Volvo V40 Quick start guide

Volvo V40 Quick start guide
web edition
quick guide
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de
øvrige vejledninger indeholder vigtige oplysninger, herunder alle advarsler og sikkerhedsanvisninger.
Følgende symboler betyder:
Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.
Trinvise anvisninger.
Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.
Vigtige oplysninger, advarsler og sikkerhedsanvisninger, som skal læses, kan findes på sidste side.
Ekstraudstyr angives med en stjerne *.
Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
01 Start og kør
04 Funktioner i din bil
Fjernbetjening
Klimaknapper
Keyless-nøglesystem*
Lyspanel
Start og stop af motor
Kombiinstrument
Viskere
Infotainmentsystem
Telefon*
Ekstern lydenhed
Knapper i midterkonsollen
02 Førerstøtte i din bil
Indstillinger i menusystem
Aktiv Parkeringshjælp*
Vognbaneassistent*
BLIS* og CTA*
Start/Stop-funktion*
05 Tips
Instruktionsvejledning som mobilapplikation
Tanke
Pleje af bilen
03 Dit førermiljø
Indstille sæde
Indstille rat
Åbne alle ruder
Opbevaringspladser
AUX-/USB*- og 12 V-kontakter
Hvordan fungerer fjernbetjeningen?
01
Låser døre og bagagerumsklap op og deaktiverer
alarmen*. Kan indstilles i MY CAR.
Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen.
Ankomstlys.
Et tryk låser bagklappen op, to åbner på klem.
Information* om bilen.
Panikfunktion.
Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a.
sidespejle og elbetjent førersæde* – se instruktionsvejledningen.
Hvad viser fjernbetjeningens
indikeringslamper*?
01
Grønt konstant lys: Bilen er låst.
Gult konstant lys: Bilen er ulåst.
Rødt konstant lys: Alarmen har været udløst.
Rødt lys blinker skiftevis i begge indikeringslamper:
Alarmen har været udløst for mindre end fem minutter siden.
Hvordan fungerer Keyless-nøglesystemet*?
01
Fjernbetjeningen kan f.eks. blive liggende i lommen hele
tiden.
Låse og aktivere alarm
–– Rør ved et af de eksterne dørhåndtags bageste del,
eller tryk let på den mindste af bagklappens to gummibelagte knapper.
Låse op og deaktivere alarm
–– Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige
måde, eller tryk let på den største af bagklappens to
gummibelagte knapper.
Hvordan starter jeg motoren?
01
Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen.
Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen og
slip – motoren starter.
Hvordan slukker jeg for motoren?
01
Tryk kort på START/STOP ENGINE--knappen –
motoren standser.
Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor*? 01
Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for
et enkelt viskerslag.
Regnsensor Til/Fra.
Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
Visker bagrude – interval/normal.
Hvordan bruger jeg Aktiv Parkeringshjælp PAP*? 02
PAP kontrollerer den tilgængelige plads og styrer derefter
bilen ind. Din opgave er at vælge gear, regulere hastigheden, og bremse/standse.
Aktiver PAP med et tryk på knappen. Kør ikke hurtigere end 30 km/t.
Følg anvisningerne, der vises på kombiinstrumentet.
Vær klar til at standse bilen, når grafik og tekst beder
om det.
Hvad gør vognbaneassistenten LKA*?
02
Hvis bilen er ved at krydse en stribe, vil LKA aktivt styre
tilbage i kørebanen med et svagt styringsmoment i rattet.
Hvis bilen passerer en stribe, vil LKA advare dig med
pulserende vibrationer i rattet.
–– Aktiver LKA med et tryk på knappen.
Hvad gør BLIS* og CTA*?
02
Blind Spot Information System informerer om køretøjer
i den blinde vinkel og hurtigt overhalende køretøjer.
Cross Traffic Alert advarer om krydsende trafik ved
bakning.
BLIS og CTA aktiveres ved motorstart.
BLIS Til/Fra.
CTA Til/Fra – betjenes med den samme knap, der
bruges til parkeringssensorerne*.
Parkeringssensorer – se instruktionsvejledningen.
Hvordan bruger jeg Start/Stop-funktionen*?
02
Manuel gearkasse
Standse motoren: Udkobl, sæt gearstangen i neutral
stilling og slip koblingspedalen.
Starte motoren: Træd koblingspedalen ned.
Automatisk gearkasse
Standse motoren: Stands bilen med driftsbremsen, og
hold derefter bremsetrykket.
Starte motoren: Slip trykket med foden på driftsbremsen.
Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiveret.
Hvordan indstiller jeg sædet?
03
Hævning/sænkning af sædehyndens forkant.
Hævning/sænkning af stolen.
Flytte sædet fremad/bagud.
Vippe ryglænet.
Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
Hukommelsesknapper for elbetjent sæde.
Gemme indstilling:
Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at
en af hukommelsesknapperne trykkes ind.
Sædeindstillinger for elbetjent sæde kan også
gemmes i fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.
Hvordan indstiller jeg rattet?
03
Frigør låsningen.
Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
Aktiver låsningen.
Hvordan regulerer jeg temperaturen med ECC*? 04
Tryk for individuel temperatur. Tryk gentagne gange
for at vælge indstilling for venstre, højre eller begge
sider. Drej for at indstille temperaturen. Midterkonsollens skærm viser den valgte temperatur for hver side.
Tryk for automatisk regulering af temperatur og øvrige funktioner. Drej for at ændre blæserhastigheden.
Hvordan afrimer jeg forruden?
04
Tryk for at aktivere forrudens elvarme* – symbolet (1)
på skærmen lyser.
Næste tryk aktiverer den maksimale luftstrøm mod
forruden og sideruderne – symbol (1) og (2) lyser.
Det næste tryk slår begge funktioner fra – intet
symbol lyser.
Uden elvarme: Tryk for at aktivere/deaktivere luftstrømmen.
Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling? 04
AUTO-indstilling giver følgende muligheder:
• Kørelyset skifter automatisk mellem kørelys og nærlys.
• Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.
• Aktivt fjernlys (AHB)* – som blænder ned og aktiverer
fjernlys automatisk – kan anvendes.
• Tunneldetektering* er aktiveret.
Hvordan betjenes kørecomputeren?
04
OK åbner kørecomputerens menuer, aktiverer de
valgte punkter og slukker for meddelelser.
Fingerhjul bladrer mellem kørecomputerens punkter.
RESET nulstiller dataene i de valgte kørecomputer-trin, og går bagud i menustrukturen.
Hvordan nulstiller jeg triptælleren?
04
Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise triptæller T1 eller T2.
Foretag et langt tryk på RESET -knappen for at
nulstille den viste triptæller.
Hvordan ændres kombiinstrumentets
udseende?
04
Med digitalt* kombiinstrument kan forskellige temaer
vælges, f.eks. Performance eller Eco.
For at skifte tema:
Tryk på venstre kontaktarms OK-knap efter motorstart.
Drej armens fingerhjul for at vælge menupunktet
Temaer, og tryk på OK.
Drej fingerhjulet for at vælge tema, og tryk på på OK
for at bekræfte.
Temaet gemmes i fjernbetjeningens hukommelse*
– se instruktionsvejledningen.
Hvordan fungerer rækkevidde/"km til tom
tank"?
04
Kombiinstrumentet viser en beregning af den mulige
kørestrækning, baseret på tidligere kørselsforhold og
resterende brændstofmængde.
Når "---- km" vises, er der ingen garanteret kørestrækning
tilbage. Fyld brændstof på snarest muligt. Illustrationen
viser digitalt* kombiinstrument.
Analogt kombiinstrument – se instruktionsvejledningen.
Hvordan kan jeg tænde og slukke for
Infotainmentsystemet?
Et kort tryk aktiverer anlægget.
Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.
Tryk kort for at slå lyden fra (MUTE) – det næste tryk
genaktiverer lyden.
Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og
telefonfunktioner*) starter/slås fra samtidig.
04
Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet? 04
Tryk på RADIO, Media, My CAR, NAV* eller TEL*
for at vælge hovedkilde.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet* på rattet for
at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
Drej på TUNE eller på fingerhjulet for at navigere i
menuerne.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet at foretage
et valg i menuerne.
Tryk kort på EXIT for at gå tilbage i menusystemet,
afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.
Foretag et langt tryk på EXIT for at vende tilbage til
normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildevisning.
Tips:
For at gå til genvejsmenuen i NAV- eller TEL-tilstand skal
du trykke en gang på NAV eller TEL. Tryk igen for at gå
tilbage til normal visning.
Hvordan tilslutter jeg en Bluetooth®-telefon?
04
Tryk på TEL* i midterkonsollen.
Gør den eksterne enhed søgbar/synlig via Bluetooth®.
Tryk på OK/MENU, og følg instruktionerne på skærmen. Enheden er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.
Telefonen vil fremover automatisk blive tilsluttet til bilen.
Mislykkes tilslutningen – se instruktionsvejledningen.
Hvordan ringer jeg op?
04
Tryk på TEL* i midterkonsollen.
Indtast det ønskede nummer eller drej fingerhjulet
på rattet nedad for at få adgang til telefonbogen og
opad for opkaldslisten.
Tryk på fingerhjulet for at ringe op.
Opkaldet afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at ringe op med telefonen – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan svarer jeg i telefonen*?
04
–– Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.
Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.
Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed?
04
Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB*-indgangen i midterkonsollen.
Tryk på MEDIA.
Drej TUNE til den ønskede lydkilde.
Tryk på OK/MENU.
For andre tilslutninger af ekstern enhed – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan angiver jeg en GPS*-destination?
04
Tryk på NAV for at starte navigationssystemet – et
kort vises.
Tryk en gang til på NAV, og vælg Angiv adresse
med OK/MENU.
Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet
eller midterkonsollens numeriske tastatur.
Vælg derefter Angiv som eneste destination eller
Tilføj som delmål, og tryk på OK/MENU.
For mere information og markedsafvigelser – se RTI-vejledningen*.
Hvordan gemmer jeg en funktion med
FAV-knappen?
04
Vælg en hovedkilde (f.eks. RADIO, MEDIA).
Vælg kilde (f.eks. AM, DISK).
Tryk og hold FAV, indtil "menuen Favoritter" vises.
Drej TUNE for at vælge et punkt på listen, og tryk på
OK/MENU for at gemme.
Når kilden er aktiveret, er den gemte favorit tilgængelig via
et kort tryk på FAV.
Hvilke indstillinger kan foretages i
menusystemet?
I MY CAR betjenes mange af bilens funktioner, f.eks.
indstillinger af ur, sidespejle og låse.
Se det tidligere afsnit "Hvordan navigerer jeg i
Infotainmentsystemet?" vedrørende hvilke knapper, der
skal bruges.
04
Hvordan indstiller jeg uret?
04
Søg frem til Indstillinger > Systemoptioner > Tid i
MY CAR.
Tryk på OK/MENU for at aktivere feltet for timer.
Drej TUNE for at indstille timer, og tryk på OK/
MENU for at deaktivere.
Drej TUNE for at markere feltet for minutter, og tryk
på OK/MENU. Drej TUNE for at indstille minutter,
og tryk på OK/MENU for at deaktivere.
Drej TUNE for at markere OK, og tryk på OK/
MENU.
Hvad kan jeg gøre med instruktionsvejledning-appen?
05
Instruktionsvejledningen kan downloades som en applikation til mobile enheder. Mobilapplikationen indeholder hele
instruktionsvejledningen og instruktionsvideoer, og den
har flere stier med tekst og billede.
Mobilapplikationen kan downloades fra App Store eller
Google Play. Brug QR-koden nedenfor. Kun tilgængelig
på nogle sprog og nogle mobile enheder.
For mere information – www.volvocars.com.
Hvordan tanker jeg?
05
Med bilen ulåst, åbn tankdækselklappen ved at trykke
den bageste del af klappen lidt ind, og slip.
Slå klappen ud.
Sæt pumpens mundstykke i påfyldningsåbningen til
brændstof.
Efter påfyldning: Vent 5-8 sekunder, før pumpens
mundstykke trækkes op.
Hvordan skal jeg vaske bilen?
05
Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal.
Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales
håndvask i bilens første måneder.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus
kan ridse lakken.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
05
Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet.
Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather
Care-kit én til fire gange om året. Volvo Leather Care-kit
kan købes hos en Volvo-forhandler.
Hvordan åbner jeg alle ruder samtidigt?
05
Fjernbetjeningen (se illustration)
–– Foretag et langt tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap for at åbne alle sideruder* samtidigt.
Centrallås
–– Foretag et langt tryk på førerdørens centrallåsknap for
at åbne alle sideruder* samtidigt.
Hvor findes opbevaringspladserne?
05
Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.
Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne? 05
For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Bagagerummets 12
V-kontakt* er altid strømførende.
Hvordan fungerer Keyless-nøglesystemet*?
Brug af handsker kan hindre Keyless-funktionen på dørhåndtagene. Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og
afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.
Hvordan starter jeg motoren?
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart
kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen.
Hvordan bruger jeg Aktiv Parkeringshjælp PAP*?
PAP fungerer ikke i alle situationer, det er kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel. Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at
bilen køres på en sikker måde og at holde øje med omgivelserne og andre trafikanter, der nærmer sig eller passerer ved parkering.
Hvordan bruger jeg Vognbaneassistenten LKA*?
LKA er kun et hjælpemiddel for føreren og fungerer ikke i alle køresituationer, trafik-, vejr- og vejforhold. Føreren er altid ansvarlig for, at
bilen køres på en sikker måde, og at gældende love og færdselsregler følges.
Hvordan indstiller jeg sædet?
Indstil den rette kørestilling for førersædet inden kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at
undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.
Hvordan indstiller jeg rattet?
Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), inden kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.
Hvordan fungerer rækkevidde/"km til tom tank"?
Der kan opstå nogen fejlvisning, hvis køremåden ændres.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de
kan beskadige indtrækket.
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne?
Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) i hver kontakt.
Du kan finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
TP 17076 (Danish) AT 1348. Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Hvad gør BLIS* og CTA*?
BLIS og CTA er et supplement – ikke en erstatning for en sikker køremåde og brug af sidespejle/bakspejl. Hjælpemidlerne BLIS og CTA
kan aldrig erstatte førerens ansvar og opmærksomhed. Ansvaret for at udføre vognbaneskift og at bakke på en trafiksikker måde påhviler
altid føreren. BLIS fungerer ikke i skarpe sving. BLIS fungerer ikke, når bilen bakkes.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement