Volvo S80 2014 Quick Guide

Volvo S80 2014 Quick Guide
web edition
quick guide
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de
øvrige vejledninger indeholder vigtige oplysninger, herunder alle advarsler og sikkerhedsanvisninger.
Følgende symboler betyder:
Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.
Trinvise anvisninger.
Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.
Vigtige oplysninger, advarsler og sikkerhedsanvisninger, som skal læses, kan findes på sidste side.
Ekstraudstyr angives med en stjerne *.
Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
01 Start og kør
04 Funktioner i din bil
Fjernbetjening
Klimaknapper
Keyless-nøglesystem*
Lyspanel
Start og stop af motor
Kombiinstrument
Parkeringsbremse
Infotainmentsystem
Viskere
Telefon*
Ekstern lydenhed
Knapper i midterkonsollen
Indstillinger i menusystem
02 Førerstøtte i din bil
BLIS*
Start/Stop-funktion*
Fodgængerbeskyttelse*
05 Tips
Tanke
Pleje af bilen
Åbne alle ruder
Opbevaringspladser
03 Dit førermiljø
Indstille sæde
Indstille rat
Slå bagsæde ned
Soltag*
AUX-/USB*- og 12 V-kontakter
Hvordan fungerer fjernbetjeningen?
01
Låser døre og bagagerumsklap op og deaktiverer
alarmen*. Kan indstilles i MY CAR.
Låser døre og bagagerumsklap og aktiverer alarmen.
Ankomstlys.
Et tryk låser bagagerumsklappen op, to åbner på
klem.
Information* om bilen.
Panikfunktion.
Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a.
sidespejle og elbetjent førersæde* – se instruktionsvejledningen.
Hvad viser fjernbetjeningens
indikeringslamper*?
01
Grønt konstant lys: Bilen er låst.
Gult konstant lys: Bilen er ulåst.
Rødt konstant lys: Alarmen har været udløst.
Rødt lys blinker skiftevis i begge indikeringslamper:
Alarmen har været udløst for mindre end fem minutter siden.
Hvordan fungerer Keyless-nøglesystemet*?
01
Fjernbetjeningen kan f.eks. blive liggende i lommen hele
tiden.
Låse og aktivere alarm
–– Tryk på den sorte knap på håndtagets bageste del.
Låse op og deaktivere alarm
–– Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige
måde, eller tryk let på bagagerumsklappens gummibelagte trykplade.
Hvordan starter jeg motoren?
01
Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen.
Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen og
slip – motoren starter.
Hvordan slukker jeg for motoren?
01
Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen –
motoren standser.
Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
Hvordan bruger jeg parkeringsbremsen?
01
Tilkoble
Træd driftsbremsepedalen ned.
Tryk på knappen PUSH LOCK/PULL RELEASE –
kombiinstrumentets advarselssymbol begynder at
blinke. Når det lyser konstant, er parkeringsbremsen
aktiveret.
Slip driftsbremsepedalen.
Frakoble
Træd driftsbremsepedalen ned.
Træk i knappen PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor*?
01
Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for
et enkelt viskerslag.
Regnsensor Til/Fra.
Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
Hvad gør BLIS*?
02
Blind Spot Information System informerer om køretøjer
i den blinde vinkel.
–– BLIS aktiveres ved motorstart og kan deaktiveres/genaktiveres med et tryk på knappen.
Hvordan bruger jeg Start/Stop-funktionen*?
02
Manuel gearkasse
Standse motoren: Udkobl, sæt gearstangen i neutral
stilling og slip koblingspedalen.
Starte motoren: Træd koblingspedalen ned.
Automatisk gearkasse
Standse motoren: Stands bilen med driftsbremsen, og
hold derefter bremsetrykket.
Starte motoren: Slip trykket med foden på driftsbremsen.
Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiveret.
Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?
02
Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan
advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og
fodgængere.
Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle
situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.
Det er vigtigt at forstå denne funktion korrekt – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan indstiller jeg sædet?
03
Hævning/sænkning af sædehyndens forkant.
Hævning/sænkning af stolen.
Flytte sædet fremad/bagud.
Vippe ryglænet.
Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
Hukommelsesknapper for elbetjent sæde*.
Gemme indstilling:
Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at
en af hukommelsesknapperne trykkes ind.
Sædeindstillinger for elbetjent sæde kan også
gemmes i fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.
Hvordan indstiller jeg rattet?
03
Frigør låsningen.
Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
Aktiver låsningen.
Hvordan kan bagsædet slås ned?
03
Det todelte ryglæn kan slås fremad, samlet eller hver for
sig.
Træk i håndtaget/håndtagene.
Slå ryglænet fremad. Sænk den midterste
nakkestøtte helt, hvis ryglænets brede del skal slås
ned.
Hvordan fungerer soltaget*?
Automatisk maksimal åbning.
Manuel åbning.
Manuel lukning.
Automatisk maksimal lukning.
Åbning ventilationsstilling.
Lukning ventilationsstilling.
03
Hvordan regulerer jeg temperaturen?
04
Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del
af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.
Tryk på AUTO for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser AUTO
KLIMA.
Hvordan afrimer jeg forruden?
04
Tryk for at aktivere forrudens elvarme* – symbolet (1)
på skærmen lyser.
Næste tryk aktiverer den maksimale luftstrøm mod
forruden og sideruderne – symbol (1) og (2) lyser.
Det næste tryk slår begge funktioner fra – intet
symbol lyser.
Uden elvarme: Tryk for at aktivere/deaktivere luftstrømmen.
Hvordan fungerer lyspanelets
auto-indstilling?
04
AUTO-indstilling giver følgende muligheder:
• Kørelyset skifter automatisk mellem kørelys og nærlys.
• Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.
• Aktivt fjernlys (AHB)*, som blænder ned og aktiverer
fjernlys automatisk, kan anvendes.
• Tunneldetektering* er aktiveret.
Hvordan betjenes kørecomputeren?
04
OK åbner kørecomputerens menuer, aktiverer de
valgte punkter og slukker for meddelelser.
Fingerhjul bladrer mellem kørecomputerens punkter.
RESET nulstiller dataene i de valgte kørecomputertrin, og går bagud i menustrukturen.
Hvordan nulstiller jeg triptælleren?
04
Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise
triptæller T1 eller T2.
Foretag et langt tryk på RESET-knappen for at
nulstille den viste triptæller.
Hvordan ændres kombiinstrumentets
udseende?
04
Med digitalt* kombiinstrument kan forskellige temaer
vælges, f.eks. Performance eller Eco.
For at skifte tema:
Tryk på venstre kontaktarms OK-knap efter motorstart.
Drej armens fingerhjul for at vælge menupunktet
Temaer, og tryk på OK.
Drej fingerhjulet for at vælge tema, og tryk på OK for
at bekræfte.
Temaet gemmes i fjernbetjeningens hukommelse*
– se instruktionsvejledningen.
Hvordan fungerer rækkevidde/"km til tom
tank"?
04
Kombiinstrumentet viser en beregning af den mulige
kørestrækning, baseret på tidligere kørselsforhold og
resterende brændstofmængde.
Når "---- km" vises, er der ingen garanteret kørestrækning tilbage. Fyld brændstof på snarest. Illustrationen viser
digitalt* kombiinstrument.
Analogt kombiinstrument – se instruktionsvejledningen.
Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet? 04
Tryk på RADIO, Media, My CAR, NAV* eller TEL*
for at vælge hovedkilde.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet* på rattet for
at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
Drej på TUNE eller på fingerhjulet for at navigere i
menuerne.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet at foretage
et valg i menuerne.
Tryk kort på EXIT for at gå tilbage i menusystemet,
afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.
Foretag et langt tryk på EXIT for at vende tilbage til
normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildevisning.
Tips:
For at gå til genvejsmenuen i NAV- eller TEL-tilstand skal
du trykke en gang på NAV eller TEL. Tryk igen for at gå
tilbage til normal visning.
Hvordan kan jeg tænde og slukke for
Infotainmentsystemet?
04
Et kort tryk aktiverer anlægget.
Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.
Tryk kort for at slå lyden fra (MUTE) – det næste tryk
genaktiverer lyden.
Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og
telefonfunktioner*) starter/slås fra samtidig.
Hvordan tilslutter jeg en Bluetooth®-telefon?
04
Tryk på TEL* i midterkonsollen.
Gør den eksterne enhed søgbar/synlig via Bluetooth®.
Tryk på OK/MENU, og følg instruktionerne på skærmen. Enheden er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.
Telefonen vil fremover automatisk blive tilsluttet til bilen.
Mislykkes tilslutningen – se instruktionsvejledningen.
Hvordan ringer jeg op?
04
Tryk på TEL* i midterkonsollen.
Indtast det ønskede nummer eller drej fingerhjulet
på rattet nedad for at få adgang til telefonbogen og
opad for opkaldslisten.
Tryk på fingerhjulet for at ringe op.
Opkaldet afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at ringe op med telefonen – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan svarer jeg i telefonen*?
04
–– Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.
Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.
Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed?
04
Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB*-indgangen
i midterkonsollen.
Tryk på MEDIA.
Drej TUNE til den ønskede lydkilde.
Tryk på OK/MENU.
For andre tilslutninger af ekstern enhed – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan angiver jeg en GPS*-destination?
04
Tryk på NAV for at starte navigationssystemet – et
kort vises.
Tryk en gang til på NAV, og vælg Angiv adresse
med OK/MENU.
Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet
eller midterkonsollens numeriske tastatur.
Vælg derefter Angiv som eneste destination eller
Tilføj som delmål, og tryk på OK/MENU.
For mere information og markedsafvigelser – se separat
tillæg*.
Hvilke indstillinger kan foretages i
menusystemet?
04
I MY CAR betjenes mange af bilens funktioner, f.eks.
indstillinger af ur, sidespejle og låse.
Se det tidligere afsnit "Hvordan navigerer jeg i
Infotainmentsystemet?" vedrørende hvilke knapper, der
skal bruges.
Hvordan indstiller jeg uret?
04
Søg frem til Indstillinger > Systemindstillinger >
Tid i MY CAR.
Tryk på OK/MENU for at aktivere feltet for timer.
Drej TUNE for at indstille timer, og tryk på OK/
MENU for at deaktivere.
Drej TUNE for at markere feltet for minutter, og tryk
på OK/MENU. Drej TUNE for at indstille minutter,
og tryk på OK/MENU for at deaktivere.
Drej TUNE for at markere OK, og tryk på OK/
MENU.
Hvordan tanker jeg?
05
–– Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne tankdækselklappen – klappen åbner, når knappen slippes.
Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side
af bilen tankdækslet er placeret på.
Hvordan skal jeg vaske bilen?
05
Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal.
Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales
håndvask i bilens første måneder.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus
kan ridse lakken.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
05
Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet.
Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather
Care-kit én til fire gange om året. Volvo Leather Care-kit
kan købes hos en Volvo-forhandler.
Hvordan åbner jeg alle ruder samtidigt?
05
Fjernbetjeningen (se illustration)
–– Foretag et langt tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap for at åbne alle sideruder* samtidigt.
Centrallås
–– Foretag et langt tryk på førerdørens centrallåsknap for
at åbne alle sideruder* samtidigt.
Hvor findes opbevaringspladserne?
05
Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.
Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne? 05
For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Bagagerummets 12
V-kontakt* er altid strømførende.
Hvordan fungerer Keyless-nøglesystemet*?
Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en
mobiltelefon eller metalgenstande.
Hvordan starter jeg motoren?
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart
kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen.
Hvad gør BLIS*?
BLIS er et supplement – ikke en erstatning for en sikker køremåde og brug af sidespejle/bakspejl. BLIS fungerer ikke i skarpe sving. BLIS
fungerer ikke, når bilen bakkes.
Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?
Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler
kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist
skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og
med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.
Hvordan indstiller jeg rattet?
Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), inden kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.
Hvordan kan bagsædet slås ned?
Kontroller, at ryglænet er låst korrekt på plads, efter det er slået op, for at undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller
en ulykke. Når ryglænet skal slås ned, må der ikke være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må ikke være spændt. Ellers
er der risiko for beskadigelse af bagsædets indtræk. Når ryglænet er slået ned, skal nakkestøtten føres lidt fremad for at ikke tage fat i
sædehynden.
Hvordan fungerer soltaget*?
Børn, andre passagerer eller genstande kan komme i klemme i soltagets bevægelige dele. Soltaget skal altid betjenes under opsyn. Tag
fjernbetjeningen med, når bilen forlades.
Hvordan fungerer rækkevidde/"km til tom tank"?
Der kan opstå nogen fejlvisning, hvis køremåden ændres.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de
kan beskadige indtrækket.
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne?
Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) i hver kontakt.
Du kan finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
TP 17021 (Danish) AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Hvordan indstiller jeg sædet?
Indstil den rette kørestilling for førersædet, inden kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at
undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement