Volvo | S60 | Sensus Infotainment | Volvo S60 2014 Sensus Infotainment

Volvo S60 2014 Sensus Infotainment
WEB EDITION
SENSUS INFOTAINMENT
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i
din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine
passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo
er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør
dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Indhold
01 Indledning
Indledning...................................................
Volvo Sensus..............................................
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*...............
Information på internet................................
02 MY CAR
7
7
8
9
MY CAR....................................................
MY CAR - stier..........................................
MY CAR - menupunkter............................
MY CAR - Bilindstillinger...........................
MY CAR - førerstøttesystemer..................
MY CAR - Systemindstillinger...................
MY CAR - Stemmeindstillinger.................
MY CAR - Klimaindstillinger......................
MY CAR - Information...............................
03 Lyd og medier
11
12
12
14
15
17
18
19
20
Lyd og medier...........................................
Lyd og medier - oversigt...........................
Lyd og medier - betjene systemet............
Lyd og medier - menubetjening................
Bageste kontrolpanel med hovedtelefontilslutning*..................................................
Favoritter...................................................
Gemme som favorit..................................
Lyd og medier - lydindstillinger.................
Lyd og medier - generelle lydindstillinger.
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger.............................................................
Indstilling af equalizer...............................
Indstilling af lydprofil.................................
Indstilling af lydstyrke og støjkompensation............................................................
Radio.........................................................
Stationssøgning........................................
Automatisk stationssøgning......................
Liste over radiostationer...........................
Manuel stationssøgning............................
Radiostationer som forudindstillinger.......
RDS-funktioner.........................................
Alarm ved ulykker og katastrofer..............
01 02 03
2
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
22
23
23
26
28
28
29
29
30
31
31
31
32
32
33
33
33
34
35
36
36
Indhold
Trafikinformation (TP)................................
Enhanced Other Networks (EON).............
Nyhedsudsendelser..................................
Radioprogramtyper (PTY).........................
Søge efter radioprogramtyper (PTY).........
Vise radioprogramtyper (PTY)...................
Lydstyrkekontrol for afbrydende radioprogramtyper (PTY)...................................
Radiotekst.................................................
Automatisk frekvensopdatering (AF).........
Regionale radioprogrammer (REG)...........
Skanne radiofrekvensbånd.......................
Tilbagestilling af RDS-funktioner..............
Digitalradio* (DAB)....................................
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring)...........................................................
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble).
DAB til DAB-link........................................
Digitalradio* (DAB) – frekvensbånd...........
Digitalradio* (DAB) – underkanal...............
Digitalradio* (DAB) – tilbagestilling............
Medieafspiller............................................
CD/DVD*...................................................
Afspilning og navigering af CD-/DVD*......
37
37
37
38
38
39
Afspilning og navigering af brændte
diske med lyd-/videofiler...........................
Hurtigspoling.............................................
Scanne diskspor eller lydfil.......................
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller
lydfiler........................................................
Afspilning og navigering på DVD-Videoer.
Kameravinkel ved afspilning af DVDVideoer......................................................
45
46
46
Skifte til en anden Bluetooth®*-enhed...... 56
Frakoble Bluetooth®*-enhed..................... 56
Fjerne Bluetooth®*-enhed......................... 57
Bluetooth® versionsinformation................ 57
03 03 03
39
39
40
40
40
41
41
42
42
42
43
43
43
44
44
44
DivX® Video On Demand..........................
Billedindstillinger.......................................
Medieafspilleren - kompatible filformater.
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang.
Tilslutning af ekstern lydkilde via AUX-/
USB*-indgang...........................................
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde...........................................................
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde...........................................................
47
47
Bluetooth® handsfree telefon.................... 58
48
Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger.........................................................
Telefonbog................................................
Telefonbog - hurtigsøgning efter kontakter..............................................................
Telefonbog - tegntabel for tastaturet i
midterkonsollen.........................................
Telefonbog - søge efter kontakter............
Telefonbog - ny kontakt............................
Telefonbog - hurtigopkaldsnummer.........
Telefonbog - modtag vCard......................
Telefonbog - hukommelsesstatus............
Telefonbog - rydde...................................
Stemmestyring* af mobiltelefon................
Valg af sprog til stemmestyring* af mobiltelefon.......................................................
48
49
49
50
51
51
52
Media Bluetooth®* ................................... 53
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®*enhed........................................................ 54
Registrering af Bluetooth®*-enhed............ 54
Automatisk tilslutning af Bluetooth®*enhed........................................................ 55
Bluetooth®* handsfree telefon - oversigt.. 59
Opkaldshåndtering.................................... 59
60
61
61
62
62
63
64
65
65
65
66
67
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
Indhold
04 Alfabetisk stikordsregister
Hjælpefunktioner til stemmestyring* af
mobiltelefon..............................................
Stemmestyring* af mobiltelefon - brugerindstilling og lydstyrke for stemme...........
Stemmestyring* af mobiltelefon - stemmekommandoer........................................
Stemmestyring* af mobiltelefon - hurtigkommandoer.............................................
Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe til
et nummer.................................................
Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe
fra opkaldsliste..........................................
Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe til
en kontakt.................................................
Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe
voicemail...................................................
TV*.............................................................
Søge efter tv*-kanaler/Liste over forudindstillede kanaler.....................................
Tv* - styring af kanaler..............................
Information om det aktuelle tv*-program..
Tekst-tv*....................................................
Modtagelse af tv*-kanal går tabt...............
Fjernbetjening*..........................................
Fjernbetjening* - funktioner.......................
Fjernbetjening* - batteriudskiftning...........
67
68
Multimediesystem for bagsædet (RSE)*...
Multimediesystem for bagsædet (RSE)* –
oversigt.....................................................
Trådløse hovedtelefoner*..........................
Tilslutning af en ekstern kilde til RSE........
Multimediesystem for bagsædet (RSE)* –
indstillinger................................................
Lyd og medier - menuoversigt..................
Menuoversigt - AM...................................
Menuoversigt - FM....................................
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*...........
Menuoversigt - CD Audio.........................
Menuoversigt - CD/DVD Data...................
Menuoversigt - DVD Video.......................
Menuoversigt - iPod..................................
Menuoversigt - USB.................................
Menuoversigt - Media Bluetooth..............
Menuoversigt - AUX..................................
Menuoversigt - Bluetooth handsfree........
Menuoversigt - Tv.....................................
Menuoversigt – RSE*................................
77
79
80
81
Alfabetisk stikordsregister........................ 96
03 03 04
4
68
69
69
70
70
70
71
72
73
74
74
74
75
76
77
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
82
85
85
86
86
87
87
88
89
89
90
90
91
92
92
Indhold
5
INDLEDNING
01 Indledning
Indledning
Dette tillæg er et supplement til den almindelige instruktionsvejledning.
Hvis du er i tvivl om nogen af bilens funktioner, se først instruktionsvejledningen. For
svar på yderligere spørgsmål anbefales det at
kontakte en forhandler eller repræsentant for
Volvo Car Corporation.
01
Volvo Sensus
OBS
Instruktionsvejledningen kan hentes som
en mobilapplikation (gælder for visse bilmodeller og mobile enheder), se
www.volvocars.com.
Volvo Sensus er hjertet i din personlige Volvooplevelse. Det er Sensus, der giver information, underholdning og funktioner, som forenkler dit ejerskab.
Mobilapplikationen indeholder også video
samt søgbart indhold og nem navigation
mellem de forskellige afsnit.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i dette tillæg, er
ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.
©
Volvo Car Corporation
Instruktionsvejledning i mobile enheder
Når du sidder i din bil, vil du have kontrol, og i
dagens forbundne verden også information,
kommunikation og underholdning, når det
passer dig. Sensus omfatter alle vores løsninger, som giver mulighed for forbindelse* til
omverdenen, og giver dig samtidig intuitiv
kontrol over bilens mange muligheder.
Volvo Sensus samler og præsenterer mange
funktioner i flere af bilens systemer på midterkonsollens skærm. Med Volvo Sensus kan
bilen gøres personlig ved hjælp af en praktisk
brugergrænseflade. Indstillinger kan foretages
i Bilindstillinger, Lyd og medier, Klima osv.
Med midterkonsollens knapper og betjeningspanel eller rattets højre tastatur* kan funktioner aktiveres eller deaktiveres, og der kan
foretages mange forskellige indstillinger.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
7
01 Indledning
||
Med et tryk på MY CAR præsenteres alle indstillinger relateret til kørsel og kontrol af bilen,
f.eks. City Safety, lås og alarm, automatisk
blæserhastighed, indstilling af uret osv.
01
Med et tryk på henholdsvis RADIO, MEDIA,
*, NAV* og CAM* kan andre kilder,
TEL*,
systemer og funktioner aktiveres, f.eks. AM,
FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigation*
og parkeringskamera*.
Bilindstillinger – MY CAR, se MY CAR (s.
11).
Internetforbundet bil *, se separat tillæg (Sensus Infotainment).
Klimaanlæg, se Instruktionsvejledning.
Parkeringskamera - CAM*, se Instruktionsvejledning.
For mere information om alle funktioner/
systemer, se de respektive afsnit i instruktionsvejledningen eller dens tillæg.
Oversigt
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*
Hvis bilen er udstyret med Volvo On Call,
VOC, er det vigtigt at skifte ejer af tjenesten.
VOC er en ekstra service, der består af sikkerheds-, trygheds- og komforttjenester. Ved
ejerskifte er det vigtigt at skifte ejer af tjenesten.
Afmelde VOC-tjeneste
Kontakt Volvo-forhandleren ved ejerskifte for
at afmelde VOC-tjenesten.
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille personlige indstillinger i bilen til de oprindelige
fabriksindstillinger1, se Ejerskifte.
Starte VOC-tjeneste
Det er meget vigtigt, at VOC-tjenesten skifter
ejer, således at den tidligere ejers mulighed
for at udføre tjenester i bilen afbrydes. Kontakt en Volvo-forhandler ved ejerskifte.
Relaterede oplysninger
•
Kontrolpanel i midterkonsol. Illustrationen er skematisk - antallet af funktioner og knapparnas placering varierer afhængigt af det valgte udstyr og
markedet.
Navigation* - NAV, se separat tillæg.
Lyd og medier - RADIO, MEDIA, TEL*, se
de respektive afsnit i dette tillæg.
8
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Information på internet (s. 9)
01 Indledning
01
Information på internet
På www.volvocars.com findes yderligere
information vedrørende din bil.
Med et personligt Volvo ID er det muligt at
logge ind på My Volvo, som er en personlig
webside for dig og din bil.
QR-kode
For at kunne læse QR-koden kræves en QRkodelæser, der fås som tillægsprogram (app)
til mange mobiltelefoner. QR-kodelæsere kan
hentes hos f.eks. App Store, Windows Phone
eller Google Play.
1
Gælder kun for biler, som kan oprette forbindelse til internettet.
9
MY CAR
02 MY CAR
MY CAR
punkt eller gemme den valgte funktion i
hukommelsen.
MY CAR er en menukilde, der håndterer
mange af bilens funktioner, f.eks. City Safety,
lås og alarm, automatisk blæserhastighed,
indstilling af uret osv.
TUNE - drej knappen på midterkonsollen
eller fingerhjulet på rattet for at gå op/ned
blandt menupunkter.
02
EXIT
Nogle funktioner er standard, andre er valgfri
- udbuddet varierer også afhængigt af markedet.
EXIT-funktioner
Afhængigt af, i hvilken funktion markøren
befinder sig ved EXIT-tryk, og på hvilket
menuniveau, kan noget af følgende ske:
Betjening
Navigering i menuerne sker med knapper på
midterkonsollen eller med rattets højre tastatur.
•
•
•
•
•
telefonopkald afvises
den aktuelle funktion afbrydes
indtastede tegn slettes
seneste valg fortrydes
fører opad i menusystemet.
Også korte henholdsvis lange tryk kan give
varierende resultater.
Et langt tryk fører til det højeste niveau i
menuen (hovedkildevisningen), hvorfra alle
bilens funktioner/menukilder kan nås.
MY CAR - åbner menusystemet MY CAR.
OK/MENU - tryk på knappen på midterkonsollen eller fingerhjulet på rattet for at
vælge/afkrydse det fremhævede menu-
11
02 MY CAR
MY CAR - stier
02
MY CAR er en menukilde, der håndterer
mange af bilens funktioner, f.eks. indstilling af
uret, sidespejle og låse.
Det aktuelle menuniveau vises i øverste højre
hjørne af midterkonsollens skærm. Stier til
menusystemets funktioner er angivet i formen:
Indstillinger Bilindstillinger
Indstillinger for lås Døre åbnes
førerdør, så alle.
Hvis
Her er et eksempel på, hvordan en funktion
kan anvendes på og justeres med tastaturet
på rattet:
1. Tryk på midterkonsollens knap MY CAR.
2. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Indstillinger, med fingerhjulet, og tryk
derefter på fingerhjulet - en undermenu
åbnes.
3. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Bilindstillinger, og tryk på fingerhjulet en undermenu åbnes.
4. Gå til Indstillinger for lås, og tryk på fingerhjulet - en ny undermenu åbnes.
5. Gå til Døre åbnes, og tryk på fingerhjulet
- der åbnes en undermenu med funktioner, som kan vælges.
1
2
12
Afhængigt af bilmodel.
Gælder V60 Plug-in Hybrid.
6. Vælg mellem punkterne Alle døre og
Hvis førerdør, så alle, og tryk på fingerhjulet - der sættes et kryds i punktets
tomme felt.
MY CAR - menupunkter
7. Afslut programmeringen ved at gå tilbage
fra menuerne trin for trin med korte tryk
på EXIT, eller med et enkelt langt tryk.
Under menukilde MY CAR er der følgende
punkter:
Proceduren er den samme som for midterkonsollens knapper (s. 11): OK/MENU, EXIT
og TUNE-knappen.
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR - menupunkter (s. 12)
MY CAR er en menukilde , hvor mange af
bilens funktioner kan håndteres, f.eks. indstilling af uret, sidespejle og låse.
• Min S601
• Turstatistik2
02 MY CAR
• DRIVe3/Hybrid2
• Hjælpesystemer
• Indstillinger
Min
S601
MY CAR
Min
S601
Skærmen viser alle bilens førerstøttesystemer
samlet - de kan aktiveres eller deaktiveres
her.
DRIVe3
Her beskrives blandt andet dele af Volvos
koncept DRIVe. Vælg mellem følgende punkter:
• Start/Stop
Her er der oplysninger om funktionen
Start/Stop.
• Miljøguide
Her er der tips, råd og beskrivelse af
betydningen af økonomisk kørsel.
Hybrid2
MY CAR
Hybrid
Her er der oplysninger om bilens drivsystem.
Vælg mellem følgende punkter:
• Power flow
Skærmen viser, hvilken motor der kører
bilen, og hvordan drivkraften forløber.
3
2
1
Gælder S60, V60, XC60, S80 og V70/XC70.
Gælder V60 Plug-in Hybrid.
Afhængigt af bilmodel.
• Køremodi
Bilens forskellige køretilstande forklares.
• Miljøguide
Her er der tips, råd og beskrivelse af
betydningen af økonomisk kørsel.
Kørselsstatistik2
MY CAR
Turstatistik
Skærmen viser historik som et søjlediagram
over gennemsnitligt forbrug af el og brændstof.
Førerstøttesystemer
MY CAR
Hjælpesystemer
Skærmen viser den samlede aktuelle status
for bilens førerstøttesystemer.
Indstillinger
MY CAR
Indstillinger
Sådan er menuerne opbygget:
Menuniveau 1
Menuniveau 2
Menuniveau 3
Menuniveau 4
Her vises de fire første menuniveauer under
Indstillinger. Nogle funktioner er standard,
andre er valgfri - udbuddet varierer også
afhængigt af markedet.
Ved valg, om en funktion ønskes aktiveret/On
eller deaktiveret/Off, vises et felt:
02
On: Markeret felt.
Off: Tomt felt.
•
Vælg On/Off med OK - gå derefter tilbage ud af menuen med EXIT.
Menuer
• Bilindstillinger, se MY CAR - Bilindstillinger (s. 14)
• Driving Support-systemer, se MY CAR
- førerstøttesystemer (s. 15)
• Systemoptioner, se MY CAR - Systemindstillinger (s. 17)
• Indstilling af stemmestyring, se MY
CAR - Stemmeindstillinger (s. 18)
• Audio indstillinger, se Lyd og medier betjene systemet (s. 23)
• Klimaindstillinger, se MY CAR - Klimaindstillinger (s. 19)
• Favoritter (FAV) - tildel en almindeligt
anvendt funktion MY CAR til FAV-knappen, se Favoritter (s. 28)
}}
13
02 MY CAR
||
• Volvo On Call, beskrives i en separat
bog.
• Information, se MY CAR - Information (s.
02
20)
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR - stier (s. 12)
MY CAR - Bilindstillinger
Menupunktet bilindstillinger i menukilden MY
CAR håndterer mange af bilens funktioner,
f.eks. bilnøglehukommelse og låseindstillinger
for døre.
Bilindstillinger
Nøglehukommelse
Nedsat beskyttelse
Engangsaktivering
Forespørg ved udstigning
Indstilling for udvendigt spejl
Klap spejl ind
Vip venstre spejl
Vip højre spejl
On
Off
Lysindstillinger
Indstillinger for lås
Lyssignal dørlåsning
Automatisk dørlåsning
On
Off
Døre åbnes
Alle døre
Hvis førerdør, så alle
Nøglefri indstigning
Off
Lyssignal for døråbning
On
Off
Auto. belysning (tid)
Off
Alle døre
30 sek.
Vilkårlig dør
60 sek.
Døre på samme side
90 sek.
Begge fordøre
14
On
02 MY CAR
Home Safe-lys (tid)
Ekstra lygter
Off
On
30 sek.
Off
60 sek.
90 sek.
System for dæktryk
Advarsel hvis dæktryk er for lavt
Kalibrér dæktryk
Triple Turn-signal
On
Servokraft
Off
Lav
Middel
Midlertidig venstretrafik
Høj
On
Off
eller
Midlertidig højretrafik
On
Off
Aktivt kurvelys
On
Off
Reset bilindstillinger
Alle menuer i Bilindstillinger stilles tilbage
til de oprindelige fabriksindstillinger.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR - førerstøttesystemer (s. 15)
MY CAR - Systemindstillinger (s. 17)
MY CAR - Stemmeindstillinger (s. 18)
Lyd og medier - generelle lydindstillinger
(s. 30)
MY CAR - Klimaindstillinger (s. 19)
MY CAR - førerstøttesystemer
Menupunktet førerstøttesystemer i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks.
Kollisionsadvarsel og Vognbaneassistent.
02
Driving Support-systemer
Kollisionsadvarsel
On
Off
Advarselsafstand
Lang
Normal
Kort
Advarselstone
On
Off
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
On
Off
MY CAR - Information (s. 20)
15
02 MY CAR
||
On ved start
Hastighedsadvarsel
On
On
Off
Off
02
Højere følsomhed
DSTC
On
On
Off
Off
Vognbaneassistent
City Safety
On
Off
Vognbaneassistent
On
BLIS
Off
On
Off
Assistance (optioner)
Fuld funktion
Afstandsadvarsel
Kun vibrationssignal
On
Kun rat-assistance
Off
Information om vejskilte
Driver Alert
On
On
Off
Off
Relaterede oplysninger
•
•
16
MY CAR (s. 11)
MY CAR - Bilindstillinger (s. 14)
•
•
•
•
•
MY CAR - Systemindstillinger (s. 17)
MY CAR - Stemmeindstillinger (s. 18)
Lyd og medier - generelle lydindstillinger
(s. 30)
MY CAR - Klimaindstillinger (s. 19)
MY CAR - Information (s. 20)
02 MY CAR
MY CAR - Systemindstillinger
Menupunktet systemindstillinger i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks. tid
og sprog.
Vis hjælpetekst
Lydstyrkeniveauer
On
Lydstyrke for stemme-feedback
Off
Lydstyrke for p-hjælp (front)
Systemoptioner
Forklarende tekst til skærmens aktuelle
indhold vises, hvis dette punkt er markeret.
Tid
Afst.- o. brændstofenhed
Lydstyrke for p-hjælp (bag)
Lydstyrke for ringetone
Her justeres kombiinstrumentets ur.
MPG (UK)
(Lydstyrke for stemme-feedback: Kun
med Volvos navigationssystem* installeret.)
Tidsformat
MPG (US)
Reset systemoptioner
12h
km/l
24h
l/100km
Alle menuer i Systemoptioner stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
Pauseskærm
Celsius
Off
Fahrenheit
Skærmens aktuelle indhold slukkes efter
en periode uden aktivitet og erstattes af en
tom skærm, hvis dette punkt markeres.
Det aktuelle skærmindhold vender tilbage,
hvis der røres ved en af skærmens knapper.
Relaterede oplysninger
Temperaturenhed
On
02
Vælger enheden til at vise udetemperaturen og indstilling af klimaanlæg.
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR - Bilindstillinger (s. 14)
MY CAR - førerstøttesystemer (s. 15)
MY CAR - Stemmeindstillinger (s. 18)
Lyd og medier - generelle lydindstillinger
(s. 30)
MY CAR - Klimaindstillinger (s. 19)
MY CAR - Information (s. 20)
Sprog
Vælg sprog for menutekster.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
17
02 MY CAR
MY CAR - Stemmeindstillinger
02
Menupunktet stemmeindstillinger i menukilden MY CAR håndterer funktioner som f.eks.
stemmeinstruktioner og kommandoliste for
stemmestyring.
Voice Command-liste
Telefonkommandoer
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Indstilling af stemmestyring
Voice tutorial
User 2
Navigation go to address
Voice training
Help
Cancel
Voice tutorial
Menupunkterne under Telefonkommandoer viser nogle eksempler på tilgængelige
stemmekommandoer - kun med en
Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon installeret. For mere og udførlig information, se
Bluetooth®* handsfree telefon - oversigt (s.
59).
Menupunkterne under Navigationskommandoer viser nogle eksempler på tilgængelige stemmekommandoer - kun med
Volvos navigationssystem* installeret.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
User 1
Navigation repeat instruction
Navigation
Generelle kommandoer
18
Standardindstillinger
Her er der mulighed for at oprette en
anden brugerprofil - en fordel, hvis mere
end én person skal bruge bilen/systemet
regelmæssigt. Standardindstillinger giver
fabriksindstilling.
Navigationskommandoer
Her gives talt information om, hvordan
systemet fungerer.
Voice user setting
Bruger 1
Bruger 2
Med Voice training lærer stemmestyringssystemet at genkende førerens stemme og
udtale. Der præsenteres en række sætninger på skærmen, som føreren skal læse
højt. Når systemet har lært, hvordan føreren taler, standser præsentationen af sætninger. Derefter kan f.eks. User 1 vælges i
Voice user setting for at systemet skal
lytte til den rigtige bruger.
02 MY CAR
Lydstyrke for stemme-feedback
Der vises en lydstyrkekontrol på skærmen
- gør følgende:
1. Juster lydstyrken med fingerhjulet.
MY CAR - Klimaindstillinger
Menupunktet klimaindstillinger i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks.
justering af blæser og recirkulation.
Kvalitetssystem for indeluften
On
Off
2. Prøvelyt med OK.
Klimaindstillinger
Reset klimaindstillinger
3. Med EXIT gemmes indstillingen, og
menuen slukkes.
Auto. justering af blæser
Alle menuer i Klimaindstillinger stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
Voice POI list
Edit list
Antallet af enheder er omfattende og varierer afhængigt af markedet. Der kan maksimalt gemmes 30 favoritenheder på denne
liste.
Menupunktet Voice POI list vises kun,
hvis Volvos navigationssystem* er installeret. For mere information om enheder og
stemmestyring, se separat tillæg.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
Normal
Høj
Lav
Timer til recirkuleret luft
On
Off
Automatisk afrimning af bagrude
On
02
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
MY CAR (s. 11)
MY CAR - Bilindstillinger (s. 14)
MY CAR - førerstøttesystemer (s. 15)
MY CAR - Systemindstillinger (s. 17)
MY CAR - Stemmeindstillinger (s. 18)
Lyd og medier - generelle lydindstillinger
(s. 30)
MY CAR - Information (s. 20)
Off
MY CAR (s. 11)
MY CAR - Bilindstillinger (s. 14)
Auto start ratvarme
MY CAR - førerstøttesystemer (s. 15)
On
MY CAR - Systemindstillinger (s. 17)
Off
Lyd og medier - generelle lydindstillinger
(s. 30)
Auto start sædevarme førersæde
MY CAR - Klimaindstillinger (s. 19)
On
MY CAR - Information (s. 20)
Off
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
19
02 MY CAR
MY CAR - Information
02
Menupunktet Information i menukilden MY
CAR håndterer funktioner som f.eks. Antal
nøgler og VIN-nummer.
Information
Antal nøgler
VIN-nummer
DivX® VOD-kode
Bluetooth-version i bilen
Kort- og softwareversion
Kun i biler med Volvos navigationssystem*
- se separat tillæg.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
20
MY CAR (s. 11)
MY CAR - Bilindstillinger (s. 14)
MY CAR - førerstøttesystemer (s. 15)
MY CAR - Systemindstillinger (s. 17)
MY CAR - Stemmeindstillinger (s. 18)
Lyd og medier - generelle lydindstillinger
(s. 30)
MY CAR - Klimaindstillinger (s. 19)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LYD OG MEDIER
03 Lyd og medier
Lyd og medier
03
Lyd- og mediesystemet består af radio (s.
32), medieafspiller (s. 44) , Tv (s. 71)* og
mulighed for at kommunikere med mobiltelefon (s. 58) *. Oplysninger præsenteres på en
5"- eller 7"-skærm* på midterkonsollens overdel. Funktioner kan betjenes via knapper i rattet, på midterkonsollen under skærmen eller
via en fjernbetjening (s. 75) *. Mobiltelefonen
kan i nogle tilfælde også styres med stemmen
(s. 66).
Hvis lyd- og mediesystemet er aktiveret, når
motoren slukkes, aktiveres det automatisk,
næste gang nøglen sættes i nøgleposition I
eller højere, og fortsætter med den samme
kilde (f.eks. radio), som inden motoren blev
slukket (førerdøren skal være lukket for biler
med Keyless-system*).
Lyd- og mediesystemet kan bruges i 15
minutter ad gangen, uden at fjernbetjeningen
sidder i tændingslåsen, ved at trykke på Til/
Fra-knappen.
OBS
Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis
Infotainmentsystemet bruges, når motoren
er slukket. Derved undgås unødig afladning af batteriet.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic1
Audyssey MultEQ-systemet er anvendt i
udviklingen og forbedringen af lyden for at
sikre en lydoplevelse i verdensklasse.
Relaterede oplysninger
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby Digital, Dolby Pro Logic og dobbelt-Dsymbolet er varemærker, der tilhører Dolby
Laboratories.
Når bilen startes, slås lyd- og mediesystemet
midlertidigt fra og fortsætter, når motoren er
startet.
1
22
Audyssey MultEQ1
Gælder kun Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
•
•
•
•
•
•
Lyd og medier - oversigt (s. 23)
Lyd og medier - betjene systemet (s.
23)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
Lyd og medier - lydindstillinger (s. 29)
Billedindstillinger (s. 49)
Favoritter (s. 28)
03 Lyd og medier
Lyd og medier - oversigt
Oversigt over lyd- og mediesystemets forskellige dele.
Lyd og medier - betjene systemet
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier (s. 22)
Lyd og medier - betjene systemet (s.
23)
Lyd- og mediesystemet betjenes fra midterkonsollen og delvis fra knapperne på rattet.
Informationen præsenteres på skærmen i
midterkonsollens overdel.
03
AUX3- og USB4-indgange til eksterne lydkilder (s. 50) (f.eks. iPod®).
Knapper på rat*.
Kontrolpanel i midterkonsol.
Skærm. Skærmen fås i to størrelser: 5"
og 7". I denne bog vises 7"-skærmen.
Bageste kontrolpanel (s. 28) med
hovedtelefontilslutning*.
A/V-AUX-indgang*.
3
4
Gælder kun Performance
Gælder ikke Performance
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
23
03 Lyd og medier
||
hurtigspoler man diskspor eller søger efter
den næste tilgængelige radiostation.
SOUND – tryk for at få adgang til lydindstillinger (bas, diskant osv.). For mere information, se generelle lydindstillinger (s. 30) .
VOL - hæv eller sænk lydniveauet.
ON/OFF/MUTE - kort tryk starter
anlægget, og langt tryk (indtil skærmen slukkes) lukker af. Bemærk, at hele Sensus-systemet (inkl. navigation-* og telefonfunktioner*)
starter/slås fra samtidigt. Tryk kort for at slå
lyden fra (MUTE) eller få lyden igen, hvis den
har været slået fra.
03
Åbning til indsætning og udkast af disk.
Hovedkilder – tryk for at vælge hovedkilde (f.eks. RADIO, MEDIA). Den senest
aktive kilde vises (f.eks. FM1). Hvis man er i
RADIO eller MEDIA og trykker på hovedkildeknappen, vises en kildevisning. Hvis man
er i TEL* eller NAV* og trykker på hovedkildeknappen, vises en genvejsmenu med almindeligt anvendte menupunkter.
Udkast af disk.
Gå/spole/søge - Med et kort tryk skifter
man blandt diskspor, forudindstillede radiostationer5 eller kapitler6. Med et langt tryk
5
6
24
OK/MENU - tryk på fingerhjulet i rattet
eller knappen i midterkonsollen for at acceptere valg i menuer. Hvis man står i normal vis-
Gælder ikke DAB.
Gælder kun DVD'er.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ning og trykker på OK/MENU, vises en menu
for den valgte kilde (f.eks. RADIO eller
MEDIA). Der vises en pil til højre i skærmen,
når der er underliggende menuer.
TUNE - drej fingerhjulet i rattet eller knappen i midterkonsollen for at skifte blandt diskspor/mapper, radio- og tv-stationer*, telefonkontakter*, eller navigere blandt valgmulighederne på skærmen.
EXIT - kort tryk fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion, afbryder/
afviser telefonopkald eller sletter indtastede
tegn. Et langt tryk fører til normal visning,
eller hvis man er i normal visning, til det højeste menuniveau (hovedkilde-visning), hvorfra
man når de samme hovedkildeknapper, der
findes i midterkonsollen (6).
INFO - Hvis der er mere information tilgængelig, end hvad der kan vises på skærmen, skal du trykke på INFO-knappen for at
se den resterende information.
Forvalgsknapper, indtastning af tal og
bogstaver.
FAV – hurtigvalg til en favoritindstilling.
Knappen kan programmeres til en almindeligt
anvendt funktion (f.eks. FM), AUX). For mere
information, se favoritter (s. 28).
03 Lyd og medier
MUTE7 – tryk for at slå radio-/medielyden
fra eller få lyden igen, hvis den har været slået
fra.
Stemmestyring8 - tryk for at aktivere
stemmestyring (for Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon og navigationssystem*).
Relaterede oplysninger
•
•
7
8
03
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
Lyd og medier (s. 22)
Biler uden navigation.
Biler med navigation*.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
25
03 Lyd og medier
Lyd og medier - menubetjening
Lyd- og mediesystemet betjenes fra midterkonsollen og delvis fra knapperne på rattet.
Informationen præsenteres på skærmen i
midterkonsollens overdel.
03
Eksemplet viser navigationen til forskellige funktioner, når der afspilles en disk. (1) Hovedkildeknap, (2) Normal visning, (3) Genvejs-/Kildemenu, (4) Hurtigmenu,
(5) Kildemenu.
26
03 Lyd og medier
Vælg hovedkilde ved at trykke på en hovedkildeknap (1) (RADIO, MEDIA, TEL). For at
navigere i kildens menuer skal du bruge
knapperne TUNE, OK/MENU, EXIT eller
hovedkildeknappen (1).
For tilgængelige funktioner, se Lyd og medier
- menuoversigt (s. 85).
OBS
Kildemenu - ved menubetjening (nås via
tryk på OK/MENU).
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
03
Hvis bilen er udstyret med knapper på rattet med fingerhjul*, kan de bruges i stedet
for knapperne i midterkonsollen (TUNE,
OK/MENU, EXIT), se Lyd og medier betjene systemet (s. 23).
Menuer og visninger på skærmen
Udseendet afhænger af kilden, udstyret i
bilen, indstillinger osv.
Hovedkildeknap - tryk for at skifte hovedkilde eller vise Genvejs-/Kildemenu for den
aktive kilde.
Normal visning - normal indstilling for kilden.
Genvejs-/Kildemenu - viser almindeligt
anvendte menupunkter i hovedkilderne, f.eks.
TEL og MEDIA (nås via tryk på den aktive kildes hovedkildeknap (1)).
Hurtigmenu - hurtig indstilling når TUNE
drejes, f.eks. ved skift af spor, radiostation
osv.
27
03 Lyd og medier
Bageste kontrolpanel med
hovedtelefontilslutning*
Det er muligt at tilslutte hovedtelefoner og
lytte til separate medier, som vælges med
kontrolpanelet bagi.
03
Den bedste lydgengivelse opnås med hovedtelefon med impedansen 16-32 ohm og følsomheden 102 dB eller højere.
Aktivere/deaktivere
Favoritter
Kontrolpanelet aktiveres med MODE. Deaktivering kan ske med et langt tryk på MODE
eller ved at bilen standses.
Gem (s. 29) ofte anvendte funktioner som
favoritter. Mulige funktioner, der kan gemmes,
er inden for radio, medier, bakkamera og
menukilden MY CAR, hvor mange af bilens
funktioner håndteres, f.eks. indstilling af uret,
sidespejle og låse. Funktionen kan derefter
nemt nås ved at trykke på FAV-knappen.
Bevægelse/søgning fremad og bagud
Tryk på (2) veksler blandt spor/lydfiler eller
søger efter den næste tilgængelige radiostation.
Begrænsninger
Den lydkilde (f.eks. FM1, AM, Disk), der
afspilles i højttalerne, kan ikke styres fra kontrolpanelet bagi.
For at kunne vælge en lydkilde med MODE
og lytte til den, skal lydkilden være tilsluttet
og til stede i bilen.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier (s. 22)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
VOLUME – Lydstyrke, venstre hhv. højre.
Bevægelse/søgning fremad og bagud.
MODE – Vælg mellem AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*, Disk, USB*, iPod*,
Bluetooth*, AUX, TV* og Til/Fra. Læs om
tilslutning via AUX eller USB* (s. 51) ®
eller via Bluetooth (s. 54).
Hovedtelefontilslutning (3,5 mm).
9
28
Gælder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
FAV-knappen kan bruges til at gemme funktioner, der bruges ofte, så funktionen nemt kan
startes ved at trykke på FAV. Du kan vælge
en favorit (f.eks. Equalizer) til hver funktion
som følger:
I RADIO-indstilling:
•
•
•
AM9
FM1/FM2
DAB1*/DAB2*
03 Lyd og medier
I MEDIA-indstilling:
Gemme som favorit
Lyd og medier - lydindstillinger
•
•
•
•
•
•
Gem ofte anvendte funktioner som favoritter
(s. 28). Funktionen kan derefter startes ved at
trykke på FAV-knappen (s. 23).
Audiosystemet er forkalibreret til optimal lydgengivelse, men kan tilpasses efter til behov.
DISC
USB*
iPod*
Bluetooth*
For at gemme en funktion som favorit:
AUX
1. Vælg en hovedkilde (f.eks. RADIO,
MEDIA).
TV*
Du kan også vælge og gemme en favorit for
MY CAR, CAM* og NAV*. Favoritter kan også
vælges og gemmes under MY CAR.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier (s. 22)
MY CAR (s. 11)
3. Tryk på FAV-knappen og hold, indtil
"favorit-menuen" vises.
4. Drej TUNE for at vælge et punkt fra listen,
og tryk på OK/MENU for at gemme.
> Når hovedkilden (f.eks. RADIO,
MEDIA) er aktiveret, er den gemte
funktion tilgængelig med et kort tryk på
FAV.
•
•
10
Audiosystemet er forkalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
2. Vælg et frekvensbånd eller kilde (FM1,
Disk osv.).
Relaterede oplysninger
Lyd og medier (s. 22)
MY CAR - Bilindstillinger (s. 14)
Indstilling for optimal lydgengivelse
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærker, kabinens akustik, lytterens placering mm. for hver kombination af bilmodel og
audiosystem.
03
Der er også en dynamisk kalibrering, der
tager hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling, radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. Bas, Diskant og Equalizer, er
kun beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
Aktiv støjreduktion10
Bilen er udstyret med en funktion til aktiv støjreduktion, der dæmper motorstøj i kabinen
ved hjælp af audiosystemet. Mikrofoner i
bilens tag opfatter forstyrrende lyd, og audiosystemet sender antistøj for at dæmpe støjen.
Gælder visse motorer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
29
03 Lyd og medier
||
Lyd og medier - generelle
lydindstillinger
Generelle lydindstillinger for lyd- og mediesystemet.
Tryk på SOUND-knappen (s. 23) for at
komme til menuen for lydindstillinger (Bas,
Diskant osv.). Gå videre med SOUND eller
OK/MENU til dit valg (f.eks. Diskant).
03
Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og
gem indstillingen med OK/MENU.
Mikrofon i bilens tag - placering og antal kan variere afhængigt af bilmodel.
OBS
Bilens mikrofoner må ikke tildækkes, da
det kan forårsage en dundrende lyd fra
audiosystemet.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - generelle lydindstillinger
(s. 30)
•
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 31)
•
Indstilling af lydprofil (s. 31)
Fortsæt med at trykke på SOUND eller OK/
MENU for at komme til de øvrige punkter:
• Surround11 - Kan indstilles til Til/Fra. Når
Til er valgt, vælger systemet indstillingen
for optimal lydgengivelse. Normalt er
dette DPLII, og
vises så på skærmen. Hvis indspilningen er lavet med
Dolby Digital-teknologi vil afspilningen
ske med denne indstilling. Så vises
på skærmen. Når Fra er valgt, fås
tre-kanals stereo.
• Bas - Basniveauet.
• Diskant - Diskantniveauet.
• Fader – Balance mellem forreste og
bageste højttalere.
• Balance – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• Subwoofer*11 - Niveau for bashøjttaler.
11
12
30
Kun Premium Sound Multimedia.
Kun når Surround er aktiveret.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
• Center-effekt DPL II/3-kanals
surround11 - Lydstyrke for centerhøjttaler.
• DPL II-surround11, 12 - Niveau for surround.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
Lyd og medier - lydindstillinger (s. 29)
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 31)
03 Lyd og medier
Lyd og medier - avancerede
lydindstillinger
Tilpas lydindstillinger for radio og medier alt
efter dine behov.
Følgende funktioner kan tilpasses:
•
•
•
•
Indstilling af equalizer (s. 31)
Indstilling af lydprofil (s. 31)
Indstilling af lydstyrke og støjkompensation (s. 32)
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde
(s. 52)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - lydindstillinger (s. 29)
Lyd og medier - generelle lydindstillinger
(s. 30)
Indstilling af equalizer
equalizer13
Indstil
og tilpas lydniveauet separat for forskellige radiofrekvensbånd eller tv.
Indstil lydprofilen14 og optimer lydoplevelsen
alt efter dine behov.
1. Tryk på OK/MENU for at komme til
Audio indstillinger, og vælg Equalizer.
Lydoplevelsen kan optimeres for førersædet,
begge forsæder eller bagsædet. Hvis der er
passagerer på både for- og bagsæde anbefales valget: begge forsæder. Punkterne kan
vælges under Audio indstillinger
Lydscene.
2. Vælg frekvensbåndet ved at dreje TUNE,
og bekræft med OK/MENU.
3. Juster lydindstillingen ved at dreje på
TUNE, og bekræft med OK/MENU. Fortsæt på samme måde med de andre frekvensbånd, du ønsker at ændre.
4. Når du er færdig med lydindstilling, skal
du trykke på EXIT for at bekræfte og
komme tilbage til normal visning.
03
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - lydindstillinger (s. 29)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
Relaterede oplysninger
•
•
•
13
14
Indstilling af lydprofil
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 31)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
Gælder ikke Performance
Kun Premium Sound Multimedia.
31
03 Lyd og medier
Indstilling af lydstyrke og
støjkompensation
Indstil støjkompensation for forstyrrende støj i
kabinen.
03
Radio
Digitalradio* (DAB)
AM-15
Det er muligt at lytte til
og FM-radiofrekvensbåndene og i nogle tilfælde også digitalradio (DAB) (s. 41)*.
Lydanlægget kompenserer for forstyrrende
støj i kabinen, idet lydstyrken øges i forhold til
bilens hastighed. Kompenseringens niveau
kan indstilles til lav, middel, høj eller slået fra.
Vælg niveau under Audio indstillinger
Lydstyrkeudligning.
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 31)
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
Knapper for radiofunktioner.
For betjening af radioen, se Betjene systemet
(s. 23) og Menubetjening (s. 26).
AM16/FM-radio
•
•
•
•
•
•
15
16
32
Stationssøgning (s. 33)
Radiostationer som forudindstillinger (s.
35)
Skanne radiofrekvensbånd (s. 40)
RDS-funktioner (s. 36)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Radiotekst (s. 39)
Gælder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.
Gælder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring) (s. 42)
•
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble)
(s. 42)
•
Radiostationer som forudindstillinger (s.
35)
•
•
•
•
•
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Skanne radiofrekvensbånd (s. 40)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Radiotekst (s. 39)
DAB til DAB-link (s. 42)
Digitalradio* (DAB) – frekvensbånd (s.
43)
Digitalradio* (DAB) – underkanal (s. 43)
Digitalradio* (DAB) – tilbagestilling (s.
43)
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
03 Lyd og medier
Stationssøgning
Automatisk stationssøgning
Liste over radiostationer
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 33)17 med de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket.
Det er muligt at aktivere en automatisk (s.
33)- eller manuel (s. 34) stationssøgning.
Søger efter den næste/foregående tilgængelige station.
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer18 med de stærkeste FM-stationer,
hvis signaler den modtager i øjeblikket. Dette
giver dig mulighed for at finde en station, når
du kører i et område, hvor du ikke kender
radiostationerne og deres frekvenser.
OBS
Modtagelsen er både afhængig af, hvor
god signalstyrken og signalkvaliteten er.
Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger,
eller at senderen er langt væk. Dækningen
kan også variere, afhængigt af hvor i landet du befinder dig.
Relaterede oplysninger
•
Radio (s. 32)
1. Tryk på RADIO, drej TUNE indtil det
ønskede frekvensbånd (f.eks. FM1) vises,
tryk på OK/MENU.
2. Hold ned på
/
på midterkonsollen (eller på knapperne* på rattet).
Radioen søger efter den næste/foregående tilgængelige station.
Relaterede oplysninger
•
•
Stationssøgning (s. 33)
Manuel stationssøgning (s. 34)
For at gå til listen og vælge en station:
1. Vælg det ønskede frekvensbånd (f.eks.
FM1).
03
2. Drej TUNE et trin i en af retningerne. Så
vises listen over alle stationer i området.
Den nuværende indstillede station fremhæves med forstørret tekst på listen.
3. Drej igen TUNE i en af retningerne for at
vælge en station på listen.
4. Bekræft dit valg med OK/MENU.
17
18
Gælder ikke Performance.
Gælder ikke Performance.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
33
03 Lyd og medier
||
OBS
03
•
Listen viser kun frekvenser for stationer, der modtages i øjeblikket, ikke en
komplet liste over alle radiofrekvenser
på det valgte frekvensbånd.
•
Hvis signalet fra den station, der modtages i øjeblikket, er svagt, kan det forhindre radioen i at opdatere stationslisten. Hvis det sker, skal du trykke på
knappen INFO (mens stationslisten
vises på skærmen) for at skifte til
manuel stationssøgning, og stille ind
på en frekvens. Hvis stationslisten ikke
længere vises, skal du dreje TUNE et
trin i en af retningerne for at vise listen
igen, og trykke på INFO for at skifte.
Listen forsvinder fra skærmen efter et par
sekunder.
Hvis stationslisten ikke længere vises, skal du
dreje TUNE et trin i en af retningerne og
trykke på knappen INFO i midterkonsollen for
at skifte til manuel stationssøgning (s. 34)
(eller for at gå tilbage fra manuel stationssøgning til funktionen for Stationsliste).
Relaterede oplysninger
•
19
34
Stationssøgning (s. 33)
Gælder ikke Performance.
Manuel stationssøgning
OBS
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer (s. 33)19, men det er muligt at udføre
en radiostationssøgning manuelt.
Fra fabrikken er det forudindstillet, at
radioen automatisk søger efter stationer i
det område, du kører i (se afsnittet "Radiostationsliste").
Fra fabrikken er det forudindstillet, at radioen
viser stationslisten over de kraftigste stationer
i området, når du drejer TUNE. Når listen over
radiostationer vises, skal du trykke på INFO i
midterkonsollen for at skifte til manuel stationssøgning. Det giver dig mulighed for at
vælge en frekvens fra listen over alle tilgængelige radiofrekvenser på det valgte frekvensbånd. Hvis du med andre ord i manuel søgning drejer TUNE et trin, ændres frekvensen
fra f.eks. 93,3 til 93,4 MHz osv.
Men hvis du har skiftet over til manuel stationssøgning (ved at trykke på knappen
INFO på midterkonsollen, da stationslisten
blev vist), så er radioen stadig i funktionen
for manuel stationssøgning, næste gang
du tænder for radioen. For at skifte tilbage
til funktionen "Radiostationsliste" skal du
dreje TUNE et trin (for at vise den komplette liste over stationer), og trykke på
knappen INFO.
Bemærk, at hvis du trykker på INFO, når
stationslisten ikke vises, aktiveres INFO.
For mere information om denne funktion,
se Lyd og medier - betjene systemet (s.
23).
For at vælge en station manuelt:
1. Tryk på RADIO-knappen, drej TUNE indtil det ønskede frekvensbånd (f.eks. FM1)
vises, tryk på OK/MENU.
2. Drej TUNE for at vælge en frekvens.
Relaterede oplysninger
•
•
Stationssøgning (s. 33)
Automatisk stationssøgning (s. 33)
03 Lyd og medier
Radiostationer som forudindstillinger
Hyppigt anvendte radiostationer kan nemt
gemmes som forudindstillinger, så de kan
aktiveres.
En liste over forudindstillede kanaler kan
vises på skærmen20. Funktionen aktiveres/
deaktiveres i AM-/FM-indstilling under AMmenu Vis forhåndsindstillet station alternativt FM-menu Vis forhåndsindstillet
station.
FM-radio
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd
(f.eks. FM1).
De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
Et forvalg indeholder en kanal, men ingen
underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et
forvalg gemmes, registreres kun hovedkanalen. Det skyldes, at underkanaler er forbigående. Ved det næste forsøg på at genkalde
forvalget bliver den kanal, der indeholdt
underkanalen, afspillet. Forvalget er ikke
afhængigt af kanallisten.
En liste over forudindstillede kanaler kan
vises på skærmen20. Funktionen aktiveres/
deaktiveres i DAB-indstilling under DABmenu Vis forhåndsindstillet station.
1. Stil ind på en station, se Stationssøgning
(s. 33).
Forvalgsknapper.
AM/FM-radio
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd
(f.eks. FM1).
De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
1. Stil ind på en station, se Stationssøgning
(s. 33).
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket inde
i et par sekunder, lyden forsvinder i dette
tidsrum og kommer igen, når stationen er
gemt. Forvalgsknappen kan nu bruges.
20
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket inde
i et par sekunder, lyden forsvinder i dette
tidsrum og kommer igen, når stationen er
gemt. Forvalgsknappen kan nu bruges.
En liste over forudindstillede kanaler kan
vises på skærmen20. Funktionen aktiveres/
deaktiveres i FM-indstilling under FM-menu
Vis forhåndsindstillet station.
03
OBS
Lydanlæggets DAB-system understøtter
ikke alle funktioner, der findes i DAB-standarden.
Relaterede oplysninger
•
•
Stationssøgning (s. 33)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
Digitalradio* (DAB)
Der kan gemmes 10 forvalg pr. bånd. DAB
har 2 lagre til forvalg: DAB1 og DAB2. Lagring af forvalg foretages med et langt tryk på
den ønskede forvalgsknap, for mere information se FM-radio ovenfor. De gemte forvalg
vælges med forvalgsknapperne.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
35
03 Lyd og medier
RDS-funktioner
Med RDS kan radioen automatisk skifte til den
stærkeste station. RDS giver mulighed for at
få f.eks. trafikinformation (TP) og at søge efter
bestemte programtyper (PTY).
03
RDS (Radio Data System) forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
•
Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
•
Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
•
Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
OBS
Nogle radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dens funktioner.
Hvis et ønsket programindhold findes, kan
radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde
afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv,
sættes den i pausestilling. Den afbrydende
udsendelse afspilles med en forudindstillet
lydstyrke (s. 39). Radioen vender tilbage til
den foregående lydkilde og lydstyrke, når det
indstillede programindhold ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm (ALARM!), trafikinformation (TP), nyheder (NEWS) og pro-
36
gramtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og programtyper laveste. For yderligere
indstillinger af programafbrydelse (EON
Distant og EON Local), se EON (s. 37).
Tryk på EXIT for at vende tilbage til den
afbrudte lydkilde, tryk på OK/MENU for at
fjerne meddelelsen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 36)
Trafikinformation (TP) (s. 37)
Enhanced Other Networks (EON) (s. 37)
Nyhedsudsendelser (s. 37)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Radiotekst (s. 39)
Automatisk frekvensopdatering (AF) (s.
40)
•
Regionale radioprogrammer (REG) (s.
40)
•
Tilbagestilling af RDS-funktioner (s. 41)
Alarm ved ulykker og katastrofer
Radiofunktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer.
Meddelelsen ALARM! vises på skærmen, når
en alarmmeddelelse udsendes.
Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller
deaktiveres.
Relaterede oplysninger
•
RDS-funktioner (s. 36)
03 Lyd og medier
Trafikinformation (TP)
Enhanced Other Networks (EON)
Nyhedsudsendelser
Funktionen afbrydes for trafikinformation, som
sendes inden for en indstillet stations RDSnetværk.
EON kan benyttes i storbyområder med
mange regionale radiostationer. Den lader
afstanden mellem bilen og radiostationens
sendere afgøre, hvornår programfunktionerne
skal afbryde den aktuelle lydkilde.
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk.
Symbolet TP viser, at funktionen er aktiveret.
Hvis den indstillede station kan sende trafikinformation, vises dette ved, at TP lyser
stærkt på skærmen, ellers vil TP være grå.
–
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu TP.
TP fra den valgte station/alle stationer
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den valgte station eller alle stationer i
RDS-netværket.
–
Gå i FM-indstilling til FM-menu
Udvidede indstillinger Indstil TPfavorit for at ændre.
Relaterede oplysninger
•
21
RDS-funktioner (s. 36)
–
Aktiver/deaktiver ved i FM-indstilling at
vælge et af punkterne under FM-menu
Udvidede indstillinger EON:
Symbolet NEWS viser, at funktionen er aktiv.
–
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu
Indstillinger for nyheder Nyheder.
• Local - afbryder kun, hvis radiostationens
Nyheder fra den valgte station/alle
stationer
• Distant21 - afbryder, hvis stationens sen-
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
valgte station eller alle stationer i RDS-netværket.
Relaterede oplysninger
–
sendere er tæt på.
dere er langt borte, selvom der er støj på
signalet.
•
RDS-funktioner (s. 36)
03
Gå i FM-indstilling til FM-menu
Indstillinger for nyheder Indstil
nyhedsfavoritter for at ændre.
Relaterede oplysninger
•
RDS-funktioner (s. 36)
Fabriksindstilling.
37
03 Lyd og medier
03
Radioprogramtyper (PTY)
PTY for DAB-radio
Søge efter radioprogramtyper (PTY)
Med PTY-funktionen kan der vælges en eller
flere radioprogramtyper, f.eks. pop og klassisk
musik. Efter valg af en programtype sker navigering kun inden for de kanaler, som sender
den type.
Programtype vælges i DAB-indstilling under
DAB-menu PTY-filter. Forlad denne indstilling ved at:
Funktionen gennemsøger hele frekvensbåndet
efter den valgte radioprogramtype.
PTY kan vælges for FM- og DAB-radio. PTYsymbolet vises på skærmen, når funktionen
er aktiv Funktionen afbrydes for programtyper, som sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk.
PTY for FM-radio
1. Aktiver ved i FM-indstilling først at vælge
programtyper under FM-menu
Udvidede indstillinger PTYindstillinger Vælg PTY.
2. Derefter skal PTY-funktionen aktiveres
under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
Modtager trafikmeldinger fra andre
netværk.
Deaktivering af PTY-funktionen foretages i
FM-indstilling under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
Modtager trafikmeldinger fra andre
netværk. Valgte programtyper (PTY) nulstilles
ikke.
Nulstilling og fjernelse af PTY foretages under
FM-menu Udvidede indstillinger PTYindstillinger Vælg PTY Slet alle.
38
–
Trykke på EXIT.
> En indikering vises på skærmen, når
PTY er aktiveret.
I nogle tilfælde vil DAB-radioen forlade PTYindstilling, se DAB til DAB-link (s. 42).
Relaterede oplysninger
•
Søge efter radioprogramtyper (PTY) (s.
38)
•
•
Vise radioprogramtyper (PTY) (s. 39)
•
RDS-funktioner (s. 36)
Lydstyrkekontrol for afbrydende radioprogramtyper (PTY) (s. 39)
1. Vælg i FM-indstilling en eller flere PTY
under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
Vælg PTY.
2. Gå til FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
PTY.
Søg
For at afslutte søgning skal du trykke på
EXIT.
–
For at søge videre efter en anden udsendelse af de valgte programtyper skal du
trykke på
eller
.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Vise radioprogramtyper (PTY) (s. 39)
RDS-funktioner (s. 36)
03 Lyd og medier
Vise radioprogramtyper (PTY)
Nogle radiostationer sender oplysninger om
programtype og programkategori. Den nuværende stations radioprogramtype, f.eks. pop
og klassisk musik, kan vises på skærmen. PTY
kan vælges for FM- og DAB-radio.
Vise radioprogramtype for FM-radio
–
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger Vis
PTY-tekst.
Vise radioprogramtype for DAB-radio
Aktivering/deaktivering i DAB-indstilling foretages under DAB-menu Udvidede
indstillinger Vis PTY-tekst.
Lydstyrkekontrol for afbrydende
radioprogramtyper (PTY)
Radiotekst
Det afbrydende program, f.eks. NEWS eller
TP, høres med den lydstyrke, som er valgt for
det pågældende program. Hvis lydniveauet
justeres under programafbrydelsen, gemmes
det nye niveau til næste programafbrydelse.
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne vises på skærmen22. Radiotekst kan
vises for FM- og DAB-radio.
Radiotekst for FM-radio
–
Relaterede oplysninger
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
RDS-funktioner (s. 36)
•
03
Radiotekst for DAB-radio
Aktivering/deaktivering i DAB-indstilling foretages under DAB-menu Vis radiotekst.
OBS
Kun en af funktionerne "Vis radiotekst"
og "Vis forhåndsindstillet station" kan
være aktiveret ad gangen. Aktiveres en af
dem, når den anden allerede er blevet aktiveret, deaktiveres den tidligere aktiverede
funktion automatisk. Begge funktioner kan
være deaktiveret.
Relaterede oplysninger
•
•
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu Vis
radiotekst.
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Søge efter radioprogramtyper (PTY) (s.
38)
RDS-funktioner (s. 36)
Relaterede oplysninger
•
•
22
RDS-funktioner (s. 36)
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
Kun biler med 7"-skærm
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
39
03 Lyd og medier
Automatisk frekvensopdatering (AF)
Regionale radioprogrammer (REG)
Skanne radiofrekvensbånd
Funktionen vælger den stærkeste sender for
den indstillede radiostation.
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional radiosender, selvom dennes signalstyrke er lav.
Funktionen søger automatisk igennem de tilgængelige radiokanaler, og tager hensyn til
eventuel filtrering af radioprogramtyper (PTY).
Symbolet REG viser, at funktionen er aktiv.
Når en station er fundet, afspilles den i ca. 10
sekunder, og derefter fortsætter søgningen.
Når en station afspilles, kan den gemmes
som forvalg på den sædvanlige måde, se
Radiostationer som forudindstillinger (s. 35).
For at finde en stærk sender er det under
særlige omstændigheder nødvendigt for funktionen at søge igennem hele FM-båndet.
–
03
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu Udvidede
indstillinger Alternativ frekvens (AF).
Relaterede oplysninger
•
RDS-funktioner (s. 36)
–
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu Udvidede
indstillinger REG.
Relaterede oplysninger
•
–
For at starte skanningen skal du i
FM-/DAB*-indstilling gå til FM-menu
Scan alternativt DAB-menu Scan.
–
For at starte skanningen skal du i
FM-/AM-/DAB*-indstilling gå til FM-menu
Scan, AM-menu Scan alternativt
DAB-menu Scan.
RDS-funktioner (s. 36)
OBS
Skanningen afbrydes, hvis en station gemmes.
Scanning kan også vælges i DAB-PTY-indstilling. Så afspilles kun kanaler af forvalgt programtype.
Relaterede oplysninger
•
•
40
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
03 Lyd og medier
•
Tilbagestilling af RDS-funktioner
Digitalradio* (DAB)
Alle radioindstillinger kan stilles tilbage til de
oprindelige fabriksindstillinger.
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt
sendesystem til radio. Bilen understøtter DAB,
DAB+ og DMB.
–
Tilbagestillingen foretages i FM under
FM-menu Udvidede indstillinger
Reset alle FM-indstillinger.
OBS
DAB kan ikke modtages alle steder. Hvis
der ikke er dækning, vises meddelelsen
Ingen modtagelse på skærmen.
Relaterede oplysninger
•
Digitalradio* (DAB) – tilbagestilling (s.
43)
RDS-funktioner (s. 36)
03
Service og Ensemble
•
Service - Kanal, radiokanal (kun lydtjenester understøttes af systemet).
•
Ensemble - En samling radiokanaler, der
sendes på den samme frekvens.
Relaterede oplysninger
•
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring) (s. 42)
•
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble)
(s. 42)
•
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 32)
Radiostationer som forudindstillinger (s.
35)
Skanne radiofrekvensbånd (s. 40)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Radiotekst (s. 39)
DAB til DAB-link (s. 42)
Digitalradio* (DAB) – frekvensbånd (s.
43)
Digitalradio* (DAB) – underkanal (s. 43)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
41
03 Lyd og medier
03
Lagring af kanalgrupper
(Ensembleindlæring)
Navigering i kanalgruppeliste
(Ensemble)
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring)
for digitalradio (DAB).
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble) for
digitalradio (DAB).
Når køretøjet flyttes til et nyt sendeområde,
kan det være nødvendigt at foretage en indlæring af eksisterende kanalgrupper i området.
Der kan navigeres i og opnås adgang til
kanalgruppelisten ved at dreje TUNE. På
skærmens øverste del står navnet på Ensemble. Når du skifter til et nyt Ensemble, ændres
navnet til det nye.
En indlæring af kanalgrupper skaber en opdateret liste på alle tilgængelige kanalgrupper.
Listen opdateres ikke automatisk.
Indlæringen foretages i menusystemet i DABindstilling under DAB-menu Ensemble
læring. Indlæring kan også foretages sådan
her:
1. Drej TUNE et trin i den ene retning.
> Ensemble læring vises øverst på
listen over tilgængelige kanalgrupper.
2. Tryk på OK/MENU.
> En ny indlæring startes.
•
Service - Viser kanaler uanset, hvilken
kanalgruppe de ligger indenfor. Listen
kan også filtreres ved hjælp af valg af
programtype (PTY-filter), se Radioprogramtyper (PTY) (s. 38).
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring) (s. 42)
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 38)
Indlæringen kan afbrydes med EXIT.
Relaterede oplysninger
•
•
42
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble)
(s. 42)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
DAB til DAB-link
DAB til DAB-linking betyder, at DAB-radioen
kan gå fra en kanal med dårlig eller ingen
modtagelse til den samme kanal i en anden
kanalgruppe med bedre modtagelse.
Der kan opstå nogen forsinkelse ved skift af
kanalgruppe. Der kan blive stille i det tidsrum,
hvor den aktuelle kanal ikke længere er tilgængelig og indtil den nye kanal bliver tilgængelig.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i DABindstilling under DAB-menu Udvidede
indstillinger DAB-tracking.
Relaterede oplysninger
•
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
03 Lyd og medier
Digitalradio* (DAB) – frekvensbånd
DAB kan sendes på to
frekvensbånd23.
• Band III - dækker de fleste områder.
• LBand - kun tilgængelig i nogle få områder.
Ved at vælge f.eks. kun Band III går indlæring af kanaler hurtigere, end hvis man både
Band III og LBand er valgt. Det er ikke sikkert, at alle kanalgrupper findes. Valget af frekvensbånd påvirker ikke lagrede hukommelser.
Frekvensbånd kan i DAB-indstilling deaktiveres/aktiveres under DAB-menu Udvidede
indstillinger DAB-bånd.
Relaterede oplysninger
•
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
Digitalradio* (DAB) – underkanal
Digitalradio* (DAB) – tilbagestilling
Sekundære komponenter kaldes oftest underkanaler. De er midlertidige og kan f.eks. indeholde oversætninger af hovedprogrammet til
andre sprog.
Alle DAB-indstillinger kan stilles tilbage til de
oprindelige fabriksindstillinger.
Hvis en eller flere underkanaler sendes, vises
til venstre for kanalnavnet på
symbolet
skærmen. En underkanal angives ved at symbolet - ses til venstre for kanalnavnet på
skærmen.
Tryk på
–
Tilbagestillingen foretages i DAB-indstilling under DAB-menu Udvidede
indstillinger Reset alle DABindstillinger.
Relaterede oplysninger
•
03
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
for at komme til underkanaler.
Man kan kun få adgang til underkanaler på
den valgte hovedkanal, ikke på en anden
kanal uden at vælge denne.
Visning af underkanaler kan i DAB-indstilling
aktiveres/deaktiveres under DAB-menu
Udvidede indstillinger Subkanaler
Relaterede oplysninger
•
23
Digitalradio* (DAB) (s. 41)
Ikke alle områder/lande bruger begge bånd.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
43
03 Lyd og medier
Medieafspiller
CD/DVD*
Afspilning og navigering af CD-/DVD*
Medieafspilleren kan afspille lyd og film fra
CD/DVD*'er og eksternt tilsluttede lydkilder
via AUX-/USB*-indgang eller streame lydfiler
trådløst fra eksterne enheder via Bluetooth®.
Nogle medieafspillere kan vise tv* og har
mulighed for at kommunikere med mobiltelefon* via Bluetooth®.
Medieafspilleren (s. 44) kan afspille forindspillede og brændte CD-/DVD24'er.
For grundlæggende afspilning og navigering,
se Betjene systemet (s. 23). Nedenfor er der
en mere detaljeret beskrivelse.
03
Medieafspilleren understøtter og kan afspille
følgende hovedtyper af diske og filer:
•
•
Forindspillede cd'er (CD Audio).
•
•
Forindspillede DVD-Videoer24.
Brændte cd'er med lyd og/eller videofiler24.
Brændte DVD'er24 med lyd og/eller videofiler.
For mere information om understøttede formater, se kompatible filformater (s. 49).
Relaterede oplysninger
•
•
Knapper for medieafspilleren.
For betjening af medieafspilleren, se Betjene
systemet (s. 23) og Menubetjening (s. 26).
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s.
44)
Afspilning og navigering på DVD-Videoer
(s. 47)
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
44
Lyd og medier (s. 22)
Media Bluetooth®* (s. 53)
Stemmestyring* af mobiltelefon (s. 66)
Fjernbetjening* (s. 75)
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 49)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Starte afspilning af disk
Tryk på, MEDIA-knappen, drej TUNE, indtil
Disk vises, tryk på OK/MENU. Hvis der er en
disk i medieafspilleren, begynder disken automatisk at afspilles, ellers vises Ilæg disk på
skærmen. Indsæt en disk, med tekstsiden
opad. Disken begynder automatisk at afspille.
Hvis en disk med lyd-/videofiler indsættes i
afspilleren, skal diskens mappestruktur indlæses. Afhængigt af diskens kvalitet og informationsmængdens størrelse kan der være en
lille forsinkelse, inden afspilningen starter.
Udkast af disk
Tryk på udkastknappen (s. 23) for at skubbe
disken ud.
En disk standser i udkastet stilling i
ca. 12 sekunder, derefter indsættes den af
sikkerhedshensyn igen i afspilleren.
Ophold i afspilning (pause)
Når lydstyrken er skruet helt ned, eller der
trykkes på MUTE, indstilles medieafspilleren
på pause. Når der skrues op for lydstyrken
eller der trykkes på MUTE igen, begynder
medieafspilleren. Det er også muligt at holde
03 Lyd og medier
pause via menusystemet25, tryk på OK/
MENU, vælg Play/Pause.
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og
Billeder ikke tilgængelige u. kørslen
vises på skærmen. Lyden kan dog stadig
høres. Billedet vises igen, så snart bilens
hastighed falder til under ca. 6 km/t.
OBS
Visse lydfiler, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfiler
kan ikke læses af afspilleren.
Relaterede oplysninger
•
•
Afspilning og navigering af brændte
diske med lyd-/videofiler
Afspilning og navigering af brændte diske
med lyd-/videofiler26.
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og
Billeder ikke tilgængelige u. kørslen
vises på skærmen. Lyden kan dog stadig
høres. Billedet vises igen, så snart bilens
hastighed falder til under ca. 6 km/t.
OBS
Visse lydfiler, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfiler
kan ikke læses af afspilleren.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Afspilning og navigering af brændte diske
med lyd-/videofiler (s. 45)
Lydfiler har symbolet
, videofiler26 har
, og mapper har symbolet
symbolet
.
den pågældende mappe. Skift27 af mappe
sker automatisk, når alle filer i den aktuelle
mappe er blevet afspillet. Systemet registrerer automatisk og skifter indstilling, når en
disk, der kun indeholder lydfiler eller kun
indeholder videofiler sættes i medieafspilleren, og afspiller derefter disse filer. Systemet
skifter ikke indstilling, hvis en disk, der indeholder en blanding af lyd- og videofiler sættes
i medieafspilleren - så fortsætter afspilleren
med at afspille den foregående filtype.
Gentage mappe
Funktionen gør det muligt at afspille filerne i
en mappe igen og igen. Når den sidste fil er
blevet afspillet, begynder den første fil at
afspilles igen.
1. Tryk på OK/MENU
2. Drej TUNE til Gentag mappe
3. Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere funktionen.
•
Afspilning og navigering på DVD-Videoer
(s. 47)
•
•
•
Hurtigspoling (s. 46)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 47)
•
Afspilning og navigering på DVD-Videoer
(s. 47)
•
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 49)
•
Hurtigspoling (s. 46)
24
25
26
Scanne diskspor eller lydfil (s. 46)
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer (af samme type) i
03
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s.
44)
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Gælder ikke CD audio
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
45
03 Lyd og medier
•
•
Scanne diskspor eller lydfil (s. 46)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 47)
Hurtigspoling
Det er muligt at spole i lyd-og
Scanne diskspor eller lydfil
videofiler..28
•
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 49)
Hold knappen
/
inde for at spole
fremad/bagud i lyd- eller videofiler.
•
DivX®
Der kan spoles i lydfiler ved én hastighed,
mens der kan spoles i videofiler ved flere
hastigheder. Tryk gentagne gange på knap/
for at øge spolehastigheden
perne
for videofiler. Slip knappen for at vende tilbage til filmvisning ved normal hastighed.
03
Video On Demand (s. 48)
Relaterede oplysninger
•
•
•
27
28
29
46
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s.
44)
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde (s. 51)
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert diskspor/lydfil.29
For at scanne den valgte kilde:
1. Tryk på OK/MENU
2. Drej TUNE til Scan
> De første 10 sekunder af hvert spor
eller lydfil afspilles.
3. Afbryd skanningen med EXIT. Igangværende spor eller lydfiler fortsætter afspilning.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s.
44)
•
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde (s. 51)
•
Media Bluetooth®* (s. 53)
Hvis Gentag mappe er aktiveret, sker dette ikke.
Gælder kun CD-/DVD*'er, USB og iPod®.
Gælder ikke DVD-Videoer. For eksterne lydkilder, der er tilsluttet via AUX-/USB-indgang gælder dette kun for USB og iPod®. Understøttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Lyd og medier
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller
lydfiler
Afspilning og navigering på DVDVideoer
Funktionen afspiller sporene/lydfilerne i tilfældig rækkefølge30.
Ved afspilning af en DVD-Video31 kan en diskmenu blive vist på skærmen. Diskmenuen
giver dig adgang til yderligere funktioner og
indstillinger, f.eks. valg af undertekster, sprog
og scenevalg.
For at lytte til sporene/lydfilerne i tilfældig
rækkefølge for den valgte kilde:
1. Tryk på OK/MENU
2. Drej TUNE til Tilfældig afspilning
3. Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere funktionen.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s.
44)
•
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde (s. 51)
•
Media Bluetooth®* (s. 53)
Navigering i DVD-Videoens menu
For grundlæggende afspilning og navigering,
se Betjene systemet (s. 23). Nedenfor er der
en mere detaljeret beskrivelse.
03
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og
Billeder ikke tilgængelige u. kørslen
vises på skærmen. Lyden kan dog stadig
høres. Billedet vises igen, så snart bilens
hastighed falder til under ca. 6 km/t.
Navigering i DVD-Videoens menu foretages
med talknapperne på midterkonsollen som
vist på illustrationen ovenfor.
Skifte kapitel eller titel
Drej TUNE for at komme til listen over kapitler
og navigere blandt dem (hvis filmen afspilles,
holdes der pause i filmen). Tryk på OK/MENU
for at vælge kapitel. Det fører også tilbage til
udgangspositionen (hvis der blev afspillet
film, starter filmen igen). Tryk på EXIT for at få
adgang til menusystemet.
I titellisten vælges titel ved at dreje TUNE, og
valg bekræftes med OK/MENU. Dette fører
også tilbage til kapitellisten. Tryk på OK/
MENU for at aktivere valget og gå tilbage til
udgangspositionen. Med EXIT afbryder man
30
31
Gælder ikke DVD-Videoer. For eksterne lydkilder, der er tilsluttet via AUX-/USB-indgang gælder dette kun for USB og iPod®. Understøttes ikke af alle mobiltelefoner.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
47
03 Lyd og medier
03
||
og kommer tilbage til udgangspositionen
(uden at have valgt noget).
Kameravinkel ved afspilning af DVDVideoer
Du kan også skifte kapitel ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Hvis DVD-Videoen understøtter dette, kan
man med funktionen vælge, fra hvilken kameraposition en bestemt scene skal vises32.
Relaterede oplysninger
Gå i disk-indstilling til Disk-menu
Udvidede indstillinger Vinkel.
•
•
•
Kameravinkel ved afspilning af DVDVideoer (s. 48)
•
Afspilning og navigering af brændte diske
med lyd-/videofiler (s. 45)
•
•
•
Hurtigspoling (s. 46)
•
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 49)
32
33
48
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s.
44)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Afspilning og navigering på DVD-Videoer
(s. 47)
Scanne diskspor eller lydfil (s. 46)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 47)
Gælder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Gælder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
DivX® Video On Demand
Medieafspilleren kan registreres til at afspille
filer af typen DivX® VOD33 fra CD-/DVD'er,
USB eller iPod®.
Koden til registrering kan findes i menusystemet MY CAR, se MY CAR (s. 11).
Mere information kan findes på
www.divx.com/vod.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Afspilning og navigering på DVD-Videoer
(s. 47)
•
Afspilning og navigering af brændte diske
med lyd-/videofiler (s. 45)
•
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde (s. 51)
03 Lyd og medier
Billedindstillinger34
Du kan justere bilindstillingerne (når bilen holder stille) for lysstyrke og kontrast.
1. Tryk på OK/MENU og vælg
Billedindstillinger, bekræft med OK/
MENU.
Medieafspilleren - kompatible
filformater
Medieafspiller kan afspille en lang række filtyper og er kompatibel med formaterne i følgende tabeller.
OBS
For at vende tilbage til indstillingslisten skal
du trykke på OK/MENU eller EXIT.
Hvis en cd indeholder en blanding af mp3og CDDA-spor, vil alle mp3-spor blive
ignoreret.
Billedindstillingerne kan nulstilles til fabriksindstilling med valget Reset.
Relaterede oplysninger
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Lyd og medier (s. 22)
A
B
C
Lydformater
mp3, wma, aac, m4a
VideoformaterA
divx, avi, asf
A
Dual format, dobbeltsidede diske (DVD
Plus, CD-DVD-format), er tykkere end
almindelige cd'er. Afspilning kan ikke
garanteres, og der kan forekomme fejl.
3. Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
34
Lyd- og videofilerne i nedenstående tabel er
understøttet af systemet til afspilning via
USB-stikket.
Kompatible filformater for CD-/DVD*'er
2. Drej TUNE til det, som skal justeres, og
bekræft med OK/MENU.
•
•
Kompatible filformater via USB-stik
LydformaterA
CD-Audio, mp3, wma
LydformaterB
CD-Audio, mp3, wma,
aac, m4a
VideoformaterC
CD-Video, DVD-Video,
divx, avi, asf
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium
Sound Multimedia.
03
Relaterede oplysninger
•
Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s.
44)
•
Afspilning og navigering på DVD-Videoer
(s. 47)
•
Afspilning og navigering af brændte diske
med lyd-/videofiler (s. 45)
•
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde (s. 51)
Gælder Performance.
Gælder ikke Performance.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium
Sound Multimedia.
Gælder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
49
03 Lyd og medier
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*indgang
En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller MP3afspiller, kan tilsluttes (s. 51) til lydanlægget.
USB-hukommelse
Mp3-afspiller
For at lette brugen af USB-hukommelse skal
du undgå at gemme andet end musikfiler i
hukommelsen. Det tager betydeligt længere
tid for systemet at indlæse lagringsmedier,
der indeholder andet end kompatible musikfiler.
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem, der ikke understøttes af systemet. For
at kunne bruge en mp3-afspiller i systemet
skal den være indstillet på USB Removable
device/Mass Storage Device.
OBS
03
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32, og
kan håndtere 1.000 mapper med maksimalt 254 undermapper/filer i hver mappe.
En undtagelse er det øverste niveau, som
kan håndtere op til 1.000 undermapper/
filer.
iPod®
En iPod® oplades og strømforsynes af USBstikket* via afspillerens tilslutningskabel.
OBS
Systemet understøtter kun afspilning af
lydfiler fra iPod®.
OBS
En lydkilde, der er tilsluttet til USB-indgangen, kan betjenes35 med bilens lydregulering.
En enhed tilsluttet via AUX-indgangen kan
ikke styres via bilen.
Der er en stikkontakt i højre bagkant af tunnelkonsollen, hvor kabler kan trækkes, så
dækslet kan lukkes, uden at kablerne bliver
klemt.
iPod®
En
eller mp3-afspiller med genopladelige batterier genoplades (når tændingen er
slået til eller motoren er i gang), hvis enheden
er sluttet til USB- stikket.
35
50
OBS
Ved brug af USB-hukommelse af længere
model anbefales det at bruge et USBadapterkabel. Herved undgås mekanisk
slid på USB-stik og tilkoblet USB-hukommelse.
USB-hub
Du kan tilslutte en USB-hub til USB-stikket og
dermed tilslutte flere USB-enheder samtidigt.
Valg af USB-enheden foretages i USB-indstilling under USB-menu Vælg USB-udstyr.
Gælder kun mediekilde tilsluttet via USB-stikket.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Når iPod® bruges som lydkilde, har bilens
infotainmentsystem en menustruktur, der
ligner iPod®-afspillerens egen menustruktur.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde (s. 51)
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde
(s. 52)
03 Lyd og medier
Tilslutning af ekstern lydkilde via
AUX-/USB*-indgang
der være en vis forsinkelse, før indlæsningen
er klar.
En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller mp3afspiller, kan tilsluttes til lydanlægget via en af
tilslutningerne i midterkonsollen.
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde36.
OBS
Systemet understøtter de fleste iPod®modeller produceret i 2005 eller senere.
OBS
For at undgå skader på USB-stikket, slås
det fra, hvis USB-stikket kortsluttes, eller
hvis en tilsluttet USB-enhed bruger for høj
strøm (f.eks. hvis den tilsluttede enhed
ikke opfylder USB-standarden). USB-stikket genaktiveres automatisk, næste gang
tændingen slås til, hvis fejlen ikke bliver
stående.
Tilslutningspunkter for eksterne lydkilder.
For at tilslutte lydkilde:
1. Tryk på MEDIA, drej TUNE til den
ønskede lydkilde USB, iPod eller AUX,
tryk på OK/MENU.
> Hvis USB vælges, vises Forbind USB
på skærmen.
2. Tilslut din lydkilde til en af tilslutningerne i
midterkonsollens opbevaringsrum (se
foregående illustration).
Teksten USB læses vises på skærmen, når
systemet indlæser lagringsmediets filstruktur.
Afhængigt af filstruktur og antallet af filer kan
Afspilning og navigering af ekstern
lydkilde
Relaterede oplysninger
•
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
(s. 50)
•
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde (s. 51)
For grundlæggende afspilning og navigering,
se Betjene systemet (s. 23). Nedenfor er der
en mere detaljeret beskrivelse.
Lydfiler har symbolet
, videofiler37 har
, og mapper har symbolet
symbolet
.
03
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer (af samme type) i
den pågældende mappe. Skift38 af mappe
sker automatisk, når alle filer i den aktuelle
mappe er blevet afspillet. Systemet registrerer automatisk og skifter indstilling, når en
enhed, der kun indeholder lydfiler eller kun
indeholder videofiler tilsluttes til USB-indgangen, og afspiller derefter disse filer. Systemet
skifter ikke indstilling, hvis en enhed, der
indeholder en blanding af lyd- og videofiler tilsluttes til USB-indgangen - så fortsætter
afspilleren med at afspille den foregående filtype.
Søgefunktion36
Med tastaturet på betjeningspanelet i midterkonsollen er det muligt at søge efter et filnavn
i den aktuelle mappe.
Du kommer til søgefunktionen, enten ved at
dreje TUNE (for at komme til mappestrukturen) eller ved at trykke en af bogstavknap-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
51
03 Lyd og medier
||
perne ind. Efterhånden som et bogstav eller
tegn i en søgestreng indtastes, kommer du
nærmere dit søgemål.
Start afspilning af en fil med tryk på OK/
MENU.
Gentage mappe39
03
Funktionen gør det muligt at afspille filerne i
en mappe igen og igen. Når den sidste fil er
blevet afspillet, begynder den første fil at
afspilles igen.
1. Tryk på OK/MENU
2. Drej TUNE til Gentag mappe
Relaterede oplysninger
•
Tilslutning af ekstern lydkilde via
AUX-/USB*-indgang (s. 51)
•
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
(s. 50)
•
•
•
Hurtigspoling (s. 46)
Scanne diskspor eller lydfil (s. 46)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 47)
•
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 49)
•
DivX® Video On Demand (s. 48)
3. Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere funktionen.
Pause
Når lydstyrken er skruet helt ned, eller der
trykkes på MUTE, indstilles medieafspilleren
på pause. Når der skrues op for lydstyrken
eller der trykkes på MUTE igen, begynder
medieafspilleren. Det er også muligt at holde
pause via menusystemet40, tryk på OK/
MENU, vælg Play/Pause.
36
37
38
39
40
52
Gælder kun USB og iPod®.
Gælder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Hvis Gentag mappe er aktiveret, sker dette ikke.
Gælder kun USB.
Gælder ikke iPod®
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indstilling af lydstyrke for ekstern
lydkilde
Indstil lydstyrken for ekstern lydkilde (s. 50).
Hvis lydstyrken er for høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-afspiller eller iPod®) er tilsluttet til AUX-indgangen,
kan lydkilden, der tilsluttes, have en anden
lydstyrke end lydanlæggets interne lydstyrke
(f.eks. radio). Korriger dette ved at justere indgangens lydstyrke:
1. Tryk på MEDIA-knappen, drej TUNE til
AUX og vent et par sekunder, eller tryk
på OK/MENU.
2. Tryk på OK/MENU og drej derefter TUNE
til AUX-startlydstyrke. Bekræft med
OK/MENU.
3. Drej TUNE for at justere lydstyrken for
AUX-indgangen.
OBS
Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for
høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
Lydkvaliteten kan også forværres, hvis
afspilleren oplades, når Infotainmentsystemet er i AUX-indstilling. Undgå i så fald at
oplade afspilleren via 12-volt kontakten.
03 Lyd og medier
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger (s. 31)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
Media Bluetooth®*
Bilens medieafspiller er udstyret med
Bluetooth®41 og kan trådløst afspille lydfiler fra
eksterne enheder med Bluetooth®, f.eks.
mobiltelefoner og håndholdte computere.
free telefon (s. 58). Skift mellem hovedkilderne TEL og MEDIA for at betjene de
respektive kilders funktioner.
OBS
Bluetooth®-medieafspiller skal understøtte
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) og Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Afspilleren skal bruge
AVRCP version 1.3 og A2DP 1.2. Ellers
kan nogle funktioner udeblive.
03
Ikke alle mobiltelefoner og eksterne medieafspillere på markedet er fuldt kompatible
med Bluetooth®-funktionen i bilens medieafspiller. Volvo anbefaler, at du henvender
dig til en autoriseret Volvo-forhandler for at
få information om kompatible telefoner og
eksterne medieafspillere.
Medie Bluetooth®-funktioner, betjeningsknapper.
OBS
Enheden skal først registreres og tilsluttes til
bilen (s. 54).
Navigering og betjening af lyden kan foretages via midterkonsollens knapper eller knapperne* på rattet. I nogle eksterne enheder kan
man også skifte spor fra enheden.
For at kunne afspille lyden skal bilens medieafspiller først sættes i Bluetooth-indstilling.
Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det
også muligt at fjernbetjene en række af mobiltelefonens funktioner, se Bluetooth® hands41
Bilens medieafspiller kan kun afspille lydfiler via Bluetooth®-funktionen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®*enhed (s. 54)
Scanne diskspor eller lydfil (s. 46)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 47)
Gælder High Performance, High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
53
03 Lyd og medier
Tilslutning og frakobling af
Bluetooth®*-enhed
Bilen er udstyret med Bluetooth®42, og kan
kommunikere trådløst med andre Bluetooth®enheder efter registrering og tilslutning (s.
54).
03
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Media Bluetooth®* (s. 53)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
Der kan maksimalt registreres 10 Bluetooth®enheder. Registrering skal foretages én gang
for hver enhed. Efter registreringen behøver
telefonen ikke længere være synlig/søgbar.
Når Bluetooth®-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk til bilen. Når
bilen søger efter den senest tilsluttede enhed,
vises dens navn på skærmen. For at tilslutte
til en anden enhed skal du trykke på EXIT og
vælge skift enhed (s. 56).
Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde fra bilen, slås den automatisk fra. Det er
også muligt at manuelt afbryde (s. 56) en
enhed. Hvis du vil afregistrere en Bluetooth®enhed fra bilen, skal du vælge Fjerne
Bluetooth®*-enhed (s. 57). Så vil bilen ikke
søge efter enheden automatisk.
Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder
tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed, som det er muligt at skifte imellem (s.
56). Det er også muligt at ringe med telefonen og samtidig streame lydfiler.
42
54
Gælder High Performance, High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Registrering af Bluetooth®*-enhed
Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder
tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed, som det er muligt at skifte imellem. Det
er også muligt at ringe med telefonen og samtidig streame lydfiler.
Der kan maksimalt registreres 10 Bluetooth®enheder. Registrering skal foretages én gang
for hver enhed. Efter registreringen behøver
telefonen ikke længere være synlig/søgbar.
OBS
Hvis telefonens operativsystem opdateres,
er det muligt, at registreringen af telefonen
afbrydes. Fjern telefonen, se Fjerne
Bluetooth®*-enhed (s. 57), og tilslut den
derefter igen.
Tilslutning af en ekstern enhed foretages forskelligt, alt efter om enheden har været tilsluttet tidligere eller ej. I tilslutningsmulighederne
nedenfor er det forudsat, at det er den første
gang, enhed skal tilsluttes (registreres), og at
ingen anden enhed er tilsluttet. Tilslutningsmulighederne viser tilslutning af telefon. Tilslutning af medieenhed (s. 53) gøres på
samme måde, men startende fra hovedkilden
MEDIA.
Der er to muligheder for at tilslutte enheder,
enten at søge efter den eksterne enhed fra
03 Lyd og medier
bilen eller at søge efter bilen fra den eksterne
enhed. Hvis den ene mulighed ikke fungerer,
så prøv den anden.
Hvis du ikke allerede er i normal visning for
telefon, skal du trykke på TEL i midterkonsollen.
Alternativ 2 - Søg efter bilen med den
eksterne enheds Bluetooth®-funktion
Automatisk tilslutning af Bluetooth®*enhed
1. Gør bilen søgbar/synlig via Bluetooth®.
Drej TUNE til Telefonindstillinger,
bekræft med OK/MENU, vælg
Genkendelig og bekræft med OK/
MENU.
Når en Bluetooth®-enhed er registreret (s. 54)
i bilen, tilsluttes automatisk den sidst tilsluttede, når den er inden for rækkevidde.
2. Vælg My Volvo Car på den eksterne
enheds skærm, og følg anvisningerne.
3. Indtast en valgfri pinkode i den eksterne
enhed, og vælg derefter at tilslutte.
4. Tryk på OK/MENU og indtast derefter
den samme pinkode via bilens tastatur i
midterkonsollen.
Eksempel på normal visning for telefon.
Alternativ 1 - søg ekstern enhed via
bilens menusystem
1. Gør den eksterne enhed søgbar/synlig via
Bluetooth®, se vejledningen til den eksterne enhed eller www.volvocars.com.
Når den eksterne enhed er tilsluttet, vises den
eksterne enheds Bluetooth®-navn på bilens
skærm, og enheden kan betjenes fra bilen.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®*enhed (s. 54)
Når Bluetooth®-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Når bilen
søger efter den senest tilsluttede enhed, vises
dens navn på skærmen. Hvis den sidst tilsluttede enhed ikke er tilgængelig, forsøger
systemet at forbinde en tidligere tilsluttet.
03
For at tilslutte til en anden enhed skal du
trykke på EXIT, vælge at tilslutte en ny enhed
(s. 54) eller skifte til en anden enhed, der allerede er registreret (s. 56).
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®*enhed (s. 54)
2. Tryk på OK/MENU og følg anvisningerne
på bilens skærm.
> Den eksterne enhed er nu tilsluttet og
kan betjenes fra bilen.
Mislykkedes tilslutningen, skal du trykke to
gange på EXIT, og tilslutte som angivet i
Alternativ 2.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
55
03 Lyd og medier
Skifte til en anden Bluetooth®*-enhed
En tilsluttet enhed kan udskiftes med en
anden, hvis der er flere enheder i bilen. Enheden skal først være registreret (s. 54) til bilen.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®*enhed (s. 54)
Skifte medieenhed
03
1. Kontroller, at den eksterne enhed er søgbar/synlig via Bluetooth®, se vejledningen
til den eksterne enhed.
2. Tryk på MEDIA, vælg Bluetooth og
derefter Ændre udstyr.
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive
Bluetooth®-navn på skærmen.
3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
Skifte telefon
1. Kontroller, at den eksterne enhed er søgbar/synlig via Bluetooth®, se vejledningen
til den eksterne enhed.
2. Tryk på TEL, og vælg derefter Ændre
telefon.
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive
Bluetooth®-navn på skærmen.
3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
43
56
Kun Keyless Drive.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Frakoble Bluetooth®*-enhed
Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde fra bilen, slås den automatisk fra. Det er
også muligt at frakoble en telefon manuelt.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan et eventuelt igangværende opkald fortsætte ved
hjælp af telefonens indbyggede mikrofon og
højttaler.
Handsfree-funktionen deaktiveres, når motoren slukkes og døren åbnes43.
Hvis du vil afregistrere en Bluetooth®-enhed
fra bilen, skal du vælge Fjerne Bluetooth®*enhed (s. (s. 57)). Så vil bilen ikke søge efter
enheden automatisk.
Manuel frakobling af telefon
Telefonen kan afbrydes manuelt i telefonindstilling under Telefonmenu Afbryd
telefon .
OBS
Selv når mobiltelefonen er afbrudt manuelt, kan nogle mobiltelefoner automatisk
forbinde den sidst tilsluttede håndfri
enhed, f.eks. når et nyt opkald påbegyndes.
03 Lyd og medier
Fjerne Bluetooth®*-enhed
Bluetooth® versionsinformation
Vise bilens aktuelle Bluetooth®-version.
Media Bluetooth®* (s. 53)
Hvis man ikke længere vil have en
Bluetooth®*-enhed registreret til bilen, er det
muligt at fjerne (afregistrere) den fra bilen. Så
vil bilen ikke søge efter enheden automatisk.
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
Fjerne medieenhed
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®*enhed (s. 54)
Tryk på MEDIA, vælg Bluetooth Fjern
Bluetooth-udstyr. Drej TUNE for at vælge
den enhed, der skal fjernes, og bekræft med
OK/MENU.
Fjerne telefon
Tryk på TEL, vælg Telefonmenu Fjern
Bluetooth-udstyr. Drej TUNE for at vælge
den enhed, der skal fjernes, og bekræft med
OK/MENU.
Bilens aktuelle Bluetooth®-version kan ses fra
hovedkilderne MEDIA eller TEL:
•
Bluetooth-menu
bilen.
•
Telefonmenu Telefonindstillinger
Bluetooth software version i bilen.
Bluetooth-version i
03
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
Media Bluetooth®* (s. 53)
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®*enhed (s. 54)
Media Bluetooth®* (s. 53)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57
03 Lyd og medier
Bluetooth® handsfree telefon
En mobiltelefon, som er udstyret med
Bluetooth®, kan tilsluttes trådløst til bilen44.
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt
kompatible med handsfree-funktionen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til en
autoriseret Volvo-forhandler for at få information om kompatible telefoner.
Aktivere
03
Et kort tryk på TEL aktiverer/søger efter den
sidst tilsluttede telefon. Hvis en telefon allerede er tilsluttet, og der trykkes på TEL, vises
en genvejsmenu med almindeligt anvendte
menupunkter til telefonen. Symbolet
viser, at en telefon er tilsluttet.
Telefonfunktionernes betjeningsknapper.
Enheden skal først registreres og tilsluttes til
bilen (s. 54).
Lyd- og mediesystemet fungerer som handsfree, med mulighed for at fjernbetjene en
række af mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan betjenes fra dens knapper, uanset om den er tilsluttet eller ej.
Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det
også muligt samtidigt at streame lydfiler fra
telefonen eller en anden Bluetooth®-tilsluttet
medieenhed, se Media Bluetooth®* (s. 53).
Skift mellem hovedkilderne TEL og MEDIA
for at betjene de respektive kilders funktioner.
44
58
OBS
Opringning
1. Kontroller, at symbolet
vises øverst
på skærmen, og at handsfree-funktionen
er i telefonindstilling.
2. Vælg enten det ønskede nummer eller
hurtigopkaldsnummer (s. 64). Eller drej
ved normal visning TUNE mod højre for
at komme til telefonbogen og mod venstre for opkaldslisten for alle opkald. For
information om telefonbogen, se Telefonbog (s. 61).
3. Tryk på OK/MENU.
Opkaldet afbrydes med EXIT.
Gælder High Performance, High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Bluetooth®* handsfree telefon - oversigt
(s. 59)
•
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®*enhed (s. 54)
•
•
Opkaldshåndtering (s. 59)
•
Bluetooth® versionsinformation (s. 57)
Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger (s. 60)
03 Lyd og medier
Bluetooth®* handsfree telefon oversigt
Systemoversigt for Bluetooth®* handsfree
telefon.
Opkaldshåndtering
Opkaldslister
Funktioner til betjening af telefonopkald.
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Drej ved normal
visning mod venstre med TUNE for at se
opkaldslisten for Alle opkald.
Indkommende opkald
–
Tryk på OK/MENU for at besvare opkald,
selv om lydanlægget er i f.eks. RADIOeller MEDIA-indstilling.
Afvis eller afslut med EXIT.
Automatisk svar
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indkommende opkald modtages automatisk.
–
Systemoversigt
Mobiltelefon
Mikrofon
Knapper på rat
Kontrolpanel i midterkonsol
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®*enhed (s. 54)
Aktiver/deaktiver i telefonindstilling under
Telefonmenu Opkald optioner
Automatisk besvaring af opkald.
På opkaldsmenu
Tryk på OK/MENU under en igangværende
samtale for at få adgang til følgende funktioner:
• Sluk for lyd - lydanlæggets mikrofon
dæmpes.
•
Mobiltelefon - opkaldet overføres fra
handsfree til mobiltelefonen. For nogle
mobiltelefoner afbrydes tilslutningen.
Dette er normalt. Handsfree-funktionen
spørger, om du vil tilslutte igen.
• Indtast nr. - mulighed for at ringe til en
tredjepart ved hjælp af talknapperne
(igangværende opkald sættes i standby).
I telefonindstilling kan man under
Telefonmenu Alle opkald se alle opkaldslister:
•
•
•
•
•
03
Alle opkald
Mistede opkald
Besvarede opkald
Indtastede numre
Opkaldstid
OBS
Nogle mobiltelefoner viser listen over de
senest kaldte numre i omvendt rækkefølge.
Voicemail
Et hurtigopkaldsnummer til voicemail kan ved
normal visning programmeres og derefter nås
med et langt tryk på 1.
Nummeret til voicemailen ændres i telefonindstilling under Telefonmenu Opkald
optioner Voicemail nummer Ændre
nummer. Hvis der ikke er gemt noget nummer, kan denne menu nås med et langt tryk
på 1.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
59
03 Lyd og medier
||
Relaterede oplysninger
•
•
03
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe til
en kontakt (s. 70)
•
Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe fra
opkaldsliste (s. 70)
•
Stemmestyring* af mobiltelefon - ringe
voicemail (s. 70)
•
•
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
•
Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger (s. 60)
Telefonbog (s. 61)
Bluetooth® handsfree telefon lydindstillinger
Det er muligt at justere lydstyrken for opkaldet, lydanlæggets lydstyrke, ringestyrken og
ændre ringetonen.
For nogle mobiltelefoner gælder, at den tilsluttede mobiltelefons ringetone ikke slås
fra, når en af håndfri-systemets indbyggede signaler bruges.
Opkaldslydstyrke
Lydanlæggets lydstyrke
Så længe der ikke er et opkald i gang, reguleres lydanlæggets lydstyrke som sædvanligt
ved at dreje VOL.
Ringevolume
Gå i telefonindstilling til Telefonmenu
Telefonindstillinger Klang og lydstyrke
Ringetone lydstyrke og juster ved at
dreje VOL. Tryk på OK/MENU for at høre lydstyrken. Tryk på EXIT for at gemme.
Ringesignaler
Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan i telefonindstilling vælges under
60
OBS
Opkaldslydstyrken kan kun ændres under
igangværende opkald. Brug knapperne* på
rattet, eller drej VOL-knappen.
Hvis en lydkilde er aktiv ved indkommende
opkald, kan den dæmpes automatisk. Aktiver/deaktiver i telefonindstilling under
Telefonmenu Telefonindstillinger
Klang og lydstyrke Sluk for radio/medie.
45
Telefonmenu Telefonindstillinger
Klang og lydstyrke Ringetoner
Ringesignal 1 osv.
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For at vælge den tilsluttede telefons ringesignal45 skal du i telefonindstilling gå til
Telefonmenu Telefonindstillinger
Klang og lydstyrke Ringetoner
Mobiltelefon ringetone.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
03 Lyd og medier
Telefonbog
Der er to telefonbøger. De slås sammen i
bilen og vises som en fælles telefonbog.
•
•
Bilen downloader den tilsluttede mobiltelefons telefonbog og viser kun denne
telefonbog, når mobiltelefonen, som
denne telefonbog er downloadet fra, er
tilsluttet.
Bilen har også en indbygget telefonbog. I
denne lægges alle kontakter, som gemmes i bilen, uanset hvilken telefon der er
forbundet, når der gemmes. Disse kontakter er synlige for alle brugere, uanset
hvilken mobiltelefon, der er sluttet til
bilen. Hvis en kontakt er gemt i bilen,
foran kontakten i
vises symbolet
telefonbogen.
OBS
Ændringer som foretages fra bilen af en
post i mobiltelefonens telefonbog, vil resultere i en ny post i bilens telefonbog, dvs.
ændringen gemmes ikke i mobiltelefonen.
Fra bilen vil det nu blive vist som dobbelte
poster, med forskellige ikoner. Bemærk
også, at når et kortnummer gemmes, eller
der foretages en ændring af en kontakt, vil
dette resultere i en ny post i bilens telefonbog.
Al betjening af telefonbogen forudsætter, at
symbolet
vises øverst på skærmen, og
at handsfree-funktionen er i telefonindstilling.
Lyd- og mediesystemet gemmer en kopi af
hver registreret mobiltelefons telefonbog.
Telefonbogen kan kopieres automatisk til lydog mediesystemet ved hver tilslutning.
–
Aktiver/deaktiver funktionen i telefonindstilling under Telefonmenu
Telefonindstillinger Download
telefonbog.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner,
vises disse på skærmen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
Telefonbog - hurtigsøgning efter kontakter (s. 61)
Telefonbog - tegntabel for tastaturet i
midterkonsollen (s. 62)
Telefonbog - søge efter kontakter (s. 62)
Telefonbog - ny kontakt (s. 63)
Telefonbog - hurtigopkaldsnummer (s.
64)
Telefonbog - modtag vCard (s. 65)
Telefonbog - hukommelsesstatus (s. 65)
Telefonbog - rydde (s. 65)
Telefonbog - hurtigsøgning efter
kontakter
Drej ved normal visning TUNE mod højre, så
vises en liste over kontakter.
Drej TUNE for at vælge, og tryk på OK/
MENU for at ringe op.
Under navnet på kontakten står det telefonnummer, der er valgt, som standard. Hvis
symbolet > står til højre for kontakten, er der
gemt flere telefonnumre for kontakten. Tryk
på OK/MENU for at vise numrene. Skift og
ring til et andet nummer end det, der er valgt
som standard, ved at dreje TUNE. Tryk på
OK/MENU for at ringe op.
03
Søg på listen over kontakter ved via midterkonsollens tastatur at indtaste begyndelsen af
kontaktens navn. For knappernes funktion, se
Telefonbog - tegntabel for tastaturet i midterkonsollen (s. 62).
Fra normal visning kan du også komme til
listen over kontakter ved at trykke og holde
på knappen på midterkonsollens tastatur,
hvis bogstav kontakten begynder med. For
eksempel giver et langt tryk på knappen 6
direkte adgang til den del af listen, hvor kontakter på bogstavet M findes.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
Telefonbog (s. 61)
61
03 Lyd og medier
Telefonbog - tegntabel for tastaturet i
midterkonsollen
Tast
+0pw
Tegntabel over tegn, der kan bruges i telefonbogen.
Tast
03
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
Telefonbog - søge efter kontakter
Søge efter kontakter i telefonbogen (s. 61).
#*
Funktion
Mellemrum . , - ? @ : ; / ( ) 1
Funktion
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
Telefonbog (s. 61)
GHIÌ4
Søge kontakter ved hjælp af teksthjulet.
JKL5
Liste over tegn
MNOÖØÑÒ6
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
PQRSß7
TUVÜÙ8
WXYZ9
Skift mellem stort og lille bogstav.
62
Telefonbog
For at søge efter eller redigere en kontakt skal
du i telefonindstilling gå til Telefonmenu
Telefonbog Søg.
OBS
For High Performance er der ikke nogen
tekst. Her kanTUNE ikke bruges til indtastning af tegn - kun tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen
kan benyttes.
03 Lyd og medier
1. Drej46 TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Talog bogstavknapperne på kontrolpanelet i
midterkonsollen kan også bruges.
2. Fortsæt med det næste bogstav osv. I
telefonbogen (3) vises resultatet af søgningen.
3. For at skifte indtastningstilstanden til tal
eller specialtegn, eller for at gå til telefonbogen, skal du dreje TUNE til et af valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) på
listen for skift af indtastningstilstand (2),
og trykke på OK/MENU.
123/ABC
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
Andre
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
illustration), vises en liste over tegn (1) på
skærmen. Fortsæt med at trykke gentagne
gange på talknappen til det ønskede bogstav,
og slip. Fortsæt med det næste bogstav osv.
Når en knap er trykket ind, bekræftes indtastning af denne med tryk på en anden knap.
Oprette en ny kontakt i telefonbogen.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende talknap nede.
03
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
Fører til telefonbogen (3). Drej
TUNE for at vælge en kontakt,
tryk på OK/MENU for at se det
gemte nummer og øvrig information.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
Hvis du trykker på en talknap i midterkonsollen, når teksthjulet vises (se den foregående
46
Telefonbog - ny kontakt
Indtastning af bogstaver til Ny kontakt.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
Indtastningsfelt
En ny kontakt kan i telefonindstilling tilføjes
under Telefonmenu Telefonbog Ny
kontakt.
OBS
For High Performance er der ikke nogen
tekst. Her kanTUNE ikke bruges til indtastning af tegn - kun tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen
kan benyttes.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
63
03 Lyd og medier
||
1. Når rækken Navn er markeret, skal du
trykke på OK/MENU for at komme til indtastningstilstanden (illustration ovenfor).
2. Drej47 TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Talog bogstavknapperne på kontrolpanelet i
midterkonsollen kan også bruges.
03
123/AB
C
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
Andre
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
OK
Gem og gå tilbage til Tilføj
kontakt med OK/MENU.
3. Fortsæt med det næste bogstav osv. I
indtastningsfeltet (2) på skærmen vises
det indtastede navn.
Skift mellem store og små
bogstaver med OK/MENU.
Tryk på OK/MENU. Markøren
stiller sig ved indtastningsfeltet
(2) øverst på skærmen. Markøren kan nu flyttes med TUNE
til et passende sted, f.eks. for
at indføje nye bogstaver eller
slette med EXIT. For at kunne
indføje nye bogstaver skal du
først gå tilbage til indtastningstilstanden ved at trykke på OK/
MENU.
4. For at skifte indtastningstilstanden til tal,
specialtegn, skifte mellem store/små bogstaver m.m. skal du dreje TUNE til et af
valgene (se forklaring i tabellen nedenfor)
på listen (1), og derefter trykke på OK/
MENU.
Når navnet er skrevet færdig, skal du vælge
OK i listen på skærmen (1) og trykke på OK/
MENU. Fortsæt nu med telefonnummer på
samme måde som ovenfor.
Når telefonnummeret er skrevet ind, skal du
trykke på OK/MENU og vælge en telefonnummertype (Mobiltelefon, Home, Arbejde
eller Generelt). Tryk på OK/MENU for at
bekræfte.
Når alle oplysninger er udfyldt, skal du vælge
Gem kontakt i menuen for at gemme kontakten.
47
64
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
Telefonbog (s. 61)
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Telefonbog - hurtigopkaldsnummer
Gem som hurtigopkaldsnummer i telefonbogen (s. 61) for nemt at ringe til et nummer
eller en kontaktperson.
Hurtigopkaldsnummer kan i telefonindstilling
lægges ind under Telefonmenu
Telefonbog Kortnummervalg.
Opkald med hurtigopkaldsnummer kan i telefonindstilling foretages med talknapperne på
knapperne på midterkonsollen ved at trykke
på en talknap og derefter på OK/MENU. Hvis
der ikke er gemt en kontakt på kortnummeret,
får du mulighed for at gemme en kontakt på
det valgte kortnummer.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
03 Lyd og medier
Telefonbog - modtag vCard
Telefonbog - hukommelsesstatus
Telefonbog - rydde
Modtag elektroniske visitkort (vCard) til bilens
telefonbog (s. 61).
Vise telefonbogens (s. 61) hukommelsesstatus.
Ryd bilens indbyggede telefonbog (s. 61).
Det er muligt fra andre mobiltelefoner (end
den, der aktuelt er tilsluttet til bilen) at modtage vCard til bilens telefonbog. For at muliggøre det sættes bilen i synlig indstilling for
Bluetooth®. Funktionen aktiveres i telefonindstilling under Telefonmenu Telefonbog
Modtage vCard.
Hukommelsesstatus på bilens telefonbog
henholdsvis den tilsluttede mobiltelefons telefonbog kan i telefonindstilling ses under
Telefonmenu Telefonbog
Hukommelsesstatus.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
Bilens telefonbog kan slettes. Dette gøres i
telefonindstilling under Telefonmenu
Telefonbog Slet telefonbog.
OBS
Sletning af bilens telefonbog fjerner kun
kontakter i bilens telefonbog. Kontakter i
mobiltelefonens telefonbog slettes ikke.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
03
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Bluetooth® handsfree telefon (s. 58)
65
03 Lyd og medier
Stemmestyring* af mobiltelefon
Stemmestyring48
giver føreren mulighed for at
aktivere bestemte funktioner i en Bluetooth®tilsluttet mobiltelefon eller i Volvos navigationssystem med stemmen.
OBS
•
03
•
Informationen i dette afsnit beskriver
brugen af stemmekommandoer til at
styre en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon. For detaljeret information om
brug af en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon, se Bluetooth® handsfree telefon (s. 58).
Husk på følgende forhold, når du bruger
stemmestyringssystemet:
Kom godt i gang med stemmestyring
•
Ved kommandoer - tal efter tonen, med
normal stemme i normalt tempo.
•
Undgå at tale, når systemet svarer (systemet kan ikke høre kommandoerne i dette
tidsrum).
•
Bilens døre, ruder og soltag* skal være
lukkede.
•
Undgå baggrundsstøj i kabinen.
Volvos navigationssystem har et separat tillæg, der indeholder mere information om stemmestyring og stemmekommandoer til at betjene systemet.
Stemmekommandoer er en praktisk hjælp til
føreren, så føreren ikke distraheres og i stedet
kan koncentrere sig om kørslen og fokusere
opmærksomheden på vej- og trafiksituationen.
ADVARSEL
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet føres på en sikker måde, og at
alle gældende færdselsregler følges.
48
66
der gives en telefonkommando, og ingen
mobiltelefon er parret, vil systemet informere
om dette. For information om registrering og
tilslutning af mobiltelefon, se Registrering af
Bluetooth®*-enhed (s. 54).
Stemmestyringssystemet giver føreren mulighed for at aktivere visse funktioner i en
Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon og i Volvos
navigationssystem* med stemmen, samtidig
med at føreren kan holde hænderne på rattet.
Input sker i form af dialog med talte kommandoer fra brugeren og verbale svar fra systemet. Stemmestyringssystemet bruger den
samme mikrofon som Bluetooth® handsfreesystemet (se Bluetooth®* handsfree telefon oversigt (s. 59)). Stemmestyringssystemets
svar kommer fra bilens højttalere.
Knapper på rat.
Knap til stemmestyring
Før stemmekommandoer til mobiltelefonen
kan bruges, skal en mobiltelefon være parret
og tilsluttet via Bluetooth® handsfree. Hvis
Gælder kun for biler udstyret med Volvos navigationssystem.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
Tryk på knappen til stemmestyring (1) for
at aktivere systemet og indlede en dialog
med stemmekommandoer. Systemet vil
derefter vise almindeligt brugte kommandoer på skærmen i midterkonsollen.
03 Lyd og medier
OBS
Ved tvivl om, hvilken kommando der skal
bruges, kan føreren sige "Hjælp", hvorefter
systemet svarer med et par forskellige
kommandoer, der kan bruges i den aktuelle situation.
Valg af sprog til stemmestyring* af
mobiltelefon
Hjælpefunktioner til stemmestyring*
af mobiltelefon
Mulige valg af sprog til stemmestyring (s. 66)*
af mobiltelefon vælges i menusystemet MY
CAR, se MY CAR - Stemmeindstillinger (s.
18).
Der er hjælpefunktioner til at sætte sig ind i
systemet og mulighed for at lære stemmestyringssystemet din stemme og din udtale.
Stemmekommandoer kan afbrydes ved:
•
•
•
at sige "Afbryd"
•
at trykke på EXIT eller en anden
hovedkildeknap (f.eks. MEDIA).
ikke at tale
•
et langt tryk på ratknappen til stemmestyring
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Bluetooth®* handsfree telefon - oversigt
(s. 59)
•
Tilslutning og frakobling af
enhed (s. 54)
•
Valg af sprog til stemmestyring* af mobiltelefon (s. 67)
Bluetooth®*-
•
Hjælpefunktioner til stemmestyring* af
mobiltelefon (s. 67)
•
Stemmestyring* af mobiltelefon - brugerindstilling og lydstyrke for stemme (s.
68)
•
Stemmestyring* af mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)
Liste over sprog.
Stemmestyring er ikke mulig for alle sprog.
Tilgængelige sprog for stemmestyring er mar.
keret med et ikon på listen over sprog Ændring af sprog foretages i menusystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 11).
03
Stemmetræning: En funktion, som gør
det muligt for stemmestyringssystemet at
lære din stemme og udtale at kende.
Funktionen giver mulighed for at stemmetræne to brugerprofiler.
Instruktion
Instruktionen kan startes på to måder:
OBS
Instruktionen og stemmetræningen kan
kun startes, når bilen er parkeret.
Relaterede oplysninger
•
Instruktion: En funktion, der hjælper dig
med at blive fortrolig med systemet og
fremgangsmåden for at give kommandoer.
Hjælpefunktionerne kan også nås ved at
trykke på knappen MY CAR på kontrolpanelet i midterkonsollen, og derefter dreje TUNE
til det ønskede menuvalg.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
•
Tryk på knappen for stemmestyring (s.
23), og sig "Stemmeinstruktioner".
•
Aktiver instruktionen i menusystemet MY
CAR under Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Voice tutorial. For en
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
67
03 Lyd og medier
||
beskrivelse af menusystemet, se MY CAR
(s. 11).
03
Undervisningen er opdelt i tre lektioner, som i
alt tager ca. 5 minutter at gennemføre. Systemet begynder med den første lektion. For at
springe en lektion over og gå til den næste
skal du trykke på knappen til stemmestyring
og sige "Næste". Gå tilbage til den foregående lektion ved at sige "Foregående".
Stemmestyring* af mobiltelefon brugerindstilling og lydstyrke for
stemme
Brugerprofil og lydstyrke for stemme kan indstilles i menusystemet MY CAR (s. 11).
•
Afslut instruktionen med et langt tryk på
knappen til stemmestyring.
Stemmetræning
Systemet viser op til 15 sætninger, som du
kan sige. Stemmetræningen kan startes i
menusystemet MY CAR under Indstillinger
Indstilling af stemmestyring Voice
training. Vælg mellem Bruger 1 eller Bruger
2. For en beskrivelse af menusystemet, se
MY CAR (s. 11).
Efter at stemmetræningen er afsluttet, skal du
huske at indstille din brugerprofil under Voice
user setting.
•
Brugerindstilling - Der kan indstilles to
brugerprofiler, funktionen aktiveres i
menusystemet MY CAR under
Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Voice user setting.
Vælg mellem User 1 eller User 2. For en
beskrivelse af menusystemet, se MY CAR
(s. 11).
Lydstyrke for stemme - Kan ændres i
menusystemet MY CAR under
Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Lydstyrke for
stemme-feedback. For en beskrivelse af
menusystemet, se MY CAR (s. 11).
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Det er muligt at styre mobiltelefonen med
stemmen med foruddefinerede stemmekommandoer.
Føreren indleder en dialog med stemmekommandoer ved at trykke på knappen til stemmestyring (s. 66).
Når en dialog er startet, bliver almindeligt
brugte kommandoer vist på skærmen. Nedtonet tekst eller tekst i parentes indgår ikke i
den talte kommando.
Når føreren har lært systemet, kan han fremskynde kommandodialogen og springe
instruktioner fra systemet over ved kort at
trykke på knappen til stemmestyring.
Kommandoer kan gives på flere måder
Kommandoen "Telefon ring kontakt" kan
f.eks. udtales som:
•
Stemmestyring* af mobiltelefon (s. 66)
Relaterede oplysninger
•
•
Stemmestyring* af mobiltelefon stemmekommandoer
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Stemmestyring* af mobiltelefon (s. 66)
"Telefon > Ring kontakt" - Sig "Telefon",
vent på systemets svar, og fortsæt derefter med at sige "Ring kontakt."
eller
•
"Telefon ring kontakt" - Sig hele kommandoen i én sekvens.
Relaterede oplysninger
•
•
68
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Stemmestyring* af mobiltelefon (s. 66)
03 Lyd og medier
Stemmestyring* af mobiltelefon hurtigkommandoer
Stemmestyring* af mobiltelefon ringe til et nummer
Stemmestyring* af mobiltelefonen kan udføres
med en række foruddefinerede hurtigkommandoer.
Sådan beskriver man et nummer for at styre
mobiltelefonen med stemmen.
Hurtigkommandoer til telefonen kan findes i
menusystemet MY CAR under Indstillinger
Indstilling af stemmestyring Voice
Command-liste Telefonkommandoer
henholdsvis Generelle kommandoer. For en
beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s.
11).
Relaterede oplysninger
•
•
Systemet forstår tallene 0 (nul) til 9 (ni). Disse
tal kan udtales individuelt, i grupper på flere
tal ad gangen eller hele nummeret på én
gang. Tal højere end 9 (ni) kan systemet ikke
håndtere, f.eks. er 10 (ti) eller 11 (elleve) ikke
muligt.
den sidst indtalte gruppe tal) eller "Slet"
(som sletter hele det indtalte telefonnummer).
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Stemmestyring* af mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)
03
Følgende er et eksempel på en dialog med
stemmekommandoer. Systemets svar varierer, afhængigt af situationen.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Brugeren starter dialogen ved at sige:
Stemmestyring* af mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)
Telefon > ring nummer
eller
Telefon ring nummer
Systemets svar
Nummer?
Brugerens handling
Begynd at sige tallene (som enkelte tal, dvs.
seks-otte-syv osv.) i telefonnummeret. Hvis
du siger flere tal og holder pause, vil systemet
gentage dem og derefter sige "Fortsæt".
Fortsæt med at sige tallene. Når du er færdig,
skal du afslutte kommandoen ved at sige
"Ring".
•
Du kan også ændre nummeret ved at sige
kommandoerne "Korriger" (som fjerner
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
69
03 Lyd og medier
Stemmestyring* af mobiltelefon ringe fra opkaldsliste
Stemmestyring* af mobiltelefon ringe til en kontakt
Stemmestyring* af mobiltelefon ringe voicemail
Brug stemmestyring til at ringe fra opkaldslisten med stemmen.
Brug stemmestyring til at ringe til en kontakt.
Få mobiltelefonen til at ringe til voicemail med
stemmestyring.
Med nedenstående dialog kan du foretage et
opkald fra en af din mobiltelefons opkaldslister.
03
Brugeren starter dialogen ved at sige:
Telefon > ring fra opkaldsliste
eller
Telefon ring fra opkaldsliste
Fortsæt med at svare på systemets instruktioner.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Stemmestyring* af mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)
Nedenstående dialog giver dig mulighed for
at ringe til dine foruddefinerede kontakter i
mobiltelefonen.
eller
Nedenstående dialog giver dig mulighed for
at ringe til din voicemail for at kontrollere, om
du har fået nogen beskeder. Telefonnummeret til din voicemail skal være registreret i
Bluetooth®-funktionen, se Opkaldshåndtering
(s. 59).
Telefon ring kontakt
Brugeren starter dialogen ved at sige:
Fortsæt med at svare på systemets instruktioner.
Telefon > ring til voicemail
Husk på følgende, når du ringer til en kontakt:
Telefon ring til voicemail
•
Hvis der er flere kontakter med lignende
navne, bliver de præsenteret på displayet
i nummererede rækker, og systemet
beder dig om at vælge et rækkenummer.
Fortsæt med at svare på systemets instruktioner.
•
Hvis der er flere rækker på listen, end der
kan vises samtidigt, får du ved at sige
"Ned" mulighed for at rulle nedad på
listen. Ved at sige "Op" får du mulighed
for at rulle opad på listen.
Brugeren starter dialogen ved at sige:
Telefon > ring kontakt
Relaterede oplysninger
•
•
70
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Stemmestyring* af mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
eller
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Stemmestyring* af mobiltelefon - stemmekommandoer (s. 68)
03 Lyd og medier
TV*
OBS
Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over ca.
6 km/t, forsvinder billedet. Lyden kan dog stadig høres i mellemtiden. Billedet kommer
igen, når bilen holder stille.
Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 6 km/t, forsvinder billedet, og Billeder
ikke tilgængelige u. kørslen vises på
skærmen. Lyden kan dog stadig høres i
mellemtiden. Billedet kommer igen, når
bilen holder stille.
Biler med RSE slår ikke bagskærmene fra.
OBS
Modtagelsen er både afhængig af, hvor
god signalstyrken og signalkvaliteten er.
Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger,
eller at tv-senderen er langt væk. Dækningen kan også variere, afhængigt af hvor i
landet du befinder dig.
Tv-funktioner, betjeningsknapper.
VIGTIGT
For grundlæggende betjening, se Lyd og
medier - betjene systemet (s. 23) og Menubetjening (s. 26).
OBS
Dette system understøtter kun tv-udsendelser i lande, som udsender i MPEG-2
eller MPEG-4 og følger standarden DVB-T.
Systemet understøtter ikke analoge udsendelser.
I nogle lande kræves der tv-licens til dette
produkt.
Se tv
–
Tryk på, MEDIA, drej TUNE, indtil TV
vises på skærmen, tryk på OK/MENU.
> En søgning starter, og efter et kort
stykke tid vises den senest anvendte
kanal.
•
Drej TUNE, en liste med alle tilgængelige
kanaler i området vises. Hvis en af disse
kanaler allerede har været gemt som forvalg, vises dens forvalgsnummer til højre
for kanalnavnet. Fortsæt med at dreje
TUNE til den ønskede kanal, og tryk på
OK/MENU.
•
•
Ved at trykke på forvalgsknapperne (0-9).
Via korte tryk på knapperne
/
vises den næste tilgængelige kanal i
området.
03
OBS
Hvis bilen er flyttet inden for landet, for
eksempel fra en by til en anden, er det ikke
sikkert, at de forudindstillede kanaler er tilgængelige på det nye sted, da frekvensområdet kan have ændret sig. Foretag
derefter en ny søgning, og gem en ny liste
over forudindstillede kanaler, se Gemme
de tilgængelige tv-kanaler som forudindstillede kanaler (s. 73).
OBS
Hvis der ikke er modtagelse på forvalgsknapperne, kan det skyldes, at bilen befinder sig på et andet sted end der, hvor søgningen af tv-kanaler blev foretaget, f.eks.
hvis bilen er kørt fra Tyskland til Frankrig.
Så kan det være nødvendigt at foretage et
nyt valg af land og en ny søgning.
Skifte kanal
Det er muligt at skifte kanal som følger:
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
71
03 Lyd og medier
||
Relaterede oplysninger
03
•
Søge efter tv*-kanaler/Liste over forudindstillede kanaler (s. 72)
•
•
Tv* - styring af kanaler (s. 73)
•
•
•
Information om det aktuelle tv*-program
(s. 74)
Tekst-tv* (s. 74)
Billedindstillinger (s. 49)
Modtagelse af tv*-kanal går tabt (s. 74)
Søge efter tv*-kanaler/Liste over
forudindstillede kanaler
Søgningen og forvalgslagringen kan afbrydes
med EXIT.
Efter en søgning af tv-kanaler gemmes de tilgængelige kanaler i en liste over forudindstillede kanaler.
Relaterede oplysninger
1. Tryk i TV-indstilling på OK/MENU.
2. Drej TUNE til TV-menu, og tryk på OK/
MENU.
3. Drej TUNE til Vælg land, og tryk på OK/
MENU.
> Hvis et eller flere lande tidligere har
været valgt, vises de på en liste.
4. Drej TUNE til enten Andre lande eller et
af de tidligere valgte lande. Tryk på OK/
MENU.
> En liste over alle tilgængelige lande
vises.
5. Drej TUNE til det ønskede land (f.eks.
Danmark), og tryk på OK/MENU.
> En automatisk søgning efter tilgængelige tv-kanaler starter. Denne søgning
tager lidt tid. I mellemtiden vises billedet for hver kanal, der findes, og sættes op som forvalg. Når søgningen er
afsluttet, vises en meddelelse, og billedet vises. En liste over forudindstillede
kanaler (maks. 30 forvalg) er nu oprettet og tilgængelig. For at skifte kanal,
se Skifte kanal (s. 71).
72
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
TV* (s. 71)
Tv* - styring af kanaler (s. 73)
03 Lyd og medier
•
Tv* - styring af kanaler
1. Tryk i TV-indstilling på OK/MENU.
Listen over forudindstillede kanaler kan redigeres. Du kan ændre rækkefølgen af kanaler,
der vises på listen over forudindstillede kanaler. En tv-kanal kan have mere end én plads
på listen over forudindstillede kanaler. Tvkanalernes position kan også variere på listen
over forudindstillede kanaler.
2. Drej TUNE til TV-menu, og tryk på OK/
MENU.
For at ændre rækkefølgen på listen over forudindstillede kanaler skal du i TV-indstilling
gå til TV-menu Sortér stationsliste.
1. Drej TUNE til den kanal, du vil flytte på
listen, og bekræft med OK/MENU.
> Den valgte kanal fremhæves.
2. Drej TUNE til den nye plads på listen, og
bekræft med OK/MENU.
> Kanalerne skifter plads med hinanden.
Efter de forudindstillede kanaler (maks. 30)
findes alle de øvrige tilgængelige kanaler i
området. Man kan flytte en kanal op til en
plads på listen over forudindstillede kanaler.
Gemme de tilgængelige tv-kanaler som
forvalg
Hvis bilen er flyttet inden for landet, for
eksempel fra en by til en anden, er det ikke
sikkert, at de forudindstillede kanaler er tilgængelige på det nye sted, da frekvensområdet kan have ændret sig. Foretag så en ny
søgning og gem en ny liste over forudindstillede kanaler.
Søge efter tv*-kanaler/Liste over forudindstillede kanaler (s. 72)
3. Drej TUNE til Autostore, og tryk på OK/
MENU.
> En automatisk søgning efter tilgængelige tv-kanaler starter. Denne søgning
tager lidt tid. I mellemtiden vises billedet for hver kanal, der findes, og sættes op som forvalg. Når søgningen er
afsluttet, vises en meddelelse, og billedet vises. En liste over forudindstillede
kanaler (maks. 30 forvalg) er nu oprettet og tilgængelig. For at skifte kanal,
se Skifte kanal (s. 71).
03
Skanning af tv-kanaler
Funktionen søger automatisk igennem frekvensområdet efter alle tilgængelige kanaler i
det område, hvor du befinder dig. Når en
kanal er fundet, vises den i ca. 10 sekunder,
og derefter fortsætter søgningen. Søgningen
standses med EXIT. Derefter fortsætter visning af den kanal, som du lige har set på.
Søgningen påvirker ikke listen over forudindstillede kanaler.
Aktiver skanningen i TV-indstilling under TVmenu Scan.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
TV* (s. 71)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
73
03 Lyd og medier
Information om det aktuelle tv*program
03
Tekst-tv*
Modtagelse af tv*-kanal går tabt
Det er muligt at se tekst-tv.
Hvis modtagelsen forsvinder for den tv-kanal,
der vises, fryses billedet. Når modtagelsen
kommer igen, starter visningen på ny.
Tryk på INFO-knappen (s. 23) for at få information om det aktuelle program, det næste
program og dets starttidspunkt.
Gør sådan:
Trykker man endnu en gang på INFO-knappen kan man i nogle tilfælde få yderligere
information om det aktuelle program, f.eks.
start- og sluttidspunkt og en kort beskrivelse
af det aktuelle program.
2. Indtast sidenummeret (3 cifre) med talknapperne (0-9) for at vælge side.
> Siden vises automatisk.
For at vende tilbage til tv-billedet skal du
vente nogle sekunder eller trykke på EXIT.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
TV* (s. 71)
1. Tryk på
ningen.
-knappen på fjernbetje-
Indtast et nyt sidenummer, eller tryk på fjern/
for at gå til
betjeningens knapper
næste side.
Gå tilbage til tv-billedet med EXIT eller ved at
trykke på
-knappen på fjernbetjeningen.
Det er også muligt at styre tekst-tv med de
farvede knapper på fjernbetjeningen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
74
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
TV* (s. 71)
Fjernbetjening* (s. 75)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis modtagelsen forsvinder for den tv-kanal,
der vises, fryses billedet. Kort efter kommer
der en meddelelse, som informerer om, at
modtagelsen er forsvundet for den aktuelle
tv-kanal, og at en ny søgning efter kanalen er
i gang. Når modtagelsen kommer igen, starter
visningen af tv-kanalen med det samme. Det
er når som helst muligt at skifte kanal, mens
meddelelsen vises.
Hvis meddelelsen Ingen modtagelse, søger
vises, har systemet registreret, at der ikke er
modtagelse for nogen tv-kanaler. En mulig
årsag kan være, at en landegrænse er blevet
passeret, og at systemet er indstillet til det
forkerte land. Skift i så fald til det korrekte
land som beskrevet i Søge efter tv*-kanaler/
Liste over forudindstillede kanaler (s. 72).
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
TV* (s. 71)
03 Lyd og medier
Fjernbetjening*
tageren, som er placeret til højre for INFOknappen (s. 23) i midterkonsollen.
Fjernbetjeningen kan bruges til alle funktioner
i lyd- og mediesystemet. Fjernbetjeningens
knapper har funktioner svarende til knapperne
i midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Hvis bilen er udstyret med skærme bagi*, og
du vil betjene en af disse, skal du vælge den
på fjernønskede skærm med knappen
betjeningen. Ret derefter fjernbetjeningen
mod IR-modtageren for den skærm, der skal
betjenes, se Multimediesystem for bagsædet
(RSE)* – oversigt (s. 79).
03
ADVARSEL
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr
osv., i handskerummet eller andre rum.
Ellers kan de ved hård opbremsning eller
en kollision skade personer i bilen.
OBS
Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte
sollys (f.eks. på instrumentbrættet) - der
kan opstå problemer med batterierne.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Svarer til TUNE i midterkonsollen.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Fjernbetjening* - funktioner (s. 76)
Fjernbetjening* - batteriudskiftning (s.
77)
Når du bruger fjernbetjeningen, skal du først
trykke fjernbetjeningens knap
til stilling
F. Ret derefter fjernbetjeningen mod IR-mod-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
75
03 Lyd og medier
Fjernbetjening* - funktioner
Funktioner der kan fjernbetjenes.
Tast
Tast
Funktion
Til foregående, afbryde funktion,
slette indtastede tegn
Skift mellem:
Navigere op/ned
L = Skærm venstre bag*
03
Funktion
Naviger til venstre/højre
F = Skærm for
R = Skærm højre bag*
Bekræfte valg eller gå til menusystemet for den valgte kilde
Skifte til navigation*
Mindske lydstyrken
Skifte til radiokilde (f.eks. FM1)
Øge lydstyrken
Skifte til mediekilde (Disk, TV*
osv.)
Skifte til
Bluetooth®
0-9
handsfree*
Forvalg af kanaler, indtastning af
tal og bogstaver
Hurtigvalg til favoritindstilling
Gå/spoling tilbage, skifte spor/
sang
Afspille/holde pause
Standse
Gå/spoling fremad, skifte spor/
sang
Menu
Information om det aktuelle program, sang osv. Bruges også,
når der er mere information tilgængelig, end der kan vises på
skærmen.
Valg af sprog på lydspor
Undertekster, valg af sprog på
tekst
Tekst-tv*, til/fra
76
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
Fjernbetjening* (s. 75)
03 Lyd og medier
Fjernbetjening* - batteriudskiftning
OBS
Sådan udskiftes batterierne i fjernbetjeningen
til lyd- og mediesystemet.
OBS
Batteriernes levetid er typisk 1-4 år,
afhængigt af hvor meget fjernbetjeningen
bruges.
Fjernbetjeningen kører på fire batterier af
typen AA/LR6.
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
Relaterede oplysninger
•
Fjernbetjening* (s. 75)
Multimediesystem for bagsædet
(RSE)*
RSE-systemet er et system til bagsædeunderholdning, som f.eks. gør det muligt at se
video, afspille musik, lytte til radio, se tv* eller
tilslutte andet eksternt udstyr (f.eks. en spilkonsol).
RSE-systemet er fuldt integreret med bilens
lyd- og mediesystem og kan anvendes samtidig med andre funktioner i lyd- og mediesystemet.
03
Når bagsædepassagerer bruger f.eks.
A/V-AUX eller ser tv* og samtidig lytter i
hovedtelefoner (s. 80) kan fører og forsædepassager stadig bruge bilens radio eller
medieafspiller. Der kan dog kun afspilles en
disk ad gangen i medieafspilleren. Det er
muligt at afspille musik fra f.eks. iPod® eller at
streame lydfiler via Bluetooth®.
RSE-systemet kan styres fra den forreste
skærm (forældrekontrol).
1. Tryk ned på batteridækslet og skub det i
retning af den infrarøde linse.
2. Tag de brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet, og sæt dem ind.
Det er muligt at vise eller afspille forskellige
medier fra forskellige kilder på den respektive
skærm. Det er også muligt at vise eller afspille
medier fra den samme kilde på en eller flere
af skærmene (for, højre bag og venstre bag).
Det er ikke muligt at afspille video fra USB,
samtidig med at der afspilles en CD eller
DVD.
3. Sæt dækslet på igen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
77
03 Lyd og medier
||
VIGTIGT
Ved lastning af bagage og store genstande
i bilen skal du sikre, at der holdes tilstrækkelig plads til skærmene i nakkestøtterne,
så skærmene ikke bliver ridset eller beskadiget. Dæk skærmene til med et passende
dækmateriale ved lastning.
03
OBS
Skærme og fjernbetjening fungerer ikke
ved meget lave eller høje temperaturer - de
"vågner" først, når klimaanlægget har
skabt en acceptabel driftstemperatur i
kabinen.
OBS
Rengør med jævne mellemrum linsen på
IR-modtageren med en fugtig klud. En
beskidt linse påvirker fjernbetjeningens
funktion.
Strømforbrug, nøglepositioner
Systemet kan aktiveres i nøgleposition I
ellerII, og når motoren er i gang. Når bilen
startes, standser filmen midlertidigt og fortsætter, når motoren er startet. For mere information om nøglepositioner, se Instruktionsvejledningen.
OBS
Ved længere tids brug (mere end 10 minutter) med motoren slukket, kan kapaciteten
i bilens startbatteri falde til så lavt et
niveau, at motoren ikke kan startes.
I så fald bliver en meddelelse vist på skærmen.
Aktivering af systemet
RSE-systemet kan aktiveres fra enten den
forreste eller bageste skærm.
Fra den forreste skærm, tryk på MEDIA, drej
TUNE, og vælg RSE, bekræft med OK/
MENU.
Fra den bageste skærm: ved at trykke på Til/
Fra-knappen på den bageste skærm og
derefter trykke på
eller
på fjernbetjeningen, drej TUNE og vælge en kilde
.
(f.eks. Disk), bekræft valget med
Menuhåndtering
RSE-menuerne styres dels fra den forreste
skærm, og dels fra den respektive bageste
skærm. Fra den forreste skærm kan du dels
aktivere en kilde for den bageste skærm, dels
foretage visse indstillinger for de to bageste
skærme.
Menuerne for RSE betjenes med fjernbetjeningen (s. 75) eller via det forreste kontrolpanel. For information om menupunkter og indstillinger, se Menuoversigt – RSE* (s. 92).
78
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For generel betjening af lyd- og mediesystemet, se Betjene systemet (s. 23) og Menubetjening (s. 26).
Fjernbetjening
RSE-systemet er udstyret med en fjernbetjening (s. 75) . Den kan bruges til at betjene
funktionerne for den respektive skærm. Fjernbetjeningen kan også bruges til at betjene
andre funktioner i lyd- og mediesystemet,
også fra bagsædet.
Relaterede oplysninger
•
Multimediesystem for bagsædet (RSE)* –
oversigt (s. 79)
•
Tilslutning af en ekstern kilde til RSE (s.
81)
•
Multimediesystem for bagsædet (RSE)* –
indstillinger (s. 82)
03 Lyd og medier
Multimediesystem for bagsædet
(RSE)* – oversigt
Oversigt over RSE-systemets tilhørende dele.
03
Skærm
Hovedtelefonstik
Relaterede oplysninger
•
Multimediesystem for bagsædet (RSE)*
(s. 77)
Til/Fra-knap
Tilslutning af en ekstern kilde til RSE (s.
81)
Fjernbetjening* (s. 75)
Trådløse hovedtelefoner* (s. 80)
IR-modtager/-sender
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
79
03 Lyd og medier
Trådløse hovedtelefoner*
Hovedtelefonstik
Trådløse hovedtelefoner* til RSE-systemet.
Eksterne hovedtelefoner kan tilsluttes via
hovedtelefonstikket (3,5 mm) på siden af nakkestøtten, se oversigtsbillede (s. 79). Lydstyrken reguleres med fjernbetjeningen(s. 75) .
Udskiftning af batterier i trådløse
hovedtelefoner
Hovedtelefonerne kører på to AAA-batterier.
03
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
Betjeningsknap for kanal A (CH.A) eller
kanal B (CH.B)
Til/Fra-knap
Lydstyrke
Indikeringslampe Til/Fra
Til RSE-systemet hører to sæt trådløse
hovedtelefoner.
Trådløse hovedtelefoner.
De trådløse hovedtelefoner aktiveres med Til/
Fra-knappen (2), en indikeringslampe tændes
(4). Vælg CH.A (kanal A) eller CH.B (kanal B)
med betjeningsknappen (1). Juster lydstyrken
med lydstyrkeknappen (3).
2. Tag begge brugte batterier ud, vend de
nye batterier efter symbolerne i batterirummet, og sæt dem i.
Hovedtelefonerne slukkes automatisk efter
ca. 3 minutter, hvis de ikke bruges.
80
1. Skru skruen løs, og løsn batteridækslet.
3. Sæt dækslet på og skru skruen fast.
Miljøhensyn
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
Multimediesystem for bagsædet (RSE)*
(s. 77)
03 Lyd og medier
Tilslutning af en ekstern kilde til RSE
Afspille lyd/billede via A/V-AUXindgangen
Tilslutning af en ekstern kilde via A/V-AUXindgang til afspilning via RSE-systemet.
1. Slå den bageste skærm til ved at trykke
på Til/Fra-knappen på skærmen.
A/V-AUX-indgang, Stikkontakt 12 V
2. Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren
, drej TUNE
på skærmen, og tryk på
til A/V AUX, bekræft valget med
.
Indgangen er beregnet til tilslutning af andet
udstyr. Følg altid det eksterne udstyrs, producentens eller sælgerens instruktioner for tilslutning. Udstyr tilsluttet via A/V-AUX-indgangen kan bruge skærme, trådløse hovedtelefoner, hovedtelefonkontakt og bilens højttalere.
OBS
Kunden er ansvarlig for, at udstyr som er
tilsluttet til A/V-AUX-indgangen og hovedtelefonstikket, ikke forårsager forstyrrelser
på bilens RSE-system.
Tilslutning via A/V-AUX-indgang
3. Slå det tilsluttede udstyr til, og tryk PLAY
eller tilsvarende på det tilsluttede udstyr.
A/V-AUX-indgangen er placeret under armlænet
i tunnelkonsollen.
1. Tilslut videokablet til den gule kontakt.
2. Tilslut venstre lydkabel til den hvide kontakt, og højre lydkabel til den røde kontakt.
3. Tilslut spændingskablet til strømkontakten, hvis dit udstyr er beregnet til 12 V.
Følg altid instruktionerne til det eksterne
udstyr ved tilslutning.
03
Indgangslydstyrke
Indgangslydstyrken justeres i menuen under
A/V AUX-startlydstyrke.
Relaterede oplysninger
•
Multimediesystem for bagsædet (RSE)*
(s. 77)
•
Multimediesystem for bagsædet (RSE)* –
oversigt (s. 79)
•
Multimediesystem for bagsædet (RSE)* –
indstillinger (s. 82)
Der er en stikkontakt i højre bagkant af tunnelkonsollen, hvor kabler kan trækkes, så
dækslet kan lukkes, uden at kablerne bliver
klemt.
For stikkontaktens placering, se 12 V-kontakt
i Instruktionsvejledningen.
A/V-AUX-indgangen er placeret under armlænet
i tunnelkonsollen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
81
03 Lyd og medier
Multimediesystem for bagsædet
(RSE)* – indstillinger
Indstillinger for afspilning, skærm, lyd og billede.
03
RSE-menuerne styres dels fra den forreste
skærm, og dels fra den respektive bageste
skærm. Fra den forreste skærm kan du dels
aktivere en kilde for den bageste skærm, dels
foretage visse indstillinger for de to bageste
skærme.
Menuerne for RSE betjenes med fjernbetjeningen (s. 75) eller via det forreste kontrolpanel. For information om valgmuligheder og
indstillinger, se Menuoversigt – RSE* (s. 92).
RSE-systemet betjenes som det øvrige lydog mediesystem, se Betjene systemet (s. 23)
og Menubetjening (s. 26).
Indstillinger fra den forreste skærm
•
Valg af kilde på de bageste skærme
Fra den forreste skærm er det muligt at vælge
kilde (hvad der skal vises eller afspilles) for
højre henholdsvis venstre skærm bag. Du kan
vælge den samme kilde for begge eller forskellige kilder for henholdsvis højre og venstre skærm.
1. Tryk på MEDIA, drej TUNE for at gå ned
til RSE på skærmen, bekræft valget med
OK/MENU.
2. Drej TUNE for at vælge den højre, venstre
eller begge skærme, og bekræft med OK/
MENU.
3. Drej TUNE for at vælge RADIO, MEDIA
(eller RSE-indstillinger). Tryk på OK/
MENU for at bekræfte.
4. Drej TUNE til den ønskede kilde (f.eks.
Disk), og bekræft med OK/MENU. Den
valgte kilde starter automatisk (hvis der
f.eks. sidder en disk i medieafspilleren).
Afbryd og gå tilbage med EXIT.
Fjernbetjeningen (s. 75) kan også bruges ved
indstillingen.
•
Børnelås til tv*
Det er muligt at indstille en aldersgrænse for
tv, så kun programmer til en passende aldersgruppe kan vises. Indstillingen aktiveres for
begge skærme.
Aktiver under RSE-indstillinger TVbørnesikring som beskrevet under punkt 2-4
ovenfor i afsnittet "Valg af kilde på de bageste skærme". Vælg mellem Alder 0-6, Alder
7-13, Alder 14-18 og Ingen børnesikring.
•
Lyd fra
Det er muligt fra den forreste skærm at slå
lyden på de to bageste skærme fra. Funkti50
82
Kun tilgængelige ved afspilning af videofiler og visning af tv*.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
onen aktiveres under RSE-indstillinger
Frakobling af lyd som beskrevet under punkt
2-4 ovenfor i afsnittet "Valg af kilde på de
bageste skærme".
•
Skærm fra
Det er muligt fra den forreste skærm at slå
billedet på de to bageste skærme fra. Funktionen aktiveres under RSE-indstillinger
Display off som beskrevet under punkt 2-4
ovenfor i afsnittet "Valg af kilde på de bageste skærme".
Tryk på en af fjernbetjeningens talknapper (0 9) for at slå skærmen til igen. Skærmen sættes også i stilling På, når tændingen slås til.
•
Slå fjernbetjeningen fra (foran)
Det er muligt at slukke IR-modtageren til den
forreste skærm, så fjernbetjeningen ikke kan
bruges til den forreste skærm. Funktionen
aktiveres under RSE-indstillinger Sluk
fjernstyring (front) som beskrevet under
punkt 2-4 ovenfor i afsnittet "Valg af kilde på
de bageste skærme".
Skærmindstillinger50 bageste skærm
Ved afspilning af videofiler og visning af tv* er
der en pop-op-menu ved tryk på
på
fjernbetjeningen. Pop-op-menuen har forskelligt indhold, afhængigt af hvad der afspilles
eller vises.
•
Dag/Nat-indstilling
03 Lyd og medier
Skærmen kan sættes på tre forskellige indstillinger til forskellige lysforhold. Vælg mellem
Auto, Dag og Nat.
på fjernbetjeningen, og skift indTryk
stilling under Dag/Nat-funktionsmåde på
skærmen.
•
Billedindstillinger
Hvad der vises i pop-op-menuen for Kildens
menu afhænger af, hvad der afspilles eller
vises. Det kan f.eks. være CD/DVD data
menu eller USB-menu.
•
DVD'ens menu51
Læs mere om medieafspiller (s. 44), USB/AUX
(s. 50) og Media Bluetooth®* (s. 53).
Menuindstillinger fra bageste skærm
1. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg
CH.A for venstre skærm eller CH.B for
højre skærm.
•
Tryk
på fjernbetjeningen, og skift indstilling under Billedindstillinger på skærmen.
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler (s. 47)52
•
Gentage mappe – er muligt for CD-/
DVD'er (s. 51) og USB (s. 45)
•
•
DivX® Video On Demand (s. 48)53
Skærmformat
Det er muligt at vælge mellem skærmformaterne Normal, Zoom og Skærmtilpasning.
USB-hub (s. 50)
Tv-indstillinger
Normal - Billedet vises i dets normale format(sædvanligvis 4:3- eller 16:9-format).
•
Zoom - Hele skærmen udnyttes, men dele af
billedet beskæres.
Søge efter tv*-kanaler/Liste over forudindstillede kanaler (s. 72)
•
Gemme de tilgængelige tv-kanaler som
forvalg (s. 73)
•
Skanning af tv-kanaler (s. 73)
Skærmtilpasning - Hele skærmen udnyttes,
men billedets proportioner kan blive noget
forvrænget.
Hvis der ikke er angivet andet, vises billedet i
skærmformatet Normal.
Tryk
på fjernbetjeningen, og skift indstilling under Skærmformat på skærmen.
•
51
52
53
Kildens menu
Systemet understøtter kun en iPod®-bruger i navigationsindstilling (afspilningsliste)
ad gangen.
Hvis en DVD-Video afspilles, vises dette menupunkt i pop-op-menuen.
Du kan justere indstillingerne for lysstyrke,
kontrast, farvetone og farve.
•
OBS
Musik, video, radio og tv*
•
Afspille musik
Det er muligt at afspille musik fra spor/lydfiler
gennem bilens medieafspiller, USB-/AUX-indgang eller via streaming af lydfiler fra en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon.
03
2. Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren
, drej TUNE
på skærmen, og tryk på
til den ønskede kilde (Disk, USB, AUX
osv.), bekræft valget med
.
3. Indsæt en CD i bilens medieafspiller, eller
tilslut en ekstern lydkilde via bilens USB-/
AUX-indgange eller via Bluetooth®.
Afspilning og navigering på afspilningslister
Drej på scrollhjulet på fjernbetjeningen for at
komme til afspilningsliste/mappestruktur.
Med
kan du enten bekræfte valg af
undermappe eller starte afspilning af det
valgte spor/lydfil. Det er også muligt at
på fjernbeafspille sporet/lydfilen med
tjeningen og skifte spor/lydfil med
/
. Stands afspilningen med
.
Gælder kun DVD-videoer.
Gælder for CD-Audio, CD/DVD, USB og iPod®.
Gælder for CD/DVD og USB.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
83
03 Lyd og medier
||
For nærmere oplysninger, se Medieafspiller
(s. 44).
•
Se video
Det er muligt at se video fra spor/videofiler via
bilens medieafspiller eller USB-indgang.
Læs mere om medieafspiller (s. 44) og
USB/AUX (s. 50).
03
1. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg
CH.A for venstre skærm eller CH.B for
højre skærm.
2. Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren
, drej TUNE
på skærmen, og tryk på
til den ønskede kilde (Disk eller USB),
.
bekræft valget med
3. Indsæt en DVD i bilens medieafspiller
eller tilslut en ekstern kilde via bilens
USB-indgang.
Afspilning og navigering
Afspil spor/videofil med
på fjernbetje/
.
ningen og skift spor/videofil med
.
Stands afspilningen med
Læs mere om afspilning og navigering af
DVD-Video (s. 47), CD-/DVD* (s. 44) eller ekstern lydkilde (s. 51).
Hurtigspoling
Start hurtigspoling med et langt tryk på knap/
. Øg derefter spolehastigperne
heden med korte tryk på knapperne. Der kan
spoles i lydfiler ved én hastighed, mens der
84
kan spoles i videofiler ved fire forskellige
hastigheder. Hurtigspolingen afsluttes ved at
trykke på
,
eller den tilsvarende
/
-knap.
•
Lytte til radio
Det er muligt at lytte til radio via bilens radio.
1. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg
CH.A for venstre skærm eller CH.B for
højre skærm.
2. Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren
på skærmen, og tryk på
, drej TUNE
til den ønskede kilde (AM, FM1, DAB1*
osv.), bekræft valget med
.
3. Vælg station med en af forvalgsknapperne (0 - 9) på fjernbetjeningen, eller tryk
/
, så søger radioen efter
på
den næste/foregående tilgængelige station.
Læs mere om Radio (s. 32).
•
Se tv*
Det er muligt at se tv via bilens medieafspiller.
1. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg
CH.A for venstre skærm eller CH.B for
højre skærm.
2. Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren
, drej TUNE
på skærmen, og tryk på
til TV, bekræft valget med
.
3. Vælg kanal med en af forvalgsknapperne
(0 - 9) på fjernbetjeningen, eller tryk på
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
/
, så vises den næste/foregående tilgængelige kanal i området.
Læs mere om TV* (s. 71) .
Relaterede oplysninger
•
•
Menuoversigt – RSE* (s. 92)
Multimediesystem for bagsædet (RSE)*
(s. 77)
03 Lyd og medier
Lyd og medier - menuoversigt
Menuoversigt - AM
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger i
lyd- og mediesystemets menuer.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for AM-radio.
RADIO
•
•
•
AM (s. 85)54
FM (s. 86)
DAB (s. 86)
USB (s. 89)
Lydscene
Media Bluetooth (s. 90)
Se fodnote D
AUX (s. 90)
TV (s. 92)
Equalizer
Multimediesystem til bagsædet (RSE) (s.
92)
Se fodnote E
Bluetooth handsfree (s. 91)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 23)
A
B
C
D
E
54
(s. 35)
Se fodnote C
iPod (s. 89)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
Vis forhåndsindstillede stationer
Audio indstillinger
DVD Video (s. 88)
Relaterede oplysninger
•
•
Se side
Scan
CD Audio (s. 87)
CD/DVD Data (s. 87)
TLF.
•
Hovedmenu AMA
Se fodnote B
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
03
(s. 40)
(s. 31)
(s. 31)
(s. 31)
Lydstyrkeudligning
(s. 32)
Reset alle audio indstillinger
(s. 30)
Gælder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium
Sound Multimedia.
Menuvalgene for lydindstillinger er de samme for alle lydkilder.
Gælder kun Premium Sound Multimedia.
Gælder ikke Performance.
Gælder ikke V60 PLUG-IN HYBRID.
85
03 Lyd og medier
Menuoversigt - FM
Reset alle FM-indstillinger
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for FM-radio.
Hovedmenu FM1/FM2
TP
03
Audio indstillinger
Vis forhåndsindstillet station
Se fodnote A
Lydscene
Se fodnote B
(s. 39)
Equalizer
Se fodnote C
(s. 35)
Scan
(s. 40)
Indstillinger for nyheder
(s. 37)
B
C
REG
(s. 40)
Alternativ frekvens (AF)
(s. 40)
EON
(s. 31)
(s. 31)
Lydstyrkeudligning
(s. 32)
Reset alle audio indstillinger
(s. 30)
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for DAB-radio*.
Hovedmenu DAB1*/DAB2*
Se side
Ensemble læring
(s. 42)
PTY-filter
(s. 38)
Sluk PTY-filter
Vis radiotekst
Vis forhåndsindstillet station
Se fodnote A
A
Udvidede indstillinger
86
(s. 30)
Se side
(s. 37)
Vis radiotekst
(s. 41)
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium
Sound Multimedia.
Gælder kun Premium Sound Multimedia.
Gælder ikke Performance.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
Scan
(s. 38)
(s. 39)
(s. 35)
(s. 40)
Udvidede indstillinger
DAB-tracking
(s. 42)
(s. 37)
DAB-bånd
(s. 43)
Indstil TP-favorit
(s. 37)
Subkanaler
(s. 43)
PTY-indstillinger
(s. 38)
Vis PTY-tekst
(s. 38)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Lyd og medier
Reset alle DAB-indstillinger
Audio indstillinger
Lydscene
Se fodnote B
Equalizer
Se fodnote C
Lydstyrkeudligning
(s. 43)
(s. 30)
Menuoversigt - CD Audio
Menuoversigt - CD/DVD Data
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for CD Audio.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for CD/DVD Data.
(s. 31)
(s. 31)
Hovedmenu CD Audio (Diskmenu)
Se side
Hovedmenu CD/DVDA Data
(Disk-menu)
Tilfældig afspilning
(s. 47)
Afspil
Scan
(s. 46)
Audio indstillinger
(s. 30)
(s. 32)
Lydscene
(s. 30)
Se fodnote A
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium
Sound Multimedia.
Gælder kun Premium Sound Multimedia.
Gælder ikke Performance.
Equalizer
Reset alle audio indstillinger
A
B
C
Se fodnote
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
A
B
B
(s. 31)
(s. 44)
Stop
(s. 44)
Tilfældig afspilning
(s. 47)
Gentag mappe
(s. 45)
Ændre undertekst
(s. 44)
Ændre lydspor
(s. 44)
(s. 31)
Lydstyrkeudligning
(s. 32)
Scan
(s. 46)
Reset alle audio indstillinger
(s. 30)
Audio indstillinger
(s. 30)
Gælder kun Premium Sound Multimedia.
Gælder ikke Performance.
Relaterede oplysninger
•
•
Pause
Se side
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
Lydscene
Se fodnote B
Equalizer
Se fodnote C
03
(s. 31)
(s. 31)
87
03 Lyd og medier
||
A
B
C
03
Lydstyrkeudligning
(s. 32)
Reset alle audio indstillinger
(s. 30)
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium
Sound Multimedia.
Gælder kun Premium Sound Multimedia.
Gælder ikke Performance.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
Menuoversigt - DVD Video
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for DVD Video.
Hovedmenu DVDA Video (Diskmenu)
Se side
DVD-disk menu
(s. 47)
Play/Pause/Fortsæt
(s. 47)
Stop
(s. 47)
Untertekster
(s. 47)
Sprogvalg for audio
(s. 47)
Pop-op-menuA*video og tv*
Tryk på OK/MENU, når en video afspilles
eller der vises tv*, for at komme til pop-opmenuen.
Billedindstillinger
Kildens menu
DivX® VOD-kode
(s. 48)
(s. 30)
Se fodnote C
DVD topmenuC
A
B
C
88
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
(s. 30)
DVD rodmenu
(s. 48)
Equalizer
Reset alle audio indstillinger
Se fodnote B
Vinkel
Lydscene
(s. 32)
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium
Sound Multimedia.
A
Udvidede indstillinger
Audio indstillinger
Lydstyrkeudligning
(s. 31)
(s. 31)
(s. 49)
(s. 26)
(s. 47)
(s. 47)
Gælder kun ved afspilning af videofiler eller visning af tv.
Hvad der vises i pop-op-menuen for Kildens menu afhænger af, hvad der afspilles eller vises. Det kan f.eks. være
CD/DVD data menu eller USB-menu.
Gælder kun DVD-videoer.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
03 Lyd og medier
Menuoversigt - iPod
Menuoversigt - USB
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for iPod®.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for USB.
Hovedmenu iPodA
Se side
Hovedmenu USBA
Tilfældig afspilning
(s. 47)
Afspil
Scan
Audio indstillinger
Lydscene
Se fodnote B
Equalizer
Se fodnote C
A
B
C
Pause
(s. 51)
Stop
(s. 51)
Tilfældig afspilning
(s. 47)
Gentag mappe
(s. 51)
Vælg USB-udstyr
(s. 50)
Ændre undertekst
(s. 51)
Ændre lydspor
(s. 51)
Scan
(s. 46)
Audio indstillinger
(s. 30)
(s. 30)
(s. 31)
(s. 31)
Lydstyrkeudligning
(s. 32)
Reset alle audio indstillinger
(s. 30)
Gælder ikke Performance.
Gælder kun Premium Sound Multimedia.
Gælder ikke Performance.
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
Lydscene
Se fodnote B
Equalizer
Se fodnote C
A
B
C
(s. 32)
Reset alle audio indstillinger
(s. 30)
Gælder ikke Performance.
Gælder kun Premium Sound Multimedia.
Gælder ikke Performance.
Relaterede oplysninger
(s. 46)
Relaterede oplysninger
•
•
Se side
Lydstyrkeudligning
•
•
03
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
(s. 31)
(s. 31)
89
03 Lyd og medier
Menuoversigt - Media Bluetooth
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for Media Bluetooth®.
03
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
Menuoversigt - AUX
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for AUX.
Se side
Hovedmenu AUX
Se side
Tilfældig afspilning
(s. 47)
AUX-startlydstyrke
(s. 52)
Ændre udstyr
(s. 56)
Audio indstillinger
(s. 30)
Fjern Bluetooth-udstyr
(s. 57)
Scan
(s. 46)
Bluetooth-version i bilen
(s. 57)
Lydscene
Se fodnote B
Equalizer
Se fodnote C
90
•
•
Hovedmenu Media BluetoothA
Audio indstillinger
A
B
C
Relaterede oplysninger
Se fodnote A
Equalizer
Se fodnote B
(s. 30)
(s. 31)
(s. 31)
A
B
(s. 31)
(s. 31)
Lydstyrkeudligning
(s. 32)
Reset alle audio indstillinger
(s. 30)
Gælder kun Premium Sound Multimedia.
Gælder ikke Performance.
Relaterede oplysninger
Lydstyrkeudligning
(s. 32)
Reset alle audio indstillinger
(s. 30)
Gælder ikke Performance.
Gælder kun Premium Sound Multimedia.
Gælder ikke Performance.
Lydscene
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
03 Lyd og medier
Menuoversigt - Bluetooth handsfree
Hukommelsesstatus
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for Bluetooth® handsfree.
Slet telefonbog
Hovedmenu Bluetooth®
handsfreeA (Telefonmenu)
Se side
Alle opkald
(s. 65)
(s. 65)
Ændre telefon
(s. 56)
(s. 59)
Fjern Bluetooth-udstyr
(s. 57)
Alle opkald
(s. 59)
Telefonindstillinger
Mistede opkald
(s. 59)
Genkendelig
(s. 54)
Besvarede opkald
(s. 59)
Klang og lydstyrke
(s. 60)
Indtastede numre
(s. 59)
Download telefonbog
(s. 61)
Opkaldstid
(s. 59)
Bluetooth software
version i bilen
(s. 57)
Telefonbog
(s. 61)
Søg
(s. 62)
Ny kontakt
(s. 63)
Numre til kortnummervalg
(s. 64)
Modtage vCard
(s. 65)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
03
Opkald optioner
Automatisk besvaring af opkald
(s. 59)
Voicemail nummer
(s. 59)
Afbryd telefon
A
(s. 56)
Gælder ikke Performance.
91
03 Lyd og medier
Menuoversigt - Tv
03
Hovedmenu tv*
Se side
Vælg land
(s. 72)
Sortér stationsliste
(s. 73)
Kildens menu
Se fodnote B
DVD rodmenu
Scan
(s. 73)
Se fodnote C
Audio indstillinger
(s. 31)
Equalizer
Se fodnote B
92
Billedindstillinger
(s. 73)
Se fodnote A
A
B
Tryk på OK/MENU, når en video
afspilles eller der vises tv*, for at
komme til pop-op-menuen.
Autostore
Lydscene
(s. 31)
DVD topmenuC
A
B
C
(s. 31)
Lydstyrkeudligning
(s. 32)
Reset alle audio indstillinger
(s. 30)
Menuoversigt – RSE*
Pop-op-menuA*video og tv*
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger
for tv*.
Se side
RSE-menuer forreste skærm
(s. 49)
(s. 26)
(s. 47)
(s. 47)
Gælder kun ved afspilning af videofiler eller visning af tv.
Hvad der vises i pop-op-menuen for Kildens menu afhænger af, hvad der afspilles eller vises. Det kan f.eks. være
CD/DVD data menu eller USB-menu.
Gælder kun DVD-videoer.
Relaterede oplysninger
•
•
Oversigt over menupunkter og indstillinger i
RSE-systemet.
For at få adgang til menuen skal RSE først
være valgt under MEDIA via den forreste
skærm. Tryk derefter på OK/MENU for at
komme til menuen. Drej TUNE til det ønskede
valg, og bekræft med OK/MENU. Fjernbetjeningen (s. 75) og knapperne på rattet kan
også bruges.
Du kan foretage indstillinger for enten højre
eller venstre skærm, eller begge skærme.
Menu for venstre RSE-skærm, Menu for
højre RSE-skærm og Menu for begge
RSE-skærme:
Power off/Tænd
RADIO
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
MEDIA
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
RSE-indstillinger
Gælder kun Premium Sound Multimedia.
Gælder ikke Performance.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Frakobling af lyd
Display off
Sluk fjernstyring (front)
TV-børnesikring
Reset alle RSE-indstillinger
03 Lyd og medier
Pop-op-menu RSE55
Tryk på
på fjernbetjeningen (s. 75) , når
en videofil afspilles eller der vises tv*, for at
komme til pop-op-menuen. Menuvalgene
foretages ved hjælp af scrollhjulet og knapperne på fjernbetjeningen.
MEDIA
Udvidede indstillinger
Dag/Nat-funktionsmåde
Display off
RSE CD Audio-menu
Disk-menu
Nulstil diskindstillinger
RSE USB-menu
Skærmformat
Tilfældig afspilning
Billedindstillinger
Dag/Nat-funktionsmåde
Tilfældig afspilning
Dag/Nat-funktionsmåde
Display off
Gentag mappe
Kildens menu56
Nulstil diskindstillinger
DivX® VOD-kode
RSE CD/DVD Data-menu
Vælg USB-udstyr
Disk-menu
Dag/Nat-funktionsmåde
DVD-disk
menu57
RSE-menuer bageste skærme
Tryk på
på fjernbetjeningen (s. 75) , når
en kilde (f.eks.Disk) er valgt, for at få adgang
til RSE-menuerne for den bageste skærm.
Menuvalgene foretages ved hjælp af scrollhjulet og knapperne på fjernbetjeningen.
RADIO
Menu gældende for AM, FM1, FM2, DAB1*
og DAB2*:
55
56
57
Reset alle RSE-indstillinger
Tilfældig afspilning
Gentag mappe
USB-menu
03
Display off
Nulstil USB-indstillinger
DivX® VOD-kode
RSE AUX-menu
Dag/Nat-funktionsmåde
AUX-menu
Display off
AUX-startlydstyrke
Nulstil diskindstillinger
Dag/Nat-funktionsmåde
RSE DVD Video-menu
Display off
Disk-menu
Nulstil AUX-indstillinger
DVD-disk menu
Dag/Nat-funktionsmåde
Untertekster
Display off
Sprogvalg for audio
Gælder kun ved afspilning af videofiler eller visning af tv*.
Hvad der vises i pop-op-menuen for Kildens menu afhænger af, hvad der afspilles eller vises. Det kan f.eks. være CD/DVD data menu eller USB-menu.
Gælder kun DVD-videoer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
}}
93
03 Lyd og medier
||
RSE A/V-AUX-menu
Display off
A/V AUX-menu
Nulstil TV-indstillinger
A/V AUX-startlydstyrke
Dag/Nat-funktionsmåde
Display off
Nulstil AUX-indstillinger
03
RSE iPod-menu
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 85)
Lyd og medier - menubetjening (s. 26)
Multimediesystem for bagsædet (RSE)*
(s. 77)
iPod-menu
Tilfældig afspilning
Dag/Nat-funktionsmåde
Display off
Nulstil iPod-indstillinger
RSE Bluetooth®-menu
Bluetooth-menu
Tilfældig afspilning
Dag/Nat-funktionsmåde
Display off
Nulstil Bluetooth-indstillinger
RSE TV-menu*
TV-menu
Vælg land
Autostore
Scan
Dag/Nat-funktionsmåde
94
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Lyd og medier
03
95
04 Alfabetisk stikordsregister
A
D
I
A/V-AUX-indgang...................................... 81
DAB Radio........................................... 32, 41
Alarm ved ulykker og katastrofer............... 36
Digitalradio (DAB)....................................... 41
AUX-indgang....................................... 23, 50
DVD............................................................ 44
Infotainment
Kildeknapper......................................... 23
stemmestyring...................................... 66
Infotainment (Lyd og medier)..................... 22
iPod®, tilslutning........................................ 51
04
B
E
Bagsædeunderholdning............................ 77
Equalizer.................................................... 31
Batteri
fjernbetjening........................................ 77
hovedtelefoner...................................... 80
Betjeningsknapper
midterkonsol......................................... 23
Bluetooth®
forbind opkald til mobil.........................
handsfree..............................................
media....................................................
mikrofon fra..........................................
streaming af lyd....................................
59
58
53
59
53
C
CD.............................................................. 44
K
Knapper på rattet....................................... 23
F
Fjernbetjening............................................ 75
batteriudskiftning.................................. 77
Kontrolpanel bag
lydanlæg............................................... 28
L
H
Hovedtelefoner
batteriudskiftning.................................. 80
trådløse................................................. 80
Hovedtelefonstik............................ 28, 79, 80
Lyd
hovedtelefonstik................................... 28
indstillinger............................................ 29
kontrolpanel bag................................... 28
surround......................................... 22, 30
Lydanlæg................................................... 22
funktioner.............................................. 29
oversigt................................................. 23
Lyd og medier
betjene systemet.................................. 23
indledning............................................. 22
96
04 Alfabetisk stikordsregister
menuhåndtering.................................... 26
menuoversigt........................................ 85
oversigt................................................. 23
N
Nyhedsudsendelser................................... 37
Lydprofil..................................................... 31
Lydstyrke...................................................
ekstern lydkilde.....................................
kompensering for hastighed/støj..........
ringetone, telefon..................................
Telefon..................................................
telefon/medieafspiller...........................
23
52
32
60
60
60
M
Medieafspiller...................................... 32, 44
kompatible filformater........................... 49
Menubetjening - lyd og medier.................. 26
Menuhåndtering RSE................................. 77
Mikrofon..................................................... 59
Mobiltelefon
handsfree..............................................
registrere telefon...................................
stemmestyring......................................
tilslutte..................................................
58
54
66
54
MY CAR........... 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20
Skærmindstillinger..................................... 49
Stemmestyring mobiltelefon...................... 66
Surround.............................................. 22, 30
O
Opkald
betjening............................................... 58
indgående............................................. 58
Opringning................................................. 58
R
Media Bluetooth®....................................... 53
Skærme, bag............................................. 79
Radio......................................................... 32
DAB................................................ 32, 41
Radioprogramtyper (PTY).......................... 38
Rat
Tastatur................................................. 23
RDS............................................................ 36
RSE - Rear Seat Entertainment-system.... 77
S
Sensus......................................................... 7
Signalindgang, ekstern........................ 23, 50
T
Telefon
handsfree..............................................
indkommende opkald...........................
modtagelse af et opkald.......................
opringning.............................................
registrere telefon...................................
stemmestyring......................................
telefonbog.............................................
telefonbog, genvej................................
tilslutte..................................................
58
58
59
58
54
66
61
61
54
04
Trafikinformation (TP) ................................ 37
Trådløse hovedtelefoner............................ 80
Tv............................................................... 71
U
USB, tilslutning.......................................... 51
USB-indgang............................................. 50
97
04 Alfabetisk stikordsregister
V
Volvo Sensus............................................... 7
04
98
Volvo Car Corporation TP 16748 (Danish), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising