Volvo V60 Plug-in Hybrid 2015 Late Quick Guide

Volvo V60 Plug-in Hybrid 2015 Late Quick Guide
WEB EDITION
QUICK GUIDE
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de
øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster.
Følgende symboler betyder:
Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.
Trinvise anvisninger.
Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.
Advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster, der skal læses, kan findes på sidste side.
Ekstraudstyr angives med en stjerne *.
Instruktionsvejledningen kan findes som trykt bog og digitalt på bilens skærm, på internettet og som mobilapplikation. Mobilapplikationen indeholder hele instruktionsvejledningen og instruktionsvideoer og den har flere stier
med tekst og billede. Mobilapplikationen hentes til mobile enheder fra App Store eller Google Play.
Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
01 Din hybridbil
05 Funktioner i din bil
Køretilstand
Klimaknapper
Opladning
Lyspanel
Forkonditionering
Kombiinstrument
Mobilapplikation
Infotainmentsystem
Telefon*
Internet*
02 Start og kør
Ekstern lydenhed
Fjernbetjening
Knapper i midterkonsollen
Keyless* låsesystem
Start og stop af motor
Indstillinger i menusystem
Værksted/bestille service*
Parkeringsbremse
Viskere
06 Tips
03 Førerstøtte i din bil
Fodgængerbeskyttelse*
Tanke
Pleje af bilen
Opbevaringspladser
AUX-/USB*- og 12 V-kontakter
04 Dit førermiljø
Indstille rat
Indstille sæde
Hvilke køretilstande kan jeg vælge?
01
Bilen drives af to motorer – en elektrisk og en diesel. Der
kan vælges forskellige køretilstande. "Forkert" køretilstand kan ikke vælges – bilen vender tilbage til HYBRIDtilstanden, hvis visse betingelser ikke er opfyldt. Dioden i
hybridknappen tændes i så fald.
HYBRID
Dette er bilens forudindstillede køretilstand. Begge
motorer bruges – individuelt eller parallelt. En computer afgør, hvad der er passende i hvert enkelt tilfælde.
PURE
Bilen drives af elmotoren. Aircondition er slået
fra for at få den længst mulige kørestrækning.
Dieselmotoren starter automatisk, når batteriet skal
oplades, eller når føreren beder om mere drivkraft,
end elmotoren kan levere. Dieselmotoren bruges
også til at give firehjulstræk, hvis det kræves, f.eks.
ved start og på glatte veje.
POWER
Giver den bedste reaktion og ydeevne, ved at både
elmotoren og dieselmotoren er aktiveret hele tiden.
Ved aktiv kørsel prioriteres kørsel i et lavere gear,
hvilket giver forsinket skifte.
AWD
Firehjulstræk aktiveres. Er primært beregnet til lav
hastighed på en glat vej, hvor bedre vejgreb og
trækkraft er nødvendig. Køretilstanden har også en
stabiliserende effekt ved højere hastigheder.
SAVE
Bevarer det aktuelle energiniveau i batteriet til senere
behov. Ved lavt opladningsniveau vil batteriet også
blive opladt til et niveau svarende til ca. 20 km kørsel
med el. Vælg PURE, når eldrift ønskes.
Hvor ligger ladekablet?
01
Ladekablet er placeret i opbevaringsrummet under gulvlemmen i bagagerummet.
Hvordan åbner og lukker jeg ladestikkets klap? 01
Tryk den bageste del af klappen ind, og slip.
Slå klappen ud.
Træk ladestikkets dæksel løs, og fastgør det på klappens inderside.
Lukning af ladestikkets klap foretages i omvendt
rækkefølge.
Hvordan fungerer ladekablets kontrolenhed*? 01
Tændt symbol: Viser den valgte ladestrøm.
Tændt symbol: Kablet tilsluttet til 230 V.
Øger ladestrømmen.
Mindsker ladestrømmen.
Tændt symbol: Kablet tilsluttet til bilen.
Hvordan starter jeg opladning?
01
Tilslut ladekablet til 230 V-kontakten.
Hæv/sænk ladestrømmen på kontrolenheden*.
Påvirker opladningstid og forkonditionering.
Tilslut ladekablet til bilen – kablet låses automatisk
fast i ladestikket.
Når du trykker på fjernbetjeningens ankomstlysknap , viser
kombiinstrumentet den resterende opladningstid. Ladestatus
angives via ladestikkets lys og Volvo On Call*-mobilappen.
Ankomstlys skal være aktiveret i MY CAR – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan afslutter jeg opladning?
01
Lås bilen op med fjernbetjeningens oplåsningsknap
Tag ladekablet ud af bilen.
Tag ladekablet ud af 230 V-kontakten.
Læg ladekablet på plads igen i opbevaringsrummet
under gulvlemmen i bagagerummet.
Ladekablet låses automatisk fast i ladestikket et stykke tid
efter oplåsning, hvis det ikke fjernes. Åbn låsen/spærren
med fjernbetjeningens oplåsningsknap.
Hvad viser ladestikkets lys?
Hvidt konstant: Led-lys
Gult konstant: Standby
Korte grønne blink: Opladning af lavt opladet batteri
Lange grønne blink: Opladning af velopladet batteri
Grønt konstant eller slukket: Opladning klar
Blåt: Timer slået til
Rødt: Fejl
01
Hvordan aktiverer jeg forkonditonering?
01
Forkonditionering bruges hovedsageligt til at optimere
bilens elektriske drivsystem før en planlagt afgang.
Funktionen opvarmer/afkøler kabinen og aktiveres via
direkte start på kombiinstrumentet, fjernbetjeningen*
eller Volvo On Call*-mobilappen.
Aktivere via kombiinstrumentet:
Tryk på OK på venstre kontaktarm.
Drej fingerhjulet* til Forindst. af temp., og tryk på
OK.
Vælg mellem Direkte start, Timer, Udendørs
parker. eller Indendørspark. (kan kun aktiveres, hvis
bilen oplades med ladekablet). Bekræft med OK.
Aktivere via fjernbetjeningen*:
i ca. 2 sekunder.
–– Tryk på knappen for ankomstlys
Der kommer fem korte blink fra bilens blinklys, som
derefter lyser konstant, når forkonditioneringen er
aktiveret.
Kontrollere status via fjernbetjeningen*: (se illustration)
–– Tryk på informationsknappen i ca. 2 sekunder. En rød
indikeringslampe giver fem korte blink, og lyser derefter konstant, når forkonditioneringen er aktiveret.
For mere information om betjening af aktivering via
mobil – se Volvo On Call* i instruktionsvejledningen.
Hvad kan jeg gøre med Volvo On Call*-appen? 01
Mobilapplikationen Volvo On Call kan bruges hvor som
helst og når som helst. Med et enkelt tryk på en knap på
mobilen kan bilen lokaliseres og låses på afstand, kombiinstrument og ladestatus kan kontrolleres, og forkonditionering kan indstilles.
Mobilappen opdateres løbende. For mere information – se
Volvo On Call* i instruktionsvejledningen.
Hvordan fungerer fjernbetjeningen?
02
Låser døre og bagklap op, og deaktiverer alarmen.
Funktionen kan indstilles i MY CAR.
Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen.
Ankomstlys.
Låser kun bagklappen op og deaktiverer alarmen.
Information*.
Panikfunktion.
Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a.
sidespejle og elbetjent førersæde* – se instruktionsvejledningen.
Hvad viser fjernbetjeningens
indikeringslamper*?
02
Grønt konstant lys: Bilen er låst.
Gult konstant lys: Bilen er ulåst.
Rødt konstant lys: Alarmen har været udløst, efter
bilen er blevet låst.
Rødt lys blinker skiftevis i begge indikerings-lamper:
Alarmen har været udløst for mindre end fem minutter siden.
Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?
02
Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen hele tiden.
Låse og aktivere alarm
–– Rør ved et af de eksterne dørhåndtags bageste del, eller
tryk let på den mindste af bagklappens to gummibelagte
knapper.
Låse op og deaktivere alarm
–– Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige
måde, eller tryk let på den største af bagklappens to
gummibelagte knapper.
Hvordan starter jeg motoren?
02
Sørg for, at ladekablet er fjernet, før bilen startes.
Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (gælder ikke
Keyless drive*).
Træd bremsepedalen helt ned.
Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen, og
slip. Elmotoren kører, når tallene i speedometer eller
omdrejningstæller og sidemåler lyser.
Hvordan slukker jeg for motoren?
02
Tryk kort på START/STOP ENGINE- knappen –
motoren standser. Elmotoren er slukket, når tallene i
speedometer eller omdrejningstæller og sidemåler er
slukket.
Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
Hvordan bruger jeg parkeringsbremsen?
02
Tilkoble
–– Tryk på knappen PUSH LOCK/PULL RELEASE –
symbolet begynder at blinke. Når det lyser konstant, er
parkeringsbremsen aktiveret.
Frakoble
Træd driftsbremsepedalen ned.
Træk i knappen PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Frakoble automatisk
–– Kør af sted (for biler med automatgearkasse kræves, at
føreren har sikkerhedsselen på).
Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor*? 02
Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for
et enkelt viskerslag.
Regnsensor Til/Fra.
Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
Visker bagrude – interval/normal.
For at løfte viskerbladene skal de være i servicestilling
– se instruktionsvejledningen.
Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?
03
Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan
advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og
fodgængere.
Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle
situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, og fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.
Det er vigtigt at forstå denne funktion – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan indstiller jeg rattet?
Frigør låsningen.
Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
Aktiver låsningen.
04
Hvordan indstiller jeg sædet?
04
Hæve/sænke sædehyndens forkant.
Hæve/sænke sædet.
Flytte sædet fremad/bagud.
Vippe ryglænet.
Ændre lændestøtten*.
Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
Hukommelsesknapper for elbetjent sæde*.
Gemme indstilling:
Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at
en af hukommelsesknapperne trykkes ind. Hold knapperne nede, indtil signalet høres, og der vises tekst på kombiinstrumentet. Både sædets og sidespejlenes positioner
gemmes. Lændestøttens position gemmes ikke.
Sidespejlenes positioner og
hukommelsesindstillingerne (ikke lændestøtte)
for elbetjent sæde kan også gemmes i
fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.
Hvordan regulerer jeg temperaturen?
05
Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del
af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.
Tryk på AUTO for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser AUTO
KLIMA.
Hvordan afrimer jeg forruden?
05
Tryk for at aktivere luftstrømme til ruderne – dioden i
defrosterknappen lyser.
Næste tryk slår funktionen fra – ingen diode lyser.
Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling? 05
AUTO-indstilling giver følgende muligheder:
• Kørelyset skifter automatisk mellem kørelys og nærlys.
• Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.
• Aktivt fjernlys (AHB)*, som blænder ned og aktiverer
fjernlys automatisk eller tilpasser fjernlyskeglen efter
trafikforholdene – kan anvendes.
• Tunneldetektering* er aktiveret.
Hvilke funktioner vises på kombiinstrumentet? 05
Hybridbatterimåler vises ved Hybridtema. Når elmotoren
genererer effekt til batteriet, vises der "bobler".
Aktuelt ladeniveau.
Aktiv køretilstand.
Symbolet lyser, når dieselmotoren kører.
Hybridguide. Viser, hvor grænsen går, for at dieselmotoren starter eller standser. Gasgivning (stor nål) i
forhold til tilgængelig elmotoreffekt (lille nål).
Hvordan betjenes kørecomputeren?
05
OK åbner kørecomputerens menuer, aktiverer de
valgte punkter og slukker for meddelelser.
Fingerhjul bladrer mellem kørecomputerens punkter.
RESET nulstiller dataene i de valgte kørecomputer-trin,
og går bagud i menustrukturen.
Hvordan nulstiller jeg triptælleren?
05
Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise triptæller T1 eller T2.
Foretag et langt tryk på RESET -knappen for at
nulstille den viste triptæller.
Hvordan ændres kombiinstrumentets
udseende?
05
Med kombiinstrumentet kan forskellige temaer vælges,
f.eks. Hybrid eller Eco.
For at skifte tema:
Tryk på venstre kontaktarms OK-knap, når motoren
kører.
Drej armens fingerhjul for at vælge menupunktet
Temaer, og tryk på OK.
Drej fingerhjulet for at vælge tema, og tryk på på OK
for at bekræfte.
Temaet gemmes i fjernbetjeningens hukommelse* –
se instruktionsvejledningen.
Hvordan kan jeg tænde og slukke for
Infotainmentsystemet?
05
Et kort tryk aktiverer anlægget.
Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.
For at slå lyden fra: Tryk kort, det næste tryk genaktiverer
lyden.
Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og
telefonfunktioner*) startes/slås fra samtidig.
Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet? 05
Tryk på RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* eller
* for at vælge hovedkilde. I denne indstilling vises
den sidste aktive kildes normale visning.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet* på rattet for
at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
Drej på TUNE eller på fingerhjulet for at navigere i
menuerne.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet at foretage
et valg i menuerne.
Tryk kort på EXIT for at gå tilbage i menusystemet,
afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.
Foretag et langt tryk på EXIT for at vende tilbage til
normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildevisning.
Tips:
For at gå til genvejsmenuen fra den normale visning skal
du trykke en gang på hovedkildeknappen. Tryk igen for at
gå tilbage til normal visning.
For mere information om betjening af systemet – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan kan jeg tilslutte en Bluetooth®
-telefon*?
05
I telefonkildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU.
Vælg Gør bilen synlig, og bekræft med OK/MENU.
Aktiver Bluetooth® i mobiltelefonen. Find og forbind
bilen til telefonen.
Følg instruktionerne i telefonen og på skærmen.
Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.
Hvis registreringen af telefonen mislykkes – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?
05
Forbind mobiltelefonen til bilen (se "Hvordan kan jeg
tilslutte en Bluetooth®-telefon?"), og aktiver tethering
i telefonen.
I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU, vælge Indstillinger > Internetindstillinger > Tilslut gennem. Vælg et af punkterne
Bilmodem, Wi-Fi eller Bluetooth.
Fremover vil bilen automatisk etablere forbindelse gennem den valgte internetforbindelse.
For mere information om forbindelse – se
instruktionsvejledningen.
Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID*?
05
Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen.
Det giver dig adgang til forskellige tjenester som f.eks. My
Volvo og mulighed for at sende en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen.
Registrer eller håndter dit Volvo-id som følger:
Tryk på tilslutningsknappen .
Vælg Apps > Indstillinger, og følg vejledningen på
skærmen.
For mere information om Volvo ID – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan bruger jeg apps, når bilen er
forbundet til internettet*?
05
Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a. musiktjenester, internetradio, navigationstjenester og en enkel
webbrowser anvendes.
Tryk på tilslutningsknappen .
Vælg Apps , og tryk på OK/MENU for at vise
tilgængelige apps.
Vælg app, og bekræft med OK/MENU.
Nogle apps kræver indlogning med en separat konto fra
app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto
eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.
Hvordan ringer jeg op*?
05
I telefonkildens normale visning skal du indtaste det
ønskede nummer eller dreje fingerhjulet på rattet
nedad for at få adgang til telefonbogen og opad for
opkaldslisten.
Tryk på fingerhjulet for at ringe op.
Opkaldet afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at ringe op med telefonen – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan svarer jeg i telefonen*?
05
–– Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.
Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.
Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed?
05
Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB*-indgangene i midterkonsollens opbevaringsrum.
I mediekildens normale visning skal du trykke på
MEDIA på midterkonsollen.
Drej TUNE til den ønskede lydkilde, og tryk på OK/
MENU.
For andre tilslutninger af ekstern enhed – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan gemmer jeg radiostationer på listen
over forudindstillede stationer?
05
Der kan gemmes 10 forudindstillede stationer pr. frekvensbånd (f.eks. FM).
Stil ind på en station.
Hold en af forvalgsknapperne trykket inde i et par
sekunder. Lyden forsvinder i dette tidsrum og kommer
igen, når stationen er gemt.
Forvalgsknappen kan nu bruges.
For indstilling af radiostationer – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan angiver jeg en GPS*-destination?
05
Tryk på NAV for at starte navigationssystemet – et
kort vises.
Tryk en gang til på NAV, og vælg Angiv adresse
med OK/MENU.
Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet
eller midterkonsollens numeriske tastatur.
Vælg derefter Indstil enkeltdestination eller Tilføj
som delmål, og tryk på OK/MENU.
For mere information og markedsafvigelser vedrørende
navigation* – se separat tillæg.
Hvilke indstillinger kan foretages i
menusystemet?
05
I MY CAR betjenes mange af bilens funktioner, f.eks.
indstillinger af ur, sidespejle og låse. Kørselsstatistik og
elektricitetsstrømme vises også grafisk. I MY CAR-kildens
normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge
Hybrid:
• Turstatistik: viser gennemsnitligt brændstofforbrug og
gennemsnitshastighed. Kan give hjælp til brændstofbesparende kørsel.
• Power flow: viser, hvilken motor der driver, og elektricitetsstrømme.
Hvordan indstiller jeg uret?
05
I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU.
Vælg Indstillinger > Systemoptioner > Tidsindstillinger.
Drej TUNE til Auto.tid, og tryk på OK/MENU for at
aktivere automatisk indstilling af uret.
Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den
korrekte tid i bilen.
Hvordan ringer jeg op til mit værksted eller
bestiller service*?
05
–– I MY CAR-kildens normale visning skal du trykke på
OK/MENU og vælge Service og reparation.
Under Service og reparation er der oplysninger om dit
valgte værksted, du har registreret i webportalen My Volvo.
I Forhandlerinformation er der mulighed for at ringe og
sende anmodninger om bookning til værkstedet (også
tilgængeligt via My Volvo-web). Der er også mulighed for
at opdatere værkstedsoplysninger og angive værkstedet
som destination.
Gælder kun for visse markeder.
Hvordan tanker jeg?
06
–– Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne tankdækselklappen – klappen åbnes, når knappen slippes.
Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side
af bilen tankdækslet er placeret på.
Hvordan skal jeg vaske bilen?
06
Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal.
Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales
håndvask i bilens første måneder.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus
kan ridse lakken.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
06
Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet.
Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather
Care-kit én til fire gange om året. Volvo Leather Care-kit
kan købes hos en Volvo-forhandler.
Hvor findes opbevaringspladserne?
06
Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.
Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne? 06
For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Bagagerummets
12 V-kontakt* er altid strømførende.
Hvordan fungerer ladekablets kontrolenhed*?
Brug aldrig forlængerkabel. Oplad kun bilen fra jordede 230 V-stikkontakter. Fejlstrømsafbryderen i ladekablets kontrolenhed beskytter
bilen, men der kan være risiko for overbelastning på 230 V-nettet.
Hvordan starter jeg opladning?
Kontroller, at 230 V-kontakten har tilstrækkelig strømforsyning til opladning af elbiler. Via ladekablets kontrolenhed tilpasses ladestrømmen til en styrke (6-16 A, afhængigt af markedet), hvor 230 V-kontakten ikke overbelastes.
Hvordan aktiverer jeg forkonditonering?
Ved Udendørs parker. udsender den brændstofdrevne varmer udstødning, men ikke ved Indendørspark., hvor den eldrevne varmer i
stedet aktiveres. Volvo anbefaler, at ved direkte start af forkonditionering at aktivere via fjernbetjeningen eller mobilen.
Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?
Brug af handsker kan hindre Keyless-funktionen på dørhåndtagene. Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og
afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.
Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?
Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler
kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist
skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og
med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.
Hvordan indstiller jeg rattet?
Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), inden kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.
Hvordan indstiller jeg sædet?
Indstil den rette kørestilling for førersædet inden kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at
undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.
Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket medfører en udgift til din netværksudbyder. Kontakt din netværksudbyder
vedrørende omkostninger for datatrafik. For at forbinde via bilmodem skal du placere dit personlige SIM-kort i holderen i handskerummet
før punktet Tilslut gennem Bilmodem i MY CAR vælges. For at oprette forbindelse til internettet skal du derefter indtaste SIM-kortets
PIN-kode. For at undgå at skulle indtaste PIN-koden, hver gang bilen startes, kan PIN-kodelåsen slås fra under punktet Bilmodem ved at
fravælge Lås SIM-kort.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de
kan beskadige indtrækket.
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12 V-kontakterne?
Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) i hver kontakt.
Du kan finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
TP 17755 (Danish) AT 1420. Printed in Sweden, Göteborg 2014, Copyright © 2000-2014 Volvo Car Corporation
Hvordan starter jeg motoren?
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart
kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen. Ved motorstart under normale forhold prioriteres bilens
elektriske drivmotor. Dieselmotoren forbliver slukket. Der er imidlertid situationer, hvor dieselmotoren starter i stedet – f.eks. ved en for lav
temperatur, eller hvis hybrid-batteriet skal oplades.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement