Volvo | V70 | Instruktionsvejledning | Volvo V70 2011 Instruktionsvejledning

Volvo V70 2011 Instruktionsvejledning
VOLVO V70 & XC70
Instruktionsbog
Web Edition
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er
konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for
øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret
med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med
udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne
instruktionsbog.
Indhold
00 01 02
4
00 Indledning
01 Sikkerhed
Vigtige oplysninger...................................... 8
Volvo og miljøet........................................ 11
Sikkerhedsseler ........................................
Airbags......................................................
Til- og frakobling af airbag*.......................
Sideairbag (SIPS-bag) ..............................
Beskyttelsesgardin (IC) ............................
WHIPS ......................................................
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne .......................................................
Sikkerhedsfunkt........................................
Børnesikkerhed.........................................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
16
19
21
23
25
26
28
29
30
Fjernbetjening/nøgleblad..........................
Privatlåsning*............................................
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*..............
Keyless drive*............................................
Låsning/oplåsning.....................................
Børnesikkerhedslås...................................
Alarm*.......................................................
42
47
48
49
52
57
58
Indhold
03 04 05
03 Dit førermiljø
04 Komfort og køreglæde
05 Under kørslen
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................................... 62
Nøglepositioner......................................... 70
Sæder....................................................... 72
Rat............................................................. 77
Belysning.................................................. 78
Viskere og sprinklere................................. 87
Ruder og spejle......................................... 89
Kompas*................................................... 94
Elbetjent taglem*....................................... 95
Alcoguard*................................................ 97
Start af motor.......................................... 100
Start af motor – Flexifuel......................... 102
Start af motor – eksternt batteri.............. 104
Gearkasser.............................................. 105
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*... 110
Driftsbremsen.......................................... 111
Hill Descent Control (HDC)..................... 113
Parkeringsbremse................................... 115
Menu- og meddelelseshåndtering.......... 124
Klima....................................................... 131
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*......................................................... 138
Ekstravarmer*.......................................... 141
Lydanlæg................................................ 142
RSE - Rear Seat Entertainment system Dual Screen* .......................................... 155
Informationscenter.................................. 159
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem........................................................ 161
Tilpasning af køreegenskaber................. 163
Fartpilot*.................................................. 164
Adaptiv fartpilot*..................................... 166
Afstandskontrol*...................................... 174
Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning*.............................................. 177
Driver Alert System – DAC*..................... 183
Driver Alert System - LDW*..................... 186
Park.hjælpsystem*.................................. 189
BLIS* - Blind Spot Information System... 192
Komfort i kabinen.................................... 196
Bluetooth handsfree*.............................. 199
Indbygget telefon*................................... 204
Gode råd om kørsel................................
Brændstofpåfyldning..............................
Brændstof...............................................
Lastning..................................................
Bagagerum.............................................
Kørsel med anhænger.............................
Bugsering og bjergning...........................
HomeLinkŸ *............................................ 118
210
213
214
218
222
225
231
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
Indhold
06 07 08
06 Hjul og dæk
Generelt .................................................
Skift af hjul .............................................
Tryk i dæk ..............................................
Advarselstrekant og førstehjælpskasse*.
Midlertidig dæklapning (TMK)* ...............
6
07 Vedligeholdelse og service
236
240
242
243
244
Motorrum................................................
Pærer......................................................
Viskerblade og sprinklervæske...............
Batteri......................................................
Sikringer..................................................
Vedligeholdelse.......................................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Specifikationer
250
256
262
264
267
275
Typebetegnelser.....................................
Mål og vægt............................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolie.................................................
Væsker og smøremidler..........................
Brændstof...............................................
Hjul og dæk, dimensioner og tryk ..........
Elsystemet...............................................
Typegodkendelse....................................
Symboler på display...............................
282
284
290
292
294
296
300
305
306
307
Indhold
09
09 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister...................... 310
7
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Indledning
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsbogen, helt inden den første
tur i bilen. Derved får du mulighed for at stifte
bekendtskab med nye funktioner og få råd om,
hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige
situationer samt lærer at gøre brug af alle bilens
finesser på bedst mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i
bogen.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til
at foretage ændringer uden varsel.
©
Volvo Car Corporation
Ekstraudstyr
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en stjerne*.
Ud over standardudstyret beskrives også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr).
Det udstyr, der er beskrevet i instruktionsbogen, er ikke tilgængeligt i alle biler - de har forskelligt udstyr, afhængigt af tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale eller
lokale love og bestemmelser.
8
Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard eller
ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en
Volvo-forhandler.
lidt større og farvet grå. Eksempler på dette
findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks. Lydindstillinger).
Særlige tekster
Mærkater
ADVARSEL
Advarsels-tekster oplyser om risiko for personskade.
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
Advarsel for personskade
VIGTIGT
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
OBS
OBS-tekster giver råd eller tips, der gør det
lettere at bruge f.eks. finesser og funktioner.
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i en
fodnote nederst på siden. Disse oplysninger er
et tillæg til den tekst, de henviser til via nummeret. Hvis fodnoten vedrører tekst i en tabel,
bruges bogstaver i stedet for tal som henvisning.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten er
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G031590
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Bruges
for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis
advarslen ignoreres, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Indledning
Vigtige oplysninger
Risiko for skade på ejendom
Information
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen
forsynet med numre.
Når en anvisning med flere trin ledsages af
en serie illustrationer, har hvert trin samme
nummer som den tilsvarende illustration.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort eller blåt advarselsfelt og meddelelsesfelt.
Bruges for at angive tilstedeværelse af fare der,
hvis advarslen ignoreres, kan medføre skader
på ejendom.
G031593
G031592
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
9
Indledning
Vigtige oplysninger
• Kølevæske
• Motorolie
Fortsættelse følger
`` Dette symbol er placeret længst nede til
højre, når et afsnit fortsætter på næste opslag.
Indlæsning af data
Køre- og sikkerhedssystemerne i bilen gør
brug af computere, der kontrollerer og udveksler information med hinanden om bilens funktion. En eller flere af disse computere kan eventuelt lagre oplysninger om systemerne, de kontrollerer ved normal kørsel, under forløbet af en
kollision eller ved tilløb til ulykke. De lagrede
oplysninger kan blive brugt af:
•
•
•
•
10
Volvo Car Corporation
Service- eller reparationsværksteder
Politi eller anden myndighed
Andre parter, der ifølge lovgivningen har ret
til at få kendskab til oplysningerne, eller
nogen der har ejerens tilladelse til at få
kendskab til oplysningerne.
Tilbehør og ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr
kan påvirke bilens elektroniske system negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når den tilknyttede software er programmeret ind i bilens
computersystem. Volvo anbefaler derfor, at du
altid kontakter et autoriseret Volvo-værksted,
inden ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker
det elektriske system, monteres.
Information på internet
På www.volvocars.com findes yderligere
information vedrørende din bil.
Indledning
Volvo og miljøet
G000000
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet. Vi
er også overbevist om, at vores kunder deler
vores omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens
mest ressourceeffektive og reneste fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO
14001, omfattende alle fabrikker og flere af
vore andre enheder. Vi stiller også krav til vores
samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere
brændstofforbruget er, des lavere er udslippet
af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
Effektiv udstødningsrensning
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i trafikken.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent
kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
Systemet består af en elektronisk sensor og et
kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11
Indledning
Volvo og miljøet
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan
f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Tekstilstandard
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik på
at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt særlig
stor vægt på at vælge miljøtilpassede materialer. Dermed opfylder de også kravene i standarden Øko-Tex 1001, et stort fremskridt hen
imod et sundere kabinemiljø.
Øko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel
sikkerhedsseler, måtter og stoffer. Læderet i
indtrækket er kromfrit garvet og opfylder certificeringskravene.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Volvo
stiller krav til, hvordan vores værkstedslokaler
skal udformes for at undgå spild og udslip til
miljøet. Personalet på Volvos værksteder har
den viden og de værktøjer, som er nødvendige
for omsorg for miljøet.
1
12
Tag hensyn til miljøet
Du kan nemt selv bidrage til at skåne miljøet her er nogle råd:
• Undgå tomgangskørsel - sluk for motoren
ved lange ventetider. Overhold de lokale
bestemmelser.
• Kør økonomisk - vær forudseende.
• Udfør service og vedligeholdelse i henhold
til instruktionsbogens anvisninger - følg
Service- og garantibogens anbefalede
intervaller.
• Hvis bilen har motorvarmer*, bør den altid
bruges inden koldstart. Det forbedrer startevnen og mindsker slitage i koldt vejr, og
motoren når den normale driftstemperatur
hurtigere, hvilket sænker forbruget og
reducerer udslippet.
• Høj hastighed øger brændstofforbruget
væsentligt på grund af større luftmodstand. Ved en fordobling af hastigheden
øges luftmodstanden fire gange.
• Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde. Rådfør dig med et værksted, hvis du er i tvivl
om, hvordan denne type affald skal deponeres - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Ved at følge disse råd kan du spare penge og
jordens ressourcer, og bilens holdbarhed for-
Mere information kan findes på www.oekotex.com
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
længes. Se mere information og flere råd på
siderne 210 og 298.
Genvinding
Som en del af Volvos miljøaktiviteter er det vigtigt, at bilen genvindes på en miljømæssigt rigtig måde. Næsten hele bilen er genvindelig.
Bilens sidste ejer anmodes derfor om at kontakte en forhandler for henvisning til et certificeret/godkendt genvindingsanlæg.
Instruktionsbogen og miljøet
FSC-symbolet viser, at papirmassen i denne
publikation kommer fra FSC-certificerede
skove eller andre kontrollerede kilder.
Indledning
13
Sikkerhedsseler ......................................................................................
Airbags....................................................................................................
Til- og frakobling af airbag*.....................................................................
Sideairbag (SIPS-bag) ............................................................................
Beskyttelsesgardin (IC) ..........................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne ..............................................
Sikkerhedsfunkt......................................................................................
Børnesikkerhed.......................................................................................
14
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
16
19
21
23
25
26
28
29
30
SIKKERHED
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
01
Generelle oplysninger
På bagsædet passer låsetungen kun i den tilsvarende lås1.
Udløsning af sikkerhedsselen
Tryk på den røde knap på selelåsen, og lad
derefter rullen trække selen ind. Hvis den ikke
rulles helt ind, skubbes den ind med håndkraft,
så den ikke hænger løst.
Sikkerhedsselen låses fast og kan ikke
trækkes ud:
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen.
For at sikkerhedsselen skal give maksimal
beskyttelse, er det vigtigt, at den ligger forsvarligt an mod kroppen. Læn ikke ryglænet for
langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet til at
yde maksimal beskyttelse ved normal siddestilling.
Sådan spændes sikkerhedsselen
Træk selen langsomt ud, og spænd den ved at
skubbe låsetungen ned i selelåsen. Et kraftigt
"klik" angiver, at selen er låst.
1
16
Visse markeder.
• hvis den trækkes for hurtigt ud
• ved bremsning og acceleration
• hvis bilen hælder kraftigt.
Opmærksomheden henledes på
følgende:
• brug ikke klemmer eller andet, der kan forhindre sikkerhedsselen i at ligge helt til
• sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
• hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven)
• stræk hofteselen over hoften ved at trække
diagonalselen opad mod skulderen.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på airbaggens funktion ved en eventuel
kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til en
enkelt person.
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sikkerhedsselen på egen hånd.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Hvis sikkerhedsselen har været udsat for en
kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med
en kollision, skal hele sikkerhedsselen
udskiftes. En del af sikkerhedsselens
beskyttende egenskaber kan være blevet
forringet, selvom den virker ubeskadiget.
Udskift også sikkerhedsselen, hvis den er
slidt eller beskadiget. Den nye sikkerhedssele skal være typegodkendt og beregnet til
den samme plads som den udskiftede sikkerhedssele.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Sikkerhedssele og graviditet
lerne). Der skal stræbes efter størst mulig
afstand mellem maven og rattet.
Bagsæde
Påmindelse om sikkerhedssele
• Oplysning om, hvilke sikkerhedsseler der
01
Påmindelsen om sikkerhedssele på bagsædet
har to funktioner:
G020998
bruges på bagsædet. Der vises en meddelelse på informationsdisplayet ved brug
af sikkerhedsselerne, eller hvis en af bagdørene er blevet åbnet. Meddelelsen slettes automatisk efter ca. 30 sekunders kørsel, eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
Sikkerhedsselens hoftedel skal ligge fladt mod
siden af lårene og så lavt under maven som
muligt – den må aldrig glide opad. Sikkerhedsselen skal ligge så tæt ind til kroppen som
muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér også,
at den ikke er snoet.
G017726
Under graviditet skal sikkerhedsselen altid bruges, men så er det meget vigtigt, at den bruges
på rette måde. Den skal ligge tæt ind mod
skulderen, idet den diagonale del af sikkerhedsselen skal ligge mellem brysterne og mod
siden af maven.
• Påmindelse om, at en sikkerhedssele på
Passagerer uden sele bliver gennem hørbar og
lyspåmindelse påmindet om at tage sikkerhedssele på. Den hørbare påmindelse er
hastighedsafhængig og i nogle tilfælde tidsafhængig. Lyspåmindelse findes i loftskonsollen
og i kombinationsinstrumentet.
bagsædet er taget af under kørslen.
Påmindelsen gives i form af en meddelelse
på informationsdisplayet kombineret med
lyd- og lyssignaler. Påmindelsen ophører,
når sikkerhedsselen igen er taget på, men
kan også fjernes manuelt ved at trykke på
READ-knappen.
Meddelelsen på informationsdisplayet, som
viser hvilke sikkerhedsseler, der bruges, er altid
tilgængelig. Man får lagrede meddelelser at se
ved at trykke på READ-knappen.
Barnestole omfattes ikke af selepåmindelsessystemet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal en
gravid fører indstille sædet og rattet således, at
hun har fuld kontrol over bilen (hvilket indebærer, at man let skal kunne nå rattet og peda``
17
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Visse markeder
Hvis føreren og forsædepassageren ikke har
deres sikkerhedsseler på, bliver de med lyd- og
lyssignaler mindet om at tage selen på. Ved lav
hastighed gives lydpåmindelsen de første
6 sekunder.
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strammer sikkerhedsselen i tilfælde af en tilstrækkelig kraftig kollision. Sikkerhedsselen
fastholder dermed personen mere effektivt.
ADVARSEL
Sæt aldrig låsetungen fra passagerens sikkerhedssele i selelåsen i førersiden. Sæt
altid låsetungen fra sikkerhedsselen i selelåsen på den rigtige side. Sørg for aldrig at
beskadige sikkerhedsselerne, og sæt ikke
fremmedlegemer ind i selelåsen. Ellers fungerer sikkerhedsselerne og selelåsen
måske ikke, som de skal, ved et sammenstød. Der er risiko for alvorlige skader.
18
01 Sikkerhed
Airbags
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
01
displayet. Hvis advarselssymbolet er defekt,
tændes advarselstrekanten, og SRS airbag
Service påkrævet eller SRS airbag Service
snarest vises på displayet. Volvo anbefaler, at
du snarest kontakter et autoriseret Volvoværksted.
G018666
Airbag-systemet
Airbag-systemet, højrestyret bil.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet
fortsat er tændt eller tændes under kørslen,
er det tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet angiver, at der er
en fejl i sikkerhedsselesystemet, SIPS, ICsystemet eller en anden fejl i systemet.
Volvo anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
G018665
Advarselssymbolet på kombinationsinstrumentet tændes med fjernbetjeningen i nøgleposition II eller III. Symbolet slukkes efter
ca. 6 sekunder, hvis airbagsystemet er fejlfrit.
Airbag-systemet, venstrestyret bil.
Systemet består af airbags og sensorer. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer sensorer,
og airbaggen(e)pustes op, samtidig med at
de(n) bliver varm(e). For at dæmpe stødet mod
airbaggen tømmes den igen, når den presses
sammen. I forbindelse hermed udvikles der en
del røg i bilen, hvilket er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen
sker på nogle få tiendedele af et sekund.
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for reparation. Forkert
indgreb i airbagsystemet kan forårsage
funktionsfejl med alvorlige personskader til
følge.
Sammen med advarselssymbolet vises, om
nødvendigt, en meddelelse på informations``
19
01 Sikkerhed
01
Airbags
Airbag i passagersiden
OBS
Som supplement til sikkerhedsselen på passagersiden er bilen forsynet med en airbag. Den
er monteret sammenfoldet i et rum oven over
handskerummet. Panelet er mærket AIRBAG.
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på
førersædet eller passagersædet foran er i
brug eller ej.
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. Airbagsystemet registrerer den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og tilpasser sig herefter, således at én eller flere airbags udløses.
Også airbaggenes kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, bilen udsættes for.
ADVARSEL
Placering af airbag i passagersiden i højrestyret bil.
Airbag i førersiden
Som supplement til sikkerhedsselen på førersiden er bilen forsynet med en airbag. Den er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket AIRBAG.
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
ADVARSEL
Anbring ingen genstande foran eller oven på
instrumentpanelet, hvor airbaggen til den
forreste passagerplads befinder sig.
ADVARSEL
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på
airbaggens funktion ved en eventuel kollision.
Placering af airbag i passagersiden i venstrestyret
bil.
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
forsædet.
Lad aldrig en person stå eller sidde foran
passagersædet.
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
20
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag*
Lukning med nøgle - PACOS*
Generelle oplysninger
Airbaggen på forsædepassagerpladsen kan
frakobles, hvis bilen har en omskifter, PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch). For information om, hvordan til- og frakobling foregår,
se under overskriften Til- og frakobling.
Lukning med nøgle/omskifter
Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen
(PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når
døren åbnes (se under overskriften Til- og frakobling nedenfor).
Kontrollér, at omskifteren står i den ønskede
stilling. Volvo anbefaler, at fjernbetjeningens
nøgleblad bruges til at ændre stilling.
For information om nøglebladet, se side 45.
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at bilens passagerer bringes i livsfare.
01
Til- og frakobling
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med airbag på forsædepassagerpladsen, men ikke har PACOSomskifter (Passenger Airbag Cut Off
Switch), er airbaggen altid aktiveret.
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet og symbolet
i loftskonsollen er tændt, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet. Hvis ovenstående
ikke følges, kan barnet komme i livsfare.
Omskifterens placering
ADVARSEL
Der må ikke sidde nogen passagerer på
passagerpladsen, hvis meddelelsen på loftspanelet (se side 22) viser, at airbaggen er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbagsystemet vises på kombinationsinstrumentet. Det tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Henvend dig hurtigst
muligt til et værksted. Volvo anbefaler, at du
kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må en passager, der er over
140 cm høj, sidde på den forreste passagerplads, men aldrig et barn i en barnestol
eller på en barnepude.
Airbaggen er frakoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den forreste passagerplads i en barnestol eller på
en barnepude, men ikke personer, der er
højere end 140 cm.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
21
01 Sikkerhed
01
Til- og frakobling af airbag*
En tekstmeddelelse og et symbol på loftspanelet viser, at forsædepassagerpladsens airbag er frakoblet (se foregående illustration).
ADVARSEL
Tilkoblet airbag (passagerplads):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på passagerpladsen. Dette gælder
alle personer, der er mindre end 140 cm.
Frakoblet airbag (passagerplads):
Personer der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, når airbaggen er frakoblet.
G017800
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
Meddelelser
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er tilkoblet.
Et advarselssymbol i loftspanelet viser, at airbaggen til forsædepassagerpladsen er tilkoblet (se foregående illustration).
2
2
G017724
OBS
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag er
frakoblet.
22
Når fjernbetjeningen sættes i nøglestilling
II eller III, vises advarselssymbolet for airbaggen på kombinationsinstrumentet i
ca. 6 sekunder (se side 19).
Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag. For mere information om
fjernbetjeningens forskellige nøglestillinger,
se side 70.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
Ved en sidekollision fordeles en stor del af kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection
System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre
dele af karosseriet. Sideairbaggene på førerog passagerplads beskytter brystet og bækkenet, og udgør en vigtig del af SIPS.
SIPS-bag-systemet består af to hoveddele:
sideairbag og sensorer. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
•
Volvo anbefaler, at reparation kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Forkert indgreb i SIPS-bagsystemet
kan forårsage funktionsfejl med alvorlige personskader til følge.
•
Placer ikke nogen genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet,
da dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
•
Volvo anbefaler, at der kun bruges
sædeovertræk, som er godkendt af
Volvo. Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
•
Placering
Førerplads, venstrestyret bil.
Sideairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Barnestol og sideairbag
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude på
forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet1 airbag i passagersiden.
G024378
G032949
ADVARSEL
G024377
Sideairbag
01
Passagerplads, venstrestyret bil.
SIPS-systemet består af sideairbags og sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision rea1
Nærmere oplysninger om til- og frakobling af airbag, se side 21.
``
23
01 Sikkerhed
01
Sideairbag (SIPS-bag)
gerer sensorer, og sideairbaggen pustes op.
Airbaggen pustes op mellem den kørende og
dørpanelet og dæmper dermed stødet for den
kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen
presses sammen under kollisionen, tømmes
den. Normalt pustes kun sideairbaggen i airbagsiden op.
24
01 Sikkerhed
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
01
ADVARSEL
Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande i
håndgrebene i loftet. Krogen er kun beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde genstande som f.eks. paraplyer).
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
bilens loft, dørstolper eller sidepaneler.
Ellers opnås den tilsigtede beskyttelse
muligvis ikke. Volvo anbefaler, at du kun
bruger originale Volvo-dele, der er godkendt
til anbringelse disse steder.
ADVARSEL
Gardinairbaggene IC (Inflatable Curtain) er en
del af SIPS og airbaggene. Den er monteret
langs begge sider af loftet og beskytter bilens
kørende på yderpladserne. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen
bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder mod at slå mod bilens inderside
ved en kollision.
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af dørenes ruder. Ellers
kan beskyttelsesvirkningen af beskyttelsesgardinet, som er skjult inden i bilens loft,
udeblive.
ADVARSEL
Gardinairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
25
01 Sikkerhed
01
WHIPS
Beskyttelse mod piskesmældsskader
– WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
på forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
ADVARSEL
WHIPS-systemet är ett komplement till
säkerhetsbältet. Använd alltid säkerhetsbältet.
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren og
forsædepassageren sidde midt på sædet med
så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten
og hovedet.
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres. På
denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sædet eller WHIPS-systemet på
egen hånd. Volvo anbefaler, at du kontakter
et autoriseret Volvo-værksted.
Placer ikke nogen genstande på gulvet bag ved
førersæde/passagerforsæde, som kan hindre
WHIPS-systemets funktion.
26
01 Sikkerhed
WHIPS
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
01
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres. Volvo anbefaler, at det kontrolleres af
et autoriseret Volvo-værksted.
Dele af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være blevet forringet,
selvom sædet virker ubeskadiget.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af systemet, selv efter mindre ulykker med påkørsel
bagfra.
Placer ikke nogen genstande på bagsædet, som
kan hindre WHIPS-systemets funktion.
ADVARSEL
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke er i berøring med det nedslåede ryglæn.
27
01 Sikkerhed
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne
01
Hvornår aktiveres
sikkerhedssystemerne
A
System
Aktiveres
Selestrammere forsæde
Ved frontal- og/eller
sidekollision og/eller
kollision bagfra
Selestrammere bagsæde
Ved frontalkollision
Airbags (SRS)
Ved frontalkollisionA
Sideairbags SIPS
Ved sidekollisionA
Gardinairbag (IC)
Ved sidekollisionA
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden
at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende:
• Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger
den til et autoriseret Volvo-værksted. Kør
ikke med udløste airbags.
• Volvo anbefaler, at du lader et autoriseret
Volvo-værksted tage sig af udskiftning af
komponenter i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid læge.
28
OBS
SRS-, SIPS-, IC-, og selesystemet udløses
kun én gang ved en kollision.
ADVARSEL
Airbagsystemets styreenhed er placeret i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen har
været dækket med vand eller anden væske,
løsnes batterikablerne. Forsøg ikke at starte
bilen, da airbaggene kan udløses. Bjerg
bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger den til
et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Den hurtige udløsning kan også, kombineret med airbaggens
materiale, give friktions- og forbrændingsskader på huden.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsfunkt.
Håndtering efter kollision
G021062
Tag fjernbetjeningen ud og åbn førerdøren.
Hvis der nu vises en meddelelse om, at tændingen er slået til, skal du trykke på startknappen. Luk derefter døren og sæt fjernbetjeningen på plads igen. Bilens elektronik forsøger nu
at foretage tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter at starte bilen.
Hvis bilen har været udsat for en kollision, vises
teksten Sikkerhedsfunkt. Se instr.bog
muligvis på informationsdisplayet. Det betyder, at bilen har nedsat funktion. Sikkerhedsstatus er en beskyttelse, der træder i kraft, hvis
kollisionen kan have beskadiget en vigtig funktion i bilen, f.eks. brændstofledninger, sensorer
for et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof
ud af bilen. Der må heller ikke lugte af brændstof.
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
Hvis meddelelsen Sikkerhedsfunkt. Se
instr.bog stadig vises på displayet, må bilen
ikke køres eller bugseres, men skal bjærges.
Skjulte skader kan gøre bilen umulig at manøvrere under kørslen, selvom den lader til at
kunne køres.
01
ADVARSEL
Forsøg under ingen omstændigheder at
starte bilen igen, hvis der lugter af brændstof, når meddelelsen
SIKKERHEDSFUNKT. vises. Forlad straks
bilen.
ADVARSEL
Da bilen stadig er i sikkerhedsfunktion, må
den ikke bugseres. Den skal bjerges fra stedet. Volvo anbefaler, at den bjerges til et
autoriseret Volvo-værksted.
Flytning
Hvis Normal mode vises, efter at
Sikkerhedsfunkt. Se instr.bog er tilbagestillet, kan bilen forsigtigt flyttes fra sin trafikfarlige
position. Bilen må ikke flyttes længere end
nødvendigt.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller at
genindstille elektronikken, efter den har
været i sikkerhedsfunktion. Det kan medføre
personskader, eller at bilen ikke fungerer
som normalt. Volvo anbefaler, at du altid
lader et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af kontrollen og genindstillingen af bilen til
normal status, efter Sikkerhedsfunkt. Se
instr.bog har været vist.
29
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Børn skal sidde godt og sikkert
Volvo anbefaler, at børn kører i bagudvendt
barnestol så længe som muligt, mindst til 3-4
års alderen, og derefter i fremadvendt barnepude/barnestol op til 10 års alderen.
Barnets placering i bilen og det udstyr, der skal
bruges, skal vælges under hensyntagen til barnets vægt og højde. For nærmere oplysninger,
se side 32.
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
kan beskadige fastgøringsbåndene.
OBS
Kontakt producenten for mere detaljerede
anvisninger, hvis du har spørgsmål vedrørende montering af børnesikkerhedsprodukter.
Se nærmere i monteringsanvisningen til barnestolen om den rette montering.
Placering af barnestole
Det er tilladt at anbringe:
Barnestole
• en barnestol/barnepude på passagersædet, så længe1 airbaggen i passagersiden
ikke er tilkoblet.
OBS
• en eller flere barnestole/barnepuder på
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Du bør sætte
dig ind i bestemmelserne.
bagsædet.
Volvo har børnesikkerhedsudstyr (barnestole,
barnepuder og fastspændingsanordninger),
som er udviklet til netop din bil. Hvis du bruger
Volvos børnesikkerhedsudstyr, får du de bedste forudsætninger for, at dine børn kører sikkert i bilen, men også at børnesikkerhedsudstyret passer og er nemt at bruge.
G020739
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid være
forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig et barn
sidde på skødet af en passager.
En barnestol og en airbag hører ikke sammen.
OBS
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den monteringsanvisning,
der medfølger.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
1
30
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag, se side 21.
Placer altid barnestole/barnepuder på bagsædet, hvis passagerpladsens airbag er tilkoblet.
Hvis airbaggen pustes op, når barnet sidder på
passagerpladsen foran i bilen, kan barnet
komme alvorligt til skade.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må børn
aldrig anbringes i barnestol eller på barnepude på forsædet.
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
ADVARSEL
01
Airbag-mærkat
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge mod
selespændets udløsningsknap, må ikke
bruges, da de utilsigtet kan komme til at
åbne selespændet.
Lad ikke barnestolens øverste del ligge mod
forruden.
Mærkat placeret på gavlen af instrumentpanelet i
passagersiden, se illustration på side 21.
``
31
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Anbefalet barnebeskyttelse2
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Bagsædets yderplads
Gruppe 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med ISOFIX-fastspændingssystemet.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med ISOFIX-fastspændingssystemet.
Gruppe 0+
Typegodkendelse: E5 04301146.
Typegodkendelse: E5 03301146.
maks. 13 kg
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E1 04301146.
Typegodkendelse: E1 03301146.
Typegodkendelse: E1 03301146.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd. Brug beskyttelsespude mellem barnestolen og instrumentpanelet.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Typegodkendelse: E5 03135.
Typegodkendelse: E5 03135.
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
maks. 10 kg
Bagsædets midterplads
Typegodkendelse: E5 03135.
Barnestole som er generelt godkendte.
2
32
Hvad angår anden barnestol skal din bil findes på producentens vedlagte liste over køretøjer eller være generelt godkendt ifølge normen ECE R44.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Bagsædets yderplads
Gruppe 1
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Typegodkendelse: E5 04192.
Typegodkendelse: E5 04192.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd. Brug beskyttelsespude mellem barnestolen og instrumentpanelet.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) bagudvendt barnestol, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Typegodkendelse: E5 03135.
Typegodkendelse: E5 03135.
9-18 kg
01
Bagsædets midterplads
Typegodkendelse: E5 03135.
Britax Fixway - bagudvendt barnestol,
der fastgøres med ISOFIX-fastspændingssystemet og fastspændingsbånd.
Britax Fixway - bagudvendt barnestol,
der fastgøres med ISOFIX-fastspændingssystemet og fastspændingsbånd.
Typegodkendelse: E5 03171.
Typegodkendelse: E5 03171.
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
``
33
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Bagsædets yderplads
Bagsædets midterplads
Gruppe 2
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd
Typegodkendelse: E5 04192.
Typegodkendelse: E5 04192.
Typegodkendelse: E5 04192.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E5 04191.
Typegodkendelse: E5 04191.
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typegodkendelse: E1 04301169.
Typegodkendelse: E1 04301169.
Typegodkendelse: E1 04301169.
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Typegodkendelse: E5 03139.
Typegodkendelse: E5 03139.
Typegodkendelse: E5 03139.
15-25 kg
Gruppe 2/3
15-36 kg
Integreret selepude (Integrated
Booster Cushion) - findes som fabriksmonteret ekstraudstyr.
Typegodkendelse: E5 03168.
34
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Integrerede to-trins selepuder*
Selepuder er specielt konstrueret til at yde god
sikkerhed. Kombineret med sikkerhedssele er
de godkendt til børn, der vejer 15-36 kg og er
95-140 cm høje.
01
Opslåning af to-trins selepude
Trin 1
Inden kørsel bør man kontrollere følgende:
• at den integrerede to-trins selepude er korrekt indstillet (se tabel nedenfor) og i låst
stilling
• at sikkerhedsselen er i kontakt med barG017875
nets krop, og at den ikke er slap eller snoet
Korrekt placering. Selen er placeret oven over
skulderen.
• at sikkerhedsselen ikke hviler mod barnets
hals eller under skulderen (se foregående
illustrationer)
• at sikkerhedsselens hoftedel er lavt placeret over bækkenet for at yde den bedst
mulige beskyttelse.
Vægt
Forkert placering. Hovedet må ikke befinde sig
over nakkestøtten, og selen må ikke ligge lavere
end skulderen.
Trin 2
22-36 kg
15-25 kg
115-140 cm
95-120 cm
Med hensyn til indstilling af selepudens to
niveauer henvises til side 35–36.
G017697
G017719
Længde
Trin 1
Træk håndtaget fremad og opad for at frigøre selepuden.
Pres selepuden bagud for at fastlåse den.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
35
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Trin 2
Løft selepuden ved forkanten, og pres den
bagud mod ryglænet for at fastlåse den.
den. Derimod kan selepuden ikke justeres fra
det øverste trin til det nederste trin.
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at reparation eller udskiftning kun udføres af et autoriseret Volvoværksted. Du må ikke selv foretage ændringer af eller tilføjelser til selepuden. Hvis en
indbygget selepude har været udsat for en
kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med
en kollision, skal hele selepuden udskiftes.
Selvom selepuden virker ubeskadiget, kan
en del af dens beskyttende egenskaber
være blevet forringet. Selepuden skal også
udskiftes, hvis den er meget slidt.
Start fra nederste trin. Tryk på knappen.
Træk håndtaget fremad for at frigøre puden.
OBS
Det er ikke muligt at ændre selepudens indstilling fra trin 2 til trin 1. Den skal først tilbagestilles ved at føre den helt ned i sædehynden. Se nedenfor under "Nedslåning af
to-trins selepude".
G017784
Nedslåning af to-trins selepude
36
Nedslåning kan foretages både fra det øverste
og nederste trin til helt nedslået stilling i hyn-
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Tryk ned med hånden midt på puden for at
fastlåse den.
ISOFIX monteringssystem til barnestol
For barnestole med ISOFIX monteringssystem
findes der derfor en størrelsesklassificering for
at hjælpe brugeren med at vælge den rette barnestol (se følgende tabel).
Hvis anvisningerne vedrørende to-trins
selepuden ikke følges, risikerer man, at barnet i tilfælde af en ulykke får alvorlige skader.
Størrelsesklasse
VIGTIGT
OBS
Hvis ryglænet skal vippes bagud, skal selepuden først slås ned.
Børnesikkerhedslåse på bagdørene
Betjeningskontakterne for bagdørenes elruder og åbningshåndtag kan spærres, så der
ikke kan åbnes indefra. For nærmere oplysninger, se side 57.
Størrelsesklasser
Barnestole findes i forskellige størrelser – biler
har forskellige størrelser. Derfor passer ikke
alle barnestole på alle pladser i alle bilmodeller.
ADVARSEL
Kontroller, at der ikke er efterladt nogen løse
genstande (f.eks. legetøj) i rummet under
puden inden nedslåning.
01
Beskrivelse
Forankringspunkterne for ISOFIX-systemet er
skjult bag den nederste del af bagsæderyglænet på de yderste siddepladser.
A
Fuld størrelse, fremadvendt
barnestol
B
Forankringspunkternes placering fremgår af
symboler i ryglænets beklædning (se foregående illustration).
Reduceret størrelse (alternativ 1), fremadvendt barnestol
B1
Reduceret størrelse (alternativ 2), fremadvendt barnestol
Man får adgang til forankringspunkterne ved at
trykke ned på siddepladsens sædehynde.
C
Fuld størrelse, bagudvendt
barnestol
D
Reduceret størrelse, bagudvendt barnestol
E
Bagudvendt barnestol
OBS
ISOFIX er et tilbehør til passagersædet.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
``
37
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Størrelsesklasse
OBS
Beskrivelse
F
Tværstillet barnestol, venstre
G
Tværstillet barnestol, højre
ADVARSEL
Der må aldrig anbringes et barn på forsædepassagerpladsen, hvis pladsen har en tilkoblet airbag.
Hvis en ISOFIX barnestol ikke har en størrelsesklassificering, skal bilmodellen være
opført på barnestolens liste over biler.
OBS
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for oplysninger om,
hvilke ISOFIX-barnestole Volvo anbefaler.
Typer af ISOFIX-barnestole
Barnestolstype
Babystol tværstillet
38
Vægt
maks. 10 kg
Størrelsesklasse
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
F
–
–
G
–
–
Babystol bagudvendt
maks. 10 kg
E
OK
OK
Babystol bagudvendt
maks. 13 kg
E
OK
OK
D
OK
OK
C
–
OK
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Barnestolstype
Barnestol bagudvendt
Barnestol fremadvendt
A
Vægt
Størrelsesklasse
9-18 kg
9-18 kg
01
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
D
OK
OK
C
–
OK
B
OKA
OKA
B1
OKA
OKA
A
OKA
OKA
Volvo anbefaler bagudvendt barnebeskyttelse til denne gruppe.
Øverste befæstelsespunkter for
barnestole
Bilen har øvre forankringspunkter til visse fremadvendte barnestole. Disse forankringspunkter befinder sig bag på sædet.
De øverste befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med fremadvendte barnestole. Volvo anbefaler, at småbørn sidder i
bagudvendte barnestole indtil en så høj alder
som muligt.
OBS
I biler med sammenfoldelige nakkestøtter
på yderpladserne bør nakkestøtterne slås
ned for at gøre montering af denne type barnestol lettere.
OBS
Hvis bilen har en bagageskjuler over bagagerummet, skal den fjernes, inden der kan
monteres en barnestol i forankringspunkterne.
Nærmere oplysninger om, hvordan barnestolen skal fastspændes i de øverste befæstelsespunkter, fremgår af brugsanvisningen, der
følger med barnestolen.
ADVARSEL
Barnestolens fæstebånd skal altid trækkes
under den bageste nakkebeskyttelse, inden
de fastspændes i befæstelsespunkterne.
39
Fjernbetjening/nøgleblad........................................................................
Privatlåsning*..........................................................................................
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*............................................................
Keyless drive*..........................................................................................
Låsning/oplåsning...................................................................................
Børnesikkerhedslås.................................................................................
Alarm*......................................................................................................
40
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
42
47
48
49
52
57
58
LÅS OG ALARM
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Generelt
02
Bilen leveres med 2 fjernbetjeninger eller
PCC'er (Personal Car Communicator). De bruges til at starte bilen og til låsning og oplåsning.
Der kan bestilles flere fjernbetjeninger – op til
6 til samme bil kan programmeres og benyttes.
PCC’en har flere funktioner end fjernbetjeningen. Resten af dette kapitel beskriver funktioner, der findes i både PCC’en og fjernbetjeningen.
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Husk altid at afbryde strømmen til elruder og
soltag ved at tage fjernbetjeningen ud, når
føreren forlader bilen.
Hvis man mister en fjernbetjening
Hvis en fjernbetjening bliver væk, kan en ny
bestilles hos et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales. De tilbageværende fjernbetjeninger skal medbringes til værkstedet. For
at forhindre tyveri slettes den bortkomne fjernbetjenings kode i systemet.
Det aktuelle antal betjeninger, som er registreret for bilen, kan kontrolleres under
Bilindstillinger Bilnøglehukommelse
1
42
Kun i kombination med elbetjent førersæde og el-spejle.
Antal nøgler. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 124.
låsning henholdsvis Bilindstillinger
Lysindstillinger Lys ved oplåsning.
Nøglehukommelse1 – sidespejle og
førersæde
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 124.
Indstillingerne kobles automatisk til den
respektive fjernbetjening, (se side 73 og
91).
Elektronisk startspærre
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger Bilnøglehukommelse
Sæde- og spejlpositioner.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 124.
For biler med Keyless drive-system, se
side 49.
Indikation ved låsning/oplåsning
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, angiver bilens blinklys, at låsningen/
oplåsningen er udført korrekt.
• Låsning: ét blink
• Oplåsning: to blink.
I tilfælde af låsning sker indikationen kun, hvis
alle låse er låst, efter at dørene er lukket.
Valg af funktion
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger Lysindstillinger Lys ved
Hver fjernbetjening har en unik kode. Bilen kan
kun køres med den rette fjernbetjening med
den korrekte kode.
Nedenstående fejlmeddelelser på kombinationsinstrumentets informationsdisplay vedrører
den elektroniske startspærre:
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Meddelelse /
besked
Betydning
Nøglefejl Isæt
nøgle igen
Fejl ved læsning af
fjernbetjeningen
under start - Tag
nøglen ud, sæt den i
igen og gør et nyt
startforsøg.
Bilnøgle ikke fundet
Fejl ved læsning af
PCC'en under start Gør et nyt startforsøg.
(Gælder kun Keyless
drive med PCC.)
Fejl ved startspærresystemet under
start. Hvis fejlen
vedvarer, anbefales
det at kontakte et
autoriseret Volvoværksted.
Vedr. start af bilen, se side 100.
Fjernbetjening.
G021079
G021078
02
Hvis fejlen vedvarer:
Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen og gør et nyt
startforsøg.
Startspærre Prøv
igen
Funktioner
PCC* - Personal Car Communicator.
Information
Låsning
Funktionsknapper
Oplåsning
Varighed for ankomstlys
Bagklap
Låsning - Låser dørene og bagklappen,
samtidig med at alarmen aktiveres.
Et langt tryk (mindst 2 sekunder) lukker alle
ruder og soltaget* samtidigt.
Panikfunktion
ADVARSEL
Pas på, at ingen får hænderne i klemme,
hvis soltag og ruder lukkes med fjernbetjeningen.
Oplåsning - Låser dørene og bagklappen
op, samtidig med at alarmen deaktiveres.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
43
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
5 sekunder. Ellers slås den fra efter 2 minutter
og 45 sekunder.
Funktionen kan ændres fra at låse alle dørene
op samtidigt, til med et tryk på knappen først
at låse kun førerdøren op, og efter yderligere et
tryk på knappen (inden 10 sekunder) til at låse
resten af dørene op.
Rækkevidde
Funktionen kan ændres i menusystemet under
Bilindstillinger Låseindstillinger
Oplåsning af døre med de to punkter Alle
døre og Først førerdør, så alle. Vedr. en
beskrivelse af menusystemet, se side 124.
Varighed for ankomstlys - Benyttes til at
tænde bilens lys på afstand. For nærmere
oplysninger, se side 83.
Fjernbetjeningens funktioner har en rækkevidde på ca. 20 m fra bilen.
Hvis bilen ikke bekræfter et tryk på en knap gå tættere på og prøv igen.
OBS
Fjernbetjeningsfunktionerne kan forstyrres
af radiobølger i omgivelserne, bygninger,
topografiske forhold osv. Bilen kan altid
låses/låses op med nøglebladet (se
side 45).
Bagklap - Låser kun bagklappen op og
deaktiverer dens alarm. På biler med elbetjent
bagklap* åbnes klappen efter et langt tryk. For
nærmere oplysninger, se side 54.
Panikfunktion - Benyttes til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation.
Hvis knappen holdes inde i mindst 3 sekunder
eller trykkes ind to gange i løbet af 3 sekunder,
aktiveres blinklysene og hornet.
Funktionen kan slås fra ved hjælp af den
samme knap, når den har været aktiv i mindst
44
Unikke funktioner PCC*
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G021080
02
Et langt tryk (mindst 4 sekunder) åbner alle
ruder samtidigt.
PCC* - Personal Car Communicator.
Informationsknap
Indikeringslamper
Med informationsknappen kan forskellige
informationer fra bilen fås ved hjælp af indikeringslamperne.
Brug af informationsknappen
Tryk på informationsknappen
.
> Alle indikeringslamper blinker i ca. 7
sekunder, og lyset vandrer rundt på
PCC'en. Det angiver, at informationerne
fra bilen aflæses.
Hvis der trykkes på en af de andre knapper i dette tidsrum, afbrydes aflæsningen.
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
OBS
Hvis ingen indikeringslampe lyser, når
informationsknappen bruges gentagne
gange og på forskellige steder (samt efter 7
sekunder, og efter lyset er gået omkring på
PCC'en), kontaktes et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Aftageligt nøgleblad
Rækkevidde PCC
PCC'ens rækkevidde for låsning, oplåsning og
bagklap er ca. 20 m fra bilen, de øvrige funktioner op til ca. 100 m.
Hvis bilen ikke bekræfter et tryk på en knap gå tættere på og prøv igen.
OBS
Indikeringslamperne giver informationer som
vist på følgende illustration:
Informationsknappens funktion kan forstyrres af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold osv.
Udenfor PCC'ens rækkevidde
Hvis flere PCC'er bruges til bilen, er det kun
den PCC, der sidst blev brugt til låsning/oplåsning, som viser korrekt status.
Rødt, konstant lys – alarmen er udløst,
efter bilen blev låst.
Rødt lys blinker skiftevis i de to røde indikeringslamper - Alarmen er udløst for mindre end 5 minutter siden.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, hvor det anbefales
at bestille nye nøgleblade.
Nøglebladets funktioner
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan:
sen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, se side 50.
• bagdørenes mekaniske børnesikkerhedslås aktiveres/deaktiveres, se side 57.
• adgangen til handskerum og bagagerum
(privatlåsning*) spærres, se side 47.
• airbag til forsædepassager (PACOS)* aktiveres/deaktiveres, se side 21.
OBS
Gult, konstant lys – bilen er ikke låst.
02
• førerdøren åbnes manuelt, hvis centrallå-
Hvis PCC'en befinder sig for langt fra bilen, til
at informationerne kan aflæses, vises den
seneste status, som bilen havde, uden at lyset
bevæger sig rundt på PCC'en.
Grønt, konstant lys – bilen er låst.
En fjernbetjening indeholder et aftageligt nøgleblad af metal, som kan bruges til at aktivere
bestemte funktioner og udføre bestemte handlinger.
Hvis der ikke lyser nogen indikeringslampe, når informationsknappen bruges
inden for rækkevidden, kan det skyldes, at
den seneste kommunikation mellem
PCC'en og bilen blev afbrudt af omgivende
radiobølger, bygninger, topografiske forhold osv.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
45
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Oplåsning af dør med nøgleblad
Udtagning af nøgleblad
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan førerdøren åbnes på følgende måde:
02
1. Lås førerdøren op med nøglebladet i dørhåndtagets låsecylinder.
G021082
OBS
Træk den fjederbelastede spærre til siden.
2. Alarmen afbrydes ved at sætte fjernbetjeningen i tændingslåsen.
Træk samtidigt nøglebladet lige bagud.
Vedr. bil med Keyless-system, se side 50.
Fastgøring af nøgleblad
Sæt forsigtigt nøglebladet tilbage på dets
plads i fjernbetjeningen.
1. Hold fjernbetjeningen med sporet opad, og
lad nøglebladet glide ned i sporet.
2. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
46
Når døren er låst op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen.
02 Lås og alarm
Privatlåsning*
Generelt om privatlåsning
koblet fra centrallåsen - bagklappen kan ikke
åbnes, hverken med centrallåsens knap i fordørene eller fjernbetjeningen.
Det betyder, at fjernbetjeningen uden nøgleblad kun kan benyttes til til- og frakobling af
alarmen, åbning af dørene og at køre bilen.
G017869
Fjernbetjeningen uden nøgleblad kan derefter
afleveres til service- eller hotelpersonale - bilejeren beholder det løse nøgleblad.
OBS
Glem ikke trække at bagageskjuleren ud
over bagagerummet, inden bagklappen lukkes, se side 224.
Låsepunkter for fjernbetjening med nøgleblad.
For at aktivere privatlåsningen:
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
låsecylinder.
02
Drej nøglebladet 180 grader højre om. I låst
stilling står nøglehullet lodret.
Træk nøglebladet ud. Samtidig viser informationsdisplayet en meddelelse.
Derefter er handskerummet låst, og bagklappen kan ikke længere låses op med fjernbetjeningen eller centrallåsknappen.
OBS
Sæt ikke nøglebladet tilbage i fjernbetjeningen, men opbevar det et sikkert sted.
Aktivere/deaktivere
• Deaktivering foretages i modsat rækkefølge.
G017870
For nærmere oplysninger om låsning af handskerummet alene, se side 53.
Funktionen Privatlåsning er beregnet til brug,
når bilen afleveres til service, et hotel el.lign. Så
er handskerummet låst, og bagklappens lås er
G020508
Låsepunkter for fjernbetjening uden nøgleblad og
aktiveret privatlåsning.
Aktivering af privatlåsning.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
47
02 Lås og alarm
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*
Udskiftning af batteri
02
Batteriudskiftning
Undersøg nøje, hvordan batteriet/batterierne er placeret på dækslets inderside med
hensyn til deres (+)- og (–)-side.
Batterierne bør udskiftes, hvis:
• informationssymbolet tændes, og displayet viser Udskift bilnøglebatteri
og/eller
Fjernbetjening (1 batteri)
• hvis låsen gentagne gange ikke reagerer
2. Isæt et nyt med (+)-siden nedad.
1. Frigør forsigtigt batteriet.
på signaler fra fjernbetjeningen inden for
20 meter fra bilen.
PCC* (2 batterier)
Åbning
Træk den fjederbelastede spærre til
siden.
Træk samtidigt nøglebladet lige bagud.
Før en 3 mm skruetrækker ind i hullet
bag ved den fjederbelastede spærre og
tving forsigtigt fjernbetjeningen op.
OBS
Vend fjernbetjeningen med knapperne opad
for at undgå, at batterierne falder ud, når
den åbnes.
VIGTIGT
Undgå at berøre nye batterier og deres kontaktflader med fingrene, da dette kan forringe deres funktion.
48
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
1. Frigør forsigtigt batterierne.
2. Isæt først et nyt med (+)-siden opad.
3. Læg det hvide plasticstykke imellem, og
isæt til sidst yderligere et nyt batteri med
(+)-siden nedad.
Batteritype
Brug batteri med betegnelsen CR2430, 3 V - et
i fjernbetjeningen og to i PCC'en.
Samling
1. Tryk fjernbetjeningen sammen.
2. Hold fjernbetjeningen med sporet opad, og
lad nøglebladet glide ned i sporet.
3. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
VIGTIGT
Sørg for, at brugte batterier bortskaffes på
en måde, der skåner miljøet.
02 Lås og alarm
Keyless drive*
Nøglefrit låse- og startsystem (kun
PCC1)
Generelt
med sig. Det er ikke muligt at låse en dør op
eller i, hvis PCC'en befinder sig på bilens modsatte side.
De grå ringe på den foregående illustration
viser det område, der dækkes af systemets
antenner.
Hvis alle PCC'er fjernes fra bilen, når motoren
går eller nøgleposition II er aktiveret (se
side 70), og hvis alle døre lukkes, vises en
advarselsmeddelelse på informationsdisplayet, samtidig med at der fremkommer en
hørbar påmindelse.
Når PCC'en er bragt tilbage til bilen, slukker
advarselsmeddelelsen og lydsignalpåmindelsen ophører, når et af følgende er sket:
Med keyless drive-funktionen i PCC'en kan
bilen låses op, køres og låses uden nøgle. Det
er tilstrækkeligt, at man har PCC'en med sig.
Systemet gør det nemmere at åbne bilen, f.eks.
når man har hænderne fulde.
• en dør er blevet åbnet og lukket
• PCC'en er sat i tændingslåsen
• READ-knappen er blevet trykket ind.
Begge bilens PCC’er har keyless-funktion. Det
er muligt at bestille flere PCC’er, se side 42.
Hvis en PCC med keyless-funktion efterlades i
bilen, deaktiveres den midlertidigt, når bilen
låses. Derefter kan ingen uvedkommende åbne
dørene.
PCC'ens rækkevidde
For at kunne åbne en dør eller bagklappen skal
der være en PCC højst ca. 1,5 m fra bilens dørhåndtag eller bagklap. Det vil sige, at den der
skal låse en dør op eller i, skal have PCC'en
1
Håndter derfor alle PCC'er med stor forsigtighed.
02
VIGTIGT
Efterlad aldrig en PCC i bilen.
Forstyrrelser af PCC'ens funktion
Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Anbring
derfor ikke PCC'en i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstand.
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan
PCC'en og nøglebladet som en fjernbetjening,
se side 43.
Sikker håndtering af PCC
Hvis der er nogen, der bryder ind i bilen, åbner
døren og finder PCC'en, aktiveres den igen.
Personal Car Communicator, se side 44.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
49
02 Lås og alarm
Keyless drive*
Låsning
plade berøres - åbn døren eller bagklappen
som normalt.
2. Stik nøglebladet ind i låsecylinderen, og lås
døren op.
Oplåsning med nøgleblad
3. Sæt plastdækslet på igen efter oplåsningen.
02
OBS
Når førerdøren låses op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen. Den afbrydes ved
at sætte PCC'en i startlåsen, se side 59.
Nøglehukommelse2 - førersæde og
sidespejle
Biler med Keyless-system har en knap på dørenes
udvendige håndtag.
Dørene og bagklappen låses ved at trykke på
låseknappen på et af de udvendige dørhåndtag.
Alle døre og bagklappen skal være lukkede, før
bilen kan låses - ellers låses bilen ikke.
OBS
Hvis bilen har automatgear, skal gearvælgeren stilles i P-position - ellers kan bilen
ikke låses og alarmen ikke aktiveres.
Oplåsning
Oplåsning sker, når en hånd griber om et dørhåndtag eller bagklappens gummibelagte tryk2
50
Hukommelsesfunktion i PCC
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med
PCC'en, f.eks. hvis batterierne er brugt op, kan
førerdøren åbnes med PCC'ens aftagelige
nøgleblad (se side 45).
For at få adgang til låsecylinderen skal dørhåndtagets plastdæksel løsnes:
1. Tryk nøglebladet ca. 1 cm lige op i hullet på
dørhåndtagets/dækslets underside undgå at lirke.
> Plastdækslet løsnes automatisk i det
øjeblik, bladet trykkes lige op og ind i
åbningen.
Kun i kombination med elbetjent førersæde og el-spejle.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis flere personer med hver sin PCC nærmer
sig bilen, foretages sæde- og spejlindstillingerne efter den, der åbner førerdøren.
Efter at førerdøren er åbnet af person A med
PPC-A, men person B med PPC-B skal køre,
kan indstillingerne ændres på tre måder:
• Stående ved førerdøren eller siddende bag
ved rattet trykker person-B på sin PCC's
knap for oplåsning, se side 43.
• Vælg en af tre mulige hukommelser for
sædeindstilling med sædeknap 1-3, se
side 73.
• Justere sæde og spejle manuelt, se
side 73 og 91.
02 Lås og alarm
Keyless drive*
Dørhåndtag, højre, bag
Låseindstillinger
Keyless-funktionen kan tilpasses ved i menusystemet at angive, hvilke døre der skal låses
op, under Bilindstillinger
Låseindstillinger Åbning uden nøgle.
Midterkonsol, under bageste del
02
Midterkonsol, under forreste del.
ADVARSEL
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 124.
Personer med indopereret pacemaker bør
ikke komme nærmere Keyless-systemets
antenner end 22 cm med pacemakeren.
Dette for at udelukke forstyrrelser mellem
pacemakeren og Keyless-systemet.
G021179
Antenneplacering
Keyless-systemet har en række indbyggede
antenner placeret rundt omkring i bilen:
Bagklap, ved viskermotor
Dørhåndtag, venstre, bag
Loft, midten oven over bagsædet
Bagagerum, i midten helt inde under gulvet
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
51
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Udefra
02
Fjernbetjeningen kan låse/oplåse alle døre og
bagklappen samtidigt. Der kan vælges forskellige sekvenser for oplåsning, se Oplåsning med
fjernbetjeningen side 43.
• Træk i åbningshåndtaget en gang og slip -
Indefra
døren er låst op. Ved at trække endnu en
gang i åbningshåndtaget åbnes døren.
Centrallås
Låsning
• Tryk på centrallåsknappen
Hvis låsning/oplåsning med fjernbetjeningen
ikke fungerer, kan dens batteri være brugt op så skal førerdøren låses eller låses op med det
aftagelige nøgleblad, se side 45.
Et langt tryk (mindst 2 sekunder) lukker også
alle sideruder og soltaget* samtidigt.
Alle døre kan også individuelt låses manuelt
med dens låseknap - døren skal så være lukket.
ADVARSEL
Vær opmærksom på, at der er risiko for at
blive låst inde i bilen, hvis den låses udefra.
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden 2 minutter efter oplåsning, låses de alle
automatisk igen. Denne funktion mindsker risikoen for, at man kommer til at efterlade bilen
ulåst. (For biler med alarm, se side 58.)
Gennemluftningsfunktion
Centrallås.
Med fordørenes knap til centrallåsning på dørpanelet kan alle døre og bagklappen låses/
låses op samtidigt.
• Tryk knappens ene side
- den anden side
ind for at låse
låser op.
Oplåsning
Indefra kan en dør låses op på to forskellige
måder:
• Tryk på centrallåsknappen
.
Et langt tryk (mindst 4 sekunder) åbner også
alle sideruder* samtidigt.
52
, når fordø-
rene er lukket.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Et langt tryk på centrallåsknappen
(mindst
4 sekunder) åbner alle ruder samtidigt - f.eks.
for hurtigt at gennemlufte kabinen ved varmt
vejr.
Automatisk låsning
Dørene og bagklappen låses automatisk, når
bilen begynder at køre.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger Låseindstillinger
Automatisk dørlås. (For beskrivelse af menusystemet, se side 124.)
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Bagklap
Handskerum
Oplåsning indefra
Oplåsning med fjernbetjening
G020548
02
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. (For
information om nøgleblad, se side 45).
Låsnings af handskerummet:
For at låse bagklappen op:
Med fjernbetjeningens
-knap kan alarmen
for bagklappen alene deaktiveres* og låses op.
Drej nøglebladet 90 grader højre om. Nøglehullet er vandret i låst indstilling.
Hvis bilen har alarm*, slukkes alarmindikatoren
på instrumentpanelet for at vise, at ikke hele
bilen er alarmeret. Alarmens niveau- og bevægelsessensorer samt sensorerne for åbning af
bagklappen frakobles.
Træk nøglebladet ud.
Dørene forbliver låst og alarmeret.
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
låsecylinder.
• Oplåsning sker i omvendt rækkefølge.
For information om privatlåsning, se side 47.
• Bagklappen låses op, men er fortsat lukket
- tryk let på den gummibelagte trykplade
under det udvendige håndtag, og løft klappen.
Tryk på belysningspanelets knap (1).
> Klappen låses op og kan åbnes inden
for 2 minutter (hvis bilen er låst indefra).
Låsning med fjernbetjening
, se
Tryk på fjernbetjeningens låseknap
side 43.
> Hvis bilen har alarm* begynder alarmindikatoren på instrumentpanelet at
blinke, hvilket betyder at alarmen er
aktiveret.
Hvis klappen ikke åbnes inden to minutter,
låses den igen, og alarmen aktiveres igen.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
53
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Elbetjent bagklap*
OBS
G017876
02
VIGTIGT
Ved brug af elektrisk betjening skal der
tages hensyn til loftshøjden. Brug ikke elektrisk betjening af klappen, hvis der er lavt til
loftet (se afsnittet "Afbryd åbning/lukning af
bagklap".
•
Hvis systemet har arbejdet uafbrudt i
mere end 60 sekunder, lukkes det af for
at undgå overbelastning. Det kan bruges igen efter ca. 10 minutter.
•
Hvis startbatteriet har været afladet eller
koblet fra, skal klappen åbnes og lukkes
manuelt en gang for at nulstille systemet.
Sne og vind
Hvis bagklappen tynges ned af noget, når den
skal åbnes, f.eks. sne, is eller stærk vind, og det
får klappen til at falde ned, bliver den automatisk lukket.
Klemmesikring
Hvis der er noget, som med tilstrækkelig meget
modstand hindrer, at bagklappen åbnes/lukkes, aktiveres klemmesikringen.
• Ved åbning lukkes elbetjeningen, og klappen udløses.
• Ved lukning går klappen tilbage til fuldt
åben stilling.
ADVARSEL
Pas på, at der ikke er nogen, der kommer i
klemme ved åbning/lukning. Inden åbning/
lukning påbegyndes, bør man kontrollere, at
der ikke befinder sig nogen i nærheden af
bagklappen, da det kan være farligt at
komme i klemme.
Bagklappen skal altid åbnes/lukkes under
opsyn.
Manuel betjening af bagklap
Systemet kobles fra, hvis den gummibelagte
trykplade under det udvendige håndtag berøres en gang til. Derefter kan bagklappen håndteres manuelt.
Åbne bagklap
Bagklappen kan åbnes på tre måder,
hvoraf to med denne knap:
• Langt tryk på belysningspanelets knap hold knappen inde, indtil klappen begynder at åbne.
• Langt tryk på fjernbetjeningens knap - hold
knappen inde, indtil klappen begynder at
åbne.
• Tryk let på den gummibelagte trykplade
under det udvendige håndtag og løft klappen.
54
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Lukke bagklap
Lukning foretages med denne knap
på bagklappen eller manuelt.
OBS
Hvis en dør åbnes i forsinkelsestiden, afbrydes sekvensen, og alarmen deaktiveres.
• Tryk på knappen - klappen lukkes automatisk.
Afbryde åbning/lukning af bagklap
Dette kan gøres på fire måder, hvoraf
tre med denne knap:
•
•
•
•
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningen. Førerdøren kan også
låses op med det aftagelige nøgleblad.
Midlertidig deaktivering
Tryk på belysningspanelets knap
Tryk på fjernbetjeningens knap
Tryk på bagklappens knap
Tryk på den gummibelagte trykplade under
det udvendige håndtag.
Blokeret låsestilling vil sige, at alle låseknapper
og åbningshåndtag udløses mekanisk, hvilket
forhindrer åbning af døre indefra.
Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og indtræder med ca. 10 sekunders forsinkelse efter låsning af dørene.
1
02
1. Gå ind i menusystemet under
Bilindstillinger (for udførlig beskrivelse af
menusystemet, se side 124).
2. Vælg Nedsat beskyttelse.
3. Vælg Aktiver én gang.
> Instrumentpanelets display viser meddelelsen Nedsat beskytt. Se
instr.bog og Blokeret låsestilling slås
fra, når bilen låses.
eller
Klappens bevægelse afbrydes efter det
samme mønster, som når klemmesikringen
aktiveres, se afsnittet "Klemmesikring" i dette
kapitel.
Blokeret låsestilling*1
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra. Det
gøres på følgende måde:
Aktive menuvalg angives med et kryds.
Navigering
Vælg Spørg ved exit.
> Hver gang motoren slås fra, viser lydanlæggets display meddelelsen Tryk
ENTER for at reduc. be. indtil
motoren er startet. Tryk EXIT for at
afslutte. - vælg så et af følgende punkter:
ENTER
Hvis du vil slå Blokeret låsestilling fra
MENU
EXIT
Tryk på ENTER og lås bilen. (Bemærk, at
alarmens bevægelses- og hældningssensorer* slås fra samtidigt, se side 58.)
Kun i kombination med alarm.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
55
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
> Næste gang motoren startes, nulstilles
systemet, og instrumentpanelets display viser meddelelsen Fuld
beskyttelse , og dermed er Blokeret
låsestilling samt alarmens bevægelsesog hældningssensorer tilkoblet igen.
02
Hvis du ikke vil ændre låsesystemet
Foretag slet intet valg og lås bilen.
eller
Tryk på EXIT og lås bilen.
OBS
•
Husk, at bilens alarm aktiveres, når den
låses.
•
Hvis en af dørene åbnes indefra, går
alarmen i gang.
ADVARSEL
Efterlad ikke nogen i bilen, før funktionen
blokeret låsestilling er frakoblet, for ikke at
risikere at låse nogen inde.
56
02 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Manuel spærring af bagdøre
OBS
Børnesikkerhedslåsen forhindrer, at børn
åbner en bagdør indefra.
•
En dørs drejeknap spærrer kun den
aktuelle dør - ikke begge bagdøre samtidigt.
•
Der er ingen manuel spærring på biler
udstyret med elektrisk børnesikkerhedslås.
02
Tryk på knappen i førerdørens betjeningspanel.
> Informationsdisplayet viser meddelelsen Børnesikring Aktiveret, og knappens lampe lyser, når låsen er aktiveret.
G021077
Elektrisk spærring af døre* og ruder
bagi
Børnesikkerhedslåsen aktiveres/deaktiveres
ved alle nøglepositioner (se side 70) og op til
2 minutter, efter at fjernbetjeningen er taget ud
af tændingslåsen. Hvis en dør åbnes inden for
denne tid, deaktiveres funktionen.
Skruen for børnesikkerhedslåsen befinder sig i
bagdørenes bagkant og er kun tilgængelig, når
døren er åben.
For at aktivere/deaktivere børnesikkerhedslåsen:
Brug fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad til at dreje på knappen, se side 45.
Døren er spærret mod åbning indefra.
Døren kan åbnes både ude- og indefra.
Betjeningspanel førerdør.
Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, kan de bageste:
• ruder kun åbnes med førerdørens betjeningspanel
• døre ikke åbnes indefra.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57
02 Lås og alarm
Alarm*
Generelt
02
Aktiveret alarm udløses, hvis:
• en dør, motorhjelmen eller bagklappen
åbnes
• der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor*)
OBS
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
Tilkobling af alarm
Tryk på fjernbetjeningens låseknap.
Frakobling af alarm
Tryk på fjernbetjeningens oplåseknap.
Annullering af udløst alarm
Alarmindikator
• når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.
udstyret med hældningssensor*)
• startbatteriets kabel frakobles
• sirenen slås fra.
Øvrige alarmfunktioner
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på informationsdisplayet.
Kontakt et værksted - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Automatisk genaktivering af alarm
Hvis bilen er låst op med fjernbetjeningen (og
alarmen er frakoblet), men ingen af dørene eller
bagklappen åbnes inden 2 minutter, aktiveres
alarmen automatisk igen. Samtidig låses bilen
igen.
OBS
Bevægelsessensorerne udløser alarmen
ved bevægelser i kabinen - også luftstrømme registreres. Derfor kan alarmen
udløses, når bilen forlades med vinduer eller
soltag åbent, eller hvis der bruges kabinevarmer.
For at undgå dette: Luk vinduer/soltag, når
bilen forlades. Hvis bilens indbyggede kabinevarmer (eller en transportabel elektrisk)
skal anvendes, skal ventilationsspjældene
justeres, så de ikke vender opad i kabinen.
58
En rød lysdiode på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
Alarmsignaler
• Dioden slukket – alarmen er frakoblet
• Dioden blinker én gang med to sekunders
• En sirene lyder i 30 sekunder, eller indtil
mellemrum – alarmen er tilkoblet
• Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen (og indtil fjernbetjeningen sættes i
tændingslåsen og nøgleposition I nås) –
alarmen har været udløst.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Når alarmen udløses, sker der følgende:
alarmen slås fra. Sirenen har sit eget batteri, der fungerer uafhængigt af bilens
startbatteri.
• Alle afvisere blinker i 5 minutter, eller indtil
alarmen slås fra.
02 Lås og alarm
Alarm*
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Afprøvning af alarmsystemet
Hvis alarmen ikke kan slås fra med fjernbetjeningen, f.eks. hvis fjernbetjeningens batteri er
brugt op, kan bilens alarm deaktiveres og
motoren startes som følger:
Afprøvning af kabinens
bevægelsessensor
1. Åbn førerdøren med nøglebladet.
> Alarmen udløses, alarmindikatoren blinker hurtigt, og sirenen lyder.
2. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen.
> Alarmen deaktiveres, og alarmindikatoren slukker.
Afprøvning af alarmsensorer for
motorhjelmen
1. Sid i bilen og deaktiver bevægelsessensoren, se det foregående afsnit Reduceret
alarmniveau.
1. Luk alle ruder. Bliv siddende i bilen.
2. Slå alarmen til, se side 58.
3. Vent i 15 sekunder.
4. Start alarmen ved at bevæge armene frem
og tilbage i højde med stoleryggen.
> Der lyder en sirene, og alle afvisere blinker.
3. Start motoren.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Reduceret alarmniveau
Afprøvning af alarmsensorer i dørene
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen f.eks. hvis en hund efterlades i bilen eller under
transport på et biltog eller en bilfærge - kan
bevægelses- og hældningssensorerne midlertidigt slås fra.
1. Slå alarmen til, se side 58.
Fremgangsmåden er den samme som ved
midlertidig afbrydelse af Blokeret låsestilling,
se side 55.
02
2. Aktivér alarmen (se side 58). Bliv siddende
i bilen, og lås dørene med knappen på
fjernbetjeningen.
3. Vent i 15 sekunder.
4. Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet.
> Der lyder en sirene, og alle afvisere blinker.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
2. Vent i 15 sekunder.
3. Lås førerdøren op med nøglebladet.
4. Luk førerdøren op.
> Der lyder en sirene, og alle afvisere blinker.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
59
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................ 62
Nøglepositioner....................................................................................... 70
Sæder..................................................................................................... 72
Rat........................................................................................................... 77
Belysning................................................................................................. 78
Viskere og sprinklere............................................................................... 87
Ruder og spejle....................................................................................... 89
Kompas*.................................................................................................. 94
Elbetjent taglem*..................................................................................... 95
Alcoguard*.............................................................................................. 97
Start af motor........................................................................................ 100
Start af motor – Flexifuel....................................................................... 102
Start af motor – eksternt batteri............................................................ 104
Gearkasser............................................................................................ 105
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*................................................. 110
Driftsbremsen........................................................................................ 111
Hill Descent Control (HDC)................................................................... 113
Parkeringsbremse................................................................................. 115
HomeLinkŸ *.......................................................................................... 118
60
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
DIT FØRERMILJØ
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Instrumentoversigt
03
Venstrestyret bil.
62
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktion
Side
Funktion
Side
Håndtering af menu og
meddelelser, afvisere,
nær- og fjernlys, informationscenter
78,
81, 128,
159
Betjeningsknapper for
aktivt chassis (Four-C)*
163
Viskere og sprinklere
87, 88
Fartpilot
164, 166
Indstilling af rat
77
Horn, airbag
20, 77
Parkeringsbremse
115
Kombinationsinstrument
65, 69
Motorhjelmsåbner
250
Menu-, lyd- og telefonstyring
124,
142, 199
Sædeindstilling*
72
Tændingslås
70
Lyskontakt, åbner til
tankdæksel- og bagklap
53, 78,
213
Start- og stopknap
100
Advarselsblinklys
80
Døråbningshåndtag
–
Betjeningspanel
52, 57,
89, 91
Menustyring og lydanlæg
124, 143
Klimaanlæg, ECC
133
Gearvælger
105
03
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
63
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
03
Højrestyret bil.
64
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktion
Side
Funktion
Side
Advarselsblinklys
80
Indstilling af rat
77
Tændingslås
70
Start- og stopknap
100
Håndtering af menu og
meddelelser, afvisere,
nær- og fjernlys, informationscenter
78,
81, 128,
159
Fartpilot
164, 166
163
På informationsdisplayene vises information
om visse af bilens funktioner, f.eks. fartpilot,
informationscenter og meddelelser. Informationerne vises i form af tekst og symboler.
En nærmere beskrivelse findes under de funktioner, der omfattes af informationsdisplayene.
03
Målere
Kombinationsinstrument
65, 69
Betjeningsknapper for
aktivt chassis (Four-C)*
Horn, airbag
20, 77
Gearvælger
105
Menu-, lyd- og telefonstyring
124,
142, 199
Klimaanlæg, ECC
133
Menustyring og lydanlæg
124, 143
Viskere og sprinklere
87, 88
Lyskontakt, åbner til
tankdæksel- og bagklap
53, 78,
213
Døråbningshåndtag
–
Betjeningspanel
52, 57,
89, 91
Sædeindstilling*
72
Motorhjelmsåbner
250
Parkeringsbremse
115
Informationsdisplay
Målere i kombinationsinstrumentet.
Speedometer
Brændstofmåler. Se også Informationscenter, side 159, og Brændstofpåfyldning,
side 213.
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
65
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol-, informations- og
advarselssymboler
bolerne for fejl i udstødningsrensesystemet og
lavt olietryk.
Kontrol- og informationssymboler
Symbol
03
Symbol
Betydning
Venstre blinklys
Betydning
Højre blinklys
Fejl i ABL-systemet
Fejl i ABL-systemet
Kontrol- og advarselssymboler.
Fjernlys- og blinklyssymboler
Udstødningsrensningssystem
Symbolet lyser, hvis der er opstået en fejl i
ABL-funktionen (Active Bending Lights).
Fejl i ABS-systemet
Udstødningsrensningssystem
Tågebaglys tændt
Stabilitetssystem
Kontrol- og informationssymboler
Kontrol- og advarselssymboler1
Funktionskontrol
Alle kontrol- og advarselssymboler tændes i
nøgleposition II eller ved start af motoren. Når
motoren er startet, skal alle symboler slukkes,
undtagen parkeringsbremsesymbolet, som
først slukkes, når parkeringsbremsen udløses.
Hvis motoren ikke starter, eller hvis funktionskontrollen udføres i nøgleposition II, slukkes
alle symboler efter 5 sekunder, undtagen sym1
66
Motorforvarmer (diesel)
Hvis symbolet tændes, kan det skyldes fejl i
bilens udstødningsrensningssystem. Kør til et
værksted for kontrol. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i ABS-systemet
Lav stand i brændstoftanken
Hvis symbolet tændes, fungerer systemet ikke.
Det normale bremsesystem fungerer fortsat,
men uden ABS.
Information - læs displayteksten
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
Fjernlys tændt
2. Start motoren igen.
3. Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at
få ABS-systemet kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med at lyse. Volvo anbefaler,
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarslen gives vha. displaytekst. For information om kontrol af oliestand, se side 251.
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
at du henvender dig til et autoriseret Volvoværksted.
Tågebaglys tændt
Symbolet lyser, når tågelyset er tændt. Der er
kun ét tågelys - det er placeret på førersiden.
OBS
Symbol
Når servicemeddelelsen vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved hjælp af
READ-knappen, eller slukker automatisk
efter nogen tid.
Betydning
Fejl i bremsesystemet
Advarsel
Stabilitetssystem
Et blinkende symbol angiver, at stabilitetssystemet er i funktion. Hvis symbolet lyser konstant, er der opstået en fejl i systemet.
Fjernlys tændt
Motorforvarmer (diesel)
Venstre/højre blinklys
Symbolet tændes, når motoren forvarmes.
Forvarmning foretages, når temperaturen er
under 2 °C. Når symbolet slukkes, kan bilen
startes.
Begge blinkerssymboler blinker, når der bruges advarselsblinklys.
Lav stand i brændstoftanken
Når symbolet tændes, er niveauet i brændstoftanken lavt. Fyld brændstof på snarest.
Information - læs displayteksten
Informationssymbolet tændes i kombination
med tekst på informationsdisplayet, når der
forekommer en afvigelse i ét af bilens systemer. Meddelelsen slukkes ved at trykke på
READ-knappen, se side 128, eller forsvinder
automatisk efter et stykke tid (tidsrummet
varierer efter, hvilken funktion der angives).
Informationssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.
Symbolet lyser, når fjernlyset er tændt, samt
ved brug af overhalingslys
Kontrol- og advarselssymboler
Symbol
Betydning
Lavt olietrykA
A
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk
ikke. Advarslen gives vha. displaytekst, se side 251 og
252.
03
Lavt olietryk
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt. Stands straks motoren, og
kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter behov.
Hvis symbolet tændes, og oliestanden er normal, bør du kontakte et værksted. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret
Volvo-værksted.
Parkeringsbremse trukket
Parkeringsbremse trukket
Airbags (SRS)
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser konstant, når parkeringsbremsen er trukket. Symbolet blinker under aktivering, og går derefter over til at lyse konstant.
Hvis symbolet blinker, er der opstået en fejl.
Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
Airbags (SRS)
Generatoren lader ikke
Hvis symbolet forbliver tændt eller tændes
under kørsel, er der opstået en fejl i selelåsen,
SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kør snarest
muligt til et værksted for at få kontrolleret bilen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
``
67
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
et værksted for at få bremsesystemet
efterset. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person på forsædet
ikke har spændt sin sikkerhedssele, eller hvis
en person på bagsædet har taget sin sele af.
Generatoren lader ikke
03
Symbolet tændes under kørsel, hvis der opstår
en fejl i det elektriske anlæg. Henvend dig til et
værksted. Volvo anbefaler, at du henvender dig
til et autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan bremsevæskeniveauet være for lavt. Stands bilen et sikkert
sted, og kontrollér standen i bremsevæskebeholderen (se side 254).
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
• Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
• Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen
kontrolleres, se side 254. Hvis niveauet
er normalt, og symbolerne stadig lyser,
kan bilen med stor forsigtighed køres til
2
68
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Tabet af bremsevæske skal kontrolleres af
et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
Advarsel
Det røde advarselssymbol tændes, når der er
angivet en fejl, som kan indvirke på sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig vises
en forklarende tekst på informationsdisplayet.
Symbolet bliver stående, indtil fejlen er udbedret, men tekstmeddelelsen kan trykkes væk
med READ-knappen, se side 128. Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med
andre symboler.
Kun biler med alarm*.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Gå frem som følger:
1. Stands på et sikkert sted. Bilen må ikke
køre videre.
2. Læs teksten på informationsdisplayet.
Foretag det fornødne iht. til teksten på displayet. Slet meddelelsen med READknappen.
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis en af dørene, motorhjelmen2 eller bagklappen ikke er fuldstændig lukket, tændes
informations- eller advarselssymbolet sammen
med en forklarende meddelelse på kombinationsinstrumentet. Stands snarest muligt bilen
på et sikkert sted, og luk den dør/klap, der er
åben.
Hvis bilen kører med en lavere hastighed end ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet.
Hvis bilen kører med en højere hastighed end ca. 7 km/t, tændes advarselssymbolet.
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Triptællere
Ur
03
Triptællere og knap.
Display for triptællere
Knap for skift mellem triptællerne T1 og
T2 og nulstilling af triptællerne.
Tællerne benyttes til måling af korte strækninger.
Et kort tryk på knappen skifter mellem triptællerne T1 og T2. Med et langt tryk (over 2 sekunder) nulstilles den aktiverede triptæller. Strækningens længde vises på displayet.
Ur og indstillingsknap.
Knap til indstilling af ur.
Informationsdisplay til visning af klokkeslæt.
Drej knappen højre/venstre om for at indstille
klokkeslættet. Det indstillede klokkeslæt vises
på informationsdisplayet.
Uret kan midlertidigt erstattes af et symbol i
forbindelse med en meddelelse (se side 128).
69
03 Dit førermiljø
Nøglepositioner
Isætning og udtagning af
fjernbetjening
VIGTIGT
Fremmedlegemer i startlåsen kan skade
funktionen eller ødelægge låsen.
Tryk ikke fjernbetjeningen ind vendt den forkerte vej - Hold i enden med det aftagelige
nøgleblad, se side 45.
03
Tag fjernbetjeningen ud
G021126
Fjernbetjeningen læses ud efter et let tryk på
den. (Automatgearkasse* skal være i position
P.)
Funktioner
Tændingslås med indført fjernbetjening.
OBS
For biler med keyless-funktion*, se side 49.
Sæt fjernbetjeningen i
Hold i fjernbetjeningens ende med det aftagelige nøgleblad og sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen. Efter et let tryk på fjernbetjeningen
trækkes den ind i låsen.
Fjernbetjeningens 3 forskellige nøglepositioner
kan nås, uden at motoren startes. Tabellen
viser, hvilke funktioner der er tilgængelige i den
respektive nøgleposition.
OBS
Med indført fjernbetjening i tændingslåsen Tryk kort på START/STOP ENGINE.
Nøgleposition II
Med indført fjernbetjening i tændingslåsen Tryk på START/STOP ENGINE i ca. 2 sekunder.
Tilbage til nøgleposition 0
For at gå tilbage til nøgleposition 0 fra position
I eller II - Tryk kort på START/STOP ENGINE.
Position
Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen og tryk
let på den - fjernbetjeningen trækkes ind i
låsen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Funktion
0
Kilometertæller, ur og temperaturmåler tændes. Ratlåsen er frakoblet. Audio-anlægget kan bruges.
I
Soltag*, rudehejs, 12 V kontakt i
kabine, RTI*, telefon*, kabineblæser, ECC og forrudeviskere kan
bruges.
II
Forlygterne tændes. Advarselsog kontrollamperne lyser i
5 sekunder. Alt udstyr fungerer,
bortset fra elopvarmede stole og
elopvarmet bagrude, som først
fungerer, når motoren er i gang.
For at nå nøgleposition I eller II uden motorstart - tryk ikke bremse-/koblingspedalen
ned, når følgende trin udføres.
Nøgleposition 0
70
Nøgleposition I
03 Dit førermiljø
Nøglepositioner
For information om lydanlæggets funktion, når
fjernbetjeningen er taget ud, se side 142.
Start og stop af motor
For information om at starte/slukke for motoren, se side 100.
Bugsering
03
For vigtig information om fjernbetjeningen ved
bugsering, se side 231.
71
03 Dit førermiljø
Sæder
Forsæder
ADVARSEL
Indstil den korrekte kørestilling på førersædet, før kørsel påbegyndes, ikke under kørslen. Sørg for, at sædet er i låst position for
at forhindre personskade ved en eventuel
hård opbremsning eller en ulykke.
Løft spærrerne bag på ryglænet, og slå det
frem.
4. Skyd stolen frem, så nakkestøtten "fastlåses" under handskerummet.
Opslåning foregår på den modsatte måde.
03
Nedfældning af forsæderyglæn
ADVARSEL
Tag fat i ryglænet og sørg for, at det er
ordentligt låst efter opslåning for at undgå
personskade ved en eventuel hård
opbremsning eller en ulykke.
Justering af lændestøtten, drej hjulet1.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
Hæv/sænk* sædehyndens forkant, pump
op/ned.
Foretag ændring af ryglænets hældning,
drej på hjulet.
1
72
Passagersædets ryglæn kan vippes fremad for
at give plads til lange genstande.
Hæv/sænk sædet, pump op/ned.
Skub stolen så langt bagud/nedad som
muligt.
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
Indstil ryglænet i oprejst stilling.
Gælder også elbetjent sæde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Sæder
Elbetjent sæde*
nøgle i tændingslåsen. Indstilling af sædet
foretages normalt i nøgleposition I, og kan altid
foretages, når motoren er i gang.
Stol med hukommelsesfunktion*
Bruge gemt indstilling
Hold en af hukommelsesknapperne inde, indtil
stolen og sidespejlene standser. Hvis knappen
slippes, standser stolen sin bevægelse.
Nøglehukommelse* i fjernbetjening2
Førersædets og sidespejlenes indstillinger3
lagres i nøglehukommelsen, når bilen låses
med fjernbetjeningen.
03
Sædehyndens forkant op/ned
Sædet fremad/bagud og op/ned
Ryglænets hældning
Gemme indstilling
De elbetjente forsæder har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker, skal du gå til
nøgleposition I eller 0 og vente et kort stykke
tid, inden sædet flyttes igen.
Hukommelsesknap
Der kan kun foretages en bevægelse (frem/tilbage/op/ned) ad gangen.
Knap til lagring af indstilling
Forberedelser
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at
døren er låst op med fjernbetjeningen uden
2
3
Hukommelsesknap
Hukommelsesknap
1. Indstil stolen og sidespejlene.
2. Hold knappen til lagring af indstilling inde,
samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind.
Når bilen låses op med den samme fjernbetjening, som den blev låst med, og førerdøren
åbnes, indtager sidespejlene og førerstolen
automatisk de indstillinger, der er lagret i nøglehukommelsen.
For nøglehukommelse ved keyless drive, se side 50.
Kun hvis bilen er udstyret med elbetjent sæde og sidespejle, der kan drejes ind elektrisk.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
73
03 Dit førermiljø
Sæder
OBS
Stolen og sidespejlene bevæger sig ikke,
hvis de allerede står i den rette stilling.
03
Det er også muligt at bruge nøglehukommelsen ved at trykke på oplåsningsknappen på
fjernbetjeningen, når førerdøren er åben.
Nøglehukommelsen kan aktiveres/deaktiveres
under Bilnøglehukommelse Sæde- og
spejlpositioner. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 124.
OBS
ADVARSEL
Klemmerisiko! Børn må ikke lege med betjeningsknapperne. Kontrollér, at der ikke
befinder sig nogen genstande foran, bag
ved eller under stolen, mens den indstilles.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
For at få nakkestøtten ned igen skal knappen
(midt mellem ryglænet og nakkestøtten - se
illustrationen) trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trykkes ned.
Manuel nedslåning af de yderste
nakkestøtter på bagsædet
Elopvarmede/ventilerede sæder*
Elopvarmede/ventilerede sæder, se side 134.
Bagsæder
Nakkestøtte på bagsædets midterplads
Nøglehukommelsen i de to fjernbetjeninger
og stolens tre hukommelser er helt uafhængige af hinanden.
Nødstop
Træk i låsehåndtaget nærmest nakkestøtten
for at slå nakkestøtten fremad.
Hvis sædet utilsigtet kommer i bevægelse, skal
der trykkes på én af knapperne, hvorved sædet
standser.
En ny start for at give stolen den indstilling, der
er lagret i nøglehukommelsen, opnås ved at
trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap.
Så skal førerdøren være åben.
74
Nakkestøtten føres bagud manuelt, indtil der
lyder et klik.
Juster støtten efter passagerens højde, så den
om muligt dækker hele baghovedet. Skyd den
opad efter behov.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Sæder
Nedslåning af bagsæderyglæn
OBS
Når ryglænet er slået tilbage, skal den røde
markering ikke længere kunne ses. Hvis den
stadig kan ses, er ryglænet ikke låst.
VIGTIGT
Når ryglænet skal slås ned, må der ikke
være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i.
Ellers kan der opstår skade på bagsædets
indtræk.
ADVARSEL
03
Kontrollér, at bagsædets ryglæn og nakkestøtter er forsvarligt fastlåst, efter at de er
vippet tilbage.
Det tredelte ryglæn kan foldes på forskellige
måder.
Elektrisk foldning af bagsædets ydre
nakkestøtter*
OBS
Forsæderne skal muligvis skydes frem eller
ryglænene indstilles højere, for at de bageste ryglæn skal kunne vippes helt frem.
• Den venstre del kan foldes separat.
• Den midterste del kan foldes separat.
• Den højre del kan kun foldes sammen med
den midterste del.
• Hvis hele ryglænet skal foldes, skal de forskellige dele foldes hver for sig.
Hvis midterryglænet skal slås ned: frigør
nakkestøtten og juster den ned før midterryglænet, se side 74.
De ydre nakkestøtter slås automatisk ned,
når de ydre ryglæn slås ned. Træk ryglænets spærrehåndtag
op, og vip samtidig
ryglænet frem. Et rødt mærke ved spærremekanismen
viser, at ryglænet ikke
længere er låst.
1. Fjernbetjeningen skal stå i position I eller
II.
Opslåning foregår på den modsatte måde.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
75
03 Dit førermiljø
Sæder
2. Tryk knappen ind for at slå bagsædets
yderste nakkestøtter ned for at forbedre
udsynet bagud.
ADVARSEL
03
Slå ikke de yderste nakkestøtter ned, hvis
der sidder en passager på en af yderpladserne.
Før nakkestøtten manuelt tilbage, indtil der
høres et klik.
ADVARSEL
Nakkestøtterne skal efter opslåning være i
låst stilling.
76
03 Dit førermiljø
Rat
Indstilling
Horn
ADVARSEL
Rattet skal indstilles og fastlåses, inden man
kører.
Ved hastighedsafhængig servostyring* kan
niveauet for styrestyrke justeres, se side 163.
03
G021138
Tastaturer*
Indstilling af rat.
Horn.
Arm - frigøring af rattet
Tryk midt på rattet for at signalere.
Mulige ratindstillinger
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen:
1. Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
2. Indstil rattet i den stilling, der passer dig
bedst.
3. Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres tilbage.
Knapper på rattet.
Fartpilot, se side 164
Adaptiv fartpilot, se side 166
Lyd- og telefonstyring, se side 142
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
77
03 Dit førermiljø
Belysning
Lyspanel
Instrumentbelysningens styrke reguleres med
fingerhjulet.
Nær-/fjernlys
Indstilling af forlygternes lyshøjde
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden. Hvis bilen er tungtlastet, bør lyshøjden
sænkes.
03
Oversigt over lyspanel.
Fingerhjul til justering af display- og instrumentbelysning
2. Rul fingerhjulet op eller ned for at hæve/
sænke lyshøjden.
Biler med Xenon-forlygter* har automatisk lyshøjderegulering og er derfor ikke udstyret med
fingerhjul.
Tågebaglygter
Tågeforlygter*
Lyspanel
Fingerhjul1 for lyshøjderegulering
Instrumentbelysning
Forskellige display- og instrumentlamper tændes, afhængigt af nøglepositionen, se side 70.
Displaybelysningen dæmpes automatisk i
mørke - følsomheden indstilles med fingerhjulet.
1
78
Findes ikke på biler udstyret med Xenon-forlygter*.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G021142
G021141
1. Lad motoren være i gang eller hav fjernbetjeningen i position I.
Lysknap og kontaktarm.
Indstilling for overhalingslys
Indstilling for fjernlys
03 Dit førermiljø
Belysning
Position
Betydning
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
AutomatiskA/slukket nærlys.
Kun overhalingslys.
I indstillingen
aktiveres nærlyset altid
automatisk, når motoren er i gang, når eller
fjernbetjeningen er i position II.
Positions-/parkeringslys
Nærlys. Fjernlys og overhalingslys fungerer i denne indstilling.
A
Fjernlys
Fjernlyset kan kun aktiveres, når lyskontakten
. Aktiver/deaktiver fjernlyset
er i position
ved at føre kontaktarmen ind mod rattet til
endestillingen og slippe den.
Fjernlyset kan kun aktiveres i indstillingen
.
Når fjernlyset er tændt, lyser symbolet
på kombinationsinstrumentet.
Aktive Xenon-forlygter - ABL*
Overhalingslys
Før kontaktarmen let ind mod rattet til positionen for overhalingslys. Fjernlyset lyser, indtil
armen slippes.
Nærlys
Når motoren startes, aktiveres nærlyset automatisk2, hvis lyskontakten står i stilling
.
Om nødvendigt kan nærlysautomatikken for
denne stilling deaktiveres af et værksted. Volvo
2
Funktionen aktiveres automatisk, når bilen
startes. Ved fejl i funktionen lyser symbolet
på kombinationsinstrumentet, og der
vises samtidig en forklarende tekst samt et
tændt-symbol på informationsdisplayet.
Symbol
Gælder visse markeder.
OBS
Hvis bilen har aktive Xenon-forlygter (Active
Bending Lights - ABL), følger lyset fra forlygterne rattets bevægelser for at give maksimal
belysning i sving og vejkryds og dermed øget
sikkerhed.
Display
Betydning
Fejl i forlygte Service
påkrævet
Systemet
fungerer
ikke. Henvend dig til
et værksted,
hvis meddelelsen ikke
forsvinder.
Volvo anbefaler, at du
kontakter et
autoriseret
Volvo-værksted.
03
Lyskegle med funktionen slået fra (venstre), henholdsvis slået til (højre).
Gælder visse markeder.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
79
03 Dit førermiljø
Belysning
Tågeforlygterne* kan tændes sammen med
fjern-/ nærlyset eller
positions-/parkeringslyset.
Bremselygte
Tryk på tænd/sluk-knappen. Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i knappen.
Vedrørende tilpasning af lyskegle, se
side 83.
Bremselygterne tændes automatisk ved
bremsning. For information om nødbremselys
og automatiske advarselsblinklys, se
side 111.
Positions-/parkeringslys
Tågeforlygter
Lysknap indstillet til positions-/parkeringslys.
Knap for tågeforlygter.
Drej lyskontakten til midterpositionen (samtidig
tændes nummerpladebelysningen).
Tågeforlygterne kan tændes sammen med
fjern-/ nærlyset eller
positions-/parkeringslyset.
3
80
Aktiveret ved levering fra fabrik.
OBS
Bestemmelser for brug af tågeforlygter
varierer fra land til land.
Tågebaglys
G021145
G021144
03
Funktionen3 kan deaktiveres/aktiveres i
menuen under Bilindstillinger
Lysindstillinger Aktive drejelygter. Vedr.
en beskrivelse af menusystemet, se side 124.
Det bageste positionslys tændes også, når
bagklappen åbnes, for at henlede bagvedkørendes opmærksomhed.
G021146
Funktionen er kun aktiv i skumring eller mørke,
og kun når bilen er i bevægelse.
Knap for tågebaglys.
Tågebaglyset består af én lygte og kan kun
tændes i kombination med fjern-/nærlyset eller
tågeforlygterne.
03 Dit førermiljø
Belysning
Tryk på tænd/sluk-knappen. Tågebaglysets
i kombinationsinstrumenkontrolsymbol
tet og lampen i knappen lyser, når tågebaglyset
er tændt.
Tågebaglygten slukkes automatisk, når motoren standser.
Advarselsblinklysene tændes automatisk, når
der bremses så kraftigt, at nødbremselysene
aktiveres, og hastigheden ligger under
30 km/t. De forbliver tændt, når man er standset, og slukkes automatisk, når man begynder
at køre igen, eller hvis der trykkes på knappen.
For mere information om nødbremselys og
automatiske advarselsblinklys, se side 111.
Kort blinksekvens
Afvisere/blinklys
Kontinuerlig blinksekvens
OBS
Bestemmelserne for brug af tågebaglys
varierer fra land til land.
Før kontaktarmen opad eller nedad til første position, og slip den. Afviserne blinker
tre gange. Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under Bilindstillinger
Lysindstillinger Retningsvisere, 3blink. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 125.
03
Før kontaktarmen opad eller nedad til yderstillingen.
Armen bliver stående i denne stilling og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
Advarselsblinklys
Blinklyssymboler
G021148
For blinklyssymboler, se side 66.
Afvisere/blinklys.
Knap for advarselsblinklys.
Advarselsblinklysene aktiveres ved at trykke
knappen ind. Begge blinklyssymboler på kombinationsinstrumentet blinker, når advarselsblinklysene er i brug.
``
81
03 Dit førermiljø
Belysning
Belysning i kabine
Loftsbelysning bagi
Bagagerumslys
Lyset i bagagerummet tændes/slukkes, når
bagklappen åbnes/lukkes.
Belysningsautomatik
Kabinelysknappen har følgende tre indstillinger
for lyset i kabinen:
03
• Slukket - højre side trykket ind, belysningsautomatikken er deaktiveret.
G021149
G021150
• Neutral position - belysningsautomatik-
Knapper i loftskonsollen til læselamperne foran og
kabinebelysning.
Læselampe i venstre side
Lamperne tændes/slukkes med et tryk på den
relevante knap.
Læselampe i højre side
Indstigningslys
Kabinebelysning
Indstigningslyset (og kabinebelysningen) henholdsvis tændes og slukkes, når en sidedør
åbnes eller lukkes.
Al belysning i kabinen kan tændes og slukkes
manuelt inden 30 minutter efter at:
•
motoren er slået fra, og fjernbetjeningen er
i position 0
• bilen er låst op, men motoren ikke er startet.
Loftsbelysning foran
Læselamperne foran tændes og slukkes med
et tryk på den tilsvarende knap i loftskonsollen.
82
Loftsbelysning bagi.
Handskerumslys
ken er aktiveret.
• Tændt - venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
Neutral stilling
Når knappen er i neutral stilling, tændes/slukkes kabinelyset automatisk som nedenfor
beskrevet.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 30 sekunder:
• bilen låses op med fjernbetjening eller nøgleblad, se side 43 eller 46
Handskerumslyset henholdsvis tændes og
slukkes, når klappen åbnes eller lukkes.
• motoren er slået fra, og fjernbetjeningen er
Makeup-spejl
Kabinebelysningen slukkes, når:
Makeup-spejlets lys (se side 198) tændes/
slukkes, når låget henholdsvis åbnes eller lukkes.
• motoren startes
• bilen låses.
i position 0.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i to minutter, hvis en af dørene er åben.
03 Dit førermiljø
Belysning
Varigh. for lys v. ank.
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst.
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
2. Før venstre kontaktarm ind mod rattet til
endestillingen, og slip den. Funktionen
aktiveres på samme måde som overhalingslyset (se side 78).
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
Når funktionen er aktiveret, tændes nærlyset,
parkeringslyset, lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftslyset i kabinen og indstigningslyset.
Varighed for ankomstlys
Tryghedsbelysningen tændes med fjernbetjeningen (se side 43) og benyttes for at tænde
bilens lys på afstand.
Når funktionen er aktiveret med fjernbetjeningen, tændes parkeringslyset, lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftslyset i kabinen og
indstigningslyset.
Tidsrummet, som tryghedsbelysningen skal
være tændt, kan indstilles i Bilindstillinger
Lysindstillinger Varighed for ankomstlys.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 124.
Tilpasning af lyskegle
03
G021152
Hvis et lys tændes manuelt, og bilen låses,
slukkes lyset automatisk efter to minutter.
Lyskegle for højrekørsel.
For ikke at blænde modkørende trafik skal forlygternes lyskegle omstilles til højre- eller venstrekørsel. Den rette lyskegle giver også et
mere effektivt lys ud i vejkanten.
G021151
Tidsrummet, som orienteringslyset skal være
tændt, kan indstilles i Bilindstillinger
Lysindstillinger Varigh. for lys v. ank..
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 124.
Lyskegle for venstrekørsel.
``
83
03 Dit førermiljø
Belysning
passet indstilling, se den foregående illustration.
Xenon-forlygter*
Eksempel 2
En bil, som er leveret i Storbritannien, er beregnet til venstrekørsel og køres dér med forlygterne i normal indstilling, se foregående illustration.
03
G019442
Halogenlygter
Tilpasning af lyskegle.
Normal stilling - lyskeglen er rigtig for det
land, hvor bilen leveres.
Tilpasset stilling - beregnet til modsat lyskegle.
ADVARSEL
Forlygten kræver særlig forsigtighed, da
Xenon-lygten får strøm fra et højspændingsaggregat.
Landet hvor bilen er leveret, er afgørende for,
om normal stilling er beregnet til højre- eller
venstrekørsel.
Eksempel 1
Hvis en bil, der er leveret i Danmark, skal køre
i Storbritannien, skal lygterne omstilles til til-
84
Halogenlygters lyskegle ændres ved afdækning af lygteglasset. Lyskeglen forringes lidt.
Afdækning af lygter
1. Brug skabelonerne A og B til en venstrestyret bil, henholdsvis C og D til en højrestyretbil, i forholdet 1:2. se side 86. Brug
f.eks. en kopieringsmaskine med forstørrelsesfunktion:
• A = LHD Right (venstrestyret, højre glas)
• B = LHD Left (venstrestyret, venstre
glas)
• C = RHD Right (højrestyret, højre glas)
• D = RHD Left (højrestyret, venstre glas)
2. Overfør skabelonen til et selvklæbende,
vandbestandigt materiale og klip den ud.
3. Start fra mønsterlinjen på lygteglassene, se
punkteret linje på side 85. Placer de selvklæbende skabeloner i den rette afstand
fra den respektive mønsterlinje vha. billedet og målene på nedenstående liste:
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
•
•
•
A = LHD Right - ca. 86 mm
B = LHD Left - ca. 40 mm
C = RHD Right - 0 mm
D = RHD Left - ca. 96 mm
03 Dit førermiljø
Belysning
Placering af skabeloner
G033954
03
Øvre række: afdækning venstrestyret bil, skabeloner A og B. Nedre række: maskering højrestyret bil, skabeloner C og D.
``
85
03 Dit førermiljø
Belysning
Skabeloner til halogenlygter
G021155
03
86
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
Forrudeviskere1
Viskerne arbejder med normal
hastighed.
Når regnsensoren er aktiveret, tændes en
lampe, og regnsensorsymbolet
vises på
højre display på kombinationsinstrumentet.
Viskerne arbejder med høj hastighed.
Aktivering og indstilling af følsomhed
Kontinuerlig viskning
VIGTIGT
Inden aktivering af viskere om vinteren skal
det sikres, at viskerbladene ikke er frosset
fast, og at eventuel sne eller is på forruden
(og bagruden) er skrabet af.
Forrudeviskere og -sprinklere.
Regnsensor tænd/sluk
Fingerhjul til indstilling af følsomhed/frekvens
Forrudeviskere fra
Før armen til 0 for at slå forrudeviskerne fra.
Intervalviskning
Antallet af slag pr. tidsenhed indstilles med fingerhjulet, når der er valgt
intervalviskning.
1
03
Regnsensoren aktiveres ved at trykke på knappen
. Viskerne foretager nu ét slag.
Hvis armen føres opad, giver viskerne et ekstra
slag.
VIGTIGT
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når viskerne arbejder.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed og
nedad for mindre følsomhed. (Der foretages et
ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad.)
Deaktivering
Servicestilling viskerblade
Ved rengøring af forrude/vinduesviskere og
udskiftning af vinduesviskere se side 262 og
275.
Enkelt viskerslag
Før armen opad, og slip den for at
foretage et viskerslag.
Når regnsensoren skal aktiveres, skal bilen
være i gang eller fjernbetjeningen i position I
eller II, samtidig med at viskerbetjeningsarmen
skal være i position 0 eller enkeltslagsposition.
Regnsensor*
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres
med fingerhjulet.
Regnsensoren slås fra ved at trykke på knapeller føre armen nedad til et andet
pen
viskerprogram.
Regnsensoren slukkes automatisk, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen eller
fem minutter efter, at motoren er slukket.
Skift af viskerblade se side 262, servicestilling viskerblade se side 262 og påfyldning af sprinklervæske se side 263.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
87
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
VIGTIGT
I en vaskeautomat kan forrudeviskerne
starte og blive skadiget. Slå regnsensoren
fra, mens bilen er i gang, eller fjernbetjeningen er i position I eller II. Symbolet på kombinationsinstrumentet og lampen i knappen
slukkes.
03
Efter at armen er sluppet, foretager forrudeviskerne nogle ekstra slag, og forlygterne sprinkles.
Opvarmede sprinklerdyser*
Sprinklerdyserne opvarmes automatisk i kulde
for at forhindre, at sprinklervæsken fryser fast.
Højtrykssprinkling af forlygter*
Sprinkling af lygter og ruder
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne automatisk ved
hver 5. sprinkling af forruden.
Bagrudevisker- og sprinkler
Ved at føre armen fremad (se pilen på illustrationen ovenfor) startes sprinkling og viskning af
bagruden.
OBS
Bagrudeviskeren er udstyret med en
beskyttelse mod overophedning, som gør,
at motoren slukkes, hvis den overophedes.
Bagrudeviskeren fungerer igen efter en
afkølingsperiode (30 sekunder eller længere, afhængigt af varmen i motoren og
udetemperaturen).
Viskere – bakning
Hvis der vælges bakgear, mens forrudeviskerne er aktiveret, vil bagrudeviskeren starte
intervalviskning2. Funktionen ophører, når der
skiftes ud af bakgear.
Hvis bagrudeviskeren allerede arbejder kontinuerligt, sker der ingen ændring.
OBS
G017632
Sprinklerfunktion.
Sprinkling af forrude
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet.
Hvis bilen har regnsensor, aktiveres bagrudeviskeren ved bakning, hvis sensoren er
aktiveret, og det regner.
Bagrudevisker – intervalviskning
Bagrudevisker – kontinuerlig viskning
2
88
Denne funktion (intervalviskning ved bakning) kan slås fra. Henvend dig til et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Generelt
den, der ikke har varmereflekterende film (se
det markerede felt på ovenstående illustration).
Varmereflekterende forrude*
Lamineret glas
Glasset er forstærket, hvilket giver
bedre indbrudsbeskyttelse og forbedrer kabinens lydisolering. Forruden og de øvrige ruder* har lamineret
Rudehejs
03
glas.
Vand- og smudsafvisende yderlag*
Felt uden påsat varmereflekterende film.
VIGTIGT
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne is
fra ruderne. Brug elopvarmningen til at
fjerne is fra spejlene, se side 92.
G018516
Ruderne er behandlet med en belægning, der forbedrer udsynet ved
svære vejrforhold. Vedr. vedligeholdelse, se
side 276.
Måtte
A
47 mm
B
87 mm
Betjeningspanel på førerdøren.
Elektrisk låsning af døre* og ruder bagi, se
side 57.
Betjening af bageste sideruder
Forruden er forsynet med en varmereflekterende film, der mindsker solens varmestrålning
i kabinen.
Placering af elektronisk udstyr, f.eks. en transponder, bag ved en glasflade med varmereflekterende film kan påvirke dens funktion og
ydelse negativt.
Betjening af forreste sideruder
ADVARSEL
Kontroller, at ingen bagsædepassagerer
kommer i klemme, når ruderne lukkes fra
førerdøren.
Hvis funktionen for elektronisk udstyr skal blive
optimal, bør det placeres på den del af forru``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
89
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
ADVARSEL
Kontroller, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, hvis ruderne lukkes,
også når fjernbetjeningen bruges.
03
ADVARSEL
Hvis føreren forlader bilen, og der er børn i
bilen, skal strømmen til rudehejsene altid
afbrydes ved at fjernbetjeningen tages ud.
panelerne i de andre døre kan kun den pågældende dørs rudehejs betjenes. Rudehejsene
kan kun betjenes med ét betjeningspanel ad
gangen.
Betjening med automatik
For at rudehejsene skal kunne bruges, skal
fjernbetjeningen være i position I eller II. Efter
at bilen har været i gang, kan rudehejsene
betjenes i nogle minutter, selvom fjernbetjeningen er taget ud, dog ikke efter at dørene er
åbnet.
Betjening med fjernbetjening og
centrallås
Lukning af ruderne afbrydes, og ruden åbnes,
hvis der er noget, der hindrer dens bevægelse.
Det er muligt at forcere klemmesikringen, når
lukning er afbrudt, f.eks. ved isdannelse, ved at
holde knappen trukket op, indtil ruden er lukket. Klemmesikringen aktiveres igen efter et
kort stykke tid.
Betjening
Før en af knapperne opad/nedad til endestillingen, og slip den derefter. Ruden bevæger sig
automatisk til sin endestilling.
For at fjernbetjene de elektriske rudehejs udefra med fjernbetjeningen eller indefra med centrallåsen, se side 43 og 52
Genindstilling
Hvis batteriet har været frakoblet, skal funktionen for automatisk åbning genindstilles for at
fungere rigtigt.
1. Træk den forreste del af knappen op for at
hæve ruden til øverste stilling, og hold den
dér i 1 sekund.
2. Slip kort knappen.
G018517
OBS
Betjening af rudehejs.
Betjening uden automatik
Betjening med automatik
Alle rudehejs kan betjenes ved brug af betjeningspanelet på førerdøren. Med betjenings-
90
En måde at mindske vindstøjen på, når de
bageste sideruder er åbne, er at åbne også
de forreste sideruder lidt.
Betjening uden automatik
Før en af knapperne let opad/nedad. Rudehejsene hæves/sænkes, så længe knappen holdes i stillingen.
3. Træk knappens forreste del op igen i
1 sekund.
ADVARSEL
For at klemmesikringen skal fungere, skal
der foretages genindstilling.
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Sidespejle
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk*
Neddrejning af sidespejle ved parkering1
Ved parkering eller kørsel hvor pladsen er
trang, kan spejlene drejes ind:
Sidespejlene kan vippes nedad, f.eks. for at
give føreren mulighed for at se vejkanten ved
parkering.
G018518
1. Tryk samtidigt på knapperne L og R (fjernbetjeningen skal mindst være i nøgleposition I).
Når bakgearet forlades, stilles spejlene automatisk tilbage efter ca. 10 sekunder, eller tidligere ved at trykke på L henholdsvis R.
Spejlene drejes ud ved at trykke på L og R
samtidigt. Spejlene standser automatisk, når
de er drejet helt ud.
Automatisk neddrejning af sidespejle
ved parkering1
Lagring af indstilling*
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen i knappen lyser.
2. Justér indstillingen med knappen i midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen skal
nu slukkes.
ADVARSEL
Sidespejlenes indstillinger gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernbetjening.
Når bilen låses op med den samme fjernbetjening, sættes sidespejlene og førerstolen i de
lagrede positioner, når førerdøren åbnes.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilnøglehukommelse Sæde- og
spejlpositioner. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 124.
Spejlene er af vidvinkeltypen for at give godt
overblik. Genstande kan forekomme at
være længere væk, end de er i virkeligheden.
1
Sæt i bakgear, og tryk på knappen L eller
R.
2. Slip dem efter ca. 1 sekund. Spejlene
standser automatisk, når de er drejet helt
ind.
Betjening af sidespejle.
Indstilling
03
Når bakgearet vælges, vippes sidespejlene
automatisk nedad, f.eks. for at give føreren
mulighed for at se vejkanten ved parkering. Når
der skiftes ud af bakgear, stilles sidespejlene
automatisk tilbage til deres oprindelige stilling
efter et stykke tid.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger Indstill. for sidespejle
Autovip venstre spejl henholdsvis Autovip
højre spejl. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 124.
Automatisk inddrejning ved låsning
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, drejes sidespejlene automatisk ind
henholdsvis ud.
Kun i kombination med elbetjent sæde med hukommelse, se side 73.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
91
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger Indstill. for sidespejle
Fold spejle ved låsning. Vedr. en beskrivelse
af menusystemet, se side 124.
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Indvendigt bakspejl
Nulstilling til neutral stilling
03
Et spejl der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles elektrisk tilbage til
neutral stilling for at den elektriske ind- og
udfoldning skal kunne fungere korrekt:
G021342
1. Drej spejlene ind ved brug af L og R.
2. Drej dem ud igen ved brug af L og R.
3. Gentag ovenstående procedure efter
behov.
Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.
Varighed for ankomstlys og Varighed for
gå-hjem-lys
Lampen på sidespejlene tændes, når der vælges tryghedsbelysning eller orienteringslys (se
side 83).
Nedblændingskontakt
Brug elopvarmningen til at fjerne is og dug fra
bagruden og sidespejlene.
Et tryk på knappen starter opvarmningen. Når
funktionen er aktiveret, lyser lampen i knappen.
Slå opvarmningen fra, så snart isen/duggen er
væk for ikke at belaste batteriet unødigt.
Opvarmningen slukkes dog automatisk efter et
stykke tid.
Opvarmningen kan tilkobles automatisk, hvis
bilen startes ved en lavere udetemperatur end
+7 °C. Funktionen Automatisk rudevarmer skal
så aktiveres under Klimaindstillinger Auto.
bagrudevarmer. Vedr. en beskrivelse af
menusystemet, se side 124.
92
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Manuel nedblænding
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren.
Blænd ned med nedblændingskontakten, når
bagfrakommende lys forstyrrer:
1. Blænd ned ved at føre kontakten ind mod
kabinen.
2. Man kommer tilbage til normal indstilling
ved at føre regulatoren mod forruden.
Automatisk nedblænding*
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk ned. Betjeningsorganet
findes ikke på spejle med automatisk nedblænding.
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Kompas* kan udelukkende vælges til sidespejle med automatisk nedblænding, se
side 94.
03
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
93
03 Dit førermiljø
Kompas*
Betjening
brering er nødvendig, vises C på spejlets display.
Valg af zone
1. Stands bilen i et stort, åbent område uden
stålkonstruktioner og højspændingsledninger.
2. Start bilen.
03
OBS
Bakspejl med kompas.
Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning
bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N (nord),
NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S (syd), SW
(sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
Kompasset aktiveres automatisk, når bilen
startes eller når nøgleposition II er aktiveret, se
side 70. Kompasset deaktiveres/aktiveres ved
f.eks. at trykke knappen bag på bakspejlet ind
med en clips.
3. Hold knappen bag på spejlet inde (brug
f.eks. en clips), indtil C kommer til syne
igen (efter ca. 6 sekunder).
4. Begynd at køre som sædvanligt. C forsvinder fra displayet, når kalibreringen er færdig.
Alternativt kalibreringstrin: Kør langsomt i
en cirkel med højst 8 km/t, indtil C forsvinder fra displayet, når kalibreringen er færdig.
Kalibrering
Det kan blive nødvendigt at kalibrere kompasset, for at det skal være retvisende. Hvis kali-
94
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G030295
For den bedste kalibrering - slå alt elektrisk
udstyr fra (klimaanlæg, viskere osv.), og
sørg for at alle døre er lukkede.
Magnetiske zoner.
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
For at kompasset skal fungere korrekt, skal den
rette zone være valgt.
1. Fjernbetjeningen skal stå i position II, se
side 70.
2. Hold knappen bag på bakspejlet inde i
mindst 3 sekunder (brug f.eks. en clips).
Nummeret for det aktuelle område vises.
3. Tryk flere gange på knappen, indtil nummeret for det ønskede geografiske område
vises (1–15).
4. Efter nogle sekunder viser displayet igen
kompasretningen.
03 Dit førermiljø
Elbetjent taglem*
Generelt
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes lodret i bagkanten eller
vandret. Nøgleposition I eller II er nødvendig
for at soltaget skal kunne åbnes.
Manuel åbning foretages ved at trække betjeningsknappen bagud til trykpunktet for manuel
åbning. Soltaget bevæger sig mod maksimalt
åben stilling, så længe knappen holdes inde.
Lodret åbning
Lukning
Manuel lukning foretages ved at trykke betjeningsknappen fremad til trykpunktet for
manuel lukning. Soltaget bevæger sig mod
maksimalt lukket stilling, så længe knappen
holdes inde.
03
G028900
Vandret åbning
ADVARSEL
G017823
Vær opmærksom på klemmerisikoen ved
lukning af soltaget. Soltagets klemmesikring fungerer kun ved automatisk lukning,
ikke ved manuel lukning.
Vandret åbning, bagud/fremad.
Åbning, automatisk
Åbning, manuel
Lodret åbning, bagkanten opad.
Åbning: tryk knappens bagkant opad.
Luk ved at trække knappens bagkant
nedad.
Soltaget lukkes automatisk ved at trykke betjeningsknappen til stillingen for automatisk lukning og slippe den.
Strømmen til soltaget afbrydes ved at tage
fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
Lukning, manuel
Lukning, automatisk
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Åbning
Soltaget åbnes maksimalt ved at trække knappen bagud til stillingen for automatisk åbning
og slippe den.
Husk altid at afbryde strømmen til soltaget
ved at tage fjernbetjeningen ud, når føreren
forlader bilen.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
95
03 Dit førermiljø
Elbetjent taglem*
lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde
skærmen frem.
Lukning med fjernbetjening eller
centrallåsknap
Klemmebeskyttelse
Soltaget har en klemmesikring, der udløses
ved automatisk lukning, hvis soltaget blokeres
af en genstand. I tilfælde af blokering standser
soltaget og åbnes derefter automatisk til den
seneste åbnede stilling.
03
G021345
Vindafviser
Med et langt tryk på låseknappen lukkes soltaget og alle ruderne, se side 43 og 52. Dørene
og bagklappen låses. Hvis åbningen skal
afbrydes, skal der trykkes på låseknappen
igen.
ADVARSEL
Hvis soltaget lukkes med fjernbetjeningen,
må man sørge for, at ingen kommer i
klemme.
Til soltaget hører en vindafviser, der slås op,
når soltaget er i åben stilling.
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen
96
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Alcoguard*
Generelt om alkolåsen
1. Mundstykke til udåndingsprøve.
Alkolåsens funktion er at forhindre, at bilen
føres af en beruset fører. Før start af motoren
er mulig, skal føreren foretage en udåndingsprøve, som bekræfter, at han ikke er påvirket
af alkohol. Alkolåsen kalibreres til det pågældende markeds gældende grænseværdi for
lovlig bilkørsel.
2. Strømafbryder.
ADVARSEL
Alkolåsen er et hjælpemiddel og fritager ikke
føreren for ansvar. Det er altid førerens
ansvar at være ædru og at føre bilen på en
sikker måde.
Funktioner
OBS
3. Sendeknap.
4. Lampe for batteristatus.
5. Lampe for resultat af udåndingsprøve.
6. Lampe angiver klar for udåndingsprøve.
Opbevar alkolåsen i dens holder. Så holdes
det indbyggede batteri fuldt opladet, og
alkolåsen aktiveres automatisk, når bilen
åbnes.
Før start af motoren
Betjening
Alkolåsen aktiveres automatisk, og gøres klar
til brug, når bilen åbnes.
Batteri
1. Når kontrollampen (6) lyser grønt, er alkolåsen klar til brug.
Alkolåsens kontrollampe (4) viser batteriets
status:
Lampe (4)
Batteristatus
Blinker grønt
Opladning i gang
Grøn
Fuldt opladet
Gul
Halvt opladet
Rød
Afladet - placer
opladeren i holderen
eller tilslut strømkablet fra handskerummet.
03
2. Løsn alkolåsen fra dens holder. Hvis alkolåsen befinder sig uden for bilen ved oplåsning, skal den først aktiveres med strømafbryderen (2).
3. Slå mundstykket (1) ud, tag en dyb indånding, og blæs med et jævnt tryk, indtil der
høres en kliklyd efter ca. 5 sekunder.
Resultatet bliver en af mulighederne i den
følgende tabel Resultat efter udført
udåndingsprøve.
4. Vises ingen meddelelse, kan overførslen til
bilen være mislykket. Tryk i så fald på knap
(3) for at sende resultatet manuelt til bilen.
5. Slå mundstykket ned, og sæt alkolåsen
fast i dens holder.
6. Start motoren efter godkendt udåndingsprøve inden for 5 minutter - ellers skal den
udføres en gang til.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
97
03 Dit førermiljø
Alcoguard*
Resultat efter udført udåndingsprøve
03
Lampe (5) + Displaytekst
Betydning
Grøn lampe + Alcoguard Godkendt
test
Start motoren ingen alkoholprocent målt.
Gul lampe + Alcoguard Godkendt
test
Motorstart mulig målt alkoholprocent
er over 0,1 promille,
men under den gældende grænseværdiA.
Rød lampe + Ikke
godkendt Vent 1
minut
A
Motorstart ikke
mulig - målt alkoholprocent er over den
gældende grænseværdiA.
Grænseværdien varierer fra land til land - find ud af, hvad der
gælder. Se også afsnittet Generelt om alkolåsen på side 97
OBS
Efter afsluttet kørsel kan motoren genstartes inden for 30 minutter, uden at der skal
foretages en ny måling af udåndingsluften.
1
98
Husk på
Før udåndingsprøve
For at få korrekt funktion og et så retvisende
måleresultat som muligt:
• Undgå at spise eller drikke i ca.
5 minutter inden udåndingsprøven.
• Undgå kraftig forrudesprinkling - alkoholen
i sprinklervæsken kan medføre forkert
måleresultat.
Meddelelsen kan slukkes med et tryk på sendeknappen (3). Ellers slukkes den af sig selv
efter ca. 2 minutter, men kommer tilbage ved
hver motorstart - kun en rekalibrering på et
værksted1 kan slukke meddelelsen permanent.
Koldt eller varmt vejr
Jo koldere vejr, desto længere tid tager det, før
alkolåsen er klar til brug:
Temperatur (ºC)
Maksimal
opvarmningstid
(sekunder)
+10 — +85
10
–5 — +10
60
–40 — –5
180
Førerskift
For at sikre, at der foretages en ny udåndingsprøve ved førerskift: hold afbryderknappen (2)
og sendeknappen (3) inde samtidig i ca.
3 sekunder. Så er bilen igen indstillet på startblokering, og der kræves en ny godkendt
udåndingsprøve inden motorstart.
Kalibrering og service
Alkolåsen skal kontrolleres og kalibreres på et
værksted1 hver 12. måned.
30 dage før nødvendig rekalibrering viser displayet Alcoguard Kalibr. påkrævet. Hvis kalibrering ikke udføres inden for 30 dage, bliver
normal motorstart blokeret. Herefter er kun
start med Bypass-funktion mulig, se side 99
afsnittet Nødsituation.
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ved temperaturer under -20 ºC eller over
+60 ºC skal alkolåsen have ekstra strøm. Displayet viser Alcoguard Isæt elledning. Tilslut
så strømkablet fra handskerummet til alkolåsen, og vent på at kontrollampen (6) lyser grønt.
I meget koldt vejr kan opvarmningstiden reduceres ved at tage alkolåsen med indendørs.
03 Dit førermiljø
Alcoguard*
Nødsituation
I tilfælde af en nødsituation, eller hvis alkolåsen
er ude af drift eller fjernet, er det muligt at omgå
alkolåsen, så bilen kan køres.
OBS
Al aktivering med omløb (Bypass) logges og
lagres i en hukommelse, se side 10 i afsnittet
Registrering af data.
Efter aktiveret bypass-funktion viser displayet
hele tiden Alcoguard Bypass aktiveret under
kørsel, og der kan kun nulstilles på et værksted1.
Bypass-funktionen kan testes, uden at fejlmeddelelse logges - udfør alle trin uden at
starte bilen. Fejlmeddelelsen slettes, når bilen
låses.
Vid installationen af alkolåsen vælges, om
omgåelsen skal være bypass- eller nødfunktion. Denne indstilling kan efterfølgende
ændres på et værksted1.
Denne funktion kan aktiveres flere gange. Fejlmeddelelsen, som vises under kørsel, kan kun
slukkes på et værksted1.
Displaytekst
Betydning/
Afhjælpning
Aktivere nødfunktion
Alcoguard Intet
signal
Sending mislykkedes - send manuelt
med knap (3) eller lav
en ny udåndingsprøve.
• Tryk samtidigt på venstre kontaktarms
READ-knap og knappen for advarselsblinklys og hold i ca. 5 sekunder. Displayet
viser Alcoguard Bypass aktiveret, og
motoren kan startes.
Denne funktion kan kun bruges én gang, derefter skal nulstilling foretages på et værksted1.
Symboler og displaymeddelelser
Ud over de allerede beskrevne meddelelser
kan kombinationsinstrumentets display også
vise følgende:
Displaytekst
Betydning/
Afhjælpning
Alcoguard Ny start
mulig
Motoren har været
slukket i kortere tid
end30 minutter motorstart er mulig
uden en ny prøve.
Alcoguard Service
påkrævet
Kontakt et værksted1.
Aktivere bypass-funktion
• Tryk samtidigt på venstre kontaktarms
READ-knap og knappen for advarselsblinklys og hold i ca. 5 sekunder. Displayet
viser først Omledn aktiveret Vent 1
minut, og derefter Alcoguard Bypass
aktiveret - herefter kan motoren startes.
1
Alcoguard Ugyldig
test
Testen mislykkedes
- lav en ny udåndingsprøve.
Alcoguard Blæs
længere
Blæsningen for kort
- blæs længere.
Alcoguard Blæs
blødere
Blæsningen for hård
- blæs svagere.
Alcoguard Blæs
kraftigere
Blæsningen for svag
- blæs hårdere.
Alcoguard vent
Forvarmer
Opvarmning ikke
klar - vent på teksten
Alcoguard Blæs i 5
sek..
03
Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
99
03 Dit førermiljø
Start af motor
2. Hold koblingspedalen helt nedtrådt1. (Hvis
bilen har automatgear - træd på bremsepedalen.)
Benzin- og dieselmotorer
3. Tryk på START/STOP ENGINE, og slip
den derefter.
03
G021126
OBS
Startlås med indført fjernbetjening og START/
STOP ENGINE-knap.
VIGTIGT
Tryk ikke fjernbetjeningen ind vendt den forkerte vej - Hold i enden med det aftagelige
nøgleblad, se side 45.
For biler med dieselmotorer kan der opstå
nogen forsinkelse, inden motorstart påbegyndes - i det tidsrum viser displayet Motor
Forvarmning.
Startmotoren arbejder, indtil motoren starter,
men højst i 10 sekunder (for diesel op til
60 sekunder).
Hvis motoren ikke starter - prøv igen ved at
trykke på START/STOP ENGINE-knappen,
indtil motoren starter.
ADVARSEL
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen - tryk let
på den, så den trækkes ind i låsen.
Bemærk, at hvis bilen er udstyret med
Alkolås, skal en udåndingsprøve først godkendes, inden motoren kan startes, se
side 97.
Tag altid fjernbetjeningen ud af startlåsen,
når bilens forlades, især hvis der er børn i
bilen. For information om, hvordan nøglen
tages ud af startlåsen, se side 70.
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette har til formål så hurtigt
som muligt at få udstødningsrensesystemet
op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforurening og skåner miljøet.
Keyless drive
Følg trin 2–3 for start af benzin- og dieselmotor.
For mere information om Keyless drive, se
side 49.
OBS
En forudsætning for at bilen skal starte, er
at en af bilens fjernbetjeninger med Keyless
drive*-funktion findes i kabinen eller bagagerummet.
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjening med Keyless
drive*-funktion ud af bilen under kørsel eller
ved bugsering.
Stands motoren
For at slukke for motoren - Tryk på START/
STOP ENGINE.
1
100
Hvis bilen er i bevægelse, er det tilstrækkeligt at trykke på START/STOP ENGINE-knappen for at starte bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Start af motor
Hvis bilen har automatisk gearkasse og gearvælgeren ikke er i position P, eller hvis bilen
kører - Tryk 2 gange eller hold knappen trykket
ind, indtil motoren standser.
Ratlås defekt
Ratlåsen åbner, når der trykkes på START/
STOP ENGINE-knappen, efter fjernbetjeningen er trykket ind i startlåsen.
03
Ratlåsen aktiveres, når førerdøren åbnes, efter
at motoren er slukket.
Nøglepositioner
For information om fjernbetjeningens forskellige nøglepositioner, se side 70
101
03 Dit førermiljø
Start af motor – Flexifuel
Generelt om start med Flexifuel
Motorvarmer*
Motoren startes på samme måde som i en benzindrevet bil.
Ved startvanskeligheder
03
ADVARSEL
Motorvarmeren drives med højspænding.
Fejlsøgning på eller reparation af en elektrisk motorvarmer og dets elektriske tilslutninger må kun udføres af et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Hvis motoren ikke starter ved første forsøg:
• Gør yderligere nogle startforsøg med
OBS
START/STOP ENGINE-knappen.
Husk på følgende, hvis du vil have reservebrændstof med:
Hvis motoren stadig ikke starter
Er udetemperaturen lavere end +5 °C:
•
1. Slut den elektriske motorvarmer til i mindst
1 time.
2. Gør yderligere nogle startforsøg med
START/STOP ENGINE-knappen.
VIGTIGT
Hvis motoren ikke starter, selv efter gentagne startforsøg, anbefales det at kontakte
et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Eltilslutning for motorvarmer.
Når temperaturen forventes at blive lavere end
-10 °C, og bilen er tanket med bioætanol E85,
bør der bruges motorvarmer i ca. 2 timer for at
gøre det lettere at starte motoren hurtigt.
Jo lavere temperatur desto længere tid med
motorvarmer er nødvendig. Ved -20 °C bør varmeren bruges i ca. 3 timer.
Biler beregnet til bioætanol E85 har en elektrisk
motorvarmer*. At starte og køre med en forvarmet motor medfører betydeligt lavere udslip
og mindsket brændstofforbrug. Tilstræb derfor
at bruge motorvarmer i hele vinterhalvåret.
102
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ved motorstop på grund af tom brændstoftank kan bioætanol E85 fra en reservedunk i ekstrem kulde bevirke, at
motoren bliver svær at starte. Det kan
undgås ved at have reservedunken fyldt
med 95 oktan benzin.
Læs mere om Flexifuel-brændstoffet bioætanol E 85 på se side 215 og 296.
Brændstoftilpasning
Hvis brændstoftanken tankes med benzin,
efter bilen har kørt på bioætanol E85 (eller
omvendt) kan motoren gå lidt ujævnt i et stykke
tid. Derfor er det vigtigt at lade motoren vænne
sig til (tilpasse sig) den nye brændstofblanding.
Tilpasningen sker automatisk, når bilen køres i
en kort periode med jævn hastighed.
03 Dit førermiljø
Start af motor – Flexifuel
VIGTIGT
Efter ændring af brændstofblanding i tanken
skal der udføres en tilpasning ved at køre
med en jævn hastighed i ca. 15 minutter.
Hvis startbatteriet har været afladet eller frakoblet, kræves en noget længere køreperiode
til tilpasning, da elektronikkens hukommelse er
tømt.
03
103
03 Dit førermiljø
Start af motor – eksternt batteri
Starthjælp
5. Tag det afladede batteries forreste dæksel
af ved at åbne klemmerne (se side 265).
6. Slut startkablet til det afladede batteris pluspol
.
7. Anbring det sorte startkabels ene klemme
.
på hjælpebatteriets minuspol
03
VIGTIGT
For at undgå kortslutning med andre dele i
motorrummet skal startkablerne tilsluttes
med forsigtighed.
Hvis startbatteriet er afladet, kan bilen startes
med strøm fra et andet batteri.
I forbindelse med starthjælp anbefales følgende fremgangsmåde for at undgå eksplosionsrisiko:
1. Sæt fjernbetjeningen i nøgleposition 0, se
side 70.
2. Kontrollér, at hjælpebatteriet har 12 V
spænding.
104
8. Anbring den anden klemme på en steltilslutning (øverst på højre motorophæng,
yderste skruehoved)
. Kontrollér, at
klemmerne på startkablerne sidder godt
fast, så der ikke opstår gnister under startforsøget.
9. Start motoren på "hjælpebilen". Lad motoren arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
3. Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en anden
bil, skal hjælpebilens motor standses. Kontrollér, at bilerne ikke rører ved hinanden.
10. Start motoren på bilen med det afladede
batteri. Rør ikke ved tilslutningerne under
startforsøget. Man risikerer, at der opstår
gnister.
4. Slut det røde startkabel til hjælpebatteriets
.
pluspol
11. Tag startkablerne af, først det sorte og
derefter det røde.
Sørg for, at ingen af klemmerne på det
sorte startkabel kommer i kontakt med batteriets pluspol eller en tilsluttet klemme på
det røde startkabel.
ADVARSEL
Batteriet kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere. Batteriet indeholder svovlsyre, som kan fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med store
mængder vand, hvis svovlsyren kommer i
kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der
kommer stænk i øjnene, skal der omgående
søges lægehjælp.
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Manuel gearkasse
Bakgearsspærre
Gearpositioner
Med bakgearsspærringen er det vanskeligt ved
en fejltagelse at vælge bakgear ved normal
kørsel fremad.
Parkering (P)
• Start fra neutral stilling N og sæt kun i bakgear R, når bilen holder stille.
Vælg P, når motoren skal startes, eller når bilen
er parkeret. Bremsepedalen skal trykkes ned,
for at gearvælgeren skal kunne føres ud af P.
I P er gearkassen mekanisk spærret. Den elektriske parkeringsbremse aktiveres med et tryk
på knappen (se side 115).
Geartronic automatgear*
03
VIGTIGT
Bilen skal holde stille, mens position P vælges.
Gearpositioner 5-trins gearkasse.
Bakgear (R)
Bilen skal holde stille, mens position R vælges.
G021350
Neutral stilling (N)
D: Automatiske gearpositioner. M (+/–): Manuelle
gearpositioner.
På informationsdisplayet vises gearvælgerens
position med følgende tegn: P, R, N, D, S, 1,
2, 3, 4, 5 eller 6, se side 65.
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Træk parkeringsbremsen, hvis bilen
holder stille med gearvælgeren i stilling N.
Kørsel (D)
D er normal kørselsposition. Op- og nedgearing sker automatisk alt efter gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges
fra position R.
Gearpositioner 6-trins gearkasse.
• Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
• Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
105
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Geartronic - Manuelle gearpositioner
(+/-)
Med Geartronics automatgear kan føreren
også skifte gear manuelt. Bilen motorbremser,
når speederen slippes.
03
Manuelt gear nås ved at føre stangen til siden
fra position D til endestillingen ved +/–. Informationsdisplayet skifter tegn fra D til et af tallene 1-6, hvilket svarer til det gear, der netop
er valgt, se side 65.
• Tryk stangen fremad mod + (plus) for at
skifte et trin op, og slip den - stangen vender tilbage til sin hvilestilling mellem + og
–.
eller
• Træk stangen bagud mod – (minus) for at
skifte et trin ned, og slip den.
Manuelt gear (+/–) kan vælges, når som helst
under kørslen.
For at undgå ryk og motorstop skifter Geartronic automatisk ned, hvis føreren lader farten
falde mere, end hvad der er passende for det
valgte gear.
For at vende tilbage til automatisk kørestilling:
• Før stangen til siden til endestillingen ved
D.
1
106
Kun model D5 og T6.
OBS
Hvis gearkassen har et Sport-program, bliver den først manuel, efter at stangen er ført
fremad eller bagud i (+/–) positionen. Informationsdisplayet går derefter over fra at
vise S til at vise hvilket gear, der er valgt,
1-6.
Geartronic - Sport-position (S)1
Sport-programmet giver en mere sportslig
funktion, ligesom det tillader højere omdrejningstal i gearene. Samtidig opnås hurtigere
reaktion ved gasgivning. Ved aktiv kørsel prioriteres også kørsel i lavere gear, hvilket giver
senere opgearing.
Sport-position nås ved at føre stangen til siden
fra position D til endestillingen ved +/–. Informationsdisplayet skifter tegn fra D til S.
Sport-position kan vælges når som helst under
kørsel.
Geartronic - Vinterindstilling
Det kan være lettere at komme af sted i glat
føre, hvis 3. gear vælges manuelt.
1. Tryk bremsepedalen ned, og før gearstangen fra stilling D til endestilling ved +/– -
instrumentpanelets display skifter tegn fra
D til tallet 1.
2. Gå op i 3. gear ved at trykke stangen to
gange frem mod + (plus) – displayet skifter
tegn fra 1 til 3.
3. Slip bremsen og giv forsigtigt gas.
Gearkassens "vinterindstilling" gør, at bilen
kører med et lavere omdrejningstal og reduceret motorstyrke på drivhjulene.
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), skiftes der straks automatisk ned i gear, hvilket kaldes kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
Sikkerhedsfunktion
For at forhindre overdrejning af motoren har
gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown.
Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown,
der medfører et så højt omdrejningstal, at
motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel
forsøger at skifte ned ved højt omdrejningstal,
03 Dit førermiljø
Gearkasser
sker der ikke noget – man bliver i det aktuelle
gear.
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere trin
ad gangen alt efter motorens omdrejningstal.
Bilen skifter op, når motoren når sit max.
omdrejningstal. Det sker for at forhindre motorskader.
Automatisk gearvælgerspærring
Frakobling af automatisk gearspærring
Automatgearkassen har særlige sikkerhedssystemer:
Nøglespærring – Keylock
For at fjernbetjeningen skal kunne tages ud af
startlåsen, skal gearvælgeren stå i P. I alle
andre positioner er fjernbetjeningen spærret.
03
Parkeringsposition (P)
Mekanisk gearvælgerspærring
Stillestående bil med motoren i gang:
Hold foden på bremsepedalen, mens gearvælgeren føres til en anden position.
Elektrisk gearspærring - Shiftlock
parkeringsposition (P)
G021351
For at kunne føre gearvælgeren fra position P
til de øvrige gearpositioner skal bremsepedalen være trådt ned og fjernbetjeningen være i
position II, se side 70.
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige positioner har en
spærre, som betjenes med spærreknappen på
gearvælgeren.
Med spærreknappen trykket ind kan stangen
føres frem eller tilbage mellem P, R, N og D.
Gearspærring – Neutral (N)
Hvis gearvælgeren står i N, og bilen har holdt
stille i mindst 3 sekunder (uanset om motoren
er i gang eller ej), er gearvælgeren spærret.
For at kunne føre gearvælgeren fra N til en
anden gearposition skal bremsepedalen være
trådt ned og fjernbetjeningen i position II, se
side 70.
Hvis bilen ikke kan køres, f.eks. hvis startbatteriet er afladet, skal gearvælgeren føres fra
position P for at bilen skal kunne flyttes.
Løft gummimåtten i rummet bag midterkonsollen, og luk klappen op.
Før nøglebladet helt i bund. Tryk nøglebladet ned, og hold det nede. (For information
om nøglebladet, se side 45.)
Før gearvælgeren ud af position P.
``
107
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Automatgear Powershift*2
som automatgearkassen Geartronic, der er
beskrevet i det foregående afsnit.
HSA
Funktionen HSA (Hill Start Assist) betyder, at
der stadig er tryk i bremsesystemet i de få
sekunder, hvor foden flyttes fra bremsepedalen til speederen før igangsætning og modvirker, at bilen ruller baglæns ved start op ad
bakke.
G021350
03
D: Automatiske gearpositioner. M (+/–): Manuelle
gearpositioner.
Powershift er en 6-trins automatisk gearkasse,
som i modsætning til en konventionel automatgearkasse har dobbelte mekaniske koblingslameller. En konventionel automatgearkasse har
en hydraulisk momentomformer, som overfører kraften fra motoren til gearkassen.
Powershift-gearkassen fungerer på samme
måde og har lignende knapper og funktioner
2
108
Den midlertidige bremsevirkning slipper efter
nogle sekunder, eller når føreren giver gas.
Husk på
Gearkassens dobbeltkobling har en overbelastningsbeskyttelse, som aktiveres, hvis den
bliver for varm, f.eks. hvis bilen for længe holdes stille op ad bakke med speederen.
At gearkassen er blevet for varm, bemærkes
ved at bilen ryster og vibrerer, advarselssymbolerne tændes, og der vises en meddelelse på
informationsdisplayet. Også ved langsom
køkørsel (10 km/t eller derunder) op ad bakke
Kun 4-cyl. model 2.0, 2.0T, 2.0F.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
eller med tilkoblet anhænger kan gearkassen
blive for varm. Gearkassen køler ned, når bilen
holder stille, når driftsbremsen er trådt ned, og
når motoren er i tomgang.
Overophedning ved langsom kørsel i kø kan
undgås ved at køre i etaper: Hold stille og vent
med foden på driftsbremsen, indtil der er kommet en tilpas strækning i den forankørende trafik, kør et stykke frem, stands og vent igen et
stykke tid med foden på bremsen.
VIGTIGT
Brug driftsbremsen til at holde bilen stille op
ad bakke - hold ikke bilen stille med speederen. Gearkassen kan overophedes.
Tekstmeddelelse og afhjælpning
I nogle situationer kan displayet vise en meddelelse, samtidig med at et symbol tændes.
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Symbol
Display
Køreegenskaber
Afhjælpning
Transm. for varm Brems f.at holde
Vanskeligt at holde jævn hastighed med
konstant omdrejningstal.
Gearkassen overophedet. Hold bilen stille
med fodbremsen.A
Transm. for varm parkér sikkert
Kraftigt stampende fremdrift af bilen.
Gearkassen overophedet. Parker straks
bilen på en sikker måde.A
Transm. køling Hold motor igang
A
Ingen drift på grund af overophedet gearkasse.
03
Gearkassen overophedet. For hurtigst
mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang
med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil
meddelelsen forsvinder.
For hurtigst mulig afkøling: Lad motoren gå i tomgang med gearstangen i N- eller P-stilling, indtil meddelelsen slukkes.
Tabellen viser tre trin med øget alvorlighedsgrad, hvis gearkassen skulle blive for varm.
Parallelt med displayteksten gøres føreren
også opmærksom ved at bilens elektronik midlertidigt ændrer køregenskaberne. Følg i givet
fald anvisningerne på informationsdisplayet.
OBS
Tabellens eksempler er ikke en indikation af,
at bilen er defekt. De viser, at en sikkerhedsfunktion er blevet aktiveret for at hindre
skade på bilens dele.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbol kombineret med teksten Transm. for varm parkér sikkert
ignoreres, kan varmen i gearkassen blive så
høj, at kraftoverførslen mellem motor og
gearkasse midlertidigt afbrydes for at hindre
koblingen i at havarere - bilen mister fremdriften og bliver stationær, indtil gearkassens temperatur er afkølet til et acceptabelt
niveau.
For flere mulige displaymeddelelser med deres
respektive forslag til løsning vedrørende automatisk gearkasse, se side 128.
En displaytekst slukkes automatisk efter udført
afhjælpning eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
109
03 Dit førermiljø
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*
Firhjulstrækket er altid tilkoblet
03
Firhjulstræk vil sige, at bilen trækker på alle fire
hjul samtidigt.
Kraften fordeles automatisk mellem for- og
baghjul. Et elektronisk styret koblingssystem
fordeler kraften til de hjul, der under de aktuelle
forhold har det bedste vejgreb. Derved opnås
det bedst mulige vejgreb, og man undgår hjulspin. Under normal kørsel fordeles en større del
af kraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og på isglatte veje.
110
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
Driftsbremsen
Generelt
Bilen har to bremsekredse. Hvis en bremsekreds beskadiges, vil det medføre, at der kræves et kraftigere pedaltryk for at opnå normal
bremseeffekt.
Førerens tryk på bremsepedalen forstærkes af
en bremseservo.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Hvis bremserne bruges, når motoren ikke er i
gang, føles pedalen død, og der skal anvendes
større kraft for at bremse bilen.
I meget bakket terræn og under kørsel med
tung last kan bremserne aflastes ved motorbremsning. Motorbremsen udnyttes mest
effektivt, hvis man bruger samme gear ned ad
bakke som op ad bakke.
For mere generelle oplysninger om hård
belastning af bilen, se side 292.
Blokeringsfri bremser
Bilen har ABS (Anti-lock Braking System), som
forhindrer hjulene i at blokeres under bremsning. På denne måde bevares styreevnen, og
det bliver lettere f.eks. at undvige en forhindring. Når systemet træder i funktion, kan man
mærke vibration i bremsepedalen, hvilket er
normalt.
Efter at motoren er startet foretages automatisk en kort test af ABS-systemet, når føreren
slipper bremsepedalen. Der kan foretages en
yderligere automatisk test af ABS-systemet,
når bilen når op på 40 km/t. Testen mærkes i
form af pulseringer i bremsepedalen.
Nødbremselys og automatiske
advarselsblinklys
Nødbremselys aktiveres for at gøre bagvedkørende opmærksomme på en kraftig opbremsning. Denne funktion betyder, at bremselyset
blinker i stedet for - som ved normal bremsning
- at lyse konstant.
Nødbremselys aktiveres ved hastigheder over
50 km/t, hvis ABS-systemet er i funktion og/
eller ved pludselig opbremsning. Når bilens
hastighed er aftaget til under 10 km/t, holder
bremselyset op med at blinke og lyser konstant. Samtidig aktiveres advarselsblinklys,
som blinker, indtil føreren påvirker motorens
omdrejning med speederen, eller de slukkes
med deres knap, se side 81.
I forbindelse med vådt føre, inden langtidsparkering og efter vask af bilen tilrådes det at foretage rengøringen manuelt. Dette gøres ved
under kørslen at bremse let et kort stykke tid.
Nødbremseforstærkning
Nødbremseforstærkningen EBA (Emergency
Brake Assist) bidrager til at øge bremsekraften
og dermed reducere bremselængden. EBA
mærker førerens måde at bremse på og øger
bremsekraften, når det behøves. Bremsekraften kan forstærkes op til niveauet, når ABSsystemet træder i funktion. EBA- funktionen
afbrydes, når trykket på bremsepedalen
mindskes.
03
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
Rengøring af bremseskiver
Snavs og vand på bremseskiverne kan medføre, at bremsevirkningen forsinkes. Ved rengøring af bremsebelægningerne minimeres
denne forsinkelse.
``
111
03 Dit førermiljø
Driftsbremsen
Symboler i kombinationsinstrumentet
Symbol
03
Betydning
Konstant – kontroller bremsevæskeniveauet. Hvis niveauet
er lavt, skal der påfyldes bremsevæske. Undersøg også årsagen til tabet af bremsevæske.
Konstant i 2 sekunder ved start
af motoren – der er opstået en
fejl i bremsesystemets ABSfunktion, da motoren sidst var i
gang.
ADVARSEL
Hvis
og
er tændt samtidigt,
kan der være opstået fejl i bremsesystemet.
Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen i
dette tilfælde er normalt, kan bilen forsigtigt
køres til det nærmeste værksted for kontrol
af bremsesystemet - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
112
03 Dit førermiljø
Hill Descent Control (HDC)
Generelt1
HDC kan betragtes som en automatisk motorbremse. Når gaspedalen slippes ned ad bakke,
bremses bilen normalt ved, at motoren søger
at begrænse omdrejningstallet i tomgang,
såkaldt motorbremsning. Men jo stejlere vejen
er, og jo større bilens belastning er, desto hurtigere bevæger bilen sig til trods for motorbremsningen. I givet fald skal føreren ved at
træde på bremsepedalen hjælpe med at
sænke farten.
Funktionen gør det muligt på stejle nedadgående bakker at øge/mindske hastigheden med
foden på gaspedalen alene, uden at bruge
bremsepedalen. Gaspedalens følsomhed bliver mindre og mere præcis, da pedalens fulde
udslag kun kan regulere motorens omdrejningstal inden for et begrænset omdrejningstalområde. Bremsesystemet bremser selv, og
giver bilen en lav og jævn hastighed, således at
føreren kan koncentrere sig fuldstændigt om at
styre.
HDC er en særlig stor hjælp på stejle bakker
med ujævnt og glat føre, f.eks. ved søsætning
af en båd fra en trailer og ned ad en rampe.
1
ADVARSEL
HDC fungerer ikke i alle situationer, men er
kun beregnet til at være et supplerende
hjælpemiddel.
Føreren har altid ansvaret for, at bilen kører
sikkert.
Funktion
Funktionen er kun til rådighed i 1. gear og bakgear. For automatisk gearkasse gælder, at
gearposition 1 er valgt, hvilket vises med tallet 1 på informationscentrets display, se
side 106.
OBS
03
HDC kan ikke aktiveres i automatgear med
gearvælgeren i D.
Betjening
HDC tillader bilen at bevæge sig med højst
10 km/t fremad med motorbremsning og
7 km/t baglæns. Med speederen kan der dog
vælges enhver hastighed inden for gearets
hastighedsområde. Når speederen slippes,
bremses bilen hurtigt ned igen til 10 henholdsvis 7 km/t, uanset hvor stejl bakken er, og uden
at man behøver at bruge bremsepedalen.
HDC slås til og fra med en kontakt på midterkonsollen. Når funktionen er slået til, lyser lampen i knappen. Når HDC arbejder, lyser sym, og displayet viser
bolet
Nedkørselssystem slået TIL.
Når funktionen arbejder, tændes bremselygterne automatisk. Føreren kan når som helst
bremse eller standse bilen ved at bruge bremsepedalen.
HDC aktiveres:
HDC findes kun på XC70.
``
113
03 Dit førermiljø
Hill Descent Control (HDC)
• med til/fra-knappen på midterkonsollen
• hvis der vælges et højere gear end 1 gear i
en manuel gearkasse
• hvis der vælges et højere gear end 1 gear i
en automatisk gearkasse, eller hvis gearvælgeren føres til position D.
03
Funktionen kan slås fra når som helst. Hvis det
gøres på en stejl, nedadgående bakke, ophører
bremsevirkningen ikke straks, men langsomt.
OBS
Med HDC aktiveret kan der nogle gange
opstå en forsinkelse mellem gasgivning og
motorreaktion.
114
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Parkeringsbremse, elektrisk
Aktivering af parkeringsbremsen
Funktion
Når parkeringsbremsen arbejder, høres en
svag elmotorlyd. Lyden forekommer også ved
automatiske funktionskontroller af parkeringsbremsen.
Hvis bilen står stille, når parkeringsbremsen
trækkes, virker den kun på baghjulene. Hvis
den aktiveres, mens bilen er i bevægelse,
anvendes den normale driftsbremse, dvs.
bremsen virker på alle fire hjul. Bremseeffekten
overføres til baghjulene, når bilen holder
næsten stille.
OBS
Ved nødbremsning ved hastigheder på over
10 km/t lyder der et signal under bremsningen.
Parkering på skråninger
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
03
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
Parkeringsbremseknap.
Lav batterispænding
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
Hvis batterispændingen er for lav, kan parkeringsbremsen hverken udløses eller aktiveres.
Hvis batterispændingen er for lav, skal der tilsluttes et hjælpebatteri (se side 104).
2. Tryk på knappen.
3. Slip fodbremsepedalen, og sørg for at bilen
er i stillestående position.
ADVARSEL
Gør det til en vane altid at aktivere parkeringsbremsen ved parkering på en hældende flade - at sætte i gear eller automatgearets P-stilling er ikke tilstrækkeligt til at
holde bilen i alle situationer.
• Når bilen parkeres, skal gearvælgeren sættes i 1. gear (manuelt gear), henholdsvis P
(automatgear).
Symbolet i kombinationsinstrumentet
blinker, indtil parkeringsbremsen er
helt trukket. Når symbolet lyser, er parkeringsbremsen trukket.
I en nødsituation kan parkeringsbremsen aktiveres, når bilen er i bevægelse, ved at trykke
knappen ind. Når knappen slippes eller speederen trykkes ned, afbrydes bremseforløbet.
``
115
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Udløse parkeringsbremsen
Bil med automatgear
Bil med Keyless drive funktion
Udløse manuelt
Udløs manuelt ved at trykke på
START/STOP ENGINE-knappen, trykke
bremse- eller koblingspedalen ned og trække i
håndtaget.
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
2. Træd bremsepedalen forsvarligt ned.
3. Træk i knappen.
03
Udløse automatisk
1. Spænd sikkerhedsselen.
2. Start motoren.
3. Før gearvælgeren til position D eller R, og
giv gas.
Parkeringsbremseknap.
Bil med manuelt gear
Udløse manuelt
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
2. Træd bremsepedalen forsvarligt ned.
3. Træk i knappen.
OBS
Parkeringsbremsen kan også udløses
manuelt ved træde koblingspedalen ned i
stedet for bremsepedalen. Volvo anbefaler,
at man bruger bremsepedalen.
Udløse automatisk
1. Start motoren.
2. Slip koblingen, og giv gas.
116
OBS
Af sikkerhedshensyn udløses parkeringsbremsen kun automatisk, hvis motoren er i
gang, og føreren har spændt sin sikkerhedssele. På biler med automatgear udløses parkeringsbremsen straks, når speederen trædes ned, mens gearvælgeren står i D eller
R.
Tung last op ad bakke
Tung last, f.eks. en anhænger, kan bevirke, at
bilen ruller baglæns, når parkeringsbremsen
udløses automatisk på en kraftig stigning.
Dette undgås ved at trykke knappen ind, samtidig med at man begynder at køre. Slip knappen, når motoren begynder at trække.
Symboler
Symbol
Betydning
Læs meddelelsen på informationsdisplayet
Et blinkende symbol viser, at
parkeringsbremsen er aktiveret.
Hvis symbolet blinker i andre
situationer, betyder det, at der
er opstået en fejl. Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
Meddelelser
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Parkeringsbremse ikke helt udløst - Parkeringsbremsen kan ikke udløses på grund af en
fejl. Henvend dig til et værksted - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales. Hvis man kører
med denne fejlmeddelelse, lyder der et advarselssignal.
Parkeringsbremse ikke aktiveret - Parkeringsbremsen kan ikke aktiveres på grund af en
fejl. Forsøg at aktivere og udløse bremsen.
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen
ikke forsvinder - et Volvo-værksted anbefales.
03
Meddelelsen vises også på en bil med manuelt
gear, når man kører med lav hastighed med
døren åben, for at gøre føreren opmærksom
på, at parkeringsbremsen kan være udløst af
sig selv.
Parkeringsbremse Service påkrævet - Der
er opstået en fejl. Henvend dig til et værksted,
hvis fejlen vedvarer - et Volvo-værksted anbefales.
Hvis bilen skal parkeres, inden fejlen er afhjulpet, skal hjulene drejes som ved parkering på
en skråning og gearvælgeren stå i 1. gear
(manuelt gear), henholdsvis P (automatgear).
Udskiftning af bremsebelægninger
Bremsebelægningerne bagtil skal udskiftes på
værksted pga. den elektriske parkeringsbremses konstruktion - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
117
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ *
Generelt
OBS
HomeLinkŸ
er designet til ikke at fungere,
hvis bilen er låst udefra.
Gem de originale fjernbetjeninger til fremtidig programmering (f.eks. når du skifter til
en anden bil).
03
Slet programmeringen af knapperne, når
bilen skal sælges.
Solskærme af metal bør ikke anvendes i
biler, der er udstyret med HomeLinkŸ. Dette
kan skade dens funktion.
HomeLinkŸ er en programmerbar fjernbetjening, som kan styre op til tre forskellige anordninger (f.eks. garageport, alarmsystem, udenog indendørsbelysning m.m.) og dermed
erstatte fjernbetjeningerne til disse.
HomeLinkŸ leveres indbygget i venstre solskærm.
HomeLinkŸ-panelet består af tre programmerbare knapper og en indikatorlampe.
Betjening
Når HomeLinkŸ er programmeret, kan det bruges i stedet for de løse, originale fjernbetjeninger.
Tryk den programmerede knap ind for at aktivere garageport, alarmsystem osv. Indikatorknappen lyser, mens knappen holdes inde.
OBS
Hvis tændingen ikke aktiveres, virker
HomeLinkŸ i 30 minutter, efter at førerdøren
er åbnet.
De originale fjernbetjeninger kan naturligvis
bruges parallelt med HomeLinkŸ.
118
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Hvis HomeLinkŸ bruges til at betjene en
garageport eller låge, skal det sikres, at der
ikke er nogen i nærheden af porten eller
lågen, mens den er i bevægelse.
Brug ikke HomeLinkŸ fjernbetjeningen til en
garageport, som ikke har sikkerhedsstop og
sikkerhedsbakning. Garageporten skal reagere, så snart den mærker, at der er noget,
som hindrer bevægelsen, standse med det
samme og bakke tilbage. En garageport
uden disse egenskaber kan forårsage personskade. For yderligere oplysninger kan
leverandøren kontaktes via internet:
www.homelink.com.
Programmere første gang
Det første punkt sletter hukommelsen i
HomeLinkŸ og må ikke udføres, når kun en
enkelt knap skal omprogrammeres.
1. Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikatorlampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder. At indikatorlampen blinker, viser at HomeLinkŸ er sat i "indlæringsmodus" og er klar til at programmeres.
2. Placer den originale fjernbetjening
5-30 cm fra HomeLinkŸ. Hold indikatorlampen under opsyn.
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ *
Hvilken afstand, der kræves mellem den
originale fjernbetjening og HomeLinkŸ,
afhænger af programmeringen af anordningen. Det kan være nødvendigt at forsøge flere gange i forskellige afstande.
Behold hver position i ca. 15 sekunder,
inden en ny prøves.
3. Tryk samtidigt knappen til den originale
fjernbetjening og knappen, der skal programmeres, ind på HomeLinkŸ. Slip ikke
knapperne, før indikatorlampen er gået fra
en langsom til en hurtig blinken. Den hurtige blinken, viser at programmeringen er
velgennemført.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap ind på HomeLinkŸ
og se på indikatorlampen:
• Konstant lys: Indikatorlampen lyser
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller lignende skal nu aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
• Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder. Det
viser, at anordningen har en "rullende
1
kode". Garageport, låge eller lignende
aktiveres ikke, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind. Fortsæt
programmeringen ifølge nedenstående.
5. Find "indlæringsknappen1" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen
- se i leverandørens manual eller kontakt
leverandøren via internet:
www.homelink.com.
6. Tryk "indlæringsknappen" ind og slip.
Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
7. Tryk den programmerede knap på
HomeLinkŸ ind, mens "indlæringsknappen" stadig blinker, hold den inde i ca. 3
sekunder og slip derefter. Gentag tryk/
hold/slip-sekvensen op til 3 gange for at
afslutte programmeringen.
2. Når indikatorlampen på HomeLinkŸ
begynder at blinke, skal den originale fjernbetjening efter ca. 20 sekunder placeres
5-30 cm fra HomeLinkŸ. Hold indikatorlampen under opsyn.
Hvilken afstand, der kræves mellem den
originale fjernbetjening og HomeLink,
afhænger af programmeringen af anordningen. Det kan være nødvendigt at forsøge flere gange i forskellige afstande.
Behold hver position i ca. 15 sekunder,
inden en ny prøves.
03
3. Tryk knappen på den originale fjernbetjening ind. Indikatorlampen begynder at
blinke. Når indikatorlampen er gået fra at
blinke langsomt til at blinke hurtigt, slippes
begge knapper. Den hurtige blinken, viser
at programmeringen er velgennemført.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap ind på HomeLink og
se på indikatorlampen:
• Konstant lys: Indikatorlampen lyser
Programmere enkelte knapper
For at omprogrammere enkelte knapper gøres
som beskrevet nedenfor:
1. Tryk den ønskede knap på HomeLinkŸ ind
og slip ikke, før punkt 3 er udført.
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller lignende skal nu aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
119
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ *
• Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder. Det
viser, at anordningen har en "rullende
kode". Garageport, låge eller lignende
aktiveres ikke, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind. Fortsæt
programmeringen ifølge nedenstående.
03
5. Find "indlæringsknappen2" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen
- se i leverandørens manual eller kontakt
leverandøren via internet:
www.homelink.com.
Slette programmering
Programmeringen kan kun slettes for alle
knapperne på HomeLinkŸ, ikke for enkelte
knapper.
Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikatorlampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder.
> HomeLinkŸ er nu sat i såkaldt "indlæringsmodus" og er klar til at programmeres på ny, se side 118.
6. Tryk "indlæringsknappen" ind og slip.
Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
7. Tryk den programmerede knap på
HomeLinkŸ ind, mens "indlæringsknappen" stadig blinker, hold den inde i ca. 3
sekunder og slip derefter. Gentag tryk/
hold/slip-sekvensen op til 3 gange for at
afslutte programmeringen.
2
120
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Dit førermiljø
03
121
Menu- og meddelelseshåndtering........................................................
Klima.....................................................................................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*..........................................
Ekstravarmer*........................................................................................
Lydanlæg..............................................................................................
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen* .......................
Informationscenter................................................................................
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem.....................................
Tilpasning af køreegenskaber...............................................................
Fartpilot*................................................................................................
Adaptiv fartpilot*...................................................................................
Afstandskontrol*....................................................................................
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*...................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System - LDW*...................................................................
Park.hjælpsystem*................................................................................
BLIS* - Blind Spot Information System.................................................
Komfort i kabinen..................................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
Indbygget telefon*.................................................................................
122
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
124
131
138
141
142
155
159
161
163
164
166
174
177
183
186
189
192
196
199
204
KOMFORT OG KØREGLÆDE
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
04
Betjening
MENU – fører til menusystemet
Nogle af bilens funktioner har ikke separate
funktionsknapper, men kan i stedet justeres/
aktiveres/deaktiveres via et menusystem.
EXIT – ét trin tilbage i menustrukturen. Med
et langt tryk kommer man ud af menusystemet.
Navigering blandt menuerne sker med nogle af
midterkonsollens knapper eller med knapper til
højre på rattet.
ENTER – til valg af menupunkt
Knapper* på rat
Mange funktioner er standard, nogle er ekstraudstyr. Udbuddet varierer afhængigt af markedet.
menusystemets funktioner angives i denne
bog med formen:
Bilindstillinger
Låseindstillinger
Her er et eksempel på, hvordan man kan finde
frem til en funktion og justere den med midterkonsollens knapper:
1. Tryk på MENU.
2. Gå til den ønskede menu, f.eks.
Bilindstillinger, med navigeringsknapperne og tryk på ENTER - en undermenu
åbnes.
Betjeningsknapper i midterkonsollen
3. Gå til Låseindstillinger, og tryk på
ENTER - en ny undermenu åbnes.
4. Gå til Oplåsning af døre og tryk på
ENTER - der åbnes en undermenu med
funktioner, som kan vælges.
ENTER
EXIT
Navigeringsknapper – op/ned.
Midterkonsol med informationsdisplay og tastatur
til menuhåndtering.
Talknapper 1–9
Navigeringsknap – til bevægelse mellem
og valg af menupunkter
124
Hvis tastaturet på rattet har ENTER og EXIT,
har disse knapper og navigeringsknapperne
samme funktioner som i midterkonsollen.
Stier
Det aktuelle menuniveau vises i øverste højre
hjørne af midterkonsollens display. Stierne til
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5. Vælg mellem punkterne, og tryk på
ENTER - der sættes et kryds i punktets
tomme felt.
6. Afslut programmeringen ved at gå tilbage
fra menuerne trin for trin med korte tryk på
EXIT, eller med et enkelt langt tryk.
Navigeringsknapperne kan bruges i stedet for
ENTER og EXIT ved navigering i menuhierarkiet. I givet fald svarer højrepilen til ENTER og
venstrepilen til EXIT.
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Menupunkterne er nummererede og kan også
vælges direkte med taltasterne (kun 1–9).
Niveau for styrestyrke*
Menuoversigt
Driver Alert aktiv
Der er separate hovedmenuer til telefonen og
lydkilderne. En lydkildes hovedmenu (f.eks.
CD) kan kun nås, når netop denne lydkilde er
aktiveret, se side 143.
Hovedmenu FM
Enhedsindstillinger
FM-indstillinger
Nyheder
TP (trafikinformation)
Klimaindstillinger
Auto. just. af blæser
Radiotekst
Timer for recirkulation
PTY (programtype)
Følgende menupunkter indgår i Hovedmenu:
Auto. bagrudevarmer
Avanc. radioindstillinger
Bilnøglehukommelse
Sædeopvarmning tidsbegræns.
Sæde- og spejlpositioner*
Bilindstillinger
Information
Lysindstillinger
Sædeopvarmning fra ved start
Hovedmenu DAB*3
Nulstil klimaindstillinger
Hovedmenu CD
Hovedmenu AM
Fra
Låseindstillinger
Lydtrin
Folder4
Nedsat beskyttelse1
Equalizer for
Disc4
Dæktryk*
Equalizer bag
Enkelt disc5
Indstill. for sidespejle*
Tilpasning af lyd til hast.
Alle disce5
Indst. for kollisionsadv.*
Nulstil alle lydindstillinger
Lane departure warning*
04
Vilkårlig
Lydindstillinger
Indst. for park. kamera*
1
2
3
4
5
Lydindstillinger2
CD-indstillinger
Info om musiknummer*
Nyheder
Findes i visse modeller.
For undermenuer, se "Hovedmenu AM/Lydindstillinger".
Se side 152.
Kun hvis systemet gør det muligt at afspille lydfiler i formaterne mp3 og wma.
Kun hvis der indgår en cd-skifter i systemet.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
125
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
TP (trafikinformation)
Hovedmenu Bluetooth6
Lydindstillinger2
Hovedmenu AUX
Sidste 10 mistede opkald
AUX-inputstyrke
Sidste 10 indg. opkald
Lydindstillinger2
Sidste 10 opkald
Hovedmenu USB
USB-indstillinger
04
Opkaldsliste
Info om musiknummer
Nyheder
TP (trafikinformation)
Lydindstillinger2
Hovedmenu iPod
iPod-indstillinger
Nyheder
TP (trafikinformation)
Telefonbog
Søg efter
Kopiér fra mobiltelefon
Bluetooth*
Skift telefon7
Tilslut telefon8
Fjern telefon
Telefonindstillinger
Lyd og lydstyrke
Synkronisér telefonbog
Hovedmenu Bluetooth9
Opkaldsliste
Sidste 10 mistede opkald
Sidste 10 indg. opkald
Sidste 10 opkald
Telefonbog
Søg efter
Kopiér fra mobiltelefon
Bluetooth*
Forbind fra mobiltelefon
Tilslut telefon10
Bluetooth-info. til bilen
Fjern telefon
Opkaldsindstillinger
Lydindstillinger2
Automatisk svar
Info om musiknummer
Voice mail-nummer
Forbind fra mobiltelefon
Bluetooth-info. til bilen
Opkaldsindstillinger
Automatisk svar
2 For undermenuer, se "Hovedmenu AM/Lydindstillinger".
6 Gælder for biler som ikke har indbygget telefon.
7 Vises kun, hvis en telefon er tilsluttet.
8 Vises kun, hvis der ikke er tilsluttet en telefon.
9 Gælder for biler med indbygget telefon og BluetoothTM handsfree.
10 Vises kun, hvis der ikke er tilsluttet en telefon.
126
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Voice mail-nummer
Skift telefon
Biltelefon
Tilslut telefon
Tilføjede telefoner11
Telefonindstillinger
Lyd og lydstyrke
Synkronisér telefonbog
Hovedmenu indbygget telefon
Slet SIM
Telefonindstillinger
Slet telefon
Valg af netværk
Hukommelsesstatus
SIM-sikkerhed
Meddelelser
Redigér PIN-kode
Læser
Lyd og lydstyrke
Skriv ny
IDIS
Slet alle meddelelser
Nulstil telefonindst.
Meddelelsesindstillinger
04
Opkaldsindstillinger
Send mit nummer
Opkaldsliste
Sidste 10 mistede opkald
Opkald venter
Sidste 10 indg. opkald
Automatisk svar
Sidste 10 opkald
Auto-genkald
Slet liste
Voice mail-nummer
Opkaldsvarighed
Afledninger
Skift telefon9
Telefonbog
Søg efter
Biltelefon
Ny kontakt
Tilslut telefon
Kopiér alle
Tilføjede telefoner11
Hurtigopkald
11 Maksimalt 5 telefoner.
9 Gælder for biler med indbygget
telefon og BluetoothTM handsfree.
``
127
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Kombinationsinstrument
Menuoversigt
Meddelelse / besked
Nogle af de følgende menupunkter forudsætter, at funktion og hardware er installeret i bilen.
Til tom tank
Gennemsn.forbrug
Aktuelt forbrug
Gennemsn. hast.
DTSC
04
Aktuel hastighed12
Dæktryk Kalibrering*
Informationsdisplay og menuhåndteringsknapper.
Park.vent.timer 1/2*
Fingerhjul – bladrer mellem menupunkter.
Parktimer funkt.*
RESET – nulstilling af aktiv funktion.
Benyttes i visse tilfælde til valg/aktivering
af en funktion. Se forklaring under de relevante funktioner.
Med venstre ratarm betjenes de menuer, der
vises på kombinationsinstrumentets informationsdisplay. Hvilke menuer der vises, afhænger
af nøglepositionen, se side 70. Hvis der er en
meddelelse, skal den bekræftes med READ for
at menuerne skal vises.
12 Kun
13 Kan
128
Park.varm timer 1/213*
READ – adgang til liste over meddelelser
og bekræftelse af meddelelser.
Direkte start Park.varmer*
Direkte start Park.elvarm.*
Direkte start Park.vent.*
Tekstmeddelelse på informationsdisplay.
Samtidig med at et advarsels-, informationseller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende meddelelse på informationsdisplayet.
Fejlmeddelelsen opbevares på en liste i
hukommelsen, indtil fejlen er udbedret.
Tryk på READ for at bekræfte og bladre mellem
meddelelserne.
Ekstravarme aut.*
Restvarme start*
nogle markeder.
kun indstilles, når motoren er slukket.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ), inden
den tidligere aktivitet kan genoptages.
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Meddelelse /
besked
Betydning
Meddelelse /
besked
Betydning
Meddelelse /
besked
Betydning
Stands straksA
Stands bilen og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader. Volvo
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
Aftal tid for vedligeholdelse
Der er blevet tid til at
booke service. Volvo
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
Transmission
Skift olie
Volvo anbefaler, at du
lader et autoriseret
Volvo-værksted kontrollere bilen så snart
som muligt.
Sluk motorA
Stands bilen og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader. Volvo
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
Tid til regelm.
vedligeholdelse
Der er blevet tid til service. Volvo anbefaler, at
du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
Tidspunktet afhænger
af antal tilbagelagte
kilometer, hvor mange
måneder, der er gået
siden sidste service,
hvor længe motoren har
været i gang, og oliekvaliteten.
Transmission
Nedsat funktion
Gearkassen kan ikke
håndtere fuld kapacitet.
Kør forsigtigt, indtil
meddelelsen forsvinderB.
Service snarestA
Volvo anbefaler, at du
omgående lader et
autoriseret Volvo-værksted kontrollere bilen.
Service påkrævetA
Volvo anbefaler, at du
lader et autoriseret
Volvo-værksted kontrollere bilen så snart
som muligt.
Se instr.bogA
Læs instruktionsbogen.
Vedligeholdelse uopsættelig
Hvis serviceintervallet
ikke overholdes, dækker garantien ikke eventuelle beskadigede
dele. Volvo anbefaler, at
du kontakter et autoriseret Volvo-værksted
for service.
04
Ved gentagen visning:
Volvo anbefaler, at du
kontakter et autoriseret
Volvo-værksted.
Transm.olietemp. Nedsæt
hastighed
Kør roligere eller stands
bilen på en sikker måde.
Sæt bilen i frigear og lad
motoren gå i tomgang,
indtil meddelelsen
forsvinderB.
``
129
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
04
A
B
130
Meddelelse /
besked
Betydning
Transm.olietemp. Stands
sikkert
Kritisk fejl. Stands
straks bilen på en sikker
måde. Volvo anbefaler,
at du kontakter et autoriseret Volvo-værkstedB.
Midlertidigt
FRAA
En funktion er midlertidigt slået fra og genindstilles automatisk under
kørsel eller efter en ny
start.
Lav batterispæn. Nedsat
strømforb
Audiosystemet er lukket ned for at spare
energi. Oplad batteriet.
Del af meddelelse, vises sammen med oplysning om, hvor
der er opstået problemer.
For flere meddelelser vedrørende automatisk gearkasse, se
side 108.
04 Komfort og køreglæde
Klima
Generelt
Aircondition
Bilen har elektronisk klimaregulering (ECC). Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter luften i kabinen.
OBS
Aircondition-anlægget (AC) kan slås fra,
men for optimal klimakomfort i kabinen, og
for at undgå dug på ruderne, skal det altid
være slået til.
• Fugtsensoren* sidder i bakspejlet.
Is og sne
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimaanlægget
(spalten mellem motorhjelm og forrude).
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
Sideruder og soltag
For at aircondition-anlægget skal fungere optimalt, bør sideruderne og det eventuelle soltag
være lukkede.
Dug på indersiden af ruderne
Faktisk temperatur
Den temperatur der vælges, svarer til den fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed,
luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt hersker i og omkring bilen.
I systemet indgår en solsensor*, der registrerer,
i hvilken side solen lyser ind i kabinen. Dette
bevirker, at temperaturen kan skelne mellem
højre og venstre luftspjæld, til trods for at der
er valgt samme temperatur i begge sider.
Sensorernes placering
• Solsensoren* befinder sig på oversiden af
Til fjernelse af dug på rudernes inderside bør
defrosterfunktionen først og fremmest anvendes.
For at reducere risikoen for dugdannelse bør
ruderne holdes rene og pudses med et almindeligt vinduespudsemiddel.
Midlertidig afbrydelse af aircondition
Når motoren har brug for maksimal kraft, f.eks.
ved acceleration med fuld gas eller kørsel op
ad bakke med anhænger, kan aircondition
midlertidigt slås fra. Så kan der opstå en midlertidig temperaturstigning i kabinen.
instrumentpanelet.
• Temperatursensoren for kabinen befinder
sig under klimapanelet.
• Udetemperatursensoren befinder sig på et
sidespejl.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
Fejlsøgning og reparation
Lad kun et autoriseret værksted udføre fejlsøgning på og reparation af klimaanlægget. Volvo
anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvoværksted.
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a, se side 294. Det er klorfrit og udgør
derfor ingen fare for ozonlaget. Lad et autoriseret værksted foretage påfyldning og skift af
kølemiddel. Volvo anbefaler, at du kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
04
Udluftningsfunktion
Denne funktion åbner/lukker alle sideruder
samtidigt og kan f.eks. benyttes til hurtigt at
udlufte bilen i varmt vejr (se side 52).
Kabinefilter
Al luft, der kommer ind i kabinen, renses af et
filter. Det skal skiftes med jævne mellemrum.
Se Volvos serviceprogram med hensyn til det
anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et stærkt
forurenet miljø skal filteret muligvis skiftes hyppigere.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
131
04 Komfort og køreglæde
Klima
Der er forskellige typer kabinefiltre. Kontrollér, at der monteres det rette filter.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Dette ekstraudstyr holder kabinen endnu mere
fri for allergi- og astmafremkaldende stoffer.
Nærmere oplysninger om CZIP fremgår af den
brochure, der følger med bilen ved købet.
04
Systemet omfatter følgende:
• En udvidet ventilatorfunktion, som bevirker, at ventilatoren starter, når bilen åbnes
med fjernbetjeningen. Ventilatoren fylder
kabinen med frisk luft. Funktionen sættes i
gang efter behov og slås automatisk fra
efter et stykke tid, henholdsvis når en af
dørene åbnes. Den tid ventilatoren er i
gang, mindskes gradvist på grund af mindsket behov, indtil bilen er 4 år.
• Luftkvalitetssystemet (IAQS) er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen
for forurening, såsom partikler, kulbrinter,
kvælstofoxider og troposfærisk ozon.
OBS
I biler med CZIP skal IAQS-filtret udskiftes
efter 15.000 km eller en gang om året, alt
efter hvad der indtræffer først. Dog maks.
75.000 km over 5 år. I biler uden CZIP skal
IAQS-filtret udskiftes ved almindeligt serviceeftersyn.
Luftfordeling
Brug af gennemprøvede materialer i
kabinen.
Materialerne er udviklet med henblik på at
mindske støvmængden i kabinen og bidrager
til at gøre det lettere at holde kabinen ren. Måtterne i kabinen og bagagerummet kan løsnes
og er lette at tage ud og rengøre. Brug de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, der anbefales af Volvo (se side 276).
Menuindstillinger
Det er muligt at ændre grundindstillingen for tre
af klimaanlæggets funktioner via midterkonsollen, se side 124:
• Blæserhastigheden i automatisk indstilling*, se side 135.
• Timerstyret recirkulation af kabineluften,
se side 136.
• Automatisk opvarmning af bagruden, se
side 92.
132
Ved RESET via displayet stilles alle klimaanlæggets funktioner tilbage til udgangsindstillingerne.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G017699
OBS
Den indstrømmende luft fordeles gennem
20 forskelligeåbninger i kabinen.
I AUTO-indstilling* foregår luftfordelingen helt
automatisk.
Om nødvendigt kan den betjenes manuelt (se
side 137).
04 Komfort og køreglæde
Klima
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
Klimaanlæg
Ventilationsspjæld i dørstolper
04
G021368
G021367
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Åben
Lukket
Lukket
Åben
Ventilerede forsæder*, venstre side
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens vandrette retning
Blæser
Luftstrømmens lodrette retning
Luftstrømmens lodrette retning
Elopvarmede forsæder, venstre side
Hvis de yderste spjæld rettes mod sideruderne, kan eventuel dug fjernes.
Hvis spjældene rettes mod ruderne, kan eventuel dug fjernes.
For at opretholde et godt klima i kabinen er der
altid en vis luftstrømning ud af spjældene.
Hvis spjældene rettes ind mod kabinen, opnår
man et behageligt klima på bagsædet.
Luftfordeling
Elopvarmede forsæder, højre side
AUTO
Ventilerede forsæder*, højre side
OBS
Husk, at små børn kan være følsomme over
for luftstrømninger og træk.
Temperaturregulering, højre side
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle, se side 92.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
133
04 Komfort og køreglæde
Klima
Maksimal defroster
Recirkulation/luftkvalitetssystem
Temperaturregulering, venstre side
• Komfortniveau III: ét tryk på knappen giver
den største effekt – tre lamper lyser.
• Komfortniveau II: to tryk på knappen giver
mindre effekt – to lamper lyser.
OBS
Hvis ventilatoren er fuldstændig slukket,
slås aircondition ikke til, hvilket kan give
risiko for dug på ruderne.
• Komfortniveau I: tre tryk på knappen giver
Betjening
Ventilerede forsæder*
04
Ventilerede forsæder kan kun
vælges, når bilen har ECC.
Ventilationssystemet består
af ventilatorer i sædet og
ryglænet, der suger luft gennem sædets betræk. Kølevirkningen øges, jo koldere
luften i kabinen er.
Ventilationen reguleres fra klimaanlægget og
tager hensyn til sædets temperatur, solstrålingen og udetemperaturen.
Ventilationen kan bruges samtidig med elopvarmningen af sæderne. Funktionen kan f.eks.
anvendes til at fjerne fugtighed fra tøjet.
den mindste effekt – én lampe lyser.
Med fire tryk på knappen slukkes der for funktionen – ingen lamper lyser.
OBS
Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme over
for træk. Komfortniveau I anbefales til langvarig brug.
134
Sædeventilationen kan ikke startes, når
kabinetemperaturen kommer under 5 °C.
Derved undgås nedkøling af den, som sidder i sædet.
Blæser
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Forsæder
Ét tryk på knappen giver det
højeste varmeniveau – 3 lamper lyser.
To tryk på knappen giver et
lavere varmeniveau – 2 lamper lyser.
Tre tryk på knappen giver det laveste varmeniveau – 1 lampe lyser.
VIGTIGT
Ventilationssystemet kan aktiveres, når motoren er i gang. Der er tre komfortniveauer, der
giver forskellige afkølings- og affugtningsvirkninger:
Elopvarmede sæder
Drej knappen for at øge/mindske ventilatorhastigheden.
Hvis der vælges AUTO, reguleres blæserhastigheden
automatisk. Den tidligere indstillede ventilatorhastighed
annulleres.
Med fire tryk på knappen slukkes der for varmen – ingen lamper lyser.
Varmen er normalt slået fra ved start. Hvis varmen er slået til, slås den automatisk fra, når
motoren slukkes. Automatisk start af varmen
kan aktiveres/deaktiveres i menuen under:
Klimaindstillinger Sædeopvarmning
slået fra ved start
Sædeopvarmningen slås automatisk fra efter
et stykke tid. Funktionen kan deaktiveres/aktiveres i menuen under: Klimaindstillinger
Sædeopvarmning tidsbegræns.
04 Komfort og køreglæde
Klima
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 124.
ADVARSEL
Elopvarmet sæde må ikke benyttes af personer, der har svært ved at mærke temperaturstigning på grund af følelsesløshed
eller af en eller anden årsag har svært ved
at betjene knappen til det elopvarmede
sæde. I modsat fald kan der opstå forbrændinger.
sensoren, og alle manuelle indstillinger deaktiveres. Displayet viser AUT. KLIMA.
Figuren omfattes af tre knapper. Ved at trykke på knapperne tændes en lampe foran
den tilsvarende del af figuren,
hvilket viser den luftfordeling,
der er valgt (se side 137).
• Lav - Automatisk regulering af blæser. Lav
luftstrømning prioriteres.
• Normal - Automatisk regulering af blæser.
• Høj - Automatisk regulering af blæser.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 124.
Temperaturregulering
Temperaturen for førersiden
og passagersiden kan indstilles separat.
Når bilen startes, er den
senest foretagne indstilling
bibeholdt.
Auto
Autofunktionen regulerer
automatisk temperatur, aircondition, ventilatorhastighed, recirkulation og luftfordeling.
Ved valg af en eller flere manuelle funktioner
styres de øvrige funktioner fortsat automatisk.
Ved at trykke på AUTO aktiveres luftkvalitets-
ON: Aircondition-anlægget
styres af systemets automatik. På denne måde afkøles og
affugtes den indkommende
luft.
I automatisk indstilling kan blæserhastigheden
indstilles under menuen: Klimaindstillinger
Auto. just. af blæser. Vælg mellem Lav,
Normal eller Høj:
Mere intensiv luftstrømning prioriteres.
Luftfordeling
AC – Aircondition tænd/sluk
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
OFF: Når defrosterfunktionen
aktiveres, slås aircondition automatisk til (kan
slås fra med AC).
Defroster
Anvendes til hurtigt at fjerne
dug og is fra for- og sideruder.
Der strømmer luft til ruderne.
Når funktionen er aktiveret,
lyser lampen i defrosterknappen.
04
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende med henblik på at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
• der tændes automatisk for aircondition
• recirkulationen og luftkvalitetssystemet
slås automatisk fra.
Aircondition-systemet kan slås fra manuelt
med AC-knappen. Når defrosterfunktionen
slås fra, vender klimaanlægget tilbage til de
foregående indstillinger.
``
135
04 Komfort og køreglæde
Klima
Recirkulation/luftkvalitetssystem
Recirkulation
04
Når recirkulation er slået til,
lyser den orange lampe til
højre i knappen. Funktionen
vælges for at holde dårlig luft,
udstødningsgas osv. ude fra
kabinen. Kabineluften recirkuleres, hvilket vil sige, at der
ikke suges luft udefra ind i bilen, mens funktionen er aktiveret.
OBS
Hvis luften i bilen recirkuleres for længe, risikerer man, at der dannes dug på indersiden
af ruderne.
Når der vælges defroster, slås recirkulation
altid fra.
Luftkvalitetssystem*
Luftkvalitetssystemet udskiller gasser og partikler, således at lugten og forureningen
i kabinen reduceres. Hvis
udendørsluften er forurenet,
lukkes luftindtaget, og luften
recirkuleres. Når AUTOknappen er trykket ind, er luftkvalitetssensoren
altid aktiveret.
Aktivering af recirkulation/
luftkvalitetssensor
Timer
Med timerfunktionen aktiveret forlader anlægget manuelt aktiveret recirkulationsstilling efter
et tidsrum, der afhænger af udetemperaturen.
Det mindsker risikoen for is, dug og dårlig luft.
Funktionen aktiveres og deaktiveres under
Klimaindstillinger Timer for recirkulation.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 124.
136
• Den orange lampe til venstre lyser – luft-
OBS
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Man skifter mellem de tre
funktioner ved at trykke flere
gange på knappen.
kvalitetssensoren er deaktiveret. Ingen
recirkulation, kun frisk luft.
• Den grønne lampe i midten lyser – ingen
recirkulation aktiveret, hvis det ikke behøves til nedkøling i varmt vejr.
• Den orange lampe til højre lyser – recirkulation er aktiveret.
OBS
Den bedste luft i kabinen fås ved at altid at
have luftkvalitetssensoren aktiveret.
I koldt vejr begrænses recirkulationen for at
undgå, at der dannes dug på ruderne.
I tilfælde af dugdannelse bør luftkvalitetssensoren frakobles og defrosterfunktionerne for forrude, sideruder og bagrude
anvendes.
Aktivering af recirkulation
Man skifter mellem recirkulation aktiveret/deaktiveret ved
at trykke flere gange på knappen. Når recirkulation er aktiveret, lyser lampen.
04 Komfort og køreglæde
Klima
Luftfordelingstabel
Luftfordeling
Formål
Luftfordeling
Formål
Luft til ruderne. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften
recirkuleres ikke. Aircondition er altid aktiveret.
til hurtigt at fjerne is og
dug.
Luft til gulv og ruder. En
vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
til at opnå behagelig komfort og god afdugning i
koldt eller fugtigt vejr.
Luft til for- og sideruder.
En vis luftstrømning fra
ventilationsspjældene.
til at undgå dug- og isdannelse i koldt og fugtigt vejr
(kræver, at blæserhastigheden ikke er for lav).
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav udetemperatur.
Luftstrøm til ruderne og
fra ventilationsspjældene
i instrumentpanelet.
til at opnå god komfort i
varmt og tørt vejr.
Luft til gulvet. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til
ruderne.
til at få varme eller kulde til
gulvet
Luftstrømning i hoved- og
brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til god afkøling i varmt
vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet og til
gulvet.
til at gøre det køligere
langs gulvet eller varmere
foroven i koldt vejr eller i
varmt og tørt vejr.
04
137
04 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Brændstofdrevet varmer
Brændstofpåfyldning
Hvis batteriet ikke er ladet helt op, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes
parkeringsvarmeren automatisk, og der vises
en meddelelse på informationsdisplayet. Der
kvitteres for meddelelsen med et tryk på blinklysarmensREAD-knap, se side 139.
Generelt om parkeringsvarmer
Parkeringsvarmeren varmer motor og kabineplads, og kan startes direkte eller med timer.
04
Der kan vælges to forskellige tidspunkter med
timer. Med tidspunkt menes her det klokkeslæt, hvor opvarmningen af bilen er klar. Bilens
elektronik vælger det tidspunkt, hvor opvarmningen skal begynde, baseret på den aktuelle
udetemperatur.
Hvis udetemperaturen er højere end 15 °C, kan
varmeren ikke startes. Ved -5 °C eller derunder
er parkeringsvarmerens maksimale driftstid 50
minutter.
ADVARSEL
Bilens skal befinde sig udendørs, når parkeringsvarmeren anvendes.
OBS
Når parkeringsvarmeren er aktiv, kan der
komme røg fra højre hjulkasse, hvilket er helt
normalt.
VIGTIGT
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer.
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
ADVARSEL
Brændstof der spildes, kan antændes. Sluk
for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Kontrollér på informationsdisplayet, at der
er slukket for parkeringsvarmeren. Når den
arbejder, viser informationsdisplayet
PARKVARMER TIL.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
138
Batteri og brændstof
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For at sikre, at bilbatteriet genoplades med
lige så meget energi, som varmeren forbruger, bør man ved regelmæssig brug af varmeren køre i bilen i lige så lang tid, som varmeren er i brug.
04 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
G025102
Betydning
Brændstofvarmer slået
TIL
Varmeren er slået
til og arbejder.
Timer
indst. for
brændstofvarmer
Varmerens timer
aktiveres, efter at
fjernbetjeningen er
taget ud af startlåsen, og bilen er forladt - motor og
kabine er opvarmet ved den indstillede tid.
Opvarmn.
afbrudt
Lav batterispæn.
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart mulig.
READ-knap
Fingerhjul
Symboler og displaymeddelelser
G025102
RESET-knap
For mere information om informationsdisplayet
og READ, se side 128.
Symbol
G025102
Display
G025102
Symbol
G025102
Betjening
Display
Betydning
Opvarmn.
afbrudt
Lavt
brændstof
Indstilling af varmeren ikke mulig
på grund af for lavt
brændstofniveau
(ca. 7 liter) - det
muliggør motorstart og ca. 50 km
kørsel.
Parkeringsvarmer Service
påkrævet
Varmeren fungerer
ikke. Kontakt et
værksted for reparation. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret
Volvo-værksted.
04
En displaytekst slukkes automatisk efter et
stykke tid eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
Når en af timernes indstillinger eller
Direkte start aktiveres, lyser informationssymbolet på kombinationsinstrumentet, og der vises en forklarende tekst samt et
tændt-symbol på informationsdisplayet. I
tabellen vises de symboler og displaytekster,
der kan forekomme.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
139
04 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Direkte start og direkte slukning
1. Gå med fingerhjulet til Direkte start
Park.varmer.
2. Tryk på RESET for at vælge mellem TIL og
FRA.
TIL: Parkeringsvarmeren slået til manuelt eller
med programmeret timer.
FRA: Parkeringsvarmeren slået fra.
04
Ved direkte start af varmeren vil den være aktiveret i 50 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
motorens kølevæske har opnået den rette temperatur.
OBS
Timeren kan kun programmeres, når fjernbetjeningen er i nøgleposition I, se side 70 programmering skal derfor foretages, før du
starter motoren.
1. Gå med fingerhjulet til Park.varm timer
1.
2. Tryk kort på RESET for at komme til den
blinkende timeindstilling.
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren er i gang.
Indstilling af timer
Med timeren angives det tidspunkt, hvor bilen
skal bruges og være opvarmet.
Vælg mellem TIMER 1 og TIMER 2.
4. Tryk kort på RESET for at komme til minutindstillingen.
6. Tryk kort på RESET for at bekræfte indstillingen.
7. Tryk på RESET for at starte timeren.
Efter indstilling af Park.varm timer 1 kan der
programmeres en anden starttid i Park.varm
timer 2 ved at gå frem til indstillingen ved hjælp
af fingerhjulet.
Indstilling af den alternative tid foretages på
samme måde som for Park.varm timer 1.
Slå timerstartet varmer fra
En timerstartet varmer kan slås fra manuelt,
inden timeren gør det. Gør følgende:
140
2. Gå til tekst Park.varm timer 1 eller 2 med
fingerhjulet.
> Teksten TIL blinker på displayet.
3. Tryk på RESET.
> Teksten FRA vises konstant, og varmeren slås fra.
En timerstartet varmer kan også slås fra ved at
følge instruktionerne i afsnittet "Direkte start og
direkte slukning", se side 140.
3. Vælg den ønskede time med fingerhjulet.
5. Vælg det ønskede minut med fingerhjulet.
OBS
1. Tryk på READ.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ur/timer
Varmerens timer er forbundet til bilens ur.
OBS
Hvis bilens ur stilles igen, slettes den programmering af timeren, der eventuelt er
foretaget.
04 Komfort og køreglæde
Ekstravarmer*
Generelt om ekstravarmer
Kabinevarmer*
I kolde klimaer1, kan en ekstravarmer være
nødvendig for at opnå den rette driftstemperatur i motoren og få tilstrækkelig varme i kabinen.
Hvis ekstravarmeren suppleres med timerfunktion, kan den bruges som en brændstofdrevet
kabinevarmer, se side 138.
Elektrisk ekstravarmer
Brændstofdrevet ekstravarmer
Biler med bestemte benzinmotorer2 har en
elektrisk ekstravarmer integreret i bilens klimasystem.
I biler med dieselmotorer er en brændstofdrevet ekstravarmer monteret.
I et halvkoldt1 klima får dieseldrevne biler en
elektrisk ekstravarmer i stedet for en brændstofdrevet.
Varmeren starter automatisk, når der behøves
ekstra varme, mens motoren er i gang.
Varmeren slås automatisk fra, når den rette
temperatur er nået, eller når motoren slukkes.
OBS
Når ekstravarmeren er aktiv, kan der komme
røg fra højre hjulkasse, hvilket er helt normalt.
READ-knap
Fingerhjul
RESET-knap
1. Gå med fingerhjulet til Ekstravarmer
aut..
04
Varmeren kan ikke kontrolleres manuelt, men
aktiveres automatisk efter motorstart ved udetemperaturer under 14 °C og slukkes, når en
indstillet kabinetemperatur er nået.
2. Tryk på RESET for at vælge mellem TIL og
FRA.
Automatisk indstilling eller slukning
Der kan slukkes for ekstravarmeren på korte
køreture, om det ønskes.
1
2
OBS
Menupunkterne er kun synlige i nøgleposition I - eventuel justering skal derfor foretages, før du starter motoren.
En autoriseret Volvo-forhandler har oplysninger om de pågældende geografiske områder.
En autoriseret Volvo-forhandler har oplysninger om de pågældende motorer.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
141
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Generelt
Lydanlægget kan udstyres med forskelligt ekstraudstyr og har et af følgende tre grundniveauer:
• Performance
• High Performance
• Premium Sound
Hvis lydanlægget er aktivt, når motoren standses, aktiveres det automatisk, næste gang
motoren startes.
Knapper på rat*
Oversigt
Niveauet vises på displayet, når lydanlægget
startes.
04
Dolby Surround Pro Logic II og symbolerne
er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Dolby
Surround Pro Logic II System fremstilles på
licens fra Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Fjernbetjening og nøglepositioner
Lydanlægget kan bruges, uden at fjernbetjeningen sidder i tændingslåsen i 15 minutter ad
gangen.
Bekræftelse af valg i menustystemet.
Accept af telefonsamtale.
Indgang for ekstern lydkilde; AUX og
USB* (f.eks. iPodŸ1)
Knapper på rat
Kontrolpanel i midterkonsol
OBS
Kontrolpanel med hovedtelefontilslutning*
Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis
lydanlægget bruges, når motoren er slukket.
Herved undgås unødig afladning af batteriet.
1
142
Varemærket iPod tilhører Apple Computer Inc.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Fører opad i menusystemet. Afbryder den
aktuelle funktion, afbryder/afviser telefonopkald eller sletter indtastede tegn.
Lydstyrke
Med et kort tryk vælges cd-spor eller forudprogrammerede radiostationer. Med et
langt tryk hurtigspoler man cd-spor eller
søger efter den næste tilgængelige radiostation.
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Bageste kontrolpanel med
hovedtelefontilslutning*
Den bedste lydgengivelse opnås med hovedtelefon med impedansen 16-32 ohm og følsomheden 102 dB eller højere.
Bevægelse/søgning fremad og bagud
Med korte tryk på (2) bevæger man sig mellem
cd-spor eller forvalgslagrede radiostationer.
Med et langt tryk spoler man frem i cd-spor
eller søger efter den næste tilgængelige radiostation.
Begrænsninger
• Den lydkilde (FM, AM, cd osv.), der afspilles i højttalerne, kan ikke styres fra det
bageste kontrolpanel.
Lydfunktioner
SOUND - Tryk- og drejeknap til justering af
lydbillede
Navigeringsknap
VOLUME - Lydstyrke og til/fra
Lydstyrke og tilpasning af lyd til
hastighed
Lydanlægget kompenserer for forstyrrende
støj i kabinen, idet lydstyrken øges i takt med
bilens hastighed. Kompenseringens niveau
kan indstilles til lav, middel eller høj. Vælg
niveau under Lydindstillinger Tilpasning
af lyd til hast..
04
Ekstern lydkildes lydstyrke
Til AUX-indgangen kan der f.eks. tilsluttes en
mp3-afspiller, som ikke har USB-tilslutning, se
side 145.
VOLUME – Lydstyrke, venstre hhv. højre.
Bevægelse/søgning fremad og bagud.
OBS
MODE - Vælg mellem AM, FM, CD, AUX,
USB*(f.eks. iPodŸ), DAB1/DAB2* og slået
til/fra. For tilslutning via AUX eller USB, se
side 145.
Hovedtelefontilslutning (3,5 mm).
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-indstilling. Undgå i så fald at oplade afspilleren via
12 V kontakten.
Midterkonsol, betjeningspanel for lydfunktioner.
AM, FM og CD, Interne lydkilder
Aktivere/deaktivere
Kontrolpanelet aktiveres med MODE. Deaktivering kan ske med et langt tryk på MODE eller
ved at bilen standses.
MODE - Vælger mellem eksterne lydkilder
(AUX, USB* og DAB1/DAB2*). For tilslutning via AUX eller USB, se side 145.
1. Sæt lydanlægget i AUX-indstilling med
MODE-knappen, tryk på MENU og brug
(4) for at komme tilAUX-inputstyrke, se
side 142.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
143
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
1. Gå til Lydindstillinger, og vælg Equalizer
for eller Equalizer bag.
2. Drej knappen SOUND, eller tryk på
/
på navigeringsknappen, se side 142.
Lydniveauet for frekvensbåndet justeres
/
på navigeringsknappen. Et
med
andet frekvensbånd vælges ved at trykke
på
/
.
Lydregulering
Ved at trykke flere gange på knappen
SOUND vælges nedenstående alternativer.
Justering foretages ved at dreje på knappen.
2. Gem med ENTER, eller afslut med EXIT.
Lydtrin
Tryk på MENU for at komme til lydindstillingerne. Nærmere oplysninger fremgår af se
side 124.
04
• Bas - Basniveauet.
• Diskant - Diskantniveauet.
• Fader – Balance mellem forreste og bageste højttalere.
• Balance – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• Subwoofer* - Niveau for bashøjttaler. Ved
at dreje knappen
venstre om til Min.
deaktiveres subwooferen. Subwooferen er
placeret som vist på illustrationen nedenfor.
2
144
G019419
OBS
Subwooferens placering.
• Surround* - Surroundindstillinger.
Under Surround kan 3-kanalsstereo eller
Dolby Surround Pro Logic II aktiveres ved at
vælge 3-ch henholdsvis Dpl2. Når dette er
gjort, fremkommer følgende valgmuligheder:
• Centerniveau* - Niveau for centerhøjttaler.
• Surroundniveau* - Niveau for surroundlyd.
Equalizer
Med equalizeren2 kan lydniveauet for forskellige frekvensbånd justeres separat.
Kun High Performance og Premium Sound.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lydoplevelsen kan optimeres for førersæde*t,
begge forsæder eller bagsædet. Vælg et af
alternativerne under Lydindstillinger
Lydtrin.
Optimal lydgengivelse
Audiosystemet er kalibreret for optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærker, kabinens akustik, lytterens placering mm. for hver kombination af bilmodel og
audiosystem.
Der er også en dynamisk kalibrering, der tager
hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling,
radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. Bas, Diskant og Equalizer, er
kun beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
AUX, USB3 og ekstern lydkilde
Generelt
2. Tilslut din iPodŸ, mp3-afspiller eller USBhukommelse til USB-stikket* i midterkonsollens opbevaringsrum (se den foregående illustration).
Teksten Indlæser vises på displayet, når
systemet indlæser lagringsmediets filstruktur.
Det kan tage et stykke tid.
Når indlæsningen er klar, vises sporinformation
på displayet, og det er muligt at vælge det
ønskede spor.
OBS
Systemet understøtter afspilning af musikfiler i filformaterne mp3, wma og wav. Der
findes dog variationer af disse filformater,
som systemet ikke understøtter. Systemet
understøtter også de fleste iPodŸ-modeller
produceret i 2005 eller senere. iPodŸ Shuffle
understøttes ikke.
USB-stik* og RSE*
04
Valg af spor kan ske på tre måder:
• Med knappen TUNING, se side 142.
• navigationsbetjeningens (4) højre- eller
En ekstern lydkilde kan tilsluttes til bilens Infotainmentsystem via USB-stikket*eller AUX-indgangen
i midterkonsollen.
AUX-indgangen giver mulighed for at tilslutte
en ekstern lydkilde, f.eks. en iPodŸ eller mp3afspiller. Læs mere på side 143
Hvis du vælger at forbinde en iPodŸ, mp3afspiller eller en USB-hukommelse til USBstikket*, kan du håndtere lydkilden med bilens
lydregulering.
Vælg tilslutning med MODE-knappen:
venstre knap alternativt, se side 142.
• knappanelet på rattet (se side 142).
I USB- eller iPodŸ-stilling fungerer lydanlægget på tilsvarende måde som for cd-afspilleren
ved afspilning af musikfiler. For nærmere
oplysninger, se side 147.
Hvis bilen er udstyret med RSE*, er USB-stikket* placeret som vist på ovenstående illustration.
1. Hvis USB vælges, vises Forbind apparat
på displayet.
3
Kun High Performance og Premium Sound.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
145
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Lydkilder
iPodŸ
USB-hukommelse
En iPodŸ oplades og strømforsynes af USBstikket* via afspillerens tilslutningskabel. Hvis
afspillerens batteri er helt afladet, skal det
lades op, inden den tilsluttes.
For at lette brugen af USB-hukommelse skal
du undgå at gemme andet end musikfiler i
hukommelsen. Det tager betydeligt længere tid
for systemet at indlæse lagringsmedier, der
indeholder andet end kompatible musikfiler.
OBS
04
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32, og
som kan håndtere op til 500 mapper og
64.000 filer. Hukommelsen skal have en
størrelse på mindst 256 MB.
Cd-funktioner
OBS
Når iPodŸ bruges som lydkilde, har bilens
infotainmentsystem en menustruktur, der
ligner iPodŸ-afspillerens egen menustruktur.
For information om USB og iPodŸ i kombination med Performance audio, se brugervejledningen til USB ogiPodŸ Music Interface.
OBS
Ved brug af USB-hukommelse af længere
model anbefales det at bruge det medfølgende USB-adapterkabel. Herved undgås
mekanisk slid på USB-stik og tilkoblet USBhukommelse.
Midterkonsol, betjeningspanel for cd-funktioner.
Udkast af cd
Åbning til isætning og udtagning af cd
Navigeringsknap til skift af cd-spor
Hurtigspoling og skift af cd-spor
Valg af plads nr. i cd-skifter*
Gennemsøgning af cd
Mp3-afspiller
Mange mp3-afspillere har deres eget filsystem,
der ikke understøttes af systemet. For at kunne
bruge en mp3-afspiller i systemet skal den
være indstillet på USB Removable device/
Mass Storage Device.
146
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Start af afspilning (cd-afspiller)
Hvis der er en musik-cd i afspilleren, når der
trykkes på CD, begynder afspilningen automatisk. Ellers skal der isættes en cd, hvorefter
man trykker på CD.
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Starte afspilning (cd-skifter*)
Pause
Cd-afspilleren startes med et tryk på knappen
CD. Hvis der sidder en musik-cd i afspilleren,
når dette sker, starter afspilning automatisk.
Ellers skal der isættes en cd, hvorefter man
trykker på CD.
Når lydstyrken sænkes helt ned, standser cdafspilleren. Når lydstyrken hæves, starter den
igen.
Isætning af en cd (cd-skifter*)
1. Vælg en tom plads vha. talknapperne 1–6
eller
/
på navigeringsknappen (4).
På displayet angives nu, at pladsen er tom.
Teksten Indsæt disc viser, at der kan
isættes en ny disk. CD-skifteren kan indeholde op til 6 CD'er.
2. Sæt en cd i cd-skifterens isætningsåbning.
Udkast af diske
En cd befinder sig i udstødt stilling i ca.
12 sekunder. Derefter føres den atter ind i
apparatet, som fortsætter afspilningen.
En enkelt cd tages ud ved at trykke én gang på
udkastknappen.
Alle cd'er tages ud med langt tryk på udkastknappen. Hele magasinet tømmes med én cd
ad gangen.
Lydfiler4
Cd-afspilleren støtter også lydfiler af formaterne mp3 og wma.
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
Når en cd med lydfiler læses ind i afspilleren,
indlæses diskens filstruktur. Afhængigt af diskens kvalitet og informationsmængdens størrelse kan det vare et øjeblik, inden afspilningen
starter.
Navigering og afspilning
Hvis der sidder en cd med lydfiler i apparatet,
kommer man med et tryk på ENTER til cd'ens
katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen
foregår på samme måde som i lydanlæggets
menustruktur. Lydfiler har symbolet,
kataloger har symbolet
. Afspilning af lydfiler startes med ENTER.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer i det pågældende
4
katalog. Der skiftes automatisk katalog, når alle
filer i det aktuelle katalog er afspillet.
Hurtigspoling/skift af cd-spor og lydfiler
Man skifter cd-spor/lydfiler vha. korte tryk
/
på navigeringsknappen. Med lange
tryk hurtigspoles cd-spor/lydfiler. Knapperne
på rattet kan også benyttes til dette formål. Det
er også muligt at skifte spor ved at dreje på
TUNING.
Gennemsøgning af cd
04
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert cd-spor/lydfil. Tryk på SCAN for at aktivere funktionen. Afbryd med EXIT eller SCAN
for at fortsætte afspilningen af det aktuelle cdspor/lydfil.
Tilfældig rækkefølge
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Det er muligt at bevæge sig mellem de
tilfældigt valgte cd-spor/lydfiler på normal vis.
OBS
Skift mellem cd-spor i tilfældig rækkefølge
fungerer kun på den aktuelle cd.
Der vises forskellige meddelelser, alt efter hvilken tilfældig rækkefølge-funktion, der er valgt:
High Performance og Premium Sound.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
147
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
• VILKÅRLIG betyder, at sporene fra kun én
Radiofunktioner
Manuel stationssøgning
musik-cd afspilles
1. Vælg frekvensbånd med FM eller AM.
• RND ALL betyder, at alle spor på samtlige
2. Drej på TUNING.
musik-cd'er i cd-skifteren afspilles.
Forvalg
• RANDOM FOLDER betyder, at lydfilerne
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd.
FM har 2 lagre til forvalg: FM1 og FM2. De
gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
i et katalog på den aktuelle cd afspilles.
Cd-afspiller
Hvis der afspilles en normal musik-cd, aktiveres/deaktiveres funktionen under Vilkårlig.
04
Hvis der afspilles en cd med lydfiler, aktiveres/
deaktiveres funktionen under Vilkårlig
Folder.
Cd-skifter
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd under
Vilkårlig Enkelt disc eller Vilkårlig Alle
disce. Valget Alle disce gælder kun for de
musik-cd'er, der er i skifteren.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler, aktiveres/
deaktives funktionen under Vilkårlig
Folder. Hvis der vælges en anden cd, deaktiveres funktionen.
Info om musiknummer
Hvis der er Info om musiknummer på en musikcd, kan den vises på displayet. For Premium
Sound og High Performance gælder dette
også mp3- og wma-filer. Aktivering/deaktivering foretages i cd-tilstand under CDindstillinger Info om musiknummer.
148
Forvalgslagringen kan foretages manuelt eller
automatisk.
Manuel forvalgslagring
1. Indstil en station.
Midterkonsol, betjeningspanel for radiofunktioner.
Navigeringsknap for automatisk stationssøgning
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket inde,
indtil meddelelsen Kanal gemt vises på
displayet.
Afbrydelse af den aktuelle funktion
Automatisk forvalgslagring
Manuel stationssøgning
Funktionen er særlig brugbar i områder, hvor
man ikke kender radiostationerne eller deres
frekvenser. De 10 kraftigste radiostationer
gemmes automatisk i en separat hukommelsesbank.
Skanning af frekvensbånd
Automatisk forvalgslagring
Forvalgsknapper og manuel forvalgslagring
Valg af frekvensbånd AM og FM (FM1 og
FM2)
Automatisk stationssøgning
1. Vælg frekvensbånd med FM eller AM.
2. Tryk på
/
på navigeringsknappen.
1. Vælg frekvensbånd med FM eller AM.
2. Hold AUTO inde, indtil Lagrer
automatisk vises på displayet.
Når Lagrer automatisk ikke længere vises på
displayet, er lagringen foretaget. Radioen sættes i autostilling, og Auto vises på displayet. De
automatisk gemte forvalg kan nu vælges
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
direkte med forvalgsknapperne. Automatisk
forvalgslagring kan afbrydes med EXIT.
• Automatisk skift til en stærkere sender,
Automatisk funktion afbrydes ved at trykke på
f.eks. AUTO eller FM.
• Søgning efter programindhold, f.eks. tra-
Ved at gå tilbage til automatisk funktion kan de
automatisk gemte forvalg anvendes:
1. Tryk på AUTO.
> Auto vises på displayet.
2. Tryk på en forvalgsknap.
Skanning af frekvensbånd
Funktionen søger automatisk efter kraftige stationer på det aktuelle frekvensbånd. Når en
station er fundet, afspilles den i ca. 8 sekunder,
og derefter fortsætter søgningen.
1. Vælg frekvensbånd med AM eller FM.
2. Tryk på SCAN.
SCAN vises på displayet. Afslut med SCAN
eller EXIT.
RDS-funktioner
RDS (Radio Data System) forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
hvis modtagelsen i området er dårlig.
fikinformation eller nyheder.
• Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
OBS
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dets funktioner.
Hvis et ønsket programindhold findes, kan
radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde
afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv,
sættes den i pausestilling. Den afbrydende
udsendelse afspilles med en forindstillet lydstyrke, se side 151. Radioen vender tilbage til
den foregående lydkilde og lydstyrke, når det
indstillede programindhold ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm (ALARM!), trafikinformation (TP (trafikinformation)), nyheder
(Nyheder) og programtyper (PTY
(programtype)) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og
programtyper laveste. For yderligere indstillinger af programafbrydelse (EON og Regional),
se side 150. Tryk på EXIT for at vende tilbage
til den afbrudte lydkilde.
Alarm
Funktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på displayet, når en alarmmeddelelse udsendes.
Trafikinformation – TP
Denne funktion afbryder for trafikinformation,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk. Symbolet TP
(trafikinformation) viser, at funktionen er aktiveret. Hvis den indstillede station kan sende
trafikinformation, vises
på displayet.
04
Aktiver/deaktiver under FM-indstillinger
TP (trafikinformation).
TP fra aktuelle station/alle stationer
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den indstillede (nuværende) station eller
alle stationer.
Gå til FM-indstillinger Avanc.
radioindstillinger TP Station... for at
ændre.
Nyheder
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk. Symbolet NEWS viser, at funktionen er aktiveret.
``
149
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
04
Aktiver/deaktiver under FM-indstillinger
Nyheder.
1. Vælg en PTY under FM-indstillinger
PTY Vælg PTY.
Nyheder fra aktuelle station/alle
stationer
2. Gå til FM-indstillinger PTY
(programtype) Søg efter PTY.
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
indstillede (nuværende) station eller alle stationer.
Hvis radioen finder en af de valgte programtyper, vises >| For at søge på displayet.
Gå til FM-indstillinger Avanc.
radioindstillinger Nyhedsstation for at
ændre.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan forskellige programtyper, f.eks. pop og klassiskmusik vælges.
PTY-symbolet viser, at funktionen er aktiv.
Funktionen afbrydes for programtyper, som
sendes inden for en indstillet stations RDSnetværk.
Visning af programtype
Den nuværende stations programtype kan
vises på displayet.
Aktivering/deaktivering i FM foretages
under FM-indstillinger PTY Vis PTY
Funktionen vælger en af de kraftigste sendere
for en indstillet station. For at finde en kraftig
sender kan det være nødvendigt at gennemsøge hele FM-båndet. Imens er radioen stille,
og PI-søgning Tryk EXIT for slut vises på
displayet.
Ikke alle radiostationer giver mulighed for at
vise programtype.
Aktivering/deaktivering i FM foretages
under FM-indstillinger Avanc.
radioindstillinger AF.
Regionale radioprogrammer – REG
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender, selvom dennes
signalstyrke er lav. Symbolet REG viser, at
funktionen er aktiv.
OBS
1. Aktivering i FM foretages ved at vælge en
programtype under FM-indstillinger
PTY Vælg PTY.
Aktivering/deaktivering i FM foretages
under FM-indstillinger Avanc.
radioindstillinger Regional.
Enhanced Other Networks – EON
2. Deaktivering foretages ved at nulstille
PTY under FM-indstillinger Nulstil alle
PTY'er.
Radiotekst
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne kan vises på displayet.
Funktionen kan benyttes i storbyområder med
mange regionale radiostationer. Den lader
afstanden mellem bilen og radiostationens
sendere afgøre, hvornår programfunktionerne
skal afbryde den aktuelle lydkilde.
PTY-søgning
Funktionen gennemsøger hele frekvensbåndet
efter den valgte programtype.
150
For at søge videre efter en anden udsendelse af de valgte programtyper skal man
trykke på
på navigeringsknappen.
Automatisk frekvensopdatering – AF
Aktivering/deaktivering i FM foretages
under Radiotekst.
Aktivering/deaktivering i FM foretages ved
at vælge et af alternativerne under FM-
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
indstillinger
EON:
Avanc. radioindstillinger
• Lokal - afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
Menustruktur FM
Klassisk
Hovedmenu FM
Anden musik
FM-indstillinger
Vejr
1.1
Nyheder
Finans
er langt borte, selvom der er støj på signalet.
1.2
TP (trafikinformation)
Børneudsendelser
1.3
Radiotekst
Sociale emner
• Fra - afbryder ikke for programindhold fra
1.4
PTY (programtype)
Religion
1.4.1
Vælg PTY
Ring ind
Nulstil alle PTY'er
Rejser og ferier
Aktuelt
Fritid og hobby
Tilbagestillingen foretages i FM under FMindstillinger Avanc. radioindstillinger
Nulstil alt.
Information
Jazzmusik
Sport
Countrymusik
Undervisning
National musik
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende program, f.eks. NEWS eller
TP, høres med den lydstyrke, som er valgt for
Radioteater
Gamle kendinge
Kultur
Folkemusik
det pågældende program. Hvis lydniveauet
justeres under programafbrydelsen, gemmes
det nye niveau til næste programafbrydelse.
Videnskab
Dokumentar
• Fjern5 - afbryder, hvis stationens sendere
andre sendere.
Nulstilling af RDS-funktioner
Alle radioindstillinger kan stilles tilbage til de
oprindelige fabriksindstillinger.
Underholdning
1.4.2
Søg efter PTY
Popmusik
1.4.3
Vis PTY-tekst
Rockmusik
5
1.5
04
Avanc. radioindstillinger
Let musik
1.5.1
TP-station
Let klassisk
1.5.2
Nyhedsstation
Standardopsætning.
``
151
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
1.5.3
AF
1.5.4
EON
Fra
Lokal
Lagring af kanalgrupper
(Ensembleindlæring)
Når køretøjet flyttes til et nyt sendeområde, kan
der foretages en indlæring af kanalgrupper, der
eksisterer i området.
modtageren har fået via indlæring af kanalgruppe.
• Vedligeholdelse - Viser kanaler uanset,
hvilken kanalgruppe de ligger indenfor.
Listen kan også filtreres ved hjælp af DAB
PTY (se nedenfor).
Radiosystem - DAB*
En indlæring af kanalgrupper skaber en opdateret liste på alle tilgængelige kanalgrupper.
Listen opdateres ikke automatisk. Indlæringen
foretages via menuen Ensembleindlæring
eller direkte med et langt tryk på AUTO. Det
kan tage op til et minut at indlære en kanalgruppe, hvis både Band III og LBand er valgt.
Man kan komme til listerne via menuen. Kanalgrupperne kan også nås ved at trykke på
ENTER.
Generelt
Frekvensbånd
Scanning
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt
sendesystem til radio.
DAB sendes på to frekvensbånd6: Band III og
LBand.
Scanning betyder, at alle kanaler på listen
afspilles i 10 sekunder hver.
Fjern
1.5.5
Regional
1.5.6
Nulstil alle FM-indst.
04
OBS
Dette system understøtter ikke DAB+.
Service og Ensemble
• Vedligeholdelse - Kanal, radiokanal (kun
lydtjenester understøttes af systemet).
• Band III - over hele landet7
• LBand - mest i storbyer
Ved at vælge f.eks. kun Band III går indlæring
af kanaler hurtigere, end hvis man har valgt
både Band III og LBand. Det er ikke sikkert, at
alle kanalgrupper findes. Valget af frekvensbånd påvirker ikke lagrede hukommelser.
• Ensemble - En samling radiokanaler, der
sendes på den samme frekvens.
6
7
• Underkanal - Underkanaler til en valgt
kanal.
Tryk på SCAN for at aktivere
Scanning kan også vælges i DAB-PTY-indstilling. Så afspilles kun kanaler af forvalgt programtype.
Afslut scanning ved at trykke en gang til på
SCAN, eller tryk på EXIT.
Underkanal
Navigering via lister
Der findes tre typer grundlister, der kan bruges
til navigation:
152
• Ensemble - Viser kanalgrupper, som
Ikke alle områder/lande bruger begge bånd.
I en opbygningsperiode vil DAB ikke dække hele landet, den vil udelukkende fungere i storbyområder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Sekundære komponenter kaldes oftest underkanaler. De er midlertidige og kan f.eks. indeholde oversætninger af hovedprogrammet til
andre sprog.
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Hvis en eller flere underkanaler sendes, vises
symbolet > til højre for kanalnavnet på displayet. En underkanal angives ved at symbolet
> ses til venstre for kanalnavnet på displayet.
For at få adgang til en underkanal:
Tryk på
anden kanalgruppe med bedre modtagelse.
Der kan opstå nogen forsinkelse ved skift af
kanalgruppe. Der kan blive stille i det tidsrum,
hvor den aktuelle kanal ikke længere er tilgængelig og indtil den nye kanal bliver tilgængelig.
DAB-displayindstillinger
1. Basis - Kun kanalnavnet vises, hvis det er
.
For at navigere mellem underkanaler:
.
en primær komponent, der afspilles. Et
underkanalnavn vises, hvis det er en
underkanal, som afspilles
Man kan kun få adgang til underkanaler på den
valgte hovedkanal, ikke på nogen anden uden
at vælge denne.
2. Ensemble - Tilføjer kanalgruppens navn til
kanalnavnet
Tryk på
eller
DAB PTY (programtype)
DAB PTY udvælger en type radioprogram. Der
er 29 forskellige programtyper, som også
omfatter forskellige programkategorier. Efter
valg af en programtype sker navigering kun
inden for de kanaler, som sender den type.
Forlad denne indstilling ved at:
Trykke på EXIT
Man kan også vælge en forindstillet kanal eller
afslutte DAB PTY via menuen. I nogle tilfælde
forlader DAB-radio PTY-indstilling, når der
udføres DAB-DAB-linking (se nedenfor).
DAB til DAB link
Det er muligt at gå fra en kanal med dårlig eller
ingen modtagelse til den samme kanal i en
læses, uden at den er tilgængelig, vises et forvalgsnummer, og der bliver stille, indtil man
vælger at indlæse et tilgængeligt forvalg. Alternativt en anden kanal.
OBS
Lydanlæggets DAB-system understøtter
ikke alle funktioner, der findes i DAB-standarden.
04
Menustruktur DAB
Hovedmenu DAB
3. Ensemble +PTY - Tilføjer programtypenavnet under kanalnavnet
1.
Vælg ensemble
2.
Vælg service
Forvalg
3.
Vælg underkanal
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd.
DAB har 2 lagre til forvalg: DAB1 og DAB2. De
gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
4.
DAB PTY
4.1.
DAB PTY fra
Et forvalg indeholder en kanal, men ingen
underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et
forvalg gemmes, registreres kun kanalens id.
Det skyldes, at underkanaler er forbigående.
Ved det næste forsøg på at genkalde forvalget
bliver den kanal, der indeholdt underkanalen,
afspillet. Forvalget er ikke afhængigt af kanallisten.
4.2.
Nyheder
4.3.
Aktuelt
4.4.
Information
4.5.
Sport
4.6.
Undervisning
4.7.
Drama
En gemt kanal behøver ikke at findes på kanallisten for at kunne afspilles. Hvis kanalen ind-
4.8.
Kunst
``
153
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
04
154
4.9.
Videnskab
5.
Ensembleindlæring
4.10.
Snak
6.
DAB-indstillinger
4.11.
Popmusik
4.12.
Rockmusik
4.13.
Rolig musik
4.14.
Let klassisk
4.15.
Klassisk musik
4.16.
Anden musik
4.17.
Vejr
6.2.
DAB til DAB link
4.18.
Finans
6.3.
FM-trafik
4.19.
Børn
6.4.
Vælg DAB-bånd
4.20.
Faktisk
6.4.1.
Band III
4.21.
Religion
6.4.2.
LBand
4.22.
Ring ind
6.4.3.
4.23.
Rejser
LBand & Band
III
4.24.
Fritid
4.25.
Jazz og blues
4.26.
Countrymusik
4.27.
National musik
4.28.
Gamle kendinge
4.29.
Folkemusik
4.30.
Dokumentar
6.1.
6.5.
DAB-displayindstillinger
6.1.1.
Ensemblenavn
6.1.2.
Ensemblenavn og PTY
6.1.3.
Basis
Nulstil DAB
04 Komfort og køreglæde
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
Generelt
RSE-systemet kan bruges samtidig med bilens
infotainmentsystem.
Når bagsædepassagerer bruger DVD,
RSE-AUX eller ser tv1 og samtidig lytter i
hovedtelefoner, kan fører og forsædepassager
stadig bruge bilens radio eller CD-afspiller.
Tv-oversigt
Tryk på
, og vælg TV I DVD I AUX
TV MEDIA MENU.
Systemindstillinger
Liste over låste
kanal.
Tidszoneindst.
CI-modul
Når systemet har været brugt en gang, uden at
tændingen er i stilling I, bliver det blokeret. For
at starte på ny skal tændingsstilling I aktiveres.
OBS
Lydtilstand
Fabriksindstillinger
Strømforbrug, tændingsstillinger
Systemet kan aktiveres i tændingsstilling I eller
II, og når motoren er i gang. Når bilen startes,
standser filmen midlertidigt og fortsætter, når
motoren er startet.
TV
Intet CAM isat
CI-modul-information
Kanalstyring
04
Signalstyrke
Kanalsøgning
Bærebølgestyring
Tilføj udbyder
Systemindstilling-tv
Information om
frekvens
Ved længere tids brug (mere end 10 minutter) med slukket motor - kan kapaciteten i
bilens startbatteri dale til et så lavt niveau,
at det ikke er muligt at starte motoren.
Fjern en frekvens
I så fald bliver der vist en meddelelse på
skærmen.
Autoscan
Fjern alle frekvenser
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger TV.
Sprog
F.eks. Engelsk
Tv-menuernes
sprog
Billedformat
16:9
4:3
Auto
1
Tv er ekstraudstyr til RSE-systemet.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
155
04 Komfort og køreglæde
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
Tilstand (skærmindstilling)
Standard
Systemindstilling-Fabriksindstilling
Zoom
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger Fabriksindstillinger.
Fuld skærm
Lydtilstand
Centreret
Her genindstilles systemets fabriksindstillinger.
Højre
Systemindstilling-Tidszoneindstilling
Venstre
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger Tidszoneindst..
Banner-timeout
04
Systemindstilling-Lydindstilling
Betalingskanaler
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger Lydtilstand.
For at kunne se betalingskanaler skal et betalingskort placeres i en adapter, der sættes ind
i digital-tv-boksen.
Originaltalen i et tv-program kan udskiftes med
tale på et andet sprog, hvis programmet sendes med flere lydspor.
Lyd
Lydtilstand
2. Åbn gummilåget på boksen.
4. Stik adapteren ind i digital-tv-boksen. Sørg
for, at den stikkes ind korrekt.
> Systemet vil registrere, at det har fået ny
information.
5. Søg for at finde de nye kanaler, som er blevet tilgængelige, se kapitlet "Betalingskortets tv-kanaler" nedenfor.
Betalingskortets TV-kanaler
Søg, så systemet kan finde betalingskortets
kanaler.
1. Tryk på MEDIA MENU på fjernbetjeningen.
Lyd - 1, f.eks. ENG.
2. Vælg Kanalsøgning
Lyd - 2, f.eks. GER.
3.
Højre
AC3
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G031510
Stereoanlæg
Vælg land, og tryk på
Autoscan.
.
Format som støttes af digital-tv-boksen
Venstre
156
1. Åbn dækslet i bagagerummet, boksen er
beskyttet af et kabinet.
3. Stik betalingskortet ind i adapteren. Sørg
for, at det stikkes ind korrekt.
For at få vist lokale programtider korrekt skal
tidszonen indstilles. GUIDE og INFO-knappernes menuer og uret påvirkes af lokale tidszoner.
Menuerne kan vises
mellem
8-40 sekunder.
Boksen er placeret under dækslet i bagagerummet
Tv-systemet støtter MPEG-2-sending. Der er
mulighed for at modtage MPEG-4-sending,
hvis der anskaffes en adapter. Denne adapter
sættes ind i digital-tv-boksen og placeres på
04 Komfort og køreglæde
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
Musik
Forskellige afspilningsvarianter
AUX-indgang, Stikkontakt 12 V
Disken kan afspilles på forskellige måder, brug
navigationsknapperne til at vælge afspilningsalternativ.
Indgangen er beregnet til tilslutning af andet
udstyr. Følg altid det eksterne udstyrs, producentens eller sælgerens instruktioner for tilkobling. Udstyr tilsluttet via RSE-AUX-indgangen
kan bruge skærme, trådløse hovedtelefoner,
hovedtelefonkontakt og bilens højttalere.
Når dialogboksen er oppe:
Afspille en CD
1. Sæt CD'en i med etiketsiden vendt bort fra
knapperne.
> Disken begynder automatisk at afspille.
2. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg CH
A for venstre skærm eller CH B for højre
skærm.
> Lyden ledes til hovedtelefonerne.
3. Juster lydstyrken i hovedtelefonerne ved
hjælp af lydstyrke-kontrolknappen/hjulet
på hovedtelefonerne.
Alternativt kan du aktivere bilens lydanlæg
A B på
i MODE-AUX og trykke på
fjernbetjeningen for at lytte til højttalerne.
Vælge i diskens katalog
1. Tryk på højre navigationsknap for at
komma over i højremenuen.
2. Brug navigationsknapperne til at vælge
afspilningsalternativ.
3.
1. Hold pause og start disken igen med
.
2.
Tryk på
Stop disken med
RSE-AUX-indgangen er placeret under forreste
armlæn.
.
1. Tilslut videokablet til den gule kontakt.
.
3. Brug navigationsknapperne til at vælge fil.
4.
eller
Skift CD-spor med
spol frem ved at holde knapperne trykket
ind.
Pause
3.
Tryk på
04
.
Bekræft med
Skift CD-spor
1. Sæt disken i.
2.
Tilkobling af RSE-AUX-indgang
G030382
samme måde som adapteren for betalingskort.
Se kapitlet "Betalingskanaler" ovenfor.
for at vælge underkatalog.
Tryk på
igen for at udkaste disken.
En hjemmebrændt disk kan bruges.
Om den kan afspilles, og om kvaliteten bliver
god, kan dog afhænge af kildefilens kvalitet,
formatet og diskens kvalitet.
2. Tilslut venstre lydkabel til den hvide kontakt, og højre lydkabel til den røde kontakt.
3. Tilslut spændingskablet til strømkontakten, hvis dit udstyr er beregnet til 12 V.
For stikkontaktens placering, se side 198
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
157
04 Komfort og køreglæde
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
System
Formater som systemet støtter.
Lydformater
CD-DA, DVD-Audio Playback,
MP3, WMA
Videoformater
DVD-video, VCD, SVCD, Divx/
MPEG-4, WMA video, Photo cd
Kodak, Photo CD JPG
Diskformater
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
Skift af batterier i fjernbetjening og
trådløse hovedtelefoner
Fjernbetjeningen og hovedtelefonerne drives
med 2 AAA-batterier.
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
04
Trådløse hovedtelefoner
Avancerede systemindstillinger
1. Skru skruen løs, og løsn batteridækslet.
Disse indstillinger kan kun nås, når DVD-afspilleren er tom.
2. Tag begge brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet,
og sæt dem i.
Tryk på MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
AUDIO SETUP
ANGLE MARK
1. Skru skruen løs, og løsn batteridækslet.
CAPTION
2. Tag begge brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet,
og sæt dem i.
COMPRESSION
3. Sæt dækslet på og skru skruen fast.
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
TV TYPE
AUDIO
SUBTITLE
DEFAULTS
158
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3. Sæt dækslet på og skru skruen fast.
OBS
Hvis systemet er for varmt til at bruges, eller
batterispændingen er for lav, kommer der
en informationsmeddelelse på skærmen.
Miljøhensyn
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
04 Komfort og køreglæde
Informationscenter
Generelt
Funktioner
OBS
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse, når
kørselscomputeren bruges, skal meddelelsen bekræftes, før kørselscomputeren kan
aktiveres igen. Bekræft advarselsmeddelelsen ved at trykke på READ.
For at skifte enhed for strækning og hastighed
- kontakt et værksted. Et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Informationsdisplay og betjeningspanel.
READ - bekræftelse
Fingerhjul – Bladring i menuer og valg på
informationscenterlisten
RESET - nulstilling
Informationscenterets menuer ligger i en løkke.
Et af menupunkterne er et slukket display - det
markerer også begyndelsen/slutningen af løkken.
Gennemsnitshastighed
Gennemsnitshastigheden beregnes siden sidste nulstilling. Nulstilling foretages med
RESET.
Aktuelt forbrug
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Oplysningen på displayet opdateres med et par sekunders mellemrum. Når bilen holder stille, vises "----" på
displayet".
Gennemsnitsforbrug
Gennemsnitligt brændstofforbrug beregnes
siden sidste nulstilling. Nulstilling foretages
med RESET.
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet ekstra- og/
eller parkeringsvarmer*.
Km til tom tank
Beregningen foretages på grundlag af gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km og den
tilbageværende brugbare brændstofmængde.
På displayet vises den omtrentlige strækning,
der kan køres med den tilbageværende brændstofmængde i tanken.
04
En økonomisk køremåde giver generelt en længere kørselsstrækning. For mere information
om hvordan du kan påvirke brændstofforbruget, se side 11.
Når displayet viser "---- km til tom tank", er
der ingen garanteret kørselsstrækning tilbage.
Fyld brændstof på snarest.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis køremåden ændres.
Nulstilling
1. Vælg --- km/t gennemsn.hast. eller --.l/100 km gennemsn.forbrug.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
159
04 Komfort og køreglæde
Informationscenter
2. Hold RESET inde i ca. 1 sekund for at nulstille den valgte funktion. Hvis RESET holdes inde i mindst 3 sekunder, nulstilles
gennemsnitshastighed og gennemsnitligt
forbrug samtidigt.
Aktuel hastighed*1
Instrumentpanelets display viser den aktuelle
hastighed i mph, hvis speedometret er gradueret i km/t. Hvis speedometret er gradueret i
mph, vises aktuel hastighed i km/t.
04
1
160
Kun nogle markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem
Generelt om DSTC
Stabilitets- og traktionskontrolsystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) hjælper føreren med at undgå udskridning og forbedrer bilens fremkommelighed.
Ved bremsning kan systemets indgriben mærkes i form af en pulserende lyd. Ved gasgivning
vil bilen muligvis accelerere langsommere end
forventet.
Betjening
Systemet forbliver reduceret, indtil motoren
slukkes - efter næste motorstart er DSTC tilbage i sin normale stilling igen.
Reduceret funktion
Systemets funktion ved udskridning og gasgivning kan reduceres. Systemets indgriben
ved udskridning forsinkes og tillader dermed
mere udskridning, hvilket giver større frihed til
dynamisk kørsel. Fremkommeligheden i dyb
sne eller sand forbedres, da traktionen ikke
længere begrænses.
Antiudskridningsfunktion
ADVARSEL
Hvis systemets funktion reduceres, kan
bilens køreegenskaber ændres.
Meddelelser på informationsdisplayet
DTSC Midlertidigt FRA betyder, at systemet
midlertidigt er reduceret pga. for høj temperatur på bremseskiverne.
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremeskraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
04
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremserne er afkølet.
DSTC Service påkrævet betyder, at systemet
er blevet lukket ned pga. fejl.
Traktionssikring
G021409
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul,
der ikke spinner.
1. Drej fingerhjulet (1), indtil DTSC-menuen
vises. DSTC slået TIL betyder, at systemets funktion er uforandret.
DSTC spinkontrol FRA betyder, at
systemets indgreb reduceres.
2. Hold RESET (2) inde, indtil DTSC-menuen
ændres.
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
> Hvis meddelelsen stadig vises, når
motoren startes igen, skal du køre til et
værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Symboler i kombinationsinstrumentet
Hvis symbolerne
og
vises samtidig - læs meddelelsen på informationsdisplayet.
``
161
04 Komfort og køreglæde
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem
Hvis symbolet
på følgende måder:
vises alene, kan det ske
• Blinkende lys betyder, at systemet griber
ind netop da.
• Konstant lys i 2 sekunder betyder systemkontrol ved motorstart.
• Konstant lys efter motorstart eller under
kørsel betyder fejl i systemet.
04
162
04 Komfort og køreglæde
Tilpasning af køreegenskaber
Aktivt chassis (Four-C)*
For beskrivelse af menusystemet, se side 125.
Denne menu er ikke tilgængelig, når bilen er i
bevægelse.
Betjening
Aktivt chassis, Four-C (Continously Controlled
Chassis Concept), regulerer støddæmpernes
egenskaber, så bilens køreegenskaber kan
justeres. Der er tre indstillinger: Comfort,
Sportog Advanced.
Comfort
Indstillingen gør, at bilen føles mere behagelig
på ru og ujævn vejbelægning. Støddæmpningen er blød, og karosseriets bevægelser er
smidige og behagelige.
Sport
Denne indstilling bevirker, at bilen føles mere
sporty, og anbefales til mere aktiv kørsel. Styreresponsen er hurtigere end i stilling
Comfort. Dæmpningen er hårdere, og karosseriet følger vejen for at mindske krængningen
i sving.
Advanced
Denne indstilling anbefales kun til meget jævn
og plan vejbelægning.
Støddæmperne er optimeret til maksimalt vejgreb, og krængning i sving er yderligere formindsket.
04
Chassisindstillinger.
Brug knapperne på midterkonsollen til valg af
indstilling. Den indstilling, der er i brug, når
motoren standses, aktiveres, når motoren startes næste gang.
Hastighedsafhængig servostyring*
Ratmodstanden øges i takt med bilens hastighed for at give føreren større vejfølsomhed. På
motorveje er styringen fastere og mere direkte.
Ved parkering og ved lav hastighed er styringen let og kræver ingen anstrengelse.
Føreren kan vælge mellem tre forskellige
niveauer af styrestyrke for vejfølsomhed eller
styrefølsomhed. Gå til Bilindstillinger
Niveau for styrestyrke i menusystemet og
vælg Lav, Mellem eller Høj.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
163
04 Komfort og køreglæde
Fartpilot*
Betjening
Fartpiloten aktiveres derefter med
eller
,
hvorefter den aktuelle hastighed gemmes i
hukommelsen - displayets tekst (---) km/t skifter til at vise den valgte hastighed, f.eks. 100
km/t.
OBS
Fartpiloten kan ikke slås til ved hastigheder
under 30 km/t.
G021411
04
Tastaturet på rattet og display.
Fartpilot - Til/Fra.
Standby ophører, og gemt hastighed genoptages.
Standby
Aktiver og juster hastighed.
Valgt hastighed (i parentes = Standby).
Tilkobling og indstilling af hastighed
Slå fartpiloten til med et tryk på ratknap
CRUISE - symbolet
tændes på displayet
(5), og parenteser omkring (---) km/t viser, at
fartpiloten er sat i standby.
164
Ændre hastighed
I aktiv indstilling justeres hastigheden med
korte eller lange tryk på
eller
- det senste
foretagne tryk gemmes i hukommelsen.
En midlertidig acceleration af speeder, såsom
under overhaling, uden at det berører fartpiloten indstilling - bilen vil vende tilbage til den
indstillede hastighed, når speederen slippes.
OBS
Hvis en af farpilotknapperne holdes trykket
ind i mere end ca. 1 minut, frakobles fartpiloten. I givet fald skal motoren standses,
inden fartpiloten kan indstilles igen.
Midlertidig deaktivering - standby
Tryk på
for midlertidigt at slå fartpiloten fra
og sætte den i standby - den indstillede hastig-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
hed vises i parentes på displayet (5), f.eks.
(100) km/t.
Automatisk standby
Fartpiloten slås midlertidigt fra og sættes i
standby, hvis:
•
•
•
•
•
hjulene har mistet vejgrebet
driftsbremsen bruges
hastigheden er faldet til under ca. 30 km/t
koblingspedalen trykkes ned
gearvælgeren føres til neutral stilling (automatgear)
• føreren holder en højere hastighed end den
indstillede i længere tid end 1 minut.
Føreren skal derefter selv afpasse hastigheden.
Genoptagelse af indstillet hastighed
Fartpiloten i standby genaktiveres med et tryk
på ratknap
- hastigheden sættes så til den
senest gemte.
OBS
Der kan komme en mærkbar hastighedsforøgelse, efter at hastigheden er genoptaget
med
.
04 Komfort og køreglæde
Fartpilot*
Frakoble / annullere
Fartpiloten slås fra med ratknap CRUISE eller
ved at slukke for motoren - den indstillede
hastighed slettes fra hukommelsen og kan ikke
-knappen.
genoptages med
04
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
165
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Den adaptive fartpilot (ACC – Adaptive Cruise
Control) hjælper føreren med at holde en sikker
afstand til forankørende køretøjer. Den giver en
mere afslappende køreoplevelse på lange ture
på motorveje og lange lige landeveje i en jævn
trafikstrøm.
04
Føreren indstiller den ønskede hastighed og
tidsinterval til bilen foran. Når radardetektoren
registrerer et langsommere køretøj foran bilen,
tilpasses hastigheden automatisk til dette. Når
vejen er fri, begynder bilen igen at køre med
den valgte hastighed.
Hvis den Adaptive fartpilot er slukket eller stillet
i standby, og bilen kommer for tæt på et forankørende køretøj, advares føreren af
Afstandskontrollen (se side 174) om den korte
afstand.
166
ADVARSEL
Funktion
Føreren skal altid være opmærksom på trafikforhold og gribe ind, når den adaptive
fartpilot ikke holder en passende hastighed
eller passende afstand.
Den adaptive fartpilot kan ikke håndtere alle
trafik, vejr- og vejforhold.
Afsnittet Funktion og fremefter indeholder
oplysninger om begrænsninger, som føreren skal være opmærksom på, før den
adaptive fartpilot bruges.
Føreren er altid ansvarlig for, at korrekt
afstand og hastighed holdes, selv når den
adaptive fartpilot bruges.
G021412
Generelt om ACC
Oversigt over funktioner.
Advarselslampe - føreren skal selv bremse
VIGTIGT
Vedligeholdelse af den adaptive fartpilots
komponenter må kun udføres på værksted
- et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tastaturet på rattet
Radarsensor
Den adaptive fartpilot består dels af en fartholder og dels en hermed samarbejdende
afstandsholder.
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot er ikke et kollisionsforebyggende system. Føreren skal gribe
ind, hvis systemet ikke registrerer et forankørende køretøj.
Den adaptive fartpilot bremser ikke for mennesker eller dyr, og ikke for små køretøjer,
f.eks. cykler og motorcykler. Heller ikke for
modkørende, langsomme eller stationære
køretøjer og genstande.
Brug ikke den adaptive fartpilot ved f.eks.
bytrafik, tæt trafik, vejkryds, isglatte veje,
meget vand eller sjap på vejbanen, kraftig
regn/snefald, dårlig sigtbarhed, snoede veje
eller fra- og tilkørsler.
Afstanden til forankørende køretøjer måles
hovedsagelig med en radarsensor. Fartpilot
regulerer hastigheden med gasgivning og
opbremsninger. Det er normalt, at bremserne
afgiver svage lyde, når de bruges af fartpiloten.
ADVARSEL
Når fartpiloten bremser, bevæger bremsepedalen sig. Foden bør ikke hvile under
bremsepedalen, da man ellers risikerer, at
den kommer i klemme.
Den adaptive fartpilot har til opgave at følge
forankørende køretøjer i samme vejbane med
en af føreren indstillet tidsafstand. Hvis radar-
sensoren ikke kan se et forankørende køretøj,
vil bilen i stedet holde fartpilotens indstillede
hastighed. Dette sker, selvom det forankørende køretøjs hastighed overstiger fartpilotens indstillede hastighed.
Fartpiloten har til opgave at afpasse hastigheden på en blød måde. I situationer, der kræver hurtige opbremsninger, skal føreren selv
bremse. Dette gælder ved store hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser
kraftigt. På grund af radarsensorens begrænsninger kan en opbremsning komme uventet
eller helt udeblive (se side 170).
Den adaptive fartpilot kan aktiveres til at følge
et andet køretøj ved hastigheder fra 30 km/t til
200 km/t. Hvis hastigheden falder til under
30 km/t, eller hvis motorens omdrejningstal bliver for lavt, indstilles fartpiloten på standby,
hvorved automatisk bremsning ophører. Føreren skal derefter selv tage over for at holde en
sikker afstand til forankørende køretøjer.
gøre føreren opmærksom på, at omgående
indgriben er påkrævet.
OBS
Advarselslampen kan være vanskelig at se i
kraftigt sollys, eller når man har solbriller på.
ADVARSEL
Fartpiloten advarer kun om køretøjer, som
radarsensoren har registreret. Derfor kan
advarslen udeblive eller blive forsinket. Vent
ikke på advarsel, men brems, når det er
nødvendigt.
04
Stejle veje og/eller tung last
Bemærk, at den adaptive fartpilot primært er
beregnet til brug ved kørsel på plane vejbaner.
Fartpiloten kan have svært ved at holde korrekt
afstand til forankørende køretøjer ved kørsel på
stejle veje, med tung last eller med anhænger
- vær ekstra opmærksom og klar til at bremse.
Advarselslampe - føreren skal selv
bremse
Den adaptive fartpilot har en bremseevne svarende til ca. 25 % af bilens bremseevne.
Hvis bilen skal bremses kraftigere, end fartpiloten har mulighed for, og føreren ikke bremser,
bruger fartpiloten Kollisionsadvarslens advarselslampe og advarselslyd (se side 177) til at
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
167
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Betjening
(6) ved (---) betyder, at fartpiloten er sat i
standby.
Fartpiloten aktiveres derefter med
eller
,
hvorefter den aktuelle hastighed gemmes i
hukommelsen - displayets tekst (---) skifter til
at vise den valgte hastighed, f.eks. 100, uden
parentes.
Når symbolet
skifter til
, har radarsensoren registreret et køretøj.
04
Fartpilot - Til/Fra eller Standby.
Tidsafstand - Øge/mindske.
Tidsafstand - Til, under justering.
Tidsafstand - Til, efter justering.
Tilkobling og indstilling af hastighed
Slå fartpiloten til med et tryk på ratknap
symbolet
tændes på displayet. Parentesen
168
Indstilling af tidsafstand
Forskellige tidsafstande til
forankørende køretøjer kan
vælges og vises på displayet
som 1-5 vandrette streger - jo
flere streger, desto længere
tidsafstand. En streg svarer til
ca. 1 sekund, 5 streger ca.
fartpiloten.
OBS
Fartpiloten kan ikke slås til ved hastigheder
under 30 km/t.
Aktiver og juster hastighed.
Valgt hastighed (i parentes = Standby).
I nogle situationer kan fartpiloten ikke aktiveres. Så viser displayet Fartpilot ikke t.
rådighed, se side 172.
Kun når symbolet
(med bil)
er tændt, reguleres afstanden
til forankørende køretøjer af
Tastaturet på rattet og display.
Standby ophører, og gemt hastighed genoptages.
OBS
Hvis en af farpilotknapperne holdes trykket
ind i mere end ca. 1 minut, frakobles fartpiloten. I givet fald skal motoren standses,
inden fartpiloten kan indstilles igen.
Ændre hastighed
I aktiv indstilling justeres hastigheden med
korte eller lange tryk på ,
eller . Knappen
har i aktiv indstilling samme funktion
som
, men giver mindre hastighedsforøgelse. Det senste foretagne tryk gemmes i
hukommelsen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2,5 sekund.
Tidsafstanden øges med ratknap
.
kes med
og minds-
Når afstanden bliver kort ved lav hastighed,
øger den adaptive fartpilot tidsafstanden.
For at kunne følge den forankørende bil blødt
og komfortabelt, tillader den adaptive fartpilot
tidsafstanden at variere tydeligt i visse tilfælde.
Bemærk, at en kort tidsafstand giver føreren
kort tid til at reagere og handle, hvis der skulle
ske noget uventet i trafikken.
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Antallet af streger for den
valgte tidsafstand vises under
selve indstillingen og nogle
sekunder derefter. Påfølgende vises en formindsket
version af symbolet i højre
side af displayet. Samme
symbol vises også, når afstandskontrol er aktiveret (se side 174).
OBS
Brug kun den tidsafstand, der er tilladt i henhold til de lokale færdselsregler.
Hvis fartpiloten ikke synes at reagere, når
den tilkobles, kan årsagen være, at tidsafstanden til den nærmeste bil gør en hastighedsforøgelse umulig.
Jo højere hastigheden er, des længere bliver
den fysiske afstand for en given tidsafstand.
Midlertidig deaktivering - standby
Tryk på ratknap
for midlertidigt at slå fartpiloten fra og sætte den i standby - den indstillede hastighed vises i parentes på displayet,
f.eks. (100).
Standby pga. førerens indgriben
• driftsbremsen bruges
• koblingspedalen er trykket ned i længere
end 1 minut1
• gearvælgeren føres til neutral stilling (automatgear)
• føreren holder en højere hastighed end den
indstillede i længere tid end 1 minut
Føreren skal derefter selv afpasse hastigheden.
En midlertidig acceleration med speederen,
f.eks. ved overhaling, påvirker ikke fartpilotens
indstilling - bilen vender tilbage til den sidst
gemte hastighed, når speederen slippes.
Automatisk standby
Den adaptive fartpilot er afhængig af andre
systemer, f.eks. Stabilitets- og traktionskontrol
(DSTC). Hvis et af disse systemer ophører med
at fungere, frakobles fartpiloten automatisk.
I tilfælde af automatisk deaktivering lyder der
et signal, og meddelelsen Fartpilot ikke
aktiv vises på displayet. Føreren skal derefter
selv gribe ind og tilpasse hastighed og afstand
til forankørende køretøjer.
•
•
•
•
•
motorens omdrejningstal er for lavt/højt
Hastigheden er faldet til under 30 km/t
hjulene har mistet vejgrebet
bremsernes temperatur er høj
radarsensoren er tildækket, f.eks. af blød
sne eller kraftig regn (radarbølgerne blokeres).
Genoptagelse af indstillet hastighed
Fartpiloten i standby genaktiveres med et tryk
- hastigheden sættes så til den
på ratknap
senest gemte.
04
OBS
Der kan komme en mærkbar hastighedsforøgelse, efter at hastigheden er genoptaget
.
med
Frakoble / annullere
Fartpiloten slås fra med ratknap
i standby
eller et langt tryk i aktiv indstilling. Den indstillede hastighed slettes og kan ikke genoptages
med
-knappen.
Automatisk frakobling kan have følgende årsager:
Fartpiloten slås midlertidigt fra og sættes i
standby, hvis:
1
At frakoble og vælge et højere eller lavere gear medfører ikke standby.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
169
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Radarsensoren og dens
begrænsninger
Radarsensoren anvendes foruden af den
adaptive fartpilot også af funktionerne Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning (se
side 177) og Afstandskontrol (se side 174).
Radarsensorens opgave er at registrere biler
eller større køretøjer, der kører i samme retning,
i samme kørebane.
04
Hvis der foretages ændringer af radarsensoren, kan den blive ulovlig at bruge.
ADVARSEL
Føreren skal altid være opmærksom på trafikforhold og gribe ind, når den adaptive
fartpilot ikke holder en passende hastighed
eller passende afstand.
Den adaptive fartpilot kan ikke håndtere alle
trafik, vejr- og vejforhold.
Afsnittet Funktion og fremefter indeholder
oplysninger om begrænsninger, som føreren skal være opmærksom på, før den
adaptive fartpilot bruges.
Føreren er altid ansvarlig for, at korrekt
afstand og hastighed holdes, selv når den
adaptive fartpilot bruges.
170
ADVARSEL
Der må ikke monteres tilbehør eller andre
genstande, f.eks. ekstralys, foran kølergitteret.
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot er ikke et kollisionsforebyggende system. Føreren skal gribe
ind, hvis systemet ikke registrerer et forankørende køretøj.
Den adaptive fartpilot bremser ikke for mennesker eller dyr, og ikke for små køretøjer,
f.eks. cykler og motorcykler. Heller ikke for
modkørende, langsomme eller stationære
køretøjer og genstande.
Brug ikke den adaptive fartpilot ved f.eks.
bytrafik, tæt trafik, vejkryds, isglatte veje,
meget vand eller sjap på vejbanen, kraftig
regn/snefald, dårlig sigtbarhed, snoede veje
eller fra- og tilkørsler.
Radarsensorens evne til at registrere et forankørende køretøj mindskes kraftigt:
• hvis radarsensoren blokeres og ikke kan se
andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller
hvis der har samlet sig snesjap eller andre
genstande foran radarsensoren.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Hold fladen foran radarsensoren ren.
• hvis forankørende køretøjers hastighed
adskiller sig meget fra ens egen kørselshastighed.
Eksempler, hvor fartpiloten ikke fungerer
optimalt
Radarsensorens synsfelt er begrænset. I nogle
situationer registreres et andet køretøj ikke,
eller det registreres senere end forventet.
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Små køretøjer, f.eks. motorcykler, eller
køretøjer der ikke kører midt i vejbanen,
registreres muligvis ikke.
I sving kan radarsensoren registrere forkerte køretøjer eller tabe et registreret
køretøj af sigte.
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
Hvis meddelelsen Radar blokeret Se
instr.bog vises på displayet, betyder det, at
radarsensorens signaler blokeres, og at eventuelle køretøjer foran bilen ikke kan registreres.
04
G021414
Det vil også sige, at funktionerne Adaptiv fartpilot, Afstandskontrol og Kollisionsadvarsel
med automatisk bremsning heller ikke fungerer.
Mulige årsager til visning af meddelelsen og
forslag til afhjælpning fremgår af følgende
tabel.
ACC'en kan ikke se små køretøjer (Mørk trekant:
ACC'ens synsfelt).
Af og til kan radarsensoren ikke registrere
køretøjer på kort afstand, f.eks. et køretøj
mellem ens eget og forankørende køretøjer.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
171
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Årsag
Afhjælpning
Radarfladen i gitteret er snavset eller belagt med is eller sne.
Fjern snavs, is og sne fra radarfladen i gitteret.
Kraftig regn eller sne blokerer for radarsignalerne.
Ingenting. En gang imellem fungerer radaren ikke i kraftig nedbør.
Vand eller sne fra vejbanen hvirvler op og blokerer for radarsignalerne.
Ingenting. En gang imellem fungerer radaren ikke, hvis vejbanen er
meget våd eller tilsneet.
Radarfladen er rengjort, men meddelelsen forsvinder ikke.
Vent. Det kan vare nogle minutter, før radaren registrerer, at den ikke
længere er blokeret.
04
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Standby eller aktiv indstilling uden noget køretøj registreret.
Aktiv indstilling med køretøj registreret, som fartpiloten afpasser hastigheden efter.
Tidsafstand aktiveret, under justering.
Tidsafstand aktiveret, efter justering.
172
Slå DSTC til for at aktivere
ACC
Fartpiloten kan ikke aktiveres, før Stabilitets- og traktionskontrolfunktionen (DSTC), er blevet sat i
normal stilling.
Fartpilot ikke aktiv
Fartpiloten er slået fra - føreren skal selv regulere hastigheden.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Fartpilot ikke t. rådighed
Fartpiloten kan ikke aktiveres.
Dette kan bl.a. have følgende årsager:
• bremsernes temperatur er høj
• radarsensoren er blokeret af f.eks. fugtig sne eller regn.
Radar blokeret Se
instr.bog
Fartpiloten er midlertidigt frakoblet.
• Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis
der har samlet sig snesjap foran den.
04
Læs om radarsensorens begrænsninger, se side 170.
Fartpilot Service påkrævet
Fartpiloten fungerer ikke.
• Kontakt et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
173
04 Komfort og køreglæde
Afstandskontrol*
Generelt
ADVARSEL
Afstandskontrol (Distance Alert) er en funktion,
der informerer føreren om tidsafstanden til forankørende køretøjer.
Afstandskontrollen er aktiv ved hastigheder
over 30 km/t og reagerer kun på køretøjer, der
kører foran ens eget køretøj, i samme retning.
For modkørende, langsomtkørende eller stillestående køretøjer gives ingen afstandsinformation.
Indstilling af tidsafstand
Afstandskontrollen reagerer kun, hvis
afstanden til forankørende køretøjer er kortere end den forudindstillede værdi - ens
eget køretøjs hastighed påvirkes ikke.
Betjening
04
Knapper og display.
Tidsafstand - Øge/mindske
Tidsafstand - Til, under justering
G017362
Tidsafstand - Til, efter justering
En mindre del af den røde advarselslampe i
forruden lyser konstant, hvis afstanden til forankørende køretøjer er kortere end den indstillede tidsafstand.
Funktionen slås til og fra ved at trykke på knappen i midterkonsollen. En lysende lampe i
knappen viser, at funktionen er slået til.
OBS
Afstandskontrol er deaktiveret, mens den
adaptive fartpilot er aktiv.
174
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tidsafstanden øges med
.
og mindskes med
Forskellige tidsafstande til
forankørende køretøjer kan
vælges og vises på displayet
som 1-5 vandrette streger - jo
flere streger, desto længere
tidsafstand. En streg svarer til
ca. 1 sekund, til forankørende
køretøjer, 5 streger ca. 2,5 sekund.
04 Komfort og køreglæde
Afstandskontrol*
Antallet af streger for den
valgte tidsafstand vises under
selve indstillingen og nogle
sekunder derefter. Påfølgende vises en formindsket
version af symbolet i højre
side af displayet. Samme
symbol vises også, når Adaptiv fartpilot er aktiveret.
Begrænsninger
OBS
Funktionen bruger af den samme radarsensor
som den adaptive fartpilot og kollisionsadvarselssystemet. Nærmere enkeltheder om radarsensoren og dens begrænsninger fremgår af
se side 170.
Stærkt sollys, reflekser eller kraftige variationer i lys og brug af solbriller kan gøre, at
advarselslyset i forruden ikke er synligt.
Dårligt vejr eller snoede veje kan indvirke på
radarsensorens evne til at opdage et forankørende køretøj.
Også køretøjets størrelse kan have betydning for sensorens evne til at opdage det,
f.eks. en motorcykel. Dette kan føre til, at
advarselslampen tændes på kortere
afstand end den indstillede, eller at advarslen midlertidigt udebliver.
OBS
Jo højere hastigheden er, des længere bliver
den fysiske afstand for en given tidsafstand.
04
Meget høje hastigheder kan også forårsage,
at lampen tændes på kortere afstand end
den indstillede, pga. begrænsninger i
sensorens rækkevidde.
Den indstillede tidsafstand anvendes også
af funktionen Adaptiv fartpilot (se side 168).
Brug kun den tidsafstand, der er tilladt i henhold til de lokale færdselsregler.
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Indstillet tidsafstand under justering.
Indstillet tidsafstand efter justering.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
175
04 Komfort og køreglæde
Afstandskontrol*
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Radar blokeret.
Afstandskontrol er midlertidigt frakoblet.
Se instr.bog
Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der
har samlet sig snesjap foran den.
Se vedrørende radarsensorens begrænsninger se side 170.
Kollisionsadvar. Service
påkrævet
04
176
Afstandskontrol og Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.
Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Kollisionsadvarslen har følgende tre funktioner.
• Kollisionsadvarsel - Advarer føreren om
en nært forestående kollision.
• Bremseassistance - Hjælper føreren med
at bremse effektivt i en kritisk situation.
• Automatisk bremsning - Bremser bilen
automatisk, når en kollision er uundgåelig.
Den automatiske bremsefunktion kan ikke
forhindre en kollision, men har til formål at
sænke kollisionshastigheden.
Kollisionsadvarslen aktiveres i situationer, hvor
føreren egentlig burde være begyndt at bremse
betydeligt tidligere, hvorfor funktionen ikke vil
kunne hjælpe føreren i alle situationer.
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
er designet til at aktiveres så sent som muligt
for at undgå unødig indgriben.
Kollisionsadvarslen må ikke bruges til at ændre
førerens måde at køre bilen - hvis føreren udelukkende stoler på Kollisionsadvarsel med
automatisk bremsning og lader den bremse, vil
der ske en kollision før eller siden.
Funktion
VIGTIGT
Vedligeholdelse af kollisionsadvarslens
komponenter må kun udføres på værksted
- et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
ADVARSEL
Kollisionsadvarslen fungerer ikke i alle kørselssituationer eller under alle trafik-, vejreller vejforhold. Kollisionsadvarslen reagerer ikke på køretøjer, der kører i en anden
retning end ens egen, eller på mennesker og
dyr.
Advarslen afgives kun, når der er stor risiko
for kollision. Afsnittet Funktion og efterfølgende afsnit indeholder oplysninger om
begrænsninger, som føreren bør være
opmærksom på, inden Kollisionsadvarsel
med automatisk bremsning tages i brug.
Den automatiske bremsefunktion kan kun
reducere kollisionshastigheden. Fuld bremsevirkning opnås ved at træde på bremsepedalen.
Vent aldrig på en kollisionsadvarsel. Det
påhviler føreren at sørge for den rette
afstand og hastighed, selv når kollisionsadvarselssystemet er i brug.
G017382
Generelt
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
(Collision Warning with Auto Brake) er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare
for kollision med et køretøj foran, der holder
stille eller kører i samme retning.
04
Oversigt over funktioner.
Visuelt advarselssignal om kollisionsrisiko
Radarsensor
Kamerasensor
Kollisionsadvarsel
Radarsensoren registrerer sammen med en
kamerasensor stillestående køretøjer og køretøjer, der kører foran ens eget køretøj, i samme
retning.
Hvis der er risiko for kollision med et sådant
køretøj, påkaldes din opmærksomhed af en
rød, blinkende advarselslampe og en advarselslyd.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
177
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Bremsestøtte
Hvis kollisionsrisikoen øges yderligere efter
kollisionsadvarslen, aktiveres bremsestøtten.
Bremseassistancen forbereder bremsesystemet for hurtig opbremsning, ligesom bremserne aktiveres let, hvilket mærkes i form af et
svagt ryk.
Hvis bremsepedalen trædes tilstrækkeligt hurtigt ned, sker bremsningen med fuld bremsevirkning, selv med et let tryk på pedalen.
04
Automatisk bremsning
Hvis føreren i denne situation endnu ikke har
påbegyndt en undvigemanøvre, og kollisionsrisikoen er overhængende, træder den automatiske bremsning i funktion, uden at føreren
behøver røre bremsepedalen. Bremsningen
foregår med begrænset kraft for at sænke kollisionshastigheden. Fuld bremsekraft opnås
ved, at føreren selv bremser.
Betjening
Indstillinger foretages fra midterkonsollens display via et menusystem. Nærmere enkeltheder
om brug af menusystemet fremgår af se
side 124.
178
OBS
Funktionerne Bremseassistance og Automatisk bremsning er altid slået til - de kan
ikke slås fra.
Aktivering og deaktivering
Sådan vælger man, om Kollisionsadvarslen
skal være slået til eller fra: Under menu
Bilindstillinger Indst. for kollisionsadv.
vælges mellem punkterne Til eller Fra.
Ved motorstart fås automatisk den indstilling,
der var valgt, da motoren blev slukket.
Aktivering og deaktivering af
advarselssignaler
Advarselslampen aktiveres automatisk ved
start af motoren, hvis systemet er slået til.
Advarselslyden kan aktiveres/deaktiveres
separat med punkterne Til eller Fra i menusystemet under Bilindstillinger Indst. for
kollisionsadv. Advarselslyd.
Indstilling af advarselsafstand
Advarselsafstandern er afgørende for, på hvilken afstand den visuelle og akustiske advarsel
skal udløses. Vælg et af punkterne Lang,
Normal eller Kort i menusystemet under
Bilindstillinger Indst. for kollisionsadv.
Advarselsafstand.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Advarselsafstanden afgør systemets følsomhed. Advarselsafstanden Lang giver tidligere
advarsel. Prøv først med Lang. Hvis denne
indstilling giver for mange advarsler, hvilket i
visse situationer kan være irriterende, kan du
skifte til advarselsafstanden Normal.
Brug kun undtagelsesvis advarselsafstanden
Kort, f.eks. til dynamisk kørsel.
OBS
Når den adaptive fartpilot er i brug, anvendes advarselslampen og advarselslyden af
fartpiloten, selv hvis kollisionsadvarslen er
slået fra.
Kollisionsadvarslen advarer føreren i tilfælde af en kollisionsrisiko, men funktionen
kan ikke reducere førerens reaktionstid.
For at kollisionsadvarslen skal være effektiv,
bør man altid have Afstandkontrol indstillet
til en tidsafstand på 4 - 5 (se side 174).
OBS
Selvom advarselsafstanden er indstillet til
Lang, kan advarsler i visse situationer
opfattes som sene, f.eks. i tilfælde af store
hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt.
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Kontrol af indstillinger
De aktuelle indstillinger kan kontrolleres på
midterkonsollens display. Gå via menu
Bilindstillinger Indst. for kollisionsadv.,
se side 125.
Begrænsninger
Kollisionsadvarslen er aktiv er aktiv fra og med
ca. 7 km/t.
Det visuelle advarselssignal kan være vanskeligt at se i tilfælde af stærkt sollys, reflekser,
brug af solbriller, eller hvis føreren ikke har blikket rettet lige frem. Advarselslyden bør derfor
altid være aktiveret.
Ved glat føre forlænges bremselængden, hvilket kan mindske evnen til at undgå kollision. I
sådanne situationer vil ABS- og DSTC-systemerne give den bedst mulige bremsekraft med
bibeholdt stabilitet.
OBS
Det visuelle advarselssignal kan midlertidigt
sættes ud af funktion af høj temperatur i
kabinen, f.eks. på grund af stærkt sollys. I
givet fald aktiveres den hørbare advarsel,
selvom den er deaktiveret i menusystemet.
•
Advarsler kan udeblive, hvis afstanden
til den forankørende bil er kort, eller ratog pedalbevægelserne er store, f.eks.
ved brug af en aktiv kørestil.
og dens begrænsninger fremgår af se
side 170.
En udeblevet eller forsinket advarsel kan medføre, at bremsestøtten udebliver eller forsinkes.
Hvis advarslerne forekommer at være for hyppige eller forstyrrende, kan advarselsafstanden
reduceres. Dette medfører, at systemet advarer på et senere stadium, hvilket reducerer det
samlede antal advarsler.
Når ens egen bil bakker, kan Kollisionsadvarsel
med automatisk bremsning ikke aktiveres.
ADVARSEL
Advarsler og bremseindgreb kan blive
udløst for sent eller udeblive, hvis trafiksituationen eller ydre påvirkninger gør, at
radar- eller kamerasensoren ikke kan registrere et forankørende køretøj korrekt.
Sensorsystemet har en begrænset rækkevidde for stillestående eller langsomt kørende køretøjer, og systemet giver derfor mindre effektive eller slet ingen advarsler ved
højere hastighed for køretøjet (over
70 km/t) for sådanne køretøjer.
Advarsler for stillestående eller langsomt
kørende køretøjer kan sættes ud af funktion
pga. mørke.
Kollisionsadvarselssystemet anvender den
samme radarsensor som den adaptive fartpilot. Nærmere enkeltheder om radarsensoren
04
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
aktiveres ikke ved lav fart - under 4 km/t. Systemet griber derfor ikke ind i situationer, hvor ens
eget køretøj nærmer sig den forankørende bil
meget langsomt, f.eks. ved parkering.
Førerens kommandoer prioriteres altid, og derfor griber Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning ikke ind i situationer, hvor føreren
på en klar måde styrer, bremser eller speeder
op, selv om en kollision er uundgåelig.
Når Automatisk bremsning har forhindret en
kollision med en stillestående genstand, bliver
bilen stående stille i højst 1,5 sekund. Hvis bilen
bremser op for et forankørende køretøj (i kørsel), sænkes farten til den samme hastighed,
som det forankørende køretøj holder.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
179
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Årsag
Afhjælpning
Kamerasensorens begrænsninger
Også kraftigt modlys, reflekser fra kørebanen,
sne- eller isbelagt vejbane, snavset vejbane
eller utydelig sidemarkeringer af kørselsfeltet
kan kraftigt reducere funktionen, når kamerasensoren bruges til f.eks. at aflæse kørebanen
og registrere andre køretøjer.
Rengør forrudens
flade foran kameraet
for snavs, is og sne.
Bilens kamerasensor anvendes af de tre funktioner Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning, Driver Alert Control (se side 183)
og Lane departure Warning (se side 186).
Forrudens flade
foran kameraet er
snavset eller belagt
med is eller sne.
Ved meget høje temperaturer slås kameraet
midlertidigt fra i ca. 15 minutter efter motorstart
for at beskytte kamerafunktionen.
Tæt tåge, kraftig
regn eller sne bevirker, at kameraet ikke
ser godt nok.
Ingenting. En gang
imellem fungerer
kameraet ikke i kraftig nedbør.
Forrudens flade
foran kameraet er
rengjort, men meddelelsen forsvinder
ikke.
Vent. Det kan tage
kameraet nogle
minutter at måle
sigtbarheden.
Der er kommet
snavs mellem forrudens inderside og
kameraet.
Få et autoriseret
Volvo-værksted til at
rengøre forruden
inden i kamerahuset
- et autoriseret
Volvo-værksted
anbefales.
På biler med manuel gearkasse standser
motoren, når Automatisk bremsning har stoppet bilen, hvis føreren ikke forinden når at
trykke koblingspedalen ned.
04
OBS
Forrudens flade foran kamerasensoren bør
holdes fri for is, sne, dug og snavs.
Der bør ikke klæbes eller monteres noget på
forruden foran kamerasensoren, da det kan
reducere eller helt forhindre funktionen af et
eller flere af de systemer, der afhænger af
kamerasensoren.
Kamerasensoren har begrænsninger i lighed
med det menneskelige øje, dvs. den "ser" dårligere i mørke, kraftig sne eller regn samt i tæt
tåge. Under sådanne forhold kan kameraafhængige funktioner reduceres kraftigt eller
midlertidigt ophøre.
180
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
Hvis displayet viser meddelelsen
Forrudesensorer blokeret, betyder det, at
radarsensorens signaler blokeres, og ikke kan
registrere køretøjer eller vejstriber foran bilen.
Det betyder atter, at Kollisionsadvarsel med
automatisk bremsning, Lane Departure Warning og Driver Alert Control ikke fungerer fuldt
ud.
Mulige årsager til visning af meddelelsen og
forslag til afhjælpning fremgår af følgende
tabel.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Kollisionsadvar. slået FRA
Kollisionsadvarsel er slået fra.
Vises ved start af motoren.
Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på READ-knappen.
Kollisionsadvar. Fejl i
system
Kollisionsadvarsel kan ikke aktiveres.
Vises, når føreren forsøger at aktivere funktionen.
Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på READ-knappen.
Aut. bremsning aktiveret
04
Automatisk bremsning har været i funktion.
Meddelelsen forsvinder efter et tryk på READ-knappen.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
• Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Se se side 180 vedrørende kamerasensorens begrænsninger.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
181
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Radar blokeret. Se
instr.bog
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er midlertidigt ude af funktion.
Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der
har samlet sig snesjap foran den.
Se vedrørende radarsensorens begrænsninger se side 170.
Kollisionsadvar. Service
påkrævet
04
182
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System – DAC*
Generelt om Driver Alert System
Generelt om Driver Alert Control - DAC
Driver Alert System har til formål at hjælpe en
fører, hvis kørsel er ved at blive dårligere, eller
som er ved forlade sin kørebane uden at vide
af det.
I visse tilfælde kan det være, at førerens køremåde ikke påvirkes til trods for træthed. I så
fald er det muligt, at føreren ikke får nogen
advarsel. Derfor er det altid vigtigt at standse
og tage en pause, når man føler sig træt, uanset
om DAC har afgivet en advarsel eller ej.
Driver Alert System består af to forskellige
funktioner, som kan være aktiveret samtidigt
eller hver for sig:
• Driver Alert Control (DAC)
• Lane Departure Warning (LDW), se
OBS
side 186.
En funktion der er slået til, er i standby og aktiveres automatisk, når hastigheden kommer
over 65 km/t.
Funktionen deaktiveres igen, når hastigheden
falder under 60 km/t.
Begge funktioner anvender et kamera, der
kræver, at kørebanen har malede sidemarkeringer på hver side.
ADVARSEL
Driver Alert System fungerer ikke i alle situationer, men er kun beregnet som et kompletterende hjælpemiddel.
Føreren har altid ansvaret for, at bilen kører
sikkert.
fremmest beregnet til brug på større veje.
Funktionen er ikke beregnet til bytrafik.
Funktionen har til formål at fange førerens
opmærksomhed, når han begynder at få en
slingrende køremåde, f.eks. hvis føreren distraheres eller er ved at falde i søvn.
Kameraet aflæser kørebanens malede sidemarkeringer og sammenholder vejstrækningen
med ratbevægelserne. Føreren advares, når
bilen ikke følger kørebanen på en jævn måde.
OBS
Funktionen må ikke benyttes til at forlænge
køretiden. Man bør altid holde pauser med
jævne mellemrum og sørge for at være
udhvilet.
04
Begrænsning
Det kan ske, at systemet afgiver en advarsel,
uden at førerens køremåde er blevet forringet,
f.eks. i følgende tilfælde:
• Hvis føreren afprøver LDW-funktionen.
• I kraftig sidevind.
• På vejbelægning med hjulspor.
Kamerasensoren har visse begrænsninger
(se side 180).
DAC har til formål at registrere en køremåde,
der langsomt bliver dårligere, og er først og
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
183
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System – DAC*
Betjening
Visse indstillinger foretages med midterkonsollens display og dets menusystem. Nærmere
enkeltheder om brug af menusystemet fremgår
af se side 124.
Den aktuelle status kan kontrolleres på informationscentrets display med brug af venstre
kontaktarm.
04
Fingerhjul. Drej, indtil displayet viser Driver
Alert. På anden række vises punkterne
Fra, Ikke t.
rådighed eller Niveaumarkering.
READ bekræfter og sletter en advarsel i
hukommelsen.
Aktivere Driver Alert Control
Brug midterkonsollens display og dets menusystem til at finde Bilindstillinger Driver
Alert. Vælg punkt Til.
Funktionen aktiveres, når hastigheden overstiger 65 km/t, og er stadig aktiv, så længe hastigheden er
over 60 km/t.
Displayet viser en niveaumarkering med
1-5 søjler, hvor et lavt antal søjler angiver en
slingrende køremåde. Et stort antal søjler angiver stabil kørsel.
Hvis bilen køres slingrende, får føreren en
advarsel i form af et lydsignal og tekstmeddelelsen Driver Alert Tid til en pause. Advarslen
gentages efter et stykke tid, hvis ikke kørslen
forbedres.
ADVARSEL
En alarm skal tages med stor alvor, da en
søvnig fører ofte ikke selv bemærker sin tilstand.
Ved alarm eller følelse af træthed skal du så
hurtigt som muligt standse bilen på en sikker måde og hvile.
Undersøgelser har vist, at det er lige så farligt at køre bil ved træthed som under indflydelse af alkohol.
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
184
Meddelelse / besked
Betydning
Driver Alert Slået FRA
Funktionen er ikke slået til.
Driver Alert Ikke t. rådighed
Kørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Læs om kamerasensorens begrænsninger, se side 180.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System – DAC*
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Driver Alert
Funktionen analyserer førerens køremåde.
Antallet af søjler kan variere fra 1 til 5, hvor et lille antal søjler angiver slingrende kørsel. Et stort antal
søjler angiver stabil kørsel.
Driver Alert Tid til en pause
Bilen er kørt på en slingrende måde. Føreren får en alarm i form af et lydsignal og en tekstmeddelelse.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
04
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
• Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Læs om kamerasensorens begrænsninger, se side 180.
Driver Alert Sys Service
påkrævet
Systemet fungerer ikke.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
185
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System - LDW*
Generelt om Lane Departure Warning LDW
Betjening og funktion
stiger 65 km/t. På informationscentrets display
vises nu Lane Depart Warn Til rådighed.
Hvis kameraet ikke længere kan se kørebanens
sidemarkeringer, eller hastigheden falder
under 60 km/t, vender funktionen tilbage til
standby, og displayet viser Lane Depart Warn
Ikke t. rådighed.
Hvis bilen uden grund krydser kørebanens venstre eller højre sidemarkering, får føreren en
alarm i form af et lydsignal.
04
I følgende situationer afgives ingen advarsel:
Funktionen har til formål at reducere risikoen
for såkaldte singleulykker – hvor bilen i visse
situationer forlader kørebanen og risikerer
enten at havne i grøften eller i den modsatte
kørebane.
LDW består af et kamera, der aflæser kørebanens malede sidemarkeringer. Føreren får en
advarsel i form af et lydsignal, hvis bilen krydser en sidemarkering.
1
186
Funktionen slås til og fra med en knap på midterkonsollen. Når funktionen er slået til, lyser
lampen i knappen.
Informationscentrets display viser Lane
Depart Warn Ikke t. rådighed, når funktionen
er i standby.
Når LDW er i standby, aktiveres funktionen
automatisk, efter at kameraet har indlæst kørebanens sidemarkeringer, og hastigheden over-
Når Øget sensitivitet er valgt, gives alligevel en advarsel, se side 188.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
•
•
•
•
Når afviserne er i brug
Når føreren har foden på bremsepedalen1
Ved hurtig nedtrædning af speederen1
Når der foretages hurtige ratbevægelser1
Når bilen krænger i et skarpt sving.
Også kamerasensoren har visse begrænsninger. For nærmere oplysninger, se side 180.
OBS
Føreren får kun én advarsel, hver gang hjulene krydser en linje. Der høres altså ingen
alarm, når bilen har en linje mellem hjulene.
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System - LDW*
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse / besked
Betydning
Lane departure warning
Til/Fra
Funktionen er slået til/fra.
Vises, når funktionen slås til/fra.
Teksten forsvinder efter 5 sekunder.
Lane Depart Warn Ikke t.
rådighed
Hastigheden er under 60 km/t, kørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er
midlertidigt ude af funktion. Læs om kamerasensorens begrænsninger, se side 180.
Lane Depart Warn Til
rådighed
Funktionen læser kørebanens sidemarkeringer.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
04
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
• Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Læs om kamerasensorens begrænsninger, se side 180.
Driver Alert Sys Service
påkrævet
Systemet fungerer ikke.
• Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
187
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System - LDW*
Personlige indstillinger
Se midterkonsollens display med dets menusystem og søg frem til Bilindstillinger Lane
departure warning, se side 125.
Vælg mellem punkterne:
Til ved opstart: Sætter funktionen i standby,
hver gang motoren startes. I modsat fald fås
samme værdi, som da motoren blev standset.
04
188
Øget sensitivitet - Denne mulighed øger følsomheden. Alarmen afgives tidligere, og der er
færre begrænsninger.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Park.hjælpsystem*
Generelt
Funktion
1
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et lydsignal og symboler på
midterkonsollens display angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
Active
2
Parkeringshjælp fås i to varianter:
Active
• Kun bagved
• Både foran og bagved.
3
ADVARSEL
•
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte
det ansvar, føreren selv har ved parkering.
•
Sensorerne har blinde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres.
•
Vær opmærksom på f.eks. mennesker
eller dyr, der befinder sig i nærheden af
bilen.
Active
04
Displaybilleder i forskellige situationer.
Systemet aktiveres automatisk, når bilen startes, og kontaktens lampe for Til/Fra lyser. Hvis
parkeringshjælpen slås fra med knappen, slukker lampen.
Display i en bil med sensorer kun bagtil forhindring registreret af de to højre sensorer.
Display i en bil med sensorer både for og
bag - højre sensor foran er 30 cm eller tættere på en registreret forhindring.
Display i en bil med sensorer både for og
bag - ingen forhindring foran eller bagved
registreret.
På midterkonsollens display vises et oversigtsbillede med forholdet mellem bilen og den registrerede forhindring.
Den markerede sektor viser, hvilken/hvilke af
de fire sensorer, der har registreret forhindringen. Jo flere markerede felter i samme sektor,
desto kortere er afstanden mellem bilen og en
registreret forhindring.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
189
04 Komfort og køreglæde
Park.hjælpsystem*
Desto kortere afstand til forhindringen foran/
bagtil, desto tættere bliver lydsignalerne.
Andre lyde fra lydanlægget dæmpes automatisk.
Ved en afstand på op til 30 cm er tonen konstant, og den markerede sensors søjle er helt
udfyldt (se fig. 2). Hvis der er en forhindring
inden for konstanttoneafstanden både foran og
bag bilen, lyder tonen fra højttalerne på skift.
04
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på anhængertrækket skal systemet frakobles - ellers reagerer sensorerne på dem.
OBS
Parkeringshjælpen bagved slås automatisk
fra ved kørsel med anhænger, hvis der bruges originale Volvo-anhængerkabler.
Parkeringshjælp foran
Parkeringshjælp bagud
OBS
Parkeringshjælpen foran deaktiveres, når
parkeringsbremsen er trukket, eller P-stilling vælges i en bil med automatgear.
VIGTIGT
Ved montering af ekstralys: Husk, at de ikke
må være i vejen for sensorerne – i givet fald
kan ekstralysene blive opfattet som forhindringer.
Visning af fejl i systemet
Hvis informationssymbolet lyser konstant, og informationsdisplayet viser
Park.hjælpsystem Service påkrævet, er
parkeringshjælpen ude af funktion.
G017833
G021424
VIGTIGT
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Lydsignalet for forhindringer bagved kommer fra
en af de bageste højttalere.
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear.
190
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalet for forhindringer fremad kommer fra en
af de forreste højttalere.
Parkeringshjælpen foran er aktiv ved en hastighed på op til 15 km/t. Lampen i knappen er
tændt for at vise, at systemet er slået til. Når
hastigheden kommer under 10 km/t, aktiveres
systemet igen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Under bestemte omstændigheder kan parkeringshjælpesystemet afgive falske advarselssignaler, der forårsages af eksterne lydkilder, som afgiver de samme ultralydfrekvenser, som systemet arbejder med.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler mv.
04 Komfort og køreglæde
Park.hjælpsystem*
Rengøring af sensorer
OBS
Snavs, is og sne på sensorerne kan give
anledning til falske advarselssignaler.
04
Sensorernes placering foran.
Sensorernes placering bagpå.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de
rengøres regelmæssigt med vand og bilshampoo.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
191
04 Komfort og køreglæde
BLIS* - Blind Spot Information System
Generelt om BLIS
ADVARSEL
Blinde vinkler
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af spejlene. Det må aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
Systemet er indrettet til at fungere optimalt
under kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
G021426
04
Når et kamera (1) har registreret et køretøj i
zonen for den blinde vinkel, lyser indikeringslampen (2) konstant.
BLIS-kamera
Indikeringslampe
BLIS-symbol
BLIS er et informationssystem baseret på
kamerateknik, som under visse forudsætninger
hjælper føreren med at blive opmærksom på
køretøjer, der bevæger sig i samme retning
som ens eget køretøj i den såkaldte blinde vinkel.
OBS
Aktivere/deaktivere
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle
opstå en fejl i systemet. Hvis systemets kameraer f.eks. er blokeret, blinker BLIS-indikeringslampen, og der vises en meddelelse på
informationsdisplayet. Kontroller og rengør i så
fald skal linserne.
Om nødvendigt, kan systemet slås fra midlertidigt, se afsnittet Aktivere/deaktivere.
192
A = ca. 9,5 m og B = ca. 3 m
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Knap til aktivering/deaktivering.
04 Komfort og køreglæde
BLIS* - Blind Spot Information System
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange, når
BLIS aktiveres.
Systemet kan deaktiveres/aktiveres efter
motorstart med et tryk på BLIS-knappen.
Når BLIS slås fra, slukkes lampen i knappen,
og der vises en meddelelse på instrumentpanelets display.
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen, der
vises en ny tekstmeddelelse på displayet, og
indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre
gange. Tryk på READ-knappen for at fjerne
tekstmeddelelsen. (For en beskrivelse af meddelelseshåndtering, se side 128).
Hvornår fungerer BLIS
Systemet fungerer, når ens eget køretøj bevæger sig med en hastighed på over 10 km/t.
Rengøring
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke under bakning.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
• du overhaler med en hastighed på op til
10 km/t hurtigere end det overhalede køretøj
• du bliver overhalet af et køretøj, der holder
op til 70 km/t højere hastighed end dit eget.
VIGTIGT
Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne
børstes af linserne.
Dagslys og mørke
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at registrere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler,
busser og motorcykler.
I mørke reagerer systemet på omgivende bilers
lygter. Hvis omgivende bilers lygter ikke er
tændt, registrerer systemet ikke køretøjerne.
Dette betyder f.eks., at systemet ikke reagerer
på en anhænger uden forlygter, der trækkes af
en person- eller lastbil.
Overhaling
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis:
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
ADVARSEL
Systemet reagerer ikke for cyklister og knallertkørere.
BLIS-kameraerne har begrænsninger som
det menneskelige øje, dvs. de "ser" dårligere i f.eks. kraftigt snevejr, stærkt modlys
eller tæt tåge.
04
Meddelelser på displayet
Meddelelse /
besked
Betydning
Blindvinkelsyst.
TIL
BLIS-systemet er
aktiveret.
Blindvinkelsyst.
Service påkrævet
BLIS fungerer ikke kontakt et værksted.
Blindvinkelsyst.
Kamera blok.
BLIS-kamera dækket af snavs, sne
eller is - rengør linserne.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
193
04 Komfort og køreglæde
BLIS* - Blind Spot Information System
Meddelelse /
besked
Betydning
Blindvinkelsyst.
Nedsat funktion
Nedsat funktion i
dataoverførslen
mellem BLISsystemets kamera
og bilens elsystem.
Kameraet nulstiller
sig selv, når dataoverførslen mellem
BLIS-systemets
kamera og bilens
elsystem vender tilbage til det normale.
04
Blindvinkelsyst.
FRA
BLIS-systemet er
slået fra.
Begrænsninger
I visse situationer kan BLIS-indikeringslampen
lyse, til trods for at der ikke er noget køretøj i
den blinde vinkel.
OBS
Hvis BLIS-indikeringslampen i enkelte tilfælde lyser, til trods for at der ikke er noget
køretøj i den blinde vinkel, betyder det ikke,
at der er en fejl i systemet.
I tilfælde af fejl i BLIS-systemet vises teksten
BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET på displayet.
Her vises nogle eksempler på situationer, hvor
BLIS-indikeringslampen kan lyse, selvom der
ikke er noget køretøj i den blinde vinkel.
VIGTIGT
Lavtstående sol i kameraet.
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres på værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Refleks fra blank, våd vejbane.
194
Egen skygge på stor, lys, jævn flade, f.eks. en lydbarriere eller vejbelægning af beton.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
BLIS* - Blind Spot Information System
04
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
195
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringssteder
04
196
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringsrum i dørpanel
Tunnelkonsol
igen. Træk nu tænderen ud, og brug gløden til
at tænde med.
Opbevaringslomme* i forkanten af forsædernes sædehynder
Handskerum
Billetklemme
Handskerum
Opbevaringsrum, krusholder
Jakkeholder
Kopholder* i armlæn, bagsæde
04
Opbevaringslomme
Opbevaringsrum (f.eks. til cd'er), indgang
for AUX og USB*1 (f.eks. iPodŸ) under armlænet.
Jakkeholder
Jakkeholderen er kun beregnet til lettere klædningsstykker.
Indeholder krusholdere til fører og passagerer samt 12 V kontakt og rum til gadgets.
(Hvis der er valgt askebæger og cigarettænder, er der en cigarettænder i 12 V kontakten og et aftageligt askebæger i rummet
til gadgets.)
ADVARSEL
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr
osv., i handskerummet eller andre rum.
Ellers kan de ved hård opbremsning eller en
kollision skade personer i bilen.
Her kan f.eks. bilens instruktionsbog og kort
opbevares. En holder til penne findes på klappens inderside. Handskerummet låses med
nøglebladet (se side 45).
Cigarettænder og askebæger*
Askebægeret i tunnelkonsollen løsnes ved at
løfte bægeret lige op.
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen ind.
Når den er klar til brug, springer knappen ud
1
Når der er RSE*, har USB-indgangen en anden placering, se side 142.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
197
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Gulvmåtter*
12 V stikkontakt
Kontakten leverer kun strøm, når fjernbetjeningen er lavest i nøgleposition I, se side 70.
Volvo kan levere specielt fremstillede gulvmåtter.
VIGTIGT
ADVARSEL
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W), hvis der
bruges en kontakt ad gangen. Hvis begge
kontakter bruges samtidigt, gælder 7,5 A
(90 watt) pr. kontakt.
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsklemmen for ikke at komme i klemme ved
og under pedalerne.
G021439
ADVARSEL
04
Makeup-spejl
Lad altid proppen sidde i kontakten, når den
ikke er i brug.
12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, forsædet.
Stikkontakt i bagagerummet*
G021440
G021438
For nærmere oplysninger, se side 221.
Makeupspejl med lys.
Lampen i makeup-spejlet på førersiden* eller
passagersiden tændes automatisk, når låget
løftes.
198
12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, bagsædet.
Elkontakten kan bruges til forskelligt 12 -volts
tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Generelt
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt kompatible med handsfree-funktionen. Volvo
anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler eller går ind på
www.volvocars.com for at få information
om kompatible telefoner.
Telefonfunktionernes
betjeningsknapper
EXIT - Afbrydelse/afvisning af samtale.
Sletning af indtastede tegn. Afbrydelse af
aktuel funktion. Samme funktion findes
blandt ratknapperne.
ENTER – Accept af opkald. Et knaptryk
viser det senest opringede nummer.
Samme funktion findes blandt ratknapperne.
Tilslutning af telefonen første gang
Menuerne betjenes fra midterkonsollen og
knapperne på rattet. Flere generelle oplysninger om menuhåndtering fremgår af se
side 124.
Systemoversigt.
Mobiltelefon
04
OBS
Mikrofon
Hvis bilen er udstyret med både
BluetoothTM handsfree og indbygget telefon, kommer der en ekstra menu (til skift af
telefon) i telefonmenuen, se side 125.
Knapper på rat
Midterkonsol
BluetoothTM
En mobiltelefon udstyret med BluetoothTM kan
tilsluttes trådløst til lydanlægget. I så fald fungerer lydanlægget som handsfree, med mulighed for at fjernstyre en række af mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan betjenes
fra dens knapper, uanset om den er tilsluttet
eller ej.
Aktivere/deaktivere
Kontrolpanel i midterkonsol.
VOLUME – Samme funktion findes blandt
ratknapperne.
Tal- og bogstavknapper
PHONE – Til/fra og standby
Navigeringsknap
Handsfree-funktionen aktiveres med et kort
tryk på PHONE. Teksten TELEFON øverst på
displayet viser, at den er i telefonindstilling.
Symbolet
viser, at handsfree funktion er
aktiv.
Med et langt tryk på PHONE slås handsfreefunktionen fra, og den tilsluttede telefon frakobles.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
199
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Tilslutning af mobiltelefon
Tilslutning af en mobiltelefon foretages forskelligt, alt efter om den har været tilsluttet tidligere
eller ej. Hvis det er første gang, mobiltelefonen
tilsluttes, skal du vælge en af fremgangsmåderne nedenfor:
Alternativ 1 - via bilens menusystem
04
1. Gør telefonen søgbar/synlig via
BluetoothTM. Se mobiltelefonens håndbog
eller www.volvocars.com.
2. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menuvalget Tilslut telefon vises på displayet. Hvis der allerede er registreret én
eller flere mobiltelefoner, vises de også.
3. Vælg Tilslut telefon.
> Lydanlægget søger nu efter mobiltelefoner i nærheden. Søgningen tager ca.
30 sekunder. De mobiltelefoner der findes, angives med deres respektive
BluetoothTM-navn på displayet. Handsfree-funktionens BluetoothTM-navn
vises i mobiltelefonen som My Car.
4. Vælg en af mobiltelefonerne på lydanlæggets display.
1
200
5. Indtast talsekvensen, der vises på lydanlæggets display, ved brug af telefonens
knapper.
Alternativ 2 - via telefonens menusystem
Opringning
1. Kontrollér, at teksten TELEFON vises
er
øverst på displayet, og at symbolet
synligt.
1. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE. Hvis der er tilsluttet en telefon,
frakobles den allerede tilsluttede telefon.
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen, se side 202.
2. Søg med mobiltelefonens BluetoothTM. Se
mobiltelefonens håndbog.
Opkaldet afbrydes med EXIT.
3. Vælg My Car på listen over fundne enheder i din mobiltelefon.
4. Indtast PIN-koden '1234' i mobiltelefonen,
når du bliver bedt om at angive PIN-kode.
5. Vælg at tilslutte til My Car fra mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreres og tilsluttes automatisk til lydanlægget, samtidig med at teksten
Synkroniserer vises på displayet. Nærmere
oplysninger om registrering af mobiltelefoner
fremgår af se side 202.
Når tilslutningen er foretaget, vises symbolet
og mobiltelefonens BluetoothTM-navn på
displayet. Nu kan mobiltelefonen betjenes fra
lydanlægget.
Kun Keyless Drive.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3. Tryk på ENTER.
Frakobling af mobiltelefonen
Mobiltelefonen frakobles automatisk, hvis den
kommer uden for lydanlæggets rækkevidde.
For mere information om tilslutning, se
side 202.
Telefonen frakobles manuelt ved at deaktivere
handsfree-funktionen med et langt tryk på
PHONE. Handsfree-funktionen deaktiveres
også, når motoren slukkes, eller når døren
åbnes1.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan et eventuelt igangværende opkald fortsætte med telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
OBS
Visse mobiltelefoner kræver, at overgangen
fra handsfree bekræftes med brug af mobiltelefonens tastatur.
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Opkaldshåndtering
Indkommende opkald
Opkald modtages ved at trykke på ENTER,
også selvom lydanlægget f.eks. er i cd- eller
FM-indstilling. Afvis eller afslut en samtale med
EXIT.
OBS
For visse mobiltelefoner afbrydes tilslutningen, når privat-funktionen benyttes. Dette er
normalt. Håndfri-funktionen spørger, om du
ønsker at tilslutte igen.
• Telefonbog - søgning i telefonbog.
Automatisk svar
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indkommende opkald modtages automatisk.
Aktiver/deaktiver under
Opkaldsindstillinger Automatisk
svar.
På opkaldsmenu
Under en igangværende samtale er nedenstående funktioner tilgængelige ved at trykke på
MENU eller ENTER:
• Mikrofon tavs - lydanlæggets mikrofon
•
Telefonindstillinger
Radio slået fra.
Lyd og lydstyrke
Ringevolume
Gå til Telefonindstillinger Lyd og
lydstyrke Ringevolume, og juster med
på navigeringsknappen.
/
Ringesignaler
OBS
En ny samtale kan ikke påbegyndes under
en igangværende samtale.
Lydindstillinger
Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan vælges under Telefonindstillinger
Lyd og lydstyrke Ringesignaler
Ringesignal 1 osv.
04
OBS
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken kan reguleres, når handsfree-funktionen er i telefonindstilling. Brug
knapperne på rattet eller VOLUME.
dæmpes.
Lydanlæggets lydstyrke
Overfør opkald til mobil - samtalen flyttes til mobiltelefonen.
Så længe der ikke er nogen samtale i gang,
reguleres lydanlæggets lydstyrke med
VOLUMEpå normal vis. For at justere lydanlæggets lydstyrke under en igangværende
samtale skal man skifte til en af lydkilderne.
Den tilsluttede mobiltelefons ringesignal
slås ikke fra, når et af handsfree-systemets
indbyggede signaler anvendes.
For at vælge den tilsluttede telefons ringesignal2, gå til Telefonindstillinger Lyd og
lydstyrke Ringesignaler Brug
mobiltelefonsignal.
Lydkilden kan dæmpes automatisk ved indkommende telefonsamtaler under
2
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
201
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Mere om registrering og tilslutning
Der kan registreres op til 5 mobiltelefoner.
Registreringen skal foretages én gang for hver
telefon. Efter registreringen behøver telefonen
ikke længere være synlig/søgbar. Der kan kun
være tilsluttet én telefon ad gangen. Telefoner
kan afregistreres under Bluetooth Fjern
telefon.
• For biler med kun BluetoothTM handsfree
foretages tilslutningen under Hovedmenu
Bluetooth Bluetooth Tilslut telefon
eller Hovedmenu Bluetooth
Bluetooth Skift telefon Tilslut
telefon.
• For biler med indbygget telefon og
BluetoothTM handsfree foretages tilslutningen under Hovedmenu Bluetooth
Bluetooth Tilslut telefon eller
Hovedmenu Bluetooth Skift telefon
Tilslut telefon.
Automatisk tilslutning
04
Når handsfree-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede telefon er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Mens lydanlægget søger efter den senest tilsluttede telefon, vises dennes navn på displayet. For at
skifte over til manuel tilslutning af en anden
telefon skal der trykkes på EXIT.
Manuel tilslutning
Tilslutning af en anden telefon end den senest
tilsluttede eller skift til en anden tilsluttet telefon
gøres som følger:
1. Sæt lydanlægget i telefonindstilling.
2. Tryk på PHONE, og vælg en af telefonerne
på listen.
Tilslutningen kan også foretages via menusystemet.
Menustrukturen findes i to varianter, alt efter
om bilen kun har BluetoothTM handsfree, eller
om bilen også har indbygget telefon.
202
Telefonbog
Al håndtering af telefonbogen forudsætter, at
teksten TELEFON vises øverst på displayet,
og at symbolet
er synligt.
Lydanlægget lagrer en kopi af hver registreret
mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen
kopieres automatisk til lydanlægget ved hver
tilslutning.
Deaktiver funktionen under
Telefonindstillinger Synkronisér
telefonbog. Søgning af kontakter foregår
kun i den tilsluttede mobiltelefons telefonbog.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Hvis mobiltelefonen ikke understøtter
kopiering af telefonbog, vises Listen er
tom, når kopieringen er færdig.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på displayet.
Søge kontakter
Den letteste måde at søge i telefonbogen er
med et langt tryk på knapperne 2–9. Derved
startes en søgning i telefonbogen, baseret på
knappens første bogstav.
Man kan også komme til telefonbogen med
/
på navigeringsknappen eller med
/
på tastaturet på rattet. Søgningen kan også
foretages fra telefonbogens søgemenu under
Telefonbog Søg efter:
1. Skriv de første bogstaver i den kontakt, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
2. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER for at
ringe op.
Stemmestyring
Mobiltelefonens stemmestyringsfunktion for
opkald kan anvendes ved at holde ENTER
inde.
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
OBS
Ikke alle mobiltelefoner er fuldt kompatible
med talestyringsfunktionen. Volvo anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret
Volvo-forhandler eller går ind på
www.volvocars.com for at få information
om kompatible telefoner.
Nummer til telefonsvarer
Nummeret til telefonsvareren ændres under
Opkaldsindstillinger Voice mail-nummer.
Hvis der ikke er gemt noget nummer, kan
denne menu nås med et langt tryk på 1. Tryk
længe på 1 for at bruge det gemte nummer.
første tegn, to gange for det andet osv. Fortsæt
med at trykke for flere tegn, se følgende tabel.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Alle indtastede tegn slettes med et langt
tryk på EXIT.
/
på navigeringsknappen
benyttes til at komme fra tegn til tegn.
Tast
Funktion
Tast
Funktion
Tryk kort, hvis to tegn skal skrives efter hinanden med samme
knap.
+0@*#&$£/%
Skift mellem stort og lille bogstav
Mellemrum . 1 - ? ! , : " ' ( )
04
ABC2ÄÅÀÆÇ
DEF3ÈÉ
Opkaldslister
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Tryk på ENTER for
at vise de seneste opkald. De øvrige opkaldslister findes under Opkaldsregister.
GHI4Ì
JKL5
MNO6ÑÖÒØ
OBS
Visse mobiltelefoner viser listen over de
sidst kaldte i omvendt rækkefølge.
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
Indtastning af tekst
Tekstindtastning foretages med knapperne på
midterkonsollen. Tryk én gang for knappens
WXYZ9
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
203
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Generelt
Tilslutning af telefonen første gang
SIM-kort
Telefonen kan kun bruges sammen med et gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module). For
indsætning, se side 207. Nødopkald til alarmnummer kan foretages uden SIM-kort.
viser, at telefonen er slået til. Når dette
symbol vises, kan der modtages opkald,
selvom f.eks. cd-menuen vises på displayet.
For at bruge telefonmenuerne og kunne ringe
ud trykkes kortvarigt på PHONE. Teksten
TELEFON viser, at telefonmenuen er aktiv.
Slå telefonen fra med et langt tryk på PHONE.
OBS
Den indbyggede telefon kan ikke læse SIMkort af typen 3G. Kombinerede 3G/GSMkort fungerer. Kontakt netoperatøren, hvis
SIM-kortet skal udskiftes.
04
Systemoversigt.
Mikrofon
SIM-kortlæser
Tastatur, se side 142.
Kontrolpanel
Privatrør*
Sikkerhed
Lad et værksted udføre service på telefonen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted. Den indbyggede telefon skal slukkes ved brændstofpåfyldning eller
i nærheden af sprængningsarbejde. IDIS
begrænser menusystemet i henhold til bilens
hastighed (se side 206).
204
Menuer og betjeningsknap
Menuerne betjenes fra kontrolpanelet (4) og
knapperne (3) på rattet. For generel information
om menuhåndtering, se side 124. For information om telefonens betjeningsknapper, se
side 199.
OBS
Hvis bilen er udstyret med både
BluetoothTM handsfree og indbygget telefon, kommer der en ekstra menu (til skift af
telefon) i telefonmenuen, se side 125.
Til/fra
Slå telefonen til med et kort tryk på PHONE.
Angiv om nødvendigt PIN-kode. Symbolet
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Opkaldshåndtering
Opringning
1. Slå telefonen til.
2. Hvis TELEFON ikke vises på displayet,
trykkes kortvarigt på PHONE.
3. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen, se side 205.
4. Tryk på ENTER for handsfree-opkald, eller
løft privatrøret*. Røret frigøres ved at
trække det nedad.
Afslutte opkald
Afslut opkaldet med EXIT eller ved at lægge
privatrøret* på.
Indkommende opkald
Tryk på ENTER for handsfree-opkald, eller løft
privatrøret*. Hvis privatrøret* er udløst, når telefonen ringer, skal opkald modtages med
ENTER.
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Afslut opkaldet med EXIT eller ved at lægge
privatrøret på*. Opkald afvises med EXIT.
Skift mellem samtalepartnerne med menupunktet Byt om.
Lydindstillinger
Automatisk svar
Telefonmøde
Se side 201.
Et telefonmøde består af flere samtalepartnerne. Det kan påbegyndes, når et opkald er i
gang, og et andet opkald er parkeret. Menupunktet Med starter telefonmødet.
Telefonen bruger de forreste dørhøjttalere.
Opkaldslydstyrken kan reguleres, når teksten
TELEFON vises højst oppe på displayet.
Opkald venter
Funktionen gør, at et nyt opkald kan besvares
under igangværende opkald. Det nye opkald
besvares som sædvanligt, og det foregående
parkeres.
Aktiver/deaktiver under
Opkaldsindstillinger Opkald venter.
Automatisk omstilling
Indkommende opkald kan omstilles automatisk alt efter opkaldstype og situation.
Aktiver/deaktiver under
Opkaldsindstillinger Afledninger.
Under igangværende opkald
Tryk på MENU eller ENTER under et igangværende opkald for at komme til opkald-menuen.
Opkaldslydstyrke
Brug knapperne på rattet eller VOLUME.
Alle igangværende opkald afsluttes, hvis telefonmødet afsluttes.
Lydanlæggets lydstyrke
Skift mellem privatrør* og handsfree
Signaler og lydstyrke
Skift fra handsfree til privatrør* ved at løfte privatrøret eller vælge i menuen.
Ringesignalet ændres under
Telefonindstillinger Lyd og lydstyrke
Ringesignaler.
Skift fra privatrør* til handsfree med menupunktet Håndfri .
Privatfunktion
Privatfunktion medfører deaktivering af mikrofonen, se side 204.
Aktiver/deaktiver mikrofonen med menupunktet Mikrofon slået til/Mikrofon
tavs.
Se side 143.
04
Meddelelsesbippet aktiveres/deaktiveres
under Telefonindstillinger Lyd og
lydstyrke Meddelelsesbip.
Ringelydstyrken reguleres under
Telefonindstillinger Lyd og lydstyrke
Ringevolume. Juster med
/
på navigeringsknappen.
Opringning
1. Parker opkaldet under Vent.
2. Indtast nummeret til den næste samtalepartner eller brug menupunktet
Telefonbog.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
205
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Telefonbog
Nummer til telefonsvarer
Meddelelsesindstillinger
Kontaktoplysninger kan gemmes på SIM-kortet eller i telefonen.
Se side 203.
Meddelelsesindstillingerne ændres normalt
ikke. Netoperatøren har yderligere information
om disse indstillinger. Der er tre menupunkter
under Meddelelser
Meddelelsesindstillinger:
Øvrige funktioner og indstillinger
Gemme kontakter i telefonbogen
1. Tryk på MENU og gå til Telefonbog
kontakt.
Ny
2. Skriv et navn og tryk på ENTER. For information om tekstindtastning, se nedenfor.
04
3. Skriv et nummer, og tryk på ENTER.
IDIS (Intelligent Driver Information System) kan
i aktive kørselssituationer forsinke eller afvise
ringesignaler fra indkommende telefonopkald.
På denne måde bortledes ens opmærksomhed
mindre fra kørslen.
4. Gå til SIM-kort eller
Telefonhukommelse og tryk på ENTER.
Indtastning af tekst
Læse meddelelser
Se side 203.
IDIS slås fra under Telefonindstillinger
IDIS.
Søge kontakter
1. Gå til Meddelelser
ENTER.
Se side 202.
2. Gå til en besked, og tryk på ENTER.
Slette kontakter
3. Meddelelsens tekst ses på displayet. Yderligere valg fås ved at trykke på ENTER.
Slet en kontakt i telefonbogen ved at markere
den, og tryk på ENTER. Gå derefter til Slet og
tryk på ENTER.
Slet alle kontakter under Telefonbog
SIM eller Slet telefon.
Slet
Kopiere mellem SIM-kort og telefonbog
Gå til Telefonbog Kopiér alle SIM til
telefon eller Ring til SIM, og tryk på ENTER.
206
IDIS
Læser og tryk på
• SMSC-nummer - Angiver den meddelelsescentral, som skal overføre meddelelserne.
• Gyldighed - Angiver, hvor længe meddelelsen skal gemmes i meddelelsescentralen.
• Meddelelsestype.
Opkaldslister
Under Opkaldsregister gemmes lister over
indkomne, udgående og mistede opkald.
Udgående opkald vises også med et tryk på
ENTER. Telefonnumrene i listerne kan lagres i
telefonbogen.
Opkaldsvarighed
Skrive og sende meddelelser
1. Gå til Meddelelser
ENTER.
Skriv ny og tryk på
2. Skriv teksten, og tryk på ENTER. For information om tekstindtastning, se side 203.
3. Gå til Send og tryk på ENTER.
4. Angiv et telefonnummer, og tryk på
ENTER.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Opkaldsvarigheden gemmes under
Opkaldsregister Opkaldsvarighed.
Nulstil værdierne under Opkaldsregister
Opkaldsvarighed Nulstil timere.
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Telefonens nummer kan skjules midlertidigt
under Opkaldsindstillinger Send mit
nummer.
IMEI-nummer
For at spærre telefonen skal netoperatøren
underrettes om telefonens IMEI-nummer.
Tast *#06# for at vise nummeret på displayet. Skriv det op, og gem det på et sikkert sted.
Valg af netværk
angiver den automatisk, når telefonen slås til.
Når SIM-kortet bruges med en anden telefon,
skal koden angives manuelt.
Laveste sikkerhed fås med menupunktet Fra.
Derefter kan SIM-kortet bruges helt uden kode.
Nulstil til fabriksindstilninger
En total nulstilling af telefonens indstillinger
foretages under Telefonindstillinger
Nulstil telefonindst..
G021451
Vise/skjule nummer for samtalepartner
Isætning af SIM-kort
04
Kontrollér, at der er slukket for telefonen.
Træk SIM-kortholderen i handskerummet
ud.
Operatøren kan vælges automatisk eller manuelt under Telefonindstillinger Valg af
netværk.
Anbring SIM-kortet med metalfladen synlig
, og sæt hylstret på SIM-kortholderen
. Sæt SIM-kortholderen tilbage.
SIM-kode og -sikkerhed
Ved hjælp af pinkoden kan SIM-kortet beskyttes mod uvedkommendes brug.
Sikkerhedsniveauet ændres under
Telefonindstillinger SIM-sikkerhed.
G021450
Koden ændres under Telefonindstillinger
Redigér PIN-kode.
Højeste sikkerhed fås med menupunktet Til.
Koden skal så angives, hver gang telefonen
slås til.
Næsthøjeste sikkerhed fås med menupunktet
Automatisk. Telefonen gemmer så koden og
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
207
Gode råd om kørsel..............................................................................
Brændstofpåfyldning............................................................................
Brændstof.............................................................................................
Lastning................................................................................................
Bagagerum............................................................................................
Kørsel med anhænger...........................................................................
Bugsering og bjergning.........................................................................
208
210
213
214
218
222
225
231
UNDER KØRSLEN
05 Under kørslen
Gode råd om kørsel
Generelt
Se mere information og flere råd på siderne
11 og 298.
Økonomikørsel
At køre økonomisk og tage hensyn til miljøet er
at køre forudseende og jævnt og at afpasse
køremåden og hastigheden efter den aktuelle
situation.
• Undgå at køre med åbne ruder.
• Brug ikke vinterdæk, når vinteren er forbi.
• Undgå hurtig, unødvendig acceleration og
kraftig opbremsning.
• Tøm bilen for unødvendige ting - jo mere
last, desto højere brændstofforbrug.
•
05
Brug motorbremsning ved opbremsning,
der så kan ske uden fare for andre trafikanter.
• Kør i det højest mulige gear, tilpasset til den
aktuelle trafiksituation og vej - lavere
omdrejningshastighed giver lavere forbrug.
• Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget - fjern
en tagbagagebærer, der ikke anvendes.
• Kør ikke motoren varm i tomgang. Kør i
stedet med let belastning, så snart det er
muligt - en kold motor bruger mere brændstof end en varm.
• V70 med D5-motor og 6-trins manuel gearkasse startes ved 2. gear under normale
forhold.
210
ADVARSEL
Sluk aldrig motoren under kørsel, f.eks. ned
ad bakke. Det deaktiverer vigtige systemer
som f.eks. servostyring og bremseservo.
Kørsel i vand
Bilen kan køres gennem en vanddybde på op
til 25 cm med en hastighed på højst 10 km/t.
Vær ekstra forsigtig ved kørsel gennem strømmende vand.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes lav,
og bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for
at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
• Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter
kørsel i vand og ler.
• Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne
i længere tid, da det kan forårsage fejl i
bilens elektriske anlæg.
VIGTIGT
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger
vand ind i luftfiltret.
Hvis dybden er større end 25 cm, kan der
trænge vand ind i gearkassen. Derved reduceres oliernes smøreevne, og de pågældende systemers levetid forkortes.
Ved motorstop i vand: forsøg ikke omstart bugser bilen ud af vandet til et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Risiko for motorhaveri.
Motor, gearkasse og kølesystem
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i stærkt
bakket terræn og varmt vejr, er der risiko for, at
motoren og kølesystemet overophedes - særligt ved tung last.
For oplysninger om overophedning ved kørsel
med anhænger, se side 225.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergitteret ved kørsel i varmt vejr.
• Hvis temperaturen i motorens kølesystem
bliver for høj, tændes informationsdisplayets advarselssymbol og viser tekstmeddelelsen Høj motortemperatur
Stands sikkert. Stands bilen på en sikker
måde, og lad motoren gå i tomgang i nogle
minutter for at køle af.
• Hvis tekstmeddelelsen Høj motortemp.
Sluk motor eller Lav kølevæske Stands
05 Under kørslen
Gode råd om kørsel
•
•
•
motor vises, skal motoren standses, efter
at bilen er standset.
Ved overophedning i gearkassen aktiveres
en indbygget beskyttelsesfunktion, som
bl.a. tænder instrumentpanelets advarselssymbol og viser tekstmeddelelsen
Transm.olietemp. Nedsæt hastighed
eller Transm.olietemp. Stands sikkert følg den givne anbefaling, og sæt hastigheden ned, eller stands bilen på en sikker
måde. Lad derefter motoren gå i tomgang
i nogle minutter for at lade gearkassen
afkøle.
I tilfælde af overophedning frakobles bilens
aircondition muligvis midlertidigt.
Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
OBS
Det er normalt, at motorens køleventilator
arbejder et stykke tid, efter at motoren er
standset.
Åben bagklap
ADVARSEL
Kør ikke med bagklappen åben. Giftig
udstødningsgas kan suges ind i bilen via
bagagerummet.
Undgå at overbelaste batteriet
Inden en længere rejse
De elektriske funktioner i bilen belaster startbatteriet i forskellig grad. Brug ikke nøgleposition II, når motoren er standset. Brug i stedet
indstilling I - så bruges der mindre strøm.
• Kontrollér, at motoren fungerer, som den
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang. Eksempler på disse funktioner er:
• Kontrollér alle pærer og dækkenes møn-
•
•
•
•
kabineventilator
eller anden væske ud.
sterdybde.
• I visse lande kræver loven, at man medfører en advarselstrekant.
Vinterkørsel
forrudevisker(e)
Inden den kolde årstid bør især nedenstående
kontrolleres:
lydanlæg (høj lydstyrke)
• Kølevæsken skal indeholde mindst 50 %
lygter.
Hvis batterispændingen er lav, viser informationsdisplayet teksten Lav batterispæn.
Nedsat strømforb. Energisparefunktionen
slår derefter visse funktioner fra eller reducerer
dem, f.eks. kabineblæser og/eller lydanlæg.
skal, og at brændstofforbruget er normalt.
• Kontrollér, at der ikke lækker benzin, olie
Oplad startbatteriet ved at starte motoren
og lad den derefter fortsætte i mindst 15
minutter - batteriet oplades bedre under
kørsel end med motoren i tomgang, når
bilen holder stille.
glykol. Dette blandingsforhold beskytter
motoren mod frostsprængning ned til
ca. -35 °C. For at opnå bedst mulig frostbeskyttelse bør forskellige typer glykol ikke
blandes.
05
• Brændstoftanken bør være godt fyldt op
for at forhindre, at der dannes kondensvand.
• Motoroliens viskositet er vigtig. Olie med
lavere viskositet (tyndere olie) letter starten
i koldt vejr og reducerer også brændstofforbruget, mens motoren er kold. For mere
information om egnede olietyper, se
side 293.
``
211
05 Under kørslen
Gode råd om kørsel
VIGTIGT
Olie med lav viskositet må ikke anvendes til
hård kørsel eller i varmt vejr.
• Batteriets tilstand og opladning bør undersøges. Koldt vejr stiller større krav til batteriet, samtidig med at dets kapacitet reduceres.
• Brug sprinklervæske for at undgå isdannelse i sprinklervæskebeholderen.
For at opnå bedst muligt vejgreb anbefaler
Volvo vinterdæk på alle fire hjul, hvis der er
risiko for sne eller is.
05
OBS
I nogle lande er det lovpligtigt at anvende
vinterdæk. Pigdæk er ikke tilladt i alle lande.
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede forhold for at lære, hvordan den nye bil reagerer.
212
05 Under kørslen
Brændstofpåfyldning
Brændstofpåfyldning
Manuel åbning af tankdækselklap
Åbning og lukning af tankdæksel
Tankdækselklappen kan åbnes manuelt, når
elektrisk åbning inde fra kabinen ikke er mulig.
Ved høje udetemperaturer kan der opstå et vist
overtryk i tanken. I givet fald bør dækslet åbnes
langsomt.
Åbning og lukning af tankdækselklappen
Åbn tankdækselklappen med knappen på
belysningspanelet - klappen åbner, når knappen slippes.
Klappen er placeret på højre bagskærm, hvilket
informationsdisplayets pil ved symbolet
minder om.
Klappen lukkes ved at trykke den ind, indtil der
høres et klik.
1. Åbn/fjern sideklappen i bagagerummet
(samme side som tankdækselklappen), og
find en grøn line med håndtag frem.
2. Træk forsigtigt linen lige bagud, indtil tankdækselklappen åbnes med et klik.
VIGTIGT
Træk forsigtigt i linen - kun minimal kraft er
nødvendig for at udløse klappens lås.
05
Efter påfyldning skal dækslet sættes på igen og
drejes, indtil der høres et eller flere klik.
Påfyldning af brændstof
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens
dyse slår fra.
OBS
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
213
05 Under kørslen
Brændstof
Generelt om brændstof
Der bør ikke bruges brændstof af lavere kvalitet
end som anbefalet af Volvo, da motorydelsen
og brændstofforbruget ellers forringes.
ADVARSEL
Undgå altid indånding af brændstofdampe
og at få stænk af brændstof i øjnene.
Ved brændstof i øjnene: Fjern eventuelle
kontaktlinser, skyl øjnene med rigeligt vand
i mindst 15 minutter og søg lægehjælp.
05
Brændstof må aldrig indtages. Brændstoffer som benzin, bioethanol og blandinger
heraf, og diesel er meget giftigt, og kan forårsage permanent skade eller dødsfald, hvis
de indtages. Søg straks lægehjælp, hvis
brændstof er blevet indtaget.
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes.
Sluk for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene,
hvilket kan føre til brand og personskader.
214
VIGTIGT
Blanding af forskellige brændstoftyper eller
brug af brændstof, der ikke anbefales,
ophæver Volvos garantier og eventuelle
supplerende serviceaftaler - dette gælder
alle motorer. Bemærk: Det gælder ikke biler
med motorer, der er tilpasset til at køre på
ethanolbrændstof(E85).
OBS
Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger
eller kørsel i store højder i kombination med
brændstofkvalitet er faktorer, der kan indvirke på bilens præstationsevne.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem,
som har til opgave at reducere udslippet og
forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet
mellem det brændstof og den luft, der tilføres
motoren, reguleres konstant. Reguleringen
skaber optimale forhold for en effektiv forbrænding, og dermed reduktion, af de skadelige
stoffer (kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider)
ved hjælp af en trevejskatalysator.
Katalysatorer
Katalysatorerne har til formål at rense udstødningsgassen. De er placeret tæt på motoren,
så de hurtigt kommer op på deres driftstemperatur.
Benzin
Katalysatorerne består af en monolit (keramiksten eller metal) med kanaler. Kanalvæggene
er belagt med platin/rodium/palladium. Disse
metaller varetager katalysatorfunktionen, dvs.
de fremskynder den kemiske proces uden selv
at forbruges.
• 95 RON kan bruges til normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal effekt
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste
motorer kan køre på oktantal 95 og 98 RON. 91
RON bør kun bruges i undtagelsestilfælde.
og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og brændstofforbrug.
05 Under kørslen
Brændstof
VIGTIGT
•
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige katalysatoren.
•
Brug kun tilsætninger, der er anbefalet
af Volvo.
Bioætanol E85
Der må ikke foretages ændringer af brændstofsystemet eller dettes komponenter, ligesom ingen af komponenterne må udskiftes
med dele, der ikke er specielt konstrueret til
brug med bioætanol.
ADVARSEL
Metanol må ikke bruges. Et skilt på tankdækselklappens inderside viser korrekt
alternativt brændstof.
Brug af komponenter, der ikke er beregnet
til bioætanolmotorer, kan give anledning til
brand, person- eller motorskader.
Reservedunk
Reservedunken i bilen bør fyldes med benzin,
se bemærkningen side 102.
VIGTIGT
Sørg for, at reservedunken er forsvarligt
fastgjort, og at dens låg er tæt.
VIGTIGT
ADVARSEL
Ætanol er følsomt over for gnistdannelse, og
der kan dannes eksplosive gasser i reservedunken, hvis den fyldes med ætanol.
Kun brændstof, der opfylder den europæiske dieselnorm, må bruges.
Svovlindholdet må højst være 50 ppm.
VIGTIGT
Diesel
Dieselbrændstof skal opfylde normen EN 590
eller JIS K2204. Dieselmotorer er følsomme
over for foruening, f.eks. for mange svovlpartikler. Brug kun dieselbrændstof fra velkendte
producenter. Påfyld aldrig diesel af tvivlsom
kvalitet.
Ved lave temperaturer (-6 °C til -40 °C) kan dieselbrændstof give en paraffinudfældning, hvilket kan give startvanskeligheder. De større
olieselskaber har også et særligt dieselbrændstof, som er beregnet til temperaturer omkring
frysepunktet. Dette er mere letflydende ved
lave temperaturer og reducerer risikoen for
udskillelse af paraffin.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved
1
tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
bruges:
•
•
•
•
Specialadditiver
Marine Diesel Fuel
05
Fyringsolie
RME 1 (vegetabilsk oliemetylester) og
vegetabilsk olie.
Disse brændstoffer opfylder ikke kravene
ifølge Volvos anbefaling og giver øget slid
og motorskader, der ikke dækkes af Volvos
garantier.
Brændstofstop
Brændstofsystemets konstruktion i en dieselmotor gør, at hvis bilen løber tør for brændstof,
kan udluftning på værksted være nødvendig
for at genstarte efter optankning.
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde RME, og der må ikke tilsættes mere.
``
215
05 Under kørslen
Brændstof
Efter et motorstop på grund af brændstofmangel skal brændstofsystemet have et øjeblik til
at udføre en kontrol. Gør da som følger, før du
starter motoren, efter at brændstoftanken er
blevet fyldt med diesel:
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen, og tryk
let på den, så den trækkes ind (se
side 70).
2. Tryk på START-knappen uden at trykke
ned på bremse- og/eller koblingspedal.
3. Vent ca. 1 minut.
4. For at starte motoren: Tryk bremse- og/
eller koblingspedal ned, og tryk på
START-knappen en gang til.
05
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
Dieseldrevne biler er forsynet med et partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen
samles i filtret under normal kørsel. For at forbrænde partiklerne og tømme filtret startes en
såkaldt regenerering. Hertil kræves, at motoren
er kommet op på normal driftstemperatur.
Regenereringen af filteret sker automatisk med
et interval på 300-900 km, alt efter kørselsforhold. Regenereringen tager normalt
10-20 minutter. Ved lav gennemsnitshastighed
kan det tage lidt længere tid. Under regenereringen øges brændstofforbruget lidt.
Regenerering i koldt vejr
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler, tændes en gul advarselstrekant på instrumentpanelet, og meddelelsen Sodfilter fuldt. Se
instr.bog vises på instrumentpanelet.
VIGTIGT
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffiltret.
216
Dieselpartikelfilter (DPF)
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere 20 minutter.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
En mindre reduktion i motoreffekt kan midlertidigt mærkes under regenereringen.
Når regenereringen er gennemført, forsvinder
advarslen automatisk.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* bruges,
hvorved motoren hurtigere kommer op på normal driftstemperatur.
VIGTIGT
Hvis filtret bliver helt fyldt med partikler, kan
det være vanskeligt at starte motoren, og
filtret bliver ubrugeligt. Man risikerer så, at
filtret skal udskiftes.
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
Tallene for brændstofforbrug kan påvirkes,
hvis bilen udstyres med ekstra tilbehør, som
ændrer bilens vægt. Se information om vægte
på side 285 og tabel på side 296.
Desuden kan køremåden og andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens brændstofforbrug.
Ved brug af brændstof med oktantal 91 RON
bliver forbruget højere og ydelsen lavere.
05 Under kørslen
Brændstof
OBS
Ekstreme vejrforhold, træk af anhænger
eller kørsel i store højder kombineret med
brændstofkvaliteten er faktorer, der kan
påvirke bilens præstationer.
05
217
05 Under kørslen
Lastning
Generelt om lastning
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr mindsker bilens lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig information om vægte,
se side 285.
Bagklappen åbnes med en knap på
lyspanelet eller fjernbetjeningen, se
side 53.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres med lastens
vægt og placering.
ADVARSEL
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan ved en
frontal kollision med en hastighed på
50 km/h opnå en bevægelsesvægt svarende til 1000 kg.
ADVARSEL
Den beskyttende effekt fra airbaggardinerne i taget kan udeblive eller reduceres,
hvis lasten når for højt op.
•
Last aldrig over ryglænenes højde.
ADVARSEL
05
Overvejelser ved lastning
• Placer lasten trykket mod ryglænet foran.
• Bred last bør placeres i midten.
• Tunge genstande bør placeres så lavt som
muligt. Undgå at anbringe tung last på
nedslåede ryglæn.
•
Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige indtrækket.
• Al last bør fastspændes med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
218
Lasten skal altid fastspændes. Ellers kan
den ved en hård opbremsning forskyde sig
og skade personer i bilen.
Forsæde
Ved transport af ekstra lang last kan også passagersædets ryglæn slås ned (se side 72).
Taglast
Brug af tagbagagebærer
For at undgå skader på bilen og for at opnå
størst mulig sikkerhed under kørslen anbefales
de lastholdere, som Volvo har udviklet.
Følg nøje den monteringsanvisning, der følger
med lastholderen.
• Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
• Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
Dæk skarpe kanter og spidse hjørner med
noget blødt.
• Bilens vindmodstand og dermed brænd-
Sluk for motoren og træk parkeringsbremsen ved lastning/losning af lange genstande. Ellers kan lasten eventuelt komme i
kontakt med gearstangen eller gearvælgeren, og derved føre den til en kørestilling, så
bilen kører væk.
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
stofforbruget øges med lastens omfang.
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
ADVARSEL
Med last på taget ændres bilens tyngdepunkt og køreegenskaber. Nærmere oplysninger om maksimal tilladt last på taget,
inklusive tagbagagebærer og eventuel tagboks, se side 285.
05 Under kørslen
Lastning
Nedslåning af bagsæderyglæn
ADVARSEL
For at gøre det lettere at anbringe last i bagagerummet kan bagsædets ryglæn slås ned, se
side 74.
Hårde, skarpe eller tunge genstande, som
ligger eller rager ud, kan ved en kraftig
opbremsning fremkalde personskader.
Forankring af last
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
Gulvskinner
VIGTIGT
Brug ikke fastspændingsremme med
strammemekanisme, da de kan trække forankringspunkterne i stykker.
Rengøring
Snavs og affald i skinnerne kan vanskeliggøre
flytning, låsning, opslåning og udløsning af
lastforankringskrogene. Gør det til en vane at
holde sporene rene med en støvsuger og en let
fugtet, blød klud.
Lastsikringsrem
05
Last sikret i både øvre og nedre befæstelsespunkter.
I bagagerummets gulv er der to skinner med
flytbare lastforankringskroge til brug for fastspænding af genstande med lastsikringsremme.
G019397
På begge sider i bagagerummet er der en
række befæstelsespunkter til fastspænding af
last. De befinder sig dels i gulvet og dels øverst
på bagagerummets sider.
Fastgøring af rem.
Ved at vikle remmen en gang rundt om den ene
lastforankringskrog fastholdes lastsikringsremmen, og den forhindres i at glide rundt om
krogen.
``
219
05 Under kørslen
Lastning
Fjern en lastforankringskrog
OBS
Lastforankringskrog korrekt/forkert
monteret
Ca. 25 mm er en passende bredde for lastsikringsremmen.
Lastforankringskrogene kan løsnes fra skinnen, f.eks. ved rengøring af skinnens bund.
G017742
05
Vip lastforankringskrogen ned til den side,
som dens åbning vender.
Tryk krogen let nedad, og skyd den samtidig til indhakkets åbning.
Tryk krogen let nedad, og skyd den samtidig til den ønskede plads.
Løft krogen lige op.
Vip krogen op – den er selvlåsende.
OBS
Der skal være mindst 50 cm mellem lastforankringskrogene i skinnen.
220
Vip lastforankringskrogen ned til den side,
som dens åbning vender.
Fastgøring af krogen foregår i modsat rækkefølge.
OBS
For at kunne skyde en udløst krog ind i skinnen igen, skal den samtidig trykkes let
nedad.
G019581
G018134
Flytning af en lastforankringskrog
Lastforankringskrogene skal monteres på rette
måde!
Det er vigtigt, at lastforankringskrogene monteres korrekt. Krogenes åbninger skal pege
væk fra hinanden.
ADVARSEL
Lastforankringskrogene skal monteres på
rette måde. Ellers kan lastsikringsremmen
vippe lastforankringskrogen ned, så den
løsnes og remmen glider af.
05 Under kørslen
Lastning
12 V stikkontakt*
Indkøbsposeholder under den opslåelige klap i
gulvet.
Indkøbsposeholderen holder poser på plads
og forhindrer dem i at vælte og sprede deres
indhold ud over gulvet i bagagerummet.
1. Fold holderen op, som er en del af gulvlemmen.
2. Spænd indkøbsposerne fast med spændebåndet og fastgør bærehåndtagene i
krogene.
G017825
G017745
Indkøbsposeholder*
Fold dækslet ned for at få adgang til stikkontakten. Der er spænding på kontakten, selv om
fjernbetjeningen ikke sidder i startlåsen.
05
OBS
Husk ikke at bruge stikkontakten med
motoren slået fra, da der er risiko for afladning af bilens startbatteri.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
221
05 Under kørslen
Bagagerum
Beskyttelsesnet*
Den todelte beskyttelsesnetkassette fastgøres
på ryglænets bagside. Den smalleste kassette
fastgøres i venstre side (set fra bagklappen).
1. Vip bagsædets ryglæn frem, se side 75.
2. Indpas kassettens fastgøringsskinner
.
foran ryglænets befæstelsesknaster
3. Skyd kassetten ind på knasterne
.
• Afmontering af kassetterne foregår i modsat rækkefølge.
05
Stik stangen ind i fæstet i højre side, og tryk
den derefter fremad – stangen fastlåses
med et klik.
Træk stangens teleskopiske del ud, og klik
den fast på den anden side.
Træk venstre net op, og hægt det fast på
stangen.
4. Vip ryglænet op, og lås det.
Opbevaringsplads til beskyttelsesnetkassetter.
Træk den højre del af nettet op med stroppen.
• Sammenrulning foregår i modsat rækkefølge.
Nettet kan også bruges, når bagsædets ryglæn
er vippet frem.
Brug af beskyttelsesnettet
Et sammenrulleligt beskyttelsesnet i to kassetter har sin opbevaringsplads under gulvet i
bagagerummet.
Afmontering af netkassetter
1. Rul beskyttelsesnettet ind i kassetterne på
den modsatte måde af proceduren i afsnittet "Brug af beskyttelsesnettet".
Fastgøring af netkassetter
2. Vip hele ryglænet frem.
G018246
3. Skyd kassetterne udad, indtil de frigøres
fra skinnerne.
Nettet trækkes op og ud af kassetterne. Det er
selvlåsende efter ca. 1 minut, hvis bagsædets
ryglæn er slået op.
222
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Opbevar kassetterne på deres opbevaringsplads under bagagerumsgulvet.
ADVARSEL
Last i bagagerummet skal fastgøres forsvarligt, også med et korrekt monteret beskyttelsesnet.
05 Under kørslen
Bagagerum
Beskyttelsesgitter*
Beskyttelsesnet kombineret med
bagageskjuler
Hvis det ønskes, kan beskyttelsesgitteret dog
demonteres og tages ud af bilen.
Af sikkerhedsgrunde skal beskyttelsesgitteret
ved genmontering altid fastgøres og fastspændes på forsvarlig måde.
Montering
For at kunne montere beskyttelsesgitteret, skal
ryglænene først slås ned, se side 75.
G018247
G017748
OBS
Beskyttelsesnettet kan også slås op fra bagsædet, når bagageskjuleren er trukket ud.
Følg proceduren i kapitlet "Brug af beskyttelsesnettet". Stropperne til opslåning er placeret
ved pilene.
Et beskyttelsesgitter hindrer last eller kæledyr
i at glide frem i kabinen ved kraftige opbremsninger.
Ved montering skal håndtaget være på gitterets forside, se illustrationerne
- .
05
Opslåning
Tag fat længst nede på beskyttelsesgitterets
underkant, og træk bagud/opad.
VIGTIGT
Beskyttelsesgitteret kan ikke slås op eller
ned, da der er monteret en bagageskjuler.
G018367
Stropper til optrækning af net.
Beskyttelsesgitteret monteres/afmonteres
nemmest foldet sammen og af to personer
via bagdørene.
Montering/demontering
Beskyttelsesgitteret sidder normalt permanent
monteret i bilen, fordi det let kan klappes op i
taget, hvis der er brug for længere bagagerum.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
223
05 Under kørslen
Bagagerum
Bagageskjuler*
> Kontrollér, at begge endestykker er fastlåst.
Udtagning af bagageskjuler
1. Tryk på det ene endestykkes knap, og løft
det ud.
G017749
G018368
2. Bevæg forsigtigt bagageskjuleren opad/
udad, hvorved det andet endestykke automatisk frigøres.
G018369
05
Træk bagageskjuleren over lasten, og hægt
den fast i indhakkene ved de bageste stolper i
bagagerummet.
VIGTIGT
Sæt håndtaget i monteringsstilling, se illustration. For at håndtaget skal kunne drejes
til stillingen, skal der trykkes let på det, se
pil.
•
224
Beskyttelsesgitteret kan ikke slås op eller
ned, når bagageskjuleren er monteret.
Fastgøring af bagageskjuler
Tryk dæmperen ind mod gitteret, og indpas det i holderen i loftet.
Før bagageskjulerens ene endestykke ind
i forsænkningen i sidepanelet.
Drej håndtaget 90° . Tryk let som vist på
illustration (1) efter behov. Spænd gitteret
fast ved at dreje håndtaget 90°
.
Før det andet endestykke ind i den tilsvarende forsænkning.
Demontering af gitteret foregår i omvendt
rækkefølge.
Tryk begge sider fast. Der lyder et klik, og
den røde markering skal forsvinde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Nedslåning af bagageskjulerens bageste
dækplade
Bagageskjulerens bageste dækplade rager i
indsat stilling vandret ud i bagagerummet, når
den er monteret.
Træk dækpladen let bagud, så den kommer fri af støtterne, og slå ned.
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr, f.eks. anhængertræk, mindsker bilens
lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig
information om vægte, se side 285.
• Af sikkerhedsmæssige årsager bør den
maksimalt tilladte hastighed for en bilen
med tilkoblet anhænger ikke overskrides.
Følg de gældende regler for tilladte hastigheder og vægte.
• Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
Hvis trækanordningen er monteret af Volvo,
leveres bilen med det nødvendige udstyr til
kørsel med anhænger.
• Undgå at køre med anhænger på stignin-
• Bilens trækanordning skal være af god-
Anhængerkabel
kendt type.
• Hvis anhængertrækket eftermonteres, bør
man sammen med sin autoriserede Volvoforhandler kontrollere, at bilen har alt
udstyret til kørsel med anhænger.
• Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering
fremgår af se side 242.
• Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
• Kør ikke med en tung anhænger, når bilen
er helt ny. Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
• På lange og stejle nedadgående skråninger belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
afpas hastigheden.
ger over 12 %.
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt,
skal der bruges en adapter. Brug et adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at
kablet ikke slæber langs jorden.
Blinklys og bremselygter på anhænger
Hvis en af anhængerens pærer til afviserne er
defekt, blinker kombinationsinstrumentets
symbol for afviserne hurtigere end normalt, og
displayet viser teksten Defekt pære
Anhængerafviser.
Hvis en af anhængerens pærer til bremselygterne er defekt, vises teksten Defekt pære
Anhængerstoplys.
Niveauregulering*
De bageste støddæmpere holder en konstant
højde, uanset bilens belastning (op til den tilladte maksimumsvægt). Når bilen holder stille,
synker bagvognen lidt, hvilket er normalt.
Anhængervægte
For information om Volvos tilladte anhængervægte, se side 287.
OBS
De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, Volvo tillader. Nationale regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt, end
den bilen må trække.
ADVARSEL
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
05
Manuel gearkasse
Overophedning
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
• Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min.
(dieselmotorer: 3500 omdr./min.) - ellers
kan olietemperaturen blive for høj.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
225
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Dieselmotor 5cyl
Parkering på skråninger
• Ved risiko for overophedning er det opti-
1. Træd driftsbremsen ned.
male omdrejningstal for motoren
2300-3000 omdr./min. for optimal cirkulation af kølevæsken.
2. Aktivér parkeringsbremsen.
3. Sæt gearvælgeren i position P.
4. Slip driftsbremsen.
Automatgear
Overophedning
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
• Automatgear vælger det optimale gear i
05
forhold til belastning og motorens omdrejningstal.
• Ved overophedning tændes et advarselssymbol på instrumentpanelet kombineret
med en tekstmeddelelse - følg den givne
anbefaling.
Stejle stigninger
•
Bloker ikke automatgearkassen med et
højere gear, end hvad motoren kan "klare"
- det er ikke altid en fordel at køre i høje
gear og lave omdrejningstal.
VIGTIGT
Se også særskilte oplysninger om langsom
kørsel med anhænger for biler med automatgear Powershift på side 108.
226
• Gearvælgeren skal være i parkeringsstilling P, når en bil med automatgear og tilkoblet anhænger parkeres. Brug altid parkeringsbremsen.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
anhængertræk:
•
•
Følg monteringsanvisningen nøje.
•
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Den aftagelige del skal være låst med
nøgle, før kørsel påbegyndes.
Vigtigt at kontrollere
• Brug stopklodser til blokering af hjulene,
• Anhængertrækkets kugle skal med jævne
når en bil med anhænger parkeres på en
skråning.
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
Start på en skråning
1. Træd driftsbremsen ned.
2. Før gearvælgeren til kørestilling D.
3. Udløs parkeringsbremsen.
4. Slip driftsbremsen og kør af sted.
Trækanordning
Hvis der påmonteres et deleligt anhængertræk,
skal monteringsanvisningen for fastgøring af
den løse del følges nøje, se side 228.
OBS
Når der bruges koblingshoved med svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke smøres.
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Opbevaring af aftageligt anhængertræk
Specifikationer
H
C
G031121
G021485
G
E
F
G017971
D
Mål, befæstelsespunkter (mm)
Anhængertrækkets opbevaringsplads.
B
VIGTIGT
A
G026080
Tag altid anhængertrækket af efter brug, og
opbevar det på dets faste plads i bilen, godt
fastgjort med dets rem.
A (V70)
1129
A (XC70)
1113
B (V70)
93
B (XC70)
77
C
855
D
428
E
112
F
346
G
Sidevange
H
Kuglens centrum
05
``
227
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Indikatoren skal vise rødt.
G021490
G018928
G021488
Fastgøring af anhængertræk
Indikatoren skal vise grønt.
Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
trykke spærren ind,
og derefter trække
dækslet lige bagud
.
G021487
Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at
dreje nøglen højre om.
228
Sæt anhængertrækket i, og skub ind, indtil
der høres et klik.
G000000
G021489
05
Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
05 Under kørslen
Kontrollér, at anhængertrækket sidder
fast, ved at rykke det opad, nedad og
bagud.
ADVARSEL
Hvis anhængertrækket ikke sidder korrekt,
skal det tages af og sættes fast igen som
beskrevet tidligere.
VIGTIGT
G021495
G021494
Kørsel med anhænger
Sikkerhedswire.
Tryk låsegrebet ind , og drej det venstre
, indtil der lyder et klik.
om
ADVARSEL
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil beregnede
sted.
05
Afmontering af anhængertræk
Smør kun kuglen til trækhovedet ind, resten
af anhængertrækket skal være rent og tørt.
Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at
anhængertrækket trækkes bagud og
opad.
ADVARSEL
Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst
stilling.
Anhængertrækket skal spændes godt fast,
hvis det opbevares i bilen, se side 227.
``
229
05 Under kørslen
G018929
Kørsel med anhænger
Skyd beskyttelsesdækslet på, indtil det
kommer på plads med et klik.
05
230
05 Under kørslen
Bugsering og bjergning
Bugsering
Manuel gearkasse
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
Ratlåsen skal udløses inden bugsering.
•
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af startlåsen under kørsel, eller når bilen bugseres.
Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition II .
ADVARSEL
For at flytte bilen fra et trafikfarligt sted
kan den dog bugseres væk over en kort
afstand ved lav hastighed - ikke længere end 10 km, og ikke med højere
hastighed end 10 km/h. Bemærk, at
bilen altid skal bugseres, så hjulene ruller fremad.
•
Ved flytning over en længere afstand
end 10 km skal bilen bjerges med drivhjulene løftet fra vejbanen - professionel
bjergning anbefales.
VIGTIGT
•
3. Hold bugserlinen strakt, når trækbilen
sænker farten, ved at holde foden let på
bremsepedalen - så undgås hårde ryk.
•
•
•
Bemærk, at bilen altid skal bugseres sådan,
at hjulene ruller fremad.
2. Fjernbetjeningen skal blive siddende i
startlåsen under hele bugseringen.
ADVARSEL
Undgå bugsering.
Geartronic automatgear
1. Tryk fjernbetjeningen ind i startlåsen for at
låse ratlåsen op, så bilen kan styres, se
side 70.
4. Vær klar til at bremse for at standse.
VIGTIGT
Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.
En bil med automatgearkasse må ikke
bugseres med en højere hastighed end
80 km/t og højst over en afstand på
80 km.
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
Automatgear Powershift
Model 2.0, 2.0T, 2.0F med automatgearkassen
Powershift bør ikke bugseres, da den er
afhængig af, at motoren er i gang for at få tilstrækkelig smøring.
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
05
Starthjælp
Motoren må ikke bugseres i gang. Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil starte, skal
der bruges et hjælpebatteri, se side 104.
VIGTIGT
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
trækkes i gang.
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken
bremse- eller styreservoen. Der skal trædes
ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og
styringen er væsentlig tungere end normalt.
``
231
05 Under kørslen
Bugsering og bjergning
Bugserøje
Bugserøjet skrues ind i en gevindskåret fordybning bag et dæksel på kofangerens højre
side, for eller bag.
Fastgøring af bugserøje
• Varianten med en fordybning åbnes ved
at stikke en mønt eller lignende ind i fordybningen og lirke dækslet udad. Fold
derefter dækslet helt ud og løsn det.
• Den anden variant har en markering
langs den ene side eller i et hjørne: Tryk
på markeringen med en finger og fold
samtidig den modsatte side/hjørne ud
ved hjælp af en mønt eller lignende dækslet vender om sin midterlinje og
kan derefter løsnes.
Skru bugserøjet helt ind til dens flange.
Drej øjet godt fast, f.eks. med hjulnøglen.
Efter brug skal bugserøjet skrues løs og
lægges tilbage på plads.
05
Slut af med at sætte dækslet på kofangeren igen.
VIGTIGT
Bugserøjet er kun beregnet til bugsering på
vej - ikke til bjergning, efter bilen er kørt i
grøften eller er kørt fast. Tilkald fagkyndig
assistance til bjergning.
Hent bugserøjet frem. Det befinder sig
under gulvlemmen i bagagerummet.
Dæksel til bugserøjets forankringspunkt
findes i to varianter, der skal åbnes på forskellige måder:
232
OBS
På nogle biler med monteret anhængertræk
kan bugserøjet ikke fastgøres i den bageste
fordybning. Fastgør i så fald bugserlinen i
anhængertrækket.
Af denne grund er det hensigtsmæssigt at
opbevare det aftagelige anhængertræks
kugledel i bilen.
Bjergning
Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
VIGTIGT
Bemærk, at bilen altid skal bjerges, så hjulene ruller fremad.
•
Firhjulstrukket bil (AWD) med hævet forvogn må ikke bjerges ved højere hastighed end 70 km/t. Den bør ikke bjerges
over længere afstande end 50 km.
05 Under kørslen
05
233
Generelt ................................................................................................
Skift af hjul ...........................................................................................
Tryk i dæk ............................................................................................
Advarselstrekant og førstehjælpskasse*...............................................
Midlertidig dæklapning (TMK)* .............................................................
234
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
236
240
242
243
244
HJUL OG DÆK
06 Hjul og dæk
Generelt
Køregenskaber
Dæk har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk og
hastighedsklasse er vigtige for bilens adfærd.
Dækkene med den største mønsterdybde skal
altid monteres på baghjulene (for at mindske
udskridningsrisikoen).
Nye dæk
OBS
Omdrejningsretning
Sørg for at have samme type, dimensioner
og fabrikat på alle hjul.
Følg det anbefalede dæktryk i dæktryktabellen,
se side 302.
Vedligeholdelse af dæk
G021778
Dækkenes alder
Pilen viser dækkets omdrejningsretning.
06
236
Dæk med mønster, der er konstrueret til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen markeret med en pil på dækket. Dækkene skal
have samme rotationsretning i hele levetiden.
De må kun flyttes fra for til bag eller omvendt,
aldrig fra venstre til højre side eller omvendt.
Hvis dækkene monteres forkert, forringes
bilens bremseegenskaber og evne til at lede
regn og snesjap væk.
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker ubeskadigede. Dæk ældes og nedbrydes, selvom
de sjældent eller aldrig er i brug. Deres funktion
kan derfor forringes. Det gælder for alle dæk,
der gemmes til fremtidig brug. Som eksempler
på ydre tegn, der viser, at dækket er uegnet til
at bruges, er revner eller misfarvning.
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år
begynder de at hærde, og samtidig forringes
friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Stil derfor
efter at få så friske dæk som muligt ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når det gælder vinterdæk. De sidste tal i talrækken angiver produktionsuge og -år. Dette er dækkets
DOT-mærkning (Department of Transportation) og angives med fire cifre, f.eks. 1510.
Dækket på illustrationen er fremstillet i uge 15
år 2010.
Sommer- og vinterdæk
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, skal de
markeres med, hvilken side de har siddet på,
f.eks. V for venstre og H for højre.
06 Hjul og dæk
Generelt
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 242. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes tilstand har indvirkning på, hvor hurtigt dine
dæk ældes og slides. For at undgå forskelle i
mønsterdybde og for at forhindre at der opstår
slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning
ved den første udskiftning er ca. 5.000 km, og
derefter med et interval på 10.000 km. Volvo
anbefaler dig at kontakte et autoriseret Volvoværksted for kontrol, hvis du er i tvivl om mønsterdybden. Hvis der allerede er opstået betydelig forskel i slitage (>1 mm forskel i mønsterdybde) mellem dækkene, skal de mindst slidte
dæk altid sidde bagest. En forhjulsudskridning
er generelt lettere at oprette end en baghjulsudskridning og får bilen til at fortsætte ligeud, i
stedet for at bagenden skrider ud til siden, og
man måske helt mister herredømmet over
bilen. Det er derfor vigtigt, at baghjulene aldrig
mister fæstet før forhjulene.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
ADVARSEL
Et beskadiget dæk kan føre til, at man mister
kontrollen over bilen.
Brug kun fælge, der er afprøvet og godkendt af
Volvo og som indgår i Volvos originalsortiment.
Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
Dæk med slidindikatorer
Låsbar hjulbolt*
Låsbare hjulbolte* kan anvendes både til aluminium- og stålfælge. Under lastgulvet er der
plads til kassen til de låsbare hjulbolte.
Værktøj
G021829
Slitage og vedligeholdelse
Slidindikatorer.
En slidindikator er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets
mønsterdybde er reduceret til 1,6 mm, er
mønstret på højde med slidindikatorerne.
Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt.
Husk, at dæk med lille mønsterdybde har
meget dårligt vejgreb i regn eller sne.
Fælge og hjulbolte
06
Under lastgulvet ligger bilens bugserøje, donkraft* og hjulnøgle*. Her er der også plads til
kassen til de låsbare hjulbolte.
VIGTIGT
Hjulboltene skal spændes med 140 Nm.
Ved for hård tilspænding kan skruesamlingen tage skade.
Donkraft*
Dens skrue skal altid være velsmurt.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
237
06 Hjul og dæk
Generelt
Donkraften bør kun bruges i forbindelse med
skift af reservehjul. Dens skrue skal altid være
velsmurt.
Værktøj - tilbagesætning
VIGTIGT
Værktøj og donkraft* skal opbevares på
deres plads i bilens bagagerum, når de ikke
bruges.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
OBS
Hvis gulvlemmen i lastgulvet ikke er lukket,
fungerer privatlåsningen ikke, se side 47.
G029336
Vinterdæk
06
Efter brug af værktøj og donkraft* skal de sættes korrekt på plads igen. Donkraften drejes
sammen til den rette stilling for at få plads.
Skumblokken og reservehjulet lægges tilbage
i modsat rækkefølge af, hvordan de blev taget
ud.
Læg mærke til pilen på den øverste skumblok.
Den skal pege fremad i bilen.
238
Volvo anbefaler vinterdæk med visse dimensioner. Dækdimensionerne afhænger af motorvariant. Ved kørsel med vinterdæk skal den
rette type dæk monteres på alle fire hjul.
OBS
Volvo anbefaler, at du rådfører dig med en
Volvo-forhandler om, hvilken fælg og dæktype der passer bedst.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer
stiller betydeligt større krav til dækkene end om
sommeren. Derfor anbefaler Volvo, at man ikke
kører med vinterdæk med en mønsterdybde
under 4 mm.
Brug af snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene
(dette gælder også biler med 4-hjulstræk).
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder og
dæk.
ADVARSEL
Brug originale snekæder fra Volvo eller tilsvarende, der er tilpasset til den korrekte
bilmodel, dæk- og fælgdimensioner. Volvo
anbefaler, at du rådfører dig med et autoriseret Volvo-værksted, hvis du er i tvivl. Forkerte snekæder kan forårsage alvorlig
skade på din bil og føre til en ulykke.
06 Hjul og dæk
Generelt
Specifikationer
R
Radialdæk
Bilen er typegodkendt. Det betyder, at visse
kombinationer af hjul og dæk er godkendt. For
tilladte kombinationer, se side 300
17
Fælgdiameter i eng. tommer (")
98
Kodecifre for maksimalt tilladt dækbelastning, belastningstal (LI)
Hjul- (fælg) dimensioner
Hjul (fælge) har en dimensionsbetegnelse,
f.eks.: 7Jx16x50.
7
Fælgbredde i tommer
J
Fælghornets profil
16
Fælgdiameter i eng.
tommer
50
Off-set i mm
(afstand fra hjulets
centrum til hjulets
kontaktflade mod
navet)
Dækdimensioner
225/50R17 98W.
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning:
225
Dækkets bredde (mm)
50
Forholdet mellem dæksidens højde
og dækkets bredde (%)
W
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed, hastighedsklasse (SS). (I
dette tilfælde 270 km/t).
Føret er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køre, ikke dækkenes hastighedsklasse.
OBS
Det er den maksimalt tilladte hastighed, der
angives i tabellen.
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
Hastighedsklasser
W
270 km/t
Hvert dæk kan modstå en bestemt maksimal
hastighed, en hastighedsklasse (Speed Symbol; SS).
Y
300 km/t
Belastningstal
Hvert dæk har en bestemt evne til at bære last,
et belastningstal (LI). Bilens vægt afgør, hvilken
lasteevne der kræves af dækkene. Det lavest
tilladte tal er angivet i tabellen, se side 300.
Dækkenes hastighedsklasse skal mindst svare
til bilens topfart. Den lavest tilladte hastighedsklasse er angivet i tabellen, se side 300.
Den eneste undtagelse fra disse bestemmelser
er vinterdæk (dæk både med og uden pigge),
hvor der må anvendes lavere hastighedsklasse. Hvis der vælges et sådant dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre med
160 km/t).
ADVARSEL
06
Bilen skal være udstyret med dæk, der har
den samme eller højere belastningsindeks
(LI) og hastighedsklasse (SS) end specificeret. Hvis der bruges et dæk med for lavt
belastningsindeks eller hastighedsklasse,
kan det blive overophedet.
239
06 Hjul og dæk
Skift af hjul
Afmontering
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten, se side 243 opstilles.
Bilen og donkraften* skal stå på et stabilt, vandret underlag.
1. Træk parkeringsbremsen, og sæt i bakgear
eller stilling P, hvis bilen har automatgear.
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,* der hører til den respektive bilmodel,
hvilket fremgår mærkaten på donkraften.
På mærkaten angives også donkraftens
maksimale løfteevne ved en specificeret
laveste løftehøjde.
2. Hent reservehjulet*, donkraften* og hjulnøglen* frem. De befinder sig under lastgulvet i bagagerummet. Hvis der vælges en
anden donkraft, se side 250.
3. Fjern eventuelle heldækkende hjulkapsler.
4. Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug f.eks. kraftige
træklodser eller halvstore sten.
5. (For biler med stålfælge) Løsn hjulkapslen
med hjulskruenøglens ende eller ryk den
løs med hånden.
6. Løsn hjulboltene ½-1 omgang venstre om
med hjulnøglen.
ADVARSEL
Anbring aldrig noget mellem jorden og donkraften, eller mellem donkraften og bilens
donkraftfæste.
7. På hver side af bilen er der to punkter til
placering af donkraften. Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak i plastdækningen. Drej donkraftens fod ned, så den
presses plant mod jorden.
VIGTIGT
06
Hvis bilen har heldækkende hjulkapsler, skal de
fjernes.
ADVARSEL
Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget,
at gevindene er ordentligt smurt, og at den
ikke er beskidt.
Jorden skal være stabil, jævn og må ikke
hælde.
8. Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.
Montering
1. Rengør anlægsfladerne mellem hjul og
nav.
2. Sæt hjulet på. Skru hjulboltene godt til.
240
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Hjul og dæk
Skift af hjul
3. Sænk bilen, så hjulet ikke kan dreje.
ADVARSEL
VIGTIGT
Kryb aldrig ind under bilen, når den er hejst
op på donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes op med donkraft.
Parker bilen på en sådan måde, at passagerer har bilen eller helst et autoværn mellem sig selv og vejbanen.
Reservehjul*
4. Spænd hjulboltene over kors. Det er vigtigt, at hjulboltene spændes forsvarligt.
Spænd med et moment på 140 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
5. Sæt eventuelle heldækkende hjulkapsler
på igen.
OBS
Ved montering skal hjulkapslens ventilhul
befinde sig ud for ventilen på fælgen.
Reservehjulet (Temporary spare) er kun beregnet til midlertidig brug og skal straks erstattes
af et normalt hjul. Under kørsel med reservehjulet kan bilens køreegenskaber ændres.
Reservehjulet er mindre end det almindelige
hjul. Dermed påvirkes bilens frihøjde. Pas på
høje fortovskanter, og vask ikke bilen i vaskehal. Hvis reservehjulet sidder på forakslen, kan
du ikke samtidig bruge snekæder. På firehjulstrukne biler kan trækket på bagakslen frakobles. Reservehjulet må ikke repareres. Det rette
tryk i reservehjulet fremgår af dæktryktabellen,
se side 302.
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
Reservehjulet befinder sig i reservehjulsrummet med ydersiden nedad. Reservehjulet og
skumblokken fastholdes af samme gennemgående skrue. Skumblokken indeholder alt
værktøjet.
Udtagning af reservehjul
1. Fold lastgulvet op, bagfra og fremad.
2. Skru befæstelsesskruen op.
3. Løft skumblokken ud sammen med værktøjet.
4. Løft reservehjulet ud.
06
VIGTIGT
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
241
06 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Dæktryk
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales det
generelle dæktryk (gælder både for fuld og let
last) for at få den bedste brændstoføkonomi.
Kontrol af dæktryk
Dæktrykkene skal kontrolleres en gang om
måneden.
G021830
Dette gælder også reservehjulet.
Dæktryksmærkaten på indersiden af førersidens dørstolpe (mellem for- og bagdør) viser,
hvilke tryk dækkene skal have under forskellige
belastnings- og hastighedsforhold. Disse
oplysninger findes også i dæktryktabellen, se
side 302.
06
• Dæktryk for bilens anbefalede dækdimen-
Dæktryk kontrolleres med kolde dæk. Med
kolde dæk menes, at dækkene har samme
temperatur som udetemperaturen. Efter nogle
kilometers kørsel bliver dækkene varme og
trykket højere.
For lavt dæktryk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forringer bilens
vejegenskaber. Kørsel med for lavt dæktryk
medfører, at dækkene kan blive for varme og
tage skade. Dæktrykket påvirker rejsekomfort,
vejlyd og styreegenskaber.
sion
• ECO-tryk1
• Reservedækkets tryk (Temporary Spare)
OBS
Temperaturforskelle ændrer dæktrykket.
1
242
ECO-trykket giver forbedret brændstoføkonomi.
OBS
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
06 Hjul og dæk
Advarselstrekant og førstehjælpskasse*
Løft gulvlemmen, og tag advarselstrekanten ud.
Førstehjælpskasse*
Tag advarselstrekanten ud af hylstret, fold
den ud og sæt de to løse sider sammen.
Fold advarselstrekantens støtteben ud.
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant. Anbring advarselstrekanten
på et passende sted under hensyntagen til
færdselssituationen.
Efter brug kontrolleres, at advarselstrekanten
og hylstret er forsvarligt fastgjort i bagagerummet.
G018253
Advarselstrekant
En taske med førstehjælpsudstyr findes under
gulvet i bagagerummet.
OBS
Hvis bilen er privatlåst, kan bagklap og gulvlem ikke åbnes, se side 47.
06
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
243
06 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)*
Generelt
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker el.lign. skader må ikke lappes med
det provisoriske dæklapningssæt.
Oversigt
12 V kontakter* for tilslutning af kompressoren
findes foran ved midterkonsollen, ved bagsædet og i bagagerummet. Vælg den kontakt, der
befinder sig nærmest det punkterede dæk.
Placering af dæklapningssættet
06
Midlertidig dæklapning (TMK; Temporary
Mobility Kit) bruges til at lappe en punktering
og kontrollere og justere dæktrykket. Det
består af en kompressor og en beholder med
tætningsvæske. Med sættet opnås en midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske
skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er
overskredet, og efter brug.
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
Sæt en advarselstrekant op, hvis et dæk skal
lappes ved et trafikeret sted. Dæklapningssættet befinder sig under gulvet i bagagerummet,
se side 243.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t, når
den midlertidige dæklapning har været
brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et
autoriseret Volvo-værksted for inspektion af
det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre, om
dækket kan repareres, eller om det skal
udskiftes.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
244
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
Afbryder
Ledning
Falskeholder (orange dæksel)
Beskyttelseshætte
Trykreduktionsventil
Luftslange
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler
06 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)*
Lapning af et punkteret dæk
ADVARSEL
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan irritere huden. Ved
kontakt med huden skal væsken straks vaskes af med sæbevand.
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
8. Stil afbryderen på I.
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
OBS
Flaskens forsegling må ikke bryde før brug.
Når flasken skrues fast, brydes forseglingen
automatisk.
4. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
G014338
5. Skru flasken fast i flaskeholderen.
2. Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
Stå aldrig ved siden af dækket, når kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der straks
slukkes for kompressoren. Man bør ikke
køre videre. Det anbefales at kontakte et
autoriseret dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter ca. 30
sekunder.
ADVARSEL
06
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
For information om delenes funktion, se den foregående illustration.
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
ADVARSEL
6. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
7. Slut ledningen til 12 V-stikkontakten, og
start bilen.
9. Fyld dækket i 7 minutter.
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
10. Sluk for kompressoren, og aflæs trykket på
trykmåleren. Minimalt tryk er 1,8 bar, mak-
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
245
06 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)*
side 302 (1bar = 100 kPa). Hvis trykket
er for højt, skal der lukkes luft ud ved
hjælp af trykreduktionsventilen.
simalt tryk er 3,5 bar. (Slip luft ud med trykreduktionsventilen, hvis dæktrykket er for
højt.)
ADVARSEL
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dækket for stort. Man bør ikke køre videre. Det
anbefales at kontakte et autoriseret
dækværksted.
11. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
12. Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
13. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
06
Efterkontrol af reparationen og trykket
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
3. Sørg for, at kompressoren er slukket. Frakobl luftslangen og ledningen. Sæt ventilhætten på igen.
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Volvo anbefaler, at
disse udskiftninger udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
• Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Man bør
ikke køre videre. Kontakt i stedet et
dækværksted.
• Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar,
skal dækket pumpes op til det tryk, der
er angivet i dæktryktabellen, se
246
Volvo anbefaler dig at køre til det nærmeste
autoriserede Volvo-værksted for at få det
beskadigede dæk udskiftet/repareret. Gør
værkstedet opmærksom på, at dækket indeholder tætningsvæske.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t, når
den midlertidige dæklapning har været
brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et
autoriseret Volvo-værksted for inspektion af
det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre, om
dækket kan repareres, eller om det skal
udskiftes.
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Indånding af udstødningsgas kan være livsfarlig. Lad aldrig motoren arbejde i indelukkede rum eller rum uden tilstrækkelig ventilation.
06 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning (TMK)*
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
3. Slut ledningen til en af bilens 12 V stikkontakter, og start bilen.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen
på I.
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Når holdbarhedsdatoen er overskredet, skal
flasken udskiftes. Den gamle flaske skal
behandles som miljøfarligt affald.
ADVARSEL
Flasken indeholder 1,2-ætanol og naturgummi-latex.
Farligt ved indtagelse. Kan ved hudkontakt
give allergi.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
5. Pump dækket op til det tryk, der er angivet
i dæktryktabellen, se side 302. (Hvis dæktrykket er for højt, skal der lukkes luft ud
ved hjælp af trykreduktionsventilen.)
06
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen.
7. Sæt ventilhætten på igen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
247
Motorrum..............................................................................................
Pærer....................................................................................................
Viskerblade og sprinklervæske.............................................................
Batteri....................................................................................................
Sikringer................................................................................................
Vedligeholdelse.....................................................................................
248
250
256
262
264
267
275
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
07 Vedligeholdelse og service
Motorrum
Generelt
Volvos serviceprogram
For at holde bilen på et højt niveau hvad angår
trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed
bør Volvos serviceprogram, som er specificeret i Service- og garantibogen, følges. Volvo
anbefaler at lade et autoriseret Volvo-værksted
udføre service- og vedligeholdelsessarbejder.
Volvos værksteder har det personale, den servicelitteratur og det specialværktøj, som
garanterer den højeste servicekvalitet.
VIGTIGT
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Kontrollér regelmæssigt
Kontroller med jævne mellemrum følgende
olier og væsker, f.eks. ved tankning:
07
250
•
•
•
•
Kølevæske
Motorolie
Servostyringsolie
Sprinklervæske
ADVARSEL
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
Løftning af bilen
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,
der hører til den respektive bilmodel. Hvis
der vælges en anden donkraft end den, som
Volvo anbefaler, skal du følge de instruktionsanvisninger, der leveres med udstyret.
Hvis bilen løftes med værkstedsdonkraft, skal
den sættes mod forkanten på motorens bæreramme.
Stænkpladen under motoren må ikke beskadiges. Vær omhyggelig med at sætte værkstedsdonkraften, så bilen ikke kan glide af donkraften. Brug altid opklodsningsbukke eller lignende.
Hvis du løfter bilen med en tosøjlet værkstedslift, skal de forreste og bageste løftearme sættes under løftepunkterne. Se foregående illustration.
Åbning og lukning af motorhjelmen
07 Vedligeholdelse og service
Motorrum
Oversigt over motorrum
ADVARSEL
Tændingssystemet har en meget høj spænding. Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Fjernbetjeningen skal altid være i
stilling 0, når der udføres arbejde i motorrummet, se side 70.
G010951
Rør ikke ved tændrør, eller tændspole, når
fjernbetjeningen er i nøglestilling II, eller når
motoren er varm.
Før spærren mod venstre, og åbn motorhjelmen. (Spærrehagen sidder mellem forlygten og kølergitteret, se illustrationen.)
G018945
Træk i håndtaget ved pedalerne. Det kan
høres, når spærren udløses.
Kontrol af motorolie
Motorrummets udseende kan variere, alt efter
motorvariant.
Kølesystemets ekspansionsbeholder
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
Beholder til servostyringsolie
Målepind for motorolie
Køler
Påfyldning af motorolie
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(venstrestyret)
Batteri
Relæ- og sikringsboks, motorrum
07
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Ved kørsel under ugunstige forhold, se
side 292.
Påfyldning af sprinklervæske
Luftfilter
``
251
07 Vedligeholdelse og service
Motorrum
VIGTIGT
Skift motorolie med de intervaller, der angives
i Service- og garantibogen.
Påfyldning og målepind
For at opfylde kravene til motorens serviceintervaller fyldes alle motorer med en specielt tilpasset syntetisk motorolie på fabrikken. Valget af olie er sket med stor omhu og
med hensyntagen til levetid, mulighed for at
starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil.
G021734
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
VIGTIGT
Ved påfyldning af olie skal den anvendte olie
være af samme kvalitet (se side 293).
Målepind og påfyldningsrør, benzinmotor.
07
Volvo benytter forskellige systemer til advarsel
om lav oliestand og lavt olietryk. Visse varianter
har oliesensorer, og i givet fald benyttes en
olietrykslampe. Andre varianter har oliestandsfølere, og i så fald informeres føreren ved hjælp
af advarselssymbolet midt på instrumentet og
displaytekster. Nogle modeller har begge varianter. Kontakt en Volvo-forhandler for mere
information.
1
252
Dieselmotorer har elektronisk målepind.
G021736
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke anvendes
motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Målepind1 og påfyldningsrør, dieselmotor.
Den mest sikre måleværdi fås med kold motor
inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at motoren er standset. Målepinden
viser for lavt et niveau, da ikke al olien har nået
at løbe ned i bundkarret.
07 Vedligeholdelse og service
Motorrum
VIGTIGT
Fyld aldrig til over MAX-mærket. Olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
meget olie.
ADVARSEL
G021737
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for brand.
Olieniveauet skal ligge i det markerede område på
målepinden.
Stil bilen plant, og vent 10-15 minutter, efter at
motoren er standset, så olien kan nå at løbe
tilbage i bundkarret. For kapacitet, se
side 293 og frem.
Kontrol af kold bil
1. Tør målepinden af.
2. Kontrollér standen med målepinden. Den
skal være mellem MIN- og MAX-mærkerne.
3. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Fyld op, indtil standen er nærmere MAX
end MIN på målepinden.
2
Kontrol af varmkørt bil
1. Stil bilen plant, og vent 10 - 15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien kan
nå at løbe tilbage i bundkarret.
2. Tør målepinden af.
Kontrol af oliestand:
1. Slå tændingen til nøglestilling II, se
side 100.
2. Drej fingerhjulet til position
Motoroliestand Vent....
> Så vises den oliestand, der er i motoren.
OBS
Oliestanden opdateres kun af systemet
under kørsel. Systemet kan ikke mærke forandringer, når der fyldes olie på eller tappes
olie af.
Hvis der er fyldt motorolie på eller tappet
motorolie af, skal bilen køres ca. 30 km,
inden den målte oliestand bliver korrekt.
3. Kontrollér oliestanden med målepinden.
4. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Fyld op, indtil standen er nærmere MAX
end MIN på målepinden.
For motorer med elektronisk målepind2
Oliestanden kontrolleres ved hjælp af den elektroniske oliestandsmåler med fingerhjulet, når
motoren er slukket, se side 128.
Meddelelse /
besked
Motoroliestand
OK
Alt normalt.
Motoroliestand
Vent...
Systemet initieres,
vises i
ca. 2 sekunder.
07
Gælder kun for diesel.
``
253
07 Vedligeholdelse og service
Motorrum
Meddelelse /
besked
Motoroliestand
Påfyld 1 l olie
Fyld motorolie på
Motoroliestand
Service påkrævet
Vises, når systemet
har opdaget noget,
der skal afhjælpes
for at kunne give
korrekt information
med hensyn til oliekapacitet.
Kølevæske
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt
at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske. Kapaciteten fremgår af se
side 294.
VIGTIGT
•
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
•
Brug altid kølervæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølervæske er
50 % vand og 50 % kølervæske.
•
Bland kølervæsken med ledningsvand
af godkendt kvalitet. Ved tvivl om vandets kvalitet bruges færdigblandet kølervæske ifølge Volvos anbefalinger.
Kølevæske, niveaukontrol og påfyldning
•
07
•
254
Ved skift af kølervæske/del af kølesystem skal kølesystemet skylles rent
med ledningsvand af godkendt kvalitet
eller skylles med færdigblandet kølervæske.
Motoren må kun køres med velfyldt
kølesystem. Der kan opstå høje temperaturer med risiko for skader (revner) i
cylinderhovedet.
For kapacitetsoplysninger samt standard med
hensyn til vandkvalitet, se side 294.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå høje
temperaturer med risiko for motorskader.
ADVARSEL
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis der
skal påfyldes kølevæske, når motoren er
varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel
skrues forsigtigt af, så overtrykket forsvinder.
Bremse- og koblingsvæske
Niveaukontrol
Bremse- og koblingsvæsken har fælles beholder. Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne, der er synlige inden i beholderen.
Kontrollér niveauet med regelmæssige mellemrum.
Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller
ved hvert andet normale serviceeftersyn.
Kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet for
bremsevæske fremgår af se side 294. Hvis
bilen køres på en sådan måde, at bremserne
bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge
07 Vedligeholdelse og service
Motorrum
eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal
væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Volvo anbefaler, at årsagen til tabet af bremsevæske kontrolleres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Påfyldning
1. Åbn dækslet, der befinder sig på afdækningen, ved at dreje det.
2. Skru dækslet af beholderen, og påfyld
væske. Niveauet skal være mellem MINog MAX-mærkerne inden i beholderen.
VIGTIGT
Glem ikke at sætte dækslet på.
OBS
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis motoren ikke er i gang og skal
bugseres, kan bilen stadig styres.
Servostyringsolie
07
Væskebeholderen befinder sig i førerens side.
Beholderen er beskyttet under dækslet, der
dækker motorrummets koldzone. Inden beholderens dæksel kan nås, skal det runde dæksel
først fjernes.
Kontrollér niveauet ved hvert serviceeftersyn.
Olieskift kræves ikke. Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAX-mærkerne. Kapaciteten og
den anbefalede oliekvalitet fremgår af se
side 294.
VIGTIGT
Hold rent omkring servostyringsbeholderen
ved kontrol. Låget må ikke åbnes.
255
07 Vedligeholdelse og service
Pærer
Generelt
Forlygter
2. (Øverste illustration)
Der er specifikationer til alle pærer, se
side 261. Pærer og punktlys, der er af en særlig type, eller som ikke egner sig til at udskiftes
af andre end et værksted, er følgende:
Træk forlygten lige frem.
VIGTIGT
Generel loftsbelysning, læselamper
Træk ikke i kablet, kun i kontakten.
Handskerumslys
Indstigningslys
3. (Nederste illustration)
Blinklys, sidespejl
Varighed for ankomstlys
Frigør forlygtens stik ved at trykke
klemmen ned med tommelfingeren.
Bremse-, tåge- og baklygter
Bageste sidepositionslys, positionslys
og samtidig føre stikket ud med den
anden hånd.
Xenon-, Aktive Xenon-pærer
LED-pærer generelt
4. Løft forlygten ud, og læg den på et blødt
underlag, så lygteglasset ikke bliver ridset.
G010325
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Træk forlygtens låsestifter ud.
ADVARSEL
07
På biler udstyret med Xenon-lampe skal
udskiftning af forlygten udføres på værksted
- et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Lampen kræver særlig forsigtighed, da den
er udstyret med en højspændingsstrømforsyning.
VIGTIGT
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt fra fingrene fordampes
af varmen og giver en belægning på reflektoren, som så kan ødelægges.
256
Alle forlygtepærer udskiftes ved via motorrummet at løsne og fjerne hele forlygten.
ADVARSEL
Slå altid tændingen fra, og tag fjernbetjeningen ud, inden skift af pære påbegyndes.
Afmontering af forlygte
1. Tryk kortvarigt på START-/STOP
ENGINE-knappen.
5. Udskift pæren.
Montering af forlygten
1. Tilslut stikket. Der skal lyde et klik.
2. Sæt forlygten og låsestifterne på plads.
Kontrollér, at de sidder rigtigt.
3. Kontrollér lyset.
Forlygten skal være monteret og kontakten sat
korrekt i, inden belysningen tændes eller fjernbetjeningen sættes ind i tændingslåsen.
07 Vedligeholdelse og service
Pærer
1. Åbn låseriglen ved at trykke opad/udad.
2. Tryk dækslets klemmer ned, og frigør dækslet.
Sæt dækslets på igen i modsat rækkefølge.
G021747
G021745
Inden man begynder at skifte en pære, bør man
gennemlæse se side 256.
Fjernlys, halogen
G021746
Nærlys, halogen
Aftagning af dæksel
1. Løsn lygten, se side 256.
1. Løsn lygten.
2. Frigør dækslet.
2. Frigør dækslet.
3. Frigør kontakten fra pæren.
3. Løsn pæren ved at dreje den venstre om
og derefter trække den lige ud
4. Løsn pæren ved at trykke fatningen nedad.
5. Løsn pæren ved at trække den lige ud.
6. Før den nye pære ind i soklen, og tryk den
fast. Den kan kun sidde på én måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
4. Frigør kontakten fra pæren.
5. Udskift pæren og pas den ind i soklen. Drej
højre om for at sætte pæren fast. Den kan
kun sidde på én måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
07
``
257
07 Vedligeholdelse og service
Pærer
1. Løsn lygten.
1. Løsn lygten.
2. Frigør dækslet, se side 257.
2. Frigør dækslet, se side 257.
2. Løsn det lille runde dæksel.
3. Løsn pæren ved at trykke fatningen nedad.
3. For at opnå bedre adgang kan fjernlyspæren først løsnes.
3. Træk i pærefatningen for at få pæren ud.
5. Før den nye pære ind i soklen, og tryk den
fast. Den kan kun sidde på én måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
4. Træk i ledningen for at få pærefatningen
ud.
5. Tag den defekte pære ud, og sæt en ny i.
Den kan kun sidde på én måde.
6. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
Montér delene i modsat rækkefølge.
258
G021750
1. Løsn lygten.
4. Frigør kontakten fra pæren.
07
Afvisere/blinklys
G021749
Positions-/parkeringslys
G021748
Ekstra fjernlys, Xenon*
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
4. Tag den defekte pære ud, og sæt en ny i.
Den kan kun sidde på én måde.
5. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
6. Sæt dækslet på igen. Det skal passes ind
og trykkes fast, indtil der høres et klik.
Montér delene i modsat rækkefølge.
07 Vedligeholdelse og service
Pærer
Baglygte
Inden man begynder at skifte en pære, bør man
gennemlæse se side 256.
1. Fjern dækslet ved at trykke de 4 klemmer
ind med et tyndt blad og trække det lige ud.
Blinklyspæren i baglygten skiftes inde fra
bagagerummet.
1. Løsn lygten.
2. Skru pærefatningens skrue løs, og tag den
ud.
1. Åbn panelet.
G021751
2. Løsn det lille runde dæksel.
3. Træk i ledningen for at få pærefatningen
ud.
4. Tag den defekte pære ud, og sæt en ny i.
Den kan kun sidde på én måde.
5. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
6. Sæt dækslet på igen. Det skal passes ind
og trykkes fast, indtil der høres et klik.
Montér delene i modsat rækkefølge.
G017456
Tågeforlygter
Sidemarkeringslys
3. Drej pæren venstre om, og løsn den.
4. Sæt en ny pære i ved at dreje den højre om.
5. Sæt pæren på plads igen. (Profilen på
pærefatningen er sammenfaldende med
profilen på pærens fod).
6. Sæt pærefatningen på igen. Markeringen
TOP på pærefatningen skal være opad.
2. Tag isoleringen ud ved at trække den lige
ud.
3. Frigør hele pæren ved at dreje dens håndtag venstre om.
4. Frigør pæren ved at trække den lige ud.
07
OBS
Hvis en fejlmeddelelse bliver stående, efter
den defekte pære er udskiftet, anbefales
henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted.
``
259
07 Vedligeholdelse og service
Pærer
Lygteglas, højre side
Positions-/bremselys (LED)
Sidepositionslys, SML (LED)
Blinklys
3. Udskift pæren.
Refleks bagpå
4. Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
Baklys
Bremselygte (LED)
Bremselygte (LED)
260
1. Løsn skruerne med en skruetrækker.
2. Løsn forsigtigt hele pærehuset, og træk det
ud.
Tågebaglygte (én side)
07
Bagagerumslys
G031942
G017458
Nummerpladebelysning
G017457
Baglygtepærernes placering
1. Stik en skruetrækker ind og bøj forsigtigt,
så lygtehuset løsnes.
2. Udskift pæren.
3. Kontrollér, at pæren lyser, og tryk lygtehuset ind igen.
07 Vedligeholdelse og service
Pærer
Specifikation af pærer
Lys i makeup-spejl
G021759
Afmontering af spejlglasset
1. Stik en skruetrækker ind under den nederste kant i midten, og vip forsigtigt låseknasten på kanten op.
2. Før skruetrækkeren ind under kanten i
både venstre og højre side (ved de sorte
gummipunkter), og bøj forsigtigt, så glassets underkant løsnes.
3. Løsn forsigtigt spejlglasset, og løft det og
låsen ud.
Belysning
W
Type
Ekstra fjernlys,
Xenon, ABL
55
H7
Nærlys, halogen
55
H7
Fjernlys, halogen
65
H9
Blinklys for
21
H21W
Blinklys bagpå
21
PY21W
Tågeforlygter
35
H8
Bagagerums-,
nummerpladebelysning
5
Spiralpære
Makeup-spejl
SV8,5
1,2
Spiralpære
SV5,5
Forreste positionsog parkeringslys
5
W5W
Forreste sidemarkeringslys
5
W5W
Handskerumslys
5
Spiralpære
07
4. Udskift pæren.
Montering af spejlglasset
1. Tryk spejlglassets tre låseknaster i den
øverste kant ind.
SV8,5
2. Tryk derefter de tre nederste knaster fast.
261
07 Vedligeholdelse og service
Viskerblade og sprinklervæske
Viskerblade
Servicestilling
Udskiftning af viskerblade
Slå viskerarmen op. Tryk på knappen på
viskerbladholderen, og træk bladet lige ud
parallelt med viskerarmen.
Skyd det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt fast.
1. Sæt fjernbetjeningen i nøgleposition 0, se
side 70, og lad fjernbetjeningen blive siddende i tændingslåsen.
07
2. Før højre ratarm opad i ca. 1 sekund.
Viskerne stiller sig derefter i lige oprejst stilling.
De vender tilbage til udgangsstillingen, når
bilen startes.
262
G021763
For at kunne skifte, vaske eller løfte viskerbladene (ved afskrabning af is fra forruden) skal de
være i servicestilling.
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det i passagersiden.
07 Vedligeholdelse og service
Viskerblade og sprinklervæske
Udskiftning af viskerblad, bagrude
VIGTIGT
Bladene bør kontrolleres med jævne mellemrum. Forsømt vedligeholdelse forkorter
bladenes levetid.
G032770
Påfyldning af sprinklervæske
1. Bøj viskerarmen udad.
2. Tag fat i den inderste del af bladet (ved
pilen).
3. Drej venstre om for at benytte bladets
yderstilling mod viskerarmen som løftestang for at frigøre bladet.
4. Tryk det nye blad fast. Kontrollér, at det
sidder forsvarligt fast.
5. Bøj viskerarmen tilbage på plads.
Rengøring
For rengøring af viskerblade og forrude, se
side 275 og frem.
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles væskebeholder.
VIGTIGT
07
Brug frostvæske om vinteren, så væsken
ikke fryser i pumpen, beholderen og slangerne.
Kapaciteten fremgår af se side 294.
263
07 Vedligeholdelse og service
Batteri
Advarselssymboler på startbatteri
Undgå gnister og åben
ild.
Brug beskyttelsesbriller.
VIGTIGT
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning af startbatteriet.
ADVARSEL
Eksplosionsfare.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
OBS
Et opbrugt startbatteri skal genvindes på en
miljøtilpasset måde, det indeholder bly.
Betjening
Batteriet indeholder
ætsende syre.
07
• Kontrollér, at ledningerne til startbatteriet
er tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.
• Afbryd aldrig startbatteriet, når motoren er
i gang.
Startbatteriets levetid og funktion påvirkes
bl.a. af antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene, klimaet osv.
264
Batterier kan danne oxyhydrogen (knaldgas), som er meget eksplosiv. En gnist, der
kan dannes, hvis startkablerne indsættes
forkert, er tilstrækkelig til, at batteriet kan
eksplodere. Batteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætsninger. Skyl
med rigeligt vand, hvis svovlsyre kommer i
kontakt med øjne, hud eller tøj. Ved kontakt
med øjne skal der straks søges lægehjælp.
07 Vedligeholdelse og service
Batteri
OBS
Hvis startbatteriet aflades mange gange,
bliver dets levetid kortere.
Startbatteriets levetid påvirkes af flere faktorer, bl.a. kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med tiden.
Det skal derfor lades op, hvis bilen ikke bruges i længere tid, eller hvis den kun køres
korte strækninger. Stærk kulde begrænser
startkapaciteten yderligere.
For at startbatteriet skal holdes i god stand
anbefales mindst 15 minutters kørsel om
ugen, eller at batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesladning.
Et startbatteri, der konstant holdes fuldt
opladet, har maksimal levetid.
Udskiftning
Afmontering
Afbryd tændingen, og vent i 5 minutter.
Løsn det forreste dæksel ved at åbne klemmerne.
Løsn gummilisten for at frigøre det bageste
dæksel.
Frigør det bageste dæksel ved at dreje det
en kvart omgang og løfte det af.
ADVARSEL
Plus- og minuskablerne skal tages af og
sættes på i den rette rækkefølge.
07
Frigør den sorte minusledning
Frigør den røde plusledning
Frigør udluftningsslangen fra batteriet
``
265
07 Vedligeholdelse og service
Batteri
Skru den skrue løs, der holder batteriklemmen.
Før batteriet til siden, og løft det op.
Montering
1. Anbring batteriet i batterikassen.
2. Før batteriet indad og til siden, indtil det når
kassens bagkant.
3. Sæt batteriet fast ved hjælp batteriklemmen.
4. Tilslut udluftningsslangen.
5. Tilslut den røde plusledning.
07
6. Tilslut den sorte minusledning.
7. Tryk det bageste dæksel fast. (Se afmontering).
8. Sæt gummilisten på igen. (Se afmontering).
9. Sæt det forreste dæksel på igen, og fastgør
det med klemmen. (Se afmontering).
266
07 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Generelt
Placering af sikringsbokse
For at forhindre, at bilens elektriske system
beskadiges pga. kortslutning eller overbelastning, beskyttes alle de forskellige elektriske
funktioner og komponenter af en række sikringer.
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke
fungerer, kan det skyldes, at komponentens
sikring midlertidigt har været overbelastet og er
brændt over. Hvis den samme sikring brænder
over gentagne gange, er der fejl i komponenten. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
Udskiftning
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
ADVARSEL
Placering af sikringsbokse i venstrestyret bil.
Hvis bilen er højrestyret, skifter sikringsboksen
under handskerummet side.
,
Under handskerummet
Bagagerum
Motorrum
07
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
``
267
07 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Motorrum
07
268
07 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Generelt om sikringer i motorrummet
Funktion
A
Funktion
A
Primærsikring CEM
KL30B
50
-
-
50
Lyshøjdejustering*
(Xenon, Active Xenon)
10
Øverst i motorrummet
Primærsikring CEM
KL30A
Primærsikring CEM
20
Foran i motorrummet
Primærsikring RJBA KL30
60
Nederst i motorrummet
ABS 15 fødning
5
Primærsikring CJB KL30
60
60
Hastighedsafhængig servostyring*
5
Primærsikring CJB 15E
KL30
Styreenhed for motor og
transmission, SRS
10
-
Elopvarmede sprinklerdyser*
10
Vakuumpumpe I5T og
GTDI
5
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere, når en sikring skal trækkes ud
eller sættes i.
Positioner (se foregående illustration)
Disse sikringer befinder sig alle i boksen i
motorrummet. Sikringerne i
befinder sig
under
.
• 1-7 og 42-44 er af typen "Midi Fuse" og må
-
kun udskiftes af et værksted. Volvo anbefaler et autoriseret Volvo-værksted.
PTC Luftforvarmer*
100
• 8-15 og 34 er af typen "JCASE". Du anbe-
Forlygtesprinklere*
20
Forrudeviskere
30
• 16 - 33 og 35 - 41 er af typen "MiniFuse".
Parkeringsvarmer*
25
Elektrisk hydraulisk servostyring 1.6DRIVe
Placering af sikringsbokse i venstrestyret bil.
Hvis bilen er højrestyret, skifter sikringsboksen
under handskerummet side.
Kabineventilator
40
Belysningspanel
5
-
-
-
ABS-pumpe
40
-
-
ABS-ventiler
20
-
-
fales at henvende dig til et autoriseret
Volvo-værksted i forbindelse med udskiftning.
-
07
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
269
07 Vedligeholdelse og service
Sikringer
07
Funktion
A
Funktion
A
Funktion
A
Relæ, motorrumsboks
5
Motorstyreenhed, Gasspjæld benzin
10
-
-
Ekstralys*
20
Motorstyreenhed, Gasspjæld diesel
15
Vakuumpumpe, krumtaphus-ventil. (5-cyl. turbo,
2.0 GTDI)
Horn
15
Motorstyreenhed
10
Styreenhed for automatgearkasse*
15
A/C-kompressor
15
Relæspoler
5
Startmotorrelæ
30
Luftmassemåler, motorstyreenhed, gasspjæld
(1.6D)
Tændspoler 4-cyl. benzin,
glødesystem
10
Luftmassemåler (2.0D)
15
Motorventiler
10
Tændspoler 5-, 6-cyl.
benzin
20
EVAP, Lambdasonde, indsprøjtning (benzin)
15
Lambdasonde (4-cyl. benzin, 5-cyl. diesel)
10
EGR, TCV (2.0D)
Indsprøjtningssystem (4-,
5-, 6-cyl. benzin), luftmassemåler (5-, 6-cyl. benzin),
ECM (6-cyl.)
Dieselfiltervarmer
Krumtaphus-ventilationsvarmer (5-cyl. diesel)
5
Luftmassemåler, ventiler
(5-cyl. diesel)
Gløderør (4-cyl. diesel)
60
Gløderør (5-cyl. diesel)
70
Køleventilator (4 - 5-cyl.
benzin)
60
Køleventilator (6-cyl. benzin, 5-cyl. diesel)
80
10
HP brændstofpumpe
(1.6D)
270
15
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
20
-
-
Elektrisk hydraulisk servostyring (1.6D)
80
Elektrisk hydraulisk servostyring (øvrige)
100
07 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Under handskerummet
Positioner
Bok
sA
Funktion
A
Primærsikring styreenhed
audio
40
Bashøjttaler
-
-
-
-
-
-
Bok
sA
Funktion
A
-
-
-
-
Bok
sA
Funktion
A
Kontrolpanel, passagerdør højre bagsæde
20
15
Kontrolpanel, passagerdør venstre bagsæde
20
12 V kontakt bagagerum
Kontrolpanel førerdør
20
Keyless*
20
Kontrolpanel, passagerdør forsæde
20
Elbetjent sæde, førerside*
20
07
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
271
07 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Bok
sA
Funktion
A
Elstyret sæde, passagerside*
Nakkestøtte der kan slås
ned*
-
Bok
sA
Funktion
A
20
-
15
-
Funktion
A
-
Adaptiv fartpilot, ACC*,
kollisionsadvarsel*
10
Sædeopvarmning passagerside bag* højre
15
Interiørlys, regnsensor
7,5
Sædeopvarmning passagerside bag* venstre
15
Ratmodul
7,5
5
Centrallås bag, tankdækselklap
10
Parkeringshjælp*
Sprinklere
15
Forrudesprinklere
15
Åbning bagklap
10
Lås bagklap
10
Radio, Display, RTI*
10
Infotainment
15
Parkeringskamera*
5
RTI*
Telefon, BluetoothTM*
-
-
Soltag*, interiørlys loft, klimasensor
5
Cigarrettænder
15
Bok
sB
Rear Seat Entertainment
(RSE)*
Bok
sB
Styreenhed AWD*
10
Aktivt chassis Four-C*
10
Funktion
A
Brændstofpumpe
20
15
Fjernbetjeningsmodtager,
Alarm*, Klima
5
Bagrudevisker
Ratlås
15
Alarm/OBDII
5
-
-
07
Sædeopvarmning, passagerside
15
-
Sædeopvarmning, førerside
15
Interiørlys, elbetjent forsæde*
Informationsdisplay (DIM)
7,5
5
Airbag
272
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10
07 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Bok
sB
A
Funktion
A
Kollisionsadvarsel, radar
foran
5
Speeder, elektrisk motorvarmer (diesel), elektriske
sidespejle*, sædeopvarmning bag*
7,5
Infotainment (ICM), CD og
radioA
15
Bremselys
5
Soltag*
20
Startspærre
5
Inte Premium eller High Performance.
07
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
273
07 Vedligeholdelse og service
Sikringer
Bagagerum
Sikringsboksen befinder sig bag beklædningen i venstre side.
Positioner
07
274
Sikringsboks, bag
A
Elektrisk parkeringsbremse,
venstre side
30
Elektrisk parkeringsbremse,
højre side
30
Elopvarmet bagrude
Anhængerstik 2*
Sikringsboks, bag
A
Sikringsboks, bag
A
POT (automatisk åbning af
bagklap)*
30
Anhængerstik 1*
40
-
-
-
-
30
-
-
15
-
-
-
-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
-
07 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Vask af bilen
VIGTIGT
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Anbring bilen på en vaskeplads med olieudskiller. Brug bilshampoo.
Beskidte forlygter har nedsat funktion. Rengør dem med jævne mellemrum, f.eks. ved
brændstofpåfyldning.
• Fjern fugleklatter fra lakken snarest muligt.
De indeholder kemikalier, som meget hurtigt påvirker og misfarver lakken. Det anbefales, at få eventuel misfarvning fjernet af
et autoriseret Volvo-værksted.
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens på
indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres normalt ud af lygtehuset, når lygten har været
tændt et stykke tid.
• Spul undervognen.
• Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet. Sprøjt ikke direkte på låsene.
• Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
• Brug et koldaffedtningsmiddel på stærkt
tilsmudsede flader.
• Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
Rengøring af viskerblade
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet samt
insekter, is m.m. på forruden forringer bladets
levetid.
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at
vaske bil, men maskineriet kan ikke komme ind
alle steder. For at få gode resultater anbefales
det at vaske bilen med hånden.
OBS
I de første måneder bør bilen kun håndvaskes. Grunden hertil er, at lakken er mere
sart, når den er ny.
Højtryksvask
Brug fejende bevægelser ved højtryksvask, og
kontrollér at mundstykket ikke kommer nærmere bilens flader end 30 cm (afstanden gælder alle udvendige detaljer). Sprøjt ikke direkte
på låsene.
Afprøv bremserne
Ved rengøring:
Stil viskerbladene i servicestilling, se
side 262.
ADVARSEL
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
Vask i vaskehal
OBS
Vask jævnligt bladene og forruden med en
lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
Brug ikke kraftige opløsningsmidler.
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
07
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel
af længere strækninger i regn eller snesjap.
Friktionsvarmen opvarmer bremsebelægningerne, så de tørrer. Gør det samme efter start
i meget fugtigt eller koldt vejr.
``
275
07 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Til rengøring og pleje af indfarvede plastdele,
gummi- og pyntedele, f.eks. forkromede lister,
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås
hos Volvo-forhandlere. Ved brug af et sådant
rengøringsmiddel skal anvisningerne nøje følges.
VIGTIGT
Undgå voksning og polering på plast og
gummi.
Ved brug af affedtningsmiddel på plast og
gummi gnides om nødvendigt kun med let
tryk. Brug en blød vaskesvamp.
Polering af forkromede lister kan slide det
blanke yderlag af eller beskadige det.
Poleringsmidler indeholdende slibemidler
må ikke bruges.
Fælge
07
Brug kun fælgrengøringsmidler, der anbefales
af Volvo.
Kraftige fælgrensemidler kan beskadige overfladen og fremkalde pletter på forkromede aluminiumfælge.
276
Polering og voksning
Vandafvisende overfladelag*
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks, affedtningsmidler el.lign. på
glasfladen, da dette kan ødelægge de vandafvisende egenskaber.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med asfaltfjerner eller terpentin. Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta
(gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
VIGTIGT
Kun lakbehandlinger anbefalet af Volvo må
bruges. Andre behandlinger som f.eks. lakkonservering, lakforsegling, beskyttelse,
højglansforsegling eller lignende kan beskadige lakken. Eventuelle lakskader fremkaldt
af sådanne behandlinger omfattes ikke af
Volvos garanti.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Vær forsigtig ved rengøring, for ikke at komme
til at ridse glasfladen.
For at undgå at beskadige glasfladen ved
isskrabning, bør man kun bruge en isskraber af
plastic.
De vandafvisende lag udsættes for et naturligt
slid.
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber
anbefales det at behandle dem med et specielt
efterbehandlingsmiddel, som fås hos Volvoforhandlere. Det bør anvendes første gang
efter tre år og derefter en gang om året.
Rustbeskyttelse – kontrol og
vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig og
komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet er
fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen
er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, penetrerende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum, lukkede sektioner og sidedøre.
07 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Normalt kræver rustbeskyttelsen ingen efterbehandling, før efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum bør efterbehandling foretages med 3 års
intervaller. Volvo anbefaler at lade et autoriseret Volvo-værksted hjælpe med efterbehandling af bilen.
Snavs og vejsalt kan føre til korrosion, derfor er
det vigtigt at holde bilen ren. For at vedligeholde bilens rustbeskyttelse skal den kontrolleres med regelmæssige mellemrum og evt.
udbedres.
Rengøring indvendigt
Brug kun de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, som Volvo anbefaler. Foretag rengøring med regelmæssige mellemrum, og følg
vejledningen, der leveres med bilplejeprodukterne.
Det er vigtigt med støvsugning før rengøring
med rengøringsmidler.
Til pletter på måtten kan Volvos rengøringsmidler bruges, efter støvsugning.
Pletter på teksttilbetræk og loftsbetræk
For ikke at forringe betrækkets brandhæmmende egenskaber anbefales et specielt tekstilrengøringsmiddel, som fås hos Volvo-forhandlere. Til rengøring af sikkerhedsseler bør
bruges vand og et syntetisk vaskemiddel. Kon-
trollér, at sikkerhedsselen er tør, inden den rulles ind igen.
gange om året (eller mere om nødvendigt).
Volvo Leather Care-kit kan købes hos din
Volvo-forhandler.
VIGTIGT
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
VIGTIGT
•
Visse farvede beklædningsgenstande
(f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket.
•
Brug aldrig stærke opløsningsmidler.
Det kan beskadige både tekstil-, vinylog læderindtræk.
Behandling af pletter på læderindtræk
Volvos læderindtræk er kromfrit. Det er godkendt i henhold til standarden Øko-Tex 100 og
er behandlet for at bevare sit originale udseende.
Læderindtræk ældes og får en smuk patina
med tiden. Læder forædles og bearbejdes med
henblik på at bevare dets naturlige egenskaber. Det er forsynet med en beskyttende
belægning, men for at bibeholde dets egenskaber og udseende er det vigtigt, at det rengøres med jævne mellemrum. Volvo kan levere
et heldækkende produkt til rengøring og efterbehandling af læderindtræk, som bevarer dets
beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter
anvisningerne. Efter nogen tids brug vil læderets naturlige udseende alligevel blive mere
eller mindre fremtrædende, alt efter læderets
overfladestruktur. Dette er en naturlig modning
af læderet og viser, at det er et naturprodukt.
For de bedste resultater anbefaler Volvo at rengøre og påføre beskyttelsescreme én til fire
Vaskeråd for læderindtræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Beskyttelsesbehandling af læderindtræk
07
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og UV-beskyttelse.
``
277
07 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Vaskeråd for læderrat
• Fjern snavs og støv med en blød, fugtig
svamp og neutral sæbe.
• Læder skal kunne ånde. Overdæk aldrig et
læderrat med beskyttende plast.
• Brug naturlige olier. For det bedste resultat
anbefales Volvos læderplejemiddel.
Hvis der kommer pletter på rattet:
Skrab eller gnid aldrig på en plet. Brug aldrig
kraftige pletfjerningsmidler. I vanskeligere tilfælde kan man bruge specielle rensemidler,
der fås hos Volvo-forhandlere.
Farvekode
Måtter og bagagerum
Tag alle løse måtter ud til separat rengøring.
Brug en støvsuger til bortsugning af støv og
snavs.
Gruppe 1 (blæk, vin, kaffe, mælk, sved og blod)
Brug en blød klud eller svamp. Bland en
ammoniakopløsning 5 %. (Til blodpletter
bruges en opløsning af 2 dl vand og 25 g
salt.)
1. Samme procedure som gruppe I.
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader
udbedres omgående. De mest almindelige lakskader er mindre stenslag, ridser og skader på
f.eks. skærmkanter og døre.
2. Poler med absorberende papir eller klud.
Materialer
Gruppe 3 (tørt snavs, støv)
• Grundfarve (primer) på dåse
• spraydåse eller farvepen1
• afdækningstape
Gruppe 2 (fedtstof, olie, sovs og chokolade)
1. Brug en blød børste til at fjerne snavs.
2. Samme procedure som gruppe I.
07
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og flader inde i bilen anbefales en let, vandfugtet splitfiberklud eller en
mikrofiberklud, der fås hos Volvo-forhandlere.
1
278
Udbedring af mindre lakskader
Følg vejledningen på emballagen til farvepennen.
Kode for bilens farve
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Vedrørende produktetikettens placering, se
side 282.
07 Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse
Reparation af stenslag
OBS
G021832
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til pladen, og der stadig findes et ubeskadiget
farvelag, kan farven påføres direkte, efter at
fladen er renset.
Inden arbejdet påbegyndes, skal bilen være
renvasket og tør og skal have en temperatur på
over 15 °C.
1. Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne
følger med.
2. Rør godt i grundmalingen (primer), og påfør
malingen ved hjælp af en tynd pensel eller
en tændstik. Påfør lakken med pensel, når
grundmalingen er tør.
07
3. Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
4. Vent en dags tid, og polér derefter reparationsstederne. Brug en blød klud og en
smule slibepasta.
279
Typebetegnelser...................................................................................
Mål og vægt..........................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolie...............................................................................................
Væsker og smøremidler........................................................................
Brændstof.............................................................................................
Hjul og dæk, dimensioner og tryk ........................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typegodkendelse..................................................................................
Symboler på display.............................................................................
280
282
284
290
292
294
296
300
305
306
307
SPECIFIKATIONER
08 Specifikationer
Typebetegnelser
Etiketternes placering
08
282
08 Specifikationer
Typebetegnelser
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og
tilbehør kan det være en fordel at kende bilens
typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og indtræk samt typegodkendelsesnummer. Mærkaten bliver synlig, når højre bagdør åbnes.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
Parkeringsvarmer-skilt.
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer.
På motorolieskiltet angives oliens kvalitet
og viskositet.
Gearkassens typebetegnelse og løbenummer.
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Bilens stelnummer (VIN Vehicle Identification Number)
Bilens registreringsattest indeholder yderligere
oplysninger om bilen.
08
283
08 Specifikationer
Mål og vægt
Mål
V70.
Mål
08
284
mm
Mål
mm
A
Akselafstand
2816
G
Sporvidde, for
1588
B
Længde
4823
H
Sporvidde, bag
1586
C
Lastlængde, gulv, nedslået sæde
1878
I
Lastbredde, gulv
1153
J
Bredde
1861
D
Lastlængde, gulv
1089
K
Bredde inkl. sidespejle
2106
E
Højde
1547
F
Lasthøjde
724
08 Specifikationer
Mål og vægt
XC70.
Mål
mm
Mål
mm
A
Akselafstand
2815
H
Sporvidde, bag
1570
B
Længde
4838
I
Lastbredde, gulv
1153
C
Lastlængde, gulv, nedslået sæde
1878
J
Bredde
1861
K
Bredde inkl. sidespejle
2119
D
Lastlængde, gulv
1089
E
Højde
1604
F
Lasthøjde
G
Sporvidde, for
724
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt alle olier og væsker.
Vægten af passagerer og det monterede ekstraudstyr samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet
anhænger, se tabellen side 287) har betydning
for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt.
Tilladt maksimumsbelastning = Totalvægt Køreklar vægt.
08
1604
``
285
08 Specifikationer
Mål og vægt
OBS
Dokumenteret køreklar vægt gælder bil i
basisudførelse - altså en bil uden ekstraudstyr. Det betyder, at for hvert ekstraudstyr,
der tilføjes, mindskes bilens lasteevne med
en vægt svarende til ekstraudstyrets.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Eksempler på ekstraudstyr, som mindsker
lasteevnen er udstyrsniveauerne Kinetic/
Momentum/Summum samt andet ekstraudstyr som f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, lydanlæg, ekstralys, GPS,
brændstofdrevet varmer, beskyttelsesgitter, måtter, bagagegardin, elbetjente sæder
og lign.
At veje bilen er en sikker måde at finde frem
til dens køreklare vægt.
Skiltets placering fremgår af se side 282.
Maks. totalvægt
Maks. vogntogsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
Udstyrsniveau
08
286
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maksimal taglast: 100 kg.
08 Specifikationer
Mål og vægt
Trækvægt og kugletryk
V70
Gearkasse
Motor
Maksimumsvægt bremset
anhænger (kg)
Maks. kugletryk (kg)
2.0F AWD
Automatisk, MPS6
1000
50
Alle
Alle (undtagen 2.0F med Automatisk,
MPS6)
1200
50
2.0
Manuel, MTX75
1320
75
2.0T
Automatisk, MPS6
1800
90
2.0T
Manuel, M66
1800
90
2.0F
Manuel, MTX75
1320
75
2.5T
Manuel, M66
1600
75
2.5T
Automatisk, TF–80SC
1800
90
2.5FT
Manuel, M66
1600
75
2.5FT
Automatisk, TF–80SC
1800
90
3.2
Automatisk, TF–80SC
1800
90
T6 AWD
Automatisk, TF–80SC
2000
90
D3
Manuel, MMT6
1600
75
D3
Automatisk, TF–80SC
1600
75
D5
Manuel, M66
1800
90
08
``
287
08 Specifikationer
Mål og vægt
V70
Gearkasse
Motor
Automatisk, TF–80SC
2000
90
D5 AWD
Automatisk, TF–80SC
2000
90
XC70
Gearkasse
Maksimumsvægt bremset
anhænger (kg)
Maks. kugletryk (kg)
Alle
Alle (undtagen 2.0F med Automatisk,
MPS6)
1200
50
D3
Manuel, M66
1600
75
D3
Automatisk, TF–80SC
1600
75
D5 AWD
Manuel, M66
2100
90
D5 AWD
Automatisk, TF–80SC
2100
90
T6 AWD
Automatisk, TF–80SC
2000
90
2.4D AWD
Manuel, M66
2100
90
2.4D AWD
Automatisk, TF–80SC
2100
90
3.2 AWD
Automatisk, TF–80SC
1800
90
Maksimumsvægt ubremset anhænger (kg)
750
288
Maks. kugletryk (kg)
D5
Motor
08
Maksimumsvægt bremset
anhænger (kg)
Maks. kugletryk (kg)
50
08 Specifikationer
Mål og vægt
OBS
Brug af svingningsdæmpere på trækanordningen anbefales til anhænger, der er tungere end 1.800 kg.
08
289
08 Specifikationer
Motorspecifikationer
Motorspecifikationer
V70
Motorkode
Effekt
(kW/
omdr./
min.)
Effekt
(hk/
omdr./
min.)
Drejningsmoment (Nm/
omdr./min.)
Slaglængde
(mm)
Slagvolumen (liter)
Kompressionsforhold
2.0
B4204S3
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.0F
B4204S4
107/6000
145/6000
190/4500
4
87
83,0
1,999
10,8:1
2.5FT
B5254T11
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
2.0T
B4204T6
149/6000
203/6000
300/1750–4000
4
88
83,1
1,999
10,0:1
2.5T
B5254T10
170/4800
231/4800
340/1700–4800
5
83
93,2
2,521
9,0:1
3.2
B6324S5
185/6200
245/6200
320/3200
6
84
96,0
3,192
10,8:1
T6
B6304T4
221/5600
300/5600
400/1500–4800
6
82
93,2
2,953
9,3:1
2.0D
D4204T
100/4000
136/4000
320/2000
4
85
88,0
1,997
18,5:1
D3
D5204T2
120/3000
163/3000
400/1400–2850
5
81
77,0
1,984
16,5:1
D5
D5244T10
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93,2
2,400
16,5:1
Model
08
290
Cylin- Cylinderderan- diameter
tal
(mm)
08 Specifikationer
Motorspecifikationer
XC70
Motorkode
Effekt
(kW/
omdr./
min.)
Effekt
(hk/
omdr./
min.)
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
T6
B6304T4
224/5600
304/5600
D3
D5204T2
120/3000
D5
D5244T10
2.4D
D5244T16A
Model
A
Drejningsmo- Cylinment (Nm/
deranomdr./min.)
tal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglængde
(mm)
Slagvolumen (liter)
Kompressionsforhold
6
84
96,0
3,192
10,8:1
440/2100–4200
6
82
93,2
2,953
9,3:1
163/3000
400/1400–2850
5
81
77,0
1,984
16,5:1
151/4000
205/4000
420/1500–3250
5
81
93,2
2,400
16,5:1
120/4000
163/4000
420/1750–3000
5
81
93,2
2,400
16,5:1
Visse markeder
08
291
08 Specifikationer
Motorolie
Ugunstige kørselsforhold
Ugunstige kørselsforhold kan give unormalt høj
olietemperatur eller stort olieforbrug. Nedenfor
følger nogle eksempler på ugunstige kørselsforhold.
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med campingvogn eller anhænger
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C
Ovenstående gælder også ved kortere kørestrækninger ved lave temperaturer.
Vælg en helsyntetisk motorolie til brug under
ugunstige kørselsforhold. Det giver motoren
ekstra beskyttelse.
08
292
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceintervaller fyldes alle motorer med en specielt tilpasset syntetisk motorolie på fabrikken. Valget af olie er sket med stor omhu og
med hensyntagen til levetid, mulighed for at
starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke anvendes
motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Viskositetsdiagram
08 Specifikationer
Motorolie
Motoroliekvalitet
Motorvariant
Motorkode
Anbefalet oliekvalitet
Påfyldningsbar kapacitet mellem
Kapacitet, inkl. oliefilter
MIN. og MAKS. (liter)
(liter)
2.5FT
B5254T11
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
1,3
5,5
2.5
B5254T10
Viskositet: SAE 0W-30
1,3
5,5
3.2
B6324S5
1,2
6,8
T6
B6304T4
1,2
6,8
D3
D5204T2
1,0
5,9
D5
D5244T10
1,0
5,9
2.0
B4204S3
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
0,8
4,3
B4204S4
Viskositet: SAE 5W-30
0,8
4,3
2,5T
B4204T6
Ved ugunstige forhold bruges
ACEA A5/B5 SAE 0W-30
0,6
4,1
1.6D
D4164T
1,0
3,8
2.0F
08
293
08 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Øvrige væsker og smøremidler
Manuel gearkasse
Kapacitet (liter)
MMT6
1,7
MTX75
1,8
M66
1,9
Automatisk gearkasse
Foreskreven transmissionsolie
BOT 350M3
Kapacitet (liter)
MPS6
7,3
TF-80SC
7,0
Foreskreven transmissionsolie
BOT 341
08
294
Væske
System
Kapacitet (liter)
Kølevæske
2.0, 2.0F
7,8
2.0T, 2.5, 2.5FT, 3.2 og T6
8,9
D3 og D5
8,9
Bremsevæske
Bremsesystem
0,6
Servostyringsolie
Servostyring
Sprinklervæske
Foreskreven kvalitet
Den af Volvo anbefalede kølevæske
blandet med 50 % vandA, se emballagen.
DOT 4+
–
WSS M2C204-A2 eller tilsvarende produkt.
Biler med forlygterengøring
6,5
Biler uden forlygterengøring
4,5
Det af Volvo anbefalede frostsikringsmiddel, blandet med vand.
08 Specifikationer
Væsker og smøremidler
A
Væske
System
Kapacitet (liter)
Foreskreven kvalitet
Brændstof
Benzinmotor
ca. 70
Benzin:se side 214
Dieselmotor
ca. 70
Diesel: se side 215
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
OBS
Under normale kørselsforhold er det ikke
nødvendigt at skifte gearkasseolien i løbet
af dens levetid. Under ugunstige kørselsforhold kan det dog være nødvendigt, se
side 294.
08
295
08 Specifikationer
Brændstof
CO2-udslip og brændstofforbrug
A
V70
B
C
2.0
278
11,7
164
6,9
206
8,6
2.0FA
278
11,7
164
6,9
206
8,6
2.0FA
278
11,8
171
7,2
210
8,8
2.0T
259
11,1
148
6,4
189
8,1
2.0T
264
11,3
155
6,7
195
8,4
2.5T
299
12,5
157
6,6
209
8,8
2.5T
339
14,2
170
7,1
232
9,7
2.5FTA
299
12,5
157
6,6
209
8,8
2.5FTA
339
14,2
170
7,1
232
9,7
3,2
308
13,2
160
6,9
214
9,2
08
296
08 Specifikationer
Brændstof
A
V70
A
B
C
3,2 AWD
320
13,9
169
7,3
224
9,7
T6 AWD
344
14,8
175
7,5
237
10,2
D3
188
7,2
119
4,6
144
5,5
D3
215
8,2
127
4,8
159
6,1
D5
177
6,7
125
4,7
144
5,4
D5
232
8,8
133
5,0
169
6,4
D5 AWD
255
9,7
148
5,6
187
7,1
Flexifuel kan køres på valgfri 95-oktan blyfri benzin eller bioethanol E 85 samt enhver blanding af disse to brændstoffer. Bilen forbruger 30-40 % mere af E85, som har et lavere energiindhold. Den
præcise forskel afhænger bl.a. af køremåde, temperaturen i omgivelserne og variationer i brændstofspecifikationer.
08
``
297
08 Specifikationer
Brændstof
A
XC70
A
08
C
3,2 AWD
326
14,0
181
7,8
234
10,1
T6 AWD
351
15,1
188
8,1
248
10,6
D3
201
7,7
127
4,8
154
5,9
D3
237
9,0
147
5,5
179
6,8
D5 AWD
247
9,4
145
5,5
182
6,9
D5 AWD
250
9,5
153
5,8
189
7,2
2.4D AWDA
247
9,4
145
5,5
182
6,9
2.4D AWDA
250
9,5
153
5,8
189
7,2
Visse markeder
A = bykørsel (l/100 km)
B = landevejskørsel (l/100 km)
C = blandet kørsel (l/100 km)
298
B
Brændstofforbrug og udslip af kuldioxid
Brændstofforbrugsværdierne og emissionsværdierne i ovenstående tabel er baseret på
specifikke EU-kørecyklusser1, der gælder for
biler med køreklar vægt i basisudførelse og
uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan
bilens vægt øges. Dette, samt hvor tungt bilen
08 Specifikationer
Brændstof
lastes, øger brændstofforbruget og CO-emissionerne.
• Kør blødt og undgå unødige accelerationer
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug
sammenlignet med tabellens værdier.
Eksempler på dette er:
• Kør med det rigtige lufttryk i dækkene og
• Førerens køremåde.
• Hvis kunden har valgt større hjul end de
standardmonterede på modellens grundversion, øges modstanden.
• Høj hastighed giver øget luftmodstand.
• Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold,
vejr og bilens tilstand.
og hårde opbremsninger.
kontroller dette regelmæssigt. Vælg ECOdæktryk for det bedste resultat, se dæktryktabellen på side 242.
• Valg af dæk kan påvirke brændstofforbruget - rådfør dig med en forhandler, om der
findes passende dæk.
Se mere information og flere råd på siderne
12 og 210.
Se side 214 for generel information om brændstof.
Allerede en kombination af de her nævnte
eksempler kan give betydeligt højere forbrug.
For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret1.
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne1, som anvendes ved certificering
af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen er
baseret på.
Husk på
Tip som bilbrugeren kan benytte sig af for at
mindske forbruget:
1
De officielle tal for brændstofforbrug er baseret på to standardiserede kørecyklusser i laboratorium ("EU-kørecyklusser") i henhold til Rådets direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 682/2008
(Euro 5) og UN ECE Regulation no 101. Reglerne omfatter kørecyklusserne bykørsel og landevejskørsel. - Bykørsel - målingen starter med koldstart af motoren. Kørslen er simuleret. Landevejskørsel
- bilen accelereres og bremses ved hastigheder mellem 0-120 km/t. Kørslen er simuleret. - V70 med D5-motor og 6-trins manuel gearkasse starter ved 2. gear under normale forhold. Værdien for
blandet kørsel, som vises i tabellen, er i henhold til de lovgivningsmæssige krav en kombination af bykørsel og landevejskørsel. CO2-udslip - for at beregne CO-emissionerne under de to kørecyklusser
opsamles udstødningsgasserne. De analyseres derefter og giver værdien for CO2-udslip.
08
299
08 Specifikationer
Hjul og dæk, dimensioner og tryk
Godkendte dimensioner
I nogle lande fremgår alle godkendte dimensioner ikke af registreringsattest eller andet
dokument. Nedenstående tabel viser alle god-
V70
FWD/
man/
Motor
AWD
aut
kendte kombinationer af fælge og dæk, og det
lavest tilladte belastningstal (LI) og hastighedsklasse (SS). Oplysninger om motor, forhjulstræk (FWD) eller firehjulstræk (AWD) og type
LI
SS
gearkasse er nødvendige for at kunne læse
tabellen. For information med hensyn til disse
oplysninger, se side 282.
205/60R16
225/55R16
225/50R17
245/45R17
245/40R18
7Jx16x50
7Jx16x50
7Jx17x50
8Jx17x55
8Jx18x55
7,5Jx17x55
08
300
T6
B6304T4
AWD
aut
95
W
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
FWD
aut
94
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
AWD
aut
95
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T10
FWD
man/aut
94
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T10
AWD
aut
95
V
-
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D3
D5204T2
FWD
man
94
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
94
H
2.5T
B5254T10
FWD
man/aut
94
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.5T
B5254T11
FWD
man/aut
94
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
-
-
2.0T
B4204T6
FWD
man/aut
92
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.0
B4204S3
FWD
man/aut
92
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
08 Specifikationer
Hjul og dæk, dimensioner og tryk
V70
FWD/
man/
Motor
AWD
aut
LI
SS
205/60R16
225/55R16
7Jx16x50
7Jx16x50
225/50R17
245/45R17
245/40R18
7Jx17x50
8Jx17x55
8Jx18x55
7,5Jx17x55
2.0F
B4204S4
FWD
man/aut
92
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D2
D4164T
FWD
man
92
H
Ⴋ
-
-
-
-
XC70
FWD/
man/
Motor
AWD
aut
LI
SS
215/65R16
235/55R17
235/50R18
235/45R19
7Jx16x50
7,5Jx17x55
7,5Jx18x55
8Jx19x55
T6
B6304T4
AWD
aut
96
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
FWD
aut
96
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
3.2
B6324S5
AWD
aut
96
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
D5
D5244T10
AWD
man
96
V
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
aut
96
H
D3
D5204T2
AWD
man/aut
96
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
2.4D
D5244T16
AWD
aut
96
H
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
Ⴋ
08
``
301
08 Specifikationer
Hjul og dæk, dimensioner og tryk
Godkendte dæktryk
Variant
V70
Dækstørrelse
Hastighed
(km/t)
Belastning, 1-3 personer
Maksimumsbelastning
ECO-trykA
For
Bag
For
Bag
For/bag
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
3.2
225/55 R 16
0-160
230
210
260
260
260
T6
225/50 R 17
160 +
280
280
300
300
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
270
270
290
290
-
225/55 R 16
0-160
220
210
260
260
260
225/50 R 17,
160 +
260
260
270
270
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
245/45 R 17
245/40 R 18
D5
245/45 R 17
245/40 R 18
08
302
08 Specifikationer
Hjul og dæk, dimensioner og tryk
Variant
V70
Dækstørrelse
(km/t)
Belastning, 1-3 personer
Maksimumsbelastning
ECO-trykA
For
Bag
For
Bag
For/bag
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
2.0
225/55 R 16
0-160
220
210
260
260
260
2.0F
225/50 R 17
160 +
260
260
270
270
-
2.5
245/45 R 17
D2
245/40 R 18
0-160
230
210
260
260
260
160 +
260
260
270
270
-
0-160
230
210
260
260
260
160 +
270
270
290
290
-
maks. 80
420
420
420
420
-
D3
205/60 R 16
Temporary Spare Tyre
A
B
Hastighed
Brændstoføkonomisk kørsel.
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden Pascal: 1 bar = 100 kPa.
08
``
303
08 Specifikationer
Hjul og dæk, dimensioner og tryk
Variant
XC70
Alle motorer
Dækstørrelse
Hastighed
(km/t)
Belastning, 1-3 personer
Maksimumsbelastning
ECO-trykA
For
Bag
For
Bag
For/bag
(kPa)B
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
215/65 R 16
0 - 160
230
230
260
260
260
235/55 R 17
160 +
240
240
280
280
-
maks. 80
420
420
420
420
-
235/50 R 18
235/45 R 19
Temporary Spare Tyre
A
B
08
304
Brændstoføkonomisk kørsel.
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden Pascal: 1 bar = 100 kPa.
08 Specifikationer
Elsystemet
Elsystem
Batteriets kapacitet afhænger af bilens udstyr.
Bilen har en spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. Elsystemet er 1-polet og
anvender chassis og motorblok som ledere.
VIGTIGT
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge
for at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale batteri (se mærkaten på batteriet).
Startbatteri
Spænding (V)
Kapacitet ved koldstart,
Reservekapacitet
CCA - Cold Cranking Amperes (A)
(minutter)
12
520–800
100–160
12
520–700
100–135
12
700–800
135–160
08
305
08 Specifikationer
Typegodkendelse
Fjernbetjeningssystem
Land
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Hermed
bekræfter Delphi, at
dette fjernbetjeningssystem er i
overensstemmelse
med de væsentlige
egenskabskrav og
øvrige relevante
bestemmelser, som
fremgår af direktiv
1999/5/EF.
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
RC
08
306
CCAB06LP1940T4
08 Specifikationer
Symboler på display
Generelt
Der er en række forskellige symboler på displayene i bilen. Symbolerne er inddelt i advarsels-, kontrol- og informationssymboler.
Nedenfor vises de mest almindelige symboler
med deres betydning og en henvisning til, hvor
i bogen man kan finde mere information. For
mere information om symboler og tekstmeddelelser, se side 66 og 67 og 128.
tændes, når
Det røde advarselssymbol
der er angivet en fejl, som kan påvirke sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig
vises en forklarende tekstmeddelelse på informationsdisplayet.
tændes i
Det gule informationssymbol
kombination med tekst på informationsdisplayet, når der er sket en afvigelse i et af bilens
systemer. Det gule informationssymbol kan
også tændes i kombination med andre symboler.
Symboler på display
Kontrol- og informationssymboler på
kombinationsinstrumentet
Kontrol- og advarselssymboler på
kombinationsinstrumentet
Symbol
Betydning
Side
Lavt olietryk
67
Parkeringsbremse
67, 115,
116
Symbol
Betydning
Side
Fejl i ABL-systemet*
66, 79
Udstødningsrensningssystem
66
Fejl i ABS-systemet
66, 112
Tågebaglys tændt
66, 80
66, 113,
161
Airbags - SRS
19, 67
Påmindelse om sikkerhedssele
16, 67
Generatoren lader
ikke
67
Stabilitetssystem,
DSTC, Nedkørselssystem
67, 112
Motorforvarmer (diesel)
66
Fejl i bremsesystemet
19, 29,
67, 68
Lav stand i brændstoftanken
66, 139
Advarsel, sikkerhedsstatus
Information - læs displayteksten
66
Fjernlys tændt
66, 79
08
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
307
08 Specifikationer
Symboler på display
Symbol
Betydning
Side
Venstre blinklys
66
Højre blinklys
66
Symbol
Øvrige informationssymboler på
kombinationsinstrumentet
Symbol
Betydning
Adaptiv fartpilot*
Side
164, 168,
172
Adaptiv fartpilot*
172
Adaptiv fartpilot*,
Afstandskontrol*
(Distance Alert)
172, 175
Adaptiv fartpilot*,
Afstandskontrol*
(Distance Alert)
172, 175
Adaptiv fartpilot*
172
308
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Side
Betydning
Side
Adaptiv fartpilot*,
Afstandskontrol*
(Distance Alert)
168, 174
ABL-systemet*
79
Adaptiv fartpilot*,
Afstandskontrol*
(Distance Alert)
168, 174
Tankdækselklap,
højre side
213
Lav batterispæn.
139
Adaptiv fartpilot*
168
Parkeringsbremse
116
Regnsensor*
87
Driver Alert System*
184, 184
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
184, 187
Driver Alert System*,
Lane Departure Warning*
187
Driver Alert System*,
Tid til pause
184
Radarsensor*
Kamerasensor*,
Lasersensor*
G025102
08
Betydning
172, 181
Symbol
181, 184,
187
Automatisk bremsning*, Afstandskontrol* (Distance Alert),
Kollisionsadvarsel*
175, 181
Brændstofdrevet
motor- og kabinevarmer*
139
08 Specifikationer
Symboler på display
Informationssymboler på
midterkonsollens display
Symbol
Informationssymboler på
loftskonsollens display
Betydning
Side
Lydfiler
Symbol
Betydning
Side
147
Påmindelse om sikkerhedssele
17
Katalog på cd
147
Airbag passagerplads, aktiveret
21, 22
Trafikinformation
149
Telefon*
199, 204
Airbag passagerplads, deaktiveret
22
BluetoothTM handsfree*
200, 202
Parkeringshjælp*
189
08
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
309
09 Alfabetisk stikordsregister
09
A
Afstandskontrol........................................ 174
ACC – Adaptiv fartpilot............................ 166
Active Bending Lights (ABL)...................... 79
Afvisere...................................................... 81
Anbefalede barnestole, tabel..................... 32
AIRBAG ..................................................... 20
Anhænger................................................ 225
kabel................................................... 225
kørsel med anhænger......................... 225
Adaptiv fartpilot....................................... 166
fejlsøgning.......................................... 171
radarsensor......................................... 170
Airbag
aktivering/deaktivering, PACOS........... 21
fører- og passagersiden....................... 20
lukning med nøgle................................ 21
Advarselsblinklys....................................... 81
Airbag-system .......................................... 19
Advarselslampe
adaptiv fartpilot................................... 166
kollisionsadvarsel............................... 177
stabilitets- og traktionssikringssystem.................................................... 161
Aircondition.............................................. 135
generelt............................................... 131
Ankomstlys, varighed................................ 83
Aircondition, AC....................................... 135
Antiudskridningsfunktion......................... 161
Aktive Xenon-forlygter............................... 79
Advarselslamper
advarsel................................................
airbags (SRS)........................................
fejl i bremsesystemet............................
generatoren lader ikke..........................
lavt olietryk............................................
parkeringsbremse trukket.....................
påmindelse om sikkerhedssele............
Aktivt chassis - FOUR-C.......................... 163
Audio
bageste kontrolpanel..........................
hovedtelefontilslutning........................
indstillinger..........................................
surround.............................................
67
67
67
67
67
67
67
Advarselslyd
kollisionsadvarsel............................... 177
Advarselssymbol, airbagsystem................ 19
Advarselstrekant...................................... 243
Afprøvning af alarmsystemet..................... 59
310
All Wheel Drive (firhjulstræk).................... 110
Alarm..........................................................
afprøvning af alarmsystemet................
alarmindikator.......................................
alarmsignaler........................................
annullering af udløst alarm...................
deaktivering..........................................
kontrol af alarm.....................................
midlertidig frakobling............................
reduceret alarmniveau..........................
tilkobling...............................................
58
59
58
58
58
58
44
59
59
58
Anhængertræk
aftageligt, afmontering ....................... 229
aftageligt, fastgøring .......................... 228
Antispin ................................................... 161
143
143
143
142
Auto
klimaindstilling.................................... 135
Automatgearkasse...................................
anhænger............................................
bugsering og bjergning.......................
manuelle gearstillinger (Geartronic)....
105
226
231
106
Automatisk genlåsning.............................. 52
Alkolås....................................................... 97
Automatisk låsning.................................... 52
Allergi- og astmafremkaldende stoffer.... 132
AUX.......................................................... 142
09 Alfabetisk stikordsregister
09
AWD, firehjulstræk................................... 110
B
Bagagerum
fastgøringspunkter.............................. 219
lastning............................................... 218
Bageste kontrolpanel
lydanlæg............................................. 143
Bagklap...................................................... 54
låsning/oplåsning.................................. 53
åbning................................................... 54
Baglygtepærer
placering............................................. 260
Bagrude, elopvarmning............................. 92
Bagsæderyglæn, nedslåning..................... 75
Bakgearsspærring................................... 105
Barn...........................................................
barnestol og sideairbag........................
børnesikkerhedslås...............................
placering i bilen.....................................
sikkerhed..............................................
30
23
37
30
30
Barnestol.................................................... 30
anbefalet............................................... 32
Integreret to-trins selepude.................. 35
ISOFIX monteringssystem til barnestole...................................................... 37
størrelsesklasser for barnebeskyttelse
med ISOFIX monteringssystem............ 37
øverste befæstelsespunkter for barnestole...................................................... 39
Batteri...................................................... 264
advarselssymboler.............................. 264
fjernbetjening/PCC............................... 48
starthjælp............................................ 104
symboler på batteriet.......................... 264
vedligeholdelse................................... 264
Belysning................................................. 256
Aktive Xenon-forlygter.......................... 79
ankomstlys, varighed............................ 83
belysningsautomatik, kabine................ 82
betjeningsknapper................................ 82
displaybelysning................................... 78
fjern-/nærlys......................................... 78
fortågelygter......................................... 80
i kabine................................................. 82
instrumentbelysning............................. 78
lyshøjderegulering................................ 78
orienteringslys...................................... 83
positions-/parkeringslys....................... 80
pærer, specifikationer......................... 261
tågebaglys............................................ 80
Belysning, skift af pærer..........................
bagagerum.........................................
baglygte..............................................
blinklys................................................
fjernlys, halogen..................................
fjernlys, Xenon-pære..........................
makeup-spejl......................................
nummerpladelygte..............................
nærlys, halogen..................................
parkeringslys......................................
pærefatning i baglygter, blinklys.........
sidemarkeringslys...............................
tågelys................................................
256
260
259
258
257
258
261
260
257
258
259
259
259
Benzinkvalitet........................................... 214
Beskyttelsesgitter.................................... 223
Beskyttelsesnet....................................... 222
Betjeningsknapper
midterkonsol....................................... 124
Bilpleje, læderindtræk.............................. 277
Bilvask..................................................... 275
Bioætanol E85......................................... 215
Bjergning.................................................. 232
Blind Spot Information System, BLIS...... 192
Blind vinkel (BLIS).................................... 192
Blinklys....................................................... 81
311
09 Alfabetisk stikordsregister
09
Blokeret låsestilling.................................... 55
deaktivering.......................................... 55
midlertidig deaktivering........................ 55
Bluetooth
handsfree............................................ 199
mikrofon tavs...................................... 201
overfør opkald til mobil....................... 201
Driver Alert control................................... 183
Børnesikkerhedslås................................... 57
Driver Alert System.................................. 183
DSTC, se også Stabilitetssystem............ 161
C
Chassisindstillinger.................................. 163
Blæser...................................................... 134
Cigarettænderkontakt.............................. 197
Bremselys.................................................. 80
Clean Zone Interior Package (CZIP)........ 132
Bremse- og koblingsvæske..................... 254
CO2-udslip .............................................. 296
Bremser................................................... 111
blokeringsfri bremser, ABS................. 111
bremselys............................................. 80
bremsesystem.................................... 111
elektrisk parkeringsbremse................ 115
nødbremseforstærkning, EBA ........... 111
nødbremselys....................................... 80
påfyldning af bremsevæske............... 255
symboler i kombinationsinstrumentet 112
CZIP (Clear Zone Interior Package)......... 132
Brændstof................................................
brændstoffilter....................................
brændstofforbrug...............................
brændstoføkonomi.............................
214
216
296
242
Brændstofpåfyldning............................... 213
Bugsering................................................. 231
bugseringsøje..................................... 232
312
Bugseringsøjer......................................... 232
D
DAB, menustruktur.................................. 153
DAB-radio................................................ 152
Defroster.................................................. 135
Dug..........................................................
behandling af ruderne.........................
fjern med ventilationsspjældene.........
kondens i forlygter..............................
timerfunktion.......................................
135
131
137
275
136
Dæk
dimensioner........................................ 300
dæklapning......................................... 244
hastighedsklasser............................... 239
køreegenskaber.................................. 236
omdrejningsretning............................. 236
slidindikatorer..................................... 237
specifikationer............................ 239, 300
tryk.............................................. 242, 300
vedligeholdelse................................... 236
vinterdæk............................................ 238
Diesel....................................................... 215
Dieselpartikelfilter.................................... 216
Displaybelysning........................................ 78
E
Dolby Surround Pro Logic II.................... 142
ECC, elektronisk klimaanlæg................... 133
Donkraft................................................... 241
ECO-tryk.................................................. 242
Driftsbremsen.......................................... 111
Ekstravarmer............................................ 141
09 Alfabetisk stikordsregister
09
Ekstravarmer (diesel)............................... 141
Fejlmeddelelser i afstandskontrol............ 175
FSC, miljømærkning.................................. 12
Elbetjent sæde........................................... 73
Fejlmeddelelser i BLIS............................. 193
Elbetjent taglem......................................... 95
Fejlsøgning for adaptiv fartpilot............... 171
Fælge
rengøring............................................ 276
elektrisk parkeringsbremse......................
lav batterispænding............................
udløse automatisk..............................
udløse manuelt...................................
Firehjulstræk, AWD.................................. 110
Førstehjælpskasse .................................. 243
Fjern-/nærlys, se Belysning....................... 78
Førstehjælpsudstyr.................................. 243
115
115
116
116
Elektronisk startspærre.............................. 42
Elopvarmning
bagrude................................................ 92
sidespejle.............................................. 92
sæder.................................................. 134
Etiketter.................................................... 282
Fjernbetjening............................................
aftageligt nøgleblad..............................
batteriudskiftning..................................
funktioner..............................................
rækkevidde...........................................
42
45
48
43
44
G
Gardinairbag.............................................. 25
Fjernbetjening HomeLinkŸ
programmerbar .................................. 118
Gearkasse................................................ 105
automatisk.......................................... 105
manuel................................................ 105
Fjernbetjeningssystem, typegodkendelse........................................................ 306
Geartronic................................................ 106
F
Flexifuel.................................................... 102
tilpasning............................................ 102
Fartpilot.................................................... 164
FM, menustruktur.................................... 151
Farvekode, lak......................................... 278
Forankring af last (Lastning).................... 219
Fejlfinding for kamerasensor................... 180
Forlygter................................................... 256
Fejlmeddelelser
Driver Alert control.............................. 184
Lane Departure Warning..................... 187
se Meddelelser og symboler.............. 172
Forrudesprinkling....................................... 88
Fejlmeddelelser i Adaptiv fartpilot........... 172
Frakobling af gearvælgerspærring........... 107
Forrudeviskere........................................... 87
regnsensor............................................ 87
FOUR-C – Aktivt chassis......................... 163
Gearvælgerspærring................................ 107
Gearvælgerspærring, mekanisk frakobling........................................................... 107
Genindstilling af rudehejs.......................... 90
Glas
lamineret/forstærket............................. 89
Gode råd om kørsel................................. 210
Gravide kvinder, sikkerhedssele................ 17
Gulvmåtter............................................... 198
313
09 Alfabetisk stikordsregister
09
H
IDIS - Intelligent Driver Information
System..................................................... 206
Handskerum............................................ 197
låsning.................................................. 53
iPodŸ, tilslutning...................................... 145
IMEI-nummer........................................... 207
Indbygget telefon..................................... 204
Indikeringslamper, PCC............................. 44
K
Indikering ved låsning ............................... 42
Kabine...................................................... 196
Indkøbsposeholder ................................. 221
Kabinebelysning, se Belysning.................. 82
Indstilling af forlygternes lyshøjde............. 78
Kabinefilter............................................... 131
Indstilling af rat.......................................... 77
Indstilling af tidsafstand........................... 174
Kabinevarmer
brændstofdrevet................................. 138
Indtræk.................................................... 277
Kamerasensor.......................................... 180
HomeLinkŸ .............................................. 118
Indvendigt bakspejl.................................... 92
automatisk nedblænding...................... 92
Katalysator............................................... 214
bjergning............................................. 231
Horn........................................................... 77
Informationscenter................................... 159
Keyless drive...................................... 49, 100
Hovedtelefontilslutning............................ 143
Informationsdisplayer................................ 65
Klemmesikring, soltag............................... 96
Hukommelsesfunktion i stol...................... 73
Informationsknap, PCC............................. 44
Høj motortemperatur............................... 225
Informations- og advarselssymboler......... 66
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 88
Instruktionsbog, miljømærkning................ 12
Klima........................................................ 131
generelt............................................... 131
sensorer.............................................. 131
HDC......................................................... 113
Hill Descent Control................................. 113
Hjul
fælge...................................................
montering............................................
reservehjul..........................................
snekæder............................................
udskiftning..........................................
237
240
241
238
240
Hjul og dæk............................................. 236
Instrumentbelysning, se Belysning............ 78
I
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................................... 62
IAQS – Interior Air Quality System........... 132
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 64
venstrestyret bil.................................... 62
IC – Inflatable Curtain................................ 25
314
Intervalviskning.......................................... 87
Knapper på rattet............... 77, 124, 164, 204
Kollision..................................................... 29
Kollisionsadvarsel.................................... 177
radarsensor................................. 170, 177
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*......................................................... 177
09 Alfabetisk stikordsregister
09
Kombinationsinstrument.......................... 128
Lane Departure Control........................... 186
Komfort i kabinen.................................... 196
Lastning
bagagerum.........................................
fastgøringspunkter..............................
generelt...............................................
taglast.................................................
Kompas..................................................... 94
indstilling af zone.................................. 94
kalibrering............................................. 94
Kondens i forlygter.................................. 275
Kølemiddel............................................... 131
Kølesystem.............................................. 210
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 254
Køreklar vægt.......................................... 285
Kørsel.......................................................
kølesystem..........................................
med anhænger...................................
med åben bagklap..............................
210
210
225
211
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 285
trækvægt............................................ 285
L
Lak
farvekode............................................ 278
skader og udbedring.......................... 278
Lamineret glas........................................... 89
218
219
218
218
Lastrum
belysning.............................................. 82
beskyttelsesgitter............................... 223
beskyttelsesnet................................... 222
lastskjuler............................................ 224
Lastskjuler................................................ 224
Lav oliestand............................................ 252
Luftfordeling..................................... 132, 137
Lydanlæg................................................. 142
funktioner............................................ 143
oversigt............................................... 142
Lydstyrke
ringesignal, telefon............................. 201
telefon................................................. 201
telefon/medieafspiller......................... 201
Lyskegle, tilpasning................................... 83
Lyspanel.................................................... 78
Læderindtræk, vaskeråd.......................... 277
Lås
automatisk låsning................................ 52
låsning.................................................. 52
oplåsning.............................................. 52
Låsning/oplåsning
bagklap................................................. 53
indefra................................................... 52
M
Makeup-spejl..................................... 82, 198
Maks. taglast .......................................... 285
Manuel gearkasse.................................... 105
bugsering og bjergning....................... 231
Manuelle gearstillinger (Geartronic)......... 106
Meddelelser i BLIS................................... 193
Meddelelser og symboler
afstandskontrol...................................
Driver Alert control..............................
kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning...........................................
Lane Departure Warning.....................
175
184
181
187
Meddelelser og symboler i Adaptiv fartpilot............................................................. 172
Meddelelser på informationsdisplay........ 161
315
09 Alfabetisk stikordsregister
09
Meddelelser på kombinationsinstrumentet............................................................. 128
Menu- og meddelelseshåndtering........... 124
Menustruktur
DAB.................................................... 153
FM....................................................... 151
Midlertidig dæklapning............................ 244
Midterkonsol............................................ 124
Miljømærkning, FSC, instruktionsbog....... 12
Mobiltelefon
handsfree............................................ 199
registrering af telefon.......................... 199
tilslutning............................................ 202
Motor
overhedning........................................ 225
start..................................................... 100
Motorbremsning, automatisk................... 113
Motorhjelm, åbning.................................. 250
Motorolie.......................................... 251, 292
filter..................................................... 252
kapacitetsoplysninger......................... 292
oliekvalitet........................................... 292
ugunstige kørselsforhold.................... 292
Motorrum
kølevæske...........................................
olie......................................................
oversigt...............................................
servostyringsolie.................................
Nøglepositioner......................................... 70
254
252
251
255
O
Motorspecifikationer................................ 290
Motorvarmer............................................ 102
brændstofdrevet................................. 138
Olie, se også Motorolie............................ 292
Målepind, elektronisk............................... 253
Opkald
betjening..................................... 200, 204
funktioner under igangværende
opkald......................................... 204, 205
indgående................................... 200, 204
lydstyrke i telefon................................ 205
ventende............................................. 205
Målere i kombinationsinstrumentet
brændstofmåler.................................... 65
omdrejningstæller................................. 65
speedometer......................................... 65
N
Nakkestøtte
bagsædets midterplads........................ 74
nedslåning...................................... 74, 75
Nødopkald............................................... 204
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 243
Nøgle......................................................... 42
Nøgleblad.................................................. 45
Nøglefri start (Keyless drive).............. 49, 100
316
Nøglespærring......................................... 107
Opbevaringssteder i kabinen................... 196
Oplåsning
indefra................................................... 52
udefra.................................................... 52
Opringning....................................... 200, 204
Opvarmede sprinklerdyser........................ 88
Orienteringslys........................................... 83
Overhedning............................................ 225
09 Alfabetisk stikordsregister
09
P
PACOS....................................................... 21
PACOS, omskifter...................................... 21
Panelbelysning........................................... 78
Panikfunktion............................................. 43
Parkeringsbremse.................................... 115
Parkeringshjælp....................................... 189
sensorer for parkeringshjælp.............. 191
Parkeringsvarmer.....................................
batteri og brændstof...........................
parkering på skråninger......................
tidsindstilling.......................................
sikkerhedsseler................................... 277
vask i vaskehal.................................... 275
Pærer, se Belysning................................. 256
138
138
138
140
Parkér opkald.......................................... 205
Påfyldning
påfyldning...........................................
tankdæksel.........................................
tankdæksel, elektrisk åbning..............
tankdæksel, manuel åbning................
213
213
213
213
Påmindelse om sikkerhedssele................. 17
R
Radarsensor............................................ 166
begrænsninger.................................... 170
Rat............................................................. 77
indstilling af rat..................................... 77
tastatur.................. 77, 124, 142, 164, 204
tastatur adaptiv fartpilot..................... 168
Reservehjul.............................................. 241
Temporary Spare................................ 241
Rudehejs.................................................... 89
Ruder og spejle.......................................... 89
Rustbeskyttelse....................................... 276
Ryglæn....................................................... 72
forsæde, nedfældning.......................... 72
S
Serviceprogram....................................... 250
Sideairbags................................................ 23
PCC - (Personal Car Communicator)
funktioner.............................................. 43
rækkevidde..................................... 44, 45
Ratlås....................................................... 101
Piskesmældsskader, WHIPS..................... 26
Ratmodstand, hastighedsafhængig........ 163
Pletter...................................................... 277
Recirkulation............................................ 136
Sidespejle..................................................
der kan drejes ind elektrisk...................
elopvarmning........................................
indvendige............................................
kompas.................................................
Polering.................................................... 276
Regnsensor................................................ 87
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk...... 91
Positions-/parkeringslys............................ 80
Relæ/sikringsboks, se Sikringer.............. 267
Signalering................................................. 77
Powershift gearkasse...................... 108, 231
Rengøring
bilvask................................................. 275
fælge................................................... 276
indtræk................................................ 277
Signalindgang, ekstern............................ 142
Privatlåsning.............................................. 47
Punktering, se Dæk................................. 241
91
91
92
92
94
Sikkerhedsfunktion.................................... 29
317
09 Alfabetisk stikordsregister
09
Sikkerhedssele
bagsæde............................................... 17
selestrammere...................................... 18
Sikkerhedsseler......................................... 16
Sikringer...................................................
boks i bagagerum...............................
generelt...............................................
relæ-/sikringsboks i motorrum...........
udskiftning..........................................
267
274
267
268
267
Sikringsboks............................................ 267
handskerum........................................ 271
Sprinklere
bagrude................................................ 88
forrude.................................................. 88
sprinklervæske, påfyldning................. 263
Sprinklervæske, påfyldning..................... 263
Stabilitets- og traktionssikringssystem.... 161
Stabilitetssystem..................................... 161
Startbatteri............................................... 305
Starthjælp................................................ 104
SIM-kort................................................... 207
Startspærre................................................ 42
SIPS-bag................................................... 23
Stenslag og ridser.................................... 278
Smøremiddel........................................... 294
Stikkontakt............................................... 198
bagagerum......................................... 221
forsæde.............................................. 198
Sodfilter................................................... 216
Sodfilter fuldt........................................... 216
Solskærm, soltag....................................... 96
Soltag
klemmesikring.......................................
solskærm..............................................
ventilationsstilling.................................
åbning og lukning.................................
318
Sprinklerdyser, opvarmede........................ 88
Sikringstabel
sikringer i motorrum............................ 269
Smøremiddel, kapacitetsoplysninger...... 294
Startnøgler................................................. 70
Stol, se Sæder........................................... 72
Styrekraft, se Ratmodstand..................... 163
Surround.................................................. 142
96
96
95
95
informationssymboler........................... 66
kontrolsymboler.................................... 66
Spin control............................................. 161
Svingningsdæmper.................................. 226
Symboler.................................................. 161
advarselssymboler................................ 66
Symboler og meddelelser
afstandskontrol...................................
Driver Alert control..............................
kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning...........................................
Lane Departure Warning.....................
175
184
181
187
Symboler og meddelelser i Adaptiv fartpilot............................................................. 172
Sæder........................................................ 72
elbetjente.............................................. 73
elopvarmning...................................... 134
nakkestøtte på bagsædet..................... 74
nedfældning af bagsæderyglæn........... 75
nedfældning af forsæderyglæn............ 72
ventilerede forsæder........................... 134
T
Taglast, maks. vægt ............................... 285
Telefon
handsfree............................................
indbygget, oversigt.............................
indgående opkald...............................
meddelelser........................................
199
204
200
206
09 Alfabetisk stikordsregister
09
modtagelse af opkald.........................
opringning...........................................
registrering af telefon..........................
ringesignal..........................................
SIM-kort..............................................
telefonbog...........................................
telefonbog, genvej..............................
til/fra....................................................
tilslutning............................................
201
200
199
205
207
202
202
204
202
Telefonbog............................................... 206
Temperatur
faktisk temperatur............................... 131
Trækanordning........................................ 226
specifikationer.................................... 227
Trækkrog, se Trækanordning.................. 226
Vadning.................................................... 210
Trækvægt................................................ 285
Vandafvisende belægning, rengøring...... 276
Typebetegnelse....................................... 282
Vand- og smudsafvisende yderlag............ 89
Typegodkendelse, fjernbetjeningssystem......................................................... 306
Varme....................................................... 135
Tågelys
bag........................................................ 80
for......................................................... 80
Vask i vaskehal........................................ 275
Tågelys, til/fra............................................ 80
Ventende opkald...................................... 205
Temperaturregulering.............................. 135
Tilbagestilling af sidespejle........................ 92
Tilpasning................................................ 102
V
Varmereflekterende forrude....................... 89
Vedligeholdelse........................................ 275
rustbeskyttelse................................... 276
Ventilation................................................ 132
U
Ventilationsspjæld................................... 133
Vinterdæk................................................ 238
Tilpasning af køreegenskaber.................. 163
Udluftningsfunktion............................ 52, 131
Vinterkørsel.............................................. 211
Tilpasning af lyskegle................................. 83
Active Bending Lights .......................... 84
halogen-forlygter.................................. 84
Udslip af kuldioxid................................... 216
Viskerblade..............................................
bagrude, skift......................................
rengøring............................................
servicestilling......................................
udskiftning..........................................
Timer........................................................ 136
Totalvægt................................................. 285
Udvendige mål......................................... 284
Ur, indstilling.............................................. 69
USB, tilslutning........................................ 145
262
263
263
262
262
Traction control........................................ 161
Viskere og sprinklere................................. 87
Transmission............................................ 105
Voksning.................................................. 276
Transponder.............................................. 89
Vægt
køreklar vægt...................................... 285
Triptællere.................................................. 69
319
09 Alfabetisk stikordsregister
09
Værktøj.................................................... 241
Væsker, kapacitetsoplysninger................ 294
Væsker og olier........................................ 294
W
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 26
piskesmældsskader.............................. 26
Ø
Økonomikørsel......................................... 210
320
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&&,*&9Vc^h]!6I&%'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%&%!8deng^\]i©'%%%"'%&%Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising