Volvo S80 2013 Quick Guide

Volvo S80 2013 Quick Guide
s80
Quick GUIDE
Web edition
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Se denne Quick-Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle af
de mest almindelige funktioner.
Alle advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i
instruktionsbogen - denne folder indeholder kun et lille udvalg.
Instruktionsbogen indeholder desuden de nyeste og mest aktuelle
oplysninger.
Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).
På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om din bil.
Fjernbetjening med PCC* – personal car communicator
PCC*
1 Grønt lys: Bilen er låst.
2 Gult lys: Bilen er ulåst.
3 Rødt lys: Alarmen har været udløst.
4 Blinkende, skiftende rødt lys: Alarmen
udløst for mindre end 5 minutter siden.
Låser døre og bagagerumsklap og aktiverer alarmen*.
Låser døreA og bagagerumsklap op og
deaktiverer alarmen.
Låser bagagerumsklappen op – et dobbelt tryk åbner klappen et par cm.
Ankomstlys. Tænder lamper i sidespejle*,
blinklys og parkeringslys, ved nummerplade, kabineloft og gulv.
Panikfunktion. Holdes inde i ca.
3 sekunder i en nødsituation for at udløse
alarmen.
Information om bilen kan fås inden for en
rækkevidde på 100 m.
– Tryk på knappen og vent 7 sekunder.
Tryk på knappen uden for rækkevidde
viser den senest gemte status fra hukommelsen.
A
Der låses automatisk igen, hvis ingen dør/bagagerumsklappen åbnes inden for 2 minutter efter
oplåsning.
Starte motoren
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, og tryk
den ind til endepositionen.
2. Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
Koldstart
OBS
3. Tryk kort på knappen for at
starte motoren.
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset
udetemperaturen. Kort tids højere tomgang
er en del af Volvos effektive udstødningsrensesystem.
Ved koldstart har dieselmotorer en lidt forsinket start, fordi forbrændingskamrene skal
forvarmes.
Sluk for motoren og tag
fjernbetjeningen ud
1. Tryk kort på knappen –
motoren standser.
2. Træk fjernbetjeningen ud
af tændingslåsen.
BLIS – Blind Spot Information
System*
Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods for
at der ikke er noget køretøj i den blinde vinkel,
kan årsagen være f.eks. refleks fra våd vejbane
eller lavtstående sol i kameraet.
Ved direkte fejl på systemet viser displayet
teksten Blindvinkelsyst. Service påkrævet.
Nøglepositioner
For at komme til følgende nøglepositioner uden at starte motoren: Tryk ikke bremse-/koblingspedalen
ned.
0 Lås bilen op.
I Med fjernbetjeningen helt indsat i tændingslåsen: Tryk kort på START/STOP ENGINE.
II Med fjernbetjeningen helt indsat i tændingslåsen: Tryk på START/STOP ENGINE i ca. 2 sekunder.
Nøgleposition II bruger meget strøm fra startbatteriet, og bør derfor undgås!
Se også tabellen i afsnittet "Nøglepositioner" i bilens almene instruktionsbog for oplysninger om,
hvilke funktioner/systemer der kan bruges ved forskellige nøglepositioner med motoren slukket.
For at vende tilbage til nøgleposition 0 fra position II og I: Tryk kort på START/STOP ENGINE.
KEYLESS* NØGLESYSTEM
STARTE MOTOREN
–– Tryk bremse-/koblingspedalen ned, og tryk
kort på START/STOP ENGINE-knappen.
SLUKKE MOTOREN
–– Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen.
Se instruktionsbogens afsnit "Lås og alarm" for
mere information.
Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen hele
tiden.
LÅSE BILEN OG AKTIVERE ALARM
–– Rør ved et af de ydre dørhåndtags bageste
del (se illustrationen).
LÅSE OP OG DEAKTIVERE ALARM
–– Grib et dørhåndtag og åbn døren på den
sædvanlige måde (handske kan forhindre
funktionen).
forrudeviskere og Regnsensor*
1 Regnsensor til/fra, med armen i position 0.
2 Regulerer sensorens følsomhed eller inter-
A
Enkelt slag
0
Slået fra
B
Intervalvisker, se også (2)
C
Normal hastighed
D
Høj hastighed
E
Sprinklere forrude og forlygter
Vises på displayet, når regnsensoren er
aktiv.
valtid.
Indstilling af forsæde
fjernbetjening og Elbetjent førersæde*
Alle fjernbetjeninger kan bruges af forskellige
førere til at gemme førersædets indstillinger.
Funktionen skal aktiveres i menusystemet
MY CAR under Indstillinger -> Bilindstillinger -> Bilnøglehukommelse.
Gør som følger:
• Indstil sædet, som du ønsker det.
• Lås bilen ved at trykke på låseknappen
på den fjernbetjening, du normalt bruger.
Dette gemmer sædets position i fjernbetjeningens hukommelseA.
• Lås bilen op (ved at trykke på oplåsningsknappen på den samme fjernbetjening)
og åbne førerdøren. Førersædet vil automatisk indtage positionen, der er gemt i
fjernbetjeningens hukommelse (hvis sædet
har været bevæget, siden du låste bilen).
A.
1 Lændestøtte
2 Ryglænets hældning.
3 Hævning/sænkning af stolen.
4 Hævning/sænkning af sædehyndens
forkant.
5 Fremad/bagud.
6 Nedfoldning af passagerstolens ryglæn.
Denne indstilling påvirker ikke indstillinger, der er gemt i det
elbetjente sædes* hukommelsesfunktion*. Se instruktionsbogen for yderligere oplysninger.
ELEKTRONISK klimaanlæg – ECC*
AUTOMATISK REGULERING
I AUTO-indstilling tager ECC-systemet sig automatisk af alle funktioner og forenkler således
kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.
1 Drej for individuel temperatur i venstre/højre
del af kabinen. Displayet viser den valgte
temperatur.
8 Tryk for automatisk regulering af den valgte
temperatur og øvrige funktioner.
MANUEL REGULERING
2 Elopvarmning af venstre/højre sæde.
3 Max-defroster. Retter al luften mod forruden og sideruderne med maksimal
luftstrøm.
4 Drej for at ændre blæserhastighed.
5 Luftfordeling.
6 El-opvarmet bagrude og sidespejle Til/Fra.
7 Recirkulering.
9 AC – Aircondition til/fra. Køler kabinen og
afdugger ruderne.
Opbevaringsrum, 12 v-kontakt og aux/USB*
12 V kontakterne i kabinen fungerer i nøgleposition I eller II. 12 V kontakten* i bagagerummet er
altid aktiv.
Med AUX/USB*-kontakten kan bilens lydanlæg
f.eks. afspille musik fra en mp3-afspiller.
VIGTIGT
Når motoren ikke er i gang, kan brug af 12 V
kontakten i bagagerummet aflade startbatteriet.
DRIVe*
Funktionen DRIVe aktiverer et program, som hjælper føreren med at reducere brændstofforbrug og emissioner.
Med Start/Stop kan man få motoren til standse/starte automatiske ved stillestående trafik.
DRIVe kan slås fra. Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiv.
Nogle modeller har følgende knap:
INFORMATIONSCENTER OG TRIPTÆLLERE
1 Lavt brændstofniveau. Ved tændt symbol
fyldes brændstof på snarest.
2 T1 og T2 – uafhængige triptællere, som
altid er aktive.
3 Brændstofmåler. Symbolets pil viser, hvilken side tankdækslet sidder på.
4 Informationscenterets display. Vælg funk5
6
7
8
9
tion med (8).
Ur. Justeres i menusystemet MY CAR eller
med (6).
Et kort tryk skifter mellem T1 og T2.
Et langt tryk nulstiller den aktuelle måler.
Stille uret: Drej til endepositionen, og drej
derefter forbi endepositionen med et "klik".
Tryk for at vise/slukke meddelelse.
Drej for at se informationscenterets punkter.
Et kort tryk nulstiller informationscenterets
aktuelle funktion.
Et langt tryk nulstiller alle informationscenterets funktioner.
obs
Displayteksten _ _ _ km till tom tank er en
beregning af, hvor langt der kan køres, baseret på tidligere kørselsforhold.
Indstille rattet
ADVARSEL
Indstil rattet, inden kørslen på begyndes –
aldrig under kørsel.
1. Frigør låsningen.
2. Juster.
Førerstøttesystem
City Safety™ er et hjælpemiddel til føreren.
Det kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed på trafikken eller ansvaret for at føre
bilen på en sikker måde.
City Safety™ og Kollisionsadvarsel
med automatiskbremsning & Fodgængerbeskyttelse*
Disse funktioner hjælper føreren med at undgå
en kollision i situationer, hvor ændringer i forankørende trafik kombineret med uopmærksomhed kan medføre et uheld.
Funktionen er aktiv ved hastigheder på under
50 km/t og hjælper føreren ved at overvåge forankørende trafik med en lasersensor monteret i
forrudens øvre del.
City Safety™ kan hjælpe med at undgå en
kollision, hvis hastighedsforskellen mellem ens
egen bil og den forankørende bil er mindre end
15 km/t.
Hvis hastighedsforskellen er større, kan en kollision ikke undgås, men hastigheden i kollisionsøjeblikket mindskes. City Safety™ er konstrueret
til at aktiveres så sent som muligt for at undgå
unødig indgriben.
advarsel
Fodgængerbeskyttelse (registrering af
fodgængere foran bilen) giver ingen advarsel
eller opbremsning, når bilens hastighed er
over 80 km/t, og fungerer ikke i mørke og
tunneler.
Funktionen kan ikke registrere en fodgænger,
som:
• er delvis skjult
• er lavere end 80 cm
• bærer tøj, der skjuler kroppens konturer.
Andre førerstøttesystemer
For at hjælpe føreren med f.eks. at bremse i tide,
holde sikker afstand til andre køretøjer, gøre
opmærksom på køretøjer, som bevæger sig i
samme retning som ens egen bil, i den såkaldte
blinde vinkel, eller have en god placering på
vejbanen, kan bilen være udstyret med flere
systemer:
• Adaptiv fartpilot (manuel)*
• Adaptiv fartpilot med Køassistent (automatisk)*
• Afstandskontrol*
• BLIS (Blind Spot Information System)*
• Driver Alert Control*
• Lane Departure Warning*.
Se instruktionsbogens afsnit "Komfort og køreglæde" for mere information om disse funktioner
og deres begrænsninger.
Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres
korrekt og med sikkerhedsafstand afpasset
efter hastigheden.
EBA – emergency brake assist
Pleje af bilen
Nødbremseforstærkningen hjælper med at øge
bremsekraften og dermed forkorte bremsestrækningen. EBA aktiveres, når føreren
bremser hastigt. Når EBA aktiveres, synker
bremsepedalen lidt længere ned end normalt.
– Tryk (hold) bremsepedalen nede, så længe
det er nødvendigt - bremsningen ophører
fuldstændigt, hvis pedalen slippes.
Håndvask er mere skånsom for lakken end
vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når
den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens
første måneder.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at
smuds og grus kan ridse lakken.
lyspanel
A
B
Fjernlysblink
Skift mellem fjern-/nærlys og ankomstlys
Display- og instrumentbelysning
Tågeforlygter
Automatisk nærlys. Fjernlysblink fungerer, men ikke fast fjernlys
Parkeringslys
Nærlys. Slukkes, når motoren slås fra.
Fjernlys kan aktiveres
Åbner dækslet til tankdækslet
Manuel lyshøjderegulering (automatisk
for Xenon*-lys)
Oplåsning af bagagerumsklap
Parkeringsbremse
Tilkoble
- Tryk på knappen. Advarselslampen blinker,
indtil parkeringsbremsen er fuldt trukket - derefter lyser den uafbrudt.
Frakoble
1. Nøgleposition 0 eller I.
2. Tryk bremsepedalen ned og træk let i knappen.
Frakoble automatisk
- Kør af sted. (For biler med automatgearkasse
kræves, at føreren har sikkerhedsselen på).
TP 15006 (Danish). AT 1220. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Tågebaglys (kun på førersiden)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement