Volvo | V60 Twin Engine | Quick Guide | Volvo V60 Twin Engine 2018 Quick Guide

Volvo V60 Twin Engine 2018 Quick Guide
QUICK GUIDE
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de
øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster.
Følgende symboler betyder:
Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.
Trinvise anvisninger.
Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.
Advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster, der skal læses, kan findes på sidste side.
Ekstraudstyr angives med en stjerne *.
Instruktionsvejledningen kan findes som trykt bog og digitalt på bilens skærm, på internettet og som
mobilapplikation. Mobilapplikationen indeholder hele instruktionsvejledningen og instruktionsvideoer og den har
flere stier med tekst og billede. Mobilappen hentes til mobile enheder fra App Store eller Google Play.
Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
01 Din hybridbil
05 Funktioner i din bil
Køretilstand
Opladning
Forkonditionering
Mobilapplikation
Klimaknapper
Lyspanel
Kombiinstrument
Infotainmentsystem
Telefon*
Internet*
Ekstern lydenhed
Knapper i midterkonsollen
Indstillinger i menusystem
Værksted/bestille service*
02 Start og kør
Fjernbetjening
Keyless* låsesystem
Start og stop af motor
Parkeringsbremse
Viskere
06 Tips
03 Førerstøtte i din bil
Fodgængerbeskyttelse*
04 Dit førermiljø
Indstille rat
Indstille sæde
Tanke
Pleje af bilen
Opbevaringspladser
AUX-/USB*- og 12 V-kontakter
Hvilke køretilstande kan jeg vælge?
01
Bilen drives af to motorer – en elektrisk og en diesel. Der
kan vælges forskellige køretilstande. ”Forkert” køretilstand
kan ikke vælges – bilen vender tilbage til HYBRIDtilstanden, hvis visse betingelser ikke er opfyldt. Dioden i
hybridknappen tændes i så fald.
HYBRID
Dette er bilens forudindstillede køretilstand. Begge
motorer bruges – individuelt eller parallelt. En
computer afgør, hvad der er passende i hvert enkelt
tilfælde.
PURE
Bilen drives af elmotoren. Aircondition er slået fra for
at få den længst mulige kørestrækning.
Dieselmotoren starter automatisk, når føreren
forlanger mere effekt, end elmotoren kan levere.
Dieselmotoren bruges også til at give firehjulstræk,
hvis det kræves, f.eks. ved start og i glat føre.
POWER
Giver den bedste reaktion og ydeevne, ved at både
elmotoren og dieselmotoren er aktiveret hele tiden.
Ved aktiv kørsel prioriteres kørsel i et lavere gear,
hvilket giver forsinket skifte.
AWD
Firehjulstræk aktiveres. Er primært beregnet til lav
hastighed på en glat vej, hvor bedre vejgreb og
trækkraft er nødvendig. Køretilstanden har også en
stabiliserende effekt ved højere hastigheder.
SAVE
Bevarer det aktuelle energiniveau i batteriet til senere
behov. Ved lavt opladningsniveau vil batteriet også
blive opladt til et niveau svarende til ca. 20 km kørsel
med el. Vælg PURE, når eldrift ønskes.
Hvor ligger ladekablet?
01
Ladekablet er placeret i opbevaringsrummet under
gulvlemmen i bagagerummet.
Hvordan åbner og lukker jeg ladestikkets klap? 01
Tryk den bageste del af klappen ind, og slip.
Slå klappen ud.
Træk ladestikkets dæksel løs, og fastgør det på
klappens inderside.
Lukning af ladestikkets klap foretages i omvendt
rækkefølge.
Hvordan fungerer ladekablets kontrolenhed?
Tændt symbol: Viser valgt ladestrøm.
Tændt symbol: Kablet tilsluttet til 230 V.
Øger ladestrømmen.
Mindsker ladestrømmen.
Tændt symbol: Kablet tilsluttet til bilen.
01
Hvordan starter jeg opladning?
01
Tilslut ladekablet til 230 V-kontakten.
Hæv/sænk ladestrømmen på kontrolenheden.
Påvirker ladetid og forkonditionering.
Tilslut ladekablet til bilen – kablet låses automatisk
fast i ladestikket.
Når du trykker på fjernbetjeningens ankomstlysknap
, viser kombiinstrumentet den resterende opladningstid.
Ladestatus angives af ladestikkets lamper og Volvo On
Call-appen*.
Ankomstlys skal være aktiveret i MY CAR – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan afslutter jeg opladning?
01
Lås bilen op med fjernbetjeningens oplåsningsknap
Tag ladekablet ud af bilen.
Tag ladekablet ud af 230 V-kontakten.
Læg ladekablet på plads igen i opbevaringsrummet
under gulvlemmen i bagagerummet.
Ladekablet låses automatisk fast i ladestikket et stykke tid
efter oplåsning, hvis det ikke fjernes. Åbn låsen/spærren
med fjernbetjeningens oplåsningsknap.
Hvad viser ladestikkets lys?
Hvidt konstant: Led-lys
Gult konstant: Standby
Grønne korte blink: Opladning af batteri med lav
opladning
Grønne lange blink: Opladning af batteri med høj
opladning
Grøn konstant hhv. slukket: Opladning klar
Blåt: Timer slået til
Rødt: Fejl
01
Hvordan aktiverer jeg forkonditonering?
01
Forkonditionering anvendes til at opvarme/afkøle kabinen
inden en planlagt afrejse og aktiveres via direkte start
i kombiinstrumentet, fjernbetjeningen* eller Volvo On
Call-appen. Denne anvendes også til at optimere bilens
elektriske drivsystem, før afgang.
Aktivere via kombiinstrumentet:
Tryk på OK på venstre kontaktarm.
Drej fingerhjulet* til Forindst. af temp., og tryk på OK.
Vælg mellem Direkte start, Timer, Udendørs parker
eller Indendørspark.. (Kan kun aktiveres, hvis bilen
oplades med ladekablet). Bekræft med OK.
Aktivere via fjernbetjeningen*:
–– Tryk på sikkerhedsbelysningsknappen
i ca.
2 sekunder. Bilens blinklys afgiver 5 korte blink, som
følges af et vedvarende lys, når forkonditioneringen er
aktiveret.
Kontrollere status via fjernbetjeningen* (se
illustration):
–– Tryk på informationsknappen i ca 2 sekunder. Rød
indikatorlampe afgiver 5 korte blink, som følges af
et vedvarende lys, når forkonditioneringen er aktiv.
Kontrollen fungerer kun, når der er mobildækning eller
internetopkobling.
For mere information om betjening af
aktivering via appen – se Volvo On Call* i
instruktionsvejledningen.
Hvad kan jeg gøre med Volvo On Call*-appen? 01
Appen Volvo On Call kan bruges hvor som helst og
når som helst. Med et enkelt tryk på en knap på den
mobile enhed kan bilen lokaliseres og låses på afstand,
kombiinstrument og ladestatus kan kontrolleres, og
forkonditionering kan indstilles.
Appen opdateres løbende. For mere information – se
Volvo On Call* i instruktionsvejledningen.
Hvordan fungerer fjernbetjeningen?
02
Låser døre og bagklap op og deaktiverer alarmen.
Funktionen kan indstilles i MY CAR.
Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen.
Ankomstlys.
Låser kun bagklappen op og deaktiverer alarmen.
Information*.
Panikfunktion.
Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for
bl.a. sidespejle og elbetjent førersæde* – se
instruktionsvejledningen.
Hvad viser fjernbetjeningens
indikeringslamper*?
02
Grønt vedvarende lys: Bilen er låst.
Gult vedvarende lys: Bilen er ulåst.
Rødt vedvarende lys: Alarmen er udløs, siden bilen
blev låst.
Rødt lys blinker skiftevis i begge indikatorlamper:
Alarmen er udløst for mindre end 5 minutter siden.
Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?
Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen.
Låse og aktivere alarm
–– Rør ved et af de eksterne dørhåndtags bageste
del, eller tryk let på den mindste af bagklappens to
gummibelagte knapper.
Låse op og deaktivere alarm
–– Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige
måde, eller tryk let på den største af bagklappens to
gummibelagte knapper.
02
Hvordan starter jeg motoren?
02
Sørg for, at ladekablet er fjernet, før bilen startes.
Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (gælder ikke
Keyless drive*).
Tryk bremsepedalen ned.
Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen, og
slip. Bilen er i drift, når tallene i speedometer eller
omdrejningstæller og sidemåler lyser.
Hvordan slukker jeg for motoren?
02
Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen –
motoren standser. Bilen er slået fra, når tallene i
speedometer eller omdrejningstæller og sidemåler er
slukket.
Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen (gælder
ikke Keyless drive*).
Hvordan bruger jeg parkeringsbremsen?
02
Aktivere
–– Tryk på knappen PUSH LOCK/PULL RELEASE –
symbolet begynder at blinke. Når det lyser konstant, er
parkeringsbremsen aktiveret.
Frakoble
Tryk bremsepedalen ned.
Træk i knappen PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Frakoble automatisk
–– Kør af sted (for biler med automatgearkasse kræves, at
føreren har sikkerhedsselen på).
Hvordan starter jeg rudeviskere og
regnsensor*?
02
Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for
et enkelt viskerslag.
Regnsensor Til/Fra.
Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
Visker bagrude – interval/normal.
For at løfte viskerbladene skal de være i
servicestilling – instruktionsvejledningen.
Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?
03
Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
og detektering af cyklister og fodgængere, der kan
advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og
fodgængere.
Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i
alle situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden,
og fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist
skjulte.
Det er vigtigt at forstå denne funktion – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan indstiller jeg rattet?
Frigør låsning af rattet.
Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
Lås rattet.
04
Hvordan indstiller jeg sædet?
04
Hævning/sænkning af sædehyndens forkant.
Hæve/sænke sædet.
Flytte sædet fremad/bagud.
Vippe ryglænet.
Ændre lændestøtten*.
Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
Hukommelsesknapper for elbetjent sæde*.
Gemme indstilling:
Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig
med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind. Hold
knapperne nede, indtil signalet høres, og der vises tekst
på kombiinstrumentet. Både sædets og sidespejlenes
positioner gemmes. Lændestøttens position gemmes ikke.
Sidespejlenes positioner og
hukommelsesindstillingerne (ikke lændestøtte)
for elbetjent sæde kan også gemmes i
fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.
Hvordan regulerer jeg temperaturen?
05
Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del
af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.
Tryk på AUTO for automatisk regulering af
luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser
AUTO KLIMA.
Tips: AUTO-indstillingen anbefales for optimal
klimakomfort. Ved regulering af blæserhastighed og
luftfordeling vil AUTO-indstillingen deaktiveres.
Hvordan afrimer jeg forruden?
05
Tryk for at aktivere luftstrømme til ruderne – dioden i
defrosterknappen lyser.
Næste tryk slår funktionen fra – ingen diode lyser.
Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling? 05
AUTO-indstilling giver følgende muligheder:
• Kørelyset skifter automatisk mellem kørelys og nærlys.
• Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.
• Automatisk fjernlys (AHB)* – som blænder ned
og aktiverer fjernlys automatisk eller tilpasser
fjernlyskeglen efter trafikforholdene – kan anvendes.
• Tunneldetektering* er aktiveret.
Hvilke funktioner vises på kombiinstrumentet? 05
Hybridbatterimåler vises ved Hybridtema. "Bobler”
vises, når elmotoren genererer effekt til batteriet.
Aktuelt ladeniveau.
Aktiv køretilstand.
Symbolet lyser, når dieselmotoren kører.
Hybridguide. Viser, hvor grænsen går, for at
dieselmotoren starter eller standser. Gasgivning (stor
nål) i forhold til tilgængelig elmotoreffekt (lille nål).
Hvordan betjenes kørecomputeren?
05
OK åbner kombiinstrumentets menu, bekræfter
meddelelsen eller menuvalget.
Fingerhjul bladrer mellem menuvalg og
kørecomputervalg.
RESET nulstiller dataene i de valgte kørecomputertrin, eller går bagud i menustrukturen.
Hvordan nulstiller jeg triptælleren?
05
Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise
triptæller T1 eller T2.
Foretag et langt tryk på RESET-knappen for at
nulstille den viste triptæller.
Hvordan ændres kombiinstrumentets
udseende?
05
Til kombiinstrumentet kan forskellige temaer vælges, f.eks.
Hybrid eller Eco.
For at skifte tema:
Tryk på venstre kontaktarms OK-knap, når bilen er i
gang.
Drej armens fingerhjul for at vælge menupunktet
Temaer, og tryk på OK.
Drej fingerhjulet for at vælge tema, og tryk på OK for
at bekræfte.
Temaet gemmes i fjernbetjeningens hukommelse*
– se instruktionsvejledningen.
Hvordan kan jeg tænde og slukke for
Infotainmentsystemet?
05
Et kort tryk aktiverer anlægget.
Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.
For at slukke for lyden: Tryk en gang kort – næste tryk
genaktiveret.
Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og
telefonfunktioner) startes/slås fra samtidigt.
Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet? 05
Tryk på RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* eller
* for at vælge hovedkilde. I denne tilstand vises
normalvisning for senest aktive kilde.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet* på rattet for
at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
Drej på TUNE eller på fingerhjulet for at navigere i
menuerne.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet at foretage et
valg i menuerne.
Tryk kort på EXIT for at gå tilbage i menusystemet,
afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.
Foretag et langt tryk på EXIT for at vende tilbage
til normal visning eller gå fra normal visning til
hovedkildevisning.
Tips:
For at gå til genvejsmenuen fra den normale visning skal
du trykke en gang på hovedkildeknappen. Tryk igen for at
gå tilbage til normal visning.
For mere information om betjening af systemet – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan kan jeg tilslutte en
Bluetooth®-telefon*?
05
I telefonkildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU.
Vælg Gør bilen synlig og bekræft med OK/MENU.
Aktiver Bluetooth® i mobiltelefonen. Find og forbind
bilen til telefonen.
Følg instruktionerne i mobiltelefonen og på skærmen.
Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.
Hvis registreringen af telefonen mislykkes – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?
05
Tilslut mobiltelefonen via Bluetooth® eller aktiver
internetdeling på telefonen for Wi-Fi-forbindelse. For
tilslutning via bilmodem placeres SIM-kortet i læseren
i handskerummet.
I MY CAR-kildens normale visning tryk på OK/MENU,
og vælg Indstillinger > Internetindstillinger >
Tilslut gennem. Vælg en tilslutningsmåde.
Wi-Fi: Opret forbindelse til netværket og indtast dets
adgangskode. Bilmodem: Indtast SIM-kortets pinkode.
For mere information om forbindelse – se
instruktionsvejledningen.
Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID*?
05
Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen.
Det giver dig adgang til forskellige tjenester, som f.eks.
personlig login på volvocars.com og mulighed for at sende
en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen.
Registrer eller håndter dit Volvo ID som følger:
Tryk to gange på tilslutningsknappen .
Vælg Apps > Indstillinger, og følg vejledningen på
skærmen.
For mere information om Volvo ID – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan bruger jeg apps, når bilen er
forbundet til internettet*?
05
Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a.
musiktjenester, internetradio, navigationstjenester og en
enkel webbrowser anvendes.
Tryk på tilslutningsknappen .
Vælg Apps, og tryk på OK/MENU for at vise
tilgængelige apps.
Vælg app, og bekræft med OK/MENU.
Nogle apps kræver indlogning med en separat konto fra
app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto
eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.
Hvordan ringer jeg op*?
05
I telefonkildens normale visning skal du indtaste det
ønskede nummer eller dreje fingerhjulet på rattet
nedad for at få adgang til telefonbogen og opad for
opkaldslisten.
Tryk på fingerhjulet for at ringe op.
Opkaldet afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at ringe op med telefonen – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan svarer jeg i telefonen*?
05
–– Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.
Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at besvare telefonen – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed?
05
Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB*indgangene i midterkonsollens opbevaringsrum.
I mediekildens normale visning skal du trykke på
MEDIA på midterkonsollen.
Drej TUNE til den ønskede lydkilde, og tryk på OK/
MENU.
For andre tilslutninger af ekstern enhed – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan gemmer jeg radiostationer på listen
over forudindstillede stationer?
05
Der kan gemmes 10 forudindstillede stationer pr.
frekvensbånd (f.eks. FM).
Stil ind på en station.
Hold en af forvalgsknapperne trykket inde i et par
sekunder. Lyden forsvinder i dette tidsrum og kommer
igen, når stationen er gemt.
Forvalgsknappen kan nu bruges.
For indstilling af radiostationer – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan angiver jeg en GPS*-destination?
Tryk på NAV for at starte navigationssystemet* – et
kort vises.
Tryk en gang til på NAV, og vælg Indstil adresse
med OK/MENU.
Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet
eller midterkonsollens numeriske tastatur.
Vælg derefter Indstil enkeltdestination eller Tilføj
som delmål, og tryk på OK/MENU.
For mere information og markedsafvigelser vedrørende
navigation – se instruktionsvejledningen.
05
Hvilke indstillinger kan foretages i
menusystemet?
05
I MY CAR betjenes mange af bilens funktioner, f.eks.
indstillinger af ur, sidespejle og låse. Turstatistik og
energistrømmen vises også grafisk. I MY CAR-kildens
normalvisning, tryk OK/MENU og vælg Hybrid:
• Køremåder: Bilens forskellige køretilstande forklares.
• Miljøguide: Her findes tips, gode råd og beskrivelse af
betydningen af økonomisk kørsel.
• Power flow: Viser hvilken motor, der driver bilen samt
viser energistrømmen.
Hvordan indstiller jeg uret?
05
I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU.
Vælg Indstillinger > Systemoptioner >
Tidsindstillinger.
Drej TUNE til Auto.tid, og tryk på OK/MENU for at
aktivere automatisk indstilling af uret.
Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den
korrekte tid i bilen.
Hvordan ringer jeg op til mit værksted eller
bestiller service*?
05
–– I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU og vælge Service og reparation.
Under Service og reparation findes oplysninger om dit
valgte værksted, som du har registreret via volvocars.com.
I Forhandlerinformation er der mulighed for at ringe
og sende bestillingsanmodninger til værkstedet. Det er
også muligt at opdatere værkstedsinformation og angive
værkstedet som rejsemål.
Gælder kun for visse markeder.
Hvordan tanker jeg?
06
–– Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne
tankdækselklappen – klappen åbnes, når knappen
slippes.
Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side
af bilen tankdækslet er placeret på.
Hvordan skal jeg vaske bilen?
06
Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal.
Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales
håndvask i bilens første måneder.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus
kan ridse lakken.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
06
Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet.
Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather
Care-kit én til fire gange om året. Lyst læderindtræk har
godt af at aftørres med fugtig klud hver uge. Volvo Leather
Care-kit kan købes hos en Volvo-forhandler.
Hvor findes opbevaringspladserne?
06
Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.
Instruktionsvejledningen viser flere
opbevaringspladser.
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne? 06
For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere,
skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I.
Lastrummets 12-V udtag* er altid strømførende.
Hvordan fungerer ladekablets kontrolenhed*?
Brug aldrig forlængerkabel. Oplad kun bilen fra jordede 230 V-stikkontakter. Fejlstrømsafbryderen i ladekablets kontrolenhed beskytter
bilen, men der kan være risiko for overbelastning på 230 V-nettet.
Hvordan starter jeg opladning?
Kontroller, at 230 V-kontakten har tilstrækkelig strømforsyning til opladning af elbiler. Via ladekablets kontrolenhed tilpasses
ladestrømmen til en styrke (6-16 A, afhængigt af markedet), hvor 230 V-kontakten ikke overbelastes.
Hvordan aktiverer jeg forkonditonering?
Ved Udendørs parker. udsender den brændstofdrevne varmer udstødning, men ikke ved Parkering indendørs, hvor den eldrevne varmer i
stedet aktiveres. Volvo anbefaler, at ved direkte start af forkonditionering at aktivere via fjernbetjeningen eller mobilen.
Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?
Brug af handsker kan hindre Keyless-funktionen på dørhåndtagene. Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og
afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.
Hvordan starter jeg motoren?
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart
kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen. Ved motorstart under normale forhold prioriteres bilens
elektriske drivmotor. Dieselmotoren forbliver slukket. Der er imidlertid situationer, hvor dieselmotoren starter i stedet – f.eks. ved en for lav
temperatur, eller hvis hybridbatteriet skal oplades.
Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?
Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler
kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist
skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt
og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.
Hvordan indstiller jeg rattet?
Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), inden kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.
Hvordan indstiller jeg sædet?
Indstil den rette kørestilling for førersædet inden kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at
undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.
Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?
Når internettet bruges, overføres data (datatrafik), hvilket kan medføre omkostninger. Aktivering af dataroaming kan medføre ekstra
gebyrer. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik. Tilslutte via bilmodem: For at undgå at skulle indtaste PINkoden, hver gang bilen startes, kan PIN-kodelåsen slås fra under punktet Bilmodem ved at fravælge Lås SIM-kort. Tilslut via Wi-Fi:
Bemærk, at visse telefoner slår internetdeling fra, efter at kontakten til bilen er afbrudt. Derfor skel internetdeling i telefonen aktiveres
igen, næste gang den skal bruges.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de
kan beskadige indtrækket.
Find flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
TP 24367 (Danish) AT 1717, MY18. Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12 V-kontakterne?
Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W), hvis én 12 V-kontakt bruges ad gangen i midterkonsollen. Hvis begge kontakter i
midterkonsollen bruges samtidig, gælder 7,5 A (90 W) pr. kontakt. Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) til 12 volt-kontakten i
bagagerummet.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising