Volvo | V60 PLUG-IN HYBRID | Quick Guide | Volvo V60 Plug-in Hybrid 2014 Quick Guide

Volvo V60 Plug-in Hybrid 2014 Quick Guide
web edition
quick guide
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de
øvrige vejledninger indeholder vigtige oplysninger, herunder alle advarsler og sikkerhedsanvisninger.
Følgende symboler betyder:
Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.
Trinvise anvisninger.
Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.
Vigtige oplysninger, advarsler og sikkerhedsanvisninger, som skal læses, kan findes på sidste side.
Ekstraudstyr angives med en stjerne *.
Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
01 Din hybridbil
04 Dit førermiljø
Køretilstand
Indstille sæde
Opladning
Indstille rat
Forkonditionering
Mobilapplikation
05 Funktioner i din bil
02 Start og kør
Klimaknapper
Fjernbetjening
Lyspanel
Keyless-nøglesystem*
Kombiinstrument
Start og stop af motor
Infotainmentsystem
Parkeringsbremse
Telefon*
Viskere
Internet*
Ekstern lydenhed
Knapper i midterkonsollen
03 Førerstøtte i din bil
Indstillinger i menusystem
BLIS* og CTA*
Fodgængerbeskyttelse*
06 Tips
Tanke
Pleje af bilen
Opbevaringspladser
AUX-/USB*- og 12 V-kontakter
Hvilke køretilstande kan jeg vælge?
01
Bilen drives af to motorer – en elektrisk og en diesel. Der
kan vælges forskellige køretilstande. "Forkert" køretilstand
kan ikke vælges – bilen vender tilbage til HYBRID-tilstanden, hvis visse betingelser ikke er opfyldt. Dioden i
hybridknappen tændes i så fald.
HYBRID
Dette er bilens forudindstillede køretilstand. Begge
motorer bruges – enkeltvis eller parallelt, og en computer beregner, hvad der er passende i hvert tilfælde.
PURE
Bilen drives af elmotoren. Aircondition er slået fra for
at få den længst mulige kørestrækning. Dieselmotoren starter automatisk, når batteriet skal oplades,
eller når føreren beder om mere drivkraft, end elmotoren kan levere. Dieselmotoren bruges også til at
give firehjulstræk, hvis det kræves, f.eks. ved start og
på glatte veje.
POWER
Giver den bedste reaktion og ydeevne, ved at både
elmotoren og dieselmotoren er aktiveret hele tiden.
Ved aktiv kørsel prioriteres kørsel i et lavere gear,
hvilket giver forsinket skifte.
AWD
Firehjulstræk aktiveres. Er primært beregnet til lav
hastighed på en glat vej, hvor bedre vejgreb og
trækkraft er nødvendig. Køretilstanden har også en
stabiliserende effekt ved højere hastigheder.
SAVE
Bevarer det aktuelle energiniveau i batteriet til senere
behov. Ved lavt opladningsniveau vil batteriet også
blive opladt til et niveau svarende til ca. 20 km kørsel
med el. Vælg PURE, når eldrift ønskes.
Hvor ligger ladekablet?
01
Ladekablet er placeret i opbevaringsrummet under gulvlemmen i bagagerummet.
Hvordan åbner og lukker jeg ladestikkets klap? 01
Tryk den bageste del af klappen ind, og slip.
Slå klappen ud.
Træk ladestikkets dæksel løs, og fastgør det på
klappens inderside.
Lukning af ladestikkets klap foretages i omvendt rækkefølge.
Hvordan fungerer ladekablets kontrolenhed*? 01
Tændt symbol: Viser den valgte ladestrøm.
Tændt symbol: Kablet tilsluttet til 230 V.
Øger ladestrømmen.
Mindsker ladestrømmen.
Tændt symbol: Kablet tilsluttet til bilen.
Hvordan starter jeg opladning?
01
Tilslut ladekablet til 230 V-kontakten.
Hæv/sænk ladestrømmen på kontrolenheden*. Påvirker opladningstid og forkonditionering.
Tilslut ladekablet til bilen – kablet låses automatisk
fast i ladestikket
Tryk på Ankomstlysknappen på fjernbetjeningen –
kombiinstrumentet viser den resterende opladningstid.
Ladestatus angives via ladestikkets lys og Volvo On
Call*-mobilappen.
Ankomstlys skal være aktiveret i My car – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan afslutter jeg opladning?
01
Lås bilen op med fjernbetjeningen.
Tag ladekablet ud af bilen.
Tag ladekablet ud af 230 V-kontakten.
Læg ladekablet på plads igen i opbevaringsrummet
under gulvlemmen i bagagerummet.
Ladekablet låses automatisk fast i ladestikket et stykke tid
efter oplåsning, hvis det ikke fjernes. Åbn låsen/spærren
ved at låse bilen op igen med fjernbetjeningen.
Hvad viser ladestikkets lys?
Hvidt konstant: Led-lys
Gult konstant: Standby
Korte grønne blink: Opladning af lavt opladet batteri
Lange grønne blink: Opladning af velopladet batteri
Grønt konstant eller slukket: Opladning klar
Blåt: Timer slået til
Rødt: Fejl
01
Hvordan aktiverer jeg forkonditonering?
01
Forkonditionering bruges hovedsageligt til at optimere
bilens elektriske drivsystem før en planlagt afgang. Funktionen opvarmer/afkøler kabinen og aktiveres via direkte
start på kombiinstrumentet, fjernbetjeningen* eller Volvo
On Call*-mobilappen.
Aktivere via kombiinstrumentet:
Tryk på OK på venstre kontaktarm.
Drej fingerhjulet til Forindst. af temp., og tryk på
OK.
Vælg mellem Direkte start, Timer, Park. udendørs
eller Parkering indendørs (kan kun aktiveres, hvis
bilen oplades med ladekablet). Bekræft med OK.
Aktivere via fjernbetjeningen*:
–– Tryk på knappen for ankomstlys i ca. 2 sekunder. Der
kommer fem korte blink fra bilens blinklys, som derefter lyser konstant, når forkonditioneringen er aktiveret.
Kontrollere status via fjernbetjeningen*: (se illustration)
–– Tryk på knappen for information i ca. 2 sekunder. Der
kommer fem korte blink fra indikeringslampen, som
derefter lyser konstant, når forkonditioneringen er
aktiveret.
For mere information om betjening af aktivering via
mobil – se Volvo On Call-vejledningen*.
Hvad kan jeg gøre med Volvo On Call*-appen?
01
Mobilapplikationen Volvo On Call kan bruges hvor som
helst og når som helst. Med et enkelt tryk på en knap på
mobilen kan bilen lokaliseres og låses på afstand, kombiinstrument og ladestatus kan kontrolleres, og forkonditionering kan indstilles.
Mobilappen opdateres løbende. For mere information – se
Volvo On Call-vejledningen*.
Hvordan fungerer fjernbetjeningen?
02
Låser døre og bagklap op og deaktiverer alarmen*.
Kan indstilles i MY CAR.
Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen.
Ankomstlys.
Låser kun bagklap op.
Information* om bilen.
Panikfunktion.
Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a.
sidespejle og elbetjent førersæde* – se instruktionsvejledningen.
Hvad viser fjernbetjeningens
indikeringslamper*?
02
Grønt konstant lys: Bilen er låst.
Gult konstant lys: Bilen er ulåst.
Rødt konstant lys: Alarmen har været udløst.
Rødt lys blinker skiftevis i begge indikeringslamper:
Alarmen har været udløst for mindre end fem minutter siden.
Hvordan fungerer Keyless-nøglesystemet*?
02
Fjernbetjeningen kan f.eks. blive liggende i lommen hele
tiden.
Låse og aktivere alarm
–– Rør ved et af de eksterne dørhåndtags bageste del,
eller tryk let på den mindste af bagklappens to gummibelagte knapper.
Låse op og deaktivere alarm
–– Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige
måde, eller tryk let på den største af bagklappens to
gummibelagte knapper.
Hvordan starter jeg motoren?
02
Sørg for, at ladekablet er fjernet, før bilen startes.
Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen.
Træd bremsepedalen helt ned.
Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen, og
slip. Elmotoren kører, når tallene i speedometer eller
omdrejningstæller og sidemåler lyser.
Hvordan slukker jeg for motoren?
02
Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen –
motoren standser. Elmotoren er slukket, når tallene i
speedometer eller omdrejningstæller og sidemåler er
slukket.
Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
Hvordan bruger jeg parkeringsbremsen?
02
Tilkoble
Træd driftsbremsepedalen ned.
Tryk på knappen PUSH LOCK/PULL RELEASE –
kombiinstrumentets advarselssymbol begynder at
blinke. Når det lyser konstant, er parkeringsbremsen
aktiveret.
Slip driftsbremsepedalen.
Frakoble
Træd driftsbremsepedalen ned.
Træk i knappen PUSH LOCK/PULL RELEASE.
Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor*?
02
Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for
et enkelt viskerslag.
Regnsensor Til/Fra.
Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
Visker bagrude – interval/normal.
Hvad gør BLIS* og CTA*?
03
Blind Spot Information System informerer om køretøjer
i den blinde vinkel og hurtigt overhalende køretøjer.
Cross Traffic Alert advarer om krydsende trafik ved
bakning.
BLIS og CTA aktiveres ved motorstart.
BLIS Til/Fra. BLIS kan deaktiveres/aktiveres i menusystemet MY CAR under Indstillinger > Førerstøttesystemer.
CTA Til/Fra – betjenes med den samme knap, der
bruges til parkeringssensorerne*.
Parkeringssensorer – se instruktionsvejledningen.
Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?
03
Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan
advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og
fodgængere.
Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle
situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.
Det er vigtigt at forstå denne funktion korrekt – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan indstiller jeg sædet?
04
Hævning/sænkning af sædehyndens forkant.
Hævning/sænkning af stolen.
Flytte sædet fremad/bagud.
Vippe ryglænet.
Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.
Hukommelsesknapper for elbetjent sæde.
Gemme indstilling:
Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at
en af hukommelsesknapperne trykkes ind.
Sædeindstillinger for elbetjent sæde kan også
gemmes i fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.
Hvordan indstiller jeg rattet?
Frigør låsningen.
Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.
Aktiver låsningen.
04
Hvordan regulerer jeg temperaturen?
05
Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del
af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.
Tryk på AUTO for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser AUTO
KLIMA.
Hvordan afrimer jeg forruden?
05
Tryk for at aktivere luftstrømme til ruderne – dioden i
defrosterknappen lyser.
Næste tryk slår funktionen fra – ingen diode lyser.
Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling? 05
AUTO-indstilling giver følgende muligheder:
• Kørelyset skifter automatisk mellem kørelys og nærlys.
• Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.
• Aktivt fjernlys (AHB)*, som blænder ned og aktiverer
fjernlys automatisk eller tilpasser fjernlyskeglen efter
trafikforholdene – kan anvendes.
• Tunneldetektering* er aktiveret.
Hvilke funktioner vises på kombiinstrumentet? 05
Hybridbatterimåler vises ved Hybridtema. Når elmotoren genererer effekt til batteriet, vises der bobler.
Aktuelt ladeniveau.
Aktiv køretilstand.
Symbolet lyser, når dieselmotoren kører.
Hybridguide. Viser, hvor grænsen går, for at dieselmotoren starter eller standser. Gasgivning (stor nål) i
forhold til tilgængelig elmotoreffekt (lille nål).
Hvordan betjenes kørecomputeren?
05
OK åbner kørecomputerens menuer, aktiverer de
valgte punkter og slukker for meddelelser.
Fingerhjul bladrer mellem kørecomputerens punkter.
RESET nulstiller dataene i de valgte kørecomputer-trin, og går bagud i menustrukturen.
Hvordan nulstiller jeg triptælleren?
05
Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise triptæller T1 eller T2.
Foretag et langt tryk på RESET-knappen for at
nulstille den viste triptæller.
Hvordan ændres kombiinstrumentets
udseende*?
05
Med kombiinstrument kan forskellige temaer vælges, f.eks.
Hybrid eller Eco.
For at skifte tema:
Tryk på venstre kontaktarms OK-knap, når motoren
kører.
Drej armens fingerhjul for at vælge menupunktet
Temaer, og tryk på OK.
Drej fingerhjulet for at vælge tema, og tryk på OK for
at bekræfte.
Temaet gemmes i fjernbetjeningens hukommelse*
– se instruktionsvejledningen.
Hvordan fungerer rækkevidde/"km til tomt
batteri"?
05
Kombiinstrumentet viser en omtrentlig strækning, der
kan køres med den resterende energi i hybridbatteriet.
Strækningen baseres på det gennemsnitlige forbrug med
normalt lastet bil, ved normal kørsel, og ikke alt for mange
elforbrugere.
Når "---- km" vises, er der ingen garanteret kørestrækning
tilbage med batteriet.
"Km til tom tank" – se instruktionsvejledningen.
Hvordan kan jeg tænde og slukke for
Infotainmentsystemet?
Et kort tryk aktiverer anlægget.
Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.
Tryk kort for at slå lyden fra (MUTE) – det næste tryk
genaktiverer lyden.
Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og
telefonfunktioner*) starter/slås fra samtidig.
05
Hvordan navigerer jeg i
Infotainmentsystemet?
05
Tryk på RADIO, Media, My CAR, NAV*, TEL* eller
* for at vælge hovedkilde.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet* på rattet for
at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.
Drej på TUNE eller på fingerhjulet for at navigere i
menuerne.
Tryk på OK/MENU eller på fingerhjulet at foretage
et valg i menuerne.
Tryk kort på EXIT for at gå tilbage i menusystemet,
afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.
Foretag et langt tryk på EXIT for at vende tilbage til
normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildevisning.
Tips:
For at gå til genvejsmenuen i NAV- eller TEL-tilstand skal
du trykke en gang på NAV eller TEL. Tryk igen for at gå
tilbage til normal visning.
Hvordan tilslutter jeg en Bluetooth® -telefon
og til internet*?
05
Tryk på TEL* i midterkonsollen.
Gør mobiltelefonen søgbar/synlig via Bluetooth®.
Tryk på OK/MENU, og følg instruktionerne på skærmen. Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.
Bilens internettjenester kan nu bruges.
Telefonen vil fremover automatisk blive tilsluttet til bilen.
Mislykkes tilslutningen – se instruktionsvejledningen.
Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID*?
05
Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen.
Det giver dig adgang til forskellige tjenester som f.eks. My
Volvo og mulighed for at sende en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen.
Registrer eller håndter dit Volvo-id som følger:
Tryk på tilslutningsknappen .
Vælg Apps > Indstillinger, og følg vejledningen på
skærmen.
For mere information om Volvo ID – se instruktionsvejledningen.
Hvordan bruger jeg apps, når bilen er forbun05
det til internettet*?
Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a. musiktjenester, internetradio, navigationstjenester og en enkel
webbrowser anvendes.
Tryk på tilslutningsknappen .
Vælg Apps, og tryk på OK/MENU for at vise tilgængelige apps.
Vælg app, og bekræft med OK/MENU.
Nogle apps kræver indlogning med en separat konto fra
app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto
eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.
Hvordan ringer jeg op?
05
Tryk på TEL* i midterkonsollen.
Indtast det ønskede nummer eller drej fingerhjulet
på rattet nedad for at få adgang til telefonbogen og
opad for opkaldslisten.
Tryk på fingerhjulet for at ringe op.
Opkaldet afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at ringe op med telefonen – se
instruktionsvejledningen.
Hvordan svarer jeg i telefonen*?
05
–– Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.
Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på EXIT.
For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.
Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed?
05
Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB*-indgangen i midterkonsollen.
Tryk på MEDIA.
Drej TUNE til den ønskede lydkilde.
Tryk på OK/MENU.
For andre tilslutninger af ekstern enhed – se
instruktionsvejledningen.
hvordan gemmer jeg radiostationer på listen
over forudindstillede stationer?
05
Der kan gemmes 10 forudindstillede stationer pr. frekvensbånd (AM, FM osv.).
Stil ind på en station.
Hold en af forvalgsknapperne trykket inde i et par sekunder. Lyden forsvinder i dette tidsrum og kommer
igen, når stationen er gemt.
Forvalgsknappen kan nu bruges.
Forskellige stationer kan indstilles, se instruktionsbogen.
Hvordan angiver jeg en GPS*-destination?
05
Tryk på NAV for at starte navigationssystemet – et
kort vises.
Tryk en gang til på NAV, og vælg Angiv adresse
med OK/MENU.
Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet
eller midterkonsollens numeriske tastatur.
Vælg derefter Angiv som eneste destination eller
Tilføj som delmål, og tryk på OK/MENU.
For mere information og markedsafvigelser – se separat
tillæg*.
Hvilke indstillinger kan foretages i
menusystemet?
05
I MY CAR betjenes mange af bilens funktioner, f.eks.
indstillinger af ur, sidespejle og låse. Kørselsstatistik og
elektricitetsstrømme vises også grafisk i MY CAR og
aktiveres via:
• Turstatistik: viser gennemsnitligt brændstofforbrug og
gennemsnitshastighed. Kan give hjælp til brændstofbesparende kørsel.
• Elektricitetsstrømme: viser, hvilken motor der driver,
og elektricitetsstrømme.
Hvordan indstiller jeg uret?
05
Søg frem til Indstillinger > Systemindstillinger >
Tidsindstillinger i MY CAR.
Drej TUNE til Automatisk tid, og tryk på OK/MENU
for at aktivere automatisk indstilling af uret.
Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den
korrekte tid i bilen.
Hvordan tanker jeg?
06
–– Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne tankdækselklappen – klappen åbner, når knappen slippes.
Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side
af bilen tankdækslet er placeret på.
Hvordan skal jeg vaske bilen?
06
Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal.
Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales
håndvask i bilens første måneder.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus
kan ridse lakken.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
06
Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet.
Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather
Care-kit én til fire gange om året. Volvo Leather Care-kit
kan købes hos en Volvo-forhandler.
Hvor findes opbevaringspladserne?
06
Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.
Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne? 06
For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition I. Bagagerummets 12
V-kontakt* er altid strømførende.
Hvordan fungerer ladekablets kontrolenhed?
Brug aldrig forlængerkabel. Oplad kun bilen fra godkendte kontakter. Fejlstrømsafbryderen i ladekablets kontrolenhed beskytter bilen,
men der kan være risiko for overbelastning på 230 V-nettet.
Hvordan starter jeg opladning?
Kontroller, at 230 V-kontakten har tilstrækkelig strømforsyning til opladning af elbiler. Via ladekablets kontrolenhed tilpasses ladestrømmen til en styrke (6-16 A, afhængigt af markedet), hvor 230 V-kontakten ikke overbelastes.
Hvordan aktiverer jeg forkonditonering?
Ved Park. udendørs udsender den brændstofdrevne varmer udstødning, men ikke ved Parkering indendørs, hvor den eldrevne varmer i
stedet aktiveres. Volvo anbefaler, at ved direkte start af forkonditionering at aktivere via fjernbetjeningen eller mobilen.
Hvordan fungerer Keyless-nøglesystemet*?
Brug af handsker kan hindre Keyless-funktionen på dørhåndtagene. Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og
afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.
Hvad gør BLIS* og CTA*?
BLIS og CTA er et supplement – ikke en erstatning for en sikker køremåde og brug af sidespejle/bakspejl. Hjælpemidlerne BLIS og CTA
kan aldrig erstatte førerens ansvar og opmærksomhed. Ansvaret for at udføre vognbaneskift og at bakke på en trafiksikker måde påhviler
altid føreren. BLIS fungerer ikke i skarpe sving. BLIS fungerer ikke, når bilen bakkes.
Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?
Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler
kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist
skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og
med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.
Hvordan indstiller jeg sædet?
Indstil den rette kørestilling for førersædet, inden kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at
undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.
Hvordan indstiller jeg rattet?
Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet), inden kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.
Hvordan fungerer rækkevidde/"km til tomt batteri"?
Der kan opstå nogen fejlvisning, hvis køremåden ændres.
Hvordan tilslutter jeg en Bluetooth®-telefon og til internet*?
Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket medfører en udgift til din netværksudbyder. Kontakt din netværksudbyder
vedrørende omkostninger for datatrafik.
Hvordan skal læderindtræk rengøres*?
En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de
kan beskadige indtrækket.
Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne?
Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) i hver kontakt.
Du kan finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.
TP 17125 (Danish) AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Hvordan starter jeg motoren?
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart
kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen. Ved motorstart under normale forhold prioriteres bilens
elektriske drivmotor. Dieselmotoren forbliver slukket. Der er imidlertid situationer, hvor dieselmotoren starter i stedet – f.eks. ved en for lav
temperatur, eller hvis hybridbatteriet skal oplades.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising