Volvo | V50 | Instruktionsvejledning | Volvo V50 2005 Instruktionsvejledning

Volvo V50 2005 Instruktionsvejledning
2005
VOLVO
V50
TP 7664 (French). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
CONDUITE ET ENTRET IEN VOLVO V50
TP 7664
WEB EDITION
2005
V50 book w446.book Page 1 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Indledning
Kære Volvo-ejer
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo
er en af verdens sikreste personbiler, og den er også konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne
instruktionsbog.
Tak fordi du valgte Volvo!
1
V50 book w446.book Page 2 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Indledning
Instruktionsbogen
Et god måde at lære sin nye bil at kende på,
er at læse instruktionsbogen, helst inden den
første køretur. Derved får man mulighed for at
gøre sig bekendt med nye funktioner, får råd
om, hvordan bilen bør håndteres i forskellige
situationer, og lærer at udnytte alle bilens
finesser på bedste måde. Vi henleder
opmærksomheden på sikkerhedsanvisningerne i bogen:
ADVARSEL!
Tekst under overskriften Advarsel! gør
opmærksom på, at der er risiko for, at der
kan ske personskader, medmindre anvisningerne følges.
Vigtigt!
Tekst under overskriften Vigtigt! gør
opmærksom på en risiko for, at bilen kan
tage skade, medmindre anvisningerne følges.
Udstyret der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke på alle modeller. Ud over standardudstyret beskrives også fabriksmonteret
ekstraudstyr og andet tilbehør.
2
OBS! Volvos biler er forskelligt udstyrede på
grund af tilpasninger til forskellige markeders
behov og nationale/lokale love og bestemmelser.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til
at foretage ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
V50 book w446.book Page 3 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Volvo-personvogne og miljøet
Volvo-personvogne og miljøet
Volvo-personvognes
miljøfilosofi
Miljøhensyn, sikkerhed og kvalitet er de tre
kerneværdier, der er vejledende for alle vore
aktiviteter. En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på
en af verdens mest ressourceeffektive og
reneste fabrikker. Volvo-personvogne har et
globalt certifikat iht. miljøstandarden
ISO 14001, hvilket fører til stadige forbedringer på miljøområdet. Alle Volvo-modeller
har en miljø-varedeklaration, hvor kunden kan
sammenligne de forskellige modellers og
motorers miljøpåvirkning. Du kan læse mere
herom på epd.volvocars.se.
Ren indefra og ud
Din Volvo er fremstillet efter princippet Ren
indefra og ud, der omfatter et rent kabinemiljø
og højeffektiv rensning af udstødningsgassen. Bilen sparer brændstof og afgiver meget
små mængder skadelige stoffer. Den sørger
desuden for, at du og dine passagerer undgår
at indånde udslip fra andre biler, ved at rense
den luft der kommer ind i kabinen. Et raffineret
luftrensningssystem AQS1 (ekstraudstyr) sikrer, at luften i kabinen er renere end luften
udenfor i trafikken. Systemet består af en
elektronisk sensor og et kulfilter. Sensoren
overvåger mængden af kulilte og lukker luftindtaget, således at kulilteindholdet ikke bliver
1.
Air Quality System
for stort i kabinen, f.eks. i tæt bytrafik, bilkøer
og tunneller. Kulfiltret hindrer indstrømningen
af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter. Tekstilerne i bilen opfylder kravene i den
økologiske standard Öko-Tex2. Køleren har
en særlig belægning, PremAir®3, der omdanner skadelig troposfærisk ozon til ren ilt.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og har lavt brændstofforbrug for at mindske udslippet af kuldioxid, der bidrager til
drivhuseffekten. Volvo-biler er meget konkurrencedygtige med hensyn til brændstofforbrug i deres respektive klasser.
2.
3.
International standard for textiler.
Gælder kun 5-cylindrede motorer.
PremAir® er et registreret varemærke
for Engelhard Corporation.
3
V50 book w446.book Page 4 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Volvo-personvogne og miljøet
Volvo-personvogne og miljøet
Volvos værksteder og miljøet
Regelmæssig vedligeholdelse af bilen er forudsætningen for lavt brændstofforbrug, hvilket bidrager til et renere miljø. Personalet på
Volvos værksteder har den viden og det værktøj, der er en garanti for omsorg for miljøet.
Tag hensyn til miljøet
Vi er overbevist om, at vore kunder deler vores
interesse i et rent miljø. Du kan selv bidrage til
at drage omsorg for miljøet ved at købe miljømærkede bilplejeprodukter og ved at sørge
for service og vedligeholdelse af bilen efter
vejledningen i instruktionsbogen.
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet:
• Sørg for det rette dæktryk - for lavt dæktryk giver højere brændstofforbrug.
• Tagbagagebærere og
skibokse giver større
luftmodstand og
væsentligt højere
brændstofforbrug. De
bør afmonteres umiddelbart efter brug.
• Tøm bilen for unødvendige ting - jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
• Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker udslippet.
4
• Kør blødt, undgå pludselig og unødvendig
acceleration samt kraftige opbremsninger.
• Kør i det højest mulige
gear - lavere omdrejningshastighed giver
lavere brændstofforbrug.
• Let på speederen ned
ad bakke.
• Brug motorbremsen, slip speederen og
skift til lavere gear.
• Undgå tomgangskørsel. Sluk for motoren,
når der er trafikstop.
• Husk at håndtere miljøfarligt affald, f.eks. batterier og olie, på en
miljøvenlig måde. Hvis
du er i tvivl om, hvordan
denne type affald skal
deponeres, bør du rådføre dig med et
autoriseret Volvo-værksted.
• Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget sænkes, uden at hverken køretiden forlænges eller køreglæden mindskes. Du
skåner bilen, sparer penge og mindsker ressourceforbruget.
V50 book w446.book Page 5 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Indhold
Instrumentoversigt
Sikkerhed
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Klima
Interiør
Lås og alarm
Start og kørsel
Hjul og dæk
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse og service
Infotainment
Tekniske data
7
13
37
65
77
91
103
135
151
157
181
209
5
V50 book w446.book Page 6 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
6
V50 book w446.book Page 7 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumentoversigt
Oversigt over venstrestyret bil
Oversigt over højrestyret bil
Betjeningspanel på førerens dør
8
10
12
7
V50 book w446.book Page 8 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumentoversigt
Oversigt over venstrestyret bil
Venstrestyret bil
8
V50 book w446.book Page 9 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumentoversigt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Indstilling af rat
Motorhjelmåbner
Betjeningspanel
Afvisere, fjernlys, kørselscomputer
Belysning, åbner for tankdækselklap
Døråbningshåndtag, centrallås
Ventilationsspjæld på instrumentpanel
Ventilationsspjæld ved siderude
Fartpilot
Signalhorn, airbag
Kombinationsinstrument
Knapper til infotainment
Forrudeviskere og -sprinklere,
forlygtesprinklere
Tændingslås
Bakspejl
Påmindelse om sikkerhedssele
Interiørlys, venstre side
Frakobling af alarmsensorer, spærret
låsestilling
Interiørlys, funktionskontakt
Plads til kontakt (ekstraudstyr)
Interiørlys, højre side
Betjening af soltag
Display til klimaanlæg og infotainment
Infotainment
Indstillinger for klimaanlæg, infotainment
og personlige indstillinger
Klimaanlæg
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Gearstang
Advarselsblinklys
Døråbningshåndtag
Handskerum
Parkeringsbremse
Stikkontakt/cigarettænder
Stabilitetssystem STC eller DSTC
Kontakt, ekstraudstyr
9
V50 book w446.book Page 10 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumentoversigt
Oversigt over højrestyret bil
Højrestyret bil
10
V50 book w446.book Page 11 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumentoversigt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Kontakt til eftermonteret tilbehør
Stabilitetssystem STC eller DSTC
Stikkontakt, cigarettænder
Parkeringsbremse
Betjeningspanel
Handskerum
Døråbningshåndtag
Ventilationsspjæld ved siderude
Ventilationsspjæld på instrumentpanel
Gearstang
Klimaanlæg
Indstillinger for klimaanlæg, infotainment
og personlige indstillinger
Infotainment
Display til klimaanlæg og infotainment
Betjening af soltag
Interiørlys, venstre side
Frakobling af alarmsensorer, spærret
låsestilling
Interiørlys-kontakt
Kontakt til eftermonteret tilbehør
Interiørlys, højre side
Påmindelse om sikkerhedssele
Bakspejl
Tændingslås
Forrudeviskere og -sprinklere,
forlygtesprinklere
Fartpilot
Kombinationsinstrumentet
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Signalhorn, airbag
Knapper til infotainment
Advarselsblinklys
Døråbningshåndtag, centrallås
Belysning, åbner for tankdækselklap
Afvisere, fjernlys, kørselscomputer
Motorhjelmåbner
Indstilling af rat
11
V50 book w446.book Page 12 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumentoversigt
Betjeningspanel på førerens dør
1.
2.
3.
4.
5.
12
Frakobling af rudetræk bagi (standard)
Elektrisk børnesikkerhedslås (ekstraudstyr).
Rudetræk
Venstre sidespejl
Indstilling af sidespejle
Højre sidespejl
V50 book w446.book Page 13 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Airbags (SRS)
Til- og frakobling af airbag (SRS)
Sideairbags (SIPS)
Beskyttelsesgardin (IC)
WHIPS
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne?
Kollisionsstatus
Inspektion af airbags og beskyttelsesgardiner
Børnesikkerhed
14
17
20
22
24
25
27
28
29
30
13
V50 book w446.book Page 14 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Selen låses fast og kan ikke trækkes ud:
• Hvis den trækkes for hurtigt ud
• Ved bremsning og acceleration
• Hvis bilen hælder kraftigt.
For at selen skal give maksimal beskyttelse, er
det vigtigt, at den er korrekt placeret mod
kroppen. Hæld ikke ryglænet for langt bagud.
Selen er beregnet til at yde maksimal beskyttelse ved normal siddestilling.
Husk:
Strækning af hoftesele. Selen skal sidde lavt.
Brug altid sikkerhedsselen
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontroller
derfor, at alle passagerer har spændt deres
sikkerhedssele. Ellers risikerer man, at
bagsædepassagererne i tilfælde af en ulykke
slynges frem mod forsædernes ryglæn.
Sådan spændes sikkerhedsselen:
– Træk langsomt selen ud, og spænd den
ved at skubbe låsetungen ned i låsen. Et
kraftigt "klik" angiver, at selen er låst.
Sådan udløses selen:
– Tryk på den røde knap i låsen, og lad
derefter rullen trække selen ind. Hvis den
ikke rulles helt ind, skubbes den ind med
håndkraft, så den ikke hænger løst.
14
• Brug ikke klemmer eller andet, der kan
forhindre selen i at ligge helt til.
• Selen må ikke være snoet eller vredet.
• Hofteselen skal sidde lavt (ikke over
maven).
• Stræk hofteselen over hoften ved at
trække i diagonalselen, som vist på
illustrationen.
ADVARSEL!
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller
anvendes forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved et
eventuelt sammenstød.
ADVARSEL!
Hver sele er kun beregnet til én person.
ADVARSEL!
Hvis selen har været udsat for kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en
kollision, skal hele selen udskiftes. Dette
gælder også rulle, befæstelser, skruer og
lås. En del af selens beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selvom
den tilsyneladende ikke er beskadiget.
Selen skal også udskiftes, hvis den er slidt
eller beskadiget. Den nye sele skal være
typegodkendt og beregnet til den samme
plads som den gamle sele.
Man må aldrig selv foretage ændringer
eller reparation af selen. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
V50 book w446.book Page 15 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Ud over de tændte symb oler høres der et
lydsignal, som ændrer frekvens i takt med
kørselshastigheden.
Bagsæde
Sikkerhedsseleadvarslen har to delfunktioner:
Påmindelse om sikkerhedssele1
I loftskonsollen (over bagspejlet) lyser et
symbol som påmindelse om, at sikkerhedesselen ikke er spændt. Der vises også et
lysende symbol i kombinationsinstrumentet.
Hvis bilen holder stille, ophører påmindelsen
efter ca. 6 sekunder.
Forsæde
Symbolerne lyser, så længe føreren eller
forsædepassageren ikke har spændt deres
sikkerhedssele. (Hvis der er monteret en
barnestol på forsædet, vises der intet signal).
1.
Funktionerne kan variere lidt på de
forskellige markeder
• Oplysning om hvor mange seler, der er i
brug, gennem en meddelelse på informationsdisplayet. Denne funktion aktiveres
automatisk, når en af bagdørene åbnes og
lukkes, uanset om der sidder nogen på
bagsædet eller ej. Meddelelsen forsvinder
automatisk ca. 10 sekunder efter, at man
er begyndt at køre, men kan også slettes
manuelt med et tryk på READ-knappen.
• Advarsel om at en sele på bagsædet er
taget af under kørslen, gennem en
meddelelse på informationsdisplayet
kombineret med et lydsignal. Advarslen
ophører, når selen er taget på igen, men
kan også slettes manuelt ved at trykke på
READ-knappen.
Meddelelsen på informationsdisplayet, der
angiver hvor mange seler der er i brug, er altid
tilgængelig. De lagrede meddelelser vises
ved at trykke på READ-knappen.
Sikkerhedssele og graviditet
Det er meget vigtigt, at sikkerhedsselen
bruges på rette måde under graviditet. Den
bør ligge godt an mod kroppen, idet den
øverste del af selen skal ligge mellem
brysterne og mod siden af maven. Selens
hoftedel skal ligge fladt og så langt under
maven som muligt- den må ikke glide opad
mod maven.
En gravid fører bør skyde sædet så langt
bagud som muligt for at få den størst mulige
afstand mellem rattet og maven. Indstil rattet
så langt frem, det er foreneligt med en
bekvem kørestilling.
15
V50 book w446.book Page 16 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler, undtagen på
bagsædets midterplads, er forsynet med
selestrammer. En mekanisme i selestrammeren strammer selen om kroppen i tilfælde
af et tilstrækkelig kraftigt sammenstød. Selen
fastholder dermed personen mere effektivt.
Mærkning på sikkerhedsseler med selestrammer
16
V50 book w446.book Page 17 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Airbags (SRS)
ADVARSEL!
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og
ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen
skal være spændt.
ADVARSEL!
Airbag (SRS) i førersiden
Airbag (SRS) i passagersiden
Som supplement til sikkerhedsselen er bilen
forsynet med en airbag (SRS- Supplemental
Restraint System) i rattet. Denne airbag er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket SRS AIRBAG.
Airbaggen1 i passagersiden ligger sammenfoldet i et rum over handskerummet. Panelet
er mærket SRS AIRBAG.
1. Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 20.
ADVARSEL!
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller
anvendes forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved et
eventuelt sammenstød.
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.1
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran
passagersædet. Personer der er mindre
end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis airbaggen (SRS) er
tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges,
risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1.
Ikke alle biler har airbag (SRS) i
passagersiden. Den kan være fravalgt,
da bilen blev købt.
17
V50 book w446.book Page 18 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Airbags (SRS)
ADVARSEL!
Hvis advarselssymbolet for AIRBAGsystemet forbliver tændt eller tændes
under kørsel, er det et tegn på, at
AIRBAG-systemet ikke fungerer, som
det skal. Symbolet kan betyde, at der er
fejl i selesystemet, SIPS, SRS-systemet
eller IC-systemet. Kontakt snarest et
autoriseret Volvo-værksted.
Placering af airbag i passagersiden,
venstrestyret hhv. højrestyret bil
ADVARSEL!
Der må ikke anbringes eller klæbes nogen
genstande eller tilbehør på eller i
nærheden af SRS AIRBAG-panelet over
handskerummet eller i det område, der
påvirkes af airbaggen.
Foretag aldrig indgreb i SRS-delene i
rattet eller i panelet over handskerummet.
18
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
AIRBAG-systemet overvåges kontinuerligt af
systemets styreenhed. Advarselssymbolet i
kombinationsinstrumentet tændes, når startnøglen drejes til position I, II eller III.
Symbolet slukkes efter ca. 6 sekunder, hvis
AIRBAG-systemet er frit for fejl.
Sammen med advarselssymbolet vises, om nødvendigt, en
meddelelse i informationsdisplayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes
advarselstrekanten, og der
vises SRS-AIRBAG/
SERVICE STRAKS på informationsdisplayet. Kontakt
snarest et autoriseret
Volvo-værksted.
V50 book w446.book Page 19 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
ADVARSEL!
Indgreb i SRS-systemet kan give forkert
funktion og have alvorlige personskader til
følge.
Reparation må kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Airbags (SRS)
OBS! Airbaggene har en funktion, som
indebærer, at deres kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, som bilen udsættes for.
SRS-systemet, venstrestyret bil.
SRS-systemet
Systemet består af en gasgenerator, som er
omgivet af den oppustelige airbag. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer
sensoren, som aktiverer gasgeneratorens
tændingsmekanisme, hvorefter airbaggen
pustes op, samtidig med at den bliver varm.
For at dæmpe stødet mod airbaggen tømmes
den igen, når den presses sammen. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen,
hvilket er helt normalt. Hele forløbet med
oppustning og tømning af airbaggen sker på
nogle få tiendedele af et sekund.
SRS-systemet, højrestyret bil.
OBS! Sensorerne reagerer forskelligt, alt
efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på førersædet eller passagersædet
foran er i brug eller ej. Der kan derfor opstå
ulykkessituationer, hvor kun én (eller ingen) af
airbaggene udløses. SRS-systemet beregner
den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og
tilpasses herefter, således at én eller flere
airbags udløses.
19
V50 book w446.book Page 20 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
ADVARSEL!
Tilkoblet airbag (på passagerpladsen):
Anbring aldrig et barn i en barnestol eller
på en barnepude på passagerpladsen
foran. Dette gælder også for personer, der
er mindre end 140 cm.
Frakoblet airbag (på passagerpladsen):
Personer der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen.
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
Indikering der viser, at passagerpladsens
airbag (SRS) er frakoblet.
PACOS (ekstraudstyr)
Airbaggen (SRS) på passagerpladsen foran
kan frakobles. Dette er f.eks. nødvendigt, hvis
der skal sidde et barn i en barnestol på denne
plads.
Indikering
En tekstmeddelelse på loftspanelet angiver,
at airbaggen (SRS) på passagerpladsen
foran er frakoblet.
20
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Til- og frakobling
Omskifteren befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er
tilgængelig, når døren åbnes. Kontrollér, at
afbryderen står i den ønskede position. Volvo
anbefaler, at startnøglen benyttes til at ændre
positionen. (Også andre genstande med en
nøglelignende udformning kan benyttes.)
ADVARSEL!
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS)
på passagerpladsen foran, men mangler
PACOS, er airbaggen altid tilkoblet.
V50 book w446.book Page 21 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
ADVARSEL!
Lad ingen passagerer sidde på passagersædet, hvis tekstmeddelelsen på loftspanelet indikerer, at airbaggen (SRS) er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbag-systemet vises i kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Henvend dig
snarest til et autoriseret Volvo-værksted.
SRS-omskifteren i ON-position.
Omskifterens position
ON = Airbaggen (SRS) er tilkoblet. Med
omskifteren i denne stilling må passagerer,
der er højere end 140 cm, sidde på den
forreste passagerplads, men ikke et barn i en
barnestol eller på en barnepude.
SRS-omskifteren i OFF-position.
OFF = Airbaggen (SRS) er frakoblet. Med
omskifteren i denne stilling må et barn sidde
på den forreste passagerplads i en barnestol
eller på en barnepude, men ikke personer, der
er højere end 140 cm.
21
V50 book w446.book Page 22 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Sideairbags (SIPS)
ADVARSEL!
Indgreb i SRS-systemet kan føre til
fejlfunktion og alvorlige personskader.
Kontakt i stedet et autoriseret Volvoværksted.
Der må ikke anbringes genstande i
området mellem stolens yderside og
dørpanelet, da dette område kan påvirkes
af sideairbaggen.
Barnestol og sideairbag
Sideairbaggen har ingen negativ indvirkning
på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad
barnestol eller barnepude angår.
Sideairbaggenes placering.
Sideairbags — (SIPS-bag)
En stor del af kollisionskraften fordeles af
SIPS til vanger, stolper, gulv, tag og andre
dele af karosseriet. Sideairbaggene på forsæderne beskytter brystkassen og udgør en
vigtig del af SIPS. SIPS-bag-systemet består
af to hoveddele: sideairbag og sensorer.
Sideairbaggen befinder sig i forstolens
rygramm e.
ADVARSEL!
Brug kun Volvo-sædeovertræk eller
sædeovertræk, der er godkendt af Volvo.
Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude
på forsædet, forudsat at bilen ikke har en
tilkoblet1 airbag i passagersiden.
Sideairbaggene er et supplement til SIPSsystemet. Brug altid sikkerhedsselen.
ADVARSEL!
Sideairbaggene er et supplement til SIPSsystemet. Brug altid sikkerhedsselen.
1.
22
Vedr. til- og frakobling af airbag
(SRS) se side 20.
V50 book w446.book Page 23 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Venstrestyret bil
Højrestyret bil
SIPS-bag-systemet
SIPS-bag-systemet består af gasgenerator,
sideairbag og sensorer. Ved en tilstrækkelig
kraftig kollision reagerer sensorerne, som atter
aktiverer gasgeneratoren, således at sideairbaggen pustes op. Airbaggen pustes op
mellem den kørende og dørpanelet og
dæmper dermed stødet i kollisionsøjeblikket,
samtidig med at airbaggen tømmes. Normalt
pustes kun sideairbaggen i kollisionssiden op.
23
V50 book w446.book Page 24 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
SIPS. Det er monteret usynligt langs begge
sider af loftet og beskytter både for- og
bagsædepassagererne. B eskyttelsesgardinet udløses af SIPS-systemets kollisionssensorer, i tilfælde af at bilen bliver påkørt fra
siden. Ved udløsning pustes gardinet op og
bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder fra at slå mod bilens inderside
under en kollision.
24
ADVARSEL!
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
ADVARSEL!
Der må aldrig hænges eller fastgøres
noget i håndtagene i loftet. Krogen er kun
beregnet til let overtøj- ikke til hårde
genstande, som f.eks. paraplyer.
Der må ikke fastskrues eller monteres
noget i loftet, dørstolperne eller sidepanelerne. I givet fald opnår man muligvis ikke
den tilsigtede beskyttelse. Kun originale
Volvo-dele, der er godkendt til anbringelse
disse steder, må anvendes.
V50 book w446.book Page 25 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
WHIPS
Beskyttelse mod
piskesmældsskader — WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
i forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
ADVARSEL!
WHIPS-systemet er et supplement
til sikkerhedsselen. Brug altid
sikkerhedsselen.
Stolens egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes
forstolenes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen for føreren og forsædepassageren
ændres. På denne måde mindskes risikoen
for piskesmældsskader (whiplash).
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
WHIPS-systemet har ingen negativ
indvirkning på bilens beskyttelsesegen-
skaber, hvad barnestol eller barnepude
angår.
ADVARSEL!
Man må aldrig selv foretage ændringer
eller reparation af stolen eller WHIPSsystemet. Kontakt et autoriseret
Volvo-værksted.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren
og forsædepassageren sidde midt på sædet
med så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten og hovedet.
25
V50 book w446.book Page 26 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
WHIPS
Det er tilladt at anbringe:
• en barnestol/barnepude på passagerstolen foran, forudsat at der ikke er nogen
tilkoblet1 airbag i passagersiden.
• en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
ADVARSEL!
Hvis stolen har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med
påkørsel bagfra, skal WHIPS-systemet
kontrolleres af et autoriseret Volvoværksted.
Dele af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
stolen tilsyneladende er ubeskadiget.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for
at få kontrolleret systemet, selv efter
mindre påkørsler bagfra.
1.
26
Vedr. til- og frakobling af airbag
(SRS) se side 20.
WHIPS-systemets funktion må
ikke hindres
ADVARSEL!
Undgå at placere kasselignende
genstande på en sådan måde, at de
klemmes fast mellem bagsædets
sædehynde og forstolens ryglæn. WHIPSsystemets funktion må ikke hindres.
ADVARSEL!
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke har kontakt med det nedfældede
ryglæn.
V50 book w446.book Page 27 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne?
System
Aktiveres
Selestrammere
Airbags (SRS)
Ved frontal- og/eller sidekollision.
Sideairbags SIPS
Ved sidekollision.1
Beskyttelsesgardin
Ved sidekollision.1
Ved påkørsel bagfra.
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved frontalkollision.1
1. Airbaggene udløses ikke altid ved en kollision. Dette skyldes, at funktionen ikke var nødvendig i netop det tilfælde, og at passagererne beskyttedes af
bilens øvrige sikkerhedssystemer.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales
følgende fremgangsmåde:
• Få bilen bjerget til et autoriseret Volvoværksted. Kør ikke med udløste airbags.
• Lad et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af udskiftning af dele i bilens
sikkerhedssystem.
• Søg altid læge.
OBS! SRS-, SIPS-, IC- og sikkerhedsselesystemet udløses kun én gang ved en
kollision.
ADVARSEL!
AIRBAG-systemets styreenhed befinder
sig i midterkonsollen. Hvis midterkonsollen er blevet vædet med vand eller en
anden væske, skal batteriledningerne
frakobles. Forsøg ikke at starte bilen, da
airbaggene i så fald kan udløses. Få bilen
bjerget til et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL!
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være
beskadiget. Den røg og det støv, som
dannes ved udløsning af airbaggene, kan
ved intensiv eksponering forårsage hudog øjenirritationer/øjenskader. Hvis der
opstår gener, vaskes med koldt vand. Det
hurtige udløsningsforløb kan også, kombineret med airbaggens materiale, give
friktions- og brandskader på huden.
27
V50 book w446.book Page 28 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Kollisionsstatus
ADVARSEL!
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller
tilbagestille elektronikken, efter at den har
været i KOLLISIONSFUNKT. Dette kan
føre til personskader, eller at bilen ikke
fungerer som normalt. Lad altid et autoriseret Volvo-værksted tage sig af kontrol og
tilbagestilling af bilen til normal status efter
visning af KOLLISIONSFUNKT.
Håndtering efter kollision
Hvis bilen har været udsat for en kollision,
vises teksten KOLLISIONSFUNKT. -SE
INSTRUKT. BOG på informationsdisplayet.
Det betyder, at bilens funktioner er nedsat.
KOLLISIONSFUNKT. er en beskyttelse, der
træder i kraft, hvis kollisionen kan have beskadiget en vigtig funktion i bilen, f. eks. brændstofledninger, sensorer for et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof
ud af bilen. Der må heller ikke lugte af
brændstof.
ADVARSEL!
Forsøg under ingen omstændigheder at
starte bilen igen, hvis der lugter af
brændstof, når KOLLISIONSFUNKT.
vises. Forlad straks bilen.
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
• Tag først startnøglen ud, og sæt den i
igen. Bilens elektronik forsøger nu at
foretage tilbagestilling til normal status.
28
Forsøg derefter at starte bilen. Hvis der
stadig vises KOLLISIONS FUNKT. på
displayet, må bilen ikke køres eller
bugseres. Skjulte skader kan gøre bilen
umulig at manøvrere under kørslen,
selvom den forekommer at være kørbar.
ADVARSEL!
Hvis bilen stadig er i KOLLISIONSFUNKT., må den ikke bugseres. Den skal
bjerges fra stedet til et autoriseret Volvoværksted.
Flytning
Hvis der vises NORMAL MODE, efter at
KOLLISIONSFUNKT. er tilbagestillet, kan
bilen forsigtigt flyttes fra sin trafikfarlige
position. Bilen må ikke flyttes længere end
nødvendigt.
V50 book w446.book Page 29 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Inspektion af airbags og beskyttelsesgardiner
Tidspunkt for inspektion
Årstallet og måneden der angives på
mærkaten på dørstolpen/dørstolperne, er det
tidspunkt, man skal kontakte et autoriseret
Volvo-værksted for en særlig inspektion og
evt. udskiftning af airbags, selestrammere og
beskyttelsesgardiner. Eventuelle spørgsmål
om systemet skal rettes til et autoriseret
Volvo-værksted.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Airbag i førersiden
Airbag i passagersiden
Sideairbag i førersiden
Sideairbag i passagersiden
Beskyttelsesgardin i førersiden
Beskyttelsesgardin i passagersiden
Denne mærkat er placeret i den bageste
døråbning i venstre side.
29
V50 book w446.book Page 30 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Børnesikkerhed
OBS! Lovbestemmelser om placering af børn
i bilen varierer fra land til land. Undersøg,
hvilke regler der gælder.
Det er tilladt at anbringe:
• en barnestol/barnepude på passagerstolen foran, forudsat at der ikke er nogen
tilkoblet1 airbag i passagersiden.
• en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
En barnestol og en airbag hører ikke sammen
Barnestol og airbag
Børn skal sidde godt og sikkert
Børn skal altid placeres på bagsædet, hvis
airbaggen på passagerpladsen foran er
tilkoblet2. Barnet kan komme alvorligt til
skade, hvis airbaggen pustes op, når barnet
sidder i en barnestol på passagerpladsen
foran i bilen.
Barnets placering i bilen og det udstyr, der
skal anvendes, skal vælges under hensyntagen til barnets vægt og højde. For nærmere
oplysninger, se side 32.
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid
være fastspændt i bilen. Lad aldrig børn sidde
på skødet af en passager.
ADVARSEL!
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er
konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter
og befæstelsesanordninger har den rette
placering og tilstrækkelig styrke.
Passagerer der er mindre end 140 cm, må
kun sidde på forsædet, når airbaggen på
passagerpladsen er frakoblet.
1.
30
Vedr. til- og frakobling af airbag
(SRS) se side 20.
2.
Vedr. til- og frakobling af airbag
(SRS) se side 20.
V50 book w446.book Page 31 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Mærkater på siden af instrumentpanelet
Mærkat på bilens solskærm
ADVARSEL!
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet1, må
man aldrig anbringe et barn i barnestol
eller på barnepude på forsædet.
Medmindre ovenstående nøje følges,
risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1.
Vedr. til- og frakobling af airbag
(SRS) se side 20.
31
V50 book w446.book Page 32 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Placering af børn i bilen
Forsæde1
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele og fastgøringsbånd. Brug beskyttelsespude
mellem barnestolen og instrumentpanelet.
Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
L2: Typegodkendelse nr. E5 03135
L2: Typegodkendelse nr. E5 03135
Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
L2: Typegodkendelse nr. E5 03135
L2: Typegodkendelse nr. E5 03135
Alternativ:
Selepude med eller uden ryglæn.
Selepude med eller uden ryglæn.
Vægt/alder
<10 kg
(0–9 måneder)
9–18 kg
(9–36 måneder)
15–36 kg
(3–12 år)
L2: Typegodkendelse nr. E5 03135
Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele og fastgøringsbånd. Brug beskyttelsespude
mellem barnestolen og instrumentpanelet.
L2: Typegodkendelse nr. E5 03135
Selepude med eller uden ryglæn.
L2:
Typegodkendelse nr. E5 03139
L2:
L2: Typegodkendelse nr. E5 03139
Typegodkendelse nr. E5 03139
Integreret selepude.
L2: Typegodkendelse nr. E5 03168
1. Vedr. til- og frakobling af airbag (SRS) se side 20.
2. L: Passer til separat barnestol iht. liste i den nævnte typegodkendelse. Barnestolene kan være af typen køretøjsspecifik, begrænset, halvuniversel eller
universel.
32
V50 book w446.book Page 33 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
ADVARSEL!
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen foran,
hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.1
Medmindre ovenstående nøje følges,
risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1. Vedr. til- og frakobling af airbag (SRS) se
side 20.
ISOFIX monteringssystem til
barnestole (ekstraudstyr)
Indbyggede selepuder
(ekstraudstyr)
Bagsædets yderpladser er forberedt for
barnestols-monteringssystemet ISOFIX.
Kontakt en Volvo-forhandler for yderligere
oplysninger om børnesikkerhedsudstyr.
Volvos integrerede selepuder til bagsædets
yderpladser er specielt konstrueret til at yde
børn god sikkerhed. Selepuderne- i kombination med normale sikkerhedsseler- er
godkendt til børn, der vejer 15-36 kg.
33
V50 book w446.book Page 34 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Kontrollér at:
• sikkerhedsselen har kontakt med barnets
krop, og at den ikke er slækket eller snoet
og at selen ligger lige over skulderpartiet.
• hofteselen sidder lavt over bækkenet, for
at give den bedste beskyttelse.
• selen ikke er i kontakt med barnets hals
eller sidder under skulderen.
Justér nakkestøttens position i forhold til
barnets hoved.
ADVARSEL!
Opslåning af selepuden
– Træk i håndtaget, så selepuden løftes
op (1).
– Tag fat i puden med begge hænder, og før
den bagud (2).
– Tryk, indtil den låses fast (3).
ADVARSEL!
Selepuden skal være fastlåst, inden barnet
anbringes på den.
34
Hvis en indbygget selepude har været
udsat for kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision, skal hele
selepuden udskiftes. Dette gælder også
sikkerhedsselen med tilhørende skruer. En
del af selepudens beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selvom
den tilsyneladende ikke er beskadiget.
Puden skal også udskiftes, hvis den er
meget slidt.
Nedslåning
– Træk i håndtaget (1).
– Før sædet nedad, og tryk, indtil det låses
fast (2).
OBS! Husk at slå selepuden ned først, hvis
sædets ryglæn skal slås frem.
V50 book w446.book Page 35 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
Udskiftning af selepude
Det er vigtigt, at den integrerede selepude
sidder forsvarligt fast. Overlad derfor udskiftningen og eventuel reparation af puden til et
autoriseret Volvo-værksted. Der må ikke
foretages ændringer af eller tilføjelser til selve
selepuden.
hedsprodukter, bør man indhente
nærmere vejledning hos producenten.
Montering af barnestol
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter,
som er beregnet til og testet af Volvo.
Ved brug af andre produkter på markedet er
det vigtigt, at man læser den monteringsanvisning, der følger med produktet.
• Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til stolens længdejusteringsstang, fjedre eller skinner og bøjler under
stolen. Skarpe kanter kan beskadige
fastgøringsbåndene.
• Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både for biler
uden airbag på passagerpladsen eller
hvis airbaggen er frakoblet.
• Anbring aldrig barnestolen på forsædet,
hvis bilen har en tilkoblet1 airbag på
passagerpladsen. Hvis der opstår
problemer med montering af børnesikker1.
Vedr. til- og frakobling af airbag
(SRS) se side 20.
35
V50 book w446.book Page 36 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Sikkerhed
36
V50 book w446.book Page 37 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kombinationsinstrument
Kontrol- og advarselssymboler
Informationsdisplay
Stik og kontakter i midterkonsollen
Belysningspanel
Venstre rathåndtag
Højre rathåndtag
Fartpilot (ekstraudstyr)
Knapper på rattet (ekstraudstyr)
Ratindstilling, advarselsblinklys
Parkeringsbremse, stikkontakt
Elektriske rudetræk
Sidespejle
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
Personlige indstillinger
38
39
43
44
45
47
49
51
52
53
54
55
58
61
63
37
V50 book w446.book Page 38 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kombinationsinstrument
1.
2.
3.
4.
5.
6.
38
Speedometer
Afvisere, venstre
Advarselssymboler
Informationsdisplay — Displayet viser
information og advarsler, udetemperatur
og ur. Når udetemperaturen er mellem
+2 °C og –5 °C, lyser der et symbol af et
snefnug på displayet. Det er en advarsel
om glat føre. Når bilen har holdt stille,
kan udetemperaturen udvise for høj en
værdi.
Informationssymbol
Højre afvisere
7.
Omdrejningstæller — Viser motorens
omdrejningshastighed i
1000 omdrejninger/minut.
8. Kontrol- og informationssymboler
9. Brændstofmåler
10. Triptællerknap — Benyttes til måling af
korte strækninger. Ved korte tryk på
knappen skiftes mellem triptællerne T1
og T2. Et langt tryk (over 2 sekunder)
nulstiller den aktiverede triptæller.
11. Display — Viser det valgte gear i
automatgearkassen, regnsensor, kilometertæller, triptæller og fartpilot.
12. Fjernlysindikator
13. Knap til ur — Drej på knappen for at
indstille uret.
14. Temperaturmåler — Temperaturmåler for
motorens kølesystem. Hvis temperaturen
bliver unormalt høj, og viseren går ind i
det røde felt, vises der en meddelelse i
displayet. Husk på, at f.eks. en ekstra
forlygte foran luftindtaget nedsætter
kølingen ved høje udetemperaturer og
hård motorbelastning.
15. Kontrol- og advarselssymboler
V50 book w446.book Page 39 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
Det gule informationssymbol
lyser i kombination med tekst i
informationsdisplayet, når der
forekommer en afvigelse i et af
bilens systemer. Teksten slukkes
ved at trykke på READ, se side 43, eller
forsvinder automatisk efter 2 minutter.
Alle kontrol- og advarselssymboler lyser, når
startnøglen drejes til position II inden start. På
den måde bekræftes det, at symbolerne
fungerer. Når motoren startes, skal samtlige
symboler slukkes med undtagelse af
symbolet for håndbremsen, som først
slukkes, når den udløses.
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes samtlige
symboler undtagen for fejl i
udstødningssystemet og for
lavt olietryk. Nogle symboler
kan, afhængigt af bilens
udstyrsniveau, mangle den
bagvedliggende funktion.
Det gule informationssymbol kan også
tændes i kombination med andre symboler.
OBS! Når teksten "TID TIL REGELMÆSSIG
SERV" vises, slukkes symbollampen og
teksten ved at trykke på READ eller
forsvinder automatisk efter 2 minutter.
Symboler midt på instrumentet
Det røde advarselssymbol
tændes, når der er angivet en
fejl, som kan indvirke på sikkerheden og/eller bilens
kørbarhed. Samtidig vises en forklarende
tekst på informationsdisplayet. Symbolet og
teksten bliver stående, indtil fejlen er
udbedret.
Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.
– Stands på et sikkert sted. Bilen må ikke
køre videre.
– Læs teksten på informationsdisplayet.
– Foretag det fornødne iht. anvisningen,
eller kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
39
V50 book w446.book Page 40 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
– Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at
få ABS-systemet kontrolleret, hvis
symbolet bliver ved med at lyse.
3. Tågebaglys
Symbolet lyser, når tågelyset er
tændt.
4. Stabilitetssystem STC eller DSTC
Et blinkende symbol angiver, at
stabilitetssystemet er i funktion.
Kontrolsymboler — venstre side
1. Fejl i bilens udstødningssystem
Kør til et autoriseret Volvoværksted for at få kontrolleret
bilen.
2. Fejl i ABS-systemet
Hvis symbolet tændes, fungerer
systemet ikke. Det normale
bremsesystem fungerer fortsat,
men uden ABS.
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
– Start motoren igen.
40
5. Ingen funktion
6. Motorforvarmer, diesel
Symbolet lyser, når forvarmning af
motoren er i gang. Der foregår
forvarmning, når temperaturen
ligger under -2 °C. Når symbolet
er slukket, kan bilen startes.
7. Lav stand i brændstoftanken
Når symbolet lyser, er der
ca. 8 liter brændstof tilbage i en
benzindreven bil, henholdsvis
7 liter i en dieseldreven bil.
Kontrolsymboler — højre side
1. Kontrolsymbol for påhængsvogn
Symbolet blinker, når afviserne er
i brug, og påhængsvognen er
koblet til. Hvis symbolet ikke
blinker, er en af bilens eller
påhængsvognens lygter defekt.
2. Parkeringsbremse trukket an
Symbolet lyser, selvom parkeringsbremsen kun er trukket ét
"hak". Kontrollér, at håndtaget er
trukket forsvarligt.
V50 book w446.book Page 41 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
3. Airbags – (SRS)
Hvis symbolet forbliver tændt eller
tændes under kørsel, er der
opstået en fejl i selelåsen, SRSSIPS- eller IC-systemet. Kør
snarest til et autoriseret Volvo-værksted for at
få foretaget kontrol.
4. For lavt olietryk
Hvis symbolet tændes under
kørsel, er olietrykket for lavt.
Stands motoren med det samme,
kontrollér oliestanden i motoren,
og efterfyld efter behov. Hvis symbolet
tændes, men oliestanden er normal, skal man
kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
5. Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person på
forsæderne ikke har spændt sin
sikkerhedssele, eller hvis en
person på bagsædet har taget sin
sele af.
6. Generatoren lader ikke
Hvis symbolet tændes under
kørsel, er der en fejl i det
elektriske anlæg. Kontakt et
autoriseret Volvo-værksted.
7. Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan
niveauet i bremsevæsken være
for lavt.
– Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
niveauet i bremsevæskebeholderen, se
side 164. Hvis niveauet er under MIN på
beholderen, bør man ikke køre videre med
bilen, men få den bjerget til et autoriseret
Volvo-værksted for at få bremsesystemet
efterset.
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der
være opstået en fejl i bremsekraftfordel ingen.
–
•
•
•
•
ADVARSEL!
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
–Stands bilen på et sikkert sted,
og sluk for motoren.
Start motoren igen.
Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen
kontrolleres. Se side 164.
Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og symbolerne stadig lyser,
kan bilen med stor forsigtighed køres til et
autoriseret Volvo-værksted for at få
bremsesystemet efterset.
Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, bør man ikke køre
videre med bilen, men få den bjerget til et
autoriseret Volvo-værksted for at få
bremsesystemet efterset.
41
V50 book w446.book Page 42 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Påmindelse — dørene ikke
lukket
Hvis en af dørene, motorhjelmen1 eller
bagklappen ikke er helt lukket, bliver føreren
gjort opmærksom på det.
Lav hastighed
Når bilen bevæger sig med over
ca. 7 km/t, lyser informationssymbolet, når der på displayet
vises FØRERDØR ÅBEN,
PASSAGERDØR ÅBEN,
VENSTRE BAGDØR ÅBEN,
MOTORHJELM ÅBEN eller HØJRE
BAGDØR ÅBEN. Stands bilen på det første
sikre sted, og luk den dør/klap der er åben.
Høj hastighed
Når bilen bevæger sig med mere
end ca. 7 km/t, lyser symbolet,
når der på displayet vises en af
meddelelserne i foregående
stykke.
Påmindelse om bagklap
Hvis bagklappen er åben,
tændes informationssymbolet,
ligesom der vises BAGKLAP
ÅBEN på displayet.
1.
42
Kun biler med alarm.
V50 book w446.book Page 43 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Informationsdisplay
Meddelelser
Samtidig med at et advarsels- eller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende
meddelelse på informationsdisplayet.
– Tryk READ-knappen (A) ind.
Gennemse meddelelserne ved hjælp af
READ-knappen. Fejlmeddelelser gemmes på
en hukommelsesliste, indtil fejlen er afhjulpet.
OBS! Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af kørselscomputeren, skal
meddelelsen læses (tryk på READ), inden
den tidligere aktivitet kan genoptages.
Meddelelse
STANDS STRAKS
STANDS MOTOREN
SERVICE STRAKS
SE INSTRUKT.BOG
SERVICE PÅKRÆVET
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
Betydning
Stands bilen og stop motoren. Risiko for alvorlige skader.
Stands bilen og stop motoren. Risiko for alvorlige skader.
Indlevér straks bilen til eftersyn.
Læs instruktionsbogen.
Bilen skal snarest muligt til eftersyn.
Tid til regelmæssig service. Tidspunktet afhænger af antal tilbagelagte kilometer, hvor mange
måneder der er gået siden sidste service, samt hvor længe motoren har været i drift.
43
V50 book w446.book Page 44 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Stik og kontakter i midterkonsollen
knappen ud igen. Træk tænderen ud, og brug
gløden til at tænde med.
Stabilitetssystem STC eller
DSTC1
Stabilitetssystemet aktiveres automatisk, når
bilen startes.
Sådan reduceres stabilitetssystemets
funktion:
– Hold knappen inde i mindst et halvt
sekund.
For yderligere oplysninger, se side 117.
Stikkontakt, DSTC-system (ekstraudstyr)
12 V stikkontakt
Stikket kan bruges til forskelligt 12-volts
tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
Den maksimale strømstyrke er 10 A. Der
leveres kun strøm, hvis startnøglen mindst
står i position I.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, hvis stabilitetssystemets funktion reduceres.
Ekstraudstyr
Plads til en ekstra kontakt til eftermonteret
udstyr.
ADVARSEL!
Lad altid proppen sidde i stikkontakten,
når den ikke er i brug.
Cigarettænder (ekstraudstyr)
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen
ind. Når tændfunktionen er klar, springer
1.
44
Ekstraudstyr på visse markeder
V50 book w446.book Page 45 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Belysningspanel
Biler med automatisk kørelys (visse
lande)
Nærlyset tændes automatisk, når startnøglen
drejes til kørselsposition (II), og kan ikke
slukkes. Det automatiske kørelys kan
frakobles ved rejser til lande, hvor det ikke
bruges. Kontakt et autoriseret Volvoværksted. Samtidig med at nærlyset tændes,
tændes også positions-/parkeringslyset
(for og bag), nummerpladelyset og instrumentbelysningen.
1. Lyshøjderegulering
Med denne knap reguleres lyskeglens højde.
Dette gøres f.eks., når bilen er så tungt lastet,
at det har indvirkning på lyshøjden.
• Normal lyshøjde - før knappen opad (0).
• Lav lyshøjde - før knappen nedad.
Biler med Bi-Xenon-lygter (ekstraudstyr) har
automatisk lyshøjderegulering.
2. Forlygter og
positions-/parkeringslys
Alt lys slukket.
Positions-/parkeringslys
Positions/-parkeringslys for og
bag samt nummerplade- og
instrumentbelysning. Se også
side 47.
Fjern- og nærlys
Startnøgle i position II:
Forlygterne (og positions-/parkeringslyset for og bag, nummerplade- og instumentbelysningen)
er tændt.
OBS! For at kunne tænde fjernlyset skal
lyskontakten drejes til denne stilling. Det er
dog muligt at blinke med fjernlyset i alle
positioner, også selvom nøglen ikke sidder i
tændingslåsen. Se også side 47.
3. Instrumentbelysning
Manuel justering:
• Kraftigere belysning - før knappen opad.
• Svagere belysning - før knappen nedad.
Automatisk justering:
For at øge læsbarheden og spare på
strømmen justeres instrumentbelysningen
automatisk efter lysforholdene.
Midterkonsollens display skifter baggrund
(mørk eller lys) efter lysforholdene for at gøre
det lettere at aflæse.
4. Tågelygter (ekstraudstyr)
Startnøglen i position II:
Tryk på knappen. Tågelygten lyser sammen
med positions-/parkeringslyset og fjern- eller
nærlys. Dioden i knappen lyser, når tågelygten
lyser.
OBS! I visse lande må nær- eller fjernlys ikke
bruges sammen med tågelygter.
5. Tankdæksel
Tryk på knappen for at åbne klappen, der
skjuler tankdækslet.
6. Tågebaglygter
Startnøglen i position II:
Tryk på knappen for at tænde tågebaglyset.
Det lyser sammen med tågeforlyset eller fjern/
nærlyset. Lysdioden i knappen og symbolet i
45
V50 book w446.book Page 46 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Belysningspanel
kombinationsinstrumentet tændes også. Hvis
tågeforlygten og fjern-/nærlyset slukkes og
tændes igen, slukkes tågebaglyset. Tryk på
knappen for at tænde det igen.
Blænding
Husk at slukke tågebaglyset, når der kan ses
en bil i bagspejlet. Det er kun den sidste bil i
en kø, der skal have tågebaglyset tændt.
OBS! Bestemmelserne om brug af tågelys for
og bag veksler fra land til land.
46
V50 book w446.book Page 47 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Venstre rathåndtag
Skift mellem fjern- og nærlys (3)
Træk kontaktarmen ind mod dig selv, forbi
blinkstillingen, og slip den igen for at skifte
mellem fjern- eller nærlys.
Orienteringslys (3)
Hvis man forlader bilen i mørke, eller hvor
belysningen er dårlig, gøres følgende:
Afvisere, lysomskifter og
fjernlysblink
Trykpunktsposition (1)
Ved vognbaneskift eller overhaling føres
armen tilbage, til der føles modstand. Når
armen slippes, fjedrer den tilbage. Dette giver
tre blink.
Normalt sving (2)
Afviserne tændes, når armen føres i rattets
retning. Når rattet drejes tilbage efter svinget,
slås afviserne automatisk fra.
Fjernlysblink (3)
Træk kontaktarmen ind mod dig selv, indtil du
mærker let modstand. Fjernlyset er tændt,
indtil kontaktarmen slippes.
– Tag nøglen ud af tændingslåsen.
– Før kontaktarmen ind mod dig selv.
– Stig ud af bilen.
– Lås døren.
Nu tændes nærlyset, positions-/parkeringslyset, nummerpladebelysningen og lamperne
i sidespejlene (ekstraudstyr). Lysene forbliver
tændt i henholdsvis 30, 60 eller 90 sekunder.
Den ønskede tidsindstilling kan foretages på
menuen Bilindstillinger på midterkonsollens
display. Se side 64.
Informationscenter
Regulering
For at få adgang til dataene i kørselscomputeren skal fingerhjulet (B) drejes trinvist op
eller ned. Når det drejes endnu en gang,
kommer man tilbage til udgangsstillingen.
OBS! Hvis der kommer en advarselsmeddelelse, mens computeren er i brug, skal der
kvitteres for denne meddelelse. Man kvitterer
ved at trykke på READ-knappen (A), hvorved
man kommer tilbage til computerfunktion.
Funktioner
Kørselscomputeren viser følgende information:
• GENNEMSNITSHASTIGHED
47
V50 book w446.book Page 48 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Venstre rathåndtag
• HASTIGHED I MILES PER HOUR1
• AKTUELT BRÆNDSTOFFORBRUG
• GENNEMSNITLIGT BRÆNDSTOFFORBRUG
• RÆKKEVIDDE TIL TOM TANK
Gennemsnitshastighed
Når tændingen slås fra, gemmes gennemsnitshastigheden og danner grundlag for den nye
værdi, når man begynder at køre igen.
Nulstilling foretages med RESET-knappen (C).
Rækkevidde til tom tank
Beregningen baseres på gennemsnitsforbruget for de sidst kørte 30 km og den tilbageværende brændstofmængde. Den viser
den omtrentlige strækning, der kan køres med
den brændstofmængde, der er tilbage i
tanken. Når kørselsstrækningen til tom tank er
mindre end 20 km, vises "----" på displayet.
Hastighed i miles per hour1
Aktuel hastighed vises i mph.
Nulstilling
– Vælg Gennemsnitshastighed eller
Gennemsnitligt brændstofforbrug.
– Hold RESET-knappen (C) inde i mindst
5 sekunder for at nulstille gennemsnitshastighed og gennemsnitligt brændstofforbrug samtidigt.
Aktuelt brændstofforbrug
Beregning af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Visningen på
displayet opdateres med et par sekunders
mellemrum. Når bilen holder stille,
vises "----" på displayet.
Gennemsnitligt brændstofforbrug
Det gennemsnitlige brændstofforbrug siden
sidste nulstilling (RESET). Når tændingen
slås fra, gemmes gennemsnitsforbruget og
huskes, indtil funktionen nulstilles. Nulstilling
foretages med RESET-knappen (C).
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis
der har været anvendt en brændstofdrevet
varmer.
1.
48
Visse lande
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis
der har været anvendt en brændstofdrevet
varmer.
V50 book w446.book Page 49 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Højre rathåndtag
Enkelt viskerslag
Før armen opad for at foretage et
enkelt viskerslag.
sprinkling, når dette sker inden et interval på
10 minutter. Hvis intervallet er længere,
sprinkles forlygterne hver gang.
Intervalviskning
Antallet af viskerslag pr.
tidsenhed kan indstilles. Drej
fingerhjulet (C) opad for at
mindske intervallet mellem slagene. Drej det
nedad for at øge intervallet.
Parkerings-/positionslys valgt med knappen
på belysningspanelet:
Kontinuerlig visning
Viskerne arbejder med normal
hastighed
Forrudeviskere
A. Forrude- og forlygtesprinklere
B. Regnsensor - til/fra
C. Fingerhjul
D. Bagrudevisker og -sprinkler
Forrudeviskere fra
Forrudeviskerne er slået fra, når
armen står i position 0.
Viskerne arbejder med høj
hastighed
• Bi-Xenon-forlygter sprinkles kun ved
hver 5. forrudesprinkling, uanset hvor lang
tid der er gået.
• Halogen-forlygter sprinkles ikke.
Knappen i belysningspanelet i position 0:
• Bi-Xenon-forlygter sprinkles kun ved
hver 5. forrudesprinkling, uanset hvor lang
tid der er gået.
• Halogen-forlygter sprinkles ikke.
Forrude-/forlygtesprinklere
Før armen ind mod rattet for at starte forrudeog forlygtesprinklerne. Når armen slippes,
foretager viskerne tre ekstra slag.
Højtrykssprinkling af forlygter
(ekstraudstyr på visse markeder)
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne som følger:
Nærlys valgt med knappen på belysningspanelet:
Forlygterne sprinkles første gang, forruden
sprinkles, og derefter ved hver 5. forrude
49
V50 book w446.book Page 50 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Højre rathåndtag
– Tryk på knap (B). Regnsensorsymbolet
vises nu på det nederste display.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
Regnsensor (ekstraudstyr)
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og sørger for, at forrudeviskerne
automatisk øger/mindsker hastigheden.
Regnsensorens følsomhed justeres med
fingerhjulet (C).
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed,
henholdsvis nedad for mindre følsomhed.
(Der gives et ekstra slag, når fingerhjulet
drejes opad).
Til- og frakobling
Når regnsensoren skal aktiveres, skal startnøglen mindst være i position I og kontaktarmen for forrudeviskerne i position 0.
Regnsensoren aktiveres som følger:
50
– Tryk på knap (B).
– Før armen ned til et andet viskerprogram.
Hvis armen føres opad, forbliver regnsensoren aktiv, viskerne foretager et ekstra
slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes tilbage til
position 0.
Regnsensoren slukkes automatisk, når
nøglen tages ud af tændingslåsen eller fem
minutter efter, at tændingen er slået fra.
Fingerhjul
Fingerhjulet benyttes til indstilling af antallet af
viskerslag, når der er valgt intervalviskning,
henholdsvis til indstilling af regnfølsomheden,
når regnsoren er aktiveret.
Bagrudevisker og -sprinkler
Ved at føre armen frem startes sprinklingen
og viskningen af bagruden. Viskerbladet
foretager nogle ekstra slag efter afsluttet
sprinkling. Knappen længst ude på armen er
en kontakt med tre indstillinger:
Intervalviskning:
• Tryk kontaktens øverste del ind.
Normal hastighed:
• Tryk kontaktens nederste del ind.
Neutral position:
• Funktionen er slået fra.
Viskere — bakning
Hvis bakgearet vælges, når forrudeviskerne er
aktiveret, vil bagrudeviskeren begynde
intervalviskning. Hvis bagrudeviskeren
allerede arbejder med normal hastighed, sker
der ingen ændring.
Funktionen intervalviskning under bakning
kan slås fra. Kontakt et autoriseret Volvoværksted.
V50 book w446.book Page 51 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Fartpilot (ekstraudstyr)
Midlertidig frakobling
– Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling
gemmes den tidligere indstillede
hastighed i hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
Tilkobling
Konstantfartholderens omskifter er placeret til
venstre i rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
– Tryk på CRUISE-knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
– Tryk let på + eller — for at låse bilens
hastighed. Nu vises CRUISE-ON i kombinationsinstrumentet.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
Øgning/mindskning af
hastigheden
– Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller —.
Bilens aktuelle hastighed når knappen
slippes, bliver indprogrammeret.
Et kort tryk (mindre end et halvt sekund)
på + eller — svarer til en hastighedsændring
på 1 km/t eller 1,6 km/t1.
OBS! En midlertidig hastighedsforøgelse
(mindre end et minut) med speederen, f.eks.
ved overhaling, påvirker ikke fartpilotens
indstilling. Når speederen slippes igen,
vender bilen tilbage til den tidligere indstillede
hastighed.
1.
• bremsepedalen eller koblingspedalen
trædes ned
• hastigheden på en stigning falder til under
25-30 km/h1
• gearkassen sættes i stilling N
• der forekommer hjulspin eller hjulblokering
• en midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
Genoptagelse af tidligere
hastighed
Tryk på knappen for at komme
tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
CRUISE ON vises i kombinationsinstrumentet.
Frakobling
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE-ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
Afhængig af motortype
51
V50 book w446.book Page 52 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Knapper på rattet (ekstraudstyr)
De fire nederste knapper på rattet bruges til
både radio og telefon. Knapfunktionen
afhænger af, hvilket system der er aktiveret.
Med knapperne på rattet kan man skifte
mellem indprogrammerede stationer,
regulere lydstyrken og skifte spor på
cd eller md.
Hold en af pilknapperne nede for at
hurtigspole eller søge efter en station.
For at kunne foretage indstillinger i audiosystemet skal telefonen være i standby.
Telefonen skal være aktiveret for at kunne
styre telefonfunktionerne med pilknapperne.
52
V50 book w446.book Page 53 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Ratindstilling, advarselsblinklys
Indstilling af rat
Advarselsblinklys
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen.
Advarselsblinklys (dvs. alle afvisere blinker)
anvendes, når bilen holder et sted, hvor den
kan udgøre en fare eller hindring for trafikken.
Funktionen aktiveres ved at trykke knappen
ind.
– Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
– Indstil ratten i den stilling, der passer
bedst.
– Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres
tilbage.
OBS! Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
ADVARSEL!
Rattet skal indstilles, inden man begynder
at køre - aldrig under kørsel. Kontrollér
inden kørsel, at rattet er fastlåst i sin
stilling.
53
V50 book w446.book Page 54 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Parkeringsbremse, stikkontakt
Parkeringsbremse
(håndbremse)
Håndtaget sidder mellem forstolene. Parkeringsbremsen virker på baghjulene. Når den
er trukket an, lyser advarselssymbolet i kombinationsinstrumentet.
Symbolet lyser, selvom parkeringsbremsen
kun er trukket ét "hak". Kontrollér, at
håndtaget er trukket forsvarligt.
Udløsning af parkeringsbremsen:
– Træk op i håndtaget, og tryk knappen ind.
Før derefter håndtaget ned, og slip
knappen.
54
Stikkontakt i bagsædet
Stikket kan bruges til forskelligt 12-volts
tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
Den maksimale strømstyrke er 10 A. Der
leveres kun strøm, hvis startnøglen mindst
står i position I.
ADVARSEL!
Lad altid proppen sidde i stikkontakten,
når den ikke er i brug.
Cigarettænder (ekstraudstyr)
Tænderen aktiveres ved at trykke den ind. Når
den er klar, springer den ud igen. Træk
tænderen ud, og brug gløden til at tænde
med.
V50 book w446.book Page 55 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elektriske rudetræk
Betjening
Automatisk betjening
– Tryk en af knapperne (A) eller (B) ned,
eller træk den op, og slip den derefter.
Sideruderne åbnes og lukkes nu
automatisk. Hvis ruden blokeres af en
genstand, afbrydes bevægelsen.
De elektriske rudetræk betjenes ved hjælp af
knapperne i dørenes armlæn. For at
rudetrækkene kan fungere, skal startnøglen
drejes til position I eller II. Efter afsluttet
kørsel, og efter at startnøglen er taget ud, kan
ruderne stadig åbnes og lukkes, så længe
ingen af fordørene er åbnet.
ADVARSEL!
Åbning af rude:
– Tryk knappens forreste del ned.
Lukning af rude:
– Træk knappens forreste del op.
Fjernbetjening og centrallåsknapper
Alle sideruder kan åbnes og lukkes
automatisk med fjernbetjeningen eller centrallåsknapperne.
– Hold låseknappen trykket ind i 2 sekunder ruderne åbnes eller lukkes.
Sådan afbrydes åbning/lukning:
– Tryk på låseknappen igen.
ADVARSEL!
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke får hænderne i klemme, hvis ruderne
lukkes med fjernbetjeningen.
A. Ruderne i fordørene B. Ruderne i
bagdørene
Hvis der er et barn i bilen:
Hvis føreren forlader bilen, bør strømmen
til rudetrækkene altid afbrydes ved at tage
startnøglen ud.
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke får hænderne i klemme, når ruderne
lukkes.
Førerens dør
Føreren kan betjene alle rudetræk fra sin
plads.
Ruderne i fordørene kan åbnes og lukkes på
følgende to måder:
Manuel betjening
– Tryk en af knapperne (A) eller (B) let ned,
eller træk den let op. Rudetrækkene
bevæger sig henholdsvis op eller ned, så
længe man rører ved knappen.
ADVARSEL!
Hvis bagdørenes ruder manøvreres fra
førerens dør:
Kontrollér, at ingen af bagsædepassagererne får hænderne i klemme, når ruderne
lukkes.
55
V50 book w446.book Page 56 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elektriske rudetræk
Dioden i kontakten er slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på de pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
Spærring af de bageste rudetræk og
elektrisk børnesikring1
Spærring af rudeoptrækket i bagdørene
Dioden i kontakten lyser
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra
førerens dør
OBS! Hvis bilen har elektriske børnesikringer1
i bagdørene, viser dioden, at disse er
aktiveret. I givet fald kan dørene ikke åbnes
indefra. Når den elektriske børnesikring er
aktiveret, vises en tekstmeddelelse på
displayet.
1.
56
Ekstraudstyr
Passagerpladsen foran
Passagerpladsen foran
Knapperne for rudetræk ved passagerpladsen er kun til betjening af den pågældende rude.
V50 book w446.book Page 57 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Rudetræk i bagdørene
Ruderne i bagdørene kan betjenes med
knapper på de pågældende døre eller
kontakten på førerdøren. Hvis dioden i
kontakten til spærring af rudetræk i bagdøren
(sidder på førerdørens knappanel) er tændt,
kan bagdørenes ruder kun betjenes fra førerdøren. Ruderne i bagdørene betjenes på
samme måde som ruderne i fordørene.
57
V50 book w446.book Page 58 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle
Bakspejl
Blændfri indstilling
1. Blændfri indstilling foretages med
håndtaget.
2. Normal position
3. Blændfri position. Benyttes, når lyset fra
en bagvedkørende bil generer.
Automatisk blændfri indstiling
(ekstraudstyr)
En sensor (4) i spejlets underkant registrerer
det lys der kommer bagfra, og blænder af, når
det er meget kraftigt. Et autoriseret Volvoværksted kan justere følsomheden.
OBS! Billedet er en montage. Spejlet har
enten manuel eller automatisk blændfri
indstilling - aldrig begge på samme tid.
58
Bakspejl med kompas
(ekstraudstyr på visse
markeder)
Bakspejlets øverste højre hjørne har et
indbygget display, som viser, i hvilken
kompasretning bilens front peger. Der vises
8 forskellige retninger med en engelsk
forkortelse: N (nord), NE (nordøst), E (øst),
SE (sydøst), S (syd), SW (sydvest), W (vest)
og NW (nordvest).
Kalibrering af kompas
Under særlige omstændigheder kan det være
nødvendigt at kalibrere kompasset (indstilling
af verdenshjørne). Hvis kalibrering er
påkrævet, vises bogstavet C på spejlets
display.
– Stands bilen i et stort, åbent område.
– Start bilen.
– Hold knappen (1) inde (brug f.eks. en
blyant) i mindst 6 sekunder. Derefter
vises C igen.
– Kør langsomt i en cirkel med en hastighed
af højst 10 km/t, indtil der vises en
kompasretning på displayet.
– Kalibreringen er nu foretaget.
V50 book w446.book Page 59 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
– Nogle sekunder efter at gennembladningen er ophørt, vender displayet tilbage
til visning af kompasretning.
Magnetiske zoner
Justering af zone
Jorden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
Kompasset er indstillet til det geografiske
område, hvor bilen befandt sig ved
leveringen.
Et andet kompasområde vælges på følgende
måde:
– Tilslut tænding.
– Hold knappen (1) trykket ind i mindst
3 sekunder (f.eks. med en blyant).
Nummeret for den aktuelle zone vises.
– Tryk flere gange på knappen, indtil
nummeret for det ønskede geografiske
område vises (1-15).
Sidespejle
Kontakterne til indstilling af de to sidespejle er
placeret længst fremme på førerdørens
armlæn.
– Tryk på knappen L for venstre sidespejl,
henholdsvis R for højre sidespejl. Dioden i
knappen lyser.
– Justér indstillingen med knappen i midten.
– Tryk en gang til på L eller R. Dioden skal
nu slukkes.
Sidespejle, der kan slås ind ad elektrisk
vej (ekstraudstyr)
Ved parkering eller kørsel hvor pladsen er
trang, kan spejlene slås ind.
59
V50 book w446.book Page 60 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle
Vigtigt!
Der må ikke bruges en isskraber til at
fjerne is fra spejlene, da man risikerer at
glasset bliver ridset. Brug i stedet defrosteren. Se side 69.
ADVARSEL!
Spejlet i førersiden har vidvinkelformat for
at give godt overblik. Genstande kan
forekomme at være længere væk end i
virkeligheden.
– Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
– Slip dem efter ca. 1 sekund. Spejlene
bliver nu automatisk i helt indslået stilling.
60
Udfoldning af spejlene
– Tryk samtidigt på knapperne L og R.
Spejlene bliver nu automatisk i helt
udfoldet stilling.
Tilbagestilling til neutral stilling
Et spejl der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles tilbage til neutral
stilling for at den elektriske ind- og udfoldning
skal kunne fungere.
Fremgangsmåden er følgende:
– Fold spejlet ind vha. L eller R.
– Fold det ud igen med henholdsvis L eller
R. Spejlet er nu tilbage i neutral stilling.
Tryghedsbelysning og orienteringslys
Lampen på sidespejlene tændes, når der
vælges tryghedsbelysning eller orienteringslys.
V50 book w446.book Page 61 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
Skydestilling
Automatisk betjening
Træk knappen over trykpunktsstilling (2) til
bageste endestilling (1) eller over
trykpunktsstilling (3) til forreste
endestilling (4), og slip den. Soltaget åbnes
henholdsvis lukkes nu helt.
Manuel betjening
Åbning:
– Træk knappen bagud til trykpunkt (2).
Soltaget bevæger sig nu mod helt åben
stilling, så længe knappen holdes inde.
Lukning:
Åbningsstilling
Soltagets betjeningsorgan befinder sig i
loftet. Soltaget kan åbnes i følgende to
stillinger:
A. Ventilationsstilling, bagkanten opad
B. Skydestilling, fremad/bagud
Tændingsnøglen skal være i position I eller II.
ADVARSEL!
Hvis der er et barn i bilen:
Afbryd strømmen til soltaget ved at tage
startnøglen ud, når føreren forlader bilen.
1. Automatisk åbning
2. Manuel åbning
3. Manuel lukning
4. Automatisk lukning
5. Åbning, ventilationsstilling
6. Lukning, ventilationsstilling
Ventilationsstilling
Åbning:
– Tryk knappen frem til trykpunkt (3).
Soltaget bevæger sig nu mod lukket
stilling, så længe knappen holdes inde.
ADVARSEL!
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer
kun ved automatisk lukning, ikke ved
manuel lukning.
– Tryk knappens bagkant opad (5).
Lukning:
– Træk knappens bagkant nedad (6).
Fra ventilationsstilling til maksimal åbning:
– Træk knappen bagud så langt den kan
komme (1), og slip den.
61
V50 book w446.book Page 62 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
ADVARSEL!
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke får hænderne i klemme, hvis soltaget
lukkes med fjernbetjeningen.
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig solskærm, der
kan bevæges manuelt. Når soltaget åbnes,
føres solskærmen automatisk bagud.
Solskærmen lukkes ved at tage fat i
håndtaget og skyde skærmen fremad.
Klemmebeskyttelse
Lukning med fjernbetjeningen
eller centrallåsknappen
Lukning med fjernbetjeningen eller centrallåsknappen:
– Hold låseknappen inde i 2 sekunder. Nu
lukkes soltaget og ruderne, mens dørene
låses.
Sådan afbrydes lukningen:
– Tryk på låseknappen igen.
62
Soltaget har en sikkerhedsfunktion, som
udløses, hvis soltaget blokeres, fordi noget
sidder i klemme. Ved blokering standser
soltaget og åbnes derefter automatisk til den
seneste åbne stilling.
ADVARSEL!
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer
kun ved automatisk lukning, ikke ved
manuel lukning.
Pas på, at børn ikke får hænderne i
klemme, når soltaget lukkes.
V50 book w446.book Page 63 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Personlige indstillinger
gælder for låse-, klima- og audiofunktionerne.
Vedr. audiofunktioner henvises til side 185.
Kontrolpanel
A. Display
B. MENU
C. EXIT
D. ENTER
E. Navigering
Anvendelse
Indstillingerne vises på displayet (A).
Åbn menuen for at foretage indstillinger:
– Tryk på MENU (B).
– Gå til f.eks. "Car Settings" vha.
navigeringsknappen (E).
– Tryk på ENTER (D).
– Vælg menupunkt vha.
navigeringsknappen (E).
– Bekræft valget med ENTER.
Luk menuen:
– Hold EXIT (C) inde i ca. 1 sekund.
Klimaindstillinger
Kontrolpanel
Mulige indstillinger
For nogle af bilens funktioner kan der
foretages personlige indstillinger. Dette
Autom. blæserjustering
Hvis bilen har ECC, kan blæserhastigheden i
AUTO-position indstilles som følger:
– Vælg mellem Lav, Normal og Høj.
Recirkulationstimer
Når timeren er aktiv, recirkuleres luften
i 3-12 minutter, alt efter udetemperaturen.
– Vælg On/Off, dvs. om recirkulationstimeren skal være henholdsvis aktiv eller ej.
Gendan fabriksindstillinger
Tilbagestilling af de valgbare klimafunktioner
til fabriksindstillingerne.
Bilindstillinger
Oplåsningsindikator, lys
Når bilen låses op med fjernbetjeningen, kan
man vælge at få alle bilens blinklys til at blinke.
Der kan vælges mellem Til og Fra.
Låseindikator, lys
Når bilen låses med fjernbetjeningen, kan
man vælge at få alle bilens blinklys til at blinke.
Der kan vælges mellem On/Off (til/fra).
Autolås af døre
Dørene og bagklappen kan låses automatisk,
når bilen begynder at køre. Der kan vælges
mellem On/Off (til/fra).
Oplåsning af døre
Der er følgende to valgmuligheder for
oplåsning:
• Alle døre — Oplåsning af alle døre med ét
tryk på fjernbetjeningen.
• Først førerdør, så alle — Oplåsning af
førerdøren med ét tryk på fjernbetjeningen.
Med endnu et tryk låses alle døre op.
63
V50 book w446.book Page 64 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Personlige indstillinger
Nøglefri åbning af døre
• Alle døre - Alle døre låses henholdsvis
låses op samtidigt.
• Døre på samme side - For- og bagdørene
i samme side låses op samtidigt.
• Begge fordøre - Begge fordøre låses op
samtidigt.
• En af fordørene - En af fordørene låses op
separat.
Tryghedsbelysning
Vælg det tidsrum, lyset skal være tændt,
ved at trykke på fjernbetjeningens knap for
orienteringslys. Der kan vælges mellem
30/60/90 sekunder.
Orienteringslys
Vælg det tidsrum, bilens lys skal være tændt,
når venstre rathåndtag trækkes bagud efter at
startnøglen er taget ud. Der kan vælges
mellem 30/60/90 sekunder.
Information
• VIN-nummer (Vehicle Identification
Number) er bilens unikke identitetsnummer.
• Antal nøgler. Her vises, hvor mange
nøgler, der er registreret til bilen.
64
V50 book w446.book Page 65 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Klima
Generelt om klimaet
Manuelt klimaanlæg, A/C
Elektronisk klimaanlæg, ECC (ekstraudstyr)
Luftfordeling
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
66
68
70
73
74
65
V50 book w446.book Page 66 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Klima
Generelt om klimaet
Aircondition
Klimaanlægget køler/varmer og affugter luften
i kabinen. Bilen har enten manuel (A/C) eller
automatisk klimaregulering (ECC).
OBS! Aircondition-anlægget kan lukkes ned,
men for at få den bedst mulige luft i kabinen
og undgå dug på ruderne, bør det altid være
slået til - selv ved temperaturer helt ned
til 0-15 °C.
Dug på indersiden af ruderne
Problemet med dug på indersiden af ruderne
mindskes ved at pudse dem. Brug et normalt
vinduespudsemiddel.
således ikke ozonlaget. Ved påfyldning/
udskiftning af kølemiddel må der kun bruges
R134a. Dette arbejde bør udføres af et
autoriseret Volvo-værksted.
Kabinefilter
Al luft der kommer ind i kabinen, renses først
af et filter, der skal udskiftes med jævne
mellemrum. Se Volvos serviceprogram for det
anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et
stærkt forurenet miljø skal filtret muligvis
skiftes hyppigere.
OBS! Der er forskellige typer kabinefiltre kontroller at der monteres det rette filter.
Is og sne
Display
Fjern sne og is fra luftindtaget til klimasystemet (spalten mellem motorhjelm og
forrude).
Over klimapanelet sidder der et display, der
viser de klimaindstillinger der er foretaget.
Personlige indstillinger
Fejlsøgning
Der kan indstilles følgende to funktioner i
klimaanlægget:
Dit autoriserede Volvo-værksted har de instrumenter og det værktøj, der er nødvendigt til
eventuel fejlsøgning på eller reparation af
klimaanlægget. Lad kun uddannet og autoriseret personale udføre kontrol og reparation
af bilen.
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Det indeholder ikke klor og skader
66
• Blæserhastighed i positionen AUTO (kun i
biler med ECC).
• Timerstyret recirkulation af kabineluften.
Nærmere oplysninger om hvordan indstillingerne foretages, fremgår af side 63.
Ventilationsspjæld i
instrumentpanelet
A. Åben
B. Lukket
C. Luftstrømmens vandrette retning
D. Luftstrømmens lodrette retning
Ret de yderste dyser imod sideruderne for at
fjerne dug fra de forreste sideruder.
I koldt klima: Luk de midterste spjæld for at få
den største komfort og afdugning.
V50 book w446.book Page 67 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Klima
ECC (ekstraudstyr)
Faktisk temperatur
Den temperatur der vælges, svarer til
den fysiske oplevelse med hensyn til
lufthastighed, luftfugtighed, solstråling mv.,
der aktuelt hersker i og omkring bilen.
Sensorernes placering:
• Solsensoren befinder sig over instrumentpanelet.
• Temperatursensoren for kabinen befinder
sig bag klimapanelet.
OBS! Sensorerne må ikke tildækkes eller
blokeres med klædningsstykker eller andre
genstande.
Sideruder og soltag
For at aircondition-anlægget skal fungere
tilfredsstillende, bør sideruder og eventuelt
soltag være lukket.
Acceleration
Ved fuldgasacceleration frakobles aircondition-anlægget midlertidigt. En kortvarig,
midlertidig temperaturstigning kan da
registreres.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
ganske normalt.
67
V50 book w446.book Page 68 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Klima
Manuelt klimaanlæg, A/C
Kontrolpanel
1. Blæser
2. Recirkulation
3. Defroster
4. Luftfordeling
5. A/C - On/Off (til/fra)
6. Elopvarmet venstre forsæde
7. Elopvarmet højre forsæde
8. Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
9. Temperatur
Funktioner
Recirkulation
Blæser
Blæserhastigheden øges/
mindskes ved at dreje på
knappen.
Hvis knappen drejes venstre
om, og blæserindikatoren på
displayet er slukket, er
blæser og aircondition slået fra. På displayet
vises symbolet for blæser og OFF.
Recirkulation holder dårlig
luft, udstødningsgas osv.
ude af kabinen. Kabineluften
recirkuleres. Der suges
ingen luft udefra ind i bilen.
Med recirkulation (plus
aircondition) afkøles kabinen hurtigere i varmt
vejr. Hvis luften i bilen recirkuleres for længe,
risikerer man, at der dannes dug på indersiden af ruderne.
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og recirkulation er valgt), mindskes risikoen for is, dug
og dårlig luft. Se afsnittet Personlige indstillinger på side 63 med hensyn til
68
V50 book w446.book Page 69 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Klima
aktivering/deaktivering af funktionen. Når
programmet Defroster (3) vælges, slukkes
der for recirkulation.
Defroster
Defroster anvendes til hurtigt
at fjerne dug og is fra
forruden og sideruderne.
• Der strømmer luft til ruderne med stor
hastighed.
• Dioden i defrosterknappen lyser, når
funktionen er aktiveret. Airconditionanlægget styres således, at luften
affugtes maksimalt.
• Luften recirkuleres ikke.
Luftfordeling
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles
luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
Et symbol på displayet over
klimapanelet og en tændt
diode den relevante knap viser, hvilken
funktion der er valgt.
Se tabellen på side 73.
A/C - On/Off (tænd/sluk)
ON: Aircondition aktiveret.
OFF: Aircondition ikke
aktiveret. Hvis Defroster (3)
er aktiveret, er aircondition
altid tilkoblet.
Temperatur
Vælg afkølning eller
opvarmning for både førerog passagersiden.
Elopvarmede forsæder
(ekstraudstyr på visse
markeder)
Betjening af forsædeopvarmning:
–Højere varmeniveau
Ét tryk på knappen - begge dioder lyser.
– Lavere varmeniveau
To tryk på knappen - én diode lyser.
– Slukket for varmen
Tre tryk på knappen - ingen diode lyser.
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra
bagruden og sidespejlene.
Med ét tryk på kontakten
startes opvarmningen af
bagruden og sidespejlene
samtidigt. En tændt lysdiode i kontakten
viser, at funktionen er aktiv. Sidespejlene
kobles automatisk fra efter ca. 6 minutter og
bagruden efter ca. 12 minutter.
69
V50 book w446.book Page 70 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC (ekstraudstyr)
Kontrolpanel
1. Auto
2. Blæser
3. Recirkulation/luftkvalitetssystem
4. Defroster
5. Luftfordeling
6. A/C - ON/OFF (tænd/sluk)
7. Elopvarmet venstre forsæde
8. Elopvarmet højre forsæde
9. Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
10. Temperatur
70
Funktioner
Auto
AUTO-funktionen regulerer
automatisk klimaanlægget,
således at den valgte
temperatur opnås. Automatikken styrer varme, aircondition, blæserhastighed,
recirkulation og luftfordeling. Ved valg af én
eller flere manuelle funktioner styres de
øvrige funktioner fortsat automatisk. Ved tryk
på AUTO slås alle manuelle indstillinger fra.
På displayet vises AUTO CLIMATE.
Blæser
Hastigheden øges/
mindskes ved at dreje på
knappen. Hvis der vælges
AUTO, reguleres blæserhastigheden automatisk,
mens den tidligere
indstillede blæserhastighed
annulleres.
OBS! Hvis knappen drejes venstre om, og
blæserindikatoren på displayet er slukket, er
blæser og aircondition slået fra. På displayet
vises symbolet for blæser og OFF.
V50 book w446.book Page 71 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Klima
Recirkulation
Funktionen vælges for at
holde dårlig luft, udstødningsgas mv. ude af
kabinen. Kabineluften recirkuleres, dvs. der suges
ingen luft udefra ind i bilen,
når funktionen er aktiveret. Hvis luften i bilen
recirkuleres for længe, risikerer man, at der
dannes dug på indersiden af ruderne.
Timer
Når timerfunktionen er aktiveret (og recirkulation er valgt), mindskes risikoen for is, dug
og dårlig luft. Se afsnittet "Personlige indstillinger" på side 63 med hensyn til aktivering/
deaktivering af funktionen.
OBS! Når der vælges Defroster (4), slås
recirkulation altid fra.
Luftkvalitetssystem (ekstraudstyr)
(samme knap som til recirkulation)
Luftkvalitetssystemet består
af et multifilter og en sensor.
Filtret udskiller gasser og
partikler, således at lugten
og forureningen i kabinen reduceres. Når
sensoren registrerer forurenet luft udenfor,
lukkes luftindtaget, og luften i kabinen recirkuleres. Når luftkvalitetssensoren er tilsluttet,
lyser den grønne lysdiode (A) i knappen.
Aktivering af luftkvalitetssensoren:
• Tryk på AUTO (1) for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
Skift mellem tre funktioner ved at trykke flere
gange på recirkulationsknappen.
• Luftkvalitetssensoren er aktiveret dioden (A) lyser.
• Recirkulation er ikke aktiveret, hvis der ikke
er brug for afkøling i varmt vejr. Dioden
lyser ikke.
• Recirkulation er aktiveret - dioden (M)
lyser.
Tænk på at
• Normalt bør luftkvalitetssensoren altid
være aktiveret.
• I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
• I tilfælde af dugdannelse bør luftkvalitetssensoren frakobles.
• I tilfælde af dugdannelse kan defrosterfunktionerne for forruden, sideruderne og
bagruden også med fordel anvendes.
Defroster
Defroster anvendes til hurtigt
at fjerne dug og is fra
forruden og sideruderne.
Der strømmer luft til ruderne
med stor hastighed. Dioden
i defrosterknappen lyser, når
funktionen er aktiveret. Airconditionanlægget styres således, at luften affugtes
maksimalt. Luften recirkuleres ikke.
Luftfordeling
Ved at trykke på luftfordelingsknapperne fordeles
luftstrømmen efter ønske til
ruder, kabine og gulv.
Et symbol på displayet over
klimapanelet og en tændt
diode den relevante knap viser, hvilken
funktion der er valgt. Se tabellen på side 73.
AC— ON/OFF (til/fra)
Når ON-dioden lyser, styres
aircondition-anlægget af
systemets automatik. På
denne måde afkøles og
affugtes den indstrømmende luft tilstrækkeligt. Når
OFF-dioden lyser, er aircondition-anlægget
altid frakoblet. De øvrige funktioner styres
stadig automa tisk. Ved valg af Defroster (4)
styres aircondition-anlægget således, at
luften affugtes maksimalt.
71
V50 book w446.book Page 72 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC (ekstraudstyr)
Elopvarmede forsæder
(ekstraudstyr på visse
markeder)
Betjening af forsædeopvarmning:
– Højere varmeniveau:
Ét tryk på knappen - begge dioder lyser.
– Lavere varmeniveau:
To tryk på knappen - én diode lyser.
– Slukket for varmen:
Tre tryk på knappen - ingen diode lyser.
Elopvarmet bagrude og sidespejle
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden
og sidespejlene.
Med ét tryk på kontakten
startes opvarmningen af
bagruden og sidespejlene
samtidigt. En tændt lysdiode i kontakten viser,
at funktionen er aktiv. Sidespejlene kobles
automatisk fra efter ca. 6 minutter og
bagruden efter ca. 12 minutter.
72
Temperaturvælger
Temperaturen for førersiden
og passagersiden kan
indstilles separat.
Med ét tryk på knappen
aktiveres kun den ene side.
Med endnu et tryk aktiveres
den anden side. Et tredje tryk aktiverer begge
sider.
Den aktive side angives af knappens lysdiode
og på displayet over klimapanelet.
Når bilen startes, er den sidst foretagne
indstilling stadig gældende.
OBS! Det er ikke muligt at fremskynde
opvarmning/afkøling ved at vælge højere/
lavere temperatur end den ønskede.
V50 book w446.book Page 73 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Klima
Luftfordeling
Luftfordeling
Luftfordeling
Luft til ruderne. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften
recirkuleres ikke. Aircondition altid aktiveret.
Formål
Til hurtigt at fjerne is
og dug.
Luftfordeling
Luft til gulvet og
ruderne. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
Formål
Til at opnå behagelig
komfort og god
afdugning i koldt eller
fugtigt vejr.
Luft til forruden og
sideruderne. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene.
Til at undgå dug- og
isdannelse i koldt og
fugtigt vejr. (Ikke for
lav blæserhastighed).
Luft til gulvet og fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
Til solrigt vejr med lav
udetemperatur.
Luftstrøm til ruderne og
fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
Til at opnå god
komfort i varmt og
tørt vejr.
Luft til gulvet. En vis
ludtstrømning fra ventilationsspjældene i
instrumentpanelet og til
ruderne.
Til at varme fødderne.
Luftstrømning i hovedog brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
Til god afkøling i
varmt vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet og til
gulvet.
Til at gøre det
køligere om fødderne
eller varmere foroven
i koldt vejr eller i
varmt og tørt vejr.
73
V50 book w446.book Page 74 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
ADVARSEL!
Sluk for den brændstofdrevne varmer,
inden brændstofpåfyldning påbegyndes.
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
Kontrollér på informationsdisplayet, at der
er slukket for varmeren. (Når parkeringsvarmeren er i gang, vises
PARKVARMER TIL på informationsdisplayet).
Generelt om varmere
Parkeringsvarmeren kan startes straks eller
indstilles til to forskellige starttider med
TIMER 1 og TIMER 2. Starttiden er her det
tidspunkt, hvor opvarmningen af bilen er klar.
Bilens elektronik vælger det tidspunkt, hvor
opvarmningen skal begynde, ud fra den
aktuelle temperatur uden for bilen. Hvis
udetemperaturen er højere end 25 °C,
opvarmes bilen ikke. Ved temperaturer fra
−10 °C og derunder er parkeringsvarmerens
maksimale driftstid 60 minutter
.
ADVARSEL!
Bilen skal stå udendørs, når der bruges
benzin- og dieselvarmere.
74
Advarselsetiket på tankdækselklappen
ADVARSEL!
Bilen skal stå udendørs, når der bruges
benzin- og dieselvarmere.
V50 book w446.book Page 75 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Klima
Aktivering af varmer
Batteri og brændstof
– Angiv det tidspunkt, bilen skal bruges.
Tryk på RESET (C) for at indstille timer og
minutter.
– Hold RESET-knappen inde, indtil timeren
aktiveres.
Hvis ikke batteriet er ladet helt op, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes
parkeringsvarmeren automatisk. Der vises en
meddelelse på informationsdisplayet.
Bekræft meddelelsen ved at trykke på
knappen READ (A).
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
Øjeblikkelig start af
kabinevarmer
– Drej fingerhjulet (B) til DIREKTE START.
– Tryk på RESET (C) for at komme til Til
eller Fra.
– Vælg Til. Varmeren vil nu være i gang i
60 minutter. Opvarmningen af kabinen
starter, så snart kølevæsken i motoren har
opnået en temperatur på 30 ºC.
Vigtigt!
Gentagen brug af parkeringsvarmeren
kombineret med korte kørselsstrækninger
vil medføre, at batteriet aflades med deraf
følgende startproblemer. For at sikre at
generatoren kan nå at producere lige så
megen energi, som varmeren forbruger
fra batteriet, bør man ved regelmæssig
brug af varmeren køre i bilen i lige så lang
tid, som varmeren er i brug.
– Drej på fingerhjulet for at komme til det
ønskede minuttal.
– Tryk let på RESET for at bekræfte indstillingen.
– Tryk på RESET for at sætte timeren i gang.
Efter indstilling af TIMER 1 kan der
programmeres en anden starttid i
TIMER 2 ved at gå frem til indstillingen
ved hjælp af fingerhjulet. Indstilling af den
alternative starttid foretages på samme
måde som for TIMER 1.
Indstilling af Timer 1 og 2
Øjeblikkelig standsning af
kabinevarmeren
Af sikkerhedshensyn kan der kun indprogrammeres tider et døgn frem, ikke for flere dage i
træk.
– Drej fingerhjulet (B) til DIREKTE START.
– Tryk på RESET (C) for at komme til Til
eller Fra.
– Vælg Fra.
OBS! Bilen kan startes og køres, mens
parkeringsvarmeren endnu er i gang.
– Drej fingerjulet til TIMER.
– Tryk let på RESET for at komme til den
blinkende tidsindstilling.
– Drej fingerhjulet til det ønskede timetal.
– Tryk let på RESET for at komme til minutindstillingen.
75
V50 book w446.book Page 76 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
Meddelelse i displayet
Når indstillingerne i TIMER 1, TIMER 2 og
Direkte start aktiveres, lyser informationssymbolet i kombinationsinstrumentet, og en
forklarende tekst vises på informationsdisplayet. På displayet vises der også, hvilken
timer der er aktiv, når føreren tager startnøglen ud af tændingslåsen for at forlade
bilen.
Ur/timer
Hvis uret stilles igen, efter at varmerens timer
er blevet programmeret, slettes de valgte
timerindstillinger.
Ekstravarmer (diesel)
(visse lande)
I koldt vejr kan der være behov for ekstra
varme fra ekstravarmeren for at opnå den rette
temperatur i kabinen.
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
behov for ekstra varme, mens motoren er i
gang. Den standser automatisk, når den rette
temperatur er opnået, eller når der slukkes for
motoren.
76
V50 book w446.book Page 77 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Interiør
Forsæder
Kabinebelysning
Opbevaringssteder i kabinen
Bagsæde
Bagagerum
78
80
82
84
86
77
V50 book w446.book Page 78 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Interiør
Forsæder
Indstillingsorganerne (2) og (3) findes ikke på
alle stolemodeller.
ADVARSEL!
Førerstolens indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel.
Kontrollér, at stolen er i låst stilling.
Siddestilling
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
78
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at
indstille den rette afstand til rat og
pedaler. Kontrollér, at sædet er fastlåst,
når indstillingen er foretaget.
Hæv/sænk sædehyndens forkant, pump
op/ned (ekstraudstyr passagersiden).
Hæv/sænk sædet, pump op/ned (ekstraudstyr passagersiden).
Justér lændestøtten (ekstraudstyr til
passagersiden), drej hjulet.
Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
Indstillingspanel til elbetjent stol
(ekstraudstyr).
Nedfoldning af forsædets
ryglæn
Passagersædets ryglæn kan foldes ned i
fremadgående retning for at give plads til
lange genstande.
– Skyd sædet så langt tilbage som muligt.
– Anbring ryglænet i oprejst stilling 90 grader.
– Løft låsemekanismerne på ryglænets
bagside, og vip det samtidig fremad.
V50 book w446.book Page 79 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Interiør
åbnes inden 2 minutter, sættes førersædet i
den gemte position.
Elbetjent sæde (ekstraudstyr)
Forberedelser
Indstilling af sædet foretages normalt, når
startnøglen er i position I eller II. Det kan også
indstilles inden 10 minutter, efter at døren er
låst op med nøgle eller fjernbetjening. Hvis
døren er lukket, og startnøglen endnu ikke er
sat i tændingslåsen eller står i position 0 i
startlåsen, kan sædet indstilles inden
40 sekunder, efter at døren er lukket.
Hukommelsesfunktion i
fjernbetjeningen
Den fjernbetjening, der bruges til oplåsning af
bilen, gemmer oplysninger om ændringer af
sædets indstillinger. Næste gang, bilen låses
op med den samme fjernbetjening, og døren
Sæde med hukommelsesfunktion
(ekstraudstyr)
1. Sædeindstilling, program 1
2. Sædeindstilling, program 2
3. Sædeindstilling, program 3
4. Lagring af sædeindstilling
Der kan gemmes tre indstillinger. Efter
indstilling af sædet, skal knap M (4) holdes
inde, samtidig med at knap (1) trykkes ind.
Med hukommelsesknapperne (2) og (3) kan
der gemmes flere indstillinger for sædet i
hukommelsen.
Indstilling af allerede lagret
stilling
Hold en af hukommelsesknapperne (1), (2)
eller (3) inde, indtil stolen standser. Hvis den
indtrykkede knap slippes, afbrydes indstillingen straks af sikkerhedsgrunde.
hvis et sæde blokeres af en genstand. Hvis
det sker, skal tændingen slås fra (position 0),
hvorefter man skal vente ca. 20 sek., inden
sædet flyttes igen.
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en af knapperne, hvorved
sædet standser.
ADVARSEL!
Kontrollér, at der under indstillingen ikke
befinder sig nogen genstande foran, bag
ved eller under sædet.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
For at undgå at børn kommer i klemme,
bør man kontrollere, at de ikke leger med
kontakterne.
Indstilling af sædet
Med kontakterne (5), (6) og (7) kan følgende
indstillinger foretages:
5. Ryglænets hældning
6. Sædet fremad/bagud og op/ned
7. Sædehyndens forkant op/ned
Kun én af elmotorerne kan arbejde ad
gangen. De elektrisk styrede forsæder har en
overbelastningsbeskyttelse, som udløses,
79
V50 book w446.book Page 80 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Interiør
Kabinebelysning
Belysningsautomatik
Kabinebelysningen tændes og slukkes
automatisk, når kontakt (2 på illustrationen) er
i neutral position.
Belysningen tændes og forbliver tændt
i 30 sekunder i følgende tilfælde:
• Når bilen låses op udefra med nøglen
eller fjernbetjeningen.
• Når motoren standses, og startnøglen
drejes til position 0.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 5 minutter i følgende tilfælde:
Forsædebelysning
1. Belysning i venstre side
2. Kontakt
3. Belysning i højre side
Belysningen i kabinens forreste del betjenes
med knapperne på loftskonsollen.
Med kontakt (2) kan der vælges følgende
3 indstillinger for belysningen i hele kabinen:
• Slukket — højre side trykket ind, kabinebelysningen er slukket.
• Neutral — kabinebelysningen tændes,
når en dør åbnes, og slukkes, når døren
lukkes. Lysdæmperfunktionen er aktiveret.
• Tændt — venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
80
• Når en af dørene er åben.
• Når belysningen ikke slukkes.
Kabinebelysningen slukkes i følgende
tilfælde:
• Når motoren startes.
• Når bilen låses udefra med nøgle eller
fjernbetjening.
Kabinebelysningen slukkes automatisk
5 minutter efter, at motoren er standset.
Kabinebelysningen kan tændes eller slukkes
inden 30 minutter, efter at nøglen er drejet til
position 0 ved et kort tryk på knap 2. De tider,
der er indprogrammeret, kan ændres som
beskrevet i vejledningen i afsnittet Personlige
indstillinger, se side 59.
Bagsædebelysning
Lamperne tændes eller slukkes med et tryk på
de respektive knapper. Belysningen slukkes
automatisk 10 minutter efter, at motoren er
standset.
V50 book w446.book Page 81 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Interiør
Makeup-spejl1
Lampen tændes automatisk, når klappen
løftes.
1.
Ekstraudstyr på visse markeder,
81
V50 book w446.book Page 82 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
82
V50 book w446.book Page 83 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Interiør
Opbevaringssteder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opbevaringslomme (også foran i forsædernes sædehynder).
Rum i dørpanel.
Billetklemme.
Handskerum.
Papirkurv (ekstraudstyr).
Opbevaringsrum og kopholdere.
Opbevaringsrum og kopholdere.
Vigtigt!
Papirkurven (5) må ikke monteres, hvis
telefonrøret er monteret på midterkonsollens højre side.
ADVARSEL!
Sørg for, at der ikke er nogen hårde,
skarpe eller tunge genstande, der ligger
eller stikker ud på en sådan måde, at de
kan give anledning til personskader i
tilfælde af en hård opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid
spændes fast med en sikkerhedssele eller
lastsikringsremme.
Handskerum
Her kan bilens instruktionsbog og kort
opbevares. Her er også holdere til mønter,
blyanter og benzinkort. Handskerummet kan
låses manuelt med det aftagelige nøgleblad,
som sidder i fjernbetjeningen. Der findes flere
oplysninger om nøglen på side 92.
Gulvmåtter (ekstraudstyr)
Volvo kan levere gulvmåtter, som er specielt
fremstillet til din bil. De skal være forsvarligt
fastgjort i clipsen på gulvet, så de ikke kan
glide og komme i klemme ved og under
pedalerne på førerpladsen.
83
V50 book w446.book Page 84 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Interiør
Bagsæde
Vigtigt!
Nakkestøtterne kan blive beskadiget, hvis
de ikke fjernes helt inden lastning. Også
den midterste nakkestøtte skal fjernes ved
transport af tung last.
Nakkestøtte på bagsædets
midterplads
Højden på alle nakkestøtter skal justeres efter
passagerens højde. Nakkestøttens overkant
skal befinde sig ud for midten af baghovedet.
Skub nakkestøtten opad efter behov. For at
flytte nakkestøtten nedad igen skal knappen
ved det højre rør trykkes ind, samtidig med at
nakkestøtten trykkes ned.
For at løsne nakkestøtten helt skal knappen
ved det højre rør trykkes ind, samtidig med at
nakkestøtten trækkes op.
84
Nedfoldning af bagsædets
ryglæn
Bagsædets ryglæn kan vippes fremover,
samlet eller hver for sig, for at lette transporten af lange genstande. For at undgå at
selerne bliver beskadiget eller klemt fast, når
ryglænene vippes op eller ned, bør de
hænges op i krogen på indstigningshåndtaget.
– Hæng selen op, inden ryglænet vippes op
eller ned.
– Træk i stropperne (1) for at vippe
sædehynderne frem.
V50 book w446.book Page 85 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Interiør
ADVARSEL!
Glem ikke at tage selen ned, når ryglænet
er slået op igen.
– Træk spærremekanismen (2) opad og
fremad for at udløse ryglænet. Et rødt
mærke ved spærremekanismen viser, at
ryglænet ikke længere er låst.
– Vip ryglænene (3) halvvejs frem, og fjern
nakkestøtterne på yderpladserne. Midterpladsens nakkestøtte skal trykkes helt ned
eller fjernes.
– Anbring nakkestøtterne i plastichylstrene
på undersiden af de opslåede
sædehynder (4).
OBS! Når ryglænet er vippet tilbage, må det
røde mærke ikke længere kunne ses. Hvis det
stadig er synligt, er ryglænet ikke låst.
85
V50 book w446.book Page 86 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Interiør
Bagagerum
Afmontering
Beskyttelsesgitteret afmonteres som følger:
Beskyttelsesgitter
(ekstraudstyr)
Beskyttelsesgitteret forhindrer last eller
husdyr i at blive slynget frem i kabinen under
kraftig opbremsning. Af sikkerhedsgrunde
skal gitteret altid være fastgjort og forankret
på rette måde.
Løftning
Når beskyttelsesgitteret er i vejen, kan det
slås op mod loftet:
– Tag fat længst nede på gitteret.
– Træk lige bagud og opad. Slip det
derefter. Gasdæmperne holder nu gitteret
oppe.
Sænkning foregår modsat.
86
– Slå bagsædets ryglæn lidt frem (for at
aflaste gasdæmperne).
– Fjern beskyttelseshætterne over møtrikkerne, der fastholder beskyttelsesgitteret i
begge sider.
– Skru møtrikkerne ud, indtil gevindene
flugter med møtrikkens kant.
– Drej gitteret en smule bagud i bilen, så det
kommer fri af beklædningen. Pas på, at det
ikke bliver for skævt, da det ellers kiler sig
fast og kan blive vanskeligt at trække ud.
– Gør det samme med den anden
befæstelse, og løft derefter forsigtigt
gitteret ud.
Montering
Sådan monteres beskyttelsesgitteret:
– Følg ovenstående fremgangsmåde i
omvendt orden.
– Møtrikkerne skal spændes med et
moment på 24 Nm.
Hvis man er tvivl om noget i forbindelse med
afmontering eller montering af beskyttelsesgitteret, bedes man indhente råd hos et
autoriseret Volvo-værksted.
Lastskjuler (ekstraudstyr)
Træk lastskjuleren over bagagen og hægt den
fast i hullerne i de bageste stolper i bagagerummet.
Montering af lastskjuler:
Sådan monteres lastskjuleren:
– Endestykkerne skal være i den låste,
indvendige stilling.
– Anbring skjuleren på hullerne i sidepanelerne, og tryk på knapperne for at fastlåse
den.
– Kontrollér, at endestykkerne er låst.
V50 book w446.book Page 87 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Interiør
– Gør tilsvarende i den anden side. Nettets
holdere fjedrer ind, så nettet skal trækkes
over mod venstre holder for at få det på
plads.
– Kontrollér, at beskyttelsesnettets holdere
er forsvarligt fastgjort i loftspanelets
holdere.
Brug med nedslået ryglæn
Beskyttelsesnettet kan også bruges med
nedslået ryglæn. I givet fald skal loftspanelets
forreste holdere benyttes.
Afmontering af lastskjuler
Sådan afmonteres lastskjuleren:
– Tryk lastskjulerens knapper ind, træk
endestykkerne ud af panelerne, slip
knapperne, løft skjuleren, og tag den ud.
Åbning af opbevaringsklappen
– Åbn klappen ved at trykke på lastskjulerens låg ved teksten "PUSH" (se ill.).
– Løft derefter klappen op.
Lukning af opbevaringsklappen
– Luk klappen ved at slå den ned (på klem).
– Lås ved at trykke på lastskjulerens låg
(se ill.) ved teksten "PUSH".
Beskyttelsesnet
Opbevaringskassen til det udtrækkelige
beskyttelsesnet1 monteres bag på ryglænet.
Afmontering af beskyttelsesnet
– Træk nettets ene holder tilbage til det
største hul, og træk den ud.
– Frigør den anden holder på samme måde.
Brug af beskyttelsesnet med opslået
ryglæn.
– Træk beskyttelsesnettet lige bagud. Træk
højre holder ud, hold den udtrukket, og før
den ind i det bageste store hul i loftspanelets bageste holder. Før derefter
holderen frem til det forreste hul. Holderen
skal trykkes ind i hullet, således at "hælen"
kommer over indsnævringen mellem de to
huller.
1.
Ekstraudstyr på visse markeder
87
V50 book w446.book Page 88 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Interiør
Bagagerum
Fjernelse af bagagenettets
opvervaringskasse
– Slå hele ryglænet ned.
– Skub kassen udad, indtil den er frigjort fra
befæstelseskonsollerne.
ADVARSEL!
Last i bagagerummet skal forankres godt,
selv om beskyttelsesnettet er monteret.
Brug af beskyttelsesnet
sammen med lastskjuler
– Vip ryglænet en smule frem for at få
adgang til beskyttelsesnetkassen. Begynd
med 40 %-delen.
– Træk beskyttelsesnettet skråt bagud.
– Slå ryglænet tilbage.
– Hægt nettet i loftspanelets holdere på
samme måde som med opslået ryglæn.
OBS! Når ryglænet er vippet tilbage, må det
røde mærke ikke længere kunne ses. Hvis det
stadig er synligt, er ryglænet ikke låst.
Lastsikringsøjer
Lastsikringsøjerne1 bruges til fastgøring af
spændebånd eller net til forankring af last i
bagagerummet.
1.
88
Ekstraudstyr på visse markeder
V50 book w446.book Page 89 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Interiør
Stikkontakt i bagagerummet
Vip dækslet ned for at få adgang til stikkontakten. Den fungerer, uanset om tændingen
er slået til eller ej. Hvis tændingen slås fra, og
en strømbruger med højere strømforbrug end
0,1 A er sluttet til kontakten, vises der en
advarselsmeddelelse på informationsdisplayet. Kontakten må ikke bruges, når
tændingen er slået fra - man risikerer, at
batteriet aflades.
Indkøbsposeholder
(ekstraudstyr)
Indkøbsposeholderen holder poser på plads
og forhindrer, at de vælter og spreder deres
indhold over bagagerummet.
– Slå klappen i bagagerummet op.
– Fastgør indkøbsposerne ved hjælp af
spændebåndet.
89
V50 book w446.book Page 90 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Interiør
90
V50 book w446.book Page 91 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Keyless drive (ekstraudstyr)
Låsning og oplåsning
Børnesikkerhedslås
Alarm (ekstraudstyr)
92
95
97
99
100
91
V50 book w446.book Page 92 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Fjernbetjening
Bilen leveres med to fjernbetjeninger. De
fungerer også som startnøgler. Fjernbetjeningerne indeholder et aftageligt nøgleblad af
metal til mekanisk låsning/oplåsning af
førerdør og handskerum. Der medfølger en
separat etiket med nøglebladets kode.
Opbevar etiketten på et sikkert sted, og
medbring den til et autoriseret Volvoværksted ved bestilling af nye nøgler. Der kan
højst programmeres og bruges 6 fjernbetjeninger/nøgleblade til den samme bil.
Hvis man mister en
fjernbetjening
Hvis en af fjernbetjeningerne bliver væk, skal
den anden fjernbetjening tages med til et
autoriseret Volvo-værksted. For at forebygge
tyveri skal koden for den mistede nøgle
slettes i systemet.
Elektronisk startspærre
Fjernbetjeningerne er udstyret med kodede
chips. Koden skal stemme overens med
læseren (modtageren) i tændingslåsen.
Vognen kan kun startes ved brug af den rette
fjernbetjening med den rette kode.
92
4.
5.
Fjernbetjeningsfunktioner
1.
2.
3.
Låsning — Låser samtlige døre og
bagagerumsklappen. Med et langt tryk
lukkes også sideruderne og det
eventuelle soltag.
Oplåsning — Låser alle døre og
bagagerumsklappen op. Med et langt
tryk åbnes også sideruderne.
Tryghedsbelysning — Gør følgende, når
du nærmer dig bilen:
Tryk på den gule knap på fjernbetjeningen for at tænde kabinebelysningen,
positions-/parkeringslyset, nummerpladelyset og lyset i sidespejlene (ekstraudstyr). Belysningen slukkes automatisk
efter 30, 60 eller 90 sekunder.
Fremgangsmåden for tidsindstilling
fremgår af side 64.
Bagagerumsklap — Med ét tryk på
denne knap låses kun bagagerumsklappen op.
Panikfunktion — Anvendes til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en
nødsituation. Hvis den røde knap holdes
inde i mindst 3 sekunder eller trykkes ind
2 gange i løbet af 3 sekunder, aktiveres
blinklysene og hornet. Funktionen kan
slås fra ved hjælp af den samme knap,
når den har været aktiv i mindst
5 sekunder. Ellers slås den fra efter
30 sekunder.
Vigtigt!
Fjernbetjeningens smalle del er særlig
følsom, da det er dér chippen sidder.
Bilen kan ikke startes, hvis chippen
beskadiges.
Nøgleblad
Funktionen er beregnet til brug ved aflevering
af bilen til service, et hotel, osv. Fjernbetjeningen overrækkes uden det løse nøgleblad,
som ejeren beholder.
V50 book w446.book Page 93 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Lås og alarm
Udtagning af nøgleblad
Sådan tages nøglebladet ud af fjernbetjeningen:
– Skub den fjederbelastede spærre (1) til
siden, samtidig med at nøglebladet (2)
trækkes bagud.
Isætning af nøgleblad
Man må være forsigtig, når man sætter nøglebladet tilbage på plads i fjernbetjeningen.
– Hold fjernbetjeningen med spidse ende
nedad, og lad nøglebladet glide ind i
sporet.
– Tryk let på nøglebladet for at fastlåse det i
spærret stilling. Der høres et klik.
Låsepunkter
1. Låsepunkter, fjernbetjening
2. Låsepunkter, nøgleblad
Nøgleblad
Nøglebladet benyttes til låsning og oplåsning
af handskerummet. Desuden kan det
benyttes til låsning og oplåsning af førerens
dør.
Svagt batteri i fjernbetjeningen
Når batteriet nærmer sig det tidspunkt, hvor
optimal funktion ikke kan garanteres, tændes
informationssymbolet, og FJERNBATTERI
LAV SPÆNDING vises på displayet.
93
V50 book w446.book Page 94 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
– Tryk nøglebladet tilbage på plads.
Sørg for at bortskaffe det brugte batteri på en
miljøvenlig måde.
Skift af batteri i fjernbetjening
Hvis låsen gentagne gange ikke reagerer på
signal fra fjernbetjeningen fra normal afstand,
bør batteriet udskiftes (type CR 2032, 3 volt).
– Træk nøglebladet ud.
– Læg fjernbetjeningen med knapperne
nedad, og skru skruen (1) ud med en lille
skruetrækker.
– Løft dækslet af.
– Se nøje efter, hvor batteriets + og – side
befinder sig på dækslet inderside.
– Frigør batteriet (2), og udskift det. Undgå
at berøre batteriet og dets kontaktflader
med fingrene.
– Sæt dækslet på igen, og skru det fast.
94
V50 book w446.book Page 95 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Lås og alarm
Keyless drive (ekstraudstyr)
Nøglefrit låse- og startsystem
Med Keyless drive-systemet kan bilen låses
op, køres og låses uden nøgle. Det er tilstrækkeligt, at man har fjernbetjeningen med sig i
lommen eller i tasken.
Systemet gør det nemmere at åbne bilen,
f.eks. med indkøbsposer i den ene hånd og et
barn i den anden. Man slipper for at skulle
hente fjernbetjeningen frem eller lede efter
den.
Bilens to fjernbetjeninger har nøglefri
funktion. Der kan bestilles flere, og systemet
kan håndtere op til 6 fjernbetjeninger med
nøglefri funktion.
Fjernbetjeningen skal befinde sig højst
1,5 m fra bilen
For at man kan åbne en dør eller bagagerumsklappen, skal der være en fjernbetjening
højst 1,5 m fra bilens dørhåndtag eller
bagagerumsklap. De grå felter på illustrationen viser hvilke områder, der omfattes af
systemets antenner.
Hvis der er nogen, der forlader bilen og tager
en fjernbetjening med sig, vises en advarsel
på informationsdisplayet, samtidig med at der
afgives en hørbar påmindelse. Advarselsmeddelelsen forsvinder, når fjernbetjeningen er
bragt tilbage til bilen, eller når startknappen er
drejet til position I. Advarslen fremkommer
kun, hvis startknappen står i position 1 eller 2,
efter at en dør er blevet åbnet og lukket.
Når fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen,
forsvinder advarselsmeddelelsen og den
hørbare påmindelse forsvinder, når et af
følgende er sket:
• en dør er blevet åbnet og lukket
• startknappen er drejet til position I
• READ-knappen er blevet trykket ind.
Efterlad ikke nogen fjernbetjening i
bilen
Hvis en fjernbetjening med nøglefri funktion
efterlades i bilen, gøres den passiv, når bilen
låses. Derefter kan ingen uvedkommende
åbne døren. Men hvis der er nogen der bryder
ind i bilen og finder fjernbetjeningen, kan den
aktiveres og bruges igen.
95
V50 book w446.book Page 96 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Lås og alarm
Keyless drive (ekstraudstyr)
Forstyrrelser i fjernbetjeningens
funktion
Den nøglefri funktion kan forstyrres af elektromagnetiske afskærmninger og felter. Dette
undgås som følger:
– Tryk låseknappen på et af dørhåndtagene
ind.
Alle døre og bagagerumsklappen skal være
lukket, inden låseknappen trykkes ind, ellers
låses de ikke.
Undgå at placere fjernbetjeningen i
nærheden af en mobiltelefon, metalgenstande eller f.eks. i en mappe af metal.
Når bilen låses, sænkes låseknapperne på
dørenes inderside på normal vis.
Personlige indstillinger af
Keyless drive
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan
fjernbetjeningen og nøglebladet anvendes på
normal måde. Se side 92.
De nøglefri funktioner kan tilpasses efter ens
eget ønske. Hvordan personlige indstillinger
foretages, fremgår af side 64.
Oplåsning
Bilen låses op som følger:
– Åbn en af dørene med håndtaget, eller
åbn bagagerumsklappen ved at trykke på
knappen.
Elbetjent sæde (ekstraudstyr) —
hukommelsesfunktion i fjernbetjeningen
Hvis flere personer med fjernbetjening der
har nøglefri funktion, stiger ind i bilen, får den
der først åbner døren, sin indstilling af førersædet.
Låsning
Dørene og bagagerumsklappen låses som
følger:
96
V50 book w446.book Page 97 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning og oplåsning udefra
låseknap. Dørene kan låses op og åbnes
indefra ved at trække to gange i håndtaget.
Alle bilens døre og bagagerumsklappen kan
låses og låses op samtidigt ved hjælp af fjernbetjeningen. Førerens dør kan låses op med
det løse nøgleblad.
ADVARSEL!
Vær opmærksom på, at man kan blive låst
inde i bilen, hvis den låses udefra.
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagagerumsklappen åbnes inden 2 minutter efter
oplåsning, låses de automatisk alle igen.
Denne funktion sikrer, at man ikke kommer til
at efterlade bilen ulåst. Vedr. biler med alarm
henvises til side 101.
Oplåsning af bagagerumsklap
Sådan låses bagagerumsklappen alene op:
– Tryk på fjernbetjeningens knap til bagagerumsklappen.
Hvis alle døre er låst, når bagagerumsrumklappen lukkes, forbliver bagagerumsklappen ulåst, indtil bilen låses med
fjernbetjeningen eller indefra.
Låsning og oplåsning indefra
Ved hjælp af kontakten ved døråbningshåndtaget kan samtlige sidedøre og bagagerumsklappen låses eller låses op samtidigt.
Oplåsning
– Tryk på låseknappens øverste del. Med et
langt tryk åbnes også samtlige sideruder.
Låsning
– Tryk på låseknappens nederste del. Med
et langt tryk lukkes også samtlige ruder og
det eventuelle soltag.
Det er ikke muligt at låse døren op ved at
trække låseknappen op. Samtlige døre kan
dog låses manuelt med den relevante
97
V50 book w446.book Page 98 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Midlertidig frakobling af
blokeret låsestilling og
eventuelle alarmsensorer
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og man alligevel gerne vil låse dørene udefra,
kan blokeret låsestilling deaktiveres.
– Sæt nøglen i tændingslåsen, drej den til
position II og derefter tilbage til I eller 0.
– Tryk på knap 1.
Hvis bilen er udstyret med alarm, frakobles
bevægelses- og hældningssensorerne
samtidig, se side 101.
Låsning af handskerum
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad.
– Handskerummet låses op (1) ved at dreje
nøglen en kvart omgang (90 grader)
venstre om. I oplåst stilling står nøglehullet
lodret.
– Handskerummet låses (2) ved at dreje
nøglen en kvart omgang (90 grader) højre
om. I låst stilling står nøglehullet vandret.
98
1.
2.
Frakobling af sensorer
Ingen funktion
Blokeret låsestilling
Dette vil sige, at dørene ikke kan åbnes
indefra, hvis de er låst. Funktionen aktiveres
med fjernbetjeningen. Blokeret låsestilling
træder i kraft, 25 sekunder efter at dørene er
låst.
I blokeret låsestilling kan bilen kan kun låses
op med fjernbetjeningen. Dørene kan også
åbnes udefra med nøglen.
Dioden i knappen lyser, indtil bilen låses med
nøglen eller fjernbetjeningen. På displayet
vises der en meddelelse, så længe nøglen
sidder i tændingslåsen. Næste gang
tændingen slås til, tilkobles sensorerne igen.
ADVARSEL!
Efterlad ikke nogen i bilen, før funktionen
blokeret låsestilling er frakoblet.
V50 book w446.book Page 99 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Elektrisk spærring af bagdøre
og -ruder (ekstraudstyr)
Når den elektriske børnesikring er aktiveret,
kan de bageste rudetræk ikke bruges.
Aktivering af børnesikringen:
– Drej startnøglen til I eller II.
– Tryk på knappen. Når dioden i knappen
lyser, er de bageste rudetræk spærret.
Når børnesikringen aktiveres, fremkommer en
meddelelse på informationsdisplayet.
Manuel spærring i venstre bagdør
Manuel spærring i bagdørene
Manuel spærring: Knapperne til børnesikring
sidder i bagdørenes bagkant og er kun
tilgængelige, når døren er åben. Brug nøglebladet til at dreje skruen og dermed aktivere
eller deaktivere børnesikringen.
A. Dørene kan ikke åbnes indefra.
B. Dørene kan åbnes indefra.
Elektrisk spærring: Tryk på knappen i førerens
dør. Der fremkommer en meddelelse på informationsdisplayet.
Elektrisk spærre for åbning af bagdør og
bageste siderude.
ADVARSEL!
Låseknapperne skal altid være trukket op
under kørslen. Ved en eventuel ulykke kan
redningspersonalet så hurtigt komme ind i
bilen. Passagererne på bagsædet kan ikke
åbne dørene indefra, hvis børnesikringen
er aktiveret.
OBS! Der er ingen manuel spærring på biler
med elektrisk børnesikring.
Børnesikring aktiveret
Man kan se, at børnesikringen er aktiveret,
ved at dioden lyser, samtidig med at der vises
en tekstmeddelelse på displayet. Dørene kan
ikke åbnes indefra, og rudetrækkene kan kun
betjenes ved hjælp af knappen på førerens
dør.
99
V50 book w446.book Page 100 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Alarmsystemet
systemet. Alle sådanne forsøg kan have
konsekvenser for forsikringsbetingelserne.
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger det
konstant alle alarmindgange.
Tilkobling af alarmfunktion
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
• Når en dør, motorhjelmen eller bagagerumsklappen åbnes.
• Når bagagerumsklappen åbnes.
• Når en ikke-godkendt nøgle sættes i startlåsen, eller hvis låsen udsættes for
påvirkning.
• Når der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en
bevægelsessensor).
• Når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med hældningssensor).
• Når batterikablet frakobles.
• Hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
– Tryk på LOCK på fjernbetjeningen. Et
langt blink fra bilens afvisere bekræfter, at
alarmen er tilkoblet, og at alle døre er låst.
Frakobling af alarmfunktion
– Tryk på UNLOCK på fjernbetjeningen. To
korte blink fra bilens afvisere bekræfter, at
alarmen er frakoblet, og at alle døre er
låst op.
Alarmlampe på
instrumentpanelet
En lampe på instrumentpanelet viser alarmsystemets status:
• Lampen slukket - alarmen er frakoblet.
• Lampen blinker en gang i sekundet alarmen er tilkoblet.
• Lampen blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen, og indtil tændingen slås til Alarmen har været udløst.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på informationsdisplayet.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
OBS! Forsøg ikke selv at reparere eller
ændre komponenter, der indgår i alarm-
100
V50 book w446.book Page 101 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Lås og alarm
Automatisk tilkobling af alarm
Alarmsignaler
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Når alarmen udløses, sker der følgende:
Hvis ingen af sidedørene eller bagagerumsklappen åbnes inden to minutter efter
frakobling af alarmen (og bilen er låst op med
fjernbetjeningen), tilkobles alarmen
automatisk igen. Samtidig låses bilen.
• Der lyder en sirene i 30 sekunder. Den har
sit eget batteri, der træder i funktion, hvis
bilens batteri ikke er tilstrækkeligt opladet
eller afbrydes.
• Samtlige afvisere blinker i 5 minutter,
henholdsvis indtil alarmen frakobles.
Annullering af udløst alarm
Fjernbetjeningen fungerer ikke
– Tryk på UNLOCK-knappen på
fjernbetjeningen.
Der gives et bekræftende signal i form af to
korte blink med afviserne.
Hvis fjernbetjeningen af en eller anden grund
ikke fungerer, kan alarmen alligevel annulleres
og bilen startes på følgende måde:
– Åbn førerens dør med nøglebladet.
Alarmen udløses, og sirenen lyder.
– Sær fjernbetjeningen i tændingslåsen.
Alarmen annulleres. Alarmlampen blinker
hurtigt, indtil startnøglen drejes til
position II.
1.
2.
Frakobling af sensorer
Ingen funktion
Midlertidig frakobling af
alarmsensorer og blokeret
låsestilling
For at undgå, at alarmen utilsigtet udløses,
f.eks. under færgetransport, kan bevægelsesog niveausensorerne midlertidigt frakobles.
– Drej startnøglen til position II og tilbage til
position 0. Tag derefter nøglen ud.
– Tryk på knap (1). Dioden i knappen lyser
nu, indtil bilen låses.
På displayet vises en meddelelse, så længe
nøglen sidder i tændingslåsen (eller 1 minut
efter, at nøglen er taget ud).
101
V50 book w446.book Page 102 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Næste gang tændingen slås til, kobles sensorerne til igen.
Hvis bilen har funktionen blokeret låseposition, tilkobles denne samtidigt.
Afprøvning af alarm systemet
Afprøvning af kabinens
bevægelsessensor
– Åbn alle ruder.
– Slå alarmen til. Dette bekræftes ved, at
lysdioden blinker langsomt.
– Vent i 30 sekunder.
– Afprøv kabinens bevægelsessensor ved
f.eks. at løfte en taske fra sædet. Alarmen
skal nu udløses med lyd og blink.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af døre
– Slå alarmen til.
– Vent i 30 sekunder.
– Lås op med nøglen i førerens side.
– Åbn en af dørene. Der skal nu lyde en
sirene, og samtlige afvisere skal blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med
fjernbetjeningen.
Afprøvning af motorhjelm
– Sid i bilen, og kobl bevægelsessensoren
fra.
102
– Slå alarmen til. Bliv siddende i bilen, og
lås dørene med knappen på fjernbetjeningen.
– Vent i 30 sekunder.
– Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Alarmen skal nu
udløses med lyd og blink.
– Slå alarmen fra ved at låse op med
fjernbetjeningen.
V50 book w446.book Page 103 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Generelt
Brændstofpåfyldning
Start af motor
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Firehjulstræk
Bremsesystemet
Stabilitetssystemet
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Bugsering og bjergning
Starthjælp
Kørsel med anhænger
Trækanordning
Delelig trækkrog
Lastning
Tilpasning af lyskegle
104
105
106
109
111
114
115
117
119
121
123
124
126
128
133
134
103
V50 book w446.book Page 104 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk er at køre forudseende,
jævnt og at afpasse køremåden og hastigheden efter den aktuelle situation.
• Kør motoren varm så hurtigt som muligt.
• Lad ikke motoren gå i tomgang, men kør
med let belastning, så snart det er muligt.
• En kold motor bruger mere brændstof
end en varm.
• Undgå hurtig, unødvendig acceleration
og kraftig opbremsning.
• Kør ikke med unødvendig last i bilen.
• Brug ikke vinterdæk, når vejene er tørre.
• Tag tagbagagebæreren af, når den ikke er
i brug.
• Undgå at køre med åbne ruder.
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede
forhold for at lære, hvordan den nye bil
reagerer.
Motoren og kølesystemet
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i
stærkt bakket terræn, ekstrem varme eller
med tung last, er der risiko for, at motoren og
kølesystemet overophedes.
104
Undgå overophedning af
kølesystemet
• Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
• Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt
høje temperaturer.
Undgå overophedning af motoren
• Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./minut ved kørsel med
påhængs- eller campingvogn i kuperet
terræn, da olietemperaturen kan blive
for høj.
Åben bagagerumsklap
Kør ikke med åben bagagerumsklap. Hvis det
er nødvendigt at køre med klappen åben på
en kort strækning, skal følgende iagttages:
– Luk alle ruder.
– Ret luften mod ruder og gulv, og lad
blæseren arbejde med højeste hastighed.
ADVARSEL!
Kør ikke med bagagerumsklappen åben,
da man ellers risikerer, at der suges giftige
gasser ind i bilen gennem bagagerummet.
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster
batteriet i forskellig grad. Lad ikke tændingsnøglen stå i position II når motoren er
standset. Anvend i stedet position I - så
bruges der mindre strøm. 12-volts kontakten
i bagagerummet er stadig strømførende, selv
når startnøglen er taget ud.
Eksempler på funktioner, der bruger megen
strøm:
• Kabineventilator
• Forrudeviskere
• Audioanlæg (høj lydstyrke)
• Parkeringslys.
Vær også opmærksom på forskelligt tilbehør,
der belaster det elektriske system. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når
motoren ikke er i gang.
Hvis batterispændingen er lav, vises der en
tekst på displayet. Energisparefunktionen slår
visse funktioner fra eller reducerer belastningen på batteriet, f.eks. ved at reducere
kabineblæserens hastighed eller slukke for
audioanlægget. Lad batteriet op ved at starte
motoren.
V50 book w446.book Page 105 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Påfyldning af brændstof
Påfyld brændstof, indtil pumpen slår fra. Hvis
der påfyldes for meget i varmt vejr, kan det
løbe over.
Der må ikke bruges brændstof af lavere
kvalitet end som angivet på side 218, da
dette kan have negativ indvirkning på motoreffekten og brændstofforbruget.
ADVARSEL!
Sluk for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Åbning af tankdækselklappen
Tankdækselklappen åbnes med knappen på
belysningspanelet - se side 45. Klappen kan
kun åbnes, når motoren ikke er i gang.
Klappen befinder sig på højre bagskærm.
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
Sluk for den brændstofdrevne varmer,
inden brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon samtidig
med optankning ringesignalerne kan
danne gnister og antænde benzindampene, som igen kan medføre brand og
personskade.
Benzin
Vigtigt!
Benzinen må ikke tilsættes rensende
additiver, medmindre det anbefales af
Volvo.
Diesel
Dieselolie kan ved lave temperaturer
(fra –5 °C til –40 °C) udfælde paraffin, hvilket
kan give startvanskeligheder.
Vigtigt!
Brug særligt vinterbrændstof på den
kolde tid af året.
Lukning
Tryk klappen ind, indtil der høres en klikkende
lyd.
Tankdæksel
Drej tankdækslet, indtil der mærkes
modstand. Drej forbi modstanden til stop.
Tag dækslet ud, og anbring det på indersiden
af klappen.
Sæt dækslet på igen efter påfyldning, og drej
det, indtil der høres ét eller flere tydelige klik.
105
V50 book w446.book Page 106 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Start af motor
Alt efter motorens temperatur ved start er
omdrejningstallet i tomgang ved koldstart for
visse motortyper højere end normalt. Volvo
stræber efter at minimere udstødningsforureningen ved så hurtigt som muligt at få
motorens udstødningsrensesystem op på
den rette driftstemperatur.
OBS! Speed aldrig motoren op i høje
omdrejningstal lige efter en koldstart.
ADVARSEL!
Tag aldrig startnøglen ud af ratlåsen under
kørsel, eller når bilen bugseres. Under
bugsering skal startnøglen stå i position II,
da ratlåsen ellers kan tilkobles, hvilket gør
bilen umulig at styre.
Inden motoren startes
– Træk parkeringsbremsen (håndbremsen)
an.
Automatgearkasse:
– Startnøglen skal stå i position II. Træd
bremsepedalen ned, og sæt gearvælgeren i P eller N.
Manuel gearkasse:
– Stil gearstangen i frigear, og hold
koblingspedalen helt nedtrådt. Dette er
særlig vigtigt i meget koldt vejr.
106
Start af motor
Benzinmotor:
– Drej startnøglen til position III. Hvis
motoren ikke starter i løbet af
5-10 sekunder, skal nøglen slippes, og et
nyt startforsøg gøres.
Dieselmotor:
– Drej startnøglen til position II. En kontrollampe i kombinationsinstrumentet tændes
for at vise, at motoren forvarmes. Når
kontrollampen slukkes, skal nøglen drejes
til position III.
Dieselpartikelfilter (visse
modeller)
Visse dieseldrevne biler er forsynet med et
partikelfilter, hvilket giver endnu bedre
udstødningsrensning. Når motoren kommer
op på sin normale arbejdstemperatur (når
den bliver varm), regenereres filtret
automatisk, hvilket vil sige, at partiklerne, der
har samlet sig i filtret, brændes væk, og filtret
tømmes.
Regenereringen tager 5-10 minutter, og i
dette tidsrum kan brændstofforbruget øges.
Vinterkørsel
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på sin normale arbejdstemperatur. Dette medfører, at dieselpartikelfiltret
ikke regenereres, og at filtret ikke tømmes.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler,
fremkommer advarselsteksten MOTOR
SERVICE PÅKRÆVET på instrumentpanelets display.
For at undgå at filtrets funktion forringes, bør
regenerering foretages med jævne
mellemrum, hvis bilen ofte kører korte ture i
koldt vejr.
• Start regenerering af filtret ved at køre
bilen, helst på landevej eller motorvej,
indtil motoren kommer op på normal
arbejdstemperatur. Derefter bør bilen
køres i yderligere ca. 20 minutter.
• Når regenereringen er afsluttet, fjernes
advarselsteksten ved at afbryde
tændingen, tage nøglen ud, vente i mindst
3 minutter og slå tændingen til igen.
• Brug parkeringsvarmeren (ekstraudstyr) i
koldt vejr, hvorved motoren hurtigere
kommer op på normal arbejdstemperatur.
Vigtigt!
Hvis filtret fyldes helt med partikler, kan
det være vanskeligt at starte motoren,
ligesom filtret ikke vil fungere. I givet fald
skal det udskiftes.
V50 book w446.book Page 107 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Startnøgler og elektronisk
startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl.
Start- og ratlås
0 – Låseposition
Ratlåsen låser rattet, når
nøglen tages ud.
I – Radioposition
Visse elkomponenter kan
tilsluttes. Motorens elsystem
er ikke tilkoblet.
II – Kørselsposition
Nøglens stilling under
kørsel. Bilens elektriske
anlæg er tilkoblet.
III – Startposition
Startmotoren kobles ind.
Når nøglen slippes, fjedrer
den automatisk tilbage til
kørselsposition, når motoren
er startet.
Hvis nøglen står i en mellemstilling, høres en
tikkende lyd. I givet fald skal nøglen drejes
til II og tilbage for at komme af med lyden.
Når ratlåsen er tilkoblet
Hvis forhjulene står på en sådan måde, at der
opstår spændinger i ratlåsen, vises der
muligvis en advarselsmeddelelse på informationsdisplayet, og bilen kan ikke startes.
– Tag nøglen ud, og drej rattet, så
spændingen udløses.
– Hold rattet i samme stilling, mens nøglen
stilles tilbage, og et nyt startforsøg gøres.
ADVARSEL!
Tag aldrig startnøglen ud af tændingslåsen under kørsel, eller når bilen
bugseres. I givet fald tilkobles ratlåsen, og
bilen bliver umulig at styre.
ADVARSEL!
Tag altid startnøglen ud af tændingslåsen,
når bilen forlades, især hvis der er børn i
bilen.
Kontrollér, at ratlåsen er tilkoblet, når bilen
forlades - derved mindskes risikoen for, at
den bliver stjålet.
107
V50 book w446.book Page 108 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Start af motor
Start af bilen
Sådan startes bilen:
I stedet for startnøglen sidder der en startdrejeknap i tændingslåsen. Drejeknappen
bruges på samme måde som nøglen. Den
eneste forskel er, at bilen kun kan startes, hvis
enten koblingspedalen (manuel gearkasse)
eller bremsepedalen (automatgear) holdes
nedtrådt. Dette er af sikkerhedsgrunde.
• Træd koblings- eller bremsepedalen ned.
• Tryk drejeknappen ind, og drej den til
position III.
Startdrejeknap eller startnøgle
Bilen kan startes enten med drejeknappen
eller med nøglen.
En yderligere betingelse for, at bilen kan
starte, er at dens passive fjernbetjening/
nøgle befinder sig i kabinen eller bagagerummet.
108
Sådan tages drejeknappen ud:
Tryk spærren ind, og træk drejeknappen ud.
V50 book w446.book Page 109 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Manuel gearkasse
Gearpositioner, 5 gear
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift! Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du anvende så høje gear
som muligt så ofte som muligt.
Baggearsspærring, 5 gear
Sæt kun bilen i bakgear, når bilen holder
stille. For at kunne sætte bilen i bakgear skal
gearstangen først føres til position N. Det er
således ikke muligt at vælge bakgear direkte
fra 5. gear pga. bakgearsspærren.
Gearpositioner, 6 gear (benzin)
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift! Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du anvende så høje gear som
muligt så ofte som muligt.
Det kan være vanskeligt at finde 5. og 6. gear,
når bilen holder stille, da bakgearsspærren
(der forhindrer sidebevægelsen) da ikke er
aktiveret.
109
V50 book w446.book Page 110 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Manuel gearkasse
Bakgearsspærring, 6 gear (benzin)
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
Gearpositioner, 6 gear (diesel)
Træd koblingspedalen helt ned, hver gang
der skiftes gear. Fjern foden fra koblingspedalen mellem gearskiftene. Følg det anviste
gearskiftemønster. For at opnå den bedst
mulige brændstoføkonomi skal de højest
mulige gear bruges så ofte som muligt.
Vigtigt!
Den fjederbelastede spærre kan give
efter, hvis man ved valg af 1. eller 2. gear
trykker for hårdt mod venstre. Dette kan
resultere i, at der vælges bakgear under
kørsel fremad.
110
Bakgearsspærring, 6 gear (diesel)
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
Bakgearet vælges ved at trykke gearstangen
mod venstre, forbi den fjederbelastede
spærre.
V50 book w446.book Page 111 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Automatgearkasse
Koldstart
Sikkerhedssystem
Ved start ved lave temperaturer kan
gearskiftet af og til føles hårdt. Dette skyldes,
at gearkasseolien bliver sej ved lave temperaturer. For at reducere motorens udslip af
udstødningsgasser skiftes der til højere gear
senere end normalt, hvis motoren startes ved
lave temperaturer.
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
OBS! Alt efter motorens temperatur ved start
er omdrejningstallet i tomgang ved koldstart
for visse motortyper højere end normalt.
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), sker der straks et
automatisk skift ned i gear, hvilket kaldes
kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdownpositionen, geares der automatisk op.
Kickdown anvendes, når der kræves
maksimal acceleration, f.eks. ved overhaling.
For at forhindre overdrejning har gearkassens
styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der
forhindrer kickdown.
Kickdown-funktionen kan ikke benyttes i
manuel gearposition (Geartronic).
Nøglespærring – Keylock
For at startnøglen skal kunne tages ud, skal
gearvælgeren stå i position P. I alle andre
positioner er nøglen spærret.
Parkeringsposition (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
– Hold foden på bremsepedalen, når
gearvælgeren føres til en anden position.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsposition (P-position)
For at kunne føre gearvælgeren fra P til de
øvrige gearpositioner skal startnøglen stå i
position II og bremsepedalen være trådt ned.
Gearspærring - Neutral (N-position)
Hvis gearvælgeren står i N-position, og bilen
har holdt stille i mindst 3 sekunder (uanset
om motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren spærret i N-position.
For at kunne føre gearvælgeren fra N til en
anden gearposition skal startnøglen stå i
position II og bremsepedalen være trådt ned.
Frakobling af gearspærring
I visse tilfælde skal bilen kunne flyttes, selvom
den ikke kan køres, f. eks. når startbatteriet er
afladet. Sådan flyttes bilen:
– Under teksten P-R-N-D på gearvælgerens panel sidder der en lille klap. Træk
dens bageste kant op.
– Før nøglebladet fra fjernbetjeningen i
bund, tryk det ned, og hold det nede.
Derefter kan gearvælgeren flyttes ud af
P-positionen.
111
V50 book w446.book Page 112 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Automatgearkasse
N – Neutral stilling
N er neutral position. Der er ikke valgt noget
gear, og motoren kan startes. Træk parkeringsbremsen an, når bilen holder stille med
gearvælgeren i position N.
D – Kørestilling
D er den normale kørselsposition. Op- og
nedskifte mellem alle gear sker automatisk,
afhængigt af gasgivning og hastighed. Bilen
skal holde stille, når D vælges fra position R.
Manuelle gearpositioner
Mekanisk gearvælgerspærring
Automatiske gearpositioner
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige positioner har en
spærre, som betjenes med spærreknappen
på gearvælgeren.
P – Parkeringsposition
Position P vælges, når motoren startes, eller
når bilen holder parkeret.
Med et tryk på spærreknappen kan gearvælgeren føres frem eller tilbage mellem de
forskellige geartrin.
OBS! Bremsepedalen skal trædes ned for at
kunne sætte gearvælgeren i P.
Vigtigt!
Bilen skal holde stille, mens position P
vælges.
I position P er gearkassen mekanisk spærret.
Træk altid parkeringsbremsen an ved
parkering.
R – Baktilstand
Bilen skal holde stille, mens position R
vælges.
112
For at komme fra den automatiske kørselsposition, D, til en manuel position skal gearvælgeren føres til position M. For at komme fra M
til automatisk kørselsposition D skal gearvælgeren føres til D.
Under kørsel
Manuelt gear kan vælges når som helst under
kørslen. Det valgte gear er låst, så længe der
ikke vælges et andet gear.
Hvis man stiller gearvælgeren på – (minus),
skifter bilen et trin ned, samtidig med at der
bremses med motoren, hvis man slipper
speederen. Hvis gearvælgeren føres til
+ (plus), skiftes der et trin op.
Det valgte gear vises på kombinationsinstrumentet (se side 38).
OBS! Geartronic indeholder to sikkerhedsfunktioner:
V50 book w446.book Page 113 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
• Geartronic tillader ikke nedskifte/
kickdown, der medfører et så højt omdrejningstal, at motoren kan tage skade. Hvis
føreren alligevel forsøger at foretage et
sådant nedskifte, sker der ikke noget man bliver i det aktuelle gear.
• For at undgå ryk og motorstop skifter
Geartronic automatisk ned, hvis føreren
lader farten falde mere, end hvad der er
passende for det valgte gear.
W – Vinter
Med W-knappen ved
gearstangen kobles vinterprogrammet W til og fra. I
kombinationsinstrumentet
vises symbolet W, når vinterprogrammet er aktiveret.
Vinterprogrammet starter gearkassen i et
højere gear for at gøre det lettere at komme i
gang i glat føre. De lavere gear aktiveres kun
ved kickdown, når vinterprogrammet er valgt.
Program W kan kun vælges i position D.
For at forhindre overdrejning af motoren er
gearkassens styreprogram forsynet med
nedgearingsbeskyttelse.
113
V50 book w446.book Page 114 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Firehjulstræk
Firehjulstræk – AWD (All Wheel
Drive)
Firehjulstrækket er altid tilkoblet.
Firehjulstræk betyder, at alle fire hjul på bilen
trækker samtidig. Trækkraften fordeles
automatisk mellem for- og baghjulene. Et
elektronisk styret koblingssystem fordeler
trækkraften til det hjulpar, som under de
aktuelle vejforhold har det bedste greb. Dette
gøres for at opnå det bedst mulige vejgreb og
undgå hjulspin.
Ved normal kørsel fordeles en større del af
trækkraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og isglat føre.
114
V50 book w446.book Page 115 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen ruller eller bugseres med slukket
motor, skal der trædes ca. fem gange hårdere
på bremsepedalen, som når motoren er i
gang. Hvis bremsepedalen holdes nede
under start af motoren, sker det at pedalen
synker. Dette er normalt, da bremseservoen
bliver aktiv. Når bilen har EBA (Emergency
Brake Assistance), er dette endnu tydeligere.
OBS! Ved bremsning med motoren standset
skal der kun trædes én gang hårdt og
bestemt, ikke flere gange.
ADVARSEL!
Bremseservoen fungerer kun, når
motoren er i gang.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl i
en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå fejl i én af
kredsene, kan bilen fortsat bremse. Bremsepedalen går længere ned og kan føles
blødere end normalt. Der kræves et hårdere
pedaltryk for at opnå normal bremseeffekt.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
Bremsekomponenterne bliver gennemvædede, hvis man kører i kraftig regn,
gennem vandpytter, eller når man vasker
bilen. Bremsebelægningernes friktionsegenskaber kan i så fald ændre sig, så bremseeffekten forsinkes.
Træd nu og da let på bremsepedalen under
kørsel over længere strækninger i regn eller
snesjap samt efter start i meget fugtigt eller
koldt vejr. Derved varmes bremsebelægningen op, og vandet tørrer. Dette kan også
med fordel gøres, inden bilen langtidsparkeres under de nævnte vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med
tilsvarende niveauforskelle belastes bilens
bremser meget kraftigt, selv om man ikke
træder særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne hårdere end
nødvendigt skal du skifte til lavere gear ned
ad bakke i stedet for at bruge fodbremsen.
Anvend samme gear ned ad bakke, som du
anvender op ad bakke. På denne måde
udnyttes motorbremsen mere effektivt, og
fodbremsen skal kun bruges i korte perioder.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) forhindrer, at hjulene
blokerer under opbremsning.
På denne måde bevares styreegenskaberne, og det bliver lettere f. eks. at
undvige en forhindring.
Efter at motoren er startet, udføres der ved en
hastighed på ca. 20 km/t en kort selvtest af
ABS- systemet, som kan mærkes og høres
som pulseringer i bremsepedalen.
Sådan udnyttes ABS-systemet maksimalt:
• Træd bremsepedalen ned med fuld kraft.
Der mærkes nu pulseringer.
• Styr bilen i kørselsretningen. Slip ikke
trykket på pedalen.
Øv dig i at bremse med ABS-systemet på et
sted uden trafik og under forskellige
vejrforhold.
ABS-lampen tændes og lyser konstant:
• i ca. 2 sekunder, når bilen startes, og
ABS-systemet pga. en fejl er koblet fra.
115
V50 book w446.book Page 116 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremsekredsforstærkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Når man har
brug for hurtig opbremsning, opnås den fulde
bremseeffekt med det samme. Funktionen
mærker, når der foretages en kraftig
opbremsning, ved at registrere, hvor hurtigt
bremsepedalen trædes ned. Gennemfør
bremsningen uden at lette på bremse
pedalen. Funktionen afbrydes, når trykket på
pedalen lettes. Funktionen er altid aktiv og
kan ikke kobles fra.
ADVARSEL!
Hvis både BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsesystemet. Hvis
niveauet i bremsevæskebeholderen i givet
fald er normalt, bør man forsigtigt køre til
det nærmeste autoriserede Volvoværksted for at få bremsesystemet
kontrolleret.
Hvis bremsevæsken står under MINmærket på bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
116
V50 book w446.book Page 117 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Stabilitetssystemet
Når systemet arbejder, kan det virke, som om
bilen ikke reagerer normalt på speederen.
Dette skyldes, at systemet registrerer
friktionen mod vejbanen og lader de
forskellige funktioner i stabilitetssystemet
træde i kraft.
Den forbedrer køresikkerheden i glat føre.
Ved kørsel med f.eks. snekæder, i dyb sne
eller i dybt sand kan det være en fordel at
frakoble antispinfunktionen for at øge
trækkraften. Det gøres med STC/DSTCknappen.
Bilen er enten forsynet med stabilitetssystem
og traktionssikring (STC) eller dynamisk
stabilitetssystem og traktionssikring (DSTC).
Antiudskridningsfunktion - Active Yaw
Control (AYC)
Anti-udskridningsfunktionen bremser ved
udskridning automatisk ét eller flere hjul for at
stabilisere bilen. Hvis man samtidigt bremser,
føles bremsepedalen hårdere end normalt,
ligesom der høres en pulserende lyd.
Funktion/
system
TC
SC
AYC
STC
X
X
DSTC1
X
X
X
1. Ekstraudstyr på visse markeder
Traktionssikring - Traction Control (TC)
Traktionssikrings-funktionen overfører kraft
fra det drivhjul, som spinner mod vejbanen til
det drivhjul, som ikke spinner. For at øge
fremkommeligheden skal gaspedalen
muligvis trædes længere ned end normalt.
Når traktionssikringen arbejder, kan der høres
en pulserende lyd. Det er helt normalt. Traktionssikringsfunktionen er mest aktiv ved lave
hastigheder. Funktionen kan ikke frakobles.
Antiskridningsfunktion - Spin Control
(SC)
Stabilitetsfunktionen forhindrer, at drivhjulene
spinner mod vejbanen under acceleration.
Funktionen er altid aktiv og kan ikke frakobles.
STC- eller DSTC-knappen
STC/DSTC-knappen i midterkonsollen
benyttes til at reducere eller genaktivere
systemet. Når lysdioden i knappen lyser, er
systemet aktiveret. Dioden i knappen slukkes,
når stabilitetssystemets funktion er blevet
reduceret. De øvrige funktioner påvirkes ikke.
OBS! STC- eller DSTC-systemets funktion
reduceres ved at holde knappen inde i mindst
et halvt sekund. Dioden i knappen slukkes, og
STC/DSTC SPINKONTROL FRA vises på
informationsdisplayet. Hver gang motoren
startes, aktiveres systemet automatisk.
117
V50 book w446.book Page 118 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Stabilitetssystemet
Symboler på
kombinationsinstrumentet
Symbolet tændes og slukkes
igen efter ca. 2 sekunder
Symbolet tændes for systemkontrol, når bilen startes.
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
– Start motoren igen.
– Hvis advarselssymbolet forbliver tændt,
bør man køre til et værksted for at få
systemet kontrolleret.
Blinkende advarselssymbol
SC-funktionen arbejder for at
forhindre, at bilens drivhjul spinner.
TC-funktionen arbejder for at
forbedre bilens traktion. AYCfunktionen arbejder for at forhindre
udskridning.
Bilens køreegenskaber ændres muligvis,
hvis STC- eller DSTC-systemet
reduceres. Tag altid normale forholdsregler for sikker kørsel i sving og på glatte
veje.
Informationssymbolet lyser
konstant
TRAKTIONSSIKRING MIDLERTIDIG FRA vises på informationsdisplayet sammen med symbolet.
TC-funktionen er midlertidigt reduceret pga.
for høj bremsetemperatur.
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremsetemperaturen igen er normal.
Informationssymbolet lyser
konstant
ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET vises på displayet
sammen med informationssymbolet. STC- eller DSTC-systemet
er frakoblet pga. fejl.
118
ADVARSEL!
V50 book w446.book Page 119 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Al anden lyd fra audioanlægget dæmpes
automatisk, hvis den er for høj.
Systemet er altid aktivt, når bilen startes, og
meddelelsen "Parkeringshjælp aktiv Exit
deaktiverer" vises på audiodisplayet.
ADVARSEL!
Parkeringshjælp fremad og bagud
Generelt
Parkeringshjælpen er en funktion til hjælp ved
parkering, idet et signal angiver afstanden til
en eventuel genstand i måleområdet.
Jo nærmere bilen kommer til genstanden
foran/bagved1, des tættere bliver lydsignalerne.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen
konstant. Hvis der er en forhindring både
foran og bag1 bilen, lyder tonen fra højttalerne på skift.
1.
Under forudsætning af, at der er
monteret parkeringshjælp både for og
bag.
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved
parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan se nogen genstande. Man må være
opmærksom på børn eller dyr, der kan
tænkes at opholde sig i bilens nærhed.
Parkeringshjælp foran
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Parkeringshjælp bagved
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m.
OBS! Ved kørsel med f.eks. anhænger eller
cykelholder på trækkrogen skal systemet
frakobles, ellers vil sensorerne reagere på
dem.
Parkeringshjælpen bag slukkes automatisk
ved kørsel med trailer, hvis der anvendes
originalt Volvo-trailerkabel.
Frakobling og gentilkobling af
parkeringshjælp
Parkeringshjælpen kan frakobles ved at
trykke på EXIT på kontrolpanelet, se side 63.
Derefter vises "Parkeringshjælp deaktiveret
Enter" aktiverer på audiodisplayet. Parkeringshjælpen kan tilkobles igen ved at trykke
på ENTER på kontrolpanelet. Derefter vises
"Parkeringshjælp aktiv Exit deaktiverer" på
audiodisplayet.
Parkeringshjælp foran
Parkeringshjælp foran er tilkoblet ved hastigheder under 15 km/t, også ved bakning.
Lydsignalet kommer fra den forreste højttaler.
Parkeringshjælp bagved
Parkeringshjælp bagved tilkobles ved valg af
bakgear. Hvis systemet er slået fra, vises
teksten "Parkeringshjælp deaktiveret Enter
aktiverer" på displayet, så snart der vælges
bakgear.
Lydsignalet kommer fra den bageste
højttaler.
Visning af fejl i systemet
Informationssymbolet lyser
konstant
PARK.ASSIST SERVICE
PÅKRÆVET vises på informationsdisplayet midt på kombinationsinstrumentet
sammen med symbolet.
119
V50 book w446.book Page 120 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Parkeringshjælp-sensorer
Rengøring af sensorer
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal
de rengøres regelmæssigt. Rengør dem med
vand og bilshampoo.
Is og sne på sensorerne kan få dem til at
reagere.
120
V50 book w446.book Page 121 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Bilen må aldrig bugseres i gang
Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil
starte, skal man bruge et startbatteri. Bilen
må aldrig bugseres i gang.
Vigtigt!
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
Bugsering
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
– Sæt startnøglen i tændingslåsen i
position II, og udløs ratlåsen, så bilen
kan styres. Se side 106.
– Startnøglen skal blive siddende i
position II under hele bugseringen.
Automatgearkasse:
– Før gearvælgeren til position N.
Manuel gearkasse:
– Før gearstangen til frigear.
– Bugsertovet skal hele tiden være strakt
for at undgå pludselige ryk. Hold foden på
bremsepedalen.
Biler med automatgear må ikke bugseres
med en højere hastighed end 80 km/t og
højst over en afstand af 80 km.
ADVARSEL!
Ratlåsen bliver i samme position, som da
strømmen blev afbrudt. Ratlåsen skal
udløses inden bugsering.
Startnøglen skal stå i position II. Tag
aldrig startnøglen ud af tændingslåsen
under kørsel, eller når bilen bugseres.
ADVARSEL!
Når motoren ikke er i gang, fungerer
hverken bremse- eller styreservoen. Der
skal trædes ca. 5 gange hårdere på
bremsepedalen, og styringen er væsentlig
tungere end normalt.
Bjergning
En bil med automatgear må ikke, hvis den er
delvist løftet, bjerges med højere hastighed
end 80 km/t. Den bør heller ikke bjerges over
længere strækninger end 80 km.
121
V50 book w446.book Page 122 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Vigtigt!
Bugserøjet er kun beregnet til bugsering
på vej, ikke til bjergning af en bil der er
kørt i grøften, eller som er kørt fast. Tilkald
fagkyndig assitance til bjergning.
Bugseringsøjer
Ved bugsering på vejen bør bugserøjet
bruges. Øjet fastgøres i hullet i højre side af
stødfangeren foran eller bagpå. Montering af
bugserøjet:
– Hent bugserøjet frem - det befinder sig
under gulvet i bagagerummet.
– Løsn underkanten af dækslet i stødfangeren med en skruetrækker eller en mønt.
– Skru øjet godt fast, helt ind til flangen.
Brug hjulnøglen til at skrue øjet fast med.
– Efter brug skal bugserøjet skrues løs og
anbringes i bagagerummet. Sæt dækslet
tilbage på stødfangeren.
122
V50 book w446.book Page 123 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Starthjælp
Start ved hjælp af et andet
batteri
Hvis batteriet i bilen er afladet, kan der
"lånes" strøm fra enten et løst batteri eller fra
batteriet i en anden bil. Kontroller altid, at
kabelklemmerne på startkablerne sidder godt
fast, så der ikke opstår gnister under startforsøget.
I forbindelse med starthjælp med et andet
batteri anbefales følgende fremgangsmåde
for ikke at risikere, at der opstår eksplosion:
– Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en
anden bil, skal denne bils motor standses.
Kontrollér, at bilerne ikke rører ved
hinanden.
– Anbring det røde startkabel mellem
hjælpebatteriets pluspol (1+) og det
afladede batteris pluspol (2+).
– Anbring det sorte startkabels ene klemme
på hjælpebatteriets minuspol (3–).
– Anbring den anden klemme på steltilslutningen (4–), der befinder sig ved venstre
fjederben.
– Start motoren på "hjælpebilen". Lad
motoren arbejde i nogle minutter i højere
tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
– Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
– Fjern startkablerne, først det sorte og så
det røde. Kontrollér, at klemmerne på det
sorte startkabel ikke kommer i berøring
med batteriets pluspol eller den tilsluttede
klemme på det røde startkabel.
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget - man risikerer at der opstår gnister.
ADVARSEL!
Batteriet kan udvikle knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, der kan opstå
hvis startkablerne påsættes forkert, er nok
til at få batterierne til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
rigelige mængder vand, hvis svovlsyren
kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Kontakt straks læge, hvis der kommer
syrestænk i øjnene.
– Drej startnøglen til position 0.
– Kontrollér, at hjælpebatteriet har en
spænding på 12 V.
123
V50 book w446.book Page 124 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, kugletryk
(75 kg med tilkoblet anhænger), tagbagagebærer, tagboks osv., samt passagerernes
samlede vægt. Lastkapaciteten reduceres
med antallet af passagerer og deres vægt.
Hvis trækanordningen er fabriksmonteret af
Volvo, leveres bilen med det nødvendige
udstyr til kørsel med anhænger.
• Bilens trækanordning skal være af
godkendt type.
• Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør
man sammen med sin Volvo-forhandler
kontrollere, at bilen har alt udstyret til
kørsel med anhænger.
• Læg lasten i traileren, så trykket på bilens
anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering
fremgår af side 139.
• Trækanordningen skal rengøres med
jævne mellemrum, og trækkuglen1 smøres
med fedt.
1.
124
Gælder ikke trækkuglen brug af
kuglehandske med svingningsdæmper.
• Kør ikke med en tung anhænger, når bilen
er helt ny. Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
• På lange og stejle nedadgående bakker
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
tilpas hastigheden.
• Motoren belastes hårdere end normalt
ved kørsel med anhænger.
• Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
blive overophedet. Hvis temperaturviseren for motorens kølesystem bevæger
sig ind i det røde felt, skal bilen standses
og motoren arbejde i tomgang i nogle
minutter. Gearkassen reagerer via en
indbygget beskyttelsesfunktion. Se
meddelelsen på informationsdisplayet.
Ved overophedning frakobles bilens
aircondition-anlæg muligvis midlertidigt.
• Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, selv om visse
landes love tillader højere hastigheder.
• Gearvælgere n skal være i parkeringsposition P, når en bil med automatgear og
tilkoblet anhænger parkeres. Brug altid
parkeringsbremsen.
• Brug stopklodser til blokering af hjulene,
når en bil med anhænger parkeres på en
skråning. Gearvælgeren skal stå i parke-
ringsposition P, når en bil med
automatgear og tilkoblet anhænger
parkeres. Brug altid parkeringsbremsen.
Anhængervægte
De tilladte anhængervægte fremgår af
side 211.
OBS! De angivne højeste tilladte anhængervægte er dem, som Volvo tillader. Nationale
regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt end
den, bilen må trække.
ADVARSEL!
Anbefalingerne for anhængervægt skal
følges, da køretøjerne ellers bliver
vanskelige at styre ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
V50 book w446.book Page 125 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Automatgear, kørsel med
anhænger
Parkering på en skråning:
– Træk parkeringsbremsen (håndbremsen)
an.
– Sæt gearvælgeren i parkeringsposition P.
Start på en skråning:
– Sæt gearvælgeren i kørselsposition D.
– Udløs parkeringsbremsen
(håndbremsen).
Stejle stigninger:
• Vælg et passende lavt, manuelt gear ved
kørsel på stejle stigninger eller med lav
hastighed. Derved forhindres gearkassen
i at skifte op, og gearkasseolien holdes
køligere.
• Kør ikke i et højere manuelt gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid
økonomisk at køre i høje gear.
• Undgå at køre med anhænger på
stigninger over 15 %.
er for at undgå midlertidig standsning af
bilens airconditionanlæg eller en midlertidig
reduktion af motorens drejningsmoment. En
Volvo-forhandler kan give nærmere oplysninger om, hvad der gælder for netop din bil.
Dieselmotor med manuel
gearkasse, kørsel med
anhænger
Hvis bilen køres under hård belastning i varmt
klima, bør motorens køleventilator udskiftes
med en køleventilator med større kapacitet,
end den der er monteret som standard. Dette
125
V50 book w446.book Page 126 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Trækanordning
Trækkroge
Trækkuglen skal med jævne mellemrum
rengøres og smøres med fedt. Når der
anvendes koblingshoved med svingningsdæmper, behøver trækkuglen ikke at blive
smurt.
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog,
skal monteringsanvisningen for påsætning af
kugledelen følges nøje - se side 128.
OBS! Efter brug skal kugledelen altid tages
af og opbevares i bagagerummet.
ADVARSEL!
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedwire på det dertil
beregnede sted.
ADVARSEL!
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog:
Følg nøje monteringsanvisningen for
kugledelen.
Kugledelen skal være låst med nøgle,
inden man begynder at køre.
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
126
Anhængerkabel
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet
kontakt, og anhængeren har en 7-polet
kontakt, skal der bruges en adapter. Anvend
et adapterkabel, der er godkendt af Volvo.
Kontroller, at kablet ikke slæber langs jorden.
V50 book w446.book Page 127 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Specifikationer
Afstand A
Fast trækkrog: 1100 mm
Afstand B
Fast trækkrog: 72 mm
Delelig trækkrog: 72 mm
Delelig trækkrog: 1100 mm
Maksimalt kugletryk: 75 kg
127
V50 book w446.book Page 128 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Delelig trækkrog
Montering af kugledel
– Tag beskyttelsesproppen ud.
128
– Kontrollér, at mekanismen er låst op ved
at dreje nøglen højre om.
– Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt.
Hvis ikke, trykkes låsegrebet ind (1) og
drejes venstre om (2), indtil der høres et
klik.
V50 book w446.book Page 129 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
– Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
– Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
– Drej nøglen venstre om til låst stilling, og
tag den ud.
129
V50 book w446.book Page 130 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Delelig trækkrog
OBS! Kontrollér, at kugledelen sidder fast,
ved at rykke den opad, nedad og bagud. Hvis
den ikke sidder rigtigt, skal den tages af og
påsættes igen som tidligere beskrevet.
130
OBS! Anhængerens sikkerhedswire skal
fastgøres i fastgøringspunktet på trækanordningen.
V50 book w446.book Page 131 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Afmontering af kugledel
– Sæt nøglen i, og drej den højre om til
oplåst stilling.
– Tryk låsegrebet ind, og drej det venstre
om, indtil der lyder et klik.
– Drej låsegrebet helt ned, indtil det
standser. Hold det nede, samtidig med at
kugledelen trækkes bagud og opad.
131
V50 book w446.book Page 132 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Delelig trækkrog
– Skub beskyttelsesproppen ind.
132
V50 book w446.book Page 133 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Lastning
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, kugletryk
(75 kg med tilkoblet anhænger), tagbagagebærer, tagboks osv., samt passagerernes
samlede vægt. Lastkapaciteten reduceres
med antallet af passagerer og deres vægt.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Lastning i bagagerummet
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen
an inden lastning og losning af lange
genstande. Lang last kan skubbe
gearstangen/gearvælgeren ud af position, så
bilen begynder at rulle. For at forlænge
bagagerummet kan nakkestøtterne fjernes og
sæderne vippes ned - se side 84.
Anbring lasten tæt mod ryglænet foran.
• Nakkestøtten kan fjernes for ikke at blive
beskadiget.
• Bred last bør placeres i midten.
• Tunge genstande bør placeres så lavt
som muligt. Undgå at placere tung last på
det nedfoldede ryglæn.
• Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige indtrækket.
• Fastgør al last med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
ADVARSEL!
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan i
tilfælde af et frontalt sammenstød med en
hastighed på 50 km/t opnå en bevægelsesvægt svarende til 1000 kg.
ADVARSEL!
Anbring aldrig last højere end ryglænet.
Hvis lasten anbringes for højt, risikerer
man, at beskyttelsesvirkningen af beskyttelsesgardinet i loftet udebliver eller
reduceres.
Fastgør altid lasten. Ellers kan den blive
forskubbet ved hård opbremsning og
skade personer i bilen.
Brug af tagbagagebærer
For at undgå skader på bilen og for at opnå
den størst mulige sikkerhed under kørslen
anbefales de tagbagagebærere, som Volvo
har udviklet til netop denne bil.
Følg nøje den monteringsanvisning, der
leveres med tagbagagebæreren.
• Kontrollér jævnligt, at tagbagagebæreren
og lasten sidder forsvarligt fast. Lasten
bør surres godt fast med bånd.
• Fordel lasten jævnt på tagbagagebæreren. Den tungeste last bør placeres
underst.
• Bilens vindmodstand og dermed brændstofforbruget øges i takt med lastens
størrelse.
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kurvekørsel.
ADVARSEL!
Der må højst anbringes 75 kg på taget,
inklusive tagbagagebærer og eventuel
tagboks.
Last på taget ændrer bilens tyngdepunkt
og køreegenskaber.
133
V50 book w446.book Page 134 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
A. Lyskegle for venstrekørsel B. Højrekørsel
Den rette lyskegle for
højre- eller venstrekørsel
For at undgå at blænde modkørende trafikanter kan forlygternes lyskegle vendes. Den
rette lyskegle giver også et mere effektivt lys
ud i vejkanten.
Halogenlys
Forlyger med halogenlys
Indstillingsorganet på forlygten skal stå i
position (A) ved venstrekørsel, henholdsvis i
position (B) ved højrekørsel.
Bi-Xenon-lys
Forlygter med Bi-Xenon-lys
Indstillingsorganet på forlygten skal stå i
position (A) ved venstrekørsel, henholdsvis i
position (B) ved højrekørsel.
ADVARSEL!
På biler med Bi-Xenon-forlygter skal alt
arbejde på forlygterne udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Bi-Xenon-lygter kræver særlig forsigtighed, da de indeholder et højspændingsaggregat.
134
V50 book w446.book Page 135 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
Generelt
Tryk i dæk
Skift af hjul
Advarselstrekant og reservehjul
Afmontering af hjul
Midlertidig dæklapning
136
139
140
141
142
144
135
V50 book w446.book Page 136 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Dækkene har stor betydning for bilens
køreegenskaber. Dæktype, dimensioner,
dæktryk og hastighedsklasse er vigtige for
bilens adfærd.
Ved dækskifte skal der anvendes samme type
og mål og helst også samme fabrikat på alle
fire hjul. Følg det anbefalede dæktryk, der er
angivet på dæktrykmærkaten, hvis placering
fremgår af side 139.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning: 205/
55R16 91 W.
205
55
R
16
91
W
Sektionsbredde (mm)
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
Radialdæk
Fælgdiameter i eng. tommer (")
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning, i dette tilfælde 615 kg
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed - i dette tilfælde 270 km/t
Hastighedsklasser
Bilen er helbilsgodkendt, hvilket vil sige, at
dækkenes dimensioner og hastighedsklasser
ikke må afvige fra dem, der angives på bilens
registreringsattest. Den eneste undtagelse
herfra er vinterdæk (både med og uden
136
pigge). Hvis der bruges sådanne dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækkene er
klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre
med 160 km/t).
Husk, at det er underlagets beskaffenhed, der
er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan køres,
ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
T
H
V
W
Y
160 km/t (forekommer kun på
vinterdæk)
190 km/t
210 km/t
240 km/t
270 km/t
300 km/t
Nye dæk
Dæk er en forgængelig vare.
Efter nogle år begynder de
at hærde, og samtidig
forringes friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Forsøg
derfor at få så friske dæk
som muligt ved skift. Dette er især vigtigt for
vinterdæk. Produktionsuge og -år angives
med fire cifre, f. eks. 1502. Dækket på
billedet er produceret i uge 15, år 2002.
Dækkenes alder
Selvom dæk har en teoretisk levetid på op til
10 år, anbefales det, at man ikke kører med
dæk, der er ældre end 6 år.
V50 book w446.book Page 137 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
vinterdæk skal disse altid være monteret på
alle fire hjul.
OBS! Indhent råd hos en Volvo-forhandler
om, hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især
piggene længere levetid.
da afstanden mellem skivebremserne og
hjulene er for lille.
Vigtigt!
Brug originale Volvo snekæder eller tilsvarende, der er beregnet til den rette
bilmodel samt dækkenes og fælgenes
mål. Spørg på et autoriseret Volvoværksted.
OBS! Bestemmelserne om brug af pigdæk er
forskellige fra land til land.
Dæk med slidindikatorer
En slidindikator er en smal forhøjning på
tværs af slidbanen. På siden af dækket ses
bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når
dækket er så slidt, at der kun er 1,6 mm
tilbage, ses disse bånd tydeligt. Man bør nu
hurtigst muligt skifte til nye dæk. Husk, at dæk
med en lille mønsterdybde har meget dårligt
vejgreb i regn eller sne.
Vinterdæk
Volvo anbefaler vinterdæk med visse
bestemte vinterdæksdimensioner. Disse er
angivet på dæktrykmærkaten - dens placering
fremgår af side 139. Dækdimensionerne
afhænger af motortypen. Ved kørsel med
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer stiller betydeligt højere krav til dækkene
end om sommeren. Derfor anbefales det, at
der ikke køres med vinterdæk med en
mønsterdybde under 4 mm.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med
snekæder. Undgå at køre på underlag uden
sne, da dette slider meget hårdt på både
snekæder og dæk. Brug aldrig Quick-kæder,
137
V50 book w446.book Page 138 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
Generelt
Stålfælg lav hjulmøtrik (1)
Normalt er stålfælge monteret med den lave
møtriktype, men den høje type kan også
bruges til stålfælge.
ADVARSEL!
Brug aldrig den lave type møtrik til aluminiumfælge, da man risikerer, at hjulet
arbejder sig løs.
Lav (1) og høj (2) hjulmøtrik
Fælge og hjulmøtrikker
Kun fælge, der er testet og godkendt af Volvo,
og som indgår i Volvos originaltilbehørssortiment, må anvendes på bilen. Der findes to
forskellige typer hjulmøtrikker, afhængigt af
om fælgene er fremstillet af stål eller
aluminium. Spænd hjulmøtrikkerne med
85 Nm, og kontrollér tilspændingsmomentet
med en momentnøgle.
Vigtigt!
Hjulmøtrikkerne skal spændes med
85 Nm. Ved alt for hård tilspænding kan
skruesamlingen tage skade.
Aluminiumfælg høj hjulmøtrik (2)
Kun den høje møtrikmodel må bruges til
aluminiumsfælge. Den adskiller sig markant
fra de øvrige møtriktyper, da den har en
roterende, konisk trykskive.
OBS! Denne møtriktype må kun bruges til
stålfølge.
Reservehjulet "Temporary
Spare"
Reservehjulet1 er kun beregnet til at blive
brugt i den korte tid, det tager at få skiftet eller
repareret det almindelige hjul. Reservehjulet
skal hurtigst muligt erstattes af et almindeligt
hjul. Under kørsel med reservehjulet kan
bilens køreegenskaber ændres.
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et reservehjul monteret på bilen.
Vigtigt!
Bilen må aldrig køre med mere end ét
reservehjul af typen "Temporary spare" ad
gangen.
Låsbar hjulmøtrik
Låsbare hjulmøtrikker kan anvenes til både
aluminium- og stålfælge. Hvis stålfælge med
låsbar hjulmøtrik bruges i kombination med
hjulkapsel, skal den låsbare hjulmøtrik
monteres på bolten nærmest luftventilen.
Ellers kan hjulkapslen ikke sættes fast på
fælgen.
1.
138
Visse varianter og markeder
V50 book w446.book Page 139 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
Tryk i dæk
Kontrol af dæktryk
Dækkenes tryk skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum. De rette dæktryk
fremgår af dæktryktabellen. De angivne tryk
gælder for kolde dæk (dvs. at dækkene har
samme temperatur som omgivelsestemperaturen).
Kørsel med forkerte dæktryk forringer bilens
køreegenskaber og kan øge slitagen på
dækkene. Allerede efter nogle kilometers
kørsel bliver dækkene varme og trykket
højere. Der må derfor ikke lukkes luft ud, hvis
trykket kontrolleres, når dækkene er varme.
Derimod skal trykket øges, hvis det er for lavt.
Anbefalet dæktryk
Dæktryksmærkaten på indersiden af
tankklappen viser, hvilke tryk dækkene skal
have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
139
V50 book w446.book Page 140 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
Skift af hjul
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør
man kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning
Sommer- og vinterhjul
Når sommer- og vinterdækkene skiftes, skal
hjulene markeres med, hvilken side de har
siddet på, f. eks. V for venstre og H for højre.
Dæk med mønster, der er fremstillet til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen
markeret med en pil på dækket. Dækkene
skal have samme rotationsretning i hele deres
levetid. De må kun flyttes fra for til bag eller
omvendt, aldrig fra venstre til højre eller
omvendt. Hvis dækkene monteres forkert,
forringes bilens bremseegenskaber og evne
til at lede regn, sne og sjap væk. Dækkene
med den største mønsterdybde skal altid
monteres på baghjulene (for at reducere
risikoen for udskridning).
140
V50 book w446.book Page 141 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
Advarselstrekant
Reservehjul og donkraft
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant1. Anbring advarselstrekanten på et passende sted under hensyntagen til færdselssituationen.
Bilens originale donkraft
Donkraften2 bør kun anvendes i forbindelse
med hjulskift. Dens skrue skal altid være
velsmurt.
– Frigør hylstret med advarselstrekanten;
det er fastgjort med burrebånd. Tag advarselstrekanten ud af hylstret.
– Fold advarselstrekantens støtteben ud.
Efter brug kontrolleres, at hylstret med advarselstrekanten sidder forsvarligt fast i
bagagerummet.
Reservehjulet, donkraften og hjulnøglen
ligger under gulvet i bagagerummet.
1.
Visse markeder
Udtagning af reservehjulet:
– Fold gulvmåtten op bagfra og fremefter.
– Løsn reservehjulet, og løft det ud.
– Tag donkraften ud sammen med svinget
of hjulnøglen.
2.
Reservehjulets og donkraftens
placering i bagagerummet:
– Skru donkraften (1) halvvejs sammen.
Markeringen på pladen (2) skal ligge mod
markeringen på armen (3) for at
donkraften skal passe ind i liggende
stilling.
– Fold svinget (4) ind, og anbring hjulnøglen
(5) på donkraften.
– Sæt donkraften (1) i højre hul (6), og
fastgør reservehjulet (7) i venstre hul (8).
Visse varianter og markeder
141
V50 book w446.book Page 142 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
Afmontering af hjul
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal der opstilles en advarselstrekant. Både
bilen og donkraften skal stå på et fast, vandret
underlag.
– Hent reservehjulet, donkraften og
hjulnøglen frem; de ligger under måtten i
bagagerummet.
– Træk parkeringsbremsen an, og vælg 1.
gear, henholdsvis position P, hvis bilen har
automatgear.
– Blokér foran og bag de hjul, der skal blive
på jorden. Brug kraftige træklodser eller
halvstore sten.
142
– Biler med stålfælge er udstyret med
aftagelige hjulkapsler. Fjern hjulkapslen
med enden af hjulnøglen, eller ryk den af
med håndkraft.
– Løsn hjulmøtrikkerne ½-1 omgang venstre
om med hjulnøglen.
– På hver side af bilen er der to punkter til
placering af donkraften. Drej donkraftens
fod, så den presses plant mod jorden.
Kontrollér, at donkraften sidder i fastgøringspunktet, som vist på billedet, og at
foden befinder sig lodret under fastgøringspunktet.
– Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulmøtrikkerne, og tag hjulet af.
V50 book w446.book Page 143 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
Påsætning af hjul
– Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
– Sæt hjulet på, og skru hjulmøtrikkerne
fast.
– Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
– Spænd hjulmøtrikkerne over kors. Det er
vigtigt, at de spændes forsvarligt. Spænd
til med 85 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.
– Montér hjulkapslen (stålfælg).
ADVARSEL!
Kryb aldrig ind under bilen, mens den er
løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
Kontrollér, at passagererne befinder sig
med bilen eller helst et autoværn mellem
sig og vejbanen.
143
V50 book w446.book Page 144 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Generelt
De biler, der ikke er udstyret med reservehjul,
har i stedet et dæklapningssæt. Dette kan
anvendes til både at lappe en punktering og
kontrollere/justere dæktrykket. Dæklapningssættet består af en elektrisk luftkompressor
og en integreret beholder med tætningsvæske.
Midlertidig dæklapningssæt
Dæklapningssættet1 har kun til formål at
fungere som midlertidig nødreparation, så
bilen kan køre højst 200 km yderligere eller til
det nærmeste dækværksted.
1.
144
Visse varianter og markeder
Tætningsvæsken kan effektivt lappe dæk, der
er punkteret i slidbanen.
Beholderen med tætningsvæske skal
udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er
overskredet, henholdsvis efter brug af
dæklapningssættet. Se side 149 for oplysninger om udskiftning af beholderen.
OBS! Dæklapningssættet er kun beregnet til
lapning af et dæk med en punktering i
slidbanen.
V50 book w446.book Page 145 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang anvendes til lapning af et dæk med
punktering i dæksiden. Dæk med større
revner, sprækker, ujævnheder el.lign. skader
må ikke lappes med sættet.
Dæklapningssættet med kompressor og
værktøj befinder sig under gulvet i bagagerummet.
Der findes 12 V stikkontakter for tilslutning af
kompressoren ved midterkonsollen, ved
bagsædet og i bagagerummet. Vælg den
kontakt, der er tættest på det punkterede
dæk.
ADVARSEL!
Hvis tætningsvæsken kommer i kontakt
med huden, kan den fremkalde hudirritation. Ved kontakt med huden skal
væsken straks vaskes af med sæbevand.
Udtagning af dæklapningssættet
– Fold gulvmåtten op bagfra og fremefter.
– Løft dæklapningssættet op.
145
V50 book w446.book Page 146 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Pumpning af luft
Hvis et hjul skal fyldes på et sted med trafik,
skal der opstilles en advarselstrekant.
– Kontrollér, at den orangefarvede kontakt
(2) står i position 0, og tag ledningen (5)
og luftslangen (4) ud af siderummet (3).
– Skru luftslangens ventiltilslutning helt ind
på dækventilens gevind.
– Slut ledningen (5) til en af bilens 12 V
stikkontakter.
– Start motoren. Bilen skal stå på et sted
med god ventilation.
– Start kompressoren ved at stille kontakten
(2) i position I.
– Pump dækket op til det på dæktrykmærkaten angivne tryk.
146
– Stands kompressoren - kontakten (2) skal
stå i position 0. Frakobl luftslangen og
ledningen. Sæt ventilhætten på.
– Anbring ledningen (5) og luftslangen (4) i
siderummet (3).
– Anbring dæklapningssættet under gulvet i
bagagerummet.
– Kompressoren må ikke arbejde i mere end
10 minutter. Derefter skal den køle af for
ikke at blive overophedet.
– Kompressoren kan bruges til oppumpning
af genstande med et volumen på op til
50 liter.
ADVARSEL!
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas. Lad aldrig motoren køre i
lukkede rum eller rum uden tilstrækkelig
ventilation.
V50 book w446.book Page 147 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
Lapning af et punkteret dæk
Hvis et hjul skal underkastes en midlertidig
reparation på et sted med trafik, skal der
opstilles en advarselstrekant.
– Tag etiketten (1) med den højeste tilladte
hastighed af dæklapningssættet, og
fastgør den på rattet, hvor den tydeligt kan
ses af føreren.
– Kontrollér, at den orangefarvede kontakt
(2) står i position 0, og tag ledningen (5)
og luftslangen (4) ud af siderummet (3).
– Skru luftslangens ventiltilslutning helt ind
på dækventilens gevind.
– Slut ledningen (5) til bilens 12 V kontakt.
– Løsn sikkerhedsspærren (6), og drej den
orangefarvede del (7) 90 grader til lodret
stilling, indtil der høres et klik.
– Start motoren. Bilen skal stå på et sted
med god ventilation.
ADVARSEL!
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas. Lad aldrig motoren køre i
lukkede rum eller rum uden tilstrækkelig
ventilation.
– Start kompressoren ved at stille kontakten
(2) i position I. Der sker en midlertidig
trykstigning på maksimalt 4 bar, mens
tætningsvæsken pumpes ind. Efter ca. et
minut falder trykket, og manometeret viser
et mere korrekt dæktryk.
– Pump dækket til et tryk på mellem 1,8 og
3,5 bar. Hvis trykket efter 10 minutters
pumpning ikke er kommet op på 1,8 bar,
skal kompressoren standses, for at den
ikke skal blive overophedet.
– Fjern slangen (4) fra dækkets ventil, og
skru ventilhætten på igen. Tag ledningsstikket (5) ud af kontakten. Vip den
orangefarvede del (7) tilbage til udgangspositionen, og fastgør spærren (6).
Dæklapningssættet skal opbevares på et
sikkert sted i bilen.
147
V50 book w446.book Page 148 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
ADVARSEL!
Stå aldrig lige ved siden af dækket, mens
kompressoren pumper. Vær især
opmærksom på dækkets sider - hvis der
opstår revner, ujævnheder eller lignende
skader, skal kompressoren straks
standses. Under disse omstændigheder
må man ikke køre videre - kontakt et
autoriseret dækværksted.
– Kør snarest ca. 3 km med en maksimumshastighed på 80 km/t, således at
tætningsvæsken tætner dækket på
tilfredsstillende måde.
ADVARSEL!
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er
foretaget. Det midlertidigt lappede dæk
skal udskiftes hurtigst muligt (efter
maksimalt 200 km).
– Kontrollér dæktrykket igen:
OBS! Den orangefarvede del (7) må ikke slås
op, når kun kompressoren skal bruges til
påfyldning af luft.
– Slut luftslangen (4) til dækventilen. Slut
ledningen (5) til 12 V kontakten. Aflæs
148
trykket på kompressoren. Hvis trykket er
under 1,3 bar, er dækket ikke tætnet
tilstrækkeligt effektivt. I givet fald må man
ikke køre videre - kontakt et dækværksted.
– Hvis dæktrykket er over 1,3 bar, skal
dækket pumpes op til det tryk, der angives
på dæktrykmærkaten (se dens placering
på side 139). Luk luft ud med
reduktionsventilen (8), hvis dæktrykket er
for højt.
– Stands kompressoren - kontakten (2) skal
stå i position 0. Frakobl luftslangen og
ledningen. Sæt ventilhætten på.
– Anbring ledningen (5) og luftslangen (4) i
siderummet (3).
– Anbring dæklapningssættet under gulvet i
bagagerummet.
Kompressoren må ikke arbejde i mere end
10 minutter. Derefter skal den køle af for ikke
at blive overophedet.
OBS! Efter brug skal beholderen med
tætningsvæske og slangen udskiftes.
V50 book w446.book Page 149 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Beholderen med tætningsvæske skal
udskiftes inden holdbarhedsdatoen er
overskredet - se datomærkaten (1) henholdsvis efter brug af dæklapningssættet.
Efter brug skal beholderen (6) med holder (8)
og luftslange (10) udskiftes.
Udskiftningen kan enten foretages af et
autoriseret Volvo-værksted eller efter anvisningerne.
Vigtigt!
Læs sikkerhedsforskrifterne på bunden af
beholderen.
ADVARSEL!
Ved udskiftning af beholder må
kompressoren ikke være tilsluttet 12 V
kontakten.
Udskiftning af beholder inden
holdbarhedsdatoen er overskredet
– Skru de to skruer (2) på det orangefarvede hylster (3) op.
– Fjern hastighedsmærkaten (4) og
datomærkaten (1), og åbn sikkerhedsspærren (5). Frigør hylstret (3), og fjern
det.
– Skru beholderen (6) løs, og tag den af.
– Kontrollér, at forseglingen (7) på den nye
beholder ikke er beskadiget. Skru beholderen fast.
– Sæt hylstret (3) på igen. Kontrollér, at
hylstret er korrekt påsat, og skru det fast
med skruerne (2).
– Sæt hastighedsmærkaten (4) og den nye
datomærkat (1) på dæklapningssættet.
Den udskiftede beholder skal behandles som
miljøfarligt affald.
Udskiftning af beholder og slange efter
brug
– Skru de to skruer (2) på det orangefarvede hylster (3) op.
– Fjern hastighedsmærkaten (4) og
datomærkaten (1), og åbn
149
V50 book w446.book Page 150 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
sikkerhedsspærren (5). Frigør hylstret (3),
og fjern det.
– Tryk knappen (8) ned, mens beholderen
(6) med holder (9) drejes højre om. Tag
dem af.
– Træk luftslangen (10) ud.
– Tør tilbageværende tætningsvæske af med
en klud, eller skrab den af, hvis den
allerede er blevet tør.
– Montér en ny luftslange (10), og kontrollér,
at den er rigtigt placeret.
Kontrollér, at forseglingen (7) på den nye
beholder ikke er beskadiget. Skru holderen
(9) på beholderen (6), og drej den venstre
om, indtil der høres et klik.
– Sæt hylstret (3) på igen. Kontrollér, at
hylstret er korrekt påsat, og skru det fast
med skruerne (2).
– Sæt hastighedsmærkaten (4) og den nye
datomærkat (1) på dæklapningssættet.
Den tomme beholder og luftslangen kan
behandles som almindeligt affald.
150
V50 book w446.book Page 151 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse
Rengøring
Udbedring af lakskader
Rustbeskyttelse
152
154
155
151
V50 book w446.book Page 152 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Brug bilshampoo. Snavs og vejsalt kan føre til
korrosion.
• Stå ikke i direkte sollys, så lakken bliver
varm - det kan give varige skader på
lakken. Hold i stedet på en vaskeplads
med afløbsseparator.
• Skyl omhyggeligt snavset af bilens
undervogn.
• Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er
fjernet. Ved højtryksvask må man sørge
for, at højtryksspulerens dyse ikke kommer
tættere end 30 cm på karosseriet. Sprøjt
ikke direkte på låsene.
• Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Hvis snavset sidder godt fast, skal bilen
vaskes med kold affedtningsmiddel.
• Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
• Vask viskerbladene med en lunken
sæbeopløsning eller bilshampoo.
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som påvirker og
misfarver lakken meget hurtigt. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig
152
Rengøring af indtræk
.
ADVARSEL!
Motorvaks bør altid foretages på et
værksted. Hvis motoren er varm, er der
risiko for brand.
Vaskehal
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at
vaske bil, men det kan aldrig erstatte en vask
med håndkraft. Automatens børster kan ikke
nå alle steder. Det anbefales at håndvaske
bilen i de første måneder.
ADVARSEL!
Foretag altid prøvebremsning efter vask,
så fugtighed og korrosion ikke angriber
bremsebelægningerne og ødelægger
bremserne.
Tryk let på bremsepedalen af og til under
kørsel af længere strækninger i regn eller
snesjap. Derved opvarmes bremsebelægningerne, så de tørrer. Gør det samme efter
start i meget fugtigt eller koldt vejr.
Behandling af pletter på tekstil
Til snavset tekstilbetræk anbefales et specielt
rengøringsmiddel, som kan købes hos enhver
Volvo-forhandler. Andre kemikalier kan
ødelægge betrækkets brandhæmmende
egenskaber.
Vigtigt!
Skarpe genstande og burrebånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
Behandling af pletter på vinyl og
plasticdele
Til rengøring af vinyl og plastic inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der
fås hos enhver Volvo-forhandler. Skrab eller
gnid aldrig på en plet, og brug aldrig kraftige
pletfjerningsmidler.
Behandling af pletter på skind
Til snavset læderindtræk anbefales særlige
rengøringsmidler, som fås hos enhver Volvoforhandler. Behandl læderindtrækket én til to
gange om året med Volvos læderplejesæt.
Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler. Det
kan skade både tekstil-, vinyl- og læderindtræk.
V50 book w446.book Page 153 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel Volvo-forhandleren har et særligt tekstilrengøringsmiddel. Kontrollér, at selen er tør, inden
den rulles ind igen.
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og
vokses i direkte sollys.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med Volvos asfaltfjerner eller terpentin.
Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta (gnubning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt
vejledningen på emballagen. Mange præparater indeholder både polish og voks.
153
V50 book w446.book Page 154 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
– Rør godt i grundmalingen (primer), og
påfør malingen ved hjælp af en tynd
pensel eller en tændstik. Påfør lakken med
pensel, når grundmalingen er tør.
– Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
– Vent en dags tid, og polér derefter reparationsstederne. Brug en blød klud og en
smule slibepasta.
Lak
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb skal
lakskader udbedres med det samme. De
mest almindelige lakskader er mindre
stenslag, ridser og skader på f. eks. skærmkanter og døre.
Farvekode
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Bilens
farvekode fremgår af produktskiltet på
B-stolpen. Se side 210.
Stenslag og ridser
Inden arbejdet med udbedring af lakken
påbegyndes, skal bilen være renvasket og tør
og skal have en temperatur på over 15 °C.
154
Materialer
• Grundfarve (primer) på dåse
• Lak på dåse eller farvepen
• Pensel
• Afdækningstape
Mindre stenslag og ridser
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til
pladen, og der stadig findes et ubeskadiget
farvelag, kan farven påføres direkte efter
fjernelse af snavset.
Hvis stenslaget er trængt igennem til
pladen
– Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så
lakresterne følger med.
V50 book w446.book Page 155 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Kontrol og vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig
og komplet rustbeskyttelse. Noget af karosseriet er fremstillet af galvaniseret plade.
Undervognen er beskyttet af et slidstærkt
rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, penetrerende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i
vanger, hulrum og lukkede sektioner.
Bilens rustbeskyttelse skal vedligeholdes.
• Hold bilen ren. Skyl undervognen. Ved
højtryksvask skal spuleren holdes mindst
30 cm fra de lakerede flader.
• Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen regelmæssigt.
Bilen har på fabrikken fået en rustbeskyttelse,
som under normale forhold ikke kræver efterbehandling før efter ca. 12 år. Efter dette
tidsrum skal efterbehandling foretages med
3 års intervaller. Lad et autoriseret Volvoværksted hjælpe med efterbehandling af
bilen.
155
V50 book w446.book Page 156 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse
156
V50 book w446.book Page 157 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Volvo-service
Egen vedligeholdelse
Motorhjelm og motorrum
Diesel
Olier og væsker
Viskerblade
Batteri
Pærer
Udskiftning af pærer
Sikringer
158
159
160
161
162
166
167
169
170
175
157
V50 book w446.book Page 158 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Montering af ekstraudstyr
Inden bilen forlod fabrikken, er den blevet
omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i
henhold til Volvo Personvagnar AB’s
forskrifter er foretaget umiddelbart inden du
overtog bilen.
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr kan påvirke bilens elektroniske system
negativt. Noget ekstraudstyr fungerer kun, når
den tilknyttede software er programmeret ind
i bilens elektroniske system. Kontakt derfor
altid et autoriseret Volvo-værksted, inden
ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker det
elektriske system, monteres.
For også fremover at holde din Volvo på et
højt niveau, hvad angår trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed, bør du følge
Volvos serviceprogram, som er specificeret i
Service- og garantibogen. Lad et autoriseret
Volvo-værksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos værksteder har det
personale, den servicelitteratur og det
specialværktøj, som garanterer den højeste
servicekvalitet.
Vigtigt!
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Nogle typer servicearbejde, som vedrører
bilens elektriske system, kan kun udføres ved
hjælp af specialudviklet elektronisk udstyr.
Kontakt derfor altid et autoriseret Volvoværksted, inden servicearbejde, som påvirker
bilens elektriske system, påbegyndes eller
udføres.
158
Optagelse af bildata
En eller flere computere i din Volvo kan
indlæse detaljerede oplysninger. Disse data,
der er beregnet til anvendelse i forskningsøjemed for at videreudvikle sikkerheden samt
til diagnosticering af fejl i visse af bilens
systemer, kan indeholde oplysninger som
førerens og passagerernes brug af sikkerhedsseler, oplysninger om funktionen af
bilens forskellige systemer og moduler samt
status af motor, gasreguleringsspjæld,
styretøj, bremser og andre systemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at
køre bilen på, herunder bl.a. data om kørselshastighed, brug af bremsepedal eller speeder
samt ratudslag. Sidstnævnte data kan
gemmes i en begrænset tid, mens bilen kører,
og derefter under forløbet af en kollision eller
i situationer, hvor bilen lige undgår uheld.
Volvo Personvagnar AB vil ikke medvirke til
udlevering af de lagrede oplysninger uden
samtykke. Volvo Personvagnar AB kan dog
tvinges til at udlevere oplysningerne som
følge af national lovgivning. I øvrigt kan Volvo
Personvagnar AB og de autoriserede
værksteder læse og bruge oplysningerne.
Ugunstige kørselsforhold
Ved kørsel under ugunstige forhold anbefales
det, at udskiftning af motorolie, olie- og
luftfilter foretages hyppigere end anbefalet i
service- og garantibogen.
Til ugunstige kørselsforhold regnes langvarig
kørsel:
•
•
•
•
•
•
i støvede eller sandede omgivelser
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i tomgang eller med lav hastighed
på korte strækninger (under 10 km) ved
lave temperaturer (under 5 ºC).
V50 book w446.book Page 159 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen
påbegyndes
Batteriet
Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet
korrekt og forsvarligt stramme.
Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren
er i gang (f.eks. i forbindelse med batteriskift).
Der må aldrig anvendes hurtiglader til
opladning af batteriet. Batteriledningerne skal
være frakoblet ved opladning af batteriet.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet
håndteres på en miljøvenlig måde. Lad Volvoforhandleren hjælpe dig.
ADVARSEL!
Tændingssystemet har en meget høj
effekt. Der findes livsfarlig spænding i
tændingssystemet. Tændingen skal derfor
altid være slået fra, når der udføres
arbejde i motorrummet.
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler,
når tændingen er slået til, eller motoren er
varm.
• Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
• Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
• Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
• Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt op. Påfyld frostvæske ved
temperaturer omkring frysepunktet.
• Bremse- og koblingsvæske – Niveauet
skal være mellem MIN- og MAXmærkerne.
ADVARSEL!
Husk, at køleventilatoren kan starte
automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid foretages på et
værksted. Hvis motoren er varm, er der
risiko for brand.
Kontrollér regelmæssigt
Følgende bør kontrolleres med jævne
mellemrum, f.eks. ved brændstofpåfyldning:
159
V50 book w446.book Page 160 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Motorhjelm og motorrum
Åbning af motorhjelm
Motorrum
Sådan åbnes motorhjelmen:
1.
2.
3.
Beholder til sprinklervæske (4-cyl.)
Kølesystemets ekspansionsbeholder
Beholder for servostyringsolie
4.
5.
6.
7.
8.
Målepind for motorolie1
Køler
Køleventilator
Beholder til sprinklervæske (5-cyl.)
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(højrestyret)
– Træk i låsehåndtaget langst til venstre
under instrumentpanelet. Det kan høres,
når spærren udløses.
– Før hånden ind midt under motorhjelmens
forkant, og tryk spærren op mod højre.
– Åbn motorhjelmen.
ADVARSEL!
Kontrollér, at motorhjelmen låses
forsvarligt, når den lukkes.
9. Påfyldning af motorolie1
10. Beholder til bremse- og koblingsvæske
(venstrestyret)
11. Batteri
1.
160
Afhængig af motorvariant.
12. Relæ- og sikringsboks, motorrum
13. Luftfilter1
V50 book w446.book Page 161 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Diesel
Brændstofsystem
Brændstofstop
Dieselmotorer er følsomme over for
forurening. Brug kun dieselbrændstof fra
kendte olieselskaber. Påfyld aldrig diesel af
tvivlsom kvalitet. De store olieselskaber har
også et særligt dieselbrændstof beregnet til
temperaturer omkring frysepunktet. Dette er
mere letflydende ved lave temperaturer og
reducerer risikoen for voksdannelse i brændstofsystemet.
Efter et brændstofstop kræves der ingen
særlige foranstaltninger.
RME (Raps Metyl Ester)
Der må højst blandes 5 % RME i dieselolien.
Vigtigt!
Ved højere koncentration end 5 % RME
er der risiko for motorskader.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
Brændstoffilteret separerer kondensvandet
fra brændstoffet, da kondensvandet ellers kan
forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontroller
ved påfyldning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå spild på lakerede flader. I
tilfælde af spild vaskes med vand og sæbe.
161
V50 book w446.book Page 162 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Målepind, benzinmotor
Kontrol og skift af motorolie og
oliefilter
I Service- og garantibogen gives oplysninger
om passende skifteintervaller for olie og
oliefiltre. Ved kørsel under ugunstige forhold
anbefales kortere intervaller - se side 158.
Standen i motorolien skal kontrolleres og
olien skiftes med regelmæssige mellemrum.
162
Målepind, dieselmotor
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres
allerede inden første normale olieskift på den
nye bil. I Service- og garantibogen angives,
hvornår dette skal ske.
Volvo anbefaler, at olieniveauet kontrolleres
for hver 2500 km. Den sikreste måleværdi
opnås på en kold motor inden start.
Måleværdien er misvisende, umiddelbart efter
at motoren standses. Målepinden viser et for
lavt niveau, da ikke al olien er løbet ned i
bundkarret.
OBS! Den anbefalede oliekvalitet, viskositet
og volumenoplysninger fremgår af side 214.
Oliestanden skal være i det afmærkede
område på målepinden.
Vigtigt!
Brug altid olie af den anbefalede kvalitet
og med den rette viskositet.
Brug ikke ekstra additiver i olien - de kan
skade motoren. Hvis der er blevet påfyldt
en anden olietype, skal man kontakte det
nærmeste autoriserede Volvo-værksted for
service.
V50 book w446.book Page 163 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Oliestandskontrol på en kold bil:
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
– Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af side 214.
Oliestandskontrol på en varm bil:
– Stil bilen plant, og vent 10-15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien når
at løbe tilbage til bundkarret.
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
– Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af side 214.
Vigtigt!
Fyld aldrig til over MAX-mærket, da
olieforbruget kan stige, hvis motoren
påfyldes for megen olie.
ADVARSEL!
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for
brand.
Placering af sprinklervæskebeholderen1
Sprinklervæske, påfyldning
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles
væskebeholder.
1.
Påfyldning på 4-cylindrede modeller og
diesel.
2. Påfyldning på 5-cylindrede modeller.
Anvend frostvæske om vinteren, så væsken
ikke fryser i pumpen, beholderen og
slangerne. Vedr. volumen, se side 215.
OBS! Bland frostvæsken med vandet inden
påfyldning.
1. Afhængig af motorvariant.
163
V50 book w446.book Page 164 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Kapaciteten fremgår af side 215.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt!
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmarkeringerne på ekspansionstanken. Hvis
systemet ikke er velfyldt, kan der opstå høje,
lokale temperaturer med risiko for skader
(revner) i topstykket. Fyld væske på, når
niveauet er faldet til MIN-markeringen.
OBS! Motoren må kun køre med godt fyldt
kølesystem. Der kan opstå høje temperaturer
med risiko for skader (revner) i topstykket.
ADVARSEL!
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
Følg vejledningen på emballagen. Det er
vigtigt, at mængden af kølevæske og vand
afpasses efter vejrforholdene. Påfyld aldrig
rent vand alene. Risikoen for tilfrysning øges
med både for lille og for stor andel kølevæske.
Vigtigt!
Det er meget vigtigt, at der anvendes
kølevæske med den korrosionsbeskyttelse, som Volvo anbefaler. Når bilen er ny,
er den fyldt med kølevæske, som kan klare
ca. -35 °C.
Kølevæsken kan være meget meget varm.
Hvis der skal påfyldes kølevæske, når
motoren er varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel skrues forsigtigt af, så
overtrykket forsvinder.
Bremse- og koblingsvæske,
niveaukontrol og påfyldning
Bremse- og koblingsvæsken har fælles
beholder1. Niveauet skal være mellem MINog NAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller ved hvert
andet normale serviceeftersyn.
Kapacitet og anbefalet kvalitet for bremsevæske fremgår af side 215.
På biler, som køres på en måde, så
bremserne anvendes ofte og hårdt, f.eks. ved
1.
164
Placering afhængig af, om der er tale
om venstre- eller højrestyret variant
V50 book w446.book Page 165 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
kørsel i bjerge eller i tropisk klima med høj
luftfugtighed, skal væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL!
Hvis bremsevæsken står under MINmærket på bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Servostyringsolie, niveaukontrol
og påfyldning
Kontrollér niveauet ved hver service. Olieskift
kræves ikke. Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
Kapaciteten og den anbefalede oliekvalitet
fremgår af side 215.
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis bilen mister strømmen og skal
bugseres, kan bilen stadig styres. Styringen
bliver så meget tungere end normalt, og der
skal bruges mere kraft til at dreje rattet.
165
V50 book w446.book Page 166 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Viskerblade
Udskiftning af viskerblade
– Vip viskerarmen ud, og bøj bladet
90 grader ud i forhold til armen.
– Træk viskerbladet af akslen, lige ud til
siden.
– Skyd det nye blad ind (1), 90 grader i
forhold til viskerarmen.
– Fold viskerbladet (2) ind under det bøjede
metalstykke (3), og fold armen ned.
OBS! Viskerbladene er ikke lige lange bladet i førerens side er længere end det
andet.
166
Udskiftning af
bagrudeviskerblad
– Drej viskerarmen ud.
– Træk viskerbladet ind mod bagklappen.
– Tryk det nye viskerblad fast. Kontrollér, at
det sidder forsvarligt fast.
– Før viskerarmen tilbage.
V50 book w446.book Page 167 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Batteri
OBS! Fyld aldrig til over niveaumarkeringen (A).
Batteriet indeholder
ætsende syre.
Vigtigt!
Brug altid destilleret eller afioniseret vand
(batterivand).
Undgå gnister og åben ild.
• Sæt dækslet forsvarligt på.
OBS! Hvis batteriet aflades mange gange,
påvirkes batteriets levetid negativt.
Symboler på batteriet
Eksplosionsfare.
Symbolerne befinder sig på batteriet.
Anvend beskyttelsesbriller.
Vedligeholdelse af batteri
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden,
kørselsforholdene og klimaet.
For at batteriet skal fungere tilfredsstillende,
bør følgende iagttages:
• Kontrollér jævnligt, at der er det rette
niveau i batterivæsken (A).
• Kontrollér alle cellerne. Brug en skruetrækker til at løsne dækslet. Hver celle har
sin egen maksimumsniveaumarkering.
• Påfyld efter behov destilleret vand op til
maksimumsmærket.
Du kan finde yderligere informationer i bilens instruktionsbog.
Opbevar batteriet
utilgængeligt for børn.
167
V50 book w446.book Page 168 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Batteri
Udskiftning af batteri
Sådan afmonteres batteriet:
– Afbryd tændingen, og tag nøglen ud.
– Skru batteridækslet af.
– Vent mindst 5 minutter, inden nogen af de
elektriske tilslutninger berøres. Dette
sikrer, at alle data i bilens elektriske
system lagres i de forskellige
styreenheder.
– Tag låget af, og skru batterikassens
forside løs med en skruetrækker.
– Frigør minusledningen.
– Frigør klemmen, der fastholder batteriet.
– Frigør plusledningen.
– Løft batteriet ud.
Sådan monteres batteriet:
– Sæt batteriet på plads.
– Tilslut plusledningen.
– Påsæt klemmen, der fastholder batteriet.
– Tilslut minusledningen.
– Sæt batterikassens forside og låget på.
– Montér batteridækslet.
168
ADVARSEL!
Batterier kan danne knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, som kan
dannes, hvis startkablerne påsættes
forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at
eksplodere. Batteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætseskader.
Skyl med rigelige mængder vand, hvis
svovlsyren kommer i kontakt med øjne,
hud eller tøj. Ved stænk i øjnene skal der
omgående søges lægehjælp.
V50 book w446.book Page 169 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Pærer
Generelt
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 221.
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af
andre end et værksted, er følgende:
•
•
•
•
•
•
Generel loftsbelysning
Læselamper
Handskerumslys
Blinklys, sidespejl
Tryghedsbelysning, sidespejl
Højt placeret bremselygte
Vigtigt!
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene
fordampes af varmen og giver en
belægning på reflektoren, som så kan
ødelægges.
Udskiftning af pærer i
forlygterne
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen
tågelys) udskiftes ved at løsne og fjerne hele
lygtehuset gennem motorrummet.
Afmontering af lygtehus:
– Tag startnøglen ud, og drej lyskontakten til
position 0.
– Træk lygtehusets låsestift (1) op.
– Træk lygtehuset til siden og derefter
fremad (2).
– Løsn kontakten.
– Løft lygtehuset ud, og læg det på et blødt
underlag, så lygteglasset ikke bliver ridset.
Montering af lygtehus:
– Tilslut kontakten.
– Sæt lygtehuset på plads, og montér
låsestiften. Kontrollér, at den sidder rigtigt.
– Kontrollér lyset.
Lygtehuset skal være tilsluttet og være på
plads, inden der tændes for lyset, eller startnøglen sættes i startlåsen.
ADVARSEL!
På biler med Bi-Xenon-forlygter skal alt
arbejde på forlygterne udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Bi-Xenon-lygter kræver særlig forsigtighed, da de indeholder et højspændingsaggregat.
169
V50 book w446.book Page 170 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Nærlys
Isætning af ny pære:
Fjernlys
Afmontering af dæksel og pære:
– Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde
på én måde.
– Tryk klemmefjederen opad og derefter en
smule mod højre for at fastgøre den på sin
plads.
– Tryk kontakten tilbage.
– Sæt plasticdækslet på igen.
– Sæt pærehuset på plads igen.
– Løsn hele lygtehuset.
– Venstre lygte:
drej pærefatningen venstre om.
Højre lygte:
drej pærefatningen højre om.
– Træk fatningen ud, og udskift pæren.
– Sæt fatningen i igen. Den kan kun sidde
på én måde.
– Sæt pærehuset på plads igen.
–
–
–
–
Løsn hele lygtehuset.
Bøj låsebøjlerne til siden, og tag dækslet af.
Frigør kontakten fra pæren.
Frigør klemmefjederen, der fastholder
pæren. Tryk først mod venstre for at løsne
den, og før den derefter udad og nedad.
– Træk pæren ud.
– Sæt pærehuset på plads igen.
170
V50 book w446.book Page 171 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Positions-/parkeringslys
Blinklygter
Sidemarkeringslys
– Træk pærefatningen ud med en tang. Den
må ikke trækkes ud ved at trække i
ledningen.
– Skift pære.
– Tryk fatningen i igen. Den kan kun sidde
på én måde.
– Drej pærefatningen venstre om, og tag
den ud.
– Tag pæren ud af fatningen ved at trykke
den ind og dreje venstre om.
– Sæt en ny pære i, og anbring fatningen i
lygtehuset.
– Drej pærefatningen venstre om, træk den
ud og udskift pæren.
– Sæt fatningen på plads. Den kan kun
sidde på én måde.
171
V50 book w446.book Page 172 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
– Tryk pærefatningen på plads, og sæt
dækslet på igen.
Tågelygter
Afmontering af pærefatning
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
stilling 0.
– Fjern panelet uden om lygtehuset.
– Skru begge lygtehusets stjerneskruer ud,
og træk lygtehuset ud.
– Frigør kontakten fra pæren.
– Drej pæren venstre om, og træk den ud.
– Sæt den nye pære i, og drej den højre om.
– Slut kontakten til pæren.
– Fastgør lygtehuset med skruerne, og tryk
panelet på plads.
Alle pærer i baglygten skiftes inden fra
bagagerummet.
172
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
stilling 0.
– Fjern dækslerne i venstre/højre panel for
at få adgang til pærerne.
– Pærerne sidder i separate fatninger.
– Afbryd kontakten fra pærefatningen.
– Tryk spærrehagerne sammen, og træk
pærefatningen ud.
– Udskift pæren.
– Tilslut kontakten.
V50 book w446.book Page 173 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Pærefatning
Placeringen af pærer i baglygten
Nummerpladelygte
Indstigningslys
1. Stoplys
2. Positions-/parkeringslys
3. Blinker
4. Tågebaglygte (én side)
5. Baklys
OBS! Hvis fejlmeddelelsen "Defekt pære"/
"Kontroller bremselygte" bliver stående, efter
at en defekt pære er udskiftet, bør man få
fejlen udbedret af et autoriseret Volvoværksted.
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
stilling 0.
– Løsn skruen med en skruetrækker.
– Frigør forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud. Drej kontakten venstre om, og træk
pæren ud.
– Udskift pæren.
– Tilslut kontakten, og drej den højre om.
– Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
– Stik en skruetrækker ind, og drej den let,
så glasset løsnes.
– Fjern den defekte pære.
– Sæt en ny pære i.
– Sæt glasset på igen.
173
V50 book w446.book Page 174 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Montering af spejlglasset:
– Tryk først spejlglassets tre låseknaster ind
i den øverste kant.
– Tryk derefter de tre nederste fast.
Bagagerum
Lys i makeup-spejl
– Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
– Fjern den defekte pære.
– Sæt en ny pære i.
Afmontering af spejlglasset:
174
– Stik en skruetrækker ind under den
nederste kant i midten, og drej og vip
forsigtigt låseknasten på kanten op.
– Før skruetrækkeren under kanten til både
venstre og højre side (ved de sorte
gummipunkter), og vip forsigtigt, så
glassets underkant løsnes.
– Løsn forsigtigt spejlglasset, og løft det og
låsen ud.
– Tag den defekte pære ud, og udskift den
med en ny.
V50 book w446.book Page 175 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Sikringer
For at forhindre, at bilens elektriske system skades pga. kortslutning
eller overbelastning, beskyttes alle de forskellige elektriske funktioner
og komponenter beskyttet af et antal sikringer.
Sikringerne befinder sig på to forskellige steder i bilen:
• Relæ-/sikringsboks i motorrummet.
• Relæ-/sikringsboksen i kabinen.
Udskiftning
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke fungerer, kan det
skyldes, at komponentens sikring midlertidigt har været overbelastet
og er brændt over.
– Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
– Træk sikringen ud, og se fra siden, om den bøjede tråd er brændt
over.
– I givet fald skal der skiftes til en ny sikring af samme farve og med
samme amperetal.
I hver sikringsboks er der plads til et antal reservesikringer. Hvis den
samme sikring brænder over gentagne gange, er der fejl i komponenten. Kontakt i givet fald et autoriseret Volvo-værksted, og få
forholdet kontrolleret.
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
Der er 36 sikringspositioner. Vær omhyggelig med at udskifte en
overbrændt sikring med en ny af samme farve og med samme
amperetal.
• 19—36 er af typen "MiniFuse".
• 7—18 er af typen "JCASE" og bør udskiftes af et autoriseret
Volvo-værksted.
• 1—6 er af typen "Midi Fuse" og må kun udskiftes af et autoriseret
Volvo-værksted.
På indersiden af dækslet findes en tang, der gør det lettere at trække
sikringer ud og sætte dem i.
175
V50 book w446.book Page 176 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Sikringer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
176
Køleventilator................................................................................. 50 A
Styreservo...................................................................................... 80 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen ............................... 60 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen ............................... 60 A
Element, klimaanlæg,
Ekstravarmer-relæspole (PTC) (kun 4-cyl. benzin) ............... 80 A
Gløderør (diesel) .......................................................................... 60 A
ABS-pumpe .................................................................................. 30 A
ABS-ventiler .................................................................................. 20 A
Motorstyreenhed (ECM)............................................................. 30 A
Blæser, klimaanlæg...................................................................... 40 A
Forlygtesprinkler ........................................................................... 20 A
Strømforsyning til elopvarmet bagrude................................... 30 A
Startmotorrelæ.............................................................................. 30 A
Anhængertilslutning..................................................................... 40 A
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Reserve .................................................................................................. Strømforsyning til infotainment................................................. 30 A
Forrudeviskere.............................................................................. 30 A
Strømforsyning til sikringsboks i kabinen............................... 40 A
Reserve .................................................................................................. Horn ................................................................................................ 15 A
Brændstofdrevet ekstravarmer, kabinevarmer ...................... 20 A
Subwoofer..................................................................................... 15 A
Motorstyreenhed (ECM)/
transmissionsstyreenhed (TCM) .............................................. 10 A
Varmer, dieselfilter ....................................................................... 20 A
Reserve .................................................................................................. Tændingslås .................................................................................. 15 A
Aircondition-kompressor ............................................................ 10 A
Styreenhed for klimaanlæg (CCM)
Multimedia-styreenhed (MMM) ................................................ 10 A
V50 book w446.book Page 177 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Tågelys foran................................................................................. 15 A
Motorstyreenhed (ECM)................................................................3 A
Spændingsregulator, generator................................................ 10 A
Indsprøjtningsventiler (5-cyl.), lambdasonde (4-cyl.)
ladeluftkøler (diesel), luftforvarmningsventil (diesel) ............ 10 A
Varmeelement lambdasonde (5-cyl.),
vakuumpumpe (5-cyl.)................................................................. 20 A
Tændspoler, indsprøjtningsventiler (1,6 benzin)
brændstofpumpe (diesel)
trykkontakt, klimaanlæg (5-cyl.)................................................. 10 A
Motorfølerventiler, airconditionrelæ
PTC-element for olieudskiller,
indsprøjtningsventiler (1,8 benzin) ........................................... 15 A
Motorstyreenhed (ECM), gaspedalføler ................................. 10 A
177
V50 book w446.book Page 178 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Relæ-/sikringsboks i kabinen
Der er 50 sikringspositioner. Sikringerne befinder sig under handskerummet. Der er også plads til et antal reservesikringer.
Udskift af sikringer:
– Fjern beklædningen, som dækker sikringsboksen, ved først at
trykke midterstiften i fastgøringsclipsen (1) ca. 1 cm ind og
derefter trække dem ud.
– Drej de to vingeskruer (der holder sikringsboksen på plads)
(2) venstre om, indtil de løsnes.
– Vip sikringsboksen (3) halvvejs ned. Træk den mod stolen indtil
stoppet. Drej den helt ned, hvorefter den kan hægtes af.
– Sikringsboksen lukkes på modsat måde.
– Træk midterstiften helt ud af fastgøringsclipsen, fastgør beklædningen med clipsen, og tryk den løse stift ind i clipsen igen. Nu
udvides fastgøringsclipsen, hvorved beklædningen holdes på
plads.
178
V50 book w446.book Page 179 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Telefon, audio................................................................................ 15 A
SRS-system .................................................................................. 10 A
Stikkontakt, bagsæde ................................................................. 15 A
Belysning i kabine, handskerum og indstigning.......................5 A
Soltag- relæspole, sidespejle.......................................................5 A
Sprinklere....................................................................................... 15 A
SRS-system .................................................................................. 10 A
Reserve .................................................................................................. -
51. Ekstravarmer-relæspole (PTC), lys
parkeringshjælp foran ................................................................. 10 A
52. ABS-systemet ................................................................................. 5 A
53. Styreservo ..................................................................................... 10 A
54. Transmissionsstyreenhed (TCM), differentiale (DEM) ........ 10 A
55. Fjernbetjeningsstyreenhed, Keyless-styreenhed .................. 20 A
56. Batteriopladningsstyreenhed.................................................... 10 A
57. Computersystem, bremselyskontakt ....................................... 15 A
58. Højre fjernlys, ekstralys-relæspole .......................................... 7,5 A
59. Fjernlys (venstre)......................................................................... 7,5 A
60. Sædeopvarmning, førerside...................................................... 15 A
61. Sædeopvarmning, passagerside ............................................. 15 A
62. Soltag ............................................................................................. 20 A
63. Strømforsyning til højre bagdør ................................................ 20 A
64. Audio ................................................................................................. 5 A
179
V50 book w446.book Page 180 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Vedligeholdelse og service
Sikringer
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
180
Infotainment......................................................................................5 A
Infortainment-styreenhed (ICM), infotainment-relæspole ... 10 A
Reserve .................................................................................................. Fartpilot .............................................................................................5 A
Klimaanlæg, regnsensor ................................................................5 A
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Soltag, konsol for kabinebelysning (OHC)
påmindelse om sikkerhedsseler, bagsæde ...............................5 A
Brændstofpumperelæ ................................................................. 15 A
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Stikkontakt i bagagerum, tilbehørsstyreenhed (AEM) ......... 15 A
Reserve .................................................................................................. Baklys ................................................................................................5 A
Reserve .................................................................................................. Strømforsyning til venstre bagdør............................................ 20 A
Strømforsyning til højre fordør .................................................. 25 A
Strømforsyning til venstre fordør .............................................. 25 A
Elbetjent passagerforsæde ....................................................... 25 A
Elbetjent førersæde ..................................................................... 25 A
Relæ for kabinebelysning, elbetjente stole ...............................5 A
V50 book w446.book Page 181 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Audio/telefon
Kontrolpanel
Audiofunktioner
Radiofunktioner
Cd/md (ekstraudstyr)
Cd-skifter (ekstraudstyr)
Menuindstillinger og menupunkter — Audio
Telefon (ekstraudstyr)
Telefonfunktioner
Menuindstillinger og menupunkter — Telefon
182
183
185
187
192
194
196
198
200
206
181
V50 book w446.book Page 182 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Audio/telefon
Audio og telefonsystemet
(ekstraudstyr)
Infotainment er et system, hvor audio- og
telefonfunktioner er integreret. Infotainmentsystemet kan let og praktisk bruges med
fælles kontrolpanel og knapper på rattet.
Kontrolpanelets display viser den aktuelle
funktion.
Systemet kan udstyres med Dolby Surround
Pro Logic II (visse modeller). Dette giver en
mere naturlig lydgengivelse.
Der er følgende tre audiosystem-niveauer:
• Performance:
AM/FM radio, cd-afspiller, 4x20 W,
4 bredbåndshøjttalere (eller 4 bredbåndshøjttalere og 2 diskanthøjttalere på visse
markeder).
• HighPerformance:
AM/FM radio, cd-afspiller, 4x40 W,
8 højttalere (bas og diskant i hver dør).
• Premium Sound:
AM/FM radio, cd-afspiller, 4x70 W +
25 W, Dolby Pro Logic II, 12 højttalere
(bas, mellemregister og diskant i fordøre,
bas og diskant i bagdøre, bas og diskant i
instrumentbrættets centerhøjttalere).
Den præcise specifikation for disse niveauer
kan være forskellig på de forskellige
markeder, og nogle niveauer tilbydes ikke på
182
alle markeder. Listen over ekstraudstyr
(subwoofer, cd-/md-afspiller, cd-skifter,
telefon, navigation m.m.) er også forskellig på
de forskellige markeder. Ikke alt ekstraudstyr
er til rådighed for alle niveauer.
I instruktionsbogen beskrives, hvordan audioog telefonsystemet betjenes. Hvis man har
knapper på rattet. kan disse også bruges.
V50 book w446.book Page 183 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Kontrolpanel
Kontrolpanel, midterkonsol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kontrolpanel, midterkonsol
14.
POWER – Audio tænd/sluk
PHONE – Telefon tænd/sluk/standby
VOLUME – Lydstyrkekontrol
CD/MD – Skift mellem cd og md
(ekstraudstyr)
AM/FM – Skift mellem FM1, FM2 og AM
MENU – Åbner hovedmenuen
ENTER – Valg på menuen, aktivering af
et valg eller aktivering af telefon fra
standby
EXIT – Tilbage i menuen, afbrydelse af et
valg, sæt telefonen i standby, sletning af
det foregående tegn ved indtastning af
bogstaver og tal.
Navigeringsknap – Op og ned på
menuer, søgning/skift af spor og station
eller frem/tilbage under indtastning af
bogstaver og tal. Skift mellem cd’er i cdskifteren.
TUNING – Søgning/skift af spor og
station
SOUND – Lydindstilling (f.eks. bas,
diskant og fader)
SCAN – Automatisk stationssøgning
AUTO – Søgning efter og lagring af de
kraftigste stationer
Display – Visning af valg, menuer og
information
15. Ind- og udføringsåbning
16. Udføring – cd/md
17. Stationsknapper/valg af position i cdskifter (1-6), nummer- og tegnknapper
for telefon samt hurtigvalg i menuer
Display
På displayet vises den aktuelle funktion, f.eks.
menupunkt, meddelelser, telefonnummer eller
indstillinger. I dagslys vises informationerne
på lys baggrund og i mørke på mørk
baggrund. Displayet rengøres med en tør,
blød klud. Brug ikke rengøringsmidler.
Displayet bruges også af klimaanlægget.
Menuhåndtering
Tryk på MENU for at komme til hovedmenuen.
I hovedmenuen vælges indstillingerne for den
lydkilde i audiosystemet (f.eks. radio), som
aktuelt er aktiveret. Hvis audiosystemet ikke er
tændt, kan der ikke foretages indstillinger.
Menuhåndtering:
– Brug navigeringsknappen til at komme op
og ned på menuen.
– Tryk på EXIT for at fortryde, afvise et
menupunkt eller gå ét trin tilbage i
menustrukturen.
– Tryk på ENTER for at bekræfte, vælge eller
komme fra én undermenu til den næste
undermenu.
183
V50 book w446.book Page 184 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Kontrolpanel
Hvis batterispændingen er lav, vises en tekst
på displayet. Energisparefunktionen slukker
for visse funktioner eller reducerer belastningen på batteriet, f.eks. ved at sænke audioanlæggets lydstyrke.
184
V50 book w446.book Page 185 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Audiofunktioner
Lydstyrkekontrol
Drej lydstyrkeknappen venstre eller højre om
for henholdsvis at øge eller mindske
lydstyrken. Alternativt kan knapperne på rattet
anvendes.
Bilen har ASC, hastighedsafhængig
lydstyrke. Dette vil sige, at lydstyrken
automatisk justeres efter kørselshastigheden.
Pausetilstand
Når lydstyrken står på 0, er cd/md-afspilleren
fortsat i pause-tilstand. Afspilleren aktiveres
igen ved at skrue op for lydstyrken.
Audio tænd/sluk
Startnøglen skal være i mindst position I. Tryk
på POWER for at tænde/slukke for audiosystemet. Hvis motoren standes med audiosystemet aktivt, vil det automatisk være aktivt,
når bilen startes igen.
Valg af lydkilde
Valg af lydkilde foretages med hurtigvalgsknapperne CD/MD og AM/FM.
• Med gentagne tryk på AM/FM-knappen
skiftes der mellem FM1, FM2 og AM.
Den valgte lydkilde vises i displayet.
Lydstyrkeregulering for TP, PTY,
nyheder og alarm
Hvis der f.eks. afspilles en cd, når radioen
modtager en trafikmeddelelse, sættes cdafspilleren i pausestilling. Meddelelsen
afspilles med den lydstyrke, der er valgt for
meddelelsen. Derefter skifter lydstyrken
tilbage til cd-afspilleren. Hvis lydstyrken
justeres under meddelelsen, gemmes den
nye lydstyrke og bruges ved næste meddelelse.
Lydindstilling
– Tryk på SOUND.
– Vælg den funktion, der skal indstilles, ved
at trykke gentagne gange på SOUND.
Vælg mellem BAS, DISKANT, FADER,
BALANCE, SUBWOOFER (ekstraudstyr),
CENTER og SURROUND.
– Indstil lydstyrken med TUNING. På
displayet vises en skala fra min.- til max.niveau, med det normale niveau i midten.
Lydindstilling
Bas
Diskant
Balance mellem
forreste og
bageste højttalere
Balance mellem
højre og venstre
højttaler
Niveau for bashøjttalere
Niveau for centerhøjttalere (visse
modeller)
Niveau for
surroundsound
(visse modeller)
Vises i display
BAS
DISKANT
FADER
BALANCE
SUBWOOFER
(ekstraudstyr)
CENTER
SURROUND
Niveauet for centerhøjttalerne kan kun
indstilles, hvis Dolby Pro Logic II (DPL II) eller
3-kanalsstereo (3CH) er valgt på menuen.
Niveauet for subwooferen kan kun indstilles,
hvis den er aktiveret.
185
V50 book w446.book Page 186 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Audiofunktioner
Dolby Surround Pro Logic II
(visse modeller)
Dolby Surround Pro Logic II med centerhøjttaler midt på instrumentbrættet giver en
lydoplevelse, som er tæt på virkeligheden.
De normale stereokanaler (venstre og højre)
fordeles mellem venstre-midten-højre.
Desuden kommer der surroundsound fra
bilens bageste højttalerkanaler.
Dolby Surround Pro Logic II fungerer i cd- og
md-indstilling. Til AM- og FM-radiomodtagelse anbefales 3-kanals. Dolby Surround
Pro Logic II findes kun på det højeste
audioniveau, Premium Sound.
Indstilling af surroundsound:
– Tryk på MENU.
– Vælg menuen for den aktuelle lydkilde, og
tryk på ENTER.
– Vælg Lydindstillinger og tryk på ENTER.
– Vælg Surround AM/FM eller Surround
CD/MD og tryk på ENTER.
– Vælg Pro Logic II, 3-kanals eller Slukket
og tryk på ENTER.
Symbolet for Dolby Pro Logic II vises på
displayet, hvis det er valgt. 3-kanals vises på
displayet, hvis det er valgt.
Slukket vil sige normal stereo.
186
Dolby Surround Pro Logic II og
Dolby-ikonet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby
Pro Logic II Surround System
er fremstillet på licens fra Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
Bashøjttaler — subwoofer
(ekstraudstyr)
Giver anlægget en fyldigere lyd og dybere
bas:
– Tryk på MENU.
– Vælg menuen for den aktuelle lydkilde, og
tryk på ENTER.
– Vælg Subwoofer, og tryk på ENTER. Et
kryds i feltet (på displayet) viser, at den er
aktiveret.
Equalizer, for/bag (visse
modeller)
Finjustering af lyden i de forreste højttalere:
– Tryk på MENU.
– Vælg menuen for den aktuelle lydkilde, og
tryk på ENTER.
– Vælg Lydindstillinger og tryk på ENTER.
– Vælg Equalizer for (bag), og tryk på
ENTER.
– Indstil niveauet med navigeringsknappen
eller TUNING-knappen.
– Brug navigeringsknappen til at vælge den
næste frekvens. Der kan justeres
5 frekvenser.
– Tryk på ENTER for at gemme ændringerne
og afslutte.
– Tryk på EXIT for at afslutte uden at gemme
ændringerne.
V50 book w446.book Page 187 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Radiofunktioner
øger tempoet efter nogle sekunder. Slip
knappen, når den ønskede frekvens vises
på displayet.
Hvis frekvensen skal justeres, gøres det med
korte tryk på en af pilene.
Stationslagring
Sådan gemmes en station på en af stationsknapperne 0-9:
Stationssøgning
– Vælg radioindstilling AM, FM1 eller FM2
med AM/FM-knappen.
– Tryk kort på venstre- eller højrepilen på
navigeringsknappen for at søge efter den
næste kraftige station.
– Tryk på en af pilene for at søge igen.
Manuel stationssøgning
Der er to måder at søge manuelt efter en
station.
• Drej på TUNING-knappen for at komme til
den ønskede frekvens.
• Tryk på venstre- eller højrepilen på navigeringsknappen, og hold den inde. Radioen
går nu langsomt i den valgte retning og
– Stil ind på den ønskede station.
– Tryk på den stationsknap, hvor stationen
skal gemmes, og hold den inde. Lyden
forsvinder i et par sekunder, og Station
gemt vises på displayet.
Der kan lagres op til 10 station på de
respektive frekvensbånd AM, FM1 og FM2. I
alt 30 stationer.
Automatisk indprogrammering
af stationer
Med AUTO kan der automatisk søges og
indprogrammeres op til ti kraftige AM- eller
FM-stationer i en separat hukommelse. Hvis
der findes mere end ti stationer, vælges de ti
kraftigste. Funktionen er især nyttig i områder,
hvor man ikke kender radiostationerne eller
deres frekvenser.
– Vælg radioindstilling med AM/FMknappen.
– Et langt tryk (over 2 sekunder) på AUTO
starter søgningen.
– Autolagring vises på displayet, og et antal
kraftige stationer (maks. 10) fra det
indstillede frekvensbånd gemmes nu i den
automatiske hukommelse. Hvis der ikke
findes en station med et tilstrækkelig
kraftigt signal, vises Ingen stn. fundet.
De gemte stationer findes med knapperne
0-9. Når radioen er indstillet til automatisk
lagring, vises Auto på displayet. Teksten
forsvinder, når man går tilbage til normal
radioindstilling. Man kommer tilbage til normal
radioindstilling ved at trykke på AM/FM, EXIT
eller med et kort tryk (under 0,7 sekunder) på
AUTO.
Tilbage til "Autolagring":
– Tryk kort på AUTO, og vælg derefter kanal
med knapperne 0-9 for at komme til de
sidst gemte stationer.
Scanning
Scanning efter en station:
– Vælg radioindstilling med AM/FMknappen.
– Tryk på SCAN. Der vises "Scan" på
displayet.
– Tryk på SCAN eller EXIT for at afslutte.
Funktionen søger automatisk efter den næste
kraftige AM- eller FM-station. Når der findes
en station, standser man der i ca. 8 sekunder,
hvorefter søgningen genoptages.
187
V50 book w446.book Page 188 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Radiofunktioner
Radio Data System — RDS
RDS er et system, som forbinder sendere i et
netværk. Det anvendes bl. a. til at få indstillet
den rette frekvens, uanset hvilken sender man
lytter til, eller hvilken lydkilde der er aktiv
(f.eks. cd). Systemet anvendes også til
modtagelse af trafikmeddelelser og til at finde
programmer af en bestemt type eller med et
bestemt indhold. Radiotekst er også en del af
RDS. En radiostation kan f.eks. sende oplysninger om et igangværende radioprogram.
OBS! Visse radiostationer bruger ikke RDS
eller kun udvalgte muligheder i systemet.
PI-søgning (automatisk søgning
efter sendere)
PI-søgning vises på displayet, når der er
dårlig modtagelse på den station, der skal
vælges. Radioen søger automatisk efter den
kraftigste sender for den indstillede radiokanal. PI-søgning Exit for at slutte vises på
displayet, indtil stationen findes.
Nyheder
Programkodede meddelelser (som f.eks.
nyheder fra RDS-stationer) afbryder andre
lydkilder og sendes med den lydstyrke, som
er indstillet for denne funktion. Når nyhedsindslaget er slut, skifter radioen tilbage til den
tidligere lydkilde og lydstyrke.
188
Indstilling af nyheder
– Vælg radioindstilling med AM/FMknappen.
– Tryk på MENU.
– Vælg menuen for den aktuelle lydkilde, og
tryk på ENTER.
– Vælg Nyheder og tryk På ENTER.
NEWS vises på displayet. Tryk på EXIT for
ikke at lytte til et aktuelt nyhedsindslag.
Funktionen Nyheder er dog stadig tilkoblet,
og radioen afventer næste nyhedsprogram.
Deaktivering
– Vælg radioindstilling med AM/FMknappen.
– Tryk på MENU.
– Vælg menuen for den aktuelle lydkilde, og
tryk på ENTER.
– Vælg Nyheder og tryk På ENTER.
V50 book w446.book Page 189 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Vælg Exit for nyheder fra den
nuværende station
– Vælg radioindstilling med AM/FMknappen.
– Vælg den station, som nyhederne skal
komme fra.
– Tryk på MENU.
– Vælg Avancerede lydindstillinger, og tryk
på ENTER.
– Vælg Nyhedsstation, og tryk på ENTER.
– Vælg Nyheder fra nuv. station, og tryk
på ENTER.
Deaktivering
– Tryk på MENU. Vælg menuen for den
aktuelle lydkilde, og tryk på ENTER.
– Vælg Avancerede radioindstill, og tryk på
ENTER.
– Vælg Nyheder og tryk på ENTER.
– Vælg Nyhedsstation, og tryk på ENTER.
– Vælg Nyheder fra alle stationer, og tryk
på ENTER.
Trafikmeddelelser — TP-station
Trafikmeddelelser fra RDS-stationer afbryder
andre lydkilder og høres med den lydstyrke,
der er valgt til dette formål. Så snart meddelelsen er slut, vender radioen tilbage til den
tidligere lydkilde og lydstyrke.
Indstilling af trafikmeddelelser
– Tryk på MENU.
– Vælg menuen for den aktuelle lydkilde.
– Vælg TP, og tryk på ENTER.
Der vises TP på displayet, når funktionen er
aktiveret. Hvis den indstillede station kan
sende trafikmeddelelser, vises der TP))) på
displayet. Tryk på EXIT for ikke at lytte til en
igangværende trafikmeddelelse. Funktionen
TP er dog stadig aktiveret, og radioen venter
på den næste trafikmeddelelse.
Vælg at indstille trafikmeddelelser fra
en bestemt kanal
– Vælg radioindstilling med AM/FMknappen.
– Aktivér den station, som trafikmeddelelserne skal komme fra.
– Tryk på MENU. Vælg menuen for den
aktuelle lydkilde, og tryk på ENTER.
– Vælg Avancerede radioindstill, og tryk på
ENTER.
– Vælg TP, og tryk på ENTER.
– Vælg TP-station, og tryk på ENTER.
– Vælg TP fra aktuelle station.
Deaktivering af TP-station
– Tryk på MENU. Vælg menuen for den
aktuelle lydkilde, og tryk på ENTER.
– Vælg Avancerede radioindstill, og tryk på
ENTER.
– Vælg TP, og tryk på ENTER.
– Vælg TP-station, og tryk på ENTER.
– Vælg TP fra alle stationer, og tryk på
ENTER.
TP-søgning
Man kan lytte til trafikmeddelelser, når man
rejser mellem forskellige områder og lande,
uden at man selv behøver vælge station.
– Tryk på MENU.
– Vælg den aktuelle lydkilde.
– Vælg Avancerede radioindstill, og tryk på
ENTER.
– Vælg TP, og tryk på ENTER.
– Vælg TP-søgning, og tryk på ENTER.
Deaktivering
Vælg TP-søgning igen, og tryk på ENTER.
Radiotekst
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmernes indhold, kunstnere osv.
Visning af oplysninger med tekst på
displayet
– Tryk på MENU. Vælg menuen for den
aktuelle lydkilde, og tryk på ENTER (den
aktuelle lydkilde er altid markeret, når
menuen åbnes, forudsat at der er tændt
for audiosystemet).
– Vælg Radiotekst på menuen, og tryk på
ENTER.
189
V50 book w446.book Page 190 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Radiofunktioner
Deaktivering
Vælg Radiotekst igen, og tryk ENTER.
Alarm
Der udsendes automatisk alarmer.
Funktionen kan ikke slås fra. Der står ALARM!
på radioens display, når der udsendes en
alarmmeddelelse. Funktionen benyttes til at
advare bilister om alvorlige ulykker og
katastrofer.
Programtype — PTY
Med denne funktion kan der vælges mellem
forskellige programtyper.
– Tryk på MENU. Vælg menuen for den
aktuelle lydkilde, og tryk på ENTER.
– Vælg PTY, og tryk på ENTER.
– Vælg Vis PTY, og tryk på ENTER. Den
indstillede stations PTY vises nu på
displayet.
OBS! Ikke alle radiostationer har PTYangivelse.
Programtype — vises på display
• Aktuelt
• Information
• Sport
• Undervisning
• Radioteater
• Kultur
190
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Videnskab
Underholdning
Popmusik
Rockmusik
Easy listening
Let klassisk
Klassisk musik
Diverse musik
Vejr
Finans
Børneudsendelser
Sociale emner
Religion
Ring ind
Rejser og ferier
Fritid og hobby
Jazzmusik
Countrymusik
National musik
Gamle kendinge
Folkemusik
Dokumentar
Gamle kendinge
Dokumentar
Søgning efter en bestemt
programtype
Afsøgning af hele frekvensbåndet:
– Vælg FM 1 eller FM 2, og tryk på MENU.
– Vælg menuen for den aktuelle lydkilde, og
tryk på ENTER.
– Vælg PTY, og tryk på ENTER.
– Gå til Vælg PTY, og tryk på ENTER.
– Tryk på ENTER for én eller flere af
programtyperne på listen. PTY-symbolet
på displayet tændes ved det første valg,
og radioen sættes i standby for PTY.
– Tryk på EXIT for at gå tilbage.
– Vælg Søg efter PTY, og tryk på ENTER.
Hvis radioen finder en station med den
valgte programtype, høres denne i
højttalere n.
Hvis der ikke findes nogen station med den
valgte programtype, vender radioen tilbage til
den tidligere frekvens.
PTY står derefter i standby, indtil den valgte
programtype begynder at sendes. Når det
sker, skifter radioen automatisk til den station,
som sender den valgte programtype.
Deaktivering
– Vælg Nulstil alle PTY’er. PTY-symbolet på
displayet slukkes, og radioen vender
tilbage til normal indstilling.
V50 book w446.book Page 191 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
PTY standby
For blot at sætte radioen i PTY-standby, skal
pkt. 1-6 gentages.
Automatisk frekvensopdatering
Funktionen AF er normalt aktiveret og sørger
for, at en af de kraftigste, tilgængelige
sendere for en radiostation vælges.
Automatisk frekvensopdatering
– Tryk på MENU. Vælg menuen for den
aktuelle lydkilde, og tryk på ENTER.
– Vælg Avancerede radioindstill, og tryk på
ENTER.
– Vælg AF, og tryk på ENTER.
Genaktivering
– Vælg AF, og tryk på ENTER.
Regionale radioprogrammer
Funktionen REGIONAL er normalt deaktiveret. Når den er aktiveret, kan man fortsat
lytte til en regional sender, selvom signalet er
svagt.
Aktivering af regionale
radioprogrammer
– Tryk på MENU. Vælg menuen for den
aktuelle lydkilde, og tryk på ENTER.
– Vælg Avancerede radioindstill, og tryk på
ENTER.
– Vælg Regional, og tryk på ENTER.
– REG vises på displayet.
Deaktivering
– Vælg REG igen, og tryk på ENTER.
EON - Lokal/Fjern/Slukket
(Enhanced Other Networks)
– Vælg Avancerede radioindstill, og tryk på
ENTER.
– Vælg Nulstil alt, og tryk på ENTER.
– Tryk på ENTER igen for at bekræfte.
Når EON er aktiveret, afbrydes f.eks. radioprogrammer for trafikmeddelelser og nyhedsudsendelser.
Funktionen har følgende 3 niveauer:
• Lokal - Afbryder kun, hvis signalet er
kraftigt.
• Fjern - Afbryder også ved svagere
signaler.
• Slukket - Funktionen ikke aktiveret.
Aktivering af EON
– Tryk på MENU.
– Vælg menuen for den aktuelle lydkilde, og
tryk på ENTER.
– Vælg Avancerede radioindstill, og tryk på
ENTER.
– Vælg EON, og tryk på ENTER.
– Vælg Lokal, Fjern eller Slukket, og tryk på
ENTER.
Nulstilling af RDS-funktioner
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling:
– Tryk på MENU. Vælg på menuen for den
aktuelle lydkilde, og tryk på ENTER.
191
V50 11 Infotainment w446.fm Page 192 Wednesday, September 15, 2004 3:56 PM
Infotainment
Cd/md (ekstraudstyr)
Skift af spor
Scan
Tryk på venstre- eller højrepilen på navigeringsknappen for at komme til henholdsvis
forrige og næste spor. Spornummeret vises
på displayet. TUNING-knappen (eller
knapperne på rattet) kan også bruges til dette
formål.
Ved brug af denne funktion afspilles de første
10 sekunder af hvert spor.
Hurtigspoling
Hold venstre- eller højrepilen på navigeringsknappen inde for at søge i et spor eller på
hele cd’en/md’en. Søgningen fortsætter, så
længe knappen holdes inde.
Start af cd/md-afspiller
(ekstraudstyr)
Start cd/md-afspilleren med et tryk på
CD/MD-knappen. Sæt en cd/md i apparatet.
Cd’er
Hvis cd’ens kvalitet ikke opfylder kravene i
standarden EN60908, eller hvis den er
indspillet på dårligt udstyr, kan dette medføre
dårlig eller manglende lyd.
Vigtigt!
Brug kun standard-cd’er (12 cm), ikke
mindre cd’er. Brug ikke cd’er med påklistret
etiket. Den varme, der udvikles i cd-afspilleren, kan få etiketten til at løsne sig, og
man risikerer, at apparatet beskadiges.
192
Tilfældig rækkefølge
Funktionen medfører, at cd’ens numre
afspilles i tilfældig rækkefølge.
– Tryk på MENU. Vælg menuen for den
aktuelle lydkilde, og tryk på ENTER.
– Vælg Random, og tryk på ENTER.
RND vises i displayet, så længe funktionen er
aktiveret.
Deaktivering
– Vælg Random igen, og tryk på ENTER
eller EXIT.
– Tryk på SCAN.
– Tryk på EXIT for at afspille det aktuelle
spor.
Disctekst
På visse cd’er er der oplysninger om titler.
Oplysningerne vises som tekst på displayet
(gælder kun den kombinerede cd/mdafspiller).
Aktivering af Disctekst
– Tryk på MENU. Vælg menuen for den
aktuelle lydkilde, og tryk på ENTER.
– Vælg Disctekst, og tryk på ENTER.
Hvis der er oplysninger lagret på discen,
vises de nu på displayet.
Deaktivering
– Vælg Disctekst, og tryk på ENTER.
V50 book w446.book Page 193 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Ejecting af cd/md
Tryk på eject-knappen for at få cd’en ud. Af
hensyn til trafiksikkerheden bliver en
udskubbet cd ude i 12 sekunder. Derefter
føres den ind i afspilleren igen, og apparatet
går i pausetilstand (gælder ikke md). Tryk på
CD/MD for at aktivere afspilleren igen.
193
V50 book w446.book Page 194 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Cd-skifter (ekstraudstyr)
indspillet på dårligt udstyr, kan dette medføre
dårlig eller manglende lyd.
Vigtigt!
Brug kun standard-cd’er (12 cm), ikke
mindre cd’er. Brug ikke cd’er med
påklistret etiket. Den varme, der udvikles i
cd-afspilleren, kan få etiketten til at løsne
sig, og man risikerer, at apparatet beskadiges.
Valg af position
Cd-skifteren kan indeholde op til seks cd’er
samtidig.
Vælg den cd, der skal spilles, ved hjælp af
talknapperne 1-6, eller ved at trykke på opeller nedpilen på navigeringsknappen.
Cd’ens og sporets nummer vises på
displayet.
Start af cd-skifter:
Skift af spor
Start cd-skifteren
– Tryk på CD-knappen.
– Vælg en tom plads med talknapperne 1-6
(eller op/ned med navigeringsknappen).
Den tomme plads vises på displayet.
– Sæt en cd i cd-skifteren.
Kontrollér, at der vises Indsæt disc, inden den
nye cd isættes.
Cd’er
Hvis cd’ens kvalitet ikke opfylder kravene i
standarden EN60908, eller hvis den er
194
Tryk på venstre- eller højrepilen på navigeringsknappen for henholdsvis at komme til
forrige eller næste spor. Spornummeret vises
på displayet. TUNING-knappen (eller
knapperne på rattet) kan også bruges til dette
formål.
Hurtigspoling
Hold venstre- eller højrepilen på navigeringsknappen inde for at søge i et spor eller på
hele cd’en/md’en. Søgningen fortsætter, så
længe knappen holdes inde.
Tilfældig rækkefølge
Afspilning af sporene på cd’en i tilfældig
rækkefølge:
– Tryk på MENU. Vælg menuen for den
aktuelle lydkilde, og tryk på ENTER.
– Vælg Random, og tryk på ENTER.
– Vælg Enkelt disc eller Alle discs for at få
apparatet til at vælge tilfældigt fra
henholdsvis én eller alle cd’er i cdskifteren.
– RND eller RND ALLE vises på displayet,
så længe funktionen er aktiveret.
– Tryk på højrepilen på navigeringsknappen
for at vælge næste tilfældigt valgte spor.
Deaktivering
– Tryk på EXIT.
OBS! Valg af næste tilfældigt valgte spor
fungerer kun for den aktuelle cd.
Scan
Ved brug af denne funktion afspilles de første
10 sekunder af hvert spor.
– Tryk på SCAN.
OBS! Tryk på EXIT for at afspille det aktuelle
spor.
Disctekst
På visse cd’er er der oplysninger om titler.
Oplysningerne vises som tekst på displayet.
V50 book w446.book Page 195 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Oplysninger om Disctekst
– Tryk på MENU. Vælg menuen for den
aktuelle lydkilde, og tryk på ENTER.
– Vælg Disctekst, og tryk på ENTER.
Hvis der er oplysninger lagret på discen, vises
de nu på displayet.
Deaktivering
– Vælg Disctekst, og tryk på ENTER.
Cd-eject, 1 disc
Tryk på eject-knappen. Af trafiksikkerhedsårsager bliver cd’en ude i 12 sekunder.
Derefter fører afspilleren den ind igen og går
i pausetilstand. Tryk på CD/MD for at aktivere
afspilleren igen.
Cd-eject, alle discs
Hold eject-knappen inde i over 2 sekunder,
hvorefter hele magasinet tømmes med én cd
ad gangen. Ejecting alle vises på displayet.
195
V50 book w446.book Page 196 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Menuindstillinger og menupunkter — Audio
FM1/FM2-menu
1. Nyheder (Fra1)
2. TP Til/Fra1
3. PTY
3.1.
Vælg PTY
3.1.1.
Nulstil alle PTY’er
3.1.2.
Liste over alle PTY’er
3.2.
Søg efter PTY
3.3.
Vis PTY Til/Fra
4. Radiotekst Til/Fra1
5. Avancerede radioindstill
5.1.
TP
5.1.1.
TP-station
5.1.2.
TP-søgning Til/Fra1
5.2.
Nyhedsstation
5.3.
AF Til1/Fra
5.4.
Regional Til/Fra1
5.5.
EON
5.5.1.
Slukket
5.5.2.
Lokal
5.5.3.
Fjern1
5.6.
Gendan fabriksindstillinger
6. Lydindstillinger
6.1.
Surround AM/FM (visse modeller)
6.1.1.
Dolby Pro Logic II
6.1.2.
3-kanals
6.1.3.
Slukket1
6.2.
Surround CD/MD (visse modeller)
6.2.1.
Dolby Pro Logic II
196
6.2.2.
3-kanals
6.2.3.
Slukket
6.3.
Subwoofer Til1/Fra (ekstraudstyr)
6.4.
Equalizer for (visse modeller)
6.5.
Equalizer bag (visse modeller)
6.6.
Tilpasning af lyd til hast
6.6.1.
Lav
6.6.2.
Medium
6.6.3.
Høj
6.7.
Gendan fabriksindstillinger
AM-menu
1. Lydindstillinger
1.1.
Surround AM/FM (visse modeller)
1.1.1.
Dolby Pro Logic II
1.1.2.
3-kanals Fra1
1.2.
Surround CD/MD (visse modeller)
1.2.1.
Dolby Pro Logic II
1.2.2.
3-kanals
1.2.3.
Slukket
1.3.
Subwoofer Til1/Fra (ekstraudstyr)
1.4.
Equalizer for (visse modeller)
1.5.
Equalizer bag (visse modeller)
1.6.
Tilpasning af lyd til hast
1.6.1.
Lav
1.6.2.
Medium
1.6.3.
Høj
1.7.
Gendan fabriksindstillinger
Cd-menu
1. Random
2. Nyheder (Fra1)
3. TP (Fra1)
4. Lydindstillinger
4.1.
Surround AM/FM (visse modeller)
4.1.1.
Dolby Pro Logic II
4.1.2.
3-kanals
4.1.3.
Slukket1
4.2.
Surround CD/MD (visse modeller)
4.2.1.
Dolby Pro Logic II
4.2.2.
3-kanals
4.2.3.
Slukket
4.3.
Subwoofer (Til1) (ekstraudstyr)
4.4.
Equalizer for (visse modeller)
4.5.
Equalizer bag (visse modeller)
4.6.
Tilpasning af lyd til hast
4.6.1.
Lav
4.6.2.
Medium
4.6.3.
Høj
4.7.
Gendan fabriksindstillinger
V50 book w446.book Page 197 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Cd-skiftermenu
Cd/md-menu
1. Random
1.1.
Slukket1
1.2.
Enkelt disc
1.3.
Alle discs
2. Nyheder (Fra1)
3. TP (Fra1)
4. Disctekst (Fra1)
5. Lydindstillinger
5.1.
Surround AM/FM (visse modeller)
5.1.1.
Dolby Pro Logic II
5.1.2.
3-kanals
5.1.3.
Slukket1
5.2.
Surround CD/MD (visse modeller)
5.2.1.
Dolby Pro Logic II1
5.2.2.
3-kanals
5.2.3.
Slukket
5.3.
Subwoofer (Til1) (ekstraudstyr)
5.4.
Equalizer for (visse modeller)
5.5.
Equalizer bag (visse modeller)
5.6.
Tilpasning af lyd til hast
5.6.1.
Lav
5.6.2.
Medium
5.6.3.
Høj
5.7.
Gendan fabriksindstillinger
1. Random
2. Nyheder (Fra1)
3. TP (Fra1)
4. Disctekst (Fra1)
5. Lydindstillinger
5.1.
Surround AM/FM (visse modeller)
5.1.1.
Dolby Pro Logic II
5.1.2.
3-kanals
5.1.3.
Slukket1
5.2.
Surround CD/MD (ekstraudstyr)
5.2.1.
Dolby Pro Logic II1
5.2.2.
3-kanals
5.2.3.
Slukket
5.3.
Subwoofer (Til1) (ekstraudstyr)
5.4.
Equalizer for (ekstraudstyr)
5.5.
Equalizer bag (ekstraudstyr)
5.6.
Tilpasning af lyd til hast
5.6.1.
Lav
5.6.2.
Medium
5.6.3.
Høj
5.7.
Gendan fabriksindstillinger
1.
Standard/fabriksindstillinger
197
V50 book w446.book Page 198 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Telefon (ekstraudstyr)
Telefonsystemets dele
198
V50 book w446.book Page 199 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
1. Antenne
Antennen er monteret på taget.
2. Knapper på rattet
Med disse knapper kan de fleste af telefonsystemets funktioner betjenes. Når telefonen
er aktiveret, kan de kun anvendes til telefonfunktionerne. I aktiv tilstand vises der altid
telefoninformation på kontrolpanelets display.
3. Mikrofon
Mikrofonen til håndfri brug er indbygget i
loftskonsollen ved bakspejlet.
4. Kontrolpanel
Samtlige funktioner (undtagen samtalelydstyrken) kan betjenes med knapperne på
kontrolpanelet. På displayet vises menufunktioner, meddelelser, telefonnumre osv.
5. Telefonrør (ekstraudstyr)
6. SIM-kort
SIM-kortet anbringes i en holder i handskerummet.
• Under brændstofpåfyldning skal telefonsystemet være slukket.
• Sluk for telefonsystemet i nærheden af
sprængningsarbejder.
• Lad kun autoriseret personale udføre
service på telefonsystemet.
Nødopkald
Nødopkald til alarmnumre kan også gennemføres uden SIM-kort, forudsat at der er
dækning hos en GSM-operatør.
Sådan foretages et nødopkald:
– Aktiver telefonen.
– Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU: 112).
– Tryk på ENTER.
Højttaler
Telefonen anvender højttaleren i førerdøren
eller audiosystemets centerhøjttaler, hvis der
er en sådan.
Generelt
• Trafiksikkerheden skal altid have højeste
prioritet.
• Hvis bilens fører er nødt til at bruge
telefonrøret, skal bilen først parkeres på et
sikkert sted.
199
V50 book w446.book Page 200 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Telefonfunktioner
Dobbelte SIM-kort
Mange telefonudbydere tilbyder dobbelte
SIM-kort, et til bilen og et til en anden telefon.
Hvis du har dobbelte SIM-kort, kan du
anvende det samme nummer på to forskellige
telefoner. Spørg din telefonudbyder om,
hvilke muligheder der findes, og hvordan
dobbelte SIM-kort benyttes.
Specifikation
SIM-kort
Telefonen kan kun bruges sammen med et
gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module).
Kort forhandles af forskellige netoperatører.
Hvis der opstår problemer med kortet, skal du
kontakte din netoperatør.
Sæt SIM-kortet i, når telefonen tages i brug.
– Sluk for telefonen.
– Åbn handskerummet og dækslet til SIMkortholderen.
– Træk SIM-kortholderen ud.
– Placér kortet, så metalfladen er synlig.
Kontrollér, at det affasede hjørne af kortet
passer til fasningen på holderen.
– Tryk forsigtigt holderen ind igen.
200
Udgangseffekt
2W
SIM-kort
Lille
Hukommelsespladser
2551
SMS (Short Message
Service)
Ja
Data/Fax
Nej
Dualband
Ja (900/1800)
1. Antallet af hukommelsespladser på SIMkort afhænger af abonnementet.
IMEI-nummer
For at kunne spærre telefonen skal netoperatøren underrettes om telefonens IMEInummer, et 15-cifret serienummer, som er
indprogrammeret i telefonen. Tast *#06# for
at få vist nummeret på displayet. Skriv det
ned, og gem det et sikkert sted.
V50 book w446.book Page 201 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PHONE – Tænd/sluk/standby
MENU – Åbner hovedmenuen.
ENTER – Accept af opkald, valg på
menuen, aktivering af telefonen fra
standby. Med et kort tryk på ENTER
vises også det sidst indtastede nummer.
EXIT – Afbrydelse/afvisning af opkald,
tilbage i menuen, afbrydelse af valg,
sletning af indtastede tal/tegn.
Navigeringsknap – Op/ned i menuer,
frem/tilbage under indtastning af tekst
og tal.
Display
Nummer- og tegnknapper samt
hurtigvalg af menupunkter.
VOLUME – Regulering af baggrundslydstyrke fra radio osv. under samtaler.
Knapper på rattet
1.
2.
3.
4.
ENTER – Accept af opkald, valg på
menuen, aktivering af telefonen fra
standby. Med et kort tryk på ENTER
vises også det sidst indtastede nummer.
EXIT – Afbrydelse/afvisning af opkald,
tilbage i menuen, afbrydelse af valg,
sletning af indtastede tal/tegn.
VOLUME – Hævning/sænkning af
samtalelydstyrken under en samtale.
Navigeringsknap – Op/ned i menuer,
frem/tilbage under indtastning af tekst
og tal.
Kontrolpanel, midterkonsol
201
V50 book w446.book Page 202 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Telefonfunktioner
Tænding og slukning
Når telefonsystemet er aktiveret eller i
standby, vises der et telefonrør på displayet.
Hvis bilens tænding slås fra, mens telefonsystemet er aktiveret, er telefonsystemet
aktiveret, når tændingen slås til næste gang.
Når telefonsystemet er slukket, er det ikke
muligt at modtage opkald.
Aktivering af telefonsystemet
– Tryk på PHONE.
– Indtast PIN-koden, og tryk på ENTER.
Slukning
– Hold PHONE inde for at slukke for
telefonsystemet.
Standby
– Tryk på PHONE eller EXIT for at sætte
telefonsystemet i standby.
Genaktivering
– Systemet aktiveres igen med et kort tryk
på PHONE.
Opringning og modtagelse af
opkald
Opringning:
– Indtast nummeret, og tryk på ENTER på
rattet eller kontrolpanelet, eller løft telefonrøret.
Modtagelse af et opkald:
– Tryk på ENTER, eller løft røret. Aut.svar
kan også benyttes, se menupunkt 4.3.
202
Lyden fra audiosystemet kan slås fra
automatisk, når en telefonsamtale er i gang;
se menupunkt 5.5.3.
Dæmpning af lydstyrken ved
telefonsamtale
Hvis telefonen ringer, f.eks. mens radioen
spiller, sænkes lydstyrken, når opkaldet
besvares. Når samtalen er slut, vender
lydstyrken tilbage til det tidligere indstillede
niveau. Lydstyrken kan også reguleres under
samtalen, og den nye lydstyrke bevares, når
samtalen afbrydes. Audiolydstyrken kan også
slås helt fra i forbindelse med telefonsamtaler.
Se menupunkt 5.5.3. Funktionen gælder kun
for Volvos integrerede telefonsystem.
Afslutning af samtale
Tryk på EXIT eller l æg røret på. Audioanlægget vender tilbage til sin tidligere aktivitet.
Indgående opkald afvises ved at trykke
på EXIT.
Standby
Det er muligt at modtage samtaler, samtidig
med at audiosystemet er aktivt, og der vises
oplysninger fra audiosystemets lydkilder på
displayet. For at kunne bruge telefonsys.
temets øvrige funktioner skal telefonen være
aktiveret.
Hurtigvalg i menuen
I menusystemet kan der benyttes tal i stedet
for pil e og ENTER til at vælge en menu på
hovedmenuen. Alle menupunkter har et
nummer, og tallene vises på displayet
sammen med menupunktet.
Trafiksikkerhed
Dele af telefonens menusystem er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilgængelige ved
hastigheder over 8 km/t. En påbegyndt aktivitet
kan afsluttes i menusystemet. Hastighedsbegrænsningen kan slås fra i menupunkt 5.6.1,
Menu-lås.
IDIS
(Intelligent Driver Information System) Med
IDIS-systemet kan indgående opkald og
SMS udskydes, så føreren kan koncentrere
sig om kørslen. Indgående opkald og SMS
kan forsinkes i 5 sekunder, inden de
forbindes. Ubesvarede opkald vises på
displayet. IDIS kan slås fra i menupunkt 5.6.2.
V50 book w446.book Page 203 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
det håndfri system. Tryk på knappen
MENU, gå til Håndbetjent, og tryk på
ENTER for at overføre lyden til røret.
Sidst kaldte nummer
Telefonen lagrer automatisk de sidste
opkaldte telefonnumre/navne.
Modtagelse af et nyt opkald,
mens en samtale er i gang
Sådan ringes der til det sidst kaldte nummer:
Hvis man hører to toner under en igangværende samtale, er der kommet endnu et
opkald. På displayet står der: Svar?
– Tryk på ENTER på rattet eller kontrolpanelet (i aktiv tilstand).
– Gå frem eller tilbage med navigeringsknappen blandt de senest kaldte numre.
De vises på displayet.
– Tryk på ENTER.
Telefonrør (ekstraudstyr)
Sådan ringes op via telefonrøret:
– Indtast det ønskede nummer med
knapperne i midterkonsollen, og løft røret.
Inden det løftes, skal det det trykkes ned.
Samtalen afbrydes, når røret lægges tilbage i
holderen.
Lydstyrken reguleres med knappen på siden
af røret.
Skift til håndfri uden at afslutte samtalen:
– Tryk på højrepilen på rattet (eller menuknappen på kontrolpanelet), og vælg
Håndfri. Tryk på ENTER, og læg røret på.
Hvis røret allerede er løftet, når en telefonsamtale påbegyndes, kommer lyden ud i
OBS! Når telefonen er tændt, varer det lidt,
inden der kan foretages hurtigopkald. For at
kunne ringe op med en hurtigopkaldstast skal
menupkt. 3.4.1 være aktiveret.
Hurtigopkald
Et nummer, som er gemt i telefonbogen, kan
tilknyttes en hurtigopkaldstast (1-9).
– Vælg Telefonbog på menuen, og tryk på
ENTER.
– Gå til Hurtigopkald (menupkt. 3.4), og tryk
på ENTER.
– Vælg det ciffer, som skal være kortnummeret. Tryk på ENTER for at bekræfte.
– Søg efter det ønskede navn eller telefonnummer i telefonbogen. Tryk på ENTER
for at vælge.
– Hold den ønskede hurtigopkaldstast inde
i ca. to sekunder for at ringe, eller tryk
kortvarigt på tasten efterfulgt af ENTER.
Modtagelse af et opkald:
– Tryk på ENTER. Den igangværende
samtale stilles nu i parkeringsstilling.
– Vælg Hold til/Hold fra for at afslutte
samtalen og komme tilbage til den
parkerede samtale.
Sådan afvises den indgående samtale: Tryk
på EXIT.
Sådan afsluttes den igangværende samtale:
Tryk på EXIT. Funktionen kan fravælges i
menuen.
Funktioner under en
igangværende samtale
Under en igangværende samtale er flere
funktioner tilgængelige.
203
V50 book w446.book Page 204 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Telefonfunktioner
Brug navigeringsknappen, og tryk på ENTER
for at vælge.
Privat/ikke privat Privatfunktion
Parker/tag
tilbage
Samtalelydstyrke
Samtalelydstyrken kan reguleres under
samtalen ved at trykke på ratknapperne med
stor eller lille højttaler.
Vælg, om den igangværende samtale skal
parkeres eller genoptages.
Når telefonen er aktiveret, styrer ratknapperne
kun telefonfunktionerne.
Håndfri/
Håndbetjent
Brug håndfri eller
telefonrør
Telefonbogen
Telefonbog
Vis telefonbogen
For at styre audiosystemet med ratknapperne
skal telefonen være i standby.
Telefonnummer og navn kan gemmes i
telefonens egen hukommelse eller i SIMkortets hukommelse.
Under en igangværende samtale er der flere
funktioner tilgængelige i forbindelse med en
parkeret samtale.
Når man besvarer et opkald, og nummeret
findes i telefonbogen, vises navnet på
displayet.
Brug navigeringsknappen, og tryk på ENTER
for at vælge.
Der kan lagres op til 255 navne i telefonens
hukommelse.
Privat/ikke privat Privatfunktion
Håndfri/
Håndbetjent
Brug håndfri eller
telefonrør
Sammenkobling
Konferencesamtale
(giver yderligere
valgmuligheder)
Skift
Skift mellem to
samtaler
Telefonbog
204
Vis telefonbogen
Sådan gemmes et telefonnummer med navn:
–
–
–
–
–
–
Tryk på MENU.
Vælg Telefonbog, og tryk på ENTER.
Gå til Nyt register, og tryk på ENTER.
Indtast et navn, og tryk på ENTER.
Indtast et nummer, og tryk på ENTER.
Vælg, i hvilken hukommelse det skal
gemmes, o g tryk på ENTER.
Kopiering mellem SIM-kort og
telefonbog
Sådan kopieres fra SIM-kortet til telefonens
hukommelseskort:
– Tryk på MENU.
– Vælg Telefonbog.
– Vælg Kopier alle.
– Vælg SIM til tlf., og tryk på ENTER.
Der kan også kopieres fra telefonens hukommelseskort til SIM-kortet.
Sletning af navn
Sådan slettes et navn i telefonbogen:
–
–
–
–
Tryk på MENU.
Vælg Telefonbog.
Vælg Søg.
Angiv det første bogstav i navnet (eller
hele navnet), og tryk på ENTER.
– Gå til det navn, der skal slettes, og tryk på
ENTER.
– Vælg Slet for at slette navnet.
Indtastning af navn/meddelelse
Tryk på knappen, der er mærket med det
ønskede tegn, én gang for knappens første
tegn, to gange for det andet tegn osv. Tryk på
1 for mellemrum.
1
2
3
space 1- ? !, . : " ' ( )
abc2äåàæç
def3èé
V50 book w446.book Page 205 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
4
5
6
7
8
9
*
0
#
EXIT
ghi4ì
jkl5
mno6ñöòØ
pqrs7ß
tuv8üù
wxyz9
Hvis man skriver to bogstaver efter
hinanden fra samme knap, skal
man trykke på * imellem dem eller
vente nogle sekunder
+0@*#&$£/%
Skift mellem store og små
bogstaver
Sletning af det sidst indtastede
tegn. Med et langt tryk slettes hele
nummeret eller hele teksten.
tasten med det første bogstav i navnet
(eller indtast hele navnet). Tryk på ENTER.
– Tryk på ENTER for at ringe til det valgte
nummer.
Sådan afbrydes indtastning af tekst:
– Slet alle indtastede tegn med et langt tryk
på EXIT
– Gå tilbage til menuen med endnu et langt
tryk på EXIT.
Opkald fra hukommelsen
– Tryk på MENU.
– Gå nedad ved hjælp af navigeringsknappen (eller venstrepilen på rattet for at
søge i telefonbogen).
– Tryk på ENTER, og find det ønskede navn
med navigeringsknappen, eller tryk på
205
V50 book w446.book Page 206 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Menuindstillinger og menupunkter — Telefon
Telefonmenu
1. Samtalelog
1.1.
Ikke modt. opkald
1.2.
Modtagne opkald
1.3.
Udgående opk.
1.4.
Slet liste
1.4.1.
Alle opkald
1.4.2.
Ubesvarede opkald
1.4.3.
Modtagne opkald
1.4.4.
Udgående opk.
1.5.
Samtalelængde
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
Antal samtaler
1.5.3.
Sammenlagt tid
1.5.4.
Nulstil tid
2. Meddelelser
2.1.
Læs
2.2.
Skriv
2.3.
Medd.indstill.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Gyldighedstid
2.3.3.
Meddelel.type
3. Telefonbog
3.1.
Tilføj
3.2.
Søg
3.3.
Kopier alle
3.3.1.
SIM til tlf.
3.3.2.
Tlf. til SIM
3.4.
Hurtigopkald
3.4.1.
Aktiv
206
3.4.2.
Vælg nummer
3.5.
Slet SIM-hukommelse
3.6.
Tøm telefonbog
3.7.
Hukommelsesstatus
4. Opkaldsalt.
4.1.
Send nummer
4.2.
Samtale venter
4.3.
Aut. svar
4.4.
Aut. genopringing
4.5.
Viderestilling
4.5.1.
Alle opkald
4.5.2.
Når optaget
4.5.3.
Intet svar
4.5.4.
Utilgængelig
4.5.5.
Faxopkald
4.5.6.
Dataopkald
4.5.7.
Annullér alle
5. Tlf.indstill.
5.1.
Netværk
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuel
5.2.
Sprog
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3.
SIM-sikkerhed
5.3.1.
Tændt
5.3.2.
Slukket
5.3.3.
Automatisk
5.4.
Nye koder
5.4.1.
PIN-kode
5.4.2.
Telefonkode
5.5.
Lyd
5.5.1.
Ringestyrke
5.5.2.
Ringesignal
5.5.3.
Dæmp radio
5.5.4.
Meddel.bip
5.6.
Trafiksikkerh.
5.6.1.
Menu-lås
5.6.2.
IDIS
5.7. Fabriksindst.
V50 book w446.book Page 207 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Beskrivelse af menupunkter
1. Samtalelog
1.1. Ubesvarede opkald
Liste over ubesvarede opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.2. Modtagne opkald
Liste over modtagne opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.3. Opkald
Liste over tidligere kaldte numre. Vælg mellem
at ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.4. Slet liste
Sletning af de lister, der findes i
menupunkterne 1.1, 1.2 og 1.3, i henhold til
nedenstående.
1.4.1.
Alle
1.4.2.
Ikke-modt.
1.4.3.
Modtagne
1.4.4.
Udgående
1.5. Samtalelængde
Taletid for alle samtaler eller for den seneste
samtale.
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
Antal samtaler
1.5.3.
Sammenlagt tid
1.5.4.
Nulstil tid
For at nulstille samtaletælleren skal telefonkoden bruges (se menupkt. 5.4).
2. Meddelelser
2.1. Læs
Indgående tekstmeddelelse. Vælg mellem at
slette en læst meddelelse, videresende den,
ændre den eller gemme hele eller dele af den.
2.2. Skriv
Skriv en meddelelse ved brug af tasterne.
Vælg enten at gemme eller sende den.
2.3. Beskedindstillinger
Angiv nummeret (SMSC-nummer) på den
central, der skal overføre dine meddelelser,
samt hvor længe de skal gemmes af
centralen.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Gyldighedstid
2.3.3.
Meddelelsestype
Kontakt netoperatøren for at få oplysninger
om disse indstillinger og for at få SMSCnummeret. Disse indstillinger skal normalt
ikke ændres.
3. Telefonbog
3.1. Tilføj
Gemmer navn og telefonnummer i telefonbogen. Nærmere oplysninger herom fremgår
af afsnittet om funktioner i telefonbogen.
3.2. Søg
Søgning efter navn i telefonbogen.
3.3. Kopier alle
Kopiér SIM-kortets telefonnumre og navne til
telefonens hukommelse.
3.3.1.
Fra SIM- til telefonhukommelse
3.3.2.
Fra telefon- tll SIM-hukommelse
3.4. Hurtigopkald
Et nummer, der er gemt i telefonbogen, kan
gemmes som et hurtigopkaldsnummer.
3.5. Slet SIM-hukommelse
Vælg at slette hele hukommelsen i SIM-kortet.
3.6. Slet telefonens hukommelse
Slet hele hukommelsen i telefonen.
3.7. Hukommelsesstatus
Viser, hvor mange pladser i SIM-kortet og
telefonen, der er optaget med navn og
nummer. Tabellen viser, hvor mange pladser,
der er optaget ud af det samlede antal,
f.eks. 100(250).
4. Samtalevalg
4.1. Send nummer
Vælg, om dit eget nummer skal vises til den,
du ringer til. Kontakt din netoperatør, hvis du
ønsker et permanent skjult nummer.
4.2. Samtale venter
Vælg at modtage en meddelelse om, at der
venter et opkald under en igangværende
samtale.
4.3. Aut. svar
Automatisk besvarelse af indgående opkald.
207
V50 book w446.book Page 208 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Infotainment
Menuindstillinger og menupunkter — Telefon
4.4. Genopringning
Ring til et tidligere optaget nummer.
4.5. Viderestilling
Her kan du vælge, hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt
telefonnummer.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Alle samtaler (indstillingen gælder
kun under den aktuelle samtale).
Når optaget
Intet svar
Utilgængelig
Faxopkald
Dataopkald
Annullér alle
5. Telefonindstillinger
5.1. Netværk
Vælg operatør automatisk eller manuelt. Den
valgte operatør vises i displayet i telefonens
grundindstilling.
5.1.1.
Auto
5.1.2.
Manuel
5.2. Sprog
Vælg sprog til telefonen.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
208
English UK
English US
Español
Français CAN
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-sikkerhed
Vælg, om PIN-koden skal være slået til, slået
fra, eller om telefonen automatisk skal angive
PIN-koden.
5.3.1.
Slået til
5.3.2.
Slået fra
5.3.3.
Automatisk
5.4. Nye koder
Ændring af PIN-koden eller telefonkoden
5.4.1. PIN-kode 5.4.2. Tlf.kode (brug 1234,
inden du skifter til din egen kode). Telefonkoden anvendes til at nulstille samtaletælleren. Koden bør skrives ned og opbevares et
sikkert sted.
5.5. Lyd
5.5.1.
Lydstyrke. Regulering af ringesignalets lydstyrke.
5.5.2.
Ringesignal. Der er 7 forskellige
ringesignaler.
5.5.3.
Dæmp radio: On/off
5.5.4.
Meddelelses-bip
5.6. Trafiksikkerhed
Deaktivering af hastighedsfunktionen, dvs.
man får adgang til hele menusystemet, også
under kørsel.
5.6.1.
Menu-lås
5.6.2.
IDIS
IDIS-funktionen kan slås fra, således at
indgående opkald ikke forsinkes, uanset
kørselssituationen.
5.7. Fabriksindstillinger
Tilbagestilling til systemets fabriksindstillinger.
V50 book w446.book Page 209 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Tekniske data
Typebetegnelser
Mål og vægt
Motorspecifikationer
Volumenoplysninger
Brændstof
Katalysator
Det elektriske anlæg
210
211
212
214
217
219
220
209
V50 book w446.book Page 210 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Tekniske data
Typebetegnelser
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren
vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og tilbehør kan det være en fordel at
kende bilens typebetegnelse samt chassisog motornummer.
1.
2.
3.
4.
Typebetegnelse, chassisnummer,
tilladte maksimumsvægte,
kodenummer for farve og indtræk samt
typegodkendelsesnummer (på højre
B-stolpe).
Motorens typebetegnelse, del- og
fabrikationsnummer (på motorens højre
side).
VIN-nummeret (type- og modelårsbetegnelse samt chassisnummer) er
præget i motorrummet under forruden.
Gearkassens typebetegnelse og
fremstillingsnummer
(a) Manuel gearkasse: på forsiden.
(b), (c) Automatgearkasse (på
oversiden).
210
V50 book w446.book Page 211 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Tekniske data
Mål og vægt
Mål
Længde: 451 cm
Maks. anhængervægt
Bredde: 177 cm
1.6 1200 kg
1.6D manuel 1300 kg
1.8 1300 kg
øvrige 1500 kg
Akselafstand: 264 cm
Sporvidde, for: 154-155 cm
Sporvidde, bag: 153-154 cm
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv. Vægten af passagerer og det
monterede tilbehør, såsom trækkrog,
kugletryk (i tilfælde af tilkoblet anhænger, se
tabellen), tagbagagebærer, tagboks m.m. har
betydning for lasteevnen og indgår ikke i
køreklar vægt. Tilladt belastning (ud over
føreren) = Totalvægt – Køreklar vægt.
Maks.
kugletryk
75 kg
U bremset anhænger
Maks. anhængervægt
700 kg
Maks.
kugletryk
50 kg
Skiltets placering fremgår af side 210.
1. Maks. totalvægt
2. Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
3. Maks. akseltryk, for
4. Maks. akseltryk, bag
Maks. last: Se registreringsattesten.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Maks. taglast: 75 kg
211
V50 book w446.book Page 212 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Tekniske data
Motorspecifikationer
1.6
Motorbetegnelse
Effekt (kW/omdr./sek.)
(hk/rpm)
Drejningsmoment (Nm/omdr./sek.)
(kpm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglængde (mm)
Slagvolumen (dm3 eller liter)
Kompressionsforhold
Tændrør:
Elektrodeafstand (mm)
Tilspændingsmoment (Nm)
2.4
2.4i
B4184S11
92/100
125/6000
165/67
16,8/4000
4
83
83.1
1,80
B5244S5
103/83
140/5000
220/67
22,4/4000
5
83
90
2,44
B5244S4
125/100
170/6000
230/73
23,4/4400
5
83
90
2,44
11,0:1
10,8:1
10,3:1
10,3:1
1,2
15 ±2
1,3
12
3x0,6 +/-0.1
30
3x0,6 +/-0.1
30
Motorens typebetegnelse, del- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren (se
side 210).
212
1.8
B4164S3
74/100
100/6000
150/67
15,3/4000
4
79
81,4
1,60
V50 book w446.book Page 213 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Tekniske data
T5
1.6D
2.0D
2.0D
Motorbetegnelse
B5254T3
D4164T
D4204T
Effekt (kW/omdr./sek.)
(hk/rpm)
Drejningsmoment (Nm/omdr./sek.)
(kpm/rpm)
162/83
220/5000
320/25-80
32,6/15004800
5
83
93,2
2,52
81/67
110/4000
240/
24,5/
100/67
136/4000
320/33
32,6/2000
D4204T21
98/67
133/4000
320/33
32,6/2000
4
75
88,3
1,56
4
85
88
2,00
4
85
88
2,00
9,0:1
18,3:1
18,5:1
18,5:1
0,7 +0,1
30
-
-
-
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglængde (mm)
Slagvolumen (dm3 eller liter)
Kompressionsforhold
Tændrør:
Elektrodeafstand (mm)
Tilspændingsmoment (Nm)
1. Frankrig
Motorens typebetegnelse, del- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren (se
side 210).
213
V50 book w446.book Page 214 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Tekniske data
Volumenoplysninger
Motorolie
Motorvariant
1.6
B4164S3
Volumen mellem
MIN – MAX
Kapacitet1
liter
0—0,75
4,0
Anbefalet oliekvalitet:2
WSS-M2C913-B
1.8
B4184S11
0—0,75
4,3
2.4
B5244S5
0—1,6
5,8
ACEA A1/B1
WSS-M2C913-B
2.4i
B5244S4
T5
B5254T3
1.6D
D4164T
0—1,0
3,7
2.0D
D4204T
0—2,0
5,5
2.0D
D4204T2
1. Inkluderer filterskift.
2. Alternativt ACEA A5/B5.
3. Kravet til oliens kvalitet skal opfyldes, også hvis der vælges en anden viskositet efter diagrammet.
Ekstreme kørselsforhold
Under ekstreme kørselsforhold, som giver
unormalt høj olietemperatur eller olieforbrug,
f.eks. ved kørsel i bjerge med megen motorbremsning samt ved kørsel på motorvej ved
høje hastigheder, skal olien kontrolleres
hyppigere.
Benzinmotorer: Vælg under ekstreme
kørselsforhold en helsyntetisk motorolie, der
yder motoren ekstra beskyttelse.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol®.
214
Vigtigt!
Brug altid olie af den anbefalede kvalitet
og med den rette viskositet.
Brug ikke ekstra additiver i olien - de kan
skade motoren.
Hvis der er blevet påfyldt en anden
olietype, skal man kontakte det nærmeste
autoriserede Volvo-værksted for service.
Viskositet3
SAE 5W-30
V50 book w446.book Page 215 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Tekniske data
Øvrige væsker og smøremidler
Vigtigt!
Den anbefalede transmissionsolie skal anvendes, for at gearkassen ikke beskadiges, og må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden olie, bør man kontakte det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for service.
Væske
Gearkasseolie
Kølevæske
Motorvariant/antal dele
1.6 Manuel 5-trins
1.8 Manuel 5-trins
1.6D Manuel 5-trins
2.0D Manuel 6-trins
2.4 Manuel 5-trins
2.4i Manuel 5-trins
T5 Manuel 6-trins
T5 automatgear
5-cyl. Benzin, manuel gearkasse
5-cyl. Benzin, automatgear
4-cyl. Benzin (1.8)
4-cyl. Diesel (2.0D)
4-cyl. Benzin (1.6)
4-cyl. Diesel (1.6D)
Aircondition1
Bremsevæske
Servostyring
Systemet
hvoraf beholderen
Volumen
2,1 liter
1,9 liter
1,9 liter
1,7 liter
2,1 liter
2,1 liter
2,0 liter
7,75 liter
8,0 liter
8,5 liter
7,5 liter
9,5 liter
6,2 liter
7,2 liter
180-200 gram
500-600 gram
0,6 liter
1,2 liter
0,2 liter
Anbefalet kvalitet:
Transmissionsolie: WSD-M2C200-C
Transmissionsolie: MTF 97309-10
Transmissionsolie: JWS 3309
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse
blandet med vand, se emballagen.
Termostaten åbner ved:
benzinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC.
benzinmotor (1.6) 82 ºC
dieselmotor (1.6D) 83 ºC
Kompressionsolie PAG
Kølemedium R134a (HFC134a)
DOT 4+
Servostyringsolie: WSS M2C204-A eller
tilsvarende produkt med samme
specifikation.
215
V50 book w446.book Page 216 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Tekniske data
Volumenoplysninger
Væske
Motorvariant/antal dele
Sprinklervæske
4-cyl. Benzin/Diesel
5-cyl. Benzin
Brændstoftank
Se side 217
Volumen
4,0 liter
6,5 liter
Anbefalet kvalitet:
Ved minusgrader anbefales det at bruge det
af Volvo anbefalede frostbeskyttelsesmiddel
blandet med vand.
1. Vægten varierer afhængigt af motorvariant. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at få de korrekte oplysninger.
216
V50 12 Tekniska data w446.fm Page 217 Monday, November 8, 2004 10:23 AM
Tekniske data
Brændstof
Forbrug, udslip og volumen
Motor
1.6
1.8
2.4
B4164S3
B4184S11
B5244S5
2.4i
B5244S4
T5
B5254T3
AWD
1.6D
2.0D
2.0D
D4164T (EURO3)
(EURO4)
D4204T (EURO3)
(EURO4)
(EURO3)
(EURO4)
D4204T21 (EURO3)
(EURO4) (7CV)
Gearkasse
Forbrug
liter/100 km
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
Manuel 5-trins (IB5)
Manuel 5-trins (MTX75)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-50/51)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-50/51)
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (AW55-50/51)
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (AW55-50/51)
Manuel 5-trins (MTX75)
7,2
7,3
8,5
9,2
8,6
9,2
8,8
9,6
9,6
10,2
5,0
171
174
203
220
204
220
209
229
229
243
132
Manuel 6-trins (MMT6)
5,7
5,8
5,5
5,5
5,6
153
154
145
145
148
Manuel 5-trins (M56L2)
Manuel 6-trins (MMT6)
Tankkapacitet
liter
55
55
62
62
62
58
55
55
55
1. Frankrig
217
V50 book w446.book Page 218 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Tekniske data
Brændstof
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
De officielt angivne tal for brændstofforbrug
er baseret på en standardiseret kørselscyklus
iht. EU-direktiv 80/1268 comb. Tallene for
brændstofforbrug kan påvirkes, hvis bilen
udstyres med ekstra tilbehør, som påvirker
bilens vægt. Desuden kan kørestilen og andre
ikke-tekniske faktorer påvirke bilens brændstofforbrug. Ved kørsel med brændstof med
oktantal 91 RON bliver forbruget højere og
ydelsen lavere.
218
Benzin
De fleste motorer kan køre på oktantal 91, 95
og 98 RON.
• 91 RON må ikke anvendes til
4-cylindrede motorer.
• 95 RON kan anvendes ved normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal
effekt og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 ºC
anbefales det højest mulige oktantal for at
opnå optimal ydelse og optimalt brændstofforbrug.
Benzin:
Norm EN 228.
Diesel:
Norm EN 590.
V50 book w446.book Page 219 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Tekniske data
Katalysator
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren.
Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen sendes til et elektronisk system, som
kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne.
Forholdet mellem det brændstof og den luft,
der tilføres motoren, reguleres konstant.
Reguleringen skaber optimale forhold for en
effektiv forbrænding af de skadelige stoffer
(kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider) ved
hjælp af en trevejskatalysator.
Katalysator
Katalysatoren har til opgave at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i udstødningsstrømmen ved motoren for at den hurtigt skal
komme op på driftstemperatur. Katalysatoren
består hovedsageligt af en monolit
(keramiksten eller metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt med platin/rodium/
palladium. Disse metaller står for katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den kemiske
proces uden selv at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslip
og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
219
V50 book w446.book Page 220 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Tekniske data
Det elektriske anlæg
Generelt
12 V-system med spændingsreguleret
vekselstrømsgenerator. Enspolet system,
hvor chassis og motorstel anvendes som
leder.
Batteri
Spænding
12 V
12 V
12 V
Kapacitet ved koldstart (CCA)
520 A
600 A*
700 A**
Reservekapacitet (RC)
100 min. 120 min. 150 min.
* Biler med audioniveauet High Performance.
** Biler med dieselmotor, audioniveauet
Premium Sound, brændstofdrevet varmer,
RTI.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for
at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale
batteri (se mærkaten på batteriet).
Generator
Maks. strømstyrke = 120/150 A1
Startmotor
Effekt = 1,4/1,9 kW1
1.
220
Afhængig af motorversionen
V50 book w446.book Page 221 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Tekniske data
Elektrisk anlæg
Pærer
Belysning
1. Nærlys
2. Bi-Xenon
3. Fjernlys
4. Stoplys, baklys, tågebaglys
5. Blinklys, bag/for (gul)
6. Positions-/parkeringslys bag, sidemarkeringslys
bag
7. Indstigningslys, bagagerumslys, nummerpladelys
8. Makeup-spejl
9. Positions-/parkeringslys for, sidemarkedringslys for
10. Blinklys på sidespejl (gul)
11. Tågelygter
Handskerumslys
Effekt W
Sokkel
55
35
55
21
21
5
H7
D2S
HB3
BA15s
BAU 15s
BAY15d
5
1,2
5
5
55
3
SV8,5
SV5,5
W 2,1 x 9,5d
W 2,1 x 9,5d
H11
BA9
221
V50 book w446.book Page 222 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Tekniske data
222
V50 book w446.book Page 223 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
A
A/C ....................................................................68
ABS ................................................................ 115
Advarsel! ............................................................ 2
Advarselsblinklys ............................................53
Advarselssymbol, AIRBAG-systemet ........18
Advarselssymboler ................................39, 40
Advarselstrekant .......................................... 141
Afvisere ................................................. 47, 171
Airbag, førersiden ..........................................17
Airbag, passagersiden ..................................17
Airbags og beskyttelsesgardiner,
inspektion ........................................................29
Aircondition .....................................................66
Alarm ....................................................100, 101
Alarmsignaler ............................................... 101
Alarmsystem, afprøvning ........................... 102
Anhænger ..................................................... 124
Anhængervægt ............................................ 211
B
Bagagerum ........................................... 86, 174
Bagagerummet ............................................ 133
Bagagerumsklap ......................................... 104
Bakgearsspærre .......................................... 110
Bakgearsspærring, 5 gear ........................ 109
Bakspejl ...........................................................58
Bakspejl med kompas ...................................58
Barnestol og airbag .......................................30
Barnestol og sideairbag ...............................22
Barnestol, montering .................................... 35
Batteri .......................................123, 167, 220
Batteriet .........................................................104
Belysning .......................................................169
Belysningspanel ............................................ 45
Benzinkvalitet ...............................................218
Beskyttelsesgardin ........................................ 24
Beskyttelsesgitter .......................................... 86
Beskyttelsesnet ............................................. 87
Betjeningspanel på førerens dør ............... 12
Bildata ............................................................158
Bjergning .......................................................121
Blinklygter .............................................47, 171
Blæser, A/C .................................................... 68
Blæser, ECC .................................................. 70
Bremseolie ....................................................164
Bremsesystemet ..........................................115
Bremsevæske ...............................................164
Brændstofforbrug ............................. 217, 218
Brændstofforbrug, aktuelt ........................... 48
Brændstofpåfyldning ..................................105
Brændstofsystem ........................................161
Bugsering ......................................................121
Børn i bilen, placering .................................. 32
Børnesikkerhed .............................................. 30
Børnesikkerhedslås ....................................... 99
C
Cigarettænder ................................................ 44
D
Defroster ..........................................................69
Dieselpartikelfilter ....................................... 106
Display ..............................................................43
DSTC ..................................................... 44, 117
Dæk, dimensionsmærkning ...................... 136
Dæk, hastighedsklasser ............................ 136
Dæk, køreegenskaber ................................ 136
Dæk, omdrejningsretning .......................... 140
Dæk, slidindikatorer .................................... 137
Dæklapningssæt ......................................... 144
Dæktryk ......................................................... 139
E
ECC ..................................................................67
Ekstravarmer ...................................................76
Elektrisk anlæg ............................................ 220
Elektronisk Startspærre ................................92
Elopvarmede forsæder .................................69
Elopvarmede sidespejle ...............................69
Elopvarmet bagrude ......................................69
F
Fartpilot ............................................................51
Farvekode ..................................................... 154
Firehjulstræk ................................................. 114
Fjernbetjening .................................................92
Fjernbetjeningsfunktioner .............................92
Fjernlys .......................................................... 170
223
V50 book w446.book Page 224 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Forlygtesprinklere ..........................................49
Forrudesprinklere ...........................................49
Forrudeviskere ................................................49
Fugleklatter ................................................... 152
Fælge ............................................................. 138
G
Gearkasse, automatisk .............................. 111
Gearkasse, manuel ..................................... 109
Generator ..................................................... 220
Glat føre ........................................................ 104
Gravide kvinder ..............................................15
Gulvmåtter .......................................................83
H
Handskerum ............................................83, 98
Hjul, montering ............................................ 143
Hjulmøtrikker ................................................ 138
Håndbremse ...................................................54
I
Indstigningslys ............................................. 173
Indstilling af rat ...............................................53
Indtræk .......................................................... 152
Informationscenter .........................................47
Informationsdisplay ........................................43
Instrumentbelysning ......................................45
Instrumentoversigt, højrestyret bil ..............10
Instrumentoversigt, venstrestyret bil ............ 8
224
Integreret selepude ....................................... 33
Interiør .............................................................. 77
K
Kabinebelysning ............................................ 80
Kabinefilter ...................................................... 66
Kalibrering af kompas ................................... 58
Katalysator ....................................................219
Keyless drive .................................................. 95
Kickdown .......................................................111
Klemmebeskyttelse, soltag .......................... 62
Koblingsolie ..................................................164
Koblingsvæske .............................................164
Koldstart ........................................................111
Kollisionssensorer ......................................... 24
Kollisionsstatus .............................................. 28
Kombinationsinstrument .............................. 38
Kondensvand ...............................................161
Kontakter i midterkonsollen ......................... 44
Kontrolsymboler ..................................... 39, 40
Kuldioxid ........................................................218
Kølemiddel ...................................................... 66
Kølesystem ...................................................104
Kølevæske .....................................................164
Køreklar vægt ...............................................211
L
Lak ..................................................................154
Lakskader ......................................................154
Lambdasonde ..............................................219
Lastning ........................................................ 133
Lastskjuler ........................................................86
Luftdistribution ................................................73
Luftdyser ..........................................................66
Luftfordeling, A/C ..........................................69
Luftkvalitetssystem, ECC .............................71
Lygter ................................................................45
Lyshøjderegulering ........................................45
Lyskegle ........................................................ 134
Lysomskiftning ................................................47
Lås .............................................................91, 95
Låsning .............................................................97
M
Magnetiske zoner ...........................................59
Makeup-spejl ................................................ 174
Meddelelser ....................................................43
Miljø ..................................................................... 3
Miljøfilosofi ......................................................... 3
Motorhjelm .................................................... 160
Motorolie .............................................162, 214
Motorrum ...................................................... 160
Motorspecifikationer ................................... 212
Mål .................................................................. 211
N
Nakkestøtte .....................................................84
Nummerpladebelysning ............................. 173
Nærlys ........................................................... 170
Nøgle ................................................................92
V50 book w446.book Page 225 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
Nøgleblad ................................................92, 93
Nøgler ...............................................................92
O
OBS! ................................................................... 2
Oliefilter ......................................................... 162
Oliekvalitet .................................................... 214
Opbevaringssteder ........................................82
Oplåsning ........................................................97
Orienteringslys ...............................................60
P
PACOS ............................................................20
Parkering ....................................................... 119
Parkeringsbremse ..........................................54
Parkeringslys ................................................ 171
Parkeringsvarmer ...........................................74
Parkeringsvarmer, batteri og brændstof ...75
Parkeringsvarmer, parkering ........................75
Piskesmældsskader ......................................25
Pletter ............................................................ 152
Polering ......................................................... 153
Positionslys .......................................... 45, 171
Pærefatning .................................................. 172
Påmindelse om sikkerhedssele ..................15
R
Ratlås ............................................................. 107
Recirkulation, A/C ..........................................68
Recirkulation, ECC ........................................71
Regnsensor .................................................... 50
Relæ/sikringsboks. ........................... 175, 178
Ren indefra og ud .............................................3
Rengøring, Bilvask ......................................152
Ridser .............................................................154
RME ................................................................161
Rudetræk ......................................................... 55
Rustbeskyttelse ...........................................155
Ryglæn, bagsæde ......................................... 84
Ryglæn, forsæde ........................................... 78
S
Selepuder, indbyggede ............................... 33
Selestrammere ............................................... 16
Serviceprogram ...........................................158
Servostyringsolie .........................................165
Sideairbags ..................................................... 22
Sidemarkeringslys .......................................171
Sidespejle ....................................................... 59
Sikkerhedsseler ...................................14, 153
Sikringer ........................................................175
SIPS-bag-systemet ....................................... 23
Smøremidler .................................................215
Solskærm, soltag ........................................... 62
Soltag ............................................................... 61
Sprinklere ........................................................ 50
Sprinklervæske ............................................163
SRS, omskifter ............................................... 21
SRS-systemet ................................................ 19
Stabilitetssystem .................................44, 118
Stabilitetssystemet ......................................117
Starthjælp ..................................................... 123
Startmotor .................................................... 220
Startnøgler .................................................... 107
Startspærre .......................................... 92, 107
Startsystem .....................................................95
STC ........................................................ 44, 117
Stenslag ........................................................ 154
Stikkontakt i midterkonsollen ......................44
Stol, elbetjent ..................................................79
Stol, siddestilling ............................................78
Symboler ....................................................... 118
T
Tankdæksel .................................................. 105
Tankdækselklap ................................... 45, 105
Tankkapacitet ............................................... 217
Temperatur, A/C ............................................69
Temperaturvælger, ECC ..............................72
Timer, A/C .......................................................68
Timer, ECC ......................................................71
Totalvægt ...................................................... 211
Tryghedsbelysning ........................................60
Trækkrog .............................................126, 128
Typebetegnelse ........................................... 210
Tågebaglygter .................................................45
Tågelygter ............................................. 45, 172
Tågelys .......................................................... 172
U
Udslip ............................................................ 217
225
V50 book w446.book Page 226 Friday, September 10, 2004 2:28 PM
V
Vask af bilen ................................................. 152
Vaskehal ........................................................ 152
Vedligeholdelse .................................151, 157
Vigtigt! ................................................................ 2
Vinterdæk ...................................................... 137
Viskerblade ................................................... 166
Viskere ..............................................................50
Viskositet ...................................................... 214
Voksning ....................................................... 153
Vægt .............................................................. 211
Væsker .......................................................... 215
W
WHIPS .............................................................25
WHIPS og barnestol/autopude ..................25
Ø
Økonomikørsel ............................................ 104
226
2005
VOLVO
V50
TP 7668 (Danish). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
INSTRUKTIONSBOG
VOLVO V50 TP 7487
2005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising