Volvo 2008, S80 User manual

Volvo 2008, S80 User manual
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og
komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler.
Den er konstrueret med henblik på at overholde de gældende
sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig
med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Indhold
00 Indledning
01 Sikkerhed
02 Lås og alarm
Vigtige oplysninger........................................ 6
Miljø............................................................... 8
Sikkerhed i kabinen..................................... 12
Sikkerhedsfunktion ..................................... 25
Børnesikkerhe ............................................ 26
Fjernbetjening/nøgle ................................... 34
Keyless drive............................................... 40
Lås .............................................................. 42
Alarm* ......................................................... 45
00 01 02
2
Indhold
03 Dit førermiljø
04 Komfort og køreglæde
05 Under kørslen
Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger............................... 50
Tændingspositioner.................................... 59
Sæder......................................................... 60
Rat ...............................................................63
Belysning .....................................................64
Viskere og sprinklere ...................................73
Ruder og spejle ...........................................75
Elbetjent soltag* ..........................................79
Start af motor ..............................................81
Gearkasser ..................................................84
Driftsbremsen ..............................................87
Parkeringsbremse........................................89
Menu- og meddelelseshåndtering ..............94
Klima ...........................................................99
Lydanlæg ................................................... 109
Informationscenter .................................... 118
Kompas* .................................................... 119
Stabilitets- og traktionskontrolsystem....... 120
Tilpasning af køreegenskaber ................... 121
Fartpilot* .................................................... 122
Adaptiv fartpilot*........................................ 123
Kollisionsadvarsel med bremsestøtte* ...... 127
Parkeringshjælp* ....................................... 130
Blind Spot Information System, BLIS* ...... 132
Komfort i kabinen ...................................... 135
Bluetooth handsfree*................................. 140
Indbygget telefon* ..................................... 145
Gode råd om kørsel................................... 152
Brændstofpåfyldning................................. 155
Brændstof ................................................. 156
Lastning..................................................... 158
Kørsel med anhænger............................... 162
Bugsering .................................................. 168
03 04 05
3
Indhold
06 Vedligeholdelse og
specifikationer
Motorrum .................................................. 172
Pærer ........................................................ 177
Viskerblade og sprinklervæske ................. 184
Batteri........................................................ 186
Sikringer .................................................... 189
Hjul og dæk............................................... 194
Vedligeholdelse ......................................... 210
Typebetegnelser........................................ 214
Specifikationer .......................................... 215
07 Alfabetisk stikordsregister
06 07
4
5
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Indledning
En god måde at lære sin nye bil at kende er
at læse instruktionsbogen, helt inden den første tur i bilen. Derved får du mulighed for at
stifte bekendtskab med nye funktioner, får
råd om, hvordan du bedst håndterer bilen i
forskellige situationer, og lærer at gøre brug
af alle bilens finesser på bedst mulig måde.
Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i bogen.
Ikke alt udstyr, der beskrives i instruktionsbogen, findes på alle modeller. I bogen beskrives, foruden standardudstyret, også (fabriksmonteret) ekstraudstyr og en del ekstra tilbehør.
Volvos biler er forskelligt udstyret, idet de er
tilpasset forskellige markeders behov samt
nationale og lokale love og bestemmelser.
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage
ændringer uden varsel.
Ekstraudstyr
Visse funktioner og udstyrsdele kan købes
som ekstraudstyr ved bestilling af en ny bil.
Udvalget af ekstraudstyr kan gælde for alle
biler, men fås af og til kun til visse varianter
og/eller markeder. Alt ekstraudstyr markeres
med en stjerne * i instruktionsbogen.
Nærmere oplysninger fås hos din Volvoforhandler.
Særlige tekster
ADVARSEL
Tekster mærket ADVARSEL indeholder oplysninger om risici for personskader.
Vigtigt
Tekster mærket VIGTIGT indeholder oplysninger om risici for materielle skader.
OBS
Tekster mærket OBS indeholder råd og
tips, der f.eks. gør det lettere at benytte finesser og funktioner.
© Volvo Car Corporation
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i
en fodnote nederst på siden eller i
6
umiddelbar tilslutning til en tabel. Disse oplysninger er et tillæg til den tekst, de henviser
til via nummeret.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten
er lidt større og farvet grå. Eksempel:
DIM-tekst.
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen forsynet med numre.
Når en anvisning med flere trin ledsages
af en serie illustrationer, har hvert trin
samme nummer som den tilsvarende illustration.
Pile, både med og uden numre, benyttes
til at anskueliggøre en bevægelse eller for
at pege på en detalje.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin
nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen, der viser genstanden.
Indledning
Vigtige oplysninger
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
• Kølevæske
• Motorolie
Indlæsning af data
Tilbehør og ekstraudstyr
En eller flere computere i din Volvo kan indlæse detaljerede oplysninger. Disse data, der
er beregnet til brug i forskningsøjemed for at
videreudvikle sikkerheden samt til diagnosticering af fejl i visse af bilens systemer, kan
indeholde oplysninger såsom førerens og
passagerernes brug af sikkerhedsseler, oplysninger om funktionen af bilens forskellige
systemer og moduler samt status af motor,
gasreguleringsspjæld, styretøj, bremser og
andre systemer. Disse oplysninger kan omfatte førerens måde at køre bilen på. Det kan
f.eks. dreje sig om data om kørselshastighed,
brug af bremsepedal eller speeder samt ratudslag. Sidstnævnte data kan gemmes i en
begrænset tid, mens bilen kører, og derefter
under forløbet af en kollision eller i situationer, hvor bilen lige undgår uheld. Volvo Car
Corporation vil ikke medvirke til udlevering af
de lagrede oplysninger uden samtykke. Volvo Car Corporation kan dog tvinges til at udlevere oplysningerne som følge af national
lovgivning. I øvrigt kan Volvo Car Corporation
og de autoriserede værksteder læse og
bruge oplysningerne.
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr kan påvirke bilens elektroniske system
negativt. Noget ekstraudstyr fungerer kun,
når den tilknyttede software er programmeret
ind i bilens elektroniske system. Kontakt derfor altid et autoriseret Volvo-værksted, inden
ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker det
elektriske system, monteres.
7
Indledning
Miljø
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Miljøhensyn, sikkerhed og kvalitet er de tre
kerneværdier, der er vejledende for alle Volvo
Car Corporations aktiviteter. Vi er også overbevist om, at vores kunder deler vores omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens mest ressourceeffektive og reneste fabrikker. Volvo Car Corporation har et globalt
bevis for miljønormen ISO 14001. Denne
norm støtter arbejdet på miljøområdet.
Samtlige Volvo-modeller har EPI (Environmental Product Information) miljøvaredeklaration. Deraf fremgår det, hvordan bilens livscyklus påvirker miljøet.
Du kan lære mere herom på
www.volvocars.com/EPI.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere brændstofforbruget er, des lavere er udslippet af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under overskriften Tag hensyn til miljøet
nedenfor.
8
Effektiv udstødningsrensning
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud", hvilket indbefatter et rent kabinemiljø samt højeffektiv rensning af udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv
og pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS*
Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for
i trafikken.
Systemet består af en elektronisk sensor og
et kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges kontinuerligt, og hvis indholdet af visse
sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Tekstilstandard
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik
på at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt
særlig stor vægt på at vælge miljøtilpassede
materialer. Dermed opfylder de også kravene
i normen Öko-Tex 1001, der repræsenterer et
stort fremskridt i retning af et sundere kabinemiljø.
Öko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel sikkerhedsseler, måtter, tråd og stoffer.
Læderet i indtrækket er kromfrit garvet med
naturlige bakterier og opfylder certificeringskravene.
Volvos værksteder og miljøet
Ved regelmæssig vedligeholdelse skaber du
forudsætningerne for en lang levetid for bilen
med lavt brændstofforbrug, hvilket bidrager
til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at reparere og vedligeholde bilen,
indgår den i vores system. Vi stiller krav til,
hvordan vores værkstedslokaler skal udformes for at undgå spild og udslip til miljøet.
Personalet på Volvos værksteder har den viden og de værktøjer, som er nødvendige for
omsorg for miljøet.
Tag hensyn til miljøet
Du kan let selv bidrage til at skåne miljøet ved
f.eks. at køre økonomisk, købe miljømærkede bilplejeprodukter og ved at sørge for service og vedligeholdelse af bilen efter vejledningen i instruktionsbogen.
1 Mere
information på www.oekotex.com
Indledning
Miljø
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet:
• Reducér brændstofforbruget ved at vælge
ECO-dæktryk (se side 207).
• Taglast og skiboks giver større luftmodstand og højere brændstofforbrug. Fjern
dem umiddelbart efter brug.
• Tøm bilen for unødvendige ting. Jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
• Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker udslippet.
• Kør blødt, og undgå kraftige opbremsninger.
• Kør i det højest mulige gear. Lavere omdrejningshastighed giver lavere brændstofforbrug.
• Brug motorbremsning ved opbremsning.
• Undgå at køre i tomgang. Overhold de
lokale bestemmelser. Sluk for motoren
ved længere ventetid i trafikken.
• Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøvenlig måde. Hvis
du er i tvivl om, hvordan denne type affald
skal deponeres, bør du rådføre dig med et
autoriseret Volvo-værksted.
• Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
• Høj hastighed øger brændstofforbruget
væsentligt på grund af større luftmodstand. Ved en fordobling af hastigheden
øges luftmodstanden 4-foldigt.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget sænkes, uden at hverken køretiden forlænges, eller køreglæden mindskes. Du skåner bilen, sparer penge og mindsker
ressourceforbruget.
9
Sikkerhed i kabinen................................................................................... 12
Sikkerhedsfunktion ...................................................................................25
Børnesikkerhe .......................................................................................... 26
10
SIKKERHED
01
01 Sikkerhed
01
Sikkerhed i kabinen
Brug altid sikkerhedsselerne
På bagsædet passer låsetungen kun i den tilsvarende lås1.
Udløsning af sikkerhedsselen
Tryk på den røde knap i låsen, og lad derefter
rullen trække sikkerhedsselen ind. Hvis den
ikke rulles helt ind, skubbes den ind med
håndkraft, så den ikke hænger løst.
8803512j
Sikkerhedsselen låses fast og kan ikke trækkes ud:
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen.
For at sikkerhedsselen skal give maksimal
beskyttelse, er det vigtigt, at den ligger forsvarligt an mod kroppen. Læn ikke ryglænet
for langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet
til at yde maksimal beskyttelse ved normal
siddestilling.
Sådan spændes sikkerhedsselen
Træk langsomt sikkerhedsselen ud, og
spænd den ved at skubbe låsetungen ned i
låsen. Et kraftigt "klik" angiver, at
sikkerhedsselen er låst.
• hvis den trækkes for hurtigt ud
• ved bremsning og acceleration
• hvis bilen hælder kraftigt.
Råd om brug af selen
• brug ikke klemmer eller andet, der kan
forhindre sikkerhedsselen i at ligge helt til
• sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
• hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven)
• stræk hofteselen over hoften ved at trække i diagonalselen, som vist på
illustrationen.
1 Visse
12
markeder
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i
brug eller bruges forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved en
eventuel kollision.
ADVARSEL
Man må aldrig selv foretage ændringer eller
reparation af en sikkerhedssele. Kontakt et
autoriseret Volvo-værksted.
Hvis en sikkerhedssele har været udsat for
kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med
en kollision, skal hele selen udskiftes. Sikkerhedsselens beskyttende egenskaber
kan være blevet forringet, selvom den forekommer at være ubeskadiget. Sikkerhedsselen bør også udskiftes, hvis den er slidt
eller beskadiget. Den nye sikkerhedssele
skal være typegodkendt og beregnet til
samme plads som den udskiftede sele.
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til en
enkelt person.
01 Sikkerhed
Sikkerhed i kabinen
Sikkerhedssele og graviditet
Påmindelse om sikkerhedssele1
Under graviditet skal sikkerhedsselen altid
bruges, men det er meget vigtigt, at den bruges på rette måde. Den skal ligge tæt ind
mod skulderen, idet den diagonale del af sikkerhedsselen skal ligge mellem brysterne og
mod siden af maven. Sikkerhedsselens hoftedel skal ligge fladt mod siden af lårene og
så lavt under maven som muligt – den må aldrig glide opad. Sikkerhedsselen skal ligge
så tæt ind til kroppen som muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér også, at den ikke er
snoet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal
en gravid fører indstille sædet og rattet således, at hun har fuld kontrol over bilen (hvilket
indebærer, at man let skal kunne nå rattet og
3905547s
8704370s
pedalerne). Den størst mulige afstand mellem
maven og rattet skal tilstræbes.
01
Personer uden sele bliver med lyd- og lyssignaler mindet om at tage sikkerhedsselen på.
Den hørbare påmindelse er afhængig af kørselshastigheden. Lyspåmindelsen gives i
loftskonsollen og på kombinationsinstrumentet. Ved lav hastighed gives lydpåmindelsen
de første 6 sekunder.
Barnestole omfattes ikke af selepåmindelsessystemet.
Bagsæde
Påmindelsen om sikkerhedssele på bagsædet har to funktioner:
• Oplysning om, hvilke sikkerhedsseler der
bruges på bagsædet. Dette vises på informationsdisplayet. Meddelelsen slettes
1 Visse
markeder
13
01 Sikkerhed
Sikkerhed i kabinen
automatisk efter ca. 30 sekunder, men kan
også fjernes manuelt ved at trykke på
READ-knappen.
• Påmindelse om, at en sikkerhedssele på
bagsædet er taget af under kørslen. Påmindelsen gives i form af en meddelelse
på informationsdisplayet kombineret med
lyd- og lyssignaler. Påmindelsen ophører,
når sikkerhedsselen igen er taget på, men
kan også fjernes manuelt ved at trykke på
READ-knappen.
Meddelelsen på informationsdisplayet, der
viser, hvilke sikkerhedsseler der er i brug, er
altid tilgængelig. Man får lagrede meddelelser at se ved at trykke på READ-knappen.
Visse markeder
Hvis føreren ikke har sin sikkerhedssele på,
bliver han med lyd- og lyssignaler mindet om
at tage selen på. Ved lav hastighed gives lydpåmindelsen de første 6 sekunder.
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strammer sikkerhedsselen i tilfælde af en tilstrækkeligt kraftig kollision. Sikkerhedsselen
fastholder dermed personen mere effektivt.
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
0
1
o
3801180s
01
Airbag- systemet overvåges konstant af systemets styreenhed. Advarselssymbolet på
kombinationsinstrumentet tændes, når startnøglen drejes til II eller III. Symbolet slukkes
efter ca. 6 sekunder, hvis airbag-systemet
fungerer fejlfrit.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbolet for airbag-systemet bliver ved med at være tændt eller tændes under kørslen, er det et tegn på, at
airbag-systemet ikke fungerer fuldtud.
Symbolet angiver, at der er en fejl i sikkerhedsselesystemet, SIPS, IC-systemet eller
en anden fejl i SRS-systemet. Kontakt snarest et autoriseret Volvo-værksted.
14
01 Sikkerhed
Sikkerhed i kabinen
Airbag i passagersiden
8803516j
Airbag i førersiden
8803515j
Sammen med advarselssymbolet vises, om
nødvendigt, en meddelelse på informationsdisplayet. Hvis advarselssymbolet er defekt,
tændes advarselstrekanten, og meddelelsen
SRS airbag Service påkrævet eller SRS airbag Service snarest vises på informationsdisplayet. Kontakt snarest et autoriseret
Volvo-værksted.
01
Som supplement til sikkerhedsselen er bilen
forsynet med en airbag (SRS - Supplemental
Restraint System) i rattet. Denne airbag er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet
er mærket SRS AIRBAG.
Som supplement til sikkerhedsselen er bilen
forsynet med en airbag (SRS - Supplemental
Restraint System). Airbaggen i passagersiden ligger sammenfoldet over handskerummet. Panelet er mærket SRS AIRBAG.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på
airbaggens funktion ved en eventuel
kollision.
ADVARSEL
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
15
01 Sikkerhed
01
Sikkerhed i kabinen
SRS-systemet
ADVARSEL
Anbring ingen genstande foran eller oven
på instrumentpanelet, hvor airbaggen til
den forreste passagerplads befinder sig.
Placering i venstrestyret bil
8803417d
Venstrestyret bil
Placering i højrestyret bil
8803418d
8803561s
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran passagersædet. Personer der er mindre end
140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
8803560s
ADVARSEL
Højrestyret bil
Systemet består af airbags og sensorer. Ved
en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer
sensorer, og sideairbaggen(e) pustes op,
16
01 Sikkerhed
Sikkerhed i kabinen
samtidig med at de(n) bliver varm(e). For at
dæmpe stødet mod airbaggen tømmes den
igen, når den presses sammen. I forbindelse
hermed udvikles der en del røg i bilen, hvilket
er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen sker på nogle
få tiendedele af et sekund.
Til- og frakobling af airbag (SRS)*
en nøglelignende udformning kan bruges).
Medmindre ovenstående nøje følges, kan det
medføre livsfare.
ADVARSEL
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS) på
passagerpladsen foran, men ikke har
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch),
er airbaggen altid tilkoblet.
OBS
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på
førersædet eller passagersædet foran er i
brug eller ej. Der kan derfor opstå ulykkessituationer, hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. SRS-systemet beregner den
kollisionskraft, som bilen udsættes for, og
tilpasses herefter, således at én eller flere
airbags udløses. Også airbaggenes kapacitet tilpasses efter den kollisionskraft, bilen
udsættes for.
3905550s
Vigtigt
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted. Indgreb i SRS-systemet
kan give forkert funktion og have alvorlige
personskader til følge.
01
Indikering på loftskonsol
Airbaggen (SRS) ved passagerpladsen foran
kan frakobles. Dette er nødvendigt, hvis der
f.eks. skal anbringes en barnestol på pladsen.
En tekstmeddelelse på loftspanelet angiver,
at airbaggen (SRS) på passagerpladsen
foran er frakoblet.
ADVARSEL
Tilkoblet airbag (på passagerpladsen):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på passagerpladsen. Dette gælder
alle personer, der er mindre end 140 cm
høje.
Frakoblet airbag (på passagerpladsen):
Personer, der er højere end 140 cm må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis
airbaggen er frakoblet.
Til- og frakobling
Omskifteren befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes. Kontroller, at omskifteren står i den ønskede stilling. Volvo anbefaler, at nøglebladet bruges til at ændre stilling.
Nærmere oplysninger om nøglebladet fremgår af side 37. (Også andre genstande med
17
01 Sikkerhed
01
Sikkerhed i kabinen
Sideairbag (SIPS-bag)
Omskifterens stilling
ADVARSEL
8803407j
Lad ingen passagerer sidde på passagersædet, hvis tekstmeddelelsen på loftspanelet viser, at airbaggen (SRS) er frakoblet,
samtidig med at advarselssymbolet for airbag-systemet vises på kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der er opstået en
alvorlig fejl. Opsøg snarest muligt et autoriseret Volvo-værksted.
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Airbaggen (SRS) er tilkoblet. Med omskifteren i denne stilling må en passager, der
er over 140 cm høj, sidde på den forreste
passagerplads, men aldrig et barn i en
barnestol eller på en barnepude.
Airbaggen (SRS) er frakoblet. Med omskifteren i denne stilling må et barn sidde
på den forreste passagerplads i en barnestol eller på en barnepude, men ikke
personer, der er højere end 140 cm.
En stor del af kollisionskraften fordeles af
SIPS (Side Impact Protection System) til vanger, stolper, gulv, tag og andre dele af karosseriet. Sideairbaggene på fører- og passagerplads beskytter brystet og bækkenet, og
udgør en vigtig del af SIPS. SIPS-bag-systemet består af to hoveddele: sideairbag og
sensorer. Sideairbaggen befinder sig i
forsædets rygramme.
ADVARSEL
Side-airbaggene er et supplement til SIPSsystemet. Brug altid sikkerhedsselen.
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Indgreb i SIPS-systemet kan give forkert
funktion og have alvorlige personskader til
følge.
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet, da
dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
18
01 Sikkerhed
Sikkerhed i kabinen
ADVARSEL
SIPS-bag-systemet består af sideairbag og
sensorer. Ved en tilstrækkelig kraftig kollision
reagerer sensorerne, og sideairbaggene pustes op. Airbaggene pustes op mellem den
kørende og dørpanelet og dæmper dermed
stødet i kollisionsøjeblikket, samtidig med at
airbaggen tømmes. Normalt pustes kun
sideairbaggen i kollisionssiden op.
SIPS-bag-systemet
Brug kun sædeovertræk, der er godkendt af
Volvo. Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
8803566s
Barnestol og sideairbag
Sideairbaggen har ingen negativ indvirkning
på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad barnestol eller barnepude angår.
Førerplads, venstrestyret bil
8803567s
Der kan anbringes en barnestol/barnepude
på forsædet, forudsat at bilen ikke har en
tilkoblet airbag i passagersiden.
01
Passagerplads, venstrestyret bil
19
01 Sikkerhed
01
Sikkerhed i kabinen
Gardinairbag (IC)
8803556s
ADVARSEL
Gardinairbaggen, IC (Inflatable Curtain), et et
supplement til SIPS og SRS-airbaggene. Den
er monteret langs begge sider af loftet og beskytter både for- og bagsædepassagererne.
Ved en tilstrækkelig kraftig kollision reagerer
sensorerne, og sideairbaggen pustes op.
Gardinairbaggen bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder mod at slå
mod bilens inderside ved en kollision.
ADVARSEL
Gardinairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
20
Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande i
håndgrebene i loftet. Krogen er kun beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde genstande, som f.eks. paraplyer).
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
loftet, på dørstolperne eller sidepanelerne. I
givet fald opnår man muligvis ikke den tilsigtede beskyttelse. Kun originale Volvodele, der er godkendt til anbringelse disse
steder, må bruges.
01 Sikkerhed
Sikkerhed i kabinen
Beskyttelse mod piskesmældsskader
– WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection System) består af et energiabsorberende ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte i
forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber har indvirkning på effekten.
ADVARSEL
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen for føreren og forsædepassageren
ændres. På denne måde mindskes risikoen
for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL
01
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
WHIPS-systemet har ingen negativ indvirkning på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad
barnestol eller barnepude angår.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren
og forsædepassageren sidde midt på sædet
med så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten og hovedet.
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en påkørsel bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres af et autoriseret Volvo-værksted.
Nogen af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
sædet tilsyneladende er ubeskadiget. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at få
kontrolleret systemet, selv efter mindre påkørsler bagfra.
8803529j
Foretag aldrig ændringer eller reparationer
af stolen eller selve WHIPS-systemet. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
21
01 Sikkerhed
01
Sikkerhed i kabinen
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
22
8803531j
8803530j
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
ADVARSEL
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke er i berøring med det nedslåede ryglæn.
01 Sikkerhed
Sikkerhed i kabinen
01
Hvornår aktiveres
sikkerhedssystemerne?
System
Aktiveres
Selestrammere
Ved frontal- eller sidekollision eller påkørsel bagfra.
Airbags (SRS)
Ved frontalkollision1.
Sideairbags SIPS
Ved sidekollision1.
Gardinairbag (IC)
I tilfælde af en sidekollision og i visse tilfælde ved frontalkollision1.
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra.
1
Ved en kollision kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden,
kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefaler Volvo
følgende fremgangsmåde:
• Få bilen bjerget til et autoriseret Volvoværksted.Kør ikke med udløste airbags.
• Lad et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af udskiftning af dele i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid læge.
ADVARSEL
Airbag-systemets styreenhed befinder sig i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen er
blevet gennemblødt af vand eller en anden
væske, skal batteriledningerne frakobles.
Forsøg ikke at starte bilen, da airbaggene i
så fald kan udløses. Få bilen bjerget til et
autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener, vaskes med koldt vand. Den hurtige udløsning
kan også, kombineret med airbaggens materiale, give friktions- og forbrændingsskader på huden.
OBS
SRS-, SIPS-, IC-, og selesystemet udløses
kun én gang ved en kollision.
23
8803557s
8803559s
THIS CAR USE EQUIPPED WITH SIPSBAG IN EACH FRONT SEAT
DO NOT INSTALL ANY ACCESSORIES ON THE SIDE OR NEAR THE SIPSBAG
DO NOT USE EXCESSIVE FORCE ON THE SIDE OF THE SEAT
DO NOT USE ASSESSOY SEAT COVERS UNLESS THEY MEET VOLVO´S SPECIFICATION
USE OF OTHER SEAT COVERS COULD REDUCE THE EFFECT OF THE SYSTEM
FOR FURTHER INFORMATION SEE OWNER´S MANUAL
01
SIPS-airbagmærkat på dørstolpe
24
8803558s
BAG
01 Sikkerhed
Sikkerhed i kabinen
AIRBAG-mærkater
Advarselsmærkat for airbag SRS
Advarselsmærkat for Airbag SRS er placeret
på instrumentbrættets gavl i passagersiden.
SIPS airbagmærkat
Advarselsmærkat, airbag SRS
(Australien)
01 Sikkerhed
Sikkerhedsfunktion
Sikkerhedsfunktion
3801152s
Tag først fjernbetjeningen ud, og sæt den i
igen. Bilens elektronik forsøger nu at foretage
tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter at starte bilen. Hvis Sikkerhedsfunkt stadig vises på displayet, må bilen ikke køres eller bugseres. Skjulte skader kan gøre bilen
umulig at manøvrere under kørslen, selvom
den lader til at kunne køres.
Hvis bilen har været udsat for en kollision, vises teksten Sikkerhedsfunkt. Se instr.bog
på informationsdisplayet. Det betyder, at bilen har nedsat funktion. Sikkerhedsstatus er
en beskyttelse, der træder i kraft, hvis kollisionen kan have beskadiget en vigtig funktion i
bilen, f.eks. brændstofledninger, sensorer for
et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof ud af bilen. Der må heller ikke lugte af
brændstof.
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
01
ADVARSEL
Hvis bilen stadig er i sikkerhedsstatus, må
den ikke bugseres. Den skal transporteres
fra stedet til et autoriseret Volvo-værksted.
Flytning
Hvis Normal mode vises, efter at sikkerhedsstatus er tilbagestillet, kan bilen forsigtigt flyttes fra sin trafikfarlige position. Bilen
må ikke flyttes længere end nødvendigt.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller tilbagestille elektronikken, efter at den har
været i sikkerhedsstatus. Dette kan føre til
personskader eller til, at bilen ikke fungerer
som normalt. Lad altid et autoriseret Volvoværksted tage sig af kontrol og tilbagestilling af bilen til normal status efter visning af
Sikkerhedsfunkt.
ADVARSEL
Forsøg under ingen omstændigheder at
starte bilen igen, hvis der lugter af brændstof, når meddelelsen Sikkerhedsfunkt. vises. Forlad straks bilen.
25
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Generelt
Barnestole
Placering af barnestole
Barnets placering i bilen og det udstyr, der
skal bruges, skal vælges under hensyntagen
til barnets vægt og højde. For nærmere oplysninger se side 27.
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter,
som er beregnet til og testet af Volvo.
Det er tilladt at anbringe:
OBS
Lovbestemmelser om placering af børn i bilen varierer fra land til land.
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid
være forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig
et barn sidde på skødet af en passager.
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter og
befæstelsesanordninger har den rette placering og tilstrækkelig styrke.
26
Ved brug af andre barnesikkerhedsprodukter er det vigtigt, at man læser den medfølgende monteringsanvisning.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
kan beskadige fastgøringsbåndene.
Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både for biler
uden airbag på passagerpladsen eller hvis
airbaggen er frakoblet.
ADVARSEL
Anbring aldrig barnestolen på forsædet,
hvis bilen har en tilkoblet airbag på passagerpladsen. Hvis der opstår problemer med
montering af børnesikkerhedsprodukter,
bør man indhente nærmere vejledning hos
producenten.
• en barnestol/barnepude på passagersædet foran, forudsat at der ikke er nogen
tilkoblet airbag i passagersiden.
• en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
En barnestol og en tilkoblet airbag hører ikke
sammen!
Et barn skal altid anbringes på bagsædet,
hvis airbaggen på passagerpladsen foran er
tilkoblet. Hvis airbaggen pustes op, når barnet sidder på passagerpladsen foran i bilen,
kan barnet komme alvorligt til skade.
ADVARSEL
Passagerer, der er under 140 cm høje, må
kun sidde på forsædet, når passagerpladsens airbag er frakoblet.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Placering af børn i bilen
Vægt/alder
Forsæde
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
<10 kg
(0–9
måneder)
Bagudvendt barnestol, fastgøres med
sikkerhedsbælte og fastgøringsbånd.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
Bagudvendt barnestol, fastgøres med
sikkerhedsbælte, støtteben og fastgøringsbånd.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
Bagudvendt barnestol, fastgøres med
sikkerhedsbælte, støtteben og fastgøringsbånd.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
9–18 kg
(9–36
måneder)
Bagudvendt barnestol, fastgøres med
sikkerhedsbælte og fastgøringsbånd.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
Bagudvendt barnestol, fastgøres med
sikkerhedsbælte, støtteben og fastgøringsbånd.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
Bagudvendt barnestol, fastgøres med
sikkerhedsbælte, støtteben og fastgøringsbånd.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
15–36 kg
(3–12 år)
Selepude med eller uden ryglæn.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03139
Selepude med eller uden ryglæn.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03139
Alternativer:
• Selepude med eller uden ryglæn.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03139
• Integreret selepude.
B2: Typegodkendelse nr. E5 03140
1Passer
til særlig barnestol iht. liste i den nævnte typegodkendelse. Barnestolene kan være af typen køretøjsspecifik, begrænset, halvuniversal eller universal.
2Indbygget
og godkendt til denne aldersgruppe.
ADVARSEL
Anbring aldrig barnestolen på forsædet,
hvis bilen har en tilkoblet airbag på passagerpladsen. Hvis der opstår problemer med
montering af børnesikkerhedsprodukter,
bør man indhente nærmere vejledning hos
producenten.
27
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Forankringspunkterne for ISOFIX-systemet
er skjult bag den nederste del af bagsæderyglænet på de yderste siddepladser.
Forankringspunkternes placering fremgår af
symboler i ryglænets beklædning (se ovenstående illustration).
Man får adgang til forankringspunkterne ved
at trykke ned på siddepladsens sædehynde.
Når en barnestol skal fastgøres til ISOFIXforankringspunkterne, bør man altid følge
producentens monteringsanvisningar.
Bilen har øverste befæstelsespunkter til barnestole. Disse befæstelsespunkter er placeret på hattehylden og skjules af et plastdæksel. Plastdækslet skal fjernes for at få adgang
til befæstelsespunktet.
For biler med nakkestøtter, der kan slås ned,
på yderpladserne bør nakkestøtterne slås
ned for at lette montering.
Nærmere oplysninger om, hvordan barnestolen skal fastspændes i de øverste befæstelsespunkter, fremgår af brugsanvisningen,
der følger med barnestolen.
ADVARSEL
Barnestolens seler skal altid trækkes under
den bageste nakkebeskyttelse, inden de
fastspændes i befæstelsespunkterne.
28
Integreret selepude*
8803565s
Øverste befæstelsespunkter for
barnestole
8704364s
ISOFIX monteringssystem til
barnestole*
8904139s
01
Volvos indbyggede selepude på bagsædets
midterplads er specielt konstrueret med henblik på god sikkerhed for børn. Kombineret
med den normale sikkerhedssele er selepuden godkendt til børn, der vejer mellem
15 og 36 kg. Inden kørsel bør man kontrollere følgende:
• at sikkerhedsselen er i kontakt med barnets krop, og at den ikke er slap eller
snoet
• at sikkerhedsselen ligger rigtigt over skulderen
• at sikkerhedsselens hoftedel er lavt placeret over bækkenet for at yde den bedst
mulige beskyttelse
• at sikkerhedsselen ikke hviler mod barnets
hals eller under skulderen
• at nakkestøtten er indstillet efter barnets
hoved.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Nedslåning af selepude
Slå selepuden ned.
Løsn velcrobåndet.
1
Løft den øverste del.
8505333s
ADVARSEL
8505330s
2
Reparation eller udskiftning bør helst udføres af et autoriseret Volvo-værksted. Der
må ikke foretages ændringer af eller tilføjelser til selepuden. Hvis en indbygget selepude har været udsat for en kraftig belastning,
f.eks. i forbindelse med en kollision, skal
hele selepuden udskiftes. Selv hvis selepuden forekommer at være ubeskadiget, kan
dens beskyttende egenskaber være blevet
forringet. Selepuden skal også udskiftes,
hvis den er meget slidt.
8505343s
3
29
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Børnesikkerhedslås
Opslåning af selepude
Slå den øverste del ned.
Fastgør velcrobåndet.
1
Manuel låsning af de bageste døre
Vip selepuden ind i sæderyggen.
8505334s
OBS
Inden selepuden slås op, bør man kontrollere, at begge dele af selepuden er fastspændt med velcrobåndet. Ellers kan den
øverste del sætte sig fast i bagsæderyggen,
når selepuden slås ned igen.
8505344s
8302555s
2
Skruen for børnesikkerhedslåsen befinder sig
i bagdørenes bagkant og er kun tilgængelig,
når døren er åben. Brug nøglebladet til at
dreje skruen og derved aktivere/deaktivere
børnesikkerhedslåsen.
Dørene kan ikke åbnes indefra.
Dørene kan åbnes indefra.
3
OBS
8505335s
Der er ingen manuel spærring på biler med
elektrisk børnesikkerhedslås.
30
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Elektrisk spærring af døre* og ruder
bagi
ADVARSEL
3603789s
Låseknapperne bør altid være trukket op
under kørsel. Derved kan redningsfolkene i
tilfælde af en ulykke hurtigt komme ind i bilen. Bagsædepassagererne kan ikke åbne
dørene indefra, hvis børnesikkerhedslåsen
er aktiveret.
Børnesikkerhedslåsen kan aktiveres i
tændingsposition I eller II. Når den elektriske
børnesikkerhedslås er aktiveret, kan de bageste ruder kun åbnes fra førerens dør. De
bageste døre kan ikke åbnes indefra.
Tryk på knappen i førerens dør. Der vises en
meddelelse på informationsdisplayet. Når
låsen er aktiveret, lyser lampen i knappen.
31
Fjernbetjening/nøgle .................................................................................34
Keyless drive ............................................................................................. 40
Lås.............................................................................................................42
Alarm*........................................................................................................ 45
32
LÅS OG ALARM
02
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgle
Generelt
02
Bilens leveres med to fjernbetjeninger eller
PCC’er (Personal Car Communicator). Der
kan bestilles op til 6 stk. De benyttes til start
af bilen og til låsning og oplåsning.
PCC’en har flere funktioner end fjernbetjeningen. I resten af dette kapitel omtales kun
fjernbetjeningen, når der beskrives funktioner, der findes i både PCC’en og fjernbetjeningen.
Der kan højst programmeres og bruges 6
fjernbetjeninger til hver bil.
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Husk altid at afbryde strømmen til låse, rudehejs og soltag ved at tage fjernbetjeningen ud, når føreren forlader bilen.
Aftageligt nøgleblad
En fjernbetjening indeholder et aftageligt
nøgleblad af metal til mekanisk låsning/oplåsning af førerdør, bagagerumsklap og
handskerum (servicelåsning).
Nøglebladets funktioner fremgår af side 37.
Vedr. servicelåsning, se side 38.
34
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos
autoriserede Volvo-værksteder, som også
kan bestille nye nøgleblade.
Hvis man mister en fjernbetjening
Hvis en af fjernbetjeningerne bliver væk, skal
de andre fjernbetjeninger tages med til et
autoriseret Volvo-værksted. For at forebygge tyveri slettes koden for den mistede nøgle
i systemet.
Indikation ved låsning/oplåsning
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, viser bilens blinklys, at låsningen/oplåsningen er udført korrekt:
• Låsning: ét blink
• Oplåsning: to blink.
I tilfælde af låsning sker indikationen kun,
hvis alle låse er låst, efter at dørene er lukket.
Det antal nøgler, der aktuelt er registreret
for bilen, kan kontrolleres under Bilindstillinger
Bilnøglehukommelse
Antal nøgler. Vedr. beskrivelse af menusystemet, se
side 94.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger
Lysindstillinger
Lys
ved låsning henholdsvis Bilindstillinger
Lysindstillinger
Lys ved oplåsning. En
beskrivelse af menusystemet findes på
side 94.
Nøglehukommelse – sidespejle og
førersæde*
Indstillingerne kobles automatisk til den respektive fjernbetjening (se side 61 og 77).
Elektronisk startspærre
Hver fjernbetjening har en unik kode. Bilen
kan kun startes med den rette fjernbetjening
med den rette kode.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger
Bilnøglehukommelse
Sæde- og spejlpositioner. En beskrivelse af
menusystemet findes på side 94.
Nedenstående fejlmeddelelser på informationsdisplayet (i kombinationsinstrumentet)
vedrører den elektroniske startspærre:
Vedr. biler med Keyless drive-funktion, se
side 40.
Meddelelse
Betydning
Nøglefejl Isæt
nøgle igen
Fejl ved læsning af
fjernbetjeningen under
start. Forsøg at starte
bilen igen.
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgle
Meddelelse
Betydning
Bilnøgle
ikke fundet
Gælder kun PCC’ens
keyless drive-funktion.
Fejl ved læsning af
PCC’en under start.
Forsøg at starte bilen
igen.
Låsning
Oplåsning
Tryghedsbelysning
Bagagerumsklap
2
1
4
3
Udluftningsfunktion (global opening)
Med et langt tryk (mindst 4 sekunder) på
knap
eller
åbnes henholdsvis lukkes
alle sideruder (et åbent soltag lukkes også).
Fejl ved fjernbetjeningsfunktionen under
start. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
Vedr. start af bilen, se side 81.
• hvis informationssymbolet tændes, og Bilnøgle Skift batteri vises på displayet, og/
eller
• hvis låsen gentagne gange ikke reagerer
på signaler fra fjernbetjeningen inden
20 meter.
Vedr. skift af batteri, se side 39.
Fjernbetjening
2
1
3
PCC (Personal Car Communicator)
ADVARSEL
Pas på, at ingen får hænderne i klemme,
hvis soltag og ruder lukkes med fjernbetjeningen.
Funktionen kan f.eks. bruges til hurtigt at udlufte bilen i varmt vejr.
4
5
Funktionsknapper
Låsning – Låser dørene og bagagerumsklappen, samtidig med at alarmen aktiveres.
3603821s
Svagt batteri i fjernbetjeningen
Batterierne bør udskiftes, hvis:
02
Panikfunktion
5
3905616s
Startspærre
Se instr.bog
Funktioner – fjernbetjening/PCC
Oplåsning – Låser dørene og bagagerumsklappen op, samtidig med at alarmen deaktiveres.
Funktionen kan ændres fra at låse alle dørene op samtidigt, til efter et tryk på knappen at
åbne førerdøren og efter yderligere et tryk på
knappen (inden 10 sekunder) at åbne resten
35
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgle
Bagagerumsklap – Låser kun bagagerumsklappen op (uden at åbne den). Nærmere oplysninger fremgår af side 43.
Panikfunktion – Benyttes til at tiltrække omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation. Hvis den røde knap holdes inde i mindst
3 sekunder eller trykkes ind 2 gange i løbet
af 3 sekunder, aktiveres blinklysene og hornet. Funktionen kan slås fra ved hjælp af den
samme knap, når den har været aktiv i
mindst 5 sekunder. Ellers slås den fra efter
2 minutter og 45 sekunder.
Rækkevidde
Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til
20 m fra bilen.
OBS
Fjernbetjeningsfunktionerne kan forstyrres
af radiobølger i omgivelserne, bygninger,
topografiske forhold osv. Bilen kan altid låses/låses op med nøglebladet (se side 37).
36
OBS
Hvis ingen indikeringslampe lyser ved brug
af informationsknappen ved gentagne tilfælde og på forskellige steder (samt efter
7 sekunder, og efter at lyset er vandret
rundt på PCC’en), bør man kontakte et
autoriseret Volvo-værksted.
2
2
1
2
Indikeringslamperne
giver informationer
som vist på næste illustration.
Informationsknap
Indikeringslamper
Ved at trykke på informationsknappen
kan forskellige informationer fra bilen fås ved
hjælp af indikeringslamperne
.
Brug af informationsknappen
1. Tryk på informationsknappen
.
2. Alle indikeringslamper
blinker i ca.
7 sekunder, og lyset vandrer rundt på
PCC’en. Det angiver, at informationerne
fra bilen aflæses. Hvis der trykkes på en
af de andre knapper i dette tidsrum,
afbrydes aflæsningen.
1
2
3
4
3603841s
Tryghedsbelysning – Benyttes til at tænde
bilens lys på afstand. Nærmere oplysninger
fremgår af side 69.
Unikke funktioner – PCC
3603840s
02
af dørene. Funktionen ændres under Bilindstillinger
Låseindstillinger
Oplåsning af døre. En beskrivelse af menusystemet findes på side 94.
Grønt, konstant lys: bilen er låst.
Gult, konstant lys: bilen er ikke låst.
Rødt, konstant lys: alarmen er udløst.
Rødt lys, der blinker i de to indikeringslamper på skift: angiver ved hjælp af HBS
(Heart Beat Sensor), at der muligvis befinder sig nogen i bilen. Vises kun, hvis
alarmen er udløst.
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgle
Rækkevidde
PCC’en s låsefunktioner har en rækkevidde
på op til 20 m fra bilen.
Tryghedsbelysningen, panikfunktionen og de
funktioner, der styres af informationsknappen, har en rækkevidde på op til 100 m fra
bilen.
OBS
Informationsknappens funktion kan forstyrres af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold osv.
Udenfor PCC’ens rækkevidde
Hvis PCC’en befinder sig for langt fra bilen, til
at informationerne kan aflæses, vises den seneste status, som bilen havde, uden at lyset
bevæger sig rundt på PCC’en.
Den PCC, der sidst blev brugt til låsning/oplåsning, vil vise korrekt status.
OBS
Hvis ingen indikeringslampe lyser ved brug
af informationsknappen, kan det skyldes, at
den sidste kommunikation mellem PCC’en
og bilen er forstyrret af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold
osv.
Heart Beat Sensor
Funktionen
fungerer ved hjælp af en HBS
(Heart Beat Sensor). HBS er et supplement til
bilens alarmsystem, som på afstand angiver,
at der muligvis befinder sig nogen i bilen. Vises kun, hvis alarmen er udløst.
HBS føler personens hjerteslag, der forplanter sig i bilens karosseri. Derfor kan megen
støj eller vibration i omgivelserne føre til, at
HBS-funktionen forstyrres.
Keyless drive
Se s. 40.
Aftageligt nøgleblad
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan adgangen til handskerummet og bagagerummet spærres1. Dette betyder, at fjernbetjeningen uden nøgleblad kun kan anvendes til åbning af dørene og til at køre bilen.
02
Nøglebladet anvendes til at låse handskerummet med, f.eks. inden bilen indleveres til
service eller overlades til hotelpersonale (såkaldt servicelåsning, se s. 38). Fjernbetjeningen overlades uden det løse nøgleblad, som
ejeren beholder.
Oplåsning med nøgleblad
Nøglebladet kan bruges, hvis fjernbetjeningsfunktionerne forstyrres, eller hvis fjernbetjeningens batterier er brugt op.
Vedr. oplåsning af bagagerumsklappen, se
side 44.
Oplåsning af førerdøren (uden at centrallåsen
aktiveres) foretages med nøglebladet i dørhåndtagets nøglehul. Alarmen udløses. Den
afbrydes ved at sætte fjernbetjeningen i
startlåsen.
1 Gælder
visse markeder
37
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgle
Servicelåsning*
Udtagning af nøgleblad
Servicelåsning: drej nøglebladet i handskerummet 180 grader højre om. Dette bevirker,
at bagagerumsklappen ikke kan åbnes med
fjernbetjeningen (der vises en meddelelse
herom på informationsdisplayet).
02
1
3603822s
8302565s
2
Vedr. låsning af handskerummet, se side 43.
Træk den fjederbelastede spærre
til siden, og træk samtidigt nøglebladet lige
bagud
.
Låsepunkter for fjernbetjening, uden servicelåsning aktiveret.
Isætning af nøgleblad
Sæt forsigtigt nøglebladet tilbage på plads i
fjernbetjeningen for ikke at beskadige den.
8302564s
1. Hold fjernbetjeningen med sporet opad,
og lad nøglebladet glide ned i sporet.
2. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
Låsepunkter for fjernbetjening, med servicelåsning aktiveret.
38
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgle
Skift af batteri i fjernbetjening
Før en skruetrækker ind i hullet bag den
fjederbelastede spærre, og tving
forsigtigt
fjernbetjeningen op.
1
OBS
3603816s
2
1
Vend fjernbetjeningen med knapperne opad
for at undgå, at batterierne falder ud, når
den åbnes.
Vigtigt
Undgå at berøre nye batterier og deres kontaktflader med fingrene, da dette kan forringe deres funktion.
2
3
Batteriudskiftning
Fjernbetjening
Frigør forsigtigt batteriet. Isæt et nyt med
(+)-siden nedad.
PCC
Frigør forsigtigt batterierne. Isæt først et
nyt med (+ )-siden opad. Læg det hvide
plasticstykke imellem, og isæt til sidst
yderligere et nyt batteri med (+)-siden
nedad.
02
Samling
1. Tryk fjernbetjeningen sammen.
2. Hold fjernbetjeningen med sporet opad,
og lad nøglebladet glide ned i sporet.
3. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
3603817s
Vigtigt
Sørg for at bortskaffe det brugte batteri på
en miljøvenlig måde.
Åbning
Træk den fjederbelastede spærre
til
siden, og træk samtidigt nøglebladet lige
bagud
.
G015518
Batteritype: CR2430, 3 V (ét i fjernbetjeningen og to i PCC’en).
Undersøg nøje, hvordan batteriet/batterierne er placeret på dækslets inderside
med hensyn til deres (+)- og (–)-side.
39
02 Lås og alarm
Keyless drive
02
Keyless drive (kun PCC)
De røde ringe på illustrationen viser det område, der dækkes af systemets antenner.
Nøglefrit låse- og startsystem
Hvis alle PCC’er fjernes fra bilen, og hvis alle
dørene lukkes, vises en advarselsmeddelelse
på informationsdisplayet, samtidig med at
der fremkommer en hørbar påmindelse.
Meddelelsen forsvinder, når der kommer en
PCC tilbage til bilen.
8302561s
Når PCC’en er bragt tilbage til bilen, forsvinder advarselsmeddelelsen og lydsignalpåmindelsen, når et af følgende er sket:
Med keyless drive-funktionen i PCC’en kan
bilen låses op, køres og låses uden nøgle.
Det er tilstrækkeligt, at man har PCC’en med
sig. Systemet gør det nemmere at åbne bilen,
f.eks. når man har hænderne fulde.
Bilens to PCC’er har Keyless drive-funktion.
Det er muligt at bestille flere PCC’er.
PCC’ens rækkevidde
For at kunne åbne en dør eller bagagerumsklappen skal der være en PCC højst ca.
1,5 m fra bilens dørhåndtag eller bagagerumsklap. Det vil sige, at den der skal låse en
dør op eller i, skal have PCC’en med sig. Man
kan ikke låse en dør op eller i, hvis PCC’en
befinder sig på den anden side af bilen.
40
• en dør er blevet åbnet og lukket
• PCC’en er sat i startlåsen
• READ-knappen er blevet trykket ind.
Sikker håndtering af PCC
Hvis en PCC med Keyless drive efterlades i
bilen, deaktiveres den midlertidigt, når bilen
låses. Derefter kan ingen uvedkommende
åbne dørene.
Hvis der er nogen, der bryder ind i bilen, åbner døren og finder PCC’en, aktiveres den
igen. Håndter derfor alle PCC’er med samme
forsigtighed.
Vigtigt
Efterlad aldrig en PCC i bilen.
Forstyrrelser af PCC’ens funktion
Den nøglefri funktion kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Anbring derfor ikke PCC’en i nærheden af en
mobiltelefon eller metalgenstand.
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan
PCC’en og nøglebladet benyttes på normal
måde. Se s. 35.
Oplåsning
Åbn dørene med dørhåndtagene, eller åbn
bagagerumsklappen med håndtaget på klappen.
Oplåsning med nøgleblad
Hvis PCC’ens Keyless drive-funktion ikke virker, kan førerdøren låses op med nøglebladet. I givet fald aktiveres centrallåsen ikke.
OBS
Ved oplåsning med nøgleblad udløses alarmen. Vedr. annullering, se side 46.
Nøglehukommelse – førersæde og
sidespejle*
Hukommelsesfunktion i PCC
Hvis flere personer med PCC’er nærmer sig
bilen, foretages indstillingerne efter den, der
åbner førerdøren.
02 Lås og alarm
Keyless drive
Efter at førerdøren er åbnet, kan indstillingerne ændres på følgende to måder:
• Fra førerpladsen: tryk på PCC’ens oplåsningsknap, se side 35
• Tryk på knappen for sædeindstilling, se
s. 61.
02
Låsning
Lås dørene og bagagerumsklappen ved at
trykke ned på låseknappen på et af dørhåndtagene udvendigt.
Alle døre og bagagerumsklappen skal være
lukket, inden bilen kan låses, ellers låses bilen ikke.
Låseindstillinger
Keyless-funktionen kan tilpasses mht. hvilke
døre, der skal låses op, under
Bilindstillinger
Låseindstillinger
Åbning uden nøgle. En beskrivelse af menusystemet findes på side 94.
41
02 Lås og alarm
Lås
Låsning og oplåsning
Udefra
Fjernbetjeningen låser samtlige døre og bagagerumsklappen op og i samtidigt. Ved låsning udløses dørenes låseknapper og dørhåndtagene indvendigt1.
Tankdækselklappen kan åbnes, når bilen
ikke er låst. Den kan ikke åbnes, når bilen er
låst og alarmen aktiveret.
Automatisk låsning
Dørene og bagagerumsklappen kan låses
automatisk, når bilen begynder at køre.
8302562s
02
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen åbnes inden to minutter efter oplåsning,
låses de automatisk alle igen. Denne funktion
beskytter mod, at man kommer til at efterlade bilen ulåst. Vedr. biler med alarm, se
side 45.
Indefra
OBS
Bilen kan låses, selvom en dør er åben1. Når
døren lukkes, låses den også, og der er risiko for, at fjernbetjeningen bliver låst inde.
1
Gælder kun biler på visse markeder, men ikke
biler med Keyless drive.
ADVARSEL
Vær opmærksom på, at der er risiko for at
blive låst inde i bilen, hvis den låses udefra.
Ved hjælp af dørknapperne på dørpanelet
kan samtlige døre og bagagerumsklappen
låses/låses op samtidigt.
Oplåsning
Tryk på døroplåsningsknappen. Med et langt
tryk åbnes også samtlige ruder.
Låsning
Tryk dørlåsningsknappen ind, når fordørene
er lukket. Med et langt tryk lukkes også samtlige ruder og det eventuelle soltag.
Samtlige døre kan låses manuelt med den
pågældende låseknap, efter at dørene er lukket. Ved at trække én gang i håndtaget låses
døren op. Ved at trække to gange i håndtaget
åbnes døren.
1 Gælder
42
visse markeder
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger
Låseindstillinger
Automatisk dørlås. En beskrivelse af
menusystemet findes på side 94.
02 Lås og alarm
Lås
A
Alarmindikatoren på instrumentpanelet begynder at blinke, hvilket viser, at alarmen er
aktiveret.
Oplåsning/låsning af
bagagerumsklappen
Handskerum
B
02
Hvis dørene er låst, når bagagerumsklappen
lukkes, forbliver bagagerumsklappen ulåst,
indtil bilen låses med fjernbetjeningen.
Vedr. servicelåsning, se side 38.
Oplåsning med fjernbetjening
Tryk på fjernbetjeningens knap for oplåsning
af bagagerumsklappen.
1
OBS
Funktionen åbner ikke bagagerumsklappen.
Tryk på knappen på lyskontaktpanelet
oplåsning af bagagerumsklappen.
3603845s
Handskerummet låses op ved at dreje
nøglen en kvart omgang (90 grader) venstre om. Nøglehullet er lodret i oplåst
indstilling.
Handskerummet låses ved at dreje nøglen en kvart omgang (90 grader) højre
om. Nøglehullet er vandret i låst indstilling.
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad.
3905612s
8302560s
Oplåsning indefra
for
Alarmindikatoren på instrumentpanelet slukkes som tegn på, at ikke hele bilen er alarmeret. Niveau- og bevægelsessensorerne samt
sensorerne for åbning af bagagerumsklappen frakobles automatisk. Dørene forbliver
låst og alarmeret.
Låsning med fjernbetjening
Tryk på fjernbetjeningens låseknap, se s. 35.
43
02 Lås og alarm
Lås
1
3905611s
8302568s
02
1. Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen. Der
må ikke være gået mere end 1 minut,
siden motoren er standset, for at frakoblingen skal kunne foretages.
2. Tryk på knappen.
Hvis bilen er udstyret med alarm, frakobles
bevægelses- og niveausensorerne* samtidigt. Se side 47.
Blokeret låsestilling1
Oplåsning med nøgleblad
2
8302569s
Blokeret låsestilling vil sige, at dørene ikke
kan åbnes indefra, hvis de er låst. Blokeret
låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og
indtræder med 10 sekunders forsinkelse efter låsning af dørene.
Hvis fjernbetjeningsknappen for åbning af
bagagerumsklappen ikke fungerer, kan bagagerumsklappen låses op med nøglebladet.
Fjern proppen, der dækker nøglehullet.
Lås bagagerumsklappen op ved at dreje
nøglebladet en halv omgang venstre
om, som vist på illustrationen.
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningen. Førerens dør kan også
låses op med nøglen udefra.
Midlertidig frakobling af blokeret
låsestilling
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
men dørene alligevel skal låses udefra, kan
blokeret låsestilling sættes ud af funktion.
1 Gælder
44
visse markeder
Dioden i knappen lyser, indtil bilen låses med
fjernbetjeningen. På displayet vises en meddelelse i 10 sekunder, henholdsvis indtil bilen
låses. Næste gang bilen startes, tilkobles
sensorerne og blokeret låsestilling igen.
ADVARSEL
Efterlad ikke nogen i bilen, før funktionen
blokeret låsestilling er frakoblet, for ikke at
risikere at låse nogen inde.
02 Lås og alarm
Alarm*
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
• dør, motorhjelm eller bagagerumsklap
åbnes
• når en ikke-godkendt nøgle sættes i nøglehullet, eller hvis nøglehullet udsættes for
påvirkning
• når der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor)
• når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med niveausensor*)
• når batterikablet frakobles
• hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på informationsdisplayet.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
OBS
Bevægelsessensorerne udløser alarmen i
tilfælde af bevægelser i kabinen. Derfor kan
den udløses, hvis bilen efterlades med en
åben rude, eller hvis der anvendes en elektrisk kabinevarmer. Dette undgås ved at
lukke ruden, inden bilen forlades, og rette
luften fra kabinevarmeren sådan, at den
ikke peger opad i kabinen.
Tilkobling af alarm
OBS
Tryk på fjernbetjeningens låseknap. Et langt
blink fra bilens afvisere bekræfter, at alarmen
er tilkoblet, og at alle døre er låst.
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
02
Hvordan det bekræftes, at alarmen er tilkoblet, kan tilpasses efter ønske under
Bilindstillinger
Låseindstillinger
Åbning uden nøgle. En beskrivelse af menusystemet findes på side 94.
Alarmindikator
8302563s
Generelt
En alarmindikator på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
• lampen slukket – alarmen er frakoblet
• lampen blinker en gang i sekundet – alarmen er tilkoblet.
• lampen blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen (og indtil fjernbetjeningen sættes i
startlåsen og drejes til tændingsposition I) – alarmen har været udløst.
45
02 Lås og alarm
Alarm*
02
Frakobling af alarm
Annullering af udløst alarm
Øvrige alarmfunktioner
Tryk på fjernbetjeningens oplåseknap. To
korte blink fra bilens afvisere bekræfter, at
alarmen er frakoblet, og at alle døre er låst
op.
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt fjernbetjeningen i startlåsen. Der gives et bekræftende signal i form af to korte
blink med afviserne.
Automatisk tilkobling af alarm
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Hvis bilen er låst op med fjernbetjeningen (og
alarmen er frakoblet), og ingen af dørene eller
bagagerumsklappen åbnes inden to minutter, tilkobles alarmen automatisk. Samtidig
låses bilen.
Alarmsignaler
Når alarmen udløses, sker der følgende:
• Der lyder en sirene i 30 sekunder. Sirenen
har sit eget batteri, der fungerer uafhængigt af bilens batteri.
• Samtlige afvisere blinker i 5 minutter, eller
indtil alarmen annulleres.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, kan alarmen slås fra og bilen startes på følgende måde:
1. Åbn førerdøren med nøglebladet. Alarmen
udløses, og sirenen lyder.
2. Sæt fjernbetjeningen i nøglehullet. Alarmen frakobles. Alarmindikatoren blinker
hurtigt, indtil fjernbetjeningen sættes i.
46
02 Lås og alarm
Alarm*
Afprøvning af alarmsystemet
Frakobling af sensorer
Afprøvning af kabinens bevægelsessensor
1. Luk alle ruder. Bliv siddende i bilen.
2. Aktivér alarmen, se side 45.
3. Vent i 15 sekunder.
4. Start alarmen ved at bevæge armene
frem og tilbage i højde med stoleryggen.
Der lyder en sirene, og samtlige afvisere
blinker.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med
fjernbetjeningen.
3905611s
Midlertidig frakobling af alarmen
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen,
f.eks. på en færge, kan bevægelses- og niveausensorerne frakobles midlertidigt.
Tryk på frakoblingsknappen. Der må ikke
være gået mere end 1 minut, siden motoren
er standset, for at frakoblingen skal kunne
foretages. Lampen i knappen lyser, indtil bilen låses.
Afprøvning af alarmsensorer i
motorhjelmen
1. Sæt dig i bilen, og deaktivér alarmen (se
side 46).
2. Aktivér alarmen (se side 45). Bliv siddende i bilen, og lås dørene med knappen på fjernbetjeningen.
3. Vent i 15 sekunder.
4. Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Der lyder en sirene,
og samtlige afvisere blinker.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med
fjernbetjeningen.
02
Afprøvning af alarmsensorer i dørene
1. Aktivér alarmen, se side 45.
2. Vent i 15 sekunder.
3. Lås førerdøren op med nøglebladet.
4. Luk førerdøren op. Der lyder en sirene,
og samtlige afvisere blinker.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med
fjernbetjeningen.
På displayet vises en meddelelse i
10 sekunder, henholdsvis indtil bilen låses.
Næste gang bilen startes, tilkobles sensorerne igen.
Hvis bilen har blokeret låsestilling, tilkobles
denne samtidigt (se side 44).
47
Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger ............................................................................ 50
Tændingspositioner ................................................................................. 59
Sæder....................................................................................................... 60
Rat.............................................................................................................63
Belysning................................................................................................... 64
Viskere og sprinklere .................................................................................73
Ruder og spejle .........................................................................................75
Elbetjent soltag* ........................................................................................79
Start af motor............................................................................................81
Gearkasser ................................................................................................84
Driftsbremsen............................................................................................87
Parkeringsbremse .....................................................................................89
48
DIT FØRERMILJØ
03
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Instrumentoversigt
1
2
3
4
5
6
7
8
03
20
9
11
10
12
9
10
13
18
17
16
15
14
8505311s
19
Venstrestyret bil
50
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktion
Side
Funktion
Side
Håndtering af menu og meddelelser, afvisere, nær- og
fjernlys, informationscenter
97, 67, 65,
118
Menustyring, klima- og lydanlæg
94, 102,
112
Fartpilot
122, 58
Klimaanlæg, ECC
102
Horn, airbag
63, 15
Gearvælger
84
Kombinationsinstrument
54, 58
Betjeningsknapper for aktivt chassis (Four-C)
121
Menu-, lyd- og telefonstyring
94, 109,
140
Viskere og sprinklere
73, 74
Startlås
81
Indstilling af rat
63
Start- og stopknap
59
Parkeringsbremse
89, 89
Advarselsblinklys
67
Motorhjelmsåbner
172
Døråbningshåndtag
–
Sædeindstilling
60
Betjeningspanel
75, 77, 31,
42
Lyskontakt, åbner til tankdæksel- og bagagerumsklap
64, 155,
158
03
51
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
1
2
3
4
5
6
7
8
03
9
10
11
10
20
11
19
18
17
16
15
14
13
8505325s
12
Højrestyret bil
52
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktion
Side
Funktion
Side
Advarselsblinklys
67
Betjeningspanel
75, 77, 31,
42
Startlås
59
Sædeindstilling
60
Start- og stopknap
81
Motorhjelmsåbner
172
Fartpilot
122, 123
Parkeringsbremse
89, 89
Kombinationsinstrument
54, 58
Indstilling af rat
63
Horn, airbag
63, 15
Håndtering af menu og meddelelser, afvisere, nær- og
fjernlys, informationscenter
97, 67, 65,
118
Menu-, lyd- og telefonstyring
94, 109,
140
Betjeningsknapper for aktivt chassis (Four-C)
121
Viskere og sprinklere
73, 74
Gearvælger
84
Lyskontakt, åbner til tankdæksel- og bagagerumsklap
64, 155,
158
Klimaanlæg, ECC
102.
Døråbningshåndtag
–
Menustyring, klima- og lydanlæg
94, 102,
112
03
53
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplayer
Målere
Kontrol-, informations- og
advarselssymboler
1
2
3
3
03
0
1
T2
1
123456
12.3
3603843s
1
Informationsdisplayer
På informationsdisplayerne
vises information om visse af bilens funktioner, f.eks.
fartpilot, informationscenter og meddelelser.
Informationerne vises i form af tekst og symboler.
En nærmere beskrivelse findes under de
funktioner, der omfattes af informationsdisplayerne.
3801154s
0
1
1
2
_3 C
o
2
Målere i kombinationsinstrumentet
Speedometer
Brændstofmåler (se også påfyldning
side 155).
Omdrejningstæller
Måleren viser motorens omdrejningstal i
1000 omdr./minut.
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrol- og informationssymboler
Kontrol- og advarselssymboler1
Fjernlys- og blinklyssymboler
Funktionskontrol
Alle kontrol- og advarselssymboler tændes i
tændingsposition II, henholdsvis ved start af
motoren. Når motoren er startet, skal samtlige symboler slukkes, undtagen parkeringsbremsesymbolet, som først slukkes, når parkeringsbremsen udløses.
Hvis motoren ikke starter, eller hvis funktionskontrollen udføres i tændingsposition II,
1
54
12:34
P
1
3603801s
0
For visse motorvarianter anvendes symbolet
for lavt olietryk ikke. Advarslen gives vha. displaytekst (se side 173).
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
slukkes samtlige symboler efter 5 sekunder,
undtagen symbolerne for fejl i udstødningsrensesystemet og lavt olietryk.
Kontrol- og informationssymboler
Symbol
Betydning
Blinklys på påhængsvogn
Fejl i udstødningsrensesystemet
Fejl i ABS-systemet
Tågebaglys
Stabilitetssystem
Motorforvarmer (diesel)
Lav stand i brændstoftanken
Information - læs displayteksten
Fjernlys tændt
Venstre blinklys
Højre blinklys
Blinklys på påhængsvogn
Symbolet blinker, når afviserene bruges, og påhængsvognen er tilkoblet. Hvis
symbolet blinker hurtigere, er en af bilens eller påhængsvognens lygter defekt.
Fejl i udstødningsrensesystemet
Kør til et autoriseret Volvo-værksted
for at få kontrolleret bilen.
Fejl i ABS-systemet
Hvis symbolet tændes, fungerer systemet ikke. Det normale bremsesystem fungerer fortsat, men uden ABS.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
3. Kør til et autoriseret Volvo-værksted for
at få ABS-systemet kontrolleret, hvis
symbolet bliver ved med at lyse.
Tågebaglys
Symbolet lyser, når tågelyset er
tændt.
Stabilitetssystem
Et blinkende symbol angiver, at stabilitetssystemet er i funktion. Hvis symbolet lyser konstant, er der opstået en fejl i systemet.
Motorforvarmer (diesel)
Symbolet tændes, når motoren forvarmes. Forvarmning foretages, når temperaturen er under –2 °C. Når symbolet slukkes,
kan bilen startes.
Lav stand i brændstoftanken
Når symbolet tændes, er der ca. 8 liter
brændstof tilbage i en benzindrevet bil og
7 liter i en dieseldrevet bil.
Information - læs displayteksten
Informationssymbolet tændes i kombination med tekst på informationsdisplayet,
når der forekommer en afvigelse i ét af bilens
systemer. Meddelelsen slukkes ved at trykke
på READ (se side 97) eller forsvinder automatisk efter et stykke tid (tidsrummet varierer
efter, hvilken funktion der angives). Informationssymbolet kan også tændes i kombination
med andre symboler.
03
OBS
Når servicemeddelelsen vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved at trykke på
READ-knappen. Det forsvinder automatisk efter et stykke tid.
Fjernlys tændt
Symbolet lyser, når fjernlyset er
tændt, samt ved brug af overhalingslys.
Venstre blinklys
Højre blinklys
Begge blinkerssymboler blinker, når der
bruges advarselsblinklys.
55
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Symbol
Betydning
Lavt olietryk1
Parkeringsbremse trukket
03
Airbags – (SRS)
Påmindelse om sikkerhedssele
Generatoren lader ikke
Fejl i bremsesystemet
Advarsel
1
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarslen gives
vha. displaytekst (se side 173 og 174).
Lavt olietryk
Hvis symbolet tændes under kørsel, er
motorens olietryk for lavt. Stands straks motoren, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie
efter behov. Hvis symbolet tændes, og oliestanden er normal, bør du kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
56
Parkeringsbremse trukket
Symbolet lyser konstant, når parkeringsbremsen er trukket. I tilfælde af elektrisk
parkeringsbremse blinker symbolet, når
bremsen aktiveres, og lyser derefter konstant.
Hvis symbolet blinker, er der opstået en fejl.
Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
OBS
Symbolet lyser også, hvis den mekaniske
parkeringsbremse kun er trukket en smule.
Airbags – SRS
Hvis symbolet forbliver tændt eller
tændes under kørsel, er der opstået en fejl i
selelåsen, SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kør
snarest muligt til et autoriseret Volvo-værksted for at få kontrolleret bilen.
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis der er nogen på
for- eller bagsædet, der ikke har iført sig sin
sikkerhedssele.
Generatoren lader ikke
Symbolet tændes under kørsel, hvis
der opstår en fejl i det elektriske anlæg. Opsøg et autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan bremsevæskeniveauet være for lavt. Stands bilen et
sikkert sted, og kontrollér standen i bremsevæskebeholderen (se side 176).
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
• Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
• Hvis symbolerne forbliver tændt, skal niveauet i bremsevæskebeholderen kontrolleres (se s. 176). Hvis niveauet er normalt,
og symbolerne stadig lyser, kan bilen med
stor forsigtighed køres til et autoriseret
Volvo-værksted for at få bremsesystemet
efterset.
ADVARSEL
Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, bør man ikke køre videre med
bilen, men få den transporteret til et autoriseret Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
ADVARSEL
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Advarsel
Det røde advarselssymbol tændes,
når der er angivet en fejl, som kan indvirke på
sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig vises en forklarende tekst på informationsdisplayet. Symbolet bliver stående, indtil
fejlen er udbedret, men tekstmeddelelsen
kan fjernes ved at trykke på READ (se
side 97). Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.
Hvis bilen kører med en højere hastighed end ca. 7 km/t, tændes
advarselssymbolet.
03
Gå frem som følger:
1. Stands på et sikkert sted. Bilen må ikke
køre videre.
2. Læs teksten på informationsdisplayet.
Foretag det fornødne iht. til teksten på
displayet. Fjern meddelelsen med
READ.
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis en af dørene, motorhjelmen1 eller bagagerumsklappen ikke er fuldstændig lukket,
tændes informations- eller advarselssymbolet sammen med en forklarende meddelelse
på kombinationsinstrumentet. Stands snarest muligt bilen på et sikkert sted, og luk den
dør/klap, der er åben.
Hvis bilen kører med en lavere hastighed end ca. 7 km/t, tændes
informationssymbolet.
1 Kun
biler med alarm
57
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Triptællere
Ur
Knap for triptællere og ur
1
T2
0
12.3
1
12:34
P
T2
0
_3 C
o
123456
12.3
12:34
1
_3 C
o
58
3801156s
2
1
3801157s
2
Triptællere og knap
Ur og indstillingsknap
Tællerne benyttes til måling af korte strækninger. Ved korte tryk på
skiftes der mellem triptællerne T1 og T2. Et langt tryk (over
2 sekunder) nulstiller den aktiverede triptæller. Strækningens længde vises på
displayet
.
Drej knappen
højre/venstre om for at indstille klokkeslættet. Det indstillede klokkeslæt vises på informationsdisplayet
.
Uret kan midlertidigt erstattes af et symbol i
forbindelse med en meddelelse (se side 97).
G016141
03
Knappens placering
03 Dit førermiljø
Tændingspositioner
Funktioner
OBS
Fremmedlegemer i startlåsen kan sætte
funktionen på spil eller ødelægge startlåsen.
3905610s
Tændingsposition 0
Tryk fjernbetjeningen ind i startlåsen.
Startlås med fjernbetjening, start/stop-knap
Isætning og udtagning af fjernbetjening
Sæt fjernbetjeningen i startlåsen. Med et let
tryk på fjernbetjeningen trækkes den ind i
den rette stilling.
Fjernbetjeningen tages ud af startlåsen med
et let tryk. Den skydes ud, og kan nu fjernes. Automatgear* skal stå i P.
For information om lydanlæggets funktion,
når fjernbetjeningen er taget ud, se s. 109.
Tændingsposition I
Tryk fjernbetjeningen ind i startlåsen, og tryk
på START/STOP.
Tilbage til tændingsposition 0
Tryk på START/ STOP for at komme fra I, II,
eller III tilbage til position 0.
OBS
Under bugsering bør tændingsposition II
bruges, for at lyset kan være tændt.
Position
Funktion
0
Tændingsposition II
Tryk fjernbetjeningen ind i startlåsen, og tryk
på START/STOP i ca. 2 sekunder.
Kilometertæller, ur og temperaturmåler tændes. Ratlåsen er
frakoblet. Audio-anlægget kan
bruges.
I
Start af motor III
Vedr. start af motoren, se side 81.
Soltag, rudehejs, telefon, kabineblæser, ECC, forrudeviskere kan
bruges.
II
Forlygterne tændes. Advarsels- og
kontrollamperne lyser i 5 sekunder.
Alt udstyr fungerer, bortset fra
elopvarmede stole samt
elopvarmet bagrude, som først
fungerer, når motoren er i gang.
Standsning af motoren
Tryk på START/ STOP. (Hvis motoren er i
gang, og bilen bevæger sig, skal knappen
holdes inde, indtil motoren standser).
03
OBS
For at kunne nå tændingspositionerne I
eller II må bremse/kobling ikke være trådt
ned.
59
03 Dit førermiljø
Sæder
Forsæder
Nedfældning af forsæderyglæn
03
2
4
3
2
3
6
8505315s
5
Justering af lændestøtten - drej på
hjulet1.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
Hæv/sænk sædehyndens forkant, pump
op/ned.
Foretag ændring af ryglænets hældning,
drej på hjulet.
Hæv/sænk sædet, pump op/ned.
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
ADVARSEL
Førersædets indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel. Kontrollér at sædet er i låst stilling.
1 Gælder
også elbetjent sæde.
3
8505326s
1
Passagersædets ryglæn kan slås frem for at
give plads til lang last.
Skub stolen så langt bagud/nedad som
muligt.
Indstil ryglænet i oprejst stilling.
Løft spærrerne bag på ryglænet, og slå
det frem.
Skyd stolen frem, så nakkestøtten "fastlåses"
under handskerummet.
1
2
3
3603820s
1
60
Elbetjent sæde*
Sædehyndens forkant op/ned
Sædet fremad/bagud og op/ned
Ryglænets hældning
De elektrisk styrede forsæder har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et
sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker,
skal tændingen afbrydes, hvorefter man skal
vente et kort stykke tid, inden sædet flyttes
igen.
Kun én af elmotorerne kan anvendes ad
gangen.
03 Dit førermiljø
Sæder
Forberedelser
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter
at døren er låst op med fjernbetjeningen
uden nøgle i startlåsen. Indstilling af sædet
foretages normalt, når tændingen er slået til,
og kan altid foretages, når motoren er i gang.
spejlpositioner. En beskrivelse af menusystemet findes på side 94.
Fjernbetjeningens nøglehukommelse*
Førersædets og sidespejlenes indstillinger
lagres i nøglehukommelsen, når bilen låses
med fjernbetjeningen.
OBS
Nøglehukommelsen i de to fjernbetjeninger
og stolens hukommelse er helt uafhængige
af hinanden.
03
Stol med hukommelsesfunktion*
2
3
4
8505312s
G014387
1
Gemme indstilling
1. Indstil stolen og sidespejlene.
2. Hold knap
knap
,
OBS
Stolen og sidespejlene bevæger sig ikke,
hvis de allerede har den rette indstilling.
inde, samtidig med at
eller
trykkes ind.
Bruge gemt indstilling
Tryk på en af hukommelsesknapperne
–
indtil stolen og sidespejlene standser. Hvis
knappen slippes, standser stolen sin
bevægelse.
Når bilen låses op med den samme fjernbetjening, og førerdøren åbnes, indtager sidespejlene og førerstolen automatisk de indstillinger, der er lagret i nøglehukommelsen.
,
Det er også muligt at bruge nøglehukommelsen ved at trykke på oplåsningsknappen på
fjernbetjeningen, når førerdøren er åben.
Nøglehukommelsen kan aktiveres/deaktiveSæde- og
res i Bilnøglehukommelse
61
03 Dit førermiljø
Sæder
Nødstop
Hvis sædet utilsigtet kommer i bevægelse,
skal der trykkes på én af knapperne, hvorved
sædet standser.
03
En ny start for at give stolen den indstilling,
der er lagret i nøglehukommelsen, opnås ved
at trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap. I dette tilfælde skal førerdøren være
åben.
Bagsæder
Nedslåning af de yderste nakkestøtter
på bagsædet*
Nedslåning af bagsæderyglæn
Se oplysninger herom på side 159.
Nakkestøtte på bagsædets
midterplads
Elopvarmede/ventilerede sæder*
Se s. 102.
62
8505332s
3801190s
ADVARSEL
Klemmerisiko! Børn må ikke lege med betjeningsknapperne. Kontrollér, at der ikke
befinder sig nogen genstande foran, bag
ved eller under stolen, mens den indstilles.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
Nakkestøtten indstilles i højden efter passagerens højde. Nakkestøttens øverste kant
indstilles til midten af baghovedet. Skyd den
opad efter behov. For at få nakkestøtten ned
igen skal knappen ved venstre rør trykkes
ind, samtidig med at nakkestøtten trykkes
ned.
1. Tændingen skal stå i position I eller II.
2. Tryk knappen ind for at slå bagsædenakkestøtterne ned for at forbedre
udsynet.
Hvis der er passagerer på en af yderpladserne, må nakkestøtterne ikke slås ned. Nakkestødet føres tilbage manuelt.
OBS
Nakkestøtten skal efter opslåning være i
låst stilling.
03 Dit førermiljø
Rat
Indstilling
Tastaturer
Horn
1
2
03
Indstilling af rat
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen.
1. Træk armen
ind mod dig for at frigøre
rattet.
2. Indstil rattet i den stilling
, der passer
dig bedst.
3. Tryk armen
tilbage for at fastlåse
rattet. Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på rattet, samtidig med at armen
føres tilbage.
Knapper på rattet
Fartpilot, se side 122
Adaptiv fartpilot, se side 125
Lyd- og telefonstyring, se side 109
3603793s
6401073s
2
3603792s
1
Horn
Tryk midt på rattet for at signalere.
ADVARSEL
Rattet skal indstilles og fastlåses, inden
man kører.
Til hastighedsafhængig servostyring* kan
styrekraftniveauet justeres (se side 121).
63
03 Dit førermiljø
Belysning
Lyspanel
Indstilling af forlygternes lyshøjde
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette retning, hvilket kan føre til blænding af
modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden. Hvis bilen er tungtlastet, bør
lyshøjden sænkes.
1
2
3
4
5
3501881s
03
Oversigt over lyspanel
Fingerhjul til justering af display- og
instrumentbelysning
Tågebaglygter
Tågeforlygter*
Lyspanel
Lyshøjderegulering
Instrumentbelysning
Forskellige display- og instrumentlamper
tændes, afhængig af tændingspositionen.
Displaybelysningen dæmpes automatisk i
mørke, og følsomheden indstilles med fingerhjulet
.
Instrumentbelysningens styrke reguleres
med fingerhjulet.
64
1. Lad motoren arbejde, eller vælg
tændingsposition I.
2. Rul fingerhjulet
op eller ned for at
hæve/sænke lyshøjden.
Biler med Bi-Xenon- og Active Bi-Xenonlygter* har automatisk lyshøjderegulering og
er ikke udstyret med fingerhjulet.
03 Dit førermiljø
Belysning
Nær-/fjernlys
Nærlys
Når motoren startes, aktiveres nærlyset automatisk*, hvis lyskontakten står i stilling
.
Om nødvendigt kan nærlysautomatikken for
denne stilling deaktiveres af et autoriseret
Volvo-værksted.
1
03
Automatisk*/slukket nærlys.
Kun overhalingslys.
Når fjernlyset er tændt, lyser symbolet
på kombinationsinstrumentet.
3501888s
Betydning
Fjernlys
Fjernlyset kan kun aktiveres, når lyskontakten er i stilling
. Aktiver/deaktiver fjernlyset ved at føre ratarmen til endestillingen
mod rattet, og slip.
Lysknap og ratarm
Positions-/parkeringslys
Automatisk nærlys. Fjernlys
og overhalingslys fungerer i
denne indstilling.
OBS
Fjernlyset kan kun aktiveres i
.
indstillingen
Overhalingslys
Før ratarmen let til
ind mod rattet. Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes.
3501889s
I indstillingen
aktiveres nærlyset altid
automatisk, når motoren er i gang, eller i
tændingsposition II.
2
Position
Active Bi-Xenon Lights*
Lyskegle med funktionen slået fra (venstre), henholdsvis slået til (højre)
Hvis bilen har aktive forlygter (Active Bi-Xenon Lights, ABL), følger lyset fra lygterne rattets bevægelser for at give maksimal belysning i sving og vejkryds og dermed øget sikkerhed.
Funktionen aktiveres automatisk ved start af
bilen. Derefter kan den deaktiveres/aktiveres
med knappen
i midterkonsollen.
Funktionen er kun aktiv i skumring eller
mørke, og kun når bilen er i bevægelse.
65
03 Dit førermiljø
Belysning
Positions-/parkeringslys
Bremselygte
Tågeforlygter*
Bremselygterne tændes automatisk ved
bremsning.
Lysknap indstillet til positions-/parkeringslys
Drej lyskontakten til midterpositionen (samtidig tændes nummerpladebelysningen).
Belysningen tændes også, når bagagerumsklappen åbnes, for at henlede bagvedkørendes opmærksomhed.
Systemet aktiveres, hvis ABS er i brug i mere
end 0,5 sekunder, eller ved en kraftig opbremsning, dog kun ved hastigheder over
50 km/t. Når bilens hastighed er under
30 km/t, fungerer bremselygterne normalt,
og advarselsblinklys tændes automatisk. Advarselsblinklysene er tændt, indtil bilen kører
igen, men kan slukkes med knappen for advarselsblinklys.
3501900s
3603815s
03
Nødbremselys og automatiske advarselsblinklys (EBL)
Emergency Brake Lights (EBL) aktiveres ved
en hård opbremsning, ellers hvis ABS-bremserne aktiveres. Funktionen bevirker, at
bremselyset blinker for straks at gøre bagvedkørende særlig opmærksomme.
Knap for tågeforlygter
Tågeforlygterne kan tændes sammen med
enten fjern-/nærlyset eller positions-/parkeringslyset.
Tryk på tænd/sluk-knappen. Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i knappen.
OBS
Bestemmelser for brug af tågeforlygter varierer fra land til land.
66
03 Dit førermiljø
Belysning
Tågebaglys
Advarselsblinklys
Afvisere/blinklys
2
1
03
3603798s
3501909s
3501901s
1
2
Knap for tågebaglys
Advarselsblinklys
Afvisere/blinklys
Tågebaglyset består af én lygte og kan kun
tændes i kombination med fjern-/nærlyset eller tågeforlygterne.
Advarselsblinklysene aktiveres ved at trykke
knappen ind. Begge blinklyssymboler på
kombinationsinstrumentet blinker, når advarselsblinklysene er i brug.
Kontinuerlig blinksekvens
Før ratarmen opad eller nedad til
Tryk på tænd/sluk-knappen. Når tågebaglyset er tændt, lyser lampen i knappen.
Når tågebaglyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglys
på kombinationsinstrumentet og lampen i knappen.
OBS
Bestemmelserne for brug af tågebaglys varierer fra land til land.
Advarselsblinklysene tændes automatisk, når
der bremses så kraftigt, at nødbremselysene
(EBL) aktiveres, og hastigheden ligger under
30 km/t. De forbliver tændt, når man er
standset, og slukkes automatisk, når man
begynder at køre igen, eller hvis der trykkes
på knappen.
.
Armen bliver stående i denne stilling og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets bevægelse.
Kort blinksekvens
Før ratarmen opad eller nedad til
den. Afviserne blinker tre gange.
, og slip
Blinklyssymboler
Se s. 54.
67
03 Dit førermiljø
Belysning
Belysning i kabine
Belysningsautomatik
Kabinebelysningen tændes og slukkes automatisk, når knap
står i neutral position.
Loftsbelysning foran
Loftsbelysning bagi
Belysningen tændes og forbliver tændt i
30 sekunder i følgende tilfælde:
1
2
• når bilen låses op udefra med nøglen eller
fjernbetjeningen
• når motoren er standset, og
tændingsposition 0 er valgt
Belysningen slukkes, når:
3501882s
3
Knapper til læselamper og loftsbelysning foran
Læselampe i venstre side, tænd/sluk
Læselampe i højre side, tænd/sluk
Kabinebelysning
Læselamperne foran betjenes med knapperne
og
i loftskonsollen.
Med knap
kan der vælges følgende 3 indstillinger for belysningen i hele kabinen:
• Slukket – højre side trykket ind, belysningsautomatikken er deaktiveret.
• Neutral position – belysningsautomatikken
er aktiveret.
• Tændt – venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
68
• motoren startes
• bilens låses udefra
Belysningen tændes, og forbliver tændt i
to minutter, hvis én af dørene er åben.
Kabinebelysningen kan tændes og slukkes
manuelt indtil 30 minutter efter oplåsning af
bilen.
Hvis belysningen tændes manuelt, og bilen
låses, slukkes belysningen automatisk efter
et minut.
3501886s
03
Loftsbelysning bagi
Lamperne tændes/slukkes med et tryk på
den relevante knap.
Indstignings-/fodpladsbelysning*
Indstignings-/fodpladslyset tændes/slukkes
automatisk ved den fordør, der åbnes eller
lukkes.
Handskerumslys
Handskerumslyset tændes/slukkes automatisk, når klappen henholdsvis åbnes eller lukkes.
03 Dit førermiljø
Belysning
Tryghedsbelysningen tændes med fjernbetjeningen, se side 35, og benyttes for at tænde bilens lys på afstand.
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
2. Før venstre ratarm ind mod rattet til
endestillingen, og slip den.
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
Tidsrummet, som orienteringslyset skal være
tændt, kan indstilles i Bilindstillinger
Lysindstillinger
Varigh. for lys v. ank.. En
beskrivelse af menusystemet findes på
side 94.
Når funktionen aktiveres med fjernbetjeningen, tændes parkeringslyset, blinklygterne,
lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftslyset i kabinen samt fodpladsbelysningen.
Tidsrummet, som tryghedslyset skal være
tændt, kan indstilles i Bilindstillinger
Lysindstillinger
Varighed for ankomstlys. En beskrivelse af menusystemet findes
på side 94.
Tilpasning af lyskegle
03
3501890s
Tryghedsbelysning
Noget af den udvendige belysning kan holdes tændt og fungere som orienteringslys,
efter at bilen er låst.
Lyskegle for venstrekørsel
3501891s
Orienteringslys
Lyskegle for højrekørsel
For ikke at blænde modkørende trafik skal
forlygtens lyskegle indstilles til højre – eller
69
03 Dit førermiljø
Belysning
Landet hvor bilen leveres, er afgørende for,
om stilling
er beregnet til højre- eller venstrekørsel.
venstrekørsel. Den rette lyskegle giver også
et mere effektivt lys ud i vejkanten.
Bi-Xenon- og Active Bi-Xenon-lygter*
A
Eksempel 1
Hvis en bil, der leveres i Sverige, skal køres i
England, skal forlygterne omstilles til tilpasset stilling .
B
Eksempel 2
En bil, som leveres i England, er beregnet til
venstrekørsel og køres dér med forlygterne i
normal stilling .
3501895s
03
Tilpasning af lyskegle
Normal stilling – lyskeglen er rigtig for det
land, hvor bilen leveres.
Tilpasset stilling – beregnet til modsat
lyskegle.
ADVARSEL
Forlygten kræver særlig forsigtighed, da
Xenon-lygten indeholder et højspændingsaggregat.
70
Halogenlygter
Halogenlygters lyskegle ændres ved afdækning af lygteglasset. Lyskeglen forringes lidt.
Afdækning af lygter
1. Brug skabelonerne A og B til en venstrestyret bil, henholdsvis C og D til en højrestyret bil, i forholdet 1:2. Skabelonerne
kan ses på side 72. Brug f.eks. en kopieringsmaskine med forstørrelsesfunktion.
2. Overfør skabelonen til et selvklæbende,
vandbestandigt materiale og klip den
ud. Afmærk også de røde prikker.
3. Placér de selvklæbende skabeloner, så
de røde prikker stemmer overens med
prikkerne på lygteglassene, der udgør
referencepunkter (se side 71).
03 Dit førermiljø
Belysning
Afdækning af halogenlygter
03
Afdækning for venstrestyret bil
Afdækning for højrestyret bil
71
03 Dit førermiljø
Belysning
Figurer til halogenlygter
03
A
B
LHD RIGHT
LHD LEFT
D
RHD LEFT
C
0300430s
RHD RIGHT
72
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
Forrudeviskere
Kontinuerlig viskning
Viskerne arbejder med normal
hastighed
Viskerne arbejder med høj
hastighed
0
Vigtigt
2
3603799s
1
Brug rigeligt med sprinklervæske, når viskerne rengør forruden. Forruden skal være
våd, når viskerne arbejder.
Forrudeviskere og -sprinklere
Regnsensor tænd/sluk
Fingerhjul til indstilling af følsomhed/frekvens
Forrudeviskere fra
Før armen til 0 for at slå forrudeviskerne fra.
0
Enkelt viskerslag
Før armen opad, og slip den for at
foretage et viskerslag.
Intervalviskning
Antallet af slag pr. tidsenhed indstilles med fingerhjulet, når der er
valgt intervalviskning.
Regnsensor*
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres med fingerhjulet.
Når regnsensoren er aktiveret, tændes en
lampe, og regnsensorsymbolet
vises
på højre display på kombinationsinstrumentet.
Hvis armen føres opad, giver viskerne et ekstra slag.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed
og nedad for mindre følsomhed. (Der foretages et ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad).
03
Deaktivering
Regnsensoren slås fra ved at trykke på
knappen
eller føre armen nedad til et
andet viskerprogram.
Regnsensoren slukkes automatisk, når nøglen tages ud af tændingslåsen eller fem minutter efter, at tændingen er slået fra.
Vigtigt
I en vaskeautomat kan forrudeviskerne starte og blive beskadiget. Slå regnsensoren
fra, mens bilen er i gang, eller i tændingsposition I eller II. Symbolet på kombinationsinstrumentet og lampen i knappen slukkes.
Aktivering og indstilling af følsomhed
Når regnsensoren skal aktiveres, skal bilen
være i gang eller tændingsposition I eller II
være valgt, samtidig med at viskerbetjeningsarmen skal være i position 0.
Regnsensoren aktiveres ved at trykke på
knappen
. Viskerne foretager nu ét slag.
73
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
Sprinkling af lygte og forrude
Højtrykssprinkling af forlygter*
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare væske sprinkles forlygterne automatisk hver
5. gang.
1
3603805s
03
Sprinklerfunktion
Betjening
Forrude- og forlygtespinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet
.
Efter at armen er sluppet, foretager forrudeviskerne nogle ekstra slag. Lygterne sprinkles
skiftevis for at forhindre reduktion af lysstyrken.
OBS
Lygterne sprinkles én ad gangen.
Opvarmede sprinklerdyser*
Sprinklerdyserne opvarmes automatisk i kulde for at forhindre, at sprinklervæsken fryser
fast.
74
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Lamineret glas
Glasset er forstærket, hvilket giver
bedre indbrudsbeskyttelse og forbedrer kabinens lydisolering. Forruden og sideruderne* har lamineret
glas.
Vand- og smudsafvisende yderlag*
De forreste sideruder og/eller sidespejlene er behandlet med et lag, der
forbedrer udsynet under vanskelige vejrforhold. Vedr. vedligeholdelse, se side 210.
Sidespejle
Under visse vejrforhold fungerer det smudsafvisende lag bedre, hvis elopvarmningen af
sidespejlene er slået til.
Rudehejs
1
2
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Husk altid at afbryde strømmen til rudehejsene ved at tage fjernbetjeningen ud, når føreren forlader bilen.
3
03
3603790s
Generelt
Betjeningspanel på førerdøren
Elektrisk låsning af døre* og ruder bagi,
se side 31.
Betjening af bageste sideruder
Betjening af forreste sideruder
Sidespejlene bør opvarmes:
• hvis der ligger is eller sne på dem
• i kraftig regn og snavset føre
• hvis der er dug på spejlene.
ADVARSEL
Hold øje med, at ingen bagsædepassagerer
kommer i klemme, når ruderne lukkes fra førerdøren.
Vigtigt
Der må ikke bruges en isskraber af metal til
at fjerne is fra ruderne. I givet fald risikerer
man, at det vand- og smudsafvisende lag
beskadiges. Brug elopvarmningen til at fjerne is fra spejlene. En isskraber kan ridse
spejlglasset!
ADVARSEL
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, når ruderne lukkes,
også ved brug af fjernbetjeningen.
75
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Lukning af ruderne afbrydes, og ruden åbnes, hvis der er noget, der hindrer dens bevægelse. Det er muligt at forcere klemmesikringen, når lukning er afbrudt, f.eks. ved isdannelse, ved at holde knappen trukket op,
indtil ruden er lukket. Klemmesikringen aktiveres igen efter et kort stykke tid.
Betjening
03
2
1
3603813s
1
2
Betjening af rudehejs
Betjening uden automatik
Betjening med automatik
Alle rudehejs kan betjenes ved brug af betjeningspanelet på førerdøren. Med betjeningspanelerne i de andre døre kan kun den pågældende dørs rudehejs betjenes. Rudehejsene kan kun styres med ét betjeningspanel
ad gangen.
For at rudehejsene skal kunne bruges, skal
bilen være i tændingsposition I eller II. Efter
at bilen har været i gang, kan rudehejsene
betjenes i nogle minutter, selvom fjernbetjeningen er taget ud, dog ikke efter at dørene
er åbnet.
76
Betjening uden automatik
Før en af knapperne let opad/nedad. Rudehejsene hæves/sænkes, så længe knappen
holdes i stillingen.
Betjening med automatik
Før en af knapperne opad/nedad til endestillingen, og slip den derefter. Ruden bevæger
sig automatisk til sin endestilling.
Fjernbetjening og centrallåsknapper
Samtlige sideruder kan åbnes/lukkes automatisk ved hjælp af fjernbetjeningen eller
centrallåsknapperne:
Hold låseknappen trykket ind, indtil ruderne
begynder at åbnes/lukkes. Hvis åbning/lukning skal standses, skal der trykkes på låseknappen igen.
Genindstilling
Hvis batteriet har været frakoblet, skal funktionen for automatisk åbning genindstilles for
at fungere rigtigt.
1. Træk den forreste del af knappen op for at
hæve ruden til øverste stilling, og hold den
dér i 1 sekund.
2. Slip kort knappen.
3. Træk knappens forreste del op igen i
1 sekund.
ADVARSEL
For at klemmesikringen skal fungere, skal
der foretages genindstilling.
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Sidespejle
3905556s
Sidespejle der kan drejes ind
elektrisk*
Ved parkering eller kørsel hvor pladsen er
trang, kan spejlene drejes ind.
Betjening af sidespejle
Indstilling
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen i knappen lyser.
2. Justér indstillingen med knappen i
midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen
skal nu slukkes.
ADVARSEL
Spejlene er af vidvinkeltypen for at give
godt overblik. Genstande kan forekomme at
være længere væk, end de er i virkeligheden.
1. Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
2. Slip dem efter ca. 1 sekund. Spejlene
standser automatisk, når de er drejet
helt ind.
Spejlene drejes ud igen ved at trykke på
L og R samtidigt. Spejlene standser automatisk, når de er drejet helt ud.
Lagring af indstilling*
Sidespejlenes indstillinger gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernbetjening. Når bilen låses op med den samme
fjernbetjening, sættes sidespejlene og førerstolen i de lagrede positioner, når førerdøren
åbnes.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
Bilnøglehukommelse
Sæde- og spejlpositioner. En beskrivelse af menusystemet findes på side 94.
Neddrejning af sidespejle ved parkering*
Sidespejlene kan drejes nedad, f.eks. for at
give føreren mulighed for at se vejkanten ved
parkering. Vælg bakgear, og tryk på L eller R.
Spejlene stilles tilbage, når bakgearet forlades.
Automatisk inddrejning ved låsning
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, drejes sidespejlene automatisk ind
henholdsvis ud.
03
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger
Fold spejle ved låsning.
En beskrivelse af menusystemet findes på
side 94.
Nulstilling til neutral stilling
Et spejl, der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal føres tilbage til neutral
stilling for at den elektriske ind- og uddrejning skal fungere.
• Drej spejlene ind ved brug af L og R.
• Drej dem ud igen ved brug af L og R.
Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.
Tryghedsbelysning og orienteringslys
Lampen på sidespejlene tændes, når der
vælges tryghedsbelysning eller
orienteringslys (se side 69).
77
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Indvendigt bakspejl
03
3801191s
8803553s
1
Brug elopvarmningen til at fjerne is og dug fra
bagruden og sidespejlene.
Med et tryk på knappen startes opvarmningen af bagruden og sidespejlene samtidigt.
Når funktionen er aktiveret, lyser lampen i
knappen. Opvarmningen slås automatisk fra,
idet tidsrummet afhænger af udetemperaturen.
Bagruden afdugges/afises automatisk, hvis
biles startes ved en udetemperatur på under
+ 7° C.
Automatisk bagrudevarmning kan vælges
Auto. bagrudeunder Klimaindstillinger
varmer . Vælg mellem Til og Fra.
78
Manuel afblænding
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren.
Når bagfrakommende lys generer, bør der
blændes af.
Afblænding
Afblændingsregulator
Normal stilling
Afblændet stilling
Automatisk afblænding*
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk af. Betjeningsorganet
findes ikke på spejle med automatisk
afblænding.
03 Dit førermiljø
Elbetjent soltag*
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet. Soltaget kan åbnes lodret og vandret.
Tændingsposition I eller II kræves for at kunne åbne soltaget.
Vandret åbning
bevæger sig til maksimalt åben stilling, så
længe knappen holdes inde.
Lukning
Manuel lukning foregår ved at trykke betjeningspanelet fremad til trykpunkt
. Soltaget bevæger sig til lukket stilling, så længe
knappen holdes inde.
ADVARSEL
Soltagets klemmesikring fungerer kun ved
automatisk lukning, ikke ved manuel lukning. Pas på ikke at få hænderne i klemme,
når soltaget lukkes.
Soltaget lukkes automatisk ved at trykke betjeningspanelet til position
og slippe det.
1
4
8302558s
2
3
Lodret åbning
03
5
6
8302559s
Generelt
Lodret åbning, bagkanten opad
Åbning: tryk knappens bagkant opad.
Lukning: tryk knappens bagkant nedad.
Strømmen til soltaget afbrydes ved at tage
fjernbetjeningen ud af startlåsen.
Vandret åbning, bagud/fremad
Åbning, automatisk
Åbning, manuel
Lukning, manuel
Lukning, automatisk
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Husk altid at afbryde strømmen til soltaget
ved at tage fjernbetjeningen ud, når føreren
forlader bilen.
Åbning
Soltaget åbnes maksimalt ved at trække
knappen bagud til
og slippe den.
Manuel åbning foregår ved at trække betjeningspanelet bagud til trykpunkt
. Soltaget
79
03 Dit førermiljø
Elbetjent soltag*
Lukning med fjernbetjening eller
centrallåsknap
Klemmesikring
Soltaget har en klemmesikring, der udløses
ved automatisk lukning, hvis soltaget blokeres af en genstand. I tilfælde af blokering
standser soltaget og åbnes derefter automatisk til den seneste åbnede stilling.
8302556s
03
Hold låseknappen inde i 2 sekunder. Soltaget og ruderne lukkes. Dørene låses. Hvis
åbningen skal afbrydes, skal der trykkes på
låseknappen igen.
ADVARSEL
Hvis soltaget lukkes med fjernbetjeningen,
må man sørge for, at ingen får hænderne i
klemme.
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen lukkes ved at tage fat i håndtaget og
skyde skærmen frem.
80
03 Dit førermiljø
Start af motor
Benzin- og dieselmotorer
1. Hvis bilen har fjernbetjening, skal denne
sættes i startlåsen. Tryk let på den, indtil
den trækkes ind.
2. Hold koblingspedalen helt nede1. Hvis
bilen har automatgear, skal der trædes
på bremsepedalen.
3. Tryk på START/STOP-knappen, og slip
den.
Startmotoren arbejder, indtil motoren starter,
men højst i 10 sekunder (for diesel op til 60
sekunder) . Hvis motoren ikke starter efter
10 sekunder , gør da et nyt forsøg ved at holde START/STOP-knappen inde, indtil motoren starter.
n
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse motortyper. Dette gøres for så hurtigt som muligt at få udstødningsrensesystemet op på
normal driftstemperatur, hvilket minimerer
udstødningsforurening og skåner miljøet.
Keyless drive*
Følg pkt. 2–3 for start af benzin- og dieselmotorer.
OBS
ADVARSEL
En forudsætning for, at bilen kan starte, er
at en af dens fjernbetjeninger med Keyless
drive*-funktion befinder sig i kabinen eller
bagagerummet.
Tag altid fjernbetjeningen ud af startlåsen,
når bilen forlades, især hvis der er børn i bilen.
ADVARSEL
Fjernbetjeningen må aldrig tages ud af tændingslåsen under kørsel eller bugsering af
bilen. Man risikerer, at ratlåsen aktiveres,
hvilket bevirker, at bilen ikke kan styres. Tag
aldrig en fjernbetjening med Keyless drive*funktion ud af bilen under kørsel eller bugsering.
Ratlås
Ratlåsen frakobles, når fjernbetjeningen trykkes ind i startlåsen2 og tilkobles, når fjernbetjeningen tages ud.
Ratlåsen bør tilkobles, når bilen forlades,
hvilket mindsker risikoen for tyveri af bilen.
2
1 Hvis
bilen er i bevægelse, er det tilstrækkeligt
at trykke på START/STOP-knappen for at
starte bilen.
03
På biler med Keyless drive* udløses ratlåsen,
når startknappen trykkes ind første gang. Ratlåsen aktiveres, når motoren standses, og førerdøren åbnes.
81
03 Dit førermiljø
Start af motor
Dieselpartikelfilter (DPF)
03
Dieseldrevne biler er forsynet med et partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen samles i filtret under normal kørsel. For at
forbrænde partiklerne og tømme filtret startes en såkaldt regenerering. Hertil kræves, at
motoren er kommet op på normal driftstemperatur.
Regenereringen af filtret sker automatisk
med et interval på ca. 300–900 km, alt efter
kørselsforholdene. Regenereringen tager
normalt mellem 10 og 20 minutter. I den tid
kan brændstofforbruget øges noget.
Regenerering i koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke
tømmes.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler,
tændes en gul advarselstrekant på instrumentpanelet, ligesom teksten Sodfilter fuldt
Se instr.bog vises på instrumentpanelets
display.
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren kommer op på normal driftstemperatur.
82
Derefter bør bilen køres i yderligere
ca. 20 minutter.
Når regenereringen er gennemført, forsvinder
advarslen automatisk.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* anvendes for hurtigere at få motoren op på normal
driftstemperatur.
Vigtigt
Hvis filtret bliver helt fyldt med partikler, kan
det være vanskeligt at starte motoren, og
filtret bliver ubrugeligt. Man risikerer så, at
filtret skal udskiftes.
03 Dit førermiljø
Start af motor
Starthjælp
6. Slut startkablet til det afladede batteris
pluspol
, der befinder sig under et
foldeligt plasticdæksel.
7. Anbring det sorte startkabels ene klemme på hjælpebatteriets minuspol
.
8. Anbring den anden klemme på en steltilslutning (øverst på højre motorophæng,
yderste skruehoved)
. Kontrollér, at
klemmerne på startkablerne sidder godt
fast, så der ikke opstår gnister under
startforsøget.
4
2
1
3
3100230s
+
Hvis batteriet er afladet, kan bilen startes
med strøm fra et andet batteri.
I forbindelse med starthjælp anbefales følgende fremgangsmåde for at undgå eksplosionsrisiko:
1. Vælg tændingsposition 0 (se side 59).
2. Kontrollér, at hjælpebatteriet har 12 V
spænding.
3. Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en
anden bil, skal hjælpebilens motor
standses. Kontrollér, at bilerne ikke
rører ved hinanden.
4. Slut det røde startkabel til hjælpebatteriets pluspol
.
5. Tag det afladede batteries forreste dæksel af ved at åbne klemmerne (se
side 187).
Vigtigt
ADVARSEL
Batteriet kan danne knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, som kan dannes,
hvis startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
store mængder vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis
der kommer stænk i øjnene, skal der omgående søges lægehjælp.
03
For at undgå kortslutning med andre dele i
motorrummet skal startkablerne tilsluttes
med forsigtighed.
9. Start motoren på "hjælpebilen". Lad
motoren arbejde i nogle minutter i
højere tomgang end normalt,
1500 omdr. / min.
10.Start motoren på bilen med det afladede batteri. Rør ikke ved tilslutningerne
under startforsøget. Man risikerer, at
der opstår gnister.
11.Tag startkablerne af, først det sorte og
derefter det røde. Sørg for, at ingen af
klemmerne på det sorte startkabel kommer i berøring med batteriets pluspol
eller en tilsluttet klemme på det røde
startkabel.
83
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Bakgearsspærring
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift. Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du bruge så høje gear som muligt så
ofte som muligt.
4304157s
4304160s
4304161s
03
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
Parkeringsposition (P)
Vælg P, når motoren skal startes, eller når bilen er parkeret. Bremsepedalen skal trykkes
ned for at gearvælgeren skal kunne føres ud
af stilling P. I stilling P er gearkassen mekanisk spærret. Træk altid parkeringsbremsen
ved parkering. Hvis bilen er udstyret med
elektrisk parkeringsbremse, trykkes på knappen (se side 89).
Vigtigt
Bilen skal holde stille, mens position P vælges.
Bakgear (R)
Bilen skal holde stille, mens R vælges.
84
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Kørselsposition (D)
D er normal kørselsposition. Op- og nedgearing sker automatisk alt efter gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges fra position R.
Geartronic – manuelle gearpositioner
For at komme fra den kørselsposition, D, til
en manuel position skal gearvælgeren føres
til M. For at komme fra M til automatisk kørselsposition D skal gearvælgeren føres til D.
Manuel gearposition, M, kan vælges når som
helst under kørslen. Før derefter gearvælgeren til – for at skifte ét trin ned. Bilen motorbremser, hvis speederen slippes. Før gearvælgeren til + for at skifte ét trin op.
Det valgte gear vises på kombinationsinstrumentet (se s. 54).
Sikkerhedsfunktioner
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere
trin ad gangen alt efter motorens omdrejningstal. Bilen skifter op, når motoren når sit
max. omdrejningstal. Det sker for at forhindre
motorskader.
For at undgå ryk og motorstop skifter Geartronic automatisk ned, hvis føreren lader farten falde mere, end hvad der er passende for
det valgte gear.
Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown, der medfører et så højt omdrejningstal, at motoren kan tage skade. Hvis føreren
alligevel forsøger at foretage en sådan nedgearing ved højt omdrejningstal, sker der ingenting. Man bliver i det aktuelle gear.
Automatisk gearvælgerspærring
Automatgearkassen har særlige sikkerhedssystemer:
Nøglespærring – Keylock
For at fjernbetjeningen skal kunne tages ud
af startlåsen, skal gearvælgeren stå i P. I alle
andre positioner er fjernbetjeningen spærret.
03
Parkeringsposition (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
Hold foden på bremsepedalen, mens gearvælgeren føres til en anden position.
Mekanisk gearvælgerspærring
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
parkeringsposition (P)
For at kunne føre gearvælgeren fra position P
til de øvrige gearstillinger skal bremsepedalen være trådt ned og tændingen i position II.
Se side 81.
4304164s
Neutral position (N)
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Når bilen holder stille med gearvælgeren i N, bør parkeringsbremsen trækkes
an.
Gearvælgeren kan frit føres frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige positioner har en
spærre, som betjenes med spærreknappen
på gearvælgeren. Efter et tryk på spærreknappen kan gearvælgeren føres frem eller
tilbage mellem R, N og D.
Gearspærring – Neutral (N)
Hvis gearvælgeren står i N, og bilen har holdt
stille i mindst 3 sekunder (uanset om motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren spærret.
For at kunne føre gearvælgeren fra position N
til en anden gearposition skal bremsepedalen
være trådt ned og tændingen i position II. Se
side 81.
85
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Frakobling af automatisk gearspærring
03
1
4900001s
2
Hvis bilen ikke kan køres, f.eks. hvis startbatteriet er afladet, skal gearvælgeren føres fra
position P for at bilen skal kunne flyttes.
Fjern gummimåtten på gulvet bag midterkonsollen, og luk klappen op.
Før nøglebladet helt i bund. Tryk det ned,
og hold det nede. Før gearvælgeren ud af
position P. Oplysninger om nøglebladet
fremgår af side 34.
86
Firhjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*
Firhjulstrækket er altid tilkoblet. Firhjulstræk
vil sige, at bilen trækker på alle fire hjul samtidigt. Kraften fordeles automatisk mellem forog baghjul. Et elektronisk styret koblingssystem fordeler kraften til de hjul, der under de
aktuelle forhold har det bedste vejgreb. Derved opnås det bedst mulige vejgreb, og man
undgår hjulspin. Under normal kørsel fordeles en større del af kraften til forhjulene. Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn, sne
og på isglatte veje.
03 Dit førermiljø
Driftsbremsen
Generelt
Bilen har to bremsekredse. Hvis en bremsekreds beskadiges, vil det medføre, at der
kræves et kraftigere pedaltryk for at opnå
normal bremseeffekt.
Førerens tryk på bremsepedalen forstærkes
af en bremseservo.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Hvis bremserne bruges, når motoren ikke er i
gang, føles pedalen død, og der skal anvendes større kraft for at bremse bilen.
I meget bakket terræn og under kørsel med
tung last kan bremserne aflastes ved motorbremsning. Motorbremsen udnyttes mest effektivt, hvis man bruger samme gear ned ad
bakke som op ad bakke.
For mere generelle oplysninger om hård belastning af bilen, se side 218.
Blokeringsfri bremser
Bilen har ABS (Anti-lock Braking System),
som forhindrer hjulene i at blokeres under
bremsning. På denne måde bevares styreevnen, og det bliver lettere f.eks. at undvige en
forhindring. Når systemet træder i funktion,
kan man mærke vibration i bremsepedalen,
hvilket er normalt.
Når motoren er startet, og bilens hastighed er
kommet op på ca. 20 km/t, foretages en kort
automatisk afprøvning af ABS-systemet. Testen mærkes i form af pulseringer i bremsepedalen.
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
03
Rengøring af bremseskiver
Snavs og vand på bremseskiverne kan medføre, at bremsevirkningen forsinkes. Ved rengøring af bremsebelægningerne minimeres
denne forsinkelse.
I forbindelse med vådt føre, inden langtidsparkering og efter vask af bilen tilrådes det at
foretage rengøringen manuelt. Dette gøres
ved under kørslen at bremse let et kort stykke tid.
Nødbremseforstærkning*
Nødbremseforstærkningen (Emergency Brake Assistance, EBA) bidrager til at øge bremsekraften og dermed reducere bremselængden. EBA-systemet mærker førerens måde at
bremse på og øger bremsekraften, når det
behøves. Bremsekraften kan forstærkes op
til niveauet, hvor ABS-systemet træder i
funktion. EBA- funktionen afbrydes, når trykket på bremsepedalen mindskes.
87
03 Dit førermiljø
Driftsbremsen
Symboler på kombinationsinstrumentet
Symbol Betydning
03
Konstant – kontroller bremsevæskeniveauet. Hvis niveauet er
lavt, skal der påfyldes bremsevæske. Undersøg også årsagen
til tabet af bremsevæske.
Konstant i 2 sekunder ved start
af motoren – der er opstået en
fejl i bremsesystemets ABSfunktion, da motoren sidst var i
gang.
ADVARSEL
Hvis
og
lyser samtidigt, kan der
være opstået en fejl i bremsesystemet.
Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen er
normalt, bør man forsigtigt køre til nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få
bremsesystemet efterset.
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal undersøges.
88
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Parkeringsbremse, manuel
5. Når bilen parkeres, skal gearvælgeren
sættes i 1. gear (manuel gearkasse)
henholdsvis P (automatgear).
Parkering på skråninger
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
2
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
5500134s
1
Parkeringsbremsepedalen er placeret længst til
venstre
.
OBS
Advarselssymbolerne på kombinationsinstrumentet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsepedalen trædes ned.
Sådan trækkes parkeringsbremsen
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
2. Træd parkeringsbremsepedalen
så
langt ned som muligt.
3. Slip fodbremsepedalen, og sørg for at
bilen er i stillestående position.
4. Hvis bilen ruller, skal parkeringsbremsepedalen trædes længere ned.
Sådan udløses parkeringsbremsen
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
2. Træk i håndtaget
.
Parkeringsbremse, elektrisk*
En elektrisk parkeringsbremse har samme
anvendelsesområder som en manuel parkeringsbremse, f.eks. ved start på en skråning.
Funktion
Når parkeringsbremsen arbejder, høres en
svag elmotorlyd. Lyden forekommer også
ved automatiske funktionskontroller af parkeringsbremsen.
03
Hvis bilen står stille, når parkeringsbremsen
trækkes, virker den kun på baghjulene. Hvis
den aktiveres, mens bilen er i bevægelse, anvendes den normale driftsbremse, dvs.
bremsen virker på alle fire hjul. Bremseeffekten overføres til baghjulene, når bilen holder
næsten stille.
Lav batterispænding
Hvis batterispændingen er for lav, kan parkeringsbremsen hverken udløses eller aktiveres. Hvis batterispændingen er for lav, skal
der tilsluttes et hjælpebatteri, se s. 83.
89
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Sådan trækkes parkeringsbremsen
Bil med manuel gearkasse
OBS
Udløse manuelt
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
2. Træd bremsepedalen forsvarligt ned.
3. Træk i knappen.
Ved nødbremsning ved hastigheder på
over 10 km/t lyder der et signal under
bremsningen.
Parkering på skråninger
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
Parkeringsbremseknap
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
2. Tryk på knappen.
3. Slip fodbremsepedalen, og sørg for at
bilen er i stillestående position.
4. Når bilen parkeres, skal gearvælgeren
sættes i 1. gear (manuel gearkasse)
henholdsvis P (automatgear).
Symbolet
i kombinationsinstrumentet
blinker, indtil parkeringsbremsen er helt trukket. Når symbolet lyser, er parkeringsbremsen trukket.
I en nødsituation kan parkeringsbremsen aktiveres, når bilen er i bevægelse, ved at holde
knappen inde. Når knappen slippes eller
speederen trykkes ned, afbrydes bremseforløbet.
90
OBS
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
Sådan udløses parkeringsbremsen
Parkeringsbremsen kan også udløses manuelt ved træde koblingspedalen ned i stedet for bremsepedalen. Volvo anbefaler, at
man bruger bremsepedalen.
Udløse automatisk
1. Start motoren.
2. Slip koblingen, og giv gas.
Vigtigt
Parkeringsbremsen kan udløses automatisk, selv om gearstangen står i frigear, hvis
motoren er i gang.
5500132s
5500133s
03
Parkeringsbremseknap
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Udløse manuelt
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
2. Træd bremsepedalen forsvarligt ned.
3. Træk i knappen.
Udløse automatisk
1. Start motoren.
2. Sæt sikkerhedsselen på.
3. Før gearvælgeren til position D eller R,
og giv gas.
OBS
Af sikkerhedshensyn udløses parkeringsbremsen kun automatisk, hvis motoren er i
gang, og føreren har spændt sin sikkerhedssele. På biler med automatgear udløses parkeringsbremsen straks, når
speederen trædes ned, mens gearvælgeren
står i D eller R.
Tung last op ad bakke
Tung last, f.eks. en anhænger, kan bevirke, at
bilen ruller baglæns, når parkeringsbremsen
udløses automatisk på en kraftig stigning.
Dette undgås ved at holde knappen inde,
samtidig med at man begynder at køre. Slip
knappen, når motoren begynder at trække.
Bil med Keyless drive* funktion
Udløs manuelt ved at trykke på START/
STOP -knappen, trykke bremse- eller koblingspedalen ned og trække i håndtaget.
Parkeringsbremse ikke helt udløst –
Parkeringsbremsen kan ikke udløses på
grund af en fejl. Opsøg et autoriseret Volvoværksted.Hvis man kører med denne fejlmeddelelse, lyder der et advarselssignal.
Symboler
Parkeringsbremse ikke aktiveret –
Parkeringsbremsen kan ikke aktiveres på
grund af en fejl. Forsøg at aktivere og udløse
bremsen. Hvis meddelelsen bliver stående,
bør man kontakte et Volvo-værksted.
Symbol
(P)!
Betydning
Læs meddelelsen på informationsdisplayet
Et blinkende symbol viser, at
parkeringsbremsen er aktiveret.
Hvis symbolet blinker i andre
situationer, betyder det, at der
er opstået en fejl. Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
03
Meddelelsen vises også på en bil med manuel gearkasse, når man kører med lav hastighed med døren åben, for at gøre føreren opmærksom på, at parkeringsbremsen kan
være udløst af sig selv.
Parkeringsbremse Service påkrævet –
Der er opstået en fejl. Hvis fejlen vedvarer,
bør man kontakte et Volvo-værksted.
Meddelelser
Hvis bilen skal parkeres, inden fejlen er afhjulpet, skal hjulene drejes som ved parkering
på en skråning og gearvælgeren stå i 1.
gear (manuel gearkasse), henholdsvis P
(automatgear).
G016166
Bil med automatgear
Udskiftning af bremsebelægninger
Pga. den elektriske parkeringsbremses konstruktion skal bremsebelægningerne på baghjulene skiftes af et autoriseret Volvoværksted.
91
Menu- og meddelelseshåndtering ............................................................94
Klima ........................................................................................................ 99
Lydanlæg................................................................................................. 109
Informationscenter .................................................................................. 118
Kompas*.................................................................................................. 119
Stabilitets- og traktionskontrolsystem .................................................... 120
Tilpasning af køreegenskaber ................................................................. 121
Fartpilot*.................................................................................................. 122
Adaptiv fartpilot* ..................................................................................... 123
Kollisionsadvarsel med bremsestøtte* .................................................... 127
Parkeringshjælp* ..................................................................................... 130
Blind Spot Information System, BLIS* .................................................... 132
Komfort i kabinen.................................................................................... 135
Bluetooth handsfree* .............................................................................. 140
Indbygget telefon* ................................................................................... 145
92
KOMFORT OG KØREGLÆDE
04
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Midterkonsol
Nogle funktioner styres fra midterkonsollen
via menusystemet eller via knapperne på rattet. Funktionerne beskrives i de respektive
afsnit.
EXIT – ét trin tilbage i menusystemet.
Med et langt tryk kommer man ud af
menusystemet.
stillinger, hvilket forudsætter, at følgende
først gøres:
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Menu og tryk på ENTER.
3. Gå til Undermenu og tryk på ENTER.
Navigeringsknappen kan benyttes i stedet for
ENTER og EXIT til navigering i menusystemet. I givet fald svarer højrepilen til ENTER
og venstrepilen til EXIT.
Knapper på rat
Det aktuelle menuniveau vises i øverste højre
hjørne af midterkonsollens display.
1
Betjeningsknapper i midterkonsollen
2
3
04
3905597s
Menupunkterne er nummererede og kan
også vælges direkte med taltasterne
(kun 1 – 9).
2
4
3905554s
1
3
Midterkonsol med informationsdisplay og tastatur til menuhåndtering
Navigeringsknap – til bevægelse mellem
og valg af menupunkter.
ENTER – til valg af menupunkt.
MENU – fører til menusystemet.
ENTER*
EXIT*
Navigeringsknapper – op/ned.
Hvis tasturet på rattet har ENTER og EXIT,
har knapperne
samme funktion som i
midterkonsollen.
Søgeveje
Adgangen til visse funktioner opnås direkte
via funktionsknapperne, mens andre nås via
menusystemet.
Søgevejene til menusystemets funktioner angives således: Bilindstillinger
Låseind-
94
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Menuoversigt
Telefonen og lydkilderne har forskellige hovedmenuer. Nedenstående menupunkter
indgår i alle hovedmenuer:
Bilnøglehukommelse
Sæde- og spejlpositioner*
Bilindstillinger
Fold spejle ved låsning*
Indst. for kollisionsadv.*
Information
Lysindstillinger
Låseindstillinger
Indst. for park. kamera*
Niveau for styrestyrke*
Klimaindstillinger
Auto. just. af blæser
Hovedmenu AM
Lydindstillinger1
Hovedmenu CD
Vilkårlig
Lydtrin
Fra
Equalizer for
Folder2
Equalizer bag
Disk2
Tilpasning af lyd til hast.
Enkelt disk3
Nulstil lydindst.
Alle diske 3
CD-indstillinger
Hovedmenu FM
FM-indstillinger
Disktekst*
Nyheder
Nyheder
TP (Trafikinformation)
TP (Trafikinformation)
Lydindstillinger
Radiotekst
PTY (Programtype)
Avanc. radioindstillinger
04
Hovedmenu AUX
AUX-inputstyrke
Lydindstillinger
Lydindstillinger
Auto. bagrudevarmer
Timer for recirkulation
Nulstil klimaindstillinger
2
1 Menupunktet
lydkilder.
Lydindstillinger findes for alle
Kun i anlæg, der gør det muligt at afspille lydfiler i formaterne mp3 og WMA.
3 Kun
i anlæg med cd-skifter.
95
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Hovedmenu for Bluetooth
Sidste 10 mistede opkald
Hovedmenu for indbygget telefon
Opkaldsliste
Sidste 10 indg. opkald
Sidste 10 mistede opkald
Sidste 10 opkald
Sidste 10 indg. opkald
Telefonbog
Sidste 10 opkald
Søg efter
Slettet
Kopiér fra mobiltelefon
Opkaldsvarighed
Bluetooth*
04
Telefonbog
Tilslut telefon
Ny kontakt
Skift telefon
Søg efter
Fjern telefon
Kopier alle
Telefonindstillinger
Opkaldsindstillinger
Lyd og lydstyrke
Sykronisér telefonbog
Tøm SIM-kort
Tøm telefonbog
Hukommelse
Meddelelser
Læs
Skriv ny
Meddelelsesindstillinger
Opkaldsindstillinger
Send mit nummer
Opkald venter
Automatisk svar
96
Voice mail-nummer
Viderestilling
Telefonindstillinger
Valg af netværk
SIM-sikkerhed
Redigér PIN-kode
Lyd og lydstyrke
IDIS
Nulstil telefonindst.
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Kombinationsinstrument
Menuoversigt1
Meddelelse
Till tom tank
Gennemsn.forbrug
Nuværende forbr.
1
2
Gennemsnitshastighed
3
Baneskift advarsel
3603794s
Aktuel hastighed
Park.varm timer AM/PM
P
_3 C
o
3801153s
Dæktryk Kalibrering
Informationsdisplay og menuhåndteringsknapper
Park.vent.timer AM/PM
Tekstmeddelelse på informationsdisplay
Parktimer funkt.
READ – Adgang til liste over meddelelser
og bekræftelse af meddelelser.
Fingerhjul – bladrer mellem menupunkter.
RESET – Nulstilling af aktiv funktion.
Benyttes i visse tilfælde til valg/aktivering
af en funktion. Se forklaring under de
relevante funktioner.
Med venstre ratarm styres de menuer, der vises på kombinationsinstrumentets informationsdisplayer. Hvilke menuer der vises, afhænger af tændingspositionen. Hvis der er
en meddelelse, skal den bekræftes med
READ for at få menuerne at se.
Direkte start Park.varmer
Samtidig med at et advarsels-, informationseller kontrolsymbol tændes, vises der en
supplerende meddelelse på informationsdisplayet. Fejlmeddelelsen opbevares på en liste i hukommelsen, indtil fejlen er udbedret.
Direkte start Park.elvarm
Direkte start Park.vent
Ekstravarme aut.
Restvarme start
DSTC
04
Tryk på READ for at bekræfte og bladre mellem meddelelserne.
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse under brug af informationscentret, skal meddelelsen læses (tryk på READ), inden den
tidligere aktivitet kan genoptages.
1 Visse
menupunkter er ekstraudstyr
97
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Meddelelse
Betydning
Meddelelse
Betydning
Stands straks
Stands bilen og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader. Kontakt
et autoriseret Volvoværksted.
Tid til regelm.
vedligeholdelse
Standsning af
motoren
Stands bilen og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader. Kontakt
et autoriseret Volvoværksted.
Tiden er kommet til at få
bilen serviceret på et
autoriseret Volvoværksted. Tidspunktet
afhænger af antal tilbagelagte kilometer, hvor
mange måneder, der er
gået siden sidste
service, hvor længe
motoren har været i
gang, og oliekvaliteten.
Service snarest
Lad omgående et
autoriseret Volvoværksted efterse bilen.
Vedligeholdelse
uopsættelig
Service
påkrævet
Lad snarest muligt et
autoriseret Volvoværksted efterse bilen.
Hvis serviceintervallet
ikke overholdes, dækker
garantien ikke
eventuelle beskadigede
dele. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for
service.
Se instr.bog
Læs instruktionsbogen.
Midlertidigt FRA
En funktion er midlertidigt slået fra og
genindstilles automatisk
under kørsel eller efter
en ny start.
Nedsat
strømforb
Audiosystemet er lukket
ned for at spare energi.
Oplad batteriet.
04
98
04 Komfort og køreglæde
Klima
Generelt
Aircondition
Bilen er udstyret med elektronisk klimaregulering (ECC – Electronic Climate Control). Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter
luften i kabinen.
OBS
Der kan lukkes for aircondition-anlægget,
men for at få den bedst mulige klimakomfort
i kabinen og undgå dug på ruderne, bør det
altid være slået til.
Faktisk temperatur
Den temperatur der vælges, svarer til den fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed,
luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt hersker i og omkring bilen.
Sensorernes placering
• Solsensoren befinder sig på oversiden af
instrumentpanelet.
• Temperatursensoren for kabinen befinder
sig under klimapanelet.
• Udetemperatursensoren befinder sig på et
sidespejl.
• Fugtighedssensoren* befinder sig i bakspejlet.
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
Sideruder og soltag
For at aircondition-anlægget skal fungere optimalt, bør sideruderne og det eventuelle soltag være lukkede.
Dug på indersiden af ruderne
Til fjernelse af dug på rudernes inderside bør
defrosterfunktionen først og fremmest anvendes.
For at reducere risikoen for dugdannelse bør
ruderne pudses med et almindeligt vinduespudsemiddel.
Ventilationshul i hattehylden
OBS
For at undgå dugdannelse bør ventilationshullerne bagest på hattehylden ikke tildækkes med klædningsstykker eller andre
genstande.
Midlertidig afbrydelse af aircondition
Når motoren har brug for mest mulig kraft,
f.eks. under kraftig acceleration eller kørsel
op ad bakke med anhænger, slås airconditi-
on midlertidigt fra. Der kan da ske en forbigående temperaturstigning.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
Is og sne
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimaanlægget (spalten mellem motorhjelm og forrude).
04
Fejlsøgning og reparation
Lad kun autoriserede Volvo-værksteder udføre fejlsøgning på eller reparation af klimaanlægget.
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Dette er klorfrit og udgør derfor ingen
fare for ozonlaget. Lad et autoriseret Volvoværksted foretage påfyldning og skift af kølemiddel.
Udluftningsfunktion
Denne funktion åbner/lukker alle sideruder
samtidigt og kan f.eks. benyttes til hurtigt at
udlufte bilen i varmt vejr (se side 35).
99
04 Komfort og køreglæde
Klima
Kabinefilter
Al luft, der kommer ind i kabinen, renses af et
filter. Det skal skiftes med jævne mellemrum.
Se Volvos serviceprogram med hensyn til det
anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et
stærkt forurenet miljø skal filtret muligvis skiftes hyppigere.
OBS
04
Der er forskellige typer kabinefiltre. Kontrollér, at der monteres det rette filter.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Dette ekstraudstyr holder kabinen endnu
mere fri for allergi- og astmafremkaldende
stoffer. Nærmere oplysninger fremgår af den
Clean Zone Interior-brochure, der følger med
bilen ved købet. Systemet omfatter følgende:
• En udvidet ventilatorfunktion, som bevirker, at ventilatoren starter, når bilen åbnes
med fjernbetjeningen. Ventilatoren fylder
kabinen med frisk luft. Funktionen sættes i
gang efter behov og standses automatisk
efter et stykke tid, henholdsvis når en af
dørene åbnes. Tidsrummet for ventilatorfunktionen mindskes successivt, indtil
bilen er 4 år gammel. Den udvidede ventilatorfunktion ophører da fuldstændigt, da
ventilatoren ikke længere har nogen indvirkning på kabineluftens renhed.
100
• Interior Air Quality System (IAQS). Et helautomatisk system der renser luften i kabinen for luftforurening, såsom partikler,
kulbrinter, kvælstofoxider og troposfærisk
ozon.
• Brug af gennemprøvede materialer i kabinen. Materialerne er udviklet med henblik
på at mindske støvmængden i kabinen og
bidrager til at gøre det lettere at holde
kabinen ren. Måtterne i kabinen og bagagerummet kan løsnes og er lette at tage
ud og rengøre. Brug de rengøringsmidler
og bilplejeprodukter, der anbefales af
Volvo (se side 211).
OBS
I biler med Clean Zone Interior Package skal
IAQS-luftfiltret udskiftes med 15.000 kms
intervaller eller en gang om året. I biler uden
Clean Zone Interior Package skal IAQS-luftfiltret udskiftes ved normal service.
Menuindstillinger
Det er muligt at ændre grundindstillingen for
tre af klimaanlæggets funktioner via midterkonsollen, se s. 94:
• Blæserhastigheden i automatisk indstilling, se s. 103.
• Timerstyret recirkulation af kabineluft, se
s. 104.
• Automatisk opvarmning af bagruden, se
s. 78.
Ved nulstilling (RESET) via displayet stilles
alle klimaanlæggets funktioner tilbage til udgangsindstillingerne.
04 Komfort og køreglæde
Klima
Luftfordeling
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
Ventilationsspjæld i dørstolper
D
A
D
C
C
C
C
D
I AUTO-indstilling foregår luftfordelingen helt
automatisk.
Om nødvendigt kan den styres manuelt, se
s. 105.
B
Åben
Lukket
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens lodrette retning
Hvis de yderste spjæld rettes mod sideruderne, kan eventuel dug fjernes.
Åben
Lukket
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens lodrette retning
Hvis spjældene rettes mod ruderne, kan
eventuel dug fjernes.
For at opretholde et godt klima i kabinen er
der altid en vis luftstrømning ud af spjældene. Spjældene ved rattet kan bruges til at
varme hænderne i et koldt klima.
Hvis spjældene rettes ind mod kabinen, opnår man et behageligt klima på bagsædet.
8704365s
8704363s
Den indstrømmende luft fordeles gennem
20 forskellige åbninger i kabinen.
A
8704343s
D
B
04
Husk, at små børn kan være følsomme over
for luftstrømninger og træk.
101
04 Komfort og køreglæde
Klima
2
3
4
5
6
12
11 10
9
Ventilerede forsæder*, venstre side
Blæser
Elopvarmede forsæder, venstre side
Luftfordeling
Elopvarmede forsæder, højre side
AUTO
Ventilerede forsæder*, højre side
Temperaturregulering, højre side
A/C – Tænd/sluk
Elopvarmet bagrude og sidespejle, se
side 78
Defroster
Recirkulation/luftkvalitetssystem
Temperaturregulering, venstre side
102
Ventilationen reguleres fra ECC, som tager
sædetemperaturen, solens indvirkning og
udetemperaturen i betragtning.
8
13
04
7
8704366s
1
Ventilerede forsæder*
Ventilationssystemet består af ventilatorer i
sædet og ryglænet, der suger luft gennem
sædets betræk. Kølevirkningen øges, jo koldere luften i kabinen er.
Ventilationen kan bruges samtidig med elopvarmningen af sæderne. Funktionen kan
f.eks. anvendes til at fjerne fugtighed fra tøjet.
Ventilationssystemet kan aktiveres, når motoren er i gang. Der er tre komfortniveauer,
der giver forskellige afkølings- og affugtningsvirkninger:
Med fire tryk på knappen slukkes der for
funktionen – ingen lamper lyser.
OBS
Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme over
for træk. Til længere tids brug anbefales
komfortniveau 1.
Vigtigt
Sædeventilationen kan ikke startes, når kabinetemperaturen er under 5 °C. Dette er
for at undgå afkøling af den, der sidder på
sædet.
Blæser
• Komfortniveau 3: ét tryk på knappen giver
den største effekt – tre lamper lyser.
• Komfortniveau 2: to tryk på knappen giver
mindre effekt – to lamper lyser.
• Komfortniveau 1: tre tryk på knappen giver
den mindste effekt – én lampe lyser.
8704352s
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Drej knappen for at øge/
mindske ventilatorhastigheden. Hvis der vælges
AUTO, reguleres ventilatorhastigheden automatisk.
Den tidligere indstillede
ventilatorhastighed annulleres.
OBS
Hvis ventilatoren er fuldstændig slukket,
slås aircondition ikke til.
04 Komfort og køreglæde
Klima
Luftfordeling
3603819s
Varmereguleringen foregår på samme måde
som for forsæderne.
En beskrivelse af menusystemet findes på
side 94.
Temperaturregulering
Temperaturen for førersiden og passagersiden kan
indstilles separat. Når bilen
startes, er den senest foretagne indstilling bibeholdt.
Auto
Funktionen regulerer automatisk temperatur, aircondition, ventilatorhastighed,
recirkulation og luftfordeling. Ved valg af en eller flere manuelle funktioner styres de øvrige funktioner
fortsat automatisk. Ved at trykke på AUTO
aktiveres luftkvalitetssensoren, og alle manuelle indstillinger deaktiveres. Displayet viser
AUTO. KLIMA.
8704348s
Bagsæder
Figuren omfattes af tre
knapper. Ved at trykke på
knapperne tændes en lampe foran den tilsvarende del
af figuren, hvilket viser den
luftfordeling, der er valgt.
Se side 105.
8704362s
8704369s
• Ét tryk på knappen
giver det højeste varmeniveau – 3 lamper lyser.
• To tryk på knappen
giver et lavere varmeniveau – 2 lamper lyser.
• Tre tryk på knappen
giver det laveste varmeniveau – 1 lampe lyser.
• Med fire tryk på knappen slukkes der for
varmen – ingen lamper lyser.
8704361s
Forsæder
I automatisk indstilling kan blæserhastigheden vælges under
Klimaindstillinger
Auto. just. af blæser.
Vælg mellem Lav , Normal og Høj.
OBS
Hvis den højeste ventilatorhastighed vælges, er der lidt større risiko for dug på
ruderne.
04
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
A/C – Tænd/sluk (ON/OFF)
Når ON-lampen lyser, styres aircondition-anlægget
af systemets automatik. På
denne måde afkøles den
indkommende luft, ligesom
den affugtes tilstrækkeligt.
Når OFF-lampen lyser, er
aircondition-anlægget altid slukket. De øvrige funktioner styres stadig automatisk. Ved
valg af defroster styres aircondition-anlægget således, at luften affugtes maksimalt.
8704344s
Elopvarmede sæder*
103
04 Komfort og køreglæde
Klima
04
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende med henblik på at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
• der tændes automatisk for airconditionanlægget
• recirkulation slås automatisk fra.
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget tilbage til de foregående indstillinger.
Recirkulation/luftkvalitetssystem
Recirkulation
8704347s
Når recirkulation er slået til,
lyser den orange lampe til
højre i knappen. Funktionen vælges for at holde
dårlig luft, udstødningsgas
osv. ude fra kabinen. Kabineluften recirkuleres, hvilket
vil sige, at der ikke suges luft udefra ind i bilen, mens funktionen er aktiveret. Hvis luften i
104
bilen recirkuleres for længe, risikerer man, at
der dannes dug på indersiden af ruderne.
Timer
Med timerfunktionen aktiveret forlader anlægget manuelt aktiveret recirkulationsstilling
efter et tidsrum, der afhænger af udetemperaturen. Det mindsker risikoen for is, dug og
dårlig luft. Funktionen aktiveres og deaktiveTimer for reres under Klimaindstillinger
cirkulation. En beskrivelse af menusystemet
findes på side 94.
Aktivering af luftkvalitetssensor
Man skifter mellem de tre
funktioner ved at trykke flere gange på knappen.
• Den orange lampe til venstre lyser – luftkvalitetssensoren er deaktiveret.
• Den grønne lampe i midten lyser – ingen
recirkulation aktiveret, hvis det ikke behøves til nedkøling i varmt vejr.
• Den orange lampe til højre lyser – recirkulation er aktiveret.
8704346s
Anvendes til hurtigt at fjerne
dug og is fra for- og sideruder. Der strømmer luft til ruderne med stor blæserhastighed. Når funktionen er
aktiveret, lyser lampen i defrosterknappen.
OBS
Når der vælges defroster, slås recirkulation
altid fra.
Luftkvalitetssystem*
Luftkvalitetssystemet udskiller gasser og partikler,
således at lugten og forureningen i kabinen reduceres. Hvis udendørsluften er
forurenet, lukkes luftindtaget, og luften recirkuleres.
Når AUTO-knappen er trykket ind, er luftkvalitetssensoren altid aktiveret.
8704345s
8704354s
Defroster
OBS
For at opnå den bedst mulige luft i kabinen
bør luftkvalitetssensoren altid være aktiveret.
I koldt vejr begrænses recirkulationen for at
undgå dugdannelse.
I tilfælde af dugdannelse bør luftkvalitetssensoren frakobles, og defrosterfunktionerne for forrude, sideruder og bagrude
anvendes.
04 Komfort og køreglæde
Klima
Formål
Luftfordeling
Formål
Luft til ruderne. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften
recirkuleres ikke. Aircondition er altid aktiveret.
til hurtigt at fjerne is og
dug.
Luft til gulv og ruder. En
vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til at opnå behagelig
komfort og god afdugning
i koldt eller fugtigt vejr.
Luft til for- og sideruder.
En vis luftstrømning fra
ventilationsspjældene.
til at undgå dug- og
isdannelse i koldt og
fugtigt vejr (kræver, at
blæserhastigheden ikke
er for lav).
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav
udetemperatur.
Luftstrøm til ruderne og
fra ventilationsspjældene
i instrumentpanelet.
til at opnå god komfort i
varmt og tørt vejr.
Luft til gulvet. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til
ruderne.
til at få varme eller kulde
til fødderne.
Luftstrømning i hoved- og
brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til god afkøling i varmt
vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet og til
gulvet.
til at få det køligere ved
fødderne eller varmere
foroven i koldt vejr eller i
varmt og tørt vejr.
8704360s
8704359s
04
8704353s
8704358s
8704356s
8704358s
Luftfordeling
8704355s
8704354s
Luftfordelingstabel
105
04 Komfort og køreglæde
Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*
ADVARSEL
Bilens skal befinde sig udendørs, når parkeringsvarmeren anvendes.
OBS
Når parkeringsvarmeren er aktiv, kan der
komme røg fra højre hjulkasse, hvilket er
helt normalt.
106
Vigtigt
2303544s
04
Generelt om parkeringsvarmer
Parkeringsvarmeren kan startes med det
samme eller indstilles med timeren. I denne
forbindelse er starttiden det tidspunkt, opvarmningen af bilen er færdig. Bilens elektronik vælger det tidspunkt, hvor opvarmningen
skal begynde, baseret på den aktuelle udetemperatur. Hvis udetemperaturen er højere
end 15 °C opvarmes bilen ikke. Ved en temperatur på –10 °C og derunder kan parkeringsvarmeren højst arbejde i 50 minutter.
Når parkeringsvarmeren er i gang, vises
Park.varmer TIL på informationsdisplayet.
Bekræft meddelelsen med et tryk på
READ-knappen (se side 107).
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
ADVARSEL
Brændstof der spildes, kan antændes.
Inden påfyldningen påbegyndes, bør der
slukkes for parkeringsvarmeren. Kontrollér
på informationsdisplayet, at der er slukket
for parkeringsvarmeren.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
Batteri og brændstof
Hvis ikke batteriet er fuldt opladet, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes parkeringsvarmeren automatisk. En
meddelelse vises på informationsdisplayet.
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer. For at sikre, at generatoren kan nå at producere lige så meget
energi, som parkeringsvarmeren bruger fra
batteriet, bør man ved regelmæssig brug af
parkeringsvarmeren køre bilen i lige så lang
tid, som parkeringsvarmeren er i brug.
04 Komfort og køreglæde
Klima
Betjening
2
3
8904102s
1
Ur/timer
Hvis uret stilles, slettes timerindstillingerne.
READ-knap
Fingerhjul
RESET-knap
Nærmere oplysninger om informationsdisplayet og READ fremgår af side 97.
Meddelelse på informationsdisplayet
Når timerens indstillinger eller direkte start
aktiveres, lyser informationssymbolet på
kombinationsinstrumentet, og der vises en
forklarende tekst på informationsdisplayet.
På displayet vises også, hvilken timer der er
aktiv, når føreren tager fjernbetjeningen ud af
nøglehullet for at forlade bilen.
Direkte start/-slukning
1. Brug fingerhjulet
for at komme til Direkte start Park.varmer.
2. Tryk på RESET for at skifte mellem TIL
og FRA.
Med direkte start arbejder parkeringsvarmeren i 50 minutter. Opvarmningen af kabinen
begynder, så snart kølevæsken i motoren
kommer op på en temperatur af 38 ºC.
6. Tryk let på RESET for at bekræfte indstillingen.
7. Tryk på RESET for at starte timeren.
Efter indstilling af PM kan der programmeres en anden starttid i AM ved at gå til
indstillingen ved hjælp af fingerhjulet
.
Indstilling af den alternative starttid foretages på samme måde som for AM.
04
OBS
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren endnu er i gang.
Indstilling af timer
Der kan indprogrammeres tider et døgn frem.
1. Drej fingerhjulet
til Park.varm timer.
2. Tryk let på RESET for at komme til den
blinkende tidsindstilling.
3. Drej fingerhjulet
til det ønskede timetal.
4. Tryk let på RESET for at komme til
minutindstillingen.
5. Drej på fingerhjulet
for at komme til
det ønskede minuttal.
107
04 Komfort og køreglæde
Klima
Ekstravarmer (diesel)*
1
2
Automatisk indstilling eller slukning
Ekstravarmeren kan lukkes ned på korte køreture for at undgå, at batteriet aflades.
1. Drej fingerhjulet
til Ekstravarme aut.
2. Tryk på RESET for at skifte mellem TIL
og FRA.
3
8904102s
04
READ-knap
Fingerhjul
RESET-knap
I koldt vejr kan ekstravarmeren være nødvendig for at opnå den rette temperatur i kabinen.
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
brug for ekstra varme, og motoren er i gang.
Der slukkes automatisk for den, når den rette
temperatur er opnået, henholdsvis når motoren standses.
OBS
Når ekstravarmeren er aktiv, kan der komme røg fra højre hjulkasse, hvilket er helt
normalt.
108
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Dolby Surround Pro Logic II og
symbolet
er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II System fremstilles på licens fra Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Fjernbetjening og tændingspositionen
Lydanlægget kan bruges, uden at fjernbetjeningen sidder i startlåsen i 15 minutter ad
gangen.
OBS
Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis
lydanlægget bruges, når motoren er slukket. Herved undgås unødig afladning af batteriet.
Oversigt
Knapper på rat
2
3
1
1
4
4
Indgang for ekstern lydkilde (AUX)
Knapper på rat
Kontrolpanel i midterkonsol
Kontrolpanel med
hovedtelefontilslutning*
2
3
3905555s
Lydanlægget kan udstyres med forskelligt
ekstraudstyr og audiosystemniveauer. Der er
tre niveauer: Performance, High Performance
og Premium Sound. Niveauet vises på displayet, når lydanlægget startes.
3905596s
Generelt
04
Bekræftelse af valg i menustystemet.
Accept af samtale.
Fører opad i menusystemet. Afbrydelse
af aktuel funktion. Afbrydelse/afvisning af
samtale. Sletning af indtastede tegn.
Lydstyrke
Med et kort tryk vælges cd-spor eller
forudprogrammerede radiostationer.
Med et langt tryk hurtigspoler man cdspor eller søger radiostationer automatisk.
Hvis lydanlægget er aktivt, når motoren
standses, aktiveres det automatisk, når motoren startes næste gang.
109
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Bageste kontrolpanel med hovedtelefontilslutning*
Den bedste lydgengivelse opnås med hovedtelefon med impedansen 16–32 ohm og følsomheden 102 dB eller højere.
2
Begrænsninger
• Den lydkilde (FM, AM, cd osv.), der afspilles i højttalerne, kan ikke styres fra det
bageste kontrolpanel.
• RDS-meddelelser kan udeblive, hvis radioen spiller i hovedtelefonen, samtidig med
at en anden lydkilde afspilles i højttalerne.
1
3
4
3
Lydstyrke
Bevægelse/søgning fremad og bagud
Aktivering af lydkilde
Hovedtelefontilslutning (3,5 mm)
Aktivere/deaktivere
Kontrolpanelet aktiveres med MODE, når lydanlægget er aktivt. Deaktivering sker automatisk, når der slukkes for lydanlægget, henholdsvis med et langt tryk på MODE.
110
Visse funktioner styres fra menusystemet på
midterkonsollen. Nærmere enkeltheder om
menuhåndtering fremgår af side 94. Med
hensyn til lydanlæggets funktion sammen
med Bluetooth™ handsfree eller telefon, se
side 142.
Lagring af favoritfunktion med MY KEY
3905594s
04
Menuhåndtering og MY KEY
G010272
1
Bevægelse/søgning fremad og bagud
Med korte tryk på
bevæger man sig mellem cd-spor eller forvalgslagrede radiostationer. Med lange tryk hurtigspoler man cd-spor
eller søger radiostationer automatisk.
1. Vælg den funktion på menuen, der skal
lagres. Kun visse funktioner kan lagres.
2. Hold MY KEY inde i over 2 sekunder.
3. Den lagrede funktion aktiveres med et
kort tryk på MY KEY.
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Følgende funktioner kan lagres med
MY KEY:
Cd/cd-skifter
•
•
•
•
Random (cd-skifter)
Nyheder
TP
Disctekst
04
FM
•
•
•
•
•
Nyheder
TP
Radiotekst
Søg efter PTY
Vis PTY-tekst
SIRIUS
• Tilføjelse af spor til musiksporhukommelsen
• Direkte genvej til kanal
• Musiksporsøgning
AUDIO-INDSTILLINGER
• Lydindstilling
• Aut. lydstyrkekontrol
111
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Lydfunktioner
Ekstern lydkildes lydstyrke
Til AUX-indgangen kan f.eks. en mp3-afspiller tilsluttes, se s. 109.
OBS
1
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-stilling.
Undgå i så fald at oplade afspilleren.
04
4
3
G010266
2
5
Midterkonsol, betjeningspanel for lydfunktioner
Interne lydkilder: AM, FM og cd
Ekstern lydkilde. Vedr. tilslutning, se
side 109.
Tryk- og drejeknap til justering af lydbillede.
Navigeringsknap for AUX-lydstyrke og
equalizer.
Lydstyrke og tænd/sluk.
Lydstyrke og tilpasning af lyd til
hastighed
Lydanlægget kompenserer for forstyrrende
støj i kabinen, idet lydstyrken øges i takt med
bilens hastighed. Kompenseringens niveau
kan indstilles til lav, middel eller høj. Vælg niveau under Lydindstillinger
Tilpasning af
lyd til hast.
112
Nogle gange kan den eksterne lydkilde AUX
høres med en anden lydstyrke end de interne
lydkilder. Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for høj, kan lydkvaliteten forringes. Det
kan undgås ved at justere AUX-indgangens
lydstyrke:
1. Sæt lydanlægget i AUX-indstilling vha.
MODE , og gå til AUX-inputstyrke.
2. Drej knap
, eller tryk på
/
på
navigeringsknappen.
Lydbillede
Ved at trykke flere gange på
vælges nedenstående alternativer. Justeringen foretages ved at dreje på
.
• Bas – Basniveau.
• Diskant – Diskantniveau.
• Fader – Balance mellem højttalerne foran
og bagi.
• Balance – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• Surround* – Surroundindstillinger.
Under Surround kan 3-kanalsstereo eller
Dolby pro logic II aktiveres ved at vælge 3-ch
henholdsvis Dpl2. Når dette er gjort, fremkommer følgende valgmuligheder:
• Centerniveau1 – Niveau for centerhøjttaler.
• Surroundniveau1 – Niveau for surround.
Equalizer
Med equalizeren2 kan lydniveauet for forskellige frekvensbånd justeres separat.
1. Gå til Lydindstillinger, og vælg
Equalizer For eller Equalizer Bag.
Lydniveauet for frekvensbåndet justeres
med
/
på navigeringsknappen. Et andet frekvensbånd vælges ved at trykke
på
/
.
2. Gem med ENTER, eller afslut med EXIT.
Lydtrin1
Lydoplevelsen kan optimeres for førersædet,
begge forsæder eller bagsædet. Vælg et af
alternativerne under Lydindstillinger
Lydtrin.
1 Premium
2 Visse
Sound
audioniveauer
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Cd-funktioner
2
3
5
4
6
G010267
1
Start af afspilning (cd-skifter)
Hvis der allerede er valgt en plads med en
musik-cd, når der trykkes på CD, begynder
afspilningen automatisk. Ellers skal der
vælges en cd vha. taltasterne 1-6 eller
/
på navigeringsknappen.
Midterkonsol, betjeningspanel for cd-funktioner
Udkast af cd
Åbning til isætning og udtagning af cd
Navigeringsknap til skift af cd-spor
Hurtigspoling og skift af cd-spor
Valg af plads nr. i cd-skifter*
Gennemsøgning af cd
Start af afspilning (cd-afspiller)
Hvis der er en musik-cd i afspilleren, når der
trykkes på CD, begynder afspilningen automatisk. Ellers skal der isættes en cd, hvorefter man trykker på CD.
Isætning af en cd (cd-skifter)
1. Vælg en tom plads vha. taltasterne 1-6
eller
/
på navigeringsknappen.
På displayet angives nu, at pladsen er tom.
Teksten Indsæt disk viser, at der kan isættes
en cd. Cd-skifteren kan indeholde op til 6
cd’er.
2. Sæt en cd i cd-skifterens isætningsåbning.
Udkast af diske
En cd befinder sig i udstødt stilling i ca.
12 sekunder. Derefter føres den atter ind i
apparatet, som fortsætter afspilningen.
En enkelt cd tages ud ved at trykke én gang
på udkastknappen.
Alle cd’er tages ud med langt tryk på udkastknappen. Hele magasinet tømmes med én
cd ad gangen.
Pause
Når lydstyrken sænkes helt ned, standser cdafspilleren. Når lydstyrken hæves, starter den
igen.
Lydfiler1
Cd-afspilleren kan også afspille lydfiler i formaterne mp3 og WMA.
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
04
Når en cd med lydfiler sættes i afspilleren,
indlæses cd’ens katalogstruktur. Alt efter
cd’ens kvalitet kan det dog tage et stykke tid,
inden afspilningen begynder.
Navigering og afspilning
Hvis der sidder en cd med lydfiler i apparatet,
kommer man med et tryk på ENTER til
cd’ens katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen foregår på samme måde som i lydanlæggets menustruktur. Lydfiler har symbolet , mens kataloger har symbolet
.
Afspilning af lydfiler startes ved at trykke på
ENTER.
Når afspilningen af en fil er færdig, fortsættes
der med afspilning af de øvrige filer i det
1 High
Performance og Premium Sound
113
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
samme katalog. Der skiftes automatisk katalog, når alle filer i det aktuelle katalog er afspillet.
04
Hurtigspoling/skift af cd-spor og
lydfiler
Man skifter cd-spor/lydfiler vha. korte tryk
på
/
på navigeringsknappen. Med lange tryk opnås hurtigspoling af cd-spor/lydfiler. Tastaturet på rattet kan også benyttes
hertil. Det er også muligt at skifte spor ved at
dreje på TUNING.
Gennemsøgning af cd
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert cd-spor/lydfil. Tryk på SCAN for at aktivere funktionen. Afbryd med EXIT eller
SCAN for at fortsætte afspilningen af det
aktuelle cd-spor/lydfil.
Tilfældig rækkefølge
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Det er muligt at bevæge sig mellem
de tilfældigt valgte cd-spor/lydfiler på normal vis.
OBS
Skift mellem cd-spor i tilfældig rækkefølge
fungerer kun på den aktuelle cd.
Der vises forskellige meddelelser, alt efter
hvilken tilfældig rækkefølge-funktion, der er
valgt:
• Vilkårlig betyder, at kun sporene på én
musik-cd spilles.
• RND ALL betyder, at alle spor på samtlige
musik-cd’er i cd-skifteren afspilles.
• RANDOM FOLDER betyder, at lydfilerne i
et katalog på den aktuelle cd afspilles.
Cd-afspiller
Hvis der afspilles en normal musik-cd, aktiveres/deaktiveres funktionen under Vilkårlig.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler, aktiveres/deaktives funktionen under Vilkårlig
Folder.
Cd-skifter
Hvis der afspilles en normal musik-cd under
Vilkårlig
Enkelt disk eller Vilkårlig
Alle
114
diske. Valget Alle diske gælder kun for de
musik-cd’er, der sidder i skifteren.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler, aktiveres/deaktiveres funktionen under Vilkårlig
Folder. Hvis der vælges en anden cd, deaktiveres funktionen.
Disktekst
Hvis der er sportitler på en musik-cd, kan de
vises på displayet. For Premium Sound og
High Performance gælder dette også mp3og wma-filer. Aktivering/deaktivering foretages i cd-tilstand under CD-indstillinger
Disktekst.
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Radiofunktioner
Manuel stationssøgning
1. Vælg frekvensbånd med FM eller AM.
2. Drej på TUNING.
7
1
2
3
5
4
G010268
6
Midterkonsol, betjeningspanel for radiofunktioner
Navigeringsknap for automatisk stationssøgning
Afbrydelse af den aktuelle funktion
Manuel stationssøgning
Skanning af frekvensbånd
Automatisk forvalgslagring
Forvalgsknapper og manuel forvalgslagring
Valg af frekvensbånd AM og FM
(FM1 og FM2)
Automatisk stationssøgning
1. Vælg frekvensbånd med FM eller AM.
2. Tryk på
/
på navigeringsknappen.
Forvalg
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd. FM har to hukommelsesbanker til forvalg: FM1 og FM2. Kun radiostationer, der
høres i bilens højttalere, kan forvalgsgemmes. De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
Forvalgslagringen kan foretages manuelt eller automatisk.
Manuel forvalgslagring
1. Indstil en station.
2. Hold en af forvalgsknapperne inde, indtil
meddelelsen Kanal gemt vises på displayet.
Automatisk forvalgslagring
Funktionen er særlig brugbar i områder, hvor
man ikke kender radiostationerne eller deres
frekvenser. De 10 kraftigste radiostationer
gemmes automatisk i en separat hukommelsesbank.
1. Vælg frekvensbånd med FM eller AM.
2. Hold AUTO inde, indtil Lagrer automatisk vises på displayet.
Når Lagrer automatisk ikke længere vises
på displayet, er lagringen foretaget. Radioen
sættes i autostilling, og Auto vises på displayet. De automatisk gemte forvalg kan nu
vælges direkte med forvalgsknapperne.
Automatisk forvalgslagring kan afbrydes med
EXIT.
Automatisk funktion afbrydes ved at trykke
på f.eks. AUTO eller FM.
Ved at gå tilbage til automatisk funktion kan
de automatisk gemte forvalg anvendes:
1. Tryk på AUTO.
04
Auto vises på displayet.
2. Tryk på en forvalgsknap.
Skanning af frekvensbånd
Funktionen søger automatisk efter kraftige
stationer på det aktuelle frekvensbånd. Når
en station er fundet, afspilles den i ca.
8 sekunder, og derefter fortsætter søgningen. Mens stationen afspilles, kan den forvalgslagres på normal vis.
1. Vælg frekvensbånd med AM eller FM.
2. Tryk på SCAN.
SCAN vises på displayet. Afslut med SCAN
eller EXIT.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
115
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
• Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
• Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
• Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
OBS
04
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dets funktioner.
Hvis et ønsket programindhold findes, kan
radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv, sættes den i pausestilling. Den afbrydende udsendelse afspilles med en forindstillet
lydstyrke, se s. 117. Radioen vender tilbage
til den foregående lydkilde og lydstyrke, når
det indstillede programindhold ikke længere
sendes.
Programfunktionerne alarm (ALARM),
trafikinformation (TP), nyheder (NEWS) og
programtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og programtyper laveste. For yderligere
indstillinger af programafbrydelse, se EON
116
og REG på side 117. Tryk på EXIT for at vende tilbage til den afbrudte lydkilde.
Alarm
Funktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på displayet, når en alarmmeddelelse udsendes.
Trafikinformation – TP
Funktionen afbrydes for trafikinformation,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk. Symbolet TP viser, at funktionen er aktiveret. Hvis den indstillede station
kan sende trafikinformation, vises TP på
displayet.
Aktivering/deaktivering foretages under FMindstillinger
TP.
RDS-netværk. Symbolet NEWS viser, at
funktionen er aktiv.
Aktivering/deaktivering foretages under FMindstillinger
Nyheder.
Nyheder fra aktuelle station/alle
stationer
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
indstillede (nuværende) station eller alle stationer. Gå til FM-indstillinger
Avanc. radioindstillinger
Nyhedsstation for at ændre.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan forskellige programtyper, f.eks. pop og klassisk musik vælges. PTY-symbolet viser, at funktionen er aktiv. Funktionen afbrydes for programtyper,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk.
TP fra aktuelle station/alle stationer
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den indstillede (nuværende) station eller
alle stationer.
Aktivering i FM foretages ved at vælge en
programtype under FM-indstillinger
PTY
Vælg PTY.
Gå til FM-indstillinger
Avanc. radioindstillinger
TP
TP -station for at ændre.
Deaktivering foretages ved at nulstille
PTY’erne under FM-indstillinger
Nulstil
alle PTY’er.
Nyheder
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser,
som sendes inden for en indstillet stations
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
PTY-søgning
Funktionen gennemsøger hele frekvensbåndet efter den valgte programtype.
1. Vælg en PTY under FM-indstillinger
PTY
Vælg PTY.
2. Gå til FM-indstillinger
PTY
Søg
efter PTY.
Hvis radioen finder nogen af de valgte programtyper, vises >| For at søge på displayet. For at søge videre efter en anden udsendelse af de valgte programtyper skal man
trykke på
på navigeringsknappen.
Visning af programtype
Den nuværende stations programtype kan vises på displayet.
Aktivering/deaktivering i FM foretages under
FM-indstillinger
PTY
Vis PTY
OBS
Ikke alle radiostationer giver mulighed for at
vise programtype.
Radiotekst
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne kan vises på displayet.
Aktivering/deaktivering i FM foretages under
Radiotekst.
Automatisk frekvensopdatering – AF
Funktionen vælger en af de kraftigste sendere for en indstillet station. For at finde en kraftig sender kan det være nødvendigt at gennemsøge hele FM-båndet. Imens er radioen
stille, og PI-søgning Trk EXIT for at slutte.
vises på displayet.
Aktivering/deaktivering i FM foretages under
FM-indstillinger
Avanc. radioindstillinger
AF.
Regionale radioprogrammer – REG
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender, selvom dennes
signalstyrke er lav. Symbolet REG viser, at
funktionen er aktiv.
Aktivering/deaktivering i FM foretages under
FM-indstillinger
Avanc. radioindstillinger
Regional.
Enhanced Other Networks – EON
Funktionen kan benyttes i storbyområder
med mange regionale radiostationer. Den lader afstanden mellem bilen og radiostationens sendere afgøre, hvornår programfunktionerne skal afbryde den aktuelle lydkilde.
Aktivering/deaktivering i FM foretages ved at
vælge et af alternativerne under FM-indstillinger
Avanc. radioindstillinger
EON:
• Lokal – afbryder kun, hvis radiostationens
sender er tæt på.
• Fjern1 – afbryder, hvis stationens sender
er langt borte, selvom der er støj på signalet.
• Fra – afbryder ikke for programindhold fra
andre sendere.
04
Nulstilling af RDS-funktioner
Samtlige radioindstillinger kan stilles tilbage
til de oprindelige fabriksindstillinger. Tilbagestillingen foretages i FM under FM-indstillinger
alt.
Avanc. radioindstillinger
Nulstil
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende program, f.eks. NEWS eller
TP, høres med den lydstyrke, som er valgt for
det pågældende program. Hvis lydstyrken justeres under programafbrydelsen, gemmes
det nye niveau til næste programafbrydelse.
1 Standard/fabriksindstilling.
117
04 Komfort og køreglæde
Informationscenter
Generelt
Funktioner
OBS
1
2
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens man bruger informationscentret, skal der kvitteres for meddelelsen, for
at man kan komme tilbage til informationscentret. Kvittér ved at trykke på READ.
3
3603794s
04
Informationsdisplay og betjeningspanel
READ – bekræftelse
Fingerhjul – Bladring i menuer og valg på
informationscenterlisten
RESET – nulstilling
For at få adgang til informationscentret skal
fingerhjulet drejes trinvist opad/nedad. Ved
endnu en drejning kommer udgangspositionen tilbage igen.
118
For at skifte enhedsangivelse for strækning
og hastighed skal man kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
Aktuel hastighed*
Aktuel hastighed vises i km pr. time, km/h.
Gennemsnitshastighed
Bilen beregner gennemsnitshastigheden siden sidste nulstilling. Nulstilling foretages
med RESET.
Nuværende forbr.
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug foretages hvert sekund. Oplysningen på
displayet opdateres med et par sekunders
mellemrum. Når bilen holder stille, vises
"----" på displayet.
Gennemsn.forbrug
Gennemsnitligt brændstofforbrug siden sidste nulstilling. Nulstilling foretages med
RESET.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet parkeringsvarmer*.
Km til tom tank
Beregningen foretages på grundlag af gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km og
den tilbageværende brændstofmængde. Den
viser den omtrentlige strækning, der kan køres med den brændstofmængde, der er tilbage i tanken. Når km til tom tank er mindre end
20 km, vises "----" på displayet.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet parkeringsvarmer*.
Nulstilling
1. Vælg gennemsnitshastighed eller gennemsn.forbrug.
2. Hold READ inde i ca. 1 sekund for at
nulstille den valgte funktion. Hvis
RESET holdes inde i mindst 3 sekunder,
nulstilles gennemsnitshastighed og gennemsnitligt forbrug samtidigt.
04 Komfort og køreglæde
Kompas*
Betjening
Kalibrering
Valg af zone
9
6
8
10
7
9
8
7
11
6
12
8803554s
8803562s
13
14
15
4
3
2
1
3905558s
5
Bakspejl med kompas
Kalibrering af kompas
Magnetiske zoner.
Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N
(nord), NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S
(syd), SW (sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
Det kan blive nødvendigt at kalibrere kompasset, for at det skal være retvisende. Hvis
kalibrering er nødvendig, vises CAL på spejlets display.
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
For at kompasset skal fungere korrekt, skal
den rette zone være valgt.
Kompasset aktiveres automatisk, når bilen
startes, eller i tændingsposition II. Kompasset aktiveres/deaktiveres ved f.eks. at trykke
på knappen bag på spejlet ind med en clips.
1. Stands bilen i et stort, åbent område.
2. Start bilen.
3. Hold knappen bag på spejlet inde (brug
f.eks. en clips), indtil CAL kommer til
syne igen (efter ca. 6 sekunder).
4. Begynd at køre som sædvanligt. CAL
forsvinder fra displayet, når kalibreringen er færdig.
Alternativt kalibreringstrin:
Kør langsomt i en cirkel med højst 8 km/
t, indtil CAL forsvinder fra displayet, når
kalibreringen er færdig.
04
1. Tændingsposition II.
2. Hold knappen bag på bakspejlet inde i
mindst 3 sekunder (brug f.eks. en clips).
Nummeret for det aktuelle område vises.
3. Tryk flere gange på knappen, indtil nummeret for det ønskede geografiske område vises (1–15).
4. Efter nogle sekunder viser displayet
igen kompasretningen.
119
04 Komfort og køreglæde
Stabilitets- og traktionskontrolsystem
Stabilitets- og traktionskontrolsystemet,
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control), hjælper føreren med at undgå udskridning og forbedre bilens fremkommelighed.
04
Systemet begrænser hjulenes træk- og
bremsekraft individuelt, hvorved udskridning
undgås. Derved øges manøvredygtigheden
og dermed sikkerheden, f.eks. ved hurtige
undvigemanøvrer.
Fremkommeligheden forbedres, ved at systemet fordeler trækkraften mellem hjulene.
Systemet griber først og fremmest ind ved
lav hastighed i dårligt føre.
Ved bremsning kan systemets indgriben
mærkes i form af en pulserende lyd. Ved gasgivning vil bilen muligvis accelerere langsommere end forventet.
Meddelelser på informationsdisplayet
DSTC Midlertidigt FRA – Systemet er midlertidigt reduceret pga. for høj temperatur på
bremseskiverne. Funktionen genaktiveres
automatisk, når bremserne er afkølet.
DSTC Service påkrævet – Systemet er slået
fra pga. fejl.
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.Hvis meddelelsen stadig vises, når
120
motoren startes igen, bør man køre til et
autoriseret Volvo-værksted.
Betjening
Symboler på kombinationsinstrument
Hvis symbolerne
og
vises samtidigt,
skal meddelelsen på informationsdisplayet
læses.
1
2
Hvis symbolet
optræder alene, er der
følgende alternativer:
• Blinkende lys betyder, at systemet griber
ind netop da.
• Hvis det lyser konstant i 2 sekunder, betyder det systemkontrol ved start af motoren.
• Konstant lys efter motorstart eller under
kørsel betyder fejl i systemet.
Reduceret funktion
Systemets funktion ved udskridning og gasgivning kan reduceres. Systemets indgriben
ved udskridning forsinkes og tillader dermed
mere udskridning, hvilket giver større frihed
til dynamisk kørsel. Fremkommeligheden i
dyb sne eller sand forbedres, da traktionen
ikke længere begrænses.
3603905s
Generelt
1. Drej fingerhjulet
, indtil DSTC -menuen
fremkommer.
DSTC slået TIL betyder, at systemets funktion er uforandret.
DSTC spinkontrol FRA betyder, at systemets indgriben er reduceret.
2. Hold RESET inde,
indtil DSTC menuen ændres.
Systemet forbliver reduceret, indtil næste
gang motoren startes.
ADVARSEL
Hvis systemets funktion reduceres, kan bilens køreegenskaber ændres.
04 Komfort og køreglæde
Tilpasning af køreegenskaber
Aktivt chassis (Four-C)*
Hastighedsafhængig ratmodstand*
Betjening
Ratmodstanden øges i takt med bilens hastighed for at give føreren større vejfølsomhed. Ved lav hastighed bliver bilen letstyret,
f.eks. for at gøre parkering lettere.
Aktivt chassis, Four-C (Continuously Controlled Chassis Concept), regulerer støddæmpernes egenskaber, således at bilens køreegenskaber kan justeres. Der er tre indstillinger: Comfort, Sport og Advanced.
3801181s
Comfort
Denne indstilling bevirker, at bilen føles mere
bekvem, og anbefales til lange ture. Støddæmpningen er blød, og karosseriets bevægelser er smidige og behagelige.
Ratmodstanden kan ændres under Bilindstillinger
Niveau for styrestyrke. En beskrivelse af menusystemet findes på side 94.
Denne menu er ikke tilgængelig, når bilen er i
bevægelse.
04
Chassisindstillinger
Sport
Denne indstilling bevirker, at bilen føles mere
sporty, og anbefales til mere aktiv kørsel.
Styringen reagerer hurtigere end i Comfortindstilling. Dæmpningen er hårdere, og karosseriet følger vejen for at mindske krængningen i skarpe sving.
Brug knapperne på midterkonsollen til valg af
indstilling. Den indstilling, der er i brug, når
motoren standses, aktiveres, når motoren
startes næste gang.
Advanced
Denne indstilling anbefales kun til meget
jævn og plan vejbelægning.
Støddæmperne er optimeret til maksimalt
vejgreb, og krængning i sving er yderligere
formindsket.
121
04 Komfort og køreglæde
Fartpilot*
Betjening
OBS
Fartpiloten kan ikke slås til ved hastigheder
under 30 km/t.
1
2
3
4
___
0
1
2700812s
04
Justering af indstillet hastighed
I aktiv indstilling justeres hastigheden med
korte eller lange tryk på
eller .
5
Display og betjeningsknapper
Standby
Genoptagelse af indstillet hastighed
Deaktivering
Aktivering/indstilling af hastighed
Indstillet hastighed
Aktivering og indstilling af hastighed
For at kunne aktivere fartpiloten skal den
først sættes i standby vha. CRUISE . Symbolet
tændes, og teksten (---) km/h viser,
at fartpiloten er i standby. Fartpiloten tilkobles derefter med
eller , hvorefter den
aktuelle hastighed gemmes og anvendes
som indstillet hastighed. Den indstillede hastighed vises på displayet.
122
En midlertidig hastighedsforøgelse, f.eks.
ved overhaling, har ingen indvirkning på fartpiloten s indstilling. Bilen vender tilbage til
den indstillede hastighed, når speederen
slippes.
OBS
Hvis en af farpilotknapperne holdes trykket
ind i mere end ca. et minut, frakobles fartpiloten. I givet fald skal motoren standses, inden fartpiloten kan indstilles igen.
Automatisk midlertidig deaktivering
Fartpiloten frakobles spontant, når de trækkende hjul spinner, eller hvis hastigheden falder til under ca. 30 km/t. Den deaktiveres også, når bremserne bruges, gearvælgeren
sættes i neutral, eller hvis der trædes på
speederen i længere tid (ca. 60 sekunder). I
givet fald sættes fartpiloten i standby, og den
indstillede hastighed gemmes.
Midlertidig deaktivering
Fartpiloten slås midlertidigt fra ved at trykke
på 0. Den gemte hastighed vises i parentes
på informationsdisplayet.
Genoptagelse af indstillet hastighed
Hvis fartpiloten er midlertidigt slået fra, kan
den slås til igen ved at trykke på . Hastigheden sættes nu til den tidligere indstillede
hastighed.
OBS
Der kan komme en mærkbar hastighedsforøgelse, efter at hastigheden er genoptaget
.
med
Deaktivering
Fartpiloten slås fra ved at trykke på CRUISE
eller ved at standse motoren. Den indstillede
hastighed slettes.
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Generelt
Den adaptive fartpilot (Adaptive Cruise Control, ACC) er et hjælpemiddel til at aflaste føreren på lange lige vejstrækninger i jævne
trafikstrømme, f.eks. motor- og landeveje.
Vedligeholdelse af fartpilotens komponenter
må kun udføres af et autoriseret Volvoværksted.
Funktion
1
2
ADVARSEL
3
3905615s
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot kan ikke håndtere
alle, trafik-, vejr- og vejforhold.
Afsnittet Funktion fra og med side 123 indeholder oplysninger om begrænsninger, som
føreren bør være opmærksom på, inden
den adaptive fartpilot tages i brug.
Det påhviler føreren at sørge for den rette
afstand og hastighed, selv når den adaptive
fartpilot er i brug. Du må altid have opmærksomheden henvendt på trafikken og
gribe ind, når den adaptive fartpilot ikke holder en passende hastighed eller afstand.
Oversigt over funktioner
Advarselslampe - bremsning af føreren
nødvendig
Betjeningsknapper
Radarsensor
Fartpiloten består dels af en fartholder og
dels en hermed samarbejdende afstandsholder.
Den adaptive fartpilot er ikke et kollisionsforebyggende system. Hvis systemet ikke
registrerer et forankørende køretøj, skal føreren gribe ind.
Den adaptive fartpilot bremser ikke for langsomtkørende eller stillestående køretøjer.
Den adaptive fartpilot bør ikke bruges,
f.eks. i bytrafik, tæt trafik, vejkryds, glat
føre, hvor der er meget vand eller søle på
vejen, i kraftig regn eller sne, dårlig sigtbarhed, på snoede veje eller fra- og tilkørsler.
04
Afstanden til forankørende køretøjer måles
med en radarsensor. Hastigheden reguleres
ved hjælp af gasgivning og opbremsninger.
Det er normalt, at bremserne afgiver svage
lyde, når de bruges af fartpiloten.
ADVARSEL
Når fartpiloten bremser, bevæger bremsepedalen sig. Foden bør ikke hvile under
bremsepedalen, da man ellers risikerer, at
den kommer i klemme.
Fartpiloten tilstræber at følge forankørende
køretøjer i samme vejbane med en indstillet
tidsafstand. Hvis radarsensoren ikke har registreret noget forankørende køretøj, stræber
123
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
den kun efter at holde den indstillede hastighed. Dette sker også, hvis forankørendes hastighed overstiger fartpilotens indstillede hastighed.
04
Den adaptive fartpilot stræber efter at regulere hastigheden blødt. I situationer, der kræver hurtig opbremsning, skal man selv bremse. Dette gælder ved store hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser
kraftigt. På grund af radarsensorens begrænsninger kan en opbremsning komme
uventet eller helt udeblive (se side 124).
Den adaptive fartpilot kan kun aktiveres ved
en hastighed over 30 km/t. Hvis hastigheden
falder under 30 km/t, eller hvis motorens omdrejningstal bliver for lavt, frakobles den
adaptive fartpilot og ophører med at bremse.
I givet fald må føreren straks overtage kontrollen med at holde afstanden til forankørende køretøjer. Den højeste hastighedsindstilling er 200 km/t. I visse situationer, når systemet ikke kan tilkobles, vises Fartpilot ikke t.
rådighed på displayet (se side 126).
Advarselslampe - bremsning af føreren
nødvendig
Den adaptive fartpilot har en bremseevne
svarende til ca. 30 % af bilens bremseevne.
Hvis bilen har brug for at bremse kraftigere,
end fartpiloten har mulighed for, og føreren
124
ikke bremser, lyder der et signal, og en rød
advarselslampe oplyser forruden. Den røde
advarselslampe kan være vanskelig at se i
kraftigt sollys, eller når man har solbriller på.
ADVARSEL
Fartpiloten advarer kun om køretøjer, som
radarsensoren har registreret. Derfor kan
advarslen udeblive eller blive forsinket. Vent
ikke på advarsel, men brems, når det er
nødvendigt.
Radarsensoren og dens begrænsninger
Radarsensoren bruges både af den adaptive
fartpilot og kollisionsadvarsel. Den er konstrueret til at registrere biler eller større køretøjer i samme kørselsretning. Radarsensoren
registrerer ikke fodgængere og heller ikke
modkørende, langsomtkørende eller stillestående køretøjer og genstande. Advarsler gives
ikke, og opbremsninger sker ikke i disse tilfælde.
Automatisk frakobling
Den adaptive fartpilot er afhængig af andre
systemer, herunder stabilitets- og traktionskontrolfunktionen (DSTC). Hvis et af disse systemer ophører med at fungere, frakobles
fartpiloten automatisk.
Hvis der foretages ændringer af radarsensoren, kan den blive ulovlig at bruge.
I tilfælde af automatisk deaktivering lyder der
et signal, og meddelelsen Fartpilot Deaktiveret fremkommer på displayet. Som fører
skal du så gribe ind og afpasse hastigheden
efter eventuelle forankørende køretøjer.
Radarsensorens evne til at registrere et forankørende køretøj mindskes kraftigt:
Automatisk frakobling kan have følgende årsager:
• Hastigheden er faldet til under 30 km/t
• Hjulene har mistet vejgrebet
• Bremsernes temperatur er høj
• Motorens omdrejningstal er for lavt
• Radarsensoren er blokeret, f.eks. af fugtig
sne eller regn
ADVARSEL
Der må ikke monteres tilbehør eller andre
genstande foran kølergitteret.
• Hvis radarsensoren blokeres og ikke kan
registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig
regn, eller hvis der har samlet sig snesjap
eller andre genstande foran radarsensoren.
OBS
Fladen foran radarsensoren skal holdes ren.
• Hvis forankørende køretøjers hastighed
adskiller sig meget fra ens egen kørselshastighed.
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Radarsensorens synsfelt er begrænset. I visse situationer kan den enten ikke registrere et
andet køretøj end forventet eller ikke noget
køretøj overhovedet.
Betjening
1
2
1
3
2
0
1/2
1
2700813s
4
3
3905614s
Display og betjeningsknapper
Radarsensorens synsfelt (gråt)
Af og til kan radarsensoren ikke registrere
køretøjer på nær afstand, f.eks. et køretøj
mellem en selv og et køretøj, der befinder
sig foran.
Små køretøjer, f.eks. motorcykler, eller
køretøjer der ikke kører midt i vejbanen,
registreres muligvis ikke.
I sving kan radarsensoren registrere forkerte køretøjer eller tabe et registreret
køretøj af sigte.
Aktivering og genoptagelse af indstillinger; forøgelse af hastighed
Standby, tænd/sluk
Indstilling af afstand
Tilkobling og indstilling af hastighed
Førerens indgriben
Fartpiloten slås fra, når bremserne bruges,
gearvælgeren føres til neutral position, eller
speederen trædes ned i længere tid. Fartpiloten går så i standby, og føreren overtager
den fulde kontrol med bilen. Hvis speederen
trædes ned et kort stykke tid, f.eks. ved overhaling, frakobles fartpiloten midlertidigt og tilkobles igen, når speederen slippes.
Tilkobling og indstilling af hastighed
For at fartpiloten skal kunne tilkobles, skal
den først sættes i standby med
. Den
indstillede tidsafstand vises kort på displayet. Fartpiloten tilkobles med
eller ,
hvorefter den aktuelle hastighed gemmes og
anvendes som indstillet hastighed. Den indstillede hastighed vises på displayet. I aktiv
indstilling justeres hastigheden med lange eller korte tryk på ,
eller . Knappen
har samme funktion som +, men giver mindre
hastighedsforøgelse.
04
OBS
Hvis fartpiloten ikke synes at reagere, når
den tilkobles, kan årsagen være, at tidsafstanden til den nærmeste bil gør en hastighedsforøgelse umulig.
OBS
I visse situationer er det ikke muligt at tilkoble fartpiloten. I givet fald vises Fartpilot
ikke t. rådighed på displayet (se side 126).
Indstilling af tidsafstand
Den indstillede tidsafstand til forankørende
køretøjer øges med
og mindskes
med
. Efter justering vises den aktuelle
tidsafstand kort på displayet. Der kan vælges
mellem 5 forskellige tidsafstande. Længere
125
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
tidsafstand betyder blødere hastighedsregulering. Anbefalet tidsafstand er tre til fem.
Tidsafstand 1 og 2 er først og fremmest beregnet til køkørsel i tæt trafik, men medfører,
at føreren skal gribe oftere ind.
Symboler på displayet
Symbol
Standby eller aktiv tilstand
uden noget køretøj
registreret.
Aktiv tilstand med køretøj
registreret, som fartpiloten
afpasser hastigheden efter.
OBS
Brug kun den tidsafstand, der er tilladt i
henhold til de lokale færdselsregler.
04
Frakobling og genoptagelse af
indstillinger
Fartpiloten deaktiveres enten med et kort
tryk på
eller ved førerindgreb, f.eks. en
opbremsning. Indstillet hastighed vises så i
parentes. Hastigheden og tidsafstanden genoptages med et tryk på
.
Afstandsangivelse.
Meddelelser på displayet
Meddelelse
Betydning
Radar
blokeret
Se instr.bog
Fartpiloten er midlertidigt
frakoblet. Denne meddelelse vises, hvis radarsensoren er blokeret og ikke
kan registrere andre
køretøjer, f.eks. i kraftig
regn, eller hvis der har
samlet sig snesjap foran
radarsensoren.
Fartpilot
Deaktiveret
Fartpiloten er slået fra.
Føreren skal selv afpasse
hastigheden.
Fartpilot
Service
påkrævet
Fartpiloten fungerer ikke.
Opsøg et autoriseret
Volvo-værksted.
OBS
Der kan komme en mærkbar hastighedsforøgelse, efter at hastigheden er genoptaget
med
.
Et kort tryk på
i standby eller et langt
tryk i aktiv indstilling bevirker, at fartpiloten
frakobles. Den indstillede hastighed slettes
og kan ikke genoptages.
126
Betydning
Meddelelse
Betydning
Fartpilot Ikke
t. rådighed
Fartpiloten kan ikke aktiveres. Dette kan bl.a.
have følgende årsager:
• Reduceret traktionskontrol- og stabilitetsfunktion (DSTC) (se
side 120)
• Bremsernes temperatur er høj
• Radarsensoren er blokeret, f.eks. af fugtig
sne eller regn
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med bremsestøtte*
Generelt
Kollisionsadvarsel (Collision Warning with
brake Support, CW) er et hjælpemiddel, der
advarer føreren i tilfælde af fare for kollision
med et forankørende køretøj, der kører i samme retning.
Funktion
bremsevirkning, selv med et let tryk på pedalen. Kollisionsadvarslen er aktiv mellem
7 km/t og 180 km/t.
1
Begrænsninger
Det visuelle advarselssignal kan være vanskelig at se i kraftigt sollys eller med solbriller
på. Under sådanne omstændigheder bør advarselslyden derfor altid aktiveres.
Bremsestøtten reducerer kollisionshastigheden.
2
ADVARSEL
Kollisionsadvarslen fungerer ikke i alle kørselssituationer eller under alle trafik-, vejreller vejforhold. Kollisionsadvarslen reagerer ikke på langsomtkørende eller stillestående køretøjer eller køretøjer, der kører i en
anden retning end ens eget køretøj.
Advarsler udløses tidligst ved høj kollisionsrisiko. Fra og med afsnittet Funktion informeres der om begrænsninger, som føreren
bør være opmærksom på inden brug.
Systemets bremsestøtte reducerer kun kollisionshastigheden, hvis føreren bremser.
Vent aldrig på en kollisionsadvarsel. Det påhviler føreren at sørge for den rette afstand
og hastighed, selv når kollisionsadvarselssystemet er i brug.
3905613s
Vedligeholdelse af systemets komponenter
må kun udføres af et autoriseret Volvoværksted.
Oversigt over funktioner
Synligt advarselssignal ved kollisionsrisiko
Sensor
Radarsensoren registrerer forankørende køretøjer, der kører i samme retning som en
selv. Hvis der er risiko for kollision med et sådant køretøj, påkaldes ens opmærksomhed
af en rød advarselslampe og et hørbart advarselssignal.
Hvis kollisionsrisikoen øges yderligere efter
advarslen, aktiveres bremsestøtten. Bremsestøtten forbereder bremsesystemet for hurtig opbremsning, ligesom bremserne aktiveres let, hvilket mærkes i form af et svagt ryk.
Hvis bremsepedalen trædes tilstrækkelig
hurtigt ned, foregår bremsningen med fuld
OBS
04
Det visuelle advarselssignal kan sættes
midlertidigt ud af funktion af høj temperatur
i kabinen, f.eks. på grund af stærkt sollys. I
givet fald aktiveres den hørbare advarsel,
selvom den er deaktiveret i menusystemet.
Advarsler kan udeblive, hvis afstanden til forankørende køretøjer er meget lille, eller når
der sker store rat- og pedalbevægelser,
f.eks. i tilfælde af en meget aktiv kørestil.
Advarsler kan udløses sent, udeblive eller udløses unødvendigt, hvis trafiksituationen gør,
at radarsensoren ikke kan registrere et forankørende køretøj på rette måde. Kollisionsadvarselssystemet anvender den samme radarsensor som den adaptive fartpilot. Nærmere
enkeltheder om radarsensoren og dens begrænsninger fremgår af side 124.
127
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med bremsestøtte*
En udeblevet eller forsinket advarsel medfører, at bremsestøtten udebliver eller forsinkes.
De fejlagtige advarsler kan ske både med
lyd- og lyssignaler. En måde at mindske antallet af fejlagtige advarsler er at mindske advarselsafstanden.
Betjening
Visse indstillinger styres fra midterkonsollen
ved hjælp af et menusystem. Nærmere enkeltheder om brug af menusystemet fremgår
af side 94.
Advarselslyden og -lampen aktiveres automatisk ved start af bilen. Den automatiske
aktivering kan fravælges under Bilindstillinger
Indst. for kollisionsadv.
Til ved opstart.
Advarselslyden kan aktiveres/deaktiveres seIndst. for
parat under Bilindstillinger
kollisionsadv.
Advarselslyd.
ADVARSEL
04
3603839s
Når den adaptive fartpilot er i brug, anvendes advarselslampen og advarselslyden af
fartpiloten, selv hvis den er slået fra af føreren.
Knap til aktivering/deaktivering af advarselssignaler.
OBS
Bremsestøtten påvirkes ikke af de her beskrevne indstillinger.
Aktivering og deaktivering af advarselssignaler
Kollisionsadvarselssystemets lyd- og lyssignaler aktiveres og deaktiveres med
.
Lampen i knappen lyser, når advarselssignalerne er aktiverede.
128
Indstilling af advarselsafstand
Følsomheden afgør, hvor hurtigt den synlige
og evt. den hørbare advarsel udløses. Vælg
et af alternativerne under Bilindstillinger
Indst. for kollisionsadv.
stand.
Advarselsaf-
OBS
Selvom advarselsafstanden er indstillet til
Lang, kan advarsler i visse situationer opfattes som sene.
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med bremsestøtte*
Kontrol af indstillinger
De aktuelle indstillinger kontrolleres lettest
ved at trykke to gange på
i hurtig rækkefølge. Indstillingerne vises på displayet.
Meddelelser på displayet
Radar blokeret Se instr.bog –
Kollisionsadvarslen er midlertidigt ude af
funktion. Denne meddelelse vises f.eks. i tilfælde af kraftig regn, eller hvis der har samlet
sig snesjap foran radarsensoren. Se afsnittet
om radarsensorens begrænsninger på
side 124.
04
Kollisionsadvar. Service påkrævet –
Kollisionsadvarselssystemet er ude af funktion. Hvis meddelelsen bliver stående, bør
man henvende sig til et autoriseret Volvoværksted.
129
04 Komfort og køreglæde
Parkeringshjælp*
Generelt
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et signal angiver afstanden til
en eventuel genstand i måleområdet.
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan registrere genstande. Vær opmærksom
på børn eller dyr i bilens nærhed.
04
Jo nærmere genstanden bag eller foran bilen
kommer, des tættere lyder signalerne. Anden
lyd fra audiosystemet dæmpes automatisk,
hvis lydstyrken er høj.
1
130
Afhængig af marked kan parkeringshjælpsystemet være enten standard, ekstraudstyr eller tilbehør.
Parkeringshjælp foran
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen konstant. Hvis der er en forhindring inden for
konstanttoneafstanden både foran og bag
bilen, lyder tonen fra højttalerne på skift.
Parkeringshjælp bagved
3603802s
3603803s
Funktion1
Systemet aktiveres automatisk ved start af
bilen. Lampen i kontakten på kontaktpanelet
tændes. Hvis bakgearet vælges, eller hvis
sensorene foran registerer en genstand,
fremkommer teksten Parkeringshjælp aktiv
på midterkonsollens display.
Parkeringshjælp foran er aktiv ved en hastighed under 15 km/t, også ved bakning. Ved
en højere hastighed deaktiveres systemet.
Lampen i knappen forbliver dog tændt for at
vise, at systemet er aktivt, næste gang bilen
skal parkeres. Når hastigheden kommer under 10 km/t, aktiveres systemet igen.
Parkeringshjælpen bagved slås automatisk
fra ved kørsel med anhænger, hvis der bruges originale Volvo-anhængerkabler.
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Ved
valg af bakgear aktiveres parkeringshjælpen
bagved. Lydsignalerne kommer fra den bageste højttaler.
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet slås
fra. Ellers vil sensorerne reagere på dem.
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m.
Lydsignalerne kommer fra den forreste højttaler.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Visning af fejl i systemet
Hvis informationssymbolet lyser konstant,
og teksten Park.hjælpsystem Service påkrævet vises på informationsdisplayet, fungerer parkeringshjælpen ikke.
04 Komfort og køreglæde
Parkeringshjælp*
Vigtigt
Aktivere/deaktivere
Rengøring af sensorer
3501920s
3603804s
Under bestemte omstændigheder kan parkeringshjælpesystemet afgive falske advarselssignaler, der forårsages af eksterne
lydkilder, som afgiver de samme ultralydfrekvenser, som systemet arbejder med. Eksempler på sådanne lydkilder er bl.a. horn,
våde dæk på asfalt, trykluftbremser, udstødningsrør på motorcykler m.m.
Parkeringshjælp kan slås fra vha. knappen
på kontaktpanelet. Samtidig slukkes lampen i
kontakten. Parkeringshjælp aktiveres igen,
når kontakten slås til, og lampen lyser.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal
de rengøres regelmæssigt. Rengør dem med
vand og bilshampoo.
OBS
04
Is og sne, der dækker sensorerne, kan give
anledning til falske advarselssignaler.
Parkeringshjælpen fremefter slås automatisk fra, når parkeringsbremsen aktiveres.
131
04 Komfort og køreglæde
Blind Spot Information System, BLIS*
Generelt
Systemet er indrettet til at fungere optimalt
under kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
Når et kamera
har registreret et køretøj i
zonen for den blinde vinkel, lyser
indikeringslampen
konstant.
B
A
OBS
BLIS-kamera
Indikeringslampe
BLIS-symbol
BLIS er et informationssystem baseret på digitalkamerateknik, som under bestemte forudsætninger bidrager til at gøre føreren opmærksom på køretøjer, der bevæger sig i
samme retning som ens eget køretøj i den
såkaldte blinde vinkel.
ADVARSEL
Systemet er et supplement til, ikke en erstatning for en sikker køremåde og brug af
spejlene. Det må aldrig erstatte førerens opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
132
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle opstå en fejl i systemet. Hvis systemets kameraer f.eks. er blokeret, blinker BLIS-indikeringslampen, og der vises en meddelelse på
informationsdisplayet. Kontroller og rengør i
så fald skal linserne. Om nødvendigt, kan systemet midlertidigt slås fra ved at trykke på
BLIS-knappen, se side 133.
3603842s
8401361s
04
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
"Blinde vinkler", som BLIS-kameraerne er beregnet til at overvåge.
A = ca 9,5 m og B = ca. 3 m
Rengøring
For at fungere optimalt skal kameralinserne
være rene. Linserne kan rengøres med en
blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne
forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
Vigtigt
Linserne er elektrisk opvarmede for at smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne børstes af linserne.
04 Komfort og køreglæde
Blind Spot Information System, BLIS*
Systemet fungerer, når ens eget køretøj bevæger sig med en hastighed på over 10 km/t.
Overhaling
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis:
• du overhaler med en hastighed på op til
10 km/t hurtigere end det overhalede køretøj
• du bliver overhalet af et køretøj, der holder
op til 70 km/t højere hastighed end dit
eget.
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke under bakning.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
Dagslys og mørke
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at registrere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler, busser og motorcykler.
I mørke reagerer systemet på omgivende bilers lygter. Hvis omgivende bilers lygter ikke
er tændt, registrerer systemet ikke køretøjerne. Dette betyder f.eks., at systemet ikke rea-
gerer på en anhænger uden lygter, der trækkes af en person- eller lastbil.
Aktivere/deaktivere
ADVARSEL
Systemet reagerer ikke på cykler eller knallerter.
blis-kameraerne kan forstyrres af kraftigt lys
eller under kørsel i mørke, når der ikke er
nogen lyskilder (f.eks. vejbelysning eller
andre køretøjer). I givet fald kan systemet
fortolke manglen på lys, som om kameraerne er blokeret.
I begge tilfælde vises en meddelelse på informationsdisplayet .
Ved kørsel under sådanne forhold kan systemets funktion midlertidigt forringes, og
der vises en tekstmeddelelse (se side 134).
Hvis meddelelsen forsvinder af sig selv, fungerer BLIS normalt igen.
BLIS-kameraerne har begrænsninger som
det menneskelige øje, dvs. de "ser" dårligere i f.eks. kraftigt snevejr eller tæt tåge.
3905609s
Hvornår fungerer BLIS
04
Knap til aktivering/deaktivering
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange,
når BLIS aktiveres.
Systemet kan deaktiveres/aktiveres, når motoren er startet, ved at trykke på BLIS.
Når BLIS slås fra, slukkes lampen i knappen,
og der vises en tekstmeddelelse på instrumentpanelet.
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen,
der vises en ny tekstmeddelelse på displayet,
og indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange. Meddelelsen fjernes ved at
trykke på READ. Nærmere oplysninger om
meddelelseshåndtering fremgår af side 97.
133
04 Komfort og køreglæde
Blind Spot Information System, BLIS*
Systemmeddelelser for BLIS
04
134
Tekst på displayet
Systemets status
Blindvinkelsyst.
Service påkrævet
BLIS fungerer ikke.
Kontakt et autoriseret
Volvo-værksted.
Blindvinkelsyst.
kamera blok.
Et BLIS-kamera er
blokeret. Rengør
linserne.
Blindvinkelsyst. TIL
Systemet er slået til
Blindvinkelsyst. FRA
Systemet er slået fra
BLIS-funktion nedsat
BLIS-funktion er nedsat
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringssteder
1
2
3
04
4
7
6
5
8505323s
8
135
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringsrum i dørpanel
Opbevaringslomme forkant på forsædernes sædehynder
Billetklemme
Tunnelkonsol
Handskerum
A
1
B
2
Jakkeholder
Jakkeholderen er kun beregnet til lettere
klædningsstykker.
8302560s
04
8505331s
Handskerum
Opbevaringsrum, krusholder
Jakkeholder
Kopholdere i bagsædets armlæn
Opbevaringslomme
Opbevaringsrum (f.eks. til cd’er) og AUXindgang under armlænet.
Indeholder krusholdere til fører og forsædepassager samt 12 V-stikkontakt og
småtingsrum. (Hvis der er valgt askebæger og cigarettænder, erstattes 12 Vkontakten af en cigarettænder og småtingsrummet af et løst askebæger).
Her kan bilens instruktionsbog og kort opbevares. Her er også holdere til kuglepenne og
benzinkort. Handskerummet låses med nøglebladet (se side 37).
Cigarettænder og askebæger*
Askebægret i tunnelkonsollen tømmes ved at
løfte det lige op.
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen
ind. Når den er klar til brug, springer knappen
ud igen. Træk nu tænderen ud, og brug gløden til at tænde med.
136
Gulvmåtter*
Volvo kan levere specielt fremstillede gulvmåtter.
ADVARSEL
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsclipsen for ikke at komme i klemme ved og
under pedalerne.
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Makeup-spejl
12 V stikkontakt
kun strøm, når tændingen er mindst i
position I (se side 59).
ADVARSEL
3501887s
3100219s
Lad altid proppen sidde i kontakten, når den
ikke er i brug.
Lampen tændes automatisk, når klappen
løftes.
12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, forsædet
.
3100218s
Makeupspejl med lys.
04
12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, bagsædet
Elkontakten kan bruges til forskelligt 12-volts
tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
Maks. strømstyrke er 10 A. Kontakten leverer
137
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Førstehjælpsudstyr*
Stikkontakt i bagagerum*
04
3603814s
Udstyret ligger i bagagerummet. Tasken har
et velcrobånd til fastgøring på siden af bagagerummet.
Vip dækslet ned for at få adgang til stikkontakten. Den fungerer, uanset om tændingen
er slået til eller ej. For at undgå at aflade batteriet, bør elkontakten bruges, mens motoren
er i gang.
138
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Køleskab*
Glas*
Bagagerumsmåtte*
04
Køleskabet befinder sig bag armlænet på
bagsædet. Køleskabet er altid tændt, når
motoren er i gang eller i tændingsposition II,
og slukkes, når motoren standses. Køleskabet rummer 11,5 liter.
ADVARSEL
Flaskerne skal opbevares forsvarligt lukkede i køleskabet, og køleskabets dør skal
være lukket under kørsel.
Der er et opbevaringsrum til to glas og en
kapselåbner under låget i armlænet.
ADVARSEL
Glas skal opbevares i opbevaringsrummet
eller i krusholderne, ligesom armlænslåget
skal være lukket under kørsel.
Hvis bilen har køleskab, skal bagsædet slås
lidt frem, inden bagagerumsmåtten kan tages ud. Slå ryglænet frem ved at trække i
håndtagene (se side 159).
For at fungere bedst muligt skal køleskabet
have fri luftcirkulation. Sørg derfor for et mellemrum på mindst 5 cm ved køleskabets
luftindtag i bagagerummet.
139
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Generelt
tid betjenes fra sine knapper, uanset om den
er tilsluttet eller ej.
2
OBS
Kun visse mobiltelefoner er helt kompatible
med handsfree-funktionen. Oplysninger om
kompatible telefoner fås hos Volvos forhandlere og på
www.volvocars.com.
1
2
4
4
6
5
Systemoversigt
Mobiltelefon
Mikrofon
Knapper på rat
Midterkonsol
Bluetooth™
En mobiltelefon udstyret med Bluetooth™
kan tilsluttes trådløst til lydanlægget. I så fald
fungerer lydanlægget som handsfree, med
mulighed for at fjernstyre en række af mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan al-
3905557s
04
140
3
3
3801194s
1
Telefonfunktionernes
betjeningsknapper
Kontrolpanel i midterkonsol
Lydstyrke. Samme funktion findes blandt
ratknapperne.
Tal- og bogstavknapper
Til/fra
Navigeringsknap
Afbrydelse/afvisning af opkald, sletning
af indtastede tegn, og afbrydelse af aktuel funktion. Samme funktion findes
blandt ratknapperne.
Accept af opkald. Samme funktion findes
blandt ratknapperne.
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Tilslutning af telefonen første gang
Menuerne betjenes fra midterkonsollen og
knapperne på rattet. Flere generelle oplysninger om menuhåndtering fremgår af
side 94.
Aktivere/deaktivere
Handsfree-funktionen aktiveres med et kort
tryk på PHONE . Teksten TELEFON øverst
på displayet viser, at den er i telefonindstilling. Symbolet
viser, at handsfree-funktionen er aktiv.
Med et langt tryk på PHONE slås handsfreefunktion fra, og den tilsluttede telefon frakobles.
Tilslutning af mobiltelefon
Tilslutning af en mobiltelefon foretages forskelligt, alt efter om den har været tilsluttet
tidligere eller ej. Hvis det er første gang, den
tilsluttes, skal nedenstående fremgangsmåde følges.
1. Gør telefonen søgbar/synlig via
Bluetooth™. Se mobiltelefonens håndbog
eller www.volvocars.com.
2. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE.
Menupunktet Tilføj telefon vises på displayet. Hvis der allerede er registreret én eller flere mobiltelefoner, vises de også.
3. Vælg Tilføj telefon.
Lydanlægget søger nu efter mobiltelefoner i
nærheden. Søgningen tager ca. 30 sekunder.
De mobiltelefoner, der findes, angives med
deres respektive Bluetooth™-navn på displayet. Handsfree-funktionens Bluetooth™navn vises i mobiltelefonen som My Car.
4. Vælg en af mobiltelefonerne på lydanlæggets display.
5. Indtast talsekvensen, der vises på lydanlæggets display, ved brug af telefonens
knapper.
Mobiltelefonen registreres og tilsluttes automatisk til lydanlægget, samtidig med at teksten Synkroniserer vises på displayet. Nærmere oplysninger om registrering af mobiltelefoner fremgår af side 143.
Når tilslutningen er foretaget, vises
symbolet
og mobiltelefonens
Bluetooth™-navn på displayet. Nu kan
mobiltelefonen betjenes fra lydanlægget.
Opringning
1. Kontrollér, at teksten TELEFON vises
øverst på displayet, og at symbolet
er
synligt.
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen (se side 143).
3. Tryk på ENTER.
Samtalen afbrydes med EXIT.
Frakobling af mobiltelefonen
Mobiltelefonen frakobles automatisk, hvis
den kommer uden for lydanlæggets rækkevidde. For mere information om tilslutning, se
side 143.
Telefonen frakobles manuelt ved at deaktivere handsfree-funktionen med et langt tryk på
PHONE. Handsfree-funktionen deaktiveres
også, når motoren standses, eller døren
åbnes1.
04
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan en eventuel igangværende samtale fortsætte med telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
OBS
Visse mobiltelefoner kræver, at overgangen
fra handsfree bekræftes med brug af mobiltelefonens tastatur.
1 Kun
Keyless Drive
141
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Opkaldshåndtering
Indgående opkald
Opkald modtages ved at trykke på ENTER,
også selvom lydanlægget f.eks. er i cd- eller
FM-indstilling. Afvis eller afslut en samtale
med EXIT.
04
Automatisk svar
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indgående opkald modtages automatisk. Aktivering/deaktivering foretages under Telefonindstillinger
Opkaldsindstillinger
Automatisk svar.
Samtalemenu
Under en igangværende samtale er nedenstående funktioner tilgængelige ved at trykke på MENU eller ENTER:
• Lyd fra – lydanlæggets mikrofon afbrydes.
• Personlige oplysninger – overflytning af
samtalen til mobiltelefonen.
OBS
For visse mobiltelefoner afbrydes tilslutningen, når privat-funktionen benyttes. Dette
er normalt.Handsfree-funktionen spørger,
om du ønsker at tilslutte igen.
142
• Telefonbog – søgning i telefonbog.
OBS
En ny samtale kan ikke påbegyndes under
en igangværende samtale.
Lydindstillinger
Samtalelydstyrke
Samtalelydstyrken kan reguleres, når handsfree-funktionen er i telefonindstilling. Brug
knapperne på rattet eller VOLUME.
Lydanlæggets lydstyrke
Så længe der ikke er nogen samtale i gang,
reguleres lydanlæggets lydstyrke med VOLUME på normal vis. For at justere lydanlæggets lydstyrke under en igangværende samtale skal man skifte til en af lydkilderne.
Lydkilden kan afbrydes automatisk for en
indgående samtale under Telefonindstillinger
Lyd og lydstyrke
Radio slået fra.
Ringelydstyrke
Gå til Telefonindstillinger
Lyd og lydstyrke
Ringelydstyrke og justér med
/
på navigeringsknappen.
Ringesignaler
Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan vælges under Telefonindstillinger
Lyd og lydstyrke
Ringesignaler
Ringesignal 1, 2, 3 osv.
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
OBS
Den tilsluttede mobiltelefons ringesignal
slås ikke fra, når et af handsfree-systemets
indbyggede signaler anvendes.
Den tilsluttede telefons ringesignal1 vælges
Lyd og
ved at gå til Telefonindstillinger
lydstyrke
Ringesignaler
Brug mobiltelefonsignal.
Mere om registrering og tilslutning
Telefonbog
Der kan registreres op til 5 mobiltelefoner.
Registreringen skal foretages én gang for
hver telefon. Telefoner kan afregistreres under Bluetooth
Fjern telefon. Efter registreringen behøver telefonen ikke længere
være synlig/søgbar. Der kan kun være tilsluttet én telefon ad gangen.
Al håndtering af telefonbogen forudsætter, at
teksten TELEFON vises øverst på displayet,
og at symbolet
er synligt.
Automatisk tilslutning
Når handsfree-funktionen er aktiv, og den senest tilsluttede telefon er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Mens lydanlægget søger efter den senest tilsluttede telefon, vises dennes navn på displayet. For at
skifte over til manuel tilslutning af en anden
telefon skal der trykkes på EXIT.
Manuel tilslutning
Tilslutning af en anden telefon end den senest tilsluttede eller skift til en anden tilsluttet
telefon gøres som følger:
1. Sæt lydanlægget i telefonindstilling.
2. Tryk på PHONE, og vælg en af telefonerne på listen.
Tilslutningen kan også oprettes via menusystemet under Bluetooth
Tilslut telefon eller Skift telefon.
1 Understøttes
Lydanlægget lagrer en kopi af hver registreret mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen
kopieres automatisk til lydanlægget ved hver
tilslutning. Funktionen aktiveres under Telefonindstillinger
Synkronisér telefonbog.
Søgning af kontakter foregår kun i den tilsluttede mobiltelefons telefonbog.
04
OBS
Hvis mobiltelefonen ikke understøtter kopiering af telefonbog, vises Listen er tom,
når kopieringen er færdig.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises disse på displayet.
Søge kontakter
Den letteste måde at søge i telefonbogen er
med et langt tryk på knapperne fra 2 til 9.
Derved startes en søgning i telefonbogen,
baseret på knappens første bogstav.
ikke af alle mobiltelefoner.
143
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Man kan også komme til telefonbogen
med
/
på navigeringsknappen eller
med
/
på tastaturet på rattet.
Søgningen kan også foretages fra telefonboSøg:
gens søgemenu under Telefonbog
04
1. Skriv det første bogstav i den kontakt, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
kun ENTER.
2. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER for
at ringe op.
Talestyring
Mobiltelefonens talestyringsfunktion for opringning kan anvendes ved at holde ENTER
inde.
144
OBS
Knap
Visse mobiltelefoner viser listen over de
sidst kaldte i omvendt rækkefølge.
Indtastning af tekst
Tekstindtastning foretages med knapperne
på midterkonsollen. Tryk én gang for knappens første tegn, to gange for det andet osv.
Fortsæt med de følgende tegn - se tabellen.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Alle indtastede tegn slettes med et
langt tryk på EXIT.
/
på navigeringsknappen benyttes til at komme fra tegn til
tegn.
Nummer til telefonsvarer
Nummeret til telefonsvareren ændres unOpkaldsindstilder Telefonindstillinger
linger
Voice mail-nummer. Hvis der ikke
er gemt noget nummer, kan denne menu
nås med et langt tryk på 1. Tryk længe på 1
for at bruge det gemte nummer.
Knap
2
ABC
ABC2ÄÅÀÆÇ
Opkaldslister
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Tryk på ENTER
for at vise de seneste opkald. De øvrige opkaldslister findes under Opkaldsliste.
3
DEF
DEF3ÈÉ
4
GHI
GHI4Ì
1
5
JKL
JKL5
6
MNO
MNO6ÑÖÒØ
7
PQRS
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
8
TUV
9
WXYZ
Funktion
mellemrum 1- ? ! , . : " ' ( )
Funktion
AUTO
*
0
+
SCAN
#
WXYZ9
Tryk kort, hvis to tegn skal
skrives efter hinanden med
samme knap.
[email protected]*#&$£/%
#
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Generelt
5
3
3
4
4
5
G010540
3905635s
2
1
Systemoversigt
Mikrofon
SIM-kortlæser
Tastatur, se s. 109.
Kontrolpanel
Privatrør
Sikkerhed
Lad kun et autoriseret Volvo-værksted udføre
service på telefonen. Den indbyggede telefon
skal slukkes ved brændstofpåfyldning eller i
nærheden af sprængningsarbejde. IDIS begrænser menusystemet i henhold til bilens
hastighed (se side 147).
Tilslutning af telefonen første gang
Opkaldshåndtering
SIM-kort
Telefonen kan kun bruges sammen med et
gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module). For isætning, se s. 149. Nødopkald til
alarmnummer kan foretages uden SIM-kort.
Opringning
1. Slå telefonen til.
2. Hvis TELEFON ikke vises på displayet,
trykkes kortvarigt på PHONE.
3. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen (se side 143).
4. Tryk på ENTER for handsfree-opkald eller
løft privatrøret. Røret frigøres ved at
trække det nedad.
Menuer og betjeningsknap
Menuerne styres fra kontrolpanelet
og
knapper
på rattet. For generel information
om menuhåndtering, se s. 94. For information om telefonens betjeningsknapper, se
s. 140.
Til/fra
Slå telefonen til med et kort tryk på PHONE.
Angiv om nødvendigt PIN-kode.
Symbolet
viser, at telefonen er slået til.
Når dette symbol vises, kan der modtages
opkald, selvom f.eks. cd-menuen vises på
displayet. For at bruge telefonmenuerne og
kunne ringe ud trykkes kortvarigt på PHONE.
Teksten TELEFON viser, at telefonmenuen er
aktiv.
Slå telefonen fra med et langt tryk på
PHONE.
04
Afslutte opkald
Afslut opkaldet med EXIT eller ved at lægge
privatrøret på.
Indgående opkald
Tryk på ENTER for handsfree-opkald eller
løft privatrøret. Røret frigøres ved at trække
det nedad. Hvis privatrøret er udløst, når telefonen ringer, skal opkald modtages med
ENTER.
Opkald afsluttes med EXIT eller ved at lægge
privatrøret på. Opkald afvises med EXIT.
Automatisk svar
Se s. 142.
145
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
04
Opkald venter
Funktionen gør, at et nyt opkald kan besvares under igangværende opkald. Det nye opkald besvares som sædvanligt, og det foregående parkeres. Aktiver/deaktiver under
Under igangværende opkald
Telefonindstillinger
Opkaldsindstillinger
Opkald venter.
Opringning
1. Parker opkaldet under Parker.
2. Indtast nummeret til den næste samtalepartner eller brug menupunktet Telefonbog.
Skift mellem samtalepartnerne med menupunktet Skift.
Automatisk omstilling
Indkommende opkald kan omstilles automatisk alt efter opkaldstype og situation. Aktiver/deaktiver under Opkaldsindstillinger
Omstilling.
Tryk på MENU eller ENTER under igangværende opkald for at komme til samtalemenuen.
Telefonmøde
Et telefonmøde består af flere samtalepartnerne. Det kan påbegyndes, når et opkald er i
gang, og et andet opkald er parkeret. Menupunktet Forbind starter telefonmødet.
Alle igangværende opkald afsluttes, hvis telefonmødet afsluttes.
Skift mellem privatrør og handsfree
Skift fra handsfree til privatrør ved at løfte privatrøret eller vælge Rør i menuen.
Skift fra privatrør til handsfree med
menupunktet Handsfree.
146
Privatfunktion
Privatfunktion medfører deaktivering af mikrofonen, se s. 145. Aktiver/deaktiver
mikrofonen med menupunktet Mikrofon til/
fra.
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Lydindstillinger
Telefonbog
Samtalelydstyrke
Telefonen bruger de forreste dørhøjttalere.
Samtalelydstyrken kan reguleres, når teksten TELEFON vises højst oppe på displayet.
Brug knapperne på rattet eller VOLUME.
Lydanlæggets lydstyrke
Se s. 147.
Signaler og lydstyrke
Ringesignalet ændres under Telefonindstillinger
ler.
Lyd og lydstyrke
Ringesigna-
Meddelelsesbippet aktiveres/deaktiveres under Telefonindstillinger
Lyd og
lydstyrke
Meddelelsesbip.
Ringelydstyrken reguleres under Telefonindstillinger
Lyd og lydstyrke
Ringelyd/
på navigestyrke. Juster med
ringsknappen.
Kontaktoplysninger kan gemmes på SIMkortet eller i telefonen.
Gemme kontakter i telefonbogen
1. Tryk på MENU og gå til Telefonbog
Ny
kontakt.
2. Skriv et navn og tryk på ENTER. For
information om tekstindføring, se s. 143.
3. Skriv et nummer og tryk på ENTER.
4. Gå til SIM-kort eller Telefonhukommelse
og tryk på ENTER.
Søge kontakter
Se s. 143.
Slette kontakter
Slet en kontakt i telefonbogen ved at markere
den, og tryk på ENTER. Gå derefter til Slet,
og tryk på ENTER.
Slet samtlige kontakter under Telefonbog
Slet SIM eller Slet telefon.
Kopiere mellem SIM-kort og telefonbog
Gå til Telefonbog
Kopier alle
SIM til
telefon eller Telefon til SIM , og tryk på
ENTER.
Øvrige funktioner og indstillinger
IDIS
IDIS (Intelligent Driver Information System)
kan i aktive kørselssituationer forsinke eller
afvise ringesignaler fra indgående opkald. På
denne måde bortledes ens opmærksomhed
mindre fra kørslen. IDIS slås fra under Telefonindstillinger
IDIS.
Læse meddelelser
1. Gå til Meddelelser
Læs, og tryk på
ENTER.
2. Gå til en meddelelse, og tryk på ENTER.
3. Meddelelsens tekst ses på displayet.
Yderligere menupunkter fås ved at trykke på ENTER.
04
Skrive og sende meddelelser
1. Gå til Meddelelser
Skriv ny, og tryk på
ENTER.
2. Skriv tekst og tryk på ENTER. For information om tekstindføring, se s. 144.
3. Gå til Send , og tryk på ENTER.
4. Angiv et telefonnummer, og tryk på
ENTER.
Nummer til telefonsvarer
Se s. 144.
147
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Meddelelsesindstillinger
Meddelelsesindstillingerne ændres normalt
ikke. Netoperatøren har yderligere information om disse indstillinger. Der er tre menuMeddelelpunkter under Meddelelser
sesindstillinger:
04
• SMSC-nummer, der angiver den meddelelsescentral, som skal overføre meddelelserne.
• Gyldighedstid, der angiver, hvor længe
meddelelsen skal gemmes i meddelelsescentralen.
• Meddelelsestype.
Opkaldslister
Under Opkaldsliste gemmes lister over indkomne, udgående og mistede opkald. Udgående opkald vises også med et tryk på
ENTER. Telefonnumrene i listerne kan lagres
i telefonbogen.
Opkaldsvarighed
Opkaldsvarigheden gemmes under Opkaldsliste
Opkaldsvarighed. Nulstil værdierne
Opkaldsvarighed
under Opkaldsliste
Nulstil timere.
148
Vise/skjule nummer for samtalepartner
Telefonens nummer kan skjules midlertidigt
Send mit
under Opkaldsindstillinger
nummer.
IMEI-nummer
For at spærre telefonen skal netoperatøren
underrettes om telefonens IMEI-nummer.
Tast *#06# for at vise nummeret på displayet.
Skriv det op, og gem det på et sikkert sted.
Valg af netværk
Operatøren kan vælges automatisk eller manuelt under Telefonindstillinger
Valg af
netværk.
SIM-kode og -sikkerhed
Ved hjælp af PIN-koden kan SIM-kortet beskyttes mod brug af uvedkommende. Koden
ændres under Telefonindstillinger
Redigér PIN-kode.
Sikkerhedsniveauet ændres under Telefonindstillinger
SIM-sikkerhed. Højeste sikkerhed fås med menupunktet Til. Koden skal
så angives, hver gang telefonen slås til.
Næsthøjeste sikkerhed fås med menupunktet Automatisk . Telefonen gemmer så koden
og angiver den automatisk, når telefonen slås
til. Når SIM-kortet bruges med en anden telefon, skal koden angives manuelt. Laveste
sikkerhed fås med menupunktet Fra. Derefter kan SIM-kortet bruges helt uden kode.
Nulstil til fabriksindstilninger
En total nulstilling af telefonens indstillinger
foretages under Telefonindstillinger
Nulstil telefonindst.
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Isætning af SIM-kort
3905628s
1
04
3905629s
2
Kontrollér, at telefonen er deaktiveret, og
fjern SIM-kortholderen.
Placer SIM-kortet med metalfladen
synlig
, og sæt hylstret på SIM-
kortholderen
tilbage.
. Sæt SIM-kortholderen
149
Gode råd om kørsel ................................................................................ 152
Brændstofpåfyldning............................................................................... 155
Brændstof ............................................................................................... 156
Lastning .................................................................................................. 158
Kørsel med anhænger............................................................................. 162
Bugsering................................................................................................ 168
150
UNDER KØRSLEN
05
05 Under kørslen
Gode råd om kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk er at køre forudseende,
jævnt og at afpasse køremåden og hastigheden efter den aktuelle situation.
05
• Kør motoren varm så hurtigt som muligt.
• Lad ikke motoren gå i tomgang, men kør
med let belastning, så snart det er muligt.
• En kold motor bruger mere brændstof end
en varm.
• Kør ikke med unødvendig last i bilen.
• Brug ikke vinterdæk, når vejene er tørre.
• Afmontér tagbagagebæreren, når den ikke
bruges.
• Undgå at køre med åbne ruder.
• I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* anvendes for hurtigere at få motoren op på
normal driftstemperatur.
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede
forhold for at lære, hvordan den nye bil reagerer.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes
lav, og bilen må ikke standse. Når vandet er
passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for at kontrollere, at der opnås fuld
bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan
gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
Efter kørsel i vand og mudder bør den elektriske motorvarmers og anhængerkoblingens
elektriske kontakter rengøres.
Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne i
længere tid, da dette kan give anledning til
fejl i bilens elektriske anlæg.
OBS
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger vand ind i luftfiltret.
OBS
Ved større dybder kan der komme vand ind
i transmissionen. Derved reduceres oliernes
smøreevne, og de pågældende systemers
levetid forkortes.
Motoren og kølesystemet
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i
stærkt bakket terræn, ekstrem varme eller
med tung last, er der risiko for, at motoren og
kølesystemet overophedes. Sådan undgås
overophedning af motoren:
• Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
• Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergitteret, under kørsel i ekstremt varmt
vejr.
• Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (3500 omdr./min. for dieselmotorer) under kørsel med anhænger
eller campingvogn i bakket terræn. I givet
fald kan olietemperaturen blive for høj.
Åben bagagerumsklap
Undgå at køre med åben bagagerumsklap.
Hvis det alligevel er nødvendigt, bør der kun
køres en kort strækning. Luk alle ruder, ret
luften mod ruder og gulv, og lad blæseren arbejde med højeste hastighed.
Vigtigt
Kørsel i vand
Bilen kan køres gennem en vanddybde på op
til 25 cm med en hastighed på højst 10 km/t.
Iagttag ekstra forsigtighed ved kørsel gennem strømmende vand.
152
Hvis man får motorstop i vand, må man ikke
forsøge at starte igen. Bilen skal bugseres
ud af vandet.
ADVARSEL
Kør ikke med bagagerumsklappen åben.
Giftig udstødningsgas kan suges ind i bilen
via bagagerummet.
05 Under kørslen
Gode råd om kørsel
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster batteriet i forskellig grad. Lad ikke tændingsnøglen
stå i position II , når motoren er standset.
Brug i stedet tændingsposition I, hvorved der
bruges mindre strøm.
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang. Eksempler på funktioner,
der bruger meget strøm:
• kabineventilator
• forrudeviskere
• lydanlæg (høj lydstyrke)
• parkeringslys.
Hvis batteriets spænding er lav, vises en
tekst på informationsdisplayet. Energisparefunktionen slår visse funktioner fra eller reducerer dem, f.eks. kabineblæseren eller lydanlægget. Oplad batteriet ved at starte motoren.
Inden en længere rejse
• Kontrollér, at motoren fungerer, som den
skal, og at brændstofforbruget er normalt.
• Kontrollér, at der ikke lækker benzin, olie
eller anden væske ud.
• Kontrollér alle pærer og dækkenes mønsterdybde.
• I visse lande kræver loven, at man medfører en advarselstrekant.
Vinterkørsel
Inden den kolde årstid bør især nedenstående kontrolleres:
• Kølevæsken skal indeholde mindst 50 %
glykol. Dette blandingsforhold beskytter
motoren ned til ca. –35 °C. For at opnå
bedst mulig frostbeskyttelse bør forskellige typer glykol ikke blandes.
• Brændstoftanken bør være godt fyldt op
for at forhindre, at der dannes kondensvand.
• Motoroliens viskositet er vigtig. Olie med
lavere viskositet (tyndere olie) letter starten
i koldt vejr og reducerer også brændstofforbruget, mens motoren er kold.
For mere information om egnede olietyper, se s. 218.
05
Vigtigt
Der bør ikke bruges olie med lav viskositet
ved hård kørsel eller i varmt vejr.
• Batteriets tilstand og opladning bør undersøges. Koldt vejr stiller større krav til batteriet, samtidig med at dets kapacitet
reduceres.
• Brug sprinklervæske for at undgå isdannelse i sprinklervæskebeholderen.
153
05 Under kørslen
Gode råd om kørsel
For at opnå bedst muligt vejgreb anbefaler
Volvo vinterdæk på alle fire hjul, hvis der er
risiko for sne eller is.
OBS
I visse lande er det ved lov påbudt at bruge
vinterdæk. Pigdæk er ikke tilladt i visse
lande.
05
154
05 Under kørslen
Brændstofpåfyldning
Brændstofpåfyldning
Åbning og lukning af tankdæksel
Åbning og lukning af
tankdækselklappen
Manuel åbning af tankdækselklap
3603844s
2303544s
2303554s
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Klappen kan kun åbnes, når motoren ikke er i
gang. Åbn med knappen på belysningspanelet. Tankdækselklappen er placeret på højre
bagskærm, hvilket symbolets
pil på informationsdisplayet minder om.
Klappen lukkes ved at trykke den ind, indtil
der høres et klik.
Ved høje udetemperaturer kan der opstå et
vist overtryk i tanken. I givet fald bør dækslet
åbnes langsomt.
Efter påfyldning skal dækslet sættes på igen
og drejes, indtil der høres et eller flere klik.
Påfyldning af brændstof
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens
dyse slår fra.
OBS
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
Manuel åbning af tankdækselklappen kan
ske, når åbning fra kabinen ikke er mulig.
05
Fjern dækslet, der dækker baglysene på
højre side i bagagerummet.
Stik armen ind og tag fat i den skrå
metalbøjle. Placeringen er omtrent indenfor tankdækselklappens bagkant.
Træk bøjlen lige bagud, så tankdækselklappen foldes ud.
ADVARSEL
Der er skarpe kanter bagved panelerne bevæg hånden langsomt og forsigtigt.
155
05 Under kørslen
Brændstof
Generelt
Diesel
Der bør ikke bruges brændstof af lavere kvalitet end som anbefalet af Volvo, da motorydelsen og brændstofforbruget ellers forringes.
Dieselbrændstof skal opfylde normen
EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer er følsomme over for fourening, f.eks. for mange
svovlpartikler. Brug kun dieselbrændstof fra
velkendte producenter. Påfyld aldrig diesel af
tvivlsom kvalitet.
Ved lave temperaturer (mellem –40 °C
og –6 °C) kan dieselbrændstof give en paraffinudfældning, hvilket kan give startvanskeligheder. De større olieselskaber har også et
særligt dieselbrændstof, som er beregnet til
temperaturer omkring frysepunktet. Dette er
mere letflydende ved lave temperaturer og
reducerer risikoen for udskillelse af paraffin.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres, hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved tankning, at der er rent omkring
påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med
vand og sæbe.
ADVARSEL
05
Brændstof der spildes på jorden, kan antændes.
Sluk for den brændstofdrevne varmer,
inden brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene,
hvilket kan føre til brand og personskader.
Vigtigt
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
bruges: specialadditiver, Marine Diesel
Fuel, fyringsolie, RME (vegetabilsk oliemetylester) og vegetabilsk olie. Disse brændstoffer opfylder ikke kravene ifølge Volvos
anbefaling og giver øget slid og motorskader, der ikke dækkes af Volvos garantier.
156
Vigtigt
For 2006- eller senere modeller må svovlindholdet højst være 50 ppm.
Brændstofstop
Efter et brændstofstop kræves der ingen
særlige foranstaltninger. Brændstofsystemet
udluftes automatisk, hvis man lader tændingsnøglen stå i stilling II i ca. 60 sekunder,
inden der gøres et nyt startforsøg.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand
fra brændstoffet. Ellers kan kondensvandet
forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
Vigtigt
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffiltret.
05 Under kørslen
Brændstof
Benzin
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste motorer kan køre på oktantal 95 og
98 RON. 91 RON bør kun bruges i undtagelsestilfælde.
• 95 RON kan bruges til normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal effekt og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 ºC anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og lavest mulige brændstofforbrug.
Vigtigt
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige
katalysatoren. For at Volvos garanti skal
gælde, må alkohol aldrig blandes med benzin, da brændstofsystemet kan beskadiges.
Brug kun tilsætninger, der er anbefalet af
Volvo.
Disse metaller varetager katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den kemiske proces uden selv at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslippet og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet mellem det brændstof og den luft, der
tilføres motoren, reguleres konstant. Reguleringen skaber optimale forhold for en effektiv
forbrænding, og dermed reduktion, af de
skadelige stoffer (kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider) ved hjælp af en trevejskatalysator.
05
Katalysator
Katalysatoren har til formål at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i nærheden af
motoren for hurtigt at komme op på sin driftstemperatur.
Katalysatoren består af en monolit (keramiksten eller metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt med platin/rodium/palladium.
157
05 Under kørslen
Lastning
Lastkapaciteten afhænger bl.a. af, hvad der
er monteret på bilen, f.eks. trækkrog, tagbagagebærer og tagboks. Bilens lastkapacitet
reduceres også af antallet af passagerer og
deres vægt.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres med lastens
vægt og placering.
05
Lastning i bagagerummet
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen
inden lastning eller udtagning af lange genstande. Lang last kan skubbe gearstangen/
gearvælgeren ud af stilling, så bilen begynder
at rulle.
•
•
•
•
158
Bagagerumsklappen kan åbnes
med en knap på lyspanelet eller
fjernbetjeningen (se side 43).
Placer lasten trykket mod ryglænet foran.
Bred last bør placeres i midten.
Tunge genstande bør placeres så lavt som
muligt. Undgå at anbringe tung last på det
nedslåede ryglæn.
Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige indtrækket.
• Al last bør fastspændes med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
Lastforankringsøjer
ADVARSEL
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan i tilfælde af en frontal kollision med en hastighed på 50 km/t opnå en bevægelsesvægt
svarende til 1000 kg.
Lasten bør altid fastgøres.
ADVARSEL
Hvis lasten anbringes for højt, risikerer man,
at beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggen i loftet udebliver eller reduceres. Anbring aldrig last højere end ryglænet. Ellers
kan den blive forskubbet ved hård opbremsning og anrette personskader i bilen.
8505313s
Generelt
De nedfældbare lastforankringsøjer bruges til
at fæstne spændebånd, der skal fastgøre
genstande i bagagerummet.
ADVARSEL
Hårde, skarpe eller tunge genstande, som
ligger eller rager ud, kan ved en kraftig opbremsning fremkalde personskader.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
05 Under kørslen
Lastning
Indkøbsposeholder*
Skiluge
Nedslåning af bagsæderyglæn
Lugen i ryglænet kan åbnes for transport af
lange, smalle genstande.
8505314s
Indkøbsposeholderen holder poser på plads.
Bagsæderyglænene kan slås frem, enten
sammen eller hver for sig, for at gøre det lettere at transportere lange genstande.
1. Åbn klappen, der er en del af gulvet i
bagagerummet.
2. Spænd poserne fast.
1. Træk i håndtaget/håndtagene. Hvis nakkestøtterne er slået ned, skal de først
slås op, se s. 62.
2. Slå ryglænet frem. Juster evt. den midterste nakkestøtte (se side 62).
ADVARSEL
2
05
8505328s
8904104s
1
Kontrollér, at bagsædets ryglæn er forsvarligt fastlåst efter opslåning.
159
05 Under kørslen
Lastning
Luge bagved integreret selepude*
Lugen sidder ikke fast i ryglænet med hængsler, den kan løsnes.
8505329s
3
05
Slå højre ryglæn frem.
Frigør lugen i bagsæderyggen ved at
skyde lugens rigel opad og samtidig trykke lugen nedad og fremad.
Slå ryglænet tilbage med lugen åben.
OBS
Hvis bilen er udstyret med integreret selepude*, skal den først foldes ud.
Brug sikkerhedsselen for at forhindre lasten i
at bevæge sig.
ADVARSEL
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen ved lastning og losning. Man kan være
uheldig og komme til at støde til gearstangen/gearvælgeren og dermed sætte den i
en kørselsposition.
160
Afmontering af luge
Efter at lugen er frigjort og ryglænet slået
bagud, åbnes lugen ca. 30 grader og trækkes lige op.
Montering af luge
Sæt lugen tilbage i sporene bag
beklædningen, og luk lugen.
Forsæde
Ved transport af ekstra lang last kan også
passagersædets ryglæn slås ned (se
side 60).
05 Under kørslen
Lastning
Taglast
Brug af tagbagagebærer
For at undgå skader på bilen og for at opnå
størst mulig sikkerhed under kørslen anbefales de lastholdere, som Volvo har udviklet.
Advarselstrekant
1
G015351
Følg nøje den monteringsanvisning, der følger med lastholderen.
2
Frigør advarselstrekantens hylster ved at
trække de to snaplåse udad.
Tag advarselstrekanten ud af hylstret,
fold den ud og sæt de to løse sider
sammen.
Fold advarselstrekantens støtteben ud.
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant. Anbring advarselstrekanten
på et passende sted under hensyntagen til
færdselssituationen.
Efter brug kontrolleres, at advarselstrekanten
og hylstret er forsvarligt fastgjort i bagagerummet.
05
G015352
• Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
• Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
• Bilens vindmodstand og dermed brændstofforbruget øges med lastens omfang.
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
Advarselstrekanten er fastgjort på bagagerumsklappens inderside med to klemmer.
3
Med last på taget ændres bilens tyngdepunkt og køreegenskaber.
Der må højst anbringes 100 kg på taget iberegnet tagbagagebærer og eventuel tagboks.
G015353
ADVARSEL
161
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Generelt
Hvis trækanordningen er monteret af Volvo,
leveres bilen med det nødvendige udstyr til
kørsel med anhænger.
05
162
• Bilens trækanordning skal være af godkendt type.
• Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør
man sammen med sin autoriserede Volvoforhandler kontrollere, at bilen har alt udstyret til kørsel med anhænger.
• Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering
fremgår af s. 207.
• Trækanordningen skal rengøres med
jævne mellemrum, og trækkuglen smøres
ind med fedt.
• Kør ikke med en tung anhænger, når bilen
er helt ny. Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
• På lange og stejle nedadgående skråninger belastes bilens bremser meget hårdere end normalt. Skift til et lavere gear, og
afpas hastigheden.
• Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
• Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, risikerer man, at motoren løber
varm. Hvis temperaturen i kølesystemet
bliver for høj, tændes advarselssymbolet,
og på informationsdisplayet vises Høj motortemp. Stands sikkert .
Hvis der vises Høj motortemp. Sluk
motor eller Lav kølevæske Stands motor,
skal motoren standses, efter at bilen er
bragt til standsning.
• Automatgearkassen har en indbygget beskyttelsesfunktion , der træder i funktion
ved overhedning. Hvis temperaturen i
gearkassen bliver for høj, tændes advarselssymbolet, og informationsdisplayet
viser Transm.olietemp. Nedsæt hastighed eller Transm.olietemp. Stands sikkert .
Følg anvisningen, og sæt hastigheden ned
eller stands bilen på et sikkert sted. Lad
derefter motoren gå i tomgang i nogle
minutter for at lade gearkassen afkøle.
I tilfælde af overhedning slås bilens aircondition muligvis fra midlertidigt.
• Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, selv om visse landes love tillader højere hastigheder.
• Gearvælgeren skal være i parkeringsposition P, når en bil med automatgear og
tilkoblet anhænger parkeres. Brug altid
parkeringsbremsen. Brug stopklodser til
blokering af hjulene, når en bil med anhænger parkeres på en skråning.
Anhængerkabel
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet
kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt, skal der bruges en adapter. Brug et
adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at kablet ikke slæber langs jorden.
Blinklys på påhængsvogn
Når afviserne er i brug og påhængsvognen er
tilkoblet, blinker et symbol på kombinationsinstrumentet. Hvis symbolet blinker hurtigere, er en af bilens eller påhængsvognens pærer defekt (se side 55).
Automatgearkasse
Parkering på skråninger
1. Træk parkeringsbremsen (håndbremsen).
2. Sæt gearvælgeren i position P.
Start på en skråning
1. Sæt gearvælgeren i position D.
2. Udløs parkeringsbremsen (håndbremsen).
Kraftige stigninger
• Vælg et passende lavt, manuelt gear ved
kørsel på kraftige stigninger eller med lav
hastighed. Derved forhindres gearkassen i
at skifte op, og gearkasseolien holdes
køligere.
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
• Kør ikke i et højere manuelt gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid økonomisk at køre i høje gear.
• Undgå at køre med anhænger på stigninger over 15 %.
Niveauregulering*
De bageste støddæmpere holder en kon
stant højde, uanset bilens belastning (op til
den tilladte maksimumsvægt). Når bilen holder stille, synker bagvognen lidt, hvilket er
normalt.
Anhængervægte
Nationale regler kan sætte grænser for anhængervægten og hastigheden. Trækkrogene kan være certificeret til en højere trækvægt, end den bilen må trække. Volvos tilladte anhængervægte fremgår af side 215.
ADVARSEL
Trækanordning
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog,
skal monteringsanvisningen for montering af
kugledelen følges nøje - se side 165.
ADVARSEL
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil beregnede
sted.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog: Følg nøje monteringsanvisningen
for kugledelen. Kugledelen skal være låst
med nøgle, inden man begynder at køre.
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
05
OBS
Afmontér altid kugledelen efter brug. Den
bør opbevares i bagagerummet.
Følg anbefalingerne for anhængervægt. Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at holde
under kontrol ved undvigemanøvrer og opbremsninger.
163
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Specifikationer
Vigtigt at kontrollere
• Trækkuglen skal med jævne mellemrum
rengøres og smøres med fedt.
2
OBS
8601532s
8601534s
Når der anvendes koblingshoved med
svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke
smøres ind.
1
Mål for befæstelsespunkter
05
(mm)
8
4
1127
951
855
Sidevange
3
7
164
5
6
8601533s
Kuglens centrum
1
Med Nivomat er målet 97 mm.
428
112
360
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Montering af kugledel
Indikatoren skal vise rødt.
Indikatoren skal vise grønt.
6
4
2
8904095s
8904091s
Tag beskyttelsesproppen ud.
5
8904093s
3
1
Kontrollér, at mekanismen er låst op ved
at dreje nøglen højre om.
Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
8904096s
8904094s
8904092s
05
Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
165
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
8904103s
7
Kontrollér, at kugledelen sidder fast, ved
at rykke den opad, nedad og bagud. Hvis
den ikke sidder rigtigt, skal den tages af
og påsættes igen som tidligere beskrevet.
05
8904097s
8
Anhængerens sikkerhedswire skal fastgøres i fastgøringspunktet på trækanordningen.
166
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Afmontering af kugledel
8904098s
8904100s
3
1
Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at
kugledelen trækkes bagud og opad.
Sæt nøglen i, og drej den højre om til
oplåst stilling.
2
4
05
8904101s
Tryk låsegrebet ind, og drej det venstre
om, indtil der lyder et klik.
8904099s
1
2
Skub beskyttelsesproppen ind.
167
05 Under kørslen
Bugsering
Generelt
Bilen må aldrig bugseres i gang. Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil starte, skal
der bruges et hjælpebatteri.
Vigtigt
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
Automatgearkasse
Før gearvælgeren til N.
Vigtigt
05
168
Biler med automatgearkasse må ikke bugseres med en højere hastighed end 80 km/t
og højst over en afstand af 80 km. Bilen skal
altid bugseres i fremadgående retning.
En bil med automatgearkasse må ikke, hvis
den er delvist løftet, bjerges med højere hastighed end 80 km/t. Den bør heller ikke
bjerges over længere strækninger end
80 km. Bilen skal altid bjerges, så hjulene
bevæger sig fremad.
Manuel gearkasse
Sæt gearstangen i frigear. Bugsertovet skal
hele tiden være strakt for at undgå pludselige ryk. Vær klar til at træde på bremsepedalen.
ADVARSEL
Ratlåsen bliver i samme position, som da
strømmen blev afbrudt. Ratlåsen skal udløses inden bugsering. Tændingen skal stå i
position II. Tag aldrig fjernbetjeningen ud af
startlåsen under kørsel eller bugsering.
ADVARSEL
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken bremse- eller styreservoen. Der skal
trædes ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og styringen er væsentlig tungere
end normalt.
Bugseringsøje
Ved bugsering på vejen bør bugseringsøjet
bruges. Øjet fastgøres i hullet i højre side af
kofangeren foran eller bagpå.
Efter brug skrues bugseringsøjet løs og anbringes i bagagerummet. Sæt dækslet på kofangeren igen.
ADVARSEL
Bugseringsøjet er kun beregnet til bugsering på vej, ikke til bjergning. Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed er
ifølge loven.
ADVARSEL
Inden bugsering skal fjernbetjeningen sættes i startlåsen for at udløse ratlåsen og
gøre det muligt at styre bilen.
05 Under kørslen
Bugsering
Montering af bugseringsøje
8601528s
1
2
8601529s
05
Hent bugseringsøjet frem. Det befinder
sig under gulvlemmen i bagagerummet.
Løsn underkanten af dækslet i kofangeren med en flad skruetrækker eller en
mønt. Skru bugseringsøjet godt fast, helt
ind til flangen. Drej øjet fast ved hjælp af
hjulnøglen.
169
Motorrum ................................................................................................ 172
Pærer....................................................................................................... 177
Viskerblade og sprinklervæske ............................................................... 184
Batteri...................................................................................................... 186
Sikringer .................................................................................................. 189
Hjul og dæk............................................................................................. 194
Vedligeholdelse ....................................................................................... 210
Typebetegnelser ...................................................................................... 214
Specifikationer ........................................................................................ 215
170
VEDLIGEHOLDELSE OG SPECIFIKATIONER
06
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Motorrum
Generelt
Åbning og lukning af motorhjelmen
ADVARSEL
Vigtigt
1
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
200268s
Volvos serviceprogram
For at holde bilen på et højt niveau hvad angår trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos serviceprogram, som er
specificeret i Service- og garantibogen, følges. Lad et autoriseret Volvo-værksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet.
Volvos værksteder har det personale, den
servicelitteratur og det specialværktøj, som
garanterer den højeste servicekvalitet.
Vigtigt
Klemmerisiko! Parkeringsbremsen skal aktiveres, inden motorhjelmen kan åbnes. (Dette gælder for manuel parkeringsbremse).
2
06
Kontrollér regelmæssigt
Kontroller med jævne mellemrum følgende
olier og væsker, f.eks. ved tankning:
•
•
•
•
Kølevæske
Motorolie
Servostyringsolie
Sprinklervæske
G010951
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Træk i håndtaget ved pedalerne. Det kan
høres, når spærren udløses.
Før spærren mod venstre og åbn hjelmen. (Spærrehagen sidder mellem forlygter og kølergitter på venstre side for
midten.)
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
172
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Motorrum
Oversigt over motorrum
ADVARSEL
6
7
2
8
3
9
4
10
Tændingssystemet har meget høj spænding. Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Tændingen skal derfor altid stå i
position 0 under arbejde i motorrummet.
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler, når
tændingen står i position II, eller motoren er
varm.
2000480s
5
2000481s
1
Kontrol af motorolie
Motorrummets udseende kan variere, alt efter
motorvariant.
Kølesystemets ekspansionsbeholder
Beholder til servostyringsolie
Målepind for motorolie
Køler
Luftfilter
Påfyldning af motorolie
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(venstrestyret)
Batteri
Relæ- og sikringsboks, motorrum
Påfyldning af sprinklervæske
Etiket for oliekvalitet
Volvo anbefaler
olieprodukter fra.
Ved kørsel under ugunstige forhold henvises
til Volvos anbefalinger på side 218.
06
173
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Motorrum
Benzinmotor
Volvo benytter forskellige systemer til advarsel om lav oliestand og lavt olietryk. Visse varianter har oliesensorer, og i givet fald benyttes en olietrykslampe. Andre varianter har
oliestandsfølere, og i så fald informeres føreren ved hjælp af advarselssymbolet midt på
instrumentet og displaytekster. Visse modeller har begge varianter. En autoriseret Volvoforhandler kan give flere oplysninger.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil.
Den mest sikre måleværdi fås med kold motor inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at motoren er standset. Målepinden viser for lavt et niveau, da ikke al olien
har nået at løbe ned i bundkarret.
MIN
MAX
2200327s
06
Vigtigt
Ved påfyldning af olie skal den anvendte
olie være af samme kvalitet (se side 218).
2200330s
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken
med en specielt tilpasset, syntetisk motorolie. Olien er valgt med stor omhu og under
hensyntagen til brugstid, startegenskaber,
brændstofforbrug og miljøbelastning. For at
det anbefalede serviceinterval kan anvendes, kræves det, at der anvendes en godkendt motorolie. Brug kun den foreskrevne
oliekvalitet (se etiketten i motorrummet),
både ved efterfyldning og olieskift, ellers risikerer man at øve indvirkning på brugstiden, startegenskaberne,
brændstofforbruget og miljøbelastningen.
Volvo Car Corporation frasiger sig alt ansvar efter garantien, medmindre der bruges
motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Skift olie med de intervaller, der angives i
Service- og garantibogen.
Påfyldning og målepind
2200328s
Vigtigt
Dieselmotor
Olieniveauet skal ligge i det markerede område
på målepinden.
174
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Motorrum
Stil bilen plant, og vent 10-15 minutter, efter
at motoren er slukket, så olien kan nå at løbe
tilbage i bundkarret. Kapaciteteten fremgår
af side 219.
Kølevæske
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt!
Niveauet skal være mellem MIN - og MAX mærkerne på ekspansionsbeholderen.
Hvis systemet ikke er godt fyldt, kan der
opstå høje temperaturer med risiko for motorskader.
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
Kontrol med kold bil
1. Tør målepinden af.
2. Kontrollér standen med målepinden.
Den skal være mellem MIN - og MAX mærkerne.
3. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Fyld op, indtil standen er nærmere MAX
end MIN på målepinden.
ADVARSEL
2600518s
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis
der skal påfyldes kølevæske, når motoren
er varm, skal ekspansionsbeholderens
dæksel skrues forsigtigt af, så overtrykket
forsvinder.
Vigtigt
Fyld aldrig til over MAX -mærket. Olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
meget olie.
ADVARSEL
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for
brand.
Kontrol med varm bil
1. Tør målepinden af.
2. Kontrollér oliestanden med målepinden.
3. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Fyld op, indtil standen er nærmere MAX
end MIN på målepinden.
Følg vejledningen på emballagen. For at optimere frost- og korrosionsbeskyttelsen skal
kølevæsken altid have et blandingsforhold
på 50% vand or 50% frostvæske. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske. Kapaciteten fremgår af side 220.
06
Vigtigt
Det er meget vigtigt, at der bruges kølevæske med den korrosionsbeskyttelse, som
Volvo anbefaler. Når bilen er ny, er den fyldt
med kølevæske, som er effektiv ned til
ca. –35 °C.
175
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Motorrum
Niveaukontrol
Bremse- og koblingsvæsken har fælles beholder. Niveauet skal ligge mellem MINog MAX -mærkerne, der er synlige inden i
beholderen. Kontrollér niveauet med regelmæssige mellemrum.
1
Max
Min
2
06
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MIN mærket i beholderen, bør bilen ikke køre
videre, inden der påfyldes bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal kontrolleres af et autoriseret Volvo-værksted.
5200696s
Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller
ved hvert andet normale serviceeftersyn.
Kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet
for bremsevæske fremgår af s. 220. Hvis bilen køres på en sådan måde, at bremserne
bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge eller i tropisk klima med høj luftfugtighed,
skal væsken udskiftes hvert år.
Væskebeholderen befinder sig i førerens side
Beholderen er beskyttet under dækslet, der
dækker motorrummets koldzone. Inden beholderens dæksel kan nås, skal det runde
dæksel først fjernes.
Åbn dækslet, der befinder sig på afdækningen, ved at dreje det.
Skru dækslet af beholderen, og påfyld
væske. Niveauet skal ligge mellem MINog MAX -mærkerne.
Vigtigt
Glem ikke at lukke dækslet.
176
Servostyringsolie
Påfyldning
5200697s
Bremse- og koblingsvæske
Vigtigt
Under kontrollen skal området uden om
servostyringsoliebeholderen holdes rent.
Kontrollér niveauet ved hvert serviceeftersyn.
Olieskift kræves ikke. Niveauet skal ligge
mellem MIN - og MAX -mærkerne. Kapaciteten og den anbefalede oliekvalitet fremgår af
side 220.
OBS
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis motoren ikke er i gang og skal
bugseres, kan bilen stadig styres.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
Generelt
Forlygtehus
Afmontering af forlygte
1. Slå tændingen fra ved at trykke hurtigt på
start-/stop-knappen, og tag fjernbetjeningen ud.
2. Træk lygtehusets låsestifter op
.
3. Træk lygtehuset lige frem
.
4. Frigør lygtehusets stik ved at trykke
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 183. Pærer og punktlys, der er af en
særlig type, eller som ikke egner sig til at udskiftes af andre end et værksted, er følgende:
G010479
Almen loftsbelysning
Læselamper
Handskerumslys
Blinklys, sidespejl
Tryghedsbelysning, sidespejl
Bremselygte
Active Bi-Xenon, Bi-Xenon og LED-pærer
klemmen ned med tommelfingeren
og samtidig føre
anden hånd.
stikket ud med den
Vigtigt
Træk ikke i ledningen, kun i stikket.
ADVARSEL
På biler udstyret med Bi-Xenon- og Active
Bi-Xenon-lygter skal skift af Xenon-lygten
udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Forlygten kræver særlig forsigtighed, da
Xenon-lygten er udstyret med et højspændingsaggregat.
Vigtigt
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt fra fingrene fordampes
af varmen og giver en belægning på reflektoren, som så kan ødelægges.
G010325
•
•
•
•
•
•
•
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen tågelys) udskiftes ved at løsne og fjerne hele lygtehuset gennem motorrummet.
ADVARSEL
Slå altid tændingen fra, og tag fjernbetjeningen ud, inden skift af pære påbegyndes.
5. Løft lygtehuset ud, og læg det på et
blødt underlag, så lygteglasset ikke bliver ridset.
6. Udskift pæren (se side 183).
06
Montering af forlygten
1. Tilslut stikket. Der skal lyde et klik.
2. Sæt lygtehuset og låsestifterne på
plads. Kontrollér, at de sidder rigtigt.
3. Kontrollér lyset.
Lygtehuset skal være slået til og sat i, inden
belysningen tændes eller fjernbetjeningen
sættes ind i startlåsen.
177
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
OBS
Inden man begynder at skifte en pære, bør
man se side 177.
06
178
1. Åbn låseriglen ved at trykke opad/udad.
2. Tryk dækslets klemmer ned, og frigør
dækslet.
Sæt dækslets på igen i modsat rækkefølge.
Fjernlys, halogen
3501875s
3501877s
Nærlys, halogen
3501876s
Aftagning af dæksel
1. Løsn lygten.
2. Frigør dækslet.
3. Løsn pæren ved at trykke fatningen
nedad.
4. Frigør kontakten fra pæren.
5. Før den nye pære ind i soklen, og tryk
den fast. Den kan kun sidde på én
måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
1. Løsn lygten.
2. Frigør dækslet.
3. Løsn pæren ved at dreje den venstre
om.
4. Frigør kontakten fra pæren.
5. Udskift pæren og pas den ind i soklen.
Drej højre om for at sætte pæren fast.
Den kan kun sidde på én måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
1. Løsn lygten.
2. Frigør dækslet.
3. Løsn pæren ved at trykke fatningen
nedad.
4. Frigør kontakten fra pæren.
5. Før den nye pære ind i soklen, og tryk
den fast. Den kan kun sidde på én
måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
Afvisere/blinklys
1. Løsn lygten.
2. Tag dækslet af (se side 178).
3. For at opnå bedre adgang kan fjernlyspæren først løsnes.
4. Træk i ledningen for at få pærefatningen
ud.
5. Tag den defekte pære ud, og sæt en
ny i. Den kan kun sidde på én måde.
6. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
Montér delene i modsat rækkefølge.
3501872s
3501879s
Positions-/parkeringslys
3501897s
Ekstra fjernlys Active Bi-Xenon og
Bi-Xenon*
1.
2.
3.
4.
Løsn lygten.
Løsn det lille runde dæksel.
Træk i pærefatningen for at få pæren ud.
Tag den defekte pære ud, og sæt en
ny i. Den kan kun sidde på én måde.
5. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
6. Sæt dækslet på igen. Det skal passes
ind og trykkes fast, indtil der høres et
klik.
Montér delene i modsat rækkefølge.
06
179
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
OBS
Inden man begynder at skifte en pære, bør
man se side 177.
06
180
1. Løsn lygten.
2. Løsn det lille runde dæksel.
3. Træk i ledningen for at få pærefatningen
ud.
4. Tag den defekte pære ud, og sæt en
ny i. Den kan kun sidde på én måde.
5. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
6. Sæt dækslet på igen. Det skal passes
ind og trykkes fast, indtil der høres et
klik.
Montér delene i modsat rækkefølge.
1. Fjern dækslet ved at trykke klemmerne ind
og trække det lige ud.
2. Skru pæreholderens skrue løs, og tag
den ud.
3. Drej pæren venstre om, og frigør den.
4. Sæt en ny pære i ved at dreje den højre
om.
5. Montér pæren. (Profilen på fatningen er
sammenfaldende med profilen på pærens fod).
6. Sæt fatningen på plads igen. Mærkningen TOP på pærefatningen skal vende
opad.
3501878s
Baglygte
3501874s
Tågeforlygter
3501880s
Sidemarkeringslys
Pærerne i baglygten skiftes inde fra bagagerummet (ikke LED- pærer).
1. Fjern klappen i venstre eller højre sidepanel for at få adgang til pærerne. Pærerne
befinder sig i separate fatninger.
2. Tryk spærrehagerne sammen, og træk
fatningen ud.
3. Udskift pæren.
4. Tilslut kontakten.
5. Tryk fatningen på plads, og sæt klappen
på igen.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
Baglygtepærernes placering
Nummerpladelygte
1
6
2
2
5
4
4
3501894s
5
Lygteglas, højre side
Positions-/parkeringslys (LED)
Blinklys
Sidepositionslys, SML (LED)
Bremselygte
Tågebaglygte (én side)
Baklys
Baglygtens pærefatninger
Blinklys
Bremselygte
Tågebaglygte (én side)
Baklys
3501910s
3
G015418
6
1. Løsn skruerne med en skruetrækker.
2. Frigør forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud.
3. Udskift pæren.
4. Sæt hele lygtehuset på plads, og skru
det fast.
06
OBS
Hvis en fejlmeddelelse bliver stående, efter
at en defekt pære er udskiftet, bør man kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
181
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
Indstigningslys
Bagagerumslys
Lys i makeup-spejl
OBS
Inden man begynder at skifte en pære, bør
man se side 177.
06
1. Stik en skruetrækker ind ved lampeglassets korte side nærmest tunnelkonsollen,
og drej let, så glasset løsnes. (Gælder
begge lamper).
2. Drej forsigtigt, indtil linsen løsnes.
3. Udskift pæren.
4. Sæt glasset på igen.
1. Før en skruetrækker ind, og drej den lidt
for at løsne lygtehuset.
2. Udskift pæren.
3. Kontrollér, at pæren lyser, og tryk
lygtehuset ind igen.
3501883s
3501903s
3501902s
Afmontering af spejlglasset
1. Før en skruetrækker ind under den nederste kant i midten, og drej og bøj forsigtigt
låseknasten på kanten opad.
2. Før skruetrækkeren ind under kanten i
både venstre og højre side (ved de sorte
gummipunkter), og bøj forsigtigt, så
glassets underkant løsnes.
3. Løsn forsigtigt spejlglasset, og løft det
og låsen ud.
4. Udskift pæren.
Montering af spejlglasset
1. Tryk spejlglassets tre låseknaster i den
øverste kant ind.
2. Tryk derefter de tre nederste knaster
fast.
182
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
Specifikation af pærer
Belysning
Effekt/
spænding
(W/V)
Type/
sokkel
D1S/
PK32d-2
Belysning
Effekt/
spænding
(W/V)
Blinklys for
21/12
H21W LL/
BAY9s
Bageste
positions-/
parkeringslys
og sidemarkeringslys
–
LED/-
Indstigningslys,
bagagerumslys,
nummerpladelys
5/12
-/SV8,5
Type/
sokkel
Bi-Xenon,
fjern- og
nærlys
35/12
Ekstra
fjernlys, BiXenon
55/12
H7 LL/
PX26d
Nærlys,
halogen
55/12
H7 LL/
PX26d
Fjernlys,
halogen
65/12
H9/PGJ19-5
Bremselygte
21/12
P21W LL/
BA15s
Makeup-spejl
1,2/12
-/SV5,5
Baklys
21/12
P21W LL/
BA15s
Forreste
positions- og
parkeringslys
5/12
W5W LL/
W2,1x9,5d
Tågebaglygter
21/12
P21W LL/
BA15s
Forreste
sidemarkeringslys
5/12
W5W LL/
W2,1x9,5d
Blinklys, bag
(gul)
21/12
PY21W LL/
BAU15s
Belysning
Effekt/
spænding
(W/V)
Type/
sokkel
Blinklys,
sidespejle
(gul)
5/12
WY5W LL/
W2,1x9,5d
Tågeforlygter
35/12
H8/PGJ19-1
Handskerumslys
5/12
-/BA9
06
183
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Viskerblade og sprinklervæske
1. Indstil tændingen til position 0, og behold
fjernbetjeningen i startlåsen.
2. Før højre ratarm opad i ca. 1 sekund,
hvorefter viskerne stiller sig i lige oprejst
stilling.
De vender tilbage til udgangsstillingen, når
bilen startes.
1
3603785s
Servicestilling
For at kunne udskifte eller vaske viskerbladene skal de være i servicestilling.
Slå viskerarmen op. Tryk på knappen på
viskerbladholderen, og træk bladet lige
ud parallelt med viskerarmen.
Skyd det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt
fast.
Udskiftning af viskerblade
2
03786s
Viskerblade
06
3603787s
3
184
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Viskerblade og sprinklervæske
3603784s
3603783s
Påfyldning af sprinklervæske
Rengøring
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det i passagersiden.
Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles
væskebeholder.
Vigtigt
Brug frostvæske om vinteren, så væsken
ikke fryser i pumpen, beholderen og slangerne. Kapaciteten fremgår af side 220.
06
185
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Batteri
Advarselssymboler på batteriet
Brug beskyttelsesbriller.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Undgå gnister og åben ild.
Håndtering
• Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.
• Afbryd aldrig batteriet, når motoren er i
gang.
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden,
kørselsforholdene, klimaet mv.
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning
af batteriet.
ADVARSEL
Læs instruktionsbogen.
i
Indeholder ætsende syre.
06
Eksplosionsfare.
Batterier kan danne knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, som kan dannes,
hvis startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
store mængder vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis
der kommer stænk i øjnene, skal der omgående søges lægehjælp.
OBS
Hvis batteriet aflades mange gange, påvirkes batteriets levetid negativt.
OBS
Et brugt batteri skal genvindes på en miljøvenlig måde, da det indeholder bly.
186
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Batteri
Udskiftning
Løsn den sorte minusledning
4
Afmontering
. Løsn
2
den røde plusledning
. Løsn udluft-
ningsslangen
fra batteriet, og skru
den skrue løs, der holder batterik-
1
4
lemmen
.
Før batteriet til siden, og løft det op.
1
0223s
3
0220s
5
2
2
0225s
1
0221s
Afbryd tændingen, og vent i 5 minutter.
G013020
3
Løsn det forreste dæksel ved at åbne
klemmerne.
Løsn gummilisten for at frigøre det bageste dæksel.
Frigør det bageste dæksel ved at dreje
det en kvart omgang og løfte det af.
06
ADVARSEL
Plus- og minuskablerne skal tages af og
sættes på i den rette rækkefølge.
187
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Batteri
Vedligeholdelse
Montering
1. Anbring batteriet i batterikassen.
• Kontrollér jævnligt, at der er det rette
niveau.
A
Vigtigt
3100224s
3100217s
Fyld aldrig til over markeringen
188
• Kontrollér alle celler. Brug en stor skruetrækker eller en mønt til at løsne cellepropperne (eller dækslet).
• Påfyld op til batteriets maksimumsmarkering. (Hver celle har sin egen minimumsog maksimums-markering.)
• Spænd propperne (henholdsvis dækslet)
forsvarligt fast.
Vigtigt
Brug altid destilleret eller afioniseret vand
(batterivand).
A
3100229s
06
2. Før batteriet indad og til siden, indtil det
når kassens bagkant.
3. Skru batteriet fast med skruen i klemmen.
4. Tilslut udluftningsslangen.
5. Tilslut den røde plusledning.
6. Tilslut den sorte minusledning.
7. Tryk det bageste dæksel fast.
(Se afmontering).
8. Sæt koldzonelisten på igen.
(Se afmontering).
9. Sæt det forreste dæksel på igen, og
fastgør det med klemmen.
(Se afmontering).
.
Der findes to batterityper. De kan udskiftes fuldt
ud med hinanden
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
For at forhindre, at bilens elektriske anlæg
beskadiges ved kortslutning eller overbelastning, er alle de forskellige elektriske funktioner og komponenter beskyttet af sikringer.
Hvis en elektrisk komponent eller funktion
ikke fungerer, kan det skyldes, at komponentens sikring midlertidigt har været overbelastet og er brændt over. Hvis den samme sikring brænder over gentagne gange, er der fejl
i komponenten. I givet fald bør man få et
autoriseret Volvo-værksted til at kontrollere
bilen.
Udskiftning
1. Se på sikringsoversigten for at finde
sikringen.
2. Træk sikringen ud, og se fra siden,
om den bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny
sikring af samme farve og med samme
amperetal.
Placering af sikringsbokse
1
2
3
3703828s
Generelt
Sikringsboksenes placering, venstrestyret bil
Hvis bilen er højrestyret, skifter
sikringsboks
side.
Under handskerummet
Motorrum
Bagagerum
06
189
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
Motorrum
Positioner
1
1
2
4
39 36
5
40 37
6
41 38
3703833d
3703824s
3
34
32
30
35
33
31
7
44
3
1
Disse sikringer befinder sig alle i boksen i
motorrummet. Sikringerne i
befinder sig
under
.
2
06
20
15
16
2
G010503
27
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere at trække sikringer ud og sætte dem i.
190
42
43
28
29
21
24
25
26
22
23
17
18
19
Øverst i motorrummet
Foran i motorrummet
Nederst i motorrummet
• 16 —33 og 35 —41 er af typen
"MiniFuse".
• 8—15 og 34 er af typen "JCASE" og må
kun udskiftes af et autoriseret Volvoværksted.
• 1—7 og 42 —44 er af typen "Midi Fuse"
og må kun udskiftes af et autoriseret
Volvo-værksted.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
Funktion
A
Funktion
A
10
60
Vakuumpumpe I5T
20
Primærsikring RJBB KL30
60
Belysningspanel
5
Vandpumpe (V8)
Krumtaphus-ventilationsvarmer
(5-cyl. benzin)
Dieselfiltervarmer, krumtaphuventilationsvarmer (5-cyl. diesel)
Lækdiagnose*
10/
60
Styreenhed for motor og transmission, SRS
Elopvarmede sprinklerdyser
Primærsikring RJBD KL30
50
Forlygtesprinklere
15
Gløderør diesel
70
12 volts stikkontakt, for- og
bagsæde
Taglem*, loftskonsol/ECC*
15
Køleventilator
50
Køleventilator
60
Funktion
A
Primærsikring CEM KL30A
60
Primærsikring CEM KL30B
Primærsikring RJBA KL30
Reserve
PTC Luftforvarmer*
100
Reserve
10
Relæ, motorrumsboks
5
30
Ekstralys*
20
Parkeringsvarmer*
25
Horn
15
Kabineventilator
40
Motorstyreenhed
10
30
ABS-ventiler
20
Styreenhed for automatgearkasse*
A/C-kompressor
15
ABS-pumpe
Relæspoler
5
Startmotorrelæ
30
Reserve
20
5
10
Forrudeviskere
Reserve
20/
06
15
Lyshøjdejustering*
(Active Bi-Xenon, Bi-Xenon)
Primærsikring CEM
10
20
Motorstyreenhed, benzin/diesel
10/15
Radar. ACC styrenhed*
5
Indsprøjtningssystem
15
Hastighedsafhængig
servostyring
5
Motorventiler
10
EVAP, Lambdasonde,
indsprøjtning (benzin/diesel)
15/10
Tændspoler/glødesystem, diesel 20/10
191
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
Under handskerummet
Positioner
1
1 2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12 13 14
Funktion
A
Fjernlys
15
Soltag*
20
Baklygter.
7,5
Reserve
3501898s
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
15
Forrudesprinklere
15
Adaptiv fartpilot (ACC)*
10
Reserve
2
Loftslys. Kontrolpanel i førerdør/
elbetjent passagersæde*
Informationsdisplay
7,5
A
Elstyret førersæde*
5
Regnsensor
5
15
SRS-system
10
Nedfældbar nakkestøtte,
bagsæde*
Fjernbetjeningsmodtager. Alarmsensorer
Brændstofpumpe
Elektrisk ratlås
20
Reserve
15
Lås for tankdækselklap/bagagerumsklap
Alarmsirene. ECC
10
Start-/stopknap
5
Bremselysomskifter
5
3501899s
Funktion
06
Fjern den indvendige beklædning, der dækker sikringsboksen.
Tryk på dækslets lås, og slå det op.
Nu kan sikringerne nås.
ABS-bremser. Elektrisk parkerings- 5
bremse
Speeder*, luftvarmer (PTC)
7,5
Elopvarmede sæder*
Reserve
ICM-display. Cd & radio, RSEsystem*
Ratmodul
Reserve
192
Fortågelygter*
15
7,5
5
5
20
5
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
Bagagerum
Positioner
D
A
B
Modul B (hvid). Funktion
Modul A (sort). Funktion
A
Kontrolpanel førerdør
25
Kontrolpanel passagerdør
25
Betjeningspanel på venstre bagdør
25
Betjeningspanel på højre bagdør
25
Reserve
12 V-stikkontakt i bagagerum,
køleskab*
Elopvarmet bagrude
3
2
1
30
7
6
5
12
10
9
11
Sikringsboksen befinder sig bag beklædningen i
venstre side.
25
Keyless drive*
20
Elektrisk parkeringsbremse*,
venstre side
Elektrisk parkeringsbremse*, højre
side
30
Modul D (blå). Funktion
A
Display RTI*, parkeringskamera*
10
30
Reserve
Anhængerstik 2*
15
Elstyret sæde, førerside
25
Anhængerstik 1*
40
Reserve
8
Elstyret sæde, passagerside
15
Reserve
4
A
Reserve
Reserve
Reserve
Audioforstærker
25
Audiosystem
15
5
Modul B (hvid). Funktion
A
Telefon. Bluetooth
Parkeringshjælp*
5
Reserve
Styreenhed Four-C*
15
Sædevarme, førerside for*
15
Sædevarme, passagerside for*
15
Sædeopvarmning, th. bagi*
15
AWD styreenhed
10
Sædeopvarmning tv. bagi*
15
06
-
193
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Generelt
Skift af hjul
Dæk har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk og
hastighedsklasse er vigtige for bilens adfærd.
OBS
Afmontering
Sørg for at have samme type, dimensioner
og fabrikat på alle hjul.
Omdrejningsretning
7700600s
7700602s
Følg det anbefalede dæktryk i dæktryktabellen, se s. 208.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning
06
Dæk med mønster, der er konstrueret til kun
at rulle i én retning, har rotationsretningen
markeret med en pil på dækket. Dækkene
skal have samme rotationsretning i hele levetiden. De må kun flyttes fra for til bag eller
omvendt, aldrig fra venstre til højre side eller
omvendt. Hvis dækkene monteres forkert,
forringes bilens bremseegenskaber og evne
til at lede regn og snesjap væk.
Fastgøringspunkter
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten opstilles. Bilen og
donkraften skal stå på et fast, vandret
underlag.
1. Træk parkeringsbremsen an, og vælg 1.
gear, henholdsvis P, hvis bilen har automatgear.
2. Hent reservehjulet, donkraften og hjulnøglen frem. De befinder sig under tæppet i bagagerummet.
OBS
Brug den donkraft, der hører til bilen.
194
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
3. Anbring klodser foran og bag de hjul,
der skal blive på jorden. Brug kraftige
træklodser eller halvstore sten.
Montering
4. (For biler med stålfælge) Løsn hjulkapslen med hjulskruenøglens ende eller ryk
den løs med hånden.
5. Løsn hjulboltene ½–1 omgang venstre
om med hjulnøglen.
6. På hver side af bilen er der to punkter til
placering af donkraften. Drej donkraftens fod ned, så den presses plant mod
jorden. Kontrollér, at donkraften sidder i
fastgøringspunktet, som vist på illustrationen, og at foden befinder sig lodret
under fastgøringspunktet.
7. Løft bilen så højt, at hjulet er frit af
jorden. Fjern hjulboltene, og løft
hjulet af.
ADVARSEL
Kravl aldrig ind under bilen, mens den er løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
Parkér bilen på en sådan måde, at passagererne har bilen eller helst et autoværn mellem sig selv og vejbanen.
7700605s
7700603s
1. Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
2. Sæt hjulet på. Skru hjulboltene i.
3. Sænk bilen, så hjulet ikke kan dreje.
4. Spænd hjulboltene over kors. Det er
vigtigt, at hjulboltene spændes forsvarligt. Spænd med et moment på 140 Nm.
Kontrollér tilspændingsmomentet med
en momentnøgle.
5. Montér hjulkapslen (på biler med stålfælge).
06
OBS
Ved montering skal hjulkapslens ventilhul
befinde sig ud for ventilen på fælgen.
195
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør
kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker
ubeskadigede. Dæk ældes og nedbrydes,
selvom de sjældent eller aldrig er i brug. Deres funktion kan derfor forringes. Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og dæk, der
gemmes til fremtidig brug. Som eksempler
på ydre tegn, der viser, at dækket er uegnet
til at bruges, er revner eller misfarvning.
Nye dæk
1502
7700607s
06
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle
år begynder de at hærde, og samtidig forringes friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Stil
derfor efter at få så friske dæk som muligt
ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når
196
det gælder vinterdæk. Produktionsuge og år, dækkets DOT-mærkning (Department of
Transportation), angives med fire cifre,
f.eks. 1502. Dækket på illustrationen er således produceret i uge 15, år 2002.
Dæk med slidindikatorer
Sommer- og vinterdæk
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, skal de
markeres med, hvilken side de har siddet på,
f.eks. V for venstre og H for højre.
Slitage og vedligeholdelse
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
s. 208. For den bedste kørbarhed og mere
jævn slitage på dækkene anbefales det regelmæssigt at skifte for- og bagdækkene
med hinanden. Det første skift bør ske
efter 5 000 km og derefter med intervaller
på 10 000 km. Herved undgås forskelle i
mønsterdybde. For at mindske risikoen for
udskridning skal dækkene på baghjulene altid have størst mønsterdybde. Hvis man er i
tvivl om mønsterdybden, bør man kontakte
et autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende, ikke stående.
ADVARSEL
Et beskadiget dæk kan føre til, at man mister kontrollen over bilen.
7700601s
Vedligeholdelse af dæk
En slidindikator er en smal forhøjning på
tværs af slidbanen. På siden af dækket ses
bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator).
Når dækkets mønsterdybde er reduceret
til 1,6 mm, er mønstret på højde med slidindikatorerne. Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt. Husk, at dæk med lille mønsterdybde har meget dårligt vejgreb i regn
eller sne.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Fælge og hjulbolte
Vigtigt
Hjulboltene skal spændes med 140 Nm.
Ved for hård tilspænding kan skruesamlingen tage skade.
Kun fælge, der er afprøvet og godkendt af
Volvo, og som indgår i Volvos originaltilbehørssortiment, må bruges på bilen.
Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
Låsbar hjulbolt
Låsbare hjulbolte kan anvendes både til
aluminium- og stålfælge.
Vinterdæk
Brug af snekæder
Volvo anbefaler vinterdæk med visse bestemte dimensioner. Disse er angivet på
dæktryksetiketten (se side 207). Dækdimensionerne afhænger af motorvarianten. Ved
kørsel med vinterdæk skal der være monteret
det rette dæk på alle fire hjul.
Snekæder må kun monteres på forhjulene
(dette gælder også biler med 4-hjulstræk).
OBS
Indhent råd hos en Volvo-forhandler om,
hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder
og dæk. Brug aldrig såkaldte Quick-kæder,
da afstanden mellem skivebremserne og hjulene er for lille.
Vigtigt
Brug Volvos originale snekæder eller tilsvarende, der er tilpasset den rette bilmodel
samt dækkenes og fælgenes mål. Rådfør
dig med et autoriseret Volvo-værksted.
06
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer stiller betydeligt større krav til dækkene
end om sommeren. Derfor anbefaler Volvo,
at man ikke kører med vinterdæk med en
mønsterdybde under 4 mm.
197
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Værktøj
Reservehjul*
Reservehjulet (Temporary spare) er kun beregnet til midlertidig brug. Det skal hurtigst
muligt erstattes med et normalt hjul. Under
kørsel med reservehjulet kan bilens køreegenskaber ændres. Det rette tryk i reservehjulet fremgår af dæktryktabellen på
side 208.
Vigtigt
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et reservehjul monteret på bilen.
Vigtigt
06
En skumblok i reservehjulsfælgen indeholder
alt værktøj. Værktøjet omfatter bugserøje,
donkraft og hjulnøgle. Skumblokken er skruet fast i en konsol i bunden af reservehjulsrummet.
Donkraft
Donkraften bør kun bruges i forbindelse med
hjulskift. Dens skrue skal altid være velsmurt.
Skru donkraften sammen
198
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
Reservehjulet befinder sig i reservehjulsrummet med fælgsiden nedad. Tre skumblokke,
to under reservehjulet og én ovenover/indeni,
holder reservehjulet på plads. Den øverste indeholder alt værktøj.
Reservehjulet og skumblokkene fastholdes
af samme gennemgående skrue.
Udtagning af reservehjul
1. Bøj gulvmåtten op, bagfra og fremefter.
2. Skru befæstelsesskruen op.
3. Løft skumblokken ud sammen med
værktøjet.
4. Løft reservehjulet ud.
Den nederste blok behøver ikke løftes ud.
Efter brug
Skumblokken og reservehjulet skal anbringes
i modsat rækkefølge af den, hvori de blev
taget ud.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Generelt
Dæklapningssættet bruges til at lappe en
punktering og til kontrol og justering af dæktrykket. Det består af en kompressor og en
beholder med tætningsvæske. Med sættet
opnås en midlertidig reparation. Flasken med
tætningsvæske skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er overskredet, og efter brug.
Nærmere oplysninger om udskiftning fremgår af side 202 for type 1, henholdsvis
side 206 for type 2.
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
Dæklapningssættet kan kun i begrænset omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
Dæklapningstyper
12 V-kontakter for tilslutning af kompressoren befinder sig ved midterkonsollen, ved
bagsædet og i bagagerummet. Vælg kontakten, der er nærmest det punkterede dæk.
Udtagning af dæklapningssæt
Hvis stedet er trafikeret, skal advarselstrekanten opstilles. Dæklapningssættet befinder
sig under gulvet i bagagerummet.
1. Bøj gulvmåtten op, bagfra og fremefter.
2. Skru befæstelsesskruen ud.
3. Fjern skumblokken, der holder donkraften og hjulnøglen.
4. Løft dæklapningssættet op.
Læg delene tilbage efter brug.
7700608s
OBS
Bilen kan leveres med to typer provisoriske
dæklapningssæt. De beskrives hver for sig
og betegnes variant 1 og variant 2.
sprækker el.lign. skader må ikke lappes med
det provisoriske dæk lapningssæt.
Dæklapningssæt type 1 (se side 200).
06
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Det midlertidigt lappede dæk skal
udskiftes hurtigst muligt (efter maksimalt
200 km).
G014340
Midlertidig dæklapning
Dæklapningssæt type 2 (se side 204).
199
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Variant 1
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
3. Slut ledningen
til en af bilens 12 Vkontakter.
4. Start motoren.Bilen skal holde på et
sted med god ventilation.
Pumpning af luft
Lapning af et punkteret dæk
3
3
7700609s
06
4
8
1. Kontrollér, at den orangefarvede
kontakt
står på 0, og tag ledningen
og luftslangen
ud af siderummet
.
6000034s
5
5. Start kompressoren ved at stille
kontakten
på I.
6. Pump dækket op til det på dæktrykmærkaten angivne tryk.
7. Stands kompressoren - kontakten
skal stå på 0. Frakobl luftslangen og
ledningen. Sæt ventilhætten på igen.
8. Anbring ledningen
og luftslangen
i siderummet
.
9. Anbring dæklapningssættet under gulvet i bagagerummet.
Kompressoren må ikke arbejde i mere end
10 minutter. Derefter skal den køle af for ikke
at blive overophedet.
Genstande med en kapacitet på op til 50 liter
kan pumpes op med kompressoren.
7700609s
2
200
2
1
6
7700610s
ADVARSEL
Indånding af udstødningsgas kan være livsfarlig. Lad aldrig motoren arbejde i lukkede
rum eller rum uden tilstrækkelig ventilation.
1. Tag etiketten
med den højeste tilladte
hastighed af dæklapningssættet, og fastgør den på rattet, hvor den tydeligt kan
ses af føreren.
2. Kontrollér, at den orangefarvede
kontakt
står på 0, og tag
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
3.
4.
5.
6.
ledningen
og luftslangen
ud af
siderummet
.
Skru luftslangens ventiltilslutning helt
ind på dækventilens gevind.
Slut ledningen
til bilens 12 V kontakt.
Løsn sikkerhedsspærren
, og drej
den orangefarvede del
til lodret stilling, indtil der høres et klik.
Start motoren.Bilen skal holde på et
sted med god ventilation.
7
4
8
7700611s
5
7. Start kompressoren ved at stille
kontakten
på I. Der sker en midlertidig trykstigning på maksimalt 4 bar,
mens tætningsvæsken pumpes ind.
Efter ca. 1 minut falder trykket, og manometret viser et mere korrekt dæktryk.
8. Pump dækket til et tryk på mellem
1,8 og 3,5 bar. Hvis trykket efter
10 minutters pumpning ikke er kommet
op på 1,8 bar, skal kompressoren
standses, for at den ikke skal blive
overophedet.
ADVARSEL
Stå aldrig lige ved siden af dækket, mens
kompressoren pumper. Vær særlig opmærksom på dækkets sider. Hvis der opstår revner, ujævnheder eller lignende
skader, skal kompressoren straks standses.
Under disse omstændigheder må man ikke
køre videre. Kontakt et autoriseret dækværksted.
9. Fjern luftslangen
fra dækventilen, og
skru ventilhætten på igen. Tag ledningen
ud af 12 V kontakten. Vip den
orangefarvede del
tilbage til udgangsstillingen, og fastgør spærren
.
Dæklapningssættet skal opbevares på
et sikkert sted i bilen.
10.Kør snarest ca. 3 km med en maksimumshastighed på 80 km/t, så tætningsvæsken tætner dækket på
tilfredsstillende måde.
Efterkontrol
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Det midlertidigt lappede dæk skal udskiftes hurtigst muligt (efter maksimalt
200 km).
OBS
Den orangefarvede del (7) må ikke slås op,
når kompressoren kun skal bruges til påfyldning af luft.
1. Skru ventilhætten løs, og slut luftslangen
til dækventilen. Slut ledningen
til 12 V kontakten. Aflæs trykket på kompressoren. Hvis trykket er under 1,3 bar,
er dækket ikke tætnet tilstrækkeligt effektivt. Under disse omstændigheder må man
ikke køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
2. Hvis dæktrykket er over 1,3 bar, skal dækket pumpes op til det tryk, der angives på
dæktryksetiketten. Luk luft ud med reduktionsventilen
, hvis dæktrykket er for
højt (se side 208).
3. Stands kompressoren - kontakten
skal
stå på 0. Frakobl luftslangen og ledningen.
Sæt ventilhætten på igen.
06
201
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
4. Anbring ledningen
og luftslangen
i
siderummet
.
5. Anbring dæklapningssættet under gulvet i bagagerummet.
Kompressoren må ikke arbejde i mere end
10 minutter. Derefter skal den køle af for ikke
at blive overophedet.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
1
6
2
8
4
5
3
9
7700616s
Efter brug skal beholderen med tætningsvæske og slangen udskiftes.
7700614s
OBS
06
Beholderen med tætningsvæske skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er overskredet (se datoetiketten
), henholdsvis efter
dæklapning. Efter brug skal beholderen
med holder
og luftslange
udskiftes.
10
7700615s
Udskiftningen kan enten foretages af et
autoriseret Volvo-værksted eller efter
anvisningerne.
Vigtigt
Læs sikkerhedsforskrifterne på bunden af
beholderen.
202
ADVARSEL
Ved udskiftning af beholder må kompressoren ikke være tilsluttet 12 V-kontakten. Man
risikerer, at der stadig er luft i beholderen.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
1
2
5
3
7700616s
4
3. Tryk knappen
ned, mens
beholderen
med holder
drejes
højre om. Tag dem af.
4. Træk luftslangen
ud (se side 202).
3. Skru beholderen
løs, og tag den af.
4. Kontrollér, at forseglingen
på den
nye beholder ikke er beskadiget. Skru
beholderen fast.
5. Sæt hylstret
på igen. Kontrollér, at
hylstret er korrekt påsat, og skru det
fast med skruerne
.
Udskiftning af beholder inden
holdbarhedsdatoen er overskredet
6. Sæt hastighedsetiketten
og den nye
datoetiket
på dæklapningssættet.
Den udskiftede beholder skal behandles som
miljøskadeligt affald.
Udskiftning af beholderen og slangen
6
7
10
6
1. Skru de to skruer
på det orangefarvede
hylster
op.
2. Fjern hastighedsetiketten
og datoetiketten
, og åbn sikkerhedsspærren
. Frigør hylstret
, og fjern det.
06
7700615s
9
7700617s
8
5. Tør resterende tætningsvæske af med
en klud, eller skrab den af, hvis den
allerede er blevet tør.
6. Montér en ny luftslange
, og kontrollér, at den er rigtigt placeret.
7. Kontrollér, at forseglingen
på den
nye beholder ikke er beskadiget. Skru
holderen
på beholderen
, og drej
den venstre om, indtil der høres et klik.
8. Sæt hylstret
på igen. Kontrollér, at
hylstret er korrekt påsat, og skru det
fast med skruerne
.
9. Sæt hastighedsetiketten
og den nye
datoetiket
på dæklapningssættet.
Den tomme beholder og luftslangen kan behandles som almindeligt affald.
1. Skru de to skruer
på det orangefarvede
hylster
op.
2. Fjern hastighedsmærkaten
og datomærkaten
, og åbn sikkerhedsspærren
. Frigør hylstret
, og fjern det.
203
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Variant 2
Trykreduktionsventil
Oversigt
Luftslange
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler
Handsker
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
3. Slut ledningen til en af bilens 12 V stikkontakter, og start bilen.
06
10
G014337
ADVARSEL
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
Afbryder
Ledning
Falskeholder (orange dæksel)
Beskyttelseshætte
204
Indånding af udstødningsgas kan være livsfarlig. Lad aldrig motoren arbejde i indelukkede rum eller rum uden tilstrækkelig
ventilation.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen på I.
5. Pump dækket op til det på dæktryketiketten angivne tryk. (Hvis dæktrykket er
for højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen.)
Vigtigt
Der er risiko for overhedning.
Kompressoren må ikke arbejde i mere
end 10 minutter.
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen og ledningen.
7. Sæt ventilhætten på igen.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Lapning af et punkteret dæk
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan irritere huden. Ved
kontakt med huden skal væsken straks vaskes af med sæbevand.
5. Skru det orange dæksel af, og skru
proppen af flasken.
OBS
Bryd ikke flaskens plombering. Plomberingen brydes, når flasken skrues fast.
ADVARSEL
Stå aldrig lige ved siden af dækket, mens
kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der
straks slukkes for kompressoren. Man bør
ikke køre videre. Kontakt et autoriseret
dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter
ca. 30 sekunder.
6. Skru flasken fast i flaskeholderen.
10.Fyld dækket i 7 minutter.
Vigtigt
G014338
Skru ikke flasken af flaskeholderen efter
brug, da den resterende væske ellers kan
løbe ud.
Delenes funktion fremgår af illustrationen på
side 204.
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
2. Fjern etiketten med angivelse af den
højeste tilladte hastighed, og anbring
den på rattet.
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og
find ledningen og luftslangen frem.
4. Tag handskerne på.
7. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
8. Slut ledningen til 12 V stikkontakten, og
start bilen.
9. Stil afbryderen på I.
Vigtigt
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
06
11.Sluk for kompressoren, og aflæs trykket
på trykmåleren. Minimumstrykket er
1,8 bar og maksimumstrykket 3,5 bar.
ADVARSEL
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i
dækket for stort. Man bør ikke køre videre.
Kontakt et autoriseret dækværksted.
12.Sluk for kompressoren, og tag ledningen ud af 12 V stikkontakten.
205
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
06
13.Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
14.Kør snarest ca. 3 km med en hastighed
af højst 80 km/t, for at tætningsvæsken
skal tætne dækket.
Efterkontrol af reparationen og trykket
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
• Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Man bør ikke
køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
• Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar,
skal dækket pumpes op til det tryk, der
angives på dæktryksetiketten. Hvis trykket
er for højt, skal der lukkes luft ud ved
hjælp af trykreduktionsventilen.
3. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen og ledningen.Sæt ventilhætten på
igen.
OBS
For at undgå stænk bør man lade flasken
blive i flaskeholderen.
206
4. Læg dæklapningssættet tilbage i
bagagerummet.
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Udskiftning skal foretages af et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
Kør til det nærmeste autoriserede Volvoværksted for at få det beskadigede dæk udskiftet. Gør værkstedet opmærksom på, at
dækket indeholder tætningsvæske.
ADVARSEL
Efter brug af det provisoriske dæklapningssæt bør man køre forsigtigt og ikke lade
hastigheden overstige 80 km/t. Det midlertidigt lappede dæk skal udskiftes hurtigst
muligt (efter maksimalt 200 km).
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
5. Når holdbarhedsdatoen er overskredet,
skal flasken udskiftes. Den gamle flaske
skal behandles som miljøfarligt affald.
Vigtigt
Læs sikkerhedsforskrifterne på bunden af
flasken.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse
af dimensioner. Eksempel på mærkning:
225/50R17 94 W
225
Sektionsbredde (mm)
50
Forholdet mellem sektionshøjde og bredde (%)
R
Radialdæk
17
Fælgdiameter i eng.
tommer (")
94
Kodecifre for maksimalt
tilladt dækbelastning
W
Kodebetegnelse for maks.
tilladt hastighed (i dette
tilfælde 270 km/t).
et sådant dæk, må bilen ikke køre hurtigere,
end dækket er klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre med 160 km/t).
Dæktryk
Føret er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køre, ikke dækkenes hastighedsklasse.
Q
160 km/t (forekommer kun
på vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
W
270 km/t
Y
300 km/t
7700650s
Specifikationer
• Dæktryk for bilens anbefalede hjuldimension
• ECO-tryk
• Reservehjulets tryk (Temporary Spare)
OBS
Hastighedsklasser
Bilen er typegodkendt, hvilket vil sige, at
dækkenes dimensioner og hastighedsklasser
ikke må afvige fra dem, der angives på bilens
typeattest.
06
Temperaturforskelle ændrer dæktrykket.
OBS
Det er den maksimalt tilladte hastighed, der
angives i tabellen.
Dæktryksetiketten på indersiden af førersidens dørstolpe (mellem for- og bagdør) viser,
hvilke tryk dækkene skal have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold. Disse
oplysninger findes også i dæktryktabellen på
side 208.
Den eneste undtagelse herfra er vinterdæk
(både med og uden pigge). Hvis der vælges
207
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Anbefalet dæktryk
Hastighed Last,1-3 personer
(km/t)
For (kPa)
Bag (kPa)
Maks. last
For (kPa)
Bag (kPa)
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
230
290
220
280
240
270
220
270
230
270
220
210
290
210
280
220
270
210
270
210
270
210
260
300
260
300
260
290
260
290
260
290
260
260
300
260
300
260
290
260
290
260
290
260
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
260
230
260
220
260
210
260
210
270
260
270
260
270
260
270
260
260
230
260
260
210
260
270
260
270
270
260
270
Alle 1
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
T 125/80 R 17
maks. 80
2601
420
2601
420
2601
420
2601
420
Variant
Dækstørrelse
8 cyl.
225/50 R 17
245/45 R 17
245/40 R 18
6 cyl.
225/55 R 16, 225/50 R 17,
245/45 R 17
245/40 R 18
5-cyl. diesel
185 hk
225/55 R 16,
225/50 R 17,
245/45 R 17
245/40 R 18
06
5-cyl. diesel
163 hk
5-cyl. benzin
225/55 R 16,
225/50 R 17,
245/45 R 17
205/60 R 16, 245/40 R 18
Alle
Reservehjul
1
ECO-tryk, brændstoføkonomisk kørsel
Spare
2Temporary
208
2
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales
det generelle dæktryk for fuld last for at få
den bedste brændstoføkonomi.
Kontrol af dæktryk
Dæktrykkene skal kontrolleres en gang om
måneden. Dette gælder også reservehjulet.
Efter nogle kilometers kørsel bliver dækkene
varme og trykket højere. Dæktryk kontrolleres med kolde dæk. Med kolde dæk menes,
at dækkene har samme temperatur som udetemperaturen.
For lavt dæktryk øger brændstofforbruget,
forkorter dækkenes levetid og forringer bilens køreegenskaber. Hvis man kører med
for lavt dæktryk, risikerer man, at dækkene
bliver for varme og ødelægges. Dæktrykket
påvirker rejsekomfort, vejlyd og styreegenskaber.
06
OBS
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også med omgivelsestemperaturen.
209
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Vedligeholdelse
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Anbring bilen på en vaskeplads med olieudskiller. Brug bilshampoo.
06
• Fjern fugleklatter fra lakken snarest muligt.
De indeholder kemikalier, som meget hurtigt påvirker og misfarver lakken. Det anbefales, at få eventuel misfarvning fjernet
af et autoriseret Volvo-værksted.
• Spul undervognen. Ved højtryksvask skal
spuleren holdes mindst 30 cm fra de lakerede flader.
• Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er
fjernet. Ved højtryksvask må man sørge
for, at højtryksspulerens dyse ikke kommer tættere på lakerede flader end 30 cm.
Sprøjt ikke direkte på låsene.
• Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
• Brug et koldaffedtningsmiddel på stærkt
tilsmudsede flader.
• Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
ADVARSEL
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
210
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens på
indersiden af glasset. Det er et naturligt fænomen, al ydre belysning er konstrueret til
at modstå dette. Kondens ventileres normalt ud af lygtehuset, når lygten har været
tændt et stykke tid.
Vask i vaskehal
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at
vaske bil, men det kan aldrig erstatte en vask
med håndkraft. For at få gode resultater anbefales det, at bilen vaskes med hånden.
OBS
I de første måneder bør bilen kun håndvaskes. Grunden hertil er, at lakken er mere
sart, når den er ny.
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, for at sikre, at fugtighed og korrosion ikke angriber
bremsebelægningerne og forringer bremserne.
Tryk let på bremsepedalen af og til under
kørsel af længere strækninger i regn eller
snesjap. Friktionsvarmen opvarmer bremsebelægningerne, så de tørrer. Gør det samme
efter start i meget fugtigt eller koldt vejr.
Udvendige plastdele
Til rengøring af ikke-farvetilpassede udvendige plasticdele anbefales specielle rengøringsmidler, der fås hos Volvo-forhandlere.
Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
Fælge
Brug kun rengøringsmidler, der anbefales af
Volvo. Kraftige fælgrensemidler kan beskadige overfladen og fremkalde pletter på
forkromede aluminiumfælge.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Vedligeholdelse
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller
for at give den ekstra beskyttelse.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før
den er mindst et år gammel, mens den godt
kan vokses tidligere. Den bør ikke poleres og
vokses i direkte sollys.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med Volvos asfaltfjerner eller terpentin. Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta (gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt
vejledningen på emballagen. Mange præparater indeholder både polish og voks.
Vigtigt
Lakbehandling, herunder konservering, forsegling, beskyttelse, glansforsegling og
lign., kan beskadige lakken. Eventuelle lakskader fremkaldt af sådanne behandlinger
omfattes ikke af Volvos garanti.
Rustbeskyttelse – kontrol og
vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig
og komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet er fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, penetrerende
rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum, lukkede sektioner og sidedøre.
Normalt kræver rustbeskyttelsen ingen efterbehandling, før efter ca. 12 år. Efter dette
tidsrum bør efterbehandling foretages med
3 års intervaller. Lad et autoriseret Volvoværksted hjælpe med efterbehandling af
bilen.
Snavs og vejsalt kan føre til korrosion, derfor
er det vigtigt at holde bilen ren. For at vedligeholde bilens rustbeskyttelse skal den kontrolleres med regelmæssige mellemrum og
evt. udbedres.
Rengøring indvendigt
Brug kun de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, som Volvo anbefaler. Foretag rengøring med regelmæssige mellemrum, og følg
vejledningen, der leveres med bilplejeprodukterne.
Pletter på teksttilbetræk og
loftsbetræk
For ikke at forringe betrækkets brandhæmmende egenskaber anbefales et specielt
tekstilrengøringsmiddel, som fås hos
Volvo-forhandlere.
Til rengøring af sikkerhedsseler bør bruges
vand og et syntetisk vaskemiddel. Kontrollér, at sikkerhedsselen er tør, inden den rulles
ind igen.
Vigtigt
Skarpe genstande og velcrobånd kan beskadige bilens stofindtræk.
06
Behandling af pletter på læderindtræk
Volvos læderindtræk er udstyret med en
overfladebeskyttelse mod smuds. Rengøring
beskytter læderet igen, men fedt og smuds
opløser overfladebeskyttelsen. Der findes et
fuldt program til vedligeholdelse og pleje af
læderindtræk. Volvo tilbyder et læderprodukt til rengøring og efterbehandling af indtrækket, og herved får læderet sit beskyttende lag igen.
211
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Vedligeholdelse
Brug aldrig kraftige opløsningsmidler. De
kan skade både tekstil-, vinyl- og læderindtræk.
Vigtigt
Bemærk, at materialer, der smitter af (nye
jeans, ruskindstøj osv.), kan misfarve indtrækmaterialer.
For at opnå det bedste resultat anbefaler Volvo at rengøre og påføre beskyttelsescreme
to til fire gange pr. år. Bed din forhandler om
Volvos læderplejeprodukt.
06
Vaskeråd for læderindtræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
3. Fugt pletterne grundigt med svampen.
Lad svampen suge pletten op. Gnid
ikke.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og
lad læderet tørre helt.
Pletter på plasticdele og -flader i bilen
Til rengøring af plasticdele og flader inde i bilen anbefales en let, vandfugtet splitfiberklud
eller en mikrofiberklud, der fås hos
Volvo-forhandlere.
Skrab eller gnid aldrig på en plet. Brug aldrig
kraftige pletfjerningsmidler. I vanskeligere tilfælde kan man bruge specielle rensemidler,
der fås hos Volvo-forhandlere.
Udbedring af lakskader
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader udbedres med det samme. De mest
almindelige lakskader er mindre stenslag,
ridser og skader på f.eks. skærmkanter og
døre.
Materialer
• Grundfarve (primer) på dåse
• Lak på dåse eller farvepen
• Pensel
• Afdækningstape
Farvekode
Måtter og bagagerum
Tag alle løse måtter ud til separat rengøring.
Brug en støvsuger til bortsugning af støv og
snavs.
0300443s
Vigtigt
Beskyttelsesbehandling af
læderindtræk
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
2. Lad nu læderet tørre i 20 minutter før
brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og uv-filter.
Det er vigtigt at bruge nøjagtigt den rette farve. Bilens farve fremgår af produktskiltet (se
side 214).
212
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Vedligeholdelse
Reparation af stenslag
4. Vent en dags tid, og polér derefter
reparationsstederne. Brug en blød klud
og en smule slibepasta.
OBS
1700382s
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til pladen, og der stadig findes et ubeskadiget
farvelag, kan farven påføres direkte, efter at
fladen er renset.
Inden arbejdet påbegyndes, skal bilen være
renvasket og tør og skal have en temperatur
på over 15 °C.
1. Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne følger med.
2. Rør godt i grundmalingen (primer), og
påfør malingen ved hjælp af en tynd
pensel eller en tændstik. Påfør lakken
med pensel, når grundmalingen er tør.
3. Ridser udbedres som ovenfor beskrevet, men der skal afdækkes rundt om
skaden for at beskytte den ubeskadigede lak.
06
213
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Typebetegnelser
Etiketternes placering
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele
og tilbehør kan det være en fordel at kende
bilens typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
1
2
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og indtræk samt typegodkendelsesnummer.
Parkeringsvarmer-skilt.
På motorolieskiltet angives oliens kvalitet
og viskositet.
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer.
HFGDOIHV
HFGJJFFOI
BFDRYOIHV
Gfdr_urtvb
Seyj_tu
Fkfu
Ohtk_jdtr
Mgdh_ ytegf
Seyj_tu
Fkfu
Ehdfjljl_ncy
3
Gearkassens typebetegnelse og løbenummer.
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Bilens stelnummer (VIN Vehicle
Identification Number)
6
5
A
B
P 1208632
3,77
T 100001
M56L
AISIN AW
SERIAL NO
214
CO
LTD
MADE IN JAPAN
TF-80SC
3YYYYYYY
0300444s
4
30748043
06
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Mål og vægt
ADVARSEL
Mål
cm
Længde
485
Højde
150
Bredde
189
Akselafstand
284
Sporvidde, for
158 – 159
2
Sporvidde, bag
158 – 159
3
1
4
Skiltets placering fremgår af side 214.
2
0300446s
1
Kun Kina
Maks. totalvægt
Maks. anhængervægt
0300445s
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv. Vægten af passagerer og det
monterede tilbehør, såsom trækkrog, tagbagagebærer, tagboks m.v. samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet anhænger, se tabellen), har
betydning for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt. Tilladt belastning (ud over
føreren) = Totalvægt – Køreklar vægt.
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maksimal tagbelastning: 100 kg.
06
Maks. totalvægt
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
Maks. vogntogsvægt (bil+anhænger)
215
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Trækvægt og kugletryk
Model
Gearkasse
Anhængervægt med bremse (kg) Kugletryk (kg)
Alle
Alle
0 – 1200
50
2.5T
Manuel (M66)
maks. 1800
75
Automatisk (TF–80SC)
maks. 1800
75
3.2
Automatisk (TF–80SC)
maks. 1800
75
V8
Automatisk (TF–80SC)
maks. 2000
90
2.4D
Manuel (M66)
maks. 1600
75
Automatisk (TF–80SC)
maks. 1800
75
Manuel (M66)
maks. 1600
75
Automatisk (TF–80SC)
maks. 2000
90
D5
06
Anhængervægt uden bremse (kg)
Kugletryk (kg)
maks. 750
50
OBS
Brug af stabiliseringsanordninger anbefales
til anhængere, der vejer over 1800 kg.
216
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Motorspecifikationer
Specifikation/model
2.5T
3.2
V8
D5
2.4D
Motorbetegnelse
B5254T6
B6324S
B8444S
D5244T4
D5244T5
Effekt (kW/omdr./min.)
147/4500
175/6200
232/5950
136/4000
120/4000
Effekt (hk/omdr./min.)
200/4800
238/6200
315/5950
185/4000
163/4000
Drejningsmoment
(Nm/omdr./min.)
300/1500-4500
320/3200
440/ 3950
400/2000-2750
340/1750-2750
Cylinderantal
5
6
8
5
5
Cylinderdiameter (mm)
83
84
94
81
81
Slaglængde (mm)
93,2
96
79,5
93,1
93,1
Slagvolumen (liter)
2,521
3,192
4,414
2,400
2,400
Kompressionsforhold
9,0:1
10,8:1
10,4:1
17,0:1
17,0:1
06
217
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Ugunstige kørselsforhold
Ugunstige kørselsforhold kan give unormalt
høj olietemperatur eller stort olieforbrug.
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med campingvogn eller anhænger
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under –30° C eller over
+40° C
• kortere kørselsstrækninger (under 10 km)
ved lave temperaturer (under 5° C)
Vælg en helsyntetisk motorolie til brug under
ugunstige kørselsforhold. Det giver motoren
ekstra beskyttelse.
06
218
Volvo anbefaler
olieprodukter fra.
Vigtigt
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken
med en specielt tilpasset, syntetisk motorolie. Olien er valgt med stor omhu og under
hensyntagen til brugstid, startegenskaber,
brændstofforbrug og miljøbelastning. For at
det anbefalede serviceinterval kan anvendes, kræves det, at der anvendes en godkendt motorolie. Brug kun den foreskrevne
oliekvalitet (se etiketten i motorrummet),
både ved efterfyldning og olieskift, ellers
risikerer man at øve indvirkning på brugstiden, startegenskaberne, brændstofforbruget og miljøbelastningen. Volvo Car
Corporation frasiger sig alt ansvar efter garantien, medmindre der bruges motorolie af
den foreskrevne kvalitet og viskositet.
2200331s
Motorolie
Viskositetsdiagram
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Når dette skilt findes i motorrummet, gælder
nedenstående. Skiltets placering fremgår af
side 214.
ATTENTION!
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
Engine oil quality ACEA A5/B5
Viscosity SAE 0W-30
2200329s
Viskositet: SAE 0W–30
Motorvariant
Kapacitet mellem
MIN og MAX (liter)
Kapacitet (liter)
2.5T
B5254T6
1,3
5,5
3.2
B6324S
0,8
7,3
V8
B8444S
1,1
7,0
D5
D5244T4
1,5
6,0
2.4D
D5244T5
1,5
6,0
06
219
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Øvrige væsker og smøremidler
Væske
System
Kapacitet
(liter)
Foreskreven kvalitet
Gearkasseolie
Manuel (M66)
2,0
Transmissionsolie MTF 97309
Automatisk (TF–80SC)
7,0
Transmissionsolie JWS 3309
Benzinmotor 3,2
8,9
Benzinmotor 2.5T
9,0
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse blandet
med vand, se emballagen.
Benzinmotor V8
10,2
Dieselmotor
12,5
-
-
Olie: PAG
Kølemiddel: R134a (HFC134a)
Bremsevæske
0,6
DOT 4+
Servostyring
1,2
Servostyringsolie WSS M2C204-A2 eller tilsvarende.
Sprinklervæske
6,5
4,52
Det af Volvo anbefalede frostsikringsmiddel,
blandet med vand.
Kølevæske
Aircondition1
06
1Vægten
2
varierer alt efter motorvariant. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for korrekt information.
Biler uden forlygtesprinklere
OBS
Under normale kørselsforhold behøver
gearkasseolien ikke skiftes i sin levetid. Under ugunstige kørselsforhold kan det dog
blive nødvendigt (se side 218).
220
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Forbrug, udslip og kapacitet
Model
Motor
Gearkasse
Forbrug
liter/100 km
Udslip af
kuldioxid
(CO2) g/km
Tankkapacitet
liter
2.5T
B5254T6
Manuel (M66)
9,4
224
70
Automatisk (TF–80SC)
10,2
244
Automatisk (TF–80SC)
9,8
234
Automatisk (TF–80SC)
10,7
255
3.2
B6324S
AWD
V8
B8444S
Automatisk (TF–80SC)
11,9
284
D5
D5244T4
Manuel (M66)
6,4
169
Automatisk (TF–80SC)
7,3
193
Manuel (M66)
6,3
167
Automatisk (TF–80SC)
7,2
189
2.4D
D5244T5
Brændstofforbrug og udslip af kuldioxid
De officielt deklarerede tal for brændstofforbrug er baseret på en standardiseret kørselscyklus iht. EU-direktiv 80/1268 comb. Tallene
for brændstofforbrug påvirkes, hvis bilen udstyres med ekstra tilbehør, som ændrer bi-
06
lens vægt. Desuden indvirker køremåden og
andre ikke-tekniske faktorer på brændstofforbruget. Nærmere oplysninger fremgår af
side 8.
221
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Elsystem
Typegodkendelse for
fjernbetjeningssystem
Generelt
12 V-system med spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. 1-polet system med
chassis og motorblok som ledere. Minuspolen er tilsluttet chassiset.
Batteriydelse
1Hermed bekræfter Delphi, at dette fjernbetjeningssystem er i overensstemmelse med de
væsentlige egenskabskrav og øvrige relevante
bestemmelser, der fremgår af direktiv 1999/5/EF.
Land
A, B, CY, CZ,
D, DK, E, EST,
F, FIN, GB, GR,
H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P,
PL, S, SK, SLO
Motor
2,5T
V8
D5
Spænding (V)
12
12
12
HR
Kapacitet ved
koldstart (A)
520 –
800
600 –
800
700
ROK
Reservekapacitet (min.)
100 –
150
120 –
150
135
BR
2Oplysningerne ikke tilgængelige på tidspunktet
for trykning.
1
IS, LI, N, CH
Delphi 2003-07-15,
Germany R-LPD1-03-0151
2
06
Vigtigt
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge
for at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale batteri (se mærkaten på batteriet).
222
RC
CCAB06LP1940T4
06 Vedligeholdelse og specifikationer
06
223
Alfabetisk stikordsregister
A
A/C ............................................................103
ABL –Active Bi-Xenon Lights ......................65
ABS .............................................................87
ACC –Adaptiv fartpilot ..............................123
Adaptiv fartpilot .........................................123
radarsensor ..........................................124
Advarselsblinklys ........................................67
Advarselslampe
adaptiv fartpilot ....................................123
kollisionsadvarsel .................................128
stabilitets- og traktionskontrolsystem ..120
Advarselslamper .........................................54
07
advarsel ..................................................56
airbags-SRS ...........................................56
Fejl i bremsesystem ...............................56
generator lader ikke ...............................56
lavt olietryk .............................................56
parkeringsbremse trukket an .................56
selepåmindelse ......................................56
Advarselslyd
adaptiv fartpilot ....................................123
kollisionsadvarsel .................................128
Advarselssymbol, AIRBAG-systemet ..........14
Advarselstrekant .......................................161
AF –automatisk frekvensopdatering .........117
Afprøvning af alarmsystemet ......................47
224
Afvise opkald ............................................ 145
Automatgear
Afvisere ....................................................... 67
manuelle gearpositioner (Geartronic) ..... 85
Automatgearkasse ...................................... 84
Afvisning af opkald ................................... 141
Airbag ......................................................... 15
Automatisk afblænding ............................... 78
til- og frakobling, PACOS ...................... 18
AIRBAG-system ......................................... 14
Automatisk genlåsning ............................... 42
Aircondition, A/C ...................................... 103
Automatvask ............................................. 210
Alarm .......................................................... 45
AUX ................................................... 109, 112
afprøvning af alarmsystemet ................. 47
alarmindikator ........................................ 45
alarmsignaler ......................................... 46
annullering af udløst alarm .................... 46
frakobling ............................................... 46
kontrol af alarm ..................................... 36
midlertidig frakobling ............................. 47
RDS trafikadvarsel ............................... 116
tilkobling ................................................ 45
øvrige funktioner .................................... 46
All Wheel Drive (firhjulstræk) ....................... 86
Allergi- og astmafremkaldende stoffer ..... 100
Anhænger
anhængervægt .................................... 215
kørsel med anhænger ......................... 162
Anti-udskridning ....................................... 120
AUTO
forvalgslagring ..................................... 115
klimaindstilling ..................................... 103
Automatisk låsning ..................................... 42
lydstyrke .............................................. 112
B
Bagagerum
låsning ................................................... 43
Bagagerumsklap
låsning ................................................... 35
Bagagerumsmåtte .................................... 139
Baglygter
placering .............................................. 181
Bakgearsspærring ...................................... 84
Bakspejl ...................................................... 78
elopvarmet ............................................. 78
Barnestol ..................................................... 26
barnestol og airbag ................................ 17
monteringssystem ................................. 28
Bashøjttaler ............................................... 112
Alfabetisk stikordsregister
Batteri ..................................................83, 186
Blokeret låsestilling ..................................... 44
Børn
advarselssymboler ...............................186
fjernbetjening/PCC .................................39
håndtering ............................................186
specifikation .........................................222
udskiftning ...........................................187
vedligeholdelse ....................................186
Belysning
frakobling ............................................... 44
Bluetooth
placering i bilen ................................ 26, 28
Børnesikkerhed ........................................... 25
handsfree ............................................ 140
privat ................................................... 142
Blæser ...................................................... 102
Børnesikkerhedsprodukter ......................... 26
Active Bi-Xenon Lights, ABL ..................65
automatik ...............................................68
betjening ................................................68
fjern-/nærlys ...........................................65
instrumentbelysning ...............................64
kabine ....................................................68
lyshøjderegulering ..................................64
orienteringslys ........................................69
positions-/parkeringslys .........................66
skift af pærer, se også Pærer ..............177
tilpasning af lysbillede ............................70
tryghedsbelysning ..................................69
tågebaglys .............................................67
tågeforlygter ...........................................66
Bilens pleje ................................................210
Bilvask .......................................................210
Bjergning ...................................................169
Blind Spot Information System, BLIS .......132
Blind vinkel ................................................132
Børnesikkerhedslås .................................... 30
Bremse- og koblingsvæske ...................... 176
C
Bremselygter .............................................. 66
Cd
Bremser ...................................................... 87
funktioner ............................................. 113
skifter ................................................... 113
Chassisindstillinger ................................... 121
blokeringsfri bremser, ABS ................... 87
bremsekraftforstærkning ....................... 87
bremselygter ......................................... 66
bremsesystem ....................................... 87
bremsevæske, mængde og kvalitet .... 221
elektrisk parkeringsbremse ................... 89
nødbremseforstærkning, EBA ............... 87
nødbremselys, EBL ............................... 66
parkeringsbremsen generelt ................. 89
påfyldning af bremsevæske ................ 176
symboler på kombinationsinstrumentet 88
Brændstof ................................................. 156
brændstoffilter ..................................... 156
brændstofforbrug .................................... 8
brændstoføkonomi .............................. 209
forbrug ................................................. 221
Brændstofpåfyldning
Blinklys ........................................................67
tankdæksel .......................................... 155
Bugsering ................................................. 169
BLIS ..........................................................132
bugseringsøje ...................................... 169
Cigarettænder
forsæde ................................................ 136
Cigarettænderkontakt
bagsæde .............................................. 137
Clean Zone Interior ................................... 100
D
Defroster ................................................... 104
Dieselfilter ................................................. 156
Dieselpartikelfilter ....................................... 82
07
Dimensioner .............................................. 215
Disktekst ................................................... 114
Displaybelysning ......................................... 64
Dolby Surround Pro Logic II ............. 109, 112
Driftsbremse ............................................... 87
225
Alfabetisk stikordsregister
DSTC, se også Stabilitetssystem
Elektrisk parkeringsbremse
Forrudeviskere ............................................ 73
betjening ..............................................120
deaktivering/aktivering .........................120
Dug
lav batterispænding ............................... 89
manuel udløsning .................................. 89
Elektronisk startspærre .............................. 34
Forvalgslagring ......................................... 115
behandling af ruderne ............................99
fjern med defrosterfunktionen ..............104
fjern med ventilationsspjældene ..........105
kondens i forlygter ...............................210
timerfunktion ........................................104
Dybt vand ..................................................152
Elopvarmning
Dæk
hastighedsklasser ................................207
punktering ............................................198
rotationsretning ....................................194
slidindikatorer ......................................196
specifikationer ......................................207
tryk .......................................................208
vedligeholdelse ....................................196
vinterdæk .............................................197
E
ECC –elektronisk klimaanlæg ...................102
07
Ekstern lydkilde
AUX-tilslutning .....................................109
lydstyrke ...............................................112
Ekstra fjernlys ............................................179
Ekstravarmer .............................................108
Elbetjent taglem ..........................................79
Elektrisk anlæg ..........................................222
226
bagrude ................................................. 78
sæder .................................................. 103
Elsktrisk parkeringsbremse
automatisk udløsning ............................ 89
EON –Enhanced Other Networks ............. 117
Equalizer ................................................... 112
F
Fartpilot .................................................... 122
Farvekode, lak .......................................... 212
Firhjulstræk ................................................. 86
Fjern-/nærlys .............................................. 65
Fjernbetjening ............................................. 34
Four-C ....................................................... 121
Frakobling af gearvælgerspærring .............. 86
Frekvensopdatering, automatisk .............. 117
Fælge
rengøring .............................................. 210
G
Gardinairbag ............................................... 20
Gearkasse ................................................... 84
automatisk ............................................. 84
manuel ................................................... 84
Geartronic ................................................... 85
Gearvælgerspærring ................................... 85
Gearvælgerspærring, mekanisk frakobling . 86
Genindstilling af rudehejs ........................... 76
Glas
aftageligt nøgleblad ............................... 34
batteri .................................................... 35
batteriskift .............................................. 39
funktioner .............................................. 35
rækkevidde ............................................ 36
Fjernbetjeningssystem, typebetegnelse ... 222
Gode råd om kørsel .................................. 152
Forlygter ..................................................... 65
Graviditet .................................................... 13
lygtesprinkling ....................................... 74
Forrudesprinkling ........................................ 74
Gulvmåtter ................................................ 136
lamineret/forstærket .............................. 75
overfladebehandlet ................................ 75
yderlag ................................................... 75
Global opening ..................................... 35, 99
Alfabetisk stikordsregister
H
Handskerum ..............................................136
Indbygget selepude .................................... 28
Kollision ...................................................... 25
Indbygget telefon ..................................... 145
Kollisionsadvarsel ..................................... 127
Indgående samtale ................................... 141
låsning ....................................................43
HBS –Heart Beat Sensor ............................37
Indkommende opkald .............................. 145
radarsensor .......................................... 124
Kollisionsadvarsel med bremsestøtte* ..... 127
Hjul
Indstilling af rat ........................................... 63
Komfort i kabinen ..................................... 135
fælge ....................................................197
montering .............................................195
reservehjul ............................................198
skift ......................................................194
snekæder .............................................197
Hjul og dæk ...............................................194
Indtræk ..................................................... 211
Kompas ..................................................... 119
Informations- og advarselssymboler .......... 54
Informationscenter ................................... 118
justering af zone .................................. 119
kalibrering ............................................ 119
Kondens i forlygter .................................... 210
Holder til glas og flaskeåbner ...................139
Instrumentbelysning ................................... 64
Informationsdisplayer ................................. 54
Informationsknap ........................................ 36
Kondensvand ............................................ 156
Kontrolsymboler ......................................... 54
Kugletryk ................................................... 216
Horn ............................................................63
Instrumenter og betjeningsorganer ............ 50
Hornsignal ...................................................63
Instrumentoversigt ...................................... 50
Hovedtelefontilslutning .............................110
ISOFIX monteringssystem til barnestole .... 28
Hukommelsesfunktion i stol ........................61
K
Køreklar vægt ........................................... 215
Kabinefilter ............................................... 100
Kørsel
Kabinelys .................................................... 68
ugunstige kørselsforhold ..................... 218
Kørsel med anhænger .............................. 162
Hurtigspoling af cd ....................................114
Høj motortemperatur .................................162
Højtrykssprinkling af forlygter .....................74
Katalysator ............................................... 157
I
Keyless drive ........................................ 40, 81
IAQS –Interior Air Quality System .............100
Klima ........................................................... 99
IC –Inflatable Curtain ...................................20
IDIS –Intelligent Driver Information
System ......................................................147
generelt ................................................. 99
sensorer ................................................. 99
Klimaanlæg, elektronisk ........................... 102
IMEI-nummer ............................................148
Knapper på rattet ....................................... 63
Kølemiddel .................................................. 99
Køleskab ................................................... 139
Kølevæskeniveau ...................................... 175
anhængervægt .................................... 215
kugletryk .............................................. 216
trækvægt ............................................. 216
07
227
Alfabetisk stikordsregister
L
Lak
farvekode .............................................212
skader og udbedring ............................212
stenslag og ridser ................................212
Lamineret glas .............................................75
Lastning ....................................................158
bagagerum ...........................................158
lastforankringsøjer ...............................158
taglast ..................................................161
Lav oliestand .............................................174
Luftfordeling ......................................101, 105
Luftkonditionering
generelt ..................................................99
Luftkvalitetssystem ...................................104
Lyd
07
hovedtelefontilslutning .........................110
indstillinger ...........................................112
kilde ......................................................112
lydanlæg ..............................................109
lydstyrke ...............................................112
lydstyrke, ekstern lydkilde ...................112
lydstyrke, programtyper .......................117
profil for sædet .....................................112
surround ...............................................112
tilpasning af lydstyrke til hastighed ......112
Lydanlæg ..................................................109
Lydfiler ......................................................113
228
låsning ................................................... 42
oplåsning ............................................... 42
Lydstyrke
medieafspiller ...................................... 142
ringesignal, telefon .............................. 142
telefon .................................................. 142
telefon/medieafspiller .......................... 147
Lygter ....................................................... 177
M
Makeup-spejl ............................................ 182
Manuel gearkasse ....................................... 84
Lygtesprinkling ........................................... 74
Manuelle gearpositioner (Geartronic) .......... 85
Lysbillede, tilpasning ............................ 69, 70
Meddelelser på kombinationsinstrumentet 97
Lyshøjderegulering
Medieafspiller ............................................ 112
Active Bi-Xenon-lygter .......................... 64
Bi-Xenon-lygter ..................................... 64
Lyshøjderegulering lygter ........................... 64
Miljø
Lysindikeringer, PCC .................................. 36
Lyspanel ..................................................... 64
Læsning af instruktionsbogen ...................... 6
advarsel-bokse ........................................ 6
ekstraudstyr ............................................. 6
meddelelsestekster ................................. 6
obs-bokse ............................................... 6
positionslister .......................................... 6
procedurelister ........................................ 6
punktlister ................................................ 6
vigtigt-bokse ........................................... 6
Lås
automatisk låsning ................................ 42
bagagerumsklap .................................... 42
handskerum ........................................... 42
låseknap indvendigt .............................. 42
Menu- og meddelelseshåndtering .............. 94
brændstofforbrug .................................... 8
effektiv udstødningsrensning ................... 8
ren luft i kabinen ...................................... 8
skån miljøet .............................................. 8
tekstilstandard ......................................... 8
Volvo Car Porporations miljøfilosofi ........ 8
Volvos værksteder og miljøet .................. 8
Mobiltelefon
handsfree ............................................. 140
registrering af telefon ........................... 141
tilslutning .............................................. 143
Motor
overhedning ......................................... 162
start ........................................................ 81
Alfabetisk stikordsregister
Motorrum
generelt ................................................172
kølevæske ............................................175
motorhjelm ...........................................172
olie .......................................................174
oversigt ................................................173
servostyringsolie ..................................176
Motorspecifikationer .................................217
Mp3-funktioner .........................................113
MY KEY .....................................................110
O
Olie
filter ...................................................... 174
gearolie ................................................ 220
kapacitetsoplysninger ......................... 219
motorolie ............................................. 218
oliekvalitet ........................................... 218
servostyringsolie ................................. 220
ugunstige kørselsforhold ..................... 218
Oliestand .................................................. 174
Panikfunktion .............................................. 36
Parkér opkald ............................................ 145
Parkeringsbremse ....................................... 89
elektrisk .................................................. 89
lav batterispænding ............................... 89
Parkeringshjælp ........................................ 130
Parkeringsvarmer ...................................... 106
parkering på en skråning ..................... 106
tidsindstilling ........................................ 107
PCC –Personal Car Communicator
Målere i kombinationsinstrumentet .............54
Opbevaringssteder i kabinen ................... 135
N
Opkald
Nakkestøtte, midterplads ............................62
funktioner under igangværende
opkald .................................................. 145
håndtering ........................................... 145
Oplåsning
PI-søgning ................................................ 117
bagagerumsklap .................................... 42
indefra ................................................... 42
nøglefri ................................................... 42
udefra .................................................... 42
Opringning ........................................ 141, 145
Positions-/parkeringslys ............................. 66
NEWS ........................................................116
Nyhedsudsendelse ...................................116
Nærlys .......................................................178
Nødopkald ................................................149
Nødudstyr
advarselstrekant ...................................161
forbindskasse .......................................138
Nøgle ...........................................................34
fjernbetjening .........................................34
nøglefrit låse- og startsystem ................40
PCC ........................................................34
Nøgleblad ....................................................37
Nøglefri start (Keyless drive) .......................81
Nøglespærring ............................................85
Opvarmede sprinklerdyser ......................... 74
Orienteringslys ............................................ 69
Overhedning ............................................. 162
P
PACOS ....................................................... 18
Panelbelysning ........................................... 64
funktioner ............................................... 35
rækkevidde ............................................ 37
Piskesmældsskader WHIPS ....................... 21
Placering af barnestole ............................... 26
Pletter ....................................................... 211
Polering ..................................................... 211
Programfunktioner .................................... 115
Programtype ............................................. 116
07
PTY –Programtype .................................... 116
Pærer
bagagerumslys .................................... 182
baglygter .............................................. 180
blinklys ................................................. 179
ekstra fjernlys ....................................... 179
fjernlys ................................................. 178
229
Alfabetisk stikordsregister
generelt ................................................177
indstigningslys .....................................182
lygter ....................................................177
makeup-spejl .......................................182
nummerpladelys ..................................181
nærlys ..................................................178
parkeringslys ........................................179
positionslys ..........................................179
sidemarkeringslys ................................180
specifikationer ......................................183
tågeforlygter .........................................180
Pærer, skift ................................................177
07
bagagerumslys .....................................182
baglygter ..............................................180
blinklys .................................................179
ekstra fjernlys .......................................179
fjernlys halogen ....................................178
indstigningslys .....................................182
makeup-spejl .......................................182
nærlys halogen .....................................178
parkeringslys ........................................179
positionslys ..........................................179
sidemarkeringslys ................................180
tågeforlygter .........................................180
Påmindelse om sikkerhedssele ...................13
R
Radarsensor ..............................................124
Radio
AF .........................................................117
230
EON ..................................................... 117
forvalgslagring ..................................... 115
frekvensopdatering ............................. 117
indstillinger .......................................... 115
PTY ...................................................... 116
radiotekst ............................................ 117
REG ..................................................... 117
stationer .............................................. 115
Rat
ratindstilling ........................................... 63
tastatur ................................................ 145
tastatur adaptiv fartpilot ...................... 125
tastatur i venstre side .......................... 122
tastatur på højre side .......................... 109
Ratlås ......................................................... 81
Rudehejs ..................................................... 75
Ruder og spejle ........................................... 75
Rustbeskyttelse ........................................ 211
Ryglæn
bagsæde, nedslåning .......................... 159
forsæde, nedslåning .............................. 60
S
Samtale
håndtering ............................................ 141
SCAN
cd og lydfiler ........................................ 114
radiostationer ....................................... 115
Selestrammere ............................................ 14
RDS-funktioner ......................................... 115
Servicelåsning ............................................. 38
tilbagestilling ....................................... 117
Recirkulation ............................................. 104
Servostyringsolie ...................................... 176
REG –Regionale radioprogrammer .......... 117
Regnsensor ................................................ 73
Rengøring
automatvask ........................................ 210
bilvask ................................................. 210
fælge ................................................... 210
indtræk ................................................ 211
sikkerhedsseler ................................... 211
Reservehjul ............................................... 198
RND –Random .......................................... 114
Serviceprogram ........................................ 172
Sideairbags ................................................. 18
Sidespejl ..................................................... 77
Sidespejle ................................................... 77
Sidespejle der kan drejes ind ...................... 77
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk ....... 77
Signalindgang, ekstern ............................. 109
Sikkerhed .................................................... 12
Sikkerhed i kabinen .................................... 12
Alfabetisk stikordsregister
Sikkerhedsseler ...........................................12
SRS-AIRBAG .............................................. 15
Symboler ................................................... 120
selestrammere .......................................14
Sikkerhedsstatus .........................................25
SRS-systemet
advarselssymboler ................................. 54
informationssymbler .............................. 54
kontrolsymboler ..................................... 54
Sæder ......................................................... 60
Sikringer ....................................................189
generelt ................................................. 16
Stabilitets- og traktionskontrolsystem ...... 120
Sikringsboks
Stabilitetssystem ...................................... 120
bagagerum ...........................................193
handskerum .........................................192
motorrum .............................................190
placering ..............................................189
SIM-kort ....................................................149
Standby, telefon ....................................... 145
Standby-stilling, telefon ............................ 145
Start af motor ............................................. 81
Starthjælp ................................................... 83
SIPS-bag .....................................................18
Startlås ....................................................... 59
Skiluge ......................................................159
Startspærre ................................................ 34
Smøremidler ..............................................220
Stationssøgning ........................................ 115
Sodfilter fuldt ...............................................82
Stenslag og ridser .................................... 212
Soltag
Stikkontakt
blokering ved automatisk lukning ....79, 80
solskærm ...............................................80
ventilationsstilling ...................................79
åbning og lukning ..................................79
Specifikationer ..........................................215
bagagerum .......................................... 138
bagsæde ............................................. 137
forsæde ............................................... 137
Stol
Spin control ...............................................120
Sprinklerdyser, opvarmede .........................74
Sprinklere
forlygter ..................................................74
sprinklervæske, påfyldning ..................185
Sprinkling
forrude ...................................................74
elbetjente ............................................... 60
elopvarmning ....................................... 103
fremslåning af ryglæn ............................ 60
nakkestøtte på bagsædet ...................... 62
nedslåning af bagsæderyglæn ............ 159
ventilerede forsæder ............................ 102
elbetjent ................................................. 60
fremslåning af ryglæn ............................ 60
hukommelsesfunktion ........................... 61
manuel indstilling ................................... 60
nøglehukommelse ................................. 61
Styrekraft, hastighedstilpasset ................. 121
Surround ........................................... 109, 112
Svingningsdæmper .................................. 164
T
Tankkapacitet ........................................... 221
Tankning
tankdækselklap, elektrisk åbning ........ 155
tankdækselklap, manuel åbning .......... 155
Tastatur på rattet
højre side ............................................. 109
venstre side ......................................... 122
Telefon ...................................................... 145
handsfree ............................................. 140
indbygget, oversigt .............................. 145
indgående samtale .............................. 141
modtagelse af opkald .................. 142, 145
opringning ............................................ 141
opringning fra telefonbog .................... 147
registrering af telefon ........................... 141
standby-stilling, standby-stilling .......... 145
telefonbog, genvej ............................... 143
07
231
Alfabetisk stikordsregister
tilslutning ..............................................143
Telefonbog
nummerhåndtering ...............................147
Temperatur
faktisk temperatur ..................................99
Temperaturregulering ................................103
Typebetegnelse fjernbetjeningssystem .... 222
Viskerblad
Typebetegnelser ....................................... 214
rengøring .............................................. 185
Viskerblade
Tændingspositioner .................................... 59
Tågeforlygter .............................................. 66
Tågelys
bag ........................................................ 67
for .......................................................... 66
Tilbagestilling af sidespejle .........................77
Tilfældig rækkefølge, cd og lydfiler ...........114
Tilpasning af køreegenskaber ...................121
Tilpasning af lyd til hastighed ....................112
Tilpasning af lysbillede ................................69
Active Bi-Xenon-lygter .....................69, 70
Bi-Xenon-lygter ................................69, 70
halogenlygter .........................................70
Timer .........................................................104
Totalvægt ..................................................215
TP –trafikinformation .................................116
Traction control .........................................120
Trafikinformation .......................................116
07
Transmission ...............................................84
Triptællere ...................................................58
Tryghedsbelysning ......................................69
Trækanordning ..........................................163
Trækkrog ...................................................163
Trækvægt ..................................................216
Typebetegnelse .........................................214
232
U
rengøring .............................................. 184
servicestilling ....................................... 184
udskiftning ........................................... 184
Viskere og sprinklere .................................. 73
Voksning ................................................... 211
Volumen, lyd ............................................. 112
Udluftningsfunktion .............................. 35, 99
Volumen, se også Lydstyrke ..................... 112
Udslip af kuldioxid .................................... 221
Vægte
Ugunstige kørselsforhold ......................... 218
akseltryk, bag ...................................... 215
anhængervægt .................................... 215
forakseltryk .......................................... 215
kugletryk .............................................. 215
køreklar vægt ....................................... 215
maksimal vogntogsvægt ..................... 215
taglast .................................................. 215
totalvægt .............................................. 215
Væsker, kapacitetsoplysninger ................. 220
Ur ................................................................ 58
V
Vand- og smudsafvisende yderlag ............. 75
Vandkørsel ................................................ 152
Varme ....................................................... 103
Vask af bilen ............................................. 210
Vedligeholdelse
rustbeskyttelse .................................... 211
Ventende opkald ...................................... 145
Ventilation ................................................. 101
W
WHIPS ........................................................ 21
Whiplash Protection System ................. 21
Ventilationsspjæld .................................... 101
Ø
Vigtige oplysninger ....................................... 6
Økonomikørsel .......................................... 152
Vinterdæk ................................................. 197
Volvo. for life
Volvo Car Corporation TP 8857 (Danish), AT 0640, Printed in Sweden, Göteborg 2006, Copyright © 2000-2006 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement