Volvo V60, 2015 Early User manual

Volvo V60, 2015 Early User manual
WEB EDITION
INSTRUKTIONSVEJLEDNING
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i
din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine
passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo
er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør
dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Indhold
01 Indledning
Ejeroplysninger.........................................
Læse instruktionsbogen...........................
Indlæsning af data....................................
Tilbehør og ekstraudstyr...........................
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*.............
Information på internet..............................
Volvo Car Corporations miljøfilosofi.........
Instruktionsbogen og miljøet....................
Lamineret glas...........................................
02 Sikkerhed
13
13
16
17
17
18
19
21
21
Generelt om sikkerhedssele......................
Sikkerhedssele - spænde.........................
Sikkerhedssele - løsne..............................
Sikkerhedssele - graviditet.......................
Påmindelse om sikkerhedssele................
Selestrammere..........................................
Sikkerhed - advarselssymbol....................
Airbag-system...........................................
Airbag i førersiden.....................................
Passagerairbag.........................................
Passagerairbag - aktivering/deaktivering*...........................................................
Sideairbag (SIPS)......................................
Sideairbag (SIPS) - barnestol/barnepude.
Beskyttelsesgardin (IC).............................
Generelt om WHIPS (whiplash-beskyttelse)..........................................................
WHIPS - barnestol....................................
WHIPS - siddestilling................................
Når systemet udløses...............................
Generelt om sikkerhedstilstand................
Sikkerhedstilstand - startforsøg................
Sikkerhedstilstand - flytning.....................
Generelt om børnesikkerhed....................
23
24
25
25
26
26
27
28
28
29
Barnestol...................................................
Barnestol - placering.................................
Barnestol - totrins selepude*....................
Totrins selepude* - opslåning...................
Totrins selepude* - nedslåning.................
Barnestol - ISOFIX....................................
ISOFIX - størrelsesklasser.........................
ISOFIX - typer barnestole.........................
Barnestol - øverste befæstelsespunkter...
01 02 02
2
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
30
31
32
33
33
34
35
36
37
37
38
38
40
44
44
45
47
47
48
49
51
Indhold
03 Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger, venstrestyret bil - oversigt...
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger, højrestyret bil - oversigt.......
Kombiinstrument.......................................
Kombiinstrument, analogt - oversigt........
Kombiinstrument, digitalt - oversigt..........
Eco Guide og Power Guide*.....................
Kombiinstrument - kontrolsymbolernes
betydning..................................................
Kombiinstrument - advarselssymbolernes betydning...........................................
Udetemperaturmåler.................................
Triptællere.................................................
Ur..............................................................
Volvo Sensus............................................
Nøglepositioner.........................................
Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer..............................................
Forsæder...................................................
Forsæder - elbetjente...............................
Nøglehukommelse* i fjernbetjening..........
Bagsæder.................................................
Rat.............................................................
53
56
59
59
60
63
Elopvarmning* af rattet.............................
Lyspanel....................................................
Positions-/parkeringslys...........................
Kørelys......................................................
Tunneldetektering*....................................
Nær-/fjernlys.............................................
Aktivt fjernlys*...........................................
Aktive Xenon-forlygter*.............................
Tågebaglys................................................
Bremselygte..............................................
Advarselsblinklys......................................
Blinklys......................................................
Kabinebelysning........................................
Orienteringslys..........................................
Ankomstlys...............................................
Forlygter - tilpasning af lyskegle...............
Viskere og sprinklere.................................
Rudehejs...................................................
Sidespejle..................................................
Ruder og sidespejle - elopvarmning.........
Bakspejl - indvendigt................................
Kompas*...................................................
Soltag*.......................................................
77
77
79
80
80
81
82
84
85
85
86
86
87
88
89
89
89
91
93
94
95
95
97
Menubetjening - kombiinstrument............ 98
Menuoversigt – kombiinstrument............. 99
Besked.................................................... 100
Meddelelser - håndtering........................ 101
MY CAR.................................................. 101
Informationscenter.................................. 102
Kørecomputer – kombiinstrument "Analo
g"............................................................ 103
Kørecomputer – kombiinstrument "Digita
l".............................................................. 106
Kørecomputer – supplerende oplysninger........................................................... 109
Kørecomputer - kørselsstatistik*............. 110
03 03 03
64
65
67
68
68
68
69
70
71
72
73
74
76
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
Indhold
04 Klima
Generelt om klimaet................................
Faktisk temperatur..................................
Sensorer - klima......................................
Luftrensning............................................
Luftrensning - kabinefilter.......................
Luftrensning - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*......................................
Luftrensning - IAQS*...............................
Luftrensning - materialer.........................
Menuindstillinger - klima.........................
Luftdistribution i kabinen........................
Elektronisk klimaanlæg - ECC................
Elopvarmede forsæder*..........................
Elopvarmet bagsæde*............................
Blæser.....................................................
Automatisk regulering.............................
Temperaturstyring i kabinen...................
Aircondition.............................................
Afdugning og afisning af forruden..........
Luftdistribution - recirkulation.................
Luftdistribution - tabel.............................
Motor- og kabinevarmer*........................
Motor- og kabinevarmer* - direkte start/
slukning...................................................
05 Lastning og opbevaring
112
112
113
113
113
Motor- og kabinevarmer* - timer............
Motor- og kabinevarmer* - meddelelser.
Ekstravarmer*..........................................
Brændstofdrevet ekstravarmer*..............
Elektrisk ekstravarmer*...........................
127
129
131
131
132
Opbevaringssteder.................................
Jakkeholder.............................................
Tunnelkonsol...........................................
Tunnelkonsol - cigarettænder og askebæger*....................................................
Handskerum............................................
Indlægsmåtter*........................................
Makeup-spejl..........................................
Tunnelkonsol - 12 V-kontakt...................
Lastning..................................................
Lastning - lang last..................................
Taglast....................................................
Lastsikringsøjer.......................................
Lastning - indkøbsposeholder................
12 V-kontakt - bagagerum*.....................
Beskyttelsesnet*.....................................
Beskyttelsesnet* kombineret med bagageskjuler..................................................
Beskyttelsesgitter...................................
Lastskjuler...............................................
04 04 05
4
114
114
115
115
115
118
119
119
120
120
121
121
122
123
124
126
127
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
134
136
136
136
137
137
137
138
139
140
140
140
141
141
142
143
143
144
Indhold
06 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad................ 146
Fjernbetjening - bortkomst .................... 146
Nøglehukommelse*................................. 146
Indikation ved låsning/oplåsning - indstilling.......................................................... 147
Lås-indikator........................................... 147
Elektronisk startspærre........................... 147
Fjernbetjent startspærre med sporingssystem........................................................ 148
Fjernbetjening – funktioner..................... 148
Fjernbetjening - rækkevidde................... 149
PCC* - unikke funktioner........................ 150
PCC* - rækkevidde................................. 151
Aftageligt nøgleblad................................ 151
Aftageligt nøgleblad - udtagning/fastgøring.......................................................... 152
Aftageligt nøgleblad - oplåsning af dør... 152
Privatlåsning*.......................................... 153
Fjernbetjening/PCC - udskiftning af batteri........................................................... 154
Keyless drive*.......................................... 155
Keyless drive* - PCC'ens rækkevidde.... 156
Keyless drive* - sikker håndtering af
PCC......................................................... 156
Keyless drive* - forstyrrelser af PCC'ens
funktion...................................................
Keyless drive* - låsning...........................
Keyless drive* - oplåsning.......................
Keyless drive* - oplåsning med nøgleblad ........................................................
Keyless drive* - nøglehukommelse.........
Keyless drive* - låseindstillinger.............
Keyless drive* - antenneplacering..........
Låsning/oplåsning - udefra.....................
Manuel låsning af dør..............................
Låsning/oplåsning - indefra....................
Udluftningsfunktion.................................
Låsning/oplåsning - handskerum...........
Låsning/oplåsning - bagklap..................
Blokeret låsestilling*................................
Børnesikkerhedslås - manuel aktivering.
Børnesikkerhedslås - elektrisk aktivering*.........................................................
Alarm.......................................................
Alarmindikator.........................................
Alarm - automatisk genaktivering...........
Alarm - fjernbetjeningen fungerer ikke....
Alarmsignaler..........................................
157
157
158
Reduceret alarmniveau........................... 169
06 06 06
158
159
159
159
160
161
161
162
163
163
164
165
166
167
168
168
168
169
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
Indhold
07 Førerstøtte
Aktivt chassis – Four C*..........................
Stabilitets- og traktionskontrolsystem
(DSTC).....................................................
Stabilitets- og traktionskontrolsystem
(DSTC) - betjening...................................
Stabilitets- og traktionskontrolsystem
(DSTC) - symboler og meddelelser.........
Trafikskilt-information (RSI)*...................
Trafikskilt-information (RSI)* - betjening.
Trafikskilt-information (RSI)* - begrænsninger......................................................
Fartbegrænser........................................
Fartbegrænser - kom godt i gang...........
Fartbegrænser - ændre hastighed..........
Fartbegrænser – midlertidig deaktivering
og standby..............................................
Fartbegrænser - alarm ved overskridelse
af hastighed............................................
Fartbegrænser - slukning........................
Fartpilot*..................................................
Fartpilot* - håndtere hastighed...............
Fartpilot* - midlertidig deaktivering og
standby...................................................
Fartpilot* - genoptagelse af indstillet
hastighed................................................
Fartpilot* - slå fra....................................
171
171
172
Adaptiv fartpilot - ACC*..........................
Adaptiv fartpilot* - funktion.....................
Adaptiv fartpilot* - oversigt.....................
Adaptiv fartpilot* - håndtere hastighed...
Adaptiv fartpilot* - indstilling af tidsafstand.......................................................
Adaptiv fartpilot* - midlertidig deaktivering og standby.......................................
Adaptiv fartpilot* - overhale andre køretøjer.........................................................
Adaptiv fartpilot* - slå fra........................
Adaptiv fartpilot* - køassistent................
Adaptiv fartpilot* - skifte fartpilotens
funktionalitet...........................................
Radarsensor............................................
Radarsensor - begrænsninger................
Adaptiv fartpilot* - fejlsøgning og
afhjælpning af fejl....................................
Adaptiv fartpilot* - symboler og meddelelser........................................................
Afstandskontrol*......................................
Afstandskontrol* - begrænsninger..........
Afstandskontrol* - symboler og meddelelser........................................................
City Safety™...........................................
184
184
186
187
City Safety™ - funktion...........................
City Safety™ - betjening.........................
City Safety™ - begrænsninger...............
City Safety™ - lasersensoren.................
City Safety™ - symboler og meddelelser
Kollisionsadvarsel*..................................
Kollisionsadvarsel* - funktion..................
Kollisionsadvarsel* - detektering af cyklister..........................................................
Kollisionsadvarsel* - detektering af fodgængere..................................................
Kollisionsadvarsel* - betjening................
Kollisionsadvarsel* - generelle begrænsninger......................................................
Kollisionsadvarsel* - kamerasensorens
begrænsninger........................................
Kollisionsadvarsel* – symboler og meddelelser....................................................
Driver Alert System*................................
Driver Alert Control (DAC)*......................
Driver Alert Control (DAC)* - betjening....
Driver Alert Control (DAC)* - symboler og
meddelelser............................................
Vognbaneassistance (LDW)*...................
Vognbaneassistance (LDW) - funktion....
07 07 07
6
174
175
175
177
178
178
179
179
180
180
181
182
182
183
183
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
188
189
190
190
190
192
192
193
195
196
198
199
200
201
201
202
203
204
206
207
208
209
211
212
213
215
217
219
219
220
222
224
225
Indhold
08 Start og kørsel
Vognbaneassistance (LDW) - betjening.. 225
Vognbaneassistance (LDW) - begrænsninger...................................................... 226
Vognbaneassistance (LDW) - symboler
og meddelelser....................................... 227
Vognbaneassistance (LKA)*.................... 229
Vognbaneassistance (LKA) - funktion..... 230
Vognbaneassistance (LKA) - betjening... 231
Vognbaneassistance (LKA) - begrænsninger...................................................... 232
Vognbaneassistance (LKA) - symboler og
meddelelser............................................ 233
Park Assist*............................................. 235
Parkeringshjælp* - funktion..................... 235
Parkeringshjælp* - bagud....................... 236
Parkeringshjælp* - foran......................... 237
Parkeringshjælp* - fejlindikation............. 238
Parkeringshjælp* - rengøring af sensorer 238
Parkeringskamera................................... 239
Parkeringskamera - indstillinger............. 241
Parkeringskamera - begrænsninger....... 242
Aktiv parkeringshjælp (PAP)*.................. 242
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - funktion.. 243
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - betjening 244
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - begrænsninger......................................................
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - symboler
og meddelelser.......................................
BLIS* (Blind Spot Information System)...
BLIS* (Blind Spot Information System) betjening.................................................
CTA (Cross Traffic Alert)*........................
BLIS - symboler og meddelelser............
Justerbar styrestyrke*.............................
246
247
248
Alkolås*...................................................
Alkolås* - funktioner og betjening...........
Alkolås* - opbevaring..............................
Alkolås* - før start af motoren.................
Alkolås* - husk på...................................
Alkolås* - symboler og tekstmeddelelser
Start af motor..........................................
Slukning af motoren................................
Ratlås......................................................
Fjernstart (ERS)*......................................
Fjernstart (ERS) – betjening....................
Fjernstart (ERS) – symboler og meddelelser...........................................................
Start af motor – Flexifuel.........................
Starthjælp med batteri............................
Gearkasser..............................................
Manuel gearkasse...................................
Gearskift-indikator*.................................
Automatisk gearkasse - Geartronic*.......
Automatisk gearkasse - Powershift*.......
Gearvælgerspærring...............................
Starthjælp på en bakke (HSA)*...............
Start/Stop*..............................................
Start/Stop* - funktion og betjening.........
254
254
255
255
256
257
258
259
259
260
260
07 07 08
249
250
252
252
262
263
264
265
265
266
267
270
272
273
273
274
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
7
Indhold
09 Hjul og dæk
Start/Stop* - motoren stopper ikke......... 276
Start/Stop* - motoren starter automatisk 277
Start/Stop* - motoren starter ikke automatisk..................................................... 278
Start/Stop* - ufrivilligt motorstop manuel
gearkasse................................................ 279
Start/Stop* - indstillinger......................... 279
Start/Stop* - symboler og meddelelser.. 280
ECO*....................................................... 282
Firehjulstræk - AWD*............................... 284
Driftsbremsen.......................................... 284
Driftsbremse - blokeringsfri bremser...... 285
Driftsbremse - nødbremselys og automatiske advarselsblinklys............................ 285
Driftsbremse - nødbremseforstærkning.. 286
Parkeringsbremse................................... 287
Kørsel i vand........................................... 291
Overophedning....................................... 291
Kørsel med åben bagklap....................... 292
Overbelastning - startbatteri................... 292
Inden en længere rejse........................... 293
Vinterkørsel............................................. 293
Tankdækselklap - åbne/lukke................. 294
Tankdækselklap - manuel åbning........... 294
Påfyldning af brændstof.......................... 294
Brændstof - håndtering........................... 295
Brændstof - benzin................................. 296
Brændstof - diesel.................................. 296
Katalysatorer........................................... 297
Brændstof – bioætanol E85.................... 298
Dieselpartikelfilter (DPF).......................... 299
Brændstoføkonomisk kørsel................... 299
Kørsel med anhænger............................. 300
Kørsel med anhænger - manuel gearkasse....................................................... 301
Kørsel med anhænger - automatisk gearkasse....................................................... 302
Trækanordning/Anhængertræk.............. 302
Aftageligt anhængertræk - opbevaring... 303
Aftageligt anhængertræk - specifikationer........................................................... 303
Aftageligt anhængertræk - montering/
afmontering............................................. 304
Anhænger-stabilisator – TSA.................. 306
Bugsering................................................ 307
Bugserøje................................................ 309
Bjergning................................................. 310
Dæk - rotationsretning............................
Dæk - vedligeholdelse............................
Dæk - slidindikatorer...............................
Hjulbolte..................................................
Værktøj....................................................
Donkraft*.................................................
Vinterdæk................................................
Hjul- og fælgdimensioner........................
Dæk - dimensioner.................................
Dæk - belastningstal...............................
Dæk - hastighedsklasser........................
Skift af hjul - aftagning af hjul.................
Skift af hjul - montering...........................
Dæk - lufttryk..........................................
Advarselstrekant.....................................
Førstehjælpskasse*.................................
Dæktryksovervågning*............................
Dæktryksovervågning* – justere (omkalibrering)....................................................
Dæktryksovervågning* – afhjælpe lavt
dæktryk...................................................
Dæktryksovervågning* – aktivere/deaktivere.........................................................
Dæktryksovervågning* – anbefalinger....
08 08 09
8
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
312
312
313
314
314
314
315
315
316
316
317
317
320
321
322
323
323
324
324
325
325
Indhold
10 Vedligeholdelse og service
Dæktryksovervågning – punkteringskørbare dæk*................................................
Midlertidig dæklapning...........................
Midlertidigt dæklapningssæt - placering
Midlertidigt dæklapningssæt - oversigt..
Midlertidig dæklapning - betjening.........
Midlertidig dæklapning - efterkontrol......
Midlertidigt dæklapningssæt – pumpning
af dæk.....................................................
Midlertidigt dæklapningssæt - tætningsvæske......................................................
325
326
327
327
328
330
Volvos serviceprogram...........................
Løftning af bilen......................................
Motorhjelm - åbne og lukke....................
Motorrum - oversigt................................
Motorrum - kontrol..................................
Motorolie - generelt.................................
Motorolie - kontrol og påfyldning............
Kølevæske - niveau.................................
Bremse- og koblingsvæske - niveau......
Servostyringsolie - niveau.......................
Klimaanlæg - fejlsøgning og reparation..
Udskiftning af pærer...............................
Udskiftning af pærer - forlygter...............
Udskiftning af pærer - dæksel til fjern-/
nærlyspærer............................................
Udskiftning af pærer - nærlys.................
Udskiftning af pærer - fjernlys................
Udskiftning af pærer - ekstra fjernlys......
Udskiftning af pærer - blinklys foran.......
Udskiftning af pærer – lys bag................
Udskiftning af pærer - placering af pærer
bag..........................................................
Udskiftning af pærer - nummerpladelys.
333
334
336
336
338
338
339
343
344
345
346
346
347
Udskiftning af pærer - belysning i bagagerummet................................................
Udskiftning af pærer - lys i makeup-spejl
Pærer - specifikationer ...........................
Viskerblade.............................................
Sprinklervæske - påfyldning...................
Startbatteri..............................................
Batteri - symboler...................................
Startbatteri - udskiftning.........................
Batteri - Start/Stop..................................
Sikringer - generelt..................................
Sikringer - i motorrummet.......................
Sikringer - under handskerum................
Sikringer - i styreenhed under handskerum..........................................................
Sikringer - i bagagerum..........................
Sikringer - i motorrummets koldzone.....
Bilvask.....................................................
Polering og voksning..............................
Vand- og smudsafvisende yderlag.........
Rustbeskyttelse......................................
Rengøring indvendigt..............................
Lakskader...............................................
09 10 10
331
331
348
349
349
349
350
350
351
351
351
352
352
353
355
355
356
357
358
360
362
366
368
370
371
373
374
375
375
375
377
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
9
Indhold
11 Specifikationer
Typebetegnelser.....................................
Måtte.......................................................
Vægte......................................................
Trækvægt og kugletryk...........................
Motorspecifikationer...............................
Motorolie - ugunstige kørselsforhold......
Motorolie - kvalitet og kapacitet.............
Kølevæske - kvalitet og kapacitet...........
Transmissionsolie - kvalitet og kapacitet
Bremsevæske - kvalitet og kapacitet.....
Servostyringsolie - kvalitet......................
Sprinklervæske - kvalitet og kapacitet....
Brændstoftank - kapacitet......................
Brændstofforbrug og CO2-udslip...........
Dæk - godkendte dæktryk......................
Elsystem..................................................
Startbatteri - specifikation......................
Typegodkendelse - fjernbetjeningssystem........................................................
Typegodkendelse – dæktryksovervågning.........................................................
Typegodkendelse - radarsystem............
12 Alfabetisk stikordsregister
380
383
384
385
387
389
390
392
393
395
395
395
396
397
401
404
405
Symboler på display............................... 419
Alfabetisk stikordsregister...................... 422
11 11 12
406
406
407
Typegodkendelse - Bluetooth®............... 408
Licenser................................................... 416
10
Indhold
11
INDLEDNING
01 Indledning
Ejeroplysninger
Læse instruktionsbogen
Bilen er udstyret med en skærm*, hvor du kan
finde oplysninger om, hvordan bilen fungerer.
Denne instruktionsvejledning er et supplement til disse oplysninger og indeholder vigtig
tekst, de nyeste opdateringer og instruktioner,
der kan være nyttige, når du af praktiske
grunde ikke kan læse oplysningerne på skærmen.
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsbogen, helt inden den første
tur i bilen. Derved får du mulighed for at stifte
bekendtskab med nye funktioner og få råd
om, hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige situationer samt lærer at gøre brug af
alle bilens finesser på bedst mulig måde. Vær
opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der
gives i bogen.
Ændring af displaysproget kan betyde, at
nogle oplysninger ikke er i overensstemmelse
med nationale og lokale love og bestemmelser.
VIGTIGT
Føreren er altid ansvarlig for, at køretøjet
køres på en trafiksikker måde og at gældende love og regler følges. Det er også
vigtigt, at bilen vedligeholdes og håndteres
i overensstemmelse med Volvos anbefalinger i ejeroplysningerne.
Hvis der skulle være en forskel mellem
oplysningerne på skærmen og i den trykte
bog, er det altid de trykte oplysninger, der
gælder.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til
at foretage ændringer uden forudgående varsel.
©
• Søg - Søgefunktion til at finde en artikel.
• Kategorier - Alle artikler sorteret i kate-
01
gorier.
• Favoritter - Hurtig adgang til foretrukne
artikler.
• Quick Guide - Et udvalg af artikler til
almindelige funktioner.
OBS
Instruktionsvejledningen er ikke tilgængelig
under kørsel.
Instruktionsvejledning i mobile enheder
Volvo Car Corporation
Digital instruktionsvejledning i bilen1
Når der i den trykte bog henvises til den digitale instruktionsvejledning, refereres til den,
der vises på skærmen i bilen.
Åbne den digitale instruktionsvejledning - tryk
på MY CAR-knappen på midterkonsollen,
tryk på OK/MENU, og vælg
Instruktionsvejledning.
Der er fire muligheder for at finde oplysninger
i instruktionsvejledningen:
1
Gælder visse bilmodeller.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
13
01 Indledning
01
||
OBS
Instruktionsvejledningen kan hentes som
en mobilapplikation (gælder for visse bilmodeller og mobile enheder), se
www.volvocars.com.
Mobilapplikationen indeholder også video
samt søgbart indhold og nem navigation
mellem de forskellige afsnit.
Ekstraudstyr/tilbehør
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en stjerne*.
Ud over standardudstyret beskrives i instruktionsbogen også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret
ekstraudstyr).
Det udstyr, der er beskrevet i instruktionsbogen, er ikke tilgængeligt i alle biler - de har
forskelligt udstyr, afhængigt af tilpasninger til
forskellige markeders behov og nationale eller
lokale love og bestemmelser.
Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard
eller ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en
Volvo-forhandler.
Særlige tekster
ADVARSEL
Advarselstekster oplyser om risiko for personskader.
14
VIGTIGT
Advarsel for personskade
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
OBS
BEMÆRK-tekster giver råd eller tips, der
letter brugen af f.eks. finesser og funktioner.
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i
en fodnote nederst på siden. Disse oplysninger er et tillæg til den tekst, de henviser til via
nummeret. Hvis fodnoten vedrører tekst i en
tabel, bruges bogstaver i stedet for tal som
henvisning.
Meddelelsestekster
I bilen er der displays til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster markeres i instruktionsbogen ved, at teksten er lidt
større og farvet grå. Eksempler på dette findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks. Audio indstillinger).
Mærkater
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G031590
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Bruges
for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis
advarslen ignoreres, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
01 Indledning
Risiko for skade på ejendom
Information
Når en anvisning med flere trin ledsages
af en serie illustrationer, har hvert trin
samme nummer som den tilsvarende illustration.
01
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
G031592
G031593
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort eller blåt advarselsfelt og meddelelsesfelt. Bruges for at angive tilstedeværelse af
fare der, hvis advarslen ignoreres, kan medføre skader på ejendom.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen, er ikke nødvendigvis nøjagtige gengivelser af dem, der findes i bilen. Målet er at
vise nogenlunde, hvordan de ser ud, og
nogenlunde hvor på bilen de sidder. De
oplysninger som gælder for din bil findes
på den respektive dekal på bilen.
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen
forsynet med numre.
Pile med bogstaver bruges til at illustrere
en bevægelse, hvor rækkefølgen ikke er
relevant.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin
nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
•
•
Kølevæske
Motorolie
}}
15
01 Indledning
01
||
Relaterede oplysninger
Indlæsning af data
Relaterede oplysninger refererer til andre
afsnit med relateret information.
Visse oplysninger om køretøjets drift og funktionalitet samt eventuelle hændelser registreres i bilen.
Illustrationer
Bogens illustrationer er nogle gange skematiske og kan afvige fra bilens udseende,
afhængigt af udstyrsniveau og marked.
Fortsættelse følger
}} Dette symbol er placeret længst nede til
højre, når en artikel fortsætter på næste
opslag.
Fortsat fra forrige side
|| Dette symbol er placeret længst oppe til
venstre, når en artikel fortsætter fra foregående opslag.
Relaterede oplysninger
•
•
16
Instruktionsbogen og miljøet (s. 21)
Information på internet (s. 18)
Bilen indeholder en række computere, der har
til opgave løbende at kontrollere og overvåge
bilens drift og funktionalitet. Nogle af computerne kan registrere oplysninger under normal
kørsel, hvis de bemærker en fejl. Desuden
registreres oplysninger ved kollision eller tilløb
til ulykke. Nogle af de registrerede oplysninger er nødvendige for, at teknikere ved service og vedligeholdelse kan diagnosticere og
løse fejl i bilen, og for at Volvo kan overholde
lovkrav og andre bestemmelser. Derudover
bruges oplysningerne af Volvo i forskningsøjemed for til stadighed at udvikle kvaliteten og
sikkerheden. Oplysningerne kan bidrage til en
bedre forståelse af de faktorer, som forårsager, at ulykker og personskader opstår.
Oplysningerne omfatter bl.a. status og funktionalitet for forskellige systemer og moduler i
bilen, f.eks. motor-, gasspjæld-, styre- og
bremsesystemer. Disse oplysninger kan
omfatte førerens måde at køre bilen, f.eks.
bilens hastighed, brug af bremse- hhv. gaspedal, ratudslag, og om føreren og passagererne har brugt sikkerhedssele eller ej. Disse
oplysninger kan af de anførte grunde blive
lagret i bilens computere i et stykke tid, men
også som følge af en kollision eller tilløb til
ulykke. Oplysningerne kan lagres af Volvo, så
længe de kan medvirke til at videreudvikle og
yderligere øge sikkerheden og kvaliteten, og
så længe der findes lovkrav og andre regler,
som Volvo skal tage hensyn til.
Volvo vil ikke medvirke til, at de ovenfor
beskrevne oplysninger videregives til tredjemand uden bilejerens samtykke. Dog kan
Volvo på grund af nationale love og bestemmelser blive tvunget til at udlevere sådanne
oplysninger til myndigheder som f.eks. politiet
eller andre, der kan have en lovfæstet ret til at
få adgang til disse.
For at kunne læse og fortolke oplysningerne,
der er registreret af bilens computere, kræves
særligt teknisk udstyr, som Volvo, og værksteder der har indgået aftale med Volvo, har
adgang til. Volvo er ansvarlig for, at oplysninger, der overføres til Volvo i forbindelse med
service og vedligeholdelse, lagres og behandles på en sikker måde, og at behandlingen
opfylder gældende lovkrav. For yderligere
information - kontakt en Volvo-forhandler.
01 Indledning
Tilbehør og ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af tilbehør og
ekstraudstyr kan påvirke bilens elektroniske
system negativt.
Noget tilbehør fungerer kun, når den tilknyttede software findes i bilens computersystem. Volvo anbefaler derfor, at du altid kontakter et autoriseret Volvo-værksted, inden tilbehør eller ekstraudstyr, som tilsluttes eller
påvirker det elektriske system, monteres.
Varmereflekterende forrude*
Forruden er forsynet med en varmereflekterende film, der mindsker solens varmestrålning i kabinen.
Placering af elektronisk udstyr, f.eks. en
transponder, bag ved en glasflade med varmereflekterende film kan påvirke dens funktion og ydelse negativt.
Hvis funktionen for elektronisk udstyr skal
blive optimal, bør det placeres på den del af
forruden, der ikke har varmereflekterende film
(se det markerede felt på ovenstående illustration).
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*
01
Hvis bilen er udstyret med Volvo On Call,
VOC, er det vigtigt at skifte ejer af tjenesten.
VOC er en ekstra service, der består af sikkerheds-, trygheds- og komforttjenester. Ved
ejerskifte er det vigtigt at skifte ejer af tjenesten.
Afmelde VOC-tjeneste
Kontakt Volvo-forhandleren ved ejerskifte for
at afmelde VOC-tjenesten.
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille personlige indstillinger i bilen til de oprindelige
fabriksindstillinger2, se Ejerskifte.
Starte VOC-tjeneste
Det er meget vigtigt, at VOC-tjenesten skifter
ejer, således at den tidligere ejers mulighed
for at udføre tjenester i bilen afbrydes. Kontakt en Volvo-forhandler ved ejerskifte.
Relaterede oplysninger
•
Information på internet (s. 18)
Felt uden påsat varmereflekterende film.
Måtte
2
A
40 mm
B
80 mm
Gælder kun for biler, som kan oprette forbindelse til internettet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
17
01 Indledning
01
Information på internet
På www.volvocars.com findes yderligere
information vedrørende din bil.
Med et personligt Volvo ID er det muligt at
logge ind på My Volvo, som er en personlig
webside for dig og din bil.
QR-kode
For at kunne læse QR-koden kræves en QRkodelæser, der fås som tillægsprogram (app)
til mange mobiltelefoner. QR-kodelæsere kan
hentes hos f.eks. App Store, Windows Phone
eller Google Play.
18
01 Indledning
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
01
dens mest ressourceeffektive og reneste
fabrikker.
G000000
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af ver-
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet.
Vi er også overbevist om, at vores kunder
deler vores omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens mest ressourceeffektive og reneste
fabrikker. Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO 14001, omfattende alle fabrikker
og flere af vore andre enheder. Vi stiller også
krav til vores samarbejdspartneres måde at
arbejde systematisk med miljørelaterede
spørgsmål.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo
lavere brændstofforbruget er, des lavere er
udslippet af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
Effektiv udstødningsrensning
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for
i trafikken.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et
rent kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
Systemet består af en elektronisk sensor og
et kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
19
01 Indledning
01
||
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation
kan f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
•
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Få foretaget service og vedligeholdelse i
henhold til instruktionsvejledningens
anvisninger - følg Service- og garantibogens anbefalede intervaller.
•
Hvis bilen er udstyret med motorvarmer*,
bør den bruges før koldstart - det forbedrer startevnen og mindsker slid i koldt
vejr, og motoren når normal driftstemperatur hurtigere, hvilket sænker brændstofforbruget og reducerer udslip.
•
Høj hastighed øger brændstofforbruget
betydeligt, fordi luftmodstanden øges ved en fordobling af hastigheden øges
luftmodstanden fire gange.
•
Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde.
Kontakt et værksted, hvis du er i tvivl om,
hvordan denne type affald skal deponeres - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Interiør
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik
på at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt
særlig stor vægt på at vælge miljøtilpassede
materialer.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos
værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system.
Volvo stiller krav til, hvordan vores værkstedslokaler skal udformes for at undgå spild
og udslip til miljøet. Personalet på Volvos
værksteder har den viden og de værktøjer,
som er nødvendige for omsorg for miljøet.
Tag hensyn til miljøet
Det er nemt at hjælpe med at tage hensyn til
miljøet - her er nogle gode råd:
20
•
Undgå tomgangskørsel - sluk for motoren
ved lange ventetider. Overhold de lokale
bestemmelser.
•
Kør økonomisk - vær forudseende.
Ved at følge disse råd kan du spare penge,
spare på jordens ressourcer og forlænge
bilens levetid. For mere information og flere
råd, se Eco guide (s. 63), Brændstoføkonomisk kørsel (s. 299) og Brændstofforbrug (s.
397).
Genvinding
Som en del af Volvos miljøaktiviteter er det
vigtigt, at bilen genvindes på en miljømæssigt
rigtig måde. Næsten hele bilen er genvindelig.
Bilens sidste ejer anmodes derfor om at kontakte en forhandler for henvisning til et certificeret/godkendt genvindingsanlæg.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
Instruktionsbogen og miljøet (s. 21)
01 Indledning
Instruktionsbogen og miljøet
Lamineret glas
Papirmassen i en trykt publikation af instruktionsbogen kommer fra FSC®-certificerede
skove eller andre kontrollerede kilder.
Lamineret glas
Forest Stewardship Council®-symbolet viser,
at papirmassen i en trykt publikation af
instruktionsbogen kommer fra FSC®-certificerede skove eller andre kontrollerede kilder.
ret glas.
01
Glasset er forstærket, hvilket giver
bedre indbrudsbeskyttelse og forbedrer kabinens lydisolering. Forruden og de øvrige ruder* har lamine-
Relaterede oplysninger
•
Volvo Car Corporations miljøfilosofi (s. 19)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
21
SIKKERHED
02 Sikkerhed
Generelt om sikkerhedssele
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontroller derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen under kørslen.
•
Hofteselen skal sidde lavt (ikke over
maven).
•
Stræk hofteselen over hoften ved at
trække diagonalselen opad mod skulderen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Sikkerhedssele - graviditet (s. 25)
Sikkerhedssele - løsne (s. 25)
Selestrammere (s. 26)
02
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen arbejder
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke anvendes eller anvendes forkert, kan det påvirke
airbaggens effekt ved en kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til én
person.
For at sikkerhedsselen skal give maksimal
beskyttelse er det vigtigt at den ligger forsvarligt an mod kroppen. Læn ikke ryglænet for
langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet til
at beskytte i normal siddestilling.
Passagerer uden sele bliver påmindet om at
tage sikkerhedssele på (s. 24) gennem hørbar og lyspåmindelse (s. 26).
Husk
•
Brug ikke klemmer eller andet, der kan
forhindre sikkerhedsselen i at ligge helt til.
•
Sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet.
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sikkerhedsselen på egen hånd.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Hvis sikkerhedsselen har været udsat for
en kraftig belastning, f.eks. i forbindelse
med en kollision, skal hele sikkerhedsselen
udskiftes. En del af sikkerhedsselens
beskyttende egenskaber kan være blevet
forringet, selvom den virker ubeskadiget.
Udskift også sikkerhedsselen, hvis den er
slidt eller beskadiget. Den nye sikkerhedssele skal være typegodkendt og beregnet
til den samme plads som den udskiftede
sikkerhedssele.
23
02 Sikkerhed
02
Sikkerhedssele - spænde
Husk
Spænd sikkerhedsselen (s. 23), før kørslen
påbegyndes.
Sikkerhedsselen låses fast og kan ikke trækkes ud:
Træk selen langsomt ud, og spænd den ved
at skubbe låsetungen ned i selelåsen. Et kraftigt "klik" angiver, at selen er låst.
•
•
•
hvis den trækkes for hurtigt ud
ved bremsning og acceleration
hvis bilen hælder kraftigt.
Relaterede oplysninger
Forkert placeret sikkerhedssele. Selen skal ligge
mod skulderen.
Korrekt placeret sikkerhedssele.
Højdejustering af sikkerhedsselen. Tryk på knappen og bevæg selen i højden. Anbring selen så
højt som muligt, uden at den gnider mod halsen.
På bagsædet passer låsetungen kun i den tilsvarende lås1.
1
24
Visse markeder.
•
•
•
•
Sikkerhedssele - graviditet (s. 25)
Sikkerhedssele - løsne (s. 25)
Selestrammere (s. 26)
Påmindelse om sikkerhedssele (s. 26)
02 Sikkerhed
Sikkerhedssele - løsne
Sikkerhedssele - graviditet
Løsn sikkerhedsselen (s. 23), når bilen holder
stille.
Under graviditet skal der altid bruges sikkerhedssele (s. 23) , men det er meget vigtigt, at
den bruges på rette måde.
Tryk på den røde knap på selelåsen, og lad
derefter rullen trække selen ind. Hvis den ikke
rulles helt ind, skubbes den ind med håndkraft, så den ikke hænger løst.
Relaterede oplysninger
•
•
Sikkerhedssele - spænde (s. 24)
Sikkerhedssele - løsne (s. 25)
02
Relaterede oplysninger
Sikkerhedssele - spænde (s. 24)
Påmindelse om sikkerhedssele (s. 26)
G020998
•
•
Den skal ligge tæt ind mod skulderen, idet
den diagonale del af sikkerhedsselen skal
ligge mellem brysterne og mod siden af
maven.
Sikkerhedsselens hoftedel skal ligge fladt
mod siden af lårene og så lavt under maven
som muligt – den må aldrig glide opad. Sikkerhedsselen skal ligge så tæt ind til kroppen
som muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér
også, at den ikke er snoet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal en
gravid fører indstille sædet (s. 71) og rattet
(s. 76), således, at hun har fuld kontrol over
bilen (hvilket indebærer, at man let skal kunne
nå rattet og pedalerne). Der skal stræbes efter
størst mulig afstand mellem maven og rattet.
25
02 Sikkerhed
Påmindelse om sikkerhedssele
02
Passagerer uden sele bliver gennem hørbar
og lyspåmindelse påmindet om at tage sikkerhedssele på (s. 24).
kørsel, eller efter et tryk på blinklysarmens (s. 98) OK-knap.
•
Påmindelse om, at en sikkerhedssele på
bagsædet er taget af under kørslen.
Påmindelsen gives i form af en meddelelse på kombiinstrumentet kombineret
med lyd- og lyssignaler. Påmindelsen
ophører, når sikkerhedsselen igen er
taget på, men kan også fjernes manuelt
ved at trykke på OK-knappen.
G017726
Meddelelsen på kombiinstrumentet, som
viser, hvilke sikkerhedsseler der bruges, er
altid tilgængelig. Man får lagrede meddelelser
at se ved at trykke på OK-knappen.
Den hørbare påmindelse er hastighedsafhængig og i nogle tilfælde tidsafhængig. Lyspåmindelse findes i loftskonsollen og i kombiinstrumentet (s. 59).
Barnestole omfattes ikke af selepåmindelsessystemet.
Bagsæde
Påmindelsen om sikkerhedssele på bagsædet har to funktioner:
•
26
Oplysning om, hvilke sikkerhedsseler (s.
23) der bruges på bagsædet. Der vises en
meddelelse på kombiinstrumentet ved
brug af sikkerhedsselerne, eller hvis en af
bagdørene er blevet åbnet. Meddelelsen
slettes automatisk efter ca. 30 sekunders
Visse markeder
Hvis føreren og forsædepassageren ikke har
deres sikkerhedsseler på, bliver de med lydog lyssignaler mindet om at tage selen på.
Ved lav hastighed gives lydpåmindelsen de
første 6 sekunder.
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler (s. 23) er forsynet med
selestrammer. En mekanisme i selestrammeren strammer sikkerhedsselen i tilfælde af en
tilstrækkelig kraftig kollision. Sikkerhedsselen
fastholder dermed personen mere effektivt.
ADVARSEL
Sæt aldrig låsetungen fra passagerens sikkerhedssele i selelåsen i førersiden. Sæt
altid låsetungen fra sikkerhedsselen i selelåsen på den rigtige side. Sørg for aldrig at
beskadige sikkerhedsselerne, og sæt ikke
fremmedlegemer ind i selelåsen. Ellers fungerer sikkerhedsselerne og selelåsen
måske ikke, som de skal, ved et sammenstød. Der er risiko for alvorlige skader.
02 Sikkerhed
Sikkerhed - advarselssymbol
Relaterede oplysninger
•
Advarselssymbolet vises, hvis der registreres
en fejl i fejlsøgningen, eller hvis et system er
blevet aktiveret. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, vises advarselssymbolet sammen
med en meddelelse på kombiinstrumentets (s.
59) informationsdisplay.
Generelt om sikkerhedstilstand (s. 37)
02
Advarselstrekant og advarselssymbolet for airbagsystemet i digitalt kombiinstrument.
Advarselssymbolet på kombiinstrumentet
tændes med fjernbetjeningen i nøgleposition
II (s. 70). Symbolet slukkes efter
ca. 6 sekunder, hvis airbagsystemet er fejlfrit.
Advarselstrekant og advarselssymbol for airbagsystemet (s. 28) i analogt kombiinstrument.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet
fortsat er tændt eller tændes under kørslen, er det tegn på, at airbagsystemet ikke
fungerer fuldt ud. Symbolet angiver, at der
er en fejl i sikkerhedsselesystemet, SIPS,
IC-systemet eller en anden fejl i systemet.
Volvo anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes
advarselstrekanten, og SRS-airbag Service
påkrævet eller SRS-airbag Service snarest
vises på displayet. Volvo anbefaler, at du snarest kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
27
02 Sikkerhed
Airbag-system
02
Vid en frontalkollision hjælper airbagsystemet
med at beskytte føreren og passageren imod
skader på hoved, ansigt og bryst.
Systemet består af airbags og sensorer. Ved
en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer
sensorer, og airbaggen(e) pustes op og bliver
varm(e). For at dæmpe stødet mod airbaggen
tømmes den igen, når den presses sammen. I
forbindelse hermed udvikles der en del røg i
bilen, hvilket er helt normalt. Hele forløbet
med oppustning og tømning af airbaggen
sker på nogle få tiendedele af et sekund.
Airbag i førersiden
Som supplement til sikkerhedsselen (s. 23) i
førersiden er bilen forsynet med en airbag (s.
28).
Denne airbag er monteret sammenfoldet midt
i rattet. Rattet er mærket AIRBAG.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen arbejder
sammen. Hvis selen ikke anvendes eller
anvendes forkert, kan det påvirke airbaggens effekt ved en kollision.
ADVARSEL
G018665
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for reparation. Forkert indgreb i airbagsystemet kan forårsage funktionsfejl med alvorlige personskader til følge.
Airbag-systemet, venstrestyret bil.
OBS
Sensorerne reagerer forskelligt, afhængigt
af forløbet af kollisionen, og om der bruges
sikkerhedssele eller ej. Gælder for alle
selepositioner.
G018666
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
når kun en (eller ingen) af airbaggene aktiveres. Sensorerne registrerer effekten af
den kollision, som bilen er blevet udsat for,
og afhjælpningen tilpasses efter denne,
således at én eller flere airbags udløses.
Airbag-systemet, højrestyret bil.
28
Relaterede oplysninger
•
•
•
Airbag i førersiden (s. 28)
Passagerairbag (s. 29)
Sikkerhed - advarselssymbol (s. 27)
Relaterede oplysninger
•
Passagerairbag (s. 29)
02 Sikkerhed
Passagerairbag
ADVARSEL
Som supplement til sikkerhedsselen (s. 23) i
passagersiden er bilen forsynet med en airbag
(s. 28).
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude
på forsædet.
Lad aldrig en person stå eller sidde foran
passagersædet.
Airbaggen er monteret sammenfoldet i et rum
oven over handskerummet. Panelet er mærket AIRBAG.
02
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det
medføre livsfare.
Placering af airbag i passagersiden i højrestyret
bil.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen arbejder
sammen. Hvis selen ikke anvendes eller
anvendes forkert, kan det påvirke airbaggens effekt ved en kollision.
Placering af airbag i passagersiden i venstrestyret bil.
For at undgå skader, hvis airbaggen udløses, skal passageren sidde så oprejst som
muligt med fødderne på gulvet og ryggen
mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal være
spændt.
Omskifter - PACOS*
Airbaggen i passagersiden på forsædet kan
frakobles (s. 30), hvis bilen har en omskifter,
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med airbag på forsædepassagerpladsen, men ikke har
PACOS-omskifter (Passenger Airbag Cut
Off Switch), er airbaggen altid aktiveret.
Relaterede oplysninger
•
•
ADVARSEL
Airbag i førersiden (s. 28)
Barnestol (s. 40)
Anbring ikke genstande foran eller oven på
instrumentpanelet, hvor airbaggen til passagerpladsen er placeret.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
29
02 Sikkerhed
gerplads, men aldrig et barn i en barnestol eller på en barnepude.
Airbaggen i passagersiden (s. 29) på forsædet
kan frakobles, hvis bilen har en omskifter,
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den
forreste passagerplads i en barnestol eller
på en barnepude, men ikke personer, der
er højere end 140 cm.
Omskifter - PACOS
Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen
(PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes.
Tilkoblet airbag (passagerplads):
Kontrollér, at omskifteren står i den ønskede
stilling. Fjernbetjeningens nøgleblad (s. 152)
skal bruges til at skifte stilling.
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude
på passagerpladsen. Dette gælder for alle
personer, der er lavere end 140 cm.
ADVARSEL
Frakoblet airbag (passagerplads):
Personer, der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er frakoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det
medføre livsfare.
OBS
Placering af airbaggens mærkat og omskifter.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må en passager, der er over
140 cm høj, sidde på den forreste passa-
30
Når fjernbetjeningen er i nøgleposition II (s.
70), vises advarselssymbolet (s. 27) for
airbaggen på kombiinstrumentet i
ca. 6 sekunder.
Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G017800
02
Passagerairbag - aktivering/
deaktivering*
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er tilkoblet.
Et advarselssymbol i loftskonsollen viser, at
airbaggen til forsædepassagerpladsen er tilkoblet (se foregående illustration).
ADVARSEL
Anbring aldrig et barn i en barnestol eller
på barnepude på forsædet, hvis airbaggen
er aktiveret, og symbolet
i loftskonsollen er tændt. Hvis dette råd ikke følges,
kan det medføre livsfare for barnet.
02 Sikkerhed
Relaterede oplysninger
•
2
Sideairbag (SIPS)
Ved en sidekollision fordeles en stor del af
kollisionskraften af SIPS (Side Impact
Protection System) til vanger, stolper, gulv,
loft og andre dele af karosseriet. Sideairbaggene på fører- og passagerplads beskytter
brystet og bækkenet, og udgør en vigtig del af
SIPS.
02
G017724
2
Barnestol (s. 40)
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
er frakoblet.
ADVARSEL
Der må ikke sidde nogen passagerer på
passagerpladsen, hvis meddelelsen på
loftskonsollen viser, at airbaggen er frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet
(s. 27) for airbagsystemet vises på kombiinstrumentet. Det tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Opsøg snarest et
værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter
et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Hvis ovenstående ikke følges, kan det
medføre livsfare for bilens passagerer.
G032949
En tekstmeddelelse og et symbol i loftskonsollen viser, at forsædepassagerpladsens airbag er frakoblet (se foregående illustration).
SIPS-bag-systemet består af to hoveddele:
sideairbag og sensorer. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer
sensorer, og sideairbaggen pustes op. Airbaggen pustes op mellem den kørende og
dørpanelet og dæmper dermed stødet for
den kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen presses sammen under kollisionen, tømmes den. Normalt pustes kun sideairbaggen i
airbagsiden op.
31
02 Sikkerhed
||
ADVARSEL
•
Volvo anbefaler, at reparation kun
udføres af et autoriseret Volvo-værksted. Et forkert indgreb i SIPS-bagsystemet kan forårsage funktionsfejl
og medføre alvorlige personskader.
•
Placer ikke genstande i området mellem sædets yderside og dørpanelet,
da dette område kan blive påvirket af
sideairbaggen.
•
Volvo anbefaler, at kun indtræk, der er
godkendt af Volvo, anvendes. Andre
indtræk kan hindre sideairbaggenes
funktion.
•
Sideairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedssele.
02
Førerplads, venstrestyret bil.
Relaterede oplysninger
Passagerplads, venstrestyret bil.
32
•
•
•
Passagerairbag (s. 29)
•
Beskyttelsesgardin (IC) (s. 33)
Airbag i førersiden (s. 28)
Sideairbag (SIPS) - barnestol/barnepude
(s. 32)
Sideairbag (SIPS) - barnestol/
barnepude
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen (s. 31).
Der kan anbringes en barnestol/barnepude (s.
40) på forsædet, forudsat at bilen ikke har
en aktiveret airbag (s. 30) i passagersiden.
Relaterede oplysninger
•
•
Passagerairbag (s. 29)
Generelt om børnesikkerhed (s. 38)
02 Sikkerhed
Beskyttelsesgardin (IC)
ADVARSEL
Gardinairbaggen bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder mod at slå
mod bilens inderside ved en kollision.
Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande
i håndgrebene i loftet. Krogen er kun
beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde
genstande som f.eks. paraplyer).
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
bilens loft, dørstolper eller sidepaneler.
Ellers opnås den tilsigtede beskyttelse
muligvis ikke. Volvo anbefaler, at du kun
bruger originale Volvo-dele, der er godkendt til anbringelse disse steder.
Generelt om WHIPS (whiplashbeskyttelse)
WHIPS (Whiplash Protection System) er en
beskyttelse mod piskesmældsskader. Systemet består af et energiabsorberende ryglæn
og en til systemet tilpasset nakkestøtte på forsæderne.
02
ADVARSEL
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af dørenes ruder. Ellers
kan beskyttelsesvirkningen af beskyttelsesgardinet, som er skjult inden i bilens
loft, udeblive.
Gardinairbaggen IC (Inflatable Curtain) er en
del af SIPS-systemet (s. 31) og airbagsystemet (s. 28). Den er monteret langs begge
sider af loftet og beskytter bilens kørende på
yderpladserne. Ved en tilstrækkeligt kraftig
kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op.
ADVARSEL
Gardinairbaggene er et supplement til sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedssele.
Relaterede oplysninger
•
Generelt om sikkerhedssele (s. 23)
33
02 Sikkerhed
||
ADVARSEL
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedssele.
02
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres.
På denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sædet eller WHIPS-systemet på
egen hånd. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Relaterede oplysninger
•
•
•
WHIPS-systemet aktiveres i tilfælde af påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden
og det påkørende køretøjs egenskaber har
indvirkning på effekten.
34
WHIPS - barnestol (s. 34)
WHIPS - siddestilling (s. 35)
Generelt om sikkerhedssele (s. 23)
WHIPS - barnestol
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet (s. 33).
Der kan anbringes en barnestol/barnepude (s.
40) på forsædet, forudsat at bilen ikke har
en aktiveret airbag (s. 30) i passagersiden.
Relaterede oplysninger
•
Generelt om børnesikkerhed (s. 38)
02 Sikkerhed
WHIPS - siddestilling
For at få den bedst mulige beskyttelse fra
WHIPS-systemet (s. 33) skal fører og passagerer have korrekt siddestilling og sørge for
ikke at hindre systemets funktion.
ADVARSEL
Placer ikke en kasselignende last således,
at den klemmes fast mellem bagsædets
sædehynde og forsædets ryglæn. Husk
ikke at hindre WHIPS-systemets funktion.
Siddestilling
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres. Volvo anbefaler, at det kontrolleres af et autoriseret Volvo-værksted.
02
Dele af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være blevet forringet,
selvom sædet virker ubeskadiget.
Indstil den korrekte siddestilling på forsædet
(s. 71), før kørslen påbegyndes.
Føreren og forsædepassageren skal sidde
midt på sædet med så lille afstand som
muligt mellem nakkestøtten og hovedet.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af systemet, selv efter mindre ulykker med påkørsel bagfra.
Funktion
Placer ikke nogen genstande på bagsædet, som
kan hindre WHIPS-systemets funktion.
ADVARSEL
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke berører ryglænet, der er slået ned.
Placer ikke nogen genstande på gulvet bag ved
førersæde/passagerforsæde, som kan hindre
WHIPS-systemets funktion.
35
02 Sikkerhed
Når systemet udløses
02
Ved en kollision interagerer Volvos forskellige
personsikkerhedssystemer for at mindske skaderne.
System
Aktiveres
Selestrammere (s.
26) forsæde
Ved frontal- og/eller
side- og/eller bagkollision og/eller
væltning
Selestrammere
bagsæde
Ved frontal- og/eller
sidekollision og/eller
væltning
Airbags
Ved frontalkollisionA
(Rat- (s. 28) og
passagerairbag (s.
29))
A
36
kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens
forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene (s. 28) er udløst, anbefales
følgende:
•
Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger
den til et autoriseret Volvo-værksted. Kør
ikke med udløste airbags.
•
Volvo anbefaler, at du lader et autoriseret
Volvo-værksted tage sig af udskiftning af
komponenter i bilens sikkerhedssystem.
•
Søg altid læge.
OBS
Aktivering af airbags og sikkerhedsselesystemet sker kun én gang ved en kollision.
ADVARSEL
Sideairbags
SIPS (s. 31)
Ved sidekollisionA
Gardinairbag
(IC) (s. 33)
Ved sidekollision og/
eller væltning og/
eller ved visse frontalkollisionerA
Piskesmældsbeskyttelse,
WHIPS (s. 33)
Ved påkørsel bagfra
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret,
uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden,
Airbagsystemets styreenhed er placeret i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen har
været dækket med vand eller anden
væske, løsnes batterikablerne. Forsøg ikke
at starte bilen, da airbaggene kan udløses.
Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger
den til et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
komplicere kontrollen over bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være
beskadigede. Den røg og det støv, som
dannes ved udløsning af airbaggene, kan
ved intensiv udsættelse forårsage hud- og
øjenirritation/skader. Vask med koldt vand
i tilfælde af klager. Det hurtige udløsningsforløb i kombination med airbaggens
materiale kan også give friktionsskader og
forbrændinger på huden.
02 Sikkerhed
Generelt om sikkerhedstilstand
Sikkerhedstilstand er en beskyttelse, der træder i kraft, hvis kollisionen kan have beskadiget en vigtig funktion i bilen, f.eks. brændstofledninger, sensorer for et beskyttelsessystem
eller bremsesystemet.
Hvis bilen har været udsat for en kollision,
kan teksten Sikkerhedsfunk. Se instr.bog
blive vist på kombiinstrumentets (s. 59)
informationsdisplay. Det betyder, at bilen har
nedsat funktion.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller at
genindstille elektronikken, efter den har
været i sikkerhedsfunktion. Det kan medføre personskader, eller at bilen ikke fungerer som normalt. Volvo anbefaler, at du
altid lader et autoriseret Volvo-værksted
tage sig af kontrollen og genindstillingen af
bilen til normal status, efter
Sikkerhedsfunk. Se instr.bog har været
vist.
Relaterede oplysninger
Advarselstrekant i analogt kombiinstrument.
•
•
Sikkerhedstilstand - startforsøg (s. 37)
Sikkerhedstilstand - flytning (s. 38)
Sikkerhedstilstand - startforsøg
Hvis bilen er sat i sikkerhedstilstand (s. 37) kan
der gøres startforsøg, hvis alt virker normalt,
og det er kontrolleret, at der ikke er brændstoflækage.
02
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof
ud af bilen. Der må heller ikke lugte af brændstof.
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
Tag fjernbetjeningen ud og åbn førerdøren.
Hvis der nu vises en meddelelse om, at tændingen er slået til, skal du trykke på startknappen. Luk derefter døren og sæt fjernbetjeningen på plads igen. Bilens elektronik forsøger nu at foretage tilbagestilling til normal
status. Forsøg derefter at starte bilen.
Hvis meddelelsen Sikkerhedsfunk. Se
instr.bog stadig vises på displayet må bilen
ikke køres eller bugseres men skal bjærges
(s. 310). Skjulte skader kan gøre bilen umulig
at manøvrere under kørslen, selvom den lader
til at kunne køres.
ADVARSEL
Advarselstrekant i digitalt kombiinstrument.
Forsøg under ingen omstændigheder at
genstarte bilen, hvis der lugter af brændstof, når meddelelsen Sikkerhedsfunk.
Se instr.bog vises. Forlad bilen så hurtigt
som muligt.
37
02 Sikkerhed
||
ADVARSEL
Da bilen stadig er i sikkerhedsfunktion, må
den ikke bugseres. Den skal bjerges fra
stedet. Volvo anbefaler, at den bjerges til
et autoriseret Volvo-værksted.
02
Relaterede oplysninger
•
Sikkerhedstilstand - flytning (s. 38)
Sikkerhedstilstand - flytning
Generelt om børnesikkerhed
Hvis Normal mode vises, efter at
Sikkerhedsfunk. Se instr.bog er tilbagestillet efter startforsøg (s. 37), kan bilen forsigtigt
flyttes fra sin trafikfarlige position.
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid
være forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig
et barn sidde på skødet af en passager.
Bilen må ikke flyttes længere end nødvendigt.
Relaterede oplysninger
•
Generelt om sikkerhedstilstand (s. 37)
Volvo anbefaler, at børn kører i bagudvendt
barnestol så længe som muligt, mindst til
3-4 års alderen, og derefter i fremadvendt
barnepude/barnestol op til 10 års alderen.
Hvordan barnet placeres i bilen, og hvilket
udstyr, der skal bruges, skal afgøres under
hensyntagen til barnets vægt og størrelse, se
Barnestol (s. 40).
OBS
Lovbestemmelser om, hvordan børn skal
placeres i biler, varierer fra land til land.
Undersøg, hvilke regler der gælder.
Volvo har børnesikkerhedsudstyr (barnestole,
barnepuder og fastspændingsanordninger),
som er udviklet til netop din bil. Hvis du bruger Volvos børnesikkerhedsudstyr, får du de
bedste forudsætninger for, at dine børn kører
sikkert i bilen, men også at børnesikkerhedsudstyret passer og er nemt at bruge.
OBS
For spørgsmål vedrørende montering af
børnesikkerhedsprodukter kan du kontakte
producenten for nærmere anvisninger.
38
02 Sikkerhed
Børnesikkerhedslås
Bagdørene og bageste sideruder* kan spærres manuelt (s. 165) eller elektronisk (s. 166)*
for åbning indefra.
02
Relaterede oplysninger
•
•
•
Barnestol - placering (s. 44)
Barnestol - ISOFIX (s. 47)
Barnestol - øverste befæstelsespunkter
(s. 51)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
39
02 Sikkerhed
Barnestol
OBS
Børn skal sidde godt og sikkert. Sørg for, at
barnestolen anvendes korrekt.
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den medfølgende monteringsanvisning.
02
ADVARSEL
G020739
Du må ikke fastgøre barnestolens fastspændingsbånd i sædets længdejusteringsstang, fjedre, skinner og bjælker
under sædet. Skarpe kanter kan beskadige
fastspændingsbåndene.
En barnestol og en airbag hører ikke sammen.
40
Se nærmere i monteringsanvisningen til barnestolen om den rette montering.
02 Sikkerhed
Anbefalet barnebeskyttelse2
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Gruppe 0
Bagsædets yderplads
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) - bagudvendt
barnestol, der fastgøres med ISOFIX-fastspændingssystemet.
maks. 10 kg
Gruppe 0+
Typegodkendelse: E1 04301146
maks. 13 kg
(L)
Gruppe 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) - bagudvendt
barnestol, der fastgøres med bilens sikkerhedssele.
Gruppe 0+
Typegodkendelse: E1 04301146
Typegodkendelse: E1 04301146
maks. 13 kg
(U)
(U)
maks. 10 kg
Bagsædets midterplads
02
Volvo babystol (Volvo Infant
Seat) - bagudvendt barnestol,
der fastgøres med bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E1
04301146
(U)
Gruppe 0
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
maks. 10 kg
(U)
(U)
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol (Volvo
Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol,
der fastgøres med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Typegodkendelse: E5 04192
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
(L)
Gruppe 0+
Barnestole som er generelt
godkendte.
(U)
maks. 13 kg
Gruppe 1
9-18 kg
2
Hvad angår anden barnestol skal din bil findes på producentens vedlagte liste over køretøjer eller være generelt godkendt ifølge normen ECE R44.
}}
41
02 Sikkerhed
||
02
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 1
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
9-18 kg
(U)
(U)
Barnestole som er generelt
godkendte.
Gruppe 2
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol (Volvo
Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol,
der fastgøres med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Typegodkendelse: E5 04192
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
(L)
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol (Volvo
Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol,
der fastgøres med bilens sikkerhedssele.
15-25 kg
Gruppe 2
15-25 kg
Typegodkendelse: E5 04191
(U)
Gruppe 2/3
15-36 kg
Typegodkendelse: E5 04191
(U)
(U)
Volvo bagudvendt/vendbar
barnestol (Volvo Convertible
Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E5 04191
(U)
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo selepude med ryglæn (Volvo Booster Seat
with backrest).
Typegodkendelse: E1 04301169
Typegodkendelse: E1 04301169
(UF)
(UF)
Volvo selepude med ryglæn
(Volvo Booster Seat with
backrest).
Typegodkendelse: E1
04301169
(UF)
42
02 Sikkerhed
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 2/3
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnepude med og uden ryg (Booster Cushion
with and without backrest).
Typegodkendelse: E5 04216
Typegodkendelse: E5 04216
Barnepude med og uden ryg
(Booster Cushion with and
without backrest).
(UF)
(UF)
15-36 kg
Gruppe 2/3
15-36 kg
02
Typegodkendelse: E5 04216
(UF)
Integreret selepude (Integrated Booster Cushion) findes som fabriksmonteret ekstraudstyr.
Typegodkendelse: E5 04189
(B)
L: Gælder for specifikke barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle kategorier.
U: Gælder for generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
UF: Gælder for fremadvendte, generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
B: Indbyggede barnestole, der er godkendt til denne vægtklasse.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Barnestol - placering (s. 44)
Barnestol - øverste befæstelsespunkter
(s. 51)
Barnestol - ISOFIX (s. 47)
Generelt om børnesikkerhed (s. 38)
43
02 Sikkerhed
Barnestol - placering
02
ADVARSEL
Placer altid barnestole/barnepuder (s. 40) på
bagsædet, hvis passagerpladsens airbag er
aktiveret (s. 30). Hvis airbaggen pustes op, når
barnet sidder på passagerpladsen foran i
bilen, kan barnet komme alvorligt til skade.
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge mod
selelåsens udløserknap, må ikke anvendes, fordi de utilsigtet kan forårsage
åbning af selelåsen.
Lad ikke barnestolen overdel ligge mod
forruden.
Barnestol - totrins selepude*
De integrerede selepuder på bagsædet gør,
at børn kan sidde komfortabelt og sikkert.
Selepuder er specielt konstrueret til at yde
god sikkerhed. Kombineret med sikkerhedssele (s. 23) er de godkendt til børn, der vejer
mellem 15 og 36 kg og er mindst 95 cm høje.
Relaterede oplysninger
Mærkaten for airbaggen bliver synlig, når passagerdøren åbnes, se illustration (s. 30).
Det er tilladt at anbringe:
•
en barnestol/barnepude på passagersædet så længe airbaggen i passagersiden
ikke er tilkoblet.
•
en eller flere barnestole/barnepuder på
bagsædet.
•
•
•
Generelt om børnesikkerhed (s. 38)
Barnestol - øverste befæstelsespunkter
(s. 51)
Barnestol - ISOFIX (s. 47)
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må børn
aldrig anbringes i barnestol eller på barnepude på forsædet.
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det
medføre livsfare.
44
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Korrekt placering. Selen skal være placeret inde
på skulderen.
02 Sikkerhed
Totrins selepude* - opslåning
ADVARSEL
Forkert placering. Nakkestøtten skal være justeret efter hovedhøjden, og selen må ikke ligge
under skulderen.
Inden kørsel bør man kontrollere følgende:
•
at den integrerede to-trins selepude er
korrekt indstillet ifølge tabel (s. 45) og i
låst stilling
•
at sikkerhedsselen er i kontakt med barnets krop, og at den ikke er slap eller
snoet
•
at sikkerhedsselen ikke hviler mod barnets hals eller under skulderen (se foregående illustrationer)
•
at sikkerhedsselens hoftedel er lavt placeret over bækkenet for at yde den bedst
mulige beskyttelse.
Volvo anbefaler, at reparation eller udskiftning kun udføres af et autoriseret Volvoværksted. Du må ikke selv foretage
ændringer af eller tilføjelser til selepuden.
Hvis en indbygget selepude har været
udsat for en kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision, skal hele selepuden udskiftes. Selvom selepuden virker
ubeskadiget, kan en del af dens beskyttende egenskaber være blevet forringet.
Selepuden skal også udskiftes, hvis den er
meget slidt.
Den integrerede selepude (s. 44) på bagsædet kan slås op i to trin. Hvor mange trin
puden skal slås op, afhænger af barnets vægt.
Vægt
Trin 1
Trin 2
22-36 kg
15-25 kg
02
ADVARSEL
Hvis instruktionerne for totrins-selepuden
ikke følges, kan barnet komme alvorligt til
skade i tilfælde af en ulykke.
Justering af selepudens to niveauer foretages
ved opslåning (s. 45) og nedslåning (s.
47).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
45
02 Sikkerhed
||
Trin 13
Trin 24
OBS
02
Det er ikke muligt at justere selepuden fra
trin 2 til trin 1. Den skal først nulstilles ved
at helt slås ned (s. 47) i sædehynden.
Træk håndtaget fremad og opad for at frigøre selepuden.
Pres selepuden bagud for at fastlåse den.
3
4
46
Løft selepuden ved forkanten, og pres den
bagud mod ryglænet for at fastlåse den.
Nederste trin.
Øverste trin.
Start fra nederste trin. Tryk på knappen.
02 Sikkerhed
Totrins selepude* - nedslåning
Barnestol - ISOFIX
Den integrerede selepude (s. 44) på bagsædet kan slås ned fra øverste eller nederste trin
til helt nedslået stilling i hynden. Derimod kan
selepuden ikke justeres fra det øverste trin til
det nederste trin.
ISOFIX er et fastspændingssystem til bilbarnestole (s. 40), der bygger på en international
standard.
02
Tryk ned med hånden midt på puden for
at fastlåse den.
VIGTIGT
Kontroller, at der ikke er efterladt nogen
løse genstande (f.eks. legetøj) i rummet
under puden inden nedslåning.
Træk håndtaget fremad for at frigøre
puden.
OBS
Når ryglænene bag slås ned, skal selepuden først slås ned.
Relaterede oplysninger
•
Totrins selepude* - opslåning (s. 45)
Forankringspunkterne for ISOFIX-systemet er
skjult bag den nederste del af bagsæderyglænet på de yderste siddepladser.
Forankringspunkternes placering fremgår af
symboler i ryglænets beklædning (se foregående illustration).
Man får adgang til forankringspunkterne ved
at trykke ned på siddepladsens sædehynde.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal
fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
47
02 Sikkerhed
||
Relaterede oplysninger
02
•
•
•
ISOFIX - størrelsesklasser (s. 48)
ISOFIX - typer barnestole (s. 49)
Generelt om børnesikkerhed (s. 38)
ISOFIX - størrelsesklasser
For barnestole med ISOFIX (s. 47)-fastspændingssystem er der en størrelsesklassificering
for at hjælpe brugeren med at vælge den rette
type barnestol (s. 49).
Størrelsesklasse
48
Beskrivelse
A
Fuld størrelse, fremadvendt
barnestol
B
Reduceret størrelse (alternativ 1), fremadvendt barnestol
B1
Reduceret størrelse (alternativ 2), fremadvendt barnestol
C
Fuld størrelse, bagudvendt
barnestol
D
Reduceret størrelse, bagudvendt barnestol
E
Bagudvendt barnestol
F
Tværstillet barnestol, venstre
G
Tværstillet barnestol, højre
ADVARSEL
Anbring aldrig et barn på passagerpladsen, hvis bilen er udstyret med en tilkoblet
airbag.
OBS
Hvis en ISOFIX-barnestol ikke har størrelsesklassifikation, kan bilmodellen findes
via barnestolens køretøjsliste.
OBS
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for oplysninger om,
hvilke ISOFIX-barnestole Volvo anbefaler.
02 Sikkerhed
ISOFIX - typer barnestole
Barnestole findes i forskellige størrelser – biler
har forskellige størrelser. Derfor passer ikke
Barnestolstype
Babystol tværstillet
Babystol bagudvendt
Vægt
maks. 10 kg
maks. 10 kg
alle barnestole på alle pladser i alle bilmodeller.
Størrelsesklasse
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
F
X
X
G
X
X
E
X
OK
02
(IL)
Babystol bagudvendt
maks. 13 kg
E
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnestol bagudvendt
9-18 kg
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
}}
49
02 Sikkerhed
||
Barnestolstype
Barnestol fremadvendt
02
Vægt
9-18 kg
Størrelsesklasse
B
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
X
OKA
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-positionen gælder ikke for ISOFIX-barnestole i denne vægtklasse og/eller størrelsesklasse.
IL: Gælder for specifikke ISOFIX-barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle kategorier.
IUF: Gælder for fremadvendte ISOFIX-barnestole, som er generelt godkendte i denne vægtklasse.
A
Volvo anbefaler bagudvendt barnebeskyttelse til denne gruppe.
Sørg for at vælge den rigtige størrelsesklasse
(s. 48) for barnestole med ISOFIX (s. 47)-fastspændingssystem.
50
02 Sikkerhed
Barnestol - øverste
befæstelsespunkter
OBS
I biler med bagagegardin over bagagerummet skal dette fjernes, før barnestolen kan
monteres i forankringspunkterne.
Bilen har øvre forankringspunkter til visse
fremadvendte barnestole (s. 40). Disse forankringspunkter befinder sig bag på sædet.
02
Nærmere oplysninger om, hvordan barnestolen skal fastspændes i de øverste befæstelsespunkter, fremgår af brugsanvisningen, der
følger med barnestolen.
ADVARSEL
Barnestolens fastspændingsbånd skal altid
trækkes gennem hullet i nakkestøttens
ben, inden de spændes fast ved befæstelsespunktet.
Relaterede oplysninger
De øverste befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med fremadvendte
barnestole. Volvo anbefaler, at småbørn sidder i bagudvendte barnestole indtil en så høj
alder som muligt.
•
•
•
Generelt om børnesikkerhed (s. 38)
Barnestol - placering (s. 44)
Barnestol - ISOFIX (s. 47)
OBS
Slå nakkestøtterne ned for at lette monteringen af denne type barnestol i biler, der
har nakkestøtter på yderpladserne, som
kan slås ned.
51
I N S T R U M E N T E R , K O N T A K T E R O G R E G U L E R I N G S A NORDNINGER
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger, venstrestyret
bil - oversigt
Oversigten viser, hvor bilens displays og kontakter er placeret.
03
}}
53
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
Oversigt over venstrestyret bil
03
54
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktion
Se
Funktion
Se
Funktion
Se
Håndtering af menu
og meddelelser,
blinklys, nær- og
fjernlys, kørecomputer
(s. 98), (s.
101), (s.
86), (s.
81) og (s.
109).
Betjeningspanel
(s. 161), (s.
166), (s.
91) og (s.
93).
Indstilling af sæde*
(s. 72).
Lyskontakt, åbner til
tankdæksel- og bagklap
(s. 77), (s.
294) og (s.
163).
Manuelt skift af en
automatgearkasse*
(s. 267).
Fartpilot*
(s. 181) og
(s. 184).
Advarselsblinklys
(s. 86).
Kontrolpanel for infotainment og menubetjening
(s. 101) og
tillægget
Sensus Infotainment.
Horn, airbag
(s. 76) og
(s. 28).
Kontrolpanel for klimaanlæg
(s. 118).
Kombiinstrument
(s. 59).
Gearvælger
Menubetjening, lyd-,
telefonbetjening*
(s. 101) og
tillægget
Sensus Infotainment.
(s. 265), (s.
267) eller (s.
270).
(s. 171).
START/STOP
ENGINE-knap
(s. 258).
Betjeningsknapper
for aktivt chassis
(Four-C)*
Viskere og sprinklere
(s. 89).
Tændingslås
(s. 69).
Indstilling af rat
(s. 76).
Skærm for infotainment og visning af
menuer
(s. 101) og
tillægget
Sensus Infotainment.
Motorhjelmsåbner
(s. 336).
Parkeringsbremse
(s. 287).
Døråbningshåndtag
–
Relaterede oplysninger
•
•
•
Udetemperaturmåler (s. 67)
03
Triptællere (s. 68)
Ur (s. 68)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
55
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger, højrestyret
bil - oversigt
Oversigten viser, hvor bilens displays og kontakter er placeret.
03
56
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
03
}}
57
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
03
58
Funktion
Se
Funktion
Se
Funktion
Se
Skærm for infotainment og visning af
menuer
(s. 101) og
tillægget
Sensus Infotainment.
Lyskontakt, åbner til
tankdæksel- og bagklap
(s. 77), (s.
294) og (s.
163).
Advarselsblinklys
(s. 86).
Motorhjelmsåbner
(s. 336).
Tændingslås
(s. 69).
Indstilling af sæde*
(s. 72).
START/STOP
ENGINE-knap
(s. 258).
Parkeringsbremse
(s. 287).
Indstilling af rat
(s. 76).
Manuelt skift af en
automatgearkasse*
(s. 267).
Fartpilot*
(s. 181) og
(s. 184).
Håndtering af menu
og meddelelser,
blinklys, nær- og
fjernlys, kørecomputer
(s. 98), (s.
101), (s.
86), (s.
81) og (s.
109).
Kombiinstrument
(s. 59).
Gearvælger
Horn, airbag
(s. 76) og
(s. 28).
(s. 265), (s.
267) eller (s.
270).
Menubetjening, lyd-,
telefonbetjening*
(s. 101) og
tillægget
Sensus Infotainment.
Betjeningsknapper
for aktivt chassis
(Four-C)*
(s. 171).
Kontrolpanel for klimaanlæg
(s. 118).
Kontrolpanel for infotainment og menubetjening
(s. 101) og
tillægget
Sensus Infotainment.
Viskere og sprinklere
(s. 89).
Døråbningshåndtag
–
Betjeningspanel
(s. 161), (s.
166), (s.
91) og (s.
93).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Udetemperaturmåler (s. 67)
Triptællere (s. 68)
Ur (s. 68)
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kombiinstrument
Kombiinstrument, analogt - oversigt
På kombiinstrumentets informationsdisplay
vises information om nogle af bilens funktioner samt meddelelser.
På kombiinstrumentets informationsdisplay
vises information om nogle af bilens funktioner, f.eks. fartpilot og kørecomputer, samt
meddelelser. Informationen vises med symboler og tekst.
•
Kombiinstrument, analogt - oversigt (s.
59)
•
Kombiinstrument, digitalt - oversigt (s.
60)
•
Kombiinstrument - kontrolsymbolernes
betydning (s. 64)
•
Kombiinstrument - advarselssymbolernes
betydning (s. 65)
Målere og indikatorer
Informationsdisplay
03
Brændstofmåler. Når indikeringen er
reduceret til kun en hvid markering1, tændes det gule kontrolsymbol for lavt niveau
i brændstoftanken. Se også Kørecomputer – supplerende oplysninger (s. 109) og
Påfyldning af brændstof (s. 294).
Informationsdisplay, analogt instrument.
På kombiinstrumentets informationsdisplay
vises information om nogle af bilens funktioner, f.eks. fartpilot og kørecomputer, samt
meddelelser. Informationen vises med symboler og tekst. En nærmere beskrivelse findes
under de funktioner, der anvender displayene.
Eco meter. Måleren giver en indikering af,
hvor økonomisk bilen køres. Jo højere
udslag på skalaen, desto mere økonomisk.
Speedometer
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
Gearskift-indikator2/Gearskift-indikator3.
Se også Gearskift-indikator* (s. 266),
Automatisk gearkasse - Geartronic* (s.
1
2
3
Når displayets meddelelse "Afstand til tom brændstoftank:" begynder at vise "----", bliver markeringen rød.
Manuel gearkasse
Automatisk gearkasse
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
59
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
267) eller Automatisk gearkasse Powershift* (s. 270).
Kontrol- og advarselssymboler
Hvis motoren ikke starter, eller hvis funktionskontrollen udføres i nøgleposition II, slukkes
alle symboler i løbet af nogle sekunder, undtagen symbolerne for fejl i udstødningsrensesystemet og lavt olietryk.
Relaterede oplysninger
•
•
03
•
Kombiinstrument (s. 59)
Kombiinstrument, digitalt - oversigt
På kombiinstrumentets informationsdisplay
vises information om nogle af bilens funktioner, f.eks. fartpilot og kørecomputer, samt
meddelelser. Informationen vises med symboler og tekst.
Informationsdisplay
Kombiinstrument - kontrolsymbolernes
betydning (s. 64)
Kombiinstrument - advarselssymbolernes
betydning (s. 65)
Kontrol- og advarselssymboler, analogt instrument.
Kontrolsymboler
Kontrol- og advarselssymboler
Advarselssymboler4
Funktionskontrol
Alle kontrol- og advarselssymboler bortset fra
symbolerne på midten af informationsdisplayet tændes i nøgleposition II, eller når
motoren startes. Når motoren er startet, skal
alle symboler slukkes, undtagen parkeringsbremsesymbolet, som først slukkes, når parkeringsbremsen udløses.
4
60
Informationsdisplay, digitalt instrument*.
På kombiinstrumentets informationsdisplay
vises information om nogle af bilens funktioner, f.eks. fartpilot og kørecomputer, samt
meddelelser. Informationen vises med symboler og tekst. En nærmere beskrivelse findes
under de funktioner, der anvender displayene.
Målere og indikatorer, digitalt
instrument
Der kan vælges forskellige temaer for digitalt
kombiinstrument. De mulige temaer er
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se Motorolie - kontrol og påfyldning (s. 339).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
"Elegance", "Eco" og "Performance". Indstillingen af temaet kan gemmes i fjernbetjeningens hukommelse ved låsning af bilen, se
Fjernbetjening med nøgleblad (s. 146) og MY
CAR (s. 101).
Der kan kun vælges tema, når motoren kører.
For at vælge tema – tryk på venstre kontaktarms OK-knap, og vælg derefter menupunktet Temaer ved at dreje armens fingerhjul. Bekræft valget ved at trykke på OKknappen. For mere information om menubetjening, se Menubetjening - kombiinstrument
(s. 98).
Udseendet på midterkonsollens skærm følger
på nogle modelvarianter kombiinstrumentets
indstilling af tema.
03
Målere og indikatorer, tema "Elegance".
Målere og indikatorer, tema "Eco".
Brændstofmåler. Når indikeringen er
reduceret til kun en hvid markering5, tændes det gule kontrolsymbol for lavt niveau
i brændstoftanken. Se også Kørecomputer – supplerende oplysninger (s. 109) og
Påfyldning af brændstof (s. 294).
Brændstofmåler. Når indikeringen er
reduceret til en hvid markering5, tændes
det gule kontrolsymbol for lavt niveau i
brændstoftanken. Se også Kørecomputer
– supplerende oplysninger (s. 109) og
Påfyldning af brændstof (s. 294).
Temperaturmåler for motorens kølevæske
Eco guide. Se også Eco Guide og Power
Guide* (s. 63).
Speedometer
Speedometer
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
Gearskift-indikator6/Gearskift-indikator7.
Se også Gearskift-indikator* (s. 266),
Automatisk gearkasse - Geartronic* (s.
267) eller Automatisk gearkasse Powershift* (s. 270).
5
6
7
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
Gearskift-indikator6/Gearskift-indikator7.
Se også Gearskift-indikator* (s. 266),
Automatisk gearkasse - Geartronic* (s.
267) eller Automatisk gearkasse Powershift* (s. 270).
Når displayets meddelelse "Afstand til tom brændstoftank:" begynder at vise "----", bliver markeringen rød.
Manuel gearkasse
Automatisk gearkasse
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
61
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
Automatisk gearkasse - Geartronic* (s.
267) eller Automatisk gearkasse Powershift* (s. 270).
Kontrol- og advarselssymboler
03
Hvis motoren ikke starter, eller hvis funktionskontrollen udføres i nøgleposition II, slukkes
alle symboler i løbet af nogle sekunder, undtagen symbolerne for fejl i udstødningsrensesystemet og lavt olietryk.
Relaterede oplysninger
•
•
Målere og indikatorer, tema "Performance".
Brændstofmåler. Når indikeringen er
reduceret til en hvid markering5, tændes
det gule kontrolsymbol for lavt niveau i
brændstoftanken. Se også Kørecomputer
– supplerende oplysninger (s. 109) og
Påfyldning af brændstof (s. 294).
Temperaturmåler for motorens kølevæske
Speedometer
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
Power guide. Se også Eco Guide og
Power Guide* (s. 63).
Gearskift-indikator6/Gearskift-indikator7.
Se også Gearskift-indikator* (s. 266),
5
6
7
8
62
alle symboler slukkes, undtagen parkeringsbremsesymbolet, som først slukkes, når parkeringsbremsen udløses.
•
Kombiinstrument (s. 59)
Kombiinstrument - kontrolsymbolernes
betydning (s. 64)
Kombiinstrument - advarselssymbolernes
betydning (s. 65)
Kontrol- og advarselssymboler, digitalt instrument.
Kontrolsymboler
Kontrol- og advarselssymboler
Advarselssymboler8
Funktionskontrol
Alle kontrol- og advarselssymboler bortset fra
symbolerne på midten af informationsdisplayet tændes i nøgleposition II, eller når
motoren startes. Når motoren er startet, skal
Når displayets meddelelse "Afstand til tom brændstoftank:" begynder at vise "----", bliver markeringen rød.
Manuel gearkasse
Automatisk gearkasse
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se Motorolie - kontrol og påfyldning (s. 339).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Eco Guide og Power Guide*
Momentanværdi
Eco guide og Power guide er to af kombiinstrumentets (s. 59) instrumenter, som hjælper
føreren med at køre bilen med optimal kørselsøkonomi.
Her vises momentanværdi – jo højere udslag
på skalaen, desto bedre.
Bilen lagrer også statistik over udførte kørsler,
som kan ses i form af søjlediagrammer, se
Kørecomputer - kørselsstatistik* (s. 110).
Eco guide
Dette instrument giver en indikering af, hvor
økonomisk bilen køres.
For at kunne se denne funktion vælges
temaet "Eco", se Kombiinstrument, digitalt oversigt (s. 60).
Momentanværdien beregnes ud fra hastighed, motorens omdrejningstal, udtaget
motoreffekt og brug af driftsbremsen.
Optimal hastighed (50-80 km/t) og lave
omdrejningstal foretrækkes. Ved gasgivning
og bremsning falder nålene.
Meget lave momentanværdier tænder målerens røde område (med kort tidsforsinkelse),
hvilket betyder dårlig kørselsøkonomi, og derfor bør undgås.
Gennemsnitsværdi
Gennemsnitsværdien følger langsomt
momentanværdien og beskriver, hvordan
bilen er blevet kørt i den seneste tid. Jo
højere nålene ligger på skalaen, desto bedre
kørselsøkonomi har føreren præsteret.
Momentanværdi
03
Tilgængelig motoreffekt
Udtaget motoreffekt
Tilgængelig motoreffekt
Den mindre øvre nål angiver den tilgængelige
motoreffekt9. Jo højere udslag på skalaen,
desto mere effekt er tilgængelig på det aktuelle gear.
Power guide
Udtaget motoreffekt
Dette instrument viser relationen mellem, hvor
meget effekt (Power) der udtages fra motoren, og hvor meget strøm der er til rådighed.
Den større nedre nål angiver den udtagne
motoreffekt9. Jo højere udslag på skalaen,
desto mere effekt udtages fra motoren.
For at kunne se denne funktion vælges
temaet "Performance", se Kombiinstrument,
digitalt - oversigt (s. 60).
En stor forskel mellem de to nåle angiver en
stor effektreserve.
Gennemsnitsværdi
9
Effekten er afhængig af motorens omdrejningstal.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
63
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kombiinstrument kontrolsymbolernes betydning
Symbol
Venstre blinklys
Kontrolsymbolerne advarer føreren om, at en
funktion er aktiveret, at et system er i gang,
eller at der er opstået en fejl eller mangel.
Højre blinklys
Kontrolsymboler
Symbol
03
Eco-funktion slået til, se ECO*
(s. 282)
Betydning
Fejl i ABL-systemet
Udstødningsrensningssystem
Start/Stop, motoren er standset automatisk, se Start/Stop* funktion og betjening (s. 274)
Fejl i ABS-systemet
Dæktrykssystem*, se Dæktryksovervågning* (s. 323)
Tågebaglys tændt
Fejl i ABL-systemet
Stabilitetssystem
Symbolet lyser, hvis der er opstået en fejl i
ABL-funktionen (Active Bending Lights).
Stabilitetssystem, sport-position
Motorforvarmer (diesel)
Lav stand i brændstoftanken
64
Betydning
Udstødningsrensningssystem
Hvis symbolet tændes efter motorstart, kan
det skyldes fejl i bilens udstødningsrensningssystem. Kør til et værksted for kontrol.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et
autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i ABS-systemet
Information - læs displayteksten
Hvis symbolet tændes, fungerer systemet
ikke. Det normale bremsesystem fungerer
fortsat, men uden ABS.
Fjernlys tændt
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk
for motoren.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2. Start motoren igen.
3. Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at
få ABS-systemet kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med at lyse. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret
Volvo-værksted.
Tågebaglys tændt
Symbolet lyser, når tågebaglyset er tændt.
Stabilitetssystem
Et blinkende symbol angiver, at stabilitetssystemet er i funktion. Hvis symbolet lyser konstant, er der opstået en fejl i systemet.
Stabilitetssystem, sport-position
Sport-positionen giver mulighed for en mere
aktiv køreoplevelse. Systemet registrerer, om
brug af speeder, ratbevægelser og kørsel i
sving er mere aktiv end ved normal kørsel, og
giver mulighed for kontrolleret udskridning
med bagenden op til et vist niveau, før det
griber ind og stabiliserer bilen.
Motorforvarmer (diesel)
Symbolet tændes, når motoren forvarmes.
Forvarmning sker for det meste på grund af
lav temperatur.
Lav stand i brændstoftanken
Når symbolet tændes, er niveauet i brændstoftanken lavt. Fyld brændstof på snarest.
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Information - læs displayteksten
Dæktrykssystem
Informationssymbolet tændes i kombination
med tekst på informationsdisplayet, når der
forekommer en afvigelse i ét af bilens systemer. Meddelelsen slukkes ved at trykke på
OK-knappen, se Menubetjening - kombiinstrument (s. 98), eller forsvinder automatisk
efter et stykke tid (tidsrummet varierer efter,
hvilken funktion der angives). Informationssymbolet kan også tændes i kombination
med andre symboler.
Symbolet lyser ved for lavt dæktryk, eller hvis
der opstår en fejl i dæktrykssystemet.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Kombiinstrument (s. 59)
Kombiinstrument - advarselssymbolernes
betydning (s. 65)
Kombiinstrument advarselssymbolernes betydning
Advarselssymbolerne advarer føreren om, at
en vigtig funktion er aktiveret, eller at der er
opstået en alvorlig fejl eller en alvorlig mangel.
Advarselssymboler
Symbol
Kombiinstrument, digitalt - oversigt (s. 60)
Betydning
Lavt olietrykA
Parkeringsbremse trukket, digitalt instrument
OBS
Når en servicemeddelelse vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved hjælp af
OK-knappen, eller slukker automatisk efter
et stykke tid.
Parkeringsbremse trukket, analogt instrument
Airbags (SRS)
Fjernlys tændt
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, når fjernlyset er tændt, samt
ved brug af overhalingslys.
Generatoren lader ikke
Venstre/højre blinklys
Begge blinkersymboler blinker, når der bruges advarselsblinklys.
Fejl i bremsesystemet
Eco-funktion til
Advarsel
Symbolet lyser, når Eco-funktionen er aktiveret.
Start/Stop
Symbolet lyser, når motoren er standset automatisk.
03
A
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se Motorolie - kontrol og påfyldning (s. 339).
Lavt olietryk
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt. Stands straks motoren,
65
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
og kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter
behov. Hvis symbolet tændes, og oliestanden
er normal, bør du kontakte et værksted. Volvo
anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
Parkeringsbremse trukket
03
Symbolet lyser konstant, når parkeringsbremsen er trukket. Symbolet blinker under aktivering, og går derefter over til at lyse konstant.
Hvis et symbol blinker i andre situationer,
betyder det, at der er opstået en fejl. Læs
meddelelsen på informationsdisplayet.
For nærmere oplysninger, se Parkeringsbremse (s. 287).
Airbags (SRS)
Hvis symbolet forbliver tændt eller tændes
under kørsel, er der opstået en fejl i selelåsen,
SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kør snarest
muligt til et værksted for at få kontrolleret
bilen. Volvo anbefaler, at du henvender dig til
et autoriseret Volvo-værksted.
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet blinker, hvis en person på forsædet
ikke har spændt sin sikkerhedssele, eller hvis
en person på bagsædet har taget sin sele af.
Generatoren lader ikke
Symbolet tændes under kørsel, hvis der
opstår en fejl i det elektriske anlæg. Henvend
dig til et værksted. Volvo anbefaler, at du
66
henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan bremsevæskeniveauet være for lavt. Stands bilen et sikkert
sted, og kontrollér standen i bremsevæskebeholderen, se Bremse- og koblingsvæske niveau (s. 344).
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk
for motoren.
2. Start motoren igen.
•
Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
•
Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen
kontrolleres, se Bremse- og koblingsvæske - niveau (s. 344). Hvis niveauet
er normalt, og symbolerne stadig lyser,
kan bilen med stor forsigtighed køres
til et værksted for at få bremsesystemet efterset. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til et autoriseret Volvoværksted.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken er under MINniveauet i bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske.
Tabet af bremsevæske skal kontrolleres af
et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Hvis bremse- og ABS-symbolerne er
tændt på samme tid, er der risiko for, at
bagenden skrider ud under kraftig
opbremsning.
Advarsel
Det røde advarselssymbol tændes, når der er
angivet en fejl, som kan indvirke på sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig vises
en forklarende tekst på informationsdisplayet.
Symbolet bliver stående, indtil fejlen er
udbedret, men tekstmeddelelsen kan fjernes
med et tryk på OK-knappen, se Menubetjening - kombiinstrument (s. 98). Advarselssymbolet kan også tændes i kombination
med andre symboler.
Gå frem som følger:
1. Stands på et sikkert sted. Bilen må ikke
køre videre.
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
2. Læs teksten på informationsdisplayet.
Foretag det fornødne iht. til teksten på
displayet. Slet meddelelsen med OKknappen.
Relaterede oplysninger
Påmindelse – dørene ikke lukket
•
•
•
Udetemperaturmåler
Kombiinstrument (s. 59)
Kombiinstrument - kontrolsymbolernes
betydning (s. 64)
Udetemperaturmålerens visning ses på kombiinstrumentet.
Kombiinstrument, digitalt - oversigt (s. 60)
Hvis en af dørene ikke er fuldstændig lukket,
tændes informations- eller advarselssymbolet
sammen med et forklarende billede på informationsdisplayet. Stands snarest muligt bilen
på et sikkert sted, og luk den dør, der er
åben.
03
Hvis bilen kører med en lavere hastighed end ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet.
Hvis bilen kører med en højere hastighed end ca. 7 km/t, tændes advarselssymbolet.
Hvis motorhjelmen10 ikke er fuldstændig lukket, tændes advarselssymbolet sammen med
et forklarende billede på informationsdisplayet. Stands snarest muligt bilen på et sikkert sted, og luk motorhjelmen.
Hvis bagklappen ikke er fuldstændig lukket,
tændes informationsdisplayet sammen med
et forklarende billede på informationsdisplayet. Stands snarest muligt bilen på et sikkert sted, og luk bagklappen.
10
Visning for udetemperaturmåler, digitalt
instrument
Visning for udetemperaturmåler, analogt
instrument
Når temperaturen ligger inden for området +2
°C og -5 °C, lyser et snefnugsymbol på displayet. Det advarer om glatte veje. Hvis bilen
har holdt stille, kan måleren vise en for høj
værdi.
Relaterede oplysninger
•
Kombiinstrument (s. 59)
Kun biler med alarm*.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
67
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Triptællere
Ur
Volvo Sensus
Triptællerens visning ses på kombiinstrumentet.
Urets visning ses på kombiinstrumentet.
Volvo Sensus er hjertet i din personlige Volvooplevelse. Det er Sensus, der giver information, underholdning og funktioner, som forenkler dit ejerskab.
03
Ur, digitalt instrument.
Triptællere, digitalt instrument.
Display for
triptællere11
De to triptællere T1 og T2 benyttes til måling
af korte strækninger. Strækningens længde
vises på displayet.
Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise
den ønskede måler.
Display til visning af klokkeslæt12
Indstilling af uret
Uret kan indstilles i menusystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 101).
Relaterede oplysninger
•
Kombiinstrument (s. 59)
Et langt tryk (indtil ændringen sker) på venstre
kontaktarms RESET-knap nulstiller den viste
triptæller. For nærmere oplysninger, se Kørecomputer – supplerende oplysninger (s. 109).
Relaterede oplysninger
•
11
12
68
Kombiinstrument (s. 59)
Displayets udseende kan variere afhængigt af instrumentets udførelse.
I et analogt instrument vises tiden midt i instrumentet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Når du sidder i din bil, vil du have kontrol, og i
dagens forbundne verden også information,
kommunikation og underholdning, når det
passer dig. Sensus omfatter alle vores løsninger, som giver mulighed for forbindelse* til
omverdenen, og giver dig samtidig intuitiv
kontrol over bilens mange muligheder.
Volvo Sensus samler og præsenterer mange
funktioner i flere af bilens systemer på midterkonsollens skærm. Med Volvo Sensus kan
bilen gøres personlig ved hjælp af en praktisk
brugergrænseflade. Indstillinger kan foretages
i Bilindstillinger, Lyd og medier, Klima osv.
Med midterkonsollens knapper og betjeningspanel eller rattets højre tastatur* kan funktio-
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
ner aktiveres eller deaktiveres, og der kan
foretages mange forskellige indstillinger.
cering varierer afhængigt af det valgte udstyr og
markedet.
Navigation* - NAV, se separat tillæg.
Med et tryk på MY CAR præsenteres alle indstillinger relateret til kørsel og kontrol af bilen,
f.eks. City Safety, lås og alarm, automatisk
blæserhastighed, indstilling af uret osv.
Lyd og medier - RADIO, MEDIA, TEL*, se
separat tillæg (Sensus Infotainment).
Bilindstillinger – MY CAR, se MY CAR (s.
101).
Med et tryk på henholdsvis RADIO, MEDIA,
*, NAV* og CAM* kan andre kilder,
TEL*,
systemer og funktioner aktiveres, f.eks. AM,
FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth*, navigation*
og parkeringskamera*.
For mere information om alle funktioner/
systemer, se de respektive afsnit i instruktionsvejledningen eller dens tillæg.
Oversigt
Nøglepositioner
Med fjernbetjeningen kan bilens elsystem
sættes i forskellige indstillinger/niveauer og
dermed gøre forskellige funktioner tilgængelige, se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer (s. 70).
Internetforbundet bil *, se separat tillæg (Sensus Infotainment).
03
Klimaanlæg (s. 112).
Parkeringskamera (s. 239) – CAM*.
Relaterede oplysninger
•
Licenser (s. 416)
Tændingslås med fjernbetjening skubbet ud/trykket ind.
OBS
For biler med Keyless* -funktion behøver
fjernbetjeningen ikke sættes i tændingslåsen, men kan opbevares i f.eks. en lomme.
For mere information om Keyless-funktioner, se Keyless drive* (s. 155).
Kontrolpanel i midterkonsol. Illustrationen er skematisk - antallet af funktioner og knapparnas pla-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
69
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
Sætte fjernbetjeningen i
1. Hold i fjernbetjeningens ende med det
aftagelige nøgleblad og sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.
2. Tryk derefter fjernbetjeningen ind i låsen
til dens endestilling.
VIGTIGT
03
Fremmedlegemer i tændingslåsen kan
bringe funktionen i fare eller ødelægge
låsen.
Tryk ikke fjernbetjeningen ind vendt den
forkerte vej. Hold i enden med det aftagelige nøgleblad, se Aftageligt nøgleblad udtagning/fastgøring (s. 152).
Tage fjernbetjeningen ud
Tag fat i fjernbetjeningen og træk den ud af
tændingslåsen.
Nøglepositioner - funktioner på
forskellige niveauer
For at muliggøre brug af et begrænset antal
funktioner med motoren slukket kan bilens
elektriske system forsætte på tre forskellige
niveauer (nøglepositioner) - 0, I og II - med
fjernbetjeningen. I denne instruktionsbog
beskrives disse niveauer gennemgående som
"nøglepositioner".
Følgende tabel viser, hvilke funktioner der er
tilgængelige i den respektive nøgleposition/
niveau.
Niveau
Funktioner
•
Kilometertæller, ur og temperaturmåler tændes.
•
Elektrisk betjente sæder kan
justeres.
•
Lydanlægget kan bruges i et
begrænset tidsrum, se tillægget Sensus infotainment.
I
•
Soltag, rudehejs, 12 V kontakt i kabine, navigation,
telefon, kabineblæser og
forrudeviskere kan bruges.
II
•
•
0
•
Forlygterne tændes.
Advarsels- og kontrollamperne lyser i 5 sekunder.
Flere andre systemer aktiveres. Elopvarmning i sædehynder og bagrude kan først
aktiveres efter motorstart.
Denne nøgleposition bruger
meget strøm fra startbatteriet,
og bør undgås!
70
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
At vælge nøgleposition/niveau
•
Nøgleposition 0 - Lås bilen op - dermed
er bilens elektriske system på niveau 0.
•
Nøgleposition I - Med fjernbetjeningen
trykket helt ind i tændingslåsen13 - Tryk
kort på START/STOP ENGINE.
Bugsering
Forsæder
For vigtig information om fjernbetjeningen ved
bugsering, se Bugsering (s. 307).
Bilens forsæder har forskellige indstillingsmuligheder for optimal siddekomfort.
Relaterede oplysninger
•
Nøglepositioner (s. 69)
OBS
03
For at nå niveau I eller II uden motorstart tryk ikke bremse-/koblingspedalen ned,
når disse nøglepositioner skal vælges.
•
Nøgleposition II - Med fjernbetjeningen
trykket helt ind i tændingslåsen13 - Foretag et langt14 tryk på START/STOP
ENGINE.
•
Tilbage til nøgleposition 0 - For at gå tilbage til nøgleposition 0 fra position II og I
- Tryk kort på START/STOP ENGINE.
Lydanlæg
For information om lydanlæggets funktion,
når fjernbetjeningen er taget ud, se tillægget
Sensus Infotainment.
Start og stop af motor
For information om at starte/standse motoren, se Start af motor (s. 258).
13
14
15
Justering af lændestøtten, drej hjulet15.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
Hæv/sænk* sædehyndens forkant, pump
op/ned.
Foretag ændring af ryglænets hældning,
drej på hjulet.
Hæv/sænk sædet, pump op/ned.
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
Ikke nødvendigt for en bil med Keyless*-funktion.
Ca. 2 sekunder.
Gælder også elbetjent sæde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
71
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
ADVARSEL
Opslåning foregår på den modsatte måde.
Indstil den korrekte kørestilling på førersædet, før kørsel påbegyndes, ikke under
kørslen. Sørg for, at sædet er i låst position
for at forhindre personskade ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.
03
Nedslåning af forsæderyglæn*16
ADVARSEL
Tag fat i ryglænet og sørg for, at det er
ordentligt låst efter opslåning for at undgå
personskade ved en eventuel hård
opbremsning eller en ulykke.
Elbetjent sæde*
Forsæder - elbetjente (s. 72)
Bagsæder (s. 74)
Passagersædets ryglæn kan vippes fremad
for at give plads til lange genstande.
Skub stolen så langt bagud/nedad som
muligt.
Indstil ryglænet i oprejst stilling.
Løft spærrerne bag på ryglænet, og slå
det frem.
4. Skyd stolen frem, så nakkestøtten "fastlåses" under handskerummet.
72
Bilens forsæder har forskellige indstillingsmuligheder for optimal siddekomfort. Det elbetjente sæde kan bevæges fremad/bagud og
op/ned. Sædehyndens forkant kan hæves/
sænkes. Ryglænets vinkel kan ændres.
Relaterede oplysninger
•
•
16
Forsæder - elbetjente
Sportssædets ryglæn kan ikke slås ned.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Sædehyndens forkant op/ned
Sædet fremad/bagud og op/ned
Ryglænets hældning
De elbetjente forsæder har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et sæde
blokeres af en genstand. Hvis det sker, skal
du gå til nøgleposition I eller 0 og vente et
kort stykke tid, inden sædet flyttes igen.
Der kan kun foretages en bevægelse (frem/
tilbage/op/ned) ad gangen.
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Forberedelser
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter
at døren er låst op med fjernbetjeningen uden
nøgle i tændingslåsen. Indstilling af sædet
foretages normalt i nøgleposition I, og kan
altid foretages, når motoren er i gang.
Sæde med hukommelsesfunktion*
2. Hold knappen til lagring af indstilling inde,
samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind.
Bruge gemt indstilling
Nøglehukommelse* i fjernbetjening17
Alle fjernbetjeninger kan bruges af forskellige
førere til at gemme førersædets og sidespejlenes indstillinger 18.
Hold en af hukommelsesknapperne inde, indtil stolen og sidespejlene standser. Hvis knappen slippes, standser stolen sin bevægelse.
Elopvarmede sæder
03
For elopvarmede sæder, se Elopvarmede forsæder* (s. 119) og Elopvarmet bagsæde* (s.
119).
Relaterede oplysninger
•
•
Forsæder (s. 71)
Bagsæder (s. 74)
Gør som følger for at gemme indstillingerne
og bruge nøglehukommelsen:
Hukommelsesfunktionen gemmer indstillinger
for sædet og sidespejlene.
•
•
Indstil sædet, som du ønsker det.
•
Lås bilen op (ved at trykke på oplåsningsknappen på den samme fjernbetjening)
og åbne førerdøren. Førersædet og sidespejlene vil automatisk indtage de positioner, der er gemt i fjernbetjeningens
Gemme indstilling
Hukommelsesknap
Hukommelsesknap
Hukommelsesknap
Knap til lagring af indstilling
1. Indstil stolen og sidespejlene.
17
Lås bilen ved at trykke på låseknappen
på den fjernbetjening, du normalt bruger.
Dette gemmer sædets og sidespejlenes
positioner i fjernbetjeningens hukommelse19.
For nøglehukommelse ved Keyless-funktion, se Keyless drive* - nøglehukommelse (s. 159).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
73
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
hukommelse (hvis sædet har været rørt,
siden du låste bilen).
Nøglehukommelsen kan aktiveres/deaktiveres
i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse
af menusystemet, se MY CAR (s. 101).
Nødstop
03
Bagsæder
Bagsædets ryglæn og de ydre nakkestøtter
kan slås ned. Midterpladsens nakkestøtter kan
justeres efter passagerens højde.
Nakkestøtte på bagsædets midterplads
Hvis sædet utilsigtet kommer i bevægelse,
skal der trykkes på én af sædets indstillingsknapper eller hukommelsesknapperne, så
sædet standser.
En ny start for at give stolen den indstilling,
der er lagret i nøglehukommelsen, opnås ved
at trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap. Så skal førerdøren være åben.
Træk i låsehåndtaget nærmest nakkestøtten
for at slå nakkestøtten fremad.
ADVARSEL
Risiko for klemning! Sørg for, at børn ikke
leger med betjeningsknapperne. Kontroller, at der ikke er nogen genstande foran,
bagved eller under sædet ved indstilling.
Sørg for, at ingen af passagererne på bagsædet kan komme i klemme.
Relaterede oplysninger
•
18
19
74
Manuel nedslåning af de yderste
nakkestøtter på bagsædet
Fjernbetjening – funktioner (s. 148)
Juster støtten efter passagerens højde, så
den om muligt dækker hele baghovedet.
Skyd den opad efter behov.
For at få nakkestøtten ned igen skal knappen
(midt mellem ryglænet og nakkestøtten - se
illustrationen) trykkes ind, samtidig med at
nakkestøtten trykkes forsigtigt ned.
Kun hvis bilen er udstyret med elbetjent sæde med hukommelse og sidespejle, der kan drejes ind elektrisk.
Denne indstilling påvirker ikke indstillinger, der er gemt med det elbetjente sædes hukommelsesfunktion.
Nakkestøtten føres bagud manuelt, indtil der
lyder et klik.
ADVARSEL
Nakkestøtterne skal efter opslåning være i
låst stilling.
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Nedslåning af bagsæderyglæn
OBS
Når ryglænet er slået ned, skal nakkestøtterne føres lidt frem for ikke at berøre
sædehynden.
VIGTIGT
Når ryglænet skal slås ned, må der ikke
være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i.
Ellers kan der opstår skade på bagsædets
indtræk.
Opslåning foregår på den modsatte måde.
OBS
Når ryglænet er slået tilbage igen, må den
røde indikering ikke længere være vist.
Hvis den stadig vises, er ryglænet ikke
låst.
Det tredelte ryglæn kan slås ned på forskellige måder.
OBS
Det kan være nødvendigt at skyde forsæderne frem og/eller justere ryglænene op,
for at de bageste ryglæn skal kunne vippes
helt frem.
•
•
•
•
Den venstre del kan slås ned separat.
Den midterste del kan slås ned separat.
Den højre del kan kun slås ned sammen
med den midterste del.
Hvis hele ryglænet skal foldes, skal de
forskellige dele slås ned hver for sig.
03
ADVARSEL
Kontroller, at ryglæn og nakkestøtter på
bagsædet er sikkert låst efter opslåning.
Hvis midterryglænet skal slås ned: frigør
nakkestøtten og juster den ned før midterryglænet, se det foregående afsnit
"Nakkestøtte på bagsædets midterplads".
Elektrisk foldning af bagsædets ydre
nakkestøtter*
De ydre nakkestøtter slås automatisk
ned, når de ydre ryglæn slås ned. Træk
op, og vip
ryglænets spærrehåndtag
samtidig ryglænet frem. Et rødt mærke
ved spærremekanismen
viser, at
ryglænet ikke længere er låst.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
75
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
1. Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition
II.
2. Tryk knappen ind for at slå bagsædets
yderste nakkestøtter ned for at forbedre
udsynet bagud.
Rat
Rattet kan indstilles i forskellige positioner og
har betjeningsknapper for horn, fartpilot og
betjening af menu, lyd og telefon.
Indstilling
ADVARSEL
ADVARSEL
Indstil og fikser rattet inden afgang.
Slå ikke de yderste nakkestøtter ned, hvis
der sidder en passager på en af yderpladserne.
03
Ved hastighedsafhængig servostyring* kan
niveauet for styrestyrke justeres, se Justerbar
styrestyrke* (s. 252).
Før nakkestøtten manuelt tilbage, indtil der
høres et klik.
Tastaturer* og padler*
Relaterede oplysninger
•
•
Forsæder (s. 71)
Forsæder - elbetjente (s. 72)
G021138
ADVARSEL
Nakkestøtterne skal efter opslåning være i
låst stilling.
Indstilling af rat.
Arm - frigøring af rattet
Mulige ratindstillinger
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen:
1. Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
2. Indstil rattet i den stilling, der passer dig
bedst.
76
3. Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres tilbage.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tastaturer og padler på rattet.
Fartpilot* (s. 181)
Adaptiv fartpilot - ACC* (s. 184)
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Padle til manuelt skift af automatisk gearkasse, se Automatisk gearkasse Geartronic* (s. 267)
Lyd- og telefonbetjening, se tillægget
Sensus Infotainment
Elopvarmning* af rattet
Lyspanel
Rattet kan opvarmes med elvarme.
Med lyskontakten aktiveres og justeres de
udvendige lys. Den bruges også til at justere
skærm-, instrument- og kabinebelysning.
Funktion
Horn
03
Knappens position kan variere, afhængigt af valg
af øvrigt udstyr og marked.
Horn.
Tryk midt på rattet for at signalere.
Relaterede oplysninger
•
Elopvarmning* af rattet (s. 77)
Gentagne tryk på knappen skifter mellem
følgende funktioner:
Funktion
Indikation
Slukket
Knaplys slukket
Opvarmning
Knaplys tændt
Automatisk ratvarme
Med automatisk start af ratvarme aktiveret vil
opvarmningen af rattet starte ved motorstart.
Automatisk start sker, når bilen er kold, og
temperaturen i omgivelserne er under ca.
10 °C. Aktiver/deaktiver funktionen i menusystemet MY CAR (s. 101).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
77
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
Oversigt over lyspanel
Position
Betydning
Position
Kørelys, sidemarkeringslys for
og positions-/parkeringslys bag
i dagtimerne, når bilens elsystem er i nøgleposition II, eller
motoren kører.
KørelysA, når bilens elsystem er
i nøgleposition II, eller motoren
kører.
Overhalingslys kan bruges.
03
Oversigt over lyspanel.
Fingerhjul til justering af display-/instrumentbelysning og stemningsbelysning*
Knap til tågebaglygte
Kørelys, sidemarkeringslys for
og positions-/parkeringslys
bag, når bilens elsystem er i
nøgleposition II, eller motoren
kører.
Automatisk skift til nærlys og
positions-/parkeringslys/sidemarkeringslys under dårlige
lysforhold, eller når forrudeviskere eller tågebaglygter er
aktiveret.
Automatisk skift til positions-/
parkeringslys/sidemarkeringslys, når bilen parkeres.
Funktionen Tunneldetektering
(s. 80)* er aktiveret.
Overhalingslys kan bruges.
Funktionen Aktivt fjernlys (s.
82)* kan anvendes.
Knap til kørelys og parkeringslys
Fjernlyset kan aktiveres, når
nærlyset er tændt.
Fingerhjul20 for lyshøjderegulering
Knappens positioner
Overhalingslys kan bruges.
Nærlys og positions-/parkeringslys/sidemarkeringslys.
OBS
Der anvendes de samme lys som for kørelys og positions-/parkeringslys for. Lysstyrken er højere, når lysene anvendes
som kørelys.
Fjernlys kan aktiveres.
Overhalingslys kan bruges.
A
20
78
Findes ikke på biler udstyret med aktive Xenon-forlygter*.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Betydning
Placeret i eller under kofangeren foran.
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Positions-/parkeringslys
bruges, når
Volvo anbefaler, at stilling
bilen kører, så længe trafiksituationer og vejrforhold ikke er ugunstige for funktionen Aktivt
fjernlys*.
Positions-/parkeringslys tændes med lyspanelets knap.
Instrumentbelysning
Forskellige display- og instrumentlamper
tændes, afhængigt af nøglepositionen, se
Nøglepositioner - funktioner på forskellige
niveauer (s. 70).
Displaybelysningen dæmpes automatisk i
mørke - følsomheden indstilles med fingerhjulet.
Instrumentbelysningens styrke reguleres med
fingerhjulet.
Indstilling af forlygternes lyshøjde
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere
lyshøjden. Hvis bilen er tungtlastet, bør lyshøjden sænkes.
1. Lad motoren køre eller hold bilens elsystem i nøgleposition I.
2. Rul fingerhjulet op eller ned for at hæve/
sænke lyshøjden.
03
Indstillinger på fingerhjulet ved forskellig last.
Kun fører
Fører og passager i forreste passagersæde
Lyspanelets knap i positionen for positions-/
parkeringslys.
Personer i alle sæder
Personer i alle sæder og maksimal last i
bagagerummet
Fører og maksimal last i bagagerummet
Biler med aktive Xenon-forlygter* har automatisk lyshøjderegulering og er derfor ikke
udstyret med fingerhjul.
Stil knappen i position
set tændes samtidigt).
(nummerpladely-
Er bilens elsystem i nøgleposition II, eller
kører motoren, lyser kørelyset i stedet for
positions-/parkeringslys for.
Når det er mørkt udenfor, og bagklappen
åbnes, tændes de bageste positions-/parkeringslys for at gøre bagvedkørende opmærksomme. Dette sker uanset, hvilken position
knappen står i, eller hvilken nøgleposition
bilens elsystem er i.
Relaterede oplysninger
•
Lyspanel (s. 77)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
79
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kørelys
Med lyspanelets knap i position
samt
bilens elsystem i nøgleposition II eller motoren i gang, aktiveres kørelyset automatisk
under gode lysforhold.
Kørelys i dagtimerne DRL
03
ADVARSEL
Systemet er et hjælpemiddel til at spare
energi - det kan ikke i alle situationer
afgøre, hvornår dagslyset er for svagt eller
tilstrækkelig stærkt, f.eks. ved tåge og
regn.
Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres
med en trafiksikkert korrekt belysning og i
overensstemmelse med færdselslovgivningen.
Tunneldetektering*
På markeder uden automatisk nærlys aktiverer
tunneldetekteringen nærlyset, når bilen køres
ind i en tunnel. Ca. 20 sekunder efter at bilen
er kørt ud af tunnelen, deaktiveres nærlyset.
Funktionen Tunneldetektering er tilgængelig i
biler med regnsensor*. Sensoren registrerer
indgangen til en tunnel og omstiller belysningen fra kørelys til nærlys. Ca. 20 sekunder,
efter at bilen har forladt tunnelen, vender lyset
tilbage til kørelys. Køres bilen ind i endnu en
tunnel inden for dette tidsrum, beholdes nærlyset tændt. På den måde undgås større
ændringer af bilens belysning.
Bemærk, at lyspanelets knap skal stå i stilling
, for at tunneldetekteringen skal fungere.
Relaterede oplysninger
Lyspanelets knap i position AUTO.
Med lyspanelets knap i position
aktiveres kørelyset (Daytime Running Lights – DRL)
automatisk, når bilen kører i dagtimerne. En
lyssensor på instrumentpanelets overside
skifter fra kørelys til nærlys i skumringen, eller
når dagslyset bliver for svagt. Skift til nærlys
sker også i de tilfælde, hvor vinduesviskere
eller tågebaglygter er aktiverede.
80
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
•
Nær-/fjernlys (s. 81)
Lyspanel (s. 77)
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Nær-/fjernlys
Med lyspanelets knap i position
samt
bilens elsystem i nøgleposition II eller motoren i gang, aktiveres nærlyset automatisk
under dårlige lysforhold.
lyser
Med lyspanelets knap i stilling
nærlyset altid automatisk, når motoren er i
gang, eller når nøgleposition II er aktiveret.
automatisk i de tilfælde, hvor vinduesviskere
eller tågebaglygter er aktiverede.
lyser nærlyset
Med knappen i stilling
altid automatisk, når motoren er i gang, eller
når nøgleposition II er aktiveret.
•
•
•
Lyspanel (s. 77)
Forlygter - tilpasning af lyskegle (s. 89)
Tunneldetektering* (s. 80)
Overhalingslys
Før kontaktarmen let ind mod rattet til positionen for overhalingslys. Fjernlyset lyser, indtil
armen slippes.
03
Fjernlys
Fjernlyset kan aktiveres, når knappen står i
21 eller
position
. Aktiver/deaktiver
fjernlyset ved at føre kontaktarmen ind mod
rattet til endestillingen og slippe den. Alternativt kan fjernlyset deaktiveres ved trykke kontaktarmen let mod rattet.
Når fjernlyset er tændt, lyser symbolet
på kombiinstrumentet.
Kontaktarm og lyspanelets knap.
Indstilling for overhalingslys
Indstilling for fjernlys
Nærlys
Med knappen i stilling
aktiveres nærlyset automatisk i skumringen, eller når dagslyset bliver for svagt. Nærlyset aktiveres også
21
22
Ekstralys*
Hvis bilen har ekstralys, kan føreren i menusystemet MY CAR vælge, om de skal være
deaktiverede eller tændes/slukkes samtidig
med fjernlyset22, se MY CAR (s. 101).
Relaterede oplysninger
•
•
Aktive Xenon-forlygter* (s. 84)
Aktivt fjernlys* (s. 82)
Når nærlyset er tændt.
Ekstralys skal tilsluttes til det elektriske system af et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
81
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Aktivt fjernlys*
Funktionen Aktivt fjernlys registrerer den
modkørende trafiks forlygter eller forankørende køretøjers baglygter, og skifter lyset fra
fjernlys til nærlys. Xenon-forlygter blænder
kun den del af lyskeglen af, der peger direkte
på bilen. Lyset vender tilbage til fjernlys, når
det indfaldende lys er stoppet.
03
Aktivt fjernlys - AHB
Aktivt fjernlys (Active High Beam – AHB) er en
funktion, som med en kamerasensor i forrudens overkant registrerer modkørende trafiks
forlygter eller forankørende køretøjers baglygter, og skifter fra fjernlys til nærlys. Funktionen kan også tage hensyn til gadebelysning.
Bil med halogen-forlygter
Lyset vender tilbage til fjernlys et par sekunder efter, at kamerasensoren ikke længere
registrerer modkørende trafiks forlygter eller
forankørende køretøjers baglygter.
Bil med Xenon-forlygter
Til forskel fra hvad der sker ved konventionel
nedblænding, fortsætter lyskeglen med at
lyse med fjernlys på begge sider af modkørende eller forankørende køretøjer – kun den
del af lyskeglen, der peger direkte på køretøjet blændes ned.
Nærlys direkte mod modkørende køretøjer, men
fortsat fjernlys på begge sider af køretøjet.
Lyset vender tilbage til fuldt fjernlys et par
sekunder efter, at kamerasensoren ikke længere registrerer modkørende trafiks forlygter
eller forankørende køretøjers baglygter.
Til- og frakobling
AHB kan aktiveres, når lyspanelets knap står i
position
(forudsat at funktionen ikke er
blevet deaktiveret i menusystemet MY CAR),
se MY CAR (s. 101).
Kontaktarm og lyspanelets knap i position AUTO.
Funktionen kan aktiveres ved kørsel om natten, når bilens hastighed er 20 km/t eller
højere.
Aktiver/deaktiver AHB ved at føre venstre
kontaktarm ind mod rattet til endestillingen og
slippe den. Deaktivering ved fjernlys medfører, at lyset stilles direkte om til nærlys.
Bil med analogt kombiinstrument
Når AHB er aktiveret, lyser symbolet
instrumentets informationsdisplay.
Når fjernlyset er tændt, lyser også symbolet
på kombiinstrumentet. For Xenon-forlygter gælder dette, selvom fjernlyset er delvist nedblændet, dvs. så snart lyskeglen lyser
med noget mere end nærlys.
Bil med digitalt kombiinstrument
82
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
på
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Når AHB er aktiveret, lyser symbolet
hvidt på instrumentets informationsdisplay.
Når fjernlyset er tændt, lyser symbolet blåt.
For Xenon-forlygter gælder dette, selvom
fjernlyset er delvist nedblændet, dvs. så snart
lyskeglen lyser med noget mere end nærlys.
Manuel betjening
OBS
sensorerne ikke længere er blokerede, slukkes meddelelsen, og symbolet
tændes.
VIGTIGT
Eksempler på, hvornår manuelt skifte mellem fjern- og nærlys kan være påkrævet:
ADVARSEL
•
•
•
•
•
•
AHB er et hjælpemiddel til at anvende den
bedst mulige belysning under gunstige vilkår.
Føreren er altid ansvarlig for manuelt at
skifte mellem fjern- og nærlys, når trafiksituationen eller vejrforholdene kræver det.
Hold forrudens flade foran kamerasensoren ren for is, sne, dug og snavs.
Der må ikke opklæbes eller monteres
noget på forruden foran kamerasensoren,
da det kan reducere funktionen eller forårsage, at et eller flere af de systemer, som
kameraet er afhængigt af, ikke fungerer
korrekt.
Hvis meddelelsen Aktivt fjernlys ikke til
rådighed nu Skift manuelt vises på kombiinstrumentets informationsdisplay, skal skift
mellem fjern- og nærlys foretages manuelt.
Men lyspanelets knap kan stadig stå i position
. Det samme gælder, hvis meddelelsen Forrudesensorer blokeret Se
instr.bog og symbolet
vises. Symbolet
slukkes, når disse meddelelser vises.
AHB kan være midlertidigt utilgængelig, f.eks.
i situationer med tæt tåge eller kraftig regn.
Når AHB igen bliver tilgængelig, eller forrude-
Ved kraftig regn eller tæt tåge
Ved isslag
Ved snefygning eller snesjap
Ved måneskin
Ved kørsel i dårligt oplyste områder
Når forankørende trafik har svag belysning
•
Hvis der er fodgængere på eller ved
vejen
•
Hvis der er stærkt reflekterende genstande, f.eks. skilte, i nærheden af
vejen
•
Når modkørende trafiks belysning
sløres af f.eks. autoværn
•
•
•
03
Når der er trafik på tilsluttende veje
Ved bakkekamme og sænkninger
I stejle kurver.
For mere information om kamerasensorens
begrænsninger, se Kollisionsadvarsel* kamerasensorens begrænsninger (s. 215).
Relaterede oplysninger
•
•
Nær-/fjernlys (s. 81)
Lyspanel (s. 77)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
83
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Aktive Xenon-forlygter*
Aktive Xenon-forlygter er designet til at give
maksimal belysning i sving og vejkryds og
dermed øget sikkerhed.
samtidig en forklarende tekst samt et tændtsymbol på informationsdisplayet.
Symbol
Aktive Xenon-forlygter ABL
03
Display
Betydning
Fejl i forlygtesystem Service
påkrævet
Systemet fungerer ikke. Henvend
dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke
forsvinder. Volvo
anbefaler, at du
kontakter et
autoriseret Volvoværksted.
Funktionen er kun aktiv i skumring eller
mørke, og kun når bilen er i bevægelse.
Lyskegle med funktionen slået fra (venstre), henholdsvis slået til (højre).
Hvis bilen har aktive Xenon-forlygter (Active
Bending Lights – ABL), følger lyset fra forlygterne rattets bevægelser for at give maksimal
belysning i sving og vejkryds og dermed øget
sikkerhed.
Funktionen aktiveres automatisk, når du starter bilen (medmindre den er blevet deaktiveret
i menusystemet MY CAR), se MY CAR (s.
101). Ved fejl i funktionen lyser symbolet
på kombiinstrumentet, og der vises
23
84
Funktionen23 kan deaktiveres/aktiveres i
menusystemet MY CAR, se MY CAR (s. 101).
Vedrørende tilpasning af lyskegle, se Forlygter - tilpasning af lyskegle (s. 89).
Kurvelys
Aktive Xenon-forlygter er udstyret med kurvelys, der midlertidigt lyser området diagonalt
foran bilen op i den retning rattet drejes i en
skarp kurve, eller i den retning blinklysene
anvendes.
Aktiveret ved levering fra fabrik.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Funktionen aktiveres, når fjern- eller nærlys
anvendes, og bilens hastighed er lavere end
ca. 30 km/t.
Desuden tændes begge kurvelys som supplement til baklyset, når du bakker.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Nær-/fjernlys (s. 81)
Aktivt fjernlys* (s. 82)
Lyspanel (s. 77)
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Tågebaglys
Når sigtbarheden er nedsat på grund af tåge
kan tågebaglyset anvendes, for at andre trafikanter på et tidligt tidspunkt bemærker forankørende køretøjer.
OBS
Bestemmelser for brug af tågebaglys
varierer fra land til land.
Relaterede oplysninger
•
Lyspanel (s. 77)
Bremselygte
Bremselygterne tændes automatisk ved
bremsning.
Bremselygterne tændes, når bremsepedalen
trædes ned. Desuden tændes det, når et af
førerstøttesystemerne Adaptiv fartpilot (s.
184), City Safety (s. 201) eller Kollisionsadvarsel (s. 207) bremser bilen.
For information om nødbremselys og automatiske advarselsblinklys, se Driftsbremse nødbremselys og automatiske advarselsblinklys (s. 285).
03
Knap for tågebaglys.
Tågebaglyset kan kun tændes, når nøgleposition II er aktiv, eller motoren er i gang, og lyseller
.
panelets knap står i position
Tryk på tænd/sluk-knappen. Tågebaglysets
kontrolsymbol
på kombiinstrumentet
og lampen i knappen lyser, når tågebaglyset
er tændt.
Tågebaglygten slukkes automatisk, når motoren standser, eller når lyspanelets knap stilles
i position
eller
.
85
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Advarselsblinklys
Advarselsblinklys advarer andre trafikanter
ved at alle bilens blinklyspærer blinker på
samme tid, når denne funktion er aktiveret.
Når advarselsblinklysene er aktiveret, blinker
begge blinklyssymboler på kombiinstrumentet.
lys, se Driftsbremse - nødbremselys og automatiske advarselsblinklys (s. 285).
Relaterede oplysninger
•
Blinklys (s. 86)
Blinklys
Bilens blinklys betjenes med venstre kontaktarm. Blinklyspærerne blinker tre gange eller
kontinuerligt, alt efter hvor langt op eller ned
armen føres.
03
Blinklys.
Knap for advarselsblinklys.
Advarselsblinklysene aktiveres ved at trykke
knappen ind. Begge blinkersymboler på kombiinstrumentet blinker, når der bruges advarselsblinklys.
Advarselsblinklysene tændes automatisk, når
bilen er bremset så kraftigt, at nødbremselysene er aktiveret, og hastigheden ligger under
10 km/t. Advarselsblinklysene forbliver tændt,
når man er standset, og slukkes automatisk,
når man begynder at køre igen, eller hvis der
trykkes på knappen. For mere information om
nødbremselys og automatiske advarselsblink-
86
Kort blinksekvens
Før kontaktarmen opad eller nedad til første position, og slip den. Blinklyspærerne
blinker tre gange. Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 101).
Kontinuerlig blinksekvens
Før kontaktarmen opad eller nedad til
yderstillingen.
Armen bliver stående i denne stilling og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Blinklyssymboler
Kabinebelysning
Loftsbelysning foran
For blinklyssymboler, se Kombiinstrument kontrolsymbolernes betydning (s. 64).
Kabinebelysningen aktiveres/deaktiveres med
betjeningsknapperne over forsæderne og
bagsædet.
Læselamperne foran tændes og slukkes med
et tryk på den tilsvarende knap i loftskonsollen.
Loftsbelysning bagi
Advarselsblinklys (s. 86)
03
G021149
•
Knapper i loftskonsollen til læselamperne foran
og kabinebelysning.
Læselampe i venstre side
Læselampe i højre side
Kabinebelysning
Al belysning i kabinen kan tændes og slukkes
manuelt inden 30 minutter efter at:
•
•
motoren er slukket, og bilens elsystem er
i nøgleposition 0
bilen er låst op, men motoren ikke er startet.
G021150
Relaterede oplysninger
Loftsbelysning bagi.
Lamperne tændes/slukkes med et tryk på den
relevante knap.
Indstigningslys
Indstigningslyset (og kabinebelysningen) henholdsvis tændes og slukkes, når en sidedør
åbnes eller lukkes.
Handskerumslys
Handskerumslyset henholdsvis tændes og
slukkes, når klappen åbnes eller lukkes.
Makeupspejl-lys
Lyset til makeup-spejlet (s. 137) tændes/
slukkes, når dækslet henholdsvis åbnes eller
lukkes.
87
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
Belysning i bagagerum
Lyset i bagagerummet tændes/slukkes, når
bagklappen åbnes/lukkes.
Belysningsautomatik
Kabinelysknappen har følgende tre indstillinger for lyset i kabinen:
03
•
Slukket - højre side trykket ind, belysningsautomatikken er deaktiveret.
•
Neutral position - belysningsautomatikken er aktiveret.
•
Tændt - venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
Stemningsbelysning
Når den almindelige kabinebelysning er slukket og motoren er i gang, lyser nogle lysdioder, bl.a. en i loftsbelysningen, for at give et
svagt lys og en mere behagelig stemning
under kørslen. Denne belysning slukker lidt
efter den almindelige kabinebelysning, når
bilen låses. Lysstyrken reguleres med fingerhjulet på lyspanelet (s. 77).
Orienteringslys
Orienteringslys består af nærlys, parkeringslygter, lyset i sidespejlene, nummerpladelys,
indvendig loftsbelysning og indstigningslys.
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst.
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
2. Før venstre kontaktarm ind mod rattet til
endestillingen, og slip den. Funktionen
aktiveres på samme måde som overhalingslyset, se Nær-/fjernlys (s. 81).
Neutral stilling
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
Når knappen er i neutral stilling, tændes/slukkes kabinelyset automatisk som nedenfor
beskrevet.
Når funktionen er aktiveret, tændes nærlyset,
parkeringslyset, lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftslyset i kabinen og indstigningslyset.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 30 sekunder:
•
bilen låses op med fjernbetjening eller
nøgleblad, se Fjernbetjening – funktioner
(s. 148) eller Aftageligt nøgleblad - oplåsning af dør (s. 152)
•
motoren er slukket, og bilens elsystem er
i nøgleposition 0.
Kabinebelysningen slukkes, når:
•
•
motoren startes
bilen låses.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i to minutter, hvis en af dørene er åben.
88
Hvis et lys tændes manuelt, og bilen låses,
slukkes lyset automatisk efter to minutter.
Tidsrummet, som orienteringslyset skal være
tændt, kan indstilles i menusystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 101).
Relaterede oplysninger
•
Ankomstlys (s. 89)
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ankomstlys
Forlygter - tilpasning af lyskegle
Viskere og sprinklere
Ankomstlys består af parkeringslygter, lyset i
sidespejlene, nummerpladelys, indvendig
loftsbelysning og indstigningslys.
Hvis bilen er udstyret med aktive Xenon-forlygter og har funktionen Aktivt fjernlys, er det
nødvendigt at omstille lyskeglen, når der skiftes fra højre- til venstrekørsel, og omvendt.
Viskere og sprinklere rengør forruden og bagruden. Forlygterne rengøres med højtrykssprinkling.
Tryghedsbelysningen tændes med fjernbetjeningen, se Fjernbetjening – funktioner (s.
148), og benyttes for at tænde bilens lys på
afstand.
Når funktionen er aktiveret med fjernbetjeningen, tændes parkeringslyset, lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftslyset i kabinen og indstigningslyset.
Tidsrummet, som ankomstlyset skal være
tændt, kan indstilles i menusystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 101).
Relaterede oplysninger
•
Orienteringslys (s. 88)
Aktive Xenon-forlygter*
Forrudeviskere24
For biler uden funktionen Aktivt fjernlys* er
det ikke nødvendigt at foretage justering af
lyskeglen. Lyskeglen er udformet på en sådan
måde, at modkørende trafik ikke blændes.
03
For biler med Aktivt fjernlys er justering af lyskeglen nødvendig. Bilen skal stå stille, og
motoren skal være i gang, når lyskeglen skiftes mellem højre- og venstrekørsel.
Lyskeglen skiftes i menusystemet MY CAR,
se MY CAR (s. 101).
Forrudeviskere og -sprinklere.
Halogenlygter
Det er ikke nødvendigt at foretage justering af
lyskeglen. Lyskeglen er udformet på en sådan
måde, at modkørende trafik ikke blændes.
Regnsensor tænd/sluk
Fingerhjul til indstilling af følsomhed/
frekvens
Forrudeviskere fra
Før armen til 0 for at slå forrudeviskerne fra.
Enkelt viskerslag
Før armen opad, og slip den for at
foretage et viskerslag.
24
For udskiftning af viskerblade og servicestilling for viskerblade, se Viskerblade (s. 353). For påfyldning af sprinklervæske, se Sprinklervæske - påfyldning (s. 355).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
89
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
Intervalviskning
Antallet af slag pr. tidsenhed indstilles med fingerhjulet, når der er valgt
intervalviskning.
Kontinuerlig viskning
Viskerne arbejder med normal
hastighed.
03
Viskerne arbejder med høj hastighed.
VIGTIGT
Inden aktivering af viskere om vinteren sørg for at viskerbladene ikke er frosset
fast, og at eventuel sne eller is på forruden
(og bagruden) er skrabet væk.
VIGTIGT
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når vinduesviskerne er i funktion.
Servicestilling viskerblade
For rengøring af forrude/vinduesviskere og
udskiftning af vinduesviskere, se Viskerblade
(s. 353) og Bilvask (s. 373).
skerne. Regnsensorens følsomhed justeres
med fingerhjulet.
Når regnsensoren er aktiveret, tændes en
lampe i knappen, og regnsensorsymbolet
vises på kombiinstrumentet.
Aktivering og indstilling af følsomhed
Når regnsensoren skal aktiveres, skal bilen
være i gang eller fjernbetjeningen i position I
eller II, samtidig med at viskerbetjeningsarmen skal være i position 0 eller enkeltslagsposition.
Sprinkling af lygter og ruder
Regnsensoren aktiveres ved at trykke på
. Viskerne foretager nu ét slag.
knappen
Hvis armen føres opad, giver viskerne et ekstra slag.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed og
nedad for mindre følsomhed. (Der foretages
et ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad.)
Deaktivere
Regnsensoren deaktiveres ved at trykke på
eller føre armen nedad til et
knappen
andet viskerprogram.
Regnsensoren deaktiveres automatisk, når
fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen
eller fem minutter, efter at motoren er slukket.
Regnsensor*
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudevi-
90
VIGTIGT
Vinduesviskerne kan gå i gang og beskadiges ved vask i vaskehal. Slå regnsensoren
fra, mens bilen er i gang, eller fjernbetjeningen er i position I eller II. Symbolet i
kombiinstrumentet og lampen i knappen
slukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Sprinklerfunktion.
Sprinkling af forrude
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet.
Efter at armen er sluppet, foretager forrudeviskerne nogle ekstra slag, og forlygterne
sprinkles.
Opvarmede sprinklerdyser*
Sprinklerdyserne opvarmes automatisk i
kulde for at forhindre, at sprinklervæsken fryser fast.
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højtrykssprinkling af forlygter*
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne automatisk ved
hver 5. sprinkling af forruden.
Ved at føre armen fremad (se pilen på illustrationen ovenfor) startes sprinkling og viskning
af bagruden.
OBS
Når der er ca. 1 liter sprinklervæske tilbage i
beholderen, og meddelelsen om, at der skal
fyldes sprinklervæske på, vises på kombiinstrumentet, lukkes tilførslen af sprinklervæske
til forlygterne. Herved prioriteres rengøring af
forruden og udsynet gennem den.
Hvis der vælges bakgear, mens forrudeviskerne er aktiveret, vil bagrudeviskeren starte
intervalviskning25. Funktionen ophører, når
der skiftes ud af bakgear.
OBS
På biler med regnsensor aktiveres bagrudeviskeren ved bakning, hvis sensoren er
aktiveret og det regner.
Bagrudevisker – kontinuerlig viskning
25
03
Viskere – bakning
Hvis bagrudeviskeren allerede arbejder kontinuerligt, sker der ingen ændring.
Bagrudevisker – intervalviskning
Med førerdørens betjeningspanel kan alle
rudehejs betjenes - med de andre døres
betjeningspaneler betjenes det respektive
rudehejs.
Bagrudeviskeren er udstyret med en
beskyttelse mod overophedning, som gør,
at motoren slukkes, hvis den overophedes.
Bagrudeviskeren fungerer igen efter en
afkølingsperiode (30 sekunder eller længere, afhængigt af varmen i motoren og
udetemperaturen).
Reduceret vask
Tørring og sprinkling af bagruden
Rudehejs
Elektrisk låsning af døre* og ruder bagi,
se Børnesikkerhedslås - elektrisk aktivering* (s. 166).
Betjening af bageste sideruder
Betjening af forreste sideruder
ADVARSEL
Relaterede oplysninger
•
•
Betjeningspanel på førerdøren.
Sprinklervæske - påfyldning (s. 355)
Sprinklervæske - kvalitet og kapacitet (s.
395)
Kontroller, at ingen bagsædepassagerer
kommer i klemme, når ruderne lukkes fra
førerdøren.
Denne funktion (intervalviskning ved bakning) kan slås fra. Henvend dig til et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
91
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
ADVARSEL
Kontroller, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, hvis ruderne lukkes, selv om fjernbetjeningen bruges.
ADVARSEL
03
Hvis der er børn i bilen - husk altid at
afbryde strømmen til rudehejs ved at
vælge nøgleposition 0, og tag derefter
fjernbetjeningen med, når bilen forlades.
For information om nøglepositioner - se
Nøglepositioner - funktioner på forskellige
niveauer (s. 70).
Betjening
Med førerdørens betjeningspanel kan alle
rudehejs betjenes - de andre døres betjeningspaneler kan kun betjene det respektive
rudehejs. Kun ét betjeningspanel kan betjenes ad gangen.
For at rudehejsene skal kunne bruges, skal
nøglepositionen være den laveste I - se Nøglepositioner - funktioner på forskellige
niveauer (s. 70). Efter slukning af motoren kan
rudehejsene betjenes i et par minutter, efter
fjernbetjeningen er blevet taget ud - men ikke
efter at en dør er blevet åbnet.
Lukning af ruderne afbrydes, og ruden åbnes,
hvis der er noget, der hindrer dens bevægelse. Det er muligt at forcere klemmesikringen, når lukning er afbrudt, f.eks. ved isdannelse. Efter to på hinanden følgende afbrudte
lukninger bliver klemmesikringen forceret, og
automatisk funktion bliver deaktiveret i et kort
stykke tid. Nu er det muligt at lukke ved hele
tiden at holde knappen trukket op.
OBS
En måde at reducere den pulserende vindstøj, når de bageste ruder er åbne, er at
åbne de forreste ruder lidt.
Betjening af rudehejs.
Betjening uden automatik
Betjening med automatik
92
Betjening uden automatik
Før en af knapperne let opad/nedad. Rudehejsene hæves/sænkes, så længe knappen
holdes i stillingen.
Betjening med automatik
Før en af knapperne opad/nedad til endestillingen, og slip den derefter. Ruden bevæger
sig automatisk til sin endestilling.
Betjening med fjernbetjening og
centrallås
For at fjernbetjene de elektriske rudehejs udefra med fjernbetjeningen eller indefra med
centrallåsen, se Fjernbetjening med nøgleblad
(s. 146) og Låsning/oplåsning - indefra (s.
161).
Genindstilling
Hvis batteriet har været frakoblet, skal funktionen for automatisk åbning genindstilles for
at fungere rigtigt.
1. Træk den forreste del af knappen op for
at hæve ruden til øverste stilling, og hold
den dér i 1 sekund.
2. Slip kort knappen.
3. Træk knappens forreste del op igen i
1 sekund.
ADVARSEL
Der skal udføres genindstilling, for at klemmesikringen skal fungere.
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Sidespejle
ADVARSEL
Sidespejlenes positioner justeres med knappen i førerdørens betjeningspanel.
Spejlet på førersiden er af en vidvinkeltype,
der giver et godt overblik. Genstande kan
virke, som om de er længere væk, end de
faktisk er.
Sidespejle
Lagring af indstilling26
Sidespejlenes indstillinger gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernbetjening. Når bilen låses op med den samme
fjernbetjening, sættes sidespejlene og førerstolen i de lagrede positioner, når førerdøren
åbnes.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR, se MY CAR (s. 101).
Betjening af sidespejle.
Indstilling
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen i knappen lyser.
2. Justér indstillingen med knappen i midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen skal
nu slukkes.
Neddrejning af sidespejle ved
parkering26
Sidespejlene kan vippes nedad, f.eks. for at
give føreren mulighed for at se vejkanten ved
parkering.
–
Sæt i bakgear, og tryk på knappen L eller
R.
Når der skiftes ud af bakgear, stilles sidespejlet automatisk tilbage dets udgangsposition
efter ca. 10 sekunder, eller tidligere ved at
trykke på L henholdsvis R.
Automatisk neddrejning af sidespejle
ved parkering26
Når bakgearet vælges, vippes sidespejlene
automatisk nedad, f.eks. for at give føreren
mulighed for at se vejkanten ved parkering.
Når der skiftes ud af bakgear, stilles sidespejlene automatisk tilbage til deres oprindelige
stilling efter et stykke tid.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR, se MY CAR (s. 101).
03
Automatisk inddrejning ved låsning26
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, drejes sidespejlene automatisk ind
henholdsvis ud.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR, se MY CAR (s. 101).
Nulstilling til neutral stilling
Et spejl der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles elektrisk tilbage til
neutral stilling for at den elektriske ind- og
udfoldning skal kunne fungere korrekt:
1. Drej spejlene ind ved brug af L og R.
2. Drej dem ud igen ved brug af L og R.
3. Gentag ovenstående procedure efter
behov.
Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.
26
Kun i kombination med elbetjent sæde med hukommelse, se Forsæder - elbetjente (s. 72).
}}
93
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
Automatisk nedblænding*
Ruder og sidespejle - elopvarmning
For at sidespejlene skal kunne være udrustede med denne funktion, kræves det også,
at bakspejlet har automatisk nedblænding, se
Bakspejl - indvendigt (s. 95).
Elopvarmningen bruges til at fjerne is og dug
fra forruden, bagruden og sidespejlene.
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk*
03
Elopvarmet forrude*, bagrude og
elopvarmede sidespejle
Ved parkering eller kørsel hvor pladsen er
trang, kan spejlene drejes ind:
1. Tryk samtidigt på knapperne L og R (nøglepositionen skal være den laveste I).
2. Slip dem efter ca. 1 sekund. Spejlene
standser automatisk, når de er drejet helt
ind.
Spejlene drejes ud ved at trykke på L og R
samtidigt. Spejlene standser automatisk, når
de er drejet helt ud.
Ankomstlys og orienteringslys
Elopvarmning af forrude
Lyset på sidespejlene tændes, når ankomstlys (s. 89) eller orienteringslys (s. 88) er valgt.
Elopvarmning af bagrude og sidespejle
Relaterede oplysninger
•
•
Bakspejl - indvendigt (s. 95)
Ruder og sidespejle - elopvarmning (s.
94)
Funktionen bruges til at fjerne is og dug fra
forruden, bagruden og sidespejlene.
Et tryk på den respektive knap starter
opvarmningen. Når funktionen er aktiveret,
lyser lampen i knappen. Slå opvarmningen
fra, så snart isen/duggen er væk for ikke at
belaste batteriet unødigt. Funktionen slås dog
automatisk fra efter et stykke tid.
Se også Afdugning og afisning af forruden (s.
122).
94
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Sidespejlene og bagruden afdugges/afises
automatisk, hvis bilen startes ved en udetemperatur, der er lavere end +7 °C. Automatisk
rudevarmer kan vælges i menusystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 101).
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Bakspejl - indvendigt
Bakspejlet kan nedblændes med en betjeningsknap i spejlets underkant. Alternativt
nedblænder bakspejlet automatisk.
Bakspejl
nedblænding findes ikke på spejl med automatisk nedblænding.
I bakspejlet er der to sensorer – en fremadrettet og en bagudrettet – der samarbejder om
at identificere og eliminere blændende lys.
Den fremadrettede sensor registrerer det
omgivende lys, mens den bagudrettede sensor registrerer lyset fra bagvedkørende køretøjers forlygter.
Kompas*
Bakspejlet har et indbygget display, der viser,
i hvilken kompasretning bilens front peger.
Betjening
03
OBS
Hvis sensorerne tildækkes af f.eks. parkeringsskilte, transpondere, solskærme eller
genstande i sæder eller i bagagerummet
på en sådan måde, at lys ikke kan nå
sensorerne, reduceres bakspejlets og
sidespejlenes nedblændingsfunktion.
Nedblændingskontakt
Manuel nedblænding
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren.
Blænd ned med nedblændingskontakten, når
bagfrakommende lys forstyrrer:
1. Blænd ned ved at føre kontakten ind mod
kabinen.
2. Man kommer tilbage til normal indstilling
ved at føre regulatoren mod forruden.
Automatisk nedblænding*
Kompas (s. 95) kan udelukkende vælges til
bakspejl med automatisk nedblænding.
Relaterede oplysninger
•
Sidespejle (s. 93)
Bakspejl med kompas.
Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N
(nord), NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S
(syd), SW (sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
Kompasset aktiveres automatisk, når bilen
startes, eller når nøgleposition II er aktiveret,
se Nøglepositioner - funktioner på forskellige
niveauer (s. 70). For at deaktivere/aktivere
kompasset - tryk på knappen på bakspejlets
underside, f.eks. ved hjælp af en clips.
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk ned. Kontakt til manuel
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
95
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
7. Biler med elopvarmet forrude*: Hvis
tegnet C vises på displayet, når den elopvarmede forrude aktiveres, skal kalibreringen udføres som beskrevet under punkt 6
ovenfor med den elopvarmede forrude
aktiveret, se Afdugning og afisning af forruden (s. 122).
Kalibrering
Det kan være nødvendigt at kalibrere kompasset, for at det viser den rigtige kompasretning.
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
Kompasset bør kalibreres, hvis bilen flyttes
mellem flere magnetiske zoner.
1. Stands bilen i et stort, åbent område
uden stålkonstruktioner og højspændingsledninger.
2. Start bilen, sluk for alt elektrisk udstyr (klimaanlæg, viskere osv.), og kontroller, at
alle døre er lukkede.
OBS
Kalibreringen kan mislykkes eller helt udeblive, hvis der ikke slukkes for elektrisk
udstyr.
3. Hold knappen på bakspejlets underside
trykket ind i ca. 3 sekunder. Nummeret
for den aktuelle magnetisk zone vises.
96
8. Gentag ovenstående procedure efter
behov.
Gør som følger for at kalibrere:
G030295
03
Magnetiske zoner.
4. Tryk flere gange på knappen, indtil den
ønskede magnetiske zone (1–15) vises,
se kortet over magnetiske zoner for kompas.
5. Vent, indtil displayet igen viser tegnet C,
eller hold knappen på bakspejlets underside trykket ind i ca. 6 sekunder (brug
f.eks. en clips), indtil tegnet C vises.
6. Kør langsomt i cirkel med en hastighed
på højst 10 km/t, indtil en kompasretning
vises på displayet. Dette viser, at kalibreringen er klar. Kør derefter yderligere 2
omdrejninger for at finjustere kalibreringen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Soltag*
Åbning
Soltaget kan betjenes via betjeningspanelet i
loftet.
Soltaget åbnes maksimalt ved at trække
knappen bagud til stillingen for automatisk
åbning og slippe den.
Soltagets indre solskærmen lukkes manuelt.
Til soltaget hører en vindafviser.
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes lodret i bagkanten eller
vandret. Nøgleposition I eller II er nødvendig
for at soltaget skal kunne åbnes.
Manuel åbning foretages ved at trække betjeningsknappen bagud til trykpunktet for
manuel åbning. Soltaget bevæger sig mod
maksimalt åben stilling, så længe knappen
holdes inde.
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Husk altid at afbryde strømmen til soltaget
ved at vælge nøgleposition 0, og tag derefter fjernbetjeningen med, når bilen forlades. For information om nøglepositioner se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer (s. 70).
03
Lodret åbning
Lukning
Manuel lukning foretages ved at trykke betjeningsknappen fremad til trykpunktet for
manuel lukning. Soltaget bevæger sig mod
maksimalt lukket stilling, så længe knappen
holdes inde.
Vandret åbning
ADVARSEL
G017823
Vandret åbning, bagud/fremad.
Åbning, automatisk
Åbning, manuel
Lukning, manuel
Soltaget lukkes automatisk ved at trykke
betjeningsknappen til stillingen for automatisk
lukning og slippe den.
Strømmen til soltaget afbrydes ved at vælge
nøgleposition 0 og tage fjernbetjeningen ud af
tændingslåsen.
G028900
Klemrisiko når soltaget lukkes. Soltagets
klemmesikring fungerer kun ved automatisk lukning, ikke ved manuel.
Lodret åbning, bagkanten opad.
Åbning: tryk knappens bagkant opad.
Luk ved at trække knappens bagkant
nedad.
Lukning, automatisk
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
97
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
Lukning med fjernbetjening eller
centrallåsknap
Klemmebeskyttelse
Menubetjening - kombiinstrument
Soltaget har en klemmesikring, der udløses
ved automatisk lukning, hvis soltaget blokeres af en genstand. I tilfælde af blokering
standser soltaget og åbnes derefter automatisk til den seneste åbnede stilling.
Med venstre kontaktarm betjenes de menuer
(s. 99), der vises på informationsdisplayet på
kombiinstrumentet (s. 59). Hvilke menuer, der
vises, er afhængigt af nøglepositionen (s. 70).
Vindafviser
G021345
03
Med et langt tryk på låseknappen lukkes soltaget og alle ruderne, se Fjernbetjening –
funktioner (s. 148) og Låsning/oplåsning indefra (s. 161). Dørene og bagklappen låses.
Hvis åbningen skal afbrydes, skal der trykkes
på låseknappen igen.
ADVARSEL
Hvis soltaget lukkes med fjernbetjeningen,
skal du kontrollere, at ingen personer kommer i klemme.
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen
lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde
skærmen frem.
98
Display (analogt kombiinstrument) og knapper til
menubetjening.
Til soltaget hører en vindafviser, der slås op,
når soltaget er i åben stilling.
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Menuoversigt – kombiinstrument
Tripcomputer nulstillet
Hvilke menuer, der vises på kombiinstrumentets informationsdisplay, er afhængigt af nøglepositionen (s. 70).
Relaterede oplysninger
•
Nogle af de følgende menupunkter forudsætter, at funktion og hardware er installeret i
bilen.
Kombiinstrument, analogt - oversigt (s.
59)
•
•
Kombiinstrument, digitalt - oversigt (s. 60)
Menubetjening - kombiinstrument (s. 98)
Analogt kombiinstrument
03
Digit. hastigh.
Varmer*
Display (digitalt kombiinstrument) og knapper til
menubetjening.
OK – adgang til liste over meddelelser og
bekræftelse af meddelelser.
Fingerhjul – bladrer mellem menupunkter.
Ekstra varmer*
FK-mulighed.
Servicestatus
Oliestand27
RESET – nulstilling af aktiv funktion.
Benyttes i visse tilfælde til valg/aktivering
af en funktion. Se forklaring under de
relevante funktioner.
Hvis der er en meddelelse (s. 100), skal den
bekræftes med OK for at menuerne skal
vises.
Meddelelser (##)28
Relaterede oplysninger
Servicestatus
•
Meddelelser - håndtering (s. 101)
Digitalt kombiinstrument
Indstillinger*
Temaer
Kontrastfunktion/Farvefunktion
Meddelelser28
Oliestand27
Parkeringsvarmer*
27
28
Visse motorer.
Antal meddelelser er angivet i parentes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
99
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Besked
Samtidig med at et advarsels-, informationseller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende meddelelse på informationsdisplayet.
03
Meddelelse /
besked
Betydning
Stands straksA
Stands bilen og sluk
for motoren. Alvorlig
risiko for skade - kontakt et værkstedB.
Sluk motorA
Service snarestA
Kontakt et værkstedB
for omgående kontrol
af bilen.
Service påkrævetA
Kontakt et værkstedB
for kontrol af bilen så
snart som muligt.
Se instr.bogA
Læs instruktionsbogen.
Aftal tid for vedligeholdelse
100
Stands bilen og sluk
for motoren. Alvorlig
risiko for skade - kontakt et værkstedB.
Meddelelse /
besked
Betydning
Meddelelse /
besked
Betydning
Tid til regelm.
vedligeholdelse
Tid til service - kontakt
et værkstedB. Tidspunktet afhænger af
antal tilbagelagte kilometer, hvor mange
måneder, der er gået
siden sidste service,
hvor længe motoren
har været i gang, og
oliekvaliteten.
Transm.olietemp Nedsæt
hastighed
Kør roligere eller
stands bilen på en sikker måde. Sæt bilen i
frigear og lad motoren
gå i tomgang, indtil
meddelelsen forsvinderC.
Transm.olietemp Stands
sikkert Vent på
køling
Kritisk fejl. Stands
straks bilen på en sikker måde, og kontakt
et værkstedB.
Midlertidigt
slået fraA
En funktion er midlertidigt slået fra og genindstilles automatisk
under kørsel eller efter
en ny start.
Lav batterispæn. Nedsat
strømforb.
Audiosystemet er lukket ned for at spare
energi. Oplad batteriet.
Vedligeholdelse
uopsættelig
Hvis serviceintervallet
ikke overholdes, dækker garantien ikke
eventuelle beskadigede dele - kontakt et
værkstedB.
Transmission
Skift olie
Kontakt et værkstedB
for kontrol af bilen så
snart som muligt.
Transmission
Nedsat funktion
Gearkassen kan ikke
håndtere fuld kapacitet. Kør forsigtigt, indtil
meddelelsen forsvinderC.
Tid til at bestille service - kontakt et værkstedB.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ved gentagen visning
- kontakt et værkstedB.
A
B
C
Del af meddelelse, vises sammen med oplysning om, hvor
der er opstået problemer.
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
For mere information om automatisk gearkasse, se Automatisk gearkasse - Geartronic* (s. 267).
Relaterede oplysninger
•
•
Meddelelser - håndtering (s. 101)
Menubetjening - kombiinstrument (s. 98)
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Meddelelser - håndtering
MY CAR
Med venstre kontaktarm kan man bekræfte og
bladre blandt meddelelser (s. 100), der vises
på kombiinstrumentets informationsdisplay.
MY CAR er en menukilde, der håndterer
mange af bilens funktioner, f.eks. City Safety,
lås og alarm, automatisk blæserhastighed,
indstilling af uret osv.
Samtidig med at et advarsels-, informationseller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende meddelelse på displayene. Fejlmeddelelsen lagres på en checkliste, indtil fejlen
er udbedret.
Tryk OK på venstre kontaktarm ind for at
bekræfte en meddelelse. Gennemse meddelelser med fingerhjulet (s. 98).
Nogle funktioner er standard, andre er valgfri
- udbuddet varierer også afhængigt af markedet.
03
Betjening
Navigering i menuerne sker med knapper på
midterkonsollen eller med rattets højre tastatur.
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse, når
kørecomputeren bruges, skal meddelelsen
læses (tryk på OK), før den tidligere aktivitet kan genoptages.
Relaterede oplysninger
•
Menuoversigt – kombiinstrument (s. 99)
MY CAR - åbner menusystemet MY CAR.
OK/MENU - tryk på knappen på midterkonsollen eller fingerhjulet på rattet for at
vælge/afkrydse det fremhævede menu-
101
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
punkt eller gemme den valgte funktion i
hukommelsen.
TUNE - drej knappen på midterkonsollen
eller fingerhjulet på rattet for at gå op/ned
blandt menupunkter.
EXIT
03
Informationscenter
Bilens kørecomputer kan registrere, beregne
og vise information under kørslen.
Kørecomputerens indhold og udseende varierer, afhængigt af om kombiinstrumentet er af
typen "Analog" eller "Digital":
EXIT-funktioner
•
Afhængigt af, i hvilken funktion markøren
befinder sig ved EXIT-tryk, og på hvilket
menuniveau, kan noget af følgende ske:
•
•
•
•
•
•
telefonopkald afvises
den aktuelle funktion afbrydes
indtastede tegn slettes
seneste valg fortrydes
fører opad i menusystemet.
Også korte henholdsvis lange tryk kan give
varierende resultater.
Et langt tryk fører til det højeste niveau i
menuen (hovedkildevisningen), hvorfra alle
bilens funktioner/menukilder kan nås.
Menupunkter og stier
For en beskrivelse af menupunkter og stier i
MY CAR, se tillægget Sensus Infotainment.
Kørecomputer – kombiinstrument "Analog" (s. 103)
Kørecomputer – kombiinstrument "Digital" (s. 106)
Kontrol og indstillinger kan foretages umiddelbart efter, at kombiinstrumentet tændes
automatisk i forbindelse med oplåsning. Hvis
der ikke røres ved nogen af kørecomputerens
knapper inden for ca. 30 sekunder efter
åbning af førerdøren, slukkes instrumentet,
hvorefter enten nøgleposition II (s. 70) eller
motorstart er nødvendig for at kunne betjene
kørecomputeren.
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse, når
kørecomputeren bruges, skal meddelelsen
bekræftes, før kørecomputeren kan aktiveres igen.
•
Der kvitteres for meddelelsen med et
kort tryk på blinklysarmens OK-knap.
Gruppemenuer
Kørecomputeren har to forskellige gruppemenuer:
102
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
•
Funktioner
Overskrift på kombiinstrumentet
Kørecomputerens funktioner og alternative
overskrifter ligger listet i hver deres endeløse
løkke.
Relaterede oplysninger
•
•
Kørecomputer - kørselsstatistik* (s. 110)
Kørecomputer – supplerende oplysninger
(s. 109)
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kørecomputer – kombiinstrument
"Analog"
Bilens kørecomputer kan registrere, beregne
og vise information under kørslen.
Kørecomputerens menuer ligger i en ubrudt
løkke. Et af punkterne er, at kørecomputerens
display går ud – det markerer også starten/
slutningen på løkken.
Funktioner
Gør som følger for at åbne og kontrollere/
justere funktioner:
1. For at sikre, at ingen knapper befinder sig
midt i en sekvens – "nulstil" dem først
med to tryk på RESET.
2. Tryk på OK – løkke med alle funktioner
åbnes.
3. Rul gennem funktionerne med fingerhjulet, og vælg/bekræft med OK.
03
4. Afslut med to tryk RESET efter udført
kontrol/justering.
Kørecomputerens forskellige funktioner vises
i følgende tabel:
Informationsdisplay og betjeningspanel.
OK – Åbner løkken med kørecomputerens funktioner + aktiverer det markerede
punkt.
Fingerhjul – Åbner løkken med kørecomputerens overskrifter + ruller gennem forskellige punkter.
RESET – Fortryder, nulstiller eller går ud
af en funktion efter udført valg.
}}
103
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
03
Funktioner
Information
Digit. hastigh.
Viser bilens hastighed digitalt i midten af kombiinstrumentet:
•
•
•
•
km/t
Åbn med OK, vælg med fingerhjulet, bekræft med OK, og gå ud med ENTER.
mph
Ingen visning
Varmer*
•
•
DIREKTE START
•
- Timer 2 - fører til menuen for valg af klokkeslæt.
For beskrivelse af programmering af timer, se Motor- og kabinevarmer* - timer (s. 127).
- Timer 1 - fører til menuen for valg af klokkeslæt.
Ekstra varmer*
For nærmere oplysninger, se Ekstravarmer* (s. 131).
• Auto TIL
• FRA
FK-mulighed.
•
•
•
•
•
Kørestrækning til tom tank
Brændstofforbrug
Gennemsnitshastighed
Triptællere T1 og tot. afst.
Triptællere T2 og tot. afst.
Her vælges/aktiveres de punkter, der skal være til rådighed som overskrifter, der kan vælges i
kørecomputeren. Symbolerne for de allerede valgte er HVIDE og forsynet med en "afkrydsning" – de øvrige er GRÅ og har ikke en "afkrydsning":
1. Åbn funktionen med OK, rul gennem punkternes symboler med fingerhjulet, og vælg/
stands på det ønskede symbol.
2. Bekræft med OK – symbolet skifter farve fra GRÅ til HVID og markeres med en "afkrydsning".
3. Fortsæt med at vælge symboler for funktioner med fingerhjulet, eller afslut med RESET.
Servicestatus
104
Viser antal måneder og kørestrækning til næste service.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
A
Funktioner
Information
OliestandA
For nærmere oplysninger, se Motorolie - kontrol og påfyldning (s. 339).
Meddelelser (##)
For nærmere oplysninger, se Meddelelser - håndtering (s. 101).
Visse motorer.
Overskrifter
En af overskrifterne i følgende tabel kan vælges til konstant visning på kombiinstrumentet.
Gør som følger for at afgøre hvilken:
2. Drej fingerhjulet – valgfri overskrifter for
kørecomputeren vises i en løkke.
Information
Triptællere T1 og tot. afst.
•
Et langt tryk på RESET nulstiller triptæller T1.
Triptællere T2 og tot. afst.
•
Et langt tryk på RESET nulstiller triptæller T2.
Afstand t. tom
For mere information, se afsnittet "Rækkevidde – kørestrækning til tom tank" (s. 109).
Brændst.forbr.
Aktuelt forbrug.
Gns. hastigh.
•
Ingen kørecomputer-information.
Dette punkt viser et tomt display – det markerer også begyndelsen/slutningen på løkken.
Drej fingerhjulet – stands på den
ønskede overskrift.
03
3. Stands på den ønskede overskrift.
Kørecomputer-overskrift på kombiinstrumentet
Kombiinstrumentets kørecomputer-overskrift
kan når som helst under kørslen skiftes til et
andet punkt. Gør sådan:
–
1. For at sikre, at ingen knapper befinder sig
midt i en sekvens – "nulstil" dem først
med to tryk på RESET.
Et langt tryk på RESET nulstiller Gns. hastigh..
Relaterede oplysninger
•
Kørecomputer – supplerende oplysninger
(s. 109)
•
Kørecomputer - kørselsstatistik* (s. 110)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
105
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kørecomputer – kombiinstrument
"Digital"
Bilens kørecomputer kan registrere, beregne
og vise information under kørslen.
03
Kørecomputerens menuer ligger i en ubrudt
løkke. Et af punkterne er, at kørecomputerens
tre display går ud - det markerer også starten/slutningen på løkken.
Funktioner
Gør som følger for at åbne og kontrollere/
justere funktioner:
1. For at sikre, at ingen knapper befinder sig
midt i en sekvens – "nulstil" dem først
med to tryk på RESET.
2. Tryk på OK – løkke med alle funktioner
åbnes.
3. Rul gennem funktionerne med fingerhjulet, og vælg/bekræft med OK.
4. Afslut med to tryk RESET efter udført
kontrol/justering.
Kørecomputerens forskellige funktioner vises
i følgende tabel:
Informationsdisplay og kontaktarmens knapper.
OK – Åbner løkken med kørecomputerens funktioner + aktiverer det markerede
punkt.
Fingerhjul – Åbner løkken med kørecomputerens overskrifter + ruller gennem forskellige punkter.
RESET – Fortryder, nulstiller eller går ud
af en funktion efter udført valg.
106
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktioner
Information
Tripcomputer nulstillet
Bemærk, at denne funktion ikke nulstiller de to triptællere T1 og T2 – se tabellen i næste
afsnit "Overskrifter" eller afsnittet "Nulstilling med 'Digital'" (s. 109) for information om
det trin.
•
•
Gennemsnitsforbrug
Gennemsnitshastighed
Meddelelser
For nærmere oplysninger, se Meddelelser - håndtering (s. 101).
Temaer
Her vælges kombiinstrumentets (s. 59) udseende.
Indstillinger*
Vælg Auto TIL eller FRA.
03
For nærmere oplysninger, se Ekstravarmer* (s. 131).
Kontrastfunktion/Farvefunktion
Juster kombiinstrumentets lys- og farveintensitet.
Parkeringsvarmer*
For beskrivelse af programmering af timer, se Motor- og kabinevarmer* - timer (s. 127).
• Direkte start
• - Symbol Timer 1 - fører til menuen for valg af
klokkeslæt.
•
A
- Symbol Timer 2 - fører til menuen for valg af
klokkeslæt.
Servicestatus
Viser antal måneder og kørestrækning til næste service.
OliestandA
For nærmere oplysninger, se Motorolie - kontrol og påfyldning (s. 339).
Visse motorer.
Overskrifter
Tre kørecomputer-overskrifter kan vises samtidigt – en i hvert "vindue" (se den foregående
illustration).
En af overskriftskombinationerne i følgende
tabel kan vælges til konstant visning på kom-
biinstrumentet. Gør som følger for at afgøre
hvilken:
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
107
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
1. For at sikre, at ingen knapper befinder sig
midt i en sekvens – "nulstil" dem først
med to tryk på RESET.
2. Drej fingerhjulet – valgfri overskriftskombinationer vises i en løkke.
Overskriftskombinationer
Information
Gennemsnitsforbrug
Triptæller T1 + Kilometertal
Gennemsnitshastighed
•
Et langt tryk på RESET nulstiller triptæller T1.
Nuværende forbrug
Triptæller T2 + Kilometertal
Kørestrækning til
tom tank
•
Et langt tryk på RESET nulstiller triptæller T2.
Nuværende forbrug
Kilometertal
kmh<>mph
03
Ingen kørecomputer-information.
Kombiinstrumentets overskriftskombination
for kørecomputeren kan når som helst under
kørslen skiftes til et andet punkt. Gør sådan:
–
Drej fingerhjulet – stands på den
ønskede overskrift.
Relaterede oplysninger
108
3. Stands på den ønskede overskriftskombination.
•
Kørecomputer – supplerende oplysninger
(s. 109)
•
Kørecomputer - kørselsstatistik* (s. 110)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
kmh<>mph – se afsnittet "Digital visning af hastighed" (s. 109).
Dette punkt deaktiverer alle kørecomputerens tre display – det
markerer også begyndelsen/slutningen på løkken.
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kørecomputer – supplerende
oplysninger
Rækkevidde – kørestrækning til tom
tank
Bilens kørecomputer kan registrere, beregne
og vise information under kørslen. Her følger
supplerende oplysninger for visse funktioner.
Kørecomputeren viser den omtrentlige strækning, der kan køres med den resterende
brændstofmængde i tanken.
Gennemsnitsforbrug
Når overskriften Afstand t. tom viser "----",
er der ingen garanteret kørestrækning tilbage.
Gennemsnitligt brændstofforbrug beregnes
ud fra den sidste nulstilling.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis en
brændstofdrevet varmer* er blevet
anvendt.
–
Fyld i så fald brændstof på snarest
muligt.
Gennemsnitshastigheden beregnes for kørestrækningen, der er tilbagelagt siden sidste
nulstilling.
Nuværende forbrug
Oplysningen om det aktuelle brændstofforbrug opdateres løbende – omtrent hvert
sekund. Når bilen køres med lav hastighed
vises forbruget pr. tidsenhed - ved højere
hastighed vises den relateret til kørestrækning.
Der kan vælges forskellige enheder (km/miles)
til visning – se afsnittet "Skifte enhed" (s.
109).
29
Med den aktuelle kørecomputer-overskrift –
Triptæller T1, Triptæller T2 eller Gennemsnitshastighed – vist på kombiinstrumentet:
–
Foretag et langt tryk på RESET – den
valgte overskrift nulstilles.
Hver overskrift skal nulstilles enkeltvis.
Nulstilling med "Digital"
Beregningen baseres på gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km og den tilbageværende brugbare brændstofmængde.
OBS
Gennemsnitshastighed
Nulstilling med "Analog"
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis køremåden ændres.
En økonomisk køremåde giver generelt set en
længere kørestrækning. For mere information
om, hvordan brændstofforbruget kan påvirkes, se Volvo Car Corporations miljøfilosofi (s.
19).
Digital visning af hastighed29
Hastigheden vises i den modsatte enhed
(km/t / mph) i forhold til hovedinstrumentet.
Hvis det f.eks. er graderet i mph, viser kørecomputeren den tilsvarende hastighed i km/t
og omvendt.
03
Triptællere:
1. Drej med fingerhjulet frem til den overskriftskombination, der indeholder triptælleren, som skal nulstilles.
2. Foretag et langt tryk på RESET – den
valgte triptæller nulstilles.
Gennemsnitshastighed og gennemsnitsforbrug:
1. Vælg funktion Tripcomputer nulstillet,
og aktiver med OK.
2. Vælg et af følgende punkter med fingerhjulet, og aktiver med OK:
•
•
•
l/100 km
km/t
Nulstil begge
3. Afslut med RESET.
Kun for kombiinstrument "Digital".
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
109
03 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
||
Skifte enhed
Kørecomputer - kørselsstatistik*
Betjening
Der kan skiftes enhed (km/miles) for strækning og hastighed i menusystemet My Car, se
MY CAR (s. 101).
Der lagres information om de udførte kørsler,
herunder gennemsnitligt brændstofforbrug og
gennemsnitshastighed. Dette kan ses på midterkonsollens skærm som et søjlediagram.
I menusystemet MY CAR kan der foretages
forskellige indstillinger. For en beskrivelse af
menusystemet, se MY CAR (s. 101)
OBS
Udover i kørecomputeren ændres disse
enheder også samtidigt i Volvos navigationssystem*.
03
• Reset for hver tur - sæt kryds i feltet
med ENTER, og gå ud af menuen med
EXIT.
Med punktet "Reset for hver tur" afkrydset
slettes al statistik automatisk efter afsluttet
kørsel og 4 timers stilstand. Ved den næste
motorstart starter kørselsstatistikken forfra fra
nul.
Kørecomputer - kørselsstatistik* (s. 110)
Kørselsstatistik30.
Hver søjle symboliserer 1 km eller 10 km kørt
strækning, afhængigt af den valgte skala søjlen længst til højre viser værdien for den
igangværende km eller 10 km.
Med TUNE-knappen kan skalaen for hver
søjle skiftes mellem 1 km og 10 km - markøren længst til højre skifter position mellem
øvre og nedre, relateret til den valgte skala.
30
110
gere statistik, gå ud af menuen med
EXIT.
Funktion
Relaterede oplysninger
•
• Start ny tur - med ENTER slettes al tidli-
Illustrationen er skematisk - layoutet kan variere afhængigt af bilmodel eller opdateret software.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis en ny kørecyklus skal påbegyndes,
inden 4 timer er gået, skal den aktuelle periode først slettes manuelt med punktet "Start
ny tur".
Se også information om Eco guide (s. 63).
Relaterede oplysninger
•
Kørecomputer – supplerende oplysninger
(s. 109)
KLIMA
04 Klima
Generelt om klimaet
fremmest anvendes. For at reducere risikoen for dugdannelse bør ruderne holdes
rene og pudses med et almindeligt vinduespudsemiddel.
Bilen er udstyret med elektronisk klimaregulering (s. 118). Klimaanlægget afkøler/opvarmer
og affugter luften i kabinen.
OBS
Aircondition-anlægget (AC) (s. 121) kan
slås fra, men for optimal klimakomfort i
kabinen, og for at undgå dug på ruderne,
skal det altid være slået til.
Husk på
04
•
•
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimaanlægget (spalten mellem motorhjelm og
forrude).
•
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand
fra aircondition-anlægget under bilen.
Dette er normalt.
•
Biler med ECO*
Når funktionen ECO (s. 282) aktiveres, kan
noget udstyr få sin funktion midlertidigt reduceret eller slået fra, f.eks. aircondition (s.
121).
Udluftningsfunktionen (s. 162) åbner/
lukker alle sideruder samtidigt og kan
f.eks. benyttes til hurtigt at udlufte bilen i
varmt vejr.
•
•
112
For at aircondition-anlægget skal fungere
optimalt, bør sideruder og soltag* være
lukkede.
Biler med Start/Stop*
Ved automatisk standset (s. 273) motor kan
noget udstyr få midlertidigt reduceret funktion, f.eks. klimaanlæggets blæserhastighed
(s. 120).
Når motoren har brug for maksimal kraft,
f.eks. ved acceleration med fuld gas eller
kørsel op ad bakke med anhænger, kan
aircondition midlertidigt slås fra. Så kan
der opstå en midlertidig temperaturstigning i kabinen.
OBS
Ved aktivering af ECO-funktionen ændres
nogle parametre i klimaanlæggets indstillinger og nogle elforbrugeres funktioner
reduceres - et tryk på AC-knappen nulstiller klimaanlægget, men med reduceret
AC-funktion.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Faktisk temperatur (s. 112)
Menuindstillinger - klima (s. 115)
Elektronisk klimaanlæg - ECC (s. 118)
Luftdistribution i kabinen (s. 115)
Luftrensning (s. 113)
Til fjernelse af dug på rudernes inderside
bør defrosterfunktionen (s. 122) først og
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Faktisk temperatur
Den temperatur, der vælges i kabinen, svarer
til den fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed, luftfugtighed, solstråling mv., der
aktuelt hersker i og omkring bilen.
I systemet indgår en solsensor (s. 113), der
registrerer, i hvilken side solen lyser ind i
kabinen. Dette bevirker , at temperaturen kan
skelne mellem højre og venstre luftspjæld, til
trods for at der er valgt samme temperatur i
begge sider.
Relaterede oplysninger
•
•
Generelt om klimaet (s. 112)
Temperaturstyring i kabinen (s. 121)
04 Klima
Sensorer - klima
Luftrensning
Luftrensning - kabinefilter
Klimaanlægget har en række sensorer til at
hjælpe med at regulere temperaturen (s. 112) i
bilen.
Interiøret i kabinen er udformet med henblik
på at være sundt og behageligt, også for kontaktallergikere og astmatikere.
Al luft, der kommer ind i kabinen, renses af et
filter.
•
Solsensoren befinder sig på oversiden af
instrumentpanelet.
Kabinefilter (s. 113)
•
Temperatursensoren for kabinen befinder
sig under klimapanelet.
•
•
•
•
Udetemperatursensoren sidder i et sidespejl.
•
•
Fugtsensoren* sidder ved bakspejlet.
Interior Air Quality System (IAQS) (s.
114)*
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres med tøj eller andre genstande.
Materialer i kabinen (s. 115)
Clean Zone Interior Package (CZIP) (s.
114)*
Filtret skal skiftes med jævne mellemrum. Se
Volvos serviceprogram med hensyn til det
anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et
stærkt forurenet miljø skal filteret muligvis
skiftes hyppigere.
OBS
Der findes forskellige typer kabinefiltre.
Sørg for at montere det korrekte filter.
Relaterede oplysninger
•
Generelt om klimaet (s. 112)
04
Relaterede oplysninger
•
Luftrensning (s. 113)
Relaterede oplysninger
•
Generelt om klimaet (s. 112)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
113
04 Klima
Luftrensning - Clean Zone Interior
Package (CZIP)*
CZIP omfatter en række funktioner, der holder
kabinen endnu mere fri for allergi- og astmafremkaldende stoffer.
Relaterede oplysninger
•
•
Generelt om klimaet (s. 112)
Luftrensning (s. 113)
Systemet omfatter følgende:
•
04
•
En udvidet ventilatorfunktion, som bevirker, at ventilatoren starter, når bilen
åbnes med fjernbetjeningen. Ventilatoren
fylder kabinen med frisk luft. Funktionen
sættes i gang efter behov og slås automatisk fra efter et stykke tid, henholdsvis
når en af dørene åbnes.
Luftrensning - IAQS*
Luftkvalitetssystemet IAQS udskiller gasser og
partikler, således at lugten og forureningen i
kabinen reduceres.
Hvis udendørsluften er forurenet, lukkes luftindtaget, og luften recirkuleres.
Det er muligt at aktivere/deaktivere funktionen i menusystemet MY CAR. For en
beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s.
101).
OBS
For at få den bedste luft i kabinen bør luftkvalitetssensoren altid være tilsluttet.
Luftkvalitetssystemet IAQS (s. 114) er et
fuldautomatisk system, der renser luften i
kabinen for forurening, såsom partikler,
kulbrinter, kvælstofoxider og troposfærisk
ozon.
I kolde klimaer er recirkulationen begrænset for at undgå dugdannelse.
I tilfælde af dugdannelse kan luftkvalitetssensoren afbrydes, og defrosterfunktionerne for forruden, sideruderne og bagruden bruges.
OBS
For at opretholde CZIP-standard i biler
med CZIP skal IAQS-filtret udskiftes efter
15.000 km eller en gang om året, alt efter
hvad der indtræffer først. Dog maks.
75.000 km over 5 år. I biler uden CZIP, og
når kunden ikke ønsker at opretholde
CZIP-standard, skal IAQS-filtret udskiftes
ved det almindelige serviceeftersyn.
Nærmere oplysninger om CZIP fremgår af
den brochure, der følger med bilen ved købet.
114
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Generelt om klimaet (s. 112)
Luftrensning (s. 113)
Luftrensning - Clean Zone Interior
Package (CZIP)* (s. 114)
04 Klima
Luftrensning - materialer
Menuindstillinger - klima
Luftdistribution i kabinen
Der er udviklet gennemprøvede materialer
med henblik på at mindske støvmængden i
kabinen og bidrage til at gøre det lettere at
holde kabinen ren.
Det er muligt at aktivere/deaktivere eller
ændre grundindstillingen for seks af klimaanlæggets funktioner via midterkonsollen.
Den indstrømmende luft fordeles gennem en
række forskellige åbninger i kabinen.
Måtterne i kabinen og bagagerummet kan
løsnes og er lette at tage ud og rengøre. Brug
rengøringsmidler og bilplejeprodukter, der
anbefales af Volvo, til at rengøre interiøret (s.
375).
Relaterede oplysninger
•
Luftrensning (s. 113)
•
Blæserniveau ved automatisk klimaregulering (s. 120).
•
•
Recirkulationstimer (s. 123).
•
•
•
Automatisk start af bagrude-defroster (s.
94).
Luftkvalitetssystem (s. 114)*.
Automatisk start af sædevarme fører (s.
119).
04
Automatisk start af ratvarme (s. 77).
Mere information kan findes under beskrivelsen af menusystemet (s. 101).
Klimaanlæggets funktioner kan i menusystemet i MY CAR nulstilles til grundindstillingen.
For en beskrivelse af menusystemet, se MY
CAR (s. 101).
I AUTO-indstilling foregår luftfordelingen helt
automatisk.
Om nødvendigt kan den betjenes manuelt, se
luftfordelingstabellen (s. 124).
Relaterede oplysninger
•
Generelt om klimaet (s. 112)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
115
04 Klima
||
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
04
Ventilationsspjæld i dørstolper
Åben
Lukket
Luftfordeling - defroster forrude
Lukket
Åben
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens vandrette retning
Luftfordeling - ventilationsspjæld instrumentpanel
Luftstrømmens lodrette retning
Luftstrømmens lodrette retning
Hvis de yderste spjæld rettes mod sideruderne, kan eventuel dug fjernes.
Hvis spjældene rettes mod ruderne, kan dug
fjernes i koldt vejr.
Hvis spjældene rettes ind mod kabinen fås i
varmt vejr et behageligt klima på bagsædet.
OBS
Husk, at små børn kan være følsomme
over for luftstrømme og træk.
116
Luftfordeling
Luftfordeling - ventilation gulv
Figuren omfattes af tre knapper. Ved tryk på
knapperne tændes den tilsvarende figur på
skærmen (se følgende illustration), og en pil
foran den respektive del af figuren viser, hvilken luftfordeling der er valgt. For mere information, se luftfordelingstabellen (s. 124).
04 Klima
Den valgte luftfordeling vises på midterkonsollens skærm.
04
Relaterede oplysninger
•
•
•
Generelt om klimaet (s. 112)
Automatisk regulering (s. 120)
Luftdistribution - recirkulation (s. 123)
117
04 Klima
Elektronisk klimaanlæg - ECC
ECC (Electronic Climate Control) fastholder
den temperatur, der vælges i kabinen, og kan
indstilles separat for fører- og passagersiden.
Med autofunktionen reguleres temperatur, aircondition, blæserhastighed, recirkulation og
luftfordeling automatisk.
04
Temperaturregulering (s. 121), venstre
side
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle (s. 94)
Elopvarmet forsæde, (s. 119), venstre
side
Elopvarmet forsæde, (s. 119), højre side
Maks. defroster (s. 122)
Blæser (s. 120)
Luftfordeling (s. 115) - ventilation gulv
Luftfordeling - ventilationsspjæld instrumentpanel
Luftfordeling - defroster forrude
118
Temperaturregulering (s. 121), højre side
Recirkulation (s. 123)
AUTO - Automatisk klimaregulering (s.
120)
AC - Aircondition til/fra, (s. 121)
04 Klima
Elopvarmede forsæder*
•
Der er tre indstillinger for opvarmning af forsæderne, så komforten øges for passagererne, når det er koldt.
Laveste varmeniveau – ét orange felt lyser
på skærmen.
•
Sluk for varmen – intet felt lyser.
ADVARSEL
Elopvarmet bagsæde*
Der er tre indstillinger for opvarmning af bagsædets1 yderpladser, så komforten øges for
passagererne, når det er koldt.
Elopvarmet sæde bør ikke anvendes af
personer, der har svært ved at opfatte
temperaturstigninger som følge af tab af
følesansen, eller som af anden grund har
svært ved at betjene knappen til det elopvarmede sæde. Ellers kan der opstå forbrændinger.
04
Automatisk start af førersædevarme
Det aktuelle varmeniveau vises på midterkonsollens skærm.
Med automatisk start af førersædevarme aktiveret vil førersædet have det højeste varmeniveau ved motorstart.
Automatisk start sker, når bilen er kold og
temperaturen i omgivelserne er lavere end
ca. +7 °C.
Det er muligt at aktivere/deaktivere funktionen i menusystemet MY CAR. For en
beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s.
101).
Tryk flere gange på knappen for at aktivere
funktionen:
•
Højeste varmeniveau – tre orange felter
lyser på midterkonsollens skærm (se illustrationen ovenfor).
•
Lavere varmeniveau – to orange felter
lyser på skærmen.
Relaterede oplysninger
•
•
Det aktuelle varmeniveau vises på trykknappens
lamper.
Tryk flere gange på knappen for at aktivere
funktionen:
•
•
•
•
Højeste varmeniveau – tre lamper lyser.
Lavere varmeniveau – to lamper lyser.
Laveste varmeniveau – én lampe lyser.
Sluk for varmen – ingen lampe lyser.
Generelt om klimaet (s. 112)
Elopvarmet bagsæde* (s. 119)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
119
04 Klima
||
ADVARSEL
Elopvarmet sæde bør ikke anvendes af
personer, der har svært ved at opfatte
temperaturstigninger som følge af tab af
følesansen, eller som af anden grund har
svært ved at betjene knappen til det elopvarmede sæde. Ellers kan der opstå forbrændinger.
Relaterede oplysninger
•
•
Generelt om klimaet (s. 112)
Blæser
Automatisk regulering
Blæseren bør altid være aktiveret for at undgå
dug på ruderne.
Autofunktionen regulerer automatisk temperatur (s. 121), aircondition (s. 121), blæserhastighed (s. 120), recirkulation (s. 123) og luftfordeling (s. 115).
OBS
Hvis blæseren er helt slukket, kobles aircondition ikke til - det kan give risiko for
dug på ruderne.
Blæserknap
Drej knappen for at øge/
mindske blæserhastigheden.
Hvis AUTO vælges, reguleres blæserhastigheden automatisk (s. 120) – den tidligere indstillede blæserhastighed deaktiveres.
Elopvarmede forsæder* (s. 119)
04
Relaterede oplysninger
•
•
1
120
Ved valg af en eller flere
manuelle funktioner styres de
øvrige funktioner fortsat
automatisk. Med et tryk på
AUTO slås alle manuelle indstillinger fra. Skærmen viser
AUTO KLIMA.
Generelt om klimaet (s. 112)
Elektronisk klimaanlæg - ECC (s. 118)
Elopvarmet bagsæde udgår, hvis man tilvælger integreret totrins selepude (s. 44).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
I automatisk indstilling kan blæserhastigheden indstilles i menusystemet MY CAR. For
en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR
(s. 101).
Relaterede oplysninger
•
Generelt om klimaet (s. 112)
04 Klima
Temperaturstyring i kabinen
Når bilen startes, er den senest foretagne
temperaturindstilling bibeholdt.
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den faktisk ønskede.
•
Elektronisk klimaanlæg - ECC (s. 118)
Aircondition
Aircondition-anlægget køler og affugter den
indkommende luft efter behov.
Når lampen i AC-knappen
lyser, styres airconditionanlægget af systemets automatik.
Når lampen i AC-knappen er
slukket, er airconditionanlægget slukket. De øvrige funktioner styres
stadig automatisk. Når maks. defrosterfunktionen (s. 122) aktiveres, slås airconditionanlægget automatisk til, så luften affugtes
maksimalt.
04
Den aktuelle temperatur for hver side vises på
midterkonsollens display.
Med knappen kan temperaturen indstilles individuelt for
førersiden og passagersiden.
Relaterede oplysninger
•
•
Generelt om klimaet (s. 112)
Faktisk temperatur (s. 112)
121
04 Klima
Afdugning og afisning af forruden
For biler uden elopvarmet forrude:
Elopvarmet forrude* og maks. defroster
anvendes til hurtigt at fjerne dug og is fra forog sideruder.
•
Der strømmer luft til ruderne – symbol (2)
lyser på skærmen.
•
Slå funktionen fra – intet symbol lyser.
For biler med elopvarmet forrude:
04
•
Start elopvarmningen af
bol (1) lyser på skærmen.
•
Start elopvarmningen af forruden2 og luftstrøm til ruderne – symbolerne (1) og (2)
lyser på skærmen.
•
Slå funktionen fra – intet symbol lyser.
forruden2
Elektrisk opvarmning*
Maks. defroster
Når funktionen er aktiveret,
lyser lampen i defrosterknappen.
Tryk flere gange på knappen
for at aktivere funktionen.
Elopvarmet forrude og varmereflekterende
forrude (s. 17) kan have indflydelse på ydeevnen for transpondere og andet kommunikationsudstyr.
OBS
En trekantet flade længst ude på hver side
af forruden er ikke elopvarmet, og dér kan
afisningen tage længere tid.
OBS
Elopvarmet forrude er ikke tilgængelig, når
motoren er standset automatisk (s. 273).
2
122
Hvis tegnet C vises i bakspejlet, når den elopvarmede forrude aktiveres, skal kompasset (s. 95)* omkalibreres.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
•
– sym-
OBS
Den valgte indstilling vises på midterkonsollens
skærm.
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende med henblik på at give maksimal
affugtning af luften i kabinen:
der tændes automatisk for aircondition
recirkulationen og luftkvalitetssystemet
slås automatisk fra.
OBS
Lydniveauet stiger, da ventilatoren er på
maks.
Når defrosterfunktionen slås fra, vender klimaanlægget til de foregående indstillinger.
Relaterede oplysninger
•
Generelt om klimaet (s. 112)
04 Klima
Luftdistribution - recirkulation
Recirkulation vælges for at holde dårlig luft,
udstødningsgas osv. ude fra kabinen, hvilket
vil sige, at der ikke suges luft udefra ind i
bilen, mens funktionen er aktiveret.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Generelt om klimaet (s. 112)
Luftdistribution i kabinen (s. 115)
Luftdistribution - tabel (s. 124)
Når recirkulation er slået til,
lyser den orange lampe i
knappen.
VIGTIGT
04
Hvis luften i bilen recirkuleres for længe,
risikerer man, at der dannes dug på indersiden af ruderne.
Timer
Med timerfunktionen aktiveret forlader anlægget manuelt aktiveret recirkulationsstilling
efter et tidsrum, der afhænger af udetemperaturen. Det mindsker risikoen for is, dug og
dårlig luft.
Det er muligt at aktivere/deaktivere funktionen i menusystemet MY CAR. For en
beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s.
101).
OBS
Ved valg af maks. defroster frakobles recirkulationen altid.
123
04 Klima
Luftdistribution - tabel
Med tre knapper vælges fordelingen (s. 115)
af luften.
04
124
Luftfordeling
Formål
Luft til ruderne. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften
recirkuleres ikke. Aircondition er altid aktiveret.
til hurtigt at fjerne is og dug.
Luft til forrude, gennem defrosterdyse, og sideruder. En vis luftstrømning
fra ventilationsspjældene.
til at undgå dug- og isdannelse i koldt og fugtigt
vejr (kræver, at blæserhastigheden ikke er for lav).
Luftstrøm til ruderne og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til at opnå god komfort i varmt og tørt vejr.
Luftstrøm i hoved- og brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til god afkøling i varmt vejr.
04 Klima
Luftfordeling
Formål
Luft til gulv og ruder. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
til at opnå behagelig komfort og god afdugning i
koldt eller fugtigt vejr.
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav udetemperatur.
04
Luft til gulvet. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til ruderne.
til at få varme eller kulde til gulvet.
Luftstrøm til ruderne, fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til
gulvet.
til at gøre det køligere langs gulvet eller varmere
foroven i koldt vejr eller i varmt og tørt vejr.
Relaterede oplysninger
•
•
Generelt om klimaet (s. 112)
Luftdistribution - recirkulation (s. 123)
125
04 Klima
Motor- og kabinevarmer*
Brændstofpåfyldning
Med forkonditionering forbereder varmeren
motor og kabine, inden man kører af sted, så
både slid og energibehov under kørslen reduceres.
meddelelse på informationsdisplayet. Der
kvitteres for meddelelsen med et tryk på
blinklysarmens (s. 98) OK-knap.
VIGTIGT
Gentagen brug af varmeren i kombination
med korte kørestrækninger fører til, at batteriet aflades med efterfølgende startproblemer.
Varmeren kan startes øjeblikkeligt (s. 127)
eller med timer (s. 127).
Hvis udetemperaturen er højere end 15 °C,
kan varmeren ikke startes. Ved -5 °C eller
derunder er varmerens maksimale driftstid 50
minutter.
04
ADVARSEL
Brug ikke den brændstofdrevne varmer
indendørs. Der kommer udstødningsgas.
OBS
Når den brændstofdrevne varmer er aktiv,
kan der komme røg fra højre hjulkasse.
Dette er helt normalt.
Advarselsmærkat på tankdækselklappen.
ADVARSEL
Spildt brændstof kan antændes. Sluk for
den brændstofdrevne varmer, før tankning
påbegyndes.
Kontroller på kombiinstrumentet, at varmeren er slukket. Når den er i gang, vises varmesymbolet.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til den brændstofdrevne
varmer.
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes varmeren automatisk, og der vises en
126
For at sikre, at bilbatteriet genoplades med
lige så meget energi, som varmeren forbruger, skal man ved regelmæssig brug af
varmeren køre bilen i lige så lang tid, som
varmeren bruges. Varmeren bruges maksimalt 50 minutter hver gang.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
Motor- og kabinevarmer* - meddelelser
(s. 129)
•
Ekstravarmer* (s. 131)
04 Klima
Motor- og kabinevarmer* - direkte
start/slukning
Ved direkte start af motor- og kabinevarmeren
(s. 126) vil den være aktiveret i 50 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
motorens kølevæske har opnået den rette
temperatur.
OBS
Bilen kan startes og køres, mens den
brændstofdrevne varmer er i gang.
1. Tryk på OK for at komme til menuen.
2. Gå med fingerhjulet til Varmer, og vælg
med OK.
Motor- og kabinevarmer* - timer
8. Tryk på OK4 for at bekræfte indstillingen.
Motor- og kabinevarmerens (s. 126) timer er
forbundet til bilens ur.
9. "Gå tilbage" i menustrukturen med
RESET.
Der kan vælges to forskellige tidspunkter med
timer. Med tidspunkt menes her det klokkeslæt, hvor opvarmningen af bilen er klar.
Bilens elektronik vælger det tidspunkt, hvor
opvarmningen skal begynde, baseret på den
aktuelle udetemperatur.
10. Vælg den anden timer (fortsæt fra punkt
2) eller forlad menuen med RESET.
OBS
Hvis bilens ur stilles om, slettes en eventuel programmering af timeren.
Starte
1. Tryk på OK for at komme til menuen.
2. Gå med fingerhjulet til Varmer, og vælg
med OK.
3. Vælg en af de to timere med fingerhjulet,
og aktiver med OK.
Indstilling3
Slukning
3. Gå videre i næste menu til Direkte start/
Stop for at aktivere/deaktivere varmeren,
og vælg med OK.
1. Tryk på OK for at komme til menuen.
En timerstartet varmer kan slås fra manuelt,
inden timeren gør det. Gør sådan:
4. Forlad menuen med RESET.
3. Vælg en af de to timere med fingerhjulet,
og bekræft med OK.
Relaterede oplysninger
•
•
Motor- og kabinevarmer* - timer (s. 127)
Motor- og kabinevarmer* - meddelelser
(s. 129)
2. Gå med fingerhjulet (s. 98) til en af timerne Varmer, og vælg med OK.
4. Tryk kort på OK for at komme til den
oplyste timeindstilling.
5. Vælg den ønskede time med fingerhjulet.
6. Tryk kort på OK for at komme til minutindstillingen.
04
4. Forlad menuen med RESET.
1. Tryk på OK for at komme til menuen.
2. Gå med fingerhjulet til Varmer, og vælg
med OK.
> Hvis en timer er indstillet, men ikke er
aktiveret, ses et ur-ikon ved siden af
den indstillede tid.
3. Vælg en af de to timere med fingerhjulet,
og bekræft med OK.
7. Vælg det ønskede minut med fingerhjulet.
3
4
Indstilling af timer er kun muligt med motoren slukket.
Endnu et tryk på OK aktiverer timeren.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
127
04 Klima
||
4. Sluk timeren ved at trykke:
•
•
længe på OK eller
kort på OK for at komme videre i
menuen. Vælg derefter at stoppe timeren, og bekræft valget med OK.
5. Forlad menuen med RESET.
En timerstartet varmer kan også slås fra
direkte (s. 127).
Relaterede oplysninger
•
04
128
Motor- og kabinevarmer* - meddelelser
(s. 129)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Klima
Motor- og kabinevarmer* meddelelser
Symboler og displaymeddelelser vedrørende
motor- og kabinevarmeren (s. 126) varierer
afhængigt af, om kombiinstrumentet (s. 59) er
analogt eller digitalt.
Når en af timerne er aktiveret, lyser symbolet
for aktiveret timer på displayet, samtidig med
at den indstillede tid vises ved siden af symbolet.
Symbol for aktiveret timer i analogt
kombiinstrument.
Symbol for aktiveret timer i digitalt
kombiinstrument.
I tabellen vises de symboler og displaytekster, der kan forekomme.
Når varmeren er aktiveret, lyser varmesymbolet på informationsdisplayet.
Symbol
Display
Betydning
Varmeren er slået til og arbejder.
Brændstofdrevet varmer stoppet batterisparetilstand
Varmeren standset af bilens elektronik for at gøre motorstart mulig.
Brændstofdrevet varmer stoppet Lav
brændstof
Start af varmeren er ikke mulig på grund af for lavt brændstofniveau – det muliggør
motorstart og ca. 50 km kørsel.
Brændstofdr.varmer Service påkrævet
Varmeren fungerer ikke. Kontakt et værksted for reparation. Volvo anbefaler, at du
kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
04
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
129
04 Klima
||
En displaytekst slukkes automatisk efter et
stykke tid eller efter et tryk på blinklysarmens
(s. 98) OK-knap.
04
130
04 Klima
Ekstravarmer*
klimaer5,
I kolde
kan en ekstravarmer være
nødvendig for at opnå den rette driftstemperatur i motoren og få tilstrækkelig varme i
kabinen.
I biler med dieselmotorer er en brændstofdrevet ekstravarmer (s. 131) monteret.
I et halvkoldt5 klima får dieseldrevne biler en
elektrisk ekstravarmer (s. 132) i stedet for en
brændstofdrevet.
Biler med bestemte benzinmotorer6 har en
elektrisk ekstravarmer integreret i bilens klimasystem.
Relaterede oplysninger
•
Motor- og kabinevarmer* (s. 126)
Brændstofdrevet ekstravarmer*
Bilen er udstyret med enten en elektrisk (s.
132) eller brændstofdrevet ekstravarmer (s.
131).
Varmeren starter automatisk, når der behøves
ekstra varme, mens motoren er i gang.
Varmeren slås automatisk fra, når den rette
temperatur er nået, eller når motoren slukkes.
OBS
Når ekstravarmeren er aktiv, kan der
komme røg fra højre hjulkasse. Dette er
helt normalt.
Automatisk indstilling eller slukning
3. Gå med fingerhjulet til Ekstra varmer7
eller Indstillinger8, og vælg med OK.
4. Vælg et af punkterne TIL eller FRA med
fingerhjulet, og bekræft med OK.
5. Forlad menuen med RESET.
OBS
Menupunkterne er kun synlige i nøgleposition I - eventuel justering skal derfor foretages, før du starter motoren.
Kabinevarmer*
Hvis ekstravarmeren er suppleret med timerfunktion kan den bruges som en kabinevarmer (s. 126).
04
Ekstravarmerens automatiske opstart kan
slås fra, hvis det ønskes.
OBS
Volvo anbefaler, at den brændstofdrevne
ekstravarmer slukkes ved korte kørestrækninger.
1. Før motorstart: Vælg nøgleposition I (s.
70).
2. Tryk på OK for at komme til menuen.
5
6
7
8
En autoriseret Volvo-forhandler har oplysninger om de pågældende geografiske områder.
En autoriseret Volvo-forhandler har oplysninger om de pågældende motorer.
Analogt kombiinstrument.
Digitalt kombiinstrument.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
131
04 Klima
Elektrisk ekstravarmer*
Bilen er udstyret med enten en brændstofdrevet (s. 131) eller elektrisk ekstravarmer (s.
131).
Varmeren kan ikke kontrolleres manuelt, men
aktiveres automatisk efter motorstart ved
udetemperaturer under 14 °C og slukkes, når
en indstillet kabinetemperatur er nået.
Relaterede oplysninger
•
Motor- og kabinevarmer* (s. 126)
04
132
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
LASTNING OG OPBEVARING
05 Lastning og opbevaring
Opbevaringssteder
Oversigt over opbevaringspladser i kabinen.
05
134
05 Lastning og opbevaring
Opbevaringsrum i dørpanel
Opbevaringslomme* i forkanten af forsædernes sædehynder
Billetklemme
Handskerum (s. 137)
Opbevaringsrum
Jakkeholder (s. 136)
Opbevaringsrum, kopholder (s. 136)
Kopholder* i armlæn, bagsæde
Opbevaringslomme
ADVARSEL
05
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr
osv., i handskerummet eller andre rum.
Ellers kan de ved hård opbremsning eller
en kollision skade personer i bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
135
05 Lastning og opbevaring
Jakkeholder
Tunnelkonsol
Jakkeholderen er placeret på venstre side af
passagersædets nakkestøtte.
Tunnelkonsollen er placeret mellem forsæderne.
Jakkeholderen er kun beregnet til lettere
klædningsstykker.
Der er et udtageligt askebæger i kopholderen
under armlænet. Cigarettænderen er placeret
i 12 V-kontakten (s. 138) til forsædet.
Askebægeret i tunnelkonsollen (s. 136) løsnes
ved at løfte bægeret lige op.
Relaterede oplysninger
•
Tunnelkonsol - cigarettænder og
askebæger*
Opbevaringssteder (s. 134)
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen
ind. Når den er klar til brug, springer knappen
ud igen. Træk nu tænderen ud, og brug gløden til at tænde med.
Relaterede oplysninger
•
Opbevaringsrum (f.eks. til cd'er) og USB*/
AUX-indgang under armlænet.
05
Indeholder kopholder til fører og passager. (Hvis askebæger og cigarettænder (s.
136) er valgt, er der en cigarettænder i 12
V-kontakten (s. 138) til forsædet, og et
udtageligt askebæger i kopholderen.)
Relaterede oplysninger
•
136
Opbevaringssteder (s. 134)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Opbevaringssteder (s. 134)
05 Lastning og opbevaring
Handskerum
Indlægsmåtter*
Makeup-spejl
Handskerummet er placeret i passagersiden.
Indlægsmåtter opsamler f.eks. snavs og snesjap. Volvo kan levere specielt fremstillede
indlægsmåtter.
Makeup-spejlet er placeret på bagsiden af
solskærmen.
ADVARSEL
Kontroller inden kørsel, at indlægsmåtten
ved førerpladsen er stukket godt ned og
fastgjort i knopperne, så den ikke kommer
i klemme ved og under pedalerne.
Relaterede oplysninger
•
Her kan f.eks. bilens instruktionsbog og kort
opbevares. En holder til penne findes på klappens inderside. Handskerummet kan låses (s.
163)* ved hjælp af nøglebladet (s. 152).
Relaterede oplysninger
•
Opbevaringssteder (s. 134)
Rengøring indvendigt (s. 375)
Makeupspejl med lys.
Lampen tændes automatisk, når klappen løftes.
05
Relaterede oplysninger
•
Udskiftning af pærer - lys i makeup-spejl
(s. 352)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
137
05 Lastning og opbevaring
Tunnelkonsol - 12 V-kontakt
Stikkontakterne (12 V) er placeret ved siden af
kopholderen1 og bag på midterkonsollen.
Stikkontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 12 V, f.eks. skærme, musikafspillere og mobiltelefoner. Kontakten leverer
kun strøm, når fjernbetjeningen er lavest i
nøgleposition I (s. 70).
VIGTIGT
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W), hvis
der bruges en kontakt ad gangen. Hvis
begge kontakter i tunnelkonsollen bruges
samtidigt, gælder 7,5 A (90 W) pr. kontakt.
Hvis kompressoren til dæklapning er forbundet til en af de to kontakter, må ingen
anden strømforbruger være tilsluttet til den
anden.
ADVARSEL
Lad altid stikket sidde i kontakten, når det
ikke er i brug.
OBS
OBS
12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, forsædet.
05
Ekstraudstyr og tilbehør - f.eks. skærme,
musikafspillere og mobiltelefoner - som er
tilsluttet til en af kabinens 12 V-stikkontakter, kan aktiveres af klimaanlægget,
selvom fjernbetjeningen er taget ud, eller
når bilen er låst, for eksempel når parmeringsvarmeren aktiveres på et forudindstillet tidspunkt.
Tag derfor altid stikkene ud af stikkontakterne til ekstraudstyret eller tilbehøret, når
det ikke er i brug, da startbatteriet i et
sådant tilfælde kan blive tømt!
12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, bagsædet.
1
138
Hvis askebæger og cigarettænder er valgt, udgår kopholder og den tilstødende 12 V-kontakt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Kompressoren til midlertidig dæklapning
(s. 326) er testet og godkendt af Volvo.
Relaterede oplysninger
•
Tunnelkonsol - cigarettænder og askebæger* (s. 136)
•
12 V-kontakt - bagagerum* (s. 141)
05 Lastning og opbevaring
Lastning
•
Al last bør fastspændes med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare
vægt.
Bagklappen åbnes med en knap på
lyspanelet eller fjernbetjeningen, se
Låsning/oplåsning - bagklap (s.
ADVARSEL
Den beskyttende effekt fra airbaggardinerne i taget kan udeblive eller reduceres,
hvis lasten når for højt op.
•
Bilens køreegenskaber ændres, afhængigt
af lastens vægt og placering.
Dæk skarpe kanter og spidse hjørner med
noget blødt.
Bemærk, at ingen genstande må hindre funktionen af forsædernes WHIPS-system, hvis et
af bagsædets ryglæn er klappet ned,
seWHIPS - siddestilling (s. 35).
•
Sluk for motoren og træk parkeringsbremsen ved lastning/losning af lange genstande. Ellers kan lasten eventuelt komme
i kontakt med gearstangen eller gearvælgeren, og derved føre den til en kørestilling, så bilen kører væk.
Centrer lasten.
Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige indtrækket.
05
Lasten skal altid fastspændes. Ellers kan
den ved en hård opbremsning forskyde sig
og skade personer i bilen.
Placer lasten presset mod bagsædets
ryglæn.
Tunge genstande bør placeres så lavt
som muligt. Undgå at anbringe tung last
på nedslåede ryglæn.
Last aldrig over ryglænenes højde.
ADVARSEL
Overvejelser ved lastning
•
•
Taglast (s. 140)
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan ved
en frontal kollision med en hastighed på
50 km/h opnå en bevægelsesvægt svarende til 1000 kg.
ADVARSEL
•
Lastning - lang last (s. 140)
ADVARSEL
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare
vægt. Summen af passagerernes vægt og alt
ekstraudstyr reducerer bilens lasteevne med
den tilsvarende vægt. For udførlig information
om vægte, se Vægte (s. 384).
163).
•
•
Relaterede oplysninger
•
•
Lastsikringsøjer (s. 140)
Beskyttelsesnet* (s. 142)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
139
05 Lastning og opbevaring
Lastning - lang last
Taglast
Lastsikringsøjer
For at gøre det lettere at anbringe last (s. 139)
i bagagerummet kan bagsædets ryglæn slås
ned. Ved transport af ekstra lang last kan også
passagersædets ryglæn slås ned2.
Ved taglast anbefales de tagbagagebærere,
som Volvo har udviklet. Dette er for at undgå
skader på bilen og for at opnå maksimal sikkerhed ved kørsel.
De sammenfoldelige lastforankringsøjer bruges til at fæstne spændebånd for at fastgøre
genstande i bagagerummet.
Nedslåning af bagsæderyglæn
Følg nøje den monteringsanvisning, som
medfølger tagbagagebæreren.
For at gøre det lettere at anbringe last i bagagerummet kan bagsædets ryglæn slås ned,
se Bagsæder (s. 74).
05
•
Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
•
Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
•
Bilens vindmodstand og dermed brændstofforbruget øges i takt med lastens
størrelse.
•
Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
ADVARSEL
Hårde, skarpe og/eller tunge genstande,
der ligger eller rager ud, kan forvolde personskader ved en kraftig opbremsning.
ADVARSEL
Bilens tyngdepunkt og køregenskaber
ændres ved læsning på taget. For information om maksimalt tilladt belastning på
taget, herunder tagbagagebærer og eventuel tagboks, Vægte (s. 384).
Relaterede oplysninger
•
2
140
Gælder kun komfortsæder.
Lastning (s. 139)
Spænd altid store og tunge genstande fast
med sikkerhedsselen eller lastremme.
Relaterede oplysninger
•
Lastning (s. 139)
05 Lastning og opbevaring
Lastning - indkøbsposeholder
12 V-kontakt - bagagerum*
Indkøbsposeholderen holder poser på plads
og forhindrer dem i at vælte og sprede deres
indhold ud over gulvet i bagagerummet.
Stikkontakten kan bruges til forskelligt tilbehør
beregnet til 12 V, f.eks. skærme, musikafspillere og mobiltelefoner.
OBS
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo. For information om brug af Volvos anbefalede midlertidige dæklapning (TMK), Midlertidig
dæklapning (s. 326).
Relaterede oplysninger
•
Indkøbsposeholder under den opslåelige klap i
gulvet.
1. Fold holderen op, som er en del af gulvlemmen.
2. Spænd indkøbsposerne fast med spændebåndet og fastgør bærehåndtagene i
krogene.
Relaterede oplysninger
•
Lastning (s. 139)
Tunnelkonsol - 12 V-kontakt (s. 138)
Vip dækslet ned for at få adgang til stikkontakten.
•
05
Der er spænding på kontakten, selv om
fjernbetjeningen ikke sidder i tændingslåsen.
VIGTIGT
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W).
OBS
Husk, at brug af stikkontakten med motoren slukket medfører risiko for afladning af
bilens startbatteri.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
141
05 Lastning og opbevaring
Beskyttelsesnet*
Brug af beskyttelsesnettet
Beskyttelsesnettet forhindrer lasten i at blive
kastet frem i kabinen under kraftige opbremsninger.
Den todelte beskyttelsesnetkassette fastgøres på ryglænets bagside. Den smalleste kassette fastgøres i venstre side (set fra bagklappen).
05
Opbevaringsplads til beskyttelsesnetkassetter.
Et sammenrulleligt beskyttelsesnet i to kassetter har sin opbevaringsplads under gulvet i
bagagerummet.
Fastgøring af netkassetter
Et sammenrulleligt beskyttelsesnet i to kassetter har sin opbevaringsplads under gulvet i
bagagerummet.
Nettet trækkes op og ud af kassetterne. Det
er selvlåsende efter ca. 1 minut, hvis bagsædets ryglæn er slået op.
1. Vip bagsædets ryglæn frem, se Bagsæder (s. 74).
Træk den højre del af nettet op med
stroppen.
2. Indpas kassettens fastgøringsskinner
foran ryglænets befæstelsesknaster
.
Stik stangen ind i fæstet i højre side, og
tryk den derefter fremad – stangen fastlåses med et klik.
3. Skyd kassetten ind på knasterne
.
Træk stangens teleskopiske del ud, og
klik den fast på den anden side.
4. Vip ryglænet op, og lås det.
•
Afmontering af kassetten foregår i modsat rækkefølge.
Træk venstre net op, og hægt det fast på
stangen.
•
Sammenrulning foregår i modsat rækkefølge.
Nettet kan også bruges, når bagsædets
ryglæn er vippet frem.
142
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Lastning og opbevaring
Afmontering af netkassetter
1. Rul beskyttelsesnettet ind i kassetterne
på den modsatte måde af proceduren i
afsnittet "Brug af beskyttelsesnettet".
2. Vip hele ryglænet frem.
Beskyttelsesnet* kombineret med
bagageskjuler
Beskyttelsesnettet forhindrer lasten i at blive
kastet frem i kabinen under kraftige opbremsninger.
Beskyttelsesgitter
Et beskyttelsesgitter hindrer last eller kæledyr
i at glide frem i kabinen ved kraftige opbremsninger.
3. Skyd kassetterne udad, indtil de frigøres
fra skinnerne.
Opbevar kassetterne på deres opbevaringsplads under bagagerumsgulvet.
ADVARSEL
Last i bagagerummet skal forankres godt,
selv om et korrekt beskyttelsesnet er monteret.
Relaterede oplysninger
•
•
Løftning
Lastning (s. 139)
Stropper til optrækning af net.
Beskyttelsesgitter (s. 143)
Beskyttelsesnettet kan også slås op fra bagsædet, når bagageskjuleren er trukket ud.
Følg fremgangsmåden beskrevet i afsnittet
"Brug af beskyttelsesnettet" (s. 142). Stropperne til optrækning er placeret ved pilene.
05
Tag fat længst nede på beskyttelsesgitterets
underkant, og træk bagud/opad.
VIGTIGT
Beskyttelsesgitteret kan ikke slås op eller
ned, når en bagageskjuler er monteret.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Beskyttelsesnet* (s. 142)
Montering/demontering
Lastning (s. 139)
Beskyttelsesgitteret sidder normalt permanent monteret i bilen, fordi det let kan klappes
op i taget, hvis der er brug for længere baga-
Lastsikringsøjer (s. 140)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
143
05 Lastning og opbevaring
||
gerum. Hvis det ønskes, kan beskyttelsesgitteret dog demonteres og tages ud af bilen.
Lastskjuler
For information om nødvendigt værktøj og
fremgangsmåde ved montering/demontering,
se den monteringsanvisning3 der fulgte med
ved købet.
Udtagning af bagageskjuler
1. Tryk på det ene endestykkes knap, og løft
det ud.
Af sikkerhedsgrunde skal beskyttelsesgitteret
ved genmontering altid fastgøres og fastspændes på forsvarlig måde.
2. Bevæg forsigtigt bagageskjuleren opad/
udad, hvorved det andet endestykke
automatisk frigøres.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Beskyttelsesnet* (s. 142)
Nedslåning af bagageskjulerens
bageste dækplade
Lastning (s. 139)
Lastsikringsøjer (s. 140)
05
Træk bagageskjuleren over lasten, og hægt
den fast i indhakkene ved de bageste stolper
i bagagerummet.
VIGTIGT
Beskyttelsesgitteret kan ikke slås op eller
ned, når bagageskjuleren er monteret.
Fastgøring af bagageskjuler
Før bagageskjulerens ene endestykke ind
i forsænkningen i sidepanelet.
Før det andet endestykke ind i den tilsvarende forsænkning.
3
144
Tryk begge sider fast. Der lyder et klik, og
den røde markering skal forsvinde.
> Kontrollér, at begge endestykker er
fastlåst.
Monteringsanvisning nr. 30756681.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Bagageskjulerens bageste dækplade rager i
indsat stilling vandret ud i bagagerummet, når
den er monteret.
–
Træk dækpladen let bagud, så den kommer fri af støtterne, og slå ned.
Relaterede oplysninger
•
•
Lastning (s. 139)
Lastning - lang last (s. 140)
LÅS OG ALARM
06 Lås og alarm
Fjernbetjening med nøgleblad
Fjernbetjening - bortkomst
Nøglehukommelse*
Fjernbetjeningen bruges til at starte bilen og
til låsning og oplåsning. Den indeholder et
aftageligt nøgleblad (s. 151) af metal. Den
synlige del findes i to udførelser for at kunne
skelne mellem de to fjernbetjeninger.
Hvis en fjernbetjening bliver væk, kan en ny
bestilles hos et værksted - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales.
Nøglehukommelsen i fjernbetjeningen (s. 146)
gør, at nogle indstillinger i bilen kan tilpasses
efter den enkelte bruger.
De tilbageværende fjernbetjeninger skal medbringes til Volvo-værkstedet. For at forhindre
tyveri slettes den bortkomne fjernbetjenings
kode i systemet. Det aktuelle antal betjeninger, som er registreret for bilen, kan kontrolleres i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s. 101).
Bilen har en nøglehukommelsefunktion i kombination med elbetjent førersæde, elsidespejle. Indstillinger for sidespejle, førersæde
og styrestyrke kan gemmes i nøglehukommelsen.
Relaterede oplysninger
Indstillingerne kobles automatisk til den
respektive fjernbetjening, se Nøglehukommelse* i fjernbetjening (s. 73) og Justerbar
styrestyrke* (s. 252). Ved låsning med fjernbetjeningen gemmes indstillingen af kombiinstrumentets tema i nøglen, se MY CAR (s.
101).
Bilen leveres med 2 fjernbetjeninger eller
PCC'er* (Personal Car Communicator).
Der kan bestilles flere fjernbetjeninger - op til
6 kan programmeres og bruges til den
samme bil.
ADVARSEL
•
Fjernbetjening – funktioner (s. 148)
Hvis der er børn i bilen:
Husk altid at afbryde strømmen til rudehejsene og soltaget ved at tage fjernbetjeningen ud, hvis føreren forlader bilen.
06
Fjernbetjening med PCC (s. 150) har flere
funktioner sammenlignet med fjernbetjeningen, se PCC* - unikke funktioner (s. 150).
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af
menusystemet, se MY CAR (s. 101).
Relaterede oplysninger
For biler med Keyless drive-funktion, se
Keyless drive* (s. 155).
•
146
Nøglehukommelse – sidespejle og
førersæde
Fjernbetjening – funktioner (s. 148)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Lås og alarm
Indikation ved låsning/oplåsning indstilling
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen (s. 146), angiver bilens blinklys, at låsningen/oplåsningen er udført korrekt.
•
Låsning - ét blink, og sidespejlene drejes1
ind.
•
Oplåsning - to blink og sidespejlene drejes1 ud.
Lås-indikator
Elektronisk startspærre
En blinkende diode ved forruden bekræfter, at
bilen er låst.
Den elektroniske startspærre er en tyverisikring, der forhindrer, at bilen startes af en
uautoriseret person.
Hver fjernbetjening (s. 146) har en unik kode.
Bilen kan kun startes med den rette fjernbetjening med den rette kode.
Nedenstående fejlmeddelelser på kombiinstrumentets informationsdisplay vedrører den
elektroniske startspærre:
I tilfælde af låsning sker indikationen kun, hvis
alle låse er låst, efter at dørene er lukket.
Valg af funktion
Forskellige muligheder for angivelse af låsning/oplåsning med lys kan indstilles i bilens
menusystem MY CAR. For en beskrivelse af
menusystemet, se MY CAR (s. 101).
Samme diode som alarmindikatoren (s. 168).
OBS
Relaterede oplysninger
•
•
•
1
Også biler, som ikke er udstyret med
alarm, har denne indikator.
Keyless drive* (s. 155)
Lås-indikator (s. 147)
Alarmindikator (s. 168)
06
Relaterede oplysninger
•
Indikation ved låsning/oplåsning - indstilling (s. 147)
Kun biler med sidespejle, der kan drejes ind elektrisk.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
147
06 Lås og alarm
||
Meddelelse /
besked
Betydning
Isæt bilnøgle
Fejl ved læsning af fjernbetjeningen under start - Tag
nøglen ud af tændingslåsen, tryk den i igen og gør
et nyt startforsøg.
Bilnøgle
ikke fundet
Fejl ved læsning af fjernbetjeningen under start - Gør
et nyt startforsøg.
Hvis fejlen vedvarer: Tryk
fjernbetjeningen ind i tændingslåsen og gør et nyt
startforsøg.
Startspærre
Prøv igen
06
Fejl ved startspærresystemet under start. Hvis fejlen
vedvarer: Kontakt et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
For start af bilen, se Start af motor (s. 258).
Relaterede oplysninger
•
148
Fjernbetjent startspærre med sporingssystem (s. 148)
Fjernbetjent startspærre med
sporingssystem
Fjernbetjent startspærre med sporingssystem
gør det muligt at spore og lokalisere bilen
samt aktivere startspærren på afstand, hvilket
slukker motoren.
Fjernbetjening – funktioner
Fjernbetjeningen har funktioner som f.eks. låsning og oplåsning af dørene.
Kontakt nærmeste Volvo-forhandler for mere
information og hjælp med at aktivere systemet.
Relaterede oplysninger
•
•
Fjernbetjening med nøgleblad (s. 146)
Elektronisk startspærre (s. 147)
Fjernbetjening, standardversion.
Låsning
Oplåsning
Ankomstlys
Bagklap
Panikfunktion
06 Lås og alarm
Funktionen kan ændres fra at låse alle dørene
op samtidigt, til med et tryk på knappen først
at låse kun førerdøren op, og efter yderligere
et tryk på knappen (inden 10 sekunder) til at
låse resten af dørene op.
Funktionen kan ændres i menusystemet MY
CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se
MY CAR (s. 101).
Fjernbetjening - rækkevidde
Fjernbetjeningens (s. 146) funktioner har en
rækkevidde på ca. 20 meter fra bilen.
Hvis bilen ikke bekræfter et tryk på en knap gå tættere på og prøv igen.
OBS
Fjernbetjeningsfunktionerne kan forstyrres
af radiobølger i omgivelserne, bygninger,
topografiske forhold og lign. Bilen kan altid
låses/låses op med nøglebladet, Aftageligt
nøgleblad - oplåsning af dør (s. 152).
Ankomstlys - Benyttes til at tænde
bilens lys på afstand. For nærmere oplysninger, se Ankomstlys (s. 89).
Fjernbetjening med PCC* - Personal Car
Communicator.
Information
Funktionsknapper
Låsning - Låser dørene og bagklappen,
samtidig med at alarmen aktiveres.
Et langt tryk lukker alle ruder og soltag* samtidigt (se også Udluftningsfunktion (s. 162)).
ADVARSEL
Hvis soltag og ruder lukkes med fjernbetjeningen, skal du kontrollere, at ingen personer får hænderne i klemme.
Oplåsning - Låser dørene og bagklappen op, samtidig med at alarmen deaktiveres.
Et langt tryk åbner alle ruder samtidigt (se
også Udluftningsfunktion (s. 162)).
Bagklap (s. 163) - Låser kun bagklappen op og deaktiverer dens alarm.
Panikfunktion - Benyttes til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation.
Hvis knappen holdes inde i mindst 3 sekunder eller trykkes ind to gange i løbet af 3
sekunder, aktiveres blinklysene og hornet.
Funktionen kan slås fra ved hjælp af den
samme knap, når den har været aktiv i mindst
5 sekunder. Ellers slås den fra efter ca. 3
minutter.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Fjernbetjening med nøgleblad (s. 146)
PCC* - unikke funktioner (s. 150)
Låsning/oplåsning - udefra (s. 160)
Hvis fjernbetjeningen fjernes fra bilen, når
motoren går eller nøgleposition (s. 69) I eller II
er aktiveret, og hvis alle døre lukkes, vises en
advarselsmeddelelse på kombiinstrumentets
informationsdisplay, samtidig med at der
fremkommer en hørbar påmindelse.
Når fjernbetjeningen er bragt tilbage til bilen,
slukker meddelelsen og lydpåmindelsen
ophører efter enten/eller:
•
•
•
06
Fjernbetjeningen er sat i tændingslåsen.
Hastigheden overstiger 30 km/t.
OK-knappen er blevet trykket ind.
Relaterede oplysninger
•
Fjernbetjening – funktioner (s. 148)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
149
06 Lås og alarm
PCC* - unikke funktioner
Brug af informationsknappen
Fjernbetjening med PCC har flere funktioner
end fjernbetjening uden PCC (s. 146) i form af
en informationsknap og indikeringslamper.
–
Tryk på informationsknappen
.
> Alle indikeringslamper blinker i ca.
7 sekunder, og lyset vandrer rundt på
PCC'en. Det angiver, at informationerne fra bilen aflæses.
Hvis der trykkes på en af de andre
knapper i dette tidsrum, afbrydes
aflæsningen.
OBS
Fjernbetjening med PCC* - Personal Car
Communicator.
Informationsknap
Indikeringslamper
06
150
Grønt, konstant lys – bilen er låst.
Hvis ingen indikeringslampe lyser, når
informationsknappen bruges gentagne
gange og på forskellige steder (samt efter
7 sekunder, og efter lyset er gået omkring
på PCC'en), kontaktes et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Gult, konstant lys – bilen er ikke låst.
Rødt, konstant lys – alarmen er udløst,
efter bilen blev låst.
Rødt lys blinker skiftevis i de to røde indikeringslamper - Alarmen er udløst for
mindre end 5 minutter siden.
Indikeringslamperne giver informationer som
vist på følgende illustration:
Med informationsknappen kan forskellige
informationer fra bilen fås ved hjælp af indikeringslamperne.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
PCC* - rækkevidde (s. 151)
06 Lås og alarm
PCC* - rækkevidde
PCC'ens rækkevidde for låsning, oplåsning og
bagklap er ca. 20 m fra bilen – de øvrige funktioner op til ca. 100 m.
Hvis bilen ikke bekræfter et tryk på en knap gå tættere på og prøv igen.
OBS
Informationsknappens funktion kan forstyrres af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold og lign.
Aftageligt nøgleblad
Relaterede oplysninger
•
Keyless drive* - PCC'ens rækkevidde (s.
156)
•
Fjernbetjening - rækkevidde (s. 149)
En fjernbetjening (s. 146) indeholder et aftageligt nøgleblad af metal, som kan bruges til
at aktivere bestemte funktioner og udføre
bestemte handlinger.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, hvor det anbefales at bestille nye nøgleblade.
Nøglebladets funktioner
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan:
Udenfor PCC'ens rækkevidde
•
Hvis PCC'en befinder sig for langt fra bilen, til
at informationerne kan aflæses, vises den
seneste status, som bilen havde, uden at
lyset bevæger sig rundt på PCC'en.
venstre førerdør åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, se Aftageligt nøgleblad - oplåsning af dør (s. 152).
•
bagdørenes mekaniske børnesikkerhedslås aktiveres/deaktiveres (s. 165).
•
højre fordør og bagdørene låses manuelt
(s. 161) f.eks. ved strømsvigt.
•
adgangen til handskerum og bagagerum
(privatlåsning (s. 153)*) spærres.
•
airbag til forsædepassager (PACOS*) aktiveres/deaktiveres (s. 30).
Hvis flere PCC'er bruges til bilen, er det kun
den PCC, der sidst blev brugt til låsning/
oplåsning, som viser korrekt status.
OBS
Hvis der ikke lyser nogen indikeringslampe, når informationsknappen bruges
inden for rækkevidden, kan det skyldes, at
den seneste kommunikation mellem
PCC'en og bilen blev afbrudt af omgivende radiobølger, bygninger, topografiske
forhold osv.
06
Relaterede oplysninger
•
•
Fjernbetjening – funktioner (s. 148)
Fjernbetjening med nøgleblad (s. 146)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
151
06 Lås og alarm
Aftageligt nøgleblad - udtagning/
fastgøring
Udtagning/fastgøring af aftageligt nøgleblad
(s. 151) gøres som følger:
Udtagning af nøgleblad
Relaterede oplysninger
•
Aftageligt nøgleblad - oplåsning af dør (s.
152)
•
Børnesikkerhedslås - manuel aktivering
(s. 165)
•
Passagerairbag - aktivering/deaktivering*
(s. 30)
Aftageligt nøgleblad - oplåsning af
dør
Det aftagelige nøgleblad (s. 151) kan bruges,
hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen (s. 146), f.eks. hvis fjernbetjeningens batteri er brugt op.
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med
fjernbetjeningen – f.eks. hvis batterierne er
brugt op – kan venstre førerdør åbnes på følgende måde:
1. Lås venstre fordør op med nøglebladet i
dørhåndtagets låsecylinder. For illustration og mere information, se Keyless
drive* - oplåsning med nøgleblad (s.
158).
OBS
Træk den fjederbelastede spærre til
siden.
Når døren er låst op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen.
Træk samtidigt nøglebladet lige bagud.
06
Fastgøring af nøgleblad
Sæt forsigtigt nøglebladet tilbage på dets
plads i fjernbetjeningen (s. 146).
1. Hold fjernbetjeningen med sporet opad,
og lad nøglebladet glide ned i sporet.
2. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
152
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2. Alarmen afbrydes ved at sætte fjernbetjeningen i tændingslåsen.
For bil med Keyless-system, se Keyless drive*
- oplåsning med nøgleblad (s. 158).
Relaterede oplysninger
•
•
Fjernbetjening med nøgleblad (s. 146)
Fjernbetjening/PCC - udskiftning af batteri (s. 154)
06 Lås og alarm
Privatlåsning*
Aktivere/deaktivere
G017870
Privatlåsning er beregnet til brug, når bilen
afleveres til service, et hotel el. lign. Så er
handskerummet låst, og bagklappens lås er
koblet fra centrallåsen - bagklappen kan ikke
åbnes, hverken med centrallåsens knap i fordørene eller fjernbetjeningen (s. 146).
G017869
Låsepunkter for fjernbetjening uden nøgleblad
og aktiveret privatlåsning.
Låsepunkter for fjernbetjening med nøgleblad.
Det betyder, at fjernbetjeningen uden nøgleblad kun kan benyttes til til- og frakobling af
alarmen (s. 167), åbning af dørene og til at
køre bilen.
Fjernbetjeningen uden nøgleblad kan derefter
afleveres til service- eller hotelpersonale - bilejeren beholder det løse nøgleblad.
OBS
Glem ikke at trække bagagegardinet (s.
144)) ud over bagagerummet, før bagklappen lukkes.
Aktivering af privatlåsning.
For at aktivere privatlåsningen:
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
låsecylinder.
Drej nøglebladet 180 grader højre om. I
låst stilling står nøglehullet lodret.
Træk nøglebladet ud. Samtidig viser kombiinstrumentets informationsdisplay en
meddelelse.
06
Derefter er handskerummet låst, og bagklappen kan ikke længere låses op med fjernbetjeningen eller centrallåsknappen.
OBS
Sæt ikke nøglebladet tilbage på fjernbetjeningen - opbevar det på et sikkert sted.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
153
06 Lås og alarm
•
Deaktivering foretages i modsat rækkefølge.
For nærmere oplysninger om låsning af handskerummet alene, se Låsning/oplåsning handskerum (s. 163).
Fjernbetjening/PCC - udskiftning af
batteri
Batterierne i fjernbetjeningen/PCC'en kan
udskiftes.
Batterierne i fjernbetjeningen/PCC'en bør
udskiftes, hvis:
•
informationssymbolet på kombiinstrumentet tændes, og displayet viser Svagt
batteri i fjernbetjening. Udskift batteri.
og/eller
•
hvis låsen gentagne gange ikke reagerer
på signaler fra fjernbetjeningen inden for
20 meter fra bilen.
Åbning
Træk den fjederbelastede spærre til
siden.
Træk samtidigt nøglebladet lige
bagud.
Før en 3 mm skruetrækker ind i hullet
bag ved den fjederbelastede spærre og
tving forsigtigt fjernbetjeningen op.
OBS
06
Vend fjernbetjeningen med knapperne
opad for at forhindre batterierne i at falde
ud, når den åbnes.
VIGTIGT
Undgå at berøre nye batterier og deres
kontaktflader med fingrene, da det kan forringe deres funktion.
154
06 Lås og alarm
Batteriudskiftning
Undersøg nøje, hvordan batteriet/batterierne er placeret på dækslets inderside
med hensyn til deres (+)- og (–)-side.
2. Hold fjernbetjeningen med sporet opad,
og lad nøglebladet glide ned i sporet.
3. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
Fjernbetjening (1 batteri)
VIGTIGT
1. Frigør forsigtigt batteriet.
Sørg for, at brugte batterier håndteres på
en måde, som skåner miljøet.
2. Isæt et nyt med (+)-siden nedad.
PCC* (2 batterier)
1. Frigør forsigtigt batterierne.
2. Isæt først et nyt med (+)-siden opad.
3. Læg det hvide plasticstykke imellem, og
isæt til sidst yderligere et nyt batteri med
(+)-siden nedad.
Batteritype
Brug batteri med betegnelsen CR2430, 3 V et i fjernbetjeningen og to i PCC'en.
OBS
Volvo anbefaler, at batterier der skal
anvendes i fjernbetjening/PCC, opfylder
UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3. Batterier, der er monteret på fabrikken eller udskiftet af et autoriseret Volvo-værksted, opfylder ovennævnte kriterium.
Relaterede oplysninger
•
•
Fjernbetjening med nøgleblad (s. 146)
Fjernbetjening – funktioner (s. 148)
Keyless drive*
Keyless drive, kun med PCC (s. 150)2 betyder,
at bilen lås- og tændingssystem kan betjenes
nøglefrit.
Med Keyless drive-funktionen i PCC'en kan
bilen låses op (s. 158), køres og låses uden
nøgle. Det er tilstrækkeligt, at man har
PCC'en med sig. Systemet gør det nemmere
at åbne bilen, f.eks. når man har hænderne
fulde.
Begge bilens PCC'er har Keyless-funktion.
Det er muligt at bestille flere PCC'er, Fjernbetjening med nøgleblad (s. 146).
Bilens elsystem kan sættes i tre forskellige
niveauer - nøgleposition 0, I og II (s. 70) med fjernbetjeningen.
Relaterede oplysninger
•
Keyless drive* - PCC'ens rækkevidde (s.
156)
•
Keyless drive* - sikker håndtering af PCC
(s. 156)
•
Keyless drive* - forstyrrelser af PCC'ens
funktion (s. 157)
06
Samling
1. Tryk fjernbetjeningen sammen.
2
Personal Car Communicator.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
155
06 Lås og alarm
Keyless drive* - PCC'ens rækkevidde
For at kunne åbne en dør eller bagklappen
skal der være en PCC højst ca. 1,5 m fra
bilens dørhåndtag eller bagklap.
Den, der skal låse en dør op eller i, skal have
PCC'en med sig. Det er ikke muligt at låse en
dør op eller i, hvis PCC'en befinder sig på
bilens modsatte side.
Når PCC'en er bragt tilbage til bilen, slukker
advarselsmeddelelsen og lydsignalpåmindelsen ophører, når et af følgende er sket:
•
•
•
en dør er blevet åbnet og lukket
PCC'en er sat i tændingslåsen
OK-knappen er blevet trykket ind.
Relaterede oplysninger
•
•
Keyless drive* (s. 155)
Keyless drive* - antenneplacering (s. 159)
Keyless drive* - sikker håndtering af
PCC
Alle fjernbetjeninger bør behandles med stor
forsigtighed.
Hvis en PCC med keyless-funktion efterlades
i bilen, deaktiveres den midlertidigt, når bilen
låses. Derefter kan ingen uvedkommende
åbne dørene.
Hvis der er nogen, der bryder ind i bilen og
finder PCC'en, aktiveres den igen. Håndter
derfor alle PCC'er med stor forsigtighed.
VIGTIGT
Efterlad aldrig en PCC i bilen.
Relaterede oplysninger
•
06
De grå ringe på den ovenstående illustration
viser det område, der dækkes af systemets
antenner.
Hvis alle PCC'er fjernes fra bilen, når motoren
går eller nøgleposition I eller II (s. 70) er aktiveret, og hvis alle døre lukkes, vises en
advarselsmeddelelse på kombiinstrumentets
informationsdisplay, samtidig med at der
fremkommer en hørbar påmindelse.
156
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Keyless drive* (s. 155)
06 Lås og alarm
Keyless drive* - forstyrrelser af
PCC'ens funktion
Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning.
OBS
Keyless drive* - låsning
OBS
Biler med Keyless-drive-system har et berøringsfølsomt område på dørenes udvendige
håndtag og en gummibelagt knap ved siden
af bagklappens gummibelagte trykplade for
låsning/oplåsning.
På biler med automatgear skal gearvælgeren stilles i P-position - ellers er det ikke
muligt at låse bilen eller aktivere dens alarmer.
Relaterede oplysninger
Placer/opbevar ikke PCC'en i nærheden af
en mobiltelefon eller metalgenstande - ikke
tættere på end 10-15 cm.
•
•
Keyless drive* (s. 155)
Alarmindikator (s. 168)
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan
PCC'en og nøglebladet bruges som en fjernbetjening, se Fjernbetjening – funktioner (s.
148).
Relaterede oplysninger
•
Fjernbetjening/PCC - udskiftning af batteri (s. 154)
•
Keyless drive* - sikker håndtering af PCC
(s. 156)
•
Keyless drive* - PCC'ens rækkevidde (s.
156)
Det berøringsfølsomme område på dørenes
udvendige håndtag og den gummibelagte knap
ved siden af bagklappens gummibelagte trykplade.
06
Lås dørene og bagklappen med et langt tryk
på et af dørhåndtagenes berøringsfølsomme
områder, eller tryk på den mindste af bagklappens to gummibelagte knapper - lås-indikatoren (s. 147) i forruden bekræfter, at låsning er udført ved at begynde at blinke.
Alle døre og bagklappen skal være lukkede,
før bilen kan låses - ellers låses bilen ikke.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
157
06 Lås og alarm
Keyless drive* - oplåsning
Oplåsning sker, når en hånd griber om et dørhåndtag eller bagklappens gummibelagte
trykplade berøres - åbn døren eller bagklappen som normalt.
OBS
Keyless drive* - oplåsning med
nøgleblad
2. Stik derefter nøglebladet ind i låsecylinderen, og lås døren op.
Hvis centrallåsen ikke kan låses op med
PCC'en, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan venstre fordør åbnes med PCC'ens aftagelige nøgleblad (se Aftageligt nøgleblad udtagning/fastgøring (s. 152)).
3. Sæt plastdækslet på igen efter oplåsningen.
OBS
Når venstre førerdør låses op med nøglebladet og åbnes, udløses alarmen. Den
afbrydes ved at sætte PCC'en i tændingslåsen, se Alarm - fjernbetjeningen fungerer
ikke (s. 168).
Dørhåndtagene registrerer normalt en
hånd, der tager fat i håndtaget, men med
tykke handsker, eller efter en meget hurtig
håndbevægelse, kan det være nødvendigt
at prøve igen eller at tage handsken af.
Relaterede oplysninger
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Keyless drive* (s. 155)
Keyless drive* - låsning (s. 157)
Hul til nøglebladet - for at løsne dækslet.
06
For at få adgang til låsecylinderen skal dørhåndtagets plastdæksel løsnes - også det
gøres med nøglebladet:
1. Tryk nøglebladet ca. 1 cm lige op i hullet
på dørhåndtagets/dækslets underside undgå at lirke.
> Plastdækslet løsnes automatisk i det
øjeblik, bladet trykkes lige op og ind i
åbningen.
158
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Keyless drive* (s. 155)
Alarm (s. 167)
06 Lås og alarm
Keyless drive* - nøglehukommelse
Keyless drive* - låseindstillinger
Keyless drive* - antenneplacering
Nøglehukommelsen3
Låseindstillinger for Keyless-funktionen kan
tilpasses.
Keyless-systemet har en række indbyggede
antenner placeret rundt omkring i bilen.
i PCC'en gør, at nogle
indstillinger i bilen kan tilpasses efter den
enkelte bruger.
Bilen har en nøglehukommelsefunktion i kombination med elbetjent førersæde og elsidespejle. Indstillinger for sidespejle og førersæde
kan gemmes i nøglehukommelsen.
Hukommelsesfunktion i PCC
Hvis flere personer med hver sin PCC nærmer
sig bilen, foretages sæde- og spejlindstillingerne efter den, der åbner førerdøren.
Efter at førerdøren f.eks. er åbnet af person A
med PPC-A, men person B med PPC-B skal
køre, kan indstillingerne ændres på følgende
måder:
•
•
•
Stående ved førerdøren eller siddende
bag ved rattet trykker person-B på sin
PCC's knap for oplåsning, se Fjernbetjening – funktioner (s. 148).
Vælg en af tre mulige hukommelser for
sædeindstilling med sædeknap 1-3, se
Forsæder - elbetjente (s. 72).
Justere sæde og spejle manuelt, se Forsæder - elbetjente (s. 72) og Sidespejle (s.
93).
Låseindstillinger for Keyless-funktionen kan
tilpasses ved i menusystemet MY CAR at
angive, hvilke døre der skal låses op. For en
beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s.
101).
Relaterede oplysninger
•
Keyless drive* (s. 155)
Kofanger bag, i midten
Dørhåndtag, venstre, bag
Bagagerum, i midten helt inde under gulvet
Dørhåndtag, højre, bag
06
Midterkonsol, under bageste del
Midterkonsol, under forreste del.
Relaterede oplysninger
•
•
3
Keyless drive* (s. 155)
Fjernbetjening – funktioner (s. 148)
Kun i kombination med elbetjent* førersæde og elspejle.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
159
06 Lås og alarm
||
ADVARSEL
Personer med indopereret pacemaker må
ikke befinde sig tættere end 22 cm på
Keyless-systemets antenner. Dette er for
at forhindre forstyrrelser mellem pacemakeren og Keyless-systemet.
Relaterede oplysninger
•
Keyless drive* (s. 155)
Låsning/oplåsning - udefra
For at låsningen skal kunne aktiveres, skal
førerdøren være lukket - hvis nogen af de
andre døre eller bagklappen er åben, låses
den/de, og alarmen kobles først til, når
den/de lukkes. Med Keyless*-systemet skal
alle døre og bagklappen være lukket.
OBS
Vær opmærksom på risikoen for at låse
fjernbetjeningen inde i bilen.
06
Hvis låsning/oplåsning med fjernbetjeningen
ikke fungerer, kan dens batteri være brugt op
– så skal venstre fordør låses eller låses op
med det aftagelige nøgleblad, se Aftageligt
nøgleblad - udtagning/fastgøring (s. 152).
OBS
Husk, at alarmen udløses, når døren åbnes
efter at være låst op med nøglebladet alarmen slås fra, når fjernbetjeningen trykkes ind i tændingslåsen.
160
ADVARSEL
Låsning/oplåsning udefra sker med fjernbetjeningen (s. 146). Fjernbetjeningen kan låse/
oplåse alle døre og bagklappen samtidigt. Der
kan vælges forskellige sekvenser for oplåsning, se Fjernbetjening – funktioner (s. 148).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Vær opmærksom på risikoen for at blive
låst inde i bilen, når den låses udefra med
fjernbetjeningen - det vil ikke være muligt
at åbne dørene indefra med dørgrebene.
For nærmere oplysninger, se Blokeret
låsestilling* (s. 164).
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter oplåsning, låses de
automatisk alle igen. Denne funktion mindsker risikoen for, at man kommer til at efterlade bilen ulåst. (For biler med alarm, se
Alarm (s. 167).)
Relaterede oplysninger
•
•
Låsning/oplåsning - indefra (s. 161)
Låsning/oplåsning - udefra (s. 160)
06 Lås og alarm
Manuel låsning af dør
Døren er spærret mod åbning udefra.
I nogle situationer skal bilen kunne låses
manuelt, f.eks. ved strømsvigt.
Døren kan åbnes både ude- og indefra.
Venstre fordør kan låses med dens låsecylinder og fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad,
se Keyless drive* - oplåsning med nøgleblad
(s. 158).
OBS
De øvrige døre har ikke låsecylindre, men i
stedet låseknapper på hver dørgavl, som skal
drejes om - så er de mekanisk låst/spærret
mod åbning udefra. Dørene kan stadig åbnes
indefra.
•
En dørs drejeknap låser kun den aktuelle dør - ikke alle døre samtidigt.
•
En manuelt låst bagdør med aktiveret
manuel børnesikkerhedslås kan ikke
åbnes hverken ude- eller indefra, se
Børnesikkerhedslås - manuel aktivering (s. 165). En bagdør låst på denne
måde kan kun låses op med fjernbetjening eller centrallåsknap.
Låsning/oplåsning - indefra
Alle døre og bagklappen låses eller låses op
samtidig med førerdørens og passagerdørens* knap til centrallåsning.
Centrallås
Relaterede oplysninger
•
Fjernbetjening/PCC - udskiftning af batteri (s. 154)
Centrallås.
•
Tryk knappens ene side
låse - den anden side
ind for at
låser op.
Med et langt tryk åbnes også alle sideruder*
samtidigt.
06
Oplåsning
Manuel låsning af dør. Må ikke forveksles med
Børnesikkerhedslås (s. 165).
–
Brug fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad til at dreje på knappen, se Aftageligt
nøgleblad - udtagning/fastgøring (s. 152).
Indefra kan en dør låses op på to forskellige
måder:
•
Tryk på centrallåsknappen
.
Et langt tryk åbner også alle sideruder* samtidigt (se også Udluftningsfunktion (s. 162)).
•
Træk i åbningshåndtaget og åbn døren dørene låses op og åbnes i et øjeblik.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
161
06 Lås og alarm
||
Lampe i låseknap
Låseknap* bagdøre
Centrallås findes i to varianter - lampen i
førerdørens centrallåsknap har forskellige
betydninger, afhængigt af varianten.
Udluftningsfunktion
Udluftningsfunktionen åbner eller lukker alle
sideruder samtidigt og kan f.eks. benyttes til
hurtigt at udlufte bilen i varmt vejr.
Med centrallåsknap kun i førerdøren, de
øvrige døre har ingen knap:
•
Tændt lampe betyder, at alle døre er låst.
Med centrallåsknap i begge fordøre og elektrisk låseknap i hver bagdør:
•
Tændt lampe betyder, at kun den aktuelle
dør er låst. Når alle knapper lyser, er alle
døre låst.
Låsning
•
Tryk på centrallåsknappen
kede døre låses.
- alle luk-
Et langt tryk lukker også alle sideruder og soltag samtidigt (se også Udluftningsfunktion (s.
162)).
06
Knappens lampe lyser, når døren er låst.
Bagdørenes låseknap låser kun den respektive bagdør.
For at låse døren op:
Centrallåsknap
•
Et langt tryk på
-symbolet på centrallåsknappen åbner alle sideruder samtidigt. Den
-symbolet
samme fremgangsmåde for
lukker alle sideruder samtidigt.
Træk i åbningshåndtaget - døren er låst
op og åbnet.
Automatisk låsning
Dørene og bagklappen låses automatisk, når
bilen begynder at køre.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af
menusystemet, se MY CAR (s. 101).
Relaterede oplysninger
•
•
•
162
Låsning/oplåsning - udefra (s. 160)
Alarm (s. 167)
Fjernbetjening – funktioner (s. 148)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
•
Låsning/oplåsning - indefra (s. 161)
Rudehejs (s. 91)
06 Lås og alarm
Låsning/oplåsning - handskerum
Låsning/oplåsning - bagklap
Handskerummet (s. 137) kan kun låses/låses
op med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad.
Bagklappen kan åbnes, låses og låses op på
flere måder.
For information om nøgleblad, se Aftageligt
nøgleblad - udtagning/fastgøring (s. 152).
Manuel åbning
VIGTIGT
•
Kun meget lidt kraft er nødvendig for
at løsne bagklappens lås - tryk bare let
på den gummibelagte plade.
•
Læg ikke løftekraften på gummipladen
ved åbning af bagklappen - løft i håndtaget. For stor kraft kan beskadige
gummipladens elektriske kontakt.
Oplåsning med fjernbetjening
Gummiplade med elektrisk kontakt.
Låsnings af handskerummet:
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
låsecylinder.
1. Tryk let på den brede af de to gummibelagte trykplader under det udvendige
håndtag - låsen udløses.
Drej nøglebladet 90 grader højre om.
Nøglehullet er vandret i låst indstilling.
2. Løft i det udvendige håndtag for at åbne
klappen helt.
Træk nøglebladet ud.
•
Bagklappen holdes lukket af en elektrisk lås.
For at åbne:
Oplåsning sker i omvendt rækkefølge.
For information om privatlåsning, se Privatlåsning* (s. 153).
06
Med fjernbetjeningens
-knap kan alarmen
for bagklappen alene deaktiveres* og låses
op.
Lås-indikatoren (s. 147) på instrumentpanelet
holder op med at blinke for at vise, at hele
bilen ikke er låst, og alarmens* niveau- og
bevægelsessensorer og sensorerne for
åbning af bagklappen slås fra.
Dørene forbliver låst og alarmeret.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
163
06 Lås og alarm
||
•
Bagklappen låses op, men er fortsat lukket - tryk let på den gummibelagte trykplade under det udvendige håndtag, og
løft klappen.
Låsning med fjernbetjening
Blokeret låsestilling*
–
Blokeret låsestilling4 vil sige, at alle åbningshåndtag udløses mekanisk, hvilket forhindrer
åbning af døre både inde- og udefra.
Hvis klappen ikke åbnes inden for to minutter,
låses den igen, og alarmen aktiveres igen.
Oplåsning indefra
Tryk på fjernbetjeningens låseknap
,
se Fjernbetjening – funktioner (s. 148).
> Lås-indikatoren på instrumentpanelet
begynder at blinke, hvilket betyder, at
bilen er låst, og alarmen* er blevet aktiveret.
Relaterede oplysninger
•
•
Låsning/oplåsning - indefra (s. 161)
Låsning/oplåsning - udefra (s. 160)
Oplåsning bagklap
06
For at låse bagklappen op:
–
4
164
Tryk på belysningspanelets knap. (1)
> Klappen låses op og kan åbnes inden
for 2 minutter (hvis bilen er låst indefra).
Kun i kombination med alarm.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen (s. 146) og indtræder med ca.
10 sekunders forsinkelse efter låsning af
dørene.
OBS
Hvis en dør åbnes i forsinkelsestiden,
afbrydes sekvensen, og alarmen deaktiveres.
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningen. Venstre fordør kan
også låses op med det aftagelige nøgleblad
(s. 151). Desuden er det muligt at låse/åbne
døre og bagklap på biler udstyret med
Keyless drive* ved at trække i dørhåndtag
eller bagklappens håndtag.
ADVARSEL
Efterlad ingen personer i bilen uden først
at deaktivere funktionen Blokeret låsestilling for ikke at risikere at låse nogen personer inde.
06 Lås og alarm
Midlertidig deaktivering
Relaterede oplysninger
•
Keyless drive* - oplåsning med nøgleblad
(s. 158)
•
Fjernbetjening med nøgleblad (s. 146)
Børnesikkerhedslås - manuel
aktivering
Børnesikkerhedslåsen forhindrer, at børn kan
åbne en bagdør indefra.
Aktivere/deaktivere børnesikkerhedslås
Aktive menuvalg angives med et kryds.
MY CAR
OK MENU
TUNE-drejeknap
EXIT
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra. Det
gøres i menusystemet MY CAR. For en
beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s.
101).
OBS
•
Husk, at alarmen aktiveres, når bilen
låses.
•
Hvis en af dørene åbnes indefra, udløses alarmen.
Manuel børnesikkerhedslås. Må ikke forveksles
med manuel dørlås (s. 161).
Skruen for børnesikkerhedslåsen befinder sig
i bagdørenes bagkant og er kun tilgængelig,
når døren er åben.
06
For at aktivere/deaktivere børnesikkerhedslåsen:
–
Brug fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad (s. 151) til at dreje på knappen.
Døren er spærret mod åbning indefra.
Døren kan åbnes både ude- og indefra.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
165
06 Lås og alarm
||
ADVARSEL
Hver bagdør har to drejeknapper - børnesikkerhedslåsen må ikke forveksles med
Manuel dørlås.
OBS
•
•
En dørs drejeknap spærrer kun den
aktuelle dør - ikke begge bagdøre
samtidigt.
Der er ingen manuel spærring på biler
udstyret med elektrisk børnesikkerhedslås.
Børnesikkerhedslås - elektrisk
aktivering*
Børnesikkerhedslås med elektrisk aktivering
forhindrer, at børn kan åbne bagdøre eller
ruder indefra.
Aktivering
Børnesikkerhedslåsen kan aktiveres/deaktiveres for alle nøglepositioner (s. 69) højere end
0. Aktivering/deaktivering kan foretages op til
to minutter efter slukning af motoren, forudsat
at ingen dør åbnes.
For at aktivere Børnesikkerhedslåsen:
Relaterede oplysninger
•
Børnesikkerhedslås - elektrisk aktivering*
(s. 166)
•
•
Låsning/oplåsning - indefra (s. 161)
Når Børnesikkerhedslåsen er aktiveret, kan de
bageste:
•
ruder kun åbnes med førerdørens betjeningspanel
•
døre ikke åbnes indefra.
På slukning af motoren gemmes den aktuelle
indstilling - hvis børnesikkerhedslåsen er aktiveret ved slukning af motoren, vil funktionen
fortsat være aktiveret ved den næste motorstart.
Relaterede oplysninger
Låsning/oplåsning - udefra (s. 160)
06
Betjeningspanel førerdør.
1. Start motoren, eller vælg en højere nøgleposition end 0.
166
2. Tryk på knappen i førerdørens betjeningspanel.
> Kombiinstrumentets informationsdisplay viser meddelelsen Børnesikring
Aktiveret, og knappens lampe lyser –
låsen er aktiveret.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
Børnesikkerhedslås - manuel aktivering
(s. 165)
•
Låsning/oplåsning - indefra (s. 161)
06 Lås og alarm
Alarm
Bevægelsessensorerne udløser alarmen
ved bevægelser i kabinen - også luftstrømme registreres. Derfor kan alarmen
udløses, når bilen forlades med åben rude
eller åbent soltag, eller hvis der bruges
kabinevarmer.
Aktiveret alarm udløses, hvis:
•
en dør, motorhjelmen eller bagklappen
åbnes
•
der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor*)
•
når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med hældningssensor*)
•
•
startbatteriets kabel frakobles
Relaterede oplysninger
OBS
Alarmen er en anordning, der advarer ved
f.eks. indbrud i bilen.
•
•
•
Alarmindikator (s. 168)
Alarm - automatisk genaktivering (s. 168)
Alarm - fjernbetjeningen fungerer ikke (s.
168)
For at undgå dette: Luk vinduer/soltag, når
bilen forlades. Hvis bilens indbyggede
kabinevarmer (eller en transportabel elektrisk) skal anvendes, skal ventilationsspjældene justeres, så de ikke vender
opad i kabinen. Alternativt kan reduceret
alarmniveau bruges, se Reduceret alarmniveau (s. 169).
sirenen slås fra.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på kombiinstrumentets
informationsdisplay. Kontakt et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
OBS
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, som indgår i alarmsystemet.
Ethvert forsøg kan påvirke garantibetingelserne.
06
Tilkobling af alarm
–
Tryk på fjernbetjeningens låseknap.
Frakobling af alarm
–
Tryk på fjernbetjeningens oplåseknap.
Annullering af udløst alarm
–
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap, eller ved at sætte fjernbetjeningen i
tændingslåsen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
167
06 Lås og alarm
Alarmindikator
Alarm - automatisk genaktivering
Alarm - fjernbetjeningen fungerer ikke
Alarmindikatoren viser alarmsystemets (s. 167)
status.
Automatisk genaktivering af alarmen (s. 167)
sikrer, at man ikke kommer til at efterlade
bilen med alarmen frakoblet.
Hvis alarmen (s. 167) ikke kan slås fra med
fjernbetjeningen - f.eks. hvis fjernbetjeningens
batteri (s. 154) er brugt op - kan bilen låses
op, bilens alarm deaktiveres og motoren startes som følger:
Hvis bilen er låst op med fjernbetjeningen (og
alarmen er frakoblet), men ingen af dørene
eller bagklappen åbnes inden 2 minutter,
kobles alarmen automatisk til igen. Samtidig
låses bilen igen.
Relaterede oplysninger
•
1. Åbn førerdøren med det aftagelige nøgleblad (s. 158).
> Alarmen udløses, alarmindikatoren (s.
168) blinker hurtigt, og sirenen lyder.
Reduceret alarmniveau (s. 169)
Samme diode som lås-indikatoren (s. 147).
En rød lysdiode på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
06
•
•
•
Dioden slukket – alarmen er frakoblet
Dioden blinker én gang med to sekunders
mellemrum – alarmen er tilkoblet
Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen (og indtil fjernbetjeningen sættes
i tændingslåsen og nøgleposition I nås) –
alarmen har været udløst.
2. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.
> Alarmen deaktiveres, og alarmindikatoren slukker.
3. Start motoren.
168
06 Lås og alarm
Alarmsignaler
Reduceret alarmniveau
Når alarmen (s. 167) udløses, lyder en sirene,
og alle afvisere blinker.
Reduceret alarmniveau betyder, at bevægelses- og hældningssensorerne midlertidigt kan
slås fra.
•
En sirene lyder i 30 sekunder, eller indtil
alarmen slås fra. Sirenen har sit eget batteri og fungerer uafhængigt af bilens
startbatteri.
•
Alle afvisere blinker i 5 minutter, eller indtil
alarmen slås fra.
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen
(s. 167) - f.eks. hvis en hund efterlades i en
låst bil eller ved rejse med et biltog eller en
bilfærge - slå bevægelses- og hældningssensorer midlertidigt fra.
Fremgangsmåden er den samme som ved
midlertidig afbrydelse af Blokeret låsestilling
(s. 164)5.
Relaterede oplysninger
•
Alarmindikator (s. 168)
06
5
Kun i kombination med alarm.
169
FØRERSTØTTE
07 Førerstøtte
Aktivt chassis – Four C*
Stabilitets- og traktionskontrolsystem
(DSTC)
Betjening
Aktivt chassis, "Four-C" (Continously
Controlled Chassis Concept), regulerer støddæmpernes egenskaber, så bilens køreegenskaber kan justeres. Der er tre indstillinger:
Comfort, Sport og Advanced.
Stabilitets- og traktionskontrolsystemet, DSTC
(Dynamic Stability & Traction Control), hjælper
føreren med at undgå udskridning og forbedrer bilens fremkommelighed.
Comfort
Ved bremsning kan systemets indgriben
mærkes i form af en pulserende lyd. Ved gasgivning vil bilen muligvis accelerere langsommere end forventet.
Indstillingen gør, at bilen føles mere behagelig
på ru og ujævn vejbelægning. Støddæmpningen er blød, og karosseriets bevægelser er
smidige og behagelige.
Sport
Denne indstilling bevirker, at bilen føles mere
sporty, og anbefales til mere aktiv kørsel. Styreresponsen er hurtigere end i stilling
Comfort. Dæmpningen er hårdere, og karosseriet følger vejen for at mindske krængningen i sving.
Advanced
Denne indstilling anbefales kun til meget jævn
og plan vejbelægning.
Støddæmperne er optimeret til maksimalt vejgreb, og krængning i sving er yderligere formindsket.
Systemet består af følgende funktioner:
Betjeningsknapper.
Med midterkonsollens knapper vælges den
ønskede chassisindstilling. Den indstilling, der
blev brugt, da motoren blev slukket, genaktiveres ved næste motorstart. Undtagelsen er
Advanced – den genstartes som Sport.
•
•
•
•
•
•
Antiudskridningsfunktion
Antispinfunktion
Traktionssikring
Motorbremsekontrol - EDC
Corner Traction Control - CTC
Anhænger-stabilisator* - TSA
Antiudskridningsfunktion
Funktionen kontrollerer hjulenes driv- og bremeskraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
07
Traktionssikring
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul, der ikke spinner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
171
07 Førerstøtte
||
Motorbremsekontrol (EDC)
EDC (Engine Drag Control) forhindrer ufrivillig
blokering af hjulene, f.eks. efter nedgearing
eller motorbremsning ved kørsel i lave gear
på glat underlag.
Ufrivillig blokering af hjulene under kørslen
kan bl.a. vanskeliggøre førerens mulighed for
at styre bilen.
Relaterede oplysninger
•
Stabilitets- og traktionskontrolsystem
(DSTC) - betjening (s. 172)
•
Stabilitets- og traktionskontrolsystem
(DSTC) - symboler og meddelelser (s.
174)
Corner Traction Control (CTC)*
CTC kompenserer for understyring og giver
højere acceleration i en kurve end normalt
uden hjulspin på det inderste hjul, f.eks. ved
et sving i en motorvejstilkørsel, for hurtigt at
komme op på den hastighed, der køres med.
Anhænger-stabilisator1
Anhænger-stabilisatorens (s. 306) funktion er
at stabilisere en bil med tilkoblet anhænger i
situationer, hvor vognen er kommet i slinger.
For nærmere oplysninger, se Kørsel med
anhænger (s. 300).
OBS
Funktionen deaktiveres, hvis føreren vælger Sport-funktion.
07
Stabilitets- og traktionskontrolsystem
(DSTC) - betjening
Stabilitets- og traktionskontrolsystemet (s.
171) (DSTC - Dynamic Stability & Traction
Control), hjælper føreren med at undgå
udskridning og forbedrer bilens fremkommelighed.
Valg af niveau - Sport-funktion
Stabilitets- og traktionskontrolsystemet er
altid aktiveret - det kan ikke slås fra.
Føreren kan dog vælge Sport-funktion, hvilket giver mulighed for en mere aktiv køreoplevelse. Ved Sport-funktion registrerer systemet, om speeder, ratbevægelser og kørsel i
sving er mere aktive end ved normal kørsel,
og giver da mulighed for kontrolleret udskridning med bagenden op til et vist niveau, før
det griber ind og stabiliserer bilen.
Hvis føreren afbryder en kontrolleret udskridning ved at slippe speederen, griber Stabilitets- og traktionskontrolsystemet ind og stabiliserer bilen.
Med Sport-funktion opnås maksimal trækkraft, hvis bilen er kørt fast eller ved kørsel på
løst underlag, f.eks. sand eller dyb sne.
Sport-funktion vælges i menusystemet MY
CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se
MY CAR (s. 101).
1
172
Indgår ved montering af et originalt Volvo-anhængertræk.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Førerstøtte
Sport-funktionen er aktiveret, indtil føreren
vælger den fra, eller indtil motoren slukkes efter næste motorstart er Stabilitets- og traktionskontrolsystemet tilbage i sin normale stilling igen.
Relaterede oplysninger
•
Stabilitets- og traktionskontrolsystem
(DSTC) - symboler og meddelelser (s.
174)
07
173
07 Førerstøtte
Stabilitets- og traktionskontrolsystem
(DSTC) - symboler og meddelelser
Stabilitets- og traktionskontrolsystemet (s.
171) (DSTC - Dynamic Stability & Traction
Control), hjælper føreren med at undgå
udskridning og forbedrer bilens fremkommelighed.
Tabel
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
DTSC Midlertidigt FRA
Systemet er midlertidigt blevet reduceret pga. for høj temperatur på bremseskiverne - Funktionen genaktiveres automatisk, når bremserne er afkølet.
DSTC Service påkrævet
Systemet fungerer ikke.
•
•
Stands bilen på et sikkert sted, sluk motoren, og start den igen.
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
"Meddelelse / besked"
Der er en tekstmeddelelse på kombiinstrumentet (s. 59) - Læs den!
Konstant lys i 2 sek..
Systemkontrol ved motorstart.
Blinkende.
Systemet griber ind.
og
Sport-funktion er aktiveret.
07
Relaterede oplysninger
•
174
Stabilitets- og traktionskontrolsystem
(DSTC) - betjening (s. 172)
07 Førerstøtte
Trafikskilt-information (RSI)*
ADVARSEL
Funktionen Trafikskilt-information (RSI – Road
Sign Information) hjælper føreren med at
huske hastighedsrelaterede trafikskilte, bilen
har passeret.
RSI fungerer ikke i alle situationer, den er
kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel.
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet køres på en sikker måde og i
overensstemmelse med gældende færdselsregler og bestemmelser.
Trafikskilt-information (RSI)* betjening
Funktionen Trafikskilt-information (RSI – Road
Sign Information) hjælper føreren med at
huske hastighedsrelaterede trafikskilte, bilen
har passeret.
Sådan håndteres funktionen
Relaterede oplysninger
•
Trafikskilt-information (RSI)* - betjening
(s. 175)
•
Trafikskilt-information (RSI)* - begrænsninger (s. 177)
Eksempler på læsbare, hastighedsrelaterede
skilte2.
Funktionen RSI giver oplysninger om bl.a.
aktuel hastighed, at en motorvej eller motortrafikvej begynder/ophører, og når der er
overhalingsforbud.
I tilfælde af, at både et skilt for motorvej/
motortrafikvej og et skilt med højest tilladt
hastighed passeres, vælger RSI at vise skiltsymbolet for højest tilladt hastighed.
2
3
Registrerede hastighedsoplysninger3.
Når RSI har registreret et trafikskilt med
påbudt hastighed, viser kombiinstrumentet
dette skilt som et symbol.
Sammen med symbolet for
den gældende hastighedsgrænse kan et skilt med
overhalingsforbud eventuelt
også blive vist.
07
Hvilke trafikskilte, der vises på kombiinstrumentet, afhænger af markedet – denne instruktionsbogs illustrationer viser kun nogle eksempler.
Hvilke trafikskilte, der vises på kombiinstrumentet, afhænger af markedet – denne instruktionsbogs illustrationer viser kun nogle eksempler.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
175
07 Førerstøtte
||
Begrænsning eller motorvej ophører
Ekstra skilte
I situationer, hvor RSI registrerer et skilt, som
betyder, at hastighedsgrænsen ophører –
eller at anden hastighedsrelateret information,
f.eks. en motorvej, ophører – viser kombiinstrumentet det tilsvarende trafikskilt i
ca. 10 sekunder:
Nogle hastigheder gælder først efter f.eks. en
vis strækning eller på et bestemt tidspunkt af
døgnet. Føreren gøres opmærksom på dette
med et symbol for ekstra skilt under symbolet
med hastighed.
Eksempler på disse skilte er:
Eksempler på ekstra skilte3.
Alle begrænsninger ophører.
Nogle gange er der skilte med forskellige
hastighedsgrænser for den samme vej - et
ekstra skilt angiver, under hvilke omstændigheder hastighederne gælder. Det kan f.eks.
være vejafsnit, hvor der sker mange ulykker i
regnvejr og/eller tåge.
Et ekstra skilt relateret til regn vises kun, hvis
vinduesviskerne anvendes.
Motorvej ophører.
07
Derefter skjules skilt-informationen, indtil det
næste hastighedsrelaterede skilt registreres.
Hastighed, der gælder for en
frakørsel, angives på visse
markeder med et ekstra skilt
indeholdende en pil.
Hastighedsskilte, der er forbundet med denne form for
ekstra skilt, vises kun, hvis føreren bruger
afviserne.
3
176
Visning af yderligere information
Et symbol for ekstra skilt i form af en tom
ramme under kombiinstrumentets hastighedssymbol betyder, at RSI har registreret et
ekstra skilt med supplerende oplysninger om
den aktuelle hastighedsgrænse.
Indstilling i MY CAR
Der er valgmuligheder for RSI i menusystemet
MY CAR, se MY CAR (s. 101).
Hvilke trafikskilte, der vises på kombiinstrumentet, afhænger af markedet – denne instruktionsbogs illustrationer viser kun nogle eksempler.
07 Førerstøtte
Trafikskilt-information Til/Fra
heden overskrides. Funktionen kan aktiveres/
deaktiveres i menusystemet MY CAR. For en
beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s.
101).
Relaterede oplysninger
•
•
•
Kombiinstrumentets visning af hastighedssymboler kan slås fra. Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR. For
en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR
(s. 101).
Hastighedsadvarsel
Trafikskilt-information (RSI)* (s. 175)
Trafikskilt-information (RSI)* - begrænsninger (s. 177)
MY CAR (s. 101)
Trafikskilt-information (RSI)* begrænsninger
Funktionen Trafikskilt-information (RSI – Road
Sign Information) hjælper føreren med at
huske hastighedsrelaterede trafikskilte, bilen
har passeret. Funktionen har følgende
begrænsninger.
RSI-funktionens kamerasensor har begrænsninger, der svarer til det menneskelige øjes –
læs mere om kamerasensorens begrænsninger (s. 215)).
Skilte, der indirekte informerer om, at der
gælder en hastighedsgrænse, f.eks. skilt for
by/byområde, registreres ikke af RSI-funktionen.
Her følger nogle eksempler på, hvad der kan
forstyrre funktionen:
•
•
•
•
•
Blegede skilte
Skilte placeret i en kurve
Forvredne eller beskadigede skilte
Tildækkede eller dårligt placeret skilte
Skilte, der er helt eller delvist dækket med
frost, sne og/eller snavs.
Relaterede oplysninger
Føreren kan vælge at få en advarsel, når gældende hastighedsgrænser overskrides med
5 km/t eller mere. Advarslen gives i form af, at
symbolet med den gældende maksimale
hastighed midlertidigt blinker, når hastig-
•
•
07
Trafikskilt-information (RSI)* (s. 175)
Trafikskilt-information (RSI)* - betjening
(s. 175)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
177
07 Førerstøtte
Fartbegrænser
Relaterede oplysninger
Fartbegrænser - kom godt i gang
En Fartbegrænser (Speed Limiter) kan betragtes som en omvendt fartpilot - føreren regulerer hastigheden med speederen, men forhindres af Fartbegrænseren i at komme til at
overtræde en forudvalgt/indstillet hastighed.
•
•
•
Fartbegrænser - alarm ved overskridelse
af hastighed (s. 180)
En Fartbegrænser (Speed Limiter) kan betragtes som en omvendt fartpilot - føreren regulerer hastigheden med speederen, men forhindres af Fartbegrænseren i at komme til at
overtræde en forudvalgt/indstillet hastighed.
Oversigt
•
Fartbegrænser - slukning (s. 180)
Slå til og aktivere
Fartbegrænser - kom godt i gang (s. 178)
Fartbegrænser – midlertidig deaktivering
og standby (s. 179)
Når Fartbegrænseren er aktiveret, viser kombiinstrumentet dens symbol (6) i kombination
med en markering (5) ved den indstillede
maksimale hastighed.
Valg og lagring af den højest mulige hastighed i hukommelsen kan foretages både under
kørsel, og når bilen holder stille.
Under kørsel
Tastaturet på rattet og kombiinstrument.
Fartbegrænser - Til/Fra.
Standby ophører, og gemt hastighed
genoptages.
07
Standby.
Aktiver og juster den maksimale hastighed.
Valgt hastighed.
Fartbegrænser aktiv.
178
1. Tryk på ratknap
for at slå Fartbegrænseren til.
> Symbolet (6) for Fartbegrænser tændes på kombiinstrumentet.
2. Når bilen kører ved den ønskede maksimale hastighed: Tryk på en af ratknapperne
eller
, indtil kombiinstrumentet viser en markering (5) ved den
ønskede maksimale hastighed.
> Fartbegrænseren er derefter aktiveret,
og den valgte maksimale hastighed er
gemt i hukommelsen.
07 Førerstøtte
Når bilen holder stille
Fartbegrænser - ændre hastighed
1. Tryk på ratknap
seren til.
En Fartbegrænser (Speed Limiter) kan betragtes som en omvendt fartpilot - føreren regulerer hastigheden med speederen, men forhindres af Fartbegrænseren i at komme til at
overtræde en forudvalgt/indstillet hastighed.
for at slå Fartbegræn-
2. Gå frem med
-knappen, indtil kombiinstrumentet viser en markering (5) ved den
ønskede maksimale hastighed.
> Fartbegrænseren er derefter aktiveret,
og den valgte maksimale hastighed er
gemt i hukommelsen.
Relaterede oplysninger
•
•
Fartbegrænser (s. 178)
Fartbegrænser - ændre hastighed (s.
179)
•
Fartbegrænser – midlertidig deaktivering
og standby (s. 179)
•
•
Fartbegrænser - slukning (s. 180)
Fartbegrænser - alarm ved overskridelse
af hastighed (s. 180)
For at ændre den lagrede hastighed:
•
eller
Juster med korte tryk på
hvert tryk giver +/- 5 km/t. De senest
udførte tryk gemmes i hukommelsen.
For at justere +/- 1 km/t:
•
Hold knappen trykket ind og slip, når
kombiinstrumentet viser en markering (5)
ved den ønskede maksimale hastighed.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Fartbegrænser (s. 178)
Fartbegrænser - kom godt i gang (s. 178)
Fartbegrænser – midlertidig deaktivering
og standby (s. 179)
Fartbegrænser - slukning (s. 180)
Fartbegrænser - alarm ved overskridelse
af hastighed (s. 180)
Fartbegrænser – midlertidig
deaktivering og standby
En Fartbegrænser (Speed Limiter) kan betragtes som en omvendt fartpilot - føreren regulerer hastigheden med speederen, men forhindres af Fartbegrænseren i at komme til at
overtræde en forudvalgt/indstillet hastighed.
Midlertidig deaktivering - standby
For midlertidigt at deaktivere Fartbegrænseren og sætte den i standby:
–
Tryk på
.
> Kombiinstrumentets markering (5) skifter farve fra GRØN til HVID, og føreren
kan midlertidigt overskride den indstillede maksimale hastighed.
Fartbegrænseren aktiveres igen med et
, hvorved markeringen (5)
tryk på
skifter farve fra HVID til GRØN, og
bilens maksimale hastighed er igen
begrænset.
Midlertidig deaktivering med speeder
Fartbegrænseren kan også sættes i standby
med speederen, f.eks. for hurtigt at kunne
accelerere bilen ud af en situation:
07
179
07 Førerstøtte
||
– Træd speederen helt i bund.
> Kombiinstrumentet viser den lagrede
maksimale hastighed med en farvet
markering (5), og føreren kan midlertidigt overskride den indstillede maksimale hastighed – markeringen (5) skifter samtidig farve fra GRØN til HVID.
Fartbegrænseren genaktiveres automatisk, efter at speederen er sluppet,
og bilens hastighed er aftaget ved den
valgte/gemte maksimale hastighed displayets markering (5) skifter farve fra
HVID til GRØN, og bilens maksimale
hastighed er igen begrænset.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
07
Fartbegrænser (s. 178)
Fartbegrænser - alarm ved
overskridelse af hastighed
En Fartbegrænser ((Speed Limiter)) kan
betragtes som en omvendt fartpilot - føreren
regulerer hastigheden med speederen, men
forhindres af Fartbegrænseren i at komme til
at overtræde en forud valgt/indstillet hastighed.
Ved kørsel stejlt nedad kan Fartbegrænserens
bremseeffekt være utilstrækkelig, og den
valgte maksimale hastighed overskrides.
Føreren gøres opmærksom på dette med et
akustisk signal.
En Fartbegrænser (Speed Limiter) kan betragtes som en omvendt fartpilot - føreren regulerer hastigheden med speederen, men forhindres af Fartbegrænseren i at komme til at
overtræde en forudvalgt/indstillet hastighed.
For at slå Fartbegrænseren fra:
–
Fartbegrænser - kom godt i gang (s. 178)
Alarmen aktiveres først efter 5 sekunder,
hvis hastigheden overskrides med mindst
3 km/t, forudsat der ikke er trykket på
eller
i det sidnogen af knapperne
ste halve minut.
Fartbegrænser - slukning (s. 180)
Fartbegrænser - alarm ved overskridelse
af hastighed (s. 180)
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Fartbegrænser (s. 178)
Fartbegrænser - ændre hastighed (s. 179)
Fartbegrænser - kom godt i gang (s. 178)
Fartbegrænser – midlertidig deaktivering
og standby (s. 179)
Fartbegrænser - slukning (s. 180)
.
Føreren kan derefter med speederen
igen vælge hastighed uden begrænsning.
OBS
Fartbegrænser - ændre hastighed (s. 179)
Tryk på ratknap
> Kombiinstrumentets symbol for Fartbegrænser (6) og markering for indstillet hastighed (5) slukkes. Den valgte og
gemte hastighed er dermed slettet fra
hukommelsen og kan ikke genoptages
-knappen.
med
Signalet høres, indtil føreren har bremset farten ned under den valgte maksimale hastighed.
•
180
Fartbegrænser - slukning
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Fartbegrænser (s. 178)
Fartbegrænser - kom godt i gang (s. 178)
Fartbegrænser – midlertidig deaktivering
og standby (s. 179)
Fartbegrænser - alarm ved overskridelse
af hastighed (s. 180)
07 Førerstøtte
Fartpilot*
ADVARSEL
Fartpiloten (CC – Cruise Control) hjælper føreren med at opretholde en konstant hastighed,
hvilket giver en mere afslappet køreoplevelse
på motorveje og lange lige veje i jævn trafikstrøm.
Føreren skal altid være opmærksom på
trafikforhold og gribe ind, når fartpiloten
ikke holder en passende hastighed og/eller
passende afstand.
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet køres på en sikker måde.
Oversigt
Relaterede oplysninger
•
•
Tastaturet på rattet og kombiinstrument i bil med
Fartbegrænser4.
Fartpilot - Til/Fra.
Standby ophører, og gemt hastighed
genoptages.
Fartpilot* - håndtere hastighed (s. 182)
Fartpilot* - midlertidig deaktivering og
standby (s. 182)
•
Fartpilot* - genoptagelse af indstillet
hastighed (s. 183)
•
Fartpilot* - slå fra (s. 183)
Standby
Tastaturet på rattet og kombiinstrument i bil
uden Fartbegrænser4.
Aktiver og juster hastighed.
Valgt hastighed (GRÅ = Standby).
Fartpilot aktiveret - HVIDT symbol (GRÅ =
Standby).
07
4
En Volvo-forhandler har opdateret information om, hvad der gælder for det respektive marked.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
181
07 Førerstøtte
Fartpilot* - håndtere hastighed
Fartpiloten (CC – Cruise Control) hjælper føreren med at holde en konstant hastighed. Det
er muligt at henholdsvis aktivere, indstille og
ændre hastigheden.
Tilkobling og indstilling af hastighed
•
Hold knappen trykket ind, og slip ved den
ønskede hastighed.
Fartpilot* - midlertidig deaktivering og
standby
En midlertidig acceleration af speeder, såsom
under overhaling, uden at det berører fartpiloten indstilling - bilen vil vende tilbage til den
indstillede hastighed, når speederen slippes.
Fartpiloten (CC – Cruise Control) hjælper føreren med at holde en konstant hastighed.
Funktionen kan afbrydes midlertidigt og sættes i standby.
For at slå fartpiloten til:
•
Tryk på ratknap
>
Fartpilotens symbol på kombiinstrumentet skifter fra HVID til GRÅ og viser, at
fartpiloten er i standby.
OBS
Hvis en af fartpilotens knapper holdes
nede i nogle minutter, blokeres den og lukkes ned. For at kunne genaktivere fartpiloten, skal bilen standses og motoren startes
igen.
For at aktivere fartpiloten:
•
Ved den ønskede hastighed - tryk på ratknap
eller
.
>
Den aktuelle hastighed gemmes i hukommelsen, og kombiinstrumentets markering (5) tændes/bliver HVID ved den
valgte hastighed.
Relaterede oplysninger
•
•
Fartpilot* (s. 181)
Fartpilot* - midlertidig deaktivering og
standby (s. 182)
•
Fartpilot* - genoptagelse af indstillet
hastighed (s. 183)
•
Fartpilot* - slå fra (s. 183)
OBS
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder under 30 km/t.
07
Ændre hastighed
For at ændre den lagrede hastighed:
•
Juster med korte tryk på
eller
hvert tryk giver +/- 5 km/t. De senest
udførte tryk gemmes i hukommelsen.
For at justere +/- 1 km/t:
182
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Midlertidig deaktivering - standby
For midlertidigt at slå fartpiloten fra og sætte
den i standby:
•
Tryk på ratknap
>
Kombiinstrumentets markering (5) og
symbolet (6) skifter farve fra HVID til GRÅ.
.
Automatisk standby
Fartpiloten slås midlertidigt fra og sættes i
standby, hvis:
•
•
•
hjulene har mistet vejgrebet
driftsbremsen bruges
hastigheden er faldet til under ca. 30 km/t
07 Førerstøtte
•
koblingspedalen holdes nede i et stykke
tid - nogle få sekunder aktiverer dog ikke
standby5
•
gearvælgeren føres til neutral stilling
(automatgear)
•
føreren holder en højere hastighed end
den indstillede i længere tid end 1 minut.
Føreren skal derefter selv afpasse hastigheden.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Fartpilot* - håndtere hastighed (s. 182)
•
Fartpilot* - slå fra (s. 183)
Fartpilot* (s. 181)
Fartpilot* - genoptagelse af indstillet
hastighed
Fartpiloten (CC – Cruise Control) hjælper føreren med at holde en konstant hastighed. Efter
midlertidig deaktivering og standby (s. 182) er
det muligt at genoptage den indstillede
hastighed.
Fartpilot* - slå fra
Fartpiloten (CC – Cruise Control) hjælper føreren med at holde en konstant hastighed. Her
beskrives, hvordan den slås fra.
For at genaktivere fartpiloten fra standby:
Fartpiloten slås fra med en ratknap (1) eller
ved at slukke for motoren - den indstillede
hastighed slettes fra hukommelsen og kan
-knappen.
ikke genoptages med
•
Tryk på ratknap
Relaterede oplysninger
>
Kombiinstrumentets markering (5) og
symbol (6) skifter farve fra GRÅ til HVID,
og hastigheden sættes til den sidst
gemte.
Fartpilot* - genoptagelse af indstillet
hastighed (s. 183)
.
•
•
•
•
OBS
En markant forøgelse af hastigheden kan
følge, efter at hastigheden er genoptaget
med
.
Fartpilot* (s. 181)
Fartpilot* - håndtere hastighed (s. 182)
Fartpilot* - midlertidig deaktivering og
standby (s. 182)
Fartpilot* - genoptagelse af indstillet
hastighed (s. 183)
Relaterede oplysninger
5
•
•
•
Fartpilot* - håndtere hastighed (s. 182)
•
Fartpilot* - slå fra (s. 183)
Fartpilot* (s. 181)
Fartpilot* - midlertidig deaktivering og
standby (s. 182)
07
I biler med 4-cyl 2.0L-motor er der også mulighed for gearskifte.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
183
07 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot - ACC*
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot ((ACC – Adaptive Cruise
Control)) hjælper føreren med at holde en
jævn hastighed og en sikker afstand til forankørende køretøjer.
Føreren skal altid være opmærksom på
trafikforhold og gribe ind, når den adaptive
fartpilot ikke holder en passende hastighed
eller passende afstand.
Den adaptive fartpilot kan ikke håndtere
alle trafik, vejr- og vejforhold.
Den adaptive fartpilot giver en mere afslappende køreoplevelse på lange ture på motorveje og lange lige landeveje i en jævn trafikstrøm.
Læs alle afsnit om den adaptive fartpilot i
instruktionsvejledningen for at lære om
dens begrænsninger, som føreren skal
være opmærksom på, før den anvendes.
Føreren indstiller den ønskede hastighed (s.
187) og tidsinterval (s. 188) til bilen foran. Når
radardetektoren registrerer et langsommere
køretøj foran bilen, tilpasses hastigheden
automatisk til dette. Når vejen er fri, begynder
bilen igen at køre med den valgte hastighed.
Hvis den Adaptive fartpilot er slukket eller stillet i standby (s. 189), og bilen kommer for
tæt på et forankørende køretøj, advares føreren i stedet af funktionen Afstandskontrol (s.
198) om den korte afstand.
Føreren er altid ansvarlig for, at korrekt
afstand og hastighed holdes, selv når den
adaptive fartpilot bruges.
VIGTIGT
Vedligeholdelse af den adaptive fartpilots
dele må kun udføres på værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Automatisk gearkasse
Biler med automatgear har øget funktionalitet
med den adaptive fartpilots Køassistent (s.
190).
07
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
184
Adaptiv fartpilot* - oversigt (s. 186)
Adaptiv fartpilot* - funktion (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - fejlsøgning og afhjælpning af fejl (s. 195)
Adaptiv fartpilot* - symboler og meddelelser (s. 196)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Adaptiv fartpilot* - funktion
Den adaptive fartpilot ((ACC – Adaptive Cruise
Control)) hjælper føreren med at holde en
jævn hastighed og en sikker afstand til forankørende køretøjer. Den består dels af en fartholder og dels en samarbejdende afstandsholder.
07 Førerstøtte
Oversigt over funktioner
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot er ikke et kollisionsforebyggende system. Føreren skal gribe
ind, hvis systemet ikke registrerer et forankørende køretøj.
Den adaptive fartpilot bremser ikke for
mennesker eller dyr, og ikke for små køretøjer, f.eks. cykler og motorcykler. Heller
ikke for modkørende, langsomme eller stationære køretøjer og genstande.
Oversigt over funktioner6.
Advarselslampe - føreren skal selv
bremse
Tastaturet på rattet (s. 186)
Radarsensor (s. 192)
Brug ikke den adaptive fartpilot ved f.eks.
bytrafik, tæt trafik, vejkryds, isglatte veje,
meget vand eller sjap på vejbanen, kraftig
regn/snefald, dårlig sigtbarhed, snoede
veje eller fra- og tilkørsler.
Afstanden til forankørende køretøjer (s. 188)
måles hovedsagelig med en radarsensor (s.
192). Fartpilot regulerer hastigheden med
gasgivning og opbremsninger. Det er normalt,
at bremserne afgiver svage lyde, når de bruges af den adaptive fartpilot.
ADVARSEL
Bremsepedalen bevæger sig, når fartpiloten bremser. Du må ikke hvile foden under
bremsepedalen, da den kan komme i
klemme.
Den adaptive fartpilot har til opgave at følge
forankørende køretøjer i samme vejbane med
en af føreren indstillet tidsafstand. Hvis radarsensoren ikke kan se et forankørende køretøj,
vil bilen i stedet holde fartpilotens indstillede
hastighed. Dette sker, selvom det forankørende køretøjs hastighed overstiger fartpilotens indstillede hastighed.
Den adaptive fartpilot har til opgave at regulere hastigheden blødt. I situationer, der kræver hurtig opbremsning, skal føreren selv
bremse. Dette gælder ved store hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt. På grund af radarsensorens
begrænsninger (s. 193) kan en opbremsning
komme uventet eller helt udeblive.
Den adaptive fartpilot kan aktiveres til at følge
et andet køretøj ved hastigheder fra 30 km/t7
til 200 km/t. Hvis hastigheden falder til under
30 km/t, eller hvis motorens omdrejningstal
bliver for lavt, indstilles fartpiloten på standby
(s. 189), hvorved automatisk bremsning
ophører. Føreren skal derefter selv tage over
for at holde en sikker afstand til forankørende
køretøjer.
Advarselslampe - føreren skal selv
bremse
07
Den adaptive fartpilot har en bremseevne
svarende til mere end 40 % af bilens bremsekapacitet.
6
7
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan afvige afhængigt af bilmodel.
Køassistenten (s. 190) (i biler med automatgear) kan håndtere intervallet 0-200 km/t.
}}
185
07 Førerstøtte
||
Hvis bilen skal bremses kraftigere, end fartpiloten har mulighed for, og føreren ikke bremser, bruger fartpiloten Kollisionsadvarslens (s.
207) advarselslampe og advarselslyd til at
gøre føreren opmærksom på, at omgående
indgriben er påkrævet.
Adaptiv fartpilot* - oversigt
Adaptiv fartpilot uden Fartbegrænser
Betjening af den adaptive fartpilot og tastaturet på rattet varierer afhængigt af, om bilen er
udstyret med fartbegrænser8 eller ej.
Adaptiv fartpilot med Fartbegrænser
OBS
Det kan være svær at se advarselslampen i
stærkt sollys eller ved brug af solbriller.
ADVARSEL
Fartpiloten advarer kun om køretøjer, som
radarsensoren har registreret. Derfor kan
advarslen udeblive eller ske med forsinkelse. Vent ikke på en advarsel, men
brems, når det er nødvendigt.
Stejle veje og/eller tung last
07
Bemærk, at den adaptive fartpilot primært er
beregnet til brug ved kørsel på plane vejbaner. Den kan have svært ved at holde korrekt
afstand til forankørende køretøjer ved kørsel
på stejle nedadgående bakker, med tung last
eller med anhænger - vær ekstra opmærksom
og klar til at bremse.
Relaterede oplysninger
•
•
•
186
Adaptiv fartpilot - ACC* (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - slå fra (s. 190)
Adaptiv fartpilot* - overhale andre køretøjer (s. 190)
Standby ophører, og gemt hastighed
genoptages.
Fartpilot - Til/Fra eller Standby.
Fartpilot - Til/Fra.
Standby ophører, og gemt hastighed
genoptages.
Standby
Tidsafstand - Øge/mindske.
Aktiver og juster hastighed.
Grøn markering ved gemt hastighed
(HVID = standby).
Tidsafstand
ACC er aktiveret ved GRØNT symbol
(HVID = standby).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tidsafstand - Øge/mindske.
Aktiver og juster hastighed.
(Anvendes ikke)
Grøn markering ved gemt hastighed
(HVID = standby).
Tidsafstand
ACC er aktiveret ved GRØNT symbol
(HVID = standby).
07 Førerstøtte
Relaterede oplysninger
•
•
•
Adaptiv fartpilot - ACC* (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - funktion (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - symboler og meddelelser (s. 196)
Adaptiv fartpilot* - håndtere hastighed
For at slå fartpiloten til:
•
– et lignende HVIDT
Tryk på ratknap
symbol tændes på kombiinstrumentet (8),
hvilket viser, at fartpiloten er i standby (s.
189).
For at aktivere fartpiloten:
•
Ved den ønskede hastighed - tryk på rateller
.
knap
>
Den aktuelle hastighed gemmes i hukommelsen, kombiinstrumentet viser et "forstørrelsesglas" omkring den valgte
hastighed i et par sekunder, og dens markering skifter fra HVID til GRØN.
Når dette symbol skifter farve fra
HVID til GRØN, er fartpiloten aktiveret, og bilen holder den gemte
hastighed.
Kun når symbolet viser et billede af et andet køretøj,
reguleres afstanden til forankørende køretøjer af fartpiloten.
8
Samtidig markeres et hastighedsinterval:
Den adaptive fartpilot ((ACC – Adaptive Cruise
Control)) hjælper føreren med at holde en
jævn hastighed og en sikker afstand til forankørende køretøjer.
•
den højere hastighed med GRØN markering (6), er den forprogrammerede hastighed
•
den lavere hastighed er den forankørende
bils hastighed.
Ændre hastighed
For at ændre den lagrede hastighed:
•
eller
Juster med korte tryk på
hvert tryk giver +/- 5 km/t. De senest
udførte tryk gemmes i hukommelsen.
Hvis hastigheden øges med speederen
inden tryk på
/ -knappen, er det
bilens aktuelle hastighed ved tryk på
knappen, der gemmes i fartpiloten.
For at justere +/- 1 km/t:
•
Hold knappen trykket ind, og slip ved den
ønskede hastighed.
07
En Volvo-forhandler har opdateret information om, hvad der gælder for det respektive marked.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
187
07 Førerstøtte
||
OBS
Hvis en af fartpilotens knapper holdes
nede i nogle minutter, blokeres den og lukkes ned. For at kunne genaktivere fartpiloten, skal bilen standses og motoren startes
igen.
I nogle situationer kan fartpiloten ikke aktiveres. Så viser kombiinstrumentet (s. 196)
Fartpilot ikke t. rådighed.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Adaptiv fartpilot - ACC* (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - oversigt (s. 186)
Adaptiv fartpilot* - funktion (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - indstilling af
tidsafstand
Den adaptive fartpilot ((ACC – Adaptive Cruise
Control)) hjælper føreren med at holde en
jævn hastighed og en sikker afstand til forankørende køretøjer.
Forskellige tidsafstande til
forankørende køretøjer kan
vælges og vises på kombiinstrumentet som 1-5 vandrette streger – jo flere streger, desto længere tidsafstand. En streg svarer til ca.
ca. 1 sekund, til forankørende køretøjer,
5 streger ca. 3 sekunder.
For at indstille/ændre tidsafstanden:
•
Drej rattastaturets (s. 186) fingerhjul (eller
brug knapperne
/
for en bil uden
Fartbegrænser).
Når afstanden bliver kort ved lav hastighed,
øger den adaptive fartpilot tidsafstanden.
07
For at kunne følge den forankørende bil blødt
og komfortabelt, tillader den adaptive fartpilot
tidsafstanden at variere tydeligt i visse tilfælde.
Husk, at små tidsafstande kun giver føreren
en kort tid til at reagere og handle, hvis noget
uforudset skulle ske i trafikken.
Samme symbol vises også, når funktionen
Afstandskontrol (s. 198) er aktiveret.
188
OBS
Brug kun en tidsafstand, som er tilladt
ifølge lokale færdselsregler.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis fartpiloten ikke synes at reagere ved
aktivering, kan årsagen være, at tidsafstanden til den forankørende bil forhindrer
en forøgelse af hastigheden.
Jo højere hastighed desto længere bliver
afstanden i meter for et givet tidsinterval.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Adaptiv fartpilot - ACC* (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - oversigt (s. 186)
Adaptiv fartpilot* - funktion (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - slå fra (s. 190)
07 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot* - midlertidig
deaktivering og standby
Den adaptive fartpilot ((ACC – Adaptive Cruise
Control)) hjælper føreren med at holde en
jævn hastighed og en sikker afstand til forankørende køretøjer. Fartpiloten kan afbrydes
midlertidigt og sættes i standby.
•
gearvælgeren føres til N-stilling (automatgear)
•
føreren holder en højere hastighed end
den indstillede i længere tid end 1 minut.
Føreren skal derefter selv afpasse hastigheden.
For midlertidigt at slå den adaptive fartpilot
fra og sætte den i standby:
En midlertidig acceleration med speederen,
f.eks. ved overhaling, påvirker ikke fartpilotens indstilling - bilen vender tilbage til den
sidst gemte hastighed, når speederen slippes.
•
Automatisk standby
Midlertidig deaktivering - standby med
Fartbegrænser
Tryk på ratknap
Dette symbol og den gemte hastigheds markering skifter derefter farve
fra GRØN til HVID.
Midlertidig deaktivering - standby uden
Fartbegrænser
For midlertidigt at slå den adaptive fartpilot
fra og sætte den i standby:
•
Tryk på ratknap
Standby pga. førerens indgriben
Fartpiloten slås midlertidigt fra og sættes i
standby, hvis:
•
•
9
10
driftsbremsen bruges
koblingspedalen er trykket ned i længere
end 1 minut9
Den adaptive fartpilot er afhængig af andre
systemer, f.eks. DSTC (Stabilitets- og traktionskontrolsystem) (s. 171). Hvis et af disse
systemer ophører med at fungere, frakobles
fartpiloten automatisk.
I tilfælde af automatisk deaktivering lyder der
et signal, og meddelelsen Fartpilot ikke
aktiv vises på kombiinstrumentet. Føreren
skal derefter selv gribe ind og tilpasse hastighed og afstand til forankørende køretøjer.
•
•
•
hjulene har mistet vejgrebet
bremsernes temperatur er høj
radarsensoren er tildækket, f.eks. af blød
sne eller kraftig regn (radarbølgerne blokeres).
Genoptagelse af indstillet hastighed
Den adaptive fartpilot i standby genaktiveres
– hastigheden sætmed et tryk på ratknap
tes så til den senest gemte.
OBS
En markant forøgelse af hastigheden kan
følge, efter at hastigheden er genoptaget
.
med
Relaterede oplysninger
•
•
•
Adaptiv fartpilot - ACC* (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - oversigt (s. 186)
Adaptiv fartpilot* - funktion (s. 184)
Automatisk frakobling kan have følgende
årsager:
•
•
•
•
føreren åbner døren
07
føreren tager selen af
motorens omdrejningstal er for lavt/højt
hastigheden er faldet til under 30 km/t10
At udkoble og vælge et højere eller lavere gear medfører ikke standby.
Gælder ikke for en bil med Køassistent - den klarer helt ned til stillestående.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
189
07 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot* - overhale andre
køretøjer
Den adaptive fartpilot ((ACC – Adaptive Cruise
Control)) hjælper føreren med at holde en
jævn hastighed og en sikker afstand til forankørende køretøjer.
Når bilen følger et andet køretøj, og føreren
markerer en forestående overhaling med afviseren11, hjælper den adaptive fartpilot ved
kort at accelerere bilen mod forankørende
køretøjer.
Funktionen er aktiv ved hastigheder
over 70 km/t.
ADVARSEL
Bemærk, at denne funktion kan aktiveres
ved flere situationer, ud over af ved overhaling, f.eks. når afviserne bruges til at
markere skift af kørebane eller frakørsel til
en anden vej - bilen vil derefter kortvarigt
accelerere.
Relaterede oplysninger
07
•
•
•
11
190
Adaptiv fartpilot* - slå fra
Adaptiv fartpilot* - køassistent
Den adaptive fartpilot ((ACC – Adaptive Cruise
Control)) hjælper føreren med at holde en
jævn hastighed og en sikker afstand til forankørende køretøjer.
Den adaptive fartpilot ((ACC – Adaptive Cruise
Control)) hjælper føreren med at holde en
jævn hastighed og en sikker afstand til forankørende køretøjer. Køassistenten giver den
adaptive fartpilot flere funktioner, selv ved
hastigheder under 30 km/t..
Tastatur med Hastighedsbegrænser
Den Adaptive fartpilot slås fra med ratknap
på rattets knapper (s. 186). Den indstillede
hastighed slettes og kan ikke genoptages
-knappen.
med
Tastatur uden Fartbegrænser
Med et kort tryk på ratknap
sættes den
adaptive fartpilot i standby (s. 189). Med
yderligere et kort tryk slås den fra. Den indstillede hastighed slettes og kan ikke genop-knappen.
tages med
Relaterede oplysninger
•
•
•
Adaptiv fartpilot - ACC* (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - funktion (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - symboler og meddelelser (s. 196)
Adaptiv fartpilot - ACC* (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - oversigt (s. 186)
Adaptiv fartpilot* - funktion (s. 184)
Kun ved venstreblink i venstrestyret bil henholdsvis blink mod højre i højrestyret bil.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
I en bil med automatgear er den adaptive fartpilot suppleret med funktionen køassistent
(også kaldet "Queue Assist").
Køassistenten har følgende funktioner:
•
•
•
•
Udvidet hastighedsinterval - også under
30 km/t og stillestående
Skift af mål
Automatisk bremsning ophører, når bilen
holder stille
Automatisk aktivering af parkeringsbremse.
Bemærk, at den mindste programmerbare
hastighed for den adaptive fartpilot er 30 km/t
– selv om den er i stand til at følge et andet
køretøj ned til stillestående, kan en lavere
hastighed ikke vælges.
07 Førerstøtte
Forøget hastighedsinterval
OBS
For at kunne aktivere fartpiloten skal førerdøren være lukket, og føreren skal have
taget sikkerhedsselen på.
Med automatgear kan den adaptive fartpilot
følge et andet køretøj i intervallet 0-200 km/t.
OBS
Køassistenten kan holde bilen stille i højst
4 minutter - derefter aktiveres parkeringsbremsen og fartpiloten kobles fra.
•
Skift af mål
OBS
•
Tryk på ratknap
•
Træd ned på speederen.
>
Derefter vil Fartpiloten igen følge forankørende køretøjer.
•
når hastigheden kommer under 5 km/t,
og fartpiloten ikke er sikker på, om målobjektet er et stillestående køretøj eller et
andet objekt, f.eks. et vejbump.
•
når hastigheden kommer under 5 km/t og
forankørende køretøjer drejer af, så fartpiloten ikke længere har et køretøj at følge.
Ophør af automatisk bremsning ved
stillestående
I nogle situationer afbryder køassistenten
automatisk bremsning ved stillestående. Det
betyder, at bremserne slipper, og bilen kan
begynde at rulle - føreren skal derfor gribe ind
og selv bremse for at holde bilen.
Hvis det forankørende målkøretøj drejer af, kan
der være stillestående trafik længere fremme.
Når den adaptive fartpilot følger et andet
køretøj ved hastigheder under 30 km/t og
skifter mål til et stillestående køretøj, vil fartpiloten bremse for det stillestående køretøj.
ADVARSEL
.
eller
Den adaptive fartpilot slås fra og sættes i
standby:
Før fartpiloten kan genaktiveres, skal
føreren slippe parkeringsbremsen.
For at kunne aktivere fartpiloten under
30 km/t kræves et forankørende køretøj
inden for en rimelig afstand.
Ved korte stop i forbindelse med krybekørsel i
langsom trafik eller ved trafiklys genoptages
kørslen automatisk, hvis de korte stop ikke
overstiger ca. 3 sekunder – tager det længere
tid, før den forankørende bil begynder at køre
igen, sættes den adaptive fartpilot i standby
med automatisk bremsning. Føreren skal
derefter genaktivere den på en af følgende
måder:
Automatisk standby ved skift af mål
Når fartpiloten følger et andet køretøj ved
hastigheder over 30 km/t og skifter mål fra
et bevægeligt til et stillestående køretøj, vil
fartpiloten ignorere det stillestående køretøj og i stedet vælge den lagrede hastighed.
•
Føreren skal selv gribe ind og bremse.
Køassistenten slipper også i følgende situationer driftsbremsen og stiller den adaptive
fartpilot i standby:
•
•
•
føreren sætter foden på bremsepedalen
•
føreren stiller fartpiloten i standby.
parkeringsbremsen trækkes
gearvælgeren føres til P-, N- eller R-stilling
07
Automatisk aktivering af
parkeringsbremse
I nogle situationer trækker Køassistenten parkeringsbremsen for fortsat at holde bilen
stille.
}}
191
07 Førerstøtte
||
Det sker, hvis:
•
føreren åbner døren eller tager sikkerhedsselen af
•
DSTC ændres fra Normal- til Sport-stilling
•
Køassistenten har holdt bilen stille i mere
end 4 minutter
•
•
motoren slukkes
bremserne overophedes.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Adaptiv fartpilot - ACC* (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - skifte fartpilotens
funktionalitet
Den adaptive fartpilot ((ACC – Adaptive Cruise
Control)) hjælper føreren med at holde en sikker afstand til forankørende køretøjer.
Skifte fra ACC til CC
Med et tryk på knappen kan den adaptive del
(afstandsholderen) i fartpiloten deaktiveres,
hvorved bilen kun følger den indstillede
hastighed.
•
Adaptiv fartpilot* - oversigt (s. 186)
Adaptiv fartpilot* - funktion (s. 184)
>
–
Foretag et langt tryk på ratknap
kombiinstrumentets symbol skifter fra
til
.
Dermed er standardfartpiloten (s. 181) CC
(Cruise Control) aktiveret.
ADVARSEL
Bilen bremser ikke længere automatisk
efter skift fra ACC til CC - den følger kun
den indstillede hastighed.
Skifte tilbage fra CC til ACC
07
Slå fartpiloten fra med 1-2 tryk på
ifølge
instruktionerne for slukning (s. 190). Næste
gang systemet slås til, er det den Adaptive
fartpilot, der aktiveres.
Relaterede oplysninger
•
•
•
192
Adaptiv fartpilot - ACC* (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - oversigt (s. 186)
Adaptiv fartpilot* - funktion (s. 184)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Radarsensor
Radarsensorens opgave er at registrere biler
eller større køretøjer, der kører i samme retning, i samme kørebane.
Radarsensoren bruges af følgende funktioner:
•
•
Adaptiv fartpilot*
•
Afstandskontrol*
Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning og fodgængerbeskyttelse*
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Radarsensor - begrænsninger (s. 193)
Adaptiv fartpilot - ACC* (s. 184)
Kollisionsadvarsel* (s. 207)
Afstandskontrol* (s. 198)
07 Førerstøtte
Radarsensor - begrænsninger
ADVARSEL
En radarsensor (s. 192) har visse begrænsninger, blandt andet på grund af dens begrænsede synsfelt.
Føreren skal altid være opmærksom på
trafikforhold og gribe ind, når den adaptive
fartpilot ikke holder en passende hastighed
eller passende afstand.
Radarsensorens evne til at registrere et forankørende køretøj mindskes kraftigt:
•
Den adaptive fartpilot kan ikke håndtere
alle trafik, vejr- og vejforhold.
hvis radarsensoren blokeres og ikke kan
se andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn,
eller hvis der har samlet sig snesjap eller
andre genstande foran radarsensoren.
Læs alle afsnit om den adaptive fartpilot i
instruktionsvejledningen for at lære om
dens begrænsninger, som føreren skal
være opmærksom på, før den anvendes.
Føreren er altid ansvarlig for, at korrekt
afstand og hastighed holdes, selv når den
adaptive fartpilot bruges.
OBS
Hold overfladen foran radarsensoren ren se underoverskriften "Vedligeholdelse" (s.
212).
•
ADVARSEL
Tilbehør eller andre genstande som f.eks.
ekstralys må ikke være monteret foran gitteret.
hvis forankørende køretøjers hastighed
adskiller sig meget fra ens egen kørselshastighed.
Synsfelt
Radarsensorens synsfelt er begrænset. I
nogle situationer registreres et andet køretøj
ikke, eller det registreres senere end forventet.
ACC'ens synsfelt.
Af og til kan radarsensoren registrere
køretøjer på kort afstand sent, f.eks. et
køretøj mellem ens eget og forankørende
køretøjer.
Små køretøjer, f.eks. motorcykler, eller
køretøjer der ikke kører midt i vejbanen,
registreres muligvis ikke.
07
I sving kan radarsensoren registrere forkerte køretøjer eller tabe et registreret
køretøj af sigte.
}}
193
07 Førerstøtte
||
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot er ikke et kollisionsforebyggende system. Føreren skal gribe
ind, hvis systemet ikke registrerer et forankørende køretøj.
Den adaptive fartpilot bremser ikke for
mennesker eller dyr, og ikke for små køretøjer, f.eks. cykler og motorcykler. Heller
ikke for modkørende, langsomme eller stationære køretøjer og genstande.
Brug ikke den adaptive fartpilot ved f.eks.
bytrafik, tæt trafik, vejkryds, isglatte veje,
meget vand eller sjap på vejbanen, kraftig
regn/snefald, dårlig sigtbarhed, snoede
veje eller fra- og tilkørsler.
VIGTIGT
Ved synlig skade på bilens kølergitter, eller
hvis du har mistanke om, at radarsensoren
kan være defekt:
•
Kontakt et værksted - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales.
Funktionen kan helt eller delvist udeblive eller fungere forkert - hvis kølergitteret,
radarsensoren eller dens konsol er beskadiget eller har løsnet sig.
07
Relaterede oplysninger
•
•
•
194
Adaptiv fartpilot - ACC* (s. 184)
Kollisionsadvarsel* (s. 207)
Afstandskontrol* (s. 198)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot* - fejlsøgning og
afhjælpning af fejl
Den Adaptive fartpilot (s. 184) (ACC –
Adaptive Cruise Control) hjælper føreren med
at holde en jævn hastighed og en sikker
afstand til forankørende køretøjer.
Hvis meddelelsen Radar blokeret Se
instr.bog vises på kombiinstrumentet, bety-
der det, at radarsensorens (s. 192) signaler
blokeres, og at eventuelle køretøjer foran
bilen ikke kan registreres.
Eksempler på mulige årsager til visning af
meddelelsen og forslag til afhjælpning vises i
følgende tabel:
Det vil sige, at - foruden adaptiv fartpilot afstandskontrol (s. 198) og kollisionsadvarsel
(s. 207) med automatisk bremsning heller
ikke fungerer.
Årsag
Afhjælpning
Radarfladen i gitteret er snavset eller belagt med is eller sne.
Fjern snavs, is og sne fra radarfladen i gitteret.
Kraftig regn eller sne blokerer for radarsignalerne.
Ingenting. En gang imellem fungerer radaren ikke i kraftig nedbør.
Vand eller sne fra vejbanen hvirvler op og blokerer for radarsignalerne.
Ingenting. En gang imellem fungerer radaren ikke, hvis vejbanen er meget våd
eller tilsneet.
Radarfladen er rengjort, men meddelelsen forsvinder ikke.
Vent. Det kan vare nogle minutter, før radaren registrerer, at den ikke længere
er blokeret.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Adaptiv fartpilot* - oversigt (s. 186)
Adaptiv fartpilot* - funktion (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - symboler og meddelelser (s. 196)
07
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
195
07 Førerstøtte
Adaptiv fartpilot* - symboler og
meddelelser
Den adaptive fartpilot ((ACC – Adaptive Cruise
Control)) hjælper føreren med at holde en
Symbol
jævn hastighed og en sikker afstand til forankørende køretøjer. Nogle gange kan den
Adaptive fartpilot vise et symbol og/eller en
Meddelelse / besked
Betydning
Symbolet er GRØNT
Bilen holder den gemte hastighed.
Symbolet er HVIDT
Den adaptive fartpilot er sat i standby.
tekstmeddelelse. Her er nogle eksempler følg i så fald den givne anbefaling:
Standardfartpiloten er valgt manuelt.
DSTC Normal aktiv. Fartpilot
Den adaptive fartpilot kan ikke aktiveres, før Stabilitets- og traktionskontrolfunktionen (DSTC) (s. 171)
er blevet sat i normal stilling.
Fartpilot ikke aktiv
Den adaptive fartpilot er slået fra - føreren skal selv regulere hastigheden.
Fartpilot ikke t. rådighed
Den adaptive fartpilot kan ikke aktiveres.
Dette kan bl.a. have følgende årsager:
•
•
07
Radar blokeret Se
instr.bog
bremsernes temperatur er høj
radarsensoren er blokeret af f.eks. fugtig sne eller regn.
Den adaptive fartpilot er midlertidigt frakoblet.
•
Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der
har samlet sig snesjap foran den.
Føreren kan derefter vælge at skifte til (s. 192) almindelig Fartpilot (CC) – en tekstmeddelelse informerer om de passende muligheder.
Læs om radarsensorens begrænsninger (s. 193).
196
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Førerstøtte
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Fartpilot Service påkrævet
Den adaptive fartpilot er frakoblet.
Træd på bremsen for at
holde + akustisk alarm
Bilen holder stille, og fartpiloten vil slippe driftsbremsen for at lade parkeringsbremsen tage over og
holde bilen, men en fejl på parkeringsbremsen gør, at bilen snart vil begynde at køre.
(Kun med Køassistent)
•
Under 30 km/t Ingen bil
foran
Vises, når du forsøger at aktivere fartpiloten ved hastigheder under 30 km/t uden et forankørende
køretøj inden for aktiveringsafstand (ca. 30 meter).
•
Kontakt et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Føreren skal selv bremse. Meddelelsen forsvinder ikke, og alarmen lyder, indtil føreren træder på
bremsepedalen eller bruger speederen.
(Kun med Køassistent)
Relaterede oplysninger
•
•
•
Adaptiv fartpilot - ACC* (s. 184)
Adaptiv fartpilot* - oversigt (s. 186)
Adaptiv fartpilot* - funktion (s. 184)
07
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
197
07 Førerstøtte
Afstandskontrol*
Afstandskontrol (Distance Alert) er en funktion, der informerer føreren om tidsafstanden
til forankørende køretøjer.
Afstandskontrollen er aktiv ved hastigheder
over 30 km/t og reagerer kun på køretøjer,
der kører foran ens eget køretøj, i samme retning. For modkørende, langsomtkørende eller
stillestående køretøjer gives ingen afstandsinformation.
OBS
Indstilling af tidsafstand
Afstandskontrollen er deaktiveret, når den
adaptive fartpilot er aktiveret.
ADVARSEL
Afstandskontrollen reagerer kun, hvis
afstanden til forankørende køretøjer er kortere end den forudindstillede værdi - ens
eget køretøjs hastighed påvirkes ikke.
Betjening
Knapper og symboler for tidsafstand.
Tidsafstand - Øge/mindske.
Tidsafstand – Til.
Orange advarselslys12.
07
En orange advarselslampe i forruden lyser
konstant, hvis afstanden til forankørende
køretøjer er kortere end den indstillede tidsafstand.
12
198
Funktionen slås til og fra ved at trykke på
knappen i midterkonsollen. En lysende lampe
i knappen viser, at funktionen er slået til.
Nogle kombinationer af valgt udstyr giver ikke
plads til en knap på midterkonsollen – så
betjenes funktionen i bilens menusystem MY
CAR, se MY CAR (s. 101).
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Forskellige tidsafstande til
forankørende køretøjer kan
vælges og vises på kombiinstrumentet som 1-5 vandrette streger – jo flere streger, desto længere tidsafstand. En streg svarer til ca.
ca. 1 sekund, til forankørende køretøjer,
5 streger ca. 3 sekunder.
Samme symbol vises også, når Adaptiv fartpilot er aktiveret.
07 Førerstøtte
OBS
Jo højere hastighed desto længere bliver
afstanden i meter for et givet tidsinterval.
Det indstillede tidsinterval bruges også af
funktionen Adaptiv fartpilot (s. 184).
Brug kun en tidsafstand, som er tilladt
ifølge lokale færdselsregler.
Relaterede oplysninger
•
Afstandskontrol* - begrænsninger (s.
199)
Afstandskontrol* - begrænsninger
Afstandskontrol (Distance Alert) er en funktion, der informerer føreren om afstanden til
forankørende køretøjer. Funktionen bruger
den samme radarsensor som den adaptive
fartpilot (s. 184) og kollisionsadvarsel med
automatisk bremsning (s. 207), har visse
begrænsninger.
Relaterede oplysninger
•
•
Afstandskontrol* (s. 198)
Afstandskontrol* - symboler og meddelelser (s. 200)
OBS
Stærkt sollys, reflekser eller kraftige variationer i lys og brug af solbriller kan gøre, at
advarselslyset i forruden ikke er synligt.
Dårligt vejr eller snoede veje kan indvirke
på radarsensorens evne til at opdage et
forankørende køretøj.
Også køretøjets størrelse kan have betydning for sensorens evne til at opdage det,
f.eks. en motorcykel. Dette kan føre til, at
advarselslampen tændes på kortere
afstand end den indstillede, eller at
advarslen midlertidigt udebliver.
Meget høje hastigheder kan også forårsage, at lampen tændes på kortere afstand
end den indstillede, pga. begrænsninger i
sensorens rækkevidde.
07
For yderligere information om radarsensorens
begrænsninger, se Radarsensor - begrænsninger (s. 193) og (s. 213).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
199
07 Førerstøtte
Afstandskontrol* - symboler og
meddelelser
til forankørende køretøjer. Funktionen har
visse begrænsninger.
Afstandskontrol (Distance Alert) er en funktion, der informerer føreren om tidsafstanden
SymbolA
Meddelelse / besked
Betydning
Radar blokeret Se
instr.bog
Afstandskontrol er midlertidigt ude af funktion.
Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der har
samlet sig snesjap foran den.
Læs om radarsensorens begrænsninger (s. 193).
Kollisionsadvar. Service påkrævet
A
Afstandskontrol og Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Symbolerne er skematiske - de kan variere alt efter marked og bilmodel.
Relaterede oplysninger
•
•
Afstandskontrol* (s. 198)
Afstandskontrol* - begrænsninger (s. 199)
07
200
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Førerstøtte
City Safety™
Vedligeholdelse og udskiftning af komponenter i City Safety™ må kun udføres på
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
City Safety™ fungerer ikke i alle kørselssituationer, trafik-, vejr- og vejforhold.
City Safety™ reagerer ikke på køretøjer,
der kører i en anden retning end bilen, på
små køretøjer og motorcykler eller på
mennesker og dyr.
City Safety™ aktiveres i situationer, hvor føreren egentlig burde være begyndt at bremse
betydeligt tidligere, hvorfor funktionen ikke vil
kunne hjælpe føreren i alle situationer.
City Safety™ kan forhindre kollision ved en
hastighedsforskel der er lavere end 15
km/t – ved højere hastighedsforskel kan
kun kollisionshastigheden reduceres. For
at få fuld bremsevirkning, skal føreren
træde på bremsepedalen.
City Safety™ er indrettet til at aktiveres så
sent som muligt for at undgå unødig indgriben.
Førere eller passagerer mærker normalt kun
noget til City Safety™, hvis der opstår en
situation, som er meget nær en kollision.
Hvis bilen også er udstyret med Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning (s. 207)*
supplerer disse to systemer hinanden.
13
City Safety™ aflæser trafikken foran bilen
med en lasersensor monteret i forrudens
overkant. Ved overhængende fare for kollision
vil City Safety automatisk bremse bilen, hvilket
kan opleves som en brat opbremsning.
ADVARSEL
Funktionen City Safety™ er aktiv ved hastigheder under 50 km/t. Den hjælper føreren ved
at bremse bilen automatisk ved overhængende risiko for kollision med forankørende
køretøjer, hvis føreren ikke selv reagerer i tide
ved at bremse og/eller styre udenom.
City Safety™ må ikke bruges til at ændre
førerens måde at køre bilen - hvis føreren
udelukkende stoler på og lader City Safety™
bremse, vil der ske en kollision før eller siden.
City Safety™ - funktion
VIGTIGT
City Safety™ er en funktion til at støtte føreren i at undgå en kollision ved bl.a. kørsel i
køer, hvor ændringer i den forankørende trafik
sammen med uopmærksomhed kan føre til en
episode.
Vent aldrig på, at City Safety™ griber ind.
Føreren er altid ansvarlig for, at den korrekte afstand og hastighed holdes.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
City Safety™ - begrænsninger (s. 203)
City Safety™ - funktion (s. 201)
City Safety™ - betjening (s. 202)
City Safety™ - lasersensoren (s. 204)
City Safety™ - symboler og meddelelser
(s. 206)
Lasersensorens sender- og modtagervindue13.
Hvis hastighedsforskellen er 4-15 km/t eller
lavere i forhold til den forankørende bil, kan
City Safety helt undgå en kollision.
City Safety™ aktiverer en kort, kraftig bremsning og standser i normale tilfælde lige bag
ved forankørende køretøjer. For de fleste
førere er dette meget langt fra normal køremåde og kan opleves som ubehageligt.
07
Er hastighedsforskellen mellem køretøjerne
mere end 15 km/t, kan City Safety ikke på
egen hånd undgå kollisionen - for at få fuld
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
201
07 Førerstøtte
||
bremsevirkning skal føreren træde på bremsepedalen, og så kan det være muligt at
undgå en kollision også ved hastighedsforskelle over 15 km/t.
Når funktionen aktiveres og bremser, viser
kombiinstrumentet en tekstmeddelelse om, at
funktionen er/har været aktiveret.
OBS
Når City Safety™ bremser, tændes bremselysene.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
07
City Safety™ - betjening
City Safety™ er en funktion til at støtte føreren i at undgå en kollision ved bl.a. kørsel i
køer, hvor ændringer i den forankørende trafik
sammen med uopmærksomhed kan føre til en
episode.
Aktivering og deaktivering
OBS
Funktionen City Safety™ er altid slået til,
efter motoren er startet via nøgleposition I
og II (s. 70).
City Safety™ - begrænsninger (s. 203)
City Safety™ (s. 201)
City Safety™ - betjening (s. 202)
City Safety™ - lasersensoren (s. 204)
City Safety™ - symboler og meddelelser
(s. 206)
I visse situationer kan det være en god idé at
slå City Safety™ fra, f.eks. hvor grene med
blade kan stryge hen over motorhjelm og/eller
forrude.
Efter motorstart kan City Safety™ slås fra.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af
menusystemet, se MY CAR (s. 101).
Ved næste motorstart vil funktionen være
slået til igen, selv om systemet var slået fra,
da motoren blev standset.
ADVARSEL
Lasersensoren udsender laserlys, også når
City Safety™ er slået manuelt fra.
202
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 201)
City Safety™ - begrænsninger (s. 203)
City Safety™ - funktion (s. 201)
City Safety™ - lasersensoren (s. 204)
City Safety™ - symboler og meddelelser
(s. 206)
MY CAR (s. 101)
07 Førerstøtte
City Safety™ - begrænsninger
Sensoren i City Safety™ er konstrueret til at
registrere biler og andre større motorkøretøjer
foran bilen, og er uafhængig af, om det er dag
eller nat. Funktionen har imidlertid en række
begrænsninger.
Sensoren har imidlertid begrænsninger og
fungerer dårligere - eller slet ikke - i f.eks.
kraftigt snefald eller regn, i tæt tåge eller i
kraftige støvskyer eller snefygning. Dug,
smuds, is eller sne på forruden kan forstyrre
funktionen.
Nedhængende genstande, f.eks. flag/vimpel
for last der rager ud, eller tilbehør som f.eks.
ekstra lygter og frontbøjler, som overstiger
motorhjelmens højde, begrænser funktionen.
Laserlyset fra sensoren i City Safety™ måler,
hvordan lyset reflekteres. Sensoren kan ikke
se genstande med lav reflektionsevne. Køretøjers bageste dele reflekterer generelt lyset
tilstrækkeligt takket være nummerplader og
baglygtereflektorer.
Ved glat føre forlænges bremselængden, hvilket kan mindske City Safety™ evne til at
undgå kollision. I sådanne situationer vil ABSog DSTC-systemerne give den bedst mulige
bremsekraft med bibeholdt stabilitet.
Når bilen bakker, er City Safety™ midlertidigt
deaktiveret.
situationer, hvor man nærmer sig den forankørende bil meget langsomt, f.eks. ved parkering.
Førerens kommandoer prioriteres altid, og
derfor griber City Safety™ ikke ind i situationer, hvor føreren på en klar måde styrer eller
speeder op, selv om en kollision er uundgåelig.
Når City Safety™ har forhindret en kollision
med et stationært objekt, bliver bilen stående
stille i højst 1,5 sekund. Hvis bilen bremser op
for et forankørende køretøj (i kørsel), sænkes
farten til den samme hastighed, som det forankørende køretøj holder.
På biler med manuel gearkasse standser
motoren, når City Safety™ har stoppet bilen,
hvis føreren ikke forinden når at trykke koblingspedalen ned.
OBS
•
Hold forrudens overflade foran lasersensoren ren for is, sne og snavs (se
illustration af sensorens placering (s.
201)).
•
Undgå at klistre eller montere noget på
forruden foran lasersensoren.
•
Fjern is og sne fra motorhjelmen - sneog isdække må ikke overstige 5 cm.
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
Hvis kombiinstrumentet viser meddelelsen
Forrudesensorer blokeret betyder det, at
lasersensoren er blokeret og ikke kan registrere køretøjer foran bilen, hvilket igen medfører, at City Safety™ ikke fungerer.
Dog bliver meddelelsen Forrudesensorer
blokeret ikke vist i alle situationer, hvor lasersensoren er blokeret - føreren skal derfor
være påpasselig med at holde forruden og
området foran lasersensoren rent.
I følgende tabel fremgår mulige årsager til, at
meddelelsen vises, og forslag til afhjælpning.
Årsag
Afhjælpning
Forrudens flade
foran lasersensoren er snavset eller
belagt med is eller
sne.
Rengør forrudens
flade foran sensoren
for smuds, is og sne.
Lasersensorens
synsfelt er blokeret.
Fjern den genstand,
der blokerer.
07
City Safety™ aktiveres ikke ved lav fart under 4 km/t. Systemet griber derfor ikke ind i
}}
203
07 Førerstøtte
||
VIGTIGT
Hvis der opstår revner, ridser eller stenslag
på forruden foran en af lasersensorens to
"ruder", som dækker en flade på
ca. 0,5 x 3,0 mm (eller større), skal et
værksted kontaktes for reparation eller
udskiftning af forruden (se illustration af
sensorens placering (s. 201)) – et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Manglende afhjælpning kan medføre mindsket funktion for City Safety™.
•
City Safety™ - symboler og meddelelser
(s. 206)
City Safety™ - lasersensoren
Funktionen City Safety™ indeholder en sensor, som sender laserlys (se illustration (s.
201) for sensorens placering). Kontakt et kvalificeret værksted ved fejl eller behov for service af lasersensoren - et autoriseret Volvoværksted anbefales. Instruktionerne for håndtering af lasersensoren skal følges nøje.
Disse to mærkater er relateret til lasersensoren:
For ikke at risikere udeblevet, forkert eller
mindsket funktion for City Safety™ gælder
også følgende:
07
Volvo anbefaler ikke at reparere revner, ridser eller stenslag i området
foran lasersensoren – i stedet bør hele
forruden udskiftes.
•
Før udskiftning af forruden bør du kontakte et autoriseret Volvo-værksted for
at kontrollere, at den korrekte forrude
bestilles og monteres.
•
Ved udskiftning skal der monteres forrudeviskere af den samme type eller
godkendt af Volvo.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
204
•
Den øverste mærkat på illustrationen beskriver laserstrålingens klassificering:
•
City Safety™ (s. 201)
City Safety™ - funktion (s. 201)
City Safety™ - betjening (s. 202)
City Safety™ - lasersensoren (s. 204)
Laserstråling - Se ikke ind i laserstrålen
med optiske instrumenter - Klasse 1M
laserprodukt.
Den nederste mærkat på illustrationen beskriver laserstrålingens fysiske data:
•
IEC 60825-1:1993 + A2:2001. Overholder
FDA's (den amerikanske føderale føde-
07 Førerstøtte
vare- og lægemiddelmyndighed) standarder for laserprodukter undtagen for afvigelser i overensstemmelse med "Laser
Notice No. 50" af den 26. juli 2001.
Strålingsdata for lasersensor
ADVARSEL
Hvis nogen af instruktionerne heri ikke følges, er der risiko for øjenskader!
•
Følgende tabel præciserer lasersensorens
fysiske data.
Maksimal impulsenergi
Maksimal gennemsnitlig
udgangseffekt
Impulslængde
Divergens (horisontal × vertikal)
2,64 µJ
45 mW
•
33 ns
28° × 12°
Se aldrig ind i lasersensoren (som
udsender usynlig laserstråling) i en
afstand på 100 mm eller nærmere med
forstørrende optik af typen forstørrelsesglas, mikroskoper, linser og lignende optiske instrumenter.
Test, reparation, demontering justering
og/eller udskiftning af reservedele på
lasersensoren må kun udføres af et
kvalificeret værksted - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales.
•
For at undgå udsættelse for skadelig
stråling må der ikke udføres anden
omjustering eller vedligeholdelse, end
hvad der er specificeret heri.
•
Reparatøren skal følge de særlige
oplysninger til værksteder om lasersensoren.
•
Lasersensoren må ikke skilles ad (herunder fjernelse af linser). En demonteret lasersensor opfylder laserklasse 3B
i henhold til standard IEC 60825-1.
Laserklasse 3B er ikke sikker for
øjnene og udgør derfor en risiko for
skade.
•
•
Lasersensoren skal været monteret på
forruden, inden sensorens kontakt tilsluttes.
•
Lasersensoren udsender laserlys, når
fjernbetjeningen er i nøgleposition II (s.
70), også med slukket motor.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 201)
City Safety™ - begrænsninger (s. 203)
City Safety™ - funktion (s. 201)
City Safety™ - betjening (s. 202)
City Safety™ - symboler og meddelelser
(s. 206)
07
Lasersensorens kontakt skal afbrydes
inden demontering fra forruden.
205
07 Førerstøtte
City Safety™ - symboler og
meddelelser
biinstrumentets symboler tændes, samtidig
med at en tekstmeddelelse vises. En tekstmeddelelse kan slukkes med et kort tryk på
blinklysarmens OK-knap.
I forbindelse med, at City Safety™ (s. 201)
automatisk bremser, kan et eller flere af kom-
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning/Afhjælpning
Aut. bremsning af City
Safety
City Safety™ bremser eller har foretaget en automatisk opbremsning.
Forrudesensorer blokeret
Lasersensoren er midlertidigt ude af funktion, pga. at noget blokerer den.
•
Fjern den genstand, der blokerer sensoren og/eller rengør forruden foran den.
Læs om lasersensorens begrænsninger (s. 203).
City Safety Service påkrævet
Relaterede oplysninger
07
206
•
•
•
•
•
City Safety™ (s. 201)
City Safety™ - begrænsninger (s. 203)
City Safety™ - funktion (s. 201)
City Safety™ - betjening (s. 202)
City Safety™ - lasersensoren (s. 204)
City Safety™ er ude af funktion.
•
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
07 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel*
To systemniveauer
"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i
tilfælde af fare for kollision med en fodgænger
eller forankørende cykler eller køretøjer, der
holder stille eller kører i samme retning.
Afhængigt af, hvordan bilen er udstyret, kan
funktionen "Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse"
forekomme i to varianter:
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
og fodgængerbeskyttelse aktiveres i situationer, hvor føreren egentlig burde være
begyndt at bremse betydeligt tidligere, hvorfor funktionen ikke vil kunne hjælpe føreren i
alle situationer.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
og fodgængerbeskyttelse er designet til at
aktiveres så sent som muligt for at undgå
unødig indgriben.
Niveau 1
Føreren advares14 kun om opdukkende forhindringer med visuelle og akustiske signaler
- ingen automatisk bremsning griber ind, føreren skal selv bremse.
•
Kollisionsadvarsel* - kamerasensorens
begrænsninger (s. 215)
•
Kollisionsadvarsel* – symboler og meddelelser (s. 217)
Føreren advares om opdukkende forhindringer med visuelle og akustiske signaler - bilen
bremser automatisk, hvis føreren ikke handler
inden for en rimelig tid.
VIGTIGT
Vedligeholdelse af komponenter, der indgår i kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning og fodgængerbeskyttelse må
kun udføres på værksted - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales.
Relaterede oplysninger
•
•
•
14
Kollisionsadvarsel* - betjening (s. 212)
Kollisionsadvarsel* - generelle begrænsninger (s. 213)
Niveau 2
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
og fodgængerbeskyttelse kan forhindre en
kollision eller reducere kollisionshastigheden.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
og fodgængerbeskyttelse må ikke bruges til
at ændre førerens måde at køre bilen - hvis
føreren udelukkende stoler på kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og lader
den bremse, vil der ske en kollision før eller
siden.
•
•
Kollisionsadvarsel* - funktion (s. 208)
07
Kollisionsadvarsel* - detektering af fodgængere (s. 211)
Kollisionsadvarsel* - detektering af cyklister (s. 209)
Ingen advarsel for cyklister med "Niveau 1".
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
207
07 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel* - funktion
3. Automatisk bremsning16
3 - Automatisk bremsning16
"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i
tilfælde af fare for kollision med en fodgænger
eller forankørende cykler eller køretøjer, der
holder stille eller kører i samme retning.
Kollisionsadvarslen og City Safety™ (s. 201)
supplerer hinanden.
I det sidste trin aktiveres den automatiske
bremsefunktion.
1 - Kollisionsadvarsel
Hvis føreren i denne situation endnu ikke har
begyndt en undvigemanøvre, og der er overhængende kollisionsrisiko, træder den automatiske bremsefunktion til - det sker, uanset
om føreren bremser eller ej. Bremsning sker
så med fuld bremsekraft for at reducere kollisionshastigheden eller med begrænset bremsekraft, hvis det er tilstrækkeligt til at undgå
en kollision. For cyklister kan advarsel og
fuldt bremseindgreb komme meget sent eller
samtidigt.
Først advares føreren om en nært forestående kollision.
Kollisionsadvarslen registrerer fodgængere,
stillestående køretøjer og køretøjer, der kører
foran ens eget køretøj, i samme retning.
Ved risiko for påkørsel af en fodgænger eller
et køretøj påkaldes førerens opmærksomhed
med et rødt blinkende advarselssignal (1) og
et akustisk signal.
2 - Bremseassistance16
Hvis kollisionsrisikoen er øget yderligere efter
kollisionsadvarslen, aktiveres bremseassistancen.
Oversigt over funktioner15.
Audio-visuelt advarselssignal om kollisionsrisiko.
Radarsensor16
07
Kamerasensor
Kollisionsadvarslen med automatisk bremsning udfører tre trin i denne rækkefølge:
1. Kollisionsadvarsel
2. Bremseassistance16
15
16
208
Det betyder, at bremsesystemet forberedes til
en hurtig opbremsning, ved at bremserne
anvendes svagt, hvilket kan mærkes som et
let ryk.
Hvis bremsepedalen trædes tilstrækkelig hurtigt ned, foregår bremsningen med fuld bremsevirkning.
Bremseassistancen styrker også førerens
opbremsning, hvis systemet bedømmer, at
bremsningen ikke er tilstrækkelig til at undgå
en kollision.
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.
Kun med systemniveau 2.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Førerstøtte
ADVARSEL
Kollisionsadvarslen fungerer ikke i alle kørselssituationer, trafik-, vejr- og vejforhold.
Kollisionsadvarslen reagerer ikke på køretøjer eller cyklister, der kører i en anden
retning end ens eget køretøj, eller på dyr.
Advarsel aktiveres kun ved høj risiko for
kollision. Dette afsnit "Funktion", og afsnittet "Begrænsninger", informerer om de
begrænsninger, som føreren skal være
opmærksom på, før Kollisionsadvarsel
med automatisk bremsning bruges.
•
Kollisionsadvarsel* - detektering af cyklister (s. 209)
•
•
Kollisionsadvarsel* - detektering af
cyklister
Kollisionsadvarsel* - betjening (s. 212)
•
Kollisionsadvarsel* - kamerasensorens
begrænsninger (s. 215)
•
Kollisionsadvarsel* – symboler og meddelelser (s. 217)
"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i
tilfælde af fare for kollision med en fodgænger
eller forankørende cykler eller køretøjer, der
holder stille eller kører i samme retning.
Kollisionsadvarsel* - generelle begrænsninger (s. 213)
Advarsel og bremseindgreb for fodgængere og cyklister er slået fra, når køretøjets
hastighed er over 80 km/t.
Advarsel og bremseindgreb for fodgængere og cyklister fungerer ikke i mørke og
tunneler, heller ikke når gadebelysningen
er tændt.
Funktionen automatisk bremsning kan forhindre en kollision eller reducere kollisionshastigheden. For at sikre fuld bremsevirkning bør føreren altid at træde på bremsen.
også når bilen bremser automatisk.
Vent aldrig på en kollisionsadvarsel. Føreren er altid ansvarlig for at holde den korrekte afstand og hastighed, også når Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
bruges.
Relaterede oplysninger
•
•
Kollisionsadvarsel* (s. 207)
Optimalt eksempel på, hvad systemet tolker som
cyklist - med tydelig krops- og cykelkontur, lige
bagfra og i bilens midterlinje.
For at systemet skal fungere optimalt, skal
den systemfunktion, der identificerer en cyklist, have så entydig information om krops- og
cykelkontur som muligt. Det forudsætter
mulighed for at identificere cykel, hoved,
arme, skuldre, ben, over- og underkrop i
kombination med et normalt menneskeligt
bevægelsesmønster.
07
Kollisionsadvarsel* - detektering af fodgængere (s. 211)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
209
07 Førerstøtte
||
Hvis store dele af cyklistens krop og cykel
ikke er synlige for funktionens kamera, kan
systemet ikke registrere en cyklist.
•
Funktionens evne til at registrere cyklister
i skumring og ved daggry er begrænset ligesom for det menneskelige øje.
•
Funktionens evne til at registrere cyklister
er slået fra ved kørsel i mørke og i tunneler - selv når gadebelysningen er tændt.
•
For optimal detektering af cykler skal
funktionen City Safety™ være aktiveret,
se City Safety™ (s. 201).
ADVARSEL
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister er et hjælpemiddel.
Funktionen kan ikke registrere:
Funktionen "ser" kun cyklister bagfra, og som har
den samme færdselsretning.
•
For at funktionen skal kunne registrere en
cyklist, skal cyklisten være voksen og
sidde på en "voksencykel".
•
Cyklen skal være udstyret med en meget
synlig og godkendt17 rød refleks bagpå,
monteret mindst 70 cm over kørebanen.
•
Funktionen kan kun registrere cyklister
lige bagfra, der har den samme færdselsretning - ikke skråt bagfra, og ikke fra
siden.
•
Cyklister, der kører ved venstre eller højre
kant af bilens tænkte/forlængede sidemarkeringer, kan blive detekteret for sent
eller slet ikke.
07
17
210
•
alle cyklister i alle situationer, og ser
f.eks. ikke delvist skjulte cyklister.
•
cyklister i tøj, der skjuler kroppens
konturer, eller som kommer fra siden.
•
cykler, der ikke har en rød refleks
bagpå.
• cykler belæsset med større genstande.
Føreren er altid ansvarlig for, at køretøjet
køres korrekt og med sikkerhedsafstand
tilpasset til hastigheden.
Relaterede oplysninger
•
Kollisionsadvarsel* - detektering af fodgængere (s. 211)
•
Kollisionsadvarsel* (s. 207)
Refleksen skal opfylde anbefalinger og regler fra det pågældende markeds trafikmyndigheder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
•
•
Kollisionsadvarsel* - funktion (s. 208)
•
Kollisionsadvarsel* - kamerasensorens
begrænsninger (s. 215)
•
Kollisionsadvarsel* – symboler og meddelelser (s. 217)
Kollisionsadvarsel* - betjening (s. 212)
Kollisionsadvarsel* - generelle begrænsninger (s. 213)
07 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel* - detektering af
fodgængere
"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i
tilfælde af fare for kollision med en fodgænger
eller forankørende cykler eller køretøjer, der
holder stille eller kører i samme retning.
•
For at en fodgænger skal kunne registreres, skal han/hun ses i fuld længde og
have en højde på mindst 80 cm.
•
Systemet kan ikke registrere en fodgænger, der bærer på store genstande.
•
Kamerasensorens evne til at se fodgængere i skumring og ved daggry er
begrænset - ligesom for det menneskelige øje.
•
•
Kollisionsadvarsel* - detektering af cyklister (s. 209)
•
Kollisionsadvarsel* - generelle begrænsninger (s. 213)
•
Kollisionsadvarsel* - kamerasensorens
begrænsninger (s. 215)
•
Kollisionsadvarsel* – symboler og meddelelser (s. 217)
Kamerasensorens evne til at registrere
fodgængere er slået fra ved kørsel i
mørke og i tunneler - selv når gadebelysningen er tændt.
ADVARSEL
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og fodgængerbeskyttelse er et hjælpemiddel.
Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer, og ser f.eks.
ikke delvist skjulte fodgængere, personer i
tøj der skjuler kropskonturen, eller fodgængere der er lavere end 80 cm.
Optimale eksempler på, hvad systemet anser for
fodgængere med en tydelig kropskontur.
For at systemet skal fungere optimalt, skal
den systemfunktion, der identificerer fodgængere, have så entydig information om kropskontur som muligt. Det forudsætter mulighed
for at identificere hoved, arme, skuldre, ben,
over- og underkrop i kombination med et normalt menneskeligt bevægelsesmønster.
Hvis store dele af kroppen ikke er synlige for
kameraet, kan systemet ikke registrere en
fodgænger.
•
Føreren er altid ansvarlig for, at køretøjet køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.
07
Relaterede oplysninger
•
•
•
Kollisionsadvarsel* (s. 207)
Kollisionsadvarsel* - funktion (s. 208)
Kollisionsadvarsel* - betjening (s. 212)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
211
07 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel* - betjening
"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i
tilfælde af fare for kollision med en fodgænger
eller forankørende cykler eller køretøjer, der
holder stille eller kører i samme retning.
Indstillinger for Kollisionsvarsel foretages fra
MY CAR via midterkonsollens skærm og
menusystem, se MY CAR (s. 101).
Advarselssignaler til og fra
Du kan vælge, om Kollisionsadvarslens hørbare og visuelle advarselssignaler skal være
slået til eller fra.
Ved motorstart fås automatisk den indstilling,
der var valgt, da motoren blev slukket.
OBS
Funktionerne Bremseassistance og Automatisk bremsning er altid slået til - de kan
ikke slås fra.
ter, hvis Kollisionsadvarslens lys- og lydadvarsel er aktiveret.
Lydsignal
Advarselslyden kan aktiveres/deaktiveres
separat i menusystemet MY CAR. For en
beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s.
101).
Indstilling af advarselsafstand
Advarselsafstanden er afgørende for, på hvilken afstand den visuelle og akustiske advarsel udløses. Advarselsafstanden indstilles i
menusystemet MY CAR. For en beskrivelse
af menusystemet, se MY CAR (s. 101).
Advarselsafstanden afgør systemets følsomhed. Advarselsafstanden Lang giver tidligere
advarsel. Prøv først med Lang. Hvis denne
indstilling giver for mange advarsler, hvilket i
visse situationer kan være irriterende, kan du
skifte til advarselsafstanden Normal.
Brug kun undtagelsesvis advarselsafstanden
Kort, f.eks. til dynamisk kørsel.
Lys og lydsignal
07
Efter motorstart kan både lys- og lydsignal
slås fra. Funktionen kan aktiveres/deaktiveres
i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse
af menusystemet, se MY CAR (s. 101).
Advarselslampen (se (1) på illustrationen (s.
208)) testes ved hver motorstart ved kort at
tænde advarselslampens separate lyspunk-
212
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Når den adaptive fartpilot bruges, bliver
advarselsblink og advarselslyden anvendt
af fartpiloten, selv om kollisionsadvarslen
er slået fra.
Kollisionsadvarslen advarer føreren, når
der er fare for sammenstød, men funktionen kan ikke forkorte førerens reaktionstid.
For at kollisionsadvarslen skal være effektiv, skal man altid køre med Afstandskontrol (s. 198) indstillet på tidsafstand 4-5.
OBS
Selv om advarselsafstanden er indstillet til
Lang, kan advarsler i nogle situationer
opfattes som sene. F.eks. ved store
hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt.
ADVARSEL
Intet automatisk system kan garantere
100 % korrekt funktion i alle situationer.
Prøv aldrig kollisionsadvarsel med automatisk bremsning mod mennesker eller
køretøjer - det kan forårsage alvorlige skader og livsfare.
Kontrol af indstillinger
De aktuelle indstillinger kan kontrolleres på
midterkonsollens skærm. Søg med menusystemet (s. 101)MY CAR.
07 Førerstøtte
Vedligeholdelse
•
Kollisionsadvarsel* - generelle begrænsninger (s. 213)
•
Kollisionsadvarsel* - generelle
begrænsninger
Kollisionsadvarsel* - kamerasensorens
begrænsninger (s. 215)
•
Kollisionsadvarsel* – symboler og meddelelser (s. 217)
"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i
tilfælde af fare for kollision med en fodgænger
eller forankørende cykler eller køretøjer, der
holder stille eller kører i samme retning.
Funktionen har visse begrænsninger - den er
f.eks. først aktiv fra og med ca. 4 km/t.
Kamera- og radarsensor18.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal
de holdes rene for snavs, is og sne, og regelmæssigt rengøres med vand og bilshampoo.
OBS
Snavs, is og sne, der dækker sensorerne,
reducerer funktionen og kan forhindre måling.
Kollisionsadvarslens visuelle advarselssignal
(se (1) på illustration (s. 208)) kan være vanskeligt at se i tilfælde af stærkt sollys, reflekser, brug af solbriller, eller hvis føreren ikke
har blikket rettet lige frem. Advarselslyden bør
derfor altid være aktiveret.
Ved glat føre forlænges bremselængden, hvilket kan mindske evnen til at undgå kollision. I
sådanne situationer vil ABS- og DSTC-systemerne give den bedst mulige bremsekraft
med bibeholdt stabilitet.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
18
Kollisionsadvarsel* (s. 207)
07
Kollisionsadvarsel* - funktion (s. 208)
Kollisionsadvarsel* - detektering af fodgængere (s. 211)
Kollisionsadvarsel* - detektering af cyklister (s. 209)
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
213
07 Førerstøtte
||
OBS
Det visuelle advarselssignal kan midlertidigt sættes ud af drift ved høj temperatur i
kabinen, f.eks. forårsaget af stærkt sollys.
Hvis det sker, aktiveres advarselslyden,
selvom den er deaktiveret i menusystemet.
•
Advarsler kan udeblive, hvis afstanden
til forankørende er kort, eller ved kraftige rat- og pedalbevægelser, f.eks. i
forbindelse med en aktiv kørestil.
ADVARSEL
Advarsler og bremseindgreb kan blive
udløst for sent eller udeblive, hvis trafiksituationen eller ydre påvirkninger gør, at
radar- eller kamerasensoren ikke kan registrere en fodgænger, et forankørende
køretøj eller en cyklist korrekt.
Sensorsystemet har en begrænset rækkevidde for fodgængere og cyklister19 systemet kan for disse give effektiver
advarsler og bremseindgreb, når køretøjets
hastighed er op til 50 km/t. For stillestående eller langsomt kørende køretøjer er
advarsler og bremseindgreb effektive, når
køretøjets hastighed er op til 70 km/t.
Advarsler for stillestående eller langsomt
kørende køretøjer kan sættes ud af funktion pga. mørke eller dårlig sigtbarhed.
Advarsel og bremseindgreb for fodgængere og cyklister er slået fra, når køretøjets
hastighed er over 80 km/t.
Kollisionsadvarselssystemet anvender den
samme radarsensor som den Adaptive fartpilot (s. 184). Læs mere om radarsensorens
begrænsninger (s. 193).
07
Hvis advarslerne forekommer at være for hyppige eller forstyrrende, kan advarselsafstanden reduceres (s. 212). Dette medfører, at
systemet advarer på et senere stadium, hvilket reducerer det samlede antal advarsler.
19
214
For cyklister kan advarsel og fuldt bremseindgreb komme meget sent eller samtidigt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Med engageret bakgear er kollisionsadvarsel
med automatisk bremsning midlertidigt deaktiveret.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
aktiveres ikke ved lav fart - under 4 km/t.
Systemet griber derfor ikke ind i situationer,
hvor ens eget køretøj nærmer sig den forankørende bil meget langsomt, f.eks. ved parkering.
I situationer, hvor føreren udviser en aktiv og
bevidst adfærd i trafikken, kan en kollisionsadvarsel forsinkes lidt for at minimere unødvendige advarsler.
Når Automatisk bremsning har forhindret en
kollision med en stillestående genstand, bliver
bilen stående stille i højst 1,5 sekund. Hvis
bilen bremser op for et forankørende køretøj (i
kørsel), sænkes farten til den samme hastighed, som det forankørende køretøj holder.
På biler med manuel gearkasse standser
motoren, når Automatisk bremsning har stoppet bilen, hvis føreren ikke forinden når at
trykke koblingspedalen ned.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Kollisionsadvarsel* (s. 207)
Kollisionsadvarsel* - funktion (s. 208)
Kollisionsadvarsel* - detektering af fodgængere (s. 211)
07 Førerstøtte
•
Kollisionsadvarsel* - detektering af cyklister (s. 209)
•
•
Kollisionsadvarsel* kamerasensorens begrænsninger
Kollisionsadvarsel* - betjening (s. 212)
•
Kollisionsadvarsel* – symboler og meddelelser (s. 217)
"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i
tilfælde af fare for kollision med en fodgænger
eller forankørende cykler eller køretøjer, der
holder stille eller kører i samme retning.
Kollisionsadvarsel* - kamerasensorens
begrænsninger (s. 215)
Funktionen anvender bilens kamerasensor,
som har visse begrænsninger.
Bilens kamerasensor bruges - foruden af kollisionsadvarsel med automatisk bremsning også af funktionerne:
•
Automatisk nedblænding af fjern-/
nærlys (s. 82)
•
•
•
Trafikskilt-information (s. 175)
dårligere i mørke, kraftig sne eller regn samt i
tæt tåge. Under sådanne forhold kan kameraafhængige funktioner reduceres kraftigt
eller midlertidigt ophøre.
Også kraftigt modlys, reflekser fra kørebanen,
sne- eller isbelagt vejbane, snavset vejbane
eller utydelig sidemarkeringer af kørselsfeltet
kan kraftigt reducere funktionen, når kamerasensoren bruges til at aflæse kørebanen og
registrere fodgængere og andre køretøjer.
Kamerasensorens synsfelt er begrænset, så
fodgængere, cyklister og køretøjer i nogle
situationer ikke kan registreres eller først registreres senere end forventet.
Ved meget høje temperaturer slås kameraet
midlertidigt fra i ca. 15 minutter efter motorstart for at beskytte kamerafunktionen.
Driver Alert Control - DAC (s. 219)
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
Vognbaneassistent (s. 224)
OBS
Hold forrudens flade foran kamerasensoren ren for is, sne, dug og snavs.
Der må ikke opklæbes eller monteres
noget på forruden foran kamerasensoren,
da det kan reducere funktionen eller forårsage, at et eller flere af de systemer, som
kameraet er afhængigt af, ikke fungerer
korrekt.
Hvis displayet viser meddelelsen
Forrudesensorer blokeret, betyder det, at
radarsensorens signaler blokeres, og ikke kan
registrere fodgængere, cyklister, køretøjer
eller vejstriber foran bilen.
Det betyder også, at - bortset fra kollisionsadvarsel med automatisk bremsning - heller
ikke funktionerne automatisk nedblænding af
fjern-/nærlys, trafikskilt-information, Driver
Alert Control og Vognbaneassistent vil have
fuld funktion.
07
Kamerasensoren har begrænsninger i lighed
med det menneskelige øje, dvs. den "ser"
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
215
07 Førerstøtte
||
Mulige årsager til visning af meddelelsen og
forslag til afhjælpning fremgår af følgende
tabel.
07
Årsag
Afhjælpning
Forrudens flade
foran kameraet er
snavset eller
belagt med is
eller sne.
Rengør forrudens
flade foran kameraet
for snavs, is og sne.
Tæt tåge, kraftig
regn eller sne
bevirker, at
kameraet ikke ser
godt nok.
Ingenting. En gang
imellem fungerer
kameraet ikke i kraftig
nedbør.
Forrudens flade
foran kameraet er
rengjort, men
meddelelsen
forsvinder ikke.
Vent. Det kan tage
kameraet nogle minutter at måle sigtbarheden.
Der er kommet
snavs mellem
forrudens inderside og kameraet.
Få et autoriseret
Volvo-værksted til at
rengøre forruden inden
i kamerahuset - et
autoriseret Volvoværksted anbefales.
•
Kollisionsadvarsel* - detektering af cyklister (s. 209)
•
Kollisionsadvarsel* - detektering af fodgængere (s. 211)
•
•
Kollisionsadvarsel* - betjening (s. 212)
•
Kollisionsadvarsel* – symboler og meddelelser (s. 217)
Kollisionsadvarsel* - generelle begrænsninger (s. 213)
Relaterede oplysninger
•
•
216
Kollisionsadvarsel* (s. 207)
Kollisionsadvarsel* - funktion (s. 208)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Førerstøtte
Kollisionsadvarsel* – symboler og
meddelelser
"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgæn-
SymbolA
gere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i
tilfælde af fare for kollision med en fodgænger
eller forankørende cykler eller køretøjer, der
holder stille eller kører i samme retning.
Meddelelse / besked
Betydning
Kollisionsadvar. slået
FRA
Kollisionsadvarsel er slået fra.
Vises ved start af motoren.
Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på OK-knappen.
Kollisionsadvar. Fejl i
system
Kollisionsadvarsel kan ikke aktiveres.
Vises, når føreren forsøger at aktivere funktionen.
Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på OK-knappen.
Aut. bremsning aktiveret
Automatisk bremsning har været i funktion.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Meddelelsen forsvinder efter et tryk på OK-knappen.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
•
Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Læs om kamerasensorens begrænsninger (s. 215).
07
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
217
07 Førerstøtte
||
SymbolA
Meddelelse / besked
Betydning
Radar blokeret Se
instr.bog
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er midlertidigt ude af funktion.
Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der har
samlet sig snesjap foran den.
Læs om radarsensorens begrænsninger (s. 193).
Kollisionsadvar. Service påkrævet
A
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.
•
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Symbolerne er skematiske - de kan variere alt efter marked og bilmodel.
Relaterede oplysninger
•
•
•
07
218
Kollisionsadvarsel* (s. 207)
Kollisionsadvarsel* - funktion (s. 208)
Kollisionsadvarsel* - detektering af fodgængere (s. 211)
•
Kollisionsadvarsel* - detektering af cyklister (s. 209)
•
•
Kollisionsadvarsel* - betjening (s. 212)
•
Kollisionsadvarsel* - kamerasensorens
begrænsninger (s. 215)
Kollisionsadvarsel* - generelle begrænsninger (s. 213)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Førerstøtte
Driver Alert System*
Driver Alert System har til formål at hjælpe en
fører, hvis kørsel er ved at blive dårligere, eller
som er ved forlade sin kørebane uden at vide
af det.
Driver Alert System består af forskellige funktioner, som kan være aktiveret samtidigt eller
hver for sig:
•
•
•
Driver Alert Control – DAC (s. 220).
Driver Alert Control (DAC)*
Relaterede oplysninger
•
•
Driver Alert Control (DAC)* (s. 219)
•
Driver Alert Control (DAC)* - betjening (s.
220)
•
•
Vognbaneassistance (LDW)* (s. 224)
Driver Alert Control (DAC)* - symboler og
meddelelser (s. 222)
Vognbaneassistance (LKA)* (s. 229)
Funktionen DAC har til formål at fange førerens opmærksomhed, hvis føreren begynder
at køre slingrende, f.eks. hvis føreren distraheres eller er ved at falde i søvn.
DAC har til formål at registrere en køremåde,
der langsomt bliver dårligere, og er først og
fremmest beregnet til brug på større veje.
Funktionen er ikke beregnet til bytrafik.
Vognbaneassistent – LDW (s. 224).
Vognbaneassistent - LKA (s. 229)
En funktion der er slået til, er i standby og
aktiveres automatisk, når hastigheden kommer over 65 km/t.
Funktionen deaktiveres igen, når hastigheden
falder under 60 km/t.
Begge funktioner anvender et kamera, der
kræver, at kørebanen har malede sidemarkeringer på hver side.
ADVARSEL
Driver Alert System fungerer ikke i alle
situationer, det er kun beregnet som et
supplerende hjælpemiddel.
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for,
at køretøjet køres på en sikker måde.
Kameraet aflæser kørebanens malede sidemarkeringer og sammenholder vejstrækningen med ratbevægelserne. Føreren advares,
når bilen ikke følger kørebanen på en jævn
måde.
07
I visse tilfælde kan det være, at førerens køremåde ikke påvirkes til trods for træthed. I så
fald er det muligt, at føreren ikke får nogen
advarsel. Derfor er det altid vigtigt at standse
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
219
07 Førerstøtte
||
og tage en pause, når man føler sig træt, uanset om DAC har afgivet en advarsel eller ej.
OBS
Funktionen må ikke anvendes til at forlænge en køretid. Planlæg altid tid til regelmæssige pauser, og sørg for at være
udhvilet.
Begrænsning
Driver Alert Control (DAC)* - betjening
Indstillinger foretages med midterkonsollens
skærm og dets menusystem. For information
om, hvordan menusystemet bruges, se MY
CAR (s. 101).
Afhængigt af om bilen har Vognbaneassistance- LDW (s. 224) eller Vognbaneassistance- LKA (s. 229) kan skærmen vise et af
følgende punkter:
Det kan ske, at systemet afgiver en advarsel,
uden at førerens køremåde er blevet forringet,
f.eks. i følgende tilfælde:
•
•
I en bil med LKA kan dette vises på skærmen.
Funktionen Driver Alert kan sættes i standby.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i menusystemet MY CAR. For en beskrivelse af
menusystemet, se MY CAR (s. 101).
i kraftig sidevind
på vejbelægning med hjulspor.
OBS
Driver Alert aktiveres, når hastigheden overstiger 65 km/t, og er stadig aktiv, så længe
hastigheden er over 60 km/t.
Kamerasensoren har visse begrænsninger
(s. 215).
Relaterede oplysninger
•
•
07
•
Driver Alert System* (s. 219)
I en bil med LDW kan dette vises på skærmen.
Driver Alert Control (DAC)* - betjening (s.
220)
Driver Alert Control (DAC)* - symboler og
meddelelser (s. 222)
Køres bilen slingrende, advares
føreren med et lydsignal og tekstmeddelelsen Driver Alert Tid til en
pause – symbolet til venstre tændes samtidigt på kombiinstrumentet. Advarslen gentages efter et stykke tid, hvis ikke
kørslen forbedres.
Advarselssymbolet kan slukkes:
•
220
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tryk på venstre kontaktarms OK-knap.
07 Førerstøtte
ADVARSEL
En alarm skal tages med stor alvor, da en
søvnig fører ofte ikke selv bemærker sin tilstand.
Ved alarm eller følelse af træthed skal du
så hurtigt som muligt standse bilen på en
sikker måde og hvile.
Undersøgelser har vist, at det er lige så
farligt at køre bil ved træthed som under
indflydelse af alkohol.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Driver Alert System* (s. 219)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 219)
Driver Alert Control (DAC)* - symboler og
meddelelser (s. 222)
07
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
221
07 Førerstøtte
Driver Alert Control (DAC)* - symboler
og meddelelser
DAC (s. 219) kan i forskellige situationer vise
symboler og tekstmeddelelser på kombiinstrumentet eller på midterkonsollens skærm.
Kombiinstrument
SymbolA
Meddelelse / besked
Betydning
Driver Alert Tid til en pause
Bilen er kørt på en slingrende måde. Føreren får en alarm i form af et lydsignal og en tekstmeddelelse.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
•
Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Læs om kamerasensorens begrænsninger (s. 215).
Driver Alert Sys Service
påkrævet
A
Systemet fungerer ikke.
•
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Symbolerne er skematiske - de kan variere alt efter marked og bilmodel.
Skærm
07
222
SymbolA
Meddelelse / besked
Betydning
Driver Alert Slået FRA
Funktionen er slået fra.
Driver Alert Tilgængelig
Funktionen er aktiveret.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Førerstøtte
SymbolA
A
Meddelelse / besked
Betydning
Driver Alert Standby <65 km/h
Funktionen er sat i standby, fordi hastigheden er lavere end 65 km/t.
Driver Alert Ikke t. rådighed
Kørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion. Læs om kamerasensorens begrænsninger (s. 215).
Symbolerne er skematiske - de kan variere alt efter marked og bilmodel.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Driver Alert System* (s. 219)
Driver Alert Control (DAC)* (s. 219)
Driver Alert Control (DAC)* - betjening (s.
220)
07
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
223
07 Førerstøtte
Vognbaneassistance (LDW)*
Principper for LDW
Vognbaneassistance er en af funktionerne i
Driver Alert System - kaldes også LDW (Lane
Departure Warning).
Funktionen er beregnet til brug på motorveje
og andre større veje for at mindske risikoen
for, at køretøjet i visse situationer utilsigtet
forlader sin kørebane.
Vognbaneassistance LDW eller LKA
Volvo har udviklet to forskellige systemer til
vognbaneassistance:
•
•
LDW - Lane Departure Warning som
kun advarer føreren.
LKA - Lane Keeping Aid
(Lane Keeping Aid) som udover at advare
føreren også aktivt styrer bilen.
Volvo V60 kan leveres med begge varianter marked og motoralternativ afgør, hvilket af
systemerne bilen er udstyret med.
(Illustrationen er skematisk - ikke modelspecifik.)
LDW består af et kamera, der aflæser vejens/
vognbanens malede sidemarkeringer.
Hvis bilen uden grund krydser kørebanens
venstre eller højre sidemarkering, får føreren
en alarm i form af et lydsignal.
OBS
Føreren advares kun én gang, hver gang
hjulene krydser en linje. Der lyder ingen
alarm, når bilen har en linje mellem hjulene.
Hvis det er usikkert, om bilen har LDW eller
LKA:
•
07
Åbn menusystemet MY CAR og søg frem
til Indstillinger Kørselshjælpesystem
- her er Lane Departure Warning angivet, hvis bilen har LDW, eller
Sporassistent for LKA.
Relaterede oplysninger
•
•
•
224
Driver Alert System* (s. 219)
Vognbaneassistance (LDW) - begrænsninger (s. 226)
Vognbaneassistance (LDW) - funktion (s.
225)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
Vognbaneassistance (LDW) - betjening (s.
225)
•
Vognbaneassistance (LDW) - symboler og
meddelelser (s. 227)
07 Førerstøtte
Vognbaneassistance (LDW) - funktion
Der kan foretages visse indstillinger for funktionen Vognbaneassistance.
modsat fald fås samme værdi, som da
motoren blev standset.
• Højere følsomhed - Følsomheden øger,
en alarm afgives tidligere, og der er færre
begrænsninger.
Aktivering og deaktivering
Vognbaneassistance (LDW) betjening
LDW suppleres på kombiinstrumentet med
selvforklarende grafik i forskellige situationer.
Her er nogle eksempler:
Relaterede oplysninger
LDW slås til og fra med en knap på midterkonsollen. Når funktionen er slået til, lyser
lampen i knappen.
Denne funktion suppleres på kombiinstrumentet med selvforklarende grafik i forskellige
situationer.
Personlige indstillinger
Indstillinger foretages fra midterkonsollens
display via menusystemet i MY CAR. For en
beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s.
101).
•
•
Vognbaneassistance (LDW)* (s. 224)
•
Vognbaneassistance (LDW) - betjening (s.
225)
•
Vognbaneassistance (LDW) - symboler og
meddelelser (s. 227)
Vognbaneassistance (LDW) - begrænsninger (s. 226)
LDW-funktionens sidemarkeringer (markeret med
rødt på billedet).
•
LDW-symbolet har HVIDE sidemarkeringer - funktionen er aktiveret og registrerer/"ser" den ene sidemarkering, eller
begge.
•
LDW-symbolet har GRÅ sidemarkeringer
- funktionen er aktiveret, men ser hverken
venstre eller højre sidemarkering.
eller
•
LDW-symbolet har GRÅ sidemarkeringer
- funktionen er i standby, fordi hastigheden er under 65 km/t.
•
LDW-symbolet har ingen sidemarkeringer
- funktionen er deaktiveret.
Vælg mellem punkterne:
• On ved start - Funktionen sættes i
standby, hver gang motoren startes. I
07
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
225
07 Førerstøtte
||
Relaterede oplysninger
•
•
Vognbaneassistance (LDW)* (s. 224)
•
Vognbaneassistance (LDW) - funktion (s.
225)
•
Vognbaneassistance (LDW) - symboler og
meddelelser (s. 227)
Vognbaneassistance (LDW) - begrænsninger (s. 226)
Vognbaneassistance (LDW) begrænsninger
Vognbaneassistentens kamerasensor har
begrænsninger, der svarer til det menneskelige øje.
For mere information, læs om kamerasensorens begrænsninger (s. 215).
OBS
I visse situationer giver LDW ikke en
advarsel, f.eks.:
•
•
•
•
•
Afviserne er slået til
Føreren har foden på bremsepedalen20
Ved hurtig nedtrykning af speederen20
Ved hurtige ratbevægelser20
Ved så kraftigt et sving, at bilen slingrer.
Relaterede oplysninger
07
20
226
•
•
Vognbaneassistance (LDW)* (s. 224)
•
Vognbaneassistance (LDW) - betjening (s.
225)
•
Vognbaneassistance (LDW) - symboler og
meddelelser (s. 227)
Vognbaneassistance (LDW) - funktion (s.
225)
Når "Højere følsomhed" er valgt gives alligevel en advarsel, se Vognbaneassistance (LDW) - funktion (s. 225).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Førerstøtte
Vognbaneassistance (LDW) symboler og meddelelser
I situationer, hvor LDW-funktionen udebliver,
kan kombiinstrumentet vise et symbol på
SymbolA
instrumentpanelet i kombination med en forklarende meddelelse på displayet eller skærmen – følg i så fald den anbefaling, der gives.
Meddelelse / besked
Betydning
Lane departure warning TIL/Lane
departure warning FRA
Funktionen er slået til/fra.
Eksempler på meddelelser:
Vises, når funktionen slås til/fra.
Teksten forsvinder efter 5 sekunder.
Lane Depart. Warning Ikke til rådighed ved denne hastighed
Funktionen er sat i standby, fordi hastigheden er lavere end 65 km/t.
Lane Depart. Warning Ikke tilgængelig
Kørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er midlertidigt ude af
funktion. Læs om kamerasensorens begrænsninger (s. 215).
Lane Depart. Warning Tilgængelig
Funktionen læser kørebanens sidemarkeringer.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
•
Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Læs om kamerasensorens begrænsninger (s. 215).
Driver Alert Sys Service påkrævet
Systemet fungerer ikke.
•
A
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
07
Symbolerne er skematiske - de kan variere alt efter marked og bilmodel.
}}
227
07 Førerstøtte
||
Relaterede oplysninger
•
•
Vognbaneassistance (LDW)* (s. 224)
•
Vognbaneassistance (LDW) - funktion (s.
225)
•
Vognbaneassistance (LDW) - betjening (s.
225)
Vognbaneassistance (LDW) - begrænsninger (s. 226)
07
228
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Førerstøtte
Vognbaneassistance (LKA)*
Principper for LKA
Relaterede oplysninger
•
•
Vognbaneassistance er en af funktionerne i
Driver Alert System - kaldes også LKA (Lane
Keeping Aid).
Funktionen er beregnet til brug på motorveje
og andre større veje for at mindske risikoen
for, at køretøjet i visse situationer utilsigtet
forlader sin kørebane.
Vognbaneassistance LDW eller LKA
Volvo har udviklet to forskellige systemer til
vognbaneassistance:
•
LDW - Lane Departure Warning som
kun advarer føreren.
•
LKA - Lane Keeping Aid
(Lane Keeping Aid) som udover at advare
føreren også aktivt styrer bilen.
Volvo V60 kan leveres med begge varianter marked og motoralternativ afgør, hvilket af
systemerne bilen er udstyret med.
Hvis det er usikkert, om bilen har LDW eller
LKA:
•
Åbn menusystemet MY CAR og søg frem
til Indstillinger Kørselshjælpesystem
- her er Lane Departure Warning angivet, hvis bilen har LDW, eller
Sporassistent for LKA.
Driver Alert System* (s. 219)
Vognbaneassistance (LKA) - begrænsninger (s. 232)
•
Vognbaneassistance (LKA) - funktion (s.
230)
•
Vognbaneassistance (LDW) - betjening (s.
225)
•
Vognbaneassistance (LKA) - betjening (s.
231)
•
Vognbaneassistance (LKA) - symboler og
meddelelser (s. 233)
(Illustrationen er skematisk - ikke modelspecifik.)
Et kamera aflæser vejens/vognbanens
malede sidemarkeringer. Hvis bilen er ved at
krydse en sidemarkering, vil Vognbaneassistenten aktivt styre bilen tilbage i kørebanen
med et svagt styringsmoment i rattet.
Hvis bilen når frem til eller krydser en sidemarkering, vil Vognbaneassistent desuden
advare føreren med pulserende vibrationer i
rattet.
ADVARSEL
LKA er kun et førerhjælpemiddel og fungerer ikke i alle kørselssituationer, trafik, vejrog vejforhold.
07
Føreren er altid ansvarlig for, at køretøjet
køres på en sikker måde og at gældende
love og færdselsregler følges.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
229
07 Førerstøtte
Vognbaneassistance (LKA) - funktion
system MY CAR. For en beskrivelse af menusystemet, se MY CAR (s. 101).
Der kan foretages visse indstillinger for funktionen Vognbaneassistance.
I MY CAR kan desuden bl.a. følgende vælges:
Aktivering og deaktivering
•
Advarsel med vibrationer i rattet: - On
eller Off.
•
•
Aktiv styring: - On eller Off.
Vognbaneassistenten er aktiveret i hastighedsintervallet 65-200 km/t på veje med godt
synlige sidemarkeringer. På smalle veje, hvor
kørebanerne har en bredde på mindre end
2,6 meter mellem sidemarkeringerne, slås
funktionen midlertidigt fra.
Advarsel med vibrationer i rat
Både Advarsel med vibrationer i rattet og
Aktiv styring: - On eller Off.
Aktiv styring
Vognbaneassistenten bestræber sig på at
holde bilen inden for kørebanens sidemarkeringer.
LKA styrer og advarer med pulserende vibrationer i rattet21.
Hvis bilen krydser en sidemarkering, advarer
Vognbaneassistenten om dette med pulserende vibrationer i rattet. Dette sker, uanset
om bilen aktivt styres tilbage af et påført styringsmoment eller ej.
07
Funktionen slås til og fra ved at trykke på
knappen på midterkonsollen. En lysende
lampe i knappen viser, at funktionen er slået
til.
LKA griber ind og styrer udenom.
Nogle kombinationer af valgt udstyr giver ikke
plads til en Til/Fra-knap på midterkonsollen –
så betjenes funktionen i stedet i bilens menu-
Hvis køretøjet nærmer sig kørebanens venstre eller højre sidemarkering uden at afviseren er aktiveret, styres bilen tilbage.
21
230
Illustrationen viser tre pulserende vibrationer, når sidemarkeringen krydses.
07 Førerstøtte
Dynamisk kurvekørsel
Vognbaneassistance (LKA) - betjening
Vognbaneassistenten suppleres med selvforklarende grafik i forskellige situationer. Her er
nogle eksempler:
OBS
LKA er midlertidigt deaktiveret, så længe
afviseren er tændt.
LKA griber ind på højre side (markeret med rødt
på illustrationen).
LKA griber ikke ind i en skarp inderkurve.
Vognbaneassistenten griber ind og styrer
udenom sidemarkeringen - det indikeres
med:
I nogle tilfælde tillader Vognbaneassistenten,
at sidemarkeringer krydses uden at gribe ind
med aktiv styring eller at advare med pulserende vibrationer i rattet. At benytte den tilstødende kørebane ved frit sigt for dynamisk
sving, er et eksempel på et sådant tilfælde.
•
Relaterede oplysninger
Relaterede oplysninger
•
•
Vognbaneassistance (LKA)* (s. 229)
Vognbaneassistance (LKA) - begrænsninger (s. 232)
•
Vognbaneassistance (LKA) - betjening (s.
231)
•
Vognbaneassistance (LKA) - symboler og
meddelelser (s. 233)
RØD linje for den aktuelle side.
LKA "ser" og følger sidemarkeringerne (markeret
med rødt på illustrationen).
Når Vognbaneassistenten er aktiveret og registrerer/"ser" sidemarkeringerne, angives det
ved, at LKA-symbolet har HVIDE linjer.
•
•
•
Vognbaneassistance (LKA)* (s. 229)
•
Vognbaneassistance (LKA) - funktion (s.
230)
•
Vognbaneassistance (LKA) - symboler og
meddelelser (s. 233)
Vognbaneassistance (LKA) - begrænsninger (s. 232)
07
GRÅ sidemarkering - Vognbaneassistenten ser ingen linje på den side af bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
231
07 Førerstøtte
Vognbaneassistance (LKA) begrænsninger
afbrudt, indtil føreren begynder at styre bilen
igen.
Vognbaneassistentens kamerasensor har
begrænsninger, der svarer til det menneskelige øje.
Relaterede oplysninger
•
For mere information, læs om kamerasensorens begrænsninger (s. 215) og
seKollisionsadvarsel* - betjening (s. 212).
OBS
•
•
Vognbaneassistance (LKA)* (s. 229)
•
Vognbaneassistance (LKA) - betjening (s.
231)
•
Vognbaneassistance (LKA) - symboler og
meddelelser (s. 233)
Vognbaneassistance (LKA) - funktion (s.
230)
I visse krævende situationer kan det være
vanskeligt for LKA at hjælpe føreren på
den rigtige måde - så anbefales det at slå
LKA fra.
Eksempler på en sådan situation kan være:
•
•
•
•
•
vejarbejde
sne/is/frost/sjap på vejen
dårlig vejbelægning
meget sportslig kørestil
dårligt vejr med nedsat sigtbarhed.
Hænderne på rattet
07
En forudsætning for, at Vognbaneassistenten
skal fungere, er at føreren holder hænderne
på rattet, hvilket LKA løbende kontrollerer.
Hvis ikke, anmodes føreren med en tekstmeddelelse om aktivt at styre bilen.
Følger føreren ikke anmodningen om at
begynde at styre, sættes Vognbaneassistenten i standby - funktionen vil derefter være
232
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Førerstøtte
Vognbaneassistance (LKA) - symboler
og meddelelser
I situationer, hvor LKA-funktionen udebliver
eller afbrydes, kan kombiinstrumentet vise et
SymbolA
symbol på instrumentpanelet i kombination
med en forklarende meddelelse på displayet
eller skærmen. Følg i så fald den anbefaling,
der gives.
Eksempler på meddelelser:
Meddelelse / besked
Betydning
Vognbaneassistent Ikke til
rådighed ved denne hastighed
Vognbaneassistenten er sat i standby, fordi hastigheden er lavere end 65 km/t.
Vognbaneassistent Ikke t.
rådighed for aktuel markering
Kørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion. Læs om kamerasensorens begrænsninger, se Kollisionsadvarsel* - kamerasensorens
begrænsninger (s. 215) og Kollisionsadvarsel* - betjening (s. 212).
Vognbaneassistent Tilgængelig
Funktionen læser kørebanens sidemarkeringer.
Forrudesensorer blokeret Se
instr.bog
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
•
Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Læs om kamerasensorens begrænsninger, se Kollisionsadvarsel* - kamerasensorens begrænsninger (s. 215) og Kollisionsadvarsel* - betjening (s. 212).
A
Lane Keeping Aid Service
påkrævet
Systemet fungerer ikke.
Lane Keeping Aid afbrudt
LKA er afbrudt, og er sat i standby. LKA-symbolets linjer angiver, hvornår funktionen er aktiv
igen.
•
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
07
Tabellens symboler er skematiske - dem, der vises på kombiinstrumentet, kan se lidt anderledes ud.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
233
07 Førerstøtte
||
Relaterede oplysninger
•
•
Vognbaneassistance (LKA)* (s. 229)
•
Vognbaneassistance (LKA) - funktion (s.
230)
•
Vognbaneassistance (LKA) - betjening (s.
231)
Vognbaneassistance (LKA) - begrænsninger (s. 232)
07
234
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Førerstøtte
Park Assist*
Parkeringshjælpens lydniveau kan justeres
under igangværende lydsignal med midterkonsollens VOL-knap. Lydniveauet kan også
justeres i menuen for lydindstillinger, som nås
med et tryk på SOUND, eller i bilens menusystem (s. 101) MY CAR22.
Parkeringshjælp fås i to varianter:
•
•
Kun bagved
Både foran og bagved.
OBS
Når et anhængertræk er konfigureret med
bilens elsystem, inkluderes anhængertrækkets fremspring, når funktionen måler parkeringspladsen.
Parkeringshjælp* - funktion
ADVARSEL
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et lydsignal og symboler på
midterkonsollens skærm angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
•
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte
det ansvar, føreren selv har ved parkering.
•
Sensorerne har blinde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres.
•
Vær opmærksom på f.eks. mennesker
eller dyr, der befinder sig i nærheden
af bilen.
Parkeringshjælpen aktiveres automatisk ved
motorstart - afbryderkontaktens lampe lyser.
Hvis parkeringshjælpen slås fra med knappen,
slukker lampen.
Relaterede oplysninger
•
Parkeringshjælp* - rengøring af sensorer
(s. 238)
•
•
•
•
•
Parkeringshjælp* - funktion (s. 235)
Parkeringshjælp* - foran (s. 237)
Parkeringshjælp* - fejlindikation (s. 238)
Parkeringshjælp* - bagud (s. 236)
Parkeringskamera (s. 239)
Til/Fra for Parkeringshjælp og CTA*.
Hvis bilen er udstyret med CTA (s. 250) blinker indikeringslamperne for BLIS (s. 248) en
gang, når parkeringshjælpen aktiveres med
knappen.
07
22
Afhængigt af lyd- og mediesystem.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
235
07 Førerstøtte
||
VIGTIGT
Der kan være problemer med at opfange
signalerne fra genstande, f.eks. kæder,
tynde pæle eller lave forhindringer, som
derfor midlertidigt ikke registreres af
sensorerne - den pulserende tone kan
uventet standse i stedet for at skifte til den
forventede konstante tone.
Parkeringshjælp* - bagud
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et lydsignal og symboler på
midterkonsollens skærm angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
Sensorerne kan ikke registrere høje genstande, f.eks. en rampe der rager op.
•
Skærmvisning - viser forhindringer foran til venstre og bagved til højre.
Midterkonsollens skærm viser et oversigtsbillede med forholdet mellem bilen og en registreret forhindring.
Den markerede sektor viser, hvilken/hvilke af
de fire sensorer, der har registreret forhindringen. Jo nærmere bilsymbolet er på en markeret sektorrude, desto kortere er afstanden
mellem bilen og en registreret forhindring.
07
Desto kortere afstand til forhindringen foran/
bagtil, desto tættere bliver lydsignalerne. Al
anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk.
Ved en afstand på op til 30 cm er tonen konstant, og den aktive sensors felt nærmest
bilen er udfyldt. Hvis der er en forhindring
inden for konstanttoneafstanden både foran
og bag bilen, lyder tonen fra højttalerne på
skift.
236
Vær i sådanne situationer særligt
opmærksom, og styr/flyt bilen meget
langsomt, eller afbryd den nuværende
parkeringsmanøvre - der kan være høj
risiko for skader på køretøjer eller
andre genstande, da sensorerne ikke
virker optimalt i øjeblikket.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
Park Assist* (s. 235)
Parkeringshjælp* - rengøring af sensorer
(s. 238)
Parkeringshjælp* - foran (s. 237)
Parkeringshjælp* - fejlindikation (s. 238)
Parkeringshjælp* - bagud (s. 236)
Parkeringskamera (s. 239)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Lydsignalet for forhindringer bagved kommer fra
en af de bageste højttalere.
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear.
Ved bakning med f.eks. en anhænger på
anhængertrækket, slås parkeringshjælpen
bag automatisk fra – ellers ville sensorerne
reagere på anhængeren.
07 Førerstøtte
OBS
Ved bakning med f.eks. anhænger eller
cykelholder på anhængertrækket - uden
originale Volvo-anhængerkabler - kan det
være nødvendigt at slå parkeringshjælpen
fra manuelt, for at sensorerne ikke skal
reagere på dem.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
Park Assist* (s. 235)
Parkeringshjælp* - foran
OBS
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et lydsignal og symboler på
midterkonsollens skærm angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
Parkeringshjælpen foran deaktiveres, når
parkeringsbremsen er trukket, eller P-stilling vælges i en bil med automatgear.
Parkeringshjælpen aktiveres automatisk ved
motorstart - afbryderkontaktens lampe for
til/fra lyser. Hvis parkeringshjælpen slås fra
med knappen, slukker lampen.
Parkeringshjælp* - rengøring af sensorer
(s. 238)
VIGTIGT
Ved montering af ekstralys: Husk, at disse
ikke må skygge for sensorerne - ekstralysene kan blive opfattet som forhindringer.
Relaterede oplysninger
•
•
Parkeringshjælp* - funktion (s. 235)
Parkeringshjælp* - foran (s. 237)
Parkeringshjælp* - fejlindikation (s. 238)
•
•
•
•
Parkeringskamera (s. 239)
Park Assist* (s. 235)
Parkeringshjælp* - rengøring af sensorer
(s. 238)
Parkeringshjælp* - funktion (s. 235)
Parkeringshjælp* - fejlindikation (s. 238)
Parkeringshjælp* - bagud (s. 236)
Parkeringskamera (s. 239)
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m.
Lydsignalet for forhindringer fremad kommer
fra en af de forreste højttalere.
Parkeringshjælpen foran er aktiv ved en
hastighed på op til ca. 10 km/t. Lampen i
knappen er tændt for at angive, at systemet
er slået til. Når hastigheden kommer under
10 km/t, aktiveres systemet igen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07
237
07 Førerstøtte
Parkeringshjælp* - fejlindikation
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et lydsignal og symboler på
midterkonsollens skærm angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
Hvis kombiinstrumentets informationssymbol lyser konstant, og tekstmeddelelsen Park.hjælpsystem
Service påkrævet vises, er parkeringshjælpen ude af funktion.
Parkeringshjælp* - rengøring af
sensorer
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et lydsignal og symboler på
midterkonsollens skærm angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de
rengøres regelmæssigt med vand og bilshampoo.
VIGTIGT
Sensorernes placering bagpå.
Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler forårsaget af eksterne lydkilder,
der udsender de samme ultralydsfrekvenser, som systemet arbejder med.
OBS
Snavs, is og sne, der dækker sensorerne,
kan give anledning til falske advarselssignaler.
Eksempler på sådanne kilder er bl.a. horn,
våde dæk på asfalt, pneumatiske bremser,
udstødningslyde fra motorcykler mv.
Relaterede oplysninger
•
•
07
238
•
•
•
•
Relaterede oplysninger
Sensorernes placering foran.
Park Assist* (s. 235)
Parkeringshjælp* - rengøring af sensorer
(s. 238)
Parkeringshjælp* - funktion (s. 235)
Parkeringshjælp* - foran (s. 237)
Parkeringshjælp* - bagud (s. 236)
Parkeringskamera (s. 239)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
•
•
•
•
•
Park Assist* (s. 235)
Parkeringshjælp* - funktion (s. 235)
Parkeringshjælp* - foran (s. 237)
Parkeringshjælp* - fejlindikation (s. 238)
Parkeringshjælp* - bagud (s. 236)
Parkeringskamera (s. 239)
07 Førerstøtte
Parkeringskamera
Funktion og betjening
Når der stilles i bakgear, vises to fuldt
optrukne linjer, som illustrerer, hvor bilens
baghjul kommer til at køre med det nuværende ratudslag. Det er en hjælp ved parkering mellem biler langs en vej, ved bakning
hvor pladsen er trang og ved tilkobling af
anhænger. Bilens omtrentlige ydermål illustreres med to stiplede linjer. Hjælpelinjerne kan
slås fra i opsætningsmenuen.
Parkeringskameraet er et hjælpesystem, der
aktiveres, når der stilles i bakgear (kan ændres
i indstillingsmenuen (s. 241)).
Kamerabilledet vises på midterkonsollens
skærm.
OBS
Når et anhængertræk er konfigureret med
bilens elsystem, inkluderes anhængertrækkets fremspring, når funktionen måler parkeringspladsen.
ADVARSEL
•
Parkeringskameraet er et hjælpemiddel og kan aldrig erstatte førerens
ansvar ved bakning.
•
Kameraet har døde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres.
•
Vær opmærksom på mennesker og
dyr, der befinder sig nær bilen.
Hvis bilen også er udstyret med parkeringssensorer*, vises deres information grafisk
som farvede felter for at illustrere afstanden til
de registrerede forhindringer, se overskriften
"Biler med bagsensorer" senere i teksten.
CAM-knappens placering.
Kameraet viser, hvad der er bag ved bilen, og
om noget dukker op fra siderne.
Kameraet viser et bredt område bag ved bilen
samt en del af kofangeren og eventuelt
anhængertræk.
Kameraet er aktivt i ca. 5 sekunder, efter at
bakgearet er deaktiveret, eller indtil bilens
hastighed overstiger 10 km/t fremad eller
35 km/t bagud.
Genstande på skærmen kan se ud, som om
de hælder, men det er normalt.
OBS
Genstande på billedskærmen kan være
nærmere på bilen, end de ser ud til at være
på skærmen.
Hvis en anden visning er aktiv, overtager parkeringskamerasystemet automatisk, og
kamerabilledet vises på skærmen.
07
Kameraets placering ved siden af åbningshåndtaget.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
239
07 Førerstøtte
||
Lysforhold
Kamerabilledet justeres automatisk efter lysforholdene. Det gør, at billedet kan variere
noget i lysstyrke og kvalitet. Dårlige lysforhold
kan resultere i en lidt ringere billedkvalitet.
OBS
Hold kameralinsen ren for snavs, sne og is
for bedst mulig funktion. Dette er specielt
vigtigt ved dårlige lysforhold.
OBS
•
Ved bakning med anhænger, der ikke
er elektrisk forbundet til bilen, viser
skærmens linjer den vej, bilen vil tage,
ikke anhængerens.
•
Skærmen viser ingen linjer, når en
anhænger er forbundet elektrisk til
bilens elsystem.
•
Parkeringskameraet slukkes automatisk ved kørsel med anhænger, hvis
der bruges originalt Volvo anhængerkabel.
Hjælpelinjer
Grænselinjer
Systemets forskellige linjer23.
VIGTIGT
Husk, at skærmbilledet kun viser området
bag ved bilen - vær opmærksom på bilens
sider og forvogn, når rattet drejes ved bakning.
07
Eksempler på, hvordan hjælpelinjer kan vises for
føreren.
Linjerne på skærmen projiceres, som om de
befandt sig ved jordoverfladen bag ved bilen
og er direkte afhængige af ratudslag, hvilket
gør, at føreren ser den vej bilen vil køre, også
når bilen drejer.
23
240
Illustrationen er skematisk og viser ikke den aktuelle bilmodel korrekt.
Grænselinje fri baknings-zone
"Hjulspor"
Den punkterede linje (1) indrammer en zone
på op til ca. 1,5 m bagud fra kofangeren. Det
er samtidig grænsen for de detaljer på bilen,
der rager længst ud, f.eks. sidespejle og hjørner, også når bilen drejer.
De brede "hjulspor" (2) mellem sidemarkeringerne angiver, hvor hjulene vil bevæge sig, og
kan strække sig ca. 3,2 m bagud fra kofangeren, hvis der ikke er nogen forhindring på
vejen.
07 Førerstøtte
Biler med bagsensorer*
Parkeringskamera - indstillinger
Relaterede oplysninger
•
•
•
Parkeringskamera - indstillinger (s. 241)
Parkeringskamera - begrænsninger (s.
242)
Park Assist* (s. 235)
Parkeringskameraet er et hjælpesystem, der
aktiveres, når der stilles i bakgear.
Indstillinger
For at ændre indstillinger for parkeringskameraet:
1. Tryk på OK/MENU, når der vises en normal kameravisning.
2. Drej frem til det ønskede punkt med OK/
MENU.
Farvede felter (fire i alt, ét pr sensor) viser afstanden.
Hvis bilen også er udstyret med parkeringssensorer (parkeringssensorer (s. 235)) bliver
visningen af afstanden mere præcis, og farvede felter viser hvilken/hvilke af de fire
sensorer, der registrerer en forhindring.
3. Tryk på OK/MENU, og gå tilbage med
EXIT.
eller
1. Tryk på CAM.
2. Tryk på OK/MENU.
3. Drej frem til det ønskede punkt med OK/
MENU.
4. Tryk på OK/MENU, og gå tilbage med
EXIT.
Farve
Afstand (meter)
Lysegul
0,7–1,5
Gul
0,5–0,7
Standardindstillingen er, at kameraet aktiveres, når der stilles i bakgear.
Orange
0,3–0,5
•
Et tryk på CAM aktiverer kameraet, selv
om der ikke stilles i bakgear.
Rød
0–0,3
•
Skift mellem normalt og zoomet billede
ved at dreje TUNE eller trykke på CAM.
Øvrigt
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07
241
07 Førerstøtte
||
Anhængertræk
Parkeringskamera - begrænsninger
Kameraet kan med fordel bruges ved tilkobling af en anhænger. En hjælpelinje til anhængertrækkets tænkte "bane" mod anhængeren
kan vises på skærmen - lige som for "hjulsporene".
Parkeringskameraet er et hjælpesystem, der
aktiveres, når der stilles i bakgear.
•
Når du har brug for præcis manøvrering,
kan der zoomes ind på anhængertrækket
med et tryk på CAM - gentagne tryk på
knappen skifter til normal visning igen.
Anhængertrækkets hjælpelinje aktiveres i
menusystemet efter tryk på OK/MENU, hvor
der kan foretages valg mellem visning af
"hjulspor" eller anhængertrækkets bane begge muligheder kan ikke vises samtidig.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
07
242
OBS
Cykelholder eller andet tilbehør monteret
bag på bilen kan dække for kameraets
sigt.
Den aktive parkeringshjælp (PAP – Park Assist
Pilot) hjælper føreren med at parkere ved først
at kontrollere om en plads er tilstrækkelig stor,
og derefter dreje rattet og styre bilen ind på
pladsen. Kombiinstrumentet viser med symboler, grafik og tekst, hvornår forskellige
handlinger skal udføres.
Husk på
Vær opmærksom på, at selv om det ser ud,
som om en forholdsvis lille del af billedet er
skjult, kan det medføre, at en relativt stor sektor er skjult, og forhindringer kan derigennem
forblive uregistrerede, indtil de er helt tæt på
bilen.
Parkeringskamera (s. 239)
•
Parkeringskamera - begrænsninger (s.
242)
Hold kameralinsen ren for snavs, sne og
is.
•
Rengør kameralinsen regelmæssigt med
lunkent vand og bilshampoo - forsigtig så
linsen ikke bliver ridset.
Park Assist* (s. 235)
MY CAR (s. 101)
Aktiv parkeringshjælp (PAP)*
Relaterede oplysninger
•
•
•
Parkeringskamera (s. 239)
Parkeringskamera - indstillinger (s. 241)
Park Assist* (s. 235)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Til-/Fra-knappen sidder på midterkonsollen.
OBS
Når et anhængertræk er konfigureret med
bilens elsystem, inkluderes anhængertrækkets fremspring, når funktionen måler parkeringspladsen.
07 Førerstøtte
ADVARSEL
PAP fungerer ikke i alle situationer, den er
kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel.
Ved parkering er føreren altid i sidste ende
ansvarlig for, at køretøjet køres på en sikker måde og for at have overblik over
omgivelserne og andre trafikanter, der
nærmer sig eller passerer.
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* funktion
Den aktive parkeringshjælp (PAP – Park Assist
Pilot) hjælper føreren med at parkere ved først
at kontrollere om en plads er tilstrækkelig stor,
og derefter dreje rattet og styre bilen ind på
pladsen. Kombiinstrumentet viser med symboler, grafik og tekst, hvornår forskellige
handlinger skal udføres.
OBS
Relaterede oplysninger
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - symboler
og meddelelser (s. 247)
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - betjening
(s. 244)
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - funktion (s.
243)
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - begrænsninger (s. 246)
•
•
Park Assist* (s. 235)
Funktionen PAP måler plads og drejer rattet - førerens opgave er at følge instruktionerne på kombiinstrumentet og vælge gear
(bagud/fremad), regulere hastigheden,
bremse og standse.
PAP kan aktiveres, hvis følgende kriterier er
opfyldt efter motorstart:
•
Parkeringskamera (s. 239)
Funktionerne DSTC eller ABS må ikke
gribe ind, mens PAP-funktionen er aktiveret - de kan f.eks. blive aktiveret på stejlt
og glat underlag, se afsnittene om Driftsbremse samt Stabilitets- og traktionskontrolsystem for mere information.
•
Der må ikke være koblet anhænger til
bilen.
•
Hastigheden skal være lavere end
50 km/t.
Principper for PAP.
PAP-funktionen parkerer bilen med følgende
delhandlinger:
1. Parkeringsplads søges og kontrolmåles
(A og B) - ved måling må hastigheden
ikke overstige 30 km/t.
2. Bilen styres ind på pladsen under bakning
(C og D).
3. Bilen stilles på plads med kørsel fremad
og bagud (E og F).
Relaterede oplysninger
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - symboler
og meddelelser (s. 247)
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - betjening
(s. 244)
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - begrænsninger (s. 246)
•
Park Assist* (s. 235)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07
243
07 Førerstøtte
•
•
Parkeringskamera (s. 239)
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* (s. 242)
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* betjening
Den aktive parkeringshjælp (PAP – Park Assist
Pilot) hjælper føreren med at parkere ved først
at kontrollere om en plads er tilstrækkelig stor,
og derefter dreje rattet og styre bilen ind på
pladsen. Kombiinstrumentet viser med symboler, grafik og tekst, hvornår forskellige
handlinger skal udføres.
OBS
Husk, at rattet i nogle stillinger kan skjule
kombiinstrumentets anvisninger, når rattet
drejes under parkeringsmanøvrer.
1 - Søgning og kontrolmåling
1. Aktiver PAP med et tryk
på denne knap, og kør ikke
hurtigere end 30 km/t.
2. Læg mærke til kombiinstrumentet og vær
klar til at standse bilen, når grafik og tekst
beder om det.
3. Stands bilen, når grafik og tekst beder om
det.
OBS
PAP søger plads til parkering, viser
instruktioner og styrer bilen ind på bilens
passagerside. Hvis det ønskes, kan bilen
også parkeres på førersiden af vejen:
•
07
PAP-funktionen søger efter og kontrollerer,
om en parkeringsplads er tilstrækkelig stor.
Gør sådan:
244
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Aktiver afviseren til førersiden - så parkeres bilen i stedet på den side af
gaden.
07 Førerstøtte
2 - Indbakning
OBS
•
Hold hænderne væk fra rattet, når
PAP-funktionen er aktiveret.
•
Sørg for, at rattet ikke hindres på
nogen måde og kan dreje frit.
•
For at få det bedste resultat - vent,
indtil knappen er drejet helt, før du
begynder at køre bagud/fremad.
Funktionen slås automatisk fra efter parkering
i kombination med, at grafik og tekstmeddelelse viser, at parkeringen er afsluttet. Det kan
dog være nødvendigt for føreren efterfølgende at foretage en yderligere korrektion kun føreren kan vurdere, hvornår bilen er korrekt parkeret.
VIGTIGT
Advarselsafstanden er kortere, når sensorerne bruges af aktiv parkeringshjælp i forhold til, når parkeringshjælp bruger sensorerne.
3 - Stille på plads
Ved handlingen Bakning vil PAP styre bilen
ind på parkeringspladsen. Gør som følger:
Relaterede oplysninger
1. Kontroller, at det er frit bagude og sæt i
bakgear.
2. Bak langsomt og forsigtigt uden at røre
ved rattet - og ikke hurtigere end
ca. 7 km/t.
3. Læg mærke til kombiinstrumentet og vær
klar til at standse bilen, når grafik og tekst
beder om det.
Efter at bilen er bakket ind på parkeringspladsen, skal den rettes op og stilles på plads.
1. Vælg 1. gear eller D-position. Vent, indtil
rattet er drejet og kør langsomt frem.
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - symboler
og meddelelser (s. 247)
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - funktion (s.
243)
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - begrænsninger (s. 246)
•
•
•
Park Assist* (s. 235)
Parkeringskamera (s. 239)
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* (s. 242)
07
2. Stands bilen, når grafik og tekstmeddelelse beder om det.
3. Sæt i bakgear og kør langsomt bagud,
indtil grafik og tekstmeddelelse beder om
at standse.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
245
07 Førerstøtte
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* begrænsninger
som muligt på den side af gaden, hvor
den foreslåede parkeringsbås er.
VIGTIGT
Under visse omstændigheder kan PAP
ikke finde parkeringsbåse - en årsag kan
være, at sensorerne forstyrres af eksterne
lydkilder, der udsender de samme ultralydsfrekvenser, som systemet arbejder
med.
Den aktive parkeringshjælp (PAP – Park Assist
Pilot) hjælper føreren med at parkere ved først
at kontrollere om en plads er tilstrækkelig stor,
og derefter dreje rattet og styre bilen ind på
pladsen. Kombiinstrumentet viser med symboler, grafik og tekst, hvornår forskellige
handlinger skal udføres.
•
Husk, at bilens forende kan svinge ud
mod modkørende trafik under parkeringsmanøvren.
•
Genstande, der er placeret højere end
sensorernes registreringsområde, inkluderes ikke, når parkeringsmanøvren
beregnes, hvilket kan føre til, at PAP kan
dreje ind på parkeringsbåsen for tidligt derfor bør sådanne parkeringsbåse undgås.
•
Føreren er ansvarlig for vurdering af, at
den bås, som PAP tilbyder, er egnet til
parkering.
•
Brug godkendte dæk24 med korrekt dæktryk - det påvirker PAP's evne til at parkere.
•
Kraftig regn eller sne kan forårsage, at
parkeringsbåsen ikke måles korrekt.
•
Brug ikke PAP, hvis der er monteret snekæder eller reservehjul.
•
Brug ikke PAP, hvis lastede genstande
stikker uden for bilen.
Eksempler på sådanne kilder er bl.a. horn,
våde dæk på asfalt, pneumatiske bremser,
udstødningslyde fra motorcykler mv.
PAP-sekvensen afbrydes:
•
•
•
hvis bilen køres for hurtigt - over 7 km/t
hvis føreren bevæger rattet
ved indgreb af ABS- eller DSTC-funktionen - f.eks. hvis et hjul mister vejgrebet i
glat føre.
En tekstmeddelelse informerer om, hvorfor
PAP-sekvensen blev afbrudt.
Husk på
Føreren skal huske på, at den aktive parkeringshjælp er et hjælpemiddel - ikke en ufejlbarlig fuldautomatisk funktion. Derfor skal
føreren være parat til at afbryde parkeringen.
Der er også nogle detaljer at overveje i forbindelse med parkering, f.eks.:
•
OBS
Snavs, is og sne, der dækker sensorerne,
reducerer funktionen og kan forhindre måling.
•
PAP er beregnet til parkering på lige
gader - ikke i skarpe kurver eller sving.
Bilen skal derfor stå parallelt med parkeringsbåsen, når PAP måler pladsen.
•
Parkeringsbåse på smalle gader kan ikke
altid tilbydes, fordi den nødvendige plads
til manøvrering ikke er tilstrækkelig. Så
kan det gøre det lettere at køre så tæt
07
24
246
PAP er baseret på placeringen af de køretøjer, der aktuelt er parkeret - hvis de er
placeret uhensigtsmæssigt, kan f.eks.
bilens dæk og fælge blive beskadiget
mod kantsten.
Med "godkendte dæk" menes dæk af samme type og fabrikat, som var monteret originalt ved fabriksny levering.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Førerstøtte
Relaterede oplysninger
VIGTIGT
Ved skift til en anden godkendt fælgstørrelse, der medfører ændringer i dækomkreds, kan det blive nødvendigt at opdatere PAP-systemets parametre. Henvend
dig til et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - symboler
og meddelelser (s. 247)
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - betjening
(s. 244)
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - funktion (s.
243)
•
•
•
Vedligeholdelse
Park Assist* (s. 235)
Parkeringskamera (s. 239)
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* (s. 242)
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* symboler og meddelelser
Den aktive parkeringshjælp (PAP – Park Assist
Pilot) hjælper føreren med at parkere ved først
at kontrollere om en plads er tilstrækkelig stor,
og derefter dreje rattet og styre bilen ind på
pladsen. Kombiinstrumentet viser med symboler, grafik og tekst, hvornår forskellige
handlinger skal udføres.
Kombiinstrumentet kan vise forskellige kombinationer af symboler og tekst med forskellige betydninger - nogle gange med selvforklarende råd om passende handlinger.
Hvis en meddelelse siger, at PAP er ude af
funktion, anbefales det at kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
Relaterede oplysninger
PAP-sensorerne er placeret i
foran og 4 bagtil.
kofangerne25
-6
For at PAP-funktionen skal fungere korrekt,
skal dens sensorer regelmæssigt rengøres
med vand og bilshampoo - det er de samme
sensorer som Parkeringshjælp anvender, se
Parkeringshjælp* - rengøring af sensorer (s.
238).
25
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - betjening
(s. 244)
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - funktion (s.
243)
•
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* - begrænsninger (s. 246)
•
•
•
Park Assist* (s. 235)
07
Parkeringskamera (s. 239)
Aktiv parkeringshjælp (PAP)* (s. 242)
Illustrationen er skematisk og viser derfor ikke den aktuelle bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
247
07 Førerstøtte
BLIS* (Blind Spot Information System)
Oversigt
Vedligeholdelse
BLIS-lampens placering26.
Placering af sensorer.
BLIS (Blind Spot Information System) er en
funktion, der er designet til at give føreren
støtte i kørsel i tæt trafik på veje med flere
vognbaner i samme retning.
BLIS er et førerhjælpemiddel, der har til formål at advare mod:
•
•
køretøjer i den blinde vinkel
hurtigt overhalende køretøjer i venstre og
højre vognbane tættest på ens eget køretøj.
BLIS-funktionen CTA (s. 250) (Cross Traffic
Alert) er et førerhjælpemiddel, der er beregnet
til at advare mod:
•
krydsende trafik, når bilen bakkes.
ADVARSEL
BLIS er et supplerende hjælpemiddel, det
fungerer ikke i alle situationer.
BLIS er ikke en erstatning for en sikker
køremåde og brug af sidespejle.
BLIS-symbol
26
BLIS-funktionernes sensorer er placeret inde i
bagskærm/kofanger i hver side.
•
OBS
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har registreret køretøjet. Hvis
bilen overhales på begge sider samtidig,
tændes begge lamper.
BLIS kan aldrig erstatte førerens ansvar og
opmærksomhed - det påligger altid føreren
at udføre vognbaneskift på en trafiksikker
måde.
07
248
Indikeringslampe
Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For optimal funktion er det vigtigt, at
overfladerne foran sensorerne holdes
rene.
Relaterede oplysninger
•
BLIS* (Blind Spot Information System) betjening (s. 249)
07 Førerstøtte
BLIS* (Blind Spot Information System)
- betjening
BLIS (Blind Spot Information System) er en
funktion, der er designet til at give føreren
støtte i kørsel i tæt trafik på veje med flere
vognbaner i samme retning.
Aktivere/deaktivere BLIS
BLIS aktiveres ved motorstart, hvilket bekræftes af, at dørpanelernes indikeringslamper
blinker en gang.
mentet bekræfter ændringen med en tekstmeddelelse – ved aktivering blinker dørpanelernes indikeringslamper én gang.
For at slå meddelelsen fra:
•
Tryk på venstre kontaktarms OK-knap.
eller
•
Når BLIS registrerer et køretøj i zone 1, eller
et hurtigt overhalende køretøj i zone 2, lyser
dørpanelets BLIS-lampe med konstant lys.
Hvis føreren i denne position aktiverer afviseren til den side, hvor advarslen gives, vil
BLIS-lampen skifte fra konstant lys til at
blinke med et mere intenst lys.
Vent ca. 5 sekunder – meddelelsen slukkes.
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
Hvornår fungerer BLIS
BLIS fungerer ikke, når bilen bakkes.
Begrænsninger
Knap til aktivering/deaktivering.
BLIS-funktionen kan deaktiveres/aktiveres
med et tryk på midterkonsollens BLIS-knap.
Nogle kombinationer af valgt udstyr giver ikke
plads til en knap på midterkonsollen – så
betjenes funktionen i bilens menusystem (s.
101) MY CAR.
Når BLIS deaktiveres/aktiveres, slukkes/
tændes lampen i knappen, og kombiinstru-
•
Snavs, is og sne, der dækker sensorerne,
kan reducere funktionerne og umuliggøre
advarsler. BLIS kan ikke registrere denne
tilstand.
•
Sæt ikke genstande, tape eller mærkater
inden for sensorernes overflade.
•
BLIS deaktiveres, når en anhænger er tilsluttet til bilens elsystem.
Principper for BLIS: 1. Zone i blind vinkel. 2.
Zone for hurtigt overhalende køretøjer.
VIGTIGT
Reparation af BLIS- og CTA-funktionernes
komponenter eller omlakering af kofangere
må kun udføres af et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
BLIS-funktionen er aktiv ved hastigheder over
ca. 10 km/t.
Systemet er konstrueret til at reagere, når:
•
ens eget køretøj bliver overhalet af andre
køretøjer
•
ens eget køretøj hurtigt bliver overhalet af
et andet køretøj.
07
Relaterede oplysninger
•
BLIS* (Blind Spot Information System) (s.
248)
•
BLIS - symboler og meddelelser (s. 252)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
249
07 Førerstøtte
CTA (Cross Traffic Alert)*
CTA (Cross Traffic Alert) er et førerhjælpemiddel, der har til formål at advare mod krydsende trafik, når bilen bakkes. CTA er et supplement til BLIS (s. 248).
Aktivere/deaktivere CTA
CTA aktiveres ved motorstart, hvilket bekræftes af, at dørpanelernes indikeringslamper for
BLIS blinker en gang.
ADVARSEL
CTA er et supplerende hjælpemiddel, det
fungerer ikke i alle situationer.
CTA er ikke en erstatning for en sikker
køremåde og brug af sidespejle.
CTA kan aldrig erstatte førerens ansvar og
opmærksomhed - det påligger altid føreren
at bakke på en trafiksikker måde.
Hvornår fungerer CTA
CTA er kun aktiv under bakning, og aktiveres
automatisk, når gearkassens bakposition
vælges.
•
Et akustisk signal advarer, når CTA har
registreret, at noget nærmer sig fra siden
– lyden høres i venstre eller højre højttaler, afhængigt af hvilken retning genstanden nærmer sig fra.
•
CTA advarer også, ved at BLIS-lamperne
tændes.
•
Der vises også en advarsel med et
lysende ikon på skærmens PAS-grafik (s.
235).
Begrænsninger
CTA fungerer ikke optimalt i alle situationer,
men har en vis begrænsning – CTA-sensorerne kan f.eks. ikke "se" gennem andre parkerede køretøjer eller forhindringer.
Til-/fra for sensorerne til Parkeringshjælp og
CTA.
07
CTA-funktionen kan slås fra med Parkeringshjælpens (s. 235) Til/Fra-knap. BLIS-lampen
blinker én gang ved aktivering.
Principper for CTA.
CTA supplerer BLIS-funktionen ved under
bakning at kunne se krydsende trafik fra
siden, f.eks. når bilen bakkes ud fra en parkeringsplads.
CTA er konstrueret til primært at registrere
køretøjer – i gunstige tilfælde kan også små
genstande som cykler og fodgængere registreres.
250
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Her er nogle eksempler på, hvornår CTA's
"synsfelt" fra begyndelsen kan være begrænset, og køretøjer der nærmer sig, ikke kan
registreres, før de er meget tæt på:
07 Førerstøtte
gen, hvorved den blinde sektor hurtigt mindskes.
Eksempler på yderligere begrænsninger:
Bilen står langt inde i en parkeringsbås.
Blind CTA-sektor.
Sektor, hvor CTA kan registrere/"se".
•
Snavs, is og sne, der dækker sensorerne,
kan reducere funktionerne og umuliggøre
advarsler. CTA kan ikke registrere denne
tilstand.
•
Sæt ikke genstande, tape eller mærkater
inden for sensorernes overflade.
•
CTA deaktiveres, når en anhænger er tilsluttet til bilens elsystem.
VIGTIGT
Reparation af BLIS- og CTA-funktionernes
komponenter eller omlakering af kofangere
må kun udføres af et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Vedligeholdelse
Placering af sensorer.
CTA-funktionernes sensorer er placeret inde i
bagskærm/kofanger i hver side.
•
For optimal funktion er det vigtigt, at
overfladerne foran sensorerne holdes
rene.
Relaterede oplysninger
•
BLIS* (Blind Spot Information System) (s.
248)
•
BLIS - symboler og meddelelser (s. 252)
07
I en parkeringsbås i vinkel kan CTA være helt
"blind" til den ene side.
Når ens egen bil bakkes langsomt, ændres
vinklen imidlertid i forhold til bilen/forhindrin-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
251
07 Førerstøtte
BLIS - symboler og meddelelser
I situationer, hvor BLIS (s. 248)- og CTA (s.
250)-funktionen udebliver eller afbrydes, kan
kombiinstrumentet vise et symbol suppleret
med en forklarende meddelelse – følg de
anbefalinger, der gives.
Relaterede oplysninger
•
BLIS* (Blind Spot Information System) (s.
248)
Eksempler på meddelelser:
07
Meddelelse /
besked
Betydning
CTA FRA
CTA er slået manuelt fra
– BLIS er aktivt.
BLIS og CTA
FRA Anhænger tilkoblet
BLIS og CTA er midlertidigt ude af funktion, fordi
en anhænger er tilsluttet
til bilens elsystem.
BLIS og CTA
Service
påkrævet
BLIS og CTA er ude af
funktion.
•
Henvend dig til et
værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret
Volvo-værksted
anbefales.
En tekstmeddelelse kan slukkes med et kort
tryk på blinklysarmens OK-knap.
252
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Justerbar styrestyrke*
Ratmodstanden øges i takt med bilens hastighed for at give føreren større vejfølsomhed.
På motorveje er styringen fastere og mere
direkte. Ved parkering og ved lav hastighed er
styringen let og kræver ingen anstrengelse.
Føreren kan vælge mellem tre forskellige
niveauer af styrestyrke for vejfølsomhed eller
styrefølsomhed. Indstillingen foretages i
menusystemet MY CAR. For en beskrivelse
af menusystemet, se MY CAR (s. 101).
Denne indstilling er ikke tilgængelig, når bilen
er i bevægelse.
OBS
I nogle situationer kan servostyringen blive
for varm og skal midlertidigt køles. I dette
tidsrum arbejder servostyringen med nedsat kraft, og det kan opleves som noget
tungere at dreje rattet.
Sideløbende med den midlertidigt reducerede styrehjælp viser kombiinstrumentet
en meddelelse.
Relaterede oplysninger
•
MY CAR (s. 101)
START OG KØRSEL
08 Start og kørsel
Alkolås*
Alkolåsens1
funktion er at forhindre, at bilen
føres af en beruset fører. Før start af motoren
er mulig, skal føreren foretage en udåndingsprøve, som bekræfter, at han ikke er påvirket
af alkohol. Alkolåsen kalibreres til det pågældende markeds gældende grænseværdi for
lovlig bilkørsel.
Alkolås* - funktioner og betjening
Funktioner
ADVARSEL
Kontrollampe (4)
Batteristatus
Blinker grønt
Opladning i gang
Grøn
Fuldt opladet
Gul
Halvt opladet
Rød
Afladet - placer opladeren i
holderen eller tilslut strømkablet fra handskerummet.
Alkolåsen er et hjælpemiddel og fritager
ikke føreren for ansvar. Det er altid førerens ansvar at være ædru og at føre bilen
på en sikker måde.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Alkolås* - funktioner og betjening (s. 254)
Alkolås* - husk på (s. 256)
Alkolås* - opbevaring (s. 255)
OBS
Mundstykke til udåndingsprøve.
Strømafbryder.
Sendeknap.
Alkolås* - før start af motoren (s. 255)
Lampe for batteristatus.
Alkolås* - symboler og tekstmeddelelser
(s. 257)
Lampe for resultat af udåndingsprøve.
Lampe angiver klar for udåndingsprøve.
Betjening – batteri
Alkolåsens kontrollampe (4) viser batteriets
status:
08
1
254
Opbevar alkolåsen i dens holder. Så holdes det indbyggede batteri fuldt opladet,
og alkolåsen aktiveres automatisk, når
bilen åbnes.
Kaldes også Alcoguard.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Alkolås* (s. 254)
Alkolås* - opbevaring (s. 255)
Alkolås* - husk på (s. 256)
Alkolås* - før start af motoren (s. 255)
Alkolås* - symboler og tekstmeddelelser
(s. 257)
08 Start og kørsel
Alkolås* - opbevaring
Alkolås* - før start af motoren
Opbevar alkolåsen i dens holder. Frigør håndsættet ved at trykke det let ind i dets holder
og slippe - det springer ud og kan derefter
fjernes fra holderen.
Alkolåsen aktiveres automatisk, og gøres klar
til brug, når bilen åbnes.
Resultat efter udført udåndingsprøve
1. Når kontrollampen (6) lyser grønt, er alkolåsen klar til brug.
2. Løsn alkolåsen fra dens holder. Hvis alkolåsen befinder sig uden for bilen ved
oplåsning, skal den først aktiveres med
strømafbryderen (2).
3. Slå mundstykket (1) ud, tag en dyb indånding, og blæs med et jævnt tryk, indtil der
høres en kliklyd efter ca. 5 sekunder.
Resultatet bliver en af mulighederne i den
følgende tabel Resultat efter udført
udåndingsprøve.
Håndsættets opbevaring og ladestation.
•
•
Sæt håndsættet på plads i holderen igen
ved at skubbe det ind, indtil det "klikker"
på plads.
Opbevar håndsættet i holderen - her er
det bedst beskyttet og dets batterier holdes fuldt opladet.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Alkolås* - funktioner og betjening (s. 254)
Alkolås* - før start af motoren (s. 255)
Alkolås* (s. 254)
Alkolås* - husk på (s. 256)
Alkolås* - symboler og tekstmeddelelser
(s. 257)
4. Vises ingen meddelelse, kan overførslen
til bilen være mislykket. Tryk i så fald på
knappen (3) for at sende resultatet manuelt til bilen.
Kontrollampe (5) +
Displaytekst
Betydning
Grøn lampe +
Alcoguard
Godkendt test
Start motoren - ingen
alkoholprocent målt.
Gul lampe +
Alcoguard
Godkendt test
Motorstart mulig - målt
alkoholprocent er over
0,1 promille, men under
den gældende grænseværdiA.
Rød lampe +
Ikke godkendt
Vent 1 minut
Motorstart ikke mulig målt alkoholprocent er
over den gældende
grænseværdiA.
A
5. Slå mundstykket ned, og sæt alkolåsen
fast i dens holder.
Grænseværdien varierer fra land til land, find ud af, hvad
der gælder. Se også Alkolås* (s. 254)
OBS
6. Start motoren efter godkendt udåndingsprøve inden for 5 minutter - ellers skal
den udføres en gang til.
Efter afsluttet kørsel kan motoren genstartes inden for 30 minutter, uden at der skal
foretages en ny måling af udåndingsluften.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Alkolås* - funktioner og betjening (s. 254)
Alkolås* - opbevaring (s. 255)
Alkolås* (s. 254)
08
Alkolås* - symboler og tekstmeddelelser
(s. 257)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
255
08 Start og kørsel
Alkolås* - husk på
For at få korrekt funktion og et så retvisende
måleresultat som muligt:
•
Undgå at spise eller drikke i ca.
5 minutter inden udåndingsprøven.
•
Undgå kraftig forrudesprinkling - alkoholen i sprinklervæsken kan medføre forkert
måleresultat.
For at sikre, at der foretages en ny udåndingsprøve ved førerskift: hold afbryderknappen (2) og sendeknappen (3) inde samtidig i
ca. 3 sekunder. Så er bilen igen indstillet på
startblokering, og der kræves en ny godkendt
udåndingsprøve inden motorstart.
Kalibrering og service
Alkolåsen skal kontrolleres og kalibreres på et
værksted2 hver 12. måned.
30 dage før nødvendig omkalibrering viser
kombiinstrumentet meddelelsen Alcoguard
Kalibr. påkrævet. Hvis kalibrering ikke udføres inden for 30 dage, bliver normal motorstart blokeret. Herefter er kun start med
Bypass-funktion mulig, se afsnittet "Nødsituation".
08
Meddelelsen kan slukkes med et tryk på sendeknappen (3). Ellers slukkes den af sig selv
efter ca. 2 minutter, men kommer tilbage ved
hver motorstart - kun en rekalibrering på et
2
256
værksted2 kan slukke meddelelsen permanent.
OBS
Al aktivering med omgåelse (Bypass) logges og lagres i en hukommelse, se Indlæsning af data (s. 16).
Koldt eller varmt vejr
Jo koldere vejr, desto længere tid tager det,
før alkolåsen er klar til brug:
Temperatur (ºC)
Maksimal
opvarmningstid
(sekunder)
+10 til +85
10
-5 til +10
60
-40 til -5
180
Ved temperaturer under -20 ºC eller over
+60 ºC skal alkolåsen have ekstra strøm.
Kombiinstrumentet viser Alcoguard Isæt
elledning. Tilslut så strømkablet fra handskerummet til alkolåsen, og vent på at kontrollampen (6) lyser grønt.
I meget koldt vejr kan opvarmningstiden
reduceres ved at tage alkolåsen med indendørs.
Nødsituation
I tilfælde af en nødsituation, eller hvis alkolåsen er ude af drift, er det muligt at omgå alkolåsen, så bilen kan køres.
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Efter aktiveret bypass-funktion viser kombiinstrumentet hele tiden Alcoguard Bypass
aktiveret under kørsel, og der kan kun nulstilles på et værksted2.
Bypass-funktionen kan testes, uden at fejlmeddelelse logges - udfør alle trin uden at
starte bilen. Fejlmeddelelsen slettes, når bilen
låses.
Vid installationen af alkolåsen vælges, om
omgåelsen skal være bypass- eller nødfunktion. Denne indstilling kan efterfølgende
ændres på et værksted2.
Aktivere bypass-funktion
•
Tryk samtidigt på venstre kontaktarms
OK-knap og knappen for advarselsblinklys og hold i ca. 5 sekunder. Kombiinstrumentet viser først Omledn aktiveret
Vent 1 minut, og derefter Alcoguard
Bypass aktiveret - herefter kan motoren
startes.
Denne funktion kan aktiveres flere gange.
Fejlmeddelelsen, som vises under kørsel, kan
kun slukkes på et værksted2.
Aktivere nødfunktion
08 Start og kørsel
•
Tryk samtidigt på venstre kontaktarms
OK-knap og knappen for advarselsblinklys og hold i ca. 5 sekunder. Kombiinstrumentet viser Alcoguard Bypass
aktiveret, og motoren kan startes.
Denne funktion kan kun bruges én gang,
derefter skal nulstilling foretages på et værksted2.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Alkolås* - funktioner og betjening (s. 254)
Alkolås* - opbevaring (s. 255)
Alkolås* - før start af motoren (s. 255)
Alkolås* - symboler og
tekstmeddelelser
Ud over de allerede beskrevne meddelelser
relateret til, hvordan alkolåsen fungerer før
start af motoren (s. 255) , kan følgende også
blive vist på kombiinstrumentets display:
Displaytekst
Betydning/Afhjælpning
Alcoguard
Ny start
mulig
Motoren har været slukket i kortere tid end
30 minutter - motorstart
er mulig uden en ny
prøve.
Alkolås* (s. 254)
Alkolås* - symboler og tekstmeddelelser
(s. 257)
Alcoguard
Service
påkrævet
Kontakt et værkstedA.
Alcoguard
Intet signal
Sending mislykkedes send manuelt med knap
(3) eller lav en ny udåndingsprøve.
Alcoguard
Ugyldig test
Testen mislykkedes - lav
en ny udåndingsprøve.
Alcoguard
Blæs længere
Blæsningen for kort blæs længere.
Displaytekst
Betydning/Afhjælpning
Alcoguard
Blæs blødere
Blæsningen for hård blæs svagere.
Alcoguard
Blæs kraftigere
Blæsningen for svag blæs hårdere.
Alcoguard
vent Forvarmer
Opvarmning ikke klar vent på teksten Alcoguard Blæs i 5 sek..
A
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Alkolås* - funktioner og betjening (s. 254)
Alkolås* - husk på (s. 256)
Alkolås* - opbevaring (s. 255)
Alkolås* (s. 254)
08
2
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
257
08 Start og kørsel
Start af motor
Motoren startes og slukkes med fjernbetjeningen og START/STOP ENGINE-knappen.
Benzin- og dieselmotor
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, og
tryk den ind til dens endestilling. Bemærk,
at hvis bilen er udstyret med Alkolås*,
skal en udåndingsprøve først godkendes,
inden motoren kan startes. For mere
information om Alkolås, se Alkolås* (s.
254).
2. Hold koblingspedalen helt nedtrådt3.
(Hvis bilen har automatgear - træd på
bremsepedalen.)
3. Tryk på START/STOP ENGINE, og slip
den derefter.
Ved motorstart arbejder startmotoren, indtil
motoren starter eller indtil dens overophedningsafbryder reagerer.
Tændingslås med fjernbetjening trukket ud/trykket ind og START/STOP ENGINE-knap.
VIGTIGT
Tryk ikke fjernbetjeningen ind vendt den
forkerte vej. Hold i enden med det aftagelige nøgleblad, se Aftageligt nøgleblad udtagning/fastgøring (s. 152).
VIGTIGT
Hvis motoren ikke er startet efter tre forsøg
- vent tre minutter før et nyt forsøg. Startevnen forbedres, hvis startbatteriet kan
genoprette sig.
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af tændingslåsen efter motorstart, eller når bilen
bugseres.
08
3
258
Hvis bilen er i bevægelse, er det tilstrækkeligt at trykke på START/STOP ENGINE-knappen for at starte motoren.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Tag altid fjernbetjeningen ud af tændingslåsen, når du forlader bilen, og sørg for, at
nøglepositionen er 0 - især hvis der er børn
i bilen. For information om, hvordan det
gøres - se Nøglepositioner (s. 69).
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet ved
tomgang være betydeligt højere end normalt for visse motortyper. Dette gøres for
så hurtigt som muligt at få udstødningsrensesystemet op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødning og skåner miljøet.
Keyless drive*
Følg trin 2-3 for nøglefri (s. 155) start af
motor.
OBS
For at motoren kan starte, skal en af bilens
fjernbetjeninger med Keyless drive-funktion findes i kabinen eller bagagerummet.
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af bilen
under kørsel eller ved bugsering.
08 Start og kørsel
Relaterede oplysninger
•
Slukning af motoren (s. 259)
Slukning af motoren
Ratlås
Motoren slukkes med START/STOP
ENGINE-knappen.
Ratlåsen gør det vanskeligere at styre bilen,
hvis den f.eks. stjæles.
For at standse motoren:
Funktion
•
Tryk på START/STOP ENGINE - motoren
standser.
Hvis gearvælgeren ikke er i position P, eller
hvis bilen ruller:
•
Tryk to gange på START/STOP ENGINE,
eller hold knappen trykket ind, indtil
motoren standser.
Relaterede oplysninger
•
Nøglepositioner (s. 69)
•
Ratlåsen låser op, når fjernbetjeningen
sidder i tændingslåsen4, og der trykkes
på START/STOP ENGINE-knappen.
•
Ratlåsen låser, når førerdøren åbnes,
efter at motoren er slukket.
Der kan høres en mekanisk lyd, når ratlåsen
låser op eller låser.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Start af motor (s. 258)
Nøglepositioner (s. 69)
Rat (s. 76)
08
4
Bil med Keyless skal have en fjernbetjening inde i bilen.
259
08 Start og kørsel
Fjernstart (ERS)*
ADVARSEL
Fjernstart (ERS – Engine Remote Start) betyder, at bilens motor kan startes på afstand
med fjernbetjening eller PCC. Herved kan
kabinen varmes op/køles ned før kørsel.
For at fjernstarte motoren skal følgende
kriterier være opfyldt:
Klimaanlæg og audiosystem starter med de
samme indstillinger, som da bilen blev parkeret.
En ERS-startet motor er aktiveret i maksimalt
15 minutter, derefter slås den fra. Efter
2 ERS-aktiveringer kræves det, at motoren
startes på almindelig vis, før ERS kan bruges
igen.
Den valgfri ERS-funktion kan fås til de fleste
biler med automatgearkasse.
Fjernstart (ERS) – betjening
•
•
Bilen skal være under opsyn.
•
Bilen må ikke stå i et lukket, uventileret
rum - udstødningsgasser kan skade
mennesker og dyr alvorligt.
Der må ikke befinde sig personer eller
dyr i bilen.
Relaterede oplysninger
•
•
Fjernstart (ERS) – betjening (s. 260)
Fjernstart (ERS) – symboler og meddelelser (s. 262)
OBS
Levetiden for fjernbetjeningens batteri
påvirkes af ERS-funktionen. Ved hyppig
brug af ERS skal batteriet udskiftes en
gang om året, se Fjernbetjening/PCC udskiftning af batteri (s. 154).
Fjernbetjeningens knapper til fjernstart.
Oplåsning
Låsning
Ankomstlys
Oplåsning bagklap
Information5
Fjernstarte motoren
OBS
Tag hensyn til lokale/nationale regler/
bestemmelser for tomgangskørsel.
08
5
260
Kun på PCC, se PCC* - unikke funktioner (s. 150).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For at kunne fjernstarte motoren skal bilen
være låst.
Gør sådan:
08 Start og kørsel
1. Foretag et kort tryk på fjernbetjeningens
knap (2).
2. Foretag derefter et langt tryk - mindst
2 sekunder - på knap (3).
Hvis forudsætningerne for ERS er opfyldt,
sker der følgende:
1. Afviserne blinker hurtigt et par gange.
2. Motoren starter.
3. At motoren er startet bekræftes derefter
ved, at afviserne lyser konstant i
3 sekunder.
OBS
Efter fjernstart er bilen stadig låst, men
med deaktiveret bevægelsessensor*.
Med PCC6
Lysindikeringen for Ankomstlys7
blinker et par gange ved tryk på
knappen, og lyser derefter konstant,
hvis alle kriterier for ERS er opfyldt.
Dette betyder ikke, at ERS har startet motoren.
For at kontrollere, om ERS har startet motoren, kan brugeren trykke på knap (5) - hvis
motoren er startet, er der en lysindikering ved
knapperne (2) og (3).
6
7
Aktive funktioner
Med fjernstartet motor er følgende funktioner
aktiverede:
•
•
•
Ventilationssystem
Når en ERS-startet motor slukkes, lyser afviserne konstant i 3 sekunder.
Relaterede oplysninger
•
•
Audio-/videosystem
Ankomstlys.
Fjernstart (ERS)* (s. 260)
Fjernstart (ERS) – symboler og meddelelser (s. 262)
Deaktiverede funktioner
Med fjernstartet motor, er følgende funktioner
deaktiverede:
•
•
•
•
lygter
Positionslys
Nummerpladelys
Forrudeviskere.
ERS afbrydes
Følgende handlinger slukker for en ERS-startet motor:
•
Der trykkes på knap (1), (2) eller (4) på
fjernbetjeningen
•
•
•
•
•
Bilen låses op
•
En dør åbnes
Gas- eller bremsepedalen trykkes ned
Gearvælgeren føres ud af P-position
Der er ca. 10 liter tilbage i brændstoftanken
Den aktive ERS-tid overskrider
15 minutter.
08
For mere information om PCC'en, se PCC* - unikke funktioner (s. 150).
For mere information om Ankomstlys, se Fjernbetjening – funktioner (s. 148) og Ankomstlys (s. 89).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
261
08 Start og kørsel
Fjernstart (ERS) – symboler og
meddelelser
Meddelelse /
besked
Betydning
Meddelelse /
besked
Betydning
I situationer, hvor ERS-funktionen udebliver
eller afbrydes, viser kombiinstrumentet et
symbol suppleret med en forklarende tekstmeddelelse.
Ingen fjernstart
motoradvarsel
ERS udeblev, pga. en
advarselsmeddelelse
fra motoren. Kontakt et
værkstedA.
Fjernstart fra
fører i bilen
ERS afbrudt, fordi der
er en person i kabinen.
Udeblevet ERS-funktion
ERS udeblev, pga. fejlmelding fra kølesystemet, se Kølevæske niveau (s. 343).
Fjernstart fra
motoradvarsel
ERS afbrudt pga. fejlmelding fra motoren.
Kontakt et værkstedA.
Fjernstart fra
lavt batteri
ERS afbrudt pga. for
lav batterispænding.
Fjernstart fra
motorkølevæske
ERS afbrudt pga. fejlmelding fra kølesystemet.
Meddelelse /
besked
Betydning
Ingen fjernstart
motorkølevæske
Ingen fjernstart
Maks. 2 starter
ERS udeblev, fordi
højst 2 ERS-aktiveringer efter hinanden er
tilladt.
Ingen fjernstart
dør åben
ERS udeblev, fordi en
dør/bagklappen ikke
var lukket.
ERS udeblev pga. for
lavt brændstofniveau.
Ingen fjernstart
bil ikke låst
ERS udeblev, fordi
bilen ikke var låst.
Ingen fjernstart
lavt brændstof
Ingen fjernstart
gear ikke i P
ERS udeblev, fordi
gearvælgeren ikke er i
P-position.
Ingen fjernstart
fører i bilen
ERS udeblev, fordi der
er en person i kabinen.
Ingen fjernstart
lavt batteri
ERS udeblev pga. lav
batterispænding.
Oplad batteriet ved at
starte motoren.
A
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Afbrudt ERS-funktion
Meddelelse /
besked
Betydning
Fjernstart fra
lavt brændstof
ERS afbrudt pga. for
lavt brændstofniveau.
Fjernstart fra
gear ikke i P
ERS afbrudt, fordi
gearvælgeren ikke
var i P-position.
08
262
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
A
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Relaterede oplysninger
•
•
Fjernstart (ERS)* (s. 260)
Fjernstart (ERS) – betjening (s. 260)
08 Start og kørsel
Start af motor – Flexifuel
•
Ved udetemperaturer lavere end -20 °C
skal den elektriske motorvarmer være sat
til i mindst tre timer.
Flexifuel-motorer kan køre på både 95 oktan
blyfri benzin og bioætanol E85. Motoren startes på samme måde som i en benzindrevnen
bil.
ADVARSEL
Motorvarmeren drives med højspænding.
Fejlsøgning på eller reparation af en elektrisk motorvarmer og dets elektriske tilslutninger må kun udføres af et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Motorvarmer*
OBS
Husk på følgende, hvis du vil have reservebrændstof med:
•
Eltilslutning for motorvarmer.
Biler beregnet til bioætanol E85 har en elektrisk motorvarmer. At starte og køre med en
forvarmet motor medfører betydeligt lavere
udslip og mindsket brændstofforbrug. Tilstræb derfor at bruge motorvarmer i hele vinterhalvåret.
•
•
Ved udetemperaturer mellem
+5 °C og -10 °C skal den elektriske
motorvarmer være sat til i mindst én time.
Ved udetemperaturer mellem -10 °C og -20 °C skal den elektriske
motorvarmer være sat til i mindst to timer.
Ved motorstop på grund af tom
brændstoftank kan bioætanol E85 fra
en reservedunk i ekstrem kulde
bevirke, at motoren bliver svær at
starte. Det kan undgås ved at have
reservedunken fyldt med 95 oktan
benzin.
Læs mere om Flexifuel-brændstoffet bioætanol E 85, se Brændstof – bioætanol E85 (s.
298).
Ved startvanskeligheder
Hvis motoren ikke starter ved første forsøg:
•
Gør yderligere nogle startforsøg med
START/STOP ENGINE-knappen.
•
Kontroller, at motorvarmeren har været
tilsluttet, og tilslut den i givet fald i den
tid, der er angivet ovenfor.
VIGTIGT
Hvis motoren ikke starter, selv efter gentagne startforsøg, anbefales det at kontakte et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Brændstoftilpasning
Flexfuel-motorer kan køre på både 95 oktan
blyfri benzin og bioætanol E85. Begge
brændstoffer fyldes i den fælles brændstoftank, og alle variationer af blandingsforhold
mellem disse to brændstoffer er således
mulige.
Hvis brændstoftanken tankes med benzin,
efter bilen har kørt på bioætanol E85 (eller
omvendt) kan motoren gå lidt ujævnt i et
stykke tid. Derfor er det vigtigt at lade motoren vænne sig til (tilpasse sig) den nye
brændstofblanding.
Tilpasningen sker automatisk, når bilen køres
i en kort periode med jævn hastighed.
VIGTIGT
Efter ændring af brændstofblandingen i
tanken skal der foretages en tilpasning ved
at køre med konstant hastighed i ca. 15
minutter.
Hvis startbatteriet har været afladet eller frakoblet, kræves en noget længere køreperiode
til tilpasning, da elektronikkens hukommelse
er tømt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08
}}
263
08 Start og kørsel
||
Relaterede oplysninger
•
•
Starthjælp med batteri (s. 264)
Start af motor (s. 258)
Starthjælp med batteri
Hvis startbatteriet (s. 355) er afladet, kan
bilen startes med strøm fra et andet batteri.
4. Sæt det røde startkabels ene klemme fast
på hjælpebatteriets pluspol (1).
VIGTIGT
Kobl startkablet forsigtigt til for at undgå
kortslutninger med andre komponenter i
motorrummet.
5. Tag det afladede batteris forreste dæksel
af ved at åbne klemmerne, se Startbatteri
- udskiftning (s. 357).
6. Sæt det røde startkabels anden klemme
på bilens pluspol (2).
7. Sæt det sorte startkabels ene klemme
fast på hjælpebatteriets minuspol (3).
Ved starthjælp med et andet batteri anbefales
det at tage følgende forholdsregler for at
undgå kortslutninger eller andre skader:
1. Sæt fjernbetjeningen i nøgleposition 0 (s.
69).
2. Kontroller, at hjælpebatteriet har en
spænding på 12 V.
3. Hvis hjælpebatteriet er installeret i en
anden bil - sluk for den hjælpende bils
motor, og sørg for, at de to biler ikke er i
berøring med hinanden.
08
264
8. Anbring den anden klemme på en steltilslutning, f.eks. øverst på højre motorophæng, yderste skruehoved (4).
9. Kontrollér, at startkablernes klemmer sidder godt fast, så der ikke opstår gnister
under startforsøget.
10. Start motoren på "hjælpebilen", og lad
den arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, ca. 1.500 omdr./min..
08 Start og kørsel
11. Start motoren i bilen med det afladede
batteri.
VIGTIGT
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget. Man risikerer, at der opstår gnister.
Gearkasser
Manuel gearkasse
Der er to hovedtyper af gearkasser. Manuel
henholdsvis automatisk gearkasse.
Gearkassens funktion er at skifte gear, afhængigt af hastighed og kraftbehov.
•
•
12. Tag startkablerne af i omvendt rækkefølge - først det sorte og derefter det
røde.
> Sørg for, at ingen af klemmerne på det
sorte startkabel kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller en tilsluttet
klemme på det røde startkabel!
ADVARSEL
•
Startbatteriet kan danne oxyhydrogen
(knaldgas), som er meget eksplosiv. En
gnist fra et forkert tilsluttet startkabel
kan være tilstrækkeligt til, at batteriet
eksploderer.
•
Startbatteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætsninger.
•
Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre
kommer i kontakt med øjne, hud eller
tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks
lægehjælp.
Relaterede oplysninger
•
Start af motor (s. 258)
Manuel gearkasse (s. 265)
Automatisk gearkasse - Geartronic (s.
267) og Powershift (s. 270)
VIGTIGT
For at forhindre beskadigelse af drivsystemets komponenter kontrolleres gearkassens driftstemperatur. Ved risiko for overophedning tændes et advarselssymbol i
kombiinstrumentet kombineret med en
tekstmeddelelse - Følg den givne anbefaling.
Gearpositioner 6-trins gearkasse.
Relaterede oplysninger
•
Automatisk gearkasse - Geartronic* (s.
267)
6-trins gearkassen findes i to forskellige versioner - bakgearets position adskiller dem. Se
de aktuelle gearpositioner præget på gearstangen.
•
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
•
Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
ADVARSEL
Brug altid parkeringsbremsen ved parkering på et hældende underlag - et valgt
gear er ikke tilstrækkeligt til at holde bilen i
alle situationer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08
265
08 Start og kørsel
||
Bakgearsspærre
Gearskift-indikator*
Med bakgearsspærringen er det vanskeligt
ved en fejltagelse at vælge bakgear ved normal kørsel fremad.
Gearskift-indikatoren meddeler føreren, når
det er passende at vælge det næste højere
eller lavere gear. En væsentlig detalje i forbindelse med miljøtilpasset kørsel er at køre i det
rigtige gear og skifte gear i god tid.
•
Følg gearpositionerne, der er præget på
gearstangen. Start fra neutral position N,
inden den føres til R-positionen.
•
Sæt først i bakgear, når bilen holder stille.
Manuel gearkasse
Gearskift-indikator for
manuel gearkasse. Kun én
markør er tændt ad gangen –
under normal kørsel lyser
kun markøren i midten.
OBS
Med den øverste variant af gearpositioner
for seks-trins gearkasse (se foregående
illustration) - tryk først gearstangen ned i
N-stilling for at sætte i bakgear.
Relaterede oplysninger
•
•
08
266
Gearkasser (s. 265)
Transmissionsolie - kvalitet og kapacitet
(s. 393)
Ved den anbefalede op-/
nedgearing tændes den øverste ved "+" eller
den nederste ved "-". Markeret med rødt på
illustrationen.
Automatisk gearkasse
Kombiinstrument "Digital" med gearskift-indikator.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Som et hjælpemiddel er der på nogle varianter en indikator - GSI (Gear Shift Indicator) som meddeler føreren, når det er passende at
vælge det næste højere eller lavere gear for at
opnå det lavest mulige brændstofforbrug. Når
der tages hensyn til egenskaber såsom ydeevne og vibrationsfri gang, kan det være passende at skifte ved højere omdrejningstal. Det
indrammede tal angiver det aktuelle gear.
Med kombiinstrument "Analog" vises gearpositioner og
indikatorpile i midten af
instrumentet.
08 Start og kørsel
Automatisk gearkasse - Geartronic*
Parkeringsposition - P
Neutral position - N
Gearkassen Geartronic har to forskellige gearpositioner - Automatisk og Manuel.
Vælg position P, når motoren skal startes,
eller når bilen parkeres.
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Træk parkeringsbremsen, hvis bilen
holder stille med gearvælgeren i N-position.
•
For at kunne flytte gearvælgeren ud af Pposition, skal bremsepedalen først trædes godt ned.
I P-stilling er gearkassen mekanisk spærret.
Træk også parkeringsbremsen (s. 287), for
en sikkerheds skyld.
OBS
Gearvælgeren skal stå i P-position, for at
det skal være muligt at låse bilen og aktivere dens alarmer.
D: Automatiske gearpositioner. +/–: Manuelle
gearpositioner. S8: Sport-position*.
VIGTIGT
På kombiinstrumentet (s. 59) vises gearvælgerens position med følgende tegn: P, R, N,
D, S*, 1, 2, 3 osv.
Bilen skal holde stille, når P er valgt.
Gearpositioner
Brug altid parkeringsbremsen ved parkering på et hældende underlag - automatgearkassens P-position er ikke tilstrækkeligt til at holde bilen i alle situationer.
Automatiske gearpositioner
angives til højre på kombiinstrumentet. (Kun én markør
er tændt ad gangen – markøren for den aktuelle gearvælger-indstilling.)
ADVARSEL
Bakposition - R
Bilen skal holde stille, når R-position vælges.
Symbol "S" for "Sport-position" er ORANGE i
aktiv indstilling.
8
Køreposition - D
D er normal kørselsposition. Op- og nedgearing sker automatisk alt efter gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D-position vælges fra R-position.
Geartronic – Manuelle gearpositioner
(+S-)
Med Geartronic automatgear kan føreren
også skifte gear manuelt. Bilen motorbremser, når speederen slippes.
Manuelt gear nås ved at flytte stangen mod siden fra position D til
endestillingen ved "+S-". Kombiinstrumentets symbol "+S-" skifter
farve fra HVID til ORANGE, og tallene 1, 2, 3
osv. vises i et felt, der svarer til det valgte
gear.
•
Tryk stangen fremad mod "+" (plus) for at
skifte et trin op, og slip den – stangen
vender tilbage til sin hvilestilling mellem +
og –.
eller
•
Træk stangen bagud mod "–" (minus) for
at skifte et trin ned, og slip den.
Funktionen "Sport-position" findes ikke i en V60 Plug-in Hybrid - kun "+" og "-".
08
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
267
08 Start og kørsel
||
Manuelt gear "+S–" kan vælges når som helst
under kørslen.
OBS
Automatisk deaktivering
For at undgå ryk og motorstop skifter
Geartronic automatisk ned, hvis føreren sætter farten mere ned, end hvad der er passende for det valgte gear.
Hvis ratpadlerne ikke bruges, deaktiveres
de efter kort tid – det angives ved, at kombiinstrumentet skifter tegn fra tallet for det
aktuelle gear tilbage til "D".
For at vende tilbage til automatisk kørestilling:
•
Undtagelsen er ved motorbremsning – så
er padlerne aktiverede, så længe motorbremsning er i gang.
Før stangen til siden til endestillingen ved
D.
OBS
Hvis gearkassen har et Sport-program, bliver den først manuel, efter at gearvælgeren er ført fremad eller bagud i dens
"+S–"-positionen. Kombiinstrumentet skifter derefter tegn fra S til at vise hvilket af
gearene, 1, 2, 3 osv., der er valgt.
Padler*
Som et supplement til manuelt skift med
gearvælgeren er der kontakter på rattet,
såkaldte "padler".
Manuel deaktivering
Rattets to "padler".
"-": Vælger det næste lavere gear.
"+": Vælger det næste højere gear.
Et skift sker ved hvert træk i padlen, forudsat
at motorens omdrejningstal ikke kommer
uden for det tilladte område.
Efter hvert skift ændrer kombiinstrumentet tal
for at vise det aktuelle gear.
Træk begge padlerne mod rattet og
hold, indtil kombiinstrumentet skifter
fra at vise tallet for det aktuelle gear til
at vise "D".
Padlerne kan også bruges med gearvælgeren
i Sport-position* – så er padlerne konstant
aktiverede uden at blive deaktiverede.
Geartronic – Sport-position* (S)9
For derefter at skifte et trin:
•
For at aktivere Sport-position:
9
268
•
Sport-programmet giver en mere
sportslig funktion, ligesom det tillader højere omdrejningstal i gearene.
Samtidig opnås hurtigere reaktion
ved gasgivning. Ved aktiv kørsel prioriteres
også kørsel i lavere gear, hvilket giver senere
opgearing.
For at kunne skifte med ratpadlerne skal de
først aktiveres. Dette gøres ved at trække en
af padlerne mod rattet – kombiinstrumentet
skifter så tegn fra "D" til et tal, der angiver det
aktuelle gear.
08
Ratpadlerne kan også deaktiveres manuelt:
Træk en af padlerne bagud – mod rattet –
og slip.
Kun med visse motorer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Start og kørsel
•
Før gearvælgeren til siden, fra D-stilling til
endestillingen ved "+S–" – kombiinstrumentet skifter tegn fra D til S.
Sport-position kan vælges når som helst
under kørsel.
Geartronic - Vinterindstilling
Det kan være lettere at komme af sted i glat
føre, hvis 3. gear vælges manuelt.
1. Tryk bremsepedalen ned, og før gearvælgeren fra D-stilling til endestilling ved
"+S–" – kombiinstrumentet skifter tegn fra
D til tallet 110.
2. Gå op i 3. gear ved at trykke stangen
frem mod "+" (plus) to gange – displayet
skifter tegn fra 1 til 3.
3. Slip bremsen og giv forsigtigt gas.
Gearkassens "vinterindstilling" gør, at bilen
kører med et lavere omdrejningstal og reduceret motorstyrke på drivhjulene.
Sikkerhedsfunktion
For at forhindre overdrejning af motoren har
gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown-funktionen.
Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown,
der medfører et så højt omdrejningstal, at
motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel forsøger at skifte ned ved højt omdrejningstal, sker der ikke noget – man bliver i det
aktuelle gear.
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere trin
ad gangen alt efter motorens omdrejningstal.
Bilen skifter op, når motoren når sit max.
omdrejningstal. Det sker for at forhindre
motorskader.
Relaterede oplysninger
•
Transmissionsolie - kvalitet og kapacitet
(s. 393)
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), skiftes der straks
automatisk ned i gear, hvilket kaldes kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
10
08
Hvis bilen har Sport-position*, vises først "S".
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
269
08 Start og kørsel
Automatisk gearkasse - Powershift*
En automatisk gearkasse med Powershift er
en gearkasse, som, i modsætning til en automatisk gearkasse med Geartronic (s. 267), har
dobbelte mekaniske koblingslameller.
tagelse er Geartronic Vinterindstilling, se
afsnittet "Geartronic – Vinterindstilling" (s.
267). Med Powershift er det lettere at komme
af sted i glat føre, hvis 2. gear vælges i stedet
for 3. gear (Geartronic).
Powershift eller Geartronic
Model med gearkassen Powershift bør ikke
bugseres, da den er afhængig af, at motoren
er i gang for at få tilstrækkelig smøring. Hvis
der stadig skal bugseres, skal strækningen
gøres så kort som muligt og med meget lav
hastighed.
D: Automatiske gearpositioner. +S–: Manuelle
gearpositioner. S: Sport-position*.
Hvis du er i tvivl, om bilen er udstyret med
gearkassen Powershift eller ej, kan det
bekræftes ved at kontrollere betegnelsen på
gearkassens mærkat under motorhjelmen, se
Typebetegnelser (s. 380). Betegnelsen ”MPS6” betyder, at der er en Powershift ellers er det automatgearkassen Geartronic.
Automatgearkassen Powershift overfører
drivkraften fra motoren til drivhjulene med
dobbelte mekaniske koblingslameller, i modsætning til Geartronic, der overfører drivkraften med en konventionel hydraulisk momentomformer.
Gearkassens dobbeltkobling har en overbelastningsbeskyttelse, som aktiveres, hvis den
bliver for varm, f.eks. hvis bilen for længe holdes stille op ad bakke med speederen.
Powershift-gearkassen fungerer på samme
måde og har lignende knapper og funktioner
som automatgearkassen Geartronic. En und-
Husk på
At gearkassen er blevet for varm, bemærkes
ved at bilen ryster og vibrerer, advarselssym-
08
270
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
bolerne tændes, og der vises en meddelelse
på kombiinstrumentet. Også ved langsom
køkørsel (10 km/t eller derunder) op ad bakke
eller med tilkoblet anhænger kan gearkassen
blive for varm. Gearkassen køler ned, når
bilen holder stille, når driftsbremsen er trådt
ned, og når motoren er i tomgang.
Overophedning ved langsom kørsel i kø kan
undgås ved at køre i etaper:
•
Hold stille og vent med foden på driftsbremsen, indtil der er kommet en tilpas
strækning i den forankørende trafik, kør et
stykke frem, stands og vent igen et
stykke tid med foden på bremsen.
VIGTIGT
Brug driftsbremsen til at holde bilen stille
op ad bakke - hold ikke bilen stille med
speederen. Gearkassen kan overophedes.
For vigtige oplysninger om gearkassen
Powershift og bugsering, se Bugsering (s.
307).
Tekstmeddelelse og afhjælpning
I nogle situationer kan kombiinstrumentet vise
en tekstmeddelelse, samtidig med at et symbol tændes.
08 Start og kørsel
Symbol
A
Meddelelse / besked
Køreegenskaber
Afhjælpning
Transm. for varm Brems
f.at holde
Vanskeligt at holde jævn hastighed
med konstant omdrejningstal.
Gearkassen overophedet. Hold bilen stille med driftsbremsen.A
Transm. for varm parkér
sikkert
Kraftigt stampende fremdrift af bilen.
Gearkassen overophedet. Parker straks bilen på en sikker
måde.A
Transm. køling Hold
motor igang
Ingen drift på grund af overophedet
gearkasse.
Gearkassen overophedet. For hurtigst mulig afkøling: Lad
motoren gå i tomgang med gearstangen i N- eller P-stilling,
indtil meddelelsen forsvinder.
For hurtigst mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil meddelelsen slukkes.
Tabellen viser tre trin med øget alvorlighedsgrad, hvis gearkassen skulle blive for varm.
Parallelt med tekstmeddelelsen gøres føreren
opmærksom, ved at bilens elektronik midlertidigt ændrer køregenskaberne. Følg i givet
fald tekstmeddelelsens anvisninger.
OBS
Tabellens eksempel er ikke en indikering
af, at bilen er defekt. Det viser, at en sikkerhedsfunktion er aktiveret for at forhindre skader på en af bilens komponenter.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbol kombineret med
teksten Transm. for varm parkér sikkert
ignoreres, kan varmen i gearkassen blive
så høj, at kraftoverførslen mellem motor og
gearkasse midlertidigt afbrydes for at hindre koblingen i at havarere - bilen mister
fremdriften og bliver stationær, indtil gearkassens temperatur er afkølet til et acceptabelt niveau.
For flere mulige tekstmeddelelser med deres
respektive forslag til løsning vedrørende automatisk gearkasse, se Besked (s. 100).
En tekstmeddelelse slukkes automatisk efter
udført afhjælpning eller efter et tryk på blinklysarmens OK-knap.
08
271
08 Start og kørsel
•
Gearvælgerspærring
Der findes to forskellige typer gearvælgerspærring - mekanisk og automatisk.
Hold foden på bremsepedalen, mens
gearvælgeren føres til en anden position.
Deaktivere automatisk
gearvælgerspærring
Elektrisk gearspærring - Shiftlock
parkeringsposition (P)
Mekanisk gearvælgerspærring
For at kunne føre gearvælgeren fra P til de
andre gearpositioner skal bremsepedalen
være trådt ned og fjernbetjeningen være i
nøgleposition II (s. 70).
Gearspærring – Neutral (N)
G021351
Hvis gearvælgeren står i N-position, og bilen
har holdt stille i mindst 3 sekunder (uanset
om motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren spærret.
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige positioner har en
spærre, som betjenes med spærreknappen
på gearvælgeren.
For at kunne føre gearvælgeren fra position N
til en anden gearposition skal bremsepedalen
være trådt ned og fjernbetjeningen være i
nøgleposition II.
Med spærreknappen trykket ind kan stangen
føres frem eller tilbage mellem P, R, N og D.
Automatisk gearvælgerspærring
Automatgearkassen har særlige sikkerhedssystemer:
Parkeringsposition (P)
08
Stillestående bil med motoren i gang:
11
272
Der kan være to huller – et til nøglebladet og et, der fikserer gummimåtten.
Hvis bilen ikke kan køres, f.eks. hvis startbatteriet er afladet, skal gearvælgeren føres ud af
position P, for at bilen skal kunne flyttes.
Løft gummimåtten i rummet bag midterkonsollen, og find et hul11 til nøglebladet
(s. 152) i bunden af rummet.
Find en tilbageslagsknap nede i hullet
med nøglebladet, tryk knappen ned med
bladet og hold.
Før gearvælgeren ud af P-positionen, og
træk nøglebladet op.
4. Læg gummimåtten på plads igen.
08 Start og kørsel
Relaterede oplysninger
•
Automatisk gearkasse - Geartronic* (s.
267)
•
Automatisk gearkasse - Powershift* (s.
270)
Starthjælp på en bakke (HSA)*12
Start/Stop*
Driftsbremsen kan slippes før igangkørsel eller
bakning på en bakke - funktionen HSA (Hill
Start Assist) gør, at bilen ikke ruller af sted.
Nogle kombinationer af motor og gearkasse
er udstyret med en Start- og Stopfunktion,
der f.eks. aktiveres, når bilen holder stille i en
bilkø eller venter ved trafiklys - motoren slukkes midlertidigt og starter igen automatisk,
når kørslen skal fortsætte.
Funktionen betyder, at pedaltrykket i bremsesystemet stadig er til stede i nogle sekunder,
mens foden flyttes fra bremsepedal til speeder.
Den midlertidige bremsevirkning slipper efter
nogle sekunder, eller når føreren giver gas.
Relaterede oplysninger
•
Start af motor (s. 258)
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al vores aktivitet. Denne målrettede indsats har resulteret
i flere separate energibesparende funktioner,
som Start/Stop er en af. De har den fælles
opgave at reducere brændstofforbruget, hvilket igen bidrager til et reduceret udstødningsudslip.
Generelt om menusystemet / Start/Stop
Motoren slukkes - det bliver mere støjsvagt og
renere.
12
08
Afhænger af kombinationen af motor og gearkasse. HSA er ikke mulig med visse kombinationer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
273
08 Start og kørsel
||
Med Start/Stop-funktionen får føreren mulighed for en mere aktiv miljøbevidst måde at
køre bil på - motoren kan "standses automatisk", når det er hensigtsmæssigt.
Manuel eller automatisk
Bemærk, at der er forskelle i Start/Stop-funktionen, afhængigt af, om gearkassen er
manuel eller automatisk.
Start/Stop* - funktion og betjening
Start/Stop-funktionen aktiveres automatisk, når motoren
startes med nøgle. Føreren
gøres opmærksom på dette,
ved at funktionens symbol
tændes på kombiinstrumentet, og at Til-/Fra-knappens
lampe lyser.
Relaterede oplysninger
•
Start/Stop* - funktion og betjening (s.
274)
•
•
•
Start af motor (s. 258)
•
Start/Stop* - motoren starter automatisk
(s. 277)
•
Start/Stop* - motoren stopper ikke (s.
276)
•
Start/Stop* - ufrivilligt motorstop manuel
gearkasse (s. 279)
•
Start/Stop* - symboler og meddelelser (s.
280)
•
Batteri - Start/Stop (s. 358)
Start/Stop* - indstillinger (s. 279)
Start/Stop* - motoren starter ikke automatisk (s. 278)
Alle bilens almindelige systemer, f.eks. belysning, radio
osv. fungerer normalt, selv med automatisk
standset motor, bortset fra at noget udstyr
kan få funktionen reduceret midlertidigt, f.eks.
klimaanlæggets blæserhastighed eller meget
høj lydstyrke på lydanlægget.
Standse motoren automatisk
For at motoren skal standse automatisk gælder følgende:
08
274
Betingelser
Nogle kombinationer af motor og gearkasse
er udstyret med en Start- og Stopfunktion,
der f.eks. aktiveres, når bilen holder stille i en
bilkø eller venter ved trafiklys. Start/Stopfunktionen aktiveres automatisk, når motoren
startes med nøgle.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
A
M/A
A
Udkobl, sæt gearstangen i neutral
stilling og slip koblingspedalen –
motoren standser automatisk.
M
Stands bilen med driftsbremsen,
og hold derefter venstre fod på
pedalen - motoren standser automatisk.
A
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Hvis ECO-funktionen er aktiveret, kan motoren standse
automatisk, før bilen holder
helt stille.
Som bekræftelse og påmindelse
om, at motoren er standset automatisk, tændes kombiinstrumentets
symbol for Start/Stop-funktionen.
08 Start og kørsel
Starte motoren automatisk
Betingelser
Med gearstangen i neutral stilling:
Deaktivere Start/Stop-funktionen
I nogle situationer kan det
være ønskeligt at midlertidigt
slå den automatiske
Start/Stop-funktion fra – det
gøres med et tryk på denne
knap.
M/A
A
M
1. Tryk på koblingspedalen eller
tryk på speederen - motoren
starter.
At funktionen er slået fra, angives
ved, at kombiinstrumentets
Start/Stop-symbol og Til-/Fra-knappens lampe slukker.
2. Vælg det passende gear, og
kør.
Slip trykket på driftsbremsen motoren starter automatisk, og
kørslen kan fortsætte.
A
Hold trykket på driftsbremsen, og
tryk på speederen - motoren starter
automatisk.
A
På en nedadgående bakke er der
også denne mulighed:
Slip driftsbremsen og lad bilen køre
af sted - motoren starter automatisk, når hastigheden overstiger en
normal ganghastighed.
A
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
M+
A
Start/Stop-funktionen er slået fra, indtil den
igen aktiveres med knappen, eller indtil næste
gang motoren nøglestartes.
•
Start/Stop* - motoren starter ikke automatisk (s. 278)
•
Start/Stop* - motoren starter automatisk
(s. 277)
•
Start/Stop* - motoren stopper ikke (s.
276)
•
Start/Stop* - ufrivilligt motorstop manuel
gearkasse (s. 279)
•
Start/Stop* - symboler og meddelelser (s.
280)
•
Batteri - Start/Stop (s. 358)
Starthjælp HSA
Driftsbremsen kan også slippes op ad bakke
for at starte motoren automatisk - funktionen
HSA (s. 273) (Hill Start Assist) gør, at bilen
ikke ruller baglæns.
HSA betyder, at der stadig er tryk i bremsesystemet i de få sekunder, hvor foden flyttes fra
bremsepedalen til speederen før igangsætning med automatisk standset motor. Den
midlertidige bremsekraft forsvinder efter et
par sekunder, eller når føreren giver gas.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Start/Stop* (s. 273)
Start af motor (s. 258)
08
Start/Stop* - indstillinger (s. 279)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
275
08 Start og kørsel
Start/Stop* - motoren stopper ikke
Nogle kombinationer af motor og gearkasse
er udstyret med en Start/Stop-funktion, der
f.eks. aktiveres, når bilen holder stille i en bilkø
eller venter ved trafiklys. Selvom Start/Stopfunktionen er aktiveret, standser motoren ikke
altid automatisk.
Motoren standser ikke automatisk, hvis:
08
276
Betingelser
M/
AA
bilen ikke først er nået op på 8 km/t
efter nøglestart eller den seneste automatisk standsning.
M
+
A
føreren har åbnet sikkerhedsselens lås.
M
+
A
startbatteriets kapacitet er under det
laveste tilladte niveau.
M
+
A
motoren ikke har normal driftstemperatur.
M
+
A
udetemperaturen er under frysepunktet
eller over ca. 30 °C.
M
+
A
Betingelser
M/
AA
Betingelser
M/
AA
forrudens elopvarmning aktiveres.
M
+
A
en anhænger er elektrisk forbundet til
bilens elsystem.
M
+
A
miljøet i kabinen afviger fra de forvalgte
værdier – indikeres af, at kabinens blæser har et højt omdrejningstal.
M
+
A
motorhjelmen er blevet åbnetB.
M
+
A
bilen bakkes.
M
+
A
gearkassen ikke har normal driftstemperatur.
A
startbatteriets temperatur er under frysepunktet eller for høj.
M
+
A
A
føreren foretager større ratbevægelser.
M
+
A
det atmosfæriske lufttryk er mindre end
svarende til
1.500-2.500 meter over havets overflade
- det aktuelle lufttryk varierer alt efter
vejrforholdene.
den adaptive fartpilots køassistent er
aktiveret.
A
udstødningssystemets partikelfilter er
fyldt – først efter en automatisk rengøring er udført (se Dieselpartikelfilter
(DPF) (s. 299)), genaktiveres den midlertidigt deaktiverede Start/Stop-funktion.
M
+
A
gearvælgeren er i S-stillingC eller "+/-".
A
vejbanen er meget stejl.
M
+
A
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
A
B
C
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Kun med visse motorer.
Sport-position.
Relaterede oplysninger
•
•
Start/Stop* (s. 273)
•
•
Start af motor (s. 258)
Start/Stop* - funktion og betjening (s.
274)
Start/Stop* - indstillinger (s. 279)
08 Start og kørsel
•
Start/Stop* - motoren starter ikke automatisk (s. 278)
Betingelser
M/AA
•
Start/Stop* - motoren starter
automatisk
Start/Stop* - motoren starter automatisk
(s. 277)
Start/Stop* - ufrivilligt motorstop manuel
gearkasse (s. 279)
•
Bilen begynder at rulle eller øger
hastigheden lidt, hvis bilen er
standset automatisk uden at stå
helt stille.
M+A
•
Start/Stop* - symboler og meddelelser (s.
280)
Batteri - Start/Stop (s. 358)
Førerens selelås åbnes med gearvælgeren i D- eller N-position.
A
•
Nogle kombinationer af motor og gearkasse
er udstyret med en Start/Stop-funktion, der
f.eks. aktiveres, når bilen holder stille i en bilkø
eller venter ved trafiklys. En automatisk standset motor kan i nogle tilfælde genstarte, uden
at føreren har besluttet, at kørslen skal fortsætte.
I følgende tilfælde starter motoren automatisk, selv om føreren ikke har trykket koblingspedalen ned (manuel gearkasse) eller løfter
foden fra driftsbremsen (automatisk gearkasse):
RatbevægelserB.
A
Gearvælgeren føres ud af position
D-position til S-positionC, R eller
"+/-".
A
Førerdøren åbnes med gearvælgeren i D-stilling - en "pling"-lyd
og tekstmeddelelse informerer
om, at Start/Stop-funktionen er
aktiv.
A
Betingelser
M/AA
Der dannes dug på ruderne.
M+A
Miljøet i kabinen adskiller sig fra
de forudindstillede værdier.
M+A
Der er et forbigående højt strømforbrug, eller startbatteriets kapacitet falder til under det laveste tilladte niveau.
M+A
Gentagne pumpninger med bremsepedalen.
M+A
Motorhjelmen åbnesB.
M+A
A
B
C
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Kun med visse motorer.
Sport-position.
ADVARSEL
Undgå at åbne motorhjelmen, når motoren
er standset automatisk - motoren kan
pludselig starte automatisk. Udfør først en
normal slukning af motoren med START/
STOP ENGINE-knappen, inden motorhjelmen klappes op.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08
277
08 Start og kørsel
||
Relaterede oplysninger
•
•
Start/Stop* (s. 273)
•
•
•
Start af motor (s. 258)
•
Start/Stop* - motoren stopper ikke (s.
276)
•
Start/Stop* - ufrivilligt motorstop manuel
gearkasse (s. 279)
•
Start/Stop* - symboler og meddelelser (s.
280)
•
Batteri - Start/Stop (s. 358)
Start/Stop* - funktion og betjening (s.
274)
Start/Stop* - indstillinger (s. 279)
Start/Stop* - motoren starter ikke automatisk (s. 278)
Start/Stop* - motoren starter ikke
automatisk
Nogle kombinationer af motor og gearkasse
er udstyret med en Start/Stop-funktion, der
f.eks. aktiveres, når bilen holder stille i en bilkø
eller venter ved trafiklys. Motoren starter ikke
altid automatisk efter at være standset automatisk.
I følgende tilfælde starter motoren ikke automatisk efter at være standset automatisk:
Betingelser
M/A
Der er sat i gear uden udkobling en displaytekst beder føreren om at
stille gearstangen i neutral stilling
for at automatisk start kan ske.
M
Føreren ikke har sikkerhedssele på,
gearvælgeren er i P-position og
førerdøren er åben - der skal foretages en normal motorstart.
A
A
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Relaterede oplysninger
08
278
A
•
•
Start/Stop* (s. 273)
•
•
Start af motor (s. 258)
Start/Stop* - funktion og betjening (s.
274)
Start/Stop* - indstillinger (s. 279)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
Start/Stop* - motoren starter automatisk
(s. 277)
•
Start/Stop* - motoren stopper ikke (s.
276)
•
Start/Stop* - ufrivilligt motorstop manuel
gearkasse (s. 279)
•
Start/Stop* - symboler og meddelelser (s.
280)
•
Batteri - Start/Stop (s. 358)
08 Start og kørsel
Start/Stop* - ufrivilligt motorstop
manuel gearkasse
Nogle kombinationer af motor og gearkasse
er udstyret med en Start/Stop-funktion, der
f.eks. aktiveres, når bilen holder stille i en bilkø
eller venter ved trafiklys. I tilfælde af, at en
igangsætning mislykkes, og motoren går i stå,
skal du gøre som beskrevet nedenfor:
1. Tryk koblingspedalen ned igen - motoren
starter automatisk.
Start/Stop* - indstillinger
Nogle kombinationer af motor og gearkasse
er udstyret med en Start/Stop-funktion, der
f.eks. aktiveres, når bilen holder stille i en bilkø
eller venter ved trafiklys. I bilens menusystem
MY CAR under overskriften DRIVe er der
information om Volvos Start-Stop-system og
anbefalinger vedrørende energibesparende
køreteknik.
•
Start/Stop* - motoren stopper ikke (s.
276)
•
Start/Stop* - ufrivilligt motorstop manuel
gearkasse (s. 279)
•
Start/Stop* - symboler og meddelelser (s.
280)
•
Batteri - Start/Stop (s. 358)
2. I nogle tilfælde skal gearstangen sættes i
neutral stilling. Kombiinstrumentet viser
teksten Sæt i frigear.
Relaterede oplysninger
•
•
Start/Stop* (s. 273)
•
•
•
Start af motor (s. 258)
•
Start/Stop* - motoren starter automatisk
(s. 277)
•
Start/Stop* - motoren stopper ikke (s.
276)
•
Start/Stop* - symboler og meddelelser (s.
280)
•
Batteri - Start/Stop (s. 358)
Start/Stop* - funktion og betjening (s.
274)
Start/Stop* - indstillinger (s. 279)
Start/Stop* - motoren starter ikke automatisk (s. 278)
Relaterede oplysninger
•
•
Start/Stop* (s. 273)
•
•
Start af motor (s. 258)
•
Start/Stop* - motoren starter automatisk
(s. 277)
Start/Stop* - funktion og betjening (s.
274)
Start/Stop* - motoren starter ikke automatisk (s. 278)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08
279
08 Start og kørsel
Start/Stop* - symboler og
meddelelser
Start/Stop-funktionen kan vise tekstmeddelelser på informationsdisplayet.
Symbol
Tekstmeddelelse
Kombineret med denne kontrollampe kan Start/Stop-funktionen
vise tekstmeddelelsen på kombiinstrumentet for visse situationer. For nogle af
Meddelelse / besked
Info/afhjælpning
M/AA
Auto start-stop serv. påkrævet
Start/Stop er ude af funktion. Kontakt et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
M+A
Autostart Motor i gang + akustisk signal
Aktiveres, hvis førerdøren åbnes med automatisk standset motor og gearvælgeren i Dposition.
Tryck på Startknappen
Motoren vil ikke starte automatisk - foretag en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen.
Træd på kobling for at starte
Motoren er klar til at starte automatisk - venter på, at koblingspedalen bliver trykket ned.
M
Træd kobling og bremse for
start
Motoren er klar til at starte automatisk - venter på, at bremse- eller koblingspedalen bliver trykket ned.
M
Skift til frigear for at starte
Der er sat i gear uden udkobling - kobl ud og sæt gearstangen i neutral stilling.
M
08
280
dem er der en anbefalet afhjælpning, som bør
udføres. Følgende tabel viser nogle eksempler.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
A
M+A
08 Start og kørsel
Symbol
A
Meddelelse / besked
Info/afhjælpning
Vælg P eller N for at starte
Start/Stop er blevet deaktiveret - før gearvælgeren til position N eller P, og foretag en
normal motorstart med START/STOP ENGINE-knappen.
A
Tryck på Startknappen
Motoren vil ikke starte automatisk - foretag en normal motorstart med START/STOP
ENGINE-knappen og gearvælgeren på P eller N.
A
M/AA
M = Manuel gearkasse, A = Automatgear.
Hvis en meddelelse ikke slukkes, efter udført
afhjælpning, bør et værksted kontaktes - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Relaterede oplysninger
•
•
Start/Stop* (s. 273)
•
•
•
Start af motor (s. 258)
•
Start/Stop* - motoren starter automatisk
(s. 277)
•
Start/Stop* - motoren stopper ikke (s.
276)
•
Start/Stop* - ufrivilligt motorstop manuel
gearkasse (s. 279)
•
Batteri - Start/Stop (s. 358)
Start/Stop* - funktion og betjening (s.
274)
Start/Stop* - indstillinger (s. 279)
Start/Stop* - motoren starter ikke automatisk (s. 278)
08
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
281
08 Start og kørsel
ECO*
ECO er en innovativ Volvo-funktion til biler
med automatgear, som kan reducere brændstofforbruget med op til 5 %, afhængigt af
førerens køremåde. Funktionen giver føreren
mulighed for en mere aktiv miljøbevidst måde
at køre bil på.
Generelt
Ved aktivering af ECO-funktionen ændres følgende:
•
•
•
08
282
OBS
ECO - Betjening
Eco Coast - Funktion
Delfunktionen Eco Coast betyder i praksis, at
motorbremsen deaktiveres, således at bilens
kinetiske energi anvendes til at rulle over længere afstande. Når føreren slipper speederen
udkobles gearkassen automatisk fra motoren
hvis omdrejningstal falder til tomgang med et
minimum forbrug.
Gearkassens gearskiftepunkter.
Start/Stop-funktionen - motoren kan
standse automatisk, selv før bilen er
standset og står helt stille.
Funktionen Eco Coast aktiveres - motorbremsning ophører.
•
Klimaanlæggets indstillinger - nogle elforbrugere deaktiveres eller fungerer med
nedsat effekt.
At ECO-funktionen er slået
fra, angives ved, at kombiinstrumentets ECO-symbol og
ECO -knappens lampe slukker. Funktionen er derefter
slået fra, indtil den igen aktiveres med ECO -knappen.
Ved aktivering af ECO-funktionen ændres
nogle parametre i klimaanlæggets indstillinger og nogle elforbrugeres funktioner
reduceres - et tryk på AC-knappen nulstiller klimaanlægget, men med reduceret
AC-funktion.
Motorstyring og speederrespons.
•
ECO-funktion Til eller Fra
Funktionen er beregnet til brug ved en forventet sænkning af hastigheden, f.eks. for at rulle
frem mod et vejkryds eller et rødt lys.
ECO Til/Fra
ECO-symbol
Ved slukning af motoren deaktiveres ECOfunktionen og skal derfor aktiveres efter hver
start af motoren. Der er undtagelser for visse
motorer - det kan dog let bekræftes, ved at
både kombiinstrumentets ECO-symbol og
ECO -knappens lampe lyser, når funktionen
er aktiveret.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Eco Coast muliggør en proaktiv kørsel, hvor
føreren kan bruge den såkaldte "Pulse &
Glide"-teknologi og et minimum af opbremsning.
Kombination Til og Fra
Også en kombination af Eco Coast og ECOfunktion midlertidigt slået fra kan samlet
bidrage til reduceret forbrug. Altså:
•
Aktiveret Eco Coast: Lang rulning uden
motorbremsning = Lavt forbrug
08 Start og kørsel
og
•
ECO-funktion slået fra: Kort rulning med
motorbremsning = Minimalt forbrug.
OBS
For at få optimalt lavt brændstofforbrug
bør Eco Coast kombineret med friløb
generelt undgås.
Aktivere Eco Coast
Funktionen aktiveres, når speederen slippes
helt i kombination med følgende:
•
•
•
•
ECO-knappen aktiveret
Gearvælgeren i D-position
Hastighed inden for intervallet
ca. 65-140 km/t
Nedadgående vej ikke stejlere end
ca. 6 %.
Deaktivere Eco Coast
•
•
Tryk på ECO-knappen.
•
•
Skift med ratpadlerne.
Før gearstangen til manuel "S+/-"-position.
Træd på gas- eller bremsepedal.
I bilens menusystem MY CAR er der yderligere oplysninger om ECO-konceptet, se
afsnittet MY CAR (s. 101).
Relaterede oplysninger
•
Generelt om klimaet (s. 112)
Eco Coast - Begrænsninger
Funktionen er ikke tilgængelig, hvis:
•
•
•
fartpiloten aktiveres
•
motor og/eller gearkasse ikke har normal
driftstemperatur.
•
gearvælgeren føres fra D- til "S+/-"-position
•
hastigheden er uden for intervallet
ca. 65-140 km/t
nedadgående vej er stejlere end ca. 6 %
der foretages manuelle skift med ratpadlerne*
Mere information og indstillinger
I nogle situationer kan det være ønskeligt at
slå Eco Coast-funktionen fra. Eksempler på
sådanne situationer kan være:
•
ved stejle nedadgående bakker - for at
kunne bruge motorbremsning.
•
før en forestående overhaling - for at
kunne foretage den på den sikrest mulige
måde.
At deaktivere Eco Coast og vende tilbage til
motorbremsning kan gøres som følger:
08
283
08 Start og kørsel
Firehjulstræk - AWD*
Driftsbremsen
Vedligeholdelse
Med firehjulstræk opnås det bedst mulige vejgreb.
Driftsbremsen anvendes til at sænke bilens
hastighed ved kørsel.
Firhjulstrækket er altid tilkoblet
Bilen har to bremsekredse. Hvis en bremsekreds beskadiges, vil det medføre, at der
kræves et kraftigere pedaltryk for at opnå
normal bremseeffekt.
For at holde bilen på et højt niveau, hvad
angår trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos serviceintervaller følges.
De er specificeret i Service- og Garantibogen.
Førerens tryk på bremsepedalen forstærkes
af en bremseservo.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
kører.
VIGTIGT
Kontrol af slitage på bremsesystemets
komponenter bør foretages regelmæssigt.
Kontakt et værksted for at få oplysninger
om fremgangsmåde, eller lad et værksted
udføre inspektionen - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Symboler og meddelelser
Firhjulstræk (All Wheel Drive) vil sige, at bilen
trækker på alle fire hjul samtidigt.
Kraften fordeles automatisk mellem for- og
baghjul. Et elektronisk styret koblingssystem
fordeler kraften til de hjul, der under de aktuelle forhold har det bedste vejgreb. Derved
opnås det bedst mulige vejgreb, og man undgår hjulspin. Under normal kørsel fordeles en
større del af kraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og på isglatte veje.
08
284
Hvis bremsen bruges, når motoren er slukket,
føles pedalen død, og der skal anvendes et
kraftigere pedaltryk for at bremse bilen.
I meget bakket terræn og under kørsel med
tung last kan bremserne aflastes ved motorbremsning. Motorbremsen udnyttes mest
effektivt, hvis man bruger samme gear ned ad
bakke som op ad bakke.
For mere generelle oplysninger om hård
belastning af bilen, se Motorolie - ugunstige
kørselsforhold (s. 389).
Rengøring af bremseskiver
Snavs og vand på bremseskiverne kan medføre, at bremsevirkningen forsinkes. I vådt
føre, inden langtidsparkering og efter vask af
bilen tilrådes det at foretage rengøringen ved
under kørslen at bremse let i en kort periode.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Symbol
Betydning
Konstant – kontroller bremsevæskeniveauet. Hvis niveauet
er lavt, skal der påfyldes bremsevæske. Undersøg også årsagen til tabet af bremsevæske.
Konstant lys i to sekunder ved
motorstart - automatisk funktionskontrol.
08 Start og kørsel
ADVARSEL
Hvis
og
er tændt på samme
tid, kan der være opstået en fejl i bremsesystemet.
Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
ved denne lejlighed er normalt, køres forsigtigt til nærmeste værksted for kontrol af
bremsesystemet - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Hvis bremsevæsken ligger under MINniveauet i bremsevæskebeholderen, må
bilen ikke køres videre, uden at der er fyldt
bremsevæske på.
Årsagen til tab af bremsevæske skal kontrolleres.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Parkeringsbremse (s. 287)
Driftsbremse - nødbremselys og automatiske advarselsblinklys (s. 285)
Driftsbremse - nødbremseforstærkning (s.
286)
Driftsbremse - blokeringsfri bremser (s.
285)
Driftsbremse - blokeringsfri bremser
Blokeringsfri bremser, ABS (Anti-lock Braking
System), forhindrer, at hjulene blokeres under
bremsning.
Funktionen medfører, at styreevnen bevares,
og det bliver lettere f.eks. at undvige en forhindring. Når systemet træder i funktion, kan
man mærke vibration i bremsepedalen, hvilket er normalt.
Driftsbremse - nødbremselys og
automatiske advarselsblinklys
Nødbremselys aktiveres for at gøre bagvedkørende opmærksomme på en kraftig opbremsning. Denne funktion betyder, at bremselyset
blinker i stedet for - som ved normal bremsning - at lyse konstant.
Efter at motoren er startet foretages automatisk en kort test af ABS-systemet, når føreren
slipper bremsepedalen. Der kan foretages en
yderligere automatisk test af ABS-systemet,
når bilen når op på 10 km/t. Testen mærkes i
form af pulseringer i bremsepedalen.
Nødbremselys aktiveres ved hastigheder over
50 km/t ved kraftig opbremsning. Når bilens
hastighed er aftaget til under 10 km/t, holder
bremselyset op med at blinke og lyser konstant. Samtidig aktiveres advarselsblinklys (s.
86), som blinker, indtil føreren påvirker motorens omdrejning med speederen, eller de
slukkes med deres knap.
Relaterede oplysninger
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Driftsbremsen (s. 284)
Parkeringsbremse (s. 287)
Driftsbremse - nødbremselys og automatiske advarselsblinklys (s. 285)
Driftsbremse - nødbremseforstærkning (s.
286)
•
•
•
•
Driftsbremsen (s. 284)
Parkeringsbremse (s. 287)
Driftsbremse - nødbremseforstærkning (s.
286)
Driftsbremse - blokeringsfri bremser (s.
285)
08
285
08 Start og kørsel
Driftsbremse nødbremseforstærkning
Nødbremseforstærkning EBA (Emergency
Brake Assist) bidrager til at øge bremsekraften
og dermed reducere bremselængden.
EBA mærker førerens måde at bremse på og
øger bremsekraften, når det behøves. Bremsekraften kan forstærkes op til niveauet, når
ABS-systemet træder i funktion. EBA- funktionen afbrydes, når trykket på bremsepedalen
mindskes.
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end sædvanligt. Tryk på
(hold) bremsepedalen, så længe som nødvendigt. Hvis bremsepedalen slippes,
ophører al bremsning.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
08
286
Driftsbremsen (s. 284)
Parkeringsbremse (s. 287)
Driftsbremse - nødbremselys og automatiske advarselsblinklys (s. 285)
Driftsbremse - blokeringsfri bremser (s.
285)
08 Start og kørsel
Parkeringsbremse
Trække parkeringsbremsen
Parkeringsbremsen holder bilen stille, når
førersædet er tomt, ved mekanisk at låse/
spærre to hjul.
PULL RELEASE. Bremseforløbet afbrydes,
når knappen slippes.
OBS
Ved nødbremsning ved hastigheder over
10 km/t lyder der et signal under bremsningen.
Funktion
Når den elektriske parkeringsbremse er i
gang, høres en svag elmotorlyd. Lyden forekommer også ved automatiske funktionskontroller af parkeringsbremsen.
Hvis bilen står stille, når parkeringsbremsen
trækkes, virker den kun på baghjulene. Hvis
den aktiveres, mens bilen er i bevægelse,
anvendes den normale driftsbremse, dvs.
bremsen virker på alle fire hjul. Bremseeffekten overføres til baghjulene, når bilen holder
næsten stille.
Lav batterispænding
Hvis batterispændingen er for lav, kan parkeringsbremsen hverken udløses eller aktiveres.
Hvis batterispændingen er for lav, skal der tilsluttes et hjælpebatteri, se Starthjælp med
batteri (s. 264).
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres op ad bakke:
•
Parkeringsbremseknap - træk.
1. Tryk driftsbremsens pedal godt ned.
2. Tryk på knappen PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
>
Kombiinstrumentets symbol
begynder at blinke – når det lyser konstant, er parkeringsbremsen trukket.
3. Slip driftsbremsens pedal og kontroller, at
bilen står stille.
•
Drej hjulene i retning væk fra kantstenen.
Hvis bilen parkeres ned ad bakke:
•
Drej hjulene i retning mod kantstenen.
ADVARSEL
Brug altid parkeringsbremsen ved parkering på et hældende underlag - et valgt
gear eller automatgearets P-position er
ikke tilstrækkeligt til at holde bilen i alle
situationer.
Når bilen parkeres, skal gearvælgeren
sættes i 1. gear (manuelt gear), henholdsvis P (automatgear).
Nødbremse
I en nødsituation kan parkeringsbremsen
trækkes, når køretøjet er i bevægelse, ved at
trykke og holde på knappen PUSH LOCK/
08
}}
287
08 Start og kørsel
||
Udløse parkeringsbremsen
OBS
Udløse automatisk
1. Start motoren.
2. Vælg 1. gear eller bakgear.
3. Slip koblingen, og giv gas.
>
Parkeringsbremsen slipper, og
kombiinstrumentets symbol slukkes.
Bil med automatgear
Tung last op ad bakke
Udløse manuelt
1. Sæt fjernbetjeningen i
2. Tryk driftsbremsens pedal godt ned.
Bil med manuelt gear
3. Træk i knappen.
>
Parkeringsbremsen slipper, og
kombiinstrumentets symbol slukkes.
Udløse manuelt
2. Tryk driftsbremsens pedal godt ned.
3. Træk i knappen PUSH LOCK/PULL
RELEASE.
>
Parkeringsbremsen slipper, og
kombiinstrumentets symbol slukkes.
OBS
Parkeringsbremsen kan også slippes
manuelt ved træde koblingspedalen ned i
stedet for bremsepedalen. Volvo anbefaler,
at bremsepedalen bruges.
08
13
288
tændingslåsen13.
Parkeringsbremseknap - slip.
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.13
For bil med Keyless-system: Tryk på START/STOP ENGINE.
Af sikkerhedsmæssige årsager slippes
parkeringsbremsen kun automatisk, hvis
motoren kører, og føreren er iført en sikkerhedssele. Parkeringsbremsen slippes
straks på biler med parkeringsbremse, når
speederen trykkes ned, og gearvælgeren
er i position D eller R.
Udløse automatisk
1. Spænd sikkerhedsselen.
2. Start motoren.
Tung last, f.eks. en anhænger, kan bevirke, at
bilen ruller baglæns, når parkeringsbremsen
udløses automatisk på en kraftig stigning.
Dette undgås ved at trykke knappen ind,
samtidig med at man begynder at køre. Slip
knappen, når motoren begynder at trække.
Udskiftning af bremsebelægninger
Bremsebelægningerne bagtil skal udskiftes
på værksted pga. den elektriske parkeringsbremses konstruktion - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
3. Tryk driftsbremsens pedal godt ned.
Symboler og meddelelser
4. Før gearvælgeren til position D eller R, og
giv gas.
>
Parkeringsbremsen slipper, og
kombiinstrumentets symbol slukkes.
For information om, hvordan kombiinstrumentets tekstmeddelelser kan vises og slettes, se Meddelelser - håndtering (s. 101).
08 Start og kørsel
Symbol
Meddelelse /
besked
Betydning/Afhjælpning
"Meddelelse /
besked"
•
Læs kombiinstrumentets meddelelse.
Et blinkende symbol viser, at parkeringsbremsen er aktiveret.
Hvis symbolet blinker i andre situationer, betyder det, at der er opstået en fejl.
•
Parkeringsbremse
ikke helt udløst
Læs kombiinstrumentets meddelelse.
Parkeringsbremsen kan ikke udløses på grund af en fejl:
•
Prøv at trække og udløse bremsen.
Hvis fejlen fortsætter efter nogle forsøg:
•
Henvend dig til et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Bemærk: Der lyder et advarselssignal ved fortsat kørsel med denne fejlmeddelelse.
Parkeringsbremse
ikke aktiveret
Parkeringsbremsen kan ikke aktiveres på grund af en fejl:
•
Prøv at udløse og trække bremsen.
Hvis fejlen fortsætter efter nogle forsøg:
•
Henvend dig til et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Meddelelsen vises også på en bil med manuelt gear, når man kører med lav hastighed med døren åben, for
at gøre føreren opmærksom på, at parkeringsbremsen kan være udløst af sig selv.
Parkeringsbremse
Service påkrævet
Der er opstået en fejl:
•
Prøv at trække og udløse bremsen.
Hvis fejlen fortsætter efter nogle forsøg:
•
•
Henvend dig til et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
08
Hvis bilen skal parkeres, inden en eventuel fejl er afhjulpet, skal hjulene drejes
}}
289
08 Start og kørsel
||
som ved parkering på en skråning og
gearvælgeren stå i 1. gear (manuelt gear),
henholdsvis P (automatgear).
En tekstmeddelelse kan slukkes med et kort
tryk på blinklysarmens OK-knap.
Relaterede oplysninger
•
08
290
Driftsbremsen (s. 284)
08 Start og kørsel
Kørsel i vand
VIGTIGT
Kørsel i vand betyder, at bilen køres på en
vanddækket vejbane. Kørsel i vand skal foregå
med stor forsigtighed.
Motoren kan beskadiges, hvis der trænger
vand ind i luftfilteret.
På større dybder end 25 cm kan der
komme vand ind i transmissionen. Dette
reducerer oliernes smørende evne, hvilket
forkorter levetiden for disse systemer.
Bilen kan køres gennem en vanddybde på op
til 25 cm med en hastighed på højst 10 km/t.
Vær ekstra forsigtig ved kørsel gennem
strømmende vand.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes
lav, og bilen må ikke standse. Når vandet er
passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre
bremsebelægningerne våde med forsinket
bremsevirkning til følge.
•
Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter
kørsel i vand og ler.
•
Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne i længere tid, da det kan forårsage
fejl i bilens elektriske anlæg.
Ved motorstop i vand, prøv ikke at genstarte - bugser bilen ud af vandet til et
værksted. Et autoriseret Volvo-værksted
anbefales. Risiko for motorfejl.
Overophedning
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i
stærkt bakket terræn og varmt vejr, er der
risiko for, at motoren og kølesystemet overophedes - særligt ved tung last.
For oplysninger om overophedning ved kørsel
med anhænger, se Kørsel med anhænger (s.
300).
•
Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergitteret ved kørsel i varmt vejr.
•
Hvis temperaturen i motorens kølesystem
bliver for høj, tændes et advarselssymbol
på kombiinstrumentets informationsdisplay og viser dér tekstmeddelelsen Høj
motortemp. Stands straks. Stands
bilen på en sikker måde, og lad motoren
gå i tomgang i nogle minutter for at køle
af.
•
Hvis tekstmeddelelsen Høj motortemp.
Sluk motor eller Lav kølevæske Stands
motor vises, skal motoren standses, efter
at bilen er standset.
•
Ved overophedning i gearkassen aktiveres en indbygget beskyttelsesfunktion,
som bl.a. tændes et advarselssymbol på
kombiinstrumentet, og dets display viser
tekstmeddelelsen Transm.olietemp.
Nedsæt hastighed eller
Transm.olietemp. Stands sikkert – følg
den givne anbefaling, og sæt hastigheden
ned, eller stands bilen på en sikker måde.
Lad derefter motoren gå i tomgang i
Relaterede oplysninger
•
•
Bjergning (s. 310)
Bugsering (s. 307)
08
291
08 Start og kørsel
nogle minutter for at lade gearkassen
afkøle.
•
I tilfælde af overophedning frakobles
bilens aircondition muligvis midlertidigt.
•
Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
Kørsel med åben bagklap
Overbelastning - startbatteri
Ved kørsel med åben bagklap kan giftige
udstødningsgasser blive suget ind i bilen via
bagagerummet.
De elektriske funktioner i bilen belaster startbatteriet (s. 355) i forskellig grad. Brug ikke
nøgleposition (s. 70) II, når motoren er standset. Brug i stedet indstilling I - så bruges der
mindre strøm.
ADVARSEL
Kør ikke med åben bagklap. Giftige
udstødningsgasser kan blive suget ind i
bilen via bagagerummet.
OBS
Det er normalt, at motorens ventilator
kører et stykke tid efter, at motoren er
slukket.
Relaterede oplysninger
•
Lastning (s. 139)
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når
motoren ikke er i gang. Eksempler på disse
funktioner er:
•
•
•
•
kabineblæser
lygter
forrudevisker(e)
lydanlæg (høj lydstyrke).
Hvis startbatteriets spænding er lav, viser
kombiinstrumentets informationsdisplay teksten Lav batterispæn. Nedsat strømforb.
Energisparefunktionen slår derefter visse
funktioner fra eller reducerer dem, f.eks. kabineblæser og/eller lydanlæg.
–
08
292
Oplad startbatteriet ved at starte motoren
og lad den derefter fortsætte i mindst
15 minutter - startbatteriet oplades bedre
under kørsel end med motoren i tomgang, når bilen holder stille.
08 Start og kørsel
Inden en længere rejse
Vinterkørsel
Før en lang rejse er det en god idé at gå gennem følgende punkter:
I vinterkørsel, er det vigtigt at udføre nogle
kontroller for at sikre, at bilen vil kunne køres
sikkert.
•
Inden den kolde årstid bør især nedenstående kontrolleres:
For at opnå bedst muligt vejgreb anbefaler
Volvo vinterdæk på alle fire hjul, hvis der er
risiko for sne eller is.
•
Kontrollér, at motoren fungerer, som den
skal, og at brændstofforbruget (s. 397) er
normalt.
•
Kontrollér, at der ikke lækker benzin, olie
eller anden væske ud.
•
Kontrollér alle pærer og dækkenes mønsterdybde.
•
I visse lande kræver loven, at man medfører en advarselstrekant (s. 322).
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Brændstoftanken bør være godt fyldt op
for at forhindre, at der dannes kondensvand.
•
Motoroliens viskositet er vigtig. Olie med
lavere viskositet (tyndere olie) letter starten i koldt vejr og reducerer også brændstofforbruget, mens motoren er kold. For
mere information om egnede olietyper, se
Motorolie - ugunstige kørselsforhold (s.
389).
Motorolie - kontrol og påfyldning (s. 339)
Skift af hjul - aftagning af hjul (s. 317)
kølevæsken (s. 343) skal indeholde
mindst 50 % glykol. Dette blandingsforhold beskytter motoren mod frostsprængning ned til ca. -35 °C. For at
opnå bedst mulig frostbeskyttelse bør
forskellige typer glykol ikke blandes.
Udskiftning af pærer (s. 346)
startbatteriet, samtidig med at dets kapacitet reduceres.
Brug sprinklervæske (s. 355) for at undgå
isdannelse i sprinklervæskebeholderen.
OBS
I nogle lande er det lovpligtigt at anvende
vinterdæk. Pigdæk er ikke tilladt i alle
lande.
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede
forhold for at lære, hvordan bilen reagerer.
VIGTIGT
Olie med lav viskositet må ikke anvendes
til hård kørsel eller i varmt vejr.
•
Startbatteriets tilstand og ladeniveau bør
undersøges. Koldt vejr stiller større krav til
08
293
08 Start og kørsel
Tankdækselklap - åbne/lukke
Tankdækselklap - manuel åbning
Påfyldning af brændstof
Tankdækselklappen kan åbnes/lukkes på følgende måde:
Tankdækselklappen kan åbnes manuelt, når
elektrisk åbning inde fra kabinen ikke er mulig.
Vigtige forhold at huske på ved tankning.
Åbning og lukning af
tankdækselklappen
1. Åbn/fjern sideklappen i bagagerummet (i
samme side som tankdækselklappen).
Åbn tankdækselklappen med knappen på
belysningspanelet - klappen åbner, når knappen slippes.
2. Udvid/åbn en perforeret del i isoleringen
og find en grønfarvet line med håndtag
frem.
På kombiinstrumentets display angiver
pilen på symbolet, på hvilken side af
bilen tankdækslet er placeret.
3. Træk forsigtigt linen lige bagud, indtil
tankdækselklappen åbnes med et klik.
•
VIGTIGT
Klappen lukkes ved at trykke den ind,
indtil der høres et klik.
Træk forsigtigt i linen - kun minimal kraft er
nødvendig for at udløse klappens lås.
Relaterede oplysninger
•
08
294
Påfyldning af brændstof (s. 294)
Åbning og lukning af tankdæksel
Tankdækslet kan "parkeres" på klappen.
Ved høje udetemperaturer kan der opstå et
vist overtryk i tanken. I givet fald bør dækslet
åbnes langsomt.
•
Efter påfyldning skal dækslet sættes på
igen og drejes, indtil der høres et eller
flere klik.
Påfyldning af brændstof
•
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens dyse slår fra.
OBS
Relaterede oplysninger
•
Påfyldning af brændstof (s. 294)
En overfyldt tank kan løbe over i varmt
vejr.
08 Start og kørsel
Påfyldning med reservedunk14
Brændstof - håndtering
Ved påfyldning med reservedunk anvendes
tragten, som ligger under gulvlemmen i bagagerummet. Tragten er placeret ved reservehjulet eller i baljen under gulvlemmen.
Der bør ikke bruges brændstof af lavere kvalitet end som anbefalet af Volvo, da motorydelsen og brændstofforbruget ellers forringes.
Sørg for at sætte tragtens rør helt ind i påfyldningsrøret. Påfyldningsrøret har et dæksel,
der kan åbnes, og tragtens rør skal føres forbi
dækslet, inden brændstofpåfyldning kan
påbegyndes.
Relaterede oplysninger
•
•
Tankdækselklap - manuel åbning (s. 294)
Brændstof - håndtering (s. 295)
VIGTIGT
Blanding af forskellige brændstoftyper eller
brug af brændstof, der ikke anbefales,
ophæver Volvos garantier og eventuelle
supplerende serviceaftaler - dette gælder
alle motorer. Bemærk: Det gælder ikke
biler med motorer, der er tilpasset til at
køre på ethanolbrændstof(E85).
ADVARSEL
Undgå altid indånding af brændstofdampe
og at få stænk af brændstof i øjnene.
Ved brændstof i øjnene: Fjern eventuelle
kontaktlinser, skyl øjnene med rigeligt
vand i mindst 15 minutter og søg lægehjælp.
Brændstof må aldrig indtages. Brændstoffer som benzin, bioethanol og blandinger
heraf, og diesel er meget giftigt, og kan
forårsage permanent skade eller dødsfald,
hvis de indtages. Søg straks lægehjælp,
hvis brændstof er blevet indtaget.
ADVARSEL
Brændstof, som er spildt på jorden, kan
antændes.
OBS
Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger eller kørsel i store højder kombineret
med brændstofkvaliteten er faktorer, der
kan påvirke bilens præstationsevne.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Brændstoføkonomisk kørsel (s. 299)
Brændstof - diesel (s. 296)
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 299)
Brændstofforbrug og CO2-udslip (s. 397)
Brændstoftank - kapacitet (s. 396)
Sluk for en brændstofdrevet varmer, før
tankning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon i forbindelse med tankning. Ringesignalerne kan
frembringe gnister og antænde benzindampe, som igen kan forårsage brand og
personskade.
08
14
Gælder kun for biler med dieselmotor.
295
08 Start og kørsel
Brændstof - benzin
Brændstof - diesel
Benzin anvendes som brændstof.
Diesel anvendes som brændstof.
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste
motorer kan køres på oktantal 95 og 98 RON.
Kun i undtagelsestilfælde bør 91 RON bruges.
Brug kun dieselbrændstof fra velkendte producenter. Påfyld aldrig diesel af tvivlsom kvalitet. Dieselbrændstof skal opfylde normen
EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer er følsomme over for forurening i brændstoffet,
f.eks. for mange svovlpartikler.
•
•
95 RON kan bruges til normal kørsel.
98 RON anbefales for at få maksimal
effekt og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og brændstofforbrug.
VIGTIGT
•
Brug kun blyfri benzin for ikke at
beskadige katalysatoren.
•
Brug kun tilsætninger, der er anbefalet
af Volvo.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Brændstof - håndtering (s. 295)
Brændstoføkonomisk kørsel (s. 299)
Brændstofforbrug og CO2-udslip (s. 397)
Brændstoftank - kapacitet (s. 396)
Ved lave temperaturer (-6 °C til -40 °C) kan
dieselbrændstof give en paraffinudfældning,
hvilket kan give startvanskeligheder. De større
olieselskaber har også et særligt dieselbrændstof, som er beregnet til temperaturer
omkring frysepunktet. Dette er mere letflydende ved lave temperaturer og reducerer
risikoen for udskillelse af paraffin.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér
ved tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand
og sæbe.
VIGTIGT
Kun brændstof, der opfylder den europæiske standard for diesel, må anvendes.
Svovlindholdet må ikke overstige 50 ppm.
08
15
296
Gasolie kan indeholde en vis mængde FAME, der må ikke tilsættes yderligere mængde.
VIGTIGT
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
anvendes:
•
•
•
•
Specielle additiver
Marine Diesel Fuel
Fyringsolie
FAME15 (Fatty Acid Methyl Ester) og
vegetabilsk olie.
Disse brændstoffer opfylder ikke kravene i
Volvos anbefaling og giver øget slid og
motorskader, som ikke dækkes af Volvos
garantier.
Brændstofstop
Brændstofsystemets konstruktion i en dieselmotor gør, at hvis bilen løber tør for brændstof, kan udluftning på værksted være nødvendig for at genstarte efter optankning.
Efter et motorstop på grund af brændstofmangel skal brændstofsystemet have et øjeblik til at udføre en kontrol. Gør da som følger, før du starter motoren, efter at brændstoftanken er blevet fyldt med diesel:
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, og
tryk den ind til endestillingen, se Nøglepositioner (s. 69) for mere information.
2. Tryk på START-knappen uden at trykke
ned på bremse- og/eller koblingspedal.
08 Start og kørsel
3. Vent ca. 1 minut.
4. For at starte motoren: Tryk bremse- og/
eller koblingspedal ned, og tryk på
START-knappen en gang til.
OBS
Før tankning af brændstof ved brændstofmangel:
•
Stands bilen på så plan/vandret jord
som muligt - hvis bilen hælder, er der
risiko for luftlommer i brændstoftilførslen.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
For nærmere oplysninger, se Volvos serviceprogram (s. 333).
VIGTIGT
Visse specielle additiver eliminerer separeringen af vand i brændstoffilteret.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Brændstof - håndtering (s. 295)
Dieselpartikelfilter (DPF) (s. 299)
Brændstofforbrug og CO2-udslip (s. 397)
Katalysatorer
Katalysatorerne har til formål at rense udstødningsgassen. De er placeret tæt på motoren,
så de hurtigt kommer op på deres driftstemperatur.
Katalysatorerne består af en monolit (keramiksten eller metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt med platin/rodium/palladium.
Disse metaller varetager katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den kemiske proces uden selv at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslippet og forbedre udnyttelsen af brændstoffet
(se Brændstofforbrug og CO2-udslip (s.
397)).
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren.
Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen sendes til et elektronisk system, som
kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne.
Forholdet mellem det brændstof og den luft,
der tilføres motoren, reguleres konstant.
Reguleringen skaber optimale forhold for en
effektiv forbrænding, og dermed reduktion, af
de skadelige stoffer (kulbrinter, kulilte og
kvælstofoxider) ved hjælp af en trevejskatalysator.
08
297
08 Start og kørsel
||
Relaterede oplysninger
•
•
•
Brændstoføkonomisk kørsel (s. 299)
Brændstof - benzin (s. 296)
Brændstof - diesel (s. 296)
Brændstof – bioætanol E85
Bioætanol E85 anvendes som brændstof til
bilens motor.
Der må ikke foretages ændringer af brændstofsystemet eller dettes komponenter, ligesom ingen af komponenterne må udskiftes
med dele, der ikke er specielt konstrueret til
brug med bioætanol.
ADVARSEL
Metanol må ikke anvendes. En mærkat på
tankdækselklappens inderside viser det
korrekte alternative brændstof.
Brug af komponenter, der ikke er beregnet
til bioætanolmotorer, kan forårsage brand,
person- eller motorskader.
Reservedunk
Reservedunken i bilen bør fyldes med benzin.
For nærmere oplysninger, se Start af motor –
Flexifuel (s. 263).
VIGTIGT
Sørg for, at reservedunken er forsvarligt
fastgjort, og at dens låg er tæt.
ADVARSEL
08
298
Ætanol er følsomt over for gnister, og der
kan dannes eksplosive gasser i reservedunken, hvis den fyldes med ætanol.
Relaterede oplysninger
•
•
Brændstof - håndtering (s. 295)
Brændstoføkonomisk kørsel (s. 299)
08 Start og kørsel
Dieselpartikelfilter (DPF)
Under regenereringen kan følgende ske:
Partiklerne i udstødningsgassen samles i filtret under normal kørsel. For at forbrænde
partiklerne og tømme filtret startes en såkaldt
regenerering. Hertil kræves, at motoren er
kommet op på normal driftstemperatur.
Regenereringen af partikelfilteret sker automatisk og tager normalt 10-20 minutter. Ved
lav gennemsnitshastighed kan det tage lidt
længere tid. Under regenerering øges brændstofforbruget lidt.
en mindre reduktion i motoreffekt kan
midlertidigt mærkes
•
brændstofforbruget kan midlertidigt
øges
•
der kan forekomme en brændt lugt.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* bruges herved kommer motoren hurtigere op på normal driftstemperatur.
VIGTIGT
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal driftstemperatur.
Derefter bør bilen køres i yderligere
20 minutter.
•
At køre økonomisk og tage hensyn til miljøet
er at køre forudseende og jævnt og at afpasse
køremåden og hastigheden efter den aktuelle
situation.
Når regenereringen er gennemført, forsvinder
advarslen automatisk.
Regenerering i koldt vejr
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler,
tændes en gul advarselstrekant på kombiinstrumentet, og meddelelsen Sodfilter fuldt
Se instr.bog vises på dets informationsdisplay.
Brændstoføkonomisk kørsel
OBS
Dieseldrevne biler er forsynet med et partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning.
Hvis filtret fyldes helt med partikler, kan
det være svært at starte motoren, og filteret bliver bragt ud af funktion. Så er der
risiko for, at filteret skal udskiftes.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Brændstof - håndtering (s. 295)
Brændstof - diesel (s. 296)
Brændstofforbrug og CO2-udslip (s. 397)
Brændstoftank - kapacitet (s. 396)
08
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
299
08 Start og kørsel
||
•
•
Benyt ECO Guide som angiver, hvor
brændstoføkonomiske bilen køres, se
Eco Guide og Power Guide* (s. 63).
•
Kør i det højest mulige gear, tilpasset til
den aktuelle trafiksituation og vej - lavere
omdrejningshastighed giver lavere forbrug. Benyt gearindikatoren (s. 266).
•
Undgå hurtig, unødvendig acceleration
og kraftig opbremsning.
•
Høj hastighed giver øget brændstofforbrug - luftmodstanden øges med hastigheden.
•
Kør ikke motoren varm i tomgang. Kør i
stedet med let belastning, så snart det er
muligt - en kold motor bruger mere
brændstof end en varm.
•
Kør med det rigtige lufttryk i dækkene og
kontroller dette regelmæssigt. Vælg ECO
-dæktryk for det bedste resultat, se Dæk
- godkendte dæktryk (s. 401).
•
Valg af dæk kan påvirke brændstofforbruget - rådfør dig med en forhandler, om
der findes passende dæk.
•
Tøm bilen for unødvendige ting - jo mere
last, desto højere forbrug.
•
Brug motorbremsning ved opbremsning,
der så kan ske uden fare for andre trafikanter.
08
16
300
For at få det laveste brændstofforbrug
skal du aktivere ECO (s. 282)*16.
•
•
Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger forbruget - fjern en tagbagagebærer, der ikke anvendes.
Undgå at køre med åbne ruder.
For information om Volvo Car Corporations
miljøfilosofi, se Volvo Car Corporations miljøfilosofi (s. 19).
For mere information om brændstofforbrug,
se Brændstofforbrug og CO2-udslip (s. 397).
ADVARSEL
Sluk aldrig motoren under kørsel, f.eks.
ned ad bakke. Det deaktiverer vigtige
systemer som f.eks. servostyring og bremseservo.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Brændstof - håndtering (s. 295)
Kørsel med anhænger
Ved kørsel med anhænger er der nogle vigtige
ting at overveje, f.eks. hvad angår trækanordningen, anhængeren, og hvordan lasten placeres på anhængeren.
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare
vægt. Summen af passagerernes vægt og alt
ekstraudstyr, f.eks. anhængertræk, mindsker
bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For
udførlig information om vægte, se Vægte (s.
384).
Hvis trækanordningen er monteret af Volvo,
leveres bilen med det nødvendige udstyr til
kørsel med anhænger.
•
Bilens trækanordning skal være af godkendt type.
•
Hvis anhængertrækket eftermonteres, bør
man sammen med sin autoriserede
Volvo-forhandler kontrollere, at bilen har
alt udstyret til kørsel med anhænger.
•
Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
•
Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. For dæktryksmærkatens placering, se Dæk - lufttryk (s. 321).
•
Motoren belastes hårdere end normalt
ved kørsel med anhænger.
Brændstofforbrug og CO2-udslip (s. 397)
Brændstoftank - kapacitet (s. 396)
Gælder kun for biler med automatisk gearkasse.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Start og kørsel
•
Kør ikke med en tung anhænger, når bilen
er helt ny. Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
•
På lange og stejle nedadgående skråninger belastes bilens bremser meget hårdere end normalt. Skift til et lavere gear,
og afpas hastigheden.
•
Af sikkerhedsmæssige årsager bør den
maksimalt tilladte hastighed for en bilen
med tilkoblet anhænger ikke overskrides.
Følg de gældende regler for tilladte
hastigheder og vægte.
•
Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
•
Undgå at køre med anhænger på stigninger over 12 %.
Niveauregulering*
De bageste støddæmpere holder en konstant
højde, uanset bilens belastning (op til den tilladte maksimumsvægt). Når bilen holder
stille, synker bagvognen lidt, hvilket er normalt
Anhængervægte
For information om Volvos tilladte anhængervægte, se Trækvægt og kugletryk (s. 385).
De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, som Volvo tillader. Nationale regulativer for motorkøretøjer kan
yderligere begrænse anhængervægt og
hastighed. Anhængertræk kan være certificeret til en højere trækvægt, end hvad
bilen må trække.
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet
kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt, skal der bruges en adapter. Brug et
adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at kablet ikke slæber langs jorden.
ADVARSEL
Hvis en af anhængerens pærer til bremselygterne er defekt, vises teksten Defekt pære
Anhængerstoplys.
Overophedning
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min.
(dieselmotorer: 3500 omdr./min.) - ellers
kan olietemperaturen blive for høj.
Dieselmotor 5cyl
•
Ved risiko for overophedning er det optimale omdrejningstal for motoren
2300-3000 omdr./min. for optimal cirkulation af kølevæsken.
Relaterede oplysninger
Følg de angivne anbefalinger for anhængervægt. Ellers kan hele vognen blive svær
at kontrollere ved undvigemanøvrer og
opbremsning.
Blinklys og bremselygter på anhænger
Hvis en af anhængerens pærer til afviserne er
defekt, blinker kombiinstrumentets symbol for
afviserne hurtigere end normalt, og informationsdisplayet viser teksten Defekt pære
Anhængerafviser.
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
•
OBS
Anhængerkabel
Kørsel med anhænger - manuel
gearkasse
•
Kørsel med anhænger (s. 300)
Relaterede oplysninger
•
Kørsel med anhænger - manuel gearkasse (s. 301)
•
Kørsel med anhænger - automatisk gearkasse (s. 302)
•
•
08
Trækanordning/Anhængertræk (s. 302)
Udskiftning af pærer (s. 346)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
301
08 Start og kørsel
Kørsel med anhænger - automatisk
gearkasse
VIGTIGT
Se også særskilte oplysninger om langsom
kørsel med anhænger for biler med automatgear Powershift, se Automatisk gearkasse - Powershift* (s. 270).
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
•
Automatgear vælger det optimale gear i
forhold til belastning og motorens
omdrejningstal.
•
Ved overophedning tændes et advarselssymbol på kombiinstrumentet, og en
tekstmeddelelse vises på informationsdisplayet – følg de anbefalinger, der
gives.
Stejle stigninger
•
Bloker ikke automatgearkassen med et
højere gear, end hvad motoren kan
"klare" - det er ikke altid en fordel at køre
i høje gear og lave omdrejningstal.
Start på en skråning
1. Træd driftsbremsen ned.
Trækanordning/Anhængertræk
En trækanordning gør, at det f.eks. er muligt
at trække en anhænger efter bilen.
Hvis er udstyret med et deleligt/aftageligt
anhængertræk, skal monteringsanvisningen
for fastgøring af den løse del følges nøje, se
Aftageligt anhængertræk - montering/afmontering (s. 304).
2. Før gearvælgeren til kørestilling D.
ADVARSEL
3. Udløs parkeringsbremsen.
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
anhængertræk:
4. Slip driftsbremsen og kør af sted.
Relaterede oplysninger
•
Automatisk gearkasse - Geartronic* (s.
267)
Parkering på skråninger
1. Træd driftsbremsen ned.
•
302
•
Brug stopklodser til blokering af hjulene,
når en bil med anhænger parkeres på en
skråning.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Anhængertrækkets kugle skal med jævne
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
Når koblingshoved med balanceaksel
anvendes, skal trækkuglen ikke smøres
ind.
4. Slip driftsbremsen.
08
•
Den aftagelige del skal være låst med
nøgle, før kørsel påbegyndes.
OBS
3. Sæt gearvælgeren i position P.
Gearvælgeren skal være i parkeringsstilling P, når en bil med automatgear og tilkoblet anhænger parkeres. Brug altid parkeringsbremsen.
Følg monteringsanvisningen nøje.
Vigtigt at kontrollere
2. Aktivér parkeringsbremsen.
•
•
•
Relaterede oplysninger
•
Kørsel med anhænger (s. 300)
08 Start og kørsel
Aftageligt anhængertræk - opbevaring
Opbevar det aftagelige anhængertræk i bagagerummet.
Aftageligt anhængertræk specifikationer
Specifikationer for aftageligt anhængertræk.
Specifikationer
Anhængertrækkets opbevaringsplads.
VIGTIGT
Tag altid anhængertrækket af efter brug,
og opbevar det på dets faste plads i bilen.
Relaterede oplysninger
•
Aftageligt anhængertræk - specifikationer
(s. 303)
•
Aftageligt anhængertræk - montering/
afmontering (s. 304)
•
Kørsel med anhænger (s. 300)
G021485
Mål, befæstelsespunkter (mm)
A
998
B
81
C
854
D
427
E
109
F
282
G
Sidevange
H
Kuglens centrum
08
303
08 Start og kørsel
||
Relaterede oplysninger
Aftageligt anhængertræk - montering/
afmontering (s. 304)
•
Aftageligt anhængertræk - opbevaring (s.
303)
•
Kørsel med anhænger (s. 300)
Aftageligt anhængertræk - montering/
afmontering
Montering/afmontering af det aftagelige
anhængertræk gøres på følgende måde:
Fastgøring
G021488
•
Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
og derefter trække
trykke spærren ind,
.
dækslet lige bagud
G021489
G018928
Indikatoren skal vise rødt.
G021487
Sæt anhængertrækket i, og skub ind, indtil der høres et klik.
08
304
Kontrollér, at mekanismen er låst op ved
at dreje nøglen højre om.
Indikatoren skal vise grønt.
Kontrollér, at anhængertrækket sidder
fast, ved at rykke det opad, nedad og
bagud.
ADVARSEL
G000000
Hvis anhængertrækket ikke sidder korrekt,
skal det tages af og sættes fast igen som
beskrevet tidligere.
Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
G021495
G021494
G021490
08 Start og kørsel
Sikkerhedswire.
ADVARSEL
Sørg for at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det rigtige sted.
Afmontering af anhængertræk
VIGTIGT
Smør kun kuglen til trækhovedet ind,
resten af anhængertrækket skal være rent
og tørt.
Sæt nøglen i, og drej den højre om til
oplåst stilling.
08
}}
305
08 Start og kørsel
||
Anhænger-stabilisator – TSA17
G018929
Funktionen Anhænger-stabilisator (TSA Trailer Stability Assist) har til opgave at stabilisere en bil med tilkoblet anhænger i situationer, hvor vognen er kommet i slinger.
Skyd beskyttelsesdækslet på, indtil det
kommer på plads med et klik.
Tryk låsegrebet ind
, og drej det ven, indtil der lyder et klik.
stre om
Relaterede oplysninger
Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at
anhængertrækket trækkes bagud og
opad.
ADVARSEL
Spænd anhængertrækket forsvarligt fast,
hvis det opbevares i bilen, se Aftageligt
anhængertræk - opbevaring (s. 303).
08
17
306
Indgår ved montering af et originalt Volvo-anhængertræk.
•
Aftageligt anhængertræk - opbevaring (s.
303)
•
Aftageligt anhængertræk - specifikationer
(s. 303)
•
Kørsel med anhænger (s. 300)
Anhænger-stabilisatoren indgår i Stabilitetsog traktionskontrolsystemet (s. 171) (DSTC Dynamic Stability and Traction Control).
Funktion
At en bil med anhænger ender i slinger, kan
opstå for alle kombinationer af biler og
anhængere. Normalt kræves der høje hastigheder, for at det sker. Men hvis anhængeren
er overlæsset eller har lasten forkert fordelt,
f.eks. for langt bagude, er der risiko for slinger, også ved lavere hastigheder, 70-90 km/t.
Der kræves en udløsende faktor, for at slinger
begynder, f.eks.:
•
Bil med anhænger udsættes for en pludselig kraftig sidevind.
•
Bil med anhænger kører på ujævn vejbane eller i et hul.
•
Kraftige ratbevægelser.
Betjening
Når slinger først er kommet i gang, kan den
blive vanskelig eller umulig at dæmpe, hvilket
gør vognen svær at kontrollere med risiko for
at ende i f.eks. den forkerte kørebane eller
uden for vejbanen.
08 Start og kørsel
Anhænger-stabilisatoren overvåger kontinuerligt bilens bevægelser, specielt til siden. Hvis
der registreres slinger, sker individuel bremseregulering på forhjulene, hvilket giver en
stabiliserende effekt på vognen. Oftest er
dette tilstrækkeligt til at føreren kan få kontrol
over bilen igen.
Hvis slinger ikke afdæmpes på trods af stabilisatorens første indgriben, bremses vognen
med alle hjul kombineret med, at motorens
drivkraft reduceres. Når slinger er dæmpet
lidt efter lidt, og vognen igen er stabil, afbryder systemet reguleringen, og føreren får igen
fuld kontrol over bilen. For nærmere oplysninger, se Stabilitets- og traktionskontrolsystem
(DSTC) - betjening (s. 172)
Øvrigt
Anhænger-stabilisatorens indgriben kan ske i
hastighedsintervallet 60-160 km/t.
OBS
TSA-funktionen slås fra, hvis føreren vælger Sport-funktion, se Stabilitets- og traktionskontrolsystem (DSTC) (s. 171).
Indgriben fra stabilisatoren kan udeblive, hvis
føreren med kraftige ratbevægelser forsøger
at ophæve slinger, da systemet så ikke kan
afgøre, om det er anhængeren eller føreren,
der forårsager slinger.
Relaterede oplysninger
•
Stabilitets- og traktionskontrolsystem
(DSTC) - symboler og meddelelser (s.
174)
Bugsering
Ved bugsering trækkes et køretøj efter et
andet køretøj ved hjælp af et slæbetov.
VIGTIGT
Bemærk, at bilen altid skal bugseres, så
hjulene ruller fremad.
Bugser ikke køretøjet ved hastigheder over
80 km/t, og ikke længere end 80 km.
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
1. Lås ratlåsen op ved at sætte nøglen i
tændingslåsen og foretage et langt tryk
på START/STOP ENGINE-knappen nøgleposition II aktiveres, se Nøglepositioner (s. 69) for mere information om nøglepositioner.
2. Fjernbetjeningen skal blive siddende i
tændingslåsen under hele bugseringen.
3. Hold bugserlinen strakt, når trækbilen
sænker farten, ved at holde foden let på
bremsepedalen - så undgås hårde ryk.
4. Vær klar til at bremse for at standse.
08
Når stabilisatoren er i funktion, blinker
kombiinstrumentets DSTC-symbol.
307
08 Start og kørsel
||
ADVARSEL
•
Kontroller, at ratlåsen er låst op inden
bugsering.
•
Fjernbetjeningen skal være i nøgleposition II - i position I er alle airbags
deaktiverede.
•
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af tændingslåsen, når bilen bugseres.
gøres så kort som muligt og med meget lav
hastighed.
Hvis du er i tvivl, om bilen er udstyret med
gearkassen Powershift eller ej, kan det
bekræftes ved at kontrollere betegnelsen på
gearkassens mærkat under motorhjelmen, se
Typebetegnelser (s. 380). Betegnelsen ”MPS6” betyder, at der er en Powershift ellers er det automatgearkassen Geartronic.
VIGTIGT
ADVARSEL
Undgå bugsering.
Bremse- og servostyring fungerer ikke, når
motoren er slukket - det er nødvendigt at
trykke ca. fem gange så hårdt på bremsepedalen, og styringen er betydeligt tungere
end normalt.
•
For at flytte bilen fra et trafikfarligt sted
kan den dog bugseres væk over en
kort afstand ved lav hastighed - ikke
længere end 10 km, og ikke med
højere hastighed end 10 km/h.
Bemærk, at bilen altid skal bugseres,
så hjulene ruller fremad.
•
Ved flytning over en længere afstand
end 10 km skal bilen bjerges med drivhjulene løftet fra vejbanen - professionel bjergning anbefales.
Manuel gearkasse
Før bugsering:
–
Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.
Automatgear Geartronic
Før bugsering:
–
Før gearstangen til stilling N, og udløs
parkeringsbremsen.
Automatgear Powershift
08
308
Model med gearkassen Powershift bør ikke
bugseres, da den er afhængig af, at motoren
er i gang for at få tilstrækkelig smøring. Hvis
der stadig skal bugseres, skal strækningen
Før bugsering:
–
Før gearstangen til stilling N, og udløs
parkeringsbremsen.
Starthjælp
Motoren må ikke trækkes i gang. Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil starte, skal
der bruges et hjælpebatteri, se Starthjælp
med batteri (s. 264).
VIGTIGT
Katalysatoren kan blive beskadiget, når du
forsøger at trække motoren i gang.
Relaterede oplysninger
•
Bugserøje (s. 309)
08 Start og kørsel
Bugserøje
Bugserøjet skrues ind i en gevindskåret fordybning bag et dæksel på kofangerens højre
side, for eller bag.
Dæksel til bugserøjets forankringspunkt
findes i to varianter, der skal åbnes på
forskellige måder:
•
Fastgøring af bugserøje
•
ADVARSEL
Ingen/intet må stå bag bjergningsbilen,
mens bilen trækkes op på ladet.
Varianten med en fordybning åbnes
ved at stikke en mønt eller lignende ind
i fordybningen og lirke dækslet udad.
Fold derefter dækslet helt ud og løsn
det.
Den anden variant har en markering
langs den ene side eller i et hjørne:
Tryk på markeringen med en finger og
fold samtidig den modsatte side/hjørne
ud ved hjælp af en mønt eller lignende
- dækslet vender om sin midterlinje og
kan derefter løsnes.
VIGTIGT
Bugserøjet er kun beregnet til bugsering
på vej - ikke til bjergning, efter bilen er kørt
i grøften eller er kørt fast. Tilkald fagkyndig
assistance til bjergning.
Relaterede oplysninger
•
•
Bugsering (s. 307)
Bjergning (s. 310)
Skru bugserøjet helt ind til dens flange.
Drej øjet godt fast, f.eks. med hjulnøglen.
Efter brug skal bugserøjet skrues løs og
lægges tilbage på plads.
Slut af med at sætte dækslet på kofangeren igen.
Hent bugserøjet frem. Det befinder sig
under gulvlemmen i bagagerummet.
Bugseringsøjet kan anvendes til at trække
bilen op på en bjergningsbil med lad. Bilens
position og frihøjde afgør, om det er muligt.
Hvis hældningen på bjergningsbilens rampe
er for stejl, eller hvis frihøjden under bilen er
utilstrækkelig, kan bilen blive beskadiget, hvis
man forsøger at trække den op ved hjælp af
bugseringsøjerne. Løft bilen med bjærgningsbilens hejse, hvis det er nødvendigt.
08
309
08 Start og kørsel
Bjergning
Bemærk, at bilen altid skal bjerges, så hjulene ruller fremad.
Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
•
Bugseringsøjet kan anvendes til at trække
bilen op på en bjergningsbil med lad. Bilens
position og frihøjde afgør, om det er muligt.
Hvis hældningen på bjergningsbilens rampe
er for stejl, eller hvis frihøjden under bilen er
utilstrækkelig, kan bilen blive beskadiget, hvis
man forsøger at trække den op ved hjælp af
bugseringsøjerne. Løft bilen med bjærgningsbilens hejse, hvis det er nødvendigt.
ADVARSEL
Ingen/intet må stå bag bjergningsbilen,
mens bilen trækkes op på ladet.
VIGTIGT
Bugserøjet er kun beregnet til bugsering
på vej - ikke til bjergning, efter bilen er kørt
i grøften eller er kørt fast. Tilkald fagkyndig
assistance til bjergning.
08
310
VIGTIGT
Bjergning betyder, at bilen slæbes væk af et
andet køretøj.
Firhjulstrukket bil (AWD) med hævet
forvogn må ikke bjerges ved højere
hastighed end 70 km/t. Den bør ikke
bjerges over længere afstande end 50
km.
Relaterede oplysninger
•
Bugsering (s. 307)
HJUL OG DÆK
09 Hjul og dæk
09
Dæk - rotationsretning
G021778
Dæk med mønster, der er konstrueret til kun
at rulle i én retning, har rotationsretningen
markeret med en pil på dækket.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning.
Dækkene skal have samme rotationsretning i
hele levetiden. De må kun flyttes fra for til bag
eller omvendt, aldrig fra venstre til højre side
eller omvendt. Hvis dækkene monteres forkert, forringes bilens bremseegenskaber og
evne til at lede regn og snesjap væk. Dækkene med den største mønsterdybde skal
altid monteres på baghjulene (for at mindske
udskridningsrisikoen).
OBS
Sørg for at have den samme type og størrelse, og også samme mærke, på begge
hjulpar.
312
Følg det anbefalede dæktryk i dæktryktabellen (s. 401).
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Dæk - dimensioner (s. 316)
Dæk - hastighedsklasser (s. 317)
Dæk - belastningstal (s. 316)
Dæk - vedligeholdelse (s. 312)
Dæk - slidindikatorer (s. 313)
Dæk - vedligeholdelse
Dækkenes funktion er bl.a. at give greb på
underlaget, dæmpe vibrationer og beskytte
hjulet mod slid.
Køreegenskaber
Dæk har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk og
hastighedsklasse er vigtige for bilens adfærd.
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør
kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker
ubeskadigede. Dæk ældes og nedbrydes,
selvom de sjældent eller aldrig er i brug.
Deres funktion kan derfor forringes. Det gælder for alle dæk, der gemmes til fremtidig
brug. Som eksempler på ydre tegn, der viser,
at dækket er uegnet til at bruges, er revner
eller misfarvning.
Nye dæk
09 Hjul og dæk
relt lettere at oprette end en baghjulsudskridning og får bilen til at fortsætte ligeud, i stedet
for at bagenden skrider ud til siden, og man
måske helt mister herredømmet over bilen.
Det er derfor vigtigt, at baghjulene aldrig
mister fæstet før forhjulene.
Slitage og vedligeholdelse
Korrekt dæktryk (s. 321) giver mere jævn slitage. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes
tilstand har indvirkning på, hvor hurtigt dine
dæk ældes og slides. For at undgå forskelle i
mønsterdybde og for at forhindre at der
opstår slitagemønster kan for- og baghjulene
udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning ved den første udskiftning er ca.
5.000 km, og derefter med et interval på
10.000 km. Volvo anbefaler dig at kontakte et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol, hvis
du er i tvivl om mønsterdybden. Hvis der allerede er opstået betydelig forskel i slitage
(> 1 mm forskel i mønsterdybde) mellem
dækkene, skal de mindst slidte dæk altid
sidde bagest. En forhjulsudskridning er gene-
En slidindikator viser status for dækkets slidbane.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
ADVARSEL
Et beskadiget dæk kan føre til tab af kontrol over bilen.
Sommer- og vinterdæk
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, skal de
markeres med, hvilken side de har siddet på,
f.eks. V for venstre og H for højre.
09
Dæk - slidindikatorer
G021829
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle
år begynder de at hærde, og samtidig forringes friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Stil
derfor efter at få så friske dæk som muligt
ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når
det gælder vinterdæk. De sidste tal i talrækken angiver produktionsuge og -år. Dette er
dækkets DOT-mærkning (Department of
Transportation) og angives med fire cifre,
f.eks. 1510. Dækket på illustrationen er fremstillet i uge 15 år 2010.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Dæk - dimensioner (s. 316)
Dæk - hastighedsklasser (s. 317)
Dæk - belastningstal (s. 316)
Dæk - rotationsretning (s. 312)
Dæk - slidindikatorer (s. 313)
Slidindikatorer.
En slidindikator er en smal forhøjning på
tværs af slidbanen. På siden af dækket ses
bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når
dækkets mønsterdybde er reduceret til
1,6 mm, er mønstret på højde med slidindikatorerne. Dækket skal nu snarest udskiftes
med et nyt. Husk, at dæk med lille mønsterdybde har meget dårligt vejgreb i regn eller
sne.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Dæk - dimensioner (s. 316)
Dæk - hastighedsklasser (s. 317)
Dæk - belastningstal (s. 316)
Dæk - rotationsretning (s. 312)
Dæk - vedligeholdelse (s. 312)
313
09 Hjul og dæk
09
Hjulbolte
Værktøj
Donkraft*
Hjulbolte anvendes til at fastgøre hjulene ved
navene. De fås i forskellige udførelser.
I bilen findes bl.a. bugserøje, donkraft* og
hjulnøgle*.
En donkraft anvendes til at hæve bilen, f.eks.
når du skifter dæk.
Donkraften bør kun bruges i forbindelse med
skift af reservehjul. Dens skrue skal altid være
velsmurt.
VIGTIGT
Hjulboltene skal spændes med 140 Nm.
Ved for hård tilspænding kan skruesamlingen tage skade.
Værktøj - tilbagesætning
Brug kun fælge, der er afprøvet og godkendt
af Volvo og som indgår i Volvos originalsortiment. Kontrollér tilspændingsmomentet med
en momentnøgle.
Låsbar hjulbolt*
Låsbare hjulbolte* kan anvendes både til aluminium- og stålfælge. Under lastgulvet er der
plads til kassen til de låsbare hjulbolte.
Relaterede oplysninger
•
Hjul- og fælgdimensioner (s. 315)
Under lastgulvet ligger bilens bugserøje, donkraft* og hjulnøgle*. Her er der også plads til
kassen til de låsbare hjulbolte.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
Midlertidig dæklapning (s. 326)
Bugserøje (s. 309)
Skift af hjul - aftagning af hjul (s. 317)
Efter brug af værktøj og donkraft* skal de
sættes korrekt på plads igen. Donkraften drejes sammen til den rette stilling for at få plads.
Hjulbolte (s. 314)
VIGTIGT
Donkraft* (s. 314)
Værktøj og donkraft* skal opbevares på
deres plads i bilens bagagerum, når de
ikke bruges.
Relaterede oplysninger
•
•
314
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Advarselstrekant (s. 322)
Midlertidig dæklapning (s. 326)
09 Hjul og dæk
Vinterdæk
Brug af snekæder
Hjul- og fælgdimensioner
Vinterdæk er dæk, der er tilpasset til vinterforhold.
Snekæder må kun monteres på forhjulene
(dette gælder også biler med 4-hjulstræk).
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder
og dæk.
Hjul- og fælgdimensioner betegnes som i
eksemplet i nedenstående tabel.
Vinterdæk
Volvo anbefaler vinterdæk med visse dimensioner. Dækdimensionerne afhænger af
motorvariant. Ved kørsel med vinterdæk skal
den rette type dæk monteres på alle fire hjul.
ADVARSEL
Brug originale snekæder fra Volvo eller tilsvarende, der er tilpasset til den korrekte
bilmodel, dæk- og fælgdimensioner. Volvo
anbefaler, at du rådfører dig med et autoriseret Volvo-værksted, hvis du er i tvivl.
Forkerte snekæder kan forårsage alvorlig
skade på din bil og føre til en ulykke.
OBS
Volvo anbefaler, at du rådfører dig med en
Volvo-forhandler om, hvilken fælg og dæktype der passer bedst.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
OBS
Bilen er typegodkendt. Det betyder, at visse
kombinationer af hjul (fælg) og dæk er godkendt.
Hjul (fælge) har en dimensionsbetegnelse,
f.eks.: 7Jx16x50.
7
Fælgbredde i tommer
J
Fælghornets profil
16
Fælgdiameter i eng. tommer
50
Off-set i mm (afstand fra hjulets centrum til hjulets kontaktflade mod
navet)
Relaterede oplysninger
•
09
Skift af hjul - aftagning af hjul (s. 317)
Relaterede oplysninger
•
•
Dæk - dimensioner (s. 316)
Dæk - godkendte dæktryk (s. 401)
Lovbestemmelser om brug af pigdæk
varierer fra land til land.
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer stiller betydeligt større krav til dækkene
end om sommeren. Derfor anbefaler Volvo, at
man ikke kører med vinterdæk med en mønsterdybde under 4 mm.
315
09 Hjul og dæk
09
Dæk - dimensioner
ADVARSEL
Bilens hjul (fælge) og dæk har bestemte
dimensioner, se eksemplet i tabellen nedenfor.
19-tommer hjul må aldrig anvendes på
biler, der ikke er udstyret med ekstraudstyret R-Design eller Sportschassis.
Anvendelse af 19-tommer hjul på biler med
standardchassis medfører en sikkerhedsrisiko, risiko for skader på køretøjet, og
forringer bilens køreegenskaber.
Bilen er typegodkendt. Det betyder, at visse
kombinationer af hjul (fælge) og dæk er godkendt.
Alle bildæk har en mærkning med angivelse
af dimensioner. Eksempel på mærkning:
215/55R16 97W.
316
215
Dækkets bredde (mm)
55
Forholdet mellem dæksidens højde
og dækkets bredde (%)
R
Radialdæk
16
Fælgdiameter i eng. tommer (")
97
Kodecifre for maksimalt tilladt dækbelastning, belastningstal (LI)
W
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed, hastighedsklasse (SS). (I
dette tilfælde 270 km/t.)
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
Dæk - hastighedsklasser (s. 317)
Dæk - belastningstal (s. 316)
Dæk - rotationsretning (s. 312)
Dæk - vedligeholdelse (s. 312)
Dæk - godkendte dæktryk (s. 401)
Hjul- og fælgdimensioner (s. 315)
Dæk - belastningstal
Belastningstal angiver et dæks evne til at
bære en bestemt belastning.
Hvert dæk har en bestemt evne til at bære
last, et belastningstal (LI). Bilens vægt afgør,
hvilken lasteevne der kræves af dækkene. Det
lavest tilladte tal er angivet i tabellen over
belastningstal.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Dæk - dimensioner (s. 316)
Dæk - godkendte dæktryk (s. 401)
Dæk - hastighedsklasser (s. 317)
Dæk - vedligeholdelse (s. 312)
09 Hjul og dæk
Dæk - hastighedsklasser
Hvert dæk kan modstå en bestemt maksimal
hastighed, en hastighedsklasse (SS - Speed
Symbol).
Dækkenes hastighedsklasse skal mindst
svare til bilens topfart. Den lavest tilladte
hastighedsklasse er angivet i hastighedstabellen nedenfor. Den eneste undtagelse fra
disse bestemmelser er vinterdæk (s. 315)1,
hvor der må anvendes lavere hastighedsklasse. Hvis der vælges et sådant dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre med
160 km/t). Føret er afgørende for, hvor hurtigt
bilen kan køre, ikke dækkenes hastighedsklasse.
OBS
Det er den maksimalt tilladte hastighed,
der er angivet i tabellen.
1
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
W
270 km/t
Y
300 km/t
Skift af hjul - aftagning af hjul
Reservehjul*
ADVARSEL
Bilen skal være udstyret med dæk, der har
den samme eller højere belastningsindeks
(s. 316) (LI) og hastighedsklasse (SS) end
specificeret. Hvis der bruges et dæk med
for lavt belastningsindeks eller hastighedsklasse, kan det blive overophedet.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Dæk - dimensioner (s. 316)
Dæk - belastningstal (s. 316)
Dæk - rotationsretning (s. 312)
09
Bilens hjul kan udskiftes med f.eks. vinterhjul/
vinterdæk.
Følgende instruktioner gælder kun, hvis
der er købt et reservehjul som tilbehør til
bilen. Hvis bilen ikke er udstyret med reservehjul – se information om midlertidig
dæklapning (TMK) (s. 326).
Reservehjulet (Temporary spare) er kun
beregnet til midlertidig brug og skal straks
erstattes af et normalt hjul. Under kørsel med
reservehjulet kan bilens køreegenskaber
ændres. Reservehjulet er mindre end det
almindelige hjul. Dermed påvirkes bilens frihøjde. Pas på høje fortovskanter, og vask
ikke bilen i vaskehal. Hvis reservehjulet sidder
på forakslen, kan du ikke samtidig bruge snekæder. På firehjulstrukne biler kan trækket på
bagakslen frakobles. Reservehjulet må ikke
repareres.
Det rette tryk i reservehjulet fremgår af dæktryktabellen (s. 401).
Dæk både med og uden pigge.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
317
09 Hjul og dæk
09
||
VIGTIGT
•
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med
et reservehjul på bilen.
•
Bilen må aldrig køres med mere end et
reservehjul af typen "Temporary
Spare" monteret på samme tid.
Reservehjulet leveres i en pose, der skal være
placeret på bagagerumsgulvet og fastspændt
med remme.
Udtagning af reservehjul
1. Løsn spændebåndene, løft reservehjulet
ud af bagagerummet og tag det ud af
reservehjulsposen.
ADVARSEL
Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget, at gevindene er ordentligt smurt, og at
den ikke er beskidt.
2. Fold lastrumsgulvet op.
3. Løft værktøjet og donkraften ud af skumblokken.
Afmontering
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten (s. 322) opstilles.
Bilen og donkraften* skal stå på et stabilt,
vandret underlag.
1. Træk parkeringsbremsen (s. 287), og sæt
i bakgear eller stilling P, hvis bilen har
automatgear.
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,* der hører til den respektive bilmodel,
hvilket fremgår mærkaten på donkraften.
På mærkaten angives også donkraftens
maksimale løfteevne ved en specificeret
laveste løftehøjde.
2. Hent donkraft*, hjulnøgle* og demonteringsværktøj til hjulkapsel*, som ligger
under lastgulvet i bagagerummet. Hvis
der vælges en anden donkraft, se Løftning af bilen (s. 334).
3. Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug f.eks. kraftige
træklodser eller halvstore sten.
Bil med fire lastforankringsøjer.
Drej håndtaget på reservehjulsposen ud mod
dig. Fastgør de fastsyede spænderemmes
kroge i de forreste lastforankringsøjer. Fastgør den lange rem i et af de forreste lastforankringsøjer, før remmen diagonalt over reservehjulet og gennem det øvre håndtag. Spænd
den korte spænderem fast på den lange.
Fastgør i det bageste lastforankringsøje og
træk til.
318
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
09 Hjul og dæk
4. Biler med stålfælge har aftagelige hjulkapsler. Brug demonteringsværktøjet til at
hægte og fjerne eventuelle heldækkende
hjulkapsler. Alternativt kan hjulkapslerne
demonteres med hånden.
5. Skru bugserøjet sammen med hjulnøglen*
indtil stop, som vist på illustrationen
nedenfor.
ADVARSEL
09
Anbring aldrig noget mellem jorden og
donkraften, eller mellem donkraften og
bilens donkraftfæste.
7. På hver side af bilen er der to punkter til
placering af donkraften. Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak i plastdækningen. Drej donkraftens fod ned, så den
presses plant mod jorden.
VIGTIGT
Bugserøjet skal skrues ind med alle drejninger af gevindet i hjulnøglen.
6. Løsn hjulboltene ½-1 omgang venstre om
med hjulnøglen.
VIGTIGT
Jorden skal være stabil, jævn og må ikke
hælde.
8. Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
319
09 Hjul og dæk
09
||
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Skift af hjul - montering (s. 320)
Donkraft* (s. 314)
Advarselstrekant (s. 322)
Hjulbolte (s. 314)
Skift af hjul - montering
Det er vigtigt, at monteringen af hjulet udføres
korrekt.
OBS
•
Efter pumpning af et dæk skal ventilhætten altid sættes på plads igen for
at forhindre skader på ventilen forårsaget af grus, snavs og lign.
•
Brug kun ventilhætter af plast. Ventilhætter af metal kan ruste og blive
svære at skrue løs.
Montering
1. Rengør anlægsfladerne mellem hjul og
nav.
2. Sæt hjulet på. Skru hjulboltene godt til.
3. Sænk bilen, så hjulet ikke kan dreje.
OBS
Hjulkapslens udtag til ventilen skal være
over ventilen på fælgen ved montering.
ADVARSEL
Kravl aldrig ind under bilen, når den er
hævet op på en donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
4. Spænd hjulboltene over kors. Det er vigtigt, at hjulboltene spændes forsvarligt.
Spænd med 140 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.
5. Sæt eventuelle heldækkende hjulkapsler
på igen.
320
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Parker bilen på en sådan måde, at passagerer har bilen eller helst et autoværn mellem dem og vejen.
09 Hjul og dæk
Bilens almindelige donkraft er kun beregnet til lejlighedsvis brug og i kort tid, f.eks.
ved udskiftning af hjul ved punktering, skift
til vinterdæk/sommerdæk mv. Kun donkraften, der hører til den specifikke model,
må anvendes til at løfte bilen. Hvis bilen
skal løftes oftere eller i længere tid end ved
et hjulskift, anbefales det at bruge en garagedonkraft. I så fald skal du følge vejledningen til udstyret.
Dæk - lufttryk
Kontrollere dæktrykkene
Dæktrykkene skal kontrolleres en gang om
måneden.
•
Dæktryk for bilens anbefalede dækdimension
•
ECO-tryk2
OBS
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Skift af hjul - aftagning af hjul (s. 317)
Donkraft* (s. 314)
•
Dæktryk kontrolleres med kolde dæk.
Med kolde dæk menes, at dækkene
har samme temperatur som udetemperaturen. Efter nogle kilometers kørsel bliver dækkene varme og trykket
højere.
•
For lavt dæktryk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og
forringer bilens vejegenskaber. Kørsel
med for lavt dæktryk medfører, at
dækkene kan blive for varme og tage
skade. Dæktrykket påvirker rejsekomfort, vejlyd og styreegenskaber.
Advarselstrekant (s. 322)
Hjulbolte (s. 314)
•
2
09
Dæktryksmærkat
Dæk kan have forskellige lufttryk, som måles i
enheden bar.
G021830
OBS
Dæktrykket falder over tid, det er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også, afhængigt af den omgivende
temperatur.
Dæktryksmærkaten på indersiden af førersidens dørstolpe (mellem for- og bagdør) viser,
hvilke tryk dækkene skal have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold. Disse
oplysninger findes også i dæktryktabellen, se
Dæk - godkendte dæktryk (s. 401).
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For at få den bedste brændstoføkonomi ved
hastigheder under 160 km/t anbefales ECOtrykket (gælder både for fuld og let belastning), se Dæk - godkendte dæktryk (s. 401).
Relaterede oplysninger
•
•
•
Dæk - dimensioner (s. 316)
Dæk - hastighedsklasser (s. 317)
Dæk - belastningstal (s. 316)
ECO-trykket giver forbedret brændstoføkonomi.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
321
09 Hjul og dæk
09
•
•
Dæk - vedligeholdelse (s. 312)
Advarselstrekant
Dæk - slidindikatorer (s. 313)
Advarselstrekanten bruges til at advare andre
trafikanter om stillestående køretøjer.
Opbevaring og opslåning
Løft gulvlemmen, og tag advarselstrekanten ud.
Tag advarselstrekanten ud af hylstret, fold
den ud og sæt de to løse sider sammen.
Fold advarselstrekantens støtteben ud.
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant. Anbring advarselstrekanten
på et passende sted under hensyntagen til
færdselssituationen.
Efter brug kontrolleres, at advarselstrekanten
og hylstret er forsvarligt fastgjort i bagagerummet.
OBS
Hvis bilen er privatlåst, kan bagklap og
gulvlem ikke åbnes, se Privatlåsning* (s.
153).
322
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
09 Hjul og dæk
Førstehjælpskasse*
Dæktryksovervågning*
Førstehjælpskassen indeholder førstehjælpsudstyr.
Dæktryksovervågningen TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)3 advarer føreren, når trykket er for lavt i ét eller flere af bilens dæk.
Dæktryksovervågningen bruger sensorer,
som er placeret inden i luftventilen i hvert hjul.
Når bilen kører ved ca. 40 km/t, registrerer
systemet dæktrykket. Hvis trykket er for lavt,
på kombiinstrutændes advarselslampen
mentet, og der vises en meddelelse på informationsdisplayet.
Både fabriksmonterede hjul og hjul som ekstraudstyr kan udstyres med TPMS-sensorer i
ventilerne.
En taske med førstehjælpsudstyr findes under
gulvet i bagagerummet.
OBS
Hvis bilen er privatlåst, kan bagklap og
gulvlem ikke åbnes, se Privatlåsning* (s.
153).
Hvis der anvendes hjul uden TPMS-sensorer,
eller hvis en sensor er holdt op med at virke,
vil Dæktrykssystem Service påkrævet
blive vist.
Kontroller altid systemet efter hjulskift for at
sikre, at erstatningshjulene fungerer med
systemet.
VIGTIGT
09
Hvis der opstår en fejl i dæktryksystemet,
vil advarselslampen
på kombiinstrumentet tændes, og der vises en meddelelse. Dette kan ske af forskellige årsager,
f.eks. ved montering af et hjul, som ikke er
udstyret med en sensor, der er tilpasset til
Volvos dæktryksovervågningssystem.
Relaterede oplysninger
•
Dæktryksovervågning* – justere (omkalibrering) (s. 324)
•
Dæktryksovervågning* – afhjælpe lavt
dæktryk (s. 324)
•
Dæktryksovervågning* – aktivere/deaktivere (s. 325)
•
Dæktryksovervågning* – anbefalinger (s.
325)
•
Dæktryksovervågning – punkteringskørbare dæk* (s. 325)
For information om de rette dæktryk, se Dæk
- lufttryk (s. 321).
Systemet erstatter ikke almindelig vedligeholdelse af dæk.
3
Ekstraudstyr kun på visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
323
09 Hjul og dæk
09
Dæktryksovervågning* – justere
(omkalibrering)
Dæktryksovervågningen TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)4 advarer føreren, når trykket er for lavt i ét eller flere af bilens dæk.
Relaterede oplysninger
•
•
Dæktryksovervågning* (s. 323)
Dæk - lufttryk (s. 321)
TPMS kan, for at følge Volvos anbefalinger
vedrørende dæktryk (s. 321), justeres ved
f.eks. kørsel med høj last.
OBS
Motoren må ikke være i gang, når dækkene kalibreres.
Indstillinger foretages med betjeningsknapperne i midterkonsollen, se MY CAR (s. 101).
1. Pump dækkene til det ønskede tryk og
vælg nøgleposition I eller II.
2. Vælg menusystemet MY CAR for at åbne
menuerne til dæktryk.
3. Vælg Kalibrér dæktryk.
4. Tryk på OK.
5. Start bilen, kør ved en minimumshastighed på 40 km/t i sammenlagt mindst 1
minut, og kontroller at meddelelsen slukkes.
> Så er TPMS rekalibreret til det nye
dæktryk.
4
5
324
Ekstraudstyr kun på visse markeder.
Ekstraudstyr kun på visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Dæktryksovervågning* – afhjælpe lavt
dæktryk
Dæktryksovervågningen TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)5 advarer føreren, når trykket er for lavt i ét eller flere af bilens dæk.
Hvis der vises en meddelelse om lavt dæktryk
på displayet:
1. Kontroller dæktrykket på alle fire dæk.
2. Pump dækket/dækkene til det rette tryk.
3. Kør ved en minimumshastighed på
40 km/t i sammenlagt mindst 1 minut, og
kontroller at meddelelsen slukkes.
Relaterede oplysninger
•
Dæktryksovervågning* (s. 323)
09 Hjul og dæk
Dæktryksovervågning* – aktivere/
deaktivere
Dæktryksovervågningen TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)6 advarer føreren, når trykket er for lavt i ét eller flere af bilens dæk.
OBS
Motoren må ikke være i gang, når dæktryksovervågningen aktiveres/deaktiveres.
Dæktryksovervågning* – anbefalinger
Dæktryksovervågningen TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)7 advarer føreren, når trykket er for lavt i ét eller flere af bilens dæk.
•
Volvo anbefaler, at TPMS-sensorer monteres på alle bilens hjul.
•
Volvo fraråder, at sensorer flyttes mellem
forskellige hjul.
ADVARSEL
Indstillinger foretages med betjeningsknapperne i midterkonsollen, se MY CAR (s. 101).
Når et dæk udstyret med TPMS pumpes,
skal pumpens dyse holdes lige mod ventilen for at forhindre beskadigelse af ventilen.
1. Vælg nøgleposition I eller II.
2. Vælg systemet MY CAR for at åbne menuerne til dæktryk.
3. Vælg Dæktryksystem/Trykovervågning,
og tryk på OK.
> Et X vises på informationsdisplayet,
hvis systemet aktiveres, eller forsvinder, hvis systemet deaktiveres.
Relaterede oplysninger
•
6
7
Relaterede oplysninger
•
Dæktryksovervågning* (s. 323)
Dæktryksovervågning –
punkteringskørbare dæk*
09
Hvis SST (Self Supporting run flat Tires)* er
valgt, er bilen også udstyret med TPMS (s.
323).
Denne type dæk har en speciel forstærket
sidevæg, som gør det muligt i begrænset
omfang at fortsætte kørsel af bilen, selv om
dækket har tabt alt eller en del tryk. Disse
dæk er monteret på en særlig fælg. (Også
almindelige dæk kan monteres på denne
fælg.)
Hvis et SST-dæk taber dæktryk, tændes den
gule TPMS-lampe på kombiinstrumentet, og
der vises en meddelelse på informationsdisplayet. Hvis dette sker, skal hastigheden
sænkes til maks. 80 km/t. Dækket skal erstattes snarest muligt.
Kør forsigtigt, i nogle tilfælde kan det være
svært at se, hvilket dæk der refereres til. For
at sikre, hvilket dæk der skal ordnes, skal alle
fire dæk kontrolleres.
Dæktryksovervågning* (s. 323)
Ekstraudstyr kun på visse markeder.
Ekstraudstyr kun på visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
325
09 Hjul og dæk
09
||
ADVARSEL
Kun personer med kendskab til SST-dæk
bør montere dem.
SST-dæk må kun monteres sammen med
TPMS.
Efter en fejlmeddelelse om lavt dæktryk er
blevet vist, må du ikke køre hurtigere end
80 km/t.
Maksimal kørestrækning før udskiftning af
dæk er 80 km.
Undgå hård kørsel, f.eks. en hurtig
opbremsning eller drejning.
SST-dæk skal udskiftes, hvis de beskadiges eller punkterer.
Relaterede oplysninger
•
Dæktryksovervågning* (s. 323)
Midlertidig dæklapning
Det midlertidige dæklapningssæt (s. 327)
består af en kompressor og en beholder med
tætningsvæske. Med tætningen opnås en
midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er overskredet, og efter brug. Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er punkteret
i slidbanen.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til at
forsegle dæk med en punktering i slidbanen.
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker el.lign. skader må ikke lappes med
det provisoriske dæklapningssæt. Tilslut
kompressoren til en af bilens 12 V-kontakter.
Vælg den kontakt, der befinder sig nærmest
det punkterede dæk.
326
VIGTIGT
Midlertidig dæklapning ved hjælp af midlertidigt dæklapningssæt (TMK – Temporary
Mobility Kit) bruges til at lappe en punktering
og kontrollere og justere dæktrykket (s. 401).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis kompressoren til dæklapning er forbundet til en af de to kontakter (s. 138) i
tunnelkonsollen, må en anden strømforbruger ikke være tilsluttet til den anden
kontakt.
OBS
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo.
Relaterede oplysninger
•
Midlertidig dæklapning - betjening (s.
328)
•
Midlertidig dæklapning - efterkontrol (s.
330)
•
Midlertidigt dæklapningssæt - oversigt (s.
327)
•
Værktøj (s. 314)
09 Hjul og dæk
Midlertidigt dæklapningssæt placering
VIGTIGT
Hvis kompressoren til dæklapning er forbundet til en af de to kontakter (s. 138) i
tunnelkonsollen, må en anden strømforbruger ikke være tilsluttet til den anden
kontakt.
Midlertidigt dæklapningssæt (TMK –
Temporary Mobility Kit) bruges til at lappe en
punktering og kontrollere og justere dæktrykket (s. 401).
Placering af dæklapningssættet
Midlertidigt dæklapningssæt oversigt
09
Midlertidig dæklapning ved hjælp af midlertidigt dæklapningssæt (TMK – Temporary
Mobility Kit) bruges til at lappe en punktering
og kontrollere og justere dæktrykket (s. 401).
OBS
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo.
Relaterede oplysninger
Dæklapningssættet befinder sig under gulvet
i bagagerummet.
Sæt en advarselstrekant (s. 322) op, hvis et
dæk skal lappes ved et trafikeret sted.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til at
forsegle dæk med en punktering i slidbanen.
•
Midlertidigt dæklapningssæt - oversigt (s.
327)
•
Midlertidigt dæklapningssæt - tætningsvæske (s. 331)
•
Midlertidig dæklapning (s. 326)
Mærkat med angivelse af højeste tilladte
hastighed
Afbryder
Ledning
Flaskeholder (orange låg)
Beskyttelseshætte
Trykreduktionsventil
Luftslange
327
09 Hjul og dæk
09
||
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler
Relaterede oplysninger
•
Midlertidigt dæklapningssæt - placering
(s. 327)
•
Midlertidigt dæklapningssæt - tætningsvæske (s. 331)
•
Midlertidig dæklapning (s. 326)
Midlertidig dæklapning - betjening
Midlertidig dæklapning ved hjælp af midlertidigt dæklapningssæt (TMK – Temporary
Mobility Kit) bruges til at lappe en punktering
og kontrollere og justere dæktrykket (s. 401).
Midlertidig dæklapning
1. Fjern mærkaten med angivelse af den
højeste tilladte hastighed (sidder på den
ene side af kompressoren), og anbring
den på rattet.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
når den midlertidige dæklapning har været
brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et
autoriseret Volvo-værksted for inspektion
af det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre,
om dækket kan repareres, eller om det
skal udskiftes.
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan irritere huden. Ved
kontakt med huden skal væsken straks
vaskes af med vand og sæbe.
2. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
OBS
For information om delenes funktion, se Midlertidigt dæklapningssæt - oversigt (s. 327).
328
Flaskens forsegling må ikke bryde før
brug. Når flasken skrues fast, brydes forseglingen automatisk.
3. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
09 Hjul og dæk
4. Skru flasken fast i flaskeholderen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af, den er udstyret med
en bagstopper for at forhindre lækage.
5. Tilslut slangen fra kompressoren til ventilen.
6. Slut ledningen til 12 V-stikkontakten, og
start bilen.
OBS
Hvis kompressoren er forbundet til en af
de to 12 V kontakter i tunnelkonsollen, må
en anden strømforbruger ikke være tilsluttet til den anden kontakt.
ADVARSEL
Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn, når
motoren kører.
7. Stil afbryderen på I.
ADVARSEL
Stå aldrig ved siden af dækket, når kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der straks
slukkes for kompressoren. Man bør ikke
køre videre. Det anbefales at kontakte et
autoriseret dækværksted.
9. Sluk for kompressoren, og aflæs trykket
på trykmåleren. Minimalt tryk er 1,8 bar,
maksimalt tryk er 3,5 bar. (Slip luft ud
med trykreduktionsventilen, hvis dæktrykket er for højt.)
ADVARSEL
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i
dækket for stort. Man bør ikke køre videre.
Det anbefales at kontakte et autoriseret
dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket
øges op til 6 bar, men trykket falder efter
ca. 30 sekunder.
8. Fyld dækket i 7 minutter.
VIGTIGT
Risiko for overophedning. Kompressoren
må ikke køre længere end 10 minutter.
09
10. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
11. Løsn slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
12. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Midlertidig dæklapning (s. 326)
Midlertidig dæklapning - efterkontrol (s.
330)
Midlertidigt dæklapningssæt - oversigt (s.
327)
329
09 Hjul og dæk
09
Midlertidig dæklapning - efterkontrol
•
Efter pumpning af et dæk skal ventilhætten altid sættes på plads igen for
at forhindre skader på ventilen forårsaget af grus, snavs og lign.
Kontrol af dæktryk
•
Brug kun ventilhætter af plast. Ventilhætter af metal kan ruste og blive
svære at skrue løs.
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
•
•
Hvis det ligger under 1,3 bar8, er dækket ikke blevet tilstrækkelig tæt. Man
bør ikke køre videre. Kontakt i stedet
et dækværksted.
Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar8,
skal dækket pumpes op til det tryk, der
er angivet i dæktryktabellen, se Dæk godkendte dæktryk (s. 401). Hvis trykket er for højt, skal der lukkes luft ud
ved hjælp af trykreduktionsventilen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af, den er udstyret med
en bagstopper for at forhindre lækage.
3. Sørg for, at kompressoren er slukket. Frakobl luftslangen og ledningen.
Sæt ventilhætten på.
8
330
OBS
Midlertidig dæklapning ved hjælp af midlertidigt dæklapningssæt (TMK – Temporary
Mobility Kit) bruges til at lappe en punktering
og kontrollere og justere dæktrykket (s. 401).
1 bar = 100 kPa.
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske og slangen udskiftes. Volvo anbefaler,
at disse udskiftninger udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kontroller dæktrykket regelmæssigt.
Volvo anbefaler dig at køre til det nærmeste
autoriserede Volvo-værksted for at få det
beskadigede dæk udskiftet/repareret. Gør
værkstedet opmærksom på, at dækket indeholder tætningsvæske.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at det midlertidige dæklapningssæt
har været anvendt. Volvo anbefaler, at du
opsøger et autoriseret Volvo-værksted for
inspektion af det lappede dæk (maks.
kørestrækning 200 km). Personalet kan
afgøre, om dækket kan repareres eller skal
udskiftes.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Midlertidig dæklapning (s. 326)
Midlertidig dæklapning - betjening (s.
328)
Midlertidigt dæklapningssæt - oversigt (s.
327)
09 Hjul og dæk
Midlertidigt dæklapningssæt –
pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op ved
hjælp af kompressoren i det midlertidige
dæklapningssæt (s. 327).
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Indånding af bilens udstødningsgasser kan
medføre livsfare. Lad aldrig motoren køre i
rum, som er lukkede eller ikke er tilstrækkeligt ventilerede.
ADVARSEL
Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn, når
motoren kører.
VIGTIGT
Risiko for overophedning. Kompressoren
må ikke køre længere end 10 minutter.
5. Pump dækket op til det tryk, der er angivet i dæktryktabellen, se Dæk - godkendte dæktryk (s. 401). Hvis trykket er
for højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp
af trykreduktionsventilen.
Midlertidigt dæklapningssæt tætningsvæske
Beholderen (flasken) med det midlertidige
dæklapningssæt (s. 327) indeholder tætningsvæske, og den kan udskiftes.
Når holdbarhedsdatoen er overskredet, skal
flasken udskiftes. Den gamle flaske skal
behandles som miljøfarligt affald.
ADVARSEL
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen og ledningen.
Flasken indeholder 1,2-etanol og naturgummi-latex.
7. Sæt ventilhætten på igen.
Farlig ved indtagelse. Kan give allergi ved
kontakt med huden.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Midlertidig dæklapning (s. 326)
Undgå kontakt med hud og øjne.
Midlertidigt dæklapningssæt - oversigt (s.
327)
Midlertidig dæklapning - efterkontrol (s.
330)
09
Opbevares utilgængeligt for børn.
Relaterede oplysninger
•
Midlertidig dæklapning (s. 326)
3. Slut ledningen til en af bilens 12 V stikkontakter, og start bilen.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen på I.
331
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
10 Vedligeholdelse og service
Volvos serviceprogram
For at holde bilen på et højt niveau hvad
angår trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos serviceprogram, som er
specificeret i Service- og garantibogen, følges.
10
Volvo anbefaler at lade et autoriseret Volvoværksted udføre service- og vedligeholdelsessarbejder. Volvos værksteder har det personale, den servicelitteratur og det specialværktøj, som garanterer den højeste servicekvalitet.
VIGTIGT
For at Volvos garanti skal gælde, kontroller
og følg Service- og garantibogen.
Relaterede oplysninger
•
Klimaanlæg - fejlsøgning og reparation (s.
346)
333
10 Vedligeholdelse og service
Løftning af bilen
10
Ved løftning af bilen er det vigtigt, at donkraften eller løftearmene sættes på de korrekte
steder på bilens undervogn.
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,
der hører til den respektive bilmodel. Hvis
du vælger en anden donkraft end den,
som Volvo anbefaler, skal du følge instruktionerne til udstyret.
334
10 Vedligeholdelse og service
10
Punkter til placering af donkraften (pilene) for donkraft, der hører til bilen og løftepunkter (markeret med rødt).
Hvis bilen løftes med værkstedsdonkraft
foran, skal den sættes under et af de fire løftepunkter længst inde under bilen. Hvis bilen
løftes med værkstedsdonkraft bag, skal den
sættes under et af løftepunkterne. Vær
omhyggelig med at sætte værkstedsdonkraften, så bilen ikke kan glide af donkraften.
Brug altid opklodsningsbukke eller lignende.
Hvis bilen løftes med en tosøjlet værkstedslift,
kan de forreste og bageste løftearme sættes
under de ydre løftepunkter (punkter til placering af donkraften). Foran kan de indre løftepunkter alternativt bruges.
Relaterede oplysninger
•
Skift af hjul - aftagning af hjul (s. 317)
335
10 Vedligeholdelse og service
Motorhjelm - åbne og lukke
10
ADVARSEL
Motorhjelmen kan åbnes, når håndtaget i
kabinen er drejet med uret og spærren ved
kølergitteret er ført mod venstre.
Kontroller at hjelmen låser ordentligt ved
lukning.
Relaterede oplysninger
•
•
Håndtaget til åbning af motorhjelm er altid på
venstre side.
Drej håndtaget omkring 20-25 grader
med uret. Det kan høres, når spærren
udløses.
Før spærren mod venstre, og åbn motorhjelmen. (Spærrehagen sidder mellem
forlygten og kølergitteret, se illustrationen.)
336
Motorrum - kontrol (s. 338)
Motorrum - oversigt (s. 336)
Motorrum - oversigt
Oversigten viser normale kontrolpunkter.
10 Vedligeholdelse og service
Motorrum 4-cyl. 2.0 l1
ADVARSEL
Der er en meget høj spænding og strøm i
tændingssystemet. Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Bilens elsystem
skal altid være i nøgleposition 0, når der
udføres arbejde i motorrummet, se Nøglepositioner - funktioner på forskellige
niveauer (s. 70).
Motorrum med undtagelse af 4-cyl. 2.0
l2
10
Rør ikke ved tændrør, eller tændspole, når
bilens elektriske system er i nøglestilling II,
eller når motoren er varm.
Motorrummets udseende kan variere, alt efter
motorvariant.
Påfyldning af motorolie
Kølesystemets ekspansionsbeholder
Køler
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(placeret på førersiden)
Startbatteri
Relæ- og sikringsboks
Påfyldning af sprinklervæske
Luftfilter
Motorrummets udseende kan variere, alt efter
motorvariant.
Kølesystemets ekspansionsbeholder
Beholder til servostyringsolie
Målepind for motorolie3
Køler
Påfyldning af motorolie
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(placeret på førersiden)
Startbatteri
Relæ- og sikringsboks
1
2
3
Gælder ikke motor B4204T7 - se i stedet den forrige overskrift "Motorrum med undtagelse af 4-cyl. 2.0 l".
Gælder også motor B4204T7.
Motor med elektronisk oliestandsføler har ikke målepind (5-cyl. diesel).
}}
337
10 Vedligeholdelse og service
||
Påfyldning af sprinklervæske
Motorrum - kontrol
Motorolie - generelt
Luftfilter
Nogle olier og væsker bør kontrolleres med
jævne mellemrum.
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt
motorolie anvendes.
ADVARSEL
10
Der er en meget høj spænding og strøm i
tændingssystemet. Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Bilens elsystem
skal altid være i nøgleposition 0, når der
udføres arbejde i motorrummet, se Nøglepositioner - funktioner på forskellige
niveauer (s. 70).
Rør ikke ved tændrør, eller tændspole, når
bilens elektriske system er i nøglestilling II,
eller når motoren er varm.
Regelmæssig kontrol
Kontroller med jævne mellemrum følgende
olier og væsker, f.eks. ved tankning:
•
•
•
Kølevæske
•
Sprinklervæske
Servostyringsolie (ikke biler med 4-cylindret, 2.0 liter motor4)
ADVARSEL
Husk, at kølerblæseren (placeret foran i
motorrummet, bag køleren) kan starte
automatisk, lidt efter at motoren er slukket.
Relaterede oplysninger
•
•
Motorolie
Motorhjelm - åbne og lukke (s. 336)
Motorrum - kontrol (s. 338)
Motorvask skal altid udføres på værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
•
•
4
338
Gælder dog motor B4204T7.
Motorhjelm - åbne og lukke (s. 336)
Motorrum - oversigt (s. 336)
Kølevæske - niveau (s. 343)
Motorolie - kontrol og påfyldning (s. 339)
Servostyringsolie - niveau (s. 345)
Sprinklervæske - påfyldning (s. 355)
Volvo anbefaler:
10 Vedligeholdelse og service
Ved kørsel under ugunstige forhold, se
Motorolie - ugunstige kørselsforhold (s. 389).
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval påfylder fabrikken alle motorer
med en specielt tilpasset syntetisk motorolie. Valget af olie er foretaget med stor
omhu og med hensyntagen til levetid,
startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
begge systemer. Kontakt en Volvo-forhandler
for mere information.
Motorolie og oliefilter skal skiftes med de
intervaller, der fremgår af Service- og garantibogen.
Motorolie - kontrol og påfyldning
Oliestanden kontrolleres på visse motorvarianter med elektronisk oliestandsføler, på de
øvrige motorvarianter med oliemålepind.
10
Det er tilladt at bruge olie af højere kvalitet
end den angivne. Ved kørsel under ugunstige
forhold anbefaler Volvo en olie med højere
kvalitet, se Motorolie - ugunstige kørselsforhold (s. 389).
For påfyldningsbar kapacitet, se Motorolie kvalitet og kapacitet (s. 390).
Relaterede oplysninger
•
Motorolie - kontrol og påfyldning (s. 339)
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke bruges
motoreolie af den foreskrevne kvalitet og
viskositet.
Volvo anbefaler, at olieskift foretages på et
autoriseret Volvo-værksted.
Volvo benytter forskellige systemer til advarsel om lav/høj oliestand og lavt/højt olietryk.
Nogle motorvarianter har olietryksensor, og i
givet fald anvendes kombiinstrumentets
advarselssymbol for lavt olietryk. Andre varianter har oliestandsføler, og i så fald informeres føreren via instrumentets advarselssymbol
, og displaytekster. Nogle varianter har
339
10 Vedligeholdelse og service
||
6. Hvis det ønskes at kontrollere niveauet
igen, skal det gøres efter en kort kørsel.
Gentag derefter trin 1-4.
Motor med oliemålepind5
ADVARSEL
10
Målepind og påfyldningsrør.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2 500 km's intervaller. Den mest pålidelige måleværdi fås med kold motor inden
start. Målingen er fejlvisende umiddelbart
efter, at motoren er standset. Målepinden
viser for lavt et niveau, da ikke al olien har
nået at løbe ned i bundkarret.
5
340
G021737
G021734
Fyld aldrig på over MAX-markeringen.
Niveauet må aldrig ligge over MAX eller
under MIN, dette kan føre til skader på
motoren.
Oliestanden skal være mellem MIN- og MAXmærkerne.
Måling og eventuel påfyldning
1. Sørg for, at bilen står plant. Det er vigtigt
at vente ca. 5 minutter, efter at motoren
er standset, så olien kan nå at løbe tilbage i bundkarret.
2. Træk oliepinden op og tør den af.
3. Stik målepinden ned igen.
4. Træk den op og kontroller niveauet.
5. Hvis niveauet ligger nær MIN, bør der fyldes 0,5 liter på. Hvis niveauet er betydeligt under, kan der kræves yderligere
mængde.
Gælder ikke 4-cyl. 2.0 l eller 5-cyl. diesel, som har elektronisk oliestandsføler. Gælder dog motor B4204T7.
ADVARSEL
Pas på ikke at spilde olie på de varme
udstødningsmanifolder, da der er risiko for
brand.
10 Vedligeholdelse og service
Motor med elektronisk oliestandsføler,
4-cyl. 2.0 l6
VIGTIGT
Ved meddelelse om lav oliestand fyldes
kun på med den angivne volumen, f.eks.
0,5 liter.
10
OBS
Påfyldningsrør.7
Du behøver ikke at træffe foranstaltninger
med hensyn til oliestanden, før der vises en
meddelelse på displayet, se illustrationen
nedenfor.
Meddelelse og graf på display. Venstre display
viser digitalt kombiinstrument, højre display viser
analogt kombiinstrument.
Meddelelse / besked
Motoroliestand
Oliestanden kontrolleres ved hjælp af den
elektroniske oliestandsmåler med fingerhjulet,
når motoren er slukket, se Menubetjening kombiinstrument (s. 98).
ADVARSEL
Hvis meddelelsen Olieservice påkrævet
vises - kør til værksted. Oliestanden kan
være for høj.
6
7
Gælder ikke motor B4204T7 - se i stedet den forrige overskrift "Motor med oliemålepind".
Motor med elektronisk oliestandsføler har ikke målepind.
Systemet kan ikke registrere ændringer
med det samme, når olie fyldes på eller
tappes af. Bilen skal have kørt ca. 30 km
og stået stille i to timer med motoren slukket og på et plant underlag, inden visning
af oliestanden bliver korrekt.
ADVARSEL
Pas på ikke at spilde olie på de varme
udstødningsmanifolder, da der er risiko for
brand.
Måling af oliestand, 4-cyl. 2.0 l
Hvis der ønskes kontrol af oliestand, gøres
det i rækkefølgen nedenfor.
1. Aktiver nøgleposition II, se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer (s.
70).
}}
341
10 Vedligeholdelse og service
10
||
2. Drej fingerhjulet på venstre kontaktarm til
position Oliestand.
> Derefter vises information om motorens oliestand.
Du behøver ikke at træffe foranstaltninger
med hensyn til oliestanden, før der vises en
meddelelse på displayet, se illustrationen
nedenfor.
For mere information om menubetjening, se Menubetjening - kombiinstrument (s. 98).
VIGTIGT
Ved meddelelsen Lav oliestand Efterfyld
0,5 l, fyld kun på med 0,5 liter.
OBS
Hvis de rette betingelser for måling af oliestand ikke er opfyldt (tid efter slukning af
motoren, bilens hældning, udetemperatur
osv.), bliver meddelelsen Ikke til
rådighed vist. Dette betyder ikke, at der
er en fejl i bilens systemer.
Motor med elektronisk oliestandsføler,
5-cyl. diesel
ADVARSEL
Hvis meddelelsen Olieservice påkrævet
vises - kør til værksted. Oliestanden kan
være for høj.
OBS
Meddelelse og graf på display. Venstre display
viser digitalt kombiinstrument, højre display viser
analogt kombiinstrument.
Meddelelse / besked
Motoroliestand
Oliestanden kontrolleres ved hjælp af den
elektroniske oliestandsmåler med fingerhjulet,
når motoren er slukket, se Menubetjening kombiinstrument (s. 98).
Oliestanden detekteres kun af systemet
under kørsel. Systemet kan ikke registrere
ændringer med det samme, når olie fyldes
på eller tappes af. Bilen skal køre
ca. 30 km, før visning af oliestanden bliver
korrekt.
ADVARSEL
Fyld ikke mere olie på, hvis niveau (3) eller
(4) for påfyldning vises som angivet på illustrationen nedenfor. Niveauet må aldrig
ligge over MAX eller under MIN, det kan
føre til skader på motoren.
ADVARSEL
Påfyldningsrør.8
8
342
Motor med elektronisk oliestandsføler har ikke målepind.
Pas på ikke at spilde olie på de varme
udstødningsmanifolder, da der er risiko for
brand.
10 Vedligeholdelse og service
Måling af oliestand, 5-cyl. diesel
Hvis der ønskes kontrol af oliestand, gøres
det i rækkefølgen nedenfor.
1. Aktiver nøgleposition II, se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer (s.
70).
2. Drej fingerhjulet på venstre kontaktarm til
position Oliestand.
> Derefter vises information om motorens oliestand.
Relaterede oplysninger
•
Motorolie - generelt (s. 338)
Kølevæske - niveau
Kølevæsken afkøler forbrændingsmotoren til
normal driftstemperatur. Den varme, der overføres fra motoren til kølevæsken, kan anvendes til at opvarme kabinen.
10
Kølevæskens niveau skal ligge mellem MINog MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
Niveaukontrol og påfyldning
For mere information om menubetjening, se Menubetjening - kombiinstrument (s. 98).
Tallene 1-4 repræsenterer påfyldningsniveauet.
Fyld ikke mere olie på, hvis påfyldningsniveau (3)
eller (4) vises. Det anbefalede påfyldningsniveau
er 4. Meddelelse og graf på display. Venstre display viser digitalt kombiinstrument, højre display
viser analogt kombiinstrument.
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske.
343
10 Vedligeholdelse og service
||
ADVARSEL
10
Kølervæsken kan være meget varm. Hvis
påfyldning skal ske, når motoren er varm,
skrues ekspansionsbeholderens dæksel
langsomt af, således at overtrykket forsvinder.
For kapacitetsoplysninger samt standard med
hensyn til vandkvalitet, se Kølevæske - kvalitet og kapacitet (s. 392).
VIGTIGT
•
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
•
Brug altid kølervæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølervæske
er 50 % vand og 50 % kølervæske.
•
Bland kølervæsken med ledningsvand
af godkendt kvalitet. Ved tvivl om
vandets kvalitet bruges færdigblandet
kølervæske ifølge Volvos anbefalinger.
•
Ved skift af kølervæske/del af kølesystem skal kølesystemet skylles rent
med ledningsvand af godkendt kvalitet
eller skylles med færdigblandet kølervæske.
•
Motoren må kun køres med velfyldt
kølesystem. Ellers kan der opstå for
høje temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå
høje temperaturer med risiko for motorskader.
344
Bremse- og koblingsvæske - niveau
Bremse- og koblingsvæskens niveau bør være
mellem beholderens MIN- og MAX-mærker.
Niveaukontrol
Bremse- og koblingsvæsken har fælles
beholder. Niveauet skal ligge mellem MIN- og
MAX-mærkerne, der er synlige inden i beholderen. Kontrollér niveauet med regelmæssige
mellemrum.
Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller
ved hvert andet normale serviceeftersyn.
For kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet for bremsevæske, se Bremsevæske - kvalitet og kapacitet (s. 395). På biler, som køres
på en måde, så bremserne bruges ofte og
hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge eller i tropisk
klima med høj luftfugtighed, skal væsken
udskiftes hvert år.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken er under MINniveauet i bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske. Volvo anbefaler, at årsagen
til tabet af bremsevæske kontrolleres af et
autoriseret Volvo-værksted.
10 Vedligeholdelse og service
Påfyldning
Servostyringsolie - niveau
Servostyringsoliens niveau skal ligge mellem
MIN- og MAX-mærkerne. Det er ikke nødvendigt at skifte olien.
Biler med 4-cylindret 2.0 liter motor har ikke
oliereservoir til servostyring9.
OBS
Hvis der opstår en fejl i servostyringssystemet, eller motoren er slukket, og bilen skal
bugseres, kan bilen stadig styres.
10
Væskebeholderen befinder sig i førerens side.
Væskebeholderen er beskyttet under dækslet, der dækker motorrummets koldzone.
Inden beholderens dæksel kan nås, skal det
runde dæksel først fjernes.
Åbn dækslet, der befinder sig på afdækningen, ved at dreje det.
Skru dækslet af beholderen, og påfyld
væske. Niveauet skal være mellem MINog MAX-mærkerne inden i beholderen.
VIGTIGT
Glem ikke at sætte dækslet på.
9
VIGTIGT
Hold rent omkring servostyringsbeholderen ved kontrol. Låget må ikke åbnes.
Kontrollér niveauet ved hvert serviceeftersyn.
Olieskift kræves ikke. Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAX-mærkerne. For anbefalet
oliekvalitet, se Servostyringsolie - kvalitet (s.
395).
Biler med motor B4204T7 har dog oliereservoir til servostyring.
345
10 Vedligeholdelse og service
Klimaanlæg - fejlsøgning og
reparation
10
Service og reparation af aircondition-anlægget må kun udføres af et autoriseret værksted.
Fejlsøgning og reparation
Aircondition-anlægget indeholder fluorescerende sporstoffer. Brug ultraviolet lys ved
lækagesøgning.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL
I aircondition-anlægget er der kølemiddel
R134a under tryk. Service og reparation af
systemet må kun udføres af et autoriseret
værksted.
Relaterede oplysninger
•
10
346
Volvos serviceprogram (s. 333)
Lysdiode (Light Emitting Diode)
Udskiftning af pærer
Udskiftning af pærer kan udføres for pærer.
Udskiftning af LED- og xenonpærer skal udføres på et værksted.
Pærerne er specificerede (s. 352). Pærer og
andre lyskilder af en særlig type, f.eks. LED10pærer, eller som af anden årsag bør udskiftes
af et værksted, findes i:
•
Aktive Xenon-forlygter - ABL (Xenon-lygter)
•
•
•
•
•
•
Kørelys/Positions-/parkeringslys for
•
•
Handskerumslys
•
Bremselys.
Sidemarkeringslys for
Kurvelys
Sideblinklys, sidespejle
Varighed for ankomstlys, sidespejle
Indvendig belysning med undtagelse af
indstigningslys for
Positions-/parkeringslys bag/Sidemarkeringslys bag
ADVARSEL
På biler udstyret med Xenon-forlygter skal
udskiftning af Xenon-pærer udføres af et
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales. Arbejde med Xenon-pærer kræver særlig forsigtighed, fordi forlygten er
udstyret med en højspændingsstrømforsyning.
ADVARSEL
Bilens elsystem skal være i nøgleposition
0, når der udskiftes pærer, se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer (s.
70).
VIGTIGT
Rør aldrig ved glasset på pærerne med
fingrene. Fedt fra dine fingre fordampes af
varmen og giver en belægning på reflektoren, som kan ødelægges.
OBS
Hvis en fejlmeddelelse bliver stående, efter
den defekte pære er udskiftet, anbefales
henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted.
10 Vedligeholdelse og service
OBS
Der kan midlertidigt komme kondens på
indersiden af glasset på den udvendige
belysning som f.eks. forlygter, tågelygter
og baglygter. Det er normalt, al udvendig
belysning er konstrueret til at modstå
dette. Kondens ventileres normalt ud af
lygtehuset, når lampen har været tændt et
stykke tid.
Udskiftning af pærer - forlygter
Alle forlygtepærer udskiftes ved via motorrummet først at løsne og fjerne hele forlygten.
Fjerne forlygte
Frigør forlygtens stik ved at trykke klemmen ned med tommelfingeren.
Relaterede oplysninger
•
•
Udskiftning af pærer - forlygter (s. 347)
Udskiftning af pærer - lys i makeup-spejl
(s. 352)
•
Udskiftning af pærer - belysning i bagagerummet (s. 351)
•
og samtidig føre stikket ud med den
anden hånd.
Udskiftning af pærer - placering af pærer
bag (s. 351)
•
Udskiftning af pærer - nummerpladelys
(s. 351)
10
Sæt bilens elsystem i nøgleposition 0, se
Nøglepositioner - funktioner på forskellige
niveauer (s. 70).
5. Løft forlygten ud, og læg den på et blødt
underlag, så lygteglasset ikke bliver ridset.
Træk forlygtens låsestifter ud.
Frigør forlygten ved skiftevis at vippe og
trække den ud.
6. Udskift pæren.
Fastgøring af forlygten
VIGTIGT
Træk ikke i kablet, kun i kontakten.
347
10 Vedligeholdelse og service
||
1. Tilslut stikket. Der skal lyde et klik.
10
2. Sæt forlygten og låsestifterne på plads.
Den korte låsestift sættes tættest på
kølergitteret. Kontrollér, at de sidder rigtigt.
Udskiftning af pærer - dæksel til
fjern-/nærlyspærer
Der kan opnås adgang til fjern-/nærlyspærer
ved at løsne lygtens større dæksel.
3. Kontrollér lyset.
Forlygten skal være monteret og kontakten
sat korrekt i, inden belysningen tændes eller
fjernbetjeningen sættes ind i tændingslåsen.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Udskiftning af pærer (s. 346)
Udskiftning af pærer - dæksel til fjern-/
nærlyspærer (s. 348)
Pærer - specifikationer (s. 352)
Inden udskiftning af pærer påbegyndes, se
Udskiftning af pærer - forlygter (s. 347).
1. Løsn dækslets fire skruer med et værktøj
til Torx, mål T20 (1). De skal ikke løsnes
helt. (3-4 omdrejninger er tilstrækkeligt.)
2. Skub dækslet til side.
3. Løsn dækslet.
Sæt dækslets på igen i modsat rækkefølge.
Relaterede oplysninger
•
•
•
348
Udskiftning af pærer - forlygter (s. 347)
Udskiftning af pærer - nærlys (s. 349)
Udskiftning af pærer - fjernlys (s. 349)
•
Udskiftning af pærer - ekstra fjernlys (s.
349)
10 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer - nærlys
Udskiftning af pærer - fjernlys
Udskiftning af pærer - ekstra fjernlys
Nærlyspæren sidder inden for lygtens større
dæksel.
Fjernlyspæren sidder inden for lygtens større
dæksel.
Den ekstra fjernlyspære sidder inden for lygtens større dæksel.
OBS
OBS
Gælder biler med halogenforlygter.
OBS
Gælder biler med halogenforlygter.
Gælder biler med xenonforlygter*.
1. Løsn forlygten (s. 347).
1. Løsn forlygten (s. 347).
1. Løsn forlygten (s. 347).
2. Løsn dækslet (s. 348).
2. Løsn dækslet (s. 348).
2. Løsn dækslet (s. 348).
3. Frigør kontakten fra pæren.
3. Løsn pæren ved at dreje den venstre om
og derefter trække den lige ud.
3. Løsn pæren ved at dreje den venstre om
og derefter trække den lige ud.
4. Frigør kontakten fra pæren.
4. Løsn kontakten fra pæren.
5. Udskift pæren og pas den ind i soklen.
Drej højre om for at sætte pæren fast.
Den kan kun sidde på én måde.
5. Udskift pæren og pas den ind i soklen.
Drej højre om for at sætte pæren fast.
Den kan kun sidde på én måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
Montér delene i modsat rækkefølge.
Relaterede oplysninger
Relaterede oplysninger
4. Løsn pæren ved at trække den lige ud.
5. Styretappen på pæren skal vende lige
opad, når den indsættes og der skal
høres en kliklyd, når den klikker på plads.
Montér delene i modsat rækkefølge.
Relaterede oplysninger
•
Pærer - specifikationer (s. 352)
•
Pærer - specifikationer (s. 352)
10
•
Pærer - specifikationer (s. 352)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
349
10 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer - blinklys foran
Udskiftning af pærer – lys bag
Blinklyspæren sidder inden for lygtens mindre
dæksel.
Blinklys bag, tågebaglys og baklys udskiftes
inde fra bagagerummet.
Baglygte
10
1. Løsn forlygten (s. 347).
2. Løsn dækslet ved at trække det lige ud.
3. Træk i pærefatningen for at få pæren ud.
4. Tryk og drej samtidig pæren for at få den
løs.
Montér delene i modsat rækkefølge.
Relaterede oplysninger
•
Pærer - specifikationer (s. 352)
Bak-, tåge- og blinklyspæren i baglygten skiftes inde fra bagagerummet.
1. Åbn panelet.
2. Fjern isoleringen, der sidder foran pærefatningen ved at trække den lige ud.
3. Tryk spærrehagen ned, og træk pærefatningen ud.
4. Løsn den defekte pære ved at trykke den
ind og dreje venstre om.
5. Sæt en ny pære i, pres nedad, og drej
med uret.
6. Hold spærrehagen nede, når pærefatningen sættes på plads igen.
7. Sæt isoleringen og panelet på plads.
350
Relaterede oplysninger
•
Udskiftning af pærer - placering af pærer
bag (s. 351)
•
Pærer - specifikationer (s. 352)
10 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer - placering af
pærer bag
Udskiftning af pærer nummerpladelys
Udskiftning af pærer - belysning i
bagagerummet
Oversigten viser placeringen af pærer bag.
Nummerpladelyset er placeret under bagklappens håndtag.
Bagagerumslyset er placeret i bagklappen.
G031942
10
Bremselygte (LED)
Positions-/parkeringslys (LED)/Sidemarkeringslys (LED)
Blinklys (s. 350)
Bremselygte (LED)
2. Løsn forsigtigt hele pærehuset, og træk
det ud.
3. Udskift pæren.
Baklys
4. Sæt hele pærehuset på plads, og skru
det fast.
Tågebaglygter
Relaterede oplysninger
Relaterede oplysninger
•
•
1. Løsn skruerne med en skruetrækker.
•
1. Stik en skruetrækker ind og bøj forsigtigt,
så lygtehuset løsnes.
2. Udskift pæren.
3. Kontrollér, at pæren lyser, og tryk lygtehuset ind igen.
Relaterede oplysninger
•
Pærer - specifikationer (s. 352)
Pærer - specifikationer (s. 352)
Udskiftning af pærer (s. 346)
Pærer - specifikationer (s. 352)
351
10 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer - lys i makeupspejl
10
Makeup-spejlets pærer er placeret inden for
lampelinserne.
Fjerne lampelinse
1. Stik en skruetrækker ind under lampelinsen, og vip forsigtigt låseknasten på kanten op.
2. Løsn lampelinsen forsigtigt, og løft den af.
3. Træk med en spidstang pæren lige ud til
siden, og skift til en ny. Bemærk! Klem
ikke hårdt med tangen. Pærens glas kan
knuses.
Fastgøring af lampelinse
1. Sæt lampelinsen på igen.
2. Tryk den fast.
Relaterede oplysninger
•
352
Pærer - specifikationer (s. 352)
Pærer - specifikationer
Specifikationerne gælder for pærer. Udskiftning af LED- og xenonpærer skal udføres på
et værksted.
Belysning
WA
Type
Nærlys, halogen
55
H7 LL
Fjernlys, halogen
65
H9
Ekstra fjernlys,
ABL
65
H9
Blinklys for
24
PY24W
Indstigningslys
for
3
T10 Sokkel
W2,1x9,5d
Handskerumslys
5
Sokkel SV8.5
Længde 43 mm
Makeupspejl-lys
1,2
T5 Sokkel
W2x4,6d
Bagagerumslys
5
Sokkel SV8.5
Længde 43 mm
Nummerpladebelysning
5
C5W LL
Blinklys bagpå
21
PY21W LL
–
–
–
Belysning
WA
Type
Baklys
21
P21W LL
Tågebaglygter
21
H21W LL
A
Watt
Relaterede oplysninger
•
•
•
Udskiftning af pærer (s. 346)
Udskiftning af pærer - placering af pærer
bag (s. 351)
Udskiftning af pærer - lys i makeup-spejl
(s. 352)
10 Vedligeholdelse og service
Viskerblade
Viskerblade fejer vand væk fra for- og bagruden. Sammen med sprinklervæske rengør de
ruderne og sikrer udsynet ved kørsel.
Forrudens viskerblade skal være i servicestilling, når de skal udskiftes.
Servicestilling
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen11,
og tryk kort på START/STOP ENGINEknappen for at sætte bilens elsystem i
nøgleposition I. For detaljeret information
om nøglepositioner, se Nøglepositioner funktioner på forskellige niveauer (s. 70).
Udskiftning af viskerblade
10
2. Tryk kortvarigt på START/STOP
ENGINE-knappen igen for at sætte bilens
elsystem i nøgleposition 0.
3. Før inden for tre sekunder højre kontaktarm opad, og hold den i ca. 1 sekund.
> Viskerne stiller sig derefter i lige oprejst
stilling.
Vinduesviskerne vender tilbage til udgangspositionen ved et kort tryk på START/STOP
ENGINE-knappen, og sætter bilens elsystem
i nøgleposition I (eller når du starter bilen).
Viskerblade i servicestilling.
For at det skal være muligt at skifte, vaske
eller løfte viskerbladene (f.eks. ved afskrabning af is fra forruden) skal de være i servicestilling.
VIGTIGT
Hvis viskerarmene i servicestilling er blevet
slået op fra forruden, skal de slås ned mod
forruden igen, før viskerne får lov at vende
tilbage til udgangspositionen. Dette er for
at undgå, at lakken på motorhjelmen ridses.
VIGTIGT
Før viskerbladene sættes i servicestilling sørg for, at de ikke er frosset fast.
11
Ikke nødvendigt i bil med Keyless-funktion.
}}
353
10 Vedligeholdelse og service
||
Slå viskerarmen op, når den er i servicestilling. Tryk på knappen på viskerbladholderen, og træk bladet lige ud parallelt
med viskerarmen.
10
Udskiftning af viskerblad, bagrude
Skyd det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt fast.
4. Fold viskerarmen tilbage mod forruden.
Vinduesviskerne vender tilbage fra servicestilling til udgangspositionen ved et kort tryk på
START/STOP ENGINE-knappen, og sætter
bilens elsystem i nøgleposition I (eller når du
starter bilen).
1. Bøj viskerarmen udad.
2. Tag fat i den inderste del af bladet (ved
pilen).
3. Drej venstre om for at benytte bladets
yderstilling mod viskerarmen som løftestang for at frigøre bladet.
4. Tryk det nye blad fast. Kontrollér, at det
sidder forsvarligt fast.
5. Bøj viskerarmen tilbage på plads.
Rengøring
For rengøring af viskerblade og forrude, se
Bilvask (s. 373).
OBS
Viskerbladene er af forskellig længde. Bladet i førersiden er længere end bladet i
passagersiden.
354
VIGTIGT
Kontroller bladene regelmæssigt. Udskudt
vedligeholdelse forkorter bladenes levetid.
Relaterede oplysninger
•
Sprinklervæske - påfyldning (s. 355)
10 Vedligeholdelse og service
Sprinklervæske - påfyldning
Startbatteri
Sprinklervæske anvendes til rengøring af lygter og ruder. Om vinteren skal der bruges
sprinklervæske med frostvæske.
Startbatteriets levetid og funktion påvirkes
bl.a. af antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene, klimaet osv.
Startbatteriet er et traditionelt 12 V-batteri.
•
Afbryd aldrig startbatteriet, når motoren
er i gang.
•
Kontrollér, at kablerne til startbatteriet er
tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.
ADVARSEL
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles
væskebeholder.
VIGTIGT
Brug sprinklervæske med frostvæske om
vinteren, så det ikke fryser i pumpe, beholder og slanger.
For kapacitetsoplysninger, se Sprinklervæske
- kvalitet og kapacitet (s. 395).
Relaterede oplysninger
•
•
Startbatteriet kan danne oxyhydrogen
(knaldgas), som er meget eksplosiv. En
gnist fra et forkert tilsluttet startkabel
kan være tilstrækkeligt til, at batteriet
eksploderer.
•
Startbatteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætsninger.
•
Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre
kommer i kontakt med øjne, hud eller
tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks
lægehjælp.
VIGTIGT
Hvis der ikke tages hensyn til følgende,
kan energisparefunktionen for infotainment
midlertidigt holde op med at fungere og/
eller meddelelse på informationsdisplayet
om startbatteriets opladningsgrad kan
midlertidigt være uaktuel efter tilslutning af
et eksternt startbatteri eller batterioplader:
10
•
Den negative batteripol på bilens startbatteri må aldrig bruges til tilslutning
af et eksternt startbatteri eller batterioplader - kun bilens karosseri må bruges som jordingspunkt.
Se Starthjælp med batteri (s. 264) - her
beskrives, hvor og hvordan kabelklemmerne skal placeres.
VIGTIGT
Ved opladning af startbatteriet må kun en
traditionel batterioplader bruges.
Viskerblade (s. 353)
355
10 Vedligeholdelse og service
||
OBS
Hvis startbatteriet aflades mange gange,
bliver dets levetid kortere.
Startbatteriets levetid påvirkes af flere faktorer, bl.a. kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med
tiden. Det skal derfor lades op, hvis bilen
ikke bruges i længere tid, eller hvis den
kun køres korte strækninger. Stærk kulde
begrænser startkapaciteten yderligere.
10
For at startbatteriet skal holdes i god stand
anbefales mindst 15 minutters kørsel om
ugen, eller at batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesladning.
Batteri - symboler
Undgå gnister og åben
ild.
På batteriet er der symboler, som informerer
og advarer.
Symboler på batteriet
Brug beskyttelsesbriller.
Eksplosionsfare.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
Skal indleveres til genbrug.
Et startbatteri, der konstant holdes fuldt
opladet, har maksimal levetid.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Batteri - symboler (s. 356)
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
OBS
Startbatteri - udskiftning (s. 357)
Et opbrugt startbatteri skal genbruges på
en miljømæssigt forsvarlig måde - det
indeholder bly.
Batteri - Start/Stop (s. 358)
Batteriet indeholder
ætsende syre.
Relaterede oplysninger
•
356
Startbatteri (s. 355)
10 Vedligeholdelse og service
Startbatteri - udskiftning
Frigør det bageste dæksel ved at dreje
det en kvart omgang og løfte det af.
Startbatteriet i bilen kan udskiftes uden hjælp
fra et værksted.
ADVARSEL
Startbatteriet er et traditionelt 12 V-batteri.
Tilslut og fjern plus- og minuskabler i den
rigtige rækkefølge.
Demontering
Allerførst: Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen og vent mindst 5 minutter, før
nogen elektriske tilslutninger foretages bilens elektriske system har brug for tid til at
lagre den nødvendige information til styreenhederne.
10
Frigør den sorte minusledning.
Frigør den røde plusledning.
Frigør udluftningsslangen fra batteriet.
Skru den skrue løs, der holder batteriklemmen.
Før batteriet mod siden.
Løft det op.
Løsn det forreste dæksel ved at åbne
klemmerne.
Løsn gummilisten for at frigøre det bageste dæksel.
}}
357
10 Vedligeholdelse og service
||
Tværstiver på R-Design*
Montering
Batteri - Start/Stop
Bil udstyret med Start/Stop-funktion er udstyret med to 12 V-batterier - et startbatteri til
svær brug og et støttebatteri, som hjælper
ved Start/Stop-funktionens opstart.
10
For mere information om Start/Stop, se Start/
Stop* (s. 273).
1. Anbring batteriet i batterikassen.
Tværstiver og klap.
Biler med R-Design har en tværstiver, som
skal fjernes, før batteriet kan udskiftes.
1. Fjern klapperne på højre og venstre side.
Lirk forsigtigt med en plastkniv el. lign.
2. Løsn og fjern skruerne (en på højre og en
på venstre side), som holder tværstiveren.
3. Fjern tværstiveren.
> Nu kan startbatteriet fjernes som
beskrevet i foregående afsnit.
•
Montering af tværstiveren sker i omvendt
rækkefølge.
OBS
Spænd skruerne med 30 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.
358
For mere information om bilens startbatteri se Starthjælp med batteri (s. 264) og Startbatteri - specifikation (s. 405).
2. Før batteriet indad og til siden, indtil det
når kassens bagkant.
Batteri
3. Spænd klemmen, der holder batteriet.
4. Tilslut udluftningsslangen.
> Kontroller, at det er korrekt tilsluttet til
både batteriet og stikkontakten i
karosseriet.
5. Tilslut den røde plusledning.
6. Tilslut den sorte minusledning.
7. Tryk det bageste dæksel fast. (Se det
foregående afsnit "Demontering".)
8. Sæt gummilisten på. (Se "Demontering".)
9. Montér frontdækslet, og fastgør det med
klemmen. (Se "Demontering".)
For mere information om bilens startbatteri Elsystem (s. 404).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
A
B
Start
Støtte
KoldstartkapacitetA,
CCA (A)
760
180
StørrelseB,
L×B×H
(mm)
278×175×190
150×90×130
Kapacitet
(Ah)
70
10
Ifølge SAE-standard.
Størst mulige størrelse.
10 Vedligeholdelse og service
VIGTIGT
Batteriernes placering
Ved udskiftning af batterier i bil med
Start/Stop-funktion skal batterier af
AGM12-typen indsættes.
Jo højere strømforbrug i bilen (ekstra
køling/opvarmning osv.), desto mere
skal batterierne oplades = øget
brændstofforbrug.
•
Når startbatteriets kapacitet er faldet til
under det lavest tilladte niveau, slås
Start/Stop-funktionen fra.
Midlertidig reduceret Start/Stop-funktion på
grund af højt strømforbrug betyder:
•
Motoren starter automatisk13 uden at
føreren trykker på koblingspedalen
(manuel gearkasse).
•
Motoren starter automatisk uden at føreren løfter foden fra driftsbremsepedalen
(automatgearkasse).
12
13
14
10
•
OBS
•
VIGTIGT
Hvis der ikke tages hensyn til følgende kan
Start/Stop-funktionen midlertidigt holde op
med at fungere efter tilslutning af et eksternt startbatteri eller batterioplader:
A: Venstrestyret bil. B: Højrestyret bil. (1) Startbatteri14 (2) Støttebatteri.
Den negative batteripol på bilens startbatteri må aldrig bruges til tilslutning
af et eksternt startbatteri eller batterioplader - kun bilens karosseri må bruges som jordingspunkt.
Se Starthjælp med batteri (s. 264) - her
beskrives, hvor og hvordan kabelklemmerne skal placeres.
Støttebatteriet kræver normalt ikke mere service end det almindelige startbatteri. Hvis du
har spørgsmål eller problemer, bør du kontakte et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Absorbed Glass Mat
Automatisk start kan kun ske, hvis gearstang står i neutral stilling.
Se Startbatteri (s. 355) for udførlig beskrivelse af startbatteriet.
}}
359
10 Vedligeholdelse og service
||
OBS
Hvis startbatteriet er blevet så afladet, at
alt er "sort" og stort set ingen normale
elektriske funktioner i bilen virker, og
motoren derefter startes ved hjælp af et
eksternt batteri eller en batterioplader, vil
Start/Stop-funktionen være aktiveret.
Motoren vil så kunne standses automatisk,
men Start/Stop-funktionen kan ved en
automatisk standsning forfejle automatisk
start af motoren på grund af utilstrækkelig
kapacitet i startbatteriet.
10
For at sikre en vellykket automatisk start
efter en automatisk standsning skal batteriet først lades op. Ved en udetemperatur
på +15 °C skal batteriet oplades i mindst
1 time. Ved en lavere udetemperatur anbefales en opladningstid på 3-4 timer. Det
anbefales, at batteriet oplades med en
ekstern batterioplader.
Hvis der ikke er mulighed for dette, anbefales det at deaktivere Start/Stop-funktionen midlertidigt, indtil startbatteriet er
genopladet tilstrækkeligt.
For mere information om opladning af
startbatteri, se Startbatteri (s. 355).
Relaterede oplysninger
•
360
Batteri - symboler (s. 356)
Sikringer - generelt
Placering af elcentraler
For at forhindre, at bilens elektriske system
beskadiges pga. kortslutning eller overbelastning, beskyttes alle de forskellige elektriske
funktioner og komponenter af en række sikringer.
Hvis en elektrisk komponent eller funktion
ikke fungerer, kan det skyldes, at komponentens sikring midlertidigt har været overbelastet og er brændt over. Hvis den samme sikring brænder over gentagne gange, er der fejl
i komponenten. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
Udskiftning
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
Placering af elcentraler i venstrestyret bil.
Hvis bilen er højrestyret, skifter centralerne
under handskerummet side.
Motorrum
Under handskerummet
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om
den bøjede tråd er brændt over.
Under handskerummet
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
ADVARSEL
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
Bagagerum under lastgulv
Motorrum koldzone (kun Start/Stop)
Relaterede oplysninger
•
•
•
Sikringer - i motorrummet (s. 362)
Sikringer - under handskerum (s. 366)
Sikringer - i styreenhed under handskerum (s. 368)
10 Vedligeholdelse og service
•
•
Sikringer - i bagagerum (s. 370)
Sikringer - i motorrummets koldzone (s.
371)
10
361
10 Vedligeholdelse og service
Sikringer - i motorrummet
Sikringer i motorrummet beskytter bl.a.
motor- og bremsefunktioner.
10
362
10 Vedligeholdelse og service
Generelt om sikringer i motorrummet
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere, når en sikring skal trækkes ud
eller sættes på plads.
Positioner (se foregående illustration)
Øverst i motorrummet
Foran i motorrummet
Nederst i motorrummet
Disse sikringer befinder sig alle i boksen i
motorrummet. Sikringerne i (C) er placeret
under (A).
På indersiden af dækslet findes en mærkat,
der viser placeringen af sikringerne.
•
•
•
15
Sikringerne 1-7 og 42-44 er af typen
"Midi Fuse" og må kun udskiftes af et
værksted15.
Sikringerne 8-15 og 34 er af typen
"JCASE", og bør udskiftes af et værksted15
Sikringerne 16-33 og 35-41 er af typen
"Mini Fuse".
Funktion
A
Funktion
A
Primærsikring for Central elektronisk styreenhed (CEM)
under handskerumA
50
ABS-pumpe
40
ABS-ventiler
20
Primærsikring for Central elektronisk styreenhed (CEM)
under handskerum
50
Forlygtevasker*
20
10
Primærsikring til elcentral i
bagagerumA
60
Lyshøjderegulering*; Aktive
Xenon-forlygter – ABL*
20
Primærsikring til relæ- og sikringsboks under handskerumA
60
Primærsikring for Central elektronisk styreenhed (CEM)
under handskerum
Primærsikring til relæ- og sikringsboks under handskerumA
60
ABS
5
Justerbar styrestyrke*
5
Motorstyreenhed, Transmissionsstyreenhed; Airbags
10
Elopvarmede sprinklerdyser*
10
–
–
Elektrisk ekstravarmer*A
100
Elopvarmet forrude*, venstre
side
40
Forrudeviskere
–
–
30
Lyspanel
5
Parkeringsvarmer*
25
–
–
KabineblæserA
40
–
–
Elopvarmet forrude*, højre side
40
–
–
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
10
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
363
10 Vedligeholdelse og service
||
10
364
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
Relæspoler
5
10
20
Horn
15
20
Relæspole i hovedrelæ for
motorstyresystem; Motorstyreenhed (4-cyl. 2.0 lB, 5-, 6cyl.)
10
Motorstyreenhed (4-cyl. 2.0 lB);
Tændspoler (5-, 6-cyl. benzin);
Kondensator (6-cyl.)
Ventiler (1.6 l benzin); Luftmassemåler (1.6 l, 4-cyl. 2.0 lB);
Termostat (4-cyl. 2.0 l benzinB);
EVAP-ventil (4-cyl. 2.0 l benzinB); Køleventil til klimaanlæg
(4-cyl. 2.0 l diesel); Kølepumpe
til EGR (4-cyl. 2.0 l diesel)
10
Ekstralys*
Tændspoler (1.6 l benzin,
motor B4204T7); Glødesystem
(5-cyl. diesel)
Motorstyreenhed (benzin med
undtagelse af 4-cyl. 2.0 lC)
10
Transmissionsstyreenhed
15
Motorstyreenhed (1.6 l diesel,
5-cyl. diesel)
15
Magnetkobling A/C (ikke 4-cyl.
2.0 lC, ikke 5-cyl. diesel); Støttende kølervæskepumpe (4-cyl.
2.0 l diesel)
15
Motorstyreenhed (4-cyl. 2.0 lB)
20
Relæspole i relæ for magnetkobling A/C (ikke 5-cyl. diesel);
Relæspole i relæ for kølervæskepumpe (1.6 l benzin Start/
Stop); Relæspoler i sikringsboks i motorrum koldzone
(Start/Stop)
5
StartrelæA
30
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Luftmassemåler (motor
D4162T); Reguleringsventil
brændstofstrøm (motor
D4162T)
Luftmassemåler (5-cyl. diesel,
6-cyl.); Reguleringsventiler (5cyl. diesel); Indsprøjtningsventiler (5-, 6-cyl. benzin); Motorstyreenhed (5-cyl. benzin, 6cyl.)
15
10 Vedligeholdelse og service
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
Magnetkobling A/C (5-, 6-cyl.);
Ventiler (1.6 l, motor B4204T7;
5-cyl., 6-cyl.); Motorstyreenhed
(6-cyl.); Solenoider (6-cyl. uden
turbo); Termomotorer indsugningsrør (6-cyl. uden turbo);
Luftmassemåler (motor
B4204T7; 5-cyl. benzin); Oliestandsføler (5-cyl. diesel)
10
Kølervæskepumpe (1.6 l benzin
Start/Stop); Varmer til krumtaphusventilation (5-cyl. benzin);
Oliepumpe automatgearkasse
(5-cyl. benzin Start/Stop)
10
Kølerventilator (1.6 l, 4-cyl. 2.0 l
benzin, 5-cyl. benzin)
60
Kølerventilator (6-cyl., 4-cyl.
2.0 l diesel, 5-cyl. diesel)
80
Tændspoler (4-cyl. 2.0 l benzinB)
15
Servostyring
100
Dieselfiltervarmer
20
Ventiler (4-cyl. 2.0 lB); Oliepumpe (4-cyl. 2.0 l benzinB);
Lambdasonde, midten (4-cyl.
2.0 l benzinB); Lambdasonde,
bag (4-cyl. 2.0 l diesel)
15
Styreenhed kølerjalousi (5-cyl.
benzin)
5
10
Lambdasonder (1.6 l benzin,
motor B4204T7); Lambdasonde (5-cyl. diesel); Styreenhed kølerjalousi (1.6 l diesel, 5cyl. diesel)
10
Varmer til krumtaphusventilation (5-cyl. diesel); Oliepumpe
automatgearkasse (5-cyl. diesel Start/Stop)
15
Lambdasonde, for (4-cyl.
2.0 lB); Lambdasonde, bag (4cyl. 2.0 l benzinB); EVAP-ventil
(5-, 6-cyl. benzin); Lambdasonder (5-, 6-cyl. benzin)
15
Magnetkobling A/C (4-cyl.
2.0 lB); Glødesystem (4-cyl.
2.0 l diesel); Oliepumpe (4-cyl.
2.0 l diesel)
Kølervæskepumpe (4-cyl. 2.0 l
benzinB)
50
Gløderør (diesel)
70
A
B
C
10
For biler med Start/Stop-funktion er denne sikringsplads
tom – se i stedet Sikringer - i motorrummets koldzone (s.
371).
Gælder ikke motor B4204T7.
Gælder dog motor B4204T7.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Sikringer - under handskerum (s. 366)
Sikringer - i styreenhed under handskerum (s. 368)
Sikringer - i bagagerum (s. 370)
365
10 Vedligeholdelse og service
Sikringer - under handskerum
Sikringer under handskerummet beskytter
bl.a. infotainment- og sædefunktioner.
10
Positioner
366
Funktion
A
Primærsikring til audio-styreenhed*; Primærsikring til sikringer
16-20: Infotainment
40
Forrudesprinklere; Bagrudesprinkler
25
–
–
–
–
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Funktion
A
Funktion
A
–
–
20
Dørhåndtag (Keyless*)
5
Kontrolpanel, passagerdør højre
bagsæde
–
Kontrolpanel, passagerdør venstre bagsæde
20
–
Kontrolpanel førerdør
20
Keyless*
7,5
Kontrolpanel, passagerdør forsæde
20
Elbetjent sæde, førerside*
20
Elstyret sæde, passagerside*
20
10 Vedligeholdelse og service
Funktion
A
Funktion
A
–
–
5
Infotainment-styreenhed;
SkærmA
5
Parkeringshjælp*; Parkeringskamera*; Anhængertræk-styreenhed*
Audio-styreenhed (forstærker)*;
Digitalradio*; Tv*
10
Lyd eller styreenhed SensusA
15
Telematik*; Bluetooth*
5
–
–
10
BLIS*
A
AWD styreenhed*
15
Aktivt chassis Four-C*
10
Visse modelvarianter.
Relaterede oplysninger
Soltag*; Interiørlys loft; Klimasensor*; Spjældmotorer luftindtag
5
•
•
12 V kontakt tunnelkonsol
15
•
•
Sædevarme bag højre*
15
Sædevarme bag venstre*
15
Elektrisk ekstravarmer*
5
Sædeopvarmning, passagerside
15
Sædeopvarmning, førerside
15
Sikringer - i motorrummet (s. 362)
Sikringer - i styreenhed under handskerum (s. 368)
Sikringer - i bagagerum (s. 370)
Sikringer - i motorrummets koldzone (s.
371)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
367
10 Vedligeholdelse og service
Sikringer - i styreenhed under
handskerum
10
Sikringer i styreenheden under handskerummet beskytter bl.a. airbag- og kollisionsadvarsel-funktioner.
Positioner
Funktion
A
Bagrudevisker
15
–
Interiørlys; Førerdørens betjeningspanel rudehejs; Fjernbetjent åbner garageport*; Elbetjente forsæder*
368
–
7,5
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Funktion
A
Funktion
A
Kombiinstrument
5
Elopvarmet rat*
15
Adaptiv fartpilot, ACC*; Kollisionsadvarsel*
10
Elopvarmet forrude*
15
Interiørlys; Regnsensor
7,5
Oplåsning bagklap
10
Ratmodul
7,5
Nakkestøtte der kan slås ned*
10
Centrallås tankdækselklap
10
Brændstofpumpe
20
10 Vedligeholdelse og service
Funktion
A
Bevægelsessensor alarm*; Klimapanel
5
Ratlås
15
Alarmsirene*; OBDII-stik til
diagnose
5
–
–
Airbags
10
Kollisionsadvarsel*
5
Gaspedalgiver; Nedblænding
bakspejl*; Sædevarme bag*
10
7,5
Elektrisk ekstravarmer*
Infotainment-styreenhed (Performance); Audio (Performance)
15
Bremselygte
5
Soltag*
20
Startspærre
5
Relaterede oplysninger
•
•
•
•
Sikringer - i motorrummet (s. 362)
Sikringer - under handskerum (s. 366)
Sikringer - i bagagerum (s. 370)
Sikringer - i motorrummets koldzone (s.
371)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
369
10 Vedligeholdelse og service
Sikringer - i bagagerum
Sikringer i bagagerummet beskytter bl.a.
anhænger- og eldrift-funktioner.
10
Positioner
Funktion
A
Elektrisk parkeringsbremse,
venstre side
30
Elektrisk parkeringsbremse,
højre side
30
Elopvarmet bagrude
30
Anhængerstik 2*
15
–
–
Funktion
A
12 V kontakt bagagerum
15
–
–
•
•
•
–
–
•
–
–
–
–
Anhængerstik 1*
–
370
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Relaterede oplysninger
40
–
Sikringer - i motorrummet (s. 362)
Sikringer - under handskerum (s. 366)
Sikringer - i styreenhed under handskerum (s. 368)
Sikringer - i motorrummets koldzone (s.
371)
10 Vedligeholdelse og service
Sikringer - i motorrummets koldzone
Sikringer i motorrummets koldzone findes i
biler med Start/Stop-funktion.
10
Placering af sikringer til Start/Stop-funktion.
•
Sikringerne A1 og A2 er af typen "Midi
Fuse" og må kun udskiftes af et værksted16.
Positioner
Funktion
A
•
Sikringerne 1-11 er af typen "Midi Fuse"
og må kun udskiftes af et værksted16.
Hovedsikring for elcentral i
motorrum
175
•
Sikring 12 er af typen "Mini Fuse".
Hovedsikring for central elektronisk styreenhed (CEM)
under handskerum, relæ- og
sikringsboks under handskerum, elcentral i bagagerum
175
For mere information om Start/Stop, se Start/
Stop* (s. 273).
16
Funktion
A
Elektrisk ekstravarmer*
100
Primærsikring for Central elektronisk styreenhed (CEM)
under handskerum
50
Primærsikring til relæ- og sikringsboks under handskerum
60
Primærsikring til relæ- og sikringsboks under handskerum
60
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
371
10 Vedligeholdelse og service
||
10
Funktion
A
Primærsikring til elcentral i
bagagerum
60
Kabineblæser
40
–
–
–
–
Startrelæ
30
Intern diode
50
Støttebatteri
70
Central elektronisk styreenhed
(CEM) - referencespænding
støttebatteri; Opladningspunkt
støttebatteri
15
Relaterede oplysninger
372
•
•
•
Sikringer - under handskerum (s. 366)
•
Sikringer - i bagagerum (s. 370)
Sikringer - i motorrummet (s. 362)
Sikringer - i styreenhed under handskerum (s. 368)
10 Vedligeholdelse og service
Bilvask
Bilen bør vaskes, så snart den er blevet snavset. Anbring bilen på en vaskeplads med olieudskiller. Brug bilshampoo.
Vask i hånden
•
Fjern fugleklatter fra lakken snarest
muligt. De indeholder kemikalier, som
meget hurtigt påvirker og misfarver lakken. Det anbefales, at få eventuel misfarvning fjernet af et autoriseret Volvoværksted.
•
•
Spul undervognen.
•
Brug et koldaffedtningsmiddel på stærkt
tilsmudsede flader efter behov. Bemærk,
at overfladerne ikke må være opvarmede
af solen!
Spul hele bilen, indtil det løse snavs er
fjernet, for at mindske risikoen for vaskeridser. Sprøjt ikke direkte på låsene.
•
Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
•
Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
•
Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber. Hvis vanddråber
ikke får lov at tørre af sig selv i stærkt sollys, mindskes risikoen for eventuelle pletter, som skal poleres væk.
ADVARSEL
Motorvask skal altid udføres på værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
VIGTIGT
Beskidte forlygter har reduceret funktion.
Rengør dem jævnligt, f.eks. ved påfyldning
af brændstof.
Brug ikke ætsende rengøringsmidler, brug
vand og en blød svamp.
OBS
Der kan midlertidigt komme kondens på
indersiden af glasset på den udvendige
belysning som f.eks. forlygter, tågelygter
og baglygter. Det er normalt, al udvendig
belysning er konstrueret til at modstå
dette. Kondens ventileres normalt ud af
lygtehuset, når lampen har været tændt et
stykke tid.
Viskerblade
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet
samt insekter, is m.m. på forruden forringer
bladets levetid.
Ved rengøring:
- Stil viskerbladene i servicestilling, se Viskerblade (s. 353).
OBS
Vask jævnligt viskerbladene med en lunken
sæbeopløsning eller bilshampoo. Brug
ingen stærke opløsningsmidler.
10
Vask i vaskehal
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at
vaske bil, men maskineriet kan ikke komme
ind alle steder. For at få gode resultater anbefales det at vaske bilen med hånden.
OBS
I de første måneder må bilen kun vaskes i
hånden. Det skyldes, at lakken er mere følsom, når den er ny.
Højtryksvask
Brug fejende bevægelser ved højtryksvask,
og kontrollér at mundstykket ikke kommer
nærmere bilens flader end 30 cm (afstanden
gælder alle udvendige detaljer). Sprøjt ikke
direkte på låsene.
Afprøv bremserne
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også
parkeringsbremsen, så fugt og korrosion
ikke angriber bremsebelægningerne og
forringer bremserne.
}}
373
10 Vedligeholdelse og service
10
||
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel af længere strækninger i regn eller snesjap. Friktionsvarmen opvarmer bremsebelægningerne, så de tørrer. Gør det samme
efter start i meget fugtigt eller koldt vejr.
Udvendige plast-, gummi- og pyntedele
Til rengøring og pleje af indfarvede plastdele,
gummi- og pyntedele, f.eks. forkromede
lister, anbefales et særligt rengøringsmiddel,
der fås hos Volvo-forhandlere. Ved brug af et
sådant rengøringsmiddel skal anvisningerne
nøje følges.
VIGTIGT
Undgå voksning og polering af plast og
gummi.
Ved brug af affedtningsmiddel på plast og
gummi, gnid kun med let tryk, hvis det er
nødvendigt. Brug en blød vaskesvamp.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Polering og voksning (s. 374)
Rengøring indvendigt (s. 375)
Vand- og smudsafvisende yderlag (s.
375)
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med asfaltfjerner eller terpentin. Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta
(gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
VIGTIGT
Kun lakbehandlinger anbefalet af Volvo må
bruges. Andre behandlinger som f.eks. lakkonservering, lakforsegling, beskyttelse,
højglansforsegling eller lignende kan
beskadige lakken. Eventuelle lakskader
fremkaldt af sådanne behandlinger omfattes ikke af Volvos garanti.
Polering af forkromede lister kan slide eller
beskadige den blanke overflade.
Poleringsmiddel, som indeholder slibemidler, må ikke anvendes.
Fælge
Brug kun fælgrengøringsmidler, der anbefales
af Volvo.
Kraftige fælgrensemidler kan beskadige overfladen og fremkalde pletter på forkromede
aluminiumfælge.
374
Relaterede oplysninger
•
Bilvask (s. 373)
10 Vedligeholdelse og service
Vand- og smudsafvisende yderlag
Rustbeskyttelse
Rengøring indvendigt
Ruderne er behandlet med en belægning, der
forbedrer udsynet ved svære vejrforhold.
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig
og komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet er fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, penetrerende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger,
hulrum, lukkede sektioner og sidedøre.
Brug kun de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, som Volvo anbefaler. Foretag rengøring med regelmæssige mellemrum, og følg
vejledningen, der leveres med bilplejeprodukterne.
Vand- og smudsafvisende yderlag*
De vandafvisende lag udsættes for
et naturligt slid.
Vedligeholdelse:
•
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks,
affedtningsmidler el.lign. på glasfladen,
da dette kan ødelægge de vandafvisende
egenskaber.
•
Vær forsigtig ved rengøring, for ikke at
komme til at ridse glasfladen.
•
For at undgå at beskadige glasfladen ved
isskrabning, bør man kun bruge en
isskraber af plastic.
•
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber anbefales det at behandle dem
med et specielt efterbehandlingsmiddel,
som fås hos Volvo-forhandlere. Det bør
anvendes første gang efter tre år og
derefter en gang om året.
VIGTIGT
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne
is fra vinduerne. Brug elopvarmningen til at
fjerne is fra spejlene, se Ruder og sidespejle - elopvarmning (s. 94).
Relaterede oplysninger
•
Kontrol og vedligeholdelse
Det er vigtigt med støvsugning før rengøring
med rengøringsmidler.
Måtter og bagagerum
Snavs og vejsalt kan føre til korrosion, derfor
er det vigtigt at holde bilen ren. For at vedligeholde bilens rustbeskyttelse skal den kontrolleres med regelmæssige mellemrum og
evt. udbedres.
Tag indlægsmåtterne ud for separat rengøring af gulvmåtten og indlægsmåtterne. Brug
en støvsuger til bortsugning af støv og snavs.
Hver indlægsmåtte sidder fast med pigge.
Normalt kræver rustbeskyttelsen ingen efterbehandling, før efter ca. 12 år. Efter dette
tidsrum bør efterbehandling foretages med
3 års intervaller. Volvo anbefaler at lade et
autoriseret Volvo-værksted hjælpe med efterbehandling af bilen.
Sæt indlægsmåtten på plads ved at trykke
den fast ved hver pig.
Relaterede oplysninger
•
Lakskader (s. 377)
10
Tag fast i indlægsmåtten ved hver pig, og løft
måtten lige op.
ADVARSEL
Kontroller inden kørsel, at indlægsmåtten
ved førerpladsen er stukket godt ned og
fastgjort i knopperne, så den ikke kommer
i klemme ved og under pedalerne.
Til pletter på gulvmåtten anbefales det at
bruge et specielt tekstilrengøringsmiddel efter
støvsugning. Gulvmåtter skal rengøres med
midler, som anbefales af din Volvo-forhandler.
Bilvask (s. 373)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
375
10 Vedligeholdelse og service
||
Pletter på teksttilbetræk og loftsbetræk
10
For ikke at forringe betrækkets brandhæmmende egenskaber anbefales et specielt
tekstilrengøringsmiddel, som fås hos Volvoforhandlere.
digt). Volvo Leather Care-kit kan købes hos
din Volvo-forhandler.
•
VIGTIGT
Fjern snavs og støv med en blød, fugtig
svamp og neutral sæbe.
•
•
Visse farvede beklædningsgenstande
(f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket.
Læder skal kunne ånde. Overdæk aldrig
et læderrat med beskyttende plast.
•
Brug naturlige olier. For det bedste resultat anbefales Volvos læderplejemiddel.
•
Brug aldrig stærke opløsningsmidler.
Det kan beskadige både tekstil-, vinylog læderindtræk.
VIGTIGT
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens tekstilbetræk.
Pletter på læderindtræk
Volvos læderindtræk er behandlet for at
bevare sit oprindelige udseende.
Læderindtræk ældes og får en smuk patina
med tiden. Læder forædles og bearbejdes
med henblik på at bevare dets naturlige egenskaber. Det er forsynet med en beskyttende
belægning, men for at bibeholde dets egenskaber og udseende er det vigtigt, at det rengøres med jævne mellemrum. Volvo kan
levere et heldækkende produkt til rengøring
og efterbehandling af læderindtræk, som
bevarer dets beskyttende ydre lag, hvis det
bruges efter anvisningerne. Efter nogen tids
brug vil læderets naturlige udseende alligevel
blive mere eller mindre fremtrædende, alt
efter læderets overfladestruktur. Dette er en
naturlig modning af læderet og viser, at det er
et naturprodukt.
For de bedste resultater anbefaler Volvo at
rengøre og påføre beskyttelsescreme én til
fire gange om året (eller mere om nødven-
376
Vaskeråd for læderrat
Vaskeråd for læderindtræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
Hvis der kommer pletter på rattet:
Gruppe 1 (blæk, vin, kaffe, mælk, sved og
blod)
–
Brug en blød klud eller svamp. Bland en
ammoniakopløsning 5 %. (Til blodpletter
bruges en opløsning af 2 dl vand og 25 g
salt.)
Gruppe 2 (fedtstof, olie, sovs og chokolade)
1. Samme procedure som gruppe 1.
2. Poler med absorberende papir eller klud.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og
lad læderet tørre helt.
Gruppe 3 (tørt snavs, støv)
Beskyttelsesbehandling af
læderindtræk
2. Samme procedure som gruppe 1.
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind
med lette cirkulerende bevægelser på
læderet.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden
brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og UV-beskyttelse.
1. Brug en blød børste til at fjerne snavs.
Pletter på indvendige plast-, metal- og
trædele
Til rengøring af dele og flader inde i bilen
anbefales en let, vandfugtet splitfiberklud eller
en mikrofiberklud, der fås hos Volvo-forhandlere.
Skrab eller gnid aldrig på en plet. Brug aldrig
kraftige pletfjerningsmidler. I vanskeligere til-
10 Vedligeholdelse og service
fælde kan man bruge specielle rensemidler,
der fås hos Volvo-forhandlere.
Sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel. Et
specielt tekstilrengøringsmiddel fås hos
Volvo-forhandlere. Kontrollér, at selen er tør,
inden den rulles op igen.
Relaterede oplysninger
•
Bilvask (s. 373)
Lakskader
10
Udbedring af mindre lakskader
For at undgå rustangreb bør lakskader
udbedres omgående.
Materialer
•
•
•
•
17
18
Farvekode
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. De mest almindelige lakskader er
mindre stenslag, ridser og skader på f.eks.
skærmkanter, døre og kofangere.
grundfarve (primer)17 - til f.eks. plastbelagte kofangere findes der speciel primer
på spraydåse
underlak og klarlak - fås på spraydåse
eller som farveblyanter/stifter18
afdækningstape
Kode for bilens farve
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Vedrørende produktetikettens placering, se Typebetegnelser (s. 380).
fint sandpapir17.
Eventuelt.
Følg vejledningen på emballagen til farvepennen/stiften.
377
10 Vedligeholdelse og service
||
Reparer mindre lakskader som f.eks.
stenslag og ridser
2. Hvis det er nødvendigt, kan der forud for
malerarabejdet foretages en let slibning af
det berørte område med et meget fint slibemateriale (f.eks. hvis der er ujævne
kanter). Overfladen rengøres omhyggeligt
og får lov til at tørre.
10
G021832
3. Rør godt i grundfarven (primer), og påfør
ved hjælp af en tynd pensel, en tændstik
el. lign. Afslut med underlak og klarlak,
når grundfarven er tør.
4. Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
Inden arbejdet påbegyndes, skal bilen være
renvasket og tør, og den skal have en temperatur på over 15 °C.
OBS
Hvis stenslaget ikke er nået ned til metalfladen (pladen), og der stadig er et ubeskadiget farvelag - fyld underlak og klarlak i
umiddelbart efter, at overfladen er blevet
gjort ren.
1. Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så eventuelle lakrester følger med.
Hvis skaden er nået ned til en metalflade
(plade), er det tilrådeligt at bruge en
grundfarve (primer). Ved skader på en
plastoverflade bør en primer anvendes for
bedre resultater - spray i spraydåsens låg
og pensl tyndt.
378
Relaterede oplysninger
•
Rustbeskyttelse (s. 375)
SPECIFIKATIONER
11 Specifikationer
Typebetegnelser
Unik information om bilen, f.eks. typebetegnelse og chassisnummer, kan ses på en
mærkat i bilen.
11
380
11 Specifikationer
Mærkaternes placering
11
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren
vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og tilbehør kan det være en fordel at
kende bilens typebetegnelse samt chassisog motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og indtræk samt typegodkendelsesnum}}
381
11 Specifikationer
||
mer. Mærkaten bliver synlig, når højre
bagdør åbnes.
Mærkat for parkeringsvarmer.
Motorkode og motorens fabrikationsnummer.
Mærkat for motorolie.
Gearkassens typebetegnelse og løbenummer.
11
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Bilens stelnummer (VIN Vehicle Identification Number)
Bilens registreringsattest indeholder yderligere oplysninger om bilen.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen, er ikke nødvendigvis nøjagtige gengivelser af dem, der findes i bilen. Målet er at
vise nogenlunde, hvordan de ser ud, og
nogenlunde hvor på bilen de sidder. De
oplysninger som gælder for din bil findes
på den respektive dekal på bilen.
Relaterede oplysninger
•
•
382
Vægte (s. 384)
Motorspecifikationer (s. 387)
11 Specifikationer
Måtte
Mål på bilens længde, højde osv. kan ses i
tabellen.
11
Måtte
mm
A
Akselafstand
2776
B
Længde
4635
C
Lastlængde, gulv, bagsæde
slået ned
D
Lastlængde, gulv
E
Højde
F
Lasthøjde
Måtte
G
H
Sporvidde, for
Sporvidde, bag
1749
978
1484
mm
Måtte
mm
1588A
K
Bredde inkl. sidespejle
2097
1578B
L
Bredde inkl. indklappede
sidespejle
1899
1585A
1575B
I
Lastbredde, gulv
1082
J
Bredde
1865
A
B
med 16" hjul
med 17" hjul
658
383
11 Specifikationer
Vægte
ADVARSEL
Maks. totalvægt osv. kan ses på en mærkat i
bilen.
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet bilen er, og hvordan
lasten er placeret.
Køreklar vægt inkluderer føreren, en 90 %
fyldt brændstoftank, alle olier og væsker.
11
Vægten af passagerer og det monterede ekstraudstyr samt kugletryk (s. 385) (i tilfælde af
tilkoblet anhænger), har betydning for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt.
Tilladt maksimumsbelastning = Totalvægt Køreklar vægt.
OBS
Dokumenteret køreklar vægt gælder bil i
basisudførelse - altså en bil uden ekstraudstyr. Det betyder, at for hvert ekstraudstyr, der tilføjes, mindskes bilens lasteevne
med en vægt svarende til ekstraudstyrets.
For information om mærkatens placering, se
Typebetegnelser (s. 380).
Maks. totalvægt
Eksempler på ekstraudstyr, som mindsker
lasteevnen er udstyrsniveauerne Kinetic/
Momentum/Summum samt andet ekstraudstyr som f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, lydanlæg, ekstralys, GPS,
brændstofdrevet varmer, beskyttelsesgitter, måtter, bagagegardin, elbetjente
sæder og lign.
At veje bilen er en sikker måde at finde
frem til dens køreklare vægt.
Maks. vogntogsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
Udstyrsniveau
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maksimal taglast: 75 kg.
Relaterede oplysninger
•
384
Trækvægt og kugletryk (s. 385)
11 Specifikationer
Trækvægt og kugletryk
Trækvægt og kugletryk for kørsel med
anhænger kan ses i tabellerne.
Maksimumsvægt bremset anhænger
Motor
MotorkodeA
Gearkasse
Maksimumsvægt bremset anhænger (kg)
Maks. kugletryk (kg)
T3
B4164T3
Manuel, MMT6
1600
75
T3
B4164T3
Automatisk, MPS6
1600
75
T4
B4164T
Manuel, MMT6
1600
75
T4
B4164T
Automatisk, MPS6
1600
75
T4B
B5204T8
Automatisk, TF-80SD
1800
90
T4F
B4164T2
Manuel, MMT6
1600
75
T4F
B4164T2
Automatisk, MPS6
1600
75
T5
B4204T11
Automatisk, TG-81SC
1600
75
T5B
B5204T9
Automatisk, TF-80SD
1800
90
T6
B4204T9
Automatisk, TG-81SC
1800
90
T6 AWD
B6304T4
Automatisk, TF-80SC
1800
90
D2
D4162T
Manuel, MMT6
1300
75
D2
D4162T
Automatisk, MPS6
1300
75
D3
D5204T7
Manuel, M66
1600
75
D3
D5204T7
Automatisk, TF-80SD
1600
75
D4
D4204T5
Manuel, M66
1800
90
11
}}
385
11 Specifikationer
||
11
Motor
MotorkodeA
Gearkasse
Maksimumsvægt bremset anhænger (kg)
Maks. kugletryk (kg)
D4
D4204T5
Automatisk, TG-81SC
1800
90
D4 AWD
D5244T12
Automatisk, TF-80SC
1800
90
D4 AWD
D5244T17
Automatisk, TF-80SC
1800
90
D5
D5244T11
Manuel, M66
1600
75
D5
D5244T15
Automatisk, TF-80SC
1800
90
D5 AWD
D5244T15
Automatisk, TF-80SC
1800
90
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se Typebetegnelser (s. 380).
Kun nogle markeder.
A
B
Maksimumsvægt ubremset anhænger
Maksimumsvægt ubremset anhænger (kg)
750
Relaterede oplysninger
•
•
•
386
Vægte (s. 384)
Kørsel med anhænger (s. 300)
Anhænger-stabilisator – TSA (s. 306)
Maks. kugletryk (kg)
50
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer (effekt osv.) for de forskellige motoralternativer kan ses i tabellen.
Motor
MotorkodeA
OBS
Ikke alle motorer fås på alle markeder.
Effekt
Effekt
(kW/
omdrejn.
pr. min.)
(hk/
omdrejn.
pr. min.)
Drejningsmoment
(Nm/omdrejn.
pr. min.)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglængde
Slagvolumen
(mm)
(liter)
Kompressionsforhold
T3
B4164T3
110/5700
150/5700
240/1600–4000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4
B4164T
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T4B
B5204T8
132/5000
180/5000
300/2700–4200
5
81,0
77
1,984
10,5:1
T4F
B4164T2
132/5700
180/5700
240/1600-5000
4
79
81,4
1,596
10,0:1
T5
B4204T11
180/5500
245/5500
350/1500-4800
4
82
93,2
1,969
10,8:1
T5B
B5204T9
157/6000
213/6000
300/2700–5000
5
81,0
77
1,984
10,5:1
T6
B4204T9
225/5700
306/5700
400/2100-4500
4
82
93,2
1,969
10,3:1
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
440/2100–4200
6
82,0
93,2
2,953
9,3:1
D2
D4162T
84/3600
115/3600
270/1750-2500
4
75
88,3
1,560
16,0:1
D3
D5204T7
100/3500
136/3500
350/1500-2250
5
81,0
77
1,984
16,5:1
D4
D4204T5
133/4250
181/4250
400/1750-2500
4
82,0
93,2
1,969
15,8:1
D4 AWD
D5244T12
133/4000
181/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
D4 AWD
D5244T17
120/4000
163/4000
420/1500–2500
5
81,0
93,2
2,400
16,5:1
11
}}
387
11 Specifikationer
||
Motor
11
MotorkodeA
Effekt
Effekt
(kW/
omdrejn.
pr. min.)
(hk/
omdrejn.
pr. min.)
(Nm/omdrejn.
pr. min.)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglængde
Slagvolumen
(mm)
(liter)
Kompressionsforhold
D5
D5244T11C
158/4000
215/4000
420/1500–3250
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
D5
D5244T15D
158/4000
215/4000
440/1500-3000
5
81,0
93,15
2,400
16,5:1
A
B
C
D
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se Typebetegnelser (s. 380).
Kun nogle markeder.
Manuel gearkasse
Automatisk gearkasse
Relaterede oplysninger
•
•
388
Drejningsmoment
Kølevæske - kvalitet og kapacitet (s. 392)
Motorolie - kvalitet og kapacitet (s. 390)
11 Specifikationer
Motorolie - ugunstige kørselsforhold
Relaterede oplysninger
•
•
Ugunstige kørselsforhold kan give unormalt
høj olietemperatur eller stort olieforbrug.
Nedenfor følger nogle eksempler på ugunstige kørselsforhold.
Motorolie - kvalitet og kapacitet (s. 390)
Motorolie - generelt (s. 338)
Kontroller oliestanden (s. 339) oftere ved lang
tids kørsel:
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
11
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C.
Ovenstående gælder også ved kortere kørestrækninger ved lave temperaturer.
Vælg en helsyntetisk motorolie til brug under
ugunstige kørselsforhold. Det giver motoren
ekstra beskyttelse.
Volvo anbefaler:
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval påfylder fabrikken alle motorer
med en specielt tilpasset syntetisk motorolie. Valget af olie er foretaget med stor
omhu og med hensyntagen til levetid,
startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke bruges
motoreolie af den foreskrevne kvalitet og
viskositet.
Volvo anbefaler, at olieskift foretages på et
autoriseret Volvo-værksted.
389
11 Specifikationer
Motorolie - kvalitet og kapacitet
Motoroliekvalitet og kapacitet for de forskellige motoralternativer kan ses i tabellen.
Volvo anbefaler:
11
Motor
MotorkodeA
Oliekvalitet
Kapacitet, inkl. oliefilter
(liter)
B6304T4
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
ca 6,8
D4 AWD
D5244T12
Viskositet: SAE 0W-30
ca. 5,9
D4 AWD
D5244T17
ca. 5,9
D3
D5204T7
ca. 5,9
D5
D5244T11B
ca. 5,9
D5
D5244T15C
ca. 5,9
D2
D4162T
T6
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 5W-30
Ved kørsel under ugunstige forhold bruges ACEA A5/B5 SAE 0W-30.
390
ca. 3,8
11 Specifikationer
Motor
MotorkodeA
Oliekvalitet
Kapacitet, inkl. oliefilter
(liter)
T3
T4
A
B
C
D
B4164T3
Certificeret og fabrikspåfyldt olie: Oliekvalitet WSS-M2C925-A
ca. 4,1
B4164T
alternativ ved service:
ca. 4,1
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
T4F
B4164T2
T4D
B5204T8
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,5
T5D
B5204T9
Viskositet: SAE 0W-30
ca 5,5
T5
B4204T11
Castrol Edge Professional V 0W-20 eller 0w20 VCC RBS0-2AE
ca. 5,4
T6
B4204T9
ca. 5,4
D4
D4204T5
ca. 5,6
Viskositet: SAE 5W–30
ca. 4,1
11
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se Typebetegnelser (s. 380).
Manuel gearkasse
Automatisk gearkasse
Kun nogle markeder.
Relaterede oplysninger
•
Motorolie - ugunstige kørselsforhold (s.
389)
•
Motorolie - kontrol og påfyldning (s. 339)
391
11 Specifikationer
Kølevæske - kvalitet og kapacitet
(liter)
Foreskreven kvalitet: Den af Volvo anbefalede kølevæske blandet med 50 % vand2, se
emballagen.
Kapacitet
MotorA
11
(liter)
2
392
D2
D4162TC
10,5
D2
D4162TD
11,1
T4B
B5204T8
8,9
T5B
B5204T9
T6
B6304T4
D4 AWD
D5244T12
D4 AWD
D5244T17
D3
D5204T7
D5
D5244T15
D5
D5244T11
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
Kapacitet
MotorA
Kølevæskekapacitet for de forskellige motoralternativer kan ses i tabellen.
T3
B4164T3C
T4
B4164TC
T4F
B4164T2C
T3
B4164T3D
T4
B4164TD
T4F
B4164T2D
T5
B4204T11
T6
B4204T9
D4
D4204T5
A
B
C
D
E
9,8
8,3 (8,7E)
8,9 (9,2E)
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på
motoren, se Typebetegnelser (s. 380).
Kun nogle markeder.
Manuel gearkasse
Automatisk gearkasse
Gælder for bil med brændstofdrevet varmer.
Relaterede oplysninger
•
9,2
Kølevæske - niveau (s. 343)
11 Specifikationer
Transmissionsolie - kvalitet og
kapacitet
Foreskreven transmissionsolie og kapacitet
for de forskellige gearkassealternativer kan
ses i tabellen.
Manuel gearkasse
Manuel gearkasse
MMT6
M66
A
Kapacitet (liter)
ca. 1,7
ca. 1,9 (ca. 1,45A)
Foreskreven transmissionsolie
11
BOT 350M3
Gælder motoren D4204T5.
OBS
Under normale kørselsforhold er det ikke
nødvendigt at skifte gearkasseolien i løbet
af dens levetid. Under ugunstige kørselsforhold kan det dog blive nødvendigt.
Automatisk gearkasse
Automatisk gearkasse
Kapacitet (liter)
Foreskreven transmissionsolie
MPS6
ca 7,3
BOT 341
TF-80SC
ca 7,0
AW1
}}
393
11 Specifikationer
||
Automatisk gearkasse
TF-80SD
TG-81SC
A
B
11
Benzinmotorer
Dieselmotorer
OBS
Under normale kørselsforhold er det ikke
nødvendigt at skifte gearkasseolien i løbet
af dens levetid. Under ugunstige kørselsforhold kan det dog blive nødvendigt.
Relaterede oplysninger
394
•
Motorolie - ugunstige kørselsforhold (s.
389)
•
Typebetegnelser (s. 380)
Kapacitet (liter)
ca 7,0
ca 6,6A
ca 7,5B
Foreskreven transmissionsolie
AW1
AW1
11 Specifikationer
Bremsevæske - kvalitet og kapacitet
Servostyringsolie - kvalitet
Sprinklervæske - kvalitet og kapacitet
Bremsevæske kaldes det middel i et hydraulisk bremsesystem, der anvendes til at overføre kraft fra f.eks. en bremsepedal via en
hovedbremsecylinder til en eller flere slavecylindre, der igen påvirker en mekanisk bremse.
Servostyringsolie kaldes det middel, der
anvendes i bilens servostyringssystem.
Sprinklervæske bruges for sammen med forog bagrudeviskere (s. 89) at holde bilens ruder
og forlygter rene og sikre udsynet ved kørsel.
Foreskreven kvalitet: DOT 4
Kapacitet: 0,6 liter
Relaterede oplysninger
•
Bremse- og koblingsvæske - niveau (s.
344)
Foreskreven kvalitet: WSS M2C204-A2 eller
tilsvarende produkt.
Relaterede oplysninger
•
Servostyringsolie - niveau (s. 345)
Foreskreven kvalitet: Den af Volvo anbefalede sprinklervæske - med frostvæske i koldt
vejr og under frysepunktet.
Kapacitet:
•
•
11
Biler med forlygterengøring: 5,4 liter.
Biler uden forlygterengøring: 4,0 liter.
Relaterede oplysninger
•
•
Sprinklervæske - påfyldning (s. 355)
Viskerblade (s. 353)
395
11 Specifikationer
Brændstoftank - kapacitet
Brændstoftankens kapacitet for de forskellige
motoralternativer kan ses i tabellen.
Motor
11
Foreskreven kvalitet
Benzinmotor
ca. 67
Benzin: Brændstof - benzin (s. 296)
Dieselmotor
ca. 67
Diesel: Brændstof - diesel (s. 296)
Relaterede oplysninger
•
•
396
Kapacitet (liter)
Påfyldning af brændstof (s. 294)
Motorspecifikationer (s. 387)
11 Specifikationer
Brændstofforbrug og CO2-udslip
bykørsel
Brændstofforbruget for et køretøj måles i liter
pr. 100 km og CO2-udslippet i gram pr. km.
landevejskørsel
Forklaring
blandet kørsel
gram/km
liter/100 km
11
V60
T3 (B4164T3)
–
–
–
–
–
–
T3 (B4164T3)
229
9,9
134
5,8
167
7,2
T4 (B4164T)
–
–
–
–
–
–
T4 (B4164T)
229
9,9
134
5,8
167
7,2
T4FA (B4164T2)
219 (212B)
9,5 (12,9B)
129 (124B)
5,6 (7,5B)
162 (156B)
7,0 (9,5B)
T4FA (B4164T2)
229 (218B)
9,9 (13,3B)
132 (128B)
5,7 (7,8B)
167 (161B)
7,2 (9,8B)
}}
397
11 Specifikationer
||
V60
11
398
T5C (B4204T11)
–
–
–
–
–
–
T5D (B4204T11)
–
–
–
–
–
–
T6 (B4204T9)
–
–
–
–
–
–
T6 AWD (B6304T4)
346
14,8
175
7,5
237
10,2
D2C (D4162T)
137
5,2
109
4,1
119
4,5
D2D (D4162T)
121
4,6
101
3,8
108
4,1
D2C (D4162T)
134
5,1
111
4,2
119
4,5
D2D (D4162T)
125
4,8
102
3,9
110
4,2
D3 (D5204T7)
138
5,2
108
4,1
119
4,5
D3 (D5204T7)
159
6,1
112
4,3
129
4,9
D4C (D4204T5)
–
–
–
–
–
–
11 Specifikationer
V60
D4D (D4204T5)
–
–
–
–
–
–
D4C (D4204T5)
–
–
–
–
–
–
D4D (D4204T5)
–
–
–
–
–
–
D4 AWD (D5244T12)
–
–
–
–
–
–
D4 AWD (D5244T17)
–
–
–
–
–
–
D5 (D5244T11)
148
5,6
104
4,0
120
4,6
D5 (D5244T15)
221
8,5
128
4,9
162
6,2
–
–
–
–
–
–
D5 AWD (D5244T15)
A
B
C
D
11
Flexfuel-motorer kan køre på både 95 oktan blyfri benzin og bioætanol E85. Begge brændstoffer fyldes i den fælles brændstoftank, og alle variationer af blandingsforhold mellem disse to brændstoffer er således mulige.
E85
Gælder ikke varianten lavemisson.
Gælder kun varianten lavemisson.
}}
399
11 Specifikationer
||
OBS
Hvis forbrugs- og emissionsdata mangler,
kan de findes i et ledsagende supplement.
11
Brændstofforbrugsværdierne og emissionsværdierne i ovenstående tabel er baseret på
specifikke EU-kørecyklusser3, der gælder for
biler med køreklar vægt i basisudførelse og
uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan
bilens vægt øges. Dette, samt hvor tungt
bilen lastes, øger brændstofforbruget og COemissionerne.
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug
sammenlignet med tabellens værdier.
Eksempler på dette er:
•
•
Førerens køremåde.
•
•
Høj hastighed giver øget luftmodstand.
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne3, som anvendes ved certificering
af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen
er baseret på.
OBS
Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger eller kørsel i store højder i kombination
med brændstofkvalitet er faktorer, der kan
indvirke på bilens præstationsevne.
Relaterede oplysninger
•
•
Brændstoføkonomisk kørsel (s. 299)
Vægte (s. 384)
Hvis kunden har valgt større hjul end de
standardmonterede på modellens grundversion, øges modstanden.
Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold,
vejr og bilens tilstand.
Allerede en kombination af de her nævnte
eksempler kan give betydeligt højere forbrug.
For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret3.
3
400
De officielle tal for brændstofforbrug er baseret på to standardiserede kørecyklusser i laboratorium ("EU-kørecyklusser") i henhold til EU Regulation no 692/2008 og 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) og
UN ECE Regulation no 101. Reglerne omfatter kørecyklusserne bykørsel og landevejskørsel. - Bykørsel - målingen starter med koldstart af motoren. Kørslen er simuleret. Landevejskørsel - bilen
accelereres og bremses ved hastigheder mellem 0-120 km/t. Kørslen er simuleret. - Biler med T3, D2, D3, D4 eller D5-motor i kombination med 6-trins manuel gearkasse startes i 2. gear. Værdien
for blandet kørsel, som vises i tabellen, er i henhold til de lovgivningsmæssige krav en kombination af bykørsel og landevejskørsel. CO2-udslip - for at beregne CO-emissionerne under de to
kørecyklusser opsamles udstødningsgasserne. De analyseres derefter og giver værdien for CO2-udslip.
11 Specifikationer
Dæk - godkendte dæktryk
Godkendte dæktryk for de forskellige motoralternativer kan ses i tabellen.
V60
Dækstørrelse
Motor
OBS
Alle motorer, dæk, eller kombinationer af
disse findes ikke altid på alle markeder.
Hastighed
(km/t)
205/60 R 16
Last, 1 – 3 personer
Maksimumsbelastning
ECO-trykA
For
Bag
For
Bag
For/bag
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
260
240
280
260
–
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
–
11
215/55 R 16
T3 (B4164T3)
T4 (B4164T)
T4F (B4164T2)
D2 (D4162T)
205/55 R 17
215/50 R 17
235/45 R 17
235/40 R 18
235/40 R 19
235/45 R 17 SST
}}
401
11 Specifikationer
||
V60
Dækstørrelse
Motor
11
Hastighed
(km/t)
Last, 1 – 3 personer
Maksimumsbelastning
ECO-trykA
For
Bag
For
Bag
For/bag
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
215/55 R 16
0 – 160
230
230
260
260
260
235/45 R 17
160 +
280
240
300
260
–
205/60 R 16
0 – 160
240
240
260
260
260
160 +
300
240
320
280
–
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
280
280
300
300
–
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
260
240
280
260
–
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
–
T6 (B4204T9)
215/50 R 17
T6 (B6304T4)
235/40 R 18
235/40 R 19
235/45 R 17 SST
205/60 R 16
T4 (B5204T8)C
215/55 R 16
(B5204T9)C
205/55 R 17
T5 (B4204T11)
215/50 R 17
D3 (D5204T7)
235/45 R 17
D4 (D4204T5)
235/40 R 18
D5 (D5244T11)
235/40 R 19
T5
D5 (D5244T15)D
402
235/45 R 17 SST
11 Specifikationer
V60
Dækstørrelse
Hastighed
Motor
(km/t)
Maksimumsbelastning
ECO-trykA
For
Bag
For
Bag
For/bag
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
215/55 R 16
0 – 160
230
230
260
260
260
235/45 R 17
160 +
260
240
280
260
–
D4 AWD (D5244T17)
215/50 R 17
0 – 160
240
240
260
260
260
D4 AWD (D5244T12)
235/40 R 18
D5 AWD (D5244T15)
235/40 R 19
160 +
280
240
300
260
–
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
260
260
280
280
–
maks. 80
420
420
420
420
–
235/45 R 17 SST
Temporary Spare Tyre
A
B
C
D
Last, 1 – 3 personer
11
Brændstoføkonomisk kørsel.
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa.
Kun nogle markeder.
FWD
ADVARSEL
19-tommer hjul må aldrig anvendes på
biler, der ikke er udstyret med ekstraudstyret R-Design eller Sportschassis.
Anvendelse af 19-tommer hjul på biler med
standardchassis medfører en sikkerhedsrisiko, risiko for skader på køretøjet, og
forringer bilens køreegenskaber.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Dæk - dimensioner (s. 316)
Dæk - lufttryk (s. 321)
Typebetegnelser (s. 380)
403
11 Specifikationer
Elsystem
Elsystemet er 1-polet og anvender chassis og
motorblok som ledere.
Bilen har en spændingsreguleret vekselstrømsgenerator.
Startbatteriets kapacitet afhænger af bilens
udstyr.
11
VIGTIGT
Når startbatteriet udskiftes, skal du sørge
for at skifte til et batteri med den samme
kapacitet ved koldstart og reservekapacitet som originalbatteriet (se mærkat på
batteriet).
Relaterede oplysninger
•
•
•
404
Startbatteri - specifikation (s. 405)
Startbatteri - udskiftning (s. 357)
Startbatteri (s. 355)
11 Specifikationer
Startbatteri - specifikation
Startbatteriet bruges til at drive startmotoren
og andet elektrisk udstyr i bilen.
Motor
Spænding (V)
Kapacitet ved koldstart,
Reservekapacitet
CCA - Cold Cranking Amperes (A)
(minutter)
Benzin (ætanol)
12
520–800
100–160
Diesel
12
700–800
135–160
Benzin/Diesel med Start/Stop-funktion
12
760A
135
A
11
Batteri af typen AGM (Absorbed Glass Mat) skal bruges i biler med Start/Stop-funktion.
VIGTIGT
Når startbatteriet udskiftes, skal du sørge
for at skifte til et batteri med den samme
kapacitet ved koldstart og reservekapacitet som originalbatteriet (se mærkat på
batteriet).
OBS
•
Startbatteriets størrelse skal være i
overensstemmelse med det originale
batteris dimensioner.
•
Startbatteriets højde er forskellig,
afhængigt af størrelsen.
Relaterede oplysninger
•
•
Startbatteri - udskiftning (s. 357)
Startbatteri (s. 355)
405
11 Specifikationer
Typegodkendelse fjernbetjeningssystem
Typegodkendelse for fjernbetjeningssystem
kan ses i tabellen.
Land/Område
Kina
Låsesystem standard
EU, Kina
Nøglefrit låsesystem (Keyless drive)
Land/Område
Hongkong
Relaterede oplysninger
•
Fjernbetjening med nøgleblad (s. 146)
EU
Korea
406
Typegodkendelse for sensorerne i dæktryksovervågningen – TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System)* kan ses i tabellen.
Land/Område
Land/Område
11
Typegodkendelse –
dæktryksovervågning
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Brasilien
Relaterede oplysninger
•
Dæktryksovervågning* (s. 323)
11 Specifikationer
Typegodkendelse - radarsystem
Typegodkendelse for radarsystemet kan ses i
tabellen.
Relaterede oplysninger
•
Radarsensor (s. 192)
Land/
Område
Singapore
11
IDA: Infocomm Development
Authority of Singapore.
Brasilien
Europa
Herved erklærer Delphi
Electronics & Safety, at
L2C0038TR og L2C0049TR
overholder de væsentligste
krav og øvrige relevante
bestemmelser i direktiv
1999/5/EF. Denne overensstemmelseserklæring kan
konsulteres med Delphi Electronics & Safety / One Corporate Center / Kokomo, Indiana 46904-9005 USA.
407
11 Specifikationer
Typegodkendelse - Bluetooth®
Typegodkendelse for Bluetooth® kan ses i
tabellen.
11
408
11 Specifikationer
Overensstemmelseserklæring (Declaration of Conformity)
Land/
Område
Lande i EU:
Eksportland: Japan
Producent: Alpine Electronics Inc.
Type af udstyr:
11
Bluetooth®-enhed
For yderligere information besøg: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm#informing
}}
409
11 Specifikationer
||
Land/
Område
11
410
Tjekkiet:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danmark:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Tyskland:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Estland:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Storbritannien:
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Spanien:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Grækenland:
ΜΕ ΗΝ ΠΑΡΟ ΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΗΛΩΝΕ Ο Bluetooth® Module Σ ΜΜΟΡΦΩΝΕ Α ΠΡΟΣ
ΑΠΑ ΗΣΕ Σ Α Σ ΛΟ ΠΕΣ ΣΧΕ
ΕΣ Α ΑΞΕ Σ ΗΣ Ο Η ΑΣ 1999/5/Ε .
Frankrig:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italien:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Letland:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litauen:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
ΣΟ ΣΩ ΕΣ
11 Specifikationer
Land/
Område
Holland:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ungarn:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polen:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portugal:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenien:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakiet:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finland:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Sverige:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Island:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Norge:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
11
}}
411
11 Specifikationer
||
Land/
Område
Kina:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
调整及开关等使用方法
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
率(EIRP)
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
11
■ 最大
率谱密度
■ 载频容限
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
天线增益
10dBi 时
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
继续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
5. 不得在飞机和机场附近使用
412
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
20 ppm
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可
11 Specifikationer
Land/
Område
Taiwan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
加大功率或變更原設計之特性及功能
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
前項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備
之干擾
11
}}
413
11 Specifikationer
||
Land/
Område
Sydkorea:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
11
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남 2 동 726-173 볼보빌딩 4 층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
414
11 Specifikationer
Land/
Område
Forenede
Arabiske
Emirater:
11
Sydafrika:
Jamaica:
Approved for use in Jamaica SMA EI: IAM2.1
Thailand:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Oman
415
11 Specifikationer
Licenser
Sensus software
11
416
This software uses parts of sources from
clib2 and Prex Embedded Real-time OS Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991,
1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright
(c) 1990, 1993), The Regents of the University
of California. All or some portions are derived
from material licensed to the University of
California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories,
Inc. and are reproduced herein with the
permission of UNIX System Laboratories, Inc.
Redistribution and use in source and binary
forms, with or without modification, are
permitted provided that the following
conditions are met: Redistributions of source
code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
Neither the name of the <ORGANIZATION>
nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior
written permission. THIS SOFTWARE IS
PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of
the Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL
Sample Implementation, Version 1.2.1,
released January 26, 2000, developed by
Silicon Graphics, Inc. The Original Code is
Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics,
Inc. Copyright in any portions created by third
parties is as indicated elsewhere herein. All
Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge,
to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files
(the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons
to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following conditions: The
above copyright notice including the dates of
first publication and either this permission
notice or a reference to http://oss.sgi.com/
projects/FreeB/ shall be included in all copies
or substantial portions of the Software. THE
SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this
notice, the name of Silicon Graphics, Inc.
shall not be used in advertising or otherwise
to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written
authorization from Silicon Graphics, Inc.
11 Specifikationer
This software is based in parts on the work of
the FreeType Team.
this product by VCC / or for as long as VCC
offers spare parts or customer support.
GNU Lesser General Public License (LGPL),
etc.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
([email protected]). All rights reserved
Portions of this product uses software
copyrighted © v2.4.3/2010 The
FreeTypeProject (www.freetype.org). All rights
reserved.
You have the right of acquisition,
modification, and distribution of the source
code of the GPL/LGPL software.
Combined Instrument Panel Software
Open Source Software Notice
This product uses certain free / open source
and other software originating from third
parties, that is subject to the GNU General
Public License version 2 and 3 (GPLv2/
GPLv3), GNU Lesser General Public License
version 3 (LGPLv3), The FreeType Project
License (“FreeType License”) and other
different and/or additional copyright licenses,
disclaimers and notices. The links how to
access the exact terms of GPLv2, GPLv3,
LGPLv3, and the other open source software
licenses, disclaimers, acknowledgements and
notices are provided to you below. Please
refer to the exact terms of the relevant
License, regarding your rights under said
licenses. Volvo Car Corporation (VCC) offers
to provide the source code of said free/open
source software to you for a charge covering
the cost of performing such distribution, such
as the cost of media, shipping and handling,
upon written request. Please contact your
nearest Volvo Dealer.
This offer is valid for a period of at least three
(3) years from the date of the distribution of
This product includes software under
following licenses:
GPL v2 : http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/gpl-2.0.html
•
•
•
Linux kernel (merge between MontaVista
2.6.31 kernel and kernel from
L2.6.31_MX51_ER_1007 BSP)
uBoot (based on v2009.08)
busybox (based on version 1.13.2.)
GCC runtime library exception: http://
www.gnu.org/licenses/gcc-exception.html
•
libgcc_s.so.1
LGPL v3: http://www.gnu.org/licenses/
lgpl.html
•
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
11
The website provides the Source Code "As
Is" and without warranty of any kind.
By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.
DivX®
Libc.so.6, libpthread.so.0, Librt.so.1
The FreeType Project License: http://
www.freetype.org/FTL.TXT
•
libfreetype.so.6 (version 2.4.3)
Linux software
This product contains software licensed
under GNU General Public License (GPL) or
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®,
DivX Certified® and associated logos are
}}
417
11 Specifikationer
||
registered trademarks of DivX, Inc. and are
used under license. ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by
DivX, Inc. This is an official DivX Certified
device that plays DivX video. Visit
www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX
video.
11
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order
to play DivX Video-on-Demand (VOD)
content. To generate the registration code,
locate the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to http://vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX VOD.
Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
Gracenote® slutbrugerlicensaftale
Dette program eller denne enhed indeholder
software fra Gracenote, Inc. i Emeryville, Californien, USA ("Gracenote"). Softwaren fra
Gracenote ("Gracenote-softwaren") sætter
denne software i stand til at udføre disk- og/
eller filidentifikation og indhente musikrelaterede oplysninger, herunder oplysninger om
navn, kunstner, spor og titel ("Gracenotedata") fra onlineservere eller integrerede databaser (kollektivt "Gracenote-servere") samt at
udføre andre funktioner. Du må kun bruge
Gracenote-data igennem denne softwares
418
eller denne enheds tiltænkte slutbrugerfunktioner.
Du indvilliger i, at du vil benytte Gracenotedata, Gracenote-softwaren og Gracenoteservere udelukkende til din egen personlige
ikke-kommercielle brug. Du indvilliger i ikke at
tildele, kopiere, overføre eller transmittere
Gracenote-softwaren eller nogen Gracenotedata til nogen tredjepart. DU INDVILLIGER I
IKKE AT BRUGE ELLER UDNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-SOFTWAREN
ELLER GRACENOTE-SERVERE UNDTAGEN
SOM UDTRYKKELIGT TILLADT I DENNE
AFTALE.
Du accepterer, at din ikke-eksklusive licens til
at bruge Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere vil ophøre, hvis du
overtræder disse begrænsninger. Hvis din
licens ophører, accepterer du at ophøre med
enhver og al brug af Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere. Gracenote forbeholder sig alle rettigheder i Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere, inklusive alle ejendomsrettigheder. Gracenote vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for nogen betaling til dig
for nogen oplysninger, som du giver. Du
accepterer, at Gracenote, Inc. kan håndhæve
dets rettigheder under denne aftale mod dig
direkte i dets eget navn.
Gracenote-tjenesten benytter en unik identifikation til at spore forespørgsler til statistiske
formål. Formålet med en vilkårlig tildelt nume-
risk identifikation er at lade Gracenote-tjenesten tælle forespørgsler uden at vide, hvem
du er. Du kan få yderligere oplysninger ved at
se websiden for Gracenotes fortrolighedserklæring for Gracenote-tjenesten.
Gracenote-softwaren og hvert punkt i Gracenote-data er licenseret til dig "i forhåndenværende stand". Gracenote giver ingen repræsentationer eller garantier, udtrykkeligt eller
underforstået, med hensyn til nøjagtigheden
af eventuelle Gracenote-data fra Gracenoteservere. Gracenote forbeholder sig retten til
at slette data fra Gracenote-servere eller til at
ændre datakategorier af enhver årsag, som
Gracenote anser for tilstrækkelig. Der gives
ingen garanti for, at Gracenote-softwaren
eller Gracenote-servere er fejlfri, eller at funktionsdygtigheden af Gracenote-softwaren
eller Gracenote-servere vil være uden afbrydelser. Gracenote er ikke forpligtet til at forsyne dig med nye forbedrede eller yderligere
datatyper eller kategorier, som Gracenote
måtte levere i fremtiden, og er frit stillet til at
ophøre dets tjenester når som helst.
GRACENOTE FRASKRIVER SIG ALLE
GARANTIER UDTRYKKELIGE ELLER
UNDERFORSTÅEDE, INKLUSIVE, MEN IKKE
BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE
GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED
TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG
IKKE-KRÆNKELSE. GRACENOTE GARANTERER IKKE DE RESULTATER, SOM OPNÅS
GENNEM BRUGEN AF GRACENOTE-SOFT-
11 Specifikationer
WAREN ELLER NOGEN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE VIL UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE
FOR NOGEN FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER FOR NOGEN
TABT FORTJENESTE ELLER TABTE INDTÆGTER.
© Gracenote, Inc. 2009
Relaterede oplysninger
•
Volvo Sensus (s. 68)
Symboler på display
Der er en række forskellige symboler på displayene i bilen. Symbolerne er inddelt i advarsels-, kontrol- og informationssymboler.
Nedenfor vises de mest almindelige symboler
med deres betydning og en henvisning til,
hvor i vejledningen man kan finde mere information.
Symbol
- Rødt advarselssymbol. Tændes, når
der er angivet en fejl, som kan påvirke sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig
vises en forklarende tekst på kombiinstrumentet.
- Informationssymbol. Tændes i kombination med tekst på kombiinstrumentet, når
der er sket en afvigelse i et af bilens systemer.
Informationssymbolet kan også tændes i
kombination med andre symboler.
Advarselssymboler på
kombiinstrumentet
Symbol
Betydning
Se
Airbags (SRS)
(s. 27),
(s. 65)
Påmindelse om
sikkerhedssele
(s. 23),
(s. 65)
Generatoren lader
ikke
(s. 65)
Fejl i bremsesystemet
(s. 65),
(s. 284)
Advarsel, sikkerhedsstatus
(s. 27),
(s. 37),
(s. 65),
(s. 270)
11
Kontrolsymboler på kombiinstrumentet
Symbol
Betydning
Se
Fejl i ABL-systemet*
(s. 64), (s.
84)
Betydning
Se
Lavt olietryk
(s. 65)
Udstødningsrensningssystem
(s. 64)
Parkeringsbremse
trukket
(s. 65),
(s. 287)
Fejl i ABS-systemet
(s. 64), (s.
284)
Parkeringsbremse
trukket, alternativt
symbol
(s. 65)
Tågebaglys
tændt
(s. 64), (s.
85)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
419
11 Specifikationer
||
Symbol
11
420
Betydning
Se
Stabilitetssystem,
DSTC, Anhænger-stabilisator
(s. 64), (s.
174), (s.
306)
Stabilitetssystem,
sport-position
(s. 64), (s.
174)
Motorforvarmer
(diesel)
(s. 64)
Lav stand i
brændstoftanken
(s. 64), (s.
129)
Information - læs
displayteksten
(s. 64)
Fjernlys tændt
(s. 64), (s.
81)
Venstre blinklys
Informationssymboler på
kombiinstrumentet
Symbol
Symbol
Betydning
Se
Fartpilot*
(s. 181)
Adaptiv fartpilot*
(s. 196)
Adaptiv fartpilot*,
tidsafstand
(s. 184),
(s. 186)
Adaptiv fartpilot*,
Afstandskontrol*
(Distance Alert)
(s. 188),
(s. 198)
Radarsensor*
(s. 196),
(s. 200),
(s. 217)
(s. 64)
Fartbegrænser
(s. 178)
Højre blinklys
(s. 64)
Kamerasensor*,
Lasersensor*
Start/Stop*,
motoren standset
automatisk
(s. 64), (s.
280)
(s. 206),
(s. 217),
(s. 222),
(s. 227),
(s. 233)
ECO-funktion* til
(s. 64), (s.
282)
(s. 200),
(s. 206),
(s. 217)
Dæktrykssystem*
(s. 64), (s.
323)
Automatisk bremsning*, Afstandskontrol* (Distance
Alert), City
SafetyTM, Kollisionsadvarsel*
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Betydning
Se
ABL-systemet*
(s. 84)
Driver Alert
System*, Tid til
pause
(s. 220)
Driver Alert
System*, Tid til
pause
(s. 222)
Parkeringsbremse
(s. 287)
Regnsensor*
(s. 89)
Aktivt fjernlys, AHB
(Active High Beam)*
(s. 82)
Forrudesensor*
(s. 82)
Start/Stop*
(s. 280)
Start/Stop*
(s. 280)
11 Specifikationer
Symbol
Betydning
Se
Driver Alert
System*, Vognbaneassistent (LDW),
Vognbaneassistent
(LKA)
Symbol
Betydning
Se
(s. 222),
(s. 227),
(s. 233)
Lav batterispæn
(s. 129)
Tankdækselklap,
højre side
(s. 294)
Driver Alert
System*, Lane
Departure Warning*
(s. 225)
Informationssymboler på
loftskonsollens display
Driver Alert
System*, Lane
Departure Warning*
(s. 227)
Registrerede
hastighedsoplysninger*
11
Betydning
Se
Påmindelse om sikkerhedssele
(s. 26)
(s. 175)
Airbag passagerplads,
aktiveret
(s. 30)
Motor- og kabinevarmer*
(s. 129)
Airbag passagerplads,
deaktiveret
(s. 30)
Aktiveret timer*
(s. 129)
Aktiveret timer*
Symbol
Relaterede oplysninger
(s. 129)
•
Kombiinstrument - kontrolsymbolernes
betydning (s. 64)
•
Kombiinstrument - advarselssymbolernes
betydning (s. 65)
•
Meddelelser - håndtering (s. 101)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
421
12 Alfabetisk stikordsregister
parkeringsbremse trukket..................... 65
påmindelse om sikkerhedssele...... 26, 65
A
ACC - Adaptiv fartpilot............................ 184
Active Bending Lights (ABL)...................... 84
12
Adaptiv fartpilot.......................................
Fejlfinding...........................................
funktion...............................................
indstille tidsinterval.............................
midlertidig deaktivering......................
overhale..............................................
oversigt...............................................
Radarsensor.......................................
skift fartpilotfunktionalitet...................
slå fra..................................................
standby...............................................
styring af hastighed............................
184
195
184
188
189
190
186
192
192
190
189
187
Advarselsblinklys....................................... 86
Advarselslampe
adaptiv fartpilot................................... 184
Kollisionsadvarsel............................... 212
stabilitets- og
traktionssikringssystem...................... 171
Advarselslamper
Advarsel................................................
airbags - SRS.......................................
fejl i bremsesystemet............................
generatoren lader ikke..........................
Lavt olietryk..........................................
65
65
65
65
65
Advarselslyd
Kollisionsadvarsel............................... 212
Advarselssymboler........................ 60, 62, 65
Advarselstrekant...................................... 322
Afstandskontrol........................................ 198
Begrænsninger................................... 199
Symboler og meddelelser................... 200
Aftageligt anhængertræk
opbevaring.......................................... 303
Afvisere...................................................... 86
AIRBAG ............................................... 28, 29
Airbag
aktivering/deaktivering, PACOS........... 30
førerside.......................................... 28, 36
passagerside............................ 29, 30, 36
Airbag-system........................................... 28
advarselssymbol................................... 27
Aircondition-anlæg.................................. 121
Aktive Xenon-forlygter............................... 84
Aktiv parkeringshjælp..............................
Begrænsninger...................................
betjening.............................................
funktion...............................................
Symboler og meddelelser...................
242
246
244
243
247
Aktivt chassis - FOUR-C.......................... 171
422
Aktivt fjernlys............................................. 82
Alarm........................................ 167, 168, 169
alarmindikator..................................... 168
alarmsignaler...................................... 169
automatisk genaktivering.................... 168
fjernbetjening virker ikke..................... 168
kontrol af alarm................................... 150
reduceret alarmniveau........................ 169
Alkolås..................................................... 254
Allergi- og astmafremkaldende stoffer.... 114
All Wheel Drive (firehjulstræk).................. 284
Anbefalet barnebeskyttelse
tabel...................................................... 40
Anhænger................................................ 300
kørsel med anhænger......................... 300
ledning........................................ 300, 301
slinger................................................. 306
Anhænger-stabilisator..................... 172, 306
Anhængertræk
aftageligt, afmontering........................ 305
aftageligt, fastgøring........................... 304
Anhængertræk, se Trækanordning.......... 302
Anhængertræk - aftageligt
fastgøring/afmontering............... 304, 305
Antispin.................................................... 171
Antiudskridningsfunktion......................... 171
12 Alfabetisk stikordsregister
Automatgearkasse........................... 267, 270
anhænger............................................ 302
bugsering og bjergning....................... 308
manuelle gearpositioner (Geartronic). 267
Automatisk genlåsning............................ 160
AWD, firehjulstræk................................... 284
B
Bagagerum
bagageskjuler.....................................
befæstelsespunkter............................
Belysning..............................................
beskyttelsesnet...................................
144
140
88
142
Bagageskjuler.......................................... 144
Bagklap
låsning/oplåsning................................ 163
Bagrude, elopvarmning............................. 94
Bagsæde
elopvarmning...................................... 119
Bakgearsspærre...................................... 266
Baklys
placering............................................. 351
Barnestol.................................................... 38
anbefalede............................................ 40
integreret totrins selepude.................... 44
ISOFIX fastspændingssystem til barnestole..................................................
størrelsesklasser for barnestole med
ISOFIX fastspændingssystem..............
typer......................................................
øvre befæstelsespunkter for barnestole......................................................
Batteri......................................................
Advarselssymboler.............................
fjernbetjening/PCC.............................
starthjælp............................................
Symboler på batteriet.........................
vedligeholdelse...................................
47
48
49
51
355
356
154
264
356
355
tunneldetektering.................................. 80
tågebaglys............................................ 85
Belysning, udskiftning af pære................
bagagerum.........................................
blinklys, for.........................................
fjernlys (biler med aktive xenon-forlygter).......................................................
fjernlys (biler med halogen-forlygter)..
makeup-spejl......................................
nummerpladebelysning......................
nærlys (biler med halogen-forlygter)...
pærefatning bag: blinklys bag, tågebaglys og baklys.................................
347
351
350
349
349
352
351
349
350
Belastningstal.......................................... 316
Benzinkvalitet........................................... 296
Belysning................................................. 346
Aktive Xenon-forlygter.......................... 84
ankomstlys.................................... 89, 149
belysningsautomatik, kabine................ 88
Betjeningsknapper................................ 87
Displaybelysning................................... 79
fjern-/nærlys......................................... 81
i kabine................................................. 87
Instrumentbelysning............................. 79
kurvelys................................................. 84
kørelys.................................................. 80
Lyshøjderegulering............................... 79
orienteringslys...................................... 88
positions-/parkeringslys....................... 79
pærer, specifikationer......................... 352
Beskyttelsesgitter.................................... 143
12
Beskyttelsesnet....................................... 143
Bilindtræk................................................. 375
Bilpleje..................................................... 373
Bilpleje, læderindtræk.............................. 376
Bilvask..................................................... 373
Bioætanol E85......................................... 298
Bjergning.................................................. 310
Blinklys....................................................... 86
BLIS................................................. 248, 249
Blokeret låsestilling.................................. 164
deaktivering........................................ 164
midlertidig deaktivering...................... 165
423
12 Alfabetisk stikordsregister
Blæser
ECC.................................................... 120
Bremselygte............................................... 85
Bremse- og koblingsvæske..................... 344
12
Bremser........................................... 284, 285
blokeringsfri bremser, ABS................. 285
Bremselygte.......................................... 85
bremsesystem............................ 284, 285
håndbremse........................................ 287
nødbremseforstærkning, EBA ........... 286
nødbremselys....................................... 85
påfyldning af bremsevæske............... 345
symboler på kombiinstrumentet......... 284
Displaybelysning........................................ 79
Børnesikkerhedslås......................... 165, 166
Driver Alert System.................................. 219
C
Dug
behandling af ruderne......................... 112
Kondensvand i forlygter...................... 373
Chassisindstillinger.................................. 171
City Safety™............................................ 201
Bremsevæske
kvalitet og kapacitet........................... 395
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 114
Brændstof................................ 295, 296, 298
brændstoffilter.................................... 297
brændstofforbrug............................... 397
brændstoføkonomi............................. 321
Corner Traction Control........................... 172
Brændstofdrevet varmer
Direkte start/slukning.......................... 127
timer.................................................... 127
Brændstoftank
kapacitet............................................. 396
Bugsering................................................. 307
bugseringsøje..................................... 309
Bugserøje................................................. 309
424
Børn
barnestol og airbag............................... 44
barnestol og sideairbag........................ 32
børnesikkerhedslås............................... 38
placering i bilen..................................... 44
sikkerhed........................................ 32, 38
CO2-udslip............................................... 397
CTA.......................................................... 250
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 114
D
Defroster.................................................. 122
Detektering af cyklist............................... 209
Diesel....................................................... 296
brændstofstop.................................... 296
Dieselpartikelfilter.................................... 299
Donkraft................................................... 314
Driftsbremsen.................................. 284, 285
Driver Alert Control.................................. 219
betjening............................................. 220
Dytte.......................................................... 77
Dæk
dæklapning......................................... 326
dæktryksovervågning......................... 323
mønsterdybde.................................... 315
omdrejningsretning............................. 312
slidindikatorer..................................... 313
Specifikationer.................................... 401
tryk.............................................. 321, 401
vedligeholdelse................................... 312
Vinterdæk........................................... 315
Dækstørrelse........................................... 316
Dæktryksetiket......................................... 321
Dæktryksovervågning..............................
Aktivere...............................................
anbefalinger........................................
deaktivere...........................................
Justere................................................
323
325
325
325
324
12 Alfabetisk stikordsregister
lavt dæktryk........................................ 324
punkteringskørbare dæk (SST)........... 325
ERS - Fjernstart....................................... 260
Etiketter.................................................... 380
E
F
ECC, elektronisk klimaanlæg................... 118
Fartbegrænser......................................... 178
alarm ved overskridelse af hastighed. 180
kom i gang.................................. 178, 179
midlertidig deaktivering...................... 179
slukning.............................................. 180
Eco Cruise............................................... 282
EcoGuide................................................... 63
ECO-tryk.................................................. 401
Effekt........................................................ 387
Fjernbetjeningssystem,
typegodkendelse..................................... 406
Fjernbetjent startspærre.......................... 148
Fjernlys, automatisk aktivering.................. 82
Fjernstart - ERS....................................... 260
Ekstravarmer
brændstofdrevet................................. 131
elektrisk...................................... 131, 132
Fartpilot....................................................
genoptag indstillet hastighed.............
midlertidig deaktivering......................
slå fra..................................................
styring af hastighed............................
Elbetjent soltag.......................................... 97
Farvekode, lak......................................... 377
Forrude
elopvarmning...................................... 122
Elbetjent sæde........................................... 72
Fejlfinding
Adaptiv fartpilot.................................. 195
Forrude, elopvarmning.............................. 94
Ejermanual, miljømærkning....................... 21
Elektrisk parkeringsbremse
lav batterispænding............................ 287
Elektronisk klimaanlæg - ECC................. 118
Elektronisk startspærre............................ 147
Elopvarmning
Bagrude................................................ 94
rat.......................................................... 77
sidespejle.............................................. 94
Sæder................................................. 119
Elsystem.................................................. 404
181
183
182
183
182
Fjernbetjening.................................. 146, 147
aftageligt nøgleblad.................... 151, 152
batteriudskiftning................................ 154
funktioner............................................ 148
mistet.................................................. 146
Rækkevidde................................ 149, 156
Fejlfinding for kamerasensor................... 203
Fejlmeddelelser
Adaptiv fartpilot.................................. 196
Driver Alert Control............................. 222
Lane Departure Warning..................... 227
LKA..................................................... 233
se Meddelelser og symboler...... 196, 288
Fejlmeddelelser i BLIS............................. 252
Firehjulstræk, AWD.................................. 284
Flexifuel.................................................... 263
12
Fodgængerbeskyttelse............................ 207
Forlygter................................................... 347
Forrudesprinkling....................................... 90
Forrudeviskere........................................... 89
Regnsensor........................................... 90
FOUR-C - Aktivt chassis.......................... 171
Frakobling af gearvælgerspærring........... 272
FSC, miljømærkning.................................. 21
Fælg, dimensioner................................... 315
Fælge
Rengøring........................................... 374
425
12 Alfabetisk stikordsregister
Førstehjælp.............................................. 323
Førstehjælpskasse................................... 323
G
Gardinairbag........................................ 33, 36
Gearindikator........................................... 266
12
Gearkasse................................................ 265
automatisk.................................. 267, 270
manuel................................................ 265
H
Handskerum............................................ 137
låsning................................................ 163
Hastighedsklasser, dæk.......................... 317
Hill Start Assist........................................ 273
Hjul
afmontering......................................... 317
montering............................................ 320
Snekæder........................................... 315
Geartronic................................................ 267
Hjulbolte................................................... 314
låsbare................................................ 314
Gearvælgerspærring................................ 272
Horn........................................................... 77
Gearvælgerspærring, mekanisk frakobling........................................................... 272
Hukommelsesfunktion i sæde................... 73
Genindstilling af rudehejs.......................... 92
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 91
Glas
lamineret/forstærket............................. 21
Håndbremse............................................ 287
Glat.......................................................... 293
Høj motortemperatur............................... 300
Håndtering af meddelelser...................... 101
Indstilling af rat.......................................... 76
Indstilling af tidsafstand........................... 198
Indvendigt bakspejl.................................... 95
automatisk nedblænding...................... 95
Informationsdisplay............................. 59, 60
Informationsknap, PCC........................... 150
Instrumentbelysning, se Belysning............ 79
Instrumenter og knapper..................... 53, 56
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 56
venstrestyret bil.................................... 53
Interior Air Quality System (IAQS)
luftrensning......................................... 114
Intervalviskning.......................................... 90
J
Jakkeholder............................................. 136
Glat føre................................................... 293
Gode råd om kørsel................................. 293
GSI - Gearvælgerhjælp............................ 266
I
IAQS - Interior Air Quality System........... 114
Indikering ved låsning ............................. 147
Indkøbsposeholder ................................. 141
Indlægsmåtter.......................................... 137
Indstilling af forlygternes lyshøjde............. 79
426
K
Kabinebelysning, se Belysning.................. 87
Kabinefilter............................................... 113
Kabinevarmer........................................... 126
Kamerasensor.................................. 203, 215
12 Alfabetisk stikordsregister
Katalysator............................................... 297
Bjergning............................................ 308
Kompas..................................................... 95
kalibrering............................................. 96
Keyless drive.... 155, 156, 157, 158, 159, 258
Kondensvand i forlygter........................... 373
Keyless - låsning...................................... 157
Kontrol af oliestand.................................. 338
L
Keyless - oplåsning................................. 158
Kontrolsymboler............................ 60, 62, 64
Klemmesikring, soltag............................... 98
Kurvelys..................................................... 84
Klima
automatisk regulering.........................
faktisk temperatur...............................
generelt...............................................
personlige indstillinger........................
sensorer..............................................
temperaturregulering..........................
Kørselsstatistik........................................ 110
Køassistent.............................................. 190
Lak
farvekode............................................ 377
lakskader og udbedring...................... 377
120
112
112
115
113
121
Kølemiddel............................................... 346
Lamineret glas........................................... 21
Kølesystem.............................................. 291
overophedning.................................... 291
Lane Departure Control................... 224, 225
Kølevæske
kapacitet og kvalitet........................... 392
Klimaanlæg
reparation........................................... 346
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 343
Lastning
bagagerum.........................................
generelt...............................................
lang last..............................................
taglast.................................................
Knapper, lys............................................... 77
Kørebaneassistent
betjening..................... 225, 226, 231, 232
Knapper på rattet....................................... 76
Kørecomputer.......... 102, 103, 106, 109, 110
Kollision..................................................... 37
Køreklar vægt.......................................... 384
Kollisionsadvarsel............................ 207, 208
betjening............................................. 212
detektering af fodgængere................. 211
funktion............................................... 208
generelle begrænsninger.................... 213
Radarsensor............................... 192, 201
Kørelys....................................................... 80
Kollisionsadvarsel med Automatisk
bremsning................................................ 207
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 385
trækvægt............................................ 385
Kombiinstrument................................. 59, 60
Kørsel.......................................................
kølesystem..........................................
med anhænger...................................
med åben bagklap..............................
293
291
300
292
Kørsel i vand............................................ 291
Lasersensor............................................. 204
12
139
139
140
140
Lav oliestand............................................ 338
LKA - Vognbaneassistent................ 229, 230
Luftfordeling............................................. 115
recirkulation........................................ 123
tabel.................................................... 124
Luftkvalitetssystem IAQS......................... 114
Luftrensning
kabine................................. 113, 114, 115
materiale............................................. 115
Lysindikeringer, PCC............................... 150
Lyskegle, tilpasning................................... 89
427
12 Alfabetisk stikordsregister
Lyskontakt................................................. 77
Læderindtræk, vaskeanvisning................ 376
Lås
låsning................................................ 160
manuel låsning.................................... 161
oplåsning.................................... 160, 161
Låsbare hjulbolte..................................... 314
Lås-indikator............................................ 147
12
Låsning/oplåsning
bagklap............................................... 163
handskerum........................................ 163
indefra................................................. 161
M
Motor- og kabinevarmer
Direkte start/slukning.......................... 127
meddelelser........................................ 129
timer.................................................... 127
Menuhåndtering
Kombiinstrument.................................. 98
menuoversigt........................................ 99
Motorrum
Kølevæske..........................................
olie......................................................
oversigt...............................................
servostyringsolie.................................
Midlertidig dæklapning.................... 326, 327
efterkontrol......................................... 330
pumpning af dæk............................... 331
udførelse............................................. 328
Motorolie.......................................... 338, 389
filter..................................................... 338
kvalitet og kapacitet........................... 390
ugunstige kørselsforhold.................... 389
343
338
336
345
Motorspecifikationer................................ 387
Motorvarmer.................................... 126, 263
Makeup-spejl............................................. 87
Midlertidigt dæklapningssæt
oversigt............................................... 327
placering............................................. 327
tætningsvæske................................... 331
Maks. taglast........................................... 384
Miljømærkning, FSC, ejermanual............... 21
Målepind, elektronisk....................... 341, 342
manuel gearkasse....................................
anhænger............................................
bugsering og bjergning.......................
GSI - Gearvælgerhjælp.......................
Motor
overophedning....................................
slå fra..................................................
Start/Stop...........................................
starte...................................................
Målere
brændstofmåler.............................. 59, 60
omdrejningstæller........................... 59, 60
speedometer................................... 59, 60
Makeupspejl............................................ 137
265
301
308
266
Manuelle gearpositioner (Geartronic)....... 267
Meddelelser
informationsdisplay............................ 100
Meddelelser i BLIS................................... 252
428
Meddelelser og symboler
Adaptiv fartpilot.................................. 196
Driver Alert Control............................. 222
Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning................................... 206, 217
Lane Departure Warning..................... 227
LKA..................................................... 233
Motor- og kabinevarmer..................... 129
300
259
273
258
Motorbremsekontrol................................ 172
Motorhjelm, åbning.................................. 336
MY CAR................................................... 101
Mønsterdybde......................................... 315
Mål........................................................... 383
12 Alfabetisk stikordsregister
N
Nakkestøtte
bagsædets midterplads........................ 74
nedslåning...................................... 74, 75
Nulstilling af sidespejle.............................. 93
Nulstilling af triptællere............ 105, 107, 109
Nær-/fjernlys, se Belysning........................ 81
Oplåsning
indefra................................................. 161
udefra.................................................. 160
PCC - Personal Car Communicator
funktioner............................................ 148
Rækkevidde................................ 151, 156
Oplåsning med nøgleblad........................ 158
Piskesmældsskader, WHIPS..................... 33
Opvarmede sprinklerdyser........................ 90
Pletter...................................................... 375
Orienteringslys........................................... 88
Polering.................................................... 374
Overophedning........................................ 300
Positions-/parkeringslys............................ 79
PowerGuide............................................... 63
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 322
Førstehjælpskasse.............................. 323
P
Nøgle....................................... 146, 147, 159
PACOS....................................................... 30
Punkteringskørbare dæk......................... 325
Nøgleblad........................................ 151, 152
Padle på rattet........................................... 76
Pærer, se Belysning......................... 346, 347
Nøglefri start (keyless drive) 155, 156,
157,
158,
159,
Panelbelysning........................................... 79
Påmindelse om sikkerhedssele................. 26
Powershift gearkasse...................... 270, 308
Privatlåsning............................................ 153
258
Panikfunktion........................................... 149
Nøglepositioner......................................... 69
PAP - Aktiv parkeringshjælp.................... 242
Parkeringsbremse.................................... 287
O
Olie, se også Motorolie.................... 389, 390
Omdrejningsretning................................. 312
Opbevaringsplads
handskerum........................................ 137
Jakkeholder........................................ 136
tunnelkonsol....................................... 136
Opbevaringspladser i kabinen................. 134
Q
Parkeringsbåshjælp - PAP....................... 242
Queue Assist............................................ 190
Parkeringshjælp.......................................
bagud..................................................
fejlindikation........................................
funktion...............................................
parkeringshjælp-sensorer...................
R
235
236
238
235
238
Parkeringskamera.................................... 239
Indstillinger......................................... 241
12
Radarsensor............................................ 184
Begrænsninger........................... 192, 193
Rat............................................................. 76
elopvarmning........................................ 77
Indstilling af rat..................................... 76
429
12 Alfabetisk stikordsregister
padle..................................................... 76
Tastatur................................................. 76
Ratlås defekt............................................ 259
Sammenstød, se Kollision......................... 37
Regenerering........................................... 299
Selepude
nedslåning............................................ 47
opslåning.............................................. 45
siddestilling........................................... 44
Regnsensor................................................ 90
Relæ-/sikringsboks, se Sikringer............. 360
12
S
Rengøring
bilvask.................................................
Fælge..................................................
indtræk................................................
sikkerhedsseler...................................
Vask i vaskehal...................................
373
374
375
377
373
Selestrammere..................................... 26, 36
Self Supporting run flat Tires (SST)......... 325
Sensus....................................................... 68
Serviceprogram....................................... 333
Servicestilling........................................... 353
Reservehjul.............................................. 317
montering............................................ 320
Servostyringsolie
kvalitet................................................ 395
Rudehejs.................................................... 91
Sideairbag, SIPS.................................. 31, 36
Ruder og spejle.................................. 21, 375
Sidespejle..................................................
automatisk nedblænding......................
der kan drejes ind elektrisk...................
elopvarmning........................................
indvendigt.............................................
Kompas................................................
udvendige.............................................
Rustbeskyttelse....................................... 375
Ryglæn....................................................... 72
forsæde, slå ned................................... 72
Ryglæn, bagsæde, slå ned........................ 75
93
94
94
94
95
95
93
25
25
26
26
24
Sikkerhedstilstand..................................... 37
flytning.................................................. 38
startforsøg............................................ 37
Sikringer................................................... 360
bagagerum......................................... 370
generelt............................................... 360
kold zone............................................ 371
motorrum............................................ 362
skift..................................................... 360
Start/Stop........................................... 371
under handskerum...................... 366, 368
Sikringsboks............................................ 360
SIPS-bag................................................... 31
Slidindikatorer.......................................... 313
Slukning af motor.................................... 259
Sodfilter................................................... 299
SODFILTER FULDT................................. 299
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk...... 94
Solskærm, soltag....................................... 98
Sikkerhedslås
børn...................................................... 38
Soltag
Klemmesikring......................................
Solskærm..............................................
Ventilationsstilling.................................
åbning og lukning.................................
Sikkerhedssele........................................... 23
Bagsæde.............................................. 26
430
graviditet...............................................
løsne.....................................................
påmindelse om sikkerhedssele............
selestrammere......................................
spænde.................................................
98
98
97
97
12 Alfabetisk stikordsregister
Spin control............................................. 171
Stol, se Sæder........................................... 71
Sprinklerdyser, opvarmede........................ 90
Styrestyrke, hastighedsafhængig............ 252
Sprinklere
Bagrude................................................ 91
Forrude................................................. 90
sprinklervæske, påfyldning................. 355
Styrestyrkeniveau, se Styrestyrke........... 252
Sprinklervæske
kapacitet............................................. 395
Symboler og meddelelser
Adaptiv fartpilot.................................. 196
Driver Alert Control............................. 222
Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning................................... 206, 217
Lane Departure Warning..................... 227
LKA..................................................... 233
Sprinklervæske, påfyldning..................... 355
Stabilitets- og traktionskontrolsystem
betjening............................................. 172
Stabilitets- og
traktionssikringssystem................... 171, 174
Stabilitetssystem..................................... 171
Start/Stop................................................ 273
Funktion og betjening......................... 274
motoren standser ikke........................ 276
Startbatteri....................................... 292, 405
overbelastning.................................... 292
specifikation........................................ 405
Symboler
Advarselssymboler......................... 60, 62
Kontrolsymboler....................... 60, 62, 64
System
udløser.................................................. 36
Sæder........................................................ 71
elbetjente.............................................. 72
elopvarmning...................................... 119
Nakkestøtter bag.................................. 74
slå ryglæn ned, bag.............................. 75
slå ryglæn ned, for................................ 72
T
Taglast, maks. vægt................................ 384
Tankning
Påfyldning...........................................
rankdækselklap, manuel åbning.........
tankdæksel.........................................
tankdækselklap..................................
294
294
294
294
Temperatur
faktisk temperatur............................... 112
Temperaturregulering.............................. 121
Tilpasning af køreegenskaber.......... 171, 252
Tilpasning af lyskegle................................. 89
Active Bending Lights .......................... 89
Totalvægt................................................. 384
TPMS - Tyre Pressure Monitoring (dæktryksovervågning).................................... 323
Traction control........................................ 171
Starthjælp................................................ 264
Trafikskilt-information.............................. 175
Begrænsninger................................... 177
betjening............................................. 175
Startspærre.............................................. 147
Transmission............................................ 265
Stemningsbelysning.................................. 88
Transmissionsolie
kapacitet og kvalitet........................... 393
Stenslag og ridser.................................... 377
Stikkontakt............................................... 138
bagagerum......................................... 141
12
Transponder.............................................. 17
Triptællere.................................................. 68
Triptællere, nulstilling............... 105, 107, 109
431
12 Alfabetisk stikordsregister
Trækanordning................................ 302, 303
Specifikationer.................................... 303
V
Væsker, kapacitetsoplysninger 392, 393,
395,
396
Trækvægt og kugletryk............................ 385
Vandafvisende lag, rengøring.................. 375
Væsker og olier........................ 392, 393, 395
TSA - anhænger-stabilisator ........... 172, 306
Vand- og smudsafvisende yderlag.......... 375
Tunneldetektering...................................... 80
Varighed for ankomstlys.................... 89, 149
Tunnelkonsol........................................... 136
12 V-kontakt....................................... 138
cigarettænder og askebæger............. 136
Varmereflekterende forrude....................... 17
W
Vask i vaskehal........................................ 373
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 34
piskesmældsbeskyttelse................ 33, 36
siddestilling........................................... 35
Typebetegnelser...................................... 380
12
Typegodkendelse
Bluetooth®..........................................
dæktryksovervågning.........................
fjernbetjeningssystem.........................
radarsystem........................................
Ventilation................................................ 115
408
406
406
407
Tætningsvæske....................................... 331
Tågelys
bag........................................................ 85
U
432
Vedligeholdelse
rustbeskyttelse................................... 375
Vibrationsdæmper................................... 302
Vinterdæk................................................ 315
Vinterkørsel.............................................. 293
Y
353
354
353
353
354
Ydermål................................................... 383
Viskere og sprinklere................................. 89
Økonomikørsel......................................... 299
Viskerblade..............................................
Rengøring...........................................
Servicestilling......................................
skift.....................................................
skifte bagrude.....................................
Vognbaneassistent - LKA................ 229, 230
Udetemperaturmåler.................................. 67
Voksning.................................................. 374
Udluftningsfunktion.......................... 112, 162
Volvo Sensus............................................. 68
Udslip af kuldioxid................................... 397
udstødningsgasser, giftige, suges ind..... 292
Vægt
køreklar vægt...................................... 384
Ur, indstilling.............................................. 68
Værktøj.................................................... 314
Ø
Volvo Car Corporation TP 16672 (Danish), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement