Volvo | V40 Cross Country | Quick Guide | Volvo V40 Cross Country 2013 Quick Guide

Volvo V40 Cross Country 2013 Quick Guide
v40 Cross
country
Quick GUIDE
Web Edition
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Se denne Quick Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle
af de mest almindelige funktioner.
Alle advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i
instruktionsbogen - denne folder indeholder kun et lille udvalg.
Instruktionsbogen indeholder desuden de nyeste og mest aktuelle
oplysninger.
Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).
På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om
din bil.
Fjernbetjening med PCC* – personal car communicator
LåserA døre og bagklap, og aktiverer
alarmen*.
Låser døreB og bagklap op og deaktiverer
alarmen.
Låser bagklappen – den åbnes ikkeC.
PCC*
1 Grønt lys: Bilen er låst.
2 Gult lys: Bilen er ulåst.
3 Rødt lys: Alarmen har været udløst.
4 Blinkende, skiftende rødt lys: Alarmen
udløst for mindre end 5 minutter siden.
Ankomstlys. Tænder lamper i sidespejle*,
blinklys og parkeringslys, ved nummerplade, kabineloft og gulv.
Panikfunktion. Holdes inde i ca.
5 sekunder i en nødsituation for at udløse
alarmen. (Slå fra ved at trykke to gange
på den samme knap).
Information om bilen kan fås inden for en
rækkevidde på 100 m.
– Tryk på knappen og vent 7 sekunder.
Tryk på knappen uden for rækkevidde
viser den senest gemte status fra
hukommelsen.
Personlige sæde- og spejlindstillinger gemmes ved
låsning.
Der låses automatisk igen, hvis ingen dør/bagklappen åbnes inden for 2 minutter efter oplåsning.
C
Alarmen for elbetjent bagklap deaktiveres, og bagklappen låses op og åbnes et par centimeter.
A
B
Starte motoren
Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, og
tryk den ind til endepositionen.
Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
Koldstart
OBS
Tryk kort på knappen for
at starte motoren.
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset
udetemperaturen. Kort tids højere tomgang
er en del af Volvos effektive udstødningsrensesystem.
Ved koldstart kan nogle dieselmotorer have
en forsinket start på grund af forvarmning.
Sluk for motoren og tag
fjernbetjeningen ud
Tryk kort på knappen –
motoren standser.
Træk fjernbetjeningen
ud af tændingslåsen.
BLIS* (blind spot information
System)
BLIS er designet til kørsel i tung trafik i samme
retning. Det advarer om køretøjer i den blinde
vinkel og hurtigt overhalende køretøjer i venstre og højre vognbane. Når BLIS registrerer
et køretøj, lyser dørpanelernes BLIS-lys konstant. Hvis føreren aktiverer afviseren til den
side, hvor advarslen gives, vil lyset skifte fra at
lyse konstant til at blinke.
Se instruktionsbogens afsnit "BLIS* og CTA"
for mere information.
Nøglepositioner
For at komme til følgende nøglepositioner uden at starte motoren: Tryk ikke bremse-/koblingspedalen ned.
0 Lås bilen op.
I Med fjernbetjeningen helt indsat i tændingslåsen: Tryk kort på START/STOP ENGINE.
II Med fjernbetjeningen helt indsat i tændingslåsen: Tryk på START/STOP ENGINE i ca.
2 sekunder. Nøgleposition II bruger meget strøm fra startbatteriet, og bør derfor undgås!
Se også tabellen i afsnittet "Nøglepositioner" i bilens almene instruktionsbog for oplysninger om,
hvilke funktioner/systemer der kan bruges ved forskellige nøglepositioner med motoren slukket.
For at vende tilbage til nøgleposition 0 fra position II og I: Tryk kort på START/STOP ENGINE.
KEYLESS* NØGLESYSTEM
Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen hele
tiden.
LÅSE BILEN OG AKTIVERE ALARM
–– Rør ved et af de ydre dørhåndtags bageste
del (se illustrationen), eller tryk let på den
mindste af bagklappens to gummibelagte
knapper.
LÅSE OP OG DEAKTIVERE ALARM
–– Grib et dørhåndtag og åbn døren på den
sædvanlige måde (handske kan forhindre
funktionen), eller tryk let på den største af
bagklappens to gummibelagte knapper.
STARTE MOTOREN
–– Tryk bremse-/koblingspedalen ned, og tryk
kort på START/STOP ENGINE-knappen.
SLUKKE MOTOREN
–– Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen.
Se instruktionsbogens afsnit "Lås og alarm"
for mere information.
forrudeviskere og Regnsensor*
1 Regnsensor til/fra, med armen i position 0.
2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
3 Visker bagrude – interval/normal.
A
Enkelt slag
0
Slået fra
B
Intervalvisker, se også (2)
C
Normal hastighed
D
Høj hastighed
E
Sprinklere forrude og forlygter
F
Bagrudesprinkler
Vises på displayet, når regnsensoren
er aktiv.
Indstilling af forsæde
fjernbetjening og Elbetjent
førersæde*
Alle fjernbetjeninger kan bruges af forskellige
førere til at gemme førersædets indstillinger.
Funktionen skal aktiveres i menusystemet MY
CAR under Indstillinger -> Bilindstillinger ->
Bilnøglehukommelse.
Gør som følger:
• Indstil sædet, som du ønsker det.
• Lås bilen ved at trykke på låseknappen på
den fjernbetjening, du normalt bruger. Dette
gemmer sædets position i fjernbetjeningens
hukommelse A.
• Lås bilen op (ved at trykke på oplåsningsknappen på den samme fjernbetjening) og
åbne førerdøren. Førersædet vil automatisk
indtage positionen, der er gemt i fjernbetjeningens hukommelse (hvis sædet har været
bevæget, siden du låste bilen).
A.
1
2
3
4
5
Lændestøtte
Ryglænets hældning.
Hukommelsesknapper, elbetjent sæde*.
Gemme indstilling, elbetjent sæde*.
Hævning/sænkning af sædehyndens forkant.
6 Fremad/bagud.
7 Hævning/sænkning af stolen.
8 Nedfoldning af passagerstolens ryglæn.
Denne indstilling påvirker ikke indstillinger, der er gemt (se
position 4) i det elbetjente sædes* hukommelsesfunktion*. Se
instruktionsbogen for yderligere oplysninger.
lyspanel
A
Fjernlysblink
B
Skift mellem fjern-/nærlys og ankomstlys
Display-/instrumentbelysning og stemningsbelysning.
Tågebaglys, lyser kun på førersiden
AutomatiskA/slukket nærlys. Fjernlysblink fungerer, men ikke fast fjernlys
Parkeringslys
Kørelys, skift til nærlys, tunneldetektering*, fjernlys med automatisk aktivering*, fjernlysblink fungerer.
Nærlys. Slukkes, når motoren slås fra.
Fjernlys kan aktiveres, fjernlysblink
fungerer.
Manuel lyshøjderegulering (automatisk
for Xenon-lys*)
Oplåsning af bagklap
A.
Visse markeder.
Opbevaringsrum, 12 v-kontakt og USB*/aux
12 V kontakterne i kabinen fungerer i nøglestilling I eller II. 12 V kontakten* i bagagerummet er
altid aktiv.
VIGTIGT
Når motoren ikke er i gang, kan brug af 12 V
kontakten i bagagerummet aflade startbatteriet.
START/STOP*
Med Start/Stop* kan man få motoren til
standse/starte automatisk ved stillestående trafik. Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiv.
Manuel gearkasse: Stop - frigør, sæt gearstangen i frigear og slip koblingspedalen. Start
– tryk koblingspedalen ned.
Automatgearkasse: Stop – stands bilen med
driftsbremsen og hold foden på pedalen. Start
– let trykket på driftsbremsen. Funktionen kan
slås fra i menusystemet.
Informationscenter og triptællere
1 Brændstofmåler. Symbolets pil viser, hvilken side tankdækslet sidder på.
2 Lavt brændstofniveau. Ved tændt symbol
3
4
5
6
7
8
A.
fyldes brændstof på snarest.
Kølevæsketemperatur/EcoGuideA.
Speedometer.
Information om førerstøttesystemer*.
Ur. Justeres i menusystemet MY CAR.
Omdrejningstæller/PowerMeterA.
Gearskift-indikator/Gearposition-indikator.
OK åbner informationscenterets menuer,
aktiverer de valgte punkter, og bekræfter
meddelelser.
Fingerhjul, drej for at se informationscenterets punkter.
RESET, fortryder eller går et trin tilbage. Et
kort tryk nulstiller den viste triptæller
Et langt tryk åbner nulstillingsmenuen.
Til digitalt kombiinstrumentet kan forskellige
temaer vælges: Elegance, Eco eller Performance.
For at ændre tema – tryk på venstre kontaktarms OK-knap, og vælg derefter menupunktet
Temaer ved at dreje armens fingerhjul. Bekræft
ved at trykke på OK-knappen.
obs
Displayteksten _ _ _ km till tom tank er en
beregning af, hvor langt der kan køres, baseret på tidligere kørselsforhold.
EcoGuide og Powermeter vises kun, hvis det pågældende tema er valgt.
brændstofpåfyldning
Med bilen ulåst, åbn tankdækselklappen
ved at trykke den bageste del af klappen
lidt ind.
Vip klappen ud.
3. Sæt pumpens mundstykke i påfyldningsåbningen til brændstof. Sørg for at føre
mundstykket helt ind i påfyldningsrøret.
Påfyldningsåbningen er udformet til at forhindre
påfyldning med forkert brændstof (en benzindreven bil kan ikke påfyldes med diesel og
omvendt).
Efter påfyldning, vent 5-8 sekunder, før pumpens mundstykke trækkes ud af
påfyldningsrøret.
Førerstøttesystem
City Safety™ og Kollisionsadvarsel med
automatisk bremsning og Fodgængerbeskyttelse*
Disse funktioner hjælper føreren med at undgå
en kollision i situationer, hvor ændringer i forankørende trafik kombineret med uopmærksomhed kan medføre et uheld.
advarsel
Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres
korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset
til hastigheden.
City Safety™ er et hjælpemiddel til føreren.
Det kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed på trafikken eller ansvaret for at føre
bilen på en sikker måde.
Fodgængerbeskyttelse (registrering af
fodgængere foran bilen) giver ingen advarsel
eller opbremsning, når bilens hastighed
er over 80 km/t, og funktionen virker ikke i
mørke og tunneler.
Funktionen kan ikke registrere en fodgænger, som:
• er delvis skjult
• er lavere end 80 cm
• bærer tøj, der skjuler kroppens konturer.
Funktionen er aktiv ved hastigheder på under
50 km/t og hjælper føreren ved at overvåge forankørende trafik med en lasersensor monteret i
forrudens øvre del.
City Safety™ kan hjælpe med at undgå en
kollision, hvis hastighedsforskellen mellem ens
egen bil og den forankørende bil er mindre end
15 km/t.
Andre førerstøttesystemer
For at hjælpe føreren med f.eks. at bremse i
tide, holde sikker afstand til andre køretøjer,
gøre opmærksom på køretøjer, som bevæger
sig i samme retning som ens egen bil, i den
såkaldte blinde vinkel, eller holde en passende
placering på vejbanen, kan bilen være udstyret
med flere systemer:
• Adaptiv fartpilot (manuel)*
• Adaptiv fartpilot med Køassistent (automatisk)*
• Afstandsadvarsel*
• BLIS (Blind Spot Information System)*
• Driver Alert Control*
• Trafikskilt-information (RSI)*
• Parkeringshjælp*
• Vognbaneassistent* (LKA).
Se instruktionsbogens afsnit "Førerstøtte" for
mere information om disse funktioner og deres
begrænsninger.
EBA – emergency brake assist
Pleje af bilen
Nødbremseforstærkningen hjælper med at
øge bremsekraften og dermed forkorte bremsestrækningen. EBA aktiveres, når føreren
bremser hastigt. Når EBA aktiveres, synker
bremsepedalen lidt længere ned end normalt.
– Tryk (hold) bremsepedalen nede, så længe
det er nødvendigt - bremsningen ophører
fuldstændigt, hvis pedalen slippes.
Håndvask er mere skånsom for lakken end
vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når
den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens
første måneder.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at
smuds og grus kan ridse lakken.
AUTOMATISK REGULERING
I AUTO-indstilling tager ECC-systemet sig automatisk af alle funktioner og forenkler således
kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.
1 Tryk for individuel temperatur. Én gang for
venstre side, to gange for højre side, tre
gange for begge sider. Drej for at indstille
temperaturen. Displayet viser den valgte
temperatur.
2 Tryk for automatisk regulering af den
valgte temperatur og øvrige funktioner.
Drej for at ændre blæserhastigheden.
LUFTFORDELING (kun modeller udstyret
med elektronisk temperaturstyring - ETC)
For at opnå maksimal komfort under forskellige kørselsforhold justeres luftfordelingen som
følger:
Udetemperatur Knap
< 0°C
GULV eller GULV/FOR
RUDE
0°C til +20°C
GULV eller GULV/PANEL
>20°C
PANEL
Dug/frost på
ruderne
FORRUDE eller GULV/
FORRUDE
MANUEL REGULERING
3 Elopvarmning af venstre/højre sæde.
4 Max. defroster. Retter al luften mod
forruden og sideruderne med maksimal
luftstrøm.
Et tryk starter luftstrømmen til
forruden, to tryk slår fra.
Elopvarmet forrude*: Et tryk starter forruden, to tryk starter forruden og retter al luft
mod for- og sideruderne, tre tryk slår fra.
5 Luftfordeling.
6 Elopvarmet bagrude og sidespejle Til/fra.
7 Recirkulering.
8 AC – Aircondition til/fra. Køler kabinen og
afdugger ruderne.
Indstille rattet
advarsel
Indstil rattet, inden kørslen på begyndes –
aldrig under kørsel.
Frigør låsningen.
Juster.
3. Lås rattet
TP 15717 (Danish). AT 1246. Printed in Sweden, Göteborg 2012. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
ELEKTRONISK klimaanlæg – ECC*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising