Volvo | V50 | Quick Guide | Volvo V50 2011 Quick Guide

Volvo V50 2011 Quick Guide
VOLVO V50
Quick Guide
WEB EDITION
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Se denne Quick-Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle af de
mest almindelige funktioner.
Alle advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i
instruktionsbogen - denne folder indeholder kun et lille udvalg.
Instruktionsbogen indeholder desuden de nyeste og mest aktuelle oplysninger
Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).
På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om din bil.
FJERNBETJENING
Låser døre og bagklap og aktiverer
alarmen*.
Låser døreA og bagklap op og deaktiverer alarmen.
Låser bagklappen op – den åbnes ikke.
Ankomstlys. Tænder lamper i sidespejle*, blinklys og parkeringslys, ved
nummerplade, kabineloft og gulv.
Panikfunktion. Holdes inde i ca. 3 sekunder ved en nødsituation for at udløse
alarmen.
A
NØGLEBLAD
Bruges til låsning/oplåsning af handskerummet og førerdøren, f.eks. hvis bilen ikke har
strømforsyning.
KOLDSTART
OBS
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset
udetemperaturen. Kort tids højere tomgang
er en del af Volvos effektive udstødningsrensesystem.
BLINKLYS
A
B
Kort sekvens – 3 blink.
Kontinuerlig blinksekvens.
Der låses automatisk igen, hvis ingen af dørene
eller bagklappen åbnes senest 2 minutter efter
oplåsning.
AUTOSTART *
– Tryk kobling og/eller bremse ned, og drej
fjernbetjeningen/startknappen til slutstillingen
III slip den med det samme – motoren starter
automatisk.
En dieselmotor skal altid forvarmes i nøgleposition II, inden den startes.
INDSTILLING AF RAT
ADVARSEL
Indstil rattet, inden kørslen påbegyndes
– aldrig under kørsel.
LYSPANEL
Manuel lyshøjderegulering
(automatisk for Xenon-lys*).
Automatisk nærlys. Fjernlysblink fungerer, men ikke fast fjernlys.
Parkeringslys
Nærlys. Slukkes, når motoren slås fra.
Fjernlyset kan tændes.
Aktive Bi-Xenon-lys*, lyskeglen følger
rattets bevægelser.
Display- og instrumentbelysning.
Tågelygter
Åbner dækslet til tankdækslet.
Tågelys bag (kun i førersiden).
A
Fjernlysblink
B
Skift mellem fjern-/nærlys og ankomstlys.
BETJENINGSPANEL FØRERDØR
L R
Indstilling af sidespejle
– Vælg L (venstre) eller R (højre),
juster med armen.
Slå sidespejle ind/ud* – Tryk samtidigt
på L og R.
1
Elruder, manuelt.
2
Elruder, automatisk.
Børnesikkerhedslås*. Ruder og døre
bag kan ikke åbnes fra bagsædet.
BLIS* – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM
Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods for
at der ikke er noget køretøj i den blinde vinkel,
kan årsagen være f.eks. refleks fra våd vejbane,
egen skygge på lys vejbelægning eller lavtstående sol i kameraet.
Ved direkte fejl på systemet viser displayet
teksten BLIS-SERVICE NØDVENDIG.
LYDANLÆG
RADIO
6 Drej for at vælge station.
8 Søger frem til den næste station med
stærkt signal.
10 Søg efter station med venstre-/højrepil.
Gem op til 20 stationer ved at holde 0–9
inde på FM1 eller FM2 ved den ønskede
station, indtil displayet bekræfter valget.
Tryk ca. 2 sekunder for at gemme de
10 stationer med stærkest signal automatisk. Displayet viser AUTOLAGRING under
søgning.
Vælg den gemte station med 0–9.
CD-AFSPILLER
1 Tryk for til/fra. Drej for at regulere lydstyr-
3 Med et kort tryk udkastes den aktuelle
disk.
Med et langt tryk udkastes alle diskeB.
ken.
2
4
5
6
Radio FM1, FM2 eller AM.
Display.
MODE – CD, AUXA eller USB.
Tryk for at vælge lydbillede, f.eks. BASS
Dolby Pro Logic II* eller SUB-BAS* – drej
for at justere.
6 Drej for at skifte spor.
7 Cd-skifter* – vælg disk med 1–6.
10 Skift cd-spor med venstre-/højrepil.
Vælg cdB med pil op/ned.
9 MENU – AUX, lydstyrke og avancerede
lydindstillinger.
Aktivere/deaktivere SUBWOOFER*.
A
AUX-indgang til f.eks. mp3-afspiller (hvis lyd bliver bedst med dens lydstyrke stillet på medium)
B
Kun cd-skifter*.
FORRUDEVISKERE OG REGNSENSOR*
1 Regnsensor til/fra, med armen i position 0.
2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
3 Visker bagrude – interval/normal.
A
Enkelt slag
0
Slået fra
B
Intervalvisker, se også (2).
C
Normal hastighed.
D
Høj hastighed.
E
Sprinklere forrude og forlygter.
F
Sprinkler bagrude.
Lyser, når regnsensoren er aktiveret.
ELEKTRONISK KLIMAANLÆG – ECC*
AUTOMATISK REGULERING
I AUTO funktionsmåde tager ECC-systemet sig
automatisk af alle funktioner og forenkler således kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.
1 Tryk for automatisk regulering af den valgte
temperatur og øvrige funktioner.
7 Tryk for individuel temperatur for venstre (L)
eller højre (R) side.
Drej for den ønskede temperatur. Displayet
viser den valgte temperatur.
MANUEL REGULERING
1 Drej for at ændre blæserhastighed.
2 Max defroster. Retter al luften mod forruden og sideruderne med maksimal
luftstrøm.
3 M – Recirkulation til/fra.
A – Luftkvalitetssystem* til/fra.
4 Elopvarmet bagrude og sidespejle.
5 Luftfordeling
6 AC – Aircondition til/fra. Køler kabinen og
afdugger ruderne.
FRAKOBLING AF AIRBAG – PACOS*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Brug nøglebladet til skift mellem ON/OFF.
OFF – Airbaggen frakoblet.PASSENGER
AIRBAG OFF vises i advarselslampen over
bakspejlet.
Et barn på barnepude eller i barnestol må sidde
på forsædet, men aldrig en passager over
140 cm.
ON – Airbaggen tilkoblet.
Passagerer over 140 cm må sidde på forsædet, men aldrig et barn på barnepude eller i
barnestol.
ADVARSEL
Ved forkert brug kan der opstå livsfare. Ved
den mindste tvivl om brugen bør man slå op i
instruktionsbogen.
INFORMATIONSCENTER OG TRIPTÆLLERE
1 Lavt brændstofniveau. Ved tændt symbol
fyldes brændstof på snarest.
2 Brændstofmåler. Symbolets pil viser, hvilken side tankdækslet sidder på.
3 Display for informationscenter, meddelelser, ur og udetemperatur.
4 T1 og T2 – uafhængige triptællere, som
OBS
altid er slået til.
Displayteksten KILOMETER TIL TOM TANK
er en beregning af, hvor langt der kan køres,
baseret på tidligere kørselsforhold.
5 Kort tryk skifter mellem T1 og T2. Langt
tryk nulstiller den aktuelle måler.
6 Tryk for at vise/slukke meddelelse.
7 Drej for at se informationscenterets punkter.
8 Kort tryk nulstiller informationscenterets
aktuelle funktion.
Langt tryk nulstiller alle informationscenterets funktioner.
KONTROL- OG ADVARSELSLAMPER
A
Aflæs informationsdisplayet.
Fejl i ABS-systemet. Stands sikkert.
Start motoren på nyA.
Stands sikkert. Følg teksten på
displayet.
Lavt olietryk. Stands sikkert. Kontrollér oliestandenB.
Fejl i bremsesystemet. Stands sikkert.
Kontrollér bremsevæskenB.
DSTC* stabilitetssystem. Blinker, når
systemet arbejder.
Kontakt et Volvo-værksted, hvis symbolet lyser efter
genstart.
B
Hvis symbolet ikke forsvinder, skal bilen bjerges.
UR, JUSTERING
1. På midterkonsollen skal du trykke på
MENU.
2. Vælg Stil ur.
3. Tryk på ENTER.
4. Vælg tal med "højre pil" eller "venstre pil".
5. Juster uret med tallene på tastaturet eller
"pil op" eller "pil ned" på navigeringsknappen.
6. Tryk på ENTER for at afslutte.
PLEJE AF BILEN
Håndvask er mere skånsom mod lakken end
automatvask. Lakken er også mere ømtålelig,
når den er ny. Derfor anbefales håndvask i
bilens første måneder.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at
smuds og grus kan ridse lakken.
DIESELPARTIKELFILTER
Under visse forhold kan instrumentpanelets
display vise SODFILTER FULDT. Så skal
udstødningssystemets partikelfilter renses.
Det foregår automatisk ved at køre i ca.
20 minutter med jævn landevejshastighed.
Når teksten forsvinder, er den såkaldte regenerering gennemført.
EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST
Nødbremseforstærkningen hjælper med at
øge bremsekraften og dermed forkorte bremsestrækningen. EBA aktiveres, når føreren
bremser hastigt. Når EBA aktiveres, synker
bremsepedalen lidt længere ned end normalt.
– Tryk (hold) bremsepedalen nede, så længe
det er nødvendigt - bremsningen ophører
fuldstændigt, når pedalen spilles.
NEDFOLDNING AF BAGSÆDETS RYGLÆN
1
Hæng sikkerhedsselen i jakkebøjlen.
Slå sædehynden op.
Løsn spærren i ryglænet og fold fremad.
Løsn spærren i nakkestøtten.
Løft nakkestøtten af.
Flyt nakkestøtten over til hylstrene på sædehyndens underside.
Slå ryglænet ned.
OBS
Passagersædet foran kan også slås ned.
Se INDSTILLING AF FORSÆDE (6).
INDSTILLING AF FORSÆDE
1
2
3
4
Lændestøtte
Ryglænets hældning.
Hævning/sænkning af stolen.
Hævning/sænkning af sædehyndens
forkant.
5 Fremad/bagud.
6 Nedfoldning af passagerstolens ryglæn.
OPBEVARINGSRUM, 12 V-STIKKONTAKT OG AUX/USB*
12 V-kontakterne i kabinen fungerer i nøgleposition I eller II. 12 V-kontakten* i lastrummet er
altid aktiv.
Ved brug af AUX/USB*-kontakten kan bilens
lydanlæg f.eks. spille musik fra en mp3-afspiller.
OBS
Når motoren ikke er i gang, kan brug af
12 V-kontakten i bagagerummet aflade
startbatteriet.
TP 11937 (Danish). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 2010, Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation.
INDKØBSPOSEHOLDER*
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising