Volvo 2014, S80 User manual

Volvo 2014, S80 User manual
S80
Instruktionsbog
L:7:9>I>DC
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er
konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for
øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret
med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med
udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne
instruktionsbog.
Indhold
00 01 02
2
00 Indledning
01 Sikkerhed
Vigtige oplysninger...................................... 6
Volvo og miljøet........................................ 11
Sikkerhedsseler ........................................
Airbags......................................................
Til- og frakobling af airbag*.......................
Sideairbag (SIPS-bag) ..............................
Beskyttelsesgardin (IC) ............................
WHIPS ......................................................
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne
Sikkerhedsfunkt........................................
Børnesikkerhed.........................................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
16
19
22
24
26
27
29
30
31
Fjernbetjening/nøgleblad..........................
Privatlåsning*............................................
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*..............
Keyless drive*............................................
Låsning/oplåsning.....................................
Børnesikkerhedslås...................................
Alarm*.......................................................
44
49
50
51
54
58
59
Indhold
03 04 05
03 Dit førermiljø
04 Førerstøtte
05 Komfort og køreglæde
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................................... 64
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger - Executive ............................... 73
Volvo Sensus ........................................... 74
Nøglepositioner......................................... 75
Sæder....................................................... 77
Sæder - Executive.................................... 81
Rat............................................................. 83
Belysning.................................................. 84
Viskere og sprinklere................................. 96
Ruder og spejle......................................... 98
Kompas*................................................. 103
Elbetjent taglem*..................................... 104
Alkolås*................................................... 106
Start af motor.......................................... 110
Start af motor – Flexifuel......................... 114
Start af motor – eksternt batteri.............. 116
Gearkasser.............................................. 117
DRIVe Start/Stop*................................... 123
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*... 129
Driftsbremsen.......................................... 130
Parkeringsbremse................................... 132
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem........................................................ 140
Trafikskilt-information - RSI*................... 142
Fartpilot*.................................................. 144
Adaptiv fartpilot*..................................... 146
Afstandskontrol*...................................... 156
City Safety™........................................... 159
Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning og fodgængerbeskyttelse*.... 164
Driver Alert System*................................ 172
Driver Alert System - DAC*..................... 173
Driver Alert System - LDW*..................... 176
Park.hjælpsystem*.................................. 179
Parkeringskamera*.................................. 182
BLIS* - Blind Spot Information System... 186
Menu- og meddelelseshåndtering..........
Menukilde MY CAR.................................
Klima.......................................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*.........................................................
Ekstravarmer*..........................................
Kørecomputer.........................................
Tilpasning af køreegenskaber.................
Komfort i kabinen....................................
Komfort i kabinen – Executive................
192
194
202
212
215
216
218
219
223
HomeLinkŸ *............................................ 135
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
Indhold
06 07 08
06 Infotainment
Generelt om infotainment.......................
Radio.......................................................
Medieafspiller..........................................
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
07 Under kørslen
226
238
246
250
Media BluetoothŸ* ................................. 253
BluetoothŸ handsfree*............................
Stemmestyring* mobiltelefon..................
TV*...........................................................
Fjernbetjening* .......................................
RSE - Rear Seat Entertainment-system*
4
255
264
268
272
274
Gode råd om kørsel................................
Brændstofpåfyldning..............................
Brændstof...............................................
Lastning..................................................
Bagagerum ............................................
Kørsel med anhænger.............................
Bugsering og bjergning...........................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Hjul og dæk
286
289
290
294
297
298
304
Generelt .................................................
Skift af hjul .............................................
Tryk i dæk ..............................................
Advarselstrekant og førstehjælpskasse*.
Midlertidig dæklapning (TMK)* ...............
310
314
317
318
319
Indhold
09 10 11
09 Vedligeholdelse og service
Motorrum................................................
Pærer......................................................
Viskerblade og sprinklervæske...............
Batteri......................................................
Sikringer..................................................
Vedligeholdelse.......................................
10 Specifikationer
326
333
340
342
347
358
Typebetegnelser.....................................
Mål og vægt............................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolie.................................................
Væsker og smøremidler..........................
Brændstof...............................................
Hjul og dæk, dimensioner og tryk ..........
Elsystemet...............................................
Typegodkendelse....................................
Symboler på display...............................
11 Alfabetisk stikordsregister
366
368
372
374
377
379
383
385
386
398
Alfabetisk stikordsregister...................... 402
5
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Indledning
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsbogen, helt inden den første
tur i bilen. Derved får du mulighed for at stifte
bekendtskab med nye funktioner og få råd om,
hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige
situationer samt lærer at gøre brug af alle bilens
finesser på bedst mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i
bogen.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til
at foretage ændringer uden varsel.
©
Volvo Car Corporation
Ekstraudstyr
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en stjerne*.
Ud over standardudstyret beskrives også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr).
Det udstyr, der er beskrevet i instruktionsbogen, er ikke tilgængeligt i alle biler - de har forskelligt udstyr, afhængigt af tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale eller
lokale love og bestemmelser.
6
Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard eller
ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en
Volvo-forhandler.
Særlige tekster
ADVARSEL
Advarsels-tekster oplyser om risiko for personskade.
lidt større og farvet grå. Eksempler på dette
findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks. Audio indstillinger).
Mærkater
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
Advarsel for personskade
VIGTIGT
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
OBS
OBS-tekster giver råd eller tips, der gør det
lettere at bruge f.eks. finesser og funktioner.
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i en
fodnote nederst på siden. Disse oplysninger er
et tillæg til den tekst, de henviser til via nummeret. Hvis fodnoten vedrører tekst i en tabel,
bruges bogstaver i stedet for tal som henvisning.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten er
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G031590
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Bruges
for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis
advarslen ignoreres, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Indledning
Vigtige oplysninger
Risiko for skade på ejendom
Information
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen
forsynet med numre.
Når en anvisning med flere trin ledsages af
en serie illustrationer, har hvert trin samme
nummer som den tilsvarende illustration.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort eller blåt advarselsfelt og meddelelsesfelt.
Bruges for at angive tilstedeværelse af fare der,
hvis advarslen ignoreres, kan medføre skader
på ejendom.
G031593
G031592
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Pile med bogstaver bruges til at illustrere
en bevægelse, hvor rækkefølgen ikke er
relevant.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
7
Indledning
Vigtige oplysninger
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
• Kølevæske
• Motorolie
Fortsættelse følger
`` Dette symbol er placeret længst nede til
højre, når et afsnit fortsætter på næste opslag.
Indlæsning af data
Bilen indeholder en række computere, der har
til opgave løbende at kontrollere og overvåge
bilens drift og funktionalitet. Nogle af computerne kan registrere oplysninger under normal
kørsel, hvis de bemærker en fejl. Desuden registreres oplysninger ved kollision eller tilløb til
ulykke. Nogle af de registrerede oplysninger er
nødvendige for, at teknikere ved service og
vedligeholdelse kan diagnosticere og løse fejl i
bilen, og for at Volvo kan overholde lovkrav og
andre bestemmelser. Derudover bruges oplysningerne af Volvo i forskningsøjemed for til stadighed at udvikle kvaliteten og sikkerheden.
Oplysningerne kan bidrage til en bedre forståelse af de faktorer, som forårsager, at ulykker
og personskader opstår. Oplysningerne omfatter bl.a. status og funktionalitet for forskellige
systemer og moduler i bilen, f.eks. motor-, gas-
8
spjæld-, styre- og bremsesystemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at køre
bilen, f.eks. bilens hastighed, brug af bremsehhv. gaspedal, ratudslag, og om føreren og
passagererne har brugt sikkerhedssele eller ej.
Disse oplysninger kan af de anførte grunde
blive lagret i bilens computere i et stykke tid,
men også som følge af en kollision eller tilløb til
ulykke. Oplysningerne kan lagres af Volvo, så
længe de kan medvirke til at videreudvikle og
yderligere øge sikkerheden og kvaliteten, og så
længe der findes lovkrav og andre regler, som
Volvo skal tage hensyn til.
Volvo vil ikke medvirke til, at de ovenfor beskrevne oplysninger videregives til tredjemand
uden bilejerens samtykke. Dog kan Volvo på
grund af nationale love og bestemmelser blive
tvunget til at udlevere sådanne oplysninger til
myndigheder som f.eks. politiet eller andre, der
kan have en lovfæstet ret til at få adgang til
disse.
For at kunne læse og fortolke oplysningerne,
der er registreret af bilens computere, kræves
særligt teknisk udstyr, som Volvo, og værksteder der har indgået aftale med Volvo, har
adgang til. Volvo er ansvarlig for, at oplysninger, der overføres til Volvo i forbindelse med
service og vedligeholdelse, lagres og behandles på en sikker måde, og at behandlingen
opfylder gældende lovkrav. For yderligere
information - kontakt en Volvo-forhandler.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tilbehør og ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr
kan påvirke bilens elektroniske system negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når den tilknyttede software er programmeret ind i bilens
computersystem. Volvo anbefaler derfor, at du
altid kontakter et autoriseret Volvo-værksted,
inden ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker
det elektriske system, monteres.
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*
Volvo On Call er en ekstra service, der består
af sikkerheds-, trygheds- og komforttjenester.
Hvis bilen har Volvo On Call og skifter ejer, er
det meget vigtigt, at disse tjenester bliver
afbrudt, så den tidligere ejer ikke kan få udført
tjenester i bilen. Kontakt callcenteret ved at
trykke på ON CALL-knappen i bilen, eller kontakt et autoriseret Volvo-værksted. Se også
"Ændring af sikkerhedskode" i instruktionsbogen til Volvo On Call.
Indledning
Vigtige oplysninger
Lasersensor
Denne bil er udstyret med en sensor, som
udsender laserstråling. Instruktionerne for
håndtering af lasersensoren skal følges nøje.
Følgende to mærkater på engelsk er monteret
direkte på lasersensorens enhed:
gelser i overensstemmelse med "Laser
Notice No. 50" af den 26. juli 2001.
Strålingsdata for lasersensor
Følgende tabel præciserer lasersensorens fysiske data.
Maksimal impulsenergi
2,64 ¦J
Maksimal gennemsnitlig
udgangseffekt
45 mW
Impulslængde
Divergens (horisontal × vertikal)
Den øverste mærkat på illustrationen beskriver
laserstrålingens klassificering:
• Laserstråling - Se ikke ind i laserstrålen
med optiske instrumenter - Klasse 1M
laserprodukt.
Den nederste mærkat på illustrationen beskriver laserstrålingens fysiske data:
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Overholder
FDA's (den amerikanske føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed) standarder for laserprodukter undtagen for afvi-
ADVARSEL
Hvis nogen af instruktionerne heri ikke følges, er der risiko for øjenskader!
•
Se aldrig ind i lasersensoren (som
udsender usynlig laserstråling) på en
afstand af 100 mm eller nærmere med
forstørrende optik som f.eks. forstørrelsesglas, mikroskoper, objektiver eller
lignende optiske instrumenter.
•
Test, reparation, demontering, justering
og/eller skift af reservedele på lasersensoren må udelukkende udføres af et
kvalificeret værksted - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales.
•
For at undgå udsættelse for skadelig
stråling må der ikke udføres anden
omjustering eller vedligeholdelse, end
hvad der er specificeret heri.
•
Reparatøren skal følge den særligt
opstillede værkstedsinformation for
lasersensor.
•
Lasersensoren må ikke demonteres
(herunder fjernelse af linserne). En
demonteret lasersensor opfylder laserklasse 3B ifølge standarden IEC
60825-1. Laserklasse 3B er ikke sikker
for øjnene og udgør derfor en risiko for
skader.
33 ns
28° × 12°
9
Indledning
Vigtige oplysninger
•
Lasersensorens kontakt skal være koblet fra inden demontering fra forruden.
•
Lasersensoren skal være monteret på
forruden inden sensorens kontakt sluttes til.
•
Lasersensoren udsender laserlys, når
fjernbetjeningen er i position II, også
ved slukket motor (se side 75 vedrørende nøglepositioner).
For mere information om lasersensoren, se
side 159.
Information på internet
På www.volvocars.com findes yderligere
information vedrørende din bil.
For at kunne læse QR-koden kræves en QRkodelæser, der fås som tillægsprogram til
mange mobiltelefoner. QR-kodelæsere kan
hentes hos App Store eller Android Market.
QR-kode
10
Indledning
Volvo og miljøet
G000000
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet. Vi
er også overbevist om, at vores kunder deler
vores omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens
mest ressourceeffektive og reneste fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO
14001, omfattende alle fabrikker og flere af
vore andre enheder. Vi stiller også krav til vores
samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere
brændstofforbruget er, des lavere er udslippet
af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
Effektiv udstødningsrensning
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i trafikken.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent
kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
Systemet består af en elektronisk sensor og et
kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11
Indledning
Volvo og miljøet
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan
f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Interiør
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik på
at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt særlig
stor vægt på at vælge miljøtilpassede materialer.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Volvo
stiller krav til, hvordan vores værkstedslokaler
skal udformes for at undgå spild og udslip til
miljøet. Personalet på Volvos værksteder har
den viden og de værktøjer, som er nødvendige
for omsorg for miljøet.
Tag hensyn til miljøet
Det er nemt at hjælpe med at tage hensyn til
miljøet - her er nogle gode råd:
• Undgå tomgangskørsel - sluk for motoren
ved lange ventetider. Overhold de lokale
bestemmelser.
• Kør økonomisk - vær forudseende.
• Få foretaget service og vedligeholdelse i
henhold til instruktionsbogens anvisninger
- følg Service- og garantibogens anbefalede intervaller.
• Hvis bilen er udstyret med motorvarmer*,
bør den bruges før koldstart - det forbedrer
startevnen og mindsker slid i koldt vejr, og
motoren når normal driftstemperatur hurtigere, hvilket sænker brændstofforbruget
og reducerer udslip.
• Høj hastighed øger brændstofforbruget
betydeligt, fordi luftmodstanden øges ved en fordobling af hastigheden øges luftmodstanden fire gange.
• Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde. Kontakt et værksted, hvis du er i tvivl om, hvordan denne type affald skal deponeres - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Ved at følge disse råd kan du spare penge,
spare på jordens ressourcer og forlænge bilens
levetid. Se mere information og flere råd på
side 286 og 379.
Genvinding
Som en del af Volvos miljøaktiviteter er det vigtigt, at bilen genvindes på en miljømæssigt rig-
12
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
tig måde. Næsten hele bilen er genvindelig.
Bilens sidste ejer anmodes derfor om at kontakte en forhandler for henvisning til et certificeret/godkendt genvindingsanlæg.
Instruktionsbogen og miljøet
Forest Stewardship CouncilŸ-symbolet viser,
at papirmassen i denne publikation kommer fra
FSCŸ-certificerede skove eller andre kontrollerede kilder.
Indledning
13
Sikkerhedsseler ......................................................................................
Airbags....................................................................................................
Til- og frakobling af airbag*.....................................................................
Sideairbag (SIPS-bag) ............................................................................
Beskyttelsesgardin (IC) ..........................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne ..............................................
Sikkerhedsfunkt......................................................................................
Børnesikkerhed.......................................................................................
14
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
16
19
22
24
26
27
29
30
31
SIKKERHED
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
01
Generelle oplysninger
Udløsning af sikkerhedsselen
Tryk på den røde knap på selelåsen, og lad
derefter rullen trække selen ind. Hvis den ikke
rulles helt ind, skubbes den ind med håndkraft,
så den ikke hænger løst.
Sikkerhedsselen låses fast og kan ikke
trækkes ud:
• hvis den trækkes for hurtigt ud
• ved bremsning og acceleration
• hvis bilen hælder kraftigt.
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen.
For at sikkerhedsselen skal give maksimal
beskyttelse er det vigtigt at den ligger forsvarligt an mod kroppen. Læn ikke ryglænet for
langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet til at
beskytte i normal siddestilling.
Opmærksomheden henledes på
følgende:
• brug ikke klemmer eller andet, der kan forhindre sikkerhedsselen i at ligge helt til
• sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
• hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven)
• stræk hofteselen over hoften ved at trække
diagonalselen opad mod skulderen.
ADVARSEL
Sådan spændes sikkerhedsselen
Træk selen langsomt ud, og spænd den ved at
skubbe låsetungen ned i selelåsen. Et kraftigt
"klik" angiver, at selen er låst.
På bagsædet passer låsetungen kun i den tilsvarende lås1.
1
16
Visse markeder.
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på airbaggens funktion ved en eventuel
kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til en
enkelt person.
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sikkerhedsselen på egen hånd.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Hvis sikkerhedsselen har været udsat for en
kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med
en kollision, skal hele sikkerhedsselen
udskiftes. En del af sikkerhedsselens
beskyttende egenskaber kan være blevet
forringet, selvom den virker ubeskadiget.
Udskift også sikkerhedsselen, hvis den er
slidt eller beskadiget. Den nye sikkerhedssele skal være typegodkendt og beregnet til
den samme plads som den udskiftede sikkerhedssele.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Sikkerhedssele og graviditet
lerne). Der skal stræbes efter størst mulig
afstand mellem maven og rattet.
Bagsæde
Påmindelse om sikkerhedssele
• Oplysning om, hvilke sikkerhedsseler der
01
Påmindelsen om sikkerhedssele på bagsædet
har to funktioner:
G020998
bruges på bagsædet. Der vises en meddelelse på informationsdisplayet ved brug
af sikkerhedsselerne, eller hvis en af bagdørene er blevet åbnet. Meddelelsen slettes automatisk efter ca. 30 sekunders kørsel, eller efter et tryk på blinklysarmens
OK-knap.
Sikkerhedsselens hoftedel skal ligge fladt mod
siden af lårene og så lavt under maven som
muligt – den må aldrig glide opad. Sikkerhedsselen skal ligge så tæt ind til kroppen som
muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér også,
at den ikke er snoet.
G017726
Under graviditet skal sikkerhedsselen altid bruges, men det er meget vigtigt, at den bruges på
rette måde. Den skal ligge tæt ind mod skulderen, idet den diagonale del af sikkerhedsselen
skal ligge mellem brysterne og mod siden af
maven.
• Påmindelse om, at en sikkerhedssele på
Passagerer uden sele bliver gennem hørbar og
lyspåmindelse påmindet om at tage sikkerhedssele på. Den hørbare påmindelse er
hastighedsafhængig og i nogle tilfælde tidsafhængig. Lyspåmindelse findes i loftskonsollen
og i kombiinstrumentet.
bagsædet er taget af under kørslen.
Påmindelsen gives i form af en meddelelse
på informationsdisplayet kombineret med
lyd- og lyssignaler. Påmindelsen ophører,
når sikkerhedsselen igen er taget på, men
kan også fjernes manuelt ved at trykke på
OK-knappen.
Meddelelsen på informationsdisplayet, som
viser hvilke sikkerhedsseler, der bruges, er altid
tilgængelig. Man får lagrede meddelelser at se
ved at trykke på OK-knappen.
Barnestole omfattes ikke af selepåmindelsessystemet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal en
gravid fører indstille sædet og rattet således, at
hun har fuld kontrol over bilen (hvilket indebærer, at man let skal kunne nå rattet og peda``
17
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Visse markeder
Hvis føreren og forsædepassageren ikke har
deres sikkerhedsseler på, bliver de med lyd- og
lyssignaler mindet om at tage selen på. Ved lav
hastighed gives lydpåmindelsen de første
6 sekunder.
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strammer sikkerhedsselen i tilfælde af en tilstrækkelig kraftig kollision. Sikkerhedsselen
fastholder dermed personen mere effektivt.
ADVARSEL
Sæt aldrig låsetungen fra passagerens sikkerhedssele i selelåsen i førersiden. Sæt
altid låsetungen fra sikkerhedsselen i selelåsen på den rigtige side. Sørg for aldrig at
beskadige sikkerhedsselerne, og sæt ikke
fremmedlegemer ind i selelåsen. Ellers fungerer sikkerhedsselerne og selelåsen
måske ikke, som de skal, ved et sammenstød. Der er risiko for alvorlige skader.
18
01 Sikkerhed
Airbags
Advarselssymbol på
kombiinstrumentet
01
displayet. Hvis advarselssymbolet er defekt,
tændes advarselstrekanten, og SRS airbag
Service påkrævet eller SRS airbag Service
snarest vises på displayet. Volvo anbefaler, at
du snarest kontakter et autoriseret Volvoværksted.
G018666
Airbag-systemet
Airbag-systemet, højrestyret bil.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet
fortsat er tændt eller tændes under kørslen,
er det tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet angiver, at der er
en fejl i sikkerhedsselesystemet, SIPS, ICsystemet eller en anden fejl i systemet.
Volvo anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
G018665
Advarselssymbolet på kombiinstrumentet
tændes med fjernbetjeningen i nøgleposition
II. Symbolet slukkes efter ca. 6 sekunder, hvis
airbagsystemet er fejlfrit.
Airbag-systemet, venstrestyret bil.
Systemet består af airbags og sensorer. Ved en
tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og airbaggen(e) pustes op og bliver
varm(e). For at dæmpe stødet mod airbaggen
tømmes den igen, når den presses sammen. I
forbindelse hermed udvikles der en del røg i
bilen, hvilket er helt normalt. Hele forløbet med
oppustning og tømning af airbaggen sker på
nogle få tiendedele af et sekund.
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for reparation. Forkert
indgreb i airbagsystemet kan forårsage
funktionsfejl med alvorlige personskader til
følge.
Sammen med advarselssymbolet vises, om
nødvendigt, en meddelelse på informations-
19
01 Sikkerhed
01
Airbags
OBS
Airbag i passagersiden
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på
førersædet eller passagersædet foran er i
brug eller ej.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen arbejder
sammen. Hvis selen ikke anvendes eller
anvendes forkert, kan det påvirke airbaggens effekt ved en kollision.
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. Airbagsystemet registrerer den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og tilpasser sig herefter, således at én eller flere airbags udløses.
For at undgå skader, hvis airbaggen udløses, skal passageren sidde så oprejst som
muligt med fødderne på gulvet og ryggen
mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal være
spændt.
Også airbaggenes kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, bilen udsættes for.
Placering af airbag i passagersiden i venstrestyret
bil.
Airbag i førersiden
ADVARSEL
Anbring ingen genstande foran eller oven på
instrumentpanelet, hvor airbaggen til den
forreste passagerplads befinder sig.
Som supplement til sikkerhedsselen på førersiden er bilen forsynet med en airbag. Den er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket AIRBAG.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på
airbaggens funktion ved en eventuel kollision.
Placering af airbag i passagersiden i højrestyret bil.
Som supplement til sikkerhedsselen på passagersiden er bilen forsynet med en airbag. Den
20
er monteret sammenfoldet i et rum oven over
handskerummet. Panelet er mærket AIRBAG.
01 Sikkerhed
Airbags
01
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
forsædet.
Lad aldrig en person stå eller sidde foran
passagersædet.
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
21
01 Sikkerhed
01
Til- og frakobling af airbag*
Lukning med nøgle - PACOS*
Generelle oplysninger
Airbaggen på forsædepassagerpladsen kan
frakobles, hvis bilen har en omskifter, PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch). For information om, hvordan til- og frakobling foregår,
se under overskriften Til- og frakobling.
Lukning med nøgle/omskifter
Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen
(PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når
døren åbnes (se under overskriften Til- og frakobling nedenfor).
Kontrollér, at omskifteren står i den ønskede
stilling. Volvo anbefaler, at fjernbetjeningens
nøgleblad bruges til at ændre stilling.
For information om nøglebladet, se side 47.
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at bilens passagerer bringes i livsfare.
22
ADVARSEL
Til- og frakobling
Hvis bilen er udstyret med airbag på forsædepassagerpladsen, men ikke har PACOSomskifter (Passenger Airbag Cut Off
Switch), er airbaggen altid aktiveret.
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet og symbolet
i loftskonsollen er tændt, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet. Hvis ovenstående
ikke følges, kan barnet komme i livsfare.
Omskifterens placering.
ADVARSEL
Der må ikke sidde nogen passagerer på
passagerpladsen, hvis meddelelsen på
loftskonsollen (se side 23) viser, at airbaggen er frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbagsystemet vises på kombiinstrumentet. Det tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Opsøg snarest et
værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter
et autoriseret Volvo-værksted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må en passager, der er over
140 cm høj, sidde på den forreste passagerplads, men aldrig et barn i en barnestol
eller på en barnepude.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den forreste passagerplads i en barnestol eller på
en barnepude, men ikke personer, der er
højere end 140 cm.
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag*
ADVARSEL
Tilkoblet airbag
01
Frakoblet airbag
Tilkoblet airbag (passagerplads):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
passagerpladsen. Dette gælder for alle personer, der er lavere end 140 cm.
2
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
OBS
Når fjernbetjeningen er i nøgleposition II,
vises advarselssymbolet for airbaggen på
kombiinstrumentet i ca. 6 sekunder (se
side 19).
2
G017724
Personer, der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er frakoblet.
G017800
Frakoblet airbag (passagerplads):
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er tilkoblet.
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag er
frakoblet.
Et advarselssymbol i loftskonsollen viser, at
airbaggen til forsædepassagerpladsen er tilkoblet (se foregående illustration).
En tekstmeddelelse og et symbol i loftskonsollen viser, at forsædepassagerpladsens airbag
er frakoblet (se foregående illustration).
Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag. For mere information om
fjernbetjeningens forskellige nøglepositioner, se side 75.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
23
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
01
Sideairbag
G032949
ADVARSEL
Ved en sidekollision fordeles en stor del af kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection
System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre
dele af karosseriet. Sideairbaggene på førerog passagerplads beskytter brystet og bækkenet, og udgør en vigtig del af SIPS.
SIPS-bag-systemet består af to hoveddele:
sideairbag og sensorer. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
•
Volvo anbefaler, at reparation kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Forkert indgreb i SIPS-bagsystemet
kan forårsage funktionsfejl med alvorlige personskader til følge.
•
Placer ikke nogen genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet,
da dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
•
Volvo anbefaler, at der kun bruges
sædeovertræk, som er godkendt af
Volvo. Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
•
Placering
Førerplads, venstrestyret bil.
Sideairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Barnestol og sideairbag
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude på
forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet1 airbag i passagersiden.
Passagerplads, venstrestyret bil.
SIPS-systemet består af sideairbags og sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision rea1
24
Nærmere oplysninger om til- og frakobling af airbag, se side 22.
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
01
gerer sensorer, og sideairbaggen pustes op.
Airbaggen pustes op mellem den kørende og
dørpanelet og dæmper dermed stødet for den
kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen
presses sammen under kollisionen, tømmes
den. Normalt pustes kun sideairbaggen i airbagsiden op.
25
01 Sikkerhed
01
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
ADVARSEL
Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande i
håndgrebene i loftet. Krogen er kun beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde genstande som f.eks. paraplyer).
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
bilens loft, dørstolper eller sidepaneler.
Ellers opnås den tilsigtede beskyttelse
muligvis ikke. Volvo anbefaler, at du kun
bruger originale Volvo-dele, der er godkendt
til anbringelse disse steder.
ADVARSEL
Gardinairbaggene IC (Inflatable Curtain) er en
del af SIPS og airbaggene. Den er monteret
langs begge sider af loftet og beskytter bilens
kørende på yderpladserne. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen
bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder mod at slå mod bilens inderside
ved en kollision.
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af dørenes ruder. Ellers
kan beskyttelsesvirkningen af beskyttelsesgardinet, som er skjult inden i bilens loft,
udeblive.
ADVARSEL
Gardinairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
26
01 Sikkerhed
WHIPS
Beskyttelse mod piskesmældsskader
– WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
på forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
ADVARSEL
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
01
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren og
forsædepassageren sidde midt på sædet med
så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten
og hovedet.
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres. På
denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sædet eller WHIPS-systemet på
egen hånd. Volvo anbefaler, at du kontakter
et autoriseret Volvo-værksted.
Placer ikke nogen genstande på gulvet bag ved
førersæde/passagerforsæde, som kan hindre
WHIPS-systemets funktion.
27
01 Sikkerhed
01
WHIPS
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres. Volvo anbefaler, at det kontrolleres af
et autoriseret Volvo-værksted.
Dele af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være blevet forringet,
selvom sædet virker ubeskadiget.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af systemet, selv efter mindre ulykker med påkørsel
bagfra.
Placer ikke nogen genstande på bagsædet, som
kan hindre WHIPS-systemets funktion.
ADVARSEL
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke er i berøring med det nedslåede ryglæn.
28
01 Sikkerhed
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne
Hvornår aktiveres
sikkerhedssystemerne
A
System
Aktiveres
Selestrammere forsæde
Ved frontal- og/eller
side- og/eller bagkollision og/eller
væltning
Selestrammere bagsæde
Ved frontal- og/eller
sidekollision og/eller
væltning
Airbags (SRS)
Ved frontalkollisionA
Sideairbags SIPS
Ved sidekollisionA
Gardinairbag (IC)
Ved sidekollision og/
eller ved visse frontalkollisionerA
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra
• Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger
den til et autoriseret Volvo-værksted. Kør
ikke med udløste airbags.
• Volvo anbefaler, at du lader et autoriseret
Volvo-værksted tage sig af udskiftning af
komponenter i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid læge.
OBS
Aktivering af airbags og sikkerhedsselesystemet sker kun én gang ved en kollision.
01
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Den hurtige udløsning kan også, kombineret med airbaggens
materiale, give friktions- og forbrændingsskader på huden.
ADVARSEL
Airbagsystemets styreenhed er placeret i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen har
været dækket med vand eller anden væske,
løsnes batterikablerne. Forsøg ikke at starte
bilen, da airbaggene kan udløses. Bjerg
bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger den til
et autoriseret Volvo-værksted.
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden
at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende:
29
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsfunkt
Håndtering efter kollision
Tag fjernbetjeningen ud og åbn førerdøren.
Hvis der nu vises en meddelelse om, at tændingen er slået til, skal du trykke på startknappen. Luk derefter døren og sæt fjernbetjeningen på plads igen. Bilens elektronik forsøger nu
at foretage tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter at starte bilen.
Hvis meddelelsen Sikkerhedsfunkt. Se
instr.bog stadig vises på displayet, må bilen
ikke køres eller bugseres, men skal bjærges.
Skjulte skader kan gøre bilen umulig at manøvrere under kørslen, selvom den lader til at
kunne køres.
Hvis bilen har været udsat for en kollision, vises
teksten Sikkerhedsfunkt. Se instr.bog
muligvis på informationsdisplayet. Det betyder, at bilen har nedsat funktion. Sikkerhedsstatus er en beskyttelse, der træder i kraft, hvis
kollisionen kan have beskadiget en vigtig funktion i bilen, f.eks. brændstofledninger, sensorer
for et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof
ud af bilen. Der må heller ikke lugte af brændstof.
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
30
Flytning
Hvis Normal mode vises, efter at
Sikkerhedsfunkt. Se instr.bog er tilbagestillet, kan bilen forsigtigt flyttes fra sin trafikfarlige
position. Bilen må ikke flyttes længere end
nødvendigt.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller at
genindstille elektronikken, efter den har
været i sikkerhedsfunktion. Det kan medføre
personskader, eller at bilen ikke fungerer
som normalt. Volvo anbefaler, at du altid
lader et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af kontrollen og genindstillingen af bilen til
normal status, efter Sikkerhedsfunkt. Se
instr.bog har været vist.
ADVARSEL
Forsøg under ingen omstændigheder at
genstarte bilen, hvis der lugter af brændstof,
når meddelelsen Sikkerhedsfunkt. Se
instr.bog vises. Forlad bilen så hurtigt som
muligt.
ADVARSEL
Da bilen stadig er i sikkerhedsfunktion, må
den ikke bugseres. Den skal bjerges fra stedet. Volvo anbefaler, at den bjerges til et
autoriseret Volvo-værksted.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn skal sidde godt og sikkert
Volvo anbefaler, at børn kører i bagudvendt
barnestol så længe som muligt, mindst til
3-4 års alderen, og derefter i fremadvendt barnepude/barnestol op til 10 års alderen.
Barnets placering i bilen og det udstyr, der skal
bruges, skal vælges under hensyntagen til barnets vægt og højde. For nærmere oplysninger,
se side 32.
OBS
ADVARSEL
Kontakt producenten for mere detaljerede
anvisninger, hvis du har spørgsmål vedrørende montering af børnesikkerhedsprodukter.
Du må ikke fastgøre barnestolens fastspændingsbånd i sædets længdejusteringsstang, fjedre, skinner og bjælker under
sædet. Skarpe kanter kan beskadige fastspændingsbåndene.
Barnestole
Se nærmere i monteringsanvisningen til barnestolen om den rette montering.
OBS
Placering af barnestole
Det er tilladt at anbringe:
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Du bør sætte
dig ind i bestemmelserne.
• en barnestol/barnepude på passagersædet, så længe1 airbaggen i passagersiden
ikke er tilkoblet.
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid være
forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig et barn
sidde på skødet af en passager.
Volvo har børnesikkerhedsudstyr (barnestole,
barnepuder og fastspændingsanordninger),
som er udviklet til netop din bil. Hvis du bruger
Volvos børnesikkerhedsudstyr, får du de bedste forudsætninger for, at dine børn kører sikkert i bilen, men også at børnesikkerhedsudstyret passer og er nemt at bruge.
1
01
G020739
• en eller flere barnestole/barnepuder på
En barnestol og en airbag hører ikke sammen.
OBS
bagsædet.
Placer altid barnestole/barnepuder på bagsædet, hvis passagerpladsens airbag er tilkoblet.
Hvis airbaggen pustes op, når barnet sidder på
passagerpladsen foran i bilen, kan barnet
komme alvorligt til skade.
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den monteringsanvisning,
der medfølger.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag, se side 22.
31
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
ADVARSEL
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må børn
aldrig anbringes i barnestol eller på barnepude på forsædet.
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
Airbag-mærkat
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge mod
selespændets udløsningsknap, må ikke
bruges, da de utilsigtet kan komme til at
åbne selespændet.
Lad ikke barnestolens øverste del ligge mod
forruden.
Mærkaten bliver synlig, når passagerdøren åbnes,
se illustration på side 22.
Anbefalet barnebeskyttelse2
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Gruppe 0
Gruppe 0+
Typegodkendelse: E1 04301146
maks. 13 kg
maks. 10 kg
Gruppe 0+
maks. 13 kg
2
32
Bagsædets midterplads
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med ISOFIX-fastspændingssystemet.
maks. 10 kg
Gruppe 0
Bagsædets yderplads
(L)
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E1 04301146
Typegodkendelse: E1 04301146
Typegodkendelse: E1 04301146
(U)
(U)
(U)
Hvad angår anden barnestol skal din bil findes på producentens vedlagte liste over køretøjer eller være generelt godkendt ifølge normen ECE R44.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 0
Bagudvendt barnestol (Child Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd. Brug beskyttelsespude mellem barnestolen og instrumentpanelet.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
(L)
(L)
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
(U)
(U)
(U)
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Typegodkendelse: E5 04192
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
(L)
maks. 10 kg
Gruppe 0+
maks. 13 kg
Typegodkendelse: E5 03135
01
(L)
Gruppe 0
maks. 10 kg
Gruppe 0+
maks. 13 kg
Gruppe 1
9-18 kg
``
33
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 1
Bagudvendt barnestol (Child Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd. Brug beskyttelsespude mellem barnestolen og instrumentpanelet.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd. Brug beskyttelsespude mellem barnestolen og instrumentpanelet.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd. Brug beskyttelsespude mellem barnestolen og instrumentpanelet.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
(L)
(L)
(L)
9-18 kg
Gruppe 1
Britax Fixway - bagudvendt barnestol,
der fastgøres med ISOFIX-fastspændingssystemet og fastspændingsbånd.
9-18 kg
Typegodkendelse: E5 03171
(L)
Gruppe 1
9-18 kg
34
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
(U)
(U)
(U)
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Bagsædets yderplads
Gruppe 2
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Typegodkendelse: E5 04192
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
(L)
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E5 04191
Typegodkendelse: E5 04191
Typegodkendelse: E5 04191
(L)
(L)
(L)
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
(UF)
(UF)
(UF)
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typegodkendelse: E1 04301169
Typegodkendelse: E1 04301169
Typegodkendelse: E1 04301169
(UF)
(UF)
(UF)
15-25 kg
Gruppe 2
15-25 kg
Gruppe 2/3
15-36 kg
Gruppe 2/3
15-36 kg
01
Bagsædets midterplads
``
35
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Bagsædets yderplads
Gruppe 2/3
Bagsædets midterplads
Volvo Integreret selepude (Integrated
Booster Cushion).
15-36 kg
Typegodkendelse: E5 03140
(B)
L: Gælder for specifikke barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle kategorier.
U: Gælder for generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
UF: Gælder for fremadvendte, generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
B: Indbyggede barnestole, der er godkendt til denne vægtklasse.
Børnesikkerhedslåse på bagdørene
Betjeningskontakterne for bagdørenes elruder og åbningshåndtag kan spærres, så der
ikke kan åbnes indefra. For nærmere oplysninger, se side 58.
ISOFIX monteringssystem til barnestol
Forankringspunkterne for ISOFIX-systemet er
skjult bag den nederste del af bagsæderyglænet på de yderste siddepladser.
Forankringspunkternes placering fremgår af
symboler i ryglænets beklædning (se foregående illustration).
Man får adgang til forankringspunkterne ved at
trykke ned på siddepladsens sædehynde.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
36
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Størrelsesklasser
Barnestole findes i forskellige størrelser – biler
har forskellige størrelser. Derfor passer ikke
alle barnestole på alle pladser i alle bilmodeller.
For barnestole med ISOFIX monteringssystem
findes der derfor en størrelsesklassificering for
at hjælpe brugeren med at vælge den rette barnestol (se følgende tabel).
Størrelsesklasse
Beskrivelse
A
Fuld størrelse, fremadvendt
barnestol
B
Reduceret størrelse (alternativ 1), fremadvendt barnestol
Størrelsesklasse
01
ADVARSEL
Beskrivelse
B1
Reduceret størrelse (alternativ 2), fremadvendt barnestol
C
Fuld størrelse, bagudvendt
barnestol
D
Reduceret størrelse, bagudvendt barnestol
E
Bagudvendt barnestol
Der må aldrig anbringes et barn på forsædepassagerpladsen, hvis pladsen har en tilkoblet airbag.
OBS
Hvis en ISOFIX barnestol ikke har en størrelsesklassificering, skal bilmodellen være
opført på barnestolens liste over biler.
OBS
F
Tværstillet barnestol, venstre
G
Tværstillet barnestol, højre
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for oplysninger om,
hvilke ISOFIX-barnestole Volvo anbefaler.
Typer af ISOFIX-barnestole
Barnestolstype
Babystol tværstillet
Vægt
Størrelsesklasse
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
maks. 10 kg
F
X
X
(0 – 9 måneder)
G
X
X
37
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Barnestolstype
Babystol bagudvendt
Vægt
maks. 10 kg
Størrelsesklasse
E
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
X
OK
(0 – 9 måneder)
Babystol bagudvendt
maks. 13 kg
(0 – 12 måneder)
(IL)
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnestol bagudvendt
9-18 kg
(9-36 måneder)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
38
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Barnestolstype
Barnestol fremadvendt
Vægt
9-18 kg
Størrelsesklasse
B
01
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
X
OKA
(9-36 måneder)
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-positionen gælder ikke for ISOFIX-barnestole i denne vægtklasse og/eller størrelsesklasse.
IL: Gælder for specifikke ISOFIX-barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle kategorier.
IUF: Gælder for fremadvendte ISOFIX-barnestole, som er generelt godkendte i denne vægtklasse.
A
Volvo anbefaler bagudvendt barnebeskyttelse til denne gruppe.
``
39
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Øverste befæstelsespunkter for
barnestole
sespunkter, fremgår af brugsanvisningen, der
følger med barnestolen.
ADVARSEL
Barnestolens fastspændingsbånd skal altid
trækkes gennem hullet i nakkestøttens ben,
inden de spændes fast ved befæstelsespunktet.
Bilen har øverste befæstelsespunkter til barnestole. Disse befæstelsespunkter er placeret på
hattehylden og skjules af et plastdæksel. Plastdækslet skal fjernes for at få adgang til befæstelsespunktet.
For biler med nakkestøtter, der kan slås ned,
på yderpladserne bør nakkestøtterne slås ned
for at lette montering.
De øverste befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med fremadvendte barnestole. Volvo anbefaler, at småbørn sidder i
bagudvendte barnestole så længe som muligt.
Nærmere oplysninger om, hvordan barnestolen skal fastspændes i de øverste befæstel-
40
01 Sikkerhed
01
41
Fjernbetjening/nøgleblad........................................................................
Privatlåsning*..........................................................................................
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*............................................................
Keyless drive*..........................................................................................
Låsning/oplåsning...................................................................................
Børnesikkerhedslås.................................................................................
Alarm*......................................................................................................
42
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
44
49
50
51
54
58
59
LÅS OG ALARM
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Generelt
02
Bilen leveres med 2 fjernbetjeninger eller
PCC'er (Personal Car Communicator). De bruges til at starte bilen og til låsning og oplåsning.
Der kan bestilles flere fjernbetjeninger - op til
6 kan programmeres og bruges til den samme
bil.
Fjernbetjeningen indeholder et aftageligt nøgleblad af metal. Den synlige del findes i to udførelser for at kunne skelne mellem de to fjernbetjeninger.
PCC'en har flere funktioner end fjernbetjeningen. Resten af dette kapitel beskriver funktioner, der findes i både PCC'en og fjernbetjeningen.
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Husk altid at afbryde strømmen til rudehejsene og soltaget ved at tage fjernbetjeningen ud, hvis føreren forlader bilen.
Hvis man mister en fjernbetjening
Hvis en fjernbetjening bliver væk, kan en ny
bestilles hos et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales. De tilbageværende fjern-
1
2
44
Kun i kombination med elbetjent førersæde og el-spejle.
Kun biler med sidespejle, der kan drejes ind elektrisk.
betjeninger skal medbringes til værkstedet. For
at forhindre tyveri slettes den bortkomne fjernbetjenings kode i systemet.
Det aktuelle antal betjeninger, som er registreret for bilen, kan kontrolleres i menusystemet
MY CAR under Information Antal nøgler.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 194.
Nøglehukommelse1 – sidespejle og
førersæde
Indstillingerne kobles automatisk til den
respektive fjernbetjening, (se side 78 og
100).
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Nøglehukommelse.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 194.
For biler med Keyless drive-system, se
side 51.
Indikation ved låsning/oplåsning
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, angiver bilens blinklys, at låsningen/
oplåsningen er udført korrekt.
• Låsning - ét blink, og sidespejlene drejes2
ind.
• Oplåsning - to blink og sidespejlene drejes2 ud.
I tilfælde af låsning sker indikationen kun, hvis
alle låse er låst, efter at dørene er lukket.
Valg af funktion
Forskellige muligheder for angivelse af låsning/
oplåsning med lys kan indstilles i bilens menusystem, se side 194.
Søg i menuen MY CAR efter Indstillinger
Bilindstillinger Lysindstillinger, og marker
Lyssignal dørlåsning og/eller Lyssignal for
døråbning.
Elektronisk startspærre
Hver fjernbetjening har en unik kode. Bilen kan
kun startes med den rette fjernbetjening med
den rette kode.
Nedenstående fejlmeddelelser på kombiinstrumentets informationsdisplay vedrører den
elektroniske startspærre:
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Meddelelse /
besked
Betydning
Isæt bilnøgle
Fejl ved læsning af
fjernbetjeningen
under start - Tag
nøglen ud af tændingslåsen, tryk den
i igen og gør et nyt
startforsøg.
Bilnøgle ikke fundet
Fejl ved læsning af
fjernbetjeningen
under start - Gør et
nyt startforsøg.
02
Hvis fejlen vedvarer:
Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen og gør et nyt
startforsøg.
Startspærre Prøv
igen
Funktioner
Fejl ved startspærresystemet under
start. Hvis fejlen
vedvarer: Kontakt et
værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Vedr. start af bilen, se side 110.
Fjernbetjening, standardversion.
Låsning
Fjernbetjening med PCC* - Personal Car
Communicator.
Information
Oplåsning
Funktionsknapper
Varighed for ankomstlys
Låsning - Låser dørene og bagagerumsklappen, samtidig med at alarmen aktiveres.
Bagagerumsklap
Panikfunktion
Et langt tryk (mindst 2 sekunder) lukker alle
ruder og soltaget* samtidigt.
ADVARSEL
Pas på, at ingen får hænderne i klemme,
hvis soltag og ruder lukkes med fjernbetjeningen.
Oplåsning - Låser dørene og bagagerumsklappen op, samtidig med at alarmen
deaktiveres.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
45
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
02
Et langt tryk (mindst 4 sekunder) åbner alle
ruder samtidigt.
5 sekunder. Ellers slås den fra efter 2 minutter
og 45 sekunder.
Funktionen kan ændres fra at låse alle dørene
op samtidigt, til med et tryk på knappen først
at låse kun førerdøren op, og efter yderligere et
tryk på knappen (inden 10 sekunder) til at låse
resten af dørene op.
Fjernbetjeningens funktioner har en rækkevidde på ca. 20 m fra bilen.
Funktionen kan ændres i menusystemet MY
CAR under Indstillinger Bilindstillinger
Indstillinger for lås Døre åbnes med de to
punkter Alle døre og Hvis førerdør, så alle.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 194.
Varighed for ankomstlys - Benyttes til at
tænde bilens lys på afstand. For nærmere
oplysninger, se side 91.
Bagagerumsklap - Låser kun bagagerumsklappen op og deaktiverer dens alarm.
For nærmere oplysninger, se side 55.
Panikfunktion - Benyttes til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation.
Hvis knappen holdes inde i mindst 3 sekunder
eller trykkes ind to gange i løbet af 3 sekunder,
aktiveres blinklysene og hornet.
Funktionen kan slås fra ved hjælp af den
samme knap, når den har været aktiv i mindst
46
Unikke PCC-funktioner*
Rækkevidde
Hvis bilen ikke bekræfter et tryk på en knap gå tættere på og prøv igen.
OBS
Fjernbetjeningsfunktionerne kan forstyrres
af radiobølger i omgivelserne, bygninger,
topografiske forhold osv. Bilen kan altid
låses/låses op med nøglebladet (se
side 47).
Fjernbetjening med PCC* - Personal Car
Communicator.
Informationsknap
Hvis fjernbetjeningen fjernes fra bilen, når
motoren kører, eller nøgleposition I eller II er
aktiveret (se side 75), og hvis alle døre lukkes,
vises en advarsel på informationsdisplayet,
samtidig med at der lyder en hørbar påmindelse.
Når fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen,
slukker advarselsmeddelelsen og lydpåmindelsen ophører, når et af følgende er sket:
• Fjernbetjeningen er sat i tændingslåsen
• Hastigheden overstiger 30 km/t
• OK-knappen er blevet trykket ind.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indikeringslamper
Med informationsknappen kan forskellige
informationer fra bilen fås ved hjælp af indikeringslamperne.
Brug af informationsknappen
–
Tryk på informationsknappen
.
> Alle indikeringslamper blinker i ca.
7 sekunder, og lyset vandrer rundt på
PCC'en. Det angiver, at informationerne
fra bilen aflæses.
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Hvis der trykkes på en af de andre knapper i dette tidsrum, afbrydes aflæsningen.
OBS
Hvis ingen indikeringslampe lyser, når
informationsknappen bruges gentagne
gange og på forskellige steder (samt efter 7
sekunder, og efter lyset er gået omkring på
PCC'en), kontaktes et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Indikeringslamperne giver informationer som
vist på følgende illustration:
Rødt, konstant lys – alarmen er udløst,
efter bilen blev låst.
Rækkevidde PCC
PCC'ens rækkevidde for låsning, oplåsning og
bagagerumsklap er ca. 20 m fra bilen - de
øvrige funktioner op til ca. 100 m.
Hvis bilen ikke bekræfter et tryk på en knap gå tættere på og prøv igen.
OBS
Udenfor PCC'ens rækkevidde
Hvis PCC'en befinder sig for langt fra bilen, til
at informationerne kan aflæses, vises den
seneste status, som bilen havde, uden at lyset
bevæger sig rundt på PCC'en.
Gult, konstant lys – bilen er ikke låst.
Hvis der ikke lyser nogen indikeringslampe, når informationsknappen bruges
inden for rækkevidden, kan det skyldes, at
den seneste kommunikation mellem
PCC'en og bilen blev afbrudt af omgivende
radiobølger, bygninger, topografiske forhold osv.
Rødt lys blinker skiftevis i de to røde indikeringslamper - Alarmen er udløst for mindre end 5 minutter siden.
Informationsknappens funktion kan forstyrres af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold osv.
Grønt, konstant lys – bilen er låst.
OBS
Hvis flere PCC'er bruges til bilen, er det kun
den PCC, der sidst blev brugt til låsning/oplåsning, som viser korrekt status.
02
Aftageligt nøgleblad
En fjernbetjening indeholder et aftageligt nøgleblad af metal, som kan bruges til at aktivere
bestemte funktioner og udføre bestemte handlinger.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, hvor det anbefales
at bestille nye nøgleblade.
Nøglebladets funktioner
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan:
• førerdøren åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, se side 52.
• bagdørenes mekaniske børnesikkerhedslås aktiveres/deaktiveres, se side 58.
•
adgang til handskerummet og bagagerum
(privatlåsning*) spærres, se side 49.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
47
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
• bagagerumsklappen åbnes manuelt, hvis
bilen er strømløs, se side 56.
02
• airbag til forsædepassager (PACOS)* aktiveres/deaktiveres, se side 22.
Udtagning af nøgleblad
Oplåsning af dør med nøgleblad
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen - f.eks. hvis batterierne er brugt op
- kan førerdøren åbnes på følgende måde:
1. Lås førerdøren op med nøglebladet i dørhåndtagets låsecylinder.
Se også billede og mere information se
side 52.
OBS
Når døren er låst op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen.
2. Alarmen afbrydes ved at sætte fjernbetjeningen i tændingslåsen.
For bil med Keyless-system, se side 52.
Træk den fjederbelastede spærre til siden.
Træk samtidigt nøglebladet lige bagud.
Fastgøring af nøgleblad
Sæt forsigtigt nøglebladet tilbage på dets
plads i fjernbetjeningen.
1. Hold fjernbetjeningen med sporet opad, og
lad nøglebladet glide ned i sporet.
2. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
48
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
Privatlåsning*
Generelt om privatlåsning
pens lås er koblet fra centrallåsen - bagagerumsklappen kan ikke åbnes, hverken med
centrallåsens knap i fordørene eller fjernbetjeningen.
Det betyder, at fjernbetjeningen uden nøgleblad kun kan benyttes til til- og frakobling af
alarmen, åbning af dørene og til at køre bilen.
G021083
Fjernbetjeningen uden nøgleblad kan derefter
afleveres til service- eller hotelpersonale - bilejeren beholder det løse nøgleblad.
Aktivere/deaktivere
Låsepunkter for fjernbetjening med nøgleblad.
Drej nøglebladet 180 grader højre om. I låst
stilling står nøglehullet lodret.
Træk nøglebladet ud. Samtidig viser informationsdisplayet en meddelelse.
02
Derefter er handskerummet låst, og bagagerumsklappen kan ikke længere låses op med
fjernbetjeningen eller centrallåsknappen.
OBS
Sæt ikke nøglebladet tilbage i fjernbetjeningen, men opbevar det et sikkert sted.
• Deaktivering foretages i modsat rækkefølge.
G021084
For nærmere oplysninger om låsning af handskerummet alene, se side 55.
Låsepunkter for fjernbetjening uden nøgleblad og
aktiveret privatlåsning.
Funktionen Privatlåsning er beregnet til brug,
når bilen afleveres til service, et hotel el.lign. Så
er handskerummet låst, og bagagerumsklap-
Aktivering af privatlåsning.
For at aktivere privatlåsningen:
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
låsecylinder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
49
02 Lås og alarm
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*
Udskiftning af batteri
02
Batteriudskiftning
Undersøg nøje, hvordan batteriet/batterierne er placeret på dækslets inderside med
hensyn til deres (+)- og (–)-side.
Batterierne bør udskiftes, hvis:
• informationssymbolet tændes, og displayet viser Svagt batteri i
fjernbetjening. Udskift batteri.
Fjernbetjening (1 batteri)
og/eller
1. Frigør forsigtigt batteriet.
• hvis låsen gentagne gange ikke reagerer
2. Isæt et nyt med (+)-siden nedad.
på signaler fra fjernbetjeningen inden for
20 meter fra bilen.
PCC* (2 batterier)
Åbning
Træk den fjederbelastede spærre til
siden.
Træk samtidigt nøglebladet lige bagud.
Før en 3 mm skruetrækker ind i hullet
bag ved den fjederbelastede spærre og
tving forsigtigt fjernbetjeningen op.
OBS
Vend fjernbetjeningen med knapperne opad
for at undgå, at batterierne falder ud, når
den åbnes.
VIGTIGT
Undgå at berøre nye batterier og deres kontaktflader med fingrene, da dette kan forringe deres funktion.
50
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
1. Frigør forsigtigt batterierne.
2. Isæt først et nyt med (+)-siden opad.
3. Læg det hvide plasticstykke imellem, og
isæt til sidst yderligere et nyt batteri med
(+)-siden nedad.
Batteritype
Brug batteri med betegnelsen CR2430, 3 V - et
i fjernbetjeningen og to i PCC'en.
Samling
1. Tryk fjernbetjeningen sammen.
2. Hold fjernbetjeningen med sporet opad, og
lad nøglebladet glide ned i sporet.
3. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
VIGTIGT
Sørg for, at brugte batterier bortskaffes på
en måde, der skåner miljøet.
02 Lås og alarm
Keyless drive*
Nøglefrit låse- og startsystem (kun
PCC1)
i, skal have PCC'en med sig. Det er ikke muligt
at låse en dør op eller i, hvis PCC'en befinder
sig på bilens modsatte side.
Generelt
De grå ringe på den foregående illustration
viser det område, der dækkes af systemets
antenner.
G020577
Hvis alle PCC'er fjernes fra bilen, når motoren
kører, eller nøgleposition I eller II er aktiveret
(se side 75), og hvis alle døre lukkes, vises en
advarsel på informationsdisplayet, samtidig
med at der lyder en hørbar påmindelse.
Med keyless drive-funktionen i PCC'en kan
bilen låses op, køres og låses uden nøgle. Det
er tilstrækkeligt, at man har PCC'en med sig.
Systemet gør det nemmere at åbne bilen, f.eks.
når man har hænderne fulde.
Begge bilens PCC'er har keyless-funktion. Det
er muligt at bestille flere PCC'er, se side 44.
PCC'ens rækkevidde
For at kunne åbne en dør eller bagagerumsklappen skal der være en PCC højst ca. 1,5 m
fra bilens dørhåndtag eller bagagerumsklap.
Det vil sige, at den der skal låse en dør op eller
1
Når PCC'en er bragt tilbage til bilen, slukker
advarselsmeddelelsen og lydsignalpåmindelsen ophører, når et af følgende er sket:
• en dør er blevet åbnet og lukket
• PCC'en er sat i tændingslåsen
• OK-knappen er blevet trykket ind.
VIGTIGT
Efterlad aldrig en PCC i bilen.
02
Forstyrrelser af PCC'ens funktion
Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning.
OBS
Placer/opbevar ikke PCC'en i nærheden af
en mobiltelefon eller metalgenstande - ikke
tættere på end 10-15 cm.
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan
PCC'en og nøglebladet bruges som en fjernbetjening, se side 45.
Sikker håndtering af PCC
Hvis en PCC med keyless-funktion efterlades i
bilen, deaktiveres den midlertidigt, når bilen
låses. Derefter kan ingen uvedkommende åbne
dørene.
Hvis der er nogen, der bryder ind i bilen, åbner
døren og finder PCC'en, aktiveres den igen.
Håndter derfor alle PCC'er med stor forsigtighed.
Personal Car Communicator, se side 46.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
51
02 Lås og alarm
Keyless drive*
Låsning
Oplåsning
Oplåsning sker, når en hånd griber om et dørhåndtag eller bagagerumsklappens gummibelagte trykplade berøres - åbn døren eller bagagerumsklappen som normalt.
02
Oplåsning med nøgleblad
1. Tryk nøglebladet ca. 1 cm lige op i hullet på
dørhåndtagets/dækslets underside undgå at lirke.
> Plastdækslet løsnes automatisk i det
øjeblik, bladet trykkes lige op og ind i
åbningen.
2. Stik derefter nøglebladet ind i låsecylinderen, og lås døren op.
3. Sæt plastdækslet på igen efter oplåsningen.
OBS
Biler med Keyless-system har en knap på dørenes
udvendige håndtag.
Når førerdøren låses op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen. Den afbrydes ved
at sætte PCC'en i startlåsen, se side 59.
Dørene og bagagerumsklappen låses ved at
trykke på låseknappen på et af de udvendige
dørhåndtag.
Alle døre og bagagerumsklappen skal være
lukkede, før bilen kan låses - ellers låses bilen
ikke.
OBS
Hvis bilen har automatgear, skal gearvælgeren stilles i P-position - ellers kan bilen
ikke låses og alarmen ikke aktiveres.
2
52
Hul til nøglebladet - for at løsne dækslet.
Nøglehukommelse2 - førersæde og
sidespejle
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med
PCC'en, f.eks. hvis batterierne er brugt op, kan
venstre fordør åbnes med PCC'ens aftagelige
nøgleblad (se side 47)
Hvis flere personer med hver sin PCC nærmer
sig bilen, foretages sæde- og spejlindstillingerne efter den, der åbner førerdøren.
For at få adgang til låsecylinderen skal dørhåndtagets plastdæksel løsnes - også det
gøres med nøglebladet:
Efter at førerdøren er åbnet af person A med
PPC-A, men person B med PPC-B skal køre,
kan indstillingerne ændres på tre måder:
Kun i kombination med elbetjent førersæde og el-spejle.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hukommelsesfunktion i PCC
02 Lås og alarm
Keyless drive*
• Stående ved førerdøren eller siddende bag
Antenneplacering
ADVARSEL
ved rattet trykker person-B på sin PCC's
knap for oplåsning, se side 45.
Personer med indopereret pacemaker bør
ikke komme nærmere Keyless-systemets
antenner end 22 cm med pacemakeren.
Dette for at udelukke forstyrrelser mellem
pacemakeren og Keyless-systemet.
• Vælg en af tre mulige hukommelser for
sædeindstilling med sædeknap 1-3, se
side 78.
02
• Justere sæde og spejle manuelt, se
side 78 og 100.
Låseindstillinger
Keyless-funktionen kan tilpasses ved i menuen
MY CAR at angive, hvilke døre der skal låses
op, under Bilindstillinger Indstillinger for
lås Nøglefri indstigning - vælg dér mellem
Åbn alle døre, Vilkårlig dør, Døre på samme
side og Begge fordøre.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 194.
Keyless-systemet har en række indbyggede
antenner placeret rundt omkring i bilen:
Kofanger bag, i midten
Dørhåndtag, venstre, bag
Hattehylde, undersiden, i midten
Dørhåndtag, højre, bag
Midterkonsol, under bageste del
Midterkonsol, under forreste del.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
53
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Udefra
02
Fjernbetjeningen kan låse/oplåse alle døre og
bagagerumsklappen samtidigt. Der kan vælges forskellige sekvenser for oplåsning, se
"Oplåsning med fjernbetjeningen" side 45.
For at låsningen skal kunne aktiveres, skal
førerdøren være lukket - hvis nogen af de andre
døre eller bagagerumsklappen er åben, låses
den/de, og alarmen kobles først til, når den/de
lukkes. Med Keyless*-systemet skal alle døre
og bagagerumsklappen være lukket.
OBS
ADVARSEL
Vær opmærksom på risikoen for at blive låst
inde i bilen, når den låses udefra med fjernbetjeningen - det vil ikke være muligt at
åbne dørene indefra med dørgrebene. Læs
mere om dette i afsnittet "Blokeret låsestilling" længere fremme.
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen
åbnes inden 2 minutter efter oplåsning, låses
de automatisk alle igen. Denne funktion mindsker risikoen for, at man kommer til at efterlade
bilen ulåst. (For biler med alarm, se side 59.)
Vær opmærksom på risikoen for at låse
fjernbetjeningen inde i bilen.
Indefra
Hvis låsning/oplåsning med fjernbetjeningen
ikke fungerer, kan dens batteri være brugt op så skal førerdøren låses eller låses op med det
aftagelige nøgleblad, se side 47.
Centrallås
• Tryk knappens ene side
- den anden side
ind for at låse
låser op.
Oplåsning
Indefra kan en dør låses op på to forskellige
måder:
• Tryk på centrallåsknappen
.
Et langt tryk (mindst 4 sekunder) åbner også
alle sideruder* samtidigt.
• Træk i åbningshåndtaget en gang og slip døren er låst op. Ved at trække endnu en
gang i åbningshåndtaget åbnes døren.
Låsning
• Tryk på centrallåsknappen
, når fordø-
rene er lukket.
Et langt tryk (mindst 2 sekunder) lukker også
alle sideruder og soltaget* samtidigt.
OBS
Alle døre kan også individuelt låses manuelt
med dens låseknap - døren skal så være lukket.
Husk, at alarmen udløses, når døren åbnes
efter at være låst op med nøglebladet - alarmen slås fra, når fjernbetjeningen trykkes
ind i tændingslåsen.
Gennemluftningsfunktion
Centrallås.
54
Med fordørenes knap til centrallåsning på dørpanelet kan alle døre og bagagerumsklappen
låses/låses op samtidigt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Et langt tryk på centrallåsknappen
(mindst
4 sekunder) åbner alle ruder samtidigt - f.eks.
for hurtigt at gennemlufte kabinen ved varmt
vejr.
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Automatisk låsning
Dørene og bagagerumsklappen låses automatisk, når bilen begynder at køre.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Indstillinger for lås
Automatisk dørlåsning. Vedr. en beskrivelse
af menusystemet, se side 194.
Handskerum
Drej nøglebladet 90 grader højre om. Nøglehullet er vandret i låst indstilling.
Træk nøglebladet ud.
Dørene forbliver låst og alarmeret.
Bagagerumsklappen kan åbnes på to
forskellige måder
For information om privatlåsning, se side 49.
Et tryk - Klappen låses op, men er fortsat lukket - tryk let på den gummibelagte trykplade
under det udvendige håndtag og løft klappen.
Bagagerumsklap
Hvis klappen ikke åbnes inden to minutter,
låses den igen, og alarmen aktiveres igen.
• Oplåsning sker i omvendt rækkefølge.
Oplåsning med fjernbetjening
02
To tryk - Klappen låses op og låsen udløses,
hvorved klappen åbnes nogle centimeter - løft
i det udvendige håndtag for at åbne. Regn,
kulde, frost eller sne kan dog forhindre klappen
i at slippe låsen.
OBS
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. For
information om nøgleblad, se side 47.
Låsnings af handskerummet:
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
låsecylinder.
Med fjernbetjeningens
-knap kan alene
bagagerumsklappens alarm deaktiveres*, og
bagagerumsklappen låses op og åbnes.
•
Når klappen er låst op med 2 tryk, kan
automatisk genlåsning ikke ske, fordi
klappen er åben - den skal lukkes
manuelt.
•
Når klappen er lukket, er den ulåst og
alarmen er ikke aktiveret - lås den og
aktiver alarmen igen med fjernbetjenin.
gens låseknap
Hvis bilen har alarm*, slukkes alarmindikatoren
på instrumentpanelet for at vise, at ikke hele
bilen er alarmeret. Alarmens niveau- og bevægelsessensorer samt sensorerne for åbning af
bagagerumsklappen frakobles.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
55
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Oplåsning med nøgleblad
02
3. Sæt dækslet på igen.
Blokeret låsestilling*1
Låsning med fjernbetjening
Blokeret låsestilling vil sige, at alle låseknapper
og åbningshåndtag udløses mekanisk, hvilket
forhindrer åbning af døre indefra.
• Tryk på fjernbetjeningens låseknap
, se
side 45.
Hvis bilen har alarm* begynder alarmindikatoren på instrumentpanelet at blinke, hvilket
betyder at alarmen er aktiveret.
Oplåsning indefra
Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og indtræder med ca. 10 sekunders forsinkelse efter låsning af dørene.
OBS
Hvis en dør åbnes i forsinkelsestiden, afbrydes sekvensen, og alarmen deaktiveres.
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningen. Venstre fordør kan også
låses op med det aftagelige nøgleblad.
ADVARSEL
Bagagerumsklappen kan åbnes manuelt med
nøglebladet, hvis bilens batteri bliver afladet klappen kan så ikke åbnes med belysningspanelets knap.
Lirk låsecylinderens dæksel af.
Lås bagagerumsklappen op ved at dreje
nøglebladet en halv omgang venstre om,
som vist på illustrationen.
1
56
Efterlad ingen personer i bilen uden først at
deaktivere funktionen Blokeret låsestilling
for ikke at risikere at låse nogen personer
inde.
For at låse bagagerumsklappen op/åbne den:
–
Tryk på belysningspanelets knap (1) - låsen
slipper og klappen åbnes nogle centimeter.
Kun i kombination med alarm.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
> Instrumentpanelets display viser meddelelsen Nedsat beskytt. Se
instr.bog og Blokeret låsestilling slås
fra, når bilen låses.
Midlertidig deaktivering
eller
–
Aktive menuvalg angives med et kryds.
MY CAR
OK MENU
•
•
Hvis en af dørene åbnes indefra, udløses alarmen.
02
Vælg Forespørg ved udstigning.
> Hver gang motoren slukkes, viser midterkonsollens skærm meddelelsen Skal
Reduced Guard aktiveres indtil
fornyet opstart af motor? efterfulgt af
punkterne Bekræft med OK og
Annullér med EXIT.
Hvis Blokeret låsestilling skal slås fra
–
TUNE-drejeknap
EXIT
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra. Det
gøres på følgende måde:
1. Gå ind i menusystemet MY CAR under
Indstillinger Bilindstillinger Nedsat
beskyttelse (for udførlig beskrivelse af
menusystemet, se side 194).
OBS
Husk, at alarmen aktiveres, når bilen
låses.
Tryk på OK/MENU og lås bilen. (Bemærk,
at alarmens bevægelses- og hældningssensorer* slås fra samtidigt, se side 59.)
> Næste gang motoren startes, nulstilles
systemet, og instrumentpanelets display viser meddelelsen Fuld
beskyttelse , og dermed er Blokeret
låsestilling samt alarmens bevægelsesog hældningssensorer tilkoblet igen.
Hvis låsesystemet ikke skal ændres
–
Tryk på EXIT og lås bilen.
2. Vælg Engangsaktivering.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57
02 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Manuel spærring af bagdøre
02
OBS
Børnesikkerhedslåsen forhindrer, at børn
åbner en bagdør indefra.
•
En dørs drejeknap spærrer kun den
aktuelle dør - ikke begge bagdøre samtidigt.
•
Der er ingen manuel spærring på biler
udstyret med elektrisk børnesikkerhedslås.
Elektrisk spærring af døre* og ruder
bagi
G021077
Brug fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad til at dreje på knappen - se side 47.
Døren kan åbnes både ude- og indefra.
Betjeningspanel førerdør.
Børnesikkerhedslåsen kan aktiveres/deaktiveres for alle nøglepositioner højere end 0 - se
side 75. Aktivering/deaktivering kan foretages op til 2 minutter efter slukning af motoren,
forudsat at ingen dør åbnes.
For at aktivere børnesikkerhedslåsen:
58
Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, kan de bageste:
• ruder kun åbnes med førerdørens betjeningspanel
På slukning af motoren gemmes den aktuelle
indstilling - hvis børnesikkerhedslåsen er aktiveret ved slukning af motoren, vil funktionen
fortsat være aktiveret ved den næste motorstart.
For at aktivere/deaktivere børnesikkerhedslåsen:
Døren er spærret mod åbning indefra.
2. Tryk på knappen i førerdørens betjeningspanel.
> Informationsdisplayet viser meddelelsen Børnesikring Aktiveret, og knappens lampe lyser - låsen er aktiveret.
• døre ikke åbnes indefra.
Skruen for børnesikkerhedslåsen befinder sig i
bagdørenes bagkant og er kun tilgængelig, når
døren er åben.
–
1. Start motoren, eller vælg en højere nøgleposition end 0.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
Alarm*
Generelt
Aktiveret alarm udløses, hvis:
• en dør, motorhjelmen eller bagagerumsklappen åbnes
• der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor*)
Tilkobling af alarm
OBS
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
–
Tryk på fjernbetjeningens låseknap.
02
Frakobling af alarm
–
Tryk på fjernbetjeningens oplåseknap.
Annullering af udløst alarm
–
Alarmindikator
• når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.
udstyret med hældningssensor*)
Øvrige alarmfunktioner
• startbatteriets kabel frakobles
• sirenen slås fra.
Automatisk genaktivering af alarm
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på informationsdisplayet.
Kontakt et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Hvis bilen er låst op med fjernbetjeningen (og
alarmen er frakoblet), men ingen af dørene eller
bagagerumsklappen åbnes inden 2 minutter,
kobles alarmen automatisk til igen. Samtidig
låses bilen igen.
OBS
Bevægelsessensorerne udløser alarmen
ved bevægelser i kabinen - også luftstrømme registreres. Derfor kan alarmen
udløses, når bilen forlades med vinduer eller
soltag åbent, eller hvis der bruges kabinevarmer.
For at undgå dette: Luk vinduer/soltag, når
bilen forlades. Hvis bilens indbyggede kabinevarmer (eller en transportabel elektrisk)
skal anvendes, skal ventilationsspjældene
justeres, så de ikke vender opad i kabinen.
En rød lysdiode på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
• Dioden slukket – alarmen er frakoblet
• Dioden blinker én gang med to sekunders
mellemrum – alarmen er tilkoblet
• Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen (og indtil fjernbetjeningen sættes i
tændingslåsen og nøgleposition I nås) –
alarmen har været udløst.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Hvis alarmen ikke kan slås fra med fjernbetjeningen - f.eks. hvis fjernbetjeningens batteri er
brugt op - kan bilen låses op, bilens alarm
deaktiveres og motoren startes som følger:
1. Åbn førerdøren med det aftagelige nøgleblad - se side 52.
> Alarmen udløses, alarmindikatoren blinker hurtigt, og sirenen lyder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
59
02 Lås og alarm
Alarm*
Reduceret alarmniveau
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen f.eks. hvis en hund efterlades i en låst bil eller
ved rejse med et biltog eller en bilfærge - slå
bevægelses- og hældningssensorer midlertidigt fra.
02
Fremgangsmåden er den samme som ved
midlertidig afbrydelse af Blokeret låsestilling,
se side 56.
2. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.
> Alarmen deaktiveres, og alarmindikatoren slukker.
3. Start motoren.
Alarmsignaler
Når alarmen udløses, sker der følgende:
• En sirene lyder i 30 sekunder, eller indtil
alarmen slås fra. Sirenen har sit eget batteri
og fungerer uafhængigt af bilens startbatteri.
• Alle afvisere blinker i 5 minutter, eller indtil
alarmen slås fra.
60
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
02
61
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................ 64
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger - Executive ............ 73
Volvo Sensus ......................................................................................... 74
Nøglepositioner....................................................................................... 75
Sæder..................................................................................................... 77
Sæder - Executive.................................................................................. 81
Rat........................................................................................................... 83
Belysning................................................................................................. 84
Viskere og sprinklere............................................................................... 96
Ruder og spejle....................................................................................... 98
Kompas*................................................................................................ 103
Elbetjent taglem*................................................................................... 104
Alkolås*................................................................................................. 106
Start af motor........................................................................................ 110
Start af motor – Flexifuel....................................................................... 114
Start af motor – eksternt batteri............................................................ 116
Gearkasser............................................................................................ 117
DRIVe Start/Stop*................................................................................. 123
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*................................................. 129
Driftsbremsen........................................................................................ 130
Parkeringsbremse................................................................................. 132
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 135
62
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
DIT FØRERMILJØ
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Instrumentoversigt
03
Venstrestyret bil.
64
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktion
Side
Funktion
Side
Håndtering af menu og
meddelelser, afvisere,
nær- og fjernlys, kørecomputer
85,
90, 192,
216
Kontrolpanel for klimaanlæg
202
Gearvælger
117
Fartpilot
144, 146
Betjeningsknapper for
aktivt chassis (Four-C)*
218
Horn, airbag
20, 83
Viskere og sprinklere
96, 97
Kombiinstrument
67, 71
Indstilling af rat
83
Menu-, lyd- og telefonstyring
194,
228, 255,
230
Parkeringsbremse
132
Motorhjelmsåbner
326
START/STOP ENGINEknap
110
Indstilling af sæde*
77
Tændingslås
75
55, 84,
289
Advarselsblinklys
89
Lyskontakt, åbner til
tankdæksel- og bagagerumsklap
Døråbningshåndtag
–
Betjeningspanel
54, 58,
98, 100
Menustyring og lydanlæg
194,
228, 230
03
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
65
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
03
Højrestyret bil.
66
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktion
Side
Funktion
Side
Advarselsblinklys
89
Parkeringsbremse
132
START/STOP ENGINEknap
110
Indstilling af rat
83
Tændingslås
75
Fartpilot
144, 146
Håndtering af menu og
meddelelser, afvisere,
nær- og fjernlys, kørecomputer
85,
90, 192,
216
Kombiinstrument
67, 71
Betjeningsknapper for
aktivt chassis (Four-C)*
218
Horn, airbag
20, 83
Gearvælger
117
Menu-, lyd- og telefonstyring
194,
228, 255,
230
Kontrolpanel for klimaanlæg
202
Viskere og sprinklere
96, 97
Menustyring og lydanlæg
194,
228, 230
Lyskontakt, åbner til
tankdæksel- og bagagerumsklap
55, 84,
289
Døråbningshåndtag
–
Betjeningspanel
54, 58,
98, 100
Indstilling af sæde*
77
Motorhjelmsåbner
326
Informationsdisplay
03
På kombiinstrumentets informationsdisplay
vises information om nogle af bilens funktioner,
f.eks. fartpilot, kørecomputer og meddelelser.
Informationerne vises i form af tekst og symboler.
En nærmere beskrivelse findes under de funktioner, der omfattes af informationsdisplayene.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
67
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Målere
Kontrol- og advarselssymboler
alle symboler efter 5 sekunder, undtagen symbolerne for fejl i udstødningsrensesystemet og
lavt olietryk.
Kontrolsymboler
Symbol
03
Betydning
Fejl i ABL-systemet
Udstødningsrensningssystem
Fejl i ABS-systemet
Målere i kombiinstrumentet.
Kontrol- og advarselssymboler.
Speedometer
Fjernlys- og blinklyssymboler
Brændstofmåler. Se også kørecomputer,
side 216, og Brændstofpåfyldning, side
289.
Advarselssymboler1
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
Symbol for DRIVe - Start/Stop*, se
side 123
Kontrolsymboler
Tågebaglys tændt
Stabilitetssystem
Stabilitetssystem, sport-position
Motorforvarmer (diesel)
Funktionskontrol
Alle kontrol- og advarselssymboler tændes i
nøgleposition II eller ved start af motoren. Når
motoren er startet, skal alle symboler slukkes,
undtagen parkeringsbremsesymbolet, som
først slukkes, når parkeringsbremsen udløses.
Lav stand i brændstoftanken
Information - læs displayteksten
Hvis motoren ikke starter, eller hvis funktionskontrollen udføres i nøgleposition II, slukkes
1
68
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarslen gives vha. displaytekst. For information om kontrol af oliestand, se side 327.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Symbol
Betydning
Fjernlys tændt
Venstre blinklys
Højre blinklys
DRIVe - Start/Stop*, motoren er
standset automatisk, se
side 123
Anvendes ikke
2. Start motoren igen.
Information - læs displayteksten
3. Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at
få ABS-systemet kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med at lyse. Volvo anbefaler,
at du henvender dig til et autoriseret Volvoværksted.
Informationssymbolet tændes i kombination
med tekst på informationsdisplayet, når der
forekommer en afvigelse i ét af bilens systemer. Meddelelsen slukkes ved at trykke på
OK-knappen, se side 192, eller forsvinder
automatisk efter et stykke tid (tidsrummet
varierer efter, hvilken funktion der angives).
Informationssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.
Tågebaglys tændt
Symbolet lyser, når tågelyset er tændt. Der er
kun ét tågelys - det er placeret på førersiden.
Stabilitetssystem
Et blinkende symbol angiver, at stabilitetssystemet er i funktion. Hvis symbolet lyser konstant, er der opstået en fejl i systemet.
Stabilitetssystem, Sport-funktion
Fejl i ABL-systemet
Symbolet lyser, hvis der er opstået en fejl i
ABL-funktionen (Active Bending Lights).
Udstødningsrensningssystem
Hvis symbolet tændes, kan det skyldes fejl i
bilens udstødningsrensningssystem. Kør til et
værksted for kontrol. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i ABS-systemet
Hvis symbolet tændes, fungerer systemet ikke.
Det normale bremsesystem fungerer fortsat,
men uden ABS.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
03
Sport-funktionen giver mulighed for en mere
aktiv køreoplevelse. Systemet registrerer, om
brug af speeder, ratbevægelser og kørsel i
sving er mere aktiv end ved normal kørsel, og
giver mulighed for kontrolleret udskridning
med bagenden op til et vist niveau, før det griber ind og stabiliserer bilen.
Motorforvarmer (diesel)
Symbolet tændes, når motoren forvarmes.
Forvarmning sker for det meste på grund af lav
temperatur.
OBS
Når en servicemeddelelse vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved hjælp af OKknappen, eller slukker automatisk efter et
stykke tid.
Fjernlys tændt
Symbolet lyser, når fjernlyset er tændt, samt
ved brug af overhalingslys.
Venstre/højre blinklys
Begge blinkerssymboler blinker, når der bruges advarselsblinklys.
DRIVe – Start/Stop*
Symbolet lyser, når motoren er standset automatisk.
Lav stand i brændstoftanken
Når symbolet tændes, er niveauet i brændstoftanken lavt. Fyld brændstof på snarest.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
69
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Advarselssymboler
Symbol
03
Parkeringsbremse trukket
Lavt olietrykA
Symbolet lyser konstant, når parkeringsbremsen er trukket. Symbolet blinker under aktivering, og går derefter over til at lyse konstant.
Parkeringsbremse trukket
Hvis symbolet blinker, er der opstået en fejl.
Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
Betydning
Airbags (SRS)
Airbags (SRS)
Påmindelse om sikkerhedssele
Generatoren lader ikke
Fejl i bremsesystemet
Advarsel
Hvis symbolet forbliver tændt eller tændes
under kørsel, er der opstået en fejl i selelåsen,
SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kør snarest
muligt til et værksted for at få kontrolleret bilen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person på forsædet
ikke har spændt sin sikkerhedssele, eller hvis
en person på bagsædet har taget sin sele af.
Generatoren lader ikke
A
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk
ikke. Advarslen gives vha. displaytekst, se side 327 og
329.
Lavt olietryk
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt. Stands straks motoren, og
kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter behov.
Hvis symbolet tændes, og oliestanden er normal, bør du kontakte et værksted. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret
Volvo-værksted.
70
Symbolet tændes under kørsel, hvis der opstår
en fejl i det elektriske anlæg. Henvend dig til et
værksted. Volvo anbefaler, at du henvender dig
til et autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan bremsevæskeniveauet være for lavt. Stands bilen et sikkert
sted, og kontrollér standen i bremsevæskebeholderen (se side 331).
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
• Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
• Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen
kontrolleres, se side 331. Hvis niveauet
er normalt, og symbolerne stadig lyser,
kan bilen med stor forsigtighed køres til
et værksted for at få bremsesystemet
efterset. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Tabet af bremsevæske skal kontrolleres af
et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Advarsel
Det røde advarselssymbol tændes, når der er
angivet en fejl, som kan indvirke på sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig vises
en forklarende tekst på informationsdisplayet.
Symbolet bliver stående, indtil fejlen er udbedret, men tekstmeddelelsen kan trykkes væk
med OK-knappen, se side 192. Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med
andre symboler.
Hvis bilen kører med en højere hastighed end ca. 7 km/t, tændes advarselssymbolet.
Ur
Triptællere
03
Gå frem som følger:
1. Stands på et sikkert sted. Bilen må ikke
køre videre.
2. Læs teksten på informationsdisplayet.
Foretag det fornødne iht. til teksten på displayet. Slet meddelelsen med OK-knappen.
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis en af dørene, motorhjelmen2 eller bagagerumsklappen ikke er fuldstændig lukket,
tændes informations- eller advarselssymbolet
sammen med en forklarende meddelelse på
kombiinstrumentet. Stands snarest muligt
bilen på et sikkert sted, og luk den dør/klap, der
er åben.
Hvis bilen kører med en lavere hastighed end ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet.
2
Ur og indstillingsknap.
Display til visning af klokkeslæt
Knap til indstilling af ur
Triptællere og knap.
Display for triptællere
Knap for skift mellem triptællerne T1 og
T2 og nulstilling af triptællerne
Tællerne benyttes til måling af korte strækninger. Strækningens længde vises på displayet.
Et kort tryk på knappen skifter mellem triptællerne T1 og T2. Et langt tryk (mere end 2 sekunder) nulstiller den aktuelt viste triptæller.
Drej knappen højre/venstre om for at indstille
uret. Drej først til endestillingen, og drej derefter forbi/over endestillingen yderligere
ca. 1 mm - der høres et "klik", som føles i knappen. For hvert "klik" går uret 1 minut frem eller
tilbage. For at ændre hurtigt - hold fast i "klik"indstillingen.
I forbindelse med en meddelelse kan uret midlertidigt erstattes af et symbol se side 192.
Kun biler med alarm*.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
71
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Indstil uret i MY CAR
Ud over den foregående manuelle/mekaniske
metode kan uret også indstilles i menugruppen
MY CAR, for mere information se side 194.
Med menupunktet Indstillinger
Systemoptioner Tidsformat vælges 24
timer- eller 12 timer-system (AM/PM).
RSI*
Funktionen RSI (Road Sign Identification) hjælper føreren med at se vejskilte med oplysninger
om bl. a. aktuel hastighed, at en motorvej eller
motortrafikvej begynder/ophører, og når der er
overhalingsforbud. For detaljerede oplysninger
om RSI, se side 142.
03
1. Søg frem til Indstillinger
Systemoptioner Tid.
2. Markøren stiller sig i det første felt for Time:
Tryk på OK - feltet aktiveres.
3. Drej TUNE for at indstille den korrekte
time, og tryk på OK - feltet deaktiveres.
4. Drej TUNE for at markere feltet for Minut
(A), og tryk på OK - feltet aktiveres (B).
5. Drej TUNE for at indstille det korrekte
minut, og tryk på OK - feltet deaktiveres.
6. Drej TUNE for at markere feltet for OK og
tryk på OK - indstillingen er færdig.
72
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger - Executive
Analogt ur
03
Analogt ur.
Knap til at stille visere bagud.
Knap til at stille visere fremad.
Det analoge ur er placeret i instrumentpanelet
over handskerummet.
For at indstille tiden:
–
Brug den passende knap til at flytte viserne
enten fremad eller bagud i tiden. Indstillingen kan ske på to måder:
• Hold knappen ind - viseren flyttes først
langsomt i tid, svarende til ca. 5 minutter, og derefter hurtigere. Slip knappen,
når uret viser den korrekte tid.
• Tryk en gang på knappen - viseren flyttes med ca. 10 sekunder.
73
03 Dit førermiljø
Volvo Sensus
Generelt
stillinger kan foretages i Bilindstillinger, Infotainment, Klimaanlæg osv.
Med midterkonsollens knapper og betjeningspanel eller rattets højre tastatur* kan funktioner
aktiveres eller deaktiveres, og der kan foretages mange forskellige indstillinger.
03
Med et tryk på MY CAR præsenteres alle indstillinger relateret til kørsel og kontrol af bilen,
f.eks. City Safety, Lås og alarm, indstilling af
uret osv.
Kontrolpanel i midterkonsol
Navigation* - NAV, se separat instruktionsbog (Road and Traffic Information System
- RTI).
Infotainment (RADIO, MEDIA, TEL*), se
side 226.
Med et tryk på henholdsvis RADIO, MEDIA,
TEL*, NAV* og CAM* kan andre kilder, systemer og funktioner aktiveres, f.eks. AM, FM1,
CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigation* og parkeringskamera*.
For mere information om alle funktioner/systemer, se de pågældende afsnit i instruktionbogen.
Bilindstillinger - MY CAR, se side 194.
Parkeringskamera - CAM*, se side 182.
Klimaanlæg, se side 202.
Volvo Sensus er bilens styresystem, hjertet i
din Volvo-oplevelse. Volvo Sensus samler og
præsenterer mange funktioner i flere af bilens
systemer på midterkonsollens skærm. Med
Volvo Sensus kan bilen gøres personlig ved
hjælp af en praktisk brugergrænseflade. Ind-
74
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Nøglepositioner
Isætning og udtagning af
fjernbetjening
VIGTIGT
Fremmedlegemer i startlåsen kan skade
funktionen eller ødelægge låsen.
Nivea
u
0
Tryk ikke fjernbetjeningen ind vendt den forkerte vej - Hold i enden med det aftagelige
nøgleblad, se side 47.
raturmåler tændes.
justeres.
•
• Tag fat i fjernbetjeningen og træk den ud af
tændingslåsen.
I
OBS
Sæt fjernbetjeningen i
For at muliggøre brug af et begrænset antal
funktioner med motoren slukket, kan bilens
elsystem forsætte i tre forskellige niveauer
(nøglepositioner) - 0, I og II - med fjernbetjeningen. I denne instruktionsbog kaldes disse
niveauer for "nøglepositioner".
Den følgende tabell viser, hvilke funktioner der
er tilgængelige i den respektive nøgleposition/
niveau.
03
Lydanlægget kan bruges i
begrænset tid - se side 226.
• Soltag, rudehejs, 12 V kontakt i kabine, RTI, telefon,
kabineblæser og forrudeviskere kan bruges.
Funktioner på forskellige niveauer
For biler med Keyless*-funktion behøver
nøglen ikke sættes i tændingslåsen, men
kan opbevares i f.eks. en lomme. For mere
information om Keyless-funktioner - se
side 51.
• Kilometertæller, ur og tempe• Elektrisk betjente sæder kan
Tag fjernbetjeningen ud
Tændingslås med fjernbetjening trukket ud/trykket
ind.
Funktioner
II
• Forlygterne tændes.
• Advarsels- og kontrollamperne lyser i 5 sekunder.
• Flere andre systemer aktiveres. Elopvarmning i sædehynder og bagrude kan først
aktiveres efter motorstart.
Denne nøgleposition bruger
meget strøm fra startbatteriet,
og bør undgås!
1. Hold i fjernbetjeningens ende med det aftagelige nøgleblad og sæt fjernbetjeningen i
startlåsen.
2. Tryk derefter fjernbetjeningen ind i låsen til
dens endestilling.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
75
03 Dit førermiljø
Nøglepositioner
At vælge nøgleposition/niveau
Start og stop af motor
Nøgleposition 0
For information om at starte/slukke for motoren
- se side 110.
• Lås bilen op - dermed er bilens elsystem
på niveau 0.
Nøgleposition I
03
• Med fjernbetjeningen trykket helt ind i
Bugsering
For vigtig information om fjernbetjeningen ved
bugsering - se side 304.
startlåsen1 - Tryk kort på START/STOP
ENGINE.
OBS
For at nå niveau I eller II uden motorstart tryk ikke bremse-/koblingspedalen ned, når
disse nøglepositioner skal vælges.
Nøgleposition II
• Med fjernbetjeningen trykket helt ind i
startlåsen1 - Foretag et langt2 tryk på
START/STOP ENGINE.
Tilbage til nøgleposition 0
• For at gå tilbage til nøgleposition 0 fra position II eller I - Tryk kort på START/STOP
ENGINE.
Lydanlæg
For information om lydanlæggets funktion, når
fjernbetjeningen er taget ud - se side 226.
1
2
76
Ikke nødvendigt for en bil med Keyless*-funktion.
Ca. 2 sekunder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Sæder
Forsæder
ADVARSEL
Indstil den korrekte kørestilling på førersædet, før kørsel påbegyndes, ikke under kørslen. Sørg for, at sædet er i låst position for
at forhindre personskade ved en eventuel
hård opbremsning eller en ulykke.
Løft spærrerne bag på ryglænet, og slå det
frem.
4. Skyd stolen frem, så nakkestøtten "fastlåses" under handskerummet.
Opslåning foregår på den modsatte måde.
03
ADVARSEL
Nedfældning af forsæderyglæn
Tag fat i ryglænet og sørg for, at det er
ordentligt låst efter opslåning for at undgå
personskade ved en eventuel hård
opbremsning eller en ulykke.
Justering af lændestøtten, drej hjulet1.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
Hæv/sænk* sædehyndens forkant, pump
op/ned.
Foretag ændring af ryglænets hældning,
drej på hjulet.
1
Passagersædets ryglæn kan vippes fremad for
at give plads til lange genstande.
Hæv/sænk sædet, pump op/ned.
Skub stolen så langt bagud/nedad som
muligt.
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
Indstil ryglænet i oprejst stilling.
Gælder også elbetjent sæde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
77
03 Dit førermiljø
Sæder
Elbetjent sæde*
nøgle i tændingslåsen. Indstilling af sædet
foretages normalt i nøgleposition I, og kan altid
foretages, når motoren er i gang.
Stol med hukommelsesfunktion*
Bruge gemt indstilling
Hold en af hukommelsesknapperne inde, indtil
stolen og sidespejlene standser. Hvis knappen
slippes, standser stolen sin bevægelse.
Nøglehukommelse* i fjernbetjening2
03
Sædehyndens forkant op/ned
Sædet fremad/bagud og op/ned
Ryglænets hældning
Hukommelsesknap
Der kan kun foretages en bevægelse (frem/tilbage/op/ned) ad gangen.
Knap til lagring af indstilling
Forberedelser
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at
døren er låst op med fjernbetjeningen uden
2
3
78
Gemme indstilling
De elbetjente forsæder har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker, skal du gå til
nøgleposition I eller 0 og vente et kort stykke
tid, inden sædet flyttes igen.
Hukommelsesknap
Hukommelsesknap
1. Indstil stolen og sidespejlene.
2. Hold knappen til lagring af indstilling inde,
samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind.
For nøglehukommelse ved Keyless-funktion, se side 52.
Kun hvis bilen er udstyret med elbetjent sæde med hukommelse og sidespejle, der kan drejes ind elektrisk.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Alle fjernbetjeninger kan bruges af forskellige
førere til at gemme førersædets og sidespejlenes indstillinger 3. Gør som følger:
• Indstil sædet, som du ønsker det.
• Lås bilen ved at trykke på låseknappen på
den fjernbetjening, du normalt bruger.
Dette gemmer sædets og sidespejlenes
03 Dit førermiljø
Sæder
positioner i fjernbetjeningens hukommelse4.
• Lås bilen op (ved at trykke på oplåsningsknappen på den samme fjernbetjening) og
åbne førerdøren. Førersædet og sidespejlene vil automatisk indtage de positioner,
der er gemt i fjernbetjeningens hukommelse (hvis sædet har været rørt, siden du
låste bilen).
Nøglehukommelsen kan aktiveres/deaktiveres
i menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Nøglehukommelse. Vedr.
en beskrivelse af menusystemet, se side 194.
Nødstop
Hvis sædet utilsigtet kommer i bevægelse, skal
der trykkes på én af sædets indstillingsknapper
eller hukommelsesknapperne, så sædet standser.
En ny start for at give stolen den indstilling, der
er lagret i nøglehukommelsen, opnås ved at
trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap.
Så skal førerdøren være åben.
4
ADVARSEL
Klemmerisiko! Børn må ikke lege med betjeningsknapperne. Kontrollér, at der ikke
befinder sig nogen genstande foran, bag
ved eller under stolen, mens den indstilles.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
03
Elopvarmede/ventilerede sæder*
Elopvarmede/ventilerede sæder, se side 207.
Bagsæder
Ryglænet er delt i to. Delene kan vippes fremad
sammen, eller hver for sig.
Nedslåning af bagsæderyglæn
1. Træk i håndtaget/ene. Hvis nakkestøtterne
er slået ned, skal de først slås op.
VIGTIGT
Når ryglænet skal slås ned, må der ikke
være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i.
Ellers kan der opstår skade på bagsædets
indtræk.
2. Slå ryglænet frem. Sænk den midterste
nakkestøtte helt, hvis ryglænets brede del
skal vippes.
ADVARSEL
Tag fat i ryglænene og sørg for, at de er
ordentligt låst efter opslåning for at undgå
personskade ved en eventuel hård
opbremsning eller en ulykke.
Denne indstilling påvirker ikke indstillinger, der er gemt med det elbetjente sædes hukommelsesfunktion.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
79
03 Dit førermiljø
Sæder
Nakkestøtte på bagsædets midterplads
Elektrisk foldning af bagsædets ydre
nakkestøtter*
03
Indstil nakkestøttens højde efter passagerens
højde. Nakkestøttens øverste kant indstilles til
midten af baghovedet. Skyd den opad efter
behov.
For at få nakkenstøtten ned igen skal knappen
ved venstre rør trykkes ind, samtidig med at
nakkestøtten trykkes forsigtigt ned.
1. Fjernbetjeningen skal stå i position I eller
II.
2. Tryk knappen ind for at slå bagsædets
yderste nakkestøtter ned for at forbedre
udsynet bagud.
ADVARSEL
Slå ikke de yderste nakkestøtter ned, hvis
der sidder en passager på en af yderpladserne.
Før nakkestøtten manuelt tilbage, indtil der
høres et klik.
80
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Nakkestøtterne skal efter opslåning være i
låst stilling.
03 Dit førermiljø
Sæder - Executive
Komfortsæder for
Massage
Indstilling af lænd
Justering af sæde i længden.
Knap til aktivering af massage.
Hård massage
Betjeningspanel til massage og lænd.
Blid massage
Hvert forsæde har massage i ryglænet. Massagen udføres af luftpuder, som kan massere
med enten hård eller med blid indstilling. Når
en af indstillingerne er valgt, udføres massagen
som følger: massage 6 minutter - pause 4
minutter - massage 6 minutter osv.
Når knappen står i midterpositionen, eller når
fjernbetjeningen er i position 0, er massagen
ikke aktiveret.
G030227
G030131
G030132
03
Knap til indstilling af lænd.
Lændestøtten indstilles med de samme luftpuder, der bruges til massagen. Justeringen kan
foretages trinløst i både dybden og højden ved
hjælp af betjeningsknappen, se illustrationen
ovenfor.
Lændestøtten kan indstilles, når massagen
ikke er aktiveret.
En hukommelse husker lændestøttens indstilling, når massagen afbrydes eller når trykket i
luftpuderne er aftaget, f.eks. efter længere tids
parkering.
``
81
03 Dit førermiljø
Sæder - Executive
Justering af sæde i længden
G030137
03
Illustrationen ovenfor viser en venstrestyret bil.
Passagersædet kan justeres i længden. Sædet
flyttes frem henholdsvis tilbage, så længe den
forreste henholdsvis bageste del af knappen,
se illustrationen ovenfor, holdes trykket ind.
Ryglænets hældning ændres ikke.
82
03 Dit førermiljø
Rat
Indstilling
Horn
ADVARSEL
Rattet skal indstilles og fastlåses, inden man
kører.
Ved hastighedsafhængig servostyring* kan
niveauet for styrestyrke justeres, se side 218.
03
G021138
Tastaturer*
Indstilling af rat.
Horn.
Arm - frigøring af rattet
Tryk midt på rattet for at signalere.
Mulige ratindstillinger
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen:
1. Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
2. Indstil rattet i den stilling, der passer dig
bedst.
3. Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres tilbage.
Knapper på rattet.
Fartpilot, se side 144
Adaptiv fartpilot*, se side 146
Lyd- og telefonstyring, se side 227
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
83
03 Dit førermiljø
Belysning
Lyspanel
Lyskontakt med AUTO-stilling
Displaybelysningen dæmpes automatisk i
mørke - følsomheden indstilles med fingerhjulet.
Instrumentbelysningens styrke reguleres med
fingerhjulet.
Indstilling af forlygternes lyshøjde
03
G021141
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden. Hvis bilen er tungtlastet, bør lyshøjden
sænkes.
Oversigt over lyspanel.
Oversigt over lyspanel.
Fingerhjul1 til justering af display- og
instrumentbelysning
Fingerhjul1
Tågebaglygter
Tågebaglygter
Tågeforlygter*
Tågeforlygter*
Lyspanel
Lyspanel
Fingerhjul2 for lyshøjderegulering
Fingerhjul2 for lyshøjderegulering
til justering af display- og
instrumentbelysning
1. Lad motoren køre eller hold bilens elsystem i nøgleposition I.
2. Rul fingerhjulet op eller ned for at hæve/
sænke lyshøjden.
Biler med aktive Xenon-forlygter* har automatisk lyshøjderegulering og er derfor ikke udstyret med fingerhjul.
Instrumentbelysning
Forskellige display- og instrumentlamper tændes, afhængigt af nøglepositionen, se side 75.
1
2
84
Fingerhjulet justerer også lysstyrken for ekstra belysning i håndtag, opbevaringsrum i døre, analogt ur*, kopholdere i tunnelkonsol og gulvbelysning foran.
Findes ikke på biler udstyret med aktive Xenon-forlygter*.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Belysning
Nær-/fjernlys
Position
Betydning
Lyskontakt med AUTO-stilling
NærlysA/Slukket nærlys.
Fjernlys kan aktiveresA.
Overhalingslys fungerer i denne
indstilling.
03
Positions-/parkeringslys
Nærlys
Fjernlys kan aktiveres.
Overhalingslys fungerer i denne
indstilling.
Lysknap og kontaktarm.
Indstilling for overhalingslys
A
Indstilling for fjernlys
Gælder visse markeder.
Lysknap og kontaktarm.
Indstilling for overhalingslys
Indstilling for fjernlys
Position
Betydning
Slukket nærlys.
Overhalingslys fungerer i denne
indstilling.
Positions-/parkeringslys
``
85
03 Dit førermiljø
Belysning
Position
Betydning
NærlysA/Slukket nærlys ved
gode lysforhold. Funktionen
"Tunneldetektering*" aktiverer
nærlys ved dårlige lysforhold.
03
Funktionen "Fjernlys med automatisk aktivering*" kan anvendes.
Overhalingslys fungerer i denne
indstilling.
Nærlys
Fjernlys kan aktiveres.
Overhalingslys fungerer i denne
indstilling.
A
Gælder visse markeder.
Volvo anbefaler, at stillingen
bruges, så
længe trafiksituationer eller vejrforholdene ikke
er ugunstige for funktionen "Fjernlys med automatisk aktivering*".
Overhalingslys
Før kontaktarmen let ind mod rattet til positionen for overhalingslys. Fjernlyset lyser, indtil
armen slippes.
3
86
Nærlys
Når motoren startes, aktiveres nærlyset auto.
matisk3, hvis lyskontakten står i stilling
Om nødvendigt kan nærlysautomatikken for
denne stilling deaktiveres af et værksted. Volvo
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
lyser nærlyset altid autoI indstillingen
matisk, når motoren er i gang, eller når nøgleposition II er aktiveret.
par sekunder efter, at kamerasensoren ikke
længere registrerer et indfaldende lys.
I biler med denne funktion har lyskontakten en
anden udformning, se side 85.
Funktionen kan aktiveres, når lyskontakten er i
position
. For at aktivering kan ske, skal
motoren have kørt i mindst 20 sekunder, og
bilens hastighed skal være 20 km/t eller højere.
Fjernlys
Fjernlyset kan aktiveres, når lyskontakten er i
3 eller
. Aktiver/deaktiver
position
fjernlyset ved at føre kontaktarmen ind mod
rattet til endestillingen og slippe den.
Når fjernlyset er tændt, lyser symbolet
på kombiinstrumentet.
Fjernlys med automatisk aktivering AHB*
Fjernlys med automatisk aktivering (Active
High Beam - AHB) er en funktion, som med en
kamerasensor i forrudens overkant registrerer
modkørende trafiks forlygter eller forankørende køretøjers baglygter, og skifter fra fjernlys til nærlys. Lyset vender tilbage til fjernlys et
Gælder visse markeder, for lyskontakt uden stillingen AUTO.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lyskontakt i position AUTO.
Aktiver/deaktiver AHB ved at føre venstre kontaktarm ind mod rattet til endestillingen og
slippe den. Deaktivering ved fjernlys medfører,
at lyset går direkte over til nærlys.
03 Dit førermiljø
Belysning
play, skal skift mellem fjern- og nærlys foretages manuelt. Lyskontakten kan dog stadig
være i position
. Det samme gælder, hvis
meddelelsen Forrudesensorer blokeret og
symbolet
vises. Symbolet
slukkes, når disse meddelelser vises.
AHB kan være midlertidigt utilgængelig, f.eks.
i situationer med tæt tåge eller kraftig regn. Når
AHB igen bliver tilgængelig, eller forrudesensorerne ikke længere er dækket, slukkes meddeLysknap og kontaktarm.
Når AHB er aktiveret, lyser symbolet
på kombiinstrumentets display. Når fjernlyset
også på komer tændt, lyser symbolet
biinstrumentet.
OBS
Forrudens flade foran kamerasensoren bør
holdes fri for is, sne, dug og snavs.
Der bør ikke klæbes eller monteres noget på
forruden foran kamerasensoren, da det kan
reducere eller helt forhindre funktionen af et
eller flere af de systemer, der afhænger af
kamerasensoren.
Hvis meddelelsen AHB midlertidigt ikke t.
rådighed vises på kombiinstrumentets dis-
lelsen, og symbolet
tændes.
ADVARSEL
AHB er et hjælpemiddel til at anvende den
bedst mulige belysning under gunstige vilkår.
Føreren er altid ansvarlig for manuelt at
skifte mellem fjern- og nærlys, når trafiksituationen eller vejrforholdene kræver det.
VIGTIGT
Eksempler på, hvornår manuelt skifte mellem fjern- og nærlys kan være påkrævet:
•
•
•
•
•
Ved kraftig regn eller tæt tåge
Ved snefygning eller snesjap
Ved måneskin
Ved kørsel i dårligt oplyste områder
Når forankørende trafik har svag belysning
•
Hvis der er fodgængere på eller ved
vejen
•
Hvis der er stærkt reflekterende genstande, f.eks. skilte, i nærheden af vejen
•
Når modkørende trafiks belysning
sløres af f.eks. autoværn
•
•
•
03
Når der er trafik på tilsluttende veje
Ved bakkekamme og sænkninger
I stejle kurver.
For mere information om kamerasensorens
begrænsninger, se side 168.
Tunneldetektering*
I biler med regnsensor* registrerer regnsensoren de ændrede lysforhold, når bilen f.eks.
køres ind i en tunnel, og på markeder uden
kørelys aktiveres nærlyset inden for et sekund.
Ca. 20 sekunder efter at bilen er kørt ud af tun-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
87
03 Dit førermiljø
Belysning
Aktive Xenon-forlygter - ABL*
tidig en forklarende tekst samt et tændt-symbol på informationsdisplayet.
Symbol
03
Lyskegle med funktionen slået fra (venstre), henholdsvis slået til (højre).
Hvis bilen har aktive Xenon-forlygter (Active
Bending Lights - ABL), følger lyset fra forlygterne rattets bevægelser for at give maksimal
belysning i sving og vejkryds og dermed øget
sikkerhed.
Funktionen aktiveres automatisk, når bilen
startes. Ved fejl i funktionen lyser symbolet
på kombiinstrumentet, og der vises sam-
4
5
88
Display
Betydning
Fejl i forlygte Service
påkrævet
Systemet
fungerer
ikke. Henvend dig til
et værksted,
hvis meddelelsen ikke
forsvinder.
Volvo anbefaler, at du
kontakter et
autoriseret
Volvo-værksted.
Vedrørende tilpasning af lyskegle, se
side 92.
Ekstralys*
Hvis bilen har ekstralys, kan føreren i menusystemet MY CAR vælge, om de skal være deaktiverede eller tændes/slukkes samtidig med
fjernlyset5, se side 196.
Positions-/parkeringslys
G021144
nelen, deaktiveres nærlyset. Bemærk! Lyskon, for at tunneltakten skal være i stilling
detekteringen skal fungere.
Funktionen er kun aktiv i skumring eller mørke,
og kun når bilen er i bevægelse.
Funktionen4 kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR under Min S80 Aktivt
kurvelys eller under Indstillinger
Bilindstillinger Lysindstillinger Aktivt
kurvelys. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 195.
Aktiveret ved levering fra fabrik.
Ekstralys skal tilsluttes til det elektriske system af et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lysknap indstillet til positions-/parkeringslys.
Drej lyskontakten til positionen for positions-/
parkeringslys (nummerpladelyset tændes
samtidigt).
Når det er mørkt udenfor, og bagklappen
åbnes, tændes de bageste positionslys for at
03 Dit førermiljø
Belysning
henlede bagvedkørendes opmærksomhed.
Dette sker uanset, hvilken position lyskontakten står i, eller hvilken nøgleposition bilens
elsystem er i.
Tryk på tænd/sluk-knappen. Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i knappen.
OBS
OBS
Bestemmelser for brug af tågeforlygter
varierer fra land til land.
Bremselygte
Bremselygterne tændes automatisk ved
bremsning. For information om nødbremselys
og automatiske advarselsblinklys, se
side 130.
Tågebaglygten slukkes automatisk, når motoren standser.
Bestemmelserne for brug af tågebaglys
varierer fra land til land.
03
Tågebaglygter
Advarselsblinklys
G021145
G021146
Tågeforlygter
Knap for tågeforlygter.
Tågeforlygterne* kan tændes sammen med
fjern-/ nærlyset eller
positions-/parkeringslyset.
Knap for tågebaglys.
Knap for advarselsblinklys.
Tågebaglyset består af én lygte og kan kun
tændes i kombination med fjern-/nærlyset eller
tågeforlygterne.
Advarselsblinklysene aktiveres ved at trykke
knappen ind. Begge blinklyssymboler på kombiinstrumentet blinker, når advarselsblinklysene er i brug.
Tryk på tænd/sluk-knappen. Tågebaglysets
i kombiinstrumentet og
kontrolsymbol
lampen i knappen lyser, når tågebaglyset er
tændt.
Advarselsblinklysene tændes automatisk, når
bilen er bremset så kraftigt, at nødbremselysene er aktiveret, og hastigheden ligger under
10 km/t. Advarselsblinklysene forbliver tændt,
når man er standset, og slukkes automatisk,
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
89
03 Dit førermiljø
Belysning
når man begynder at køre igen, eller hvis der
trykkes på knappen. For mere information om
nødbremselys og automatiske advarselsblinklys, se side 130.
Afvisere/blinklys
Kontinuerlig blinksekvens
Før kontaktarmen opad eller nedad til yderstillingen.
Al belysning i kabinen kan tændes og slukkes
manuelt inden 30 minutter efter at:
• motoren er slukket, og bilens elsystem er i
nøgleposition 0
Armen bliver stående i denne stilling og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
• bilen er låst op, men motoren ikke er star-
Blinklyssymboler
Loftsbelysning foran
For blinklyssymboler, se side 68.
Læselamperne foran tændes og slukkes med
et tryk på den tilsvarende knap i loftskonsollen.
03
Belysning i kabine
tet.
Loftsbelysning bagi
Afvisere/blinklys.
90
Knapper i loftskonsollen til læselamperne foran og
kabinebelysning.
Læselampe i venstre side
G021150
Før kontaktarmen opad eller nedad til første position, og slip den. Afviserne blinker
tre gange. Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menuen MY CAR under
Indstillinger Bilindstillinger
Lysindstillinger Triple Turnsignal. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 195.
G021149
Kort blinksekvens
Loftsbelysning bagi.
Lamperne tændes/slukkes med et tryk på den
relevante knap.
Læselampe i højre side
Indstigningslys
Kabinebelysning
Indstigningslyset (og kabinebelysningen) henholdsvis tændes og slukkes, når en sidedør
åbnes eller lukkes.
03 Dit førermiljø
Belysning
Handskerumslys
Handskerumslyset henholdsvis tændes og
slukkes, når klappen åbnes eller lukkes.
Makeup-spejl
Makeup-spejlets lys (se side 221) tændes/
slukkes, når låget henholdsvis åbnes eller lukkes.
• motoren startes
• bilen låses.
pladelyset, loftslyset i kabinen og indstigningslyset.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i to minutter, hvis en af dørene er åben.
Tidsrummet, som orienteringslyset skal være
tændt, kan indstilles i menuen MY CAR under
Indstillinger Bilindstillinger
Lysindstillinger Home Safe-lys (tid). Vedr.
en beskrivelse af menusystemet, se side 195.
Hvis et lys tændes manuelt, og bilen låses,
slukkes lyset automatisk efter to minutter.
03
Stemningsbelysning
Belysningsautomatik
Kabinelysknappen har følgende tre indstillinger
for lyset i kabinen:
• Slukket - højre side trykket ind, belysningsautomatikken er deaktiveret.
• Neutral position - belysningsautomatik-
Når den almindelige kabinebelysning er slukket
og motoren er i gang, lyser nogle lysdioder,
bl.a. en i loftsbelysningen, for at give et svagt
lys og en mere behagelig stemning under kørslen. Denne belysning slukker lidt efter den
almindelige kabinebelysning, når bilen låses.
ken er aktiveret.
• Tændt - venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
Neutral stilling
Når knappen er i neutral stilling, tændes/slukkes kabinelyset automatisk som nedenfor
beskrevet.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 30 sekunder:
• bilen låses op med fjernbetjening eller nøg•
Varigh. for lys v. ank.
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst.
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
2. Før venstre kontaktarm ind mod rattet til
endestillingen, og slip den. Funktionen
aktiveres på samme måde som overhalingslyset (se side 85).
leblad, se side 45 eller 48
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
motoren er slukket, og bilens elsystem er i
nøgleposition 0.
Når funktionen er aktiveret, tændes nærlyset,
parkeringslyset, lyset i sidespejlene, nummer-
Varighed for ankomstlys
Tryghedsbelysningen tændes med fjernbetjeningen (se side 45) og benyttes for at tænde
bilens lys på afstand.
Når funktionen er aktiveret med fjernbetjeningen, tændes parkeringslyset, lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftslyset i kabinen og
indstigningslyset.
Tidsrummet, som tryghedsbelysningen skal
være tændt, kan indstilles i menuen MY CAR
under Indstillinger Bilindstillinger
Lysindstillinger Auto. belysning (tid).
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 195.
Kabinebelysningen slukkes, når:
``
91
03 Dit førermiljø
Belysning
Tilpasning af lyskegle
strekørsel. Den rette lyskegle giver også et
mere effektivt lys ud i vejkanten.
Eksempel 1
Hvis en bil, der er leveret i Danmark, skal køre
i Storbritannien, skal lygterne omstilles til tilpasset indstilling, se den foregående illustration.
Aktive Xenon-forlygter*
Eksempel 2
03
G021151
En bil, som er leveret i Storbritannien, er beregnet til venstrekørsel og køres dér med forlygterne i normal indstilling, se foregående illustration.
Halogenlygter
G019442
Lyskegle for venstrekørsel.
Tilpasning af lyskegle.
Normal stilling - lyskeglen er rigtig for det
land, hvor bilen leveres.
Tilpasset stilling - beregnet til modsat lyskegle.
G021152
ADVARSEL
Forlygten kræver særlig forsigtighed, da
Xenon-lygten får strøm fra et højspændingsaggregat.
Lyskegle for højrekørsel.
For ikke at blænde modkørende trafik skal forlygternes lyskegle omstilles til højre- eller ven-
92
Landet hvor bilen er leveret, er afgørende for,
om normal stilling er beregnet til højre- eller
venstrekørsel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Halogenlygters lyskegle ændres ved afdækning af lygteglasset. Lyskeglen forringes lidt.
Afdækning af lygter
1. Brug skabelonerne A og B til en venstrestyret bil, henholdsvis C og D til en højrestyretbil, i forholdet 1:2. se side 95. Brug
f.eks. en kopieringsmaskine med forstørrelsesfunktion:
• A = LHD Right (venstrestyret, højre glas)
• B = LHD Left (venstrestyret, venstre
glas)
• C = RHD Right (højrestyret, højre glas)
• D = RHD Left (højrestyret, venstre glas)
2. Overfør skabelonen til et selvklæbende,
vandbestandigt materiale og klip den ud.
03 Dit førermiljø
Belysning
3. Start fra mønsterlinjen på lygteglassene, se
punkteret linje på side 94. Placer de selvklæbende skabeloner i den rette afstand
fra den respektive mønsterlinje vha. billedet og målene på nedenstående liste:
•
•
•
•
A = LHD Right - ca. 86 mm
B = LHD Left - ca. 40 mm
03
C = RHD Right - 0 mm
D = RHD Left - ca. 96 mm
``
93
03 Dit førermiljø
Belysning
Placering af skabeloner
G033954
03
Øvre række: venstrestyret bil, skabeloner A og B. Nedre række: højrestyret bil, skabeloner C og D.
94
03 Dit førermiljø
Belysning
Skabeloner til halogenlygter
03
95
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
Forrudeviskere1
03
Viskerne arbejder med normal
hastighed.
Når regnsensoren er aktiveret, tændes en
lampe, og regnsensorsymbolet
vises på
højre display på kombiinstrumentet.
Viskerne arbejder med høj hastighed.
Aktivering og indstilling af følsomhed
Kontinuerlig viskning
VIGTIGT
Inden viskerne sættes i gang om vinteren,
må man sikre sig, at viskerbladene ikke er
fastfrosset, og sørge for, at eventuel sne
eller is på ruden er skrabet af.
Forrudeviskere og -sprinklere.
Regnsensor tænd/sluk
Fingerhjul til indstilling af følsomhed/frekvens
Forrudeviskere fra
Før armen til 0 for at slå forrudeviskerne fra.
VIGTIGT
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når viskerne arbejder.
Intervalviskning
Antallet af slag pr. tidsenhed indstilles med fingerhjulet, når der er valgt
intervalviskning.
1
96
Regnsensoren aktiveres ved at trykke på knappen
. Viskerne foretager nu ét slag.
Hvis armen føres opad, giver viskerne et ekstra
slag.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed og
nedad for mindre følsomhed. (Der foretages et
ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad.)
Deaktivere
Servicestilling viskerblade
Ved rengøring af forrude/vinduesviskere og
udskiftning af vinduesviskere se side 340 og
358.
Enkelt viskerslag
Før armen opad, og slip den for at
foretage et viskerslag.
Når regnsensoren skal aktiveres, skal bilen
være i gang eller fjernbetjeningen i position I
eller II, samtidig med at viskerbetjeningsarmen
skal være i position 0 eller enkeltslagsposition.
Regnsensor*
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres
med fingerhjulet.
Skift af viskerblade se side 340, servicestilling viskerblade se side 340 og påfyldning af sprinklervæske se side 341.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Regnsensoren deaktiveres ved at trykke på
eller føre armen nedad til et
knappen
andet viskerprogram.
Regnsensoren deaktiveres automatisk, når
fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen
eller fem minutter, efter at motoren er slukket.
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
VIGTIGT
I en vaskeautomat kan forrudeviskerne
starte og blive skadiget. Slå regnsensoren
fra, mens bilen er i gang, eller fjernbetjeningen er i position I eller II. Symbolet på kombinationsinstrumentet og lampen i knappen
slukkes.
Sprinkling af lygter og ruder
Opvarmede sprinklerdyser*
Sprinklerdyserne opvarmes automatisk i kulde
for at forhindre, at sprinklervæsken fryser fast.
Højtrykssprinkling af forlygter*
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne automatisk ved
hver 5. sprinkling af forruden.
03
Reduceret vask
Når der er ca. 1 liter sprinklervæske tilbage i
beholderen, og meddelelsen om, at der skal
fyldes sprinklervæske på, vises på kombiinstrumentets display, lukkes tilførslen af sprinklervæske til forlygterne. Herved prioriteres rengøring af forruden og udsynet gennem den.
Sprinkling af forrude
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet.
Efter at armen er sluppet, foretager forrudeviskerne nogle ekstra slag, og forlygterne sprinkles.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
97
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Generelt
Varmereflekterende forrude*
den, der ikke har varmereflekterende film (se
det markerede felt på ovenstående illustration).
Lamineret glas
03
Glasset er forstærket, hvilket giver
bedre indbrudsbeskyttelse og forbedrer kabinens lydisolering. Forruden og sideruderne* har lamineret
Rudehejs
glas.
Vand- og smudsafvisende yderlag*
De forreste sideruder har fået en
belægning, der forbedrer udsynet
under ugunstige vejrforhold. Vedr. vedligeholdelse, se side 359.
Felt uden påsat varmereflekterende film.
VIGTIGT
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne is
fra ruderne. Brug elopvarmningen til at
fjerne is fra spejlene, se side 102.
Måtte
A
47 mm
B
87 mm
Betjeningspanel på førerdøren.
Elektrisk låsning af døre* og ruder bagi, se
side 58.
Betjening af bageste sideruder
Forruden er forsynet med en varmereflekterende film, der mindsker solens varmestrålning
i kabinen.
Placering af elektronisk udstyr, f.eks. en transponder, bag ved en glasflade med varmereflekterende film kan påvirke dens funktion og
ydelse negativt.
Hvis funktionen for elektronisk udstyr skal blive
optimal, bør det placeres på den del af forru-
98
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Betjening af forreste sideruder
ADVARSEL
Kontroller, at ingen bagsædepassagerer
kommer i klemme, når ruderne lukkes fra
førerdøren.
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
ADVARSEL
Kontroller, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, hvis ruderne lukkes,
også når fjernbetjeningen bruges.
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen - husk altid at afbryde
strømmen til rudehejs ved at vælge nøgleposition 0, og tag derefter fjernbetjeningen
med, når bilen forlades. For information om
nøglepositioner - se side 76.
Betjening
Med førerdørens betjeningspanel kan alle
rudehejs betjenes - de andre døres betjeningspaneler kan kun betjene det respektive rudehejs. Kun ét betjeningspanel kan betjenes ad
gangen.
For at rudehejsene skal kunne bruges, skal
nøglepositionen være den laveste I - se
side 75. Efter slukning af motoren kan rudehejsene betjenes i et par minutter, efter fjernbetjeningen er blevet taget ud - men ikke efter at
en dør er blevet åbnet.
Lukning af ruderne afbrydes, og ruden åbnes,
hvis der er noget, der hindrer dens bevægelse.
Det er muligt at forcere klemmesikringen, når
lukning er afbrudt, f.eks. ved isdannelse, ved at
holde knappen trukket op, indtil ruden er lukket. Klemmesikringen aktiveres igen efter et
kort stykke tid.
OBS
En måde at mindske vindstøjen på, når de
bageste sideruder er åbne, er at åbne også
de forreste sideruder lidt.
Betjening uden automatik
Betjening af rudehejs.
Betjening uden automatik
Betjening med automatik
Før en af knapperne opad/nedad til endestillingen, og slip den derefter. Ruden bevæger sig
automatisk til sin endestilling.
Betjening med fjernbetjening og
centrallås
For at fjernbetjene de elektriske rudehejs udefra med fjernbetjeningen eller indefra med centrallåsen, se side 45 og 54.
03
Genindstilling
Hvis batteriet har været frakoblet, skal funktionen for automatisk åbning genindstilles for at
fungere rigtigt.
1. Træk den forreste del af knappen op for at
hæve ruden til øverste stilling, og hold den
dér i 1 sekund.
2. Slip kort knappen.
3. Træk knappens forreste del op igen i
1 sekund.
ADVARSEL
For at klemmesikringen skal fungere, skal
der foretages genindstilling.
Før en af knapperne let opad/nedad. Rudehejsene hæves/sænkes, så længe knappen holdes i stillingen.
Betjening med automatik
99
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Solgardiner*
Bagrude
Sidespejle
Der er indbygget et solgardin i bagrudens
hylde.
Betjening af sidespejle.
Bagdør
03
Krog med tilhørende spærre
Der er indbygget solgardiner i panelet på hver
bagdør.
1. Træk solgardinerne og hag den fast i krogen i dørens øvre karm.
2. Lås solgardinerne ved at føre spærren
opad.
–
Træk solgardinet op og hægt det fast i
loftsklemmerne ved hjælp af gardinets to
kroge.
> Fjederkraften i gardinet gør, at krogene
bliver hængende.
Når solgardinet ikke skal bruges - hægt det af,
hold fast og lad gardinet rulle langsomt op.
Ruden kan også åbnes og lukkes, når solgardinerne er trukket op.
100
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indstilling
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen i knappen lyser.
2. Justér indstillingen med knappen i midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen skal
nu slukkes.
ADVARSEL
Spejlet på førersiden er af en vidvinkeltype,
der giver et godt overblik. Genstande kan
virke, som om de er længere væk, end de
faktisk er.
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Lagring af indstilling1
Sidespejlenes indstillinger gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernbetjening.
Når bilen låses op med den samme fjernbetjening, sættes sidespejlene og førerstolen i de
lagrede positioner, når førerdøren åbnes.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Nøglehukommelse
Personlige indstillinger i nøgle memory.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 195.
Neddrejning af sidespejle ved parkering1
Sidespejlene kan vippes nedad, f.eks. for at
give føreren mulighed for at se vejkanten ved
parkering.
–
Sæt i bakgear, og tryk på knappen L eller
R.
Når der skiftes ud af bakgear, stilles sidespejlene automatisk tilbage til deres oprindelige
stilling efter ca. 10 sekunder, eller tidligere, ved
at trykke på henholdsvis knappen L eller R.
Automatisk neddrejning af sidespejle
ved parkering1
Når bakgearet vælges, vippes sidespejlene
automatisk nedad, f.eks. for at give føreren
mulighed for at se vejkanten ved parkering. Når
1
der skiftes ud af bakgear, stilles sidespejlene
automatisk tilbage til deres oprindelige stilling
efter et stykke tid.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Indstilling for udvendigt
spejl
Vip venstre spejl henholdsvis Vip
højre spejl. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 195.
Automatisk inddrejning ved låsning1
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, drejes sidespejlene automatisk ind
henholdsvis ud.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Indstilling for udvendigt
spejl
Klap spejl ind. Vedr. en beskrivelse
af menusystemet, se side 195.
Nulstilling til neutral stilling
Et spejl der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles elektrisk tilbage til
neutral stilling for at den elektriske ind- og
udfoldning skal kunne fungere korrekt:
3. Gentag ovenstående procedure efter
behov.
Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk*
Ved parkering eller kørsel hvor pladsen er
trang, kan spejlene drejes ind:
03
1. Tryk samtidigt på knapperne L og R (nøglepositionen skal være den laveste I).
2. Slip dem efter ca. 1 sekund. Spejlene
standser automatisk, når de er drejet helt
ind.
Spejlene drejes ud ved at trykke på L og R
samtidigt. Spejlene standser automatisk, når
de er drejet helt ud.
Varighed for ankomstlys og Varighed for
gå-hjem-lys
Lampen på sidespejlene tændes, når der vælges tryghedsbelysning eller orienteringslys (se
side 91).
1. Drej spejlene ind ved brug af L og R.
2. Drej dem ud igen ved brug af L og R.
Kun i kombination med elbetjent sæde med hukommelse, se side 78.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
101
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
lem On eller Off. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 195.
Indvendigt bakspejl
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk ned. Betjeningsorganet
findes ikke på spejle med automatisk nedblænding.
Kompas* kan udelukkende vælges til sidespejle med automatisk nedblænding, se
side 103.
03
Brug elopvarmningen til at fjerne is og dug fra
bagruden og sidespejlene.
Et tryk på knappen starter opvarmningen. Når
funktionen er aktiveret, lyser lampen i knappen.
Slå opvarmningen fra, så snart isen/duggen er
væk for ikke at belaste batteriet unødigt.
Opvarmningen slukkes dog automatisk efter et
stykke tid. Derefter slås opvarmningen til og fra
automatisk, så længe udetemperaturen er
under +7 °C.
Sidespejlene og bagruden afdugges/afises
automatisk, hvis bilen startes ved en lavere
udetemperatur end +9 °C. Automatisk rudevarmer kan vælges i menuen MY CAR under
Indstillinger Klimaindstillinger
Automatisk afrimning af bagrude. Vælg mel-
102
Automatisk nedblænding*
Nedblændingskontakt
Manuel nedblænding
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren.
Blænd ned med nedblændingskontakten, når
bagfrakommende lys forstyrrer:
1. Blænd ned ved at føre kontakten ind mod
kabinen.
2. Man kommer tilbage til normal indstilling
ved at føre regulatoren mod forruden.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Kompas*
Betjening
Kalibrering
Valg af zone
Det kan blive nødvendigt at kalibrere kompasset, for at det skal være retvisende. Gør da som
følger:
1. Stands bilen i et stort, åbent område uden
stålkonstruktioner og højspændingsledninger.
03
2. Start bilen.
Bakspejl med kompas.
Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning
bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N (nord),
NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S (syd), SW
(sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
Kompasset aktiveres automatisk, når bilen
startes eller når nøgleposition II er aktiveret, se
side 75. Kompasset deaktiveres/aktiveres ved
f.eks. at trykke knappen bag på bakspejlet ind
med en clips.
3. Hold knappen bag på spejlet inde (brug
f.eks. en clips), indtil C kommer til syne
igen (efter ca. 6 sekunder).
4. Begynd at køre som sædvanligt. C forsvinder fra displayet, når kalibreringen er færdig.
Alternativt kalibreringstrin: Kør langsomt i
en cirkel med højst 8 km/t, indtil C forsvinder fra displayet, når kalibreringen er færdig.
G030295
OBS
For den bedste kalibrering - slå alt elektrisk
udstyr fra (klimaanlæg, viskere osv.), og
sørg for at alle døre er lukkede.
Magnetiske zoner.
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
For at kompasset skal fungere korrekt, skal den
rette zone være valgt.
1. Nøgleposition II skal være aktiveret, se
side 75.
2. Hold knappen bag på bakspejlet inde i
mindst 3 sekunder (brug f.eks. en clips).
Nummeret for det aktuelle område vises.
3. Tryk flere gange på knappen, indtil nummeret for det ønskede geografiske område
vises (1–15).
4. Efter nogle sekunder viser displayet igen
kompasretningen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
103
03 Dit førermiljø
Elbetjent taglem*
Generelt
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes lodret i bagkanten eller
vandret. Nøgleposition I eller II er nødvendig
for at soltaget skal kunne åbnes.
03
Manuel åbning foretages ved at trække betjeningsknappen bagud til trykpunktet for manuel
åbning. Soltaget bevæger sig mod maksimalt
åben stilling, så længe knappen holdes inde.
Lukning
Manuel lukning foretages ved at trykke betjeningsknappen fremad til trykpunktet for
manuel lukning. Soltaget bevæger sig mod
maksimalt lukket stilling, så længe knappen
holdes inde.
Vandret åbning
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Husk altid at afbryde strømmen til soltaget
ved at vælge nøgleposition 0, og tag derefter fjernbetjeningen med, når bilen forlades.
For information om nøglepositioner - se
side 76.
Lodret åbning
ADVARSEL
Vandret åbning, bagud/fremad.
Åbning, automatisk
Åbning, manuel
Lukning, manuel
Soltaget lukkes automatisk ved at trykke betjeningsknappen til stillingen for automatisk lukning og slippe den.
Strømmen til soltaget afbrydes ved at vælge
nøgleposition 0 og tage fjernbetjeningen ud af
tændingslåsen.
Lukning, automatisk
Åbning
Soltaget åbnes maksimalt ved at trække knappen bagud til stillingen for automatisk åbning
og slippe den.
104
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G028899
G021343
Vær opmærksom på klemmerisikoen ved
lukning af soltaget. Soltagets klemmesikring fungerer kun ved automatisk lukning,
ikke ved manuel lukning.
Lodret åbning, bagkanten opad.
Åbning: tryk knappens bagkant opad.
Luk ved at trække knappens bagkant
nedad.
03 Dit førermiljø
Elbetjent taglem*
lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde
skærmen frem.
Lukning med fjernbetjening eller
centrallåsknap
Klemmebeskyttelse
Soltaget har en klemmesikring, der udløses
ved automatisk lukning, hvis soltaget blokeres
af en genstand. I tilfælde af blokering standser
soltaget og åbnes derefter automatisk til den
seneste åbnede stilling.
03
G021345
Vindafviser
Med et langt tryk på låseknappen lukkes soltaget og alle ruderne, se side 45 og 54. Dørene
og bagagerumsklappen låses. Hvis åbningen
skal afbrydes, skal der trykkes på låseknappen
igen.
ADVARSEL
Hvis soltaget lukkes med fjernbetjeningen,
må man sørge for, at ingen kommer i
klemme.
Til soltaget hører en vindafviser, der slås op,
når soltaget er i åben stilling.
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
105
03 Dit førermiljø
Alkolås*
03
Generelt om alkolåsen
1. Mundstykke til udåndingsprøve.
Alkolåsens1 funktion er at forhindre, at bilen
køres af en beruset fører. Før start af motoren
er mulig, skal føreren foretage en udåndingsprøve, som bekræfter, at han ikke er påvirket
af alkohol. Alkolåsen kalibreres til det pågældende markeds gældende grænseværdi for
lovlig bilkørsel.
2. Strømafbryder.
ADVARSEL
Alkolåsen er et hjælpemiddel og fritager ikke
føreren for ansvar. Det er altid førerens
ansvar at være ædru og at føre bilen på en
sikker måde.
Funktioner
1
106
3. Sendeknap.
4. Lampe for batteristatus.
5. Lampe for resultat af udåndingsprøve.
6. Lampe angiver klar for udåndingsprøve.
OBS
Opbevar alkolåsen i dens holder. Så holdes
det indbyggede batteri fuldt opladet, og
alkolåsen aktiveres automatisk, når bilen
åbnes.
Opbevaring
Betjening
Batteri
Alkolåsens kontrollampe (4) viser batteriets
status:
Kontrollampe (4)
Batteristatus
Blinker grønt
Opladning i gang
Grøn
Fuldt opladet
Gul
Halvt opladet
Håndsættets opbevaring og ladestation.
Rød
Afladet - placer
opladeren i holderen
eller tilslut strømkablet fra handskerummet.
• Alkolåsens håndsæt frigøres ved at trykke
Kaldes også Alcoguard.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
den let ind i dets holder og slippe - det
03 Dit førermiljø
Alkolås*
springer ud og kan derefter fjernes fra holderen.
• Sæt håndsættet på plads i holderen igen
ved at skubbe det ind, indtil det "klikker"
på plads.
• Opbevar håndsættet i holderen - her er det
5. Slå mundstykket ned, og sæt alkolåsen
fast i dens holder.
6. Start motoren efter godkendt udåndingsprøve inden for 5 minutter - ellers skal den
udføres en gang til.
Resultat efter udført udåndingsprøve
bedst beskyttet og dets batterier holdes
fuldt opladet.
Før start af motoren
Alkolåsen aktiveres automatisk, og gøres klar
til brug, når bilen åbnes.
2. Løsn alkolåsen fra dens holder. Hvis alkolåsen befinder sig uden for bilen ved oplåsning, skal den først aktiveres med strømafbryderen (2).
3. Slå mundstykket (1) ud, tag en dyb indånding, og pust med et jævnt tryk, indtil der
høres en kliklyd efter ca. 5 sekunder.
Resultatet bliver en af mulighederne i den
følgende tabel Resultat efter udført
udåndingsprøve.
2
Husk på
Kontrollampe (5)
+ Displaytekst
Betydning
Grøn lampe + Alcoguard Godkendt
test
Start motoren ingen alkoholprocent målt.
Gul lampe + Alcoguard Godkendt
test
Motorstart mulig målt alkoholprocent
er over 0,1 promille,
men under den gældende grænseværdiA.
03
Før udåndingsprøve
For at få korrekt funktion og et så retvisende
måleresultat som muligt:
• Undgå at spise eller drikke i ca.
5 minutter inden udåndingsprøven.
1. Når kontrollampen (6) lyser grønt, er alkolåsen klar til brug.
4. Vises ingen meddelelse, kan overførslen til
bilen være mislykket. Tryk i så fald på
knappen (3) for at sende resultatet manuelt
til bilen.
OBS
Efter afsluttet kørsel kan motoren genstartes inden for 30 minutter, uden at der skal
foretages en ny måling af udåndingsluften.
Rød lampe + Ikke
godkendt Vent 1
minut
A
Motorstart ikke
mulig - målt alkoholprocent er over den
gældende grænseværdiA.
Grænseværdien varierer fra land til land - find ud af, hvad der
gælder. Se også afsnittet Generelt om alkolåsen på side
106
• Undgå kraftig forrudesprinkling - alkoholen
i sprinklervæsken kan medføre forkert
måleresultat.
Førerskift
For at sikre, at der foretages en ny udåndingsprøve ved førerskift: hold afbryderknappen (2)
og sendeknappen (3) inde samtidig i ca.
3 sekunder. Så er bilen igen indstillet på startblokering, og der kræves en ny godkendt
udåndingsprøve inden motorstart.
Kalibrering og service
Alkolåsen skal kontrolleres og kalibreres på et
værksted2 hver 12. måned.
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
107
03 Dit førermiljø
Alkolås*
30 dage før nødvendig rekalibrering viser displayet Alcoguard Kalibr. påkrævet. Hvis kalibrering ikke udføres inden for 30 dage, bliver
normal motorstart blokeret. Herefter er kun
start med Bypass-funktion mulig, se side 108
afsnittet Nødsituation.
03
Meddelelsen kan slukkes med et tryk på sendeknappen (3). Ellers slukkes den af sig selv
efter ca. 2 minutter, men kommer tilbage ved
hver motorstart - kun en rekalibrering på et
værksted2 kan slukke meddelelsen permanent.
Koldt eller varmt vejr
Jo koldere vejr, desto længere tid tager det, før
alkolåsen er klar til brug:
Temperatur (ºC)
Maksimal
opvarmningstid
(sekunder)
+10 til +85
10
-5 til +10
60
-40 til -5
180
Ved temperaturer under -20 ºC eller over
+60 ºC skal alkolåsen have ekstra strøm. Displayet viser Alcoguard Isæt elledning. Tilslut
2
108
så strømkablet fra handskerummet til alkolåsen, og vent på at kontrollampen (6) lyser grønt.
I meget koldt vejr kan opvarmningstiden reduceres ved at tage alkolåsen med indendørs.
Nødsituation
I tilfælde af en nødsituation, eller hvis alkolåsen
er ude af drift, er det muligt at omgå alkolåsen,
så bilen kan køres.
OBS
Al aktivering med omløb (Bypass) logges og
lagres i en hukommelse, se side 8 i afsnittet
Registrering af data.
Efter aktiveret bypass-funktion viser displayet
hele tiden Alcoguard Bypass aktiveret under
kørsel, og der kan kun nulstilles på et værksted2.
Bypass-funktionen kan testes, uden at fejlmeddelelse logges - udfør alle trin uden at
starte bilen. Fejlmeddelelsen slettes, når bilen
låses.
Vid installationen af alkolåsen vælges, om
omgåelsen skal være bypass- eller nødfunktion. Denne indstilling kan efterfølgende
ændres på et værksted2.
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Aktivere bypass-funktion
• Tryk samtidigt på venstre kontaktarms
OK-knap og knappen for advarselsblinklys
og hold i ca. 5 sekunder. Displayet viser
først Omledn aktiveret Vent 1 minut, og
derefter Alcoguard Bypass aktiveret herefter kan motoren startes.
Denne funktion kan aktiveres flere gange. Fejlmeddelelsen, som vises under kørsel, kan kun
slukkes på et værksted2.
Aktivere nødfunktion
• Tryk samtidigt på venstre kontaktarms
OK-knap og knappen for advarselsblinklys
og hold i ca. 5 sekunder . Displayet viser
Alcoguard Bypass aktiveret, og motoren
kan startes.
Denne funktion kan kun bruges én gang, derefter skal nulstilling foretages på et værksted2.
Symboler og displaymeddelelser
Ud over de allerede beskrevne meddelelser
kan kombiinstrumentets display også vise følgende:
03 Dit førermiljø
Alkolås*
2
Displaytekst
Betydning/
Afhjælpning
Displaytekst
Betydning/
Afhjælpning
Alcoguard Ny start
mulig
Motoren har været
slukket i kortere tid
end 30 minutter motorstart er mulig
uden en ny prøve.
Alcoguard Blæs
kraftigere
Puster for svagt pust kraftigere.
Alcoguard vent
Forvarmer
Opvarmning ikke
klar - vent på teksten
Alcoguard Blæs i 5
sek..
Alcoguard Service
påkrævet
Kontakt et værksted2.
Alcoguard Intet
signal
Sending mislykkedes - send manuelt
med knap (3) eller lav
en ny udåndingsprøve.
Alcoguard Ugyldig
test
Testen mislykkedes
- lav en ny udåndingsprøve.
Alcoguard Blæs
længere
Puster for kort - pust
længere.
Alcoguard Blæs
blødere
Puster for hårdt pust lettere.
03
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
109
03 Dit førermiljø
Start af motor
Benzin- og dieselmotorer
2. Hold koblingspedalen helt nedtrådt1. (Hvis
bilen har automatgear - træd på bremsepedalen.)
3. Tryk på START/STOP ENGINE, og slip
den derefter.
03
OBS
For biler med dieselmotorer kan der opstå
nogen forsinkelse, inden motorstart påbegyndes - i det tidsrum viser displayet Motor
Forvarmer.
Tændingslås med fjernbetjening trukket ud/trykket
ind og START/STOP ENGINE-knap.
VIGTIGT
Tryk ikke fjernbetjeningen ind vendt den forkerte vej - Hold i enden med det aftagelige
nøgleblad, se side 47.
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, og
tryk den ind til dens endestilling. Bemærk,
at hvis bilen er udstyret med Alkolås, skal
en udåndingsprøve først godkendes, inden
motoren kan startes - se side 106.
1
110
ADVARSEL
Tag altid fjernbetjeningen ud af tændingslåsen, når du forlader bilen, og sørg for, at
nøglepositionen er 0 - især hvis der er børn
i bilen. For information om, hvordan det
gøres - se side 76.
Startmotoren er aktiveret, indtil motoren starter, eller indtil dens varmeisolering afbryder.
VIGTIGT
Hvis motoren ikke er startet efter tre forsøg
- vent tre minutter før et nyt forsøg. Startevnen forbedres, hvis startbatteriet kan genoprette sig.
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af tændingslåsen efter motorstart, eller når bilen bugseres.
Hvis bilen er i bevægelse, er det tilstrækkeligt at trykke på START/STOP ENGINE-knappen for at starte bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette har til formål så hurtigt
som muligt at få udstødningsrensesystemet
op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforurening og skåner miljøet.
Keyless drive*
Følg trin 2–3 for start af benzin- og dieselmotor.
For mere information om Keyless drive - se
side 51.
OBS
For at bilen kan starte, skal en af bilens fjernbetjeninger med Keyless drive*-funktion findes i kabinen eller bagagerummet.
03 Dit førermiljø
Start af motor
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af bilen
under kørsel eller ved bugsering.
Stands motoren
For at slå motoren fra:
• Tryk på START/STOP ENGINE - motoren
standser.
Hvis gearvælgeren ikke er i position P, eller hvis
bilen ruller:
• Tryk to gange på START/STOP ENGINE,
eller hold knappen trykket ind, indtil motoren standser.
Ratlås defekt
Der kan høres en mekanisk lyd, når ratlåsen
låser op eller låser.
• Ratlåsen låser op, når fjernbetjeningen sidder i tændingslåsen2, og der trykkes på
START/STOP ENGINE-knappen.
Fjernstart - ERS*
ADVARSEL
Generelt om ERS
For at fjernstarte motoren skal følgende kriterier være opfyldt:
Fjernstart (ERS – Engine Remote Start) betyder, at bilens motor kan startes på afstand ved
hjælp af fjernbetjeningen. Herved kan kabinen
opvarmes/afkøles før afgang.
•
•
Klimaanlægget starter med de samme indstillinger, der var i brug, da bilen blev parkeret.
•
En ERS-startet motor er aktiveret i maksimalt
15 minutter, derefter slås den fra. Efter
2 ERS-aktiveringer kræves det, at motoren
startes på almindelig vis, før ERS kan bruges
igen.
Bilen skal være under opsyn
Der må ikke befinde sig personer eller
dyr i bilen
03
Bilen må ikke stå i et lukket, uventileret
rum - udstødningsgasser kan skade
mennesker og dyr alvorligt.
Den valgfri ERS-funktion fås kun til biler med
automatgearkasse.
OBS
Tag hensyn til lokale/nationale regler/
bestemmelser for tomgangskørsel.
• Ratlåsen låser, når førerdøren åbnes, efter
at motoren er slukket.
Nøglepositioner
For information om fjernbetjeningens forskellige nøglepositioner - se side 75
2
Bil med Keyless skal have en fjernbetjening inde i bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
111
03 Dit førermiljø
Start af motor
Betjening
1. Tryk kort på fjernbetjeningens
låseknap (1).
2. Foretag derefter et langt tryk - mindst
2 sekunder - på knap (2).
Hvis forudsætningerne for ERS er opfyldt, sker
der følgende:
03
1. Alle afvisere blinker hurtigt et par gange.
2. Motoren starter.
3. At motoren er startet bekræftes derefter
ved, at alle afvisere lyser konstant i
3 sekunder.
Fjernbetjeningens knapper til fjernstart.
Låsning
Tryghedsbelysning
Information3
Fjernstarte motoren
Den maksimale afstand for at kunne fjernstarte
motoren er ca. 30 meter ved frit sigt. Desuden
skal bilen være låst.
For at fjernstarte motoren:
3
4
5
112
Kun på PCC, se side 46.
Læs om PCC'en på side 46.
Læs om Tryghedsbelysning på side 45 og 91.
OBS
Efter fjernstart er bilen stadig låst, men med
deaktiveret alarm.
Med PCC4
Lysindikeringen for Tryghedsbelysning5 blinker et par gange ved tryk på
knappen, og lyser derefter konstant,
hvis alle kriterier for ERS er opfyldt.
Dette betyder ikke, at ERS har startet motoren.
For at kontrollere, om ERS har startet motoren,
kan brugeren trykke på Informationsknappen (3) - hvis motoren er startet, er der en lysindikering på knappen for Tryghedsbelysning (2).
Aktive funktioner
Med fjernstartet motor er følgende funktioner
aktiverede:
• Ventilationssystem
• Audio-/videosystem.
Deaktiverede funktioner
Med fjernstartet motor, er følgende funktioner
deaktiverede:
•
•
•
•
lygter
Positionslys
Nummerpladelys
Forrudeviskere.
motoren slukkes
Følgende handlinger slukker for en ERS-startet
motor:
•
•
•
•
Fjernbetjeningens låseknap (1) trykkes ind
Bilen låses op
En dør åbnes
Gas- eller bremsepedalen trykkes ned
03 Dit førermiljø
Start af motor
• Gearvælgeren føres ud af P-position
• Der er mindre end ca. 10 liter tilbage i
brændstoftanken
• Den aktive ERS-tid overstiger 15 minutter.
Når en ERS-startet motor slukkes, lyser alle
afvisere konstant i 3 sekunder.
Symboler og meddelelser på displayet
I situationer, hvor ERS-funktionen udebliver
eller afbrydes, vises et symbol på instrumentpanelet suppleret med en forklarende meddelelse - Følg de anbefalinger, der gives.
Udeblevet ERS-funktion
Meddelelse /
besked
Betydning
Ingen fjernstart
dør åben
ERS udeblev, fordi
en dør/bagagerumsklappen ikke var lukket.
Ingen fjernstart bil
ikke låst
ERS udeblev, fordi
bilen ikke var låst.
Ingen fjernstart
lavt batteri
ERS udeblev pga.
lav batterispænding.
Oplad batteriet ved
at starte motoren.
Meddelelse /
besked
Betydning
Ingen fjernstart
fører i bilen
ERS udeblev, fordi
der var en person i
kabinen.
Ingen fjernstart
motoradvarsel
ERS udeblev, pga.
en advarselsmeddelelse fra motoren.
Kontakt et værkstedA.
Ingen fjernstart
gear ikke i P
ERS udeblev, fordi
gearvælgeren ikke
var i P-position.
Ingen fjernstart
motorkølevæske
ERS udeblev, pga.
fejlmelding fra kølesystemet,se
side 330.
Ingen fjernstart
lavt brændstof
Ingen fjernstart
Maks. 2 starter
A
ERS udeblev pga.
for lavt brændstofniveau.
Afbrudt ERS-funktion
Meddelelse /
besked
Betydning
Fjernstart fra lavt
batteri
ERS afbrudt pga. for
lav batterispænding.
Fjernstart fra lavt
brændstof
ERS afbrudt pga. for
lavt brændstofniveau.
Fjernstart fra
motoradvarsel
ERS afbrudt pga.
fejlmelding fra motoren. Kontakt et
værkstedA.
Fjernstart fra gear
ikke i P
ERS afbrudt, fordi
gearvælgeren ikke
var i P-position.
Fjernstart fra fører
i bilen
ERS afbrudt, fordi
der er en person i
kabinen.
03
A
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
ERS udeblev, fordi
højst 2 ERS-aktiveringer efter hinanden
er tilladt.
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
113
03 Dit førermiljø
Start af motor – Flexifuel
Generelt om start med Flexifuel
Motorvarmer*
Motoren startes på samme måde som i en benzindrevet bil.
Ved startvanskeligheder
03
ADVARSEL
Motorvarmeren drives med højspænding.
Fejlsøgning på eller reparation af en elektrisk motorvarmer og dets elektriske tilslutninger må kun udføres af et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Hvis motoren ikke starter ved første forsøg:
• Gør yderligere nogle startforsøg med
OBS
START/STOP ENGINE-knappen.
Husk på følgende, hvis du vil have reservebrændstof med:
Hvis motoren stadig ikke starter
Er udetemperaturen lavere end +5 °C:
1. Slut den elektriske motorvarmer til i mindst
1 time.
2. Gør yderligere nogle startforsøg med
START/STOP ENGINE-knappen.
VIGTIGT
Hvis motoren ikke starter, selv efter gentagne startforsøg, anbefales det at kontakte
et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
•
Eltilslutning for motorvarmer.
Når temperaturen forventes at blive lavere end
-10 °C, og bilen er tanket med bioætanol E85,
bør der bruges motorvarmer i ca. 2 timer for at
gøre det lettere at starte motoren hurtigt.
Jo lavere temperatur desto længere tid med
motorvarmer er nødvendig. Ved -20 °C bør varmeren bruges i ca. 3 timer.
Biler beregnet til bioætanol E85 har en elektrisk
motorvarmer*. At starte og køre med en forvarmet motor medfører betydeligt lavere udslip
og mindsket brændstofforbrug. Tilstræb derfor
at bruge motorvarmer i hele vinterhalvåret.
Ved motorstop på grund af tom brændstoftank kan bioætanol E85 fra en reservedunk i ekstrem kulde bevirke, at
motoren bliver svær at starte. Det kan
undgås ved at have reservedunken fyldt
med 95 oktan benzin.
Læs mere om Flexifuel-brændstoffet bioætanol E 85 på se side 291 og 379.
Brændstoftilpasning
Flexfuel-motorer kan køre på både 95 oktan
blyfri benzin og bioætanol E85. Begge brændstoffer fyldes i den fælles brændstoftank, og
alle variationer af blandingsforhold mellem
disse to brændstoffer er således mulige.
Hvis brændstoftanken tankes med benzin,
efter bilen har kørt på bioætanol E85 (eller
omvendt) kan motoren gå lidt ujævnt i et stykke
114
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Start af motor – Flexifuel
tid. Derfor er det vigtigt at lade motoren vænne
sig til (tilpasse sig) den nye brændstofblanding.
Tilpasningen sker automatisk, når bilen køres i
en kort periode med jævn hastighed.
VIGTIGT
03
Efter ændring af brændstofblanding i tanken
skal der udføres en tilpasning ved at køre
med en jævn hastighed i ca. 15 minutter.
Hvis startbatteriet har været afladet eller frakoblet, kræves en noget længere køreperiode
til tilpasning, da elektronikkens hukommelse er
tømt.
115
03 Dit førermiljø
Start af motor – eksternt batteri
Starthjælp
4. Sæt det røde startkabels ene klemme fast
på hjælpebatteriets pluspol (1).
VIGTIGT
For at undgå kortslutning med andre dele i
motorrummet skal startkablerne tilsluttes
med forsigtighed.
03
5. Tag det afladede batteries forreste dæksel
af ved at åbne klemmerne (se side 343).
VIGTIGT
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget. Man risikerer, at der opstår gnister.
12. Tag startkablerne af i omvendt rækkefølge
- først det sorte og derefter det røde.
> Sørg for, at ingen af klemmerne på det
sorte startkabel kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller en tilsluttet
klemme på det røde startkabel!
6. Sæt det røde startkabels anden klemme på
bilens pluspol (2).
Hvis startbatteriet er afladet, kan bilen startes
med strøm fra et andet batteri.
7. Sæt det sorte startkabels ene klemme fast
på hjælpebatteriets minuspol (3).
Ved starthjælp med et andet batteri anbefales
det at tage følgende forholdsregler for at undgå
kortslutninger eller andre skader:
8. Sæt den anden klemme på et jordingspunkt, f.eks. øverst på højre motorophæng, yderste skruehoved (4).
1. Sæt fjernbetjeningen i nøgleposition 0, se
side 75.
9. Kontrollér, at startkablernes klemmer sidder godt fast, så der ikke opstår gnister
under startforsøget.
2. Kontroller, at hjælpebatteriet har en spænding på 12 V.
3. Hvis hjælpebatteriet er installeret i en
anden bil - sluk for den hjælpende bils
motor, og sørg for, at de to biler ikke er i
berøring med hinanden.
116
10. Start motoren på "hjælpebilen", og lad den
arbejde i nogle minutter i højere tomgang
end normalt, ca. 1.500 omdr./min..
11. Start motoren i bilen med det afladede batteri.
ADVARSEL
•
Startbatteriet kan danne oxyhydrogen
(knaldgas), som er meget eksplosiv. En
gnist fra et forkert tilsluttet startkabel
kan være tilstrækkeligt til, at batteriet
eksploderer.
•
Startbatteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætsninger.
•
Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre
kommer i kontakt med øjne, hud eller
tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks
lægehjælp.
For mere information om bilens startbatteri - se
side 342.
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Gearindikator1
VIGTIGT
For at forhindre skade på nogen af drivsystemets komponenter kontrolleres gearkassens driftstemperatur. Ved risiko for overophedning tændes et advarselssymbol på
instrumentpanelet kombineret med en
tekstmeddelelse - følg den anbefaling, der
gives.
03
Manuel gearkasse
Gearpositioner 6-trins gearkasse.
6-trins gearkassen findes i to forskellige versioner - bakgearets position adskiller dem. Se de
aktuelle gearpositioner præget på gearstangen.
• Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
• Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
Gearpositioner 5-trins gearkasse.
ADVARSEL
Brug altid parkeringsbremsen ved parkering
på et hældende underlag - et valgt gear er
ikke tilstrækkeligt til at holde bilen i alle
situationer.
1
En væsentlig detalje i forbindelse med miljøtilpasset kørsel er at køre i det rigtige gear og
skifte gear i tide.
Som hjælpemiddel er der en indikator - GSI
(Gear Shift Indicator), som meddeler føreren,
hvornår det er hensigtsmæssigt at vælge det
næste højere eller lavere gear for at opnå det
lavest mulige brændstofforbrug. Når der tages
hensyn til egenskaber såsom ydeevne og
vibrationsfri gang, kan det være passende at
skifte ved højere omdrejningstal.
Indikeringen sker med en op- henholdsvis nedpil på kombiinstrumentets højre display.
Kun manuel gearkasse på model D2.
117
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Bakgearsspærre
OBS
Med bakgearsspærringen er det vanskeligt ved
en fejltagelse at vælge bakgear ved normal
kørsel fremad.
Gearvælgeren skal stå i P-position, for at
det skal være muligt at låse bilen og aktivere
dens alarmer.
• Følg gearpositionerne, der er præget på
03
gearstangen. Start fra neutral position N,
inden den føres til R-positionen.
VIGTIGT
Bilen skal holde stille, mens position P vælges.
• Sæt først i bakgear, når bilen holder stille.
OBS
Med den øverste variant af gearpositioner
for seks-trins gearkasse (se foregående illustration) - tryk først gearstangen ned i Nstilling for at sætte i bakgear.
Automatgear Geartronic*
ADVARSEL
D: Automatiske gearpositioner. +/–: Manuelle
gearpositioner.
På informationsdisplayet vises gearvælgerens
position med følgende tegn: P, R, N, D, S, 1,
2, 3, 4, 5 eller 6, se side 67.
Gearpositioner
Parkeringsposition - P
Vælg P, når motoren skal startes, eller når bilen
er parkeret. Bremsepedalen skal trykkes ned,
for at gearvælgeren skal kunne føres ud af Pposition.
I P-stilling er gearkassen mekanisk spærret.
Træk også parkeringsbremsen for en sikkerheds skyld - se side 132.
118
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Brug altid parkeringsbremsen ved parkering
på et hældende underlag - automatgearkassens P-position er ikke tilstrækkeligt til
at holde bilen i alle situationer.
Bakposition - R
Bilen skal holde stille, når R-position vælges.
Neutral position - N
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Træk parkeringsbremsen, hvis bilen
holder stille med gearvælgeren i N-position.
Køreposition - D
D er normal kørselsposition. Op- og nedgearing sker automatisk alt efter gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D-position vælges fra R-position.
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Geartronic - Manuelle gearpositioner
(+/-)
Med Geartronic automatgear kan føreren også
skifte gear manuelt. Bilen motorbremser, når
speederen slippes.
Manuelt gear nås ved at føre stangen til siden
fra D-position til endestillingen ved +/–. Informationsdisplayet skifter tegn fra D til et af tallene 1-6, hvilket svarer til det gear, der netop
er valgt, se side 67.
• Tryk stangen fremad mod + (plus) for at
skifte et trin op, og slip den - stangen vender tilbage til sin hvilestilling mellem + og
–.
eller
• Træk stangen bagud mod – (minus) for at
skifte et trin ned, og slip den.
Manuelt gear (+/–) kan vælges, når som helst
under kørslen.
For at undgå ryk og motorstop skifter
Geartronic automatisk ned, hvis føreren sætter
farten mere ned, end hvad der er passende for
det valgte gear.
For at vende tilbage til automatisk kørestilling:
• Før stangen til siden til endestillingen ved
OBS
Hvis gearkassen har et Sport-program, bliver den først manuel, efter at stangen er ført
fremad eller bagud i (+/–) positionen. Informationsdisplayet går derefter over fra at
vise S til at vise hvilket gear, der er valgt,
1-6.
Geartronic - Sport-position (S)2
Sport-programmet giver en mere sportslig
funktion, ligesom det tillader højere omdrejningstal i gearene. Samtidig opnås hurtigere
reaktion ved gasgivning. Ved aktiv kørsel prioriteres også kørsel i lavere gear, hvilket giver
senere opgearing.
Sport-position nås ved at føre stangen til siden
fra D-position til endestillingen ved +/–. Informationsdisplayet skifter tegn fra D til S.
Sport-position kan vælges når som helst under
kørsel.
Geartronic - Vinterindstilling
Det kan være lettere at komme af sted i glat
føre, hvis 3. gear vælges manuelt.
1. Tryk bremsepedalen ned, og før gearstangen fra D-position til endestilling ved +/– -
instrumentpanelets display skifter tegn fra
D til tallet 1.
2. Gå op i 3. gear ved at trykke stangen frem
mod + (plus) to gange – displayet skifter
tegn fra 1 til 3.
3. Slip bremsen og giv forsigtigt gas.
Gearkassens "vinterindstilling" gør, at bilen
kører med et lavere omdrejningstal og reduceret motorstyrke på drivhjulene.
03
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), skiftes der straks automatisk ned i gear, hvilket kaldes kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
Sikkerhedsfunktion
For at forhindre overdrejning af motoren har
gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown-funktionen.
Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown,
der medfører et så højt omdrejningstal, at
motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel
forsøger at skifte ned ved højt omdrejningstal,
D.
2
Kun model D5 og T6.
119
03 Dit førermiljø
Gearkasser
sker der ikke noget – man bliver i det aktuelle
gear.
03
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere trin
ad gangen alt efter motorens omdrejningstal.
Bilen skifter op, når motoren når sit max.
omdrejningstal. Det sker for at forhindre motorskader.
Mekanisk gearvælgerspærring
Automatisk gearvælgerspærring
Automatgearkassen har særlige sikkerhedssystemer:
Deaktivere automatisk
gearvælgerspærring
Parkeringsposition (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
Hold foden på bremsepedalen, mens gearvælgeren føres til en anden position.
Elektrisk gearspærring - Shiftlock
parkeringsposition (P)
For at kunne føre gearvælgeren fra position P
til de øvrige gearpositioner skal bremsepedalen være trådt ned og fjernbetjeningen være i
position II, se side 75.
G021351
Gearspærring – Neutral (N)
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige positioner har en
spærre, som betjenes med spærreknappen på
gearvælgeren.
Med spærreknappen trykket ind kan stangen
føres frem eller tilbage mellem P, R, N og D.
120
Hvis gearvælgeren står i N-position, og bilen
har holdt stille i mindst 3 sekunder (uanset om
motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren
spærret.
For at kunne føre gearvælgeren fra N til en
anden gearposition skal bremsepedalen være
trådt ned og fjernbetjeningen i position II, se
side 75.
Hvis bilen ikke kan køres, f.eks. hvis startbatteriet er afladet, skal gearvælgeren føres fra
position P for at bilen skal kunne flyttes.
Løft gummimåtten i rummet bag midterkonsollen, og luk klappen op.
Før nøglebladet helt i bund. Tryk nøglebladet ned, og hold det nede. (For information
om nøglebladet, se side 47.)
Før gearvælgeren ud af position P.
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Automatgear Powershift*
tes ved at kontrollere betegnelsen på gearkassens mærkat under motorhjelmen - se
side 366. Betegnelsen ”MPS6” betyder, at der
er en Powershift – ellers er det automatgearkassen Geartronic.
HSA
Funktionen HSA (Hill Start Assist) betyder, at
der stadig er tryk i bremsesystemet i de få
sekunder, hvor foden flyttes fra bremsepedalen til speederen før igangsætning og modvirker, at bilen ruller baglæns ved start op ad
bakke.
D: Automatiske gearpositioner. +/–: Manuelle
gearpositioner.
Den midlertidige bremsevirkning slipper efter
nogle sekunder, eller når føreren giver gas.
Powershift er en 6-trins automatisk gearkasse,
som i modsætning til en konventionel automatgearkasse har dobbelte mekaniske koblingslameller. En konventionel automatgearkasse har
i stedet en hydraulisk momentomformer, som
overfører kraften fra motor til gearkasse.
Husk på
Powershift-gearkassen fungerer på samme
måde og har lignende knapper og funktioner
som automatgearkassen Geartronic, der er
beskrevet i det foregående afsnit.
Powershift eller Geartronic?
Hvis du er i tvivl, om bilen er udstyret med
gearkassen Powershift eller ej, kan det bekræf-
holder stille, når driftsbremsen er trådt ned, og
når motoren er i tomgang.
Overophedning ved langsom kørsel i kø kan
undgås ved at køre i etaper: Hold stille og vent
med foden på driftsbremsen, indtil der er kommet en tilpas strækning i den forankørende trafik, kør et stykke frem, stands og vent igen et
stykke tid med foden på bremsen.
03
VIGTIGT
Brug driftsbremsen til at holde bilen stille op
ad bakke - hold ikke bilen stille med speederen. Gearkassen kan overophedes.
For vigtige oplysninger om gearkassen Powershift og bugsering - se side 304.
Gearkassens dobbeltkobling har en overbelastningsbeskyttelse, som aktiveres, hvis den
bliver for varm, f.eks. hvis bilen for længe holdes stille op ad bakke med speederen.
Tekstmeddelelse og afhjælpning
I nogle situationer kan displayet vise en meddelelse, samtidig med at et symbol tændes.
At gearkassen er blevet for varm, bemærkes
ved at bilen ryster og vibrerer, advarselssymbolerne tændes, og der vises en meddelelse på
informationsdisplayet. Også ved langsom
køkørsel (10 km/t eller derunder) op ad bakke
eller med tilkoblet anhænger kan gearkassen
blive for varm. Gearkassen køler ned, når bilen
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
121
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Symbol
Display
Køreegenskaber
Afhjælpning
Transm. for varm Brems f.at holde
Vanskeligt at holde jævn hastighed med
konstant omdrejningstal.
Gearkassen overophedet. Hold bilen stille
med fodbremsen.A
Transm. for varm parkér sikkert
Kraftigt stampende fremdrift af bilen.
Gearkassen overophedet. Parker straks
bilen på en sikker måde.A
Transm. køling Hold motor igang
Ingen drift på grund af overophedet gearkasse.
Gearkassen overophedet. For hurtigst
mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang
med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil
meddelelsen forsvinder.
03
A
For hurtigst mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil meddelelsen slukkes.
Tabellen viser tre trin med øget alvorlighedsgrad, hvis gearkassen skulle blive for varm.
Parallelt med displayteksten gøres føreren
også opmærksom ved at bilens elektronik midlertidigt ændrer køregenskaberne. Følg i givet
fald anvisningerne på informationsdisplayet.
OBS
Tabellens eksempler er ikke en indikation af,
at bilen er defekt. De viser, at en sikkerhedsfunktion er blevet aktiveret for at hindre
skade på bilens dele.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbol kombineret med teksten Transm. for varm parkér sikkert
ignoreres, kan varmen i gearkassen blive så
høj, at kraftoverførslen mellem motor og
gearkasse midlertidigt afbrydes for at hindre
koblingen i at havarere - bilen mister fremdriften og bliver stationær, indtil gearkassens temperatur er afkølet til et acceptabelt
niveau.
For flere mulige displaymeddelelser med deres
respektive forslag til løsning vedrørende automatisk gearkasse, se side 192.
En displaytekst slukkes automatisk efter udført
afhjælpning eller efter et tryk på blinklysarmens
OK-knap.
122
03 Dit førermiljø
DRIVe Start/Stop*
Mere støjsvag og renere
Funktion og betjening
Generelt om Start/Stop
03
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al vores aktivitet. Denne målretning har resulteret i bilserien
DRIVe, hvis koncept er en interaktion mellem
flere separate energibesparende funktioner,
der har den fælles opgave at reducere brændstofforbruget, hvilket igen bidrager til et reduceret udslip.
Motoren slukkes - det bliver mere støjsvagt og
renere....
Nogle kombinationer af motor og gearkasse er
udstyret med en Start- og Stopfunktion, der
f.eks. aktiveres, når bilen holder stille i en bilkø
eller venter ved trafiklys - motoren slukkes midlertidigt og starter igen automatisk, når kørslen
skal fortsætte.
Med Start/Stop-funktionen får føreren mulighed for en mere aktiv miljøbevidst måde at køre
bil på - motoren kan "standses automatisk",
når det er hensigtsmæssigt.
Manuel eller automatisk
Bemærk, at der er forskelle i Start/Stop-funktionen, afhængigt af, om gearkassen er manuel
eller automatisk.
Start/Stop Til/Fra.
Lyser kort ved aktivering og ved tekstmeddelelser.
Motoren er standset automatisk.
Start/Stop-funktionen aktiveres
automatisk, når motoren startes med
nøgle. Føreren gøres opmærksom på funktionen ved at dette symbol på instrumentpanelet
tændes kortvarigt, displayteksten Aut. StartStop Aktiveret vises, og at Til-/fra-knappens
grønne lampe lyser.
Alle bilens almindelige systemer, f.eks. belysning, radio osv. fungerer normalt, selv med
automatisk standset motor, bortset fra at noget
udstyr kan få funktionen reduceret midlertidigt,
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
123
03 Dit førermiljø
DRIVe Start/Stop*
f.eks. klimaanlæggets blæserhastighed eller
meget høj lydstyrke på lydanlægget.
Starte motoren automatisk
Betingelser
For at motoren skal standse automatisk gælder
følgende:
03
A
M/AA
Kobl ud, sæt gearstangen i neutral stilling og slip koblingspedalen - motoren slukkes.
M
Stands bilen med driftsbremsen
og hold derefter foden på pedalen
- motoren standser automatisk.
A
Med gearstangen i neutral stilling:
Tryk på koblingspedalen eller tryk
på speederen - motoren starter.
Vælg det passende gear, og fortsæt kørslen.
M
På en nedadgående bakke er der
også denne mulighed:
M
Deaktivere Start/Stop-funktionen
Slip driftsbremsen og lad bilen
køre af sted - motoren starter
automatisk, når hastigheden
overstiger en normal ganghastighed.
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Som bekræftelse og påmindelse om, at motoren er
standset automatisk, lyser
informationsdisplayets symbol AUTO START.
Slip trykket med foden på driftsbremsen - motor starter automatisk, og kørslen kan fortsætte.
A
A
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Starthjælp HSA
Driftsbremsen kan også slippes op ad bakke
for at starte motoren automatisk - funktionen
HSA gør, at bilen ikke ruller baglæns.
HSA (Hill Start Assist) betyder, at der stadig er
tryk i bremsesystemet i de få sekunder, hvor
foden flyttes fra bremsepedalen til speederen
før igangsætning med automatisk standset
motor. Den midlertidige bremsevirkning slipper
124
efter et par sekunder, eller når føreren giver
gas.
Der er mere information om HSA på side 121.
Standse motoren automatisk
Betingelser
M/AA
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
I nogle situationer kan det
være ønskeligt at midlertidigt
slå den automatiske
Start/Stop-funktion fra - det
gøres med et tryk på denne
knap, hvorved knappens
lampe slukkes.
Start/Stop-funktion slået fra
indikeres, ved at informationsdisplayets symbol slukkes, og meddelelsen Aut.
Start-Stop Deaktiveret
vises i ca. 5 sekunder - samtidig slukkes knappens
lampe.
Start/Stop-funktionen er slået fra, indtil den
aktiveres igen med knappen, eller indtil næste
gang motoren startes med nøgle.
Begrænsninger
Motoren standser ikke automatisk
Selvom Start/Stop-funktionen er aktiveret,
standser motoren ikke automatisk, hvis:
03 Dit førermiljø
DRIVe Start/Stop*
Betingelser
M/AA
Betingelser
M/AA
bilen ikke først er nået op på
5 km/t (= hurtig ganghastighed)
efter nøglestart eller den seneste
automatisk standsning.
M+A
M+A
føreren har åbnet sikkerhedsselens lås.
M+A
udstødningssystemets partikelfilter er fyldt - først efter en automatisk rengøring er udført (se
side 292), genaktiveres den midlertidigt deaktiverede Start/Stopfunktion.
startbatteriets kapacitet er under
det lavest tilladte niveau.
M+A
vejbanen er meget stejl.
M+A
M+A
motoren ikke har normal driftstemperatur.
M+A
en anhænger er elektrisk forbundet til bilens elsystem.
A
udetemperaturen er under frysepunktet eller over ca. 30 °C.
M+A
miljøet i kabinen afviger fra de forvalgte værdier - indikeres af, at
kabinens blæser har et højt
omdrejningstal.
M+A
det atmosfæriske lufttryk er mindre end svarende til ca.
1.500-2.000 meter over havets
overflade - det aktuelle lufttryk
varierer alt efter vejrforholdene.
den adaptive fartpilots køassistent er aktiveret.
A
bilen bakkes.
M+A
førerdøren er åbnet med gearvælgeren i D-position.
A
startbatteriets temperatur er
under frysepunktet eller overstiger ca. 55 °C.
M+A
gearvælgeren føres ud af position
D til position SB eller "+/-".
A
føreren foretager større ratbevægelser.
M+A
A
B
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Sport-position.
Motoren starter automatisk
En automatisk standset motor kan i nogle tilfælde genstarte, uden at føreren har besluttet,
at kørslen skal fortsætte. I følgende tilfælde
starter motoren automatisk, selv om føreren
ikke har trykket koblingspedalen ned (manuel
gearkasse) eller løfter foden fra driftsbremsen
(automatisk gearkasse):
Betingelser
M/AA
Der dannes dug på ruderne.
M+A
Miljøet i kabinen adskiller sig fra
de forudindstillede værdier.
M+A
Udetemperaturen falder til under
frysepunktet eller overstiger
ca. 30 ° C.
M+A
Der er et forbigående højt strømforbrug, eller startbatteriets kapacitet falder til under det laveste tilladte niveau.
M+A
Gentagne tryk på bremsepedalen.
M+A
Bilen begynder at køre - hurtigere
end svarende til normal ganghastighed.
03
M
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
125
03 Dit førermiljø
DRIVe Start/Stop*
Betingelser
03
A
M/AA
Førerens selelås åbnes med
gearvælgeren i D- eller N-position.
A
Ratbevægelser.
A
Gearvælgeren føres ud af position D til "+/-" eller R.
A
Førerdøren åbnes med gearvælgeren i D-stilling - en "pling"-lyd
og tekstmeddelelse informerer
om, at Start/Stop-funktionen er
aktiv.
A
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Motoren starter ikke automatisk
1. Tryk koblingspedalen ned igen - motoren
starter automatisk.
Der er sat i gear uden udkobling en displaytekst beder føreren om
at stille gearstangen i neutral stilling for at automatisk start kan
ske.
M
2. I nogle tilfælde skal gearstangen sættes i
neutral stilling. Informationsdisplayet viser
teksten Sæt i frigear
Føreren ikke har sikkerhedssele
på, gearvælgeren er i P-position
og førerdøren er åben - der skal
foretages en normal motorstart.
A
Gearvælgeren flyttes til P-stilling
- tryk på START/STOP ENGINEknappen for at genstarte motoren.
A
A
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Ufrivilligt motorstop med manuel
gearkasse
I tilfælde af, at en igangsætning mislykkes, og
motoren går i stå, skal du gøre følgende:
I følgende tilfælde starter motoren ikke automatisk efter at være standset automatisk:
126
Mere information og indstillinger
Hvis førerdøren åbnes før motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen, slås
Start/Stop-funktionen fra.
ADVARSEL
Undgå at åbne motorhjelmen, når motoren
er standset automatisk - motoren kan pludselig starte automatisk. Udfør først en normal slukning af motoren med START/STOP
ENGINE-knappen, inden motorhjelmen
klappes op.
M/AA
Betingelser
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
I bilens menusystem MY CAR er der anvisninger, som forklarer dele af DRIVe-konceptet og
nogle mulige indstillinger og valg - se
side 195.
Tekstmeddelelse
Kombineret med denne kontrollampe
kan Start/Stop-funktionen vise tekstmeddelelsen på informationsdisplayet for visse
situationer. For nogle af dem er der en anbefalet afhjælpning, som bør udføres. Følgende
tabel viser nogle eksempler.
03 Dit førermiljø
DRIVe Start/Stop*
Symbol
AUTOSTOP
AUTOSTOP
meddelelse / besked
Information/afhjælpning
M/AA
Aut. Start-Stop Aktiveret
Lyser i ca. 5 sekunder, efter at Start/Stop er aktiveret.
M+A
Aut. Start-Stop Deaktiveret
Lyser i ca. 5 sekunder, efter at Start/Stop er slået fra.
M+A
Auto start-stop serv. påkrævet
Start/Stop er ude af funktion. Kontakt et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
M+A
Motorstyringssystem
Der udføres automatisk funktionskontrol.
M+A
Motor i Aut. Start
Motoren er klar til at starte automatisk - venter på, at bremseeller koblingspedalen bliver trykket ned.
M
Tryck på Startknappen
Motoren vil ikke starte automatisk - foretag en normal motorstart med START/STOP ENGINE-knappen.
M
Træd på kobling for at starte
Motoren er klar til at starte automatisk - venter på, at koblingspedalen bliver trykket ned.
M
Tryk på driftsbremsen for at starte
Motoren er klar til at starte automatisk - venter på, at bremsepedalen bliver trykket ned.
M
Træd kobling og bremse for start
Motoren er klar til at starte automatisk - venter på, at bremseeller koblingspedalen bliver trykket ned.
M
Sæt i frigear
Der er sat i gear uden udkobling - kobl ud og sæt gearstangen
i neutral stilling.
M
Motor i Aut. Start
Motoren er klar til at starte automatisk - venter på, at bremsepedalen bliver sluppet.
A
03
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
127
03 Dit førermiljø
DRIVe Start/Stop*
Symbol
03
A
Information/afhjælpning
Vælg P eller N for at starte
Start/Stop er blevet deaktiveret - før gearvælgeren til position
N eller P, og foretag en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen.
A
Tryck på Startknappen
Motoren vil ikke starte automatisk - foretag en normal motorstart med START/STOP ENGINE-knappen og gearvælgeren
på P eller N.
A
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Hvis en meddelelse ikke slukkes, efter udført
afhjælpning, bør et værksted kontaktes - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
128
M/AA
meddelelse / besked
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*
Firhjulstrækket er altid tilkoblet
03
Firhjulstræk vil sige, at bilen trækker på alle fire
hjul samtidigt.
Kraften fordeles automatisk mellem for- og
baghjul. Et elektronisk styret koblingssystem
fordeler kraften til de hjul, der under de aktuelle
forhold har det bedste vejgreb. Derved opnås
det bedst mulige vejgreb, og man undgår hjulspin. Under normal kørsel fordeles en større del
af kraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og på isglatte veje.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
129
03 Dit førermiljø
Driftsbremsen
Generelt
Bilen har to bremsekredse. Hvis en bremsekreds beskadiges, vil det medføre, at der kræves et kraftigere pedaltryk for at opnå normal
bremseeffekt.
03
Førerens tryk på bremsepedalen forstærkes af
en bremseservo.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Hvis bremserne bruges, når motoren ikke er i
gang, føles pedalen død, og der skal anvendes
større kraft for at bremse bilen.
Efter at motoren er startet foretages automatisk en kort test af ABS-systemet, når føreren
slipper bremsepedalen. Der kan foretages en
yderligere automatisk test af ABS-systemet,
når bilen når op på 10 km/t. Testen mærkes i
form af pulseringer i bremsepedalen.
Nødbremselys og automatiske
advarselsblinklys
Nødbremselys aktiveres for at gøre bagvedkørende opmærksomme på en kraftig opbremsning. Denne funktion betyder, at bremselyset
blinker i stedet for - som ved normal bremsning
- at lyse konstant.
Blokeringsfri bremser
Nødbremselys aktiveres ved hastigheder over
50 km/t, hvis ABS-systemet er i funktion og/
eller ved pludselig opbremsning. Når bilens
hastighed er aftaget til under 10 km/t, holder
bremselyset op med at blinke og lyser konstant. Samtidig aktiveres advarselsblinklys,
som blinker, indtil føreren påvirker motorens
omdrejning med speederen, eller de slukkes
med deres knap, se side 89.
Bilen har ABS (Anti-lock Braking System), som
forhindrer hjulene i at blokeres under bremsning. På denne måde bevares styreevnen, og
det bliver lettere f.eks. at undvige en forhindring. Når systemet træder i funktion, kan man
Snavs og vand på bremseskiverne kan medføre, at bremsevirkningen forsinkes. Ved rengøring af bremsebelægningerne minimeres
denne forsinkelse.
I meget bakket terræn og under kørsel med
tung last kan bremserne aflastes ved motorbremsning. Motorbremsen udnyttes mest
effektivt, hvis man bruger samme gear ned ad
bakke som op ad bakke.
For mere generelle oplysninger om hård
belastning af bilen, se side 374.
130
mærke vibration i bremsepedalen, hvilket er
normalt.
Rengøring af bremseskiver
I forbindelse med vådt føre, inden langtidsparkering og efter vask af bilen tilrådes det at foretage rengøringen manuelt. Dette gøres ved
under kørslen at bremse let et kort stykke tid.
Nødbremseforstærkning
Nødbremseforstærkningen EBA (Emergency
Brake Assist) bidrager til at øge bremsekraften
og dermed reducere bremselængden. EBA
mærker førerens måde at bremse på og øger
bremsekraften, når det behøves. Bremsekraften kan forstærkes op til niveauet, når ABSsystemet træder i funktion. EBA- funktionen
afbrydes, når trykket på bremsepedalen
mindskes.
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
Vedligeholdelse
For at holde bilen på et højt niveau hvad angår
trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed
bør Volvos serviceprogram, som er specificeret i Service- og garantibogen, følges se
side 326.
03 Dit førermiljø
Driftsbremsen
VIGTIGT
ADVARSEL
Kontrol af slitage på bremsesystemets komponenter bør foretages regelmæssigt.
Hvis
og
er tændt samtidigt,
kan der være opstået fejl i bremsesystemet.
Kontakt et værksted for at få oplysninger om
fremgangsmåde, eller lad et værksted
udføre inspektionen - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen i
dette tilfælde er normalt, kan bilen forsigtigt
køres til det nærmeste værksted for kontrol
af bremsesystemet - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Symboler i kombinationsinstrumentet
Symbol
Betydning
Konstant – kontroller bremsevæskeniveauet. Hvis niveauet
er lavt, skal der påfyldes bremsevæske. Undersøg også årsagen til tabet af bremsevæske.
03
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Konstant i 2 sekunder ved start
af motoren – der er opstået en
fejl i bremsesystemets ABSfunktion, da motoren sidst var i
gang.
131
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Generelt
Aktivering af parkeringsbremsen
OBS
Ved nødbremsning ved hastigheder på over
10 km/t lyder der et signal under bremsningen.
Parkering på skråninger
03
Hvis bilen parkeres op ad bakke:
• Drej hjulene i retning fra kantstenen.
Hvis bilen parkeres ned ad bakke:
• Drej hjulene i retning mod kantstenen.
Parkeringsbremseknap - træk.
Funktion
Når den elektriske parkeringsbremse er i gang,
høres en svag elmotorlyd. Lyden forekommer
også ved automatiske funktionskontroller af
parkeringsbremsen.
Hvis bilen står stille, når parkeringsbremsen
trækkes, virker den kun på baghjulene. Hvis
den aktiveres, mens bilen er i bevægelse,
anvendes den normale driftsbremse, dvs.
bremsen virker på alle fire hjul. Bremseeffekten
overføres til baghjulene, når bilen holder
næsten stille.
Lav batterispænding
Hvis batterispændingen er for lav, kan parkeringsbremsen hverken udløses eller aktiveres.
Hvis batterispændingen er for lav, skal der tilsluttes et hjælpebatteri (se side 116).
132
1. Tryk driftsbremsepedalen godt ned.
2. Tryk på knappen.
> Kombiinstrumentets symbol
begynder at blinke - når det lyser konstant, er den trukket.
3. Slip driftsbremsepedalen, og sørg for at
bilen holder stille.
• Når bilen parkeres, skal gearvælgeren sættes i 1. gear (manuelt gear), henholdsvis P
(automatgear).
I en nødsituation kan parkeringsbremsen aktiveres, når bilen er i bevægelse, ved at trykke
knappen ind. Når knappen slippes eller speederen trykkes ned, afbrydes bremseforløbet.
ADVARSEL
Brug altid parkeringsbremsen ved parkering
på et hældende underlag - et valgt gear eller
automatgearets P-position er ikke tilstrækkeligt til at holde bilen i alle situationer.
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Udløse parkeringsbremsen
Udløse automatisk
1. Start motoren.
2. Vælg 1. gear eller bakgear.
3. Slip koblingen, og giv gas.
> Parkeringsbremsen slipper, og komslukkes.
biinstrumentets symbol
OBS
Af sikkerhedshensyn udløses parkeringsbremsen kun automatisk, hvis motoren er i
gang, og føreren har spændt sin sikkerhedssele. På biler med automatgear udløses parkeringsbremsen straks, når speederen trædes ned, mens gearvælgeren står i D eller
R.
03
Bil med automatgear
Udløse manuelt
Tung last op ad bakke
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen1.
Tung last, f.eks. en anhænger, kan bevirke, at
bilen ruller baglæns, når parkeringsbremsen
udløses automatisk på en kraftig stigning.
Dette undgås ved at trykke knappen ind, samtidig med at man begynder at køre. Slip knappen, når motoren begynder at trække.
2. Tryk driftsbremsepedalen godt ned.
Parkeringsbremseknap - slip.
Udløse manuelt
3. Træk i knappen.
> Parkeringsbremsen slipper, og komslukkes.
biinstrumentets symbol
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.1
Udløse automatisk
2. Tryk driftsbremsepedalen godt ned.
1. Spænd sikkerhedsselen.
3. Træk i knappen.
> Parkeringsbremsen slipper, og komslukkes.
biinstrumentets symbol
2. Start motoren.
Bil med manuelt gear
OBS
Parkeringsbremsen kan også udløses
manuelt ved træde koblingspedalen ned i
stedet for bremsepedalen. Volvo anbefaler,
at man bruger bremsepedalen.
1
3. Tryk driftsbremsepedalen godt ned.
Udskiftning af bremsebelægninger
Bremsebelægningerne bagtil skal udskiftes på
værksted pga. den elektriske parkeringsbremses konstruktion - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
4. Før gearvælgeren til position D eller R, og
giv gas.
> Parkeringsbremsen slipper, og komslukkes.
biinstrumentets symbol
For bil med Keyless-system: Tryk på START/STOP ENGINE.
133
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning/Afhjælpning
"Meddelelse / besked"
Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
Et blinkende symbol viser, at parkeringsbremsen er aktiveret.
03
Hvis symbolet blinker i andre situationer, betyder det, at der er opstået en fejl. Læs meddelelsen på
informationsdisplayet.
Parkeringsbremse ikke
helt udløst
En fejl betyder, at parkeringsbremsen ikke kan udløses - Prøv at trække og udløse bremsen.
Hvis fejlen fortsætter efter nogle forsøg: Henvend dig til et værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Bemærk: Der lyder et advarselssignal ved fortsat kørsel med denne fejlmeddelelse.
Parkeringsbremse ikke
aktiveret
En fejl betyder, at parkeringsbremsen ikke kan trækkes - Prøv at udløse og trække bremsen.
Hvis fejlen fortsætter efter nogle forsøg: Henvend dig til et værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Meddelelsen vises også på en bil med manuelt gear, når man kører med lav hastighed med døren
åben, for at gøre føreren opmærksom på, at parkeringsbremsen kan være udløst af sig selv.
Parkeringsbremse Service
påkrævet
• Hvis bilen skal parkeres, inden fejlen er
afhjulpet, skal hjulene drejes som ved parkering på en skråning og gearvælgeren stå
i 1. gear (manuelt gear), henholdsvis P
(automatgear).
134
Der er opstået en fejl - Prøv at trække og udløse bremsen.
Hvis fejlen fortsætter efter nogle forsøg: Henvend dig til et værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ *
Generelt
•
HomeLinkŸ1 er en programmerbar fjernbetjening, som kan betjene op til tre forskellige
anordninger (f.eks. garageportåbner, alarmsystem, uden- og indendørsbelysning m.m.) på
afstand og dermed erstatte fjernbetjeningerne
til disse. For mere information om HomeLinkŸ,
besøg: www.homelink.com eller ring på
00 8000 466 354 65 (eller det særlige nummer
+49 6838 907 277).
Programmere HomeLinkŸ
ADVARSEL
Hvis HomeLinkŸ bruges til at betjene en
garageport eller låge, skal det sikres, at
de ikke er nogen personer i nærheden
af porten eller lågen, mens den er i
bevægelse.
•
Bilen skal stå uden for garagen, mens
en garageportåbner programmeres.
•
Brug ikke HomeLinkŸ-fjernbetjeningen
til en garageport, der ikke har sikkerhedsstop og sikkerhedsbak.
Gem de originale fjernbetjeninger til fremtidig
programmering (f.eks. ved skift til en anden bil
eller til brug i et andet køretøj). Det anbefales
også, at knappernes programmering slettes,
når bilen skal sælges. Se afsnittet "Nulstille
HomeLink®-knapperne" på side 136.
OBS
I nogle biler skal tændingen være slået til
eller i "ACC-position", før HomeLinkŸ kan
programmeres eller bruges. Sæt helst nye
batterier i den fjernbetjeningen, der skal
erstattes af HomeLinkŸ, for hurtigere programmering og bedre transmission af radiosignaler. HomeLinkŸ-knapperne skal nulstilles før programmering. Når dette er gjort,
er HomeLinkŸ sat i "learning mode" og er
klar til programmering.
03
1. Ret den originale fjernbetjening mod den
HomeLinkŸ-knap, der skal programmeres,
og hold den 5-14 cm fra knappen. Skyg
ikke for indikeringslampen på HomeLinkŸ.
2. Tryk samtidigt knappen på den originale
fjernbetjening og knappen, der skal programmeres, ind på HomeLinkŸ. Slip ikke
knapperne, før indikatorlampen er gået fra
en langsom til en hurtig blinken. Når indikeringslampen blinker hurtigt, kan begge
knapper slippes.
3. Tryk ned på den HomeLinkŸ-knap, der
programmeres, hold den trykket ind i
5 sekunder, og slip derefter. Gentag om
1
HomeLink og symbolet HomeLink-huset er registrerede varemærker tilhørende Johnson Controls, Inc.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
135
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ *
nødvendigt, indtil garageporten aktiveres.
Hvis porten ikke aktiveres, skal du trykke
på den programmerede HomeLinkŸ-knap
og holde den nede, og kontrollere indikeringslampen.
> Konstant lys: Indikatorlampen lyser
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar.
Garageport, låge eller lignende skal nu
aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
03
Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant. Fortsæt i så fald med
punkt 4-6 for at afslutte programmeringen af en enhed med rullende kode
(oftest en garageportåbner).
4. Find "indlæringsknappen2" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren.
5. Tryk modtagerens "indlæringsknap" ind og
slip. Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
6. Mens modtagerens "indlæringsknap" stadig blinker, skal du trykke på den knap på
HomeLinkŸ, der programmeres, holde den
2
136
trykket ind i ca. 2 sekunder, og derefter
slippe. Gentag tryk/hold/slip-sekvensen
op til 3 gange for at afslutte programmeringen.
Nulstille HomeLinkŸ-knapperne
Betjening
Du kan kun nulstille alle HomeLinkŸ-knapper
på samme tid, ikke enkelte knapper hver for
sig. Enkelte knapper kan omprogrammeres, se
følgende afsnit "Programmere enkelte knapper".
Når HomeLinkŸ er programmeret, kan det bruges i stedet for de løse, originale fjernbetjeninger.
1. Tryk de to ydre knapper på HomeLinkŸ ind
og slip ikke, før indikatorlampen begynder
at blinke.
Tryk den programmerede knap ind og hold,
indtil garageporten, alarmsystemet osv. aktiveres (det kan tage nogle sekunder). De originale fjernbetjeninger kan selvfølgelig stadig
bruges parallelt med HomeLinkŸ, hvis det ønskes.
2. Slip knapperne.
> HomeLinkŸ er nu sat i såkaldt "indlæringstilstand" og klar til at blive programmeret igen, se afsnittet "Programmere HomeLink®" på side 135.
OBS
Hvis tændingen er slået fra, virker
HomeLinkŸ i 30 minutter, efter at førerdøren
er åbnet.
Hvis der stadig er problemer med programmeringen, kan du kontakte HomeLinkŸ :
www.homelink.com eller ringe på
00 8000 466 354 65 (eller det særlige nummer
+49 6838 907 277).
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Programmere enkelte knapper
For at omprogrammere enkelte HomeLinkŸknapper gøres som følger:
1. Tryk den ønskede knap ind, og slip ikke.
2. Når indikeringslampen på HomeLinkŸ
begynder at blinke efter ca. 20 sekunder,
skal du starte med trin 1 i afsnittet "Programmere HomeLink®" på side 135.
For mere information eller for at komme med
kommentarer om HomeLinkŸ, kan du besøge:
www.homelink.com eller ringe til
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ *
00 8000 466 354 65 (eller det særlige nummer
+49 6838 907 277).
03
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
137
138
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
140
142
144
146
156
159
164
172
173
176
179
182
186
G000000
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem.....................................
Trafikskilt-information - RSI*.................................................................
Fartpilot*................................................................................................
Adaptiv fartpilot*...................................................................................
Afstandskontrol*....................................................................................
City Safety™.........................................................................................
Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning og fodgængerbeskyttelse*..................................................
Driver Alert System*..............................................................................
Driver Alert System - DAC*...................................................................
Driver Alert System - LDW*...................................................................
Park.hjælpsystem*................................................................................
Parkeringskamera*................................................................................
BLIS* - Blind Spot Information System.................................................
FØRERSTØTTE
04 Førerstøtte
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem
Generelt om DSTC
Stabilitets- og traktionskontrolsystemet DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control) hjælper
føreren med at undgå udskridning og forbedrer
bilens fremkommelighed.
Ved bremsning kan systemets indgriben mærkes i form af en pulserende lyd. Ved gasgivning
vil bilen muligvis accelerere langsommere end
forventet.
04
Antiudskridningsfunktion
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremeskraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
Traktionssikring
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul,
der ikke spinner.
140
Betjening
Gør sådan for at vælge Sport-funktion:
Valg af niveau - Sport-funktion
1. Tryk på midterkonsollens menufunktionsknap MY CAR, og søg på skærmens
menusystem frem til My S80 DSTC.
(For information om menusystemet, se
side 194).
DSTC-systemet er altid aktiveret - det kan ikke
slås fra.
Føreren kan dog vælge Sport-funktion, hvilket
giver mulighed for en mere aktiv køreoplevelse.
Ved Sport-funktion registrerer systemet, om
speeder, ratbevægelser og kørsel i sving er
mere aktive end ved normal kørsel, og giver da
mulighed for kontrolleret udskridning med
bagenden op til et vist niveau, før det griber ind
og stabiliserer bilen.
Hvis føreren afbryder en kontrolleret udskridning ved at slippe speederen, griber DSTCsystemet ind og stabiliserer bilen.
Med Sport-funktion opnås maksimal trækkraft, hvis bilen er kørt fast eller ved kørsel på
løst underlag, f.eks. sand eller dyb sne.
2. Fjern markeringen af feltet og gå tilbage ud
af menusystemet med EXIT.
> Systemet tillader derefter en mere
sportslig kørestil.
Sport-funktionen er aktiveret, indtil føreren
vælger den fra, eller indtil motoren slukkes efter næste motorstart er DSTC-systemet tilbage i sin normale stilling igen.
04 Førerstøtte
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
DTSC Midlertidigt FRA
DSTC-systemet er midlertidigt blevet reduceret pga. for høj temperatur på bremeskiverne - Funktionen genaktiveres automatisk, når bremserne er afkølet.
DSTC Service påkrævet
DSTC-systemet fungerer ikke.
• Stands bilen på et sikkert sted, sluk motoren, og start den igen.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
04
"Meddelelse / besked"
Der står en meddelelse på speedometerets display - Læs den!
Konstant lys i 2 sek..
Systemkontrol ved motorstart.
Blinkende.
DSTC-systemet griber ind.
og
Sport-funktion er aktiveret.
141
04 Førerstøtte
Trafikskilt-information - RSI*
Generelt om RSI
Sammen med symbolet for
den gældende hastighedsgrænse kan et skilt med overhalingsforbud eventuelt også
blive vist.
ADVARSEL
RSI fungerer ikke i alle situationer, den er
kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel.
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet køres på en sikker måde og i
overensstemmelse med gældende færdselsregler og bestemmelser.
Ekstra skilte
Betjening
04
Eksempler på læsbare hastighedsskilte1.
Funktionen trafikskilt-information (RSI – Road
Sign Information) hjælper føreren med at huske
vejskilte, som bilen har passeret, gennem
oplysninger om bl.a. aktuel hastighed, at en
motorvej eller motortrafikvej begynder/ophører, og når der er overhalingsforbud.
I tilfælde af, at både skilt for motorvej/motortrafikvej og skilt med højest tilladt hastighed
passeres, vælger RSI at vise skilt-symbolet for
højest tilladt hastighed.
Eksempler på ekstra skilte1.
Registrerede hastighedsoplysninger.
Når RSI har registreret et trafikskilt med påbudt
hastighed, vises dette skilt som et symbol på
instrumentpanelet.
Nogle gange er der skilte med forskellige
hastighedsgrænser for den samme vej - et ekstra skilt angiver, under hvilke omstændigheder
hastighederne gælder. Det kan f.eks. være vejafsnit, hvor der sker mange ulykker i regnvejr
og/eller tåge.
Et ekstra skilt relateret til regn vises kun, hvis
vinduesviskerne anvendes.
1
142
Hvilke trafikskilte, der vises på instrumentpanelet, er afhængigt af markedet - illustrationen viser kun nogle eksempler.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
Trafikskilt-information - RSI*
Hastighed, der gælder for en
frakørsel, angives med et ekstra skilt indeholdende en pil.
Pilen vises under symbolet
med hastigheden.
Hastighedsskilte, der er forbundet med denne form for ekstra skilt, vises
kun, hvis føreren bruger afviserne.
Begrænset strækning eller tid på døgnet
Nogle hastigheder gælder
først efter en vis strækning
eller på et bestemt tidspunkt
af døgnet. Føreren gøres
opmærksom på dette med en
tom ramme under symbolet
med hastigheden.
Instrumentpanelets visning af hastighedssymboler kan slås fra. For at deaktivere RSI-funktionen:
• Afkryds punktet i MY CAR Indstillinger
Bilindstillinger Information om
vejskilte, og gå ud med EXIT, se
side 195.
Skilte, der indirekte informerer om, at der gælder en hastighedsgrænse, f.eks. skilt for by/
byområde, registreres ikke af RSI-funktionen.
Hastighedsadvarsel
(Speed Alert)
Her følger nogle eksempler på, hvad der kan
forstyrre funktionen:
Føreren kan vælge at få en advarsel (Speed
Alert), når gældende hastighedsgrænser overskrides med 5 km/t eller mere. Advarslen gives
i form af, at symbolet med den gældende maksimale hastighed midlertidigt blinker, når
hastigheden overskrides.
•
•
•
•
•
For at aktivere hastighedsadvarsel:
Indstilling i MY CAR
Begrænsninger
RSI-funktionens kamerasensor har begrænsninger, der svarer til det menneskelige øjes læs mere om det på side 168.
Blegede skilte
04
Skilte placeret i en kurve
Forvredne eller beskadigede skilte
Tildækkede eller dårligt placeret skilte.
Skilte, der er helt eller delvist dækket med
frost, sne og/eller snavs.
• Afkryds for Hastighedsadvarsel i MY CAR
Indstillinger Bilindstillinger
Hastighedsadvarsel, og gå ud med EXIT,
se side 195.
Valgmuligheder i MY CAR.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
143
04 Førerstøtte
Fartpilot*
Generelt om CC
Betjening
For at aktivere fartpiloten:
Fartpiloten (CC – Cruise Control) hjælper føreren med at opretholde en konstant hastighed,
hvilket giver en mere afslappet køreoplevelse
på motorveje og lange lige veje i jævn trafikstrøm.
• Ved den ønskede hastighed - tryk på ratknap
>
ADVARSEL
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet køres på en sikker måde.
Tastaturet på rattet og display.
Den aktuelle hastighed gemmes i hukommelsen - displayets tekst (---) km/t skifter
til at vise den valgte hastighed, f.eks.
100 km/t, uden parentes.
Ændre hastighed
For at ændre den lagrede hastighed:
Standby ophører, og gemt hastighed genoptages.
• Tryk kort på ratknap
Aktiver og juster hastighed.
Valgt hastighed (i parentes = Standby).
Tilkobling og indstilling af hastighed
For at slå fartpiloten til:
• Tryk på ratknap (1).
>
Fartpiloten kan ikke slås til ved hastigheder
under 30 km/t.
Fartpilot - Til/Fra.
Standby
144
.
OBS
G021411
04
Føreren skal altid være opmærksom på trafikforhold og gribe ind, når fartpiloten ikke
holder en passende hastighed og/eller passende afstand.
eller
Symbolet
tændes på displayet (5), og
parenteserne omkring (---) km/t viser, at
fartpiloten er sat i standby.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
eller
- det
senest udførte tryk gemmes i hukommelsen.
En midlertidig acceleration af speeder, såsom
under overhaling, uden at det berører fartpiloten indstilling - bilen vil vende tilbage til den
indstillede hastighed, når speederen slippes.
OBS
Hvis en af fartpilotens knapper holdes nede
i mere end ca. 1 minut, blokeres den og lukkes ned. For at kunne genaktivere fartpiloten, skal bilen standses og motoren startes
igen.
04 Førerstøtte
Fartpilot*
Midlertidig deaktivering - standby
For midlertidigt at slå fartpiloten fra og sætte
den i standby:
• Tryk på ratknap
>
.
Den indstillede hastighed vises i parentes
på displayet (5), f.eks. (100) km/t.
Automatisk standby
Fartpiloten slås midlertidigt fra og sættes i
standby, hvis:
•
•
•
•
•
OBS
Der kan komme en mærkbar hastighedsforøgelse, efter at hastigheden er genoptaget
med
.
Frakoble / annullere
Fartpiloten slås fra med ratknap (1) eller ved at
slukke for motoren - den indstillede hastighed
slettes fra hukommelsen og kan ikke genopta-knappen.
ges med
hjulene har mistet vejgrebet
04
driftsbremsen bruges
hastigheden er faldet til under ca. 30 km/t
koblingspedalen trykkes ned
gearvælgeren føres til neutral stilling (automatgear)
• føreren holder en højere hastighed end den
indstillede i længere tid end 1 minut.
Føreren skal derefter selv afpasse hastigheden.
Genoptagelse af indstillet hastighed
Fartpiloten i standby genaktiveres med et tryk
på ratknap
- hastigheden sættes så til den
senest gemte.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
145
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
Generelt om ACC1
04
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot (ACC – Adaptive Cruise
Control) hjælper føreren med at holde en sikker
afstand til forankørende køretøjer. En adaptiv
fartpilot giver en mere afslappende køreoplevelse på lange ture på motorveje og lange lige
landeveje i en jævn trafikstrøm.
Føreren skal altid være opmærksom på trafikforhold og gribe ind, når den adaptive
fartpilot ikke holder en passende hastighed
eller passende afstand.
Føreren indstiller den ønskede hastighed og
tidsinterval til bilen foran. Når radardetektoren
registrerer et langsommere køretøj foran bilen,
tilpasses hastigheden automatisk til dette. Når
vejen er fri, begynder bilen igen at køre med
den valgte hastighed.
Læs hele dette afsnit for at få kendskab til
den adaptive fartpilots begrænsninger, før
den adaptive fartpilot anvendes.
Hvis den Adaptive fartpilot er slukket eller stillet
i standby, og bilen kommer for tæt på et forankørende køretøj, advares føreren af
Afstandskontrollen (se side 156) om den korte
afstand.
Den adaptive fartpilot kan ikke håndtere alle
trafik, vejr- og vejforhold.
Føreren er altid ansvarlig for, at korrekt
afstand og hastighed holdes, selv når den
adaptive fartpilot bruges.
VIGTIGT
Vedligeholdelse af den adaptive fartpilots
dele må kun udføres på værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Automatgear
Biler med automatgear har øget funktionalitet
med den adaptive fartpilots Køassistent, se
side 150.
1
2
146
Funktion
Findes ikke som ekstraudstyr til 2.5T.
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan afvige afhængigt af bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Oversigt over funktioner2.
Advarselslampe - føreren skal selv bremse
Tastaturet på rattet
Radarsensor
Den adaptive fartpilot består dels af en fartholder og dels en hermed samarbejdende
afstandsholder.
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot er ikke et kollisionsforebyggende system. Føreren skal gribe
ind, hvis systemet ikke registrerer et forankørende køretøj.
Den adaptive fartpilot bremser ikke for mennesker eller dyr, og ikke for små køretøjer,
f.eks. cykler og motorcykler. Heller ikke for
modkørende, langsomme eller stationære
køretøjer og genstande.
Brug ikke den adaptive fartpilot ved f.eks.
bytrafik, tæt trafik, vejkryds, isglatte veje,
meget vand eller sjap på vejbanen, kraftig
regn/snefald, dårlig sigtbarhed, snoede veje
eller fra- og tilkørsler.
Afstanden til forankørende køretøjer måles
hovedsagelig med en radarsensor. Fartpilot
regulerer hastigheden med gasgivning og
opbremsninger. Det er normalt, at bremserne
afgiver svage lyde, når de bruges af den adaptive fartpilot.
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot har til opgave at følge
forankørende køretøjer i samme vejbane med
en af føreren indstillet tidsafstand. Hvis radarsensoren ikke kan se et forankørende køretøj,
vil bilen i stedet holde fartpilotens indstillede
hastighed. Dette sker, selvom det forankørende køretøjs hastighed overstiger fartpilotens indstillede hastighed.
Den adaptive fartpilot har til opgave at regulere
hastigheden blødt. I situationer, der kræver
hurtig opbremsning, skal føreren selv bremse.
Dette gælder ved store hastighedsforskelle,
eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt.
På grund af radarsensorens begrænsninger
kan en opbremsning komme uventet eller helt
udeblive (se side 151).
Den adaptive fartpilot kan aktiveres til at følge
et andet køretøj ved hastigheder fra 30 km/t3 til
200 km/t. Hvis hastigheden falder til under
30 km/t, eller hvis motorens omdrejningstal bliver for lavt, indstilles fartpiloten på standby,
hvorved automatisk bremsning ophører. Føreren skal derefter selv tage over for at holde en
sikker afstand til forankørende køretøjer.
Når fartpiloten bremser, bevæger bremsepedalen sig. Foden bør ikke hvile under
bremsepedalen, da man ellers risikerer, at
den kommer i klemme.
3
Advarselslampe - føreren skal selv
bremse
Den adaptive fartpilot har en bremseevne svarende til mere end 40 % af bilens bremsekapacitet.
Hvis bilen skal bremses kraftigere, end fartpiloten har mulighed for, og føreren ikke bremser,
bruger fartpiloten Kollisionsadvarslens advarselslampe og advarselslyd (se side 164) til at
gøre føreren opmærksom på, at omgående
indgriben er påkrævet.
04
OBS
Advarselslampen kan være vanskelig at se i
kraftigt sollys, eller når man har solbriller på.
ADVARSEL
Fartpiloten advarer kun om køretøjer, som
radarsensoren har registreret. Derfor kan
advarslen udeblive eller blive forsinket. Vent
ikke på advarsel, men brems, når det er
nødvendigt.
Stejle veje og/eller tung last
Bemærk, at den adaptive fartpilot primært er
beregnet til brug ved kørsel på plane vejbaner.
Den kan have svært ved at holde korrekt
afstand til forankørende køretøjer ved kørsel på
Køassistenten (i biler med automatgear) kan håndtere intervallet 0-200 km/t, se side 150.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
147
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
stejle veje, med tung last eller med anhænger
- vær ekstra opmærksom og klar til at bremse.
Tilkobling og indstilling af hastighed
For at slå fartpiloten til:
• Tryk på ratknap
- symbolet
tændes
på displayet. Displayets symbol (---) viser,
at fartpiloten er sat i standby.
Betjening
For at aktivere fartpiloten:
• Ved den ønskede hastighed - tryk på ratknap
>
04
eller
Den aktuelle hastighed gemmes i hukommelsen - displayets symbol (---) skifter til
at vise den valgte hastighed, f.eks. 100,
uden parentes.
Når symbolet
skifter til
, har radarsensoren registreret et køretøj.
Tastaturet på rattet og display.
Standby ophører, og gemt hastighed genoptages.
(med bil)
Kun når symbolet
er tændt, reguleres afstanden til forankørende køretøjer
Fartpilot - Til/Fra eller Standby.
Tidsafstand - Øge/mindske.
Aktiver og juster hastighed.
Valgt hastighed (i parentes = Standby).
Tidsafstand4
- Til (under justering).
af fartpiloten.
Ændre hastighed
For at ændre den lagrede hastighed:
• Juster med kort tryk på
eller
- hvert
tryk giver +/- 5 km/t. Det senest udførte
tryk gemmes i hukommelsen.
Tidsafstand - Til (efter justering).
4
148
.
Displayet viser enten "streg"-symbol [6] eller [7] - de vises aldrig på samme tid.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis hastigheden øges med speederen
inden tryk på / -knappen, er det bilens
aktuelle hastighed ved tryk på knappen,
der gemmes i fartpiloten.
• Knappen
har i aktiv indstilling samme
funktion som , men giver mindre hastighedsforøgelse: + 1 km/t.
OBS
Hvis en af fartpilotens knapper holdes nede
i mere end ca. 1 minut, blokeres den og lukkes ned. For at kunne genaktivere fartpiloten, skal bilen standses og motoren startes
igen.
I nogle situationer kan fartpiloten ikke aktiveres. Så viser displayet Fartpilot ikke t.
rådighed, se side 153.
Indstilling af tidsafstand
Forskellige tidsafstande til
forankørende køretøjer kan
vælges og vises på displayet
som 1-5 vandrette streger - jo
flere streger, desto længere
tidsafstand. En streg svarer til
ca. 1 sekund, til forankørende
køretøjer, 5 streger ca. 3 sekunder.
For at indstille/ændre tidsafstanden:
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
• Forøg eller formindsk med ratknapperne
/
OBS
.
Brug kun en tidsafstand, som er tilladt ifølge
lokale færdselsregler.
Når afstanden bliver kort ved lav hastighed,
øger den adaptive fartpilot tidsafstanden.
Hvis fartpiloten ikke synes at reagere ved
aktivering, kan årsagen være, at tidsafstanden til den forankørende bil forhindrer en
forøgelse af hastigheden.
For at kunne følge den forankørende bil blødt
og komfortabelt, tillader den adaptive fartpilot
tidsafstanden at variere tydeligt i visse tilfælde.
Jo højere hastighed desto længere bliver
afstanden i meter for et givet tidsinterval.
Husk, at små tidsafstande kun giver føreren en
kort tid til at reagere og handle, hvis noget uforudset skulle ske i trafikken.
Antallet af streger for den
valgte tidsafstand vises under
selve indstillingen og nogle
sekunder derefter. Påfølgende vises en formindsket
version af symbolet i højre
side af displayet. Samme
symbol vises også, når Afstandskontrol er aktiveret, se side 156.
Midlertidig deaktivering - standby
For midlertidigt at slå fartpiloten fra og sætte
den i standby:
• Tryk på ratknap
>
.
Den indstillede hastighed vises i parentes
på displayet, f.eks. (100)
Føreren skal derefter selv afpasse hastigheden.
En midlertidig acceleration med speederen,
f.eks. ved overhaling, påvirker ikke fartpilotens
indstilling - bilen vender tilbage til den sidst
gemte hastighed, når speederen slippes.
Automatisk standby
Den adaptive fartpilot er afhængig af andre
systemer, f.eks. DSTC (se side 140). Hvis et af
disse systemer ophører med at fungere, frakobles fartpiloten automatisk.
04
I tilfælde af automatisk deaktivering lyder der
et signal, og meddelelsen Fartpilot ikke
aktiv vises på displayet. Føreren skal derefter
selv gribe ind og tilpasse hastighed og afstand
til forankørende køretøjer.
Automatisk frakobling kan have følgende årsager:
Standby pga. førerens indgriben
Fartpiloten slås midlertidigt fra og sættes i
standby, hvis:
• driftsbremsen bruges
• koblingspedalen er trykket ned i længere
end 1 minut5
• gearvælgeren føres til N-stilling (automatgear)
• føreren holder en højere hastighed end den
•
•
•
•
•
motorens omdrejningstal er for lavt/højt
Hastigheden er faldet til under 30 km/t6
hjulene har mistet vejgrebet
bremsernes temperatur er høj
radarsensoren er tildækket, f.eks. af blød
sne eller kraftig regn (radarbølgerne blokeres).
indstillede i længere tid end 1 minut.
5
6
At udkoble og vælge et højere eller lavere gear medfører ikke standby.
Gælder ikke for en bil med Køassistent - den klarer helt ned til stillestående.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
149
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
Genoptagelse af indstillet hastighed
Frakoble / annullere
Fartpiloten i standby genaktiveres med et tryk
- hastigheden sættes så til den
på ratknap
senest gemte.
Den adaptive fartpilot slås fra med et kort tryk
i standby eller et langt tryk i aktiv
på ratknap
indstilling. Den indstillede hastighed slettes og
-knappen.
kan ikke genoptages med
OBS
Der kan komme en mærkbar hastighedsforøgelse, efter at hastigheden er genoptaget
.
med
04
Overhale andre køretøjer
Når bilen følger et andet køretøj, og føreren
markerer en forestående overhaling med afviseren7, hjælper fartpiloten ved kort at accelerere bilen mod forankørende køretøjer.
Funktionen er aktiv ved hastigheder
over 70 km/t.
Bemærk, at denne funktion kan aktiveres
ved flere situationer, ud over af ved overhaling, f.eks. når afviserne bruges til at markere skift af kørebane eller frakørsel til en
anden vej - bilen vil derefter kortvarigt accelerere.
OBS
For at kunne aktivere fartpiloten skal førerdøren være lukket, og føreren skal have
taget sikkerhedsselen på.
Køassistent
I en bil med automatgear er den adaptive fartpilot suppleret med funktionen Køassistent
(også kaldet "Queue Assist").
Med automatgear kan fartpiloten følge et andet
køretøj i intervallet 0-200 km/t.
OBS
Køassistenten har følgende funktioner:
• Udvidet hastighedsinterval - også under 30
km/t og stillestående
• Skift af mål
• Automatisk bremsning ophører, når bilen
holder stille
• Automatisk aktivering af parkeringsADVARSEL
Forøget hastighedsinterval
bremse.
Bemærk, at den mindste programmerbare
hastighed for fartpiloten er 30 km/t - selv om
fartpiloten er i stand til at følge et andet køretøj
ned til stillestående, kan en lavere hastighed
ikke vælges.
For at kunne aktivere fartpiloten under
30 km/t kræves et forankørende køretøj
inden for en rimelig afstand.
Ved korte stop i forbindelse med krybekørsel i
langsom trafik eller ved trafiklys genoptages
kørslen automatisk, hvis de korte stop ikke
overstiger ca. 3 sekunder - tager det længere
tid, før den forankørende bil begynder at køre
igen, sættes fartpiloten i standby med automatisk bremsning. Føreren skal derefter genaktivere fartpiloten på en af følgende måder:
• Tryk på ratknap
.
eller
• Træd ned på speederen.
7
150
Kun ved venstreblink i venstrestyret bil henholdsvis blink mod højre i højrestyret bil.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
>
Derefter vil Fartpiloten igen følge forankørende køretøjer.
OBS
Køassistenten kan holde bilen stille i højst
4 minutter - derefter aktiveres parkeringsbremsen og fartpiloten kobles fra.
•
Før fartpiloten kan genaktiveres, skal
føreren slippe parkeringsbremsen.
ADVARSEL
Når fartpiloten følger et andet køretøj ved
hastigheder over 30 km/t og skifter mål fra
et bevægeligt til et stillestående køretøj, vil
fartpiloten ignorere det stillestående køretøj
og i stedet vælge den lagrede hastighed.
•
Føreren skal selv gribe ind og bremse.
Automatisk standby ved skift af mål
• når hastigheden kommer under 5 km/t, og
fartpiloten ikke er sikker på, om målobjektet er et stillestående køretøj eller et andet
objekt, f.eks. et vejbump.
• når hastigheden kommer under 5 km/t og
forankørende køretøjer drejer af, så fartpiloten ikke længere har et køretøj at følge.
Ophør af automatisk bremsning ved
stillestående
Hvis det forankørende målkøretøj drejer af, kan der
være stillestående trafik længere fremme.
Når fartpiloten følger et andet køretøj ved
hastigheder under 30 km/t og skifter mål til et
stillestående køretøj, vil fartpiloten bremse for
det stillestående køretøj.
Automatisk aktivering af
parkeringsbremse
I nogle situationer trækker Køassistenten parkeringsbremsen for fortsat at holde bilen stille.
Det sker, hvis:
Fartpiloten slås fra og sættes i standby:
Skift af mål
• gearvælgeren føres til P-, N- eller R-stilling
• føreren stiller fartpiloten i standby.
• føreren åbner døren eller tager sikkerhedsselen af
• DSTC ændres fra Normal- til Sport-stilling
• Køassistenten har holdt bilen stille i mere
end 4 minutter
• motoren slukkes
• bremserne overophedes.
Radarsensoren og dens
begrænsninger
Radarsensoren bruges - ud over af adaptiv
fartpilot - også af funktionerne:
I nogle situationer afbryder Køassistenten
automatisk bremsning, når bilen holder stille.
Det betyder, at bremserne slipper, og bilen kan
begynde at rulle - føreren skal derfor gribe ind
og selv bremse for at holde bilen.
• Kollisionsadvarsel med automatisk brems-
Køassistenten slipper også i følgende situationer driftsbremsen og går i standby:
Radarsensorens opgave er at registrere biler
eller større køretøjer, der kører i samme retning,
i samme kørebane.
• føreren sætter foden på bremsepedalen
• parkeringsbremsen trækkes
04
ning, se side 164
• Afstandskontrol, se side 156.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
151
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
Hvis der foretages ændringer af radarsensoren, kan den blive ulovlig at bruge.
ADVARSEL
Føreren skal altid være opmærksom på trafikforhold og gribe ind, når den adaptive
fartpilot ikke holder en passende hastighed
eller passende afstand.
Den adaptive fartpilot kan ikke håndtere alle
trafik, vejr- og vejforhold.
04
Læs hele dette afsnit for at få kendskab til
den adaptive fartpilots begrænsninger, før
den adaptive fartpilot anvendes.
Føreren er altid ansvarlig for, at korrekt
afstand og hastighed holdes, selv når den
adaptive fartpilot bruges.
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot er ikke et kollisionsforebyggende system. Føreren skal gribe
ind, hvis systemet ikke registrerer et forankørende køretøj.
Eksempler, hvor fartpiloten ikke fungerer
optimalt
Radarsensorens synsfelt er begrænset. I nogle
situationer registreres et andet køretøj ikke,
eller det registreres senere end forventet.
Den adaptive fartpilot bremser ikke for mennesker eller dyr, og ikke for små køretøjer,
f.eks. cykler og motorcykler. Heller ikke for
modkørende, langsomme eller stationære
køretøjer og genstande.
Brug ikke den adaptive fartpilot ved f.eks.
bytrafik, tæt trafik, vejkryds, isglatte veje,
meget vand eller sjap på vejbanen, kraftig
regn/snefald, dårlig sigtbarhed, snoede veje
eller fra- og tilkørsler.
Radarsensorens evne til at registrere et forankørende køretøj mindskes kraftigt:
ADVARSEL
Der må ikke monteres tilbehør eller andre
genstande, f.eks. ekstralys, foran kølergitteret.
• hvis radarsensoren blokeres og ikke kan se
andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller
hvis der har samlet sig snesjap eller andre
genstande foran radarsensoren.
OBS
Hold overfladen foran radarsensoren ren se "Vedligeholdelse" side 167.
• hvis forankørende køretøjers hastighed
adskiller sig meget fra ens egen kørselshastighed.
152
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ACC'ens synsfelt.
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
Af og til kan radarsensoren registrere køretøjer på kort afstand sent, f.eks. et køretøj
mellem ens eget og forankørende køretøjer.
Små køretøjer, f.eks. motorcykler, eller
køretøjer der ikke kører midt i vejbanen,
registreres muligvis ikke.
I sving kan radarsensoren registrere forkerte køretøjer eller tabe et registreret
køretøj af sigte.
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
Hvis meddelelsen Radar blokeret Se
instr.bog vises på displayet, betyder det, at
radarsensorens signaler blokeres, og at eventuelle køretøjer foran bilen ikke kan registreres.
Det vil sige, at - foruden Adaptiv fartpilot Afstandskontrol og Kollisionsadvarsel med
automatisk bremsning heller ikke fungerer.
Mulige årsager til visning af meddelelsen og
forslag til afhjælpning fremgår af følgende
tabel.
04
Årsag
Afhjælpning
Radarfladen i gitteret er snavset eller belagt med is eller sne.
Fjern snavs, is og sne fra radarfladen i gitteret.
Kraftig regn eller sne blokerer for radarsignalerne.
Ingenting. En gang imellem fungerer radaren ikke i kraftig nedbør.
Vand eller sne fra vejbanen hvirvler op og blokerer for radarsignalerne.
Ingenting. En gang imellem fungerer radaren ikke, hvis vejbanen er
meget våd eller tilsneet.
Radarfladen er rengjort, men meddelelsen forsvinder ikke.
Vent. Det kan vare nogle minutter, før radaren registrerer, at den ikke
længere er blokeret.
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Standby eller aktiv indstilling uden noget køretøj registreret.
Aktiv indstilling med køretøj registreret, som fartpiloten afpasser hastigheden efter.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
153
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Tidsafstand aktiveret, under justering.
Tidsafstand aktiveret, efter justering.
04
DSTC Normal aktiv. Fartpilot
Den adaptive fartpilot kan ikke aktiveres, før Stabilitets- og traktionskontrolfunktionen (DSTC), er blevet sat i normal stilling - se side 140.
Fartpilot ikke aktiv
Den adaptive fartpilot er slået fra - føreren skal selv regulere hastigheden.
Fartpilot ikke t. rådighed
Den adaptive fartpilot kan ikke aktiveres.
Dette kan bl.a. have følgende årsager:
• bremsernes temperatur er høj
• radarsensoren er blokeret af f.eks. fugtig sne eller regn.
Radar blokeret Se
instr.bog
Den adaptive fartpilot er midlertidigt frakoblet.
• Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis
der har samlet sig snesjap foran den.
Læs om radarsensorens begrænsninger, se side 151.
Fartpilot Service påkrævet
Den adaptive fartpilot er frakoblet.
• Kontakt et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
154
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Træd på bremsen for at
holde + akustisk alarm
Bilen holder stille, og fartpiloten vil slippe driftsbremsen for at lade parkeringsbremsen tage over og
holde bilen, men en fejl på parkeringsbremsen gør, at bilen snart vil begynde at køre.
(Kun med Køassistent)
• Føreren skal selv bremse. Meddelelsen forsvinder ikke, og alarmen lyder, indtil føreren træder på
bremsepedalen eller bruger speederen.
Under 30 km/t Ingen bil
foran
Vises, når du forsøger at aktivere fartpiloten ved hastigheder under 30 km/t uden et forankørende
køretøj inden for aktiveringsafstand (ca. 30 meter).
(Kun med Køassistent)
04
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
155
04 Førerstøtte
Afstandskontrol*
Generelt1
Afstandskontrol (Distance Alert) er en funktion,
der informerer føreren om tidsafstanden til forankørende køretøjer.
Afstandskontrollen er aktiv ved hastigheder
over 30 km/t og reagerer kun på køretøjer, der
kører foran ens eget køretøj, i samme retning.
For modkørende, langsomtkørende eller stillestående køretøjer gives ingen afstandsinformation.
OBS
Afstandskontrollen er deaktiveret, når den
adaptive fartpilot er aktiveret.
ADVARSEL
Afstandskontrollen reagerer kun, hvis
afstanden til forankørende køretøjer er kortere end den forudindstillede værdi - ens
eget køretøjs hastighed påvirkes ikke.
04
Betjening
Orange advarselslys2.
En orange advarselslampe i forruden lyser konstant, hvis afstanden til forankørende køretøjer
er kortere end den indstillede tidsafstand.
1
2
156
Findes ikke som ekstraudstyr til 2.5T.
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Funktionen slås til og fra ved at trykke på knappen i midterkonsollen. En lysende lampe i
knappen viser, at funktionen er slået til.
Nogle kombinationer af valgt udstyr giver ikke
plads til en knap i midterkonsollen - så betjenes
funktionen i bilens menusystem MY CAR
under Indstillinger Bilindstillinger
Advarselsafstand. For beskrivelse af menusystemet - se side 194.
04 Førerstøtte
Afstandskontrol*
Indstilling af tidsafstand
Antallet af streger for den
valgte tidsafstand vises under
selve indstillingen og nogle
sekunder derefter. Påfølgende vises en formindsket
version af symbolet i højre
side af displayet. Samme
symbol vises også, når Adaptiv fartpilot er aktiveret.
Jo højere hastigheden er, des længere bliver
den fysiske afstand for en given tidsafstand.
Tidsafstand - Øge/mindske. Tryk opad for
at øge, nedad for at mindske.
Tidsafstand3 - Til (under justering).
Den indstillede tidsafstand anvendes også
af funktionen Adaptiv fartpilot (se side 148).
Brug kun den tidsafstand, der er tilladt i henhold til de lokale færdselsregler.
Tidsafstand3 - Til (efter justering).
Forskellige tidsafstande til
forankørende køretøjer kan
vælges og vises på displayet
som 1-5 vandrette streger - jo
flere streger, desto længere
tidsafstand. En streg svarer til
ca. ca. 1 sekund, til forankørende køretøjer, 5 streger ca. 3 sekunder.
3
OBS
Stærkt sollys, reflekser eller kraftige variationer i lys og brug af solbriller kan gøre, at
advarselslyset i forruden ikke er synligt.
OBS
Knapper og display for tidsafstand.
Begrænsninger
Funktionen bruger af den samme radarsensor
som den adaptive fartpilot og kollisionsadvarselssystemet. Nærmere enkeltheder om radarsensoren og dens begrænsninger fremgår af
se side 151.
04
Dårligt vejr eller snoede veje kan indvirke på
radarsensorens evne til at opdage et forankørende køretøj.
Også køretøjets størrelse kan have betydning for sensorens evne til at opdage det,
f.eks. en motorcykel. Dette kan føre til, at
advarselslampen tændes på kortere
afstand end den indstillede, eller at advarslen midlertidigt udebliver.
Meget høje hastigheder kan også forårsage,
at lampen tændes på kortere afstand end
den indstillede, pga. begrænsninger i
sensorens rækkevidde.
Displayet viser enten "streg"-symbol [2] eller [3] - de vises aldrig på samme tid.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
157
04 Førerstøtte
Afstandskontrol*
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Indstillet tidsafstand under justering.
Indstillet tidsafstand efter justering.
Radar blokeret Se
instr.bog
04
Afstandskontrol er midlertidigt ude af funktion.
Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der
har samlet sig snesjap foran den.
Se vedrørende radarsensorens begrænsninger se side 151.
Kollisionsadvar. Service
påkrævet
158
Afstandskontrol og Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
City Safety™
Generelt
City Safety™ er en funktion til at støtte føreren
i at undgå en kollision ved bl.a. kørsel i køer,
hvor ændringer i den forankørende trafik sammen med uopmærksomhed kan føre til en episode.
Funktionen er aktiv ved hastigheder under
50 km/t. Den hjælper føreren ved at bremse
bilen automatisk ved overhængende risiko for
kollision med forankørende køretøjer, hvis
føreren ikke selv reagerer i tide ved at bremse
og/eller styre udenom.
City Safety™ aktiveres i situationer, hvor føreren egentlig burde være begyndt at bremse
betydeligt tidligere, hvorfor funktionen ikke vil
kunne hjælpe føreren i alle situationer.
City Safety™ er indrettet til at aktiveres så sent
som muligt for at undgå unødig indgriben.
City Safety™ må ikke bruges til at ændre førerens måde at køre bilen - hvis føreren udelukkende stoler på og lader City Safety™ bremse,
vil der ske en kollision før eller siden.
Førere eller passagerer mærker normalt kun
noget til City Safety™, hvis der opstår en situation, som er meget nær en kollision.
disse to systemer hinanden. For mere information om Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning, se side 164.
VIGTIGT
Vedligeholdelse og udskiftning af komponenter i City Safety™ må kun udføres på
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
04
ADVARSEL
City Safety™ fungerer ikke i alle kørselssituationer, trafik-, vejr- og vejforhold.
City Safety™ reagerer ikke på køretøjer, der
kører i en anden retning end ens eget køretøj, på små køretøjer, motorcykler, cykler
eller på mennesker og dyr.
City Safety™ kan forhindre kollision ved en
hastighedsforskel på under 15 km/t - ved en
højere hastighedsforskel kan kollisionshastigheden kun sænkes. For at få fuld bremsevirkning skal føreren træde på bremsepedalen.
Vent aldrig på, at City Safety™ skal gribe
ind. Føreren er altid ansvarlig for at holde
den rette afstand og hastighed.
Hvis bilen også er udstyret med Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning* supplerer
1
Funktion
Lasersensorens sender- og modtagervindue1.
City Safety™ aflæser trafikken foran bilen med
en lasersensor monteret i forrudens overkant.
Ved overhængende fare for kollision vil City
Safety automatisk bremse bilen, hvilket kan
opleves som en brat opbremsning.
Hvis hastighedsforskellen er 4-15 km/t eller
lavere i forhold til den forankørende bil, kan City
Safety helt undgå en kollision.
City Safety™ aktiverer en kort, kraftig bremsning og standser i normale tilfælde lige bag ved
forankørende køretøjer. For de fleste førere er
dette meget langt fra normal køremåde og kan
opleves som ubehageligt.
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
159
04 Førerstøtte
City Safety™
04
Er hastighedsforskellen mellem køretøjerne
mere end 15 km/t, kan City Safety ikke på egen
hånd undgå kollisionen - for at få fuld bremsevirkning skal føreren træde på bremsepedalen,
og så kan det være muligt at undgå en kollision
også ved hastighedsforskelle over 15 km/t.
• Brug MY CAR på midterkonsollens skærm
Når funktionen aktiveres og bremser, viser
instrumentpanelets display en meddelelse om,
at funktionen er/har været aktiveret.
Ved næste motorstart vil funktionen være
slået til igen, selv om systemet var slået fra,
da motoren blev standset.
OBS
Når City Safety™ bremser, tændes bremselygterne.
Betjening
og dets menusystem til at finde
Indstillinger Bilindstillinger Driving
Support-systemer City Safety. Vælg
punkt Fra. For mere information om menusystemet MY CAR, se side 194.
ADVARSEL
Lasersensoren udsender laserlys, også når
City Safety™ er slået manuelt fra.
For at slå City Safety™ til igen:
• Følg den samme procedure som når der
OBS
Funktionen City Safety™ er altid slået til,
efter at motoren er startet via nøgleposition
I og II (se side 75 om nøglepositioner).
Aktivering og deaktivering
I visse situationer kan det være en god idé at
slå City Safety fra, f.eks. hvor grene med blade
kan stryge hen over motorhjelm og/eller forrude.
Efter motorstart kan City Safety slås fra på følgende måde:
160
slås fra, men vælg punktet Til.
Begrænsninger
Sensoren i City Safety™ er konstrueret til at
registrere biler og andre større motorkøretøjer
foran bilen, og er uafhængig af, om det er dag
eller nat.
Sensoren har imidlertid begrænsninger og fungerer dårligere - eller slet ikke - i f.eks. kraftigt
snefald eller regn, i tæt tåge eller i kraftige støvskyer eller snefygning. Dug, smuds, is eller sne
på forruden kan forstyrre funktionen.
Nedhængende genstande, f.eks. flag/vimpel
for last der rager ud eller tilbehør som f.eks.
ekstra lygter og frontbøjler, som overstiger
motorhjelmens højde, begrænser funktionen.
Laserlyset fra sensoren i City Safety™ måler,
hvordan lyset reflekteres. Sensoren kan ikke se
genstande med lav reflektionsevne. Køretøjers
bageste dele reflekterer generelt lyset tilstrækkeligt takket være nummerplader og baglygtereflektorer.
Ved glat føre forlænges bremselængden, hvilket kan mindske evnen for City Safety™ til at
undgå kollision. I sådanne situationer vil ABSog DSTC-systemerne give den bedst mulige
bremsekraft med bibeholdt stabilitet.
Når bilen bakker, er City Safety™ midlertidigt
deaktiveret.
City Safety™ aktiveres ikke ved lav fart - under
4 km/t. Systemet griber derfor ikke ind i situationer, hvor man nærmer sig den forankørende
bil meget langsomt, f.eks. ved parkering.
Førerens kommandoer prioriteres altid, og derfor griber City Safety™ ikke ind i situationer,
hvor føreren på en klar måde styrer eller speeder op, selv om en kollision er uundgåelig.
Når City Safety™ har forhindret en kollision
med et stationært objekt, bliver bilen stående
stille i højst 1,5 sekund. Hvis bilen bremser op
for et forankørende køretøj (i kørsel), sænkes
04 Førerstøtte
City Safety™
farten til den samme hastighed, som det forankørende køretøj holder.
På biler med manuel gearkasse standser
motoren, når City Safety™ har stoppet bilen,
hvis føreren ikke forinden når at trykke koblingspedalen ned.
OBS
•
Hold forrudens flade foran lasersensoren ren for is, sne og smuds (se illustration af sensorens placering på side
159).
•
Undgå at klistre eller montere noget på
forruden foran lasersensoren
•
Fjern is og sne fra motorhjelmen - sneog islag må ikke overstige en højde på
5 cm.
I følgende tabel fremgår mulige årsager til, at
meddelelsen vises, og forslag til afhjælpning.
Årsag
Afhjælpning
Forrudens flade
foran lasersensoren
er snavset eller
belagt med is eller
sne.
Rengør forrudens
flade foran sensoren
for smuds, is og sne.
Lasersensorens
synsfelt er blokeret.
Fjern den genstand,
der blokerer.
VIGTIGT
Hvis der opstår revner, ridser eller stenslag
på forruden foran en af lasersensorens to
"ruder", som dækker en flade på ca. 0,5 x
3,0 mm (eller større), skal et værksted kontaktes for reparation eller udskiftning af forruden (se illustration af sensorens placering
på side 159) - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Manglende afhjælpning kan medføre mindsket funktion for City Safety™.
•
Før udskiftning af forruden bør du kontakte et autoriseret Volvo-værksted for
at kontrollere, at den korrekte forrude
bestilles og monteres. Brug af forkert
forrude kan forårsage manglende eller
forkert City Safety-funktion.
•
Ved udskiftning skal der monteres forrudeviskere af den samme type eller
godkendt af Volvo.
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
Hvis instrumentpanelets display viser meddelelsen Forrudesensorer blokeret betyder
det, at lasersensoren er blokeret og ikke kan
registrere køretøjer foran bilen, hvilket igen
medfører, at City Safety™ ikke fungerer.
04
For ikke at risikere formindskelse af City
Safety™ funktion gælder endvidere følgende:
Dog bliver meddelelsen Forrudesensorer
blokeret ikke vist i alle situationer, hvor lasersensoren er blokeret - føreren skal derfor være
påpasselig med at holde forruden og området
foran lasersensoren rent.
161
04 Førerstøtte
City Safety™
Lasersensoren
Funktionen City Safety™ indeholder en sensor,
som udsender laserstråling. Kontakt et kvalificeret værksted ved fejl eller behov for service
af lasersensoren - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
ADVARSEL
04
162
Se aldrig ind i lasersensoren (som udsender
usynlig laserstråling) på en afstand på
100 mm eller nærmere med forstørrende
optik som f.eks. forstørrelsesglas, mikroskoper, objektiver eller lignende optiske
instrumenter - det medfører risiko for øjenskader (illustrationen på side 159 viser
sensorens placering).
For mere information om lasersensoren, se
side 9.
Symboler og meddelelser på displayet
I forbindelse med, at City Safety™ automatisk
bremser, kan et eller flere af instrumentpanelets symboler tændes, samtidig med at dets
display viser en meddelelse.
En tekstmeddelelse kan slukkes med et kort
tryk på blinklysarmens OK-knap.
04 Førerstøtte
City Safety™
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning/Afhjælpning
Aut. bremsning af City
Safety
City Safety™ bremser eller har foretaget en automatisk opbremsning.
Forrudesensorer blokeret
Lasersensoren er midlertidigt ude af funktion, pga. at noget blokerer den.
• Fjern den genstand, der blokerer sensoren og/eller rengør forruden foran den.
Se vedrørende lasersensorens begrænsninger se side 160.
City Safety Service påkrævet
04
City Safety™ er ude af funktion.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
163
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
04
Generelt1
To systemniveauer
"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare for
kollision med en fodgænger eller forankørende
køretøjer, der holder stille eller kører i samme
retning.
Afhængigt af, hvordan bilen er udstyret, kan
funktionen "Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse"
forekomme i to varianter: Niveau 1 og
Niveau 2.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
og fodgængerbeskyttelse aktiveres i situationer, hvor føreren egentlig burde være begyndt
at bremse betydeligt tidligere, hvorfor funktionen ikke vil kunne hjælpe føreren i alle situationer.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
og fodgængerbeskyttelse er designet til at aktiveres så sent som muligt for at undgå unødig
indgriben.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
og fodgængerbeskyttelse kan forhindre en kollision eller reducere kollisionshastigheden.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
og fodgængerbeskyttelse må ikke bruges til at
ændre førerens måde at køre bilen - hvis føreren udelukkende stoler på kollisionsadvarsel
med automatisk bremsning og lader den
bremse, vil der ske en kollision før eller siden.
1
2
3
164
Funktion
Niveau 1
Føreren advares kun om opdukkende forhindringer med visuelle og akustiske signaler ingen automatisk bremsning griber ind, føreren
skal selv bremse.
Niveau 2
Føreren advares om opdukkende forhindringer
med visuelle og akustiske signaler - bilen
bremser automatisk, hvis føreren ikke handler
inden for en rimelig tid.
Oversigt over funktioner2.
Audio-visuelt advarselssignal om kollisionsrisiko.
Radarsensor3
VIGTIGT
Vedligeholdelse af komponenter, der indgår
i kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse må kun
udføres på værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Findes ikke som ekstraudstyr til 2.5T.
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.
Kun med systemniveau 2.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Kamerasensor
Kollisionsadvarslen med automatisk bremsning udfører tre trin i denne rækkefølge:
1. Kollisionsadvarsel
2. Bremsestøtte3
3. Automatisk bremsning3
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
Kollisionsadvarsel og City Safety™ supplerer
hinanden. For mere information om City
Safety™, se side 159.
1 - Kollisionsadvarsel
Først advares føreren om en nært forestående
kollision.
Kollisionsadvarslen registrerer fodgængere,
stillestående køretøjer og køretøjer, der kører
foran ens eget køretøj, i samme retning.
Ved risiko for påkørsel af en fodgænger eller et
køretøj påkaldes førerens opmærksomhed
med et rødt blinkende advarselssignal (nr. [1]
på illustrationen på side 164) og et akustisk
signal.
2 - Bremseassistance3
Hvis kollisionsrisikoen er øget yderligere efter
kollisionsadvarslen, aktiveres bremseassistancen.
Det betyder, at bremsesystemet forberedes til
en hurtig opbremsning, ved at bremserne
anvendes svagt, hvilket kan mærkes som et let
ryk.
Hvis bremsepedalen trædes tilstrækkelig hurtigt ned, foregår bremsningen med fuld bremsevirkning.
3
Bremseassistancen styrker også førerens
opbremsning, hvis systemet bedømmer, at
bremsningen ikke er tilstrækkelig til at undgå
en kollision.
3 - Automatisk bremsning3
I det sidste trin aktiveres den automatiske
bremsefunktion.
Hvis føreren i denne situation endnu ikke har
begyndt en undvigemanøvre, og der er overhængende kollisionsrisiko, træder den automatiske bremsefunktion til - det sker, uanset
om føreren bremser eller ej. Bremsning sker så
med fuld bremsekraft for at reducere kollisionshastigheden eller med begrænset bremsekraft, hvis det er tilstrækkeligt til at undgå en
kollision.
ADVARSEL
Kollisionsadvarslen fungerer ikke i alle kørselssituationer, trafik-, vejr- og vejforhold.
Kollisionsadvarslen reagerer ikke på køretøjer, der kører i en anden retning end ens
eget køretøj, eller på dyr.
Advarsel aktiveres kun ved høj risiko for kollision. Dette afsnit "Funktion", og afsnittet
"Begrænsninger", informerer om de
begrænsninger, som føreren skal være
opmærksom på, før Kollisionsadvarsel med
automatisk bremsning bruges.
04
Advarsel og bremseindgreb for fodgængere
er slået fra, når køretøjets hastighed er over
80 km/t.
Advarsel og bremseindgreb for fodgængere
fungerer ikke i mørke og tunneler - heller
ikke når gadebelysningen er tændt.
Funktionen automatisk bremsning kan forhindre en kollision eller reducere kollisionshastigheden. For at sikre fuld bremsevirkning bør føreren altid at træde på bremsen
- selv når bilen bremser automatisk.
Vent aldrig på en kollisionsadvarsel. Føreren
er altid ansvarlig for at holde den korrekte
afstand og hastighed - også når Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning bruges.
Kun med systemniveau 2.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
165
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
Detektering af fodgængere
• Kamerasensorens evne til at se fodgængere i skumring og ved daggry er begrænset - ligesom for det menneskelige øje.
• Kamerasensorens evne til at registrere fodgængere er slået fra ved kørsel i mørke og
i tunneler - selv når gadebelysningen er
tændt.
ADVARSEL
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse er et hjælpemiddel.
04
Optimale eksempler på, hvad systemet anser for
fodgængere med en tydelig kropskontur.
For at systemet skal fungere optimalt, skal den
systemfunktion, der identificerer fodgængere,
have så entydig information om kropskontur
som muligt. Det forudsætter mulighed for at
identificere hoved, arme, skuldre, ben, over- og
underkrop i kombination med et normalt menneskeligt bevægelsesmønster.
Hvis store dele af kroppen ikke er synlige for
kameraet, kan systemet ikke registrere en fodgænger.
• For at en fodgænger skal kunne registreres, skal han/hun ses i fuld længde og have
en højde på mindst 80 cm.
Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer, og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der
skjuler kropskonturen, eller fodgængere der
er lavere end 80 cm.
•
Føreren er altid ansvarlig for, at køretøjet køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.
Aktivering og deaktivering
Sådan vælger man, om Kollisionsadvarslen
skal være slået til eller fra:
• Søg med menusystemet MY CAR via midterkonsollens skærm frem til Indstillinger
Bilindstillinger Driving Supportsystemer Kollisionsadvarsel - vælg
der On eller Off.
En aktiveret funktion testes ved hver motorstart ved kort at tænde advarselslampens (nr.
[1] på illustrationen på side 164) separate lyspunkter.
Ved motorstart fås automatisk den indstilling,
der var valgt, da motoren blev slukket.
Betjening
Aktivering og deaktivering af
advarselssignaler
Indstillinger foretages fra MY CAR via midterkonsollens skærm og menusystem. Nærmere
enkeltheder om brug af menusystemet fremgår
af se side 194.
Advarselslampen (nr. [1] på illustrationen på
side 164) aktiveres automatisk ved motorstart,
hvis Kollisionsadvarsel er slået til.
• Systemet kan ikke registrere en fodgænger, der bærer på store genstande.
166
OBS
Funktionerne Bremseassistance og Automatisk bremsning er altid slået til - de kan
ikke slås fra.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Advarselslyden kan aktiveres/deaktiveres
separat:
• Vælg On eller Off i menusystemet MY
CAR under Indstillinger
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
Bilindstillinger Driving Supportsystemer Kollisionsadvarsel
Advarselstone.
Indstilling af advarselsafstand
Advarselsafstanden er afgørende for, på hvilken afstand den visuelle og akustiske advarsel
udløses.
• Vælg et af punkterne Lang, Normal eller
Kort i menusystemet MY CAR under
Indstillinger Bilindstillinger Driving
Support-systemer
Kollisionsadvarsel Advarselsafstand.
Advarselsafstanden afgør systemets følsomhed. Advarselsafstanden Lang giver tidligere
advarsel. Prøv først med Lang. Hvis denne
indstilling giver for mange advarsler, hvilket i
visse situationer kan være irriterende, kan du
skifte til advarselsafstanden Normal.
Brug kun undtagelsesvis advarselsafstanden
Kort, f.eks. til dynamisk kørsel.
Kontrol af indstillinger
OBS
Når den adaptive fartpilot er i brug, anvendes advarselslampen og advarselslyden af
fartpiloten, selv hvis kollisionsadvarslen er
slået fra.
Kollisionsadvarslen advarer føreren i tilfælde af en kollisionsrisiko, men funktionen
kan ikke reducere førerens reaktionstid.
De aktuelle indstillinger kan kontrolleres på
midterkonsollens skærm. Søg med menusystemet MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Driving Support-systemer
Kollisionsadvarsel, se side 194.
Vedligeholdelse
For at kollisionsadvarslen skal være effektiv,
bør man altid have Afstandkontrol indstillet
til en tidsafstand på 4 - 5 (se side 156).
04
OBS
Selv om advarselsafstanden er indstillet til
Lang, kan advarsler i nogle situationer
opfattes som sene. F.eks. ved store hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil
bremser kraftigt.
Kamera- og radarsensor4.
ADVARSEL
Intet automatisk system kan garantere
100 % korrekt funktion i alle situationer.
Prøv aldrig automatisk bremsning-systemet
mod mennesker eller køretøjer - det kan forårsage alvorlig skader og livsfare.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de
holdes rene for snavs, is og sne, og regelmæssigt rengøres med vand og bilshampoo.
OBS
Snavs, is og sne, der dækker sensorerne,
reducerer funktionen og kan forhindre måling.
4
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
167
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
Begrænsninger
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
og fodgængerbeskyttelse er aktiv fra
ca. 4 km/t.
Det visuelle advarselssignal (nr. [1] på illustrationen på side 164) kan være vanskeligt at se i
tilfælde af stærkt sollys, reflekser, brug af solbriller, eller hvis føreren ikke har blikket rettet
lige frem. Advarselslyden bør derfor altid være
aktiveret.
04
Ved glat føre forlænges bremselængden, hvilket kan mindske evnen til at undgå kollision. I
sådanne situationer vil ABS- og DSTC-systemerne give den bedst mulige bremsekraft med
bibeholdt stabilitet.
OBS
Det visuelle advarselssignal kan midlertidigt
sættes ud af drift ved høj temperatur i kabinen, f.eks. forårsaget af stærkt sollys. Hvis
det sker, aktiveres advarselslyden, selvom
den er deaktiveret i menusystemet.
•
168
Advarsler kan udeblive, hvis afstanden
til forankørende er kort, eller ved kraftige rat- og pedalbevægelser, f.eks. i
forbindelse med en aktiv kørestil.
ADVARSEL
Advarsler og bremseindgreb kan blive
udløst for sent eller udeblive, hvis trafiksituationen eller ydre påvirkninger gør, at
radar- eller kamerasensoren ikke kan registrere en fodgænger eller et forankørende
køretøj korrekt.
Sensorsystemet har en begrænset rækkevidde for fodgængere, og systemet giver
derfor effektiver advarsler og bremseindgreb, når køretøjets hastighed er op til
50 km/t. For stillestående eller langsomt
kørende køretøjer er advarsler og bremseindgreb effektive, når køretøjets hastighed
er op til 70 km/t.
Advarsler for stillestående eller langsomt
kørende køretøjer kan sættes ud af funktion
pga. mørke eller dårlig sigtbarhed.
Advarsel og bremseindgreb for fodgængere
er slået fra, når køretøjets hastighed er over
80 km/t.
samlede antal advarsler, se afsnittet "Indstilling
af advarselsafstand" på side 167.
Med engageret bakgear er kollisionsadvarsel
med automatisk bremsning midlertidigt deaktiveret.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
aktiveres ikke ved lav fart - under 4 km/t. Systemet griber derfor ikke ind i situationer, hvor ens
eget køretøj nærmer sig den forankørende bil
meget langsomt, f.eks. ved parkering.
I situationer, hvor føreren udviser en aktiv og
bevidst adfærd i trafikken, kan en kollisionsadvarsel forsinkes lidt for at minimere unødvendige advarsler.
Når Automatisk bremsning har forhindret en
kollision med en stillestående genstand, bliver
bilen stående stille i højst 1,5 sekund. Hvis bilen
bremser op for et forankørende køretøj (i kørsel), sænkes farten til den samme hastighed,
som det forankørende køretøj holder.
Kollisionsadvarselssystemet anvender den
samme radarsensor som den adaptive fartpilot. Nærmere enkeltheder om radarsensoren
og dens begrænsninger fremgår af se
side 168.
På biler med manuel gearkasse standser
motoren, når Automatisk bremsning har stoppet bilen, hvis føreren ikke forinden når at
trykke koblingspedalen ned.
Hvis advarslerne forekommer at være for hyppige eller forstyrrende, kan advarselsafstanden
reduceres. Dette fører til, at systemet advarer
på et senere tidspunkt, hvilket reducerer det
Bilens kamerasensor bruges - foruden af kollisionsadvarsel med automatisk bremsning også af funktionerne:
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Kamerasensorens begrænsninger
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
• Automatisk nedblænding af fjern-/nærlys se side 86
• Trafikskilt-information - se side 142
• Driver Alert Control – se side 173
• Lane Departure Warning – se side 176.
OBS
Forrudens flade foran kamerasensoren bør
holdes fri for is, sne, dug og snavs.
Der bør ikke klæbes eller monteres noget på
forruden foran kamerasensoren, da det kan
reducere eller helt forhindre funktionen af et
eller flere af de systemer, der afhænger af
kamerasensoren.
Kamerasensoren har begrænsninger i lighed
med det menneskelige øje, dvs. den "ser" dårligere i mørke, kraftig sne eller regn samt i tæt
tåge. Under sådanne forhold kan kameraafhængige funktioner reduceres kraftigt eller
midlertidigt ophøre.
Også kraftigt modlys, reflekser fra kørebanen,
sne- eller isbelagt vejbane, snavset vejbane
eller utydelig sidemarkeringer af kørselsfeltet
kan kraftigt reducere funktionen, når kamera-
sensoren bruges til at aflæse kørebanen og
registrere fodgængere og andre køretøjer.
Årsag
Afhjælpning
Kamerasensorens synsfelt er begrænset, så
fodgængere og køretøjer i nogle situationer
ikke kan registreres eller først registreres
senere end forventet.
Forrudens flade
foran kameraet er
snavset eller belagt
med is eller sne.
Rengør forrudens
flade foran kameraet
for snavs, is og sne.
Ved meget høje temperaturer slås kameraet
midlertidigt fra i ca. 15 minutter efter motorstart
for at beskytte kamerafunktionen.
Tæt tåge, kraftig
regn eller sne bevirker, at kameraet ikke
ser godt nok.
Ingenting. En gang
imellem fungerer
kameraet ikke i kraftig nedbør.
Hvis displayet viser meddelelsen
Forrudesensorer blokeret, betyder det, at
radarsensorens signaler blokeres, og ikke kan
registrere fodgængere, køretøjer eller vejstriber
foran bilen.
Forrudens flade
foran kameraet er
rengjort, men meddelelsen forsvinder
ikke.
Vent. Det kan tage
kameraet nogle
minutter at måle
sigtbarheden.
Det betyder også, at - bortset fra kollisionsadvarsel med automatisk bremsning - heller ikke
funktionerne automatisk nedblænding af
fjern-/nærlys, trafikskilt-information, Driver
Alert Control og Lane Departure Warning vil
have fuld funktion.
Der er kommet
snavs mellem forrudens inderside og
kameraet.
Få et autoriseret
Volvo-værksted til at
rengøre forruden
inden i kamerahuset
- et autoriseret
Volvo-værksted
anbefales.
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
04
Mulige årsager til visning af meddelelsen og
forslag til afhjælpning fremgår af følgende
tabel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
169
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse /
besked
Betydning
Kollisionsadvar. slået
FRA
Kollisionsadvarsel er slået fra.
Vises ved start af motoren.
Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på OK-knappen.
04
Kollisionsadvar. Fejl i
system
Kollisionsadvarsel kan ikke aktiveres.
Vises, når føreren forsøger at aktivere funktionen.
Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på OK-knappen.
Aut. bremsning aktiveret
Automatisk bremsning har været i funktion.
Forrudesensorer
blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Meddelelsen forsvinder efter et tryk på OK-knappen.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
• Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Læs om kamerasensorens begrænsninger - se side 168.
170
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
Symbol
Meddelelse /
besked
Betydning
Radar blokeret Se
instr.bog
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er midlertidigt ude af funktion.
Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der har samlet sig
snesjap foran den.
Se vedrørende radarsensorens begrænsninger se side 151.
Kollisionsadvar. Service påkrævet
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04
171
04 Førerstøtte
Driver Alert System*
Generelt om Driver Alert System1
Driver Alert System har til formål at hjælpe en
fører, hvis kørsel er ved at blive dårligere, eller
som er ved forlade sin kørebane uden at vide
af det.
Driver Alert System består af forskellige funktioner, som kan være aktiveret samtidigt eller
hver for sig:
04
• Driver Alert Control – DAC, se side 173.
• Lane Departure Warning – LDW, se
side 176.
En funktion der er slået til, er i standby og aktiveres automatisk, når hastigheden kommer
over 65 km/t.
Funktionen deaktiveres igen, når hastigheden
falder under 60 km/t.
Begge funktioner anvender et kamera, der
kræver, at kørebanen har malede sidemarkeringer på hver side.
ADVARSEL
Driver Alert System fungerer ikke i alle situationer, men er kun beregnet som et kompletterende hjælpemiddel.
Føreren har altid ansvaret for, at bilen kører
sikkert.
1
172
Findes ikke som ekstraudstyr til 2.5T.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
Driver Alert System - DAC*
Generelt om DAC
fremmest beregnet til brug på større veje.
Funktionen er ikke beregnet til bytrafik.
I visse tilfælde kan det være, at førerens køremåde ikke påvirkes til trods for træthed. I så
fald er det muligt, at føreren ikke får nogen
advarsel. Derfor er det altid vigtigt at standse
og tage en pause, når man føler sig træt, uanset
om DAC har afgivet en advarsel eller ej.
Betjening
Visse indstillinger foretages med midterkonsollens skærm og dets menusystem. Nærmere
enkeltheder om brug af menusystemet fremgår
af se side 194.
Den aktuelle Driver Alert-status kan kontrolleres på kørecomputerens display med brug af
venstre kontaktarms fingerhjul.
OBS
Funktionen DAC (Driver Alert Control) har til
formål at fange førerens opmærksomhed, hvis
føreren begynder at køre slingrende, f.eks. hvis
føreren distraheres eller er ved at falde i søvn.
Kameraet aflæser kørebanens malede sidemarkeringer og sammenholder vejstrækningen
med ratbevægelserne. Føreren advares, når
bilen ikke følger kørebanen på en jævn måde.
OBS
Kamerasensoren har visse begrænsninger
(se side 168).
DAC har til formål at registrere en køremåde,
der langsomt bliver dårligere, og er først og
04
Funktionen må ikke benyttes til at forlænge
køretiden. Man bør altid holde pauser med
jævne mellemrum og sørge for at være
udhvilet.
Begrænsning
Det kan ske, at systemet afgiver en advarsel,
uden at førerens køremåde er blevet forringet,
f.eks. i følgende tilfælde:
• Hvis føreren afprøver LDW-funktionen.
• I kraftig sidevind.
• På vejbelægning med hjulspor.
Fingerhjul. Drej, indtil displayet viser Driver
Alert . På anden række kan punkterne
Driver Alert Standby <65 km/h, Driver
Alert Ikke t.
rådighed eller niveaumarkering
blive vist.
OK bekræfter og sletter en advarsel i
hukommelsen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
173
04 Førerstøtte
Driver Alert System - DAC*
Til/Fra
For at sætte Driver Alert i standby:
• Søg på midterkonsollens skærm med dets
menusystem MY CAR frem til
Bilindstillinger Driving Supportsystemer Driver Alert, og afkryds feltet.
• Intet kryds i feltet: Funktionen slået fra.
Displayet viser en niveaumarkering med
1-5 søjler, hvor et lavt antal søjler angiver en
slingrende køremåde. Mange søjler angiver
stabil kørsel.
Hvis bilen køres slingrende, får føreren en
advarsel i form af et lydsignal og tekstmeddelelsen Driver Alert Tid til en pause. Advarslen
gentages efter et stykke tid, hvis ikke kørslen
forbedres.
Funktion
04
ADVARSEL
En alarm skal tages med stor alvor, da en
søvnig fører ofte ikke selv bemærker sin tilstand.
Ved alarm eller følelse af træthed skal du så
hurtigt som muligt standse bilen på en sikker måde og hvile.
Undersøgelser har vist, at det er lige så farligt at køre bil ved træthed som under indflydelse af alkohol.
Driver Alert aktiveres, når hastigheden overstiger 65 km/t, og er stadig aktiv, så længe hastigheden er
over 60 km/t.
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Driver Alert Slået FRA
Funktionen er slået fra.
Driver Alert Standby <65
km/h
Funktionen er sat i standby, fordi hastigheden er lavere end 65 km/t.
Driver Alert Ikke t. rådighed
Kørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Læs om kamerasensorens begrænsninger, se side 168.
Driver Alert
Funktionen analyserer førerens køremåde.
Antallet af søjler kan variere fra 1 til 5, hvor et lille antal søjler angiver slingrende kørsel. Et stort antal
søjler angiver stabil kørsel.
174
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
Driver Alert System - DAC*
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Driver Alert Tid til en pause
Bilen er kørt på en slingrende måde. Føreren får en alarm i form af et lydsignal og en tekstmeddelelse.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
• Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Læs om kamerasensorens begrænsninger, se side 168.
Driver Alert Sys Service
påkrævet
04
Systemet fungerer ikke.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
175
04 Førerstøtte
Driver Alert System - LDW*
Generelt om - LDW1
Betjening og funktion
Hvis kameraet ikke længere kan se kørebanens
sidemarkeringer, viser displayet Lane Depart
Warn Ikke t. rådighed.
Falder hastigheden under 60 km/t, vender
funktion tilbage til standby, og displayet viser
Lane Depart Warn Standby <65 km/h.
Hvis bilen uden grund krydser kørebanens venstre eller højre sidemarkering, får føreren en
alarm i form af et lydsignal.
I følgende situationer afgives ingen advarsel:
04
Funktionen LDW (Lane Departure Warning) har
til formål at reducere risikoen for såkaldte singleulykker, hvor bilen i visse situationer forlader
kørebanen og risikerer at havne enten i grøften
eller i den modsatte kørebane.
LDW består af et kamera, der aflæser kørebanens malede sidemarkeringer. Føreren får en
advarsel i form af et akustisk signal, hvis bilen
krydser en sidemarkering.
1
2
176
Funktionen slås til og fra med en knap på midterkonsollen. Når funktionen er slået til, lyser
lampen i knappen.
Kørecomputerens display viser Lane Depart
Warn Standby <65 km/h, når funktionen er i
standby, fordi hastigheden er under 65 km/t.
Når LDW er i standby, aktiveres funktionen
automatisk, efter at kameraet har indlæst kørebanens sidemarkeringer, og hastigheden overstiger 65 km/t. På kørecomputerens display
vises nu Lane Depart Warn Til rådighed.
Findes ikke som ekstraudstyr til 2.5T.
Når Højere følsomhed er valgt, gives alligevel en advarsel, se side 178.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
•
•
•
•
Når afviserne er i brug
Når føreren har foden på bremsepedalen2
Ved hurtig nedtrædning af speederen2
Når der foretages hurtige ratbevægelser2
Når bilen krænger i et skarpt sving.
Også kamerasensoren har visse begrænsninger. For nærmere oplysninger, se side 168.
OBS
Føreren får kun én advarsel, hver gang hjulene krydser en linje. Der høres altså ingen
alarm, når bilen har en linje mellem hjulene.
04 Førerstøtte
Driver Alert System - LDW*
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Lane departure warning
TIL/Lane departure warning FRA
Funktionen er slået til/fra.
Vises, når funktionen slås til/fra.
Teksten forsvinder efter 5 sekunder.
Lane Depart Warn Standby
<65 km/h
Funktionen er sat i standby, fordi hastigheden er lavere end 65 km/t.
Lane Depart Warn Ikke t.
rådighed
Kørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Læs om kamerasensorens begrænsninger, se side 168.
Lane Depart Warn Til
rådighed
Funktionen læser kørebanens sidemarkeringer.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
04
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
• Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Læs om kamerasensorens begrænsninger, se side 168.
Driver Alert Sys Service
påkrævet
Systemet fungerer ikke.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
177
04 Førerstøtte
Driver Alert System - LDW*
Personlige indstillinger
Indstillinger foretages fra midterkonsollens
skærm via menusystemet i MY CAR. Søg frem
til Indstillinger Bilindstillinger Driving
Support-systemer Lane Departure
Warning. For information om brug af menusystemet - se side 194.
Vælg mellem punkterne:
• On ved start - Funktionen sættes i
04
standby, hver gang motoren startes. I
modsat fald fås samme værdi, som da
motoren blev standset.
• Højere følsomhed - Følsomheden øger,
en alarm afgives tidligere, og der er færre
begrænsninger.
178
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
Park.hjælpsystem*
Generelt
Funktion
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et lydsignal og symboler på
midterkonsollens skærm angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
Parkeringshjælpens kan justeres under igangværende lydsignal med midterkonsollens
VOL-knap eller i bilens menusystem MY CAR
- se side 194.
Parkeringshjælp fås i to varianter:
04
• Kun bagved
• Både foran og bagved.
OBS
Når et anhængertræk er konfigureret med
bilens elsystem, inkluderes anhængertrækkets fremspring, når funktionen måler parkeringspladsen.
ADVARSEL
•
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte
det ansvar, føreren selv har ved parkering.
•
Sensorerne har blinde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres.
•
Vær opmærksom på f.eks. mennesker
eller dyr, der befinder sig i nærheden af
bilen.
Skærmvisning - viser forhindringer foran til venstre
og bagved til højre.
Systemet aktiveres automatisk ved motorstart
- afbryderkontaktens lampe for til/fra lyser.
Hvis parkeringshjælpen slås fra med knappen,
slukker lampen.
Midterkonsollens skærm viser et oversigtsbillede med forholdet mellem bilen og en registreret forhindring.
Den markerede sektor viser, hvilken/hvilke af
de fire sensorer, der har registreret forhindringen. Jo nærmere bilsymbolet er på en markeret
sektorrude, desto kortere er afstanden mellem
bilen og en registreret forhindring.
Desto kortere afstand til forhindringen foran/
bagtil, desto tættere bliver lydsignalerne. Al
anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk.
Ved en afstand på op til 30 cm er tonen konstant, og den aktive sensors felt nærmest bilen
er udfyldt. Hvis der er en forhindring inden for
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
179
04 Førerstøtte
Park.hjælpsystem*
konstanttoneafstanden både foran og bag
bilen, lyder tonen fra højttalerne på skift.
Parkeringshjælp bagud
Parkeringshjælp foran
VIGTIGT
•
Vær særligt opmærksomhed, og styr/
flyt bilen meget langsomt, eller afbryd
den nuværende parkeringsmanøvre der kan være høj risiko for skader på
køretøjer eller andre genstande, da
sensorerne ikke virker optimalt i øjeblikket.
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Lydsignalet for forhindringer bagved kommer fra
en af de bageste højttalere.
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalet for forhindringer fremad kommer fra en
af de forreste højttalere.
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear.
Parkeringshjælpen foran er aktiv ved en hastighed på op til 15 km/t. Lampen i knappen er
tændt for at vise, at systemet er slået til. Når
hastigheden kommer under 10 km/t, aktiveres
systemet igen.
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på anhængertrækket skal systemet frakobles - ellers reagerer sensorerne på dem.
OBS
Parkeringshjælpen bagved slås automatisk
fra ved kørsel med anhænger, hvis der bruges originale Volvo-anhængerkabler.
180
G021424
04
G021423
Der kan være problemer med at opfange
signalerne fra visse genstande, f.eks.
kæder, tynde pæle eller lave forhindringer,
som derfor midlertidigt ikke registreres af
sensorerne - den pulserende tone kan uventet standse i stedet for at skifte til den forventede konstante tone.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Parkeringshjælpen foran deaktiveres, når
parkeringsbremsen er trukket, eller P-stilling vælges i en bil med automatgear.
04 Førerstøtte
Park.hjælpsystem*
VIGTIGT
Rengøring af sensorer
OBS
Ved montering af ekstralys: Husk, at de ikke
må være i vejen for sensorerne – i givet fald
kan ekstralysene blive opfattet som forhindringer.
Snavs, is og sne på sensorerne kan give
anledning til falske advarselssignaler.
Visning af fejl i systemet
Hvis informationssymbolet lyser konstant, og informationsdisplayet viser
Park.hjælpsystem Service påkrævet, er
parkeringshjælpen ude af funktion.
VIGTIGT
04
Sensorernes placering foran.
Under bestemte omstændigheder kan parkeringshjælpesystemet afgive falske advarselssignaler, der forårsages af eksterne lydkilder, som afgiver de samme ultralydfrekvenser, som systemet arbejder med.
G021425
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler mv.
Sensorernes placering bagpå.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de
rengøres regelmæssigt med vand og bilshampoo.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
181
04 Førerstøtte
Parkeringskamera*
Generelt
Funktion og betjening
Parkeringskameraet er et hjælpesystem, der
aktiveres, når der stilles i bakgear (kan ændres
i indstillingsmenuen, se side 194).
Når der stilles i bakgear, vises to fuldt optrukne
linjer, som illustrerer, hvor bilens baghjul kommer til at køre med det nuværende ratudslag.
Det er en hjælp ved parkering mellem biler
langs en vej, ved bakning hvor pladsen er trang
og ved tilkobling af anhænger. Bilens omtrentlige ydermål illustreres med to stiplede linjer.
Hjælpelinjerne kan slås fra i opsætningsmenuen.
Kamerabilledet vises på midterkonsollens
skærm.
OBS
04
Når et anhængertræk er konfigureret med
bilens elsystem, inkluderes anhængertrækkets fremspring, når funktionen måler parkeringspladsen.
Kameraet viser, hvad der er bag ved bilen, og
om noget dukker op fra siderne.
Hvis bilen er også udstyret med parkeringssensorer*, vises dens information grafisk som
farvede felter for at illustrere afstanden til de
registrerede forhindringer, se side 179.
Kameraet viser et bredt område bag ved bilen
samt en del af kofangeren og eventuelt anhængertræk.
Kameraet er aktivt i ca. 5 sekunder, efter at
bakgearet er deaktiveret, eller indtil bilens
hastighed overstiger 10 km/t.
CAM-knappens placering.
ADVARSEL
•
Parkeringskameraet er et hjælpemiddel
og kan aldrig erstatte førerens ansvar
ved bakning.
•
Kameraet har døde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres.
•
Vær opmærksom på mennesker og dyr,
der befinder sig nær bilen.
Genstande på skærmen kan se ud, som om de
hælder, men det er normalt.
OBS
Genstande på billedskærmen kan være
nærmere på bilen, end de ser ud til at være
på skærmen.
182
Hvis en anden visning er aktiv, overtager parkeringskamerasystemet automatisk, og kamerabilledet vises på skærmen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
Parkeringskamera*
Hjælpelinjer
Kameraets placering ved siden af åbningshåndtaget.
Lysforhold
Kamerabilledet justeres automatisk efter lysforholdene. Det gør, at billedet kan variere
noget i lysstyrke og kvalitet. Dårlige lysforhold
kan resultere i en lidt ringere billedkvalitet.
OBS
Eksempler på, hvordan hjælpelinjer kan vises for
føreren.
Linjerne på skærmen projiceres, som om de
befandt sig ved jordoverfladen bag ved bilen
og er direkte afhængige af ratudslag, hvilket
gør, at føreren ser den vej bilen vil køre, også
ved svingning.
•
Ved bakning med anhænger, der ikke er
elektrisk forbundet til bilen, viser skærmens linjer den vej, bilen vil tage, ikke
anhængerens.
•
Skærmen viser ingen linjer, når en
anhænger er forbundet elektrisk til
bilens elsystem.
•
Parkeringskameraet slukkes automatisk ved kørsel med anhænger, hvis der
bruges originalt Volvo anhængerkabel.
04
VIGTIGT
Husk, at skærmbilledet kun viser området
bag ved bilen - vær opmærksom på bilens
sider og forvogn, når rattet drejes ved bakning.
OBS
Hold kameralinsen ren for snavs, sne og is
for bedst mulig funktion. Dette er specielt
vigtigt ved dårlige lysforhold.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
183
04 Førerstøtte
Parkeringskamera*
Grænselinjer
Biler med bagsensorer*
Indstillinger
Tryk på OK/MENU, når der vises en normal
kameravisning. Foretag de indstillinger, der
ønskes.
Øvrigt
• Standardindstillingen er, at kameraet aktiveres, når der stilles i bakgear.
• Et tryk på CAM aktiverer kameraet, selv om
der ikke stilles i bakgear.
• Skift mellem normalt og zoomet billede ved
04
at dreje TUNE eller trykke på CAM.
Systemets linjer.
Grænselinje 30 cm-zone bagud fra bilen
Grænselinje fri baknings-zone
"Hjulspor"
Den fuldt optrukne linje (1) indrammer en zone,
der er inden for ca. 30 cm fra kofangeren.
Den punkterede linje (2) indrammer en zone på
op til ca. 1,5 m bagud fra kofangeren. Det er
samtidig grænsen for de detaljer på bilen, der
rager længst ud, f.eks. sidespejle og hjørner også når den svinger.
Farvede felter (fire i alt, ét pr sensor) viser afstanden.
Hvis bilen også er udstyret med parkeringssensorer (se side 179), bliver visningen af
afstanden mere præcis, og farvede felter viser
hvilken/hvilke af de fire sensorer, der registrerer en forhindring.
Feltets farve ændres, når afstanden til forhindringen bliver mindre - fra gul til orange mod
rød.
De brede "hjulspor" (3) mellem sidelinjerne
angiver, hvor hjulene vil bevæge sig, og kan
strække sig ca. 3,2 m bagud fra kofangeren,
hvis der ikke er nogen forhindring på vejen.
184
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Farve
Afstand (meter)
Gul
1,5–
Orange
0,3–1,5
Rød
0–0,3
• Hvis bilen har flere kameraer* installeret,
skiftes der kamera ved at dreje TUNE.
Begrænsninger
OBS
Cykelholder eller andet tilbehør monteret
bag på bilen kan dække for kameraets sigt.
Vær opmærksom på, at selv om det ser ud,
som om en forholdsvis lille del af billedet er
skjult, kan det medføre, at en relativt stor sektor
er skjult, og forhindringer kan derigennem forblive uregistrerede, indtil de er helt tæt på bilen.
04 Førerstøtte
Parkeringskamera*
Husk på
• Hold kameralinsen ren for snavs, sne og is.
• Rengør kameralinsen regelmæssigt med
lunkent vand og bilshampoo - forsigtig så
linsen ikke bliver ridset.
04
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
185
04 Førerstøtte
BLIS* - Blind Spot Information System
Generelt om BLIS
ADVARSEL
Blinde vinkler
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af spejlene. Det må aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
Systemet er indrettet til at fungere optimalt
under kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
G021426
04
Sidespejl med BLIS-funktion1.
BLIS-kamera
Indikeringslampe
BLIS-symbol
BLIS er et informationssystem baseret på
kamerateknik, som under visse forudsætninger
hjælper føreren med at blive opmærksom på
køretøjer, der bevæger sig i samme retning
som ens eget køretøj i den såkaldte blinde vinkel.
Når et kamera (1) har registreret et køretøj i
zonen for den blinde vinkel, lyser indikeringslampen (2) konstant.
OBS
186
Aktivere/deaktivere
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle
opstå en fejl i systemet. Hvis systemets kameraer f.eks. er blokeret, blinker BLIS-indikeringslampen, og der vises en meddelelse på
informationsdisplayet. Kontrollér og rengør linserne i sådanne tilfælde.
Om nødvendigt kan systemet slås midlertidigt
fra, se afsnittet "Aktivere/deaktivere".
1
A = ca. 9,5 m og B = ca. 3,0 m.
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Knap til aktivering/deaktivering.
04 Førerstøtte
BLIS* - Blind Spot Information System
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange, når
BLIS aktiveres.
Systemet kan deaktiveres/aktiveres efter
motorstart med et tryk på BLIS-knappen.
Nogle kombinationer af valgt udstyr giver ikke
plads til en knap i midterkonsollen - så betjenes
funktionen i bilens menusystem MY CAR
under Indstillinger Bilindstillinger
BLIS. (Vedr. en beskrivelse af menusystemet se side 194).
Når BLIS slås fra, slukkes lampen i knappen,
og der vises en meddelelse på instrumentpanelets display.
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen, der
vises en ny tekstmeddelelse på displayet, og
indikeringslamperne i dørpanelerne blinker
tre gange. Tryk på OK-knappen for at fjerne
tekstmeddelelsen. (For en beskrivelse af meddelelseshåndtering - se side 192).
Hvornår fungerer BLIS
Systemet fungerer, når ens eget køretøj bevæger sig med en hastighed på over 10 km/t.
på en anhænger uden forlygter, der trækkes af
en person- eller lastbil.
ADVARSEL
Overhaling
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis:
• du overhaler med en hastighed på op til
10 km/t hurtigere end det overhalede køretøj
• du bliver overhalet af et køretøj, der holder
Systemet reagerer ikke på cyklister og knallertkørere.
BLIS-kameraerne har begrænsninger som
det menneskelige øje, dvs. de "ser" dårligere i f.eks. kraftigt snevejr, stærkt modlys
eller tæt tåge.
op til 70 km/t højere hastighed end dit eget.
04
Rengøring
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke under bakning.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
Dagslys og mørke
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
VIGTIGT
Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne
børstes af linserne.
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at registrere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler,
busser og motorcykler.
I mørke reagerer systemet på omgivende bilers
lygter. Hvis omgivende bilers lygter ikke er
tændt, registrerer systemet ikke køretøjerne.
Dette betyder f.eks., at systemet ikke reagerer
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
187
04 Førerstøtte
BLIS* - Blind Spot Information System
Meddelelser på displayet
Meddelelse /
besked
Betydning
Blindvinkelsyst.
TIL
BLIS-systemet er
aktiveret.
Blindvinkelsyst.
Service påkrævet
BLIS fungerer ikke kontakt et værksted.
Blindvinkelsyst.
Kamera blok.
BLIS-kamera dækket af snavs, sne
eller is - rengør linserne.
Blindvinkelsyst.
Nedsat funktion
Nedsat funktion i
dataoverførslen
mellem BLISsystemets kamera
og bilens elsystem.
VIGTIGT
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres på værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Begrænsninger
04
Kameraet nulstiller
sig selv, når dataoverførslen mellem
BLIS-systemets
kamera og bilens
elsystem vender tilbage til det normale.
Blindvinkelsyst.
FRA
I visse situationer kan BLIS-indikeringslampen
lyse, til trods for at der ikke er noget køretøj i
den blinde vinkel.
Refleks fra blank, våd vejbane.
OBS
Hvis BLIS-indikeringslampen ved enkelte
lejligheder lyser, selv om der ikke er nogen
andre køretøjer i den blinde vinkel, betyder
det ikke, at der er opstået en fejl i systemet.
Ved fejl på BLIS-systemet viser displayet
teksten Blindvinkelsyst. Service
påkrævet.
Egen skygge på stor, lys, jævn flade, f.eks. en lydbarriere eller vejbelægning af beton.
Følgende billeder viser nogle eksempler på
situationer, hvor BLIS-indikeringslampen kan
lyse, selvom der ikke er noget køretøj i den
blinde vinkel.
BLIS-systemet er
slået fra.
Lavtstående sol i kameraet.
188
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
04
189
Menu- og meddelelseshåndtering........................................................
Menukilde MY CAR...............................................................................
Klima.....................................................................................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*..........................................
Ekstravarmer*........................................................................................
Kørecomputer.......................................................................................
Tilpasning af køreegenskaber...............................................................
Komfort i kabinen..................................................................................
Komfort i kabinen – Executive..............................................................
190
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
192
194
202
212
215
216
218
219
223
KOMFORT OG KØREGLÆDE
05 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Kombiinstrument
meddelelse, skal den bekræftes med OK for at
menuerne skal vises.
Meddelelse / besked
Menuoversigt
Nogle af de følgende menupunkter forudsætter, at funktion og hardware er installeret i bilen.
---- km til tom tank
--.- l/100 km gennemsn.forbrug
--.- l/100 km aktuelt forbrug
--- km/t gennemsn.hast.
--- km/t aktuel hastighed1
Informationsdisplay og menuhåndteringsknapper.
OK – adgang til liste over meddelelser og
bekræftelse af meddelelser.
05
Fingerhjul – bladrer mellem menupunkter.
RESET – nulstilling af aktiv funktion.
Benyttes i visse tilfælde til valg/aktivering
af en funktion. Se forklaring under de relevante funktioner.
Med venstre ratarm betjenes de menuer, der
vises på kombiinstrumentets informationsdisplay. Hvilke menuer der vises, afhænger af
nøglepositionen, se side 75. Hvis der er en
1
2
3
192
Motoroliestand Vent...*
Tekstmeddelelse på informationsdisplay.
Dæktryk Kalibrering*
Samtidig med at et advarsels-, informationseller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende meddelelse på informationsdisplayet.
Fejlmeddelelsen lagres på en checkliste, indtil
fejlen er udbedret.
Park.varm timer --:--
---*2
Direkte start Park.varmer TIL*3
Ekstravarme aut. TIL*
Lane Depart Warn *
Driver Alert *
Kun nogle markeder.
Programmering er kun muligt med motoren slukket.
Kan ikke vælges, når det ekstra varmeapparat er i funktion.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tryk på OK for at bekræfte og bladre blandt
meddelelserne.
05 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse, når
kørecomputeren bruges, skal meddelelsen
læses (tryk på OK), før den tidligere aktivitet
kan genoptages.
Meddelelse /
besked
Betydning
Stands straksA
Stands bilen og sluk for
motoren. Alvorlig risiko
for skade - kontakt et
værkstedB.
Sluk motorA
Stands bilen og sluk for
motoren. Alvorlig risiko
for skade - kontakt et
værkstedB.
Service snarestA
Service påkrævetA
Meddelelse /
besked
Betydning
Meddelelse /
besked
Betydning
Tid til regelm.
vedligeholdelse
Tid til service - kontakt
et værkstedB. Tidspunktet afhænger af
antal tilbagelagte kilometer, hvor mange
måneder, der er gået
siden sidste service,
hvor længe motoren har
været i gang, og oliekvaliteten.
Transm.olietemp. Nedsæt
hastighed
Kør roligere eller stands
bilen på en sikker måde.
Sæt bilen i frigear og lad
motoren gå i tomgang,
indtil meddelelsen
forsvinderC.
Transm.olietemp. Stands
sikkert
Kritisk fejl. Stands
straks bilen på en sikker
måde, og kontakt et
værkstedB.
Midlertidigt
FRAA
En funktion er midlertidigt slået fra og genindstilles automatisk under
kørsel eller efter en ny
start.
Lav batterispæn. Nedsat
strømforb
Audiosystemet er lukket ned for at spare
energi. Oplad batteriet.
Vedligeholdelse uopsættelig
Hvis serviceintervallet
ikke overholdes, dækker garantien ikke eventuelle beskadigede dele
- kontakt et værkstedB.
Kontakt et værkstedB
for omgående kontrol af
bilen.
Transmission
Skift olie
Kontakt et værkstedB
for kontrol af bilen så
snart som muligt.
Kontakt et værkstedB
for kontrol af bilen så
snart som muligt.
Transmission
Nedsat funktion
Gearkassen kan ikke
håndtere fuld kapacitet.
Kør forsigtigt, indtil
meddelelsen forsvinderC.
Se instr.bogA
Læs instruktionsbogen.
Aftal tid for vedligeholdelse
Tid til at bestille service
- kontakt et værkstedB.
A
B
C
05
Del af meddelelse, vises sammen med oplysning om, hvor
der er opstået problemer.
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
For flere meddelelser vedrørende automatisk gearkasse, se
side 121.
Ved gentagen visning kontakt et værkstedB.
193
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Generelt om MY CAR
I denne menukilde håndteres mange af
bilens funktioner, f.eks. indstilling af ur,
sidespejle og låse.
Betjening
Betjeningsknapper i midterkonsol
Navigering i menuerne sker med knapper på
midterkonsollen eller med rattets højre tastatur.
indtastede tegn slettes
seneste valg fortrydes
fører opad i menusystemet
Et langt tryk fører til det højeste niveau i
menuen (hovedkildevisningen), hvorfra alle
bilens funktioner/menukilder kan nås - se også
side 228.
Midterkonsollens betjeningsknapper til menuhåndtering.
Tryk på MY CAR for at åbne menuerne
under MY CAR.
Tryk på OK MENU for at vælge/markere
det valgte menupunkt eller gemme den
valgte funktion i hukommelsen.
Drej TUNE-knappen for at flytte op/ned
gennem menupunkter.
EXIT
EXIT-funktioner
Afhængigt af, i hvilken funktion markøren
befinder sig ved tryk på EXIT, og på hvilket
menuniveau, kan en af følgende situationer
opstå:
194
telefonopkald afvises
den aktuelle funktion afbrydes
Også korte henholdsvis lange tryk kan give
varierende resultater.
Nogle funktioner er standard, andre er valgfri udbuddet varierer også afhængigt af markedet.
05
•
•
•
•
•
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Her er et eksempel på, hvordan en funktion kan
findes og justeres med tastaturet på rattet:
Tastatur* på rat
1. Tryk på midterkonsollens knap MY CAR.
MY CAR
Under menukilde MY CAR er der følgende
punkter:
2. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Indstillinger, med fingerhjulet (1), og tryk
derefter på fingerhjulet - en undermenu
åbnes.
3. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Bilindstillinger, og tryk på fingerhjulet - en
undermenu åbnes.
Tastaturet kan variere afhængigt af markedet.
Drej fingerhjulet for at flytte op/ned gennem menupunkter.
Tryk på fingerhjulet for at vælge/markere
det valgte menupunkt eller gemme den
valgte funktion i hukommelsen.
EXIT (se overskriften "EXIT-funktioner" på
side 194).
Stier
Det aktuelle menuniveau vises øverst til højre
på midterkonsollens skærm. Stierne til menusystemets funktioner angives i denne bog med
formen:
Indstillinger Bilindstillinger
Indstillinger for lås Døre åbnes
førerdør, så alle.
4. Gå til Indstillinger for lås, og tryk på fingerhjulet - en ny undermenu åbnes.
5. Gå til Døre åbnes, og tryk på fingerhjulet
- en undermenu med valgbare funktioner
åbnes.
6. Vælg mellem punkterne Alle døre og Hvis
førerdør, så alle, og tryk på fingerhjulet der sættes et kryds i punktets tomme felt.
05
•
•
•
•
Min S80
DRIVe*
Hjælpesystemer (Support system status)
Indstillinger (Settings)
7. Afslut programmeringen ved at gå trinvis
ud af menuerne med korte tryk på EXIT (2),
eller med et langt tryk.
Proceduren er den samme som med midterkonsollens knapper - se side 194: OK MENU
(2), EXIT (4) og TUNE-knappen (3).
Hvis
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
195
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Min S80
Her vises de fire første menuniveauer under
MY CAR Indstillinger. Nogle menuer har
yderligere undermenuer - de er beskrevet nærmere i de respektive afsnit.
Førerstøttesystemer
Ved valg, om en funktion ønskes aktiveret/On
eller deaktiveret/Off, vises et felt:
On: Markeret felt.
Off: Tomt felt.
• Vælg On/Off med OK - gå derefter tilbage
ud af menuen med EXIT.
Bilindstillinger
MY CAR
05
Min S80
Skærmen viser alle bilens førerstøttesystemer
samlet - de kan aktiveres eller deaktiveres her.
Min DRIVe*
Her beskrives blandt andet dele af Volvos koncept DRIVe.
• Start/Stop
• Miljøguide
MY CAR
Hjælpesystemer
Nøglehukommelse
(MY CAR > Support system status)
Skærmen viser den samlede aktuelle status for
bilens førerstøttesystemer.
Indstillinger - menuer
Sådan er menuerne opbygget:
Menuniveau 1
For nærmere oplysninger - se side 123.
s. x
Menuniveau 2
Menuniveau 3
Menuniveau 4
196
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
On
Off
s. 78 og
101
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Indstillinger for lås
Automatisk dørlåsning
s. 45,
53 og
55
Indstilling for udvendigt spejl
Vip venstre spejl
Off
Vip højre spejl
Lysindstillinger
Alle døre
On
Døre på samme
side
Off
Triple Turn-signal
s. 90
On
Off
Aktivt kurvelys
s. 88
05
On
Off
Auto. belysning (tid)
Begge fordøre
Off
Forespørg ved udstigning
s. 44
Lyssignal for døråbning
Vilkårlig dør
Engangsaktivering
90 sek.
Off
Alle døre
Nedsat beskyttelse
60 sek.
On
Nøglefri indstigning
s. 91
30 sek.
Lyssignal dørlåsning
Hvis førerdør, så
alle
Home Safe-lys (tid)
Klap spejl ind
On
Døre åbnes
s. 101
s. 56 og
60
s. 45 og
91
Ekstra lygter
30 sek.
On
60 sek.
Off
s. 88
90 sek.
Servokraft
s. 218
Lav
Middel
Høj
``
197
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Reset bilindstillinger
Lane Departure Warning
Alle menuer i Bilindstillinger stilles tilbage til de oprindelige
fabriksindstillinger.
s. 176
On
On
Off
Off
On ved start
Driving Support-systemer
Kollisionsadvarsel
05
Driver Alert
On
Højere følsomhed
Off
On
Advarselsafstand
Off
Systemoptioner
12h
City Safety
On
Off
s. 9 og
159
Off
s. 186
BLIS
On
Off
198
Her indstilles instrumentpanelets
ur.
Tidsformat
Off
Advarselstone
On
s. 71
Tid
On
Kort
s. 173
Off
s. 140
DSTC
Normal
s. 156
On
Off
s. 164
On
Lang
Afstandsadvarsel
24h
s. 71
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Pauseskærm
s. 194
Afst.- o. brændstofenhed
On
MPG (UK)
Off
MPG (US)
Skærmens aktuelle indhold slukker efter en periode uden aktivitet
og erstattes af en tom skærm,
hvis dette punkt vælges.
Det aktuelle skærmindhold vender tilbage, hvis der røres ved
nogen af skærmens knapper eller
kontakter.
Sprog
Vælger sprog til menutekster.
Vis hjælpetekst
On
Off
Forklarende tekst til skærmens
aktuelle indhold vises, hvis dette
punkt er markeret.
km/l
l/100km
s. 216
Indstilling af stemmestyring
Voice tutorial
Dette menupunkt + OK giver talt
information om, hvordan systemet fungerer.
Temperaturenhed
Celsius
Fahrenheit
Vælger enhed for visning af udetemperatur og indstilling af klimaanlæg.
05
Lydstyrkeniveauer
Lydstyrke for stemmefeedback
Lydstyrke for p-hjælp
(front)
Lydstyrke for p-hjælp
(bag)
Lydstyrke for ringetone
Reset systemoptioner
Alle menuer i Systemoptioner
stilles tilbage til de oprindelige
fabriksindstillinger.
``
199
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Voice Command-liste
Telefonkommandoer
Phone
Phone call contact
Phone dial number
Navigationskommandoer
05
installeret. For flere og detaljerede oplysninger - se side 255.
Menupunkterne under Navigationskommandoer viser nogle
eksempler på tilgængelige stemmekommandoer - kun med Volvos navigationssystem RTI*
installeret.
Voice user setting
Navigation
Standardindstillinger
Navigation
repeat instruction
User 1
Navigation go to
address
Generelle kommandoer
Help
User 2
Her er der mulighed for at oprette
en ny brugerprofil - en fordel, hvis
mere end én person jævnligt skal
bruge bilen/system. Standardindstillinger giver fabriksindstilling.
Cancel
Voice tutorial
Menupunkterne under Telefonkommandoer viser nogle
eksempler på tilgængelige stemmekommandoer - kun med en
BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon
200
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Voice training
Bruger 1
Bruger 2
Med Voice training lærer stemmestyringssystemet at genkende
førerens stemme og udtale. En
række sætninger præsenteres på
skærmen, som føreren skal læse
højt. Når systemet har lært, hvordan føreren taler, standser præsentationen af sætninger. Derefter kan f.eks. User 1 vælges i
Voice user setting, så systemet
lytter til den rette bruger.
Lydstyrke for stemme-feedback
Der vises en lydstyrkekontrol på
skærmen - gør følgende:
1. Juster lydstyrken med fingerhjulet.
2. Prøvelyt med OK.
3. Med EXIT gemmes indstillingen, og menuen slukkes.
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Voice POI list
Auto. justering af blæser
Edit list
Normal
Antallet af interessepunkter er
omfattende, og varierer afhængigt af markedet. Der kan maksimalt gemmes 30 interessepunkter på denne liste.
Høj
Lav
Timer til recirkuleret luft
On
Menupunktet Voice POI list
vises kun, hvis Volvos navigationssystem RTI* er installeret. For
mere information om interessepunkter og stemmestyring - se
navigationssystemets instruktionsbog.
Audio indstillinger
s. 202
Antal nøgler
s. 44
VIN-nummer
s. 366
DivX® VOD-kode
s. 249
Bluetooth-version i bilen
s. 254
Kort- og softwareversion*
Off
Kun i bil med Volvos GPS-navigator - se særskilt bog.
Automatisk afrimning af bagrude
On
Off
s. 227
05
Kvalitetssystem for indeluften
On
Klimaindstillinger
Off
Reset klimaindstillinger
Alle menuer i Klimaindstillinger
stilles tilbage til de oprindelige
fabriksindstillinger.
Favoritter (FAV)
s. 232
Volvo On Call
Beskrives i særskilt bog.
Information
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
201
05 Komfort og køreglæde
Klima
Generelt
• Udetemperatursensoren befinder sig på et
sidespejl.
Klimaanlæg
Bilen har elektronisk klimaregulering. Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter luften i
kabinen.
OBS
Aircondition-anlægget (AC) kan slås fra,
men for optimal klimakomfort i kabinen, og
for at undgå dug på ruderne, skal det altid
være slået til.
Faktisk temperatur
05
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
Sideruder og soltag*
For at aircondition-anlægget skal fungere optimalt, bør sideruderne og det eventuelle soltag* være lukkede.
Den temperatur der vælges, svarer til den fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed,
luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt hersker i og omkring bilen.
Dug på indersiden af ruderne
I systemet indgår en solsensor, der registrerer,
i hvilken side solen lyser ind i kabinen. Dette
bevirker1, at temperaturen kan skelne mellem
højre og venstre luftspjæld, til trods for at der
er valgt samme temperatur i begge sider.
For at reducere risikoen for dugdannelse bør
ruderne holdes rene og pudses med et almindeligt vinduespudsemiddel.
Sensorernes placering
• Solsensoren befinder sig på oversiden af
instrumentpanelet.
• Temperatursensoren for kabinen befinder
sig under klimapanelet.
1
202
• Fugtsensoren* sidder ved bakspejlet.
Til fjernelse af dug på rudernes inderside bør
defrosterfunktionen først og fremmest anvendes.
Ventilationshul i hattehylden
OBS
For at undgå dug på bagruden må ventilationshullerne længst tilbage på hattehylden
ikke blokeres af tøj eller andre genstande.
Gælder kun ECC.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Midlertidig afbrydelse af aircondition
Når motoren har brug for maksimal kraft, f.eks.
ved acceleration med fuld gas eller kørsel op
ad bakke med anhænger, kan aircondition
midlertidigt slås fra. Så kan der opstå en midlertidig temperaturstigning i kabinen.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
Is og sne
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimaanlægget
(spalten mellem motorhjelm og forrude).
Udluftningsfunktion
Denne funktion åbner/lukker alle sideruder
samtidigt og kan f.eks. benyttes til hurtigt at
udlufte bilen i varmt vejr (se side 54).
Kabinefilter
Al luft, der kommer ind i kabinen, renses af et
filter. Det skal skiftes med jævne mellemrum.
Se Volvos serviceprogram med hensyn til det
anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et stærkt
forurenet miljø skal filteret muligvis skiftes hyppigere.
05 Komfort og køreglæde
Klima
Der er forskellige typer kabinefiltre. Kontrollér, at der monteres det rette filter.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Dette ekstraudstyr holder kabinen endnu mere
fri for allergi- og astmafremkaldende stoffer.
Nærmere oplysninger om CZIP fremgår af den
brochure, der følger med bilen ved købet.
Systemet omfatter følgende:
• En udvidet ventilatorfunktion, som bevirker, at ventilatoren starter, når bilen åbnes
med fjernbetjeningen. Ventilatoren fylder
kabinen med frisk luft. Funktionen sættes i
gang efter behov og slås automatisk fra
efter et stykke tid, henholdsvis når en af
dørene åbnes. Den tid ventilatoren er i
gang, mindskes gradvist på grund af mindsket behov, indtil bilen er 4 år.
• Luftkvalitetssystemet (IAQS) er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen
for forurening, såsom partikler, kulbrinter,
kvælstofoxider og troposfærisk ozon.
• Luftkvalitetssystem IAQS*, se side 210
OBS
For at opretholde CZIP-standard i biler med
CZIP skal IAQS-filtret udskiftes efter
15.000 km eller en gang om året, alt efter
hvad der indtræffer først. Dog maks.
75.000 km over 5 år. I biler uden CZIP, og
når kunden ikke ønsker at opretholde CZIPstandard, skal IAQS-filtret udskiftes ved det
almindelige serviceeftersyn.
Klimaanlæggets funktioner kan via menusystemet i MY CAR nulstilles til grundindstillingen,
dette gøres under: Indstillinger
Klimaindstillinger Reset
klimaindstillinger.
Luftfordeling
Brug af gennemprøvede materialer i
kabinen.
Materialerne er udviklet med henblik på at
mindske støvmængden i kabinen og bidrager
til at gøre det lettere at holde kabinen ren. Måtterne i kabinen og bagagerummet kan løsnes
og er lette at tage ud og rengøre. Brug de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, der anbefales af Volvo (se side 360).
Menuindstillinger
Det er muligt at aktivere/deaktivere eller ændre
grundindstillingen for fire af klimaanlæggets
funktioner via midterkonsollen. For generel
information om menuhåndtering, se side 195:
• Blæserhastigheden i automatisk indstilling*, se side 209.
• Timerstyret recirkulation af kabineluften,
05
G021366
OBS
Den indstrømmende luft fordeles gennem en
række forskellige åbninger i kabinen.
I AUTO-indstilling* foregår luftfordelingen helt
automatisk.
Om nødvendigt kan den betjenes manuelt se
side 211.
se side 210.
• Automatisk opvarmning af bagruden, se
side 102.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
203
05 Komfort og køreglæde
Klima
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
Hvis de yderste spjæld rettes mod sideruderne, kan eventuel dug fjernes.
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens lodrette retning
Ventilationsspjæld i dørstolper
Hvis spjældene rettes mod ruderne, kan dug
fjernes i koldt vejr.
Hvis spjældene rettes ind mod kabinen fås i
varmt vejr et behageligt klima på bagsædet.
OBS
Husk, at små børn kan være følsomme over
for luftstrømninger og træk.
Åben
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens lodrette retning
204
G021368
Lukket
05
Lukket
Åben
05 Komfort og køreglæde
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
05
Temperaturregulering, venstre side
El-opvarmet forsæde, venstre
side2
Maks. defroster
Blæser
Luftfordeling - ventilation gulv
Luftfordeling - ventilationsspjæld instrumentpanel
2
Luftfordeling - defroster forrude
AC - Aircondition til/fra
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle, se side 102
Ventileret forsæde*, venstre side
El-opvarmet forsæde, højre side2
Ventileret forsæde*, højre side
Temperaturregulering, højre side
Recirkulation
AUTO
Knappen har forskellig placering, afhængigt af om bilen er udstyret med ventileret forsæde* eller ej.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
205
05 Komfort og køreglæde
Klima
Elektronisk temperaturkontrol (ETC)
05
Blæser
Recirkulation
El-opvarmet forsæde, venstre side
El-opvarmet forsæde, højre side
AC - Aircondition til/fra
Temperaturregulering
Maks. defroster
Luftfordeling - ventilation gulv
Luftfordeling - ventilationsspjæld instrumentpanel
Luftfordeling - defroster forrude
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle, se side 102
206
05 Komfort og køreglæde
Klima
Håndtering af knapper
Med fire tryk på knappen slukkes der for varmen – ingen lamper lyser.
Elopvarmede sæder*
Med fire tryk på knappen slukkes der for varmen – ingen lamper lyser.
ADVARSEL
Forsæder
Tre tryk på knappen giver det laveste varmeniveau – 1 lampe lyser.
Elopvarmet sæde må ikke benyttes af personer, der har svært ved at mærke temperaturstigning på grund af følelsesløshed
eller af en eller anden årsag har svært ved
at betjene knappen til det elopvarmede
sæde. I modsat fald kan der opstå forbrændinger.
Ventilerede forsæder*
Bagsæde
05
Det aktuelle varmeniveau vises på midterkonsollens skærm.
Det aktuelle komfortniveau vises på midterkonsollens skærm.
Et tryk på knappen giver det
højeste varmeniveau - tre
orange lamper lyser på midterkonsollens skærm (se billedet ovenfor).
To tryk på knappen giver et
lavere varmeniveau - to orange lamper lyser på
skærmen.
Tre tryk på knappen giver det laveste varmeniveau - en orange lampe lyser på skærmen.
Ét tryk på knappen giver det højeste varmeniveau – 3 lamper lyser.
To tryk på knappen giver et lavere varmeniveau
– 2 lamper lyser.
Ventilerede forsæder kan kun
vælges, når bilen har ECC.
Ventilationssystemet består
af ventilatorer i sædet og
ryglænet, der suger luft gennem sædets betræk. Kølevirkningen øges, jo koldere
luften i kabinen er.
Ventilationen reguleres fra klimaanlægget og
tager hensyn til sædets temperatur, solstrålingen og udetemperaturen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
207
05 Komfort og køreglæde
Klima
Ventilationen kan bruges samtidig med elopvarmningen af sæderne. Funktionen kan f.eks.
anvendes til at fjerne fugtighed fra tøjet.
Ventilationssystemet kan aktiveres, når motoren er i gang. Der er tre komfortniveauer, der
giver forskellige afkølings- og affugtningsvirkninger:
Luftfordeling
VIGTIGT
Sædeventilationen kan ikke startes, når
kabinetemperaturen kommer under 5 °C.
Derved undgås nedkøling af den, som sidder i sædet.
Blæser
• Komfortniveau III: Et tryk på knappen giver
den højeste effekt - tre blå lamper lyser på
midterkonsollens skærm (se billedet ovenfor).
• Komfortniveau II: To tryk på knappen giver
mindre effekt – to blå lamper lyser på skærmen.
05
• Komfortniveau I: Tre tryk på knappen giver
OBS
Hvis blæseren er helt slukket, kobles aircondition ikke til - det kan give risiko for dug
på ruderne.
Luftfordeling - defroster forrude
Blæserknap til ECC*
Drej knappen for at øge/mindske ventilatorhastigheden.
Hvis der vælges AUTO, reguleres blæserhastigheden
automatisk. Den tidligere indstillede ventilatorhastighed
annulleres.
lavest effekt – én blå lampe lyser på skærmen.
Med fire tryk på knappen slukkes der for funktionen – ingen lamper lyser.
OBS
Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme over
for træk. Komfortniveau I anbefales til langvarig brug.
208
Blæserknap til ETC
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Drej knappen for at øge/mindske ventilatorhastigheden.
Luftfordeling - ventilationsspjæld instrumentpanel
Luftfordeling - ventilation gulv
Figuren omfattes af tre knapper. Ved tryk på
knapperne tændes den tilsvarende figur på
skærmen (se billedet nedenfor), og en pil foran
den respektive del af figuren viser, hvilken luftfordeling der er valgt. For mere information om
luftfordeling, se side 211.
05 Komfort og køreglæde
Klima
justering af blæser. Vælg mellem Lav,
Normal eller Høj:
AC – Aircondition tænd/sluk
• Lav - Automatisk regulering af blæser. Lav
luftstrømning prioriteres.
• Normal - Automatisk regulering af blæser.
• Høj - Automatisk regulering af blæser.
Mere intensiv luftstrømning prioriteres.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 195.
Temperaturregulering
Med knappen kan temperaturen indstilles. For ECC* kan
temperaturen i førersiden og
passagersiden indstilles
separat.
Den valgte luftfordeling vises på midterkonsollens
skærm.
AUTO1
Autofunktionen regulerer
automatisk temperatur, aircondition, ventilatorhastighed, recirkulation og luftfordeling.
Når bilen startes, er den
senest foretagne indstilling bibeholdt.
OBS
Ved valg af en eller flere manuelle funktioner
styres de øvrige funktioner fortsat automatisk.
Med et tryk på AUTO slås alle manuelle indstillinger fra. Skærmen viser AUTO KLIMA.
I automatisk indstilling kan blæserhastigheden
indstilles i menusystemet MY CAR under:
Indstillinger Klimaindstillinger Auto.
1
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
Når lampen i AC-knappen
lyser, styres airconditionanlægget af systemets automatik. På denne måde afkøles
og affugtes den indkommende luft.
Når lampen i AC-knappen er slukket, er aircondition-anlægget slukket. De øvrige funktioner styres stadig automatisk. Når maks. defrosterfunktionen aktiveres, slås airconditionanlægget automatisk til, så luften affugtes
maksimalt.
Maks. defroster
Anvendes til hurtigt at fjerne
dug og is fra for- og sideruder.
Der strømmer luft til ruderne.
Når funktionen er aktiveret,
lyser lampen i defrosterknappen.
05
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende med henblik på at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
• der tændes automatisk for aircondition
• recirkulationen og luftkvalitetssystemet
slås automatisk fra.
Gælder kun ECC.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
209
05 Komfort og køreglæde
Klima
OBS
Lydniveauet stiger, da ventilatoren er på
maks.
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget til de foregående indstillinger.
Recirkulation
Recirkulation
05
Når recirkulation er slået til,
lyser den orange lampe i
knappen. Funktionen vælges
for at holde dårlig luft, udstødningsgas osv. ude fra kabinen. Kabineluften recirkuleres, hvilket vil sige, at der ikke
suges luft udefra ind i bilen, mens funktionen
er aktiveret.
VIGTIGT
Timer
Med timerfunktionen aktiveret forlader anlægget manuelt aktiveret recirkulationsstilling efter
et tidsrum, der afhænger af udetemperaturen.
Det mindsker risikoen for is, dug og dårlig luft.
Aktiver/deaktiver funktionen i menusystemet
MY CAR under Indstillinger
Klimaindstillinger Timer til recirkuleret
luft. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 195.
OBS
Ved valg af maks. defroster frakobles recirkulationen altid.
OBS
Den bedste luft i kabinen fås ved at altid at
have luftkvalitetssensoren aktiveret.
I koldt vejr begrænses recirkulationen for at
undgå, at der dannes dug på ruderne.
I tilfælde af dugdannelse bør luftkvalitetssensoren frakobles og defrosterfunktionerne for forrude, sideruder og bagrude
anvendes.
Luftkvalitetssystem IAQS*
Luftkvalitetssystemet udskiller gasser og partikler, således at lugten og forureningen i kabinen reduceres. Hvis udendørsluften er forurenet, lukkes luftindtaget, og luften recirkuleres.
Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man, at der dannes dug på indersiden
af ruderne.
210
Aktiver/deaktiver funktionen i menusystemet
MY CAR under Indstillinger
Klimaindstillinger Kvalitetssystem for
indeluften. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 195.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Biler med Eco Start/Stop DRIVe*
Ved automatisk standset motor kan noget
udstyr få midlertidigt reduceret funktion, f.eks.
klimaanlæggets blæserhastighed. For mere
information, se side 123.
05 Komfort og køreglæde
Klima
Luftfordelingstabel
Luftfordeling
Formål
Luftfordeling
Formål
Luft til ruderne. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften
recirkuleres ikke. Aircondition er altid aktiveret.
til hurtigt at fjerne is og
dug.
Luft til gulv og ruder. En
vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
til at opnå behagelig
komfort og god afdugning i koldt eller fugtigt
vejr.
Luft til forrude, gennem
defrosterdyse, og sideruder. En vis luftstrømning
fra ventilationsspjældene.
til at undgå dug- og
isdannelse i koldt og
fugtigt vejr (kræver, at
blæserhastigheden ikke
er for lav).
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav
udetemperatur.
Luftstrøm til ruderne og
fra ventilationsspjældene
i instrumentpanelet.
til at opnå god komfort i
varmt og tørt vejr.
Luft til gulvet. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til
ruderne.
til at få varme eller kulde
til gulvet.
Luftstrømning i hoved- og
brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til god afkøling i varmt
vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet og til
gulvet.
til at gøre det køligere
langs gulvet eller varmere foroven i koldt vejr
eller i varmt og tørt vejr.
05
211
05 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Brændstofdrevet varmer
Brændstofpåfyldning
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes
parkeringsvarmeren automatisk, og der vises
en meddelelse på informationsdisplayet. Der
kvitteres for meddelelsen med et tryk på blinklysarmens OK-knap, se side 213.
Generelt om parkeringsvarmer
Parkeringsvarmeren varmer motor og kabineplads, og kan startes direkte eller med timer.
Der kan vælges to forskellige tidspunkter med
timer. Med tidspunkt menes her det klokkeslæt, hvor opvarmningen af bilen er klar. Bilens
elektronik vælger det tidspunkt, hvor opvarmningen skal begynde, baseret på den aktuelle
udetemperatur.
05
Hvis udetemperaturen er højere end 15 °C, kan
varmeren ikke startes. Ved -5 °C eller derunder
er parkeringsvarmerens maksimale driftstid
50 minutter.
ADVARSEL
Bilens skal befinde sig udendørs, når parkeringsvarmeren anvendes.
OBS
Når parkeringsvarmeren er aktiv, kan der
komme røg fra højre hjulkasse, hvilket er helt
normalt.
VIGTIGT
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer.
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
ADVARSEL
Brændstof der spildes, kan antændes. Sluk
for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Kontrollér på informationsdisplayet, at der
er slukket for parkeringsvarmeren. Når den
arbejder, viser informationsdisplayet
PARKVARMER TIL.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
212
Batteri og brændstof
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For at sikre, at bilbatteriet genoplades med
lige så meget energi, som varmeren forbruger, bør man ved regelmæssig brug af varmeren køre i bilen i lige så lang tid, som varmeren er i brug.
05 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
OBS
Symbol
OK-knap
G025102
Symbol
Fingerhjul
G025102
RESET - nulstiller/vælger
For mere information om informationsdisplayet
og OK, se side 192.
Display
Betydning
Brændstofvarmer Slået
TIL
Varmeren er slået
til og arbejder.
Timer
indst. for
brændstofvarmer
Varmerens timer er
aktiveret, efter at
fjernbetjeningen er
taget ud af tændingslåsen og
bilen er forladt motor og kabine er
opvarmet ved den
indstillede tid.
Varmer
afbrudt
Batt.sparefunkt.
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart mulig.
Når en af timernes indstillinger eller
Direkte start aktiveres, lyser informationssymbolet på kombiinstrumentet, og
der vises en forklarende tekst samt et tændtsymbol på informationsdisplayet. I tabellen
vises de symboler og displaytekster, der kan
forekomme.
G025102
Symboler og displaymeddelelser
G025102
- Tallet 2 i symbolet betyder det
andet klimaanlæg i bilen, hvor det almindelige klimaanlæg er det første. Tallet 2 har
intet med TIMER 1 eller TIMER 2 at gøre.
G025102
G025102
Betjening
Display
Betydning
Opvarmn.
afbrudt
Lavt
brændstof
Indstilling af varmeren ikke mulig
på grund af for lavt
brændstofniveau
(ca. 7 liter) - det
muliggør motorstart og ca. 50 km
kørsel.
Parkeringsvarmer Service
påkrævet
Varmeren fungerer
ikke. Kontakt et
værksted for reparation. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret
Volvo-værksted.
05
En displaytekst slukkes automatisk efter et
stykke tid eller efter et tryk på blinklysarmens
OK-knap.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
213
05 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Direkte start og direkte slukning
1. Gå med fingerhjulet til Direkte start
Park.varmer.
2. Tryk på RESET for at vælge mellem
TÆNDT og SLUKKET.
05
OBS
Timeren kan kun programmeres, når fjernbetjeningen er i nøgleposition I, se side 75 programmering skal derfor foretages, før du
starter motoren.
TÆNDT: Parkeringsvarmeren slået til manuelt
eller med programmeret timer.
1. Gå med fingerhjulet til Park.varm timer 1.
SLUKKET: Parkeringsvarmeren slået fra.
2. Tryk kort på RESET for at komme til den
blinkende timeindstilling.
Ved direkte start af varmeren vil den være aktiveret i 50 minutter.
3. Vælg den ønskede time med fingerhjulet.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
motorens kølevæske har opnået den rette temperatur.
OBS
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren er i gang.
Indstilling af timer
Med timeren angives det tidspunkt, hvor bilen
skal bruges og være opvarmet.
Vælg mellem TIMER 1 og TIMER 2.
4. Tryk kort på RESET for at komme til minutindstillingen.
2. Gå til tekst Park.varm timer 1 eller 2 med
fingerhjulet.
> Teksten TÆNDT blinker på displayet.
3. Tryk på RESET.
> Teksten SLUKKET vises konstant, og
varmeren slås fra.
En timerstartet varmer kan også slås fra ifølge
instruktionen i afsnittet "Direkte start og direkte
slukning", se side 214.
Ur/timer
Varmerens timer er forbundet til bilens ur.
5. Vælg det ønskede minut med fingerhjulet.
6. Tryk kort på RESET for at bekræfte indstillingen.
7. Tryk på RESET for at starte timeren.
Efter indstilling af Park.varm timer 1 kan der
programmeres en anden starttid i Park.varm
timer 2 ved at gå frem til indstillingen ved hjælp
af fingerhjulet.
Indstilling af den alternative tid foretages på
samme måde som for Park.varm timer 1.
Slå timerstartet varmer fra
En timerstartet varmer kan slås fra manuelt,
inden timeren gør det. Gør som følger:
214
1. Tryk på OK.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Hvis bilens ur stilles igen, slettes den programmering af timeren, der eventuelt er
foretaget.
05 Komfort og køreglæde
Ekstravarmer*
Generelt om ekstravarmer
Kabinevarmer*
I kolde klimaer1, kan en ekstravarmer være
nødvendig for at opnå den rette driftstemperatur i motoren og få tilstrækkelig varme i kabinen.
Hvis ekstravarmeren suppleres med timerfunktion, kan den bruges som en brændstofdrevet
kabinevarmer, se side 212.
Brændstofdrevet ekstravarmer
Biler med bestemte benzinmotorer2 har en
elektrisk ekstravarmer integreret i bilens klimasystem.
Elektrisk ekstravarmer
I biler med dieselmotorer er en brændstofdrevet ekstravarmer monteret.
I et halvkoldt1 klima får dieseldrevne biler en
elektrisk ekstravarmer i stedet for en brændstofdrevet.
Varmeren starter automatisk, når der behøves
ekstra varme, mens motoren er i gang.
Varmeren slås automatisk fra, når den rette
temperatur er nået, eller når motoren slukkes.
OBS
Når ekstravarmeren er aktiv, kan der komme
røg fra højre hjulkasse, hvilket er helt normalt.
Automatisk indstilling eller slukning
Ekstravarmerens automatiske opstart kan slås
fra, hvis det ønskes.
OK-knap
Fingerhjul
RESET-knap
1. Før motorstart: Vælg nøgleposition I, se
side 75.
Varmeren kan ikke kontrolleres manuelt, men
aktiveres automatisk efter motorstart ved udetemperaturer under 14 °C og slukkes, når en
indstillet kabinetemperatur er nået.
05
2. Gå med fingerhjulet til Ekstravarmer
aut..
3. Tryk på RESET for at vælge mellem
TÆNDT og SLUKKET.
OBS
Menupunkterne er kun synlige i nøgleposition I - eventuel justering skal derfor foretages, før du starter motoren.
1
2
En autoriseret Volvo-forhandler har oplysninger om de pågældende geografiske områder.
En autoriseret Volvo-forhandler har oplysninger om de pågældende motorer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
215
05 Komfort og køreglæde
Kørecomputer
Generelt
Funktioner
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse, når
kørecomputeren bruges, skal meddelelsen
bekræftes, før kørecomputeren kan aktiveres igen. Bekræft advarselsmeddelelsen
ved at trykke på OK.
Informationsdisplay og betjeningspanel.
05
For at skifte enhed for strækning og hastighed
- gå til MY CAR Indstillinger
Systemoptioner Afst.- o.
brændstofenhed, se side 194.
OK - bekræftelse.
Gennemsnitshastighed
Fingerhjul – Bladring i menuer og valg på
kørecomputerlisten.
Gennemsnitshastigheden beregnes siden sidste nulstilling. Nulstilling foretages med
RESET.
RESET - nulstilling.
Kørecomputerens menuer ligger i en løkke. Et
af menupunkterne er et slukket display - det
markerer også begyndelsen/slutningen af løkken.
Aktuelt forbrug
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Oplysningen på displayet opdateres med et par sekunders mellemrum. Når bilen holder stille, vises "----" på
displayet".
Gennemsnitsforbrug
Gennemsnitligt brændstofforbrug beregnes
siden sidste nulstilling. Nulstilling foretages
med RESET.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet ekstra- og/
eller parkeringsvarmer*.
Km til tom tank
Beregningen baseres på gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km og den tilbageværende
brugbare brændstofmængde. På displayet
vises den omtrentlige strækning, der kan køres
med den tilbageværende brændstofmængde i
tanken.
En økonomisk køremåde giver generelt en længere kørselsstrækning. For mere information
om, hvordan brændstofforbruget kan påvirkes,
se side 11.
Når displayet viser "---- km til tom tank", er
der ingen garanteret kørselsstrækning tilbage.
Fyld brændstof på snarest.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis køremåden ændres.
Nulstilling
1. Vælg --- km/t gennemsn.hast. eller --.l/100 km gennemsn.forbrug.
2. Hold RESET inde i ca. 1 sekund for at nulstille den valgte funktion. Hvis RESET hol-
216
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Komfort og køreglæde
Kørecomputer
des inde i mindst 3 sekunder, nulstilles
gennemsnitshastighed og gennemsnitligt
forbrug samtidigt.
Aktuel hastighed*1
Instrumentpanelets display skifter til at vise
den aktuelle hastighed i mph (miles per hour),
hvis speedometret er gradueret i km/t. Hvis
speedometret er gradueret i mph, skiftes til visning i km/t.
05
1
Kun nogle markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
217
05 Komfort og køreglæde
Tilpasning af køreegenskaber
Aktivt chassis - Four-C*
Betjening
Aktivt chassis, Four-C (Continously Controlled
Chassis Concept), regulerer støddæmpernes
egenskaber, så bilens køreegenskaber kan
justeres. Der er tre indstillinger: Comfort,
Sport og Advanced.
For beskrivelse af menusystemet, se side 194.
Denne menu er ikke tilgængelig, når bilen er i
bevægelse.
Comfort
Indstillingen gør, at bilen føles mere behagelig
på ru og ujævn vejbelægning. Støddæmpningen er blød, og karosseriets bevægelser er
smidige og behagelige.
Sport
05
Denne indstilling bevirker, at bilen føles mere
sporty, og anbefales til mere aktiv kørsel. Styreresponsen er hurtigere end i stilling Comfort.
Dæmpningen er hårdere, og karosseriet følger
vejen for at mindske krængningen i sving.
Advanced
Denne indstilling anbefales kun til meget jævn
og plan vejbelægning.
Støddæmperne er optimeret til maksimalt vejgreb, og krængning i sving er yderligere formindsket.
Chassisindstillinger.
Brug knapperne på midterkonsollen til valg af
indstilling. Den indstilling, der er i brug, når
motoren standses, aktiveres, når motoren startes næste gang.
Hastighedsafhængig servostyring*
Ratmodstanden øges i takt med bilens hastighed for at give føreren større vejfølsomhed. På
motorveje er styringen fastere og mere direkte.
Ved parkering og ved lav hastighed er styringen let og kræver ingen anstrengelse.
Føreren kan vælge mellem tre forskellige
niveauer af styrestyrke for vejfølsomhed eller
styrefølsomhed. Gå til menusystemet MY
CAR, søg frem til Indstillinger
218
Bilindstillinger Servokraft, og vælg Lav,
Middel eller Høj.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringssteder
05
``
219
05 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringsrum i dørpanel
Tunnelkonsol
Handskerum
Opbevaringslomme* i forkanten af forsædernes sædehynder
Billetklemme
Handskerum
Opbevaringsrum
Jakkeholder
Opbevaringsrum, krusholder
Kopholder* i armlæn, bagsæde
Opbevaringslomme
05
Jakkeholder
Jakkeholderen er kun beregnet til lettere klædningsstykker.
ADVARSEL
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr
osv., i handskerummet eller andre rum.
Ellers kan de ved hård opbremsning eller en
kollision skade personer i bilen.
220
Opbevaringsrum (f.eks. til cd'er) og USB*/
AUX-indgang under armlænet.
Indeholder krusholder til fører og passager.
(Hvis askebæger og cigarettænder er
valgt, er der en cigarettænder i 12 V kontakten til forsædet, se side 221, og et udtageligt askebæger i krusholderen.)
Cigarettænder og askebæger*
Askebægeret i tunnelkonsollen løsnes ved at
løfte bægeret lige op.
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen ind.
Når den er klar til brug, springer knappen ud
igen. Træk nu tænderen ud, og brug gløden til
at tænde med.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Her kan f.eks. bilens instruktionsbog og kort
opbevares. En holder til penne findes på klappens inderside. Handskerummet kan låses ved
hjælp af nøglebladet, se side 47 og 55.
Indlægsmåtter*
Volvo kan levere specielt fremstillede indlægsmåtter.
ADVARSEL
Kontroller inden kørsel, at indlægsmåtten
ved førerpladsen er stukket godt ned og forankret i piggene, så den ikke kommer i
klemme ved og under pedalerne.
05 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
12 V stikkontakt
Makeup-spejl
strøm, når fjernbetjeningen er lavest i nøgleposition I, se side 75.
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i kontakten, når den
ikke er i brug.
Makeupspejl med lys.
G021439
G021438
OBS
12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, forsædet.
Lampen tændes automatisk, når klappen løftes.
Ekstraudstyr og tilbehør - f.eks. skærme,
musikafspillere og mobiltelefoner - som er
tilsluttet til en af kabinens 12 V-stikkontakter, kan aktiveres af klimaanlægget, selvom
fjernbetjeningen er taget ud, eller når bilen
er låst, for eksempel når parmeringsvarmeren aktiveres på et forudindstillet tidspunkt.
05
Tag derfor altid stikkene ud af stikkontakterne til ekstraudstyret eller tilbehøret, når
det ikke er i brug, da startbatteriet i et sådant
tilfælde kan blive tømt!
G021440
VIGTIGT
12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, bagsædet.
Stikkontakten kan bruges til forskelligt tilbehør
beregnet til 12 V, f.eks. skærme, musikafspillere og mobiltelefoner. Kontakten leverer kun
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W), hvis der
bruges en kontakt ad gangen. Hvis begge
kontakter i tunnelkonsollen bruges samtidigt, gælder 7,5 A (90 W) pr. kontakt.
Hvis kompressoren til dæklapning er forbundet til en af de to kontakter, må ingen
anden strømforbruger være tilsluttet til den
anden.
221
05 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
OBS
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo. For information
om brug af Volvos anbefalede midlertidige
dæklapning (TMK), se side 319.
Stikkontakt i bagagerum*
For nærmere oplysninger, se side 296.
05
222
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen – Executive
ADVARSEL
Opbevar flaskerne sluttet godt til i køleboksen, og sørg for, at klappen er lukket under
kørslen.
OBS
Hvis bilen har køleskab, skal bagsædet slås
lidt frem, inden måtten i bagagerummet kan
tages ud. Slå ryglænene frem ved at trække
i håndtagene (se side 79).
G021859
G021857
Der er en køleboks bag ved bagsædets armlæn. Boksen fungerer, når motoren er i gang,
eller fjernbetjeningen er i stilling II.
Glas
G021858
Måtte i bagagerummet
Køleboks
Der er et opbevaringsrum til to glas og en kapselåbner under låget i armlænet.
05
ADVARSEL
Glas skal opbevares i opbevaringsrummet
eller i krusholderne, ligesom armlænslåget
skal være lukket under kørsel.
OBS
Der skal være fri luftcirkulation omkring
køleboksen for at få bedst mulig funktion.
Derfor skal der være et mellemrum på
mindst 5 cm ved boksens luftindtag i bagagerummet.
223
Generelt om infotainment.....................................................................
Radio.....................................................................................................
Medieafspiller........................................................................................
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang..............................................
226
238
246
250
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 253
BluetoothŸ handsfree*..........................................................................
Stemmestyring* mobiltelefon................................................................
TV*.........................................................................................................
Fjernbetjening* .....................................................................................
RSE - Rear Seat Entertainment-system* .............................................
224
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
255
264
268
272
274
INFOTAINMENT
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Generelt
Infotainmentsystemet består af radio, medieafspiller, tv*, og mulighed for at kommunikere
med mobiltelefonen*. Oplysninger præsenteres på en 5"- eller 7"* -farveskærm på midterkonsollens overdel. Funktioner kan styres via
knapper på rattet, i midterkonsollen under farveskærmen eller via en fjernbetjening*. Mobiltelefon kan i nogle tilfælde styres med stemmen.
Hvis Infotainmentsystemet er aktiveret, når
motoren slukkes, aktiveres det automatisk,
næste gang nøglen sættes i nøgleposition I
eller højere, og fortsætter med den samme
kilde (f.eks. radio), som inden motoren blev
slukket (førerdøren skal være lukket for biler
med Keyless-system*).
06
Infotainmentsystemet kan bruges i 15 minutter
ad gangen, uden at fjernbetjeningen sidder i
tændingslåsen, ved at trykke på Til/Fra-knappen.
OBS
Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis
Infotainmentsystemet bruges, når motoren
er slukket. Derved undgås unødig afladning
af batteriet.
Dolby, Pro Logic
Audyssey MultEQ-systemet er anvendt i udviklingen og forbedringen af lyden for at sikre en
lydoplevelse i verdensklasse.
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er
varemærker, der tilhører Dolby Laboratories.
Når bilen startes, slås Infotainmentsystemet
midlertidigt fra og fortsætter, når motoren er
startet.
1
226
Audyssey MultEQ1
Gælder kun Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Oversigt
Betjening af anlægget
SOUND – tryk for at få adgang til lydindstillinger (bas, diskant osv.). For nærmere oplysninger, se side 233.
VOL – drej for at hæve eller sænke lydniveauet.
ON/OFF/MUTE - kort tryk starter
anlægget, og langt tryk (indtil skærmen slukkes) lukker af. Bemærk, at Sensus-systemet
(inkl. navigation-* og telefonfunktioner*) starter/slås fra samtidigt. Tryk kort for at slå lyden
fra (MUTE) eller få lyden igen, hvis den har
været slået fra.
AUX2- og USB3-indgange til eksterne lydkilder (f.eks. iPodŸ)
Hovedkilder – tryk for at vælge hovedkilde
(f.eks. RADIO, MEDIA). Den senest aktive kilde
vises (f.eks. FM1). Hvis man er i MEDIA eller
TEL og trykker på hovedkildeknappen, vises
en genvejsmenu med almindeligt anvendte
menupunkter.
Knapper på rat (med*/uden fingerhjul).
Kontrolpanel i midterkonsol
Skærm. Skærmen fås i to størrelser: 5" og
7". I denne bog vises 7"-skærmen.
Bageste kontrolpanel med hovedtelefontilslutning*
A/V-AUX-indgang*
Knapper på rat som et alternativ til betjeningsknapper i midterkonsol.
2
3
06
OK/MENU – tryk for at acceptere valg i
menuer. Fører til menuvisningen i den valgte
kilde (f.eks. RADIO eller MEDIA). Der vises en
pil til højre i skærmen, når der er underliggende
menuer.
TUNE - drej for at skifte blandt spor/mapper, radio- og tv*-stationer, telefonkontakter*
eller navigere blandt valgene på skærmen.
Gælder kun Performance
Gælder ikke Performance
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
227
06 Infotainment
Generelt om infotainment
EXIT - kort tryk fører opad i menusystemet,
afbryder den aktuelle funktion, afbryder/afviser
telefonopkald eller sletter indtastede tegn.
Langt tryk fører til normal visning, eller hvis
man er i normal visning, til det højeste menuniveau, se Hovedkildevisning side 228.
Tastatur med fingerhjul*
INFO - Hvis der er mere information tilgængelig, end hvad der kan vises på skærmen, skal
du trykke på INFO-knappen for at se den
resterende information.
Forvalgsknapper, indtastning af tal og bogstaver.
06
FAV – hurtigvalg til en favoritindstilling.
Knappen kan programmeres til en almindeligt
anvendt funktion i AM, FM osv. For nærmere
oplysninger, se side 232.
Med et kort tryk vælges blandt spor eller
forudindstillede radiostationer4. Med et
langt tryk hurtigspoler man diskspor eller
søger efter den næste tilgængelige radiostation.
Knapper på rat
Lydstyrke – tryk for at hæve eller sænke
lydniveauet.
Knapperne på rattet kan bruges som alternativ
til knapperne i midterkonsollen.
Knapperne findes i tre forskellige versioner,
afhængigt af ekstraudstyr og udstyrsniveau i
bilen.
4
5
6
228
EXIT - kort tryk fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion, afbryder/afviser telefonopkald eller sletter indtastede tegn. Langt tryk fører til normal
visning, eller hvis man er i normal visning,
til det højeste menuniveau, se Hovedkildevisning side 228.
Gælder ikke DAB.
Gælder for biler uden navigation.
Kun biler med navigation.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OK/MENU/TUNE - tryk for at acceptere
valg i menuer. Fører til menuvisningen i den
valgte kilde (f.eks. RADIO eller MEDIA).
Der vises en pil til højre i skærmen, når der
er underliggende menuer. Drej for at skifte
blandt spor/mapper, radio- og tv*-stationer, telefonkontakter* eller navigere blandt
valgene på skærmen.
Uden stemmestyring5 – tryk for at slå
radio-/medielyden fra (MUTE) eller få lyden
igen, hvis den har været slået fra. Med
stemmestyring6 - Stemmestyring (for
BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon og navigationssystem*)
Hovedkildevisning
Et langt tryk på EXIT på knapperne* på rattet
fører til normal visning. Hvis man er i normal
visning og foretager et langt tryk på EXIT, er
det muligt at få adgang til de samme hovedkildeknapper i midterkonsollen:
NAV - Volvos navigationssystem
(RTI)*, beskrives i separat instruktionsbog.
RADIO - AM, FM, DAB*
06 Infotainment
Generelt om infotainment
MEDIA - CD, DVD, AUX, USB*,
BluetoothŸ*, TV*.
TEL – BluetoothŸ handsfree*
søger efter den næste tilgængelige radiostation.
Lydstyrke – tryk for at hæve eller sænke
lydniveauet.
MY CAR - Bilindstillinger, se
side 194.
CAM - Parkeringskamera*, se
side 182
Tastatur uden fingerhjul
06
Med et kort tryk vælges blandt spor eller
forudindstillede radiostationer7. Med et
langt tryk hurtigspoler man diskspor eller
7
Gælder ikke DAB.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
229
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Menuhåndtering
06
Eksemplet viser navigationen til forskellige funktioner, når der afspilles en disk. (1) Hovedkildeknap, (2) Normal visning, (3) Genvejsvisning, (4) Hurtig visning, (5)
Menuvisning
230
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Vælg hovedkilde ved at trykke på en hovedkildeknap (1) (RADIO, MEDIA, TEL). For at navigere i kildens menuer skal du bruge knapperne
TUNE, OK/MENU eller EXIT.
Brug TUNE til at skifte i menuen, vælg den
fremhævede menulinje med OK/MENU, eller
gå tilbage med EXIT. I nogle tilfælde er det
muligt at få adgang til en genvejsmenu ved at
trykke på den aktive kildes hovedkildeknap (1).
For Menuoversigt, se side 234.
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper på rattet
med fingerhjul*, kan de bruges i stedet for
knapperne i midterkonsollen (TUNE, OK/
MENU, EXIT), se side 228.
Visninger på skærm
For hver hovedkilde er der fire grundlæggende
typer visninger:
• Hurtig visning (4) - hurtig indstilling når
TUNE drejes, f.eks. ved skift af spor, radiostation osv.
• Menuvisning (5) - ved menubetjening (nås
via tryk på OK/MENU).
Visningerne har forskelligt udseende afhængigt af kilde, udstyr i bilen, indstillinger m.m.
Pop-op-menu8 video og tv*
Tryk på OK/MENU, når en video afspilles eller
der vises tv*, for at komme til pop-op-menuen.
Bageste kontrolpanel med
hovedtelefontilslutning*
VOLUME – Lydstyrke, venstre hhv. højre.
Den bedste lydgengivelse opnås med hovedtelefon med impedansen 16-32 ohm og følsomheden 102 dB eller højere.
Bevægelse/søgning fremad og bagud.
MODE - Vælg mellem AM, FM1, FM2,
DAB1*, DAB2*, Disk, USB*, iPod*,
Bluetooth*, AUX, TV* og Til/Fra. For tilslutning via USB* eller AUX, se side 250
eller via BluetoothŸ*, se side 254.
06
Hovedtelefontilslutning (3,5 mm).
• Normal visning (2) - normal indstilling for
kilden
• Genvejsmenu (3) - viser almindeligt
anvendte menupunkter i hovedkilderne
TEL og MEDIA (tilgængelig via tryk på den
aktive kildes hovedkildeknap (1)).
8
Aktivere/deaktivere
Kontrolpanelet aktiveres med MODE. Deaktivering kan ske med et langt tryk på MODE eller
ved at bilen standses.
Gælder kun ved afspilning af videofiler eller visning af tv*.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
231
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Bevægelse/søgning fremad og bagud
FAV - gemme et hurtigvalg
Tryk på (2) veksler blandt spor/lydfiler eller
søger efter den næste tilgængelige radiostation.
Du kan også vælge og gemme en favorit for
MY CAR, CAM* og NAV*. Favoritter kan også
vælges og gemmes under MY CAR. For mere
information om menusystemet MY CAR, se
side 194.
Begrænsninger
OBS
Den lydkilde (f.eks. FM1, AM, Disk osv.),
der afspilles i højttalerne, kan ikke styres fra
kontrolpanelet bagi.
For at gemme en funktion på FAV-knappen:
1. Vælg en hovedkilde (f.eks. RADIO,
MEDIA).
OBS
For at kunne vælge en lydkilde med
MODE og lytte til den, skal lydkilden være
tilsluttet og til stede i bilen.
06
FAV-knappen kan bruges til at gemme funktioner, der bruges ofte, så funktionen nemt kan
startes ved at trykke på FAV. Du kan vælge en
favorit (f.eks. Equalizer) til hver funktion som
følger:
I RADIO-indstilling:
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
I MEDIA-indstilling:
• DISC
• USB*
• iPod*
232
• Bluetooth*
• AUX
• TV*
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2. Vælg et frekvensbånd eller kilde (AM,
Disk osv.).
3. Tryk på FAV-knappen og hold, indtil "favorit-menuen" vises.
4. Drej TUNE for at vælge et punkt fra listen,
og tryk på OK/MENU for at gemme.
> Når hovedkilden (f.eks. RADIO,
MEDIA) er aktiveret, er den gemte funktion tilgængelig med et kort tryk på
FAV.
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Generelle lydindstillinger
Tryk på SOUND for at komme til menuen for
lydindstillinger (Bas, Diskant osv.). Gå videre
med SOUND eller OK/MENU til dit valg (f.eks.
Diskant).
Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og gem
indstillingen med OK/MENU.
Fortsæt med at trykke på SOUND eller OK/
MENU for at komme til de øvrige punkter:
• Surround9 - Kan indstilles til Til/Fra. Når Til
er valgt, vælger systemet indstillingen for
optimal lydgengivelse. Normalt er dette
DPLII, og
vises så på skærmen. Hvis
indspilningen er lavet med Dolby Digitalteknologi vil afspilningen ske med denne
indstilling. Så vises
på skærmen.
Når Fra er valgt, fås tre-kanals stereo.
• Bas - Basniveauet.
• Diskant - Diskantniveauet.
• Fader – Balance mellem forreste og bageste højttalere.
• Balance – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• Subwoofer*9 - Niveau for bashøjttaler.
• Center-effekt DPL II/3-kanals
Lydtrin9
surround9 - Lydstyrke for centerhøjttaler.
• DPL II-surround9, 10 - Niveau for surround.
Avancerede lydindstillinger
Equalizer11
Lydniveauet kan justeres separat for forskellige
frekvensbånd.
1. Tryk på OK/MENU for at komme til Audio
indstillinger, og vælg Equalizer.
2. Vælg frekvensbåndet ved at dreje TUNE,
og bekræft med OK/MENU.
3. Juster lydindstillingen ved at dreje på
TUNE, og bekræft med OK/MENU. Fortsæt på samme måde med de andre frekvensbånd, du ønsker at ændre.
4. Når du er færdig med lydindstilling, skal du
trykke på EXIT for at bekræfte og komme
tilbage til normal visning.
For generel information om menuer, se
side 230 og menuoversigt, se side 234.
Lydoplevelsen kan optimeres for førersædet,
begge forsæder eller bagsædet. Hvis der er
passagerer på både for- og bagsæde anbefales valget: begge forsæder. Punkterne kan
vælges under Audio indstillinger
Lydscene.
For generel information om menuer, se
side 230 og menuoversigt, se side 234.
Lydstyrke og tilpasning af lyd til
hastighed
Lydanlægget kompenserer for forstyrrende
støj i kabinen, idet lydstyrken øges i forhold til
bilens hastighed. Kompenseringens niveau
kan indstilles til lav, middel, høj eller slået fra.
Vælg niveau under Audio indstillinger
Lydstyrkeudligning.
For generel information om menuer, se
side 230 og menuoversigt, se side 234.
06
Ekstern lydkildes lydstyrke
Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-afspiller
eller iPodŸ) er tilsluttet til AUX-indgangen, kan
lydkilden, der tilsluttes, have en anden lydstyrke end lydanlæggets interne lydstyrke
9 Kun Premium Sound Multimedia.
10 Kun når Surround er aktiveret.
11 Ikke Performance.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
233
06 Infotainment
Generelt om infotainment
(f.eks. radio). Korriger dette ved at justere indgangens lydstyrke:
ring mm. for hver kombination af bilmodel og
audiosystem.
1. Tryk på MEDIA-knappen, drej TUNE til
AUX og vent et par sekunder, eller tryk på
OK/MENU.
Der er også en dynamisk kalibrering, der tager
hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling,
radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
2. Tryk på OK/MENU og drej derefter TUNE
til AUX-startlydstyrke. Bekræft med OK/
MENU.
De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. Bas, Diskant og Equalizer, er
kun beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
3. Drej TUNE for at justere lydstyrken for
AUX-indgangen.
OBS
Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for
høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
Lydkvaliteten kan også forværres, hvis
afspilleren oplades, når Infotainmentsystemet er i AUX-indstilling. Undgå i så fald at
oplade afspilleren via 12-volt kontakten.
TP
Vis radiotekst
Vis forhåndsindstillet station12
Scan
Indstillinger for nyheder
Udvidede indstillinger
REG
Menuer RADIO
Alternativ frekvens (AF)
EON
Hovedmenu AM
Indstil TP-favorit
AM-menu
Vis forhåndsindstillede
Audiosystemet er forkalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærker, kabinens akustik, lytterens placePremium Sound Multimedia.
for alle lydkilder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
PTY-indstillinger
stationer12
Reset alle FM-indstillinger
Scan
Audio
Optimal lydgengivelse
234
FM-menu
Menuoversigt
06
12 Gælder kun High Performance Multimedia og
13 Menuvalgene for lydindstillinger er de samme
14 Gælder kun Premium Sound Multimedia.
15 Gælder ikke Performance.
16 For undermenuer, se "Hovedmenu AM".
Hovedmenu FM1/FM2
indstillinger13
Audio indstillinger16
Lydscene14
Hovedmenu DAB1*/DAB2*
Equalizer15
DAB-menu
Lydstyrkeudligning
Reset alle audio indstillinger
Ensemble læring
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Hovedmenu CD/DVD12 Data
PTY-filter
Sluk PTY-filter
Vis radiotekst
Afspil/Pause
Vis forhåndsindstillet station12
Stop
Scan
Tilfældig afspilning
Udvidede indstillinger
Gentag mappe
Hovedmenu iPod15
iPod-menu
Tilfældig afspilning
Scan
Audio indstillinger16
DAB-tracking
Ændre undertekst
DAB-bånd
Ændre lydspor
Hovedmenu USB15
Subkanaler
Scan
USB-menu
Vis PTY-tekst
Audio indstillinger16
Reset alle DAB-indstillinger
Audio indstillinger16
Afspil/Pause
Stop
Hovedmenu DVD12 Video
Disk-menu
DVD-disk menu
Menuer MEDIA
Play/Pause/Fortsæt
Hovedmenu CD Audio
Untertekster
Tilfældig afspilning
Sprogvalg for audio
Scan
Udvidede indstillinger
indstillinger16
Tilfældig afspilning
Gentag mappe
Vælg USB-udstyr
Ændre undertekst
Stop
Disk-menu
Audio
Audio indstillinger16
Disk-menu
06
Ændre lydspor
Scan
Audio indstillinger16
Vinkel
DivX® VOD-kode
12 Gælder kun High Performance Multimedia
16 For undermenuer, se "Hovedmenu AM".
15 Gælder ikke Performance.
og Premium Sound Multimedia.
``
235
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Audio indstillinger16
Hovedmenu Media Bluetooth15
Telefonbog
Bluetooth-menu
Søg
Tilfældig afspilning
Pop-op-menu17 video og tv*
Ændre udstyr
Tryk på OK/MENU, når en video afspilles eller
der vises tv*, for at komme til pop-op-menuen.
Ny kontakt
Numre til kortnummervalg
Fjern Bluetooth-udstyr
DVD topmenu19
Menuer TEL
indstillinger16
Ændre telefon
Fjern Bluetooth-udstyr
Hovedmenu AUX
AUX-startlydstyrke
Slet telefonbog
DVD rodmenu19
Audio indstillinger16
AUX-menu
Hukommelsesstatus
Kildens menu18
Bluetooth-version i bilen
Audio
Modtage vCard
Billedindstillinger
Scan
Telefonindstillinger
Hovedmenu BluetoothŸ handsfree15
Genkendelig
Telefonmenu
Klang og lydstyrke
Alle opkald
Hovedmenu tv*
06
TV-menu
Besvarede opkald
Sortér stationsliste
Opkald optioner
Indtastede numre
Autostore
Opkaldstid
Scan
236
Bluetooth software version i
bilen
Mistede opkald
Vælg land
15 Gælder ikke Performance.
16 For undermenuer, se "Hovedmenu AM".
17 Gælder kun ved afspilning af videofiler eller visning af tv*.
18 Hvad der vises i pop-op-menuen for Kildens menu afhænger
19 Gælder kun DVD-videoer.
Download telefonbog
Alle opkald
af, hvad der afspilles eller vises. Det kan f.eks. være CD/DVD data menu eller USB-menu.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Automatisk besvaring af
opkald
Voicemail nummer
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Afbryd telefon
06
237
06 Infotainment
Radio
Generelt
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 228. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 272.
Menuhåndtering
Menuerne i RADIO betjenes fra midterkonsollen og knapperne* på rattet. For generel information om menuer, se side 230 og menuoversigt, se side 234.
1. Tryk på RADIO, drej TUNE indtil det
ønskede frekvensbånd (AM, FM1 osv.)
vises, tryk på OK/MENU.
2. Hold ned på
/
på midterkonsollen
(eller på knapperne* på rattet). Radioen
søger efter den næste/foregående tilgængelige station.
Stationsliste1
RADIO-knap til valg af frekvensbånd (AM,
FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
Radio AM/FM
Radioen laver automatisk en liste over de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket. Dette giver dig mulighed for at
finde en station, når du kører i et område, hvor
du ikke kender radiostationerne og deres frekvenser.
Forvalgsknapper (0-9)
Stationssøgning
For at gå til listen og vælge en station:
Midterkonsol, betjeningspanel for radiofunktioner.
Vælg den ønskede frekvens/station eller
naviger i radiomenuen ved at dreje TUNE.
06
Automatisk stationssøgning
Bekræft dit valg eller gå til radiomenuen
ved at trykke på OK/MENU.
Hold knappen nede indtil den næste/foregående tilgængelige station. Kort tryk for
forudindstillede kanaler.
OBS
Modtagelsen er både afhængig af, hvor god
signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige
faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at senderen er langt væk. Dækningen kan også
variere, afhængigt af hvor i landet du befinder dig.
1. Vælg det ønskede frekvensbånd (FM1 eller
FM2).
2. Drej TUNE et trin i en af retningerne. Så
vises listen over alle stationer i området.
Den nuværende indstillede station fremhæves med forstørret tekst på listen.
3. Drej igen TUNE i en af retningerne for at
vælge en station på listen.
4. Bekræft dit valg med OK/MENU.
1
238
Gælder ikke Performance.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Infotainment
Radio
OBS
•
Listen viser kun frekvenser for stationer,
der modtages i øjeblikket, ikke en
komplet liste over alle radiofrekvenser
på det valgte frekvensbånd.
•
Hvis signalet fra den station, der modtages i øjeblikket, er svagt, kan det forhindre radioen i at opdatere stationslisten. Hvis det sker, skal du trykke på
(mens stationslisten
knappen
vises på skærmen) for at skifte til
manuel stationssøgning, og stille ind på
en frekvens. Hvis stationslisten ikke
længere vises, skal du dreje TUNE et
trin i en af retningerne for at vise listen
for at skifte.
igen, og trykke på
Listen forsvinder fra skærmen efter et par
sekunder.
Hvis stationslisten ikke længere vises, skal du
dreje TUNE et trin i en af retningerne og trykke
i midterkonsollen for at skifte
på knappen
til manuel stationssøgning (eller for at gå tilbage fra manuel stationssøgning til funktionen
for "Stationsliste").
Manuel stationssøgning
Fra fabrikken er det forudindstillet, at radioen
viser stationslisten over de kraftigste stationer
i området, når du drejer TUNE (se afsnittet
"Stationsliste", side 238). Når stationslisten
vises, skal du trykke på
i midterkonsollen
for at skifte til manuel stationssøgning. Det
giver dig mulighed for at vælge en frekvens fra
listen over alle tilgængelige radiofrekvenser på
det valgte frekvensbånd. Hvis du med andre
ord i manuel søgning drejer TUNE et trin,
ændres frekvensen fra f.eks. 93,3 til 93,4 MHz
osv.
For at vælge en station manuelt:
1. Tryk på RADIO-knappen, drej TUNE indtil
det ønskede frekvensbånd (AM, FM1 osv.)
vises, tryk på OK/MENU.
2. Drej TUNE for at vælge en frekvens.
OBS
Fra fabrikken er det forudindstillet, at
radioen automatisk søger efter stationer i
det område, du kører i (se det foregående
afsnit "Stationsliste" ovenfor).
Men hvis du har skiftet over til manuel stationssøgning (ved at trykke på knappen
i midterkonsollen, da stationslisten
blev vist), så er radioen stadig i funktionen
for manuel stationssøgning, næste gang du
tænder for radioen. For at skifte tilbage til
funktionen "Stationsliste" skal du dreje
TUNE et trin (for at vise den komplette liste
over stationer), og trykke på knappen
.
Bemærk, at hvis du trykker på
, når
stationslisten ikke vises, aktiveres INFO.
For mere information om denne funktion, se
side 227.
06
Forvalg
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd
(AM, FM1 osv.).
De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
1. Stil ind på en station (se "Stationssøgning",
side 238).
239
06 Infotainment
Radio
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket inde
i et par sekunder, lyden forsvinder i dette
tidsrum og kommer igen, når stationen er
gemt. Forvalgsknappen kan nu bruges.
En liste over forvalgte kanaler kan vises2 på
skærmen. Funktionen aktiveres/deaktiveres i
FM-/AM-indstilling under FM-menu Vis
forhåndsindstillet station alternativt AMmenu Vis forhåndsindstillede stationer.
RDS-funktioner
RDS (Radio Data System) forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
• Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
• Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
06
• Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
OBS
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dets funktioner.
2
3
240
Hvis et ønsket programindhold findes, kan
radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde
afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv,
sættes den i pausestilling. Den afbrydende
udsendelse afspilles med en forindstillet lydstyrke, se side 242. Radioen vender tilbage til
den foregående lydkilde og lydstyrke, når det
indstillede programindhold ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm (ALARM!), trafikinformation (TP), nyheder (NEWS) og programtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og
programtyper laveste. For yderligere indstillinger af programafbrydelse (EON Distant og
EON Local), se afsnittet "Enhanced Other Networks – EON" nedenfor. Tryk på EXIT for at
vende tilbage til den afbrudte lydkilde, tryk på
OK/MENU for at fjerne meddelelsen.
Alarm
Funktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på skærmen, når en alarmmeddelelse udsendes.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Standardopsætning.
Trafikinformation – TP
Denne funktion afbryder for trafikinformation,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk. Symbolet TP viser, at funktionen er aktiveret. Hvis den indstillede station
kan sende trafikinformation, vises dette ved, at
TP lyser stærkt på skærmen, ellers vil TP være
grå.
–
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu TP.
Enhanced Other Networks – EON
Funktionen kan benyttes i storbyområder med
mange regionale radiostationer. Den lader
afstanden mellem bilen og radiostationens
sendere afgøre, hvornår programfunktionerne
skal afbryde den aktuelle lydkilde.
–
Aktiver/deaktiver ved i FM-indstilling at
vælge et af punkterne under FM-menu
Udvidede indstillinger EON:
• Local - afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
• Distant3 - afbryder, hvis stationens sendere er langt borte, selvom der er støj på
signalet.
06 Infotainment
Radio
TP fra den valgte station/alle stationer
Programtyper – PTY
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den valgte station eller alle stationer i
RDS-netværket.
Med PTY-funktionen kan en eller flere programtyper, f.eks. pop eller klassisk musik, vælges. PTY-symbolet viser, at funktionen er aktiv.
Funktionen afbrydes for programtyper, som
sendes inden for en indstillet stations RDSnetværk.
–
Gå i FM-indstilling til FM-menu
Udvidede indstillinger Indstil TPfavorit for at ændre.
Nyheder
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk. Symbolet NEWS viser, at funktionen er aktiveret.
–
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu
Indstillinger for nyheder Nyheder.
Nyheder fra den valgte station/alle
stationer
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
valgte station eller alle stationer i RDS-netværket.
–
Gå i FM-indstilling til FM-menu
Indstillinger for nyheder Indstil
nyhedsfavoritter for at ændre.
Nulstilling og fjernelse af PTY foretages under
FM-menu Udvidede indstillinger PTYindstillinger Vælg PTY Slet alle.
PTY-søgning
Funktionen gennemsøger hele frekvensbåndet
efter den valgte programtype.
1. Aktiver ved i FM-indstilling først at vælge
programtyper under FM-menu
Udvidede indstillinger PTYindstillinger Vælg PTY.
1. Vælg i FM-indstilling en eller flere PTY
under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
Vælg PTY.
2. Derefter skal PTY-funktionen aktiveres
under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
Modtager trafikmeldinger fra andre
netværk.
2. Gå til FM-menu
Udvidede indstillinger PTYindstillinger Søg PTY.
En indikering vises på skærmen, når PTY er
aktiveret.
Deaktivering af PTY-funktionen foretages i FMindstilling under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
Modtager trafikmeldinger fra andre
netværk. Valgte programtyper (PTY) nulstilles
ikke.
For at afslutte søgning skal du trykke på EXIT.
–
For at søge videre efter en anden udsendelse af de valgte programtyper skal du
eller
.
trykke på
06
Visning af programtype
Den nuværende stations programtype kan
vises på skærmen.
–
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger Vis
PTY-tekst.
``
241
06 Infotainment
Radio
Radiotekst4
Nulstilling af RDS-funktioner
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne kan vises på skærmen.
Alle radioindstillinger kan stilles tilbage til de
oprindelige fabriksindstillinger.
–
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu Vis
radiotekst.
Automatisk frekvensopdatering – AF
Funktion vælger den stærkeste sender for den
indstillede station. For at finde en stærk sender
er det under særlige omstændigheder nødvendigt for funktionen at søge igennem hele FMbåndet.
–
06
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu Udvidede
indstillinger Alternativ frekvens (AF).
Regionale radioprogrammer – REG
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender, selvom dennes
signalstyrke er lav. Symbolet REG viser, at
funktionen er aktiv.
–
4
242
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu Udvidede
indstillinger REG.
–
Tilbagestillingen foretages i FM under FMmenu Udvidede indstillinger Reset
alle FM-indstillinger.
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende program, f.eks. NEWS eller
TP, høres med den lydstyrke, som er valgt for
det pågældende program. Hvis lydniveauet
justeres under programafbrydelsen, gemmes
det nye niveau til næste programafbrydelse.
OBS
Skanningen afbrydes, hvis en station gemmes.
Radiosystem - DAB*
Generelt
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt
sendesystem til radio. Dette system understøtter DAB, DAB+ og DMB.
OBS
DAB kan ikke modtages alle steder. Hvis der
ikke er dækning, vises meddelelsen Ingen
modtagelse på skærmen.
Skanning af frekvensbånd
Funktionen søger automatisk igennem de tilgængelige kanaler, og tager hensyn til eventuel
filtrering af programtyper. Når en station er fundet, afspilles den i ca. 10 sekunder, og derefter
fortsætter søgningen. Når en station afspilles,
kan den gemmes som forvalg på den sædvanlige måde, se afsnittet Forvalg, side 239.
–
For at starte skanningen skal du i FM-/AMindstilling gå til FM-menu Scan alternativt AM-menu Scan.
Kun biler med 7"-skærm
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Service og Ensemble
• Service - Kanal, radiokanal (kun lydtjenester understøttes af systemet).
•
Ensemble - En samling radiokanaler, der
sendes på den samme frekvens.
Lagring af kanalgrupper
(Ensembleindlæring)
Når køretøjet flyttes til et nyt sendeområde, kan
det være nødvendigt at foretage en indlæring
af eksisterende kanalgrupper i området.
06 Infotainment
Radio
En indlæring af kanalgrupper skaber en opdateret liste på alle tilgængelige kanalgrupper.
Listen opdateres ikke automatisk.
Indlæringen foretages i menusystemet i DABindstilling under DAB-menu Ensemble
læring. Indlæring kan også foretages sådan
her:
1. Drej TUNE et trin i den ene retning.
> Ensemble læring vises øverst på listen
over tilgængelige kanalgrupper.
2. Tryk på OK/MENU.
> En ny indlæring startes.
Indlæringen kan afbrydes med EXIT.
Navigering i kanalgruppeliste
(Ensemble)
Der kan navigeres i og opnås adgang til kanalgruppelisten ved at dreje TUNE. På skærmens
øverste del står navnet på Ensemble. Når du
skifter til et nyt Ensemble, ændres navnet til det
nye.
• Service - Viser kanaler uanset, hvilken
kanalgruppe de ligger indenfor. Listen kan
også filtreres ved hjælp af valg af programtype (PTY-filter), se nedenfor.
5
Scanning
Funktionen søger automatisk efter kraftige stationer på det aktuelle frekvensbånd. Når en
station er fundet, afspilles den i ca. 10 sekunder, og derefter fortsætter søgningen. Når en
station afspilles, kan den gemmes som forvalg
på den sædvanlige måde. For mere information om forvalg, se "Forvalg" nedenfor.
–
Gå i DAB-indstilling til DAB-menu
Scan for at starte skanningen.
Programtype vælges i DAB-indstilling under
DAB-menu PTY-filter. Forlad denne indstilling ved at:
–
Trykke på EXIT.
> En indikering vises på skærmen, når
PTY er aktiveret.
I nogle tilfælde forlader DAB-radio PTY-indstilling, når der udføres DAB-DAB-linking (se
nedenfor).
Forvalg
OBS
Skanningen afbrydes, hvis en station gemmes.
Scanning kan også vælges i DAB-PTY-indstilling. Så afspilles kun kanaler af forvalgt programtype.
Programtype (PTY)
Med programtypefunktionen kan forskellige
typer radioprogrammer vælges. Der findes en
række forskellige programtyper, som også
omfatter forskellige programkategorier. Efter
valg af en programtype sker navigering kun
inden for de kanaler, som sender den type.
Der kan gemmes 10 forvalg pr. bånd. DAB har
2 lagre til forvalg: DAB1 og DAB2. Lagring af
forvalg foretages med et langt tryk på den
ønskede forvalgsknap, for mere information se
side 239. De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
Et forvalg indeholder en kanal, men ingen
underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et
forvalg gemmes, registreres kun hovedkanalen. Det skyldes, at underkanaler er forbigående. Ved det næste forsøg på at genkalde
forvalget bliver den kanal, der indeholdt underkanalen, afspillet. Forvalget er ikke afhængigt
af kanallisten.
06
En liste over forvalgte kanaler kan vises5 på
skærmen. Funktionen aktiveres/deaktiveres i
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
243
06 Infotainment
Radio
DAB-indstilling under DAB-menu
forhåndsindstillet station.
Vis
OBS
Lydanlæggets DAB-system understøtter
ikke alle funktioner, der findes i DAB-standarden.
Radiotekst
Visse radiostationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Informationen vises på skærmen.
Funktionen aktiveres/deaktiveres i DAB-indstilling under DAB-menu Vis radiotekst.
Avancerede indstillinger
Underkanal
DAB til DAB link
Sekundære komponenter kaldes oftest underkanaler. De er midlertidige og kan f.eks. indeholde oversætninger af hovedprogrammet til
andre sprog.
DAB til DAB-linking betyder, at DAB-radioen
kan gå fra en kanal med dårlig eller ingen modtagelse til den samme kanal i en anden kanalgruppe med bedre modtagelse. Der kan opstå
nogen forsinkelse ved skift af kanalgruppe. Der
kan blive stille i det tidsrum, hvor den aktuelle
kanal ikke længere er tilgængelig og indtil den
nye kanal bliver tilgængelig.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i DABindstilling under DAB-menu Udvidede
indstillinger DAB-tracking.
Frekvensbånd
DAB kan sendes på to6 frekvensbånd:
OBS
Kun en af funktionerne "Vis radiotekst" og
"Vis forhåndsindstillet station" kan være
aktiveret ad gangen. Aktiveres en af dem,
når den anden allerede er blevet aktiveret,
deaktiveres den tidligere aktiverede funktion automatisk. Begge funktioner kan være
deaktiveret.
06
• Band III - dækker de fleste områder.
• LBand - kun tilgængelig i nogle få områder.
Ved at vælge f.eks. kun Band III går indlæring
af kanaler hurtigere, end hvis man både Band
III og LBand er valgt. Det er ikke sikkert, at alle
kanalgrupper findes. Valget af frekvensbånd
påvirker ikke lagrede hukommelser.
Frekvensbånd kan i DAB-indstilling aktiveres/
deaktiveres under DAB-menu Udvidede
indstillinger DAB-bånd.
6
244
Ikke alle områder/lande bruger begge bånd.
Hvis en eller flere underkanaler sendes, vises
til venstre for kanalnavnet på
symbolet
skærmen. En underkanal angives ved at symbolet - ses til venstre for kanalnavnet på skærmen.
Tryk på
for at komme til underkanaler.
Man kan kun få adgang til underkanaler på den
valgte hovedkanal, ikke på en anden kanal
uden at vælge denne.
Visning af underkanaler kan i DAB-indstilling
deaktiveres/aktiveres under DAB-menu
Udvidede indstillinger Subkanaler
Programtypetekst
Nogle radiostationer sender oplysninger om
programtype og programkategori, for information om Programtyper – PTY, se side 241. Informationen vises på skærmen.
Funktionen aktiveres/deaktiveres i DAB-indstilling under DAB-menu Udvidede
indstillinger Vis PTY-tekst.
06 Infotainment
Radio
Nulstilling af DAB-indstillinger
Alle DAB-indstillinger kan stilles tilbage til de
oprindelige fabriksindstillinger.
–
Tilbagestillingen foretages i DAB-indstilling
under DAB-menu Udvidede
indstillinger Reset alle DABindstillinger.
06
245
06 Infotainment
Medieafspiller
CD-/DVD1-funktioner
Bekræft dit valg eller gå til menuen for den
valgte mediekilde ved at trykke på OK/
MENU.
Spol fremad/bagud og skift spor eller kapitel2.
Medieafspilleren understøtter og kan afspille
følgende hovedtyper af diske og filer:
•
•
•
•
Kontrolpanel i midterkonsol.
Åbning til indsætning og udkast af disk
MEDIA-knap, aktiverer den senest aktive
mediekilde. Er man allerede i en mediekilde, og der trykkes på MEDIA-knappen,
vises en genvejsmenu med almindeligt
anvendte menupunkter.
06
Udkast af disk
Indtastning af tal og bogstaver.
Vælg spor/mapper eller naviger blandt
menupunkter ved at dreje TUNE.
Forindspillede cd'er (CD Audio).
Brændte cd'er med lyd og/eller videofiler1.
Forindspillede DVD-Video'er1.
Brændte
ler.
DVD'er1
med lyd og/eller videofi-
For mere information om understøttede formater, se side 249.
246
Starte afspilning af disk
Tryk på, MEDIA-knappen, drej TUNE, indtil
Disk vises, tryk på OK/MENU. Hvis der er en
disk i medieafspilleren, begynder disken automatisk at afspilles, ellers vises Ilæg disk på
skærmen. Indsæt en disk, med tekstsiden
opad. Disken begynder automatisk at afspille.
Hvis en disk med lyd-/videofiler indsættes i
afspilleren, skal diskens mappestruktur indlæses. Afhængigt af diskens kvalitet og informationsmængdens størrelse kan der være en lille
forsinkelse, inden afspilningen starter.
Udkast af diske
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 228. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 272.
Menuhåndtering
Menuerne i MEDIA betjenes fra midterkonsollen og knapperne* på rattet. For generel infor-
1
2
3
mation om menuer, se side 230 og menuoversigt, se side 234.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Gælder kun DVD'er.
Gælder ikke CD audio
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
En disk standser i udkastet stilling i
ca. 12 sekunder, derefter indsættes den af sikkerhedshensyn igen i afspilleren.
Pause
Når lydstyrken er skruet helt ned, eller der trykkes på MUTE, indstilles medieafspilleren på
pause. Når der skrues op for lydstyrken eller
der trykkes på MUTE igen, begynder medieafspilleren. Det er også muligt at holde pause via
menusystemet3, tryk på OK/MENU, vælg
Play/Pause.
06 Infotainment
Medieafspiller
Afspilning og navigering
CD-Audio'er
Drej TUNE for at komme til diskens afspilningsliste og navigere i listen. Med OK/MENU
bekræfter man valg af spor og starter afspilning. Tryk på EXIT for at afbryde og forlade
afspilningslisten. Et langt tryk på EXIT fører til
afspilningslistens rodniveau.
Du kan også skifte spor ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Brændte diske med lyd-/videofiler1
Drej TUNE for at komme til diskens afspilningsliste/mappestruktur samt navigere i listen/
strukturen. Med OK/MENU bekræfter man
enten valg af undermappe eller starter afspilning af den valgte lyd-/videofil. Tryk på EXIT
for enten at afbryde og forlade afspilningslisten
eller gå opad (tilbage) i mappestrukturen. Et
langt tryk på EXIT fører til afspilningslistens
rodniveau.
Du kan også skifte lyd-/videofil ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
1
4
5
Lydfiler har symbolet
, videofiler1 har
, og mapper har symbolet
symbolet
.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer (af samme type) i
den pågældende mappe. Skift4 af mappe sker
automatisk, når alle filer i den aktuelle mappe
er blevet afspillet. Systemet registrerer automatisk og skifter indstilling, når en disk, der kun
indeholder lydfiler eller kun indeholder videofiler sættes i medieafspilleren, og afspiller derefter disse filer. Systemet skifter ikke indstilling,
hvis en disk, der indeholder en blanding af lydog videofiler sættes i medieafspilleren - så fortsætter afspilleren med at afspille den foregående filtype.
OBS
Visse lydfiler, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfiler kan
ikke læses af afspilleren.
DVD-Video'er1
For afspilning af DVD-Video'er, se side 248.
Hurtigspoling
Hold på knapperne
/
for at spole frem/
tilbage. Der kan spoles i lydfiler ved én hastighed, mens der kan spoles i videofiler ved flere
hastigheder. Tryk gentagne gange på knap/
for at øge spolehastigheden
perne
for videofiler. Slip knappen for at vende tilbage
til filmvisning ved normal hastighed.
Skanne5
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og
Billeder ikke tilgængelige u. kørslen
vises på skærmen. Lyden kan dog stadig
høres. Billedet vises igen, så snart bilens
hastighed falder til under ca. 6 km/t.
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert spor/lydfil. For at skanne:
06
1. Tryk på OK/MENU
2. Drej TUNE til Scan
> De første 10 sekunder af hvert spor eller
lydfil afspilles.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Hvis Gentag mappe er aktiveret, sker dette ikke.
Gælder ikke DVD-Video'er.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
247
06 Infotainment
Medieafspiller
3. Afbryd skanningen med EXIT. Igangværende spor eller lydfiler fortsætter afspilning.
Tilfældig rækkefølge5
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. For at lytte til sporene i tilfældig rækkefølge:
1. Tryk på OK/MENU
2. Drej TUNE til Tilfældig afspilning
3. Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere funktionen.
Du kan skifte spor/lydfil ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Afspilning af DVD-Video'er1
Afspilning
Ved afspilning af en DVD-Video kan en diskmenu blive vist på skærmen. Diskmenuen
giver dig adgang til yderligere funktioner og
indstillinger, f.eks. valg af undertekster, sprog
og scenevalg.
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og
Billeder ikke tilgængelige u. kørslen
vises på skærmen. Lyden kan dog stadig
høres. Billedet vises igen, så snart bilens
hastighed falder til under ca. 6 km/t.
Gentage mappe6
06
Funktionen gør det muligt at afspille filerne i en
mappe igen og igen. Når den sidste fil er blevet
afspillet, begynder den første fil at afspilles
igen.
1. Tryk på OK/MENU
2. Drej TUNE til Gentag mappe
3. Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere funktionen.
5
6
1
248
Navigering i DVD-Video'ens menu
Gælder ikke DVD-Video'er.
Gælder kun lyd-/videofiler på brændte diske eller USB.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Navigering i DVD-Video'ens menu foretages
med talknapperne på midterkonsollen som vist
på illustrationen ovenfor.
Skifte kapitel eller titel
Drej TUNE for at komme til listen over kapitler
og navigere blandt dem (hvis filmen afspilles,
holdes der pause i filmen). Tryk på OK/MENU
for at vælge kapitel. Det fører også tilbage til
udgangspositionen (hvis der blev afspillet film,
starter filmen igen). Tryk på EXIT for at få
adgang til menusystemet.
I titellisten vælges titel ved at dreje TUNE, og
valg bekræftes med OK/MENU. Dette fører
06 Infotainment
Medieafspiller
også tilbage til kapitellisten. Tryk på OK/
MENU for at aktivere valget og gå tilbage til
udgangspositionen. Med EXIT afbryder man
og kommer tilbage til udgangspositionen (uden
at have valgt noget).
Du kan også skifte kapitel ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Avancerede indstillinger7
Vinkel
Hvis DVD-Video'en understøtter dette, kan
man med funktionen vælge, fra hvilken kameraposition en bestemt scene skal vises. Gå i
disk-indstilling til Disk-menu Udvidede
indstillinger Vinkel.
Billedindstillinger7
OBS
Du kan justere indstillingerne (når bilen holder
stille) for lysstyrke og kontrast.
Dual format, dobbeltsidede diske (DVD
Plus, CD-DVD-format), er tykkere end
almindelige cd'er. Afspilning kan ikke garanteres, og der kan forekomme fejl.
1. Tryk på OK/MENU og vælg
Billedindstillinger, bekræft med OK/
MENU.
Hvis en cd indeholder en blanding af mp3og CDDA-spor, vil alle mp3-spor blive ignoreret.
2. Drej TUNE til det, som skal justeres, og
bekræft med OK/MENU.
3. Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
LydformaterA
CD-Audio, mp3,
wma
For at vende tilbage til indstillingslisten skal du
trykke på OK/MENU eller EXIT.
LydformaterB
Billedindstillingerne kan nulstilles til fabriksindstilling med valget Reset.
CD-Audio, mp3,
wma, aac, m4a
VideoformaterC
CD-Video,
DVD-Video, divx,
avi, asf
DivXŸ Video On Demand
Kompatible filformater
Medieafspilleren kan registreres til at afspille
filer af typen DivX VOD fra brændte diske eller
USB. Koden til registrering kan findes i menusystemet MY CAR under Indstillinger
Information DivX® VOD-kode. For generel
information om menuhåndtering under
MY CAR, se side 194.
Medieafspiller kan afspille en lang række filtyper og er kompatibel med formaterne i følgende tabel.
A
B
C
Gælder Performance.
Gælder ikke Performance.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium
Sound Multimedia.
06
Mere information kan findes på
www.divx.com/vod.
7
Gælder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
249
06 Infotainment
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
Generelt
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 228. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 272.
En iPodŸ eller mp3-afspiller med genopladelige batterier genoplades (når tændingen er
slået til eller motoren er i gang), hvis enheden
er sluttet til USB- stikket.
06
Tilslutningspunkter for eksterne lydkilder.
For at tilslutte lydkilde:
En ekstern lydkilde, f.eks. en iPodŸ eller mp3afspiller, kan tilsluttes til lydanlægget via en af
tilslutningerne i midterkonsollen. Så kan en lydkilde, der er tilsluttet til USB-indgangen, betjenes1 med bilens lydregulering. En enhed tilsluttet via AUX-indgangen kan ikke styres via bilen.
1. Tryk på MEDIA, drej TUNE til den ønskede
lydkilde USB, iPod eller AUX, tryk på OK/
MENU.
> Hvis USB vælges, vises Forbind USB
på skærmen.
Der er en stikkontakt i højre bagkant af tunnelkonsollen, hvor kabler kan trækkes, så dækslet
kan lukkes, uden at kablerne bliver klemt.
1
250
2. Tilslut din lydkilde til en af tilslutningerne i
midterkonsollens opbevaringsrum (se
foregående illustration).
Teksten USB læses vises på skærmen, når
systemet indlæser lagringsmediets filstruktur.
Afhængigt af filstruktur og antallet af filer kan
der være en vis forsinkelse, før indlæsningen er
klar.
Gælder kun mediekilde tilsluttet via USB-stikket.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Systemet understøtter de fleste iPodŸmodeller produceret i 2005 eller senere.
OBS
For at undgå skader på USB-stikket, slås
det fra, hvis USB-stikket kortsluttes, eller
hvis en tilsluttet USB-enhed bruger for høj
strøm (f.eks. hvis den tilsluttede enhed ikke
opfylder USB-standarden). USB-stikket
genaktiveres automatisk, næste gang tændingen slås til, hvis fejlen ikke bliver stående.
Menuhåndtering
Menuerne i MEDIA betjenes fra midterkonsollen og knapperne* på rattet. For generel information om menuer, se side 230 og menuoversigt, se side 234.
06 Infotainment
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
Afspilning og navigering2
Drej TUNE for at komme til afspilningslisten/
mappestrukturen og navigere i listen/strukturen. Med OK/MENU bekræfter man enten valg
af undermappe eller starter afspilning af den
valgte lyd-/videofil. Med EXIT kan man enten
afbryde og forlade afspilningslisten eller gå
opad (tilbage) i mappestrukturen. Et langt tryk
på EXIT fører til afspilningslistens rodniveau.
Du kan også skifte lyd-/videofil ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Lydfiler har symbolet
, videofiler3 har
symbolet
, og mapper har symbolet
.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer (af samme type) i
den pågældende mappe. Skift4 af mappe sker
automatisk, når alle filer i den aktuelle mappe
er blevet afspillet. Systemet registrerer automatisk og skifter indstilling, når en enhed, der
kun indeholder lydfiler eller kun indeholder
videofiler tilsluttes til USB-indgangen, og
afspiller derefter disse filer. Systemet skifter
2
3
4
5
6
ikke indstilling, hvis en enhed, der indeholder
en blanding af lyd- og videofiler tilsluttes til
USB-indgangen - så fortsætter afspilleren med
at afspille den foregående filtype.
Gentage mappe5
Se side 248.
Pause
Når lydstyrken er skruet helt ned, eller der trykkes på MUTE, indstilles medieafspilleren på
pause. Når der skrues op for lydstyrken eller
der trykkes på MUTE igen, begynder medieafspilleren. Det er også muligt at holde pause via
menusystemet6, tryk på OK/MENU, vælg
Play/Pause.
Hurtigspoling2
Se side 247.
Skanne2
Se side 247.
Tilfældig rækkefølge2
Se side 248.
Lydkilder
Søgefunktion2
Med tastaturet på betjeningspanelet i midterkonsollen er det muligt at søge efter et filnavn
i den aktuelle mappe.
Du kommer til søgefunktionen, enten ved at
dreje TUNE (for at komme til mappestrukturen)
eller ved at trykke en af bogstavknapperne ind.
Efterhånden som et bogstav eller tegn i en søgestreng indtastes, kommer du nærmere dit
søgemål.
USB-hukommelse
For at lette brugen af USB-hukommelse skal
du undgå at gemme andet end musikfiler i
hukommelsen. Det tager betydeligt længere tid
for systemet at indlæse lagringsmedier, der
indeholder andet end kompatible musikfiler.
06
Start afspilning af en fil med tryk på OK/
MENU.
Gælder kun USB og iPodŸ.
Gælder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Hvis Gentag mappe er aktiveret, sker dette ikke.
Gælder kun USB.
Gælder ikke iPodŸ
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
251
06 Infotainment
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
OBS
OBS
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32, og kan
håndtere 1.000 mapper med maksimalt 254
undermapper/filer i hver mappe. En undtagelse er det øverste niveau, som kan håndtere op til 1.000 undermapper/filer.
Systemet understøtter kun afspilning af lydfiler fra iPodŸ.
OBS
Når iPodŸ bruges som lydkilde, har bilens
infotainmentsystem en menustruktur, der
ligner iPodŸ-afspillerens egen menustruktur.
OBS
Ved brug af USB-hukommelse af længere
model anbefales det at bruge et USB-adapterkabel. Herved undgås mekanisk slid på
USB-stik og tilkoblet USB-hukommelse.
USB-hub
06
Du kan tilslutte en USB-hub til USB-stikket og
dermed tilslutte flere USB-enheder samtidigt.
Valg af USB-enheden foretages i USB-indstilling under USB-menu Vælg USB-udstyr.
Kompatible filformater via USB-stikket
Lyd- og videofilerne i nedenstående tabel er
understøttet af systemet til afspilning via USBstikket.
Mp3-afspiller
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem,
der ikke understøttes af systemet. For at kunne
bruge en mp3-afspiller i systemet skal den
være indstillet på USB Removable device/
Mass Storage Device.
A
Lydformater
mp3, wma, aac,
m4a
VideoformaterA
divx, avi, asf
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium
Sound Multimedia.
iPodŸ
En iPodŸ oplades og strømforsynes af USBstikket* via afspillerens tilslutningskabel.
252
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Generelt
Bilens medieafspiller er udstyret med
BluetoothŸ1 og kan trådløst afspille lydfiler fra
eksterne enheder med BluetoothŸ, f.eks.
mobiltelefoner og håndholdte computere.
Navigering og betjening af lyden kan foretages
via midterkonsollens knapper eller knapperne* på rattet. I nogle eksterne enheder kan
man også skifte spor fra enheden.
For at kunne afspille lyden skal bilens medieafspiller først sættes i Bluetooth-indstilling.
OBS
Bilens medieafspiller kan kun afspille lydfiler
via BluetoothŸ-funktionen.
Naviger i menuen ved at dreje TUNE.
Bekræft dit valg eller gå til menuen ved at
trykke på OK/MENU.
Menuhåndtering
Menuerne i MEDIA betjenes fra midterkonsollen og knapperne* på rattet. For generel information om menuer, se side 230 og menuoversigt, se side 234.
Oversigt
EXIT - fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion.
Kort tryk veksler blandt lydfilerne. Langt
tryk spoler i lydfiler.
OBS
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 228. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 272.
BluetoothŸ-medieafspiller skal understøtte
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) og Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Afspilleren skal bruge
AVRCP version 1.3 og A2DP 1.2. Ellers kan
nogle funktioner udeblive.
Ikke alle mobiltelefoner og eksterne medieafspillere på markedet er fuldt kompatible
med BluetoothŸ-funktionen i bilens medieafspiller. Volvo anbefaler, at du henvender
dig til en autoriseret Volvo-forhandler eller
går ind på www.volvocars.com for at få
information om kompatible telefoner og
eksterne medieafspillere.
MEDIA, vises en genvejsmenu med almindeligt anvendte menupunkter.
06
Kom i gang
Tilslut ekstern BluetoothŸ-enhed
Der kan maksimalt registreres ti eksterne enheder. Tilslutning sker på samme måde som for
telefonen, se Tilslut ekstern Bluetooth®enhed, side 256.
Kontrolpanel i midterkonsol.
VOL - lydstyrke
MEDIA-knap. Den senest aktive kilde
(f.eks. iPodŸ) aktiveres automatisk. Hvis en
kilde er aktiveret, og der trykkes på
1
Gælder High Performance, High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
253
06 Infotainment
Media BluetoothŸ*
parret flere eksterne enheder, vises
disse også.
Automatisk tilslutning
Når BluetoothŸ-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede eksterne enhed er indenfor
rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Når
Infotainmentsystemet søger efter den senest
tilsluttede enhed, vises dens navn på skærmen. For at tilslutte til en anden enhed, skal du
trykke på EXIT. Tilslut en ny ekstern enhed, se
"Skifte til en anden ekstern enhed" nedenfor.
5. Vælg den enhed, der skal tilsluttes, ved at
dreje TUNE, og bekræft med OK/MENU.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
Skift lydfil ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Tilfældig rækkefølge2
Funktionen afspiller lydfilerne på den eksterne
enhed i tilfældig rækkefølge. Aktiver/deaktiver
tilfældig rækkefølge-funktionen i Bluetoothindstilling under Bluetooth-menu Tilfældig
afspilning.
Skift lydfil ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Frakobling af enhed
Skifte til en anden ekstern enhed
En tilsluttet enhed kan udskiftes med en anden
enhed, hvis der er flere enheder i bilen. Enheden skal dog først være parret, se "Tilslut ekstern Bluetooth®-enhed" ovenfor. For at skifte
til en anden enhed:
1. Tryk på, MEDIA, drej TUNE, indtil
Bluetooth vises, tryk på OK/MENU.
06
2. Kontroller, at den eksterne enhed er søgbar/synlig via BluetoothŸ, se vejledningen
til den eksterne enhed.
3. Tryk på OK/MENU.
4. Drej TUNE til Ændre udstyr, og bekræft
med OK/MENU.
> Efter et stykke tid vises den eksterne
enheds navn på skærmen. Hvis der er
2
254
Den eksterne enhed frakobles automatisk, hvis
den kommer uden for Infotainmentsystemets
rækkevidde. For mere information om tilslutning, se side 254.
Fjern den tilsluttede enhed
1. Tryk i Bluetooth-indstilling på OK/MENU.
2. Drej TUNE til Fjern Bluetooth-udstyr, og
bekræft med OK/MENU.
3. Vælg den enhed, der skal fjernes, ved at
dreje TUNE, og bekræft med OK/MENU.
> Der vises et spørgsmål på skærmen, om
du vil fjerne tilslutningen.
4. Tryk på OK/MENU for at bekræfte.
EXIT afbryder.
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Skanning af lydfiler i ekstern enhed2
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hver lydfil. Aktiver/deaktiver funktionen i Bluetooth-indstilling under Bluetooth-menu
Scan.
Afbryd skanningen med EXIT.
Versionsinformation BluetoothŸ
Bilens aktuelle BluetoothŸ-version kan ses i
Bluetooth-indstilling under Bluetooth-menu
Bluetooth-version i bilen.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Generelt
Oversigt
En mobiltelefon, som er udstyret med
BluetoothŸ, kan tilsluttes trådløst til Infotainmentsystemet1. I så fald fungerer Infotainmentsystemet som handsfree, med mulighed
for at fjernbetjene en række af mobiltelefonens
funktioner. Mikrofonen sidder ved førersidens
solskærm (2). Mobiltelefonen kan betjenes fra
dens knapper, uanset om den er tilsluttet eller
ej.
Telefonfunktionernes
betjeningsknapper
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt kompatible med handsfree-funktionen. Volvo
anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler eller går ind på
www.volvocars.com for at få information
om kompatible telefoner.
Menuhåndtering
Systemoversigt
Mobiltelefon
Mikrofon
Knapper på rat
Kontrolpanel i midterkonsol
Menuerne i TEL betjenes fra midterkonsollen
og knapperne* på rattet. For generel information om menuer, se side 230 og menuoversigt,
se side 234.
1
Kontrolpanel i midterkonsol.
Tal- og bogstavknapper
TEL-knap, aktiverer/søger efter den sidst
tilsluttede telefon. Hvis en telefon allerede
er tilsluttet, og der trykkes på TEL, vises en
genvejsmenu med almindeligt anvendte
menupunkter til telefonen.
06
TUNE - Drej ved normal visning mod højre
for at komme til telefonbogen, og mod venstre for opkaldslisten for alle opkald. Bruges også til navigation mellem valgmulighederne på skærmen.
Gælder High Performance, High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
255
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Accepter indkommende opkald, bekræft
dit valg eller gå til Telefonmenuen ved at
trykke på OK/MENU.
EXIT - Afbryder/afviser telefonopkald, sletter indtastede tegn, fører opad i menusystemet og afbryder den aktuelle funktion.
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 228. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 272.
Tilslutning af telefonen første gang
Aktivere
06
Et kort tryk på TEL aktiverer/søger efter den
sidst tilsluttede telefon. Hvis en telefon allerede
er tilsluttet, og der trykkes på TEL, vises en
genvejsmenu med almindeligt anvendte menviser, at
upunkter til telefonen. Symbolet
en telefon er tilsluttet.
Tilslut ekstern BluetoothŸ-enhed
Der kan maksimalt registreres ti eksterne enheder. Registrering skal foretages én gang for
hver enhed. Efter registreringen behøver telefonen ikke længere være synlig/søgbar.
256
Det er muligt at have to BluetoothŸ-enheder
tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed, hvor det er muligt at skifte mellem se
side 257 eller se side 254. Det er også muligt
at bruge telefonen og samtidig streame lydfiler
fra en tilsluttet enhed.
Tilslutning af en ekstern enhed foretages forskelligt, alt efter om enheden har været tilsluttet
tidligere eller ej.
telefon, hvis en anden telefon allerede er
tilsluttet.
Hvis en eller flere enheder allerede har
været tilsluttet, vises de også. Vælg den
enhed, du vil tilslutte, og tryk på OK/
MENU.
> Menuvalget vises på skærmen.
Alternativ 1 - søg ekstern enhed via bilens
menusystem
4. Kontroller, at den eksterne enheds
BluetoothŸ-funktion er slået til, og tryk på
OK/MENU.
> Bilen søger efter eksterne enheder i
nærheden. Søgningen tager ca.
30 sekunder. De eksterne enheder, der
findes, angives med deres respektive
BluetoothŸ-navn på skærmen. Handsfree-funktionens BluetoothŸ-navn vises
i den eksterne enhed som My Volvo
Car.
1. Gør den eksterne enhed søgbar/synlig via
BluetoothŸ, se vejledningen til den eksterne enhed eller www.volvocars.com.
5. Drej TUNE for at vælge en af de eksterne
enheder, der vises på bilens skærm, og
bekræft med OK/MENU.
2. Tryk på TEL.
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder.
6. Indtast talsekvensen (pinkode), der vises
på bilens skærm, via mobiltelefonens
tastatur, og tryk på mobiltelefonens knap
for at bekræfte valget.
Hvis det er første gang, enheden tilsluttes, skal
nedenstående tilslutningsalternativer følges.
Der er to muligheder for at tilslutte enheder,
enten at søge efter den eksterne enhed fra
bilen eller at søge efter bilen fra den eksterne
enhed. Hvis den ene mulighed ikke fungerer,
så prøv den anden.
3. Aktiver BluetoothŸ i bilen. Tryk på OK/
MENU, vælg Tilføj telefon eller Ændre
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Den eksterne enhed tilsluttes nu til bilen og kan
betjenes fra bilen.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Mislykkes tilslutningen af telefonen: Tryk på
EXIT, og tilslut som beskrevet i Alternativ 2.
Mislykkes tilslutningen af medieenheden: Tilslut som beskrevet i Alternativ 2.
Alternativ 2 - søg bil via ekstern enhed
1. Tryk på TEL.
Hvis der allerede er tilsluttet en ekstern
enhed, skal den frakobles.
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder.
2. Gør bilen søgbar/synlig via BluetoothŸ.
Tryk på OK/MENU, vælg
Telefonindstillinger Genkendelig.
3. Søg bilen med den eksterne enheds
BluetoothŸ-funktion, se vejledningen til
den eksterne enhed.
4. Vælg My Volvo Car på listen over fundne
enheder i din eksterne enhed.
5. Indtast en valgfri pinkode i den eksterne
enhed via den eksterne enheds tastatur,
når du bliver bedt om en pinkode. Indtast
derefter den samme pinkode via bilens
tastatur.
6. Vælg at tilslutte til My Volvo Car fra den
eksterne enhed.
Når tilslutningen er etableret, vises den eksterne enheds BluetoothŸ-navn på bilens
skærm. Nu kan den eksterne enhed betjenes
fra bilen.
Automatisk tilslutning
Når handsfree-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede telefon er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Hvis den sidst
tilsluttede mobiltelefon ikke er tilgængelig, forsøger systemet at tilslutte en tidligere parret
mobiltelefon. Når lydanlægget søger efter den
senest tilsluttede telefon, vises dens navn på
skærmen.
Manuel tilslutning
Hvis du vil skifte tilsluttet mobiltelefon, skal du
i telefonindstilling gå til Telefonmenu
Ændre telefon.
Skifte til en anden ekstern enhed
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive
BluetoothŸ-navn på skærmen.
3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes, ved at
dreje TUNE, og bekræft med OK/MENU.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
Opringning
1. Kontroller, at symbolet
vises øverst
på skærmen, og at handsfree-funktionen
er i telefonindstilling.
2. Vælg enten det ønskede nummer eller kortnummer, se side 262. Eller drej ved normal
visning TUNE mod højre for at komme til
telefonbogen og mod venstre for opkaldslisten for alle opkald. For information om
telefonbogen, se side 259.
3. Tryk på OK/MENU.
En tilsluttet enhed kan udskiftes med en anden
enhed, hvis der er flere enheder i bilen. Dog
skal enheden først være registreret til bilen, se
Tilslut ekstern Bluetooth®-enhed. For at skifte
til en anden enhed:
1. Kontroller, at den eksterne enhed er søgbar/synlig via BluetoothŸ, se vejledningen
til den eksterne enhed.
2. Tryk på TEL, og vælg derefter Ændre
telefon.
06
Opkaldet afbrydes med EXIT.
Frakobling af mobiltelefonen
Mobiltelefonen frakobles automatisk, hvis den
kommer uden for lydanlæggets rækkevidde.
Forbindelsen til mobiltelefonen kan afbrydes
manuelt i telefonindstilling under
Telefonmenu Afbryd telefon . For mere
information om tilslutning, se side 256.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
257
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Handsfree-funktionen deaktiveres, når motoren slukkes og døren åbnes2.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan et eventuelt igangværende opkald fortsætte ved hjælp
af telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
OBS
Selv når mobiltelefonen er afbrudt manuelt,
kan nogle mobiltelefoner automatisk forbinde den sidst tilsluttede håndfri enhed,
f.eks. når et nyt opkald påbegyndes.
Automatisk svar
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indkommende opkald modtages automatisk.
–
Aktiver/deaktiver i telefonindstilling under
Telefonmenu Opkald optioner
Automatisk besvaring af opkald.
På opkaldsmenu
Tryk på OK/MENU under en igangværende
samtale for at få adgang til følgende funktioner:
• Sluk for lyd - lydanlæggets mikrofon
dæmpes.
• Mobiltelefon - opkaldet overføres fra
Fjerne enhed
En tilsluttet mobiltelefon kan afregistreres og
fjernes. Dette gøres i telefonindstilling under
Telefonmenu Fjern Bluetooth-udstyr.
handsfree til mobiltelefonen. For nogle
mobiltelefoner afbrydes tilslutningen. Det
er normalt. Handsfree-funktionen spørger,
om du vil tilslutte igen.
• Indtast nr. - mulighed for at ringe til en
06
Opkaldshåndtering
Indkommende opkald
–
Tryk på OK/MENU for at besvare opkald,
selv om lydanlægget er i f.eks. RADIOeller MEDIA-indstilling.
Afvis eller afslut med EXIT.
2
258
tredjepart ved hjælp af talknapperne
(igangværende opkald sættes i standby).
Opkaldslister
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Drej ved normal
visning mod venstre med TUNE for at se
opkaldslisten for Alle opkald.
Kun Keyless Drive.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
I telefonindstilling kan man under
Telefonmenu Alle opkald se alle opkaldslister:
•
•
•
•
•
Alle opkald
Mistede opkald
Besvarede opkald
Indtastede numre
Opkaldstid
OBS
Nogle mobiltelefoner viser listen over de
senest kaldte numre i omvendt rækkefølge.
Voicemail
Et kortnummer til voicemail kan ved normal
visning programmeres og derefter nås med et
langt tryk på 1.
Nummeret til voicemailen ændres i telefonindstilling under Telefonmenu Opkald
optioner Voicemail nummer Ændre
nummer. Hvis der ikke er gemt noget nummer,
kan denne menu nås med et langt tryk på 1.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Lydindstillinger
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken kan kun ændres under
igangværende opkald. Brug knapperne* på
rattet, eller drej VOL-knappen.
Lydanlæggets lydstyrke
Så længe der ikke er et opkald i gang, reguleres
lydanlæggets lydstyrke som sædvanligt ved at
dreje VOL.
Hvis en lydkilde er aktiv ved indkommende
opkald, kan den dæmpes automatisk. Aktiver/
deaktiver i telefonindstilling under
Telefonmenu Telefonindstillinger
Klang og lydstyrke Sluk for radio/medie.
Ringevolume
Klang og lydstyrke
Ringesignal 1 osv.
kontakt er gemt i bilen, vises symbolet
foran kontakten i telefonbogen.
Ringetoner
OBS
OBS
For at vælge den tilsluttede telefons ringesignal3 skal du i telefonindstilling gå til
Telefonmenu Telefonindstillinger
Klang og lydstyrke Ringetoner
Mobiltelefon ringetone.
Telefonbog
Der er to telefonbøger. De slås i bilen sammen
til én og vises som en fælles telefonbog i bilen.
Gå i telefonindstilling til Telefonmenu
Telefonindstillinger Klang og lydstyrke
Ringetone lydstyrke og juster ved at dreje
VOL. Tryk på OK/MENU for at høre lydstyrken.
Tryk på EXIT for at gemme.
• Bilen downloader den tilsluttede mobilte-
Ringesignaler
• Bilen har også en indbygget telefonbog. I
Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan i telefonindstilling vælges under
Telefonmenu Telefonindstillinger
3
Ændringer som foretages fra bilen af en post
i mobiltelefonens telefonbog, vil resultere i
en ny post i bilens telefonbog, dvs. ændringen gemmes ikke i mobiltelefonen. Fra bilen
vil det nu blive vist som dobbelte poster,
med forskellige ikoner. Bemærk også, at når
et kortnummer gemmes, eller der foretages
en ændring af en kontakt, vil dette resultere
i en ny post i bilens telefonbog.
For nogle mobiltelefoner gælder, at den tilsluttede mobiltelefons ringetone ikke slås
fra, når en af håndfri-systemets indbyggede
signaler bruges.
lefons telefonbog og viser kun denne telefonbog, når mobiltelefonen, som denne
telefonbog er downloadet fra, er tilsluttet.
denne lægges alle kontakter, som gemmes
i bilen, uanset hvilken telefon der er forbundet, når der gemmes. Disse kontakter
er synlige for alle brugere, uanset hvilken
mobiltelefon, der er sluttet til bilen. Hvis en
Al betjening af telefonbogen forudsætter, at
symbolet
vises øverst på skærmen, og at
handsfree-funktionen er i telefonindstilling.
Lydanlægget lagrer en kopi af hver parret
mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen kan
kopieres automatisk til lydanlægget ved hver
tilslutning.
–
06
Aktiver/deaktiver funktionen i telefonindstilling under Telefonmenu
Telefonindstillinger Download
telefonbog.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på skærmen.
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
259
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Hurtigsøgning efter kontakter
Drej ved normal visning TUNE mod højre, så
får du en liste over kontakter. Drej TUNE for at
vælge, og tryk på OK/MENU for at ringe op.
Tegntabel for tastaturet i
midterkonsollen
Tast
Under navnet på kontakten står det telefonnummer, der er valgt, som standard. Hvis symbolet ! står til højre for kontakten, er der gemt
flere telefonnumre for kontakten. Tryk på OK/
MENU for at vise numrene. Skift og ring til et
andet nummer end det, der er valgt som standard, ved at dreje TUNE. Tryk på OK/MENU
for at ringe op.
Søg på listen over kontakter ved via midterkonsollens tastatur at indtaste begyndelsen af
kontaktens navn (se "Tegntabel for tastaturet i
midterkonsollen" for knappernes funktion).
06
260
Fra normal visning kan du også komme til listen
over kontakter ved at trykke og holde på knappen på midterkonsollens tastatur, hvis bogstav
kontakten begynder med. For eksempel giver
et langt tryk på knappen 6 direkte adgang til
den del af listen, hvor kontakter på bogstavet
M findes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Funktion
Mellemrum . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
Tast
Funktion
+0pw
#*
Søge kontakter
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
TUVÜÙ8
Søge kontakter ved hjælp af teksthjulet.
Liste over tegn
WXYZ9
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
Skift mellem stort og lille bogstav.
Telefonbog
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
For at søge efter eller redigere en kontakt skal
du i telefonindstilling gå til Telefonmenu
Telefonbog Søg.
123/
ABC
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
Andre
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
OBS
Fører til telefonbogen (3). Drej
TUNE for at vælge en kontakt,
tryk på OK/MENU for at se det
gemte nummer og øvrig information.
For High Performance er der ikke nogen
tekst. Her kanTUNE ikke bruges til indtastning af tegn - kun tal- og bogstavknapperne
på kontrolpanelet i midterkonsollen kan
benyttes.
1. Drej4 TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Tal- og
bogstavknapperne på kontrolpanelet i
midterkonsollen kan også bruges.
2. Fortsæt med det næste bogstav osv. I telefonbogen (3) vises resultatet af søgningen.
3. For at skifte indtastningstilstanden til tal
eller specialtegn, eller for at gå til telefonbogen, skal du dreje TUNE til et af valgene
(se forklaring i tabellen nedenfor) på listen
for skift af indtastningstilstand (2), og
trykke på OK/MENU.
4
Ny kontakt
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
Hvis du trykker på en talknap i midterkonsollen,
når teksthjulet vises (se illustration ovenfor),
vises en liste over tegn (1) på skærmen. Fortsæt med at trykke gentagne gange på talknappen til det ønskede bogstav, og slip. Fortsæt
med det næste bogstav osv. Når en knap er
trykket ind, bekræftes indtastning af denne
med tryk på en anden knap.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende
talknap nede.
Indtastning af bogstaver til Ny kontakt.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
Indtastningsfelt
En ny kontakt kan i telefonindstilling tilføjes
under Telefonmenu Telefonbog Ny
kontakt.
06
OBS
For High Performance er der ikke nogen
tekst. Her kanTUNE ikke bruges til indtastning af tegn - kun tal- og bogstavknapperne
på kontrolpanelet i midterkonsollen kan
benyttes.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
261
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
1. Når rækken Navn er markeret, skal du
trykke på OK/MENU for at komme til indtastningstilstanden (illustration ovenfor).
123/
ABC
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
2. Drej4 TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Tal- og
bogstavknapperne på kontrolpanelet i
midterkonsollen kan også bruges.
Andre
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
OK
Gem og gå tilbage til Tilføj kontakt med OK/MENU.
3. Fortsæt med det næste bogstav osv. I indtastningsfeltet (2) på skærmen vises det
indtastede navn.
Skift mellem store og små bogstaver med OK/MENU.
Tryk på OK/MENU. Markøren
stiller sig ved indtastningsfeltet
(2) øverst på skærmen. Markøren
kan nu flyttes med TUNE til et
passende sted, f.eks. for at indføje nye bogstaver eller slette
med EXIT. For at kunne indføje
nye bogstaver skal du først gå tilbage til indtastningstilstanden
ved at trykke på OK/MENU.
4. For at skifte indtastningstilstanden til tal,
specialtegn, skifte mellem store/små bogstaver m.m. skal du dreje TUNE til et af
valgene (se forklaring i tabellen nedenfor)
på listen (1), og derefter trykke på OK/
MENU.
06
Når navnet er skrevet færdig, skal du vælge
OK i listen på skærmen (1) og trykke på OK/
MENU. Fortsæt nu med telefonnummer på
samme måde som ovenfor.
Når telefonnummeret er skrevet ind, skal du
trykke på OK/MENU og vælge en telefonnummertype (Mobiltelefon, Home, Arbejde eller
Generelt). Tryk på OK/MENU for at bekræfte.
Kortnummer
Når alle oplysninger er udfyldt, skal du vælge
Gem kontakt i menuen for at gemme kontakten.
Opkald med kortnummer kan i telefonindstilling foretages med talknapperne på knapperne
på midterkonsollen ved at trykke på en talknap
4
262
Kortnummer kan i telefonindstilling lægges ind
under Telefonmenu Telefonbog
Kortnummervalg.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
og derefter på OK/MENU. Hvis der ikke er
gemt en kontakt på kortnummeret, får du
mulighed for at gemme en kontakt på det
valgte kortnummer.
Modtag vCard
Det er muligt fra andre mobiltelefoner (end den,
der aktuelt er tilsluttet til bilen) at modtage
vCard til bilens telefonbog. For at muliggøre
det sættes bilen i synlig indstilling for
BluetoothŸ. Funktionen aktiveres i telefonindstilling under Telefonmenu Telefonbog
Modtage vCard.
Hukommelse
Hukommelsesstatus på bilens telefonbog henholdsvis den tilsluttede mobiltelefons telefonbog kan i telefonindstilling ses under
Telefonmenu Telefonbog
Hukommelsesstatus.
Ryd telefonbog
Bilens telefonbog kan slettes. Dette gøres i
telefonindstilling under Telefonmenu
Telefonbog Slet telefonbog.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
OBS
Sletning af bilens telefonbog fjerner kun
kontakter i bilens telefonbog. Kontakter i
mobiltelefonens telefonbog slettes ikke.
Versionsinformation BluetoothŸ
Bilens aktuelle BluetoothŸ-version kan ses i
telefonindstilling under Telefonmenu
Telefonindstillinger Bluetooth software
version i bilen.
06
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
263
06 Infotainment
Stemmestyring* mobiltelefon
Generelt
Infotainmentsystems stemmestyring1 giver
føreren mulighed for at aktivere bestemte funktioner i en BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon
eller i Volvos navigationssystem - RTI (Road
and Traffic Information System) med stemmen.
OBS
•
•
06
Informationen i dette afsnit beskriver
brugen af stemmekommandoer til at
styre en BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon. For detaljeret information om
brug af en BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon med bilens Infotainmentsystem se
side 255.
Volvos navigationssystem - RTI (Road
and Traffic Information System) har en
særskilt instruktionsbog, der indeholder
mere information om stemmestyring og
stemmekommandoer til at styre systemet.
ADVARSEL
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet føres på en sikker måde, og at
alle gældende færdselsregler følges.
Stemmestyringssystemet giver føreren mulighed for at aktivere visse funktioner i en
BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon og i Volvos
navigationssystem - RTI (Road and Traffic
Information System) med stemmen, samtidig
med at føreren kan holde hænderne på rattet.
Input sker i form af dialog med talte kommandoer fra brugeren og verbale svar fra systemet.
Stemmestyringssystemet bruger den samme
mikrofon som BluetoothŸ hands-free systemet
(se illustration på side 255). Stemmestyringssystemets svar kommer fra bilens højttalere.
Stemmekommandoer er en praktisk hjælp til
føreren, så føreren ikke distraheres og i stedet
kan koncentrere sig om kørslen og fokusere
opmærksomheden på vej- og trafiksituationen.
1
264
Sprog
Gælder kun for biler udstyret med Volvos navigationssystem - RTI (Road and Traffic Information System).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Liste over sprog.
Stemmestyring er ikke mulig for alle sprog. Tilgængelige sprog for stemmestyring er markeret med et ikon på listen over sprog .
Ændring af sprog foretages i menusystemet
MY CAR, se side 196.
06 Infotainment
Stemmestyring* mobiltelefon
Tilslutning af telefonen første gang
Husk på følgende forhold, når du bruger stemmestyringssystemet:
• Ved kommandoer - tal efter tonen, med
normal stemme i normalt tempo.
• Undgå at tale, når systemet svarer (systemet kan ikke høre kommandoerne i dette
tidsrum).
• Bilens døre, ruder og soltag* skal være lukkede.
•
Knap til stemmestyring
Aktivering af systemet
Før stemmekommandoer til mobiltelefonen
kan bruges, skal en mobiltelefon være parret
og tilsluttet via BluetoothŸ handsfree. Hvis der
gives en telefonkommando, og ingen mobiltelefon er parret, vil systemet informere om dette.
For information om parring og tilslutning af
mobiltelefon, se side 256.
• Tryk på knappen til stemmestyring (1) for
at aktivere systemet og indlede en dialog
med stemmekommandoer. Systemet vil
derefter vise almindeligt brugte kommandoer på skærmen i midterkonsollen.
Ved tvivl om, hvilken kommando der skal
bruges, kan føreren sige "Hjælp", hvorefter
systemet svarer med et par forskellige kommandoer, der kan bruges i den aktuelle
situation.
Stemmekommandoer kan afbrydes ved:
•
•
•
•
• Instruktion: En funktion, der hjælper dig
med at blive fortrolig med systemet og
fremgangsmåden for at give kommandoer.
• Stemmetræning: En funktion, som gør det
muligt for stemmestyringssystemet at lære
din stemme og udtale at kende. Funktionen
giver mulighed for at stemmetræne to brugerprofiler.
Hjælpefunktionerne kan også nås ved at trykke
på knappen MY CAR på kontrolpanelet i midterkonsollen, og derefter dreje TUNE til det
ønskede menuvalg.
Undgå baggrundsstøj i kabinen.
OBS
Knapper på rat.
Hjælpefunktioner til stemmestyring
at sige "Afbryd"
ikke at tale
et langt tryk på ratknappen til stemmestyring
at trykke på EXIT eller en anden hovedkildeknap (f.eks. MEDIA).
Instruktion
Instruktionen kan startes på to måder:
OBS
Instruktionen og stemmetræningen kan kun
startes, når bilen er parkeret.
06
• Tryk på knappen til stemmestyring og sig
"Stemmeinstruktioner".
• Aktiver instruktionen i menusystemet MY
CAR under Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Voice tutorial. For
beskrivelse af menusystemet, se side 194.
Undervisningen er opdelt i tre lektioner, som i
alt tager ca. 5 minutter at gennemføre. Systemet begynder med den første lektion. For at
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
265
06 Infotainment
Stemmestyring* mobiltelefon
springe en lektion over og gå til den næste skal
du trykke på knappen til stemmestyring og sige
"Næste". Gå tilbage til den foregående lektion
ved at sige "Foregående".
Afslut instruktionen med et langt tryk på knappen til stemmestyring.
Stemmetræning
Systemet viser op til 15 sætninger, som du kan
sige. Stemmetræningen kan startes i menusystemet MY CAR under Indstillinger
Indstilling af stemmestyring Voice
training. Vælg mellem Bruger 1 eller Bruger
2. For beskrivelse af menusystemet, se
side 194.
Efter at stemmetræningen er afsluttet, skal du
huske at indstille din brugerprofil under Voice
user setting.
06
Bruge stemmekommandoer
Føreren indleder en dialog med stemmekommandoer ved at trykke på knappen til stemmestyring (se illustration på side 265).
Når en dialog er startet, bliver almindeligt
brugte kommandoer vist på skærmen. Nedtonet tekst eller tekst i parentes indgår ikke i den
talte kommando.
Når føreren har lært systemet, kan han fremskynde kommandodialogen og springe
instruktioner fra systemet over ved kort at
trykke på knappen til stemmestyring.
Kommandoer kan gives på flere måder
Command-liste Telefonkommandoer
henholdsvis Generelle kommandoer. For
beskrivelse af menusystemet, se side 194.
Ring til et nummer
Systemet forstår tallene 0 (nul) til 9 (ni). Disse
tal kan udtales individuelt, i grupper på flere tal
ad gangen eller hele nummeret på én gang. Tal
højere end 9 (ni) kan systemet ikke håndtere,
f.eks. er 10 (ti) eller 11 (elleve) ikke muligt.
Følgende er et eksempel på en dialog med
stemmekommandoer. Systemets svar varierer,
afhængigt af situationen.
Brugeren starter dialogen ved at sige:
Telefon > ring nummer
eller
Telefon ring nummer
Flere indstillinger i MY CAR
Kommandoen "Telefon ring kontakt" kan f.eks.
udtales som:
• Brugerindstilling - Der kan indstilles to
• "Telefon > Ring kontakt" - Sig "Telefon",
Nummer?
brugerprofiler, funktionen aktiveres i
menusystemet MY CAR under
Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Voice user setting.
Vælg mellem User 1 eller User 2. For
beskrivelse af menusystemet, se side 194.
• Lydstyrke for stemme - Kan ændres i
menusystemet MY CAR under
Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Lydstyrke for
266
stemme-feedback. For beskrivelse af
menusystemet, se side 194.
vent på systemets svar, og fortsæt derefter
med at sige "Ring kontakt."
eller
• "Telefon ring kontakt" - Sig hele kommandoen i én sekvens.
Hurtigkommandoer
Hurtigkommandoer til telefonen kan findes i
menusystemet MY CAR under Indstillinger
Indstilling af stemmestyring Voice
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Systemets svar
Brugerens handling
Begynd at sige tallene (som enkelte tal, dvs.
seks-otte-syv osv.) i telefonnummeret. Hvis du
siger flere tal og holder pause, vil systemet
gentage dem og derefter sige "Fortsæt".
Fortsæt med at sige tallene. Når du er færdig,
skal du afslutte kommandoen ved at sige
"Ring".
• Du kan også ændre nummeret ved at sige
kommandoerne "Korriger" (som fjerner
06 Infotainment
Stemmestyring* mobiltelefon
den sidst indtalte gruppe tal) eller "Slet"
(som sletter hele det indtalte telefonnummer).
Opkald fra opkaldsliste
Med nedenstående dialog kan du foretage et
opkald fra en af din mobiltelefons opkaldslister.
Brugeren starter dialogen ved at sige:
Telefon > ring fra opkaldsliste
eller
Telefon ring fra opkaldsliste
Fortsæt med at svare på systemets instruktioner.
nummererede rækker, og systemet beder
dig om at vælge et rækkenummer.
• Hvis der er flere rækker på listen, end der
kan vises samtidigt, får du ved at sige
"Ned" mulighed for at rulle nedad på listen.
Ved at sige "Op" får du mulighed for at rulle
opad på listen.
Opkald til voicemail
Nedenstående dialog giver dig mulighed for at
ringe til din voicemail for at kontrollere, om du
har fået nogen beskeder. Telefonnummeret til
din voicemail skal være registreret i
BluetoothŸ-funktionen, se side 258.
Brugeren starter dialogen ved at sige:
Opkald til en kontakt
Nedenstående dialog giver dig mulighed for at
ringe til dine foruddefinerede kontakter i mobiltelefonen.
Brugeren starter dialogen ved at sige:
Telefon > ring kontakt
Telefon > ring til voicemail
eller
Telefon ring til voicemail
Fortsæt med at svare på systemets instruktioner.
06
eller
Telefon ring kontakt
Fortsæt med at svare på systemets instruktioner.
Husk på følgende, når du ringer til en kontakt:
• Hvis der er flere kontakter med lignende
navne, bliver de præsenteret på displayet i
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
267
06 Infotainment
TV*
Generelt
OBS
Dette system understøtter kun tv-udsendelser i de lande, som sender i MPEG-2 format
og DVB-T-standarden. Systemet understøtter ikke tv-udsendelser i MPEG-4 format
eller analoge udsendelser.
OBS
Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 6 km/t, forsvinder billedet, og Billeder
ikke tilgængelige u. kørslen vises på
skærmen. Lyden kan dog stadig høres i
mellemtiden. Billedet kommer igen, når
bilen holder stille.
VIGTIGT
I nogle lande kræves der tv-licens til dette
produkt.
Menuhåndtering
Menuerne i MEDIA betjenes fra midterkonsollen og knapperne* på rattet. For generel information om menuer, se side 230 og menuoversigt, se side 234.
Oversigt
Naviger i kanallister eller menuer ved at
dreje TUNE.
Bekræft dit valg eller gå til menuen ved at
trykke på OK/MENU.
EXIT - fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion.
Den næste tilgængelige kanal vises ved at
trykke på
/
.
OBS
06
OBS
268
Forvalgsknapper, indtastning af tal.
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 228. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 272.
Biler med RSE slår ikke bagskærmene fra.
Modtagelsen er både afhængig af, hvor god
signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige
faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at tvsenderen er langt væk. Dækningen kan
også variere, afhængigt af hvor i landet du
befinder dig.
MEDIA, vises en genvejsmenu med almindeligt anvendte menupunkter.
Kontrolpanel i midterkonsol.
MEDIA-knap. Den senest aktive kilde
(f.eks. iPodŸ eller tv) aktiveres. Hvis en
kilde er aktiveret, og der trykkes på
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Infotainment
TV*
Se tv
–
Tryk på, MEDIA, drej TUNE, indtil TV vises
på skærmen, tryk på OK/MENU.
> En søgning starter, og efter et kort
stykke tid vises den senest anvendte
kanal.
Skifte kanal
OBS
Hvis der ikke er modtagelse på forvalgsknapperne, kan det skyldes, at bilen befinder sig på et andet sted end der, hvor søgningen af tv-kanaler blev foretaget, f.eks.
hvis bilen er kørt fra Tyskland til Frankrig. Så
kan det være nødvendigt at foretage et nyt
valg af land og en ny søgning.
Det er muligt at skifte kanal som følger:
• Drej TUNE, en liste med alle tilgængelige
kanaler i området vises. Hvis en af disse
kanaler allerede har været gemt som forvalg, vises dens forvalgsnummer til højre
for kanalnavnet. Fortsæt med at dreje
TUNE til den ønskede kanal, og tryk på
OK/MENU.
• Ved at trykke på forvalgsknapperne (0-9).
• Via korte tryk på knapperne
/
vises
den næste tilgængelige kanal i området.
OBS
Hvis bilen er flyttet inden for landet, for
eksempel fra en by til en anden, er det ikke
sikkert, at de forudindstillede kanaler er tilgængelige på det nye sted, da frekvensområdet kan have ændret sig. Foretag så en ny
søgning og gem en ny liste over forudindstillede kanaler, se funktionen "Gemme de
tilgængelige tv-kanaler som forvalg", side
270.
Søge efter tv-kanaler/Liste over
forudindstillede kanaler
for hver kanal, der findes, og sættes op
som forvalg. Når søgningen er afsluttet,
vises en meddelelse, og billedet vises.
En liste over forudindstillede kanaler
(maks. 30 forvalg) er nu oprettet og tilgængelig. For at skifte kanal, se
side 269.
Søgningen og forvalgslagringen kan afbrydes
med EXIT.
Kanalstyring
1. Tryk i TV-indstilling på OK/MENU.
2. Drej TUNE til TV-menu, og tryk på OK/
MENU.
3. Drej TUNE til Vælg land, og tryk på OK/
MENU.
> Hvis et eller flere lande tidligere har
været valgt, vises de på en liste.
4. Drej TUNE til enten Andre lande eller et af
de tidligere valgte lande. Tryk på OK/
MENU.
> En liste over alle tilgængelige lande
vises.
5. Drej TUNE til det ønskede land (f.eks. Danmark), og tryk på OK/MENU.
> En automatisk søgning efter tilgængelige tv-kanaler starter. Denne søgning
tager lidt tid. I mellemtiden vises billedet
Listen over forudindstillede kanaler kan redigeres. Du kan ændre rækkefølgen af kanaler,
der vises på listen over forudindstillede kanaler. En tv-kanal kan have mere end én plads på
listen over forudindstillede kanaler. Tv-kanalernes position kan også variere på listen over
forudindstillede kanaler.
For at ændre rækkefølgen på listen over forudindstillede kanaler skal du i TV-indstilling gå til
TV-menu Sortér stationsliste.
06
1. Drej TUNE til den kanal, du vil flytte på
listen, og bekræft med OK/MENU.
> Den valgte kanal fremhæves.
2. Drej TUNE til den nye plads på listen, og
bekræft med OK/MENU.
> Kanalerne skifter plads med hinanden.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
269
06 Infotainment
TV*
Efter de forudindstillede kanaler (maks. 30) findes alle de øvrige tilgængelige kanaler i området. Man kan flytte en kanal op til en plads på
listen over forudindstillede kanaler.
Gemme de tilgængelige tv-kanaler som
forvalg
Hvis bilen er flyttet inden for landet, for eksempel fra en by til en anden, er det ikke sikkert, at
de forudindstillede kanaler er tilgængelige på
det nye sted, da frekvensområdet kan have
ændret sig. Foretag så en ny søgning og gem
en ny liste over forudindstillede kanaler.
06
Skanning af tv-kanaler
Information om det aktuelle program
Funktionen søger automatisk igennem frekvensområdet efter alle tilgængelige kanaler i
det område, hvor du befinder dig. Når en kanal
er fundet, vises den i ca. 10 sekunder, og derefter fortsætter søgningen. Søgningen standses
med EXIT. Derefter fortsætter visning af den
kanal, som du lige har set på. Søgningen påvirker ikke listen over forudindstillede kanaler.
Tryk på INFO-knappen for at få information om
det aktuelle program, det næste program og
dets starttidspunkt. Trykker man endnu en
gang på INFO-knappen kan man i nogle tilfælde få yderligere information om det aktuelle
program, f.eks. start- og sluttidspunkt og en
kort beskrivelse af det aktuelle program. For
mere information om INFO-knappen, se
side 227.
Aktiver skanningen i TV-indstilling under TVmenu Scan.
For at vende tilbage til tv-billedet skal du vente
nogle sekunder eller trykke på EXIT.
1. Tryk i TV-indstilling på OK/MENU.
Tekst-tv
2. Drej TUNE til TV-menu, og tryk på OK/
MENU.
Det er muligt at se tekst-tv. Gør som følger:
Billedindstillinger
1. Tryk på
gen.
Du kan justere indstillingerne for lysstyrke og
kontrast. For nærmere oplysninger, se
side 249.
3. Drej TUNE til Autostore, og tryk på OK/
MENU.
> En automatisk søgning efter tilgængelige tv-kanaler starter. Denne søgning
tager lidt tid. I mellemtiden vises billedet
for hver kanal, der findes, og sættes op
som forvalg. Når søgningen er afsluttet,
vises en meddelelse, og billedet vises.
En liste over forudindstillede kanaler
(maks. 30 forvalg) er nu oprettet og tilgængelig. For at skifte kanal, se
side 269.
-knappen på fjernbetjenin-
2. Indtast sidenummeret (3 cifre) med talknapperne (0-9) for at vælge side.
> Siden vises automatisk.
Indtast et nyt sidenummer, eller tryk på fjern/
for at gå til næste
betjeningens knapper
side.
Gå tilbage til tv-billedet med EXIT eller ved at
trykke på
-knappen på fjernbetjeningen.
Det er også muligt at styre tekst-tv med de farvede knapper på fjernbetjeningen.
Modtagelsen mistes
Hvis modtagelsen forsvinder for den tv-kanal,
der vises, fryses billedet. Kort efter kommer der
en meddelelse, som informerer om, at modtagelsen er forsvundet for den aktuelle tv-kanal,
og at en ny søgning efter kanalen er i gang. Når
modtagelsen kommer igen, starter visningen af
tv-kanalen med det samme. Det er når som
helst muligt at skifte kanal, mens meddelelsen
vises.
Hvis meddelelsen Ingen modtagelse, søger
vises, har systemet registreret, at der ikke er
270
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Infotainment
TV*
modtagelse for nogen tv-kanaler. En mulig
årsag kan være, at en landegrænse er blevet
passeret, og at systemet er indstillet til det forkerte land. Skift i så fald til det korrekte land
som beskrevet i "Søge efter tv-kanaler/Liste
over forudindstillede kanaler", se side 269.
06
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
271
06 Infotainment
Fjernbetjening*
Generelt*
Fjernbetjeningen kan bruges til alle funktioner i
Infotainmentsystemet. Fjernbetjeningens
knapper har funktioner svarende til knapperne
i midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Når du bruger fjernbetjeningen, skal du først
trykke fjernbetjeningens knap
til stilling
F. Ret derefter fjernbetjeningen mod IR-modtageren, som er placeret til højre for INFOknappen (se side 227) i midterkonsollen.
Hvis bilen er udstyret med skærme bagi*, og du
vil betjene en af disse, skal du vælge den
på fjernønskede skærm med knappen
betjeningen. Ret derefter fjernbetjeningen mod
IR-modtageren for den skærm, der skal betjenes, se side 274.
ADVARSEL
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr
osv., i handskerummet eller andre rum.
Ellers kan de ved hård opbremsning eller en
kollision skade personer i bilen.
06
OBS
Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys (f.eks. på instrumentbrættet) - der kan
opstå problemer med batterierne.
Funktioner
Tast
Funktion
Skift mellem:
L = Skærm venstre bag*
F = Skærm for
R = Skærm højre bag*
Skifte til navigation*
Skifte til radiokilde (AM, FM1
osv.)
Skifte til mediekilde (Disk, TV*
osv.)
Skifte til BluetoothŸ handsfree*
Gå/spoling tilbage, skifte spor/
sang.
Afspille/holde pause
Standse
Gå/spoling fremad, skifte spor/
sang.
Menu
Svarer til TUNE i midterkonsollen.
272
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Infotainment
Fjernbetjening*
Tast
Funktion
Tast
Funktion
Til foregående, afbryde funktion,
slette indtastede tegn
Undertekster, valg af sprog på
tekst
Navigere op/ned
Tekst-tv*, til/fra
Naviger til venstre/højre
Bekræfte valg eller gå til menusystemet for den valgte kilde
Udskiftning af batterier i
fjernbetjeningen
OBS
Mindske lydstyrken
Batteriernes levetid er typisk 1-4 år, afhængigt af hvor meget fjernbetjeningen bruges.
Øge lydstyrken
0-9
Forvalg af kanaler, indtastning af
tal og bogstaver
Hurtigvalg til favoritindstilling.
Information om det aktuelle program, sang osv. Bruges også,
når der er mere information tilgængelig, end der kan vises på
skærmen.
Fjernbetjeningen kører på fire batterier af typen
AA/LR6.
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
1. Tryk ned på batteridækslet og skub det i
retning af den infrarøde linse.
2. Tag de brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet,
og sæt dem ind.
3. Sæt dækslet på igen.
OBS
06
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
Valg af sprog på lydspor
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
273
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment-system*
Oversigt
06
Skærm
Generelt
Hovedtelefonstik
RSE-systemet er et system til bagsædeunderholdning, som f.eks. gør det muligt at se video,
afspille musik, lytte til radio, se tv* eller tilslutte
andet eksternt udstyr (f.eks. en spilkonsol).
Til/Fra-knap
A/V-AUX-indgang
Fjernbetjening
Hovedtelefon
IR-modtager/-sender
274
RSE-systemet er fuldt integreret med bilens
Infotainmentsystem og kan anvendes samtidig
med andre funktioner i Infotainmentsystemet.
Når bagsædepassagerer bruger f.eks.
A/V-AUX eller ser tv* og samtidig lytter i hovedtelefoner, kan fører og forsædepassager stadig
bruge bilens radio eller medieafspiller. Der kan
dog kun afspilles en disk ad gangen i medieafspilleren. Det er muligt at afspille musik fra
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
f.eks. iPodŸ eller at streame lydfiler via BluetoothŸ.
RSE-systemet kan styres fra den forreste
skærm (forældrekontrol).
Det er muligt at vise eller afspille forskellige
medier fra forskellige kilder på den respektive
skærm. Det er også muligt at vise eller afspille
medier fra den samme kilde på en eller flere af
skærmene (for, højre bag og venstre bag). Det
er ikke muligt at afspille video fra USB, samtidig med at der afspilles en CD eller DVD.
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment-system*
VIGTIGT
Ved lastning af bagage og store genstande
i bilen skal du sikre, at der holdes tilstrækkelig plads til skærmene i nakkestøtterne, så
skærmene ikke bliver ridset eller beskadiget. Dæk skærmene til med et passende
dækmateriale ved lastning.
OBS
Skærme og fjernbetjening fungerer ikke ved
meget lave eller høje temperaturer - de
"vågner" først, når klimaanlægget har skabt
en acceptabel driftstemperatur i kabinen.
Trådløse hovedtelefoner
OBS
Ved længere tids brug (mere end 10 minutter) med motoren slukket, kan kapaciteten i
bilens startbatteri falde til så lavt et niveau,
at motoren ikke kan startes.
I så fald bliver en meddelelse vist på skærmen.
Menuhåndtering
Menuerne for RSE betjenes med fjernbetjeningen. For generel information om menuer og
menustrukturer, se side 280.
Betjeningsknap for kanal A (CH.A) eller
kanal B (CH.B)
Fjernbetjening
OBS
Rengør med jævne mellemrum linsen på IRmodtageren med en fugtig klud. En beskidt
linse påvirker fjernbetjeningens funktion.
Strømforbrug, tændingsstillinger
Systemet kan aktiveres i tændingsstilling I eller
II, og når motoren er i gang. Når bilen startes,
standser filmen midlertidigt og fortsætter, når
motoren er startet.
RSE-systemet er udstyret med en fjernbetjening. Den kan bruges til at betjene funktionerne
for den respektive skærm. Fjernbetjeningen
kan også bruges til at betjene andre funktioner
i Infotainmentsystemet, også fra bagsædet.
For information om fjernbetjeningen, se
side 272.
Til/Fra-knap
Lydstyrke
Indikeringslampe Til/Fra
06
Til RSE-systemet hører to sæt trådløse hovedtelefoner.
De trådløse hovedtelefoner aktiveres med Til/
Fra-knappen (2), en indikeringslampe tændes
(4). Vælg CH.A (kanal A) eller CH.B (kanal B)
med betjeningsknappen (1). Juster lydstyrken
med lydstyrkeknappen (3).
Hovedtelefonerne slukkes automatisk efter ca.
3 minutter, hvis de ikke bruges.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
275
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment-system*
Udskiftning af batterier i trådløse
hovedtelefoner
Hovedtelefonerne kører på to AAA-batterier.
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
Hovedtelefonstik
Tilkobling af A/V-AUX-indgang
Eksterne hovedtelefoner kan tilsluttes via
hovedtelefonstikket (3,5 mm) på siden af nakkestøtten, se illustration på side 274. Lydstyrken reguleres med fjernbetjeningen.
A/V-AUX-indgang, Stikkontakt 12 V
Indgangen er beregnet til tilslutning af andet
udstyr. Følg altid det eksterne udstyrs, producentens eller sælgerens instruktioner for tilkobling. Udstyr tilsluttet via A/V-AUX-indgangen
kan bruge skærme, trådløse hovedtelefoner,
hovedtelefonkontakt og bilens højttalere.
OBS
Trådløse hovedtelefoner.
1. Skru skruen løs, og løsn batteridækslet.
06
Kunden er ansvarlig for, at udstyr som er tilsluttet til A/V-AUX-indgangen og hovedtelefonstikket, ikke forårsager forstyrrelser på
bilens RSE-system.
2. Tag begge brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet,
og sæt dem i.
3. Sæt dækslet på og skru skruen fast.
Miljøhensyn
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
276
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
A/V-AUX-indgangen er placeret under armlænet i
tunnelkonsollen.
1. Tilslut videokablet til den gule kontakt.
2. Tilslut venstre lydkabel til den hvide kontakt, og højre lydkabel til den røde kontakt.
3. Tilslut spændingskablet til strømkontakten, hvis dit udstyr er beregnet til 12 V.
Følg altid instruktionerne til det eksterne udstyr
ved tilkobling.
Der er en stikkontakt i højre bagkant af tunnelkonsollen, hvor kabler kan trækkes, så dækslet
kan lukkes, uden at kablerne bliver klemt.
For stikkontaktens placering, se side 221
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment-system*
Afspille lyd/billede via A/V-AUXindgangen
Indstillinger fra den forreste skærm
1. Slå den bageste skærm til ved at trykke på
Til/Fra-knappen på skærmen.
2. Drej TUNE for at vælge den højre, venstre
eller begge skærme, og bekræft med OK/
MENU.
2. Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren
, drej TUNE
på skærmen, og tryk på
til A/V AUX, bekræft valget med
.
3. Drej TUNE for at vælge RADIO, MEDIA
(eller RSE-indstillinger). Tryk på OK/
MENU for at bekræfte.
3. Slå det tilsluttede udstyr til, og tryk PLAY
eller tilsvarende på det tilsluttede udstyr.
4. Drej TUNE til den ønskede kilde (f.eks.
Disk), og bekræft med OK/MENU. Den
valgte kilde starter automatisk (hvis der
f.eks. sidder en disk i medieafspilleren).
Indgangslydstyrke
Indgangslydstyrken justeres i menuen under
A/V AUX-startlydstyrke.
1. Tryk på MEDIA, drej TUNE for at gå ned til
RSE på skærmen, bekræft valget med OK/
MENU.
MEDIA
Afbryd og gå tilbage med EXIT.
Aktivering af systemet
TUNE
RSE-systemet kan aktiveres fra enten den forreste eller bageste skærm.
OK/MENU
Fjernbetjeningen kan også bruges ved indstillingen. For mere information om fjernbetjeningen, se side 272.
Fra den forreste skærm, tryk på MEDIA, drej
TUNE, og vælg RSE, bekræft med OK/
MENU.
Fra den bageste skærm: ved at trykke på Til/
Fra-knappen på den bageste skærm og derefeller
på fjernbetjeninter trykke på
gen, drej TUNE og vælge en kilde (f.eks. Disk),
bekræft valget med
.
EXIT
Børnelås til tv*
Valg af kilde på de bageste skærme
Fra den forreste skærm er det muligt at vælge
kilde (hvad der skal vises eller afspilles) for
højre henholdsvis venstre skærm bag. Du kan
vælge den samme kilde for begge eller forskellige kilder for henholdsvis højre og venstre
skærm.
Det er muligt at indstille en aldersgrænse for tv,
så kun programmer til en passende aldersgruppe kan vises. Indstillingen aktiveres for
begge skærme.
06
Aktiver under RSE-indstillinger TVbørnesikring, efter punkt 2-4 i afsnittet "Valg
af kilde på de bageste skærme", se side 277.
Vælg mellem Alder 0-6, Alder 7-13, Alder
14-18 og Ingen børnesikring.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
277
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment-system*
Lyd fra
Skærmindstillinger1 bageste skærm
Det er muligt fra den forreste skærm at slå
lyden på de to bageste skærme fra. Funktionen
aktiveres under RSE-indstillinger
Frakobling af lyd, efter punkt 2-4 i afsnittet
"Valg af kilde på de bageste skærme", se
side 277.
Ved afspilning af videofiler og visning af tv* er
på
der en pop-op-menu ved tryk på
fjernbetjeningen. Pop-op-menuen har forskelligt indhold, afhængigt af hvad der afspilles
eller vises.
Skærm fra
Det er muligt fra den forreste skærm at slå billedet på de to bageste skærme fra. Funktionen
aktiveres under RSE-indstillinger Display
off, efter punkt 2-4 i afsnittet "Valg af kilde på
de bageste skærme", se side 277.
06
Skærmen kan sættes på tre forskellige indstillinger til forskellige lysforhold. Vælg mellem
Auto, Dag og Nat.
Tryk
på fjernbetjeningen, og skift indstilling under Dag/Nat-funktionsmåde på skærmen. For generel information om menuer og
menustrukturer, se side 280.
Tryk på en af fjernbetjeningens talknapper (0 9) for at slå skærmen til igen. Skærmen sættes
også i stilling På, når tændingen slås til.
Billedindstillinger
Slå fjernbetjeningen fra (foran)
Du kan justere indstillingerne for lysstyrke,
kontrast, farvetone og farve.
Det er muligt at slukke IR-modtageren til den
forreste skærm, så fjernbetjeningen ikke kan
bruges til den forreste skærm. Funktionen aktiveres under RSE-indstillinger Sluk
fjernstyring (front), efter punkt 2-4 i afsnittet
"Valg af kilde på de bageste skærme", se
side 277.
1
2
278
Dag/Nat-indstilling
Normal - Billedet vises i dets normale format(sædvanligvis 4:3- eller 16:9-format).
Zoom - Hele skærmen udnyttes, men dele af
billedet beskæres.
Skærmtilpasning - Hele skærmen udnyttes,
men billedets proportioner kan blive noget forvrænget.
Hvis der ikke er angivet andet, vises billedet i
skærmformatet Normal.
Tryk
på fjernbetjeningen, og skift indstilling under Skærmformat på skærmen. For
generel information om menuer og menustrukturer, se side 280.
Kildens menu
Tryk
på fjernbetjeningen, og skift indstilling under Billedindstillinger på skærmen. For
generel information om menuer og menustrukturer, se side 280.
Skærmformat
Det er muligt at vælge mellem skærmformaterne Normal, Zoom og Skærmtilpasning.
Kun tilgængelige ved afspilning af videofiler og visning af tv*.
Gælder kun DVD-videoer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvad der vises i pop-op-menuen for Kildens
menu afhænger af, hvad der afspilles eller
vises. Det kan f.eks. være CD/DVD data
menu eller USB-menu. For generel information om menuer og menustrukturer, se
side 280.
DVD'ens menu2
Hvis en DVD-Video afspilles, vises dette menupunkt i pop-op-menuen. For generel information om menuhåndtering og menustrukturer, se
side 280.
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment-system*
Menuindstillinger fra bageste skærm
For generel information om menuer og menustrukturer, se side 280.
Tilfældig rækkefølge3
Se side 248.
1. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg
CH.A for venstre skærm eller CH.B for
højre skærm.
Tv-indstillinger*
Søge efter tv-kanaler/Liste over
forudindstillede kanaler
Se side 269.
Gentage mappe4
Gemme de tilgængelige tv-kanaler som
forvalg
Se side 248.
Se side 270.
DivXŸ Video On Demand4
Skanning af tv-kanaler
Medieafspilleren kan registreres til at afspille
filer af typen DivX VOD fra brændte diske eller
USB. Koden til registrering kan findes i diskindstilling eller USB-indstilling i menuen under
DivX® VOD-kode. Mere information kan findes på www.divx.com/vod.
Se side 270.
USB-hub
Du kan tilslutte en USB-hub til USB-stikket, se
side 252.
3. Indsæt en CD i bilens medieafspiller, eller
tilslut en ekstern lydkilde via bilens USB-/
AUX-indgange eller via BluetoothŸ.
Afspilning og navigering på
afspilningslister
Musik, video, radio og tv*
Afspille musik
Det er muligt at afspille musik fra spor/lydfiler
gennem bilens medieafspiller, USB-/AUX-indgang eller via streaming af lydfiler fra en BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon.
OBS
Systemet understøtter kun en iPodŸ-bruger
i navigationsindstilling (afspilningsliste) ad
gangen.
For mere information om medieafspiller, USB/
AUX og Media BluetoothŸ, se side 246, 250 og
253.
3
4
2. Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren
på skærmen, og tryk på
, drej TUNE
til den ønskede kilde (Disk, USB, AUX
osv.), bekræft valget med
.
Drej på scrollhjulet på fjernbetjeningen for at
komme til afspilningsliste/mappestruktur. Med
kan du enten bekræfte valg af undermappe eller starte afspilning af det valgte spor/
lydfil. Det er også muligt at afspille sporet/lydfilen med
på fjernbetjeningen og skifte
spor/lydfil med
/
. Stands afspilningen med
.
06
For nærmere oplysninger, se side 247.
Se video
Det er muligt at se video fra spor/videofiler via
bilens medieafspiller eller USB-indgang.
Gælder for CD-Audio, CD/DVD, USB og iPodŸ.
Gælder for CD/DVD og USB.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
279
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment-system*
For mere information om medieafspiller og
USB, se side 246 og 250.
Lytte til radio
1. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg
CH.A for venstre skærm eller CH.B for
højre skærm.
1. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg
CH.A for venstre skærm eller CH.B for
højre skærm.
2. Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren
, drej TUNE
på skærmen, og tryk på
til den ønskede kilde (Disk eller USB),
bekræft valget med
.
2. Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren
, drej TUNE
på skærmen, og tryk på
til den ønskede kilde (AM, FM1, DAB1*
osv.), bekræft valget med
.
3. Indsæt en DVD i bilens medieafspiller eller
tilslut en ekstern kilde via bilens USB-indgang.
3. Vælg station med en af forvalgsknapperne
(0 - 9) på fjernbetjeningen, eller tryk på
/
, så søger radioen efter den
næste/foregående tilgængelige station.
Afspilning og navigering
06
Afspil spor/videofil med
på fjernbetjeningen og skift spor/videofil med
/
.
. For mere inforStands afspilningen med
mation om afspilning og navigering af DVDVideoer, se side 248 og for videofiler, se
side 247.
Hurtigspoling
Start hurtigspoling med et langt tryk på knapperne
/
. Øg derefter spolehastigheden med korte tryk på knapperne. Der kan spoles i lydfiler ved én hastighed, mens der kan
spoles i videofiler ved fire forskellige hastigheder. Hurtigspolingen afsluttes ved at trykke på
-,
- eller den tilsvarende
/
-knap.
280
Det er muligt at lytte til radio via bilens radio.
For mere information om radio, se side 238.
Se tv*
Det er muligt at se tv via bilens medieafspiller.
1. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg
CH.A for venstre skærm eller CH.B for
højre skærm.
2. Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren
på skærmen, og tryk på
, drej TUNE
til TV, bekræft valget med
.
3. Vælg kanal med en af forvalgsknapperne
(0 - 9) på fjernbetjeningen, eller tryk på
/
, så vises den næste/foregående tilgængelige kanal i området.
For mere information om tv, se side 268.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Menuhåndtering for RSE
Generelt
RSE-menuerne styres dels fra den forreste
skærm, og dels fra den respektive bageste
skærm. Fra den forreste skærm kan du dels
aktivere en kilde for den bageste skærm, dels
foretage visse indstillinger for de to bageste
skærme.
RSE-menuer forreste skærm
For at få adgang til menuen skal RSE først
være valgt under MEDIA via den forreste
skærm. Tryk derefter på OK/MENU for at
komme til menuen. Drej TUNE til det ønskede
valg, og bekræft med OK/MENU. Fjernbetjeningen og knapperne på rattet kan også bruges.
Du kan foretage indstillinger for enten højre
eller venstre skærm, eller begge skærme.
Menu for venstre RSE-skærm, Menu for
højre RSE-skærm og Menu for begge RSEskærme:
Power off/Tænd
RADIO
MEDIA
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment-system*
RSE-indstillinger
Frakobling af lyd
Display off
Sluk fjernstyring (front)
TV-børnesikring
Reset alle RSE-indstillinger
RSE-menuer bageste skærme
Nulstil diskindstillinger
Tryk på
på fjernbetjeningen, når en kilde
(f.eks. Disk) er valgt, for at få adgang til RSEmenuer for den bageste skærm.
Menuvalgene foretages ved hjælp af scrollhjulet og knapperne på fjernbetjeningen. For information om fjernbetjeningen, se side 272.
RSE5
Tryk på
på fjernbetjeningen, når en
videofil afspilles eller der vises tv*, for at
komme til pop-op-menuen. Menuvalgene foretages ved hjælp af scrollhjulet og knapperne på
fjernbetjeningen. For information om fjernbetjeningen, se side 272.
Skærmformat
Kildens
menu6
DVD-disk
menu7
Tilfældig afspilning
Gentag mappe
DivX® VOD-kode
Display off
Menu gældende for AM, FM1, FM2, DAB1* og
DAB2*:
Nulstil diskindstillinger
RSE DVD Video-menu
Dag/Nat-funktionsmåde
Disk-menu
Display off
DVD-disk menu
Reset alle RSE-indstillinger
Untertekster
MEDIA
Billedindstillinger
Dag/Nat-funktionsmåde
Disk-menu
Dag/Nat-funktionsmåde
RADIO
Pop-op-menu
RSE CD/DVD Data-menu
Sprogvalg for audio
Udvidede indstillinger
RSE CD Audio-menu
Disk-menu
Tilfældig afspilning
06
Dag/Nat-funktionsmåde
Display off
Nulstil diskindstillinger
Dag/Nat-funktionsmåde
Display off
5
6
7
Gælder kun ved afspilning af videofiler eller visning af tv*.
Hvad der vises i pop-op-menuen for Kildens menu afhænger af, hvad der afspilles eller vises. Det kan f.eks. være CD/DVD data menu eller USB-menu.
Gælder kun DVD-videoer.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
281
06 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment-system*
RSE USB-menu
RSE iPod-menu
USB-menu
iPod-menu
Tilfældig afspilning
Tilfældig afspilning
Gentag mappe
Dag/Nat-funktionsmåde
DivX® VOD-kode
Display off
Vælg USB-udstyr
Nulstil iPod-indstillinger
Dag/Nat-funktionsmåde
RSE BluetoothŸ-menu
Display off
Bluetooth-menu
Nulstil USB-indstillinger
Tilfældig afspilning
RSE AUX-menu
Dag/Nat-funktionsmåde
AUX-menu
Display off
AUX-startlydstyrke
06
Nulstil Bluetooth-indstillinger
Dag/Nat-funktionsmåde
RSE TV-menu*
Display off
TV-menu
Nulstil AUX-indstillinger
RSE A/V-AUX-menu
Autostore
A/V AUX-menu
Scan
A/V AUX-startlydstyrke
Dag/Nat-funktionsmåde
Dag/Nat-funktionsmåde
Display off
Display off
Nulstil TV-indstillinger
Nulstil AUX-indstillinger
282
Vælg land
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Infotainment
06
283
Gode råd om kørsel..............................................................................
Brændstofpåfyldning............................................................................
Brændstof.............................................................................................
Lastning................................................................................................
Bagagerum ...........................................................................................
Kørsel med anhænger...........................................................................
Bugsering og bjergning.........................................................................
284
286
289
290
294
297
298
304
UNDER KØRSLEN
07 Under kørslen
Gode råd om kørsel
Generelt
Se mere information og flere råd på siderne
12 og 379.
Økonomikørsel
At køre økonomisk og tage hensyn til miljøet er
at køre forudseende og jævnt og at afpasse
køremåden og hastigheden efter den aktuelle
situation.
ADVARSEL
Sluk aldrig motoren under kørsel, f.eks. ned
ad bakke. Det deaktiverer vigtige systemer
som f.eks. servostyring og bremseservo.
• Kør i det højest mulige gear, tilpasset til den
aktuelle trafiksituation og vej - lavere
omdrejningshastighed giver lavere forbrug.
• Undgå at køre med åbne ruder.
• Undgå hurtig, unødvendig acceleration og
kraftig opbremsning.
• Tøm bilen for unødvendige ting - jo mere
last, desto højere brændstofforbrug.
• Brug motorbremsning ved opbremsning,
der så kan ske uden fare for andre trafikanter.
• Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget - fjern
en tagbagagebærer, der ikke anvendes.
07
• Kør ikke motoren varm i tomgang. Kør i
stedet med let belastning, så snart det er
muligt - en kold motor bruger mere brændstof end en varm.
• Biler med D2, D3, D4 eller D5-motor i kombination med 6-trins manuel gearkasse
startes i 2. gear.
Kørsel i vand
Bilen kan køres gennem en vanddybde på op
til 25 cm med en hastighed på højst 10 km/t.
Vær ekstra forsigtig ved kørsel gennem strømmende vand.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes lav,
og bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for
at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
• Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter
kørsel i vand og ler.
• Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne
i længere tid, da det kan forårsage fejl i
bilens elektriske anlæg.
VIGTIGT
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger
vand ind i luftfiltret.
Hvis dybden er større end 25 cm, kan der
trænge vand ind i gearkassen. Derved reduceres oliernes smøreevne, og de pågældende systemers levetid forkortes.
Ved motorstop i vand: forsøg ikke omstart bugser bilen ud af vandet til et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Risiko for motorhaveri.
Motor, gearkasse og kølesystem
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i stærkt
bakket terræn og varmt vejr, er der risiko for, at
motoren og kølesystemet overophedes - særligt ved tung last.
For oplysninger om overophedning ved kørsel
med anhænger, se side 298.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergitteret ved kørsel i varmt vejr.
• Hvis temperaturen i motorens kølesystem
bliver for høj, tændes informationsdisplayets advarselssymbol og viser tekstmeddelelsen Høj motortemp. Stands
straks. Stands bilen på en sikker måde, og
lad motoren gå i tomgang i nogle minutter
for at køle af.
• Hvis tekstmeddelelsen Høj motortemp.
Sluk motor eller Lav kølevæske Stands
286
07 Under kørslen
Gode råd om kørsel
•
•
•
motor vises, skal motoren standses, efter
at bilen er standset.
Ved overophedning i gearkassen aktiveres
en indbygget beskyttelsesfunktion, som
bl.a. tænder instrumentpanelets advarselssymbol og viser tekstmeddelelsen
Transm.olietemp. Nedsæt hastighed
eller Transm.olietemp. Stands sikkert følg den givne anbefaling, og sæt hastigheden ned, eller stands bilen på en sikker
måde. Lad derefter motoren gå i tomgang
i nogle minutter for at lade gearkassen
afkøle.
I tilfælde af overophedning frakobles bilens
aircondition muligvis midlertidigt.
Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
OBS
Det er normalt, at motorens køleventilator
arbejder et stykke tid, efter at motoren er
standset.
Åben bagagerumsklap
ADVARSEL
Kør ikke med bagagerumsklappen åben.
Giftig udstødningsgas kan suges ind i bilen
via bagagerummet.
Undgå at overbelaste batteriet
Inden en længere rejse
De elektriske funktioner i bilen belaster startbatteriet i forskellig grad. Brug ikke nøgleposition II, når motoren er standset. Brug i stedet
indstilling I - så bruges der mindre strøm.
• Kontrollér, at motoren fungerer, som den
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang. Eksempler på disse funktioner er:
•
•
•
•
kabineblæser
eller anden væske ud.
• Kontrollér alle pærer og dækkenes mønsterdybde.
• I visse lande kræver loven, at man medfører en advarselstrekant.
Vinterkørsel
lygter
Inden den kolde årstid bør især nedenstående
kontrolleres:
forrudevisker(e)
• Kølevæsken skal indeholde mindst 50 %
lydanlæg (høj lydstyrke).
Hvis batterispændingen er lav, viser informationsdisplayet teksten Lav batterispæn.
Nedsat strømforb. Energisparefunktionen
slår derefter visse funktioner fra eller reducerer
dem, f.eks. kabineblæser og/eller lydanlæg.
–
skal, og at brændstofforbruget er normalt.
• Kontrollér, at der ikke lækker benzin, olie
Oplad startbatteriet ved at starte motoren
og lad den derefter fortsætte i mindst
15 minutter - batteriet oplades bedre under
kørsel end med motoren i tomgang, når
bilen holder stille.
glykol. Dette blandingsforhold beskytter
motoren mod frostsprængning ned til
ca. -35 °C. For at opnå bedst mulig frostbeskyttelse bør forskellige typer glykol ikke
blandes.
• Brændstoftanken bør være godt fyldt op
for at forhindre, at der dannes kondensvand.
• Motoroliens viskositet er vigtig. Olie med
lavere viskositet (tyndere olie) letter starten
i koldt vejr og reducerer også brændstofforbruget, mens motoren er kold. For mere
information om egnede olietyper, se
side 375.
07
287
07 Under kørslen
Gode råd om kørsel
VIGTIGT
Olie med lav viskositet må ikke anvendes til
hård kørsel eller i varmt vejr.
• Batteriets tilstand og opladning bør undersøges. Koldt vejr stiller større krav til batteriet, samtidig med at dets kapacitet reduceres.
• Brug sprinklervæske for at undgå isdannelse i sprinklervæskebeholderen.
For at opnå bedst muligt vejgreb anbefaler
Volvo vinterdæk på alle fire hjul, hvis der er
risiko for sne eller is.
OBS
I nogle lande er det lovpligtigt at anvende
vinterdæk. Pigdæk er ikke tilladt i alle lande.
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede forhold for at lære, hvordan bilen reagerer.
07
288
07 Under kørslen
Brændstofpåfyldning
Brændstofpåfyldning
Manuel åbning af tankdækselklap
Åbning og lukning af tankdæksel
G024631
Åbning og lukning af tankdækselklappen
Åbn tankdækselklappen med knappen på
belysningspanelet - klappen åbner, når knappen slippes.
Pilen på informationsdisplayets symbol minder om, på hvilken side af bilen
tankdækslet er placeret.
• Klappen lukkes ved at trykke den ind, indtil
der høres et klik.
Tankdækselklappen kan åbnes manuelt, når
elektrisk åbning inde fra kabinen ikke er mulig.
1. Åbn/fjern sideklappen i bagagerummet
(samme side som tankdækselklappen), og
find en grøn line med håndtag frem.
2. Træk forsigtigt linen lige bagud, indtil tankdækselklappen åbnes med et klik.
VIGTIGT
Træk forsigtigt i linen - kun minimal kraft er
nødvendig for at udløse klappens lås.
Ved høje udetemperaturer kan der opstå et vist
overtryk i tanken. I givet fald bør dækslet åbnes
langsomt.
• Efter påfyldning skal dækslet sættes på
igen og drejes, indtil der høres et eller flere
klik.
Påfyldning af brændstof
• Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens
dyse slår fra.
07
OBS
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
289
07 Under kørslen
Brændstof
Generelt om brændstof
Der bør ikke bruges brændstof af lavere kvalitet
end som anbefalet af Volvo, da motorydelsen
og brændstofforbruget ellers forringes.
ADVARSEL
Undgå altid indånding af brændstofdampe
og at få stænk af brændstof i øjnene.
Ved brændstof i øjnene: Fjern eventuelle
kontaktlinser, skyl øjnene med rigeligt vand
i mindst 15 minutter og søg lægehjælp.
Brændstof må aldrig indtages. Brændstoffer som benzin, bioethanol og blandinger
heraf, og diesel er meget giftigt, og kan forårsage permanent skade eller dødsfald, hvis
de indtages. Søg straks lægehjælp, hvis
brændstof er blevet indtaget.
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes.
07
Sluk for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene,
hvilket kan føre til brand og personskader.
290
VIGTIGT
Blanding af forskellige brændstoftyper eller
brug af brændstof, der ikke anbefales,
ophæver Volvos garantier og eventuelle
supplerende serviceaftaler - dette gælder
alle motorer. Bemærk: Det gælder ikke biler
med motorer, der er tilpasset til at køre på
ethanolbrændstof(E85).
OBS
Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger
eller kørsel i store højder i kombination med
brændstofkvalitet er faktorer, der kan indvirke på bilens præstationsevne.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem,
som har til opgave at reducere udslippet og
forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet
mellem det brændstof og den luft, der tilføres
motoren, reguleres konstant. Reguleringen
skaber optimale forhold for en effektiv forbrænding, og dermed reduktion, af de skadelige
stoffer (kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider)
ved hjælp af en trevejskatalysator.
Katalysatorer
Katalysatorerne har til formål at rense udstødningsgassen. De er placeret tæt på motoren,
så de hurtigt kommer op på deres driftstemperatur.
Benzin
Katalysatorerne består af en monolit (keramiksten eller metal) med kanaler. Kanalvæggene
er belagt med platin/rodium/palladium. Disse
metaller varetager katalysatorfunktionen, dvs.
de fremskynder den kemiske proces uden selv
at forbruges.
• 95 RON kan bruges til normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal effekt
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste
motorer kan køres på oktantal 95 og 98 RON.
Kun i undtagelsestilfælde bør 91 RON bruges.
og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og brændstofforbrug.
07 Under kørslen
Brændstof
VIGTIGT
•
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige katalysatoren.
•
Brug kun tilsætninger, der er anbefalet
af Volvo.
Bioætanol E85
Der må ikke foretages ændringer af brændstofsystemet eller dettes komponenter, ligesom ingen af komponenterne må udskiftes
med dele, der ikke er specielt konstrueret til
brug med bioætanol.
ADVARSEL
Metanol må ikke bruges. Et skilt på tankdækselklappens inderside viser korrekt
alternativt brændstof.
Brug af komponenter, der ikke er beregnet
til bioætanolmotorer, kan give anledning til
brand, person- eller motorskader.
Reservedunk
Reservedunken i bilen bør fyldes med benzin,
se bemærkningen side 114.
VIGTIGT
Sørg for, at reservedunken er forsvarligt
fastgjort, og at dens låg er tæt.
VIGTIGT
ADVARSEL
Ætanol er følsomt over for gnistdannelse, og
der kan dannes eksplosive gasser i reservedunken, hvis den fyldes med ætanol.
Kun brændstof, der opfylder den europæiske dieselnorm, må bruges.
Svovlindholdet må højst være 50 ppm.
VIGTIGT
Diesel
Brug kun dieselbrændstof fra velkendte producenter. Påfyld aldrig diesel af tvivlsom kvalitet. Dieselbrændstof skal opfylde normen
EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer er følsomme over for foruening i brændstoffet, f.eks.
for mange svovlpartikler.
Ved lave temperaturer (-6 °C til -40 °C) kan dieselbrændstof give en paraffinudfældning, hvilket kan give startvanskeligheder. De større
olieselskaber har også et særligt dieselbrændstof, som er beregnet til temperaturer omkring
frysepunktet. Dette er mere letflydende ved
lave temperaturer og reducerer risikoen for
udskillelse af paraffin.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved
1
tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
anvendes:
•
•
•
•
Specielle additiver
Marine Diesel Fuel
Fyringsolie
FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) og
vegetabilsk olie.
Disse brændstoffer opfylder ikke kravene i
Volvos anbefaling og giver øget slid og
motorskader, som ikke dækkes af Volvos
garantier.
07
Brændstofstop
Brændstofsystemets konstruktion i en dieselmotor gør, at hvis bilen løber tør for brændstof,
kan udluftning på værksted være nødvendig
for at genstarte efter optankning.
Gasolie kan indeholde en vis mængde FAME, der må ikke tilsættes yderligere mængde.
291
07 Under kørslen
Brændstof
Efter et motorstop på grund af brændstofmangel skal brændstofsystemet have et øjeblik til
at udføre en kontrol. Gør da som følger, før du
starter motoren, efter at brændstoftanken er
blevet fyldt med diesel:
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, og
tryk den ind til endestillingen (se side 75).
2. Tryk på START-knappen uden at trykke
ned på bremse- og/eller koblingspedal.
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffiltret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
4. For at starte motoren: Tryk bremse- og/
eller koblingspedal ned, og tryk på
START-knappen en gang til.
Dieseldrevne biler er forsynet med et partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen
samles i filtret under normal kørsel. For at forbrænde partiklerne og tømme filtret startes en
såkaldt regenerering. Hertil kræves, at motoren
er kommet op på normal driftstemperatur.
Før tankning af brændstof ved brændstofmangel:
•
Stands bilen på så plan/vandret jord
som muligt - hvis bilen hælder, er der
risiko for luftlommer i brændstoftilførslen.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
292
VIGTIGT
3. Vent ca. 1 minut.
OBS
07
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
Regenereringen af filteret sker automatisk og
tager normalt 10-20 minutter. Ved lav gennemsnitshastighed kan det tage lidt længere tid.
Under regenereringen øges brændstofforbruget lidt.
Regenerering i koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Når filtret er ca. ca 80 % fyldt med partikler,
tændes en gul advarselstrekant på instrumentpanelet, og meddelelsen Sodfilter fuldt Se
instr.bog vises på instrumentpanelet.
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere 20 minutter.
OBS
En mindre reduktion i motoreffekt kan midlertidigt mærkes under regenereringen.
Når regenereringen er gennemført, forsvinder
advarslen automatisk.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* bruges,
hvorved motoren hurtigere kommer op på normal driftstemperatur.
VIGTIGT
Hvis filtret bliver helt fyldt med partikler, kan
det være vanskeligt at starte motoren, og
filtret bliver ubrugeligt. Man risikerer så, at
filtret skal udskiftes.
07 Under kørslen
Brændstof
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
Tallene for brændstofforbrug kan påvirkes,
hvis bilen udstyres med ekstra tilbehør, som
ændrer bilens vægt. Se information om vægte
på side 369 og tabel på side 379.
Desuden kan køremåden og andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens brændstofforbrug.
Ved brug af brændstof med oktantal 91 RON
bliver forbruget højere og ydelsen lavere.
OBS
Ekstreme vejrforhold, træk af anhænger
eller kørsel i store højder kombineret med
brændstofkvaliteten er faktorer, der kan
påvirke bilens præstationer.
07
293
07 Under kørslen
Lastning
Generelt om lastning
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information om vægte,
se side 369.
Bagagerumsklappen åbnes med en
knap på lyspanelet eller fjernbetjeningen, se side 55.
• Al last bør fastspændes med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
ADVARSEL
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan ved en
frontal kollision med en hastighed på
50 km/h opnå en bevægelsesvægt svarende til 1000 kg.
ADVARSEL
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres med lastens
vægt og placering.
Den beskyttende effekt fra airbaggardinerne i taget kan udeblive eller reduceres,
hvis lasten når for højt op.
•
ryglæn.
Bemærk, at ingen genstande må hindre funktionen af forsædernes WHIPS-system, hvis et
af bagsædets ryglæn er klappet ned,se
side 27.
07
• Centrer lasten.
• Tunge genstande bør placeres så lavt som
muligt. Undgå at anbringe tung last på
nedslåede ryglæn.
• Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige indtrækket.
294
Taglast
Brug af tagbagagebærer
For at undgå skader på bilen og for at opnå
størst mulig sikkerhed under kørslen anbefales
de lastholdere, som Volvo har udviklet.
Følg nøje den monteringsanvisning, der følger
med lastholderen.
• Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
Last aldrig over ryglænenes højde.
Overvejelser ved lastning
• Placer lasten presset mod bagsædets
Forsæde
Ved transport af ekstra lang last kan også passagersædets ryglæn slås ned (se side 77).
ADVARSEL
Lasten skal altid fastspændes. Ellers kan
den ved en hård opbremsning forskyde sig
og skade personer i bilen.
Dæk skarpe kanter og spidse hjørner med
noget blødt.
Sluk for motoren og træk parkeringsbremsen ved lastning/losning af lange genstande. Ellers kan lasten eventuelt komme i
kontakt med gearstangen eller gearvælgeren, og derved føre den til en kørestilling, så
bilen kører væk.
• Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
• Bilens vindmodstand og dermed brændstofforbruget øges med lastens omfang.
•
Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
ADVARSEL
Med last på taget ændres bilens tyngdepunkt og køreegenskaber. Nærmere oplysninger om maksimal tilladt last på taget,
inklusive tagbagagebærer og eventuel tagboks, se side 369.
07 Under kørslen
Lastning
Indkøbsposeholder*
Nedslåning af bagsæderyglæn
Hvis bagsædets ryglæn skal slås ned, se
side 79.
G021463
Lastforankringsøjer
De sammenfoldelige lastforankringsøjer1 bruges til at fæstne spændebånd for at fastgøre
genstande i bagagerummet.
Indkøbsposeholderen holder poser på plads
og forhindrer, at de vælter og spreder deres
indhold i bagagerummet.
ADVARSEL
Hårde, skarpe eller tunge genstande, som
ligger eller rager ud, kan ved en kraftig
opbremsning fremkalde personskader.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
1
Indkøbsposeholder under den opslåelige klap i
gulvet.
1. Fold holderen op, som er en del af gulvlemmen.
2. Spænd indkøbsposerne fast med spændebåndet og fastgør bærehåndtagene i
krogene.
07
Antallet af øjer og deres placering varierer afhængigt af markedet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
295
07 Under kørslen
Lastning
12 V stikkontakt*
OBS
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo. For information
om brug af Volvos anbefalede midlertidige
dæklapning (TMK), se side 319.
Fold dækslet op for at få adgang til stikkontakten.
• Der er spænding på kontakten, selv om
fjernbetjeningen ikke sidder i tændingslåsen.
VIGTIGT
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W).
07
OBS
Husk, at brug af stikkontakten med motoren
slukket medfører risiko for afladning af
bilens startbatteri.
296
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Under kørslen
Bagagerum
Skiluge
Fastgøring af luge
Lugen i ryglænet kan åbnes for transport af
lange, smalle genstande.
Sæt lugen tilbage i sporene bag beklædningen,
og luk lugen.
Slå højre ryglæn frem.
Frigør lugen i bagsæderyggen ved at skyde
lugens rigel opad og samtidig trykke lugen
nedad og fremad.
Slå ryglænet tilbage med lugen åben.
Brug sikkerhedsselen for at forhindre lasten i at
bevæge sig.
ADVARSEL
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen inden ind- eller udtagning af last. Ellers
kan man være uheldig og komme til at støde
til gearstangen/gearvælgeren og sætte den
i en kørselsposition.
07
Afmontering af luge
Efter at lugen er frigjort og ryglænet slået op
igen, skal lugen åbnes ca. 30 grader og trækkes lige op.
297
07 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr, f.eks. anhængertræk, mindsker bilens
lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig
information om vægte, se side 369.
• Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
• Undgå at køre med anhænger på stignin-
• Bilens trækanordning skal være af god-
Anhængerkabel
• Hvis anhængertrækket eftermonteres, bør
man sammen med sin autoriserede Volvoforhandler kontrollere, at bilen har alt
udstyret til kørsel med anhænger.
• Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering
fremgår af se side 317.
• Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
• Kør ikke med en tung anhænger, når bilen
er helt ny. Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
• På lange og stejle nedadgående skråninger belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
afpas hastigheden.
298
maksimalt tilladte hastighed for en bilen
med tilkoblet anhænger ikke overskrides.
Følg de gældende regler for tilladte hastigheder og vægte.
Hvis trækanordningen er monteret af Volvo,
leveres bilen med det nødvendige udstyr til
kørsel med anhænger.
kendt type.
07
• Af sikkerhedsmæssige årsager bør den
ger over 12 %.
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt,
skal der bruges en adapter. Brug et adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at
kablet ikke slæber langs jorden.
Blinklys og bremselygter på anhænger
Hvis en af anhængerens pærer til afviserne er
defekt, blinker kombinationsinstrumentets
symbol for afviserne hurtigere end normalt, og
displayet viser teksten Defekt pære
Anhængerafviser.
Hvis en af anhængerens pærer til bremselygterne er defekt, vises teksten Defekt pære
Anhængerstoplys.
Niveauregulering*
De bageste støddæmpere holder en konstant
højde, uanset bilens belastning (op til den tilladte maksimumsvægt). Når bilen holder stille,
synker bagvognen lidt, hvilket er normalt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Anhængervægte
For information om Volvos tilladte anhængervægte, se side 369.
OBS
De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, Volvo tillader. Nationale regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt, end
den bilen må trække.
ADVARSEL
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
Manuel gearkasse
Overophedning
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
• Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min.
(dieselmotorer: 3500 omdr./min.) - ellers
kan olietemperaturen blive for høj.
07 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Dieselmotor 5cyl
Parkering på skråninger
• Ved risiko for overophedning er det opti-
1. Træd driftsbremsen ned.
male omdrejningstal for motoren
2300-3000 omdr./min. for optimal cirkulation af kølevæsken.
2. Aktivér parkeringsbremsen.
3. Sæt gearvælgeren i position P.
4. Slip driftsbremsen.
Automatgear
Overophedning
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
• Automatgear vælger det optimale gear i
forhold til belastning og motorens omdrejningstal.
• Ved overophedning tændes et advarselssymbol på instrumentpanelet kombineret
med en tekstmeddelelse - følg den givne
anbefaling.
Stejle stigninger
•
Bloker ikke automatgearkassen med et
højere gear, end hvad motoren kan "klare"
- det er ikke altid en fordel at køre i høje
gear og lave omdrejningstal.
VIGTIGT
• Gearvælgeren skal være i parkeringsstilling P, når en bil med automatgear og tilkoblet anhænger parkeres. Brug altid parkeringsbremsen.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
anhængertræk:
•
•
Følg monteringsanvisningen nøje.
•
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Den aftagelige del skal være låst med
nøgle, før kørsel påbegyndes.
Vigtigt at kontrollere
• Brug stopklodser til blokering af hjulene,
• Anhængertrækkets kugle skal med jævne
når en bil med anhænger parkeres på en
skråning.
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
Start på en skråning
1. Træd driftsbremsen ned.
2. Før gearvælgeren til kørestilling D.
OBS
Når der bruges koblingshoved med svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke smøres.
3. Udløs parkeringsbremsen.
4. Slip driftsbremsen og kør af sted.
Trækanordning
Hvis der påmonteres et deleligt anhængertræk,
skal monteringsanvisningen for fastgøring af
den løse del følges nøje, se side 301.
07
Se også særskilte oplysninger om langsom
kørsel med anhænger for biler med automatgear Powershift på side 121.
299
07 Under kørslen
Kørsel med anhænger
G021484
Specifikationer
G021485
Opbevaring af aftageligt anhængertræk
Mål, befæstelsespunkter (mm)
Anhængertrækkets opbevaringsplads.
VIGTIGT
07
300
G021483
Tag altid anhængertrækket af efter brug, og
opbevar det på dets faste plads i bilen, godt
fastgjort med dets rem.
1
1127
2
93
3
855
4
428
5
112
6
360
7
Sidevange
8
Kuglens centrum
07 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Indikatoren skal vise rødt.
G021490
G018928
G021488
Fastgøring af anhængertræk
Indikatoren skal vise grønt.
G021487
Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at
dreje nøglen højre om.
Sæt anhængertrækket i, og skub ind, indtil
der høres et klik.
G000000
G021489
Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
trykke spærren ind,
og derefter trække
dækslet lige bagud
.
Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
07
``
301
07 Under kørslen
Kontrollér, at anhængertrækket sidder
fast, ved at rykke det opad, nedad og
bagud.
ADVARSEL
Hvis anhængertrækket ikke sidder korrekt,
skal det tages af og sættes fast igen som
beskrevet tidligere.
VIGTIGT
G021495
G021494
Kørsel med anhænger
Sikkerhedswire.
Tryk låsegrebet ind , og drej det venstre
, indtil der lyder et klik.
om
ADVARSEL
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil beregnede
sted.
Afmontering af anhængertræk
Smør kun kuglen til trækhovedet ind, resten
af anhængertrækket skal være rent og tørt.
Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at
anhængertrækket trækkes bagud og
opad.
07
ADVARSEL
Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst
stilling.
302
Anhængertrækket skal spændes godt fast,
hvis det opbevares i bilen, se side 300.
07 Under kørslen
G018929
Kørsel med anhænger
Skyd beskyttelsesdækslet på, indtil det
kommer på plads med et klik.
07
303
07 Under kørslen
Bugsering og bjergning
Bugsering
ADVARSEL
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
1. Lås ratlåsen op ved at sætte nøglen i tændingslåsen og foretage et langt tryk på
START/STOP ENGINE-knappen - nøgleposition II aktiveres, se side 75 for mere
information om nøglepositioner.
Bremse- og servostyring fungerer ikke, når
motoren er slukket - det er nødvendigt at
trykke ca. fem gange så hårdt på bremsepedalen, og styringen er betydeligt tungere
end normalt.
Manuel gearkasse
Før bugsering:
2. Fjernbetjeningen skal blive siddende i tændingslåsen under hele bugseringen.
–
3. Hold bugserlinen strakt, når trækbilen
sænker farten, ved at holde foden let på
bremsepedalen - så undgås hårde ryk.
Automatgear Geartronic
07
•
Fjernbetjeningen skal være i nøgleposition II - i position I er alle airbags deaktiverede.
•
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af tændingslåsen, når bilen bugseres.
•
For at flytte bilen fra et trafikfarligt sted
kan den dog bugseres væk over en kort
afstand ved lav hastighed - ikke længere end 10 km, og ikke med højere
hastighed end 10 km/h. Bemærk, at
bilen altid skal bugseres, så hjulene ruller fremad.
•
Ved flytning over en længere afstand
end 10 km skal bilen bjerges med drivhjulene løftet fra vejbanen - professionel
bjergning anbefales.
Bemærk, at bilen altid skal bugseres sådan,
at hjulene ruller fremad.
•
En bil med automatgearkasse må ikke
bugseres med en højere hastighed end
80 km/t og højst over en afstand på
80 km.
Før bugsering:
–
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
Automatgear Powershift
Model med gearkassen Powershift bør ikke
bugseres, da den er afhængig af, at motoren er
304
VIGTIGT
VIGTIGT
ADVARSEL
•
Hvis du er i tvivl, om bilen er udstyret med
gearkassen Powershift eller ej, kan det bekræftes ved at kontrollere betegnelsen på gearkassens mærkat under motorhjelmen - se
side 366. Betegnelsen ”MPS6” betyder, at der
er en Powershift – ellers er det automatgearkassen Geartronic.
Undgå bugsering.
4. Vær klar til at bremse for at standse.
Kontroller, at ratlåsen er låst op inden
bugsering.
Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.
i gang for at få tilstrækkelig smøring. Hvis der
stadig skal bugseres, skal strækningen gøres
så kort som muligt og med meget lav hastighed.
Før bugsering:
–
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
07 Under kørslen
Bugsering og bjergning
Efter brug skal bugserøjet skrues løs og
lægges tilbage på plads.
Starthjælp
Motoren må ikke trækkes i gang. Hvis batteriet
er afladet, og motoren ikke vil starte, skal der
bruges et hjælpebatteri, se side 116.
Slut af med at sætte dækslet på kofangeren igen.
VIGTIGT
VIGTIGT
Katalysatoren kan blive beskadiget, når du
forsøger at trække motoren i gang.
Bugserøje
Bugserøjet skrues ind i en gevindskåret fordybning bag et dæksel på kofangerens højre
side, for eller bag.
Fastgøring af bugserøje
Hent bugserøjet frem. Det befinder sig
under gulvlemmen i bagagerummet.
Dæksel til bugserøjets forankringspunkt
findes i to varianter, der skal åbnes på forskellige måder:
• Varianten med en fordybning åbnes ved
at stikke en mønt eller lignende ind i fordybningen og lirke dækslet udad. Fold
derefter dækslet helt ud og løsn det.
• Den anden variant har en markering
langs den ene side eller i et hjørne: Tryk
på markeringen med en finger og fold
samtidig den modsatte side/hjørne ud
ved hjælp af en mønt eller lignende dækslet vender om sin midterlinje og
kan derefter løsnes.
Bugserøjet er kun beregnet til bugsering på
vej - ikke til bjergning, efter bilen er kørt i
grøften eller er kørt fast. Tilkald fagkyndig
assistance til bjergning.
OBS
På nogle biler med monteret anhængertræk
kan bugserøjet ikke fastgøres i den bageste
fordybning. Fastgør i så fald bugserlinen i
anhængertrækket.
Af denne grund er det hensigtsmæssigt at
opbevare det aftagelige anhængertræks
kugledel i bilen.
07
Skru bugserøjet helt ind til dens flange.
Drej øjet godt fast, f.eks. med hjulnøglen.
305
07 Under kørslen
Bugsering og bjergning
Bjergning
Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
VIGTIGT
Bemærk, at bilen altid skal bjerges, så hjulene ruller fremad.
•
07
306
Firhjulstrukket bil (AWD) med hævet forvogn må ikke bjerges ved højere hastighed end 70 km/t. Den bør ikke bjerges
over længere afstande end 50 km.
07 Under kørslen
07
307
Generelt ................................................................................................
Skift af hjul ...........................................................................................
Tryk i dæk ............................................................................................
Advarselstrekant og førstehjælpskasse*...............................................
Midlertidig dæklapning (TMK)* .............................................................
308
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
310
314
317
318
319
HJUL OG DÆK
08 Hjul og dæk
Generelt
Køregenskaber
Dæk har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk og
hastighedsklasse er vigtige for bilens adfærd.
Dækkene med den største mønsterdybde skal
altid monteres på baghjulene (for at mindske
udskridningsrisikoen).
Nye dæk
OBS
Omdrejningsretning
Sørg for at have samme type, dimensioner
og fabrikat på alle hjul.
Følg det anbefalede dæktryk i dæktryktabellen,
se side 383.
Vedligeholdelse af dæk
G021778
Dækkenes alder
Pilen viser dækkets omdrejningsretning.
Dæk med mønster, der er konstrueret til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen markeret med en pil på dækket. Dækkene skal
have samme rotationsretning i hele levetiden.
De må kun flyttes fra for til bag eller omvendt,
aldrig fra venstre til højre side eller omvendt.
Hvis dækkene monteres forkert, forringes
bilens bremseegenskaber og evne til at lede
regn og snesjap væk.
08
310
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker ubeskadigede. Dæk ældes og nedbrydes, selvom
de sjældent eller aldrig er i brug. Deres funktion
kan derfor forringes. Det gælder for alle dæk,
der gemmes til fremtidig brug. Som eksempler
på ydre tegn, der viser, at dækket er uegnet til
at bruges, er revner eller misfarvning.
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år
begynder de at hærde, og samtidig forringes
friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Stil derfor
efter at få så friske dæk som muligt ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når det gælder vinterdæk. De sidste tal i talrækken angiver produktionsuge og -år. Dette er dækkets
DOT-mærkning (Department of Transportation) og angives med fire cifre, f.eks. 1510.
Dækket på illustrationen er fremstillet i uge 15
år 2010.
Sommer- og vinterdæk
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, skal de
markeres med, hvilken side de har siddet på,
f.eks. V for venstre og H for højre.
08 Hjul og dæk
Generelt
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 317. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes tilstand har indvirkning på, hvor hurtigt dine
dæk ældes og slides. For at undgå forskelle i
mønsterdybde og for at forhindre at der opstår
slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning
ved den første udskiftning er ca. 5.000 km, og
derefter med et interval på 10.000 km. Volvo
anbefaler dig at kontakte et autoriseret Volvoværksted for kontrol, hvis du er i tvivl om mønsterdybden. Hvis der allerede er opstået betydelig forskel i slitage (>1 mm forskel i mønsterdybde) mellem dækkene, skal de mindst slidte
dæk altid sidde bagest. En forhjulsudskridning
er generelt lettere at oprette end en baghjulsudskridning og får bilen til at fortsætte ligeud, i
stedet for at bagenden skrider ud til siden, og
man måske helt mister herredømmet over
bilen. Det er derfor vigtigt, at baghjulene aldrig
mister fæstet før forhjulene.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
ADVARSEL
Et beskadiget dæk kan føre til, at man mister
kontrollen over bilen.
Brug kun fælge, der er afprøvet og godkendt af
Volvo og som indgår i Volvos originalsortiment.
Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
Dæk med slidindikatorer
Låsbar hjulbolt*
Låsbare hjulbolte* kan anvendes både til aluminium- og stålfælge. Under lastgulvet er der
plads til kassen til de låsbare hjulbolte.
Værktøj
G021829
Slitage og vedligeholdelse
Slidindikatorer.
En slidindikator er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets
mønsterdybde er reduceret til 1,6 mm, er
mønstret på højde med slidindikatorerne.
Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt.
Husk, at dæk med lille mønsterdybde har
meget dårligt vejgreb i regn eller sne.
Fælge og hjulbolte
Under lastgulvet ligger bilens bugserøje, donkraft* og hjulnøgle*. Her er der også plads til
kassen til de låsbare hjulbolte.
VIGTIGT
Hjulboltene skal spændes med 140 Nm.
Ved for hård tilspænding kan skruesamlingen tage skade.
Donkraft*
Donkraften bør kun bruges i forbindelse med
skift af reservehjul. Dens skrue skal altid være
velsmurt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08
311
08 Hjul og dæk
Generelt
Værktøj - tilbagesætning
Vinterdæk
Brug af snekæder
Volvo anbefaler vinterdæk med visse dimensioner. Dækdimensionerne afhænger af motorvariant. Ved kørsel med vinterdæk skal den
rette type dæk monteres på alle fire hjul.
Snekæder må kun monteres på forhjulene
(dette gælder også biler med 4-hjulstræk).
OBS
G029336
Volvo anbefaler, at du rådfører dig med en
Volvo-forhandler om, hvilken fælg og dæktype der passer bedst.
Efter brug af værktøj og donkraft* skal de sættes korrekt på plads igen. Donkraften drejes
sammen til den rette stilling for at få plads.
Skumblokken og reservehjulet lægges tilbage
i modsat rækkefølge af, hvordan de blev taget
ud.
Læg mærke til pilen på den øverste skumblok.
Den skal pege fremad i bilen.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
VIGTIGT
Værktøj og donkraft* skal opbevares på
deres plads i bilens bagagerum, når de ikke
bruges.
08
312
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer
stiller betydeligt større krav til dækkene end om
sommeren. Derfor anbefaler Volvo, at man ikke
kører med vinterdæk med en mønsterdybde
under 4 mm.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder og
dæk.
ADVARSEL
Brug originale snekæder fra Volvo eller tilsvarende, der er tilpasset til den korrekte
bilmodel, dæk- og fælgdimensioner. Volvo
anbefaler, at du rådfører dig med et autoriseret Volvo-værksted, hvis du er i tvivl. Forkerte snekæder kan forårsage alvorlig
skade på din bil og føre til en ulykke.
Specifikationer
Bilen er typegodkendt. Det betyder, at visse
kombinationer af hjul og dæk er godkendt. For
tilladte kombinationer, se side 383
Hjul- (fælg) dimensioner
Hjul (fælge) har en dimensionsbetegnelse,
f.eks.: 7Jx16x50.
7
Fælgbredde i tommer
J
Fælghornets profil
08 Hjul og dæk
Generelt
16
Fælgdiameter i eng.
tommer
lasteevne der kræves af dækkene. Det lavest
tilladte tal er angivet i tabellen, se side 383.
50
Off-set i mm
(afstand fra hjulets
centrum til hjulets
kontaktflade mod
navet)
Hastighedsklasser
Dækdimensioner
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning:
225/50R17 98W.
225
Dækkets bredde (mm)
50
Forholdet mellem dæksidens højde
og dækkets bredde (%)
R
Radialdæk
17
Fælgdiameter i eng. tommer (")
98
Kodecifre for maksimalt tilladt dækbelastning, belastningstal (LI)
W
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed, hastighedsklasse (SS). (I
dette tilfælde 270 km/t).
Belastningstal
Hvert dæk kan modstå en bestemt maksimal
hastighed, en hastighedsklasse (Speed Symbol; SS).
Dækkenes hastighedsklasse skal mindst svare
til bilens topfart. Den lavest tilladte hastighedsklasse er angivet i tabellen, se side 383.
Den eneste undtagelse fra disse bestemmelser
er vinterdæk (dæk både med og uden pigge),
hvor der må anvendes lavere hastighedsklasse. Hvis der vælges et sådant dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre med
160 km/t).
H
210 km/t
V
240 km/t
W
270 km/t
Y
300 km/t
ADVARSEL
Bilen skal være udstyret med dæk, der har
den samme eller højere belastningsindeks
(LI) og hastighedsklasse (SS) end specificeret. Hvis der bruges et dæk med for lavt
belastningsindeks eller hastighedsklasse,
kan det blive overophedet.
Føret er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køre, ikke dækkenes hastighedsklasse.
OBS
Det er den maksimalt tilladte hastighed, der
angives i tabellen.
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
T
190 km/t
08
Hvert dæk har en bestemt evne til at bære last,
et belastningstal (LI). Bilens vægt afgør, hvilken
313
08 Hjul og dæk
Skift af hjul
Reservehjul*
Udtagning af reservehjul
Reservehjulet (Temporary spare) er kun beregnet til midlertidig brug og skal straks erstattes
af et normalt hjul. Under kørsel med reservehjulet kan bilens køreegenskaber ændres.
Reservehjulet er mindre end det almindelige
hjul. Dermed påvirkes bilens frihøjde. Pas på
høje fortovskanter, og vask ikke bilen i vaskehal. Hvis reservehjulet sidder på forakslen, kan
du ikke samtidig bruge snekæder. På firehjulstrukne biler kan trækket på bagakslen frakobles. Reservehjulet må ikke repareres. Det rette
tryk i reservehjulet fremgår af dæktryktabellen,
se side 383.
1. Fold lastgulvet op, bagfra og fremad.
VIGTIGT
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
VIGTIGT
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
08
314
Reservehjulet befinder sig i reservehjulsrummet med ydersiden nedad. Reservehjulet og
skumblokken fastholdes af samme gennemgående skrue. Skumblokken indeholder alt
værktøjet.
2. Skru befæstelsesskruen op.
3. Løft skumblokken ud sammen med værktøjet.
4. Løft reservehjulet ud.
Afmontering
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten, se side 318 opstilles.
Bilen og donkraften* skal stå på et stabilt, vandret underlag.
2. Hent donkraft*, hjulnøgle* og demonteringsværktøj til hjulkapsel*, som ligger
under lastgulvet i bagagerummet. Hvis der
vælges en anden donkraft, se side 326.
3. Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug f.eks. kraftige
træklodser eller halvstore sten.
4. Biler med stålfælge har aftagelige hjulkapsler. Brug demonteringsværktøjet til at
hægte og fjerne eventuelle heldækkende
hjulkapsler. Alternativt kan hjulkapslerne
demonteres med hånden.
1. Træk parkeringsbremsen, og sæt i bakgear
eller stilling P, hvis bilen har automatgear.
ADVARSEL
Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget,
at gevindene er ordentligt smurt, og at den
ikke er beskidt.
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,* der hører til den respektive bilmodel,
hvilket fremgår mærkaten på donkraften.
På mærkaten angives også donkraftens
maksimale løfteevne ved en specificeret
laveste løftehøjde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5. Skru bugserøjet sammen med hjulnøglen*
indtil stop, som vist på illustrationen nedenfor.
08 Hjul og dæk
Skift af hjul
G017465
gen. Drej donkraftens fod ned, så den presses plant mod jorden.
VIGTIGT
Bugserøjet skal skrues ind med alle drejninger af gevindet i hjulnøglen.
6. Løsn hjulboltene ½-1 omgang venstre om
med hjulnøglen.
ADVARSEL
Anbring aldrig noget mellem jorden og donkraften, eller mellem donkraften og bilens
donkraftfæste.
7. På hver side af bilen er der to punkter til
placering af donkraften. Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak i plastdæknin-
VIGTIGT
Jorden skal være stabil, jævn og må ikke
hælde.
8. Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.
4. Spænd hjulboltene over kors. Det er vigtigt, at hjulboltene spændes forsvarligt.
Spænd med 140 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.
5. Sæt eventuelle heldækkende hjulkapsler
på igen.
OBS
Hjulkapslens udtag til ventilen skal være
over ventilen på fælgen ved montering.
Montering
1. Rengør anlægsfladerne mellem hjul og
nav.
2. Sæt hjulet på. Skru hjulboltene godt til.
3. Sænk bilen, så hjulet ikke kan dreje.
08
315
08 Hjul og dæk
Skift af hjul
ADVARSEL
Kryb aldrig ind under bilen, når den er hejst
op på donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes op med donkraft.
Parker bilen på en sådan måde, at passagerer har bilen eller helst et autoværn mellem sig selv og vejbanen.
OBS
Bilens almindelige donkraft er kun beregnet
til lejlighedsvis brug og i kort tid, f.eks. ved
udskiftning af hjul ved punktering, skift til
vinterdæk/sommerdæk mv. Kun donkraften, der hører til den specifikke model, må
anvendes til at løfte bilen. Hvis bilen skal
løftes oftere eller i længere tid end ved et
hjulskift, anbefales det at bruge en garagedonkraft. I så fald skal du følge vejledningen
til udstyret.
08
316
08 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Dæktryk
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales det
generelle dæktryk (gælder både for fuld og let
last) for at få den bedste brændstoføkonomi.
Kontrol af dæktryk
Dæktrykkene skal kontrolleres en gang om
måneden.
G021830
Dette gælder også reservehjulet.
Dæktryksmærkaten på indersiden af førersidens dørstolpe (mellem for- og bagdør) viser,
hvilke tryk dækkene skal have under forskellige
belastnings- og hastighedsforhold. Disse
oplysninger findes også i dæktryktabellen, se
side 383.
• Dæktryk for bilens anbefalede dækdimen-
Dæktryk kontrolleres med kolde dæk. Med
kolde dæk menes, at dækkene har samme
temperatur som udetemperaturen. Efter nogle
kilometers kørsel bliver dækkene varme og
trykket højere.
For lavt dæktryk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forringer bilens
vejegenskaber. Kørsel med for lavt dæktryk
medfører, at dækkene kan blive for varme og
tage skade. Dæktrykket påvirker rejsekomfort,
vejlyd og styreegenskaber.
sion
• ECO-tryk1
• Reservedækkets tryk (Temporary Spare)
OBS
OBS
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
Temperaturforskelle ændrer dæktrykket.
08
1
ECO-trykket giver forbedret brændstoføkonomi.
317
08 Hjul og dæk
Advarselstrekant og førstehjælpskasse*
Advarselstrekant
Advarselstrekanten er fastgjort på bagagerumsklappens inderside med to klemmer.
Frigør advarselstrekantens hylster ved at
trække de to snaplåse udad.
Tag advarselstrekanten ud af hylstret, fold
den ud og sæt de to løse sider sammen.
Fold advarselstrekantens støtteben ud.
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant. Anbring advarselstrekanten
på et passende sted under hensyntagen til
færdselssituationen.
Efter brug kontrolleres, at advarselstrekanten
og hylstret er forsvarligt fastgjort i bagagerummet.
Førstehjælpskasse*
En taske med førstehjælpsudstyr findes i bagagerummet.
08
318
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)*
Generelt
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker el.lign. skader må ikke lappes med
det provisoriske dæklapningssæt.
Tilslut kompressoren til en af bilens 12 volt
kontakter, se side 221 og 296. Vælg den kontakt, der befinder sig nærmest det punkterede
dæk.
VIGTIGT
Midlertidig dæklapning (TMK; Temporary
Mobility Kit) bruges til at lappe en punktering
og kontrollere og justere dæktrykket. Det
består af en kompressor og en beholder med
tætningsvæske. Med sættet opnås en midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske
skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er
overskredet, og efter brug.
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t, når
den midlertidige dæklapning har været
brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et
autoriseret Volvo-værksted for inspektion af
det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre, om
dækket kan repareres, eller om det skal
udskiftes.
Oversigt
Hvis kompressoren til dæklapning er forbundet til en af de to kontakter i tunnelkonsollen, se side 221, må en anden strømforbruger ikke være tilsluttet til den anden kontakt.
OBS
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo.
Placering af dæklapningssættet
Sæt en advarselstrekant op, hvis et dæk skal
lappes ved et trafikeret sted. Dæklapningssættet befinder sig under gulvet i bagagerummet.
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
Afbryder
Ledning
08
Flaskeholder (orange låg)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
319
08 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)*
Beskyttelseshætte
Lapning af et punkteret dæk
ADVARSEL
Trykreduktionsventil
Tætningsvæsken kan irritere huden. Ved
kontakt med huden skal væsken straks vaskes af med sæbevand.
Luftslange
Flaske med tætningsvæske
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
Trykmåler
OBS
Flaskens forsegling må ikke bryde før brug.
Når flasken skrues fast, brydes forseglingen
automatisk.
4. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
G014338
5. Skru flasken fast i flaskeholderen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
For information om delenes funktion, se den foregående illustration.
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
08
320
2. Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
6. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
7. Slut ledningen til 12 V-stikkontakten, og
start bilen.
08 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)*
OBS
Hvis kompressoren er forbundet til en af de
to 12 V kontakter i tunnelkonsollen, må en
anden strømforbruger ikke være tilsluttet til
den anden kontakt.
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
8. Stil afbryderen på I.
ADVARSEL
Stå aldrig ved siden af dækket, når kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der straks
slukkes for kompressoren. Man bør ikke
køre videre. Det anbefales at kontakte et
autoriseret dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter ca. 30
sekunder.
9. Fyld dækket i 7 minutter.
• Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
10. Sluk for kompressoren, og aflæs trykket på
trykmåleren. Minimalt tryk er 1,8 bar, maksimalt tryk er 3,5 bar. (Slip luft ud med trykreduktionsventilen, hvis dæktrykket er for
højt.)
11. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
12. Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
13. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
Efterkontrol af reparationen og trykket
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
• Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar,
skal dækket pumpes op til det tryk, der
er angivet i dæktryktabellen, se
side 383 (1bar = 100 kPa). Hvis trykket
er for højt, skal der lukkes luft ud ved
hjælp af trykreduktionsventilen.
ADVARSEL
ADVARSEL
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dækket for stort. Man bør ikke køre videre. Det
anbefales at kontakte et autoriseret
dækværksted.
1. Tilslut udstyret igen.
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Man bør
ikke køre videre. Kontakt i stedet et
dækværksted.
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
3. Sørg for, at kompressoren er slukket. Frakobl luftslangen og ledningen. Sæt ventilhætten på igen.
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Volvo anbefaler, at
disse udskiftninger udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08
321
08 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)*
Volvo anbefaler dig at køre til det nærmeste
autoriserede Volvo-værksted for at få det
beskadigede dæk udskiftet/repareret. Gør
værkstedet opmærksom på, at dækket indeholder tætningsvæske.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t, når
den midlertidige dæklapning har været
brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et
autoriseret Volvo-værksted for inspektion af
det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre, om
dækket kan repareres, eller om det skal
udskiftes.
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
08
322
ADVARSEL
Indånding af udstødningsgas kan være livsfarlig. Lad aldrig motoren arbejde i indelukkede rum eller rum uden tilstrækkelig ventilation.
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
3. Slut ledningen til en af bilens 12 V stikkontakter, og start bilen.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen
på I.
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
5. Pump dækket op til det tryk, der er angivet
i dæktryktabellen, se side 383. (Hvis dæktrykket er for højt, skal der lukkes luft ud
ved hjælp af trykreduktionsventilen.)
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen.
7. Sæt ventilhætten på igen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Når holdbarhedsdatoen er overskredet, skal
flasken udskiftes. Den gamle flaske skal
behandles som miljøfarligt affald.
ADVARSEL
Flasken indeholder 1,2-ætanol og naturgummi-latex.
Farligt ved indtagelse. Kan ved hudkontakt
give allergi.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
08 Hjul og dæk
08
323
Motorrum..............................................................................................
Pærer....................................................................................................
Viskerblade og sprinklervæske.............................................................
Batteri....................................................................................................
Sikringer................................................................................................
Vedligeholdelse.....................................................................................
324
326
333
340
342
347
358
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
09 Vedligeholdelse og service
Motorrum
09
Generelt
Volvos serviceprogram
For at holde bilen på et højt niveau hvad angår
trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed
bør Volvos serviceprogram, som er specificeret i Service- og garantibogen, følges. Volvo
anbefaler at lade et autoriseret Volvo-værksted
udføre service- og vedligeholdelsessarbejder.
Volvos værksteder har det personale, den servicelitteratur og det specialværktøj, som
garanterer den højeste servicekvalitet.
VIGTIGT
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Kontrollér regelmæssigt
Kontroller med jævne mellemrum følgende
olier og væsker, f.eks. ved tankning:
•
•
•
•
326
Kølevæske
Motorolie
Servostyringsolie
Sprinklervæske
ADVARSEL
Husk, at kølerblæseren (placeret foran i
motorrummet, bag køleren) kan starte automatisk, lidt efter at motoren er slukket.
Motorvask skal altid udføres på værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
Løftning af bilen
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,
der hører til den respektive bilmodel. Hvis
du vælger en anden donkraft end den, som
Volvo anbefaler, skal du følge brugsanvisningen til udstyret.
Hvis bilen løftes med værkstedsdonkraft, skal
den sættes mod forkanten på motorens bæreramme.
Stænkpladen under motoren må ikke beskadiges. Vær omhyggelig med at sætte værkstedsdonkraften, så bilen ikke kan glide af donkraften. Brug altid opklodsningsbukke eller lignende.
Hvis du løfter bilen med en tosøjlet værkstedslift, skal de forreste og bageste løftearme sættes under løftepunkterne. Se foregående illustration.
Åbning og lukning af motorhjelmen
09 Vedligeholdelse og service
Motorrum
Oversigt over motorrum
09
Påfyldning af sprinklervæske
Luftfilter
ADVARSEL
G010951
Der er en meget høj spænding og strøm i
tændingssystemet. Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Fjernbetjeningen
skal altid være i position 0, når der udføres
arbejde i motorrummet, se side 75.
Før spærren mod venstre, og åbn motorhjelmen. (Spærrehagen sidder mellem forlygten og kølergitteret, se illustrationen.)
G018945
Træk i håndtaget ved pedalerne. Det kan
høres, når spærren udløses.
Motorrummets udseende kan variere, alt efter
motorvariant.
Kølesystemets ekspansionsbeholder
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
Rør ikke ved tændrør eller tændspole, når
fjernbetjeningen er i nøgleposition II, eller
når motoren er varm.
Kontrol af motorolie
Beholder til servostyringsolie
Målepind for motorolie1
Køler
Påfyldning af motorolie
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(placeret på førersiden)
Startbatteri
Relæ- og sikringsboks
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
1
Motorer med elektronisk oliestandsføler har ingen målepind (5-cyl. diesel).
327
09 Vedligeholdelse og service
Motorrum
09
Ved kørsel under ugunstige forhold, se
side 374.
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval påfylder fabrikken alle motorer med
en specielt tilpasset syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
med hensyntagen til levetid, startevne,
brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
mentet og displaytekster. Nogle modeller har
begge varianter. Kontakt en Volvo-forhandler
for mere information.
Motorolie og oliefilter skal skiftes med de intervaller, der fremgår af Service- og garantibogen.
Det er tilladt at bruge olie af højere kvalitet end
den angivne. Ved kørsel under ugunstige forhold anbefaler Volvo en olie med højere kvalitet, se side 374.
For kapacitet, se side 375 og frem.
Motor med oliemålepind2
G021737
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke bruges
motoreolie af den foreskrevne kvalitet og
viskositet.
Oliestanden skal være mellem MIN- og MAXmærkerne.
Volvo anbefaler, at olieskift foretages på et
autoriseret Volvo-værksted.
2
328
Gælder kun benzin og 4-cyl. diesel.
Måling og eventuel påfyldning
G021734
Volvo benytter forskellige systemer til advarsel
om lav/høj oliestand og lavt/højt olietryk. Visse
varianter har oliesensorer, og i givet fald benyttes en olietrykslampe. Andre varianter har oliestandsfølere, og i så fald informeres føreren
ved hjælp af advarselssymbolet midt på instru-
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2 500 km's intervaller. Den mest pålidelige
måleværdi fås med kold motor inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at motoren er standset. Målepinden viser for lavt et
niveau, da ikke al olien har nået at løbe ned i
bundkarret.
Målepind og påfyldningsrør.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil.
1. Sørg for, at bilen står plant. Det er vigtigt at
vente ca. 5 minutter, efter at motoren er
standset, så olien kan nå at løbe tilbage i
bundkarret.
2. Træk oliepinden op og tør den af.
3. Stik målepinden ned igen.
09 Vedligeholdelse og service
Motorrum
4. Træk den op og kontroller niveauet.
09
Motor med elektronisk oliestandsføler3
5. Hvis niveauet ligger nær MIN, bør der fyldes 0,5 liter på. Hvis niveauet er betydeligt
under, kan der kræves yderligere mængde.
6. Hvis det ønskes at kontrollere niveauet
igen, skal det gøres efter en kort kørsel.
Gentag derefter trin 1 - 4.
ADVARSEL
Fyld aldrig på over MAX-markeringen.
Niveauet må aldrig ligge over MAX eller
under MIN, dette kan føre til skader på
motoren.
ADVARSEL
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for brand.
Meddelelse og graf på display.
Påfyldningsrør.4
Meddelelse / besked
Du behøver ikke at træffe foranstaltninger med
hensyn til oliestanden, før der vises en meddelelse på displayet, se illustrationen nedenfor.
Motoroliestand
Oliestanden kontrolleres ved hjælp af den elektroniske oliestandsmåler med fingerhjulet, når
motoren er slukket,se side 192.
ADVARSEL
Hvis meddelelsen Olieservice påkrævet
vises - kør til værksted. Oliestanden kan
være for høj.
3
4
Gælder kun for 5-cyl. diesel.
Motorer med elektronisk oliestandsføler har ingen målepind (5-cyl. diesel).
329
09 Vedligeholdelse og service
09
Motorrum
VIGTIGT
Ved meddelelsen Lav oliestand Efterfyld
0.5 l, fyld kun på med 0,5 liter.
2. Drej fingerhjulet på venstre kontaktarm til
position Motoroliestand Vent....
> Derefter vises information om motorens
olieniveau.
Kølevæske
Niveaukontrol og påfyldning
OBS
Oliestanden detekteres kun af systemet
under kørsel. Systemet kan ikke registrere
ændringer med det samme, når olie fyldes
på eller tappes af. Bilen skal køre
ca. 30 km, før visning af oliestanden bliver
korrekt.
ADVARSEL
Fyld ikke mere olie på, hvis niveau (3) eller
(4) for påfyldning vises som angivet på illustrationen nedenfor. Niveauet må aldrig
ligge over MAX eller under MIN, det kan føre
til skader på motoren.
Tallene 1-4 repræsenterer påfyldningsniveauet.
Fyld ikke mere olie på, hvis påfyldningsniveau (3)
eller (4) vises. Det anbefalede påfyldningsniveau er
4.
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt
at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske.
ADVARSEL
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for brand.
Måling af oliestand
Hvis der ønskes kontrol af oliestand, gøres det
i rækkefølgen nedenfor.
1. Aktiver nøgleposition II, se side 75.
330
ADVARSEL
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis der
skal påfyldes kølevæske, når motoren er
varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel
skrues forsigtigt af, så overtrykket forsvinder.
For kapacitetsoplysninger samt standard med
hensyn til vandkvalitet, se side 377.
09 Vedligeholdelse og service
Motorrum
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå høje
temperaturer med risiko for motorskader.
VIGTIGT
•
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
•
Brug altid kølervæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølervæske er
50 % vand og 50 % kølervæske.
•
Bland kølervæsken med ledningsvand
af godkendt kvalitet. Ved tvivl om vandets kvalitet bruges færdigblandet kølervæske ifølge Volvos anbefalinger.
•
Ved skift af kølervæske/del af kølesystem skal kølesystemet skylles rent
med ledningsvand af godkendt kvalitet
eller skylles med færdigblandet kølervæske.
•
Motoren må kun køres med velfyldt
kølesystem. Ellers kan der opstå for
høje temperaturer med risiko for skader
(revner) i topstykket.
Bremse- og koblingsvæske
09
Påfyldning
Niveaukontrol
Bremse- og koblingsvæsken har fælles beholder. Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne, der er synlige inden i beholderen.
Kontrollér niveauet med regelmæssige mellemrum.
Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller
ved hvert andet normale serviceeftersyn.
Kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet for
bremsevæske fremgår af se side 377. Hvis
bilen køres på en sådan måde, at bremserne
bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge
eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal
væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Volvo anbefaler, at årsagen til tabet af bremsevæske kontrolleres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Væskebeholderen befinder sig i førerens side.
Væskebeholderen er beskyttet under dækslet,
der dækker motorrummets koldzone. Inden
beholderens dæksel kan nås, skal det runde
dæksel først fjernes.
1. Åbn dækslet, der befinder sig på afdækningen, ved at dreje det.
2. Skru dækslet af beholderen, og påfyld
væske. Niveauet skal være mellem MINog MAX-mærkerne inden i beholderen.
VIGTIGT
Glem ikke at sætte dækslet på.
331
09 Vedligeholdelse og service
09
Motorrum
Servostyringsolie
Klimaanlæg
Fejlfinding og reparation
Aircondition-anlægget indeholder fluorescerende sporstoffer. Brug ultraviolet lys ved
lækagesøgning.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL
I aircondition-anlægget er der kølemiddel
R134a under tryk. Service og reparation af
systemet må kun udføres af et autoriseret
værksted.
VIGTIGT
Hold rent omkring servostyringsbeholderen
ved kontrol. Låget må ikke åbnes.
Kontrollér niveauet ved hvert serviceeftersyn.
Olieskift kræves ikke. Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAX-mærkerne. Kapaciteten og
den anbefalede oliekvalitet fremgår af se
side 377.
OBS
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis motoren ikke er i gang og skal
bugseres, kan bilen stadig styres.
332
09 Vedligeholdelse og service
Pærer
Generelt
Alle pærer er specificerede, se side 338. Pærer
og andre lyskilder af en særlig type, eller som
bør udskiftes af et værksted, findes i:
• Aktive Xenon-forlygter - ABL (Xenon-lyg-
Fjerne forlygte
VIGTIGT
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt fra fingrene fordampes
af varmen og giver en belægning på reflektoren, som så kan ødelægges.
ter)
Blinklys, sidespejle
1. Sæt bilens elsystem i nøgleposition 0, se
side 75:
2. (Første billede)
Træk forlygtens låsestifter ud.
Træk forlygten lige frem.
Forlygter
Varighed for ankomstlys, sidespejle
VIGTIGT
Indstigningslys
Træk ikke i kablet, kun i kontakten.
Handskerumslys
Almen loftsbelysning
3. (Andet billede)
Læselamper
Frigør forlygtens stik ved at trykke
klemmen ned med tommelfingeren.
Bremselys
LED-lys generelt
og samtidig føre stikket ud med den
anden hånd.
ADVARSEL
På biler udstyret med Xenon-forlygter skal
udskiftning af Xenon-pærer udføres af et
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales. Arbejde med Xenon-pærer kræver særlig forsigtighed, fordi forlygten er
udstyret med en højspændingsstrømforsyning.
ADVARSEL
Bilens elsystem skal være i nøgleposition 0,
når der udskiftes pærer, se side 75
4. Løft forlygten ud, og læg den på et blødt
underlag, så lygteglasset ikke bliver ridset.
5. Udskift pæren.
Fastgøring af forlygten
G010325
•
•
•
•
•
•
•
•
09
Alle forlygtepærer udskiftes ved via motorrummet at løsne og fjerne hele forlygten.
1. Tilslut stikket. Der skal lyde et klik.
2. Sæt forlygten og låsestifterne på plads.
Kontrollér, at de sidder rigtigt.
3. Kontrollér lyset.
333
09 Vedligeholdelse og service
09
Pærer
Forlygten skal være monteret og kontakten sat
korrekt i, inden belysningen tændes eller fjernbetjeningen sættes ind i tændingslåsen.
Nærlys, halogen
Fjernlys, halogen
G021745
Inden man begynder at skifte en pære, bør man
gennemlæse se side 333.
1. Åbn låseriglen ved at trykke opad/udad.
2. Tryk dækslets klemmer ned, og frigør dækslet.
Sæt dækslets på igen i modsat rækkefølge.
334
G021747
G021746
Fjerne dæksel
1. Løsn lygten, se side 333.
1. Løsn lygten.
2. Frigør dækslet.
2. Frigør dækslet, se side 334
3. Frigør kontakten fra pæren.
3. Løsn pæren ved at dreje den venstre om
og derefter trække den lige ud
4. Løsn pæren ved at trykke fatningen nedad.
5. Før den nye pære ind i soklen, og tryk den
fast. Den kan kun sidde på én måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
4. Frigør kontakten fra pæren.
5. Udskift pæren og pas den ind i soklen. Drej
højre om for at sætte pæren fast. Den kan
kun sidde på én måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
09 Vedligeholdelse og service
Pærer
G021750
G021748
Afvisere/blinklys
G021749
Positions-/parkeringslys
Ekstra fjernlys, ABL-forlygter*
1. Løsn lygten.
1. Løsn lygten.
1. Løsn lygten.
2. Frigør dækslet, se side 334.
2. Frigør dækslet, se side 334.
2. Løsn det lille runde dæksel.
3. Løsn pæren ved at trykke fatningen nedad.
3. For at opnå bedre adgang kan fjernlyspæren først løsnes.
3. Træk i pærefatningen for at få pæren ud.
4. Frigør kontakten fra pæren.
5. Før den nye pære ind i soklen, og tryk den
fast. Den kan kun sidde på én måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
09
4. Træk i ledningen for at få pærefatningen
ud.
5. Tag den defekte pære ud, og sæt en ny i.
Den kan kun sidde på én måde.
6. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
4. Tag den defekte pære ud, og sæt en ny i.
Den kan kun sidde på én måde.
5. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
6. Sæt dækslet på igen. Det skal passes ind
og trykkes fast, indtil der høres et klik.
Montér delene i modsat rækkefølge.
Montér delene i modsat rækkefølge.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
335
09 Vedligeholdelse og service
Pærer
Inden man begynder at skifte en pære, bør man
gennemlæse se side 333.
1. Fjern dækslet ved at trykke de 4 klemmer
ind med et tyndt blad og trække det lige ud.
Pærerne i baglygten skiftes inde fra bagagerummet (ikke LED- pærer).
1. Løsn lygten.
2. Skru pærefatningens skrue løs, og tag den
ud.
1. Fjern klappen i venstre eller højre sidepanel
for at få adgang til pærerne. Pærerne befinder sig i separate fatninger.
2. Løsn det lille runde dæksel.
3. Træk i ledningen for at få pærefatningen
ud.
4. Tag den defekte pære ud, og sæt en ny i.
Den kan kun sidde på én måde.
5. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
6. Sæt dækslet på igen. Det skal passes ind
og trykkes fast, indtil der høres et klik.
Montér delene i modsat rækkefølge.
336
Baglygte
G021754
Tågeforlygter
G021751
Sidemarkeringslys
G021753
09
3. Drej pæren venstre om, og løsn den.
4. Sæt en ny pære i ved at dreje den højre om.
5. Sæt pæren på plads igen. (Profilen på
pærefatningen er sammenfaldende med
profilen på pærens fod.)
6. Sæt pærefatningen på igen. Markeringen
TOP på pærefatningen skal være opad.
2. Tryk spærrehagerne sammen, og træk
pærefatningen ud.
3. Udskift pæren.
4. Tilslut kontakten.
5. Tryk pærefatningen på plads, og sæt klappen tilbage.
09 Vedligeholdelse og service
Pærer
09
Nummerpladebelysning
OBS
Hvis en fejlmeddelelse bliver stående, efter
den defekte pære er udskiftet, anbefales
henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted.
G021756
G015418
Baglygtepærernes placering
Baglygtens pærefatninger
Blinklys
Bremselys
G021755
Tågebaglygte (én side)
Lygteglas, højre side
Baklys
1. Løsn skruerne med en skruetrækker.
2. Løsn forsigtigt hele pærehuset, og træk det
ud.
3. Udskift pæren.
4. Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
Positions-/parkeringslys (LED)
Blinklys
Sidepositionslys (LED)
Bremselys
Tågebaglygte (én side)
Baklys
337
09 Vedligeholdelse og service
09
Pærer
Bagagerumslys
Lys i makeup-spejl
G021758
Fjerne lampelinse
1. Stik en skruetrækker ind og bøj forsigtigt,
så lygtehuset løsnes.
2. Udskift pæren.
3. Kontrollér, at pæren lyser, og tryk lygtehuset ind igen.
1. Stik en skruetrækker ind under lampelinsen, og vip forsigtigt låseknasterne på kanten op.
2. Løsn lampelinsen.
3. Træk med en spidstang pæren lige ud til
siden, og skift til en ny. Bemærk! Klem ikke
hårdt med tangen. Pærens glas kan knuses.
Specifikation af pærer
Belysning
WA
Type
Nærlys, halogen
55
H7 LL
Fjernlys, halogen
65
H9
Ekstra fjernlys,
ABL
55
H7 LL
Blinklys for
21
H21W LL
Positions-/Parkeringslys for
5
W5W LL
Sidemarkeringslys for
5
W5W LL
Tågeforlygter
35
H8
Blinklys side,
sidespejle
5
WY5W LL
Handskerumslys
5
Sokkel SV8.5
Længde 43 mm
Makeupspejl-lys
2
T5 Sokkel
W2x4,6d
Bagagerumslys
5
Sokkel SV8.5
Længde 38 mm
Nummerpladebelysning
5
C5W LL
Fastgøring af lampelinse
1. Sæt lampelinsen på igen.
2. Tryk den fast.
338
09 Vedligeholdelse og service
Pærer
A
Belysning
WA
Type
Blinklys bagpå
21
PY21W LL
Bremselys
21
P21W LL
Baklys
21
P21W LL
Tågebaglygter
21
P21W LL
09
Watt
339
09 Vedligeholdelse og service
Viskerblade og sprinklervæske
09
Viskerblade
Servicestilling
sition I. (For nærmere oplysninger om nøglepositioner, se side 75.)
2. Tryk kortvarigt på START/STOP ENGINEknappen igen for at sætte bilens elsystem
i nøgleposition 0.
3. Før inden for tre sekunder højre kontaktarm opad, og hold den i ca. 1 sekund.
> Viskerne stiller sig derefter i lige oprejst
stilling.
Vinduesviskerne vender tilbage til udgangspositionen ved et kort tryk på START/STOP
ENGINE-knappen, og sætter bilens elsystem i
nøgleposition I (eller når du starter bilen).
Viskerblade i servicestilling.
For at kunne skifte, vaske eller løfte viskerbladene (f.eks. ved afskrabning af is fra forruden)
skal de være i servicestilling.
VIGTIGT
Før viskerbladene sættes i servicestilling sørg for, at de ikke er frosset fast.
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen1, og
tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen for at sætte bilens elsystem i nøglepo-
1
340
Ikke nødvendigt i bil med Keyless-funktion.
VIGTIGT
Hvis viskerarmene i servicestilling er blevet
slået op fra forruden, skal de slås ned mod
forruden igen, før viskerne får lov at vende
tilbage til udgangspositionen. Dette er for at
undgå, at lakken på motorhjelmen ridses.
OBS
Efter at viskerarmene har været i servicestilling, skal viskerne aktiveres og deaktiveres,
før servicestilling kan anvendes igen.
Udskiftning af viskerblade
09 Vedligeholdelse og service
Viskerblade og sprinklervæske
Slå viskerarmen op, når den er i servicestilling. Tryk på knappen på viskerbladholderen, og træk bladet lige ud parallelt med
viskerarmen.
Skyd det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det i passagersiden.
Rengøring
Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt fast.
For rengøring af viskerblade og forrude, se
side 358 og frem.
4. Fold viskerarmen tilbage mod forruden.
09
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles væskebeholder.
VIGTIGT
Brug sprinklervæske med frostvæske om
vinteren, så det ikke fryser i pumpe, beholder og slanger.
Kapaciteten fremgår af se side 377.
Vinduesviskerne vender tilbage fra servicestilling til udgangspositionen ved et kort tryk på
START/STOP ENGINE-knappen, og sætter
bilens elsystem i nøgleposition I (eller når du
starter bilen).
VIGTIGT
Bladene bør kontrolleres med jævne mellemrum. Forsømt vedligeholdelse forkorter
bladenes levetid.
G021763
Påfyldning af sprinklervæske
341
09 Vedligeholdelse og service
09
Batteri
Betjening
Startbatteriets levetid og funktion påvirkes
bl.a. af antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene, klimaet osv.
• Afbryd aldrig startbatteriet, når motoren er
i gang.
• Kontrollér, at kablerne til startbatteriet er
tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.
ADVARSEL
342
•
Startbatteriet kan danne oxyhydrogen
(knaldgas), som er meget eksplosiv. En
gnist fra et forkert tilsluttet startkabel
kan være tilstrækkeligt til, at batteriet
eksploderer.
•
Startbatteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætsninger.
•
Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre
kommer i kontakt med øjne, hud eller
tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks
lægehjælp.
OBS
Hvis startbatteriet aflades mange gange,
bliver dets levetid kortere.
Startbatteriets levetid påvirkes af flere faktorer, bl.a. kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med tiden.
Det skal derfor lades op, hvis bilen ikke bruges i længere tid, eller hvis den kun køres
korte strækninger. Stærk kulde begrænser
startkapaciteten yderligere.
For at startbatteriet skal holdes i god stand
anbefales mindst 15 minutters kørsel om
ugen, eller at batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesladning.
Et startbatteri, der konstant holdes fuldt
opladet, har maksimal levetid.
VIGTIGT
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning af startbatteriet.
VIGTIGT
Hvis der ikke tages hensyn til følgende, kan
energisparefunktionen for infotainment
midlertidigt holde op med at fungere og/
eller meddelelse på informationsdisplayet
om startbatteriets opladningsgrad kan midlertidigt være uaktuel efter tilslutning af et
eksternt startbatteri eller batterioplader:
•
Den negative batteripol på bilens startbatteri må aldrig bruges til tilslutning af
et eksternt startbatteri eller batterioplader - kun bilens karosseri må bruges
som jordingspunkt.
Se afsnittet "Starthjælp" - her beskrives,
hvor og hvordan kabelklemmerne skal placeres.
09 Vedligeholdelse og service
Batteri
Symboler på batteriet
Undgå gnister og åben ild.
Brug beskyttelsesbriller.
09
Udskiftning af startbatteri
Demontering
Eksplosionsfare.
Allerførst: Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen og vent mindst 5 minutter, før
nogen elektriske tilslutninger foretages - bilens
elektriske system har brug for tid til at lagre den
nødvendige information til styreenhederne.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
Skal indleveres til genbrug.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Batteriet indeholder
ætsende syre.
OBS
Et opbrugt startbatteri skal genvindes på en
miljøtilpasset måde, det indeholder bly.
343
09 Vedligeholdelse og service
09
Batteri
Løsn gummilisten for at frigøre det bageste
dæksel.
Montering
Frigør det bageste dæksel ved at dreje det
en kvart omgang og løfte det af.
ADVARSEL
Tilslut og fjern plus- og minuskabler i den
rigtige rækkefølge.
1. Anbring batteriet i batterikassen.
Frigør den sorte minusledning.
Frigør den røde plusledning.
2. Før batteriet indad og til siden, indtil det når
kassens bagkant.
3. Spænd klemmen, der holder batteriet.
Frigør udluftningsslangen fra batteriet.
Skru den skrue løs, der holder batteriklemmen.
Før batteriet til siden, og løft det op.
4. Tilslut udluftningsslangen.
> Kontroller, at det er korrekt tilsluttet til
både batteriet og stikkontakten i karosseriet.
5. Tilslut den røde plusledning.
6. Tilslut den sorte minusledning.
7. Tryk det bageste dæksel fast. (Se afmontering.)
8. Sæt gummilisten på. (Se afmontering.)
Løsn det forreste dæksel ved at åbne klemmerne.
344
9. Montér frontdækslet, og fastgør det med
clipsen. (Se afmontering.)
For mere information om bilens startbatteri - se
side 385.
09 Vedligeholdelse og service
Batteri
Eco Start/Stop DRIVe*
Ved udskiftning af batterier i bil med
Start/Stop-funktion skal batterier af AGM1typen indsættes.
For mere information om Start/Stop - se
side 123.
For mere information om bilens startbatteri - se
side 116 og 385.
Batteri
Koldstart
kapacitetA,
CCA (A)
DimensionerB, L×B×H
(mm)
Start
760
Støtte
180
278×175×
190
150×90×130
70
10
Kapacitet
(Ah)
Batteriernes placering
VIGTIGT
Biler udstyret med Start/Stop-funktion er
udstyret med to 12 V-batterier - et ekstra kraftigt startbatteri og et støttebatteri, som hjælper
ved Eco Start/Stop DRIVe-funktionens opstart.
OBS
•
Jo højere strømforbrug i bilen (ekstra
køling/opvarmning osv.), desto mere
skal batterierne oplades = øget brændstofforbrug.
•
Når startbatteriets kapacitet er faldet til
under det lavest tilladte niveau, slås
Start/Stop-funktionen fra.
Midlertidig reduceret Start/Stop-funktion på
grund af højt strømforbrug betyder:
• Motoren starter automatisk2 uden at føre-
A
B
I henhold til SAE-standard.
Størst mulige dimensioner.
1
2
3
Absorbed Glass Mat
Automatisk start kan kun ske, hvis gearstang står i neutral stilling.
Startbatteriet beskrives udførligt på side 343.
09
ren trykker på koblingspedalen (manuel
gearkasse).
A: Venstrestyret bil. B: Højrestyret bil. 1. Startbatteri3 2. Støttebatteri.
Støttebatteriet kræver som regel ikke mere service end det almindelige startbatteri. I tilfælde
af spørgsmål eller problemer bør et værksted
kontaktes - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
• Motoren starter automatisk uden at føreren
løfter foden fra driftsbremsepedalen (automatgearkasse).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
345
09 Vedligeholdelse og service
09
Batteri
VIGTIGT
Hvis der ikke tages hensyn til følgende kan
Start/Stop-funktionen midlertidigt holde op
med at fungere efter tilslutning af et eksternt
startbatteri eller batterioplader:
•
Den negative batteripol på bilens startbatteri må aldrig bruges til tilslutning af
et eksternt startbatteri eller batterioplader - kun bilens karosseri må bruges
som jordingspunkt.
Se afsnittet "Starthjælp" - her beskrives,
hvor og hvordan kabelklemmerne skal placeres.
OBS
Hvis startbatteriet er blevet så afladet, at alt
er "sort" og stort set ingen normale elektriske funktioner i bilen virker, og motoren
derefter startes ved hjælp af et eksternt batteri eller en batterioplader, vil Start/Stopfunktionen være aktiveret. Motoren vil så
kunne standses automatisk, men
Start/Stop-funktionen kan ved en automatisk standsning forfejle automatisk start af
motoren på grund af utilstrækkelig kapacitet
i startbatteriet.
For at sikre en vellykket automatisk start
efter en automatisk standsning skal batteriet først lades op. Ved en udetemperatur på
+15 °C skal batteriet oplades i mindst
1 time. Ved en lavere udetemperatur anbefales en opladningstid på 3-4 timer. Det
anbefales, at batteriet oplades med en ekstern batterioplader.
Hvis der ikke er mulighed for dette, anbefales det at deaktivere Start/Stop-funktionen
midlertidigt, indtil startbatteriet er genopladet tilstrækkeligt.
For mere information om opladning af startbatteri, se afsnittet "Batteri" i kapitlet "Vedligeholdelse og service".
346
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Generelt
09
Placering af sikringsbokse
For at forhindre, at bilens elektriske system
beskadiges pga. kortslutning eller overbelastning, beskyttes alle de forskellige elektriske
funktioner og komponenter af en række sikringer.
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke
fungerer, kan det skyldes, at komponentens
sikring midlertidigt har været overbelastet og er
brændt over. Hvis den samme sikring brænder
over gentagne gange, er der fejl i komponenten. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
Udskiftning
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
Placering af elcentraler i venstrestyret bil. Hvis
bilen er højrestyret, skifter centralerne under
handskerummet side.
Motorrum
Under handskerummet
Under handskerummet
Bagagerum
ADVARSEL
Motorrum koldzone (kun Start/Stop*)
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
347
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
Motorrum
348
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Generelt om sikringer i motorrummet
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere, når en sikring skal trækkes ud
eller sættes på plads.
Positioner (se foregående illustration)
Øverst i motorrummet
Foran i motorrummet
Nederst i motorrummet
Disse sikringer befinder sig alle i boksen i
motorrummet. Sikringerne i (C) er placeret
under (A).
På indersiden af dækslet findes en mærkat, der
viser placeringen af sikringerne.
• Sikringerne 1-7 og 42-44 er af typen "Midi
Fuse" og må kun udskiftes af et værksted1.
• Sikringerne 8-15 og 34 er af typen
"JCASE", og bør udskiftes af et værksted1.
• Sikringerne 16-33 og 35-41 er af typen
"Mini Fuse".
1
Funktion
A
Funktion
A
Primærsikring til Central elektronisk styreenhed (CEM) med
sikringsboks B under handskerummetA
50
Parkeringsvarmer*
25
KabineventilatorA
40
Primærsikring til Central elektronisk styreenhed (CEM) med
sikringsboks B under handskerummet
50
Primærsikring til elcentral i
bagagerumA
60
-
60
Lyshøjderegulering*; Aktive
Xenon-forlygter - ABL*
10
Primærsikring til elcentral i
kabine med sikringsboks A
under handskerummetA
20
Primærsikring til elcentral i
kabine med sikringsboks A
under handskerummetA
60
Primærsikring til Central elektronisk styreenhed (CEM) med
sikringsboks B under handskerummet
ABS
5
Hastighedsafhængig servostyring*
5
Motorstyreenhed, Transmissionsstyreenhed; Airbags
10
Elopvarmede sprinklerdyser*
10
-
-
09
-
ABS-pumpe
40
ABS-ventiler
20
-
-
PTC-element luftvarmer*A
100
Forlygtesprinklere*
20
Forrudeviskere
30
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
349
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
-
-
5
5
-
-
-
-
-
-
StartrelæA
30
Magnetkobling A/C (5-, 6-cyl.);
Ventiler, Motorstyreenhed (6cyl.); Solenoider (6-cyl. uden
turbo); Termomotorer indsugningsrør (6-cyl. uden turbo);
Luftmassemåler (4-cyl. 2.0 l
benzin, 5-cyl. benzin); Oliestandsføler (5-cyl. diesel)
10
Lyskontakt
Relæspole i relæ for magnetkobling A/C (ikke 5-cyl. diesel);
Relæspole i relæ for kølervæskepumpe (5-cyl. diesel Start/
Stop); Relæspoler i sikringsboks i motorrum koldzone
(Start/Stop)
Interne relæspoler
5
Tændspoler (4-cyl. benzin); Glødesystem (5-cyl. diesel)
10
Ekstralys*
20
15
Tændspoler (5-, 6-cyl. benzin);
Kondensator (6-cyl.)
20
Horn
Relæspole i hovedrelæ for
motorstyresystem; Motorstyreenhed (5-, 6-cyl. benzin)
10
Motorstyreenhed (benzin)
10
Motorstyreenhed (diesel)
15
Transmissionsstyreenhed
15
Ventiler (1.6 l benzin); Luftmassemåler (1.6 l benzin)
10
Magnetkobling A/C (ikke 5-cyl.
diesel); Kølervæskepumpe (5cyl. diesel Start/Stop)
15
Luftmassemåler (D4162T);
Reguleringsventil brændstoftilførsel (D4162T)
Luftmassemåler (5-cyl. diesel,
6-cyl.); Reguleringsventiler (5cyl. diesel); Indsprøjtningsventiler (5-, 6-cyl. benzin); Motorstyreenhed (5-cyl. benzin, 6-cyl.)
350
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Kølervæskepumpe (D4162T)
15
Lambdasonder (4-cyl. benzin);
Lambdasonde (diesel); Styreenhed kølerjalousi (manuel 5-cyl.
2.0 l diesel)
10
EVAP-ventil (5-, 6-cyl. benzin);
Lambdasonder (5-, 6-cyl. benzin)
15
Kølervæskepumpe (1.6 l benzin
Start/Stop, 5-cyl. benzin Start/
Stop); Varmer til krumtaphusventilation (5-cyl. benzin); Oliepumpe automatgearkasse (5cyl. benzin Start/Stop)
10
Dieselfiltervarmer
20
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
A
Funktion
A
Styreenhed kølerjalousi (5-cyl.
benzin)
5
Varmer til krumtaphusventilation (5-cyl. diesel); Oliepumpe
automatgearkasse (5-cyl. diesel
Start/Stop)
10
Gløderør (diesel)
70
Køleventilator (4-cyl., 5-cyl.
benzin)
60
Køleventilator (6-cyl., 5-cyl. diesel)
80
Elektrisk hydraulisk servostyring
100
09
For biler med Start/Stop-funktion er denne sikringsplads
tom - se i stedet side 356.
``
351
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
Under handskerummet
Positioner
På indersiden af dækslet findes en mærkat, der
viser placeringen af sikringerne i sikringsboks
A.
Boks A
Funktion
A
Primærsikring til audiostyreenhed*; Primærsikring til sikringer 16-20:
Infotainment
40
-
352
Boks A
-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Funktion
A
-
-
-
-
Analogt ur*
5
-
-
12 V kontakt bagagerum*;
Køleskab*
15
Kontrolpanel førerdør
20
Boks A
Funktion
A
Kontrolpanel, passagerdør
forsæde
20
Kontrolpanel, passagerdør
højre bagsæde
20
Kontrolpanel, passagerdør
venstre bagsæde
20
Keyless*
20
Elbetjent sæde, førerside*
20
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Boks A
Funktion
A
Elstyret sæde, passagerside*
20
-
-
Infotainment-styreenhed
5
Audio-styreenhed (forstærker)*
10
Boks A
Digitalradio*; Tv*
Audio
15
Telematik*; Bluetooth*
5
Rear Seat Entertainment
(RSE)*
7,5
Soltag*; Interiørlys loft; Klimasensor*; Spjældmotorer luftindtag
5
12 V kontakt tunnelkonsol
15
Boks B
Sædevarme bag højre*
15
Sædevarme bag venstre*
15
Funktion
A
Massagesæder foran*;
Armlænsbelysning*; Køleskabsbelysning*; Relæspole i relæ for køleskab*
15
Sædeopvarmning, passagerside
15
Sædeopvarmning, førerside
15
Parkeringshjælp*; Parkeringskamera*; Anhængertræk-styreenhed *
5
AWD styreenhed*
15
Aktivt chassis Four-C*
10
Funktion
A
-
-
-
-
Interiørlys; Førerdørens
betjeningspanel rudehejs;
Elbetjente forsæder*;
Fjernbetjent åbner garageport*
7,5
Boks B
Funktion
A
Informationsdisplay (DIM)
5
Adaptiv fartpilot, ACC*;
Kollisionsadvarsel*
10
Interiørlys; Regnsensor
7,5
Ratmodul
7,5
Centrallås tankdækselklap
10
-
09
-
Forrudesprinklere
15
Oplåsning bagagerumsklap
10
Nakkestøtte der kan slås
ned*
10
Brændstofpumpe
20
Bevægelsessensor alarm*;
Klimapanel
5
Ratlås
15
Sirene alarm*; OBDII-stik
til diagnose
5
-
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
353
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
Boks B
Funktion
A
Airbags
10
Kollisionsadvarsel*
5
Gaspedalgiver; PTC-element luftvarmer*; Nedblænding indvendigt bakspejl*; Sædevarme bag*
Ved instrumentbræt - Executive*
7,5
-
-
Bremselys
5
Soltag*
20
Startspærre
5
Sikringen er placeret bag ved sidepanelet på
passagersiden.
OBS
Hvis sikringen skal udskiftes, anbefales det
at indlevere bilen hos et autoriseret Volvoværksted.
354
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Funktion
A
Analogt ur
5
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Bagagerum
Sikringsboksen befinder sig bag beklædningen i venstre side.
Positioner
Funktion
A
Elektrisk parkeringsbremse, venstre side
30
Elektrisk parkeringsbremse,
højre side
30
Elopvarmet bagrude
30
Funktion
A
Funktion
A
Anhængerstik 2*
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Anhængerstik 1*
-
40
-
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
355
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Motorrum koldzone - Start/Stop*
Placering af sikringer til Start/Stop-funktion.
• Sikringerne A1 og A2 er af typen "Midi
Positioner
Fuse" og må kun udskiftes af et værksted2.
• Sikringerne 1-11 er af typen "Midi Fuse" og
må kun udskiftes af et værksted2.
• Sikring 12 er af typen "Mini Fuse".
For mere information om Start/Stop - se
side 123.
2
356
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Funktion
Funktion
A
Hovedsikring for elcentral i
motorrum
175
Hovedsikring for Central elektronikstyreenhed (CEM) med
sikringsboks B under handskerummet, elcentral i kabine med
sikringsboks A under handskerummet, elcentral i bagagerum
175
A
PTC-element luftvarmer*
100
Primærsikring til Central elektronisk styreenhed (CEM) med
sikringsboks B under handskerummet
50
Primærsikring til elcentral i
kabine med sikringsboks A
under handskerummet
60
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Funktion
A
Primærsikring til elcentral i
kabine med sikringsboks A
under handskerummet
60
Primærsikring til elcentral i
bagagerum
60
Kabineventilator
40
-
-
-
-
Startrelæ
30
Intern diode
50
Støttebatteri
70
Central elektronisk styreenhed
(CEM) - referencespænding
støttebatteri; Opladningspunkt
støttebatteri
15
09
357
09 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
09
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Anbring bilen på en vaskeplads med olieudskiller. Brug bilshampoo.
ADVARSEL
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
• Spul undervognen.
• Spul hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet, for at mindske risikoen for vaskeridser.
Sprøjt ikke direkte på låsene.
• Brug et koldaffedtningsmiddel på stærkt
tilsmudsede flader efter behov. Bemærk,
at overfladerne ikke må være opvarmede
af solen!
•
Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
VIGTIGT
Beskidte forlygter har reduceret funktion.
Rengør dem jævnligt, f.eks. ved påfyldning
af brændstof.
Brug ikke ætsende rengøringsmidler, brug
vand og en blød svamp.
OBS
Der kan midlertidigt komme kondens på
indersiden af glasset på den udvendige
belysning som f.eks. forlygter, tågelygter og
baglygter. Det er normalt, al udvendig
belysning er konstrueret til at modstå dette.
Kondens ventileres normalt ud af lygtehuset, når lampen har været tændt et stykke
tid.
• Brug et koldaffedtningsmiddel på stærkt
•
358
–
Stil viskerbladene i servicestilling, se
side 340.
OBS
• Fjern fugleklatter fra lakken snarest muligt.
De indeholder kemikalier, som meget hurtigt påvirker og misfarver lakken. Det anbefales, at få eventuel misfarvning fjernet af
et autoriseret Volvo-værksted.
Ved rengøring:
tilsmudsede flader.
Rengøring af viskerblade
Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber. Hvis vanddråber ikke
får lov at tørre af sig selv i stærkt sollys,
mindskes risikoen for eventuelle pletter,
som skal poleres væk.
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet samt
insekter, is m.m. på forruden forringer bladets
levetid.
Vask jævnligt viskerbladene med en lunken
sæbeopløsning eller bilshampoo.
Brug ingen stærke opløsningsmidler.
Vask i vaskehal
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at
vaske bil, men maskineriet kan ikke komme ind
alle steder. For at få gode resultater anbefales
det at vaske bilen med hånden.
OBS
I de første måneder bør bilen kun håndvaskes. Grunden hertil er, at lakken er mere
sart, når den er ny.
Højtryksvask
Brug fejende bevægelser ved højtryksvask, og
kontrollér at mundstykket ikke kommer nærmere bilens flader end 30 cm (afstanden gælder alle udvendige detaljer). Sprøjt ikke direkte
på låsene.
09 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Afprøv bremserne
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
VIGTIGT
Undgå voksning og polering på plast og
gummi.
Ved brug af affedtningsmiddel på plast og
gummi gnides om nødvendigt kun med let
tryk. Brug en blød vaskesvamp.
Polering af forkromede lister kan slide det
blanke yderlag af eller beskadige det.
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel
af længere strækninger i regn eller snesjap.
Friktionsvarmen opvarmer bremsebelægningerne, så de tørrer. Gør det samme efter start
i meget fugtigt eller koldt vejr.
Fælge
Udvendige plast-, gummi- og pyntedele
Brug kun fælgrengøringsmidler, der anbefales
af Volvo.
Til rengøring og pleje af indfarvede plastdele,
gummi- og pyntedele, f.eks. forkromede lister,
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås
hos Volvo-forhandlere. Ved brug af et sådant
rengøringsmiddel skal anvisningerne nøje følges.
Poleringsmidler indeholdende slibemidler
må ikke bruges.
Kraftige fælgrensemidler kan beskadige overfladen og fremkalde pletter på forkromede aluminiumfælge.
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med asfaltfjerner eller terpentin. Van-
09
skelige pletter kan fjernes med fin slibepasta
(gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
VIGTIGT
Kun lakbehandlinger anbefalet af Volvo må
bruges. Andre behandlinger som f.eks. lakkonservering, lakforsegling, beskyttelse,
højglansforsegling eller lignende kan beskadige lakken. Eventuelle lakskader fremkaldt
af sådanne behandlinger omfattes ikke af
Volvos garanti.
Vandafvisende overfladelag*
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks, affedtningsmidler el.lign. på
glasfladen, da dette kan ødelægge de vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, for ikke at komme
til at ridse glasfladen.
For at undgå at beskadige glasfladen ved
isskrabning, bør man kun bruge en isskraber af
plastic.
De vandafvisende lag udsættes for et naturligt
slid.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
359
09 Vedligeholdelse og service
09
Vedligeholdelse
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber
anbefales det at behandle dem med et specielt
efterbehandlingsmiddel, som fås hos Volvoforhandlere. Det bør anvendes første gang
efter tre år og derefter en gang om året.
Rustbeskyttelse – kontrol og
vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig og
komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet er
fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen
er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, penetrerende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum, lukkede sektioner og sidedøre.
Normalt kræver rustbeskyttelsen ingen efterbehandling, før efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum bør efterbehandling foretages med 3 års
intervaller. Volvo anbefaler at lade et autoriseret Volvo-værksted hjælpe med efterbehandling af bilen.
Snavs og vejsalt kan føre til korrosion, derfor er
det vigtigt at holde bilen ren. For at vedligeholde bilens rustbeskyttelse skal den kontrolleres med regelmæssige mellemrum og evt.
udbedres.
Rengøring indvendigt
Pletter på teksttilbetræk og loftsbetræk
Brug kun de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, som Volvo anbefaler. Foretag rengøring med regelmæssige mellemrum, og følg
vejledningen, der leveres med bilplejeprodukterne.
For ikke at forringe betrækkets brandhæmmende egenskaber anbefales et specielt tekstilrengøringsmiddel, som fås hos Volvo-forhandlere.
Det er vigtigt med støvsugning før rengøring
med rengøringsmidler.
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
Måtter og bagagerum
Tag indlægsmåtterne ud for separat rengøring
af gulvmåtten og indlægsmåtterne. Brug en
støvsuger til bortsugning af støv og snavs.
Hver indlægsmåtte sidder fast med pigge.
–
Tag fast i indlægsmåtten ved hver pig, og
løft måtten lige op.
Sæt indlægsmåtten på plads ved at trykke den
fast ved hver pig.
ADVARSEL
Kontroller inden kørsel, at indlægsmåtten
ved førerpladsen er stukket godt ned og forankret i piggene, så den ikke kommer i
klemme ved og under pedalerne.
Til pletter på gulvmåtten anbefales det at bruge
et specielt tekstilrengøringsmiddel efter støvsugning. Gulvmåtter skal rengøres med midler,
som anbefales af din Volvo-forhandler!
360
VIGTIGT
Behandling af pletter på læderindtræk
Volvos læderindtræk er kromfrit og er behandlet for at bevare sit oprindelige udseende.
Læderindtræk ældes og får en smuk patina
med tiden. Læder forædles og bearbejdes med
henblik på at bevare dets naturlige egenskaber. Det er forsynet med en beskyttende
belægning, men for at bibeholde dets egenskaber og udseende er det vigtigt, at det rengøres med jævne mellemrum. Volvo kan levere
et heldækkende produkt til rengøring og efterbehandling af læderindtræk, som bevarer dets
beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter
anvisningerne. Efter nogen tids brug vil læderets naturlige udseende alligevel blive mere
eller mindre fremtrædende, alt efter læderets
overfladestruktur. Dette er en naturlig modning
af læderet og viser, at det er et naturprodukt.
09 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
For de bedste resultater anbefaler Volvo at rengøre og påføre beskyttelsescreme én til fire
gange om året (eller mere om nødvendigt).
Volvo Leather Care-kit kan købes hos din
Volvo-forhandler.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og UV-beskyttelse.
Vaskeråd for læderrat
• Fjern snavs og støv med en blød, fugtig
svamp og neutral sæbe.
VIGTIGT
•
Visse farvede beklædningsgenstande
(f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket.
•
Brug aldrig stærke opløsningsmidler.
Det kan beskadige både tekstil-, vinylog læderindtræk.
Vaskeråd for læderindtræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
• Læder skal kunne ånde. Overdæk aldrig et
læderrat med beskyttende plast.
• Brug naturlige olier. For det bedste resultat
anbefales Volvos læderplejemiddel.
Hvis der kommer pletter på rattet:
Gruppe 1 (blæk, vin, kaffe, mælk, sved og blod)
–
Brug en blød klud eller svamp. Bland en
ammoniakopløsning 5 %. (Til blodpletter
bruges en opløsning af 2 dl vand og 25 g
salt.)
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
Gruppe 2 (fedtstof, olie, sovs og chokolade)
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
2. Poler med absorberende papir eller klud.
1. Samme procedure som gruppe 1.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Gruppe 3 (tørt snavs, støv)
Beskyttelsesbehandling af læderindtræk
2. Samme procedure som gruppe 1.
09
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og flader inde i bilen anbefales en let, vandfugtet splitfiberklud eller en
mikrofiberklud, der fås hos Volvo-forhandlere.
Skrab eller gnid aldrig på en plet. Brug aldrig
kraftige pletfjerningsmidler. I vanskeligere tilfælde kan man bruge specielle rensemidler,
der fås hos Volvo-forhandlere.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel. Et specielt tekstilrengøringsmiddel fås hos Volvo-forhandlere. Kontrollér, at selen er tør, inden den
rulles op igen.
Udbedring af mindre lakskader
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader
udbedres omgående. De mest almindelige lakskader er mindre stenslag, ridser og skader på
f.eks. skærmkanter, døre og kofangere.
1. Brug en blød børste til at fjerne snavs.
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
361
09 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
09
Materialer
• grundfarve (primer)1 - til f.eks. plastbelagte
2. Hvis det er nødvendigt, kan der forud for
malerarabejdet foretages en let slibning af
det berørte område med et meget fint slibemateriale (f.eks. hvis der er ujævne kanter). Overfladen rengøres omhyggeligt og
får lov til at tørre.
Reparer mindre lakskader som f.eks.
stenslag og ridser
kofangere findes der speciel primer på
spraydåse
• underlak og klarlak - fås på spraydåse eller
som farveblyanter/stifter2
3. Rør godt i grundfarven (primer), og påfør
ved hjælp af en tynd pensel, en tændstik
el. lign. Afslut med underlak og klarlak, når
grundfarven er tør.
• afdækningstape
• fint sandpapir1.
G021832
Farvekode
Inden arbejdet påbegyndes, skal bilen være
renvasket og tør, og den skal have en temperatur på over 15 °C.
1. Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så eventuelle
lakrester følger med.
Kode for bilens farve
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Vedrørende produktetikettens placering, se
side 366.
1
2
362
Eventuelt.
Følg vejledningen på emballagen til farvepennen/stiften.
Hvis skaden er nået ned til en metalflade
(plade), er det tilrådeligt at bruge en grundfarve (primer). Ved skader på en plastoverflade bør en primer anvendes for bedre
resultater - spray i spraydåsens låg og
pensl tyndt.
4. Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
OBS
Hvis stenslaget ikke er nået ned til metalfladen (pladen), og der stadig er et ubeskadiget farvelag - fyld underlak og klarlak i umiddelbart efter, at overfladen er blevet gjort
ren.
09 Vedligeholdelse og service
09
363
Typebetegnelser...................................................................................
Mål og vægt..........................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolie...............................................................................................
Væsker og smøremidler........................................................................
Brændstof.............................................................................................
Hjul og dæk, dimensioner og tryk ........................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typegodkendelse..................................................................................
Symboler på display.............................................................................
364
366
368
372
374
377
379
383
385
386
398
SPECIFIKATIONER
10 Specifikationer
Typebetegnelser
Etiketternes placering
10
366
10 Specifikationer
Typebetegnelser
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og
tilbehør kan det være en fordel at kende bilens
typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og indtræk samt typegodkendelsesnummer. Mærkaten bliver synlig, når højre bagdør åbnes.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
10
Parkeringsvarmer-skilt.
Motorkode og motorens fabrikationsnummer.
6-cyl.
4-cyl / 5-cyl
Motorolie-skilt.
Gearkassens typebetegnelse og løbenummer.
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Bilens stelnummer (VIN Vehicle Identification Number)
Bilens registreringsattest indeholder yderligere
oplysninger om bilen.
367
10 Specifikationer
Mål og vægt
Mål
10
Mål
Mål
mm
Mål
mm
1588A
K
Bredde inkl. sidespejle
2106
4851
1578B
L
Lastlængde, gulv, nedslået sæde
1927
Bredde inkl. indklappede sidespejle
1907
1585A
D
Lastlængde, gulv
1094
E
Højde
1493
F
Lasthøjde
A
B
C
368
mm
Akselafstand
Længde
2835
G
H
Sporvidde, for
Sporvidde, bag
1575B
368
I
Lastbredde, gulv
J
Bredde
1130
1861 (1876C)
A
B
C
med 16" hjul
med 17" hjul
med Keyless Drive*
10 Specifikationer
Mål og vægt
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt alle olier og væsker.
Vægten af passagerer og det monterede ekstraudstyr samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet
anhænger, se tabellen side 369) har betydning
for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maksimal taglast: 100 kg.
10
Trækvægt og kugletryk
OBS
Tilladt maksimumsbelastning = Totalvægt Køreklar vægt.
Brug af svingningsdæmpere på trækanordningen anbefales til anhænger, der er tungere end 1.800 kg.
OBS
Dokumenteret køreklar vægt gælder bil i
basisudførelse - altså en bil uden ekstraudstyr. Det betyder, at for hvert ekstraudstyr,
der tilføjes, mindskes bilens lasteevne med
en vægt svarende til ekstraudstyrets.
Eksempler på ekstraudstyr, som mindsker
lasteevnen er udstyrsniveauerne Kinetic/
Momentum/Summum samt andet ekstraudstyr som f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, lydanlæg, ekstralys, GPS,
brændstofdrevet varmer, beskyttelsesgitter, måtter, bagagegardin, elbetjente sæder
og lign.
At veje bilen er en sikker måde at finde frem
til dens køreklare vægt.
Skiltets placering fremgår af se side 366.
Maks. totalvægt
Maks. vogntogsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
Udstyrsniveau
369
10 Specifikationer
Mål og vægt
Motor
MotorkodeA
Gearkasse
Alle
Alle
T4B
Maksimumsvægt
bremset anhænger
(kg)
Maks. kugletryk (kg)
Alle
1200
50
B4164T
Manuel, MMT6
1600
75
T4B
B4164T
Automatisk, MPS6
1600
75
T4C
B4204T6
Automatisk, MPS6
1800
90
T4F
B4164T2
Manuel, MMT6
1600
75
T4F
B4164T2
Automatisk, MPS6
1600
75
T5
B4204T7
Manuel, MMT6
1800
90
T5
B4204T7
Automatisk, MPS6
1800
90
T5C
B5254T12
Automatisk, TF-80SC
1800
90
3.2
B6324S5
Automatisk, TF-80SC
1800
90
3.2 AWD
B6324S5
Automatisk, TF-80SC
1800
90
T6 AWD
B6304T4
Automatisk, TF-80SC
2000
90
D2
D4162T
Manuel, MMT6
1300
75
D2
D4162T
Automatisk, MPS6
1300
75
D3
D5204T7
Manuel, M66
1600
75
1600
75
10
D3
370
D5204T7
Automatisk,
TF-80SDD
10 Specifikationer
Mål og vægt
Motor
A
B
C
D
E
MotorkodeA
Gearkasse
Maksimumsvægt
bremset anhænger
(kg)
Maks. kugletryk (kg)
10
D4
D5204T3
Manuel, M66
1600
75
D4
D5204T3
Automatisk, TF-80SCE
1600
75
D4
D5204T3
Automatisk, TF-80SDD
1600
75
D5
D5244T11
Manuel, M66
1600
75
D5
D5244T15
Automatisk, TF-80SC
2000
90
D5 AWD
D5244T15
Automatisk, TF-80SC
2000
90
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se side 366.
DRIVe for visse markeder.
Kun visse markeder.
Med Start/Stop.
Uden Start/Stop.
Maksimumsvægt ubremset anhænger (kg)
750
Maks. kugletryk (kg)
50
371
10 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer
10
OBS
Ikke alle motorer fås på alle markeder.
MotorkodeA
Effekt
(kW/
omdr./
min.)
Effekt (hk/
omdr./
min.)
Drejningsmoment (Nm/
omdr./min.)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglængde
(mm)
Slagvolumen
(liter)
Kompressionsforhold
T4B
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4C
B4204T6
149/6000
203/6000
300/1750–4000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T4F
B4164T2
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T5
B4204T7
177/5500
240/5500
320/1800-5000
4
87,5
83,1
1,999
10,0:1
T5C
B5254T12
187/5400
254/5400
360/1800–4200
5
83,0
92,3
2,497
9,5:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T7
100/3500
136/3500
350/1500-2250
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D5204T3
120/3500
163/3500
400/1500-2750
5
81,0
77
1,984
16,5:1
Motor
372
10 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motor
A
B
C
D
E
MotorkodeA
Effekt
(kW/
omdr./
min.)
Effekt (hk/
omdr./
min.)
Drejningsmoment (Nm/
omdr./min.)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglængde
(mm)
Slagvolumen
(liter)
Kompressionsforhold
D5
D5244T11D
158/4000
215/4000
420/1500–3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5
D5244T15E
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
10
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se side 366.
DRIVe for visse markeder.
Kun visse markeder.
Manuel gearkasse
Automatisk gearkasse
373
10 Specifikationer
Motorolie
Ugunstige kørselsforhold
10
Ugunstige kørselsforhold kan give unormalt høj
olietemperatur eller stort olieforbrug. Nedenfor
følger nogle eksempler på ugunstige kørselsforhold.
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med campingvogn eller anhænger
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C
Ovenstående gælder også ved kortere kørestrækninger ved lave temperaturer.
Vælg en helsyntetisk motorolie til brug under
ugunstige kørselsforhold. Det giver motoren
ekstra beskyttelse.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval påfylder fabrikken alle motorer med
en specielt tilpasset syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
med hensyntagen til levetid, startevne,
brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke bruges
motoreolie af den foreskrevne kvalitet og
viskositet.
Volvo anbefaler, at olieskift foretages på et
autoriseret Volvo-værksted.
374
10 Specifikationer
Motorolie
Motoroliekvalitet
Motor
MotorkodeA
Anbefalet oliekvalitet
Kapacitet, inkl. oliefilter
10
(liter)
3.2
B6324S5
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
ca 6,8
T6
B6304T4
Viskositet: SAE 0W-30
ca 6,8
D4
D5204T3
ca. 5,9
D3
D5204T7
ca. 5,9
D5
D5244T11B
ca. 5,9
D5
D5244T15C
ca. 5,9
T4D
B4204T6
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
ca. 5,4
B4204T7
Viskositet: SAE 5W-30
ca. 5,4
T5
D2
D4162T
Ved kørsel under ugunstige forhold bruges ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
ca. 3,8
``
375
10 Specifikationer
Motorolie
Motor
MotorkodeA
Anbefalet oliekvalitet
10
Kapacitet, inkl. oliefilter
(liter)
T4E
B4164T
Certificeret og fabrikspåfyldt olie: Oliekvalitet WSS-M2C925-A
ca. 4,1
alternativ ved service:
T4F
B4164T2
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
ca. 4,1
Viskositet: SAE 5W–30
T5D
A
B
C
D
E
B5254T12
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W-30
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se side 366.
Manuel gearkasse.
Automatisk gearkasse.
Kun visse markeder.
DRIVe for visse markeder.
For påfyldning af motorolie, se side 327.
376
ca 5,5
10 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Kølevæske
MotorA
Foreskreven kvalitet: Den af Volvo anbefalede kølevæske blandet med 50 % vand1, se
emballagen.
MotorA
T4B
B4204T6
T5
B4204T7
D2
D4162TD
D2
D4162TE
MotorA
Kapacitet
Kapacitet
(liter)
(liter)
B4164TD
3.2
B6324S5
Kapacitet
T5B
B5254T12
T4F
B4164T2D
(liter)
T6
B6304T4
T4C
B4164TE
10,5
D4
D5204T3
T4F
B4164T2E
D3
D5204T7
11,1
D5
D5244T15
D5
D5244T11
8,9
T4C
A
B
C
D
E
10
9,2
9,8
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på
motoren, se side 366.
Kun visse markeder.
DRIVe for visse markeder.
Manuel gearkasse
Automatisk gearkasse
Øvrige væsker og smøremidler
Manuel gearkasse
Kapacitet (liter)
MMT6
1,7
M66
1,9
Foreskreven transmissionsolie
BOT 350M3
1
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
``
377
10 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Automatisk gearkasse
10
Foreskreven transmissionsolie
MPS6
7,3
BOT 341
TF-80SC
7,0
AW1
TF-80SD
7,0
AW1
Væske
System
Bremsevæske
Bremsesystem
Servostyringsolie
Servostyring
Sprinklervæske
Biler med forlygterengøring
6,5
Biler uden forlygterengøring
4,5
Brændstof
Kapacitet (liter)
0,6
-
Foreskreven kvalitet
DOT 4+
WSS M2C204-A2 eller tilsvarende produkt.
Den af Volvo anbefalede sprinklervæske - med frostvæske i koldt vejr og
under frysepunktet.
Benzinmotor
ca. 70
Benzin: se side 290
Dieselmotor
ca. 70
Diesel: se side 291
OBS
Under normale kørselsforhold er det ikke
nødvendigt at skifte gearkasseolien i løbet
af dens levetid. Under ugunstige kørselsforhold kan det dog være nødvendigt, se
side 377.
378
Kapacitet (liter)
10 Specifikationer
Brændstof
CO2-udslip og brændstofforbrug
10
T4A
203
8,8
122
5,3
152
6,6
T4A
231
9,9
135
5,8
170
7,3
T4FB
220 (210C)
9,5 (12,8C)
124 (120C)
5,3 (7,3C)
159 (153C)
6,9 (9,3C)
T4FB
236 (228C)
10,2 (13,9C)
136 (131C)
5,8 (8,0C)
172 (166C)
7,4 (10,1C)
T5
261
11,2
140
6,0
184
7,9
T5
266
11,4
145
6,2
189
8,1
3.2
305
13,1
153
6,6
208
8,9
3.2 AWD
319
13,7
163
7,0
219
9,4
T6 AWD
337
14,5
170
7,3
231
9,9
D2
140
5,3
106
4,0
119
4,5
``
379
10 Specifikationer
Brændstof
10
380
D2
134
5,1
111
4,2
119
4,5
D3
135
5,1
102
3,9
114
4,3
D3
187
7,1
125
4,7
148
5,6
D4
135
5,1
102
3,9
114
4,3
D4D
214
8,1
126
4,8
158
6,0
D4E
187
7,1
125
4,7
148
5,6
D5
146
5,6
105
4,0
120
4,6
10 Specifikationer
Brændstof
10
A
B
C
D
E
D5
219
8,4
124
4,7
159
6,1
D5 AWD
224
8,6
134
5,1
167
6,4
DRIVe for visse markeder.
Flexifuel-motorer kan køre på 95 oktan blyfri benzin og bioætanol E85. Begge brændstoffer fyldes i den fælles brændstoftank. Alle varianter af blandingsforhold mellem disse to brændstoffer er
derfor mulige. For nærmere oplysninger, se side 114.
E85
Uden Start/Stop.
Med Start/Stop.
Forklaring
landevejskørsel
gram/km
blandet kørsel
liter/100 km
bykørsel
OBS
Hvis forbrugs- og emissionsdata mangler,
kan de findes i et ledsagende supplement.
1
Brændstofforbrug og udslip af kuldioxid
Brændstofforbrugsværdierne og emissionsværdierne i ovenstående tabel er baseret på
specifikke EU-kørecyklusser1, der gælder for
biler med køreklar vægt i basisudførelse og
uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan
bilens vægt øges. Dette, samt hvor tungt bilen
lastes, øger brændstofforbruget og CO-emissionerne.
De officielle tal for brændstofforbrug er baseret på to standardiserede kørecyklusser i laboratorium ("EU-kørecyklusser") i henhold til Rådets direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008
(Euro 5) og UN ECE Regulation no 101. Reglerne omfatter kørecyklusserne bykørsel og landevejskørsel. - Bykørsel - målingen starter med koldstart af motoren. Kørslen er simuleret. Landevejskørsel
- bilen accelereres og bremses ved hastigheder mellem 0-120 km/t. Kørslen er simuleret. - Biler med med D2, D3, D4 eller D5-motor i kombination med 6-trins manuel gearkasse startes i 2. gear.
Værdien for blandet kørsel, som vises i tabellen, er i henhold til de lovgivningsmæssige krav en kombination af bykørsel og landevejskørsel. CO2-udslip - for at beregne CO-emissionerne under de
to kørecyklusser opsamles udstødningsgasserne. De analyseres derefter og giver værdien for CO2-udslip.
381
10 Specifikationer
Brændstof
10
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug
sammenlignet med tabellens værdier.
Eksempler på dette er:
• Førerens køremåde.
• Hvis kunden har valgt større hjul end de
standardmonterede på modellens grundversion, øges modstanden.
• Høj hastighed giver øget luftmodstand.
• Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold,
vejr og bilens tilstand.
Allerede en kombination af de her nævnte
eksempler kan give betydeligt højere forbrug.
For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret1.
• Kør blødt og undgå unødige accelerationer
og hårde opbremsninger.
• Kør med det rigtige lufttryk i dækkene og
kontroller dette regelmæssigt. Vælg ECOdæktryk for det bedste resultat, se dæktryktabellen på side 383.
• Valg af dæk kan påvirke brændstofforbruget - rådfør dig med en forhandler, om der
findes passende dæk.
Se mere information og flere råd på siderne
12 og 286.
Se side 290 for generel information om brændstof.
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne1, som anvendes ved certificering
af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen er
baseret på.
Husk på
Tip som bilbrugeren kan benytte sig af for at
mindske forbruget:
1
382
De officielle tal for brændstofforbrug er baseret på to standardiserede kørecyklusser i laboratorium ("EU-kørecyklusser") i henhold til Rådets direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008
(Euro 5) og UN ECE Regulation no 101. Reglerne omfatter kørecyklusserne bykørsel og landevejskørsel. - Bykørsel - målingen starter med koldstart af motoren. Kørslen er simuleret. Landevejskørsel
- bilen accelereres og bremses ved hastigheder mellem 0-120 km/t. Kørslen er simuleret. - Biler med med D2, D3, D4 eller D5-motor i kombination med 6-trins manuel gearkasse startes i 2. gear.
Værdien for blandet kørsel, som vises i tabellen, er i henhold til de lovgivningsmæssige krav en kombination af bykørsel og landevejskørsel. CO2-udslip - for at beregne CO-emissionerne under de
to kørecyklusser opsamles udstødningsgasserne. De analyseres derefter og giver værdien for CO2-udslip.
10 Specifikationer
Hjul og dæk, dimensioner og tryk
Godkendte dæktryk
Motor
Dækstørrelse
Hastighed
Maksimumsbelastning
ECO-trykA
For
Bag
For
Bag
For/bag
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
230
210
260
260
260
160 +
280
280
290
290
-
0 - 160
230
210
260
260
260
160 +
270
270
290
290
-
0 - 160
220
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
0 - 160
230
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
(km/t)
225/55 R 16
Belastning, 1-3 personer
10
225/50 R 17
3.2
245/45 R 17
T6
245/40 R 18
225/55 R 16
225/50 R 17
D5
245/45 R 17
245/40 R 18
``
383
10 Specifikationer
Hjul og dæk, dimensioner og tryk
Motor
Dækstørrelse
10
Hastighed
225/55 R 16
T4F
225/50 R 17
T5
245/45 R 17
DRIVe
D2
205/60 R 16
D3
245/40 R 18
Maksimumsbelastning
ECO-trykA
For
Bag
For
Bag
For/bag
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
220
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
0 - 160
230
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
maks. 80
420
420
420
420
-
(km/t)
T4
Belastning, 1-3 personer
D4
Temporary Spare Tyre
A
B
Brændstoføkonomisk kørsel.
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden Pascal: 1 bar = 100 kPa.
OBS
Alle motorer, dæk, eller kombinationer af
disse findes ikke altid på alle markeder.
384
10 Specifikationer
Elsystemet
Elsystem
Batteriets kapacitet afhænger af bilens udstyr.
Bilen har en spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. Elsystemet er 1-polet og
anvender chassis og motorblok som ledere.
VIGTIGT
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge
for at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale batteri (se mærkaten på batteriet).
10
Startbatteri
Motor
Kapacitet ved koldstart,
Reservekapacitet
CCA - Cold Cranking Amperes (A)
(minutter)
Benzin (ætanol)
12
520–800
100–160
Diesel
12
700–800
135–160
12
760A
135
Benzin/Diesel med Start/Stop-funktion
A
Spænding (V)
Batteri af typen AGM (Absorbed Glass Mat) skal bruges i biler med Start/Stop-funktion.
OBS
•
Batteriets størrelse skal være i overensstemmelse med det originale batteris
dimensioner.
•
Batteriets højde er forskellig, afhængigt
af størrelsen.
Eco Start/Stop DRIVe*
For information om batterier i biler med
Eco Start/Stop DRIVe, se side 345.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
385
10 Specifikationer
Typegodkendelse
10
Fjernbetjeningssystem
Land
Låsesystem standard
Kina
Land
Radarsystem
Land
Singapore
EU, Kina
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Hongkong
Brasilien
Nøglefrit låsesystem (Keyless drive)
Land
EU
Korea
386
10 Specifikationer
Typegodkendelse
BluetoothŸ
Overensstemmelseserklæring (Declaration of Conformity)
10
Land
Lande i
EU:
Eksportland: Japan
Producent: Alpine Electronics Inc.
Type af udstyr: BluetoothŸ-enhed
For yderligere information besøg: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
``
387
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
10
388
Tjekkiet:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grækenland:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Frankrig:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Letland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Holland:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma provvedimenti oĘrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungarn:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
10
``
389
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
10
390
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakiet:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
Kina:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
10
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%Pǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ㒻㓁
Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
``
391
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
10
Taiwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζছႈ
‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհեឫΖ
CCAB10LP0230T7
392
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
Sydkorea:
⭧㟓#⭠‿
10
Volvo Car Korea
㐔㷡㣄G䂈☐aGuY\TphtYXWX}
㥐䖼G⮹aGi“œŒ›––›Ghœ‹–GuˆŽˆ›–•Gyˆ‹–
⯜⒬G⮹aGphtYUX
㇤G⇔㬐aGtˆ™ŠVYWXW
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
ါཨ#⭠‿
Volvo Car Korea
⸰⸨㣄┍㵜䂈⫠㙸
㉐㟬㐐G㟝㇤ẠG䚐⇜ Y ┍G^Y]TX^ZG⸰⸨⾀♝G[ 㽩
⸰⸨㣄┍㵜GḔᵑ㉰䉤GX\__TX^^^
http://www.volvocars.com/kr
⏷⧴⫛#ⱇ⪣⏷㢸
୔␭䚨Gⱨ㉔㉘⽸⏈G㤸䑀䝰㐔Gᴴ⏙㉥㢨G㢼㡰⳴⦐G㢬⮹㙼㤸ḰGḴ⥜═G㉐⽸㏘⏈G䚔G㍌G㛺㏩⏼␘
``
393
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
10
Singapore:
Forenede
Arabiske
Emirater:
Jordan:
The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number.
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
BT module name: IAM2.1BT PWB EU
394
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
10
Sydafrika:
Uruguay:
This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A,
BVLV905A)]
``
395
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
10
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Nigeria:
Mexico:
Warning
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information
This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC.. When this BluetoothŸ Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since
"IAM2.1 BT PWB US"owns its FCC ID/IC Number, we shall affix an exterior label on the outside of the product if the FCC ID is not
visible. The exterior label shall use wording such as either "Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700BIAM2101" or "Contains FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101". 2. "IAM2.1 BT PWB US" complies with requirements of subsections 15.19(a)(3) in FCC Rules Part 15 Subpart C. The manual statement 15.19 (a)(3) is included User Guide of the product.
COFETEL No. RCPALIA10-0353
396
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
Botswana:
10
Kroatien:
397
10 Specifikationer
Symboler på display
Generelt
10
Der er en række forskellige symboler på displayene i bilen. Symbolerne er inddelt i advarsels-, kontrol- og informationssymboler.
Nedenfor vises de mest almindelige symboler
med deres betydning og en henvisning til, hvor
i bogen man kan finde mere information. For
mere information om symboler og tekstmeddelelser, se side 68 og 70 og 192.
Symboler på display
Kontrol- og advarselssymboler på
kombiinstrumentet
Symbol
- Rødt advarselssymbol. Tændes, når
der er angivet en fejl, som kan påvirke sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig
vises en forklarende tekstmeddelelse på informationsdisplayet.
- Gult informationssymbol. Tændes i
kombination med tekst på informationsdisplayet, når der er sket en afvigelse i et af bilens
systemer. Det gule informationssymbol kan
også tændes i kombination med andre symboler.
398
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Betydning
Side
Lavt olietryk
70
Parkeringsbremse
70, 132, 134
Airbags - SRS
19, 70
Påmindelse om
sikkerhedssele
16, 70
Generatoren
lader ikke
70
Fejl i bremsesystemet
70, 131
Advarsel, sikkerhedsstatus
19, 30, 70,
71, 121
Kontrol- og informationssymboler på
kombiinstrumentet
Symbol
Betydning
Side
Fejl i ABL-systemet*
68, 88
Udstødningsrensningssystem
68
Fejl i ABS-systemet
68, 131
Tågebaglys tændt
68, 89
Stabilitetssystem,
DSTC
68, 141
Stabilitetssystem,
sport-position
68, 141
Motorforvarmer (diesel)
68
Lav stand i brændstoftanken
68, 213
Information - læs displayteksten
68
Fjernlys tændt
68, 88
Venstre blinklys
68
10 Specifikationer
Symboler på display
Betydning
Side
Højre blinklys
68
DRIVe - Start/Stop*
68, 126
Anvendes ikke
-
Symbol
Øvrige informationssymboler på
kombiinstrumentet
Symbol
Betydning
Side
Adaptiv fartpilot*,
Afstandskontrol*
(Distance Alert)
148,
157
Adaptiv fartpilot*,
Afstandskontrol*
(Distance Alert)
Betydning
Side
Brændstofdrevet
motor- og kabinevarmer*
213
148,
157
ABL-systemet*
88
Adaptiv fartpilot*
148
Tankdækselklap,
højre side
289
Lav batterispæn
213
153,
158,
170
Parkeringsbremse
134
Regnsensor*
96
Driver Alert System*
174
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
174,
177
Betydning
Side
Adaptiv fartpilot*
144,
148,
153
Radarsensor*
Adaptiv fartpilot*
153
Start/Stop*, Adaptiv
fartpilot*
126,
153
Adaptiv fartpilot*,
Afstandskontrol*
(Distance Alert)
153,
158
-
-
Adaptiv fartpilot*,
Afstandskontrol*
(Distance Alert)
153,
158
Kamerasensor*,
Lasersensor*
162,
170,
174,
177
Adaptiv fartpilot*
153
Automatisk bremsning*, Afstandskontrol* (Distance Alert),
City SafetyTM, Kollisionsadvarsel*
158,
162,
170
-
Symbol
G025102
Symbol
10
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
399
10 Specifikationer
Symboler på display
Symbol
10
Betydning
Side
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
177
Driver Alert System*,
Tid til pause
174
Informationssymboler på
loftskonsollens display
Symbol
400
Betydning
Side
Påmindelse om sikkerhedssele
17
Airbag passagerplads,
aktiveret
22, 23
Airbag passagerplads,
deaktiveret
23
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Specifikationer
10
401
11 Alfabetisk stikordsregister
A
Afstandskontrol........................................ 156
Afvisere...................................................... 90
A/V-AUX-indgang.................................... 276
ACC – Adaptiv fartpilot............................ 146
Active Bending Lights (ABL)...................... 88
11
Adaptiv fartpilot....................................... 146
fejlsøgning.......................................... 153
radarsensor......................................... 151
Advarselsblinklys....................................... 89
Advarselslampe
adaptiv fartpilot................................... 146
kollisionsadvarsel............................... 166
stabilitets- og traktionssikringssystem 140
Advarselslamper
advarsel................................................
airbags (SRS)........................................
fejl i bremsesystemet............................
generatoren lader ikke..........................
lavt olietryk............................................
parkeringsbremse trukket.....................
påmindelse om sikkerhedssele............
Airbag
aktivering/deaktivering, PACOS........... 22
fører- og passagersiden....................... 20
lukning med nøgle................................ 22
70
70
70
70
70
70
70
Anhængertræk
aftageligt, afmontering ....................... 302
aftageligt, fastgøring .......................... 301
Ankomstlys, varighed.......................... 45, 91
Airbag-system .......................................... 19
Antispin ................................................... 140
Aircondition.............................................. 209
generelt............................................... 202
Antiudskridningsfunktion......................... 140
Aircondition, AC....................................... 209
231
231
233
226
Aktive Xenon-forlygter............................... 88
Aktivt chassis - FOUR-C.......................... 218
Advarselslyd
kollisionsadvarsel............................... 166
Alarm..........................................................
alarmindikator.......................................
alarmsignaler........................................
annullering af udløst alarm...................
deaktivere.............................................
kontrol af alarm.....................................
reduceret alarmniveau..........................
tilkobling...............................................
Audio
bageste kontrolpanel..........................
hovedtelefontilslutning........................
indstillinger..........................................
surround.............................................
59
59
60
59
59
46
60
59
Automatisk genlåsning.............................. 54
Alkolås..................................................... 106
Automatisk låsning.................................... 55
Auto
klimaindstilling.................................... 209
Automatgearkasse...................................
anhænger............................................
bugsering og bjergning.......................
manuelle gearstillinger (Geartronic)....
118
299
304
119
Allergi- og astmafremkaldende stoffer.... 203
AUX-indgang................................... 227, 250
Advarselssymboler.................................... 68
All Wheel Drive (firhjulstræk).................... 129
AWD, firehjulstræk................................... 129
Advarselstrekant...................................... 318
Anbefalede barnestole, tabel..................... 32
Advarselssymbol, airbagsystem................ 19
402
AIRBAG ..................................................... 20
Anhænger................................................ 298
kabel................................................... 298
kørsel med anhænger......................... 298
11 Alfabetisk stikordsregister
B
Bagagerum
lastning............................................... 294
lastsikringsøjer.................................... 295
måtte................................................... 223
Bagagerumsklap
låsning/oplåsning.................................. 55
Bageste kontrolpanel
lydanlæg............................................. 231
Baglygtepærer
placering............................................. 337
Bagrude, elopvarmning........................... 102
Bagsæderyglæn, nedslåning..................... 79
Bagsædeunderholdning.......................... 274
Bakgearsspærring................................... 118
Barn...........................................................
barnestol og sideairbag........................
børnesikkerhedslås...............................
placering i bilen.....................................
sikkerhed..............................................
31
24
36
31
31
Barnestol.................................................... 31
anbefalet............................................... 32
ISOFIX monteringssystem til barnestole...................................................... 36
størrelsesklasser for barnebeskyttelse
med ISOFIX monteringssystem............ 37
øverste befæstelsespunkter for barnestole...................................................... 40
Batteri...................................................... 342
advarselssymboler.............................. 343
fjernbetjening ..................................... 273
fjernbetjening/PCC............................... 50
hovedtelefoner.................................... 276
starthjælp............................................ 116
symboler på batteriet.......................... 343
vedligeholdelse................................... 342
Belysning................................................. 333
aktive Xenon-forlygter.......................... 88
ankomstlys, varighed...................... 45, 91
belysningsautomatik, kabine................ 91
betjeningsknapper................................ 90
displaybelysning................................... 84
fjern-/nærlys......................................... 85
fortågelygter......................................... 89
i kabine................................................. 90
instrumentbelysning............................. 84
lyshøjderegulering................................ 84
orienteringslys...................................... 91
positions-/parkeringslys....................... 88
pærer, specifikationer......................... 338
tunneldetektering.................................. 87
tågebaglys............................................ 89
Belysning, skift af pærer..........................
bagagerum.........................................
blinklys................................................
fjernlys, halogen..................................
fjernlys, Xenon-pære..........................
makeup-spejl......................................
nummerpladelygte..............................
nærlys, halogen..................................
parkeringslys......................................
sidemarkeringslys...............................
tågelys................................................
333
338
335
334
335
338
337
334
335
336
336
11
Belysning, udskiftning af pære
pærefatning bag, blinklys................... 336
Benzinkvalitet........................................... 290
Betjeningsknapper
midterkonsol............................... 194, 227
Bilpleje, læderindtræk.............................. 360
Bilvask..................................................... 358
Bioætanol E85......................................... 291
Bjergning.................................................. 306
Blind vinkel (BLIS).................................... 186
Blinklys....................................................... 90
BLIS......................................................... 186
403
11 Alfabetisk stikordsregister
Blokeret låsestilling.................................... 56
deaktivering.......................................... 56
midlertidig deaktivering........................ 57
11
BluetoothŸ
forbind opkald til mobil ......................
handsfree ...........................................
media .................................................
mikrofon fra .......................................
streaming af lyd .................................
258
255
253
258
253
Brændstofpåfyldning............................... 289
Dolby Surround Pro Logic II.................... 226
Bugsering................................................. 304
bugseringsøje..................................... 305
Driftsbremsen.......................................... 130
Bugseringsøjer......................................... 305
Driver Alert control................................... 173
Børnesikkerhedslås................................... 58
Driver Alert System.................................. 172
DSTC, se også Stabilitetssystem............ 141
C
Blæser...................................................... 208
CD ........................................................... 246
Bremselys.................................................. 89
Chassisindstillinger.................................. 218
Bremse- og koblingsvæske..................... 331
Cigarettænderkontakt.............................. 220
Bremser................................................... 130
blokeringsfri bremser, ABS................. 130
bremselys............................................. 89
bremsesystem.................................... 130
elektrisk parkeringsbremse................ 132
håndbremse........................................ 132
nødbremseforstærkning, EBA ........... 130
nødbremselys....................................... 89
påfyldning af bremsevæske............... 331
symboler i kombinationsinstrumentet 131
City Safety™............................................ 159
Brændstof................................................
brændstoffilter....................................
brændstofforbrug...............................
brændstoføkonomi.............................
Defroster.................................................. 209
290
292
379
317
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 203
CO2-udslip .............................................. 379
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 203
D
DAB-radio................................................ 242
Diesel....................................................... 291
Dieselpartikelfilter.................................... 292
Displaybelysning........................................ 84
404
Donkraft................................................... 314
Dug..........................................................
behandling af ruderne.........................
fjern med ventilationsspjældene.........
kondens i forlygter..............................
timerfunktion.......................................
209
202
211
358
210
DVD ......................................................... 246
Dæk
dæklapning.........................................
hastighedsklasser...............................
køreegenskaber..................................
omdrejningsretning.............................
slidindikatorer.....................................
specifikationer....................................
tryk......................................................
vedligeholdelse...................................
vinterdæk............................................
319
313
310
310
311
312
317
310
312
11 Alfabetisk stikordsregister
E
F
ECC, elektronisk klimaanlæg................... 205
Fartpilot.................................................... 144
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 123
Farvekode, lak......................................... 362
Flexifuel.................................................... 114
tilpasning............................................ 114
ECO-tryk.................................................. 317
Fejlfinding
Adaptiv fartpilot.................................. 153
Fodgængerbeskyttelse............................ 164
Ekstravarmer............................................ 215
Ekstravarmer (diesel)............................... 215
Fejlfinding for kamerasensor........... 161, 169
Elbetjent sæde........................................... 78
Fejlmeddelelser
Adaptiv fartpilot.................................. 153
Driver Alert control.............................. 174
Lane Departure Warning..................... 177
se Meddelelser og symboler...... 134, 153
Fjernlys, automatisk aktivering.................. 86
Fjernstart - ERS....................................... 111
Elbetjent taglem....................................... 104
elektrisk parkeringsbremse......................
lav batterispænding............................
udløse automatisk..............................
udløse manuelt...................................
132
132
133
133
Elektronisk startspærre.............................. 44
Elopvarmning
bagrude.............................................. 102
sidespejle............................................ 102
sæder.................................................. 207
ERS - Fjernstart....................................... 111
ETC, elektronisk temperaturkontrol ........ 206
Etiketter.................................................... 366
Fejlmeddelelser i afstandskontrol............ 158
Fejlmeddelelser i BLIS............................. 188
Firehjulstræk, AWD.................................. 129
Fjern-/nærlys, se Belysning....................... 85
Fjernbetjening.................................... 44, 272
aftageligt nøgleblad.............................. 47
batteriudskiftning.......................... 50, 273
funktioner.............................................. 45
rækkevidde........................................... 46
Forlygter................................................... 333
11
Forrudesprinkling....................................... 97
Forrudeviskere........................................... 96
regnsensor............................................ 96
Forsæde
Justering i længden.............................. 82
lænd...................................................... 81
massage............................................... 81
FOUR-C – Aktivt chassis......................... 218
Frakobling af gearvælgerspærring........... 120
FSC, miljømærkning.................................. 12
Fælge
rengøring............................................ 359
Førstehjælpskasse .................................. 318
Førstehjælpsudstyr.................................. 318
HomeLinkŸ
Fjernbetjening
programmerbar .................................. 135
Fjernbetjeningssystem, typegodkendelse........................................................ 386
405
11 Alfabetisk stikordsregister
11
G
H
I
Gardinairbag.............................................. 26
Handskerum............................................ 220
låsning.................................................. 55
IAQS – Interior Air Quality System........... 203
Hjul
fælge...................................................
montering............................................
reservehjul..........................................
snekæder............................................
udskiftning..........................................
Indikeringslamper, PCC............................. 46
Gearkasse................................................ 117
automatisk.......................................... 118
manuel................................................ 117
Geartronic................................................ 119
Gearvælgerspærring................................ 120
Gearvælgerspærring, mekanisk frakobling........................................................... 120
311
315
314
312
314
IC – Inflatable Curtain................................ 26
Indikering ved låsning ............................... 44
Indkøbsposeholder ................................. 295
Indlægsmåtter.......................................... 220
Indstilling af forlygternes lyshøjde............. 84
Hjul og dæk............................................. 310
Indstilling af rat.......................................... 83
HomeLinkŸ .............................................. 135
Indstilling af tidsafstand........................... 157
Horn........................................................... 83
Indtræk.................................................... 360
Gode råd om kørsel................................. 286
Hovedtelefoner
batteriudskiftning................................ 276
trådløse............................................... 275
Indvendigt bakspejl.................................. 102
automatisk nedblænding.................... 102
Gravide kvinder, sikkerhedssele................ 17
Hovedtelefonstik.............................. 274, 276
GSI - Gearvælgerhjælp............................ 117
Hovedtelefontilslutning............................ 231
Genindstilling af rudehejs.......................... 99
Glas.......................................................... 223
lamineret/forstærket............................. 98
Global opening........................................ 202
Hukommelsesfunktion i stol...................... 78
Høj motortemperatur............................... 298
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 97
Håndbremse............................................ 132
Informationscenter................................... 216
Informationsdisplayer................................ 67
Informationsknap, PCC............................. 46
Infotainment ............................................
Kildeknapper ......................................
menuhåndtering .................................
oversigt ..............................................
stemmestyring....................................
226
227
230
227
264
Instruktionsbog, miljømærkning................ 12
Instrumentbelysning, se Belysning............ 84
406
11 Alfabetisk stikordsregister
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................................... 64
Klimaanlæg
reparation........................................... 332
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 66
venstrestyret bil.................................... 64
Knapper på rattet............... 83, 144, 195, 228
Intervalviskning.......................................... 96
iPodŸ, tilslutning...................................... 250
K
Knapper, lys............................................... 84
Kollision..................................................... 30
Kollisionsadvarsel............................ 164, 165
radarsensor......................... 151, 159, 164
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*......................................................... 164
Komfort i kabinen.................................... 219
Kabinebelysning, se Belysning.................. 90
Kompas................................................... 103
indstilling af zone................................ 103
kalibrering........................................... 103
Kabinevarmer
brændstofdrevet................................. 212
286
286
298
287
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 369
trækvægt............................................ 369
11
L
Kombinationsinstrument.................... 67, 192
Kabine...................................................... 219
Kabinefilter............................................... 202
Kørsel.......................................................
kølesystem..........................................
med anhænger...................................
med åben bagagerumsklap................
Kondens i forlygter.................................. 358
Kamerasensor.................................. 160, 168
Kontrol af oliestand.................................. 327
Katalysator............................................... 290
bjergning............................................. 305
Kontrolsymboler........................................ 68
Keyless drive...................................... 51, 110
Køleboks.................................................. 223
Lak
farvekode............................................ 362
skader og udbedring.......................... 361
Lamineret glas........................................... 98
Lane Departure Control........................... 176
Lasersensor................................................. 9
Klemmesikring, soltag............................. 105
Kølemiddel............................................... 332
Lastning
bagagerum.........................................
generelt...............................................
lastsikringsøjer....................................
taglast.................................................
Klima........................................................ 202
generelt............................................... 202
sensorer.............................................. 202
Kølesystem.............................................. 286
Lav oliestand............................................ 327
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 330
Luftfordeling..................................... 203, 211
Køreklar vægt.......................................... 369
Luftkvalitetssystem IAQS ........................ 210
Køassistent.............................................. 150
294
294
295
294
407
11 Alfabetisk stikordsregister
11
Lyd
surround ............................................ 233
Manuel gearkasse.................................... 117
bugsering og bjergning....................... 304
Lydanlæg......................................... 226, 227
funktioner............................................ 233
oversigt............................................... 227
manuel gearkasse
GSI - Gearvælgerhjælp....................... 117
Lydstyrke ................................................
kompensering for hastighed/støj........
ringesignal, telefon.............................
telefon.................................................
telefon/medieafspiller.........................
227
233
259
259
259
Lyskegle, tilpasning................................... 92
Lyspanel.................................................... 84
Læderindtræk, vaskeråd.......................... 360
Lås
automatisk låsning................................
bagagerumsklap...................................
låsning..................................................
oplåsning..............................................
54
55
54
54
Låsning/oplåsning
indefra................................................... 54
Manuelle gearstillinger (Geartronic)......... 119
Massage
forsæde................................................ 81
Meddelelser i BLIS................................... 188
Meddelelser og symboler
Adaptiv fartpilot.................................. 153
afstandskontrol................................... 158
Driver Alert control.............................. 174
kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning................................... 162, 170
Lane Departure Warning..................... 177
Meddelelser på informationsdisplay........ 141
Meddelelser på kombinationsinstrumentet............................................................. 192
Media BluetoothŸ .................................... 253
Makeup-spejl..................................... 91, 221
Maks. taglast .......................................... 369
408
Midlertidig dæklapning............................ 319
Midterkonsol............................................ 194
Mikrofon................................................... 255
Miljømærkning, FSC, instruktionsbog....... 12
Mobiltelefon
handsfree............................................
registrering af telefon..........................
stemmestyring....................................
tilslutning............................................
255
256
264
256
Motor
overhedning........................................ 298
start..................................................... 110
Motorhjelm, åbning.................................. 326
Motorolie.......................................... 327, 374
filter..................................................... 327
kapacitetsoplysninger......................... 374
oliekvalitet........................................... 374
ugunstige kørselsforhold.................... 374
Menuhåndtering RSE............................... 280
Motorrum
kølevæske...........................................
olie......................................................
oversigt...............................................
servostyringsolie.................................
Menu- og meddelelseshåndtering........... 192
Motorspecifikationer................................ 372
Medieafspiller ......................................... 246
Menuer/funktioner................................... 196
M
Menusystem MY CAR............................. 194
Menuhåndtering Infotainment ................. 230
Menustrukturer RSE........................ 280, 281
330
327
327
332
11 Alfabetisk stikordsregister
Motorvarmer............................................ 114
brændstofdrevet................................. 212
O
Parkeringshjælp....................................... 179
sensorer for parkeringshjælp.............. 181
MY CAR................................................... 194
Olie, se også Motorolie............................ 374
Parkeringskamera.................................... 182
Målepind, elektronisk............................... 329
Opbevaringsrum...................................... 223
Målere
brændstofmåler.................................... 68
omdrejningstæller................................. 68
speedometer......................................... 68
Opbevaringssteder i kabinen................... 219
Opkald
betjening............................................. 257
indgående........................................... 257
Parkeringsvarmer.....................................
batteri og brændstof...........................
parkering på skråninger......................
tidsindstilling.......................................
N
Oplåsning
indefra................................................... 54
udefra.................................................... 54
Nakkestøtte
bagsædets midterplads........................ 80
nedslåning............................................ 80
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 318
Nøgle......................................................... 44
212
212
212
214
11
PCC - (Personal Car Communicator)
funktioner.............................................. 45
rækkevidde..................................... 46, 47
Piskesmældsskader, WHIPS..................... 27
Opringning............................................... 257
Pletter...................................................... 360
Opvarmede sprinklerdyser........................ 97
Polering.................................................... 359
Orienteringslys........................................... 91
Positions-/parkeringslys............................ 88
Overhedning............................................ 298
Powershift gearkasse...................... 121, 304
Privatlåsning.............................................. 49
Nøgleblad.................................................. 47
P
Nøglefri start (Keyless drive).............. 51, 110
PACOS....................................................... 22
Nøglepositioner......................................... 75
PACOS, omskifter...................................... 22
Punktering, se Dæk................................. 314
Pærer, se Belysning................................. 333
Panikfunktion............................................. 45
Påfyldning
påfyldning...........................................
tankdæksel.........................................
tankdæksel, elektrisk åbning..............
tankdæksel, manuel åbning................
Parkeringsbremse.................................... 132
Påmindelse om sikkerhedssele................. 17
Panelbelysning........................................... 84
289
289
289
289
409
11 Alfabetisk stikordsregister
Q
11
sikkerhedsseler................................... 361
vask i vaskehal.................................... 358
Signalindgang, ekstern.................... 227, 250
Queue Assist............................................ 150
Reservehjul.............................................. 314
Temporary Spare................................ 314
R
RSE - Rear Seat Entertainment-system. . 274
Sikkerhedssele
bagsæde............................................... 17
selestrammere...................................... 18
Rudehejs.................................................... 98
Sikkerhedsseler......................................... 16
Ruder og spejle.......................................... 98
Sikringer...................................................
boks i bagagerum...............................
generelt...............................................
kold zone............................................
relæ-/sikringsboks i motorrum...........
Start/Stop...........................................
udskiftning..........................................
ved instrumentbræt - Executive.........
Radarsensor............................................ 146
begrænsninger.................................... 151
Radio ...................................................... 238
AM/FM ............................................... 238
DAB ................................................... 242
Ryglæn....................................................... 77
forsæde, nedfældning.......................... 77
Rat............................................................. 83
indstilling af rat..................................... 83
tastatur.......................... 83, 144, 195, 228
tastatur adaptiv fartpilot..................... 148
Sensus....................................................... 74
Ratlås....................................................... 111
Serviceprogram....................................... 326
Ratmodstand, hastighedsafhængig........ 218
Servicestilling........................................... 340
Recirkulation............................................ 210
Sideairbags................................................ 24
Regnsensor................................................ 96
Sidespejle................................................
der kan drejes ind elektrisk.................
elopvarmning......................................
indvendige..........................................
kompas...............................................
Relæ/sikringsboks, se Sikringer.............. 347
Rengøring
bilvask................................................. 358
fælge................................................... 359
indtræk................................................ 360
410
Rustbeskyttelse....................................... 360
S
100
101
102
102
103
Sikkerhedsfunktion.................................... 30
347
355
347
356
348
356
347
354
Sikringsboks............................................ 347
handskerum........................................ 352
Sikringstabel
sikringer i motorrum............................ 349
SIPS-bag................................................... 24
Skiluge..................................................... 297
Skærme, bag........................................... 274
Smøremiddel........................................... 377
Smøremiddel, kapacitetsoplysninger...... 377
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk.... 101
Sodfilter................................................... 292
Signalering................................................. 83
Sodfilter fuldt........................................... 292
11 Alfabetisk stikordsregister
Solgardin.................................................. 100
Solskærm, soltag..................................... 105
Soltag
klemmesikring.....................................
solskærm............................................
ventilationsstilling...............................
åbning og lukning...............................
105
105
104
104
Spin control............................................. 140
Sprinklerdyser, opvarmede........................ 97
Sprinklere
forrude.................................................. 97
sprinklervæske, påfyldning................. 341
Sprinklervæske, påfyldning..................... 341
Stabilitets- og traktionssikringssystem.... 140
Stabilitetssystem..................................... 140
Startbatteri............................................... 385
Starthjælp................................................ 116
Startnøgler................................................. 75
Startspærre................................................ 44
Stemmestyring mobiltelefon.................... 264
Stemningsbelysning.................................. 91
Stenslag og ridser.................................... 361
Stikkontakt............................................... 221
bagagerum......................................... 296
forsæde.............................................. 221
Stol, se Sæder........................................... 77
Styrekraft, se Ratmodstand..................... 218
Surround.......................................... 226, 233
Svingningsdæmper.................................. 299
Symboler.................................................. 141
advarselssymboler................................ 68
kontrolsymboler.................................... 68
Symboler og meddelelser
Adaptiv fartpilot.................................. 153
afstandskontrol................................... 158
Driver Alert control.............................. 174
kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning................................... 162, 170
Lane Departure Warning..................... 177
Sæder........................................................ 77
elbetjente.............................................. 78
elopvarmning...................................... 207
nakkestøtte på bagsædet..................... 80
nedfældning af bagsæderyglæn........... 79
nedfældning af forsæderyglæn............ 77
ventilerede forsæder........................... 207
T
Taglast, maks. vægt ............................... 369
Telefon
handsfree............................................
indgående opkald...............................
modtagelse af opkald.........................
opringning...........................................
registrering af telefon..........................
stemmestyring....................................
telefonbog...........................................
telefonbog, genvej..............................
tilslutning............................................
255
257
258
257
256
264
259
259
256
11
Temperatur
faktisk temperatur............................... 202
Temperaturregulering.............................. 209
Tilbagestilling af sidespejle...................... 101
Tilpasning................................................ 114
Tilpasning af køreegenskaber.................. 218
Tilpasning af lyskegle................................. 92
Active Bending Lights .......................... 92
halogen-forlygter.................................. 92
Timer........................................................ 210
Totalvægt................................................. 369
Traction control........................................ 140
411
11 Alfabetisk stikordsregister
Trafikskilt-information.............................. 142
11
Ur
Voksning.................................................. 359
Transmission............................................ 117
analogt.................................................. 73
Volvo Sensus............................................. 74
Transponder.............................................. 98
Ur, indstilling.............................................. 71
Triptællere.................................................. 71
USB, tilslutning........................................ 250
Vægt
køreklar vægt...................................... 369
Trækanordning........................................ 299
specifikationer.................................... 300
Trækkrog, se Trækanordning.................. 299
Værktøj.................................................... 314
Væsker, kapacitetsoplysninger................ 377
V
Væsker og olier........................................ 377
Trækvægt................................................ 369
Vadning.................................................... 286
Trådløse hovedtelefoner.......................... 275
Vandafvisende belægning, rengøring...... 359
Tunneldetektering...................................... 87
Vand- og smudsafvisende yderlag............ 98
Tv............................................................. 268
Varme....................................................... 209
Typebetegnelse....................................... 366
Varmereflekterende forrude....................... 98
Typegodkendelse, fjernbetjeningssystem 386
Vask i vaskehal........................................ 358
Tågelys
bag........................................................ 89
for......................................................... 89
Vedligeholdelse........................................ 358
rustbeskyttelse................................... 360
Ventilation................................................ 203
Tågelys, til/fra............................................ 89
Ventilationsspjæld................................... 204
Vinterdæk................................................ 312
U
Udluftningsfunktion............................ 54, 202
Udslip af kuldioxid................................... 293
Udvendige mål......................................... 368
Vinterkørsel.............................................. 287
Viskerblade..............................................
rengøring............................................
servicestilling......................................
udskiftning..........................................
340
341
340
340
Viskere og sprinklere................................. 96
412
W
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 27
piskesmældsskader.............................. 27
Ø
Økonomikørsel......................................... 286
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 %BOJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement