Volvo | V40 | Volvo On Call | Volvo V40 2019 Volvo On Call

Volvo V40 2019 Volvo On Call
V O LV O O N CA LL
VOLVO ON CALL
Dette dokument beskriver funktionalitet i systemet Volvo On Call.
Der foregår et løbende udviklingsarbejde for at forbedre vores produkt.
Ændringer kan medføre at oplysninger, beskrivelser og illustrationer i
dette tillæg er forskelligt fra udstyret i bilen. Vi forbeholder os ret til at
foretage ændringer uden forudgående varsel.
INDHOLD
VOLVO ON CALL
2
Volvo On Call*
4
Volvo On Call* i udlandet
15
Oversigt over Volvo On Call*
4
Telefonnummer til Volvo On Call*
Servicecenter
16
PIN-kode til Volvo On Call*
19
Købe eller sælge bil med Volvo On Call*
19
Komme i gang med Volvo On Call*
5
Komfort og kontrol med Volvo On
Call-app
5
Hjælp med Volvo On Call*
6
Reservebatteri til Volvo On Call*
20
Automatisk kollisionsalarm med
Volvo On Call*
6
Personoplysninger og Volvo On Call*
20
Akut hjælp med Volvo On Call*
7
Vejhjælp med Volvo On Call*
8
Fjernoplåsning og fjernlåsning med
Volvo On Call*
9
Tyveriadvarsel med Volvo On Call*
10
Sporing af stjålet køretøj med Volvo
On Call*
10
Fjernmanøvreret startspærre med
Volvo On Call*
10
Kundetjeneste via Volvo On Call*
11
Send destinationer til bilens navigationssystem via Volvo On Call* servicecenter
11
Volvo On Call*-markeder
12
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
13
Menupunkter med Volvo On Call*
14
Volvo On Call*-meddelelse på displayet
14
Volvo On Call* Tilgængelighed
14
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*
Volvo On Call-systemet
Oversigt over Volvo On Call*
Volvo On Call giver direkte kontakt til bilen, ekstra komfort og hjælp døgnet rundt.
Volvo On Call er knyttet til bilens sikkerheds- og
alarmsystemer, og bilens andre systemer, såsom
lås og klima. Bilen har et indbygget modem til
kommunikation med Volvo On Call-servicecenter
og Volvo On Call-app. GNSS (Global Navigation
Satellite System) bruges til lokalisering af bilen.
Oversigt over knapper og display. Udseende og
placering kan variere mellem forskellige bilmodeller.
Det er f.eks. muligt at låse eller oplåse bilen eller
kontrollere brændstofniveauet direkte på en telefon via Volvo On Call-app. Hvis der sker en
ulykke, kan akut hjælp i form af f.eks. ambulance
og politi sendes til bilen, og ved mindre akutte
problemer som punktering, kan vejhjælp tilkaldes.
Funktionerne er tilgængelige via Volvo On Callappen1, ON CALL- og SOS-knappen i bilens loft.
Det er også muligt at trykke på OK/MENU i
menukilden MY CAR og vælge Indstillinger
Volvo On Call SOS eller On Call.
En påbegyndt tjeneste kan annulleres inden for
10 sekunder med et tryk på EXIT-knappen.
OBS
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde af
uheld, sygdom eller eksterne trusler mod
bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er
udelukkende beregnet til nødsituationer.
Kontakt servicecenter
For at kontakte Volvo On Call-servicecenter bruges bilens ON CALL-knap eller Volvo On Callapp. Du kan også ringe via telefon til Volvo On
Call-servicecenter.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Oversigt over Volvo On Call* (s. 4)
Komme i gang med Volvo On Call* (s. 5)
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
•
Menupunkter med Volvo On Call* (s. 14)
Hjælp med Volvo On Call* (s. 6)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 16)
Relaterede oplysninger
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Menupunkter med Volvo On Call* (s. 14)
Volvo On Call*-meddelelse på displayet
(s. 14)
Volvo On Call-appen og ON CALL-knappen
kan bruges til alle andre tjenester2, herunder
vejhjælp.
1
2
4
Appfunktioner varierer fra marked til marked.
Tjenesterne varierer fra marked til marked.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Komme i gang med Volvo On Call*
Køb af brugt bil med Volvo On Call
Følgende kræves for at komme i gang med
Volvo On Call.
Ved køb af en brugt Volvo med Volvo On Call er
det vigtigt at slette data fra den tidligere ejer og
tilføje dine egne oplysninger, for at tjenesten skal
fungere. Besøg en Volvo-forhandler for at få
hjælp.
Aktivering af Volvo On Call
Når bilen hentes, aktiverer forhandleren Volvo On
Call-systemet, og ejeren får en automatisk genereret pinkode til Volvo On Call. Pinkoden bruges
af sikkerhedsmæssige grunde for at identificere
bilens ejer (eller en anden godkendt person
såsom et familiemedlem) og fungerer som en bilnøgle.
Volvo On Call-abonnement
Bilen skal have et gyldigt Volvo On Call-abonnement.
Abonnementet startes i forbindelse med købet af
bilen, når systemet aktiveres. Abonnement er
tidsbegrænset, men kan forlænges, og gyldigheden er afhængig af markedet. Kontakt en Volvoforhandler for at få hjælp.
OBS
Automatisk kollisionsalarm og SOS-knappen
fungerer selv uden abonnement.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Oversigt over Volvo On Call* (s. 4)
Købe eller sælge bil med Volvo On Call*
(s. 19)
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 19)
Komfort og kontrol med Volvo On
Call-app
Volvo On Call-brugere har altid direkte kontakt
med bilen via Volvo On Call-app.
Det er f.eks. muligt at se, om der skal skiftes
pærer, og om der skal påfyldes sprinklervæske.
Det er muligt at låse og oplåse bilen, kontrollere
brændstofniveauet og vise nærmeste benzinstation. Opvarmning med parkeringsvarmeren kan
indstilles og startes, og med funktionen fjernstart
af bil (ERS3) kan forkonditionering startes.
Volvo On Call-appen opdateres kontinuerligt.
Aktuel information om tilgængelige funktioner for
forskellige bilmodeller findes på
support.volvocars.com.
Volvo On Call-appen findes til iOS, Android og
Windows Mobile. Hent den gratis fra Apple Appstore, Google Play eller Windows Phone Store.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
Hjælp med Volvo On Call* (s. 6)
Volvo-ID og tilslutning af Volvo On Callapp til bil
For at bruge Volvo On Call kræves et Volvo-ID.
Efter at et Volvo ID er oprettet, skal Volvo On
Call-appen tilsluttes bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
5
VOLVO ON CALL
Hjælp med Volvo On Call*
Volvo On Call kan give ekstra tryghed og hjælp
ved fx punktering, motorstop eller ulykke.
Volvo On Call tilbyder ikke bare ekstra komfort og
kontrol via appen, men også en lang række hjælpetjenester via SOS- og ON CALL-knappen i loftet, såsom akut hjælp ved en ulykke, tyveriadvarsel, vejhjælp og fjernoplåsning.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
•
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 6)
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 7)
Vejhjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
Hvis der indtræffer en kollision, kan bilen meddele det automatisk til Volvo On Call-servicecenter eller nærmeste alarmcentral, som kan sende
akut hjælp.
Volvo On Call Servicecenter4
Når bilens sikkerhedssystemer udløses, f.eks. ved
en ulykke, hvor aktiveringsniveauet for selestrammere eller airbags nås, sendes et signal automatisk til Volvo On Call-servicecenter. Der sker følgende:
1.
Sporing af stjålet køretøj med Volvo On Call*
(s. 10)
Fjernmanøvreret startspærre med Volvo On
Call* (s. 10)
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 5)
En meddelelse, inklusive bilens position, sendes automatisk fra bilen til Volvo On Call-servicecenter.
2.
Volvo On Call Servicecenter etablerer derefter mundtlig kontakt med bilens fører, og forsøger at få oplysninger om kollisionens
omfang og behovet for hjælp.
3.
Volvo On Call Servicecenter kontakter derefter de nødvendige nødhjælpstjenester (politi,
ambulance, bugsering og lign.).
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
3 Engine Remote Start er tilgængelig på visse
4 Gælder Volvo On Call-markeder af type A.
5 Gælder Volvo On Call-markeder af type B.
6
Automatisk kollisionsalarm med
Volvo On Call*
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter Volvo On Call Servicecenter de relevante myndigheder, som bistår med afhjælpning.
Nærmeste alarmcentral5
Når bilens sikkerhedssystemer udløses, f.eks. ved
en ulykke, hvor aktiveringsniveauet for selestrammere eller airbags nås, sendes automatisk et signal direkte til nærmeste alarmcentral. Der sker
følgende:
1.
Alarmcentralen etablerer mundtlig kontakt
med bilens fører og forsøger at få oplysninger om kollisionens omfang og behovet for
hjælp.
2.
Alarmcentralen sender nødvendige hjælpeindsatser (politi, ambulance, bugsering osv.).
Alarmnummer
Når kollisionsalarmen aktiveres, forsøger systemet at etablere kontakt med landets Volvo On
Call-servicecenter. Hvis dette ikke er muligt, går
opkaldet direkte til det udpegede alarmnummer
for det område, hvor bilen befinder sig.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 7)
Vejhjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
markeder og modeller.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
Akut hjælp med Volvo On Call*
Alarmnummer
Sporing af stjålet køretøj med Volvo On Call*
(s. 10)
Tryk på SOS-knappen for at kontakte Volvo On
Call-servicecenter eller nærmeste alarmcentral i
en nødsituation.
Når kollisionsalarmen aktiveres, forsøger systemet at etablere kontakt med landets Volvo On
Call-servicecenter. Hvis dette ikke er muligt, går
opkaldet direkte til det udpegede alarmnummer
for det område, hvor bilen befinder sig.
•
Fjernmanøvreret startspærre med Volvo On
Call* (s. 10)
•
Volvo On Call* i udlandet (s. 15)
Volvo On Call Servicecenter6
For at tilkalde hjælp ved sygdom, trusler udefra
mod bilen eller passagererne kan Volvo On Callservicecenter alarmeres manuelt ved at SOSknappen trykkes ind i mindst 2 sekunder. Volvo
On Call-servicecenter modtager meddelelse, får
information om bilens position og forsøger at
etablere mundtlig kontakt med føreren for at
komme frem til behovet for hjælp.
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter Volvo On Call-servicecenter de nødvendige hjælpeinstanser (politi, ambulance, bugsering osv.), som bistår med afhjælpning.
Nærmeste
alarmcentral7
For at tilkalde hjælp ved sygdom, trusler udefra
mod bilen eller passagererne kan nærmeste
alarmcentral alarmeres manuelt ved, at SOSknappen trykkes ind i mindst 2 sekunder. Via
mundtlig kontakt bestemmes behovet for hjælp
(politi, ambulance, bugsering osv.), og hjælpeindsatser bliver sendt til bilen.
OBS
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde af
uheld, sygdom eller eksterne trusler mod
bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er
udelukkende beregnet til nødsituationer.
Volvo On Call-appen og ON CALL-knappen
kan bruges til alle andre tjenester8, herunder
vejhjælp.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 6)
•
•
Vejhjælp med Volvo On Call* (s. 8)
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
6 Gælder Volvo On Call-markeder af type A.
7 Gælder Volvo On Call-markeder af type B.
8 Tjenesterne varierer fra marked til marked.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
7
VOLVO ON CALL
•
Sporing af stjålet køretøj med Volvo On Call*
(s. 10)
•
Fjernmanøvreret startspærre med Volvo On
Call* (s. 10)
•
Volvo On Call* i udlandet (s. 15)
Vejhjælp med Volvo On Call*
Ved f.eks. punktering, brændstofmangel eller
afladet batteri kan du tilkalde hjælp med ON
CALL-knappen eller Volvo On Call-appen.
Hvis ON CALL-knappen i loftet holdes inde i
mindst 2 sekunder, etableres mundtlig kontakt
mellem Volvo On Call-servicecenter og føreren.
Formålet med dette er at komme frem til, hvilken
hjælpeindsats, der kræves.
•
•
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
•
Fjernmanøvreret startspærre med Volvo On
Call* (s. 10)
•
•
Volvo On Call* i udlandet (s. 15)
Sporing af stjålet køretøj med Volvo On Call*
(s. 10)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 16)
OBS
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde af
uheld, sygdom eller eksterne trusler mod
bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er
udelukkende beregnet til nødsituationer.
Volvo On Call-appen og ON CALL-knappen
kan bruges til alle andre tjenester9, herunder
vejhjælp.
Det kan være nødvendigt at tegne separat abonnement for vejhjælpstjenesten.
Relaterede oplysninger
•
•
•
9
8
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 6)
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 7)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
Tjenesterne varierer fra marked til marked.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Fjernoplåsning og fjernlåsning med
Volvo On Call*
Bilen kan fjernoplåses via Volvo On Call-servicecenter. Den kan også låses og oplåses via Volvo
On Call-app.
Fjernoplåsning via Volvo On Callservicecenter10
3.
Tryk én gang let på den gummibelagte trykplade på undersiden af bagagerumsklappens/bagklappens håndtag for at låse bilen
op.
> Nu kan samtlige døre åbnes normalt.
OBS
Hvis bilens fjernbetjening er mistet eller er blevet
låst inde i bilen, er det muligt at fjernoplåse bilen
inden for de næste fem døgn ved hjælp af Volvo
On Call-servicecenter, efter at påkrævet autentificering med pinkode er blevet godkendt. Derefter
fjernoplåser Volvo On Call-servicecenter bilen
efter aftale.
Hvis den gummierede trykplade på bagagerumsklappen/bagklappen ikke trykkes ind
inden et af Volvo On Call servicecenter på
forhånd fastsat tidsrum, låses bilen igen.
1.
Kontakt Volvo On Call-servicecenter via
Volvo On Call-appen (ring alternativt pr. telefon).
Hvis bilen f.eks. står i et parkeringshus, kan
fjernoplåsningsfunktionen være begrænset
på grund af dårlig modtagelse.
2.
Når Volvo On Call-servicecenter har bekræftet bilens ejer eller en anden autoriseret person med pinkode, sendes efter aftale et signal til bilen om oplåsning.
10
Relaterede oplysninger
•
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 16)
•
•
•
•
•
•
OBS
Låsning/oplåsning via appen
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 19)
Automatisk kollisionsalarm med Volvo On
Call* (s. 6)
Akut hjælp med Volvo On Call* (s. 7)
Vejhjælp med Volvo On Call* (s. 8)
Tyveriadvarsel med Volvo On Call* (s. 10)
Sporing af stjålet køretøj med Volvo On Call*
(s. 10)
•
Fjernmanøvreret startspærre med Volvo On
Call* (s. 10)
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
Status for alle døre og ruder vises. Føreren kan
låse og oplåse bilen på afstand i fem døgn efter,
at den er låst. Af sikkerhedshensyn kræves
adgangskoden til dit Volvo ID, når bilen låses op
via Volvo On Call-appen.
Gælder Volvo On Call-markeder af type A.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
9
VOLVO ON CALL
Tyveriadvarsel med Volvo On Call*
Når bilens alarm aktiveres, får bilejeren en meddelelse til det telefonnummer, der er registreret
hos forhandleren, og derefter en push-meddelelse til Volvo On Call-appen.
Hvis alarmen ikke slås fra inden for en kortere
periode, alarmeres11 en operatør ved Volvo On
Call-servicecenter automatisk. Operatøren forsøger at kontakte bilejeren via telefon. Hvis det
viser sig, at bilen anvendes af en uvedkommende,
kan en sporing startes.
Hvis alarmen slås fra ved hjælp af fjernbetjeningen, bliver tjenesten afbrudt.
Sporing af stjålet køretøj med Volvo
On Call*12
Fjernmanøvreret startspærre13 med
Volvo On Call*
Ved mistænkt biltyveri kan Volvo On Call-servicecenter kontaktes via Volvo On Call-app eller telefonsamtale for at forsøge at finde bilen.
Ved et eventuelt biltyveri kan en startspærre aktiveres på afstand.
Hvis der konstateres tyveri eller anden uautoriseret brug af bilen, kan bilens ejer sammen med
politiet og Volvo On Call servicecenter aftale, at
bilen skal spores.Volvo On Call servicecenter
sender en meddelelse til bilen for at bestemme
bilens placering. Derefter kontaktes politiet eller
anden myndighed.
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 16)
•
Sporing af stjålet køretøj med Volvo On Call*
(s. 10)
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 16)
•
•
•
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Relaterede oplysninger
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
•
Fjernmanøvreret startspærre med Volvo On
Call* (s. 10)
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 16)
•
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Dette gælder også, hvis bilen er åbnet og
stjålet ved brug af den tilhørende nøgle.
Relaterede oplysninger
•
11
12
13
10
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er åbnet og
stjålet ved brug af den tilhørende nøgle.
Efter at have været i kontakt med myndighederne
deaktiverer Volvo On Call servicecenter fjernbetjeningerne for at forhindre start af bilen. En
deaktiveret bil kan kun startes igen ved kontakt
med Volvo On Call Servicecenter, og efter at
påkrævet autentificering med pinkode er godkendt. Derefter udfører Volvo On Call-servicecenter aktivering af bilen.
OBS
Relaterede oplysninger
•
Hvis bilen er stjålet, kan ejeren kontakte Volvo On
Call-servicecenter (via telefon eller Volvo On
Call-appen) eller myndighederne.
Volvo On Call* i udlandet (s. 15)
Gælder ikke Volvo On Call-markeder af type B.
Gælder ikke Volvo On Call-markeder af type B.
Gælder visse Volvo On Call-markeder af type A.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
•
•
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
Kundetjeneste via Volvo On Call*14
Hjælp med Volvo On Call* (s. 6)
Tryk på ON CALL-knappen for at få svar på
almindelige kundespørgsmål.
Ved spørgsmål om brug af bilen kan ON CALLknappen benyttes for at komme i kontakt med
Volvo On Call-servicecenter. En operatør svarer
døgnet rundt.
•
•
Kontakt Volvo On Call servicecenter for at få
destinationer sendt direkte til bilens navigationssystem15.
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 16)
Tryk på ON CALL-knappen i bilens loft for at få
hjælp til fx at finde en restaurant, et hotel, et
værksted, en seværdighed eller anden destination. En operatør sender destinationen til bilen, og
destinationen kan tilføjes som delmål eller destination på midterdisplayet.
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Relaterede oplysninger
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
•
•
Relaterede oplysninger
•
•
Send destinationer til bilens
navigationssystem via Volvo On
Call* servicecenter
Volvo On Call* (s. 4)
•
•
14
15
Volvo On Call* (s. 4)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 16)
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
Gælder ikke visse Volvo On Call-markeder af type B.
Gælder visse markeder og biler med Sensus Navigation*.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
11
VOLVO ON CALL
Volvo On Call*-markeder
Marked
Her præsenteres en liste over, hvilke markeder
der har Volvo On Call. Alt efter markedstype er
ikke alle tjenester tilgængelige. Hvilke tjenester,
der er tilgængelige pr. marked, oplyses separat
og fremgår af beskrivelsen af hver tjeneste.
Marked
Markedstype
A
Albanien
Belgien
X
X
Bosnien–Hercegovina
Brasilien
X
X
Bulgarien
X
Cypern
X
Danmark
X
Estland
X
Finland
X
Frankrig
X
Grækenland
Irland (fra 2018)
Island
Israel
12
B
X
X
X
X
Markedstype
A
Marked
B
Markedstype
A
Italien
X
Rusland
Canada
X
Tjekkiet
Kasakhstan (fra 2018)
X
Tyskland
X
Kina
X
Schweiz
X
B
X
X
Kosovo
X
Serbien
X
Kroatien
X
Slovakiet
X
Letland
X
Slovenien
X
Litauen
X
Spanien
X
Storbritannien
X
X
Luxembourg
X
Makedonien
X
Sverige
Malta
X
Tyrkiet
Moldavien
X
Hviderusland
Montenegro
X
Ukraine
X
X
X
X
Holland
X
Ungarn
Norge
X
USA
X
Polen
X
Østrig
X
Portugal
X
Rumænien
Seneste information
X
Volvo On Call bliver tilgængelig flere og flere steder. For at få seneste information om, hvor Volvo
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
On Call findes, se support.volvocars.com eller
kontakt en Volvo-forhandler.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call*-tjenester pr. marked
Relaterede oplysninger
Her præsenteres hvilken markedstype, som
Volvo On Call-tjenesterne er tilgængelige for.
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Tjenester
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
A
B
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Markedstype
A
B
Volvo On Call-app
X
X
Automatisk kollisionsalarm
X
X
Akut hjælp i nødsituationer
X
X
Vejhjælp
X
X
Fjernoplåsning via servicecenter
X
Tyveriadvarsel via servicecenter
X
Sporing af stjålet køretøj
X
Fjernbetjent startspærre
XA
Kundetjeneste
X
Send destinationer til navigationssystemet via servicecenter
XA
XB
Kun visse Volvo On Call-markeder af type A
Kun visse Volvo On Call-markeder af type B
Mere information på Volvo Cars
supportside
Besøg support.volvocars.com for mere information om Volvo On Call-tjenester og appfunktioner.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
13
VOLVO ON CALL
Menupunkter med Volvo On Call*
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger i
Volvo On Call-systemets menu.
Tryk på MY CAR-knappen, tryk på MY CAR igen,
gå til indstillinger og Volvo On Call-menuen:
• SOS
• On Call
• Lås: Bestem, hvornår SOS- og ON CALLknappen skal være aktiveret. Funktionen gør,
at knapperne kun er aktiverede, hvis fjernbetjeningen er i position I, II, eller hvis bilen er i
gang.
Volvo On Call*-meddelelse på
displayet
Volvo On Call viser automatisk informationsmeddelelser efter behov.
• Service p.t. ikke tilgængelig. Meddelelsen
vises på skærmen.
• Volvo On Call Service påkrævet – Volvo
On Call-systemet fungerer ikke. Kontakt en
Volvo-forhandler for at få hjælp. Meddelelsen
vises på kombiinstrumentet.
•
16
14
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-meddelelse på displayet
(s. 14)
Oversigt over Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call-systemets funktioner er tilgængelige en vis tid efter, at fjernbetjeningen er fjernet.
Efter at fjernbetjeningen er blevet fjernet fra
bilen, er systemets funktioner tilgængelige uafbrudt i 5 dage og derefter en gang i timen i de
næste 17 dage. Efter i alt 22 døgn vil systemet
være slået fra, indtil bilen er blevet startet16.
ADVARSEL
Systemet virker kun i områder, hvor Volvo On
Call's samarbejdspartner har mobildækning
og på de markeder, hvor tjenesten er tilgængelig.
• Volvo On Call- abonnem. udløber snart –
Volvo On Call-abonnementet udløber snart.
Kontakt en Volvo-forhandler. Meddelelsen
vises på kombiinstrumentet.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* Tilgængelighed
Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning føre
til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Oversigt over Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* Tilgængelighed (s. 14)
Relaterede oplysninger
Menupunkter med Volvo On Call* (s. 14)
•
•
•
Reservebatteri til Volvo On Call* (s. 20)
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Volvo On Call*-tjenester pr. marked (s. 13)
Volvo On Call* i udlandet (s. 15)
Funktionernes tilgængelighed kan variere.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Volvo On Call* i udlandet
Volvo On Call-tjenesterne kan variere ved kørsel
i forskellige lande.
Når du trykker på SOSknappen, bliver du altid
koblet til Volvo On Call-servicecentret på det
marked, hvor bilen befinder sig. Hvis der ikke findes noget Volvo On Call-servicecenter, kontaktes
nærmeste alarmcentral.
Når du trykker på ON CALL-knappen, bliver du
altid koblet til dit hjemlands Volvo On Call-servicecenter.
I lande uden roamingaftale er der ingen Volvo On
Call-tjenester tilgængelige.
Kontakt en Volvo-forhandler for at få flere oplysninger.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call*-markeder (s. 12)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 16)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
15
VOLVO ON CALL
Telefonnummer til Volvo On Call*
Servicecenter
16
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Albanien
+385 16269840
+385 16269840
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Bosnien–Hercegovina
+385 16269840
+385 16269840
Brasilien
0800 70 775 90
Ikke relevant
Bulgarien
+359 291146
+359 291146
Cypern
+35777772433
+35777772433
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Estland
8007777
+372 6022365
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrig
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Grækenland
+ 30 210 9988 199
+ 30 210 9988 199
Irland
+44 20 860 39 848
+44 20 860 39 848
Island
+3545157000
+3545157000
Israel
+972773601417
+972773601417
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Canada
855 399 4691
+1 855 399 4691
Kasakhstan
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Kina
400 606 1635
+86 40 606 1635
Kosovo
+385 16269840
+385 16269840
Kroatien
+385 16269840
+385 16269840
Letland
800 07077
+371 66100821
Litauen
8 800 10018
+370 52165010
Luxembourg (kundecenter i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Makedonien
+385 16269840
+385 16269840
Malta
+35625592564
+35625592564
Moldavien
+373 22578913
+373 22578913
Montenegro
+38516269840
+38516269840
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal
800 206 670
+35 1 21 94 29 107
Rumænien
313200200
+36 14584447
Rusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Serbien
+385 16269840
+385 16269840
Slovakiet
+42 1258252186
+42 1258252186
}}
17
VOLVO ON CALL
||
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Slovenien
+385 16269840
+385 16269840
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Tjekkiet
+420800050296
+420296787297
Tyrkiet
444 4 858
+90 212 356 13 17
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Hviderusland
+7 495 212 24 68
+7 495 212 24 68
Ukraine
0800 303555
+380 444950078
Ungarn
06-80-200-269
+36-1-345-1775
USA
855 399 4691
+1 855 399 4691
Østrig
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
Relaterede oplysninger
•
•
18
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* i udlandet (s. 15)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
PIN-kode til Volvo On Call*
Relaterede oplysninger
PIN-kode anvendes af sikkerhedshensyn til at
identificere, at en person er uddannet til at
udføre Volvo On Call-tjenester i en bestemt bil.
•
•
•
Den firecifrede pinkode, der sendes til bilejeren,
når forhandleren aktiverer abonnementet, bruges
til at identificere personer, der har kompetence til
at udføre visse Volvo On Call-tjenester, f.eks. at
låse bilen op via Volvo On Call-servicecenter17
eller at oprette en konto til Volvo On Call-app.
Glemt eller ønsker at ændre PIN-koden
Hvis du har glemt pinkoden, eller den skal skiftes
(f.eks. ved køb af en brugt bil med Volvo On Call)
kontaktes
•
•
Komme i gang med Volvo On Call* (s. 5)
Fjernoplåsning og fjernlåsning med Volvo On
Call* (s. 9)
•
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 5)
•
Købe eller sælge bil med Volvo On Call*
(s. 19)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 16)
Købe eller sælge bil med Volvo On
Call*
Ved ejerskifte af bilen er det vigtigt at ændre ejeren af Volvo On Call-tjenesten.
Afslut Volvo On Call-tjenesten
Kontakt en Volvo-forhandler ved ejerskifte for at
afmelde tjenesten. Forhandleren annullerer abonnementet og sletter tjenestehistorikken. Tjenesten kan også afsluttes med Volvo On Callappen.
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille personlige
indstillinger i bilen til de oprindelige fabriksindstillinger18, se Ejerskifte i instruktionsvejledningen.
Start Volvo On Call-tjenesten
en forhandler eller
Ved køb af en brugt bil med Volvo On Call:
Volvo On Call-servicecenter17 via ON CALLknappen, Volvo On Call-appen eller en almindelig telefonsamtale.
Den nye ejer kontakter sin forhandler, der overdrager den resterende tid af abonnementet til
den nye ejer. Det er vigtigt, at kontaktoplysningerne er opdaterede, for at Volvo On Call skal
fungere, og at den tidligere ejer ikke skal have
adgang til at udføre tjenester i bilen. Den nye ejer
modtager en personlig firecifret PIN-kode, der
kræves for at identificere sig selv som ejeren
(eller en anden autoriseret person) og få adgang
til bestemte tjenester.
Den nye kode bliver sendt til bilejeren.
Forkert PIN-kode er indtastet gentagne
gange i appen
Hvis der angives en forkert PIN-kode 10 gange i
træk, vil kontoen blive låst. For at kunne bruge
appen igen skal en ny pinkode vælges, og en ny
app-konto oprettes. Benyt samme fremgangsmåde, som ved oprettelse af tidligere app-konto.
17
18
Volvo On Call* (s. 4)
Gælder ikke Volvo On Call-markeder af type B.
Gælder kun for biler, som kan oprette forbindelse til internettet.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
19
VOLVO ON CALL
||
Relaterede oplysninger
Reservebatteri til Volvo On Call*
•
•
Hvis bilen løber tør for strøm, erstattes hovedbatteriet med Volvo On Calls reservebatteri.
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Komfort og kontrol med Volvo On Call-app
(s. 5)
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 19)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 16)
Reservebatteriet har begrænset levetid. Når batteriet skal have service eller udskiftes, vises en
meddelelse, Volvo On Call Service påkrævet,
på førerdisplayet.
Hvis meddelelsen ikke forsvinder, kontaktes et
autoriseret Volvo-værksted.
Relaterede oplysninger
•
20
Volvo On Call*-meddelelse på displayet
(s. 14)
Personoplysninger og Volvo On
Call*
Personoplysninger som behandles i forbindelse
med Volvo On Call-tjenesten.
Volvos salgsselskaber, se nedenstående tabel, og
Volvo Car Corporation, er ansvarlig for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med
tjenesten. Al behandling sker i overensstemmelse
med god skik og gældende lovgivning om
behandling af personoplysninger.
Land
Salgsselskaber
Belgien
Volvo Car Belux
Danmark
Volvo Car Denmark A/S
England
Volvo Car UK Ltd
Finland
Volvo Car Finland Oy Ab
Frankrig
Volvo Car France
Grækenland
Volvo Car Hellas
Italien
Volvo Car Italia S.p.A.
Holland
Volvo Cars Nederland B.V.
Norge
Volvo Car Norway AS
Polen
Volvo Car Poland Sp. z o.o.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Rusland
Volvo Car Russia
* Ekstraudstyr/tilbehør.
VOLVO ON CALL
Land
Salgsselskaber
Schweiz
Volvo Car Switzerland AG
Spanien
Volvo Car España S.L.U.
Sverige
Volvo Car Sweden AB
Tjekkiet
Volvo Car Czech Republic s.r.o.
Tyrkiet
Volvo Car Turkey Otomobil
Ltd.Şti.
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
Hviderusland
Volvo Car Russia
Ungarn
Volvo Autó Hungária Kft.
Østrig
Volvo Car Austria GmbH
Behandlingens formål
Personoplysningerne bruges af Volvo og Volvos
samarbejdspartnere både inden for og uden for
EU/EØS til at levere og udvikle tjenesten.
Hvilke personoplysninger behandles
Personoplysninger, der behandles, tilhører følgende tre hovedkategorier.
•
Personoplysninger, som kunden selv afgiver i
forbindelse med aktivering af tjenesten og
ved anden kontakt med Volvo, f.eks. navn,
adresse, telefonnummer, type tjeneste og tjenestens varighed.
•
•
Når der indtræffer en bestemt begivenhed,
som er omfattet af tjenesten, sendes oplysninger automatisk fra bilen. En sådan meddelelse indeholder køretøjets identifikation
(VIN), det tidspunkt hvor tjenesten blev brugt,
tjenestetype, om airbags er blevet udløst, om
selestrammere er blevet udløst, aktuel
brændstofmængde, den aktuelle temperatur i
og uden for bilen, om døre og ruder er låst
eller åbnet, og bilens sidste seks positioner
med hastighed og retning.
Andre oplysninger, som kan forbindes til kunden, er telefonsamtaler med personer i bilen,
det servicecenter som leverede tjenesten, og
servicecentermedarbejderens bemærkninger.
traktperioden, og derefter så længe det er nødvendigt, for at Volvo kan udføre sine forpligtelser i
henhold til love og administrative bestemmelser.
Oplysninger, som genereres ved begivenheder,
der er omfattet af Volvo On Call, slettes tre
måneder efter, begivenheden har fundet sted.
Berigtigelse og registerudskrift
Privatpersoner har ret til at kræve, at ukorrekte
oplysninger berigtiges, og at få en registerudskrift
over de personoplysninger, der behandles. Kontakt Volvos kundeservice for at berigtige personlige oplysninger. Anmodning om registerudskrift
skal ske skriftligt, være underskrevet af anmoderen og indeholde oplysninger om navn, adresse
og kundenummer. Anmodninger skal sendes til
Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet,
Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Hvem kan få adgang til
personoplysningerne
Samtykke til behandling af
personoplysninger
For at kunne levere tjenesten bruger Volvo
underleverandører. Disse underleverandører
arbejder på vegne af Volvo og må kun behandle
personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere tjenesten. Alle underleverandører er bundet af kontrakter, som underlægger
dem fortrolighedsforpligtelse og at behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Ved at aktivere abonnementet i overensstemmelse med, hvad der står i vejledningen i dette
dokument, giver brugeren samtykke til den
behandling af personoplysninger, som foregår i
forbindelse med Volvo On Call-tjenesten.
Relaterede oplysninger
•
Volvo On Call* (s. 4)
Sletteprocedurer
De personoplysninger, der kræves for at levere
Volvo On Call-tjenesten, gemmes i løbet af kon-
* Ekstraudstyr/tilbehør.
21
TP 26652 (Danish), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising