Volvo | V40 | Instruktionsvejledning | Volvo V40 2013 Instruktionsvejledning

Volvo V40 2013 Instruktionsvejledning
V40
Instruktionsbog
L:7:9>I>DC
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er
konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for
øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret
med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med
udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne
instruktionsbog.
Indhold
00 01 02
2
00 Indledning
01 Sikkerhed
Vigtige oplysninger...................................... 6
Volvo og miljøet........................................ 10
Sikkerhedsseler ........................................
Airbags......................................................
Til- og frakobling af airbag*.......................
Sideairbag (SIPS-bag) ..............................
Beskyttelsesgardin (IC) ............................
WHIPS ......................................................
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne
Sikkerhedsfunkt........................................
Airbag for fodgængere (Pedestrian
Airbag).......................................................
Børnesikkerhed.........................................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
14
17
20
22
24
25
27
28
29
31
Fjernbetjening/nøgleblad..........................
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*..............
Keyless*....................................................
Låsning/oplåsning.....................................
Børnesikkerhedslås...................................
Alarm*.......................................................
42
48
49
53
58
59
Indhold
03 04 05
03 Dit førermiljø
04 Førerstøtte
05 Komfort og køreglæde
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................................... 64
Volvo Sensus ........................................... 74
Nøglepositioner......................................... 76
Sæder....................................................... 78
Rat............................................................. 83
Belysning.................................................. 84
Viskere og sprinklere................................. 95
Ruder og spejle......................................... 97
Kompas*................................................. 102
Alkolås*................................................... 103
Start af motor.......................................... 107
Start af motor – eksternt batteri.............. 109
Gearkasser.............................................. 110
Eco Guide og Power*.............................. 116
Start/Stop *............................................. 118
Driftsbremsen.......................................... 124
Parkeringsbremse................................... 126
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem........................................................ 132
Trafikskilt-information - RSI*................... 135
Fartbegrænser*....................................... 137
Fartpilot*.................................................. 139
Adaptiv fartpilot*..................................... 141
Afstandskontrol*...................................... 152
City Safety™........................................... 155
Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning og fodgængerbeskyttelse*.... 160
Driver Alert System*................................ 168
Driver Alert System - DAC*..................... 169
Driver Alert System - Vognbaneassistent* 173
Park.hjælpsystem*.................................. 177
Parkeringskamera*.................................. 180
Aktiv parkeringshjælp - PAP*.................. 183
BLIS og CTA*.......................................... 187
Menu- og meddelelseshåndtering..........
Menukilde MY CAR.................................
Klima.......................................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*.........................................................
Ekstravarmer*..........................................
Kørecomputer.........................................
Tilpasning af køreegenskaber.................
Komfort i kabinen....................................
194
196
205
215
219
220
224
225
HomeLinkŸ *............................................ 127
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
Indhold
06 07 08
06 Infotainment
Generelt om infotainment.......................
Radio.......................................................
Medieafspiller..........................................
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
07 Under kørslen
232
242
250
254
Media BluetoothŸ* ................................. 257
BluetoothŸ handsfree*............................
Stemmestyring* mobiltelefon..................
TV*...........................................................
Fjernbetjening* .......................................
4
259
267
271
274
Gode råd om kørsel................................
Brændstofpåfyldning..............................
Brændstof...............................................
Lastning..................................................
Bagagerum.............................................
Kørsel med anhænger.............................
Bugsering og bjergning...........................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Hjul og dæk
278
281
283
286
289
291
297
Generelt .................................................
Skift af hjul .............................................
Tryk i dæk ..............................................
Advarselstrekant og førstehjælpskasse*.
Midlertidig dæklapning (TMK)* ...............
302
306
310
311
312
Indhold
09 10 11
09 Vedligeholdelse og service
Motorrum................................................
Pærer......................................................
Viskerblade og sprinklervæske...............
Batteri......................................................
Sikringer..................................................
Vedligeholdelse.......................................
10 Specifikationer
320
326
332
335
339
348
Typebetegnelser.....................................
Mål og vægt............................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolie.................................................
Væsker og smøremidler..........................
Brændstof...............................................
Hjul og dæk, dimensioner og tryk ..........
Elsystemet...............................................
Typegodkendelse....................................
Symboler på display...............................
11 Alfabetisk stikordsregister
356
358
361
362
364
366
368
369
370
382
Alfabetisk stikordsregister...................... 386
5
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Indledning
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsbogen, helt inden den første
tur i bilen. Derved får du mulighed for at stifte
bekendtskab med nye funktioner og få råd om,
hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige
situationer samt lærer at gøre brug af alle bilens
finesser på bedst mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i
bogen.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til
at foretage ændringer uden varsel.
©
Volvo Car Corporation
Ekstraudstyr
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en stjerne*.
Ud over standardudstyret beskrives også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr).
Det udstyr, der er beskrevet i instruktionsbogen, er ikke tilgængeligt i alle biler - de har forskelligt udstyr, afhængigt af tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale eller
lokale love og bestemmelser.
6
Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard eller
ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en
Volvo-forhandler.
Særlige tekster
ADVARSEL
Advarselstekster oplyser om risiko for personskader.
lidt større og farvet grå. Eksempler på dette
findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks. Audio indstillinger).
Mærkater
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
Advarsel for personskade
VIGTIGT
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
OBS
BEMÆRK-tekster giver råd eller tip, der letter brugen af f.eks. features og funktioner.
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i en
fodnote nederst på siden. Disse oplysninger er
et tillæg til den tekst, de henviser til via nummeret. Hvis fodnoten vedrører tekst i en tabel,
bruges bogstaver i stedet for tal som henvisning.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten er
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G031590
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Bruges
for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis
advarslen ignoreres, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Indledning
Vigtige oplysninger
Risiko for skade på ejendom
Information
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen
forsynet med numre.
Når en anvisning med flere trin ledsages af
en serie illustrationer, har hvert trin samme
nummer som den tilsvarende illustration.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort eller blåt advarselsfelt og meddelelsesfelt.
Bruges for at angive tilstedeværelse af fare der,
hvis advarslen ignoreres, kan medføre skader
på ejendom.
G031593
G031592
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
OBS
De dekaler, der vises i instruktionsbogen, er
ikke nødvendigvis nøjagtige gengivelser af
dem, der findes i bilen. Målet er at vise
nogenlunde, hvordan de ser ud, og nogenlunde hvor på bilen de sidder. De oplysninger som gælder for din bil findes på den
respektive dekal på bilen.
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Pile med bogstaver bruges til at illustrere
en bevægelse, hvor rækkefølgen ikke er
relevant.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
7
Indledning
Vigtige oplysninger
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
• Kølevæske
• Motorolie
Fortsættelse følger
`` Dette symbol er placeret længst nede til
højre, når et afsnit fortsætter på næste opslag.
Indlæsning af data
Bilen indeholder en række computere, der har
til opgave løbende at kontrollere og overvåge
bilens drift og funktionalitet. Nogle af computerne kan registrere oplysninger under normal
kørsel, hvis de bemærker en fejl. Desuden registreres oplysninger ved kollision eller tilløb til
ulykke. Nogle af de registrerede oplysninger er
nødvendige for, at teknikere ved service og
vedligeholdelse kan diagnosticere og løse fejl i
bilen, og for at Volvo kan overholde lovkrav og
andre bestemmelser. Derudover bruges oplysningerne af Volvo i forskningsøjemed for til stadighed at udvikle kvaliteten og sikkerheden.
Oplysningerne kan bidrage til en bedre forståelse af de faktorer, som forårsager, at ulykker
og personskader opstår. Oplysningerne omfatter bl.a. status og funktionalitet for forskellige
systemer og moduler i bilen, f.eks. motor-, gas-
8
spjæld-, styre- og bremsesystemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at køre
bilen, f.eks. bilens hastighed, brug af bremsehhv. gaspedal, ratudslag, og om føreren og
passagererne har brugt sikkerhedssele eller ej.
Disse oplysninger kan af de anførte grunde
blive lagret i bilens computere i et stykke tid,
men også som følge af en kollision eller tilløb til
ulykke. Oplysningerne kan lagres af Volvo, så
længe de kan medvirke til at videreudvikle og
yderligere øge sikkerheden og kvaliteten, og så
længe der findes lovkrav og andre regler, som
Volvo skal tage hensyn til.
Volvo vil ikke medvirke til, at de ovenfor beskrevne oplysninger videregives til tredjemand
uden bilejerens samtykke. Dog kan Volvo på
grund af nationale love og bestemmelser blive
tvunget til at udlevere sådanne oplysninger til
myndigheder som f.eks. politiet eller andre, der
kan have en lovfæstet ret til at få adgang til
disse.
For at kunne læse og fortolke oplysningerne,
der er registreret af bilens computere, kræves
særligt teknisk udstyr, som Volvo, og værksteder der har indgået aftale med Volvo, har
adgang til. Volvo er ansvarlig for, at oplysninger, der overføres til Volvo i forbindelse med
service og vedligeholdelse, lagres og behandles på en sikker måde, og at behandlingen
opfylder gældende lovkrav. For yderligere
information - kontakt en Volvo-forhandler.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tilbehør og ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr
kan påvirke bilens elektroniske system negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når den tilknyttede software er programmeret ind i bilens
computersystem. Volvo anbefaler derfor, at du
altid kontakter et autoriseret Volvo-værksted,
inden ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker
det elektriske system, monteres.
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*
Volvo On Call er en ekstra service, der består
af sikkerheds-, trygheds- og komforttjenester.
Hvis bilen har Volvo On Call og skifter ejer, er
det meget vigtigt, at disse tjenester bliver
afbrudt, så den tidligere ejer ikke kan få udført
tjenester i bilen. Kontakt callcenteret ved at
trykke på ON CALL-knappen i bilen, eller kontakt et autoriseret Volvo-værksted. Se også
"Ændring af sikkerhedskode" i instruktionsbogen til Volvo On Call.
Indledning
Vigtige oplysninger
Information på internet
På www.volvocars.com findes yderligere
information vedrørende din bil.
For at kunne læse QR-koden kræves en QRkodelæser, der fås som tillægsprogram til
mange mobiltelefoner. QR-kodelæsere kan
hentes hos App Store eller Android Market.
QR-kode
9
Indledning
Volvo og miljøet
G000000
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet. Vi
er også overbevist om, at vores kunder deler
vores omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens
mest ressourceeffektive og reneste fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO
14001, omfattende alle fabrikker og flere af
vore andre enheder. Vi stiller også krav til vores
samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.
10
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere
brændstofforbruget er, des lavere er udslippet
af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
Effektiv udstødningsrensning
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i trafikken.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent
kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
Systemet består af en elektronisk sensor og et
kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indledning
Volvo og miljøet
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan
f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Interiør
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik på
at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt særlig
stor vægt på at vælge miljøtilpassede materialer.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Volvo
stiller krav til, hvordan vores værkstedslokaler
skal udformes for at undgå spild og udslip til
miljøet. Personalet på Volvos værksteder har
den viden og de værktøjer, som er nødvendige
for omsorg for miljøet.
Tag hensyn til miljøet
Det er nemt at hjælpe med at tage hensyn til
miljøet - her er nogle gode råd:
• Undgå tomgangskørsel - sluk for motoren
ved lange ventetider. Overhold de lokale
bestemmelser.
• Kør økonomisk - vær forudseende.
• Få foretaget service og vedligeholdelse i
henhold til instruktionsbogens anvisninger
- følg Service- og garantibogens anbefalede intervaller.
• Hvis bilen er udstyret med motorvarmer*,
bør den bruges før koldstart - det forbedrer
startevnen og mindsker slid i koldt vejr, og
motoren når normal driftstemperatur hurtigere, hvilket sænker brændstofforbruget
og reducerer udslip.
tig måde. Næsten hele bilen er genvindelig.
Bilens sidste ejer anmodes derfor om at kontakte en forhandler for henvisning til et certificeret/godkendt genvindingsanlæg.
Instruktionsbogen og miljøet
Forest Stewardship CouncilŸ-symbolet viser,
at papirmassen i denne publikation kommer fra
FSCŸ-certificerede skove eller andre kontrollerede kilder.
• Høj hastighed øger brændstofforbruget
betydeligt, fordi luftmodstanden øges ved en fordobling af hastigheden øges luftmodstanden fire gange.
• Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde. Kontakt et værksted, hvis du er i tvivl om, hvordan denne type affald skal deponeres - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Ved at følge disse råd kan du spare penge,
spare på jordens ressourcer og forlænge bilens
levetid. Se mere information og flere råd på
side 278 og 366.
Genvinding
Som en del af Volvos miljøaktiviteter er det vigtigt, at bilen genvindes på en miljømæssigt rig-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11
Sikkerhedsseler ......................................................................................
Airbags....................................................................................................
Til- og frakobling af airbag*.....................................................................
Sideairbag (SIPS-bag) ............................................................................
Beskyttelsesgardin (IC) ..........................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne ..............................................
Sikkerhedsfunkt......................................................................................
Airbag for fodgængere (Pedestrian Airbag)............................................
Børnesikkerhed.......................................................................................
12
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
14
17
20
22
24
25
27
28
29
31
SIKKERHED
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Generelle oplysninger
Korrekt placeret sikkerhedssele.
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen.
På bagsædet passer midterpladsens låsetunge kun i den tilsvarende lås.
Udløsning af sikkerhedsselen
For at sikkerhedsselen skal give maksimal
beskyttelse er det vigtigt at den ligger forsvarligt an mod kroppen. Læn ikke ryglænet for
langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet til at
beskytte i normal siddestilling.
Tryk på den røde knap på selelåsen, og lad
derefter rullen trække selen ind. Hvis den ikke
rulles helt ind, skubbes den ind med håndkraft,
så den ikke hænger løst.
Sådan spændes sikkerhedsselen
Sikkerhedsselen låses fast og kan ikke
trækkes ud:
Træk selen langsomt ud, og spænd den ved at
skubbe låsetungen ned i selelåsen. Et kraftigt
"klik" angiver, at selen er låst.
14
Højdejustering af sikkerhedsselen. Tryk på knappen og bevæg selen i højden. Anbring selen så højt
som muligt, uden at den gnider mod halsen.
Forkert placeret sikkerhedssele. Selen skal ligge
mod skulderen.
• hvis den trækkes for hurtigt ud
• ved bremsning og acceleration
• hvis bilen hælder kraftigt.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Opmærksomheden henledes på
følgende:
• brug ikke klemmer eller andet, der kan forhindre sikkerhedsselen i at ligge helt til
• sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
• hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven)
• stræk hofteselen over hoften ved at trække
diagonalselen opad mod skulderen.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen arbejder
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke anvendes eller anvendes forkert, kan det påvirke
airbaggens effekt ved en kollision.
ADVARSEL
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sikkerhedsselen på egen hånd.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Hvis sikkerhedsselen har været udsat for
kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med
en kollision, skal hele sikkerhedsselen
udskiftes. Nogle af sikkerhedsselens
beskyttende egenskaber kan være gået
tabt, selvom den tilsyneladende er ubeskadiget. Udskift også sikkerhedsselen, hvis
den er slidt eller beskadiget. Den nye sikkerhedssele skal være typegodkendt og
beregnet til den samme plads som den
udskiftede sikkerhedssele.
Sikkerhedssele og graviditet
01
Under graviditet skal sikkerhedsselen altid bruges, men det er meget vigtigt, at den bruges på
rette måde. Den skal ligge tæt ind mod skulderen, idet den diagonale del af sikkerhedsselen
skal ligge mellem brysterne og mod siden af
maven.
Sikkerhedsselens hoftedel skal ligge fladt mod
siden af lårene og så lavt under maven som
muligt – den må aldrig glide opad. Sikkerhedsselen skal ligge så tæt ind til kroppen som
muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér også,
at den ikke er snoet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal en
gravid fører indstille sædet og rattet således, at
hun har fuld kontrol over bilen (hvilket indebærer, at man let skal kunne nå rattet og pedalerne). Der skal stræbes efter størst mulig
afstand mellem maven og rattet.
G020998
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til én
person.
15
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Påmindelse om sikkerhedssele
Bagsæde
Selestrammere
Påmindelsen om sikkerhedssele på bagsædet
har to funktioner:
Sikkerhedsselerne i førersiden, i passagersiden og ved bagsædets yderpladser er udstyret
med selestrammere. En mekanisme i selestrammeren strammer sikkerhedsselen i tilfælde af en tilstrækkelig kraftig kollision. Sikkerhedsselen fastholder dermed personen
mere effektivt.
• Oplysning om, hvilke sikkerhedsseler der
bruges på bagsædet. Der vises en meddelelse på informationsdisplayet ved brug
af sikkerhedsselerne, eller hvis en af bagdørene er blevet åbnet. Meddelelsen slettes automatisk efter ca. 30 sekunders kørsel, eller efter et tryk på blinklysarmens
OK-knap.
• Påmindelse om, at en sikkerhedssele på
Passagerer uden sele bliver gennem hørbar og
lyspåmindelse påmindet om at tage sikkerhedssele på. Den hørbare påmindelse er
hastighedsafhængig og i nogle tilfælde tidsafhængig. Lyspåmindelse findes i loftskonsollen
og i kombiinstrumentet.
Barnestole omfattes ikke af selepåmindelsessystemet.
16
bagsædet er taget af under kørslen.
Påmindelsen gives i form af en meddelelse
på informationsdisplayet kombineret med
lyd- og lyssignaler. Påmindelsen ophører,
når sikkerhedsselen igen er taget på, men
kan også fjernes manuelt ved at trykke på
OK-knappen.
På informationsdisplayet, se side 67, vises
hvilke seler, der anvendes. Denne information
er altid tilgængelig.
ADVARSEL
Sæt aldrig låsetungen fra passagerens sikkerhedssele i selelåsen i førersiden. Sæt
altid låsetungen fra sikkerhedsselen i selelåsen på den rigtige side. Sørg for aldrig at
beskadige sikkerhedsselerne, og sæt ikke
fremmedlegemer ind i selelåsen. Ellers fungerer sikkerhedsselerne og selelåsen
måske ikke, som de skal, ved et sammenstød. Der er risiko for alvorlige skader.
01 Sikkerhed
Airbags
Analogt kombinationsinstrument.
Airbag-systemet
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet
fortsat er tændt eller tændes under kørslen,
er det tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet angiver, at der er
en fejl i airbag-systemet, sikkerhedsselesystemet, SIPS, IC-systemet eller en anden
fejl i systemet. Volvo anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et autoriseret Volvoværksted.
Sammen med advarselssymbolet vises, om
nødvendigt, en meddelelse på informationsdisplayet. Hvis advarselssymbolet er defekt,
tændes advarselstrekanten, og SRS-airbag
Service påkrævet eller SRS-airbag Service
snarest vises på displayet. Volvo anbefaler, at
du snarest kontakter et autoriseret Volvoværksted.
Airbag-systemet set fra oven, venstrestyret bil.
G018666
Advarselssymbolet på kombiinstrumentet1
tændes med fjernbetjeningen i nøgleposition
II. Symbolet slukkes efter ca. 6 sekunder, hvis
airbagsystemet er fejlfrit.
ADVARSEL
G018665
Advarselssymbol på
kombiinstrumentet
01
Airbag-systemet set fra oven, højrestyret bil.
1
Se side 67 for forskellige varianter af kombiinstrumentet.
17
01 Sikkerhed
01
Airbags
Systemet består af airbags og sensorer. Ved en
tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og airbaggen(e) pustes op og bliver
varm(e). For at dæmpe stødet mod airbaggen
tømmes den igen, når den presses sammen. I
forbindelse hermed udvikles der en del røg i
bilen, hvilket er helt normalt. Hele forløbet med
oppustning og tømning af airbaggen sker på
nogle få tiendedele af et sekund.
Airbags i førersiden
Airbag i passagersiden
Som supplement til sikkerhedsselen i førersiden er bilen udstyret med to airbags. En af airbaggene er monteret sammenfoldet i rattets
midte, se illustration på side 17. Rattet er mærket AIRBAG.
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for reparation. Et forkert indgreb i airbag-systemet kan forårsage funktionsfejl og medføre alvorlige personskader.
Placering af airbag i passagersiden i venstrestyret
bil.
OBS
Sensorerne reagerer forskelligt, afhængigt
af forløbet af kollisionen, og om sikkerhedsselen på førersiden og forsædepassagersiden anvendes eller ej.
Der kan derfor opstå ulykkessituationer, når
kun en (eller ingen) af airbaggene aktiveres.
Airbag-systemet registrerer effekten af den
kollision, som bilen er blevet udsat for, og
tilpasses efter denne, således at én eller
flere airbags udløses.
Også enkelte airbags tilpasses efter effekten af den kollision, som bilen udsættes for.
18
Knæairbag i førersiden i venstrestyret bil.
Den anden airbag (i knæhøjde) er monteret i
den nederste del af instrumentpanelet i førersiden. Panelet er mærket AIRBAG.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggene arbejder
sammen. Hvis selen ikke anvendes eller
anvendes forkert, kan det påvirke airbaggenes effekt ved en kollision.
Placering af airbag i passagersiden i højrestyret bil.
Som supplement til sikkerhedsselen på passagersiden er bilen forsynet med en airbag. Den
01 Sikkerhed
Airbags
er monteret sammenfoldet i et rum oven over
handskerummet. Panelet er mærket AIRBAG.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen arbejder
sammen. Hvis selen ikke anvendes eller
anvendes forkert, kan det påvirke airbaggens effekt ved en kollision.
For at undgå skader, hvis airbaggen udløses, skal passageren sidde så oprejst som
muligt med fødderne på gulvet og ryggen
mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal være
spændt.
01
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
forsædet.
Lad aldrig en person stå eller sidde foran
passagersædet.
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
ADVARSEL
Anbring ikke genstande foran eller oven på
instrumentpanelet, hvor airbaggen til passagerpladsen er placeret.
19
01 Sikkerhed
01
Til- og frakobling af airbag*
Lukning med nøgle - PACOS*
Generelle oplysninger
Airbaggen på forsædepassagerpladsen kan
frakobles, hvis bilen har en omskifter, PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch). For information om, hvordan til- og frakobling foregår,
se under overskriften Til- og frakobling.
Lukning med nøgle/omskifter
Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen
(PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når
døren åbnes (se under overskriften Til- og frakobling nedenfor).
Kontrollér, at omskifteren står i den ønskede
stilling. Volvo anbefaler, at fjernbetjeningens
nøgleblad bruges til at ændre stilling.
ADVARSEL
Anbring aldrig et barn i en barnestol eller på
barnepude på forsædet, hvis airbaggen er
aktiveret, og symbolet
i loftskonsollen
er tændt. Hvis dette råd ikke følges, kan det
medføre livsfare for barnet.
ADVARSEL
Der må ikke sidde nogen passagerer på
passagerpladsen, hvis meddelelsen på
loftskonsollen (se side 21) viser, at airbaggen er frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbagsystemet vises på kombiinstrumentet. Det tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Opsøg snarest et
værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter
et autoriseret Volvo-værksted.
For information om nøglebladet, se side 46.
ADVARSEL
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare for bilens passagerer.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med airbag på forsædepassagerpladsen, men ikke har PACOSomskifter (Passenger Airbag Cut Off
Switch), er airbaggen altid aktiveret.
20
Til- og frakobling
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Placering af airbaggens mærkat og omskifter.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må en passager, der er over
140 cm høj, sidde på den forreste passagerplads, men aldrig et barn i en barnestol
eller på en barnepude.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den forreste passagerplads i en barnestol eller på
en barnepude, men ikke personer, der er
højere end 140 cm.
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag*
ADVARSEL
Tilkoblet airbag
Frakoblet airbag
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er tilkoblet.
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag er
frakoblet.
En tekstmeddelelse og et advarselssymbol i
loftskonsollen angiver, at forsædepassagerpladsens airbag er tilkoblet (se foregående illustration).
En tekstmeddelelse og et symbol i loftskonsollen viser, at forsædepassagerpladsens airbag
er frakoblet (se foregående illustration).
01
Tilkoblet airbag (passagerplads):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
passagerpladsen. Dette gælder for alle personer, der er lavere end 140 cm.
Frakoblet airbag (passagerplads):
Personer, der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er frakoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
OBS
Når fjernbetjeningen er i nøgleposition II,
vises advarselssymbolet for airbaggen på
kombiinstrumentet i ca. 6 sekunder (se
side 17).
Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag. For mere information om
fjernbetjeningens forskellige nøglepositioner, se side 76.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
21
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
01
Sideairbag
Ved en sidekollision fordeles en stor del af kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection
System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre
dele af karosseriet. Sideairbaggene på førerog passagerplads beskytter brystet og bækkenet, og udgør en vigtig del af SIPS.
SIPS-bag-systemet består af to hoveddele:
sideairbag og sensorer. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
ADVARSEL
•
Volvo anbefaler, at reparation kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted. Et
forkert indgreb i SIPS-bag-systemet
kan forårsage funktionsfejl og medføre
alvorlige personskader.
•
Placer ikke genstande i området mellem
sædets yderside og dørpanelet, da
dette område kan blive påvirket af sideairbaggen.
•
Volvo anbefaler, at kun indtræk, der er
godkendt af Volvo, anvendes. Andre
indtræk kan hindre sideairbaggenes
funktion.
•
Placering
Førerplads, venstrestyret bil.
Sideairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedssele.
Barnestol og sideairbag
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude på
forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet1 airbag i passagersiden.
Passagerplads, venstrestyret bil.
SIPS-systemet består af sideairbags og sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision rea1
22
Nærmere oplysninger om til- og frakobling af airbag, se side 20.
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
01
gerer sensorer, og sideairbaggen pustes op.
Airbaggen pustes op mellem den kørende og
dørpanelet og dæmper dermed stødet for den
kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen
presses sammen under kollisionen, tømmes
den. Normalt pustes kun sideairbaggen i airbagsiden op.
23
01 Sikkerhed
01
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
ADVARSEL
Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande i
håndgrebene i loftet. Krogen er kun beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde genstande som f.eks. paraplyer).
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
bilens loft, dørstolper eller sidepaneler.
Ellers opnås den tilsigtede beskyttelse
muligvis ikke. Volvo anbefaler, at du kun
bruger originale Volvo-dele, der er godkendt
til anbringelse disse steder.
ADVARSEL
Gardinairbaggene IC (Inflatable Curtain) er en
del af SIPS og airbaggene. Den er monteret
langs begge sider af loftet og beskytter bilens
kørende på yderpladserne. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen
bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder mod at slå mod bilens inderside
ved en kollision.
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af dørenes ruder. Ellers
kan den beskyttende effekt af gardinairbaggene, som sidder skjult i loftet, udeblive.
ADVARSEL
Gardinairbaggene er et supplement til sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedssele.
24
01 Sikkerhed
WHIPS
Beskyttelse mod piskesmældsskader
– WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
på forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
01
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren og
forsædepassageren sidde midt på sædet med
så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten
og hovedet.
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
ADVARSEL
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedssele.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres. På
denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL
Foretag aldrig selv nogen ændringer eller
reparationer af sædet eller WHIPS-systemet. Volvo anbefaler, at du kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
Placer ikke nogen genstande på gulvet bag ved
førersæde/passagerforsæde, som kan hindre
WHIPS-systemets funktion.
ADVARSEL
Placer ikke en kasselignende last således,
at den klemmes fast mellem bagsædets
sædehynde og forsædets ryglæn. Husk ikke
at hindre WHIPS-systemets funktion.
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet.
25
01 Sikkerhed
01
WHIPS
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for ekstrem
belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres. Volvo anbefaler, at det kontrolleres af
et autoriseret Volvo-værksted.
En del af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
sædet ser ud til at være ubeskadiget.
Placer ikke nogen genstande på bagsædet, som
kan hindre WHIPS-systemets funktion.
ADVARSEL
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke berører ryglænet, der er slået ned.
26
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af systemet, også efter mindre påkørselsulykker
bagfra.
01 Sikkerhed
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne
Hvornår aktiveres
sikkerhedssystemerne
System
Aktiveres
Selestrammere forsæde
Ved frontal- og/eller
side- og/eller bagkollision og/eller
væltning
Selestrammere bagsædeA
Ved frontal- og/eller
sidekollision og/eller
væltning
Airbags
Ved frontalkollisionB
(Rat-, knæ-, passagerairbag)
A
B
Sideairbags SIPS
Ved sidekollisionB
Gardinairbag (IC)
Ved sidekollision og/
eller væltning og/
eller ved visse frontalkollisionerB
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra
• Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger
den til et autoriseret Volvo-værksted. Kør
ikke med udløste airbags.
• Volvo anbefaler, at du lader et autoriseret
Volvo-værksted tage sig af udskiftning af
komponenter i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid læge.
OBS
Aktivering af airbags og sikkerhedsselesystemet sker kun én gang ved en kollision
01
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
komplicere kontrollen over bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadigede. Den røg og det støv, som dannes
ved udløsning af airbaggene, kan ved intensiv udsættelse forårsage hud- og øjenirritation/skader. Vask med koldt vand i tilfælde
af klager. Det hurtige udløsningsforløb i
kombination med airbaggens materiale kan
også give friktionsskader og forbrændinger
på huden.
ADVARSEL
Airbag-systemets styreenhed er placeret i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen har
været dækket med vand eller anden væske,
løsnes batterikablerne. Forsøg ikke at starte
bilen, da airbaggene kan udløses. Bjerg
bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger den til
et autoriseret Volvo-værksted.
Der er ikke selestrammere på bagsædets midterplads.
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden
at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende:
27
01 Sikkerhed
Sikkerhedsfunkt
01
Håndtering efter kollision
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
Tag fjernbetjeningen ud og åbn førerdøren.
Hvis der nu vises en meddelelse om, at tændingen er slået til, skal du trykke på startknappen. Luk derefter døren og sæt fjernbetjeningen på plads igen. Bilens elektronik forsøger nu
at foretage tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter at starte bilen.
Advarselssymbolet i analogt kombiinstrument1.
Hvis bilen har været udsat for en kollision, vises
teksten Sikkerhedsfunk. Se instr.bog muligvis på informationsdisplayet. Det betyder, at
bilen har nedsat funktion. Sikkerhedsstatus er
en beskyttelse, der træder i kraft, hvis kollisionen kan have beskadiget en vigtig funktion i
bilen, f.eks. brændstofledninger, sensorer for
et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof
ud af bilen. Der må heller ikke lugte af brændstof.
1
28
Se side 67 for forskellige varianter af kombiinstrumentet.
Hvis meddelelsen Sikkerhedsfunk. Se
instr.bog stadig vises på displayet, må bilen
ikke køres eller bugseres, men skal bjærges.
Skjulte skader kan gøre bilen umulig at manøvrere under kørslen, selvom den lader til at
kunne køres.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller at
genindstille elektronikken, efter den har
været i sikkerhedsfunktion. Det kan medføre
personskader, eller at bilen ikke fungerer
som normalt. Volvo anbefaler, at du altid
lader et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af kontrollen og genindstillingen af bilen til
normal status, efter Sikkerhedsfunk. Se
instr.bog har været vist.
ADVARSEL
Forsøg under ingen omstændigheder at
genstarte bilen, hvis der lugter af brændstof,
når meddelelsen Sikkerhedsfunk. Se
instr.bog vises. Forlad bilen så hurtigt som
muligt.
Flytning
Hvis Normal mode vises, efter at
Sikkerhedsfunk. Se instr.bog er tilbagestillet, kan bilen forsigtigt flyttes fra sin trafikfarlige
position. Bilen må ikke flyttes længere end
nødvendigt.
ADVARSEL
Hvis bilen forsat er i sikkerhedsfunktion, må
den ikke bugseres. Det skal bjerges fra stedet. Volvo anbefaler, at den bjerges til et
autoriseret Volvo-værksted.
01 Sikkerhed
Airbag for fodgængere (Pedestrian Airbag)
Egenskaber
ADVARSEL
Du må ikke montere tilbehør eller ændre
noget foran. Uhensigtsmæssige indgreb i
bilens forende kan forårsage funktionsfejl i
systemet og føre til alvorlige kvæstelser og
materielle skader på bilen.
01
Sammenfoldning af airbaggen
(Pedestrian Airbag)
Volvo anbefaler at anvende originale viskerarme, og at du kun bruger originale dele til
dem.
Håndtering efter aktivering
Airbaggen (Pedestrian Airbag) er monteret
under motorhjelmen tættest på forruden. Ved
en frontalkollision med fodgængere reagerer
sensorer i den forreste kofanger, og airbaggen
pustes op, hvis kollisionskraften vurderes at
være tilstrækkelig høj. Sensorerne er aktive ved
en hastighed på ca. 20-50 km/t og en temperatur i omgivelserne på mellem -20 og +70 °C.
Ved aktivering af airbaggen (Pedestrian
Airbag):
• løftes den bageste del af motorhjelmen og
låses i denne position
• forberedes bremsesystemet til nødbremsning.
Hvis en af de øvrige airbags i kabinen er blevet
aktiveret, sættes bilen i sikkerhedsfunktion, se
side 28.
Hvis kun airbaggen for fodgængere er blevet
aktiveret:
1. Flyt bilen til det nærmeste sikre sted.
2. Fold airbaggen sammen efter anvisningerne under den efterfølgende overskrift
"Sammenfoldning af airbaggen (Pedestrian Airbag)".
3. Henvend dig til det nærmeste værksted.
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at du, efter airbaggen har
været aktiveret, hurtigst muligt kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
Airbag (Pedestrian Airbag)
Airbaghus
Velcrobånd, passagersiden
Velcrobånd, førersiden
Der kan komme lidt røg fra airbaggen, og den
kan føles varm, men det er normalt. Fold den
sammen som følger:
1. Lokaliser velcrobåndet på førersiden (4).
2. Saml først airbaggens stof sammen på
langs i førersiden, og fold derefter stoffet
mod midten. Vind velcrobåndet (dobbeltsidet) omkring så meget stof som muligt,
og fastgør båndet.
29
01 Sikkerhed
01
Airbag for fodgængere (Pedestrian Airbag)
3. Tryk den indvundne del af airbaggen ned i
airbaghuset (2).
4. Gentag punkt 1-3 for passagersiden. Det
kan være nødvendigt at folde stoffet dobbelt på denne side, før velcrobåndet vikles
omkring det.
5. Airbaghusets låg vil stå åbent, hvilket er
helt normalt.
30
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn skal sidde godt og sikkert
Volvo anbefaler, at børn kører i bagudvendt
barnestol så længe som muligt, mindst til
3-4 års alderen, og derefter i fremadvendt barnepude/barnestol op til 10 års alderen.
Barnets placering i bilen og det udstyr, der skal
bruges, skal vælges under hensyntagen til barnets vægt og højde. For nærmere oplysninger,
se side 32.
OBS
ADVARSEL
For spørgsmål vedrørende montering af
børnesikkerhedsprodukter kan du kontakte
producenten for nærmere anvisninger.
Se nærmere i monteringsanvisningen til barnestolen om den rette montering.
Placering af barnestole
Det er tilladt at anbringe:
Lovbestemmelser om, hvordan børn skal
placeres i biler, varierer fra land til land.
Undersøg, hvilke regler der gælder.
• en barnestol/barnepude på passagersædet, så længe1 airbaggen i passagersiden
ikke er tilkoblet.
G020739
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid være
forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig et barn
sidde på skødet af en passager.
1
Du må ikke fastgøre barnestolens fastspændingsbånd i sædets længdejusteringsstang, fjedre, skinner og bjælker under
sædet. Skarpe kanter kan beskadige fastspændingsbåndene.
Barnestole
OBS
Volvo har børnesikkerhedsudstyr (barnestole,
barnepuder og fastspændingsanordninger),
som er udviklet til netop din bil. Hvis du bruger
Volvos børnesikkerhedsudstyr, får du de bedste forudsætninger for, at dine børn kører sikkert i bilen, men også at børnesikkerhedsudstyret passer og er nemt at bruge.
01
En barnestol og en airbag hører ikke sammen.
OBS
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den medfølgende monteringsanvisning.
• en eller flere barnestole/barnepuder på
bagsædet.
Placer altid barnestole/barnepuder på bagsædet, hvis passagerpladsens airbag er tilkoblet.
Hvis airbaggen pustes op, når barnet sidder på
passagerpladsen foran i bilen, kan barnet
komme alvorligt til skade.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag, se side 20.
31
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
ADVARSEL
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må børn
aldrig anbringes i barnestol eller på barnepude på forsædet.
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
Airbag-mærkat
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge mod
selelåsens udløserknap, må ikke anvendes,
fordi de utilsigtet kan forårsage åbning af
selelåsen.
Lad ikke barnestolen overdel ligge mod forruden.
Mærkaten bliver synlig, når passagerdøren åbnes,
se illustration på side 20.
Anbefalet barnebeskyttelse2
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Gruppe 0
Gruppe 0+
Typegodkendelse: E5 04301146
maks. 13 kg
(L)
Gruppe 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Gruppe 0+
Typegodkendelse: E1 04301146
Typegodkendelse: E1 04301146
Typegodkendelse: E1 04301146
maks. 13 kg
(U)
(U)
(U)
maks. 10 kg
32
Bagsædets midterplads
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med ISOFIX-fastspændingssystemet.
maks. 10 kg
2
Bagsædets yderplads
Hvad angår anden barnestol skal din bil findes på producentens vedlagte liste over køretøjer eller være generelt godkendt ifølge normen ECE R44.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Gruppe 0
Bagsædets yderplads
01
Bagsædets midterplads
Barnestole som er generelt godkendte.
maks. 10 kg
(U)
Gruppe 0+
maks. 13 kg
Gruppe 1
9-18 kg
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Typegodkendelse: E5 04192
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
(L)
Gruppe 1
Barnestole som er generelt godkendte.
9-18 kg
(U)
Gruppe 2
15-25 kg
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Typegodkendelse: E5 04192
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
(L)
``
33
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Bagsædets yderplads
Gruppe 2
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E5 04191
Typegodkendelse: E5 04191
(L)
(L)
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typegodkendelse: E1 04301169
Typegodkendelse: E1 04301169
(UF)
(UF)
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
(UF)
(UF)
15-25 kg
Gruppe 2/3
15-36 kg
Gruppe 2/3
15-36 kg
Bagsædets midterplads
L: Gælder for specifikke barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle kategorier.
U: Gælder for generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
UF: Gælder for fremadvendte, generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
B: Indbyggede barnestole, der er godkendt til denne vægtklasse.
34
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børnesikkerhedslåse på bagdørene
Betjeningskontakterne for bagdørenes elruder og åbningshåndtag kan spærres, så der
ikke kan åbnes indefra. For nærmere oplysninger, se side 58.
ISOFIX monteringssystem til barnestol
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
Størrelsesklasser
Barnestole findes i forskellige størrelser – biler
har forskellige størrelser. Derfor passer ikke
alle barnestole på alle pladser i alle bilmodeller.
For barnestole med ISOFIX monteringssystem
findes der derfor en størrelsesklassificering for
at hjælpe brugeren med at vælge den rette barnestol (se følgende tabel).
Størrelsesklasse
Forankringspunkterne for ISOFIX-systemet
sidder ved den nederste del af bagsæderyglænet på de yderste siddepladser.
Forankringspunkternes placering fremgår af
symboler i ryglænets beklædning (se foregående illustration).
Beskrivelse
A
Fuld størrelse, fremadvendt
barnestol
B
Reduceret størrelse (alternativ 1), fremadvendt barnestol
B1
Reduceret størrelse (alternativ 2), fremadvendt barnestol
C
Fuld størrelse, bagudvendt
barnestol
Størrelsesklasse
01
Beskrivelse
D
Reduceret størrelse, bagudvendt barnestol
E
Bagudvendt barnestol
F
Tværstillet barnestol, venstre
G
Tværstillet barnestol, højre
ADVARSEL
Anbring aldrig et barn på passagerpladsen,
hvis bilen er udstyret med en tilkoblet airbag.
OBS
Hvis en ISOFIX-barnestol ikke har størrelsesklassifikation, kan bilmodellen findes via
barnestolens køretøjsliste.
OBS
Volvo anbefaler, at du kontakter en autoriseret Volvo-forhandler for at få oplysninger
om, hvilke ISOFIX-barnestole Volvo anbefaler.
35
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Typer af ISOFIX-barnestole
Barnestolstype
Babystol tværstillet
Babystol bagudvendt
Vægt
maks. 10 kg
maks. 10 kg
Størrelsesklasse
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
(IL)
Babystol bagudvendt
maks. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnestol bagudvendt
9-18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
36
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Barnestolstype
Barnestol fremadvendt
Vægt
9-18 kg
Størrelsesklasse
B
01
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
X
OKA
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-positionen gælder ikke for ISOFIX-barnestole i denne vægtklasse og/eller størrelsesklasse.
IL: Gælder for specifikke ISOFIX-barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle kategorier.
IUF: Gælder for fremadvendte ISOFIX-barnestole, som er generelt godkendte i denne vægtklasse.
A
Volvo anbefaler bagudvendt barnebeskyttelse til denne gruppe.
``
37
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Øverste befæstelsespunkter for
barnestole
OBS
I biler med bagagegardin over bagagerummet skal dette fjernes, før barnestolen kan
monteres i forankringspunkterne.
Nærmere oplysninger om, hvordan barnestolen skal fastspændes i de øverste befæstelsespunkter, fremgår af brugsanvisningen, der
følger med barnestolen.
ADVARSEL
Bilen har øvre forankringspunkter til visse fremadvendte barnestole. Disse forankringspunkter befinder sig bag på sædet.
De øverste befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med fremadvendte barnestole. Volvo anbefaler, at småbørn sidder i
bagudvendte barnestole indtil en så høj alder
som muligt.
OBS
Slå nakkestøtterne ned for at lette monteringen af denne type barnestol i biler, der har
nakkestøtter på yderpladserne, som kan
slås ned.
38
Barnestolens fastspændingsbånd skal altid
trækkes gennem hullet i nakkestøttens ben,
inden de spændes fast ved befæstelsespunktet.
01 Sikkerhed
01
39
Fjernbetjening/nøgleblad........................................................................
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*............................................................
Keyless*..................................................................................................
Låsning/oplåsning...................................................................................
Børnesikkerhedslås.................................................................................
Alarm*......................................................................................................
40
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
42
48
49
53
58
59
LÅS OG ALARM
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Generelt
02
ADVARSEL
Bilen leveres med to fjernbetjeninger med
keyless-funktion. De bruges til at starte bilen
og til låsning og oplåsning.
Fjernbetjeningen indeholder et aftageligt nøgleblad af metal. Den synlige del findes i to udførelser for at kunne skelne mellem de to fjernbetjeninger.
Der kan bestilles flere fjernbetjeninger - op til
6 kan programmeres og bruges til den samme
bil.
Der findes fire varianter af fjernbetjeninger:
•
•
•
•
Fjernbetjening standard1
Fjernbetjening med Keyless start1
Fjernbetjening med Keyless drive1
PCC med Keyless drive
2
For oplysninger om fjernbetjeningens funktionsknapper se side 44.
PCC og fjernbetjening med keyless-funktion
har forbedret funktionalitet sammenlignet med
standard-fjernbetjeningen. I resten af dette
kapitel beskrives funktioner, som findes på alle
varianter.
1
2
3
4
42
5-knaps fjernbetjening
6-knaps fjernbetjening
Kun i kombination med elbetjent førersæde og el-spejle.
Kun biler med sidespejle, der kan drejes ind elektrisk.
Hvis der er børn i bilen:
Husk altid at afbryde strømmen til rudehejsene ved at tage fjernbetjeningen ud, hvis
føreren forlader bilen.
Hvis man mister en fjernbetjening
Hvis en fjernbetjening bliver væk, kan en ny
bestilles hos et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales. De tilbageværende fjernbetjeninger skal medbringes til værkstedet. For
at forhindre tyveri slettes den bortkomne fjernbetjenings kode i systemet.
Det aktuelle antal betjeninger, som er registreret for bilen, kan kontrolleres i menusystemet
MY CAR under Information Antal nøgler.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 196.
Nøglehukommelse3
- sidespejle,
førersæde og ratmodstand
Indstillingerne kobles automatisk til den
respektive fjernbetjening, se side 79, 99 og
224.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Nøglehukommelse.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 196.
For fjernbetjeninger med keyless-funktion, se
side 49.
Indikering ved låsning/oplåsning
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, angiver bilens blinklys, at låsningen/
oplåsningen er udført korrekt.
• Låsning - ét blink, og sidespejlene drejes4
ind.
• Oplåsning - to blink og sidespejlene drejes4 ud.
OBS
Vær opmærksom på risikoen for at låse
fjernbetjeningen inde i bilen.
Ved låsning sker indikeringen kun, hvis alle låse
er låst og alle døre er lukkede. Indikering gives,
når den sidste dør lukkes.
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Valg af funktion
Elektronisk startspærre
Forskellige muligheder for angivelse af låsning/
oplåsning med lys kan indstilles i bilens menusystem, se side 196.
Hver fjernbetjening har en unik kode. Bilen kan
kun startes med den rette fjernbetjening med
den rette kode.
Søg i menuen MY CAR efter Indstillinger
Bilindstillinger Lysindstillinger, og marker
Lyssignal dørlåsning og/eller Lyssignal for
døråbning.
Nedenstående fejlmeddelelser på kombiinstrumentets informationsdisplay vedrører den
elektroniske startspærre:
Meddelelse /
besked
Betydning
Isæt bilnøgle
Fejl ved læsning af
fjernbetjeningen
under start - Tag
nøglen ud af tændingslåsen, tryk den
i igen og gør et nyt
startforsøg.
Bilnøgle ikke fundet
Fejl ved læsning af
fjernbetjeningen
under start - Gør et
nyt startforsøg.
Lås-indikator
(Gælder kun biler
med Keyless.)
02
Hvis fejlen vedvarer:
Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen og gør et nyt
startforsøg.
Samme diode som alarmindikatoren, se
side 59.
En blinkende diode ved forruden bekræfter, at
bilen er låst.
Startspærre Prøv
at starte igen
Fejl ved startspærresystemet under
start. Hvis fejlen
vedvarer: Kontakt et
værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
OBS
Også biler, som ikke er udstyret med alarm,
har denne indikator.
Vedr. start af bilen, se side 107.
43
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Funktioner
Et langt tryk (mindst 4 sekunder) åbner alle
ruder samtidigt.
02
Funktionen kan ændres fra at låse alle dørene
op samtidigt, til med et tryk på knappen først
at låse kun førerdøren op, og efter yderligere et
tryk på knappen (inden 10 sekunder) til at låse
resten af dørene op.
5-knaps fjernbetjening
Låsning
Fjernbetjening med PCC* - Personal Car
Communicator.
Information
Oplåsning
Funktionsknapper
Varighed for ankomstlys
Låsning - Låser dørene og bagklappen,
samtidig med at alarmen aktiveres.
Bagklap
Panikfunktion
Et langt tryk (mindst 2 sekunder) lukker alle
ruder samtidigt.
ADVARSEL
Hvis ruder lukkes med fjernbetjeningen, skal
du kontrollere, at ingen personer får hænderne i klemme.
Oplåsning - Låser dørene og bagklappen
op, samtidig med at alarmen deaktiveres.
44
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Funktionen kan ændres i menusystemet MY
CAR under Indstillinger Bilindstillinger
Indstillinger for lås Døre åbnes med de to
punkter Alle døre og Hvis førerdør, så alle.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 196.
Varighed for ankomstlys - Benyttes til at
tænde bilens lys på afstand. For nærmere
oplysninger, se side 91.
Bagklap - Låser kun bagklappen op og
deaktiverer dens alarm. For nærmere oplysninger, se side 55.
Panikfunktion - Benyttes til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation.
Hvis knappen holdes inde i mindst 3 sekunder
eller trykkes ind to gange i løbet af 3 sekunder,
aktiveres blinklysene og hornet.
Funktionen kan slås fra ved hjælp af den
samme knap, når den har været aktiv i mindst
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
5 sekunder. Ellers slås den fra efter 2 minutter
og 45 sekunder.
Unikke PCC-funktioner*
Hvis der trykkes på en af de andre knapper i dette tidsrum, afbrydes aflæsningen.
Rækkevidde
Fjernbetjeningens funktioner har en rækkevidde på ca. 20 m fra bilen.
OBS
Hvis ingen indikeringslampe lyser, når
informationsknappen bruges gentagne
gange og på forskellige steder (samt efter 7
sekunder, og efter lyset er gået omkring på
PCC'en), kontaktes et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Hvis bilen ikke bekræfter et tryk på en knap gå tættere på og prøv igen.
OBS
Fjernbetjeningsfunktionerne kan forstyrres
af radiobølger i omgivelserne, bygninger,
topografiske forhold og lign. Bilen kan altid
låses/låses op med nøglebladet, se
side 47.
02
Indikeringslamperne giver informationer som
vist på følgende illustration:
Fjernbetjening med PCC* - Personal Car
Communicator.
Informationsknap
Indikeringslamper
Med informationsknappen kan forskellige
informationer fra bilen fås ved hjælp af indikeringslamperne.
Brug af informationsknappen
–
Tryk på informationsknappen
.
> Alle indikeringslamper blinker i ca.
7 sekunder, og lyset vandrer rundt på
PCC'en. Det angiver, at informationerne
fra bilen aflæses.
Grønt, konstant lys – bilen er låst.
Gult, konstant lys – bilen er ikke låst.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
45
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Rødt, konstant lys – alarmen er udløst,
efter bilen blev låst.
02
Rødt lys blinker skiftevis i de to røde indikeringslamper - Alarmen er udløst for mindre end 5 minutter siden.
Rækkevidde PCC
PCC'ens rækkevidde for oplåsning og bagklap
er ca. 20 m fra bilen - de øvrige funktioner op
til ca. 100 m.
Hvis bilen ikke bekræfter et tryk på en knap gå tættere på og prøv igen.
OBS
Informationsknappens funktion kan forstyrres af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold og lign.
OBS
Hvis ingen indikeringslampe lyser, når
informationsknappen bruges gentagne
gange og på forskellige steder (samt efter 7
sekunder, og efter lyset er gået omkring på
PCC'en), kontaktes et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Udtagning af nøgleblad
En fjernbetjening indeholder et aftageligt nøgleblad af metal, som kan bruges til at aktivere
bestemte funktioner og udføre bestemte handlinger.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, hvor det anbefales
at bestille nye nøgleblade.
Udenfor PCC'ens rækkevidde
Hvis PCC'en befinder sig for langt fra bilen, til
at informationerne kan aflæses, vises den
seneste status, som bilen havde, uden at lyset
bevæger sig rundt på PCC'en.
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan:
• venstre førerdør åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, se side 50.
• bagdørenes mekaniske børnesikkerhedslås aktiveres/deaktiveres, se side 58.
• højre fordør og bagdørene låses manuelt,
f.eks. ved strømsvigt, se side 53.
• handskerummets lås* åbnes se side 55.
46
veres/deaktiveres, se side 20.
Aftageligt nøgleblad
Nøglebladets funktioner
Hvis flere PCC'er bruges til bilen, er det kun
den PCC, der sidst blev brugt til låsning/oplåsning, som viser korrekt status.
• airbag til forsædepassager (PACOS)* akti-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Træk den fjederbelastede spærre til siden.
Træk samtidigt nøglebladet lige bagud.
Fastgøring af nøgleblad
Sæt forsigtigt nøglebladet tilbage på dets
plads i fjernbetjeningen.
1. Hold fjernbetjeningen med sporet opad, og
lad nøglebladet glide ned i sporet.
2. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Oplåsning af dør med nøgleblad
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen - f.eks. hvis batterierne er brugt op
- kan venstre førerdør åbnes på følgende
måde:
02
1. Lås venstre fordør op med nøglebladet i
dørhåndtagets låsecylinder.
Se også billede og mere information, se
side 50.
OBS
Når døren er låst op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen.
2. Alarmen afbrydes ved at sætte fjernbetjeningen i tændingslåsen.
For bil med Keyless-system, se side 50.
47
02 Lås og alarm
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*
Udskiftning af batteri
02
Batteriudskiftning
Undersøg nøje, hvordan batteriet/batterierne er placeret på dækslets inderside med
hensyn til deres (+)- og (–)-side.
Batterierne bør udskiftes, hvis:
• informationssymbolet tændes, og displayet viser Svagt batteri i
fjernbetjening. Udskift batteri.
Fjernbetjening med 1 batteri
og/eller
1. Frigør forsigtigt batteriet.
• hvis låsen gentagne gange ikke reagerer
2. Isæt et nyt med (+)-siden nedad.
på signaler fra fjernbetjeningen inden for
20 meter fra bilen.
Fjernbetjening og PCC* med 2 batterier
Åbning
Træk den fjederbelastede spærre til
siden.
Træk samtidigt nøglebladet lige bagud.
Før en 3 mm skruetrækker ind i hullet
bag ved den fjederbelastede spærre og lirk
forsigtigt fjernbetjeningen op.
OBS
Vend fjernbetjeningen med knapperne opad
for at forhindre batterierne i at falde ud, når
den åbnes.
VIGTIGT
Undgå at berøre nye batterier og deres kontaktflader med fingrene, da det kan forringe
deres funktion.
48
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
1. Frigør forsigtigt batterierne.
2. Isæt først et nyt med (+)-siden opad.
3. Læg det hvide plasticstykke imellem, og
isæt til sidst yderligere et nyt batteri med
(+)-siden nedad.
Batteritype
Brug batterier med betegnelsen CR2430, 3 V.
Samling
1. Tryk fjernbetjeningen sammen.
2. Hold fjernbetjeningen med sporet opad, og
lad nøglebladet glide ned i sporet.
3. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
VIGTIGT
Sørg for, at brugte batterier håndteres på en
måde, som skåner miljøet.
02 Lås og alarm
Keyless*
Nøglefrit låse- og startsystem*
Generelt
Bilens elsystem kan sættes i tre forskellige
niveauer (nøglepositioner) - 0, I og II - med
fjernbetjeningen, se side 76.
Fjernbetjeningens
rækkevidde1
For at man kan åbne en dør eller bagklappen
uden at trykke på fjernbetjeningens knapper,
skal der være en fjernbetjening inden for 1,5 m
fra bilens dørhåndtag eller bagklap. Det betyder, at den der skal låse en dør op eller i, skal
have fjernbetjeningen med sig. Det er ikke
muligt at låse en dør op eller i, hvis fjernbetjeningen befinder sig på bilens modsatte side.
Nedenfor beskrives fjernbetjeninger Keyless
drive- og Keyless start-funktion. For biler med
Keyless start-funktion kan bilen startes, uden
at fjernbetjeningen sidder i tændingslåsen. For
biler med Keyless drive-funktion kan bilen
låses op og låses uden at trykke på fjernbetjeningens knapper, og startes uden at fjernbetjeningen sidder i tændingslåsen. Systemet gør
det nemmere at åbne bilen, f.eks. når man har
hænderne fulde.
Begge bilens fjernbetjeninger har Keylessfunktion. Du kan bestille flere fjernbetjeninger,
se side 42.
1
De grå ringe på den foregående illustration
viser det område, der dækkes af systemets
antenner.
Hvis alle fjernbetjeninger er fjernet fra bilen, når
motoren kører, eller nøgleposition I eller II er
aktiv (se side 76), og en dør er blevet åbnet
og derefter lukket, viser informationsdisplayet
en advarsel samtidig med, at der høres en lydpåmindelse.
Når fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen,
slukker advarslen og lydpåmindelsen ophører
efter enten/eller, at:
• en dør er blevet åbnet og lukket
• fjernbetjeningen er sat i tændingslåsen
• OK-knappen på blinklysarmen er blevet
trykket ind.
02
Sikker brug af fjernbetjening med
keyless-funktion
Hvis en fjernbetjening med keyless-funktion er
blevet efterladt i bilen, deaktiveres den midlertidigt, når bilen låses. Derefter kan ingen uvedkommende åbne dørene.
Hvis der er nogen, der bryder ind i bilen, og
finder fjernbetjeningen, aktiveres den igen. Alle
fjernbetjeninger bør derfor behandles med stor
forsigtighed.
VIGTIGT
Når døren er låst op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen.
Forstyrrelser i fjernbetjeningens funktion
Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning.
OBS
Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen med
keyless-funktion i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande - ikke tættere på
end 10-15 cm.
Gælder ikke for biler med keyless start
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
49
02 Lås og alarm
Keyless*
02
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan fjernbetjeningen og nøglebladet bruges som en
almindelig fjernbetjening, se side 44.
Låsning2
OBS
Oplåsning med nøgleblad
På biler med automatgear skal gearvælgeren stilles i P-position - ellers er det ikke
muligt at låse bilen eller aktivere dens alarmer.
Oplåsning2
Oplåsning med Keyless-drive sker, når en hånd
griber om et dørhåndtag, eller bagklappens
gummibelagte trykplade berøres - åbn døren
eller bagklappen som normalt.
OBS
Biler med Keyless-drive-system har et berøringsfølsomt område på dørenes udvendige håndtag
og en gummibelagt knap ved siden af bagklappens gummibelagte trykplade.
Dørhåndtagene registrerer normalt en hånd,
der tager fat i håndtaget, men med tykke
handsker, eller efter en meget hurtig håndbevægelse, kan det være nødvendigt at
prøve igen eller at tage handsken af.
Lås dørene og bagklappen ved at gribe et af
dørhåndtagene eller den mindste af de to gummibelagte knapper - lås-indikatoren i forruden
bekræfter med blinken, at låsning er udført, se
side 43.
Alle døre og bagklappen skal være lukkede, før
bilen kan låses - ellers låses bilen ikke.
2
50
Gælder ikke fjernbetjening med keyless start
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hul til nøglebladet - for at løsne dækslet.
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan venstre fordør åbnes med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad (se side 46).
For at få adgang til låsecylinderen skal dørhåndtagets plastdæksel løsnes - også det
gøres med nøglebladet:
1. Tryk nøglebladet ca. 1 cm lige op i hullet på
dørhåndtagets/dækslets underside undgå at lirke.
> Plastdækslet løsnes automatisk i det
øjeblik, bladet trykkes lige op og ind i
åbningen.
02 Lås og alarm
Keyless*
2. Stik derefter nøglebladet ind i låsecylinderen, og lås døren op.
3. Sæt plastdækslet på igen efter oplåsningen.
OBS
Når venstre fordør låses op med nøglebladet og åbnes, udløses alarmen. Den afbrydes ved at sætte fjernbetjeningen i tændingslåsen, se side 59.
Nøglehukommelse3 - førersæde,
udvendige spejle og ratmodstand
Hukommelsesfunktion i fjernbetjening
med keyless-funktion
Hvis flere personer med hver sin fjernbetjening
nærmer sig bilen, foretages indstillingerne af
sæde og spejle efter den, der åbner førerdøren.
Efter at førerdøren er åbnet af person A med
fjernbetjening A, men person B med fjernbetjening B skal køre, kan indstillingerne ændres
på følgende måder:
• Stående ved førerdøren eller siddende bag
Antenneplacering
ved rattet trykker person B på sin fjernbetjenings knap for oplåsning, se side 44.
02
• Vælg en af tre mulige hukommelser for
sædeindstilling med sædeknap 1-3, se
side 79.
• Justere sæde og spejle manuelt, se
side 79 og 99.
• Justere ratmodstand i menusystemet MY
CAR, se side 198.
Låseindstillinger
Keyless-drive-funktionen kan tilpasses ved i
menusystemet MY CAR at angive, hvilke døre
der skal låses op, under Bilindstillinger
Indstillinger for lås Nøglefri indstigning vælg dér mellem Åbn alle døre, Vilkårlig dør,
Døre på samme side og Begge fordøre.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 196.
Keyless-systemet har en række indbyggede
antenner placeret rundt omkring i bilen:
Kofanger bag, i midten
Dørhåndtag, venstre, bag
Bagagerum, i midten helt inde under gulvet
Dørhåndtag, højre, bag
Midterkonsol, under bageste del
Midterkonsol, under forreste del.
3
Kun i kombination med elbetjent førersæde og el-spejle.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
51
02 Lås og alarm
Keyless*
ADVARSEL
02
52
Personer med indopereret pacemaker må
ikke befinde sig tættere end 22 cm på
Keyless-systemets antenner. Dette er for at
forhindre forstyrrelser mellem pacemakeren
og Keyless-systemet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Udefra
Fjernbetjeningen kan låse/oplåse alle døre,
bagklappen og tankdækselklappen. Der kan
vælges forskellige sekvenser for oplåsning, se
"Oplåsning med fjernbetjeningen" side 44.
For at låsningen skal kunne aktiveres, skal
førerdøren være lukket - hvis nogen af de andre
døre eller bagklappen er åben, låses den/de,
og alarmen kobles først til, når den/de lukkes.
Med Keyless*-systemet skal alle døre og bagklappen være lukket.
OBS
Vær opmærksom på risikoen for at låse
fjernbetjeningen inde i bilen.
Hvis låsning/oplåsning med fjernbetjeningen
ikke fungerer, kan dens batteri være brugt op så skal venstre fordør låses eller låses op med
det aftagelige nøgleblad, se side 46.
OBS
Husk, at alarmen udløses, når døren åbnes
efter at være låst op med nøglebladet - alarmen slås fra, når fjernbetjeningen trykkes
ind i tændingslåsen.
ADVARSEL
Vær opmærksom på risikoen for at blive låst
inde i bilen, når den låses udefra med fjernbetjeningen - det vil ikke være muligt at
åbne dørene indefra med dørgrebene. For
mere information, se side 56, Blokeret
låsestilling.
02
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden 2 minutter efter oplåsning, låses de alle
automatisk igen. Denne funktion mindsker risikoen for, at man kommer til at efterlade bilen
ulåst. (For biler med alarm, se side 59.)
Manuel låsning
I nogle situationer skal bilen kunne låses manuelt, f.eks. ved strømsvigt.
Venstre fordør kan låses med dens låsecylinder
og fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad, se
side 50.
De andre døre har ikke låsecylindre, men i stedet en låseanordning på hver dørs gavl, der
skal trykkes ind ved hjælp af nøglebladet derefter er de mekanisk låst/blokeret mod
åbning udefra. Dørene kan stadig åbnes indefra.
Manuel låsning af dør. Må ikke forveksles med
Børnesikkerhedslåsen, se side 58.
–
Tag det aftagelige nøgleblad ud af fjernbetjeningen, se side 46. Før nøglebladet ind i
hullet til låseanordningen, og tryk nøglen
ind, indtil nøglen er i bund, ca. 12 mm.
Døren kan åbnes både ude- og indefra.
Døren er spærret mod åbning udefra. For
at vende tilbage til position A skal dørens
indvendige håndtag åbnes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
53
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
OBS
02
•
•
En dørs låseanordning låser kun den
aktuelle dør - ikke alle døre samtidigt.
En manuelt låst bagdør med aktiveret
manuel børnesikkerhedslås kan ikke
åbnes hverken ude- eller indefra , se
side 58. En bagdør låst på denne
måde kan kun låses op med fjernbetjening eller centralåsknap.
• Tryk knappens ene side
- den anden side
ind for at låse
låser op.
Lampe i låseknap
Centrallås findes i to varianter - lampen i førerdørens centrallåsknap har forskellige betydninger, afhængigt af varianten.
Med centrallåsknap kun i førerdøren, de øvrige
døre har ingen knap:
• Tændt lampe betyder, at alle døre er låst.
Indefra
Med centrallåsknap i begge fordøre og elektrisk låseknap i hver bagdør:
Centrallås
• Tændt lampe betyder, at kun den aktuelle
dør er låst. Når alle knapper lyser, er alle
døre låst.
Oplåsning
Indefra kan en dør låses op på to forskellige
måder:
• Tryk på centrallåsknappen
.
Et langt tryk (mindst 4 sekunder) åbner også
alle sideruder* samtidigt.
• Træk i åbningshåndtaget og åbn døren dørene låses op og åbnes i et øjeblik.
Centrallås.
Med førerdørens knap til centrallåsning kan alle
døre og bagklappen låses eller låses op samtidigt.
54
Låsning
• Begge fordøre skal være lukkede for at
kunne låses centralt. Tryk på centrallåsknappen
- alle døre låses. Hvis en af
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
bagdørene er åben, låses den, når den lukkes.
Et langt tryk (mindst 2 sekunder) lukker også
alle sideruder samtidigt.
Gennemluftningsfunktion
Et langt tryk på centrallåsknappen
(mindst
4 sekunder) åbner alle ruder samtidigt - f.eks.
for hurtigt at gennemlufte kabinen ved varmt
vejr.
Automatisk låsning
Dørene og bagklappen låses automatisk, når
bilen begynder at køre.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Indstillinger for lås
Automatisk dørlåsning. Vedr. en beskrivelse
af menusystemet, se side 196.
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Låsecylinder handskerum*
Bagklap
VIGTIGT
Manuel åbning
•
Kun meget lidt kraft er nødvendig for at
løsne bagklappens lås - tryk bare let på
den gummibelagte plade.
•
Læg ikke løftekraften på gummipladen
ved åbning af bagklappen - løft i håndtaget. For stor kraft kan beskadige gummipladens elektriske kontakt.
02
Oplåsning med fjernbetjening
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. For
information om nøgleblad, se side 46.
Låsnings af handskerummet:
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
låsecylinder.
Drej nøglebladet 90 grader højre om. Nøglehullet er vandret i låst indstilling.
Træk nøglebladet ud.
• Oplåsning sker i omvendt rækkefølge.
Gummiplade med elektrisk kontakt.
Bagklappen holdes lukket af en elektrisk lås.
For at åbne:
1. Tryk let på den brede af de to gummibelagte trykplader under det udvendige
håndtag - låsen udløses.
2. Løft i det udvendige håndtag for at åbne
klappen helt.
Med fjernbetjeningens
-knap kan alarmen
for bagklappen alene deaktiveres* og låses op.
Lås-indikatoren på instrumentpanelet holder
op med at blinke, hvilket viser, at hele bilen ikke
er låst, og alarmens* niveau- og bevægelsessensorer og sensorerne for åbning af bagklappen slås fra.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
55
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Dørene forbliver låst og alarmeret.
02
Åbning indefra
Med fjernbetjeningens
-knap låses tankdækselklappen op. Tankdækselklappen forbliver ulåst, indtil bilen låses med fjernbetjeningens
-knap. Hvis bilen låses under kørsel
eller med de indvendige knapper, forbliver
tankdækselklappen ulåst.
Bagklappen kan åbnes på to forskellige måder
med fjernbetjeningen:
Et tryk - Klappen låses op, men er fortsat lukket - tryk let på den gummibelagte trykplade
under det udvendige håndtag og løft klappen.
Hvis klappen ikke åbnes inden to minutter,
låses den igen, og alarmen aktiveres igen.
To tryk - Klappen låses op og låsen udløses,
hvorved klappen åbnes nogle centimeter - løft
i det udvendige håndtag for at åbne. Regn,
kulde, frost eller sne kan dog forhindre klappen
i at slippe låsen.
OBS
•
•
1
56
Når klappen er låst op med 2 tryk eller
inde fra bilen, kan automatisk genlåsning ikke ske, fordi klappen er åben den skal lukkes manuelt.
Når klappen er lukket, er den ulåst og
alarmen er ikke aktiveret - lås den og
aktiver alarmen igen med fjernbetjenin.
gens låseknap
Tankdækselklap
Tankdækselklappens låsesystem følger
keyless-drive og centrallåsens låsning og
oplåsning. Låsningen af tankdækselklappen
sker altid med en forsinkelse på 10 minutter.
For at åbne bagklappen:
Blokeret låsestilling*1
–
Blokeret låsestilling vil sige, at alle åbningshåndtag udløses mekanisk, hvilket forhindrer
åbning af døre indefra.
Tryk på belysningspanelets knap.
> Låsen udløses, og klappen åbnes et par
centimeter.
Låsning med fjernbetjening
–
Tryk på fjernbetjeningens låseknap
, se
side 44.
> Lås-indikatoren på instrumentpanelet
begynder at blinke, hvilket betyder, at
bilen er låst, og alarmen* er blevet aktiveret.
Kun i kombination med alarm.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og indtræder med ca. 10 sekunders forsinkelse efter låsning af dørene.
OBS
Hvis en dør åbnes i forsinkelsestiden, afbrydes sekvensen, og alarmen deaktiveres.
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningen. Venstre fordør kan også
låses op med det aftagelige nøgleblad.
ADVARSEL
Efterlad ingen personer i bilen uden først at
deaktivere funktionen Blokeret låsestilling
for ikke at risikere at låse nogen personer
inde.
Midlertidig deaktivering
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra. Det
gøres på følgende måde:
1. Gå ind i menusystemet MY CAR under
Indstillinger Bilindstillinger Nedsat
beskyttelse (for udførlig beskrivelse af
menusystemet, se side 196).
2. Vælg Engangsaktivering.
> Instrumentpanelets display viser meddelelsen Nedsat beskytt. Se
instr.bog, og Blokeret låsestilling slås
fra, når bilen låses.
beskyttelse , og dermed er Blokeret
låsestilling samt alarmens bevægelsesog hældningssensorer tilkoblet igen.
02
Hvis låsesystemet ikke skal ændres
–
Tryk på EXIT og lås bilen.
OBS
•
Husk, at alarmen aktiveres, når bilen
låses.
•
Hvis en af dørene åbnes indefra, udløses alarmen.
eller
–
Aktive menuvalg angives med et kryds.
MY CAR
OK MENU
TUNE-drejeknap
EXIT
Vælg Forespørg ved udstigning.
> Hver gang motoren slukkes, viser midterkonsollens skærm meddelelsen Skal
Reduced Guard aktiveres indtil
fornyet opstart af motor? efterfulgt af
punkterne Bekræft med OK og
Annullér med EXIT.
Hvis Blokeret låsestilling skal slås fra
–
Tryk på OK/MENU og lås bilen. (Bemærk,
at alarmens bevægelses- og hældningssensorer* slås fra samtidigt, se side 59.)
> Næste gang motoren startes, nulstilles
systemet, og instrumentpanelets display viser meddelelsen Fuld
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57
02 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Manuel spærring af bagdøre
02
Børnesikkerhedslåsen forhindrer, at børn
åbner en bagdør indefra.
OBS
•
En dørs drejeknap spærrer kun den
aktuelle dør - ikke begge bagdøre samtidigt.
•
Der er ingen manuel spærring på biler
udstyret med elektrisk børnesikkerhedslås.
Elektrisk spærring af døre* og ruder
bagi
1. Start motoren, eller vælg en højere nøgleposition end 0.
2. Tryk på knappen i førerdørens betjeningspanel.
> Informationsdisplayet viser meddelelsen Børnesikring aktiveret, og knappens lampe lyser - låsen er aktiveret.
Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, kan de bageste:
• ruder kun åbnes med førerdørens betjeningspanel
• døre ikke åbnes indefra.
På slukning af motoren gemmes den aktuelle
indstilling - hvis børnesikkerhedslåsen er aktiveret ved slukning af motoren, vil funktionen
fortsat være aktiveret ved den næste motorstart.
Manuel børnesikkerhedslås. Må ikke forveksles
med manuel dørlås, se side 53.
Skruen for børnesikkerhedslåsen befinder sig i
bagdørenes bagkant og er kun tilgængelig, når
døren er åben.
For at aktivere/deaktivere børnesikkerhedslåsen:
–
Brug fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad til at dreje på knappen - se side 46.
Døren er spærret mod åbning indefra.
Døren kan åbnes både ude- og indefra.
Betjeningspanel førerdør.
Børnesikkerhedslåsen kan aktiveres/deaktiveres for alle nøglepositioner højere end 0 - se
side 76. Aktivering/deaktivering kan foretages op til 2 minutter efter slukning af motoren,
forudsat at ingen dør åbnes.
For at aktivere børnesikkerhedslåsen:
58
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
Alarm*
Generelt
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, som indgår i alarmsystemet.
Ethvert forsøg kan påvirke garantibetingelserne.
• en dør, motorhjelmen eller bagklappen
åbnes
• der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor*)
Tilkobling af alarm
OBS
Aktiveret alarm udløses, hvis:
–
Tryk på fjernbetjeningens låseknap.
02
Frakobling af alarm
–
Tryk på fjernbetjeningens oplåseknap.
Annullering af udløst alarm
–
Alarmindikator
• når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.
udstyret med hældningssensor*)
Øvrige alarmfunktioner
• startbatteriets kabel frakobles
• sirenen slås fra.
Automatisk genaktivering af alarm
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på informationsdisplayet.
Kontakt et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
OBS
Bevægelsessensorerne udløser alarmen
ved bevægelser i kabinen - også luftstrømme registreres. Derfor kan alarmen
udløses, når bilen forlades med ruderne
åbne, eller hvis der bruges kabinevarmer.
For at undgå dette: Luk ruderne, når bilen
forlades. Hvis bilens indbyggede kabinevarmer (eller en transportabel elektrisk) skal
anvendes, skal ventilationsspjældene justeres, så de ikke vender opad i kabinen.
Samme diode som lås-indikatoren, se side 43.
En rød lysdiode på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
• Dioden slukket – alarmen er frakoblet
• Dioden blinker én gang med to sekunders
•
Hvis bilen er låst op med fjernbetjeningen (og
alarmen er frakoblet), men ingen af dørene eller
bagklappen åbnes inden 2 minutter, kobles
alarmen automatisk til igen. Samtidig låses
bilen igen.
Automatisk tilkobling af alarm
I nogle lande kobles alarmen automatisk til et
stykke tid efter, at førerdøren er blevet åbnet
og lukket igen, uden at bilen er blevet aflåst.
mellemrum – alarmen er tilkoblet
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen (og indtil fjernbetjeningen sættes i
tændingslåsen og nøgleposition I nås) –
alarmen har været udløst.
Hvis alarmen ikke kan slås fra med fjernbetjeningen - f.eks. hvis fjernbetjeningens batteri er
brugt op - kan bilen låses op, bilens alarm
deaktiveres og motoren startes som følger:
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
59
02 Lås og alarm
Alarm*
02
1. Åbn venstre fordør med det aftagelige nøgleblad - se side 50.
> Alarmen udløses, afviserne blinker, og
sirenen lyder.
Reduceret alarmniveau
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen f.eks. hvis en hund efterlades i en låst bil eller
ved rejse med et biltog eller en bilfærge - slå
bevægelses- og hældningssensorerne midlertidigt fra.
Fremgangsmåden er den samme som ved
midlertidig afbrydelse af Blokeret låsestilling,
se side 56.
2. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.
> Alarmen deaktiveres.
Alarmsignaler
Når alarmen udløses, sker der følgende:
• En sirene lyder i 30 sekunder, eller indtil
alarmen slås fra. Sirenen har sit eget batteri
og fungerer uafhængigt af bilens startbatteri.
• Alle afvisere blinker i 5 minutter, eller indtil
alarmen slås fra.
60
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
02
61
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................ 64
Volvo Sensus ......................................................................................... 74
Nøglepositioner....................................................................................... 76
Sæder..................................................................................................... 78
Rat........................................................................................................... 83
Belysning................................................................................................. 84
Viskere og sprinklere............................................................................... 95
Ruder og spejle....................................................................................... 97
Kompas*................................................................................................ 102
Alkolås*................................................................................................. 103
Start af motor........................................................................................ 107
Start af motor – eksternt batteri............................................................ 109
Gearkasser............................................................................................ 110
Eco Guide og Power*............................................................................ 116
Start/Stop *........................................................................................... 118
Driftsbremsen........................................................................................ 124
Parkeringsbremse................................................................................. 126
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 127
62
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
DIT FØRERMILJØ
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Instrumentoversigt
03
Venstrestyret bil.
64
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktion
Side
Funktion
Side
Håndtering af
menu og meddelelser, afvisere, nærog fjernlys, kørecomputer
84, 89, 194,
220
Kontrolpanel for
infotainment og
menubetjening
196, 233, 235
Kontrolpanel for klimaanlæg
208
Fartpilot
139, 141
Gearvælger
110
Horn, airbag
18, 83
Parkeringsbremse
126
Kombiinstrument
67, 73
196, 233, 259,
235
Viskere og sprinklere
95, 96
Menu-, lyd- og telefonstyring
Indstilling af rat
83
START/STOP
ENGINE-knap
107
Motorhjelmsåbner
320
Tændingslås
76
Lyskontakt, åbner
til bagklap
55, 84
Display for infotainment og menubetjening
196, 233, 233
Indstilling af sæde*
79
Døråbningshåndtag
–
Betjeningspanel
54, 58, 97,
99
Advarselsblinklys
89
03
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
65
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
03
Højrestyret bil.
66
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Funktion
Side
Funktion
Side
Viskere og sprinklere
95, 96
Kontrolpanel for klimaanlæg
208
Menu-, lyd- og telefonstyring
196, 233, 259,
235
Gearvælger
110
Parkeringsbremse
126
Horn, airbag
17, 83
Kombiinstrument
67, 73
84, 89, 194,
220
Fartpilot
139, 141
START/STOP
ENGINE-knap
107
Håndtering af
menu og meddelelser, afvisere, nærog fjernlys, kørecomputer
Indstilling af rat
83
Tændingslås
76
Motorhjelmsåbner
320
Display for infotainment og menubetjening
196, 233, 233
Lyskontakt og
åbner til bagklap
55, 84
Døråbningshåndtag
–
Indstilling af sæde*
79
Betjeningspanel
54, 58, 97,
99
Advarselsblinklys
89
Kontrolpanel for
infotainment og
menubetjening
196, 233, 235
03
Informationsdisplay, analogt instrument.
Informationsdisplays, digitalt instrument.
På kombiinstrumentets informationsdisplay
vises information om nogle af bilens funktioner,
f.eks. fartpilot, kørecomputer og meddelelser.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
67
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
03
Informationerne vises i form af tekst og symboler.
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
En nærmere beskrivelse findes under de funktioner, der omfattes af informationsdisplayene.
Gearskift-indikator1 / Gearposition-indikator2. Se også side 278.
Målere og indikatorer, analogt
instrument
Målere og indikatorer, digitalt
instrument
Der kan vælges forskellige temaer for digitalt
kombiinstrument. De mulige temaer er
Elegance, Eco og Performance.
For at skifte tema - tryk på venstre kontaktarms
OK-knap, og vælg derefter menupunktet
Temaer ved at dreje armens fingerhjul.
Bekræft valget ved at trykke på OK-knappen.
For mere information om menubetjening, se
side 194.
Målere og indikatorer, tema Elegance.
Brændstofmåler. Se også kørecomputer,
side 220, og Brændstofpåfyldning, side
281.
Temperaturmåler for motorens kølevæske
Speedometer
Brændstofmåler. Se også kørecomputer,
side 220, og Brændstofpåfyldning, side
281.
EcoGuide. Se også side 116.
Speedometer
1
2
3
4
68
Manuel gearkasse
Automatisk gearkasse
Manuel gearkasse
Automatisk gearkasse
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
Gearskift-indikator3 / Gearposition-indikator4. Se også side 278.
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
03
Målere og indikatorer, tema Eco.
3
4
5
Målere og indikatorer, tema Performance.
Brændstofmåler. Se også kørecomputer,
side 220, og Brændstofpåfyldning, side
281.
Brændstofmåler. Se også kørecomputer,
side 220, og Brændstofpåfyldning, side
281.
EcoGuide. Se også side 116.
Temperaturmåler for motorens kølevæske
Kontrol- og advarselssymboler
Speedometer
Speedometer
Advarselssymboler5
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
Gearskift-indikator3 / Gearposition-indikator4. Se også side 278.
PowerMeter. Se også side 116.
Kontrol- og advarselssymboler, analogt instrument.
Kontrolsymboler
Gearskift-indikator3 / Gearposition-indikator4. Se også side 278.
Manuel gearkasse
Automatisk gearkasse
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarslen gives vha. displaytekst. For information om kontrol af oliestand, se side 321.
``
69
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
symbolerne for fejl i udstødningsrensesystemet og lavt olietryk.
Kontrolsymboler
Symbol
Betydning
Betydning
Venstre blinklys
Højre blinklys
Fejl i ABL-systemet
03
Udstødningsrensningssystem
Fejl i ABS-systemet
Kontrol- og advarselssymboler, digitalt instrument.
Tågebaglys tændt
Kontrolsymboler
Kontrol- og advarselssymboler
Advarselssymboler5
Stabilitetssystem
Stabilitetssystem, sport-position
Funktionskontrol
Alle kontrol- og advarselssymboler tændes i
nøgleposition II eller ved start af motoren. Når
motoren er startet, skal alle symboler slukkes,
undtagen parkeringsbremsesymbolet, som
først slukkes, når parkeringsbremsen udløses.
Hvis motoren ikke starter, eller hvis funktionskontrollen udføres i nøgleposition II, slukkes
alle symboler inden for 5 sekunder, undtagen
5
70
Symbol
Motorforvarmer (diesel)
Lav stand i brændstoftanken
Information - læs displayteksten
Fjernlys tændt
DRIVe - Start/Stop, motoren er
standset automatisk, se
side 118
Fejl i ABL-systemet
Symbolet lyser, hvis der er opstået en fejl i
ABL-funktionen (Active Bending Lights).
Udstødningsrensningssystem
Hvis symbolet tændes, kan det skyldes fejl i
bilens udstødningsrensningssystem. Kør til et
værksted for kontrol. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i ABS-systemet
Hvis symbolet tændes, fungerer systemet ikke.
Det normale bremsesystem fungerer fortsat,
men uden ABS.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarslen gives vha. displaytekst. For information om kontrol af oliestand, se side 321.
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
3. Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at
få ABS-systemet kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med at lyse. Volvo anbefaler,
at du henvender dig til et autoriseret Volvoværksted.
Tågebaglys tændt
Symbolet lyser, når tågelyset er tændt. Tågebaglyset består af to pærer.
Stabilitetssystem
Et blinkende symbol angiver, at stabilitetssystemet er i funktion. Hvis symbolet lyser konstant, er der opstået en fejl i systemet.
Stabilitetssystem, Sport-funktion
Sport-funktionen giver mulighed for en mere
aktiv køreoplevelse. Systemet registrerer, om
brug af speeder, ratbevægelser og kørsel i
sving er mere aktiv end ved normal kørsel, og
giver mulighed for kontrolleret udskridning
med bagenden op til et vist niveau, før det griber ind og stabiliserer bilen.
Motorforvarmer (diesel)
Symbolet tændes, når motoren forvarmes.
Forvarmning sker for det meste på grund af lav
temperatur.
Lav stand i brændstoftanken
Når symbolet tændes, er niveauet i brændstoftanken lavt. Fyld brændstof på snarest.
Information - læs displayteksten
Advarselssymboler
Informationssymbolet tændes i kombination
med tekst på informationsdisplayet, når der
forekommer en afvigelse i ét af bilens systemer. Meddelelsen slukkes ved at trykke på
OK-knappen, se side 194, eller forsvinder
automatisk efter et stykke tid (tidsrummet
varierer efter, hvilken funktion der angives).
Informationssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.
Symbol
Lavt olietrykA
Parkeringsbremse
trukket
Airbags (SRS)
Når en servicemeddelelse vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved hjælp af OKknappen, eller slukker automatisk efter et
stykke tid.
Påmindelse om sikkerhedssele
Generatoren lader
ikke
Fjernlys tændt
Symbolet lyser, når fjernlyset er tændt, samt
ved brug af overhalingslys.
Fejl i bremsesystemet
Venstre/højre blinklys
Begge blinkerssymboler blinker, når der bruges advarselsblinklys.
Symbolet lyser, når motoren er standset automatisk.
03
Parkeringsbremse
trukket, alternativt
symbol
OBS
DRIVe – Start/Stop
Betydning
Advarsel
A
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk
ikke. Advarslen gives vha. displaytekst, se side 321 og
323.
Lavt olietryk
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt. Stands straks motoren, og
kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter behov.
71
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Hvis symbolet tændes, og oliestanden er normal, bør du kontakte et værksted. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret
Volvo-værksted.
Parkeringsbremse trukket
03
Symbolet lyser konstant, når parkeringsbremsen er trukket. Symbol tændes under aktivering. For nærmere oplysninger, se side 126.
Airbags (SRS)
Hvis symbolet forbliver tændt eller tændes
under kørsel, er der opstået en fejl i selelåsen,
SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kør snarest
muligt til et værksted for at få kontrolleret bilen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
sted, og kontrollér standen i bremsevæskebeholderen (se side 325).
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
• Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
• Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen
kontrolleres, se side 325. Hvis niveauet
er normalt, og symbolerne stadig lyser,
kan bilen med stor forsigtighed køres til
et værksted for at få bremsesystemet
efterset. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person på forsædet
ikke har spændt sin sikkerhedssele, eller hvis
en person på bagsædet har taget sin sele af.
Generatoren lader ikke
Symbolet tændes under kørsel, hvis der opstår
en fejl i det elektriske anlæg. Henvend dig til et
værksted. Volvo anbefaler, at du henvender dig
til et autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan bremsevæskeniveauet være for lavt. Stands bilen et sikkert
6
72
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken ligger under MINniveauet i bremsevæskebeholderen, må
bilen ikke køres videre, uden at der er fyldt
bremsevæske på.
Tabet af bremsevæske skal kontrolleres af
et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Kun biler med alarm*.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Hvis bremse- og ABS-symbolerne er tændt
på samme tid, er der risiko for, at bagenden
skrider ud under kraftig opbremsning.
Advarsel
Det røde advarselssymbol tændes, når der er
angivet en fejl, som kan indvirke på sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig vises
en forklarende tekst på informationsdisplayet.
Symbolet bliver stående, indtil fejlen er udbedret, men tekstmeddelelsen kan trykkes væk
med OK-knappen, se side 194. Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med
andre symboler.
Gå frem som følger:
1. Stands på et sikkert sted. Bilen må ikke
køre videre.
2. Læs teksten på informationsdisplayet.
Foretag det fornødne iht. til teksten på displayet. Slet meddelelsen med OK-knappen.
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis en af dørene, motorhjelmen6 eller bagklappen ikke er fuldstændig lukket, tændes
informations- eller advarselssymbolet sammen
med en forklarende meddelelse på kombiin-
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
strumentet. Stands snarest muligt bilen på et
sikkert sted, og luk den dør/klap, der er åben.
Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise
den ønskede tæller.
Hvis bilen kører med en lavere hastighed end ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet.
Et langt tryk (mere end 1 sekund) på venstre
kontaktarms RESET-knap nulstiller den triptæller, der vises i øjeblikket. Et længere tryk (4
sekunder) nulstiller kørecomputeren, hvis bilen
er udstyret med digitalt instrument. For nærmere oplysninger, se side 220.
Hvis bilen kører med en højere hastighed end ca. 7 km/t, tændes advarselssymbolet.
Triptællere
Triptællere.
Display for triptællere7
De to triptællere T1 og T2 bruges til at måle
korte afstande. Strækningens længde vises på
displayet.
7
8
RSI*
Funktionen RSI (Road Sign Identification) hjælper føreren med at se vejskilte med oplysninger
om bl. a. aktuel hastighed, at en motorvej eller
motortrafikvej begynder/ophører, og når der er
overhalingsforbud. For detaljerede oplysninger
om RSI, se side 135.
03
Combined Instrument Panel Software
Ur
"Combined Instrument Panel Software:
Portions of this software are copyright š 2.4.3
The FreeTypeProject (www.freetype.org). All
rights reserved."
Ur, digitalt instrument.
Display til visning af klokkeslæt8
Indstilling af uret
Uret kan indstilles i menugruppen MY CAR, for
mere information se side 196.
Displayets udseende kan variere afhængigt af variant.
I analogt instrument vises tiden midt i instrumentet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
73
03 Dit førermiljø
Volvo Sensus
Generelt
stillinger kan foretages i Bilindstillinger, Infotainment, Klimaanlæg osv.
Med midterkonsollens knapper og betjeningspanel eller rattets højre tastatur* kan funktioner
aktiveres eller deaktiveres, og der kan foretages mange forskellige indstillinger.
03
Med et tryk på MY CAR præsenteres alle indstillinger relateret til kørsel og kontrol af bilen,
f.eks. City Safety, Lås og alarm, indstilling af
uret osv.
Kontrolpanel i midterkonsol
Navigation* - NAV, se separat instruktionsbog (Road and Traffic Information System
- RTI).
Infotainment (RADIO, MEDIA, TEL*), se
side 233.
Med et tryk på henholdsvis RADIO, MEDIA,
TEL*, NAV* og CAM* kan andre kilder, systemer og funktioner aktiveres, f.eks. AM, FM1,
CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigation* og parkeringskamera*.
For mere information om alle funktioner/systemer, se de pågældende afsnit i instruktionbogen.
Bilindstillinger - MY CAR, se side 196.
Klimaanlæg, se side 205.
Parkeringskamera - CAM*, se side 180.
Volvo Sensus er bilens styresystem, hjertet i
din Volvo-oplevelse. Volvo Sensus samler og
præsenterer mange funktioner i flere af bilens
systemer på midterkonsollens skærm. Med
Volvo Sensus kan bilen gøres personlig ved
hjælp af en praktisk brugergrænseflade. Ind-
74
Sensus-software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All rights reserved. (c) UNIX System
Laboratories, Inc. All or some portions are
derived from material licensed to the University
of California by American Telephone and
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials
provided with the distribution. Neither the
name of the <ORGANIZATION> nor the names
of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software
without specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
03 Dit førermiljø
Volvo Sensus
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc.
Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this software
and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without
restriction, including without limitation the
rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the
following conditions: The above copyright
notice including the dates of first publication
and either this permission notice or a reference
to http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be
included in all copies or substantial portions of
the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED
"AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as
contained in this notice, the name of Silicon
Graphics, Inc. shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other
dealings in this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
03
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
75
03 Dit førermiljø
Nøglepositioner
Isætning og udtagning af
fjernbetjening
VIGTIGT
Fremmedlegemer i tændingslåsen kan
bringe funktionen i fare eller ødelægge
låsen.
Nivea
u
0
Tryk ikke fjernbetjeningen ind vendt den forkerte vej - Hold i enden med det aftagelige
nøgleblad, se side 46.
03
tændingslåsen.
Lydanlægget kan bruges i
begrænset tid - se side 232.
I
Solskærm til glastag, rudehejs, 12
V stikkontakt i kabinen, RTI, telefon, kabineblæser og vinduesviskere kan anvendes.
II
Forlygterne tændes.
Funktioner på forskellige niveauer
Tændingslås med fjernbetjening trukket ud/trykket
ind.
OBS
For biler med Keyless*-funktion behøver
nøglen ikke sættes i tændingslåsen, men
kan opbevares i f.eks. en lomme. For mere
information om Keyless-funktioner - se
side 49.
For at muliggøre brug af et begrænset antal
funktioner med motoren slukket, kan bilens
elsystem forsætte i tre forskellige niveauer
(nøglepositioner) - 0, I og II - med fjernbetjeningen. I denne instruktionsbog kaldes disse
niveauer for "nøglepositioner".
Den følgende tabell viser, hvilke funktioner der
er tilgængelige i den respektive nøgleposition/
niveau.
Sæt fjernbetjeningen i
1. Hold i fjernbetjeningens ende med det aftagelige nøgleblad og sæt fjernbetjeningen i
startlåsen.
2. Tryk derefter fjernbetjeningen ind i låsen til
dens endestilling.
76
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Kilometertæller, ur og temperaturmåler tændes.
Elektrisk betjente sæder kan
justeres.
Tag fjernbetjeningen ud
• Tag fat i fjernbetjeningen og træk den ud af
Funktioner
Advarsels- og kontrollamperne
lyser i 5 sekunder.
Flere andre systemer aktiveres.
Elopvarmning i sædehynder og
bagrude kan først aktiveres efter
motorstart.
- Denne nøgleposition bruger
meget strøm fra startbatteriet,
og bør undgås!
03 Dit førermiljø
Nøglepositioner
At vælge nøgleposition/niveau
Start og stop af motor
Nøgleposition 0
For information om at starte/slukke for motoren
- se side 107.
• Lås bilen op - dermed er bilens elsystem
på niveau 0.
Nøgleposition I
• Med fjernbetjeningen trykket helt ind i
Bugsering
For vigtig information om fjernbetjeningen ved
bugsering - se side 297.
startlåsen1 - Tryk kort på START/STOP
ENGINE.
03
OBS
For at nå niveau I eller II uden motorstart tryk ikke bremse-/koblingspedalen ned, når
disse nøglepositioner skal vælges.
Nøgleposition II
• Med fjernbetjeningen trykket helt ind i
startlåsen1 - Foretag et langt2 tryk på
START/STOP ENGINE.
Tilbage til nøgleposition 0
• For at gå tilbage til nøgleposition 0 fra position II eller I - Tryk kort på START/STOP
ENGINE.
Lydanlæg
For information om lydanlæggets funktion, når
fjernbetjeningen er taget ud - se side 232.
1
2
Ikke nødvendigt for en bil med Keyless*-funktion.
Ca. 2 sekunder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
77
03 Dit førermiljø
Sæder
Forsæder
ADVARSEL
Nedfældning af forsæderyglæn
Indstil den korrekte kørestilling på førersædet, før kørsel påbegyndes, ikke under kørslen. Sørg for, at sædet er i låst position for
at forhindre personskade ved en eventuel
hård opbremsning eller en ulykke.
03
Justering af nakkestøtter i forsæderne
Justering af lændestøtten*, drej hjulet1.
Passagersædets ryglæn kan vippes fremad for
at give plads til lange genstande.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
Skub stolen så langt bagud/nedad som
muligt.
Indstil ryglænet i oprejst stilling.
Hæv/sænk sædehyndens forkant*, pump
op/ned.
Højden på forsædernes nakkestøtter kan justeres.
Foretag ændring af ryglænets hældning,
drej på hjulet.
Juster nakkestøtten efter personens højde, så
den om muligt dækker hele baghovedet.
Hæv/sænk sædet*, pump op/ned.
For at justere højden skal der trykkes på knappen (se illustration), samtidig med at støtten
justeres op eller ned.
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
Nakkestøtten kan indstilles i tre forskellige
positioner.
1
78
Gælder også elbetjent sæde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Løft spærrerne bag på ryglænet, og slå det
frem.
4. Skyd stolen frem, så nakkestøtten "fastlåses" under handskerummet.
Opslåning foregår på den modsatte måde.
03 Dit førermiljø
Sæder
ADVARSEL
Anvend ikke pladsen bag forsædet eller
bageste midterplads, når forsædets ryglæn
er slået ned.
ADVARSEL
Tag fat i ryglænet og sørg for, at det er
ordentligt låst efter opslåning for at undgå
personskade ved en eventuel hård
opbremsning eller en ulykke.
Elbetjent sæde*
De elbetjente forsæder har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker, skal du gå til
nøgleposition I eller 0 og vente et kort stykke
tid, inden sædet flyttes igen.
Der kan kun foretages en bevægelse (frem/tilbage/op/ned) ad gangen.
Hukommelsesknap
Hukommelsesknap
Hukommelsesknap
Knap til lagring af indstilling
03
1. Indstil stolen og sidespejlene.
Forberedelser
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at
døren er låst op med fjernbetjeningen uden
nøgle i tændingslåsen. Indstilling af sædet
foretages normalt i nøgleposition I, og kan altid
foretages, når motoren er i gang.
Stol med hukommelsesfunktion*
Gemme indstilling
2. Hold knappen til lagring af indstilling inde,
samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind.
Bruge gemt indstilling
Hold en af hukommelsesknapperne inde, indtil
stolen og sidespejlene standser. Hvis knappen
slippes, standser stolen sin bevægelse.
Sædehyndens forkant op/ned
Sædet fremad/bagud og op/ned
Ryglænets hældning
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
79
03 Dit førermiljø
Sæder
Nøglehukommelse* i fjernbetjening2
melse (hvis sædet har været rørt, siden du
låste bilen).
Nøglehukommelsen kan aktiveres/deaktiveres
i menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Nøglehukommelse. Vedr.
en beskrivelse af menusystemet, se side 196.
03
Bagsæder
Nakkestøtte på bagsædets midterplads
Nødstop
Hvis sædet utilsigtet kommer i bevægelse, skal
der trykkes på én af sædets indstillingsknapper
eller hukommelsesknapperne, så sædet standser.
Alle fjernbetjeninger kan bruges af forskellige
førere til at gemme førersædets og sidespejlenes indstillinger 3. Gør som følger:
• Indstil sædet, som du ønsker det.
• Lås bilen ved at trykke på låseknappen på
den fjernbetjening, du normalt bruger.
Dette gemmer sædets og sidespejlenes
positioner i fjernbetjeningens hukommelse4.
• Lås bilen op (ved at trykke på oplåsningsknappen på den samme fjernbetjening) og
åbne førerdøren. Førersædet og sidespejlene vil automatisk indtage de positioner,
der er gemt i fjernbetjeningens hukom2
3
4
80
En ny start for at give stolen den indstilling, der
er lagret i nøglehukommelsen, opnås ved at
trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap.
Så skal førerdøren være åben.
ADVARSEL
Risiko for klemning! Sørg for, at børn ikke
leger med betjeningsknapperne. Kontroller,
at der ikke er nogen genstande foran, bagved eller under sædet ved indstilling. Sørg
for, at ingen af passagererne på bagsædet
kan komme i klemme.
Elopvarmede sæder
Elopvarmede sæder, se side 210.
For nøglehukommelse ved Keyless-funktion, se side 51.
Kun hvis bilen er udstyret med elbetjent sæde med hukommelse og sidespejle, der kan drejes ind elektrisk.
Denne indstilling påvirker ikke indstillinger, der er gemt med det elbetjente sædes hukommelsesfunktion.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Juster støtten efter passagerens højde, så den
om muligt dækker hele baghovedet. Skyd den
opad efter behov.
For at få nakkenstøtten ned igen skal knappen
(se illustration) trykkes ind, samtidig med at
nakkestøtten trykkes forsigtigt ned.
Nakkestøtten kan indstilles i fem forskellige
positioner.
03 Dit førermiljø
Sæder
OBS
Sid ikke på midterpladsen med nakkestøtten slået helt ned.
Manuel nedslåning af de yderste
nakkestøtter på bagsædet
Nedslåning af bagsæderyglæn
VIGTIGT
Når ryglænet skal slås ned, må bagsædets
krusholder ikke være åben, og der må ikke
være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i.
Ellers kan der opstår skade på bagsædets
indtræk.
Det todelte ryglæn kan slås ned på forskellige
måder.
OBS
Forsæderne skal muligvis skydes frem eller
ryglænene indstilles højere, for at de bageste ryglæn skal kunne vippes helt frem.
Træk i låsehåndtaget nærmest nakkestøtten
for at slå nakkestøtten fremad.
Nakkestøtten føres tilbage manuelt.
ADVARSEL
Nakkestøtterne skal være i låst stilling efter
opslåning.
• De to dele kan slås ned separat.
• Hvis hele ryglænet skal foldes, skal de forskellige dele foldes hver for sig.
03
Hvis den højre del skal slås ned: frigør nakkestøtten og juster den ned før midterpladsen, se side 80.
De ydre nakkestøtter slås automatisk ned,
når ryglænene slås ned. Træk ryglænets
spærrehåndtag
op, og vip samtidig
ryglænet frem. Et rødt mærke ved spærremekanismen
viser, at ryglænet ikke
længere er låst.
OBS
Når ryglænet er slået ned, skal nakkestøtterne føres lidt frem for ikke at berøre sædehynden.
Opslåning foregår på den modsatte måde.
81
03 Dit førermiljø
Sæder
OBS
Når ryglænet er slået tilbage igen, må den
røde indikering ikke længere være vist. Hvis
den stadig vises, er ryglænet ikke låst.
03
ADVARSEL
Kontroller, at ryglæn og nakkestøtter på
bagsædet er sikkert låst efter opslåning.
82
03 Dit førermiljø
Rat
Indstilling
Ved hastighedsafhængig servostyring* kan
niveauet for styrestyrke justeres, se side 224.
Horn
Tastaturer*
03
Indstilling af rat.
Horn.
Arm - frigøring af rattet
Mulige ratindstillinger
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen:
1. Skub armen fremad for at frigøre rattet.
2. Indstil rattet i den stilling, der passer dig
bedst.
Tryk midt på rattet for at signalere.
Knapper på rattet.
Fartpilot, se side 139
Adaptiv fartpilot, se side 141
Lyd- og telefonstyring, se side 233.
3. Træk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres tilbage.
ADVARSEL
Indstil og fikser rattet inden afgang.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
83
03 Dit førermiljø
Belysning
Lyspanel
Displaybelysningen dæmpes automatisk i
mørke - følsomheden indstilles med fingerhjulet.
Nær-/fjernlys
Instrumentbelysningens styrke reguleres med
fingerhjulet.
Indstilling af forlygternes lyshøjde
03
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden. Hvis bilen er tungtlastet, bør lyshøjden
sænkes.
Oversigt over lyspanel.
Fingerhjul til justering af display- og instrumentbelysning, loftsbelysning, stemningsbelysning og belysning i fordørenes opbevaringsrum*
Tågebaglygter
1. Lad motoren køre eller hold bilens elsystem i nøgleposition I.
2. Rul fingerhjulet op eller ned for at hæve/
sænke lyshøjden.
Biler med aktive Xenon-forlygter* har automatisk lyshøjderegulering og er derfor ikke udstyret med fingerhjul.
Lyspanel
Fingerhjul1 for lyshøjderegulering
Instrumentbelysning
Forskellige display- og instrumentlamper tændes, afhængigt af nøglepositionen, se side 76.
1
84
Findes ikke på biler udstyret med aktive Xenon-forlygter*.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lysknap og kontaktarm.
Indstilling for overhalingslys
Indstilling for fjernlys
Position
Betydning
Kørelys
Overhalingslys fungerer i denne
indstilling.
Kørelys, når bilen kører. Automatisk skift til parkeringslys, når
bilen parkeres.
03 Dit førermiljø
Belysning
Position
Betydning
Kørelys ved kørsel i dagtimerne.
Automatisk skift til nærlys under
dårlige lysforhold, og når forrudeviskere eller tågebaglygter er
aktiveret.
Overhalingslys
OBS
Før kontaktarmen let ind mod rattet til positionen for overhalingslys. Fjernlyset lyser, indtil
armen slippes.
For at opnå minimalt energiforbrug slukkes
baglygterne også ved automatisk skift fra
nærlys til DRL-kørelys.
Kørelys i dagtimerne DRL
ADVARSEL
Funktionen "Tunneldetektering*" aktiverer nærlys ved dårlige lysforhold.
Systemet er et hjælpemiddel til at spare
energi - det kan ikke i alle situationer afgøre,
hvornår dagslyset er for svagt eller tilstrækkelig stærkt, f.eks. ved tåge og regn.
Funktionen "Fjernlys med automatisk aktivering*" kan anvendes.
Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres
med en trafiksikkert korrekt belysning og i
overensstemmelse med færdselslovgivningen.
Overhalingslys fungerer i denne
indstilling.
Nærlys
Nærlys
Lyskontakt i position AUTO.
Fjernlys kan aktiveres.
Med lyskontakten i position
aktiveres
kørelyset (Daytime Running Lights - DRL) automatisk i dagtimerne. Dette reguleres af en lyssensor, der skifter fra kørelys til forlygternes
nærlys i skumring, eller når dagslyset bliver for
svagt. Omstilling til nærlys sker også i de tilfælde, hvor vinduesviskere eller tågebaglygter
er aktiverede.
Overhalingslys fungerer i denne
indstilling.
Volvo anbefaler, at stillingen
bruges, så
længe trafiksituationer eller vejrforholdene ikke
er ugunstige for funktionen "Fjernlys med automatisk aktivering*".
03
I stilling
aktiveres nærlyset automatisk i
skumringen, eller når dagslyset bliver for svagt.
Nærlyset aktiveres også automatisk i de tilfælde, hvor vinduesviskere eller tågebaglygter
er aktiverede.
aktiveres nærlyset altid
I indstillingen
automatisk, når motoren er i gang, eller når
nøgleposition II er aktiv.
Fjernlys
Fjernlyset kan aktiveres, når lyskontakten er i
position
. Aktiver/deaktiver fjernlyset ved
at føre kontaktarmen ind mod rattet til ende-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
85
03 Dit førermiljø
Belysning
stillingen og slippe den. Alternativt kan fjernlyset deaktiveres ved trykke kontaktarmen let
mod rattet.
I bil med analogt kombiinstrument:
Når AHB er aktiveret, lyser symbolet
på instrumentets display. Når fjernlyset er
også på instrutændt, lyser symbolet
mentet.
Når fjernlyset er tændt, lyser symbolet
på kombiinstrumentet.
03
Fjernlys med automatisk aktivering AHB*
I bil med digitalt kombiinstrument:
Fjernlys med automatisk aktivering (Active
High Beam - AHB) er en funktion, som med en
kamerasensor i forrudens overkant registrerer
modkørende trafiks forlygter eller forankørende køretøjers baglygter, og skifter fra fjernlys til nærlys. Lyset vender tilbage til fjernlys et
par sekunder efter, at kamerasensoren ikke
længere registrerer et indfaldende lys.
Når AHB er aktiveret, lyser symbolet
hvidt på instrumentets display. Når fjernlyset er
tændt, lyser symbolet blåt.
Funktionen kan aktiveres, når lyskontakten er i
. For at aktivering kan ske, skal
position
motoren have kørt i mindst 20 sekunder, og
bilens hastighed skal være 20 km/t eller højere.
Lyskontakt i position AUTO.
Aktiver/deaktiver AHB ved at føre venstre kontaktarm ind mod rattet til endestillingen og
slippe den. Deaktivering ved fjernlys medfører,
at lyset går direkte over til nærlys.
OBS
Hold forrudens flade foran kamerasensoren
ren for is, sne, dug og snavs.
Der må ikke opklæbes eller monteres noget
på forruden foran kamerasensoren, da det
kan reducere funktionen eller forårsage, at
et eller flere af de systemer, som kameraet
er afhængigt af, ikke fungerer korrekt.
Hvis meddelelsen Aktivt fjernlys ikke til
rådighed nu Skift manuelt vises på kombiinstrumentets display, skal skift mellem fjern- og
nærlys foretages manuelt. Lyskontakten kan
. Det samme
dog stadig være i position
gælder, hvis meddelelsen Forrudesensorer
Lysknap og kontaktarm.
86
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
blokeret Se instr.bog og symbolet
03 Dit førermiljø
Belysning
vises. Symbolet
meddelelser vises.
AHB kan være midlertidigt utilgængelig, f.eks.
i situationer med tæt tåge eller kraftig regn. Når
AHB igen bliver tilgængelig, eller forrudesensorerne ikke længere er blokerede, slukkes meddelelsen, og symbolet
VIGTIGT
slukkes, når disse
tændes.
ADVARSEL
AHB er et hjælpemiddel til at anvende den
bedst mulige belysning under gunstige vilkår.
Føreren er altid ansvarlig for manuelt at
skifte mellem fjern- og nærlys, når trafiksituationen eller vejrforholdene kræver det.
Eksempler på, hvornår manuelt skifte mellem fjern- og nærlys kan være påkrævet:
•
•
•
•
•
•
Ved kraftig regn eller tæt tåge
Ved isslag
Ved snefygning eller snesjap
Ved måneskin
Ved kørsel i dårligt oplyste områder
03
Aktive Xenon-forlygter ABL*
Når forankørende trafik har svag belysning
•
Hvis der er fodgængere på eller ved
vejen
•
Hvis der er stærkt reflekterende genstande, f.eks. skilte, i nærheden af vejen
•
Når modkørende trafiks belysning
sløres af f.eks. autoværn
•
•
•
nærlys. Ca. 20 sekunder efter at bilen er kørt
ud af tunnelen, vender belysningen tilbage til
kørelys. Køres bilen ind i endnu en tunnel inden
for dette tidsrum, vendes der ikke tilbage til
kørelys. På den måde undgås større ændringer
af bilens belysning. Bemærk! Lyskontakten
skal være i stilling
, for at tunneldetekteringen skal fungere.
Når der er trafik på tilsluttende veje
Ved bakkekamme og sænkninger
I stejle kurver.
Lyskegle med funktionen slået fra (venstre), henholdsvis slået til (højre).
For mere information om kamerasensorens
begrænsninger, se side 164.
Tunneldetektering*
I biler med regnsensor* registrerer regnsensoren det ændrede lysforhold, når bilen f.eks.
køres ind i en tunnel. Belysningen omstilles så
inden for et sekund fra kørelys til forlygternes
Hvis bilen har aktive Xenon-forlygter (Active
Bending Lights - ABL), følger lyset fra forlygterne rattets bevægelser for at give maksimal
belysning i sving og vejkryds og dermed øget
sikkerhed.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
87
03 Dit førermiljø
Belysning
Funktionen aktiveres automatisk, når du starter
bilen (medmindre den er blevet deaktiveret i
menusystemet MY CAR). Ved fejl i funktionen
på kombiinstrumentet, og
lyser symbolet
der vises samtidig en forklarende tekst samt et
tændt-symbol på informationsdisplayet.
kurvelys. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 197.
Positions-/parkeringslys
03
Symbol
Display
Betydning
Fejl i forlygte Service
påkrævet
Systemet
fungerer
ikke. Henvend dig til
et værksted,
hvis meddelelsen ikke
forsvinder.
Volvo anbefaler, at du
kontakter et
autoriseret
Volvo-værksted.
Funktionen er kun aktiv i skumring eller mørke,
og kun når bilen er i bevægelse.
Funktionen2 kan deaktiveres/aktiveres i menusystemet MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Lysindstillinger Aktivt
2
88
Aktiveret ved levering fra fabrik.
Bremselygte
Bremselygterne tændes automatisk ved
bremsning. For information om nødbremselys
og automatiske advarselsblinklys, se
side 124.
Tågebaglygter
Lysknap indstillet til positions-/parkeringslys.
Drej lyskontakten til positionen for positions-/
parkeringslys (nummerpladelyset tændes
samtidigt).
Når det er mørkt udenfor, og bagklappen
åbnes, tændes de bageste positionslys for at
henlede bagvedkørendes opmærksomhed.
Dette sker uanset, hvilken position lyskontakten står i, eller hvilken nøgleposition bilens
elsystem er i.
Knap for tågebaglys.
Tågebaglyset består af to lygter og kan kun
tændes i kombination med fjern-/nærlyset.
Tryk på tænd/sluk-knappen. Tågebaglysets
i kombiinstrumentet og
kontrolsymbol
lampen i knappen lyser, når tågebaglyset er
tændt.
03 Dit førermiljø
Belysning
Tågebaglygten slukkes automatisk, når motoren standser.
OBS
Bestemmelser for brug af tågebaglys varierer fra land til land.
når man begynder at køre igen, eller hvis der
trykkes på knappen. For mere information om
nødbremselys og automatiske advarselsblinklys, se side 124.
Afvisere/blinklys
Kontinuerlig blinksekvens
Før kontaktarmen opad eller nedad til yderstillingen.
Armen bliver stående i denne stilling og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
03
Blinklyssymboler
For blinklyssymboler, se side 70.
Advarselsblinklys
Belysning i kabine
Afvisere/blinklys.
Kort blinksekvens
Knap for advarselsblinklys.
Advarselsblinklysene aktiveres ved at trykke
knappen ind. Begge blinklyssymboler på kombiinstrumentet blinker, når advarselsblinklysene er i brug.
Advarselsblinklysene tændes automatisk, når
bilen er bremset så kraftigt, at nødbremselysene er aktiveret, og hastigheden ligger under
10 km/t. Advarselsblinklysene forbliver tændt,
når man er standset, og slukkes automatisk,
Før kontaktarmen opad eller nedad til første position, og slip den. Afviserne blinker
tre gange. Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menuen MY CAR under
Indstillinger Bilindstillinger
Lysindstillinger Triple Turnsignal. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 197.
Knapper i loftskonsollen til læselamperne foran og
loftsbelysning.
Læselampe i venstre side
Kabinebelysning (gulvbelysning* og loftsbelysning) - Til/Fra
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
89
03 Dit førermiljø
Belysning
Automatik for kabinebelysning
Læselampe i højre side
Al belysning i kabinen kan tændes og slukkes
manuelt inden 30 minutter efter at:
03
• motoren er slukket, og bilens elsystem er i
nøgleposition 0
• bilen er låst op, men motoren ikke er startet.
Læselys foran*
Læselamperne tændes og slukkes med et kort
tryk på den tilsvarende knap i loftskonsollen.
Lysstyrken justeres ved at holde knappen trykket ind.
Læselys bagi*
Lamperne tændes og slukkes med et kort tryk
på den tilsvarende knap.
Lysstyrken justeres ved at holde knappen trykket ind.
Gulvbelysning* og loftsbelysning
Gulvbelysningen og loftsbelysningen henholdsvis tændes og slukkes, når en sidedør
åbnes eller lukkes.
Gulvbelysningens intensitet kan ændres i
menusystemet MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Lysindstillinger
Indvendig belysning Gulvbelysning. Vælg
mellem Off, Lav og Høj. For mere information
om menusystemet MY CAR, se side 198.
Belysning i fordørenes opbevaringsrum*
Belysningen i opbevaringsrummene tændes,
når motoren starter.
Handskerumslys
Handskerumslyset henholdsvis tændes og
slukkes, når klappen åbnes eller lukkes.
Makeup-spejl
Makeup-spejlets lys (se side 227) tændes/
slukkes, når låget henholdsvis åbnes eller lukkes.
Læselys bagi.
90
Bagagerumslys
Lyset i bagagerummet tændes/slukkes, når
bagklappen åbnes/lukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Automatik for kabinebelysning
Automatikken er aktiveret, når lampen i AUTOknappen lyser.
Kabinebelysningen tændes og slukkes som
beskrevet nedenfor.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 30 sekunder:
• bilen låses op med fjernbetjening eller nøgleblad, se side 44 eller 47
• motoren er slukket, og bilens elsystem er i
nøgleposition 0.
Kabinebelysningen slukkes, når:
• motoren startes
• bilen låses.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i to minutter, hvis en af dørene er åben.
Hvis et lys tændes manuelt, og bilen låses,
slukkes lyset automatisk efter to minutter.
Stemningsbelysning
Når den almindelige kabinebelysning er slukket
og motoren er i gang, lyser en lysdiode i den
forreste loftskonsol for at give et svagt lys og
en mere behagelig stemning under kørslen.
Lyset gør det også lettere at se genstande i
opbevaringsrum osv. på mørke tidspunkter af
dagen. Lysets intensitet kan ændres i menusystemet MY CAR under Indstillinger
03 Dit førermiljø
Belysning
Orienteringslys
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst.
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
2. Før venstre kontaktarm ind mod rattet til
endestillingen, og slip den. Funktionen
aktiveres på samme måde som overhalingslyset (se side 84).
Når funktionen er aktiveret, tændes nærlyset,
parkeringslyset, lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftsbelysningen i kabinen og gulvbelysningen.
Tidsrummet, som orienteringslyset skal være
tændt, kan indstilles i menuen MY CAR under
Indstillinger Bilindstillinger
Lysindstillinger Home Safe-lys (tid). Vedr.
en beskrivelse af menusystemet, se side 197.
Varighed for ankomstlys
Tryghedsbelysningen tændes med fjernbetjeningen (se side 44) og benyttes for at tænde
bilens lys på afstand.
03
G021151
Hvis bilen også har stemningsbelysning i tagkonsollen for bageste læselamper*, kan lysets
farve indstilles i menusystemet MY CAR under
Indstillinger Bilindstillinger
Lysindstillinger Indvendig belysning
Stemningslys: Farver. Vælg Temperatur, så
varierer farven mellem varm hvid og kold hvid,
afhængigt af temperaturen i bilen, eller vælg
mellem forskellige farvetemaer. De tilgængelige farvetemaer er Frosty White, Toscana
White, Ember Gold, Red Sunset,
Rainforest, Glacier Blue og Violet Purple.
For mere information om menusystemet
MY CAR, se side 198.
Tilpasning af lyskegle
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
Lyskegle for venstrekørsel.
Når funktionen er aktiveret med fjernbetjeningen, tændes parkeringslyset, lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftslyset i kabinen og
gulvbelysningen.
Tidsrummet, som tryghedsbelysningen skal
være tændt, kan indstilles i menuen MY CAR
under Indstillinger Bilindstillinger
Lysindstillinger Auto. belysning (tid).
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 197.
G021152
Bilindstillinger Lysindstillinger
Indvendig belysning Stemningslys. Vælg
mellem Off, Lav og Høj. Denne belysning går
ud, når motoren slukkes.
Lyskegle for højrekørsel.
For ikke at blænde modkørende trafik skal forlygternes lyskegle omstilles til højre- eller venstrekørsel.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
91
03 Dit førermiljø
Belysning
Aktive Xenon-forlygter*
Der skal ikke foretages nogen tilpasning af lyskeglen.
Halogenlygter
03
Halogenlygters lyskegle ændres ved afdækning af lygteglasset. Lyskeglen forringes lidt.
Afdækning af lygter
1. Brug skabelonerne A og B til en venstrestyret bil, henholdsvis C og D til en højrestyret bil, se side 94. Skabelonerne er i
forholdet 1:2. Brug f.eks. en kopieringsmaskine med forstørrelsesfunktion og kopier
skabelonerne til 200 %:
• A = LHD Right (venstrestyret, højre glas)
• B = LHD Left (venstrestyret, venstre
glas)
• C = RHD Right (højrestyret, højre glas)
• D = RHD Left (højrestyret, venstre glas)
2. Overfør skabelonen til et selvklæbende,
vandbestandigt materiale og klip den ud.
3. Start fra mønsterlinjerne på lygteglassene,
se linjer på side 93. Placer de selvklæbende skabeloner ved siden af mønsterlinjerne ved hjælp af illustrationen.
92
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Belysning
Placering af skabeloner
03
Øvre række: venstrestyret bil, skabeloner A og B. Nedre række: højrestyret bil, skabeloner C og D.
``
93
03 Dit førermiljø
Belysning
Skabeloner til halogenlygter
03
94
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
Forrudeviskere1
Viskerne arbejder med normal
hastighed.
Når regnsensoren er aktiveret, tændes en
lampe, og regnsensorsymbolet
vises på
højre display på kombiinstrumentet.
Viskerne arbejder med høj hastighed.
Aktivering og indstilling af følsomhed
Kontinuerlig viskning
VIGTIGT
Inden aktivering af viskere om vinteren sørg for at viskerbladene ikke er frosset fast,
og at eventuel sne eller is på forruden (og
bagruden) er skrabet væk.
Forrudeviskere og -sprinklere.
Regnsensor tænd/sluk
Fingerhjul til indstilling af følsomhed/frekvens
Forrudeviskere fra
Før armen til 0 for at slå forrudeviskerne fra.
Intervalviskning
Antallet af slag pr. tidsenhed indstilles med fingerhjulet, når der er valgt
intervalviskning.
1
03
Regnsensoren aktiveres ved at trykke på knappen
. Viskerne foretager nu ét slag.
Hvis armen føres opad, giver viskerne et ekstra
slag.
VIGTIGT
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når vinduesviskerne er i funktion.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed og
nedad for mindre følsomhed. (Der foretages et
ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad.)
Deaktivere
Servicestilling viskerblade
Ved rengøring af forrude/vinduesviskere og
udskiftning af vinduesviskere se side 332 og
348.
Enkelt viskerslag
Før armen opad, og slip den for at
foretage et viskerslag.
Når regnsensoren skal aktiveres, skal bilen
være i gang eller fjernbetjeningen i position I
eller II, samtidig med at viskerbetjeningsarmen
skal være i position 0 eller enkeltslagsposition.
Regnsensor*
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres
med fingerhjulet.
Regnsensoren deaktiveres ved at trykke på
eller føre armen nedad til et
knappen
andet viskerprogram.
Regnsensoren deaktiveres automatisk, når
fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen
eller fem minutter, efter at motoren er slukket.
Skift af viskerblade se side 332, servicestilling viskerblade se side 332 og påfyldning af sprinklervæske se side 333.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
95
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
VIGTIGT
Vinduesviskerne kan gå i gang og beskadiges ved vask i vaskehal. Slå regnsensoren
fra, mens bilen er i gang, eller fjernbetjeningen er i position I eller II. Symbolet i kombiinstrumentet og lampen i knappen slukkes.
03
Sprinkling af lygter og ruder
Højtrykssprinkling af forlygter*
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne automatisk ved
hver 5. sprinkling af forruden.
Reduceret vask
Når der er ca. 1 liter sprinklervæske tilbage i
beholderen, og meddelelsen om, at der skal
fyldes sprinklervæske på, vises på kombiinstrumentets display, lukkes tilførslen af sprinklervæske til forlygterne. Herved prioriteres rengøring af forruden og udsynet gennem den.
Viskning og sprinkling af bagruden
Ved at føre armen fremad (se pilen på illustrationen ovenfor) startes sprinkling og viskning af
bagruden.
OBS
Bagrudeviskeren er udstyret med en
beskyttelse mod overophedning, som gør,
at motoren slukkes, hvis den overophedes.
Bagrudeviskeren fungerer igen efter en
afkølingsperiode (30 sekunder eller længere, afhængigt af varmen i motoren og
udetemperaturen).
Viskere – bakning
Hvis der vælges bakgear, mens forrudeviskerne er aktiveret, vil bagrudeviskeren starte
intervalviskning2. Funktionen ophører, når der
skiftes ud af bakgear.
Hvis bagrudeviskeren allerede arbejder kontinuerligt, sker der ingen ændring.
OBS
Sprinklerfunktion.
På biler med regnsensor aktiveres bagrudeviskeren ved bakning, hvis sensoren er
aktiveret og det regner.
Sprinkling af forrude
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet.
Efter at armen er sluppet, foretager forrudeviskerne nogle ekstra slag, og forlygterne sprinkles.
2
96
Bagrudevisker – intervalviskning
Bagrudevisker – kontinuerlig viskning
Denne funktion (intervalviskning ved bakning) kan slås fra. Henvend dig til et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Generelt
Hvis funktionen for elektronisk udstyr skal blive
optimal, bør det placeres på den del af forruden, der ikke har varmereflekterende film (se
det markerede felt på ovenstående illustration).
Varmereflekterende forrude*
Lamineret glas
Glasset er forstærket, hvilket giver
bedre indbrudsbeskyttelse og forbedrer kabinens lydisolering. Forruden og de øvrige ruder* har lamineret
Rudehejs
03
glas.
Vand- og smudsafvisende yderlag*
Ruderne er behandlet med en belægning, der forbedrer udsynet ved
svære vejrforhold. Vedr. vedligeholdelse, se
side 349.
Felt uden påsat varmereflekterende film.
VIGTIGT
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne is
fra ruderne. Brug elopvarmningen til at
fjerne is fra spejlene, se side 100.
Måtte
A
65 mm
B
150 mm
C
125 mm
Betjeningspanel på førerdøren.
Elektrisk låsning af døre* og ruder bagi, se
side 58.
Forruden er forsynet med en varmereflekterende film, der mindsker solens varmestrålning
i kabinen.
Placering af elektronisk udstyr, f.eks. en transponder, bag ved en glasflade med varmereflekterende film kan påvirke dens funktion og
ydelse negativt.
Betjening af bageste sideruder
Betjening af forreste sideruder
ADVARSEL
Kontroller, at ingen bagsædepassagerer
kommer i klemme, når ruderne lukkes fra
førerdøren.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
97
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
ADVARSEL
Kontroller, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, hvis ruderne lukkes,
selv om fjernbetjeningen bruges.
03
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen - husk altid at afbryde
strømmen til rudehejs ved at vælge nøgleposition 0, og tag derefter fjernbetjeningen
med, når bilen forlades. For information om
nøglepositioner - se side 77.
Betjening
Med førerdørens betjeningspanel kan alle
rudehejs betjenes - de andre døres betjeningspaneler kan kun betjene det respektive rudehejs. Kun ét betjeningspanel kan betjenes ad
gangen.
For at rudehejsene skal kunne bruges, skal
nøglepositionen være den laveste I - se
side 76. Efter slukning af motoren kan rudehejsene betjenes i et par minutter, efter fjernbetjeningen er blevet taget ud - men ikke efter at
en dør er blevet åbnet.
Lukning af ruderne afbrydes, og ruden åbnes,
hvis der er noget, der hindrer dens bevægelse.
Det er muligt at forcere klemmesikringen, når
lukning er afbrudt, f.eks. ved isdannelse. Efter
to på hinanden følgende afbrudte lukninger bliver klemmesikringen forceret, og automatisk
funktion bliver deaktiveret i et kort stykke tid.
Nu er det muligt at lukke ved hele tiden at holde
knappen trukket op.
OBS
En måde at reducere den pulserende vindstøj, når de bageste ruder er åbne, er at
åbne de forreste ruder lidt.
Betjening af rudehejs.
98
Betjening uden automatik
Betjening uden automatik
Betjening med automatik
Før en af knapperne let opad/nedad. Rudehejsene hæves/sænkes, så længe knappen holdes i stillingen.
Betjening med automatik
Før en af knapperne opad/nedad til endestillingen, og slip den derefter. Ruden bevæger sig
automatisk til sin endestilling.
Betjening med fjernbetjening og
centrallås
For at fjernbetjene de elektriske rudehejs udefra med fjernbetjeningen eller indefra med centrallåsen, se side 44 og 54.
Genindstilling
Hvis batteriet har været frakoblet, skal funktionen for automatisk åbning genindstilles for at
fungere rigtigt.
1. Træk den forreste del af knappen op for at
hæve ruden til øverste stilling, og hold den
dér i 1 sekund.
2. Slip kort knappen.
3. Træk knappens forreste del op igen i
1 sekund.
ADVARSEL
Der skal udføres genindstilling, for at klemmesikringen skal fungere.
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Sidespejle
Lagring af indstilling1
Sidespejlenes indstillinger gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernbetjening.
Når bilen låses op med den samme fjernbetjening, sættes sidespejlene og førerstolen i de
lagrede positioner, når førerdøren åbnes.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Nøglehukommelse
Personlige indstillinger i nøgle memory.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 197.
Betjening af sidespejle.
Neddrejning af sidespejle ved parkering1
Indstilling
Sidespejlene kan vippes nedad, f.eks. for at
give føreren mulighed for at se vejkanten ved
parkering.
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen i knappen lyser.
–
2. Justér indstillingen med knappen i midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen skal
nu slukkes.
ADVARSEL
Spejlet på førersiden er af en vidvinkeltype,
der giver et godt overblik. Genstande kan
virke, som om de er længere væk, end de
faktisk er.
1
Sæt i bakgear, og tryk på knappen L eller
R.
Når der skiftes ud af bakgear, stilles sidespejlet
automatisk tilbage dets udgangsposition efter
ca. 10 sekunder, eller tidligere ved at trykke på
L henholdsvis R.
Automatisk neddrejning af sidespejle
ved parkering1
Når bakgearet vælges, vippes sidespejlene
automatisk nedad, f.eks. for at give føreren
mulighed for at se vejkanten ved parkering. Når
der skiftes ud af bakgear, stilles sidespejlene
automatisk tilbage til deres oprindelige stilling
efter et stykke tid.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Indstilling for udvendigt
spejl
Vip venstre spejl henholdsvis Vip
højre spejl. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 197.
03
Automatisk inddrejning ved låsning1
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, drejes sidespejlene automatisk ind
henholdsvis ud.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
menuen MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Indstilling for udvendigt
spejl
Klap spejl ind. Vedr. en beskrivelse
af menusystemet, se side 197.
Nulstilling til neutral stilling
Et spejl der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles elektrisk tilbage til
neutral stilling for at den elektriske ind- og
udfoldning skal kunne fungere korrekt:
1. Drej spejlene ind ved brug af L og R.
2. Drej dem ud igen ved brug af L og R.
Kun i kombination med elbetjent sæde med hukommelse, se side 79.
99
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
3. Gentag ovenstående procedure efter
behov.
Elopvarmet forrude*, bagrude og
elopvarmede sidespejle
Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk*
03
Indstillinger Klimaindstillinger
Automatisk afrimning af bagrude. Vælg mellem On eller Off. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 197.
Kompasset deaktiveres, når den elopvarmede
forrude aktiveres. Når den elopvarmede forrude deaktiveres, aktiveres kompasset igen.
Ved parkering eller kørsel hvor pladsen er
trang, kan spejlene drejes ind:
1. Tryk samtidigt på knapperne L og R (nøglepositionen skal være den laveste I).
Indvendigt bakspejl
2. Slip dem efter ca. 1 sekund. Spejlene
standser automatisk, når de er drejet helt
ind.
Spejlene drejes ud ved at trykke på L og R
samtidigt. Spejlene standser automatisk, når
de er drejet helt ud.
Varighed for ankomstlys og Varighed for
orienteringslys
Lampen på sidespejlene tændes, når der vælges tryghedsbelysning eller orienteringslys (se
side 91).
Elopvarmning, forrude (1), bagrude og sidespejle
(2)
Brug elopvarmningen til at fjerne is og dug fra
forruden, bagruden og sidespejlene.
Et tryk på knappen starter elopvarmningen.
Når funktionen er aktiveret, lyser lampen i
knappen. Slå opvarmningen fra, så snart isen/
duggen er væk for ikke at belaste batteriet unødigt. Opvarmningen slukkes dog automatisk
efter et stykke tid.
Se også afsnittet "Elopvarmet forrude og
maks. defroster" på side 212.
Sidespejlene og bagruden afdugges/afises
automatisk, hvis bilen startes ved en lavere
udetemperatur end +9 °C. Automatisk rudevarmer kan vælges i menuen MY CAR under
100
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Nedblændingskontakt
Manuel nedblænding
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren.
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Blænd ned med nedblændingskontakten, når
bagfrakommende lys forstyrrer:
1. Blænd ned ved at føre kontakten ind mod
kabinen.
2. Man kommer tilbage til normal indstilling
ved at føre regulatoren mod forruden.
03
Automatisk nedblænding*
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk ned. Betjeningsorganet
findes ikke på spejle med automatisk nedblænding.
Kompas* kan udelukkende vælges til sidespejle med automatisk nedblænding, se
side 102.
Glastag*
Automatisk åbning til endestilling
Manuel åbning, indtil knappen slippes
Manuel lukning, indtil knappen slippes
Automatisk lukning til endestilling
Glastaget er fast, men rullegardinet kan betjenes i nøgleposition I eller II med knapperne i
loftskonsollen. For information om nøglepositioner - se side 76.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
101
03 Dit førermiljø
Kompas*
Betjening
Kalibrering
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
Kompasset er indstillet for det geografiske
område, som bilen befandt sig i ved leveringen.
Kompasset bør kalibreres, hvis bilen flyttes
mellem flere magnetiske zoner. Gør sådan:
03
G030295
1. Stands bilen i et stort, åbent område uden
stålkonstruktioner og højspændingsledninger.
2. Start bilen.
OBS
Bakspejl med kompas.
Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning
bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N (nord),
NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S (syd), SW
(sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
For at få den bedste kalibrering - sluk for alt
elektrisk udstyr (klimaanlæg, viskere osv.),
og sørg for, at alle døre er lukkede.
3. Hold knappen på bakspejlets bagside trykket ind i ca. 6 sekunder (brug f.eks. en
clips), indtil tegnet C vises.
Kompasset aktiveres automatisk, når bilen
startes eller når nøgleposition II er aktiveret, se
side 76. Kompasset deaktiveres/aktiveres ved
f.eks. at trykke knappen bag på bakspejlet ind
med en clips.
Kompasset deaktiveres, når den elopvarmede
forrude aktiveres. Når den elopvarmede forrude deaktiveres, aktiveres kompasset igen.
102
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Magnetiske zoner.
4. Hold knappen på bakspejlets bagside trykket ind i ca. 3 sekunder. Nummeret for den
aktuelle magnetisk zone vises.
5. Tryk flere gange på knappen, indtil den
ønskede magnetiske zone (1–15) vises, se
kortet over magnetiske zoner for kompas.
6. Vent, indtil displayet igen viser tegnet C.
7. Kør langsomt i cirkel med en hastighed på
højst 10 km/t, indtil en kompasretning
vises på displayet. Dette viser, at kalibreringen er klar. Kør derefter yderligere 2
omdrejninger for at finjustere kalibreringen.
8. Gentag ovenstående procedure efter
behov.
03 Dit førermiljø
Alkolås*
Generelt om alkolåsen
Funktioner
Betjening
Alkolåsens1 funktion er at forhindre, at bilen
føres af en beruset fører. Før start af motoren
er mulig, skal føreren foretage en udåndingsprøve, som bekræfter, at han ikke er påvirket
af alkohol. Alkolåsen kalibreres til det pågældende markeds gældende grænseværdi for
lovlig bilkørsel.
Batteri
Alkolåsens kontrollampe (4) viser batteriets
status:
ADVARSEL
Alkolåsen er et hjælpemiddel og fritager ikke
føreren for ansvar. Det er altid førerens
ansvar at være ædru og at føre bilen på en
sikker måde.
Kontrollampe (4)
Batteristatus
Blinker grønt
Opladning i gang
Grøn
Fuldt opladet
Gul
Halvt opladet
Rød
Afladet - placer
opladeren i holderen
eller tilslut strømkablet fra handskerummet.
Mundstykke til udåndingsprøve.
Strømafbryder.
Sendeknap.
03
Lampe for batteristatus.
Lampe for resultat af udåndingsprøve.
Lampe angiver klar for udåndingsprøve.
1
OBS
Opbevar alkolåsen i dens holder. Så holdes
det indbyggede batteri fuldt opladet, og
alkolåsen aktiveres automatisk, når bilen
åbnes.
Kaldes også Alcoguard.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
103
03 Dit førermiljø
Alkolås*
Opbevaring
1. Når kontrollampen (6) lyser grønt, er alkolåsen klar til brug.
Resultat efter udført udåndingsprøve
2. Løsn alkolåsen fra dens holder. Hvis alkolåsen befinder sig uden for bilen ved oplåsning, skal den først aktiveres med strømafbryderen (2).
03
3. Slå mundstykket (1) ud, tag en dyb indånding, og pust med et jævnt tryk, indtil der
høres en kliklyd efter ca. 5 sekunder.
Resultatet bliver en af mulighederne i den
følgende tabel Resultat efter udført
udåndingsprøve.
Håndsættets opbevaring og ladestation.
• Alkolåsens håndsæt frigøres ved at trykke
den let ind i dets holder og slippe - det
springer ud og kan derefter fjernes fra holderen.
• Sæt håndsættet på plads i holderen igen
ved at skubbe det ind, indtil det "klikker"
på plads.
4. Vises ingen meddelelse, kan overførslen til
bilen være mislykket. Tryk i så fald på
knappen (3) for at sende resultatet manuelt
til bilen.
5. Slå mundstykket ned, og sæt alkolåsen
fast i dens holder.
6. Start motoren efter godkendt udåndingsprøve inden for 5 minutter - ellers skal den
udføres en gang til.
• Opbevar håndsættet i holderen - her er det
bedst beskyttet og dets batterier holdes
fuldt opladet.
Før start af motoren
Alkolåsen aktiveres automatisk, og gøres klar
til brug, når bilen åbnes.
104
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
A
Kontrollampe (5)
+ Displaytekst
Betydning
Grøn lampe + Alcoguard Godkendt
test
Start motoren ingen alkoholprocent målt.
Gul lampe + Alcoguard Godkendt
test
Motorstart mulig målt alkoholprocent
er over 0,1 promille,
men under den gældende grænseværdiA.
Rød lampe + Ikke
godkendt Vent 1
minut
Motorstart ikke
mulig - målt alkoholprocent er over den
gældende grænseværdiA.
Grænseværdien varierer fra land til land - find ud af, hvad der
gælder. Se også afsnittet Generelt om alkolåsen på side
103
OBS
Efter afsluttet kørsel kan motoren genstartes inden for 30 minutter, uden at der skal
foretages en ny måling af udåndingsluften.
03 Dit førermiljø
Alkolås*
Husk på
Før udåndingsprøve
For at få korrekt funktion og et så retvisende
måleresultat som muligt:
• Undgå at spise eller drikke i
ca. 5 minutter inden udåndingsprøven.
• Undgå kraftig forrudesprinkling - alkoholen
i sprinklervæsken kan medføre forkert
måleresultat.
Meddelelsen kan slukkes med et tryk på sendeknappen (3). Ellers slukkes den af sig selv
efter ca. 2 minutter, men kommer tilbage ved
hver motorstart - kun en rekalibrering på et
værksted2 kan slukke meddelelsen permanent.
For at sikre, at der foretages en ny udåndingsprøve ved førerskift: hold afbryderknappen (2)
og sendeknappen (3) inde samtidig i
ca. 3 sekunder. Så er bilen igen indstillet på
startblokering, og der kræves en ny godkendt
udåndingsprøve inden motorstart.
Kalibrering og service
Alkolåsen skal kontrolleres og kalibreres på et
værksted2 hver 12. måned.
30 dage før nødvendig rekalibrering viser displayet Alcoguard Kalibr. påkrævet. Hvis kalibrering ikke udføres inden for 30 dage, bliver
normal motorstart blokeret. Herefter er kun
start med Bypass-funktion mulig, se side 105
afsnittet Nødsituation.
2
I tilfælde af en nødsituation, eller hvis alkolåsen
er ude af drift, er det muligt at omgå alkolåsen,
så bilen kan køres.
OBS
Koldt eller varmt vejr
Jo koldere vejr, desto længere tid tager det, før
alkolåsen er klar til brug:
Temperatur (ºC)
Maksimal
opvarmningstid
(sekunder)
+10 til +85
10
-5 til +10
60
-40 til -5
180
Førerskift
Nødsituation
Al aktivering med omløb (Bypass) logges og
lagres i en hukommelse, se side 8 i afsnittet
Registrering af data.
03
Efter aktiveret bypass-funktion viser displayet
hele tiden Alcoguard Bypass aktiveret under
kørsel, og der kan kun nulstilles på et værksted2.
Bypass-funktionen kan testes, uden at fejlmeddelelse logges - udfør alle trin uden at
starte bilen. Fejlmeddelelsen slettes, når bilen
låses.
Ved temperaturer under -20 ºC eller over
+60 ºC skal alkolåsen have ekstra strøm. Displayet viser Alcoguard Isæt elledning. Tilslut
så strømkablet fra handskerummet til alkolåsen, og vent på at kontrollampen (6) lyser grønt.
I meget koldt vejr kan opvarmningstiden reduceres ved at tage alkolåsen med indendørs.
Vid installationen af alkolåsen vælges, om
omgåelsen skal være bypass- eller nødfunktion. Denne indstilling kan efterfølgende
ændres på et værksted2.
Aktivere bypass-funktion
• Tryk samtidigt på venstre kontaktarms
OK-knap og knappen for advarselsblinklys
og hold i ca. 5 sekunder. Displayet viser
først Omledn aktiveret Vent 1 minut, og
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
105
03 Dit førermiljø
Alkolås*
derefter Alcoguard Bypass aktiveret herefter kan motoren startes.
Denne funktion kan aktiveres flere gange. Fejlmeddelelsen, som vises under kørsel, kan kun
slukkes på et værksted2.
03
Displaytekst
Betydning/
Afhjælpning
Displaytekst
Betydning/
Afhjælpning
Alcoguard Ny start
mulig
Motoren har været
slukket i kortere tid
end 30 minutter motorstart er mulig
uden en ny prøve.
Alcoguard Blæs
kraftigere
Puster for svagt pust kraftigere.
Alcoguard vent
Forvarmer
Opvarmning ikke
klar - vent på teksten
Alcoguard Blæs i 5
sek..
Aktivere nødfunktion
• Tryk samtidigt på venstre kontaktarms
OK-knap og knappen for advarselsblinklys
og hold i ca. 5 sekunder . Displayet viser
Alcoguard Bypass aktiveret, og motoren
kan startes.
Denne funktion kan kun bruges én gang, derefter skal nulstilling foretages på et værksted2.
Alcoguard Service
påkrævet
Kontakt et værksted2.
Alcoguard Intet
signal
Sending mislykkedes - send manuelt
med knap (3) eller lav
en ny udåndingsprøve.
Alcoguard Ugyldig
test
Testen mislykkedes
- lav en ny udåndingsprøve.
Alcoguard Blæs
længere
Puster for kort - pust
længere.
Alcoguard Blæs
blødere
Puster for hårdt pust lettere.
Symboler og displaymeddelelser
Ud over de allerede beskrevne meddelelser
kan kombiinstrumentets display også vise følgende:
2
106
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Start af motor
Benzin- og dieselmotorer
2. Hold koblingspedalen helt nedtrådt1. (Hvis
bilen har automatgear - træd på bremsepedalen.)
3. Tryk på START/STOP ENGINE, og slip
den derefter.
Startmotoren er aktiveret, indtil motoren starter, eller indtil dens varmeisolering afbryder.
VIGTIGT
Tændingslås med fjernbetjening trukket ud/trykket
ind og START/STOP ENGINE-knap.
VIGTIGT
Tryk ikke fjernbetjeningen ind vendt den forkerte vej - Hold i enden med det aftagelige
nøgleblad, se side 46.
03
Keyless drive*
Hvis motoren ikke er startet efter tre forsøg
- vent tre minutter før et nyt forsøg. Startevnen forbedres, hvis startbatteriet kan genoprette sig.
Følg trin 2–3 for start af benzin- og dieselmotor.
For mere information om Keyless drive - se
side 49.
OBS
ADVARSEL
Tag altid fjernbetjeningen ud af tændingslåsen, når du forlader bilen, og sørg for, at
nøglepositionen er 0 - især hvis der er børn
i bilen. For information om, hvordan det
gøres - se side 76.
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, og
tryk den ind til dens endestilling. Bemærk,
at hvis bilen er udstyret med Alkolås, skal
en udåndingsprøve først godkendes, inden
motoren kan startes - se side 103.
1
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet ved
tomgang være betydeligt højere end normalt for visse motortyper. Dette gøres for så
hurtigt som muligt at få udstødningsrensesystemet op på normal driftstemperatur,
hvilket minimerer udstødning og skåner miljøet.
For at bilen kan starte, skal en af bilens fjernbetjeninger med Keyless drive*-funktion findes i kabinen eller bagagerummet.
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af bilen
under kørsel eller ved bugsering.
Stands motoren
For at slå motoren fra:
Hvis bilen er i bevægelse, er det tilstrækkeligt at trykke på START/STOP ENGINE-knappen for at starte bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
107
03 Dit førermiljø
Start af motor
• Tryk på START/STOP ENGINE - motoren
standser.
• Hvis bilen har automatisk gearkasse og
gearvælgeren ikke er i position P, eller hvis
bilen kører - Tryk 2 gange eller hold
START/STOP ENGINE-knappen trykket
ind, indtil motoren standser.
03
Ratlås defekt
Der kan høres en mekanisk lyd, når ratlåsen
låser op eller låser.
• Ratlåsen låser op, når fjernbetjeningen sidder i tændingslåsen2, og der trykkes på
START/STOP ENGINE-knappen.
• Ratlåsen låser, når førerdøren åbnes, efter
at motoren er slukket.
Nøglepositioner
For information om fjernbetjeningens forskellige nøglepositioner - se side 76
2
108
Bil med Keyless skal have en fjernbetjening inde i bilen.
03 Dit førermiljø
Start af motor – eksternt batteri
Starthjælp
4. Sæt det røde startkabels ene klemme fast
på hjælpebatteriets pluspol (1).
VIGTIGT
Kobl startkablet forsigtigt til for at undgå
kortslutninger med andre komponenter i
motorrummet.
5. Tag det afladede batteries forreste dæksel
af ved at åbne klemmerne.
VIGTIGT
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget - der er risiko for gnistdannelse.
12. Tag startkablerne af i omvendt rækkefølge
- først det sorte og derefter det røde.
> Sørg for, at ingen af klemmerne på det
sorte startkabel kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller en tilsluttet
klemme på det røde startkabel!
6. Sæt det røde startkabels anden klemme på
bilens pluspol (2).
Hvis startbatteriet er afladet, kan bilen startes
med strøm fra et andet batteri.
7. Sæt det sorte startkabels ene klemme fast
på hjælpebatteriets minuspol (3).
Ved starthjælp med et andet batteri anbefales
det at tage følgende forholdsregler for at undgå
kortslutninger eller andre skader:
8. Anbring den anden klemme på en steltilslutning, f.eks. øverst på højre motorophæng, yderste skruehoved (4).
1. Sæt fjernbetjeningen i nøgleposition 0, se
side 76.
9. Kontrollér, at startkablernes klemmer sidder godt fast, så der ikke opstår gnister
under startforsøget.
2. Kontroller, at hjælpebatteriet har en spænding på 12 V.
3. Hvis hjælpebatteriet er installeret i en
anden bil - sluk for den hjælpende bils
motor, og sørg for, at de to biler ikke er i
berøring med hinanden.
10. Start motoren på "hjælpebilen", og lad den
arbejde i nogle minutter i højere tomgang
end normalt, ca. 1.500 omdr./min..
11. Start motoren i bilen med det afladede batteri.
03
ADVARSEL
•
Startbatteriet kan danne oxyhydrogen
(knaldgas), som er meget eksplosiv. En
gnist fra et forkert tilsluttet startkabel
kan være tilstrækkeligt til, at batteriet
eksploderer.
•
Startbatteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætsninger.
•
Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre
kommer i kontakt med øjne, hud eller
tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks
lægehjælp.
For mere information om bilens startbatteri - se
side 335.
109
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Generelt
Manuel gearkasse
Med bakgearsspærringen er det vanskeligt ved
en fejltagelse at vælge bakgear ved normal
kørsel fremad.
HSA
Funktionen HSA (Hill Start Assist) er tilgængelig
for både manuel og automatisk gearkasse.
03
• Følg gearpositionerne, der er præget på
Funktionen betyder, at der stadig er pedaltryk
i bremsesystemet i de få sekunder, hvor foden
flyttes fra bremsepedalen til speederen før
igangsætning eller bakning op ad bakke.
gearstangen. Start fra neutral position N,
og tryk derefter gearstangen ned, inden
den føres til R-positionen.
• Sæt først i bakgear, når bilen holder stille.
Den midlertidige bremsevirkning slipper efter
nogle sekunder, eller når føreren giver gas.
VIGTIGT
For at forhindre skade på nogen af drivsystemets komponenter kontrolleres gearkassens driftstemperatur. Ved risiko for overophedning tændes et advarselssymbol på
instrumentpanelet kombineret med en
tekstmeddelelse - følg den anbefaling, der
gives.
Gearindikator*
Gearpositioner.
Se de aktuelle gearpositioner præget på gearstangen.
•
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
• Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
ADVARSEL
Brug altid parkeringsbremsen ved parkering
på et hældende underlag - et valgt gear er
ikke tilstrækkeligt til at holde bilen i alle
situationer.
110
Bakgearsspærre
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
En væsentlig detalje i forbindelse med miljøtilpasset kørsel er at køre i det rigtige gear og
skifte gear i god tid.
Som et hjælpemiddel er der på nogle versioner
en indikator - GSI (Gear Shift Indicator) - der
meddeler føreren, når det er hensigtsmæssigt
at sætte i det næste højere eller lavere gear at
opnå det lavest mulige brændstofforbrug. Når
der tages hensyn til egenskaber såsom ydeevne og vibrationsfri gang, kan det være passende at skifte ved højere omdrejningstal. Det
indrammede tal angiver det aktuelle gear.
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Automatgear Geartronic*
I P-stilling er gearkassen mekanisk spærret.
Træk også parkeringsbremsen for en sikkerheds skyld - se side 126.
OBS
Gearvælgeren skal stå i P-position, for at
det skal være muligt at låse bilen og aktivere
dens alarmer.
03
VIGTIGT
Bilen skal holde stille, når P er valgt.
Instrumentpanel "Digital" med gearindikator.
Gearindikator for manuel
gearkasse. Kun én markør er
tændt ad gangen - under normal kørsel lyser kun markøren
i midten.
Ved den anbefalede op-/nedgearing tændes den øverste ved "+" eller den
nederste ved "-". Markeret med rødt på illustrationen.
Med instrumentpanel "Analog" vises gearpositioner og
indikatorpile på midten af
kombiinstrumentet.
D: Automatiske gearpositioner. +/–: Manuelle
gearpositioner.
Gearpositioner
Automatiske gearpositioner
angives til højre på instrumentpanelet på denne måde.
(Kun én markør er tændt ad
gangen - markøren for den
aktuelle gearvælger-indstilling.)
Symbol S for "Sport-position" er orange i aktiv
indstilling.
P – Parkeringsstilling
Vælg P, når motoren skal startes, eller når bilen
parkeres. Bremsepedalen skal trykkes ned, for
at gearvælgeren skal kunne føres ud af P-position.
ADVARSEL
Brug altid parkeringsbremsen ved parkering
på et hældende underlag - automatgearkassens P-position er ikke tilstrækkeligt til
at holde bilen i alle situationer.
R – Bakstilling
Bilen skal holde stille, mens position R vælges.
N – Neutral stilling
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Træk parkeringsbremsen, hvis bilen
holder stille med gearvælgeren i stilling N.
D – Kørestilling
D er normal kørselsposition. Op- og nedgearing sker automatisk alt efter gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges
fra position R.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
111
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Geartronic - Manuelle gearpositioner
(+/-)
Med Geartronic automatgear kan føreren også
skifte gear manuelt. Bilen motorbremser, når
speederen slippes.
03
Manuelt gear nås ved at flytte stangen mod
siden fra position D til endestillingen ved "+/-".
Informationsdisplayets symbol "+/-" skifter
farve fra hvid til orange, og tallene 1-6 vises i et
felt, hvilket svarer til det gear, som er valgt.
• Tryk stangen fremad mod + (plus) for at
skifte et trin op, og slip den - stangen vender tilbage til sin hvilestilling mellem + og
–.
eller
• Træk stangen bagud mod – (minus) for at
skifte et trin ned, og slip den.
Manuelt gear "+/-" kan vælges, når som helst
under kørslen.
For at undgå ryk og motorstop skifter
Geartronic automatisk ned, hvis føreren sætter
farten mere ned, end hvad der er passende for
det valgte gear.
For at vende tilbage til automatisk kørestilling:
• Før stangen til siden til endestillingen ved
D.
112
OBS
Hvis gearkassen har et Sport-program, bliver den først manuel, efter at stangen er ført
fremad eller bagud i "+/-"-positionen. Informationsdisplayet går derefter over fra at
vise S til at vise hvilket gear, der er valgt,
1-6.
Geartronic - Sport-position (S)
Sport-programmet giver en mere sportslig
funktion, ligesom det tillader højere omdrejningstal i gearene. Samtidig opnås hurtigere
reaktion ved gasgivning. Ved aktiv kørsel prioriteres også kørsel i lavere gear, hvilket giver
senere opgearing.
Sport-position nås ved at føre stangen til siden
fra position D til endestillingen ved "+/-". Informationsdisplayet skifter tegn fra D til S.
Sport-position kan vælges når som helst under
kørsel.
Geartronic - Vinterindstilling
Det kan være lettere at komme af sted i glat
føre, hvis 3. gear vælges manuelt.
1. Tryk bremsepedalen ned, og før gearstangen fra stilling D til endestilling ved "+/-" -
instrumentpanelets display skifter tegn fra
D til tallet 1.
2. Gå op i 3. gear ved at trykke stangen to
gange frem mod + (plus) – displayet skifter
tegn fra 1 til 3.
3. Slip bremsen og giv forsigtigt gas.
Gearkassens "vinterindstilling" gør, at bilen
kører med et lavere omdrejningstal og reduceret motorstyrke på drivhjulene.
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), skiftes der straks automatisk ned i gear, hvilket kaldes kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
Sikkerhedsfunktion
For at forhindre overdrejning af motoren har
gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown-funktionen.
Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown,
der medfører et så højt omdrejningstal, at
motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel
forsøger at skifte ned ved højt omdrejningstal,
sker der ikke noget – man bliver i det aktuelle
gear.
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere trin
ad gangen alt efter motorens omdrejningstal.
Bilen skifter op, når motoren når sit max.
omdrejningstal. Det sker for at forhindre motorskader.
Parkeringsposition (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
Deaktivere automatisk
gearvælgerspærring
Hold foden på bremsepedalen, mens gearvælgeren føres til en anden position.
Elektrisk gearspærring - Shiftlock
parkeringsposition (P)
Mekanisk gearvælgerspærring
03
For at kunne føre gearvælgeren fra position P
til de øvrige gearpositioner skal bremsepedalen være trådt ned og fjernbetjeningen være i
position II, se side 76.
Gearspærring – Neutral (N)
G021351
Hvis gearvælgeren står i N, og bilen har holdt
stille i mindst 3 sekunder (uanset om motoren
er i gang eller ej), er gearvælgeren spærret.
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige positioner har en
spærre, som betjenes med spærreknappen på
gearvælgeren.
Med spærreknappen trykket ind kan stangen
føres frem eller tilbage mellem P, R, N og D.
For at kunne føre gearvælgeren fra N til en
anden gearposition skal bremsepedalen være
trådt ned og fjernbetjeningen i position II, se
side 76.
Hvis bilen ikke kan køres, f.eks. hvis startbatteriet er afladet, skal gearvælgeren føres fra
position P, for at bilen skal kunne flyttes.
Løft gummimåtten i rummet bag midterkonsollen.
Tryk på den gule knap nede i konsollen, og
slip den.
Før gearvælgeren ud af position P.
4. Læg gummimåtten på plads igen.
Automatisk gearvælgerspærring
Automatgearkassen har særlige sikkerhedssystemer:
``
113
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Automatgear Powershift*
som automatgearkassen Geartronic, der er
beskrevet i det foregående afsnit.
holder stille, når driftsbremsen er trådt ned, og
når motoren er i tomgang.
Powershift eller Geartronic?
Overophedning ved langsom kørsel i kø kan
undgås ved at køre i etaper:
Hvis du er i tvivl, om bilen er udstyret med
gearkassen Powershift eller ej, kan det bekræftes ved at kontrollere betegnelsen på gearkassens mærkat under motorhjelmen - se
side 356. Betegnelsen ”MPS6” betyder, at der
er en Powershift – ellers er det automatgearkassen Geartronic.
03
Husk på
D: Automatiske gearpositioner. +/–: Manuelle
gearpositioner.
Powershift er en automatisk gearkasse, som i
modsætning til en konventionel automatgearkasse har dobbelte mekaniske koblingslameller. En automatgearkasse har i stedet en
hydraulisk momentomformer, som overfører
kraften fra motor til gearkasse.
Powershift-gearkassen fungerer på samme
måde og har lignende knapper og funktioner
114
Gearkassens dobbeltkobling har en overbelastningsbeskyttelse, som aktiveres, hvis den
bliver for varm, f.eks. hvis bilen for længe holdes stille op ad bakke med speederen.
At gearkassen er blevet for varm, bemærkes
ved at bilen ryster og vibrerer, advarselssymbolerne tændes, og der vises en meddelelse på
informationsdisplayet. Også ved langsom
køkørsel (10 km/t eller derunder) op ad bakke
eller med tilkoblet anhænger kan gearkassen
blive for varm. Gearkassen køler ned, når bilen
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
• Hold stille og vent med foden på driftsbremsen, indtil der er kommet en tilpas
strækning i den forankørende trafik, kør et
stykke frem, stands og vent igen et stykke
tid med foden på bremsen.
VIGTIGT
Brug driftsbremsen til at holde bilen stille op
ad bakke - hold ikke bilen stille med speederen. Gearkassen kan overophedes.
For vigtige oplysninger om gearkassen
Powershift og bugsering - se side 297.
Tekstmeddelelse og afhjælpning
I nogle situationer kan displayet vise en meddelelse, samtidig med at et symbol tændes.
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Symbol
Display
Køreegenskaber
Afhjælpning
Transm. for varm Brems f.at holde
Vanskeligt at holde jævn hastighed med
konstant omdrejningstal.
Gearkassen overophedet. Hold bilen stille
med fodbremsen.A
Transm. for varm parkér sikkert
Kraftigt stampende fremdrift af bilen.
Gearkassen overophedet. Parker straks
bilen på en sikker måde.A
Transm. køling Hold motor igang
A
Ingen drift på grund af overophedet gearkasse.
03
Gearkassen overophedet. For hurtigst
mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang
med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil
meddelelsen forsvinder.
For hurtigst mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil meddelelsen slukkes.
Tabellen viser tre trin med øget alvorlighedsgrad, hvis gearkassen skulle blive for varm.
Parallelt med displayteksten gøres føreren
også opmærksom ved at bilens elektronik midlertidigt ændrer køregenskaberne. Følg i givet
fald anvisningerne på informationsdisplayet.
OBS
Tabellens eksempel er ikke en indikering af,
at bilen er defekt. Det viser, at en sikkerhedsfunktion er aktiveret for at forhindre
skader på en af bilens komponenter.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbol kombineret med teksten Transm. for varm parkér sikkert
ignoreres, kan varmen i gearkassen blive så
høj, at kraftoverførslen mellem motor og
gearkasse midlertidigt afbrydes for at hindre
koblingen i at havarere - bilen mister fremdriften og bliver stationær, indtil gearkassens temperatur er afkølet til et acceptabelt
niveau.
For flere mulige displaymeddelelser med deres
respektive forslag til løsning vedrørende automatisk gearkasse, se side 194.
En displaytekst slukkes automatisk efter udført
afhjælpning eller efter et tryk på blinklysarmens
OK-knap.
115
03 Dit førermiljø
Eco Guide og Power*
03
Generelt
Momentanværdi
Power
Disse målere hjælper føreren med at køre bilen
med den bedst mulige kørselsøkonomi.
Her vises momentanværdi - jo højere udslag på
skalaen, desto bedre.
For at aktivere eller fravælge visning af disse
funktioner, se side 68.
Momentanværdien beregnes ud fra hastighed,
motorens omdrejningstal, udtaget motoreffekt
og brug af driftsbremsen.
Denne måler viser, hvor meget effekt der udtages fra motoren, og hvor meget strøm der er til
rådighed.
Bilen lagrer også statistik over udførte kørsler,
som kan ses i form af søjlediagrammer, se
side 223.
EcoGuide
Denne måler giver en indikering af, hvor økonomisk bilen køres.
Optimal hastighed (50-80 km/t) og lave
omdrejningstal foretrækkes. Ved gasgivning
og bremsning falder viserne.
Meget lave momentanværdier tænder målerens røde område, hvilket betyder dårlig kørselsøkonomi, og bør derfor undgås.
Gennemsnitsværdi
Gennemsnitsværdien følger langsomt momentanværdien og beskriver, hvordan bilen er blevet kørt i den seneste tid. Jo højere viserne ligger på skalaen, desto bedre kørselsøkonomi
har føreren præsteret.
Tilgængelig motoreffekt
Udtaget motoreffekt
Tilgængelig effekt
Den mindre øvre viser angiver den tilgængelige
motoreffekt1. Jo højere udslag på skalaen,
desto mere effekt er tilgængelig på det aktuelle
gear.
Momentanværdi
Gennemsnitsværdi
1
116
Effekten er afhængig af motorens omdrejningstal.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Eco Guide og Power*
Udtaget effekt
Den større nedre viser angiver udtaget motoreffekt1. Jo højere udslag på skalaen, desto
mere effekt udtages fra motoren.
En stor afstand mellem de to visere angiver en
stor effektreserve.
1
03
Effekten er afhængig af motorens omdrejningstal.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
117
03 Dit førermiljø
Start/Stop *
Mere støjsvag og renere
Generelt om Start/Stop
Start/Stop-funktionen aktiveres automatisk, når motoren
startes med nøgle. Føreren
gøres opmærksom på funktionen ved at dette symbol på
instrumentpanelet tændes
kortvarigt, displayteksten
Aut. Start-Stop Aktiveret vises, og at
Til-/fra-knappens grønne lampe lyser.
03
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al vores aktivitet. Denne målretning har resulteret i bilserien
DRIVe, hvis koncept er en interaktion mellem
flere separate energibesparende funktioner,
der har den fælles opgave at reducere brændstofforbruget, hvilket igen bidrager til et reduceret udslip.
Motoren slukkes - det bliver mere støjsvagt og
renere....
Nogle kombinationer af motor og gearkasse er
udstyret med en Start- og Stopfunktion, der
f.eks. aktiveres, når bilen holder stille i en bilkø
eller venter ved trafiklys - motoren slukkes midlertidigt og starter igen automatisk, når kørslen
skal fortsætte.
Med Start/Stop-funktionen får føreren mulighed for en mere aktiv miljøbevidst måde at køre
bil på - motoren kan "standses automatisk",
når det er hensigtsmæssigt.
Manuel eller automatisk
Bemærk, at der er forskelle i Start/Stop-funktionen, afhængigt af, om gearkassen er manuel
eller automatisk.
118
Funktion og betjening
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Alle bilens almindelige systemer, f.eks. belysning, radio osv. fungerer normalt, selv med
automatisk standset motor, bortset fra at noget
udstyr kan få funktionen reduceret midlertidigt,
f.eks. klimaanlæggets blæserhastighed eller
meget høj lydstyrke på lydanlægget.
Standse motoren automatisk
For at motoren skal standse automatisk, skal
bilen holde helt stille:
03 Dit førermiljø
Start/Stop *
Betingelser
A
M/AA
Kobl ud, sæt gearstangen i neutral stilling og slip koblingspedalen - motoren slukkes.
M
Stands bilen med driftsbremsen
og hold derefter foden på pedalen
- motoren standser automatisk.
A
Starte motoren automatisk
Betingelser
M/AA
efter et par sekunder, eller når føreren giver
gas.
Der er mere information om HSA på side 110.
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Som bekræftelse og påmindelse om,
at motoren er standset automatisk,
tændes informationsdisplayets symbol for
AUTO START.
Med gearstangen i neutral stilling:
Tryk på koblingspedalen eller tryk
på speederen - motoren starter.
Vælg det passende gear, og fortsæt kørslen.
M
På en nedadgående bakke er der
også denne mulighed:
M
Deaktivere Start/Stop-funktionen
Slip driftsbremsen og lad bilen
køre af sted - motoren starter
automatisk, når hastigheden
overstiger en normal ganghastighed.
Slip trykket med foden på driftsbremsen - motor starter automatisk, og kørslen kan fortsætte.
A
A
I nogle situationer kan det
være ønskeligt at midlertidigt
slå den automatiske
Start/Stop-funktion fra - det
gøres med et tryk på denne
knap, hvorved knappens
lampe slukkes.
03
Start/Stop-funktion slået fra indikeres, ved at
informationsdisplayets symbol slukkes, og
meddelelsen Aut. Start-Stop Deaktiveret
vises i nogle sekunder - samtidig slukkes knappens lampe.
Start/Stop-funktionen er slået fra, indtil den
aktiveres igen med knappen, eller indtil næste
gang motoren startes med nøgle.
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Starthjælp HSA
Begrænsninger
Driftsbremsen kan også slippes op ad bakke
for at starte motoren automatisk - funktionen
HSA gør, at bilen ikke ruller baglæns.
HSA (Hill Start Assist) betyder, at der stadig er
tryk i bremsesystemet i de få sekunder, hvor
foden flyttes fra bremsepedalen til speederen
før igangsætning med automatisk standset
motor. Den midlertidige bremsevirkning slipper
Motoren standser ikke automatisk
Selvom Start/Stop-funktionen er aktiveret,
standser motoren ikke automatisk, hvis:
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
119
03 Dit førermiljø
Start/Stop *
03
120
Betingelser
M/AA
Betingelser
M/AA
bilen ikke først er nået op på
5 km/t (= hurtig ganghastighed)
efter nøglestart eller den seneste
automatisk standsning.
M+A
M+A
føreren har åbnet sikkerhedsselens lås.
M+A
udstødningssystemets partikelfilter er fyldt - først efter en automatisk rengøring er udført (se
side 285), genaktiveres den midlertidigt deaktiverede Start/Stopfunktion.
startbatteriets kapacitet er under
det lavest tilladte niveau.
M+A
vejbanen er meget stejl.
M+A
M+A
motoren ikke har normal driftstemperatur.
M+A
en anhænger er elektrisk forbundet til bilens elsystem.
udetemperaturen er under frysepunktet eller over ca. 30 °C.
M+A
miljøet i kabinen afviger fra de forvalgte værdierB - angives af, at
kabineblæseren har et højt
omdrejningstal.
M+A
bilen bakkes.
M+A
startbatteriets temperatur er
under frysepunktet eller overstiger ca. 55 °C.
M+A
føreren foretager større ratbevægelser.
M+A
A
B
C
Motoren starter automatisk
En automatisk standset motor kan i nogle tilfælde genstarte, uden at føreren har besluttet,
at kørslen skal fortsætte. I følgende tilfælde
starter motoren automatisk, selv om føreren
ikke har trykket koblingspedalen ned (manuel
gearkasse) eller løfter foden fra driftsbremsen
(automatisk gearkasse):
Betingelser
M/AA
Der dannes dug på ruderne.
M+A
det atmosfæriske lufttryk er minM+A
dre end svarende til
1.500-2.400 meter over havets overflade
- det aktuelle lufttryk varierer alt
efter vejrforholdene.
Miljøet i kabinen adskiller sig fra
de forudindstillede værdierB.
M+A
Udetemperaturen falder til under
frysepunktet eller overstiger
ca. 30 °C.
M+A
den adaptive fartpilots køassistent er aktiveret.
A
M+A
førerdøren er åbnet med gearvælgeren i D-position.
A
Der er et forbigående højt strømforbrug, eller startbatteriets kapacitet falder til under det laveste tilladte niveau.
gearvælgeren føres ud af position
D til position SC eller "+/-".
A
Gentagne tryk på bremsepedalen.
M+A
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Bil med ECC.
Sport-position.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Bilen begynder at køre - hurtigere
end svarende til normal ganghastighed.
M
03 Dit førermiljø
Start/Stop *
Betingelser
A
M/AA
Førerens selelås åbnes med
gearvælgeren i D- eller N-position.
A
Ratbevægelser.
A
Gearvælgeren føres ud af position D til "+/-" eller R.
A
Førerdøren åbnes med gearvælgeren i D-position.
A
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
ADVARSEL
Undgå at åbne motorhjelmen, når motoren
er standset automatisk - motoren kan pludselig starte automatisk. Udfør først en normal slukning af motoren med START/STOP
ENGINE-knappen, inden motorhjelmen
klappes op.
Motoren starter ikke automatisk
I følgende tilfælde starter motoren ikke automatisk efter at være standset automatisk:
Betingelser
A
M/AA
Der er sat i gear uden udkobling en displaytekst beder føreren om
at stille gearstangen i neutral stilling for at automatisk start kan
ske.
M
Føreren ikke har sikkerhedssele
på, gearvælgeren er i P-position
og førerdøren er åben - der skal
foretages en normal motorstart.
A
Mere information og indstillinger
03
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Ufrivilligt motorstop med manuel
gearkasse
I tilfælde af, at en igangsætning mislykkes, og
motoren går i stå, skal du gøre følgende:
1. Tryk koblingspedalen ned igen - motoren
starter automatisk.
2. I nogle tilfælde skal gearstangen sættes i
neutral stilling. Informationsdisplayet viser
teksten Sæt i frigear
I bilens menusystem MY CAR er der anvisninger, som forklarer dele af DRIVe-konceptet og
nogle mulige indstillinger og valg - se
side 197.
Tekstmeddelelse
Kombineret med denne kontrollampe
kan Start/Stop-funktionen vise tekstmeddelelsen på informationsdisplayet for visse
situationer. For nogle af dem er der en anbefalet afhjælpning, som bør udføres. Følgende
tabel viser nogle eksempler.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
121
03 Dit førermiljø
Start/Stop *
Symbol
03
AUTOSTOP
AUTOSTOP
122
Meddelelse / besked
Information/afhjælpning
M/AA
Aut. Start-Stop Aktiveret
Lyser i nogle sekunder, efter at Start/Stop er aktiveret.
M+A
Aut. Start-Stop Deaktiveret
Lyser i nogle sekunder, efter at Start/Stop er slået fra.
M+A
Aut. Start-Stop Service påkrævet
Start/Stop er ude af funktion. Kontakt et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
M+A
Motorstyringssystem
Der udføres automatisk funktionskontrol.
M+A
Motor i Aut. Start
Motoren er klar til at starte automatisk - venter på, at bremseeller koblingspedalen bliver trykket ned.
M
Tryck på Startknappen
Motoren vil ikke starte automatisk - foretag en normal motorstart med START/STOP ENGINE-knappen.
M
Træd på kobling for at starte
Motoren er klar til at starte automatisk - venter på, at koblingspedalen bliver trykket ned.
M
Træd på bremse for at starte
Motoren er klar til at starte automatisk - venter på, at bremsepedalen bliver trykket ned.
M
Træd kobling og bremse for start
Motoren er klar til at starte automatisk - venter på, at bremseeller koblingspedalen bliver trykket ned.
M
Sæt i frigear
Der er sat i gear uden udkobling - kobl ud og sæt gearstangen
i neutral stilling.
M
Motor i Aut. Start
Motoren er klar til at starte automatisk - venter på, at bremsepedalen bliver sluppet.
A
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Start/Stop *
Symbol
A
M/AA
Meddelelse / besked
Information/afhjælpning
Vælg P eller N for at starte
Start/Stop er blevet deaktiveret - før gearvælgeren til position
N eller P, og foretag en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen.
A
Tryck på Startknappen
Motoren vil ikke starte automatisk - foretag en normal motorstart med START/STOP ENGINE-knappen og gearvælgeren
på P eller N.
A
03
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Hvis en meddelelse ikke slukkes, efter udført
afhjælpning, bør et værksted kontaktes - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
123
03 Dit førermiljø
Driftsbremsen
Generelt
Bilen har to bremsekredse. Hvis en bremsekreds beskadiges, vil det medføre, at der kræves et kraftigere pedaltryk for at opnå normal
bremseeffekt.
03
Førerens tryk på bremsepedalen forstærkes af
en bremseservo.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Hvis bremserne bruges, når motoren ikke er i
gang, føles pedalen død, og der skal anvendes
større kraft for at bremse bilen.
Efter at motoren er startet foretages automatisk en kort test af ABS-systemet, når føreren
slipper bremsepedalen. Der kan foretages en
yderligere automatisk test af ABS-systemet,
når bilen når op på 10 km/t. Testen mærkes i
form af pulseringer i bremsepedalen.
Nødbremselys og automatiske
advarselsblinklys
Nødbremselys aktiveres for at gøre bagvedkørende opmærksomme på en kraftig opbremsning. Denne funktion betyder, at bremselyset
blinker i stedet for - som ved normal bremsning
- at lyse konstant.
Blokeringsfri bremser
Nødbremselys aktiveres ved hastigheder over
50 km/t, hvis ABS-systemet er i funktion og/
eller ved pludselig opbremsning. Efter at bilens
hastighed er aftaget til under 10 km/t, begynder bremselyset igen at lyse konstant som normalt i stedet for at blinke - samtidig aktiveres
advarselsblinklysene, som blinker, indtil føreren accelererer bilen op til mindst 20 km/t eller
de slås fra med deres knap, se side 89.
Bilen har ABS (Anti-lock Braking System), som
forhindrer hjulene i at blokeres under bremsning. På denne måde bevares styreevnen, og
det bliver lettere f.eks. at undvige en forhindring. Når systemet træder i funktion, kan man
Snavs og vand på bremseskiverne kan medføre, at bremsevirkningen forsinkes. Ved rengøring af bremsebelægningerne minimeres
denne forsinkelse.
I meget bakket terræn og under kørsel med
tung last kan bremserne aflastes ved motorbremsning. Motorbremsen udnyttes mest
effektivt, hvis man bruger samme gear ned ad
bakke som op ad bakke.
For mere generelle oplysninger om hård
belastning af bilen, se side 362.
124
mærke vibration i bremsepedalen, hvilket er
normalt.
Rengøring af bremseskiver
I forbindelse med vådt føre, inden langtidsparkering og efter vask af bilen tilrådes det at foretage rengøringen manuelt. Dette gøres ved
under kørslen at bremse let et kort stykke tid.
Nødbremseforstærkning
Nødbremseforstærkningen EBA (Emergency
Brake Assist) bidrager til at øge bremsekraften
og dermed reducere bremselængden. EBA
mærker førerens måde at bremse på og øger
bremsekraften, når det behøves. Bremsekraften kan forstærkes op til niveauet, når ABSsystemet træder i funktion. EBA- funktionen
afbrydes, når trykket på bremsepedalen
mindskes.
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end sædvanligt. Tryk på
(hold) bremsepedalen, så længe som nødvendigt. Hvis bremsepedalen slippes,
ophører al bremsning.
Vedligeholdelse
For at holde bilen på et højt niveau, hvad angår
trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed, bør Volvos serviceintervaller følges. De er
specificeret i Service- og garantibogen, se
side 320.
03 Dit førermiljø
Driftsbremsen
VIGTIGT
Kontrol af slitage på bremsesystemets komponenter bør foretages regelmæssigt.
Kontakt et værksted for at få oplysninger om
fremgangsmåde, eller lad et værksted
udføre inspektionen - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Symboler i kombiinstrumentet
Symbol
Betydning
Konstant – kontroller bremsevæskeniveauet. Hvis niveauet
er lavt, skal der påfyldes bremsevæske. Undersøg også årsagen til tabet af bremsevæske.
ADVARSEL
Hvis
og
er tændt på samme
tid, kan der være opstået en fejl i bremsesystemet.
Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
ved denne lejlighed er normalt, køres forsigtigt til nærmeste værksted for kontrol af
bremsesystemet - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
03
Hvis bremsevæsken ligger under MINniveauet i bremsevæskebeholderen, må
bilen ikke køres videre, uden at der er fyldt
bremsevæske på.
Årsagen til tab af bremsevæske skal kontrolleres.
Konstant i 2 sekunder ved start
af motoren – der er opstået en
fejl i bremsesystemets ABSfunktion, da motoren sidst var i
gang.
125
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Generelt
ADVARSEL
03
Brug altid parkeringsbremsen ved parkering
på et hældende underlag - et valgt gear eller
automatgearets P-position er ikke tilstrækkeligt til at holde bilen i alle situationer.
OBS
- Advarselssymbolet i kombiinstrumentet lyser uanset, om parkeringsbremsen
er trukket let eller hårdt.
3. Slip driftsbremsepedalen, og sørg for at
bilen holder stille.
4. Hvis bilen bevæger sig, skal stangen trækkes yderligere mindst et hak op.
• Når bilen parkeres, skal gearvælgeren sættes i 1. gear (manuelt gear), henholdsvis P
(automatgear).
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres op ad bakke:
• Drej hjulene i retning fra kantstenen.
Hvis bilen parkeres ned ad bakke:
• Drej hjulene i retning mod kantstenen.
Instrumentpanelets advarselssymbol.
Parkeringsbremsestangen er placeret mellem
forsæderne.
Aktivering af parkeringsbremsen
1. Tryk driftsbremsepedalen godt ned.
2. Træk godt op i stangen.
> Instrumentpanelets advarselssymbol
tændes.
126
Udløse parkeringsbremsen
1. Tryk driftsbremsepedalen godt ned.
2. Træk stangen lidt opad, tryk knappen ind,
fold stangen ned, og slip knappen.
> Instrumentpanelets advarselssymbol
går ud.
Hvis føreren glemmer at udløse parkeringsbremsen, advares føreren - ud over de allerede
tændte advarselslys - af en plingende lyd kom-
bineret med en meddelelse på instrumentpanelet, når bilens hastighed overstiger 10 km/t.
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ *
Generelt
•
HomeLinkŸ1 er en programmerbar fjernbetjening, indbygget i bakspejlet, som kan betjene
op til tre forskellige anordninger (f.eks. garageportåbner, alarmsystem, uden- og indendørsbelysning m.m.) på afstand og dermed erstatte
fjernbetjeningerne til disse. Ud over de tre programmerbare knapper er der også en indikeringslampe på panelet. HomeLinkŸ kan ikke
aktiveres, hvis bilen er låst udefra. For mere
information om HomeLinkŸ, besøg:
www.homelink.com eller ring på
00 8000 466 354 65 (eller det særlige nummer
+49 6838 907 277).
1
Programmere HomeLinkŸ
ADVARSEL
Hvis HomeLinkŸ bruges til at betjene en
garageport eller låge, skal det sikres, at
de ikke er nogen personer i nærheden
af porten eller lågen, mens den er i
bevægelse.
•
Bilen skal stå uden for garagen, mens
en garageportåbner programmeres.
•
Brug ikke HomeLinkŸ-fjernbetjeningen
til en garageport, der ikke har sikkerhedsstop og sikkerhedsbak.
Gem de originale fjernbetjeninger til fremtidig
programmering (f.eks. ved skift til en anden bil
eller til brug i et andet køretøj). Det anbefales
også, at knappernes programmering slettes,
hvis bilen skal sælges. Se afsnittet "Nulstille
HomeLink®-knapperne" på side 128.
OBS
I nogle biler skal tændingen være slået til
eller i "ACC-position", før HomeLinkŸ kan
programmeres eller bruges. Sæt helst nye
batterier i den fjernbetjeningen, der skal
erstattes af HomeLinkŸ, for hurtigere programmering og bedre transmission af radiosignaler. HomeLinkŸ-knapperne skal nulstilles før programmering. Når dette er gjort,
er HomeLinkŸ sat i "learning mode" og er
klar til programmering.
03
1. Tryk på den ønskede HomeLinkŸ-knap og
hold den nede, indtil indikeringslampen
blinker gult. Det indikerer, at knappen er
klar til at blive programmeret.
2. Ret den originale fjernbetjening mod den
HomeLinkŸ-knap, der skal programmeres,
og hold den 5-30 cm fra knappen. Skyg
ikke for indikeringslampen på HomeLinkŸ.
3. Tryk på knappen på den originale fjernbetjening og slip først, når indikeringslampen
er skiftet fra gult til rødt eller grønt lys. Ved
rødt lys - prøv igen og holde den originale
fjernbetjening ved en anden afstand fra
HomeLink og symbolet HomeLink-huset er registrerede varemærker tilhørende Johnson Controls, Inc.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
127
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ *
HomeLinkŸ-knappen. Grønt lys indikerer,
at programmeringen lykkedes.
03
4. Tryk ned på den HomeLinkŸ-knap, der
programmeres, hold den trykket ind i
5 sekunder, og slip derefter. Gentag om
nødvendigt, indtil garageporten aktiveres.
Hvis porten ikke aktiveres, skal du trykke
på den programmerede HomeLinkŸ-knap
og holde den nede, og kontrollere indikeringslampen.
> Konstant grønt lys: Indikatorlampen
lyser konstant, når knappen holdes
inde. Det viser, at programmeringen er
klar. Garageport, låge eller lignende
skal nu aktiveres, når den programmerede HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
Blinkende grønt lys: Indikeringslampen blinker, når knappen holdes inde.
Fortsæt i så fald med punkt 5-7 for at
afslutte programmeringen af en enhed
med rullende kode (oftest en garageportåbner).
6. Tryk modtagerens "indlæringsknap" ind og
slip. Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
7. Mens modtagerens "indlæringsknap" stadig blinker, skal du trykke på den knap på
HomeLinkŸ, der programmeres, holde den
trykket ind i ca. 3 sekunder, og derefter
slippe. Gentag tryk/hold/slip-sekvensen
op til 3 gange for at afslutte programmeringen.
Betjening
Når HomeLinkŸ er programmeret, kan det bruges i stedet for de løse, originale fjernbetjeninger.
Tryk den programmerede knap3 ind og hold,
indtil garageporten, alarmsystemet osv. aktiveres (det kan tage nogle sekunder). De originale fjernbetjeninger kan selvfølgelig stadig
bruges parallelt med HomeLinkŸ, hvis det ønskes.
5. Find "indlæringsknappen2" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren.
2
3
128
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
Indikeringslampen lyser, mens knappen holdes inde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Hvis tændingen er slået fra, virker
HomeLinkŸ i 30 minutter, efter at førerdøren
er åbnet.
Hvis der stadig er problemer med programmeringen, kan du kontakte HomeLinkŸ:
www.homelink.com eller ringe på
00 8000 466 354 65 (eller det særlige nummer
+49 6838 907 277).
Nulstille HomeLinkŸ-knapperne
Du kan kun nulstille alle HomeLinkŸ-knapper
på samme tid, ikke enkelte knapper hver for
sig. Enkelte knapper kan omprogrammeres, se
følgende afsnit "Programmere enkelte knapper".
1. Tryk på de to ydre knapper på
HomeLinkŸ og slip først, når indikeringslampen er skiftet fra gult til rødt eller grønt
lys.
2. Slip knapperne.
> HomeLinkŸ er nu sat i såkaldt "indlæringstilstand" og klar til at blive programmeret igen, se afsnittet "Programmere HomeLink®" på side 127.
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ *
Programmere enkelte knapper
For at omprogrammere enkelte HomeLinkŸknapper gøres som følger:
1. Tryk den ønskede knap ind, og slip ikke.
2. Når indikeringslampen på HomeLinkŸ
begynder at blinke med gult lys, skal du
efter ca. 10 sekunder slippe knappen og
starte med trin 2 i afsnittet "Programmere
HomeLink®" på side 127.
03
For mere information eller for at komme med
kommentarer om HomeLinkŸ, kan du besøge:
www.homelink.com eller ringe til
00 8000 466 354 65 (eller det særlige nummer
+49 6838 907 277).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
129
130
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
132
135
137
139
141
152
155
160
168
169
173
177
180
183
187
G000000
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem.....................................
Trafikskilt-information - RSI*.................................................................
Fartbegrænser*.....................................................................................
Fartpilot*................................................................................................
Adaptiv fartpilot*...................................................................................
Afstandskontrol*....................................................................................
City Safety™.........................................................................................
Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning og fodgængerbeskyttelse*..................................................
Driver Alert System*..............................................................................
Driver Alert System - DAC*...................................................................
Driver Alert System - Vognbaneassistent*............................................
Park.hjælpsystem*................................................................................
Parkeringskamera*................................................................................
Aktiv parkeringshjælp - PAP*................................................................
BLIS og CTA*........................................................................................
FØRERSTØTTE
04 Førerstøtte
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem
Generelt om DSTC
Stabilitets- og traktionskontrolsystemet DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control) hjælper
føreren med at undgå udskridning og forbedrer
bilens fremkommelighed.
Ved bremsning kan systemets indgriben mærkes i form af en pulserende lyd. Ved gasgivning
vil bilen muligvis accelerere langsommere end
forventet.
04
ADVARSEL
Antiudskridningssystemet er et supplerende hjælpemiddel - det kan ikke håndtere
alle situationer under alle vejforhold.
Føreren er altid ansvarlig for, at køretøjet
køres på en sikker måde, og i overensstemmelse med gældende færdselsregler og
bestemmelser.
Antiudskridningsfunktion
Traktionssikring
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul,
der ikke spinner.
Motorbremsekontrol - EDC
EDC (Engine Drag Control) forhindrer ufrivillig
blokering af hjulene, f.eks. efter nedgearing
eller motorbremsning ved kørsel i lave gear på
glat underlag.
Ufrivillig blokering af hjulene under kørslen kan
bl.a. vanskeliggøre førerens mulighed for at
styre bilen.
OBS
Funktionen deaktiveres, hvis føreren vælger
Sport-funktion.
Betjening
CTC kompenserer for understyring og giver
højere acceleration i en kurve end normalt uden
hjulspin på det inderste hjul, f.eks. ved et sving
i en motorvejstilkørsel, for hurtigt at komme op
på den hastighed, der køres med.
Driver Steering Recommendation - DSR
Antispinfunktion
Funktionen reducerer motoreffekten, hvis drivhjulene spinner mod underlaget, for at opretholde stabilitet og trækkraft.
DSR-funktionens vigtigste opgave er at hjælpe
føreren med at styre i den rigtige retning, når
der er udskridning.
DSR griber ind ved at tilføje et svagt drejningsmoment til rattet i den retning, som bilen bør
132
Anhænger-stabilisator* - TSA
Funktionens opgave er at stabilisere en bil med
tilkoblet anhænger i situationer, hvor vognen er
kommet i slinger, se side 291.
Corner Traction Control – CTC
DSR (Driver Steering Recommendation) hjælper føreren med at styre bilen i den rigtige retning med reduceret vejgreb eller ved en ABSopbremsning.
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremeskraft individuelt for at stabilisere bilen.
styres, for at bevare/opnå det størst mulige
vejgreb og stabilisere bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Valg af niveau - Sport-funktion
DSTC-systemet er altid aktiveret - det kan ikke
slås fra.
Føreren kan dog vælge Sport-funktion, hvilket
giver mulighed for en mere aktiv køreoplevelse.
Ved Sport-funktion registrerer systemet, om
speeder, ratbevægelser og kørsel i sving er
mere aktive end ved normal kørsel, og giver da
mulighed for kontrolleret udskridning med
bagenden op til et vist niveau, før det griber ind
og stabiliserer bilen.
Hvis føreren afbryder en kontrolleret udskridning ved at slippe speederen, griber DSTCsystemet ind og stabiliserer bilen.
04 Førerstøtte
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem
Med Sport-funktion opnås maksimal trækkraft, hvis bilen er kørt fast eller ved kørsel på
løst underlag, f.eks. sand eller dyb sne.
Gør sådan for at vælge Sport-funktion:
1. Tryk på midterkonsollens menufunktionsknap MY CAR, og søg på skærmens
menusystem frem til My V40 DSTC.
(For information om menusystemet, se
side 196).
2. Fjern markeringen af feltet og gå tilbage ud
af menusystemet med EXIT.
> Systemet tillader derefter en mere
sportslig kørestil.
Sport-funktionen er aktiveret, indtil føreren
vælger den fra, eller indtil motoren slukkes efter næste motorstart er DSTC-systemet tilbage i sin normale stilling igen.
04
Symboler og meddelelser på displayet
SymbolA
Meddelelse / besked
Betydning
DTSC Midlertidigt FRA
DSTC-systemet er midlertidigt blevet reduceret pga. for høj temperatur på bremeskiverne - Funktionen genaktiveres automatisk, når bremserne er afkølet.
DSTC Service påkrævet
DSTC-systemet fungerer ikke.
• Stands bilen på et sikkert sted, sluk motoren, og start den igen.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
"Meddelelse / besked"
Der står en meddelelse på speedometerets display - Læs den!
Konstant lys i 2 sek..
Systemkontrol ved motorstart.
og
``
133
04 Førerstøtte
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem
SymbolA
Meddelelse / besked
Betydning
Blinkende.
DSTC-systemet griber ind.
Sport-funktion er aktiveret.
A
04
134
Symbolerne er skematiske.
04 Førerstøtte
Trafikskilt-information - RSI*
Generelt om RSI
Sammen med symbolet for
den gældende hastighedsgrænse kan et skilt med overhalingsforbud eventuelt også
blive vist.
ADVARSEL
RSI fungerer ikke i alle situationer, den er
kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel.
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet køres på en sikker måde og i
overensstemmelse med gældende færdselsregler og bestemmelser.
Ekstra skilte
Betjening
04
Eksempler på læsbare hastighedsrelaterede1
skilte.
Funktionen trafikskilt-information (RSI – Road
Sign Information) hjælper føreren med at huske
vejskilte, som bilen har passeret, gennem
oplysninger om bl.a. aktuel hastighed, at en
motorvej eller motortrafikvej begynder/ophører, og når der er overhalingsforbud.
I tilfælde af, at både skilt for motorvej/motortrafikvej og skilt med højest tilladt hastighed
passeres, vælger RSI at vise skilt-symbolet for
højest tilladt hastighed.
Eksempler på ekstra skilte1.
Registrerede hastighedsoplysninger.
Når RSI har registreret et trafikskilt med påbudt
hastighed, vises dette skilt som et symbol på
instrumentpanelet.
Nogle gange er der skilte med forskellige
hastighedsgrænser for den samme vej - et ekstra skilt angiver, under hvilke omstændigheder
hastighederne gælder. Det kan f.eks. være vejafsnit, hvor der sker mange ulykker i regnvejr
og/eller tåge.
Et ekstra skilt relateret til regn vises kun, hvis
vinduesviskerne anvendes.
1
Hvilke trafikskilte, der vises på instrumentpanelet, er afhængigt af markedet - illustrationen viser kun et eksempel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
135
04 Førerstøtte
Trafikskilt-information - RSI*
Hastighed, der gælder for en
frakørsel, angives med et ekstra skilt indeholdende en pil.
Pilen vises under symbolet
med hastigheden.
Hastighedsskilte, der er forbundet med denne form for ekstra skilt, vises
kun, hvis føreren bruger afviserne.
Begrænset strækning eller tid på døgnet
04
Nogle hastigheder gælder
først efter en vis strækning
eller på et bestemt tidspunkt
af døgnet. Føreren gøres
opmærksom på dette med en
tom ramme under symbolet
med hastigheden.
Instrumentpanelets visning af hastighedssymboler kan slås fra. For at deaktivere RSI-funktionen:
• Afkryds punktet i MY CAR Indstillinger
Bilindstillinger Information om
vejskilte, og gå ud af menuen med EXIT,
se side 198.
Hastighedsadvarsel
Her følger andre eksempler på, hvad der kan
forstyrre funktionen:
Føreren kan vælge at få en advarsel (Speed
Alert), når gældende hastighedsgrænser overskrides med 5 km/t eller mere. Advarslen gives
i form af, at symbolet med den gældende maksimale hastighed midlertidigt blinker, når
hastigheden overskrides.
•
•
•
•
•
• Afkryds for Hastighedsadvarsel i MY CAR
Indstillinger Bilindstillinger
Hastighedsadvarsel, og gå ud af menuen
med EXIT, se side 198.
Valgmuligheder i MY CAR.
136
Skilte, der indirekte informerer om, at der gælder en hastighedsgrænse, f.eks. skilt for by/
byområde, registreres ikke af RSI-funktionen.
(Speed Alert)
For at aktivere hastighedsadvarsel:
Indstilling i MY CAR
Begrænsninger
RSI-funktionens kamerasensor har begrænsninger, der svarer til det menneskelige øjes læs mere om det på side 164.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Blegede skilte
Skilte placeret i en kurve
Forvredne eller beskadigede skilte
Tildækkede eller dårligt placeret skilte
Skilte, der er helt eller delvist dækket med
frost, sne og/eller snavs.
04 Førerstøtte
Fartbegrænser*
Generelt om Fartbegrænser
Valgt hastighed
En Fartbegrænser (Speed Limiter) kan betragtes som en omvendt fartpilot - føreren regulerer
hastigheden med speederen, men forhindres
af Fartbegrænseren i at komme til at overtræde
en forudvalgt/indstillet hastighed.
Fartbegrænser aktiv
Betjening
Slå til og aktivere
Når fartbegrænseren er aktiv, vises dens symbol (6) i kombination med en markering (5) ved
den indstillede maksimale hastighed på displayet.
For at ændre den lagrede hastighed:
• Juster med korte tryk på
Under kørsel
For at justere +/- 1 km/t:
Standby ophører, og gemt hastighed genoptages.
2. Når bilen kører ved den ønskede maksimale hastighed: Tryk på en af ratknapperne
eller , indtil instrumentpanelets
display viser markering (5) ved den
ønskede maksimale hastighed.
> Fartbegrænseren er derefter aktiv, og
den valgte maksimale hastighed er lagret i hukommelsen.
Standby
Når bilen holder stille
Aktiver og juster maksimal hastighed.
1. Tryk på ratknap
seren til.
Fartbegrænser - Til/Fra.
Ændre hastighed
Valg og lagring af den højest mulige hastighed
i hukommelsen kan foretages både under kørsel, og når bilen holder stille.
1. Tryk på ratknap
for at slå Fartbegrænseren til.
> Symbolet (6) for fartbegrænseren tændes på instrumentpanelets display.
Tastaturet på rattet og instrumentpanel, henholdsvis Digital og Analog.
2. Brug
-knappen, indtil instrumentpanelets display viser markering (5) ved den
ønskede maksimale hastighed.
> Fartbegrænseren er derefter aktiv, og
den valgte maksimale hastighed er lagret i hukommelsen.
for at slå Fartbegræn-
eller
- hvert
tryk giver +/- 5 km/t. De senest udførte tryk
gemmes i hukommelsen.
04
• Hold knappen trykket ind, og slip, når
instrumentpanelets display viser
markering (5) ved den ønskede maksimale
hastighed.
Midlertidig deaktivering - standby
For midlertidigt at deaktivere Fartbegrænseren
og sætte den i standby:
–
Tryk på
.
> Displayets markering (5) skifter farve fra
GRØN til HVID (Digital) eller HVID til GRÅ
(Analog), og føreren kan midlertidigt
overskride den indstillede maksimale
hastighed.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
137
04 Førerstøtte
Fartbegrænser*
Fartbegrænseren genaktiveres med et
, hvorved displayets
tryk på
markering (5) skifter farve fra HVID til
GRØN (Digital) eller GRÅ til HVID (Analog), og bilens maksimale hastighed er
igen begrænset.
overskrides. Føreren gøres opmærksom på
dette med et akustisk signal.
Signalet høres, indtil føreren har bremset farten
ned under den valgte maksimale hastighed.
OBS
Midlertidig deaktivering med speeder
Alarmen aktiveres først efter 5 sekunder,
hvis hastigheden overskrides med mindst
3 km/t, forudsat der ikke er trykket på nogen
eller
i det sidste halve
af knapperne
minut.
Fartbegrænseren kan også sættes i standby
med speederen, f.eks. for hurtigt at kunne
accelerere bilen ud af en situation:
04
–
Træd speederen helt i bund.
> Displayet viser den lagrede maksimale
hastighed med en farvet markering (5),
og føreren kan midlertidigt overskride
den indstillede maksimale hastighed displayets markering (5) skifter i dette
tidsrum farve fra GRØN til HVID (Digital)
eller HVID til GRÅ (Analog).
Fartbegrænseren genaktiveres automatisk, efter at speederen er sluppet, og
bilens hastighed er aftaget ved den
valgte/gemte maksimale hastighed displayets markering (5) skifter farve fra
HVID til GRØN (Digital) eller GRÅ til HVID
(Analog), og bilens maksimale hastighed er igen begrænset.
Frakoble / annullere
For at slå Fartbegrænseren fra:
–
Tryk på ratknap
Alarm ved overskridelse af hastighed
På stejle veje kan bremseeffekten være utilstrækkelig, og den valgte maksimale hastighed
138
.
> Displayets symbol for Fartbegrænser (6)
og markering for indstillet hastighed (5)
slukkes. Den valgte og gemte hastighed
er dermed slettet fra hukommelsen og
-knappen.
kan ikke genoptages med
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Føreren kan derefter med speederen
igen vælge hastighed uden begrænsning.
04 Førerstøtte
Fartpilot*
Generelt om CC
Betjening
Fartpiloten (CC – Cruise Control) hjælper føreren med at opretholde en konstant hastighed,
hvilket giver en mere afslappet køreoplevelse
på motorveje og lange lige veje med jævn trafikstrøm.
ADVARSEL
Føreren skal altid være opmærksom på trafikforhold og gribe ind, når fartpiloten ikke
holder en passende hastighed og/eller passende afstand.
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet køres på en sikker måde.
04
Tastaturet på rattet og display i bil uden Fartbegrænser1.
Tastaturet på rattet og display i bil med Fartbegrænser1.
Fartpilot - Til/Fra.
Standby ophører, og gemt hastighed genoptages.
Standby
Aktiver og juster hastighed.
Valgt hastighed (grå = Standby).
Aktiv fartpilot - hvidt symbol (grå =
Standby).
Tilkobling og indstilling af hastighed
For at slå fartpiloten til:
• Tryk på ratknap
1
En Volvo-forhandler har opdateret information om, hvad der gælder for det respektive marked.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
139
04 Førerstøtte
Fartpilot*
>
Symbolet (6) på displayet skifter fra grå til
hvid og viser, at fartpiloten er i standby.
Hvis en af fartpilotens knapper holdes nede
i nogle minutter, blokeres den og lukkes
ned. For at kunne genaktivere fartpiloten,
skal bilen standses og motoren startes igen.
For at aktivere fartpiloten:
• Ved den ønskede hastighed - tryk på ratknap
>
04
eller
.
Den aktuelle hastighed gemmes i hukommelsen, og displayets punkt (5) tændes
ved den valgte hastighed.
OBS
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder under 30 km/t.
Ændre hastighed
For at ændre den lagrede hastighed:
• Juster med korte tryk på
eller
- hvert
tryk giver +/- 5 km/t. De senest udførte tryk
gemmes i hukommelsen.
For at justere +/- 1 km/t:
• Hold knappen trykket ind, og slip ved den
ønskede maksimale hastighed.
En midlertidig acceleration af speeder, såsom
under overhaling, uden at det berører fartpiloten indstilling - bilen vil vende tilbage til den
indstillede hastighed, når speederen slippes.
140
Genoptagelse af indstillet hastighed
OBS
Midlertidig deaktivering - standby
For midlertidigt at slå fartpiloten fra og sætte
den i standby:
• Tryk på
>
.
Displayets punkt (5) og symbolet (6) skifter
farve fra hvid til grå.
Automatisk standby
Fartpiloten slås midlertidigt fra og sættes i
standby, hvis:
•
•
•
•
•
hjulene har mistet vejgrebet
driftsbremsen bruges
hastigheden er faldet til under ca. 30 km/t
koblingspedalen trykkes ned
gearvælgeren føres til neutral stilling (automatgear)
• føreren holder en højere hastighed end den
indstillede i længere tid end 1 minut.
Føreren skal derefter selv afpasse hastigheden.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For at genaktivere fartpiloten fra standby:
• Tryk på ratknap
>
.
Displayets punkt (5) og symbolet (6) skifter
farve fra grå til hvid, og hastigheden sættes
til den sidst gemte.
OBS
En markant forøgelse af hastigheden kan
følge, efter at hastigheden er genoptaget
.
med
Frakoble / annullere
Fartpiloten slås fra med ratknap (1) eller ved at
slukke for motoren - den indstillede hastighed
slettes fra hukommelsen og kan ikke genoptages med
-knappen.
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
Generelt om ACC
Den adaptive fartpilot ((ACC – Adaptive Cruise
Control)) hjælper føreren med at holde en sikker afstand til forankørende køretøjer. En adaptiv fartpilot giver en mere afslappende køreoplevelse på lange ture på motorveje og lange lige
landeveje i en jævn trafikstrøm.
Føreren indstiller den ønskede hastighed og
tidsinterval til bilen foran. Når radardetektoren
registrerer et langsommere køretøj foran bilen,
tilpasses hastigheden automatisk til dette. Når
vejen er fri, begynder bilen igen at køre med
den valgte hastighed.
Hvis den Adaptive fartpilot er slukket eller stillet
i standby, og bilen kommer for tæt på et forankørende køretøj, advares føreren i stedet af
afstandskontrollen (se side 152) om den korte
afstand.
Funktion
ADVARSEL
Føreren skal altid være opmærksom på trafikforhold og gribe ind, når den adaptive
fartpilot ikke holder en passende hastighed
eller passende afstand.
Den adaptive fartpilot kan ikke håndtere alle
trafik, vejr- og vejforhold.
Læs hele dette afsnit for at få kendskab til
den adaptive fartpilots begrænsninger, før
den adaptive fartpilot anvendes.
Føreren er altid ansvarlig for, at korrekt
afstand og hastighed holdes, selv når den
adaptive fartpilot bruges.
Oversigt over funktioner1.
Advarselslampe - føreren skal selv bremse
VIGTIGT
Vedligeholdelse af den adaptive fartpilots
dele må kun udføres på værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Automatgear
Biler med automatgear har øget funktionalitet
med den adaptive fartpilots Køassistent, se
side 146.
1
04
Tastaturet på rattet
Radarsensor
Den adaptive fartpilot består dels af en fartholder og dels en hermed samarbejdende
afstandsholder.
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan afvige afhængigt af bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
141
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot er ikke et kollisionsforebyggende system. Føreren skal gribe
ind, hvis systemet ikke registrerer et forankørende køretøj.
Den adaptive fartpilot bremser ikke for mennesker eller dyr, og ikke for små køretøjer,
f.eks. cykler og motorcykler. Heller ikke for
modkørende, langsomme eller stationære
køretøjer og genstande.
Brug ikke den adaptive fartpilot ved f.eks.
bytrafik, tæt trafik, vejkryds, isglatte veje,
meget vand eller sjap på vejbanen, kraftig
regn/snefald, dårlig sigtbarhed, snoede veje
eller fra- og tilkørsler.
04
Afstanden til forankørende køretøjer måles
hovedsagelig med en radarsensor. Fartpilot
regulerer hastigheden med gasgivning og
opbremsninger. Det er normalt, at bremserne
afgiver svage lyde, når de bruges af den adaptive fartpilot.
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot har til opgave at følge
forankørende køretøjer i samme vejbane med
en af føreren indstillet tidsafstand. Hvis radarsensoren ikke kan se et forankørende køretøj,
vil bilen i stedet holde fartpilotens indstillede
hastighed. Dette sker, selvom det forankørende køretøjs hastighed overstiger fartpilotens indstillede hastighed.
Den adaptive fartpilot har til opgave at regulere
hastigheden blødt. I situationer, der kræver
hurtig opbremsning, skal føreren selv bremse.
Dette gælder ved store hastighedsforskelle,
eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt.
På grund af radarsensorens begrænsninger
kan en opbremsning komme uventet eller helt
udeblive (se side 147).
Den adaptive fartpilot kan aktiveres til at følge
et andet køretøj ved hastigheder fra 30 km/t2 til
200 km/t. Hvis hastigheden falder til under
30 km/t, eller hvis motorens omdrejningstal bliver for lavt, indstilles fartpiloten på standby,
hvorved automatisk bremsning ophører. Føreren skal derefter selv tage over for at holde en
sikker afstand til forankørende køretøjer.
Bremsepedalen bevæger sig, når fartpiloten
bremser. Du må ikke hvile foden under
bremsepedalen, da den kan komme i
klemme.
2
142
Køassistenten (i biler med automatgear) kan håndtere intervallet 0-200 km/t, se side 146.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Advarselslampe - føreren skal selv
bremse
Den adaptive fartpilot har en bremseevne svarende til mere end 40 % af bilens bremsekapacitet.
Hvis bilen skal bremses kraftigere, end fartpiloten har mulighed for, og føreren ikke bremser,
bruger fartpiloten Kollisionsadvarslens advarselslampe og advarselslyd (se illustration side
160) til at gøre føreren opmærksom på, at
omgående indgriben er påkrævet.
OBS
Det kan være svær at se advarselslampen i
stærkt sollys eller ved brug af solbriller.
ADVARSEL
Fartpiloten advarer kun om køretøjer, som
radarsensoren har registreret. Derfor kan
advarslen udeblive eller ske med forsinkelse. Vent ikke på en advarsel, men brems,
når det er nødvendigt.
Stejle veje og/eller tung last
Bemærk, at den adaptive fartpilot primært er
beregnet til brug ved kørsel på plane vejbaner.
Den kan have svært ved at holde korrekt
afstand til forankørende køretøjer ved kørsel på
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
stejle nedadgående bakker, med tung last eller
med anhænger - vær ekstra opmærksom og
klar til at bremse.
Betjening
Tastaturet på rattet er forskelligt, afhængigt af
om bilen er udstyret med Fartbegrænser3 eller
ej.
Aktiver og juster hastighed.
Grøn markering ved gemt hastighed (hvid
= standby).
Grøn markering ved gemt hastighed (hvid
= standby).
Tidsafstand
Tidsafstand
ACC er aktiv ved grønt symbol (hvid =
standby).
ACC er aktiv ved grønt symbol (hvid =
standby).
Tilkobling og indstilling af hastighed
For at slå fartpiloten til:
UDEN Fartbegrænser
• Tryk på ratknap
- et lignende hvidt symbol tændes på displayet (6), hvilket viser, at
fartpiloten er i standby.
MED Fartbegrænser
04
For at aktivere fartpiloten:
• Ved den ønskede hastighed - tryk på ratknap
>
Fartpilot - Til/Fra.
Standby ophører, og gemt hastighed genoptages.
Standby
Tidsafstand - Øge/mindske.
3
Standby ophører, og gemt hastighed genoptages.
Fartpilot - Til/Fra eller Standby.
eller
.
Den aktuelle hastighed gemmes i hukommelsen, displayet viser et "forstørrelsesglas" omkring den valgte hastighed i et par
sekunder, og dens markering (6) skifter fra
hvid til grøn.
Når dette displaysymbol skifter farve
fra hvid til grøn, er fartpiloten aktiv, og
bilen holder den gemte hastighed.
Tidsafstand - Øge/mindske.
Aktiver og juster hastighed.
(Anvendes ikke)
En Volvo-forhandler har opdateret information om, hvad der gælder for det respektive marked.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
143
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
Først når displayet viser billedet af et andet køretøj, reguleres afstanden til forankørende køretøjer af fartpiloten.
Samtidig markeres et hastighedsinterval:
04
• den højere hastighed med
grøn markering (6) er den forprogrammerede hastighed
• den lavere hastighed er den
forankørende bils hastighed.
Ændre hastighed
For at ændre den lagrede hastighed:
• Juster med korte tryk på
eller
- hvert
tryk giver +/- 5 km/t. De senest udførte tryk
gemmes i hukommelsen.
Hvis hastigheden øges med speederen
inden tryk på / -knappen, er det bilens
aktuelle hastighed ved tryk på knappen,
der gemmes i fartpiloten.
For at justere +/- 1 km/t:
• Hold knappen trykket ind, og slip ved den
ønskede maksimale hastighed.
144
OBS
Hvis en af fartpilotens knapper holdes nede
i nogle minutter, blokeres den og lukkes
ned. For at kunne genaktivere fartpiloten,
skal bilen standses og motoren startes igen.
I nogle situationer kan fartpiloten ikke aktiveres. Så viser displayet Fartpilot ikke t.
rådighed, se side 149.
Indstilling af tidsafstand
Forskellige tidsafstande til
forankørende køretøjer kan
vælges og vises på displayet
som 1-5 vandrette streger - jo
flere streger, desto længere
tidsafstand. En streg svarer til
ca. ca. 1 sekund, til forankørende køretøjer, 5 streger ca. 3 sekunder.
Husk, at små tidsafstande kun giver føreren en
kort tid til at reagere og handle, hvis noget uforudset skulle ske i trafikken.
Samme symbol vises også, når Afstandskontrol er aktiveret, se side 152.
OBS
Brug kun en tidsafstand, som er tilladt ifølge
lokale færdselsregler.
Hvis fartpiloten ikke synes at reagere ved
aktivering, kan årsagen være, at tidsafstanden til den forankørende bil forhindrer en
forøgelse af hastigheden.
Jo højere hastighed desto længere bliver
afstanden i meter for et givet tidsinterval.
Midlertidig deaktivering - standby
For at indstille/ændre tidsafstanden:
For midlertidigt at slå fartpiloten fra og sætte
den i standby:
• Drej rattastaturets fingerhjul (eller brug
• Tryk på ratknap
knapperne
ser).
/
for bil uden fartbegræn-
Når afstanden bliver kort ved lav hastighed,
øger den adaptive fartpilot tidsafstanden.
For at kunne følge den forankørende bil blødt
og komfortabelt, tillader den adaptive fartpilot
tidsafstanden at variere tydeligt i visse tilfælde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Dette displaysymbol og den gemte
hastigheds markering skifter farve fra
grøn til hvid.
Tastatur uden Fartbegrænser*
For midlertidigt at slå fartpiloten fra og sætte
den i standby:
• Tryk på ratknap
.
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
Standby pga. førerens indgriben
Fartpiloten slås midlertidigt fra og sættes automatisk i standby, hvis:
• driftsbremsen bruges
• koblingspedalen er trykket ned i længere
end 1 minut4
• gearvælgeren føres til N-stilling (automatgear)
• føreren holder en højere hastighed end den
indstillede i længere tid end 1 minut.
Føreren skal derefter selv afpasse hastigheden.
En midlertidig acceleration med speederen,
f.eks. ved overhaling, påvirker ikke fartpilotens
indstilling - bilen vender tilbage til den sidst
gemte hastighed, når speederen slippes.
Automatisk standby
Den adaptive fartpilot er afhængig af andre
systemer, f.eks.DSTC (se side 132). Hvis et af
disse systemer ophører med at fungere, frakobles fartpiloten automatisk.
I tilfælde af automatisk deaktivering lyder der
et signal, og meddelelsen Fartpilot ikke
aktiv vises på displayet. Føreren skal derefter
4
5
6
selv gribe ind og tilpasse hastighed og afstand
til forankørende køretøjer.
Automatisk frakobling kan have følgende årsager:
•
•
•
•
•
•
•
føreren åbner døren
Overhale andre køretøjer
Når bilen følger et andet køretøj, og føreren
markerer en forestående overhaling med afviseren6, hjælper fartpiloten ved kort at accelerere bilen mod forankørende køretøjer.
Funktionen er aktiv ved hastigheder
over 70 km/t.
føreren tager selen af
motorens omdrejningstal er for lavt/højt
Hastigheden er faldet til under 30 km/t5
hjulene har mistet vejgrebet
bremsernes temperatur er høj
radarsensoren er tildækket, f.eks. af blød
sne eller kraftig regn (radarbølgerne blokeres).
ADVARSEL
Bemærk, at denne funktion kan aktiveres
ved flere situationer, ud over af ved overhaling, f.eks. når afviserne bruges til at markere skift af kørebane eller frakørsel til en
anden vej - bilen vil derefter kortvarigt accelerere.
04
Genoptagelse af indstillet hastighed
Fartpiloten i standby genaktiveres med et tryk
på ratknap
- hastigheden sættes så til den
senest gemte.
OBS
En markant forøgelse af hastigheden kan
følge, efter at hastigheden er genoptaget
med
.
Frakoble / annullere
Tastatur med Hastighedsbegrænser
Den adaptive fartpilot slås fra med et kort tryk
på ratknap
. Den indstillede hastighed slettes og kan ikke genoptages med
-knappen.
Tastatur uden Fartbegrænser
Med et kort tryk på ratknap
sættes fartpiloten i standby. Med yderligere et kort tryk slås
fartpiloten fra. Den indstillede hastighed slettes
og kan ikke genoptages med
-knappen.
At udkoble og vælge et højere eller lavere gear medfører ikke standby.
Gælder ikke for en bil med Køassistent - den klarer helt ned til stillestående.
Kun ved venstreblink i venstrestyret bil henholdsvis blink mod højre i højrestyret bil.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
145
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
Skifte fra ACC til CC
Køassistent
Med et tryk på en knap kan den adaptive del
(afstandsholderen) i fartpiloten deaktiveres,
hvorved bilen kun følger den indstillede hastighed.
I en bil med automatgear er den adaptive fartpilot suppleret med funktionen køassistent
(også kaldet "Queue Assist").
• Foretag et langt tryk på ratknap
playets symbol skifter fra
>
til
- dis.
Nu er standardfartpiloten CC (Cruise
Control) aktiveret, se side 139.
Køassistenten har følgende funktioner:
• Udvidet hastighedsinterval - også under 30
km/t og stillestående
• Skift af mål
• Automatisk bremsning ophører, når bilen
holder stille
04
ADVARSEL
Bilen bremser ikke længere automatisk efter
skift fra ACC til CC - den følger kun den indstillede hastighed.
Skifte tilbage fra CC til ACC
Slå CC fra med et eller to tryk på
som
beskrevet under den forrige overskrift "Frakoble - Tastatur uden hastighedsbegrænser".
Næste gang systemet slås til, er det ACC, som
aktiveres.
Ved korte stop i forbindelse med krybekørsel i
langsom trafik eller ved trafiklys genoptages
kørslen automatisk, hvis de korte stop ikke
overstiger ca. 3 sekunder - tager det længere
tid, før den forankørende bil begynder at køre
igen, sættes fartpiloten i standby med automatisk bremsning. Føreren skal derefter genaktivere fartpiloten på en af følgende måder:
Bemærk, at den mindste programmerbare
hastighed for fartpiloten er 30 km/t - selv om
fartpiloten er i stand til at følge et andet køretøj
ned til stillestående, kan en lavere hastighed
ikke vælges.
eller
Forøget hastighedsinterval
• Træd ned på speederen.
• Tryk på ratknap
>
OBS
For at kunne aktivere fartpiloten skal førerdøren være lukket, og føreren skal have
taget sikkerhedsselen på.
Med automatgear kan fartpiloten følge et andet
køretøj i intervallet 0-200 km/t.
146
OBS
For at kunne aktivere fartpiloten under
30 km/t kræves et forankørende køretøj
inden for en rimelig afstand.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
.
Derefter vil Fartpiloten igen følge forankørende køretøjer.
OBS
Køassistenten kan holde bilen stillestående
i højst 4 minutter - derefter slipper bremserne.
Se flere detaljer under den næste overskrift
"Ophør af automatisk bremsning når bilen
holder stille".
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
Skift af mål
tet er et stillestående køretøj eller et andet
objekt, f.eks. et vejbump.
• når hastigheden kommer under 5 km/t og
forankørende køretøjer drejer af, så fartpiloten ikke længere har et køretøj at følge.
Ophør af automatisk bremsning ved
stillestående
I følgende situationer afbryder køassistenten
automatisk bremsning ved stillestående:
Hvis det forankørende målkøretøj drejer af, kan der
være stillestående trafik længere fremme.
Når fartpiloten følger et andet køretøj ved
hastigheder under 30 km/t og skifter mål til et
stillestående køretøj, vil fartpiloten bremse for
det stillestående køretøj.
ADVARSEL
Når fartpiloten følger et andet køretøj ved
hastigheder over 30 km/t og skifter mål fra
et bevægeligt til et stillestående køretøj, vil
fartpiloten ignorere det stillestående køretøj
og i stedet vælge den lagrede hastighed.
•
Føreren skal selv gribe ind og bremse.
Automatisk standby ved skift af mål
Fartpiloten slås fra og sættes i standby:
• når hastigheden kommer under 5 km/t, og
• føreren åbner døren
• føreren tager selen af
Køassistenten slipper også i disse situationer
driftsbremsen og går i standby:
•
•
•
•
føreren sætter foden på bremsepedalen
gearvælgeren føres til P-, N- eller R-stilling
føreren stiller fartpiloten i standby
parkeringsbremsen trækkes.
Radarsensoren og dens
begrænsninger
Radarsensoren bruges - ud over af adaptiv
fartpilot - også af funktionerne:
Det betyder, at bremserne slipper, og bilen vil
begynde at rulle - føreren skal derfor gribe ind
og selv bremse for at holde bilen.
04
• Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning, se side 160
• Afstandskontrol, se side 152.
VIGTIGT
Køassistenten kan holde bilen stillestående
i højst 4 minutter - derefter slipper bremserne.
Føreren gøres opmærksomhed på dette i
flere trin med stigende intensitet:
Radarsensorens opgave er at registrere biler
eller større køretøjer, der kører i samme retning,
i samme kørebane.
Hvis der foretages ændringer af radarsensoren, kan den blive ulovlig at bruge.
1. Akustisk alarm (klingende) og tekstmeddelelse.
2. Der kommer en blinkende advarselslampe i forruden.
3. Bremserne "hugges i".
fartpiloten ikke er sikker på, om målobjek-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
147
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
ADVARSEL
Føreren skal altid være opmærksom på trafikforhold og gribe ind, når den adaptive
fartpilot ikke holder en passende hastighed
eller passende afstand.
Den adaptive fartpilot er ikke et kollisionsforebyggende system. Føreren skal gribe
ind, hvis systemet ikke registrerer et forankørende køretøj.
Den adaptive fartpilot kan ikke håndtere alle
trafik, vejr- og vejforhold.
Den adaptive fartpilot bremser ikke for mennesker eller dyr, og ikke for små køretøjer,
f.eks. cykler og motorcykler. Heller ikke for
modkørende, langsomme eller stationære
køretøjer og genstande.
Læs hele dette afsnit for at få kendskab til
den adaptive fartpilots begrænsninger, før
den adaptive fartpilot anvendes.
04
ADVARSEL
Føreren er altid ansvarlig for, at korrekt
afstand og hastighed holdes, selv når den
adaptive fartpilot bruges.
Eksempler, hvor fartpiloten ikke fungerer
optimalt
Radarsensorens synsfelt er begrænset. I nogle
situationer registreres et andet køretøj ikke,
eller det registreres senere end forventet.
Brug ikke den adaptive fartpilot ved f.eks.
bytrafik, tæt trafik, vejkryds, isglatte veje,
meget vand eller sjap på vejbanen, kraftig
regn/snefald, dårlig sigtbarhed, snoede veje
eller fra- og tilkørsler.
ADVARSEL
Tilbehør eller andre genstande som f.eks.
ekstralys må ikke være monteret foran gitteret.
Radarsensorens evne til at registrere et forankørende køretøj mindskes kraftigt:
• hvis radarsensoren blokeres og ikke kan se
andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller
hvis der har samlet sig snesjap eller andre
genstande foran radarsensoren.
OBS
Hold overfladen foran radarsensoren ren se "Vedligeholdelse" side 163
• hvis forankørende køretøjers hastighed
adskiller sig meget fra ens egen kørselshastighed.
148
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ACC'ens synsfelt.
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
Af og til kan radarsensoren registrere køretøjer på kort afstand sent, f.eks. et køretøj
mellem ens eget og forankørende køretøjer.
Små køretøjer, f.eks. motorcykler, eller
køretøjer der ikke kører midt i vejbanen,
registreres muligvis ikke.
I sving kan radarsensoren registrere forkerte køretøjer eller tabe et registreret
køretøj af sigte.
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
Hvis meddelelsen Radar blokeret Se
instr.bog vises på displayet, betyder det, at
radarsensorens signaler blokeres, og at eventuelle køretøjer foran bilen ikke kan registreres.
Det vil sige, at - foruden adaptiv fartpilot afstandskontrol og kollisionsadvarsel med
automatisk bremsning heller ikke fungerer.
Mulige årsager til visning af meddelelsen og
forslag til afhjælpning fremgår af følgende
tabel.
04
Årsag
Afhjælpning
Radarfladen i gitteret er snavset eller belagt med is eller sne.
Fjern snavs, is og sne fra radarfladen i gitteret.
Kraftig regn eller sne blokerer for radarsignalerne.
Ingenting. En gang imellem fungerer radaren ikke i kraftig nedbør.
Vand eller sne fra vejbanen hvirvler op og blokerer for radarsignalerne.
Ingenting. En gang imellem fungerer radaren ikke, hvis vejbanen er
meget våd eller tilsneet.
Radarfladen er rengjort, men meddelelsen forsvinder ikke.
Vent. Det kan vare nogle minutter, før radaren registrerer, at den ikke
længere er blokeret.
Symboler og meddelelser på displayet
SymbolA
Meddelelse / besked
Betydning
Symbolet er hvidt
Den adaptive fartpilot er sat i standby.
Symbolet er grønt
Bilen holder den gemte hastighed.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
149
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
SymbolA
Meddelelse / besked
Betydning
Standardfartpiloten er valgt manuelt.
DSTC Normal aktiv. Fartpilot
Den adaptive fartpilot kan ikke aktiveres, før DSTC er sat i normal indstilling - se side 132.
Fartpilot ikke aktiv
Den adaptive fartpilot er slået fra - føreren skal selv regulere hastigheden.
Fartpilot ikke t. rådighed
Den adaptive fartpilot kan ikke aktiveres.
Dette kan bl.a. have følgende årsager:
04
• bremsernes temperatur er høj
• radarsensoren er blokeret af f.eks. fugtig sne eller regn.
Radar blokeret Se instr.bog
Den adaptive fartpilot er midlertidigt frakoblet.
• Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller
hvis der har samlet sig snesjap foran den.
Føreren kan derefter vælge at skifte til almindelig Fartpilot (CC), se side 146 - en displaytekst
informerer om de passende muligheder.
Læs om radarsensorens begrænsninger, se side 147.
Fartpilot Service påkrævet
Den adaptive fartpilot er frakoblet.
• Kontakt et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
150
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot*
SymbolA
Meddelelse / besked
Betydning
Træd på bremsen for at holde +
akustisk alarm + advarselslys i forruden + "huggende" bremsninger
Bilen holder stille, og den adaptive fartpilot vil frigøre driftsbremsen, så bilen straks begynder
at rulle.
(Kun med Køassistent)
Under 30 km/t Ingen bil foran
(Kun med Køassistent)
A
• Føreren skal selv bremse. Meddelelsen forsvinder ikke, og alarmen lyder, indtil føreren
træder på bremsepedalen eller bruger speederen.
Vises, når du forsøger at aktivere den adaptive fartpilot ved hastigheder under 30 km/t uden
et forankørende køretøj inden for aktiveringsafstand (ca. 30 meter).
Symbolerne er skematiske.
04
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
151
04 Førerstøtte
Afstandskontrol*
Generelt
Afstandskontrol (Distance Alert) er en funktion,
der informerer føreren om tidsafstanden til forankørende køretøjer.
Afstandskontrollen er aktiv ved hastigheder
over 30 km/t og reagerer kun på køretøjer, der
kører foran ens eget køretøj, i samme retning.
For modkørende, langsomtkørende eller stillestående køretøjer gives ingen afstandsinformation.
OBS
Afstandskontrollen er deaktiveret, når den
adaptive fartpilot er aktiveret.
ADVARSEL
Afstandskontrollen reagerer kun, hvis
afstanden til forankørende køretøjer er kortere end den forudindstillede værdi - ens
eget køretøjs hastighed påvirkes ikke.
Nogle kombinationer af valgt udstyr giver ikke
plads til en knap i midterkonsollen - så betjenes
funktionen i bilens menusystem MY CAR
under Indstillinger Bilindstillinger
Afstandsadvarsel. For beskrivelse af menusystemet - se side 196.
Indstilling af tidsafstand
04
Betjening
Knapper og display for tidsafstand.
Tidsafstand - Øge/mindske.
Tidsafstand - Til (under justering).
Orange advarselslys1.
En orange advarselslampe i forruden lyser konstant, hvis afstanden til forankørende køretøjer
er kortere end den indstillede tidsafstand.
1
152
Funktionen slås til og fra ved at trykke på knappen i midterkonsollen. En lysende lampe i
knappen viser, at funktionen er slået til.
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
Afstandskontrol*
Forskellige tidsafstande til
forankørende køretøjer kan
vælges og vises på displayet
som 1-5 vandrette streger - jo
flere streger, desto længere
tidsafstand. En streg svarer til
ca. ca. 1 sekund, til forankørende køretøjer, 5 streger ca. 3 sekunder.
Samme symbol vises også, når Adaptiv fartpilot er aktiveret.
OBS
Jo højere hastighed desto længere bliver
afstanden i meter for et givet tidsinterval.
Begrænsninger
Funktionen bruger af den samme radarsensor
som den adaptive fartpilot og kollisionsadvarselssystemet. Nærmere enkeltheder om radarsensoren og dens begrænsninger fremgår af
se side 147.
OBS
Stærkt sollys, reflekser eller kraftige variationer i lys og brug af solbriller kan gøre, at
advarselslyset i forruden ikke er synligt.
Også køretøjets størrelse kan have betydning for sensorens evne til at opdage det,
f.eks. en motorcykel. Dette kan føre til, at
advarselslampen tændes på kortere
afstand end den indstillede, eller at advarslen midlertidigt udebliver.
Meget høje hastigheder kan også forårsage,
at lampen tændes på kortere afstand end
den indstillede, pga. begrænsninger i
sensorens rækkevidde.
04
Dårligt vejr eller snoede veje kan indvirke på
radarsensorens evne til at opdage et forankørende køretøj.
Det indstillede tidsinterval bruges også af
funktionen adaptiv fartpilot, se side 141.
Brug kun et tidsinterval, som er tilladt ifølge
de lokale færdselsregler.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
153
04 Førerstøtte
Afstandskontrol*
Symboler og meddelelser på displayet
SymbolA
Meddelelse / besked
Betydning
Radar blokeret Se instr.bog
Afstandskontrol er midlertidigt ude af funktion.
Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller
hvis der har samlet sig snesjap foran den.
Se vedrørende radarsensorens begrænsninger se side 147.
Kollisionsadvar. Service påkrævet
04
Afstandskontrol og Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af
funktion.
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
A
154
Symbolerne er skematiske.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
City Safety™
Generelt
City Safety™ er en funktion til at støtte føreren
i at undgå en kollision ved bl.a. kørsel i køer,
hvor ændringer i den forankørende trafik sammen med uopmærksomhed kan føre til en episode.
Funktionen er aktiv ved hastigheder under
50 km/t. Den hjælper føreren ved at bremse
bilen automatisk ved overhængende risiko for
kollision med forankørende køretøjer, hvis
føreren ikke selv reagerer i tide ved at bremse
og/eller styre udenom.
City Safety™ aktiveres i situationer, hvor føreren egentlig burde være begyndt at bremse
betydeligt tidligere, hvorfor funktionen ikke vil
kunne hjælpe føreren i alle situationer.
City Safety™ er indrettet til at aktiveres så sent
som muligt for at undgå unødig indgriben.
City Safety™ må ikke bruges til at ændre førerens måde at køre bilen - hvis føreren udelukkende stoler på og lader City Safety™ bremse,
vil der ske en kollision før eller siden.
Førere eller passagerer mærker normalt kun
noget til City Safety™, hvis der opstår en situation, som er meget nær en kollision.
disse to systemer hinanden. For mere information om Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning, se side 160.
VIGTIGT
Vedligeholdelse og udskiftning af komponenter i City Safety™ må kun udføres på
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
04
ADVARSEL
City Safety™ fungerer ikke i alle kørselssituationer, trafik-, vejr- og vejforhold.
City Safety™ reagerer ikke på køretøjer, der
kører i en anden retning end bilen, på små
køretøjer, motorcykler og cykler eller på
mennesker og dyr.
City Safety™ kan forhindre kollision ved en
hastighedsforskel der er lavere end
15 km/t - ved højere hastighedsforskel kan
kun kollisionshastigheden reduceres. For at
få fuld bremsevirkning, skal føreren træde
på bremsepedalen.
Vent aldrig på, at City Safety™ griber ind.
Føreren er altid ansvarlig for, at den korrekte
afstand og hastighed holdes.
Hvis bilen også er udstyret med Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning* supplerer
1
Funktion
Lasersensorens sender- og modtagervindue1.
City Safety™ aflæser trafikken foran bilen med
en lasersensor monteret i forrudens overkant.
Ved overhængende fare for kollision vil City
Safety automatisk bremse bilen, hvilket kan
opleves som en brat opbremsning.
Hvis hastighedsforskellen er 4-15 km/t eller
lavere i forhold til den forankørende bil, kan City
Safety helt undgå en kollision.
City Safety™ aktiverer en kort, kraftig bremsning og standser i normale tilfælde lige bag ved
forankørende køretøjer. For de fleste førere er
dette meget langt fra normal køremåde og kan
opleves som ubehageligt.
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
155
04 Førerstøtte
City Safety™
04
Er hastighedsforskellen mellem køretøjerne
mere end 15 km/t, kan City Safety ikke på egen
hånd undgå kollisionen - for at få fuld bremsevirkning skal føreren træde på bremsepedalen,
og så kan det være muligt at undgå en kollision
også ved hastighedsforskelle over 15 km/t.
• Brug MY CAR på midterkonsollens skærm
Når funktionen aktiveres og bremser, viser
instrumentpanelets display en meddelelse om,
at funktionen er/har været aktiveret.
Ved næste motorstart vil funktionen være
slået til igen, selv om systemet var slået fra,
da motoren blev standset.
OBS
Når City Safety™ bremser, tændes bremselysene.
Betjening
og dets menusystem til at finde
Indstillinger Bilindstillinger Driving
Support-systemer City Safety. Vælg
punkt Fra. For mere information om menusystemet MY CAR, se side 196.
ADVARSEL
Lasersensoren udsender laserlys, selv når
City Safety™ er slukket manuelt.
For at slå City Safety™ til igen:
• Følg den samme procedure som når der
OBS
Funktionen City Safety™ er altid slået til,
efter motoren er startet via nøglestilling I og
II (se side 76 om nøglestillinger).
Aktivering og deaktivering
I visse situationer kan det være en god idé at
slå City Safety fra, f.eks. hvor grene med blade
kan stryge hen over motorhjelm og/eller forrude.
Efter motorstart kan City Safety slås fra på følgende måde:
156
slås fra, men vælg punktet Til.
Begrænsninger
Sensoren i City Safety™ er konstrueret til at
registrere biler og andre større motorkøretøjer
foran bilen, og er uafhængig af, om det er dag
eller nat.
Sensoren har imidlertid begrænsninger og fungerer dårligere - eller slet ikke - i f.eks. kraftigt
snefald eller regn, i tæt tåge eller i kraftige støvskyer eller snefygning. Dug, smuds, is eller sne
på forruden kan forstyrre funktionen.
Nedhængende genstande, f.eks. flag/vimpel
for last der rager ud eller tilbehør som f.eks.
ekstra lygter og frontbøjler, som overstiger
motorhjelmens højde, begrænser funktionen.
Laserlyset fra sensoren i City Safety™ måler,
hvordan lyset reflekteres. Sensoren kan ikke se
genstande med lav reflektionsevne. Køretøjers
bageste dele reflekterer generelt lyset tilstrækkeligt takket være nummerplader og baglygtereflektorer.
Ved glat føre forlænges bremselængden, hvilket kan mindske evnen for City Safety™ til at
undgå kollision. I sådanne situationer vil ABSog DSTC-systemerne give den bedst mulige
bremsekraft med bibeholdt stabilitet.
Når bilen bakker, er City Safety™ midlertidigt
deaktiveret.
City Safety™ aktiveres ikke ved lav fart - under
4 km/t. Systemet griber derfor ikke ind i situationer, hvor man nærmer sig den forankørende
bil meget langsomt, f.eks. ved parkering.
Førerens kommandoer prioriteres altid, og derfor griber City Safety™ ikke ind i situationer,
hvor føreren på en klar måde styrer eller speeder op, selv om en kollision er uundgåelig.
Når City Safety™ har forhindret en kollision
med et stationært objekt, bliver bilen stående
stille i højst 1,5 sekund. Hvis bilen bremser op
for et forankørende køretøj (i kørsel), sænkes
04 Førerstøtte
City Safety™
farten til den samme hastighed, som det forankørende køretøj holder.
På biler med manuel gearkasse standser
motoren, når City Safety™ har stoppet bilen,
hvis føreren ikke forinden når at trykke koblingspedalen ned.
OBS
•
Hold forrudens overflade foran lasersensoren ren for is, sne og snavs (se
illustration af sensorens placering på
side 155).
•
Undgå at klistre eller montere noget på
forruden foran lasersensoren.
•
Fjern is og sne fra motorhjelmen - sneog isdække må ikke overstige 5 cm.
I følgende tabel fremgår mulige årsager til, at
meddelelsen vises, og forslag til afhjælpning.
Årsag
Afhjælpning
Forrudens flade
foran lasersensoren
er snavset eller
belagt med is eller
sne.
Rengør forrudens
flade foran sensoren
for smuds, is og sne.
Lasersensorens
synsfelt er blokeret.
Fjern den genstand,
der blokerer.
VIGTIGT
Hvis der opstår revner, ridser eller stenslag
på forruden foran en af lasersensorens to
"ruder", som dækker en flade på
ca. 0,5 x 3,0 mm (eller større), skal et værksted kontaktes for reparation eller udskiftning af forruden (se illustration af sensorens
placering på side 155) - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Manglende afhjælpning kan medføre mindsket funktion for City Safety™.
•
Før udskiftning af forruden bør du kontakte et autoriseret Volvo-værksted for
at kontrollere, at den korrekte forrude
bestilles og monteres. Brug af forkert
forrude kan forårsage manglende eller
forkert City Safety-funktion.
•
Ved udskiftning skal der monteres forrudeviskere af den samme type eller
godkendt af Volvo.
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
Hvis instrumentpanelets display viser meddelelsen Forrudesensorer blokeret betyder
det, at lasersensoren er blokeret og ikke kan
registrere køretøjer foran bilen, hvilket igen
medfører, at City Safety™ ikke fungerer.
04
For ikke at risikere formindskelse af City
Safety™ funktion gælder endvidere følgende:
Dog bliver meddelelsen Forrudesensorer
blokeret ikke vist i alle situationer, hvor lasersensoren er blokeret - føreren skal derfor være
påpasselig med at holde forruden og området
foran lasersensoren rent.
157
04 Førerstøtte
City Safety™
Lasersensoren
• IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Overholder
FDA's (den amerikanske føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed) standarder for laserprodukter undtagen for afvigelser i overensstemmelse med "Laser
Notice No. 50" af den 26. juli 2001.
Funktionen City Safety™ indeholder en sensor,
som udsender laserstråling. Kontakt et kvalificeret værksted ved fejl eller behov for service
af lasersensoren - et autoriseret Volvo-værksted anbefales. Instruktionerne for håndtering
af lasersensoren skal følges nøje.
Strålingsdata for lasersensor
Følgende to mærkater på engelsk er monteret
direkte på lasersensorens enhed:
Følgende tabel præciserer lasersensorens fysiske data.
04
Maksimal impulsenergi
2,64 ¦J
Maksimal gennemsnitlig
udgangseffekt
45 mW
Impulslængde
Divergens (horisontal × vertikal)
Den øverste mærkat på illustrationen beskriver
laserstrålingens klassificering:
33 ns
ADVARSEL
Hvis nogen af instruktionerne heri ikke følges, er der risiko for øjenskader!
•
Se aldrig ind i lasersensoren (som
udsender usynlig laserstråling) i en
afstand på 100 mm eller nærmere med
forstørrende optik af typen forstørrelsesglas, mikroskoper, linser og lignende optiske instrumenter.
•
Test, reparation, demontering justering
og/eller udskiftning af reservedele på
lasersensoren må kun udføres af et kvalificeret værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
•
For at undgå udsættelse for skadelig
stråling må der ikke udføres anden
omjustering eller vedligeholdelse, end
hvad der er specificeret heri.
•
Reparatøren skal følge de særlige
oplysninger til værksteder om lasersensoren.
•
Lasersensoren må ikke skilles ad (herunder fjernelse af linser). En demonteret
lasersensor opfylder laserklasse 3B i
henhold til standard IEC 60825-1.
Laserklasse 3B er ikke sikker for øjnene
og udgør derfor en risiko for skade.
•
Lasersensorens kontakt skal afbrydes
inden demontering fra forruden.
28° × 12°
• Laserstråling - Se ikke ind i laserstrålen
med optiske instrumenter - Klasse 1M
laserprodukt.
Den nederste mærkat på illustrationen beskriver laserstrålingens fysiske data:
158
04 Førerstøtte
City Safety™
•
•
Lasersensoren skal været monteret på
forruden, inden sensorens kontakt tilsluttes.
Lasersensoren udsender laserlys, når
fjernbetjeningen er i stilling II, selv om
motoren slukket (se side 76 om nøglestillinger).
SymbolA
Symboler og meddelelser på displayet
I forbindelse med, at City Safety™ automatisk
bremser, kan et eller flere af instrumentpanelets symboler tændes, samtidig med at dets
display viser en meddelelse.
En tekstmeddelelse kan slukkes med et kort
tryk på blinklysarmens OK-knap.
Meddelelse / besked
Betydning/Afhjælpning
Aut. bremsning af City Safety
City Safety™ bremser eller har foretaget en automatisk opbremsning.
Forrudesensorer blokeret
Lasersensoren er midlertidigt ude af funktion, pga. at noget blokerer den.
04
• Fjern den genstand, der blokerer sensoren og/eller rengør forruden foran den.
Se vedrørende lasersensorens begrænsninger se side 156.
City Safety Service påkrævet
City Safety™ er ude af funktion.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
A
Symbolerne er skematiske.
159
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
04
Generelt
To systemniveauer
"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare for
kollision med en fodgænger eller forankørende
køretøjer, der holder stille eller kører i samme
retning.
Afhængigt af, hvordan bilen er udstyret, kan
funktionen "Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse"
forekomme i to varianter: Niveau 1 og
Niveau 2.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
og fodgængerbeskyttelse aktiveres i situationer, hvor føreren egentlig burde være begyndt
at bremse betydeligt tidligere, hvorfor funktionen ikke vil kunne hjælpe føreren i alle situationer.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
og fodgængerbeskyttelse er designet til at aktiveres så sent som muligt for at undgå unødig
indgriben.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
og fodgængerbeskyttelse kan forhindre en kollision eller reducere kollisionshastigheden.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
og fodgængerbeskyttelse må ikke bruges til at
ændre førerens måde at køre bilen - hvis føreren udelukkende stoler på kollisionsadvarsel
med automatisk bremsning og lader den
bremse, vil der ske en kollision før eller siden.
1
2
160
Funktion
Niveau 1
Føreren advares kun om opdukkende forhindringer med visuelle og akustiske signaler ingen automatisk bremsning griber ind, føreren
skal selv bremse.
Niveau 2
Føreren advares om opdukkende forhindringer
med visuelle og akustiske signaler - bilen
bremser automatisk, hvis føreren ikke handler
inden for en rimelig tid.
Oversigt over funktioner1.
Audio-visuelt advarselssignal om kollisionsrisiko.
Radarsensor2
VIGTIGT
Vedligeholdelse af komponenter, der indgår
i Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse må kun
udføres på værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.
Kun med systemniveau 2.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Kamerasensor
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
udfører tre trin i følgende rækkefølge:
1. Kollisionsadvarsel
2. Bremseassistance2
3. Automatisk bremsning2
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
Kollisionsadvarsel og City Safety™ supplerer
hinanden. For mere information om City
Safety™, se side 155.
1 - Kollisionsadvarsel
Først advares føreren om en nært forestående
kollision.
Kollisionsadvarslen registrerer fodgængere,
stillestående køretøjer og køretøjer, der kører
foran ens eget køretøj, i samme retning.
Ved risiko for påkørsel af en fodgænger eller et
køretøj påkaldes førerens opmærksomhed
med et rødt blinkende advarselssignal (nr. [1]
på illustrationen på side 160) og et akustisk
signal
2 - Bremseassistance2
Hvis kollisionsrisikoen er øget yderligere efter
kollisionsadvarslen, aktiveres bremseassistancen.
Det betyder, at bremsesystemet forberedes til
en hurtig opbremsning, ved at bremserne
anvendes svagt, hvilket kan mærkes som en let
ryk.
Hvis bremsepedalen trædes tilstrækkelig hurtigt ned, foregår bremsningen med fuld bremsevirkning.
2
Bremseassistancen styrker også førerens
opbremsning, hvis systemet bedømmer, at
bremsningen ikke er tilstrækkelig til at undgå
en kollision.
3 - Automatisk bremsning2
I det sidste trin aktiveres den automatiske
bremsefunktion.
Hvis føreren i denne situation endnu ikke har
begyndt en undvigemanøvre, og der er overhængende kollisionsrisiko, træder den automatiske bremsefunktion til - det sker, uanset
om føreren bremser eller ej. Bremsning sker så
med fuld bremsekraft for at reducere kollisionshastigheden eller med begrænset bremsekraft, hvis det er tilstrækkeligt til at undgå en
kollision.
ADVARSEL
Kollisionsadvarslen fungerer ikke i alle kørselssituationer, trafik-, vejr- og vejforhold.
Kollisionsadvarslen reagerer ikke på køretøjer, der kører i en anden retning end ens
eget køretøj, eller på dyr.
Advarsel aktiveres kun ved høj risiko for kollision. Dette afsnit "Funktion", og afsnittet
"Begrænsninger", informerer om de
begrænsninger, som føreren skal være
opmærksom på, før Kollisionsadvarsel med
automatisk bremsning bruges.
04
Advarsel og bremseindgreb for fodgængere
er slået fra, når køretøjets hastighed er over
80 km/t.
Advarsel og bremseindgreb for fodgængere
fungerer ikke i mørke og tunneler - heller
ikke når gadebelysningen er tændt.
Funktionen automatisk bremsning kan forhindre en kollision eller reducere kollisionshastigheden. For at sikre fuld bremsevirkning bør føreren altid at træde på bremsen
- selv når bilen bremser automatisk.
Vent aldrig på en kollisionsadvarsel. Føreren
er altid ansvarlig for at holde den korrekte
afstand og hastighed - også når Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning bruges.
Kun med systemniveau 2.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
161
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
Detektering af fodgængere
• Kamerasensorens evne til at se fodgængere i skumring og ved daggry er begrænset - ligesom for det menneskelige øje.
• Kamerasensorens evne til at registrere fodgængere er slået fra ved kørsel i mørke og
i tunneler - selv når gadebelysningen er
tændt.
ADVARSEL
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse er et hjælpemiddel.
04
Optimale eksempler på, hvad systemet anser for
fodgængere med en tydelig kropskontur.
For at systemet skal fungere optimalt, skal den
systemfunktion, der identificerer fodgængere,
have så entydig information om kropskontur
som muligt. Det forudsætter mulighed for at
identificere hoved, arme, skuldre, ben, over- og
underkrop i kombination med et normalt menneskeligt bevægelsesmønster.
Hvis store dele af kroppen ikke er synlige for
kameraet, kan systemet ikke registrere en fodgænger.
• For at en fodgænger skal kunne registre-
Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer, og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der
skjuler kropskonturen, eller fodgængere der
er lavere end 80 cm.
•
Føreren er altid ansvarlig for, at køretøjet køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.
Betjening
Indstillinger foretages fra MY CAR via midterkonsollens skærm og menusystem. Nærmere
enkeltheder om brug af menusystemet fremgår
af se side 196.
res, skal han/hun ses i fuld længde og have
en højde på mindst 80 cm.
• Systemet kan ikke registrere en fodgænger, der bærer på store genstande.
162
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Advarselssignaler Til og Fra
Du kan vælge, om Kollisionsadvarslens akustiske og visuelle advarselssignaler skal være
slået til eller fra.
Ved motorstart fås automatisk den indstilling,
der var valgt, da motoren blev slukket.
OBS
Funktionerne bremseassistance og automatisk bremsning er altid aktiverede - de
kan ikke slås fra.
Lys og lydsignal
For at slå både lys- og lydsignal fra:
• Søg frem til Indstillinger
Bilindstillinger Driving Supportsystemer Kollisionsadvarsel - vælg at
fjerne markeringen i boksen.
Advarselslampen (nr. [1] på illustrationen på
side 160) testes ved hver motorstart ved kort
at tænde advarselslampens separate lyspunkter, hvis Kollisionsadvarslens lys- og lydadvarsel er aktiveret.
Lydsignal
Advarselslyden kan aktiveres/deaktiveres
separat:
• Vælg On eller Off i menusystemet under
Indstillinger
Bilindstillinger
Driving
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
Support-systemer
Kollisionsadvarsel
Kontrol af indstillinger
OBS
Advarselstone.
Indstilling af advarselsafstand
Advarselsafstanden er afgørende for, på hvilken afstand den visuelle og akustiske advarsel
udløses.
• Vælg Lang, Normal eller Kort i menusystemet MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Driving Supportsystemer Kollisionsadvarsel
Advarselsafstand
Advarselsafstanden afgør systemets følsomhed. Advarselsafstanden Lang giver tidligere
advarsel. Prøv først med Lang. Hvis denne
indstilling giver for mange advarsler, hvilket i
visse situationer kan være irriterende, kan du
skifte til advarselsafstanden Normal.
Brug kun undtagelsesvis advarselsafstanden
Kort, f.eks. til dynamisk kørsel.
Når den adaptive fartpilot bruges, bliver
advarselsblink og advarselslyden anvendt
af fartpiloten, selv om kollisionsadvarslen er
slået fra.
Kollisionsadvarslen advarer føreren, når der
er fare for sammenstød, men funktionen kan
ikke forkorte førerens reaktionstid.
De aktuelle indstillinger kan kontrolleres på
midterkonsollens skærm. Søg med menusystemet MY CAR under Indstillinger
Bilindstillinger Driving Support-systemer
Kollisionsadvarsel, se side 196.
Vedligeholdelse
For at kollisionsadvarslen skal være effektiv- kør altid med afstandskontrollen indstillet på tidsafstand 4-5, se side 152.
04
OBS
Selv om advarselsafstanden er indstillet til
Lang, kan advarsler i nogle situationer
opfattes som sene. F.eks. ved store hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil
bremser kraftigt.
Kamera- og radarsensor.
ADVARSEL
Intet automatisk system kan garantere
100 % korrekt funktion i alle situationer.
Prøv aldrig kollisionsadvarsel med automatisk bremsning mod mennesker eller køretøjer - det kan forårsage alvorlige skader og
livsfare.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de
holdes rene for snavs, is og sne, og regelmæssigt rengøres med vand og bilshampoo.
OBS
Snavs, is og sne, der dækker sensorerne,
reducerer funktionen og kan forhindre måling.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
163
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
Begrænsninger
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
og fodgængerbeskyttelse er aktiv fra
ca. 4 km/t.
Det visuelle advarselssignal (nr. [1] på illustrationen på side 160) kan være vanskeligt at se i
tilfælde af stærkt sollys, reflekser, brug af solbriller, eller hvis føreren ikke har blikket rettet
lige frem. Advarselslyden bør derfor altid være
aktiveret.
04
Ved glat føre forlænges bremselængden, hvilket kan mindske evnen til at undgå kollision. I
sådanne situationer vil ABS- og DSTC-systemerne give den bedst mulige bremsekraft med
bibeholdt stabilitet.
OBS
Det visuelle advarselssignal kan midlertidigt
sættes ud af drift ved høj temperatur i kabinen, f.eks. forårsaget af stærkt sollys. Hvis
det sker, aktiveres advarselslyden, selvom
den er deaktiveret i menusystemet.
•
164
Advarsler kan udeblive, hvis afstanden
til forankørende er kort, eller ved kraftige rat- og pedalbevægelser, f.eks. i
forbindelse med en aktiv kørestil.
ADVARSEL
Advarsler og bremseindgreb kan blive
udløst for sent eller udeblive, hvis trafiksituationen eller ydre påvirkninger gør, at
radar- eller kamerasensoren ikke kan registrere en fodgænger eller et forankørende
køretøj korrekt.
Sensorsystemet har en begrænset rækkevidde for fodgængere, og systemet giver
derfor effektiver advarsler og bremseindgreb, når køretøjets hastighed er op til
50 km/t. For stillestående eller langsomt
kørende køretøjer er advarsler og bremseindgreb effektive, når køretøjets hastighed
er op til 70 km/t.
Advarsler for stillestående eller langsomt
kørende køretøjer kan sættes ud af funktion
pga. mørke eller dårlig sigtbarhed.
Advarsel og bremseindgreb for fodgængere
er slået fra, når køretøjets hastighed er over
80 km/t.
samlede antal advarsler, se afsnittet "Indstilling
af advarselsafstand" på side 163.
Med engageret bakgear er kollisionsadvarsel
med automatisk bremsning midlertidigt deaktiveret.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
aktiveres ikke ved lav fart - under 4 km/t. Systemet griber derfor ikke ind i situationer, hvor ens
eget køretøj nærmer sig den forankørende bil
meget langsomt, f.eks. ved parkering.
I situationer, hvor føreren udviser en aktiv og
bevidst adfærd i trafikken, kan en kollisionsadvarsel forsinkes lidt for at minimere unødvendige advarsler.
Når Automatisk bremsning har forhindret en
kollision med en stillestående genstand, bliver
bilen stående stille i højst 1,5 sekund. Hvis bilen
bremser op for et forankørende køretøj (i kørsel), sænkes farten til den samme hastighed,
som det forankørende køretøj holder.
Kollisionsadvarselssystemet anvender den
samme radarsensor som den adaptive fartpilot. Nærmere enkeltheder om radarsensoren
og dens begrænsninger fremgår af se
side 147.
På biler med manuel gearkasse standser
motoren, når Automatisk bremsning har stoppet bilen, hvis føreren ikke forinden når at
trykke koblingspedalen ned.
Hvis advarslerne forekommer at være for hyppige eller forstyrrende, kan advarselsafstanden
reduceres. Dette fører til, at systemet advarer
på et senere tidspunkt, hvilket reducerer det
Bilens kamerasensor bruges - foruden af kollisionsadvarsel med automatisk bremsning også af funktionerne:
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Kamerasensorens begrænsninger
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
• Automatisk nedblænding af fjern-/nærlys se side 86
• Trafikskilt-information - se side 135.
• Driver Alert Control – se side 169
• Vognbaneassistent - se side 173
OBS
Hold forrudens flade foran kamerasensoren
ren for is, sne, dug og snavs.
Der må ikke opklæbes eller monteres noget
på forruden foran kamerasensoren, da det
kan reducere funktionen eller forårsage, at
et eller flere af de systemer, som kameraet
er afhængigt af, ikke fungerer korrekt.
Kamerasensoren har begrænsninger i lighed
med det menneskelige øje, dvs. den "ser" dårligere i mørke, kraftig sne eller regn samt i tæt
tåge. Under sådanne forhold kan kameraafhængige funktioner reduceres kraftigt eller
midlertidigt ophøre.
Også kraftigt modlys, reflekser fra kørebanen,
sne- eller isbelagt vejbane, snavset vejbane
eller utydelig sidemarkeringer af kørselsfeltet
kan kraftigt reducere funktionen, når kamera-
sensoren bruges til at aflæse kørebanen og
registrere fodgængere og andre køretøjer.
Årsag
Afhjælpning
Kamerasensorens synsfelt er begrænset, så
fodgængere og køretøjer i nogle situationer
ikke kan registreres eller først registreres
senere end forventet.
Forrudens flade
foran kameraet er
snavset eller belagt
med is eller sne.
Rengør forrudens
flade foran kameraet
for snavs, is og sne.
Ved meget høje temperaturer slås kameraet
midlertidigt fra i ca. 15 minutter efter motorstart
for at beskytte kamerafunktionen.
Tæt tåge, kraftig
regn eller sne bevirker, at kameraet ikke
ser godt nok.
Ingenting. En gang
imellem fungerer
kameraet ikke i kraftig nedbør.
Hvis displayet viser meddelelsen
Forrudesensorer blokeret, betyder det, at
radarsensorens signaler blokeres, og ikke kan
registrere fodgængere, køretøjer eller vejstriber
foran bilen.
Forrudens flade
foran kameraet er
rengjort, men meddelelsen forsvinder
ikke.
Vent. Det kan tage
kameraet nogle
minutter at måle
sigtbarheden.
Det betyder også, at - bortset fra kollisionsadvarsel med automatisk bremsning - heller ikke
funktionerne automatisk nedblænding af
fjern-/nærlys, trafikskilt-information, Driver
Alert Control og Vognbaneassistent vil have
fuld funktion.
Der er kommet
snavs mellem forrudens inderside og
kameraet.
Få et autoriseret
Volvo-værksted til at
rengøre forruden
inden i kamerahuset
- et autoriseret
Volvo-værksted
anbefales.
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
04
Mulige årsager til visning af meddelelsen og
forslag til afhjælpning fremgår af følgende
tabel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
165
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
Symboler og meddelelser på displayet
SymbolA
Meddelelse / besked
Betydning
Kollisionsadvar. slået FRA
Kollisionsadvarsel er slået fra.
Vises ved start af motoren.
Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på OK-knappen.
Kollisionsadvar. Fejl i system
Kollisionsadvarsel kan ikke aktiveres.
Vises, når føreren forsøger at aktivere funktionen.
04
Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på OK-knappen.
Aut. bremsning aktiveret
Automatisk bremsning har været i funktion.
Meddelelsen forsvinder efter et tryk på OK-knappen.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
• Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Læs om kamerasensorens begrænsninger - se side 164.
166
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse*
SymbolA
Meddelelse / besked
Betydning
Radar blokeret Se instr.bog
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er midlertidigt ude af funktion.
Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller
hvis der har samlet sig snesjap foran den.
Se vedrørende radarsensorens begrænsninger se side 147.
Kollisionsadvar. Service påkrævet
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
A
04
Symbolerne er skematiske.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
167
04 Førerstøtte
Driver Alert System*
Generelt om Driver Alert System
Førerhjælpemidler - status
Driver Alert System har til formål at hjælpe en
fører, hvis kørsel er ved at blive dårligere, eller
som er ved forlade sin kørebane uden at vide
af det.
Driver Alert System består af forskellige funktioner, som kan være aktiveret samtidigt eller
hver for sig:
04
• Driver Alert Control – DAC, se side 169.
• Vognbaneassistent - LKA, se side 173.
En funktion der er slået til, er i standby og aktiveres automatisk, når hastigheden kommer
over 65 km/t.
Funktionen deaktiveres igen, når hastigheden
falder under 60 km/t.
Den aktuelle status for alle førerhjælpemidler
kan kontrolleres i MY CAR, se side 198.
Funktionerne anvender et kamera, der er
afhængigt af, at kørebanen har malede sidemarkeringer på hver side.
ADVARSEL
Driver Alert System fungerer ikke i alle situationer, den er kun beregnet som supplerende hjælpemiddel.
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet køres på en sikker måde.
168
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
Driver Alert System - DAC*
Generelt om DAC
fremmest beregnet til brug på større veje.
Funktionen er ikke beregnet til bytrafik.
Betjening
I visse tilfælde kan det være, at førerens køremåde ikke påvirkes til trods for træthed. I så
fald er det muligt, at føreren ikke får nogen
advarsel. Derfor er det altid vigtigt at standse
og tage en pause, når man føler sig træt, uanset
om DAC har afgivet en advarsel eller ej.
OBS
04
Funktionen må ikke anvendes til at forlænge
en køretid. Planlæg altid tid til regelmæssige
pauser, og sørg for at være udhvilet.
Funktionen DAC (Driver Alert Control) har til
formål at fange førerens opmærksomhed, hvis
føreren begynder at køre slingrende, f.eks. hvis
føreren distraheres eller er ved at falde i søvn.
Kameraet aflæser kørebanens malede sidemarkeringer og sammenholder vejstrækningen
med ratbevægelserne. Føreren advares, når
bilen ikke følger kørebanen på en jævn måde.
OBS
Kamerasensoren har visse begrænsninger se side 164.
DAC har til formål at registrere en køremåde,
der langsomt bliver dårligere, og er først og
Begrænsning
Det kan ske, at systemet afgiver en advarsel,
uden at førerens køremåde er blevet forringet,
f.eks. i følgende tilfælde:
• I kraftig sidevind.
• På vejbelægning med hjulspor.
Indstillinger foretages fra midterkonsollens
skærm og dens menusystem. Nærmere enkeltheder om brug af menusystemet fremgår af se
side 196.
Til/Fra
For at sætte Driver Alert i standby:
• Søg i MY CAR frem til Bilindstillinger
Driving Support-systemer Driver
Alert, og sæt kryds i feltet - Intet kryds i
feltet: Funktionen slået fra.
Funktion
Driver Alert aktiveres, når hastigheden overstiger 65 km/t, og er stadig aktiv, så længe hastigheden er over 60 km/t.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
169
04 Førerstøtte
Driver Alert System - DAC*
Hvis bilen køres slingrende, advares
føreren med et lydsignal og en tekstmeddelelse Driver Alert Tid til en
pause - symbolet her ved siden af
tændes samtidigt på instrumentpanelet.
Advarslen gentages efter et stykke tid, hvis ikke
kørslen forbedres.
Advarselssymbolet kan slukkes:
• Tryk på venstre kontaktarms OK-knap.
ADVARSEL
En alarm skal tages med stor alvor, da en
søvnig fører ofte ikke selv bemærker sin tilstand.
Ved alarm eller følelse af træthed skal du så
hurtigt som muligt standse bilen på en sikker måde og hvile.
Undersøgelser har vist, at det er lige så farligt at køre bil ved træthed som under indflydelse af alkohol.
04
170
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
Driver Alert System - DAC*
Symboler og meddelelser
Instrumentpanel
SymbolA
Meddelelse / besked
Betydning
Driver Alert Tid til en pause
Bilen er kørt på en slingrende måde. Føreren advares i form af et akustisk signal og en tekst.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
04
• Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Læs om kamerasensorens begrænsninger, se side 164.
Driver Alert Sys Service påkrævet
Systemet fungerer ikke.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
A
Symbolerne er skematiske.
Skærm
SymbolA
Meddelelse / besked
Betydning
Driver Alert Slået FRA
Funktionen er slået fra.
Driver Alert Tilgængelig
Funktionen er aktiveret.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
171
04 Førerstøtte
Driver Alert System - DAC*
SymbolA
A
Meddelelse / besked
Betydning
Driver Alert Standby <65 km/h
Funktionen er sat i standby, fordi hastigheden er lavere end 65 km/t.
Driver Alert Ikke t. rådighed
Kørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er midlertidigt ude af
funktion. Læs om kamerasensorens begrænsninger, se side 164.
Symbolerne er skematiske.
04
172
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
Driver Alert System - Vognbaneassistent*
Generelt om Vognbaneassistent
ADVARSEL
LKA er kun et førerhjælpemiddel og fungerer ikke i alle kørselssituationer, trafik, vejrog vejforhold.
Føreren er altid ansvarlig for, at køretøjet
køres på en sikker måde og at gældende
love og færdselsregler følges.
lysende lampe i knappen viser, at funktionen er
slået til.
Nogle kombinationer af valgt udstyr giver ikke
plads til en Fra-/Til-knap i midterkonsollen - så
betjenes funktionen i stedet i bilens menusystem MY CAR. Gør følgende der:
• Vælg On eller Off under Indstillinger
Bilindstillinger
Funktion
Funktionen Vognbaneassistent - kaldes også
LKA (Lane Keeping Aid) - er beregnet til brug
på motorveje og andre større veje for at mindske risikoen for, at køretøjet i visse situationer
utilsigtet forlader sin kørebane.
Vognbaneassistenten er aktiv i hastighedsintervallet 65-200 km/t på veje med godt synlige
striber. På smalle veje, hvor kørebanerne har
en bredde på mindre end 2,6 meter mellem
striberne, slås funktionen midlertidigt fra.
Lane Keeping Aid.
For beskrivelse af menusystemet - se
side 196.
04
I MY CAR kan desuden bl.a. følgende vælges:
• Advarsel med vibrationer i rattet: Kun
vibrationssignal - On eller Off.
• Aktiv styring: Kun rat-assistance - On
eller Off.
• Både Advarsel med vibrationer i rattet og
Aktiv styring: Fuld funktion - On eller Off.
Et kamera aflæser vejens/kørebanens malede
striber. Hvis bilen er ved at krydse en stribe, vil
Vognbaneassistenten aktivt styre bilen tilbage
i kørebanen med et svagt styringsmoment i
rattet.
Aktiv styring
Vognbaneassistenten bestræber sig på at
holde bilen på kørebanens striber.
Hvis bilen når eller passerer en stribe, vil Vognbaneassistenten desuden advare føreren med
pulserende vibrationer i rattet.
Aktivering og deaktivering
Funktionen aktiveres og deaktiveres ved at
trykke på knappen i midterkonsollen. En
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
173
04 Førerstøtte
Driver Alert System - Vognbaneassistent*
Advarsel med vibrationer i rat
Dynamisk kurvekørsel
04
LKA griber ind og styrer udenom.
Hvis køretøjet nærmer sig kørebanens venstre
eller højre stribe uden at afviseren er aktiveret,
styres bilen tilbage.
1
174
LKA styrer og advarer med pulserende vibrationer
i rattet1.
Hvis køretøjet passerer en stribe, advarer
Vognbaneassistenten om dette med pulserende vibrationer i rattet. Dette sker, uanset om
bilen aktivt styres tilbage af et påført styringsmoment eller ej.
Billedet viser tre pulserende vibrationer, når striben passeres.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LKA griber ikke ind i en skarp inderkurve.
I nogle tilfælde tillader Vognbaneassistenten,
at sidemarkeringer krydses uden at gribe ind
med aktiv styring eller at advare med pulserende vibrationer i rattet. At benytte den tilstødende kørebane ved frit sigt for dynamisk
sving, er et eksempel på et sådant tilfælde.
04 Førerstøtte
Driver Alert System - Vognbaneassistent*
Betjening
Begrænsninger
Funktionen suppleres med selvforklarende
grafik i forskellige situationer. Her er nogle
eksempler:
• Vognbaneassistentens kamerasensor har
begrænsninger, der svarer til det menneskelige øje. For nærmere oplysninger, se
side 164.
OBS
OBS
LKA er midlertidigt deaktiveret, så længe
afviseren er tændt.
I visse krævende situationer kan det være
vanskeligt for LKA at hjælpe føreren på den
rigtige måde - så anbefales det at slå LKA
fra.
Vognbaneassistenten griber ind og styrer uden
om striben - det angives med:
• RØD linje for den aktuelle side.
04
Eksempler på en sådan situation kan være:
LKA griber ind på højre side.
•
•
•
•
•
vejarbejde
sne/is/frost/sjap på vejen
dårlig vejbelægning
meget sportslig kørestil
dårligt vejr med nedsat sigtbarhed.
Hænderne på rattet
LKA "ser" og følger striberne.
Når Vognbaneassistenten er aktiv og registrerer/"ser" striberne, angives det ved, at LKAsymbolet har HVIDE linjer.
• GRÅ stribe - Vognbaneassistenten ser
ingen stribe på den side af bilen.
En forudsætning for, at Vognbaneassistenten
skal fungere, er at føreren holder hænderne på
rattet, hvilket LKA løbende kontrollerer. Hvis
ikke, anmodes føreren med en tekstmeddelelse om aktivt at styre bilen.
Følger føreren ikke anmodningen om at
begynde at styre, sættes Vognbaneassistenten i standby - funktionen vil derefter være
afbrudt, indtil føreren begynder at styre bilen
igen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
175
04 Førerstøtte
Driver Alert System - Vognbaneassistent*
Symboler og meddelelser
I situationer, hvor LKA-funktionen svigter eller
bliver afbrudt, kan et symbol blive vist på
instrumentpanelet i kombination med en forklarende meddelelse på displayet eller skærmen - følg de anbefalinger, der gives.
Eksempler på meddelelser:
SymbolA
04
Meddelelse / besked
Betydning
Vognbaneassistent Ikke til
rådighed ved denne
hastighed
Vognbaneassistenten er sat i standby, fordi hastigheden er lavere end 65 km/t.
Vognbaneassistent Ikke t.
rådighed for aktuel markering
Kørebanen mangler tydelige striber, eller kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion. Læs om
kamerasensorens begrænsninger, se side 164.
Vognbaneassistent Tilgængelig
Funktionen læser kørebanens striber.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
• Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Læs om kamerasensorens begrænsninger, se side 164.
Lane Keeping Aid Service
påkrævet
Systemet fungerer ikke.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Lane Keeping Aid afbrudt
A
176
LKA er afbrudt, og er sat i standby. LKA-symbolets linjer angiver, hvornår funktionen er aktiv igen.
Tabellens symboler er generelle - dem, der vises på displayet, kan se lidt anderledes ud.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
Park.hjælpsystem*
Generelt
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et lydsignal og symboler på
midterkonsollens skærm angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
Parkeringshjælpens kan justeres under igangværende lydsignal med midterkonsollens
VOL-knap eller i bilens menusystem MY CAR
- se side 196.
Hvis parkeringshjælpen slås fra med knappen,
slukker lampen.
ADVARSEL
•
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte
det ansvar, føreren selv har ved parkering.
•
Sensorerne har blinde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres.
•
Vær opmærksom på f.eks. mennesker
og dyr, der befinder sig i nærheden af
bilen.
Parkeringshjælp fås i to varianter:
• Kun bagved
• Både foran og bagved.
04
Funktion
Skærmvisning - viser forhindringer foran til venstre
og bagved til højre.
OBS
Når et anhængertræk er konfigureret med
bilens elsystem, inkluderes anhængertrækkets fremspring, når funktionen måler parkeringspladsen.
Midterkonsollens skærm viser et oversigtsbillede med forholdet mellem bilen og en registreret forhindring.
Den markerede sektor viser, hvilken/hvilke af
de fire sensorer, der har registreret forhindringen. Jo nærmere bilsymbolet er på en markeret
sektorrude, desto kortere er afstanden mellem
bilen og en registreret forhindring.
Til-/fra for sensorerne til Parkeringshjælp og
CTA1.
Systemet aktiveres automatisk ved motorstart
- afbryderkontaktens lampe for til/fra lyser.
1
Desto kortere afstand til forhindringen foran/
bagtil, desto tættere bliver lydsignalerne. Al
anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk.
Sideadvarsel, se side 189
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
177
04 Førerstøtte
Park.hjælpsystem*
Ved en afstand på op til 30 cm er tonen konstant, og den aktive sensors felt nærmest bilen
er udfyldt. Hvis der er en forhindring inden for
konstanttoneafstanden både foran og bag
bilen, lyder tonen fra højttalerne på skift.
Parkeringshjælp bagud
Parkeringshjælp foran
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Lydsignalet for forhindringer bagved kommer fra
en af de bageste højttalere.
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalet for forhindringer fremad kommer fra en
af de forreste højttalere.
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear.
Parkeringshjælpen foran er aktiv ved en hastighed på op til ca. 10 km/t. Lampen i knappen er
tændt for at angive, at systemet er slået til. Når
hastigheden kommer under 10 km/t, aktiveres
systemet igen.
VIGTIGT
04
Der kan være problemer med at opfange
signalerne fra visse genstande, f.eks.
kæder, tynde pæle eller lave forhindringer,
som derfor midlertidigt ikke registreres af
sensorerne - den pulserende tone kan uventet standse i stedet for at skifte til den forventede konstante tone.
•
Vær særligt opmærksomhed, og styr/
flyt bilen meget langsomt, eller afbryd
den nuværende parkeringsmanøvre der kan være høj risiko for skader på
køretøjer eller andre genstande, da
sensorerne ikke virker optimalt i øjeblikket.
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på anhængertrækket slås systemet
automatisk fra for at undgå, at sensorerne skal
reagere på dem.
OBS
Ved bakning med f.eks. anhænger eller
cykelholder på anhængertrækket - uden
brug af originalt Volvo anhængerkabel - kan
det være nødvendigt at slå parkeringshjælpen manuelt fra, for at sensorerne ikke skal
reagere på anhænger og cykelholder.
178
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
VIGTIGT
Ved montering af ekstralys: Husk, at disse
ikke må skygge for sensorerne - ekstralysene kan blive opfattet som forhindringer.
04 Førerstøtte
Park.hjælpsystem*
Visning af fejl i systemet
Hvis informationssymbolet lyser konstant, og informationsdisplayet viser
Park.hjælpsystem Service påkrævet, er
parkeringshjælpen ude af funktion.
VIGTIGT
Under visse omstændigheder kan parkeringssensorerne give falske advarselssignaler pga. eksterne lydkilder, der udsender de
samme ultralydsfrekvenser, som systemet
arbejder med.
Eksempler på sådanne kilder er bl.a. horn,
våde dæk på asfalt, pneumatiske bremser,
udstødningslyde fra motorcykler mv.
Rengøring af sensorer
04
Sensorernes placering bagpå.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de
rengøres regelmæssigt med vand og bilshampoo.
OBS
Snavs, is og sne, der dækker sensorerne,
reducerer funktionen og kan forhindre måling.
Sensorernes placering foran.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
179
04 Førerstøtte
Parkeringskamera*
Generelt
Funktion og betjening
Parkeringskameraet er et hjælpesystem, der
aktiveres, når der stilles i bakgear (kan ændres
i indstillingsmenuen, se side 196).
Kamerabilledet vises på midterkonsollens
skærm.
ADVARSEL
•
Parkeringskameraet er et hjælpemiddel
og kan aldrig erstatte førerens ansvar
ved bakning.
•
Kameraet har blinde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres.
•
Vær opmærksom på mennesker og dyr,
der befinder sig i nærheden af bilen.
04
Når der stilles i bakgear, vises to fuldt optrukne
linjer, som illustrerer, hvor bilens baghjul kommer til at køre med det nuværende ratudslag.
Det er en hjælp ved parkering mellem biler
langs en vej, ved bakning hvor pladsen er trang
og ved tilkobling af anhænger. Bilens omtrentlige ydermål illustreres med to stiplede linjer.
Hjælpelinjerne kan slås fra i opsætningsmenuen.
Hvis bilen er også udstyret med parkeringssensorer*, vises dens information grafisk som
farvede felter for at illustrere afstanden til de
registrerede forhindringer, se side 177.
CAM-knappens placering.
Kameraet viser, hvad der er bag ved bilen, og
om noget dukker op fra siderne.
Kameraet er aktivt i ca. 5 sekunder, efter at
bakgearet er deaktiveret, eller indtil bilens
hastighed overstiger 10 km/t.
Kameraet viser et bredt område bag ved bilen
samt en del af kofangeren og eventuelt anhængertræk.
Genstande på skærmen kan se ud, som om de
hælder, men det er normalt.
OBS
Genstande på skærmen kan være tættere
på bilen, end de ser ud på skærmen.
Hvis en anden visning er aktiv, overtager parkeringskamerasystemet automatisk, og kamerabilledet vises på skærmen.
180
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Kameraets placering ved siden af åbningshåndtaget.
04 Førerstøtte
Parkeringskamera*
Lysforhold
Kamerabilledet justeres automatisk efter lysforholdene. Det gør, at billedet kan variere
noget i lysstyrke og kvalitet. Dårlige lysforhold
kan resultere i en lidt ringere billedkvalitet.
gør, at føreren ser den vej bilen vil køre, også
når bilen svinger.
OBS
•
Ved bakning med anhænger, der ikke er
elektrisk forbundet til bilen, viser skærmens linjer den vej, bilen vil tage, ikke
anhængerens.
•
Skærmen viser ingen linjer, når en
anhænger er forbundet elektrisk til
bilens elsystem.
•
Parkeringskameraet slukkes automatisk ved kørsel med anhænger, hvis der
bruges originalt Volvo anhængerkabel.
OBS
Hold kameralinsen ren for snavs, sne og is
for bedst mulig funktion. Dette er specielt
vigtigt ved dårlige lysforhold.
Hjælpelinjer
04
Systemets forskellige linjer.
Grænselinje fri baknings-zone
"Hjulspor"
VIGTIGT
Husk, at skærmen kun viser området bag
bilen - vær opmærksom på bilens sider og
forende, når rattet drejes ved bakning.
Eksempler på, hvordan hjælpelinjer kan vises for
føreren.
Grænselinjer
Den punkterede linje (1) indrammer en zone på
op til ca. 1,5 m bagud fra kofangeren. Det er
samtidig grænsen for de detaljer på bilen, der
rager længst ud, f.eks. sidespejle og hjørner også når den svinger.
De brede "hjulspor" (2) mellem sidelinjerne
angiver, hvor hjulene vil bevæge sig, og kan
strække sig ca. 3,2 m bagud fra kofangeren,
hvis der ikke er nogen forhindring på vejen.
Linjerne på skærmen projiceres, som om de
befandt sig ved jordoverfladen bag ved bilen
og er direkte afhængige af ratudslag, hvilket
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
181
04 Førerstøtte
Parkeringskamera*
Biler med bagsensorer*
Farve
Afstand (meter)
Orange
0,3–0,5
Rød
0–0,3
Indstillinger
Tryk på OK/MENU, når der vises en normal
kameravisning. Foretag de indstillinger, der
ønskes.
Øvrigt
04
• Standardindstillingen er, at kameraet aktiFarvede felter (fire i alt - ét pr sensor) viser afstanden.
Hvis bilen også er udstyret med parkeringssensorer (se side 177), bliver visningen af
afstanden mere præcis, og farvede felter viser
hvilken/hvilke af de fire sensorer, der registrerer en forhindring.
Feltets farve ændres, når afstanden til forhindringen bliver mindre - fra lysegul til gul, mod
orange, mod rød.
Farve
Afstand (meter)
Lysegul
0,7–1,5
Gul
0,5–0,7
veres, når der stilles i bakgear.
• Et tryk på CAM aktiverer kameraet, selv om
der ikke stilles i bakgear.
• Skift mellem normalt og zoomet billede ved
at dreje TUNE eller trykke på CAM.
• Hvis bilen har flere kameraer* monteret,
skiftes der kamera ved at dreje TUNE.
Trækkrog
Kameraet kan med fordel bruges ved tilkobling
af en anhænger. En hjælpelinje til anhængertrækkets tænkte "bane" mod anhængeren kan
vises på skærmen - lige som for "hjulsporene".
• Når du har brug for præcis manøvrering,
kan der zoomes ind på anhængertrækket
med et tryk på CAM. Nyt tryk giver normal
visning.
Anhængertrækkets hjælpelinje aktiveres i
menusystemet MY CAR, hvor der kan foreta-
182
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ges valg mellem visning af "hjulspor" eller
anhængertrækkets bane - begge muligheder
kan ikke vises samtidigt.
Begrænsninger
OBS
Cykelholder eller andet tilbehør monteret
bag på bilen kan skygge for kameraets sigt.
Vær opmærksom på, at selv om det ser ud,
som om en forholdsvis lille del af billedet er
skjult, kan det medføre, at en relativt stor sektor
er skjult, og forhindringer kan derigennem forblive uregistrerede, indtil de er helt tæt på bilen.
Husk på
• Hold kameralinsen ren for snavs, sne og is.
• Rengør kameralinsen regelmæssigt med
lunkent vand og bilshampoo - forsigtig så
linsen ikke bliver ridset.
04 Førerstøtte
Aktiv parkeringshjælp - PAP*
Generelt
ADVARSEL
PAP fungerer ikke i alle situationer, den er
kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel.
Ved parkering er føreren altid i sidste ende
ansvarlig for, at køretøjet køres på en sikker
måde og for at have overblik over omgivelserne og andre trafikanter, der nærmer sig
eller passerer.
04
Funktion
Til-/fra-knappen sidder på midterkonsollen.
Den aktive parkeringshjælp (PAP – Park Assist
Pilot) hjælper føreren med at parkere ved først
at kontrollere om en plads er tilstrækkelig stor,
og derefter dreje rattet og styre bilen ind på
pladsen. Symboler, grafik og tekst på kombiinstrumentets display viser, hvornår de forskellige handlinger skal udføres.
OBS
Når et anhængertræk er konfigureret med
bilens elsystem, inkluderes anhængertrækkets fremspring, når funktionen måler parkeringspladsen.
Funktionen PAP drejer rattet - førerens opgave
er at vælge gear, regulere hastigheden og
bremse.
Principper for PAP.
PAP kan aktiveres, hvis følgende kriterier er
opfyldt efter motorstart:
1. Parkeringsplads søges og kontrolmåles (A
og B) - ved måling må hastigheden ikke
overstige 30 km/t.
• Funktionerne DSTC eller ABS må ikke
gribe ind i den igangværende PAP-funktion
- de kan aktiveres som følge af f.eks. stejle
og glatte underlag, se side 124 og 132 for
mere information.
PAP-funktionen parkerer bilen med følgende
delhandlinger:
2. Bilen styres ind på pladsen under bakning
(C & D).
3. Bilen stilles på plads med kørsel fremad og
bagud (E & C).
• Der må ikke være koblet anhænger til bilen.
• Hastigheden skal være mindre end
50 km/t.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
183
04 Førerstøtte
Aktiv parkeringshjælp - PAP*
Betjening
1. Aktiver PAP med et tryk på
denne knap, og kør ikke hurtigere end 30 km/t.
Føreren instrueres med enkle og klare anvisninger på instrumentpanelet - med både grafik
og tekst.
2 - Indbakning
OBS
Husk at rattet i nogle stillinger kan skjule
instrumentpanelets instruktioner, når det
drejes under parkeringsmanøvren.
04
1 - Søgning og kontrolmåling
2. Læg mærke til instrumentpanelets display
og vær klar til at standse bilen, når grafik
og tekst beder om det.
3. Stands bilen, når grafik og tekst beder om
det.
OBS
PAP søger plads til parkering, viser instruktioner og styrer bilen ind på bilens passagerside. Hvis det ønskes, kan bilen også
parkeres på førersiden af vejen:
•
Aktiver afviseren til førersiden - så parkeres bilen i stedet på den side af
gaden.
PAP-funktionen søger efter og kontrollerer, om
en parkeringsplads er tilstrækkelig stor. Gør
følgende:
184
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ved handlingen Bakning vil PAP styre bilen ind
på parkeringspladsen. Gør som følger:
1. Kontroller, at det er frit bagude og sæt i
bakgear.
2. Bak langsomt og forsigtigt uden at røre ved
rattet - og ikke hurtigere end ca. 10 km/t.
3. Læg mærke til instrumentpanelets display
og vær klar til at standse bilen, når grafik
og tekst beder om det.
04 Førerstøtte
Aktiv parkeringshjælp - PAP*
OBS
•
Hold hænderne væk fra rattet, når PAPfunktionen er aktiveret.
•
Sørg for, at rattet ikke hindres på nogen
måde og kan dreje frit.
•
For at få det bedste resultat - vent, indtil
knappen er drejet helt, før du begynder
at køre bagud/fremad.
3. Sæt i bakgear og kør langsomt bagud, indtil grafik og tekstmeddelelse beder om at
standse.
Funktionen slås automatisk fra efter parkering
i kombination med, at grafik og tekstmeddelelse viser, at parkeringen er afsluttet. Det kan
dog være nødvendigt for føreren efterfølgende
at foretage en yderligere korrektion - kun føreren kan vurdere, hvornår bilen er korrekt parkeret.
3 - Stille på plads
VIGTIGT
Advarselsafstanden er kortere, når sensorerne bruges af aktiv parkeringshjælp i forhold til, når parkeringshjælp bruger sensorerne.
En tekstmeddelelse informerer om, hvorfor
PAP-sekvensen blev afbrudt.
OBS
Snavs, is og sne, der dækker sensorerne,
reducerer funktionen og kan forhindre måling.
VIGTIGT
Under visse omstændigheder kan PAP ikke
finde parkeringsbåse - en årsag kan være,
at sensorerne forstyrres af eksterne lydkilder, der udsender de samme ultralydsfrekvenser, som systemet arbejder med.
04
Eksempler på sådanne kilder er bl.a. horn,
våde dæk på asfalt, pneumatiske bremser,
udstødningslyde fra motorcykler mv.
Begrænsninger
Efter at bilen er bakket ind på parkeringspladsen, skal den rettes op og stilles på plads.
1. Vælg 1. gear eller D-position. Vent, indtil
rattet er drejet og kør langsomt frem.
2. Stands bilen, når grafik og tekstmeddelelse beder om det.
PAP-sekvensen afbrydes:
Husk på
•
Føreren skal huske på, at den aktive parkeringshjælp er et hjælpemiddel - ikke en ufejlbarlig fuldautomatisk funktion. Derfor skal føreren være parat til at afbryde parkeringen. Der
er også nogle detaljer at overveje i forbindelse
med parkering, f.eks.:
hvis bilen køres for hurtigt - mere end
30 km/t
• hvis føreren bevæger rattet
• ved indgreb af ABS- eller DSTC-funktionen
- f.eks. hvis et hjul mister vejgrebet i glat
føre.
• hvis en passagerdør åbnes - førerdøren
kan imidlertid åbnes.
• PAP går ud fra parkerede bilers placering hvis de er uhensigtsmæssigt parkeret, kan
bilen f.eks. ende på fortovet.
• PAP er beregnet til parkering på lige gader
- ikke i skarpe kurver eller sving.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
185
04 Førerstøtte
Aktiv parkeringshjælp - PAP*
• Parkeringsbåse på smalle gader kan ikke
Vedligeholdelse
Instrumentpanelets display kan vise forskellige
kombinationer af symboler og tekst med forskellige betydninger - nogle gange med selvforklarende råd om passende handlinger.
• Husk, at bilens forende kan svinge ud mod
Hvis en meddelelse siger, at PAP er ude af
funktion, anbefales det at kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
modkørende trafik under parkeringsmanøvren.
• Genstande, der er placeret højere end
sensorernes registreringsområde, inkluderes ikke, når parkeringsmanøvren beregnes, hvilket kan føre til, at PAP kan dreje
ind på parkeringspladsen for tidligt.
04
• Føreren er ansvarlig for vurdering af, at den
bås, som PAP tilbyder, er egnet til parkering.
• Brug godkendte dæk1 med korrekt dæktryk - det påvirker PAP's evne til at parkere.
• Kraftig regn eller sne kan forårsage, at parkeringsbåsen ikke måles på en korrekt
måde.
Ud over kofangerens sensorer til Parkeringshjælp
for og bag, anvender PAP også en sensor på hver
forskærms side.
For at PAP-funktionen skal fungere korrekt,
skal dens sensorer regelmæssigt rengøres
med vand og bilshampoo - det er de samme
sensorer som Parkeringshjælp anvender (se
side 179) samt en sidesensor.
• Brug ikke PAP, hvis der er monteret snekæder eller reservehjul.
• Brug ikke PAP, hvis lastede genstande
stikker uden for bilen.
1
186
Symboler og meddelelser
altid tilbydes, fordi den nødvendige plads
til manøvrering ikke er tilstrækkelig. Så kan
det gøre det lettere at køre så tæt som
muligt på den side af gaden, hvor den foreslåede parkeringsbås er.
Med "godkendte dæk" menes dæk af samme type og fabrikat, som var monteret originalt, da bilen blev leveret fabriksny.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
BLIS og CTA*
Generelt om BLIS og CTA
Betjening
Funktion
Funktionen BLIS (Blind Spot Information
System) er beregnet til kørsel i tæt trafik på veje
med flere vognbaner i samme retning. BLIS er
et førerhjælpemiddel, der er beregnet til at
advare mod:
BLIS og CTA aktiveres ved motorstart, hvilket
bekræftes af, at dørpanelernes indikeringslamper blinker en gang.
Aktivere/deaktivere BLIS
• køretøjer i den blinde vinkel
• hurtigt overhalende køretøjer i venstre og
højre vognbane tættest på ens eget køretøj.
BLIS-funktionen CTA (Cross Traffic Alert) er et
førerhjælpemiddel, der er beregnet til at advare
mod:
• krydsende trafik, når bilen bakkes.
ADVARSEL
BLIS og CTA er et supplement - ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af sidespejle. Hjælpemidlerne BLIS og CTA
kan aldrig erstatte førerens ansvar og
opmærksomhed.
Ansvaret for at udføre vognbaneskift og at
bakke på en trafiksikker måde ligger altid
hos føreren.
04
BLIS-lampens placering1.
Indikeringslampe
BLIS-symbol
Knap til aktivering/deaktivering.
OBS
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har registreret køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidig, tændes
begge lamper.
BLIS-funktionen kan deaktiveres/aktiveres
med et tryk på midterkonsollens BLIS-knap.
Nogle kombinationer af valgt udstyr giver ikke
plads til en knap i midterkonsollen - så betjenes
funktionen i bilens menusystem MY CAR2:
• Vælg Til eller Fra ved Indstillinger
Bilindstillinger
1
2
BLIS.
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.
For information om menusystemet -se side 196.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
187
04 Førerstøtte
BLIS og CTA*
Når BLIS deaktiveres/aktiveres slukkes/tændes lampen i knappen, og instrumentpanelets
display bekræfter ændringen med en tekstmeddelelse - ved aktivering blinker dørpanelernes indikeringslamper én gang.
For at slå meddelelsen fra:
• Tryk på venstre kontaktarms OK-knap.
eller
• Vent ca. 5 sekunder - meddelelsen slukkes.
04
Hvornår fungerer BLIS
Systemet er konstrueret til at reagere, når:
• ens eget køretøj bliver overhalet af andre
køretøjer
• ens eget køretøj hurtigt bliver overhalet af
et andet køretøj.
Når BLIS registrerer et køretøj i zone 1, eller et
hurtigt overhalende køretøj i zone 2, lyser dørpanelets BLIS-lampe med konstant lys. Hvis
føreren i denne position aktiverer afviseren til
den side, hvor advarslen gives, vil BLIS-lampen skifte fra konstant lys til at blinke med et
mere intenst lys.
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke, når bilen bakkes.
Aktivere/deaktivere CTA
I en bil, der er udstyret med Parkeringshjælp
(se side 177), kan CTA-funktion slås fra/til med
PAS-knappen:
Principper for BLIS: 1. Zone i blind vinkel. 2. Zone
for hurtigt overhalende køretøjer.
BLIS-funktionen er aktiv ved hastigheder over
ca. 10 km/t.
2
188
For information om menusystemet -se side 196.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Til-/fra for sensorerne til Parkeringshjælp og CTA.
CTA kan slås separat fra i menusystemet MY
CAR2 som følger:
• Gå til Indstillinger
Bilindstillinger
BLIS Cross Traffic Alert og fjern markeringen - derefter er CTA-funktionen
deaktiveret. BLIS er fortsat aktiveret.
04 Førerstøtte
BLIS og CTA*
Hvornår fungerer CTA
afhængigt af hvilken retning genstanden
nærmer sig fra.
• CTA advarer også, ved at BLIS-lamperne
tændes.
BLIS- og CTA-funktionernes sensorer er placeret inde i bagskærm/kofanger i hver side.
• For optimal funktion er det vigtigt, at overfladerne foran sensorerne holdes rene.
• Der vises også en advarsel med et lysende
ikon på skærmens PAS-grafik.
Begrænsninger
• BLIS og CTA deaktiveres, når en anhænger
ADVARSEL
er tilsluttet til bilens elsystem.
CTA fungerer ikke i alle situationer, den er
kun beregnet som supplerende hjælpemiddel.
Principper for CTA - .
CTA supplerer BLIS-funktionen ved under bakning at kunne se krydsende trafik fra siden,
f.eks. når bilen bakkes ud fra en parkeringsplads.
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet køres på en sikker måde.
kan reducere funktionerne og umuliggøre
advarsler. BLIS og CTA kan ikke registrere
denne tilstand.
04
• Sæt ikke genstande, tape eller mærkater
inden for sensorernes overflade.
Vedligeholdelse
VIGTIGT
Reparation af BLIS- og CTA-funktionernes
komponenter må kun udføres på værksted
- et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
CTA er konstrueret til primært at registrere
køretøjer - i gunstige tilfælde kan også små
genstande som cykler og fodgængere registreres.
Meddelelser på displayet
CTA er kun aktiv under bakning, og aktiveres
automatisk, når gearkassens bakposition vælges.
I situationer, hvor BLIS- og CTA-funktionen
udebliver eller afbrydes, kan et symbol blive
vist på instrumentpanelet suppleret med en
forklarende meddelelse - følg de anbefalinger,
der gives.
• Et akustisk signal advarer, når CTA har
registreret, at noget nærmer sig fra siden lyden høres i venstre eller højre højttaler,
• Snavs, is og sne, der dækker sensorerne,
Placering af BLIS- og CTA-sensor.
Eksempler på meddelelser:
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
189
04 Førerstøtte
BLIS og CTA*
Meddelelse /
besked
Betydning
BLIS TIL
BLIS-systemet er
aktiveret.
BLIS og CTA Service påkrævet
BLIS og CTA er ude
af funktion.
• Henvend dig til
et værksted,
hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
04
BLIS og CTA FRA
Anhænger tilkoblet
BLIS og CTA er midlertidigt ude af funktion, fordi en anhænger er tilsluttet til
bilens elsystem.
BLIS FRA
BLIS og CTA er slået
manuelt fra.
CTA FRA
CTA er slået manuelt
fra - BLIS er aktivt.
En tekstmeddelelse kan slukkes med et kort
tryk på blinklysarmens OK-knap.
190
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Førerstøtte
04
191
Menu- og meddelelseshåndtering........................................................
Menukilde MY CAR...............................................................................
Klima.....................................................................................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*..........................................
Ekstravarmer*........................................................................................
Kørecomputer.......................................................................................
Tilpasning af køreegenskaber...............................................................
Komfort i kabinen..................................................................................
192
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
194
196
205
215
219
220
224
225
KOMFORT OG KØREGLÆDE
05 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Kombiinstrument1
meddelelse, skal den bekræftes med OK for at
menuerne skal vises.
Forindst. af temp.*
Tripcomputer nulstillet
Menuoversigt
Nogle af de følgende menupunkter forudsætter, at funktion og hardware er installeret i bilen.
Meddelelse / besked
Analogt kombiinstrument
Digit. hastigh.
Varmer*
Ekstra varmer*
FK-mulighed.
Informationsdisplay (analogt kombiinstrument) og
knapper til menubetjening.
05
OK - adgang til menuen og bekræfter meddelelser og menupunkter.
Fingerhjul – ruller mellem menupunkter.
RESET - nulstiller data på det valgte trin i
kørecomputeren, og "går tilbage" i menustrukturen.
Med venstre kontaktarm betjenes de menuer,
der vises på kombiinstrumentets informationsdisplay. Hvilke menuer der vises, afhænger af
nøglepositionen, se side 76. Hvis der er en
1
2
3
4
194
Servicestatus
Oliestand2
Meddelelser (##)3
Digitalt kombiinstrument
Indstillinger*
Temaer
Kontrastfunktion/Farvefunktion
Servicestatus
Meddelelser
Oliestand2
Se side 67 for forskellige varianter af kombiinstrumentet.
Visse motorer.
Antal meddelelser er angivet i parentes.
En meddelelse kan også bekræftes med fingerhjulet eller RESET-knappen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tekstmeddelelse på informationsdisplay (analogt
kombiinstrument).
Samtidig med at et advarsels-, informationseller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende meddelelse på informationsdisplayet.
Fejlmeddelelsen lagres på en checkliste, indtil
fejlen er udbedret.
Tryk på OK for at bekræfte4 og rulle blandt
meddelelserne.
05 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse, når
kørecomputeren bruges, skal meddelelsen
læses (tryk på OK), før den tidligere aktivitet
kan genoptages.
Meddelelse /
besked
Betydning
Stands straksA
Stands bilen og sluk for
motoren. Alvorlig risiko
for skade - kontakt et
værkstedB.
Sluk motorA
Stands bilen og sluk for
motoren. Alvorlig risiko
for skade - kontakt et
værkstedB.
Service snarestA
Service påkrævetA
Meddelelse /
besked
Betydning
Meddelelse /
besked
Betydning
Tid til regelm.
vedligeholdelse
Tid til service - kontakt
et værkstedB. Tidspunktet afhænger af
antal tilbagelagte kilometer, hvor mange
måneder, der er gået
siden sidste service,
hvor længe motoren har
været i gang, og oliekvaliteten.
Transm.olietemp Nedsæt
hastighed
Kør roligere eller stands
bilen på en sikker måde.
Sæt bilen i frigear og lad
motoren gå i tomgang,
indtil meddelelsen
forsvinderC.
Transm.olietemp Stands
sikkert Vent på
køling
Kritisk fejl. Stands
straks bilen på en sikker
måde, og kontakt et
værkstedB.
Midlertidigt
slået fraA
En funktion er midlertidigt slået fra og genindstilles automatisk under
kørsel eller efter en ny
start.
Lav batterispæn. Nedsat
strømforb.
Audiosystemet er lukket ned for at spare
energi. Oplad batteriet.
Vedligeholdelse uopsættelig
Hvis serviceintervallet
ikke overholdes, dækker garantien ikke eventuelle beskadigede dele
- kontakt et værkstedB.
Kontakt et værkstedB
for omgående kontrol af
bilen.
Transmission
Skift olie
Kontakt et værkstedB
for kontrol af bilen så
snart som muligt.
Kontakt et værkstedB
for kontrol af bilen så
snart som muligt.
Transmission
Nedsat funktion
Gearkassen kan ikke
håndtere fuld kapacitet.
Kør forsigtigt, indtil
meddelelsen forsvinderC.
Se instr.bogA
Læs instruktionsbogen.
Aftal tid for vedligeholdelse
Tid til at bestille service
- kontakt et værkstedB.
A
B
C
05
Del af meddelelse, vises sammen med oplysning om, hvor
der er opstået problemer.
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
For flere meddelelser vedrørende automatisk gearkasse, se
side 114.
Ved gentagen visning kontakt et værkstedB.
195
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Generelt om MY CAR
I denne menukilde håndteres mange af
bilens funktioner, f.eks. indstilling af ur,
sidespejle og låse.
Betjening
Betjeningsknapper i midterkonsol
Navigering i menuerne sker med knapper på
midterkonsollen eller med rattets højre tastatur.
indtastede tegn slettes
seneste valg fortrydes
fører opad i menusystemet.
Et langt tryk fører til det højeste niveau i
menuen (hovedvisningen), hvorfra alle bilens
funktioner/menukilder kan nås, se side 235.
Midterkonsollens betjeningsknapper til menuhåndtering.
Tryk på MY CAR for at åbne menuerne
under MY CAR.
Tryk på OK MENU for at vælge/markere
det valgte menupunkt eller gemme den
valgte funktion i hukommelsen.
Drej TUNE-knappen for at flytte op/ned
gennem menupunkter.
EXIT
EXIT-funktioner
Afhængigt af, i hvilken funktion markøren
befinder sig ved tryk på EXIT, og på hvilket
menuniveau, kan en af følgende situationer
opstå:
196
telefonopkald afvises
den aktuelle funktion afbrydes
Også korte henholdsvis lange tryk kan give
varierende resultater.
Nogle funktioner er standard, andre er valgfri udbuddet varierer også afhængigt af markedet.
05
•
•
•
•
•
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Tastatur* på rat
Indstillinger Bilindstillinger
Indstillinger for lås Døre åbnes
førerdør, så alle.
MY CAR
Hvis
Under menukilde MY CAR er der følgende
punkter:
Her er et eksempel på, hvordan en funktion kan
findes og justeres med tastaturet på rattet:
1. Tryk på midterkonsollens knap MY CAR.
2. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Indstillinger, med fingerhjulet (1), og tryk
derefter på fingerhjulet - en undermenu
åbnes.
Tastaturet kan variere afhængigt af audioudstyret,
se side 232.
Drej fingerhjulet for at flytte op/ned gennem menupunkter.
Tryk på fingerhjulet for at vælge/markere
det valgte menupunkt eller gemme den
valgte funktion i hukommelsen.
EXIT (se overskriften "EXIT-funktioner" på
side 196).
Stier
Det aktuelle menuniveau vises øverst til højre
på midterkonsollens skærm. Stierne til menusystemets funktioner angives i denne bog med
formen:
3. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Bilindstillinger, og tryk på fingerhjulet - en
undermenu åbnes.
4. Gå til Indstillinger for lås, og tryk på fingerhjulet - en ny undermenu åbnes.
5. Gå til Døre åbnes, og tryk på fingerhjulet
- en undermenu med valgbare funktioner
åbnes.
6. Vælg mellem punkterne Alle døre og Hvis
førerdør, så alle, og tryk på fingerhjulet der sættes et kryds i punktets tomme felt.
05
•
•
•
•
•
Min V40
Turstatistik
DRIVe*
Hjælpesystemer (Support system status)
Indstillinger (Settings)
7. Afslut programmeringen ved at gå trinvis
ud af menuerne med korte tryk på EXIT (2),
eller med et langt tryk.
Proceduren er den samme som med midterkonsollens knapper - se side 196: OK MENU
(2), EXIT (4) og TUNE-knappen (3).
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
197
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Min V40
Her vises de fire første menuniveauer under
MY CAR Indstillinger. Nogle menuer har
yderligere undermenuer - de er beskrevet nærmere i de respektive afsnit.
Førerstøttesystemer
Ved valg, om en funktion ønskes aktiveret/On
eller deaktiveret/Off, vises et felt:
On: Markeret felt.
Off: Tomt felt.
• Vælg On/Off med OK - gå derefter tilbage
ud af menuen med EXIT.
Bilindstillinger
MY CAR
05
Min V40
Skærmen viser alle bilens førerstøttesystemer
samlet - de kan aktiveres eller deaktiveres her.
Min DRIVe*
Her beskrives blandt andet dele af Volvos koncept DRIVe.
• Start/Stop
• Miljøguide
MY CAR
Hjælpesystemer
Nøglehukommelse
(MY CAR > Support system status)
Skærmen viser den samlede aktuelle status for
bilens førerstøttesystemer.
Indstillinger - menuer
Sådan er menuerne opbygget:
Menuniveau 1
For nærmere oplysninger - se side 118.
s. ....
Menuniveau 2
Menuniveau 3
Menuniveau 4
198
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
On
Off
s. 79 og
99
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Indstillinger for lås
Automatisk dørlåsning
s. 44,
51 og
54
Indstilling for udvendigt spejl
Vip venstre spejl
Off
Vip højre spejl
Lysindstillinger
Alle døre
Auto. belysning (tid)
Klap spejl ind
On
Døre åbnes
s. 99
Off
30 sek.
60 sek.
90 sek.
s. 90
Indvendig belysning
Hvis førerdør, så
alle
Home Safe-lys (tid)
Gulvbelysning
60 sek.
Stemningslys:
Farver
Alle døre
Vilkårlig dør
Døre på samme
side
Lyssignal dørlåsning
Begge fordøre
Akustisk signal
90 sek.
s. 42
Triple Turn-signal
On
On
Off
Off
Lyssignal for døråbning
On
Midlertidig venstretrafik
On
Off
Engangsaktivering
Forespørg ved udstigning
s. 56 og
60
s. 89
05
s. 91
On
Off
Nedsat beskyttelse
s. 91
30 sek.
Stemningslys
Nøglefri indstigning
s. 44 og
91
Off
eller
Midlertidig højretrafik
On
Off
``
199
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Aktivt kurvelys
s. 87
Kollisionsadvarsel
On
Off
s. 84
On
On
Off
Off
On
Normal
Off
Højere følsomhed*
Advarselstone
Servokraft
s. 224
Lav
On
On
Off
Off
Assistance (optioner)
Middel
05
s. 173
On ved start
Lang
Kort
Off
Lane Keeping Aid
On
Advarselsafstand
Ekstra lygter
s. 160
Kun vibrationssignal
Høj
Kun rat-assistance
Hastighed på infotainm. displ.
On
Fuld funktion
Off
Information om vejskilte
Reset bilindstillinger
Alle menuer i Bilindstillinger stilles tilbage til de oprindelige
fabriksindstillinger.
Driving Support-systemer
On
Off
Hastighedsadvarsel
On
Off
200
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
s. 135
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
s. 132
DSTC
On
s. 73
Tid
Her indstilles instrumentpanelets
ur.
Off
Tidsformat
City Safety
s. 155
On
Off
s. 73
12h
On
24h
Off
s. 187
On
Off
On
Off
s. 152
On
Off
Driver Alert
MPG (US)
km/l
Det aktuelle skærmindhold vender tilbage, hvis der røres ved
nogen af skærmens knapper eller
kontakter.
s. 220
MPG (UK)
Off
Sprog
s. 169
s. 196
On
Skærmens aktuelle indhold slukker efter en periode uden aktivitet
og erstattes af en tom skærm,
hvis dette punkt vælges.
Cross Traffic Alert
Afstandsadvarsel
Forklarende tekst til skærmens
aktuelle indhold vises, hvis dette
punkt er markeret.
Afst.- o. brændstofenhed
Pauseskærm
BLIS
Vis hjælpetekst
l/100km
05
Temperaturenhed
Celsius
Fahrenheit
Vælger enhed for visning af udetemperatur og indstilling af klimaanlæg.
Vælger sprog til menutekster.
On
Off
Systemoptioner
``
201
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Lydstyrkeniveauer
Voice Command-liste
Lydstyrke for stemmefeedback
Telefonkommandoer
Phone
Lydstyrke for p-hjælp
(front)
Phone call contact
Lydstyrke for p-hjælp
(bag)
Phone dial number
Lydstyrke for ringetone
05
Navigationskommandoer
Menupunkterne under Navigationskommandoer viser nogle
eksempler på tilgængelige stemmekommandoer i navigationssystemet.
Voice user setting
Standardindstillinger
Reset systemoptioner
Navigation
User 1
Alle menuer i Systemoptioner
stilles tilbage til de oprindelige
fabriksindstillinger.
Navigation
repeat instruction
User 2
Indstilling af stemmestyring
Navigation go to
address
Kun i bil med Volvos GPS-navigator RTI* - se særskilt bog.
Generelle kommandoer
Help
Voice tutorial
Dette menupunkt + OK giver talt
information om, hvordan systemet fungerer.
202
installeret. For flere og detaljerede oplysninger - se side 259.
Cancel
Voice tutorial
Menupunkterne under Telefonkommandoer viser nogle
eksempler på tilgængelige stemmekommandoer - kun med en
BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Her er der mulighed for at oprette
en ny brugerprofil - en fordel, hvis
mere end én person jævnligt skal
bruge bilen/system. Standardindstillinger nulstiller til fabriksindstilling.
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Voice training
Bruger 1
Bruger 2
Med Voice training lærer stemmestyringssystemet at genkende
førerens stemme og udtale. En
række sætninger præsenteres på
skærmen, som føreren skal læse
højt. Når systemet har lært, hvordan føreren taler, standser præsentationen af sætninger. Derefter kan f.eks. User 1 vælges i
Voice user setting, så systemet
lytter til den rette bruger.
Voice POI list
Edit list
Der vises en lydstyrkekontrol på
skærmen - gør følgende:
1. Juster lydstyrken med fingerhjulet.
2. Prøvelyt med OK.
3. Med EXIT gemmes indstillingen, og menuen slukkes.
Høj
Lav
Timer til recirkuleret luft
On
For mere information om interessepunkter og stemmestyring - se
navigationssystemets instruktionsbog.
Audio indstillinger
s. 210
Normal
Antallet af interessepunkter er
omfattende, og varierer afhængigt af markedet. Der kan maksimalt gemmes 30 interessepunkter på denne liste.
Off
Automatisk afrimning af bagrude
s. 232
On
Off
Klimaindstillinger
Lydstyrke for stemme-feedback
Auto. justering af blæser
05
Kvalitetssystem for indeluften
On
Off
Reset klimaindstillinger
Alle menuer i Klimaindstillinger
stilles tilbage til de oprindelige
fabriksindstillinger.
Favoritter (FAV)
s. 236
Volvo On Call
Beskrives i særskilt bog.
Information
``
203
05 Komfort og køreglæde
Menukilde MY CAR
Antal nøgler
s. 42
VIN-nummer
s. 356
DivX® VOD-kode
s. 253
Bluetooth-version i bilen
s. 258
Kort- og softwareversion*
Kun i bil med Volvos GPS-navigator - se særskilt bog.
05
204
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Komfort og køreglæde
Klima
Generelt
• Udetemperatursensoren sidder i et sidespejl.
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimaanlægget
(spalten mellem motorhjelm og forrude).
Klimaanlæg
Bilen har elektronisk klimaregulering. Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter luften i
kabinen.
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med tøj eller andre genstande.
OBS
Aircondition-anlægget (AC) kan slås fra,
men for optimal klimakomfort i kabinen, og
for at undgå dug på ruderne, skal det altid
være slået til.
Faktisk temperatur
Den temperatur der vælges, svarer til den fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed,
luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt hersker i og omkring bilen.
I systemet indgår en solsensor, der registrerer,
i hvilken side solen lyser ind i kabinen. Dette
bevirker1, at temperaturen kan skelne mellem
højre og venstre luftspjæld, til trods for at der
er valgt samme temperatur i begge sider.
Sensorernes placering
• Solsensoren sidder på oversiden af instru•
1
Is og sne
Udluftningsfunktion
Denne funktion åbner/lukker alle sideruder
samtidigt og kan f.eks. benyttes til hurtigt at
udlufte bilen i varmt vejr (se side 54).
Sideruder
For at aircondition-anlægget skal fungere optimalt, bør sideruderne være lukkede.
Dug på indersiden af ruderne
Til fjernelse af dug på rudernes inderside bør
defrosterfunktionen først og fremmest anvendes.
For at reducere risikoen for dugdannelse bør
ruderne holdes rene og pudses med et almindeligt vinduespudsemiddel.
Midlertidig afbrydelse af aircondition
Når motoren har brug for maksimal kraft, f.eks.
ved acceleration med fuld gas eller kørsel op
ad bakke med anhænger, kan aircondition
midlertidigt slås fra. Så kan der opstå en midlertidig temperaturstigning i kabinen.
mentpanelet.
Kondensvand
Temperatursensoren for kabinen befinder
sig under klimapanelet.
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
Kabinefilter
Al luft, der kommer ind i kabinen, renses af et
filter. Det skal skiftes med jævne mellemrum.
Se Volvos serviceprogram med hensyn til det
anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et stærkt
forurenet miljø skal filteret muligvis skiftes hyppigere.
05
OBS
Der findes forskellige typer kabinefiltre.
Sørg for at montere det korrekte filter.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Dette ekstraudstyr holder kabinen endnu mere
fri for allergi- og astmafremkaldende stoffer.
Nærmere oplysninger om CZIP fremgår af den
brochure, der følger med bilen ved købet.
Systemet omfatter følgende:
• En udvidet ventilatorfunktion, som bevirker, at ventilatoren starter, når bilen åbnes
Gælder kun ECC.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
205
05 Komfort og køreglæde
Klima
med fjernbetjeningen. Ventilatoren fylder
kabinen med frisk luft. Funktionen sættes i
gang efter behov og slås automatisk fra
efter et stykke tid, henholdsvis når en af
dørene åbnes. Den tid ventilatoren er i
gang, mindskes gradvist på grund af mindsket behov, indtil bilen er 4 år.
• Luftkvalitetssystemet (IAQS) er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen
for forurening, såsom partikler, kulbrinter,
kvælstofoxider og troposfærisk ozon.
Menuindstillinger
Luftfordeling
Det er muligt at aktivere/deaktivere eller ændre
grundindstillingen for fire af klimaanlæggets
funktioner via midterkonsollen. For generel
information om menubetjening, se side 197:
• Blæserhastigheden i automatisk indstilling*, se side 211.
• Timerstyret recirkulation af kabineluften,
se side 213.
• Automatisk opvarmning af bagruden, se
side 100.
OBS
05
For at overholde CZIP-standarden i biler
med CZIP skal IAQS-filtret udskiftes efter
15.000 km eller en gang om året, alt efter
hvad der indtræffer først. Dog maks.
75.000 km over 5 år. I biler uden CZIP, og
når kunden ikke ønsker at overholde CZIPstandarden, skal IAQS-filtret udskiftes ved
det almindelige serviceeftersyn.
• Luftkvalitetssystem IAQS*, se side 213
Klimaanlæggets funktioner kan via menusystemet i MY CAR nulstilles til grundindstillingen,
dette gøres under: Indstillinger
Klimaindstillinger Reset
klimaindstillinger.
Brug af gennemprøvede materialer i
kabinen.
Materialerne er udviklet med henblik på at
mindske støvmængden i kabinen og bidrager
til at gøre det lettere at holde kabinen ren. Måtterne i kabinen og bagagerummet kan løsnes
og er lette at tage ud og rengøre. Brug de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, der anbefales af Volvo (se side 350).
206
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Den indstrømmende luft fordeles gennem en
række forskellige åbninger i kabinen.
I AUTO-indstilling* foregår luftfordelingen helt
automatisk.
Om nødvendigt kan den betjenes manuelt se
side 214.
05 Komfort og køreglæde
Klima
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
Åben
Lukket
05
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens lodrette retning
Hvis spjældene rettes mod sideruderne, kan
eventuel dug fjernes.
OBS
Husk, at små børn kan være følsomme over
for luftstrømme og træk.
207
05 Komfort og køreglæde
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
05
Blæser
AUTO
El-opvarmet forsæde, venstre side
Elopvarmet forrude* og maks. defroster
Luftfordeling - ventilation gulv
Indstilling venstre/højre side for temperaturregulering
El-opvarmet forsæde, højre side
Temperaturregulering
Recirkulation
AC - Aircondition til/fra
Luftfordeling - ventilationsspjæld instrumentpanel
Luftfordeling - defroster forrude
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle, se side 100
208
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Komfort og køreglæde
Klima
Elektronisk temperaturkontrol (ETC)
05
Blæser
Recirkulation
El-opvarmet forsæde, venstre side
El-opvarmet forsæde, højre side
AC - Aircondition til/fra
Temperaturregulering
Elopvarmet forrude* og maks. defroster
Luftfordeling - ventilation gulv
Luftfordeling - ventilationsspjæld instrumentpanel
Luftfordeling - defroster forrude
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle, se side 100
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
209
05 Komfort og køreglæde
Klima
Håndtering af knapper
Med fire tryk på knappen slukkes der for varmen – ingen felter lyser.
Med fire tryk på knappen slukkes der for varmen – ingen lamper lyser.
Elopvarmede sæder*
ADVARSEL
Forsæder
Elopvarmet sæde bør ikke anvendes af personer, der har svært ved at opfatte temperaturstigninger som følge af tab af følesansen, eller som af anden grund har svært ved
at betjene knappen til det elopvarmede
sæde. Ellers kan der opstå forbrændinger.
Blæser
OBS
Hvis blæseren er helt slukket, kobles aircondition ikke til - det kan give risiko for dug
på ruderne.
Blæserknap til ECC*
Bagsæde
05
Det aktuelle varmeniveau vises på midterkonsollens skærm.
Et tryk på knappen giver det
højeste varmeniveau - tre
orange felter lyser på midterkonsollens skærm (se illustration ovenfor).
Blæserknap til ETC
Drej knappen for at øge/mindske ventilatorhastigheden.
To tryk på knappen giver et
lavere varmeniveau - to orange felter lyser på
skærmen.
Ét tryk på knappen giver det højeste varmeniveau – 3 lamper lyser.
Tre tryk på knappen giver det laveste varmeniveau - et orange felt lyser på skærmen.
To tryk på knappen giver et lavere varmeniveau
– 2 lamper lyser.
Tre tryk på knappen giver det laveste varmeniveau – 1 lampe lyser.
210
Drej knappen for at øge eller
mindske blæserhastigheden,
AUTO kobles fra. Hvis AUTO
vælges, reguleres blæserhastigheden automatisk - den
tidligere indstillede blæserhastighed deaktiveres.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Komfort og køreglæde
Klima
justering af blæser. Vælg mellem Lav,
Normal eller Høj:
Luftfordeling
• Lav - Automatisk regulering af blæser. Lav
luftstrømning prioriteres.
• Normal - Automatisk regulering af blæser.
• Høj - Automatisk regulering af blæser.
Mere intensiv luftstrømning prioriteres.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 197.
Temperaturregulering
Luftfordeling - defroster forrude
Luftfordeling - ventilationsspjæld instrumentpanel
Luftfordeling - ventilation gulv
Figuren omfattes af tre knapper. Ved tryk på
knapperne tændes den tilsvarende figur på
skærmen (se billedet nedenfor), og en pil foran
den respektive del af figuren viser, hvilken luftfordeling der er valgt. For mere information om
luftfordeling, se side 214.
Den valgte luftfordeling vises på midterkonsollens
skærm.
AUTO1
05
Autofunktionen regulerer
automatisk temperatur, aircondition, ventilatorhastighed, recirkulation og luftfordeling.
Ved valg af en eller flere manuelle funktioner
styres de øvrige funktioner fortsat automatisk.
Med et tryk på AUTO slås alle manuelle indstillinger fra. Skærmen viser AUTO KLIMA.
Når bilen startes, er den senest foretagne indstilling bibeholdt.
I automatisk indstilling kan blæserhastigheden
indstilles i menusystemet MY CAR under:
Indstillinger Klimaindstillinger Auto.
1
Gælder kun ECC.
``
211
05 Komfort og køreglæde
Klima
AC – Aircondition tænd/sluk
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den faktisk ønskede.
Temperaturregulering ECC*
05
Temperaturen for førersiden
og passagersiden kan indstilles separat. Tryk gentagne
gange på L/R i knappen for at
vælge indstilling for venstre,
højre eller begge sider. Indstil
temperaturen med knappen den valgte temperatur for hver side vises på
midterkonsollens skærm.
Elopvarmet forrude* og maks. defroster
Når lampen i AC-knappen
lyser, styres airconditionanlægget af systemets automatik. På denne måde afkøles
og affugtes den indkommende luft efter behov.
Når lampen i AC-knappen er slukket, er aircondition-anlægget slukket. De øvrige funktioner styres stadig automatisk. Når maks. defrosterfunktionen aktiveres, slås airconditionanlægget automatisk til, så luften affugtes
maksimalt.
Temperaturregulering ETC
Med knappen kan temperaturen i kabinen indstilles.
Den valgte indstilling vises på midterkonsollens
skærm.
Elektrisk opvarmning*
Maks. defroster
Anvendes til hurtigt at fjerne
dug og is fra forruden og sideruderne. Når funktionen er
aktiveret, lyser lampen i defrosterknappen.
For biler uden elopvarmet forrude:
• Et tryk på knappen gør, at luft strømmer til
ruderne - symbolet (2) lyser på skærmen.
• To tryk slår funktionen fra - intet symbol
lyser.
212
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Komfort og køreglæde
Klima
For biler med elopvarmet forrude virker funktionen som følger:
Recirkulation
• Et tryk på knappen starter elopvarmningen
Når recirkulation er slået til,
lyser den orange lampe i
knappen. Funktionen vælges
for at holde dårlig luft, udstødningsgas osv. ude fra kabinen. Kabineluften recirkuleres, hvilket vil sige, at der ikke
suges luft udefra ind i bilen, mens funktionen
er aktiveret.
af forruden2 - symbolet (1) lyser på skærmen.
• To tryk på knappen starter af elopvarmningen af forruden2, og luft strømmer til
ruderne - symbolerne (1) og (2) lyser på
skærmen.
• Tre tryk slår funktionen fra - intet symbol
lyser.
Når funktionen er aktiveret, sker der desuden
følgende for at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
• der tændes automatisk for aircondition
• recirkulationen og luftkvalitetssystemet
slås automatisk fra.
OBS
Lydniveauet stiger, da ventilatoren er på
maks.
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget til de foregående indstillinger.
2
OBS
Recirkulation
VIGTIGT
Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man, at der dannes dug på indersiden
af ruderne.
Ved valg af maks. defroster frakobles recirkulationen altid.
Luftkvalitetssystem IAQS*
Luftkvalitetssystemet udskiller gasser og partikler, således at lugten og forureningen i kabinen reduceres. Hvis udendørsluften er forurenet, lukkes luftindtaget, og luften recirkuleres.
Aktiver/deaktiver funktionen i menusystemet
MY CAR under Indstillinger
Klimaindstillinger Kvalitetssystem for
indeluften. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 197.
05
OBS
Timer
Med timerfunktionen aktiveret forlader anlægget manuelt aktiveret recirkulationsstilling efter
et tidsrum, der afhænger af udetemperaturen.
Det mindsker risikoen for is, dug og dårlig luft.
Aktiver/deaktiver funktionen i menusystemet
MY CAR under Indstillinger
Klimaindstillinger Timer til recirkuleret
luft. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 197.
For at få den bedste luft i kabinen bør luftkvalitetssensoren altid være tilsluttet.
I kolde klimaer er den automatiske recirkulation begrænset for at undgå dugdannelse.
Biler med Eco Start/Stop DRIVe*
Ved automatisk standset motor kan noget
udstyr få midlertidigt reduceret funktion, f.eks.
klimaanlæggets aircondition og blæserhastighed. For mere information, se side 118.
Kompasset er slukket, når den opvarmede forrude er aktiv.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
213
05 Komfort og køreglæde
Klima
Luftfordelingstabel
Luftfordeling
Formål
Luftfordeling
Formål
Store mængder af varm
luft strømmer til ruderne.
til hurtigt at fjerne is og
dug.
Luft til gulv og ruder. En
vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
til at opnå behagelig
komfort og god afdugning i koldt eller fugtigt
vejr.
Luft til forrude, gennem
defrosterdyse, og sideruder. En vis luftstrømning
fra ventilationsspjældene.
til at undgå dug- og
isdannelse i koldt og
fugtigt vejr (kræver, at
blæserhastigheden ikke
er for lav).
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav
udetemperatur.
Luftstrøm til ruderne og
fra ventilationsspjældene
i instrumentpanelet.
til at opnå god komfort i
varmt og tørt vejr.
Luft til gulvet. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til
ruderne.
til at få varme eller kulde
til gulvet.
Luftstrømning i hoved- og
brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til god afkøling i varmt
vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet og til
gulvet.
til at gøre det køligere
langs gulvet eller varmere foroven i koldt vejr
eller i varmt og tørt vejr.
05
214
05 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Brændstofdrevet varmer
Brændstofpåfyldning
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes
parkeringsvarmeren automatisk, og der vises
en meddelelse på informationsdisplayet. Der
kvitteres for meddelelsen med et tryk på blinklysarmens OK-knap, se side 216.
Generelt om parkeringsvarmer
Parkeringsvarmeren varmer motor og kabineplads, og kan startes direkte eller med timer.
Der kan vælges to forskellige tidspunkter med
timer. Med tidspunkt menes her det klokkeslæt, hvor opvarmningen af bilen er klar. Bilens
elektronik vælger det tidspunkt, hvor opvarmningen skal begynde, baseret på den aktuelle
udetemperatur.
Hvis udetemperaturen er højere end 15 °C, kan
varmeren ikke startes. Ved -5 °C eller derunder
er parkeringsvarmerens maksimale driftstid
50 minutter.
ADVARSEL
Bilen skal stå udendørs, når parkeringsvarmeren anvendes.
OBS
Når parkeringsvarmeren er aktiv, kan der
komme røg fra bunden af bilen. Det er helt
normalt.
VIGTIGT
Gentagen brug af parkeringsvarmeren i
kombination med korte kørestrækninger
fører til, at batteriet aflades med efterfølgende startproblemer.
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
ADVARSEL
Spildt brændstof kan antændes. Sluk for en
brændstofdrevet varmer, før tankning påbegyndes.
For at sikre, at bilbatteriet genoplades med
lige så meget energi, som varmeren forbruger, skal man ved regelmæssig brug af varmeren køre bilen i lige så lang tid, som varmeren bruges.
05
Kontroller på informationsdisplayet, at parkeringsvarmeren er slukket. Når den er i
funktion, viser informationsdisplayet Auto
varmer TIL1.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
1
Analogt kombiinstrument.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
215
05 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Symboler og displaymeddelelser2
Når en af timernes indstillinger eller
Direkte start aktiveres, lyser informationssymbolet på kombiinstrumentet, og
der vises en forklarende tekst samt et tændtsymbol på informationsdisplayet. I tabellen
vises de symboler og displaytekster, der kan
forekomme.
Symbol
Display
Betydning
Auto varmer TIL
Varmeren er slået
til og arbejder.
G025102
Betjening
Varmerens timer er
aktiveret, efter at
fjernbetjeningen er
taget ud af tændingslåsen og
bilen er forladt motor og kabine er
opvarmet ved den
indstillede tid.
05
OK-knap
- Tallet 2 i symbolet betyder det
andet klimaanlæg i bilen, hvor det almindelige klimaanlæg er det første. Tallet 2 har
intet med timeren at gøre.
Fingerhjul
RESET
For mere information om informationsdisplayet
og OK, se side 67 og 194.
2
216
Analogt kombiinstrument.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G025102
Informationsdisplay (analogt kombiinstrument) og
knapper til menubetjening.
G025102
OBS
Brændstofdrevet varmer stoppet batterisparetilstand
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart mulig.
05 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
G025102
G025102
Symbol
Display
Betydning
Direkte start og direkte slukning
Ved direkte start af varmeren vil den være aktiveret i 50 minutter.
Brændstofdrevet varmer stoppet Lav
brændstof
Indstilling af varmeren ikke mulig
på grund af for lavt
brændstofniveau det muliggør
motorstart og
ca. 50 km kørsel.
Brændstofdr.varmer Service
påkrævet
Varmeren fungerer
ikke. Kontakt et
værksted for reparation. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret
Volvo-værksted.
En displaytekst slukkes automatisk efter et
stykke tid eller efter et tryk på blinklysarmens
OK-knap.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
motorens kølevæske har opnået den rette temperatur.
OBS
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren er i gang.
1. Gå med fingerhjulet til Varmer3, og vælg
med OK.
2. Gå videre i næste menu til Direkte start,
og vælg med OK for at aktivere/deaktivere.
4. Vælg den ønskede time med fingerhjulet.
5. Tryk kort på OK for at komme til den
oplyste minutindstilling.
6. Vælg det ønskede minut med fingerhjulet.
7. Tryk på OK4 for at bekræfte indstillingen.
8. "Gå tilbage" i menustrukturen med
RESET.
9. Vælg den anden timer (fortsæt fra punkt 2),
eller gå ud af menuen med RESET.
05
1. Gå med fingerhjulet til Varmer3, og vælg
med OK.
Timer til varmer
Med timeren angives det tidspunkt, hvor bilen
skal bruges og være opvarmet.
2. Vælg en af de to timere med fingerhjulet,
og bekræft med OK.
3. Aktiver den valgte timer med OK.
Indstilling af timer
3
4
3. Tryk kort på OK for at komme til den
oplyste timeindstilling.
Start timer
3. Gå ud af menuen med RESET.
1. Gå med fingerhjulet til
med OK.
2. Vælg en af de to timere med fingerhjulet,
og bekræft med OK.
Varmer3,
og vælg
Slukning af timer
En timerstartet varmer kan slås fra manuelt,
inden timeren gør det. Gør som følger:
Analogt kombiinstrument.
Et yderligere tryk på OK aktiverer timeren.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
217
05 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
1. Tryk på OK.
2. Gå med fingerhjulet til Varmer3, og vælg
med OK.
> Hvis en timer er indstillet, men ikke er
aktiveret, ses et ur-ikon ved siden af den
indstillede tid.
3. Vælg en af de to timere med fingerhjulet,
og bekræft med OK.
4. Sluk timeren ved at trykke:
• længe på OK eller
• kort på OK for at komme videre i
menuen. Vælg derefter at stoppe timeren, og bekræft valget med OK.
05
En timerstartet varmer kan også slås fra ifølge
instruktionen i afsnittet "Direkte start og direkte
slukning", se side 217.
Ur/timer
Varmerens timer er forbundet til bilens ur.
OBS
Hvis bilens ur stilles om, slettes en eventuel
programmering af timeren.
3
218
Analogt kombiinstrument.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Komfort og køreglæde
Ekstravarmer*
Generelt om ekstravarmer
For biler med dieselmotorer, som markedsføres i kolde klimaer1, kan en ekstravarmer være
nødvendig for at opnå den rette driftstemperatur i motoren og få tilstrækkelig varme i kabinen.
Bilen er i sådanne tilfælde udstyret med enten
en:
OBS
Når ekstravarmeren er aktiv, kan der komme
røg fra bunden af bilen. Det er helt normalt.
Automatisk indstilling eller slukning
Ekstravarmerens automatiske opstart kan slås
fra, hvis det ønskes.
1. Før motorstart: Vælg nøgleposition I, se
side 77.
2. Gå med fingerhjulet til Ekstravarmer
aut..
3. Tryk på RESET for at vælge mellem
TÆNDT og SLUKKET.
OBS
• elektrisk ekstravarmer eller
• brændstofdrevet ekstravarmer2.
Menupunkterne er kun synlige i nøgleposition I - eventuel justering skal derfor foretages, før du starter motoren.
Elektrisk ekstravarmer
Varmeren kan ikke kontrolleres manuelt, men
aktiveres automatisk efter motorstart ved udetemperaturer under 9 °C og slukkes, når en
indstillet kabinetemperatur er nået.
05
Brændstofdrevet ekstravarmer
Varmeren starter automatisk, når der behøves
ekstra varme, mens motoren er i gang.
Varmeren slås automatisk fra, når den rette
temperatur er nået, eller når motoren slukkes.
Informationsdisplay (analogt kombiinstrument) og
knapper til menubetjening.
OK-knap
Fingerhjul
RESET-knap
1
2
En autoriseret Volvo-forhandler har oplysninger om de pågældende geografiske områder.
For biler er udstyret med parkeringsvarmer, se side 215.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
219
05 Komfort og køreglæde
Kørecomputer
Generelt
Kørecomputerens indhold og udseende findes
i to varianter: "Analog" eller "Digital".
OBS
Information
Ekstra varmer*
For nærmere oplysninger, se side 219.
Kørecomputerens menuer ligger i en løkke. Et
af "Analog"-menupunkterne er et tomt display
- det markerer også begyndelsen/slutningen af
løkken. I "Digital"-instrumentet modsvares det
af, at begge kørecomputerens display forsvinder.
– Auto TIL
Menupunkt
Information
- Afstand t. tom,
km til tom tank
Instrumentpanel "Analog"
Digit. hastigh.
Vælg "km/t" eller
"mph".
– Brændst.forbr.
1. Vælg felt for time
eller minut med
fingerhjulet, og
aktiver feltet
med OK.
- Triptæller T1 og
tot. afst.
- Triptæller T2 og
tot. afst.
2. Vælg tal med
fingerhjulet, og
programmer det
med OK.
- Ingen tekst - Loopstart/-stop
Varmer*
- Direkte start
05
- Timer 1 - fører til
menuen for valg af
klokkeslæt.
- Timer 2 - fører til
menuen for valg af
klokkeslæt.
Informationsdisplay "Analog" med knapper.
OK - Åbner kørecomputerens menuer og
aktiverer det relevante punkt.
Fingerhjul - Ruller mellem kørecomputerens punkter.
RESET - Fortryder eller går et trin tilbage.
220
Menupunkt
Hvis der vises en advarselsmeddelelse, når
kørecomputeren bruges, skal meddelelsen
bekræftes, før kørselscomputeren kan aktiveres igen. Anerkend advarselsmeddelelsen med et kort tryk på blinklysarmens OKknap.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3. Vælg det næste
felt eller gå ud
med RESET.
For nærmere oplysninger, se side 215.
– FRA
FK-mulighed.
– Gns. hastigh.
Vælg det punkt, der
skal vises på displayet:
• Rul gennem
punkterne med
fingerhjulet, og
vælg med OK.
– DriverSupport
Servicestatus
Viser antal måneder
og kørestrækning
indtil næste service.
05 Komfort og køreglæde
Kørecomputer
A
Menupunkt
Information
Motoroliestand
Vent...A
For nærmere oplysninger, se side 323.
Meddelelser
For nærmere oplysninger, se side 194.
Visse motorer.
Instrumentpanel "Digital"
I displayversion "Digital" kan to funktioner på
kørecomputeren vises samtidigt - en funktion i
henholdsvis venstre og højre display.
Menupunkt
Information
Indstillinger*
Der kan rulles til følgende kombinationer med
fingerhjulet:
– Ekstra varmer
Vælg Auto TIL eller
FRA.
•
• "Nuværende forbrug" og "Afstand til tom
•
•
brændstoftank:"
"Nuværende forbrug" og "Digital visning af
hastighed"
Ingen tekst - Loopstart/-stop
Menupunkt
Information
Tripcomputer nulstillet
Vælg det ønskede
punkt med fingerhjulet, aktiver med
OK.
- l/100 km
- km/t
- Nulstil begge
Informationsdisplay "Digital" med knapper.
OK - Åbner kørecomputerens menuer og
aktiverer det relevante punkt.
Fingerhjul - Ruller mellem kørecomputerens punkter.
For nærmere oplysninger, se side 219.
"Gennemsnitsforbrug" og "Gns. hastigh."
Meddelelser
Temaer
For nærmere oplysninger, se side 194.
Kontrastfunktion/
Farvefunktion
Juster instrumentpanelets udseende.
Varmer*
1. Vælg felt for time
eller minut med
fingerhjulet, og
aktiver feltet
med OK.
– Direkte start
- Timer 1 - fører til
menuen for valg af
klokkeslæt.
- Timer 2 - fører til
menuen for valg af
klokkeslæt.
2. Vælg tal med
fingerhjulet, og
programmer det
med OK.
05
3. Vælg det næste
felt eller gå ud
med RESET.
For nærmere oplysninger, se side 215.
Her kan du vælge
instrumentpanelets
udseende, se
side 68.
RESET - Fortryder eller går et trin tilbage.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
221
05 Komfort og køreglæde
Kørecomputer
A
Menupunkt
Information
Servicestatus
Viser antal måneder
og kørestrækning
indtil næste service.
Motoroliestand
Vent...A
For nærmere oplysninger, se side 323.
Visse motorer.
Funktioner
Her er beskrivelse af nogle af kørecomputerens
funktioner:
05
Gennemsnitsforbrug
Gennemsnitligt brændstofforbrug beregnes
siden sidste nulstilling.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis en
brændstofdrevet varmer* er blevet anvendt.
Aktuelt forbrug
Digital visning af hastighed1
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Oplysningen på displayet opdateres med et par sekunders mellemrum. Når bilen holder stille, vises "----" på
displayet".
Hastigheden vises i den modsatte enhed (km/
t / mph) i forhold til hovedinstrumentet. Hvis
speedometeret er kalibreret i mph, skiftes til
visning i km/t.
I en bil med Start/Stop-funktion vises "0,0 L/
100km", når motoren er i position auto-stop.
Km til tom tank
Beregningen baseres på gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km og den tilbageværende
brugbare brændstofmængde. På displayet
vises den omtrentlige strækning, der kan køres
med den tilbageværende brændstofmængde i
tanken.
En økonomisk køremåde giver generelt en længere kørselsstrækning. For mere information
om, hvordan brændstofforbruget kan påvirkes,
se side 10.
Når displayet viser "---- km til tom tank", er
der ingen garanteret kørselsstrækning tilbage.
Fyld brændstof på snarest.
Gennemsnitshastighed
Gennemsnitshastigheden beregnes siden sidste nulstilling.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis køremåden ændres.
1
222
Kun for instrumentpanel "Digital".
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Nulstilling med "Analog"
1. Vælg --- km/t gennemsn.hast. eller --.l/100 km gennemsn.forbrug.
2. Et kort tryk (ca. 1 sekund) på RESET nulstiller den valgte funktion.
Nulstilling med "Digital"
Søg frem til "Nulstilling" i menusystemet og
vælg punktet.
"Nulstilling" kan også nås med et langt tryk (4
sekunder) på RESET. Også den viste triptæller
(T1 eller T2) bliver nulstillet.
Skifte enhed
For at skifte enhed (metrisk/britisk) for strækning og hastighed - gå til MY CAR
Indstillinger Systemoptioner Afst.- o.
brændstofenhed, se side 196.
OBS
Udover i kørecomputeren ændres disse
enheder også samtidigt i Volvos GPS-navigator RTI.
05 Komfort og køreglæde
Kørecomputer
Kørselsstatistik*
Betjening
Bilen lagrer information om kørte ture med
oplysninger om gennemsnitligt brændstofforbrug og gennemsnitshastighed, hvilket kan ses
på skærmen som et søjlediagram.
I menusystemet MY CAR kan der foretages en
indstilling:
Funktion
MY CAR
Min V40
Turstatistik:
• Start ny tur - med ENTER slettes al tidligere statistik, gå ud af menuen med EXIT.
• Reset for hver tur - sæt kryds i feltet med
ENTER og gå ud af menuen med EXIT.
Med punktet "Reset for hver tur" afkrydset
slettes al statistik automatisk efter afsluttet
kørsel og 4 timers stilstand. Ved den næste
motorstart starter kørselsstatistikken forfra fra
nul.
Hvis en ny kørecyklus skal påbegyndes, inden
4 timer er gået, skal den aktuelle periode først
slettes manuelt med punktet "Start ny tur".
Kørselsstatistik.
05
Se også oplysninger om Eco Guide på side
116.
Hver søjle repræsenterer 1 km eller 10 km,
afhængigt af den valgte skala. Diagrammet
viser 10 søjler: Søjle 1-9 viser de senest kørte
9 eller 90 km - søjlen længst til højre viser værdien for den aktuelle kilometer eller 10 km.
Med TUNE-knappen kan skalaen for hver søjle
ændres mellem 1 km og 10 km - markøren
længst til højre skifter position mellem øvre og
nedre, relateret til den valgte skala.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
223
05 Komfort og køreglæde
Tilpasning af køreegenskaber
Hastighedsafhængig servostyring*
Ratmodstanden øges i takt med bilens hastighed for at give føreren større vejfølsomhed. På
motorveje er styringen fastere og mere direkte.
Ved parkering og ved lav hastighed er styringen let og kræver ingen anstrengelse.
Føreren kan vælge mellem tre forskellige
niveauer af styrestyrke for vejfølsomhed eller
styrefølsomhed. Gå til menusystemet MY
CAR, søg frem til Indstillinger
Bilindstillinger Servokraft, og vælg Lav,
Middel eller Høj.
05
224
For beskrivelse af menusystemet, se side 196.
Denne menu er ikke tilgængelig, når bilen er i
bevægelse.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringssteder
05
``
225
05 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringsrum1 i dørpanel
Opbevaringsrum, førerside
Billetklemme
Opbevaringsrum
Handskerum
Opbevaringslomme*2 i forkanten af forsædernes sædehynder
Opbevaringsrum, førerside
ADVARSEL
Opbevar ikke skarpe genstande i rummet, ej
heller genstande der rager ud.
Jakkeholder
Jakkeholderen er kun beregnet til lettere klædningsstykker.
Opbevaringsrum, krusholder
Jakkeholder
Tunnelkonsol
Krusholder* i bagsæde
05
Opbevaringslomme2
Opbevaringsrum, bagsæde
ADVARSEL
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr
osv., i handskerummet eller andre rum.
Ellers kan de ved hård opbremsning eller en
kollision skade personer i bilen.
Opbevaringsrum (f.eks. til cd'er) og USB*/
AUX-indgang under armlænet.
Indeholder krusholder til fører og passager.
(Hvis askebæger og cigarettænder er
1
2
226
Med holder til isskraber i førersiden.
Gælder ikke for tekstilbetræk.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
valgt, er der en cigarettænder i 12 V kontakten til forsædet, se side 227, og et udtageligt askebæger i krusholderen.)
Armlæn
I lukket position kan armlænet justeres* i længden.
Cigarettænder og askebæger*
Askebægeret i tunnelkonsollen løsnes ved at
løfte bægeret lige op.
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen ind.
Når den er klar til brug, springer knappen ud
igen. Træk nu tænderen ud, og brug gløden til
at tænde med.
05 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Handskerum
Indlægsmåtter*
12 V stikkontakt
Volvo kan levere specielt fremstillede indlægsmåtter.
ADVARSEL
Kontroller inden kørsel, at indlægsmåtten
ved førerpladsen er stukket godt ned og forankret i piggene, så den ikke kommer i
klemme ved og under pedalerne.
Makeup-spejl
12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, forsædet.
Her kan f.eks. bilens instruktionsbog og kort
opbevares. En holder til penne findes på klappens inderside. Handskerummet kan låses*
ved hjælp af nøglebladet, se side 46 og 55.
Stikkontakterne kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 12 V, f.eks. skærme, musikafspillere og mobiltelefoner. Kontakterne leverer
kun strøm, når fjernbetjeningen er lavest i nøgleposition I, se side 76.
Køling3
Handskerummet kan også bruges som et nedkølet rum.
ADVARSEL
Start kølingen ved at flytte håndtaget ind
mod kabinen til endestillingen.
Sluk for kølingen ved at flytte håndtaget
frem til endestillingen.
Kølingen fungerer, når klimaanlægget er aktiveret, dvs. i nøgleposition II eller når motoren
er i gang.
3
05
Lad altid stikket sidde i kontakten, når det
ikke er i brug.
Makeupspejl med lys.
Lampen tændes automatisk, når klappen løftes.
Gælder kun for biler med ECC.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
227
05 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
OBS
Ekstraudstyr og tilbehør - f.eks. skærme,
musikafspillere og mobiltelefoner - som er
tilsluttet til en af kabinens 12 V-stikkontakter, kan aktiveres af klimaanlægget, selvom
fjernbetjeningen er taget ud, eller når bilen
er låst, for eksempel når parmeringsvarmeren aktiveres på et forudindstillet tidspunkt.
Tag derfor altid stikkene ud af stikkontakterne til ekstraudstyret eller tilbehøret, når
det ikke er i brug, da startbatteriet i et sådant
tilfælde kan blive tømt!
VIGTIGT
05
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W) i hver
kontakt.
OBS
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo. For information
om brug af Volvos anbefalede midlertidige
dæklapning (TMK), se side 312.
Stikkontakt i bagagerummet*
For nærmere oplysninger, se side 288.
228
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Komfort og køreglæde
05
229
Generelt om infotainment.....................................................................
Radio.....................................................................................................
Medieafspiller........................................................................................
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang..............................................
232
242
250
254
Media BluetoothŸ* ................................................................................ 257
BluetoothŸ handsfree*..........................................................................
Stemmestyring* mobiltelefon................................................................
TV*.........................................................................................................
Fjernbetjening* .....................................................................................
230
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
259
267
271
274
INFOTAINMENT
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Generelt
Infotainmentsystemet består af radio, medieafspiller, TV* og mulighed for at kommunikere
med mobiltelefon*. Oplysninger præsenteres
på en 5"- eller 7"* -farveskærm på midterkonsollens overdel. Funktioner kan styres via
knapper på rattet, i midterkonsollen under farveskærmen eller via en fjernbetjening*. Mobiltelefon kan i nogle tilfælde styres med stemmen.
Hvis Infotainmentsystemet er aktiveret, når
motoren slukkes, aktiveres det automatisk,
næste gang nøglen sættes i nøgleposition I
eller højere, og fortsætter med den samme
kilde (f.eks. radio), som inden motoren blev
slukket (førerdøren skal være lukket for biler
med Keyless-system*).
06
Infotainmentsystemet kan bruges i 15 minutter
ad gangen, uden at fjernbetjeningen sidder i
tændingslåsen, ved at trykke på Til/Fra-knappen.
OBS
Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis
Infotainmentsystemet bruges, når motoren
er slukket. Derved undgås unødig afladning
af batteriet.
Dolby, Pro Logic1
Audyssey MultEQ-systemet er anvendt i udviklingen og forbedringen af lyden for at sikre en
lydoplevelse i verdensklasse.
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og dobbelt-D-symbolet er
varemærker, der tilhører Dolby Laboratories.
Når bilen startes, slås Infotainmentsystemet
midlertidigt fra og fortsætter, når motoren er
startet.
1
232
Audyssey MultEQ1
Gælder kun Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Oversigt
Betjening af anlægget
Gå/spol/søg - Med et kort tryk vælges
blandt spor eller forudindstillede radiostationer4. Med et langt tryk hurtigspoler man diskspor eller søger efter den næste tilgængelige
radiostation.
SOUND – tryk for at få adgang til lydindstillinger (bas, diskant osv.). For nærmere oplysninger, se side 237.
VOL - hæv eller sænk lydniveauet.
AUX2- og USB3-indgange til eksterne lydkilder (f.eks. iPodŸ)
Knapper på rat (med*/uden fingerhjul).
TV-skærm Skærmen fås i to størrelser: 5"
og 7". I denne bog vises 7"-skærmen.
Kontrolpanel i midterkonsol
2
3
4
ON/OFF/MUTE - kort tryk starter
anlægget, og langt tryk (indtil skærmen slukkes) lukker af. Bemærk, at Sensus-systemet
(inkl. navigation-* og telefonfunktioner*) starter/slås fra samtidigt. Tryk kort for at slå lyden
fra (MUTE) eller få lyden igen, hvis den har
været slået fra.
Hovedkilder – tryk for at vælge hovedkilde
(f.eks. RADIO, MEDIA). Den senest aktive kilde
vises (f.eks. FM1). Hvis man er i RADIO eller
MEDIA og trykker på hovedkildeknappen, ses
en kildevisning. Hvis man er i TEL* eller NAV*
og trykker på hovedkildeknappen, vises en
genvejsmenu med almindeligt anvendte menupunkter.
06
Gælder kun Performance
Gælder ikke Performance
Gælder ikke DAB.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
233
06 Infotainment
Generelt om infotainment
OK/MENU - tryk på fingerhjulet på rattet
eller knappen i midterkonsollen for at acceptere valg i menuer. Hvis man står i normal visning og trykker på OK/MENU, vises en menu
for den valgte kilde (f.eks. RADIO eller
MEDIA). Der vises en pil til højre i skærmen, når
der er underliggende menuer.
TUNE - drej fingerhjulet på rattet eller knappen i midterkonsollen for at veksle blandt diskspor/mapper, radio- og tv*-stationer, telefonkontakter*, eller navigere blandt valgene på
skærmen.
06
FAV – hurtigvalg til en favoritindstilling.
Knappen kan programmeres til en almindeligt
anvendt funktion i AM, FM osv. For nærmere
oplysninger, se side 236.
MUTE5 - tryk for at slå radio-/medielyden
fra eller få lyden igen, hvis den har været slået
fra.
Stemmestyring6 - tryk for at aktivere stemmestyring (for BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon og navigationssystem*).
EXIT - kort tryk fører opad i menusystemet,
afbryder den aktuelle funktion, afbryder/afviser
telefonopkald eller sletter indtastede tegn. Et
langt tryk fører til normal visning, eller hvis man
er i normal visning, til det højeste menuniveau
(hovedkildevisning), hvorfra man når de
samme hovedkildeknapper, der findes i midterkonsollen (4).
INFO - Hvis der er mere information tilgængelig, end hvad der kan vises på skærmen, skal
du trykke på INFO-knappen for at se den
resterende information.
Forvalgsknapper, indtastning af tal og bogstaver.
5
6
234
Biler uden navigation.
Biler med navigation*.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Menubetjening
06
Eksemplet viser navigationen til forskellige funktioner, når der afspilles en disk. (1) Hovedkildeknap, (2) Normal visning, (3) Genvejs-/Kildemenu, (4) Hurtigmenu,
(5) Kildemenu
``
235
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Vælg hovedkilde ved at trykke på en hovedkildeknap (1) (RADIO, MEDIA, TEL). For at navigere i kildens menuer skal du bruge knapperne
TUNE, OK/MENU, EXIT eller hovedkildeknappen (1).
Kildemenu - ved menubetjening (nås via
tryk på OK/MENU).
FAV - gemme et hurtigvalg
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper på rattet
med fingerhjul*, kan de bruges i stedet for
knapperne i midterkonsollen (TUNE, OK/
MENU, EXIT), se side 233.
Genvejs-/Kildemenu - viser almindeligt
anvendte menupunkter i hovedkilderne, f.eks.
TEL og MEDIA (tilgængelig via tryk på den
aktive kildes hovedkildeknap (1)).
Hurtigmenu - hurtig indstilling når TUNE
drejes, f.eks. ved skift af spor, radiostation osv.
236
TV*
1. Vælg en hovedkilde (f.eks. RADIO,
MEDIA).
2. Vælg et frekvensbånd eller kilde (AM,
Disk osv.).
Udseendet afhænger af kilden, udstyret i bilen,
indstillinger m.m.
Normal visning - normal indstilling for kilden.
AUX
For at gemme en funktion på FAV-knappen:
Menuer og visninger på skærm
06
iPod*
Bluetooth*
Du kan også vælge og gemme en favorit for
MY CAR, CAM* og NAV*. Favoritter kan også
vælges og gemmes under MY CAR. For mere
information om menusystemet MY CAR, se
side 196.
For Menuoversigt, se side 238.
Hovedkildeknap - tryk for at skifte hovedkilde eller vise Genvejs-/Kildemenu for den
aktive kilde.
•
•
•
•
FAV-knappen kan bruges til at gemme funktioner, der bruges ofte, så funktionen nemt kan
startes ved at trykke på FAV. Du kan vælge en
favorit (f.eks. Equalizer) til hver funktion som
følger:
I RADIO-indstilling:
• AM
• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
I MEDIA-indstilling:
• DISC
• USB*
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3. Tryk på FAV-knappen og hold, indtil "favorit-menuen" vises.
4. Drej TUNE for at vælge et punkt fra listen,
og tryk på OK/MENU for at gemme.
> Når hovedkilden (f.eks. RADIO,
MEDIA) er aktiveret, er den gemte funktion tilgængelig med et kort tryk på
FAV.
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Generelle lydindstillinger
Tryk på SOUND for at komme til menuen for
lydindstillinger (Bas, Diskant osv.). Gå videre
med SOUND eller OK/MENU til dit valg (f.eks.
Diskant).
Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og gem
indstillingen med OK/MENU.
Fortsæt med at trykke på SOUND eller OK/
MENU for at komme til de øvrige punkter:
• Surround7 - Kan indstilles til Til/Fra. Når Til
er valgt, vælger systemet indstillingen for
optimal lydgengivelse. Normalt er dette
DPLII, og
vises så på skærmen. Hvis
indspilningen er lavet med Dolby Digitalteknologi vil afspilningen ske med denne
indstilling. Så vises
på skærmen.
Når Fra er valgt, fås tre-kanals stereo.
• Bas - Basniveauet.
• Diskant - Diskantniveauet.
• Fader – Balance mellem forreste og bageste højttalere.
• Balance – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• Subwoofer*7 - Niveau for bashøjttaler.
7
8
9
• Center-effekt DPL II/3-kanals
surround7 - Lydstyrke for centerhøjttaler.
• DPL II-surround7, 8 - Niveau for surround.
passagerer på både for- og bagsæde anbefales valget: begge forsæder. Punkterne kan
vælges under Audio indstillinger
Lydscene.
For generel information om menuer, se
side 235 og menuoversigt, se side 238.
Avancerede lydindstillinger
Equalizer9
Lydniveauet kan justeres separat for forskellige
frekvensbånd.
1. Tryk på OK/MENU for at komme til Audio
indstillinger, og vælg Equalizer.
2. Vælg frekvensbåndet ved at dreje TUNE,
og bekræft med OK/MENU.
3. Juster lydindstillingen ved at dreje på
TUNE, og bekræft med OK/MENU. Fortsæt på samme måde med de andre frekvensbånd, du ønsker at ændre.
4. Når du er færdig med lydindstilling, skal du
trykke på EXIT for at bekræfte og komme
tilbage til normal visning.
For generel information om menuer, se
side 235 og menuoversigt, se side 238.
Lydtrin7
Lydstyrke og tilpasning af lyd til
hastighed
Lydanlægget kompenserer for forstyrrende
støj i kabinen, idet lydstyrken øges i forhold til
bilens hastighed. Kompenseringens niveau
kan indstilles til lav, middel, høj eller slået fra.
Vælg niveau under Audio indstillinger
Lydstyrkeudligning.
For generel information om menuer, se
side 235 og menuoversigt, se side 238.
Ekstern lydkildes lydstyrke
Hvis en ekstern lydkilde (f.eks. en mp3-afspiller
eller iPodŸ) er tilsluttet til AUX-indgangen, kan
lydkilden, der tilsluttes, have en anden lydstyrke end lydanlæggets interne lydstyrke
(f.eks. radio). Korriger dette ved at justere indgangens lydstyrke:
06
Lydoplevelsen kan optimeres for førersædet,
begge forsæder eller bagsædet. Hvis der er
Kun Premium Sound Multimedia.
Kun når Surround er aktiveret.
Ikke Performance.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
237
06 Infotainment
Generelt om infotainment
1. Tryk på MEDIA-knappen, drej TUNE til
AUX og vent et par sekunder, eller tryk på
OK/MENU.
Der er også en dynamisk kalibrering, der tager
hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling,
radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
2. Tryk på OK/MENU og drej derefter TUNE
til AUX-startlydstyrke. Bekræft med OK/
MENU.
De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. Bas, Diskant og Equalizer, er
kun beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
3. Drej TUNE for at justere lydstyrken for
AUX-indgangen.
Menuoversigt
Vis radiotekst
Vis forhåndsindstillet station10
Scan
Indstillinger for nyheder
REG
Hovedmenu AM
Alternativ frekvens (AF)
AM-menu
EON
Vis forhåndsindstillede stationer10
Indstil TP-favorit
Scan
PTY-indstillinger
Audio indstillinger11
Optimal lydgengivelse
Audiosystemet er forkalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærker, kabinens akustik, lytterens placering mm. for hver kombination af bilmodel og
audiosystem.
238
TP
Menuer RADIO
Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for
høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
Lydkvaliteten kan også forværres, hvis
afspilleren oplades, når Infotainmentsystemet er i AUX-indstilling. Undgå i så fald at
oplade afspilleren via 12-volt kontakten.
10 Gælder kun High Performance Multimedia og
11 Menuvalgene for lydindstillinger er de samme
12 Gælder kun Premium Sound Multimedia.
13 Gælder ikke Performance.
14 For undermenuer, se "Hovedmenu AM".
FM-menu
Udvidede indstillinger
OBS
06
Hovedmenu FM1/FM2
Premium Sound Multimedia.
for alle lydkilder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lydscene12
Reset alle FM-indstillinger
Audio indstillinger14
Equalizer13
Lydstyrkeudligning
Reset alle audio indstillinger
Hovedmenu DAB1*/DAB2*
DAB-menu
Ensemble læring
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Hovedmenu CD/DVD10 Data
PTY-filter
Sluk PTY-filter
Vis radiotekst
Afspil/Pause
Vis forhåndsindstillet station10
Stop
Scan
Tilfældig afspilning
Udvidede indstillinger
Gentag mappe
Hovedmenu iPod13
iPod-menu
Tilfældig afspilning
Scan
Audio indstillinger14
DAB-tracking
Ændre undertekst
DAB-bånd
Ændre lydspor
Hovedmenu USB13
Subkanaler
Scan
USB-menu
Vis PTY-tekst
Audio indstillinger14
Reset alle DAB-indstillinger
Audio indstillinger14
Afspil/Pause
Stop
Hovedmenu DVD10 Video
Disk-menu
DVD-disk menu
Menuer MEDIA
Play/Pause/Fortsæt
Hovedmenu CD Audio
Untertekster
Tilfældig afspilning
Sprogvalg for audio
Scan
Udvidede indstillinger
indstillinger14
Tilfældig afspilning
Gentag mappe
Vælg USB-udstyr
Ændre undertekst
Stop
Disk-menu
Audio
Audio indstillinger14
Disk-menu
06
Ændre lydspor
Scan
Audio indstillinger14
Vinkel
DivX® VOD-kode
10 Gælder kun High Performance Multimedia
14 For undermenuer, se "Hovedmenu AM".
13 Gælder ikke Performance.
og Premium Sound Multimedia.
``
239
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Audio indstillinger14
Hovedmenu Media Bluetooth13
Telefonbog
Bluetooth-menu
Søg
Tilfældig afspilning
Pop-op-menu15 video og TV*
Ændre udstyr
Tryk på OK/MENU, når en video afspilles eller
der vises TV*, for at komme til pop-op-menuen.
Ny kontakt
Numre til kortnummervalg
Fjern Bluetooth-udstyr
DVD topmenu17
Menuer TEL
indstillinger14
Ændre telefon
Fjern Bluetooth-udstyr
Hovedmenu AUX
AUX-startlydstyrke
Slet telefonbog
DVD rodmenu17
Audio indstillinger14
AUX-menu
Hukommelsesstatus
Kildens menu16
Bluetooth-version i bilen
Audio
Modtage vCard
Billedindstillinger
Scan
Telefonindstillinger
Hovedmenu BluetoothŸ handsfree13
Genkendelig
Telefonmenu
Klang og lydstyrke
Alle opkald
Hovedmenu tv*
06
TV-menu
Besvarede opkald
Sortér stationsliste
Opkald optioner
Indtastede numre
Autostore
Opkaldstid
Scan
240
Bluetooth software version i
bilen
Mistede opkald
Vælg land
13 Gælder ikke Performance.
14 For undermenuer, se "Hovedmenu AM".
15 Gælder kun ved afspilning af videofiler eller visning af TV*.
16 Hvad der vises i pop-op-menuen for Kildens menu afhænger
17 Gælder kun DVD-videoer.
Download telefonbog
Alle opkald
af, hvad der afspilles eller vises. Det kan f.eks. være CD/DVD data menu eller USB-menu.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Automatisk besvaring af
opkald
Voicemail nummer
06 Infotainment
Generelt om infotainment
Afbryd telefon
06
241
06 Infotainment
Radio
Generelt
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 233. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 274.
Menubetjening
Menuerne i RADIO betjenes fra midterkonsollen og knapperne* på rattet. For generel information om menuer, se side 235 og menuoversigt, se side 238.
1. Tryk på RADIO, drej TUNE indtil det
ønskede frekvensbånd (AM, FM1 osv.)
vises, tryk på OK/MENU.
2. Hold ned på
/
på midterkonsollen
(eller på knapperne* på rattet). Radioen
søger efter den næste/foregående tilgængelige station.
Stationsliste1
RADIO-knap til valg af frekvensbånd (AM,
FM1, FM2, DAB1*, DAB2*).
Radio AM/FM
Radioen laver automatisk en liste over de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket. Dette giver dig mulighed for at
finde en station, når du kører i et område, hvor
du ikke kender radiostationerne og deres frekvenser.
Forvalgsknapper (0-9)
Stationssøgning
For at gå til listen og vælge en station:
Midterkonsol, betjeningspanel for radiofunktioner.
Bekræft dit valg eller gå til radiomenuen
ved at trykke på OK/MENU.
06
Automatisk stationssøgning
Vælg den ønskede frekvens/station eller
naviger i radiomenuen ved at dreje TUNE.
Hold knappen nede indtil den næste/foregående tilgængelige station. Kort tryk for
forudindstillede kanaler.
OBS
Modtagelsen er både afhængig af, hvor god
signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige
faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at senderen er langt væk. Dækningen kan også
variere, afhængigt af hvor i landet du befinder dig.
1. Vælg det ønskede frekvensbånd (FM1 eller
FM2).
2. Drej TUNE et trin i en af retningerne. Så
vises listen over alle stationer i området.
Den nuværende indstillede station fremhæves med forstørret tekst på listen.
3. Drej igen TUNE i en af retningerne for at
vælge en station på listen.
4. Bekræft dit valg med OK/MENU.
1
242
Gælder ikke Performance.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Infotainment
Radio
OBS
•
Listen viser kun frekvenser for stationer,
der modtages i øjeblikket, ikke en
komplet liste over alle radiofrekvenser
på det valgte frekvensbånd.
•
Hvis signalet fra den station, der modtages i øjeblikket, er svagt, kan det forhindre radioen i at opdatere stationslisten. Hvis det sker, skal du trykke på
(mens stationslisten
knappen
vises på skærmen) for at skifte til
manuel stationssøgning, og stille ind på
en frekvens. Hvis stationslisten ikke
længere vises, skal du dreje TUNE et
trin i en af retningerne for at vise listen
for at skifte.
igen, og trykke på
Listen forsvinder fra skærmen efter et par
sekunder.
Hvis stationslisten ikke længere vises, skal du
dreje TUNE et trin i en af retningerne og trykke
i midterkonsollen for at skifte
på knappen
til manuel stationssøgning (eller for at gå tilbage fra manuel stationssøgning til funktionen
for "Stationsliste").
Manuel stationssøgning
Fra fabrikken er det forudindstillet, at radioen
viser stationslisten over de kraftigste stationer
i området, når du drejer TUNE (se afsnittet
"Stationsliste", side 242). Når stationslisten
vises, skal du trykke på
i midterkonsollen
for at skifte til manuel stationssøgning. Det
giver dig mulighed for at vælge en frekvens fra
listen over alle tilgængelige radiofrekvenser på
det valgte frekvensbånd. Hvis du med andre
ord i manuel søgning drejer TUNE et trin,
ændres frekvensen fra f.eks. 93,3 til 93,4 MHz
osv.
For at vælge en station manuelt:
1. Tryk på RADIO-knappen, drej TUNE, indtil
det ønskede frekvensbånd (AM, FM1 osv.)
vises, tryk på OK/MENU.
2. Drej TUNE for at vælge en frekvens.
OBS
Fra fabrikken er det forudindstillet, at
radioen automatisk søger efter stationer i
det område, du kører i (se det foregående
afsnit "Stationsliste" ovenfor).
Men hvis du har skiftet over til manuel stationssøgning (ved at trykke på knappen
i midterkonsollen, da stationslisten
blev vist), så er radioen stadig i funktionen
for manuel stationssøgning, næste gang du
tænder for radioen. For at skifte tilbage til
funktionen "Stationsliste" skal du dreje
TUNE et trin (for at vise den komplette liste
over stationer), og trykke på knappen
.
Bemærk, at hvis du trykker på
, når
stationslisten ikke vises, aktiveres INFO.
For mere information om denne funktion, se
side 233.
06
Forvalg
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd
(AM, FM1 osv.).
De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
1. Stil ind på en station (se "Stationssøgning",
side 242).
243
06 Infotainment
Radio
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket inde
i et par sekunder, lyden forsvinder i dette
tidsrum og kommer igen, når stationen er
gemt. Forvalgsknappen kan nu bruges.
En liste over forvalgte kanaler kan vises2 på
skærmen. Funktionen aktiveres/deaktiveres i
FM-/AM-indstilling under FM-menu Vis
forhåndsindstillet station alternativt AMmenu Vis forhåndsindstillede stationer.
RDS-funktioner
RDS (Radio Data System) forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
• Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
• Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
06
• Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
OBS
Nogle radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dens funktioner.
2
3
244
Hvis et ønsket programindhold findes, kan
radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde
afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv,
sættes den i pausestilling. Den afbrydende
udsendelse afspilles med en forindstillet lydstyrke, se side 246. Radioen vender tilbage til
den foregående lydkilde og lydstyrke, når det
indstillede programindhold ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm (ALARM!), trafikinformation (TP), nyheder (NEWS) og programtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og
programtyper laveste. For yderligere indstillinger af programafbrydelse (EON Distant og
EON Local), se afsnittet "Enhanced Other Networks – EON" nedenfor. Tryk på EXIT for at
vende tilbage til den afbrudte lydkilde, tryk på
OK/MENU for at fjerne meddelelsen.
Alarm
Funktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på skærmen, når en alarmmeddelelse udsendes.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Fabriksindstillinger.
Trafikinformation – TP
Denne funktion afbryder for trafikinformation,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk. Symbolet TP viser, at funktionen er aktiveret. Hvis den indstillede station
kan sende trafikinformation, vises dette ved, at
TP lyser stærkt på skærmen, ellers vil TP være
grå.
–
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu TP.
Enhanced Other Networks – EON
Funktionen kan benyttes i storbyområder med
mange regionale radiostationer. Den lader
afstanden mellem bilen og radiostationens
sendere afgøre, hvornår programfunktionerne
skal afbryde den aktuelle lydkilde.
–
Aktiver/deaktiver ved i FM-indstilling at
vælge et af punkterne under FM-menu
Udvidede indstillinger EON:
• Local - afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
• Distant3 - afbryder, hvis stationens sendere er langt borte, selvom der er støj på
signalet.
06 Infotainment
Radio
TP fra den valgte station/alle stationer
Programtyper – PTY
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den valgte station eller alle stationer i
RDS-netværket.
Med PTY-funktionen kan en eller flere programtyper, f.eks. pop eller klassisk musik, vælges. PTY-symbolet viser, at funktionen er aktiv.
Funktionen afbrydes for programtyper, som
sendes inden for en indstillet stations RDSnetværk.
–
Gå i FM-indstilling til FM-menu
Udvidede indstillinger Indstil TPfavorit for at ændre.
Nyheder
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk. Symbolet NEWS viser, at funktionen er aktiveret.
–
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu
Indstillinger for nyheder Nyheder.
Nyheder fra den valgte station/alle
stationer
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
valgte station eller alle stationer i RDS-netværket.
–
Gå i FM-indstilling til FM-menu
Indstillinger for nyheder Indstil
nyhedsfavoritter for at ændre.
Nulstilling og fjernelse af PTY foretages under
FM-menu Udvidede indstillinger PTYindstillinger Vælg PTY Slet alle.
PTY-søgning
Funktionen gennemsøger hele frekvensbåndet
efter den valgte programtype.
1. Aktiver ved i FM-indstilling først at vælge
programtyper under FM-menu
Udvidede indstillinger PTYindstillinger Vælg PTY.
1. Vælg i FM-indstilling en eller flere PTY
under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
Vælg PTY.
2. Derefter skal PTY-funktionen aktiveres
under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
Modtager trafikmeldinger fra andre
netværk.
2. Gå til FM-menu
Udvidede indstillinger PTYindstillinger Søg PTY.
En indikering vises på skærmen, når PTY er
aktiveret.
Deaktivering af PTY-funktionen foretages i FMindstilling under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger
Modtager trafikmeldinger fra andre
netværk. Valgte programtyper (PTY) nulstilles
ikke.
For at afslutte søgning skal du trykke på EXIT.
–
For at søge videre efter en anden udsendelse af de valgte programtyper skal du
eller
.
trykke på
06
Visning af programtype
Den nuværende stations programtype kan
vises på skærmen.
–
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu Udvidede
indstillinger PTY-indstillinger Vis
PTY-tekst.
``
245
06 Infotainment
Radio
Radiotekst4
Nulstilling af RDS-funktioner
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne kan vises på skærmen.
Alle radioindstillinger kan stilles tilbage til de
oprindelige fabriksindstillinger.
–
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu Vis
radiotekst.
Automatisk frekvensopdatering – AF
Funktion vælger den stærkeste sender for den
indstillede station. For at finde en stærk sender
er det under særlige omstændigheder nødvendigt for funktionen at søge igennem hele FMbåndet.
–
06
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu Udvidede
indstillinger Alternativ frekvens (AF).
Regionale radioprogrammer – REG
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender, selvom dennes
signalstyrke er lav. Symbolet REG viser, at
funktionen er aktiv.
–
4
246
Aktivering/deaktivering i FM-indstilling
foretages under FM-menu Udvidede
indstillinger REG.
–
Tilbagestillingen foretages i FM under FMmenu Udvidede indstillinger Reset
alle FM-indstillinger.
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende program, f.eks. NEWS eller
TP, høres med den lydstyrke, som er valgt for
det pågældende program. Hvis lydniveauet
justeres under programafbrydelsen, gemmes
det nye niveau til næste programafbrydelse.
OBS
Skanningen afbrydes, hvis en station gemmes.
Radiosystem - DAB*
Generelt
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt
sendesystem til radio. Dette system understøtter DAB, DAB+ og DMB.
OBS
DAB kan ikke modtages alle steder. Hvis der
ikke er dækning, vises meddelelsen Ingen
modtagelse på skærmen.
Skanning af frekvensbånd
Funktionen søger automatisk igennem de tilgængelige kanaler, og tager hensyn til eventuel
filtrering af programtyper. Når en station er fundet, afspilles den i ca. 10 sekunder, og derefter
fortsætter søgningen. Når en station afspilles,
kan den gemmes som forvalg på den sædvanlige måde, se afsnittet Forvalg, side 243.
–
For at starte skanningen skal du i FM-/AMindstilling gå til FM-menu Scan alternativt AM-menu Scan.
Kun biler med 7"-skærm
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Service og Ensemble
• Service - Kanal, radiokanal (kun lydtjenester understøttes af systemet).
•
Ensemble - En samling radiokanaler, der
sendes på den samme frekvens.
Lagring af kanalgrupper
(Ensembleindlæring)
Når køretøjet flyttes til et nyt sendeområde, kan
det være nødvendigt at foretage en indlæring
af eksisterende kanalgrupper i området.
06 Infotainment
Radio
En indlæring af kanalgrupper skaber en opdateret liste på alle tilgængelige kanalgrupper.
Listen opdateres ikke automatisk.
Indlæringen foretages i menusystemet i DABindstilling under DAB-menu Ensemble
læring. Indlæring kan også foretages sådan
her:
1. Drej TUNE et trin i den ene retning.
> Ensemble læring vises øverst på listen
over tilgængelige kanalgrupper.
2. Tryk på OK/MENU.
> En ny indlæring startes.
Indlæringen kan afbrydes med EXIT.
Navigering i kanalgruppeliste
(Ensemble)
Der kan navigeres i og opnås adgang til kanalgruppelisten ved at dreje TUNE. På skærmens
øverste del står navnet på Ensemble. Når du
skifter til et nyt Ensemble, ændres navnet til det
nye.
• Service - Viser kanaler uanset, hvilken
kanalgruppe de ligger indenfor. Listen kan
også filtreres ved hjælp af valg af programtype (PTY-filter), se nedenfor.
5
Scanning
Funktionen søger automatisk efter kraftige stationer på det aktuelle frekvensbånd. Når en
station er fundet, afspilles den i ca. 10 sekunder, og derefter fortsætter søgningen. Når en
station afspilles, kan den gemmes som forvalg
på den sædvanlige måde. For mere information om forvalg, se "Forvalg" nedenfor.
–
Gå i DAB-indstilling til DAB-menu
Scan for at starte skanningen.
Programtype vælges i DAB-indstilling under
DAB-menu PTY-filter. Forlad denne indstilling ved at:
–
Trykke på EXIT.
> En indikering vises på skærmen, når
PTY er aktiveret.
I nogle tilfælde forlader DAB-radio PTY-indstilling, når der udføres DAB-DAB-linking (se
nedenfor).
Forvalg
OBS
Skanningen afbrydes, hvis en station gemmes.
Scanning kan også vælges i DAB-PTY-indstilling. Så afspilles kun kanaler af forvalgt programtype.
Programtype (PTY)
Med programtypefunktionen kan forskellige
typer radioprogrammer vælges. Der findes en
række forskellige programtyper, som også
omfatter forskellige programkategorier. Efter
valg af en programtype sker navigering kun
inden for de kanaler, som sender den type.
Der kan gemmes 10 forvalg pr. bånd. DAB har
2 lagre til forvalg: DAB1 og DAB2. Lagring af
forvalg foretages med et langt tryk på den
ønskede forvalgsknap, for mere information se
side 243. De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
Et forvalg indeholder en kanal, men ingen
underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et
forvalg gemmes, registreres kun hovedkanalen. Det skyldes, at underkanaler er forbigående. Ved det næste forsøg på at genkalde
forvalget bliver den kanal, der indeholdt underkanalen, afspillet. Forvalget er ikke afhængigt
af kanallisten.
06
En liste over forvalgte kanaler kan vises5 på
skærmen. Funktionen aktiveres/deaktiveres i
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia
247
06 Infotainment
Radio
DAB-indstilling under DAB-menu
forhåndsindstillet station.
Vis
OBS
Lydanlæggets DAB-system understøtter
ikke alle funktioner, der findes i DAB-standarden.
Radiotekst
Visse radiostationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Informationen vises på skærmen.
Funktionen aktiveres/deaktiveres i DAB-indstilling under DAB-menu Vis radiotekst.
Avancerede indstillinger
Underkanal
DAB til DAB link
Sekundære komponenter kaldes oftest underkanaler. De er midlertidige og kan f.eks. indeholde oversætninger af hovedprogrammet til
andre sprog.
DAB til DAB-linking betyder, at DAB-radioen
kan gå fra en kanal med dårlig eller ingen modtagelse til den samme kanal i en anden kanalgruppe med bedre modtagelse. Der kan opstå
nogen forsinkelse ved skift af kanalgruppe. Der
kan blive stille i det tidsrum, hvor den aktuelle
kanal ikke længere er tilgængelig og indtil den
nye kanal bliver tilgængelig.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i DABindstilling under DAB-menu Udvidede
indstillinger DAB-tracking.
Frekvensbånd
DAB kan sendes på to6 frekvensbånd:
OBS
Kun en af funktionerne "Vis radiotekst" og
"Vis forhåndsindstillet station" kan være
aktiveret ad gangen. Aktiveres en af dem,
når den anden allerede er blevet aktiveret,
deaktiveres den tidligere aktiverede funktion automatisk. Begge funktioner kan være
deaktiveret.
06
• Band III - dækker de fleste områder.
• LBand - kun tilgængelig i nogle få områder.
Ved at vælge f.eks. kun Band III går indlæring
af kanaler hurtigere, end hvis man både Band
III og LBand er valgt. Det er ikke sikkert, at alle
kanalgrupper findes. Valget af frekvensbånd
påvirker ikke lagrede hukommelser.
Frekvensbånd kan i DAB-indstilling aktiveres/
deaktiveres under DAB-menu Udvidede
indstillinger DAB-bånd.
6
248
Ikke alle områder/lande bruger begge bånd.
Hvis en eller flere underkanaler sendes, vises
til venstre for kanalnavnet på
symbolet
skærmen. En underkanal angives ved at symbolet - ses til venstre for kanalnavnet på skærmen.
Tryk på
for at komme til underkanaler.
Man kan kun få adgang til underkanaler på den
valgte hovedkanal, ikke på en anden kanal
uden at vælge denne.
Visning af underkanaler kan i DAB-indstilling
deaktiveres/aktiveres under DAB-menu
Udvidede indstillinger Subkanaler
Programtypetekst
Nogle radiostationer sender oplysninger om
programtype og programkategori, for information om Programtyper – PTY, se side 245. Informationen vises på skærmen.
Funktionen aktiveres/deaktiveres i DAB-indstilling under DAB-menu Udvidede
indstillinger Vis PTY-tekst.
06 Infotainment
Radio
Nulstilling af DAB-indstillinger
Alle DAB-indstillinger kan stilles tilbage til de
oprindelige fabriksindstillinger.
–
Tilbagestillingen foretages i DAB-indstilling
under DAB-menu Udvidede
indstillinger Reset alle DABindstillinger.
06
249
06 Infotainment
Medieafspiller
CD-/DVD1-funktioner
Vælg spor/mapper eller naviger blandt
menupunkter ved at dreje TUNE.
Spol fremad/bagud og skift spor eller kapitel2.
Medieafspilleren understøtter og kan afspille
følgende hovedtyper af diske og filer:
•
•
•
•
Kontrolpanel i midterkonsol.
Åbning til indsætning og udkast af disk
Udkast af disk
MEDIA-knap, aktiverer den senest aktive
mediekilde. Er man allerede i en mediekilde, og der trykkes på MEDIA-knappen,
vises en genvejsmenu med almindeligt
anvendte menupunkter.
06
Forindspillede cd'er (CD Audio).
Brændte cd'er med lyd og/eller videofiler1.
Forindspillede DVD-Video'er1.
Brændte DVD'er1 med lyd og/eller videofiler.
For mere information om understøttede formater, se side 253.
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 233. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 274.
Indtastning af tal og bogstaver.
Bekræft dit valg eller gå til menuen for den
valgte mediekilde ved at trykke på OK/
MENU.
1
2
3
250
Menubetjening
Menuerne i MEDIA betjenes fra midterkonsollen og knapperne* på rattet. For generel infor-
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Gælder kun DVD'er.
Gælder ikke CD audio
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
mation om menuer, se side 235 og menuoversigt, se side 238.
Starte afspilning af disk
Tryk på MEDIA-knappen, drej TUNE, indtil
Disk vises, tryk på OK/MENU. Hvis der er en
disk i medieafspilleren, begynder disken automatisk at afspilles, ellers vises Ilæg disk på
skærmen. Indsæt en disk, med tekstsiden
opad. Disken begynder automatisk at afspille.
Hvis en disk med lyd-/videofiler indsættes i
afspilleren, skal diskens mappestruktur indlæses. Afhængigt af diskens kvalitet og informationsmængdens størrelse kan der være en lille
forsinkelse, inden afspilningen starter.
Udkast af diske
En disk standser i udkastet stilling i
ca. 12 sekunder, derefter indsættes den af sikkerhedshensyn igen i afspilleren.
Pause
Når lydstyrken er skruet helt ned, eller der trykkes på MUTE, indstilles medieafspilleren på
pause. Når der skrues op for lydstyrken eller
der trykkes på MUTE igen, begynder medieafspilleren. Det er også muligt at holde pause via
menusystemet3, tryk på OK/MENU, vælg
Play/Pause.
06 Infotainment
Medieafspiller
Afspilning og navigering
CD-Audio'er
Drej TUNE for at komme til diskens afspilningsliste og navigere i listen. Med OK/MENU
bekræfter man valg af spor og starter afspilning. Tryk på EXIT for at afbryde og forlade
afspilningslisten. Et langt tryk på EXIT fører til
afspilningslistens rodniveau.
Du kan også skifte spor ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Brændte diske med lyd-/videofiler1
Drej TUNE for at komme til diskens afspilningsliste/mappestruktur samt navigere i listen/
strukturen. Med OK/MENU bekræfter man
enten valg af undermappe eller starter afspilning af den valgte lyd-/videofil. Tryk på EXIT
for enten at afbryde og forlade afspilningslisten
eller gå opad (tilbage) i mappestrukturen. Et
langt tryk på EXIT fører til afspilningslistens
rodniveau.
Du kan også skifte lyd-/videofil ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
1
4
5
Lydfiler har symbolet
, videofiler1 har
, og mapper har symbolet
symbolet
.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer (af samme type) i
den pågældende mappe. Skift4 af mappe sker
automatisk, når alle filer i den aktuelle mappe
er blevet afspillet. Systemet registrerer automatisk og skifter indstilling, når en disk, der kun
indeholder lydfiler eller kun indeholder videofiler sættes i medieafspilleren, og afspiller derefter disse filer. Systemet skifter ikke indstilling,
hvis en disk, der indeholder en blanding af lydog videofiler sættes i medieafspilleren - så fortsætter afspilleren med at afspille den foregående filtype.
OBS
Visse lydfiler, som er kopibeskyttet af pladeselskaber, og privatkopierede lydfiler kan
ikke læses af afspilleren.
DVD-Video'er1
For afspilning af DVD-Video'er, se side 252.
Hurtigspoling
Hold på knapperne
/
for at spole frem/
tilbage. Der kan spoles i lydfiler ved én hastighed, mens der kan spoles i videofiler ved flere
hastigheder. Tryk gentagne gange på knap/
for at øge spolehastigheden
perne
for videofiler. Slip knappen for at vende tilbage
til filmvisning ved normal hastighed.
Skanne5
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og
Billeder ikke tilgængelige u. kørslen
vises på skærmen. Lyden kan dog stadig
høres. Billedet vises igen, så snart bilens
hastighed falder til under ca. 6 km/t.
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert spor/lydfil. For at skanne:
06
1. Tryk på OK/MENU
2. Drej TUNE til Scan
> De første 10 sekunder af hvert spor eller
lydfil afspilles.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Hvis Gentag mappe er aktiveret, sker dette ikke.
Gælder ikke DVD-Video'er.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
251
06 Infotainment
Medieafspiller
3. Afbryd skanningen med EXIT. Igangværende spor eller lydfiler fortsætter afspilning.
Tilfældig rækkefølge5
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. For at lytte til sporene i tilfældig rækkefølge:
1. Tryk på OK/MENU
2. Drej TUNE til Tilfældig afspilning
3. Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere funktionen.
Du kan skifte spor/lydfil ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Afspilning af DVD-Video'er1
Afspilning
Ved afspilning af en DVD-Video kan en diskmenu blive vist på skærmen. Diskmenuen
giver dig adgang til yderligere funktioner og
indstillinger, f.eks. valg af undertekster, sprog
og scenevalg.
OBS
Videofilm vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 8 km/t, vises der ikke noget billede, og
Billeder ikke tilgængelige u. kørslen
vises på skærmen. Lyden kan dog stadig
høres. Billedet vises igen, så snart bilens
hastighed falder til under ca. 6 km/t.
Gentage mappe6
06
Funktionen gør det muligt at afspille filerne i en
mappe igen og igen. Når den sidste fil er blevet
afspillet, begynder den første fil at afspilles
igen.
1. Tryk på OK/MENU
2. Drej TUNE til Gentag mappe
3. Tryk på OK/MENU for at aktivere/deaktivere funktionen.
5
6
1
252
Navigering i DVD-Video'ens menu
Gælder ikke DVD-Video'er.
Gælder kun lyd-/videofiler på brændte diske eller USB.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Navigering i DVD-Video'ens menu foretages
med talknapperne på midterkonsollen som vist
på illustrationen ovenfor.
Skifte kapitel eller titel
Drej TUNE for at komme til listen over kapitler
og navigere blandt dem (hvis filmen afspilles,
holdes der pause i filmen). Tryk på OK/MENU
for at vælge kapitel. Det fører også tilbage til
udgangspositionen (hvis der blev afspillet film,
starter filmen igen). Tryk på EXIT for at få
adgang til menusystemet.
I titellisten vælges titel ved at dreje TUNE, og
valg bekræftes med OK/MENU. Dette fører
06 Infotainment
Medieafspiller
også tilbage til kapitellisten. Tryk på OK/
MENU for at aktivere valget og gå tilbage til
udgangspositionen. Med EXIT afbryder man
og kommer tilbage til udgangspositionen (uden
at have valgt noget).
Du kan også skifte kapitel ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Avancerede indstillinger7
Vinkel
Hvis DVD-Video'en understøtter dette, kan
man med funktionen vælge, fra hvilken kameraposition en bestemt scene skal vises. Gå i
disk-indstilling til Disk-menu Udvidede
indstillinger Vinkel.
Billedindstillinger7
OBS
Du kan justere indstillingerne (når bilen holder
stille) for lysstyrke og kontrast.
Dual format, dobbeltsidede diske (DVD
Plus, CD-DVD-format), er tykkere end
almindelige cd'er. Afspilning kan ikke garanteres, og der kan forekomme fejl.
1. Tryk på OK/MENU og vælg
Billedindstillinger, bekræft med OK/
MENU.
Hvis en cd indeholder en blanding af mp3og CDDA-spor, vil alle mp3-spor blive ignoreret.
2. Drej TUNE til det, som skal justeres, og
bekræft med OK/MENU.
3. Juster indstillingen ved at dreje TUNE, og
bekræft med OK/MENU.
LydformaterA
CD-Audio, mp3,
wma
For at vende tilbage til indstillingslisten skal du
trykke på OK/MENU eller EXIT.
LydformaterB
Billedindstillingerne kan nulstilles til fabriksindstilling med valget Reset.
CD-Audio, mp3,
wma, aac, m4a
VideoformaterC
CD-Video,
DVD-Video, divx,
avi, asf
DivXŸ Video On Demand
Kompatible filformater
Medieafspilleren kan registreres til at afspille
filer af typen DivX VOD fra brændte diske eller
USB. Koden til registrering kan findes i menusystemet MY CAR under Indstillinger
Information DivX® VOD-kode. For generel
information om Menubetjening under
MY CAR, se side 196.
Medieafspiller kan afspille en lang række filtyper og er kompatibel med formaterne i følgende tabel.
A
B
C
Gælder Performance.
Gælder ikke Performance.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium
Sound Multimedia.
06
Mere information kan findes på
www.divx.com/vod.
7
Gælder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
253
06 Infotainment
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
Generelt
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 233. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 274.
En iPodŸ eller mp3-afspiller med genopladelige batterier genoplades (når tændingen er
slået til eller motoren er i gang), hvis enheden
er sluttet til USB- stikket.
06
Tilslutningspunkter for eksterne lydkilder.
For at tilslutte lydkilde:
En ekstern lydkilde, f.eks. en iPodŸ eller mp3afspiller, kan tilsluttes til lydanlægget via en af
tilslutningerne i midterkonsollen. Så kan en lydkilde, der er tilsluttet til USB-indgangen, betjenes1 med bilens lydregulering. En enhed tilsluttet via AUX-indgangen kan ikke styres via bilen.
1. Tryk på MEDIA, drej TUNE til den ønskede
lydkilde USB, iPod eller AUX, tryk på OK/
MENU.
> Hvis USB vælges, vises Forbind USB
på skærmen.
Der er en stikkontakt i højre bagkant af tunnelkonsollen, hvor kabler kan trækkes, så dækslet
kan lukkes, uden at kablerne bliver klemt.
1
254
2. Tilslut din lydkilde til en af tilslutningerne i
midterkonsollens opbevaringsrum (se
foregående illustration).
Teksten USB læses vises på skærmen, når
systemet indlæser lagringsmediets filstruktur.
Afhængigt af filstruktur og antallet af filer kan
der være en vis forsinkelse, før indlæsningen er
klar.
Gælder kun mediekilde tilsluttet via USB-stikket.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Systemet understøtter de fleste iPodŸmodeller produceret i 2005 eller senere.
OBS
For at undgå skader på USB-stikket, slås
det fra, hvis USB-stikket kortsluttes, eller
hvis en tilsluttet USB-enhed bruger for høj
strøm (f.eks. hvis den tilsluttede enhed ikke
opfylder USB-standarden). USB-stikket
genaktiveres automatisk, næste gang tændingen slås til, hvis fejlen ikke bliver stående.
Menubetjening
Menuerne i MEDIA betjenes fra midterkonsollen og knapperne* på rattet. For generel information om menuer, se side 235 og menuoversigt, se side 238.
06 Infotainment
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
Afspilning og navigering2
Drej TUNE for at komme til afspilningslisten/
mappestrukturen og navigere i listen/strukturen. Med OK/MENU bekræfter man enten valg
af undermappe eller starter afspilning af den
valgte lyd-/videofil. Med EXIT kan man enten
afbryde og forlade afspilningslisten eller gå
opad (tilbage) i mappestrukturen. Et langt tryk
på EXIT fører til afspilningslistens rodniveau.
Du kan også skifte lyd-/videofil ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Lydfiler har symbolet
, videofiler3 har
symbolet
, og mapper har symbolet
.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer (af samme type) i
den pågældende mappe. Skift4 af mappe sker
automatisk, når alle filer i den aktuelle mappe
er blevet afspillet. Systemet registrerer automatisk og skifter indstilling, når en enhed, der
kun indeholder lydfiler eller kun indeholder
videofiler tilsluttes til USB-indgangen, og
afspiller derefter disse filer. Systemet skifter
2
3
4
5
6
ikke indstilling, hvis en enhed, der indeholder
en blanding af lyd- og videofiler tilsluttes til
USB-indgangen - så fortsætter afspilleren med
at afspille den foregående filtype.
Gentage mappe5
Se side 252.
Pause
Når lydstyrken er skruet helt ned, eller der trykkes på MUTE, indstilles medieafspilleren på
pause. Når der skrues op for lydstyrken eller
der trykkes på MUTE igen, begynder medieafspilleren. Det er også muligt at holde pause via
menusystemet6, tryk på OK/MENU, vælg
Play/Pause.
Hurtigspoling2
Se side 251.
Skanne2
Se side 251.
Tilfældig rækkefølge2
Se side 252.
Lydkilder
Søgefunktion2
Med tastaturet på betjeningspanelet i midterkonsollen er det muligt at søge efter et filnavn
i den aktuelle mappe.
Du kommer til søgefunktionen, enten ved at
dreje TUNE (for at komme til mappestrukturen)
eller ved at trykke en af bogstavknapperne ind.
Efterhånden som et bogstav eller tegn i en søgestreng indtastes, kommer du nærmere dit
søgemål.
USB-hukommelse
For at lette brugen af USB-hukommelse skal
du undgå at gemme andet end musikfiler i
hukommelsen. Det tager betydeligt længere tid
for systemet at indlæse lagringsmedier, der
indeholder andet end kompatible musikfiler.
06
Start afspilning af en fil med tryk på OK/
MENU.
Gælder kun USB og iPodŸ.
Gælder High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
Hvis Gentag mappe er aktiveret, sker dette ikke.
Gælder kun USB.
Gælder ikke iPodŸ
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
255
06 Infotainment
Ekstern lydkilde via AUX-/USB*-indgang
OBS
OBS
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32, og kan
håndtere 1.000 mapper med maksimalt 254
undermapper/filer i hver mappe. En undtagelse er det øverste niveau, som kan håndtere op til 1.000 undermapper/filer.
Systemet understøtter kun afspilning af lydfiler fra iPodŸ.
OBS
Når iPodŸ bruges som lydkilde, har bilens
infotainmentsystem en menustruktur, der
ligner iPodŸ-afspillerens egen menustruktur.
OBS
Ved brug af USB-hukommelse af længere
model anbefales det at bruge et USB-adapterkabel. Herved undgås mekanisk slid på
USB-stik og tilkoblet USB-hukommelse.
USB-hub
06
Du kan tilslutte en USB-hub til USB-stikket og
dermed tilslutte flere USB-enheder samtidigt.
Valg af USB-enheden foretages i USB-indstilling under USB-menu Vælg USB-udstyr.
Mp3-afspiller
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem,
der ikke understøttes af systemet. For at kunne
bruge en mp3-afspiller i systemet skal den
være indstillet på USB Removable device/
Mass Storage Device.
Kompatible filformater via USB-stikket
Lyd- og videofilerne i nedenstående tabel er
understøttet af systemet til afspilning via USBstikket.
A
Lydformater
mp3, wma, aac, m4a
VideoformaterA
divx, avi, asf
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium
Sound Multimedia.
iPodŸ
En iPodŸ oplades og strømforsynes af USBstikket* via afspillerens tilslutningskabel.
256
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Infotainment
Media BluetoothŸ*
Generelt
Bilens medieafspiller er udstyret med
BluetoothŸ1 og kan trådløst afspille lydfiler fra
eksterne enheder med BluetoothŸ, f.eks.
mobiltelefoner og håndholdte computere.
Navigering og betjening af lyden kan foretages
via midterkonsollens knapper eller knapperne* på rattet. I nogle eksterne enheder kan
man også skifte spor fra enheden.
For at kunne afspille lyden skal bilens medieafspiller først sættes i Bluetooth-indstilling.
OBS
Bilens medieafspiller kan kun afspille lydfiler
via BluetoothŸ-funktionen.
Bekræft dit valg eller gå til menuen ved at
trykke på OK/MENU.
Menubetjening
Naviger i menuen ved at dreje TUNE.
Menuerne i MEDIA betjenes fra midterkonsollen og knapperne* på rattet. For generel information om menuer, se side 235 og menuoversigt, se side 238.
EXIT - fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion.
Oversigt
Kort tryk veksler blandt lydfilerne. Langt
tryk spoler i lydfiler.
OBS
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 233. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 274.
BluetoothŸ-medieafspiller skal understøtte
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) og Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Afspilleren skal bruge
AVRCP version 1.3 og A2DP 1.2. Ellers kan
nogle funktioner udeblive.
Ikke alle mobiltelefoner og eksterne medieafspillere på markedet er fuldt kompatible
med BluetoothŸ-funktionen i bilens medieafspiller. Volvo anbefaler, at du henvender
dig til en autoriseret Volvo-forhandler eller
går ind på www.volvocars.com for at få
information om kompatible telefoner og
eksterne medieafspillere.
MEDIA, vises en genvejsmenu med almindeligt anvendte menupunkter.
06
Kom godt i gang
Tilslut ekstern BluetoothŸ-enhed
Der kan maksimalt registreres ti eksterne enheder. Tilslutning sker på samme måde som for
telefonen, se Tilslut ekstern Bluetooth®enhed, side 260.
Kontrolpanel i midterkonsol.
VOL - lydstyrke.
MEDIA-knap. Den senest aktive kilde
(f.eks. iPodŸ) aktiveres automatisk. Hvis en
kilde er aktiveret, og der trykkes på
1
Gælder High Performance, High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
257
06 Infotainment
Media BluetoothŸ*
parret flere eksterne enheder, vises
disse også.
Automatisk tilslutning
Når BluetoothŸ-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede eksterne enhed er indenfor
rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Når
Infotainmentsystemet søger efter den senest
tilsluttede enhed, vises dens navn på skærmen. For at tilslutte til en anden enhed, skal du
trykke på EXIT. Tilslut en ny ekstern enhed, se
"Skifte til en anden ekstern enhed" nedenfor.
5. Vælg den enhed, der skal tilsluttes, ved at
dreje TUNE, og bekræft med OK/MENU.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
Skift lydfil ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Tilfældig rækkefølge2
Funktionen afspiller lydfilerne på den eksterne
enhed i tilfældig rækkefølge. Aktiver/deaktiver
tilfældig rækkefølge-funktionen i Bluetoothindstilling under Bluetooth-menu Tilfældig
afspilning.
Skift lydfil ved at trykke på
/
på midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Frakobling af enhed
Skifte til en anden ekstern enhed
En tilsluttet enhed kan udskiftes med en anden
enhed, hvis der er flere enheder i bilen. Enheden skal dog først være parret, se "Tilslut ekstern Bluetooth®-enhed" ovenfor. For at skifte
til en anden enhed:
1. Tryk på MEDIA, drej TUNE, indtil
Bluetooth vises, tryk på OK/MENU.
06
2. Kontroller, at den eksterne enhed er søgbar/synlig via BluetoothŸ, se vejledningen
til den eksterne enhed.
3. Tryk på OK/MENU.
4. Drej TUNE til Ændre udstyr, og bekræft
med OK/MENU.
> Efter et stykke tid vises den eksterne
enheds navn på skærmen. Hvis der er
2
258
Den eksterne enhed frakobles automatisk, hvis
den kommer uden for Infotainmentsystemets
rækkevidde. For mere information om tilslutning, se side 257.
Fjern den tilsluttede enhed
1. Tryk i Bluetooth-indstilling på OK/MENU.
2. Drej TUNE til Fjern Bluetooth-udstyr, og
bekræft med OK/MENU.
3. Vælg den enhed, der skal fjernes, ved at
dreje TUNE, og bekræft med OK/MENU.
> Der vises et spørgsmål på skærmen, om
du vil fjerne tilslutningen.
4. Tryk på OK/MENU for at bekræfte.
EXIT afbryder.
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Skanning af lydfiler i ekstern enhed2
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hver lydfil. Aktiver/deaktiver funktionen i Bluetooth-indstilling under Bluetooth-menu
Scan.
Afbryd skanningen med EXIT.
Versionsinformation BluetoothŸ
Bilens aktuelle BluetoothŸ-version kan ses i
Bluetooth-indstilling under Bluetooth-menu
Bluetooth-version i bilen.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Generelt
Oversigt
En mobiltelefon, som er udstyret med
BluetoothŸ, kan tilsluttes trådløst til Infotainmentsystemet1. I så fald fungerer Infotainmentsystemet som handsfree, med mulighed
for at fjernbetjene en række af mobiltelefonens
funktioner. Mikrofonen sidder ved førersidens
solskærm (2). Mobiltelefonen kan betjenes fra
dens knapper, uanset om den er tilsluttet eller
ej.
Telefonfunktionernes
betjeningsknapper
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt kompatible med handsfree-funktionen. Volvo
anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler eller går ind på
www.volvocars.com for at få information
om kompatible telefoner.
Menubetjening
Systemoversigt
Mobiltelefon.
Mikrofon.
Knapper på rat.
Kontrolpanel i midterkonsol.
Menuerne i TEL betjenes fra midterkonsollen
og knapperne* på rattet. For generel information om menuer, se side 235 og menuoversigt,
se side 238.
Kontrolpanel i midterkonsol.
Tal- og bogstavknapper
TEL-knap, aktiverer/søger efter den sidst
tilsluttede telefon. Hvis en telefon allerede
er tilsluttet, og der trykkes på TEL, vises en
genvejsmenu med almindeligt anvendte
menupunkter til telefonen.
06
Accepter indkommende opkald, bekræft
dit valg eller gå til Telefonmenuen ved at
trykke på OK/MENU.
TUNE - Drej ved normal visning mod højre
for at komme til telefonbogen, og mod venstre for opkaldslisten for alle opkald. Bru-
1
Gælder High Performance, High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
259
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
ges også til navigation mellem valgmulighederne på skærmen.
EXIT - Afbryder/afviser telefonopkald, sletter indtastede tegn, fører opad i menusystemet og afbryder den aktuelle funktion.
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 233. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 274.
Tilslutning af telefonen første gang
Aktivere
06
Det er muligt at have to BluetoothŸ-enheder
tilsluttet samtidigt. En telefon og en medieenhed, hvor det er muligt at skifte mellem se
side 261 eller se side 258. Det er også muligt
at bruge telefonen og samtidig streame lydfiler
fra en tilsluttet enhed.
Tilslutning af en ekstern enhed foretages forskelligt, alt efter om enheden har været tilsluttet
tidligere eller ej. I tilslutningsmulighederne
nedenfor er det forudsat, at det er første gang
enheden skal tilsluttes, og at ingen anden
enhed er tilsluttet.
Der er to muligheder for at tilslutte enheder,
enten at søge efter den eksterne enhed fra
bilen eller at søge efter bilen fra den eksterne
enhed. Hvis den ene mulighed ikke fungerer,
så prøv den anden.
Et kort tryk på TEL aktiverer/søger efter den
sidst tilsluttede telefon. Hvis en telefon allerede
er tilsluttet, og der trykkes på TEL, vises en
genvejsmenu med almindeligt anvendte menviser, at
upunkter til telefonen. Symbolet
en telefon er tilsluttet.
Alternativ 1 - søg ekstern enhed via bilens
menusystem
1. Gør den eksterne enhed søgbar/synlig via
BluetoothŸ, se vejledningen til den eksterne enhed eller www.volvocars.com.
2. Tryk på OK/MENU og følg anvisningerne
på bilens skærm.
> Den eksterne enhed er nu tilsluttet og
kan betjenes fra bilen.
Hvis tilslutning ikke lykkedes, skal du trykke to
gange på EXIT, og tilslutte ifølge Alternativ 2.
Alternativ 2 - Søg efter bilen med den eksterne
enheds BluetoothŸ-funktion
1. Gør bilen søgbar/synlig via BluetoothŸ.
Drej TUNE til Telefonindstillinger,
bekræft med OK/MENU, vælg
Genkendelig og bekræft med OK/MENU.
2. Vælg My Volvo Car på den eksterne
enheds skærm, og følg vejledningen.
Tilslut ekstern BluetoothŸ-enhed
3. Indtast en pinkode i den eksterne enhed,
og vælg derefter at tilslutte.
Der kan maksimalt registreres ti eksterne enheder. Registrering skal foretages én gang for
hver enhed. Efter registreringen behøver telefonen ikke længere være synlig/søgbar.
Eksempel på normal visning for telefon.
260
Hvis du ikke allerede er i normal visning, skal
du trykke på TEL i midterkonsollen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
4. Tryk på OK/MENU, og indtast den samme
pinkode via bilens tastatur i midterkonsollen.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Når den eksterne enhed er tilsluttet, vises den
eksterne enheds BluetoothŸ-navn på bilens
skærm, og enheden kan betjenes fra bilen.
Automatisk tilslutning
Når handsfree-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede telefon er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Hvis den sidst
tilsluttede mobiltelefon ikke er tilgængelig, forsøger systemet at tilslutte en tidligere parret
mobiltelefon. Når lydanlægget søger efter den
senest tilsluttede telefon, vises dens navn på
skærmen.
Manuel tilslutning
Hvis du vil skifte tilsluttet mobiltelefon, skal du
i telefonindstilling gå til Telefonmenu
Ændre telefon.
Skifte til en anden ekstern enhed
En tilsluttet enhed kan udskiftes med en anden
enhed, hvis der er flere enheder i bilen. Dog
skal enheden først være registreret til bilen, se
Tilslut ekstern Bluetooth®-enhed. For at skifte
til en anden enhed:
1. Kontroller, at den eksterne enhed er søgbar/synlig via BluetoothŸ, se vejledningen
til den eksterne enhed.
2
2. Tryk på TEL, og vælg derefter Ændre
telefon.
> Bilen søger efter tidligere tilsluttede
enheder. De eksterne enheder, der findes, angives med deres respektive
BluetoothŸ-navn på skærmen.
3. Vælg den enhed, der skal tilsluttes, ved at
dreje TUNE, og bekræft med OK/MENU.
> Den eksterne enhed tilsluttes.
Telefonmenu Afbryd telefon . For mere
information om tilslutning, se side 260.
Handsfree-funktionen deaktiveres, når motoren slukkes og døren åbnes2.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan et eventuelt igangværende opkald fortsætte ved hjælp
af telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
OBS
Opringning
1. Kontroller, at symbolet
vises øverst
på skærmen, og at handsfree-funktionen
er i telefonindstilling.
2. Vælg enten det ønskede nummer eller kortnummer, se side 266. Eller drej ved normal
visning TUNE mod højre for at komme til
telefonbogen og mod venstre for opkaldslisten for alle opkald. For information om
telefonbogen, se side 263.
Selv når mobiltelefonen er afbrudt manuelt,
kan nogle mobiltelefoner automatisk forbinde den sidst tilsluttede håndfri enhed,
f.eks. når et nyt opkald påbegyndes.
Fjerne enhed
En tilsluttet mobiltelefon kan afregistreres og
fjernes. Dette gøres i telefonindstilling under
Telefonmenu Fjern Bluetooth-udstyr.
06
3. Tryk på OK/MENU.
Opkaldet afbrydes med EXIT.
Frakobling af mobiltelefonen
Mobiltelefonen frakobles automatisk, hvis den
kommer uden for lydanlæggets rækkevidde.
Forbindelsen til mobiltelefonen kan afbrydes
manuelt i telefonindstilling under
Kun Keyless Drive.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
261
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Opkaldshåndtering
Indkommende opkald
–
Tryk på OK/MENU for at besvare opkald,
selv om lydanlægget er i f.eks. RADIOeller MEDIA-indstilling.
Afvis eller afslut med EXIT.
Automatisk svar
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indkommende opkald modtages automatisk.
–
Aktiver/deaktiver i telefonindstilling under
Telefonmenu Opkald optioner
Automatisk besvaring af opkald.
På opkaldsmenu
Tryk på OK/MENU under en igangværende
samtale for at få adgang til følgende funktioner:
06
• Sluk for lyd - lydanlæggets mikrofon
dæmpes.
Opkaldslister
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Drej ved normal
visning mod venstre med TUNE for at se
opkaldslisten for Alle opkald.
I telefonindstilling kan man under
Telefonmenu Alle opkald se alle opkaldslister:
•
•
•
•
•
Alle opkald
Mistede opkald
Besvarede opkald
Indtastede numre
Opkaldstid
OBS
Nogle mobiltelefoner viser listen over de
senest kaldte numre i omvendt rækkefølge.
• Mobiltelefon - opkaldet overføres fra
handsfree til mobiltelefonen. For nogle
mobiltelefoner afbrydes tilslutningen. Det
er normalt. Handsfree-funktionen spørger,
om du vil tilslutte igen.
• Indtast nr. - mulighed for at ringe til en
tredjepart ved hjælp af talknapperne
(igangværende opkald sættes i standby).
262
Voicemail
Et kortnummer til voicemail kan ved normal
visning programmeres og derefter nås med et
langt tryk på 1.
Nummeret til voicemailen ændres i telefonindstilling under Telefonmenu Opkald
optioner Voicemail nummer Ændre
nummer. Hvis der ikke er gemt noget nummer,
kan denne menu nås med et langt tryk på 1.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lydindstillinger
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken kan kun ændres under
igangværende opkald. Brug knapperne* på
rattet, eller drej VOL-knappen.
Lydanlæggets lydstyrke
Så længe der ikke er et opkald i gang, reguleres
lydanlæggets lydstyrke som sædvanligt ved at
dreje VOL.
Hvis en lydkilde er aktiv ved indkommende
opkald, kan den dæmpes automatisk. Aktiver/
deaktiver i telefonindstilling under
Telefonmenu Telefonindstillinger
Klang og lydstyrke Sluk for radio/medie.
Ringevolume
Gå i telefonindstilling til Telefonmenu
Telefonindstillinger Klang og lydstyrke
Ringetone lydstyrke og juster ved at dreje
VOL. Tryk på OK/MENU for at høre lydstyrken.
Tryk på EXIT for at gemme.
Ringesignaler
Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan i telefonindstilling vælges under
Telefonmenu Telefonindstillinger
Klang og lydstyrke Ringetoner
Ringesignal 1 osv.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
OBS
For nogle mobiltelefoner gælder, at den tilsluttede mobiltelefons ringetone ikke slås
fra, når en af håndfri-systemets indbyggede
signaler bruges.
For at vælge den tilsluttede telefons ringesignal3 skal du i telefonindstilling gå til
Telefonmenu Telefonindstillinger
Klang og lydstyrke Ringetoner
Mobiltelefon ringetone.
Telefonbog
Der er to telefonbøger. De slås i bilen sammen
til én og vises som en fælles telefonbog i bilen.
• Bilen downloader den tilsluttede mobiltelefons telefonbog og viser kun denne telefonbog, når mobiltelefonen, som denne
telefonbog er downloadet fra, er tilsluttet.
• Bilen har også en indbygget telefonbog. I
denne lægges alle kontakter, som gemmes
i bilen, uanset hvilken telefon der er forbundet, når der gemmes. Disse kontakter
er synlige for alle brugere, uanset hvilken
mobiltelefon, der er sluttet til bilen. Hvis en
kontakt er gemt i bilen, vises symbolet
foran kontakten i telefonbogen.
3
Hurtigsøgning efter kontakter
OBS
Ændringer som foretages fra bilen af en post
i mobiltelefonens telefonbog, vil resultere i
en ny post i bilens telefonbog, dvs. ændringen gemmes ikke i mobiltelefonen. Fra bilen
vil det nu blive vist som dobbelte poster,
med forskellige ikoner. Bemærk også, at når
et kortnummer gemmes, eller der foretages
en ændring af en kontakt, vil dette resultere
i en ny post i bilens telefonbog.
Al betjening af telefonbogen forudsætter, at
symbolet
vises øverst på skærmen, og at
handsfree-funktionen er i telefonindstilling.
Lydanlægget lagrer en kopi af hver parret
mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen kan
kopieres automatisk til lydanlægget ved hver
tilslutning.
–
Aktiver/deaktiver funktionen i telefonindstilling under Telefonmenu
Telefonindstillinger Download
telefonbog.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på skærmen.
Drej ved normal visning TUNE mod højre, så
får du en liste over kontakter. Drej TUNE for at
vælge, og tryk på OK/MENU for at ringe op.
Under navnet på kontakten står det telefonnummer, der er valgt, som standard. Hvis symbolet ! står til højre for kontakten, er der gemt
flere telefonnumre for kontakten. Tryk på OK/
MENU for at vise numrene. Skift og ring til et
andet nummer end det, der er valgt som standard, ved at dreje TUNE. Tryk på OK/MENU
for at ringe op.
Søg på listen over kontakter ved via midterkonsollens tastatur at indtaste begyndelsen af
kontaktens navn (se "Tegntabel for tastaturet i
midterkonsollen" for knappernes funktion).
Fra normal visning kan du også komme til listen
over kontakter ved at trykke og holde på knappen på midterkonsollens tastatur, hvis bogstav
kontakten begynder med. For eksempel giver
et langt tryk på knappen 6 direkte adgang til
den del af listen, hvor kontakter på bogstavet
M findes.
06
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
263
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
Tegntabel for tastaturet i
midterkonsollen
Tast
Tast
+0pw
Funktion
Mellemrum . , - ? @ : ; / ( ) 1
ABCÅÄÆÀÇ2
Funktion
#*
Søge kontakter
DEFÈÉ3
GHIÌ4
MNOÖØÑÒ6
PQRSß7
Søge kontakter ved hjælp af teksthjulet.
Liste over tegn
264
For High Performance er der ikke nogen
tekst. Her kan TUNE ikke bruges til indtastning af tegn - kun tal- og bogstavknapperne
på kontrolpanelet i midterkonsollen kan
benyttes.
2. Fortsæt med det næste bogstav osv. I telefonbogen (3) vises resultatet af søgningen.
06
4
OBS
1. Drej4 TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Tal- og
bogstavknapperne på kontrolpanelet i
midterkonsollen kan også bruges.
JKL5
TUVÜÙ8
For at søge efter eller redigere en kontakt skal
du i telefonindstilling gå til Telefonmenu
Telefonbog Søg.
WXYZ9
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
Skift mellem stort og lille bogstav.
Telefonbog
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3. For at skifte indtastningstilstanden til tal
eller specialtegn, eller for at gå til telefonbogen, skal du dreje TUNE til et af valgene
(se forklaring i tabellen nedenfor) på listen
for skift af indtastningstilstand (2), og
trykke på OK/MENU.
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
123/
ABC
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
Andre
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
1. Når rækken Navn er markeret, skal du
trykke på OK/MENU for at komme til indtastningstilstanden (illustration ovenfor).
Ny kontakt
2. Drej4 TUNE til det ønskede bogstav, og
tryk på OK/MENU for at bekræfte. Tal- og
bogstavknapperne på kontrolpanelet i
midterkonsollen kan også bruges.
Fører til telefonbogen (3). Drej
TUNE for at vælge en kontakt,
tryk på OK/MENU for at se det
gemte nummer og øvrig information.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Med et langt tryk på EXIT slettes alle
indtastede tegn.
Hvis du trykker på en talknap i midterkonsollen,
når teksthjulet vises (se illustration ovenfor),
vises en liste over tegn (1) på skærmen. Fortsæt med at trykke gentagne gange på talknappen til det ønskede bogstav, og slip. Fortsæt
med det næste bogstav osv. Når en knap er
trykket ind, bekræftes indtastning af denne
med tryk på en anden knap.
For at skrive et tal skal du holde den tilsvarende
talknap nede.
4
3. Fortsæt med det næste bogstav osv. I indtastningsfeltet (2) på skærmen vises det
indtastede navn.
Indtastning af bogstaver til Ny kontakt.
Skift af indtastningstilstand (se nedenstående tabel)
Indtastningsfelt
En ny kontakt kan i telefonindstilling tilføjes
under Telefonmenu Telefonbog Ny
kontakt.
OBS
For High Performance er der ikke nogen
tekst. Her kan TUNE ikke bruges til indtastning af tegn - kun tal- og bogstavknapperne
på kontrolpanelet i midterkonsollen kan
benyttes.
4. For at skifte indtastningstilstanden til tal,
specialtegn, skifte mellem store/små bogstaver m.m. skal du dreje TUNE til et af
valgene (se forklaring i tabellen nedenfor)
på listen (1), og derefter trykke på OK/
MENU.
Når navnet er skrevet færdig, skal du vælge
OK i listen på skærmen (1) og trykke på OK/
MENU. Fortsæt nu med telefonnummer på
samme måde som ovenfor.
06
Når telefonnummeret er skrevet ind, skal du
trykke på OK/MENU og vælge en telefonnummertype (Mobiltelefon, Home, Arbejde eller
Generelt). Tryk på OK/MENU for at bekræfte.
Når alle oplysninger er udfyldt, skal du vælge
Gem kontakt i menuen for at gemme kontakten.
Gælder kun High Performance Multimedia og Premium Sound Multimedia.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
265
06 Infotainment
BluetoothŸ handsfree*
123/
ABC
Skift mellem bogstaver og tal
med OK/MENU.
Andre
Skift til specialtegn med OK/
MENU.
OK
Gem og gå tilbage til Tilføj kontakt med OK/MENU.
Skift mellem store og små bogstaver med OK/MENU.
06
Tryk på OK/MENU. Markøren
stiller sig ved indtastningsfeltet
(2) øverst på skærmen. Markøren
kan nu flyttes med TUNE til et
passende sted, f.eks. for at indføje nye bogstaver eller slette
med EXIT. For at kunne indføje
nye bogstaver skal du først gå tilbage til indtastningstilstanden
ved at trykke på OK/MENU.
Kortnummer
Kortnummer kan i telefonindstilling lægges ind
under Telefonmenu Telefonbog
Kortnummervalg.
Opkald med kortnummer kan i telefonindstilling foretages med talknapperne på knapperne
på midterkonsollen ved at trykke på en talknap
og derefter på OK/MENU. Hvis der ikke er
gemt en kontakt på kortnummeret, får du
266
mulighed for at gemme en kontakt på det
valgte kortnummer.
Modtag vCard
Det er muligt fra andre mobiltelefoner (end den,
der aktuelt er tilsluttet til bilen) at modtage
vCard til bilens telefonbog. For at muliggøre
det sættes bilen i synlig indstilling for
BluetoothŸ. Funktionen aktiveres i telefonindstilling under Telefonmenu Telefonbog
Modtage vCard.
Hukommelse
Hukommelsesstatus på bilens telefonbog henholdsvis den tilsluttede mobiltelefons telefonbog kan i telefonindstilling ses under
Telefonmenu Telefonbog
Hukommelsesstatus.
Ryd telefonbog
Bilens telefonbog kan slettes. Dette gøres i
telefonindstilling under Telefonmenu
Telefonbog Slet telefonbog.
OBS
Sletning af bilens telefonbog fjerner kun
kontakter i bilens telefonbog. Kontakter i
mobiltelefonens telefonbog slettes ikke.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Versionsinformation BluetoothŸ
Bilens aktuelle BluetoothŸ-version kan ses i
telefonindstilling under Telefonmenu
Telefonindstillinger Bluetooth software
version i bilen.
06 Infotainment
Stemmestyring* mobiltelefon
Generelt
Infotainmentsystems stemmestyring1 giver
føreren mulighed for at aktivere bestemte funktioner i en BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon
eller i Volvos navigationssystem - RTI (Road
and Traffic Information System) med stemmen.
OBS
•
•
Informationen i dette afsnit beskriver
brugen af stemmekommandoer til at
styre en BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon. For detaljeret information om
brug af en BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon med bilens Infotainmentsystem se
side 259.
Volvos navigationssystem - RTI (Road
and Traffic Information System) har en
særskilt instruktionsbog, der indeholder
mere information om stemmestyring og
stemmekommandoer til at styre systemet.
Sprog
ADVARSEL
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet føres på en sikker måde, og at
alle gældende færdselsregler følges.
Stemmestyringssystemet giver føreren mulighed for at aktivere visse funktioner i en
BluetoothŸ-tilsluttet mobiltelefon og i Volvos
navigationssystem - RTI (Road and Traffic
Information System) med stemmen, samtidig
med at føreren kan holde hænderne på rattet.
Input sker i form af dialog med talte kommandoer fra brugeren og verbale svar fra systemet.
Stemmestyringssystemet bruger den samme
mikrofon som BluetoothŸ hands-free systemet
(se illustration på side 259). Stemmestyringssystemets svar kommer fra bilens højttalere.
Liste over sprog.
Stemmestyring er ikke mulig for alle sprog. Tilgængelige sprog for stemmestyring er markeret med et ikon på listen over sprog .
Ændring af sprog foretages i menusystemet
MY CAR, se side 198.
06
Stemmekommandoer er en praktisk hjælp til
føreren, så føreren ikke distraheres og i stedet
kan koncentrere sig om kørslen og fokusere
opmærksomheden på vej- og trafiksituationen.
1
Gælder kun for biler udstyret med Volvos navigationssystem - RTI (Road and Traffic Information System).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
267
06 Infotainment
Stemmestyring* mobiltelefon
Tilslutning af telefonen første gang
Husk på følgende forhold, når du bruger stemmestyringssystemet:
• Ved kommandoer - tal efter tonen, med
normal stemme i normalt tempo.
• Undgå at tale, når systemet svarer (systemet kan ikke høre kommandoerne i dette
tidsrum).
• Bilens døre og ruder skal være lukkede.
• Undgå baggrundsstøj i kabinen.
OBS
Knapper på rat.
Knap til stemmestyring
Aktivering af systemet
06
Før stemmekommandoer til mobiltelefonen
kan bruges, skal en mobiltelefon være parret
og tilsluttet via BluetoothŸ handsfree. Hvis der
gives en telefonkommando, og ingen mobiltelefon er parret, vil systemet informere om dette.
For information om parring og tilslutning af
mobiltelefon, se side 260.
• Tryk på knappen til stemmestyring (1) for
Ved tvivl om, hvilken kommando der skal
bruges, kan føreren sige "Hjælp", hvorefter
systemet svarer med et par forskellige kommandoer, der kan bruges i den aktuelle
situation.
Stemmekommandoer kan afbrydes ved:
• Instruktion: En funktion, der hjælper dig
med at blive fortrolig med systemet og
fremgangsmåden for at give kommandoer.
• Stemmetræning: En funktion, som gør det
muligt for stemmestyringssystemet at lære
din stemme og udtale at kende. Funktionen
giver mulighed for at stemmetræne to brugerprofiler.
Hjælpefunktionerne kan også nås ved at trykke
på knappen MY CAR på kontrolpanelet i midterkonsollen, og derefter dreje TUNE til det
ønskede menuvalg.
Instruktion
Instruktionen kan startes på to måder:
OBS
Instruktionen og stemmetræningen kan kun
startes, når bilen er parkeret.
•
•
•
at sige "Afbryd"
et langt tryk på ratknappen til stemmestyring
• Tryk på knappen til stemmestyring og sig
•
at trykke på EXIT eller en anden hovedkildeknap (f.eks. MEDIA).
• Aktiver instruktionen i menusystemet MY
ikke at tale
at aktivere systemet og indlede en dialog
med stemmekommandoer. Systemet vil
derefter vise almindeligt brugte kommandoer på skærmen i midterkonsollen.
268
Hjælpefunktioner til stemmestyring
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
"Stemmeinstruktioner".
CAR under Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Voice tutorial. For
beskrivelse af menusystemet, se side 196.
Undervisningen er opdelt i tre lektioner, som i
alt tager ca. 5 minutter at gennemføre. Systemet begynder med den første lektion. For at
06 Infotainment
Stemmestyring* mobiltelefon
springe en lektion over og gå til den næste skal
du trykke på knappen til stemmestyring og sige
"Næste". Gå tilbage til den foregående lektion
ved at sige "Foregående".
Afslut instruktionen med et langt tryk på knappen til stemmestyring.
Stemmetræning
Systemet viser op til 15 sætninger, som du kan
sige. Stemmetræningen kan startes i menusystemet MY CAR under Indstillinger
Indstilling af stemmestyring Voice
training. Vælg mellem Bruger 1 eller Bruger
2. For beskrivelse af menusystemet, se
side 196.
Efter at stemmetræningen er afsluttet, skal du
huske at indstille din brugerprofil under Voice
user setting.
stemme-feedback. For beskrivelse af
menusystemet, se side 196.
Bruge stemmekommandoer
Føreren indleder en dialog med stemmekommandoer ved at trykke på knappen til stemmestyring (se illustration på side 268).
Når en dialog er startet, bliver almindeligt
brugte kommandoer vist på skærmen. Nedtonet tekst eller tekst i parentes indgår ikke i den
talte kommando.
Når føreren har lært systemet, kan han fremskynde kommandodialogen og springe
instruktioner fra systemet over ved kort at
trykke på knappen til stemmestyring.
Kommandoer kan gives på flere måder
Command-liste Telefonkommandoer
henholdsvis Generelle kommandoer. For
beskrivelse af menusystemet, se side 196.
Ring til et nummer
Systemet forstår tallene 0 (nul) til 9 (ni). Disse
tal kan udtales individuelt, i grupper på flere tal
ad gangen eller hele nummeret på én gang. Tal
højere end 9 (ni) kan systemet ikke håndtere,
f.eks. er 10 (ti) eller 11 (elleve) ikke muligt.
Følgende er et eksempel på en dialog med
stemmekommandoer. Systemets svar varierer,
afhængigt af situationen.
Brugeren starter dialogen ved at sige:
Telefon > ring nummer
eller
Telefon ring nummer
Flere indstillinger i MY CAR
Kommandoen "Telefon ring kontakt" kan f.eks.
udtales som:
• Brugerindstilling - Der kan indstilles to
• "Telefon > Ring kontakt" - Sig "Telefon",
Nummer?
brugerprofiler, funktionen aktiveres i
menusystemet MY CAR under
Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Voice user setting.
Vælg mellem User 1 eller User 2. For
beskrivelse af menusystemet, se side 196.
• Lydstyrke for stemme - Kan ændres i
menusystemet MY CAR under
Indstillinger Indstilling af
stemmestyring Lydstyrke for
vent på systemets svar, og fortsæt derefter
med at sige "Ring kontakt."
eller
• "Telefon ring kontakt" - Sig hele kommandoen i én sekvens.
Hurtigkommandoer
Hurtigkommandoer til telefonen kan findes i
menusystemet MY CAR under Indstillinger
Indstilling af stemmestyring Voice
Systemets svar
06
Brugerens handling
Begynd at sige tallene (som enkelte tal, dvs.
seks-otte-syv osv.) i telefonnummeret. Hvis du
siger flere tal og holder pause, vil systemet
gentage dem og derefter sige "Fortsæt".
Fortsæt med at sige tallene. Når du er færdig,
skal du afslutte kommandoen ved at sige
"Ring".
• Du kan også ændre nummeret ved at sige
kommandoerne "Korriger" (som fjerner
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
269
06 Infotainment
Stemmestyring* mobiltelefon
den sidst indtalte gruppe tal) eller "Slet"
(som sletter hele det indtalte telefonnummer).
Opkald fra opkaldsliste
Med nedenstående dialog kan du foretage et
opkald fra en af din mobiltelefons opkaldslister.
Brugeren starter dialogen ved at sige:
Telefon > ring fra opkaldsliste
eller
Telefon ring fra opkaldsliste
Fortsæt med at svare på systemets instruktioner.
nummererede rækker, og systemet beder
dig om at vælge et rækkenummer.
• Hvis der er flere rækker på listen, end der
kan vises samtidigt, får du ved at sige
"Ned" mulighed for at rulle nedad på
listen.Ved at sige "Op" får du mulighed for
at rulle opad på listen.
Opkald til voicemail
Nedenstående dialog giver dig mulighed for at
ringe til din voicemail for at kontrollere, om du
har fået nogen beskeder. Telefonnummeret til
din voicemail skal være registreret i
BluetoothŸ-funktionen, se side 262.
Brugeren starter dialogen ved at sige:
Opkald til en kontakt
Nedenstående dialog giver dig mulighed for at
ringe til dine foruddefinerede kontakter i mobiltelefonen.
06
Brugeren starter dialogen ved at sige:
Telefon > ring kontakt
Telefon > ring til voicemail
eller
Telefon ring til voicemail
Fortsæt med at svare på systemets instruktioner.
eller
Telefon ring kontakt
Fortsæt med at svare på systemets instruktioner.
Husk på følgende, når du ringer til en kontakt:
• Hvis der er flere kontakter med lignende
navne, bliver de præsenteret på displayet i
270
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Infotainment
TV*
Generelt
OBS
Dette system understøtter kun tv-udsendelser i de lande, som sender i MPEG-2 format
og DVB-T-standarden. Systemet understøtter ikke tv-udsendelser i MPEG-4 format
eller analoge udsendelser.
OBS
Tv-billedet vises kun, når bilen holder stille.
Når bilen kører med en hastighed på over
ca. 6 km/t, forsvinder billedet, og Billeder
ikke tilgængelige u. kørslen vises på
skærmen. Lyden kan dog stadig høres i
mellemtiden. Billedet kommer igen, når
bilen holder stille.
MEDIA, vises en genvejsmenu med almindeligt anvendte menupunkter.
VIGTIGT
I nogle lande kræves der tv-licens til dette
produkt.
Bekræft dit valg eller gå til menuen ved at
trykke på OK/MENU.
Naviger i kanallister eller menuer ved at
dreje TUNE.
Menubetjening
Menuerne i MEDIA betjenes fra midterkonsollen og knapperne* på rattet. For generel information om menuer, se side 235 og menuoversigt, se side 238.
EXIT - fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion.
Den næste tilgængelige kanal vises ved at
trykke på
/
.
Oversigt
OBS
Hvis bilen er udstyret med knapper* på rattet og/eller fjernbetjening*, kan de i flere tilfælde bruges i stedet for knapperne i midterkonsollen. For beskrivelse af knapperne
på rattet, se side 233. For beskrivelse af
fjernbetjeningen, se side 274.
OBS
Modtagelsen er både afhængig af, hvor god
signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige
faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at tvsenderen er langt væk. Dækningen kan
også variere, afhængigt af hvor i landet du
befinder dig.
06
Se TV
–
Kontrolpanel i midterkonsol.
Forvalgsknapper, indtastning af tal.
MEDIA-knap. Den senest aktive kilde
(f.eks. iPodŸ eller tv) aktiveres. Hvis en
kilde er aktiveret, og der trykkes på
Tryk på MEDIA, drej TUNE, indtil TV vises
på skærmen, tryk på OK/MENU.
> En søgning starter, og efter et kort
stykke tid vises den senest anvendte
kanal.
Skifte kanal
Det er muligt at skifte kanal som følger:
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
271
06 Infotainment
TV*
• Drej TUNE, en liste med alle tilgængelige
kanaler i området vises. Hvis en af disse
kanaler allerede har været gemt som forvalg, vises dens forvalgsnummer til højre
for kanalnavnet. Fortsæt med at dreje
TUNE til den ønskede kanal, og tryk på
OK/MENU.
• Ved at trykke på forvalgsknapperne (0-9).
• Via korte tryk på knapperne
/
vises
den næste tilgængelige kanal i området.
OBS
06
Hvis bilen er flyttet inden for landet, for
eksempel fra en by til en anden, er det ikke
sikkert, at de forudindstillede kanaler er tilgængelige på det nye sted, da frekvensområdet kan have ændret sig. Foretag så en ny
søgning og gem en ny liste over forudindstillede kanaler, se funktionen "Gemme de
tilgængelige TV-kanaler som forvalg", side
272.
OBS
Hvis der ikke er modtagelse på forvalgsknapperne, kan det skyldes, at bilen befinder sig på et andet sted end der, hvor søgningen af tv-kanaler blev foretaget, f.eks.
hvis bilen er kørt fra Tyskland til Frankrig. Så
kan det være nødvendigt at foretage et nyt
valg af land og en ny søgning.
272
Søge efter TV-kanaler/Liste over
forudindstillede kanaler
1. Tryk i TV-indstilling på OK/MENU.
2. Drej TUNE til TV-menu, og tryk på OK/
MENU.
3. Drej TUNE til Vælg land, og tryk på OK/
MENU.
> Hvis et eller flere lande tidligere har
været valgt, vises de på en liste.
4. Drej TUNE til enten Andre lande eller et af
de tidligere valgte lande. Tryk på OK/
MENU.
> En liste over alle tilgængelige lande
vises.
5. Drej TUNE til det ønskede land (f.eks. Danmark), og tryk på OK/MENU.
> En automatisk søgning efter tilgængelige TV-kanaler starter. Denne søgning
tager lidt tid. I mellemtiden vises billedet
for hver kanal, der findes, og sættes op
som forvalg. Når søgningen er afsluttet,
vises en meddelelse, og billedet vises.
En liste over forudindstillede kanaler
(maks. 30 forvalg) er nu oprettet og tilgængelig. For at skifte kanal, se
side 271.
Søgningen og forvalgslagringen kan afbrydes
med EXIT.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Kanalstyring
Listen over forudindstillede kanaler kan redigeres. Du kan ændre rækkefølgen af kanaler,
der vises på listen over forudindstillede kanaler. En TV-kanal kan have mere end én plads
på listen over forudindstillede kanaler. TVkanalernes position kan også variere på listen
over forudindstillede kanaler.
For at ændre rækkefølgen på listen over forudindstillede kanaler skal du i TV-indstilling gå til
TV-menu Sortér stationsliste.
1. Drej TUNE til den kanal, du vil flytte på
listen, og bekræft med OK/MENU.
> Den valgte kanal fremhæves.
2. Drej TUNE til den nye plads på listen, og
bekræft med OK/MENU.
> Kanalerne skifter plads med hinanden.
Efter de forudindstillede kanaler (maks. 30) findes alle de øvrige tilgængelige kanaler i området. Man kan flytte en kanal op til en plads på
listen over forudindstillede kanaler.
Gemme de tilgængelige TV-kanaler som
forvalg
Hvis bilen er flyttet inden for landet, for eksempel fra en by til en anden, er det ikke sikkert, at
de forudindstillede kanaler er tilgængelige på
det nye sted, da frekvensområdet kan have
06 Infotainment
TV*
ændret sig. Foretag så en ny søgning og gem
en ny liste over forudindstillede kanaler.
Tekst-TV
Billedindstillinger
Det er muligt at se tekst-TV. Gør som følger:
1. Tryk i TV-indstilling på OK/MENU.
1. Tryk på
gen.
Du kan justere indstillingerne for lysstyrke og
kontrast. For nærmere oplysninger, se
side 253.
2. Drej TUNE til TV-menu, og tryk på OK/
MENU.
3. Drej TUNE til Autostore, og tryk på OK/
MENU.
> En automatisk søgning efter tilgængelige TV-kanaler starter. Denne søgning
tager lidt tid. I mellemtiden vises billedet
for hver kanal, der findes, og sættes op
som forvalg. Når søgningen er afsluttet,
vises en meddelelse, og billedet vises.
En liste over forudindstillede kanaler
(maks. 30 forvalg) er nu oprettet og tilgængelig. For at skifte kanal, se
side 271.
Skanning af TV-kanaler
Funktionen søger automatisk igennem frekvensområdet efter alle tilgængelige kanaler i
det område, hvor du befinder dig. Når en kanal
er fundet, vises den i ca. 10 sekunder, og derefter fortsætter søgningen. Søgningen standses
med EXIT. Derefter fortsætter visning af den
kanal, som du lige har set på. Søgningen påvirker ikke listen over forudindstillede kanaler.
Aktiver skanningen i TV-indstilling under TVmenu Scan.
-knappen på fjernbetjenin-
2. Indtast sidenummeret (3 cifre) med talknapperne (0-9) for at vælge side.
> Siden vises automatisk.
Indtast et nyt sidenummer, eller tryk på fjern/
for at gå til næste
betjeningens knapper
side.
Gå tilbage til TV-billedet med EXIT eller ved at
-knappen på fjernbetjeningen.
trykke på
Det er også muligt at styre tekst-TV med de
farvede knapper på fjernbetjeningen.
Information om det aktuelle program
Tryk på INFO-knappen for at få information om
det aktuelle program, det næste program og
dets starttidspunkt. Trykker man endnu en
gang på INFO-knappen kan man i nogle tilfælde få yderligere information om det aktuelle
program, f.eks. start- og sluttidspunkt og en
kort beskrivelse af det aktuelle program. For
mere information om INFO-knappen, se
side 233.
Modtagelsen mistes
Hvis modtagelsen forsvinder for den TV-kanal,
der vises, fryses billedet. Kort efter kommer der
en meddelelse, som informerer om, at modtagelsen er forsvundet for den aktuelle TV-kanal,
og at en ny søgning efter kanalen er i gang. Når
modtagelsen kommer igen, starter visningen af
TV-kanalen med det samme. Det er når som
helst muligt at skifte kanal, mens meddelelsen
vises.
Hvis meddelelsen Ingen modtagelse, søger
vises, har systemet registreret, at der ikke er
modtagelse for nogen TV-kanaler. En mulig
årsag kan være, at en landegrænse er blevet
passeret, og at systemet er indstillet til det forkerte land. Skift i så fald til det korrekte land
som beskrevet i "Søge efter TV-kanaler/Liste
over forudindstillede kanaler", se side 272.
06
For at vende tilbage til TV-billedet skal du vente
nogle sekunder eller trykke på EXIT.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
273
06 Infotainment
Fjernbetjening*
Generelt
Fjernbetjeningen kan bruges til alle funktioner i
Infotainmentsystemet. Fjernbetjeningens
knapper har funktioner svarende til knapperne
i midterkonsollen eller knapperne* på rattet.
Når du bruger fjernbetjeningen, skal du først
trykke fjernbetjeningens knap
til stilling
F. Ret derefter fjernbetjeningen mod IR-modtageren, som er placeret til højre for INFOknappen (se side 233) i midterkonsollen.
ADVARSEL
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr
osv., i handskerummet eller andre rum.
Ellers kan de ved hård opbremsning eller en
kollision skade personer i bilen.
OBS
06
Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys (f.eks. på instrumentbrættet) - der kan
opstå problemer med batterierne.
Funktioner
Tast
Funktion
F = Skærm for
Skifte til navigation*
Skifte til radiokilde (AM, FM1
osv.)
Skifte til mediekilde (Disk, TV*
osv.)
Skifte til BluetoothŸ handsfree*
Gå/spoling tilbage, skifte spor/
sang.
Afspille/holde pause
Standse
Gå/spoling fremad, skifte spor/
sang
Menu
Til foregående, afbryde funktion,
slette indtastede tegn
Svarer til TUNE i midterkonsollen.
274
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Infotainment
Fjernbetjening*
Tast
Funktion
Udskiftning af batterier i
fjernbetjeningen
OBS
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
Navigere op/ned
OBS
Naviger til venstre/højre
Bekræfte valg eller gå til menusystemet for den valgte kilde
Mindske lydstyrken
Batteriernes levetid er typisk 1-4 år, afhængigt af hvor meget fjernbetjeningen bruges.
Fjernbetjeningen kører på fire batterier af typen
AA/LR6.
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
Øge lydstyrken
0-9
Forvalg af kanaler, indtastning af
tal og bogstaver
Hurtigvalg til favoritindstilling
Information om det aktuelle program, sang osv. Bruges også,
når der er mere information tilgængelig, end der kan vises på
skærmen
06
Valg af sprog på lydspor
1. Tryk ned på batteridækslet og skub det i
retning af den infrarøde linse.
Undertekster, valg af sprog på
tekst
2. Tag de brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet,
og sæt dem ind.
Tekst-TV*, til/fra
3. Sæt dækslet på igen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
275
Gode råd om kørsel..............................................................................
Brændstofpåfyldning............................................................................
Brændstof.............................................................................................
Lastning................................................................................................
Bagagerum............................................................................................
Kørsel med anhænger...........................................................................
Bugsering og bjergning.........................................................................
276
278
281
283
286
289
291
297
UNDER KØRSLEN
07 Under kørslen
Gode råd om kørsel
Generelt
Se mere information og flere råd på siderne
11 og 366.
Økonomikørsel
At køre økonomisk og tage hensyn til miljøet er
at køre forudseende og jævnt og at afpasse
køremåden og hastigheden efter den aktuelle
situation.
ADVARSEL
Sluk aldrig motoren under kørsel, f.eks. ned
ad bakke. Det deaktiverer vigtige systemer
som f.eks. servostyring og bremseservo.
• Kør i det højest mulige gear, tilpasset til den
aktuelle trafiksituation og vej - lavere
omdrejningshastighed giver lavere forbrug.
• Undgå at køre med åbne ruder.
• Undgå hurtig, unødvendig acceleration og
kraftig opbremsning.
• Tøm bilen for unødvendige ting - jo mere
last, desto højere brændstofforbrug.
• Brug motorbremsning ved opbremsning,
der så kan ske uden fare for andre trafikanter.
• Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget - fjern
en tagbagagebærer, der ikke anvendes.
07
• Kør ikke motoren varm i tomgang. Kør i
stedet med let belastning, så snart det er
muligt - en kold motor bruger mere brændstof end en varm.
• Biler med manuel gearkasse startes i 2.
gear under normale forhold på jævn vej.
Kørsel i vand
Bilen kan køres gennem en vanddybde på op
til 25 cm med en hastighed på højst 10 km/t.
Vær ekstra forsigtig ved kørsel gennem strømmende vand.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes lav,
og bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for
at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
• Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter
kørsel i vand og ler.
• Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne
i længere tid, da det kan forårsage fejl i
bilens elektriske anlæg.
VIGTIGT
Motoren kan beskadiges, hvis der trænger
vand ind i luftfilteret.
På større dybder end 25 cm kan der komme
vand ind i transmissionen. Dette reducerer
oliernes smørende evne, hvilket forkorter
levetiden for disse systemer.
Ved motorstop i vand, prøv ikke at genstarte
- bugser bilen ud af vandet til et værksted.
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Risiko for motorfejl.
Motor, gearkasse og kølesystem
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i stærkt
bakket terræn og varmt vejr, er der risiko for, at
motoren og kølesystemet overophedes - særligt ved tung last.
For oplysninger om overophedning ved kørsel
med anhænger, se side 291.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergitteret ved kørsel i varmt vejr.
• Hvis temperaturen i motorens kølesystem
bliver for høj, tændes informationsdisplayets advarselssymbol og viser tekstmeddelelsen Høj motortemp. Stands
straks. Stands bilen på en sikker måde, og
lad motoren gå i tomgang i nogle minutter
for at køle af.
• Hvis tekstmeddelelsen Høj motortemp.
Sluk motor eller Lav kølevæske Stands
278
07 Under kørslen
Gode råd om kørsel
•
•
•
motor vises, skal motoren standses, efter
at bilen er standset.
Ved overophedning i gearkassen aktiveres
en indbygget beskyttelsesfunktion, som
bl.a. tænder instrumentpanelets advarselssymbol og viser tekstmeddelelsen
Transm.olietemp. Nedsæt hastighed
eller Transm.olietemp. Stands sikkert følg den givne anbefaling, og sæt hastigheden ned, eller stands bilen på en sikker
måde. Lad derefter motoren gå i tomgang
i nogle minutter for at lade gearkassen
afkøle.
I tilfælde af overophedning frakobles bilens
aircondition muligvis midlertidigt.
Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
OBS
Det er normalt, at motorens ventilator kører
et stykke tid efter, at motoren er slukket.
Åben bagklap
ADVARSEL
Kør ikke med åben bagklap. Giftige udstødningsgasser kan blive suget ind i bilen via
bagagerummet.
Undgå at overbelaste batteriet
Inden en længere rejse
De elektriske funktioner i bilen belaster startbatteriet i forskellig grad. Brug ikke nøgleposition II, når motoren er standset. Brug i stedet
indstilling I - så bruges der mindre strøm.
• Kontrollér, at motoren fungerer, som den
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang. Eksempler på disse funktioner er:
•
•
•
•
kabineblæser
eller anden væske ud.
• Kontrollér alle pærer og dækkenes mønsterdybde.
• I visse lande kræver loven, at man medfører en advarselstrekant.
Vinterkørsel
lygter
Inden den kolde årstid bør især nedenstående
kontrolleres:
forrudevisker(e)
• Kølevæsken skal indeholde mindst 50 %
lydanlæg (høj lydstyrke).
Hvis batterispændingen er lav, viser informationsdisplayet teksten Lav batterispæn.
Nedsat strømforb. Energisparefunktionen
slår derefter visse funktioner fra eller reducerer
dem, f.eks. kabineblæser og/eller lydanlæg.
–
skal, og at brændstofforbruget er normalt.
• Kontrollér, at der ikke lækker benzin, olie
Oplad startbatteriet ved at starte motoren
og lad den derefter fortsætte i mindst
15 minutter - batteriet oplades bedre under
kørsel end med motoren i tomgang, når
bilen holder stille.
glykol. Dette blandingsforhold beskytter
motoren mod frostsprængning ned til
ca. -35 °C. For at opnå bedst mulig frostbeskyttelse bør forskellige typer glykol ikke
blandes.
• Brændstoftanken bør være godt fyldt op
for at forhindre, at der dannes kondensvand.
• Motoroliens viskositet er vigtig. Olie med
lavere viskositet (tyndere olie) letter starten
i koldt vejr og reducerer også brændstofforbruget, mens motoren er kold. For mere
information om egnede olietyper, se
side 362.
07
279
07 Under kørslen
Gode råd om kørsel
VIGTIGT
Olie med lav viskositet må ikke anvendes til
hård kørsel eller i varmt vejr.
• Batteriets tilstand og opladning bør undersøges. Koldt vejr stiller større krav til batteriet, samtidig med at dets kapacitet reduceres.
• Brug sprinklervæske for at undgå isdannelse i sprinklervæskebeholderen.
For at opnå bedst muligt vejgreb anbefaler
Volvo vinterdæk på alle fire hjul, hvis der er
risiko for sne eller is.
OBS
I nogle lande er det lovpligtigt at anvende
vinterdæk. Pigdæk er ikke tilladt i alle lande.
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede forhold for at lære, hvordan bilen reagerer.
07
280
07 Under kørslen
Brændstofpåfyldning
Brændstofpåfyldning
Manuel åbning af tankdækselklap
Åbning og lukning af tankdækselklappen
• Sæt pumpens mundstykke i åbningen til
Åbn tankdækselklappen ved at trykke den
bageste del af klappen lidt ind.
Træk klappen ud.
Efter brændstofpåfyldning lukkes klappen til.
For låsning/oplåsning af tankdækselklappen
se side 56. Tankdækselklappens låsesystem
følger også keyless-drive og centrallåsens låsning og oplåsning. Låsningen af tankdækselklappen sker altid med en forsinkelse på 10
minutter.
Tankdækselklappen kan åbnes med hånden,
når åbning ikke er muligt udefra.
Åbn/fjern sideklappen i bagagerummet (i
samme side som tankdækselklappen).
Træk forsigtigt linen lige bagud. Klappen
kan nu åbnes udefra.
VIGTIGT
Træk forsigtigt i linen - kun minimal kraft er
nødvendig for at udløse klappens lås.
Påfyldning af brændstof
Brændstoftanken er udstyret med et brændstofpåfyldningssystem uden dæksel.
brændstofpåfyldning. Sørg for at sætte
mundstykket helt ind i påfyldningsrøret.
Påfyldningsrøret består af to vippelåg, og
mundstykket skal føres forbi begge låg, før
tankning påbegyndes.
• Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens
dyse slår fra.
OBS
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
07
OBS
Undgå spild ved at vente ca. 5-8 sekunder
efter endt tankning, før mundstykket forsigtigt tages ud.
281
07 Under kørslen
Brændstofpåfyldning
Påfyldning med reservedunk
Ved påfyldning med reservedunk anvendes
tragten, som ligger under gulvlemmen i bagagerummet. Sørg for at sætte tragten helt ind i
påfyldningsrøret. Påfyldningsrøret består af to
vippelåg, og tragten skal føres forbi begge låg,
før påfyldning påbegyndes.
07
282
07 Under kørslen
Brændstof
Generelt om brændstof
Der bør ikke bruges brændstof af lavere kvalitet
end som anbefalet af Volvo, da motorydelsen
og brændstofforbruget ellers forringes.
ADVARSEL
Undgå altid indånding af brændstofdampe
og at få stænk af brændstof i øjnene.
Ved brændstof i øjnene: Fjern eventuelle
kontaktlinser, skyl øjnene med rigeligt vand
i mindst 15 minutter og søg lægehjælp.
Brændstof må aldrig indtages. Brændstoffer som benzin og diesel er meget giftige, og
kan forårsage permanent skade eller dødsfald, hvis de indtages. Søg straks lægehjælp, hvis brændstof er blevet indtaget.
ADVARSEL
Brændstof, som er spildt på jorden, kan
antændes.
Sluk for en brændstofdrevet varmer, før
tankning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon i forbindelse med tankning. Ringesignalerne kan
frembringe gnister og antænde benzindampe, som igen kan forårsage brand og
personskade.
VIGTIGT
Blanding af forskellige typer af brændstof
eller brug af brændstof, der ikke anbefales,
ophæver Volvos garanti og eventuelle supplerende serviceaftaler. Dette gælder for
alle motorer.
OBS
Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger
eller kørsel i store højder kombineret med
brændstofkvaliteten er faktorer, der kan
påvirke bilens præstationsevne.
Katalysatorer
Katalysatorerne har til formål at rense udstødningsgassen. De er placeret tæt på motoren,
så de hurtigt kommer op på deres driftstemperatur.
Katalysatorerne består af en monolit (keramiksten eller metal) med kanaler. Kanalvæggene
er belagt med platin/rodium/palladium. Disse
metaller varetager katalysatorfunktionen, dvs.
de fremskynder den kemiske proces uden selv
at forbruges.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet
mellem det brændstof og den luft, der tilføres
motoren, reguleres konstant. Reguleringen
skaber optimale forhold for en effektiv forbrænding, og dermed reduktion, af de skadelige
stoffer (kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider)
ved hjælp af en trevejskatalysator.
Benzin
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste
motorer kan køres på oktantal 95 og 98 RON.
Kun i undtagelsestilfælde bør 91 RON bruges.
• 95 RON kan bruges til normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal effekt
og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og brændstofforbrug.
07
VIGTIGT
Lambda-sondeTM iltføler
•
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem,
som har til opgave at reducere udslippet og
forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
Brug kun blyfri benzin for at undgå skader på katalysatoren.
•
Brug ikke tilsætningsstoffer, som ikke er
anbefalet af Volvo.
283
07 Under kørslen
Brændstof
Diesel
Brug kun dieselbrændstof fra velkendte producenter. Påfyld aldrig diesel af tvivlsom kvalitet. Dieselbrændstof skal opfylde normen
EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer er følsomme over for foruening i brændstoffet, f.eks.
for mange svovlpartikler.
Ved lave temperaturer (-6 °C til -40 °C) kan dieselbrændstof give en paraffinudfældning, hvilket kan give startvanskeligheder. De større
olieselskaber har også et særligt dieselbrændstof, som er beregnet til temperaturer omkring
frysepunktet. Dette er mere letflydende ved
lave temperaturer og reducerer risikoen for
udskillelse af paraffin.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved
tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.
VIGTIGT
Kun brændstof, der opfylder den europæiske standard for diesel, må anvendes.
07
Svovlindholdet må ikke overstige 50 ppm.
VIGTIGT
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
anvendes:
•
•
•
•
284
4. For at starte motoren: Tryk bremse- og/
eller koblingspedal ned, og tryk på
START-knappen en gang til.
Specielle additiver
Marine Diesel Fuel
Fyringsolie
FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) og
vegetabilsk olie.
Disse brændstoffer opfylder ikke kravene i
Volvos anbefaling og giver øget slid og
motorskader, som ikke dækkes af Volvos
garantier.
Brændstofstop
Brændstofsystemets konstruktion i en dieselmotor gør, at hvis bilen løber tør for brændstof,
kan udluftning på værksted være nødvendig
for at genstarte efter optankning.
Efter et motorstop på grund af brændstofmangel skal brændstofsystemet have et øjeblik til
at udføre en kontrol. Gør da som følger, før du
starter motoren, efter at brændstoftanken er
blevet fyldt med diesel:
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, og
tryk den ind til endestillingen (se side 76).
2. Tryk på START-knappen uden at trykke
ned på bremse- og/eller koblingspedal.
1
3. Vent ca. 1 minut.
Gasolie kan indeholde en vis mængde FAME, der må ikke tilsættes yderligere mængde.
OBS
Før tankning af brændstof ved brændstofmangel:
•
Stands bilen på så plan/vandret jord
som muligt - hvis bilen hælder, er der
risiko for luftlommer i brændstoftilførslen.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
VIGTIGT
Visse specielle additiver eliminerer separeringen af vand i brændstoffilteret.
07 Under kørslen
Brændstof
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieseldrevne biler er forsynet med et partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen
samles i filtret under normal kørsel. For at forbrænde partiklerne og tømme filtret startes en
såkaldt regenerering. Hertil kræves, at motoren
er kommet op på normal driftstemperatur.
Regenereringen af filteret foregår automatisk
og tager normalt 10-20 minutter. Ved lav gennemsnitshastighed kan det tage lidt længere
tid. Under regenereringen øges brændstofforbruget lidt.
Regenerering i koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
OBS
OBS
En mindre reduktion i motoreffekt kan midlertidigt mærkes under regenereringen.
Når regenereringen er gennemført, forsvinder
advarslen automatisk.
Ekstreme vejrforhold, træk af anhænger
eller kørsel i store højder kombineret med
brændstofkvaliteten er faktorer, der kan
påvirke bilens præstationer.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* bruges,
hvorved motoren hurtigere kommer op på normal driftstemperatur.
VIGTIGT
Hvis filtret fyldes helt med partikler, kan det
være svært at starte motoren, og filteret bliver bragt ud af funktion. Så er der risiko for,
at filteret skal udskiftes.
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler, tændes en gul advarselstrekant på instrumentpanelet, og meddelelsen Sodfilter fuldt Se
instr.bog vises på instrumentpanelet.
Tallene for brændstofforbrug kan påvirkes,
hvis bilen udstyres med ekstra tilbehør, som
ændrer bilens vægt. Se information om vægte
på side 359 og tabel på side 366.
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere 20 minutter.
Desuden kan køremåden og andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens brændstofforbrug.
07
Ved brug af brændstof med oktantal 91 RON
bliver forbruget højere og ydelsen lavere.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
285
07 Under kørslen
Lastning
Generelt om lastning
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information om vægte,
se side 359.
Bagklappen åbnes med en knap på
lyspanelet eller fjernbetjeningen, se
• Al last bør fastspændes med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
ADVARSEL
En løs genstand, som vejer 20 kg, kan ved
en frontalkollision med en hastighed på
50 km/t opnå en vægt svarende til 1.000 kg.
side 55.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, afhængigt
af lastens vægt og placering.
Overvejelser ved lastning
• Placer lasten presset mod bagsædets
ryglæn.
Bemærk, at ingen genstande må hindre funktionen af forsædernes WHIPS-system, hvis et
af bagsædets ryglæn er klappet ned,se
side 25.
07
• Centrer lasten.
• Tunge genstande bør placeres så lavt som
muligt. Undgå at anbringe tung last på
nedslåede ryglæn.
• Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige indtrækket.
286
Forsæde
Ved transport af ekstra lang last kan også passagersædets ryglæn slås ned (se side 78).
ADVARSEL
Taglast
Brug af tagbagagebærer
For at undgå skader på bilen og for at opnå
størst mulig sikkerhed under kørslen anbefales
de lastholdere, som Volvo har udviklet.
Den beskyttende effekt fra gardinairbaggene i taget kan udeblive eller reduceres,
hvis lasten når for højt op.
Følg nøje den monteringsanvisning, der følger
med lastholderen.
•
• Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
Last aldrig over ryglænenes højde.
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
ADVARSEL
• Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
Lasten skal altid fastspændes. Ellers kan
den ved en hård opbremsning forskyde sig
og skade personer i bilen.
• Bilens vindmodstand og dermed brænd-
Dæk skarpe kanter og spidse hjørner med
noget blødt.
•
Sluk for motoren og træk parkeringsbremsen ved lastning/losning af lange genstande. Ellers kan lasten eventuelt komme i
kontakt med gearstangen eller gearvælgeren, og derved føre den til en kørestilling, så
bilen kører væk.
stofforbruget øges med lastens omfang.
Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
ADVARSEL
Bilens tyngdepunkt og køregenskaber
ændres ved læsning på taget. For information om maksimalt tilladt belastning på
taget, herunder tagbagagebærer og eventuel tagboks, se side 359.
07 Under kørslen
Lastning
Nedslåning af bagsæderyglæn
For at gøre det lettere at anbringe last i bagagerummet kan bagsædets ryglæn slås ned, se
side 81.
Indkøbsposeholder
Opslåelig indkøbsposeholder*
Indkøbsposeholderne holder poser på plads
og forhindrer dem i at vælte og sprede deres
indhold ud over gulvet i bagagerummet.
Belastningen på holderen er maks. 3 kg.
Lastforankringsøjer
Opslåelig indkøbsposeholder
Indkøbsposeholder
Lastforankringsøjerne bruges til at fæstne
spændebånd for at fastgøre genstande i bagagerummet.
ADVARSEL
Hårde, skarpe og/eller tunge genstande, der
ligger eller rager ud, kan forvolde personskader ved en kraftig opbremsning.
Den opslåelige indkøbsposeholder i gulvet kan
åbnes op i tre positioner. Den kan sættes i to
justeringspositioner og en såkaldt serviceposition, hvor den er helt åben. Den findes med
to varianter af gulvkombination, den ene med
justeringspositioner i balje under gulvet, den
anden med justeringspositioner i plastskinner.
Nedenfor vises opslåning med justeringsposition i balje under gulvet.
Belastningen på den midterste holder er maks.
3 kg, og på de ydre maks. 10 kg.
07
Spænd altid store og tunge genstande fast
med sikkerhedsselen eller lastremme.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
287
07 Under kørslen
Lastning
12 V stikkontakt*
OBS
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo. For information
om brug af Volvos anbefalede midlertidige
dæklapning (TMK), se side 312.
Løft i håndtaget* på det øverste gulv, og
fold gulvet op.
Før gulvet frem til en passende position og
placer det i justeringsrillen.
3. I serviceposition føres gulvet længst frem
mod det bageste ryglæn og placeres i
plaststøtten i midten.
Fold dækslet ned for at få adgang til stikkontakten.
• Der er spænding på kontakten, selv om
fjernbetjeningen ikke sidder i tændingslåsen.
VIGTIGT
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W).
07
OBS
Husk, at brug af stikkontakten med motoren
slukket medfører risiko for afladning af
bilens startbatteri.
288
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Under kørslen
Bagagerum
Lastnet*
Fastgøring
OBS
Lastnettet monteres lettest via den ene bagdør.
ADVARSEL
Det er nødvendigt at sikre, at lastnettets
øverste beslag er korrekt monteret, og at
trækbåndene er forsvarligt fastgjort. Beskadigede net må ikke anvendes.
Lastnettet monteres i fire befæstelsespunkter.
Lastnettet forhindrer lasten i at blive kastet
frem i kabinen under kraftige opbremsninger.
Af sikkerhedsgrunde skal lastnettet altid fastgøres og fastspændes på forsvarlig måde. Nettet er fremstillet af kraftig nylon og er fastgjort
bag forsædernes ryglæn.
ADVARSEL
Last i bagagerummet skal forankres godt,
selv om et korrekt lastnet er monteret.
1. Fold lastnettet ud, og kontrollér at den
delte øvre stang spærres i udfoldet stilling.
2. Hægt stangens ene ende i loftsbeslaget
med trækbåndets lås vendt mod dig.
3. Hægt stangens anden ende i loftsbeslaget
på den modsatte side - de teleskopisk fjedrende kroge letter anbringelsen. Sørg for at
trykke stangens kroge frem til det respektive loftsbeslags forreste endestilling.
4. Hægt lastnettets trækbånd fast i øjerne
bag på sædernes glideskinner - det letter,
hvis ryglænene rettes op og sæderne skydes et stykke frem.
Vær opmærksom på ikke at presse sæde/
ryglæn hårdt mod nettet, når sæde/ryglæn
skydes bagud igen - juster kun indtil sæde/
ryglæn berører nettet.
VIGTIGT
Hvis et sæde/ryglæn presses hårdt bagud
mod lastnettet, kan nettet og/eller dets
loftsbeslag beskadiges.
07
5. Spænd lastnettet til med trækbåndene.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
289
07 Under kørslen
Bagagerum
Demontering og opbevaring
Det sammenfoldede lastnet opbevares i dets
pose i bagagerummet.
Fjernelse af hattehylde
Løsn hattehyldens øjebolte på begge
sider.
Hægt hattehylden af fortil, og tag den ud.
Lastnettet kan nemt løsnes og foldes sammen.
Løsn spændingen i nettet ved at trykke
knappen på trækbåndets lås ind og trække
et stykke af båndet ud.
Hattehylde
Tryk spærrehagen ind og løsn begge trækbåndets kroge.
07
Hægt stangen løs fra loftet ved at trække
stangen tilbage i loftets bageste position,
trykke stangen i en vilkårlig retning, så krogen springer ind i stangen, hvilket samtidigt frigør den anden sides krog.
Til sidst tages den resterende loftskrog ud
af loftet.
4. Knæk stangen på midten, fold den sammen og rul nettet sammen.
Læg nettet i opbevaringsposen.
290
Hattehylden kan fjernes for at få øget lastrum.
07 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr, f.eks. anhængertræk, mindsker bilens
lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig
information om vægte, se side 359.
• Af sikkerhedsmæssige årsager bør den
maksimalt tilladte hastighed for en bilen
med tilkoblet anhænger ikke overskrides.
Følg de gældende regler for tilladte hastigheder og vægte.
• Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
Hvis trækanordningen er monteret af Volvo,
leveres bilen med det nødvendige udstyr til
kørsel med anhænger.
• Undgå at køre med anhænger på stignin-
• Bilens trækanordning skal være af god-
Anhængerkabel
kendt type.
• Hvis anhængertrækket eftermonteres, bør
man sammen med sin autoriserede Volvoforhandler kontrollere, at bilen har alt
udstyret til kørsel med anhænger.
• Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering
fremgår af se side 310.
• Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
• Kør ikke med en tung anhænger, når bilen
er helt ny. Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
• På lange og stejle nedadgående skråninger belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
afpas hastigheden.
ger over 12 %.
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt,
skal der bruges en adapter. Brug et adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at
kablet ikke slæber langs jorden.
Blinklys og bremselygter på anhænger
Hvis en af anhængerens pærer til afviserne er
defekt, blinker kombiinstrumentets symbol for
afviserne hurtigere end normalt, og displayet
viser teksten Defekt pære
Anhængerafviser.
Hvis en af anhængerens pærer til bremselygterne er defekt, vises teksten Defekt pære
Anhængerstoplys.
Niveauregulering*
De bageste støddæmpere holder en konstant
højde, uanset bilens belastning (op til den tilladte maksimumsvægt). Når bilen holder stille,
synker bagvognen lidt, hvilket er normalt.
Anhængervægte
For information om Volvos tilladte anhængervægte, se side 360.
OBS
De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, som Volvo tillader. Den maksimalt tilladte hastighed for køretøjer med
tilkoblet anhænger er 100 km/t. Nationale
regler for køretøjer kan yderligere begrænse
anhængervægt og hastighed. Anhængertræk kan være certificeret til en højere
trækvægt, end hvad bilen må trække.
ADVARSEL
Følg de angivne anbefalinger for anhængervægt. Ellers kan hele vognen blive svær at
kontrollere ved undvigemanøvrer og
opbremsning.
Manuel gearkasse
Overophedning
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
07
• Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min.
(dieselmotorer: 3500 omdr./min.) - ellers
kan olietemperaturen blive for høj.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
291
07 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Dieselmotor 5cyl
Parkering på skråninger
• Ved risiko for overophedning er det opti-
1. Træd driftsbremsen ned.
male omdrejningstal for motoren
2300-3000 omdr./min. for optimal cirkulation af kølevæsken.
2. Aktivér parkeringsbremsen.
3. Sæt gearvælgeren i position P.
4. Slip driftsbremsen.
Automatgear
Overophedning
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
• Automatgear vælger det optimale gear i
forhold til belastning og motorens omdrejningstal.
• Ved overophedning tændes et advarselssymbol på instrumentpanelet kombineret
med en tekstmeddelelse - følg den givne
anbefaling.
Stejle stigninger
•
07
Bloker ikke automatgearkassen med et
højere gear, end hvad motoren kan "klare"
- det er ikke altid en fordel at køre i høje
gear og lave omdrejningstal.
VIGTIGT
Se også særskilte oplysninger om langsom
kørsel med anhænger for biler med automatgear Powershift på side 114.
292
• Gearvælgeren skal være i parkeringsstilling P, når en bil med automatgear og tilkoblet anhænger parkeres. Brug altid parkeringsbremsen.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med Volvos aftagelige
anhængertræk:
•
•
•
Følg monteringsanvisningen nøje.
Den aftagelige del skal være låst med
nøgle, før kørsel påbegyndes.
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Vigtigt at kontrollere
• Brug stopklodser til blokering af hjulene,
• Anhængertrækkets kugle skal med jævne
når en bil med anhænger parkeres på en
skråning.
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
Start på en skråning
1. Træd driftsbremsen ned.
2. Før gearvælgeren til kørestilling D.
ADVARSEL
Det aftagelige anhængertræks bevægelige
dele må ikke smøres/olieres. Det kan sænke
sikkerhedsniveauet.
3. Udløs parkeringsbremsen.
4. Slip driftsbremsen og kør af sted.
Trækanordning
Hvis der påmonteres et aftageligt anhængertræk, skal monteringsanvisningen for fastgøring af den løse del følges nøje, se side 294.
OBS
Når koblingshoved med balanceaksel
anvendes, skal trækkuglen ikke smøres ind.
07 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Specifikationer
G021485
Opbevaring af aftageligt anhængertræk
Det aftagelige anhængertræks opbevaringsplads.
VIGTIGT
Tag altid det aftagelige anhængertræk af
efter brug, og opbevar det på dets faste
plads i bilen.
Mål, befæstelsespunkter (mm)
A
887
B
79
C
881
D
441
E
109
F
306
G
Sidevange
H
Kuglens centrum
07
293
07 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Indikatoren skal vise rødt.
G021490
G021488
Fastgøring af aftageligt anhængertræk
Indikatoren skal vise grønt.
G021487
07
294
Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at
dreje nøglen højre om.
Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
G000000
G021489
Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
og derefter trække
trykke spærren ind,
dækslet lige bagud
.
Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
07 Under kørslen
Kontrollér, at kugledelen sidder fast, ved at
rykke den opad, nedad og bagud.
ADVARSEL
Hvis kugledelen ikke sidder korrekt, skal
den tages af og sættes fast igen som
beskrevet tidligere.
VIGTIGT
G021495
G021494
Kørsel med anhænger
Sikkerhedswire.
Tryk låsegrebet ind , og drej det venstre
om
, indtil der lyder et klik.
ADVARSEL
Sørg for at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det rigtige sted.
Fjernelse af aftageligt anhængertræk
Smør kun kuglen til koblingshovedet ind,
resten af anhængertrækket skal være rent
og tørt.
Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at kugledelen trækkes bagud og opad.
07
ADVARSEL
Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst
stilling.
Det aftagelige anhængertræk skal spændes
godt fast, hvis det opbevares i bilen, se
side 293.
295
07 Under kørslen
Kørsel med anhænger
• Bil med anhænger udsættes for en pludselig kraftig sidevind.
• Bil med anhænger kører på ujævn vejbane
eller i et hul.
• Kraftige ratbevægelser.
Betjening
Skyd beskyttelsesdækslet på, indtil det
kommer på plads med et klik.
Anhænger-stabilisator - TSA*
TSA-systemets (Trailer Stability Assist) opgave
er at stabilisere bil med tilkoblet anhænger i
situationer, hvor vognen er kommet i slinger.
TSA-funktionen indgår i DSTC-systemet
(Dynamic Stability and Traction Control), se
side 132.
Funktion
07
At en bil med anhænger ender i slinger, kan
opstå for alle kombinationer af biler og anhængere. Normalt kræves der meget høje hastigheder, for at det sker. Men hvis anhængeren er
overlæsset eller har lasten forkert fordelt, f.eks.
for langt bagude, er der risiko for slinger, også
ved lavere hastigheder, 70-90 km/t.
Der kræves en udløsende faktor, for at slinger
begynder, f.eks.:
296
Når slinger først er kommet i gang, kan den
blive vanskelig eller umulig at dæmpe, hvilket
gør vognen svær at kontrollere med risiko for
at ende i f.eks. den forkerte kørebane eller uden
for vejbanen.
TSA-systemet overvåger kontinuerligt bilens
bevægelser, specielt til siden. Hvis der registreres slinger, sker individuel bremseregulering på forhjulene, hvilket giver en stabiliserende effekt på vognen. Oftest er dette tilstrækkeligt til at føreren kan få kontrol over
bilen igen.
Hvis slinger ikke afdæmpes på trods af TSAsystemets første indgriben, bremses vognen
med alle hjul kombineret med at motorens drivkraft reduceres. Når slinger er dæmpet lidt efter
lidt, og vognen igen er stabil, afbryder TSAsystemet reguleringen, og føreren får igen fuld
kontrol over bilen.
Øvrigt
TSA-systemets indgriben kan ske i hastighedsintervallet 65-160 km/t.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
TSA-funktionen slås fra, hvis føreren vælger
Sport-funktion, se side 132.
Indgriben fra TSA kan udeblive, hvis føreren
med kraftige ratbevægelser forsøger at
ophæve slinger, da TSA-systemet så ikke kan
afgøre, om det er anhængeren eller føreren, der
forårsager slinger.
Når TSA-systemet arbejder, blinker
DSTC-symbolet i kombiinstrumentet.
07 Under kørslen
Bugsering og bjergning
Bugsering
ADVARSEL
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
1. Lås ratlåsen op ved at sætte nøglen i tændingslåsen og foretage et langt tryk på
START/STOP ENGINE-knappen - nøgleposition II aktiveres, se side 76 for mere
information om nøglepositioner.
Bremse- og servostyring fungerer ikke, når
motoren er slukket - det er nødvendigt at
trykke ca. fem gange så hårdt på bremsepedalen, og styringen er betydeligt tungere
end normalt.
Manuel gearkasse
Før bugsering:
2. Fjernbetjeningen skal blive siddende i tændingslåsen under hele bugseringen.
–
3. Hold bugserlinen strakt, når trækbilen
sænker farten, ved at holde foden let på
bremsepedalen - så undgås hårde ryk.
Automatgear Geartronic
ADVARSEL
•
•
Fjernbetjeningen skal være i nøgleposition II - i position I er alle airbags deaktiverede.
•
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af tændingslåsen, når bilen bugseres.
Model med gearkassen Powershift bør ikke
bugseres, da den er afhængig af, at motoren er
i gang for at få tilstrækkelig smøring. Hvis der
stadig skal bugseres, skal strækningen gøres
så kort som muligt og med meget lav hastighed.
Hvis du er i tvivl, om bilen er udstyret med
gearkassen Powershift eller ej, kan det bekræftes ved at kontrollere betegnelsen på gearkassens mærkat under motorhjelmen - se
side 356. Betegnelsen ”MPS6” betyder, at der
er en Powershift – ellers er det automatgearkassen Geartronic.
VIGTIGT
4. Vær klar til at bremse for at standse.
Kontroller, at ratlåsen er låst op inden
bugsering.
Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.
Automatgear Powershift
Undgå bugsering.
•
•
For at flytte bilen fra et trafikfarligt sted
kan den dog bugseres væk over en kort
afstand ved lav hastighed - ikke længere end 10 km, og ikke med højere
hastighed end 10 km/h. Bemærk, at
bilen altid skal bugseres, så hjulene ruller fremad.
•
Ved flytning over en længere afstand
end 10 km skal bilen bjerges med drivhjulene løftet fra vejbanen - professionel
bjergning anbefales.
Bugser ikke en bil med automatisk
gearkasse ved hastigheder over
80 km/t, og ikke længere end 80 km.
Følg de hastigheder, som er tilladt ifølge
de lokale færdselsregler.
Før bugsering:
–
VIGTIGT
Bemærk, at bilen altid skal bugseres, så hjulene ruller fremad.
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
07
Før bugsering:
297
07 Under kørslen
Bugsering og bjergning
–
Dæksel til bugserøjets forankringspunkt
findes i to varianter, der skal åbnes på forskellige måder:
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
Starthjælp
• Varianten med en fordybning åbnes ved
Motoren må ikke trækkes i gang. Hvis batteriet
er afladet, og motoren ikke vil starte, skal der
bruges et hjælpebatteri, se side 109.
at stikke en mønt eller lignende ind i fordybningen og lirke dækslet udad. Fold
derefter dækslet helt ud og løsn det.
• Den anden variant har en markering
VIGTIGT
Katalysatoren kan blive beskadiget, når du
forsøger at trække motoren i gang.
Hent bugserøjet frem. Det befinder sig
under gulvlemmen i bagagerummet.
Bugserøje
Bugserøjet skrues ind i en gevindskåret fordybning bag et dæksel på kofangerens højre
side, for eller bag.
Fastgøring af bugserøje
07
298
OBS
langs den ene side eller i et hjørne: Tryk
på markeringen med en finger og fold
samtidig den modsatte side/hjørne ud
ved hjælp af en skruetrækker - dækslet
vender om sin midterlinje og kan derefter løsnes.
Skru bugserøjet helt ind til dens flange.
Drej øjet godt fast, f.eks. med hjulnøglen.
For at få adgang til bugserøjet/hjulnøglen i
skumblokken:
Efter brug skrues bugserøjet løst. Læg
bugserøjet tilbage på plads.
•
Slut af med at sætte dækslet på kofangeren igen.
•
Version 1: Løft dæklapningssættets
kompressorenhed (punkt 5) for at få
adgang til hjulnøglen. Løft flasken med
tætningsvæske (punkt 6) ud for at få
adgang til bugserøjet.
Version 2: Løft dæklapningssættets
kompressorenhed (punkt 5) for at få
adgang til bugserøjet. Hjulnøglen ligger
under donkraften.
VIGTIGT
Bugserøjet er kun beregnet til bugsering på
vej - ikke til bjergning, efter bilen er kørt i
grøften eller er kørt fast. Tilkald fagkyndig
assistance til bjergning.
07 Under kørslen
Bugsering og bjergning
OBS
På nogle biler med monteret anhængertræk
kan bugserøjet ikke fastgøres i den bageste
fordybning. Fastgør i så fald bugserlinen i
anhængertrækket.
Af denne grund er det hensigtsmæssigt at
opbevare det aftagelige anhængertræks
kugledel i bilen.
Bjergning
Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
VIGTIGT
Bemærk, at bilen altid skal bjerges, så hjulene ruller fremad.
07
299
Generelt ................................................................................................
Skift af hjul ...........................................................................................
Tryk i dæk ............................................................................................
Advarselstrekant og førstehjælpskasse*...............................................
Midlertidig dæklapning (TMK)* .............................................................
300
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
302
306
310
311
312
HJUL OG DÆK
08 Hjul og dæk
Generelt
Køregenskaber
Dæk har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk og
hastighedsklasse er vigtige for bilens adfærd.
Dækkene med den største mønsterdybde skal
altid monteres på baghjulene (for at mindske
udskridningsrisikoen).
Nye dæk
OBS
Omdrejningsretning
Sørg for at have den samme type og størrelse, og også samme mærke, på begge
hjulpar.
Følg det anbefalede dæktryk i dæktryktabellen,
se side 368.
Vedligeholdelse af dæk
G021778
Dækkenes alder
Pilen viser dækkets omdrejningsretning.
Dæk med mønster, der er konstrueret til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen markeret med en pil på dækket. Dækkene skal
have samme rotationsretning i hele levetiden.
De må kun flyttes fra for til bag eller omvendt,
aldrig fra venstre til højre side eller omvendt.
Hvis dækkene monteres forkert, forringes
bilens bremseegenskaber og evne til at lede
regn og snesjap væk.
08
302
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker ubeskadigede. Dæk ældes og nedbrydes, selvom
de sjældent eller aldrig er i brug. Deres funktion
kan derfor forringes. Det gælder for alle dæk,
der gemmes til fremtidig brug. Som eksempler
på ydre tegn, der viser, at dækket er uegnet til
at bruges, er revner eller misfarvning.
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år
begynder de at hærde, og samtidig forringes
friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Stil derfor
efter at få så friske dæk som muligt ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når det gælder vinterdæk. De sidste tal i talrækken angiver produktionsuge og -år. Dette er dækkets
DOT-mærkning (Department of Transportation) og angives med fire cifre, f.eks. 1510.
Dækket på illustrationen er fremstillet i uge 15
år 2010.
Sommer- og vinterdæk
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, skal de
markeres med, hvilken side de har siddet på,
f.eks. V for venstre og H for højre.
08 Hjul og dæk
Generelt
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 310. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes tilstand har indvirkning på, hvor hurtigt dine
dæk ældes og slides. For at undgå forskelle i
mønsterdybde og for at forhindre at der opstår
slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning
ved den første udskiftning er ca. 5.000 km, og
derefter med et interval på 10.000 km. Volvo
anbefaler dig at kontakte et autoriseret Volvoværksted for kontrol, hvis du er i tvivl om mønsterdybden. Hvis der allerede er opstået betydelig forskel i slitage (>1 mm forskel i mønsterdybde) mellem dækkene, skal de mindst slidte
dæk altid sidde bagest. En forhjulsudskridning
er generelt lettere at oprette end en baghjulsudskridning og får bilen til at fortsætte ligeud, i
stedet for at bagenden skrider ud til siden, og
man måske helt mister herredømmet over
bilen. Det er derfor vigtigt, at baghjulene aldrig
mister fæstet før forhjulene.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
ADVARSEL
Et beskadiget dæk kan føre til tab af kontrol
over bilen.
Dæk med slidindikatorer
Fælge og hjulbolte
G021829
Slitage og vedligeholdelse
Slidindikatorer.
En slidindikator er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets
mønsterdybde er reduceret til 1,6 mm, er
mønstret på højde med slidindikatorerne.
Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt.
Husk, at dæk med lille mønsterdybde har
meget dårligt vejgreb i regn eller sne.
Lav hjulbolt
Høj hjulbolt
Låsbar hjulbolt
Tilspændingsmoment:
• Type 1 hjulbolt (stålfælg): 110 Nm
• Type 2 hjulbolt (aluminiumsfælg): 130
Nm
• Type 3 Låsbar hjulbolt (stål-/aluminiumsfælg): 110 Nm
Brug kun fælge, der er afprøvet og godkendt af
Volvo og som indgår i Volvos originalsortiment.
Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
08
303
08 Hjul og dæk
Generelt
Låsbar hjulbolt*
Låsbare hjulbolte* kan anvendes både til aluminium- og stålfælge. Under bagagerumsgulvet er der plads til kassen til de låsbare hjulbolte.
Vinterdæk
Volvo anbefaler vinterdæk med visse dimensioner. Dækdimensionerne afhænger af motorvariant. Ved kørsel med vinterdæk skal den
rette type dæk monteres på alle fire hjul.
OBS
Volvo anbefaler, at du rådfører dig med en
Volvo-forhandler om, hvilken fælg og dæktype der passer bedst.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
OBS
Lovbestemmelser om brug af pigdæk varierer fra land til land.
08
Mønsterdybde
sommeren. Derfor anbefaler Volvo, at man ikke
kører med vinterdæk med en mønsterdybde
under 4 mm.
7
Fælgbredde i tommer
J
Fælghornets profil
Snekæder må kun monteres på forhjulene
(dette gælder også biler med 4-hjulstræk).
16
Fælgdiameter i eng.
tommer
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder og
dæk.
50
Off-set i mm
(afstand fra hjulets
centrum til hjulets
kontaktflade mod
navet)
Brug af snekæder
ADVARSEL
Brug originale snekæder fra Volvo eller tilsvarende, der er tilpasset til den korrekte
bilmodel, dæk- og fælgdimensioner. Volvo
anbefaler, at du rådfører dig med et autoriseret Volvo-værksted, hvis du er i tvivl. Forkerte snekæder kan forårsage alvorlig
skade på din bil og føre til en ulykke.
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning:
215/55R16 97W.
205
Dækkets bredde (mm)
50
Forholdet mellem dæksidens højde
og dækkets bredde (%)
R
Radialdæk
17
Fælgdiameter i eng. tommer (")
Specifikationer
Bilen er typegodkendt. Det betyder, at visse
kombinationer af hjul og dæk er godkendt. For
tilladte kombinationer, se side 368
Hjul- (fælg) dimensioner
Hjul (fælge) har en dimensionsbetegnelse,
f.eks.: 7Jx16x50.
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer
stiller betydeligt større krav til dækkene end om
304
Dækdimensioner
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Hjul og dæk
Generelt
93
W
Kodecifre for maksimalt tilladt dækbelastning, belastningstal (LI)
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed, hastighedsklasse (SS). (I
dette tilfælde 270 km/t).
OBS
Det er den maksimalt tilladte hastighed, der
er angivet i tabellen.
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
Belastningstal
Hvert dæk har en bestemt evne til at bære last,
et belastningstal (LI). Bilens vægt afgør, hvilken
lasteevne der kræves af dækkene. Det lavest
tilladte tal er angivet i tabellen, se side 368.
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
Hastighedsklasser
W
270 km/t
Hvert dæk kan modstå en bestemt maksimal
hastighed, en hastighedsklasse (Speed Symbol; SS).
Y
300 km/t
Dækkenes hastighedsklasse skal mindst svare
til bilens topfart. Den lavest tilladte hastighedsklasse er angivet i tabellen, se side 368.
Den eneste undtagelse fra disse bestemmelser
er vinterdæk (dæk både med og uden pigge),
hvor der må anvendes lavere hastighedsklasse. Hvis der vælges et sådant dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre med
160 km/t).
Føret er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køre, ikke dækkenes hastighedsklasse.
ADVARSEL
Bilen skal være udstyret med dæk, der har
den samme eller højere belastningsindeks
(LI) og hastighedsklasse (SS) end specificeret. Hvis der bruges et dæk med for lavt
belastningsindeks eller hastighedsklasse,
kan det blive overophedet.
08
305
08 Hjul og dæk
Skift af hjul
Reservehjul*1
Reservehjulet (Temporary spare) er kun beregnet til midlertidig brug og skal straks erstattes
af et normalt hjul. Under kørsel med reservehjulet kan bilens køreegenskaber ændres.
Reservehjulet er mindre end det almindelige
hjul. Dermed påvirkes bilens frihøjde. Pas på
høje fortovskanter, og vask ikke bilen i vaskehal. Hvis reservehjulet sidder på forakslen, kan
du ikke samtidig bruge snekæder. På firehjulstrukne biler kan trækket på bagakslen frakobles. Reservehjulet må ikke repareres. Det rette
tryk i reservehjulet fremgår af dæktryktabellen,
se side 368.
VIGTIGT
•
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul på bilen.
•
Bilen må aldrig køres med mere end et
reservehjul af typen "Temporary Spare"
monteret på samme tid.
5. Tag fat i den fjerneste del af reservehjulet
og løft. Skyd reservehjulet lidt fremad, og
løft det ud af opbevaringsrummet.
6. Tag hjulnøglen, donkraften og bugserøjet
ud af skumblokken.
OBS
Donkraften skal fjernes for at få adgang til
bugserøjet.
Donkraft*
Udtagning af reservehjulet
Reservehjul* med donkraft* og hjulnøgle* ligger
under gulvet i bagagerummet.
1. Løft bagkanten af bagagerumsgulvet (eller
på modeller med leddelt bagagerumsgulv,
tag fat i bagagerumsgulvets håndtag, løft
og før den bageste del af gulvet fremad).
2. Løft opbevaringsrummet (tilbehør) ud - kun
modeller med leddelt bagagerumsgulv.
3. Løft undergulvet ud (kun modeller med leddelt bagagerumsgulv).
1. Træk parkeringsbremsen, og sæt i bakgear
eller stilling P, hvis bilen har automatgear.
08
306
Afmontering
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten, se side 311 opstilles.
Bilen og donkraften* skal stå på et stabilt, vandret underlag.
4. Skru fastgørelsesskruerne løs, og løft
skumblokken med donkraft og værktøj ud.
1
Donkraften bør kun bruges i forbindelse med
skift af reservehjul. Dens skrue skal altid være
velsmurt.
Hvis bilen er udstyret med midlertidigt dæklapningssæt, se side 312 for information.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Hjul og dæk
Skift af hjul
VIGTIGT
ADVARSEL
Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget,
at gevindene er ordentligt smurt, og at den
er fri for snavs.
Bugserøjet skal skrues ind med alle drejninger af gevindet i hjulnøglen.
6. Løsn hjulboltene ½-1 omgang venstre om
med hjulnøglen.
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,* der hører til den respektive bilmodel,
hvilket fremgår mærkaten på donkraften.
På mærkaten angives også donkraftens
maksimale løfteevne ved en specificeret
laveste løftehøjde.
ADVARSEL
Anbring aldrig noget mellem jorden og donkraften, eller mellem donkraften og bilens
donkraftfæste.
5. Skru bugserøjet sammen med hjulnøglen*
indtil stop, som vist på følgende illustration.
2. Tag reservehjul og værktøj frem (se beskrivelsen på side 306). Der er også en pakke,
som indeholder handsker og en plastpose
til det punkterede hjul.
7. På hver side af bilen er der to punkter til
placering af donkraften.
3. Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug f.eks. kraftige
træklodser eller halvstore sten.
4. Biler med stålfælge har aftagelige hjulkapsler. Brug demonteringsværktøjet til at
hægte og fjerne eventuelle heldækkende
hjulkapsler. Alternativt kan hjulkapslerne
demonteres med hånden.
Hjulnøgle og bugserøje
08
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
307
08 Hjul og dæk
Skift af hjul
VIGTIGT
Jorden under donkraften skal være stabil,
jævn og må ikke hælde.
Montering
1. Rengør anlægsfladerne mellem hjul og
nav.
2. Sæt hjulet på. Skru hjulboltene godt til.
8. Klap donkraften ud, så flangen i karrosseriet kommer i rillen i donkrafthovedet.
3. Sænk bilen, så hjulet ikke kan dreje.
9. Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.
ADVARSEL
Kravl aldrig ind under bilen, når den er
hævet op på en donkraft.
Sæt eventuelle heldækkende hjulkapsler
på igen.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
OBS
Parker bilen på en sådan måde, at passagerer har bilen eller helst et autoværn mellem dem og vejen.
OBS
08
308
Bilens almindelige donkraft er kun beregnet
til lejlighedsvis brug og i kort tid, f.eks. ved
udskiftning af hjul ved punktering, skift til
vinterdæk/sommerdæk mv. Kun donkraften, der hører til den specifikke model, må
anvendes til at løfte bilen. Hvis bilen skal
løftes oftere eller i længere tid end ved et
hjulskift, anbefales det at bruge en garagedonkraft. I så fald skal du følge vejledningen
til udstyret.
4. Spænd hjulboltene over kors. Det er vigtigt, at hjulboltene spændes forsvarligt (se
side 303 for tilspændingsmomenter). Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
5.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hjulkapslens udtag til ventilen skal være
over ventilen på fælgen ved montering.
Reservehjul* og donkraft* returnering i
bagagerummet
Efter brug af værktøj og donkraft* skal de lægges korrekt på plads i skumblokken igen.
1. Skru bugserøjet ud af hjulnøglen og placer
bugserøjet i rummet i bunden af skumblokken.
08 Hjul og dæk
Skift af hjul
2. Klap donkraften sammen til halv størrelse,
så den passer ind i skumblokken. Læg
håndtagets ende i rummet i skumblokken.
3. Læg eventuelt anvendt værktøj tilbage i de
respektive rum i skumblokken.
4. Hvis reservehjulet har været brugt, skal du
lægge skumblokken tilbage i opbevaringsrummet og skrue fastgørelsesskruen i
opbevaringsrummets gulv. Det punkterede
hjul kan lægges i plastposen, der findes i
pakken med handskerne.
Hvis reservehjulet ikke har været brugt,
skal du lægge skumblokken i reservehjulet
og lægge reservehjulet tilbage i opbevaringsrummet. Skru fastgørelsesskruen i
opbevaringsrummets gulv.
VIGTIGT
Værktøj og donkraft* skal opbevares på
deres plads i bilens bagagerum, når de ikke
bruges.
08
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
309
08 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Dæktryk
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales
ECO-trykket (gælder både for fuld og let last se side 368) for at få den bedste brændstoføkonomi.
Kontrol af dæktryk
G021830
Dæktrykkene skal kontrolleres en gang om
måneden.
Dæktryksmærkaten på indersiden af førersidens dørstolpe (mellem for- og bagdør) viser,
hvilke tryk dækkene skal have under forskellige
belastnings- og hastighedsforhold. Disse
oplysninger findes også i dæktryktabellen, se
side 368.
• Dæktryk for bilens anbefalede dækdimen-
Dæktryk kontrolleres med kolde dæk. Med
kolde dæk menes, at dækkene har samme
temperatur som udetemperaturen. Efter nogle
kilometers kørsel bliver dækkene varme og
trykket højere.
For lavt dæktryk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forringer bilens
vejegenskaber. Kørsel med for lavt dæktryk
medfører, at dækkene kan blive for varme og
tage skade. Dæktrykket påvirker rejsekomfort,
vejlyd og styreegenskaber.
sion
• ECO-tryk1
OBS
Temperaturforskelle ændrer dæktrykket.
08
1
310
ECO-trykket giver forbedret brændstoføkonomi.
OBS
Dæktrykket falder over tid, det er et naturligt
fænomen. Dæktrykket varierer også,
afhængigt af den omgivende temperatur.
08 Hjul og dæk
Advarselstrekant og førstehjælpskasse*
Advarselstrekant
Løft gulvlemmen (eller skub den bageste
del af lastgulvet fremad på modeller med
hængslet gulv, og løft derefter undergulvet)
og tag advarselstrekanten ud.
Tag advarselstrekanten ud af hylstret, fold
den ud og sæt de to løse sider sammen.
Fold advarselstrekantens støtteben ud.
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant. Anbring advarselstrekanten
på et passende sted under hensyntagen til
færdselssituationen.
Efter brug kontrolleres, at advarselstrekanten
og hylstret er forsvarligt fastgjort i bagagerummet.
Førstehjælpskasse*
En taske med førstehjælpsudstyr er placeret
på venstre side af bagagerummet.
08
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
311
08 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)*
Generelt
består af en kompressor og en beholder med
tætningsvæske. Med sættet opnås en midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske
skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er
overskredet, og efter brug.
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til at
forsegle dæk med en punktering i slidbanen.
Version 1.
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker el.lign. skader må ikke lappes med
det provisoriske dæklapningssæt.
Tilslut kompressoren til en af bilens 12 V stikkontakter, se side 227 og 288. Vælg den stikkontakt, der befinder sig nærmest det punkterede dæk.
OBS
Version 2.
08
312
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo.
Midlertidig dæklapning (TMK: Temporary
Mobility Kit) bruges til at lappe en punktering
og kontrollere og justere dæktrykket. Det
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Placering af dæklapningssæt og
advarselstrekant
Sæt en advarselstrekant op, hvis et dæk skal
lappes ved et trafikeret sted. Advarselstrekanten og dæklapningssættet befinder sig under
gulvet i bagagerummet.
1. Løft bagkanten af bagagerumsgulvet (eller
på modeller med leddelt bagagerumsgulv,
tag fat i bagagerumsgulvets håndtag, løft
og før den bageste del af gulvet fremad).
2. Løft opbevaringsrummet (tilbehør) ud - kun
modeller med leddelt bagagerumsgulv.
3. Løft undergulvet ud (kun modeller med leddelt bagagerumsgulv).
4. Hægt den elastiske del af remmen over
TMK-kompressorenheden af på venstre
side.
5. Løft TMK-kompressorenheden lige op.
6. For at få adgang til flasken med forseglingsvæske skal den skubbes til venstre, indtil
den kan løftes ud af skumblokken.
08 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)*
OBS
Oversigt
Lapning af et punkteret dæk
For at få adgang til bugserøjet/hjulnøglen i
skumblokken:
Version 1: Løft dæklapningssættets
kompressorenhed (punkt 5) for at få
adgang til hjulnøglen. Løft flasken med
tætningsvæske (punkt 6) ud for at få
adgang til bugserøjet.
•
Version 2: Løft dæklapningssættets
kompressorenhed (punkt 5) for at få
adgang til bugserøjet. Hjulnøglen ligger
under donkraften.
Efter brug skal remmen hægtes på igen på
venstre side
Version 1: Remmen skal trækkes bag skumblokken (ikke ovenpå).
Version 2: Remmen skal være i fordybningen
på den bageste del af skumblokken.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at det midlertidige dæklapningssæt
har været anvendt. Volvo anbefaler, at du
opsøger et autoriseret Volvo-værksted for
inspektion af det lappede dæk (maks. kørestrækning 200 km). Personalet kan afgøre,
om dækket kan repareres eller skal udskiftes.
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
Afbryder
Ledning
Flaskeholder (orange låg)
G014338
•
Beskyttelseshætte
Trykreduktionsventil
For information om delenes funktion, se den foregående illustration.
Luftslange
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
Flaske med tætningsvæske
2. Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
Trykmåler
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08
313
08 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)*
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan irritere huden. Ved
kontakt med huden skal væsken straks vaskes af med vand og sæbe.
ADVARSEL
Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn, når
motoren kører.
8. Stil afbryderen på I.
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
OBS
Flaskens forsegling må ikke bryde før brug.
Når flasken skrues fast, brydes forseglingen
automatisk.
4. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
5. Skru flasken fast i flaskeholderen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af, den er udstyret med en
bagstopper for at forhindre lækage.
6. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
08
314
7. Slut ledningen til 12 V-stikkontakten, og
start bilen.
ADVARSEL
Stå aldrig ved siden af dækket, når kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der straks
slukkes for kompressoren. Man bør ikke
køre videre. Det anbefales at kontakte et
autoriseret dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
op til 6 bar, men trykket falder efter ca. 30
sekunder.
9. Fyld dækket i 7 minutter.
reduktionsventilen, hvis dæktrykket er for
højt.)
ADVARSEL
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dækket for stort. Man bør ikke køre videre. Det
anbefales at kontakte et autoriseret
dækværksted.
11. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
12. Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
13. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
Efterkontrol af reparationen og trykket
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
• Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
VIGTIGT
Risiko for overophedning. Kompressoren
må ikke køre længere end 10 minutter.
10. Sluk for kompressoren, og aflæs trykket på
trykmåleren. Minimalt tryk er 1,8 bar, maksimalt tryk er 3,5 bar. (Slip luft ud med tryk-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Man bør
ikke køre videre. Kontakt i stedet et
dækværksted.
• Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar,
skal dækket pumpes op til det tryk, der
er angivet i dæktryktabellen, se
side 368 (1bar = 100 kPa). Hvis trykket
08 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)*
er for højt, skal der lukkes luft ud ved
hjælp af trykreduktionsventilen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af, den er udstyret med en
bagstopper for at forhindre lækage.
3. Sørg for, at kompressoren er slukket. Frakobl luftslangen og ledningen. Sæt ventilhætten på igen.
4. Fold slangen ind i kassen og lad flasken
være tilbage. Læg TMK i bagagen.
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Volvo anbefaler, at
disse udskiftninger udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at det midlertidige dæklapningssæt
har været anvendt. Volvo anbefaler, at du
opsøger et autoriseret Volvo-værksted for
inspektion af det lappede dæk (maks. kørestrækning 200 km). Personalet kan afgøre,
om dækket kan repareres eller skal udskiftes.
Volvo anbefaler dig at køre til det nærmeste
autoriserede Volvo-værksted for at få det
beskadigede dæk udskiftet/repareret. Gør
værkstedet opmærksom på, at dækket indeholder tætningsvæske.
3. Slut ledningen til en af bilens 12 V stikkontakter, og start bilen.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen
på I.
VIGTIGT
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Kontroller dæktrykket regelmæssigt.
Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn, når
motoren kører.
ADVARSEL
Risiko for overophedning. Kompressoren
må ikke køre længere end 10 minutter.
5. Pump dækket op til det tryk, der er angivet
i dæktryktabellen, se side 368. (Hvis dæktrykket er for højt, skal der lukkes luft ud
ved hjælp af trykreduktionsventilen.)
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen.
7. Sæt ventilhætten på igen.
Indånding af bilens udstødningsgasser kan
medføre livsfare. Lad aldrig motoren køre i
rum, som er lukkede eller ikke er tilstrækkeligt ventilerede.
08
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
315
08 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)*
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Når holdbarhedsdatoen er overskredet, skal
flasken udskiftes. Den gamle flaske skal
behandles som miljøfarligt affald.
ADVARSEL
Flasken indeholder 1,2-etanol og naturgummi-latex.
Farlig ved indtagelse. Kan give allergi ved
kontakt med huden.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Opbevares utilgængeligt for børn.
08
316
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Hjul og dæk
08
317
Motorrum..............................................................................................
Pærer....................................................................................................
Viskerblade og sprinklervæske.............................................................
Batteri....................................................................................................
Sikringer................................................................................................
Vedligeholdelse.....................................................................................
318
320
326
332
335
339
348
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
09 Vedligeholdelse og service
09
Motorrum
Generelt
Volvos serviceprogram
For at holde bilen på et højt niveau hvad angår
trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed
bør Volvos serviceprogram, som er specificeret i Service- og garantibogen, følges. Volvo
anbefaler at lade et autoriseret Volvo-værksted
udføre service- og vedligeholdelsessarbejder.
Volvos værksteder har det personale, den servicelitteratur og det specialværktøj, som
garanterer den højeste servicekvalitet.
ADVARSEL
Husk, at kølerblæseren (placeret foran i
motorrummet, bag køleren) kan starte automatisk, lidt efter at motoren er slukket.
Motorvask skal altid udføres på værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
Åbning og lukning af motorhjelmen
Drej håndtaget omkring 20-25 grader med
uret. Det kan høres, når spærren udløses.
Før spærren mod venstre, og åbn motorhjelmen. (Spærrehagen sidder mellem forlygten og kølergitteret, se illustrationen.)
VIGTIGT
For at Volvos garanti skal gælde, kontroller
og følg Service- og garantibogen.
ADVARSEL
Kontrollér regelmæssigt
Kontroller at hjelmen låser ordentligt ved
lukning.
Kontroller med jævne mellemrum følgende
olier og væsker, f.eks. ved tankning:
• Kølevæske
• Motorolie
• Sprinklervæske
320
Håndtaget til åbning af motorhjelm er altid på venstre side.
09 Vedligeholdelse og service
Motorrum
Oversigt over motorrum
ADVARSEL
Der er en meget høj spænding og strøm i
tændingssystemet. Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Fjernbetjeningen
skal altid være i position 0, når der udføres
arbejde i motorrummet, se side 76.
Rør ikke ved tændrør eller tændspole, når
fjernbetjeningen er i nøgleposition II, eller
når motoren er varm.
Kontrol af motorolie
Motorrummets udseende kan variere, alt efter
motorvariant.
Påfyldning af sprinklervæske
Køler
Påfyldning af motorolie
Relæ- og sikringsboks
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo anbefaler, at olieskift foretages på et
autoriseret Volvo-værksted.
Målepind for motorolie1
Startbatteri
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceintervaller fyldes alle motorer med en specielt tilpasset syntetisk motorolie på fabrikken. Valget af olie er sket med stor omhu og
med hensyntagen til levetid, mulighed for at
starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke anvendes
motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Kølesystemets ekspansionsbeholder
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(placeret på førersiden)
09
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Ved kørsel under ugunstige forhold, se
side 362.
Volvo benytter forskellige systemer til advarsel
om lav/høj oliestand og lavt/højt olietryk. Visse
varianter har oliesensorer, og i givet fald benyttes en olietrykslampe. Andre varianter har oliestandsfølere, og i så fald informeres føreren
ved hjælp af advarselssymbolet midt på instrumentet og displaytekster. Nogle modeller har
Luftfilter
1
Motorer med elektronisk oliestandsføler har ingen målepind (5-cyl. diesel).
321
09 Vedligeholdelse og service
Motorrum
09
begge varianter. Kontakt en Volvo-forhandler
for mere information.
Motorolie og oliefilter skal skiftes med de intervaller, der fremgår af Service- og garantibogen.
Det er tilladt at bruge olie af højere kvalitet end
den angivne. Ved kørsel under ugunstige forhold anbefaler Volvo en olie med højere kvalitet, se side 362.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2 500 km's intervaller. Den mest pålidelige
måleværdi fås med kold motor inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at motoren er standset. Målepinden viser for lavt et
niveau, da ikke al olien har nået at løbe ned i
bundkarret.
3. Stik målepinden ned igen.
4. Træk den op og kontroller niveauet.
5. Hvis niveauet ligger nær MIN, bør der fyldes 0,5 liter på. Hvis niveauet er betydeligt
under, kan der kræves yderligere mængde.
6. Hvis det ønskes at kontrollere niveauet
igen, skal det gøres efter en kort kørsel.
Gentag derefter trin 1 - 4.
For kapacitet, se side 363 og frem.
ADVARSEL
Motor med oliemålepind2
G021737
Fyld aldrig på over MAX-markeringen.
Niveauet må aldrig ligge over MAX eller
under MIN, dette kan føre til skader på
motoren.
Oliestanden skal være mellem MIN- og MAXmærkerne.
Måling og eventuel påfyldning
Målepind og påfyldningsrør.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil.
2
322
Gælder kun benzin og 4-cyl. diesel.
1. Sørg for, at bilen står plant. Det er vigtigt at
vente ca. 5 minutter, efter at motoren er
standset, så olien kan nå at løbe tilbage i
bundkarret.
2. Træk oliepinden op og tør den af.
ADVARSEL
Pas på ikke at spilde olie på de varme
udstødningsmanifolder, da der er risiko for
brand.
09 Vedligeholdelse og service
Motorrum
Motor med elektronisk oliestandsføler3
09
VIGTIGT
Ved meddelelsen Lav oliestand Efterfyld
0,5 l, fyld kun på med 0,5 liter.
OBS
Oliestanden detekteres kun af systemet
under kørsel. Systemet kan ikke registrere
ændringer med det samme, når olie fyldes
på eller tappes af. Bilen skal køre
ca. 30 km, før visning af oliestanden bliver
korrekt.
Påfyldningsrør
Du behøver ikke at træffe foranstaltninger med
hensyn til oliestanden, før der vises en meddelelse på displayet, se illustrationen nedenfor.
Meddelelse og graf på display. Venstre display
viser kombiinstrumentet Digital, og højre Analog.
Meddelelse / besked
Motoroliestand
Oliestanden kan på nogle biler kontrolleres ved
hjælp af den elektroniske oliestandsmåler med
fingerhjulet, når motoren er slukket, se
side 324. Lav oliestand Efterfyld 0,5 l
ADVARSEL
Fyld ikke mere olie på, hvis niveau (3) eller
(4) for påfyldning vises som angivet på illustrationen nedenfor. Niveauet må aldrig
ligge over MAX eller under MIN, det kan føre
til skader på motoren.
ADVARSEL
ADVARSEL
Hvis meddelelsen Olieservice påkrævet
vises - kør til værksted. Oliestanden kan
være for høj.
3
Pas på ikke at spilde olie på de varme
udstødningsmanifolder, da der er risiko for
brand.
Gælder kun for 5-cyl. diesel.
323
09 Vedligeholdelse og service
09
Motorrum
Måling af oliestand*
Kølevæske
Hvis der ønskes kontrol af oliestand, gøres det
i rækkefølgen nedenfor.
Niveaukontrol og påfyldning
1. Aktiver nøgleposition II, se side 76.
2. Drej fingerhjulet på venstre kontaktarm til
position Motoroliestand Vent....
> Derefter vises information om motorens
olieniveau.
•
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
•
Brug altid kølervæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølervæske er
50 % vand og 50 % kølervæske.
•
Bland kølervæsken med ledningsvand
af godkendt kvalitet. Ved tvivl om vandets kvalitet bruges færdigblandet kølervæske ifølge Volvos anbefalinger.
•
Ved skift af kølervæske/del af kølesystem skal kølesystemet skylles rent
med ledningsvand af godkendt kvalitet
eller skylles med færdigblandet kølervæske.
•
Motoren må kun køres med velfyldt
kølesystem. Ellers kan der opstå for
høje temperaturer med risiko for skader
(revner) i topstykket.
ADVARSEL
Kølervæsken kan være meget varm. Hvis
påfyldning skal ske, når motoren er varm,
skrues ekspansionsbeholderens dæksel
langsomt af, således at overtrykket forsvinder.
For kapacitetsoplysninger samt standard med
hensyn til vandkvalitet, se side 364.
324
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå høje
temperaturer med risiko for motorskader.
VIGTIGT
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt
at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske.
Tallene 1-4 repræsenterer påfyldningsniveauet.
Fyld ikke mere olie på, hvis påfyldningsniveau (3)
eller (4) vises. Det anbefalede påfyldningsniveau er
4. Meddelelse og graf på display. Venstre display
viser kombiinstrumentet Digital, og højre Analog.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
09 Vedligeholdelse og service
Motorrum
Bremse- og koblingsvæske
Påfyldning
Klimaanlæg
Niveaukontrol
Fejlfinding og reparation
Bremse- og koblingsvæsken har fælles beholder. Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne, der er synlige inden i beholderen.
Kontrollér niveauet med regelmæssige mellemrum.
Aircondition-anlægget indeholder fluorescerende sporstoffer. Brug ultraviolet lys ved
lækagesøgning.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret
Volvo-værksted.
Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller
ved hvert andet normale serviceeftersyn.
Kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet for
bremsevæske fremgår af se side 364. Hvis
bilen køres på en sådan måde, at bremserne
bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge
eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal
væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken ligger under MINniveauet i bremsevæskebeholderen, må
bilen ikke køres videre, uden at der er fyldt
bremsevæske på. Volvo anbefaler, at årsagen til tabet af bremsevæske kontrolleres af
et autoriseret Volvo-værksted.
09
ADVARSEL
Bremsevæskebeholderens placering.
I aircondition-anlægget er der kølemiddel
R134a under tryk. Service og reparation af
systemet må kun udføres af et autoriseret
værksted.
Væskebeholderen er beskyttet under dækslet,
der dækker motorrummets koldzone. Inden
beholderens dæksel kan nås, skal det runde
dæksel først fjernes.
1. Åbn dækslet, der befinder sig på afdækningen, ved at dreje det.
2. Skru dækslet af beholderen, og påfyld
væske. Niveauet skal være mellem MINog MAX-mærkerne inden i beholderen.
VIGTIGT
Glem ikke at sætte dækslet på.
325
09 Vedligeholdelse og service
Pærer
09
Generelt
Alle pærer er specificerede, se side 331. Pærer
og andre lyskilder af en særlig type, eller som
bør udskiftes af et værksted, findes i:
• Aktive Xenon-forlygter - ABL (Xenon-lyg-
VIGTIGT
Rør aldrig ved glasset på pærerne med fingrene. Fedt fra dine fingre fordampes af varmen og giver en belægning på reflektoren,
som kan ødelægges.
Tag værktøjet (Torx 30) ud, som ligger under
gulvlemmen i bagagerummet.
ter)
•
•
•
•
•
•
•
Sideblinklys, sidespejle1
Varighed for ankomstlys, sidespejle
Sidopositions-, Positionslys bag
Bremselygte over bagruden
OBS
Hvis en fejlmeddelelse bliver stående, efter
den defekte pære er udskiftet, anbefales
henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted.
Interiør- og bagagerumsbelysning
Handskerumslys
LED-lys generelt
ADVARSEL
På biler udstyret med Xenon-forlygter skal
udskiftning af Xenon-pærer udføres af et
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales. Arbejde med Xenon-pærer kræver særlig forsigtighed, fordi forlygten er
udstyret med en højspændingsstrømforsyning.
Forlygter
Alle forlygtepærer udskiftes ved via motorrummet at løsne og fjerne hele forlygten.
1.
Løft hjelmstopperen af.
2.
Løsn skruen med værktøjet (Torx 30).
3.
Drej låsestiften venstre om.
Træk låsestiften ud.
4.
Frigør forlygten ved skiftevis at vippe og
trække den ud.
VIGTIGT
ADVARSEL
Bilens elsystem skal være i nøgleposition 0,
når der udskiftes pærer, se side 76.
1
326
Nogle modeller
Vær forsigtig, når forlygten løftes ud, så
ingen detaljer beskadiges.
09 Vedligeholdelse og service
Pærer
5.
Pres spærrehagen ned.
Dæksel til fjern-/nærlyspærer
Nærlys2
1.
Pres krogene sammen.
1. Løsn lygten, se side 326.
Fold dækslet ud.
2. Løsn dækslet, se side 327.
09
Løsn kontakten.
Læg forlygten på et blødt underlag, så linsen ikke ridses.
VIGTIGT
Træk ikke i kablet, kun i kontakten.
6. Skift den aktuelle pære som anvist.
Forlygten skal være monteret og kontakten isat
korrekt, før lyset tændes eller skift af nøgleposition.
2. Skift den aktuelle pære som anvist.
3.
Klem pærefatningen opad, indtil den
løsner.
Træk pærefatningen ud.
4. Udskift pæren og sæt delene tilbage i
omvendt rækkefølge.
2
Biler med halogenforlygter
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
327
09 Vedligeholdelse og service
Pærer
09
Fjernlys2
Ekstra fjernlys*3
Afvisere/blinklys, for
1. Løsn lygten, se side 326.
1. Løsn lygten, se side 326.
1. Løsn lygten, se side 326.
2. Løsn dækslet, se side 327.
2. Løsn dækslet, se side 327.
2.
Løsn dækslet.
3.
3.
3.
Tryk spærrehagen ind.
Drej pærefatningen venstre om.
Træk pærefatningen ud.
4. Udskift pæren og sæt delene tilbage i
omvendt rækkefølge.
2
3
328
Klem pærefatningen opad, indtil den
løsner.
Træk pærefatningen ud.
4. Udskift pæren og sæt delene tilbage i
omvendt rækkefølge.
Biler med halogenforlygter
Biler med Xenon-forlygter
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Træk pærefatningen ud.
4. Udskift pæren og sæt delene tilbage i
omvendt rækkefølge.
09 Vedligeholdelse og service
Pærer
Positions-/parkeringslys4
Sidemarkeringslys
Kørelys5
1. Løsn lygten, se side 326.
1. Løsn lygten, se side 326.
1.
Løsn dækslet.
2.
Drej pærefatningen venstre om.
2.
Løsn dækslet.
2.
Drej pærefatningen venstre om.
Træk pærefatningen ud.
3.
Træk pærefatningen ned.
3. Udskift pæren og sæt delene tilbage i
omvendt rækkefølge.
4
5
4. Udskift pæren og sæt delene tilbage i
omvendt rækkefølge.
09
Træk pærefatningen ud.
3. Udskift pæren og sæt delene tilbage i
omvendt rækkefølge.
Gælder ikke biler med Xenon-forlygter, da de er udstyret med LED-lys.
Gælder kun for kørelys med halogenpærer.
``
329
09 Vedligeholdelse og service
09
Pærer
Baglygtepærernes placering
Bremselygte (LED)
Positionslys
Baglygte
Blinklys, bremse- og baklys udskiftes inde fra
bagagerummet.
Bremselys
1. Fjern dækslet i betrækket (1) på den side,
hvor den defekte pære er.
Sidemarkeringslys
2.
Blinklys
Baklys
Tågebaglygter
Tågebaglygter
Tryk spærrehagen sidelæns.
Træk pærefatningen ud.
3. Løsn den defekte pære ved at trykke den
ind og dreje venstre om.
4. Udskift pæren og sæt delene tilbage i
omvendt rækkefølge.
Stik en sløv, knivlignende genstand ca. 20
mm ind ved trekanten.
Lirk forsigtigt, indtil låseknasten slipper.
VIGTIGT
Vær forsigtig, så ingen detaljer beskadiges.
Drej pærefatningen venstre om.
Træk pærefatningen ud.
330
09 Vedligeholdelse og service
Pærer
3. Udskift pæren og sæt delene tilbage i
omvendt rækkefølge.
09
Specifikation af pærer
[W]A
Type
NærlysB
55
H7 LL
FjernlysB
65
H9
55
H7 LL
Blinklys for
21
HY21W
PositionslysB
5
W5W LL
Sidemarkeringslys
5
WY5W LL
KørelysB
19
PW19W
Sideblinklys, sidespejleD
5
WY5W LL
Blinklys bagpå
21
PY21W LL
Bremselys
21
P21W LL
Baklys
21
P21W LL
Tågebaglygter
21
H21W LL
Makeupspejl-lys
1,2
T5 Sokkel
W2x4,6d
Belysning
Lys i makeup-spejl
Ekstra
1. Stik en skruetrækker ind under lampelinsen, og vip forsigtigt låseknasten på kanten op.
2. Løsn lampelinsen forsigtigt, og løft den af.
3. Træk pæren lige ud til siden ved hjælp af
en næbtang. Klem ikke hårdt med tangen,
pærens glas kan blive knust.
4. Udskift pæren og sæt delene tilbage i
omvendt rækkefølge.
A
B
C
D
fjernlysC
Watt
Biler med halogenforlygter
Biler med Xenon-forlygter
Nogle modeller
331
09 Vedligeholdelse og service
Viskerblade og sprinklervæske
09
Viskerblade
Servicestilling
sition I. (For nærmere oplysninger om nøglepositioner, se side 76.)
2. Tryk kortvarigt på START/STOP ENGINEknappen igen for at sætte bilens elsystem
i nøgleposition 0.
3. Før inden for tre sekunder højre kontaktarm opad, og hold den i ca. 1 sekund.
> Viskerne stiller sig derefter i lige oprejst
stilling.
Vinduesviskerne vender tilbage til udgangspositionen ved et kort tryk på START/STOP
ENGINE-knappen, og sætter bilens elsystem i
nøgleposition I (eller når du starter bilen).
Viskerblade i servicestilling.
For at kunne skifte, vaske eller løfte viskerbladene (f.eks. ved afskrabning af is fra forruden)
skal de være i servicestilling.
VIGTIGT
Før viskerbladene sættes i servicestilling sørg for, at de ikke er frosset fast.
VIGTIGT
Hvis viskerarmene i servicestilling er blevet
slået op fra forruden, skal de slås ned mod
forruden igen, før viskerne får lov at vende
tilbage til udgangspositionen. Dette er for at
undgå, at lakken på motorhjelmen ridses.
OBS
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen1, og
tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen for at sætte bilens elsystem i nøglepo-
1
332
Ikke nødvendigt i bil med Keyless-funktion.
Efter at viskerarmene har været i servicestilling, skal viskerne aktiveres og deaktiveres,
før servicestilling kan anvendes igen.
Udskiftning af viskerblade
09 Vedligeholdelse og service
Viskerblade og sprinklervæske
Slå viskerarmen op, når den er i servicestilling. Tryk på knappen på viskerbladholderen, og træk bladet lige ud parallelt med
viskerarmen.
Skyd det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
OBS
Viskerbladene er af forskellig længde. Bladet i førersiden er længere end bladet i passagersiden.
ADVARSEL
Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt fast.
4. Fold viskerarmen tilbage mod forruden.
Vinduesviskerne vender tilbage fra servicestilling til udgangspositionen ved et kort tryk på
START/STOP ENGINE-knappen, og sætter
bilens elsystem i nøgleposition I (eller når du
starter bilen).
Da bilen er udstyret med en airbag af typen
Pedestrian Airbag, anbefaler Volvo at
anvende originale viskerarme, og at du kun
bruger originale dele til dem.
Udskiftning af viskerblad, bagrude
09
3. Drej venstre om for at benytte bladets
yderstilling mod viskerarmen som løftestang for at frigøre bladet.
4. Tryk det nye blad fast. Kontrollér, at det
sidder forsvarligt fast.
5. Bøj viskerarmen tilbage på plads.
Rengøring
For rengøring af viskerblade og forrude, se
side 348 og frem.
VIGTIGT
Kontroller bladene regelmæssigt. Udskudt
vedligeholdelse forkorter bladenes levetid.
G021763
Påfyldning af sprinklervæske
1. Bøj viskerarmen udad.
2. Tag fat i den inderste del af bladet (ved
pilen).
333
09 Vedligeholdelse og service
09
Viskerblade og sprinklervæske
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles væskebeholder.
VIGTIGT
Brug sprinklervæske med frostvæske om
vinteren, så det ikke fryser i pumpe, beholder og slanger.
Kapaciteten fremgår af se side 364.
334
09 Vedligeholdelse og service
Batteri
Betjening
Startbatteriets levetid og funktion påvirkes
bl.a. af antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene, klimaet osv.
• Afbryd aldrig startbatteriet, når motoren er
i gang.
• Kontrollér, at kablerne til startbatteriet er
tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.
ADVARSEL
•
Startbatteriet kan danne oxyhydrogen
(knaldgas), som er meget eksplosiv. En
gnist fra et forkert tilsluttet startkabel
kan være tilstrækkeligt til, at batteriet
eksploderer.
•
Startbatteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætsninger.
•
Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre
kommer i kontakt med øjne, hud eller
tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks
lægehjælp.
OBS
Hvis startbatteriet aflades mange gange,
påvirkes dets levetid negativt.
Startbatteriets levetid er påvirket af flere
faktorer, herunder af kørselsforhold og
klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med tiden, og skal derfor oplades, hvis
bilen ikke bruges i længere tid, eller hvis den
kun kører korte afstande. Stærk kulde
begrænser startkapaciteten yderligere.
For at startbatteriet skal holdes i god stand
anbefales mindst 15 minutters kørsel om
ugen, eller batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesopladning.
Et startbatteri, som holdes konstant opladet, har maksimal levetid.
09
VIGTIGT
Hvis der ikke tages hensyn til følgende, kan
energisparefunktionen for infotainment
midlertidigt holde op med at fungere og/
eller meddelelse på informationsdisplayet
om startbatteriets opladningsgrad kan midlertidigt være uaktuel efter tilslutning af et
eksternt startbatteri eller batterioplader:
•
Den negative batteripol på bilens startbatteri må aldrig bruges til tilslutning af
et eksternt startbatteri eller batterioplader - kun bilens karosseri må bruges
som jordingspunkt.
Se afsnittet "Starthjælp" - her beskrives,
hvor og hvordan kabelklemmerne skal placeres.
VIGTIGT
Ved opladning af startbatteriet må der aldrig
anvendes en hurtigoplader.
335
09 Vedligeholdelse og service
09
Batteri
Symboler på batteriet
Undgå gnister og åben
ild.
Brug beskyttelsesbriller.
Eksplosionsfare.
Skal indleveres til genbrug.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
336
Eco Start/Stop DRIVe*
Biler udstyret med Start/Stop-funktion er
udstyret med to 12 V-batterier - et ekstra kraftigt startbatteri og et støttebatteri, som hjælper
ved Eco Start/Stop DRIVe-funktionens opstart.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
Batteriet indeholder
ætsende syre.
Udskiftning af startbatteri
Volvo anbefaler at lade et værksted udføre
udskiftning batterier - et autoriseret Volvoværksted anbefales. For mere information om
bilens startbatteri - se side 109
OBS
Et opbrugt startbatteri skal genbruges på en
miljømæssigt forsvarlig måde - det indeholder bly.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For mere information om Start/Stop - se
side 118.
For mere information om bilens startbatteri - se
side 109 og 369.
09 Vedligeholdelse og service
Batteri
Batteri
Koldstart
kapacitetA,
CCA (A)
DimensionerD,
L×B×H
(mm)
Støtte
760 B
120B
800 C
180C
278×175×190B
150×90×106B
315×175×190C
150×90×130C
70B
8B
80C
10C
Kapacitet (Ah)
A
B
C
D
Start
I henhold til EN-standard.
Manuel gearkasse.
Automatgear.
Størst mulige dimensioner.
VIGTIGT
OBS
•
Jo højere strømforbrug i bilen (ekstra
køling/opvarmning osv.), desto mere
skal batterierne oplades = øget brændstofforbrug.
•
Når startbatteriets kapacitet er faldet til
under det lavest tilladte niveau, slås
Start/Stop-funktionen fra.
09
Batteriernes placering
Midlertidig reduceret Start/Stop-funktion på
grund af højt strømforbrug betyder:
• Motoren starter automatisk2 uden at føreren trykker på koblingspedalen (manuel
gearkasse).
• Motoren starter automatisk uden at føreren
løfter foden fra driftsbremsepedalen (automatgearkasse).
A: Venstrestyret bil. B: Højrestyret bil. 1. Startbatteri3 2. Støttebatteri.
Støttebatteriet kræver som regel ikke mere service end det almindelige startbatteri. I tilfælde
af spørgsmål eller problemer bør et værksted
kontaktes - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Ved udskiftning af batterier i bil med
Start/Stop-funktion skal batterier af AGM1typen indsættes.
1
2
3
Absorbed Glass Mat
Automatisk start kan kun ske, hvis gearstang står i neutral stilling.
Startbatteriet beskrives udførligt på side 336.
337
09 Vedligeholdelse og service
09
Batteri
VIGTIGT
Hvis der ikke tages hensyn til følgende kan
Start/Stop-funktionen midlertidigt holde op
med at fungere efter tilslutning af et eksternt
startbatteri eller batterioplader:
•
Den negative batteripol på bilens startbatteri må aldrig bruges til tilslutning af
et eksternt startbatteri eller batterioplader - kun bilens karosseri må bruges
som jordingspunkt.
Se afsnittet "Starthjælp" - her beskrives,
hvor og hvordan kabelklemmerne skal placeres.
OBS
Hvis startbatteriet er blevet så afladet, at alt
er "sort" og stort set ingen normale elektriske funktioner i bilen virker, og motoren
derefter startes ved hjælp af et eksternt batteri eller en batterioplader, vil Start/Stopfunktionen være aktiveret. Motoren vil så
kunne standses automatisk, men
Start/Stop-funktionen kan ved en automatisk standsning forfejle automatisk start af
motoren på grund af utilstrækkelig kapacitet
i startbatteriet.
For at sikre en vellykket automatisk start
efter en automatisk standsning skal batteriet først lades op. Ved en udetemperatur på
+15 °C skal batteriet oplades i mindst
1 time. Ved en lavere udetemperatur anbefales en opladningstid på 3-4 timer. Det
anbefales, at batteriet oplades med en ekstern batterioplader.
Hvis der ikke er mulighed for dette, anbefales det at deaktivere Start/Stop-funktionen
midlertidigt, indtil startbatteriet er genopladet tilstrækkeligt.
For mere information om opladning af startbatteri, se afsnittet "Batteri" i kapitlet "Vedligeholdelse og service".
338
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Generelt
09
Placering af sikringsbokse
For at forhindre, at bilens elektriske system
beskadiges pga. kortslutning eller overbelastning, beskyttes alle de forskellige elektriske
funktioner og komponenter af en række sikringer.
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke
fungerer, kan det skyldes, at komponentens
sikring midlertidigt har været overbelastet og er
brændt over. Hvis den samme sikring brænder
over gentagne gange, er der fejl i komponenten. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
Udskiftning
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
Placering af sikringsbokse i venstrestyret bil.
Hvis bilen er højrestyret, skifter sikringsboksen
under handskerummet side.
Motorrum
Under handskerummet
Under højre forsæde
ADVARSEL
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
339
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Motorrum
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere, når en sikring skal trækkes ud
eller sættes på plads.
Funktion
A
Funktion
A
Manøvremagnet startmotor (ikke
Start/Stop)
30
Elopvarmet forrude højre side*
40
ABS-pumpe
40
I sikringsboksen er der også plads til en række
reservesikringer.
ABS-ventiler
30
Positioner
Forlygtesprinklere*
20
Mærkaten på indersiden af dækslet viser sikringernes placering.
Kabineblæser
40
• Sikringerne 7-18 er af typen "JCASE" og
-
-
"Mini Fuse".
1
340
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Primær sikring for sikring 32-36
Elopvarmet forrude venstre side*
40
Parkeringsvarmer*
20
Forrudeviskere
20
-
bør udskiftes af et værksted.1.
• Sikringerne 19-45 og 47-48 er af typen
-
30
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
Central elektronisk styreenhed,
referencespænding støttebatteri
(Start/Stop)
5
10
Tændspoler (benzin)
10
15
Dieselfiltervarmer, Gløderør-styreenhed (5-cyl. diesel), Oliepumpe automatgearkasse (5-cyl.
diesel Start/Stop)
15
Horn
Bremselys
5
Motorstyreenhed (4-cyl.)
10
-
-
Relæspole i relæ til ventilator (4cyl., 5-cyl. diesel), lambdasonder
(4-cyl. benzin), Luftmassemåler
(diesel), Bypassventil EGR-køling
(diesel), Reguleringsventil
brændstoftilførsel (5-cyl. diesel),
Reguleringsventil brændstoftryk
(5-cyl. diesel)
5
20
Motorstyreenhed (5-cyl.), Gasspjældenhed (5-cyl. benzin)
Interne relæspoler
5
Relæspole i relæ til ventilator (5cyl. benzin); Lambdasonder (5cyl. benzin)
15
Lyskontakt
ABS
5
15
Motorstyreenhed, Transmissionsstyreenhed; Airbags
10
Transmissionsstyreenhed
15
Lyshøjderegulering*
10
Magnetkobling A/C
15
El-servostyring
5
12 V stikkontakt tunnelkonsol
bag
15
Central elektronisk styreenhed
15
Klimasensor*, Spjældmotorer luftindtag
10
Luftmassemåler (4-cyl. benzin),
EVAP-ventil (4-cyl. benzin), indsprøjtningsventiler (5-cyl. benzin), Reguleringsmotor turbo (4cyl. diesel), Reguleringsventil
brændstoftilførsel (4-cyl. diesel),
Solenoide stempelkøling (5-cyl.
diesel), Turbo-reguleringsventil
(5-cyl. diesel), Oliestandsføler (5cyl. diesel)
10
12 V stikkontakt tunnelkonsol for
5
Elbetjent sæde højre*
20
Ventiler (benzin), Solenoider
(benzin), Lambdasonde (diesel),
Varmer til krumtaphusventilation
(5-cyl.), Luftmassemåler (5-cyl.
benzin)
10
Motorstyreenhed (5-cyl.)
-
09
-
Kølervæskepumpe (Start/Stop)
10
Kollisionsadvarsel
5
Gaspedalgiver
5
Opladningspunkt støttebatteri
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
341
09 Vedligeholdelse og service
09
342
Sikringer
Funktion
A
-
-
-
-
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Under handskerummet
På indersiden af dækslet til sikringsboksen i
motorrummet er der en tang, som gør det lettere, når en sikring skal trækkes ud eller sættes
på plads.
I sikringsboksen i motorrummet er der også
plads til en række reservesikringer.
Udskiftning af sikringer
Sikringerne er tilgængelige, når det beskyttende dæksel er blevet løsnet fra sikringsboksen.
Demontering af dæksel
1. Tag fat i udskæringen og træk, indtil låseknasterne i dækslets underkant frigøres fra
sikringsboksen.
2. Fjern dækslet.
OBS
Der kræves en relativt stor trækkraft for, at
låseknasterne i dækslets overkant først skal
frigøres fra sikringsboksen.
343
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
Genmontering af dæksel
Funktion
A
Funktion
A
Brændstofpumpe
20
Centrallås tankdækselklapB
10
Klimapanel
10
7,5
-
-
Bagrudevisker
15
Ratmodul
Reserveposition interiørbelysning
5
Sirene alarm*; OBDII-stik til diagnose
5
Interiørbelysning, elbetjente
sæder
10
Fjernlys
15
Rullegardin glastag*
10
Regnsensor*, Nedblænding indvendigt bakspejl*, Fugtsensor*
5
Kollisionsadvarsel*
5
-
-
1. Før de nederste låseknaster ind.
2. Drej dækslet opad, indtil de øverste knaster klikker på plads.
OBS
Sørg for, at de øvre låseknaster føres korrekt
ind i sikringsboksens spor.
Oplåsning bagklapA
Positioner
Mærkaten på indersiden af dækslet viser sikringernes placering.
Sikringerne er af typen "Mini Fuse".
344
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10
-
-
Reserveposition 3 kontinuerlig
spænding
5
Ratlås
15
Kombiinstrument
5
-
Baklys
10
ForrudesprinklereC, BagrudesprinklereC
20
Startspærre
5
Reservepositon 1 kontinuerlig
spænding
15
Reservepositon 2 kontinuerlig
spænding
20
Bevægelsessensor alarm*,
Fjernbetjeningsmodtager
5
ForrudesprinklereD, BagrudesprinklereD
20
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
A
B
C
D
E
F
Funktion
A
Centrallås tankdækselklapE
10
Oplåsning bagklapF
10
PTC-element luftvarmer*, Knap
sædevarme bag*
7,5
Airbags, Airbag fodgængere
10
Reservepositon 4 kontinuerlig
spænding
7,5
-
-
-
-
09
Se også sikring 84.
Se også sikring 83.
Se også sikring 82.
Se også sikring 77.
Se også sikring 70.
Se også sikring 65.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
345
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Under højre forsæde
På indersiden af dækslet til sikringsboksen i
motorrummet er der en tang, som gør det lettere, når en sikring skal trækkes ud eller sættes
på plads.
• Sikringerne 24-28 er af typen "JCASE" og
bør udskiftes af et værksted.2.
• Sikringerne 1-23 og 29-46 er af typen "Mini
Positioner
Mærkaten på indersiden af dækslet viser sikringernes placering.
346
A
Kontrolpanel højre fordør
25
Kontrolpanel venstre bagdør
25
Kontrolpanel højre bagdør
25
Fuse".
I sikringsboksen i motorrummet er der også
plads til en række reservesikringer.
2
Funktion
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Funktion
A
-
-
Keyless*
10
Dørhåndtag (Keyless*)
5
Kontrolpanel venstre fordør
25
Elbetjent sæde venstre*
-
20
-
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
-
-
Anhængerstik 1*
40
-
-
Audio-styreenhed (forstærker)*
5
Elopvarmet bagrude
30
-
-
-
-
-
-
-
-
Telematik*; Bluetooth*
5
BLIS*
5
-
-
Audio, Infotainment-styreenhed
15
Parkeringshjælp*
5
-
-
Digitalradio*; Tv*
10
Parkeringskamera*
5
12 V kontakt bagagerum
15
-
-
-
-
-
-
-
-
Sædeopvarmning, førerside
15
-
-
Sædeopvarmning, passagerside
15
-
-
-
-
-
-
-
-
Anhængerstik 2*
20
-
-
Primær sikring for sikring 12-16:
Infotainment
40
Sædevarme bag højre*
15
Sædevarme bag venstre*
15
AWD styreenhed*
15
-
09
-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
347
09 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
09
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Anbring bilen på en vaskeplads med olieudskiller. Brug bilshampoo.
ADVARSEL
Motorvask skal altid udføres på værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
• Spul undervognen.
• Spul hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet, for at mindske risikoen for vaskeridser.
Sprøjt ikke direkte på låsene.
• Brug et koldaffedtningsmiddel på stærkt
tilsmudsede flader efter behov. Bemærk,
at overfladerne ikke må være opvarmede
af solen!
•
Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
VIGTIGT
Beskidte forlygter har reduceret funktion.
Rengør dem jævnligt, f.eks. ved påfyldning
af brændstof.
Brug ikke ætsende rengøringsmidler, brug
vand og en blød svamp.
OBS
Der kan midlertidigt komme kondens på
indersiden af glasset på den udvendige
belysning som f.eks. forlygter, tågelygter og
baglygter. Det er normalt, al udvendig
belysning er konstrueret til at modstå dette.
Kondens ventileres normalt ud af lygtehuset, når lampen har været tændt et stykke
tid.
• Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber. Hvis vanddråber ikke
får lov at tørre af sig selv i stærkt sollys,
mindskes risikoen for eventuelle pletter,
som skal poleres væk.
348
–
Stil viskerbladene i servicestilling, se
side 332.
OBS
• Fjern fugleklatter fra lakken snarest muligt.
De indeholder kemikalier, som meget hurtigt påvirker og misfarver lakken. Det anbefales, at få eventuel misfarvning fjernet af
et autoriseret Volvo-værksted.
Ved rengøring:
Rengøring af viskerblade
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet samt
insekter, is m.m. på forruden forringer bladets
levetid.
Vask jævnligt viskerbladene med en lunken
sæbeopløsning eller bilshampoo.
Brug ingen stærke opløsningsmidler.
Vask i vaskehal
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at
vaske bil, men maskineriet kan ikke komme ind
alle steder. For at få gode resultater anbefales
det at vaske bilen med hånden.
OBS
I de første måneder må bilen kun vaskes i
hånden. Det skyldes, at lakken er mere følsom, når den er ny.
Højtryksvask
Brug fejende bevægelser ved højtryksvask, og
kontrollér at mundstykket ikke kommer nærmere bilens flader end 30 cm (afstanden gælder alle udvendige detaljer). Sprøjt ikke direkte
på låsene.
09 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Afprøv bremserne
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, så fugt og korrosion ikke
angriber bremsebelægningerne og forringer
bremserne.
VIGTIGT
Undgå voksning og polering af plast og
gummi.
Ved brug af affedtningsmiddel på plast og
gummi, gnid kun med let tryk, hvis det er
nødvendigt. Brug en blød vaskesvamp.
Polering af forkromede lister kan slide eller
beskadige den blanke overflade.
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel
af længere strækninger i regn eller snesjap.
Friktionsvarmen opvarmer bremsebelægningerne, så de tørrer. Gør det samme efter start
i meget fugtigt eller koldt vejr.
Fælge
Udvendige plast-, gummi- og pyntedele
Brug kun fælgrengøringsmidler, der anbefales
af Volvo.
Til rengøring og pleje af indfarvede plastdele,
gummi- og pyntedele, f.eks. forkromede lister,
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås
hos Volvo-forhandlere. Ved brug af et sådant
rengøringsmiddel skal anvisningerne nøje følges.
Poleringsmiddel, som indeholder slibemidler, må ikke anvendes.
Kraftige fælgrensemidler kan beskadige overfladen og fremkalde pletter på forkromede aluminiumfælge.
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med asfaltfjerner eller terpentin. Van-
09
skelige pletter kan fjernes med fin slibepasta
(gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
VIGTIGT
Kun lakbehandlinger anbefalet af Volvo må
bruges. Andre behandlinger som f.eks. lakkonservering, lakforsegling, beskyttelse,
højglansforsegling eller lignende kan beskadige lakken. Eventuelle lakskader fremkaldt
af sådanne behandlinger omfattes ikke af
Volvos garanti.
Vandafvisende overfladelag*
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks, affedtningsmidler el.lign. på
glasfladen, da dette kan ødelægge de vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, for ikke at komme
til at ridse glasfladen.
For at undgå at beskadige glasfladen ved
isskrabning, bør man kun bruge en isskraber af
plastic.
De vandafvisende lag udsættes for et naturligt
slid.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
349
09 Vedligeholdelse og service
09
Vedligeholdelse
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber
anbefales det at behandle dem med et specielt
efterbehandlingsmiddel, som fås hos Volvoforhandlere. Det bør anvendes første gang
efter tre år og derefter en gang om året.
Rustbeskyttelse – kontrol og
vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig og
komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet er
fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen
er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, penetrerende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum, lukkede sektioner og sidedøre.
Normalt kræver rustbeskyttelsen ingen efterbehandling, før efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum bør efterbehandling foretages med 3 års
intervaller. Volvo anbefaler at lade et autoriseret Volvo-værksted hjælpe med efterbehandling af bilen.
Snavs og vejsalt kan føre til korrosion, derfor er
det vigtigt at holde bilen ren. For at vedligeholde bilens rustbeskyttelse skal den kontrolleres med regelmæssige mellemrum og evt.
udbedres.
Rengøring indvendigt
Pletter på teksttilbetræk og loftsbetræk
Brug kun de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, som Volvo anbefaler. Foretag rengøring med regelmæssige mellemrum, og følg
vejledningen, der leveres med bilplejeprodukterne.
For ikke at forringe betrækkets brandhæmmende egenskaber anbefales et specielt tekstilrengøringsmiddel, som fås hos Volvo-forhandlere.
Det er vigtigt med støvsugning før rengøring
med rengøringsmidler.
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens tekstilbetræk.
Måtter og bagagerum
Tag indlægsmåtterne ud for separat rengøring
af gulvmåtten og indlægsmåtterne. Brug en
støvsuger til bortsugning af støv og snavs.
Hver indlægsmåtte sidder fast med pigge.
–
Tag fast i indlægsmåtten ved hver pig, og
løft måtten lige op.
Sæt indlægsmåtten på plads ved at trykke den
fast ved hver pig.
ADVARSEL
Kontroller inden kørsel, at indlægsmåtten
ved førerpladsen er stukket godt ned og forankret i piggene, så den ikke kommer i
klemme ved og under pedalerne.
Til pletter på gulvmåtten anbefales det at bruge
et specielt tekstilrengøringsmiddel efter støvsugning. Gulvmåtter skal rengøres med midler,
som anbefales af din Volvo-forhandler!
350
VIGTIGT
Behandling af pletter på læderindtræk
Volvos læderindtræk er kromfrit og er behandlet for at bevare sit oprindelige udseende.
Læderindtræk ældes og får en smuk patina
med tiden. Læder forædles og bearbejdes med
henblik på at bevare dets naturlige egenskaber. Det er forsynet med en beskyttende
belægning, men for at bibeholde dets egenskaber og udseende er det vigtigt, at det rengøres med jævne mellemrum. Volvo kan levere
et heldækkende produkt til rengøring og efterbehandling af læderindtræk, som bevarer dets
beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter
anvisningerne. Efter nogen tids brug vil læderets naturlige udseende alligevel blive mere
eller mindre fremtrædende, alt efter læderets
overfladestruktur. Dette er en naturlig modning
af læderet og viser, at det er et naturprodukt.
09 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
For de bedste resultater anbefaler Volvo at rengøre og påføre beskyttelsescreme én til fire
gange om året (eller mere om nødvendigt).
Volvo Leather Care-kit kan købes hos din
Volvo-forhandler.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og UV-beskyttelse.
Vaskeråd for læderrat
• Fjern snavs og støv med en blød, fugtig
svamp og neutral sæbe.
VIGTIGT
•
Visse farvede beklædningsgenstande
(f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket.
•
Brug aldrig stærke opløsningsmidler.
Det kan beskadige både tekstil-, vinylog læderindtræk.
Vaskeråd for læderindtræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
• Læder skal kunne ånde. Overdæk aldrig et
læderrat med beskyttende plast.
• Brug naturlige olier. For det bedste resultat
anbefales Volvos læderplejemiddel.
Hvis der kommer pletter på rattet:
Gruppe 1 (blæk, vin, kaffe, mælk, sved og blod)
–
Brug en blød klud eller svamp. Bland en
ammoniakopløsning 5 %. (Til blodpletter
bruges en opløsning af 2 dl vand og 25 g
salt.)
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
Gruppe 2 (fedtstof, olie, sovs og chokolade)
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
2. Poler med absorberende papir eller klud.
1. Samme procedure som gruppe 1.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Gruppe 3 (tørt snavs, støv)
Beskyttelsesbehandling af læderindtræk
2. Samme procedure som gruppe 1.
09
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og flader inde i bilen anbefales en let, vandfugtet splitfiberklud eller en
mikrofiberklud, der fås hos Volvo-forhandlere.
Skrab eller gnid aldrig på en plet. Brug aldrig
kraftige pletfjerningsmidler. I vanskeligere tilfælde kan man bruge specielle rensemidler,
der fås hos Volvo-forhandlere.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel. Et specielt tekstilrengøringsmiddel fås hos Volvo-forhandlere. Kontrollér, at selen er tør, inden den
rulles op igen.
Udbedring af mindre lakskader
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader
udbedres omgående. De mest almindelige lakskader er mindre stenslag, ridser og skader på
f.eks. skærmkanter, døre og kofangere.
1. Brug en blød børste til at fjerne snavs.
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
351
09 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
09
Materialer
• grundfarve (primer)1 - til f.eks. plastbelagte
2. Hvis det er nødvendigt, kan der forud for
malerarabejdet foretages en let slibning af
det berørte område med et meget fint slibemateriale (f.eks. hvis der er ujævne kanter). Overfladen rengøres omhyggeligt og
får lov til at tørre.
Reparer mindre lakskader som f.eks.
stenslag og ridser
kofangere findes der speciel primer på
spraydåse
• underlak og klarlak - fås på spraydåse eller
som farveblyanter/stifter2
3. Rør godt i grundfarven (primer), og påfør
ved hjælp af en tynd pensel, en tændstik
el. lign. Afslut med underlak og klarlak, når
grundfarven er tør.
• afdækningstape
• fint sandpapir1.
G021832
Farvekode
Inden arbejdet påbegyndes, skal bilen være
renvasket og tør, og den skal have en temperatur på over 15 °C.
1. Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så eventuelle
lakrester følger med.
Kode for bilens farve
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Vedrørende produktetikettens placering, se
side 356.
1
2
352
Eventuelt.
Følg vejledningen på emballagen til farvepennen/stiften.
Hvis skaden er nået ned til en metalflade
(plade), er det tilrådeligt at bruge en grundfarve (primer). Ved skader på en plastoverflade bør en primer anvendes for bedre
resultater - spray i spraydåsens låg og
pensl tyndt.
4. Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
OBS
Hvis stenslaget ikke er nået ned til metalfladen (pladen), og der stadig er et ubeskadiget farvelag - fyld underlak og klarlak i umiddelbart efter, at overfladen er blevet gjort
ren.
09 Vedligeholdelse og service
09
353
Typebetegnelser...................................................................................
Mål og vægt..........................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolie...............................................................................................
Væsker og smøremidler........................................................................
Brændstof.............................................................................................
Hjul og dæk, dimensioner og tryk ........................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typegodkendelse..................................................................................
Symboler på display.............................................................................
354
356
358
361
362
364
366
368
369
370
382
SPECIFIKATIONER
10 Specifikationer
Typebetegnelser
Etiketternes placering
10
356
10 Specifikationer
Typebetegnelser
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og
tilbehør kan det være en fordel at kende bilens
typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og indtræk samt typegodkendelsesnummer. Mærkaten bliver synlig, når højre bagdør åbnes.
OBS
De dekaler, der vises i instruktionsbogen, er
ikke nødvendigvis nøjagtige gengivelser af
dem, der findes i bilen. Målet er at vise
nogenlunde, hvordan de ser ud, og nogenlunde hvor på bilen de sidder. De oplysninger som gælder for din bil findes på den
respektive dekal på bilen.
10
Mærkat for A/C-systemet.
Parkeringsvarmer-skilt.
Motorkode og motorens fabrikationsnummer.
Motorolie-skilt.
Gearkassens typebetegnelse og løbenummer.
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Bilens stelnummer (VIN Vehicle Identification Number)
Bilens registreringsattest indeholder yderligere
oplysninger om bilen.
357
10 Specifikationer
Mål og vægt
Mål
10
Mål
A
B
C
358
Akselafstand
Længde
Lastlængde, gulv, bagsæde
slået ned
D
Lastlængde, gulv
E
Højde
F
Lasthøjde
mm
2647
G
Mål
mm
Sporvidde, for
1546A
1551B
4369
1559C
1508
H
Sporvidde, bag
1536A
684
1541B
1445
1549C
532
I
Lastbredde, gulv
J
Bredde
960
1802
A
B
C
Mål
mm
K
Bredde inkl. sidespejle
2041
L
Bredde inkl. indklappede sidespejle
1857
Indpresningsdybde 46 mm.
Indpresningsdybde 50 mm.
Indpresningsdybde 52,5 mm.
10 Specifikationer
Mål og vægt
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt alle olier og væsker.
Vægten af passagerer og det monterede ekstraudstyr samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet
anhænger, se tabellen side 360) har betydning
for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet bilen er, og hvordan lasten
er placeret.
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maksimal taglast: 75 kg.
10
Tilladt maksimumsbelastning = Totalvægt Køreklar vægt.
OBS
Den dokumenterede køreklare vægt gælder
for bil i basisudførelse - altså en bil uden
ekstra tilbehør eller ekstraudstyr. Det betyder, at for hvert ekstraudstyr, der tilføjes,
reduceres bilens lastkapacitet svarende til
vægten af ekstraudstyret.
Eksempler på ekstraudstyr, der reducerer
lastkapaciteten, er udstyrsniveauerne Kinetic/Momentum/Summum og andet ekstraudstyr som f.eks. Anhængertræk, Lastholder, Tagboks, Lydanlæg, Ekstralys, GPS,
Brændstofdrevet varmer, Beskyttelsesgitter, Måtter, Bagagegardin, Elbetjente sæder
osv.
At veje bilen er en sikker måde at finde ud
af køreklar vægt for din bil.
Skiltets placering fremgår af se side 356.
Maks. totalvægt
Maks. vogntogsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
Udstyrsniveau
359
10 Specifikationer
Mål og vægt
Trækvægt og kugletryk
10
Motor
Gearkasse
Maksimumsvægt bremset anhænger (kg)
Maks. kugletryk (kg)
T3
Manuel, B6
1300
75
T4
Manuel, B6
1300
75
D2
Manuel, B6
1300
75
D3
Manuel, M66
1500
75
D3
Automatisk, TF-80SD
1500
75
D4
Manuel, M66
1500
75
D4
Automatisk, TF-80SD
1500
75
Maksimumsvægt ubremset anhænger (kg)
Maks. kugletryk (kg)
Maksimumsvægt ubremset anhænger (kg)
360
Motor
Gearkasse
T3
Manuel, B6
650
50
T4
Manuel, B6
650
50
D2
Manuel, B6
650
50
D3
Manuel, M66
700
50
D3
Automatisk, TF-80SD
750
50
D4
Manuel, M66
700
50
D4
Automatisk, TF-80SD
750
50
10 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer
10
OBS
Ikke alle motorer fås på alle markeder.
A
Motor
MotorkodeA
Effekt (kW/
omdr./
min.)
Effekt (hk/
omdr./
min.)
Drejningsmoment (Nm/
omdr./min.)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglængde
(mm)
Slagvolumen
(liter)
Kompressionsforhold
T3
B4164T3
110/5700
150/5700
240/1600–4000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600–5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T6
110/3500
150/3500
350/1500-2750
5
81,0
77,0
1,984
16,5:1
D4
D5204T4
130/3500
177/3500
400/1750-2750
5
81,0
77,0
1,984
16,5:1
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se side 356.
361
10 Specifikationer
Motorolie
Ugunstige kørselsforhold
10
Ugunstige kørselsforhold kan give unormalt høj
olietemperatur eller stort olieforbrug. Nedenfor
følger nogle eksempler på ugunstige kørselsforhold.
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med campingvogn eller anhænger
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C
Ovenstående gælder også ved kortere kørestrækninger ved lave temperaturer.
Vælg en helsyntetisk motorolie til brug under
ugunstige kørselsforhold. Det giver motoren
ekstra beskyttelse.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceintervaller fyldes alle motorer med en specielt tilpasset syntetisk motorolie på fabrikken. Valget af olie er sket med stor omhu og
med hensyntagen til levetid, mulighed for at
starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke anvendes
motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Volvo anbefaler, at olieskift foretages på et
autoriseret Volvo-værksted.
362
10 Specifikationer
Motorolie
Motoroliekvalitet
Motor
MotorkodeA
Anbefalet oliekvalitet
Kapacitet, inkl. oliefilter
10
(liter)
T3
B4164T3
Certificeret og fabrikspåfyldt olie: Oliekvalitet WSS-M2C925-A
ca. 4,1
alternativ ved service:
T4
B4164T
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
ca. 4,1
Viskositet: SAE 5W–30
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
D2
D4162T
Viskositet: SAE 5W-30
ca. 3,8
Ved kørsel under ugunstige forhold bruges ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
A
D3
D5204T6
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
ca. 5,9
D4
D5204T4
Viskositet: SAE 0W-30
ca. 5,9
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se side 356.
For påfyldning af motorolie, se side 321.
363
10 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Kølevæske
10
MotorA
Foreskreven kvalitet: Den af Volvo anbefalede kølevæske blandet med 50 % vand1, se
emballagen.
MotorA
T3
(liter)
D2
D4162T
Kapacitet
D3
D5204T6
(liter)
D4
D5204T4
10,0
8,0
A
B4164T3
7,0
T4
Kapacitet
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på
motoren, se side 356.
B4164T
Øvrige væsker og smøremidler
Manuel gearkasse
Kapacitet (liter)
B6
1,6
M66
1,9
Foreskreven transmissionsolie
BOT 350M3
Automatisk gearkasse
TF-80SD
1
364
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
Kapacitet (liter)
7,0
Foreskreven transmissionsolie
AW1
10 Specifikationer
Væsker og smøremidler
OBS
Under normale kørselsforhold er det ikke
nødvendigt at skifte gearkasseolien i løbet
af dens levetid. Under ugunstige kørselsforhold kan det dog blive nødvendigt, se
side 362.
10
Væske
System
Bremsevæske
Bremsesystem
0,6
DOT 4+
Sprinklervæske
Biler med forlygterengøring
5,5
Biler uden forlygterengøring
3,2
Den af Volvo anbefalede sprinklervæske - med frostvæske i koldt vejr og
under frysepunktet.
Brændstof
Kapacitet (liter)
Foreskreven kvalitet
T3, T4
ca. 62
Benzin: se side 283
D2
ca. 52
Diesel: se side 284
D3, D4
ca. 60
Kompressorolie
Aircondition
0,11
Kølemiddel
Aircondition
0,65 kg
PAG-olie
R134a
ADVARSEL
I aircondition-anlægget er der kølemiddel
R134a under tryk. Service og reparation af
systemet må kun udføres af et autoriseret
værksted.
365
10 Specifikationer
Brændstof
CO2-udslip og brændstofforbrug
10
A
B
366
T3
158
6,8
106
4,6
125
5,4
T4
164
7,0
109
4,7
129
5,5
D2A
105
4,0
88
3,4
94
3,6
D2B
110
4,2
93
3,6
99
3,8
D3
139
5,3
100
3,8
114
4,3
D3
179
6,9
112
4,3
136
5,2
D4
139
5,3
100
3,8
114
4,3
D4
179
6,9
112
4,3
136
5,2
94 gram/km CO2 version, maks. dækbredde 205.
99 gram/km CO2 version.
10 Specifikationer
Brændstof
Forklaring
gram/km
liter/100 km
Bykørsel
Landevejskørsel
Blandet kørsel
lastes, øger brændstofforbruget og CO-emissionerne.
• Kør blødt og undgå unødige accelerationer
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug
sammenlignet med tabellens værdier.
Eksempler på dette er:
• Kør med det rigtige lufttryk i dækkene og
• Førerens køremåde.
• Hvis kunden har valgt større hjul end de
standardmonterede på modellens grundversion, øges modstanden.
• Høj hastighed giver øget luftmodstand.
• Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold,
vejr og bilens tilstand.
OBS
Hvis forbrugs- og emissionsdata mangler,
kan de findes i et ledsagende supplement.
Brændstofforbrug og udslip af kuldioxid
Brændstofforbrugsværdierne og emissionsværdierne i ovenstående tabel er baseret på
specifikke EU-kørecyklusser1, der gælder for
biler med køreklar vægt i basisudførelse og
uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan
bilens vægt øges. Dette, samt hvor tungt bilen
1
og hårde opbremsninger.
10
kontroller dette regelmæssigt. Vælg ECOdæktryk for det bedste resultat, se dæktryktabellen på side 368.
• Valg af dæk kan påvirke brændstofforbruget - rådfør dig med en forhandler, om der
findes passende dæk.
Se mere information og flere råd på siderne
11 og 278.
Se side 283 for generel information om brændstof.
Allerede en kombination af de her nævnte
eksempler kan give betydeligt højere forbrug.
For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret1.
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne1, som anvendes ved certificering
af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen er
baseret på.
Husk på
Tip som bilbrugeren kan benytte sig af for at
mindske forbruget:
De officielle tal for brændstofforbrug er baseret på to standardiserede kørecyklusser i laboratorium ("EU-kørecyklusser") i henhold til Rådets direktiv 80/1268/EEC (Euro 4) og EU Regulation no
692/2008 og 715/2007 (Euro 5) og UN ECE Regulation no 101. Reglerne omfatter kørecyklusserne bykørsel og landevejskørsel. - Bykørsel - målingen starter med koldstart af motoren. Kørslen er
simuleret. Landevejskørsel - bilen accelereres og bremses ved hastigheder mellem 0-120 km/t. Kørslen er simuleret. - Biler med manuel gearkasse starter ved 2. gear. Værdien for blandet kørsel,
som vises i tabellen, er i henhold til de lovgivningsmæssige krav en kombination af bykørsel og landevejskørsel. CO2-udslip - for at beregne CO-emissionerne under de to kørecyklusser opsamles
udstødningsgasserne. De analyseres derefter og giver værdien for CO2-udslip.
367
10 Specifikationer
Hjul og dæk, dimensioner og tryk
Godkendte dæktryk
10
Motor
Dækstørrelse
Hastighed
(km/t)
195/65 R15
T3
205/55 R16
T4
205/50 R17
D2
225/45 R17
Belastning, 1-3 personer
Maksimumsbelastning
ECO-trykA
For
Bag
For
Bag
For/bag
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
230
230
260
260
-
0 - 160
230
230
260
260
260
160 +
290
240
310
270
-
0 - 160
240
240
260
260
260
160 +
290
240
310
270
-
maks. 80
420
420
420
420
-
225/40 R18
205/55 R16
205/50 R17
D3
225/45 R17
D4
225/40 R18
Temporary Spare Tyre
A
B
Brændstoføkonomisk kørsel.
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden Pascal: 1 bar = 100 kPa.
OBS
Alle motorer, dæk, eller kombinationer af
disse findes ikke altid på alle markeder.
368
10 Specifikationer
Elsystemet
Elsystem
Batteriets kapacitet afhænger af bilens udstyr.
Bilen har en spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. Elsystemet er 1-polet og
anvender chassis og motorblok som ledere.
VIGTIGT
Når startbatteriet udskiftes, skal du sørge
for at skifte til et batteri med den samme
kapacitet ved koldstart og reservekapacitet
som originalbatteriet (se mærkat på batteriet).
10
Startbatteri
Motor
Kapacitet ved koldstart,
Reservekapacitet
CCA - Cold Cranking Amperes (A)
(minutter)
Benzin
12
520–800
100–160
Diesel
12
700–800
135–160
12
760A
135
Benzin/Diesel med Start/Stop-funktion
A
Spænding (V)
Batteri af typen AGM (Absorbed Glass Mat) skal bruges i biler med Start/Stop-funktion.
OBS
•
Batteriets størrelse skal være i overensstemmelse med det originale batteris
dimensioner.
•
Batteriets højde er forskellig, afhængigt
af størrelsen.
Eco Start/Stop DRIVe*
For information om batterier i biler med
Eco Start/Stop DRIVe, se side 336.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
369
10 Specifikationer
Typegodkendelse
10
Fjernbetjeningssystem
Land
Låsesystem standard
Kina
Land
Radarsystem
Land
Singapore
EU, Kina
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Hongkong
Brasilien
Nøglefrit låsesystem (Keyless drive)
Land
EU
Korea
370
10 Specifikationer
Typegodkendelse
BluetoothŸ
Overensstemmelseserklæring (Declaration of Conformity)
10
Land
Lande i
EU:
Eksportland: Japan
Producent: Alpine Electronics Inc.
Type af udstyr: BluetoothŸ-enhed
For yderligere information besøg: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
``
371
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
10
372
Tjekkiet:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento BluetoothŸ Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr BluetoothŸ Module overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät BluetoothŸ Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme BluetoothŸ Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this BluetoothŸ Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el BluetoothŸ Module cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grækenland:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ BluetoothŸ Module ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Frankrig:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil BluetoothŸ Module est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo BluetoothŸ Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Letland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka BluetoothŸ Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis BluetoothŸ Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Holland:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel BluetoothŸ Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan BluetoothŸ Module jikkonforma mal-ĘtiĒijiet essenzjali u ma provvedimenti oĘrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungarn:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a BluetoothŸ Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
10
``
373
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
10
374
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że BluetoothŸ Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este BluetoothŸ Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta BluetoothŸ Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovakiet:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že BluetoothŸ Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että BluetoothŸ Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna BluetoothŸ Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret BluetoothŸ Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
Kina:
㄀कϝᴵǂ䖯ষ੠⫳ѻॖଚ೼݊ѻકⱘ䇈ᯢк៪Փ⫼᠟‫ݠ‬Ёˈᑨߞॄϟ䗄᳝݇‫ݙ‬ᆍ˖
10
ᷛᯢ䰘ӊЁ᠔㾘ᅮⱘᡔᴃᣛᷛ੠Փ⫼㣗ೈˈ䇈ᯢ᠔᳝᥻ࠊǃ䇗ᭈঞᓔ݇ㄝՓ⫼ᮍ⊩˗
ƵՓ⫼乥⥛˖*+]
Ƶㄝᬜܼ৥䕤ᇘࡳ⥛ (,53 ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨P:៪싨G%Pǂķ
Ƶ᳔໻ࡳ⥛䈅ᆚᑺ˖໽㒓๲Ⲟ˘ G%L ᯊ˖싨G%P0+] (,53 ķ
Ƶ䕑乥ᆍ䰤˖SSP
Ƶᴖᬷথᇘ 䕤ᇘ ࡳ⥛ ᇍᑨ䕑⊶f ‫ֵס‬䘧ᏺᆑҹ໪ ˖
•
•
•
•
•
싨G%PN+] 0+]
싨G%PN+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] *+]
싨G%P0+] ݊ᅗ *+]
ϡᕫ᪙㞾᳈ᬍথᇘ乥⥛ǃࡴ໻থᇘࡳ⥛ ࣙᣀ乱໪ࡴ㺙ᇘ乥ࡳ⥛ᬒ໻఼ ˈϡᕫ᪙㞾໪᥹໽㒓៪ᬍ⫼݊ᅗথᇘ໽㒓˗
Փ⫼ᯊϡᕫᇍ৘⾡ড়⊩ⱘ᮴㒓⬉䗮ֵϮࡵѻ⫳᳝ᆇᑆᡄ˗ϔᮺথ⦄᳝ᑆᡄ⦄䈵ᯊˈᑨゟे‫ذ‬ℶՓ⫼ˈᑊ䞛প᥾ᮑ⍜䰸ᑆᡄৢᮍৃ㒻㓁
Փ⫼˗
Փ⫼ᖂࡳ⥛᮴㒓⬉䆒໛ˈᖙ乏ᖡফ৘⾡᮴㒓⬉Ϯࡵⱘᑆᡄ៪ᎹϮǃ⾥ᄺঞए⭫ᑨ⫼䆒໛ⱘ䕤ᇘᑆᡄ˗
ϡᕫ೼亲ᴎ੠ᴎഎ䰘䖥Փ⫼DŽ
``
375
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
10
Taiwan:
‫܅‬㧤෷ሽंᘿ୴ࢤሽᖲጥ෻䏺ऄรԼ㦕
รԼԲය
ᆖী‫ڤ‬ᎁᢞ‫ٽ‬௑հ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲΔॺᆖ๺‫ױ‬Δֆ‫׹‬Ε೸ᇆࢨࠌ‫݁ृش‬լ൓ᖐ۞!᧢‫ޓ‬᙮෷Ε‫ף‬Օ‫פ‬෷ࢨ᧢‫଺ޓ‬๻ૠհ௽ࢤ֗‫פ‬౨Ζ
รԼ؄ය
‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲհࠌ‫ش‬լ൓ᐙ᥼ଆ౰‫ڜ‬٤֗եឫ‫ٽ‬ऄຏॾΙᆖ࿇෼‫ڶ‬եឫ෼ွழΔ!ᚨ‫ܛم‬ೖ‫ش‬Δࠀ‫ޏ‬࿳۟ྤեឫழֱ൓ᤉᥛࠌ‫ش‬Ζছႈ
‫ٽ‬ऄຏॾΔਐࠉሽॾऄ๵ࡳ!‫܂‬ᄐհྤᒵሽຏॾΖ‫פ܅‬෷୴᙮ሽᖲႊ‫ٽ࠹ݴ‬ऄຏॾࢨՠᄐΕઝᖂ֗᠔᛭‫ش‬ሽं!ᘿ୴ࢤሽᖲ๻ໂհեឫΖ
CCAB10LP0230T7
376
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
Sydkorea:
⭧㟓#⭠‿
10
Volvo Car Korea
㐔㷡㣄G䂈☐aGuY\TphtYXWX}
㥐䖼G⮹aGi“œŒ›––›Ghœ‹–GuˆŽˆ›–•Gyˆ‹–
⯜⒬G⮹aGphtYUX
㇤G⇔㬐aGtˆ™ŠVYWXW
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
ါཨ#⭠‿
Volvo Car Korea
⸰⸨㣄┍㵜䂈⫠㙸
㉐㟬㐐G㟝㇤ẠG䚐⇜ Y ┍G^Y]TX^ZG⸰⸨⾀♝G[ 㽩
⸰⸨㣄┍㵜GḔᵑ㉰䉤GX\__TX^^^
http://www.volvocars.com/kr
⏷⧴⫛#ⱇ⪣⏷㢸
୔␭䚨Gⱨ㉔㉘⽸⏈G㤸䑀䝰㐔Gᴴ⏙㉥㢨G㢼㡰⳴⦐G㢬⮹㙼㤸ḰGḴ⥜═G㉐⽸㏘⏈G䚔G㍌G㛺㏩⏼␘
``
377
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
10
Singapore:
Forenede
Arabiske
Emirater:
Jordan:
The product that contains the Bluetooth module is approved with the following certification number.
BT module certification number: TRC/LPD/2010/4.
BT module name: IAM2.1BT PWB EU
378
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
10
Sydafrika:
Uruguay:
This product contains URSEC approved transmitter [module name and model name (IAM2.1 BT PWB EU + BVJG905A, BVVE905A,
BVLV905A)]
``
379
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
10
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Nigeria:
Mexico:
Warning
"Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perjudiciales incluyendo equipos de la misma
clase y puede no causar interferencias a sistemas operando a titulo primario."
BluetoothŸ module installation information
This module board is to be installed only by the professional line operator and used only for car audio produced by ALPINE ELECTRONICS, INC.. When this BluetoothŸ Module Board is installed in the Car Audio, we shall consider the following points; 1. Since
"IAM2.1 BT PWB US"owns its FCC ID/IC Number, we shall affix an exterior label on the outside of the product if the FCC ID is not
visible. The exterior label shall use wording such as either "Contains Transmitter Module Board FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700BIAM2101" or "Contains FCC ID: A269ZUA130 / IC: 700B-IAM2101". 2. "IAM2.1 BT PWB US" complies with requirements of subsections 15.19(a)(3) in FCC Rules Part 15 Subpart C. The manual statement 15.19 (a)(3) is included User Guide of the product.
COFETEL No. RCPALIA10-0353
380
10 Specifikationer
Typegodkendelse
Land
Botswana:
10
Kroatien:
381
10 Specifikationer
Symboler på display
Generelt
10
Symbol
Der er en række forskellige symboler på displayene i bilen. Symbolerne er inddelt i advarsels-, kontrol- og informationssymboler.
Nedenfor vises de mest almindelige symboler
med deres betydning og en henvisning til, hvor
i bogen man kan finde mere information. For
mere information om symboler og tekstmeddelelser, se side 69 og 194.
- Rødt advarselssymbol. Tændes, når
der er angivet en fejl, som kan påvirke sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig
vises en forklarende tekstmeddelelse på informationsdisplayet.
- Informationssymbol. Tændes i kombination med tekst på informationsdisplayet, når
der er sket en afvigelse i et af bilens systemer.
Det gule informationssymbol kan også tændes
i kombination med andre symboler.
Advarselssymboler i kombiinstrumentet
Symbol
382
Side
Betydning
Side
Parkeringsbremse trukket,
alternativt symbol
71
Tågebaglys
tændt
70, 88
Stabilitetssystem, DSTC,
Anhænger-stabilisator*
70, 133,
296
Airbags - SRS
17, 71
Påmindelse om
sikkerhedssele
14, 71
70, 133
71
Stabilitetssystem, sport-position
Generatoren
lader ikke
71, 125
Motorforvarmer
(diesel)
70
Fejl i bremsesystemet
70, 216
Advarsel, sikkerhedsstatus
17, 28, 71,
114
Lav stand i
brændstoftanken
Information - læs
displayteksten
70
Kontrolsymboler i kombiinstrumentet
Symbol
Symboler på display
Betydning
Betydning
Side
Fjernlys tændt
70, 85
Fejl i ABL-systemet*
70, 87
Venstre blinklys
70
Betydning
Side
71
Udstødningsrensningssystem
70
Lavt olietryk
Parkeringsbremse trukket
71, 126
Fejl i ABS-systemet
70, 125
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Symbol
10 Specifikationer
Symboler på display
Betydning
Side
Højre blinklys
70
DRIVe - Start/
Stop*, motoren
er standset automatisk
70, 118
Informationssymboler i
kombiinstrumentet
Symbol
Betydning
Side
Adaptiv fartpilot*
149
Adaptiv fartpilot*
Adaptiv fartpilot*
Betydning
Side
Fjernlys med automatisk nedblænding
- AHB*
86
Kamerasensor*
86
Adaptiv fartpilot*
149
Adaptiv fartpilot*
143,
144,
149
Adaptiv fartpilot*,
Afstandskontrol*
(Distance Alert)
Symbol
Fartpilot*
Radarsensor*
Betydning
Side
154,
159,
166
143
Automatisk bremsning*, Afstandskontrol* (Distance Alert),
City SafetyTM, Kollisionsadvarsel*
216
143
Brændstofdrevet
motor- og kabinevarmer*
ABL-systemet*
87
Tankdækselklap,
højre side
281
Lav batterispæn
216
Aktiv parkeringshjælp - PAP*
183
Regnsensor*
95
Vognbaneassistent*
175
10
139
149,
154,
166
Start/Stop*, Adaptiv
fartpilot*
121,
149
Fartbegrænser
137
144,
152
Kamerasensor*,
Lasersensor*
Symbol
G025102
Symbol
159,
166,
171,
176
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
383
10 Specifikationer
Symboler på display
Symbol
10
Betydning
Side
Driver Alert System*
171
Driver Alert System*,
Vognbaneassistent*
176
Driver Alert System*,
Tid til pause
384
Informationssymboler på
loftskonsollens display
Symbol
169,
171,
176
Gearindikator,
manuel gearkasse
110
Automatiske gearpositioner
111
Registrerede hastighedsoplysninger*
135
Måling af oliestand
323
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Betydning
Side
Påmindelse om sikkerhedssele
16
Airbag passagerplads,
aktiveret
21
Airbag passagerplads,
deaktiveret
21
10 Specifikationer
10
385
11 Alfabetisk stikordsregister
A
Afvisere...................................................... 89
AIRBAG ..................................................... 18
ACC – Adaptiv fartpilot............................ 141
Active Bending Lights (ABL)...................... 87
11
Adaptiv fartpilot....................................... 141
fejlsøgning.......................................... 149
radarsensor......................................... 147
Advarselsblinklys....................................... 89
Advarselslampe
adaptiv fartpilot................................... 141
kollisionsadvarsel............................... 162
stabilitets- og traktionssikringssystem 132
Advarselslamper
advarsel................................................
airbags (SRS)........................................
fejl i bremsesystemet............................
generatoren lader ikke..........................
lavt olietryk............................................
parkeringsbremse trukket.....................
påmindelse om sikkerhedssele............
Anhænger-stabilisator .................... 132, 296
Airbag-system .......................................... 17
Ankomstlys, varighed.......................... 44, 91
Aircondition.............................................. 212
generelt............................................... 205
Antispin ................................................... 132
Aircondition, AC....................................... 212
Aktive Xenon-forlygter............................... 87
Alarm..........................................................
alarmindikator.......................................
alarmsignaler........................................
annullering af udløst alarm...................
deaktivere.............................................
kontrol af alarm.....................................
reduceret alarmniveau..........................
tilkobling...............................................
59
59
60
59
59
45
60
59
Advarselslyd
kollisionsadvarsel............................... 162
Alkolås..................................................... 103
Advarselssymbol, airbagsystem................ 17
Allergi- og astmafremkaldende stoffer.... 205
Advarselssymboler.................................... 69
Anbefalede barnestole, tabel..................... 32
Advarselstrekant...................................... 311
Anhænger................................................ 291
kabel................................................... 291
Afstandskontrol........................................ 152
386
Airbag
aktivering/deaktivering, PACOS........... 20
fører- og passagersiden....................... 18
lukning med nøgle................................ 20
Aktiv parkeringshjælp.............................. 183
71
71
71
71
71
71
71
kørsel med anhænger......................... 291
slinger................................................. 296
Anhængertræk
aftageligt, afmontering ....................... 295
aftageligt, fastgøring .......................... 294
Antiudskridningsfunktion......................... 132
Audio
indstillinger.......................................... 237
surround............................................. 232
Auto
klimaindstilling.................................... 211
Automatgearkasse...................................
anhænger............................................
bugsering og bjergning.......................
manuelle gearstillinger (Geartronic)....
111
292
297
112
Automatisk genlåsning.............................. 53
Automatisk låsning.................................... 54
AUX-indgang................................... 233, 254
11 Alfabetisk stikordsregister
B
Bagagerum
fastgøringspunkter.............................. 287
lastning............................................... 286
bagagerum
Hattehylde.......................................... 290
Lastnet................................................ 289
Bagklap
låsning/oplåsning.................................. 55
Baglygtepærer
placering............................................. 330
Bagrude, elopvarmning........................... 100
Bagsæderyglæn, nedslåning..................... 81
Bakgearsspærring................................... 110
Barn...........................................................
barnestol og sideairbag........................
børnesikkerhedslås...............................
placering i bilen.....................................
sikkerhed..............................................
31
22
35
31
31
Barnestol.................................................... 31
anbefalet............................................... 32
ISOFIX monteringssystem til barnestole...................................................... 35
størrelsesklasser for barnebeskyttelse
med ISOFIX monteringssystem............ 35
øverste befæstelsespunkter for barnestole...................................................... 38
Batteri...................................................... 335
advarselssymboler.............................. 336
fjernbetjening ..................................... 275
fjernbetjening/PCC............................... 48
starthjælp............................................ 109
symboler på batteriet.......................... 336
vedligeholdelse................................... 335
Belysning................................................. 326
aktive Xenon-forlygter.......................... 87
ankomstlys, varighed...................... 44, 91
belysningsautomatik, kabine................ 90
betjeningsknapper................................ 89
displaybelysning................................... 84
fjern-/nærlys......................................... 84
i kabine................................................. 89
instrumentbelysning............................. 84
kørelys.................................................. 85
lyshøjderegulering................................ 84
orienteringslys...................................... 91
positions-/parkeringslys....................... 88
pærer, specifikationer......................... 331
tunneldetektering.................................. 87
tågebaglys............................................ 88
Belysning, skift af pærer.......................... 326
makeup-spejl...................................... 331
Belysning, udskiftning af pære
blinklys, for.........................................
fjernlys (biler med aktive xenon-forlygter).......................................................
fjernlys (biler med halogen-forlygter). .
kørelys................................................
nærlys (biler med halogen-forlygter)...
positions-/parkeringslys.....................
pærefatning bag: blinklys, bremse- og
baklys.................................................
sidemarkeringslys, for.........................
tågebaglys..........................................
328
328
328
329
327
329
11
330
329
330
Benzinkvalitet........................................... 283
Betjeningsknapper
midterkonsol............................... 196, 233
Bilpleje, læderindtræk.............................. 350
Bilvask..................................................... 348
Bjergning.................................................. 299
Blind vinkel (BLIS).................................... 188
Blinklys....................................................... 89
BLIS......................................................... 187
Blokeret låsestilling.................................... 56
deaktivering.......................................... 56
midlertidig deaktivering........................ 57
387
11 Alfabetisk stikordsregister
11
BluetoothŸ
forbind opkald til mobil ......................
handsfree ...........................................
media .................................................
mikrofon fra .......................................
streaming af lyd .................................
Børnesikkerhedslås................................... 58
262
259
257
262
257
DSTC, se også Stabilitetssystem............ 133
Blæser...................................................... 210
Cigarettænderkontakt.............................. 226
Dug..........................................................
behandling af ruderne.........................
fjern med ventilationsspjældene.........
kondens i forlygter..............................
timerfunktion.......................................
Bremselys.................................................. 88
City Safety™............................................ 155
DVD ......................................................... 250
Bremse- og koblingsvæske..................... 325
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 205
Bremser................................................... 124
blokeringsfri bremser, ABS................. 124
bremselys............................................. 88
bremsesystem.................................... 124
håndbremse........................................ 126
nødbremseforstærkning, EBA ........... 124
nødbremselys....................................... 88
påfyldning af bremsevæske............... 325
symboler i kombinationsinstrumentet 125
CO2-udslip .............................................. 366
Dæk
dæklapning.........................................
hastighedsklasser...............................
køreegenskaber..................................
omdrejningsretning.............................
slidindikatorer.....................................
specifikationer....................................
tryk......................................................
vedligeholdelse...................................
vinterdæk............................................
Brændstof................................................
brændstoffilter....................................
brændstofforbrug...............................
brændstoføkonomi.............................
283
284
366
310
Brændstofpåfyldning......................... 56, 281
Bugsering................................................. 297
bugseringsøje..................................... 298
Bugseringsøjer......................................... 298
388
Driver Alert System.................................. 168
C
CD ........................................................... 250
Corner Traction Control .......................... 132
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 205
D
DAB-radio................................................ 246
212
205
214
348
213
312
305
302
302
303
304
310
302
304
Defroster.................................................. 212
Diesel....................................................... 284
Dieselpartikelfilter.................................... 285
E
Displaybelysning........................................ 84
ECC, elektronisk klimaanlæg................... 208
Dolby Surround Pro Logic II.................... 232
EcoGuide................................................. 116
Driftsbremsen.......................................... 124
Eco Start/Stop DRIVe.............................. 118
Driver Alert control................................... 169
ECO-tryk.................................................. 310
11 Alfabetisk stikordsregister
Ekstravarmer............................................ 219
Fejlmeddelelser i afstandskontrol............ 154
FSC, miljømærkning.................................. 11
Ekstravarmer (diesel)............................... 219
Fejlmeddelelser i BLIS............................. 189
Elbetjent sæde........................................... 79
Fjern-/nærlys, se Belysning....................... 84
Fælge
rengøring............................................ 349
Elektronisk startspærre.............................. 43
Fjernbetjening.................................... 42, 274
aftageligt nøgleblad.............................. 46
batteriudskiftning.......................... 48, 275
funktioner.............................................. 44
rækkevidde........................................... 45
G
Fjernbetjening HomeLinkŸ
programmerbar .................................. 127
Gardinairbag.............................................. 24
Fjernbetjeningssystem, typegodkendelse........................................................ 370
Gearkasse................................................ 110
automatisk.......................................... 111
manuel................................................ 110
Elopvarmning
bagrude.............................................. 100
sidespejle............................................ 100
sæder.................................................. 210
ETC, elektronisk temperaturkontrol ........ 209
Etiketter.................................................... 356
F
Fjernlys, automatisk aktivering.................. 86
Fodgængerbeskyttelse............................ 160
Fartbegrænser......................................... 137
Fartpilot.................................................... 139
Farvekode, lak......................................... 352
Forankring af last (Lastning).................... 287
Forlygter................................................... 326
Fejlfinding
Adaptiv fartpilot.................................. 149
Forrude
Elopvarmning...................................... 100
elopvarmning...................................... 212
Fejlfinding for kamerasensor........... 157, 165
Forrudesprinkling....................................... 96
Fejlmeddelelser
Adaptiv fartpilot..................................
Driver Alert control..............................
LKA.....................................................
se Meddelelser og symboler..............
Forrudeviskere........................................... 95
regnsensor............................................ 95
149
171
176
149
Førstehjælpskasse .................................. 311
Førstehjælpsudstyr.................................. 311
11
Geartronic................................................ 112
Gearvælgerspærring................................ 113
Gearvælgerspærring, mekanisk frakobling........................................................... 113
Genindstilling af rudehejs.......................... 98
Glas
lamineret/forstærket............................. 97
Glastag, rullegardin.................................. 101
Global opening........................................ 205
Forsæde
nakkestøtte........................................... 78
Gode råd om kørsel................................. 278
Frakobling af gearvælgerspærring........... 113
GSI - Gearvælgerhjælp............................ 110
Gravide kvinder, sikkerhedssele................ 15
389
11 Alfabetisk stikordsregister
H
Indikering ved låsning ............................... 42
Intervalviskning.......................................... 95
Indkøbsposeholder ................................. 287
iPodŸ, tilslutning...................................... 254
Handskerum............................................ 227
låsning.................................................. 55
Indlægsmåtter.......................................... 227
Hattehylde............................................... 290
11
Hjul
fælge...................................................
montering............................................
reservehjul..........................................
snekæder............................................
udskiftning..........................................
Indstilling af forlygternes lyshøjde............. 84
Indstilling af rat.......................................... 83
303
308
306
304
306
Hjul og dæk............................................. 302
HomeLinkŸ .............................................. 127
Horn........................................................... 83
Hukommelsesfunktion i stol...................... 79
Høj motortemperatur............................... 291
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 96
Håndbremse............................................ 126
Indstilling af tidsafstand........................... 152
Kabine...................................................... 225
Indtræk.................................................... 350
Kabinebelysning
automatik.............................................. 90
Indvendigt bakspejl.................................. 100
automatisk nedblænding.................... 101
IAQS – Interior Air Quality System........... 205
IC – Inflatable Curtain................................ 24
Indikeringslamper, PCC............................. 45
390
Kabinebelysning, se Belysning.................. 89
Informationscenter................................... 220
Kabinefilter............................................... 205
Informationsdisplayer................................ 67
Kabinevarmer
brændstofdrevet................................. 215
Informationsknap, PCC............................. 45
Infotainment ............................................
Kildeknapper ......................................
menuhåndtering .................................
oversigt ..............................................
stemmestyring....................................
232
233
235
233
267
Kamerasensor.................................. 156, 164
Katalysator............................................... 283
bjergning............................................. 298
Keyless drive...................................... 49, 107
Instrumentbelysning, se Belysning............ 84
Klima........................................................ 205
generelt............................................... 205
sensorer.............................................. 205
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................................... 64
Klimaanlæg
reparation........................................... 325
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 66
venstrestyret bil.................................... 64
Knapper, lys............................................... 84
Instruktionsbog, miljømærkning................ 11
I
K
Knapper på rattet............... 83, 139, 197, 233
Kollision..................................................... 28
11 Alfabetisk stikordsregister
Kollisionsadvarsel............................ 160, 161
radarsensor......................... 147, 155, 160
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*......................................................... 160
Kombinationsinstrument.................... 67, 194
Komfort i kabinen.................................... 225
Kørselsstatistik........................................ 223
L
Lak
farvekode............................................ 352
skader og udbedring.......................... 351
Kompas................................................... 102
kalibrering........................................... 102
Lamineret glas........................................... 97
Kondens i forlygter.................................. 348
Lasersensor............................................. 158
Kontrol af oliestand.................................. 321
Lastning
bagagerum.........................................
fastgøringspunkter..............................
generelt...............................................
taglast.................................................
Kontrolsymboler........................................ 69
Køassistent.............................................. 146
Kølemiddel............................................... 325
Kølesystem.............................................. 278
286
287
286
286
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 324
Lastrum
belysning.............................................. 90
Køreklar vægt.......................................... 359
Lav oliestand............................................ 321
Kørelys....................................................... 85
LKA - Vognbaneassistent........................ 173
Kørsel.......................................................
kølesystem..........................................
med anhænger...................................
med åben bagklap..............................
Luftfordeling..................................... 206, 214
278
278
291
279
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 359
trækvægt............................................ 359
Luftkvalitetssystem IAQS ........................ 213
Lyd
surround ............................................ 237
Lydanlæg................................................. 232
funktioner............................................ 237
oversigt............................................... 233
Lydstyrke ................................................
kompensering for hastighed/støj........
ringesignal, telefon.............................
telefon.................................................
telefon/medieafspiller.........................
233
237
262
262
262
Lyskegle, tilpasning................................... 91
11
Lyspanel.................................................... 84
Læderindtræk, vaskeråd.......................... 350
Lås
automatisk låsning................................ 53
låsning.................................................. 53
oplåsning.............................................. 53
Låsning/oplåsning
bagklap................................................. 55
indefra................................................... 53
M
Makeup-spejl..................................... 90, 227
Maks. taglast .......................................... 359
Manuel gearkasse.................................... 110
bugsering og bjergning....................... 297
manuel gearkasse
GSI - Gearvælgerhjælp....................... 110
Manuelle gearstillinger (Geartronic)......... 112
391
11 Alfabetisk stikordsregister
Meddelelser i BLIS................................... 189
11
Meddelelser og symboler
Adaptiv fartpilot.................................. 149
afstandskontrol................................... 154
Driver Alert control.............................. 171
kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning................................... 159, 166
LKA..................................................... 176
Meddelelser på informationsdisplay........ 133
Meddelelser på kombinationsinstrumentet............................................................. 194
Media BluetoothŸ .................................... 257
Medieafspiller ......................................... 250
Menuer/funktioner................................... 198
Menuhåndtering Infotainment ................. 235
Menu- og meddelelseshåndtering........... 194
Menusystem MY CAR............................. 196
Midlertidig dæklapning............................ 312
stemmestyring.................................... 267
tilslutning............................................ 260
Motor
overhedning........................................ 291
start..................................................... 107
Motorbremsekontrol ............................... 132
Motorhjelm, åbning.................................. 320
Motorolie.......................................... 321, 362
filter..................................................... 321
kapacitetsoplysninger......................... 362
oliekvalitet........................................... 362
ugunstige kørselsforhold.................... 362
Motorrum
kølevæske........................................... 324
olie...................................................... 321
oversigt............................................... 321
Nakkestøtte
bagsædets midterplads........................ 80
forsæde................................................ 78
nedslåning............................................ 81
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 311
Nøgle......................................................... 42
Nøgleblad.................................................. 46
Nøglefri start (Keyless drive).............. 49, 107
Nøglepositioner......................................... 76
O
Motorspecifikationer................................ 361
Olie, se også Motorolie............................ 362
Motorvarmer
brændstofdrevet................................. 215
Opbevaringssteder i kabinen................... 225
Midterkonsol............................................ 196
MY CAR................................................... 196
Mikrofon................................................... 259
Målepind, elektronisk............................... 323
Miljømærkning, FSC, instruktionsbog....... 11
Målere
brændstofmåler.................................... 68
omdrejningstæller................................. 68
speedometer......................................... 68
Mobiltelefon
handsfree............................................ 259
registrering af telefon.......................... 260
N
Opkald
betjening............................................. 261
indgående........................................... 261
Oplåsning
indefra................................................... 54
udefra.................................................... 53
Opringning............................................... 261
Orienteringslys........................................... 91
392
11 Alfabetisk stikordsregister
Overhedning............................................ 291
Positions-/parkeringslys............................ 88
Ratlås....................................................... 108
Power....................................................... 116
Ratmodstand, hastighedsafhængig........ 224
P
Powershift gearkasse...................... 114, 297
Recirkulation............................................ 213
Pærer, se Belysning................................. 326
Regnsensor................................................ 95
PACOS....................................................... 20
Påfyldning
påfyldning........................................... 281
tankdæksel, manuel åbning................ 281
Relæ/sikringsboks, se Sikringer.............. 339
PACOS, omskifter...................................... 20
Panelbelysning........................................... 84
Panikfunktion............................................. 44
Påmindelse om sikkerhedssele................. 16
PAP - Aktiv parkeringshjælp.................... 183
Parkeringsbremse.................................... 126
Q
Queue Assist............................................ 146
R
Parkeringsvarmer.....................................
batteri og brændstof...........................
parkering på skråninger......................
tidsindstilling.......................................
Radarsensor............................................ 141
begrænsninger.................................... 147
PCC - (Personal Car Communicator)
funktioner.............................................. 44
rækkevidde..................................... 45, 46
Piskesmældsskader, WHIPS..................... 25
Pletter...................................................... 350
Polering.................................................... 349
348
349
350
351
348
Rudehejs.................................................... 97
Ruder og spejle.......................................... 97
Parkeringskamera.................................... 180
215
215
215
217
11
Reservehjul.............................................. 306
Parkeringsbåshjælp - PAP....................... 183
Parkeringshjælp....................................... 177
sensorer for parkeringshjælp.............. 179
Rengøring
bilvask.................................................
fælge...................................................
indtræk................................................
sikkerhedsseler...................................
vask i vaskehal....................................
Rullegardin til glastag.............................. 101
Rustbeskyttelse....................................... 350
Radio ...................................................... 242
AM/FM ............................................... 242
DAB ................................................... 246
Rat............................................................. 83
indstilling af rat..................................... 83
tastatur.......................... 83, 139, 197, 233
tastatur adaptiv fartpilot..................... 143
Ryglæn....................................................... 78
forsæde, nedfældning.......................... 78
S
Sensus....................................................... 74
Serviceprogram....................................... 320
Servicestilling........................................... 332
393
11 Alfabetisk stikordsregister
11
Sideairbags................................................ 22
Sodfilter fuldt........................................... 285
Sidespejle.................................................. 99
der kan drejes ind elektrisk................. 100
elopvarmning...................................... 100
indvendige.......................................... 100
kompas............................................... 102
Sprinklere
bagrude................................................ 96
forrude.................................................. 96
sprinklervæske, påfyldning................. 333
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk.... 100
Sprinklervæske, påfyldning..................... 333
Signalering................................................. 83
Stabilitets- og traktionssikringssystem.... 132
Signalindgang, ekstern.................... 233, 254
Stabilitetssystem..................................... 132
Sikkerhedsfunktion.................................... 28
Startbatteri............................................... 369
Sikkerhedssele
bagsæde............................................... 16
selestrammere...................................... 16
Starthjælp................................................ 109
Sikkerhedsseler......................................... 14
Sikringer...................................................
generelt...............................................
motorrum............................................
udskiftning..........................................
under handskerum..............................
under højre forsæde...........................
339
339
340
339
343
346
Startnøgler................................................. 76
Startspærre................................................ 43
Stemmestyring mobiltelefon.................... 267
Symboler og meddelelser
Adaptiv fartpilot.................................. 149
afstandskontrol................................... 154
Driver Alert control.............................. 171
kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning................................... 159, 166
LKA..................................................... 176
Sæder........................................................ 78
elbetjente.............................................. 79
elopvarmning...................................... 210
nakkestøtte på bagsædet..................... 80
nedfældning af bagsæderyglæn........... 81
nedfældning af forsæderyglæn............ 78
Stemningsbelysning.................................. 90
Stenslag og ridser.................................... 351
Stikkontakt............................................... 227
bagagerum......................................... 288
forsæde.............................................. 227
Sikringsboks............................................ 339
Stol, se Sæder........................................... 78
SIPS-bag................................................... 22
Styrekraft, se Ratmodstand..................... 224
Smøremiddel........................................... 364
Surround.......................................... 232, 237
Smøremiddel, kapacitetsoplysninger...... 364
Svingningsdæmper.................................. 292
Sodfilter................................................... 285
394
Spin control............................................. 132
Symboler.................................................. 133
advarselssymboler................................ 69
kontrolsymboler.................................... 69
T
Taglast, maks. vægt ............................... 359
Tankning
tankdækselklap.................................. 281
tankdækselklap, låsning....................... 56
Telefon
handsfree............................................ 259
indgående opkald............................... 261
11 Alfabetisk stikordsregister
modtagelse af opkald.........................
opringning...........................................
registrering af telefon..........................
stemmestyring....................................
telefonbog...........................................
telefonbog, genvej..............................
tilslutning............................................
262
261
260
267
263
263
260
Temperatur
faktisk temperatur............................... 205
Temperaturregulering.............................. 211
Tilbagestilling af sidespejle........................ 99
Tilpasning af lyskegle................................. 91
Active Bending Lights .......................... 92
halogen-forlygter.................................. 92
Timer........................................................ 213
Totalvægt................................................. 359
Traction control........................................ 132
TSA - anhænger-stabilisator ........... 132, 296
Vask i vaskehal........................................ 348
Tunneldetektering...................................... 87
Tv............................................................. 271
Vedligeholdelse........................................ 348
rustbeskyttelse................................... 350
Typebetegnelse....................................... 356
Ventilation................................................ 206
Typegodkendelse, fjernbetjeningssystem 370
Ventilationsspjæld................................... 207
Tågelys
bag........................................................ 88
Vinterdæk................................................ 304
Udluftningsfunktion............................ 54, 205
Udslip af kuldioxid................................... 285
Viskere og sprinklere................................. 95
Udvendige mål......................................... 358
332
333
333
332
332
Vognbaneassistent - LKA........................ 173
Ur, indstilling.............................................. 73
Voksning.................................................. 349
USB, tilslutning........................................ 254
Volvo Sensus............................................. 74
Trafikskilt-information.............................. 135
Transmission............................................ 110
Vinterkørsel.............................................. 279
Viskerblade..............................................
bagrude, skift......................................
rengøring............................................
servicestilling......................................
udskiftning..........................................
U
V
Transponder.............................................. 97
Triptællere.................................................. 73
Vadning.................................................... 278
Trækanordning........................................ 292
specifikationer.................................... 293
Vand- og smudsafvisende yderlag............ 97
Trækkrog, se Trækanordning.................. 292
Varme....................................................... 211
Trækvægt................................................ 359
Varmereflekterende forrude....................... 97
11
Vægt
køreklar vægt...................................... 359
Væsker, kapacitetsoplysninger................ 364
Væsker og olier........................................ 364
Vandafvisende belægning, rengøring...... 349
395
11 Alfabetisk stikordsregister
W
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 25
piskesmældsskader.............................. 25
11
Ø
Økonomikørsel......................................... 278
396
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 %BOJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising