Volvo S60 2014 Road and Traffic Information

Volvo S60 2014 Road and Traffic Information
WEB EDITION
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION – RTI
Tekst og symboler på skærmen
Problem ved næste vejvisningspunkt
Afstand til næste vejvisningspunkt
Navn på næste vej/gade
Interessepunkt (Restaurant)
Planlagt rutes slutdestination
Symbol for destination/slutdestination
Forventet ankomsttidspunkt ved slutdestination
Planlagt rutes mellempunkt
Anslået resterende strækning til destinationen
Højest tilladte hastighed - ved bilens aktuelle position (17) [Ikke i bil
med RSI.]
Kompas
Trafikinformation
Vejtype
Motorvej
Hovedvej
Mindre hovedvej
Almindelig vej
Lokalvej
Vejstrækning berørt af trafikinformation
Farve
Orange
Mørkegrå
Grå
Aktuelt vej-/gadenavn - ved bilens aktuelle position (17)
Næste vejvisningspunkt
Planlagt rute
Bilens aktuelle position
Gemt sted
Lysegrå
Hvid
Tilbagelagt planlagt rute
Planlagt rutes startpunkt
Målestok
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI
Volvos navigationssystem er et trafikinformations- og vejvisningssystem udviklet af
Volvo. Systemet viser vej til en destination
og giver oplysninger langs ruten. Det informerer
om situationer, der kan vanskeliggøre turen, f.eks.
ulykker eller vejarbejder, og viser i givet fald alternative ruter.
Du vil opdage, hvor intuitivt det er at bruge. Prøv
dig frem. For at du skal trives med systemet,
anbefaler vi også, at du sætter dig ind i indholdet
af denne instruktionsbog.
Det giver mulighed for at udarbejde en rejseplan,
søge efter faciliteter langs ruten, lagre særlige steder m.m. Systemet viser bilens nøjagtige position
og kan, i tilfælde af at man kører forkert, altid lede
en frem til destinationen.
Licensaftale NAVTEQ DATABASE
Ved at lette fremkommeligheden og gøre kørselsruterne kortere bidrager Volvos navigationssystem
til en forbedring af miljøet.
Nærmere oplysninger til slutbrugere - se
side 78.
Indhold
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang...................................... 8
02 Lær dit navigationssystem at
kende
Vejledningen..............................................
Før du begynder.......................................
Oversigt.....................................................
Betjeningsknapper....................................
Stemmestyring..........................................
Tastaturet..................................................
Dvd, skærm...............................................
Kort, vejtyper og kompas..........................
Menuer......................................................
Menutræ i tre niveauer..............................
12
14
16
19
22
25
27
30
32
34
03 Planlæg din tur
Angiv destination......................................
Rejseplan..................................................
Nuværende position..................................
Indstillinger................................................
Simulering.................................................
01 02 03
2
40
48
51
52
61
Indhold
04 Trafikinformation
05 Symboler på kortet
06 Spørgsmål og svar
Generelt.................................................... 64
Læs informationen.................................... 66
Håndtere trafikproblemer.......................... 68
Interessepunkter....................................... 72
Ofte stillede spørgsmål............................. 76
EULA - Licensaftale.................................. 78
Ophavsret................................................. 81
04 05 06
3
Indhold
07 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister........................ 82
07
4
Indhold
5
Kom hurtigt i gang.................................................................................... 8
6
LYNVEJLEDNING
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang
01
Aktivering af systemet
Hovedkommandoerne
Først skal bilens elektriske system aktiveres:
I de følgende to eksempler bruges ratknapperne til at angive vejvisning til en Adresse
eller et Interessepunkt.
1. Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen
og aktiver nøgleposition I (se bilens
instruktionsbog).
2. Hvis navigationssystemet ikke starter
inden for et par sekunder - tryk på midterkonsollens knap NAV.
Midterkonsol
Drej Fingerhjulet
Drej på TUNE
Tryk på Fingerhjulet
Tryk på OK
Tryk på EXIT
Tryk på EXIT
Vejvisning til en gadeadresse
Trin
Disclaimer
Ved opstart af navigationssystemet viser
skærmen en tekst, som skal bekræftes:
•
Ratknapper
Tryk på OK-knappen.
Skærm/
menu
Udformning
1
Hvis skærmen ikke
viser et kortbillede, skal
du gøre følgende:
Tryk på midterkonsollens knap NAV.
For mere information, se side 14.
Betjeningsknapper
Volvos GPS-navigator kan betjenes på flere
måder:
•
•
•
•
Gå/vælg i menuerne med Fingerhjulet
(1).
•
Aktiver foretagne valg med et kort tryk på
Fingerhjulet (forkortes i følgende eksempel med "+ OK".
2
Kort
Tryk på NAV for at
få menuen "Genveje" frem.
•
Gå tilbage i menuer og/eller fortryd med
EXIT (2).
3
Genvejsmenu, se
side 32.
Marker Indstil
adresse + OK.
4
Sæt
bestemmelsessted
Marker Adresse +
OK.
Med knapper til højre på rattet
Med betjeningsknapperne på midterkonsollen
Med en fjernbetjening
Med stemmestyring.
For funktionsbeskrivelse, se side 19.
8
•
Betjeningsknapper på midterkonsollen
Hvis midterkonsollens knapper bruges i
stedet for ratknapperne, gælder følgende:
01 Lynvejledning
Kom hurtigt i gang
Trin
5
6
Skærm/
menu
Udformning
Adr.:
Marker By: + OK.
Skrivehjul se side 25.
Trin
Drej Fingerhjulet
for at vælge skrifttegn, og indtast det
med OK - en liste
med valgmuligheder kommer frem
på skærmen.
7
Skrivehjul
Vælg den passende lokalitet fra
listen + OK.
8
Navigationsmenu
Marker Indstil
enkeltdestination
+ OK.
Kort
Vejvisningen
begynder - følg
anvisningerne.
9
Vejvisning til et interessepunkt (POI)
Navigationssystemet beregner rute, rejsetid
og afstand til den valgte destination. Systemet giver vejvisning og instruktioner om vejkryds m.m.
Hvis den planlagte rute forlades under turen,
udregner systemet automatisk en ny rute.
Skærm/
menu
Udformning
Hvis skærmen
ikke viser et
kortbillede,
skal du gøre
følgende:
Tryk på midterkonsollens knap
NAV.
2
Kort
Tryk på NAV for at
få en menu frem.
3
Genvejsmenu,
se side 32.
Marker Indstil POI
+ OK.
4
Sæt bestemmelsessted
Marker POI + OK.
5
POI
Marker f.eks.
Omkring bilen +
OK.
6
Sidste 5 POItyper
Marker f.eks. Alle
typer + OK.
7
Alle POItyper
Marker f.eks. Lufthavn + OK.
8
Resultatliste
Marker den
ønskede valgmulighed på listen +
OK.
1
Trin
Skærm/
menu
Udformning
9
Navigationsmenu
Marker Indstil
enkeltdestination
+ OK.
10
Kort
Vejvisningen
begynder - følg
anvisningerne.
01
9
Vejledningen............................................................................................
Før du begynder......................................................................................
Oversigt...................................................................................................
Betjeningsknapper..................................................................................
Stemmestyring........................................................................................
Tastaturet................................................................................................
Dvd, skærm.............................................................................................
Kort, vejtyper og kompas........................................................................
Menuer....................................................................................................
Menutræ i tre niveauer............................................................................
10
12
14
16
19
22
25
27
30
32
34
LÆR DIT NAVIGATIONSSYSTEM AT KENDE
02 Lær dit navigationssystem at kende
Vejledningen
Overskrift-niveau 1
02
Overskrift-niveau 2
Indholdet under denne overskrift er en del af
Overskrift-niveau 1.
Overskrift-niveau 3
Indholdet under denne overskrift er en del af
Overskrift-niveau 2.
Menuvalg/Stier
(Set destination > Address)1
Stier i menutræ angives som f.eks.:
Særskilt tekst
Sæt bestemmelsessted
Adresse
By:
Overskrift-niveau 4
Engelsk tekst
Indholdet under denne overskrift er en del af
Overskrift-niveau 3.
Bogens billeder er fælles for alle markeder og
sprog, hvorfor teksten i dem hovedsageligt er
på engelsk.
Generelt om vejledningen
For at gøre det lettere for brugeren at forstå
billederne og deres menuvalg og stier i tilknytning til bogens tekst, angives billedets
engelske ord i parentes umiddelbart efter den
pågældende tekst/sætning på bogens aktuelle sprog:
Der er en lynvejledning, så du kan komme i
gang med det samme - se side 8.
For en mere detaljeret beskrivelse af betjening og muligheder samt valg af indstillinger
til destinationer anbefales det at læse bogen i
forbindelse med brug i praksis.
Sæt bestemmelsessted
Alle valg, der kan foretages på skærmen,
markeres i denne vejledning med lidt større,
grå tekst, f.eks. Sæt bestemmelsessted.
Adresse
BEMÆRK
OBS
Tekster markeret med "Bemærk" giver råd
eller tips, der letter brugen af f.eks. features og funktioner.
Fodnote
I vejledningen gives der information i fodnoter
længst nede på siden eller i direkte tilslutning
til en tabel. Denne information er et tillæg til
den tekst, som den gennem dens tal/bogstav
henviser til.
Ekstraudstyr
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør er markeret
med en stjerne (*).
I bogen beskrives, ud over standardudstyr,
også ekstraudstyr (fabriksmonteret udstyr) og
bestemt tilbehør (eftermonteret ekstra udstyr).
Det udstyr, der beskrives i denne instruktionsbog, findes ikke i alle biler - de er forskel-
1
12
Ikke i bøger på engelsk. Er vist her som eksempel.
02 Lær dit navigationssystem at kende
Vejledningen
ligt udstyret, alt efter tilpasninger til forskellige
markeders behov og nationale/lokale love og
bestemmelser.
02
Ved usikkerhed om, hvad der standard eller
ekstraudstyr/tilbehør - kontakt en Volvo-forhandler.
Ændringer i bogen
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende.
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer
uden varsel.
© Volvo Car Corporation
13
02 Lær dit navigationssystem at kende
Før du begynder
02
Generelt
Indstillinger
Volvo-navigationssystemer benytter sig af
referencesystemet WGS84, som giver position med længdegrad og breddegrad.
Systemet leveres med grundindstillinger, men
starter med de indstillinger, der er foretaget
senest.
Bilens navigationssystem kan bruges, uden at
der er valgt en destination.
Der findes en funktion, som nulstiller alle indstillinger til standardindstillingerne samtidigt,
se side 60.
Kortindstilling
Når du starter navigationssystemet op, viser
det en tekst på skærmen, som skal bekræftes
med et tryk på OK/MENU-knappen. Teksten
er som følger:
• Systemet leverer ruteinformationer,
der hjælper dig med at komme til
målet. De aktuelle vejforhold kan have
indflydelse på anbefalingernes
nøjagtighed. Følg færdselsreglerne,
og brug din sunde fornuft. Koncentrér
dig om trafikken og vær opmærksom
på medtrafikanter.
Derefter vises kortet over det aktuelle geografiske område, hvor bilen er symboliseret ved
en blå trekant.
Tænd/sluk
Tænd
1. Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen.
2. Skærmen aktiveres automatisk i nøgleposition I (se bilens instruktionsbog).
3. Tryk på midterkonsollens knap NAV, hvis
navigationssystemet ikke starter automatisk.
4. Tryk på OK, når "Opstart"-teksten vises
på skærmen, se det foregående afsnit
"Kortindstilling".
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse.
Sluk
Navigationssystemet slukkes, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen.
Navigatoren kan ikke slukkes manuelt, det
arbejder altid i baggrunden efter "Opstart"-
14
sekvensen. Hvis det ønskes, at navigationssystemet ikke er slået til:
•
Tryk på EXIT ved "Opstart"-sekvensen,
se afsnittet "Kortindstilling".
OBS
Navigationssystemet er også tilgængeligt,
når motoren ikke er i gang. Ved for lav batterispænding slukkes der for systemet.
Demo (simuleret vejvisning)
For at se, hvordan systemet fungerer, kan
vejvisning til en angivet destination simuleres
på skærmen - se side 61.
02 Lær dit navigationssystem at kende
Før du begynder
02
15
02 Lær dit navigationssystem at kende
Oversigt
02
BEMÆRK! Billedet er skematisk - nogle detaljer kan variere, afhængigt af bilmodel og marked.
16
02 Lær dit navigationssystem at kende
Oversigt
Antenne til GPS
Antennen er indbygget i tagantennen.
Stemmestyring
En række elementer i navigationssystemet er
også stemmestyrede. Mikrofonen (2a) sidder i
loftet, og aktiveringsknappen (2b) er placeret
blandt knapperne til højre på rattet. For mere
information, se side 22.
Hovedenhed
Hovedenheden sidder monteret bag midterkonsollen og har bl.a. følgende funktioner:
•
•
•
•
•
Beregning af bilens position
Beregning af rute til angivet destination
Behandling af trafikinformation
Stemmevejledning
Dvd-afspiller
Modtager til GPS og trafikinformation (TMC1)
er integreret i hovedenheden.
Positionering
Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet
GPS, bilens hastighedsføler og et gyro beregnes bilens aktuelle position og kørselsretning.
1
Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten,
selv om GPS-signalet midlertidigt forsvinder,
f.eks. ved kørsel i en tunnel.
Trafikinformation
TMC1 er et standardiseret kodesystem for
trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens. Modtagelse sker via
FM-antennen.
OBS
TMC er ikke tilgængeligt i alle lande/områder. Systemets dækningsområde er under
stadig udvikling, så opdatering kan nogle
gange være nødvendig.
For information om opdatering af kortdata og
software, se side 27.
Skærm
På skærmen vises kort, og der gives detaljeret information om valg af rute, afstand, menuer m.m. For information om pleje af skærmen, se side 28.
Knapper, midterkonsol
Som alternativ til ratknapperne kan midterkonsollens talknapper bruges i kombination
med knapperne OK/MENU, TUNE og EXIT til
at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer, se side 19.
02
Lydstyrkeknap og IR-modtager
Brug lydsystemets lydstyrkeknap under en
igangværende talemeddelelse for at ændre
lydstyrken, se side 31. Lydstyrken kan også
ændres i menusystemet.
Ret fjernbetjeningen mod midterkonsollen
ved brug - dens IR modtager er placeret der.
Knapper, rat
Der sidder knapper på rattets højre side. De
bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå
tilbage i menuer, se side 19.
Traffic Message Channel
17
02 Lær dit navigationssystem at kende
Oversigt
Højttalere
02
18
Lyden fra navigationssystemet kommer ud af
de forreste højttalere.
02 Lær dit navigationssystem at kende
Betjeningsknapper
Generelt om betjeningsknapper
Midterkonsol
Rat
Navigationssystemet betjenes med betjeningsknapperne på midterkonsollen, ratknapperne eller med en fjernbetjening*. De tre forskellige betjeningsenheders knapper har fælles funktioner, men adskiller sig i udseende
og betjening. Udformningen kan også variere
i forhold til markedet.
Ratknapperne findes i flere udformninger,
baseret på marked og valg af lydsystem.
02
Systemet kan også stemmestyres med særlige kommandoer - se side 22.
Midterkonsollens knapper.
NAV aktiverer GPS-navigatoren på skærmen. Med GPS aktiveret åbnes/lukkes en
genvejsmenu, se side 32.
Talknapper indtaster data ved navn- og
adressesøgning og ruller på kortet, se
side 25 og 33.
Et tryk på OK/MENU bekræfter eller aktiverer valg. Beskrives i denne bog med
"OK-knappen" eller "+ OK".
Ved at dreje TUNE går du frem og tilbage
mellem forskellige menupunkter eller
zoomer, når kortbilledet vises. Beskrives i
denne bog med "TUNE-drejeknappen".
Knapper til højre på rattet.
Drej fingerhjulet for at gå frem og tilbage
mellem forskellige menupunkter eller
zoome, når kortbilledet vises.
Tryk på fingerhjulet for at bekræfte/aktivere et valg.
EXIT går tilbage i menustrukturen eller
fortryder valg.
Et tryk på EXIT går tilbage i menustrukturen eller fortryder valg.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
19
02 Lær dit navigationssystem at kende
Betjeningsknapper
02
Stemmestyring
Piletaster flytter menumarkøren.
Se side 22.
Talknapper indtaster data ved navn- og
adressesøgning og ruller på kortet.
Fjernbetjening
OBS
Fjernbetjeningen kan bruges til at styre/
betjene flere forskellige funktioner i bilen - her
beskrives kun de funktioner, der er relateret til
navigationssystemet.
•
Prøv først at skifte til nye AA-/LR6-batterier, hvis fjernbetjeningen ikke virker.
Ret fjernbetjeningen mod midterkonsollen
ved brug.
ADVARSEL
Opbevar fjernbetjeningen og andre lignende genstande i et af opbevaringsrummene - ved en kraftig opbremsning eller
kollision kan sådanne genstande forårsage
personskade eller materiel skade.
Yderligere information
Fjernbetjeningens knapper.
NAV aktiverer GPS-navigatoren på skærmen. Med GPS aktiveret, åbnes/lukkes en
genvejsmenu, se side 32
EXIT går tilbage i menustrukturen eller
fortryder valg.
OK/MENU bekræfter eller aktiverer valg.
Beskrives i denne bog med "OK-knappen" eller "+ OK".
20
02 Lær dit navigationssystem at kende
Betjeningsknapper
02
Nogle gange er der mere information, end der
kan stå på menulinjen - linjen slutter så med
tegnet "#".
For at se resten af informationen:
•
Tryk på INFO-knappen.
21
02 Lær dit navigationssystem at kende
Stemmestyring
Generelt om stemmestyring
02
Betjening
Stemmestyring betyder, at visse funktioner i
navigationssystemet kan aktiveres med talte
ord.
Stemmekommandoer er praktiske og hjælper
føreren med at undgå at blive distraheret han kan i stedet koncentrere sig om kørslen
og fokusere opmærksomheden på vejen og
trafiksituationen.
Stemmekommandoer kan afbrydes ved:
•
•
•
ADVARSEL
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet føres på en sikker måde, og at
alle gældende færdselsregler følges.
22
OBS
Ved tvivl om, hvilken kommando der skal
bruges, kan føreren sige "Help", hvorefter
systemet svarer med et par forskellige
kommandoer, der kan bruges i den aktuelle situation.
Ratknapper.
Knap til stemmestyring
Stemmestyringen bruger den samme mikrofon som hands-free-systemet - føreren får
svar fra stemmestyringen gennem bilens højttalere.
Aktivere systemet
Mikrofonen er placeret i loftet over føreren for
optimal optagelse af førerens tale - den kan
blive forstyrret af/opfatte passagerer, der taler
højt.
Tænk på følgende, når du bruger stemmestyringssystemet:
•
Et kort tryk på ratknappen (1) aktiverer
stemmestyringssystemet - efter tonen
kan der gives en stemmekommando.
•
Ved kommandoer - Tal med normal
stemme i sædvanligt tempo efter tonen.
•
Bilens døre, vinduer og soltag skal være
lukkede.
•
Undgå baggrundsstøj i kabinen.
•
•
ikke at tale
sige "Cancel"
holde ratknappen for stemmestyring
inde i et par sekunder
trykke på EXIT
trykke på en af midterkonsollens knapper NAV, RADIO, MEDIA, MY CAR
eller CAM.
Bruge stemmekommandoer
Det er meget enkelt at indtaste oplysninger i
navigationssystemet med stemmekommandoer, fordi skærmen viser de kommandoer, der
almindeligvis bruges i den aktuelle situation.
Start
Sådan startes en stemmekommando:
02 Lær dit navigationssystem at kende
Stemmestyring
1. Foretag et kort tryk på ratknappen for
stemmestyring - skærmen viser eksempler på mulige kommandoer.
2. Vælg f.eks. "Navigation" - vent på tonen,
og udtal ordet tydeligt og med almindeligt
stemmeniveau.
3. Skærmen skifter til punkterne "Repeat
instruction/Navigation go to address/
Itinerary" - Vælg og sig "Itinerary".
Bemærk, at grå tekst, og tekst i parentes ikke
indgår i den talte kommando.
OBS
Grå menulinjer og punkter på skærmen
kan ikke vælges i øjeblikket.
Kommandoen kan gives på flere måder
Kommandoen "Navigation go to address"
kan f.eks. udtales som:
•
"Navigation > Go to… > Address" - Sig
"Navigation", vent på systemets respons
i form af passende punkter på skærmen.
Fortsæt med at sige f.eks. "Go to…", og
afslut med "Address".
eller
•
Sig hele kommandoen i én sekvens "Navigation go to address".
Tips
Nogle gode råd:
•
Giv en kommando ved først at foretage et
kort tryk på stemmeknappen, og tal
derefter naturligt efter tonen.
•
For at svare stemmestyringssystemet - tal
efter tonen ved slutningen af spørgsmålet.
•
For at afbryde en stemmestyring - holde
stemmeknappen nede, eller tryk på EXITknappen.
•
Føreren kan få hjælp under en dialog ved
at sige "Help" efter en lyttetone.
•
Dialogen med systemet kan fremskyndes
- afbryd systemets tale med et kort tryk
på rattets stemmeknap, vent på en tone,
og begynd derefter at tale.
•
Stemmestyringssystemet beder om et
svar op til tre gange. Hvis der ikke modtages et svar fra føreren i løbet af denne tid,
afsluttes stemmestyringen.
Eksempel
Her er nogle almindelige kommandoer:
•
•
•
•
Navigation go to address
Navigation go to POI
Navigation delete next waypoint
Navigation cancel guidance.
OBS
En fuldstændig liste over hurtigkommandoer findes i menuen MY CAR - Gå til
Indstillinger
Indstilling af
stemmestyring
Voice Command-liste
Navigationskommandoer.
02
Hjælpefunktioner og indstillinger
I bilens menusystem MY CAR er der programmer, hvor føreren kan øve forskellige
funktioner i stemmestyringssystemet. For en
beskrivelse af menusystemet MY CAR - se
bilens almene instruktionsbog.
Jo bedre føreren mestrer stemmestyringssystemet, desto mere tryg vil han føle sig ved
funktionerne. Derfor anbefales det at træne i
de indbyggede træningsprogrammer.
OBS
Træningsprogrammerne er kun tilgængelige, når bilen holder stille med parkeringsbremsen aktiveret.
Introduktion til stemmestyring
Programmet Voice tutorial giver føreren trin-
for-trin instruktioner i brug af stemmestyringssystemet, og det er en nem måde at lære
fremgangsmåden for kommandoer at kende.
}}
23
02 Lær dit navigationssystem at kende
Stemmestyring
Programmet kan startes på to måder:
02
•
Tryk på ratknappen for stemmestyring, og
sig "Voice tutorial".
eller
•
Aktiver programmet i MY CAR - Gå til
Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Voice tutorial.
Stemmetræning
Programmet Voice training lærer stemmestyringssystemet at genkende førerens
stemme og udtale. Her er det også muligt at
oprette en anden brugerprofil - en fordel, hvis
mere end én person jævnligt skal bruge bilen/
systemet.
•
Stemmetræningen startes i MY CAR - Gå
dér til Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Voice training
Bruger 1 eller Bruger 2.
OBS
Menupunktet Standardindstillinger kan
først ændres til User 1, efter en lektion af
Voice training er blevet gennemført.
Flere indstillinger i MY CAR
•
24
•
Brugerprofil - Der kan indstilles to forskellige brugerprofiler. Gå til Indstillinger
Indstilling af stemmestyring Voice
user setting. Afkryds her et af punkterne
Standardindstillinger, User 1 eller User
2.
Lydstyrke for stemme - Gå til
Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Lydstyrke for
stemme-feedback, og vælg det ønskede
niveau.
Systemets lydstyrke for stemme kan justeres
med midterkonsollens TUNE-knap, når systemet taler.
Sprog
Stemmestyringssystemet er under konstant
udvikling. Ved trykning af denne bog var følgende sprog tilgængelige:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Engelsk (UK)
Engelsk (US)
Fransk (CAN)
Fransk (FRA)
Hollandsk
Italiensk
Spansk (Europa)
Spansk (US)
Svensk
Tysk
OBS
Stemmestyringssystemet i kombination
med GPS-navigation fungerer kun med de
anførte sprog.
For at ændre sprog - Gå til Indstillinger
Systemoptioner Sprog og vælg.
De sprog, der indgår i stemmestyringssystemet, har dette ikon på listen
over sprog.
Sprogafhængig brugerprofil
Stemmestyringssystemet forstår kun det
sprog, der er indstillet i Systemoptioner.
Sig, at brugerprofil User 1 er lagret af en
svensktalende fører med systemet indstillet
på svensk. Hvis føreren ændrer bilens sprog
til engelsk, vil brugerprofilen User 1 ikke længere kunne vælges, da systemet nu kun forstår og forventer at høre engelsk tale - i stedet bliver punktet Standardindstillinger aktiveret.
For at forbedre systemets forståelse af førerens engelske udtale er løsningen at lære og
lagre førerens engelske udtale i Bruger 2
med systemet indstillet på engelsk (for at
have begge versioner tilgængelige), eller at
erstatte den svensk sprogprofil i User 1 med
en engelsk.
02 Lær dit navigationssystem at kende
Tastaturet
Indføre og vælge valgmuligheder
Sådan "skriver" man
Flere muligheder
OBS
02
Nedtonede tegn kan ikke vælges i kombination med de aktuelt indtastede.
I skrivehjulets menu er der flere valgmuligheder, som bl.a. giver flere skrifttegn samt tal:
• Andre (More) + OK - alternative tegn
Skærmvisning med tekstfelter til valgfri tekst.
Skrivehjulet.
Dette navigationssystem bruger et "skrivehjul" til at angive specifik information, f.eks.
type interessepunkt, lokalitet/by, område/
land, adresse, gade- eller postnummer.
1. Marker et tekstfelt.
Aktivere et valg
Efter at den ønskede funktion/menulinje er
markeret med fingerhjulet eller TUNE-drejeknappen - tryk på fingerhjul/OK for at se det
næste niveau af funktioner/valgmuligheder.
1
2. Tryk på OK for at få "skrivehjulet" frem.
3. Vælg tegn med fingerhjul/TUNE-drejeknappen og indfør dem med et tryk på
fingerhjul/OK.
Det numeriske tastatur
vises i hjulet.
• 123 + OK - tal vises i hjulet.
• => + OK - markøren flyttes til listen skærmens højre side, hvor der derefter kan
foretages valg med OK.
• Sidste 5 (Last 5) + OK - viser de senest
udførte søgninger. Marker et af dem +
OK.
En anden måde at indtaste/indføre tegn er
med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.
Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle
tegn1 under denne knap, f.eks. w, x, y, z og
9. Hurtige tryk på knappen flytter/"looper"
markøren gennem disse tegn.
•
Stands med markøren på det ønskede
tegn for at vælge - tegnet vises på skriftlinjen.
•
Slet/fortryd med EXIT.
Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog.
}}
25
02 Lær dit navigationssystem at kende
Tastaturet
Liste med valgmuligheder
02
Liste, der matcher de indtastede tegn.
Tallene 5 i skærmens øverste højre hjørne
angiver, at listen indeholder 5 valgmuligheder,
der kan matche de indtastede bogstaver
BEZ.
Ingen liste
En tom liste og tegnene *** i det øverste højre
hjørnes talvindue betyder, at antallet af tilgængelige alternativer med de aktuelt indtastede tegn er mere end 1000 - når antallet er
mindre, vises de relevante valgmuligheder
automatisk.
For at reducere antallet af valgmuligheder på
listen:
•
26
Indtast flere tegn på tekstlinjen.
02 Lær dit navigationssystem at kende
Dvd, skærm
Indhold på dvd'er
Dvd'er med opdaterede kortdata og tilhørende ekstra information udvikles løbende.
Kontakt en Volvo-forhandler for information
om den seneste udgave.
OBS
Kortdataene giver ikke 100 procent dækning i alle områder/lande.
Systemets dækningsområde er under stadig udvikling, så opdatering kan nogle
gange være nødvendig.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
Kortområder
Bilens kortsystem varierer afhængigt af markedet. Følgende hovedkort er tilgængelige:
•
•
•
•
•
•
•
1
2
Australien og New Zealand (Pacific)
Europa
•
•
•
•
•
Rusland
Licenskode
Sydafrika
For at kunne aktivere en opdatering skal en
licenskode først angives. Koden hentes fra
internettet.
Sydamerika
Sydøstasien
Tyrkiet.
Hvis der er behov for at ændre navigationssystemets kortområde: Kontakt en Volvo-forhandler for oplysninger om fremgangsmåde.
Opdatering af kortdata
Ved opdatering overføres nye data til bilens
navigationssystem med dvd'er. Dette gøres
med bilens almindelige dvd-afspiller.
OBS
•
Under opdatering er flere af Infotainment-funktionerne slået fra eller
begrænsede.
•
Læs først instruktionerne, inden en
opdatering startes.
Hongkong
Japan
Kina
02
1. Åbn internetsiden1 "Aktiver dit navigationssystem".
2. Indtast bilens VIN-nummer og bilejerens
e-mail-adresse i de respektive tomme felter, og send oplysningerne.
3. Noter den licenskode, som derefter vises
på computerskærmen. Licenskoden sendes også til den angivne e-mail-adresse.
Opdatering
Følg disse trin for at opdatere navigationssystemet:
1. Start motoren.
2. Indsæt den første disk i dvd-afspilleren,
og følg anvisningerne på skærmen. En
opdatering er oftest fordelt på flere diske2
- indsæt diskene i logisk/numerisk rækkefølge.
Kontakt en Volvo-forhandler, hvis du har
spørgsmål om opdatering.
Mellemøsten
Nordamerika
Den internetadresse, hvorfra licenskoden genereres, er vedlagt dvd'erne til opdateringen.
Antallet af diske varierer, afhængigt af markedet.
}}
27
02 Lær dit navigationssystem at kende
Dvd, skærm
OBS
Opdatering af kortdata kan i nogle tilfælde
også tilføje nye funktioner til systemet,
som ikke er beskrevet i denne vejledning.
02
Fortsætte afbrudt opdatering
3. Skærmen viser Ny software
fundet (New software
found) - start opdateringen med et tryk
på OK. (Afbryd med EXIT).
4. Skærmen viser Indtast
licensnøgle - indtast licenskoden med
det numeriske tastatur, se side 19.
5. Følg anvisningerne på skærmen, der
løbende viser, hvor i processen opdateringen befinder sig, og den omtrentlige
resterende tid.
•
28
Når alle dvd'er er indlæst, skal opdateringen aktiveres. Dette gøres ved at slukke
for motoren og vente 5 minutter før genstart. Derefter er opdateringen færdig, og
navigationssystemet kan bruges igen.
Hvis opdateringen ikke er klar ved slukning af
motoren, fortsætter processen, der hvor den
blev afbrudt, ved næste motorstart. Følg
disse trin for at genstarte en afbrudt opdatering:
•
Hvis disken sidder i dvd-afspilleren: Start
motoren - opdateringen genoptages
automatisk. Følg anvisningerne på skærmen.
•
Hvis disken er taget ud: Start motoren og
indsæt disken i DVD-afspilleren - opdateringen genoptages automatisk. Følg
anvisningerne på skærmen.
Pleje af dvd'er
Dvd'erne skal håndteres med forsigtighed.
Når de ikke er i brug, bør de opbevares i
deres etuier. De bør ikke opbevares, hvor der
er fugtigt eller høj temperatur, i direkte sollys
eller i støvede omgivelser.
Pleje af skærmen
Rengør skærmen med en blød, fnugfri klud,
der er let fugtet med et mildt vinduespudsemiddel.
VIGTIGT
Placer ingen genstande foran GPS-navigatorens display - overfladen kan blive ridset.
Mobiltelefoner kan også forstyrre skærmens funktion.
02 Lær dit navigationssystem at kende
Dvd, skærm
02
29
02 Lær dit navigationssystem at kende
Kort, vejtyper og kompas
02
BEMÆRK! Billederne er skematiske - nogle detaljer kan variere, afhængigt af softwareversion og marked.
30
02 Lær dit navigationssystem at kende
Kort, vejtyper og kompas
Kortbillede over den aktuelle position
Stemmevejledning
Skærmbilledets udseende afhænger af geografisk position og de indstillinger, der er
foretaget, f.eks. målestok, hvilke interessepunkter man har valgt at vise m.m.
Efter en destination er indtastet, og bilen nærmer sig et vejkryds eller frakørsel, får man en
talemeddelelse om afstand og type af kommende manøvre. Samtidig vises et detaljeret
kort over vejkrydset. Stemmevejledningen
gentages tættere på vejkrydset.
Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan
forekomme på skærmen, findes på omslagets
forreste inderside.
POI'er langs motorvej - se side 42.
Detaljeret kort med kryds - skærmens
venstre del viser en detaljeret forstørrelse
af det næste vejkryds1. Situationen suppleres altid med en talemeddelelse, se
næste afsnit.
Der er valgt to kort som visningsindstilling. Billedet viser det samme kortbillede,
men med forskellige skalaer. Også 2Deller 3D-visning kan vælges - se
side 54.
Lydstyrken kan justeres med lydsystemets
lydstyrkeknap (under igangværende talemeddelelse).
Kompas
Kompasnålens røde spids
peger i nordlig retning, den
hvide peger mod syd.
02
Gå til Indstillinger Kortoptioner
Kompas for at vælge en anden visning, eller
at kompasset ikke skal vises - se side 56.
For at gentage en meddelelse:
•
Tryk to gange på OK-knappen.
Se også Indstillinger Optioner for
rutevejledning Stemmevejledning - se
side 56.
OBS
Stemmevejledning udebliver ved igangværende opkald med en Bluetooth-tilsluttet
mobiltelefon.
Rulleindstilling - se side 33.
For at vælge mandlig eller kvindelig stemme
og sprog:
•
1
Gå til menusystemet i MY CAR - se
bilens almindelige instruktionsbog. Også
her er der mulighed for at justere stemmens lydstyrke.
Denne funktion kan udvides - se side 57.
31
02 Lær dit navigationssystem at kende
Menuer
02
Menusystem
• Indstil adresse (Set address) - se også
Til Hovedmenuen fra kortindstilling
I bogens respektive afsnit præsenteres alle de
menuer og punkter, der forekommer.
• Indstil POI (Set Point Of Interest) - se
Til Hovedmenuen fra en anden menu
OBS
Grå menulinjer og punkter på skærmen
kan ikke vælges i øjeblikket.
Genveje
Efter at have trykket på NAV-knappen for at
starte navigationssystemet er en menu med
genveje til de oftest anvendte funktioner den
første menu, som brugeren møder efter det
næste tryk på NAV-knappen.
side 40.
også side 41.
• Tidligere destinationer (Previous
destinations) - se også side 45.
• Trafikhændelser på ruten (Traffic
•
•
sletter den aktuelle ruteplan. Der er også
valgmuligheden Afbryd vejledningen, se
side 33.
•
Tryk gentagne gange på EXIT, indtil den
kommer frem.
Tilbage til Hovedmenuen
Uanset hvor blandt alle menuer brugeren
befinder sig, nås Hovedmenuen altid med et
eller flere tryk på EXIT-knappen.
Til genvejene fra kortindstilling
Tilbage til kortet
Hovedmenu
Der er en nem måde hurtigt at få kortet frem
på skærmen igen, uanset hvor langt inde i
menusystemet, brugeren befinder sig:
•
Tryk på NAV-knappen.
•
Genvejene er:
Hovedmenuen er placeret øverst i navigationssystemets menutræ.
32
Tryk på NAV, og derefter OK MENU.
eller
events on route) - se også side 68.
• Afbryd vejledning (Cancel guidance) -
Tryk på OK MENU-knappen.
Hold EXIT inde i nogle sekunder.
02 Lær dit navigationssystem at kende
Menuer
Rullemenu
Trådkorset
Hold pause i vejvisning
Med et tryk på OK MENU vises en menu for
det sted på kortet, som trådkorsets centrum
peger på:
02
• Indstil enkeltdestination - Sletter alle
tidligere mål i rejseplanen og starter vejvisning på kortet.
• Add waypoint - Tilføjer det markerede
sted til rejseplanen.
• POI´er i nærheden - Giver mulighed for
I rulleindstilling flyttes et trådkors over kortbilledet med midterkonsollens talknapper.
Aktivere rulleindstilling i normal
kortindstilling
•
Tryk på en af talknapperne 0-9.
Rulle
•
Tryk på en af talknapperne
1-2-3-4-6-7-8-9 - i margenerne vises en
retningspil kombineret med det tal, der
skal bruges til at rulle kortet i den
ønskede retning.
Zoome ind/ud
•
Drej på TUNE-drejeknappen.
at søge efter/se, hvor interessepunkter
findes omkring et markeret sted.
• Læs trafikmelding - Giver mulighed for
at se, hvor trafikmeldinger1 findes
omkring et markeret sted.
• Information - Viser information, der findes om et markeret sted.
• Gem position - Giver mulighed for at
gemme et markeret sted i hukommelsen.
(Åbner menuen Sæt bestemmelsessted
Gemt position Redigér - se
side 44).
Afbryd vejledningen
(Pause guidance)
Med markøren på Afbryd vejledningen +
OK MENU kan vejvisningen slås fra midlertidigt. Herefter gives der hverken visuel eller
akustisk vejvisning - samtidig ændres menulinjen til Fortsæt vejledningen. Systemets
bilsymbol viser fortsat bilens aktuelle position
på kortet.
Genoptage vejvisning
Marker Fortsæt vejledningen + OK
•
MENU.
Komme ud af rulleindstilling
•
1
Tryk på EXIT.
Tjenesten er ikke tilgængelig for alle områder/markeder/lande.
33
02 Lær dit navigationssystem at kende
Menutræ i tre niveauer
02
Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af
menuerne på niveau tre har yderligere undermenuer - de beskrives udførligt i de respektive afsnit.
Adresse
Sådan er menuerne er opbygget:
Menuniveau 1
Menuniveau 2
s. x
Menuniveau 3
s. 40
Indstil enkeltdestination
By:
Tilføj som vejpunkt
Gade:
Information
Nummer:
Redigér
Kryds:
Sortér efter
Indstil enkeltdestination
Slet
Tilføj som vejpunkt
Menuniveau 4
Tidligere bestemmelsessted
Information
POI
Menuer og funktioner
Gentag stemmevejledning
s. 31
Sæt bestemmelsessted
s. 40
Gemt position
Område:
Tilføj som vejpunkt
Efter navn
Information
Omkring bilen
Gem
Langs ruten
Slet
Omkring punkt på kortet
Slet alle
Langs motorvej
MyPOI tæt på bilen
MyPOI omkring
kortposition
Hjemtur
s. 45
Start vejledning
Tilføj som vejpunkt
Redigér tur
Postnummer
34
s. 45
Indstil enkeltdestination
s. 41
Langs vejen
s. 43
s. 45
02 Lær dit navigationssystem at kende
Menutræ i tre niveauer
Breddegrad & længdegrad
s. 46
Punkt på kortet
s. 46
Rutedetaljer
s. 48
Tur
s. 48
Start vejledning
Tilføj ekstra vejpunkt
Redigér tur
Undgå
s. 49
Næste bestemmelsessted
s. 49
Ruteanbefalinger
s. 50
Kort med hele ruten
s. 50
Kort med resterende rute
s. 50
Start demo
s. 61
eller
Læs trafikmelding
Trafikhændelser på ruten
s. 66
s. 68
eller
Kortfarver
s. 54
02
Vis dobbeltkort
Indstilling af enkeltkort
Trafikproblemer forude
Indstilling højre kort
Undgåede trafikhændelser
s. 68
Aktuel position
s. 51
Indstillinger
s. 52
TrafikinformationA
s. 52
Trafikmelding
Ruteoptioner
Kortoptioner
s. 52
Indstilling venstre kort
POI på kort
Vis fuldskærmskort
POI på kort
Kompas
Vis aktuelt gadenavn
Vis hastighedsbegrænsningerB
Rutetype
Ruteforslag
Individuel ruteindstilling
Ruteindlæring
Reset ruteindlæring
Afslut demo
TrafikinformationA
s. 64
}}
35
02 Lær dit navigationssystem at kende
Menutræ i tre niveauer
Optioner for rutevejledning
02
s. 56
Stemmevejledning
Lydstyrke for
stemme-feedback
Slet alle brugerdata
s. 60
Afbryd vejledningen
s. 33
eller
Fortsæt vejledningen
Gadenavne i stemmevejledning
A
B
Rutevejledning*
Format for ankomsttid
Ikke tilgængelig i alle områder/markeder/lande.
Ikke i en bil med et Trafikskilt-information (RSI – Road Sign
Information).
Vis kort med kryds
i andre kilder
MyPOI-alarm
Systeminformation
s. 57
GPS-information
Kortversion
Kort indlæses
36
Import/redigering MyPOI
s. 58
Reset navigationsindstillinger
s. 60
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lær dit navigationssystem at kende
02
37
Angiv destination....................................................................................
Rejseplan................................................................................................
Nuværende position................................................................................
Indstillinger..............................................................................................
Simulering...............................................................................................
38
40
48
51
52
61
PLANLÆG DIN TUR
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Adresse
Det er tilstrækkeligt blot at angive en
lokalitet/by og påbegynde turen - det fører til
lokalitetens/byens centrum.
1. Med det foregående billedes visning på
skærmen - Tryk på OK for at aktivere det
forvalgte inputfelt.
Hvis en destinations breddegrad og længdegrad er kendt, kan disse angives.
2. Indfør gadens navn på Gade: (Street)
med "skrivehjulet" (se side 25) eller midterkonsollens talknapper, og vælg derefter den ønskede By: (City).
Se side 25 for information om, hvordan skrifttegn indføres/indtastes i systemets forskellige
tekstfelter.
03
OBS
Definitionen af by eller område kan variere
fra land til land og også inden for det
samme land. I nogle tilfælde henvises til en
kommune, i andre tilfælde til en bydel.
Lokalitet eller gade
3. Eller By: (City) + OK, og begynd at indtaste den.
Følgende søgekriterier kan anvendes:
• Område: (Area) - Angiv et land.
• By: (City) - Angiv en lokalitet/by.
• Postnummer: - Under By: kan der også
søges på postnummer.
• Gade: (Street) - Angiv gadeadressen.
• Nummer: (Number) - Vælg et af gadens
husnumre.
• Kryds: (Junction) - Vælg destination,
hvorfra de to gader/veje krydser hinanden.
Sæt bestemmelsessted
• Indstil enkeltdestination (Set single
Adresse
destination) - Sletter alle tidligere mål i
rejseplanen og starter vejvisning til det
aktuelle mål.
(Set destination > Address)
Der findes flere forskellige måder at programmere en destination.
Markøren stiller sig først på Gade (Street).
Sådan søges der frem til en destination:
40
03 Planlæg din tur
Angiv destination
• Tilføj som vejpunkt (Add as waypoint) -
Marker + OK for at tilføje adressen til rejseplanen.
• Information (Information) - Marker + OK
for at se information om den valgte destination.
• P i nærheden (Parking nearby) - Viser
parkeringspladser, der findes omkring det
valgte sted, med afstand.
Interessepunkter
For at vælge, hvilke interessepunkter, der
permanent skal ses på kortet, skal du gå til
menuen Indstillinger POI på kort - se
side 55.
Alle søgninger foregår på den måde, som er
beskrevet i det foregående afsnit Lokalitet
eller gade:
Mere om information
03
1. Angiv Område: (Area)/By: (City)/Type:
(Type)/Navn: (Name).
2. Vælg derefter Indstil enkeltdestination
(Set single destination), Tilføj som
vejpunkt (Add as waypoint) eller
Information (Information) + OK.
Med navn
Sæt bestemmelsessted
Marker en adresse/gade + OK - derefter kan
følgende vælges:
• Kort (Map) - Viser, hvor på kortet stedet
er - nogle gange med supplerende information.
• Opkald1 (Call) - Ringer op til interesse-
punktet, hvis et telefonnummer er angivet.
• Relateret POI (Related POI) - Viser interessepunkter, der er knyttet til det aktuelle/markerede interessepunkt.
1
Kræver en tilsluttet mobiltelefon.
POI
(Set destination > Point of interest – POI)
Systemet indeholder et stort antal søgbare
interessepunkter, der kan angives som en
destination. Listen over ønskede interessepunkter kan afkortes ved at angive hvilket/
hvilke interessepunkt(er), den aktuelle søgning vedrører:
•
Vælg Type: (Type), og specificer hvilke
interessepunkter, der skal omfattes af
søgningen (den samme fremgangsmåde
beskrives på side 55).
Efter navn (By name)
Ud over at søge på hovedgruppe, f.eks.
Restaurant, kan også virksomhedsnavnet for
}}
41
03 Planlæg din tur
Angiv destination
interessepunktet bruges, f.eks. "Peppes
bodega". Fremgangsmåden er den samme
som ved søgning på Adresse, se side 40.
03
Langs ruten
Langs gaden
Langs ruten (Along the route)
Langs vejen (Along the street)
Søgning efter interessepunkt vedrører området langs den fastlagte rejseplan.
Søgning efter interessepunkt vedrører området langs en specifik gade/vej.
Omkring sted på kort
Omkring punkt på kortet (Around point on
Langs motorvej
Ved søgning på Navn: med f.eks. "London
Airport" bliver alle kombinationer med "London" vist, når "Lo" indtastes. Jo mere specifik
søgningen er, desto færre svarmuligheder får
man, og desto lettere bliver det at vælge.
En søgning med "Lo" giver også svar som
f.eks. "Restaurant Lou Trivalou" , da også
valgmuligheder indeholdende flere ord adskilt
med mellemrum medtages i søgningen.
OBS
Der er underkategorier for restauranter til
at forenkle søgningen.
Omkring bilen
Omkring bilen (Near the car)
Søgning efter interessepunkt vedrører området omkring bilens aktuelle position.
map)
Søgning efter interessepunkt foretages med
rullefunktionens trådkors - se side 33.
•
Rullekortet vises - Placer trådkorset på
det ønskede sted + OK
Langs motorvej (Along the motorway)
42
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Denne søgning viser interessepunkter, der er
lette at nå fra motorvejen, f.eks. tankstationer
langs motorvejen eller ved afkørsler.
OBS
Bilen skal befinde sig på den aktuelle
motorvej, for at listen skal kunne præsenteres.
OBS
Gemt sted
My POI-ikoner vises på kortet fra skala
"1,0 km" og lavere.
My POI omkring punkt på kortet
03
My POI omkring bilen
Sæt bestemmelsessted
Gemt position
(Set destination > Stored location)
MyPOI omkring kortposition (My POI
around point on map)
MyPOI tæt på bilen (My POI near the car)
Med denne funktion kan der søges efter interessepunkter, som brugeren selv har lagt ind i
systemet - My POI2 - i området omkring
bilens aktuelle position. Søgningen foretages
inden for en radius af ca. 32 km.
2
Her søges efter interessepunkter, som brugeren selv har lagt ind i systemet - My POI2 omkring markørens stilling på kortet. Søgningen foretages inden for en radius af
ca. 32 km.
Søgning udføres med rullefunktionens trådkors - se side 33.
•
Rullekortet vises - Placer trådkorset på
det ønskede My POI + OK
For information om, hvordan egne interessepunkter (My POI) tilføjes til kortdatabasen - se side 58.
Føreren kan gemme et stort antal af sine egne
steder i systemet. De kan benyttes til hurtigt
at fastlægge/supplere en rejseplan.
Gemme et sted
For at gemme et valgfrit sted:
1. Brug rullefunktionen (se side 33), og marker det sted, der skal gemmes.
2. Tryk på OK for at få "trådkorsets" menu
frem.
3. Marker Gem position + OK - stedet er
nu gemt og findes på listen Gemt
position.
}}
43
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Marker et gemt sted på listen + OK, og vælg
mellem følgende valgmuligheder/overskrifter:
Rediger
• Gem (Store) - Udførte justeringer gem-
Denne valgmulighed sletter alle tidligere mål i
rejseplanen og starter vejvisning på kortet.
Sorter efter
Sortér efter (Sort by)
mes med OK.
Vælg, om listens gemte steder skal sorteres
efter:
Tilføj delmål
Tilføj som vejpunkt (Add as waypoint)
Åbner det samme vindue som for Sæt
bestemmelsessted Adresse Tilføj
som vejpunkt - se side 48.
Redigér (Edit)
Information
Information (Information)
• Navn (Name) - Indfør/indtast valgfrit navn
Åbner det samme vindue som for Sæt
bestemmelsessted Adresse Tilføj
som vejpunkt Information - se side 41.
• Symbol (Icon) - Vælg det symbol, der
Åbner et markeret "Gemt sted" og giver
mulighed for at ændre/opdatere følgende:
på stedet.
skal repræsentere det aktuelle sted.
• Adresse (Address) - Åbner kortet for at
justere pladsens geografiske placering.
• Telefon: (Phone) - Indfør/indtast et telefonnummer.
• Redigér voicetag (Edit voice tag) -
Optag egen lyd3. Følg instruktionerne på
skærmen.
3
44
Fjern afkrydsning, hvis stedets navn ikke
skal vises på kortet.
Angiv som eneste destination
Indstil enkeltdestination (Set single
destination)
03
• Vis navn på kort (Show name on map) -
Kun i kombination med lydsystemet "High Performance" eller "Premium".
•
•
•
•
Navn
Symbol
Distance
Kronologisk
Slet
Slet (Delete)
•
Sletter markeret gemt sted.
03 Planlæg din tur
Angiv destination
Tidligere destination
Postnummer
03
Punktet Gem giver denne redigeringsmenu.
Sæt bestemmelsessted
bestemmelsessted
Tidligere
Menuvalget Gem (Store) fører til den samme
redigeringsmenu som for Gemt position
Redigér.
(Set destination > Previous destination)
For mere information - se side 43.
Her gemmes tidligere brugte destinationer.
Marker et af dem, og vælg derefter mellem:
•
• Indstil enkeltdestination (Set single
destination)
• Tilføj som vejpunkt (Add as waypoint)
• Information (Information)
• Gem (Store) - se mere om denne valgmulighed efter næste billede.
For at supplere/ændre informationen for
en destination - Marker Gem (Store) +
OK.
Sæt bestemmelsessted
Postnummer
(Set destination > Postcode)
Søg destination med postnummer:
1. Marker Postnummer: (Postcode) + OK
for at få "skrivehjulet" frem.
Tilbagetur
Hjemtur (Return trip)
Viser vej tilbage til rejseplanens startpunkt.
Kan vælges hvor/når som helst i rejseplanen.
• Slet (Delete)
• Slet alle (Delete all).
}}
45
03 Planlæg din tur
Angiv destination
2. Vælg tegn med TUNE-drejeknappen og
indfør/indtast dem med et tryk på OK.
(Eller indfør/indtast tegn med midterkonsollens talknapper - se side 25).
OBS
03
Visningen af postnummer kan adskille sig
mellem de forskellige markeder/regioner.
Søgning via breddegrad/længdegrad
1. Placer markøren på det tegn, der skal
ændres, og tryk på OK - displayet bliver
"aktivt".
Søgning via sted på kort
2. Indfør/indtast et tal med midterkonsollens
talknapper (eller drej på TUNE) - afslut
med OK, eller stil markøren på det næste
tegn - det foregående display bliver
"deaktiveret".
3. Flyt markøren til den næste tegnplads,
der skal ændres, og gentag.
4. Med markøren i de to vinduer yderst til
højre indføres (eller drej på TUNE) bogstaverne for verdenshjørnerne - N = 6, S
= 7, W = 9 og E = 3.
5. Når begge koordinater er indtastet - marker Tilføj som vejpunkt + OK for at tilføje stedet til rejseplanen.
Tilføj til rejseplan
Tilføj som vejpunkt (Add to itinerary)
Sæt bestemmelsessted
længdegrad
Breddegrad &
(Set destination > Latitude & Longitude)
Vælg destination med GPS-koordinater:
Tilføjer de valgte koordinaters sted på kortet
til rejseplanen.
Information
Information (Information)
Viser information, der forekommer om stedet.
Sæt bestemmelsessted
kortet
(Set destination > Select on map)
Viser kortet med det aktuelle sted fremhævet
med en markør.
•
46
Punkt på
Drej TUNE for at ændre skalaen.
03 Planlæg din tur
Angiv destination
1. Flyt trådkorset med midterkonsollens
talknapper: [6 MNO] flytter mod højre,
[8 TUV] flytter nedad osv. - se side 33.
2. Når det ønskede sted er fundet - Tryk på
OK.
03
47
03 Planlæg din tur
Rejseplan
Menuoversigt
Læg en rejseplan
Start vejvisning
03
Resultat med "Ruteforslag 3" afkrydset.
Rutedetaljer
Tur
(Route details)
(Route details > Itinerary)
Systemet håndterer én rute (Itinerary) ad gangen med højst otte delmål.
Læg en rejseplan med flere stop for at slippe
for at angive den ene destination efter den
anden under turen.
Den først angivne destination bliver turens
endelige destination - efterfølgende indtastede destinationer bliver delmål.
OBS
48
Rutedetaljer
Der kan angives op til otte delmål og én
endelig destination.
(Start route guidance)
Markør på Start vejledning + OK aktiverer
den aktuelle rejseplan.
Hvis visning af tre alternative ruteplaner er
forvalgt, må føreren vælge en af dem, se
menuen Indstillinger Ruteoptioner
Ruteforslag, side 53.
Tilføj som delmål
(Add another waypoint)
De senest tilføjede destinationer bliver altid
delmål-1 - tidligere delmål hæves et trin
opad: Det "gamle" delmål-1 bliver altså
delmål-2 osv.
Tilføjer et delmål. Giver den samme menu
som i "Sæt bestemmelsessted" - se
side 40.
Hvis du vil have en anden rækkefølge - Gå
Tur, Marker et delmål
til Rutedetaljer
og
Flyt .
Rediger rejseplan
(Edit itinerary)
Giver valgmulighederne:
03 Planlæg din tur
Rejseplan
• Slet tur - sletter den aktuelle rejseplan.
• Ruteoptioner - åbner en genvej til
Indstillinger
side 52.
Ruteoptioner - se
med OK, se mere om rullefunktionen på
side 33.
Næste destination
• Gem (Store) - åbner menuen Sæt
bestemmelsessted Gemt position
Redigér - se side se side 44).
Delmål i rejseplan
03
Undgå
Rutedetaljer Næste
bestemmelsessted
(Route details > Next destination)
Ved at markere delmål + OK kan hvert delmål
i rejseplanen opdateres.
• Information (Information) - Fuldstændigt
navn og adresse samt breddegrad og
længdegrad. Desuden kan interessepunktet ringes op, og eventuelle interessepunkter omkring stedet og parkeringspladser i nærheden kan ses.
• Slet (Delete) - fjerner delmålet.
• Flyt (Move in list) - ændrer rækkefølgen i
rejseplanen.
• Justér på kort (Adjust on map) - viser
stedet på kortet med et trådkors. Du kan
rulle frem til et andet sted og vælge det
Rutedetaljer
Undgå
(Route details > Avoid)
Her kan en strækning i rejseplanen fravælges.
De alternative afstande beregnes ud fra bilens
aktuelle position. Systemet vælger så en
anden rute.
•
Marker den ønskede valgmulighed + OK.
Viser næste delmåls placering på kortet,
navn, adresse, forventet ankomsttidspunkt og
afstand derhen. Giver også valgmulighederne:
}}
49
03 Planlæg din tur
Rejseplan
• Slet (Delete) - fjerner det aktuelle delmål
Ellers de samme funktioner som i Rullemenuen, se side 33.
og viser det næste.
• Kort (Map) - viser sted på kortet i Rullemenuen, se side 33.
Kort over den resterende strækning
• >> - går til det næste delmål i rejsepla03
Rutedetaljer
nen, i en løkke.
• Opkald (Call) - ringer op til interesse-
(Route details > Map of remaining route)
Ruteanvisninger
Viser et skærmbillede, som ligner skærmbilledet i det foregående afsnit, men kun med rejseplanens resterende strækning fra bilens
aktuelle position.
punktet, hvis det er muligt.
Her vises rejseplanens vejvisningspunkter.
Kort over hele ruten
Rutedetaljer
Ruteanbefalinger
(Route details > Route instructions)
Rutedetaljer
Kort med hele ruten
(Route details > Map of entire route)
Her vises hele rejseplanen - nedskaleret til at
passe ind på skærmen.
50
Kort med resterende rute
Ellers de samme funktioner som i Rullemenuen, se side 33.
03 Planlæg din tur
Nuværende position
Hvor er jeg?
03
Aktuel position
(Current position)
Viser et kortbillede med bilens aktuelle position og information om stedet, f.eks. navn og
koordinater.
51
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Trafikinformation
Trafikmelding (Traffic message)
(Settings > Route options)
Her kan der foretages en vis sortering af trafikmeldinger:
Rutetype
• Alle (All) - alle rapporterede trafikhindringer vises.
• Vigtigste - betyder f.eks. spærret vej på
03
grund af uheld eller anden større/langvarig hindring.
• Ingen - visning af trafikproblem er slået
fra.
Indstillinger
Trafikinformation
(Settings > Traffic information)
Der kan foretages yderligere indstillinger for
trafikinformation ud over dem, der er beskrevet her - se side 68.
OBS
Denne indstilling påvirker beregning af
rute.
Rutetype (Route type)
Her kan der vælges tre typer af ruter:
• Hurtig (Fast) - store og hurtige veje, f.eks.
Rutealternativer
Trafikmelding
motorveje, prioriteres. I nogle tilfælde er
dette hverken den korteste rejsetid eller
vejstrækning.
• Kort - kort vejstrækning prioriteres. I
nogle tilfælde følger ruten mindre veje.
• Nem - færrest mulige vejkryds og lignende trafiksystemer prioriteres.
Indstillinger
52
Ruteoptioner
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Ruteforslag
Tilpas rute
• Undgå biltog
• Undgå ikke-verificerede veje
• Undgå landegrænser
OBS
Ruteforslag (Route proposals)
Individuel ruteindstilling (Customise route)
Ved kommandoen Start vejledning kan der
være flere lignende valgmuligheder, som er
passende. Vælg her, om føreren skal anmodes i de tilfælde, hvor der er flere valgmuligheder at vælge imellem:
Her gives der mulighed for at fravælge visse
trafikforhold. Afkryds for at undgå følgende
forhold1 langs ruten:
•
•
Vælg 1, hvis rutetype skal vælges ud fra
valget af rute under Rutetype i det foregående afsnit.
Vælg 3, hvis føreren skal vælge mellem
de tre rutetyper, før vejvisningen startes.
Se mere information på side 48.
• Undgå motorveje (Avoid motorways)
• Undgå veje med vejskat (Avoid toll
roads)
• Undgå færger (Avoid ferries)
• Undgå trængselszonegebyr (Avoid
congestion charging zones)
• Undgå tunneler (Avoid tunnels)
• Undgå tidsbegrænsede veje (Avoid
time-restricted roads)
• Undgå sæsonbegrænsede veje (Avoid
season-restricted roads)
1
Valgmulighederne afhænger af marked/område/land.
•
Hvis der er lagt en rejseplan, når disse
valg foretages, kan der opstå en vis
forsinkelse, efter et punkt er afkrydset/
fravalgt, da rejseplanen skal omberegnes.
•
Hvis tunneller, betalingsveje og motorveje er fravalgt, undgås disse, hvor det
er muligt og anvendes kun, hvis der
ikke findes et rimeligt alternativ.
03
Ruteindlæring
Ruteindlæring (Route learning)
Den grundlæggende forudsætning er en lagt
rejseplan. Hvis føreren afviger fra den foreslåede rute og tager en anden rute til den endelige destination end den, som systemet anbefaler, husker systemet førerens valg af rute.
Bruges den samme rejseplan yderligere
to gange, og gentager føreren sit valg af rute,
vil systemet i stedet vise den vej, som føreren
har valgt.
}}
53
03 Planlæg din tur
Indstillinger
03
Det afkrydsede felt medfører, at en vejstrækning, der er kørt tre gange, gemmes som rute
i stedet for den oprindelige rute.
Nord - kortet vises, så nord altid er opad på
skærmen. Bilsymbolet bevæger sig i det
aktuelle verdenshjørne på skærmen.
Nulstil ruteindlæring
Reset ruteindlæring (Reset route learning)
I kørselsretning - bilsymbolet er i centrum
og peger altid opad på skærmen. Kortbilledet
roterer under bilsymbolet i forhold til, hvordan
vejen svinger.
Sletter kørselshistorik.
• Kortvisning - Vælg 2D eller 3D.
Kortvalg
Indstillinger
Kortoptioner
(Settings > Map options)
Kortfarver
Kortfarver (Map colors)
2D - bilsymbol og kortbillede ses vinkelret på
hinanden og lige ovenfra.
3D2 - bilsymbol og kortbillede ses skråt fra
siden/ovenfra.
Vis to kort-indstilling
Vælg mellem:
• Automatisk - en lyssensor registrerer,
om det er dag eller nat.
• Dag (Day i det foregående billede)
• Nat
Indstillinger for enkelt kort-indstilling
Indstilling af enkeltkort (Single map
settings)
• Kortretning - Vælg I kørselsretning
eller Nord.
2
54
Kun, hvis Kortretning>I kørselsretning er valgt.
Vis dobbeltkort (Show dual map mode)
03 Planlæg din tur
Indstillinger
4. Tryk på OK igen - klart, skærmhalvdelen
er "deaktiveret".
Interessepunkt på kortet
Indstillinger for venstre kort
Indstilling venstre kort (Left map settings)
• Kortretning - Vælg I kørselsretning
eller Nord.
03
• Kortvisning - Vælg 2D eller 3D.
Skærmen kan vise kortet over hele billedfladen eller den samme kortvisning i to forskellige skalaer på henholdsvis venstre og højre
halvdel.
Vælg ved at afkrydse feltet ved Vis
dobbeltkort + OK og EXIT.
Juster målestok i to kort-indstilling
For at se de to kort med forskellige målestoksforhold kan der justeres individuelt som
følger:
1. Udgå fra kortvisningsindstilling. Drej
TUNE-drejeknappen mod venstre eller
højre - den ene skærmhalvdel får en farvet ramme.
2. Tryk på OK - den markerede skærmhalvdel er nu "aktiv".
3. Drej TUNE-drejeknappen for at justere
skalaen.
Indstillinger for højre kort
Indstilling højre kort (Right map settings)
Samme som for venstre kort - se det foregående afsnit.
Vise kort på fuld skærm
Markøren på Vis fuldskærmskort (Show fullscreen map) + OK afkrydser funktionen, der
viser kortbilledet på fuld skærm. Dermed
forsvinder informationsfelterne i bunden og
toppen af skærmen med information om
f.eks. kabinetemperatur.
POI på kort (POI on map)
Afkryds den ønskede valgmulighed for, hvordan interessepunkter skal vises på kortet:
• Alle (All) - alle forekommende interessepunkter vises.
• Ingen - ingen interessepunkter vises.
• Udvalgt - En menu med alle forekom-
mende interessepunkter vises: Afkryds de
interessepunkter, der skal kunne ses på
kortet.
OBS
Hvis en POI-kategori med mange symboler
på kortet fravælges/slukkes, kan flere POI
fra andre kategorier vises/ses på skærmen.
Mulige interessepunkter er vist på side 72.
}}
55
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Kompas
Kompas (Compass)
Vælg, hvilken type kompas, der skal ses på
kortbilledet:
03
• Grafisk (Graphic)
• Tekst - kompasretning (opad på skær-
Markøren på Vis hastighedsbegrænsninger
(Show speed limits) + OK afkrydser funktionen, der viser et trafikskilt med den aktuelle
højest tilladte hastighed på skærmens øverste
højre hjørne.
Vejvisningsmuligheder
Bil med Trafikskilt-information - RSI
men) angives med et bogstav, f.eks. N for
"nord".
• Ingen.
Se mere information om kompasset på side
31.
Indstillinger Optioner for
rutevejledning
Vis aktuelt vejnavn
Markøren på Vis aktuelt gadenavn (Show
(Settings > Route guidance options)
current road name) + OK afkrydser funktionen, der viser navnet nederst på skærmen
på den gade/vej bilen, befinder sig på.
Vis den gældende hastighedsgrænse
I en bil med funktion til identifikation af trafikskilte (Road Sign Information) vises den gældende hastighedsbegrænsning kun på kombiinstrumentet - i disse biler er der ikke mulighed for at vælge visning af hastighed på kortbilledet.
Se bilens almindelige instruktionsbog for
mere information om RSI.
56
Stemmevejledning
Stemmevejledning (Voice guidance)
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Hvis der ønskes stemmevejledning - afkryds
valgmuligheden Stemmevejledning. Se
mere information på side 31.
Navigering med Turn-by-turn
Navigationssystemet kan arbejde i baggrunden, samtidig med at skærmen viser en
anden programkilde, f.eks. radio eller telefon.
Stemmens lydstyrke
Lydstyrke for stemme-feedback (Voice
Markøren på Vis kort med kryds i andre
kilder (Always show intersection map) + OK
afkrydser funktionen, der viser detaljerede
kort med kryds på halvdelen af skærmen,
også når andre kilder/programmer bruges se side 31.
output volume)
Valgmuligheden viser en lydstyrkeknap på
skærmen, som stemmevejledningens lydstyrke kan justeres med.
•
Juster med TUNE-drejeknappen + OK.
guidance) + OK afkrydser funktionen, der gør,
at stemmevejledningens oplysninger om
afstand og retning suppleres med udtalte
navne på gader og veje.
03
Alarm for My POI
Se mere information på side 17.
Vejnavn i stemmevejledning3
Markøren på Gadenavne i
stemmevejledning (Street names in voice
Vis kort med kryds i et andet program
Markøren på Rutevejledning + OK afkrydser
funktionen, der gør, at den næste manøvre i
ruteplanen, og afstanden derhen, vises på
kombiinstrumentet.
Format for ankomsttidspunkt
Format for ankomsttid (Time of arrival
Markøren på MyPOI-alarm (My POI Alert) +
OK afkrydser funktionen, der gør, at en forvalgt alarm lyder, når bilen nærmer sig en My
POI-position - se side 58.
Systeminformation
format)
Vælg den tid, der skal vises på skærmen:
• ETA (Estimated Time of Arrival) - viser
forventet ankomsttidspunkt
• RTA (Remaining Time of Arrival) - viser
resterende rejsetid.
3
Visse markeder og sprog.
}}
57
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Indstillinger
Systeminformation
Kortversion
Import/redigering My POI
(Settings > System information)
GPS-information
03
Kortversion (Map version)
Skærmen viser:
GPS-information (GPS information)
Skærmen viser:
• Antal modtagne satellitter: (Number of
received satellites)
• Modtaget position (Received position)
• Position ifølge kort (Map matched
position)
• Højde: (Altitude)
• Geografisk navn på den aktuelle position.
58
• Software version: (Software version)
• Kortversion (Map version)
• Kortområde: (Map market).
Status for indlæsning af kort
Kort indlæses (Map loading progress)
Ved opdatering af kortdatabasen vises her,
hvor i processen, opdateringen befinder sig.
Se mere information på side 27.
Indstillinger
Import/redigering MyPOI
(Settings > Import/Edit My POI)
Mange virksomheder tilbyder POI-filer på
deres internetsider. Denne funktion giver brugeren mulighed for at supplere Volvos kortdatabase med interessepunkter fra andre leverandører.
03 Planlæg din tur
Indstillinger
OBS
•
At supplere kortdatabasen med POIfiler kræver en vis erfaring med computere!
•
Filformater for POI-filer, og hvordan
filerne hentes fra internettet, fastlægges af den respektive producent/distributør. Der er således ingen standardiseret proces for at downloade POI-filer
fra internettet, og derfor kan der ikke
gives en præcis trin-for-trin beskrivelse
i denne instruktionsbog.
•
Kontakt en Volvo-forhandler, hvis du
har spørgsmål.
For at vise, hvordan en POI-fil kan hentes fra
internettet, følger her et simpelt eksempel
med den fiktive virksomhed "Stormagasin" og
dens butikker:
1. Gå til virksomhedens side på internettet
og søg efter stedet vha. dens POI-fil.
2. Vælg en POI-fil med formatet "gpx", og
download den til computeren. Hvis formatet ikke findes, skal POI-filen konverteres til gpx-format4 efter download.
3. Læg POI-filen "Stormagasin.gpx" på en
USB-nøgle.
4
4. Sæt derefter USB-hukommelsen i bilens
USB-stik (under tunnelkonsollens armlæn/klap), og gå frem til Indstillinger
Import/redigering MyPOI i menusystemet.
5. Vælg Importer + OK, og følg instruktionerne på skærmen.
Når importen er færdig, kan der foretages
nogle indstillinger for den nye My POI-gruppe
"Stormagasin":
•
•
navnet kan ændres
•
en af de tre lyde kan vælges (for at få en
advarsel, når bilen nærmer sig My POIikonet - se side 57)
•
vælg, om My POI-ikonet skal vises på
kortet, eller ej.
kortbilledets My POI-ikon kan udskiftes
(hvis et ikon er inkluderet i den importerede POI-fil, bliver det automatisk forvalgt)
OBS
Hvilken type information, det er tilladt at
vise på kortet, er reguleret ved national
lovgivning. For aktuel information, se
www.volvocars.com/navi.
Kortdatabasen kan suppleres med 100 My
POI-grupper eller 50.000 My POI-steder i formatet GPX 1.1.
03
OBS
Ud over alle varianter af POI-filer, der kan
downloades fra internettet, kan også Volvo
tilbyde supplerende filer for nogle markeder - kontakt din nærmeste Volvo-forhandler for at få oplysninger om eventuelle
alternativer.
Når alle valg er foretaget, markeres Gem +
OK, og så er det klar, eller en ny POI-gruppe
kan importeres/redigeres.
Alle tilføjede interessepunkter kommer under
overskriften "My POI".
På internettet er der gratis konverteringsprogrammer, som kan downloades.
}}
59
03 Planlæg din tur
Indstillinger
Nulstil navigationsindstillingerne
Slet al brugerinformation
03
Indstillinger Reset
navigationsindstillinger
(Settings > Reset navigation settings)
Denne funktion nulstiller systemet til fabriksindstillingerne.
Menuvalget Indstillinger Reset
navigationsindstillinger + OK giver et
skærmbillede med spørgsmålet Reset alle
navigationsindstillinger? (Reset all
navigation settings?), Fortsæt med OK
Annullér med EXIT (Continue with OK –
Cancel with EXIT) - tryk på OK for at nulstille
indstillingerne til fabriksindstillingerne, eller
fortryd med EXIT.
60
Indstillinger
Slet alle brugerdata
(Settings > Delete all user data)
Menuvalget Indstillinger Slet alle
brugerdata+ OK giver et skærmbillede med
spørgsmålet Ønsker du at slette alle
navigations-brugerdata? (Do you want to
delete all navigation user data?), Fortsæt
med OK Annullér med EXIT (Confirm with
OK – Cancel with EXIT) - tryk på OK for at
slette, eller fortryd med EXIT.
Følgende indstillinger slettes med OK:
•
•
•
•
•
alle gemte steder
historik for Sidste 5
tidligere destinationer
ruteindlæring
importerede My POI-data
•
ændrede fabriksindstillinger.
03 Planlæg din tur
Simulering
Start demo
03
Rutedetaljer
Start demo
(Route details > Start demo)
Her simuleres den kørsel, der er angivet i rejseplanen.
Systemet viser, hvordan kørslen til rejseplanens angivne destination vil blive udført.
For at afslutte demo-kørslen:
•
Det tidligere menupunkt Start demo er
skiftet til Afslut demo - Marker det + OK.
OBS
For at demonstrationen skal fungere, skal
en destination være angivet.
61
62
G000000
Generelt................................................................................................... 64
Læs informationen.................................................................................. 66
Håndtere trafikproblemer........................................................................ 68
TRAFIKINFORMATION
04 Trafikinformation
Generelt
Visning og modtagelse
Trafiksymboler på kortet
Trafik med forstyrrelse
Udsendt trafikinformation modtages altid og
præsenteres - også hvis der ikke er angivet
nogen destination.
Trafik med forstyrrelse i begge
køreretninger
Hvordan trafikinformationen skal præsenteres, kan indstilles og ændres i Indstillinger,
se side 52.
Omfang
Visningen af trafikinformation afhænger også
af, hvordan den udsendes.
04
OBS
Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle
regioner/lande.
Sendeområderne for trafikinformation
udvides løbende.
Markeringens farve
Symbol for trafikmelding/-problem.
Når der er mindst én trafikmelding langs rejseplanens rute, vises et TMC1-symbol på kortets øverste venstre hjørne.
Sort
Spærret vej
Med rullefunktionen (se side 33) kan der
bladres frem til trafikproblemet for at se dets
præcise position og art.
Rød
Stillestående trafik
Orange
Langsom trafik
Gul
Generel information
Sted på kortet
Trafikproblemer markeres med pile, linjer og
rammer:
1
2
64
Traffic Message Channel
Kortsymboler kan variere mellem de forskellige markeder/lande.
Farven på pile, linjer og rammer angiver graden af forstyrrelse:
Type trafikforstyrrelse
Her vises eksempler på kortsymboler2, som
kan markere forskellige forstyrrelser i trafikken:
04 Trafikinformation
Generelt
Uheld
Omfang
Modgående trafik
Omkørsel
Information
Smal vej
04
Visse trafikmeldinger indeholder også information om trafikproblemets omfang.
Kø
På alle skalaer op til 5 km vises - ud over
symbolet for trafikmelding - en linje med den
samme farve som retningspilen, langs den
berørte vej. Længden på linjen svarer til trafikproblemets omfang (vejstrækning).
Vejarbejde
Størrelse på område for
trafikinformation
Parkeringsinformation
Glat vejbane
Målestokken afgør, hvor mange trafikinformationer der kan vises - desto større område
skærmen viser, desto mere information kan
der findes.
Anden fare
Spærret vej
65
04 Trafikinformation
Læs informationen
04
Meddelelse
Trafikinformation
Eksempler på, med pile, markerede trafikproblemer og deres omfang.
Hovedmenu.
Når trådkorset placeres over et trafikproblem (markeres med en pil langs
med vejen), vises en blinkende ramme
med et symbol for trafikforstyrrelse (f.eks.
Glatte veje) på kortet.
Trafikinformation (Traffic information)
Læs trafikmelding
1. Rul trådkorset til den trafikbegivenhed
(farvet linje/pil parallelt med den berørte
vejstrækning), der ønskes information om
- et vejskilt med ramme begynder at
blinke ude på kortet.
2. Tryk på OK - Derefter vises information
som denne:
For at benytte symbolets trafikinformation:
•
Tryk på OK, og vælg Trafikinformation
+ OK.
Læs trafikmelding (Read traffic message)
Med markøren på Læs trafikmelding + OK
vises følgende visning:
66
Til dette symbol er der knyttet detaljeret information om trafikproblemet, og i det omfang
der foreligger data, vises også:
04 Trafikinformation
Læs informationen
•
•
varighed
•
hvilke veje der er berørt.
hastighedsbegrænsninger, køretøjsbredde, køretøjshøjde
Hvis der er flere trafikproblemer inden for
trådkorsets ramme, vises først problemet
nærmest trådkorsets centrum efter et OKtryk.
Skærmens øvre del kan f.eks. vise "2/5", hvilket betyder, at den aktuelle information er
nummer to af i alt fem meddelelser inden for
trådkorset - de resterende meddelelser kan
bladres frem med korte tryk på OK.
•
04
Gå tilbage til kortvisning med EXIT.
67
04 Trafikinformation
Håndtere trafikproblemer
Undgå trafikproblemer
Trafikproblemer forude
Trafikhændelser på ruten (Traffic events
along route)
3. Marker derefter Beregn ny rute
(Calculate new route) + OK.
Dette er den samme menulinje som i det foregående afsnit, men med en aktiveret rejseplan - menulinjen lyder nu i stedet
Trafikhændelser på ruten. Man kan få
systemet til at føre forbi trafikforstyrrelsen ad
en anden vej.
Systemet beregner så en rute, der fører forbi
afkrydsede trafikforstyrrelser.
Et OK-tryk på den markerede menulinje viser
trafikproblemer langs ruten:
04
For at få detaljeret information om et vist trafikproblem:
•
Vælg/marker et trafikproblem + # INFO information om trafikproblemet vises.
Undgåede trafikproblemer
Menulinje 2 uden lagt rejseplan.
Trafikproblemer forude (Traffic events
ahead)
Et OK-tryk på Trafikproblemer forude viser
aktuelle trafikproblemer.
Trafikproblemer langs ruten
Liste med én forstyrrelse på rejseplanens rute.
Føreren kan undgå trafikproblemer ved at
lade systemet vælge en anden vej. Gør
sådan:
1. Vælg/marker den trafikhindring, som skal
undgås + OK - trafikproblemet afkrydses.
Menulinje 2 med lagt rejseplan.
68
2. Hvis det ønskes, at flere forhindringer
undgås - afkryds også disse. Der kan
maksimalt vælges 15 forhindringer.
Undgåede trafikhændelser (Avoided traffic
events)
Her vises afkrydsede trafikproblemer fra foregående afsnit.
04 Trafikinformation
Håndtere trafikproblemer
Liste med ét redigerbart trafikproblem.
Følgende kan gøres:
• Slet alle (Clear all) - fjerner afkrydsning af
alle trafikproblemer.
•
Vælg/marker et af trafikproblemerne +
OK - afkrydsning af trafikproblemet fjernes.
•
Vælg/marker et af trafikproblemerne +
# INFO - detaljeret information med kortbillede vises på skærmen, se eksempel
på det næste billede:
Detaljeret information - gå tilbage til menuen
med EXIT.
•
04
Gå tilbage til kortvisning med EXIT, eller
vælg Beregn ny rute (Calculate new
route) + OK - rejseplanen justeres i forhold til de forandringer, der er foretaget.
69
Interessepunkter..................................................................................... 72
70
SYMBOLER PÅ KORTET
05 Symboler på kortet
Interessepunkter
Præciser hvilke interessepunkter, der skal
vises på kortet, eller vælg, at Alle eller Ingen
skal vises - se side 55.
Afkrydsede interessepunkter vises på kortet.
05
Indstillinger Kortoptioner
kort Udvalgt
POI på
(Settings > Map options > POI on map >
Selected)
Gør sådan:
•
Vælg/marker interessepunkt med TUNEdrejeknappen - afkryds/fravælg med OK,
og slut af med EXIT.
For ikke at gøre kortbilledet uoverskueligt,
kan kun et begrænset antal interessepunkter
ses på skærmen på samme tid. Ved at zoome
ind på et område får man mulighed for at se
flere interessepunkter.
72
OBS
Volvo-forhandler
•
Symbolet for en facilitet og antallet af
faciliteter kan variere fra land til land.
Parkering
•
I forbindelse med opdatering af kortdata kan der komme nye symboler, og
andre kan forsvinde. Under
Indstillinger i menusystemet kan
samtlige faciliteters symboler i det
aktuelle kortsystem altid hentes frem.
Nedenfor vises eksempler på symboler for
forskellige interessepunkter - de er grupperet
efter funktion i samfundet:
Parkeringshus
Parkering, store køretøjer
Turistinformation
Historisk monument
Turistattraktion
Benzinstation
Skøjtecenter
Benzinstation med CNG (biogas)
Sportsanlæg
Benzinstation med LPG (gas)
Motionsanlæg
Bilvask
Skianlæg
Bilværksted
Biograf
Billeje
Forlystelsespark
Motorsportsanlæg
05 Symboler på kortet
Interessepunkter
Zoo
Rasteplads
Opera
Campingplads
Teater/kunst
Bar
Hotel
Natklub
Konferencecenter
Restaurant
Messeområde
Restaurant
Togstation
Lokal togstation
Centrum
Bykerne
Politistation
Brandstation
Bibliotek
Hospital
Apotek
Restaurant, kinesisk
Lufthavn
Restaurant, fisk/skaldyr
Busstation
Fastfood
Færge
Post
Café
Marina
Børnehave
Lystbådehavn
Skole
Indkøbscenter
Renseri
Kiosk
Bank
05
Pengeautomat
Kommunal bygning
Offentlig myndighed
Professionshøjskole
Universitet
Frisør
73
Ofte stillede spørgsmål........................................................................... 76
EULA - Licensaftale................................................................................ 78
Ophavsret................................................................................................ 81
74
SPØRGSMÅL OG SVAR
06 Spørgsmål og svar
Ofte stillede spørgsmål
Bilens position på kortet er forkert
Navigationssystemet viser bilens position
med en præcision på ca. 20 meter.
Ved kørsel på veje der løber parallelt med en
anden vej, slangebugtede veje, veje i flere
plan, og efter kørsel over en lang afstand
uden særlige sving er der større sandsynlighed for fejl.
Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter,
veje med overføring mv. påvirker systemets
modtagelse af GPS-signaler negativt, så nøjagtigheden ved beregningen af bilens position kan forringes.
Systemet beregner ikke den hurtigste/
korteste rute
06
Ved beregning af ruten tages der hensyn til
vejstrækning, vejbredde, vejklasse, antallet af
højre- eller venstresving, rundkørsler osv. for
at opnå den teoretisk bedste rute. Erfaring og
lokalkendskab kan dog føre til mere effektive
valg af rute.
Systemet bruger betalingsveje,
motorveje eller færger, selvom jeg har
valgt at undgå disse
Ved beregning af rute over lange afstande
kan systemet af tekniske årsager kun
anvende store veje.
Hvis du har valgt at undgå betalingsveje og
motorveje, undgås disse så vidt muligt og
76
anvendes kun, hvis der ikke er noget andet
rimeligt alternativ til rådighed.
Kortbilledet stemmer ikke med
virkeligheden
Bilens position på kortet er forkert efter
transport
Ny- og ombygning af vejnettet, indførelse af
nye færdselsregler mv. sker løbende, og kortdatabasen er derfor ikke altid fuldstændig.
Hvis bilen har været transporteret på f.eks.
færge eller tog, eller på en sådan måde, at
modtagelse af GPS-signaler ikke har været
muligt, kan det tage op til 5 minutter, før
bilens position beregnes korrekt.
Bilens position på kortet er forkert efter
frakobling af bilens batteri
Hvis GPS-antennen har været uden strøm,
kan det tage mere end 5 minutter, før GPSsignaler kan modtages korrekt og bilens position beregnes.
Bilsymbolet på skærmen ser mærkeligt ud
efter udskiftning af dæk
Ud over GPS-modtageren benyttes også
bilens hastighedsføler og et gyrokompas til at
beregne bilens aktuelle position og kørselsretning. Efter montering af reservehjul eller
skift mellem sommer- og vinterdæk skal
systemet "lære" de nye hjulstørrelser.
For at systemet skal fungere optimalt anbefales det derfor at foretage nogle fulde ratudslag under langsom kørsel på et hensigtsmæssigt sted.
Der foregår et løbende udviklings og opdateringarbejde med kortdata - en Volvo-forhandler kan give mere information.
Se også www.volvocars.com/navi for yderligere information om kort m.m.
Målestokken på kortet ændres nogle
gange
I nogle områder er der ingen detaljerede kortdata. Så skifter systemet automatisk forstørrelsesgrad.
De forventede menupunkter vises ikke
Kontroller de indstillinger, der er foretaget.
Vælg Reset navigationsindstillinger for at
vende tilbage til de indstillinger, der var foretaget fra begyndelsen.
Hvis det ikke hjælper: Vælg Slet alle
brugerdata.
Bilsymbolet på skærmen springer
fremad eller drejer rundt
Systemet har måske brug for et par sekunder
til at registrere bilens position og bevægelse,
før du kører af sted.
06 Spørgsmål og svar
Ofte stillede spørgsmål
Sluk for både systemet og bilen. Start igen,
men hold stille et øjeblik, før du begynder at
køre.
Jeg skal på en lang tur, men jeg vil ikke
angive en bestemt rute til de byer, som
jeg planlægger at rejse igennem.
Hvordan laver jeg mest enkelt en
rejseplan?
Angiv destinationen direkte på kortet ved
hjælp af trådkorset. Systemet fører dig automatisk til den endelige destination, selvom du
kører ved siden af delmålene.
Mine kortdata er ikke aktuelle
Kontakt din lokale Volvo-forhandler vedrørende opdatering af kortdata.
Se også www.volvocars.com/navi
Hvordan kan jeg nemt kontrollere,
hvilken kortversion der bruges?
06
Se Indstillinger Systeminformation
Kortversion for at få information om version
og det dækkede geografiske område.
77
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
Meddelelse til brugeren
LÆS VENLIGST DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYG-GELIGT INDEN DU
BEGYNDER AT BRUGE NAVTEQ DATABASE.
06
DETTE ER EN LICENSAFTALE - OG IKKE EN
SALGSAFTALE- MELLEM DIG OG NAVTEQ
EUROPE B.V. VEDRØRENDE DIN KOPI AF
NAVTEQ NAVIGABLE MAP DATABASE HERUNDER TILKNYTTET COMPUTERSOFTWARE, MEDIER OG SUPPLERENDE TRYKT
MATERIALE UDGIVET AF NAVTEQ ("DATABASEN"). VED AT BRUGE DATABASEN,
ACCEPTERER DU ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ("SLUT-BRUGERLICENSAFTALEN").
SÅFREMT DU IKKE KAN ACCEPTERE
BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, SKAL DU STRAKS
RETURNERE DATA-BASEN SAMMEN MED
ALLE TILKNYTTEDE EMNER TIL FORHANDLEREN MOD REFUNDERING AF KØBESUMMEN.
EJENDOMSRET
Databasen samt ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder eller naborettigheder deri ejes af NAVTEQ eller dennes
licensgivere. Ejendomsretten til de medier,
der indeholder Databasen, bibeholdes af
NAVTEQ og/eller leverandøren, indtil du har
betalt alle i henhold til nærværende slutbru-
78
gerlicensaftale eller lignende aftale(r), og efter
hvilke varerne er leveret til dig, de fulde beløb
der skal betales til NAVTEQ og/eller leverandøren.
LICENSUDSTEDELSE
NAVTEQ udsteder dig en ikke-eksklusiv
licens til at bruge Databasen til personligt
brug, eller hvis relevant, til brug i din virksomheds interne drift. Denne licens indbefatter
ikke retten til at udstede underlicenser.
BEGRÆNSNINGER I BRUGEN
Databasen er begrænset til brug i det pågældende system, for hvilket den blev oprettet.
Med undtagelse af det i de præceptive love
(dvs. nationale love baseret på Rådets direktiv 91/250 om retlig beskyttelse af edb programmer og Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 96/9 om retlig beskyttelse af databaser) udtrykkeligt tilladte omfang, må du ikke
uddrage eller genanvende væsentlige dele af
Databasen indhold ej heller duplikere,
kopiere, modificere, justere, oversætte,
demontere, dekompilere, foretage reverse
engineering af nogen del af Databasen. Dersom du ønsker interoperabilitet, som defineret i (nationale love der er baseret på) direktivet om retlig beskyttelse af edb programmer,
skal du give NAVTEQ rimelig lejlighed til at
frembringe nævnte informationer på rimelige
betingelser herunder også omkostninger, som
skal fastsættes af NAVTEQ.
OVERDRAGELSE AF LICENS
Du har ikke ret til at overdrage Databasen til
tredjepersoner, undtagen hvis den er installeret på det system, for hvilket den var oprettet,
eller hvis du ikke tilbageholder nogen kopi af
Databasen og forudsat at erhververen accepterer alle vilkår og betingelser i denne slutbrugerlicensaftale og skriftligt bekræfter dette
over for NAVTEQ. Multi-disk sæt kan kun
overdrages eller sælges som de af NAVTEQ
leverede komplette sæt og ikke som undersæt deraf.
BEGRÆNSET GARANTI
Med forbehold for nedenstående advarsler
garanterer NAVTEQ, for en periode af 12
måneder efter du har købt en kopi af Databasen, at den i det væsentlige vil yde i overensstemmelse med NAVTEQ’s kriterier for nøjagtighed og fuldstændighed, der eksisterede på
købsdatoen for Databasen. Du kan få udleveret disse kriterier efter anmodning. Dersom
Databasen ikke yder i overensstemmelse
med nærværende begrænsede garanti, vil
NAVTEQ gøre alle rimelige bestræbelser for
at reparere eller udskifte din uoverensstemmende kopi af Databasen. Dersom disse
bestræbelser ikke fører til, at Databasen yder
i overensstemmelse med de heri anførte
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
garantier, har du valget mellem enten at modtage en rimelig refundering af den af dig
betalte pris for Databasen eller at ophæve
nærværende slutbrugerlicensaftale. Dette
udgør NAVTEQ’s samlede ansvar og dit eneste retsmiddel mod NAVTEQ. Med undtagelse af hvad der udtrykkeligt er anført i nærværende afsnit, garanterer NAVTEQ ikke eller
fremsætter nogen anbringender med hensyn
til brugen af resultaterne af brugen af Databasen ud fra dennes rigtighed, korrekthed, pålidelighed eller på anden vis. NAVTEQ garanterer ikke, at Databasen er eller vil være fejlfri.
Ingen mundtlige eller skriftlige informationer
eller henstillinger givet af NAVTEQ, leverandøren eller nogen anden person danner
nogen garanti eller på nogen måde udvider
rammerne af den herover beskrevne begrænsede garanti. Den i slutbrugerlicens-aftalens
anførte begrænsede garanti har ingen indflydelse på eller skader nogen lovfæstede rettigheder, du måtte have i henhold til den lovfæstede garanti mod skjulte mangler.
Hvis du ikke købte Databasen direkte fra
NAVTEQ, har du måske lovfæstede rettigheder mod den person, fra hvilken du købte
Databasen, udover de herunder af NAVTEQ
afgivne rettigheder i overensstemmelse med
bestemmelserne i din jurisdiktion. NAVTEQ’s
oven-stående garanti har ingen indflydelse på
sådanne lovfæstede rettigheder, og sådanne
rettig-heder kan du gøre gældende foruden
de heri givne garantirettigheder.
BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Databasens pris indbefatter ikke nogen betaling for accept af risiko for sekundære, indirekte eller ubegrænsede indirekte skader, der
måtte opstå i forbindelse med din brug af
Databasen. I overensstemmelse hermed
påtager NAVTEQ sig intet ansvar for sekundære eller indirekte skader herunder også og
uden begrænsning tab af indtægt, data eller
brug du eller nogen tredjemand måtte lide,
som følge af din brug af Databasen, enten det
er søgsmål inden for kontrakt eller uden for
kontrakt baseret på en garanti, selv om NAVTEQ er blevet oplyst om muligheden for
sådanne erstatningskrav. Under alle omstændigheder er NAVTEQ’s ansvar for direkte skader begrænset til købsprisen for din kopi af
Databasen.
DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OG DET
BEGRÆNSEDE ANSVAR ANFØRT I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE
HAR INGEN INDFLYDELSE PÅ ELLER ER TIL
SKADE FOR DINE LOVFÆSTEDE RETTIGHEDER, HVIS DU HAR KØBT DATABASEN PÅ
ANDEN VIS END I ET FORRETNINGSFORLØB.
ADVARSLER
Databasen kan indeholde fejlagtige eller
ufuldstændige informationer på grund af
tidens gang, ændrede forhold, anvendte kilder og karakteren af indsamlingen af omfattende geografiske data, der alle kan lede til
ukorrekte resultater. Databasen indeholder
ikke eller reflekterer informationer om bl.a.
nabolagssikkerhed, retshåndhævelse, nødhjælp, byggearbejde, gade- eller vejlukninger,
køretøjs eller hastig-hedsrestriktioner, gade-/
vejhældning eller niveau, brohøjde, vægt eller
andre begrænsninger, vej- eller trafikforhold,
særlige begivenheder, trafikpropper eller rejsetid.
GÆLDENDE LOV
Lovene i den jurisdiktion, hvori du bor på købstidspunktet af database, gælder for nærværende aftale. Hvis du på det tidspunkt opholder dig uden for Den Europæiske Union eller
Schweiz, er det loven i den jurisdiktion inden
for Den Europæiske Union eller Schweiz, hvor
du købte Databasen, der gælder. I alle andre
tilfælde, eller hvis jurisdiktionen på det sted,
du købte Databasen, ikke kan defineres, er
det lovene i Holland der gælder. De kompetente retter på dit bopælssted på det tidspunkt, du købte Databasen, har jurisdiktion
over enhver tvist, der måtte opstå som følge
af eller vedrørende nærværende aftale uden
06
}}
79
06 Spørgsmål og svar
EULA - Licensaftale
skade for NAVTEQ’s ret til at rejse krav på dit
nuværende bopælssted.
06
80
06 Spørgsmål og svar
Ophavsret
Austria
Portugal
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Source: IgeoE - Portugal.
France
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
Great Britain
© Based upon Crown Copyright material.
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Hungary
Spain
Información geográfica propiedad del CNIG.
Sweden
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Switzerland
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
OBS
Australien er ikke omfattet af denne aftale,
se særlig information.
Copyright Top-Map Ltd.
© 2005 - 2014 NAVTEQ All rights reserved.
Italy
Denso
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Norway
06
DENSO CORPORATION erklærer herved, at dette DN-NS-020 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og
øvrige relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EF.
Copyright © Norwegian Mapping Authority.
Poland
© EuroGeographics.
81
07 Alfabetisk stikordsregister
A
D
G
Adresse
indtast................................................... 40
Demo......................................................... 61
Gemme et sted.......................................... 43
Destination
indstil.................................................... 40
Gemte destinationer.................................. 45
Dvd
pleje...................................................... 28
skift....................................................... 27
Gemt sted
Akustisk signal...................................... 44
tilføj oplysninger.................................... 44
Afstandsenhed
ETA....................................................... 57
RTA....................................................... 57
Aktivering af systemet................................. 8
Aktuel position på kortet............................ 51
GPS-information........................................ 58
Akustisk signal
Gemt sted............................................. 44
E
Angiv destination....................................... 40
Engelsk tekst i parentes............................ 12
Grundlæggende indstillinger...................... 14
F
H
Fabriksindstillinger..................................... 14
Hovedenhed
placering............................................... 17
Antenne
placering............................................... 17
Automatiske informationer......................... 52
07
Gemte steder............................................. 43
B
Faciliteter
Symboler.............................................. 72
Batteri
fjernbetjening........................................ 20
Faciliteter som destination......................... 41
Bladring..................................................... 33
GPS-modtager........................................... 17
Grundlæggende funktioner........................ 19
Højttalere
placering............................................... 18
Facilitet på kortet....................................... 55
Fordeling.................................................... 65
Funktioner
tastatur og fjernbetjening...................... 20
I
Indstillinger for valg af vej.................... 53, 56
IR-modtager og fjernbetjening................... 20
82
07 Alfabetisk stikordsregister
K
M
Kompas..................................................... 31
Mellempunkt.............................................. 49
Komponenters placering, oversigt............. 16
Menuer/funktioner..................................... 34
Kort
sted på.................................................. 46
N
Kortbillede.................................................. 30
Nulstil navigationsindstillinger................... 60
Kortfarve.................................................... 54
Næste destination i rejseplanen................ 49
Kortområder............................................... 27
Kortversion................................................ 58
O
Kortvisning................................................. 54
Om
information om kortdisken.................... 58
Lydsignal
gemt sted.............................................. 44
RSI - Road Sign Information...................... 56
Rulning....................................................... 33
S
Korttilstand................................................ 14
Licenskode................................................ 27
R
Returrejse.................................................. 45
Kortalternativ............................................. 54
L
Påbegynd vejvisning.................................. 48
Oversigt over komponenters placering..... 16
Simulering.................................................. 61
Skala
ændre............................................. 46, 65
Skærm
pleje...................................................... 28
Slet brugeroplysninger............................... 60
P
Slet rejseplan............................................. 49
Start vejvisning.......................................... 48
Parentes med engelsk tekst...................... 12
Lydstyrkekontrol for voicemail................... 17
Stier beskrevet i instruktionsbogen........... 12
Pause i vejvisning...................................... 33
Læg en rejseplan....................................... 48
Piletaster.................................................... 20
Symboler
faciliteter............................................... 72
Læs trafikmelding................................ 52, 66
Postnummer
søgning................................................. 45
07
Systemindstillinger..................................... 14
Systemvalg................................................ 57
83
07 Alfabetisk stikordsregister
Søgning
postnummer......................................... 45
via sted på kort..................................... 46
T
Talekommando (Talestyring)...................... 22
U
Undgå
færger................................................... 53
motorveje.............................................. 53
vejafgifter.............................................. 53
Undgå vejstrækning................................... 49
Talestyring................................................. 22
Talevejvisning............................................ 31
V
Tastatur...................................................... 20
placering............................................... 17
Valg af trafikinformation............................. 52
Til/Fra......................................................... 14
Tilbage til grundlæggende indstillinger...... 60
Tilbage til startpunktet............................... 45
TMC-modtager.......................................... 17
Trafikinformation.................................. 17, 52
udsendelse........................................... 64
07
Trafikskilt-information................................ 56
Trafiksymboler på kortet............................ 64
Vejkryds..................................................... 40
Vejledningsvalg.......................................... 52
Vejvisning................................................... 48
lynstartvejledning.................................... 8
Y
Yderligere information............................... 20
Transport af bil........................................... 76
Trådkors..................................................... 33
Æ
Ændre skala for trafikinformation............... 65
Ændringer i bogen..................................... 13
84
Volvo Car Corporation TP 17157 (Danish) AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement