Volvo 2016 Early, 2015 Late, V40 Cross Country Quick start guide

Volvo 2016 Early, 2015 Late, V40 Cross Country Quick start guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de
øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster.
Følgende symboler betyder:
Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.
Trinvise anvisninger.
Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.
Advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster, der skal læses, kan findes på sidste side.
Ekstraudstyr angives med en stjerne *.
Instruktionsvejledningen kan findes som trykt bog og digitalt på bilens skærm, på internettet og som mobilapplikation. Mobilapplikationen indeholder hele instruktionsvejledningen og instruktionsvideoer og den har flere stier
med tekst og billede. Mobilapplikationen hentes til mobile enheder fra App Store eller Google Play.
Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
01 Start og kør
04 Funktioner i din bil
Fjernbetjening
Klimaknapper
Keyless* låsesystem
Lyspanel
Start og stop af motor
Kombiinstrument
Viskere
Infotainmentsystem
Telefon*
Internet*
Ekstern lydenhed
02 Førerstøtte i din bil
Aktiv Parkeringshjælp*
Vognbaneassistent*
Knapper i midterkonsollen
Indstillinger i menusystem
Værksted/bestille service*
ECO*
Start/Stop-funktion*
Fodgængerbeskyttelse*
05 Tips
Tanke
03 Dit førermiljø
Pleje af bilen
Indstille sæde
Opbevaringspladser
Indstille rat
AUX-/USB*- og 12 V-kontakter
Hvordan fungerer fjernbetjeningen?
01
Låser døre og bagklap op, og deaktiverer alarmen.
Funktionen kan indstilles i MY CAR.
Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen.
Ankomstlys.
Et tryk låser bagklappen op, to åbner på klem.
Panikfunktion.
Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for
bl.a. sidespejle og elbetjent førersæde* – se
instruktionsvejledningen.
Hvad viser fjernbetjeningens
indikeringslamper*?
01
Grønt konstant lys: Bilen er låst.
Gult konstant lys: Bilen er ulåst.
Rødt konstant lys: Alarmen har været udløst, efter
bilen er blevet låst.
Rødt lys blinker skiftevis i begge indikerings-lamper:
Alarmen har været udløst for mindre end fem minutter siden.
Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?
Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen hele tiden.
Låse og aktivere alarm
– Rør ved et af de eksterne dørhåndtags bageste del,
eller tryk let på den mindste af bagklappens to gummibelagte knapper.
Låse op og deaktivere alarm
– Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige
måde, eller tryk let på den største af bagklappens to
gummibelagte knapper.
01
Hvordan starter eller slukker jeg for motoren? 01
Starte
Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (gælder ikke
Keyless drive*).
Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen.
Slukke
Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen.
Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
Hvordan starter jeg rudeviskere og
regnsensor*?
01
Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for
et enkelt viskerslag.
Regnsensor Til/Fra.
Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
Visker bagrude – interval/normal.
For at løfte viskerbladene skal de være i servicestilling – se instruktionsvejledningen.
Hvordan bruger jeg Aktiv Parkeringshjælp
PAP*?
02
PAP kontrollerer den tilgængelige plads og styrer derefter
bilen ind. Din opgave er at vælge gear, regulere hastigheden, og bremse/standse.
Aktiver PAP med et tryk på knappen. Kør ikke hurtigere end 30 km/t.
Følg anvisningerne, der vises på kombi-instrumentet.
Vær klar til at standse bilen, når grafik og tekst beder
om det.
Hvad gør vognbaneassistenten LKA*?
02
Hvis bilen er ved at krydse en stribe, vil LKA aktivt styre
tilbage i kørebanen med et svagt styringsmoment i rattet.
Hvis bilen passerer en stribe, vil LKA advare dig med
pulserende vibrationer i rattet.
– Aktiver LKA med et tryk på knappen.
Hvordan bruger jeg Start/Stop- funktionen*?
02
Manuel gearkasse
Standse motoren: Udkobl, sæt gearstangen i neutral stilling og slip koblingspedalen.
Starte motoren: Træd koblingspedalen ned.
Automatisk gearkasse
Standse motoren: Stands bilen med driftsbremsen, og
hold derefter bremsetrykket.
Starte motoren: Slip trykket med foden på driftsbremsen.
Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiveret.
Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?
02
Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan
advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og
fodgængere.
Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle
situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, og fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.
Det er vigtigt at forstå denne funktion – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan indstiller jeg sædet?
03
Hæve/sænke sædehyndens forkant.
Hæve/sænke sædet.
Flytte sædet fremad/bagud.
Vippe ryglænet.
Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
Hukommelsesknapper for elbetjent sæde*.
Gemme indstilling:
Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig
med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind. Hold
knapperne nede, indtil signalet høres, og der vises tekst
på kombiinstrumentet. Både sædets og sidespejlenes
positioner gemmes.
Sædets og sidespejlenes hukommelsesindstillinger
for elbetjent sæde kan også gemmes i
fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.
Hvordan indstiller jeg rattet?
Frigør låsningen.
Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
Aktiver låsningen.
03
Hvordan regulerer jeg temperaturen med
ECC*?
04
Tryk for individuel temperatur. Tryk gentagne gange
for at vælge indstilling for venstre, højre eller begge
sider. Drej for at indstille temperaturen. Midterkonsollens skærm viser den valgte temperatur for hver side.
Tryk på AUTO for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser AUTO
KLIMA.
Hvordan afrimer jeg forruden?
04
Tryk for at aktivere forrudens elvarme* – symbolet (1)
på skærmen lyser.
Næste tryk aktiverer den maksimale luftstrøm mod
forruden og sideruderne – symbol (1) og (2) lyser.
Det næste tryk slår begge funktioner fra – intet
symbol lyser.
Uden elvarme: Tryk for at aktivere/deaktivere
luftstrømmen.
Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling? 04
AUTO-indstilling giver følgende muligheder:
oĺ Kørelyset skifter automatisk mellem kørelys og nærlys.
oĺ Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.
oĺ Aktivt fjernlys (AHB)* – som blænder ned og aktiverer
fjernlys automatisk – kan anvendes.
oĺ Tunneldetektering* er aktiveret.
Hvordan betjenes kørecomputeren?
04
OK åbner kørecomputerens menuer, aktiverer de
valgte punkter og slukker for meddelelser.
Fingerhjul bladrer mellem kørecomputerens punkter.
RESET nulstiller dataene i de valgte kørecomputertrin, og går bagud i menustrukturen.
Hvordan nulstiller jeg triptælleren?
04
Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise triptæller T1 eller T2.
Foretag et langt tryk på RESET-knappen for at
nulstille den viste triptæller.
Hvordan ændrer jeg udseendet af bilens
displays*?
04
Med digitalt* kombiinstrument kan forskellige temaer
vælges, f.eks. Performance eller Eco.
For at skifte tema:
Tryk på venstre kontaktarms OK -knap efter motorstart.
Drej armens fingerhjul for at vælge menupunktet
Temaer, og tryk på OK.
Drej fingerhjulet for at vælge tema, og tryk på OK for
at bekræfte.
Temaet gemmes i fjernbetjeningens hukommelse*
– se instruktionsvejledningen.
Hvordan kan jeg tænde og slukke for
Infotainmentsystemet?
04
Et kort tryk aktiverer anlægget.
Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.
For at slå lyden fra: Tryk kort, det næste tryk genaktiverer
lyden.
Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og
telefonfunktioner*) startes/slås fra samtidig.
Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet? 04
Tryk på RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* eller
* for at vælge hovedkilde. I denne indstilling vises
den sidste aktive kildes normale visning.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet* på rattet for
at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
Drej på TUNE eller på fingerhjulet for at navigere i
menuerne.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet at foretage
et valg i menuerne.
Tryk kort på EXIT for at gå tilbage i menusystemet,
afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.
Foretag et langt tryk på EXIT for at vende tilbage
til normal visning eller gå fra normal visning til
hovedkildevisning.
Tips:
For at gå til genvejsmenuen fra den normale visning skal
du trykke en gang på hovedkildeknappen. Tryk igen for at
gå tilbage til normal visning.
For mere information om betjening af systemet – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan kan jeg tilslutte en
Bluetooth®-telefon*?
04
I telefonkildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU.
Vælg Gør bilen synlig, og bekræft med OK/MENU.
Aktiver Bluetooth® i mobiltelefonen. Find og forbind
bilen til telefonen.
Følg instruktionerne i mobiltelefonen og på
skærmen.
Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.
Hvis registreringen af telefonen mislykkes – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?
04
Forbind mobiltelefonen til bilen (se "Hvordan kan jeg
tilslutte en Bluetooth®-telefon?"), og aktiver tethering
i telefonen.
I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU, vælge Indstillinger > Internetindstillinger > Tilslut gennem. Vælg et af punkterne
Bilmodem, Wi-Fi eller Bluetooth.
Fremover vil bilen automatisk etablere forbindelse gennem den valgte internetforbindelse.
For mere information om forbindelse – se
instruktionsvejledningen.
Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID*?
04
Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen.
Det giver dig adgang til forskellige tjenester som f.eks. My
Volvo og mulighed for at sende en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen.
Registrer eller håndter dit Volvo-id som følger:
Tryk på tilslutningsknappen .
Vælg Apps > Indstillinger, og følg vejledningen på
skærmen.
For mere information om Volvo ID – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan bruger jeg apps, når bilen er
forbundet til internettet*?
04
Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a. musiktjenester, internetradio, navigationstjenester og en enkel
webbrowser anvendes.
Tryk på tilslutningsknappen .
Vælg Apps, og tryk på OK/MENU for at vise tilgængelige apps.
Vælg app, og bekræft med OK/MENU.
Nogle apps kræver indlogning med en separat konto fra
app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto
eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.
Hvordan ringer jeg op*?
04
I telefonkildens normale visning skal du indtaste det
ønskede nummer eller dreje fingerhjulet på rattet
nedad for at få adgang til telefonbogen og opad for
opkaldslisten.
Tryk på fingerhjulet for at ringe op.
Opkaldet afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at ringe op med telefonen – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan svarer jeg i telefonen*?
04
– Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.
Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at besvare telefonen – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed?
04
Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB*-indgangene i midterkonsollens opbevaringsrum.
I mediekildens normale visning skal du trykke på
MEDIA på midterkonsollen.
Drej TUNE til den ønskede lydkilde, og tryk på OK/
MENU.
For andre tilslutninger af ekstern enhed – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan angiver jeg en GPS*-destination?
04
Tryk på NAV for at starte navigationssystemet – et
kort vises.
Tryk en gang til på NAV, og vælg Angiv adresse
med OK/MENU.
Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet
eller midterkonsollens numeriske tastatur.
Vælg derefter Indstil enkeltdestination eller Tilføj
som delmål, og tryk på OK/MENU.
For mere information og markedsafvigelser – se
RTI-vejledningen*.
Hvilke indstillinger kan foretages i
menusystemet?
I MY CAR betjenes mange af bilens funktioner, f.eks.
indstillinger af ur, sidespejle og låse.
Se det tidligere afsnit "Hvordan navigerer jeg i
Infotainmentsystemet?" vedrørende hvilke knapper, der
skal bruges.
04
Hvordan indstiller jeg uret?
04
I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU.
Vælg Indstillinger > Systemoptioner >
Tidsindstillinger.
Drej TUNE til Auto. tid, og tryk på OK/MENU for at
aktivere automatisk indstilling af uret.
Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den
korrekte tid i bilen.
Hvordan ringer jeg op til mit værksted eller
bestiller service*?
04
– I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU og vælge Service og reparation.
Under Service og reparation er der oplysninger om dit
valgte værksted, du har registreret i webportalen My Volvo.
I Forhandlerinformation er der mulighed for at ringe og
sende anmodninger om bookning til værkstedet (også
tilgængeligt via My Volvo-web). Der er også mulighed for
at opdatere værkstedsoplysninger og angive værkstedet
som destination.
Gælder kun for visse markeder.
Hvad gør ECO*?
04
Et tryk på ECO aktiverer et optimalt brændstofbesparende
køreprogram med bl.a. følgende ændringer:
oĺ Start/Stop – motoren kan standse automatisk, før bilen
holder stille.
oĺ Eco Coast – motorbremsning ophører, og bilen ruller
frit.
oĺ Deaktivering eller reduktion af visse klimafunktioner.
Hvordan tanker jeg?
05
Med bilen ulåst, åbn tankdækselklappen ved at trykke
den bageste del af klappen lidt ind, og slip.
Slå klappen ud.
Sæt pumpens mundstykke i påfyldningsåbningen til
brændstof.
Efter påfyldning: Vent 5-8 sekunder, før pumpens
mundstykke trækkes op.
Hvordan skal jeg vaske bilen?
05
Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal.
Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales
håndvask i bilens første måneder.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus
kan ridse lakken.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
05
Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet.
Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather
Care-kit én til fire gange om året. Volvo Leather Care-kit
kan købes hos en Volvo-forhandler.
Hvor findes opbevaringspladserne?
05
Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.
Instruktionsvejledningen viser flere
opbevaringspladser.
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne? 05
For at 12V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Bagagerummets
12V-kontakt* er altid strømførende.
Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?
Brug af handsker kan hindre Keyless-funktionen på dørhåndtagene. Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og
afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.
Hvordan starter eller slukker jeg for motoren?
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart
kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen.
Hvordan bruger jeg Aktiv Parkeringshjælp PAP*?
PAP fungerer ikke i alle situationer, det er kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel. Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at
bilen køres på en sikker måde og at holde øje med omgivelserne og andre trafikanter, der nærmer sig eller passerer ved parkering.
Hvad gør vognbaneassistenten LKA*?
LKA er kun et hjælpemiddel for føreren og fungerer ikke i alle køresituationer, trafik-, vejr- og vejforhold. Føreren er altid ansvarlig for, at
bilen køres på en sikker måde, og at gældende love og færdselsregler følges.
Hvordan indstiller jeg sædet?
Indstil den rette kørestilling for førersædet inden kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at
undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.
Hvordan indstiller jeg rattet?
Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), inden kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.
Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket medfører en udgift til din netværksudbyder. Kontakt din netværksudbyder
vedrørende omkostninger for datatrafik. For at forbinde via bilmodem skal du placere dit personlige SIM-kort i holderen i handskerummet
før punktet Tilslut gennem Bilmodem i MY CAR vælges. For at oprette forbindelse til internettet skal du derefter indtaste SIM-kortets
PIN-kode. For at undgå at skulle indtaste PIN-koden, hver gang bilen startes, kan PIN-kodelåsen slås fra under punktet Bilmodem ved at
fravælge Lås SIM-kort.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de
kan beskadige indtrækket.
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12 V-kontakterne?
Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) i hver kontakt.
Du kan finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
40ĺĺ$ANISH ĺ!4ĺĺ0RINTEDĺINĺ3WEDEN ĺ'ÍTEBORGĺ ĺ#OPYRIGHTĺĺ ĺ6OLVOĺ#ARĺ#ORPORATION
Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?
Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler
kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist
skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og
med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement