Volvo | V70 | Quick Guide | Volvo V70 2012 Quick Guide

Volvo V70 2012 Quick Guide
VOLVO V70 & XC70
QUICK GUIDE
WEB EDITION
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Se denne Quick-Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle af de
mest almindelige funktioner.
Alle advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i
instruktionsbogen - denne folder indeholder kun et lille udvalg.
Instruktionsbogen indeholder desuden de nyeste og mest aktuelle
oplysninger.
Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).
På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om din bil.
FJERNBETJENING MED PCC* – PERSONAL CAR COMMUNICATOR
Låser døre og bagklap, og aktiverer
alarmen*.
Låser døreA og bagklap op og deaktiverer
alarmen.
Låser bagklappen – den åbnes ikkeB.
Ankomstlys. Tænder lamper i sidespejle*,
blinklys og parkeringslys, ved nummerplade, kabineloft og gulv.
Panikfunktion. Holdes inde i ca. 3
sekunder i en nødsituation for at udløse
alarmen.
Information om bilen kan fås inden for en
rækkevidde på 100 m.
– Tryk på knappen og vent 7 sekunder.
PCC*
1 Grønt lys: Bilen er låst.
2 Gult lys: Bilen er ulåst.
3 Rødt lys: Alarmen har været udløst.
4 Blinkende, skiftende rødt lys: Alarmen
udløst for mindre end 5 minutter siden.
Tryk på knappen uden for rækkevidde
viser den senest gemte status fra hukommelsen.
A
B
Der låses automatisk igen, hvis ingen dør/bagklappen åbnes inden for 2 minutter efter oplåsning.
Elbetjent bagklap* åbnes.
STARTE MOTOREN
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, og tryk
den ind til endepositionen.
2. Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
KOLDSTART
3. Tryk kort på START STOP
ENGINE-knappen for at starte
motoren.
OBS
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset
udetemperaturen. Kort tids højere tomgang er
en del af Volvos effektive udstødnings-rensesystem.
Ved koldstart har dieselmotorer en lidt forsinket start, fordi forbrændingskamrene skal
forvarmes.
SLUK FOR MOTOREN OG TAG FJERNBETJENINGEN UD
1. Tryk kort på knappen
– motoren standser.
2. Træk fjernbetjeningen
ud af tændingslåsen.
BLIS – BLIND SPOT INFORMATION
SYSTEM*
Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods for
at der ikke er noget køretøj i den blinde vinkel,
kan årsagen være f.eks. refleks fra våd vejbane
eller lavtstående sol i kameraet.
Ved direkte fejl på systemet viser displayet
teksten Blindvinkelsyst. Service påkrævet.
NØGLEPOSITIONER
For at komme til følgende nøglepositioner uden at starte motoren: Tryk ikke bremse-/koblingspedalen ned.
0 Lås bilen op.
I Med fjernbetjeningen helt indsat i tændingslåsen: Tryk kort på START/STOP ENGINE.
II Med fjernbetjeningen helt indsat i tændingslåsen: Tryk på START/STOP ENGINE i ca. 2 sekunder.
Nøgleposition II bruger meget strøm fra startbatteriet, og bør derfor undgås!
Se også tabellen i afsnittet "Nøglepositioner" i bilens almene instruktionsbog for oplysninger om,
hvilke funktioner/systemer der kan bruges ved forskellige nøglepositioner med motoren slukket.
For at vende tilbage til nøgleposition 0 fra position II og I: Tryk kort på START/STOP ENGINE.
KEYLESS* NØGLESYSTEM
LÅSE OP OG DEAKTIVERE ALARM
– Grib et dørhåndtag og åbn døren på den
sædvanlige måde (handske kan forhindre
funktionen), eller tryk let på den største af
bagklappens to gummibelagte knapper.
STARTE MOTOREN
– Tryk bremse-/koblingspedalen ned, og tryk
kort på START/STOP ENGINE-knappen.
SLUKKE MOTOREN
Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen hele
tiden.
– Tryk kort på START/STOP ENGINE-knappen.
LÅSE BILEN OG AKTIVERE ALARM
Se instruktionsbogens afsnit "Lås og alarm" for
mere information.
– Rør ved et af de eksterne dørhåndtags bageste del (se illustrationen), eller tryk let på den
mindste af bagklappens to gummibelagte
knapper.
FORRUDEVISKERE OG REGNSENSOR*
1 Regnsensor til/fra, med armen i position 0.
2 Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.
3 Visker bagrude – interval/normal.
A
Enkelt slag
0
Slået fra
B
Intervalvisker, se også (2).
C
Normal hastighed.
D
Høj hastighed.
E
Sprinklere forrude og forlygter.
F
Bagrudesprinkler.
Lyser, når regnsensoren er aktiveret.
LYDANLÆG
1 Drej for at justere lydstyrken.
2 Langt tryk for TIL/FRA. Kort tryk for lyd
fra/til
3 Tryk for at vælge AM, FM1, FM2, DAB1*,
DAB2*.
Tryk
for at vælge Disc, USB*, iPod®*,
4
AUXA, Bluetooth*, Tv*.
RADIO
6 Drej for at vælge station.
7 Søg efter stationer med venstre/højre pil.
Tryk langt for at gå frem og tilbage mellem
stationer med stærkt sigenal. Tryk kort
for at gå frem og tilbage mellem gemte
stationer. Gem en station ved at holde inde
på en af talknapperne 0–9, indtil displayet
bekræfter lagringen.
8 Tryk for at vælge lydbillede, f.eks. Bas,
Diskant eller Surround* – Drej VOL (1) for
at justere.
A
AUX-indgang til f.eks. MP3-afspilleren (hvis lyd bliver
bedst med lydstyrken stillet på medium). AUX-lydkildens lydstyrke justeres med TUNE (6).
B
Varemærket iPod® tilhører Apple Computer Inc.
CD-/DVD*-afspiller
5 Et tryk skubber disken ud.
6 Drej for at skifte cd-spor fra sangliste.
7 Skift cd-spor med venstre/højre pil, spol
med et langt tryk.
Fingerhjul* på rattet: rulle gennem menuerne.
Et tryk på fingerhjulet bekræfter et valg (OK) i
menusystemet.
En iPod®B eller mp3-afspiller kan tilsluttes til
lydanlægget via midterkonsollens AUX- eller
USB-stik. En iPod® tilsluttet til USB-stikket bliver
også opladet.
RADIOSYSTEM DAB*
Det digitale sendesystem Digital Audio Broadcasting giver High-Quality radio og endnu flere
kanaler.
ELEKTRONISK KLIMAANLÆG – ECC*
MANUEL REGULERING
2 Elopvarmning af venstre/højre sæde.
3 Max-defroster. Retter al luften mod forruden
og sideruderne med maksimal luftstrøm.
4 Drej for at ændre blæserhastighed.
5 Luftfordeling.
AUTOMATISK REGULERING
I AUTO-indstilling tager ECC-systemet sig automatisk af alle funktioner og forenkler således
kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.
6 El-opvarmet bagrude og sidespejle Til/Fra.
7 Recirkulering.
9 AC – Aircondition til/fra. Køler kabinen og
afdugger ruderne.
1 Drej for individuel temperatur i venstre/højre
del af kabinen. Displayet viser den valgte
temperatur.
8 Tryk for automatisk regulering af den valgte
temperatur og øvrige funktioner.
OPBEVARINGSRUM, 12 V-KONTAKT OG AUX/USB*
12 V-kontakterne i kabinen fungerer i nøgleposition 0 eller I. 12 V-kontakten* i bagagerummet
er altid aktiv.
Med AUX/USB*-kontakten kan bilens lydanlæg
f.eks. afspille musik fra en mp3-afspiller.
VIGTIGT
Når motoren ikke er i gang, kan brug af
12 V-kontakten i bagagerummet aflade
startbatteriet.
ECO DRIVe*
Funktionen DRIVe aktiverer et
program, som hjælper føreren med
at reducere brændstofforbrug og
emissioner.
Med Start/Stop kan man få motoren til standse/
starte automatiske ved stillestående trafik.
DRIVe kan slås fra. Tændt knaplys angiver, at
funktionen er aktiv.
INFORMATIONSCENTER OG TRIPTÆLLERE
1 Lavt brændstofniveau. Ved tændt symbol
2
3
4
5
6
7
8
9
fyldes brændstof på snarest.
T1 og T2 – uafhængige triptællere, som
altid er aktive.
Brændstofmåler. Symbolets pil viser, hvilken side tankdækslet sidder på.
Informationscenterets display. Vælg funktion med (8).
Ur. Justeres i menusystemet MY CAR eller
med (6).
Et kort tryk skifter mellem T1 og T2. Et
langt tryk nulstiller den aktuelle måler.
Stille uret: Drej til endepositionen, og drej
derefter forbi endepositionen med et "klik".
Tryk for at vise/slukke meddelelse.
Drej for at se informationscenterets punkter.
Et kort tryk nulstiller informationscenterets
aktuelle funktion.
Et langt tryk nulstiller alle informationscenterets funktioner.
INDSTILLE RATTET
OBS
Displayteksten _ _ _ km till tom tank er en
beregning af, hvor langt der kan køres, baseret på tidligere kørselsforhold.
BLUETOOTH*
1. Gør mobiltelefonen søgbar/synlig.
2. Hold lydanlæggets TEL-knap inde.
3. Vælg Tilslut telefon på lydanlæggets
display.
4. Vælg den telefon, som skal tilsluttes.
ADVARSEL
Indstil rattet, inden kørslen på begyndes
– aldrig under kørsel.
1. Frigør låsningen.
2. Juster.
5. Indtast tallene, som vises på lydanlæggets
display, via mobiltelefonens tastatur
FØRERSTØTTESYSTEM
City Safety™ er et hjælpemiddel til føreren.
Det kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed på trafikken eller ansvaret for at føre
bilen på en sikker måde.
Pedestrian detection (registrering af fodgængere foran bilen) giver ingen advarsel eller
opbremsning, når bilens hastighed er over 80
km/t, og fungerer ikke i mørke og tunneler.
City Safety™ og KOLLISIONSADVARSEL
med automatiskbremsning OG Pedestrian
detection*
Disse funktioner hjælper føreren med at undgå
en kollision i situationer, hvor ændringer i forankørende trafik kombineret med uopmærksomhed kan medføre et uheld.
Funktionen er aktiv ved hastigheder på under
30 km/t og hjælper føreren ved at overvåge forankørende trafik med en lasersensor monteret i
forrudens øvre del.
City Safety™ kan hjælpe med at undgå en
kollision, hvis hastighedsforskellen mellem ens
egen bil og den forankørende bil er mindre end
15 km/t.
Hvis hastighedsforskellen er større, kan en kollision ikke undgås, men hastigheden i kollisionsøjeblikket mindskes. City Safety™ er konstrueret
til at aktiveres så sent som muligt for at undgå
unødig indgriben.
Funktionen kan ikke registrere en fodgænger,
som:
oĺ er delvis skjult
oĺ er lavere end 80 cm
oĺ bærer tøj, der dækker kroppens konturer.
Andre førerstøttesystemer
For at hjælpe føreren med f.eks. at bremse i tide,
holde sikker afstand til andre køretøjer, gøre
opmærksom på køretøjer, som bevæger sig i
samme retning som ens egen bil, i den såkaldte
blinde vinkel, eller have en god placering på
vejbanen, kan bilen være udstyret med flere
systemer:
oĺ Adaptiv fartpilot (manuel)*
oĺ Adaptiv fartpilot med Queue Assist (automatisk)*
oĺ Afstandskontrol*
oĺ BLIS (Blind Spot Information System)*
oĺ Driver Alert Control*
oĺ Lane Departure Warning*.
Se instruktionsbogens afsnit "Komfort og køreglæde" for mere information om disse funktioner
og deres begrænsninger.
ADVARSEL
Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres
korrekt og med sikkerhedsafstand afpasset
efter hastigheden.
EBA – EMERGENCY BRAKE ASSIST
PLEJE AF BILEN
Nødbremseforstærkningen hjælper med at øge
bremsekraften og dermed forkorte bremsestrækningen. EBA aktiveres, når føreren
bremser hastigt. Når EBA aktiveres, synker
bremsepedalen lidt længere ned end normalt.
Håndvask er mere skånsom for lakken end
vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når
den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens
første måneder.
– Tryk (hold) bremsepedalen nede, så længe
det er nødvendigt - bremsningen ophører
fuldstændigt, hvis pedalen slippes.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at
smuds og grus kan ridse lakken.
LYSPANEL
A
Fjernlysblink
B
Skift mellem fjern-/nærlys og ankomstlys
INDSTILLING AF FORSÆDE
Tågeforlygter
Tågebaglys, lyser kun på førersiden
Automatisk nærlys. Fjernlysblink fungerer, men ikke fast fjernlys
Parkeringslys
Nærlys. Slukkes, når motoren slås fra.
Fjernlys kan aktiveres
Åbner dækslet til tankdækslet
1 Lændestøtte
2 Ryglænets hældning.
3 Hævning/sænkning af stolen.
4 Hævning/sænkning af sædehyndens
forkant.
5 Fremad/bagud.
6 Nedfoldning af passagerstolens ryglæn.
Manuel lyshøjderegulering (automatisk
for Xenon-lys*)
Oplåsning af bagklap
PARKERINGSBREMSE
Tilkoble
- Tryk på knappen. Advarselslampen blinker,
indtil parkeringsbremsen er fuldt trukket - derefter lyser den uafbrudt.
Frakoble
1. Nøgleposition 0 eller I.
2. Tryk bremsepedalen ned og træk let i knappen.
Frakoble automatisk
- Kør af sted. (For biler med automatgearkasse
kræves, at føreren har sikkerhedsselen på).
TP 14434 (Danish). AT 1146. Printed in Sweden, Göteborg 2011. Copyright © 2000-2012 Volvo Car Corporation.
Display- og instrumentbelysning
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising