Volvo | V70 | Quick Guide | Volvo V70 2011 Quick Guide

Volvo V70 2011 Quick Guide
VOLVO V70 & XC70
Quick Guide
WEB EDITION
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Se denne Quick-Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle af de
mest almindelige funktioner.
Alle advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i
instruktionsbogen - denne folder indeholder kun et lille udvalg.
Instruktionsbogen indeholder desuden de nyeste og mest aktuelle
oplysninger.
Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).
På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om din bil.
FJERNBETJENING MED PCC* – PERSONAL CAR COMMUNICATOR
Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen*. Efter 10-25 sekunder blokeres låse
og indvendigt åbningshåndtag. Derefter
kan dørene heller ikke åbnes indefra.
Låser døreA og bagklap op og deaktiverer
alarmen.
Låser bagklappen – den åbnes ikkeB.
Ankomstlys. Tænder lamper i sidespejle*,
blinklys og parkeringslys, ved nummerplade, kabineloft og gulv.
Panikfunktion. Holdes inde i ca. 3
sekunder i en nødsituation for at udløse
alarmen.
Information om bilen kan fås inden for en
rækkevidde på 20 m.
– Tryk på knappen og vent 7 sekunder.
Tryk på knappen uden for rækkevidde
viser den senest gemte status fra hukommelsen.
PCC*
1
2
3
4
Grønt lys: Bilen er låst.
Gult lys: Bilen er ulåst.
Rødt lys: Alarmen har været udløst.
Blinkende, skiftende rødt lys: Alarmen
udløst for mindre end 5 minutter siden.
A
Der låses automatisk igen, hvis ingen dør/bagklappen åbnes inden for 2 minutter efter oplåsning.
B
Elbetjent bagklap åbnes.
NØGLEPOSITIONER
For at komme til følgende nøglepositioner uden
at starte motoren: Tryk ikke bremse-/koblingspedalen ned.
Position Aktive funktioner
Fjernbetjening ikke trukket ind – Lyd
anlæg og kabinebelysning.
Fjernbetjening trukket ind – Instru
ment-/urbelysning, ratlås fra.
Fjernbetjening trukket ind og kort tryk
på START – Soltag*, elruder, blæser,
ECC, forrudeviskere, 12 V-kontakt,
RTI*.
For at gå ud af nøgleposition 0/I og dermed
lukke alle elforbrugere: Tryk på fjernbetjeningen
for at få den ud af nøglehullet.
STARTE MOTOREN
– Sæt fjernbetjeningen i startlåsen og tryk let
på den – fjernbetjeningen trækkes ind.
– Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
KOLDSTART
OBS
– Tryk kort på knappen for at starte motoren.
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset
udetemperaturen. Kort tids højere tomgang er
en del af Volvos effektive udstødnings-rensesystem.
SLUK FOR MOTOREN OG TAG
FJERNBETJENINGEN UD
BLIS – BLIND SPOT INFORMATION
SYSTEM*
Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods
for at der ikke er noget køretøj i den blinde
vinkel, kan årsagen være f.eks. refleks fra våd
vejbane eller lavtstående sol i kameraet.
Ved direkte fejl på systemet viser displayet
teksten Blindvinkelsyst. Service påkrævet.
1. Tryk kort på knappen – motoren standser.
2. Tryk kort på fjernbetjeningen – den kan nu
tages ud af startlåsen (automatgear skal
være i position P).
BETJENINGSPANEL FØRERDØR
L R
Indstilling af sidespejle
– Vælg L (venstre) eller R (højre), juster
med armen.
Slå sidespejle ind/ud* – Tryk samtidigt
på L og R.
1
Elruder, manuelt.
2
Elruder, automatisk.
Børnesikkerhedslås*. Ruder og døre
bag kan ikke åbnes fra bagsædet.
LYDANLÆG
6
2
2
1
5
7
1 Tryk for til/fra. Drej for at regulere lydstyrken.
2 Vælg AM, FM1/FM2, CD eller MODE.
Med MODE kan AUX A /USB aktiveres og
dens lydstyrke justeres.
3 Tryk for at vælge lydbillede, f.eks. BAS,
Dolby Pro Logic II* eller SUBWOOFER*
- drej for at justere.
4
3
CD-afspiller
3 Drej for at skifte spor.
4 Skift cd-spor med venstre/højre pil.
Vælg cdB med pil op/ned.
6 Med et kort tryk udkastes den aktuelle
disk.
Med et langt tryk udkastes alle cd'erB.
7 Vælg cdB med 1–6.
RADIO
3 Drej for at vælge station.
4 Søg efter station med venstre-/højrepil.
Gem den ønskede station ved at holde
en af talknapperne 0–9 på FM1 eller FM2
nede, indtil displayet bekræfter lagringen.
Der kan gemmes i alt 20 stationer.
5 Tryk i ca. 2 sekunder for at gemme de 10
stationer med stærkest signal automatisk.
Displayet viser Lagrer automatisk under
søgning. Vælg den gemte station med 0–9.
A
AUX-indgang til f.eks. MP3-afspilleren (hvis lyd bliver
bedst med lydstyrken stillet på medium).
B
Kun cd-skifter.
ELBETJENT BAGKLAP*
Åbning
– Hold knappen til bagklappen på belysningspanelet/fjernbetjeningen inde, indtil klappen
begynder at åbne.
– Eller tryk let på klappens gummibelagte trykplade under det udvendige håndtag og løft.
Lukning
– Tryk på bagklappens lukningsknap eller luk
manuelt.
ELEKTRONISK KLIMAANLÆG – ECC*
AUTOMATISK REGULERING
I AUTO-indstilling tager ECC-systemet sig automatisk af alle funktioner og forenkler således
kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.
1 Drej for individuel temperatur i venstre/
højre del af kabinen. Displayet viser den
valgte temperatur.
6 Tryk for automatisk regulering af den
MANUEL REGULERING
2 Ventilation venstre/højre sæde.
3 Drej for at ændre blæserhastighed.
4 Elopvarmning af venstre/højre sæde.
5 Luftfordeling
7 Luftkvalitetssystem fra/AUT/Recirkulation.
8 Max defroster. Retter al luften mod for-
valgte temperatur og øvrige funktioner.
ruden og sideruderne med maksimal
luftstrøm.
9 Elopvarmet bagrude og sidespejle. Sluk,
når opvarmningen er klar.
10 AC – Aircondition til/fra. Køler kabinen og
afdugger ruderne.
OPBEVARINGSRUM, 12 V-KONTAKT OG AUX/USB*
12 V-kontakterne i kabinen fungerer i nøgleposition I eller II. 12 V-kontakten* i bagagerummet
er altid aktiv.
Med AUX/USB*-kontakten kan bilens lydanlæg
f.eks. afspille musik fra en mp3-afspiller.
VIGTIGT
Når motoren ikke er i gang, kan brug af
12 V-kontakten i bagagerummet aflade startbatteriet.
INFORMATIONSCENTER OG TRIPTÆLLERE
1 Lavt brændstofniveau. Ved tændt symbol
fyldes brændstof på snarest.
2 T1 og T2 – uafhængige triptællere, som
7
altid er aktive.
8
3 Brændstofmåler. Symbolets pil viser, hvilken side tankdækslet sidder på.
4 Informationscenterets display. Vælg funktion med (8).
5 Ur. Juster med (6).
6 Drej til slutposition og hold for at stille uret
9
OBS
Displayteksten ---- km til tom tank er en
beregning af, hvor langt der kan køres, baseret på tidligere kørselsforhold.
Et kort tryk skifter mellem T1 og T2. Et
langt tryk nulstiller den aktuelle måler.
7 Tryk for at vise/slukke meddelelse.
8 Drej for at se informationscenterets punkter.
9 Et kort tryk nulstiller informationscenterets
aktuelle funktion..
Et langt tryk nulstiller alle informationscenterets funktioner.
INDSTILLE RATTET
REDUCERET ALARMNIVEAU
For at undgå, at alarmen aktiveres, hvis f.eks.
en hund efterlades i en låst bil, eller hvis bilen
parkeres på en bilfærge, ved togtransport og
lign., skal bevægelsessensoren midlertidigt
slås fra.
Se afsnittet Alarm i instruktionsbogen.
ADVARSEL
Indstil rattet, inden kørslen påbegyndes
– aldrig under kørsel.
LYSPANEL
Display- og instrumentbelysning.
Tågelygter
Tågelys bag (kun i førersiden).
Automatisk nærlys. Fjernlysblink fungerer, men ikke fast fjernlys.
Parkeringslys
Nærlys. Slukkes, når motoren slås fra.
Fjernlys kan aktiveres.
Åbner dækslet til tankdækslet.
Manuel lyshøjderegulering (automatisk
for Xenon-lys*).
A
Fjernlysblink
B
Skift mellem fjern-/nærlys og ankomstlys.
Oplåsning af bagklap.
FØRERSTØTTESYSTEM
BLUETOOTH*
For at hjælpe føreren med f.eks. at bremse i
tide, holde sikker afstand til andre køretøjer
eller have en god placering på vejbanen kan
bilen være udstyret med en række systemer:
oĺ Adaptiv fartpilot*
oĺ Afstandskontrol*
oĺ Kollisionsadvarsel med automatisk bremse*
oĺ Driver Alert System*.
1. Gør mobiltelefonen søgbar/synlig.
2. Hold lydanlæggets PHONE-knap inde.
3. Vælg Tilslut telefon på lydanlæggets
display.
4. Vælg den telefon, som skal tilsluttes.
5. Indtast tallene, som vises på lydanlæggets
display, via mobiltelefonens tastatur
FORRUDEVISKERE OG REGNSENSOR*
F
A
0
3
B
E
1
2
C
A
Enkelt slag
0
Slået fra
B
Intervalvisker, se også (2).
C
Normal hastighed.
D
Høj hastighed.
E
Sprinklere forrude og forlygter.
F
Sprinkler bagrude.
D
1 Regnsensor til/fra, med armen i position 0.
2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
3 Visker bagrude – interval/normal.
Lyser, når regnsensoren er aktiveret.
Tilkoble
– Tryk på knappen. Advarselslampen blinker,
indtil parkeringsbremsen er fuldt trukket
- derefter lyser den uafbrudt.
Frakoble
1. Nøgleposition 0 eller I.
2. Tryk bremsepedalen ned og træk let i knappen.
Frakoble automatisk
– Kør af sted. (For biler med automatgearkasse kræves, at føreren har sikkerhedsselen på.)
INDSTILLING AF FORSÆDE
1
2
3
4
Lændestøtte
Ryglænets hældning.
Hævning/sænkning af stolen.
Hævning/sænkning af sædehyndens
forkant.
5 Fremad/bagud.
6 Nedfoldning af passagerstolens ryglæn.
EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST
PLEJE AF BILEN
Nødbremseforstærkningen hjælper med at øge
bremsekraften og dermed forkorte bremsestrækningen. EBA aktiveres, når føreren
bremser hastigt. Når EBA aktiveres, synker
bremsepedalen lidt længere ned end normalt.
Håndvask er mere skånsom for lakken end
vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når
den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens
første måneder.
– Tryk (hold) bremsepedalen nede, så længe
det er nødvendigt - bremsningen ophører
fuldstændigt, hvis pedalen slippes.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at
smuds og grus kan ridse lakken.
TP 11989 (Danish). AT 1020. Printed in Sweden, Göteborg 2010. Copyright © 2000-2010 Volvo Car Corporation.
PARKERINGSBREMSE
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising