Volvo | V70 | Instruktionsvejledning | Volvo V70 2007 Instruktionsvejledning

Volvo V70 2007 Instruktionsvejledning
Kære Volvo-ejer
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo
er en af verdens sikreste personbiler og er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne
instruktionsbog.
Tak fordi du valgte Volvo!
1
Indledning
Instruktionsbogen
Et god måde at lære sin nye bil at kende på
er at læse instruktionsbogen, helst inden den
første køretur. Derved får man mulighed for at
gøre sig bekendt med nye funktioner, får råd
om, hvordan bilen bør håndteres i forskellige
situationer, og lærer at udnytte alle bilens
finesser på bedste måde. Vi henleder
opmærksomheden på sikkerhedsanvisningerne i bogen:
ADVARSEL!
Tekst under overskriften Advarsel! gør
opmærksom på, at der er risiko for, at der
kan ske personskader, medmindre anvisningerne følges.
Vigtigt!
Tekst under overskriften Vigtigt! gør
opmærksom på en risiko for, at bilen kan
tage skade, medmindre anvisningerne
følges.
Udstyret der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke på alle modeller. Ud over
standardudstyret beskrives også fabriksmonteret ekstraudstyr og andet tilbehør.
2
OBS! Volvos biler er forskelligt udstyrede på
grund af tilpasninger til forskellige markeders
behov og nationale/lokale love og bestemmelser.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret
til at foretage ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Volvo og miljøet
Volvo Car Corporations
miljøfilosofi
mation). Deraf fremgår det, hvordan bilens
livscyklus påvirker miljøet.
Miljøhensyn, sikkerhed og kvalitet er de tre
kerneværdier, der er vejledende for alle Volvo
Car Corporations aktiviteter. Vi er også
overbevist om, at vore kunder deler vores
omtanke for miljøet.
Brændstofforbrug
En Volvo opfylder strenge internationale
miljøkrav og er desuden fremstillet på en af
verdens mest ressourceeffektive og reneste
fabrikker. Volvo Car Corporation har et
globalt certifikat iht. miljøstandarden
ISO 14001. Denne standard støtter arbejdet
på miljøområdet.
Samtlige Volvo-modeller har miljøvaredeklarationen EPI (Environmental Product Infor-
Du kan læse mere herom på
www.volvocars.com/EPI.
Volvo-bilerne har et konkurrencedygtigt
brændstofforbrug i deres respektive klasser.
Jo lavere brændstofforbruget er, des lavere er
udslippet af drivhusgassen kuldioxid.
Føreren har mulighed for at påvirke brændstofforbruget. For flere oplysninger læs under
overskriften Tag hensyn til miljøet på
side 4.
Effektiv udstødningsrensning
Din Volvo er fremstillet efter konceptet
Ren indefra og ud, – et koncept som giver et
rent kabinemiljø samt højeffektiv udstødningsrensning. I mange tilfælde ligger
udstødningsudslippet langt under de
gældende normer.
Dertil kommer en særlig kølerbelægning,
PremAir®1, som kan omdanne skadelig
troposfærisk ozon til ren ilt, når ozonet
passerer gennem køleren. Jo større luftens
ozonindhold er, des mere ozon omdannes.
1.
Ekstraudstyr
PremAir ® er et registreret
varemærke for Engelhard Corporation.
3
Volvo og miljøet
Ren luft i kabinen
Et kabinefilter forhindrer, at støv og pollen
kommer ind i kabinen via luftindtaget.
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS1
(Interior Air Quality System), sikrer, at den
indkommende luft er renere end luften
udenfor i trafikmiljøet.
Systemet består af en elektronisk sensor og
et kulfilter. Den indstrømmende luft
overvåges kontinuerligt, og hvis indholdet af
visse sundhedsskadelige gasser, f.eks.
kulilte, bliver for højt, lukkes luftindtaget. En
sådan situation kan opstå i f.eks. tæt trafik,
køer eller tunneller.
Kulfiltret bevirker, at indstrømning af
kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter
forhindres.
Standard for tekstiler
Interiøret i en Volvo er således udformet, at
det er behageligt, selv for dem der lider af
kontaktallergi eller astma. Alle vore indtræk
og tekstiler er afprøvede med hensyn til visse
sundhedsskadelige og allergifremkaldende
stoffer og emissioner. Dette betyder, at alle
tekstilerne opfylder kravene i den økologiske
1.
4
Ekstraudstyr
standard Öko-Tex 1002, et stort fremskridt
hen imod et sundere kabinemiljø.
Öko-Tex-certificeringen omfatter for
eksempel sikkerhedsseler, måtter, tekstiler
og stoffer. Læderet i indtrækket er kromfrit
garvet med naturlige vækststoffer og opfylder
certificeringskravene.
Volvos værksteder og miljøet
Ved regelmæssig vedligeholdelse skaber du
forudsætningerne for en lang levetid for bilen
med lavt brændstofforbrug, hvilket bidrager til
et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver
betroet at reparere og vedligeholde bilen,
bliver den en del af vores system. Vi stiller
krav til, hvordan vores værkstedslokaler skal
udformes for at hindre spild og udslip til
miljøet. Personalet på Volvos værksteder har
den viden og værktøjer, som er nødvendige
for omsorg for miljøet.
2.
Mere information på
www.oekotex.com
Tag hensyn til miljøet
Du kan let selv bidrage til at skåne miljøet ved
f.eks. at køre økonomisk, købe miljømærkede
bilplejeprodukter og ved at sørge for service
og vedligeholdelse af bilen efter vejledningen
i instruktionsbogen.
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet:
• Reducér brændstofforbruget ved at
vælge ECO-dæktryk (se side 155).
• Taglast og skiboks giver
større luftmodstand og
væsentligt højere
brændstofforbrug. De
bør afmonteres
umiddelbart efter brug.
• Tøm bilen for unødvendige ting - jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
• Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker
udslippet.
• Kør jævnt, og undgå kraftige opbremsninger.
• Kør i det højest mulige
gear - lavere omdrejningshastighed giver
lavere brændstofforbrug.
Volvo og miljøet
• Let på speederen ned ad bakke.
• Brug motorbremsning ved opbremsning.
• Undgå tomgangskørsel. Tag hensyn til
lokale bestemmelser. Stands motoren,
når der er længere tids ophold i trafikken.
• Håndtér miljøfarligt
affald, f.eks. batterier og
olie, på en miljøvenlig
måde. Hvis du er i tvivl
om, hvordan denne type
affald skal deponeres,
bør du rådføre dig med et autoriseret
Volvo-værksted.
• Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget sænkes, uden at hverken køretiden
forlænges eller køreglæden mindskes. Du
skåner bilen, sparer penge og mindsker
ressourceforbruget.
5
6
Indhold
Sikkerhed
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Klima
Interiør
Låse og alarm
Start og kørsel
Hjul og dæk
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse og service
Audio (ekstraudstyr)
Telefon (ekstraudstyr)
Tekniske data
9
33
67
79
101
113
151
163
169
197
219
233
7
8
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
AIRBAG-systemet
Airbags (SRS)
Til- og frakobling af airbag (SRS)
Side-airbags (SIPS-bag)
Beskyttelsesgardin (IC)
WHIPS
Hvornår udløses systemet
Børnesikkerhed
10
12
13
16
18
20
21
23
24
9
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Strækning af hoftesele. Selen skal sidde lavt.
Brug altid sikkerhedsselen
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontroller
derfor, at alle passagerer har spændt deres
sikkerhedssele.
Sådan spændes sikkerhedsselen:
– Træk langsomt selen ud, og spænd den
ved at skubbe låsetungen ned i låsen. Et
kraftigt "klik" angiver, at selen er låst.
Aftagning af sikkerhedsselen:
– Tryk på den røde knap i låsen, og lad
derefter rullen trække selen ind. Hvis den
ikke rulles helt ind, skubbes den ind med
håndkraft, så den ikke hænger løst.
Selen låses fast og kan ikke trækkes ud:
• Hvis den trækkes for hurtigt ud
• Ved bremsning og acceleration
• Hvis bilen hælder kraftigt.
For at selen skal give maksimal beskyttelse,
er det vigtigt, at den er korrekt placeret mod
kroppen. Hæld ikke ryglænet for langt bagud.
Selen er beregnet til at yde maksimal beskyttelse ved normal siddestilling.
Husk:
• Brug ikke klemmer eller andet, der kan
forhindre selen i at ligge helt til.
• Selen må ikke være snoet eller vredet.
• Hofteselen skal sidde lavt (ikke over
maven).
• Stræk hofteselen over hoften ved at
trække i diagonalselen, som vist på
illustrationen.
ADVARSEL!
Hver sele er kun beregnet til én person.
10
ADVARSEL!
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller
anvendes forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved et
eventuelt sammenstød.
ADVARSEL!
Man må aldrig selv foretage ændringer
eller reparation af selen. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
Hvis selen har været udsat for kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en
kollision, skal hele selen udskiftes. lås. En
del af selens beskyttende egenskaber kan
være gået tabt, selvom den tilsyneladende
ikke er beskadiget. Selen skal også
udskiftes, hvis den er slidt eller beskadiget. Den nye sele skal være typegodkendt og beregnet til den samme plads
som den gamle sele.
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
OBS! Advarslen om glemt sikkerhedssele er
beregnet til voksne passagerer på forsædet.
Hvis der er placeret en selemonteret
barnestol på forsædet, gives der ingen
selepåmindelse.
Sikkerhedssele og graviditet
Påmindelse om sikkerhedssele
I kombinationsinstrumentet og i bakspejlets
overkant lyser et seleadvarselssymbol, så
længe føreren eller forsædepassageren ikke
har taget sin sikkerhedssele på. Denne
påmindelse slukkes efter 6 sekunder, hvis
hastigheden er under 10 km/t. Hvis føreren
eller forsædepassageren ikke har taget
sikkerhedsselen på, tændes påmindelsen
igen, når hastigheden kommer op over
10 km/t, og slukkes, hvis hastigheden falder
til under 5 km/t.
Under graviditet skal sikkerhedsselen altid
bruges, og det er meget vigtigt, at den
bruges på rette måde. Den skal ligge tæt an
mod skulderen, idet den diagonale del af
selen skal ligge mellem brysterne og mod
siden af maven. Hofteremmen skal ligge fladt
mod siden af låret og så lavt under maven
som muligt - den må aldrig glide op. Selen
skal ligge så tæt an mod kroppen som muligt,
uden unødig slaphed. Kontrollér også, at den
ikke er snoet.
Som graviditeten skrider frem, skal en gravid
fører indstille sædet og rattet således, at man
har fuld kontrol med bilen (hvilket indebærer,
at man skal let skal kunne nå rattet og
pedalerne). Der skal stræbes efter størst
mulig afstand mellem maven og rattet.
Sikkerhedssele og graviditet
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strammer selen om kroppen i tilfælde af et
tilstrækkelig kraftigt sammenstød. Selen
fastholder dermed personen mere effektivt.
Hvis man tager selen af, aktiveres funktionen
igen, hvis hastigheden er over 10 km/t.
11
Sikkerhed
AIRBAG-systemet
Sammen med advarselssymbolet vises, om nødvendigt, en
meddelelse i informationsdisplayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes
advarselstrekanten, og der
vises SRS-AIRBAG/
SERVICE SNAREST på informationsdisplayet. Kontakt
snarest et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL!
Advarselssymbol på kombinationsinstrumentet
Airbag-systemet1 overvåges kontinuerligt af
styreenheden, og i kombinationsinstrumentet
findes der en advarselslampe. Denne lampe
tændes, når tændingsnøglen drejes til
position I, II eller III. Lampen slukkes efter ca.
7 sekunder, hvis der ikke er nogen fejl i
airbagsystemet1.
1.
12
Inkluderer SRS og selestrammere,
SIPS og IC.
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet forbliver tændt, eller tændes
under kørslen, er det et tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet
kan angive en fejl i sele-, SRS-, SIPS- eller
IC-systemet. Kontakt snarest muligt et
autoriseret Volvo-værksted.
Sikkerhed
Airbags (SRS)
ADVARSEL!
For ikke at komme til skade, hvis
airbaggen udløses, skal passageren sidde
så oprejst som muligt, med fødderne på
gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal være spændt.
ADVARSEL!
Airbag (SRS) i førersiden
Som supplement til sikkerhedsselen er bilen
forsynet med en airbag, SRS (Supplemental
Restraint System), i rattet. Denne airbag er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket SRS AIRBAG.
ADVARSEL!
Airbag (SRS) i
passagersiden
Som supplement til sikkerhedsselen er bilen
forsynet med en airbag, SRS (Supplemental
Restraint System). Airbaggen i passagersiden1 ligger sammenfoldet i et rum over
handskerummet. Panelet er mærket SRS
AIRBAG.
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet1, må
man aldrig anbringe et barn i barnestol
eller på barnepude på forsædet.
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran
passagersædet. Personer der er mindre
end 140 cm, må aldrig sidde på passagerspladsen foran, når airbaggen (SRS)
er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges,
risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1. Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side16.
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller
anvendes forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved et
eventuelt sammenstød.
1.
Ikke alle biler har airbag (SRS) i
passagersiden. Den kan være
fravalgt, da bilen blev købt.
13
Sikkerhed
Airbags (SRS)
OBS! Airbaggene har en funktion, som
bevirker, at deres kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, bilen udsættes for.
SRS-systemet, venstrestyret bil.
SRS-systemet, højrestyret bil.
SRS-systemet
OBS! Sensorerne reagerer forskelligt, alt
efter kollisionsforløbet, samt om sikkerhedsselen på førersædet eller passagersædet
foran er i brug eller ej. Der kan derfor opstå
ulykkessituationer, hvor kun én (eller ingen) af
airbaggene udløses. SRS-systemet beregner
den kollisionskraft, som bilen udsættes for,
og tilpasses herefter, således at én eller flere
airbags udløses.
Systemet består af airbags og sensorer. Ved
en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer
sensorerne, og airbaggen/airbaggene pustes
op, samtidig med at de(n) bliver varm(e). For
at dæmpe stødet mod airbaggen tømmes
den igen, når den presses sammen. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen,
hvilket er helt normalt. Hele forløbet med
oppustning og tømning af airbaggen sker på
nogle få tiendedele af et sekund.
ADVARSEL!
Reparation må kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Indgreb i SRS-systemet kan give forkert
funktion og have alvorlige personskader til
følge.
14
Sikkerhed
Airbags (SRS)
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret hhv. højrestyret bil
ADVARSEL!
Foretag aldrig indgreb i SRS-delene i
rattet eller i panelet over handskerummet.
Der må ikke anbringes eller klæbes nogen
genstande eller tilbehør på eller i
nærheden af SRS AIRBAG-panelet over
handskerummet eller i det område, der
påvirkes af airbaggen.
15
Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
ADVARSEL!
Tilkoblet airbag (passagerpladsen):
Anbring aldrig et barn i en barnestol eller
på en barnepude på den forreste passagerplads, når airbaggen er tilkoblet. Dette
gælder også personer, der er mindre end
140 cm.
Indikering der viser, at passagerpladsens
airbag (SRS) er frakoblet.
Omskifter for PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch).
PACOS (ekstraudstyr)
Til- og frakobling
Omskifteren befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes. Kontrollér, at den
befinder sig i den ønskede position. Volvo
anbefaler, at startnøglen benyttes til at ændre
positionen. (Også andre genstande med en
nøglelignende udformning kan benyttes.)
Airbaggen (SRS) på passagerpladsen foran
kan frakobles med en omskifter. Dette er
f.eks. nødvendigt, hvis der skal sidde et barn
i en barnestol på denne plads.
Indikering
En tekstmeddelelse på bakspejlet indikerer,
at airbaggen (SRS) på passagerpladsen
foran er frakoblet.
ADVARSEL!
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS)
på passagerpladsen foran, men ikke har
PACOS, er airbaggen altid tilkoblet.
16
Frakoblet airbag (passagerpladsen):
Personer der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, når
airbaggen er frakoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
ADVARSEL!
Lad ingen passagerer sidde på passagersædet, hvis tekstmeddelelsen på loftspanelet indikerer, at airbaggen (SRS) er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbag-systemet vises i kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Henvend dig
snarest til et autoriseret Volvo-værksted.
SRS-omskifteren i ON-position.
SRS-omskifteren i OFF-position.
Omskifterens position
OFF = Airbaggen (SRS) er frakoblet. Med
omskifteren i denne stilling må et barn sidde
på den forreste passagerplads i en barnestol
eller på en barnepude, men derimod ikke
personer, der er højere end 140 cm.
ON = Airbaggen (SRS) er tilkoblet. Med
omskifteren i denne stilling må passagerer,
der er højere end 140 cm, sidde på den
forreste passagerplads, men ikke et barn i en
barnestol eller på en barnepude.
17
Sikkerhed
Side-airbags (SIPS-bag)
ADVARSEL!
Der må ikke anbringes genstande i
området mellem sædets yderside og
dørpanelet, da dette område kan påvirkes
af sideairbaggen.
ADVARSEL!
Brug kun Volvo-sædeovertræk eller
sædeovertræk, der er godkendt af Volvo.
Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
Sideairbaggenes placering.
Oppustet sideairbag
Barnestol og sideairbag
Side-airbags (SIPS-bag)
En stor del af kollisionskraften fordeles af
SIPS (Side Impact Protection System) til
vanger, stolper, gulv, tag og andre dele af
karosseriet. Sideairbaggene på forsæderne
beskytter brystkassen og udgør en vigtig del
af SIPS. Sideairbaggen befinder sig i
forsædets rygramme.
ADVARSEL!
Sideairbaggene er et supplement til SIPSsystemet. Brug altid sikkerhedsselen.
ADVARSEL!
Sideairbaggen har ingen negativ indvirkning
på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad
barnestol eller barnepude angår.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude
på forsædet, forudsat at bilen ikke har en
tilkoblet1 airbag i passagersiden.
Reparation må kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Indgreb i SIPS-systemet kan give forkert
funktion og have alvorlige personskader til
følge.
1.
18
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
side 16.
Sikkerhed
Side-airbags (SIPS-bag)
Førersiden
Passagersiden
SIPS-bag
SIPS-bag-systemet består af sideairbags og
sensorer. Ved en tilstrækkelig kraftig kollision
reagerer sensorerne, og sideairbaggen
pustes op. Airbaggen pustes op mellem den
kørende og dørpanelet og dæmper dermed
stødet i kollisionsøjeblikket, samtidig med at
airbaggen tømmes. Normalt pustes kun
sideairbaggen i kollisionssiden op.
19
Sikkerhed
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
Beskyttelsesgardinet IC (Inflatable Curtain)
er et supplement til SIPS. Det er monteret
langs begge sider af loftet og beskytter både
for- og bagsædepassagererne. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer sensorerne, og beskyttelsesgardinet pustes op.
Beskyttelsesgardinet hjælper til at beskytte
førerens og passagerernes hoveder mod at
slå mod bilens inderside ved en kollision.
20
ADVARSEL!
Der må aldrig hænges eller fastgøres
noget i håndtagene i loftet. Krogen er kun
beregnet til let overtøj - ikke til hårde
genstande, som f.eks. paraplyer.
Der må ikke fastskrues eller monteres
noget i loftet, dørstolperne eller sidepanelerne. I givet fald opnår man muligvis ikke
den tilsigtede beskyttelse. Kun originale
Volvo-dele, der er godkendt til anbringelse
disse steder, må anvendes.
ADVARSEL!
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under siderudernes overkant. I modsat
fald risikerer man, at beskyttelsesgardinet,
der er skjult i loftet, ikke yder nogen
beskyttelse.
ADVARSEL!
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
Sikkerhed
WHIPS
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte i forsæderne. Systemet aktiveres i
tilfælde af påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende
køretøjs egenskaber har indvirkning på
effekten.
ADVARSEL!
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes
forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen for føreren og forsædepassageren
ændres. På denne måde mindskes risikoen
for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL!
Man må aldrig selv foretage ændringer
eller reparation af sædet eller WHIPSsystemet. Kontakt et autoriseret Volvoværksted.
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
WHIPS-systemet har ingen negativ
indvirkning på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad barnestol eller barnepude
angår.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren
og forsædepassageren sidde midt på sædet
med så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten og hovedet.
WHIPS-systemet er et supplement til
sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
21
Sikkerhed
WHIPS
ADVARSEL!
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med
påkørsel bagfra, skal WHIPS -systemet
kontrolleres af et autoriseret Volvoværksted.
Dele af WHIPS -systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
sædet tilsyneladende er ubeskadiget.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for
at få kontrolleret systemet, selv efter
mindre påkørsler bagfra.
WHIPS-systemets funktion må
ikke hindres
ADVARSEL!
Undgå at placere kasselignende
genstande på en sådan måde, at de
klemmes fast mellem bagsædets
sædehynde og forsædets ryglæn.
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
22
ADVARSEL!
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så
det ikke har kontakt med det nedslåede
ryglæn.
Sikkerhed
Hvornår udløses systemet
System
Aktiveres
Selestrammere
Airbags (SRS)
Ved frontalkollision1.
Sideairbags SIPS
Ved sidekollision1.
Beskyttelsesgardin (IC)
Ved sidekollision1.
Ved påkørsel bagfra.
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved frontal- eller sidekollision.
1. Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt,
kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales
følgende fremgangsmåde:
• Få bilen bjerget til et autoriseret Volvoværksted. Kør ikke med udløste airbags.
• Lad et autoriseret Volvo-værksted tage
sig af udskiftning af dele i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid læge.
OBS! SRS, SIPS, IC og sikkerhedsselerne
aktiveres kun én gang ved en kollision.
ADVARSEL!
Airbag -systemets styreenhed befinder
sig i midterkonsollen. Hvis midterkonsollen er blevet gennemvædet med vand
eller en anden væske, skal batteriledningerne frakobles. Forsøg ikke at starte
bilen, da airbaggene i så fald kan udløses.
Få bilen bjerget til et autoriseret Volvoværksted.
ADVARSEL!
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være
beskadiget. Den røg og det støv, som
dannes ved udløsning af airbaggene, kan
ved intensiv eksponering forårsage hudog øjenirritationer/øjenskader. Hvis der
opstår gener, vaskes med koldt vand. Det
hurtige udløsningsforløb kan også, kombineret med airbaggens materiale, give
friktions- og brandskader på huden.
23
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid
være fastspændt i bilen. Lad aldrig børn
sidde på skødet af en passager.
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er
konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter
og befæstelsesanordninger har den rette
placering og tilstrækkelig styrke.
Det er tilladt at anbringe:
Børn skal sidde godt og sikkert
• en barnestol/barnepude på passagersædet foran, forudsat at der ikke er nogen
tilkoblet1 airbag i passagersiden.
• En bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
Airbag (SRS) og barnestol hører ikke
sammen!
Barnestol og airbag (SRS)
Barnets placering i bilen og det udstyr, der
skal bruges, skal vælges under hensyntagen
til barnets vægt og højde. For nærmere oplysninger se side 26.
Børn skal altid placeres på bagsædet, hvis
airbaggen (SRS) på passagerforsædet er
tilkoblet1. Barnet kan komme alvorligt til
skade, hvis airbaggen pustes op, når barnet
sidder i en barnestol på passagerforsædet.
OBS! Lovbestemmelser om placering af børn
i bilen varierer fra land til land. Undersøg,
hvilke regler der gælder.
ADVARSEL!
Passagerer der er mindre end 140 cm, må
kun sidde på forsædet, når passagerpladsens airbag er frakoblet.
1.
24
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
side 16.
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Placering af airbag-mærkat i døråbningen i
passagersiden.
Mærkat på instrumentpanelets gavl.
Mærkat på instrumentpanelets gavl (kun
Australien).
ADVARSEL!
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.1
Hvis denne opfordring ikke følges, kan
barnet komme i livsfare.
1. Vedr. til- og frakobling af airbag (SRS), se
side 16.
25
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Placering af børn i bilen
Vægt/alder
<10 kg
(0–9
måneder)
9–18 kg
(9–36
måneder)
26
Forsæde
Bagsædets yderplads
Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03160
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med Isofix-beslag.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03162
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele og fastgørelsessele.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03161
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med Isofix-beslag.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03163
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele og fastgørelsessele.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele og støtteben.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03160
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med Isofix-beslag og støtteben.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03162
• Bagudvendt barnestol, fastgøres med
sikkerhedssele, støtteben og fastgøringsbånd.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
Alternativ:
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med sikkerhedssele og støtteben.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03161
• Bagudvendt barnestol, fastspændes
med Isofix-beslag og støtteben.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03163
• Bagudvendt barnestol, fastgøres med
sikkerhedssele, støtteben og fastgøringsbånd.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
Bagsædets midterplads
Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
Bagudvendt barnestol, fastgøres
med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03135
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt/alder
15–36 kg
(3–12 år)
Forsæde
Selepude med eller uden ryglæn.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03139
Bagsædets yderplads
Alternativ:
• Selepude med eller uden ryglæn.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03139
Bagsædets midterplads
Selepude med eller uden ryglæn.
L1: Typegodkendelse nr. E5 03139
• Integreret selepude2.
B3: Typegodkendelse nr. E5 03159
1. L: Egner sig til separat barnestol iht. liste i den nævnte typegodkendelse. Barnestolene kan være af typen køretøjsspecifik, begrænset, halvuniversel eller
universel.
2. Ekstraudstyr
3. B: Indbygget og godkendt til denne aldersgruppe.
27
Sikkerhed
Børnesikkerhed
ADVARSEL!
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen foran,
hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet1.
Medmindre ovenstående nøje følges,
risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1. Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 16.
Indbyggede selepuder (ekstraudstyr)
Volvos indbyggede selepuder til yderpladserne på bagsædet er specielt udformet til at
yde børn god sikkerhed.
Kombineret med normale sikkerhedsseler er
selepuderne godkendt til børn, der vejer
mellem 15 og 36 kg.
28
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Kontrollér at:
• selepuden er fastlåst
• sikkerhedsselen er i kontakt med barnets
krop, at den ikke er slap eller snoet, og at
selen ligger lige over skulderpartiet.
• hofteselen sidder lavt over bækkenet for
at give den bedste beskyttelse.
• selen ikke er i kontakt med barnets hals
eller sidder under skulderen.
• Justér nakkestøttens position i forhold til
barnets hoved.
ADVARSEL!
Opslåning af selepude
– Træk i håndtaget, så selepuden løftes (1).
– Tag fat i puden med begge hænder, og
før den bagud (2).
– Tryk, indtil den fastlåses (3).
ADVARSEL!
Selepuden skal være fastlåst, inden
barnet anbringes på den.
Reparation og udskiftning bør kun
foretages af et autoriseret Volvoværksted, og man bør ikke selv foretage
ændringer eller tilføjelser.
Hvis en indbygget selepude har været
udsat for kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision, skal hele
selepuden udskiftes. En del af selepudens
beskyttende egenskaber kan være gået
tabt, selvom den tilsyneladende ikke er
beskadiget. Puden skal også udskiftes,
hvis den er meget slidt.
Nedslåning af selepude
– Træk i håndtaget (1).
– Før sædet nedad, og tryk, indtil det
fastlåses (2).
OBS! Husk at slå selepuden ned først, hvis
sædets ryglæn skal slås frem.
29
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Montering af barnestol
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter,
som er beregnet til og testet af Volvo.
ADVARSEL!
Barnepuder/barnestole med stålbøjler
eller anden konstruktion, som kan ligge
imod selelåsens åbningsknap, må ikke
bruges, da de utilsigtet kan forårsage
åbning af selelåsen.
Lad ikke barnestolens overdel hvile mod
forruden.
Ved brug af andre produkter på markedet er
det vigtigt, at man læser den monteringsanvisning, der følger med produktet.
• Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til stolens længdejusteringsstang, fjedre eller skinner og bøjler under
sædet. Skarpe kanter kan beskadige
fastgøringsbåndene.
• Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både for biler
uden airbag på passagerpladsen, og hvis
airbaggen er frakoblet.
30
ADVARSEL!
Anbring aldrig barnestolen på forsædet,
hvis bilen har en tilkoblet1 airbag på
passagerpladsen. Hvis der opstår
problemer med montering af børnesikkerhedsprodukter, bør man indhente
nærmere vejledning hos producenten.
1. Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af s. 17.
ISOFIX monteringssystem til
barnestole (ekstraudstyr)
Bagsædets yderpladser er forberedt for
barnestols-monteringssystemet ISOFIX.
Kontakt en Volvo-forhandler for yderligere
oplysninger om børnesikkerhedsudstyr.
Sikkerhed
Børnesikkerhed
ADVARSEL!
Hvis bilen har et ekstrasæde, skal
bagklappen være forsynet med en låsecylinder. Oplåsning udefra kan nu foregå på
normal vis (med nøgle i førerens dør og/
eller med fjernbetjeningen) og ved at
bruge nøglen i bagklappens låsecylinder.
Børnesikkerhedsspærren i bagklappen
skal være aktiveret for at forhindre et barn
i at komme til at åbne bagklappen indefra.
Hvis bagagerumsskjuleren skal medbringes
på en tur, og man også ønsker at bruge
ekstrasædet i bagagerummet, anbefales det
at benytte følgende fremgangsmåde:
– Slå begge bagsæderyglæn op til mere
oprejst position (se side 91).
– Anbring forsigtigt den løse bagagerumsskjuler mellem bagsædets ryglæn og
ekstrasædet. Slå ekstrasædets nakkestøtte op.
ADVARSEL!
Ekstrasæde (ekstraudstyr)
Ekstrasædet er beregnet til to børn, som hver
vejer mellem 15 og 36 kg og måler op til
140 cm i højden. Maksimal totalvægt 72 kg.
Løftning
– Fjern bagagerumsskjuleren, hvis bilen er
udstyret med en sådan.
– Fæld ryglænet frem til låst stilling.
– Fæld sædehynden frem.
Nedslåning
– Vip sædehynden bagud.
– Træk i håndtaget på ryglænet for at åbne
og fæld ryglænet ned.
Når ekstrasædet er i brug, skal begge
bagsæderyglæn være i oprejst stilling,
beskyttelsesnettet taget ned og børnesikkerhedslåsen åben. Dette er for at børn i
ulykkestilfælde selv skal kunne komme ud.
Hvis bilen har et stålnet, er det nødvendigt
at fjerne det, inden ekstrasædet bruges.
31
Sikkerhed
32
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over venstrestyret bil
Oversigt over højrestyret bil
Kombinationsinstrument
Kontrol- og advarselssymboler
Informationsdisplay
Kontakter i midterkonsollen
Belysningspanel
Venstre rathåndtag
Højre kontaktarm
Informationscenter
Fartpilot (ekstraudstyr)
Parkeringsbremse, eludtag/cigarettænder
Indstilling af rat
Elektriske rudetræk
Sidespejle
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
34
36
38
39
42
44
48
50
51
53
54
56
58
59
61
65
33
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over venstrestyret bil
34
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over venstrestyret bil
Kontaktpanel i førerdøren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Tågelygter ................................................................................. side 49
Lygter, positions-/parkeringslys ........................................... side 48
Tågebaglygter .......................................................................... side 49
Blinklys, nær- og fjernlys........................................................ side 50
Fartpilot ..................................................................................... side 54
Horn .......................................................................................................–
Kombinationsinstrument ........................................................ side 38
Tastatur til telefon/audio ....................................side 220/side 205
Forrudeviskere ......................................................................... side 52
Parkeringsbremse (håndbremse) ........................................ side 56
Kontaktpanel ............................................................................ side 44
Klimaanlæg ............................................................... side 70, side 72
Audiosystem...........................................................................side 198
Stikkontakt, cigarettænder.................................................... side 45
Advarselsblinklys..................................................................... side 46
Handskerum ............................................................................. side 87
Luftdyse..................................................................................... side 69
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Display........................................................................................side 42
Temperaturmåler ......................................................................side 38
Kilometertæller, triptæller/fartpilot........................ side 38/side 54
Speedometer............................................................................side 38
Afvisere ......................................................................................side 50
Omdrejningstæller ...................................................................side 38
Udetemperaturmåler, ur, gearindikator ...............................side 38
Brændstofmåler .......................................................................side 38
Kontrol- og advarselssymboler .............................................side 39
Luftdyser ....................................................................................side 69
Instrumentbelysning ................................................................side 49
Lyshøjderegulering ..................................................................side 48
Belysningspanel.......................................................................side 48
Læselamper ..............................................................................side 82
Kabinebelysning.......................................................................side 82
Kontakt, soltag..........................................................................side 65
Påmindelse om sikkerhedssele ............................................side 40
Bakspejl .....................................................................................side 61
Låseknap, for samtlige døre............................................... side 106
Spærring af rudeoptræk i bagdørene .................................side 60
Kontakt, Rudeoptræk ..............................................................side 59
Justering, sidespejle................................................................side 64
Aktivt chassis, FOUR-C (V70 R) ......................side 46, side 127
35
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over højrestyret bil
36
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over højrestyret bil
Kontaktpanel i førerdøren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Tågebaglygter .......................................................................... side 49
Lygter, positions-/parkeringslys ........................................... side 48
Tågelygter ................................................................................. side 49
Forrudeviskere ......................................................................... side 52
Tastatur til telefon/audio ....................................side 220/side 205
Horn .......................................................................................................–
Kombinationsinstrument ........................................................ side 38
Fartpilot ..................................................................................... side 54
Blinklys, nær- og fjernlys........................................................ side 50
Parkeringsbremse (håndbremse) ........................................ side 56
Stikkontakt, cigarettænder.................................................... side 45
Klimaanlæg ............................................................... side 70, side 72
Audiosystem...........................................................................side 198
Kontaktpanel ............................................................................ side 44
Advarselsblinklys..................................................................... side 46
Handskerum ............................................................................. side 87
Luftdyse..................................................................................... side 69
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Kontrol- og advarselssymboler .............................................side 39
Brændstofmåler .......................................................................side 38
Udetemperaturmåler, ur, gearindikator ...............................side 38
Omdrejningstæller ...................................................................side 38
Afvisere ......................................................................................side 50
Speedometer............................................................................side 38
Kilometertæller, triptæller/fartpilot........................ side 38/side 54
Temperaturmåler ......................................................................side 38
Display........................................................................................side 42
Luftdyser ....................................................................................side 69
Belysningspanel.......................................................................side 48
Lyshøjderegulering ..................................................................side 48
Instrumentbelysning ................................................................side 49
Læselamper ..............................................................................side 82
Kabinebelysning.......................................................................side 82
Kontakt, soltag..........................................................................side 65
Påmindelse om sikkerhedssele ............................................side 40
Bakspejl .....................................................................................side 61
Låseknap, for samtlige døre............................................... side 106
Spærring af rudeoptræk i bagdørene .................................side 60
Kontakt, Rudeoptræk ..............................................................side 59
Justering, sidespejle................................................................side 64
Aktivt chassis, FOUR-C (V70 R) ......................side 44, side 127
37
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kombinationsinstrument
1. Temperaturmåler
Indikerer temperaturen i motorens
kølesystem. Hvis temperaturen bliver
unormalt høj, og viseren går ind i det røde felt,
vises der en meddelelse på displayet. Vær
opmærksom på, at ekstra forlygter foran
luftindtaget forringer køleevnen ved høje
udendørstemperaturer og ved hård motorbelastning.
2. Display
På displayet vises informations- eller advarselsmeddelelser.
3. Speedometer
Viser bilens hastighed
4. Triptællere, T1 og T2
Triptællerne bruges til måling af korte strækninger. Tallet længst til højre angiver hver
100 meter. Tryk knappen ind i mindst
38
2 sekunder for at nulstille. Skift mellem
triptællerne med et kort tryk på knappen.
gearkasse og du kører med manuelt gear,
vises det valgte manuelle gear.
5. Indikator for fartpilot
Se side 54.
11. Udetemperaturmåler
Indikerer udendørstemperaturen. Når temperaturen er inden for +2 °C til –5 °C, ses der
et snefnugsymbol på displayet. Symbolet
advarer om udskridningsfare. Når bilen står,
eller har stået, stille, kan der indikeres en for
høj udendørstemperatur.
6. Kilometertæller
Kilometertælleren viser det totale antal
kilometer bilen har kørt.
7. Fjernlys tændt/slukket
8. Advarselssymboler
Hvis der opstår en fejl, tændes lampen, og
der vises en meddelelse i displayet.
9. Omdrejningstæller
Angiver motoromdrejningstallet i tusinder o/
minut. Omdrejningstællerens nål må ikke
komme ind i det røde felt.
10. Indikator for automatgear
Her vises det valgte gearskifteprogram. Hvis
din bil er udstyret med Geartronic-automat-
12. Ur
Drej på knappen for at stille uret.
13. Brændstofmåler
Der er ca. 8 liter brændstof tilbage, når
lampen i instrumentet tændes.
14. Kontrol- og advarselssymboler
15. Afvisere – venstre/højre
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
Gul lampe
– Læs meddelelsen på displayet. Foretag
afhjælpning!
Meddelelsesteksten slukkes ved at trykke på
READ -knappen (se side 42) eller forsvinder
automatisk efter 2 minutter.
advarselssymboler1
Alle kontrol- og
tændes,
når startnøglen drejes til stilling II inden start.
På den måde bekræftes det, at symbolerne
fungerer. Når motoren startes, skal samtlige
symboler slukkes med undtagelse af
håndbremsesymbolet, som først slukkes, når
håndbremsen udløses.
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes samtlige
symboler undtagen symbolerne for fejl i udstødningssystemet og for lavt olietryk.
Nogle symboler kan, afhængigt
af bilens udstyrsniveau, mangle den bagvedliggende funktion.
Når teksten "TID TIL REGELMÆSSIG
SERV" vises, slukkes symbollampen og
teksten ved at trykke på READ -knappen, eller
forsvinder automatisk efter 2 minutter.
Fejl i ABS-systemet
Advarselssymboler midt på
instrumentet
Denne lampe lyser rødt eller gult, alt
efter hvor kritisk den konstaterede
fejl er.
1.
For visse motorvarianter anvendes
symbolet for lavt olietryk ikke.
Advarsel gives via tekst på displayet
(se side 175).
Rød lampe
– Stands bilen et sikkert sted. Den må ikke
køre videre.
– Læs teksten på informationsdisplayet.
– Foretag det fornødne iht. anvisningen,
eller kontakt et autoriseret Volvoværksted.
Symbolet og meddelelsesteksten er synlige,
indtil fejlen er udbedret.
Hvis ABS -symbolet tændes,
fungerer ABS -systemet ikke. Bilens
normale bremsesystem fungerer
stadig, men uden ABS.
– Stands bilen et sikkert sted, og stop
motoren. Start motoren igen.
• Hvis advarselslampen nu er slukket, kan
du køre videre. Fejlen var forbigående.
• Hvis advarselslampen stadig er tændt,
skal du køre til et autoriseret Volvoværksted for at få ABS -systemet kontrolleret.
Fejl i bremsesystemet
Hvis BREMSE-lampen tændes, kan
bremsevæskeniveauet være for lavt.
39
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
niveauet i bremsevæskebeholderen.
• Hvis niveauet er under MIN -mærket på
beholderen, må bilen ikke køre videre. Få
den bjerget til et autoriseret Volvoværksted for at få bremsesystemet
kontrolleret.
Hvis BREMSE- og ABS-advarselslamperne er tændt samtidig, kan
der være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
Stands bilen et sikkert sted, og stop
motoren. Start motoren igen.
• Hvis begge lamper nu er slukket, var
fejlen forbigående.
• Hvis advarselslamperne forbliver tændte,
skal du kontrollere niveauet i bremsevæskebeholderen.
• Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, må du ikke køre bilen
videre. Få den bugseret til et autoriseret
Volvo-værksted for at få bremsesystemet
kontrolleret.
• Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og lamperne stadig lyser, kan
man med stor forsigtighed køre bilen til
det nærmeste autoriserede Volvoværksted for kontrol af bremsesystemet.
40
ADVARSEL!
Hvis advarselslamperne BREMSE og
ABS tændes samtidig, kan der være
opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
Påmindelse om sikkerhedssele
Lampen lyser, så længe føreren ikke
har spændt sikkerhedsselen.
For lavt olietryk1
Hvis lampen tændes under kørslen,
er motorens olietryk for lavt. Stop
motoren straks, og kontrollér motoroliestanden. Hvis lampen tændes,
selvom oliestanden er normal, skal du
standse bilen og kontakte et autoriseret
Volvo-værksted.
Fejl i bilens udstødningssystem
Kør til et autoriseret Volvo-værksted
for at få kontrolleret bilen.
Fejl i SRS
Hvis lampen fortsat lyser eller
tændes under kørslen, er der
registreret en fejl i SRS-systemet.
Kør til et autoriseret Volvo-værksted
for at få kontrolleret bilen.
Generatoren lader ikke
Hvis lampen begynder at lyse under
kørslen, er der sandsynligvis fejl i
det elektriske system. Kør til et
autoriseret Volvo-værksted.
Motorforvarmer (diesel)
Lampen tændes som tegn på, at
motoren er ved at blive forvarmet.
Når lampen slukkes, kan bilen
startes. Gælder kun biler med
dieselmotor.
Parkeringsbremse trukket
Lampen lyser, når parkeringsbremsen er trukket. Træk altid
parkeringsbremsen til øverste
position.
OBS! Lampen tændes allerede, når parkeringsbremsen trækkes til første position
(hak).
1.
For visse motorvarianter anvendes
symbolet for lavt olietryk ikke.
Advarsel gives via tekst på displayet
(se side 175).
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Tågelys, bag
Lampen lyser, når tågelyset er
tændt.
Kontrollampe for anhænger
Blinker, når du anvender bilens og
anhængerens blinklys. Hvis lampen
ikke blinker, er et af blinklysene
defekt.
Stabilitetssystem STC/DSTC
Systemets forskellige funktioner og
symboler er beskrevet på side 125.
41
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Informationsdisplay
bladre gennem de lagrede meddelelser ved
at trykke på READ -knappen.
Tryk på READ for at lægge læste meddelelser tilbage på hukommelseslisten.
OBS! Hvis en advarselsmeddelelse
fremkommer, når du f.eks. er i informationscentrets menuer eller vil bruge telefonen, skal
du først bekræfte advarselsmeddelelsen.
Tryk på READ -knappen (A) for at bekræfte.
Meddelelse på displayet
Når en advarsels- eller kontrollampe tændes,
vises der også en meddelelse på displayet.
Når du har læst og forstået meddelelsen, kan
du trykke på READ -knappen (A). Så slettes
den læste meddelelse på displayet og lagres
i en hukommelse. Meddelelserne om fejl
forbliver i hukommelsen, indtil de pågældende fejl rettes.
Du kan ikke slette meget alvorlige fejlmeddelelser fra displayet. De vises i displayet, indtil
fejlen er rettet.
Meddelelser der er lagret på hukommelseslisten, kan læses igen. Tryk på READ (A) for
at hente lagrede meddelelser frem. Man kan
42
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Informationsdisplay
Meddelelse
STANDS STRAKS
STANDS MOTOREN
SERVICE SNAREST
SE INSTRUKT.BOG
SERVICE PÅKRÆVET
KONTR NÆSTE SERV
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
SODFILTER FULDT –
SE INSTRUKT.BOG1
STC/DSTC SPINKONTROL FRA
Betydning
Stands bilen på en sikker måde, og sluk for motoren. Der er alvorlig risiko for skader.
Stands bilen på en sikker måde, og sluk for motoren. Der er alvorlig risiko for skader.
Kør straks din bil til kontrol.
Se i instruktionsbogen.
Kør bilen til service så snart som muligt.
Lad bilen kontrollere ved næste service.
Når denne meddelelse vises, skal bilen til service. Meddelelsen er baseret på antal kørte
kilometer, antal måneder siden seneste serviceeftersyn og antal timer, motoren har kørt.
Dieselpartikelfiltret skal regenereres. Se side 117.
Stabilitets- og traktionssikringsystemets indgreb er reduceret, se s. 127 for flere varianter.
1. Vises sammen med en gul advarselstrekant
43
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontakter i midterkonsollen
OBS! Knappernes indbyrdes placering kan
variere.
BLIS (Blind Spot Information
System) (ekstraudstyr)
Aktivt chassis, FOUR-C
(ekstraudstyr)
Tryk på knappen for at
aktivere/deaktivere
funktionen. Nærmere enkeltheder fremgår af side 147.
Tryk på knappen for at vælge
mellem indstillingerne
Comfort og Sport.
Se side 127. På informationsdisplayet vises den aktuelle
indstilling i 10 sekunder.
DSTC-systemet1
Denne knap bruges til at
reducere eller genaktivere
funktioner i DSTC-systemet.
Når lysdioden i knappen lyser,
er DSTC-systemet aktiveret
(hvis der ikke foreligger en fejl).
1.
44
Ekstraudstyr på visse markeder. Kun
knap på V70 R, de øvrige i informationscenter.
OBS! For at mindske DSTC-systemets
funktion skal knappen holdes trykket ned i
mindst et halvt sekund.
Lysdioden i knappen slukkes, og teksten
DSTC ANTISKRIDSIKRING FRA vises på
displayet.
Når motore n genstartes, er DSTC-systemet
aktiveret igen. Flere oplysninger fremgår af
side 125.
ADVARSEL!
Vær opmærksom på, at bilens køreegenskaber ændres, hvis DSTC-systemet
frakobles.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontakter i midterkonsollen
Børnesikkerhedslås i de bageste
døre (ekstraudstyr)
Brug denne knap, til
aktivering og deaktivering af
den elektriske børnesikringslås i bagdørene.
Tændingsnøglen skal være
drejet til I eller II. Når børnesikringslåsen er aktiveret, lyser dioden i
knappen. Der vises en meddelelse på
displayet, når børnesikringslåsen aktiveres
eller deaktiveres.
Stikkontakt/Cigarettænder
(ekstraudstyr)
Stikkontakten kan anvendes
til forskelligt tilbehør
beregnet til 12 V, f. eks.
mobiltelefon eller køleboks.
Startnøglen skal mindst
være i stilling I, for at
kontakten kan levere strøm.
Cigarettænderen aktiveres ved at trykke
knappen ind. Når tændefunktionen er klar,
springer knappen ud igen. Træk tænderen
ud, og brug gløden til at tænde med. Af
sikkerhedshensyn bør man altid lade dækslet
sidde i kontakten, når den ikke er i brug.
Maksimalt strømforbrug 10 A.
Indfældelige
sidespejle (ekstraudstyr)
Du skal bruge denne knap,
hvis du vil justere
sidespejlene indad, når de
er i yderste stilling, og udad,
når de er i inderste stilling.
Hvis et sidespejl ved
udvendig påvirkning ved et uheld skubbes
ind eller ud, skal du gøre følgende:
– Slå manuelt det pågældende sidespejl så
langt frem som muligt.
– Drej tændingsnøglen til stilling II.
– Slå sidespejlet indad ved hjælp af
knappen og derefter udad også ved hjælp
af knappen. Sidespejlet er nu tilbage i sin
oprindelige faste stilling.
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Systemet er altid aktiveret,
når bilen startes. Tryk på
knappen for at deaktivere/
genaktivere parkeringshjælpen. Se også side 128.
Frakobling af blokeret
låsestilling og alarmsensorer
Benyt denne knap, hvis
funktionen blokeret
låsestilling af en eller anden
grund skal frakobles
(blokeret låsestilling
medfører, at dørene ikke kan
åbnes indefra, når de er låst). Knappen
benyttes også, hvis alarmsystemets
bevægelses- og hældningssensorer1 skal
frakobles – f.eks. under transport med
bilfærge. Dioden lyser, når funktionerne er
deaktiveret/frakoblet.
Ekstralys (ekstraudstyr)
Anvend denne knap, hvis du
ønsker, at bilens ekstralys
skal tændes samtidig med
forlyset, eller hvis du vil
slukke denne funktion.
Lysdioden i knappen lyser,
når funktionen er aktiveret.
1.
Ekstraudstyr
45
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontakter i midterkonsollen
Active Bi-Xenon Lights, ABL
(ekstraudstyr)
ABL-forlygternes lyskegle
følger rattets bevægelser
ved kørsel. Funktionen
aktiveres automatisk, når
bilen startes og kan deaktiveres/aktiveres ved at trykke
på knappen. Lysdioden i knappen lyser, når
funktionen er aktiveret.
Skifte lyskegle for højre-/venstretrafik
Hold knappen inde i mindst 5 sekunder. Bilen
skal holde stille, når lyskeglen skiftes. Meddelelsen NÆRLYS INDST. T. HØJREKØRSEL
eller NÆRLYS INDST. T. VENSTREKØRSEL vises på displayet. Nærmere oplysninger og tilpasning af lyskegle til halogeneller Bi-Xenon-forlygter fremgår af side 142.
Aktivt chassis, FOUR-C (V70 R)
Advarselsblinklys
Vælg komfort-, sport- eller avanceret
indstilling ved at trykke på en af knapperne.
Yderligere oplysninger fremgår af side 127.
Advarselsblinklys (dvs. alle afvisere blinker)
anvendes, når bilen holder et sted, hvor den
kan udgøre en fare eller hindring for trafikken.
Funktionen aktiveres ved at trykke knappen
ind.
OBS! Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
46
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontakter i midterkonsollen
Elopvarmede sidespejle og
bagrude
Brug elopvarmningen til
at fjerne is og dug fra
bagrude og sidespejle.
Tryk på kontakten for at
starte opvarmningen af
bagruden og
sidespejlene. Dette
vises ved, at lysdioden i
kontakten tændes.
Opvarmningen slås
automatisk fra efter ca. 12 minutter.
Elopvarmede forsæder
Nærmere enkeltheder
fremgår af side 70 og
side 73.
47
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Belysningspanel
– Rul hjulet (3) opad eller nedad for
henholdsvis at hæve eller sænke
lyshøjden.
Biler med Active Bi-Xenon- og Bi-Xenonforlygter1 har automatisk lyshøjderegulering,
og derfor mangler hjulet (3).
Positions-/parkeringslys
Positions-/parkeringslyset kan tændes
uanset startnøglens stilling.
– Drej lysknappen (1) til midterpositionen.
Når startnøglen står i position II, er positions/parkeringslyset og nummerpladelyset altid
tændt.
Forlygter
Position
Betydning
Automatisk/slukket nærlys. Kun
overhalingsblink.
Positions-/parkeringslys
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingsblink fungerer i
denne position.
Lyshøjderegulering
Bilens belastning ændrer forlygternes
lodrette retning, hvilket kan føre til blænding
af modkørende trafik. Dette undgås ved at
justere lyshøjden.
– Drej startnøglen til II.
– Drej lysknappen (1) til en af endepositionerne.
48
Automatisk nærlys (visse lande)
Nærlyset tændes automatisk, når startnøglen
drejes til II, undtagen når lysknappen (1) står
i midterpositionen. Om nødvendigt, kan
nærlysautomatikken deaktiveres af et autoriseret Volvo-værksted.
Automatisk nærlys, fjernlys
– Drej startnøglen til II.
– Nærlyset tændes ved dreje
lysknappen (1) højre om til yderstillingen.
– Fjernlyset tændes ved føre venstre
kontaktarm mod rattet til yderstillingen og
slippe den (se side 50).
Lyset slukkes automatisk, når startnøglen
drejes til I eller 0.
1.
Ekstraudstyr
Lyskegle ikke aktive/aktive forlygter.
Active Bi-Xenon Lights, ABL
(ekstraudstyr)
ABL-forlygternes lyskegle følger rattets
bevægelser ved kørsel. Funktionen aktiveres
automatisk, når bilen startes og kan deaktiveres/aktiveres med knappen i midterkonsollen, se s. 46.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Belysningspanel
Tågelys
OBS! Bestemmelserne for brug af tågelys
varierer fra land til land.
Fortågelygter (ekstraudstyr)
Tågeforlygterne kan tændes sammen med
enten forlygterne eller positions-/parkeringslyset.
– Tryk på knap (2).
Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i
knap (2).
Tågebaglygter
Tågebaglyset kan kun tændes sammen med
enten forlygterne eller tågeforlygterne.
– Tryk på knap (4).
Når tågebaglyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågbagelys i kombinationsinstrumentet samt lampen i knap (4).
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen er tændt, når startnøglen står på II, og lysknappen (1) står i en
af endepositionerne. Belysningen dæmpes
automatisk i dagslys og kan reguleres
manuelt i mørke.
– Rul hjulet (5) opad eller nedad for
henholdsvis kraftigere eller svagere
belysning.
49
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Venstre rathåndtag
Kort blinksekvens
– Før kontaktarmen opad eller nedad til (1),
og slip den. Armen vender tilbage til sin
udgangsstilling. Eller før kontaktarmen til
(2) og direkte tilbage til udgangsstillingen.
Afviserne blinker tre gange.
Kort blinksekvens afbrydes med det samme,
hvis blinkning påbegyndes i modsat retning.
Skift mellem fjern- og nærlys
S tartnøglen skal stå på II, for at fjernlyset kan
tændes.
Kontaktarmens positioner
1.
2.
3.
4.
Kort blinksekvens for afvisere
Kontinuerlig blinksekvens for afvisere
Overhalingslys
Skift mellem fjern- og nærlys samt orienteringslys
– Drej lysknappen højre om til endepositionen. Se side 48.
– Før kontaktarmen ind mod rattet til
endepositionen (4), og slip den.
Overhalingslys
– Før armen let ind mod rattet til
endepositionen (3).
Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes.
Afvisere
Orienteringslys
Kontinuerlig blinksekvens
– Før kontaktarmen opad eller nedad til
endepositionen (2).
Armen bliver stående i endepositionen og
føres tilbage manuelt eller automatisk af
rattets bevægelse.
En del af den udvendige belysning kan
holdes tændt og fungere som orienteringslys,
efter at bilen er blevet låst. Lygterne er tændt
i 30 sekunder1, men dette kan ændres til 60
eller 90 sekunder af et autoriseret Volvoværksted.
1.
50
Fabriksindstilling
– Tag nøglen ud af tændingslåsen.
– Før kontaktarmen ind mod rattet til
endepositionen (4), og slip den.
– Stig ud af bilen, og lås døren.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Højre kontaktarm
Viskerne arbejder med høj
hastighed
Vigtigt!
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
forrudeviskerne arbejder, da forruden skal
være våd.
Regnsensor (ekstraudstyr)
Regnsensoren registrerer vandmængden på
forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed kan
indstilles med ringen (1).
Forrudeviskere
Forrudeviskerne er slået fra, når
kontaktarmen er i 0 -position.
Hvis armen føres opad, foretager
viskerne ét slag ad gangen, så
længe armen holdes oppe.
Intervalviskning
Man kan selv ændre og indstille den
ønskede hastighed for intervalviskningen. Når ringen (1) drejes højre om, slår
viskerne flere slag pr. tidsenhed. Når ringen
drejes venstre om, slår viskerne færre slag pr.
tidsenhed.
Viskerne arbejder med normal
hastighed
– Drej ringen højre om for større følsomhed,
henholdsvis venstre om for mindre
følsomhed (der gøres et ekstra slag, når
ringen drejes højre om).
Til- og frakobling
Når regnsensoren skal aktiveres, skal startnøglen være i stilling I eller II og kontaktarmen
for forrudeviskerne i stilling 0.
Regnsensoren aktiveres som følger:
– tryk på knappen (2). En lysdiode i
knappen tændes, hvilket viser at regnsensoren er aktiv.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
– Tryk på knappen (2), eller
– før armen ned til et andet viskerprogram.
Hvis armen føres opad, forbliver regnsensoren aktiv, viskerne foretager et ekstra
slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes tilbage til
position 0.
Regnsensoren slukkes automatisk, når
nøglen tages ud af tændingslåsen eller fem
minutter efter, at tændingen er slået fra.
Vigtigt!
Automatisk vaskeanlæg:
Slå regnsensoren fra ved at trykke på
knap (2) med startnøglen i stilling I alt. II.
Ellers kan forrudeviskerne gå i gang og
blive beskadiget.
Forrudesprinklere
Før kontaktarmen mod rattet for at starte
forrudevaskerne.
Forlygtesprinklere
(ekstraudstyr på visse markeder)
Forlygtevaskeren aktiveres automatisk, når
forrudevaskeren anvendes.
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne kun ved hver
femte sprinkling, (inden for et tidsrum på
51
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Højre kontaktarm
10 minutter). Når der er forløbet 10 minutter
efter den seneste forrudesprinkling, højtrykssprinkles forlygterne igen ved den første
sprinkling af forruden. Ved kort at føre armen
mod rattet sprinkles kun forruden.
Reduceret vask
Når der er ca. en liter sprinklervæske tilbage i
beholderen, lukkes der for tilførsel af sprinklervæske til forlygterne. Dette sker for at
prioritere udsynet gennem forruden.
Forrudesprinklere og forlygterensere (V70 R)
Før kontaktarmen mod rattet for at starte
forrudevaskerne og forlygterengøringen.
Visker-/sprinklerfunktion – bagklap.
Bagrudevisker og -sprinkler
Bagrudesprinkleren startes ved at føre armen
fremad.
1. Bagrudevisker – intervalviskning
2. Bagrudevisker – normal hastighed
Visker – bakning
Hvis bilen sættes i bakgear, når forrudeviskerne er aktiveret, starter bagrudeviskeren i
intervalfunktion1. Hvis bagrudeviskeren
allerede er aktiveret med normal hastighed,
sker der ingen forandring af denne funktion.
1.
52
Denne funktion – (intervalviskning
under bakning) – kan slås fra. Spørg
et autoriseret Volvo-værksted til råds.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Informationscenter
Funktioner
Informationscentret viser følgende:
Betjening
For at få adgang til informationscentrets informationer skal du dreje på omskifteren (B) et
trin ad gangen enten fremad eller bagud. Hvis
den drejes endnu en gang, kommer du
tilbage til udgangsstillingen.
OBS! Hvis der vises en advarselsmeddelelse, mens du bruger informationscentret,
skal du først bekræfte advarselsmeddelelsen.
Tryk på READ -knappen (A) for at vende
tilbage til informationscentret.
• GENNEMSNITSHASTIGHED
• HASTIGHED I MILES PER HOUR1
• AKTUELT FORBR
• GENNEMSNITSFORBRUG
• KILOMETER TIL TOM TANK
• STC/DSTC, se side 126
Gennemsnitshastighed
Gennemsnitshastigheden siden sidste
nulstilling (RESET). Når tændingen afbrydes,
lagres gennemsnitshastigheden. Den ligger
til grund for den nye værdi, når du kører
videre. Kan nulstilles med RESET knappen (C) på omskifteren.
Hastighed i miles per hour1
Aktuel hastighed vises i mph.
Aktuelt forbr
Fortløbende oplysninger om det aktuelle
brændstofforbrug. Forbruget beregnes hvert
sekund, og tallene på displayet opdateres
med et par sekunders mellemrum. Når bilen
holder stille, vises "----" på displayet.
Gennemsnitsforbrug
Det gennemsnitlige brændstofforbrug siden
sidste nulstilling (RESET). Når tændingen
afbrydes, gemmes gennemsnitsforbruget og
huskes, indtil det nulstilles med RESET knappen (C) på kontaktarmen.
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis
der har været anvendt en brændstofdrevet
varmer.
Kilometer till tom tank
Beregningen af kørselsstrækningen til tom
tank foretages ud fra gennemsnitsforbruget
for de senest tilbagelagte 30 km. Når der er
mindre end 20 km, indtil tanken er tom, vises
"----" på displayet.
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning i
tilfælde af ændret brændstofforbug, f.eks.
pga. ændret køremåde eller brug af en
brændstofdrevet varmer.
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis
der har været anvendt en brændstofdrevet
varmer.
1.
Visse lande
53
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Fartpilot (ekstraudstyr)
Øgning/mindskning af hastigheden
V70 R
V70, XC70
Tilkobling
Konstantfartholderens omskifter er placeret
til venstre i rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
– Tryk på CRUISE -knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
– Tryk let på + eller — for at låse bilens
hastighed. Nu vises CRUISE-ON i kombinationsinstrumentet.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
54
– Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller –.
Bilens aktuelle hastighed når knappen
slippes, bliver indprogrammeret.
– Et hurtigt tryk (mindre end et halvt
sekund) på + eller – svarer til en hastighedsændring på 1 km/t.
OBS! En midlertidig hastighedsforøgelse
(mindre end et minut) med speederen, f.eks.
ved overhaling, påvirker ikke fartpilotens
indstilling. Når speederen slippes igen,
vender bilen tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
Midlertidig frakobling
Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling gemmes
den tidligere indstillede hastighed i hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
• bremsepedalen eller koblingspedalen
trædes ned
• hastigheden op ad bakke falder til under
30 km/t.
• gearvælgeren sættes i position N
• der forekommer hjulspin eller hjulblokering
• en midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Fartpilot (ekstraudstyr)
Genoptagelse af tidligere
hastighed
Tryk på knappen for at komme
tilbage til den tidligere indstillede
hastighed. CRUISE ON vises i
kombinationsinstrumentet.
Frakobling
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
55
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Parkeringsbremse, eludtag/cigarettænder
– Når bilen parkeres, skal gearvælgeren
sættes i 1. gear (manuel gearkasse)
henholdsvis P (automatgear).
Parkering på skråninger
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
Sådan udløses parkeringsbremsen
– Træd fodbremsen forsvarligt ned.
– Træk håndtaget et stykke op, tryk
knappen ind, lad håndtaget glide ned, og
slip knappen.
Parkeringsbremse
(håndbremse)
Parkeringsbremsehåndtaget befinder sig
mellem forsæderne.
OBS! Advarselssymbolet i kombinationsinstrumentet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trukket an.
Sådan trækkes parkeringsbremsen
– Træd fodbremsen forsvarligt ned.
– Træk håndtaget op, så langt det er muligt.
– Slip fodbremsepedalen, og sørg for at
bilen er i stillestående position.
– Hvis bilen bevæger sig, skal håndtaget
trækkes længere op.
56
Stikkontakt/kontakt til cigarettænder
Dækslet skal altid sidde i kontakten, hvis den
ikke anvendes som strømkilde eller som
cigarettænderkontakt.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Parkeringsbremse, eludtag/cigarettænder
Eludtag/cigarettænder,
bagsæde
Kontakten kan anvendes til forskelligt tilbehør
beregnet til 12 V, f.eks. mobiltelefon eller
køleboks. Maksimalt strømforbrug 10 A.
Startnøglen skal mindst være i stilling I, for at
kontakten kan levere strøm.
Cigarettænderen aktiveres ved at trykke
knappen ind. Når tændfunktionen er klar,
springer knappen ud igen. Træk tænderen
ud, og brug gløden til at tænde med.
Luk låget af sikkerhedsmæssige årsager, når
udtaget ikke anvendes.
57
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Indstilling af rat
Rattet kan indstilles i højden og i længden.
Tryk håndtaget på ratstammens venstre side
ned. Indstil derefter rattet til den stilling, der
passer dig bedst. Tryk håndtaget tilbage for
at spærre rattet. Hvis det er vanskeligt, kan du
trykke lidt på rattet, mens du trykker
håndtaget tilbage.
ADVARSEL!
Indstil rattet inden du kører, aldrig mens
du kører. Kontrollér, at rattet er spærret.
58
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elektriske rudetræk
Kontakt (B) styrer ruderne i bagdørene.
De elektriske rudetræk betjenes med kontakterne i dørenes armlæn. Rudetrækkene
fungerer kun, når tændingsnøglen står på I
eller II. Efter afsluttet kørsel kan ruderne
fortsat betjenes, når tændingsnøglen er taget
ud, så længe ingen af fordørene er åbnet.
ADVARSEL!
Ruderne åbnes ved at trykke kontaktens
forreste del ned og lukkes ved at trække
kontaktens forreste del opad.
ADVARSEL!
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke får hænderne i klemme, hvis ruderne
lukkes med fjernbetjeningen.
Elektrisk rudeoptræk i fordørene
Hvis der er et barn i bilen:
Hvis føreren forlader bilen, bør strømmen
til rudetrækkene altid afbrydes ved at tage
startnøglen ud.
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke får hænderne i klemme, når ruderne
lukkes.
Hvis bagdørenes ruder manøvreres fra
førerens dør:
Kontrollér, at ingen af bagsædepassagererne får hænderne i klemme, når ruderne
lukkes.
Du kan åbne og lukke ruderne foran på to
måder.
– Tryk kontakt (A) let nedad, eller træk den
let opad. Ruden bevæger sig op eller ned,
så længe kontakten berøres.
– Tryk knappen (A) helt nedad, eller træk
den helt opad, og slip den igen. Sideruderne åbnes eller lukkes da automatisk.
Hvis ruden blokeres af en genstand,
afbrydes bevægelsen.
OBS! Funktionen automatisk op i passagersiden findes kun på visse markeder.
59
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elektriske rudetræk
Spærring af rudeoptrækket i
bagdørene
Elektrisk rudeoptræk ved
forreste passagersæde
Elektrisk rudeoptræk i
bagdørene
De elektriske rudeoptræk ved bagsædet kan
spærres med strømafbryderen på førerdørens kontaktpanel.
Kontakten for det elektriske rudeoptræk ved
det forreste passagersæde styrer kun denne
rude.
De bageste sideruder kan betjenes med
kontakten på den pågældende dør og med
kontakterne på førerdøren. Hvis dioden i
kontakten for spærring af rudeoptrækket i
bagdørene (placeret i førerdørens
knappanel) er tændt, kan ruderne i
bagdørene kun betjenes fra førerdøren.
Dioden i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på den pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
Dioden i kontakten tændt
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra
førerens dør
60
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle
clips. Knappen sidder ca. 2,5 cm forsænket i
spejlet.
Bakspejl
Kompas. Indfældet knap på spejlets bagside.
Hvis der kommer stærkt lys ind bagfra, kan
det reflekteres i bakspejlet og blænde
føreren. Blænd ned, når lyset bagfra
forstyrrer.
Bakspejl med kompas (ekstraudstyr på visse markeder)
Blændfri indstilling
A. Normal stilling
B. Blændfri stilling
Automatisk blændfri indstilling
(ekstraudstyr)
Bakspejlets øverste højre hjørne har et
indbygget display, som viser, i hvilken
kompasretning bilens front peger. Der vises 8
forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N (nord), NE (nordøst), E (øst), SE
(sydøst), S (syd), SW (sydvest), W (vest) og
NW (nordvest).
Hvis der kommer stærkt lys ind bagfra,
blænder bakspejlet ned automatisk.
OBS! Billedet er en montage. Spejlet har
enten manuel eller automatisk blændfri
indstilling - aldrig begge på samme tid.
Hvis kompasset er aktiveret, starter det
automatisk i tændingsstilling II, eller når
motoren er i gang. Slå kompasset til eller fra
ved at trykke på den indfældede knap på
bakspejlets bagside. Brug f.eks. en udrettet
61
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle
Kalibrering af kompas
Indstil den korrekte zone for
kompasset
Jorden er inddelt i 15 magnetiske zoner. For
at kompasset skal fungere korrekt, skal den
korrekte zone være valgt.
1. Tændingsstilling II.
2. Hold knappen på bakspejlets bagside
trykket ind i ca. 3 sekunder, indtil ZONE
vises (brug f.eks. en udrettet clips).
Nummeret for det aktuelle område vises.
3. Tryk flere gange på knappen, indtil
nummeret for det ønskede geografiske
område (1 –15) vises. Displayet viser
efter nogle sekunder igen kompasretningen, hvilket betyder at zoneskiftet er
klart.
62
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle
Magnetiske zoner for kompas
Kalibrering
Det kan være nødvendigt at kalibrere
kompasset, så det viser korrekt. For at få det
bedste resultat, skal alle store strømforbrugere slås fra. Undgå at have metalgenstande og magnetiske genstande i spejlets
nærhed.
1.
2.
3.
Stands bilen i et stort åbent område
med motoren i gang.
Hold knappen på bakspejlets bagside
trykket ind (brug f.eks. en udrettet clips),
indtil CAL vises (ca. 6 sekunder).
Kør langsomt i en cirkel med en
hastighed på højst 8 km/t, indtil CAL
forsvinder fra displayet. Så er kalibre-
ringen klar.
Alternativ kalibrering: kør af sted som
sædvanligt. CAL forsvinder fra displayet,
når kalibreringen er klar.
63
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle
Vigtigt!
Brug elopvarmningen (se side 47) til at
fjerne is fra spejlene. Brug ikke isskraber,
da den kan ridse spejlglassene.
Sidespejle med hukommelsesfunktion (ekstraudstyr)
Sidespejle
Kontakterne til indstilling af de to sidespejle
er placeret længst fremme på førerdørens
armlæn.
Tryk på knappen L eller R (L = venstre
sidespejl, R = højre sidespejl). Dioden i
knappen lyser.
Justér stillingen med indstillingsknappen i
midten. Når den ønskede stilling er nået, skal
du trykke på knappen igen. Dioden lyser ikke
længere.
ADVARSEL!
Indstil spejlene, inden du begynder at
køre!
64
Hvis bilen har sidespejle med hukommelsesfunktion, fungerer disse sammen med hukommelsesindstillingen af sædet, se side 81.
Hukommelsesfunktion i fjernbetjeningen (ekstraudstyr)
Når du låser bilen op med en af fjernbetjeningerne og ændrer sidespejlenes indstilling,
lagres de nye indstillinger i fjernbetjeningen.
Næste gang du låser bilen op med samme
fjernbetjening og åbner fordøren inden 5
minutter, justeres spejlene til den lagrede
indstilling.
Laminerede sideruder
(ekstraudstyr)
De laminerede sideruder i for- og bagdørene
forbedrer lydisoleringen i kabinen og giver
bilen bedre tyverisikring.
Vand- og smudsafvisende
yderlag på de forreste sideruder
og/eller sidespejlene
(ekstraudstyr)
De forreste sideruder og/eller sidespejlene er
behandlet med en belægning, som bevirker,
at udsynet gennem ruderne/spejlene forbliver
godt, selv i regnvejr. Oplysninger om,
hvordan glassene skal vedligeholdes,
fremgår af side 166.
Sideruder og spejle, som er
udstyret med vand- og/eller
smudsafvisende belægning,
er mærket med et lille
symbol.
Sidespejle
I visse vejrsituationer fungerer den smudsafvisende belægning bedre, hvis elopvarmningen af sidespejlene anvendes, se side 47.
Opvarm sidespejlene:
• Hvis is eller sne dækker spejlene
• Ved kraftig regn og snavset vejbane
• Ved dug på spejlene
Vigtigt!
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne
is fra ruderne. I givet fald kan den vandog smudsafvisende belægning blive
beskadiget.
Brug elopvarmningen til at fjerne is fra
spejlene.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
ADVARSEL!
Hvis der er børn i bilen:
Hvis føreren forlader bilen, bør strømmen
til soltaget altid afbrydes ved at tage startnøglen ud.
3
1
4
2
5
6
Åbningsstilling
Soltagets betjeningsknap er placeret i loftet.
Soltaget kan åbnes på to forskellige måder:
• Bagkant opad/nedad – ventilationsstilling
• Bagud/fremad – åbningsstilling/komfortstilling1.
Tændingsnøglen skal være i position I eller II.
1. Automatisk lukning
2. Manuel lukning
3. Manuel åbning
4. Automatisk åbning
5. Åbning, ventilationsstilling
6. Lukning, ventilationsstilling
Ventilationsstilling
Åbning: Tryk knappens bagkant opad (5).
Lukning: Træk knappens bagkant (6) nedad.
Man kan gå fra ventilationsstilling direkte til
komfortstilling ved at trække kontakten bagud
til endestillingen (4) og slippe den.
1.
I komfortstilling er soltaget ikke helt
åbent for at holde vindstøjen på et
lavere niveau.
Automatisk betjening
Før kontakten over trykpunkt (3) til bageste
endestilling (4) eller over trykpunkt (2) til
65
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
forreste endestilling (1), og slip den. Soltaget
åbnes derefter til komfortstilling, henholdsvis
lukkes helt.
ADVARSEL!
Klemmebeskyttelsen fungerer kun i
åbningsstilling – ikke i ventilationsstilling.
Pas på, at børn ikke får hænderne i
klemme, når soltaget lukkes.
For at åbne taget helt fra komfortstilling: Træk
kontakten bagud til slutstilling (4) en gang til,
og slip.
Manuel betjening
Åbning: Træk knappen bagud til
trykpunkt (3). Soltaget bevæger sig nu mod
helt åben stilling, så længe knappen holdes i
denne position.
Lukning: Tryk knappen fremad til trykpunk (2).
Soltaget bevæger sig nu mod lukket stilling,
så længe knappen holdes i denne position.
ADVARSEL!
Hvis der er børn i bilen, skal du sørge for,
at ingen får hænderne i klemme, når
soltaget lukkes.
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig solskærm, der
kan bevæges manuelt. Når soltaget åbnes,
føres solskærmen automatisk bagud.
Solskærmen lukkes ved at tage fat i
håndtaget og skyde skærmen fremad.
Klemmebeskyttelse
Soltaget har en sikkerhedsfunktion, som
udløses, hvis soltaget blokeres, fordi noget
sidder i klemme. Ved blokering standser
soltaget og åbnes derefter automatisk til den
seneste åbne stilling.
66
Klima
Generelt om klimaet
Manuelt klimaanlæg med aircondition (AC)
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Luftdistribution
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
68
70
72
75
76
67
Klima
Generelt om klimaet
Dug på indersiden af ruderne
Kabineventilatorens funktion
Problemet med dug på indersiden af ruderne
mindskes ved at pudse dem. Brug et normalt
vinduespudsemiddel.
Når motoren standser (selvom tændingsnøglen står på I eller II), slukkes der
automatisk for kabineventilatoren. Derved
undgår man, at batteriet aflades.
Partikelfilter
Multifiltret/partikelfiltret bør udskiftes med
jævne mellemrum. Spørg et autoriseret
Volvo-værksted til råds.
Kabineventilatoren startes ved at dreje ventilatorknappen og indstille på den ønskede
hastighed.
Is og sne
Biler med ECC
Fjern sne og is fra luftindtaget til klimasystemet (spalten mellem motorhjelm og
forrude).
Faktisk temperatur
Den temperatur, du vælger, svarer til den
fysiske oplevelse i forhold til den aktuelle
lufthastighed, luftfugtighed, solindstråling
osv. i og omkring bilen.
Fejlsøgning
Et autoriseret Volvo-værksted har de instrumenter og det værktøj, der er nødvendigt til
eventuel fejlsøgning på eller reparation af
klimaanlægget. Kontrol og reparation af bilen
bør kun overlades til uddannet personale.
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Det indeholder ikke klor og skader
således ikke ozonlaget. Ved påfyldning/
udskiftning af kølemiddel må der kun bruges
R134a. Dette arbejde bør udføres af et
autoriseret Volvo-værksted.
68
Sensorer
Solsensoren er placeret oven på instrumentpanelet. Solsensoren og kabinetemperatursensoren i klimapanelet må aldrig tildækkes.
Sideruder og soltag
Hvis luftkonditioneringen skal fungere
tilfredsstillende, bør sideruderne og det
eventuelle soltag være lukket. Endvidere må
luftkanalerne i bagagerummets sidepaneler
ikke tildækkes.
Acceleration
Ved fuldgasacceleration frakobles luftkonditioneringen midlertidigt. En kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan da registreres.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
ganske normalt.
Brændstofbesparelse
Med ECC styres aircondition-anlægget
automatisk og tilslutter kun så ofte, det er
nødvendigt for at afkøle kabinen og give
tilstrækkelig affugtning af den indkommende
luft. Dette sparer brændstof sammenlignet
med et konventionelt aircondition-anlæg,
hvor aircondition-anlægget altid nedkøler
luften til lige over frysepunktet.
Klima
Generelt om klimaet
Luftdistribution
Den indkommende luft fordeles gennem flere
forskellige ventilationsspjæld, som er
placeret forskellige steder i bilen.
Ventilationsspjæld i
instrumentpanelet
Ventilationsspjæld i dørstolperne
A. Åben
B. Lukket
C. Luftstrømmens vandrette retning
D. Luftstrømmens lodrette retning
– Ret de yderste dyser udad for at fjerne
dug fra de forreste sideruder.
A. Åben
B. Lukket
C. Luftstrømmens vandrette retning
D. Luftstrømmens lodrette retning
– Ret dyserne imod ruden, når du vil fjerne
dug fra de bageste sideruder.
– Ret mundstykkerne indad i bilen, når du vil
have et behageligt klima ved bagsædet.
Tænk på at børn kan være følsomme overfor
luftstrømme og træk.
69
Klima
Manuelt klimaanlæg med aircondition (AC)
1
2
8
1.
2.
3.
4.
A/C – On/Off (tænd/sluk)
Recirkulation
Luftfordeling
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
5. Elopvarmede forsæder
6. Varmt/koldt – højre side
7. Varmt/koldt – venstre side
8. Blæser
Blæserknappen (8) skal drejes fra 0 positionen for at starte airconditionanlægget.
Brug også aircondition ved lave temperaturer
(0W15° C) for at affugte den indstrømmende
luft.
70
3
7
4
5
6
A/C – ON/OFF (tænd/sluk)
ON: Aircondition-anlægget
er slået til. Det styres af
systemets automatik. På den
måde afkøles og affugtes
indstrømmende luft.
OFF: Fra.
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås
aircondition-anlægget automatisk til (kan slås
fra med A/C-knappen).
Varme/kulde – venstre/højre
side
Drej og indstil, hvor varm
eller kold den indstrømmende luft skal være. For at
få afkølet luft skal aircondition være aktiveret.
Elopvarmede forsæder
Du kan få varme i forsædet/sæderne på følgende måde:
– Tryk én gang: Høj varme – begge dioder i
kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Mindre varme – én diode
i kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Varmen er afbrudt –
ingen af dioderne i kontakten lyser.
Et autoriseret Volvo-værksted kan justere
temperaturen.
Klima
Manuelt klimaanlæg med aircondition (AC)
Den anvendes på følgende måde:
Blæser
Ved at dreje på knappen
øges eller mindskes ventilatorhastigheden. Hvis
knappen står på 0, er aircondition ikke aktiveret.
Elopvarmet bagrude og
elopvarmede sidespejle
Tryk på denne knap, når du
hurtigt vil fjerne dug eller is
fra bagruden og
sidespejlene. Nærnere
enkeltheder om denne
funktion fremgår af side 47.
– Tryk på knappen
i mindst
3 sekunder. Dioden blinker i 5 sekunder.
Nu recirkuleres luften i bilen i
3–12 minutter, afhængigt af udetemperaturen.
Hvis luften i bilen recirkuleres, er der, specielt
om vinteren, risiko for is- og dugdannelse.
Med timer-funktionen mindsker du risikoen
for is, dug og dårlig luft.
Når defroster
slås fra, vender klimaanlægget tilbage til de tidligere indstillinger.
– Hver gang du trykker på
aktiveres
timerfunktionen.
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
– Tryk på knappen
igen i mindst
3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder for
at bekræfte dit valg.
Luftfordeling
Anvend de prikmarkerede
luftfordelingsstillinger
mellem de forskellige
symboler for at finjustere
luftfordelingen og opnå
endnu bedre komfort.
Recirkulation
Recirkulation vælges for at
holde dårlig luft, som f.eks.
udstødningsdampe, ude fra
kabinen. Når funktionen er
valgt, recirkuleres kabineluften, således at ingen luft
udefra suges ind i bilen. Med recirkulation
(sammen med aircondition-anlægget) afkøles
kabinen hurtigere i varmt vejr.
• aircondition (A/C) slås automatisk til (kan
slås fra med A/C-knappen).
• recirkulation slås automatisk fra.
Defroster
Defroster
på luftfordelingsknappen
benyttes til hurtigt at fjerne dug og is fra forog sideruderne. Der strømmer luft til ruderne
med stor hastighed.
Når funktionen er valgt, sker der desuden
følgende for at give maksimal affugtning af
kabineluften:
71
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
2
4
3
5
6
7
8
1
9
10
11
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
72
A/C– On/Off (tænd/sluk)
Recirkulation/Multifilter med sensor
Recirkulation
AUTO
Luftfordeling
Kabinetemperatursensor
Defroster for forrude og sideruder
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Sædevarme – højre side
Sædevarme – venstre side
Temperatur – højre side
Temperatur – venstre side
Blæser
12
AUTO
AUTO -funktionen regulerer
automatisk klimaanlægget,
så den ønskede temperatur
opnås. Automatikken styrer
varme, aircondition, luftkvalitetssensor, blæserhastighed, recirkulation og
luftfordeling. Hvis du selv vælger en eller flere
funktioner manuelt, bliver de øvrige funktioner
fortsat styret automatisk. Når du trykker på
AUTO, afbrydes alle manuelle funktioner.
Temperatur
Med de to drejegreb kan du
indstille temperaturen for
førersiden og passagersiden. Husk på, at du ikke
opnår en hurtigere
opvarmning af kabinen,
selvom du vælger en højere eller lavere
temperatur end den temperatur, du vil have i
kabinen.
Blæser
Ved at dreje på grebet, øger
eller mindsker du blæserhastigheden. Hvis du vælger
AUTO, reguleres blæserha-
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Luft til ruderne.
– Tryk en gang til: Mindre varme – én diode
i kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Varmen er afbrudt –
ingen af dioderne i kontakten lyser.
Et autoriseret Volvo-værksted kan justere
temperaturen.
Elopvarmet bagrude og
elopvarmede sidespejle
Luft i hoved- og kropshøjde.
Recirkulation
Tryk på denne knap, når du
hurtigt vil fjerne dug eller is
fra bagruden og
sidespejlene. Nærnere
enkeltheder om denne
funktion fremgår af side 47.
Tryk på AUTO, når du igen
ønsker automatisk luftfor-
stigheden automatisk. Tidligere indstillet
blæserhastighed afbrydes.
OBS! Hvis du har drejet blæsergrebet så
langt mod urets retning, at kun den venstre
diode over grebet lyser orange, er blæser og
aircondition afbrudt.
• recirkulation slås automatisk fra.
Når defroster
slås fra, vender klimaanlægget tilbage til de tidligere indstillinger.
Luftfordeling
Luft mod ben og fødder.
deling.
A/C – ON/OFF (tænd/sluk)
ON: Aircondition-anlægget
er slået til. Det styres af
systemets automatik. På den
måde afkøles og affugtes
indstrømmende luft.
Defroster for forrude og
sideruder
Bruges til hurtigt at fjerne
dug og is fra for- og sideruderne. Der strømmer luft til
ruderne med stor ventilatorhastighed. Dioden i defrosterknappen lyser, når denne funktion er
aktiveret.
Når funktionen er valgt, sker der desuden
følgende for at give maksimal affugtning af
kabineluften:
• aircondition (A/C) slås automatisk til (kan
slås fra med A/C-knappen).
OFF: Fra.
Når defrosterfunktionen aktiveres, slås
aircondition-anlægget automatisk til (kan slås
fra med A/C-knappen).
Elopvarmede forsæder
Du kan få varme i forsædet/sæderne på følgende måde:
–Tryk én gang: Høj varme –
begge dioder i kontakten
lyser.
Recirkulation vælges for at
holde dårlig luft, f.eks.
udstødningsdampe, ude fra
kabinen. Når funktionen er
valgt, recirkuleres kabineluften, således at ingen luft
udefra suges ind i bilen.
Hvis luften i bilen recirkulseres, er der, specielt om
vinteren, risiko for is- og dugdannelse.
Med timerfunktionen (biler med multifilter og
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion) er
der mindre risiko for, at der dannes is, fugt
eller dårlig luft.
Den anvendes på følgende måde:
– Tryk på knappen
i mindst
3 sekunder. Dioden blinker i 5 sekunder.
Nu recirkuleres luften i bilen i 3–
12 minutter, afhængigt af udetemperaturen.
73
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
– Hver gang du trykker på
aktiveres
timerfunktionen.
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
– Tryk på knappen
igen i mindst
3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder for
at bekræfte dit valg.
Luftkvalitetssystem
(ekstraudstyr)
Luftkvalitetssystemet består
af et multifilter og en sensor.
Filtret udskiller gasser og
partikler, så indholdet af lugt
og forurening i kabinen
reduceres. Når sensoren
registrerer forurenet udendørsluft, lukkes
luftindtaget, og luften recirkuleres i kabinen.
Når luftkvalitetssensoren er tilkoblet, lyser
den grønne diode AUT i
.
74
Betjening
Tryk på
for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
Vælg mellem følgende tre funktioner ved at
trykke en eller flere gange på
.
• Dioden AUT lyser. Luftkvalitetssensoren
er nu tilkoblet.
• Ingen diode lyser. Ingen recirkulation er
tilkoblet, medmindre det behøves for
nedkøling i varmt klima.
• Dioden MAN lyser. Recirkulation er nu
tilkoblet.
Tænk på at
• Luftkvalitetssensoren bør som regel være
tilkoblet.
• I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
• Hvis der dannes dug på ruderne, bør
luftkvalitetssensoren kobles fra.
• Ved dugdannelse kan du med fordel også
anvende defrosterfunktionerne til forruden
og sideruderne samt bagruden. Se
side 73.
• Følg Volvos serviceprogram for at se de
anbefalede intervaller for udskiftning af
multifiltret. Ved kørsel i stærkt forurenede
omgivelser kan det være nødvendigt at
udskifte kombifiltret oftere.
Klima
Luftdistribution
Luftdistribution
Luft gennem luftdyserne
for og bag.
Luft til ruderne.
I denne stilling recirkuleres
luften ikke. Aircondition er
altid slået til. En vis luftstrømning
til ventilationsspjældene.
Luft både til gulv og ruder.
En vis luftgennemstrømning til luftdyserne.
Luft til gulvet. En vis
luftgennemstrømning til
luftdyserne og defrosterdyserne til forruden og sideruderne.
Luft til gulv og luftdyser.
Anvend
Når du vil have god nedkøling i
varmt vejr.
Når du vil fjerne is og dug. Høj
blæserhastighed er godt.
Når du ønsker god komfort og
afdugning i koldt vejr. Ikke for lav
blæserhastighed.
Når du ønsker varme til fødderne.
Til solrigt vejr med lav udetemperatur.
75
Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
Hvis parkeringsvarmeren ikke starter trods
gentagne forsøg, vises der en meddelelse på
displayet. Kontakt i givet fald et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL!
Generelt
Inden parkeringsvarmeren kan programmeres, skal elsystemet "vækkes".
Dette gøres enklest ved at:
• trykke på READ -knappen eller
• aktivere fjernlyset eller
• slå tændingen til.
Parkeringsvarmeren kan startes direkte eller
indstilles på to forskellige starttider med
TIMER 1 og TIMER 2. Med starttid menes
her den tid, hvor opvarmningen af bilen er
klar.
Bilens elektronik beregner selv starttiden ud
fra den aktuelle udendørstemperatur. Hvis
udendørstemperaturen overstiger 25 °C,
sker der ingen opvarmning. Ved temperaturer
på W10 °C og derunder er parkeringsvarmerens maksimale driftstid 60 minutter.
76
• Sluk for parkeringsvarmeren, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes.
• Kontrollér på informationsdisplayet, at
parkeringsvarmeren er slået fra. (Når
parkeringsvarmeren er i gang, vises
PARKVARMER TIL på displayet.)
Advarselsetiket på tankdækselklappen
Parkering på skråninger
ADVARSEL!
Bilen skal stå udendørs, når parkeringsvarmeren bruges.
Meddelelse i displayet
Når indstillingerne i TIMER 1, TIMER 2 og
Direkte start aktiveres, lyser det gule advarselssymbol i kombinationsinstrumentet, og
en forklarende tekst vises på displayet.
Når du forlader bilen, fremkommer en meddelelse om kabinevarmerens status.
Hvis bilen parkeres på en stærk hældning,
bør den stå med forenden opad for at sikre, at
brændstofforsyningen når kabinevarmeren.
Bilens ur/timer
Hvis bilens ur indstilles, efter at der foretaget
timerindstillinger, annulleres disse af sikkerhedsmæssige årsager.
Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
Indstilling af TIMER 1 eller 2
Af sikkerhedshensyn kan der kun forprogrammeres tider et døgn frem, og ikke for flere
dage i træk.
– Indstil med ringen (B) til TIMER 1.
– Tryk kort på RESET-knappen (C) for at
komme til den blinkende timeindstilling.
– Indstil med ringen (B) til det ønskede
timetal.
– Tryk kort på RESET-knappen for at
komme til den blinkende minutindstilling.
– Indstil med ringen (B) til det ønskede
minuttal.
– Tryk kort på RESET-knappen for at
bekræfte din indstilling.
– Tryk på RESET-knappen for at aktivere
timeren.
Efter indstilling af TIMER 1 indstilles til
TIMER 2. Indstillingerne foretages på samme
måde som for TIMER 1.
Slukning af timerstartet parkeringsvarmer
For at slukke parkeringsvarmeren manuelt
inden timer-funktionen gør det, skal du gøre
følgende:
– Tryk READ-knappen (A) ind.
– Indstil med ringen (B) frem til teksten
PARKVARMER TIMER 1 (eller 2).
Teksten TIL blinker.
– Tryk på RESET-knappen (C). Teksten FRA
vises konstant, og parkeringsvarmeren
slås fra.
Direkte start af parkeringsvarmer
– Indstil med ringen (B) til DIREKTE
START.
– Tryk på RESET-knappen (C) for at komme
til valgmulighederne TIL og FRA. Vælg
TIL.
Parkeringsvarmeren vil nu være i gang i
60 minutter. Opvarmningen af kabinen
starter, så snart kølevæsken i motoren har
opnået en tilstrækkelig høj temperatur.
Slukning af direkte startet parkeringsvarmer
– Indstil med ringen (B) til DIREKTE
START.
– Tryk på RESET-knappen (C) for at gå til
valgmulighederne TIL eller FRA.
– Vælg FRA.
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet eller, hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt,
afbrydes parkeringsvarmeren.
Du får i så fald en meddelelse på displayet.
Bekræft meddelelsen med READ knappen (A).
Vigtigt!
Gentagen brug af kabinevarmeren i
kombination med korte kørselsstrækninger kan føre til, at batteriet aflades,
hvilket kan give startproblemer.
For at sikre at generatoren kan nå at
producere lige så meget energi, som
parkeringsvarmeren forbruger fra
batteriet, bør man ved regelmæssig brug
af parkeringsvarmeren køre i bilen i lige så
lang tid, som parkeringsvarmeren er i
brug.
Ekstravarmer (diesel)
(visse lande)
I koldt vejr kan der være behov for ekstra
varme fra ekstravarmeren for at opnå den
rette temperatur i kabinen.
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
behov for ekstra varme, mens motoren er i
gang. Den standser automatisk, når den rette
temperatur er opnået, eller når der slukkes for
motoren.
77
Klima
78
Interiør
Forsæder
Kabinebelysning
Opbevaringssteder i kabinen
Bagsæde
Bagagerumslys
80
82
84
89
94
79
Interiør
Forsæder
ADVARSEL!
• Førersædets indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel.
• Kontrollér, at sædet er i låst stilling.
Siddestilling
Nedfoldning af forsædets ryglæn
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
Passagersædets ryglæn kan foldes ned i
fremadgående retning for at give plads til
lange genstande.
1.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at
indstille den rette afstand til rat og
pedaler. Kontrollér, at sædet er fastlåst,
når indstillingen er foretaget.
Hæv/sænk sædehyndens forkant, pump
op/ned1.
Hæv/sænk sædet, pump op/ned
Justér lændestøtten, drej hjulet.
Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
Betjeningspanel for elbetjent sæde.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
80
Betjeningsregulering (2) fås ikke til
visse indtræksmuligheder.
– Skyd sædet så langt tilbage som muligt.
– Anbring ryglænet i oprejst stilling 90 grader.
– Løft låsemekanismerne på ryglænets
bagside, og vip det samtidig fremad.
– Skyd sædet frem, så hovedstøtten "låses"
fast under handskerummet.
Interiør
Forsæder
sidespejlene de gemte positioner, når førerdøren åbnes.
OBS! Nøglehukommelsen er uafhængig af
sædets hukommelse.
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en af knapperne, hvorved
bevægelsen afbrydes.
ADVARSEL!
Knapper til hukommelsesfunktioner
Forberedelser
Sædet kan indstilles et stykke tid, efter at
døren er låst op med fjernbetjeningen, uden
at nøglen er sat i startlåsen. Indstilling af
sædet kan altid foretages, når tændingen er
slået til.
Elbetjent sæde (ekstraudstyr)
1.
2.
3.
4.
Sædehyndens forkant op/ned
Sæde frem/tilbage
Sæde op/ned
Ryglænets hældning
En overbelastningsbeskyttelse udløses, hvis
et sæde blokeres. Hvis det sker, skal du slå
tændingen fra og vente lidt, inden sædet
betjenes igen. Kun en af sædets motorer kan
bruges ad gangen.
Sæde med hukommelsesfunktion (ekstraudstyr)
Gemme indstilling
– Indstil sædet.
– Hold knap MEM trykket ind samtidig med,
at knap 1, 2 eller 3 trykkes ind.
Bruge gemt indstilling
Tryk en af hukommelsesknapperne 1–3 ind,
indtil sædet standser. Hvis knappen slippes,
bliver sædets bevægelse afbrudt.
Risiko for at komme i klemme. Sørg for at
børn ikke leger med kontakterne.
Kontroller, at der ikke er nogen genstande
foran, bagved eller under sædet ved
indstilling.
Sørg for, at ingen af passagererne på
bagsædet kan komme i klemme.
Nøglehukommelse i fjernbetjening
Førersædets positioner gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernbetjeningen. Når bilen låses op med den samme
fjernbetjening indtager førersædet og
81
Interiør
Kabinebelysning
Belysningsautomatik
Alle læselamper og den generelle belysning
slukkes automatisk 10 minutter efter, at
motoren er standset. Den pågældende
belysning kan slukkes manuelt forinden.
Den generelle belysning tændes automatisk1
og lyser i 30 sekunder, når:
Læselamper foran og generel belysning
Læselamper bag
Læselamper og generel
belysning
4. Læselampe venstre bag
5. Læselampe højre bag
Læselamperne bagi tændes og slukkes med
knap (4) eller (5)
1. Læselampe venstre for
2. Generel belysning
3. Læselampe højre for
Læselamperne foran tændes og slukkes med
knap (1) eller (3).
Den generelle belysning tændes og slukkes
med et kort tryk på knap (2).
• bilen låses op udefra med nøgle eller
fjernbetjening
• motoren er slukket og nøglen drejet til 0 stilling.
Den generelle belysning tændes og lyser i
10 minutter, når:
• en af dørene er åben, hvis den generelle
belysning ikke er slået fra.
Kabinebelysningen slukkes, når:
• motoren startes
• bilen låses udefra med nøgle eller fjernbetjening.
Automatikken kan slås fra ved at knap (2)
holdes inde i mindst 3 sekunder. Et kort tryk
på knappen slår automatikken til igen.
De indprogrammerede tider, 30 sekunder
henholdsvis 10 minutter, kan ændres af et
Volvo-værksted.
1.
82
Funktionen er lysafhængig og
aktiveres kun, når det er mørkt.
Interiør
Kabinebelysning
Makeup-spejl1
Lampen tændes automatisk, når klappen
løftes.
1.
Ekstraudstyr på visse markeder.
83
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
6
Opbevaringssteder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
84
Rum i dørpanel
Solbrillerum, førersiden (ekstraudstyr)
Billetklemme
Handskerum
Opbevaringslomme
Opbevaringsrum i midterkonsollen
Opbevaringslomme
ADVARSEL!
Sørg for, at der ikke er nogen hårde,
skarpe eller tunge genstande, der ligger
eller stikker ud på en sådan måde, at de
kan give anledning til personskader i
tilfælde af en hård opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid
spændes fast med en sikkerhedssele eller
lastsikringsremme.
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsplads i midterkonsollen
3.
4.
1. Bageste opbevaringsrum
Du kan anvende midterkonsollens bageste
opbevaringsrum til opbevaring af cd-plader
o.l. Dette opbevaringsrum kan udstyres med:
Kopholder i det bageste opbevaringsrum til bagsædet
Telefonrør + holder (ekstraudstyr)
2. Forreste opbevaringsrum
(tildækket af jalousi)
Dette opbevaringsrum kan udstyres med
følgende:
• Kopholder (ekstraudstyr)
• Askebæger (ekstraudstyr)
12 V-udtag
Askebæger (ekstraudstyr)
For at få adgang til opbevaringsrum/
telefonrør skal du trykke på knappen på
venstre side af armstøtten og vippe låget over
tunnelrummet bagud. Tryk på knappen på
højre side af armstøtten, og vip den øverste
del af låget over tunnelrummet bagud for at
bruge kopholderen. Kopholderen og låget
kan lukkes separat.
85
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Kopholder i forreste opbevaringsrum (ekstraudstyr)
Kopholder i forreste opbevaringsrum, XC70 (ekstraudstyr)
Kopholderen kan let tages ud:
Kopholderen kan let tages ud:
1.
– Tag fat i kopholderens bagkant, og tryk
dens bageste ende ind for at frigøre
bagkanten.
– Vip kopholderens forreste ende op, og
løft den ud.
Gør som beskrevet ovenfor i omvendt rækkefølge for at sætte kopholderen i.
2.
3.
4.
86
Tryk kopholderen frem (1), samtidig med
at dens bageste del løftes (2).
Skyd kopholderen bagud (3), ind i
udskæringen under jalousiet.
Vip den forreste del af kopholderen op
(4), og løft den ud.
Gør som beskrevet ovenfor i omvendt
rækkefølge for at sætte kopholderen i.
OBS! Pas på, at håndbremsemanchetten
ikke kommer i klemme.
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Kopholder i instrumentpanelet
(ekstraudstyr)
• Tryk på holderen for at åbne den.
• Tryk holderen ind efter brug.
OBS! Anbring aldrig glasflasker i holderen.
Tænk også på, at varme drikke kan forårsage
skoldning.
Handskerum
Tøjkrog
I handskerummet kan du f.eks. opbevare
bilens instruktionsbog, kort, penne og
benzinkort.
Tøjkrogen er kun beregnet til lettere tøj.
Gulvmåtter (ekstraudstyr)
Volvo kan levere gulvmåtter, som er specielt
fremstillet til din bil.
ADVARSEL!
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være
forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsclipsen for ikke at komme i klemme
ved og under pedalerne.
87
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Flaskeholder ved bagsædet
(ekstraudstyr)
Du bruger flaskeholderen på følgende måde:
– Vip holderen ud.
– Sæt flasken i.
Flaskeholderen kan også bruges som
papirkurv. Sæt en pose i holderen, og fold
den ned over kanten.
OBS! Der findes ikke særlige affaldsposer til
holderen. Brug almindelige plastposer.
88
Kopholder i bagsædets armlæn (ekstraudstyr)
Interiør
Bagsæde
Udtræksbord (ekstraudstyr)
– Løft båndet, og vip sædehynden frem.
Hvis man ønsker at slå bordet helt ud, skal
armlænet først vippes frem. Hvis man kun
ønsker at bruge kopholderne, behøver bordet
ikke slås ud.
Lukning:
– Fold bordet og kopholderne ind.
– Drej armen under bordet indad. Pas på
ikke at få hånden i klemme.
– Fold armlænet ind i bagsædet.
– Løft båndet, og vip sædehynden tilbage.
89
Interiør
Bagsæde
Nedfældning af nakkestøtte
Forlængelse af bagagerum
Bagsædet er deleligt, og delene kan slås ned
hver for sig.
– Rejs forsædernes ryglæn op, hvis de er
lænet langt tilbage.
– Træk i sædehyndens strop, og slå hynden
ned mod de forsædernes ryglæn.
– Slå de udvendige nakkestøtter frem ved
at trække i deres stropper.
90
Midterpladsens nakkestøtte
(V70)
Midterpladsens nakkestøtte
(XC70)
Sænk midterpladsens nakkestøtte, hvis den
er trukket op.
(Modeller med tredelt bagsæde)
– Tryk på udløsningsknappen bag det højre
rør. Se illustrationen ovenfor.
– Træk nakkestøtten lige op.
Sænkning:
Hævning:
– Træk nakkestøtten lidt frem, og tryk ned.
Interiør
Bagsæde
A. Spærren er lukket
B. Spærren er åben
Midterpladsens ryglæn (XC70 med tredelt
bagsæde).
Nedfældning af ryglæn
Nedfældning af midterpladsens
ryglæn (XC70)
– Tryk ryglænsspærren bagud, og slå
ryglænet frem.
ADVARSEL!
Når ryglæn slås tilbage, skal de være
forsvarligt fastlåst. Ordet "UNLOCKED"
på spærren må ikke være synligt.
(Modeller med tredelt bagsæde)
Venstre og midterste del af ryglænet kan slås
ned hver for sig. Hvis højre del af ryglænet
skal slås ned, skal også midterdelen slås ned.
Nedfældning af midterpladsens ryglæn (uden
at de yderste dele slås ned):
– Kontrollér, at nakkestøtten er trykket helt
ned. Tryk på knappen oven på denne del
af ryglænet for at udløse spærren.
– Slå derefter ryglænet frem.
Adskiller med opbevaringslommer (XC70 – ekstraudstyr)
(Modeller med tredelt bagsæde)
En adskiller med opbevaringslommer fås som
tilbehør til XC70 med tredelt bagsæde.
Adskilleren kan forhindre genstande i
bagagerummet i at kastes frem under kraftig
opbremsning.
Med hensyn til montering af adskilleren
henvises til de anvisninger, der følger med
sættet, eller et autoriseret Volvo-værksted.
91
Interiør
Bagsæde
Montering af midterpladsens
ryglæn
(Modeller med tredelt bagsæde)
Ved montering af det midterste ryglæn skal
højre ryglæn være i oprejst stilling.
– Montér ryglænet ved at trykke den
nederste del ned over stangen, indtil det
fastlåses i denne stilling.
Kontakt en Volvo-forhandler for at få nærmere
oplysninger om ekstraudstyr, der kan
anbringes mellem ryglænet og de yderste
sædehynder.
Afmontering af midterpladsens
ryglæn (XC70)
(Modeller med tredelt bagsæde)
– Tryk på knappen oven på midterpladsens
ryglæn for at udløse spærren.
– Slå derefter ryglænet et stykke frem.
– Træk i håndtaget bag på ryglænet (se
ovenstående illustration) for at frigøre
ryglænets nederste del fra stangen. Løft
ryglænet ud.
Kontakt en Volvo-forhandler for at få nærmere
oplysninger om ekstraudstyr, der kan
anbringes mellem de yderste ryglæn.
92
ADVARSEL!
(XC70 med tredelt bagsæde)
Af sikkerhedsgrunde må midterpladsens
ryglæn ikke opbevares løst i bilen.
Hvis midterpladsens ryglæn er afmonteret, kan løse genstande i bagagerummet
under en kraftig opbremsning slynges
frem mellem de yderste ryglæn.
Når midterpladsens ryglæn monteres, skal
højre ryglæn være slået op, da midterryglænet ellers ikke fastlåses, således at den
midterste sikkerhedssele ikke kan bruges.
Interiør
Bagsæde
ADVARSEL!
Hvis midterpladsens ryglæn anvendes
som armlæn, skal adskilleren (se side 91)
monteres for at forhindre løse genstande i
bagagerummet i at slynges frem mellem
de yderste ryglæn under en en kraftig
opbremsning.
Midterpladsens ryglæn som armlæn.
Midterarmlæn (XC70)
(Modeller med tredelt bagsæde)
Midterpladsens ryglæn kan vendes, så det
fungerer som armlæn.
– Afmontér midterpladsens ryglæn. Se
side 92.
– Vend ryglænet (ryglænets forside skal
vende opad).
– Tryk ryglænet tilbage på stangen, indtil
det fastlåses.
– Ryglænet sættes tilbage i normal stilling
ved at frigøre det fra stangen ved at
trække i håndtaget (som nu sidder forrest
på undersiden).
– Montér ryglænet.
93
Interiør
Bagagerumslys
Generelt
Bilens lasteevne afhænger af dens køreklare
vægt inklusive det eventuelle tilbehør, der er
monteret. Køreklar vægt omfatter føreren,
brændstoftankens vægt, når den er 90 %
fyldt og øvrige sprinkler-/kølevæsker m.m.
Tilbehør, som er monteret, dvs. trækkrog,
tagbagagebærer, tagboks m.m., medregnes i
den køreklare vægt.
Bilens lasteevne reduceres af antallet af
passagerer og deres vægt.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres afhængigt
af tjenestevægt, og hvor tungt bilen er
lastet.
Lastning af bagagerummet
Sikkerhedsseler og airbags giver føreren og
bilens passagerer god beskyttelse, frem for
alt ved frontalsammenstød. Man bør dog
også tænke på at beskytte sig mod skader
bagfra. Ved lastning bør man være
opmærksom på, at genstande i bagagerummet, der ikke fastgøres tilstrækkeligt og
anbringes korrekt, vil kunne blive kastet frem
med stor kraft og hastighed i tilfælde af en
kollision eller en kraftig opbremsning og
forårsage alvorlige skader.
OBS! Husk, at en genstand, som vejer 20 kg,
ved et frontalsammenstød med en hastighed
på 50 km/t, svarer til en kollisionskraft på
1.000 kg.
94
Tænk på følgende, når du laster:
• Placer lasten op ad ryglænet.
• Placer tung last så lavt som muligt.
• Placer bred last på hver sin side af
opdelingen af ryglænet.
• Fastspænd lasten med fastgøringsbånd
ved bilens lastøjer.
• Placer aldrig last oven for ryglænet uden
et lastforskydningsnet.
• Når bagsæderyglænet er nedfældet, må
bilen ikke lastes højere end 50 mm under
overkanten af de bageste sideruder.
Ellers kan effekten af beskyttelsesgardinet, som er skjult under loftet, gå tabt.
ADVARSEL!
Anbring ikke for tung last helt fremme bag
forsæderne, da det nedfældede ryglæn
derved belastes unødigt hårdt. Lasten må
aldrig nå op over ryglænene! I givet fald
risikerer man, at lasten under en hård
opbremsning eller ved et sammenstød
slynges frem og giver anledning til
alvorlige personskader. Husk også, at
lasten altid skal fastgøres (fastbindes)
forsvarligt.
Interiør
Bagagerumslys
Bagagerumsvolumen (målt med 1-liters
kasser)
Bagsæderyglænet oppe, lastet til ryglænets
overkant: 485 l
Bagsæderyglænet nedfældet, lastet til
overkanten af forsæderyglænet 745 l
Bagsæderyglænet nedfældet, lastet til loftet:
1641 l.
ADVARSEL!
Når bagsæderyglænet er slået ned, må
bilen ikke lastes højere end 50 mm under
overkanten af de bageste sideruder. Ellers
kan effekten af beskyttelsesgardinet, som
sidder skjult under loftbeklædningen, gå
tabt.
OBS! Kontrollér, at hullerne i plastbøjlerne
øverst på ryglænet hægtes fast i krogene på
undersiden af sædehynden.
Når ryglænet og sædehynden vippes tilbage
på plads, skal nakkestøtten slås op til normal
stilling igen.
Fjernelse af sædehynden
(2- eller 3-delt bagsæde)
Sædehynden kan simpelthen fjernes,
hvorved bagagerummet bliver noget længere.
– Tryk de røde låsetapper frem for at frigøre
sædehynden.
– Løft derefter sædehynden op.
Anvend den modsatte fremgangsmåde, når
sædehynden skal sættes på plads igen.
95
Interiør
Bagagerumslys
A. Spærren er lukket
B. Spærren er åben
Bagsædets ryglæn
De to bagsæderyglæn kan indstilles i højden.
Et ryglæn indstilles til lastposition på
følgende måde1:
– Tryk på spærren, indtil den røde markering
bliver synlig.
– Træk ryglænet frem til en ny låseposition.
Kontrollér, at ryglænet er fastlåst, og at den
røde markering ikke længere er synlig.
Anvend samme fremgangsmåde, når
ryglænet indstilles til normal stilling.
1.
96
Lastpositionen giver mulighed for at
udvide bagagerummet.
Bagagerumsbelysning
Der findes en ekstra loftslampe bagest i
bagagerummet.
Holdere til indkøbsposer (ekstraudstyr)
– Åbn lemmen i bagagerummet.
– Hæng eller spænd indkøbsposerne fast
ved hjælp af spændebånd eller holdere.
Plastbakken (ekstraudstyr) løsnes ved at
dreje de to greb på siderne.
Interiør
Bagagerumslys
OBS! Den grønne farvemarkering på
beslaget (2) og farvemarkeringen på
grebet (1) skal være ud for hinanden efter
montering, ellers fungerer kollisionsbeskyttelsen ikke.
Beskyttelsesgitteret afmonteres som følger:
Stikkontakt i bagagerummet
Nedfæld låget, når du vil bruge eludtaget.
Eludtaget fungerer uafhængigt af, om
tændingen er aktiveret eller ej.
Hvis tændingen afbrydes, og en strømforbruger med et strømforbrug på over 0,1 A er
tilsluttet kontakten, vises en advarselsmeddelelse på displayet.
OBS! Undgå derfor at bruge stikkontakten,
når tændingen er afbrudt, idet man risikerer,
at bilens batteri aflades.
Rød farvemarkering – ulåst stilling
Grøn farvemarkering – låst stilling
Beskyttelsesgitter, XC70
Beskyttelsesgitteret i bagagerummet skal af
sikkerhedsgrunde altid fastgøres forsvarligt
og på rette måde.
Gør følgende for at montere beskyttelsesgitteret:
– Slå ryglænet frem.
– Tryk på grebet (1), og drej det til rød
stilling med en Torx-skruetrækker, så
markeringen på det svarer til markeringen
på beslaget.
– Tryk beskyttelsesgitteret over mod det
modsatte beslag i bilen, indtil det hopper
ud af loftspanelet. Slæk på kraften, når
beslaget er kommet forbi loftspanelet, og
træk forsigtigt gitteret ind mod dig selv,
indtil det også frigøres i den anden side.
Drej ikke gitteret for meget, da det derved
kan kile sig fast i bilen og blive vanskeligt
at trække ud.
– Slå ryglænet ned.
– Tryk på grebet (1), og drej det til rød
stilling (ulåst) med en Torx-skruetrækker.
– Før beskyttelsesgitterets fjederbelastede
ender ind i fastgøringspunkterne (se
illustrationen).
– Tryk på grebet (1), og drej det til grøn
stilling (låst).
97
Interiør
Bagagerumslys
A
E
B
Nylonlastnet, V70
(2-delt bagsæde)
Lastnettet er fremstillet af kraftig nylyntråd,
som kan rulles ud fra bagsædets ryg.
Lastnettet er efter opfældning selvlåsende
efter ca. 1 minut, hvis bagsæderyglænene er
i opslået stilling.
– Træk højre lastnet op.
– Hægt først stangen fast i beslaget i højre
side (A). Træk derefter stangen ud, og
hægt den fast i venstre side (B).
– Træk venstre lastnet op, og fastgør det på
stangen.
– Lastnettet afmonteres i omvendt rækkefølge af ovenstående.
Lastnettet kan også anvendes, når bagsædet
er slået frem.
Nylonlastnet, XC70
(Modeller med tredelt bagsæde)
Volvo XC70 kan udstyres med et lastnet
fremstillet af kraftig nylontråd, som fastgøres
i dertil beregnede befæstelsespunkter og
spændes fast i øskner i gulvet1.
Nettet kan fastgøres bag det oprejste
bagsæderyglæn, og hvis bagsædet er slået
ned, også bag forsæderne (se illustrationerne).
1.
98
F
Hvis bilen er udstyret med bagudvendt ekstrasæde.
Interiør
Bagagerumslys
– Spænd nettet med stropperne.
OBS! Hvis lastnettet er monteret i de forreste
befæstelsespunkter i loftet, og bagsædets
sædehynder er foldet frem, skal lastnettet
trækkes frem foran sædehynderne og bag
forsædernes ryglæn (C).
OBS! Lastnettets stropper må ikke fastgøres
i øsknerne i gulvet under forsæderne. Hvis
disse øskner anvendes, og forsæderne
rykkes bagud, risikerer man, at nettet eller
befæstelsespunkterne i loftet beskadiges.
C
D
Den øverste og nederste stang er forsynet
med et hængsel i midten, således at
lastnettet kan foldes sammen. Om
nødvendigt foldes stængerne ud, så de
fastlåses.
– Hægt den øverste stang fast i det forreste
eller bageste befæstelsespunkt i
loftet (A).
– Hægt den anden ende af stangen fast i
befæstelsespunktet i loftet i den
modsatte side.
– Spænd lastnettets stropper fast i
øsknerne i gulvet (B), når nettet sidder i
de bageste befæstelsespunkter i loftet,
henholdsvis i (D), når nettet sidder i de
forreste befæstelsespunkter i loftet.
Sammenfoldning af lastnettet
Lastnettet kan foldes sammen og anbringes
under gulvet i bagagerummet på biler, som
ikke er udstyret med bashøjttaler (ekstraudstyr) eller ekstra barnesæde (ekstraudstyr).
Tryk på knapperne (E) i lastnettets
hængsler (F) for at udløse hængslerne og
folde nettet sammen.
ADVARSEL!
Af sikkerhedsgrunde må lastnet ikke
bruges, hvis der sidder et barn på ekstrasædet i bagagerummet.
Det er vigtigt at man sikrer sig, at
lastnettets øverste befæstelser er
monteret korrekt, og at stropperne sidder
godt fast.
Beskadigede net må ikke anvendes.
Lastskjuler (ekstraudstyr)
Træk bagageskjuleren ud, træk den over
bagagen, og hægt den fast i udskæringen på
de bageste stolper i bagagerummet.
Afmontering af bagagedækket
– Tryk bagageskjulerens endestykke ind,
løft og frigør den.
– Ved montering af bagagerumsskjuleren
skal endestykkerne trykkes ned i
holderne.
99
Interiør
100
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Låsning og oplåsning
Børnesikkerhedslås
Alarm (ekstraudstyr)
102
105
108
109
101
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
1.
Hovednøgle
Nøglen virker på alle låse.
tændingslåsen, og bilen kan kun startes, hvis
en nøgle med den rette kode anvendes.
2.
Servicenøgle1
Nøglen kan kun anvendes til fordør,
tændingslås og ratlås.
OBS! Nøglebladet på hovednøglen (1) skal
være helt slået ud (se billedet) under start af
bilen. Ellers risikerer man, at startspærrefunktionen forhindrer bilen i at starte.
Nøgler – Elektronisk
startspærre
Bilen leveres med to hovednøgler og en
servicenøgle1. Hovednøglerne er sammenfoldelige og forsynet med indbygget fjernbetjening.
Tab af nøgler
Hvis du mister en af nøglerne, skal du tage
alle de øvrige bilnøgler med til et autoriseret
Volvo-værksted. For at forebygge tyveri skal
koden for den mistede nøgle slettes i
systemet. De øvrige nøgler skal samtidig
indkodes i systemet igen.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos
autoriserede Volvo-værksteder, som også
kan fremstille nye nøgleblade.
Der kan højst programmeres og anvendes 6
fjernbetjeninger/nøgleblade til hver bil.
Elektronisk startspærre
Nøglerne er udstyret med kodede chips.
Koden skal stemme overens med læseren i
1.
102
Kun på visse markeder.
Startnøgler og elektronisk startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl, således at
bilen ikke kan startes.
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
1
2
6
3
5
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oplåsning
Åbning af bagklap
Panikfunktion
Tryghedsbelysning
Lås
Sammenfoldning/åbning af nøgle
Fjernbetjeningsfunktioner
Oplåsning
– Med et tryk på knap (1) låses samtlige
døre, bagklappen og tankdækselklappen
op.
Bagklap
– Et tryk på knap (2) låser kun bagklappen
op.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan anvendes til i nødstilfælde at vække omgivelsernes opmærksomhed. Hvis den røde knap (3) holdes
trykket inde i mindst tre sekunder eller trykkes
ind to gange i samme tidsrum, aktiveres
blinklys og signalhorn. Panikalarmen slukkes
med en vilkårlig knap på fjernbetjeningen eller
automatisk efter 25 sekunder.
Sammenfoldning/åbning af nøgle
Man kan folde nøglen sammen ved at trykke
på knap (6), samtidig med at nøgledelen
drejes ind i knappanelet.
Den sammenfoldede nøgle foldes automatisk
ud ved et tryk på knappen.
Tryghedsbelysning
Du skal gøre følgende, når du nærmer dig
bilen:
– Tryk på den gule knap (4) på fjernbetjeningen.
Nu tændes kabinebelysningen, positions-/
parkeringslyset, nummerpladelyset og
lamperne i sidespejlene (ekstraudstyr).
Lygterne og lamperne er tændt i 30, 60 eller
90 sekunder. Den ønskede tidsindstilling for
din bil kan indstilles af et autoriseret Volvoværksted.
Slukning af tryghedsbelysningen:
– Tryk på den gule knap en gang til.
Låsning
Med knap (5) aflåses alle døre, bagklappen
og tankdækselklappen.
For tankdækslet er der en forsinkelse på ca.
10 minutter.
103
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Aflevér det gamle batteri på et autoriseret
Volvo-værksted, således at det kan
bortskaffes på en miljøvenlig måde.
Udskiftning af batteri i
fjernbetjeningen
Hvis låsen i gentagne tilfælde ikke reagerer
på signalet fra fjernbetjeningen ved normal
afstand, skal batteriet udskiftes.
– Løsn låget ved forsigtigt at lirke
bagkanten op med en lille skruetrækker.
– Udskift batteriet (type CR 2032, 3 V) –
anbring plussiden opad. Undgå at berøre
batteriet og dets kontaktflader med
fingrene.
– Monter låget igen. Sørg for, at gummipakningen ligger rigtigt og ikke beskadiges,
så der ikke kan trænge vand ind.
104
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter oplåsning, låses alle
låse automatisk igen. Denne funktion
mindsker risikoen for, at bilen utilsigtet efterlades ulåst. Vedr. biler med alarm, se
side 109.
Låsning og oplåsning udefra
Automatisk låsning
Hovednøglen eller fjernbetjeningen låser/
oplåser samtlige sidedøre og bagklappen
samtidigt. Sidedørenes låseknapper og
dørhåndtagene på indersiden udløses.1
Automatisk låsning aktiveres og deaktiveres
fra knappanelet i førerdøren.
Tankdækslets dækklap kan åbnes, når bilen
er ulåst. Det forbliver ulåst i 10 minutter efter
låsning af bilen.
OBS! Bilen kan låses1, selv om en dør eller
bagklappen er åben. Når døren lukkes, er der
risiko for, at nøglerne bliver låst inde.
1.
Gælder visse markeder
Funktionen medfører, at dørene låses
automatisk, når bilens hastighed overstiger
7 km/t. De forbliver låst, indtil en dør åbnes
indefra, eller hvis alle dørene låses op fra
knappanelet.
Aktivering/deaktivering af automatisk
låsning
– Tændingsnøglen skal være i stilling I
eller II.
– Tryk på READ -knappen på venstre
rathåndtag for at kvittere eventuelle
meddelelser på informationsdisplayet.
105
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
– Hold knappen til centrallåsning inde, indtil
en ny meddelelse for låsstatus vises på
informationsdisplayet.
– Meddelelsen AUTOLOCK AKTIVERET
(bilen låses også, når bilen bevæger sig)
henholdsvis AUTOLOCK DEAKTIVERET
vises på informationsdisplayet.
– Tryk en gang på fjernbetjeningens knap til
åbning af bagklappen.
– Hvis alle døre er låst, når bagklappen
derefter lukkes, forbliver den ulåst og
ualarmeret, efter at den er lukket. De
øvrige døre er alarmeret og låst som
tidligere.
– For at aktivere alarmen og låse kun
bagklappen, efter at den er blevet lukket,
skal LOCK-knappen trykkes ind endnu
engang.
OBS! Hvis denne knap bruges til at låse
bagklappen op, uden at den åbnes, låses
klappen automatisk igen efter ca. 2 minutter.
Låsning og oplåsning indefra
Fra knappanelet i førerdøren (eller passagerdøren) kan samtlige sidedøre og bagklappen
låses eller låses op samtidigt.
Alle døre kan låses med låseknappen på
knappanelet ved den respektive dør.
Hvis bilen ikke er låst udefra, kan den låses
op ved at døren åbnes med håndtaget.1
Aflåsning/oplåsning af
bagklappen med fjernbetjeningen
For kun at låse bagklappen op:
1.
106
Gælder visse markeder
Hvis bagklappen derimod åbnes og lukkes
igen, fungerer den automatiske genlåsningsfunktion ikke.
Låsning af handskerum
Handskerummet kan kun låses/åbnes med
hovednøglen – ikke med servicenøglen.
Blokeret låsestilling2
Din bil er udstyret med funktionen blokeret
låsestilling, der gør, at dørene ikke kan låses
op indefra, hvis de er låst.
Blokeret låsestilling kan kun aktiveres udefra,
ved at førerdøren låses med nøglen eller med
fjernbetjeningen. Alle døre skal være lukkede,
2.
Visse lande
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
inden blokeret låsestilling aktiveres. Derefter
kan dørene ikke åbnes indefra. Bilen kan kun
låses op udefra via førerdøren eller med fjernbetjeningen.
meddelelse på displayet, indtil nøglen tages
ud af tændingslåsen. Når tændingen sættes
til næste gang, tilkobles sensorerne igen.
Blokeret låsestilling aktiveres 25 sekunder
efter, at dørene er lukket.
ADVARSEL!
Efterlad ikke nogen i bilen, før du har
frakoblet funktionen blokeret låsestilling.
Midlertidig frakobling af blokeret
låsestilling og eventuelle alarmsensorer
Hvis nogen vil blive siddende i bilen, og du
alligevel vil låse dørene udefra – f.eks. ved
transport med bilfærge – kan du frakoble
blokeret låsestilling.
– Sæt nøglen i tændingslåsen, drej den til
position II og derefter tilbage til I eller 0.
– Tryk på knappen.
Hvis bilen er udstyret med alarm, frakobles
bevægelses- og hældningssensorerne
samtidigt. Se side 110.
Dioden i knappen lyser, indtil bilen låses med
nøglen eller fjernbetjeningen. Der vises en
107
Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Skrue til børnesikkerhedslås – venstre
bagdør.
Mekanisk børnesikkerhedslås –
bageste sidedøre
Skruen til børnesikkerhedslåsen sidder i
bagkanten af de to bagdøre. Man kan kun
komme til dem, når døren er åben. Anvend en
flad metalgenstand, f.eks. en skruetrækker, til
at dreje skruen og derved aktivere/deaktivere
børnesikkerhedslåsen.
A.
Børnesikker indstilling – dørene kan ikke
åbnes indefra; drej udad.
B. Ikke-børnesikker indstilling – dørene kan
åbnes indefra; drej indad.
108
Skrue til børnesikkerhedslås – højre bagdør.
ADVARSEL!
Husk, at bagsædepassagererne i tilfælde
af en ulykke ikke kan åbne de bageste
døre indefra, hvis børnesikkerhedslåsen er
aktiveret.
Låseknapperne bør derfor være trukket op
under kørsel. I tilfælde af en eventuel
ulykke vil redningspersonalet så kunne
komme ind i bilen udefra.
Elektrisk børnesikkerhedslås
Elektrisk børnesikkerhedslås –
bageste sidedøre (ekstraudstyr)
Anvend knappen i midterkonsollen til at
aktivere og deaktivere børnesikkerhedslåsene i bagdørene. Tændingsnøglen skal stå
på I eller II. Når dioden i knappen lyser, er
børnesikkerhedslåsen aktiveret. Der
fremkommer også en meddelelse på
displayet, når børnesikkerhedslåsen aktiveres
eller deaktiveres.
OBS! Når den elektriske børnesikkerhedslås
er aktiveret, kan bagdørene ikke åbnes
indefra.
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Alarmsystemet
Tilkobling af alarm
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger det
konstant alle alarmindgange. Alarmen
udløses i følgende tilfælde:
Tryk på LOCK-knappen på fjernbetjeningen.
Et langt blink fra bilens blinklys bekræfter, at
alarmen er tilkoblet og at alle døre er lukkede.
På visse markeder kan nøglen eller låsekontakten i fordøren bruges til at tilkoble bilens
alarm.
•
•
•
•
•
•
•
•
når motorhjelmen åbnes
når bagklappen åbnes
når en af sidedørene åbnes
når tændingslåsen drejes med en ikkegodkendt nøgle eller udsættes for
indgreb
når der registreres bevægelse i kabinen
(hvis der er monteret en bevægelsessensor – ekstraudstyr på visse markeder)
når bilen løftes eller bugseres væk (hvis
der er monteret en hældningssensor –
ekstraudstyr på visse markeder)
når batterikablet frakobles
hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Vigtigt!
Alarmen er helt tilkoblet, når bilens
afvisere har foretaget et langt blink, og
lampen på instrumentpanelet blinker en
gang hvert andet sekund.
Frakobling af alarm
Tryk på UNLOCK på fjernbetjeningen. To
korte blink fra bilens afvisere bekræfter, at
alarmen er frakoblet.
I visse lande (Belgien, Israel etc.) tilkobles
alarmen automatisk igen efter en vis tid, hvis
førerdøren er blevet åbnet og lukket igen,
uden at bilen er blevet aflåst.
Afbrydelse af udløst alarm
Hvis alarmen lyder, kan du slukke for den ved
at trykke på UNLOCK-knappen på fjernbetjeningen. Som bekræftelse afgiver blinklysene
to korte blink.
Lydsignal – Alarm
Lydsignalet afgives fra en sirene med reservebatteri. Hvert alarmsignal varer i
25 sekunder.
Lyssignal – Alarm
Ved alarm blinker alle blinklys i 5 minutter,
eller indtil du slår alarmen fra ifølge beskrivelsen ovenfor.
Hvis batterierne i fjernbetjeningen er brugt
op, kan alarmen slås fra ved at dreje nøglen til
tændingsposition II.
Automatisk tilkobling af alarm
Hvis ingen af sidedørene eller bagdøren er
åbnet inden for to minutter efter frakobling af
alarmen, og bilen er låst op med fjernbetjeningen, tilkobles alarmen automatisk igen.
Samtidig låses bilen. Denne funktion
forhindrer, at bilen utilsigtet efterlades ulåst.
109
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
tilsluttes næste gang, tilkobles sensorerne
igen.
Hvis bilen er udstyret med blokeret
låsestilling, vil denne samtidigt blive aktiveret.
Se side 106.
Kontrollampe på instrumentpanelet (nogle lande)
En kontrollampe (diode) øverst på instrumentpanelet indikerer alarmsystemets status:
Midlertidig frakobling af alarmsensorer og blokeret låsestilling
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen,
hvis man f.eks. efterlader en hund i bilen eller
rejser med færge, kan bevægelses- og
hældningssensorerne afbrydes midlertidigt.
– Sæt nøglen i tændingslåsen, og drej den
til stilling II og derefter tilbage til stilling I
eller 0.
– Tryk på knappen.
Dioden i knappen lyser, indtil du låser bilen
med nøglen eller fjernbetjeningen.
I displayet vises en meddelelse, indtil nøglen
fjernes fra tændingslåsen. Når tændingen
110
• Lampen slukket: Alarmen er frakoblet.
• Lampen blinker en gang hvert andet
sekund, efter at bilens afvisere har afgivet
et langt blink – alarmen er tilkoblet.
• Lampen blinker hurtigt, efter frakobling af
alarmen og indtil tændingen tilsluttes:
Alarmen har været udløst.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet,
fremkommer en meddelelse herom på
displayet.
Hvis alarmsystemet ikke fungerer korrekt, så
lad et autoriseret Volvo-værksted undersøge
bilen.
Vigtigt!
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Ethvert forsøg herpå kan påvirke forsikringsvilkårene.
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Test af alarmsystemet
Test af kabinens bevægelsessensor
– Åbn alle ruder.
– Aktivér alarmen. Aktivering af alarmen
kvitteres med et langsomt blink i
lysdioden.
– Vent i 30 sekunder.
– Afprøv bevægelsessensoren i kabinen
ved f.eks. at fjerne en taske fra sædet.
Alarmsystemet skal nu lyde og blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af døre
– Slå alarmen til.
– Vent i 30 sekunder.
– Lås op med nøglen i førerens side.
– Åbn en af dørene. Alarmsystemet skal nu
lyde og blinke.
– Gentag testen for højre fordør.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af motorhjelm
– Sæt dig ind i bilen og deaktiver bevægelsessensoren.
– Aktivér alarmen (bliv siddende i bilen og
lås dørene med knappen på fjernbetjeningen).
– Vent i 30 sekunder.
– Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Alarmen skal nu
aktiveres med både sirene og blinklys.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Afprøvning af bagklappen
– Slå alarmen til.
– Vent i 30 sekunder.
– Lås op med nøglen fra førersiden uden at
åbne nogen af dørene.
– Åbn bagklappen med håndtaget. Alarmsystemet skal nu lyde og blinke.
– Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
111
Lås og alarm
112
Start og kørsel
Generelt
Brændstofpåfyldning
Start af motor
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Bremsesystem
Stabilitets- og traktionssikringssystem
FOUR-C (aktivt chassis)
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Bugsering og bjergning
Starthjælp
Kørsel med anhænger
Trækanordning
Delelig trækkrog
Last på taget
Tilpasning af lyskegle
BLIS (Blind Spot Information System) - ekstraudstyr
114
116
117
119
120
123
125
127
128
130
132
133
135
137
139
142
147
113
Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk er at køre forudseende,
jævnt og med tilpasning af køremåde og
hastighed til den aktuelle situation.
Tænk på følgende:
• Kør motoren varm så hurtigt som muligt!
Det vil sige: Lad ikke motoren arbejde i
tomgang, men begynd at køre med let
belastning så hurtigt som muligt.
• En kold motor bruger meget mere
brændstof end en varm.
• Undgå at køre korte strækninger, hvor
motoren ikke når at blive varm.
• Kør jævnt! Undgå hurtige, unødvendige
accelerationer og kraftige opbremsninger.
• Kør ikke omkring med unødvendig tung
last i bilen.
• Kør ikke på vinterdæk, når vejene er bare
og tørre.
• Afmontér tagbagagebæreren, når du ikke
anvender den.
• Åbn ikke sideruderne, når det ikke er
nødvendigt.
Kør ikke med åben bagklap
Ved kørsel med åben bagklap kan udstødningsgas, bl.a. giftig kulilte, suges ind i bilen
via bagagerummet. Hvis man alligevel er nødt
114
til at køre med åben bagklap over en kortere
strækning, bør man gøre følgende:
– Luk alle ruder.
– Fordel luften mod ruder og gulv, og sæt
blæseren på højeste hastighed.
Den nye bil – i glat føre
Kørsel i glat føre kan opleves forskelligt
afhængigt af, om du har valgt en bil med
manuel gearkasse eller automatgearkasse.
Øv dig derfor i glatførekørsel under kontrollerede forhold, så du ved, hvordan din nye bil
reagerer.
Kørsel i vand
Bilen kan køres gennem en vanddybde på
højst 25 cm med en hastighed på højst
10 km/t. Der skal udvises ekstra forsigtighed
ved passage af strømmende vand.
Vigtigt!
Der kan opstå motorskade, hvis der
kommer vand ind i luftfiltret.
Ved større dybder kan der komme vand
ind i transmissionen. Så mindskes
oliernes smøreevne, hvilket forkorter
levetiden på disse systemer.
Ved vadning holdes lav hastighed, og bilen
må ikke standses. Når vandet er passeret,
skal du trykke let på bremsepedalen og
kontrollere, at fuld bremsevirkning er opnået.
Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
OBS! Rengør de elektriske kontakter til
elektrisk motorvarmer og anhængerkobling
efter kørsel i vand og ler.
Vigtigt!
Lad ikke bilen stå med vand over tærsklerne i længere tid, det kan forårsage elfejl i bilen.
Ved motorstop i vand, må omstart ikke
prøves. Bugser bilen ud af vandet.
Start og kørsel
Generelt
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster
batteriet i forskellig grad. Lad ikke tændingsnøglen stå i position II, når motoren ikke er i
gang. Anvend i stedet position I - så bruges
der mindre strøm. 12 V-kontakten i bagagerummet er stadig strømførende, selv når startnøglen er taget ud.
Eksempler på funktioner, der bruger megen
strøm:
• Kabineventilator
• Forrudeviskere
• Audiosystem
• Parkeringslys.
Vær også opmærksom på forskelligt tilbehør,
som belaster det elektriske anlæg. Anvend
ikke funktioner, som bruger meget strøm, når
motoren er slukket. Hvis batterispændingen
er lav, vises der en tekst på displayet i kombinationsinstrumentet. Meddelelsen på kombinationsinstrumentets display vises, indtil
motoren er startet. Energisparefunktionen
deaktiverer visse funktioner eller reducerer
belastningen på batteriet, f.eks. ved at
reducere kabineventilatorens hastighed og
slukke for lydanlægget.
Lad ikke motoren og kølesystemet blive overophedet
Under særlige forhold, f.eks. i stejlt terræn og
med tung last, er der risiko for at motor og
kølesystem overophedes. Især ved høje
temperaturer.
Sådan undgås overophedning af kølesystemet:
• Hold en lav hastighed hvis du kører med
påhængsvogn op ad en lang og stejl
stigning.
• Afbryd luftkonditioneringsanlægget nu og
da.
• Undgå at lade motoren køre i tomgang.
• Stands ikke motoren umiddelbart efter en
hård køretur.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt
høje temperaturer.
For at undgå overophedning af motoren:
Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (dieselmotor: 3500 omdr./
min.) under kørsel med anhænger eller
campingvogn i bakket terræn. I givet fald kan
olietemperaturen blive for høj.
Oplad batteriet ved at starte motoren.
115
Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Efter brændstofpåfyldning skrues dækslet på
igen, indtil der høres et eller flere klik.
ADVARSEL!
Bær aldrig en tændt mobiltelefon samtidig
med optankning – ringesignalerne kan
danne gnister og antænde benzindampene, som igen kan medføre brand og
personskade.
Benzinpåfyldning
Tankdækslet er placeret bag klappen på
højre bagskærm og kan hænges op på indersiden af klappen.
Åbning af tankklappen
Tankklappen kan åbnes, når bilen er ulåst.
OBS! Klappen forbliver ulåst i ti minutter
efter, at bilen er blevet låst.
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens
dyse slår fra.
OBS! En overfyldt tank kan løbe over i varmt
vejr.
OBS! Tilsæt ikke rensende additiver,
medmindre dette udtrykkeligt anbefales af et
Volvo-værksted.
Tankdæksel
Vigtigt!
Ved høje udendørstemperaturer kan der
opstå overtryk i tanken. Åbn i så fald dækslet
langsomt.
Benzindrevne biler skal altid tankes op
med blyfri benzin, så katalysatoren ikke
beskadiges.
Dieselpåfyldning
Dieselolien kan ved lave temperaturer
udskille paraffin (fra –5 °C til – 40 °C), hvilket
116
giver startvanskeligheder. Der skal bruges
særligt vinterbrændstof i den kolde årstid.
Start og kørsel
Start af motor
Inden motoren startes
Start af motor
– Træk parkeringsbremsen an.
Automatgear
– Stil gearvælgeren i stilling P eller N.
Manuel gearkasse
– Stil gearvælgeren i frigear, og tryk
koblingspedalen helt ned. Dette er særlig
vigtigt i meget koldt vejr.
OBS! For visse motortyper kan tomgangshastigheden ved koldstart være markant højere
end normalt. Dette er for, at udstødningssystemet hurtigst muligt skal komme op på
normal driftstemperatur, hvilket minimerer
udstødningsforureningen og skåner miljøet.
Benzin
– Drej startnøglen til startstillingen.
Hvis motoren ikke starter i løbet af 510 sekunder, skal nøglen slippes og et
nyt startforsøg gøres.
Diesel
– Drej startnøglen til kørestilling.
Et kontrolsymbol i kombinationsinstrumentet tændes for at oplyse om, at
forvarmning af motoren er i gang.
– Drej startnøglen til startstillingen, når
kontrolsymbolet er slukket.
OBS! Nøglebladet på hovednøglen skal
være helt slået ud (se billedet på side 102)
under start af bilen. Ellers risikerer man, at
startspærrefunktionen forhindrer bilen i at
starte.
Dieseldrevne biler er forsynet med et partikelfilter, hvilket giver endnu bedre udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningen samles i
filtret under normal kørsel. For at brænde
partiklerne væk og tømme filtret startes en
såkaldt regenerering. Til dette kræves, at
motoren har nået normal arbejdstemperatur.
ADVARSEL!
Tag aldrig startnøglen ud af ratlåsen under
kørsel, eller når bilen bugseres. Man
risikerer, at ratlåsen aktiveres, hvilket gør
bilen umulig at styre.
Under bugsering skal startnøglen stå i
position II.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Regenereringen af filtret sker automatisk med
et interval på ca. 300 —900 km, afhængigt af
kørselsforholdene. Regenereringen tager
normalt mellem 10 og 20 minutter, og i det
tidsrum kan brændstofforbruget øges noget.
ratur. Dette medfører, at dieselpartikelfiltret
ikke regenereres, og at filtret ikke tømmes.
Når filtret er fyldt ca. 80 % med partikler,
tændes en gul advarselstrekant på instrumentpanelet, og meddelelsen SODFILTER
FULDT SE INSTRUKT.BOG vises på
displayet på instrumentpanelet.
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal arbejdstemperatur.
Derefter bør bilen køres i yderligere ca.
20 minutter. Når regenerering er i gang,
reduceres bilens motoreffekt.
Efter afsluttet regenerering slettes advarselsmeddelelsen automatisk.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren (ekstraudstyr) bruges, hvorved motoren hurtigere
kommer op på normal driftstemperatur.
Vigtigt!
Hvis filtret fyldes helt, kan det ikke altid
fungere. Så kan det være vanskeligt at
starte motoren, og der er risiko for at
filtret skal udskiftes.
Regenerering ved koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal arbejdstempe117
Start og kørsel
Start af motor
Startnøgler og elektronisk
startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl. Hvis dette
sker – fjern den anden nøgle, og start bilen
igen.
Kør aldrig med motoren ved høje omdrejningstal straks efter koldstart! Hvis motoren
ikke starter eller fejltænder, skal du kontakte
et Volvo-værksted.
ADVARSEL!
Tag aldrig tændingsnøglen ud af ratlåsen
under kørsel, eller når bilen bugseres!
Afbryd aldrig tændingen (nøglen i
position 0), og træk ikke tændingsnøglen
ud, mens bilen er i bevægelse. Hvis det
sker, kan ratlåsen aktiveres, hvilket gør
bilen umulig at styre.
Start- og ratlås
0 – Låseposition
Ratlåsen låser rattet, når du
tager nøglen ud.
I – Mellemstilling –
"radiostilling"
Visse elkomponenter kan
tilsluttes. Motorens elsystem
er ikke tilkoblet.
II – Kørselsposition
Nøglens stilling under
kørsel. Hele bilens elsystem
er tilkoblet.
III – Startposition
Startmotoren aktiveres.
Nøglen slippes og fjedrer
automatisk tilbage til
kørestilling, når motoren er
startet. Hvis nøglen er svær
at dreje, er det fordi hjulene står på en sådan
måde, at der er spændinger i ratlåsen. I dette
tilfælde drejes rattet frem og tilbage, mens
tændingsnøglen drejes. Det vil gøre det
nemmere.
Sørg for, at ratlåsen er låst, når du forlader
bilen. Så mindsker du risikoen for tyveri.
118
Start og kørsel
Manuel gearkasse
Gearpositioner, 5 gear
Bakgearsspærre
Geartrin, seks gear
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift! Følg det viste skiftemønster.
Vælg bakgear, mens bilen holder helt stille.
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift! Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du anvende så høje gear som
muligt så ofte som muligt.
For at kunne skifte til bakgear, skal gearvælgeren først sættes i frigearsstilling (mellem 3.
og 4. gear). Du kan altså ikke skifte direkte fra
5. gear til bakgear på grund af bakgearspærren.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du anvende så høje gear som
muligt så ofte som muligt.
119
Start og kørsel
Automatgearkasse
Koldstart
Ved start ved lave temperaturer kan
gearskiftet af og til føles hårdt. Dette skyldes,
at gearkasseolien bliver sej ved lave temperaturer. For at reducere motorens udslip af
udstødningsgasser skiftes der til højere gear
senere end normalt, hvis motoren startes ved
lave temperaturer.
Turbomotor
Ved kørsel med kold motor skifter gearkassen
ved et højere omdrejningstal. Dette sker for,
at katalysatoren hurtigere kan nå den korrekte
arbejdstemperatur, hvilket giver mindre udslip
af udstødningsgasser.
Adaptaptivt system
Gearkassen styres ved hjælp af et såkaldt
adaptivt system, der kontinuerligt registrerer,
hvordan gearkassen fungerer. Systemet
mærker hvert gearskifte med henblik på at
give optimal gearskiftekvalitet.
Lock-up-funktion
Gearene har lock-up-funktion (låste gear),
hvilket giver bedre motorbremsning og lavere
brændstofforbrug.
Sikkerhedssystem
Biler med automatgear har et specielt sikkerhedssystem.
120
Nøglespærring – Keylock
For at startnøglen skal kunne tages ud, skal
gearvælgeren stå i position P. I alle andre
positioner er nøglen spærret.
Parkeringsposition (P-position)
Stillestående bil med motoren i gang:
– Hold foden på bremsepedalen, når
gearvælgeren føres til en anden position.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsposition (P-position)
For at kunne føre gearvælgeren fra P til de
øvrige gearpositioner skal startnøglen stå i
position I eller II og bremsepedalen være
trådt ned.
Neutral-position (N-position)
For at kunne føre gearvælgeren fra N til de
øvrige gearpositioner skal tændingsnøglen
være i position I eller II, og bremsepedalen
skal være trådt ned.
Mekanisk gearvælgerspærring
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige positioner har en
spærre, som betjenes med spærreknappen
på gearvælgeren.
Med et tryk på spærreknappen kan gearvælgeren føres frem eller tilbage mellem de
forskellige geartrin.
Start og kørsel
Automatgearkasse
Geartronic1
V70 R med Geartronic har en S -knap i stedet
for en W -knap ved gearvælgeren. Med S knappen aktiveres gearkassens sportsprogram. En tændt diode i knappen angiver,
hvilket program der er aktivt.
S-programmet giver en sportsligere adfærd
og tillader højere omdrejningstal i gearene.
Samtidig opnås en hurtigere reaktion ved
gasgivning. Ved aktiv kørsel prioriteres også
kørsel i et lavere gear – hvilket medfører
forsinket opskiftning.
1.
V70 R har Geartronic som standard.
Manuelle geartrin, Geartronic
For at komme fra den automatiske
kørselsposition, D, til en manuel position skal
gearvælgeren flyttes mod venstre. For at
komme fra MAN til automatisk
kørselsposition, D, skal gearvælgeren føres
mod højre til D.
Under kørsel
Manuel gearposition kan vælges når som
helst under kørslen. Det valgte gear er låst, så
længe man ikke vælger et andet gear. Kun
hvis man kommer ned på meget lav
hastighed, skiftes der automatisk ned.
Hvis gearvælgeren stilles på – (minus), skifter
bilen et trin ned, samtidig med at der bremses
med motoren. Hvis gearvælgeren føres til
+ (plus), skiftes der et trin op.
P – Parkering
Vælg denne stilling, når du starter motoren
eller parkerer bilen.
Bilen skal holde stille, når der skiftes til P.
I P -stilling er gearkassen mekanisk spærret.
Træk altid parkeringsbremsen, når bilen
parkeres!
R – Baktilstand
Bilen skal holde stille, før du skifter til
stilling R.
N – Neutral stilling
N er neutral position. Der er ikke valgt noget
gear, og motoren kan startes. Træk parkeringsbremsen an, når bilen holder stille med
gearvælgeren i position N.
121
Start og kørsel
Automatgearkasse
D – Kørestilling
W – Vinter
D Er den normale kørestilling. Op- og
-knappen1
Med W
ved
gearvælgeren kobles
vinterprogrammet W til og
fra. I kombinationsinstrumentet vises symbolet W,
når vinterprogrammet er
nedskifte mellem alle gear sker automatisk
afhængigt af gasgivning og hastighed. Bilen
skal holde stille, når du vælger stilling D fra
stilling R.
4 – Lavgearstilling
Op- og nedskifte mellem 1., 2., 3. og 4. gear
sker automatisk. Gearskift til 5. gear sker ikke.
Position 4 kan benyttes:
• ved bjergkørsel
• ved kørsel med anhænger
• for at øge motorbremsningen
3 – Lavgearstilling
Op- og nedskifte mellem 1., 2. og 3. gear sker
automatisk. Skift til 4. gear sker ikke.
Position 3 kan benyttes:
• ved bjergkørsel
• ved kørsel med anhænger
• for at øge motorbremsningen
L – Lavgearstilling
Vælg L til kørsel i 1. eller 2. gear. L giver den
bedste motorbremseeffekt, f.eks. ved bjergkørsel.
aktiveret.
Vinterprogrammet starter gearkassen i 3.
gear, hvilket gør det lettere at begynde at
køre, når føret er glat. De lavere gear tilkobles
kun med kickdown, når vinterprogrammet er
aktiveret.
Program W kan kun vælges i position D.
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi den
normale fuldgasstilling), skiftes der med det
samme automatisk ned til et lavere gear,
hvilket kaldes kickdown.
Når man er kommet op på tophastigheden for
det pågældende gear, eller hvis man lader
speederen komme ud af kickdown-stillingen,
skiftes der automatisk til et højere gear.
Kickdown anvendes, når der kræves
maksimal acceleration, f.eks. ved overhaling.
For at forhindre overdrejning af motoren er
gearkassens styreprogram forsynet med
nedgearingsbeskyttelse.
1.
122
V70 R med Geartronic har i stedet en
S-knap.
Kickdown-funktionen2 kan ikke anvendes i de
manuelle positioner. Skift til automatisk trin D.
Firehjulstræk – AWD (All Wheel
Drive)
Firehjulstrækket er altid tilkoblet.
Firehjulstræk betyder, at alle fire hjul på bilen
trækker samtidig. Trækkraften fordeles
automatisk mellem for- og baghjulene. Et
elektronisk styret koblingssystem fordeler
trækkraften til det hjulpar, som under de
aktuelle vejforhold har det bedste greb. Dette
gøres for at opnå det bedst mulige vejgreb og
undgå hjulspin.
Ved normal kørsel fordeles en større del af
trækkraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og isglat føre.
Hastighedsafhængig servostyring3
Hvis bilen har hastighedsafhængig servostyring, bevirker det, at den er lettere at styre
ved lave hastigheder, hvilket f.eks. letter
parkering osv.
Efterhånden som hastigheden øges,
tilpasses styrekraften for at give føreren
større føling med vejbanen.
2.
3.
Gælder kun Geartronic.
Ekstraudstyr
Start og kørsel
Bremsesystem
Bremseservo
Hvis bilen ruller eller bugseres med slukket
motor, skal der trædes ca. fem gange hårdere
på bremsepedalen, som når motoren er i
gang. Hvis bremsepedalen holdes nede
under start af motoren, sker det at pedalen
synker. Dette er normalt, da bremseservoen
bliver aktiv. Når bilen har EBA (Emergency
Brake Assistance), er dette endnu tydeligere.
OBS! Ved bremsning med motoren standset
skal der kun trædes én gang hårdt og
bestemt, ikke flere gange.
ADVARSEL!
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl i
en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå fejl i én af
kredsene, kan bilen fortsat bremse. Bremsepedalen går længere ned og kan føles
blødere end normalt. Der kræves et hårdere
pedaltryk for at opnå normal bremseeffekt.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
Bremsekomponenterne bliver gennemvædede, hvis man kører i kraftig regn,
gennem vandpytter, eller når man vasker
bilen. Bremsebelægningernes friktionsegenskaber kan i så fald ændre sig, så bremseeffekten forsinkes.
Træd nu og da let på bremsepedalen under
kørsel over længere strækninger i regn eller
snesjap samt efter start i meget fugtigt eller
koldt vejr. Derved varmes bremsebelægningen op, og vandet tørrer. Dette kan også
med fordel gøres, inden bilen langtidsparkeres under de nævnte vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med
tilsvarende niveauforskelle belastes bilens
bremser meget kraftigt, selv om man ikke
træder særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne hårdere end
nødvendigt skal du skifte til lavere gear ned
ad bakke i stedet for at bruge fodbremsen.
Anvend samme gear ned ad bakke, som du
anvender op ad bakke. På denne måde
udnyttes motorbremsen mere effektivt, og
fodbremsen skal kun bruges i korte perioder.
ADVARSEL!
Hvis både BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsesystemet. Hvis
niveauet i bremsevæskebeholderen i givet
fald er normalt, bør man forsigtigt køre til
det nærmeste autoriserede Volvoværksted for at få bremsesystemet
kontrolleret.
Hvis bremsevæsken står under MINmærket på bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske. Årsagen til tabet af
bremsevæske skal undersøges.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) er konstrueret til at
forhindre blokering af bremserne
ved hårde opbremsninger. Det
sikrer den bedst mulige styreevne i løbet af et
bremseforløb. Det giver dig bedre muligheder for f.eks. at vige uden om forhindringer.
ABS-systemet forøger ikke den samlede
bremsekapacitet. Men du har som fører
bedre mulighed for at styre bilen og har
123
Start og kørsel
Bremsesystem
dermed bedre kontrol over bilen - og det
forbedrer sikkerheden.
ABS-systemet udfører en kort selvtest, når
motoren efter start når op på en hastighed på
ca. 20 km/t. Denne selvtest kan mærkes og
høres. Når ABS-systemet ar aktivt, kan man
høre og mærke pulseringer i bremsepedalen.
Dette er helt normalt.
OBS! Du skal træde på bremsepedalen med
fuld kraft for at udnytte ABS-systemet
maksimalt. Slip ikke bremsepedalen, når
ABS-pulseringerne kan høres og mærkes. Du
kan evt. øve dig i at bremse med ABSsystemet på et egnet sted, f.eks. et
køreteknisk anlæg.
ABS-lampen tændes og lyser konstant:
• i ca. to sekunder efter start af bilen for at
kontrollere systemet.
• hvis ABS-systemet er slået fra på grund
af en fejl.
Elektronisk bremsekraftfordeling – EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) er en integreret del af ABS-systemet.
EBD-systemet regulerer bremsekraften til
baghjulene, så den bedst mulige bremsekraft
altid er til rådighed. Der høres og mærkes
pulseringer i bremsepedalen, når systemet
regulerer bremsekraften.
124
ADVARSEL!
Hvis advarselssymbolerne BREMSE og
ABS er tændt samtidigt, kan der være
opstået fejl i bremsesystemet. Hvis
niveauet i bremsevæskebeholderen er
normalt, kan der køres forsigtigt til det
nærmeste autoriserede Volvo-værksted
for at få kontrolleret bremsesystemet.
Hvis bremsevæsken står under MINniveauet i beholderen, bør man ikke køre
videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
kontrolleres.
Bremsekraftforstærkning – EBA
EBA-funktionen (Emergency Brake
Assistance) er en integreret del af DSTCsystemet. Systemet har det formål, at der ved
behov for hurtig opbremsning straks er fuld
bremseeffekt til rådighed. Systemet mærker,
når man ønsker at bremse kraftigt op, ved at
registrere hvor hurtigt man træder på bremsepedalen.
EBA-funktionen er aktiv ved alle hastigheder
og kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke
frakobles.
Når EBA-funktionen aktiveres, synker
bremsepedalen længere ned, samtidig med
at bilen bremser optimalt. Gennemfør
opbremsningen uden at lette trykket på
bremsepedalen. EBA-funktionen afbrydes,
når trykket på bremsepedalen lettes.
OBS! Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen lidt længere ned end sædvanlig. Tryk
(hold) bremsepedalen ned, så længe det er
nødvendigt. Slippes bremsepedalen,
standser al opbremsning.
Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem
DSTC TIL betyder, at systemets funktion er
uforandret.
Generelt
Stabilitets- og traktionssikringssystemet
STC/DSTC (Dynamic Stability and Traction
Control) forbedrer bilens fremkommelighed,
og hjælper føreren med at undgå
udskridning.
Når systemet er i gang, kan en pulserende lyd
fornemmes ved bremsning og gasgivning.
Ved gasgivning kan bilen accelerere
langsommere end forventet.
Afhængigt af markedet er bilen udstyret med
enten STC eller DSTC. Tabellen viser det
respektive systems indgående funktioner.
Funktion/system
Traktionssikringssystem
Antispinfunktion
Traktionssikring
STC
– Hold RESET (2) inde, indtil DSTC menuen ændres.
Samtidig lyser symbolet
som en påmindelse om, at systemet er reduceret. Det
forbliver reduceret, indtil næste gang
motoren startes.
OBS! DSTC TIL3 vises i nogle sekunder på
displayet, hver gang motoren startes.
DSTC1
X
X
X
DSTC SPINKONTROL FRA2 betyder, at
systemets indgreb reduceres.
X
X
1. Ekstraudstyr på visse markeder, standard
på V70 R.
Traktionssikringssystem
Funktionen begrænser hjulenes driv- og
bremsekraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
Traktionssikring
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner, til det
drivhjul, der ikke spinner.
Reduceret indgreb
Systemets indgreb ved udskridning og
gasgivning kan slås delvist fra.
Indgrebet ved udskridning forsinkes og
tillader dermed mere udskridning, hvilket
giver større frihed ved dynamisk kørsel.
Fremkommeligheden i dyb sne eller sand
forbedres da gasgivningen ikke længere
begrænses.
Betjening1
– Drej fingerhjulet (1), indtil DSTC -menuen
vises.
1.
På V70 R bruges DSTC-knappen i
midterkonsollen (se side 44).
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, hvis
systemets funktion reduceres.
Meddelelser på
informationsdisplay
TRACTION MIDLERTIDIG FRA betyder, at
systemet er midlertidigt reduceret pga. for høj
bremsetemperatur. Funktionen genaktiveres
automatisk, når bremserne er afkølet.
ANTISKRIDSIKRING SERVICE PÅKRÆVET
betyder, at systemet er lukket ned pga. fejl.
2.
3.
V70 R viser DSTC ANTISKRID FRA.
Gælder ikke V70 R.
125
Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
Hvis meddelelsen stadig vises, når motoren
startes igen, skal du køre til et autoriseret
Volvo-værksted.
Symboler på
kombinationsinstrument
Symbol for STC/DSTC
Symbolet har forskellige betydninger afhængigt af, hvordan det
vises.
Symbolet tændes og slukkes igen efter
ca. to sekunder.
Indikerer systemkontrol ved motorstart.
Symbolet blinker
Indikerer, at systemet er i gang.
Symbolet lyser konstant
ANTISKRID SERVICE PÅKRÆVET vises
samtidigt på displayet.
Indikerer fejl i STC/DSTC-systemet.
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
– Start bilen igen.
• Hvis advarselslampen nu er slukket, var
fejlen forbigående, og du behøver ikke
køre bilen på værksted.
126
• Hvis advarselslampen stadig lyser, skal
du køre bilen til et autoriseret Volvoværksted for at få systemet kontrolleret.
Symbolet lyser konstant
Samtidig vises DSTC SPINKONTROL FRA
på displayet.
Dette er en påmindelse om, at STC/DSTCsystemet er reduceret.
Symbol for advarsel
Informationssymbolet lyser
konstant gult
TRAKTIONSSIKRING MIDLERTIDIG FRA
vises samtidigt på displayet.
Indikerer, at systemet midlertidigt er
reduceret pga. for høj bremsetemperatur.
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremsetemperaturen igen er nor mal.
ADVARSEL!
Ved normal køremåde forbedrer STC/
DSTC-systemet bilens køresikkerhed,
hvilket ikke må opfattes som en mulighed
for at øge hastigheden.
Respekter altid de normale forsigtighedsregler for sikker kurvekørsel og kørsel på
glat underlag.
Start og kørsel
FOUR-C (aktivt chassis)
eller når man vil ændre kørestil. Omstillingen
sker i løbet af nogle millisekunder.
Virkningen af at træde på speederen er
knyttet til valget af chassiskarakter (gælder
kun R-modeller).
Kontakt i midterkonsollen til FOUR-C
(gælder ikke V70 R)
Aktivt chassis – FOUR-C1
Bilen har et meget avanceret, aktivt chassissystem – Continuously Controlled Chassis
Concept – , som reguleres elektronisk.
Systemets funktioner er baseret på et antal
sensorer, som kontinuerligt kontrollerer
bilens bevægelser og reaktioner, f.eks. lodret
acceleration og sideacceleration, kørselshastighed og hjulbevægelser.
Styreenheden i FOUR-C analyserer data fra
sensorerne og justerer støddæmperindstillingerne op til 500 gange pr. sekund efter
behov. Dette giver en ekstrem hurtig og
præcis regulering af hver støddæmper individuelt. Det er en af forklaringerne på, at
chassisegenskaberne kan varieres.
Chassisets karakter kan omstilles når som
helst under kørsel, når vejens karakter skifter,
1.
Ekstraudstyr på visse markeder,
standard på V70 R.
Comfort
I stillingen Comfort er chassisindstillingen
tilpasset således, at karrosseriet isoleres fra
vejens ujævnheder og "flyder" over dem.
Støddæmpningen er blødere, og karrosseriets bevægelser er små. Denne funktion
anbefales til langturskørsel og kørsel i glat
føre.
Når tændingen slås fra, efter at bilen har kørt
i Comfort, starter chassiset i denne funktion,
når bilen startes igen.
Sport
I indstillingen Sport er styreresponsen
hurtigere end i indstillingen Comfort.
Dæmpningen er hårdere, og karosseriet
følger vejbanen for at reducere krængningen
ved hurtig kørsel i sving. Bilen opleves som
værende mere sportslig.
Når tændingen slås fra, efter at bilen har kørt
i Sport, starter chassiset i denne funktion, når
bilen startes igen.
Kontakt til FOUR-C (V70 R)
Advanced2
I stillingen Advanced er støddæmpernes
bevægelse minimal og optimeret til maksimalt
vejgreb. Reaktionen på gasgivning er mere
direkte, automatgearkassens skifte er mere
sportspræget, og krængning i sving
minimeres. Denne indstilling anbefales kun til
helt jævn og flad vejbelægning.
Når tændingen slås fra, efter at bilen har kørt
i Advanced, starter chassiset i funktionen
Sport, når bilen startes igen.
2.
Gælder kun V70 R.
127
Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Funktion
Systemet aktiveres automatisk, når bilen
startes, hvorved dioden i parkeringshjælpkontakten i kontaktpanelet tændes. Informationsdisplayet viser teksten PARK ASSIST
ACTIVE, hvis bakgearet vælges, eller hvis
sensorerne foran registrerer en genstand.
Parkeringshjælpen er aktiv ved hastigheder
under 15 km/t. Når hastigheden kommer
under 10 km/t, aktiveres systemet igen.
Parkeringshjælp for og bag
Generelt1
Parkeringshjælpen er en funktion til hjælp ved
parkering, idet et signal angiver afstanden til
en eventuel genstand i måleområdet.
ADVARSEL!
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved
parkering. Sensorerne har blinde vinkler,
hvor genstande ikke kan opdages. Vær
opmærksom på børn eller dyr, der
befinder sig nær bilen.
1.
128
Afhængig af marked kan parkeringshjælpsystemet være enten standard,
ekstraudstyr eller tilbehør.
Desto nærmere bilen kommer til genstanden
foran/bagved, desto tættere bliver lydsignalerne. Anden lyd fra lydanlægget dæmpes
automatisk ved høj lydstyrke.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen
konstant. Hvis der er en forhindring tættere
på bagved eller foran bilen, skifter tonen
mellem venstre og højre højttaler.
Parkeringshjælp bagved
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m.
Parkeringshjælpen bagtil aktiveres, når
bakgearet trækkes. Lydsignalet kommer fra
de bageste højttalere.
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet
frakobles. Ellers vil sensorerne reagere på
anhængeren eller cykelholderen.
Parkeringshjælpen bagtil slukkes automatisk
ved kørsel med anhænger, hvis der anvendes
originalt Volvo-anhængerkabel.
Parkeringshjælp foran2
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m.
Lydsignalet kommer fra den forreste højttaler.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Visning af fejl i systemet
Hvis det gule advarselssymbol lyser,
og displayet viser PARK ASSIST
SERVICE PÅKRÆVET, er parkeringshjælpen ude af funktion.
ADVARSEL!
Visse kilder kan snyde systemet med
falske signaler. Eksempler på sådanne
kilder er horn, våde dæk på asfalt,
pneumatiske bremser, udstødningsrør på
motorcykler m.m. Også is og sne, der
dækker sensorerne, kan give anledning til
falske advarselssignaler.
2.
Under forudsætning af, at der er
monteret parkeringshjælp både for og
bag.
Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Parkeringshjælp-sensorer
Aktivere/deaktivere
Parkeringshjælpen kan slukkes med knappen
på kontaktpanelet, dioden i strømafbryderen
slukkes. Parkeringshjælpen aktiveres igen
med kontakten, og dioden lyser.
Rengøring af sensorer
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal
de rengøres regelmæssigt. Rengør dem med
vand og bilshampoo.
129
Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Motoren må ikke bugseres i
gang
Hvis en bil med manuel gearkasse trækkes i
gang, kan der opstå skader på katalysatoren.
En bil med automatgearkasse kan ikke
trækkes i gang. Hvis batteriet er afladet, skal
du anvende et hjælpestartbatteri.
Hvis bilen skal bugseres
– Lås ratlåsen op, så bilen kan styres.
Iagttag den højest tilladte hastighed i henhold
til færdselsloven.
Husk, at fodbremsen og servostyringen ikke
fungerer, når motoren er slukket. Du skal
træde ca. fem gange hårdere på bremsepedalen, og styretøjet går betydeligt tungere
end normalt.
– Kør jævnt.
– Hold bugserlinen stram, så du undgår
unødvendige ryk.
Automatgearkasser
• Gearvælgeren skal stå i stilling N.
• Højeste tilladte hastighed ved bugsering
af bil med automatgear er 80 km/t.
• Længst tilladte strækning: 80 km.
• Motoren kan ikke bugseres i gang. Se
næste side for "Starthjælp".
Bugseringsøje, for.
Bugseringsøje, bag.
Bugserøje
Montering af bugserøje:
A. Løsn dækslet1 ved forsigtigt at dreje
f.eks. en mønt i rillen.
B. Skru bugserøjet forsvarligt fast, helt ind
til flangen (C). Brug gerne hjulnøglen.
Efter brug skal du skrue bugseringsøjet ud og
montere dækslet igen.
Bugseringsøjerne finder du i værktøjsposen i
bagagerummet. Ved bugsering skal du selv
skrue bugseringsøjerne fast. Udtag og
dæksel til bugseringsøjerne er placeret i højre
side af hver kofanger.
For at kunne skrue bugseringsøjet fast bagpå
skal en plastskrue i konsollen til det bageste
bugserøje først løsnes. Brug værktøjssættets
hjulnøgle til at skrue plastskruen ud. Skru den
på plads igen efter brug.
OBS! Hvis bilen har en trækkrog monteret,
kan bugseringsøjet ikke skrues fast bagpå. I
1.
130
Åbningen i soltaget kan variere.
Start og kørsel
Bugsering og bjergning
givet fald skal bugsertovet fastgøres i
trækkrogen. Det er derfor tilrådeligt altid at
have en delelig trækkrog i bilen.
Bjergning
Bugseringsøjerne må kun anvendes ved
bugsering på vej, ikke ved bjergning, efter at
du er kørt i grøften eller lignende. Ved
bjergning skal der tilkaldes professionel
hjælp.
131
Start og kørsel
Starthjælp
Start med hjælpebatteri
Hvis batteriet af en eller anden grund er
afladet, kan du få motoren i gang ved at
"låne" strøm fra et løst batteri eller fra en
anden bils batteri. Kontrollér altid, at
klemmerne sidder forsvarligt fast, så der ikke
opstår gnister under startforsøget.
For at undgå eksplosionsrisiko anbefales det
at gøre følgende:
– Drej startnøglen til position 0.
– Kontrollér, at hjælpebatteriet har en
spænding på 12 V.
– Hvis hjælpestartbatteriet sidder i en
anden bil: Stands motoren på denne bil,
132
og sørg for, at bilerne ikke kommer i
berøring med hinanden.
– Monter det røde kabel mellem hjælpebatteriets pluspol (1+) og den røde
tilslutning i din bils motorrum (2+).
Klemmen skal fastgøres ved kontaktpunktet, som er placeret under et lille sort
dæksel med et plustegn på. Dækslet er
placeret ved siden af sikringsboksens låg.
– Tilslut den ene klemme på det sorte kabel
til startbatteriets minuspol (3–).
– Tilslut den anden klemme på det sorte
kabel til din bils løfteøje (4–).
– Start motoren på "hjælpebilen". Lad
motoren arbejde i nogle minutter i højere
tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
– Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
– Fjern kablerne i omvendt rækkefølge.
OBS! Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget (risiko for gnistdannelse).
ADVARSEL!
Batteriet kan udvikle knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, der kan opstå
hvis startkablerne påsættes forkert, er nok
til at få batterierne til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
rigelige mængder vand, hvis svovlsyren
kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Kontakt straks læge, hvis der kommer
syrestænk i øjnene.
Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Anhængertrækket på bilen skal være
godkendt. Du kan få oplysninger om egnede
trækanordninger hos din Volvo-forhandler.
• Læg lasten i traileren, så trykket på bilens
anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Øg dæktrykket svarende til trykket ved
fuld last. Se dæktrykstabellen!
• Rengør anhængertrækket regelmæssigt.
Kom fedt på kuglen1 og alle bevægelige
dele, så unødvendigt slid undgås.
• Kør ikke med tung anhænger, når bilen er
helt ny! Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
• På lange og stejle nedadgående bakker
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
tilpas hastigheden.
• Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
blive overophedet. Ved overophedning
går temperaturmåleren i kombinationsinstrumentet ind i det røde felt. Stands og
lad motoren gå i tomgang i nolge
minutter.
• Ved overophedning afbrydes bilens
luftkonditionering evt. midlertidigt.
1.
Gælder ikke ved anvendelse af
anhængertræk med svingningsdæmpere.
• Ved overophedning reagerer gearkassen
via en indbygget beskyttelsesfunktion. Se
meddelelsen i displayet!
• Motoren belastes hårdere end normalt
ved kørsel med anhænger.
• Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, også selvom
lovgivningen i visse lande tillader højere
hastigheder.
• Den højst tilladte vægt af anhænger uden
bremser er 750 kg.
• Ved parkering af en bil med anhænger
skal gearvælgeren altid sættes i stilling P
(automatisk gearkasse), eller bilen skal
sættes i gear (manuel gearkasse). Hvis
bilen parkeres på en stejl bakke, skal du
lægge stopklodser under hjulene.
• Undgå at køre med anhængervægte på
over 1200 kg på stigninger på over 12 %.
På stigninger på over 15 % bør der ikke
køres med anhænger.
ADVARSEL!
Anbefalingerne for anhængervægt skal
følges, da køretøjerne ellers bliver
vanskelige at styre ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
Anhængervægte
De tilladte anhængervægte fremgår af
side 235.
OBS! De angivne højeste tilladte anhængervægte er dem, som Volvo tillader. Nationale
bestemmelser kan begrænse anhængervægten og hastigheden yderligere.
Trækkrogene kan være certificeret til en
133
Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Kørsel med anhænger
– automatgearkasse
• Når du parkerer bilen i bakket terræn, skal
du trække håndbremsen, før du sætter
gearvælgeren i stilling P. Når du sætter i
gang op ad bakke, skal du først skifte til
kørestilling og derefter frigøre
håndbremsen.
• Vælg en passende lavgearstilling når du
kører i stærkt kuperet område, eller hvis
du kører langsomt. På den måde
forhindrer du, at gearkassen skifter opad,
hvis du kører med automatgearkasse.
Derved bliver gearkasseolien ikke så
varm.
• Hvis din bil er udstyret med Geartronic,
skal du ikke køre i et højere gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid
økonomisk at køre i højt gear.
OBS! En del modeller skal have en oliekøler
til automatgearkassen ved kørsel med
anhænger. Kontroller derfor med nærmeste
Volvo-forhandler, hvad der gælder netop din
bil, hvis trækkrog eftermonteres.
134
Niveauregulering
Hvis din bil er udstyret med automatisk
niveauregulering, har bagvognen under
kørsel altid den rigtige højde uanset last. Når
bilen står stille, sænkes bagvognen, hvilket er
helt normalt. Ved start med last pumpes
niveauet op efter en vis kørselsstrækning.
Start og kørsel
Trækanordning
Trækkroge
Trækkuglen skal med jævne mellemrum
rengøres og smøres med fedt. Når der
anvendes koblingshoved med svingningsdæmper, behøver trækkuglen ikke at blive
smurt.
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog,
skal monteringsanvisningen for montering af
kugledelen følges nøje - se side 137.
OBS! Efter brug skal kugledelen altid tages
af og opbevares i bagagerummet.
ADVARSEL!
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedwire på det dertil
beregnede sted.
ADVARSEL!
Anhængerkabel
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet
kontakt, og anhængeren har en 7-polet
kontakt, skal der bruges en adapter. Anvend
et adapterkabel, der er godkendt af Volvo.
Kontroller, at kablet ikke slæber langs jorden.
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog: Følg nøje monteringsanvisningen for kugledelen. Kugledelen skal
være låst med nøgle, inden man begynder
at køre. Kontrollér, at indikatoren viser
grønt.
135
Start og kørsel
Trækanordning
Mål for befæstelsespunkter (mm)
A
V70: Delelig eller fast trækkrog som standard
V70: Delelig trækkrog med Nivomat
V70: Fast trækkrog med Nivomat
XC70: Delelig eller fast trækkrog som
standard
XC70: Delelig trækkrog med Nivomat
XC70: Fast trækkrog med Nivomat
1
2
136
1094
1125
B
84
94
90
85
C
D
E
F
541
122
50
G
341
1081
372
97
100
Sidevange
Kuglens centrum
Start og kørsel
Delelig trækkrog
1. Tag beskyttelsesproppen ud.
2. Kontrollér, at mekanismen er låst
op ved at dreje nøglen højre om.
3. Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt.
Hvis ikke, trykkes låsegrebet ind (1) og
drejes venstre om (2), indtil der høres et
klik.
4. Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
5. Drej nøglen venstre om til låst stilling, og
tag den ud.
6. Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Montering af kugledel
137
Start og kørsel
Delelig trækkrog
7.
8.
Afmontering af kugledel
OBS! Kontrollér, at kugledelen sidder fast,
ved at rykke den opad, nedad og bagud.
Hvis den ikke sidder rigtigt, skal den tages
af og påsættes igen som tidligere
beskrevet.
OBS! Anhængerens sikkerhedswire skal
fastgøres i fastgøringspunktet på trækanordningen.
1. Sæt nøglen i, og drej den højre om til
oplåst stilling.
2. Tryk låsegrebet ind, og drej det venstre
om, indtil der lyder et klik.
138
3. Drej låsegrebet helt ned, indtil det
standser. Hold det nede, samtidig med at
kugledelen trækkes bagud og opad.
4. Skub beskyttelsesproppen ind.
Start og kørsel
Last på taget
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, passagerernes samlede
vægt osv. samt kugletryk.Lastkapaciteten
reduceres med antallet af passagerer og
deres vægt. Nærmere oplysninger om tilladt
vægt fremgår af side 235.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Anvendelse af tagbagagebærer
(ekstraudstyr)
For at undgå skader på din bil og for at få den
bedste sikkerhed ved kørsel, anbefaler vi, at
du kun anvender de tagbagagebærer, som
Volvo har udviklet til netop din bil.
• Bilens luftmodstand og dermed brændstofforbrug øges med lastens størrelse.
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kurvekørsel.
• Afmontér tagbagagebæreren, når den
ikke anvendes. Det mindsker luftmodstanden og dermed også brændstofforbruget.
ADVARSEL!
Der må højst anbringes 100 kg på taget,
inklusive tagbagagebærer og eventuel
tagboks.
Last på taget ændrer bilens tyngdepunkt
og køreegenskaber.
Montering af tagbagagebæreren
– Sørg for, at tagbagagebæreren monteres
i den rigtige retning (se markeringen på
mærkaten under afdækningskåben).
• Kontrollér jævnligt, at tagbagagebæreren
og lasten sidder ordentligt fast. Bind
lasten godt fast med fastsurringsbånd.
• Fordel lasten jævnt på tagbagagebæreren. Last ikke skævt. Læg det tungeste
nederst.
• Husk, at bilens tyngdepunkt og køreegenskaber forandres, når der er last på taget.
139
Start og kørsel
Last på taget
– Skru skruerne fast skiftevis, indtil de får
ordentligt fat.
– Nedfæld hætten på tagbagagebæreren.
– Kontrollér, at tagbagagebæreren sidder
ordentligt fast.
– Kontrollér regelmæssigt, at skruerne er
spændt korrekt.
– Pas styrehullerne (1) ind over styretappene.
– Sænk forsigtigt den anden sides
fastgøring mod taget.
– Skru skruen lidt op.
– Tryk skruen mod tagfastgøringen, og
hægt krogen fast i fastgøringen under
taglisten.
– Skru tagbagagebæreren fast.
– Pas de øvrige fastgøringers styrehuller
ind over tapperne.
– Skru tagbagagebæreren fast.
– Kontrollér, at krogen sidder ordentligt fast
i tagfastgøringen.
140
Lastholdernes placering –
tagskinner
Kontrollér, at lastholderne vender i den rigtige
retning på tagskinnerne. De kan placeres
langs hele tagskinnen.
Ved kørsel uden last bør den forreste
lastholder placeres ca. 50 mm foran det
midterste befæstelsespunkt og den bageste
lastholder ca. 35 mm foran det bageste
befæstelsespunkt (se illustration ovenfor) for
at mindske vindstøjen.
Start og kørsel
Last på taget
Montering af tagbagagebæreren
Tagbagagebærerens dæksel
Kontrollér, at tagbagagebæreren skydes
forsvarligt ud mod tagskinnerne. Skru den
fast. Brug den medfølgende momentnøgle,
og spænd til markeringen på momentnøglen
(svarer til 6 Nm). Se illustrationen.
Brug momentnøglens endetap (se billedet)
eller bilens tændingsnøgle til at løsne eller
fastskrue dækslet. Drej ¼ omgang.
141
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Skabelonerne, som findes på næste side,
kontrolmåles efter afbildningen, så referencemålene stemmer og dækker en tilstrækkelig
del af lyskeglen.
Vedr. tilpasning af lyskegle for Active BiXenon Lights ABL, se side 46.
A. Lyskegle for venstrekørsel
B. Højrekørsel
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
For ikke at blænde modkørende trafik kan
forlygtens lyskegle ændres ved at tildække en
del af forlygterne. Lyskeglen bliver mindre.
Tildækning af forlygter
Tegn skabelonerne af, og overfør mønstret til
et selvklæbende, vandfast materiale, f.eks.
ugennemsigtigt tape eller lignende.
Tildækningen anbringes med udgangspunkt
fra prikken (5) på forlygteglasset.
Referencemålene (X) er anbragt for at
beregne afstanden fra prikken (5) til hjørnet
af tildækningen, som er markeret med en pil.
142
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Placering af maskering på halogenlygter, 1 og 2 venstrestyret variant, 3 og 4 højrestyret variant
Halogenforlygter, model med
venstrestyring
Halogenforlygter, model med
højrestyring
Aftegn skabelon 1 og 2, kontrolmål, så
målene passer. Overfør skabelonen til et
selvklæbende, vandfast materiale, og klip ud.
Aftegn skabelon 3 og 4, kontrolmål, så
målene passer. Overfør skabelonen til et
selvklæbende, vandfast materiale, og klip den
ud.
Referencemål:
Skabelon 1. (3) = 70 mm, (4) = 40 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(5) = 13 mm
Skabelon 2. (6) = 55 mm, (7) = 40 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(8) = 18 mm.
Referencemål:
Skabelon 3. (1) = 55 mm, (2) = 41 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(5) = 17 mm
Skabelon 4. (6) = 70 mm, (7) = 39 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(8) = 14 mm
143
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Maskeringsskabeloner til halogenforlygter, model med venstrestyring
Maskeringsskabeloner til halogenlygter, model med højrestyring
144
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Placering af maskering på Bi-Xenon-lygter, 1 og 2 venstrestyret variant, 3 og 4 højrestyret variant
Tildækning af forlygter
Tegn skabelonerne af, og overfør mønstret til
et selvklæbende, vandfast materiale, f.eks.
ugennemsigtigt tape eller lignende.
Maskeringen anbringes med udgangspunkt
fra prikken (5) på lygteglasset.
Referencemålene (X) benyttes til at beregne
afstanden fra prikken (5) til hjørnet af maskeringen.
Skabelonerne, som findes på næste side,
kontrolmåles efter afbildningen, så referencemålene stemmer og dækker en tilstrækkelig
del af lyskeglen.
Bi-xenonlygter, model med
venstrestyring
Bi-xenonlygter, model med
højrestyring
Aftegn skabelon 1 og 2, kontrolmål, så
målene passer. Overfør skabelonen til et
selvklæbende, vandfast materiale, og klip ud.
Aftegn skabelon 3 og 4, kontrolmål, så
målene passer. Overfør skabelonen til et
selvklæbende, vandfast materiale, og klip den
ud.
Referencemål:
Skabelon 1. (3) = 56 mm, (4) = 43 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(5) = 29 mm
Skabelon 2. (6) = 56 mm, (7) = 42 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(8) = 6 mm
Referencemål:
Skabelon 3. (1) = 56 mm, (2) = 42 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(5) = 29 mm
Skabelon 4. (6) = 56 mm, (7) = 41 mm
Afstand til prikken på lygteglasset:
(8) = 0 mm
145
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Maskeringsskabeloner til bi-xenon-forlygter, model med venstrestyring
Maskeringsskabeloner til bi-xenon-forlygter, model med højrestyring
146
Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System) - ekstraudstyr
bilen verhales på begge sider på samme tid,
tændes begge lamper.
B
A
1 – BLIS-kamera, 2 – Indikeringslampe,
3 – BLIS-symbol
" Blinde vinkler" som BLIS informerer om
BLIS
Systemet er således konstrueret, at det
fungerer optimalt under kørsel i tæt trafik på
flersporede veje.
BLIS er et informationssystem, der angiver,
om der er et køretøj, der bevæger sig i samme
retning som ens eget køretøj, i den såkaldte
blinde vinkel.
ADVARSEL!
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for, de eksisterende sidespejle.
Det kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at skifte
vejbane på en sikker måde påhviler fortsat
føreren.
Afstand A = ca. 9,5 m Afstand B = ca. 3 m
BLIS er baseret på digitalkamerateknik.
Kameraerne (1) er placeret under
sidespejlene.
Når et kamera har opdaget et køretøj i zonen
for den blinde vinkel, tændes en indikeringslampe på panelet på døren (2). Lampen lyser
konstant for at gøre føreren opmærksom på,
at der befinder sig et køretøj i den døde
vinkel.
BLIS har også en indbygget funktion, der
advarer føreren, hvis der opstår en fejl i
systemet. Hvis f.eks. kameraerne er blokeret,
blinker BLIS-kontrollampen, og der vises en
meddelelse på instrumentpanelets display
(se tabellen på side 149). I givet fald skal
linserne kontrolleres og rengøres. Om
nødvendigt, kan systemet midlertidigt slås fra
ved at trykke på BLIS-knappen (se side 149).
Hvornår fungerer BLIS
Systemet fungerer, når man kører med en
hastighed på over 10 km/t.
Under overhaling af et andet køretøj
• Systemet reagerer, når man overhaler et
andet køretøj med en hastighed der er op
til 10 km/t højere end det andet
køretøjs.
Når man overhales af et andet køretøj
Systemet reagerer, når man overhales af et
andet køretøj, der kører op til 70 km/t
hurtigere end én selv.
OBS! Lampen tændes på den side af bilen,
hvor systemet har opdaget køretøjet. Hvis
147
Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System) - ekstraudstyr
ADVARSEL!
- BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
- BLIS fungerer ikke under bakning.
- En bred anhænger tilkoblet bilen kan
skjule andre køretøjer i tilstødende
vejbaner, hvilket kan medføre, at
eventuelle køretøjer i dette skyggeområde
ikke kan ses af BLIS.
Systemets funktion i dagslys og mørke
Dagslys
I dagslys reagerer systemet på eventuelle
andre bilers form. Systemet er indrettet til at
opdage motorkøretøjer, herunder biler,
lastbiler, busser og motorcykler.
Mørke
I mørke reagerer systemet på eventuelle
andre bilers lygter. Hvis lygterne ikke er
tændt, kan systemet ikke se køretøjet. Dette
bevirker f.eks., at systemet ikke reagerer på
en anhænger uden lygter, der trækkes af en
person- eller lastbil.
148
ADVARSEL!
- Systemet reagerer ikke på cykler og
knallerter.
- BLIS-kameraernes funktion kan
forstyrres af stærkt lys og under kørsel i
mørke, når der ikke er nogen lyskilder
(såsom vejbelysning eller andre køretøjer).
I givet fald kan kameraerne fortolke
manglen på lys, som om de er blevet
blokeret.
I begge tilfælde vises en meddelelse på
informationsdisplayet.
Ved kørsel under sådanne forhold kan
systemets funktion midlertidigt forringes
(se næste side).
Når tekstmeddelelsen slukkes, genoptager systemet sin fulde funktion.
- BLIS-kameraerne har samme begrænsninger som det menneskelige øje, dvs. de
"ser" ikke så godt under kraftigt snefald, i
tæt tåge osv.
Rengøring
For at kunne fungere optimalt skal BLISkameraerne være rene. Linserne kan
rengøres med en blød klud eller fugtig svamp.
De skal rengøres med forsigtighed for ikke at
komme til at ridse dem.
Vigtigt!
- Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Børst om nødvendigt
linserne fri for sne.
Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System) - ekstraudstyr
fjernes ved at trykke på READ- knappen
(se side 42).
Aktivering/deaktivering af BLIS
• BLIS er altid aktiveret, når tændingen
sættes til. Kontrollamperne på dørpanelerne blinker tre gange, når tændingen
sættes til.
• Systemet kan slås fra ved at trykke på
BLIS-knappen i kontaktpanelet i midterkonsollen (se ovenstående illustration).
Dioden i knappen slukkes, når systemet
er slås fra, ligesom der vises en tekstmeddelelse på displayet i instrumentpanelet.
• BLIS kan slås til igen ved at trykke på
knappen. Derefter lyser dioden i knappen,
der vises en ny tekstmeddelelse på
displayet og kontrollamperne på dørpanelerne blinker tre gange. Tekstmeddelelsen
BLIS-systemmeddelelser
SystemTekst på displayet
status
BLIS ikke i
BLINDVINKELSYST.
funktion
SERVICE PÅKRÆVET
Højre kamera
BLINDVINKELSYST. Rblokeret
KAMERA BLOK.
Venstre
BLINDVINKELSYST. Lkamera
KAMERA BLOK.
blokeret
Begge
BLINDVINKELSYST.
kameraer
KAMERAER BLOK.
blokeret
BLIS-system
BLINDVINKELINFO.
slået fra
SYSTEM FRA
BLIS-system
BLINDVINKELINFO.
slået til
SYSTEM TIL
BLIS-funktion
BLINDVINKELSYST.
nedsat
NEDSAT FUNKTION
Ovenstående meddelelser vises kun, hvis
tændingsnøglen står i position II (eller hvis
motoren er i gang), og BLIS er aktivt (dvs.,
hvis føreren ikke har slået systemet fra).
149
Start og kørsel
150
Hjul og dæk
Generelt
Dæktryk
Advarselstrekant og reservehjul
Dæktryksovervågning (ekstraudstyr)
Hjulskift
152
155
157
159
161
151
Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Dækkene har stor betydning for bilens
køreegenskaber. Dæktype, dimensioner,
dæktryk og hastighedsklasse er vigtige for
bilens adfærd.
Ved dækskifte skal der anvendes samme
type og mål og helst også samme fabrikat på
alle fire hjul. Følg det anbefalede dæktryk, der
er angivet på dæktrykmærkaten, hvis
placering fremgår af side 155.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse
af dimensioner. Eksempel på mærkning:
205/55R16 91 W.
205
55
R
16
91
W
Sektionsbredde (mm)
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
Radialdæk
Fælgdiameter i eng. tommer (")
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning, (i dette tilfælde 615 kg)
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed - i dette tilfælde 270 km/t
Hastighedsklasser
Bilen er helbilsgodkendt, hvilket vil sige, at
dækkenes dimensioner og hastighedsklasser
ikke må afvige fra dem, der angives på bilens
registreringsattest. Den eneste undtagelse
152
herfra er vinterdæk (både med og uden
pigge). Hvis der bruges sådanne dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækkene er
klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre
med 160 km/t).
Husk, at det er underlagets beskaffenhed,
der er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køres, ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
T
H
V
W
160 km/t (forekommer kun på
vinterdæk)
190 km/t
210 km/t
240 km/t
270 km/t
Nye dæk
Dæk er en forgængelig vare.
Efter nogle år begynder de
at hærde, og samtidig
forringes friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Forsøg
derfor at få så friske dæk
som muligt ved skift. Dette er især vigtigt for
vinterdæk. Produktionsuge og -år, dækkets
DOT-mærkning (Department of Transportation), angives med fire cifre, f. eks. 1502.
Dækket på billedet er således produceret i
uge 15, år 2002.
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør
kontrolleres af en fagkyndig, selvom de
forekommer at være ubeskadigede. Årsagen
hertil er den, at dæk ældes og nedbrydes,
selvom de sjældent eller aldrig er i brug.
Deres funktion kan derfor forringes, fordi de
materialer, der indgår i dækkene, er nedbrudt,
og dækkene bør derfor ikke anvendes.
Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og
dæk, der gemmes til fremtidig brug.
Som eksempler på ydre tegn, der viser, at
dækket er uegnet til at bruges, er revner eller
misfarvning.
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen. Se ovenstående
illustration.
Hjul og dæk
Generelt
Mere jævn slitage og vedligeholdelse
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
s. 156. For den bedste kørbarhed og mere
jævn slitage på dækkene anbefales det regelmæssigt at skifte for- og bagdækkene med
hinanden. Det første skift bør ske efter
5 000 km og derefter med intervaller på
10 000 km. Herved undgås forskelle i
mønsterdybde. For at mindske risikoen for
udskridning skal dækkene på baghjulene altid
have størst mønsterdybde. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for kontrol ved
usikkerhed om mønsterdybden.
Hjul skal opbevares liggende eller
hængende, ikke stående.
ADVARSEL!
Et beskadiget dæk kan føre til tab af
kontrol over bilen.
Dæk med slidindikatorer
Slidindikatorer er en smal
forhøjning på tværs af
slidbanen. På siden af
dækket ses bogstaverne
TWI (Tread Wear Indicator).
Når mønsterdybden er
reduceret til 1,6 mm, har det samme højde
som slidindikatorerne, og man bør nu hurtigst
muligt skifte til nye dæk. Husk, at dæk med en
lille mønsterdybde har meget dårligt vejgreb i
regn eller sne.
Vinterdæk
Volvo anbefaler vinterdæk med visse
bestemte vinterdæksdimensioner. Disse er
angivet på dæktrykmærkaten - dens placering
fremgår af side 155. Dækdimensionerne
afhænger af motortypen. Ved kørsel med
vinterdæk skal disse altid være monteret på
alle fire hjul.
OBS! Indhent råd hos en Volvo-forhandler
om, hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især
piggene længere levetid.
OBS! Bestemmelserne om brug af pigdæk er
forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer stiller betydeligt højere krav til dækkene
end om sommeren. Derfor anbefales det, at
der ikke køres med vinterdæk med en
mønsterdybde under 4 mm.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med
snekæder. Undgå at køre på underlag uden
sne, da dette slider meget hårdt på både
snekæder og dæk. Brug aldrig Quick-kæder,
da afstanden mellem skivebremserne og
hjulene er for lille.
Vigtigt!
Brug originale Volvo-snekæder eller tilsvarende, der er beregnet til den rette
bilmodel samt dækkenes og fælgenes
mål. Spørg på et autoriseret Volvoværksted.
Låsbar hjulbolt
Låsbare hjulbolte kan bruges både til
aluminium- og stålfælge. Hvis stålfælge med
låsbare hjulbolte bruges i kombination med
hjulkapsler, skal den låsbare hjulbolt
monteres længst væk fra luftventilen. Ellers
kan hjulkapslen ikke monteres på fælgen.
153
Hjul og dæk
Generelt
Hjul skal opbevares liggende eller
hængende, ikke stående.
Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør
man kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning
Sommer- og vinterhjul
Når sommer- og vinterdækkene skiftes, skal
hjulene markeres med, hvilken side de har
siddet på, f. eks. V for venstre og H for højre.
Dæk med mønster, der er fremstillet til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen
markeret med en pil på dækket. Dækkene
skal have samme rotationsretning i hele deres
levetid. De må kun flyttes fra for til bag eller
omvendt, aldrig fra venstre til højre eller
omvendt. Hvis dækkene monteres forkert,
forringes bilens bremseegenskaber og evne
til at lede regn, sne og sjap væk. Dækkene
med den største mønsterdybde skal altid
monteres på baghjulene (for at reducere
risikoen for udskridning).
154
Hjul og dæk
Dæktryk
Kontrol af dæktryk
Kontrollér dæktrykkene med jævne
mellemrum.
OBS! Dæktrykket falder med tiden, det er et
naturligt fænomen. Det varierer også med
omgivelsestemperaturen.
De rette dæktryk fremgår af dæktryktabellen.
De angivne tryk gælder for kolde dæk. (Med
kolde dæk menes dæk med samme temperatur som udetemperaturen).
Anbefalet dæktryk
Dæktryksmærkaten på indersiden af førersidens dørstolpe (mellem for- og bagdør)
viser, hvilke tryk dækkene skal have under
forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
På mærkaten angives:
• Dæktryk for bilens anbefalede hjuldimension
• ECO-tryk
• Reservehjulets tryk (Temporary Spare).
Allerede efter nogle kilometers kørsel bliver
dækkene varme og trykket højere. Derfor må
der ikke lukkes luft ud, hvis trykket kontrolleres, når dækkene er varme. Derimod skal
trykket øges, hvis det er for lavt. For lavt
pumpede dæk øger brændstofforbruget,
forkorter dækkenes levetid og forringer bilens
køreegenskaber. Kørsel med for lavt dæktryk
medfører, at dækkene kan blive for varme og
gå i stykker. De rette dæktryk fremgår af
dæktryktabellen på side 156.
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales
det generelle dæktryk for fuld last for at få den
bedste brændstoføkonomi.
Dæktrykket påvirker rejsekomfort, vejlyd og
styreegenskaber.
155
Hjul og dæk
Dæktryk
Dæktryktabel
Variant
T5
v70R
XC70
Øvrigt
Dækstørrelse
205/55R16
215/55R16
225/45R17
235/40R18
235/45R17
235/40R18
215/65R16
215/60R17
195/65R15
205/55R16
Alle
215/55R16
225/45R17
235/40R18
Alle
Reservehjul,
Temp. spare
T115/85R182
T125/80R17
1. ECO-tryk, se s. 155
2. R-model
156
Hastighe Last,1-3 personer
d (km/t) For (kPa)
Bag (kPa)
Maks. last
For (kPa)
Bag (kPa)
0 – 160
220
220
260
260
160 +
260
260
280
280
0 – 250
240
240
270
270
0 –160
160 +
0 –160
210
240
220
210
240
220
260
300
260
260
300
260
160 +
250
250
280
280
0 – 160
2601
(270, R-model)
420
2601
(270, R-model)
420
2601
(270, R-model)
420
2601
(270, R-model)
420
0 – 80
Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
1
2
3
– Løft donkraften og værktøjsposen ud.
– Skru reservehjulet løs og løft det ud.
– Alt fastskrues og befæstes i modsat
rækkefølge. Kontrollér, at reservehjulet
ligger stabilt, og at donkraften og
værktøjsposen er forsvarligt fastgjort.
Reservehjulet "Temporary
Spare"
Reservehjulet1 "Temporary Spare" må kun
anvendes i den korte tid, det tager at få et
normalt dæk repareret eller skiftet.
4
Reservehjul, værktøj og donkraft
1.
Donkraft1
2.
3.
Værktøjspose1 med bugseringsøje
Fastgørelsesanordning
4. Reservehjul1
Reservehjulet med donkraft og værktøjspose
befinder sig under gulvet i bagagerummet.
Reservehjulet tages ud som følger:
– Fjern den bageste gulvlem ved at slå den
ca. 45° op og trække den bagud. Fastgør
den forreste gulvlem i opslået stilling.
– Løsn skruerne i plastbakken (tilbehør) og
fjern den.
1.
I henhold til gældende lov er det kun tilladt at
anvende reservehjulet/dækket midlertidigt i
forbindelse med en skade på et dæk. Et hjul/
dæk af denne type skal derfor hurtigst muligt
udskiftes med et normalt hjul/dæk.
Vær opmærksom på, at dette dæk i kombination med de andre almindelige dæk kan
ændre bilens køreegenskaber. Den højeste
tilladte hastighed med "Temporary Spare"reservehjul er derfor 80 km/t.
OBS! Benyt kun bilens eget originale reservehjul! Dæk med andre dimensioner kan
forårsage skader på din bil. Der må kun
anvendes et reservehjul ad gangen.
Visse varianter og markeder
157
Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
2
1
Advarselstrekant (visse lande)
1.
2.
Clips
Advarselstrekant (anderledes placering i
biler med ekstrasæde)
Følg de forskrifter om advarselstrekant, der
gælder i det land, hvor bilen befinder sig.
OBS! Hvis bilen har et ekstrasæde i bagagerummet, er advarselstrekanten (2) placeret i
et særligt rum i reservehjulsbakkens forreste
del.
158
Reservehjul, værktøj, donkraft –
biler med bashøjtaler (ekstraudstyr)
Donkraften og værktøjsposen befinder sig i et
rum over reservehjulet. Reservehjulet tages
ud som følger:
– Fjern den bageste gulvlem ved at slå den
ca. 45 grader op og trække den bagud.
Løft den forreste gulvlem ud.
– Fjern tæppet over bashøjttaleren.
– Løsn hjulet, og drej clipsen (1) 90 grader.
– Løft bashøjttaleren. Tag fat i øverste højre
og bageste venstre hjørne samtidigt. Løft
opad og indad, og lad derefter bashøjtta-
leren hvile mod bagagerummets venstre
side.
– Alt anbringes og fastgøres i modsat
rækkefølge. Kontrollér, at reservehjulet
ligger stabilt, og at donkraften og
værktøjsposen er forsvarligt fastgjort.
Hjul og dæk
Dæktryksovervågning (ekstraudstyr)
Dæktryksovervågning, TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) advarer føreren, når
trykket er for lavt i et eller flere af bilens dæk.
Det bruger sensorer, der er placeret inden i
luftventilen i hvert hjul. Når bilen køres ved
ca. 40 km/t registrerer systemet dæktrykket.
Hvis trykket er for lavt, tændes advarselslampen på instrumentpanelet, og en
meddelelse vises på informationsdisplayet.
Kontroller altid systemet efter hjulskift for at
sikre, at erstatningshjulet fungerer med
systemet.
For information om korrekt dæktryk, se s. 155
–156.
OBS! TPMS-systemet erstatter ikke almindelig vedligeholdelse af dæk.
Vigtigt!
Hvis der opstår fejl i dæktryksystemet
bliver advarselslampen på instrumentpanelet tændt. Meddelelsen
DÆKTRYKSYST. SERVICE PÅKRÆVET
vises. Det kan ske af forskellige årsager,
f.eks. ved montering af et hjul, der ikke er
udstyret med en sensor tilpasset Volvos
dæktryksovervågningssystem.
Justering af dæktryksovervågning
For at følge Volvos anbefalinger for dæktryk
kan dæktryksovervågningen justeres, f.eks.
ved kørsel med høj last.
OBS! Motoren må ikke være i gang.
– Pump dækkene til det ønskede tryk.
– Vælg nøglestilling I eller II.
– Drej fingerhjulet på venstre rathåndtag,
indtil teksten DÆKTRYK KALIBRERING
vises på informationsdisplayet.
– Hold RESET -knappen inde, indtil teksten
DÆKTRYK KALIBRERET vises.
Afhjælpe lavt dæktryk
Når meddelelsen LAVT DÆKTRYK KONTR.
TRYK vises på informationsdisplayet:
– Kontroller dæktrykket på alle fire dæk.
– Pump dækket/dækkene til det korrekte
tryk.
– Kør bilen mindst 1 minut i alt ved mindst
40 km/t, og kontroller at meddelelsen
slukkes.
Deaktivere dæktryksovervågning
OBS! Motoren må ikke være i gang.
– Nøglestilling I eller II.
– Drej fingerhjulet på venstre rathåndtag,
indtil teksten DÆKTRYK SYSTEM TIL
vises på informationsdisplayet.
– Hold RESET -knappen inde, indtil teksten
DÆKTRYK SYSTEM FRA vises.
For at aktivere systemet igen gentages de
samme trin 1 –3, så DÆKTRYK SYSTEM TIL
vises på informationsdisplayet.
Anbefalinger
Udelukkende fabriksmonterede hjul er
udstyret med TPMS-sensorer i ventilerne.
• Temporary spare-reservehjulet har ikke
denne sensor.
• Hvis der bruges hjul uden TPMSsensorer, bliver DÆKTRYKSYST.
SERVICE PÅKRÆVET vist, hver gang
bilen køres hurtigere end 40 km/t i mere
end 10 minutter.
• Volvo anbefaler, at TPMS-sensorer
monteres på alle bilens hjul (sommer- og
vinterhjul).
• Volvo fraråder at sensorer flyttes mellem
forskellige hjul.
ADVARSEL!
Når et dæk udstyret med TPMS pumpes,
skal pumpens dyse holdes lige mod
ventilen for ikke at beskadige ventilen.
159
Hjul og dæk
Dæktryksovervågning (ekstraudstyr)
Punkteringskørbare dæk
(ekstraudstyr)
Hvis der er valgt Self Supporting run flat Tires
(SST), er bilen også udstyret med TPMS.
Denne type dæk har en speciel forstærket
sidevæg, der gør det muligt at fortsætte
kørsel af bilen på trods af, at dækket har
mistet en del luft. Disse dæk er monteret på
en særlig fælg. (Også almindelige dæk kan
monteres på denne fælg)
Hvis et SST-dæk mister dæktryk, tændes den
gule TPMS-lampe på instrumentpanelet, og
en meddelelse vises i tekstruden. Hvis det
sker, skal hastigheden mindskes til max.
80 km/t. Dækket skal udskiftes så snart som
muligt.
Kør forsigtigt, i nogle tilfælde kan det være
svært at se, hvilket dæk der menes. For at
sikre, hvilket dæk der skal afhjælpes, kontrolleres alle fire dæk.
160
ADVARSEL!
• Udelukkende personer med kendskab
til SST-dæk bør montere dem.
• SST-dæk må kun monteres sammen
med TPMS.
• Når en fejlmeddelelse om lavt dæktryk
er blevet vist, må bilen ikke køres
hurtigere end 80 km/t.
• Maks. kørselsstrækning til dækskift er
80 km.
• Undgå hård kørsel.
• SST-dæk skal udskiftes, hvis de beskadiges eller punkteres.
Hjul og dæk
Hjulskift
Afmontering af hjul
Hvis du skal skifte hjul på et trafikeret sted,
skal du huske at stille advarselstrekanten ud.
Reservehjulet ligger under afdækningen i
bagagerummet.
– Træk parkeringsbremsen, og sæt bilen i
1. gear på biler med manuel gearkasse –
stilling P på biler med automatgearkasse.
Blokér foran og bagved de hjul, som skal
stå tilbage på jorden. Brug kraftige
træklodser eller store sten.
– Biler med stålfælge har en aftagelig
hjulkapsel. Tag hjulkapslen af ved hjælp af
en kraftig skruetrækker eller lignende.
Hvis en sådan skruetrækker ikke er til
rådighed, kan hjulkapslen rykkes af med
håndkraft. Der bør anvendes beskyttelseshandsker. Når hjulkapslen sættes på
igen, skal man være omhyggelig med, at
åbningen til dækkets ventil placeres lige
ud for ventilen.
– Løsn hjulboltene 1/2-1 omdrejning med
hjulnøglen. Boltene løsnes ved at dreje
mod uret.
– På hver side af bilen findes der to
donkraftbeslag. Hold donkraften mod
pinden i donkraftbeslaget, som vist på
billedet, og skru donkraftens fod ned, så
den presses mod underlaget. Kontrollér,
at donkraften sidder i beslaget som vist
på billedet, og at foden er placeret lodret
under beslaget.
– Løft bilen så højt, at hjulet går frit.
Afmonér hjulboltene og løft hjulet af.
161
Hjul og dæk
Hjulskift
Vigtigt!
Hvis der er valgt TPMS, skal dækkene
kalibreres efter montering. Se " Justering
af dæktryksovervågning " på side 159.
Donkraft til biler med firhjulstræk
Påsætning af hjul
–
–
–
–
Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
Sæt hjulet på og spænd hjulboltene.
Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
Spænd hjulmøtrikkerne over kors. Det er
vigtigt, at de spændes forsvarligt. Spænd
til med 140 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.
– Montér hjulkapslen (stålfælg).
162
ADVARSEL!
Kryb aldrig ind under bilen, mens den er
løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
Kontrollér, at passagererne befinder sig
med bilen eller helst et autoværn mellem
sig og vejbanen.
Vedligeholdelse
Rengøring
Udbedring af lakskader
Rustbeskyttelse
164
167
168
163
Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Vask bilen, så snart den er blevet beskidt,
især om vinteren, hvor vejsalt og fugt let kan
forårsage korrosion.
Du vasker bilen på følgende måde:
• Stå ikke i direkte sollys, så lakken bliver
varm - det kan give varige skader på
lakken. Hold i stedet på en vaskeplads
med afløbsseparator.
• Skyl omhyggeligt snavset af bilens
undervogn.
• Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er
fjernet. Ved højtryksvask skal man sørge
for, at højtryksspulerens dyse ikke
kommer tættere på karosseriet end
30 cm. Sprøjt heller ikke direkte på
låsene.
• Vask med en svamp med eller uden
vaskemiddel og rigeligt vand.
• Der må gerne anvendes lunkent (højst
35 °C), men ikke kogende vand.
• Hvis snavset sidder hårdt fast, kan bilen
vaskes med et koldaffedtningsmiddel,
men så skal bilen holde på en vaskeplads
med afløbsseparator. Når der anvendes
et koldaffedtningsmiddel, må bilen ikke
stå i direkte sollys, og lakken må ikke være
varm, fordi den har været udsat for sollys,
eller fordi motoren stadig er varm. Sollys
164
og varme kan give varige skader. Spørg et
Volvo-værksted til råds.
• Tør bilen af med et rent, blødt vaskeskind.
• Vask viskerbladene med en lunken
sæbeopløsning.
OBS! Udvendig belysning, såsom forlygter,
tågelys og baglygter, kan midlertidigt få
kondens på indersiden af glasset. Det er et
naturligt fænomen, og alle udvendige lygter
er konstrueret til at modstå dette. Kondens
ventileres normalt ud af lygten, når den har
været tændt et stykke tid.
Velegnede vaskemidler
Bilvaskemiddel (bilshampoo).
ADVARSEL!
Udfør ikke motorvask, når motoren er
varm. Brandfare! Lad et autoriseret Volvoværksted foretage motorvasken.
håndvask – automatens børster når ikke ind
alle steder.
Vigtigt!
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end automatisk vask. Lakken er også
mere følsom, når den er ny. Derfor
tilrådes håndvask i bilens første måneder.
Husk:
– Vask altid fugleekskrementer af lakken
snarest muligt. Fugleekskrementer
indeholder nemlig kemikalier, som
påvirker og misfarver lakken meget
hurtigt. Misfarvningen kan ikke poleres
væk.
Vigtigt!
Skarpe genstande og burrebånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
Vaskehal
Automatisk vask er en enkel og hurtig måde
at få bilen ren på. Husk imidlertid, at en
automatvask aldrig kan erstatte en rigtig
ADVARSEL!
Efter vask: foretag altid en prøvebremsning, så fugt og korrosion ikke
angriber bremsebelægningerne og
forringer bremserne! Træd let på bremsepedalen nu og da, hvis du kører længere
strækninger i regn eller snesjap, så
bremsebelægningerne varmes op og
tørrer. Det skal du også gøre, når du
begynder at køre efter start i meget fugtigt
eller koldt vejr.
Vedligeholdelse
Rengøring
Udvendige plasticdele
Til rengøring af udvendige plastdele
anbefales et specielt rengøringsmiddel, der
fås hos Volvo-forhandlere. Brug aldrig
kraftige pletfjerningsmidler.
Vigtigt!
Brug aldrig kraftige opløsningsmidler. Det
kan beskadige både tekstil-, vinyl- og
læderindtræk.
Rengøring indvendigt
Behandling af pletter på tekstilbetræk
Til snavset tekstilbetræk anbefales et specielt
rengøringsmiddel, som kan fås hos Volvoforhandlere. Andre kemikalier kan ødelægge
betrækkets brandhæmmende egenskaber.
Vigtigt!
Bemærk, at materialer, der smitter af (nye
jeans, ruskindstøj osv.), kan misfarve
indtrækmaterialer.
Vigtigt!
Bed din Volvo-forhandler om Volvos læderplejeprodukt.
Skarpe genstande og burrebånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
Vaskeråd for læderindtræk
Behandling af pletter på læderindtræk
Volvos læderindtræk er udstyret med en
overfladebeskyttelse mod smuds. Rengøring
beskytter læderet igen, men fedt og smuds
opløser overfladebeskyttelsen. Der findes et
fuldt program til vedligeholdelse og pleje af
læderindtræk. Volvo tilbyder et læderprodukt
til rengøring og efterbehandling af
indtrækket, og herved får læderet sit beskyttende lag igen.
For at opnå det bedste resultat anbefaler
Volvo at rengøre og påføre beskyttelsescreme to til fire gange pr. år.
– Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
– Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
– Vask svampen grundigt på pletterne. Lad
svampen suge pletten op. Gnid ikke.
– Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Beskyttelsesbehandling af læderindtræk
– Hæld lidt af beskyttelsescremen på
filtklædet og masser et tyndt lag creme
med lette cirkulerende bevægelser på
læderet.
– Lad nu læderet tørre i 20 minutter før
brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og uv-filter.
Behandling af pletter på plasticdele og
-flader inde i bilen
Til rengøring af plasticdele inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der
fås hos Volvo-forhandlere. Skrab eller gnid
aldrig på en plet, og brug aldrig kraftige
pletfjerningsmidler.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel Volvo-forhandleren har et særligt tekstilrengøringsmiddel. Kontrollér, at selen er tør,
inden den rulles ind igen.
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, og du
vil give lakken ekstra beskyttelse, f.eks. før
vinterperioden.
Du behøver tidligst polere bilen efter et år. Du
kan godt give den voks tidligere.
Vask og tør bilen meget omhyggeligt, inden
du begynder at polere og/eller at give bilen
voks. Vask asfalt- eller tjærestænk væk med
terpentin. Vanskeligere pletter kan fjernes
med en fin slibepasta (rubbing) beregnet til
billak. Polér først med polish, og påfør
derefter flydende eller fast voks. Følg omhyg165
Vedligeholdelse
Rengøring
geligt instruktionerne på emballagen. Mange
præparater indeholder både polish og voks.
Overflader, som er varmere end 45° C, må
ikke poleres eller vokses.
Vigtigt!
Lakbehandling, som f.eks. konservering,
forsegling, beskyttelse, glansforsegling
el.lign., kan skade lakken. Lakskader, der
opstår på grund af en sådan behandling,
dækkes ikke af Volvos garanti.
Rengøring af sidespejle og
sideruder foran med vandafvisende belægning (ekstraudstyr)
Brug aldrig produkter som bilvoks, affedtningsmiddel eller lignende på spejl-/
glasflader, da det kan ødelægge disses
vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, så glasfladen
ikke ridses.
For at undgå skader på glasset ved
afskrabning af is må du kun bruge en
isskraber af plast.
Vandafvisende flader udsættes for naturlig
slitage.
166
OBS! For at de vandafvisende egenskaber
skal bevares, anbefales det at behandle dem
med et særligt efterbehandlingsmiddel, der
fås hos Volvo-forhandlere. Dette bør
anvendes første gang efter 3 år og derefter
hvert år.
Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Lak
Lakken udgør en væsentlig del af bilens
rustbeskyttelse, og den skal derfor kontrolleres regelmæssigt. Lakskader skal
omgående udbedres for at undgå rustdannelse. De mest almindelige lakskader kan du
selv udbedre, f.eks.:
• Mindre stenslag og ridser
• Skader på f.eks. skærmkanter og døre
Ved udbedring skal bilen være ren og tør og
have en temperatur på mindst +15 °C.
Farvekode
Kontrollér, at du får den rigtige farve. Farvekodenummeret (1) er angivet på produktskiltet i
motorrummet.
Fjern lakrester ved hjælp af tape.
Afdæk eventuelt.
Mindre stenslag og ridser
Materiale:
•
•
•
•
•
Produktskilt
Grundfarve (primer) på dåse.
Lak på dåse eller en såkaldt farvestift.
Pensel.
Afdækningstape
Hvis stenslaget ikke er gået ned til
pladen, og et ubeskadiget laklag stadig
findes, kan du påføre lakken direkte, når
du har fjernet evt. skidt.
Hvis stenslaget er gået ned til pladen,
skal du gøre følgende:
– Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne følger med (billede 1).
– Rør godt rundt i grundfarven (primer), og
påfør denne med en fin pensel eller en
tændstik (billede 2).
– Når grundfarven er tør, skal du påføre
yderlakken med en pensel.
– Sørg for, at lakken er rørt godt op, og
påfør derefter lakken i flere tynde lag. Lad
den tørre mellem hver påføring.
– Ved ridser skal du gøre som beskrevet
ovenfor. Det kan dog være nødvendigt at
afdække den ubeskadigede lak for at
beskytte denne (billede 3).
– Vent nogle dage og foretag derefter efterbehandling, dvs. polér udbedringerne.
Anvend en blød klud og kun lidt slibepasta.
167
Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Rustbeskyttelse – kontrol og
udbedring
Din bil fik en meget grundig og komplet
rustbeskyttelse på fabrikken. Dele af karrosseriet består af galvaniseret stål. Undervognen er beskyttet med et slidstærkt
rustbeskyttelsesmiddel. Indvendigt i stolper,
hulrum og lukkede sektioner er der påført en
flydende rustbeskyttelsesvæske.
Bilens rustbeskyttelse bevares ved bl.a. at
gøre følgende:
• Hold bilen ren! Spul chassisdele,
undervogn, hjulkasser og skærmkanter.
Ved højtryksvask skal strålen holdes
mindst 30 cm fra lakerede overflader!
• Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen er konstrueret med en rustbeskyttelse,
som under normale forhold først kræver efterbehandling efter ca. 8 år. Efter dette tidsrum
bør efterbehandling foretages med tre års
mellemrum. Hvis bil skal efterbehandles, kan
man få hjælp hos et autoriseret Volvoværksted.
Udbedring
Hvis du selv vil forbedre rustbeskyttelsen,
skal du sørge for, at der er rent og tørt der,
hvor udbedringen skal foretages. Spul, vask
og tør bilen grundigt. Anvend rustbeskyttel168
sesmiddel i spraydåse eller et middel, der
skal påføres med pensel.
Der findes to forskellige typer af rustbeskyttelsesmiddel:
• tynd (ufarvet) til synlige steder.
• tyktflydende, til slidflader på undervognen
Typiske steder, hvor rustbeskyttelsen skal
udbedres med disse hjælpemidler, er f.eks.:
• Synlige svejsninger og pladesamlinger tynd væske.
• Undervogn og hjulkasser - tyktflydende
væske.
• Dørhængsler - tynd væske.
• Motorhjelmens hængsler og lås - tynd
væske.
Når du er færdig med behandlingen kan
overskydende rustbeskyttelsesmiddel tørres
af med en klud, der er fugtet med et anbefalet
rengøringsmiddel. Dele af motoren og fjederbenstårnene i motorrummet er på fabrikken
behandlet med et voksbaseret, ufarvet
rustbeskyttelsesmiddel. Dette middel tåler
almindelige vaskemidler uden at blive opløst
eller ødelagt.
Hvis du anvender en motorvask med såkaldte
aromatiske opløsningsmidler, f.eks. fortynder,
terpentin (især midler uden emulgatorer), skal
voksbeskyttelsen fornys efter vask. Volvoforhandleren sælger sådanne voksbeskyttelsesmidler.
Vedligeholdelse og service
Volvo-service
Egen vedligeholdelse
Motorhjelm og motorrum
Diesel
Olier og væsker
Viskerblade
Batteri
Udskiftning af pærer
Sikringer
170
171
173
174
175
179
180
182
189
169
Vedligeholdelse og service
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Inden bilen forlod fabrikken, er den blevet
omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i
henhold til Volvo Car Corporations forskrifter
er foretaget umiddelbart inden du overtog
bilen.
For også fremover at holde din Volvo på et
højt niveau, hvad angår trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed, bør du følge
Volvos serviceprogram, som er specificeret i
Service- og garantibogen. Lad et autoriseret
Volvo-værksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos værksteder har det
personale, den servicelitteratur og det
specialværktøj, som garanterer den højeste
servicekvalitet.
Vigtigt!
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Nogle typer servicearbejde, som vedrører
bilens elektriske system, kan kun udføres ved
hjælp af specialudviklet elektronisk udstyr.
Kontakt derfor altid et autoriseret Volvoværksted, inden servicearbejde, som påvirker
170
bilens elektriske system, påbegyndes eller
udføres.
Montering af ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr kan påvirke bilens elektroniske system
negativt. Noget ekstraudstyr fungerer kun,
når den tilknyttede software er programmeret
ind i bilens elektroniske system. Kontakt
derfor altid et autoriseret Volvo-værksted,
inden ekstraudstyr, som tilsluttes eller
påvirker det elektriske system, monteres.
Optagelse af bildata
En eller flere computere i din Volvo kan
indlæse detaljerede oplysninger. Disse data,
der er beregnet til anvendelse i forskningsøjemed for at videreudvikle sikkerheden samt
til diagnosticering af fejl i visse af bilens
systemer, kan indeholde oplysninger som
førerens og passagerernes brug af sikkerhedsseler, oplysninger om funktionen af
bilens forskellige systemer og moduler samt
status af motor, gasreguleringsspjæld,
styretøj, bremser og andre systemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at
køre bilen på, herunder bl.a. data om kørselshastighed, brug af bremsepedal eller speeder
samt ratudslag. Sidstnævnte data kan
gemmes i en begrænset tid, mens bilen kører,
og derefter under forløbet af en kollision eller
i situationer, hvor bilen lige undgår uheld.
Volvo Car Corporation vil ikke medvirke til
udlevering af de lagrede oplysninger uden
samtykke. Volvo Car Corporation kan dog
tvinges til at udlevere oplysningerne som
følge af national lovgivning. I øvrigt kan Volvo
Car Corporation og de autoriserede
værksteder læse og bruge oplysningerne.
Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Vær opmærksom på følgende,
før du begynder at arbejde på din
bil:
ADVARSEL!
Batteriet
Sørg for, at batterikablerne er tilsluttet rigtigt
og sidder ordentligt fast.
Afbryd aldrig batteriet, når motoren er startet
(f.eks. ved udskiftning af batteriet).
Der må aldrig anvendes lynoplader til
opladning af batteriet. Batterikablerne skal
være frakoblede ved genopladning.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet
håndteres på en miljøvenlig måde. Lad Volvoforhandleren hjælpe dig.
Løft af bilen
Hvis bilen skal løftes med en værkstedsdonkraft, skal denne anbringes mod forkanten af
motorens bærearm. Undgå at beskadige
bundpladen under motoren. Vær omhyggelig
med at anbringe donkraften, så bilen ikke kan
glide af. Anvend altid opblokningsbukke eller
lignende.
Hvis bilen løftes med en værkstedsdonkraft af
dobbelt-typen, skal de forreste og bageste
løftearme anbringes under løftepunkterne på
vangerne. Se illustrationen.
Bilens tændingssystem har en meget høj
effekt!
Spændingen i tændingssystemet er
livsfarlig!
Rør ikke ved tændrør, tændkabler eller
tændspole, når motoren er startet eller
tændingen er tilsluttet!
Tændingen skal være afbrudt ved:
• Tilslutning af motortester
• Udskiftning af tændingssystemets
dele, som f.eks. tændrør, tændspole,
strømfordeler, tændkabler osv.
ADVARSEL!
Forsøg aldrig selv at reparere SRSsystemet eller SIPS-bag-systemet eller
komponenter heri.
Alle indgreb i systemet kan føre til forkert
funktion og alvorlige personskader og bør
derfor kun foretages af et autoriseret
Volvo-værksted.
171
Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Kontrollér regelmæssigt
Følgende bør kontrolleres med jævne
mellemrum, f.eks. ved brændstofpåfyldning:
• Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
• Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
• Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
• Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt op. Påfyld frostvæske ved
temperaturer omkring frysepunktet.
• Bremse- og koblingsvæske – Niveauet
skal være mellem MIN- og MAXmærkerne.
ADVARSEL!
Husk, at køleventilatoren kan starte
automatisk et stykke tid efter, at motoren
er standset.
Motorvask bør altid foretages på et
værksted. Hvis motoren er varm, er der
risiko for brand.
172
Vedligeholdelse og service
Motorhjelm og motorrum
Venstre- henholdsvis højrestyret bil
Åbning af motorhjelm
Motorrum
Sådan åbnes motorhjelmen:
Motorrummets udseende kan variere noget,
alt efter motorvariant. Delene på listen har
dog den samme placering.
– Træk i låsehåndtaget under instrumentpanelet. Det kan høres, når spærren
udløses.
– Før hånden ind midt under motorhjelmens
forkant, og tryk spærren opad.
– Åbn motorhjelmen.
ADVARSEL!
Kontrollér, at motorhjelmen låses
forsvarligt, når den lukkes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ekspansionsbeholder, kølesystem.
Beholder til servostyringsolie.
Sprinklervæskebeholder
Oliemålepind, motor
Køler
Køleventilator
Oliepåfyldning, motor.
a) Beholder til koblings- og
bremsevæske (venstrestyret bil).
b) Beholder til koblings- og bremsevæske Kontroller:væsker og
olier;Væsker og olier:kontroller(højrestyret bil).
9. Relæ/sikringsboks.
10. Luftfilter. (Dækslet har forskellige
udførelser, alt efter motorvariant).
11. Batteri (i bagagerummet).
173
Vedligeholdelse og service
Diesel
Brændstofsystem
Dieselbrændstof skal opfylde normen
EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer er
følsomme over for forurening, som f.eks.
store mængder svovlpartikler. Brug kun
dieselbrændstof fra kendte olieselskaber, og
påfyld aldrig dieselbrændstof af tvivlsom
kvalitet.
Ved lave temperaturer (–40 °C til –6 °C) kan
dieselbrændstof give en paraffinudskilning,
hvilket kan føre til startvanskeligheder. De
større olieselskaber har et særligt dieselbrændstof beregnet til brug ved udetemperaturer omkring frysepunktet. Dette brændstof
er mere letflydende ved lave temperaturer og
reducerer risikoen for paraffinudskilning.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér
ved påfyldning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede
flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand
og sæbe.
Vigtigt!
Diesellignende brændstoffer, der ikke må
anvendes: specialadditiver, marinediesel,
fyringsolie, RME (vegetabilsk oliemetylester) og vegetabilsk olie. Sådanne
brændstoffer opfylder ikke kravene i
henhold til Volvos anbefalinger og giver
større slitage og motorskader, der ikke
dækkes af Volvos garantier.
Vigtigt!
For 2006- eller senere modeller må svovlindholdet højst være 50 ppm.
Brændstofstop
Efter et brændstofstop kræves der ingen
særlige foranstaltninger. Brændstofsystemet
udluftes automatisk, hvis man lader
tændingsnøglen stå i position II i ca.
60 sekunder, inden der gøres et nyt startforsøg.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
Brændstoffilteret separerer kondensvandet
fra brændstoffet, da kondensvandet ellers
kan forårsage forstyrrelser i motoren.
174
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
Vigtigt!
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffiltret.
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
højere kvalitet, end den der angives på skiltet.
Se side 239
Kontrol og skift af motorolie og
oliefilter
Ugunstige kørselsforhold
OBS! Olien og oliefiltret skal skiftes med de
intervaller, der fremgår af Service- og garantibogen.
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30° C eller over
+40° C
• korte strækninger (under 10 km) i lave
temperaturer (under 5° C)
Ovenstående kan give unormalt høj olietemperatur eller stort olieforbrug.
Oliekvalitetsskilt i motorrummet
Vigtigt!
Brug altid olie af den foreskrevne kvalitet se skiltet i motorrummet.
Kontrollér hyppigt oliestanden, og skift
olie med regelmæssige mellemrum.
Brug af olie af lavere kvalitet end den
angivne samt kørsel med for lav oliestand
skader motoren.
Volvo anbefaler olieprodukter fra
Det er tilladt at anvende olie af en højere
kvalitet end den angivne. Ved kørsel under
ugunstige forhold anbefaler Volvo en olie af
.
Vigtigt!
For at opfylde kravene til motorens
serviceinterval fyldes alle motorer på
fabrikken med en specielt tilpasset,
syntetisk motorolie. Valget af olie er
foretaget med stor omhu og under
hensyntagen til levetid, startegenskaber,
brændstofforbrug og miljøbelastning. Det
anbefalede serviceinterval forudsætter, at
der anvendes godkendt motorolie. Brug
kun den foreskrevne oliekvalitet (se
etiketten i motorrummet), både ved efterfyldning og olieskift, ellers risikerer man,
at det har konsekvenser for levetiden,
startegenskaberne, brændstofforbruget
og miljøbelastningen. Volvo Car Corporation frasiger sig alt ansvar efter
garantien, medmindre der bruges
motorolie af den foreskrevne kvalitet og
viskositet.
Volvo anvender forskellige systemer til
advarsel om lav oliestand og lavt olietryk.
175
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Visse varianter har olietrykssensor og en
olietrykslampe. Andre varianter har en
oliestandsføler, og i givet fald underrettes
føreren vha. advarselssymbolet midt i instrumentet samt tekster på displayet. Visse
modeller har begge varianter. Nærmere
oplysninger fås ved henvendelse til en autoriseret Volvo-forhandler.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
– Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af side 239.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres
allerede inden det første normale olieskift på
den nye bil. I Service- og garantibogen
angives, ved hvilket kilometertal dette skal
finde sted.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2500 kms intervaller. Det er sikrest at
foretage kontrollen med kold motor inden
start, og målingen er fejlvisende umiddelbart
efter, at motoren er standset. Målepinden
viser for lavt et niveau, da ikke al olien har nået
at løbe ned i bundkarret.
176
Vigtigt!
Oliestanden skal være i det afmærkede
område på målepinden.
Oliestandskontrol på en kold bil:
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
– Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af side 239.
Oliestandskontrol på en varm bil:
– Stil bilen plant, og vent 10-15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien når
at løbe tilbage til bundkarret.
– Aftør målepinden inden kontrollen.
Fyld aldrig til over MAX-mærket, da
olieforbruget kan stige, hvis motoren
påfyldes for megen olie.
ADVARSEL!
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for
brand.
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Vigtigt!
Det er meget vigtigt, at der anvendes
kølevæske med korrosionsbeskyttelse i
henhold til Volvos anbefaling. Når bilen er
ny, har den fået påfyldt kølevæske, som
kan klare ca. -35° C.
Vigtigt!
Kølevæskebeholder
Kølevæskebeholder
Sprinklervæskebeholder
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt.
Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Påfyld
væske, når niveauet er faldet til MIN-mærket.
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles
væskebeholder. Væskevolumen og anbefalet
væskekvalitet fremgår af side 241
Du kan se oplysninger og mængder samt
anbefalet kvalitet for væsker og olier på
side 241.
Anvend frostbeskyttelse om vinteren, så
væsken ikke fryser i pumpe, beholder og
slanger.
Følg vejledningen på emballagen. Det er
vigtigt, at mængden af kølevæske og vand
afpasses efter vejrforholdene. Påfyld aldrig
udelukkende rent vand. Risikoen for
tilfrysning øges med både for lille og for stor
andel kølevæske.
Sprinklervæskebeholder
Tip! Rengør viskerbladene, når du påfylder
sprinklervæske.
Motoren må kun køre med godt fyldt
kølesystem. Der kan opstå høje temperaturer med risiko for skader (revner) i
topstykket.
ADVARSEL!
Kølevæsken kan være meget meget varm.
Hvis der skal påfyldes kølevæske, når
motoren er varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel skrues forsigtigt af, så
overtrykket forsvinder.
177
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
kørsel i bjerge eller i tropisk klima med høj
luftfugtighed, skal væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL!
Hvis bremsevæsken står under MIN i
bremsevæskebeholderen, bør man ikke
køre videre uden først at påfylde bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Bremse- og koblingsvæskebeholder
Beholder for servostyringsolie
Bremse- og koblingsvæskebeholder
Beholder for servostyringsolie
Bremse- og koblingsvæsken har fælles
beholder1. Niveauet skal være mellem MINog NAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller ved hvert
andet normale serviceeftersyn.
Du kan se oplysninger og mængder samt
anbefalet kvalitet for væsker og olier på
side 241.
OBS! På biler, som køres på en måde, så
bremserne anvendes ofte og hårdt, f.eks. ved
1.
178
Placering afhængig af, om der er tale
om venstre- eller højrestyret variant
Kontrollér oliestanden ved hver service.
Olieskift behøves ikke. Oliestanden skal ligge
mellem ADD- og FULL-mærkerne.
Du kan se oplysninger og mængder samt
anbefalet kvalitet for væsker og olier på
side 241.
OBS! Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet, eller der ikke er strøm på bilen, og
den skal bugseres, er det stadig muligt at
styre bilen. Vær opmærksom på, at styringen
er meget tungere end normalt, og at der
kræves større kraft til at dreje rattet.
Vedligeholdelse og service
Viskerblade
Udskiftning af forrudeviskerblad
– Vip viskerarmen ud, og hold fast i viskerbladet.
– Tryk de riflede låsefjedre på viskerbladet
ind, samtidig med at du løfter det af i
armens længderetning.
– Sæt det nye blad på i modsat rækkefølge,
og kontrollér, at det sidder ordentligt fast.
OBS! Husk, at viskerbladet i førersiden er
længere end bladet i passagersiden.
Udskiftning af lygteviskerblad1
– Vip viskerarmen fremad.
– Træk viskerbladet udad og af.
Tryk det nye viskerblad fast. Kontrollér, at
bladet sidder forsvarligt fast.
1.
Udskiftning af bagrudeviskerblad
– Slå viskerarmen ud.
– Træk viskerbladet ud mod bagklappen.
Tryk det nye blad fast.
– Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt fast.
Gælder V70 R
179
Vedligeholdelse og service
Batteri
Der findes to batterityper.De kan udskiftes fuldt ud med hinanden.
Vedligeholdelse af batteri
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden,
kørselsforholdene og klimaet.
Vigtigt!
Brug altid destilleret eller afioniseret vand
(batterivand).
OBS! Et opbrugt batteri skal genvindes på
en miljøvenlig måde, det indeholder bly.
180
For at batteriet skal fungere tilfredsstillende,
bør følgende iagttages:
• Kontrollér jævnligt, at der er det rette
niveau i batterivæsken (A), og fyld aldrig
over niveaumarkeringen.
• Kontrollér alle cellerne. Brug en skruetrækker til at løsne propperne (eller
dækslet).
• Påfyld efter behov destilleret vand op til
maksimumsmærket.
• Sæt propperne (eller dækslet) forsvarligt
på igen.
OBS! Hvis batteriet aflades mange gange,
påvirkes batteriets levetid negativt.
ADVARSEL!
Batterier kan danne knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, som kan
dannes, hvis startkablerne påsættes
forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til
at eksplodere. Batteriet indeholder
svovlsyre, som kan forårsage alvorlige
ætseskader. Skyl med rigelige mængder
vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt
med øjne, hud eller tøj. Ved stænk i øjnene
skal der omgående søges lægehjælp.
Vedligeholdelse og service
Batteri
Symboler på batteriet
Anvend beskyttelsesbriller.
Du kan finde yderligere informationer i bilens instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Batteriet indeholder ætsende
syre.
1
2
1. Batteri uden dækkappe
2. Batteri med dækkappe
Udskiftning af batteri
Undgå gnister og åben ild.
Eksplosionsfare.Eksplosionsfare
Sådan afmonteres batteriet:
– Afbryd tændingen, og tag nøglen ud.
– Vent mindst 5 minutter, inden nogen af de
elektriske tilslutninger berøres. Dette
sikrer, at alle data i bilens elektriske
system lagres i de forskellige styreenheder.
– Løsn skruerne fra låsebøjlen over
batteriet, og fjern bøjlen.
– Lirk plastlåget over batteriets minuspol
op, eller skru dækkappen over batteriet af.
– Frigør minusledningen.
– Løsn den nederste konsol, som holder
batteriet.
– Løsn pluskablet, efter at et eventuelt
plastlåg er vippet væk.
– Løsn evakueringsslangen.
– Løft batteriet ud.
Sådan monteres batteriet:
– Sæt batteriet på plads.
– Monter den nederste konsol, og skru den
fast.
– Tilslut pluskablet, tryk det fast, og vip et
eventuelt plastlåg på plads.
– Tilslut minuskablet, og vip et eventuelt
plastlåg på plads.
– Sæt plastlåget eller dækkappen på
batteriet.
– Sørg for, at evakueringsslangen er korrekt
tilsluttet både til batteriet og til udløbet i
karrosseriet.
– Sæt låserigelen over batteriet, og skru
skruerne fast
181
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Generelt
Pærer er specificeret på side 247.
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af
andre end et værksted, er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
Active Bi-Xenon- og Bi-Xenon-lygte
Generel loftsbelysning
Læselamper
Handskerumslys
Blinklys, sidespejl
Tryghedsbelysning, sidespejl
Højt placeret bremselygte
Lysdioder i baglygte.
Vigtigt!
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene
fordampes af varmen og giver en
belægning på reflektoren, som så kan
ødelægges.
Udskiftning af pærer i forlygterne
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen
tågelys) udskiftes ved at løsne og fjerne hele
lygtehuset gennem motorrummet.
ADVARSEL!
På biler med Bi-Xenon- og Active
Bi-Xenon-forlygter skal udskiftning af
Xenon-lygten udføres af et autoriseret
Volvo-værksted. Forlygten kræver særlig
forsigtighed, da Xenon-lygten indeholder
et højspændingsaggregat.
OBS! I tilfælde af vanskeligheder i forbindelse med skift af pærer bedes man kontakte
et autoriseret Volvo-værksted.
Pærernes placering i forlygten1
1.
2.
3.
Sidemarkeringspære
Blinklyspære
Nærlyspære, positionslyspære (halogen
og Bi-Xenon)
4. Fjernlyspære, positionslyspære (Active
Bi-Xenon)
På nogle varianter kan der sidde en hvid
plastkappe i vejen for udskiftningen af
pærerne. Denne kan brækkes af og smides
væk.
1.
182
Gælder halogenforlygter
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Nærlyspære
Montering af nærlyspære
Fjernlyspære
Nærlys
Montering
– Monter den nye pære. Den kan kun
monteres på en måde.
– Tryk klemfjedren opad og derefter en
anelse mod venstre, så den går på plads.
– Tilslut kontakten.
– Monter dækslet.
Fjernlys
Afmontering af pæren
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Fjern dækslet.
– Løsn kontakten.
– Løsn klemfjedren. Tryk først mod højre, så
klemfjedren løsnes og derefter udad/
nedad.
– Træk pæren ud, og fjern den.
Afmontering af pæren
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Fjern dækslet.
– Drej pæren mod uret, og træk den ud.
– Løsn kontakten ved at presse låsningen
udad og trække.
Montering
– Slut kontakten til pæren, der høres en
kliklyd.
– Sæt pæren på igen, drej den på plads.
– Monter dækslet.
183
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Positions- og parkeringslygtepære
Positions- og parkeringslygtepære
Blinklyspære, venstre side
Positions-/parkeringslys
Positions-/parkeringslys
Blinklys, venstre side
(Halogen og Bi-Xenon-forlygter)
(Active Bi-Xenon-forlygter)
Afmontering af pæren
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Fjern dækslet, hvor også nærlyset sidder.
– Træk pæren ud.
– Løsn kontakten.
Montering
– Monter den nye pære.
– Tilslut kontakten.
– Monter dækslet.
Afmontering af pæren
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Fjern dækslet, hvor også fjernlyset sidder.
– Træk pæren ud.
– Løsn kontakten.
Montering
– Monter den nye pære.
– Tilslut kontakten.
– Monter dækslet.
Afmontering af pæren
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Drej pærefatningen venstre om, og tag
den ud.
– Tag pæren ud af pæreholderen ved at
trykke indad og dreje venstre om.
Montering
– Montér den nye pære ved at trykke den
indad og dreje den højre om.
– Sæt pæreholderen tilbage i lygtehuset, og
drej den med uret.
184
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
– Spænd påfyldningsrørets skrue (2), og
montér kølerøret på køleboksen (1).
Blinklyspære, højre side
Sidemarkeringspære
Blinklys, højre side
Sidemarkeringslys
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Frigør kølerøret (1) fra køleboksen.
– Løsn påfyldningsrørets skrue (2).
– Træk røret (3) lodret opad.
– Løsn udluftningsslangen (4) til røret.
– Udskift pæren.
– Kontrollér, at pakningen til sprinklerbeholderen mellem påfyldningsrøret og beholderen sidder korrekt.
– Tryk påfyldningsrøret (3) tilbage.
– Sæt udluftningsslangen på
påfyldningsrøret (4).
– Drej pæreholderen med uret, og træk den
ud.
– Udskift pæren.
– Sæt pæreholderen tilbage ved at dreje
den mod uret.
185
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
– Tryk pæren indad, drej den venstre om, og
tag den ud.
– Udskift pæren.
– Sæt pæreholderen i igen, og drej den
højre om.
– Luk klappen igen.
Tågelys
Fortågelygter (ekstraudstyr)
Afmontering af pære
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Drej pæreholderen et stykke mod uret.
– Træk pæren ud, og fjern den.
Montering
– Monter den nye pære. Den kan kun
monteres på en måde.
– Sæt fatningen på plads, og drej den mod
højre. Mærkningen " TOP " skal vende
opad.
186
Skift af pærer i bak-, positions-/
parkerings- og tågelygter bag
Pærerne er specificeret på side 247.
1.
2.
3.
4.
5.
–
–
–
Blinklys
Stoplys
Positions-/parkeringslys
Positions-/parkeringslys, tågelys (kun i
venstre side)
Baklys
Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
Vip klappen ned.
Drej pæreholderen mod uret, og tag den
ud.
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
1
2
3
Skift af pærer i bremse- og
blinklys bag
Pærerne er specificeret på side 247.
1. Højttalergitter
2. Pærefatning
3. Lem
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Lirk forsigtigt højttalergitteret af med en
skruetrækker.
– Træk den røde tap i højttaleren ud.
– Tryk derefter på den sorte tap over den
røde tap, og vrid højttaleren løs.
– Drej derefter den relevante pæreholder
venstre om, og tag den ud.
– Udskift pæren.
– Sæt pæreholderen i igen, og drej den
højre om.
– Sæt højttaleren i igen, og tryk den røde
tap ind.
– Tryk højttalergitteret på plads igen.
OBS! Hvis fejlmeddelelsen DEFEKT PÆRE
KONTROLLER BREMSELYGTER bliver
stående, efter at en defekt pære er udskiftet,
bør man få fejlen udbedret af et autoriseret
Volvo-værksted.
Nummerpladelygte
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Løsn skruen med en skruetrækker.
– Løsn forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det†ud.
– Drej kontakten venstre om, og træk
pæren ud.
– Udskift pæren.
– Sæt kontakten på igen og drej med uret.
– Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
187
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Makeup-spejl, forskellige versioner
Indstigningslys
Lys i makeup-spejl
Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
– Stik en skruetrækker ind, og vrid, så
lampeglasset løsnes.
– Fjern pæren.
– Sæt en ny pære i.
– Tryk først glasset på plads på undersiden
over de fire hager. Derefter trykkes
overkanten fast.
– Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
– Fjern pæren.
– Sæt en ny pære i.
– Sæt pærehuset på plads igen.
188
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Ledningsføringen kan variere noget, alt efter motorvariant. Delene på listen har dog den samme placering.
For at forhindre, at bilens elektriske system
skades pga. kortslutning eller overbelastning,
beskyttes alle de forskellige elektriske
funktioner og komponenter af et antal
sikringer.
Sikringerne er placeret fire forskellige steder
i bilen:
1.
2.
3.
4.
Relæ-/sikringsboksen i motorrummet.
Sikringsboksen i kabinen inden for
lydvæggen i førersiden.
Sikringsboks i kabinen i instrumentpanelets gavl i førersiden.
Sikringsboksen i bagagerummet.
Udskiftning
Hvis en elektrisk komponent eller funktion
ikke fungerer, kan dette skyldes, at komponentens sikring midlertidigt har været overbelastet og er brændt over.
Hvis samme sikring springer flere gange,
foreligger der en fejl på komponenten, og du
bør kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
– Se på sikringsoversigten for at finde
sikringen.
– Træk sikringen ud, og se fra siden, om
den bøjede tråd er brændt over.
– I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme
amperetal.
I klappen på instrumentpanelets gavl befinder
der sig et antal reservesikringer. Der er også
en tang, der gør det lettere at trække sikringer
ud og sætte dem på plads.
189
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Tryk plasticspærrerne på boksens korte sider ind, og træk låget opad.
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ABS ............................................................................................... 30 A
ABS ............................................................................................... 30 A
Højtryksvaskere, forlygter .......................................................... 35 A
Kabinevarmer (ekstraudstyr)...................................................... 25 A
Ekstralys (ekstraudstyr) .............................................................. 20 A
Startmotorrelæ.............................................................................. 35 A
Forrudeviskere .............................................................................. 25 A
Brændstofpumpe ......................................................................... 15 A
Transmissionsstyreenhed (TCM), diesel, R-modeller........... 15 A
Tændspoler (benzin), motorstyreenhed (ECM),
indsprøjtningsventiler (diesel) ................................................... 20 A
11. Gaspedalføler (APM), AC-kompressor, elektronikboksventilator......................................................................................... 10 A
190
12. Motorstyreenhed (ECM) (benzin), indsprøjtningsventiler
(benzin), luftmassemåler (benzin)............................................ 15 A
luftmassemåler (diesel).................................................................. 5 A
13. Styreenhed spjældhus (benzin)................................................ 10 A
Styreenhed spjældhus, luftblandeventil, brændstoftrykregulator, magnetventil (diesel) .......................................... 15 A
14. Lambdasonde (benzin).............................................................. 20 A
Lambdasonde (diesel) ................................................................ 10 A
15. Krumtaphusventilations-varmer, magnetventiler (benzin).... 10 A
magnetventiler, gløderør (diesel).............................................. 15 A
16. Venstre nærlys.............................................................................. 20 A
17. Højre nærlys.................................................................................. 20 A
18. ................................................................................................................. 19. Strømforsyning til motorstyreenhed (ECM), motorrelæ......... 5 A
20. Positionslys .................................................................................. 15 A21. ................................................................................................................. -
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Et skilt med angivelse af sikringernes placering og amperetal befinder sig i gavlboksens klap.
Sikringer i kabinen ved instrumentpanelets gavl i
førersiden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elbetjent førersæde ..................................................................... 25 A
Elbetjent passagerforsæde ....................................................... 25 A
Blæser klimaanlæg ...................................................................... 30 A
Styreenhed, højre fordør ............................................................ 25 A
Styreenhed, venstre fordør ........................................................ 25 A
Generel belysning, loft (RCM),
øverste elektronikstyreenhed (UEM) ....................................... 10 A
Soltag ............................................................................................. 15 A
Tændingslås, SRS-system, motorstyreenhed (ECM), frakobling
SRS passagerside (PACOS), elektronisk startspærre (IMMO),
transmissionsstyreenhed (TCM), diesel, R-modeller .......... 7,5 A
9.
10.
11.
12.
13.
14.
OBDII, lysomskifter (LSM), ratvinkelføler (SAS), ratstyreenhed
(SWM)............................................................................................... 5 A
Audio .............................................................................................. 20 A
Audioforstærker ......................................................................... 30 A
RTI-display..................................................................................... 10 A
Telefon............................................................................................... 5 A
– 38. ....................................................................................................... -
191
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Sikringer i kabinen inden for lydvæggen i førersiden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sædevarme, højre side............................................................... 15 A
Sædevarme, venstre side........................................................... 15 A
Horn ................................................................................................ 15 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Alarmsirene.......................................................................................5 A
Bremselyskontakt, tilførsel ............................................................5 A
Kombinationsinstrument (DIM), klimaanlæg (CCM),
parkeringsvarmer, elbetjent førersæde.................................... 10 A
11. Eludtag, førersæde og bagsæde ............................................. 15 A
12. - ................................................................................................................ -
192
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Reserve .................................................................................................. Forlygteviskere (V70 R).............................................................. 15 A
ABS, STC/DSTC............................................................................ 5 A
Elektronisk servostyring (ECPS), Active Bi-Xenon (HCM),
lyshøjdejustering .......................................................................... 10 A
Tågeforlys, venstre ..................................................................... 7,5 A
Tågeforlys, højre.......................................................................... 7,5 A
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Transmission, styreenhed (TCM), bakgearsspærre (M66). 10 A
Fjernlys (venstre).......................................................................... 10 A
Fjernlys (højre) .............................................................................. 10 A
-................................................................................................................ -................................................................................................................ Reserve .................................................................................................. -
Vedligeholdelse og service
Sikringer
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Reserve .................................................................................................. Elbetjent passagerforsæde, audio ..............................................5 A
Bi-fuel, brændstofpumpe........................................................... 7,5 A
BLIS ...................................................................................................5 A
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Vakuumpumpe .............................................................................. 20 A
Sprinklerpumpe, forlygteviskere (V70 R)................................ 15 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ -
193
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Sikringer i bagagerummet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
194
Baklys ............................................................................................. 10 A
Positionslys, tågelys, bagagerumsbelysning, nummerpladebelysning, dioder i bremsebelysning....................................... 20 A
Tilbehør (AEM) ............................................................................. 15 A
Reserve .................................................................................................. REM elektronik............................................................................. 10 A
Cd-skifter, TV, RTI ....................................................................... 7,5 A
Trækledning (30-tilførsel) ........................................................... 15 A
Eludtag, bagagerum.................................................................... 15 A
Bagdør, højre: Rudeoptræk, spærre til rudeoptræk............. 20 A
Bagdør, venstre: Rudeoptræk, spærre til rudeoptræk ........ 20 A
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Varmer, dieselfilter ....................................................................... 15 A
Subwoofer..................................................................................... 15 A
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Tilbehør, audio ................................................................................. 5 A
Reserve .................................................................................................. Bagrudevisker............................................................................... 15 A
Trækledning (15-tilførsel) ........................................................... 20 A
Reserve ................................................................................................. –
-............................................................................................................... –
AWD ............................................................................................. 7,5 A
Four-C SUM ................................................................................. 15 A
-............................................................................................................... –
Parkeringshjælp .............................................................................. 5 A
Vedligeholdelse og service
Sikringer
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Hovedsikring: Trækledning, Four-C, parkeringshjælp.......... 30 A
Centrallås (PCL) .......................................................................... 15 A
Anhængerbelysning venstre side: Positionslys, afviser....... 25 A
Anhængerlys højre side: Bremselygte, tågelygte, afviser ... 25 A
Hovedsikring: Sikring 37, 38..................................................... 40 A
- ...............................................................................................................–
- ...............................................................................................................–
- ...............................................................................................................–
- ...............................................................................................................–
- ...............................................................................................................–
Elopvarmet bagrude .................................................................... 20 A
Elopvarmet bagrude .................................................................... 20 A
195
Vedligeholdelse og service
196
Audio (ekstraudstyr)
Oversigt HU-450
Oversigt HU-650
Oversigt HU-850
Audiofunktioner HU-450/650/850
Audiofunktioner HU-450
Audiofunktioner HU-650/850
Radiofunktioner HU-450/650/850
Radiofunktioner HU-450
Radiofunktioner HU-650/850
Radiofunktioner HU-450/650/850
Kassetteafspiller HU-450
Cd-afspiller HU-650
Intern cd-skifter HU-850
Ekstern cd-skifter HU-450/650/850
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Tekniske data
198
199
200
201
203
204
205
206
207
208
213
214
215
216
217
218
197
Audio (ekstraudstyr)
Oversigt HU-450
1.
2.
3.
4.
5.
6.
198
POWER (tænd/sluk) – Tryk VOLUME –
Drej
PRESET/CD PUSH MENU –
Gemte radiostationer
Cd-skifter (ekstraudstyr)
SOURCE PUSH MENU –
Åbner hovedmenuen – Tryk
Drej for at vælge:
Radio – FM, AM
Kassettebånd
Cd-skifter (ekstraudstyr)
FADER – Tryk ud, og drej
BALANCE – Tryk ud, træk og drej
SCAN – Automatisk stationssøgning
EXIT – Gå baglæns i menuen
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Navigeringsknapper –
Cd/radio – søger/skifter station eller
nummer
Kassette – hurtigspoling frem/tilbage/
valg af næste/forrige nummer
Display
FM – Hurtigvalg mellem FM1, FM2,
FM3
AM – Hurtigvalg mellem AM1, AM2
TAPE – Hurtigvalg
AUTO – Automatisk programmering af
stationer
BAS S – Tryk ud, og drej
TREBLE – Tryk ud, træk og drej
14. Kassette – Båndretningsvælger –
Cd-skifter (ekstraudstyr) – Afspilning i
tilfældig rækkefølge
15. Kassettelåge
16. Kassette-eject
Audio (ekstraudstyr)
Oversigt HU-650
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
POWER (tænd/sluk) – Tryk
VOLUME – Drej
Stationslagringsknapper/valg af plads i
cd-skifter (1-6)
BAS S – Tryk ud, og drej
TREBLE – Tryk ud, og drej
BALANCE – Tryk ud, og drej
FADER – Tryk ud, og drej
SOURCE PUSH MENU –
Åbner hovedmenuen – Tryk
Drej for at vælge:
Radio – FM, AM
Cd
Cd-skifter (ekstraudstyr)
SCAN – Automatisk stationssøgning
EXIT – Gå baglæns i menuen
10. Navigeringsknapper –
søger/skifter station eller nummer
11. Cd-eject
12. Cd-luge
13. Cd-afspilning i tilfældig rækkefølge
14. FM – Hurtigvalg mellem FM1, FM2, FM3
15. AM – Hurtigvalg mellem AM1, AM2
16. CD – Hurtigvalg
17. AUTO – Automatisk programmering af
stationer
18. Display
199
Audio (ekstraudstyr)
Oversigt HU-850
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
200
POWER (tænd/sluk) – Tryk
VOLUME – Drej
Stationslagringsknapper/valg af plads i
cd-skifter (1-6)
BAS S – Tryk ud, og drej
TREBLE – Tryk ud, og drej
BALANCE – Tryk ud, og drej
FADER – Tryk ud, og drej
SOURCE PUSH MENU –
Åbner hovedmenuen – Tryk
Drej for at vælge:
Radio – FM, AM
Cd
Cd-skifter (ekstraudstyr)
SCAN – Automatisk stationssøgning
EXIT – Gå baglæns i menuen
10. Navigeringsknapper –
søger/skifter station eller nummer
11. Cd-eject
12. Dolby Surround Pro Logic II
13. 2-kanals stereo
14. 3-kanals stereo
15. Cd-luge
16. Cd-afspilning i tilfældig rækkefølge
17. FM – Hurtigvalg mellem FM1, FM2,
FM3
18. AM – Hurtigvalg mellem AM1, AM2
19. CD – Hurtigvalg
20. AUTO – Automatisk programmering af
stationer
21. Display
Audio (ekstraudstyr)
Audiofunktioner HU-450/650/850
ON/OFF-kontakt
Tryk på knappen for at
tænde eller slukke radioen.
Lydstyrkekontrol
Drej knappen med uret for at
øge lydstyrken. Lydstyrkereguleringen er elektronisk og
har ingen endestilling. Hvis du har knappanel
på rattet, øges og sænkes lydstyrken med
henholdsvis knappen (+) og (–).
Lav batterispænding
Hvis batterispændingen er lav, vises der en
tekst på kombinationsinstrumentets display.
Bilens energisparefunktion kan slukke
radioen. Oplad batteriet ved at starte
motoren.
Lydstyrkekontrol – TP/PTY/
NEWS
Hvis man lytter til kassettebånd eller cd, når
radioen modtager en trafikmeddelelse,
nyheder eller en bestemt programtype,
afbrydes den pågældende funktion, og
meddelelsen høres med den lydstyrke, som
man har valgt for trafikmeddelelser, nyheder
eller den specielle programtype. Derefter går
audio-anlægget tilbage til den tidligere
indstillede lydstyrke og genoptager afspilningen af kassettebånd eller cd.
Indgang for ekstern lydkilde (AUX) 3,5 mm
Lydstyrkekontrol – bashøjttaler
(ekstraudstyr)
Drej knappen højre om for at øge lydstyrken
(+6 dB).
Drej knappen venstre om for at mindske
lydstyrken eller slukke for lyden.
Midterposition = normal lydstyrke.
AUX
Til AUX-indgangen kan f.eks. tilsluttes en
mp3-afspiller.
Nogle gange kan den eksterne lydkilde, AUX,
høres med en anden lydstyrke end de interne
lydkilder, f.eks. cd-afspilleren. Hvis den
eksterne lydkildes lydstyrke er for høj, kan
lydkvaliteten forringes. Dette kan undgås ved
at justere AUX-indgangens lydstyrke.
Lydstyrkekontrol - AUX
– Tryk på SOURCE, drej til ADVANCED
MENU og vælg ved at trykke på
SOURCE.
201
Audio (ekstraudstyr)
Audiofunktioner HU-450/650/850
– Tryk på SOURCE, drej til AUDIO
SETTINGS og vælg ved at trykke på
SOURCE.
– Tryk på SOURCE, drej til AUX INPUT
LEVEL og vælg ved at trykke på
SOURCE.
– I denne indstilling kan lydstyrken justeres
ved at dreje på SOURCE.
202
Audio (ekstraudstyr)
Audiofunktioner HU-450
Bass – Bas
Balance – Balance højre/venstre
Indstil bassen ved at trykke
knappen ud og dreje den til
venstre eller højre.
I midterpositionen er bassen
"normal". Tryk knappen
tilbage til udgangspositionen efter indstillingen.
Indstil balancen ved at
trykke, trække knappen ud
og dreje den til venstre eller
højre. I midterpositionen er
balancen "normal". Tryk
knappen tilbage til udgangspositionen efter indstilling.
Treble – Diskant
Valg af lydkilde
Indstil diskanten ved at
trykke på knappen, trække
den yderligere ud og dreje
den mod venstre eller højre.
I midterpositionen er
diskanten "normal". Tryk
knappen tilbage til udgangspositionen efter
indstillingen.
Fader – Balance for/bag
Indstil en passende balance
mellem de forreste og de
bageste højttalere ved at
trykke på knappen og dreje
den til højre (mere lyd fra det
forreste par) eller til venstre
(mere lyd fra det bageste par). I midterpositionen er balancen "normal". Tryk knappen
tilbage til udgangspositionen efter indstilling.
Lydkilderne kan vælges på
to måder:
Enten med hurtigvalgsknapperne AM, FM, TAPE eller
med SOURCE -knappen.
Drej SOURCE -knappen for
at vælge mellem Radio (FM1, FM2, FM3 og
AM1, AM2). Med denne knap kan du også
vælge kassettebånd eller cd-skifter (ekstraudstyr), hvis en sådan er tilsluttet.
Flere tryk på AM - og FM knappen skifter mellem
FM1, FM2, FM3 og AM1,
AM2.
Den valgte lydkilde vises i
displayet.
203
Audio (ekstraudstyr)
Audiofunktioner HU-650/850
tionen er balancen "normal". Tryk knappen
tilbage til udgangspositionen efter indstilling.
Fader – Balance for/bag
Indstil en passende balance mellem de
forreste og de bageste højttalere ved at
trykke på knappen og dreje den til højre (mere
lyd fra det forreste par) eller til venstre (mere
lyd fra det bageste par). I midterpositionen er
balancen "normal". Tryk knappen tilbage til
udgangspositionen efter indstilling.
Valg af lydkilde
Lydkilderne kan vælges på
to måder:
Bass – Bas
Indstil bassen ved at trykke knappen ud og
dreje den til venstre eller højre.
I midterpositionen er bassen "normal". Tryk
knappen tilbage til udgangspositionen efter
indstillingen.
Treble – Diskant
Indstil diskanten ved at trykke knappen ud og
dreje den til venstre eller højre. I midterpositionen er diskanten "normal". Tryk knappen
tilbage til udgangspositionen efter indstilling.
Balance – Balance højre/venstre
Indstil balancen ved at trykke på knappen og
dreje den til venstre eller højre. I midterposi204
Enten med hurtigvalgsknapperne AM, FM, TAPE eller
med SOURCE -knappen.
Drej SOURCE -knappen for
at vælge mellem Radio (FM1, FM2, FM3 og
AM1, AM2). Med denne knap kan man også
vælge kassettebånd eller cd-skifter (ekstraudstyr), hvis en sådan er tilsluttet.
Flere tryk på AM - og FM knappen skifter mellem
FM1, FM2, FM3 og AM1,
AM2.
Den valgte lydkilde vises i
displayet.
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
Scanning
Tryk på SCAN -knappen for
at starte søgningen. Når
radioen finder en station,
standser den ved denne
station i ca. 10 sekunder.
Derefter fortsætter
søgningen. Tryk på SCAN eller EXIT for at
lytte til stationen.
Stationssøgning
Tryk på
eller
for at søge efter lavere
eller højere frekvenser. Radioen søger efter
næste hørbare station og indstiller denne.
Tryk på knappen igen, hvis du vil fortsætte
søgningen.
Manuel stationssøgning
Tryk på
eller
, og hold den inde. MAN
vises på displayet. Radioen søger derefter
langsomt i den valgte retning og øger
tempoet efter nogle sekunder. Slip knappen,
når den ønskede frekvens vises på displayet.
Hvis frekvensen skal justeres, gøres dette
med hurtige tryk på en af pileknapperne
eller . Den manuelle justeringsfunktion
bibeholdes fem sekunder efter sidste tryk.
Knapper v70 og xc70 hhv. V70R
Knapper på rattet
Hvis bilen er udstyret med knappanel i rattet,
skal du trykke på højre hhv. venstre pil for at
vælge de lagrede stationer.
OBS! Hvis bilen er udstyret med indbygget
telefon, kan knappanelet på rattet ikke bruges
til betjening af radiofunktionerne, når telefonfunktionen er aktiv. Når telefonfunktionen er
aktiv, ses telefoninformationen altid på
displayet. For at deaktivere telefonen skal du
trykke på
. Hvis du ikke har et SIM-kort i
telefonen, skal du afbryde den. Se side 222.
205
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450
Programmering af stationer
– Indstil på den ønskede frekvens.
– Tryk kort på PRESET/CD -knappen. Vælg
nummer ved at dreje frem eller tilbage.
Tryk igen for at gemme den ønskede
frekvens og station.
Valg af forprogrammeret radiostation
For at vælge et forprogrammeret radioprogram drejer
du på PRESET/CD knappen til det gemte
nummer. Det indstillede
program vises på displayet.
Automatisk indprogrammering af
stationer
Denne funktion søger og
gemmer automatisk op til
10 kraftige AM - eller FM stationer i en separat
hukommelse. Funktionen er
især god i områder, hvor du
ikke kender radiostationerne eller deres
frekvenser.
– Vælg radiofunktion med AM - eller FM knappen.
– Et langt tryk (over 2 sekunder) på AUTO
starter søgningen.
206
– Auto vises på displayet og et antal signalstærke stationer (maks. 10) fra det
indstillede frekvensbånd gemmes nu i
auto- hukommelsen. Hvis der ikke findes
nogen station med tilstrækkelig kraftig
signalstyrke, vises NO STATION.
– Tryk kort på AUTO-knappen eller på
pilene på rattets knappanel, hvis du vil
skifte til en anden af de automatisk forindstillede stationer.
Når radioen er indstillet på Autolagring, vises
Auto på displayet. Teksten forsvinder, når der
skiftes til almindelig radiofunktion.
Skift til almindelig radiofunktion ved at trykke
på FM, AM eller EXIT eller ved at dreje på
PRESET/CD-knappen.
Tilbage til "Autolagring":
Tryk kort på AUTO.
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-650/850
Automatisk indprogrammering af
stationer
Auto søger og gemmer
automatisk op til ti kraftige
AM - eller FM -stationer i en
separat hukommelse. Hvis
der er over ti stationer,
gemmes de ti kraftigste.
Funktionen er især god i områder, hvor man
ikke kender radiostationerne eller deres
frekvenser.
Stationslagring
Sådan gemmes en station på en af
stationsknapperne 1-6:
– Stil ind på den ønskede station.
– Tryk på den stationslagringsknap, hvor
stationen skal gemmes, og hold den inde.
Lyden forsvinder et par sekunder.
STATION STORED vises på displayet.
Man kan gemme op til 6 stationer på
henholdsvis AM1, AM2, FM1, FM2 og FM3,
ialt 30 stationer.
Når radioen er indstillet på Autolagring, vises
Auto på displayet. Teksten forsvinder, når der
skiftes til almindelig radiofunktion.
Skift til almindelig radiofunktion ved at trykke
på AM -,FM - eller EXIT -knappen.
Tilbage til "Autolagring":
– Tryk kort på AUTO.
– Vælg radiofunktion med AM - eller FM knappen.
– Et langt tryk (over 2 sekunder) på AUTO
starter søgningen.
– Auto vises på displayet og et antal signalstærke stationer (maks. 10) fra det
indstillede frekvensbånd gemmes nu i
auto-hukommelsen. Hvis der ikke findes
nogen station med tilstrækkelig kraftig
signalstyrke, vises NO STATION.
– Tryk kort på AUTO -knappen eller på
pilene på rattets knappanel, hvis du vil
skifte til en anden af de automatisk forindstillede stationer.
207
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
Radio Data System – RDS
Trafikmeddelelser – TP-station
RDS er et system, som forbinder sendere i et
netværk. Det anvendes bl. a. til at få indstillet
den rette frekvens, uanset hvilken sender
man lytter til, eller hvilken lydkilde der er aktiv
(f.eks. cd). Systemet anvendes også til
modtagelse af trafikmeddelelser og til at finde
programmer af en bestemt type eller med et
bestemt indhold. Radiotekst er også en del af
RDS. En radiostation kan f.eks. sende oplysninger om et igangværende radioprogram.
Trafikmeddelelser fra RDS-stationer afbryder
andre lydkilder og høres med den lydstyrke,
der er valgt til dette formål. Så snart meddelelsen er slut, vender radioen tilbage til den
tidligere lydkilde og lydstyrke.
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte muligheder i systemet.
PI-søgning (automatisk søgning
efter stationer)
Ved lytning til en RDS-sender gemmes
diverse informationer i radioen, f.eks. trafikoplysninger.
Hvis en forvalgt RDS-sender vælges senere,
opdaterer radioen senderens RDS-information. Hvis radioen befinder sig i grænseområdet eller akkurat uden for senderens
rækkevidde, søger radioen automatisk efter
den kraftigst mulige sender med denne kanal.
Hvis der ikke er nogen sender inden for
"hørbar rækkevidde", dæmper radioen lyden,
og displayet viser PI SEEK, indtil stationen er
fundet.
208
Indstilling af trafikinformation:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Vælg TP, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP ON
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktivér TP:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Vælg TP, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP OFF
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
TP vises på displayet, når funktionen er
aktiveret. Tryk på EXIT for ikke at lytte til en
aktuel trafikmeddelelse.
TP-funktionen er dog stadigvæk tilkoblet, og
radioen afventer næste trafikmeddelelse.
Vælg at indstille trafikinformation fra en
bestemt kanal:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen.
– Aktivér den station, som trafikmeddelelserne skal komme fra.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP STATION, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg SET CURRENT,
og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktiver TP Station:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg ADVANCED
MENU, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg RADIO
SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP STATION, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP STATION
OFF, og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Alarm
" Alarm!" vises på radioens display, når der
udsendes en alarmmeddelelse. Funktionen
anvendes til at advare bilister om alvorlige
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
ulykker og katastrofer, f.eks. en sammenstyrtet bro eller kernekraftulykker.
TP-søgning
Man kan lytte til trafikmeddelelser, når man
rejser mellem forskellige områder og lande,
uden at man selv behøver vælge station.
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg TP SEARCH, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
TP SEARCH ON, eller TP SEARCH OFF
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Nyheder
Programkodede meddelelser (som f.eks.
nyheder fra RDS-stationer) afbryder andre
lydkilder og sendes med den lydstyrke, som
er indstillet for denne funktion. Når nyhedsindslaget er slut, skifter radioen tilbage til den
tidligere lydkilde og lydstyrke.
Indstilling af Nyheder:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS, og tryk
på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS ON
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
NEWS vises på displayet.
Deaktiver Nyheder:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS, og tryk
på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg NEWS OFF
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
NEWS forsvinder fra displayet.
Tryk på EXIT for ikke at lytte til et aktuelt
nyhedsindslag. Funktionen Nyheder er dog
stadig tilkoblet, og radioen afventer næste
nyhedsprogram.
Vælg Exit for nyheder fra den
nuværende station
– Vælg radiofunktion med FM-knappen.
– Aktivér den station, som trafikmeddelelserne skal komme fra.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
NEWS STATION, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg SET CURRENT,
og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktiver Nyheder Station:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
NEWS STATION, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
NEWS STN OFF, og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Programtype
OFF
Nyheder
Aktuelt
Information
Vises
PTY OFF
News
Current
Info
209
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
Programtype
Sport
Undervisning
Radioteater
Kultur og kunst
Videnskab
Underholdning
Popmusik
Rockmusik
Easy listening
Let klassisk
Klassisk musik
Diverse musik
Vejr
Finans
Børneudsendelser
Sociale emner
Religion
Ring ind
Ferie og rejser
Fritid og hobby
Jazzmusik
Countrymusik
National musik
Gamle kendinge
Folkemusik
Dokumentar
210
Vises
Sport
Educ
Drama
Cultures
Science
Enterta
Pop
Rock
Easy list
L Class
Classical
Other M
Weather &
Metro
Finance
Children’s
progs
Social
Spiritual
Phone
Travel
Leisure
Jazz
Country
Nation M
"Oldies"
Folk
Document
Programtype – PTY
Med denne PTY funktion kan der vælges
mellem forskellige programtyper.
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg PTY, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg PTY i menuen, og
tryk på SOURCE.
– Radioen begynder at søge efter den
valgte programtype.
Hvis radioen finder en station, som du ikke
ønsker, kan du søge videre med venstre eller
højre pileknap.
Hvis der ikke findes nogen station med den
valgte programtype, vender radioen tilbage til
den tidligere frekvens.
Ikke alle radiostationer har PTY -angivelse.
PTY standby
PTY står derefter standby, indtil en udsendelse med den valgte programtype starter
udsendelsen. Når dette sker, skifter radioen
automatisk til den station, som sender den
valgte programtype.
Deaktiver:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg PTY, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg PTY OFF, og tryk
på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Symbolet PTY slukkes på displayet, og
radioen skifter tilbage til normal funktion.
PTY-sprog
Med PTY -funktionen kan man vælge det
sprog, som anvendes på radioens display
(engelsk, tysk, fransk eller svensk).
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
PTY LANGUAGE, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg sprog, og tryk på
SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Automatisk frekvensopdatering
Funktionen AF er normalt aktiveret og sørger
for, at en af de kraftigste, tilgængelige
sendere for en radiostation vælges.
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
Aktivér AF:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg AF ON
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktiver AF:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg AF OFF
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Regionale radioprogrammer
Funktionen REGIONAL er normalt deaktiveret. Når den er aktiveret, kan man fortsat
lytte til en regional sender, selvom signalet er
svagt.
Aktiver REG:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg REG ON
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Deaktiver REG:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg REG OFF
(blinkende tekst), og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
EON – Lokal/Fjern (Enhanced
Other Networks)
Med EON aktiveret afbrydes f.eks. radioprogram, hvis der kommer trafikmeddelelser
og nyhedsudsendelser fra andre kanaler.
Funktionen har to niveauer:
Local - Afbryder kun, hvis signalet er kraftigt.
Distant - Afbryder også ved svagere signaler.
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
RADIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg EON (blinkende
tekst), og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg Local eller
Distant, og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Nulstilling af RDS-funktioner
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
211
Audio (ekstraudstyr)
Radiofunktioner HU-450/650/850
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg RESET TO
DEFAULT, og tryk på SOURCE.
– Tryk på EXIT.
ASC (Active Sound Control)
ASC -funktionen tilpasser automatisk
radioens lydstyrke efter bilens hastighed.
Aktivér ASC:
– Vælg radiofunktion med FM -knappen, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg ASC LEVEL, og
tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg LOW, MEDIUM,
HIGH eller Off, og tryk på SOURCE.
Radiotekst
Visse RDS -stationer sender oplysninger om
programmernes indhold, kunstnere osv.
Tryk et par sekunder på FM -knappen for at få
adgang til eventuelt udsendt radiotekst, som
så vises på displayet. Efter at have vist
212
teksten to gange skifter radioen tilbage til
stations-/frekvensvisning. Et kort tryk på EXIT
afslutter visningen af radioteksten.
Audio (ekstraudstyr)
Kassetteafspiller HU-450
Kassette-eject
Hurtigspoling
Ved tryk på denne knap
standser afspilningen, og
båndet skydes ud. Drej på
SOURCE -knappen for at
vælge en ny programkilde.
Båndet kan sættes i eller
tages ud, selvom apparatet er slukket.
Båndet spoles hurtigt frem,
hvis du trykker på og holder
knappen
nede og
tilbage med
. På
displayet vises " FF " (frem)
og " REW " (tilbage) under
hurtigspoling. Hurtigspolingen afbrydes, hvis
du trykker på knappen igen.
Dolby B Støjreduktionssystem
Kassettelåge
Skub kassetten ind i kassetteåbningen med
båndets brede del mod højre. På displayet
vises TAPE Side A. Når den ene side er
færdigafspillet, afspiller apparatet automatisk
den anden side (auto-reverse). Hvis du
allerede har en kassette i kassetteafspilleren,
vælger du kassetteafspilning ved at dreje på
SOURCE -knappen eller trykke på hurtigvalgsknappen TAPE.
Skift af båndretning
Tryk på REV -knappen, hvis du vil afspille den
anden side af båndet. Displayet viser, hvilken
side der afspilles.
Funktionen er forindstillet. Hvis du vil slå den
fra, skal du gøre følgende: Tryk på REV knappen, og hold den inde, indtil Dolbysymbolet
på displayet forsvinder. Tryk på
samme knap igen for at aktivere Dolbyfunktionen.
Dolby støjreduktion er fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby og dobbelt D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories Licensing
Corporations.
Næste spor – foregående spor
Hvis du trykker på knappen
, spoles
kassettebåndet automatisk frem til næste
nummer. Hvis du trykker på knappen
,
spoles kassettebåndet automatisk tilbage til
det foregående nummer. Der kræves en
pause på ca. fem sekunder mellem numrene,
for at funktionen skal kunne fungere. Hvis du
har knappanel i rattet, kan du også bruge
pilene.
Scanning
Scan afspiller de første ti
sekunder af hvert nummer.
Tryk på SCAN - eller EXIT knappen, når du har fundet
et nummer, som du vil lytte
til.
213
Audio (ekstraudstyr)
Cd-afspiller HU-650
Cd-afspiller
Skub en cd-plade ind. Hvis du allerede har
gjort dette, vælger du cd ved at dreje på
SOURCE -knappen eller med hurtigvalgsknappen CD.
Cd-eject
Hvis du trykker på knappen
på billedet, standser cdafspilleren, og cd’en skydes
ud.
OBS! Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn har du tolv
sekunder til at fjerne den udskubbede plade.
Derefter trækker cd-afspilleren pladen ind
igen og fortsætter med det senest afspillede
nummer.
Hurtigspoling og skift af spor
Hold venstre eller højre pil
inde for at hurtigspole et
spor eller hele cd’en.
Hurtigspoling kan ikke
foretages ved brug af
knapperne på rattet.
Tryk kort på venstre eller højre pilknap for at
komme til foregående eller næste spor.
Knapperne på rattet kan også benyttes hertil.
Spornummeret vises på displayet.
214
Knapperne på rattet kan også anvendes til
dette formål.
Scanning
Scan afspiller de første ti sekunder af hvert
nummer.
Tryk på SCAN eller EXIT, når du har fundet et
nummer, som du vil lytte til.
Tilfældig rækkefølge
Tryk på RND (Random) for
at aktivere denne funktion.
Cd-afspilleren afspiller
numrene på cd’en i vilkårlig
rækkefølge. Der står " RND "
på displayet, så længe
funktionen er aktiveret.
Cd’er
Ved brug af hjemmebrændte cd’er risikerer
man, at lyden bliver dårlig eller helt mangler.
Musik-cd’er der opfylder standarden
ISO 60908, giver den højeste lydkvalitet.
Vigtigt!
Brug kun standard-cd’er (12 cm i
diameter). Brug ikke cd’er med påklæbet
etiket, da varmen i afspilleren kan få
etiketten til at løsnes, ligesom apparatet
kan blive beskadiget.
Audio (ekstraudstyr)
Intern cd-skifter HU-850
Intern cd-skifter
HU-850 indeholder en intern cd-skifter til
6 plader. Tryk på hurtigvalgsknappen CD,
eller drej på SOURCE -knappen for at
aktivere cd-afspilleren. Cd-afspilleren genoptager afspilningen af den plade og det
nummer, som senest blev afspillet. Der er
plads til 6 plader i cd-afspilleren. Du skal
vælge en ledig plads i afspilleren for at
indsætte en ny plade. Vælg en tom plads med
talknapperne 1-6. Den plads, som er tom,
vises på displayet. Sørg for, at "LOAD DISC"
vises, inden du skubber en ny plade ind.
Cd-eject
Hvis du trykker på knappen
på billedet, standser cdafspilleren, og cd’en skydes
ud.
OBS! Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn har du tolv
sekunder til at fjerne den udskubbede plade.
Derefter trækker cd-afspilleren pladen ind
igen og fortsætter med det senest afspillede
nummer.
Valg af CD-nummer
Vælg den plade, som skal afspilles, med
talknapperne 1-6. Nummeret på pladen og
nummeret vises på displayet.
Hurtigspoling og skift af spor
Hold venstre eller højre pil
inde for at hurtigspole et
spor eller hele cd’en.
Hurtigspoling kan ikke
foretages ved brug af
knapperne på rattet.
Tryk kort på venstre eller højre pilknap for at
komme til foregående eller næste spor.
Knapperne på rattet kan også benyttes hertil.
Spornummeret vises på displayet.
Musik-cd ’er der opfylder standarden
ISO 60908, giver den højeste lydkvalitet.
Vigtigt!
Brug kun standard-cd’er (12 cm i
diameter). Brug ikke cd’er med påklæbet
etiket, da varmen i afspilleren kan få
etiketten til at løsnes, ligesom apparatet
kan blive beskadiget.
Scanning
Ved brug af denne funktion afspilles de første
10 sekunder af hvert spor.
Tryk på SCAN - eller EXIT -knappen, når du
har fundet et nummer, som du vil lytte til.
Tilfældig rækkefølge
Tryk på RND (Random) for
at aktivere denne funktion,
som afspiller et vilkårligt
valgt nummer på en vilkårligt
valgt cd. Derefter vælges et
nyt nummer eller en ny cd på
samme måde. "RND" vises på displayet, så
længe funktionen er aktiveret.
Cd’er
Ved brug af hjemmebrændte cd’er risikerer
man, at lyden bliver dårlig eller helt mangler.
215
Audio (ekstraudstyr)
Ekstern cd-skifter HU-450/650/850
– Tryk magasinet tilbage i cd-skifteren.
Tilfældig rækkefølge
Valg af position
Tryk på RND (for HU-650 og
850) for at aktivere
funktionen til afspilning i
tilfældig rækkefølge. Hvis du
har radiomodel HU-450,
vælger du REV-knappen. Fra
en tilfældigt valgt cd afspilles et tilfældigt
valgt nummer. Derefter vælges et nyt nummer
eller en ny cd på samme måde. "RND" vises,
så længe funktionen er aktiveret.
Vælg den cd som skal afspilles, ved at dreje
på PRESET/CD-knappen (HU-450) eller
med talknapperne 1-6 (HU-650/850).
Cd’ens og sporets nummer vises på
displayet.
Hurtigspoling og skift af spor
Cd-skifter
Den eksterne cd-skifter (ekstraudstyr) er
monteret bag panelet på venstre side bag i
bagagerummet.
Drej på SOURCE-knappen for at aktivere cdskifterindstillingen. Cd-skifteren genoptager
afspilningen af den cd og det nummer, som
sidst blev afspillet. Hvis cd-skifterens
magasin* er tomt, vises
"LOAD CARTRIDGE" på displayet.
Sådan sætter du plader i skifteren:
– Skub låget på cd-skifteren til side.
– Tryk på skifterens magasinudstødningsknap.
– Træk magasinet ud, og tryk cd’erne ind.
216
Hold venstre eller højre pil
inde for at hurtigspole et
spor eller hele cd’en.
Hurtigspoling kan ikke
foretages ved brug af
knapperne på rattet.
Tryk kort på venstre eller højre pilknap for at
komme til foregående eller næste spor.
Knapperne på rattet kan også benyttes hertil.
Spornummeret vises på displayet.
Scanning
Scan afspiller de første ti sekunder af hvert
nummer.
Tryk på SCAN - eller EXIT -knappen, når du
har fundet et nummer, som du vil lytte til.
Cd’er
Ved brug af hjemmebrændte cd’er risikerer
man, at lyden bliver dårlig eller helt mangler.
Musik-cd’er der opfylder standarden
ISO 60908, giver den højeste lydkvalitet.
Vigtigt!
Brug kun standard-cd’er (12 cm i
diameter). Brug ikke cd’er med påklæbet
etiket, da varmen i afspilleren kan få
etiketten til at løsnes, ligesom apparatet
kan blive beskadiget.
Audio (ekstraudstyr)
Dolby Surround Pro Logic II HU-850
Dolby Surround Pro Logic II er en videreudvikling af det tidligere system og giver et
væsentligt bedre lydbillede. Forbedringen
bemærkes især af passagererne på
bagsædet.
Dolby Surround Pro Logic II med centerhøjttalere midt på instrumentpanelet giver en
meget virkelighedsnær lydoplevelse.
De normale stereokanaler venstre-højre
fordeles til venstre-midten-højre. Desuden
kommer surround-sound fra bilens bageste
højttalerkanaler. Dolby Surround Pro Logic II
fungerer ved cd-drift.
Til AM - og FM -radioudsendelser anbefales
3-kanalsstereo (3-CH).
Dolby Surround Pro Logic II er et registreret
varemærke, som tilhører Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II
Surround System er produceret på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic IIindstilling
For at vælge
Dolby Surround Pro Logic II
-indstillingen skal du trykke
på "
PL II". På displayet
vises "
PL II". Tryk på
OFF for at skifte tilbage til 2-
3-kanals stereo
Tryk på 3-CH for at vælge
3-kanals stereo. På
displayet vises "3 ch". Tryk
på OFF for at returnere til 2kanals stereo.
Centre Level
Funktionen anvendes til at indstille centerkanalens niveau.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg CENTRE LEVEL,
og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg niveau, og tryk på
SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Surround Level
Funktionen anvendes til at indstille effektniveauet i de bageste kanaler.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
SURROUND LEVEL, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg niveau, og tryk på
SOURCE.
– Tryk på EXIT.
Mid EQ Level
Funktionen anvendes til at finjustere lyden i
højttalerne.
– Tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
ADVANCED MENU, og tryk på
SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg
AUDIO SETTINGS, og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg MID EQ LEVEL,
og tryk på SOURCE.
– Drej på SOURCE, vælg niveau, og tryk på
SOURCE.
– Tryk på EXIT.
kanals-stereo.
217
Audio (ekstraudstyr)
Tekniske data
HU-450
Udgangseffekt
Udgangsimpedans
Systemspænding
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
Radiodelen
Frekvensområde
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
53 – 279 kHz
M (AM)
L (AM)
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
HU-850
Udgangseffekt
1 x 25 W (centerhøjttaler)
Udgangsimpedans
4 Ohm
Systemspænding
12 V, negativ jord
Ekstern
4 x 50 W alt.
forstærker
4 x 75 W
HU-850 skal tilsluttes en ekstern
forstærker.
Radiodelen
HU-650
Udgangseffekt
Udgangsimpedans
Systemspænding
Ekstern
forstærker
(ekstraudstyr)
4 x 25 W
4 Ohm
12 V, negativ jord
4 x 50 W el.
4 x 75 W
Radiodelen
Frekvensområde
U (FM)
218
87,5 – 108 MHz
Frekvensområde
U (FM)
M (AM)
L (AM)
87,5 – 108 MHz
522 – 1611 kHz
153 – 279 kHz
Telefon (ekstraudstyr)
Telefonsystemet
Brug af telefonen
Samtalefunktioner
Funktioner i hukommelsen
Menufunktioner
Øvrig information
220
222
223
226
227
231
219
Telefon (ekstraudstyr)
Telefonsystemet
Generelle regler
• Tænk først og fremmest på trafiksikkerheden! Hvis du som fører skal anvende
telefonrøret i armlænet, skal du først
parkere bilen et sikkert sted.
• Sluk telefonen, når du tanker din bil.
• Sluk telefonen i nærheden af sprængningsarbejde.
• Lad kun autoriseret personale udføre
service på din telefon.
Nødopkald
• Nødopkald til alarmnummer kan gennemføres uden tændingsnøgle og uden SIMkort.
• Tryk på On/Off-knappen.
• Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU: 112).
• Tryk på den grønne knap
.
Telefonsystemets dele
Når telefonen er aktiveret, styrer knappanelet
på rattet kun telefonfunktionerne. I aktiv
indstilling vises der altid telefoninformation på
displayet. For at kunne bruge knapperne til
radioindstillinger skal der være slukket for
telefonen (se side 222.
3. Display
På displayet vises menufunktioner, meddelelser, telefonnummer osv.
4. Telefonrør
Du kan anvende telefonrøret til private
samtaler, når du vil tale uforstyrret.
5. SIM-kortet
SIM-kortet sættes ind under knappanelet i
midterkonsollen.
Sluk telefonen, hvis du ikke har noget SIMkort i den. Ellers kan meddelelserne fra andre
funktioner ikke vises på displayet.
6. Mikrofon
Mikrofonen er indbygget i bakspejlet.
1. Knappanel i midterkonsollen
Med knappanelet i midterkonsollen kan du
styre alle telefonens funktioner.
7. Højttaler
Højttaleren er indbygget i hovedstøtten på
førersædet.
2. Knappanel på rattet
Med knappanelet i rattet kan du udføre de
fleste af telefonens funktioner.
8. Antenne
Antennen er monteret mod forruden foran
bakspejlet.
220
Telefon (ekstraudstyr)
Telefonsystemet
221
Telefon (ekstraudstyr)
Brug af telefonen
Aktivér telefonen ved at trykke på
på
knappanelet i midterkonsollen eller på rattet.
Når telefonfunktionen er aktiv, vises telefoninformationen altid på displayet.
Tryk på
SIM-kort
Tænd og sluk telefonen
Telefonen kan kun bruges sammen med et
gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet fra din netoperatør.
Drej bilens tændingsnøgle til stilling I for at
tænde telefonen. Tryk på knappen, som er
vist på billedet.
Sæt altid SIM-kortet i, når du vil anvende
telefonen. Derefter vises navnet på din
telefonudbyder på displayet.
Sådan slukker du for telefonen: Tryk
ca. tre sekunder på samme knap. Hvis du slår
bilens tænding fra, mens telefonen er tændt,
er telefonen tændt, når du slår tændingen til
næste gang.
Afbryd telefonen, hvis du ikke har et SIM-kort
i den. Ellers kan meddelelser fra andre
funktioner ikke vises på displayet, og knappanelet på rattet vil ikke kunne anvendes til
radioen.
Hvis telefonen er slukket, kan du ikke
modtage opkald.
Aktiv tilstand
For at kunne bruge telefonens funktioner
forudsættes det, at telefonen er aktiveret
(gælder ikke for modtagelse af opkald).
222
, hvis du vil slå telefonen fra.
Telefon (ekstraudstyr)
Samtalefunktioner
menupunkt 5.6.5 vedrørende audiosystemets lydstyrke.
Afslutning af samtale
Afslutning af opkald: Tryk på
på knappanelet på rattet eller midterkonsollen, eller læg
røret på. Audiosystemet returnerer til den
tidligere funktion.
Sidst kaldte telefonnummer
Telefonen lagrer automatisk de sidste
opkaldte telefonnumre/navne.
Display
Den aktuelle funktion vises på displayet, f.eks.
menufunktion, meddelelse, telefonnummer
eller indstillinger.
Opringning og modtagelse af
opkald
Opringning: Indtast nummeret, og tryk på
på knappanelet på rattet eller i midterkonsollen (eller løft røret).
Modtagelse af indkommende opkald: Tryk på
(eller løft røret). Du kan også anvende
Autosvar, se menu 4.3.
Lyden fra audiosystemet slås automatisk fra
under en telefonsamtale. Se også
– Tryk på
på knappanelet på rattet eller
i midterkonsollen.
– Nu kan du bruge pilene til at bladre frem
eller tilbage
blandt de sidste
opkaldte numre.
– Tryk på
ringe op.
(eller løft telefonrøret) for at
Telefonrør
Hvis du vil tale mere uforstyrret, kan du tale i
telefonrøret.
– Løft røret. Tast det ønskede nummer på
knappanelet på midterkonsolen. Tryk på
for at ringe op. Lydstyrken reguleres
med knappen på siden af røret.
– Samtalen afbrydes, når du lægger
telefonrøret tilbage i holderen.
Hvis du ønsker at skifte til håndfri betjening
(handsfree) uden at afslutte samtalen: Tryk
på
, og vælg Handsfree. Tryk på
, og
læg røret på, se side 223.
223
Telefon (ekstraudstyr)
Samtalefunktioner
Hurtigopkald
Lagring af kortnummer
Et nummer, som er lagret i telefonbogen, kan
forbindes til en hurtigopkaldstaste (1-9). Gør
følgende:
– Brug
til at gå til Redigér hukommelse
(menu 3), og tryk på
.
– Gå til Hurtigopkald (menu 3.4), og tryk på
.
– Vælg det ciffer, der skal være kortnummeret. Tryk på
for at bekræfte.
– Søg efter det ønskede navn eller telefonnummer i hukommelsen, og tryk på
for at vælge det.
Anvend hurtigopkald
Hold den ønskede hurtigopkaldstaste trykket
ind i ca. to sekunder for at ringe op.
OBS! Når du har aktiveret telefonsystemet,
skal du vente et øjeblik, før hurtigopkald kan
anvendes. For at taste et nyt kortnummer skal
menu 4.5 være aktiveret (se side 230).
Funktioner under en igangværende samtale
Under en igangværende samtale er følgende
funktioner tilgængelige; du bladrer med
pilene og trykker på YES for at vælge:
Privat/ikke
privat
Hold/Hold ikke
Håndsæt/
Handsfree
Hukommelse
Vælg om den igangværende samtale skal
parkeres eller ej
Brug af håndsæt eller
handsfree
Vis gemte numre
Når du har en igangværende samtale samt en
parkeret samtale, er følgende funktioner
tilgængelige; du bladrer med pilene og
trykker på YES for at vælge:
Privat/ikke
privat
Håndsæt/
Handsfree
Hukommelse
Sammenkobling
Skift
224
Privatfunktion
Privatfunktion
Brug af håndsæt eller
handsfree
Vis gemte numre
Tale med begge
samtidig (konferencesamtale)
Skift mellem de to
samtaler
Når du har valgt sammenkobling og har to
igangværende samtaler, er følgende
funktioner tilgængelige; du bladrer med
pilene og trykker på YES for at vælge:
Privat/ikke
privat
Håndsæt/
Handsfree
Hukommelse
Privatfunktion
Brug af håndsæt eller
handsfree
Vis gemte numre
Modtagelse af et nyt opkald,
mens en samtale er i gang
Hvis du under en igangværende samtale
hører en tone i højttaleren umiddelbart efterfulgt af to toner (dobbelttone), ringes der op
til dig. Derefter gentages en dobbelttone,
indtil du enten besvarer opkaldet, eller det
ophører. I denne situation kan du vælge at
besvare eller undlade at besvare opkaldet.
Hvis du ikke vil modtage opkaldet, skal du
trykke på
eller gøre ingenting. Hvis du vil
modtage opkaldet, skal du trykke på
. Den
igangværende samtale bliver så sat i parkeringsstilling. Trykker du på
, afsluttes
begge samtaler samtidig.
Telefon (ekstraudstyr)
Samtalefunktioner
SMS-besked
En enkelt dobbelttone indikerer, at der er
modtaget en SMS-meddelelse.
Lydstyrke
Øg lydstyrken ved at trykke på (+)-knappen
på rattets knappanel. Sænk lydstyrken ved at
trykke på (–)-knappen.
Når telefonen er aktiveret, styrer knappanelet
på rattet udelukkende telefonfunktionerne.
Hvis du vil foretage radioindstillinger med
disse knapper, skal der slukkes for telefonen,
se side 222.
225
Telefon (ekstraudstyr)
Funktioner i hukommelsen
Telefonnummer og navn kan gemmes i
telefonens egen hukommelse eller i SIMkortets hukommelse.
def3èéëê
Når du modtager et opkald, og det opkaldende nummer er lagret i hukommelsen,
vises opkalderens navn på displayet.
jkl5
Der kan lagres op til 255 navne i telefonens
hukommelse.
pqrs7ß
Gem et telefonnummer med
navn
– Indtast et nummer og tryk på
.
.
– Skriv et navn og tryk på
.
– Vælg hvilken hukommelse du vil lagre i
med
og tryk
.
Skriv et navn (eller en meddelelse)
Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn: En gang for knappens første
tegn, to gange for det andet tegn osv.
Mellemrum vælges ved at trykke på 1.
space 1- ? ! , . : ' ( )
abc2äåàáâæç
226
mno6ñöòóØ
tuv8üùúû
wxyz9
– Tryk på
, og gå til Rediger hukommelse (menu 3). Tryk på
.
– Gå til Tilføj (Menu 3.1) og tryk på
ghi4ìíîï
hvis man skriver to bogstaver i
træk fra samme knap, skal man
trykke på * ind imellem eller
vente nogle sekunder
+0@*#&$£/%
skift mellem store og små
bogstaver
slet det sidst indtastede
bogstav eller ciffer. Med et langt
tryk slettes hele nummeret eller
hele teksten.
Ring op fra hukommelsen
– Tryk på
på midterkonsollen eller
rattet.
– Vælg mellem følgende alternativer:
Tryk på
på midterkonsollen eller
rattet, og brug pilene, indtil du finder det
ønskede navn.
Tryk på knappen for første bogstav i
navnet (eller skriv hele navnet) og tryk på
.
– Tryk på
for at ringe til det valgte
nummer.
Telefon (ekstraudstyr)
Menufunktioner
Med menufunktionen kan du kontrollere,
ændre indstillinger og programmere nye
funktioner i systemet. De forskellige
menufunktioner vises på displayet.
Menufunktionen
Tryk på
for at få adgang til menusystemet.
Når menufunktionen er aktiv, skal du være
opmærksom på følgende:
• Et langt tryk på
menufunktionen.
betyder, at du forlader
• Et kort tryk på
betyder, at du fortryder,
annullerer eller siger nej til et alternativ.
• Et tryk på
betyder, at du bekræfter
eller vælger, eller at du går fra én
undermenu til den næste undermenu.
• Højre pil
fører til næste sidemenu.
Den venstre pil
fører til forrige
sidemenu.
Genveje
Menupunkterne er nummererede og kan
vælges direkte med talknapperne og
.
Tallene vises på displayet sammen med
menupunktet.
Trafiksikkerhed
Hovedmenuer/undermenuer
Ved hastigheder over 8 km/t har du af sikkerhedshensyn ikke adgang til menusystemet.
Du kan kun afslutte den påbegyndte aktivitet
i menusystemet.
1. Samtaleregister
1.1.
Ikke modt. opkald
1.2.
Modt. opkald
1.3.
Foret. opkald
1.4.
Slet liste
1.4.1.
Alle
1.4.2.
Ikke-modt.
1.4.3.
Modtagne
1.4.4.
Foretagne
1.5.
Samtalelængde
1.5.1.
Sidste samtale
1.5.2.
Antal samtaler
1.5.3.
Samlet tid
1.5.4.
Nulstil
2. Meddelelser
2.1.
Læs
2.2.
Skriv
2.3.
Talemeddelelse
2.4.
Indstilninger
2.4.1.
SMSC-nummer
2.4.2.
Gyldighed
2.4.3.
Type
3. Rediger hukommelse
3.1.
Tilføj
3.2.
Søg
3.2.1.
Redigér
3.2.2.
Slet
3.2.3.
Kopiér
3.2.4.
Flyt
Du kan koble hastighedsbegrænsningen fra
ved hjælp af menufunktion 5.7.
227
Telefon (ekstraudstyr)
Menufunktioner
3.3.
Kopier alle
3.3.1.
SIM til tfn
3.3.2.
Tfn til SIM
3.4.
Hurtigopkald
3.5.
Slet SIM-hukommelse
3.6.
Slet telefonens hukommelse
3.7.
Status
4. Samtalefunktioner
4.1.
Send nummer
4.2.
Samtale vent.
4.3.
Aut. svar
4.4.
Aut. genopring.
4.5.
Hurtigopkald
4.6.
Viderestilling
4.6.1.
Alle opkald
4.6.2.
Når optaget
4.6.3.
Intet svar
4.6.4.
Utilgængelig
4.6.5.
Faxopkald
4.6.6.
Dataopkald
4.6.7.
Annullér alle
5. Indstillinger
5.1.
Fabriksindst.
5.2.
Netværk
5.3.
Sprog
5.3.1.
English UK
5.3.2.
English US
5.3.3.
Svenska
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
228
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4.
SIM-sikkerhed
5.4.1.
Slå til
5.4.2.
Slå fra
5.4.3.
Auto
5.5.
Nye koder
5.5.1.
PIN-kode
5.5.2.
Telefonkode
5.6.
Lyd
5.6.1.
Ringestyrke
5.6.2.
Ringesignal
5.6.3.
Knapklik
5.6.4.
Hast. lydstyrke
5.6.5.
RadioAutDæmp
5.6.6.
Ny SMS-besked
5.7.
Trafiksikkerhed
Beskrivelse af menupunkter
1. Samtaleregister
1.1. Ubesvarede opkald
Her vises en liste over ikke-modtagne opkald.
Du kan vælge at ringe op til, slette eller lagre
nummeret i telefonens eller SIM-kortets
hukommelse til senere brug.
1.2. Modtagne opkald
Her vises en liste over modtagne opkald. Du
kan vælge at ringe op til, slette eller lagre
nummeret i telefonens eller SIM-kortets
hukommelse til senere brug.
1.3. Foretagne opkald
Her vises en liste over tidligere valgte numre.
Du kan vælge at ringe op til, slette eller lagre
nummeret i telefonens eller SIM-kortets
hukommelse til senere brug.
1.4. Slet liste
Med denne funktion kan du slette de lister,
der ligger i menuerne 1.1, 1.2 og 1.3 på
følgende måde:
1.4.1.
Alle
1.4.2.
Ikke-modt.
1.4.3.
Modtagne
1.4.4.
Foretagne
1.5. Samtalelængde
Giver mulighed for at se samtaletiden for alle
dine samtaler eller for den sidste samtale. Du
Telefon (ekstraudstyr)
Menufunktioner
kan også vælge at se antallet af samtaler og
nulstille samtalemåleren.
1.5.1.
Sidste samtale
1.5.2.
Antal samtaler
1.5.3.
Samlet tid
1.5.4.
Nulstil samtalemåleren.
For at kunne nulstille samtalemåleren har du
brug for telefonkoden (se menu 5.5).
2. Meddelelser
2.1. Læs
Her kan du læse indkomne tekstmeddelelser.
Du kan derefter vælge at slette den læste
meddelelse, videresende den, ændre den
eller gemme hele eller dele af meddelelsen.
2.2. Skriv
Du kan skrive en meddelelse på tastaturet.
Vælg derefter enten at gemme eller sende
den.
2.3. Talemeddelelse
Lyt til indkomne meddelelser.
2.4. Indstilling
Angiv nummeret (SMSC-nummer) til den
meddelelsescentral, der skal overføre dine
meddelelser. Angiv også, hvordan du ønsker,
at meddelelsen skal nå modtageren, og hvor
længe den skal gemmes i meddelelsescentralen.
2.4.1.
2.4.2.
Gyldighed
2.4.3.
Type
Kontakt din teleoperatør for at få oplysninger
om disse indstillinger og SMSC-nummeret.
3. Rediger hukommelse
3.1. Tilføj
Giver mulighed for at gemme navn og telefonnummer i telefonens eller SIM-kortets hukommelse. Nærmere enkeltheder fremgår af
afsnittet om funktioner i hukommelsen.
3.2. Søg
Her kan du foretage ændringer i hukommelsen
3.2.1.
Redigér: Ændring af oplysninger i
de forskellige hukommelser.
3.2.2.
Slet: Her kan du fjerne et gemt
navn.
3.2.3.
Kopiér: Kopiering af et gemt navn.
3.2.4.
Flyt: Flyt informationer mellem
telefonens og SIM-kortets hukommelse.
3.3. Kopiér alle:
Kopierer SIM-kortets telefonnumre og navne
til telefonens hukommelse.
3.3.1.
3.3.2.
Fra SIM- til telefonhukommelse
Fra telefon- tll SIM-hukommelse
3.4. Hurtigopkald
Et nummer, som er lagret i telefonbogen, kan
lagres som et kortnummer.
3.5. Slet SIM-hukommelse
Du kan vælge at slette hele hukommelsen i
SIM-kortet.
3.6. Slet telefonens hukommelse
Du kan vælge at slette hele hukommelsen i
telefonen.
3.7. Status
Se hvor mange pladser, der er optaget med
navn og nummer i SIM-kortet og telefonen.
4. Samtalefunktioner
4.1. Send nummer
Vælg, om dit eget nummer skal vises til den,
du ringer til. Kontakt din netoperatør, hvis du
ønsker et permanent skjult nummer.
4.2. Samtale venter
Vælg om du ønsker at få at vide, at der venter
en samtale under en igangværende samtale.
4.3. Aut. svar
Vælg at svare uden brug af knappanelet.
4.4. Aut. genopringing
Vælg at ringe igen til et tidligere valgt nummer
der var optaget.
SMSC-nummer
229
Telefon (ekstraudstyr)
Menufunktioner
4.5. Hurtigopkald
Her kan du vælge, om hurtigopkald skal være
aktiveret eller ej. For at kunne taste et
kortnummer skal funktionen være aktiveret.
4.6. Viderestilling
Her kan du vælge hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt
telefonnummer.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.
4.6.7.
Alle opkald (indstillingen gælder
kun under den aktuelle samtale).
Når optaget
Intet svar
Utilgængelig
Faxopkald
Dataopkald
Annullér alle
5. Indstillinger
5.1. Fabriksindstillinger
Giver mulighed for at vende tilbage til
systemets fabriksindstillinger.
5.2. Netværk
Vælg netværk automatisk eller manuelt.
5.2.1.
Auto
5.2.2.
Manuel
5.3. Sprog
Vælg hvilket sprog telefonen skal bruge.
5.3.1.
5.3.2.
230
English UK
English US
5.3.3.
Svenska
5.3.4.
Dansk
5.3.5.
Suomi
5.3.6.
Deutsch
5.3.7.
Nederlands
5.3.8.
Français FR
5.3.9.
Français CAN
5.3.10. Italiano
5.3.11. Español
5.3.12. Português P
5.3.13. Português BR
5.4. SIM-sikkerhed
Vælg om PIN-koden skal være slået til, fra
eller automatisk.
5.4.1.
Slå til
5.4.2.
Slå fra
5.4.3.
Auto
5.5. Nye koder
Til ændring af PIN-kode eller telefonkode.
5.5.1.
5.5.2.
PIN-kode
Telefonkode (benyt 1234, indtil du
skifter til din egen kode). Telefonkoden anvendes til at nulstille
samtalemåleren.
OBS! Skriv koden ned og gem den et sikkert
sted.
5.6. Lyd
5.6.1.
Ringestyrke: Vælg lydstyrken for
ringesignalet.
5.6.2.
Ringesignal: Der er 8 forskellige
typer at vælge mellem.
5.6.3.
Knapklik: Kan slås til eller fra.
5.6.4.
Hast. lydstyrke: Vælg om lydstyrken
skal være fartafhængig eller ej.
5.6.5.
RadioAutDæmp: Du kan vælge om
radioens lydstyrke skal forblive
uændret under en telefonsamtale.
5.6.6.
Ny SMS-besked: Vælg, om
telefonen skal give et lydsignal, når
der modtages en ny SMS-besked.
5.7. Trafiksikkerhed
Her kan du vælge at fjerne hastighedsbegrænsningen for menusystemet, dvs. at
benytte menusystemet også under kørsel.
Telefon (ekstraudstyr)
Øvrig information
Specifikationer
Udgangseffekt
SIM-kort
Hukommelsespladser
SMS-besked
(Short Message Service)
Data/Fax
Dualband
2W
Lille
2551
Ja
Nej
Ja (900/
1800)
1. 255 hukommelsespladser i telefonens
hukommelse. Antallet af hukommelsespladser på SIM-kortet varierer afhængigt af
abonnementet.
Radio/Telefon
Dobbelte SIM-kort
IMEI-nummer
De fire nederste knapper på rattets
knappanel bruges både til radio og telefon.
Mange telefonudbydere tilbyder dobbelte
SIM-kort, et til bilen og et til en anden telefon.
Hvis du har dobbelte SIM-kort, kan du
anvende det samme nummer på to forskellige
telefoner. Spørg din telefonudbyder om,
hvilke muligheder der findes, og hvordan
dobbelte SIM-kort benyttes.
For at kunne spærre telefonen skal telefonudbyderen underrettes om telefonens IMEInummer. Det er et 15-cifret serienummer,
som er indprogrammeret i telefonen. Tast
*#06# for at få vist nummeret i displayet.
Skriv det ned og gem det et sikkert sted.
For at styre telefonfunktionerne med disse
knapper skal telefonen være aktiveret,
se 222. Hvis du vil foretage indstillinger af
radioen med disse knapper, skal telefonen
deaktiveres. Tryk på
.
231
Telefon (ekstraudstyr)
232
Tekniske data
Typebetegnelse
Mål og vægt
Motorspecifikationer
Motorolie
Øvrige væsker og smøremidler
Brændstof
Katalysator
Elektrisk anlæg
234
235
236
238
241
242
245
246
233
Tekniske data
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren
vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og tilbehør kan det være en fordel at
kende bilens typebetegnelse samt chassisog motornummer.
1.
2.
3.
Typebetegnelse, chassisnummer,
tilladte maksimumsvægte, kodenumre
for farve og betræk samt typegodkendelsesnummer.
Parkeringsvarmer-skilt.
Motorens typebetegnelse, artikel- og
fabrikationsnummer.
Motorolieskiltet1 angiver oliekvalitet og
-viskositet.
5. Gearkassens typebetegnelse og fabrikationsnummer.
a: Manuel gearkasse.
b: Automatgear AW.
6. VIN-nummer (typebetegnelse, modelår
og chassisnummer).
4.
1.
234
Visse motorvarianter
Tekniske data
Mål og vægt
Maks. taglast: 100 kg
Bremset anhænger:
Mål
Længde: 472 cm (XC: 473 cm)
Bredde: 180 cm (XC: 186 cm)
Maks.
kugletryk:
Maks. anhængervægt:
Højde 1: 147-149 cm (AWD: 148-151 cm/
XC: 155-156 cm/R: 145-149 cm)
0-1200 kg
50 kg
Akselafstand: 276 cm
1201-1800 kg
75 kg
Sporvidde for: 156 cm (XC: 161 cm)
B5204T5 Automat
1600 kg
75 kg
Sporvidde bag: 156 cm (XC: 155/
R: 154 cm)
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker m.m. Vægten af passagerer og
det monterede tilbehør, såsom trækkrog,
tagbagagebærer, tagboks m.m. samt
kugletryk (i tilfælde af tilkoblet anhænger, se
tabellen), har betydning for lastkapaciteten
og indgår ikke i køreklar vægt. Tilladt
belastning (ud over føreren) = Totalvægt –
køreklar vægt.
1.
2.
3.
4.
Maks. totalvægt
Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
U bremset anhænger:
Maks. anhængervægt 750 kg
Kun Kina
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
1.
1. Maks. totalvægt
2. Maks. anhængervægt
Maks. last: Se registreringsattesten.
Afhængig af fælg- og dækdimensioner
235
Tekniske data
Motorspecifikationer
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren (se
side 234).
Specifikation
Effekt (kW/omdr./min.)
(hk/rpm)
Drejningsmoment (Nm/
omdr./min.)
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglængde (mm)
Slagvolumen (liter)
Kompressionsforhold
236
Motorbetegnelse
2.4
B5244S2
103/4500
140/4500
220/3300
BIFUEL (CNG)
B5244SG
103/5800
140/5800
192/4500
2.4
B5244S
125/6000
170/6000
225/4500
5
83
90
2,44
10,3:1
5
83
90
2,44
10,3:1
5
83
90
2,44
10,3:1
2.0T
B5204T5
132/5500
180/5500
240/18604980
5
81
77
1,98
9,5:1
2.5T
B5254T2
154/5000
210/5000
320/15004500
5
83
93,2
2,52
9,0:1
Tekniske data
Motorspecifikationer
Specifikation
Motorbetegnelse
T5
B5244T5
R
B5254T4
D5
D5244T4
2.4D
D5244T5
2.4D
D5244T7
Effekt (kW/omdr./min.)
(hk/rpm)
191/5500
260/5500
220/5500
300/5500
136/4000
185/4000
120/4000
163/4000
92/4000
126/4000
Drejningsmoment (Nm/
omdr./min.)
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglængde (mm)
Slagvolumen (liter)
Kompressionsforhold
350/21005000
5
81
93,2
2,40
8,5:1
400/19505250
5
83
93,2
2,52
8,5:1
400/20002750
5
81
93,2
2,40
17,3:1
340/17502750
5
81
93,2
2,40
18,0:1
300/17502250
5
81
93,2
2,40
17,3:1
237
Tekniske data
Motorolie
Ugunstige kørselsforhold
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30° C eller over
+40° C
• korte kørselsstrækninger (under 10 km) i
lave temperaturer (under 5° C)
Ovenstående kan give unormalt høj olietemperatur eller stort olieforbrug.
Til ugunstige kørselsforhold bør der vælges
en helsyntetisk motorolie, hvilket yder
motoren ekstra beskyttelse.
Volvo anbefaler olieprodukter fra
.
238
ADVARSEL!
For at opfylde kravene til motorens
serviceinterval fyldes alle motorer på
fabrikken med en specielt tilpasset,
syntetisk motorolie. Valget af olie er
foretaget med stor omhu og under
hensyntagen til levetid, startegenskaber,
brændstofforbrug og miljøbelastning. Det
anbefalede serviceinterval forudsætter, at
der anvendes godkendt motorolie. Brug
kun den foreskrevne oliekvalitet (se
etiketten i motorrummet), både ved efterfyldning og olieskift, ellers risikerer man, at
det har konsekvenser for levetiden, startegenskaberne, brændstofforbruget og
miljøbelastningen. Volvo Car Corporation
frasiger sig alt ansvar efter garantien,
medmindre der bruges motorolie af den
foreskrevne kvalitet og viskositet.
Viskositetsdiagram
Tekniske data
Motorolie
Når dette olieskilt findes i bilens motorrum,
gælder nedenstående. Placeringen fremgår
af side 234.
Oljekvalitet: ACEA A3/B3/B4
Viskositet: SAE 0W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 anvendes.
Olieskilt
Volumenoplysninger
Motorvariant
Bi-Fuel
B5244SG
R
B5254T4
Kapacitet1
liter
Påfyldningsbar volumen mellem
MIN – MAX (liter)
1,2
5,8
5,5
239
Tekniske data
Motorolie
Når dette olieskilt findes i bilens motorrum,
gælder nedenstående. Placeringen fremgår
af side 234.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
Olieskilt
Volumenoplysninger
Motorvariant
2.0T
B5204T5
2.4
B5244S
Kapacitet1
liter
Påfyldningsbar volumen mellem
MIN – MAX (liter)
1,2
5,5
2,0
6,2
B5244S2
T5
B5244T5
2.5T
B5254T2
D5
D5244T4
D
D5244T5
D5244T7
1. Inkluderer filterskift.
240
Tekniske data
Øvrige væsker og smøremidler
Vigtigt!
Den anbefalede transmissionsolie skal anvendes, for at gearkassen ikke beskadiges, og må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden olie, bør man kontakte det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for service.
Væske
Gearkasseolie
Kølevæske
System
Kapacitet
Manuel 5-trins (M56/M58)
Manuel 6-trins (M66)
Automatgear (AW55-50, AW55-51)
Automatgearkasse (TF-80SC)
Benzinmotor uden turbo
Benzinmotor med turbo
Diesel
2,1 liter
2,0 liter
7,2 liter
7,0 liter
9,5 liter
10,0 liter
12,5 liter
Systemet:
hvoraf beholderen
uden højtryksspuling
med højtryksspuling
0,6 liter
0,9 liter
0,2 liter
4,5 liter
6,4 liter
Aircondition
Bremsevæske
Servostyring
Sprinklervæske
Anbefalet kvalitet:
Transmissionsolie: MTF 97309
Transmissionsolie: JWS 3309
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse
blandet med vand, se emballagen. Termostaten åbner ved: benzinmotorer, 90 ºC,
dieselmotorer 82 ºC.
Olie: PAG
Kølemedium R134a (HFC134a)1
DOT 4+
Servostyringsolie: WSS M2C204-A eller
tilsvarende produkt.
Ved minusgrader anbefales det at bruge det
af Volvo anbefalede frostbeskyttelsesmiddel
blandet med vand.
1. Vægten varierer afhængigt af motorvariant. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at få de korrekte oplysninger.
OBS! Under normale kørselsforhold er det
ikke nødvendigt at skifte gearkasseolien i
dens levetid. Under ugunstige kørselsforhold
kan det dog være nødvendigt (se side 238).
241
Tekniske data
Brændstof
Forbrug og udslip
Motor
2.4
B5244S2
Bi-Fuel
B5244SG
2.4
B5244S
2.0T
B5204T5
2.5T
B5254T2
AWD
XC70
T5
B5244T5
V70 R
B5254T4
D5
D5244T4
D5
AWD
D5
XC70
D5244T4
242
D5244T4
Gearkasse
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 5-trins (M56)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 5-trins (M58)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 5-trins (M58)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (AW55-51)
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (TF-80SC)
Automatgearkasse (TF-80SC)
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (TF-80SC)
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (TF-80SC)
Manuel 6-trins (M66)
Forbrug
liter/100 km
9,0
9,7
9,0
10,0
9,2
9,8
9,1
9,9
9,2
10,1
9,9
10,6
10,2
11,1
9,5
10,0
10,7
11,1
7,9
6,8
8,3
7,3
8,5
7,6
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
214
231
215
240
220
234
217
237
219
241
237
255
244
266
226
239
256
264
209
179
219
194
224
201
Tankkapacitet
liter
70
30
70
70
70
72
72
70
68
70
68
68
Tekniske data
Brændstof
Motor
2.4D
D5244T5
D
D5244T7
Gearkasse
Automatgearkasse (TF-80SC)
Manuel 6-trins (M66)
Manuel 5-trins (M56)
Manuel 5-trins (M56)
Forbrug
liter/100 km
7,9
6,8
6,6
6,5
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
209
179
174
172
Tankkapacitet
liter
70
243
Tekniske data
Brændstof
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
De officielt angivne tal for brændstofforbrug
er baseret på en standardiseret kørselscyklus
iht. EU-direktiv 80/1268 comb. Tallene for
brændstofforbrug kan påvirkes, hvis bilen
udstyres med ekstra tilbehør, som ændrer
bilens vægt. Desuden kan køremåden og
andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens
brændstofforbrug. Ved kørsel med brændstof
med oktantal 91 RON bliver forbruget højere
og ydelsen lavere.
Benzin
Diesel
De fleste motorer kan køre på oktantal 91, 95
og 98 RON.
En dieselmotors brændstofsystem er følsomt
over for forurening (se side 174).
• 91 RON må ikke bruges til 4-cylindrede
motorer, og bør kun bruges til de øvrige
motorer i undtagelsestilfælde.
• 95 RON kan bruges ved normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal
effekt og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 ºC
anbefales det højest mulige oktantal for at
opnå optimal ydelse og optimalt brændstofforbrug.
Benzin:
Norm EN 228.
Vigtigt!
Brug kun blyfri benzin for ikke at
beskadige katalysatoren.
For at Volvos garanti skal gælde, må
alkohol aldrig blandes med benzin, da
brændstofsystemet kan beskadiges.
244
Tekniske data
Katalysator
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren.
Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen sendes til et elektronisk system, som
kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne.
Forholdet mellem det brændstof og den luft,
der tilføres motoren, reguleres konstant.
Reguleringen skaber optimale forhold for en
effektiv forbrænding af de skadelige stoffer
(kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider) ved
hjælp af en trevejskatalysator.
Generelt
Katalysatoren har til opgave at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i udstødningsstrømmen ved motoren for at den hurtigt skal
komme op på driftstemperatur.
Katalysatoren består af en monolit
(keramiksten eller metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt med platin/rodium/
palladium. Disse metaller sørger for katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den
kemiske proces uden selv at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslip
og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
245
Tekniske data
Elektrisk anlæg
Generelt
12 V-system med spændingsreguleret
vekselstrømsgenerator. En-polet system,
hvor chassis og motorstel anvendes som
leder. Minuspolen er tilsluttet chassiset.
Batterikapacitet
Spænding
12 V
12 V
Kapacitet
ved
koldstart
(CCA)
520 A
600 A
12 V
8001 A
Reservekapacitet
(RC)
100 min.
120 min.
150 min
.
Kapacitet
(Ah)
60
70
90
1. Biler udstyret med diesel og parkeringsvarmer.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for
at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale
batteri (se mærkaten på batteriet).
246
Tekniske data
Elektrisk anlæg
Pærer
Belysning
Fjernlys
Nærlys
Active Bi-Xenon
Bi-Xenon
Tågelys for
Tågelygter for (V70 R)
Positionslys for/bag, parkeringslys for, sidemarkeringslys for, indstigningslys bag
Blinklys for/bag
Bremselys, baklys
Tågebaglygter
Sidemarkeringslys, bag
Nummerpladelys, indstigningslys for, bagagerumsbelysning
Makeup-spejl
Handskerumslys
Effekt W
Sokkel
65
55
35
35
55
55
5
H9
H7
D1S
D1S
H1
H3
W 2,1 x 9,5d
21
21
4
10
5
BAU 15s
BA15s
BAZ15d
BA15s
SV8,5
1,2
3
SV5,5
BA9
247
Tekniske data
248
Alfabetisk stikordsregister
A
B
A/C ....................................................................70
ABL ........................................................... 46, 48
ABS, bremsesystem ................................... 123
Active Bi-Xenon Lights, ABL .......................46
Adaptaptivt system ..................................... 120
Advarsel! ............................................................ 2
Advarsel!-bokse ................................................ 2
Advarselsblinklys ............................................46
Advarselslampe
Stabilitets- og
traktionssikringssystem ....................... 125
Advarselssymboler .........................................39
Afvisere ...................................................50, 184
Aktivt chassis .......................................... 44, 46
Alarm .............................................................. 109
Alarmsensorer .................................................45
Anhængervægt ............................................ 235
Antiskrid ........................................................ 125
Audio HU-450, oversigt ............................. 198
Audio HU-650, oversigt ............................. 199
Audio HU-850, oversigt ............................. 200
Audio, tekniske data ................................... 218
Audiofunktioner, HU-450/650/850 ........ 201
AUTO, ECC .....................................................72
Automatgear ................................................. 120
Automatisk blændfri indstilling ....................61
Automatisk låsning ...................................... 105
Bagrude, elopvarmning ................................ 47
Bakspejl ........................................................... 61
kompas ...................................................... 61
Barnestol og sideairbag ............................... 18
Barnestol, montering .............................. 26, 30
Batteri ......................................... 171, 180, 246
Belysning .......................................................182
Active Bi-Xenon Lights ................... 46, 48
automatik .................................................. 48
instrumentbelysning ............................... 49
lyshøjderegulering .................................. 48
lyspanel ..................................................... 48
nærlys ........................................................ 48
positions-/parkeringslys ........................ 48
skifte lyskegle for
højre-/venstretrafik, ABL ........................ 46
tågebaglys ................................................ 49
tågelygter .................................................. 49
udvendigt .................................................. 48
Benzinkvalitet ................................................244
Beskyttelsesgardin ........................................ 20
Bildata ............................................................170
Bilpleje, læderindtræk .................................165
Bjergning .......................................................130
Blinklygter ......................................................184
Blinklys ............................................................. 50
BLIS - Blind Spot Information
System ................................................... 44, 147
Blokeret låsestilling ............................. 45, 106
Blæser, A/C .....................................................71
Blæser, ECC ...................................................72
Brændstof
brændstoffilter ....................................... 174
Brændstof, påfyldning ................................ 116
Brændstofforbrug, aktuelt ............................53
Brændstofforbrug, økonomisk ................. 155
Brændstofsystem ........................................ 174
Bugsering ..................................................... 130
Bugseringsøjer ............................................ 130
Børnesikkerhedslås .................................... 108
C
Cd-afspiller, HU-650 .................................. 214
Cd-skifter, ekstern ....................................... 216
Cd-skifter, intern, HU-850 ......................... 215
Cigarettænder .................................................45
D
Defroster ..........................................................73
Dieselfilter ..................................................... 174
Dieselpartikelfilter ........................................ 117
Display, meddelelser .....................................42
DSTC ......................................................44, 125
DSTC, deaktivering/aktivering ................. 125
DSTC, se også Stabilitetssystem ........... 125
Dug ................................................................. 164
Dæk, anbefalet dæktryk ............................. 155
Dæk, dimensionsmærkning ...................... 152
Dæk, hastighedsklasser ............................ 152
249
Alfabetisk stikordsregister
Dæk, køreegenskaber ................................ 152
Dæk, omdrejningsretning .......................... 154
Dæk, slidindikatorer .................................... 153
Forrudesprinklere .................................... 51, 52
Forrudeviskere ................................................ 51
Forsæder, elopvarmede ............................... 47
E
G
ECC ..................................................................68
Ekstralys ...........................................................45
Ekstravarmer ....................................................77
Elbetjent sæde ................................................81
Elektrisk anlæg ............................................. 246
Elektriske rudetræk ........................................59
Elektronisk startspærre .............................. 102
Elopvarmede forsæder .................................70
Elopvarmede sidespejle ................................71
Elopvarmet bagrude ......................................71
Geartrin, seks gear ......................................119
Gearvælgerspærring ...................................120
Glat føre .........................................................114
Gravide kvinder .............................................. 11
Gulvmåtter ....................................................... 87
F
Fartpilot ............................................................54
Farvekode, lak .............................................. 167
Fjernbetjening .............................................. 102
Fjernbetjening, skift af batteri ................... 104
Fjernbetjeningsfunktioner .......................... 103
Fjernbetjeningssystem, typebetegnelse 248
Fjernlys .......................................................... 183
tænd/sluk ..................................................48
Fjernlys, skift, overhalingslys ........................50
Forlygter
ABL .............................................................48
Forlygtesprinklere ...........................................51
Forlygteviskere ............................................. 179
250
H
Handskerum .......................................... 87, 106
Hjul, afmontering ..........................................161
Hjul, montering .............................................162
Hjul, skift ........................................................161
HU-450, oversigt .........................................198
HU-650, oversigt .........................................199
HU-850, oversigt .........................................200
Hukommelsesfunktion i sæde ..................... 81
Hurtigopkald .................................................224
I
Igangværende samtale, funktioner ...........224
IMEI-nummer .................................................231
Indstigningslys ..............................................188
Indstilling af rat ............................................... 58
Informationscenter ......................................... 53
Informationsdisplay ....................................... 42
Instrumentoversigt, højrestyret bil ..............36
Instrumentoversigt, venstrestyret bil ..........34
Integreret selepude .......................................29
Interiør ...............................................................79
K
Kassetteafspiller, HU-450 ......................... 213
Katalysator .................................................... 245
Kickdown ...................................................... 122
Klartilstand, telefon ..................................... 222
Klemmebeskyttelse, soltag ..........................66
Klima .................................................................68
Koldstart ........................................................ 120
Kollisionssensorer ..........................................20
Kombinationsinstrument ...............................38
Kompas ............................................................61
Kondens i lygteglas .................................... 164
Kondensvand ........................................68, 174
Kontakter i midterkonsollen .........................44
Kontrollampe ................................................ 110
Kontrolsymboler .............................................39
Kugledel, afmontering ................................ 138
Kuldioxid ........................................................ 244
Kølemiddel .......................................................68
Køreklar vægt ............................................... 235
L
Lagring af radiostationer .................. 206, 207
Lak, farvekode .............................................. 167
Lambdasonde .............................................. 245
Alfabetisk stikordsregister
Lock-up-funktion .......................................... 120
Luftdyser ..........................................................69
Luftfordeling, A/C ...........................................71
Luftfordeling, ECC .........................................73
Luftkvalitetssystem, ECC .............................74
Lydstyrke, telefon ........................................ 225
Lygte
kondens .................................................. 164
Lygter ............................................................. 182
tænd/sluk ..................................................48
Lyskegle ........................................................ 142
Læderindtræk, vaskeråd ............................ 165
Låsning .......................................................... 105
M
Makeup-spejl ................................................ 188
Manuelt klimaanlæg med
aircondition (AC) ............................................70
Miljøfilosofi ......................................................... 3
Motorhjelm .................................................... 173
Motorolie ............................................. 175, 239
Motoroliemærkat ......................................... 234
Motorrum ....................................................... 173
Motorspecifikationer ................................... 236
Motorstop ..................................................... 114
Mål .................................................................. 235
N
Nedslåning af ryglæn på forsæde ..............80
Nummerpladebelysning ............................. 187
Nærlys .................................................... 48, 183
Nøgler .............................................................102
O
OBS! ...................................................................2
Oliefilter .........................................................175
Oliekvalitet .....................................................239
Opbevaringssteder i kabinen ...................... 84
Oplåsning ......................................................105
Orienteringslys ............................................... 50
Overhalingslys ................................................ 50
P
PACOS ............................................................ 16
Parkering .......................................................128
Parkeringsbremse .......................................... 56
Parkeringshjælp ............................................. 45
Parkeringslys ........................................ 48, 184
Parkeringsvarmer ........................................... 76
Parkeringsvarmer, batteri og brændstof ... 77
Piskesmældsskader ...................................... 21
PI-søgning .....................................................208
Pletter .............................................................165
Polering og voksning ..................................165
Positionslys ........................................... 48, 184
Pærer ..............................................................247
Påmindelse om sikkerhedssele .................. 11
R
Radiofunktioner ........................................... 205
Radiofunktioner HU-650/850 .................. 207
Radiofunktioner, HU-450 .......................... 206
Ratlås ............................................................. 118
Recirkulation, A/C ..........................................71
Recirkulation, ECC ........................................73
Regnsensor .....................................................51
Relæ/sikringsboks. ..................................... 190
Ren indefra og ud ............................................ 3
Rengøring af indtræk .................................. 165
Rengøring af sikkerhedsseler ................... 165
Rustbeskyttelse ........................................... 168
S
Selepuder, indbyggede ................................29
Serviceprogram ........................................... 170
Sideairbags .....................................................18
Sidemarkeringslys ....................................... 185
Sidespejle ................................................ 45, 64
Sidespejle, elopvarmning .............................47
Sikkerhedsseler ..............................................10
Sikkerhedssystem, automatgear .............. 120
Sikringer ........................................................ 189
SIM-kort ......................................................... 222
SIM-kort, dobbelt ........................................ 231
SIPS-bag-systemet ........................................19
Smøremidler ................................................. 241
Sodfilter ......................................................... 117
Sodfilter fuldt ................................................ 117
251
Alfabetisk stikordsregister
Solskærm, soltag ............................................66
Soltag ...............................................................65
Spin control .................................................. 125
Sprinklervæske ............................................ 177
SRS, omskifter ................................................17
SRS-systemet .................................................14
Stabilitetssystem ......................................... 125
Stabilitetssystemet ............................ 125, 126
Stabilitetsystemet ...........................................44
Standby, telefon .......................................... 222
Starthjælp ..................................................... 132
Startnøgle ..................................................... 118
Startspærre ........................................ 102, 118
Stationssøgning Radio .............................. 205
STC .........................................................44, 125
Stikkontakt i bagsædet .................................57
Symboler, advarsel og kontrol .....................39
Sæde
elbetjent .....................................................81
hukommelsesfunktion .............................81
nøglehukommelse førersæde ...............81
Sæde, elbetjent ..............................................81
Sæde, siddestilling ........................................80
T
Telefonrør ...................................................... 223
Temperatur, ECC ...........................................72
Totalvægt ...................................................... 235
Traction .......................................................... 125
Traction control ............................................ 125
252
Trækkrog ........................................................135
Typebetegnelse fjernbetjeningssystem ..248
Tågelys ...........................................................186
tænd/sluk .................................................. 49
U
Ur ....................................................................... 38
V
Vadning ..........................................................114
Vand
kørsel i dybt vand ..................................114
strømmende ...........................................114
Varme/kulde, A/C .......................................... 70
Vask af bilen ..................................................164
Vigtigt! .................................................................2
Vigtigt!-bokse ....................................................2
Vinterdæk ......................................................153
Vinterkørsel ...................................................117
Viskositet .......................................................239
Voksning og polering ..................................165
Volvo og miljøet .................................................3
Vægt ...............................................................235
W
WHIPS ............................................................. 21
WHIPS og barnestol/autopude ................. 21
Ø
Økonomikørsel ............................................. 114
Volvo. for life
Volvo Car Corporation TP 9042 (Danish), AT 0648, Printed in Sweden, Göteborg 2006, Copyright © 2000-2006 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising