TUNE for at komme til underkanaler.
–
Man kan kun få adgang til underkanaler på
den valgte hovedkanal, ikke på en anden
kanal uden at vælge denne.
Relaterede oplysninger
OBS
DAB kan ikke modtages alle steder. Hvis
der ikke er dækning, vises meddelelsen
Ingen modtagelse på skærmen.
Relaterede oplysninger
•
Radiostationer som forudindstillinger (s.
37)
•
•
•
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 39)
Radiotekst (s. 40)
Digitalradio (DAB)* - underkanal (s. 41)
DAB til DAB-link (s. 41)
Relaterede oplysninger
•
•
03
Aktiveres/deaktiveres i DAB-indstilling
under DAB-menu DAB-DABtracking.
Digitalradio (DAB)* (s. 41)
Digitalradio (DAB)* (s. 41)
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)* (s.
81)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
41
03 Lyd og medier
Medieafspiller
Medieafspilleren kan afspille lyd og film fra
CD-/DVD'er og eksternt tilsluttede lydkilder
via AUX-/USB-indgang eller streame lydfiler
trådløst (s. 51) fra eksterne enheder via
Bluetooth®. Nogle medieafspillere kan vise tv*
og har mulighed for at kommunikere med
mobiltelefon (s. 55) via Bluetooth®.
03
Det er muligt at kopiere musik fra disk/USB10
til bilens harddisk (HDD) (s. 47).
Ved internetforbundet bil (s. 67) er det
muligt at lytte til internetradio, lydbøger og
bruge musiktjenester, se Apps (s. 70).
Det er muligt at forbinde visse funktioner til
FAV-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 31).
Gracenote MusicID®
Gracenote MusicID® er branchens standard
for musikgenkendelse. Teknologien anvendes
til at identificere og levere omslag og musikinformation til cd'er, digitale musikfiler på lagermedier og musiktjenester på internettet.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier (s. 25)
Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
Fjernbetjening* (s. 77)
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 48)
CD/DVD*
Medieafspilleren (s. 42) kan afspille forindspillede og brændte CD-/DVD 'er.
Medieafspilleren understøtter og kan afspille
følgende hovedtyper af diske og filer:
•
•
•
Forindspillede CD-/DVD'er (CD/DVD
Audio).
Forindspillede DVD-Videoer (DVD Video).
Brændte CD-/DVD'er med lydfiler.
For mere information om understøttede formater, se kompatible filformater (s. 48).
OBS
Visse lydfiler, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfiler
kan ikke læses af afspilleren.
Det er muligt at kopiere musik fra disk11 til
bilens harddisk (HDD) (s. 47), og derefter
afspille derfra.
Knapper for medieafspilleren.
For grundlæggende afspilning og navigation,
læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og
menubetjening (s. 28).
10
11
42
Afhængigt af markedet.
Visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Det er muligt at forbinde visse funktioner til
FAV-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 31).
For grundlæggende afspilning og navigation,
læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og
menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en
mere detaljeret beskrivelse.
03 Lyd og medier
Afspilning og navigering af CD/DVD
Audio
Drej TUNE for at komme til diskens sporstruktur. Naviger i strukturen ved at dreje
TUNE.
Start afspilning af et spor med et tryk på OK/
MENU.
Afspilning og navigering af brændte
CD-/DVD'er
Hvis en disk med lyd-/videofiler indsættes i
afspilleren, skal diskens mappestruktur indlæses. Afhængigt af diskens kvalitet og informationsmængdens størrelse kan der være en
lille forsinkelse, inden afspilningen starter.
Mediesøgning
Hurtigspoling
Det er muligt at søge efter musik på dine
enheder. Søgningen gennemsøger USB, disk
og harddisk. Læs mere om søgefunktionen (s.
44).
Det er muligt at spole i lyd-og videofiler.12
Relaterede oplysninger
Der kan spoles i lydfiler ved én hastighed,
mens der kan spoles i videofiler ved flere
hastigheder. Tryk gentagne gange på knap/
for at øge spolehastigheden
perne
for videofiler. Slip knappen for at vende tilbage til filmvisning ved normal hastighed.
•
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Hurtigspoling (s. 43)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 44)
Menuoversigt - CD/DVD Audio (s. 81)
Menuoversigt - DVD Video (s. 82)
Hold knappen
/
inde for at spole
fremad/bagud i lyd- eller videofiler.
03
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Drej TUNE for at komme til diskens mappestruktur eller for at søge blandt kategorier.
Naviger i strukturen ved at dreje TUNE, vælg
mappen med OK/MENU, og forlad strukturen
med EXIT.
Start afspilning af en fil med et tryk på OK/
MENU.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer i den pågældende mappe. Der skiftes automatisk katalogmappe når alle filer i den aktuelle mappe
er afspillet.
Afspilning og navigering af DVD Video
For betjening af DVD Video, se Afspilning og
navigering på DVD-Videoer (s. 45).
12
Gælder kun CD-/DVD*'er, USB og iPod®.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
43
03 Lyd og medier
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller
lydfiler
03
Mediesøgning
Funktionen afspiller sporene/lydfilerne i tilfældig rækkefølge13.
Det er muligt at søge efter musik på dine
enheder. Søgningen scanner USB (s. 48),
disk (s. 42) og harddisk (s. 47).
For at lytte til sporene/lydfilerne i tilfældig
rækkefølge for den valgte kilde:
Mediesøgningen er tilgængelig fra normal visning for kilderne Disk, USB og HDD.
1. Tryk på OK/MENU.
For at starte søgning skal du trykke på OK/
MENU, og vælge Mediesøgning.
2. Drej TUNE til Bland.
3. Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere funktionen.
Søgefunktion
For at skifte indtastningstilstanden til tal
eller specialtegn, eller for at gå til resultatlisten, skal du dreje TUNE til et af valgene
(se forklaring i følgende tabel) på listen for
skift af indtastningstilstand (2), og trykke
på OK/MENU.
2. Fortsæt med det næste bogstav osv.
3. Når du er tilfreds med søgetermen, skal
du vælge Søg.
> Søgningen udføres. Resultaterne vises
og grupperes i følgende kategorier:
kunstnere, album, spor, genrer, årstal
og komponister.
Relaterede oplysninger
•
•
1. Drej TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Talog bogstavknapperne på kontrolpanelet i
midterkonsollen kan også bruges.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Media Bluetooth® (s. 51)
4. Drej TUNE til en kategori, og tryk på OK/
MENU.
Søge ved hjælp af skrivehjul.
Liste over tegn.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).
Brug skrivehjulet til at indtaste søgeord.
13
44
5. Drej TUNE for at vælge et medie, og tryk
på OK/MENU for at starte afspilning.
123/AB
C
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
MERE
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
Gælder ikke DVD-Videoer. For eksterne lydkilder, der er tilsluttet via AUX-/USB-indgang gælder dette kun for USB og iPod®. Understøttes ikke af alle mobiltelefoner.
03 Lyd og medier
Søg
||}
Udfør mediesøgningen.
Skifter fra teksthjulet til Søgeord:-feltet. Flyt markøren med
TUNE. Slet eventuelle stavefejl
med EXIT. For at vende tilbage
til teksthjulet skal du trykke på
OK/MENU.
Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet
kan bruges ved redigering i
Søgeord:-feltet.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
Hvis du trykker på en talknap på midterkonsollen, når teksthjulet vises (se den forrige
illustration), vises en liste over tegn på skærmen. Fortsæt med at trykke gentagne gange
på talknappen til det ønskede bogstav, og
slip. Fortsæt med det næste bogstav osv. Når
en knap er trykket ind, bekræftes indtastning
af denne med tryk på en anden knap.
Afspilning og navigering på DVDVideoer
Navigering i DVD-Videoens menu
Ved afspilning af en DVD-Video kan en diskmenu blive vist på skærmen. Diskmenuen
giver dig adgang til yderligere funktioner og
indstillinger, f.eks. valg af undertekster, sprog
og scenevalg.
For grundlæggende afspilning og navigering,
se Betjene systemet (s. 26). Nedenfor er der
en mere detaljeret beskrivelse.
03
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og
Video utilgængelig ved denne
hastighed vises på skærmen. Lyden kan
dog stadig høres. Billedet vises igen, så
snart bilens hastighed falder til under ca. 6
km/t.
Navigering i DVD-Videoens menu foretages
med talknapperne på midterkonsollen som
vist på illustrationen ovenfor.
Skifte kapitel eller titel
Drej TUNE for at komme til listen over kapitler
og navigere blandt dem (hvis filmen afspilles,
holdes der pause i filmen). Tryk på OK/MENU
for at vælge kapitel. Det fører også tilbage til
udgangspositionen (hvis der blev afspillet
film, starter filmen igen). Tryk på EXIT for at få
adgang til menusystemet.
I titellisten vælges titel ved at dreje TUNE, og
valg bekræftes med OK/MENU. Dette fører
også tilbage til kapitellisten. Tryk på OK/
MENU for at aktivere valget og gå tilbage til
udgangspositionen. Med EXIT afbryder man
og kommer tilbage til udgangspositionen
(uden at have valgt noget).
45
03 Lyd og medier
||
Du kan også skifte kapitel ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Relaterede oplysninger
•
•
03
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Kameravinkel ved afspilning af DVDVideoer (s. 46)
•
•
Hurtigspoling (s. 43)
•
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 48)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 44)
Kameravinkel ved afspilning af DVDVideoer
Hvis DVD-Videoen understøtter dette, kan
man med funktionen vælge, fra hvilken kameraposition en bestemt scene skal vises.
Gå i disk-indstilling til Dvd-videomenu
Udvidede indstillinger Vinkler.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Afspilning og navigering på DVD-Videoer
(s. 45)
Billedindstillinger
Du kan justere bilindstillingerne (når bilen holder stille) for lysstyrke og kontrast.
1. Tryk på OK/MENU og vælg
Billedindstillinger, bekræft med OK/
MENU.
2. Drej TUNE til det, som skal justeres, og
bekræft med OK/MENU.
3. Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
For at vende tilbage til indstillingslisten skal
du trykke på OK/MENU eller EXIT.
Relaterede oplysninger
•
•
46
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Lyd og medier (s. 25)
03 Lyd og medier
Harddisk (HDD)*
OBS
disk/USB14
Det er muligt at kopiere musik fra
til bilens harddisk (HDD), og derefter afspille
derfra.
For information om understøttede formater,
se kompatible filformater (s. 48).
For grundlæggende afspilning og navigation,
læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og
menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en
mere detaljeret beskrivelse.
Ved kopiering fra USB vil musikfiler, der
ikke er placeret i mapper, ikke kunne ses,
dvs. hvis de er placeret i roden. Disse
sange kan importeres ved at vælge at
importere Alle numre, eller placere filerne
i mapper.
Systemet kan kopiere musik, der ligger op
til otte niveauer nede i undermapper.
res derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 31).
Afspilningsrækkefølge
Afspilning sker efter rækkefølgen på listen.
For at blande afspilningsrækkefølgen skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Bland.
Mediesøgning
Følgende filformater kan kopieres til harddisk
Det er muligt at søge efter musik på dine
enheder. Søgningen gennemsøger USB, disk
og harddisk. Læs mere om søgefunktionen (s.
44).
CD/DVD: mp3, wma, aac.
Oplysninger om lagring
1. Tryk på OK/MENU, og vælg HDD menu.
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b
2. Vælg at kopiere fra disk/USB.
Omdøbe/slette mappe eller fil
1. Tryk på OK/MENU, og vælg Omdøb/slet
filer.
Se harddiskens kapacitet og brug, tryk på
OK/MENU, og vælg Lagringsoplysninger.
Kopiere musik til harddisk
Mapper har symbolet
.
3. Vælg det, du vil kopiere, og derefter
Fortsæt.
4. Vælg destination for placering af kopieret musik.
> Importerer musik fra disk/
Importerer musik fra USB
Tag ikke disken/USB-hukommelsen
ud, før overførslen er bekræftet Musikfiler importeret.
2. Marker mappe eller fil, tryk på OK/MENU,
og vælg Omdøb eller Slet.
03
Relaterede oplysninger
•
•
Medieafspiller (s. 42)
Menuoversigt - harddisk (HDD) (s. 83)
3. Brug skrivehjulet til at indtaste et nyt navn
og derefter Gem.
Det er ikke muligt at give en fil nøjagtigt det
samme navn som en anden fil. Så beholder
systemet det gamle navn.
Afspilning og navigering
Det er muligt at forbinde visse funktioner til
FAV-knappen. En forbundet funktion aktive-
14
Afhængigt af markedet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
47
03 Lyd og medier
Medieafspilleren - kompatible
filformater
Medieafspiller kan afspille en lang række filtyper og er kompatibel med formaterne i følgende tabeller.
Relaterede oplysninger
•
Afspilning og navigering på DVD-Videoer
(s. 45)
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*indgang
En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller MP3afspiller, kan tilsluttes (s. 50) til lydanlægget.
Kompatible filformater for CD-/DVD 'er
03
OBS
Dual format, dobbeltsidede diske (DVD
Plus, CD-DVD-format), er tykkere end
almindelige cd'er. Afspilning kan ikke
garanteres, og der kan forekomme fejl.
Hvis en cd indeholder en blanding af mp3og CDDA-spor, vil alle mp3-spor blive
ignoreret.
Lydformater
CD-Audio, mp3, wma,
aac, m4a
Videoformater
CD-Video, DVD-Video,
divx, avi, asf
Kompatible filformater via USB-stik
Lyd- og videofilerne i nedenstående tabel er
understøttet af systemet til afspilning via
USB-stikket.
48
Lydformater
mp3, mp4, wma, aac,
m4a, m4b
Videoformater
divx, avi, asf
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
En iPod® eller mp3-afspiller med genopladelige batterier genoplades (når tændingen er
slået til eller motoren er i gang), hvis enheden
er sluttet til USB- stikket.
03 Lyd og medier
Det er muligt at kopiere musik fra USB15 til
bilens harddisk (HDD) (s. 47), og derefter
afspille derfra.
For grundlæggende afspilning og navigation,
læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og
menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en
mere detaljeret beskrivelse.
Det er muligt at forbinde visse funktioner til
FAV-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 31).
Afspilning og navigering
En lydkilde, der er tilsluttet til USB-indgangen, kan betjenes med bilens lydregulering.
En enhed tilsluttet via AUX-indgangen kan
ikke styres via bilen.
Drej TUNE for at komme til mappestrukturen
eller for at søge blandt kategorier. Naviger i
strukturen ved at dreje TUNE, vælg mappen
med OK/MENU, og forlad strukturen med
EXIT.
Start afspilning af en fil med et tryk på OK/
MENU.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer i den pågældende mappe. Der skiftes automatisk katalogmappe når alle filer i den aktuelle mappe
er afspillet.
15
Mediesøgning
Mp3-afspiller
Det er muligt at søge efter musik på dine
enheder. Søgningen gennemsøger USB, disk
og harddisk. Læs mere om søgefunktionen (s.
44).
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem, der ikke understøttes af systemet. For
at kunne bruge en mp3-afspiller i systemet
skal den være indstillet på USB Removable
device/Mass Storage Device.
USB-hukommelse
For at lette brugen af USB-hukommelse skal
du undgå at gemme andet end musikfiler i
hukommelsen. Det tager betydeligt længere
tid for systemet at indlæse lagringsmedier,
der indeholder andet end kompatible musikfiler.
iPod®
OBS
Systemet understøtter kun afspilning af
lydfiler fra iPod®.
OBS
OBS
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32, og
kan håndtere 1.000 mapper med maksimalt 254 undermapper/filer i hver mappe.
En undtagelse er det øverste niveau, som
kan håndtere op til 1.000 undermapper/
filer.
OBS
Ved brug af USB-hukommelse af længere
model anbefales det at bruge et USBadapterkabel. Herved undgås mekanisk
slid på USB-stik og tilkoblet USB-hukommelse.
03
For at starte afspilning skal kilden iPod®
bruges (ikke USB).
Når iPod® bruges som lydkilde, har bilens
lyd- og mediesystem en menustruktur, der
ligner iPod®-afspillerens egen menustruktur.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde
(s. 50)
Menuoversigt - AUX (s. 85)
Menuoversigt - iPod (s. 83)
Menuoversigt - USB (s. 84)
Visse markeder.
49
03 Lyd og medier
Tilslutning af ekstern lydkilde via
AUX-/USB*-indgang
der være en vis forsinkelse, før indlæsningen
er klar.
En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller mp3afspiller, kan tilsluttes til lydanlægget via en af
tilslutningerne i midterkonsollen.
OBS
Systemet understøtter de fleste iPod®modeller produceret i 2005 eller senere.
OBS
03
For at undgå skader på USB-stikket, slås
det fra, hvis USB-stikket kortsluttes, eller
hvis en tilsluttet USB-enhed bruger for høj
strøm (f.eks. hvis den tilsluttede enhed
ikke opfylder USB-standarden). USB-stikket genaktiveres automatisk, næste gang
tændingen slås til, hvis fejlen ikke bliver
stående.
Tilslutningspunkter for eksterne lydkilder.
For at tilslutte lydkilde:
1. Tryk på MEDIA, drej TUNE til den
ønskede lydkilde USB, iPod eller AUX,
og tryk på OK/MENU.
> Hvis USB vælges, vises Forbind USB
på skærmen.
Indstil lydstyrken for ekstern lydkilde (s. 48).
Hvis lydstyrken er for høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-afspiller eller iPod®) er tilsluttet til AUX-indgangen,
kan lydkilden, der tilsluttes, have en anden
lydstyrke end lydanlæggets interne lydstyrke
(f.eks. radio). Korriger dette ved at justere indgangens lydstyrke: Tryk på MEDIA-knappen,
vælg AUX-menu AUX-indgang, vælg lydstyrkeindstilling Standard eller Boost.
OBS
Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for
høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
Lydkvaliteten kan også forværres, hvis
afspilleren oplades, når lyd- og mediesystemet er i AUX-indstilling. Undgå i så fald
at oplade afspilleren via 12 volt kontakten.
Relaterede oplysninger
•
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
(s. 48)
2. Tilslut din lydkilde til en af tilslutningerne i
midterkonsollens opbevaringsrum (se
foregående illustration).
Teksten Læser USB vises på skærmen, når
systemet indlæser lagringsmediets filstruktur.
Afhængigt af filstruktur og antallet af filer kan
50
Indstilling af lydstyrke for ekstern
lydkilde
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 33)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
03 Lyd og medier
Media Bluetooth®
OBS
Bilens medieafspiller er udstyret med
Bluetooth® og kan trådløst afspille lydfiler fra
eksterne enheder med Bluetooth®, f.eks.
mobiltelefoner og håndholdte computere.
Bluetooth®-medieafspiller skal understøtte
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) og Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Afspilleren skal bruge
AVRCP version 1.3 og A2DP 1.2. Ellers
kan nogle funktioner udeblive.
Enheden skal først registreres og tilsluttes til
bilen (s. 52).
Ikke alle mobiltelefoner og eksterne medieafspillere på markedet er fuldt kompatible
med Bluetooth®-funktionen i bilens medieafspiller. Volvo anbefaler, at du henvender
dig til en autoriseret Volvo-forhandler for at
få information om kompatible telefoner og
eksterne medieafspillere.
For grundlæggende afspilning og navigation,
læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og
menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en
mere detaljeret beskrivelse.
Det er muligt at forbinde visse funktioner til
FAV-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter (s. 31).
OBS
Bilens medieafspiller kan kun afspille lydfiler via Bluetooth®-funktionen.
Afspilning og navigering
Navigering og betjening af lyden kan foretages via midterkonsollens knapper eller knapperne på rattet. I nogle eksterne enheder kan
man også skifte spor fra enheden.
Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det
også muligt samtidigt at fjernbetjene en
række af mobiltelefonens funktioner, se
Bluetooth® handsfree telefon (s. 55). Skift
mellem hovedkilderne TEL og MEDIA for at
betjene de respektives funktioner.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 51)
•
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 44)
•
Menuoversigt - Media Bluetooth® (s. 84)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®
-enhed
Bilen er udstyret med Bluetooth® , og kan
kommunikere trådløst med andre Bluetooth®enheder efter registrering og tilslutning (s.
52).
Der kan maksimalt registreres 15 Bluetooth®enheder. Registrering skal foretages én gang
for hver enhed. Efter registreringen behøver
enheden ikke længere være synlig/søgbar,
men blot have Bluetooth® aktiveret.
03
Når Bluetooth®-funktionen er aktiveret, og
den senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk til bilen, når
den startes. Navnet på den tilsluttede enhed
vises i enhedens normale visning. For at tilslutte til en anden enhed skal du trykke på
OK/MENU og vælge skift enhed (s. 54).
Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde fra bilen, slås den automatisk fra. For at
frakoble en enhed manuelt skal du deaktivere
Bluetooth i enheden. Hvis du vil afmelde en
Bluetooth®-enhed fra bilen, vælg Fjerne
Bluetooth® -enhed (s. 55). Bilen vil derefter
ikke søge efter enheden automatisk.
Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder
tilsluttet samtidigt. En telefon
og en
medieenhed
, som det er muligt at skifte
imellem (s. 54).
51
03 Lyd og medier
||
Registrering af Bluetooth® -enhed
Bluetooth®-enheder
Det er muligt at have to
tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed, som det er muligt at skifte imellem. Det
er også muligt at ringe med telefonen og samtidig streame lydfiler. Det er muligt at forbinde
bilen til internet (s. 67) via mobiltelefonens
internetforbindelse.
03
Telefon tilsluttet som både telefon og som
medieenhed.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Media
Bluetooth®
(s. 51)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
Hvis du ikke allerede er i normal visning for
telefon, skal du trykke på TEL i midterkonsollen.
Der kan maksimalt registreres 15 Bluetooth®enheder. Registrering skal foretages én gang
for hver enhed. Efter registreringen behøver
enheden ikke længere være synlig/søgbar,
men blot have Bluetooth® aktiveret.
OBS
Hvis telefonens operativsystem opdateres,
er det muligt, at registreringen af telefonen
afbrydes. Fjern telefonen, se Fjerne
Bluetooth® -enhed (s. 55), og tilslut den
derefter igen.
Tilslutning af en ekstern enhed foretages forskelligt, alt efter om enheden har været tilsluttet tidligere eller ej. I tilslutningsmulighederne
nedenfor er det forudsat, at det er den første
gang, enhed skal tilsluttes (registreres), og at
ingen anden enhed er tilsluttet. Tilslutningsmulighederne viser tilslutning af telefon. Tilslutning af medieenhed (s. 51) gøres på
samme måde, men startende fra hovedkilden
MEDIA.
52
Der er to muligheder for at tilslutte enheder,
enten at søge efter den eksterne enhed fra
bilen eller at søge efter bilen fra den eksterne
enhed. Hvis den ene mulighed ikke fungerer,
så prøv den anden.
Eksempel på normal visning for telefon.
Alternativ 1 - søg ekstern enhed via
bilens menusystem
1. Gør den eksterne enhed søgbar/synlig via
Bluetooth®, se vejledningen til den eksterne enhed eller www.volvocars.com.
03 Lyd og medier
2. Tryk på OK/MENU, og vælg Søg efter
ny telefon (for medieenhed Søg efter ny
enhed).
> Bilen søger nu efter tilgængelige
Bluetooth®-enheder, hvilket kan tage
ca. et minut.
3. Vælg bilens navn på den eksterne enheds
skærm.
Automatisk tilslutning af Bluetooth® enhed
4. Kontroller, at den angivne talkode i bilen
stemmer overens med talkoden i den
eksterne enhed. Vælg i så fald at acceptere begge steder.
Når en Bluetooth®-enhed er registreret (s. 52)
i bilen, tilsluttes den sidst tilsluttede automatisk, når bilen startes.
3. Vælg den Bluetooth®-enhed på listen, der
skal forbindes, og bekræft med OK/
MENU.
5. Vælg i telefonen at acceptere eller afvise
eventuelle valg for telefonens kontakter
og meddelelser.
> Den eksterne enhed er nu forbundet.
4. Kontroller, at den angivne talkode i bilen
stemmer overens med talkoden i den
eksterne enhed. Vælg i så fald at acceptere begge steder.
Når den eksterne enhed er tilsluttet, vises den
eksterne enheds Bluetooth®-navn på bilens
skærm, og enheden kan betjenes fra bilen.
5. Vælg i telefonen at acceptere eller afvise
eventuelle valg for telefonens kontakter
og meddelelser.
> Den eksterne enhed er nu forbundet.
•
•
Mislykkedes tilslutningen, skal du trykke på
EXIT, og tilslutte som angivet i Alternativ 2.
Relaterede oplysninger
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 51)
Når Bluetooth®-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Hvis den
sidst tilsluttede enhed ikke er tilgængelig, forsøger systemet at forbinde en tidligere tilsluttet.
03
For at tilslutte til en anden enhed skal du
trykke på EXIT, vælge at tilslutte en ny enhed
(s. 52) eller skifte til en anden enhed, der allerede er registreret (s. 54).
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 51)
Alternativ 2 - Søg efter bilen med den
eksterne enheds Bluetooth®-funktion
1. Tryk på OK/MENU, vælg Gør bilen
synlig, og bekræft med OK/MENU.
2. Søg med den eksterne enhed efter
Bluetooth®-enheder.
> Enheden søger nu efter tilgængelige
Bluetooth®-enheder, hvilket kan tage
ca. et minut.
53
03 Lyd og medier
Skifte til en anden Bluetooth® -enhed
En tilsluttet enhed kan udskiftes med en
anden, hvis der er flere enheder i bilen. Enheden skal først være registreret (s. 52) til bilen.
Skifte medieenhed
03
1. Kontroller, at den eksterne enhed har
Bluetooth® aktiveret, se vejledningen til
den eksterne enhed.
2. Tryk på MEDIA, vælg Bluetooth-menu
og derefter Skift enhed.
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive
Bluetooth®-navn på skærmen.
3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
Skifte telefon
1. Kontroller, at den eksterne enhed har
Bluetooth® aktiveret, se vejledningen til
den eksterne enhed.
2. Tryk på TEL, vælg Telefonmenu og
derefter Skift telefon.
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive
Bluetooth®-navn på skærmen.
3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
16
54
Kun Keyless Drive.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 51)
Frakoble Bluetooth® -enhed
Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde fra bilen, slås den automatisk fra.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan et eventuelt igangværende opkald fortsætte ved
hjælp af telefonens indbyggede mikrofon og
højttaler.
Handsfree-funktionen deaktiveres, når motoren slukkes og døren åbnes16.
Hvis du vil afmelde en Bluetooth®-enhed fra
bilen, se Fjerne Bluetooth® -enhed (s. 55).
Bilen vil derefter ikke søge efter enheden
automatisk.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 51)
Media Bluetooth® (s. 51)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
03 Lyd og medier
Fjerne Bluetooth® -enhed
Bluetooth® handsfree telefon
Bluetooth®
Hvis man ikke længere vil have en
-enhed registreret til bilen, er det muligt at
fjerne (afregistrere) den fra bilen. Så vil bilen
ikke søge efter enheden automatisk.
En mobiltelefon, som er udstyret med
Bluetooth®, kan tilsluttes trådløst til bilen.
Fjerne medieenhed
I normal visning i medier skal du trykke på
OK/MENU og vælge Bluetooth-menu
Skift enhed Slet enhed.
Aktivere
Et kort tryk på TEL aktiverer den sidst tilsluttede telefon. Hvis en telefon allerede er tilsluttet, og der trykkes på TEL, vises en genvejsmenu med almindeligt anvendte menupunkter
til telefonen. Symbolet
viser, at en telefon er tilsluttet.
Fjerne telefon
I normal visning for telefon skal du trykke på
OK/MENU og vælge Telefonmenu Skift
telefon Slet enhed.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 51)
Media Bluetooth® (s. 51)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt
kompatible med handsfree-funktionen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til en
autoriseret Volvo-forhandler for at få information om kompatible telefoner.
Telefonfunktionernes betjeningsknapper.
03
Opringning
Enheden skal først registreres og tilsluttes til
bilen (s. 52).
1. Kontroller, at symbolet
vises øverst
på skærmen, og at handsfree-funktionen
er i telefonindstilling.
Lyd- og mediesystemet fungerer som handsfree, med mulighed for at fjernbetjene en
række af mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan betjenes fra dens knapper, uanset om den er tilsluttet eller ej.
2. Indtast det ønskede nummer eller drej
ved normal visning TUNE mod højre for
at komme til telefonbogen (s. 58) og
mod venstre for opkaldslisten for alle
opkald.
Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det
også muligt samtidigt at streame lydfiler fra
telefonen eller en anden Bluetooth®-tilsluttet
medieenhed, se Media Bluetooth® (s. 51).
Skift mellem hovedkilderne TEL og MEDIA
for at betjene de respektive kilders funktioner.
3. Tryk på OK/MENU.
Opkaldet afbrydes med EXIT.
55
03 Lyd og medier
||
Læse sms17
OBS
Bilen afspejler den tilsluttede mobiltelefons
beskeder og viser kun disse, når mobiltelefonen er tilsluttet.
For at vise den tilsluttede mobiltelefons
beskeder i bilen skal spejling accepteres i
mobiltelefonen, når den tilsluttes. Afhængigt af mobiltelefonen kan dette ske ved
at:
Hvis en tilsluttet telefonen modtager en sms,
øverst på skærmen.
vises symbolet
03
•
1. Tryk på TEL, og tryk derefter på OK/
MENU for at komme til Telefonmenu.
en pop op-boks eller meddelelse vises
og accepteres i telefonen.
acceptere deling af information i telefonens indstillinger for Bluetooth®-forbindelsen til bilen.
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt,
at mobiltelefonen afbrydes og tilsluttes til
bilen igen for at spejling kan udføres.
3. Drej TUNE til den besked, der skal læses,
og tryk på OK/MENU.
> Meddelelsen vises på skærmen.
56
Systemoversigt for Bluetooth® handsfree telefon.
•
2. Drej TUNE til Beskeder, og tryk på OK/
MENU.
4. Med et tryk på OK/MENU nås meddelelse-menuen med indstillinger til f.eks. at
lade systemstemmen læse meddelelsen
op, ringe til afsenderen af meddelelsen
eller slette meddelelsen.
Relaterede oplysninger
Er hovedkilden TEL allerede aktiveret, vises
en pop op-menu med nye beskeder på skærmen. Med et tryk på OK/MENU vises den
valgte meddelelse, samtidig med at systemstemmen læser den op. Oplæsningen afbrydes med EXIT.
•
17
Bluetooth® handsfree telefon oversigt
•
Bluetooth® handsfree telefon - oversigt (s.
56)
•
Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger (s. 57)
Menuoversigt 85)
Bluetooth®
Understøttes ikke af alle mobiltelefoner. Nogle mobiltelefoner skal indstilles for at tillade meddelelser.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Systemoversigt
Mobiltelefon
Mikrofon
handsfree (s.
Knapper* på rat
Kontrolpanel i midterkonsol
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth® enhed (s. 51)
03 Lyd og medier
Opkaldshåndtering
Funktioner til betjening af telefonopkald.
Indkommende opkald
–
I telefonindstilling kan man under
Telefonmenu Opkaldsliste se opkaldslisten for den tilsluttede telefon.
Tryk på OK/MENU for at besvare opkald,
selv om lydanlægget er i f.eks. RADIOeller MEDIA-indstilling.
OBS
For at vise den tilsluttede mobiltelefons
opkaldsliste i bilen skal spejling accepteres
i mobiltelefonen, når den tilsluttes.
Afvis eller afslut med EXIT.
På opkaldsmenu
I telefonindstilling giver et tryk på OK/MENU
under en igangværende samtale adgang til
følgende funktioner:
• Mobiltelefon - opkaldet overføres fra
handsfree til mobiltelefonen. For nogle
mobiltelefoner afbrydes tilslutningen.
Dette er normalt. Handsfree-funktionen
spørger, om du vil tilslutte igen.
• Frakobling af lyd - lydanlæggets mikrofon dæmpes.
• Ring nummer - mulighed for at ringe til
en tredjepart ved hjælp af talknapperne
(igangværende opkald sættes i standby).
Opkaldsliste
Opkaldslisten afspejles i handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Drej ved normal
visning mod venstre med TUNE for at se
opkaldslisten.
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger (s. 57)
Telefonbog (s. 58)
Det er muligt at justere lydstyrken for opkaldet, lydanlæggets lydstyrke og ringestyrken.
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken kan kun ændres under
igangværende opkald. Brug knapperne* på
rattet, eller drej VOL-knappen.
03
Lydanlæggets lydstyrke
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Bluetooth® handsfree telefon lydindstillinger
Så længe der ikke er et opkald i gang, reguleres lydanlæggets lydstyrke som sædvanligt
ved at dreje VOL.
Hvis en lydkilde er aktiv ved indkommende
opkald, dæmpes den automatisk.
Ringestyrke
Ringestyrken kan ændres ved at trykke på
SOUND-knappen, dreje TUNE til Lydstyrke
ringesignal, og trykke på OK/MENU. Juster
ringestyrken ved at dreje TUNE, og gem indstillingen med OK/MENU.
Ringesignaler
Handsfree-funktionens indbyggede ringetone
bruges ved indkommende opkald.
OBS
For nogle mobiltelefoner gælder, at den tilsluttede mobiltelefons ringetone ikke slås
fra, og den anvendes så samtidig med
handsfree-systemets indbyggede signal.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57
03 Lyd og medier
||
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
Telefonbog
•
Bilen afspejler den tilsluttede mobiltelefons
telefonbog og viser denne telefon, når mobiltelefonen er tilsluttet.
Telefonbog - tegntabel for tastaturet i
midterkonsollen (s. 59)
•
Telefonbog - søge efter kontakter (s. 60)
Al betjening af telefonbogen forudsætter, at
vises øverst på skærmen, og
symbolet
at handsfree-funktionen er i telefonindstilling.
03
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner,
vises disse på skærmen.
OBS
For at vise den tilsluttede mobiltelefons
telefonbog i bilen skal spejling accepteres i
mobiltelefonen, når den tilsluttes. Afhængigt af mobiltelefonen kan dette ske ved
at:
•
en pop op-boks eller meddelelse vises
og accepteres i telefonen.
•
acceptere deling af information i telefonens indstillinger for Bluetooth®-forbindelsen til bilen.
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt,
at mobiltelefonen afbrydes og tilsluttes til
bilen igen for at spejling kan udføres.
Relaterede oplysninger
•
•
•
58
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
Telefonbog - hurtigsøgning efter kontakter (s. 59)
03 Lyd og medier
Telefonbog - hurtigsøgning efter
kontakter
Telefonbog - tegntabel for tastaturet i
midterkonsollen
Drej ved normal visning TUNE mod højre, så
vises en liste over kontakter.
Tegntabel over tegn, der kan bruges i telefonbogen.
Drej TUNE for at vælge, og tryk på OK/
MENU for at ringe op.
Under navnet på kontakten står det telefonnummer, der er valgt, som standard. Hvis
symbolet ▼ står til højre for kontakten, er der
gemt flere telefonnumre for kontakten. Tryk
på OK/MENU for at vise numrene. Skift og
ring til et andet nummer end det, der er valgt
som standard, ved at dreje TUNE. Tryk på
OK/MENU for at ringe op.
Søg på listen over kontakter ved via midterkonsollens tastatur at indtaste begyndelsen af
kontaktens navn. For knappernes funktion, se
Telefonbog - tegntabel for tastaturet i midterkonsollen (s. 59).
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
Telefonbog (s. 58)
Tast
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
Telefonbog (s. 58)
Funktion
Mellemrum . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
03
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
+0pw
#*
59
03 Lyd og medier
Telefonbog - søge efter kontakter
Søge efter kontakter i telefonbogen (s. 58).
03
Søge ved hjælp af skrivehjul.
Liste over tegn
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
Telefonbog
For at søge efter en kontakt skal du i telefonindstilling gå til Telefonmenu Kontakter.
1. Drej TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Talog bogstavknapperne på kontrolpanelet i
midterkonsollen kan også bruges.
2. Fortsæt med det næste bogstav osv. I
telefonbogen (3) vises resultatet af søgningen.
60
3. For at skifte indtastningstilstanden til tal
eller specialtegn, eller for at gå til telefonbogen, skal du dreje TUNE til et af valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) på
listen for skift af indtastningstilstand (2),
og trykke på OK/MENU.
123/AB
C
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
MERE
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
=>
Fører til telefonbogen (3). Drej
TUNE for at vælge en kontakt,
tryk på OK/MENU for at se det
gemte nummer og øvrig information.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
Hvis du trykker på en talknap på midterkonsollen, når teksthjulet vises (se den forrige
illustration), vises en liste over tegn på skærmen. Fortsæt med at trykke gentagne gange
på talknappen til det ønskede bogstav eller
tal, og slip. Fortsæt med det næste bogstav,
tal osv. Når en knap er trykket ind, bekræftes
indtastning af denne med tryk på en anden
knap.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 55)
03 Lyd og medier
Stemmestyring
Stemmestyring giver føreren mulighed for at
aktivere bestemte funktioner i multimediesystemet, i radioen, i en Bluetooth®-tilsluttet
mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem
med stemmen*.
OBS
•
•
Informationen for stemmestyring af
mobiltelefon i dette afsnit beskriver
brugen af stemmekommandoer til at
styre en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon. For detaljeret information om
brug af en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 55).
Stemmestyringssystemet giver føreren mulighed for at aktivere visse funktioner i multimediesystemet, i radioen, i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon og i Volvos navigationssystem* med stemmen, samtidig med at føreren
kan holde hænderne på rattet. Input sker i
form af dialog med talte kommandoer fra brugeren og verbale svar fra systemet. Stemmestyringssystemet bruger den samme mikrofon
som Bluetooth® handsfree-systemet (se
Bluetooth® handsfree telefon - oversigt (s.
56)). Stemmestyringssystemets svar kommer
fra bilens højttalere.
Kom godt i gang med stemmestyring
Volvos navigationssystem* har et
separat tillæg, der indeholder mere
information om stemmestyring og
stemmekommandoer til at betjene
systemet.
Stemmekommandoer er en praktisk hjælp til
føreren, så føreren ikke distraheres og i stedet
kan koncentrere sig om kørslen og fokusere
opmærksomheden på vej- og trafiksituationen.
ADVARSEL
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet føres på en sikker måde, og at
alle gældende færdselsregler følges.
Husk på følgende forhold, når du bruger
stemmestyringssystemet:
•
Ved kommandoer - tal efter tonen, med
normal stemme i normalt tempo.
•
Undgå at tale, når systemet svarer (systemet kan ikke høre kommandoerne i dette
tidsrum).
•
Bilens døre, ruder og soltag* skal være
lukkede.
•
Undgå baggrundsstøj i kabinen.
03
OBS
Ved tvivl om, hvilken kommando der skal
bruges, kan føreren sige "Hjælp", hvorefter systemet svarer med et par forskellige
kommandoer, der kan bruges i den aktuelle situation.
Stemmestyring kan afbrydes ved:
•
•
at sige "Afbryd"
at trykke på EXIT eller en anden
hovedkildeknap (f.eks. MEDIA).
Tilslutning af mobiltelefon
Knapper på rat.
Knap til stemmestyring
•
Tryk på knappen til stemmestyring (1) for
at aktivere systemet og indlede en dialog
med stemmekommandoer. Systemet vil
derefter vise almindeligt brugte kommandoer på skærmen i midterkonsollen.
Før stemmekommandoer til mobiltelefonen
kan bruges, skal en mobiltelefon være registreret og tilsluttet via Bluetooth® handsfree.
Hvis der gives en telefonkommando, og ingen
mobiltelefon er tilsluttet, vil systemet informere om dette. For information om registrering og tilslutning af mobiltelefon, se Registrering af Bluetooth® -enhed (s. 52).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
}}
61
03 Lyd og medier
||
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
03
•
Valg af sprog til stemmestyring (s. 62)
Hjælpefunktioner for stemmestyring (s.
62)
Valg af sprog til stemmestyring
Hjælpefunktioner for stemmestyring
Mulige valg af sprog til stemmestyring (s. 61)
vælges i menusystemet MY CAR, se MY CAR
(s. 14).
Der er hjælpefunktioner til at sætte sig ind i
stemmestyringssystemet (s. 61) og mulighed
for at lære systemet din stemme og udtale.
Stemmestyring - indstillinger (s. 63)
Stemmestyring - stemmekommandoer (s.
63)
Stemmestyring - hurtigkommandoer (s.
64)
Liste over sprog.
Stemmestyring er ikke mulig for alle sprog.
Tilgængelige sprog for stemmestyring er mar.
keret med et ikon på listen over sprog Ændring af sprog foretages i menusystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 14).
OBS
Ændring af sproget for stemmestyring kan
ikke foretages uden at ændre sproget for
hele menusystemet.
Relaterede oplysninger
62
•
Hjælpefunktioner for stemmestyring (s.
62)
•
Stemmestyring - indstillinger (s. 63)
•
Stemmeinstruktioner: En funktion, der
hjælper dig med at blive fortrolig med
systemet og fremgangsmåden for at give
kommandoer.
•
Stemmetræning: En funktion, som gør
det muligt for stemmestyringssystemet at
lære din stemme og udtale at kende.
Funktionen giver mulighed for at stemmetræne én brugerprofil.
•
Kortfattet instruktion: En funktion, der
læser en kort instruktion op om, hvordan
systemet fungerer.
OBS
Instruktioner om stemmestyring og stemmetræning kan kun startes, når bilen er
parkeret.
Stemmeinstruktioner
Instruktionerne kan startes i menusystemet
MY CAR under Indstillinger Indstillinger
til stemmestyring Selvstudium. For en
beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s.
14).
Instruktionerne er opdelt i tre lektioner, som i
alt tager ca. fem minutter at gennemføre.
Systemet begynder med den første lektion.
03 Lyd og medier
Stemmestyring - indstillinger
For at springe en lektion over og gå til den
næste skal du trykke på
. Gå tilbage til
.
den forrige lektion ved at trykke på
Der kan foretages flere indstillinger for stemmestyringssystemet (s. 61).
Afslut instruktionerne med et tryk på EXIT.
•
Stemmetilpasning
Systemet viser nogle sætninger, som du kan
sige. Stemmetilpasningen kan startes i menusystemet MY CAR under Indstillinger
Indstillinger til stemmestyring Tilpasning
af stemme. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s. 14).
Efter at stemmetilpasningen er afsluttet, skal
du huske at vælge profilen (s. 63) Trænet
bruger under Brugerindstilling.
•
Kortfattet instruktion
Systemet læser en kortfattet instruktion til
stemmestyring. Instruktionen startes ved at
trykke på knappen til stemmestyring (s. 61)
og sige "Kortfattet instruktion".
Relaterede oplysninger
•
•
•
Valg af sprog til stemmestyring (s. 62)
Stemmestyring - indstillinger (s. 63)
Brugerindstilling - Stemmeprofil kan indstilles i menusystemet MY CAR under
Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Brugerindstilling.
Vælg mellem Standard eller Trænet
bruger. Trænet bruger kan kun vælges,
hvis stemmetræning (s. 62) er blevet gennemført. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s. 14).
Syntetisk stemmehastighed - Oplæsningshastigheden for systemets dynamiske (ikke forindspillede) tekst-til-talestemme kan ændres i menusystemet MY
CAR under Indstillinger Indstillinger
til stemmestyring TTS-hastighed.
Vælg mellem Hurtig, Middel og
Langsom. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s. 14).
Stemmestyringslydstyrke - Systemstemmens lydstyrke kan ændres ved at
trykke på SOUND-knappen, dreje TUNE
til Styrke stemmestyring, og trykke på
OK/MENU. Juster stemmelydstyrken ved
at dreje TUNE, og gem indstillingen med
OK/MENU.
Stemmestyring stemmekommandoer
Det er muligt at stemmestyre (s. 61) visse
funktioner i multimediesystemet og i en
Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon med foruddefinerede stemmekommandoer.
Føreren indleder en dialog med stemmekommandoer ved at trykke på knappen til stemmestyring (s. 61).
03
Når en dialog er startet, bliver almindeligt
brugte kommandoer vist på skærmen.
Når føreren har lært systemet, kan han fremskynde kommandodialogen og springe
instruktioner fra systemet over ved kort at
trykke på knappen til stemmestyring.
Kommandoer kan gives på flere måder
Kommandoen til f.eks. at søge efter et lydspor i medieafspilleren kan gives i flere trin
eller som en genvej:
•
"Mediesøgning" > "Spor" - Sig
"Mediesøgning", vent på systemets
svar, og gå derefter videre til at sige
"Spor".
eller
•
"Søg efter spor" - Sig genvejen i rækkefølge.
Relaterede oplysninger
•
•
Valg af sprog til stemmestyring (s. 62)
Hjælpefunktioner for stemmestyring (s.
62)
63
03 Lyd og medier
||
Relaterede oplysninger
03
•
Stemmestyring - hurtigkommandoer (s.
64)
•
•
•
Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
Stemmestyring - radio (s. 65)
Stemmestyring - multimedier (s. 66)
Stemmestyring - hurtigkommandoer
Stemmestyring - mobiltelefon
Stemmestyring (s. 61) kan udføres med en
række foruddefinerede hurtigkommandoer.
Stemmestyr (s. 61) en Bluetooth®-tilsluttet
mobiltelefon til f.eks. at ringe til en kontakt
eller nummer.
Hurtigkommandoer til multimediasystemet og
telefonen kan findes i menusystemet MY
CAR under Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Voice Command-liste
Globale kommandoer,
Telefonkommandoer, Mediekommandoer, Radiokommandoer henholdsvis Navigationskommandoer*. For en
beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s.
14).
Hjælpteksten til den enkelte kommando fortæller, hvorvidt kommandoen kan bruges i
alle kilder, eller om den kun kan bruges i én
kilde.
Relaterede oplysninger
•
Stemmestyring - stemmekommandoer (s.
63)
•
•
•
Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
Stemmestyring - radio (s. 65)
Stemmestyring - multimedier (s. 66)
De følgende dialoger er kun eksempler,
systemets svar kan variere afhængigt af
situationen.
Ring til et nummer
Systemet forstår tallene 0 (nul) til 9 (ni). Disse
tal kan udtales individuelt, i grupper på flere
tal ad gangen eller hele nummeret på én
gang. Tal højere end 9 (ni) kan systemet ikke
håndtere, f.eks. er 10 (ti) eller 11 (elleve) ikke
muligt.
Den følgende dialog med stemmekommandoer ringer til et nummer.
1. Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Ring til nummer".
> Systemet svarer med: "Sig
nummeret".
2. Begynd at sige tallene (som enkelte tal,
dvs. "Seks-otte-syv" osv.) i telefonnummeret.
> Ved pause vil systemet gentage den
sidste indtalte gruppe af tal.
3. Fortsæt med at sige tallene. Når hele
nummeret er sagt, afslutter du ved at
sige: "Ok".
> Systemet ringer til nummeret.
64
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Lyd og medier
Nummeret kan også ændres ved at sige
"Korrektion" (som fjerner den sidst indtalte
gruppe tal) eller "Slet" (som sletter hele det
indtalte telefonnummer). Ved at sige
"Gentag" vil systemet læse hele det indtalte
nummer op.
Ring til en kontakt
Den følgende dialog med stemmekommandoer ringer til en kontakt i telefonbogen.
1. Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Ring til kontakt".
> Systemet svarer med: "Sig navnet".
2. Sig navnet på kontakten.
> Hvis kun én kontaktperson findes, ringer systemet til kontakt. Ellers giver
systemet yderligere instruktioner for at
finde den rigtige kontakt.
Relaterede oplysninger
•
•
Stemmestyring - radio (s. 65)
Stemmestyring - multimedier (s. 66)
Stemmestyring - radio
Stemmestyr (s. 61) radioen til f.eks. at skifte
station.
De følgende dialoger er kun eksempler,
systemets svar kan variere afhængigt af
situationen.
Skift station
Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter radiostation.
1. Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Vælg station".
> Systemet svarer med: "Sig stationens
navn".
2. Sig navnet på radiostationen.
> Systemet skifter til radiostationens
udsendelse.
Hvis der er flere numre for en kontakt i telefonbogen, er det muligt efter navnet at sige
f.eks. "Mobil" eller "Arbejde" for at hjælpe
systemet.
Skift frekvens
Flere kommandoer
Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter radiofrekvens.
Flere kommandoer til stemmestyring af
mobiltelefon kan findes i menusystemet MY
CAR under Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Voice Command-liste
Telefonkommandoer. For en beskrivelse af
menusystemet, se MY CAR (s. 14).
03
Systemet forstår tal mellem 87,5 (syvogfirs
komma fem) og 108,0 (hundrede og otte
komma nul).
1. Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Frekvens".
> Systemet svarer med: "Sig
frekvensen".
2. Sig en frekvens mellem 87,5 og 108,0
megahertz.
> Systemet skifter til radiofrekvensen.
65
03 Lyd og medier
||
03
Flere kommandoer
Stemmestyring - multimedier
Flere kommandoer til stemmestyring af radio
kan findes i menusystemet MY CAR under
Indstillinger Indstillinger til
stemmestyring Voice Command-liste
Radiokommandoer. For en beskrivelse af
menusystemet, se MY CAR (s. 14).
Stemmestyr (s. 61) multimediesystemet til
f.eks. at skifte kilde eller skifte spor.
Relaterede oplysninger
•
•
Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
Stemmestyring - multimedier (s. 66)
De følgende dialoger er kun eksempler,
systemets svar kan variere afhængigt af
situationen.
Skift kilde
Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter mediekilde.
–
Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Disk".
> Systemet skifter til CD/DVD-afspilleren.
De andre kilder nås ved i stedet at sige f.eks.
"Bluetooth", "Tv" eller "USB". Hvilke kilder,
det er muligt at skifte, afhænger af, hvad der
er tilsluttet i øjeblikket, og om der er afspillelige medier i kilden. Hvis en mediekilde ikke er
tilgængelig, forklarer systemet hvorfor.
Skift spor
Systemet forstår tallene 0 (nul) til 99 (nioghalvfems). Tal højere end 99 (nioghalvfems)
kan systemet ikke håndtere, f.eks. går 100
(hundrede) eller 101 (hundrede og et) ikke.
Den følgende dialog med stemmekommandoer skifter spor.
1. Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Vælg spor".
> Systemet svarer med: "Sig
spornummeret".
66
2. Sig sporets nummer (som et enkelt tal,
dvs. "Treogtyve", ikke "To-tre").
> Systemet skifter til spornummeret for
den aktive mediekilde.
Søg medier
Den følgende dialog med stemmekommandoer søger efter medier.
1. Brugeren starter dialogen ved at sige:
"Søg efter medier".
> Systemet viser en nummereret liste
over mulige søgekategorier og svarer
med: "Vælg et linjenummer eller sig
en kategori for mediesøgning".
2. Sig et linjenummer eller en søgekategori.
> Systemet giver yderligere instruktioner
for at finde det rigtige medie.
Flere kommandoer
Flere kommandoer til stemmestyring af multimediesystemet kan findes i menusystemet
MY CAR under Indstillinger Indstillinger
til stemmestyring Voice Command-liste
Medie-kommandoer. For en beskrivelse
af menusystemet, se MY CAR (s. 14).
Relaterede oplysninger
•
•
Stemmestyring - mobiltelefon (s. 64)
Stemmestyring - radio (s. 65)
03 Lyd og medier
Internetforbundet bil
Ved at forbinde bilen til internettet åbnes der
mulighed for at bruge f.eks. navigationstjenester, internetradio og musiktjenester via apps
(s. 70), og bruge bilens indbyggede browser
(s. 71).
nen skal først registreres og tilsluttes til bilen.
Derefter forbindes den automatisk.
I fremtiden vil bilen automatisk oprette forbindelse.
Hvis der oprettes forbindelse til internettet via
mobiltelefon, er det muligt samtidigt at bruge
andre mobiltelefonfunktioner, f.eks. at læse
sms-beskeder og ringe op, se Bluetooth®
handsfree telefon (s. 55).
•
Bilmodem*19
For at forbinde med bilmodem, se Bilmodem*
(s. 68).
Afbryd forbindelse til netværk
Mobiltelefon og netværksudbyder skal understøtte tethering (deling af internetforbindelse),
og abonnementet skal omfatte datatrafik.
03
OBS
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.
Aktivering af dataroaming kan medføre
yderligere gebyrer.
Når bilen er forbundet til internettet, er det
muligt at bruge tillægsprogrammer (apps).
Hvilke apps, der er tilgængelige, kan variere,
men det kan f.eks. være af typen navigationstjenester, sociale medier, internetradio og
musiktjenester. Bilen har en enkel browser,
der kan bruges til at søge og vise information
fra internettet.
Opret forbindelse til internettet med bilens
indbyggede modem (s. 68)*18 eller med
Bluetooth® via en mobiltelefon. Mobiltelefo-
18
19
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
Tryk på MY CAR, og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Ingen. Bilen vil ikke
oprette forbindelse til internettet.
Forbind bilen til internettet
Vælg tilslutningsmulighed:
•
Bluetooth®
1. Mobiltelefonen skal først registreres og
tilsluttes til bilen (s. 52).
2. Hvis bilen ikke allerede er tilsluttet til
internettet, skal du trykke på MY CAR, og
vælge Indstillinger
Internetindstillinger Bluetooth.
Ingen eller dårlig internetforbindelse
Mængden af overførte data afhænger af de
tjenester eller apps, der bruges i bilen. F.eks.
kan streaming af lyd medføre en stor
mængde datatrafik, hvilket kræver en god forbindelse og god signalstyrke.
•
Mobiltelefon til bil
Kun biler med Volvo On Call
Kun biler med Volvo On Call
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
67
03 Lyd og medier
||
Hastigheden af Bluetooth-forbindelsen kan
variere afhængigt af mobiltelefonens placering i bilen. Flyt mobiltelefonen tættere på
bilens lyd- og mediesystem for at øge signalstyrken. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer imellem.
•
03
Mobiltelefon til netværksudbyder
Bilmodem*20
OBS
Bilen er udstyret med et modem, der kan bruges til at forbinde bilen til internettet. Det er
også muligt at dele internetforbindelsen via
Wi-Fi.
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.
Internetforbindelse
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
Hastigheden i det mobile netværk varierer,
afhængigt af dækningen på det sted, hvor du
befinder dig. Der kan være dårligere netværksdækning f.eks. i tunneler, bag bjerge, i
dybe dale eller indendørs. Hastigheden
afhænger også af den kontrakt, du har med
din teleudbyder.
Aktivering af dataroaming kan medføre
yderligere gebyrer.
Dele Wi-Fi-hotspot
OBS
Ved problemer med datatrafik skal du kontakte din netværksudbyder.
Relaterede oplysninger
•
•
Symboler på skærmen (s. 30)
Ejerskifte (s. 10)
1. Sæt dit personlige SIM-kort i holderen,
som er placeret i handskerummet.
2. Tryk på MY CAR, og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Bilmodem.
> Bilen er nu forbundet til internet, og det
er muligt at bruge dens internetfunktioner, se Internetforbundet bil (s. 67).
For at slå internetforbindelsen fra skal du
trykke på MY CAR, og vælge Indstillinger
Internetindstillinger Bilmodem Ingen.
20
68
Kun biler med Volvo On Call.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Når bilen er forbundet til internet via bilmodem er det muligt at dele internetforbindelsen
(Wi-Fi-hotspot), så andre enheder kan bruge
bilmodemmet.
Netværksudbyderen (SIM-kortet) skal understøtte tethering (deling af internetforbindelse).
03 Lyd og medier
1. Tryk på MY CAR, og vælg Indstillinger
Internetindstillinger Wi-Fi hotspot
for bil
Relaterede oplysninger
•
•
Indtast navnet på Wi-Fi-netværket (SSID),
og indtast en adgangskode. Navnet skal
være på 6-32 tegn, og adgangskoden på
10-63 tegn. Det er muligt at ændre navn
og adgangskode senere.
2. Aktiver bilens Wi-Fi-hotspot ved at markere afkrydsningsfeltet.
> Det er nu muligt for eksterne enheder
at oprette forbindelse til bilens Wi-Fihotspot.
For at deaktivere tethering fjernes markeringen i feltet.
OBS
Aktivering af Wi-Fi-hotspot kan medføre
yderligere gebyrer fra din netværksudbyder.
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
Der kan tilsluttes op til otte enheder til bilens
Wi-Fi-hotspot. Antal tilsluttede enheder vises
ved at trykke på MY CAR, vælg Indstillinger
Internetindstillinger.
Internetforbundet bil (s. 67)
Symboler på skærmen (s. 30)
03
Antal enheder forbundet til bilens Wi-Fi-hotspot.
For at vise, hvilke enheder der er tilsluttet til
bilens Wi-Fi-hotspot, skal du trykke på
MY CAR, og vælge Indstillinger
Internetindstillinger Wi-Fi hotspot for bil.
Teknologi og sikkerhed for Wi-Fi-hotspot
Ved deling af Wi-Fi-hotspot bruges frekvensen 2,4 GHz. Hvis flere enheder benytter
frekvensen på samme tid, kan det medføre
forringet ydeevne.
•
•
•
Frekvens - 2,4 GHz.
•
Antennen til bilens modem er placeret på
bilens tag.
Standarder - 802.11 b / g / n.
Sikkerhedscertifikater - WPA2-AESCCMP.
Ingen eller dårlig internetforbindelse
Se Internetforbundet bil (s. 67).
69
03 Lyd og medier
03
Apps
•
Applikationer (apps) er tjenester, der kan bruges, hvis bilen er forbundet til internet. Hvilke
apps, der er tilgængelige, varierer, men det
kan f.eks. være af typen navigationstjenester,
sociale medier, internetradio og musiktjenester.
Nogle apps kan kræve registrering hos
app-/tjenesteyderen. Ved start af appen
informeres om behovet for indlogning.
Følg instruktionerne på skærmen for at
registrere eller bruge en eksisterende
konto til at logge ind.
•
Nogle apps/tjenester kræver indlogning
med et personligt Volvo ID. Registrer eller
brug det eksisterende og få adgang til
mange nyttige tjenester, f.eks. at sende
en adresse fra en korttjeneste på internettet direkte til en navigationsapp eller Volvos navigationssystem*22. For mere information om, hvordan du opretter en konto,
se Volvo ID (s. 11).
For grundlæggende betjening af systemet se
betjene systemet (s. 26) og menubetjening (s.
28).
For at kunne bruge apps skal bilen først være
forbundet til internet (s. 67) .
Et symbol (s. 30) vises i øverste højre hjørne
af skærmen, når bilen er forbundet til internet.
Hvis der ikke er en tilgængelig internetforbindelse, bliver det meddelt på skærmen.
OBS
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.
Aktivering af dataroaming kan medføre
yderligere gebyrer.
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
Tryk på tilslutningsknappen
på midterkonsollen, og vælg Apps for at vise de tilgængelige apps21. Vælg en app på listen, og start
med OK/MENU.
Appene hentes fra internettet til bilen og
køres derfra. Appene indlæses (opdateres),
hver gang de starter, så der kræves internetforbindelse, hver gang et program skal bruges.
Nogle apps kræver, at man deler sine placervises på skæringsoplysninger. Symbolet
men, når man deler sine placeringsoplysninger.
Indlogning
Nogle apps/tjenester kræver indlogning. Der
findes to typer:
21
22
70
Hvilke apps, der er tilgængelige, kan variere over tid og afhængigt af udstyrsniveau og marked.
Sensus Navigation.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Navigationstjenester
Navigationstjenester giver ruteoplysninger,
som fører til en på forhånd valgt destination.
Al den anbefalede vejledning er ikke altid
garanteret pålidelig, da der kan opstå situationer, som ligger uden for navigationssystemets kapacitet og vurderingsevne, f.eks.
pludselige omslag i vejret.
03 Lyd og medier
ADVARSEL
Husk følgende:
•
Ret al opmærksomhed mod vejen og
koncentrer dig først og fremmest om
kørslen.
•
Følg de gældende færdselsregler og
kør med god dømmekraft.
•
Vejforholdene kan som følge af f.eks.
vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.
OBS
Det er muligt at opgradere til Sensus
Navigation, som indeholder flere funktioner
og opdatering af kortdata. Kontakt din forhandler.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Symboler på skærmen (s. 30)
Browser (s. 71)
Ejerskifte (s. 10)
Browser
Bilen har en indbygget browser, som kan bruges til at søge og vise information fra internettet.
For grundlæggende betjening, læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og menubetjening (s. 28).
Når man er forbundet til internettet med
Bluetooth®, vises Bluetooth®-symbolet (s. 30)
i øverste højre hjørne af skærmen.
Hvis der ikke er en tilgængelig internetforbindelse, bliver det meddelt på skærmen.
Søgefunktion
Browseren er af en enkel type, der understøtter HTML 4-standarden i tekst og billede.
Browseren understøtter f.eks. ikke bevægelige billeder, video og lyd. Det er ikke muligt
at hente og gemme filer.
03
For at kunne bruge browseren skal bilen først
være forbundet til internet (s. 67) .
OBS
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre en udgift.
Aktivering af dataroaming kan medføre
yderligere gebyrer.
Kontakt din netværksudbyder vedrørende
omkostninger for datatrafik.
OBS
Browseren er ikke tilgængelig under kørsel.
Tryk på tilslutningsknappen på midterkonsollen
, og vælg Browser.
Søge ved hjælp af skrivehjul.
Liste over tegn.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).
Tidligere besøgte websider (historik).
Brug skrivehjulet til at indtaste en webadresse, f.eks. http://mobile.volvocars.com.
1. Drej TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Talog bogstavknapperne på kontrolpanelet i
midterkonsollen kan også bruges.
71
03 Lyd og medier
||
2. Fortsæt med det næste bogstav osv.
3. For at skifte indtastningstilstanden til tal,
indlæse den indtastede adresse, eller for
at gå til historikken, skal du dreje TUNE til
et af valgene (se forklaring i nedenstående tabel) på listen for skift af indtastningstilstand (2), og trykke på OK/MENU.
03
123/A
BC
Skift mellem bogstaver og tal med
OK/MENU.
=>
Fører til historikken (3). Drej TUNE
for at vælge en webadresse, og
tryk på OK/MENU for at gå til
adressen.
Gå
Indlæser den indtastede webadresse med OK/MENU.
aIA
Skifter mellem store og små bogstaver med OK/MENU.
||}
Hvis du trykker på en talknap på midterkonsollen, når teksthjulet vises (se den forrige
illustration), vises en liste over tegn på skærmen. Fortsæt med at trykke gentagne gange
på talknappen til det ønskede bogstav, og
slip. Fortsæt med det næste bogstav osv. Når
en knap er trykket ind, bekræftes indtastning
af denne med tryk på en anden knap.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.
Navigere i browseren
Drej TUNE for at navigere mellem links eller
rulle på websiden. Tryk på OK/MENU for at
aktivere et valgt/markeret link.
Markøren kan flyttes frit over siden med
knapperne på midterkonsollen.
Pop op-menuen nås med knap nummer 5 på
midterkonsollen, eller markøren flyttes til et
ikke-klikbart område, og der trykkes på OK/
MENU.
Funktioner
Tilgængelige funktioner nås via pop opmenuen med knap nummer 5 på midterkonsollen, eller markøren flyttes til et ikke-klikbart
område, og der trykkes på OK/MENU.
• Tilbage - Vender tilbage til den forrige
side.
• Send til - Hvis man er vendt tilbage, er
det muligt at gå frem til siden igen.
• Indlæs igen - Opdaterer siden.
• Stop - Standser indlæsning af siden og
vender tilbage.
• Ny fane - Opretter ny fane/side. Op til fire
Skifter fra teksthjulet til Adresse:feltet. Flyt markøren med TUNE.
Slet eventuelle stavefejl med
EXIT. For at vende tilbage til
teksthjulet skal du trykke på OK/
MENU.
Bemærk, at tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet kan bruges ved redigering i Adresse:-feltet.
72
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
faner kan være åbne samtidigt.
•
• Zoom ind/Zoom ud - Zoomer ind/ud på
Luk fane - Lukker fane/side.
siden.
• Tilføj bogmærke/Slet bogmærke - I
stedet for at indtaste en websides
adresse, hver gang den skal besøges, er
det muligt at gemme et hurtigt link (bog-
Flytning af markøren på websiden.
03 Lyd og medier
mærke) til siden. Der kan gemmes op til
20 bogmærker.
• Indstillinger - Tilpasning af browserens
visning og informationsstyring, se nedenfor for yderligere oplysninger.
Indstillinger
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Menuoversigt - browser (s. 86)
Symboler på skærmen (s. 30)
Ejerskifte (s. 10)
Menuoversigt - browser (s. 86)
TV*
Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over ca.
6 km/t, forsvinder billedet. Lyden kan dog stadig høres i mellemtiden. Billedet kommer
igen, når bilen holder stille.
• Bogmærker - Omdøb, Omorganisér
eller Slet.
03
• Indholdsfiltrering - Det er muligt at foretage nogle justeringer, så websider vises
på den ønskede måde. Følgende funktioner kan aktiveres/deaktiveres: Vis
billeder, Bloker pop-up-vinduer og
Aktivér JavaScript.
• Acceptér cookies - Cookies er små
tekstfiler, der gemmes. De gør det f.eks.
muligt at bruge forskellige funktioner på
hjemmesider, og for ejeren af websiden at
føre statistik, f.eks. over de sider brugerne navigerer til.
• Tekststørrelse - Vælg den skriftstør-
relse, der skal bruges: Stor, Middel eller
Lille.
• Ryd browserdata – Cookies,
browserhistorik og \ncachelager vil
blive ryddet.
• Valg for FAV-tast - Det er muligt at forbinde visse funktioner til FAV-knappen.
En forbundet funktion aktiveres derefter
enkelt med et tryk på FAV-knappen, se
Favoritter (s. 31).
Tv-funktioner, betjeningsknapper.
For grundlæggende afspilning og navigation,
læs om hvordan systemet betjenes (s. 26) og
menubetjening (s. 28). Nedenfor er der en
mere detaljeret beskrivelse.
OBS
Dette system understøtter kun tv-udsendelser i lande, som udsender i MPEG-2
eller MPEG-4 og følger standarden DVB-T.
Systemet understøtter ikke analoge udsendelser.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
73
03 Lyd og medier
||
valg, vises dens forvalgsnummer til højre
for kanalnavnet. Fortsæt med at dreje
TUNE til den ønskede kanal, og tryk på
OK/MENU.
OBS
Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 6 km/t, forsvinder billedet. Lyden kan
dog stadig høres i mellemtiden. Billedet
kommer igen, når bilen holder stille.
OBS
03
Modtagelsen er både afhængig af, hvor
god signalstyrken og signalkvaliteten er.
Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger,
eller at tv-senderen er langt væk. Dækningen kan også variere, afhængigt af hvor i
landet du befinder dig.
VIGTIGT
I nogle lande kræves der tv-licens til dette
produkt.
Se tv
–
Tryk på, MEDIA, drej TUNE, indtil TV
vises på skærmen, tryk på OK/MENU.
> En søgning starter, og efter et kort
stykke tid vises den senest anvendte
kanal.
Skifte kanal
•
•
Ved at trykke på forvalgsknapperne (0-9).
Via korte tryk på knapperne
/
vises den næste tilgængelige kanal i
området.
OBS
Hvis bilen er flyttet inden for landet, for
eksempel fra en by til en anden, er det ikke
sikkert, at de forudindstillede kanaler er tilgængelige på det nye sted, da frekvensområdet kan have ændret sig. Foretag
derefter en ny søgning, og gem en ny liste
over forudindstillede kanaler, se Gemme
de tilgængelige tv-kanaler som forudindstillede kanaler (s. 75).
OBS
Hvis der ikke er modtagelse på forvalgsknapperne, kan det skyldes, at bilen befinder sig på et andet sted end der, hvor søgningen af tv-kanaler blev foretaget, f.eks.
hvis bilen er kørt fra Tyskland til Frankrig.
Så kan det være nødvendigt at foretage et
nyt valg af land og en ny søgning.
Det er muligt at skifte kanal som følger:
•
74
Drej TUNE, en liste med alle tilgængelige
kanaler i området vises. Hvis en af disse
kanaler allerede har været gemt som for-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
Søge efter tv*-kanaler/liste over forudindstillede kanaler (s. 75)
Tv* - styring af kanaler (s. 75)
Information om det aktuelle tv*-program
(s. 76)
Tekst-tv* (s. 76)
Billedindstillinger (s. 46)
Modtagelse af tv*-kanal går tabt (s. 76)
Menuoversigt - Tv* (s. 87)
03 Lyd og medier
Søge efter tv*-kanaler/liste over
forudindstillede kanaler
Søgningen og forvalgslagringen kan afbrydes
med EXIT.
Efter en søgning af tv-kanaler gemmes de tilgængelige kanaler i en liste over forudindstillede kanaler.
Relaterede oplysninger
1. Tryk i TV-indstilling på OK/MENU.
2. Drej TUNE til TV-menu, og tryk på OK/
MENU.
3. Drej TUNE til Vælg land, og tryk på OK/
MENU.
> Hvis et eller flere lande tidligere har
været valgt, vises de på en liste.
4. Drej TUNE til enten Andre lande eller et
af de tidligere valgte lande. Tryk på OK/
MENU.
> En liste over alle tilgængelige lande
vises.
5. Drej TUNE til det ønskede land (f.eks.
Danmark), og tryk på OK/MENU.
> En automatisk søgning efter tilgængelige tv-kanaler starter. Denne søgning
tager lidt tid. I mellemtiden vises billedet for hver kanal, der findes, og sættes op som forvalg. Når søgningen er
afsluttet, vises en meddelelse, og billedet vises. En liste over forudindstillede
kanaler (maks. 30 forvalg) er nu oprettet og tilgængelig. For at skifte kanal,
se Skifte kanal (s. 73).
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
TV* (s. 73)
Tv* - styring af kanaler (s. 75)
Tv* - styring af kanaler
Listen over forudindstillede kanaler kan redigeres. Du kan ændre rækkefølgen af kanaler,
der vises på listen over forudindstillede kanaler. En tv-kanal kan have mere end én plads
på listen over forudindstillede kanaler. Tvkanalernes position kan også variere på listen
over forudindstillede kanaler.
For at ændre rækkefølgen på listen over forudindstillede kanaler skal du i TV-indstilling
gå til TV-menu Faste stationer.
03
1. Drej TUNE til den kanal, du vil flytte på
listen, og bekræft med OK/MENU.
> Den valgte kanal fremhæves.
2. Drej TUNE til den nye plads på listen, og
bekræft med OK/MENU.
> Kanalerne skifter plads med hinanden.
Efter de forudindstillede kanaler (maks. 30)
findes alle de øvrige tilgængelige kanaler i
området. Man kan flytte en kanal op til en
plads på listen over forudindstillede kanaler.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
TV* (s. 73)
Søge efter tv*-kanaler/liste over forudindstillede kanaler (s. 75)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
75
03 Lyd og medier
Information om det aktuelle tv*program
03
Tekst-tv*
Modtagelse af tv*-kanal går tabt
Det er muligt at se tekst-tv.
Hvis modtagelsen forsvinder for den tv-kanal,
der vises, fryses billedet. Når modtagelsen
kommer igen, starter visningen på ny.
Tryk på INFO-knappen (s. 26) for at få information om det aktuelle program, det næste
program og dets starttidspunkt.
Gør sådan:
Trykker man endnu en gang på INFO-knappen kan man i nogle tilfælde få yderligere
information om det aktuelle program, f.eks.
start- og sluttidspunkt og en kort beskrivelse
af det aktuelle program.
2. Indtast sidenummeret (3 cifre) med talknapperne (0-9) for at vælge side.
> Siden vises automatisk.
For at vende tilbage til tv-billedet skal du
vente nogle sekunder eller trykke på EXIT.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
TV* (s. 73)
1. Tryk på
ningen.
-knappen på fjernbetje-
Indtast et nyt sidenummer, eller tryk på fjern/
for at gå til
betjeningens knapper
næste side.
Gå tilbage til tv-billedet med EXIT eller ved at
trykke på
-knappen på fjernbetjeningen.
Det er også muligt at styre tekst-tv med de
farvede knapper på fjernbetjeningen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
76
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
TV* (s. 73)
Fjernbetjening* (s. 77)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis modtagelsen forsvinder for den tv-kanal,
der vises, fryses billedet. Kort efter kommer
der en meddelelse, som informerer om, at
modtagelsen er forsvundet for den aktuelle
tv-kanal, og at en ny søgning efter kanalen er
i gang. Når modtagelsen kommer igen, starter
visningen af tv-kanalen med det samme. Det
er når som helst muligt at skifte kanal, mens
meddelelsen vises.
Hvis meddelelsen Ingen modtagelse vises,
har systemet registreret, at der ikke er modtagelse for nogen tv-kanaler. En mulig årsag
kan være, at en landegrænse er blevet passeret, og at systemet er indstillet til det forkerte
land. Skift i så fald til det korrekte land som
beskrevet i Søge efter tv*-kanaler/liste over
forudindstillede kanaler (s. 75).
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
TV* (s. 73)
03 Lyd og medier
Fjernbetjening*
tageren, som er placeret til højre for INFOknappen (s. 26) i midterkonsollen.
Fjernbetjeningen kan bruges til alle funktioner
i lyd- og mediesystemet. Fjernbetjeningens
knapper har funktioner svarende til knapperne
i midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
ADVARSEL
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr
osv., i handskerummet eller andre rum.
Ellers kan de ved hård opbremsning eller
en kollision skade personer i bilen.
03
OBS
Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte
sollys (f.eks. på instrumentbrættet) - der
kan opstå problemer med batterierne.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Fjernbetjening* - funktioner (s. 78)
Fjernbetjening* - batteriudskiftning (s.
79)
Svarer til TUNE i midterkonsollen.
Når du bruger fjernbetjeningen, skal du først
trykke fjernbetjeningens knap
til stilling
F. Ret derefter fjernbetjeningen mod IR-mod-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
77
03 Lyd og medier
Fjernbetjening* - funktioner
Funktioner der kan fjernbetjenes.
Tast
Tast
Navigere op/ned
Funktion
Naviger til venstre/højre
F = Skærm for
L og R = Ikke mulige valg.
03
Funktion
Bekræfte valg eller gå til menusystemet for den valgte kilde
Skifte til navigation*
Mindske lydstyrken
Skifte til radiokilde (f.eks. AM)
Skifte til mediekilde (f.eks. Disk,
TV*)
Skifte til
Bluetooth®
Øge lydstyrken
0-9
handsfree
Forvalg af kanaler, indtastning af
tal og bogstaver
Hurtigvalg til favoritindstilling
Gå/spoling tilbage, skifte spor/
sang
Afspille/holde pause
Standse
Gå/spoling fremad, skifte spor/
sang
Menu
Til foregående, afbryde funktion,
slette indtastede tegn
78
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Information om det aktuelle program, sang osv. Bruges også,
når der er mere information tilgængelig, end der kan vises på
skærmen.
Valg af sprog på lydspor
Undertekster, valg af sprog på
tekst
Tekst-tv*, til/fra
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Fjernbetjening* (s. 77)
03 Lyd og medier
Fjernbetjening* - batteriudskiftning
OBS
Batteriernes levetid er typisk 1-4 år,
afhængigt af hvor meget fjernbetjeningen
bruges.
Fjernbetjeningen kører på fire batterier af
typen AA/LR6.
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
Lyd og medier - menuoversigt
OBS
Sådan udskiftes batterierne i fjernbetjeningen
til lyd- og mediesystemet.
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
Relaterede oplysninger
•
Fjernbetjening* (s. 77)
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger i
lyd- og mediesystemets menuer.
Hvis teksten på en menulinje er lysegrå, er
det ikke muligt at vælge dette punkt. Det kan
skyldes, at funktionen ikke findes i bilen, at
kilden ikke er aktiv eller tilsluttet, eller ikke
indeholder noget.
03
RADIO
•
•
•
AM (s. 80)23
FM (s. 80)
DAB (s. 81)
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Tryk ned på batteridækslet og skub det i
retning af den infrarøde linse.
2. Tag de brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet, og sæt dem ind.
CD/DVD Audio (s. 81)
DVD Video (s. 82)
Harddisk (HDD) (s. 83)
iPod (s. 83)
USB (s. 84)
Media Bluetooth® (s. 84)
AUX (s. 85)
TV (s. 87)*
TLF.
•
Bluetooth® handsfree (s. 85)
•
Browser (s. 86)
3. Sæt dækslet på igen.
23
Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
79
03 Lyd og medier
||
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 26)
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Menuoversigt - AM
Menuoversigt - FM
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for AM-radio.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for FM-radio.
03
AM-menuA
Se
FM-menu
Se
Vis faste stationer
(s. 37)
TP
(s. 39)
Valg for FAV-tast
(s. 31)
Alternativ frekvens (AF)
Vis
Ingen funktion
Vis faste stationer
A
(s. 37)
Gælder ikke V60 Plug-in Hybrid
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)
Radiotekst
(s. 40)
Faste stationer
(s. 37)
Ingen
Indstil station efter
Liste over stationer
(s. 36)
Manuel indstilling
(s. 36)
Valg for FAV-tast
80
(s. 35)
(s. 31)
03 Lyd og medier
Ingen funktion
Slå radiotekst/faste
stationer til/fra
(s. 40) og
(s. 37)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*
Menuoversigt - CD/DVD Audio
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for DAB-radio*.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for CD/DVD Audio.
DAB-menu*
Se
Disk-menu
Se
Programtypefiltrering (PTY)
(s. 39)
Play/Pause
(s. 42)
Vis
Stop
Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)
03
A
Kunstner/Titel
(s. 44)
(s. 44)
Radiotekst
(s. 40)
Bland
Faste stationer
(s. 37)
Indstillinger for Gracenote®
Gracenote®-database
Ingen
DAB-DAB-tracking
(s. 41)
Valg for FAV-tast
(s. 31)
Gracenote®-resultater
Valg for FAV-tast
(s. 31)
Ingen funktion
Ingen funktion
Slå vis information til/fra
Play/Pause
(s. 42)
Bland
(s. 44)
Relaterede oplysninger
•
•
Mediesøgning
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)
A
Gælder kun DVD'er.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
81
03 Lyd og medier
||
Relaterede oplysninger
•
•
03
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)
Menuoversigt - DVD Video
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for DVD Video.
(s. 45)
Næste lydspor
(s. 45)
Dvd-videomenu
Se
Play/Pause
(s. 45)
Pop op-menu DVD Video
DVD-disk menu
(s. 45)
Tryk på OK/MENU, når en videofil afspilles, for at komme til pop op-menuen.
Stop
(s. 45)
Billedindstillinger
(s. 46)
Undertekster
(s. 45)
Dvd-videomenu
(s. 28)
Lydspor
(s. 45)
DVD-disk menu
(s. 45)
Udvidede indstillinger
Vinkler
Relaterede oplysninger
(s. 46)
Skærmstørrelse
Valg for FAV-tast
(s. 31)
Ingen funktion
Play/Pause
82
Næste undertekst
(s. 45)
•
•
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)
03 Lyd og medier
Menuoversigt - harddisk (HDD)
HDD menu
Se side
Play/Pause
(s. 47)
Mediesøgning
(s. 44)
Bland
(s. 44)
Importér musik
(s. 47)
Menuoversigt - iPod
Brugt plads:
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for harddisk (HDD).
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for iPod®.
Ledig plads:
iPod-menu
Se
Kapacitet:
Play/Pause
(s. 48)
Numre:
Bland
(s. 44)
Valg for FAV-tast
(s. 31)
Mapper:
Valg for FAV-tast
Fra disk
03
Ingen funktion
(s. 47)
Ingen funktion
Play/Pause
(s. 48)
Bland
(s. 44)
Fra USB
A
Omdøb/slet filer
(s. 47)
Åbne
A
Play/Pause
(s. 47)
Bland
(s. 44)
Afhængigt af markedet.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)
Relaterede oplysninger
Omdøb
•
•
Slet
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)
Slet alle
Lagringsoplysninger
(s. 47)
83
03 Lyd og medier
03
Menuoversigt - USB
Menuoversigt - Media Bluetooth®
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for USB.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for Media Bluetooth®.
USB-menu
Se
Bluetooth-menu
Se
Play/Pause
(s. 48)
Play/Pause
(s. 51)
Mediesøgning
(s. 44)
Bland
(s. 44)
Bland
(s. 44)
Skift enhed
(s. 54)
Vælg USB-partition
Valg for FAV-tast
Ingen funktion
Play/Pause
(s. 48)
Bland
(s. 44)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)
Play/Pause
(s. 51)
Bland
(s. 44)
Enhed 2
osv.
84
(s. 31)
Ingen funktion
Enhed 1
Tilslut til telefon
(s. 55)
Tilslut til begge
Slet enhed
•
•
Gør bilen synlig
Valg for FAV-tast
(s. 51)
(s. 55)
Relaterede oplysninger
Søg efter ny enhed
(s. 31)
Tilslut til media
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)
03 Lyd og medier
Menuoversigt - AUX
Menuoversigt - Bluetooth® handsfree
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for AUX.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for Bluetooth® handsfree.
AUX-menu
Se
Telefonmenu
Se
AUX-indgang
(s. 50)
Opkaldsliste
(s. 57)
Kontakter
(s. 58)
Beskeder
(s. 55)
Skift telefon
(s. 54)
Standard
Boost
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)
Tilslut til begge
Slet enhed
(s. 55)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)
03
Søg efter ny telefon
Gør bilen synlig
Enhed 1
Enhed 2
osv.
Tilslut til telefon
(s. 55)
Tilslut til media
(s. 51)
85
03 Lyd og medier
Menuoversigt - browser
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for browser.
Webbrowser
03
Se
Menuen vises i den normale visning for browser, hvis ingen fane
er åben.
Angiv adresse
(s.
71)
Indlæs igen
(s. 71)
Stop
(s. 71)
Ny fane
(s. 71)
Luk fane
(s. 71)
Zoom ind
eller
Indstillinger
Zoom ud
Viser "Indstillingsmenu browser",
se nedenfor.
Tilføj bogmærke
eller
Bogmærke 1
Bogmærke 2
osv.
Pop op-menu browser
(s.
71)
Se
Tryk på knap nummer 5 på midterkonsollen, når en side vises i
browseren, for at komme til pop
op-menuen.
(s. 71)
(s. 71)
Indstillinger
(s. 71)
Send til
(s. 71)
Bogmærker
osv.
Omdøb
Omorganisér
Indholdsfiltrering
(s. 71)
Acceptér cookies
(s. 71)
Vis billeder
Viser "Indstillingsmenu browser",
se nedenfor.
Bloker pop-up-vinduer
Se
Tryk på Indstillinger i en af de to
ovenstående menuer for at få
adgang til opsætningsmenuen.
Tilbage
Bogmærke 2
Slet
Slet bogmærke
Indstillingsmenu browser
Bogmærke 1
Aktivér JavaScript
Tekststørrelse
(s. 71)
Stor
Middel
86
(s. 71)
03 Lyd og medier
Menuoversigt - Tv*
Lille
Ryd browserdata
(s. 71)
Valg for FAV-tast
(s. 31)
Ingen funktion
Tilføj/slet bogmærke
(s. 71)
Ny fane
(s. 71)
Luk fane
(s. 71)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for tv.
TV-menu
Se
Vælg land
(s. 75)
Faste stationer
(s. 75)
Pop op-menu tv
Tryk på OK/MENU, når der vises
tv, for at komme til pop opmenuen.
Se
Billedindstillinger
(s. 46)
TV-menu
(s. 28)
03
Relaterede oplysninger
Lydspor
•
•
Undertekster
Lyd og medier - menubetjening (s. 28)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 79)
Teletekst
eller
CAS-information
Valg for FAV-tast
(s. 31)
Ingen funktion
Teletekst
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
87
04 Alfabetisk stikordsregister
04
A
D
Alarm ved ulykker og katastrofer............... 39
DAB Radio........................................... 34, 41
Applikationer (apps)................................... 70
Digitalradio (DAB)....................................... 41
bilmodem..............................................
browser.................................................
menuoversigt........................................
tilslutte..................................................
AUX-indgang....................................... 26, 48
DVD............................................................ 42
iPod®, tilslutning........................................ 50
B
E
K
Batteri
fjernbetjening........................................ 79
Ejerskifte.................................................... 10
Knapper på rattet....................................... 26
Equalizer.................................................... 34
Betjeningsknapper
midterkonsol, rat................................... 26
Bluetooth®
forbind opkald til mobil.........................
handsfree..............................................
media....................................................
mikrofon fra..........................................
streaming af lyd....................................
L
F
57
55
51
57
51
Browser..................................................... 71
Fjernbetjening............................................ 77
batteriudskiftning.................................. 79
H
Harddisk (HDD).......................................... 47
C
CD.............................................................. 42
I
Infotainment (Lyd og medier)..................... 25
Internetforbundet bil.................................. 67
applikationer (apps).............................. 70
88
68
71
86
52
Lyd
indstillinger............................................ 31
surround............................................... 33
Lydanlæg................................................... 25
Lyd og medier
betjene systemet..................................
indledning.............................................
menuhåndtering....................................
menuoversigt........................................
oversigt.................................................
26
25
28
79
26
Lydprofil..................................................... 33
Lydstyrke...................................................
ekstern lydkilde.....................................
kompensering for hastighed/støj..........
ringetone, telefon..................................
26
50
34
57
04 Alfabetisk stikordsregister
Telefon.................................................. 57
telefon/medieafspiller........................... 57
M
Media
Bluetooth®.......................................
51
Medieafspiller...................................... 34, 42
kompatible filformater........................... 48
Radio......................................................... 34
DAB................................................ 34, 41
Trafikinformation (TP) ................................ 39
Radioprogramtyper (PTY).......................... 39
Tv............................................................... 73
Rat
Tastatur................................................. 26
RDS............................................................ 38
Mikrofon..................................................... 56
Mobiltelefon, se Telefon............................ 52
MY CAR........... 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23
USB-indgang............................................. 48
S
Opkald
betjening............................................... 55
indgående............................................. 55
Opringning................................................. 55
04
Sensus......................................................... 7
Signalindgang, ekstern........................ 26, 48
Skærmindstillinger..................................... 46
Stemmestyring........................................... 61
O
U
USB, tilslutning.......................................... 50
Mediesøgning............................................ 44
Menubetjening - lyd og medier.................. 28
telefonbog............................................. 58
telefonbog, genvej................................ 58
tilslutte.................................................. 52
R
Surround.................................................... 33
Symboler
på skærm.............................................. 30
V
Volvo ID..................................................... 11
Volvo Sensus............................................... 7
W
WiFi............................................................ 68
T
Telefon
handsfree..............................................
indkommende opkald...........................
modtagelse af et opkald.......................
opringning.............................................
55
55
57
55
89
04 Alfabetisk stikordsregister
04
90
Volvo Car Corporation TP 17247 (Danish), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising