Volvo | S90 | Volvo On Call | Volvo S90 2018 Volvo On Call

Volvo S90 2018 Volvo On Call
V O LV O O N CA LL
VOLVO ON CALL
I dette dokument beskrives Volvo On Call-systemets forskellige funktioner. For at systemet kan fungere, kræves et aktivt abonnement.
Der foregår et løbende udviklingsarbejde for at forbedre vores produkt.
Ændringer kan medføre at oplysninger, beskrivelser og illustrationer i
dette tillæg er forskelligt fra udstyret i bilen. Vi forbeholder os ret til at
foretage ændringer uden forudgående varsel.
INDHOLD
2
Volvo On Call*
4
Komme i gang med Volvo On Call*
5
Komfort og kontrol med Volvo On
Call-app
5
Hjælp med Volvo On Call*
6
Automatisk kollisionsalarm med
Volvo On Call*
6
Akut hjælp med Volvo On Call*
7
Assistance ved vejkanten med Volvo
On Call*
8
Fjernoplåsning og fjernlåsning med
Volvo On Call*
9
Tyveriadvarsel med Volvo On Call*
10
Sporing af en stjålet bil med Volvo
On Call*
10
Fjernbetjent startspærre med Volvo
On Call*
11
Kundetjeneste via Volvo On Call*
12
Volvo On Call*-markeder
12
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
13
Volvo On Call* tilgængelighed
14
Volvo On Call* i udlandet
14
Telefonnummer til Volvo On Call*
Servicecenter
15
PIN-kode til Volvo On Call*
18
Ejerskifte for bil med Volvo On Call*
18
Reservebatteri til Volvo On Call*
19
Personoplysninger og Volvo On Call*
19
Volvo On Call*
OBS
Volvo On Call giver direkte kontakt til bilen samt
ekstra komfort og hjælp døgnet rundt.
Funktionerne findes tilgængelige via Volvo On
Call-appen1 samt ON CALL- og SOS-knappen i
bilens tag:
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde af
uheld, sygdom eller eksterne trusler mod
bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er
udelukkende beregnet til nødsituationer.
•
•
•
Personoplysninger og Volvo On Call*
(s. 19)
Volvo On Call* tilgængelighed (s. 14)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
ON CALL-knappen kan bruges til alle andre
tjenester2, herunder vejhjælp.
Volvo On Call-systemet
Volvo On Call er knyttet til bilens sikkerheds- og
alarmsystemer, samt bilens andre systemer,
såsom lås og klima. Bilen har et indbygget
modem til kommunikation med Volvo On Call servicecenter og Volvo On Call-app. GNSS (Global
Navigation Satellite System) anvendes til at lokalisere bilen.
Servicecenter
Det er fx muligt at låse eller oplåse bilen eller
kontrollere brændstofniveauet direkte på en telefon via Volvo On Call-appen. Hvis der er en
ulykke, kan akut hjælp i form af fx ambulance og
politi sendes til bilen, og ved mindre akutte problemer såsom punktering, kan vejhjælp tilkaldes.
Til at kontakte Volvo On Call servicecenter anvendes bilens ON CALL-knap eller Volvo On Callapp. Du kan også ringe til Volvo On Call servicecenter.
Relaterede oplysninger
•
•
•
1
2
4
Komme i gang med Volvo On Call* (s. 5)
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 5)
Hjælp med Volvo On Call* (s. 6)
App-funktionerne varierer markederne imellem.
Tjenesterne varierer fra marked til marked.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
Komme i gang med Volvo On Call*
Køb af brugt bil med Volvo On Call
I denne artikel beskrives, hvad der kræves for at
komme i gang med Volvo On Call.
Ved køb en brugt Volvo med Volvo On Call, er det
vigtigt at slette data fra den tidligere ejer og tilføje sine egne oplysninger, for at tjenesten kan
fungere. Besøg en Volvo-forhandler for at få
hjælp.
Aktivering af Volvo On Call
Når bilen afhentes, aktiverer forhandleren Volvo
On Call-systemet, og ejeren får en automatisk
genereret PIN-kode til Volvo On Call. PIN-koden
benyttes af sikkerhedshensyn til at identificere
bilens ejer (eller en anden godkendt person,
f.eks. et familiemedlem) og fungerer som en bilnøgle.
Volvo On Call-abonnement
Bilen skal have et gyldigt Volvo On Call-abonnement.
Abonnementet startes i forbindelse med købet af
bilen, når systemet aktiveres. Abonnementet er
tidsbegrænset, men kan forlænges, og gyldigheden er afhængig af markedet. Kontakt en Volvoforhandler for at få hjælp.
OBS
Automatisk kollisionsalarm og SOS-knappen
fungerer selv uden abonnement.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 18)
Ejerskifte for bil med Volvo On Call* (s. 18)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 5)
Komfort og kontrol med Volvo On
Call-app
Volvo On Call-brugere har altid direkte kontakt
med deres bil via Volvo On Call-app.
Det er f.eks. muligt at se, om der skal udskiftes
pærer, eller der skal påfyldes olie eller kølevæske.
Det er muligt at låse bilen og låse den op, kontrollere brændstofstanden og vise den nærmeste
tankstation. Også forkonditionering3 via bilens
parkeringsklima kan indstilles.
Volvo On Call-appen opdateres løbende. Aktuelle oplysninger om tilgængelige funktioner for
forskellige bilmodeller kan findes på
support.volvocars.com.
Volvo On Call-appen findes til iOS, Android og
Windows Mobile. Download den gratis fra Apple
Appstore, Google Play eller Windows Phone
Store.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
Komme i gang med Volvo On Call* (s. 5)
Hjælp med Volvo On Call* (s. 6)
Volvo ID og tilknytning af Volvo On Callapp til bilen
For at kunne bruge Volvo On Call kræves et
Volvo UD. Efter oprettelse af et Volvo ID skal
Volvo On Call-appen tilknyttes bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
5
Hjælp med Volvo On Call*
Volvo On Call kan give ekstra tryghed og hjælp,
f.eks. i forbindelse med punktering, motorstop
eller en ulykke.
Volvo On Call byder ikke blot på ekstra komfort
og kontrol via appen, men også en lang række
tjenester via SOS- og ON CALL-knappen i loftet.
Dette gælder f.eks. akut hjælp i forbindelse med
en ulykke, tyveriadvarsel, assistance ved vejkanten og fjernoplåsning.
Relaterede oplysninger
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 6)
•
•
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 7)
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 8)
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 10)
Hvis der sker en kollision, kan bilen meddele det
automatisk til Volvo On Call servicecenter eller
nærmeste alarmcentral, som kan sende akut
hjælp.
Volvo On Call Servicecenter4
Når bilens sikkerhedssystemer udløses, f.eks. ved
en ulykke, hvor aktiveringsniveauet for selestrammere eller airbags nås, sendes et signal automatisk til Volvo On Call Servicecenter. Følgende
sker:
1.
En meddelelse, inklusive bilens position, sendes automatisk fra bilen til Volvo On Call servicecenter.
2.
Volvo On Call Servicecenter etablerer derefter mundtlig kontakt med bilens fører, og forsøger at få oplysninger om kollisionens
omfang og behovet for hjælp.
3.
Volvo On Call Servicecenter kontakter derefter de nødvendige nødhjælpstjenester (politi,
ambulance, bugsering og lign.).
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter Volvo On Call Servicecenter de relevante myndigheder, som bistår med afhjælpning.
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
3 Hvis bilen ikke har parkeringsvarmer, kan den
4 Gælder Volvo On Call-markeder af type A.
6
Automatisk kollisionsalarm med
Volvo On Call*
Nærmeste alarmcentral5
Når bilens sikkerhedssystemer udløses, fx ved en
ulykke, hvor aktiveringsniveauet for selestrammere eller airbags nås, sendes automatisk et signal direkte til nærmeste alarmcentral. Følgende
sker:
1.
Alarmcentralen etablerer mundtlig kontakt
med bilens fører, og forsøger at få oplysninger om kollisionens omfang og behovet for
hjælp.
2.
Alarmcentralen sender de nødvendige hjælpeinstanser (politi, ambulance, bjærgning
mv.).
Alarmnummer
Når kollisionsalarmen aktiveres, forsøger systemet at etablere kontakt med landets Volvo On
Call servicecenter. Hvis dette ikke er muligt, går
opkaldet direkte til det udpegede alarmnummer
for det område, hvor bilen befinder sig.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 7)
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 8)
ikke få opvarmning af kabinen, men kun ventilation.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
•
•
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 10)
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Volvo On Call* i udlandet (s. 14)
Akut hjælp med Volvo On Call*
OBS
Tryk på SOS-knappen for at kontakte Volvo On
Call servicecenter eller nærmeste alarmcentral i
en nødsituation.
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde af
uheld, sygdom eller eksterne trusler mod
bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er
udelukkende beregnet til nødsituationer.
Volvo On Call Servicecenter6
I tilfælde af sygdom eller en trussel mod bilen
eller passagererne udefra kan Volvo On Call servicecenter alarmeres manuelt ved at trykke SOSknappen ind i mindst 2 sekunder. Volvo On Call
servicecenter modtager meddelelsen, finder frem
til bilens position og forsøger at etablere mundtlig kontakt med føreren for at aftale, hvilken hjælp
der er brug for.
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter Volvo On Call servicecentret de nødvendige hjælpeinstanser (politi, ambulance, redningstjeneste osv.), som bistår med passende
foranstaltninger.
Nærmeste alarmcentral7
For at tilkalde hjælp ved sygdom, en trussel mod
bilen eller passagerer kan nærmeste alarmcentral
alarmeres manuelt ved trykke på SOS-knappen i
mindst 2 sekunder. Via mundtlig kontakt bestemmes hjælpebehov (politi, ambulance, bjærgning
mv.) og hjælpetjenester til bilen.
ON CALL-knappen kan bruges til alle andre
tjenester8, herunder vejhjælp.
Alarmnummer
Når kollisionsalarmen aktiveres, forsøger systemet at etablere kontakt med landets Volvo On
Call servicecenter. Hvis dette ikke er muligt, går
opkaldet direkte til det udpegede alarmnummer
for det område, hvor bilen befinder sig.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 6)
•
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 8)
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
5 Gælder Volvo On Call-markeder af type B.
6 Gælder Volvo On Call-markeder af type A
7 Gælder Volvo On Call-markeder af type B
8 Tjenesterne varierer fra marked til marked.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
7
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Volvo On Call* i udlandet (s. 14)
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 10)
Assistance ved vejkanten med
Volvo On Call*
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
I tilfælde af punktering, brændstofmangel eller
afladet batteri kan der tilkaldes hjælp med ON
CALL-knappen eller Volvo On Call-appen.
Hvis ON CALL-knappen i taget holdes i mindst
2 sekunder, etableres mundtlig kontakt mellem
Volvo On Call-servicecenteret og føreren. Dette
for at blive enige om, hvilken hjælpeindsats, der
kræves.
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 11)
•
Volvo On Call* i udlandet (s. 14)
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 10)
OBS
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde af
uheld, sygdom eller eksterne trusler mod
bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er
udelukkende beregnet til nødsituationer.
ON CALL-knappen kan bruges til alle andre
tjenester9, herunder vejhjælp.
Det kan være nødvendigt at tegne separat abonnement for vejhjælpstjenesten.
Relaterede oplysninger
•
•
•
9
8
Volvo On Call* (s. 4)
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 6)
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 7)
Tjenesterne varierer fra marked til marked.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
Fjernoplåsning og fjernlåsning med
Volvo On Call*
Bilen kan fjernoplåses via Volvo On Call servicecenter. Den kan også låses og låses op via
Volvo On Call-appen.
Fjernoplåsning via Volvo On Call
servicecenter10
Hvis bilens fjernbetjening er blevet væk eller låst
inde i bilen, er det muligt at fjernoplåse bilen de
næste fem døgn ved hjælp af Volvo On Callservicecenter, efter at den nødvendige autentificering med pinkode er blevet godkendt. Derefter
fjernoplåser Volvo On Call Servicecenter bilen
efter aftale.
1.
Kontakt Volvo On Call servicecenter via Volvo
On Call-appen (eller ring på telefon).
2.
Når Volvo On Call Servicecenter har verificeret med bilens ejer eller en anden autoriseret
person med pinkode, sendes efter aftale et
signal til bilen om oplåsning.
10
3.
Tryk én gang let på den gummibelagte trykplade på undersiden af bagagerumsklappens/bagklappens håndtag for at låse bilen
op.
> Nu kan samtlige døre åbnes normalt.
OBS
Hvis den gummierede trykplade på bagagerumsklappen/bagklappen ikke trykkes ind
inden et af Volvo On Call servicecenter på
forhånd fastsat tidsrum, låses bilen igen.
OBS
Hvis bilen f.eks. står i et parkeringshus, kan
fjernoplåsningsfunktionen være begrænset
på grund af dårlig modtagelse.
Låsning/oplåsning via appen
Relaterede oplysninger
•
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 6)
•
•
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 7)
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 8)
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 11)
•
•
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 10)
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
Status for alle døre og ruder vises. Føreren kan
låse og oplåse bilen på afstand i fem døgn efter,
at den er låst. Af sikkerhedshensyn kræves
kodeordet til dit Volvo ID, når bilen låses op via
Volvo On Call-appen.
Gælder Volvo On Call-markeder af type A.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
9
Tyveriadvarsel med Volvo On Call*
Når bilens alarm aktiveres, får bilejeren en pushmeddelelse til Volvo On Call-appen og en
besked til det telefonnummer, der er registreret
hos forhandleren.
Hvis alarmen ikke afbrydes inden for en kortere
periode tilkaldes11 en operatør fra Volvo On Call
servicecenter automatisk. Operatøren forsøger at
kontakte bilejeren via telefon. Hvis det viser sig,
at bilen bliver brugt af en uautoriseret person,
kan en opsporing iværksættes.
Hvis alarmen slås fra ved hjælp af fjernbetjeningen, afbrydes tjenesten.
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 11)
Sporing af en stjålet bil med Volvo
On Call*12
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Ved mistanke om, at bilen er stjålet, kan Volvo
On Call servicecenter kontaktes via Volvo On
Call-appen eller telefonisk for at forsøge at finde
bilen.
Hvis der konstateres tyveri eller anden uautoriseret brug af bilen, kan bilens ejer sammen med
politiet og Volvo On Call servicecenter aftale, at
bilen skal spores.Volvo On Call servicecenter
sender en meddelelse til bilen for at bestemme
bilens placering. Derefter kontaktes politiet eller
anden myndighed.
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
Relaterede oplysninger
•
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 6)
•
•
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
•
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 10)
11
12
10
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 7)
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 8)
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er åbnet og
stjålet ved brug af den tilhørende nøgle.
Relaterede oplysninger
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 6)
•
•
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 7)
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 8)
Gælder ikke Volvo On Call-markeder af type B.
Gælder ikke Volvo On Call-markeder af type B.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
•
•
•
•
•
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
Fjernbetjent startspærre13 med
Volvo On Call*
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
I tilfælde af tyveri af bilen kan en startspærre aktiveres på afstand.
Hvis bilen er stjålet, kan ejeren kontakte Volvo On
Call servicecenter (pr. telefon eller Volvo On
Call-appen) eller myndighederne.
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 11)
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
•
•
•
•
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 10)
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
OBS
Volvo On Call* i udlandet (s. 14)
Dette gælder også, hvis bilen er åbnet og
stjålet ved brug af den tilhørende nøgle.
Efter at have været i kontakt med myndighederne
deaktiverer Volvo On Call servicecenter fjernbetjeningerne for at forhindre start af bilen. En
deaktiveret bil kan kun startes igen ved kontakt
med Volvo On Call Servicecenter, og efter at
påkrævet autentificering med pinkode er godkendt. Derefter udfører Volvo On Call Servicecenter aktivering af bilen.
Relaterede oplysninger
13
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 6)
•
•
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 7)
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 8)
Gælder visse Volvo On Call-markeder af type A.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
11
Kundetjeneste via Volvo On Call*14
Volvo On Call*-markeder
Tryk på ON CALL-knappen for at få svar på
generelle kundespørgsmål.
Ved spørgsmål om anvendelse af bilen kan ON
CALL-knappen anvendes til at komme i kontakt
med Volvo On Call servicecenter. En operatør
svarer døgnet rundt.
Her præsenteres en liste med, hvilke markeder
der har Volvo On Call. Alt efter markedstype er
ikke alle tjenester tilgængelige. Hvilke tjenester
der er tilgængelige på hvert marked, angives
separat og fremgår af beskrivelsen af den
enkelte tjeneste.
Relaterede oplysninger
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 6)
•
•
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 7)
Assistance ved vejkanten med Volvo On Call*
(s. 8)
Marked
Marked
Markedstype
A
Albanien
Belgien
X
X
Bosnien-Hercegovina
X
•
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
Brasilien
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
Bulgarien
X
Sporing af en stjålet bil med Volvo On Call*
(s. 10)
Cypern
X
•
Fjernbetjent startspærre med Volvo On Call*
(s. 11)
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
Danmark
X
X
Estland
X
Finland
X
Frankrig
X
Grækenland
Irland (fra 2018)
Island
14
12
B
X
X
X
Markedstype
A
Israel
X
Italien
X
Canada
X
Kasakhstan (fra 2018)
Kina
B
X
X
Kosovo
X
Kroatien
X
Letland
X
Litauen
X
Luxembourg
X
Makedonien
X
Malta
X
Moldova
X
Montenegro
X
Holland
X
Norge
X
Polen
X
Gælder ikke visse Volvo On Call-markeder af type B.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
Marked
Markedstype
A
Portugal
X
Rumænien
Rusland
B
X
X
Tjekkiet
X
Seneste information
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
Volvo On Call bliver tilgængeligt endnu flere steder. For seneste information om, hvor Volvo On
Call findes, se support.volvocars.com eller kontakt
en Volvo-forhandler.
Her præsenteres for hvilken markedstype Volvo
On Call-tjenesterne er tilgængelige.
Tjenester
Markedstype
Relaterede oplysninger
•
•
A
B
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call-app
X
X
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
Automatisk kollisionsalarm
X
X
Tyskland
X
Akut hjælp i nødsituationer
X
X
Schweiz
X
Vejhjælp
X
X
Serbien
X
Fjernoplåsning
X
XA
Slovakiet
X
Fjernlåsning
X
X
Slovenien
X
Tyveriadvarsel
X
XA
Spanien
X
Sporing af en stjålet bil
X
Storbritannien
X
Fjernbetjent startspærre
XB
Sverige
X
Kundetjeneste
X
Tyrkiet
Hviderusland
XC
X
A
B
C
X
Ukraine
X
Ungarn
X
USA
X
Østrig
X
Kun ved Volvo On Call-app
Kun visse Volvo On Call-markeder af type A
Kun visse Volvo On Call-markeder af type B
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
13
Volvo On Call* tilgængelighed
Volvo On Call* i udlandet
Volvo On Call-systemets funktioner er tilgængelige en vis tid efter at fjernnøglen er fjernet.
Efter at fjernbetjeningen er blevet fjernet fra
bilen, er funktionerne tilgængelige uafbrudt i
fem dage og derefter en gang i timen i de næste
17 dage. Efter i alt 22 dage vil systemet være
slået fra, indtil bilen er blevet startet15.
Volvo On Call-tjenesterne kan variere ved kørsel
mellem lande.
Når du trykker på SOS-knappen, kobles du altid
til det Volvo On Call-servicecenter, som findes på
det marked, hvor bilen befinder sig. Findes der
intet Volvo On Call-servicecenter, kontaktes nærmeste alarmcentral.
ADVARSEL
Tjenesterne virker kun i områder, hvor bilen
har mobildækning og på de markeder, hvor
tjenesten er tilgængelig.
Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning føre
til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
15
14
Når du trykker på ON CALL-knappen, kobles du
altid til dit hjemlands Volvo On Call-servicecenter.
I lande uden roamingaftale er der dog ingen
Volvo On Call-tjenester tilgængelige.
Kontakt en Volvo-forhandler for yderligere information.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Volvo On Call* (s. 4)
Reservebatteri til Volvo On Call* (s. 19)
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
Volvo On Call* i udlandet (s. 14)
Funktionernes tilgængelighed kan variere.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
Telefonnummer til Volvo On Call*
Servicecenter
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Albanien
+385 16269840
+385 16269840
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnien-Hercegovina
+385 16269840
+385 16269840
Bulgarien
+359 291146
+359 291146
Cypern
+35777772433
+35777772433
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Estland
8007777
+372 6022365
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrig
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Grækenland
+ 30 210 9988 199
+ 30 210 9988 199
Island
+3545157000
+3545157000
Israel
+972773601417
+972773601417
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Canada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kosovo
+385 16269840
+385 16269840
Kroatien
+385 16269840
+385 16269840
Letland
800 07077
+371 66100821
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
15
||
16
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Litauen
8 800 10018
+370 52165010
Luxemburg (kundecenter i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Makedonien
+385 16269840
+385 16269840
Malta
+35625592564
+35625592564
Moldova
+373 22578913
+373 22578913
Montenegro
+38516269840
+38516269840
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Rumænien
313200200
+36 14584447
Rusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Serbien
+385 16269840
+385 16269840
Slovakiet
+42 1258252186
+42 1258252186
Slovenien
+385 16269840
+385 16269840
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Tjekkiet
+420800050296
+420296787297
Tyrkiet
444 4 858
+90 212 356 13 17
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Hviderusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraine
0800 303555
+380 444950078
Ungarn
06-80-200-269
+36-1-345-1775
USA
855 399 4691
+1 855 399 4691
Østrig
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* tilgængelighed (s. 14)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
17
PIN-kode til Volvo On Call*
PIN-kode anvendes af sikkerhedshensyn til at
identificere, at en person er uddannet til at
udføre Volvo On Call-tjenester i en bestemt bil.
Den fircifrede pinkode, der sendes til bilejeren,
når forhandleren aktiverer abonnementet, bruges
af sikkerhedsmæssige grunde til at identificere
personer, der er uddannet til at udføre visse Volvo
On Call-tjenester, fx at låse bilen op via Volvo On
Call-servicecenter16 eller at oprette en konto til
Volvo On Call-appen.
Glemt eller ønsker at ændre PIN-koden
Hvis PIN-koden er glemt eller skal skiftes (fx ved
køb af en brugt bil med Volvo On Call), kontaktes
•
•
en forhandler eller
servicecenter16
Volvo On Call
via ON CALLknappen, Volvo On Call-appen eller med et
normalt telefonopkald.
Den nye kode sendes til bilejeren.
Forkert PIN-kode er indtastet gentagne
gange i appen
Hvis der angives en forkert PIN-kode 10 gange i
træk, vil kontoen blive låst. For at kunne bruge
appen igen skal en ny pinkode vælges og en ny
app-konto oprettes. Benyt den samme fremgangsmåde, som ved oprettelse af tidligere appkonto.
16
18
Relaterede oplysninger
Ejerskifte for bil med Volvo On Call*
Volvo On Call* (s. 4)
Ved ejerskifte er det vigtigt at afslutte Volvo On
Call-tjenesten.
•
•
•
Komme i gang med Volvo On Call* (s. 5)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
•
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
Ejerskifte for bil med Volvo On Call* (s. 18)
Afmelde Volvo On Call-tjeneste
Kontakt Volvo-forhandleren ved ejerskifte for at
afmelde -tjenesten. Forhandleren annullerer
abonnementet og sletter tjenestehistorikken. Tjenesten kan også afsluttes med Volvo On Callappen.
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille personlige
indstillinger og brugerdata i bilen til de oprindelige fabriksindstillinger. Dette gøres via indstillingsmenuen på midterdisplayet.
Starte Volvo On Call-tjeneste
Ved køb af en brugt bil med Volvo On Call:
Den nye ejer kontakter Volvo-forhandleren, der
overdrager den resterende tid af abonnementet
til den nye ejer. Det er vigtigt, at kontaktoplysningerne er opdaterede, for at Volvo On Call skal
fungere, og at den tidligere ejer ikke skal have
adgang til at udføre Volvo On Call-tjenester i
bilen. Den nye ejer modtager en personlig firecifret PIN-kode, der kræves for at identificere sig
selv som ejer (eller anden autoriseret person) og
få adgang til bestemte tjenester.
Gælder ikke Volvo On Call-markeder af type B.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
Relaterede oplysninger
•
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
•
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 18)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
Reservebatteri til Volvo On Call*
Hvis bilen mister al strømforsyning, erstattes
hovedbatteriet med Volvo On Calls reservebatteri.
Reservebatteriet har begrænset levetid. Når batteriet trænger til service eller udskiftning, fremkommer en meddelelse, Volvo On Call Service
påkrævet, på førerdisplayet.
Hvis meddelelsen bliver stående, bør et autoriseret Volvo-værksted kontaktes.
Relaterede oplysninger
•
Volvo On Call* (s. 4)
Personoplysninger og Volvo On
Call*
Personoplysninger som behandles i forbindelse
med Volvo On Call-tjenesten.
Volvos salgsselskaber - se nedenstående tabel og Volvo Car Corporation, er ansvarlige for de
personoplysninger, der behandles i forbindelse
med tjenesten. Al behandling sker i overensstemmelse med god skik og gældende lovgivning om
behandling af personoplysninger.
Land
Salgsselskaber
Belgien
Volvo Car Belux
Danmark
Volvo Car Denmark A/S
England
Volvo Car UK Ltd
Finland
Volvo Car Finland Oy Ab
Frankrig
Volvo Car France
Grækenland
Volvo Car Hellas
Italien
Volvo Car Italia S.p.A.
Holland
Volvo Cars Nederland B.V.
Norge
Volvo Car Norway AS
Polen
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Rusland
Volvo Car Russia
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
19
||
Land
Salgsselskaber
Schweiz
Volvo Car Switzerland AG
Spanien
Volvo Car España S.L.U.
Sverige
Volvo Car Sweden AB
Tjekkiet
Volvo Car Czech Republic s.r.o.
Tyrkiet
Volvo Car Turkey Otomobil
Ltd.Şti.
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
Hviderusland
Volvo Car Russia
Ungarn
Volvo Autó Hungária Kft.
Østrig
Volvo Car Austria GmbH
Behandlingens formål
Personoplysningerne bruges af Volvo og Volvos
samarbejdspartnere både inden for og uden for
EU/EØS til at levere og udvikle tjenesten.
Hvilke personoplysninger behandles
De personoplysninger, som behandles i forbindelse med Volvo On Call består hovedsageligt af
følgende tre kategorier.
•
20
Personoplysninger, som kunden selv afgiver i
forbindelse med aktivering af Volvo On Call
og ved anden kontakt med Volvo, f.eks. navn,
adresse, telefonnummer, type tjeneste og tjenestens varighed.
•
•
Når der indtræffer en bestemt begivenhed,
som er omfattet af Volvo On Call, sendes
oplysninger automatisk fra bilen. En sådan
meddelelse indeholder bilens identifikation
(VIN), det tidspunkt hvor tjenesten blev brugt,
tjenestetype, om airbags er blevet udløst, om
selestrammere er blevet udløst, aktuel
brændstofmængde, aktuel temperatur i og
uden for bilen, om døre og ruder er låst eller
åbne og bilens seks seneste positioner.
Andre oplysninger, som kan forbindes til kunden, er telefonsamtaler med personer i bilen,
det servicecenter som leverede tjenesten, og
servicecentermedarbejderens bemærkninger.
Hvem kan få adgang til
personoplysningerne
For at kunne levere tjenesten bruger Volvo
underleverandører. Disse underleverandører
arbejder på vegne af Volvo og må kun behandle
personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere tjenesten. Alle underleverandører er bundet af kontrakter, som pålægger dem
tavshedspligt og at behandle personoplysninger i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
henhold til love og administrative bestemmelser.
Oplysninger, som genereres ved begivenheder,
der er omfattet af Volvo On Call, slettes tre
måneder efter, begivenheden har fundet sted.
Berigtigelse og registerudskrift
Privatpersoner har ret til at kræve, at ukorrekte
oplysninger berigtiges, og at få en registerudskrift
over de personoplysninger, der behandles. Kontakt Volvos kundeservice for at berigtige personlige oplysninger. Anmodning om registerudskrift
skal ske skriftligt, være underskrevet af anmoderen og indeholde oplysninger om navn, adresse
og kundenummer. Anmodninger skal sendes til
Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet,
Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Samtykke til behandling af
personoplysninger
Ved at aktivere abonnementet i overensstemmelse med, hvad der står i vejledningen i dette
dokument, giver brugeren samtykke til den
behandling af personoplysninger, som foregår i
forbindelse med Volvo On Call-tjenesten.
Relaterede oplysninger
•
Volvo On Call* (s. 4)
Sletteprocedurer
De personoplysninger, der kræves for at levere
Volvo On Call-tjenesten, gemmes i løbet af kontraktperioden, og derefter så længe det er nødvendigt, for at Volvo kan udføre sine forpligtelser i
* Ekstraudstyr/tilbehør.
TP 25398 (Danish), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising