Volvo | S60 | Volvo On Call | Volvo S60 2014 Volvo On Call

Volvo S60 2014 Volvo On Call
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
KÆRE VOLVO-EJER
Tak fordi du valgte Volvo On Call.
I dette dokument beskrives Volvo On Call-systemets forskellige funktioner. For at systemet kan fungere, kræves et aktivt abonnement.
Med venlig hilsen
Volvo Car Corporation
De specifikationer, konstruktionsdata og illustrationer, der findes i dette tillæg, er ikke bindende. Vi
forbeholder os ret til at foretage ændringer uden
forudgående varsel.
© Volvo Car Corporation
Indledning.................................................................................................
Komforttjenester.......................................................................................
Sikkerhedstjenester................................................................................
Tryghedstjenester...................................................................................
Menustruktur...........................................................................................
Tilgængelighed .......................................................................................
Telefonnummer.......................................................................................
Personoplysninger..................................................................................
2
4
7
10
12
14
16
17
18
VOLVO ON CALL
01 Volvo On Call
Indledning
Generelt
Volvo On Call-systemet (i det følgende kaldet
VOC) er knyttet til bilens SRS- og alarmsystemer. Se bilens instruktionsvejledning for
oplysninger om disse systemer. Bilen har et
indbygget GSM-modul til kommunikation
mellem bilen og VOC's tjenester. Kortet på
side 16 viser de lande, hvor systemet er tilgængeligt. Kontakt din Volvo-forhandler (se
side 17) for at få aktuelle oplysninger, da
kortet kan ændres. VOC er en ekstra tjeneste,
du som kunde abonnerer på. Abonnementet
består af sikkerheds-, trygheds- og komforttjenester. Udbuddet af tjenester er afhængigt
af markedet. Kontakt din Volvo-forhandler for
at få oplysninger om, hvilke af disse tjenester,
der gælder i dit land.
Tilgængelighed
Når fjernbetjeningen er fjernet fra bilen, er
VOC-systemets funktioner tilgængelige uafbrudt i 3 døgn, og derefter en gang i timen i
løbet af de næste 11 dage.
ADVARSEL
Systemet virker kun i områder, hvor VOC's
samarbejdspartner har GSM-dækning og
på de markeder, hvor Volvo On Call-tjenesten er tilgængelig.
Komforttjenester
•
Volvo On Call mobilapplikation - Som
Volvo On Call-bruger har du adgang til en
mobilapplikation, der lader dig holde kontakten med din parkerede bil via en
iPhone, Windows Phone- eller Androidtelefon. Du kan finde bilen, fjernlåse bilen,
fjernstarte varmeren, se oplysninger om
brændstofniveau og meget mere. For
mere information om Volvo On Callapp'en, se side 7.
•
Fjernstart af varmer via SMS - Biler
udstyret med brændstofdrevet motor- og
kabinevarmer i kombination med VOC har
de samme indstillingsmuligheder for varmeren som inde i bilen ved hjælp af en
almindelig mobiltelefon. Det er muligt at
foretage timerindstillinger ved at sende
den ønskede indstilling ved hjælp af en
mobiltelefon. For oplysninger om fjernstart af varmer via sms, se side 8.
Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning
føre til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt
befolkede områder.
Abonnement
Et abonnement startes i forbindelse med køb
af bilen og aktivering af VOC-systemet. Abonnementet er tidsbegrænset, men kan forlænges. Gyldigheden er afhængig af markedet.
Ejerskifte for bil med Volvo On Call
Ved ejerskifte for bilen er det vigtigt at ændre
ejeren af tjenesten.
Afslutte VOC-tjeneste
Kontakt en Volvo-forhandler ved ejerskifte for
at afslutte VOC-tjenesten.
Sikkerhedstjenester
•
Automatisk alarm - Ved en ulykke, hvor
en selestrammer, airbag eller gardinairbag aktiveres, sendes et signal automatisk til VOC Kundeservice.
•
Manuel alarm - Du kan kontakte VOC
Kundeservice for at anmode om assistance i nødsituationer.
•
Adgang til vejhjælpsservice
Starte VOC-tjeneste
Det er meget vigtigt, at VOC-tjenesten skifter
ejer, således at den tidligere ejers mulighed
for at udføre tjenester i bilen ophører. Kontakt
en Volvo-forhandler ved ejerskifte.
4
01 Volvo On Call
Indledning
Tryghedstjenester
•
Tyverimelding - Automatisk signal til
VOC Kundeservice ved indbrud eller
tyveri (bilens alarmsystem er aktiveret).
•
Sporing af stjålne biler - Hjælper med at
spore bilen i tilfælde af tyveri.
•
Fjernoplåsning - Fjernoplåsning af bilen,
hvis nøglerne er blevet væk eller er blevet
låst inde.
•
Fjernblokering1 - Overvågning og deaktivering af stjålen bil.
•
Uautoriseret flytning (UMD)* 2, 3 - Overvågning af uautoriseret flytning.
For information om Tryghedstjenesterne, se
side 12.
Oversigt over Sikkerhedstjenester
Oversigt over knapper
VOC-systemet anvender GPS (Global
Positioning System) til at finde bilen og bilens
indbyggede GSM-modul til at kontakte VOC
Kundeservice.
VOC-knapper og display
Når du trykker på ON CALL- eller SOS-knappen, sendes et signal til VOC Kundeservice
om bilens position og den tjeneste, du har
bedt om.
OBS
SOS-knappen må kun bruges i tilfælde af
ulykker, sygdom eller ydre trusler mod
bilen og dens passagerer.
SOS-funktionen er kun beregnet til nødsituationer. Misbrug kan føre til ekstra
omkostninger. ON CALL-knappen kan
bruges til alle andre tjenester, herunder
vejhjælp.
G016325
For information om Sikkerhedstjenesterne, se
side 10.
C30
For at deaktivere ON CALL- og SOS-knapperne, når nøglen er taget ud, se menupunktet Lås på side 14.
Systemet er ikke tilgængeligt, hvis menupunktet Radiotransmission er sat til OFF 1.
1
2
3
Visse markeder.
Gælder kun Holland.
Gælder ikke V/XC40.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
01 Volvo On Call
Indledning
Adgang til VOC-funktioner
Tjeneste
Oversigt over tilgængelige VOC-funktioner via
VOC og VOC applikation.
Tjeneste
G016326
V40/XC40, S60/V60, S80, V70/XC70 og XC60.
XC90
6
VOC
VOC
app
Fjernstart af varmer
X
X
Automatisk alarm
X
Manuel alarm
X
Vejhjælp
X
Alarmtjeneste
X
Tyverimelding
X
Sporing af stjålen bil
X
Fjernoplåsning
X
FjernblokeringA
X
X
VOC
app
Status for batteri og
opladningB
X
Styre opladning til specifikke tidspunkterB
X
Påmindelse om at
sætte ladekablet iB
X
ForkonditoneringB
A
B
VOC
X
X
Visse markeder.
Gælder kun for V60 PLUG-IN HYBRID.
X
Oplysninger på internettet
X
For mere information om Volvo On Call, se
www.volvocars.com > Please select your
country > Salg & Service > Volvo On Call. Her
kan du blandt andet finde ofte stillede
spørgsmål og svar.
Lokalisering af bilen
X
Bilens instrumentpanel
X
Kontrol af bilen
X
Kørebog
X
Køretøjsoplysninger
X
Med et personligt Volvo ID er det muligt at
logge ind på Min Volvo, som er en personlig
webside for dig og din bil. Læs i Sensus Infotainment-tillæggets afsnit Volvo ID for at se
dets fordele, og hvordan man opretter et
Volvo ID.
01 Volvo On Call
Komforttjenester
Volvo On Call mobilapplikation1
Volvo On Call-app'en er en meget praktisk og
nyttig mobilapplikation, der på forskellige
måder forenkler din brug af bilen ved at give
dig mulighed for at kontrollere og overvåge
bilen, når som helst, og uanset hvor du befinder dig. Med Volvo On Call-app'en kan du
finde din bil, låse bilen og låse den op, kontrollere instrumentbrættet og indstille kabinevarmeren med et enkelt tastetryk på din
mobiltelefon.
Mobilapplikationen opdateres løbende, hvilket kan betyde, at dette tillæg ikke afspejler
de tilgængelige funktioner. Se afsnittet Oplysninger på internettet s. 6 for henvisning til,
hvor du kan læse løbende opdateret information.
Mobilapplikationen til Volvo On Call fås bl.a.
til iPhone, Windows Phone- og Android-telefoner. Du kan hente den i Apples App Store,
Windows Phone eller Google Play.
Med et personligt Volvo ID er det muligt at
logge ind på Min Volvo, som er en personlig
webside for dig og din bil. Læs i Sensus Infotainment-tillæggets afsnit Volvo ID for at se
dets fordele, og hvordan man opretter et
Volvo ID.
1
2
Lokalisering af bilen
Bilens position vises på et kort, og det er
muligt at få vejvisning til bilen. Der er også et
digitalt kompas, som viser føreren i den rigtige retning. Når du er inden for ca. 100 meter
fra bilen, kan du aktivere bilens horn og blinklys for at lette søgningen.
Bilens instrumentpanel
Denne funktion giver føreren adgang til en
række oplysninger: brændstofniveau, resterende rækkevidde med den eksisterende
brændstofmængde, gennemsnitligt brændstofforbrug, gennemsnitshastighed, aflæsning
af kilometer- og triptæller.
Kontrol af bilen
Mobilapp'en udfører et "sundhedstjek" på
bilen og viser oplysninger om pærer, bremsevæske, kølevæske og olieniveau.
Kørebog
Detaljerede oplysninger om hver enkelt tur i
de sidste 40 dage kan hentes og gemmes.
Det er også muligt at eksportere alle eller
udvalgte ture fra mobilapplikationen til et regneark og sende det til en e-mail-adresse. Velegnet til f.eks. tjenesterejser.
Det er muligt at slå kørebogsfunktionen fra.
Så sender bilen ingen logoplysninger efter
afslutningen af hver tur.
Køretøjsoplysninger
Grundlæggende oplysninger om bilen, f.eks.
model, registreringsnummer og identifikationsnummer (VIN-nummer), er let tilgængelige.
Tyverimelding
Hvis bilalarmen aktiveres, får føreren besked
om dette via mobiltelefon.
Fjernlåsning af dørene
Status for alle døre og ruder vises. Føreren
kan låse bilen og låse den op. Af sikkerhedsmæssige årsager er adgangskoden altid
påkrævet ved fjernoplåsning af bilen.
Fjernstart af varmer
Hvis bilen er udstyret med en parkeringsvarmer, kan den startes direkte eller programmeres til at starte på to forskellige tidspunkter
inden for 24 timer.
Status for batteri og opladning2
Se, hvor meget opladning der er på hybridbatteriet, og om opladning er i gang.
Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle bilmodeller.
Gælder kun for V60 PLUG-IN HYBRID.
7
01 Volvo On Call
Komforttjenester
Styre opladning til specifikke
tidspunkter2
Hvis du ikke ønsker, at opladningen skal
starte direkte ved tilslutning af ladekablet, er
det muligt via mobilappen at indstille det tidspunkt, hvor opladning skal ske.
Påmindelse om at sætte ladekablet i2
Du kan aktivere at få en påmindelse i din
mobilapp om, at du har glemt at sætte ladekablet i, når bilen er parkeret.
Forkonditonering2
Med forkonditionering forberedes bilen drivsystem og kabinen inden afrejse, så både slid
og energibehov under kørslen reduceres.
Mobilappen anvendes på samme måde som
for fjernstart af varmer.
Fjernstart af varmer via sms
At varmeren i bilen kan kontrolleres med
mobiltelefon betyder en mere smidig betjening af varmeren og dermed øget komfortoplevelse, som ikke koster mere end en sms.
Varmerfunktionen har to tidspunkter, som i
dette tillæg kaldes T1 og T2. De viser, hvornår bilen har nået den indstillede temperatur.
For at kun den autoriserede bruger kan styre
varmeren, skal sms-beskeden indeholde
bilens registreringsnummer3 efterfulgt af VOC
systemets pinkode4.
OBS
Hver delkommando følges af et #-tegn.
Meddelelsen skal skrives som en streng
uden mellemrum og afsluttes med et #tegn, f.eks. # PIN-kode # 1 #
Telefonnummer
Beskeden skal sendes til følgende nummer:
+46 70 903 20 40. På nogle telefoner kan
man lave en beskedskabelon og på den
måde få mulighed for enklere og hurtigere
betjening.
2
3
4
5
8
Gælder kun for V60 PLUG-IN HYBRID.
Registreringsnummeret kan indeholde både store og små bogstaver.
Pinkoden er den kode, som bilens ejer tidligere har oplyst VOC Kundeservice ved at trykke på OnCall-knappen.
Tidspunktet afrundes altid til nærmeste 5-minutters interval.
OBS
Udvis forsigtighed med, hvor bilen står
parkeret, når fjernstart af varmer anvendes, da varmeren afgiver udstødningsgasser. Se yderligere oplysninger i bilens
instruktionsvejledning.
Direkte kommandoer
For at starte varmen direkte:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 1 #
2. Send beskeden.
Hvis varmeren er i gang og skal slås fra med
det samme:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 0 #
2. Send beskeden.
Tid-kommandoer
Hvis en ny tid skal lægges ind, afsluttes
beskeden med det ønskede klokkeslæt, f.eks. 17305.
Ændre og aktivere T1:
01 Volvo On Call
Komforttjenester
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 11 # Tidspunkt #
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 02 #
2. Send beskeden.
2. Send beskeden.
Ændre og aktivere T2:
Hvis varmeren ikke starter
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 12 # Tidspunkt #
Der er situationer, hvor varmeren ikke kan
starte. Så sendes en sms med teksten "Varmeren kunne ikke starte!" til det mobilnummer, som forsøgte at starte tjenesten.
2. Send beskeden.
Hvis et senere tilføjet tidspunkt ønskes aktiveret:
Aktivere T1:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 11 #
2. Send beskeden.
Aktivere T2:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 12 #
2. Send beskeden.
For at annullere en tidligere planlagt varmerstart skal det indstillede tidspunkt deaktiveres.
For at deaktivere T1:
1. Indtast bilens registreringsnummer efterfulgt af # Pinkode # 01 #
2. Send beskeden.
For at deaktivere T2:
9
01 Volvo On Call
Sikkerhedstjenester
Automatisk alarm
Hvis selestrammere, airbags og gardinairbags
(se bilens instruktionsvejledning) er blevet
udløst, sker der følgende:
1. En besked sendes automatisk fra bilen til
VOC Kundeservice med oplysninger om
bilens position, og at SRS-systemet er
blevet udløst.
2. VOC Kundeservice etablerer derefter
mundtlig kontakt med bilens fører og forsøger at finde ud af omfanget af kollisionen og behovet for hjælp.
3. VOC Kundeservice kontakter derefter den
nødvendige assistance (politi, ambulance,
bjergning osv.).
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter VOC Kundeservice de relevante
kompetente myndigheder, der bistår med
passende foranstaltninger.
Manuel alarm
1. Tryk på SOS-knappen i mindst
2 sekunder for at tilkalde hjælp i tilfælde
af sygdom, eksterne trusler mod bil eller
passagerer el. lign.
2. VOC Kundeservice får besked om behovet for hjælp og oplysninger om bilens
position.
1
10
Nogle bilmodeller har ikke Volvo On Call sammen med Telefon.
3. VOC Kundeservice etablerer mundtlig
kontakt med føreren og aftaler, hvilket
behov for hjælp der kræves.
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter VOC Kundeservice de relevante
kompetente myndigheder, der bistår med
passende foranstaltninger.
Vejhjælp
1. Tryk på ON CALL-knappen i mindst
2 sekunder for at tilkalde hjælp ved punktering, brændstofmangel, afladet batteri
el. lign.
2. VOC Kundeservice etablerer mundtlig
kontakt med føreren og aftaler, hvilket
behov for hjælp der kræves.
Det kan være nødvendigt at indgå særskilt
aftale om denne tjeneste.
Alarmnummer
Når alarmtjenesten aktiveres, forsøger VOCsystemet at etablere kontakt med VOC Kundeservice i det land, hvor bilen befinder sig.
Hvis dette ikke er muligt, går opkaldet i stedet
til alarmnummer 112.
Annullere opkald
En påbegyndt tjeneste kan afbrydes inden for
10 sekunder med et tryk på EXIT-knappen
(se illustrationer på side 5).
Meddelelse på displayet
On Call Deaktiveret - Abonnementstjenesterne vil ikke fungere, kun nødtjenester. Kontakt din Volvo-forhandler eller VOC Kundeservice, se side 17.
On Call Service påkrævet- VOC-systemet
er ude af drift. Besøg din Volvo-forhandler for
at få hjælp.
On Call abonnem. Udløber snart - VOCabonnementet vil snart udløbe. Kontakt din
Volvo-forhandler.
Volvo On Call i standby - Telefonen1 kan
slås til midlertidigt.
1. Tryk på PHONE (se illustrationer på side
5).
2. Telefonen kan nu bruges til opkald, men
vil automatisk vende tilbage til standby
efter et stykke tid.
01 Volvo On Call
Sikkerhedstjenester
OBS
VOC Kundeservice kan ikke komme i kontakt med bilen, mens opkald med den indbyggede telefon er i gang.
Når et opkald til VOC Kundeservice er afsluttet, og tjenesten er klar, vil VOC-systemet
automatisk gå tilbage til telefontilstand, hvis
telefonen var tændt, da tjenesten blev startet.
For at kontakte VOC Kundeservice fra en
anden telefon end bilens indbyggede, se
side 17.
OBS
Når man befinder sig i udlandet og ønsker
at komme i kontakt med VOC Kundeservice, kan man ringe til telefonnummeret til
Volvo On Call i hjemlandet, se side 17.
OBS
Alle opkald til VOC Kundeservice vil blive
registreret.
11
01 Volvo On Call
Tryghedstjenester
Generelt
Tyverimelding
Fjernoplåsning
Volvos tryghedstjenester har til formål at minimere risikoen for, at ejeren mister sin bil. Hvis
bilen bliver stjålet, kan den desuden spores
og eventuelt deaktiveres.
Tyverimelding er et system, der aktiveres i tilfælde af indbrud eller tyveri.
1. Hvis bilens fjernbetjening er blevet tabt
eller låst inde i bilen, er det muligt at fjernoplåse bilen inden for de næste 14 dage
ved hjælp af VOC Kundeservice.
Hvis bilen bliver strømløs, træder VOC's
back-up batteri til.
Ud over sikkerheds- og tryghedstjenesterne
tilbydes et forbedret sikkerhedssystem som
en ekstra valgmulighed på nogle markeder:
Tryghedssystem certificeret ifølge Stichting
VbV, der opfylder kravene ifølge Track &
Tracing, TT03. 1, 2
Hvis bilens alarmsystem aktiveres, vil VOC
Kundeservice automatisk blive underrettet
efter et bestemt tidsrum. Hvis alarmen slås
fra ved hjælp fjernbetjeningen, vil tjenesten
blive afbrudt.
Sporing af stjålen bil
Sporing af stjålne biler er et system, som
hjælper med at spore bilen i tilfælde af tyveri.
Hvis bilen er blevet stjålet, kan bilens ejer
sammen med politiet og VOC Kundeservice
aftale, at bilen skal spores. VOC Kundeservice sender en besked til bilen for at fastlægge bilens position. Derefter kontaktes
politi eller anden myndighed.
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er blevet
stjålet ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.
1
2
3
4
5
12
Gælder kun Holland.
Gælder ikke V/XC40.
Gælder ikke for XC90, hvor alle døre og bagklappen åbnes.
Gælder for V60, V70 og XC60.
Gælder for C30 og S60.
2. VOC Kundeservice sender et signal til
bilen, og efter aftale med bilens ejer eller
en anden autoriseret person sker der
oplåsning af bilen.
3. Bagageklappen/bagklappen skal åbnes
for at låse dørene op3. Tryk to gange på
touchknappen4, eller træk i håndtaget5.
Når dørene åbnes, vil bilens alarmsystem
udløses. Sluk for alarmen ved at trykke på
fjernbetjeningens oplåsningsknap eller sætte
fjernbetjeningen i tændingslåsen.
OBS
Hvis bagklappen ikke åbnes inden for en
af VOC Kundeservice forudbestemt tid, vil
bagagerumsklappen/bagklappen blive låst
igen.
01 Volvo On Call
Tryghedstjenester
OBS
Hvis bilen står i f.eks. en parkeringsgarage,
kan fjernoplåsningsfunktionen blive forstyrret på grund af dårlig modtagelse.
Fjernblokering6
Hvis bilen bliver stjålet, skal ejeren eller myndighederne kontakte VOC Kundeservice.
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er blevet
stjålet ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.
Efter at have været i kontakt med myndighederne deaktiverer VOC Kundeservice fjernbetjeninger for at forhindre start af bilen. En
deaktiveret bil kan kun startes igen gennem
kontakt med VOC Kundeservice og efter
påkrævet godkendelse. Derefter udfører VOC
Kundeservice aktivering af bilen.
6
7
8
Uautoriseret flytning (UMD)* 7, 8
UMD (Unauthorized Movement Detection) er
et system til overvågning af uautoriseret flytning.
Uautoriseret flytning indebærer, at bilen flyttes med motoren slukket. Hvis systemet registrerer en uautoriseret flytning af bilen, vil
VOC Kundeservice automatisk få besked.
Eksempler på uautoriseret flytning er bugsering eller lastning og transport på trailer.
Bemærk, at f.eks. færgeoverfart og biltog
også regnes som uautoriseret flytning, når
motoren er slukket. I disse situationer skal
UMD midlertidigt deaktiveres (se afsnittet
Reduceret alarmniveau i bilens instruktionsvejledning).
Visse markeder.
Gælder kun Holland.
Gælder ikke V/XC40.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
13
01 Volvo On Call
Menustruktur
Menustruktur i VOC
Key lock
VOC-funktionerne nedenfor er tilgængelige
via MY CAR1MENU2-knappen, og vises på
displayet.
Nøglelås
Sikkerhedskode ændres
Aktivér On Call-abonnement
De kan også nås via den indbyggede telefons
menusystem*3. Se afsnittet om telefonen i
bilens instruktionsvejledning for mere information om menuerne.
OBS
Menuerne nedenfor er en fælles oversigt
for alle bilmodeller. Se i bilens menusystem, hvilke der gælder for din bil.
Menuer
Volvo On Call
SOS
On Call
Aktivér trådløs transmission
Deaktivér trådløs transmission
Radiotrans.
Radio transm. activated
Deaktivér abonnement
Deaktiver abonnement
Menupunkter
• SOS - Et tryk på OK/MENU1/ENTER2 på
kontrolpanelet (bekræft med et ekstra
tryk) er det samme som at trykke på
SOS-knappen i 2 sekunder: Manuel
alarm-tjenesten aktiveres. Dette menupunkt fungerer som backupfunktion for
SOS-knappen.
• On Call - Et tryk på OK/MENU1/ENTER2
på kontrolpanelet (bekræft med et ekstra
tryk) er det samme som at trykke på ON
CALL-knappen i 2 sekunder: Vejassistance-tjensterne aktiveres. Dette menupunkt fungerer som backupfunktion for
ON CALL-knappen.
• Aktivér trådløs transmission/Deaktivér
trådløs transmission
Kode f r-tran.
1
2
3
14
OBS
I XC90 hedder dette menupunkt Radiotrans.
Gælder for V/XC40, S/V60, XC60, V/XC70 og S80.
Gælder for C30 og XC90.
Gælder kun for XC90 på nogle markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
VOC-systemet har en automatisk modtagelse-funktion, hvilket betyder, at systemet
automatisk vil kontrollere tilgængeligheden af
VOC-servicenetværket. For at slå både den
indbyggede telefon og automatisk modtagelse-funktionen fra skal du gøre følgende:
1. Når Radiotrans. vises på displayet, skal
du trykke på OK/MENU1/ENTER2 på
kontrolpanelet.
2. Hvis radiotransmission-kode er deaktiveret: Tryk derefter på OK/MENU1/ENTER2
en gang til for at bekræfte. - Automatisk
modtagelse-funktionen genstartes automatisk, næste gang bilen startes.
Hvis radioudsendelse-kode er aktiveret: Indtast den korrekte radiotransmission-kode
(den forudindstillede kode er 1234), og tryk
derefter på OK/MENU1/ENTER2.
–
Automatisk modtagelse-funktionen genstartes automatisk, næste gang bilen
startes.
• Kode til trådløs transmission ændres
01 Volvo On Call
Menustruktur
OBS
I XC90 hedder dette menupunkt Kode f rtran.
For at deaktivere radiotransmission-koden:
1. Når Kode til trådløs transmission
ændres vises på displayet, skal du trykke
på OK/MENU1/ENTER2 på kontrolpanelet.
–
Radiotransmission kan deaktiveres uden
kode.
kun er aktiverede, hvis fjernbetjeningen er
i position I, II, eller hvis motoren er i gang.
• Aktivér abonnement - Bruges til at
starte dit abonnement.
OBS
I XC90 hedder dette menupunkt Afbryd
abonn.
• Deaktivér abonnement - Bruges til at
afslutte dit abonnement.
For at aktivere radiotransmission-koden:
1. Når Kode til trådløs transmission
ændres vises på displayet, skal du trykke
på OK/MENU1/ENTER2 på kontrolpanelet.
2. Indtast den firecifrede kode (den forudindstillede kode er 1234), og tryk derefter
på OK/MENU1/ENTER2.
3. Bekræft koden, og tryk derefter på OK/
MENU1/ENTER2.
–
Radiotransmission kan kun aktiveres med
den korrekte kode.
• Tastelås - Man kan beslutte, hvornår
SOS- og ON CALL-knapperne skal være
aktiverede. Funktionen gør, at knapperne
1
2
Gælder for V/XC40, S/V60, XC60, V/XC70 og S80.
Gælder for C30 og XC90.
15
01 Volvo On Call
Tilgængelighed
Volvo On Calls tilgængelighed
Kortet viser de lande og områder, hvor Volvo On Call er tilgængelig. Tjenesten udbygges løbende, og systemet vil blive tilbudt i et stort antal lande. Kontakt
din Volvo-forhandler for aktuelle oplysninger. Lande/områder markeret med mørkt viser, hvor Volvo On Call er tilgængelig.
16
01 Volvo On Call
Telefonnummer
Telefonnummer til VOC Kundeservice
Land
Opringning i hjemlandet
Opringning i udlandet
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrig
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (Kundecenteret er i Belgien.)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Portugal (Kundecenteret er i Frankrig.)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Østrig
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
17
01 Volvo On Call
Personoplysninger
Behandling af personoplysninger
Volvos salgsselskaber, se nedenstående
tabel, og Volvo Car Corporation, er ansvarlige
for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med VOC-tjenesten. Al behandling
sker i overensstemmelse med god praksis og
gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.
18
Land
Salgsselskaber
Finland
Volvo Auto Oy Ab
Danmark
Volvo Personvogne Danmark
A/S
Østrig
Volvo Car Austria GmbH
Schweiz
Volvo Automobile (Schweiz) AG
Land
Salgsselskaber
Belgien
Volvo Cars NV
England
Volvo Car UK Ltd
Frankrig
Volvo Automobiles France SAS
Holland
Volvo Cars Nederland B.V.
Italien
Volvo Auto Italia S.p.A.
Norge
Volvo Personbiler Norge AS
Personoplysninger, der behandles, tilhører
følgende tre hovedkategorier.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
•
Rusland
Limited Liability Company
Volvo Cars
Spanien
Volvo Car España S.L.
Sverige
Volvo Personbilar Sverige AB
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
Behandlingens formål
Personoplysningerne bruges af Volvo og Volvos samarbejdspartnere både inden for og
uden for EU/EØS til at levere og udvikle VOCtjenesten.
Hvilke personoplysninger behandles
•
Personoplysninger, som kunden selv afgiver i forbindelse med aktivering af VOCtjenesten og ved anden kontakt med
Volvo, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, type tjeneste og tjenestens varighed.
Når der indtræffer en bestemt begivenhed, som er omfattet af tjenesten, sendes
oplysninger automatisk fra bilen. En
sådan besked indeholder køretøjets identifikationsnummer (VIN), det tidspunkt
hvor tjenesten blev brugt, type tjeneste,
om airbags er blevet udløst, om sele-
strammere er blevet udløst, aktuel
mængde brændstof, den aktuelle temperatur i og uden for bilen, om døre og ruder
er låst eller åbnet, og bilens sidste seks
positioner med hastighed og retning.
•
Andre oplysninger, som kan forbindes til
kunden, er telefonsamtaler med personer
i bilen, det kundecenter som leverede tjenesten, og kundeservicemedarbejderens
bemærkninger.
Hvem kan få adgang til
personoplysningerne
For at kunne levere tjenesten bruger Volvo
underleverandører. Disse underleverandører
arbejder på vegne af Volvo og må kun
behandle personoplysninger i det omfang,
det er nødvendigt for at levere tjenesten. Alle
underleverandører er bundet af kontrakter,
som underlægger dem fortrolighedsforpligtelse og at behandle personoplysninger i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Sletteprocedurer
De personoplysninger, der kræves for at
levere VOC-tjenesten, gemmes i løbet af kontraktperioden, og derefter så længe det er
nødvendigt, for at Volvo kan udføre sine forpligtelser i henhold til love og administrative
bestemmelser. Oplysninger, som genereres
ved begivenheder, der er omfattet af VOC-tje-
01 Volvo On Call
Personoplysninger
nesten, slettes tre måneder efter, begivenheden har fundet sted.
Berigtigelse og registerudskrift
Privatpersoner har ret til at kræve, at ukorrekte oplysninger berigtiges, og at få en registerudskrift over de personoplysninger, der
behandles. For at berigtige personlige oplysninger, kontakt venligst Volvos kundeservice.
Anmodning om registerudskrift skal ske skriftligt, være underskrevet af anmoderen og
indeholde oplysninger om navn, adresse og
kundenummer. Anmodninger skal sendes til
Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg,
Sverige.
Samtykke til behandling af
personoplysninger
Ved at aktivere abonnementet i overensstemmelse med, hvad der står i vejledningen i
dette dokument, giver brugeren samtykke til
den behandling af personoplysninger, som
foregår i forbindelse med VOC-tjenesten.
19
Volvo Car Corporation TP 17178 (Danish) AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising