Volvo V60 2014 Quick Guide

Volvo V60 2014 Quick Guide
web edition
quick guide
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de
øvrige vejledninger indeholder vigtige oplysninger, herunder alle advarsler og sikkerhedsanvisninger.
Følgende symboler betyder:
Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.
Trinvise anvisninger.
Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.
Vigtige oplysninger, advarsler og sikkerhedsanvisninger, som skal læses, kan findes på sidste side.
Ekstraudstyr angives med en stjerne *.
Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
01 Start og kør
04 Funktioner i din bil
Fjernbetjening
Klimaknapper
Keyless-nøglesystem*
Lyspanel
Start og stop af motor
Kombiinstrument
Parkeringsbremse
Infotainmentsystem
Viskere
Telefon*
Internet*
Ekstern lydenhed
Knapper i midterkonsollen
02 Førerstøtte i din bil
Indstillinger i menusystem
Aktiv Parkeringshjælp*
Vognbaneassistent*
BLIS* og CTA*
Start/Stop-funktion*
Fodgængerbeskyttelse*
05 Tips
Tanke
Pleje af bilen
Opbevaringspladser
AUX-/USB*- og 12 V-kontakter
03 Dit førermiljø
Indstille sæde
Indstille rat
Hvordan fungerer fjernbetjeningen?
01
Låser døre og bagklap op og deaktiverer alarmen*.
Kan indstilles i MY CAR.
Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen.
Ankomstlys.
Låser kun bagklap op.
Information* om bilen.
Panikfunktion.
Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a.
sidespejle og elbetjent førersæde* – se instruktionsvejledningen.
Hvad viser fjernbetjeningens
indikeringslamper*?
01
Grønt konstant lys: Bilen er låst.
Gult konstant lys: Bilen er ulåst.
Rødt konstant lys: Alarmen har været udløst.
Rødt lys blinker skiftevis i begge indikeringslamper:
Alarmen har været udløst for mindre end fem minutter siden.
Hvordan fungerer Keyless-nøglesystemet*?
Fjernbetjeningen kan f.eks. blive liggende i lommen hele
tiden.
Låse og aktivere alarm
–– Rør ved et af de eksterne dørhåndtags bageste del,
eller tryk let på den mindste af bagklappens to gummibelagte knapper.
Låse op og deaktivere alarm
–– Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige
måde, eller tryk let på den største af bagklappens to
gummibelagte knapper.
01
Hvordan starter jeg motoren?
01
Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen.
Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen og
slip – motoren starter.
Hvordan slukker jeg for motoren?
01
Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen – motoren standser.
Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
Hvordan bruger jeg parkeringsbremsen?
01
Tilkoble
Træd driftsbremsepedalen ned.
Tryk på knappen PUSH LOCK/PULL RELEASE –
kombiinstrumentets advarselssymbol begynder at
blinke. Når det lyser konstant, er parkeringsbremsen
aktiveret.
Slip driftsbremsepedalen.
Frakoble
Træd driftsbremsepedalen ned.
Træk i knappen PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor*?
01
Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for
et enkelt viskerslag.
Regnsensor Til/Fra.
Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
Visker bagrude – interval/normal.
Hvordan bruger jeg Aktiv Parkeringshjælp PAP*? 02
PAP kontrollerer den tilgængelige plads og styrer derefter
bilen ind. Din opgave er at vælge gear, regulere hastigheden, og bremse/standse.
Aktiver PAP med et tryk på knappen. Kør ikke hurtigere end 30 km/t.
Følg anvisningerne, der vises på kombiinstrumentet.
Vær klar til at standse bilen, når grafik og tekst beder
om det.
Hvad gør vognbaneassistenten LKA*?
02
Hvis bilen er ved at krydse en stribe, vil LKA aktivt styre
tilbage i kørebanen med et svagt styringsmoment i rattet.
Hvis bilen passerer en stribe, vil LKA advare dig med
pulserende vibrationer i rattet.
–– Aktiver LKA med et tryk på knappen.
Hvad gør BLIS* og CTA*?
02
Blind Spot Information System informerer om køretøjer
i den blinde vinkel og hurtigt overhalende køretøjer.
Cross Traffic Alert advarer om krydsende trafik ved
bakning.
BLIS og CTA aktiveres ved motorstart.
BLIS Til/Fra.
CTA Til/Fra – betjenes med den samme knap, der
bruges til parkeringssensorerne*.
Parkeringssensorer – se instruktionsvejledningen.
Hvordan bruger jeg Start/Stop-funktionen*?
02
Manuel gearkasse
Standse motoren: Udkobl, sæt gearstangen i neutral stilling og slip koblingspedalen.
Starte motoren: Træd koblingspedalen ned.
Automatisk gearkasse
Standse motoren: Stands bilen med driftsbremsen, og
hold derefter bremsetrykket.
Starte motoren: Slip trykket med foden på driftsbremsen.
Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiveret.
Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?
02
Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan
advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og
fodgængere.
Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle
situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.
Det er vigtigt at forstå denne funktion korrekt – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan indstiller jeg sædet?
03
Hævning/sænkning af sædehyndens forkant.
Hævning/sænkning af stolen.
Flytte sædet fremad/bagud.
Vippe ryglænet.
Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
Hukommelsesknapper for elbetjent sæde*.
Gemme indstilling:
Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at
en af hukommelsesknapperne trykkes ind.
Sædeindstillinger for elbetjent sæde kan også
gemmes i fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.
Hvordan indstiller jeg rattet?
Frigør låsningen.
Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
Aktiver låsningen.
03
Hvordan regulerer jeg temperaturen?
04
Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del
af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.
Tryk på AUTO for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser AUTO
KLIMA.
Hvordan afrimer jeg forruden?
04
Tryk for at aktivere forrudens elvarme* – symbolet (1)
på skærmen lyser.
Næste tryk aktiverer den maksimale luftstrøm mod
forruden og sideruderne – symbol (1) og (2) lyser.
Det næste tryk slår begge funktioner fra – intet
symbol lyser.
Uden elvarme: Tryk for at aktivere/deaktivere luftstrømmen.
Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling? 04
AUTO-indstilling giver følgende muligheder:
• Kørelyset skifter automatisk mellem kørelys og nærlys.
• Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.
• Aktivt fjernlys (AHB)*, som blænder ned og aktiverer
fjernlys automatisk eller tilpasser fjernlyskeglen efter
trafikforholdene – kan anvendes.
• Tunneldetektering* er aktiveret.
Hvordan betjenes kørecomputeren?
04
OK åbner kørecomputerens menuer, aktiverer de
valgte punkter og slukker for meddelelser.
Fingerhjul bladrer mellem kørecomputerens punkter.
RESET nulstiller dataene i de valgte kørecomputertrin, og går bagud i menustrukturen.
Hvordan nulstiller jeg triptælleren?
04
Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise triptæller T1 eller T2.
Foretag et langt tryk på RESET-knappen for at
nulstille den viste triptæller.
Hvordan fungerer rækkevidde/"km til tom tank"? 04
Kombiinstrumentet viser en beregning af den mulige
kørestrækning, baseret på tidligere kørselsforhold og
resterende brændstofmængde.
Når "---- km" vises, er der ingen garanteret kørestrækning tilbage. Fyld brændstof på snarest. Illustrationen viser
digitalt* kombiinstrument.
Analogt kombiinstrument – se instruktionsvejledningen.
Hvordan kan jeg tænde og slukke for
Infotainmentsystemet?
04
Et kort tryk aktiverer anlægget.
Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.
Tryk kort for at slå lyden fra (MUTE) – det næste tryk
genaktiverer lyden.
Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og
telefonfunktioner*) starter/slås fra samtidig.
Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet? 04
Tryk på RADIO, Media, My CAR, NAV*, TEL* eller
* for at vælge hovedkilde.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet* på rattet for
at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
Drej på TUNE eller på fingerhjulet for at navigere i
menuerne.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet at foretage
et valg i menuerne.
Tryk kort på EXIT for at gå tilbage i menusystemet,
afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.
Foretag et langt tryk på EXIT for at vende tilbage til
normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildevisning.
Tips:
For at gå til genvejsmenuen i NAV- eller TEL-tilstand skal
du trykke en gang på NAV eller TEL. Tryk igen for at gå
tilbage til normal visning.
Hvordan tilslutter jeg en Bluetooth®-telefon
og til internet*?
04
Tryk på TEL* i midterkonsollen.
Gør mobiltelefonen søgbar/synlig via Bluetooth®.
Tryk på OK/MENU, og følg instruktionerne på skærmen. Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.
Bilens internettjenester kan nu bruges.
Telefonen vil fremover automatisk blive tilsluttet til bilen.
Mislykkes tilslutningen – se instruktionsvejledningen.
Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID*?
04
Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen.
Det giver dig adgang til forskellige tjenester som f.eks. My
Volvo og mulighed for at sende en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen.
Registrer eller håndter dit Volvo-id som følger:
Tryk på tilslutningsknappen .
Vælg Apps > Indstillinger, og følg vejledningen på
skærmen.
For mere information om Volvo ID – se instruktionsvejledningen.
Hvordan bruger jeg apps, når bilen er forbun04
det til internettet*?
Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a. musiktjenester, internetradio, navigationstjenester og en enkel
webbrowser anvendes.
Tryk på tilslutningsknappen .
Vælg Apps, og tryk på OK/MENU for at vise tilgængelige apps.
Vælg app, og bekræft med OK/MENU.
Nogle apps kræver indlogning med en separat konto fra
app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto
eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.
Hvordan ringer jeg op?
04
Tryk på TEL* i midterkonsollen.
Indtast det ønskede nummer eller drej fingerhjulet
på rattet nedad for at få adgang til telefonbogen og
opad for opkaldslisten.
Tryk på fingerhjulet for at ringe op.
Opkaldet afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at ringe op med telefonen – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan svarer jeg i telefonen*?
04
–– Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.
Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.
Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed?
04
Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB*-indgangen i midterkonsollen.
Tryk på MEDIA.
Drej TUNE til den ønskede lydkilde.
Tryk på OK/MENU.
For andre tilslutninger af ekstern enhed – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan angiver jeg en GPS*-destination?
04
Tryk på NAV for at starte navigationssystemet – et
kort vises.
Tryk en gang til på NAV, og vælg Angiv adresse
med OK/MENU.
Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet
eller midterkonsollens numeriske tastatur.
Vælg derefter Angiv som eneste destination eller
Tilføj som delmål, og tryk på OK/MENU.
For mere information og markedsafvigelser – se separat
tillæg*.
Hvilke indstillinger kan foretages i
menusystemet?
04
I MY CAR betjenes mange af bilens funktioner, f.eks.
indstillinger af ur, sidespejle og låse.
Se det tidligere afsnit "Hvordan navigerer jeg i
Infotainmentsystemet?" vedrørende hvilke knapper, der
skal bruges.
Hvordan indstiller jeg uret?
04
Søg frem til Indstillinger > Systemoptioner >
Tidsindstillinger i MY CAR.
Drej TUNE til Auto.tid, og tryk på OK/MENU for at
aktivere automatisk indstilling af uret.
Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den
korrekte tid i bilen.
Hvordan tanker jeg?
05
–– Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne tankdækselklappen – klappen åbner, når knappen slippes.
Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side
af bilen tankdækslet er placeret på.
Hvordan skal jeg vaske bilen?
05
Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal.
Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales
håndvask i bilens første måneder.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus
kan ridse lakken.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
05
Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet.
Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather
Care-kit én til fire gange om året. Volvo Leather Care-kit
kan købes hos en Volvo-forhandler.
Hvor findes opbevaringspladserne?
05
Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.
Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne? 05
For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Bagagerummets 12
V-kontakt* er altid strømførende.
Hvordan fungerer Keyless-nøglesystemet*?
Brug af handsker kan hindre Keyless-funktionen på dørhåndtagene. Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og
afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.
Hvordan starter jeg motoren?
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart
kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen.
Hvordan bruger jeg Aktiv Parkeringshjælp PAP*?
PAP fungerer ikke i alle situationer, det er kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel. Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at
bilen køres på en sikker måde og at holde øje med omgivelserne og andre trafikanter, der nærmer sig eller passerer ved parkering.
Hvordan bruger jeg Vognbaneassistenten LKA*?
LKA er kun et hjælpemiddel for føreren og fungerer ikke i alle køresituationer, trafik-, vejr- og vejforhold. Føreren er altid ansvarlig for, at
bilen køres på en sikker måde, og at gældende love og færdselsregler følges.
Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?
Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler
kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist
skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og
med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.
Hvordan indstiller jeg sædet?
Indstil den rette kørestilling for førersædet, inden kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at
undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.
Hvordan indstiller jeg rattet?
Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), inden kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.
Hvordan fungerer rækkevidde/"km til tom tank"?
Der kan opstå nogen fejlvisning, hvis køremåden ændres.
Hvordan tilslutter jeg en Bluetooth®-telefon og til internet*?
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket medfører en udgift til din netværksudbyder. Kontakt din netværksudbyder
vedrørende omkostninger for datatrafik.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de
kan beskadige indtrækket.
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne?
Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) i hver kontakt.
Du kan finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
TP 16940 (Danish) AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Hvad gør BLIS* og CTA*?
BLIS og CTA er et supplement – ikke en erstatning for en sikker køremåde og brug af sidespejle/bakspejl. Hjælpemidlerne BLIS og CTA
kan aldrig erstatte førerens ansvar og opmærksomhed. Ansvaret for at udføre vognbaneskift og at bakke på en trafiksikker måde påhviler
altid føreren. BLIS fungerer ikke i skarpe sving. BLIS fungerer ikke, når bilen bakkes.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement