Volvo S90 Twin Engine 2020 Late Quick Guide

Volvo S90 Twin Engine 2020 Late Quick Guide
S90
TWIN ENGINE
Q U ICK G U IDE
VÄLKOMMEN!
Denne Quick Guide beskriver et udvalg af funktionerne i din Volvo. Mere udførlige ejeroplysninger er tilgængelige i bilen, på app og
på internettet.
BILENS MIDTERDISPLAY
Instruktionsvejledningen er tilgængelig via topvisningen på bilens
midterdisplay.
MOBILAPP
Instruktionsvejledningen findes som en app (Volvo Manual) til
smartphone og tablet. Appen indeholder også instruktionsvideoer for
udvalgte funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDE
På Volvo Cars' supportside (support.volvocars.com) findes manualer
og instruktionsvideoer samt yderligere oplysninger og hjælp vedrørende din Volvo og dit bilejerskab.
TRYKT INFORMATION
I handskerummet ligger er supplement til instruktionsvejledningen,
der indeholder oplysninger om sikringer og specifikationer samt et
resumé af vigtige og praktiske oplysninger. En trykt instruktionsvejledning med tilhørende supplement kan efterbestilles.
INDHOLD
01. LÆR DIN VOLVO AT KENDE
Dette kapitel indeholder oplysninger om nogle af Volvos systemer og tjenester, en oversigt over bilens indre
og ydre samt midterdisplayet.
02. OPLADNING
Dette kapitel handler om bilens ladestatus, hvordan du håndterer ladeenheden, og de forskellige symboler på
førerdisplayet.
03. INTERIØR OG TILSLUTNINGER
Her kan du læse om forskellige funktioner i kabinen f.eks. sædeindstilling og internettilslutning.
04. VISNINGER PÅ MIDTERDISPLAYET
Her finder du oplysninger om midterdisplayets forskellige hovedvisninger, hvorfra mange af bilens funktioner
kan styres.
05. SMART KØRSEL
I dette kapitel beskrives flere af bilens førerstøttesystemer, ligesom der gives tips til mere økonomisk kørsel.
06. STEMMESTYRING
Her finder du forskellige kommandoer/sætninger til brug i bilens stemmestyringssystem.
07. SÆRLIGE TEKSTER
Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.
Alle på tidspunktet for publicering kendte typer af tilvalg/tilbehør er markeret med en asterisk: *.
01
01
KOM GODT I GANG
For at du kan komme i gang med at bruge din Volvo på bedste
måde, er der nogle funktioner, begreber og tips, som kan være nyttige at kende til.
Volvo ID
Volvo ID er et personligt ID, som giver adgang til en lang række tjenester via et og samme brugernavn og adgangskode. Som
eksempler kan nævnes Volvo On Call*, korttjenester*, personligt
login på volvocars.com samt mulighed for at bestille service og
reparation. Du kan oprette et Volvo ID via volvocars.com, Volvo On
Call-appen eller direkte i bilen.
Forkonditionér før du kører
Gør det til en vane af forkonditionere bilen inden afgang for at
skabe en behagelig kabinetemperatur i bilen. På midterdisplayets
klimavisning vælg fanen Parkeringsklima, eller aktivér funktionen
via Volvo On Call-appen. Fuld forkonditionering er kun til rådighed,
når bilen er tilsluttet en strømkontakt3.
Sensus
Sensus er bilens intelligente brugerflade og omfatter alle de løsninger i bilen, der vedrører underholdning, internetforbindelse, navigation* og informationstjenester. Det er Sensus, der muliggør kommunikation mellem dig, bilen og omverdenen.
Volvo On Call*
Volvo On Call giver direkte kontakt1 til bilen samt ekstra komfort og
hjælp døgnet rundt. Med Volvo On Call-appen kan du f.eks. se, om
der skal skiftes pærer, og om der skal påfyldes sprinklervæske. Det
er muligt at låse og oplåse bilen, kontrollere brændstofniveauet og
vise nærmeste tankstation. Selv forkonditionering kan indstilles og
startes via bilens parkeringsklima eller funktionen fjernstart2 af bil.
Download Volvo On Call-appen for at komme i gang.
Volvo On Call omfatter også vejhjælp, andre tryghedstjenester og
nødhjælp via ON CALL- og SOS-knapperne i bilens loftkonsol.
Førerprofiler
Mange af de indstillinger, der foretages i bilen, kan tilpasses efter
førerens personlige ønsker og derefter gemmes i en eller flere førerprofiler. Hver nøgle kan kobles til en førerprofil. Se afsnittet Topvisningen i denne Quick Guide for flere oplysninger om førerprofiler.
1
2
3
Kræver, at både bil og mobil enhed har mobildækning eller anden internetforbindelse.
Tilgængeligt på visse markeder og modeller.
Gælder elektrisk varmer.
01
01
OVERSIGT EKSTERIØR
Kontroller og gem nyt dæktryk (ITPMS)* via TPMS i appen
Bilstatus i midterdisplayets app-visning. I tilfælde af lavt dækkonstant på førerdisplayet. I tilfælde af
tryk lyser symbolet
lavt dæktryk, kontroller og juster trykket i alle fire dæk. Tryk
derefter på k Gem tryk for at lagre nyt dæktryk.
Kontrol af motoroliestanden foretages via appen Bilstatus.
Her kan du også se statusmeddelelser og bestille service og
reparation*.
Opladning af hybridbatteriet sker via ladekontakten. Dækslet
åbnes med et let tryk. Størst rækkevidde opnås med et fuldt
opladet batteri ved start af kørslen.
Sidespejlene kan automatisk* vippes ned, når der vælges bakgear. Når bilen låses/låses op med fjernbetjeningen, kan sidespejlene slås ind/ud automatisk. Disse funktioner aktiveres
under Indstillinger My Car Spejle og komfortfunktioner
i midterdisplayets topvisning.
Nøglefri låsning/oplåsning* bevirker, at det er tilstrækkeligt at
have fjernbetjeningen med sig, f.eks. i en lomme, for at låse/
oplåse bilen. Fjernbetjeningen skal befinde sig inden for en
afstand af ca. 1 meter (3 fod) fra bilen.
Tag fat i et dørhåndtag eller tryk på bagagerumsklappens gummierede trykplade for at låse bilen op. Bilen låses med et let
tryk på en af dørhåndtagenes fordybninger. Undgå at røre ved
begge trykflader samtidigt.
Soltaget* betjenes med en knap over bakspejlet, når bilen er i
mindst tændingsposition I. Det åbnes til ventilationsstilling ved
at trykke knappen opad og lukkes ved at trække knappen
nedad. Soltaget åbnes helt ved at trykke knappen bagud og
lukkes ved at trække knappen nedad. Solskærmen åbnes automatisk, når soltaget åbnes, og lukkes manuelt.
Den elbetjente bagagerumsklap* kan åbnes med funktionen
fodbetjent bagagerumsklap* med en langsom fremadrettet
sparkebevægelse under venstre del af bagkofangeren. Klappen
lukkes og låses med
-knappen på underkanten af bagagerumsklappen. Alternativt kan klappen lukkes med en langsom
sparkebevægelse. Bilen skal være udstyret med nøglefri låsning/oplåsning*, for at bagagerumsklappen skal kunne låses op
med fodbevægelse. Fjernbetjeningen skal befinde sig inden for
en afstand af ca. 1 meter (3 fod) bag bilen ved åbning og lukning med fodbevægelse.
01
01
LÅSNING/OPLÅSNING
Fjernbetjeningen
Et kort tryk låser dørene, bagagerumsklappen og tankklappen
og aktiverer alarmen*.
Et langt tryk lukker soltaget* og alle sideruder samtidigt.
Et kort tryk oplåser døre og bagagerumsklap, og deaktiverer
alarmen*.
Et langt tryk åbner alle sideruder samtidigt.
Et kort tryk oplåser og deaktiverer kun bagagerumsklappen.
Et langt tryk åbner/lukker den elbetjente* bagagerumsklap. På
biler uden elbetjent bagagerumsklap åbnes bagagerumsklappen mekanisk med et langt tryk.
Panikfunktionen aktiverer blinklys og signalhorn for at påkalde
opmærksomhed ved behov. Hold knappen inde i mindst 3
sekunder eller tryk to gange på den i løbet af 3 sekunder for at
aktivere. Funktionen kan deaktiveres med samme knap, efter at
den har været aktiveret i mindst 5 sekunder. Ellers deaktiveres
den automatisk efter 3 minutter.
Ladedæksel
Kontrollér, at bilen er låst op og lukket, inden du isætter ladekablet
eller trækker det ud.
1. Tryk den bageste del af klappen ind, og slip.
2. Åbn klappen.
Kablet fastlåses i stikket, når opladningen er startet. Opladningen
afbrydes, hvis bilen låses op, men begynder igen efter et stykke tid,
hvis kablet ikke trækkes ud.
Privatlåsning
Med privatlåsning låses bagagerumsklappen og bagsæderyglænet,
hvilket kan være praktisk, f.eks. når bilen afleveres til service eller
hotel.
– På midterdisplayets funktionsvisning, tryk på
Privatlåsning for at aktivere/deaktivere funktionen.
Der vises et pop op-vindue ved aktivering/deaktivering. Ved hver låsning vælges en 4-cifret kode. Første
gang funktionen bruges, skal der vælges en ekstra
sikkerhedskode.
Låsning* af handskerummet gøres manuelt med medfølgende
nøgle, som findes placeret i handskerummet.
01
01
OVERSIGT INTERIØR
Midterdisplayet benyttes til at styre mange af bilens hovedfunktioner, fx medie, navigation*, klima, førerstøttesystemer og
bil-apps.
Førerdisplayet viser oplysninger om kørslen, f.eks. hastighed,
omdrejningstal, navigering* og aktive førerstøtter. Det er muligt
at vælge, hvad der skal vises på førerdisplayet, via appmenuen,
som åbnes med knapperne i højre side af rattet. Indstillinger
kan også foretages via Indstillinger My Car Førerdisplay
i midterdisplayets topvisning.
Head-up-display* er et supplement til bilens førerdisplay og
projicerer information på forruden. Det aktiveres via midterdisplayets funktionsvisning.
Startvrideren anvendes til at starte bilen. For at få adgang til
displayene uden at starte motoren, drejes højre om og løsnes.
Hold bremsepedalen nede, drej starteren højre om og slip for at
starte motoren. Sluk for bilen ved at dreje starteren højre om.
Køretilstand* indstilles med betjeningselementet på tunnelkonsollen. Tryk knappen ind og rul den for at vælge mellem
Hybrid, Pure, Constant AWD, Power/Polestar Engineered* og
Individual på midterdisplayet. Bekræft med et tryk på betjeningselementet. Med Individualkan en køretilstand tilpasses for
at opnå de ønskede køreegenskaber. Den individuelle køretilstand aktiveres i Indstillinger My Car Individuel
køremodus på midterdisplayets topvisning.
Parkeringsbremsen aktiveres ved at trække -knappen opad,
hvorefter et symbol tændes på førerdisplayet. Bremsen løsnes
manuelt ved at trykke betjeningselementet ned og samtidig
træde bremsepedalen ned. Med automatisk bremsning, når
bilen holder stille ( ) kan bremsepedalen slippes med opret-
holdt bremsevirkning, når bilen er standset, f.eks. ved et trafiklys.
Bemærk, at både Automatisk bremsning, når bilen holder stille,
og Automatisk aktivering af parkeringsbremse skal deaktiveres,
inden bilen vaskes i et automatisk vaskeanlæg. Deaktivering af
automatisk aktivering af parkeringsbremse sker i midterdisplayets topvisning under Indstillinger My Car
Parkeringsbremse og affjedring.
Omskifteren for passagerairbaggen* befinder sig på gavlen af
instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren
er åben. Træk omskifteren udad og drej den til ON/OFF for at
aktivere/deaktivere airbagfunktionen.
01
01
MIDTERDISPLAYET
På midterdisplayet kan du foretage indstillinger og kontrollere de
fleste funktioner. Midterdisplayet har tre hovedvisninger, funktionsvisningen og app-visningen. Fre hjemvisningen får du funktionsvisningen og app-visningen ved at styre til højre eller venstre. Der er
også en topvisning, som man får adgang til ved at trække den øverste del af displayet ned.
Midterdisplayets og førerdisplayets udseende kan ændres ved
at vælge tema i Indstillinger My Car Førerdisplay på topvisningen. Her kan du også vælge mørk eller lys baggrund for midterdisplayet.
Gå tilbage til hjemvisningen fra en anden visning med et kort
tryk på den fysiske hjemknap under displayet. Seneste stilling til
hjemvisningen vil da blive vist. Yderligere et kort tryk på hjemknappen gør, at alle hjemvisningens delvisninger sættes i standardstilling.
Ved rengøring af midterdisplayet låses touch-funktionen med et
langt tryk på den fysiske knap Hjem under displayet. Displayet aktiveres igen med et kort tryk på knappen Hjem.
Statuslinjen øverst på displayet viser aktiviteterne i bilen. Til venstre vises netværks- og tilslutningsoplysninger, og til højre vises
medierelaterede oplysninger, ur og indikator for igangværende baggrundsaktiviteter.
På klimalinjen helt forneden kan du indstille temperatur og sædekomfort ved at trykke på den tilsvarende ikon. Åbn klimavisningen
med et tryk på den midterste knap på klimarækken.
02
OPLADNING
Din Volvo er udstyret med en elmotor, der driver bilen ved hovedsageligt lave hastigheder, samt en forbrændingsmotor, der driver
bilen ved højere hastigheder og ved mere aktiv kørsel. Hybridbatteriets opladningstid afhænger af, hvor megen ladestrøm kontakten
kan levere. Hybridbatteriet oplades også ved blød opbremsning
eller motorbremsning, f.eks. ved kørsel ned ad bakke. Al slags
opladning angives på førerdisplayet.
Opbevaring af ladekablet
Ladekablet er placeret i opbevaringsrummet til højre i bagagerummet.
4. Tag ladekablet ud af stikket.
5. Læg ladekablet tilbage i opbevaringsrummet i højre side af bagagerummet.
Hvis ladekablet ikke frigøres fra ladekontakten låses det automatisk
igen et stykke tid efter oplåsning for at maksimere opladningen og
rækkevidden og for at muliggøre forkonditionering inden kørsel.
Ladekablet kan frigøres igen, hvis bilen låses op med fjernbetjeningen. For biler med nøglefri låsning/oplåsning* kan man låse og
låse op med håndtaget igen.
Kontrolenheden på ladekablet
Det medfølgende ladekabel er forsynet med en kontrolenhed, der
viser opladningsstatus. Den understøtter temperaturovervågning
og har en indbygget jordfejlsafbryder.
Starte opladning
Startbatteriet oplades, når hybridbatteriet bliver opladet, og afbrydes, når hybridbatteriet er helt opladet.
1. Slut ladekablet til en stikkontakt. Brug aldrig forlængerkabel.
2. Ladeklappen åbnes med et let tryk.
3. Fjern ladehåndtagets beskyttelsesdæksel, og tryk derefter håndtaget helt ind i bilens kontakt. Ladekablet fastlåses automatisk i
ladestikket, og opladning starter inden 5 sekunder.
4. Placér ladehåndtagets beskyttelsesdæksel således, at det ikke er
i berøring med bilen, for at undgå skader på lakken.
Afslutte opladning
1. Lås bilen op med -knappen på fjernbetjeningen4. Opladningen
afsluttes, og ladekablet udløses/låses op.
2. Tag ladekablet ud af bilen.
3. Luk ladeklappen.
4
Dette skal gøres, også selv om bilen allerede er låst op. Hvis bilen ikke låses op med oplåsningsknappen, kan det medføre skader på ladekablet eller på systemet.
02
Kontrolenheden
•
Begge LED-lamperne blinker blåt, gult og rødt: Selvtest - vent
indtil selvtesten er afsluttet.
•
Den ene LED-lampe lyser eller blinker blåt, mens den anden
LED-lampe er slukket: Standby.
•
Begge LED-lamper blinker blåt: Opladning i gang.
•
Den ene LED-lampe blinker eller lyser gult, mens den anden
LED-lampe er slukket: Opladning er i gang, eller opladning er
ikke mulig - fejl i temperaturovervågningen. Genstart opladningen.
•
Den ene LED-lampe blinker rødt, mens den anden LED-lampe er
slukket: Opladning er ikke mulig - fejlstrømsafbryderen har slået
fra. Genstart opladningen.
•
Den ene LED-lampe blinker rødt, mens den anden lyser rødt:
Opladning er ikke mulig - ladekablet er tilsluttet en ikke-jordet
kontakt. Tilslut til en jordet kontakt.
•
Begge LED-lamper blinker rødt: Opladning er ikke mulig - intern
fejl.
02
OPLADNINGSSTATUS
Bilens opladningsstatus kan kontrolleres ved ladestikket, på kontrolenheden, på førerdisplayet samt i Volvo On Call*-appen.
Ladestikkets lamper
Førerdisplay
Symbolets forskellige farver angiver opladningsstatus.
Blåt lys - opladning i gang.
•
Hvidt - Ledelys.
Grønt lys - batteriet er helt opladet.
•
Gult - Venteposition, venter på at opladningen starter.
•
Blåt - timer indstillet.
Rødt lys - opladningsfejl, kontrollér ladekablets tilslutning
til bilen og 230 V-kontakten.
•
Blinkende grønt - Opladning i gang.
•
Konstant grønt lys - Opladning færdig. Slukkes efter et stykke
tid.
•
Konstant rødt lys - Der er opstået en fejl.
HYBRIDINFORMATION PÅ FØRERDISPLAYET
På førerdisplayet vises et antal symboler og animationer, alt efter
den valgte køretilstand.
02
Strøm- og brændstofforbrug vises i måleren til højre. Forbruget
varierer med køremåden. Når den tynde hvide viser passerer den
hvide pil øverst på displayet, skifter bilen over til forbrændingsmotoren. Når viseren befinder sig i det orange område, oplades batteriet, f.eks. ved bremsning.
Kørestrækning til tomt batteri
Indikatoren vises den omtrentlige kørestrækning, indtil batteriet er helt afladet. Kørestrækningen påvirkes af flere faktorer,
f.eks. køremåden, hastigheden og udetemperaturen, og kan
variere under kørslen. Du kan normalt forvente en rækkevidde
på 25-45 km (15-27 miles). Den startværdi, der vises når
bilen er helt opladet, angiver et "op til"-tal snarere end en prognose for el-driftens rækkevidde og tilpasses under kørslen.
Når førerdisplayet viser ”---”, er der ingen garanteret eldriftskørestrækning tilbage.
Symboler på førerdisplayet
Et helt hvidt symbol viser, hvilken motor der er i brug. Lynet
betegner elmotor, og dråben betegner forbrændingsmotor.
Angiver, at batteriet oplades, f.eks. under motorbremsning.
Måleren viser, hvor megen energi, der er i elmotorens batteri.
Energien anvendes også til klimaanlægget.
Viser, at funktionen Charge eller Hold er aktiveret. De aktiveres fra midterdisplayets funktionsvisning. Charge bevirker, at
hybridbatteriet oplades med lav opladningshastighed. Hold
bevirker, at batteriets niveau bibeholdes til senere brug.
Start og stop af forbrændingsmotoren
Bilen beregner, i hvilken udstrækning forbrændingsmotoren, elmotoren eller begge samtidigt bør anvendes. Under eldrift kan bilen af
Fully charged at
14:21
4.5
og til have brug for at starte forbrændingsmotoren automatisk på
grund af ydre omstændigheder, f.eks. ved lav udetemperatur. Forbrændingsmotoren starter altid, når hybridbatteriet er kommet ned
på sit laveste opladningsniveau.
1. Aktivér sædeindstilling i midterdisplayet ved at dreje betjeningselementet opad/nedad.
2. Skift mellem de forskellige funktioner på midterdisplayet ved at
dreje betjeningselementet opad/nedad.
3. Indstillingen af den valgte funktion ændres ved at trykke på øverste/nederste/forreste/bageste del af betjeningselementet.
Gemme positioner
1. Indstil sæde, sidespejle og head-up-display* til ønsket stilling og
tryk M-knappen på dørpanelet ind. Kontrollampen i knappen
lyser.
03
2. Tryk på hukommelsesknap 1 eller 2 inden 3 sekunder. Der høres
et lydsignal, og lysindikatoren i M-knappen slukkes.
For at bruge din gemte position:
Med åben dør - tryk på en af hukommelsesknapperne og slip den.
Med lukket dør - hold en af hukommelsesknapperne trykket ind,
indtil den gemte position er nået.
ELBETJENTE* FORSÆDER
Brug betjeningselementerne på sædets yderside for at justere
f.eks. sædeposition og lændestøtte*. De to betjeningselementer,
som tilsammen har form af et sæde, bruges til at justere sædets
position. Det tredje, multifunktionsbetjeningselement*, bruges til at
justere de forskellige komfortfunktioner, f.eks. massage*.
De sædeformede betjeningselementer
Sædehynden justeres, eller hele sædet flyttes ved brug af det
nederste betjeningselement. Ryglænsvinklen indstilles med det
bageste betjeningselement.
Multifunktionsbetjeningselementet5
Indstillinger for massage*, sidestøtte*, lændestøtte* og forlængelse* af sædehynde er forbundet med multifunktionsbetjeningselementet.
5
På biler med firevejslændestøtte*
SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED*
Hvis bagsædet slås ned, skal det sikres, at ryglæn med nakkestøtte
ikke kommer i kontakt med ryggen på sædet foran. Det kan være
nødvendigt at justere forsæderne, for at ryglænene kan slås ned.
Slå ryglænene ned
For at gøre det muligt at klappe bagsædet ned, skal bilen holde
stille og bagklappen være åben. Kontrollér, at ingen personer eller
genstande befinder sig på bagsædet.
1. Fold midterpladsens nakkestøtte ned manuelt.
2. Én af knapperne, der findes på hattehylden på bilens venstre
side, holdes inde.
3. Sædet slipper fra låsningen, men er stadig i samme position.
Nakkestøtten foldes automatisk.
4. Slå ryglænet ned manuelt til vandret stilling.
Slå ryglænene op
1. Før ryglænet opad/bagud, indtil spærren går i lås.
2. Slå nakkestøtterne op manuelt.
3. Juster midtersædets nakkestøtte op, hvis det er nødvendigt.
03
03
RATTET
Du kan indstille rattets position i højde og dybde.
Fartbegrænseren hjælper med ikke at overskride en valgt
maksimum-hastighed.
1. Skyd/træk6 armen under rattet fremad/bagud.
Fartpiloten hjælper med at holde en jævn hastighed.
Justere rattet
2. Indstil rattet i ønsket position og før armen tilbage til låst position.
Venstre tastatur
Førerstøtte vælges på førerdisplayet ved hjælp af pilene på venstre
rattastatur ( og ). Når førerstøttesymbolet er hvidt, er funktionen aktiv. Grå betyder, at funktionen er afbrudt eller i standby.
Symboler på førerdisplayet:
Den adaptive fartpilot* hjælper med at holde en jævn hastighed kombineret med en forudindstillet tidsafstand til forankørende køretøjer.
Pilot Assist hjælper med at holde bilen mellem vognbanens
sidemarkeringer med styreassistance og holde en jævn hastighed kombineret med en på forhånd valgt tidsafstand til forankørende køretøjer.
Tryk på
for at starte eller afbryde den valgte funktion.
Med et kort tryk på
/
øges/mindskes den lagrede hastighed
med 5 km/t (5 mph). Hold knappen inde for at ændre hastigheden
trinløst, og slip den ved den ønskede hastighed.
højre tastatur. Når førerdisplayet viser ”----”, er der ingen garanteret
kørestrækning tilbage.
/
mindsker/øger afstanden til det forankørende køretøj under
brug af Adaptiv fartpilot og Pilot Assist.
Med et tryk på
valgt funktion.
genoptages også den gemte hastighed for en
Højre tastatur
Førerdisplayet håndteres med rattets højre tastatur.
03
Førerdisplayets appmenu åbnes/lukkes. Herfra kan kørecomputer, medieafspiller, telefon og navigation* styres.
Rul mellem de forskellige apper ved at trykke på venstre eller
højre pil.
Markér, afmarkér eller bekræft et valg, vælg f.eks. kørecomputerens menu eller slet en meddelelse på førerdisplayet.
Navigér mellem funktionerne for den valgte app ved at trykke
på op eller ned.
Medielydstyrken øges/sænkes ved at trykke på
og . Hvis
ingen anden funktion er aktiv fungerer disse knapper som lydstyrkeregulering.
Stemmestyring aktiveres med -knappen og gør det muligt at
styre f.eks. medier, navigation og klima med stemmen. Sig f.eks.
"Radio", ”Raise temperature” eller ”Cancel”.
Flere stemmekommandoer kan findes i kapitlet "Stemmestyring" i
denne Quick Guide.
Kørecomputer
Kørecomputeren viser f.eks. kørestrækning, brændstofforbrug og
gennemsnitshastighed. Det er muligt at vælge hvilke oplysninger
fra kørecomputeren, der skal vises på førerdisplayet. Kørecomputeren beregner resterende kørestrækning til tom tank eller tomt
hybridbatteri. De forskellige alternativer vises ved at bruge rattets
6
Afhænger af marked.
Orienteringslyset tænder en del af den udvendige belysning, efter
at du har låst bilen, for at lyse op når det er mørkt ude. Aktivér funktionen efter at du har slukket for bilen ved at føre venstre ratarm
mod instrumentpanelet og slippe. Hvor længe orienteringslyset
skal være tændt, kan indstilles på midterdisplayet.
Nulstille triptælleren
Alle data i triptælleren nulstilles manuelt (TM) med et langt tryk på
RESET-knappen. Et kort tryk nulstiller kun kørestrækningen. Triptæller automatisk (TA) nulstilles automatisk, når bilen ikke har
været brugt i 4 timer.
03
VENSTRE KONTAKTARM
Forlygternes funktioner styres med venstre kontaktarm.
I AUTO-position registrerer bilen, når det bliver mørkt/lyst, og tilpasser lyset derefter, fx når det bliver aften, eller når du kører i en
tunnel. For at få fjernlys, som automatisk blænder ned ved møde,
drej armens tommelhjul til . Før armen mod rattet for at aktivere
manuelt fjernlys og mod instrumentpanelet for at deaktivere.
Aktive kurvelys* er konstrueret til at give maksimal belysning i kurver og kryds ved, at lyset følger rattets bevægelser. Funktionen
aktiveres automatisk ved start og kan deaktiveres på midterdisplayets funktionsvisning, .
Tryghedsbelysningen tænder den udvendige og indvendige belysning, når du låser bilen op med nøglen, og hjælper dig med at
komme trygt frem til bilen i mørke.
HØJRE KONTAKTARM
Højre kontaktarm styrer viskerbladene og regnsensoren.
– Før armen nedad for at foretage et enkelt viskerslag på forruden.
– Før armen trinvis opefter for interval, normal og hurtig hastighed.
– Intervalhastigheden reguleres med armens fingerhjul.
– Før armen mod rattet for at starte forrude- og forlygtesprinkling.
Tryk på regnsensorknappen for at aktivere/deaktivere regnsensoren. Viskerarmen skal stå i stilling 0, eller i stilling for
enkelt viskerslag. Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Drej fingerhjulet opad/nedad for højere/lavere følsomhed.
Brug forrudeviskernes servicestilling, f. eks. når viskerbladene skal udskiftes, vaskes eller løftes. Tryk på knappen
Forrudevisker i servicestilling på midterdisplayets funktionsvisning for at aktivere eller deaktivere servicestilling.
03
03
KLIMA I KABINEN
Klimaanlæggets funktioner for kabinens forreste og bageste del
reguleres via midterdisplayet, knapper på midterkonsollen og bag
på tunnelkonsollen*. Visse klimafunktioner kan også stemmestyres.
Ikonen for adgang til klimavisningen befinder sig i midten
nederst på midterdisplayet. Når teksten Clean Zone er blå,
indikeres, at forudsætningerne for god luftkvalitet i kabinen
er opfyldt.
– Tryk på AUTO på klimavisningen for at få automatisk regulering
af flere klimafunktioner. Med et kort tryk reguleres luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk.
Med et langt tryk reguleres luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk, ligesom temperaturen og blæserniveauet
ændres til standardindstillingerne: 22 °C (72 °F) og niveau 3. Det
er muligt at ændre temperatur og blæserniveau, uden at automatisk klimaregulering deaktiveres.
Indstille timer for forkonditionering
1. Åbn midterdisplayets klimavisning.
2. Vælg fanen Parkeringsklima
som ønsket.
Tilføj timer, og indstil dato/dag
For at forkonditioneringen skal have fuld funktionalitet, skal bilen
være tilsluttet til en stikkontakt (gælder for biler med elektrisk varmer). Afhængigt af marked bruges en brændstofdrevet eller elektrisk varmer7.
Luftkvalitetssystemet IAQS*
IAQS er en del af Clean Zone Interior Package*. Det er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen for forurenende stoffer
som f.eks. partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og ozon. Funktionen
aktiveres på midterdisplayets topvisning via Indstillinger Klima
Luftkvalitetssensor.
– Tryk på en af ikonerne på klimalinjen nederst på midterdisplayet
for at regulere temperatur, sædevarme* og blæserniveau.
Temperaturen for alle zoner synkroniseres med førersidens temperatur ved at trykke på førersidens temperaturikon og Synkronisér
temperatur .
Forkonditionering
Forkonditionering kan indstilles via bilens midterdisplay og med
Volvo On Call*-appen.
Forkonditioneringen varmer eller køler kabinen inden kørsel. Det er
muligt at starte forkonditioneringen direkte eller at indstille den via
en timer.
Starte forkonditionering direkte
1. Åbn midterdisplayets klimavisning.
2. Vælg fanen Parkeringsklima, markér valgfrit ekstraudstyr og tryk
derefter på Forkonditionering.
7
En autoriseret Volvo-forhandler har oplysninger om, hvilke markeder der anvender den
respektive varmer.
03
03
TILSLUTNINGER
Du kan afspille/stemmestyre medier, sms og telefonsamtaler og
forbinde bilen med internettet via forskellige eksterne enheder,
f.eks. smartphones. Bilens elektriske system skal mindst være i
tændingsposition I, for at du kan tilslutte enhederne.
Bilens modem8
Den enkleste og mest effektive metode til at have bilen forbundet
med internettet er via bilens eget modem. Det giver det bedste
resultat, aktiveres automatisk ved hver tur og kræver ikke tilslutning
til smartphone.
1. Sæt et personligt SIM-kort i holderen under lastgulvet.
2. Tryk på Indstillinger Kommunikation
Bilmodem i topvisningen.
Internetdeling via
3. Aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Internetdeling via
Bilmodem.
Internetdeling
Når bilen er forbundet med internettet via modemmet, kan du
uddele internetforbindelsen (Wi-Fi-hotspot) til andre enheder. Tryk
på Indstillinger i topmenuen og på Kommunikation Bilens WiFi-hotspot.
Bluetooth
Brug først og fremmest Bluetooth til håndtering af telefonsamtaler,
sms og medier fra din telefon til bilens system. Det er også muligt
at forbinde bilen med internettet via Bluetooth. Det er muligt at
have to Bluetooth-enheder tilsluttet samtidigt hvoraf den ene udelukkende er til streaming af medier. De to senest tilsluttede telefo-
ner tilsluttes automatisk, nr bilen bruges igen, hvis telefonens
Bluetooth er aktiv. Op til 20 enheder gemmes i en liste, så de lettere kan tilsluttes senere.
Stikkontakt
Der er følgende stikkontakter i bilen:
12 V-kontakt.
1. Aktiver Bluetooth på telefonen. For at få internetforbindelse skal
internetdeling også aktiveres i telefonen.
12-V stik og 230 V-stik*. Der er også et 12 V-stik* i bagage-/
lastrummet.
2. Åbn delvisningen for telefonen på midterdisplayet.
3. Tryk på Tilføj telefon, eller, hvis der allerede er tilsluttet en telefon, tryk på Skift fulgt af Tilføj telefon.
4. Vælg den telefon, der skal tilsluttes, og følg trinnene på midterdisplayet og telefonen. Bemærk, at i nogle telefoner skal meddelelsesfunktionen aktiveres.
03
Wi-Fi
Ved at forbinde bilen med internettet via Wi-Fi kan du streame
online-tjenester, såsom webradio og musik, via bil-apps, hente/
opdatere software m.m. med højere hastighed end med Bluetooth.
En Wi-Fi-opkobling fra en smartphone fungerer som et hotspot for
bilen og de eventuelle andre eksterne enheder i bilen.
1. Aktiver tethering på telefonen.
2. Tryk på Indstillinger i topvisningen på midterdisplayet.
3. Tryk på Kommunikation Wi-Fi, og aktiver ved at afkrydse
markeringen i feltet for Wi-Fi-tilslutning.
Bemærk, at visse telefoner deaktiverer internetdelingen, efter at
kontakten til bilen er afbrudt. Derfor skel internetdeling i telefonen
aktiveres igen, næste gang den skal bruges.
USB
Via USB kan du indkoble en ekstern enhed til at afspille medier.
USB-udtaget anvendes også til Apple CarPlay* og Android Auto*. I
de tilfælde, hvor der findes to USB-indgange, tilslut den med hvid
ramme. Opladning af den eksterne enhed sker, når den er tilsluttet
bilen.
USB-indgange (type A) findes i armlænets opbevaringsrum
mellem sæderne.
8
Kun biler med P-SIM*. Biler udstyret med Volvo On Call* kan til de tjenester anvende internettilslutningen med bilmodem.
BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER
Der kan tilsluttes eksterne enheder, f.eks. til håndtering af telefonsamtaler og afspilning af medier i bilens lyd- og medieanlæg.
Håndtere telefonopkald9
Det er muligt at foretage og modtage opkald fra en Bluetooth-tilsluttet telefon.
Foretage opkald via midterdisplayet
03
1. Åbn delvisningen Telefon i startvisningen. Vælg at ringe fra
opkaldshistorikken, kontaktlisten eller at indtaste et nummer ved
hjælp af knapperne.
2. Tryk på
.
Foretage opkald med knapperne til højre på rattet
1. Tryk på
, og naviger til Telefon med tryk på
2. Rul gennem opkaldslisten med
eller
, og vælg med
.
.
Du kan desuden håndtere samtaler med stemmestyring. Tryk på
på højre rattastatur. For stemmekomstemmestyringsknappen
mandoer, se kapitlet Stemmestyring i denne Quick Guide.
Afspille medier
Lyd fra en ekstern enhed afspilles ved at koble den til bilen på valgfri måde. Se foregående afsnit for de forskellige tilslutningsmåder.
Bluetooth-tilsluttet enhed
1. Start afspilning af den tilsluttede enhed.
2. Åbn appen Bluetooth i appvisningen på midterdisplayet. Afspilning startes.
USB-tilsluttet enhed
1. Start USB-appen i app-visningen.
2. Vælg, hvad der skal spilles. Afspilning startes.
9
For oplysninger om, hvilke telefoner der er kompatible med bilen, se www.volvocars.com/
intl/support
Mp3-afspiller eller iPod
1. Start afspilning i enheden.
2. Åbn iPod- eller USB-appen, afhængig af tilslutningsmetoden. For afspilning fra iPod skal du vælge appen
iPod, uanset tilslutningsmetoden. Afspilning startes.
Apple® CarPlay®*10 og Android Auto*
CarPlay og Android Auto giver mulighed for at bruge visse apps i
din iOS- eller Android-enhed via bilen for eksempelvis at afspille
musik eller lytte til podcasts. Interaktionen foregår via bilens midterdisplay eller enheden.
For at anvende CarPlay skal Siri være aktiveret i iOS-enheden.
Enheden kræver også en internetforbindelsen via Wi-Fi eller mobilnettet. For at anvende Android Auto skal appen Android Auto være
indstillet på Android-enheden. Enheden skal også være tilsluttet til
bilens USB-indgang.
1. Tilslut enheden til USB-indgangen med hvid ramme.
2. For Android Auto, tryk på Android Auto i app-visningen for at aktivere.
3. Læs betingelserne og tryk derefter på Acceptér for at
tilslutte.
4. Tryk på den ønskede app.
Stemmestyring aktiveres med CarPlay og Android Auto med et
langt tryk på -knappen på højre rattastatur. Et kort tryk aktiverer
i stedet bilens eget stemmestyringssystem.
Bluetooth afbrydes, når CarPlay er i brug. Hvis der er behov for at
tilslutte bilen til internettet, benyttes Wi-Fi eller bilens modem*.
10
Apple og CarPlay er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
03
04
STARTVISNING
Når midterdisplayet starter, vises startvisningen, hvorfra delvisningerne Navigation, Medier, Telefon og den sidst benyttede app eller
bilfunktion kan nås.
trykke på delvisningen for at komme til den senest benyttede
funktion.
Navigation - Tryk her for at komme til navigationssystemet
med Sensus Navigation*.
Angiv destination med fritekst - Udvid værktøjsfeltet med
nedpilen i venstre side og tryk på . Kortbilledet skifter til fritekstsøgning. Skriv søgeordet.
Angiv rejsemål med kortet - Maksimer kortet med . Tryk på
og hold den position, du vil køre til, og vælg Kør hertil.
for at åbne rejseplanen. Tryk
Fjern en destination - Tryk på
på papirkurven for at slette en destination i rejseplanen, eller
tryk på Slet rejseplan for at slette hele rejseplanen.
04
Kortopdatering11 - Tryk på Downloadcenter på app-visningen.
Ved Kort vises antallet af tilgængelige kortopdateringer. Tryk på
Kort Installér Bekræft for kortopdatering eller installering
af det valgte kort. Det er også muligt at downloade kort fra
support.volvocars.com til en USB-hukommelse og derefter
overføre dem til bilen.
Medier - Her vises f.eks. din musik fra en ekstern enhed, eller
hvis du har valgt FM-radio på app-visningen. Tryk på delvisningen for at komme til indstillingerne. Herfra kan du se dit musikbibliotek, radiostationer m.m.
Telefon - Herfra nås telefonfunktionen. Tryk på delvisningen for
at udvide den. Her kan du ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten eller selv angive et nummer ved brug af tastaturet. Når du
har valgt nummer, trykker du på .
Senest benyttede app eller bilfunktion - Her vises den sidst
benyttede app eller bilfunktion, der ikke vises i nogen af de
andre delvisninger, fx Bilstatus eller Førerpræstation. Du kan
11
Funktionens tilgængelighed kan variere fra marked til marked.
04
FUNKTIONSVISNING OG APP-VISNING
Funktionsvisning
1. Tryk på en app eller knap, og hold den inde.
Ved at stryge fra venstre mod højre12 i startvisningen kommer du til
funktionsvisningen. Herfra aktiveres/deaktiveres forskellige bilfunktioner, f.eks. Bageste solgardin*, Parkeringsassistent og Lane
Keeping Aid. De aktiveres/deaktiveres med et tryk på det tilsvarende symbol. Nogle funktioner åbnes i et separat vindue.
2. Træk appen eller knappen til en ledig placering i visningen, og
slip.
Appvisning
Stryg fra højre mod venstre12 i startvisningen for at komme til appvisningen. Her vises de apps, der leveres med bilen, og de apps, du
selv vælger at hente og installere.
Håndtere og opdatere apps og systemer
I Downloadcenter i app-visningen kan flere af bilens
systemer opdateres. Dette er kun muligt, hvis bilen er forbundet med internettet. I Downloadcenter kan du:
04
Hente apps - Tryk på Nye apps, og vælg den ønskede app. Vælg
Installér for at downloade appen.
Opdatere apps - Tryk på Installér alle for at opdatere alle apps.
Alternativt tryk på App-opdateringer for at få en liste over mulige
opdateringer. Vælg den ønskede app, og tryk på Installér.
Afinstallere apps - Tryk på App-opdateringer, og vælg den
ønskede app. Tryk på Afinstallér for at afinstallere appen.
Opdatere systemsoftware - Tryk på Systemopdateringer for at
vise en liste over opdateringer, der kan installeres i bilen. Tryk på
Installér alle ved listens underkant for at opdatere al software eller
på Installér for et enkelt softwareprogram. Hvis du ikke ønsker
nogen liste, vælger du Installér alle ud for knappen
Systemopdateringer.
Flytte ikoner
Apperne og knapperne til bilfunktioner i henholdsvis app- og funktionsvisningen kan flyttes efter ønske.
12
Gælder for venstrestyret bil. I en højrestyret bil stryges i den modsatte retning.
04
TOPVISNING
På den øverste del af displayet er der en fane, der kan trækkes ned
for at komme til topvisningen. Herfra kan du nå Indstillinger,
Instruktionsbog, Profil og bilens gemte meddelelser.
Personlige indstillinger
Under Indstillinger kan der foretages mange personlige indstillinger, f.eks. for displays, spejle, forsædet, navigation*, lyd- og mediesystemet, sprog og stemmestyring.
Førerprofiler
Hvis bilen bruges af flere førere, kan hver fører have sin
egen førerprofil. Hver gang du sætter dig i bilen, har du
mulighed for at vælge din førerprofil, hvor dine personlige
indstillinger er lagrede. Antallet af profiler afhænger af,
hvor mange nøgler der er til bilen. Profilen Gæst er ikke tilknyttet
nogen bestemt nøgle.
Den senest aktive førerprofil er den, der benyttes, når bilen låses
op. Skift førerprofil ved at vælge Profil i topvisningen.
Førerprofilerne kan tilknyttes bilens nøgler, og ved oplåsning tilpasses bilen automatisk til dine personlige indstillinger. En nøgle tilknyttes under Indstillinger System Førerprofiler. Vælg en af
førerprofilerne (profilen Gæst kan ikke tilknyttes). Startvisningen
fremkommer igen. Træk topvisningen ned igen, gentag ovenstående og vælg Redigér på den valgte profil fulgt af Tilknyt nøgle.
Individuel køretilstand
Hvis du ønsker at tilpasse én af køretilstandene Hybrid, Pure eller
Power, skal du aktivere køretilstanden under Indstillinger My
Car Individuel køremodus.
Systemlydstyrker
Hvis du ønsker at regulere systemets lydstyrke eller slukke for den,
f.eks. lyden for tryk på skærmen, skal du gå til Indstillinger Lyd
Lydstyrker for systemlyde.
04
05
FØRERSTØTTE
Bilen har en række funktioner, der hjælper dig med at køre sikkert
og som kan forhindre ulykker. Disse funktioner aktiveres i midterdisplayets funktionsvisning. Husk, at førerstøttefunktionerne kun er
hjælpemidler, og at du som fører altid har det fulde ansvar for, at
bilen køres på en sikker måde. Nedenfor beskrives et udvalg af
funktionerne:
City Safety™
City Safety13 kan hjælpe i kritiske situationer med henblik på at forhindre eller afbøde kollisioner med køretøjer, større dyr, fodgængere eller cyklister. Advarsler i form af lys, lyd og bremsepulsering
fremkommer i tilfælde af risiko for en kollision, som en hjælp til
føreren med at gribe ind i tide. Hvis du ikke når at gribe ind, og en
kollision er næsten uundgåelig, kan bilen bremse automatisk. For at
undgå en kollision kan City Safety-styrehjælp også forstærke dit
styreindgreb ved påbegyndte undvigemanøvrer, hvis du ikke styrer
tilstrækkeligt udenom. City Safety aktiveres ved start af motoren
og kan ikke deaktiveres.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS kan informere føreren om køretøjer, som befinder sig
i den blinde vinkel, samt hurtigt bagfrakommende køretøjer
i den tilstødende vognbane.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA med automatisk bremsning er en supplerende førerstøtte til BLIS, der kan advare om tværgående trafik bag
bilen. Hvis advarslen fra CTA ikke efterkommes, og en kollision er uundgåelig, kan funktionen standse bilen. CTA
aktiveres, når der er valgt bakgear, eller hvis bilen ruller
bagud.
Vognbaneassistent
Vognbaneassistent (Lane Keeping Aid) kan hjælpe dig med
at mindske risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane. Den ønskede form for assistance vælges via
Indstillinger My Car IntelliSafe Lane Keeping
Aid modus på midterdisplayets topvisning.
Styreassistance ved kollisionsrisiko
Funktionen Antikollisionssystem kan hjælpe med at mindske risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane og/
eller kolliderer med et andet køretøj eller en forhindring,
ved aktivt at styre bilen tilbage i vognbanen og/eller foretage en undvigemanøvre. Funktionen består af delfunktionerne Syreassistance ved risiko for at køre af vejen, Styreassistance ved risiko for kollision med modkørende og Styreassistance ved risiko for påkørsel bagfra*.
Pilot Assist
Pilot Assist14 er en komfortfunktion, der kan hjælpe med at holde
bilen i sin vognbane og at holde en på forhånd valgt afstand til et
forankørende køretøj. Pilot Assist vælges og aktiveres med venstre
rattastatur. For at styrehjælpen skal fungere, kræves bl.a., at føreren har begge hænder på rattet, og at vognbanens sidemarkeringer
er synlige. Når styrehjælpen er aktiv, vises et GRØNT ratsymbol på
førerdisplayet.
13
14
Ikke tilgængeligt på alle markeder.
Afhængig af markedet kan denne funktion enten være standard eller tilvalg.
05
05
PARKERINGSHJÆLP
Aktiv parkeringshjælp*
Den aktive parkeringshjælp kan hjælpe føreren med at manøvrere
bilen ved parkering. Førerens opgave er at holde opsyn omkring
bilen, følge instruktionerne på midterdisplayet, vælge gear, regulere
hastigheden og være forberedt på at bremse/standse.
Parkere med Aktiv parkeringshjælp
foretages på midterdisplayet. Observer, at genstande/forhindringer
kan være nærmere bilen, end de opleves at være på skærmen. Parkeringshjælpkameraet aktiveres automatisk, når der vælges bakgear, eller startes manuelt på midterdisplayet:
– Tryk på knappen Kamera i funktionsvisningen for at
aktivere/deaktivere funktionen manuelt.
Kør med en hastighed på under 30 km/t (20 mph)
inden parallel parkering eller højst 20 km/t (12 mph)
inden vinkelret parkering. Afstanden mellem bilen og
parkeringsbåsene skal være ca. 1 meter (3 fod), når
funktionen søger efter parkeringsplads.
1. Tryk på knappen Parkér ind på funktionsvisningen
eller kameravisningen.
2. Vær klar til at standse bilen, når grafik og tekst på
midterdisplayet meddeler, at en passende bås er fundet. Der vises et pop op-vindue.
3. Vælg Parallelparkering eller Vinkelret parkering og
sæt i bakgear.
4. Følg instruktionerne på midterdisplayet.
Forlad parallel parkering med aktiv parkeringshjælp
Funktionen kan kun bruges for en parallelparkeret bil.
1. Tryk på knappen Parkering ud på funktionsvisningen
eller kameravisningen.
2. Vælg med afviseren, i hvilken retning bilen skal forlade parkeringsbåsen.
3. Følg instruktionerne på midterdisplayet.
Parkeringskamera*
Parkeringshjælpkameraet kan hjælpe føreren ved manøvrering på
smalle steder ved at angive forhindringer med kamerabillede og
grafik på midterdisplayet. Valg af kamerabilleder og hjælpelinjer
05
05
RENERE KØREGLÆDE
Ved at planlægge kørslen og køre økonomisk kan du forlænge rækkevidden for eldrift og samtidig mindske din miljøpåvirkning. Forudsætningerne for at opnå maksimal rækkevidde varierer efter forskellige omstændigheder og de forhold, hvorunder bilen køres.
Visse faktorer kan du selv påvirke, andre ikke. Den længste rækkevidde opnås under meget gunstige forhold, når alle faktorer har en
positiv indvirkning.
Planlæg din kørsel ved altid at
•
Oplade bilen inden afgang.
•
Forkonditionere bilen.
Kør økonomisk ved at
•
Aktivere køretilstanden Pure.
•
Sænke temperaturen i kabinen og reducere blæserens styrke.
•
Kør med jævn hastighed og forudseenhed for at minimere
opbremsninger.
•
Kør med det rette dæktryk og kontroller dette med jævne mellemrum. Vælg ECO -dæktryk for at få det bedste resultat.
•
Undgå at køre med åbne vinduer.
Faktorer du ikke kan påvirke
•
Trafiksituation.
•
Vejens tilstand og topografien.
•
Udetemperatur og modvind.
Du finder flere tips i instruktionsvejledningen om rækkevidde og
økonomisk kørsel.
05
Stemmekommandoer til telefon
•
Call [kontakt]
•
Call [telefonnummer]
•
Recent calls
•
Read message
•
Message to [kontakt]17
Stemmekommandoer til radio og medier
•
STEMMEKOMMANDOER
Stemmestyringssystemet giver mulighed for via forskellige forud
definerede kommandoer at styre visse funktioner i medieafspilleren, en Bluetooth-tilsluttet telefon, klimasystemet og Volvos navigationssystem med stemmekommandoer15*. Stemmestyring aktiveres med et tryk på stemmestyringsknappen på højre rattastatur.
Følgende kommandoer kan normalt anvendes uanset situationen:
•
06
Repeat: Repeterer seneste stemmeinstruktion i igangværende
dialog.
•
Help: starter en hjælpedialog. Systemet svarer med kommandoer, som kan anvendes i den aktuelle situation, en opfordring
eller et eksempel.
•
Cancel: Afbryder dialogen16.
Media
•
Play [kunstner]
•
Play [sangtitel]
•
Play [sangtitel] fra [album]
•
Play [TV-kanalnavn]*18
•
Play [radiostation]
•
Tune to [frekvens]
•
Tune to [frekvens] [frekvensbånd]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Stemmekommandoer til klima
•
Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Search [POI-kategori] [by]
•
Sync temperature
•
Search [POI-navn]
•
Air on feet/Air on body
•
Change country/Change state19, 20
Show favourites
•
Air on feet off/Air on body off
•
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Stemmekommandoer for navigationssystem*
•
Navigation
•
Take me home
•
Go to [by]
•
Go to [adresse]
•
Add intersection
•
Go to [postnummer]
•
Go to [kontakt]
•
Search [POI-kategori]
15
16
17
18
19
20
Gælder visse markeder.
Noter, at dette alene afbryder dialogen, da systemet ikke taler. For at gøre det, tryk et langt
tryk på stemmestyringsknappen, til der høres to bip.
Kun visse telefoner kan sende meddelelser via bilen. For kompatibilitet, se
support.volvocars.com.
Gælder visse markeder.
For lande i Europa benyttes "land" i stedet for "stat".
For Brasilien og Indien skiftes søgeområde vha. midterdisplayet.
06
SÆRLIGE TEKSTER
Instruktionsvejledningen og de øvrige håndbøger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle
Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal
læses. Visse funktioner gælder kun for visse
markeder.
ADVARSEL
KOM GODT I GANG
Volvo On Call - Systemets tjenester fungerer
kun i områder, hvor Volvo On Calls samarbejdspartnere har mobildækning, og på de markeder,
hvor Volvo On Call er tilgængelig.
Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske
forstyrrelser eller svag radiodækning føre til, at
tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede
områder.
For advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster til
Volvo On Call-tjenester, se ud over instruktionsvejledningen også kontrakten, der gælder for
Volvo On Call-abonnementet.
Sensus Navigation* – Ret al opmærksomhed
mod vejen, og koncentrér dig først og fremmest
om kørslen. Følg de gældende færdselsregler og
kør med god dømmekraft. Vejforholdene kan
som følge af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle
anbefalinger mindre pålidelige.
OVERSIGT EKSTERIØR
Bagagerumsklap – Vær opmærksom på klemmerisikoen ved åbning/lukning af bagagerumsklappen. Kontrollér, at der ikke befinder sig
nogen i nærheden af bagagerumsklappen, da en
klemmeskade kan få alvorlige følger. Betjen altid
bagagerumsklappen under opsyn.
Nøglefri låsning/oplåsning* - Sørg for, at børn
eller voksne passagerer ikke kommer i klemme,
når alle ruder lukkes med fjernnøgle eller nøglefri
åbning* med dørhåndtag.
OVERSIGT INTERIØR
Passager-airbaggen er altid aktiveret, medmindre bilen er udstyret med omskifter til aktivering/
deaktivering af passager-airbaggen. Anbring
07
aldrig et bagudvendt barnesæde på den forreste
passagerplads, når airbaggen er tilkoblet. Passager-airbaggen skal altid være tilkoblet, når der
sidder en fremadvendt passager (barn eller voksen) på den forreste passagerplads. Anbring ikke
genstande foran eller oven på instrumentpanelet, hvor airbaggen til passagerpladsen er placeret.
Fjernbetjeningen skal altid tages med fra bilen,
når den forlades. Kontrollér, at bilens elsystem er
i tændingsposition 0, især hvis der er børn i
bilen.
Parkeringsbremsen bør altid bruges ved parkering på et hældende underlag. Et valgt gear eller
P i automatgearkassen er ikke tilstrækkeligt til at
holde bilen stille i alle situationer.
OPLADNING
• Opladning af hybridbatteriet må kun foregå
med den maksimalt tilladte eller lavere ladestrøm i overensstemmelse med lokale og nationale anbefalinger for hybridopladning fra
230 V-stik/stikkontakt.
• Opladning af hybridbatteriet må kun foregå fra
godkendte, beskyttelsesjordede 230 V-kontakter (eller tilsvarende kontakter med anden
spænding, alt efter marked) eller fra en ladestation med et løst ladekabel (Mode 3) leveret
af Volvo.
• Kontrolenhedens fejlstrømsafbryder beskytter
bilen, men der er alligevel risiko for overbelastning af 230 V-nettet.
• Opladning af hybridbatteriet må kun foretages
med jordede og godkendte 230 V-kontakter.
Hvis kontaktens eller sikringskredsens kapacitet er ukendt, bør en autoriseret elektriker kontrollere kapaciteten. Opladning over sikringskredsens kapacitet kan medføre brand, eller
sikringskredsen kan tage skade.
• Ladekablet har en indbygget fejlstrømsafbryder. Opladning må kun foretages med brug af
jordede og godkendte kontakter.
• Børn bør holdes under opsyn, når de opholder
sig i nærheden af ladekablet, mens det er tilsluttet.
• Indendørs i uventilerede rum. Der udsendes
Der er højspænding i ladekablet. Ved kontakt
udstødningsgas, hvis varmeren starter.
med højspænding kan der sker alvorlige per• På steder, hvor der er brændbare eller letansonskader, i værste fald med døden til følge.
• Ladekablet og dets tilhørende dele må ikke
tændelige materialer i nærheden. Brændstof,
gasser, højt græs, træmel og lign. kan antænoversprøjtes eller nedsænkes i vand.
• Brug ikke ladekablet, hvis det på nogen måde
des.
• Når der er risiko for, at varmerens udstøder beskadiget. Et beskadiget eller ikke-fungeningsrør er blokeret. Fx kan høj sne i forreste
rende ladekabel må kun repareres af et værkhøjre hjulkasse forhindre varmerens ventilasted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
• Placér altid ladekablet sådan, at man ikke
tion.
kører over det, træder på det, snubler over det
TILSLUTNINGER
eller på anden måde beskadiger det, eller det
• Brug kun tilbehør, der er ubeskadiget og fejlgiver anledning til personskader.
frit. Tilbehøret skal have CE-mærkning, UL• Opladeren skal frakobles vægkontakten, inden
mærkning eller tilsvarende sikkerhedsmærkden rengøres.
ning.
• Slut aldrig ladekablet til en forlængerledning
• Tilbehør skal være beregnet til 230 V og 50
eller forgreningsdåse.
Hz med stik beregnet til kontakten.
• Undgå synligt slidte eller beskadigede stikkon• Lad aldrig kontakter, stik eller tilbehør komme
takter, da de ved brug kan føre til brand og/
i kontakt med vand eller anden væske. Rør
eller kvæstelse.
eller brug ikke kontakten, hvis den er beskadiSe også producentens anvisninger for brug af
get eller har været i kontakt med vand eller
ladekablet og dets komponenter.
anden væske.
• Slut ikke stikdåser, adaptere eller forlængerELBETJENTE FORSÆDER
ledninger til kontakten, da det kan tilsidesætte
Indstil den korrekte kørestilling på førersædet,
kontaktens sikkerhedsfunktioner.
før kørsel påbegyndes, ikke under kørslen. Sørg
• Kontakten er udstyret med en børnesikring.
for, at sædet er i låst position for at forhindre
Hold øje med at ingen prikker til eller beskadipersonskade ved en eventuel hård opbremsning
ger kontakten, således at sikringen sættes ud
eller en ulykke.
af funktion. Børn må ikke efterlades uden
SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED
opsyn i bilen, når kontakten er aktiveret.
Kontrollér, at ryglænene er låst korrekt efter nedog opslåning, samt at nakkestøtterne er låst kor- FØRERSTØTTE
Førerstøttesystemerne i bilen har til formål at
rekt efter opslåning.
være supplerende hjælpemidler for føreren, men
KLIMA I KABINEN
kan ikke håndtere alle situationer under alle traEl-opvarmet sæde* bør ikke anvendes af perso- fik-, vejr- og vejforhold. De kan aldrig erstatte
ner, der har svært ved at opfatte temperaturstig- førerens opmærksomhed og dømmekraft, og
ninger på grund af mistet følesans, eller som af
denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en
anden grund har svært ved at betjene knapperne sikker måde, med passende hastighed, pastil det el-opvarmede sæde. Ellers kan der opstå
sende afstand til andre køretøjer og i overensforbrændinger.
stemmelse med de gældende færdselsregler og
Forkonditionering kan startes af en timer, der er -bestemmelser. I den sidste ende er det altid
indstillet lang tid i forvejen. Brug ikke forkonditi- førerens ansvar at bremse og styre bilen.
onering (gælder for brændstofdrevet varmer):
Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle
afsnit i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesystemer.
•
PARKERINGSHJÆLP
Aktiv parkeringshjælp er en supplerende førerstøtte, men kan ikke håndtere alle situationer.
Funktionen er alene beregnet til at hjælpe føreren under parallel og vinkelret parkering. Føreren
har selv det fulde ansvar for at parkere bilen sikkert og bremse, når det er nødvendigt. Genstande langt inde i parkeringsbåsen kan blive
overset under scanningen. Føreren har altid
ansvaret for at afgøre, om pladsen som aktiv
parkeringshjælp tilbyder, egner sig til parkering.
Parkeringskameraet er en supplerende førerstøtte i forbindelse med parkering af bilen. Funktionen kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft. Kameraerne har døde/
blinde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres. Vær særlig opmærksom på mennesker
og dyr, der befinder sig i nærheden af bilen. Vær
opmærksom på, at bilens front under parkeringsmanøvren kan svinge ud mod modkørende
trafik.
Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle
afsnit i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesystemer.
STEMMEKOMMANDOER
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at
køretøjet føres på en sikker måde, og at alle gældende færdselsregler følges.
VIGTIGT
OVERSIGT INTERIØR
Startvrideren - Det er ikke muligt at starte bilen,
hvis ladekablet stadig sidder i. Vær opmærksom
på, at ladekablet er fjernet fra ladeindtaget inden
start af bilen.
Head-up-displayenheden*, hvorfra oplysningerne projiceres, sidder i instrumentpanelet. For
at undgå skader på displayenhedens dækglas
må ingen genstande anbringes på dækglasset,
og ingen genstande må falde ned på det.
MIDTERDISPLAYET
Ved rengøring af midterdisplayet skal mikrofiberkluden være fri for sand og lignende. Ved rengøring af midterdisplayet må der kun anvendes
et let tryk på displayet. Et hårdt tryk kan beskadige displayet.
Sprøjt ikke nogen form for væske eller ætsende
kemikalier direkte på midterdisplayet. Brug ikke
vinduespudsemiddel, rengøringsmidler, spray,
opløsningsmidler, sprit, ammoniak eller rengøringsmidler, der indeholder slibemiddel. Brug
aldrig slibende klude, papirservietter eller silkepapir, da de kan ridse displayet.
OPLADNING
Ladekabel - Tilslut aldrig ladekablet, når der er
risiko for torden eller lynnedslag. Tag aldrig ladekablet ud af 230 V-stikkontakten under opladning, da der er risiko for, at 230 V-stikkontakten
kan beskadiges. Afbryd altid først opladningen,
og frakobl derefter ladekablet – først fra bilens
ladestik, og derefter fra 230 V-kontakten.
En multikontakt, forlængerkabel, overspændingsbeskytter og lignende enheder må ikke
bruges sammen med ladekablet, da det kan
medføre risiko for brand, elektrisk stød m.m. En
adapter mellem 230 V-kontakten og ladekablet
må kun bruges, hvis adapteren er mærket med
godkendelse i overensstemmelse med
IEC 61851 og IEC 62196.
Kontrolenhed – Undgå at udsætte kontrolenheden og dens stik for direkte sollys. Overophedningsbeskyttelsen i stikket risikerer i så fald at
reducere eller afbryde opladningen af hybridbatteriet.
Kontroller, at 230 V-stikkontakten har tilstrækkelig strømforsyning til at oplade elkøretøjer. I
tvivlstilfælde bør stikkontakten kontrolleres af en
fagmand.
Rengør ladekablet med en ren klud fugtet med
vand eller et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke
kemikalier eller opløsningsmidler. Nedsænk ikke
ladekablet i vand.
Brug kun det ladekabel, der leveredes med bilen,
eller et erstatningskabel anbefalet af Volvo.
• Kontrollér kontaktens kapacitet.
• Øvrigt elektronisk udstyr, som er koblet på
samme sikringskreds, skal frakobles, hvis den
totale belastning bliver overskredet.
•
Ladekablet må ikke tilkobles, hvis kontakten er
beskadiget.
SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED
Når ryglænet skal foldes ned, må der ikke være
nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i.
Det integrerede barnesæde*/armlænet** på midterpladsen skal være slået ind.
HØJRE KONTAKTARM
Viskerblade i servicestilling - Inden viskerbladene sættes i servicestilling - kontrollér, at de
ikke er frosset fast. Hvis viskerarmene i servicestilling er slået ud fra forruden, skal de stilles tilbage mod ruden igen, inden viskning, sprinkling
eller regnsensoren aktiveres, samt inden bilen
sættes i gang. Dette er for at undgå, at lakken på
motorhjelmen ridses.
TILSLUTNINGER
Stikkontakt – Maksimal effekt for 12 V-kontakter er 120 W (10 A) pr. kontakt.
Maksimal effekt for en 230 V-kontakt er 150 W.
OBS
OVERSIGT EKSTERIØR
Fodbetjent bagagerumsklap - Der er risiko for
nedsat eller ingen funktion, hvis den bageste
kofanger belastes med store mængder is, sne,
snavs el. lign. Sørg for at holde den ren.
Funktionen fodbetjent bagagerumsklap findes i
to udførelser:
• Kun åbning med fodbevægelse.
• Både åbning og lukning med fodbevægelse.
Bemærk, at funktionen Lukning med fodbevægelse kræver eldrevet bagagerumsklap"*.
Vær opmærksom på, at systemet kan aktiveres
ved bilvask el. lign., hvis fjernbetjeningen er
inden for rækkevidde.
Fjernbetjeningens funktioner kan forstyrres af
elektromagnetiske felter og afskærmning.
Undgå at opbevare fjernbetjeningen nær metalgenstande eller elektroniske enheder, f.eks.
mobiltelefoner, tabletter, bærbare computere
eller opladere - helst ikke tættere på end
10-15 cm (4-6 tommer).
OVERSIGT INTERIØR
Ved koldstart kan omdrejningstallet i tomgang
være betydeligt højere end normalt for visse
motortyper. Dette gøres for så hurtigt som
muligt at få udstødningsrensesystemet op på
normal driftstemperatur, hvilket minimerer
udstødning og skåner miljøet.
Head-up-display* - Ved aktivering af en City
Safety-funktion erstattes oplysningerne på headup-displayet af grafik for City Safety. Denne grafik tændes, selvom head-up-displayet er slukket.
Førerens mulighed for at se oplysningerne på
Head-up-displayet kan forringes ved brug af
f.eks. polariserede solbriller, en kørestilling, hvor
føreren ikke sidder midt på sædet, genstande på
displayenhedens dækglas eller ugunstige lysforhold. Nogle synsfejl kan ved brug af head-updisplayet forårsage hovedpine og en følelse af
spænding.
OPLADNING
Ladekabel - Volvo anbefaler et ladekabel i henhold til IEC 62196 og IEC 61851, der understøtter temperaturovervågning.
RATTET
Kørselscomputer - Hvis køremåden ændres,
kan der opstå visse afvigelser ved beregningen
af kørestrækning.
KLIMA I KABINEN
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/
afkøling ved at vælge højere/lavere temperatur
end den faktisk ønskede.
Forkonditionering er kun tilgængelig, når bilen
er tilsluttet en stikkontakt (gælder for elektrisk
varmer). En ladestander, der ikke altid er aktiveret, f.eks. på grund af en timer, kan medføre tab
af funktion for forkonditioneringen. Hvis bilen
ikke er tilsluttet til en stikkontakt, er det i varmt
vejr stadig muligt at få en kort køling af kabinen
ved at starte forkonditioneringen direkte. Bilens
døre og ruder skal være lukkede under forkonditioneringen af kabinen.
TILSLUTNINGER
Bilmodem – Observer, at det SIM-kort, som
anvendes til internettilslutning vis P-SIM ikke
07
kan have samme telefonnummer, som det SIMkort telefonen anvender. Hvis dette ignoreres, vil
samtaler ikke kunne kobles korrekt frem til telefonen. Anvend derfor et SIM-kort til internettilslutningen, som har separat telefonnummer eller
et datakort, som ikke håndterer telefonopkald og
derfor ikke kan forstyrre telefonens funktion.
Internet - Ved brug af internettet overføres data
(datatrafik), hvilket kan medføre omkostninger.
Aktivering af dataroaming og Wi-Fi-hotspots kan
forårsage ekstra gebyrer. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik.
Ved downloading med telefon skal du være særligt opmærksom på omkostningerne til datatrafik.
Datahentning kan påvirke andre tjenester, der
overfører data, f.eks. internetradio. Hvis påvirkningen af andre tjenester virker forstyrrende, kan
hentningen afbrydes. Alternativt kan det være
hensigtsmæssigt at slukke for eller afbryde
andre tjenester. Ved downloading med telefon
skal du være særligt opmærksom på omkostningerne til datatrafik.
Opdatering - Hvis telefonens operativsystem
opdateres, er det muligt, at Bluetooth-forbindelsen afbrydes. Så skal telefonen slettes fra bilen
og derefter forbindes igen.
BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER
Apple CarPlay og Android Auto – Volvo påtager sig intet ansvar for indholdet i CarPlay- eller
Android Auto-appen.
For at Android Auto skal kunne bruges, skal bilen
være udstyret med to USB-indgange (USBhub)*. Hvis bilen kun har én USB-indgang, er det
ikke muligt at anvende Android Auto.
07
TP 31435 (Danish), AT 1946, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement