Volvo V40 2019 Sensus Infotainment

Volvo V40 2019 Sensus Infotainment
SEN SUS IN F O TA IN ME N T
VÄLKOMMEN!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje.
Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret med
henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din trivsel med din Volvo anbefaler vi, at du læser dette supplement plus anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i instrukti-
onsvejledningen. Instruktionsvejledningen er også tilgængelig som
mobilapp (Volvo Manual) og på Volvo Cars' supportside
(support.volvocars.com).
INDHOLD
INDLEDNING
LYD OG MEDIER
6
MY CAR
10
Lyd og medier
20
Volvo Sensus
6
MY CAR - stier
11
Lyd og medier - oversigt
20
7
MY CAR - menupunkter
11
Lyd og medier - betjene systemet
21
MY CAR - Bilindstillinger
13
Favoritter
25
MY CAR - førerstøttesystemer
15
Gemme som favorit
25
MY CAR - systemindstillinger
16
Lyd og medier - lydindstillinger
26
MY CAR - klimaindstillinger
17
Lyd og medier - generelle lydindstillinger
26
MY CAR - information
18
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger
27
Indstilling af equalizer
27
Indstilling af lydprofil
27
Indstilling af lydstyrke og støjkompensation
28
Radio
28
Stationssøgning
29
Automatisk stationssøgning
29
Liste over radiostationer*
29
Manuel stationssøgning
30
Radiostationer som forudindstillinger
31
RDS-funktioner
32
Alarm ved ulykker og katastrofer
32
Trafikinformation (TP)
33
Enhanced Other Networks (EON)
33
Nyhedsudsendelser
33
Radioprogramtyper (PTY)
34
Volvo Cars supportside
2
MY CAR
Indledning
Lydstyrkekontrol for afbrydende
radioprogramtyper (PTY)
34
Radiotekst
34
Automatisk frekvensopdatering (AF)
35
Regionale radioprogrammer (REG)
35
DivX® Video On Demand*
43
Billedindstillinger*
43
Medieafspilleren - kompatible filformater
43
Telefonbog* – hurtigsøgning efter
kontakter
57
Telefonbog* – tegntabel for tastaturet i midterkonsollen
57
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
45
Telefonbog* - søge efter kontakter
58
Tilslutning af ekstern lydkilde via
AUX-/USB*-indgang
46
Telefonbog* – ny kontakt
59
Afspilning og navigering af ekstern
lydkilde*
46
Telefonbog* – hurtigopkaldsnummer
60
Telefonbog* – modtag vCard
60
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde
48
Telefonbog* – hukommelsesstatus
61
Telefonbog* – rydde
61
Nulstilling af RDS-funktioner
35
Digitalradio (DAB)*
36
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring)
36
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble)
36
Media Bluetooth®*
48
DAB til DAB-link
37
37
Tilslutning og frakobling af
Bluetooth®-enhed*
49
Digitalradio (DAB)* – frekvensbånd
Digitalradio (DAB)* - underkanal
37
Registrering af Bluetooth®-enhed*
Digitalradio (DAB)* – nulstilling
38
Medieafspiller
38
CD/DVD*
38
Afspilning og navigering af CD-/DVD*
39
Afspilning og navigering af brændte
diske med lyd-/videofiler*
40
Hurtigspoling
Fjernbetjening*
61
Fjernbetjening* - funktioner
50
62
Automatisk tilslutning af Bluetooth®enhed*
Fjernbetjening* - batteriudskiftning
63
51
Lyd og medier - menuoversigt
64
Skifte til en anden Bluetooth®-enhed*
51
Menuoversigt - AM
64
Frakoble Bluetooth®-enhed*
52
Menuoversigt - FM
65
Fjerne Bluetooth®-enhed*
52
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*
65
Bluetooth® handsfree telefon*
53
Menuoversigt - CD Audio
66
40
54
66
Scanne diskspor eller lydfil
Bluetooth® handsfree telefon* – oversigt
Menuoversigt – CD/DVD* Data
41
Menuoversigt – DVD*-Video
67
Tilfældig rækkefølge for diskspor
eller lydfiler
41
Opkaldshåndtering*
54
68
55
Afspilning og navigering på DVD*-videoer
41
Bluetooth® handsfree telefon* lydindstillinger
Menuoversigt – iPod®*
Kameravinkel ved afspilning af
DVD*-videoer
42
Bluetooth®* versionsinformation
56
Telefonbog*
56
Menuoversigt - USB*
68
Menuoversigt - Medier Bluetooth®*
69
Menuoversigt - AUX
69
3
4
Menuoversigt – Bluetooth® handsfree*
69
ALFABETISK
STIKORDSREGISTER
Licenser
70
Alfabetisk stikordsregister
Typegodkendelse
73
83
INDLEDNING
INDLEDNING
Indledning
Instruktionsvejledning i mobile enheder
Dette tillæg er et supplement til den almindelige
instruktionsvejledning.
Volvo Sensus
Volvo Sensus er hjertet i den personlige Volvooplevelse. Det er Sensus, der forbinder dig med
bilen og verden udenfor. Det er Sensus, der
giver information, underholdning og hjælp, når
det er nødvendigt. Sensus omfatter intuitive
funktioner, der både forbedrer kørslen og forenkler ejerskabet af bilen.
Hvis du er i tvivl om nogen af bilens funktioner, se
først instruktionsvejledningen. For svar på yderligere spørgsmål anbefales det at kontakte en forhandler eller repræsentant for Volvo Car Corporation.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer, der er anført i dette tillæg, er ikke
bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage
ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Ekstraudstyr/tilbehør
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med en
stjerne: *.
Instruktionsvejledningen kan hentes som en
mobilapplikation (gælder for visse bilmodeller
og mobile enheder), se www.volvocars.com.
I tillægget beskrives ud over standardudstyret
også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og
andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr).
Mobilapplikationen indeholder også video
samt søgbart indhold og nem navigation mellem de forskellige afsnit.
Det udstyr, der er beskrevet i tillægget, er ikke tilgængeligt i alle biler. De har forskelligt udstyr,
afhængigt af tilpasninger til forskellige markeders
behov og nationale eller lokale love og bestemmelser.
Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard eller
ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en Volvoforhandler.
6
OBS
En intuitiv navigationsstruktur gør det muligt at få
relevant støtte, information og underholdning, når
det er nødvendigt, uden at føreren distraheres.
Sensus omfatter alle bilens løsninger, som giver
mulighed for forbindelse* til omverdenen, og giver
intuitiv kontrol over bilens mange muligheder.
Volvo Sensus samler og præsenterer mange
funktioner i flere af bilens systemer på midterkonsollens skærm. Med Volvo Sensus kan bilen
gøres personlig ved hjælp af en praktisk brugergrænseflade. Indstillinger kan foretages i Bilindstillinger, Lyd og medier, Klima osv.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
INDLEDNING
Med midterkonsollens knapper og betjeningspanel eller rattets højre tastatur* kan funktioner
aktiveres eller deaktiveres, og der kan foretages
mange forskellige indstillinger.
Volvo Cars supportside
Oversigt
På Volvo Cars' hjemme- og supportside er der
yderligere information vedrørende din bil.
Support på internettet
Med et tryk på MY CAR præsenteres alle indstillinger relateret til kørsel og kontrol af bilen, f.eks.
City Safety, lås og alarm, automatisk blæserhastighed, indstilling af uret osv.
Med et tryk på henholdsvis RADIO, MEDIA, TEL*,
*, NAV* og CAM1 kan andre kilder, systemer
og funktioner aktiveres, f.eks. AM, FM, CD, DVD*,
TV*, Bluetooth®*, navigation* og parkeringskamera*.
For mere information om alle funktioner/systemer, se de respektive afsnit i instruktionsvejledningen eller dens tillæg.
Gå ind på support.volvocars.com eller brug
nedenstående QR-kode for at besøge siden.
Supportsiden er tilgængelig for de fleste markeder.
Kontrolpanel i midterkonsol. Illustrationen er skematisk antallet af funktioner og knapparnas placering varierer
afhængigt af det valgte udstyr og markedet.
Navigation* – NAV, se separat tillæg (Sensus
Navigation).
Lyd og medier - RADIO, MEDIA, TEL*, se de
respektive afsnit i dette tillæg.
Funktionsindstillinger – MY CAR, se MY CAR
(s. 10).
Internetforbundet bil –
afsnit i dette tillæg2.
*, se de respektive
QR-kode, der fører til supportsiden.
Informationen på supportsiden er søgbar og er
desuden inddelt i forskellige kategorier. Her findes support for det, der vedrører f.eks. internetopkoblede tjenester og funktioner, Volvo On Call*,
navigationssystemet* og apper. Video og trinvise
instruktioner forklarer forskellige procedurer,
f.eks. hvordan der kan oprettes forbindelse mellem bilen og internettet via en mobiltelefon.
Klimaanlæg, se Instruktionsvejledning.
Parkeringskamera - CAM1, se Instruktionsvejledning.
1
2
Gælder for visse bilmodeller.
Information kun tilgængelig, hvis bilen er udstyret med denne funktion.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
7
INDLEDNING
||
Oplysninger der kan hentes fra
supportsiden
Kort
For biler, der er udrustet med Sensus Navigation*, er der mulighed for at hente kort fra supportsiden.
Apps
For udvalgte Volvo-modeller fra modelår 2014 og
2015 er instruktionsvejledningen tilgængelig i
form af en app. Også Volvo On Call*-appen kan
nås herfra.
Instruktionsvejledninger fra tidligere modelår
Instruktionsvejledninger fra tidligere modelår er
tilgængelige her i pdf-format. Desuden er der
adgang til Quick guide og supplement fra supportsiden. Vælg bilmodel og modelår for at downloade den ønskede publikation.
Kontakt
På supportsiden er der kontaktoplysninger til
kundesupport og nærmeste Volvo-forhandler.
Log ind på Volvo Cars' hjemmeside
Opret et personligt Volvo ID, og log ind på
www.volvocars.com. Når du er logget ind, kan du
få en oversigt over bl.a. service, aftaler og garantier. Her er der også information om modeltilpasset tilbehør og software til bilen.
8
* Ekstraudstyr/tilbehør.
MY CAR
MY CAR
MY CAR
parnas placering varierer afhængigt af det valgte udstyr
og markedet.
MY CAR er en menukilde, der håndterer mange
af bilens funktioner, f.eks. City Safety™, lås og
alarm, automatisk blæserhastighed, indstilling af
uret osv.
MY CAR - åbner menusystemet MY CAR.
OK/MENU - tryk på knappen på midterkonsollen eller fingerhjulet på rattet for at
vælge/afkrydse det fremhævede menupunkt
eller gemme den valgte funktion i hukommelsen.
Nogle funktioner er standard, andre er valgfri udbuddet varierer også afhængigt af markedet.
Betjening
TUNE - drej knappen på midterkonsollen
eller fingerhjulet på rattet for at gå op/ned
blandt menupunkter.
Navigering i menuerne sker med knapper på midterkonsollen eller med rattets højre tastatur*.
EXIT
EXIT-funktioner
Afhængigt af, i hvilken funktion markøren befinder sig ved et kort tryk på EXIT, og på hvilket
menuniveau, kan noget af følgende ske:
•
•
•
•
•
telefonopkald afvises
den aktuelle funktion afbrydes
indtastede tegn slettes
seneste valg fortrydes
fører opad i menusystemet.
Et langt tryk på EXIT fører til normal visning for
MY CAR, eller hvis man er i normal visning, til det
højeste menuniveau (hovedkildemenuen).
Kontrolpanel i midterkonsol og knapper på rattet. Illustrationen er skematisk - antallet af funktioner og knap-
10
* Ekstraudstyr/tilbehør.
MY CAR
MY CAR - stier
MY CAR er en menukilde, der håndterer mange
af bilens funktioner, f.eks. indstilling af uret, sidespejle og låse.
Det aktuelle menuniveau vises i øverste højre
hjørne af midterkonsollens display. Stier til menusystemets funktioner er angivet i formen:
Indstillinger Bilindstillinger Indstillinger
for lås Døre åbnes Hvis førerdør, så alle.
7.
Afslut programmeringen ved at gå tilbage fra
menuerne trin for trin med korte tryk på
EXIT, eller med et enkelt langt tryk.
Proceduren er den samme som for midterkonsollens knapper (s. 10): OK/MENU, EXIT og TUNEknappen.
MY CAR - menupunkter
MY CAR er en menukilde, hvor mange af bilens
funktioner kan håndteres, f.eks. indstilling af uret,
sidespejle og låse.
Under menukilde MY CAR er der følgende punkter:
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menupunkter (s. 11)
Her er et eksempel på, hvordan en funktion kan
anvendes på og justeres med tastaturet på rattet:
1.
Tryk på midterkonsollens knap MY CAR.
2.
Gå til den ønskede menu, f.eks.
Indstillinger, med fingerhjulet, og tryk
derefter på fingerhjulet - en undermenu
åbnes.
3.
Gå til den ønskede menu, f.eks.
Bilindstillinger, og tryk på fingerhjulet - en
undermenu åbnes.
4.
Gå til Indstillinger for lås, og tryk på fingerhjulet - en ny undermenu åbnes.
5.
Gå til Døre åbnes, og tryk på fingerhjulet der åbnes en undermenu med funktioner,
som kan vælges.
6.
Gå mellem punkterne Alle døre og Hvis
førerdør, så alle, og tryk på fingerhjulet –
punktet vælges.
}}
11
MY CAR
||
• Min S601
• Turstatistik2
• DRIVe3/Hybrid2
• Hjælpesystemer
• Indstillinger
Min S601
MY CAR
Min S601
Skærmen viser alle bilens førerstøttesystemer
samlet - de kan aktiveres eller deaktiveres her.
Kørselsstatistik2
MY CAR
Turstatistik
Skærmen viser historik som et søjlediagram over
gennemsnitligt forbrug af el og brændstof.
DRIVe
• Power flow
Skærmen viser, hvilken motor der kører bilen,
og hvordan drivkraften forløber.
• Køremodi
Bilens forskellige køretilstande forklares.
• Miljøguide
Her er der tips, råd og beskrivelse af betydningen af økonomisk kørsel.
MY CAR
Hjælpesystemer
• Start/Stop
Indstillinger
1
2
3
Menuniveau 4
Her er der oplysninger om bilens drivsystem.
Vælg mellem følgende punkter:
Skærmen viser den samlede aktuelle status for
bilens førerstøttesystemer.
• Miljøguide
Menuniveau 3
Hybrid
Her beskrives blandt andet dele af Volvos koncept DRIVe. Vælg mellem følgende punkter:
Her er der oplysninger om funktionen Start/
Stop.
12
MY CAR
Menuniveau 1
Menuniveau 2
Hybrid2
Førerstøttesystemer
DRIVe3
MY CAR
Her er der tips, råd og beskrivelse af betydningen af økonomisk kørsel.
MY CAR
Indstillinger
Sådan er menuerne opbygget:
Afhængigt af bilmodel.
Gælder V60 Twin Engine og S60L Twin Engine.
Gælder V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60.
Her vises de fire første menuniveauer under
Indstillinger. Nogle funktioner er standard,
andre er valgfri - udbuddet varierer også afhængigt af markedet.
Ved valg, om en funktion ønskes aktiveret/On
eller deaktiveret/Off, vises et felt:
On: Markeret felt.
Off: Tomt felt.
•
Vælg On/Off med OK - gå derefter tilbage
ud af menuen med EXIT.
MY CAR
Menuer under Indstillinger
• Bilindstillinger, se MY CAR - Bilindstillinger
(s. 13)
• Driving Support-systemer, se MY CAR førerstøttesystemer (s. 15)
• Systemoptioner, se MY CAR - systemindstillinger (s. 16)
• Audio indstillinger, se Lyd og medier generelle lydindstillinger (s. 26)
• Klimaindstillinger, se MY CAR - klimaindstillinger (s. 17)
• Favoritter (FAV) - tildel en almindeligt
anvendt funktion MY CAR til FAV-knappen,
se Favoritter (s. 25)
• Volvo On Call, beskrives i en separat bog.
• Information, se MY CAR - information
(s. 18)
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - stier (s. 11)
MY CAR - Bilindstillinger
Menupunktet bilindstillinger i menukilden MY
CAR håndterer mange af bilens funktioner, f.eks.
bilnøglehukommelse og låseindstillinger for
døre.
Bilindstillinger
Nøglehukommelse
On
Nøglefri indstigning
Alle døre
Vilkårlig dør
Døre på samme side
Begge fordøre
Akustisk signal
On
Off
Off
Indstillinger for lås
Automatisk dørlåsning
On
Off
Døre åbnes
Alle døre
Hvis førerdør, så alle
Nedsat beskyttelse
Engangsaktivering
Forespørg ved udstigning
Indstilling for udvendigt spejl
Klap spejl ind
Vip venstre spejl
Vip højre spejl
Lysindstillinger
}}
13
MY CAR
||
Indvendig belysning
Home Safe-lys (tid)
Ekstra lygter
Gulvbelysning
Off
On
Stemningslys
30 sek.
Off
Stemningslys: Farver
60 sek.
90 sek.
System for dæktryk
Advarsel hvis dæktryk er for lavt
Lyssignal dørlåsning
On
Kalibrér dæktryk
Triple Turn-signal
Off
On
System for dæktryk
Kalibrér dæktryk
Off
Lyssignal for døråbning
Midlertidig venstretrafik
On
Servokraft
Lav
On
Off
Middel
Off
Auto. belysning (tid)
Off
30 sek.
60 sek.
90 sek.
Høj
eller
Midlertidig højretrafik
Hastighed på infotainm. displ.
On
On
Off
Off
Reset bilindstillinger
Aktivt kurvelys
On
Off
Alle menuer i Bilindstillinger stilles tilbage til
de oprindelige fabriksindstillinger.
Relaterede oplysninger
•
•
14
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menupunkter (s. 11)
MY CAR
MY CAR - førerstøttesystemer
Menupunktet førerstøttesystemer i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks. Kollisionsadvarsel og Vognbaneassistent.
Driving Support-systemer
On ved start
On
Off
Højere følsomhed
Kollisionsadvarsel
On
On
Off
Off
Vognbaneassistent
Advarselsafstand
Lang
Vognbaneassistent
On
Normal
Off
Kort
Advarselstone
Assistance (optioner)
Fuld funktion
On
Off
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
On
Hastighedsadvarsel
On
Off
DSTC
On
Off
City Safety
On
Off
BLIS
On
Off
Afstandsadvarsel
Kun vibrationssignal
On
Kun rat-assistance
Off
Information om vejskilte
Driver Alert
On
On
Off
Off
Off
}}
15
MY CAR
||
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menupunkter (s. 11)
MY CAR - systemindstillinger
Menupunktet systemindstillinger i menukilden
MY CAR håndterer funktioner som f.eks. tid og
sprog.
Vis hjælpetekst
On
Off
Systemoptioner
Forklarende tekst til skærmens aktuelle indhold vises, hvis dette punkt er markeret.
Tid
Afst.- o. brændstofenhed
Her justeres kombiinstrumentets ur.
MPG (UK)
Tidsformat
MPG (US)
12h
km/l
24h
l/100km
Pauseskærm
Temperaturenhed
On
Celsius
Off
Fahrenheit
Skærmens aktuelle indhold slukkes efter en
periode uden aktivitet og erstattes af en tom
skærm, hvis dette punkt markeres.
Det aktuelle skærmindhold vender tilbage, hvis
der røres ved en af skærmens knapper.
Sprog
Vælg sprog for menutekster.
Vælger enheden til at vise udetemperaturen
og indstilling af klimaanlæg.
Lydstyrkeniveauer
Lydstyrke for p-hjælp (front)
Lydstyrke for p-hjælp (bag)
Lydstyrke for ringetone
Reset systemoptioner
Alle menuer i Systemoptioner stilles tilbage
til de oprindelige fabriksindstillinger.
16
MY CAR
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menupunkter (s. 11)
MY CAR - klimaindstillinger
Kvalitetssystem for indeluften
Menupunktet klimaindstillinger i menukilden MY
CAR håndterer funktioner som f.eks. justering af
blæser og recirkulation.
On
Off
Klimaindstillinger
Reset klimaindstillinger
Auto. justering af blæser
Alle menuer i Klimaindstillinger stilles tilbage
til de oprindelige fabriksindstillinger.
Normal
Høj
Lav
Relaterede oplysninger
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menupunkter (s. 11)
Timer til recirkuleret luft
On
Off
Automatisk afrimning af bagrude
On
Off
Auto start ratvarme
On
Off
Auto start sædevarme førersæde
On
Off
17
MY CAR
MY CAR - information
Menupunktet Information i menukilden MY CAR
håndterer funktioner som f.eks. Antal nøgler og
VIN-nummer.
Information
Antal nøgler
VIN-nummer
DivX® VOD-kode
Bluetooth-version i bilen
Relaterede oplysninger
•
•
18
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menupunkter (s. 11)
LYD OG MEDIER
LYD OG MEDIER
Lyd og medier
Audyssey MultEQ*
Lyd- og mediesystemet består af radio (s. 28),
medieafspiller (s. 38) og mulighed for at kommunikere med mobiltelefon* (s. 53) . Oplysninger præsenteres på en 5"*-skærm på midterkonsollens overdel. Funktioner kan betjenes via
knapper på rattet, på midterkonsollen under
skærmen eller via en fjernbetjening* (s. 61) .
Hvis lyd- og mediesystemet er aktiveret, når
motoren slukkes, aktiveres det automatisk, næste
gang nøglen sættes i nøgleposition I eller højere,
og fortsætter med den samme kilde (f.eks. radio),
som inden motoren blev slukket (førerdøren skal
være lukket for biler med Keyless-system*).
Lyd- og mediesystemet kan bruges i 15 minutter
ad gangen, uden at fjernbetjeningen sidder i
tændingslåsen, ved at trykke på Til/Fra-knappen.
Når bilen startes, slås lyd- og mediesystemet
midlertidigt fra og fortsætter, når motoren er startet.
OBS
Lyd og medier - oversigt
Oversigt over lyd- og mediesystemets forskellige
dele.
Audyssey MultEQ-systemet er anvendt i udviklingen og forbedringen af lyden for at sikre en lydoplevelse i verdensklasse.
AUX - og USB*-indgange til eksterne lydkilder (s. 45) (f.eks. iPod®).
Knapper på rat*.
5"-skærm.
Kontrolpanel i midterkonsol.
Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis
Infotainmentsystemet bruges, når motoren er
slukket. Derved undgås unødig afladning af
batteriet.
20
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Lyd og medier - betjene systemet
kapitler2. Med et langt tryk hurtigspoler man
diskspor eller søger efter den næste tilgængelige radiostation.
Lyd- og mediesystemet betjenes fra midterkonsollen og delvis fra knapperne på rattet. Informationen præsenteres på skærmen i midterkonsollens overdel.
SOUND – tryk for at få adgang til lydindstillinger (bas, diskant osv.). For mere information, se generelle lydindstillinger (s. 26) .
VOL - hæv eller sænk lydniveauet.
– ON/OFF/MUTE – kort tryk starter
anlægget, og langt tryk (indtil skærmen
slukkes) lukker af. Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigation-* og telefonfunktioner*) starter/slås fra samtidigt. Tryk kort for
at slå lyden fra (MUTE) eller få lyden igen,
hvis den har været slået fra.
Åbning til indsætning og udkast af disk.
Hovedkilder – tryk for at vælge hovedkilde
(fx RADIO, MEDIA). Den senest aktive kilde
vises (f.eks. FM1). Hvis man er i RADIO eller
MEDIA og trykker på hovedkildeknappen,
ses en kildevisning. Hvis man er i TEL* eller
NAV* og trykker på hovedkildeknappen, vises
en genvejsmenu med almindeligt anvendte
menupunkter.
Udkast af disk.
Gå/spole/søge – Kort tryk skifter blandt
diskspor, forudindstillede radiostationer1 eller
1
2
OK/MENU - tryk på fingerhjulet i rattet eller
knappen i midterkonsollen for at acceptere
valg i menuer. Hvis man står i normal visning
Gælder ikke DAB.
Gælder kun DVD'er.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
21
LYD OG MEDIER
||
og trykker på OK/MENU, vises en menu for
den valgte kilde (f.eks. RADIO eller MEDIA).
Der vises en pil til højre i skærmen, når der er
underliggende menuer.
INFO - Hvis der er mere information tilgængelig, end hvad der kan vises på skærmen,
skal du trykke på INFO-knappen for at se
den resterende information.
TUNE - drej fingerhjulet på rattet eller knappen i midterkonsollen for at veksle blandt
diskspor/mapper, radio- og tv*-stationer,
telefonkontakter*, eller navigere blandt valgene på skærmen.
Forvalgsknapper, indtastning af tal og bogstaver.
EXIT - kort tryk fører opad i menusystemet,
afbryder den aktuelle funktion, afbryder/afviser telefonopkald eller sletter indtastede
tegn. Et langt tryk fører til normal visning,
eller hvis du er i normal visning, til det højeste menuniveau (hovedkilde-visning), hvorfra
man når de samme hovedkildeknapper, der
findes i midterkonsollen (6).
22
FAV - hurtigvalg til en favoritindstilling. Knappen kan programmeres til en almindeligt
anvendt funktion (f.eks. FM, AUX). For mere
information, se favoritter (s. 25).
MUTE – tryk for at slå radio-/medielyden fra
eller få lyden igen, hvis den har været slået
fra.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Menubetjening
Eksemplet viser navigationen til forskellige funktioner, når der afspilles en disk. (1) Hovedkildeknap, (2) Normal visning, (3) Genvejs-/Kildemenu, (4) Hurtigmenu, (5) Kildemenu.
}}
23
LYD OG MEDIER
||
Hovedkildeknap – tryk for at skifte hovedkilde eller vise Genvejs-/Kildemenu for den
aktive kilde.
Normal visning – i normal indstilling for kilden.
Genvejs-/Kildemenu – viser almindeligt
anvendte menupunkter i hovedkilderne, fx
TEL og MEDIA (tilgængelig via tryk på den
aktive kildes hovedkildeknap (1)).
Hurtigmenu – hurtig indstilling når TUNE
drejes, fx ved skift af spor, radiostation osv.
Kildemenu – ved menubetjening (nås via
tryk på OK/MENU).
Udseendet afhænger af kilden, udstyret i bilen,
indstillinger m.m.
Vælg hovedkilde ved at trykke på en hovedkildeknap (1) (RADIO, MEDIA, TEL). For at navigere i
kildens menuer skal du bruge knapperne TUNE,
OK/MENU, EXIT eller hovedkildeknappen (1).
For tilgængelige funktioner, se Lyd og medier menuoversigt (s. 64).
24
LYD OG MEDIER
Favoritter
Gem (s. 25) ofte anvendte funktioner som
favoritter. Mulige funktioner, der kan gemmes, er
inden for radio, medier, bakkamera og menukilden MY CAR, hvor mange af bilens funktioner
håndteres, f.eks. indstilling af uret, sidespejle og
låse. Funktionen kan derefter nemt nås ved at
trykke på FAV-knappen.
I MEDIA-indstilling:
•
•
•
•
•
•
DISC
USB*
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
TV*
Du kan også vælge og gemme en favorit for MY
CAR, CAM* og NAV*. Favoritter kan også vælges
og gemmes under MY CAR.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
FAV-knappen kan bruges til at gemme funktioner, der bruges ofte, så funktionen nemt kan startes ved at trykke på FAV. Du kan vælge en favorit
(f.eks. Equalizer) til hver funktion som følger:
Gemme som favorit
Gem ofte anvendte funktioner som favoritter
(s. 25). Funktionen kan derefter startes ved at
trykke på FAV-knappen (s. 21).
For at gemme en funktion som favorit:
1.
Vælg en hovedkilde (f.eks. RADIO, MEDIA).
2.
Vælg et frekvensbånd eller kilde (FM1, Disk
osv.).
3.
Tryk på FAV-knappen og hold, indtil "favoritmenuen" vises.
4.
Drej TUNE for at vælge et punkt fra listen,
og tryk på OK/MENU for at gemme.
> Når hovedkilden (f.eks. RADIO, MEDIA)
er aktiveret, er den gemte funktion tilgængelig med et kort tryk på FAV.
Lyd og medier (s. 20)
MY CAR (s. 10)
Radio (s. 28)
Medieafspiller (s. 38)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier (s. 20)
MY CAR - Bilindstillinger (s. 13)
I RADIO-indstilling:
•
•
•
3
AM3
FM1/FM2
DAB1*/DAB2*
Gælder ikke V60 Twin Engine og S60L Twin Engine.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
25
LYD OG MEDIER
Lyd og medier - lydindstillinger
Audiosystemet er forkalibreret til optimal lydgengivelse, men kan tilpasses efter til behov.
Indstilling for optimal lydgengivelse
Audiosystemet er forkalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere, forstærker, kabinens akustik, lytterens placering mm.
for hver kombination af bilmodel og audiosystem.
Der er også en dynamisk kalibrering, der tager
hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling, radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. Bas, Diskant og Equalizer, er kun
beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
Lyd og medier - generelle
lydindstillinger
Generelle lydindstillinger for lyd- og mediesystemet.
• DPL II-surround4 - Niveau for surround.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Tryk på SOUND-knappen (s. 21) for at komme til
menuen for lydindstillinger (Bas, Diskant osv.).
Gå videre med SOUND eller OK/MENU til dit
valg (f.eks. Diskant).
Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og gem
indstillingen med OK/MENU.
Fortsæt med at trykke på SOUND eller OK/
MENU for at komme til de øvrige punkter:
• Surround* - Kan indstilles til Til/Fra. Når Til
er valgt, vælger systemet indstillingen for
optimal lydgengivelse. Normalt er dette
vises så på skærmen. Hvis
DPLII, og
indspilningen er lavet med Dolby Digital-teknologi vil afspilningen ske med denne indstilpå skærmen. Når Fra
ling. Så vises
er valgt, fås tre-kanals stereo.
• Bas - Basniveauet.
• Diskant - Diskantniveauet.
• Fader – Balance mellem forreste og bageste
højttalere.
• Balance – Balance mellem højre og venstre
højttaler.
• Subwoofer* - Niveau for bashøjttaler.
4
26
Kun når Surround er aktiveret.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Lyd og medier - avancerede
lydindstillinger
Indstilling af equalizer
Indstilling af lydprofil
Indstil equalizer* og tilpas lydniveauet separat for
forskellige radiofrekvensbånd eller tv.
Indstil lydprofilen* og optimer lydoplevelsen alt
efter dine behov.
1.
Tryk på OK/MENU i mediekildens normale
visning for at komme til Audio indstillinger,
og vælg Equalizer.
Indstilling af lydprofil (s. 27)
2.
Indstilling af lydstyrke og støjkompensation
(s. 28)
Vælg frekvensbåndet ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
3.
Juster lydindstillingen ved at dreje på TUNE,
og bekræft med OK/MENU. Fortsæt på
samme måde med de andre frekvensbånd,
du ønsker at ændre.
Lydoplevelsen kan optimeres for førersædet,
begge forsæder eller bagsædet. Hvis der er passagerer på både for- og bagsæde anbefales
valget: begge forsæder. Punkterne nås ved i
mediekildens normale visning at trykke på
OK/MENU, og vælge Audio indstillinger
Lydscene.
Tilpas lydindstillinger for radio og medier efter
dine behov.
Følgende funktioner kan tilpasses:
•
•
•
•
Indstilling af equalizer (s. 27)
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde
(s. 48)
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
4.
Når du er færdig med lydindstilling, skal du
trykke på EXIT for at bekræfte og komme tilbage til normal visning.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - lydindstillinger (s. 26)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger
(s. 27)
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
27
LYD OG MEDIER
Indstilling af lydstyrke og
støjkompensation
Indstil støjkompensation for forstyrrende støj i
kabinen.
Radio
Digitalradio* (DAB)
Det er muligt at lytte til AM-5 og FM-radiofrekvensbåndene og i nogle tilfælde også digitalradio (DAB)* (s. 36).
•
•
Digitalradio (DAB)* (s. 36)
•
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble)
(s. 36)
•
Radiostationer som forudindstillinger
(s. 31)
Lydanlægget kompenserer for forstyrrende støj i
kabinen, idet lydstyrken øges i forhold til bilens
hastighed. Kompenseringens niveau kan indstilles til lav, middel, høj eller slået fra. Vælg niveau
ved i mediekildens normale visning at trykke
påOK/MENU, og derefter vælge Audio
indstillinger Lydstyrkeudligning.
•
•
•
•
•
•
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger
(s. 27)
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Knapper for radiofunktioner.
For betjening af radioen, se Betjene systemet
(s. 21).
AM5/FM radio
•
•
•
•
•
5
28
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring)
(s. 36)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
Radiotekst (s. 34)
DAB til DAB-link (s. 37)
Digitalradio (DAB)* – frekvensbånd (s. 37)
Digitalradio (DAB)* - underkanal (s. 37)
Digitalradio (DAB)* – nulstilling (s. 38)
Relaterede oplysninger
•
•
•
Menuoversigt - AM (s. 64)
Menuoversigt - FM (s. 65)
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)* (s. 65)
Stationssøgning (s. 29)
Radiostationer som forudindstillinger
(s. 31)
RDS-funktioner (s. 32)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
Radiotekst (s. 34)
Gælder ikke V60 Twin Engine og S60L Twin Engine.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Stationssøgning
Automatisk stationssøgning
Liste over radiostationer*
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer* (s. 29) med de stærkeste FM-stationer,
hvis signaler den modtager i øjeblikket. Det er
muligt at aktivere en automatisk (s. 29)- eller
manuel (s. 30) stationssøgning.
Søger efter den næste/foregående tilgængelige
station.
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer med de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket. Dette giver dig
mulighed for at finde en station, når du kører i et
område, hvor du ikke kender radiostationerne og
deres frekvenser.
OBS
Modtagelsen er både afhængig af, hvor god
signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at senderen er
langt væk. Dækningen kan også variere,
afhængigt af hvor i landet du befinder dig.
1.
Tryk på RADIO, drej TUNE indtil det ønskede
frekvensbånd (f.eks. FM1) vises, tryk på OK/
MENU.
2.
/
på midterkonsollen
Hold ned på
(eller på knapperne* på rattet). Radioen
søger efter den næste/foregående tilgængelige station.
For at gå til listen og vælge en station:
1.
Vælg det ønskede frekvensbånd (f.eks. FM1).
2.
Drej TUNE et trin i en af retningerne. Så
vises listen over alle stationer i området. Den
nuværende indstillede station fremhæves
med forstørret tekst på listen.
3.
Drej igen TUNE i en af retningerne for at
vælge en station på listen.
4.
Bekræft dit valg med OK/MENU.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
29
LYD OG MEDIER
OBS
Manuel stationssøgning
•
Listen viser kun frekvenser for stationer,
der modtages i øjeblikket, ikke en komplet liste over alle radiofrekvenser på det
valgte frekvensbånd.
Radioen laver automatisk en liste over radiostationer* (s. 29) , men det er muligt at udføre en
radiostationssøgning manuelt.
Fra fabrikken er det forudindstillet, at radioen
automatisk søger efter stationer i det område,
du kører i (se afsnittet "Radiostationsliste").
•
Hvis signalet fra den station, der modtages i øjeblikket, er svagt, kan det forhindre radioen i at opdatere stationslisten.
Hvis det sker, skal du trykke på knappen
INFO (mens stationslisten vises på skærmen) for at skifte til manuel stationssøgning, og stille ind på en frekvens. Hvis
stationslisten ikke længere vises, skal du
dreje TUNE et trin i en af retningerne for
at vise listen igen, og trykke på INFO for
at skifte.
Fra fabrikken er det forudindstillet, at radioen
viser stationslisten over de kraftigste stationer i
området, når du drejer TUNE. Når listen over
radiostationer vises, skal du trykke på INFO i
midterkonsollen for at skifte til manuel stationssøgning. Det giver dig mulighed for at vælge en
frekvens fra listen over alle tilgængelige radiofrekvenser på det valgte frekvensbånd. Hvis du med
andre ord i manuel søgning drejer TUNE et trin,
ændres frekvensen fra f.eks. 93,3 til 93,4 MHz
osv.
Men hvis du har skiftet over til manuel stationssøgning (ved at trykke på knappen INFO
på midterkonsollen, da stationslisten blev vist),
så er radioen stadig i funktionen for manuel
stationssøgning, næste gang du tænder for
radioen. For at skifte tilbage til funktionen
"Radiostationsliste" skal du dreje TUNE et
trin (for at vise den komplette liste over stationer), og trykke på knappen INFO.
Listen forsvinder fra skærmen efter et par sekunder.
Hvis stationslisten ikke længere vises, skal du
dreje TUNE et trin i en af retningerne og trykke
på knappen INFO i midterkonsollen for at skifte
til manuel stationssøgning (s. 30) (eller for at
gå tilbage fra manuel stationssøgning til funktionen for Stationsliste).
30
For at vælge en station manuelt:
1.
Tryk på RADIO-knappen, drej TUNE indtil
det ønskede frekvensbånd (f.eks. FM1) vises,
tryk på OK/MENU.
2.
Drej TUNE for at vælge en frekvens.
OBS
Bemærk, at hvis du trykker på INFO, når stationslisten ikke vises, aktiveres INFO. For mere
information om denne funktion, se Lyd og
medier - betjene systemet (s. 21).
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Radiostationer som
forudindstillinger
Hyppigt anvendte radiostationer kan nemt gemmes som forudindstillinger, så de kan aktiveres.
En liste over forudindstillede kanaler kan vises på
skærmen*. For at aktivere/deaktivere funktionen
skal du i AM/FM-kildens normale visning trykke
på OK/MENU, og vælge Vis forhåndsindstillet
station.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Digitalradio* (DAB)
Der kan gemmes 10 forvalg pr. bånd. DAB har 2
lagre til forvalg: DAB1 og DAB2. Lagring af forvalg foretages med et langt tryk på den ønskede
forvalgsknap, for mere information se FM-radio
ovenfor. De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
Forvalgsknapper.
AM6/FM-radio
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd
(f.eks. FM1).
De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
1.
Stil ind på en station, se Stationssøgning
(s. 29).
2.
Hold en af forvalgsknapperne trykket inde i
et par sekunder, lyden forsvinder i dette tidsrum og kommer igen, når stationen er gemt.
Forvalgsknappen kan nu bruges.
6 Gælder
Et forvalg indeholder en kanal, men ingen underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et forvalg
gemmes, registreres kun hovedkanalen. Det skyldes, at underkanaler er forbigående. Ved det
næste forsøg på at genkalde forvalget bliver den
kanal, der indeholdt underkanalen, afspillet. Forvalget er ikke afhængigt af kanallisten.
En liste over forudindstillede kanaler kan vises på
skærmen*. For at aktivere/deaktivere funktionen
skal du i DAB-kildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Vis forhåndsindstillet
station.
OBS
Lydanlæggets DAB-system understøtter ikke
alle funktioner, der findes i DAB-standarden.
ikke V60 Twin Engine og S60L Twin Engine.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
31
LYD OG MEDIER
RDS-funktioner
Med RDS kan radioen automatisk skifte til den
stærkeste sender. RDS giver mulighed for at få
f.eks. trafikinformation (TP).
RDS (Radio Data System) forbinder FM-stationer
i et netværk. En FM-station i et sådant netværk
sender information, som giver en RDS-radio bl.a.
følgende funktioner:
•
Automatisk skift til en stærkere sender, hvis
modtagelsen i området er dårlig.
•
Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
•
Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
OBS
Nogle radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dens funktioner.
Hvis et ønsket programindhold findes, kan
radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde
afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv, sættes
den i pausestilling. Den afbrydende udsendelse
afspilles med en forudindstillet lydstyrke (s. 34).
Radioen vender tilbage til den foregående lydkilde og lydstyrke, når det indstillede programindhold ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm, (ALARM!), trafikinformation (TP) og nyheder (NEWS) afbryder
hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har
32
højeste prioritet. For yderligere indstillinger af
programafbrydelse (EON Distant og EON
Local), se EON (s. 33). Tryk på EXIT for at
vende tilbage til den afbrudte lydkilde, tryk på
OK/MENU for at fjerne meddelelsen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Alarm ved ulykker og katastrofer (s. 32)
Radiotekst (s. 34)
Automatisk frekvensopdatering (AF) (s. 35)
Regionale radioprogrammer (REG) (s. 35)
Nulstilling af RDS-funktioner (s. 35)
Alarm ved ulykker og katastrofer
Radiofunktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer.
Meddelelsen ALARM! vises på skærmen, når en
alarmmeddelelse udsendes.
Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller deaktiveres.
Relaterede oplysninger
•
RDS-funktioner (s. 32)
LYD OG MEDIER
Trafikinformation (TP)
Enhanced Other Networks (EON)
Nyhedsudsendelser
Funktionen afbrydes for trafikinformation, som
sendes inden for en indstillet stations RDS-netværk.
EON kan benyttes i storbyområder med mange
regionale radiostationer. Den lader afstanden
mellem bilen og radiostationens sendere afgøre,
hvornår programfunktionerne skal afbryde den
aktuelle lydkilde.
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser,
som sendes inden for en indstillet stations RDSnetværk.
Symbolet TP viser, at funktionen er aktiveret. Hvis
den indstillede station kan sende trafikinformation, vises dette ved, at TP lyser stærkt på skærmen, ellers vil TP være grå.
For at aktivere/deaktivere skal du i FM-kildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge TP.
–
TP fra den valgte station/alle stationer
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra kun
den valgte station eller alle stationer i RDS-netværket.
For at ændre skal du i FM-kildens normale
visning trykke på OK/MENU, og vælge
Udvidede indstillinger Indstil TP-favorit.
–
Relaterede oplysninger
•
7
RDS-funktioner (s. 32)
–
For at aktivere/deaktivere skal du trykke på
FM-kildens normal visning på OK/MENU, og
vælge et af punkterne under Udvidede
indstillinger EON:
• Local - afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
• Distant7 - afbryder, hvis stationens sendere
er langt borte, selvom der er støj på signalet.
Relaterede oplysninger
•
Symbolet NEWS viser, at funktionen er aktiv.
–
For at aktivere/deaktivere skal du i FM-kildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge Indstillinger for nyheder
Nyheder.
Nyheder fra den valgte station/alle
stationer
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
valgte station eller alle stationer i RDS-netværket.
–
RDS-funktioner (s. 32)
For at ændre skal du i FM-kildens normale
visning trykke på OK/MENU, og vælge
Indstillinger for nyheder Indstil
nyhedsfavoritter.
Relaterede oplysninger
•
RDS-funktioner (s. 32)
Fabriksindstillinger.
33
LYD OG MEDIER
Radioprogramtyper (PTY)
Med PTY-funktionen kan der vælges en eller
flere radioprogramtyper, f.eks. pop og klassisk
musik. Efter valg af en programtype sker navigering kun inden for de kanaler, som sender den
type.
PTY kan vælges for DAB-radio. PTY-symbolet
vises på skærmen, når funktionen er aktiv. Funktionen afbrydes for programtyper, som sendes
inden for en indstillet stations RDS-netværk.
PTY for DAB-radio
Lydstyrkekontrol for afbrydende
radioprogramtyper (PTY)
Det afbrydende program, f.eks. NEWS eller TP,
høres med den lydstyrke, som er valgt for det
pågældende program. Hvis lydniveauet justeres
under programafbrydelsen, gemmes det nye
niveau til næste programafbrydelse.
Radiotekst
Visse RDS-stationer sender oplysninger om programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne
vises på skærmen8. Radiotekst kan vises for FMog DAB-radio.
Radiotekst for FM-radio
–
Relaterede oplysninger
•
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
RDS-funktioner (s. 32)
OBS
Kun en af funktionerne "Vis radiotekst" og
"Vis forhåndsindstillet station" kan være
aktiveret ad gangen. Aktiveres en af dem, når
den anden allerede er blevet aktiveret, deaktiveres den tidligere aktiverede funktion automatisk. Begge funktioner kan være deaktiveret.
Programtype vælges i DAB-kildens normale visning ved at trykke på OK/MENU, og derefter
PTY-filter. Forlad denne indstilling ved at:
Trykke på EXIT.
> En indikering vises på skærmen, når PTY
er aktiveret.
–
I nogle tilfælde vil DAB-radioen forlade PTY-indstilling, se DAB til DAB-link (s. 37).
Relaterede oplysninger
•
Lydstyrkekontrol for afbrydende radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
•
RDS-funktioner (s. 32)
8
34
For at aktivere/deaktivere skal du i FM-/
DAB-kildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Vis radiotekst.
Relaterede oplysninger
•
•
RDS-funktioner (s. 32)
Digitalradio (DAB)* (s. 36)
Kun biler med 7"-skærm.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Automatisk frekvensopdatering (AF)
Regionale radioprogrammer (REG)
Nulstilling af RDS-funktioner
Funktionen vælger automatisk den bedste frekvens for den indstillede radiostation.
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional radiosender, selvom dennes
signalstyrke er lav.
Alle radioindstillinger kan stilles tilbage til de
oprindelige fabriksindstillinger.
For at finde den bedste frekvens er det i undtagelsestilfælde nødvendigt for funktionen at gennemsøge hele FM-båndet.
–
For at aktivere/deaktivere skal du i FM-kildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge Udvidede indstillinger
Alternativ frekvens (AF).
Relaterede oplysninger
•
Symbolet REG viser, at funktionen er aktiv.
–
For at aktivere/deaktivere skal du i FM-kildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge Udvidede indstillinger REG.
Relaterede oplysninger
•
–
For nulstilling skal du i FM-kildens normale
visning trykke på OK/MENU, og vælge
Udvidede indstillinger Reset alle FMindstillinger.
Relaterede oplysninger
•
RDS-funktioner (s. 32)
RDS-funktioner (s. 32)
RDS-funktioner (s. 32)
35
LYD OG MEDIER
Digitalradio (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt
sendesystem til radio. Bilen understøtter DAB,
DAB+ og DMB.
OBS
DAB kan ikke modtages alle steder. Hvis der
ikke er dækning, vises meddelelsen Ingen
modtagelse på skærmen.
Service og Ensemble
•
Service - Kanal, radiokanal (kun lydtjenester
understøttes af systemet).
•
Ensemble - En samling radiokanaler, der
sendes på den samme frekvens.
Lagring af kanalgrupper
(Ensembleindlæring)
Navigering i kanalgruppeliste
(Ensemble)
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring) for
digitalradio (DAB).
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble) for
digitalradio (DAB).
Når køretøjet flyttes til et nyt sendeområde, kan
det være nødvendigt at foretage en indlæring af
eksisterende kanalgrupper i området.
Der kan navigeres i og opnås adgang til kanalgruppelisten ved at dreje TUNE. På skærmens
øverste del står navnet på Ensemble. Når du skifter til et nyt Ensemble, ændres navnet til det nye.
En indlæring af kanalgrupper skaber en opdateret liste på alle tilgængelige kanalgrupper. Listen
opdateres ikke automatisk.
For indlæring skal du i DAB-kildens normale visning trykke på OK/MENU, og vælge Ensemble
læring. Indlæring kan også foretages sådan her:
1.
Relaterede oplysninger
36
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring)
(s. 36)
Tryk på OK/MENU.
> En ny indlæring startes.
•
•
Digitalradio (DAB)* (s. 36)
2.
•
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble)
(s. 36)
Indlæringen kan afbrydes med EXIT.
•
•
•
•
•
•
•
•
Radio (s. 28)
Radiotekst (s. 34)
Relaterede oplysninger
•
Lagring af kanalgrupper (Ensembleindlæring)
(s. 36)
Radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
Service - Viser kanaler uanset, hvilken
kanalgruppe de ligger indenfor. Listen kan
også filtreres ved hjælp af valg af programtype (PTY-filter), se Radioprogramtyper
(PTY) (s. 34).
Drej TUNE et trin i den ene retning.
> Ensemble læring vises øverst på listen
over tilgængelige kanalgrupper.
•
Radiostationer som forudindstillinger (s. 31)
•
Radioprogramtyper (PTY) (s. 34)
Relaterede oplysninger
•
•
Digitalradio (DAB)* (s. 36)
Navigering i kanalgruppeliste (Ensemble)
(s. 36)
DAB til DAB-link (s. 37)
Digitalradio (DAB)* – frekvensbånd (s. 37)
Digitalradio (DAB)* - underkanal (s. 37)
Digitalradio (DAB)* – nulstilling (s. 38)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
DAB til DAB-link
Digitalradio (DAB)* – frekvensbånd
Digitalradio (DAB)* - underkanal
DAB til DAB-linking betyder, at DAB-radioen kan
gå fra en kanal med dårlig eller ingen modtagelse til den samme kanal i en anden kanalgruppe med bedre modtagelse.
DAB sendes på frekvensbåndet Band III.
Sekundære komponenter kaldes oftest underkanaler. De er midlertidige og kan f.eks. indeholde
oversætninger af hovedprogrammet til andre
sprog.
Der kan opstå nogen forsinkelse ved skift af
kanalgruppe. Der kan blive stille i det tidsrum,
hvor den aktuelle kanal ikke længere er tilgængelig og indtil den nye kanal bliver tilgængelig.
–
For at aktivere/deaktivere skal du i DAB-kildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge Udvidede indstillinger DABtracking.
Det er ikke sikkert, at alle kanalgrupper findes.
–
Frekvensbånd kan i DAB-kildens normale
visning aktiveres/deaktiveres ved at trykke på
OK/MENU, og vælge Udvidede
indstillinger DAB-bånd.
Relaterede oplysninger
•
Digitalradio (DAB)* (s. 36)
Hvis en eller flere underkanaler sendes, vises
til venstre for kanalnavnet på skærsymbolet
men. En underkanal angives ved at symbolet ses til venstre for kanalnavnet på skærmen.
Tryk på
for at komme til underkanaler.
Man kan kun få adgang til underkanaler på den
valgte hovedkanal, ikke på en anden kanal uden
at vælge denne.
–
Visning af underkanaler kan i DAB-kildens
normale visning aktiveres/deaktiveres ved at
trykke på OK/MENU, og vælge Udvidede
indstillinger Subkanaler.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
37
LYD OG MEDIER
Digitalradio (DAB)* – nulstilling
Medieafspiller
CD/DVD*
Alle DAB-indstillinger kan stilles tilbage til de
oprindelige fabriksindstillinger.
Medieafspilleren kan afspille lyd og film fra
CD/DVD* (s. 38) og eksternt tilsluttede lydkilder via en AUX-/USB*-indgang (s. 45) eller
streame lydfiler trådløst fra eksterne enheder via
Bluetooth®. Visse medieafspillere kan kommunikere med mobiltelefon* via Bluetooth®.
Medieafspilleren (s. 38) kan afspille forindspillede og brændte CD-/DVD 'er.
–
Nulstillingen foretages ved i DAB-kildens
normale visning at trykke på OK/MENU, og
vælge Udvidede indstillinger Reset alle
DAB-indstillinger.
Relaterede oplysninger
•
Digitalradio (DAB)* (s. 36)
Medieafspilleren understøtter og kan afspille følgende hovedtyper af diske og filer:
•
•
•
•
Forindspillede cd'er (CD Audio).
Brændte cd'er med lyd og/eller videofiler.
Forindspillede DVD-Videoer.
Brændte DVD'er med lyd og/eller videofiler.
For mere information om understøttede formater,
se kompatible filformater (s. 43).
Relaterede oplysninger
•
•
•
Knapper for medieafspilleren.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering af CD-/DVD*
(s. 39)
Afspilning og navigering på DVD*-videoer
(s. 41)
For betjening af medieafspilleren, se Betjene
systemet (s. 21).
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
38
Lyd og medier (s. 20)
Media Bluetooth®* (s. 48)
Fjernbetjening* (s. 61)
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 43)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Afspilning og navigering af
CD-/DVD*
For grundlæggende information om afspilning
og navigering, se Betjene systemet (s. 21).
Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.
Når der skrues op for lydstyrken eller der trykkes
på MUTE igen, begynder medieafspilleren. Det er
også muligt at holde pause via menusystemet9.
Tryk på OK/MENU, og vælg Play/Pause.
•
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler
(s. 41)
•
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 43)
OBS
Starte afspilning af disk
Videofilm vises kun, når bilen holder stille. Når
bilen kører med en hastighed på over ca. 8
km/t, vises der ikke noget billede, og Billeder
ikke tilgængelige u. kørslen vises på skærmen. Lyden kan dog stadig høres. Billedet
vises igen, så snart bilens hastighed falder til
under ca. 6 km/t.
Tryk på MEDIA-knappen i mediekildens normale
visning, drej TUNE, indtil Disk vises, og tryk på
OK/MENU. Hvis der er en disk i medieafspilleren, begynder disken automatisk at afspilles,
ellers vises Ilæg disk på skærmen. Indsæt en
disk, med tekstsiden opad. Disken begynder
automatisk at afspille.
Hvis en disk med lyd-/videofiler indsættes i
afspilleren, skal diskens mappestruktur indlæses.
Afhængigt af diskens kvalitet og informationsmængdens størrelse kan der være en lille forsinkelse, inden afspilningen starter.
Udkast af disk
Tryk på udkastknappen (s. 21) for at skubbe disken ud.
En disk standser i udkastet stilling i
ca. 12 sekunder, derefter indsættes den af sikkerhedshensyn igen i afspilleren.
Ophold i afspilning (pause)
Når lydstyrken er skruet helt ned, eller der trykkes
på MUTE, indstilles medieafspilleren på pause.
9
OBS
Visse lydfiler, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering af brændte diske
med lyd-/videofiler* (s. 40)
•
Afspilning og navigering på DVD*-videoer
(s. 41)
•
•
Hurtigspoling (s. 40)
Scanne diskspor eller lydfil (s. 41)
Gælder ikke CD audio.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
39
LYD OG MEDIER
Afspilning og navigering af brændte
diske med lyd-/videofiler*
Afspilning og navigering af brændte diske med
lyd-/videofiler.
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille. Når
bilen kører med en hastighed på over ca. 8
km/t, vises der ikke noget billede, og Billeder
ikke tilgængelige u. kørslen vises på skærmen. Lyden kan dog stadig høres. Billedet
vises igen, så snart bilens hastighed falder til
under ca. 6 km/t.
OBS
Visse lydfiler, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
Lydfiler har symbolet
, videofiler har symbo, og mapper har symbolet
.
let
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter afspilningen af de andre filer (af samme type) i den
pågældende mappe. Skift10 af mappe sker automatisk, når alle filer i den aktuelle mappe er blevet afspillet. Systemet registrerer automatisk og
skifter indstilling, når en disk, der kun indeholder
lydfiler eller kun indeholder videofiler sættes i
10
11
40
medieafspilleren, og afspiller derefter disse filer.
Systemet skifter ikke indstilling, hvis en disk, der
indeholder en blanding af lyd- og videofiler sættes i medieafspilleren - så fortsætter afspilleren
med at afspille den foregående filtype.
Hurtigspoling
Gentage mappe
Der kan spoles i lydfiler ved én hastighed, mens
der kan spoles i videofiler ved flere hastigheder.
/
Tryk gentagne gange på knapperne
for at øge spolehastigheden for videofiler. Slip
knappen for at vende tilbage til filmvisning ved
normal hastighed.
Funktionen gør det muligt at afspille filerne i en
mappe igen og igen. Når den sidste fil er blevet
afspillet, begynder den første fil at afspilles igen.
1.
Tryk på OK/MENU
2.
Drej TUNE til Gentag mappe
3.
Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere
funktionen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s. 39)
Det er muligt at spole i lyd-og videofiler11.
Hold knappen
/
inde for at spole
fremad/bagud i lyd- eller videofiler.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s. 39)
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde*
(s. 46)
Afspilning og navigering på DVD*-videoer
(s. 41)
Hurtigspoling (s. 40)
Scanne diskspor eller lydfil (s. 41)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler
(s. 41)
•
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 43)
•
DivX® Video On Demand* (s. 43)
Hvis Gentag mappe er aktiveret, sker dette ikke.
Gælder kun CD-/DVD*'er, USB og iPod®.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Scanne diskspor eller lydfil
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert diskspor/lydfil.12
For at scanne den valgte kilde:
1.
Tryk på OK/MENU i den valgte kildes normale visning
2.
Drej TUNE til Scan
> De første 10 sekunder af hvert spor eller
lydfil afspilles.
3.
Afbryd skanningen med EXIT. Igangværende
spor eller lydfiler fortsætter afspilning.
Relaterede oplysninger
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
•
•
•
Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s. 39)
•
Media Bluetooth®* (s. 48)
12
13
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde*
(s. 46)
Tilfældig rækkefølge for diskspor
eller lydfiler
Afspilning og navigering på DVD*videoer
Funktionen afspiller sporene/lydfilerne i tilfældig
rækkefølge13.
Ved afspilning af en DVD-Video kan en diskmenu blive vist på skærmen. Diskmenuen giver
dig adgang til yderligere funktioner og indstillinger, f.eks. valg af undertekster, sprog og scenevalg.
For at lytte til sporene/lydfilerne i tilfældig rækkefølge for den valgte kilde:
1.
Tryk på OK/MENU i den valgte kildes normale visning
2.
Drej TUNE til Tilfældig afspilning
3.
Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere
funktionen.
Relaterede oplysninger
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
•
•
•
Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s. 39)
•
Media Bluetooth®* (s. 48)
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde*
(s. 46)
For grundlæggende information om afspilning
og navigering, se Betjene systemet (s. 21).
Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse.
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille. Når
bilen kører med en hastighed på over ca. 8
km/t, vises der ikke noget billede, og Billeder
ikke tilgængelige u. kørslen vises på skærmen. Lyden kan dog stadig høres. Billedet
vises igen, så snart bilens hastighed falder til
under ca. 6 km/t.
Gælder ikke DVD-Videoer. For eksterne lydkilder, der er tilsluttet via AUX-/USB-indgang gælder dette kun for USB og iPod®. Understøttes ikke af alle mobiltelefoner.
Gælder ikke DVD-Videoer. For eksterne lydkilder, der er tilsluttet via AUX-/USB-indgang gælder dette kun for USB og iPod®. Understøttes ikke af alle mobiltelefoner.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
41
LYD OG MEDIER
||
Navigering i DVD-Video'ens menu
Du kan også skifte kapitel ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne*
på rattet.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Navigering i DVD-Video'ens menu foretages med
talknapperne på midterkonsollen som vist på illustrationen ovenfor.
Skifte kapitel eller titel
Drej TUNE for at komme til listen over kapitler og
navigere blandt dem (hvis filmen afspilles, holdes
der pause i filmen). Tryk på OK/MENU for at
vælge kapitel. Det fører også tilbage til udgangspositionen (hvis der blev afspillet film, starter filmen igen). Tryk på EXIT for at få adgang til
menusystemet.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s. 39)
Kameravinkel ved afspilning af DVD*-videoer
(s. 42)
Afspilning og navigering af brændte diske
med lyd-/videofiler* (s. 40)
•
•
•
Hurtigspoling (s. 40)
•
Medieafspilleren - kompatible filformater
(s. 43)
Kameravinkel ved afspilning af
DVD*-videoer
Hvis DVD-Video'en understøtter dette, kan man
med funktionen vælge, fra hvilken kameraposition en bestemt scene skal vises.
I diskkildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU, og vælge Udvidede indstillinger
Vinkel.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Scanne diskspor eller lydfil (s. 41)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler
(s. 41)
I titellisten vælges titel ved at dreje TUNE, og
valg bekræftes med OK/MENU. Dette fører også
tilbage til kapitellisten. Tryk på OK/MENU for at
aktivere valget og gå tilbage til udgangspositionen. Med EXIT afbryder man og kommer tilbage
til udgangspositionen (uden at have valgt noget).
42
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
DivX® Video On Demand*
Billedindstillinger*
Medieafspilleren kan registreres til at afspille filer
af typen DivX® VOD fra CD-/DVD'er, USB eller
iPod®.
Du kan justere bilindstillingerne (når bilen holder
stille) for lysstyrke og kontrast.
1.
I afspilningstilstand, tryk på OK/MENU, vælg
Billedindstillinger, og bekræft med OK/
MENU.
2.
Drej TUNE til det, som skal justeres, og
bekræft med OK/MENU.
3.
Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
Koden til registrering kan findes i menusystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 10).
Mere information kan findes på www.divx.com/
vod.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering på DVD*-videoer
(s. 41)
•
Afspilning og navigering af brændte diske
med lyd-/videofiler* (s. 40)
•
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde*
(s. 46)
For at vende tilbage til indstillingslisten skal du
trykke på OK/MENU eller EXIT.
Billedindstillingerne kan nulstilles til fabriksindstilling med valget Reset.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Lyd og medier (s. 20)
Medieafspilleren - kompatible
filformater
Medieafspiller kan afspille en lang række filtyper
og er kompatibel med formaterne i følgende
tabeller.
Kompatible filformater for CD-/DVD'er
OBS
Dual format, dobbeltsidede diske (DVD Plus,
CD-DVD-format), er tykkere end almindelige
cd'er. Afspilning kan ikke garanteres, og der
kan forekomme fejl.
Hvis en cd indeholder en blanding af mp3- og
CDDA-spor, vil alle mp3-spor blive ignoreret.
Lydformater
CD-Audio, mp3, wma, aac,
m4a
Videoformater
CD-Video, DVD-Video, divx,
avi, asf
Kompatible filformater via USB-stik
Lyd- og videofilerne i nedenstående tabel er
understøttet af systemet til afspilning via USBstikket.
Lydformater
mp3, wma, aac, m4a
Videoformater
divx, avi, asf
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
43
LYD OG MEDIER
||
Tekniske data for filformaterne .avi
og .divx
Lydspecifikationer for filformaterne .avi
og .divx
For at filen skal kunne afspilles, skal den opfylde
følgende kriterier:
DivX-version
3, 4, 5, 5:2
Billedstørrelse
32x32-720x576 pixels
Billedhastighed
Op til 30 billeder pr. sekund
(fps)
Op til 4 Mbps i gennemsnit, op
til 8 Mbps (inkl. bithastighed for
video og bithastighed for lyd)
Lydformat
MP3 (MPEG-1/2 Layer 3),
MPEG-1 (Layer 2), AC3 (Dolby
D)
Lydkanaler
44
2-kanals for MP3/MPEG-1,
5.1-kanals for AC3
kbps
MPEG-1 Layer 2
44.1
64–384
48
64–384
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
48
64–448
MPEG-1 Layer 3 (MP3)
AC3
A
Se nedenstående tabel for lydspecifikationer
kHz
MPEG-2 Layer 3 (MP3)
DivX-standard
Samlet
kapacitet
(samlet
bithastighed)
Format
Gælder ikke 144 kbps.
Tekniske data for filformatet .asf
Lydformat
Lydkanaler
ITU-T G.726
1-kanals
Stereo understøttes ikke
Lydsamplingsfrekvens
8 kHz
Lydens hastighed (bithastighed for lyd)
16, 24, 32 eller 40 kbps
(under 8 kHz sampling)
Relaterede oplysninger
•
•
Afspilning og navigering af CD-/DVD* (s. 39)
Afspilning og navigering på DVD*-videoer
(s. 41)
•
Afspilning og navigering af brændte diske
med lyd-/videofiler* (s. 40)
•
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde*
(s. 46)
For at filen skal kunne afspilles, skal den opfylde
følgende kriterier:
Billedstørrelse
32x32-720x576 pixels
Billedhastighed
Op til 30 billeder pr. sekund
(fps)
Samlet kapacitet (samlet
bithastighed)
Op til 384 kbps (inkl. bithastighed for video og bithastighed for lyd)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*indgang
En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller MP3afspiller, kan tilsluttes (s. 46) til lydanlægget.
melsen. Det tager betydeligt længere tid for
systemet at indlæse lagringsmedier, der indeholder andet end kompatible musikfiler.
OBS
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32, og kan
håndtere 1.000 mapper med maksimalt 254
undermapper/filer i hver mappe. En undtagelse er det øverste niveau, som kan håndtere
op til 1.000 undermapper/filer.
indstillet på USB Removable device/Mass
Storage Device.
iPod®
En iPod® oplades og strømforsynes af USB-stikket via afspillerens tilslutningskabel.
OBS
Systemet understøtter kun afspilning af lydfiler fra iPod®.
OBS
OBS
En lydkilde, der er tilsluttet til USB-indgangen,
kan betjenes14 med bilens lydregulering. En
enhed tilsluttet via AUX-indgangen kan ikke styres via bilen.
Ved brug af USB-hukommelse af længere
model anbefales det at bruge et USB-adapterkabel. Herved undgås mekanisk slid på
USB-stik og tilkoblet USB-hukommelse.
USB-hub
En iPod® eller mp3-afspiller med genopladelige
batterier genoplades (når tændingen er slået til
eller motoren er i gang), hvis enheden er sluttet
til USB- stikket.
Du kan tilslutte en USB-hub til USB-stikket og
dermed tilslutte flere USB-enheder samtidigt.
Valg af USB-enhed foretages ved i USB-kildens
normale visning at trykke på OK/MENU, og
vælge Vælg USB-udstyr.
USB-hukommelse
Mp3-afspiller
For at lette brugen af USB-hukommelse skal du
undgå at gemme andet end musikfiler i hukom-
14
Når iPod® bruges som lydkilde, har bilens
infotainmentsystem en menustruktur, der ligner iPod®-afspillerens egen menustruktur.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde*
(s. 46)
Indstilling af lydstyrke for ekstern lydkilde
(s. 48)
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem,
der ikke understøttes af systemet. For at kunne
bruge en mp3-afspiller i systemet skal den være
Gælder kun mediekilde tilsluttet via USB-stikket.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
45
LYD OG MEDIER
Tilslutning af ekstern lydkilde via
AUX-/USB*-indgang
En ekstern lydkilde, f.eks. en iPod® eller mp3afspiller, kan tilsluttes til lydanlægget via tilslutningerne i midterkonsollen.
Teksten USB læses vises på skærmen, når
systemet indlæser lagringsmediets filstruktur.
Afhængigt af filstruktur og antallet af filer kan der
være en vis forsinkelse, før indlæsningen er klar.
OBS
Systemet understøtter de fleste iPod®-modeller produceret i 2005 eller senere.
OBS
For at undgå skader på USB-stikket, slås det
fra, hvis USB-stikket kortsluttes, eller hvis en
tilsluttet USB-enhed bruger for høj strøm
(f.eks. hvis den tilsluttede enhed ikke opfylder
USB-standarden). USB-stikket genaktiveres
automatisk, næste gang tændingen slås til,
hvis fejlen ikke bliver stående.
Tilslutningspunkter for eksterne lydkilder.
For at tilslutte lydkilde:
1.
2.
15
46
I mediekildens normale visning skal du trykke
på MEDIA, dreje TUNE til den ønskede lydkilde USB, iPod eller AUX, og trykke på
OK/MENU.
> Hvis USB vælges, vises Forbind USB på
skærmen.
Afspilning og navigering af ekstern
lydkilde*
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde15.
For grundlæggende information om afspilning og
navigering, se Betjene systemet (s. 21). Nedenfor
er der en mere detaljeret beskrivelse.
, videofiler* har symboLydfiler har symbolet
, og mapper har symbolet
.
let
Se Kompatible filformater (s. 43) for information
om hvilke filformater, der understøttes af medieafspilleren.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter afspilningen af de andre filer (af samme type) i den
Relaterede oplysninger
•
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
(s. 45)
•
Afspilning og navigering af ekstern lydkilde*
(s. 46)
Tilslut lydkilden til en af tilslutningerne i midterkonsollens opbevaringsrum (se Tilslutningspunkter for eksterne lydkilder(s. 46))
Gælder kun USB og iPod®.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
pågældende mappe. Skift16 af mappe sker automatisk, når alle filer i den aktuelle mappe er blevet afspillet. Systemet registrerer automatisk og
skifter indstilling, når en enhed, der kun indeholder lydfiler eller kun indeholder videofiler tilsluttes
til USB-indgangen, og afspiller derefter disse
filer. Systemet skifter ikke indstilling, hvis en
enhed, der indeholder en blanding af lyd- og
videofiler tilsluttes til USB-indgangen - så fortsætter afspilleren med at afspille den foregående
filtype.
Søgefunktion15
Med tastaturet på betjeningspanelet i midterkonsollen er det muligt at søge efter et filnavn i den
aktuelle mappe.
Du kommer til søgefunktionen, enten ved at dreje
TUNE (for at komme til mappestrukturen) eller
ved at trykke en af bogstavknapperne ind. Efterhånden som et bogstav eller tegn i en søgestreng indtastes, kommer du nærmere dit søgemål. Efter nogle sekunder vises søgeresultatet på
skærmen.
Gentage mappe17
OBS
Funktionen gør det muligt at afspille filerne i en
mappe igen og igen. Når den sidste fil er blevet
afspillet, begynder den første fil at afspilles igen.
1.
Tryk på OK/MENU
2.
Drej TUNE til Gentag mappe
3.
Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere
funktionen.
Videofilm vises kun, når bilen holder stille. Når
bilen kører med en hastighed på over ca. 8
km/t, vises der ikke noget billede, og Billeder
ikke tilgængelige u. kørslen vises på skærmen. Lyden kan dog stadig høres. Billedet
vises igen, så snart bilens hastighed falder til
under ca. 6 km/t.
Hurtigspoling
Relaterede oplysninger
For information, se Hurtigspoling (s. 40).
•
Tilslutning af ekstern lydkilde via AUX-/
USB*-indgang (s. 46)
•
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
(s. 45)
•
•
Scanne diskspor eller lydfil (s. 41)
•
•
DivX® Video On Demand* (s. 43)
Pause
Når lydstyrken er skruet helt ned, eller der trykkes
på MUTE, indstilles medieafspilleren på pause.
Når der skrues op for lydstyrken eller der trykkes
på MUTE igen, begynder medieafspilleren. Det er
også muligt at holde pause via menusystemet18
ved at trykke på OK/MENU, vælge USB MENU,
og derefter Play/Pause.
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler
(s. 41)
Billedindstillinger* (s. 43)
Start afspilning af en fil med tryk på OK/MENU.
16
15
17
18
Hvis Gentag mappe er aktiveret, sker dette ikke.
Gælder kun USB og iPod®.
Gælder kun USB.
Gælder ikke iPod®
* Ekstraudstyr/tilbehør.
47
LYD OG MEDIER
Indstilling af lydstyrke for ekstern
lydkilde
Indstil lydstyrken for ekstern lydkilde (s. 45). Hvis
lydstyrken er for høj eller for lav, kan lydkvaliteten
forringes.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - avancerede lydindstillinger
(s. 27)
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Media Bluetooth®*
Bilens medieafspiller er udstyret med Bluetooth®
og kan trådløst afspille lydfiler fra eksterne enheder med Bluetooth®, f.eks. mobiltelefoner og
håndholdte computere.
Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-afspiller
eller iPod®) er tilsluttet til AUX-indgangen, kan
lydkilden, der tilsluttes, have en anden lydstyrke
end lydanlæggets interne lydstyrke (f.eks. radio).
Korriger dette ved at justere indgangens lydstyrke:
1.
I mediekildens normale visning skal du trykke
på MEDIA-knappen, dreje TUNE til AUX, og
vente et par sekunder eller trykke på OK/
MENU.
2.
Tryk på OK/MENU og drej derefter TUNE til
AUX-startlydstyrke. Bekræft med OK/
MENU.
3.
Drej TUNE for at justere lydstyrken for AUXindgangen.
OBS
Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for
høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
Lydkvaliteten kan også forværres, hvis afspilleren oplades, når Infotainmentsystemet er i
AUX-indstilling. Undgå i så fald at oplade
afspilleren via 12-volt kontakten.
48
Medie Bluetooth®-funktioner, betjeningsknapper.
Enheden skal først registreres og tilsluttes til
bilen (s. 50).
Navigering og betjening af lyden kan foretages
via midterkonsollens knapper eller knapperne* på
rattet. I nogle eksterne enheder kan man også
skifte spor fra enheden.
For at kunne afspille lyden skal bilens medieafspiller først sættes i Bluetooth-indstilling.
Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det
også muligt at fjernbetjene en række af mobiltelefonens funktioner, se Bluetooth® handsfree
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
telefon* (s. 53). Skift mellem hovedkilderne TEL
og MEDIA for at betjene de respektive kilders
funktioner.
OBS
Bluetooth®-medieafspiller skal understøtte
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
og Advanced Audio Distribution Profile
(A2DP). Afspilleren skal bruge AVRCP version 1.3 og A2DP 1.2. Ellers kan nogle funktioner udeblive.
Ikke alle mobiltelefoner og eksterne medieafspillere på markedet er fuldt kompatible med
Bluetooth®-funktionen i bilens medieafspiller.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til en
autoriseret Volvo-forhandler for at få information om kompatible telefoner og eksterne
medieafspillere.
OBS
Bilens medieafspiller kan kun afspille lydfiler
via Bluetooth®-funktionen.
Relaterede oplysninger
•
•
Scanne diskspor eller lydfil (s. 41)
Tilfældig rækkefølge for diskspor eller lydfiler
(s. 41)
Tilslutning og frakobling af
Bluetooth®-enhed*
Bilen er udstyret med Bluetooth® , og kan kommunikere trådløst med andre Bluetooth®-enheder efter registrering og tilslutning (s. 50).
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Media Bluetooth®* (s. 48)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 53)
Der kan maksimalt registreres 10 Bluetooth®enheder. Registrering skal foretages én gang for
hver enhed. Efter registreringen behøver telefonen ikke længere være synlig/søgbar.
Når Bluetooth®-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde,
tilsluttes den automatisk til bilen. Når bilen søger
efter den senest tilsluttede enhed, vises dens
navn på skærmen. For at tilslutte til en anden
enhed skal du trykke på EXIT og vælge at skifte
enhed (s. 51).
Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde
fra bilen, slås den automatisk fra. Det er også
muligt at manuelt afbryde (s. 52) en enhed. For
at afregistrere en Bluetooth®-enhed fra bilen skal
du vælge Fjerne Bluetooth®-enhed* (s. 52). Så
vil bilen ikke søge efter enheden automatisk.
Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed,
som det er muligt at skifte imellem (s. 51). Det
er også muligt at ringe med telefonen og samtidig streame lydfiler.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
49
LYD OG MEDIER
Registrering af Bluetooth®-enhed*
Bluetooth®-enheder
Det er muligt at have to
tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed,
som det er muligt at skifte imellem. Det er også
muligt at ringe med telefonen og samtidig
streame lydfiler.
Hvis den ene mulighed ikke fungerer, så prøv den
anden.
Alternativ 2 - Søg efter bilen med den
eksterne enheds Bluetooth®-funktion
Hvis du ikke allerede er i normal visning for telefon, skal du trykke på TEL i midterkonsollen.
1.
Gør bilen søgbar/synlig via Bluetooth®. Drej
TUNE til Telefonindstillinger, bekræft med
OK/MENU, vælg Genkendelig og bekræft
med OK/MENU.
2.
Vælg My Volvo Car på den eksterne enheds
skærm, og følg anvisningerne.
3.
Indtast en valgfri pinkode i den eksterne
enhed, og vælg derefter at tilslutte.
4.
Tryk på OK/MENU, og indtast derefter den
samme pinkode via bilens tastatur i midterkonsollen.
Der kan maksimalt registreres 10 Bluetooth®enheder. Registrering skal foretages én gang for
hver enhed. Efter registreringen behøver telefonen ikke længere være synlig/søgbar.
OBS
Hvis telefonens operativsystem opdateres, er
det muligt, at registreringen af telefonen
afbrydes. Fjern telefonen, se Fjerne
Bluetooth®-enhed* (s. 52), og tilslut den
derefter igen.
Tilslutning af en ekstern enhed foretages forskelligt, alt efter om enheden har været tilsluttet tidligere eller ej. I tilslutningsmulighederne nedenfor
er det forudsat, at det er den første gang, enhed
skal tilsluttes (registreres), og at ingen anden
enhed er tilsluttet. Tilslutningsmulighederne viser
tilslutning af telefon. Tilslutning af medieenhed
(s. 48) gøres på samme måde, men med
udgangspunkt fra hovedkilden MEDIA.
Der er to muligheder for at tilslutte enheder,
enten at søge efter den eksterne enhed fra bilen
eller at søge efter bilen fra den eksterne enhed.
50
Eksempel på normal visning for telefon.
Alternativ 1 - søg ekstern enhed via
bilens menusystem
1.
Gør den eksterne enhed søgbar/synlig via
Bluetooth®, se vejledningen til den eksterne
enhed eller www.volvocars.com.
2.
Tryk på OK/MENU og følg anvisningerne på
bilens skærm.
> Den eksterne enhed er nu tilsluttet og
kan betjenes fra bilen.
Når den eksterne enhed er tilsluttet, vises den
eksterne enheds Bluetooth®-navn på bilens
skærm, og enheden kan betjenes fra bilen.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®enhed* (s. 49)
Mislykkedes tilslutningen, skal du trykke to gange
på EXIT, og tilslutte som angivet i Alternativ 2.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Automatisk tilslutning af
Bluetooth®-enhed*
Skifte til en anden Bluetooth®enhed*
Når en, eller flere, Bluetooth®-enheder er registreret (s. 50) i bilen, forbindes den sidst tilsluttede enhed automatisk, når den er inden for rækkevidde.
En tilsluttet enhed kan udskiftes med en anden,
hvis der er flere enheder i bilen. Enheden skal
først være registreret (s. 50) til bilen.
Når Bluetooth®-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde,
tilsluttes den automatisk. Når bilen søger efter
den senest tilsluttede enhed, vises dens navn på
skærmen. Hvis den sidst tilsluttede enhed ikke er
tilgængelig, forsøger systemet at forbinde en tidligere tilsluttet enhed.
For at tilslutte til en anden enhed skal du trykke
på EXIT, vælge at tilslutte en ny enhed (s. 50)
eller skifte til en anden enhed, der allerede er
registreret (s. 51).
Relaterede oplysninger
•
•
I telefonkildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Ændre
telefon.
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder. De eksterne enheder, der findes,
angives med deres respektive Bluetooth®navn på skærmen.
3.
Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
Skifte medieenhed
1.
Kontroller, at den eksterne enhed er søgbar/
synlig via Bluetooth®, se vejledningen til den
eksterne enhed.
2.
I Bluetooth®-mediekildens normale visning
skal du trykke på OK/MENU, og vælge
Ændre udstyr.
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder. De eksterne enheder, der findes,
angives med deres respektive Bluetooth®navn på skærmen.
3.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®enhed* (s. 49)
2.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®enhed* (s. 49)
Vælg den enhed, der skal tilsluttes.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
Skifte telefon
1.
Kontroller, at den eksterne enhed er søgbar/
synlig via Bluetooth®, se vejledningen til den
eksterne enhed.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
51
LYD OG MEDIER
Frakoble Bluetooth®-enhed*
Bluetooth®-enheden
Når
er uden for rækkevidde
fra bilen, slås den automatisk fra. Det er også
muligt at frakoble en telefon manuelt.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan et eventuelt
igangværende opkald fortsætte ved hjælp af telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
Handsfree-funktionen deaktiveres, når motoren
slukkes og døren åbnes.
Hvis du vil afmelde en Bluetooth®-enhed fra
bilen, skal du vælge fjern Bluetooth®-enhed
(s. 52). Bilen vil derefter ikke søge efter enheden automatisk.
Manuel frakobling af telefon
Telefonen kan afbrydes manuelt ved i telefonkildens normale visning at trykke på OK/MENU, og
vælge Afbryd telefon .
OBS
Selv når mobiltelefonen er afbrudt manuelt,
kan nogle mobiltelefoner automatisk forbinde
den sidst tilsluttede håndfri enhed, f.eks. når
et nyt opkald påbegyndes.
•
•
Media Bluetooth®* (s. 48)
Fjerne Bluetooth®-enhed*
Bluetooth®
Hvis man ikke længere vil have en Bluetooth® enhed registreret til bilen, er det muligt at fjerne
(afregistrere) den fra bilen. Så vil bilen ikke søge
efter enheden automatisk.
handsfree telefon* (s. 53)
Fjerne medieenhed
I Bluetooth®-mediekildens normale visning skal
du trykke på OK/MENU, og vælge Fjern
Bluetooth-udstyr. Drej TUNE for at vælge den
enhed, der skal fjernes, og bekræft med OK/
MENU.
Fjerne telefon
I telefonkildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU, og vælge Fjern Bluetooth-udstyr.
Drej TUNE for at vælge den enhed, der skal fjernes, og bekræft med OK/MENU.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®enhed* (s. 49)
Media Bluetooth®* (s. 48)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 53)
Relaterede oplysninger
•
•
52
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®enhed* (s. 49)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Bluetooth® handsfree telefon*
En mobiltelefon, som er udstyret med
Bluetooth®, kan tilsluttes trådløst til bilen.
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt kompatible med handsfree-funktionen. Volvo
anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler for at få information om
kompatible telefoner.
Aktivere
Et kort tryk på TEL aktiverer/søger efter den sidst
tilsluttede telefon. Hvis en telefon allerede er tilsluttet, og der trykkes på TEL, vises en genvejsmenu med almindeligt anvendte menupunkter til
viser, at en telefon er
telefonen. Symbolet
tilsluttet.
Telefonfunktionernes betjeningsknapper.
Opringning
Enheden skal først registreres og tilsluttes til
bilen (s. 50).
1.
vises øverst på
Kontroller, at symbolet
skærmen, og at handsfree-funktionen er i
telefonindstilling.
2.
Vælg enten det ønskede nummer eller hurtigopkaldsnummer (s. 60). Eller drej ved normal visning TUNE mod højre for at komme til
telefonbogen og mod venstre for opkaldslisten for alle opkald. For information om telefonbogen, se Telefonbog* (s. 56).
3.
Tryk på OK/MENU.
Lyd- og mediesystemet fungerer som handsfree,
med mulighed for at fjernbetjene en række af
mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan
betjenes fra dens knapper, uanset om den er tilsluttet eller ej.
Når en mobiltelefon er tilsluttet til bilen, er det
også muligt samtidigt at streame lydfiler fra telefonen eller en anden Bluetooth®-tilsluttet medieenhed, se Media Bluetooth®* (s. 48). Skift mellem hovedkilderne TEL og MEDIA for at betjene
de respektive kilders funktioner.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Tilslutning og frakobling af Bluetooth®enhed* (s. 49)
Opkaldshåndtering* (s. 54)
Bluetooth® handsfree telefon* - lydindstillinger (s. 55)
Bluetooth®* versionsinformation (s. 56)
Opkaldet afbrydes med EXIT.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
53
LYD OG MEDIER
Bluetooth® handsfree telefon* –
oversigt
Systemoversigt for Bluetooth® handsfree telefon.
Opkaldshåndtering*
Opkaldslister
Funktioner til betjening af telefonopkald.
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen
ved hver ny tilslutning og opdateres derefter
under tilslutningen. Drej ved normal visning mod
venstre med TUNE for at se opkaldslisten for
Alle opkald.
Indkommende opkald
–
Tryk på OK/MENU for at besvare opkald,
selv om lydanlægget er i f.eks. RADIO- eller
MEDIA-indstilling.
Afvis eller afslut med EXIT.
Automatisk svar
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indkommende opkald modtages automatisk.
–
Systemoversigt
Mobiltelefon
På opkaldsmenu
Mikrofon
I telefonkildens normale visning giver et tryk på
OK/MENU under en igangværende samtale
adgang til følgende funktioner:
Knapper på rat
Kontrolpanel i midterkonsol
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Tilslutning og frakobling af
enhed* (s. 49)
• Sluk for lyd - lydanlæggets mikrofon dæmpes.
• Mobiltelefon - opkaldet overføres fra
Relaterede oplysninger
•
•
For at aktivere/deaktivere skal du i telefonkildens normale visning trykke på OK/MENU,
og vælge Opkald optioner Automatisk
besvaring af opkald.
Bluetooth®-
handsfree til mobiltelefonen. For nogle
mobiltelefoner afbrydes tilslutningen. Det er
normalt. Handsfree-funktionen spørger, om
du vil tilslutte igen.
• Indtast nr. - mulighed for at ringe til en tredjepart ved hjælp af talknapperne (igangværende opkald sættes i standby).
54
Tryk i telefonkildens normale visning på
OK/MENU, og vælg Alle opkald for at se alle
opkaldslister:
•
•
•
•
•
Alle opkald
Mistede opkald
Besvarede opkald
Indtastede numre
Opkaldstid
OBS
Nogle mobiltelefoner viser listen over de
senest kaldte numre i omvendt rækkefølge.
Voicemail
Et kortnummer til voicemail kan i telefonkildens
normale visning programmeres, og derefter nås
med et langt tryk på 1.
Nummeret til voicemail ændres i telefonkildens
normale visning ved at trykke på OK/MENU, og
vælge Opkald optioner Voicemail nummer
Ændre nummer. Hvis der ikke er gemt noget
nummer, kan denne menu nås med et langt tryk
på 1.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Relaterede oplysninger
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
•
•
•
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 53)
•
Telefonbog* (s. 56)
Bluetooth® handsfree telefon* - lydindstillinger (s. 55)
Bluetooth® handsfree telefon* lydindstillinger
Det er muligt at justere lydstyrken for opkaldet,
lydanlæggets lydstyrke, ringestyrken og ændre
ringetonen.
Opkaldslydstyrke
Ringetoner
Handsfree-funktionens indbyggede ringetoner
kan i telefonkildens normale visning vælges ved
at trykke på OK/MENU, og derefter vælge
Telefonindstillinger Klang og lydstyrke
Ringetoner Ringetone 1 osv.
Opkaldslydstyrken kan kun ændres under igangværende opkald. Brug knapperne* på rattet, eller
drej VOL-knappen.
OBS
For nogle mobiltelefoner gælder, at den tilsluttede mobiltelefons ringetone ikke slås fra,
når en af håndfri-systemets indbyggede signaler bruges.
Lydanlæggets lydstyrke
Så længe der ikke er et opkald i gang, reguleres
lydanlæggets lydstyrke som sædvanligt ved at
dreje på VOL.
Hvis en lydkilde er aktiv ved indkommende
opkald, kan den dæmpes automatisk. For at aktivere/deaktivere skal du i telefonkildens normale
visning trykke på OK/MENU, og vælge
Telefonindstillinger Klang og lydstyrke
Sluk for radio/medie.
Ringevolume
Tryk i telefonkildens normale visning på
OK/MENU, og vælg Telefonindstillinger
Klang og lydstyrke Ringetone lydstyrke.
Juster ved at dreje på VOL, tryk på OK/MENU
for at høre lydstyrken, og tryk på EXIT for at
gemme.
19
For at vælge den tilsluttede telefons ringetone19,
skal du i telefonkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og derefter vælge
Telefonindstillinger Klang og lydstyrke
Ringetoner Mobiltelefon ringetone
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 53)
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
55
LYD OG MEDIER
Bluetooth®* versionsinformation
Vise bilens aktuelle
Bluetooth®-version.
Bilens aktuelle Bluetooth®-version kan ses fra
normal visning i hovedkilderne MEDIA eller TEL:
•
Tryk på OK/MENU, og vælg Bluetoothversion i bilen.
•
Tryk på OK/MENU, og vælg
Telefonindstillinger Bluetooth software
version i bilen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 53)
Media Bluetooth®* (s. 48)
Telefonbog*
Der er to telefonbøger. De slås sammen i bilen
og vises som en fælles telefonbog.
•
•
Bilen overfører den tilsluttede mobiltelefons
telefonbog og viser kun denne telefonbog,
når mobiltelefonen, som telefonbogen er
overført fra, er tilsluttet.
Bilen har også en indbygget telefonbog. I
denne lægges alle kontakter, som gemmes i
bilen, uanset hvilken telefon der er forbundet,
når der gemmes. Disse kontakter er synlige
for alle brugere, uanset hvilken mobiltelefon,
der er sluttet til bilen. Hvis en kontakt er
foran kongemt i bilen, vises symbolet
takten i telefonbogen.
OBS
Ændringer som foretages fra bilen af en post
i mobiltelefonens telefonbog, vil resultere i en
ny post i bilens telefonbog, dvs. ændringen
gemmes ikke i mobiltelefonen. Fra bilen vil
det nu blive vist som dobbelte poster, med
forskellige ikoner. Bemærk også, at når et
kortnummer gemmes, eller der foretages en
ændring af en kontakt, vil dette resultere i en
ny post i bilens telefonbog.
Al betjening af telefonbogen forudsætter, at symvises øverst på skærmen, og at
bolet
handsfree-funktionen er i telefonindstilling.
56
Kopiere mobiltelefonens telefonbog til
bilens telefonbog
Lyd- og mediesystemet gemmer en kopi af hver
registreret mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen kan kopieres automatisk til lyd- og mediesystemet ved hver tilslutning.
–
For at aktivere/deaktivere funktionen skal du
i telefonkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Telefonindstillinger
Download telefonbog.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger
for en opkaldende samtalepartner, vises disse på
skærmen.
Kopiere en enkelt kontakt til bilens
telefonbog
Det er også muligt at kopiere en enkelt kontakt
fra mobiltelefonens telefonbog til bilen.
1.
I telefonkildens normale visning skal du
trykke på OK/MENU, og vælge Telefonbog
Søg kontakt.
2.
Vælg kontakten, og tryk på OK/MENU.
3.
Tryk på OK/MENU igen, og vælg derefter
Optioner Kopiér til bilens
hukommelse.
> Symbolet
vises foran den gemte
kontakt i bilens telefonbog, og kontakten
er gemt.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 53)
Telefonbog* – hurtigopkaldsnummer
(s. 60)
Telefonbog* – modtag vCard (s. 60)
Telefonbog* – hukommelsesstatus (s. 61)
Telefonbog* – rydde (s. 61)
Telefonbog* – hurtigsøgning efter
kontakter
Telefonbog* – tegntabel for
tastaturet i midterkonsollen
Drej i telefonkildens normale visning TUNE mod
højre, så vises en liste over kontakter.
Tegntabel over tegn, der kan bruges i telefonbogen.
Drej TUNE for at vælge, og tryk på OK/MENU
for at ringe op.
Under navnet på kontakten står det telefonnummer, der er valgt, som standard. Hvis symbolet >
står til højre for kontakten, er der gemt flere telefonnumre for kontakten. Tryk på OK/MENU for
at vise numrene. Skift og ring til et andet nummer
end det, der er valgt som standard, ved at dreje
TUNE. Tryk på OK/MENU for at ringe op.
Søg på listen over kontakter ved via midterkonsollens tastatur at indtaste begyndelsen af kontaktens navn. For knappernes funktion, se Telefonbog* – tegntabel for tastaturet i midterkonsollen (s. 57).
Tast
Funktion
Mellemrum . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
DEFÈÉ3
GHIÌ4
JKL5
MNOÖØÑÒ6
Fra normal visning kan du også komme til listen
over kontakter ved at trykke og holde på knappen
på midterkonsollens tastatur, hvis bogstav kontakten begynder med. For eksempel giver et langt
tryk på knappen 6 direkte adgang til den del af
listen, hvor kontakter på bogstavet M findes.
PQRSß7
Relaterede oplysninger
Skift mellem stort og lille bogstav.
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
TUVÜÙ8
WXYZ9
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 53)
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
57
LYD OG MEDIER
||
Tast
Funktion
+0pw
Telefonbog* - søge efter kontakter
Søge efter kontakter i telefonbogen (s. 56).
#*
OBS
For High Performance er der ikke nogen
tekst. Her kanTUNE ikke bruges til indtastning af tegn - kun tal- og bogstavknapperne
på kontrolpanelet i midterkonsollen kan
benyttes.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
1.
Drej TUNE til det ønskede bogstav, og tryk
på OK/MENU for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.
2.
Fortsæt med det næste bogstav osv. I telefonbogen (3) vises resultatet af søgningen.
3.
For at skifte indtastningstilstanden til tal eller
specialtegn, eller for at gå til telefonbogen,
skal du dreje TUNE til et af valgene (se forklaring i tabellen nedenfor) på listen for skift
af indtastningstilstand (2), og trykke på OK/
MENU.
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 53)
Telefonbog* (s. 56)
Søge kontakter ved hjælp af teksthjulet.
Liste over tegn
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
Telefonbog
For at søge efter eller redigere en kontaktperson
skal du i telefonkildens normale visning trykke på
OK/MENU, og vælge Telefonbog Søg.
58
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
123/ABC
Andre
Telefonbog* – ny kontakt
1.
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
Når rækken Navn er markeret, skal du trykke
på OK/MENU for at komme til indtastningstilstanden (illustration ovenfor).
2.
Fører til telefonbogen (3). Drej
TUNE for at vælge en kontakt,
tryk på OK/MENU for at se det
gemte nummer og øvrig information.
Drej TUNE til det ønskede bogstav, og tryk
på OK/MENU for at bekræfte. Tal- og bogstavknapperne på kontrolpanelet i midterkonsollen kan også bruges.
3.
Fortsæt med det næste bogstav osv. I indtastningsfeltet (2) på skærmen vises det indtastede navn.
4.
For at skifte indtastningstilstanden til tal,
specialtegn, skifte mellem store/små bogstaver osv. skal du dreje TUNE til et af valgene
(se forklaring i tabellen nedenfor) på listen
(1), og derefter trykke på OK/MENU.
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
Oprette en ny kontakt i telefonbogen.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på EXIT.
Med et langt tryk på EXIT slettes alle indtastede
tegn.
Hvis du trykker på en talknap i midterkonsollen,
når teksthjulet vises (se den foregående illustration), vises en liste over tegn (1) på skærmen.
Fortsæt med at trykke gentagne gange på talknappen til det ønskede bogstav, og slip. Fortsæt
med det næste bogstav osv. Når en knap er trykket ind, bekræftes indtastning af denne med tryk
på en anden knap.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende
talknap nede.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 53)
Indtastning af bogstaver til Ny kontakt.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel).
Indtastningsfelt.
En ny kontakt kan i telefonkildens normale visning tilføjes ved at trykke på OK/MENU, og
vælge Telefonbog Ny kontakt.
OBS
For High Performance er der ikke nogen
tekst. Her kanTUNE ikke bruges til indtastning af tegn - kun tal- og bogstavknapperne
på kontrolpanelet i midterkonsollen kan
benyttes.
Når navnet er skrevet færdig, skal du vælge OK i
listen på skærmen (1) og trykke på OK/MENU.
Fortsæt nu med telefonnummer på samme måde
som ovenfor.
Når telefonnummeret er skrevet ind, skal du
trykke på OK/MENU og vælge en telefonnummertype (Mobiltelefon, Home, Arbejde eller
Generelt). Tryk på OK/MENU for at bekræfte.
Når alle oplysninger er udfyldt, skal du vælge
Gem kontakt i menuen for at gemme kontakten.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
59
LYD OG MEDIER
||
123/AB
C
Skift mellem bogstaver og tal med
OK/MENU.
Telefonbog* –
hurtigopkaldsnummer
Andre
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
Gem som hurtigopkaldsnummer i telefonbogen
(s. 56) for nemt at ringe til et nummer eller en
kontaktperson.
OK
Gem og gå tilbage til Tilføj kontakt med OK/MENU.
Skift mellem store og små bogstaver med OK/MENU.
Tryk på OK/MENU. Markøren stiller sig ved indtastningsfeltet (2)
øverst på skærmen. Markøren kan
nu flyttes med TUNE til et passende sted, f.eks. for at indføje
nye bogstaver eller slette med
EXIT. For at kunne indføje nye
bogstaver skal du først gå tilbage
til indtastningstilstanden ved at
trykke på OK/MENU.
Et kortnummer kan i telefonkildens normale visning indtastes ved at trykke på OK/MENU, og
vælge Telefonmenu Telefonbog
Kortnummervalg.
Opkald med kortnummer kan i telefonindstilling
foretages med talknapperne på knapperne på
midterkonsollen ved at trykke på en talknap og
derefter på OK/MENU. Hvis der ikke er gemt en
kontakt på kortnummeret, får du mulighed for at
gemme en kontakt på det valgte kortnummer.
Telefonbog* – modtag vCard
Modtag elektroniske visitkort (vCard) til bilens
telefonbog (s. 56).
Det er muligt fra andre mobiltelefoner (end den,
der aktuelt er tilsluttet til bilen) at modtage vCard
til bilens telefonbog. For at muliggøre det sættes
bilen i synlig indstilling for Bluetooth®. Funktionen aktiveres i telefonkildens normale visning
ved at trykke på OK/MENU, og vælge
Telefonbog Modtage vCard.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 53)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 53)
Relaterede oplysninger
•
•
•
60
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 53)
Telefonbog* (s. 56)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Telefonbog* – hukommelsesstatus
Telefonbog* – rydde
Fjernbetjening*
Vise telefonbogens (s. 56) hukommelsesstatus.
Ryd bilens indbyggede telefonbog (s. 56).
Hukommelsesstatus på bilens telefonbog og den
tilsluttede mobiltelefons telefonbog kan i telefonkildens normale visning ses ved at trykke på
OK/MENU, og vælge Telefonbog
Hukommelsesstatus.
Bilens telefonbog kan slettes. Dette gøres i telefonkildens normale visning ved at trykke på
OK/MENU, og vælge Telefonbog Slet
telefonbog.
Fjernbetjeningen kan bruges til alle funktioner i
lyd- og mediesystemet. Fjernbetjeningens knapper har funktioner svarende til knapperne i midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
OBS
Relaterede oplysninger
•
•
Sletning af bilens telefonbog fjerner kun kontakter i bilens telefonbog. Kontakter i mobiltelefonens telefonbog slettes ikke.
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 53)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Bluetooth® handsfree telefon* (s. 53)
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
61
LYD OG MEDIER
Ret derefter fjernbetjeningen mod IR-modtageren, som er placeret til højre for INFO-knappen
(s. 21) i midterkonsollen.
||
ADVARSEL
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon,
kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr osv., i
handskerummet eller andre rum. Ellers kan de
ved hård opbremsning eller en kollision skade
personer i bilen.
OBS
Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys
(f.eks. på instrumentbrættet) - der kan opstå
problemer med batterierne.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Fjernbetjening* - funktioner
Funktioner der kan fjernbetjenes.
Tast
Funktion
Skift mellem:
L = Skærm venstre bag*
F = Skærm for
R = Skærm højre bag*
Skifte til navigation*
Skifte til radiokilde (f.eks. FM1)
Skifte til mediekilde (Disk, TV* osv.)
Skifte til Bluetooth® handsfree*
Gå/spoling tilbage, skifte spor/
sang
Afspille/holde pause
Standse
Svarer til TUNE i midterkonsollen.
Når du bruger fjernbetjeningen, skal du først
trykke fjernbetjeningens knap
til stilling F.
62
Gå/spoling fremad, skifte spor/
sang
Menu
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Tast
Funktion
Til foregående, afbryde funktion,
slette indtastede tegn
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Fjernbetjening* - batteriudskiftning
Sådan udskiftes batterierne i fjernbetjeningen til
lyd- og mediesystemet.
OBS
Navigere op/ned
Naviger til venstre/højre
Batteriernes levetid er typisk 1-4 år, afhængigt af hvor meget fjernbetjeningen bruges.
Bekræfte valg eller gå til menusystemet for den valgte kilde
Fjernbetjeningen kører på fire batterier af typen
AA/LR6.
Mindske lydstyrken
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
Øge lydstyrken
0-9
Forvalg af kanaler, indtastning af tal
og bogstaver
Hurtigvalg til favoritindstilling
Information om det aktuelle program, sang osv. Bruges også, når
der er mere information tilgængelig,
end der kan vises på skærmen
Valg af sprog på lydspor
1.
Tryk ned på batteridækslet og skub det i retning af den infrarøde linse.
Undertekster, valg af sprog på tekst
2.
Tag de brugte batterier ud, vend de nye batterier efter symbolerne i batterirummet, og
sæt dem ind.
3.
Sæt dækslet på igen.
Tekst-tv*, til/fra
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
63
LYD OG MEDIER
OBS
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
Lyd og medier - menuoversigt
Menuoversigt - AM
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger i
lyd- og mediesystemets menuer.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
AM-radio.
RADIO
•
•
•
AM (s. 64)20
FM (s. 65)
DAB (s. 65)
Se side
Vis forhåndsindstillede stationer*
(s. 31)
Audio indstillinger
MEDIA
•
•
•
•
•
•
•
Hovedmenu AMA
(s. 27)
Se fodnote B
CD Audio (s. 66)
CD/DVD Data (s. 66)
Lydscene*
(s. 27)
Equalizer*
(s. 27)
Lydstyrkeudligning
(s. 28)
Reset alle audio indstillinger
(s. 26)
DVD Video (s. 67)
iPod®(s. 68)
USB (s. 68)
Media Bluetooth®(s. 69)
AUX (s. 69)
TLF.
•
Bluetooth handsfree®(s. 69)
Relaterede oplysninger
•
20
64
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
A
B
Gælder ikke V60 Twin Engine og S60L Twin Engine.
Menuvalgene for lydindstillinger er de samme for alle lydkilder.
Relaterede oplysninger
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 64)
Gælder ikke V60 Twin Engine og S60L Twin Engine.
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Menuoversigt - FM
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
FM-radio.
Hovedmenu FM1/FM2
Se side
(s. 27)
Equalizer*
(s. 27)
Hovedmenu DAB1*/DAB2*
Se side
(s. 28)
Ensemble læring
(s. 36)
(s. 26)
PTY-filter
(s. 34)
TP
(s. 33)
Lydstyrkeudligning
Vis radiotekst
(s. 34)
Reset alle audio indstillinger
Vis forhåndsindstillet station*
(s. 31)
Indstillinger for nyheder
(s. 33)
Udvidede indstillinger
Relaterede oplysninger
•
Menuoversigt - Digitalradio (DAB)*
Lydscene*
Lyd og medier - menuoversigt (s. 64)
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
DAB-radio.
Sluk PTY-filter
(s. 34)
Vis forhåndsindstillet station*
(s. 31)
Udvidede indstillinger
REG
(s. 35)
Alternativ frekvens (AF)
(s. 35)
EON
(s. 33)
Indstil TP-favorit
(s. 33)
PTY-indstillinger
(s. 34)
Reset alle FM-indstillinger
(s. 35)
Audio indstillinger
(s. 26)
(s. 26)
Lydscene*
(s. 27)
Audio indstillinger
DAB-tracking
(s. 37)
DAB-bånd
(s. 37)
Subkanaler
(s. 37)
Vis PTY-tekst
(s. 34)
Reset alle DAB-indstillinger
(s. 38)
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
65
LYD OG MEDIER
||
Equalizer*
(s. 27)
Lydstyrkeudligning
(s. 28)
Menuoversigt – CD/DVD* Data
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
CD Audio.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
CD/DVD Data.
Hovedmenu CD Audio (Diskmenu)
Se side
Hovedmenu CD/DVD Data
(Disk-menu)
Tilfældig afspilning
(s. 41)
Afspil
Lyd og medier - menuoversigt (s. 64)
Scan
(s. 41)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Audio indstillinger
(s. 26)
Lydscene*
(s. 27)
Equalizer*
(s. 27)
Lydstyrkeudligning
Reset alle audio indstillinger
Reset alle audio indstillinger
(s. 26)
Relaterede oplysninger
•
•
Menuoversigt - CD Audio
66
(s. 39)
Stop
(s. 39)
Tilfældig afspilning
(s. 41)
Gentag mappe
(s. 40)
Ændre undertekst
(s. 39)
(s. 28)
Ændre lydspor
(s. 39)
(s. 26)
Scan
(s. 41)
Audio indstillinger
(s. 26)
Lydscene*
(s. 27)
Equalizer*
(s. 27)
Relaterede oplysninger
•
•
Pause
Se side
Lyd og medier - menuoversigt (s. 64)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Lydstyrkeudligning
(s. 28)
Reset alle audio indstillinger
(s. 26)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 64)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Menuoversigt – DVD*-Video
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
DVD Video.
Hovedmenu DVD Video (Diskmenu)
Se side
DVD-disk menu
(s. 41)
Play/Pause/Fortsæt
(s. 41)
Stop
(s. 41)
Untertekster
(s. 41)
Sprogvalg for audio
(s. 41)
DivX® VOD-kode
Reset alle audio indstillinger
(s. 26)
Tryk på OK/MENU, når en video afspilles eller
der vises tv*, for at komme til pop-op-menuen.
Billedindstillinger
(s. 43)
Kildens menu
(s. 21)
Se fodnote B
DVD rodmenu
(s. 41)
Se fodnote C
DVD topmenuC
(s. 42)
(s. 43)
A
B
C
Audio indstillinger
(s. 28)
Pop-op-menuA*video og tv*
Udvidede indstillinger
Vinkel
Lydstyrkeudligning
(s. 26)
Lydscene*
(s. 27)
Equalizer*
(s. 27)
(s. 41)
Gælder kun ved afspilning af videofiler eller visning af tv.
Hvad der vises i pop-op-menuen for Kildens menu afhænger af,
hvad der afspilles eller vises. Det kan f.eks. være CD/DVD data
menu eller USB-menu.
Gælder kun DVD-videoer.
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 64)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
67
LYD OG MEDIER
Menuoversigt – iPod®*
Menuoversigt - USB*
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
iPod®.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
USB.
Hovedmenu iPod
Se side
Hovedmenu USB
Tilfældig afspilning
(s. 41)
Afspil
Scan
(s. 41)
Audio indstillinger
(s. 26)
Lydscene*
(s. 27)
Pause
•
•
68
Reset alle audio indstillinger
(s. 26)
Relaterede oplysninger
(s. 46)
Stop
(s. 46)
Tilfældig afspilning
(s. 41)
Gentag mappe
(s. 46)
(s. 27)
Vælg USB-udstyr
(s. 45)
Lydstyrkeudligning
(s. 28)
Ændre undertekst
(s. 46)
Reset alle audio indstillinger
(s. 26)
Ændre lydspor
(s. 46)
Scan
(s. 41)
Audio indstillinger
(s. 26)
Lydscene*
(s. 27)
Equalizer*
(s. 27)
Lyd og medier - menuoversigt (s. 64)
(s. 28)
Se side
Equalizer*
Relaterede oplysninger
Lydstyrkeudligning
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 64)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
* Ekstraudstyr/tilbehør.
LYD OG MEDIER
Menuoversigt - Medier Bluetooth®*
Menuoversigt - AUX
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
Media Bluetooth®.
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
AUX.
Menuoversigt – Bluetooth®
handsfree*
Oversigt over valgmuligheder og indstillinger for
Bluetooth® handsfree.
Hovedmenu AUX
Se side
AUX-startlydstyrke
(s. 48)
Hovedmenu Bluetooth® handsfree (Telefonmenu)
Se side
Audio indstillinger
(s. 26)
Alle opkald
(s. 54)
(s. 52)
Lydscene*
(s. 27)
Alle opkald
(s. 54)
Scan
(s. 41)
Equalizer*
(s. 27)
Mistede opkald
(s. 54)
Bluetooth-version i bilen
(s. 56)
Lydstyrkeudligning
(s. 28)
Audio indstillinger
(s. 26)
Besvarede opkald
(s. 54)
Reset alle audio indstillinger
(s. 26)
Lydscene*
(s. 27)
Indtastede numre
(s. 54)
Equalizer*
(s. 27)
Opkaldstid
(s. 54)
Lydstyrkeudligning
(s. 28)
Reset alle audio indstillinger
(s. 26)
Hovedmenu Media Bluetooth®
Se side
Tilfældig afspilning
(s. 41)
Ændre udstyr
(s. 51)
Fjern Bluetooth-udstyr
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 64)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Telefonbog
(s. 56)
Søg
(s. 58)
Ny kontakt
(s. 59)
Numre til kortnummervalg
(s. 60)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 64)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør.
69
LYD OG MEDIER
||
Modtage vCard
(s. 60)
Hukommelsesstatus
(s. 61)
Slet telefonbog
(s. 61)
Ændre telefon
(s. 51)
Fjern Bluetooth-udstyr
(s. 52)
Telefonindstillinger
Genkendelig
(s. 50)
Klang og lydstyrke
(s. 55)
Download telefonbog
(s. 56)
Bluetooth software version i
bilen
(s. 56)
Opkald optioner
Automatisk besvaring af opkald
70
(s. 54)
Voicemail nummer
Afbryd telefon
(s. 54)
(s. 52)
Relaterede oplysninger
•
•
Lyd og medier - menuoversigt (s. 64)
Lyd og medier - betjene systemet (s. 21)
Licenser
En licens er en aftale om retten til at udøve visse
former for virksomhed eller retten til at bruge en
andens rettighed på de betingelser, der er angivet i kontrakten. Den følgende tekst er Volvos
aftale med producenten/udvikleren, og teksterne
er på engelsk.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
LYD OG MEDIER
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
DivX®
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®, DivX
Certified® and associated logos are registered
trademarks of DivX, Inc. and are used under
license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital
video format created by DivX, Inc. This is an
official DivX Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more information
and software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order to
play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate the DivX
}}
71
LYD OG MEDIER
||
VOD section in the device setup menu. Go to
http://vod.divx.com with this code to complete
the registration process and learn more about
DivX VOD. Covered by one or more of the
following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
Relaterede oplysninger
•
72
Volvo Sensus (s. 6)
LYD OG MEDIER
Typegodkendelse
Typegodkendelse for Bluetooth® kan ses i tabellen.
}}
73
LYD OG MEDIER
||
Overensstemmelseserklæring for Bluetooth®-modul
Land/
Område
Lande i
EU:
Eksportland: Japan
Producent: Alpine Electronics Inc.
Type af udstyr: Bluetooth®-enhed
For yderligere information besøg: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
74
LYD OG MEDIER
Land/
Område
Tjekkiet:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
}}
75
LYD OG MEDIER
||
76
Land/
Område
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grækenland:
Η
Α Α Η
Frankrig:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Letland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Holland:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungarn:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb elõírásainak.
Α
Α
Α Alpine Electronics, Inc. Η Ω
Α Α
Η
Bluetooth® Module
Η Α 1999/5/
Ω
Α
Ω
.
LYD OG MEDIER
Land/
Område
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakiet:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
}}
77
LYD OG MEDIER
||
Land/
Område
Kina:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
■ 载频容限
天线增益
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
5. 不得在飞机和机场附近使用
78
10dBi 时
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
调整及开关等使用方法
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可继
LYD OG MEDIER
Land/
Område
Taiwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用 前
項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干
擾
}}
79
LYD OG MEDIER
||
Land/
Område
Sydkorea:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남2동 726-173 볼보빌딩 4층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
80
LYD OG MEDIER
Land/
Område
Forenede
Arabiske
Emirater:
Sydafrika:
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Oman
81
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
DVD
A
Alarm ved ulykker og katastrofer
AUX-indgang
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
38
32
20, 45
Lyd
indstillinger
surround
E
Equalizer
27
63
Betjeningsknapper
midterkonsol
21
Bluetooth®
forbind opkald til mobil
handsfree
media
mikrofon fra
streaming af lyd
54
53
48
54
48
20
26
20
Lyd og medier
betjene systemet
indledning
menuhåndtering
menuoversigt
oversigt
21
20
21
64
20
I
Lydprofil
27
Infotainment
Kildeknapper
21
Infotainment (Lyd og medier)
20
iPod®, stik
46
Lydstyrke
ekstern lydkilde
kompensering for hastighed/støj
ringetone, telefon
Telefon
telefon/medieafspiller
21
48
28
55
55
55
F
Fjernbetjening
batteriudskiftning
61
63
C
CD
38
26
20, 26
Lydanlæg
funktioner
oversigt
B
Batteri
fjernbetjening
L
K
Knapper på rattet
21
M
D
Media Bluetooth®
48
DAB Radio
Medieafspiller
kompatible filformater
38
43
Menubetjening - lyd og medier
21
Digitalradio (DAB)
28, 36
36
83
ALFABETISK STIKORDSREGISTER
Mikrofon
54
R
Mobiltelefon
handsfree
registrere telefon
tilslutte
53
50
50
Radio
DAB
MY CAR
Bilindstillinger
Førerstøttesystemer
Information
Klimaindstillinger
Menupunkter
stier
Systemindstillinger
10
13
15
18
17
11
11
16
Rat
Tastatur
21
RDS
32
Radioprogramtyper (PTY)
Sensus
Skærmindstillinger
Support
normal visning
21
Nyhedsudsendelser
33
34
S
Signalindgang, ekstern
N
28
28, 36
Surround
84
Opkald
betjening
indgående
53
53
Opringning
53
Telefon
handsfree
indkommende opkald
modtagelse af et opkald
opringning
registrere telefon
telefonbog
56
50
Trafikinformation (TP)
33
Typegodkendelse
Bluetooth®
73
U
USB, stik
46
USB-indgang
45
6
20, 45
43
7
20, 26
T
O
telefonbog, genvej
tilslutte
53
53
54
53
50
56
V
Volvo Sensus
6
TP 26695 (Danish), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement