Volvo | V70 | Instruktionsvejledning | Volvo V70 2009 Instruktionsvejledning

Volvo V70 2009 Instruktionsvejledning
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:25:31+01:00; Page 1
VOLVO V70 & XC70
Instruktionsbog
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen
er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er
konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig
med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne
i denne instruktionsbog.
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 1
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 2
Indhold
00 Indledning
01 Sikkerhed
Vigtige oplysninger...................................... 6
Volvo og miljøet.......................................... 9
Sikkerhedsseler ........................................
Airbagsystemet (SRS - Airbag).................
Til- og frakobling af airbag*.......................
Sideairbag (SIPS-bag) ..............................
Beskyttelsesgardin (IC) ............................
WHIPS ......................................................
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne? .....................................................
Sikkerhedsfunktion...................................
Børnesikkerhed.........................................
02 Lås og alarm
14
17
20
22
24
25
Fjernbetjening/nøgleblad..........................
Privatlåsning*............................................
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*..............
Keyless drive*............................................
Låsning/oplåsning.....................................
Børnesikkerhedslås...................................
Alarm*........................................................
00 01 02
2
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
27
28
29
40
45
46
48
50
55
56
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 3
Indhold
03 Dit førermiljø
04 Komfort og køreglæde
05 Under kørslen
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................................... 62
Nøglepositioner......................................... 71
Sæder....................................................... 72
Rat............................................................. 76
Belysning.................................................. 77
Viskere og sprinklere................................. 86
Ruder og spejle......................................... 88
Elbetjent taglem*....................................... 92
Start af motor............................................ 94
Start af motor – Flexifuel........................... 96
Start af motor – eksternt batteri................ 98
Gearkasser................................................ 99
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*... 103
Driftsbremsen.......................................... 104
Hill Descent Control (HDC)..................... 106
Parkeringsbremse................................... 108
Menu- og meddelelseshåndtering.......... 116
Klima....................................................... 121
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*......................................................... 129
Brændstofdrevet ekstravarmer*.............. 132
Lydanlæg................................................ 133
RSE - Rear Seat Entertainment system Dual Screen* .......................................... 144
Informationscenter.................................. 148
Kompas*................................................. 150
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem........................................................ 151
Tilpasning af køreegenskaber................. 152
Fartpilot*.................................................. 153
Adaptiv fartpilot*..................................... 154
Afstandskontrol....................................... 161
Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning*.............................................. 164
Driver Alert System – DAC*..................... 169
Driver Alert System - LDW*..................... 172
Parkeringshjælp*..................................... 175
BLIS* - Blind Spot Information System... 178
Komfort i kabinen.................................... 181
Bluetooth handsfree*.............................. 184
Indbygget telefon*................................... 189
Gode råd om kørsel................................
Brændstofpåfyldning..............................
Brændstof...............................................
Lastning..................................................
Bagagerum.............................................
Advarselstrekant*....................................
Kørsel med anhænger.............................
Bugsering og bjergning...........................
03 04 05
HomeLinkŸ EU*....................................... 111
196
198
199
202
205
209
210
215
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 4
Indhold
06 Vedligeholdelse og
specifikationer
Motorrum................................................
Pærer......................................................
Viskerblade og sprinklervæske...............
Batteri......................................................
Sikringer..................................................
Hjul og dæk.............................................
Vedligeholdelse.......................................
Typebetegnelser.....................................
Specifikationer........................................
Typegodkendelse....................................
07 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister...................... 279
220
225
231
233
236
244
259
263
265
278
06 07
4
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 5
Indhold
5
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 6
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Ekstraudstyr
Indledning
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en asterisk .
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsbogen, helt inden den første
tur i bilen. Derved får du mulighed for at stifte
bekendtskab med nye funktioner, får råd om,
hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige
situationer, og lærer at gøre brug af alle bilens
finesser på bedst mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i
bogen.
Det udstyr, der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke i alle biler. Ud over standardudstyret
beskrives også valgfrit udstyr (fabriksmonteret
udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr). Hvis du er i tvivl om, hvad der er
standardudstyr, ekstraudstyr/tilbehør, bedes
du kontakte din Volvo-forhandler.
Udbuddet af ekstraudstyr/tilbehør til de forskellige bilmodeller varierer alt efter marked.
Størsteparten af ekstraudstyr er fabriksmonteret og kan ikke eftermonteres, tilbehør monteres bagefter.
Kontakt din autoriserede Volvo-forhandler for
mere information.
Særlige tekster
ADVARSEL
Advarselstekster oplyser om risiko for personskade.
et tillæg til den tekst, de henviser til via nummeret. Hvis fodnoten vedrører tekst i en tabel,
bruges bogstaver i stedet for tal som henvisning.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten er
lidt større og farvet grå. Eksempler på dette
findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks. Lydindstillinger).
Mærkater
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
Advarsel for personskade
VIGTIGT
Volvos biler er forskelligt udstyret, idet de er
tilpasset forskellige markeders behov samt
nationale og lokale love og bestemmelser.
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage
ændringer uden varsel.
OBS-tekster giver råd eller tips, der gør det
lettere at bruge f.eks. finesser og funktioner.
OBS
© Volvo Car Corporation
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i en
fodnote nederst på siden. Disse oplysninger er
6
G031596
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 7
Indledning
Vigtige oplysninger
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Bruges
for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis
advarslen ignoreres, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin nummereret på normal vis.
Information
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
Risiko for skade på ejendom
Punktlister
G031600
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
Procedurelister
G031597
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort eller blåt advarselsfelt og meddelelsesfelt.
Bruges for at angive tilstedeværelse af fare der,
hvis advarslen ignoreres, kan medføre skader
på ejendom.
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen
forsynet med numre.
Når en anvisning med flere trin ledsages af
en serie illustrationer, har hvert trin samme
nummer som den tilsvarende illustration.
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
•
•
Kølevæske
Motorolie
Fortsættelse følger
`` Dette symbol er placeret længst nede til
`
`
højre, når et afsnit fortsætter på næste opslag.
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
7
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 8
Indledning
Vigtige oplysninger
8
Indlæsning af data
Tilbehør og ekstraudstyr
En eller flere computere i din Volvo kan indlæse
detaljerede oplysninger. Disse data, der er
beregnet til brug i forskningsøjemed for at videreudvikle sikkerheden samt til diagnosticering
af fejl i visse af bilens systemer, kan indeholde
oplysninger såsom førerens og passagerernes
brug af sikkerhedsseler, oplysninger om funktionen af bilens forskellige systemer og moduler samt status af motor, gasreguleringsspjæld,
styretøj, bremser og andre systemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at køre
bilen på. Det kan f.eks. dreje sig om data om
kørselshastighed, brug af bremsepedal eller
speeder samt ratudslag. Sidstnævnte data kan
gemmes i en begrænset tid, mens bilen kører,
og derefter under forløbet af en kollision eller i
situationer, hvor bilen lige undgår uheld. Volvo
Car Corporation vil ikke medvirke til udlevering
af de lagrede oplysninger uden samtykke.
Volvo Car Corporation kan dog tvinges til at
udlevere oplysningerne som følge af national
lovgivning. I øvrigt kan Volvo Car Corporation
og de autoriserede værksteder læse og bruge
oplysningerne.
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr
kan påvirke bilens elektroniske system negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når den tilknyttede software er programmeret ind i bilens
computersystem. Kontakt derfor altid et autoriseret Volvo-værksted, inden ekstraudstyr,
som tilsluttes eller påvirker det elektriske
system, monteres.
Information på internet
På www.volvocars.com findes yderligere information vedrørende din bil.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 9
Indledning
Volvo og miljøet
G000000
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet. Vi
er også overbevist om, at vores kunder deler
vores omtanke for miljøet.
Samtlige Volvo-modeller har EPI (Environmental Product Information) varedeklaration. Deraf
fremgår det, hvordan miljøet påvirkes i hele
bilens livscyklus.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens
mest ressourceeffektive og reneste fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO
14001, omfattende alle fabrikker og flere af
vore andre enheder. Vi stiller også krav til vores
samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.
Du kan lære mere herom på
www.volvocars.com/EPI.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent
kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere
brændstofforbruget er, des lavere er udslippet
af drivhusgassen kuldioxid.
Effektiv udstødningsrensning
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
9
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 10
Indledning
Volvo og miljøet
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i
trafikken.
brændstofforbruget og mindsker udslippet.
•
Kør blødt og undgå kraftige opbremsninger.
•
Kør i det højest mulige gear. Lavere
omdrejningshastighed giver lavere brændstofforbrug.
•
•
Brug motorbremsning ved opbremsning.
•
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet (flere råd om miljøet og
økonomisk kørsel kan findes på side 258, 196):
Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde. Hvis
du er i tvivl om, hvordan denne type affald
skal deponeres, bør du rådføre dig med et
autoriseret Volvo-værksted.
•
Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
•
Reducér brændstofforbruget ved at vælge
ECO-dæktryk, se side 258.
•
Øko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel
sikkerhedsseler, måtter og stoffer. Læderet i
indtrækket er kromfrit garvet med vækststoffer
og opfylder certificeringskravene.
•
Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget. Fjern
dem umiddelbart efter brug.
Høj hastighed øger brændstofforbruget
væsentligt på grund af større luftmodstand. Ved en fordobling af hastigheden
øges luftmodstanden 4-foldigt.
•
Tøm bilen for unødvendige ting. Jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
Volvos værksteder og miljøet
•
Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
Systemet består af en elektronisk sensor og et
kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan
f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Tekstilstandard
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik på
at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt særlig
stor vægt på at vælge miljøtilpassede materialer. Dermed opfylder de også kravene i standarden Öko-Tex 100 1, et stort fremskridt hen
imod et sundere kabinemiljø.
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
1
10
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Vi stiller
krav til, hvordan vores værkstedslokaler skal
udformes for at undgå spild og udslip til miljøet.
Personalet på Volvos værksteder har den viden
og de værktøjer, som er nødvendige for
omsorg for miljøet.
Tag hensyn til miljøet
Du kan let selv bidrage til at skåne miljøet ved
f.eks. at køre økonomisk og ved at udføre service og vedligeholde bilen efter anvisningerne
i instruktionsbogen.
Mere information kan findes på www.oekotex.com
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Undgå at køre i tomgang. Overhold de
lokale bestemmelser. Sluk for motoren ved
længere ventetid.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget
sænkes, uden at hverken køretiden forlænges,
eller køreglæden mindskes. Du skåner bilen,
sparer penge og mindsker ressourceforbruget.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 11
Indledning
11
Sikkerhedsseler ......................................................................................
Airbagsystemet (SRS - Airbag)...............................................................
Til- og frakobling af airbag*.....................................................................
Sideairbag (SIPS-bag) ............................................................................
Beskyttelsesgardin (IC) ..........................................................................
WHIPS ....................................................................................................
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne? ............................................
Sikkerhedsfunktion.................................................................................
Børnesikkerhed.......................................................................................
12
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 12
14
17
20
22
24
25
27
28
29
G020871
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 13
SIKKERHED
01
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 14
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Generelle oplysninger
På bagsædet passer låsetungen kun i den tilsvarende lås*.
Udløsning af sikkerhedsselen
Tryk på den røde knap i låsen, og lad derefter
rullen trække sikkerhedsselen ind. Hvis den
ikke rulles helt ind, skubbes den ind med håndkraft, så den ikke hænger løst.
G020995
Sikkerhedsselen låses fast og kan ikke trækkes
ud:
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen.
For at sikkerhedsselen skal give maksimal
beskyttelse, er det vigtigt, at den ligger forsvarligt an mod kroppen. Læn ikke ryglænet for
langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet til at
yde maksimal beskyttelse ved normal siddestilling.
•
•
•
hvis den trækkes for hurtigt ud
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til en
enkelt person.
ved bremsning og acceleration
hvis bilen hælder kraftigt.
Råd om brug af selen
•
Brug ikke klemmer eller andet, der kan forhindre sikkerhedsselen i at ligge helt til
•
Sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
•
•
hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven)
stræk hofteselen over hoften ved at trække
i diagonalselen, som vist på foregående
illustration.
Sådan spændes sikkerhedsselen
Træk langsomt sikkerhedsselen ud, og spænd
den ved at skubbe låsetungen ned i låsen. Et
kraftigt "klik" angiver, at sikkerhedsselen er
låst.
14
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på airbaggens funktion ved en eventuel
kollision.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Man må aldrig selv foretage ændringer eller
reparation af en sikkerhedssele. Kontakt et
autoriseret Volvo-værksted.
Hvis en sikkerhedssele har været udsat for
kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med
en kollision, skal hele selen udskiftes. Sikkerhedsselens beskyttende egenskaber
kan være blevet forringet, selvom den forekommer at være ubeskadiget. Sikkerhedsselen bør også udskiftes, hvis den er slidt
eller beskadiget. Den nye sikkerhedssele
skal være typegodkendt og beregnet til
samme plads som den udskiftede sele.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 15
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Sikkerhedssele og graviditet
på informationsdisplayet under brug af sikkerhedsselerne eller åbning af en bagdør.
Meddelelsen slettes automatisk efter ca.
30 sekunder, men kan også fjernes manuelt ved at trykke på blinklysarmens READknap.
lerne). Der skal stræbes efter størst mulig
afstand mellem maven og rattet.
Påmindelse om sikkerhedssele
Sikkerhedsselens hoftedel skal ligge fladt mod
siden af lårene og så lavt under maven som
muligt – den må aldrig glide opad. Sikkerhedsselen skal ligge så tæt ind til kroppen som
muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér også,
at den ikke er snoet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal en
gravid fører indstille sædet og rattet således, at
hun har fuld kontrol over bilen (hvilket indebærer, at man let skal kunne nå rattet og peda-
G017726
G020998
•
Under graviditet skal sikkerhedsselen altid bruges, men så er det meget vigtigt, at den bruges
på rette måde. Den skal ligge tæt ind mod
skulderen, idet den diagonale del af sikkerhedsselen skal ligge mellem brysterne og mod
siden af maven.
01
Passagerer uden sele bliver gennem hørbar og
lyspåmindelse påmindet om at tage sikkerhedssele på. Den hørbare påmindelse er
hastighedsafhængig og i nogle tilfælde tidsafhængig. Lyspåmindelse findes i loftskonsollen
og i kombinationsinstrumentet.
Påmindelse om, at en sikkerhedssele på
bagsædet er taget af under kørslen.
Påmindelsen gives i form af en meddelelse
på informationsdisplayet kombineret med
lyd- og lyssignaler. Påmindelsen ophører,
når sikkerhedsselen igen er taget på, men
kan også fjernes manuelt ved at trykke på
READ-knappen.
Meddelelsen på informationsdisplayet, som
viser hvilke sikkerhedsseler, der bruges, er altid
tilgængelig. Man får lagrede meddelelser at se
ved at trykke på READ-knappen.
Visse markeder
Hvis føreren ikke har sin sikkerhedssele på, bliver han med lyd- og lyssignaler mindet om at
tage selen på. Ved lav hastighed gives lydpåmindelsen de første 6 sekunder.
Barnestole omfattes ikke af selepåmindelsessystemet.
Bagsæde
Påmindelsen om sikkerhedssele på bagsædet
har to funktioner:
•
Oplysning om, hvilke sikkerhedsseler der
bruges på bagsædet. Meddelelsen vises
``
15
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strammer sikkerhedsselen i tilfælde af en tilstrækkelig kraftig kollision. Sikkerhedsselen
fastholder dermed personen mere effektivt.
16
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 16
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 17
01 Sikkerhed
Airbagsystemet (SRS - Airbag)
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
1
Sammen med advarselssymbolet vises, om
nødvendigt, en meddelelse på informationsdisplayet. Hvis advarselssymbolet er defekt,
tændes advarselstrekanten, og SRS airbag
Service påkrævet eller SRS airbag Service
snarest vises på displayet. Kontakt snarest
muligt et autoriseret Volvo-værksted.
Oversigt airbagsystemet
o
G021010
G018666
0
01
SRS-systemet, højrestyret bil.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet
bliver ved med at være tændt eller tændes
under kørslen, er det et tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet
angiver, at der er en fejl i sikkerhedsselesystemet, SIPS, IC-systemet eller en anden
fejl i SRS- systemet. Kontakt snarest muligt
et autoriseret Volvo-værksted.
G018665
Airbagsystemet overvåges kontinuerligt af
systemets styreenhed. Advarselssymbolet på
kombinationsinstrumentet tændes med fjernbetjeningen i position II eller III. Symbolet slukkes efter ca. 6 sekunder, hvis airbagsystemet
fungerer fejlfrit.
SRS-systemet, venstrestyret bil.
SRS-systemet består af airbags og sensorer.
Ved en tilstrækkelig kraftig kollision reagerer
sensorer, og airbaggen(e)pustes op, samtidig
med at de(n) bliver varm(e). For at dæmpe stødet mod airbaggen tømmes den igen, når den
presses sammen. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen, hvilket er helt normalt.
Hele forløbet med oppustning og tømning af
airbaggen sker på nogle få tiendedele af et
sekund.
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted. Indgreb i airbagsystemet
kan give anledning til forkert funktion og få
alvorlige personskader til følge.
``
17
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 18
01 Sikkerhed
01
Airbagsystemet (SRS - Airbag)
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket SRS AIRBAG.
OBS
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på
førersædet eller passagersædet foran er i
brug eller ej.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på
airbaggens funktion ved en eventuel kollision.
Også airbaggenes kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, bilen udsættes for.
G021014
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. Airbagsystemet registrerer den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og tilpasser sig herefter, således at én eller flere
airbags udløses.
Airbag i passagersiden
Placering af airbag i passagersiden i højrestyret bil.
Placering af airbag i passagersiden i venstrestyret
bil.
18
G021011
G021013
G021837
Airbag i førersiden
Som supplement til sikkerhedsselen i førersiden er bilen forsynet med en airbag, SRS (Supplemental Restraint System). Denne airbag er
Som supplement til sikkerhedsselen i førersiden er bilen forsynet med en airbag, som ligger
sammenfoldet i et rum over handskerummet
Panelet er mærket SRS AIRBAG.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 19
01 Sikkerhed
Airbagsystemet (SRS - Airbag)
ADVARSEL
01
Airbag-etiket
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
ADVARSEL
ADVARSEL
G032244
Anbring ingen genstande foran eller oven på
instrumentpanelet, hvor airbaggen til den
forreste passagerplads befinder sig.
Mærkat for airbag placeret på dørstolpe.
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på forsædet 1.
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran passagersædet. Personer der er mindre end
140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis airbaggen er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1
Nærmere oplysninger om, hvordan til- og frakobling af airbaggen udføres, se side 20
19
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 20
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag*
Lukning med nøgle - PACOS
ADVARSEL
Generelle oplysninger
Hvis airbaggen er tilkoblet og symbolet
Airbaggen på forsædepassagerpladsen kan
frakobles, hvis bilen har en omskifter, PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch). For information om, hvordan til- og frakobling foregår,
se afsnittet Til- og frakobling.
i loftskonsollen er tændt, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet. Hvis ovenstående
ikke følges, kan barnet komme i livsfare.
Lukning med nøgle/omskifter
Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen
(PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når
døren åbnes (se under overskriften "Omskifter
for – PACOS" nedenfor). Kontrollér, at omskifteren står i den ønskede stilling. Volvo anbefaler, at fjernbetjeningens nøgleblad bruges til at
ændre stilling.
ADVARSEL
Lad ikke nogen passager sidde på passagerpladsen, hvis meddelelsen på loftspanelet(se side 21) viser, at airbaggen er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbagsystemet vises i kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Opsøg snarest
muligt et autoriseret Volvo-værksted.
For information om nøglebladet, se side 43.
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at bilens passagerer bringes i livsfare.
ADVARSEL
Hvis bilen har en airbag til forsædepassagerpladsen, men ikke har en omskifter
(PACOS, Passenger Airbag Cut Off Switch),
er airbaggen altid tilkoblet.
20
Til- og frakobling
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G019030
01
Omskifterens placering.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må en passager, der er over
140 cm høj, sidde på den forreste passagerplads, men aldrig et barn i en barnestol
eller på en barnepude.
Airbaggen er frakoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den forreste passagerplads i en barnestol eller på
en barnepude, men ikke personer, der er
højere end 140 cm.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 21
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag*
01
En tekstmeddelelse og et symbol på loftspanelet viser, at forsædepassagerpladsens airbag er frakoblet (se foregående illustration).
ADVARSEL
Tilkoblet airbag (passagerpladsen):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på passagerpladsen. Dette gælder
alle personer, der er mindre end 140 cm.
Frakoblet airbag (passagerplads):
Personer der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, når airbaggen er frakoblet.
G017800
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
Meddelelser
Indikering i loftskonsollen der viser, at passagerpladsens airbag er tilkoblet.
Et advarselssymbol i loftspanelet viser, at airbaggen til forsædepassagerpladsen er tilkoblet (se foregående illustration).
2
2
G017724
OBS
Indikering i loftskonsollen der viser, at passagerpladsens airbag er frakoblet.
Når fjernbetjeningen sættes i tændingsposition II eller III, vises advarselssymbolet for
airbaggen i kombinationsinstrumentet i
ca. 6 sekunder (se side 17).
Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag. For mere information om
fjernbetjeningens forskellige tændingspositioner, se side 71.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
21
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 22
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted. Indgreb i SIPSbagsystemet kan forårsage fejlfunktion,
med alvorlige personskader til følge.
•
Der må ikke anbringes genstande i
området mellem sædets yderside og
dørpanelet, da dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
•
Brug kun sædeovertræk, der er godkendt af Volvo. Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
•
Sideairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
G020694
•
Ved en sidekollision fordeles en stor del af kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection
System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre
dele af karosseriet. Sideairbaggene på førerog passagerplads beskytter brystet og bækkenet, og udgør en vigtig del af SIPS.
SIPS-bag-systemet består af to hoveddele:
sideairbag og sensorer. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
Placering
G024377
Sideairbag
Førerplads, venstrestyret bil.
Barnestol og sideairbag
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude på
forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet 1 airbag i passagersiden.
G024378
01
Passagerplads, venstrestyret bil.
SIPS-systemet består af sideairbags og sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision rea1
22
Nærmere oplysninger om til- og frakobling af airbag, se side 20.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 23
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
01
gerer sensorer, og sideairbaggen pustes op.
Airbaggen pustes op mellem den kørende og
dørpanelet og dæmper dermed stødet for den
kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen
presses sammen under kollisionen, tømmes
den. Normalt pustes kun sideairbaggen i airbagsiden op.
G032254
Mærkat
Mærkat for sideairbag placeret på dørstolpe.
23
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 24
01 Sikkerhed
01
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
ADVARSEL
Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande i
håndgrebene i loftet. Krogen er kun beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde genstande, som f.eks. paraplyer).
G017675
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
loftet, på dørstolperne eller sidepanelerne. I
givet fald opnår man muligvis ikke den tilsigtede beskyttelse. Kun originale Volvodele, der er godkendt til anbringelse disse
steder, må bruges.
ADVARSEL
Gardinairbaggen, IC (Inflatable Curtain), er et
supplement til SIPS- og SRS-airbaggene. Den
er monteret langs begge sider af loftet og
beskytter bilens yderpladser. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og
gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen
bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder mod at slå mod bilens inderside
ved en kollision.
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af sideruderne. I modsat
fald kan beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggene, der er skjult i loftet, gå tabt.
ADVARSEL
Gardinairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
24
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 25
01 Sikkerhed
WHIPS
Beskyttelse mod piskesmældsskader
– WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
på forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
ADVARSEL
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres. På
denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
01
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren og
forsædepassageren sidde midt på sædet med
så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten
og hovedet.
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en
påkørsel bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres af et autoriseret Volvo-værksted.
Nogen af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
sædet tilsyneladende er ubeskadiget. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at få
kontrolleret systemet, selv efter mindre
påkørsler bagfra.
ADVARSEL
Foretag aldrig ændringer eller reparationer
af stolen eller selve WHIPS-systemet. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
WHIPS-systemet og barnestol/pude
G021018
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet.
``
25
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 26
01 Sikkerhed
01
WHIPS
G021842
G018567
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
Genstande bag ved fører-/passagersæde.
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
26
Genstande på bagsædet.
ADVARSEL
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke er i berøring med det nedslåede ryglæn.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 27
01 Sikkerhed
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne?
Hvornår aktiveres
sikkerhedssystemerne?
System
Aktiveres
Selestrammere forsæde
Ved frontal- og/eller
sidekollision og/eller
kollision bagfra.
Selestrammere bagsæde
Ved frontalkollision
Airbags (SRS)
Ved frontalkollisionA
Sideairbags SIPS
Ved sidekollisionA
Gardinairbag (IC)
Ved sidekollisionA
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
A
Ved påkørsel bagfra
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden
at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende:
•
Få bilen bjerget til et autoriseret Volvoværksted. Kør ikke med udløste airbags.
•
Lad et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af udskiftning af dele i bilens sikkerhedssystem.
•
Søg altid læge.
01
OBS
SRS-, SIPS-, IC-, og selesystemet udløses
kun én gang ved en kollision.
ADVARSEL
Airbag-systemets styreenhed befinder sig i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen er
blevet gennemblødt af vand eller en anden
væske, skal batteriledningerne frakobles.
Forsøg ikke at starte bilen, da airbaggene i
så fald kan udløses. Få bilen bjerget til et
autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Den hurtige udløsning kan også, kombineret med airbaggens
materiale, give friktions- og forbrændingsskader på huden.
27
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 28
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsfunktion
Nedsat funktion
G021062
Tag først fjernbetjeningen ud, og sæt den i
igen. Bilens elektronik forsøger nu at foretage
tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter
at starte bilen. Hvis meddelelsen
Sikkerhedsfunkt. Se instr.bog stadig vises
på displayet, må bilen ikke køres eller bugseres, men skal bjærges. Skjulte skader kan gøre
bilen umulig at manøvrere under kørslen,
selvom den lader til at kunne køres.
Hvis bilen har været udsat for en kollision, vises
teksten Sikkerhedsfunkt. Se instr.bog
muligvis på informationsdisplayet. Det betyder, at bilen har nedsat funktion. Sikkerhedsstatus er en beskyttelse, der træder i kraft, hvis
kollisionen kan have beskadiget en vigtig funktion i bilen, f.eks. brændstofledninger, sensorer
for et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof
ud af bilen. Der må heller ikke lugte af brændstof.
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
28
Flytning
Hvis Normal mode vises, efter at
Sikkerhedsfunkt. Se instr.bog er tilbagestillet, kan bilen forsigtigt flyttes fra sin trafikfarlige
position. Bilen må ikke flyttes længere end
nødvendigt.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller tilbagestille elektronikken, efter at den har
været i sikkerhedsstatus. Dette kan føre til
personskader eller til, at bilen ikke fungerer
som normalt. Lad altid et autoriseret Volvoværksted tage sig af kontrol og tilbagestilling af bilen til normal status efter visning af
Sikkerhedsfunkt. Se instr.bog.
ADVARSEL
Forsøg under ingen omstændigheder at
starte bilen igen, hvis der lugter af brændstof, når meddelelsen
SIKKERHEDSFUNKT. vises. Forlad straks
bilen.
ADVARSEL
Hvis bilen stadig er i sikkerhedsstatus, må
den ikke bugseres. Den skal transporteres
fra stedet til et autoriseret Volvo-værksted.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 29
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn skal sidde godt og sikkert
Barnestole
airbag på forsædepassagerpladsen, eller hvis
airbaggen er frakoblet.
Barnets placering i bilen og det udstyr, der skal
bruges, skal vælges under hensyntagen til barnets vægt og højde. For nærmere oplysninger,
se side 30.
Placering af barnestole
Det er tilladt at anbringe:
OBS
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr
for at sikre, at befæstelsespunkter og befæstelsesanordninger har den rette placering og
tilstrækkelig styrke.
OBS
Kontakt producenten for mere detaljerede
anvisninger, hvis du har spørgsmål vedrørende montering af børnesikkerhedsprodukter.
G020739
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Du bør sætte
dig ind i bestemmelserne.
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid være
forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig et barn
sidde på skødet af en passager.
01
En barnestol og en airbag hører ikke sammen!
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter, som
er beregnet til og testet af Volvo.
OBS
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den monteringsanvisning,
der medfølger.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
kan beskadige fastgøringsbåndene.
•
en barnestol/barnepude på passagersædet, så længe 1 airbaggen i passagersiden
ikke er tilkoblet.
•
en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod passagersædets ryglæn.
Et barn skal altid anbringes på bagsædet, hvis
airbaggen på passagerpladsen foran er tilkoblet. Hvis airbaggen pustes op, når barnet sidder
på passagerpladsen foran i bilen, kan barnet
komme alvorligt til skade.
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis
airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både for biler uden
1
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 20.
``
29
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 30
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Airbag-mærkat
ADVARSEL
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge mod
selespændets udløsningsknap, må ikke
bruges, da de utilsigtet kan komme til at
åbne selespændet.
Lad ikke barnestolens øverste del ligge mod
forruden.
Mærkat på instrumentpanelets gavl i passagersiden.
Anbefalet barnebeskyttelse 2
Vægt/alder
Forsæde
Bagsædets yderplads
Gruppe 0
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele og fæstebånd.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
maks. 10 kg
(0 – 9 måneder)
Typegodkendelse: E5 03135
Gruppe 0+
maks. 13 kg
2
30
Bagsædets midterplads
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
befæstelsessystemet ISOFIX.
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
befæstelsessystemet ISOFIX.
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt
barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
Hvad angår anden barnestol skal din bil findes på producentens vedlagte liste over køretøjer eller være generelt godkendt ifølge normen ECE R44.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 31
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt/alder
Forsæde
Bagsædets yderplads
Gruppe 1
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele og fæstebånd.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
9-18 kg
(9-36 måneder)
Typegodkendelse: E5 03135
01
Bagsædets midterplads
Typegodkendelse: E5 03135
Gruppe 2/3
15-36 kg
(3–12 år)
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.
Britax Fixway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 03171
Typegodkendelse: E5 03171
Volvo barnepude – med eller uden
ryglæn.
Volvo barnepude – med eller uden
ryglæn.
Volvo barnepude – med eller uden
ryglæn.
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Volvos to-trins integrerede selepude –
fås som fabriksmonteret ekstraudstyr.
Typegodkendelse: E5 04189
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
31
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 32
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Integrerede to-trins selepuder*
Selepuder er specielt konstrueret til at yde god
sikkerhed. Kombineret med sikkerhedssele er
de godkendt til børn, der vejer 15-36 kg og er
95-140 cm høje.
Opslåning af to-trins selepude
Trin 1
•
at sikkerhedsselen er i kontakt med barnets krop, og at den ikke er slap eller snoet
•
at sikkerhedsselen ikke hviler mod barnets
hals eller under skulderen (se foregående
illustrationer)
•
at sikkerhedsselens hoftedel er lavt placeret over bækkenet for at yde den bedst
mulige beskyttelse.
G017719
Trin 1
Forkert placering. Hovedet må ikke befinde sig
over nakkestøtten, og selen må ikke ligge lavere
end skulderen.
G017696
Korrekt placering. Selen er placeret oven over
skulderen.
at den integrerede to-trins selepude er korrekt indstillet (se tabel nedenfor) og i låst
stilling
Træk håndtaget fremad og opad for at frigøre selepuden.
Trin 2
Vægt
22 - 36 kg
15 – 25 kg
Længde
115 - 140 cm
95 - 120 cm
Med hensyn til indstilling af selepudens to
niveauer henvises til side 32–33.
G017697
G017875
Inden kørsel bør man kontrollere følgende:
•
Pres selepuden bagud for at fastlåse den.
32
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 33
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Trin 2
Løft selepuden ved forkanten, og pres den
bagud mod ryglænet for at fastlåse den.
01
den. Derimod kan selepuden ikke justeres fra
det øverste trin til det nederste trin.
Start fra nederste trin. Tryk på knappen.
Reparation eller udskiftning bør helst udføres af et autoriseret Volvo-værksted. Der må
ikke foretages ændringer af eller tilføjelser til
selepuden. Hvis en indbygget selepude har
været udsat for en kraftig belastning, f.eks.
i forbindelse med en kollision, skal hele selepuden udskiftes. Selv hvis selepuden forekommer at være ubeskadiget, kan dens
beskyttende egenskaber være blevet forringet. Selepuden skal også udskiftes, hvis
den er meget slidt.
G017692
G017783
ADVARSEL
Træk håndtaget fremad for at frigøre puden.
OBS
Det er ikke muligt at ændre selepudens indstilling fra trin 2 til trin 1. Den skal først
tilbagestilles ved at føre den helt ned i
sædehynden. Se nedenfor under "Nedslåning af to-trins selepude".
Nedslåning kan foretages både fra det øverste
og nederste trin til helt nedslået stilling i hynG017694
G017784
Nedslåning af to-trins selepude
``
33
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 34
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Tryk ned med hånden midt på puden for at
fastlåse den.
ISOFIX monteringssystem til barnestol
Barnestole findes i forskellige størrelser – biler
har forskellige størrelser. Derfor passer ikke
alle barnestole på alle pladser i alle bilmodeller.
ADVARSEL
For barnestole med ISOFIX monteringssystem
har man derfor indført en størrelsesklassificering for at hjælpe brugeren med at vælge den
rette barnestol (se følgende tabel).
Hvis anvisningerne vedrørende to-trins
selepuden ikke følges, risikerer man, at barnet i tilfælde af en ulykke får alvorlige skader.
OBS
Hvis ryglænet skal vippes bagud, skal selepuden først slås ned.
Børnesikkerhedslåse på bagdørene
Betjeningskontakterne for bagdørenes elruder og åbningshåndtag kan spærres, så der
ikke kan åbnes indefra. For nærmere oplysninger, se side 55.
G021064
VIGTIGT
Kontrollér, at der ikke ligger nogen løse genstande (f.eks. legetøj) i rummet under
puden, inden den slås ned.
Størrelsesklasse
Beskrivelse
Forankringspunkterne for ISOFIX-systemet er
skjult bag den nederste del af bagsæderyglænet på de yderste siddepladser.
A
Fuld størrelse, fremadvendt
barnestol
B
Forankringspunkternes placering fremgår af
symboler i ryglænets beklædning (se foregående illustration).
Reduceret størrelse (alternativ 1), fremadvendt barnestol
B1
Reduceret størrelse (alternativ 2), fremadvendt barnestol
Man får adgang til forankringspunkterne ved at
trykke ned på siddepladsens sædehynde.
C
Fuld størrelse, bagudvendt
barnestol
D
Reduceret størrelse, bagudvendt barnestol
E
Bagudvendt barnestol
OBS
ISOFIX er et tilbehør til passagersædet.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
34
Størrelsesklasser
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 35
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Størrelsesklasse
ADVARSEL
Beskrivelse
F
Tværstillet barnestol, venstre
G
Tværstillet barnestol, højre
01
OBS
Der må aldrig anbringes et barn på forsædepassagerpladsen, hvis pladsen har en tilkoblet airbag.
Kontakt en Volvo-forhandler for at få oplyst,
hvilke ISOFIX-barnestole Volvo anbefaler.
OBS
Hvis en ISOFIX barnestol ikke har en størrelsesklassificering, skal bilmodellen være
opført på barnestolens liste over biler.
Typer af ISOFIX-barnestole
Barnestolstype
Babystol tværstillet
Vægt (alder)
maks. 10 kg (0 - 9 mdr.)
Størrelsesklasse
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
F
-
-
G
-
-
Babystol bagudvendt
maks. 10 kg (0 - 9 mdr.)
E
OK
OK
Babystol bagudvendt
maks. 13 kg (0 - 12 mdr.)
E
OK
OK
D
OK
OK
C
-
OK
D
OK
OK
C
-
OK
Barnestol bagudvendt
9 - 18 kg (9 - 36 mdr.)
``
35
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 36
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Barnestolstype
Barnestol bagudvendt
A
Vægt (alder)
Størrelsesklasse
9 - 18 kg (9 - 36 mdr.)
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
B
OK A
OKA
B1
OKA
OKA
A
OKA
OKA
Volvo anbefaler bagudvendt barnebeskyttelse til denne gruppe.
Øverste befæstelsespunkter for
barnestole
De øverste befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med fremadvendte barnestole. Volvo anbefaler, at småbørn sidder i
bagudvendte barnestole indtil en så høj alder
som muligt.
Nærmere oplysninger om, hvordan barnestolen skal fastspændes i de øverste befæstelsespunkter, fremgår af brugsanvisningen, der
følger med barnestolen.
ADVARSEL
OBS
G017676
I biler med sammenfoldelige nakkestøtter
på yderpladserne bør nakkestøtterne slås
ned for at gøre montering af denne type barnestol lettere.
Bilen har øvre forankringspunkter til visse fremadvendte barnestole. Disse forankringspunkter befinder sig bag på sædet.
36
OBS
Hvis bilen har en bagageskjuler over bagagerummet, skal den fjernes, inden der kan
monteres en barnestol i forankringspunkterne.
Barnestolens fæstebånd skal altid trækkes
under den bageste nakkebeskyttelse, inden
de fastspændes i befæstelsespunkterne.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 37
01 Sikkerhed
01
37
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
Fjernbetjening/nøgleblad........................................................................
Privatlåsning*..........................................................................................
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*............................................................
Keyless drive*..........................................................................................
Låsning/oplåsning...................................................................................
Børnesikkerhedslås.................................................................................
Alarm*......................................................................................................
38
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 38
40
45
46
48
50
55
56
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 39
LÅS OG ALARM
02
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 40
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
02
Generelt
Hvis man mister en fjernbetjening
Bilen leveres med to stk. fjernbetjeninger eller
to PCC'er (Personal Car Communicator). De
bruges til at starte bilen og til låsning og oplåsning.
Hvis en fjernbetjening bliver væk, kan en ny
bestilles hos et autoriseret Volvo-værksted. De
tilbageværende fjernbetjeninger skal medbringes til værkstedet. For at forhindre tyveri slettes den bortkomne fjernbetjenings kode i
systemet.
Der kan bestilles flere fjernbetjeninger – op til 6
til samme bil kan programmeres og benyttes.
PCC’en har flere funktioner end fjernbetjeningen. I resten af dette kapitel omtales kun fjernbetjeningen, når der beskrives funktioner, der
findes i både PCC’en og fjernbetjeningen.
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Nøglehukommelse – sidespejle og
førersæde
Husk altid at afbryde strømmen til elruder og
soltag ved at tage fjernbetjeningen ud, når
føreren forlader bilen.
Indstillingerne kobles automatisk til den
respektive fjernbetjening, (se side 73 og
89).
Aftageligt nøgleblad
En fjernbetjening indeholder et aftageligt nøgleblad af metal til mekanisk låsning/oplåsning
af førerdør, handskerum og bagklap (privatlåsning).
Vedr. nøglebladets funktioner, se side 43.
Vedr. privatlåsning, se side 45.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, som også kan
bestille nye nøgleblade.
40
Det aktuelle antal betjeninger, som er registreret for bilen, kan kontrolleres under
Bilindstillinger Bilnøglehukommelse
Antal nøgler. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 116.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger Bilnøglehukommelse
Sæde- og spejlpositioner. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 116.
Vedr. biler med Keyless drive-funktion, se
side 48.
Indikation ved låsning/oplåsning
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, viser bilens blinklys, at låsningen/
oplåsningen er udført korrekt.
•
•
Låsning: ét blink.
Oplåsning: to blink.
I tilfælde af låsning sker indikationen kun, hvis
alle låse er låst, efter at dørene er lukket.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger Lysindstillinger Lys ved
låsning henholdsvis Bilindstillinger
Lysindstillinger Lys ved oplåsning.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 116.
Elektronisk startspærre
Hver fjernbetjening har en unik kode. Bilen kan
kun startes med den rette fjernbetjening med
den rette kode.
Nedenstående fejlmeddelelser på kombinationsinstrumentets informationsdisplay vedrører
den elektroniske startspærre:
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 41
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Nøglefejl Isæt
nøgle igen
Fejl ved læsning af
fjernbetjeningen
under start. Forsøg
at starte bilen igen.
Bilnøgle ikke fundet
Gælder kun
PCC'ens keyless
drive-funktion. Fejl
ved læsning af
PCC'en under start.
Forsøg at starte
bilen igen.
Startspærre Prøv
igen
Fejl ved fjernbetjeningsfunktionen
under start. Hvis fejlen vedvarer, bør
man kontakte et
autoriseret Volvoværksted.
•
hvis låsen gentagne gange ikke reagerer
på signaler fra fjernbetjeningen inden for
20 meter fra bilen.
Vedr. skift af batteri, se side 46.
Funktioner
PCC* (Personal Car Communicator)
Information
Funktionsknapper
Fjernbetjening.
Låsning
Oplåsning
Vedr. start af bilen, se side 94.
Svagt batteri i fjernbetjeningen
Batterierne bør udskiftes, hvis:
•
informationssymbolet tændes, og
Bilnøgle Skift batteri vises på displayet
og/eller
02
G021079
Betydning
G021078
Meddelelse
Varighed for ankomstlys
Bagklap
Panikfunktion
Låsning – Låser dørene og bagklappen,
samtidig med at alarmen aktiveres.
Oplåsning – Låser dørene og bagklappen
op, samtidig med at alarmen deaktiveres.
Funktionen kan ændres fra at låse alle dørene
op samtidigt, til efter et tryk på knappen at
åbne førerdøren og efter yderligere et tryk på
knappen (inden 10 sekunder) at åbne de øvrige
døre.
Funktionen ændres under Bilindstillinger
Låseindstillinger Oplåsning af døre. Vedr.
en beskrivelse af menusystemet, se side 116.
``
41
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 42
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Bagklap - Låser kun op bagklappen og
afalarmerer den 1. For nærmere oplysninger, se
side 51.
Panikfunktion – Benyttes til at tiltrække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation.
Hvis den røde knap holdes inde i mindst 3
sekunder eller trykkes ind 2 gange i løbet af 3
sekunder, aktiveres blinklysene og hornet.
Funktionen kan slås fra ved hjælp af den
samme knap, når den har været aktiv i mindst
5 sekunder. Ellers slås den fra efter 2 minutter
og 45 sekunder.
ADVARSEL
Unikke funktioner PCC*
Pas på, at ingen får hænderne i klemme,
hvis soltag og ruder lukkes med fjernbetjeningen.
Rækkevidde
Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til
20 m fra bilen.
OBS
G021080
02
Varighed for ankomstlys – Benyttes til at
tænde bilens lys på afstand. For nærmere
oplysninger, se side 81.
Fjernbetjeningsfunktionerne kan forstyrres
af radiobølger i omgivelserne, bygninger,
topografiske forhold osv. Bilen kan altid
låses/låses op med nøglebladet (se
side 44).
Gennemluftningsfunktion
Med et langt tryk - mindst 4 sekunder - på knap
eller
åbnes henholdsvis lukkes alle
ruder. Et åbent soltag lukkes også.
Funktionen kan f.eks. bruges til hurtigt at
udlufte bilen i varmt vejr.
Informationsknap
Indikeringslamper
Med informationsknappen kan forskellige
informationer fra bilen fås ved hjælp af indikeringslamperne.
Brug af informationsknappen
±
Tryk på informationsknappen
.
Alle indikeringslamper blinker i ca. 7 sekunder, og lyset vandrer rundt på PCC'en. Det
angiver, at informationerne fra bilen aflæses.
Hvis der trykkes på en af de andre knapper
i dette tidsrum, afbrydes aflæsningen.
1
42
Bagklappen åbnes på biler med Automatisk betjening af bagklap.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 43
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
OBS
Hvis ingen indikeringslampe lyser ved brug
af informationsknappen ved gentagne tilfælde og på forskellige steder (samt efter
7 sekunder, og efter at lyset er vandret rundt
på PCC'en), bør man kontakte et autoriseret
Volvo-værksted.
Indikeringslamperne giver informationer som
vist på følgende illustration:
der sig nogen i bilen. Vises kun, hvis alarmen er udløst.
Rødt, konstant lys - alarmen er udløst.
Rækkevidde
PCC'ens låsefunktioner har en rækkevidde på
op til 20 m fra bilen.
Tryghedsbelysningen, panikfunktionen og de
funktioner, der styres af informationsknappen,
har en rækkevidde på op til 100 m fra bilen.
OBS
Informationsknappens funktion kan forstyrres af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold osv.
G030262
Udenfor PCC'ens rækkevidde
Grønt, konstant lys – bilen er låst.
Gult, konstant lys – bilen er ikke låst.
Rødt lys, der blinker i de to indikeringslamper på skift, angiver ved hjælp af HBS
(Heart Beat Sensor), at der muligvis befin-
2
OBS
Hvis ingen indikeringslampe lyser ved brug
af informationsknappen, kan det skyldes, at
den sidste kommunikation mellem PCC'en
og bilen er forstyrret af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold
osv.
Hvis PCC'en befinder sig for langt fra bilen, til
at informationerne kan aflæses, vises den
seneste status, som bilen havde, uden at lyset
bevæger sig rundt på PCC'en.
Hvis flere PCC'er bruges til bilen, er det kun
den PCC, der sidst blev brugt til låsning/oplåsning, som viser korrekt status.
02
Heart Beat Sensor
Funktionen
fungerer ved hjælp af en HBS
(Heart Beat Sensor). HBS er et supplement til
bilens alarmsystem, som på afstand angiver, at
der muligvis befinder sig nogen i bilen. Vises
kun, hvis alarmen er udløst.
HBS'en føler personens hjerteslag, der forplanter sig i bilens karosseri. Derfor kan meget støj
eller vibration i omgivelserne føre til, at
HBS'ens funktion forstyrres.
Aftageligt nøgleblad
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan:
•
førerdøren åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen
•
adgangen til handskerummet og bagagerummet (privatlåsning) 2 spærres, se
side 45.
Gælder visse markeder
``
43
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 44
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Oplåsning af dør med nøgleblad
Udtagning af nøgleblad
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er brugt op,
kan førerdøren åbnes på følgende måde:
02
OBS
G021082
Når førerdøren låses op med nøglebladet og
åbnes, udløses alarmen.
Træk den fjederbelastede spærre til siden.
Træk samtidigt nøglebladet lige bagud.
Isætning af nøgleblad
Sæt forsigtigt nøglebladet tilbage på plads i
fjernbetjeningen for ikke at beskadige den.
1. Hold fjernbetjeningen med sporet opad, og
lad nøglebladet glide ned i sporet.
2. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
44
1. Lås førerdøren op med nøglebladet i dørhåndtagets nøglehul.
2. Alarmen afbrydes ved at sætte fjernbetjeningen i startlåsen.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 45
02 Lås og alarm
Privatlåsning*
Privatlåsning
Handskerummet låses, og bagklappens lås er
frakoblet centrallåssystemet. Bagklappen kan
ikke åbnes, hverken med centrallåsens knap i
fordørene eller fjernbetjeningen.
For at aktivere privatlåsningen:
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
lås.
Drej nøglebladet 180 grader højre om.
Det betyder, at fjernbetjeningen uden nøgleblad kun kan benyttes til til- og frakobling af
alarmen, åbning af dørene og at køre bilen.
Træk nøglebladet ud. Samtidig viser informationsdisplayet en meddelelse.
G017869
Fjernbetjeningen afleveres uden det løse nøgleblad, som ejeren beholder.
Låsepunkter for fjernbetjening med nøgleblad og
ikke aktiveret privatlåsning.
02
OBS
Sæt ikke nøglebladet tilbage i fjernbetjeningen, men opbevar det et sikkert sted.
OBS
Glem ikke trække at bagageskjuleren ud
over bagagerummet, inden bagklappen lukkes, se side 207.
•
Deaktivering foretages i modsat rækkefølge.
For nærmere oplysninger om låsning af handskerummet alene, se side 51.
G020508
G017870
Til- og frakobling
Låsepunkter for fjernbetjening uden nøgleblad og
aktiveret privatlåsning.
Funktionen Privatlåsning er beregnet til brug,
når bilen afleveres til service, et hotel el.lign.
Aktivering af privatlåsning
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
45
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 46
02 Lås og alarm
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*
Udskiftning af batteri
VIGTIGT
Undgå at berøre nye batterier og deres kontaktflader med fingrene, da dette kan forringe deres funktion.
02
Batteriudskiftning
G015518
G021085
Undersøg nøje, hvordan batteriet/batterierne er placeret på dækslets inderside med
hensyn til deres (+)- og (–)-side.
Fjernbetjening
1. Frigør forsigtigt batteriet.
Åbning
Træk den fjederbelastede spærre til
siden.
G021086
Træk samtidigt nøglebladet lige bagud.
Før en 3 mm skruetrækker ind i hullet
bag ved den fjederbelastede spærre og
tving forsigtigt fjernbetjeningen op.
2. Isæt et nyt med (+)-siden nedad.
PCC*
1. Frigør forsigtigt batterierne.
2. Isæt først et nyt med (+)-siden opad.
3. Læg det hvide plasticstykke imellem, og
isæt til sidst yderligere et nyt batteri med
(+)-siden nedad.
Batteritype
OBS
Vend fjernbetjeningen med knapperne opad
for at undgå, at batterierne falder ud, når
den åbnes.
Brug batteri med betegnelsen CR2430, 3 V - et
i fjernbetjeningen og to i PCC'en.
Samling
1. Tryk fjernbetjeningen sammen.
2. Hold fjernbetjeningen med sporet opad, og
lad nøglebladet glide ned i sporet.
46
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 47
02 Lås og alarm
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*
3. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
02
VIGTIGT
Sørg for, at brugte batterier bortskaffes på
en måde, der skåner miljøet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
47
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 48
02 Lås og alarm
Keyless drive*
Keyless drive (kun PCC)
02
De grå ringe på den foregående illustration
viser det område, der dækkes af systemets
antenner.
Nøglefrit låse- og startsystem
G017871
Hvis alle PCC'er fjernes fra bilen, når motoren
går eller nøgleposition II er aktiveret (se
side 71), og hvis alle døre lukkes, vises en
advarselsmeddelelse på informationsdisplayet, samtidig med at der fremkommer en
hørbar påmindelse.
Med keyless drive-funktionen i PCC'en kan
bilen låses op, køres og låses uden nøgle. Det
er tilstrækkeligt, at man har PCC'en med sig.
Systemet gør det nemmere at åbne bilen, f.eks.
når man har hænderne fulde.
Bilens to PCC’er har Keyless drive-funktion.
Det er muligt at bestille flere PCC’er.
PCC'ens rækkevidde
For at kunne åbne en dør eller bagklappen skal
der være en PCC højst ca. 1,5 m fra bilens dørhåndtag eller bagklap. Det vil sige, at den der
skal låse en dør op eller i, skal have PCC'en
med sig. Det er ikke muligt at låse en dør op
eller i, hvis PCC'en befinder sig på bilens modsatte side.
48
Når PCC'en er bragt tilbage til bilen, slukker
advarselsmeddelelsen og lydsignalpåmindelsen ophører, når et af følgende er sket:
•
•
•
en dør er blevet åbnet og lukket
PCC'en er sat i startlåsen
READ-knappen er blevet trykket ind.
Sikker håndtering af PCC
Hvis en PCC med Keyless drive efterlades i
bilen, deaktiveres den midlertidigt, når bilen
låses. Derefter kan ingen uvedkommende åbne
dørene.
Hvis der er nogen, der bryder ind i bilen, åbner
døren og finder PCC'en, aktiveres den igen.
Håndter derfor alle PCC'er med stor forsigtighed.
VIGTIGT
Efterlad aldrig en PCC i bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Forstyrrelser af PCC'ens funktion
Den nøglefri funktion kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Anbring
derfor ikke PCC'en i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstand.
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan
PCC'en og nøglebladet benyttes på normal
måde (se side 41).
Oplåsning
Åbn dørene med dørhåndtagene, eller åbn
bagklappen med håndtaget på klappen.
Oplåsning med nøgleblad
Hvis PCC’ens Keyless drive-funktion ikke virker, kan førerdøren låses op med nøglebladet.
I givet fald aktiveres centrallåsen ikke.
OBS
Ved oplåsning med nøgleblad udløses alarmen. Vedr. annullering, se side 56.
Nøglehukommelse – førersæde og
sidespejle
Hukommelsesfunktion i PCC
Hvis flere personer med hver sin PCC nærmer
sig bilen, foretages sæde- og spejlindstillingerne efter den, der åbner førerdøren.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 49
02 Lås og alarm
Keyless drive*
•
Stående ved førerdøren eller siddende bag
ved rattet trykker person-B på sin PCC's
knap for oplåsning, se side 41.
•
Vælg en af tre mulige hukommelser for
sædeindstilling med sædeknap 1-3, se
side 73.
•
Justere sæde og spejle manuelt, se
side 72 og 89.
Antenneplacering
ADVARSEL
Personer med indopereret pacemaker bør
ikke komme nærmere Keyless-systemets
antenner end 22 cm med pacemakeren.
Dette for at udelukke forstyrrelser mellem
pacemakeren og Keyless-systemet.
02
G021179
Efter at førerdøren er åbnet af person-A med
PPC-A, men person-B med PPC-B skal køre,
kan indstillingerne ændres på tre måder:
Låsning
Dørene og bagklappen låses ved at trykke på
låseknappen på et af de udvendige dørhåndtag.
Alle døre og bagklappen skal være lukket,
inden bilen kan låses. Ellers låses bilen ikke.
OBS
Hvis bilen har automatgear, skal gearvælgeren stilles i P-position - ellers kan bilen
ikke låses og alarmen ikke aktiveres.
Keyless-systemet har en række indbyggede
antenner placeret rundt omkring i bilen:
Bagklap, ved viskermotor
Dørhåndtag, venstre, bag
Loft, over midten af bagsædet
Bagagerum, i midten helt inde under gulvet
Dørhåndtag, højre, bag
Midterkonsol, under bageste del
Låseindstillinger
Keyless-funktionen kan tilpasses mht. hvilke
døre, der skal låses op, under Bilindstillinger
Låseindstillinger Åbning uden nøgle.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 116.
Midterkonsol, under forreste del.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
49
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 50
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Udefra
02
Indefra
Låsning
Tryk dørlåsningsknappen ind, når fordørene er
lukket. Med et langt tryk lukkes også samtlige
ruder og soltaget.
Fjernbetjeningen låser/oplåser samtlige døre
og bagklappen samtidigt. Ved låsning frakobles dørenes låseknapper og åbningshåndtag,
hvilket også gør det umuligt at åbne indefra,
såkaldt Blokeret låsestilling*, se side 53.
Samtlige døre kan låses manuelt med den
pågældende låseknap, efter at dørene er lukket.
Tankdækselklappen kan åbnes, når bilen ikke
er låst, se side 198. Den kan ikke åbnes, når
bilen er låst og alarmen aktiveret.
Automatisk låsning
Bilen kan låses, selvom en dør er åben1 Når
døren lukkes, låses den også, og der er
risiko for, at fjernbetjeningen bliver låst inde.
G019216
OBS
Ved hjælp af dørknapperne på dørpanelet kan
samtlige døre og bagklappen låses/låses op
samtidigt.
ADVARSEL
Vær opmærksom på, at der er risiko for at
blive låst inde i bilen, hvis den låses udefra.
Indefra kan en dør låses op på to forskellige
måder:
Automatisk genlåsning
•
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter oplåsning, låses de
automatisk alle igen. Denne funktion beskytter
mod, at man kommer til at efterlade bilen ulåst.
Vedr. biler med alarm, se side 56.
Med et langt tryk åbnes også samtlige ruder.
1
50
Oplåsning
•
Tryk på døroplåsningsknappen.
Træk en gang i åbningshåndtaget og slip.
Ved at trække endnu en gang i åbningshåndtaget åbnes døren.
Gælder kun biler på visse markeder, men ikke biler med Keyless drive.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Dørene og bagklappen kan låses automatisk,
når bilen begynder at køre.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger Låseindstillinger
Automatisk dørlås. Vedr. en beskrivelse af
menusystemet, se side 116.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 51
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Handskerum
Bagklap
OBS
Når klappen lukkes, forbliver den ulåst, indtil
bilen låses igen med fjernbetjeningen.
02
Låsning med fjernbetjening
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad. (For
information om nøgleblad, se side 44).
G021093
G020548
Tryk på fjernbetjeningens låseknap (se
side 41).
Hvis bilen har alarm* begynder alarmindikatoren på instrumentpanelet at blinke, hvilket viser
at alarmen aktiveret.
Oplåsning indefra
Oplåsning med fjernbetjening
Med fjernbetjeningen kan bagklappen alene
afalarmeres*, låses op og åbnes*.
Låsnings af handskerummet:
Drej nøglebladet 90 grader højre om. Nøglehullet er vandret i låst indstilling.
Træk nøglebladet ud.
Oplåsning sker i omvendt rækkefølge.
Vedrørende privatlåsning, se side 45.
OBS
Hvis bilen har elektrisk betjening af bagklappen (ekstraudstyr), åbnes klappen – ellers
låses den blot op, se side 52.
Hvis bilen har alarm*, slukkes alarmindikatoren
på instrumentpanelet for at vise, at ikke hele
bilen er alarmeret. Niveau- og bevægelsessensorerne samt sensorerne for åbning af bagklappen frakobles automatisk.
G021099
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
lås.
Tryk på lyspanelets knap
klappen op og åbne* den.
for at låse bag-
Dørene forbliver låst og alarmeret.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
51
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 52
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Elstyret bagklap*
OBS
G017876
02
VIGTIGT
Ved brug af elektrisk betjening skal der
tages hensyn til loftshøjden. Brug ikke elektrisk betjening af klappen, hvis der er lavt til
loftet (se afsnittet "Afbryd åbning/lukning af
bagklap".
•
Hvis systemet har arbejdet uafbrudt i
mere end 60 sekunder, lukkes det af for
at undgå overbelastning. Det kan bruges igen efter ca. 10 minutter.
•
Hvis startbatteriet har været afladet eller
koblet fra, skal klappen åbnes og lukkes
manuelt en gang for at nulstille systemet.
Sne og vind
Hvis bagklappen tynges ned af noget, når den
skal åbnes, f.eks. sne, is eller stærk vind, og det
får klappen til at falde ned, bliver den automatisk lukket.
ADVARSEL
Pas på, at der ikke er nogen, der kommer i
klemme ved åbning/lukning. Inden åbning/
lukning påbegyndes, bør man kontrollere, at
der ikke befinder sig nogen i nærheden af
bagklappen, da det kan være farligt at
komme i klemme.
Bagklappen skal altid åbnes/lukkes under
opsyn.
Manuel betjening af bagklap
Systemet frakobles, hvis det udvendige håndtag påvirkes en gang til. Derefter kan bagklappen håndteres manuelt.
Åbne bagklap
Klemmesikring
Der kan åbnes på tre måder:
Hvis der er noget, som med tilstrækkelig meget
modstand hindrer, at bagklappen åbnes/lukkes, aktiveres klemmesikringen.
•
•
Ved åbning lukkes elbetjeningen, og klappen frakobles.
•
Ved lukning går klappen tilbage i modsat
retning.
•
•
Knappen
på belysningspanelet hold knappen trykket ind, indtil klappen
begynder at åbnes.
Bagklappens udvendige håndtag.
Et langt tryk på fjernbetjeningens knap til
oplåsning af bagklap.
Lukke bagklap
Lukning foretages med lukningsknappen på
bagklappen eller manuelt.
•
52
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tryk på klappens knap
lukkes automatisk.
- klappen
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 53
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Afbryde åbning/lukning af bagklap
3. Vælg Aktiver én gang. Instrumentpanelets display viser meddelelsen Nedsat
beskyttelse - Se instrukt.bog og Blokeret låsestilling slås fra, når bilen låses.
Midlertidig deaktivering
Dette kan gøres på fire måder:
•
•
•
•
Knappen
på belysningspanelet
Knappen på fjernbetjeningen
eller
Bagklappens knap
Vælg Spørg ved exit. Hver gang motoren
slås fra, viser lydanlæggets display meddelelsen ENTER mindsker beskyttelsen,
indtil motoren startes igen. Tryk EXIT
for slut - vælg så et af punkterne:
Bagklappens udvendige håndtag - Træk i
håndtaget en gang til.
•
Ved åbning lukkes elbetjeningen, og klappen frakobles.
•
Ved lukning går klappen tilbage til fuldt
åben stilling.
G021360
Følgende sker:
Aktive menuvalg angives med et kryds.
ENTER
Blokeret låsestilling vil sige, at dørene ikke kan
åbnes indefra, hvis de er låst.
MENU
Blokeret låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og indtræder med 10 sekunders forsinkelse efter låsning af dørene.
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningen. Førerdøren kan også
låses op med det aftagelige nøgleblad.
Hvis Blokeret låsestilling skal slås fra: Tryk
på ENTER og lås bilen.
Hvis bilen er udstyret med alarm med bevægelses- og hældningssensorer*, slås disse fra
samtidigt, se side 56.
Navigering
Blokeret låsestilling*
•
02
EXIT
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra. Det
gøres på følgende måde:
1. Gå ind i menusystemet under
Bilindstillinger (for udførlig beskrivelse af
menusystemet, se side 116).
Næste gang motoren startes, nulstilles systemet, og instrumentpanelets display viser meddelelsen Fuld beskyttelse, og dermed er
Blokeret låsestilling samt bevægelses- og
hældningssensorer* tilkoblet igen.
eller
•
Hvis låsesystemet ikke skal ændres: Foretag slet intet valg og lås bilen. Eller tryk på
EXIT og lås bilen.
2. Vælg Nedsat beskyttelse.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
53
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
OBS
02
Hvis bilen er udstyret med alarm:
Husk, at bilens alarm aktiveres, når den
låses.
Hvis en af dørene åbnes indefra, går alarmen i gang.
ADVARSEL
Efterlad ikke nogen i bilen, før funktionen
blokeret låsestilling er frakoblet, for ikke at
risikere at låse nogen inde.
54
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 54
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 55
02 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Elektrisk spærring af døre og ruder
bagi*
02
G019300
G021077
Manuel spærring af bagdøre
Skruen for børnesikkerhedslåsen befinder sig i
bagdørenes bagkant og er kun tilgængelig, når
døren er åben.
Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, kan:
±
Brug nøglebladet til at dreje skruen og derved aktivere/deaktivere børnesikkerhedslåsen.
•
de bageste ruder kun åbnes med førerdørens betjeningspanel.
•
de bageste døre ikke åbnes indefra.
Døren kan ikke åbnes indefra.
1. Børnesikkerhedslåsen aktiveres/deaktiveres i nøgleposition I eller II, se side 71.
Døren kan åbnes indefra.
OBS
Der er ingen manuel spærring på biler med
elektrisk børnesikkerhedslås.
2. Tryk på knappen i førerdørens betjeningspanel.
> På informationsdisplayet vises en meddelelse.
Når låsen er aktiveret, lyser lampen i
knappen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
55
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 56
02 Lås og alarm
Alarm*
Generelt
02
•
en dør, motorhjelmen eller bagklappen
åbnes
•
når der bruges en ikke-godkendt nøgle,
eller hvis startlåsen udsættes for påvirkning
•
når der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor).
•
når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med hældningssensor*)
•
•
når batterikablet frakobles.
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
OBS
Tryk på fjernbetjeningens låseknap.
Frakobling af alarm
•
Tryk på fjernbetjeningens oplåseknap.
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
Øvrige alarmfunktioner
Automatisk genaktivering af alarm
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Bevægelsessensorerne udløser alarmen i
tilfælde af bevægelser i kabinen. Derfor kan
den udløses, hvis bilen efterlades med en
åben rude, eller hvis der anvendes en elektrisk kabinevarmer. Sådan undgås dette:
Luk ruderne, når bilen forlades, og ret luften
fra kabinevarmeren, så den ikke peger opad
i kabinen.
•
Annullering af udløst alarm
Alarmindikator
G021103
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på informationsdisplayet.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
56
Tilkobling af alarm
OBS
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
Hvis bilen er låst op med fjernbetjeningen (og
alarmen er frakoblet), men ingen af dørene eller
bagklappen åbnes inden 2 minutter, aktiveres
alarmen automatisk igen. Samtidig låses bilen
igen.
En rød lysdiode på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
Alarmsignaler
•
•
Dioden slukket – alarmen er frakoblet
•
Der lyder en sirene i 30 sekunder. Sirenen
har sit eget batteri, der fungerer uafhængigt af bilens batteri.
•
Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen (og indtil fjernbetjeningen sættes i
startlåsen og nøgleposition I nås) – alarmen har været udløst.
•
Samtlige afvisere blinker i 5 minutter, eller
indtil alarmen annulleres.
Dioden blinker én gang med to sekunders
mellemrum – alarmen er tilkoblet
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Når alarmen udløses, sker der følgende:
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 57
02 Lås og alarm
Alarm*
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, kan alarmen slås fra og bilen startes på følgende måde:
1. Åbn førerdøren med nøglebladet. Alarmen
udløses, og sirenen lyder.
2. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen. Alarmen
frakobles. Alarmindikatoren blinker hurtigt,
indtil fjernbetjeningen sættes ind.
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen,
hvis man f.eks. efterlader en hund i bilen eller
rejser med færge, kan bevægelses- og hældningssensorerne slås fra midlertidigt. Det gøres
på følgende måde:
1. Gå ind i menusystemet under
Bilindstillinger (for udførlig beskrivelse af
menusystemet, se side 116).
2. Vælg Nedsat beskyttelse.
Reduceret alarmniveau
3. Vælg Aktiver én gang. Instrumentpanelens display viser meddelelsen Nedsat
beskytt. Se instr.bog og bevægelses- og
hældningssensorerne slås fra, når bilen
låses.
G021360
eller
Aktive menuvalg angives med et kryds.
Navigering
ENTER
MENU
EXIT
•
gelses- og hældningssensorer samt Blokeret
låsestilling tilkoblet igen.
eller
•
Hvis sensorerne ikke skal slås fra: Foretag
slet intet valg og lås bilen. Eller tryk på
EXIT og lås bilen.
Afprøvning af alarmsystemet
Afprøvning af kabinens
bevægelsessensor
1. Luk alle ruder. Bliv siddende i bilen.
2. Aktivér alarmen, se side 56.
3. Vent i 15 sekunder.
4. Start alarmen ved at bevæge armene frem
og tilbage i højde med stoleryggen. Der
lyder en sirene, og samtlige afvisere blinker.
Vælg Spørg ved exit. Hver gang motoren
slås fra, viser lydanlæggets display meddelelsen ENTER mindsker beskyttelsen,
indtil motoren startes igen. EXIT
afbryder - vælg så et af punkterne:
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
Hvis bevægelses- og hældningssensorer
skal slås fra: Tryk på ENTER og lås bilen.
Afprøvning af alarmsensorer i dørene
Hvis bilen er udstyret med Blokeret låsestilling*, slås den fra samtidigt, se side 53.
Næste gang motoren startes, nulstilles systemet, og instrumentpanelets display viser meddelelsen Fuld beskyttelse. Dermed er bevæ-
02
1. Aktivér alarmen, se side 56.
2. Vent i 15 sekunder.
3. Lås førerdøren op med nøglebladet.
4. Luk førerdøren op. Der lyder en sirene, og
samtlige afvisere blinker.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
02 Lås og alarm
Alarm*
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
02
Afprøvning af alarmsensorer i
motorhjelmen
1. Sæt dig i bilen, og deaktivér alarmen (se
side 56).
2. Aktivér alarmen (se side 56). Bliv siddende
i bilen, og lås dørene med knappen på
fjernbetjeningen.
3. Vent i 15 sekunder.
4. Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Der lyder en sirene, og
samtlige afvisere blinker.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med fjernbetjeningen.
58
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 58
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 59
02 Lås og alarm
02
59
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger................................ 62
Nøglepositioner....................................................................................... 71
Sæder...................................................................................................... 72
Rat........................................................................................................... 76
Belysning................................................................................................. 77
Viskere og sprinklere............................................................................... 86
Ruder og spejle....................................................................................... 88
Elbetjent taglem*..................................................................................... 92
Start af motor.......................................................................................... 94
Start af motor – Flexifuel......................................................................... 96
Start af motor – eksternt batteri.............................................................. 98
Gearkasser.............................................................................................. 99
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*................................................. 103
Driftsbremsen........................................................................................ 104
Hill Descent Control (HDC).................................................................... 106
Parkeringsbremse................................................................................. 108
HomeLinkŸ EU*..................................................................................... 111
60
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 60
G020912
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 61
DIT FØRERMILJØ
03
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 62
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Instrumentoversigt
G021107
03
Venstrestyret bil.
62
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 63
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktion
Side
Funktion
Side
Håndtering af menu og
meddelelser, afvisere,
nær- og fjernlys, informationscenter
77,
80, 118,
148
Betjeningsknapper for
aktivt chassis (Four-C)*
152
Viskere og sprinklere
86, 87
Fartpilot
153, 154
Indstilling af rat
76
Horn, airbag
18, 76
Parkeringsbremse*
108
Kombinationsinstrument
65, 69
Motorhjelmsåbner
220
Menu-, lyd- og telefonstyring
116,
133, 184
Sædeindstilling*
72
Startlås
71
Lyskontakt, åbner til
tankdæksel- og bagklap
51, 77,
198
Start- og stopknap
94
Advarselsblinklys
79
Døråbningshåndtag
-
Betjeningspanel
50, 55,
88, 89
Menustyring, klima- og
lydanlæg
116,
123, 135
Klimaanlæg, ECC*
123
Gearvælger
99
03
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
63
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 64
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
1
2
3
4
5
6
7
8
03
9
10
10
20
11
11
19
18
17
16
15
14
13
G021108
12
Højrestyret bil.
64
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 65
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Side
Funktion
Side
Advarselsblinklys
79
Indstilling af rat
76
Startlås
71
Start- og stopknap
94
Håndtering af menu og
meddelelser, afvisere,
nær- og fjernlys, informationscenter
77,
80, 118,
148
Fartpilot
153, 154
65, 69
Betjeningsknapper for
aktivt chassis (Four-C)*
152
Kombinationsinstrument
Horn, airbag
18, 76
Gearvælger
99
Menu-, lyd- og telefonstyring
116,
133, 184
Klimaanlæg, ECC*
123
Viskere og sprinklere
86, 87
Menustyring, klima- og
lydanlæg
116,
123, 135
Lyskontakt, åbner til
tankdæksel- og bagklap
51, 77,
198
Døråbningshåndtag
-
Betjeningspanel
50, 55,
88, 89
Sædeindstilling*
72
Motorhjelmsåbner
220
Parkeringsbremse
108
Informationsdisplayer
03
G021112
Funktion
Informationsdisplayer.
På informationsdisplayerne vises information
om visse af bilens funktioner, f.eks. fartpilot,
informationscenter og meddelelser. Informationerne vises i form af tekst og symboler.
En nærmere beskrivelse findes under de funktioner, der omfattes af informationsdisplayerne.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
65
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 66
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Målere
Kontrol-, informations- og
advarselssymboler
samtlige symboler efter 5 sekunder, undtagen
symbolerne for fejl i udstødningsrensesystemet og lavt olietryk.
Kontrol- og informationssymboler
Symbol
03
Betydning
Blinklys på påhængsvogn
G018282
G021113
Udstødningsrensningssystem
Målere i kombinationsinstrumentet.
Speedometer
Brændstofmåler, se også Informationscenter, side 148, og Brændstofpåfyldning,
side 198.
Omdrejningstæller. Måleren viser motorens omdrejningstal i 1000 omdr./minut.
Kontrol- og advarselssymboler.
Kontrol- og informationssymboler
Fejl i ABS-systemet
Tågebaglys tændt
Stabilitetssystem
Kontrol- og advarselssymboler 1
Fjernlys- og blinklyssymboler
Funktionskontrol
Alle kontrol- og advarselssymboler tændes i
nøgleposition II eller ved start af motoren. Når
motoren er startet, skal samtlige symboler
slukkes, undtagen parkeringsbremsesymbolet, som først slukkes, når parkeringsbremsen
udløses.
Motorforvarmer (diesel)
Lav stand i brændstoftanken
Information - læs displayteksten
Fjernlys tændt
Hvis motoren ikke starter, eller hvis funktionskontrollen udføres i nøgleposition II, slukkes
1
66
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarslen gives vha. displaytekst. For information om kontrol af oliestand, se side 221.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 67
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Symbol
Stabilitetssystem
Fjernlys tændt
Venstre blinklys
Et blinkende symbol angiver, at stabilitetssystemet er i funktion. Hvis symbolet lyser konstant, er der opstået en fejl i systemet.
Symbolet lyser, når fjernlyset er tændt, samt
ved brug af overhalingslys.
Højre blinklys
Motorforvarmer (diesel)
Begge blinkerssymboler blinker, når der bruges advarselsblinklys.
Betydning
Blinklys på påhængsvogn
Symbolet blinker, når afviserne er i funktion og
der er tilkoblet en påhængsvogn. Hvis symbolet blinker hurtigere, er en af bilens eller
påhængsvognens pærer defekt.
Udstødningsrensningssystem
Hvis symbolet tændes, kan det skyldes fejl i
bilens udstødningsrensningssystem. Kør til et
autoriseret Volvo-værksted for at få kontrolleret bilen.
Fejl i ABS-systemet
Hvis symbolet tændes, fungerer systemet ikke.
Det normale bremsesystem fungerer fortsat,
men uden ABS.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
3. Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at
få ABS-systemet kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med at lyse.
Symbolet tændes, når motoren forvarmes.
Forvarmning foretages, når temperaturen er
under 2 °C. Når symbolet slukkes, kan bilen
startes.
Venstre/højre blinklys
Symbol
Lav stand i brændstoftanken
Betydning
Lavt olietryk A
Når symbolet tændes, er niveauet i brændstoftanken lavt. Fyld brændstof på snarest.
Parkeringsbremse trukket
Information - læs displayteksten
Informationssymbolet tændes i kombination
med tekst på informationsdisplayet, når der
forekommer en afvigelse i ét af bilens systemer. Meddelelsen slukkes ved at trykke på
READ-knappen, se side 118, eller forsvinder
automatisk efter et stykke tid (tidsrummet
varierer efter, hvilken funktion der angives).
Informationssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.
Airbags (SRS)
Påmindelse om sikkerhedssele
Generatoren lader ikke
Fejl i bremsesystemet
Advarsel
OBS
Når servicemeddelelsen vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved hjælp af
READ-knappen, eller slukker automatisk
efter nogen tid.
03
Kontrol- og advarselssymboler
A
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk
ikke. Advarslen gives vha. displaytekst, se side 220 og
222.
Tågebaglys
Symbolet lyser, når tågelyset er tændt.
``
67
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 68
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
03
Lavt olietryk
Generatoren lader ikke
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt. Stands straks motoren, og
kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter behov.
Hvis symbolet tændes, og oliestanden er normal, bør du kontakte et autoriseret Volvoværksted.
Symbolet tændes under kørsel, hvis der opstår
en fejl i det elektriske anlæg. Opsøg et autoriseret Volvo-værksted.
Parkeringsbremse trukket
Symbolet lyser konstant, når parkeringsbremsen er trukket. I tilfælde af elektrisk parkeringsbremse blinker symbolet, når bremsen aktiveres, og lyser derefter konstant.
Hvis symbolet blinker, er der opstået en fejl.
Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
OBS
Symbolet lyser også, hvis den mekaniske
parkeringsbremse kun er trukket en smule.
Airbags (SRS)
Hvis symbolet forbliver tændt eller tændes
under kørsel, er der opstået en fejl i selelåsen,
SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kør snarest
muligt til et autoriseret Volvo-værksted for at få
kontrolleret bilen.
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person på forsædet
ikke har spændt sin sikkerhedssele, eller hvis
en person på bagsædet har taget sin sele af.
68
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan bremsevæskeniveauet være for lavt. Stands bilen et sikkert
sted, og kontrollér standen i bremsevæskebeholderen (se side 223).
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
•
Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
•
Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen
kontrolleres (se side 223). Hvis niveauet
er normalt, og symbolerne stadig lyser,
kan bilen med stor forsigtighed køres til
et autoriseret Volvo-værksted for at få
bremsesystemet efterset.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal kontrolleres af et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
Advarsel
Det røde advarselssymbol tændes, når der er
angivet en fejl, som kan indvirke på sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig vises
en forklarende tekst på informationsdisplayet.
Symbolet bliver stående, indtil fejlen er udbedret, men tekstmeddelelsen kan trykkes væk
med READ-knappen, se side 119. Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med
andre symboler.
Gå frem som følger:
1. Stands på et sikkert sted. Bilen må ikke
køre videre.
2. Læs teksten på informationsdisplayet.
Foretag det fornødne iht. til teksten på dis-
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 69
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
playet. Slet meddelelsen med READknappen.
Triptællere
Ur
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis en af dørene, motorhjelmen 2 eller bagklappen ikke er fuldstændig lukket, tændes
informations- eller advarselssymbolet sammen
med en forklarende meddelelse på kombinationsinstrumentet. Stands snarest muligt bilen
på et sikkert sted, og luk den dør/klap, der er
åben.
Hvis bilen kører med en højere hastighed end ca. 7 km/t, tændes advarselssymbolet.
Triptællere og knap.
Display for triptællere
Knap for skift mellem triptællerne T1 og
T2 og nulstilling af triptællerne.
Tællerne benyttes til måling af korte strækninger.
Et kort tryk på knappen skifter mellem triptællerne T1 og T2. Med et langt tryk (over 2 sekunder) nulstilles den aktiverede triptæller. Strækningens længde vises på displayet.
2
G021125
G021123
Hvis bilen kører med en lavere hastighed end ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet.
03
Ur og indstillingsknap.
Knap til indstilling af ur.
Informationsdisplay til visning af klokkeslæt.
Drej knappen højre/venstre om for at indstille
klokkeslættet. Det indstillede klokkeslæt vises
på informationsdisplayet.
Uret kan midlertidigt erstattes af et symbol i
forbindelse med en meddelelse (se side 119).
Kun biler med alarm*.
``
69
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 70
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Knap for triptællere og ur
G016141
03
Knappens placering.
70
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 71
03 Dit førermiljø
Nøglepositioner
Funktioner
VIGTIGT
Fremmedlegemer i startlåsen kan sætte
funktionen på spil eller ødelægge startlåsen.
Skub ikke fjernbetjeningen baglæns ind!
Hold i enden med det aftagelige nøgleblad
(se side 44).
eller hold knappen inde, indtil motoren standser.
Gå tilbage til nøgleposition 0
Tryk på START/STOP ENGINE for at gå tilbage fra I eller II til nøgleposition 0.
03
OBS
Nøgleposition 0
Under bugsering bør fjernbetjeningen sidde
i startlåsen, for at lyset kan være tændt.
G021126
Tryk fjernbetjeningen ind i startlåsen.
Startlås med fjernbetjening, start/stop-knap.
Isætning og udtagning af fjernbetjening
Sæt fjernbetjeningen i startlåsen. Med et let
tryk på fjernbetjeningen trækkes den ind i den
rette stilling.
Fjernbetjeningen tages ud af startlåsen med et
let tryk. Den skydes ud, og kan nu fjernes.
Automatgear* skal stå i position P.
For information om lydanlæggets funktion, når
fjernbetjeningen er taget ud, se side 133.
Nøgleposition I
Tryk fjernbetjeningen ind i startlåsen, og tryk på
START/STOP ENGINE.
OBS
Position
0
Kilometertæller, ur og temperaturmåler tændes. Ratlåsen er frakoblet. Audio-anlægget kan bruges.
I
Soltag, rudehejs, telefon, kabineblæser, ECC og forrudeviskere
kan bruges.
II
Forlygterne tændes. Advarselsog kontrollamperne lyser i
5 sekunder. Alt udstyr fungerer,
bortset fra elopvarmede stole
samt elopvarmet bagrude, som
først fungerer, når motoren er i
gang.
For at nå nøgleposition II uden at starte
motoren - tryk ikke bremse-/koblingspedalen ned.
Nøgleposition II
Tryk fjernbetjeningen ind i startlåsen, og tryk på
START/STOP ENGINE i ca. 2 sekunder.
Start af motor
Start motoren (se side 94).
Standsning af motoren
Tryk på START/STOP ENGINE.
Hvis bilen bevæger sig eller har automatgear,
og gearvælgeren ikke står i P: Tryk to gange,
Funktion
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
71
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 72
03 Dit førermiljø
Sæder
Forsæder
Skyd stolen frem, så nakkestøtten "fastlåses"
under handskerummet.
ADVARSEL
Førersædets indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel. Kontrollér at sædet er i låst stilling.
Elbetjent sæde*
Nedfældning af forsæderyglæn*
G021133
G021127
03
Justering af lændestøtten, drej hjulet 1.
Hæv/sænk* sædehyndens forkant, pump
op/ned.
Foretag ændring af ryglænets hældning,
drej på hjulet.
G021129
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
Passagersædets ryglæn kan foldes ned i fremadgående retning for at give plads til lange
genstande.
Hæv/sænk sædet, pump op/ned.
Skub stolen så langt bagud/nedad som
muligt.
Betjeningspanel til elbetjent sæde*.
Indstil ryglænet i oprejst stilling.
Løft spærrerne bag på ryglænet, og slå det
frem.
1
72
Gælder også elbetjent sæde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Sædehyndens forkant op/ned
Sædet fremad/bagud og op/ned
Ryglænets hældning
De elektrisk styrede forsæder har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et
sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker,
skal du gå til nøgleposition I eller 0 og vente et
kort stykke tid, inden sædet flyttes igen.
Der kan kun foretages en bevægelse (frem/tilbage/op/ned) ad gangen.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 73
03 Dit førermiljø
Sæder
Forberedelser
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at
døren er låst op med fjernbetjeningen uden
nøgle i startlåsen. Indstilling af sædet foretages
normalt i nøgleposition I, og kan altid foretages, når motoren er i gang.
Stol med hukommelsesfunktion*
2. Hold knappen til lagring af indstilling inde,
samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind.
OBS
Stolen og sidespejlene bevæger sig ikke,
hvis de allerede står i den rette stilling.
Bruge gemt indstilling
Hold en af hukommelsesknapperne inde, indtil
stolen og sidespejlene standser. Hvis knappen
slippes, standser stolen sin bevægelse.
Det er også muligt at bruge nøglehukommelsen ved at trykke på oplåsningsknappen på
fjernbetjeningen, når førerdøren er åben.
Fjernbetjeningens nøglehukommelse*
Nøglehukommelsen kan aktiveres/deaktiveres
under Bilnøglehukommelse Sæde- og
spejlpositioner. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 116.
Førersædets og sidespejlenes indstillinger lagres i nøglehukommelsen, når bilen låses med
fjernbetjeningen.
03
OBS
G021134
Nøglehukommelsen i de to fjernbetjeninger
og stolens hukommelse er helt uafhængige
af hinanden.
Nødstop
Gemme indstilling
Hukommelsesknap
G014387
Hukommelsesknap
Hukommelsesknap
Knap til lagring af indstilling
1. Indstil stolen og sidespejlene.
Når bilen låses op med den samme fjernbetjening, og førerdøren åbnes, indtager sidespejlene og førerstolen automatisk de indstillinger,
der er lagret i nøglehukommelsen.
Hvis sædet utilsigtet kommer i bevægelse, skal
der trykkes på én af knapperne, hvorved sædet
standser.
En ny start for at give stolen den indstilling, der
er lagret i nøglehukommelsen, opnås ved at
trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap.
Så skal førerdøren være åben.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
73
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 74
03 Dit førermiljø
Sæder
ADVARSEL
03
Klemmerisiko! Børn må ikke lege med betjeningsknapperne. Kontrollér, at der ikke
befinder sig nogen genstande foran, bag
ved eller under stolen, mens den indstilles.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
For at få nakkestøtten ned igen skal knappen
(midt mellem ryglænet og nakkestøtten - se
illustrationen) trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trykkes ned.
Manuel nedslåning af de yderste
nakkestøtter på bagsædet
OBS
Forsæderne skal muligvis skydes frem eller
ryglænene indstilles højere, for at de bageste ryglæn skal kunne vippes helt frem.
•
•
Elopvarmede/ventilerede sæder*
Venstre ryglæn kan bevæges separat.
Det midterste ryglæn kan bevæges separat.
Elopvarmede/ventilerede sæder, se side 124.
•
Højre ryglæn kan bevæges sammen med
midterryglænet.
Bagsæder
•
Alle ryglænene kan bevæges sammen.
Træk i låsehåndtaget nærmest nakkestøtten
for at slå nakkestøtten fremad.
G017624
Nakkestøtten føres bagud manuelt, indtil der
lyder et klik.
Indstil nakkestøttens højde efter passagerens
højde. Nakkestøttens øverste kant indstilles til
midten af baghovedet. Skyd den opad efter
behov.
74
Nedslåning af bagsæderyglæn
Bagsædets tredelte ryglæn kan vippes på forskellige måder for at lette transporten af lange
genstande.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G017747
G018760
Nakkestøtte på bagsædets midterplads
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 75
03 Dit førermiljø
Sæder
ADVARSEL
G017903
Kontrollér, at bagsædets ryglæn og nakkestøtter er forsvarligt fastlåst, efter at de er
vippet tilbage.
03
Hvis midterryglænet skal slås ned, skal
dets nakkestøtte frigøres og justeres
nedad (se side 74). De udvendige nakkestøtter slås automatisk ned, når de udvendige ryglæn slås ned.
Træk ryglænets spærrehåndtag
op, og
vip samtidig ryglænet frem. En rød indikator ved spærrehåndtaget
viser, at
ryglænet ikke længere er låst.
Opslåning foregår på den modsatte måde.
OBS
Når ryglænet er slået tilbage, skal den røde
markering ikke længere kunne ses. Hvis den
stadig kan ses, er ryglænet ikke låst.
75
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 76
03 Dit førermiljø
Rat
Indstilling
Horn
ADVARSEL
Rattet skal indstilles og fastlåses, inden man
kører.
Til hastighedsafhængig servostyring* kan styrekraftniveauet justeres, se side 152.
03
G021138
G021140
Tastaturer*
Indstilling af rat.
Horn.
Arm - frigøring af rattet
Tryk midt på rattet for at signalere.
Mulige ratindstillinger
1. Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
2. Indstil rattet i den stilling, der passer dig
bedst.
3. Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt på
rattet, samtidig med at armen føres tilbage.
76
G021139
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen.
Knapper på rattet.
Fartpilot, se side 153
Adaptiv fartpilot, se side 154
Lyd- og telefonstyring, se side 133
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 77
03 Dit førermiljø
Belysning
Lyspanel
Instrumentbelysningens styrke reguleres med
fingerhjulet.
Nær-/fjernlys
Indstilling af forlygternes lyshøjde
Oversigt over lyspanel.
Fingerhjul til justering af display- og instrumentbelysning
Tågebaglygter
Tågeforlygter*
Lyspanel
Fingerhjul tillyshøjderegulering
Instrumentbelysning
Forskellige display- og instrumentlamper tændes, afhængigt af nøglepositionen, se side 71.
Displaybelysningen dæmpes automatisk i
mørke - følsomheden indstilles med fingerhjulet.
03
1. Lad motoren være i gang eller hav fjernbetjeningen i position I.
2. Rul fingerhjulet op eller ned for at hæve/
sænke lyshøjden.
Biler med Bi-XenonŸ- og aktive Bi-XenonŸ-lygterr* har automatisk lyshøjderegulering og har
derfor ikke noget fingerhjul.
G021142
G021141
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden. Hvis bilen er tungtlastet, bør lyshøjden
sænkes.
Lysknap og kontaktarm.
Indstilling for overhalingslys
Indstilling for fjernlys
Position
Betydning
Automatisk*/slukket nærlys.
Kun overhalingslys.
Positions-/parkeringslys
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingslys fungerer i denne
indstilling.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
77
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 78
03 Dit førermiljø
Belysning
OBS
Aktive Bi-XenonŸ-lygter*
Positions-/parkeringslys
Ÿ
Fjernlyset kan kun aktiveres i indstillingen
.
Overhalingslys
03
Før kontaktarmen let ind mod rattet til positionen for overhalingslys. Fjernlyset lyser, indtil
armen slippes.
I indstillingen
aktiveres nærlyset altid
automatisk, når motoren er i gang, når eller
fjernbetjeningen er i position II.
Fjernlys
Fjernlyset kan kun aktiveres, når lyskontakten
er i position
. Aktiver/deaktiver fjernlyset
ved at føre kontaktarmen ind mod rattet til
endestillingen og slippe den.
Når fjernlyset er tændt, lyser symbolet
på kombinationsinstrumentet.
78
Lyskegle med funktionen slået fra (venstre), henholdsvis slået til (højre).
Hvis bilen har aktive forlygter (Active BiXenonŸ Lights, ABL), følger lyset fra lygterne
rattets bevægelser for at give maksimal belysning i sving og vejkryds og dermed øget sikkerhed.
Funktionen aktiveres automatisk, når bilen
startes. Knappen
på midterkonsollen
lyser, når funktionen er aktiveret, i tilfælde af fejl
blinker den. Funktionen er kun aktiv i skumring
eller mørke, og kun når bilen er i bevægelse.
Funktionen kan deaktiveres/aktiveres med
knappen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G021144
Når motoren startes, aktiveres nærlyset automatisk*, hvis lyskontakten står i stilling
.
Om nødvendigt kan nærlysautomatikken for
denne stilling deaktiveres af et autoriseret
Volvo-værksted.
G021143
Nærlys
Lysknap indstillet til positions-/parkeringslys.
Drej lyskontakten til midterpositionen (samtidig
tændes nummerpladebelysningen).
Det bageste positionslys tændes også, når
bagklappen åbnes, for at henlede bagvedkørendes opmærksomhed.
Bremselygte
Bremselygterne tændes automatisk ved
bremsning.
Nødbremselys og automatiske
advarselsblinklys (EBL)
EBL (Emergency Brake Lights) aktiveres ved
hård opbremsning, eller hvis ABS-bremserne
aktiveres. Funktionen bevirker, at bremselyset
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 79
03 Dit førermiljø
Belysning
blinker for straks at gøre bagvedkørende særlig
opmærksomme.
Systemet aktiveres, hvis ABS har været i brug
i mere end 0,5 sekund, eller ved en kraftig
opbremsning, dog kun når opbremsningen
sker fra en hastighed over 50 km/t. Når bilens
hastighed er under 30 km/t, fungerer bremselygterne igen normalt, og advarselsblinklys
tændes automatisk. Advarselsblinklysene er i
funktion, indtil der accelereres igen, men kan
slukkes med advarselsblinklysknappen.
Tryk på tænd/sluk-knappen. Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i knappen.
OBS
Tågebaglygten slukkes automatisk, når motoren standser.
OBS
Bestemmelser for brug af tågeforlygter
varierer fra land til land.
Bestemmelserne for brug af tågebaglys
varierer fra land til land.
Tågebaglys
03
Advarselsblinklys
G021145
Knap for tågeforlygter.
Tågeforlygterne kan tændes sammen med
fjern-/ nærlyset eller positions-/parkeringslyset.
G021147
G021146
Tågeforlygter*
Knap for tågebaglys.
Knap for advarselsblinklys
Tågebaglyset består af én lygte og kan kun
tændes i kombination med fjern-/nærlyset eller
tågeforlygterne.
Advarselsblinklysene aktiveres ved at trykke
knappen ind. Begge blinklyssymboler på kombinationsinstrumentet blinker, når advarselsblinklysene er i brug.
Tryk på tænd/sluk-knappen. Tågebaglysets
kontrolsymbol
i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen lyser, når tågebaglyset er tændt.
Advarselsblinklysene tændes automatisk, når
der bremses så kraftigt, at nødbremselysene
(EBL) aktiveres, og hastigheden ligger under
30 km/t. De forbliver tændt, når man er stand``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
79
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 80
03 Dit førermiljø
Belysning
set, og slukkes automatisk, når man begynder
at køre igen, eller hvis der trykkes på knappen.
Belysning i kabine
Loftsbelysning bagi
Afvisere/blinklys
G021148
G021149
G021150
03
Loftsbelysning bagi.
Læselampe i venstre side
Lamperne tændes/slukkes med et tryk på den
relevante knap.
Afvisere/blinklys.
Læselampe i højre side
Indstigningslys
Kort blinksekvens
Kabinebelysning
Indstigningslyset (og kabinebelysningen) henholdsvis tændes og slukkes, når en sidedør
åbnes eller lukkes.
Før kontaktarmen opad eller nedad til første position, og slip den. Afviserne blinker
tre gange.
Kontinuerlig blinksekvens
Før kontaktarmen opad eller nedad til yderstillingen.
Armen bliver stående i denne stilling og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
Blinklyssymboler
For blinklyssymboler, se side 66.
80
Knapper i loftskonsollen til læselamperne foran og
kabinebelysning.
Al belysning i kabinen kan tændes og slukkes
manuelt inden 30 sekunder efter at:
•
motoren er slået fra, og fjernbetjeningen er
i position 0
•
Bilen er låst op, men motoren ikke er startet.
Loftsbelysning foran
Læselamperne foran tændes og slukkes med
et tryk på den tilsvarende knap i loftskonsollen.
Handskerumslys
Handskerumslyset henholdsvis tændes og
slukkes, når klappen åbnes eller lukkes.
Makeup-spejl
Makeup-spejlets lys (se side 183) tændes/
slukkes, når låget henholdsvis åbnes eller lukkes.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 81
03 Dit førermiljø
Belysning
Bagagerumslys
Lyset i bagagerummet tændes/slukkes, når
bagklappen åbnes/lukkes.
Belysningsautomatik
Kabinelysknappen har følgende tre indstillinger
for lyset i kabinen:
•
Slukket - højre side trykket ind, belysningsautomatikken er deaktiveret.
•
Neutral position - belysningsautomatikken er aktiveret.
•
Tændt - venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
Hvis et lys tændes manuelt, og bilen låses,
slukkes lyset automatisk efter to minutter.
Varigh. for lys v. ank.
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst.
1. Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen.
2. Før venstre kontaktarm ind mod rattet til
endestillingen, og slip den. Funktionen
aktiveres på samme måde som overhalingslyset (se side 77).
Neutral stilling
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
Når knappen er i neutral stilling, tændes/slukkes kabinelyset automatisk som nedenfor
beskrevet.
Når funktionen er aktiveret, tændes nærlyset,
parkeringslyset, blinklygterne, lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftslyset i kabinen
samt indstigningslyset.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i 30 sekunder:
•
bilen låses op med fjernbetjening eller nøgleblad, se side 41 eller 44
•
motoren er slået fra, og fjernbetjeningen er
i position 0.
Varighed for ankomstlys
Tryghedsbelysningen tændes med fjernbetjeningen (se side 41) og benyttes for at tænde
bilens lys på afstand.
Når funktionen er aktiveret med fjernbetjeningen, tændes parkeringslyset, blinklygterne,
lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftslyset i kabinen samt indstigningslyset.
03
Tidsrummet, som tryghedsbelysningen skal
være tændt, kan indstilles i Bilindstillinger
Lysindstillinger Varighed for ankomstlys.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 116.
Tilpasning af lyskegle
Tidsrummet, som orienteringslyset skal være
tændt, kan indstilles i Bilindstillinger
Lysindstillinger Varigh. for lys v. ank..
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 116.
•
•
G021151
Kabinebelysningen slukkes, når:
motoren startes.
bilen låses.
Kabinebelysningen tændes og forbliver tændt
i to minutter, hvis en af dørene er åben.
Lyskegle for venstrekørsel.
``
81
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 82
03 Dit førermiljø
Belysning
Bi-XenonŸ- og Aktive Bi-XenonŸ-lygter*
Ÿ
Ÿ
Eksempel 1
Hvis en bil, der er leveret i Danmark, skal køre
i England, skal lygterne omstilles til tilpasset
indstilling, se den foregående illustration.
Eksempel 2
En bil, som er leveret i England, er beregnet til
venstrekørsel og køres dér med forlygterne i
normal indstilling, se foregående illustration.
03
G019442
G021152
Halogenlygter
Lyskegle for højrekørsel.
For ikke at blænde modkørende trafik skal forlygternes lyskegle omstilles til højre- eller venstrekørsel. Den rette lyskegle giver også et
mere effektivt lys ud i vejkanten.
Tilpasning af lyskegle.
Normal stilling - lyskeglen er rigtig for det
land, hvor bilen leveres.
Tilpasset stilling - beregnet til modsat lyskegle.
ADVARSEL
Forlygten kræver særlig forsigtighed, da
Xenon-lygten får strøm fra et højspændingsaggregat.
Landet hvor bilen er leveret, er afgørende for,
om normal stilling er beregnet til højre- eller
venstrekørsel.
Halogenlygters lyskegle ændres ved afdækning af lygteglasset. Lyskeglen forringes lidt.
Afdækning af lygter
1. Brug skabelonerne A og B til en venstrestyret bil, henholdsvis C og D til en højrestyretbil, i forholdet 1:2. se side 85. Brug
f.eks. en kopieringsmaskine med forstørrelsesfunktion:
•
•
•
•
A = LHD Right (venstrestyret, højre glas)
B = LHD Left (venstrestyret, venstre
glas)
C = RHD Right (højrestyret, højre glas)
D = RHD Left (højrestyret, venstre glas)
2. Overfør skabelonen til et selvklæbende,
vandbestandigt materiale og klip den ud.
Afmærk også de røde prikker.
3. Placér de selvklæbende skabeloner, så de
røde prikker stemmer overens med prik-
82
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 83
03 Dit førermiljø
Belysning
kerne på lygteglassene, der udgør referencepunkter (se følgende illustrationer).
03
``
83
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 84
03 Dit førermiljø
Belysning
Afdækning af halogenlygter
G033025
03
Øvre række: afdækning venstrestyret bil, skabeloner A og B. Nedre række: maskering højrestyret bil, skabeloner C og D.
84
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 85
03 Dit førermiljø
Belysning
Skabeloner til halogenlygter
G021155
03
85
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 86
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
Forrudeviskere
Kontinuerlig viskning
Viskerne arbejder med normal
hastighed
Viskerne arbejder med høj hastighed
03
G018663
VIGTIGT
Forrudeviskere og -sprinklere.
Regnsensor tænd/sluk
Fingerhjul til indstilling af følsomhed/frekvens
Forrudeviskere fra
Før armen til 0 for at slå forrudeviskerne fra.
Enkelt viskerslag
Før armen opad, og slip den for at
foretage et viskerslag.
Intervalviskning
Antallet af slag pr. tidsenhed indstilles med fingerhjulet, når der er valgt
intervalviskning.
86
Inden aktivering af viskere om vinteren skal
det sikres, at viskerbladene ikke er frosset
fast, og at eventuel sne eller is på forruden
(og bagruden) er skrabet af.
VIGTIGT
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når viskerne arbejder.
eller II, samtidig med at viskerbetjeningsarmen
skal være i position 0 eller enkeltslagsposition.
Regnsensoren aktiveres ved at trykke på knap. Viskerne foretager nu ét slag.
pen
Hvis armen føres opad, giver viskerne et ekstra
slag.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed og
nedad for mindre følsomhed. (Der foretages et
ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad).
Deaktivering
Regnsensoren slås fra ved at trykke på knapeller føre armen nedad til et andet
pen
viskerprogram.
Regnsensoren slukkes automatisk, når nøglen
tages ud af startlåsen eller fem minutter efter,
at tændingen er slået fra.
Regnsensor*
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres
med fingerhjulet.
Når regnsensoren er aktiveret, tændes en
vises på
lampe, og regnsensorsymbolet
højre display på kombinationsinstrumentet.
Aktivering og indstilling af følsomhed
Når regnsensoren skal aktiveres, skal bilen
være i gang eller fjernbetjeningen i position I
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
VIGTIGT
I en vaskeautomat kan forrudeviskerne
starte og blive skadiget. Slå regnsensoren
fra, mens bilen er i gang, eller fjernbetjeningen er i position I eller II. Symbolet på kombinationsinstrumentet og lampen i knappen
slukkes.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 87
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
Sprinkling af lygter og ruder
Højtrykssprinkling af forlygter*
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne automatisk ved
hver 5. sprinkling af forruden.
intervalviskning 1. Funktionen ophører, når der
skiftes ud af bakgear.
Hvis bagrudeviskeren allerede arbejder kontinuerligt, sker der ingen ændring.
OBS
Bagrudevisker- og sprinkler
03
G019401
Hvis bilen har regnsensor, aktiveres bagrudeviskeren ved bakning, hvis sensoren er
aktiveret, og det regner.
Sprinklerfunktion.
Sprinkling af forrude
Efter at armen er sluppet, foretager forrudeviskerne nogle ekstra slag. Lygterne sprinkles
skiftevis for at forhindre reduktion af lysstyrken.
OBS
Lygterne sprinkles én ad gangen.
Opvarmede sprinklerdyser*
Sprinklerdyserne opvarmes automatisk i kulde
for at forhindre, at sprinklervæsken fryser fast.
1
G017632
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet.
Bagrudevisker – intervalviskning
Bagrudevisker – kontinuerlig viskning
Ved at føre armen fremad (se pilen på illustrationen ovenfor) startes sprinkling og viskning af
bagruden.
Viskere – bakning
Hvis der vælges bakgear, mens forrudeviskerne er aktiveret, vil bagrudeviskeren starte
Denne funktion (intervalviskning ved bakning) kan slås fra. Opsøg et autoriseret Volvo-værksted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
87
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 88
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Generelt
Rudehejs
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen, må man altid huske
at afbryde strømmen til rudehejsene ved at
tage fjernbetjeningen ud, når føreren forlader bilen.
G021849
Lamineret glas
03
Glasset er forstærket, hvilket giver
bedre indbrudsbeskyttelse og forbedrer kabinens lydisolering. Forruden og de øvrige ruder* har lamineret
Betjening
glas.
Vand- og smudsafvisende yderlag*
G018516
Ruderne er behandlet med en belægning, der forbedrer udsynet ved
svære vejrforhold. Vedr. vedligeholdelse, se
side 260.
Betjeningspanel på førerdøren.
Der må ikke bruges en isskraber til at fjerne
is fra ruderne. Brug elopvarmningen til at
fjerne is fra spejlene. En isskraber kan ridse
spejlglasset!
Elektrisk låsning af døre* og ruder bagi, se
side 55.
Betjening af bageste sideruder
G018517
VIGTIGT
Betjening af forreste sideruder
Betjening af rudehejs.
ADVARSEL
Hold øje med, at ingen bagsædepassagerer
kommer i klemme, når ruderne lukkes fra
førerdøren.
ADVARSEL
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, når ruderne lukkes,
også ved brug af fjernbetjeningen.
88
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Betjening uden automatik
Betjening med automatik
Alle rudehejs kan betjenes ved brug af betjeningspanelet på førerdøren. Med betjeningspanelerne i de andre døre kan kun den
pågældende dørs rudehejs betjenes. Rudehejsene kan kun styres med ét betjeningspanel ad
gangen.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 89
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Lukning af ruderne afbrydes, og ruden åbnes,
hvis der er noget, der hindrer dens bevægelse.
Det er muligt at forcere klemmesikringen, når
lukning er afbrudt, f.eks. ved isdannelse, ved at
holde knappen trukket op, indtil ruden er lukket. Klemmesikringen aktiveres igen efter et
kort stykke tid.
OBS
En måde at mindske vindstøjen på, når de
bageste sideruder er åbne, er at åbne også
de forreste sideruder lidt.
Betjening uden automatik
Før en af knapperne let opad/nedad. Rudehejsene hæves/sænkes, så længe knappen holdes i stillingen.
Betjening med automatik
Før en af knapperne opad/nedad til endestillingen, og slip den derefter. Ruden bevæger sig
automatisk til sin endestilling.
Fjernbetjening og centrallåsknapper
Sidespejle
Samtlige sideruder kan åbnes/lukkes automatisk ved hjælp af fjernbetjeningen eller centrallåsknapperne:
±
Hold låseknappen trykket ind, indtil
ruderne begynder at åbnes/lukkes. Hvis
åbning/lukning skal standses, skal der
trykkes på låseknappen igen.
03
Genindstilling
Hvis batteriet har været frakoblet, skal funktionen for automatisk åbning genindstilles for at
fungere rigtigt.
1. Træk den forreste del af knappen op for at
hæve ruden til øverste stilling, og hold den
dér i 1 sekund.
2. Slip kort knappen.
3. Træk knappens forreste del op igen i 1
sekund.
ADVARSEL
For at klemmesikringen skal fungere, skal
der foretages genindstilling.
G018518
For at rudehejsene skal kunne bruges, skal
fjernbetjeningen være i position I eller II. Efter
at bilen har været i gang, kan rudehejsene
betjenes i nogle minutter, selvom fjernbetjeningen er taget ud, dog ikke efter at dørene er
åbnet.
Betjening af sidespejle.
Indstilling
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen i knappen lyser.
2. Justér indstillingen med knappen i midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen skal
nu slukkes.
ADVARSEL
Spejlene er af vidvinkeltypen for at give godt
overblik. Genstande kan forekomme at
være længere væk, end de er i virkeligheden.
``
89
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 90
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk*
Automatisk inddrejning ved låsning
Ved parkering eller kørsel hvor pladsen er
trang, kan spejlene drejes ind.
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, drejes sidespejlene automatisk ind
henholdsvis ud.
03
2. Slip dem efter ca. 1 sekund. Spejlene
standser automatisk, når de er drejet helt
ind.
Spejlene drejes ud igen ved at trykke på L og
R samtidigt. Spejlene standser automatisk, når
de er drejet helt ud.
Lagring af indstilling*
Sidespejlenes indstillinger gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernbetjening.
Når bilen låses op med den samme fjernbetjening, sættes sidespejlene og førerstolen i de
lagrede positioner, når førerdøren åbnes.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilnøglehukommelse Sæde- og
spejlpositioner. Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se side 116.
Neddrejning af sidespejle ved parkering
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger Fold spejle ved låsning.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 116.
Nulstilling til neutral stilling
Et spejl der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal stilles elektrisk tilbage til
neutral stilling for at den elektriske ind- og
udfoldning skal kunne fungere korrekt.
1. Drej spejlene ind ved brug af L og R.
2. Drej dem ud igen ved brug af L og R.
Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.
Varighed for ankomstlys og Varighed for
gå-hjem-lys
Lampen på sidespejlene tændes, når der vælges tryghedsbelysning eller orienteringslys (se
side 81).
Sidespejlene kan drejes nedad, f.eks. for at
give føreren mulighed for at se vejkanten ved
parkering.
±
Vælg bakgear, og tryk på L eller R.
Når bakgearet forlades, stilles spejlene automatisk tilbage efter ca. 10 sekunder, eller tidligere ved at trykke på L henholdsvis R.
90
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G021341
1. Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Brug elopvarmningen til at fjerne is og dug fra
bagruden og sidespejlene.
Med et tryk på knappen startes opvarmningen
af bagruden og sidespejlene samtidigt. Når
funktionen er aktiveret, lyser lampen i knappen.
Opvarmningen slås automatisk fra, idet tidsrummet afhænger af udetemperaturen.
Bagruden afdugges/afises automatisk, hvis
biles startes ved en udetemperatur på under
+7 °C.
Automatisk bagrudevarmning kan vælges
under Klimaindstillinger Auto.
bagrudevarmer. Vælg mellem Til eller Fra.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 116.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 91
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Indvendigt bakspejl
G021342
03
Nedblændingskontakt
Manuel nedblænding
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren.
Blænd ned med nedblændingskontakten, når
bagfrakommende lys forstyrrer.
1. Blænd ned ved at føre kontakten ind mod
kabinen.
2. Man kommer tilbage til normal indstilling
ved at føre regulatoren mod forruden.
Automatisk nedblænding*
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk ned. Betjeningsorganet
findes ikke på spejle med automatisk nedblænding.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
91
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 92
03 Dit førermiljø
Elbetjent taglem*
Generelt
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes lodret i bagkanten eller
vandret. Nøgleposition I eller II er nødvendig
for at soltaget skal kunne åbnes.
Lodret åbning
Lukning
Manuel lukning foretages ved at trykke betjeningsknappen fremad til trykpunktet for
manuel lukning. Soltaget bevæger sig mod
maksimalt lukket stilling, så længe knappen
holdes inde.
Vandret åbning
G028900
03
Manuel åbning foretages ved at trække betjeningsknappen bagud til trykpunktet for manuel
åbning. Soltaget bevæger sig mod maksimalt
åben stilling, så længe knappen holdes inde.
ADVARSEL
G017823
Vær opmærksom på klemmerisikoen ved
lukning af soltaget. Soltagets klemmesikring fungerer kun ved automatisk lukning,
ikke ved manuel lukning.
Vandret åbning, bagud/fremad.
Åbning, automatisk
Åbning, manuel
Soltaget lukkes automatisk ved at trykke betjeningsknappen til stillingen for automatisk lukning og slippe den.
Strømmen til soltaget afbrydes ved at tage
fjernbetjeningen ud af startlåsen.
Lukning, manuel
Lukning, automatisk
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Åbning
Soltaget åbnes maksimalt ved at trække knappen bagud til stillingen for automatisk åbning
og slippe den.
92
Husk altid at afbryde strømmen til soltaget
ved at tage fjernbetjeningen ud, når føreren
forlader bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lodret åbning, bagkanten opad.
Åbning: tryk knappens bagkant opad.
Luk ved at trække knappens bagkant
nedad.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 93
03 Dit førermiljø
Elbetjent taglem*
lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde
skærmen frem.
Lukning med fjernbetjening eller
centrallåsknap
Klemmesikring
03
G021345
Soltaget har en klemmesikring, der udløses
ved automatisk lukning, hvis soltaget blokeres
af en genstand. I tilfælde af blokering standser
soltaget og åbnes derefter automatisk til den
seneste åbnede stilling.
Med et langt tryk på låseknappen lukkes soltaget og alle ruderne, se side 41 og 50. Dørene
og bagklappen låses. Hvis åbningen skal
afbrydes, skal der trykkes på låseknappen
igen.
ADVARSEL
Hvis soltaget lukkes med fjernbetjeningen,
må man sørge for, at ingen kommer i
klemme.
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
93
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 94
03 Dit førermiljø
Start af motor
Benzin- og dieselmotorer
3. Tryk på START/STOP ENGINE, og slip
den derefter.
OBS
Hvis bilen har dieselmotor 2.0D, kan der
forekomme en vis forsinkelse, inden motorstarten begynder – i mellemtiden vises
Motor forvarmning på displayet.
G021126
03
Startlås med fjernbetjening, start- og stopknap
(nærmere enkeltheder på side 71).
Startmotoren arbejder, indtil motoren starter,
men højst i 10 sekunder (for diesel op til
60 sekunder).
Hvis motoren ikke starter efter 10 sekunder,
gør da et nyt forsøg ved at holde START/STOP
ENGINE-knappen inde, indtil motoren starter.
VIGTIGT
Skub ikke fjern betjeningen baglæns ind!
Hold i enden med det aftagelige nøgleblad
(se side 44).
ADVARSEL
Tag altid fjernbetjeningen ud af startlåsen,
når bilen forlades, især hvis der er børn i
bilen.
1. Hvis bilen har fjernbetjening, skal denne
sættes i startlåsen. Tryk let på nøglen, indtil
den trækkes ind.
2. Hold koblingspedalen helt nede 1. Hvis
bilen har automatgear, skal der trædes på
bremsepedalen.
1
94
Hvis bilen er i bevægelse, er det tilstrækkeligt at trykke på START/STOP ENGINE-knappen for at starte bilen.
ADVARSEL
Fjernbetjeningen må aldrig tages ud af
startlåsen under kørsel eller bugsering af
bilen. Man risikerer, at ratlåsen aktiveres,
hvilket bevirker, at bilen ikke kan styres.
Tag aldrig en fjernbetjening med Keyless
drive*-funktion ud af bilen under kørsel eller
bugsering.
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette har til formål så hurtigt
som muligt at få udstødningsrensesystemet
op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforurening og skåner miljøet.
Keyless drive
Følg pkt. 2–3 for start af benzin- og dieselmotorer.
OBS
En forudsætning for, at bilen kan starte, er
at en af dens fjernbetjeninger med Keyless
drive *-funktion befinder sig i kabinen eller
bagagerummet.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 95
03 Dit førermiljø
Start af motor
Ratlås
Ratlåsen frakobles, når fjernbetjeningen trykkes ind i startlåsen 2, og tilkobles, når fjernbetjeningen tages ud af startlåsen.
Ratlåsen bør tilkobles, når bilen forlades, hvilket mindsker risikoen for tyveri af bilen.
2
03
På biler med Keyless drive* deaktiveres ratlåsen, når startknappen trykkes ind første gang. Ratlåsen aktiveres, når motoren standses, og førerdøren åbnes.
95
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 96
03 Dit førermiljø
Start af motor – Flexifuel
Generelt om start med Flexifuel
Motorvarmer*
ADVARSEL
Motoren startes på samme måde som i en benzindrevet bil.
Motorvarmeren drives med højspænding.
Fejlsøgning på eller reparation af en elektrisk motorvarmer og dens elektriske tilslutninger må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Ved startvanskeligheder
03
Hvis motoren ikke starter ved første forsøg:
•
Gør yderligere nogle startforsøg med
START/STOP ENGINE-knappen.
OBS
Den, der vil have reservebrændstof med sig,
skal huske på:
Hvis motoren stadig ikke starter
Er udetemperaturen lavere end +5 °C:
2. Gør yderligere nogle startforsøg med
START/STOP ENGINE-knappen.
VIGTIGT
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted, hvis
motoren ikke starter efter gentagne startforsøg.
G019754
1. Slut den elektriske motorvarmer til i mindst
1 time.
Eltilslutning for motorvarmer.
Når temperaturen forventes at blive lavere end
-10 °C, og bilen er tanket med bioætanol E85,
bør der bruges motorvarmer i ca. 2 timer for at
gøre det lettere at starte motoren hurtigt.
Jo lavere temperatur desto længere tid med
motorvarmer er nødvendig. Ved -20 °C bør varmeren bruges i ca. 3 timer.
Biler beregnet til bioætanol E85 har en elektrisk
motorvarmer*. At starte og køre med en forvarmet motor medfører betydeligt lavere udslip
og mindsket brændstofforbrug. Tilstræb derfor
at bruge motorvarmer i hele vinterhalvåret.
96
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ved motorstop på grund af tom brændstoftank kan bioætanol E85 fra en reservedunk
ved ekstrem kulde gøre, at motoren bliver
svær at starte. Det undgås ved at have
reservedunken fyldt med 95-oktan benzin.
Læs mere om Flexifuel-brændstoffet bioætanol E 85 på side 200 og 275.
Brændstoftilpasning
Hvis brændstoftanken tankes med benzin,
efter bilen har kørt på bioætanol E85 (eller
omvendt) kan motoren gå lidt ujævnt i et stykke
tid. Derfor er det vigtigt at lade motoren vænne
sig til (tilpasse sig) den nye brændstofblanding.
Tilpasningen sker automatisk, når bilen køres i
en kort periode med jævn hastighed.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 97
03 Dit førermiljø
Start af motor – Flexifuel
VIGTIGT
Efter ændring af brændstofblanding i tanken
skal der udføres en tilpasning ved at køre
med en jævn hastighed i ca. 15 minutter.
Hvis startbatteriet har været afladet eller frakoblet, kræves en noget længere køreperiode
til tilpasning, da elektronikkens hukommelse er
tømt.
03
97
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 98
03 Dit førermiljø
Start af motor – eksternt batteri
Starthjælp
5. Tag det afladede batteries forreste dæksel
af ved at åbne klemmerne (se side 234).
6. Slut startkablet til det afladede batteris pluspol
, der befinder sig under et foldeligt
plasticdæksel.
7. Anbring det sorte startkabels ene klemme
på hjælpebatteriets minuspol
.
03
G021347
VIGTIGT
Hvis batteriet er afladet, kan bilen startes med
strøm fra et andet batteri.
I forbindelse med starthjælp anbefales følgende fremgangsmåde for at undgå eksplosionsrisiko:
1. Sæt fjernbetjeningen i position 0, se
side 71.
2. Kontrollér, at hjælpebatteriet har 12 V
spænding.
3. Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en anden
bil, skal hjælpebilens motor standses. Kontrollér, at bilerne ikke rører ved hinanden.
4. Slut det røde startkabel til hjælpebatteriets
.
pluspol
98
For at undgå kortslutning med andre dele i
motorrummet skal startkablerne tilsluttes
med forsigtighed.
8. Anbring den anden klemme på en steltilslutning (øverst på højre motorophæng,
. Kontrollér, at
yderste skruehoved)
klemmerne på startkablerne sidder godt
fast, så der ikke opstår gnister under startforsøget.
9. Start motoren på "hjælpebilen". Lad motoren arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
10. Start motoren på bilen med det afladede
batteri. Rør ikke ved tilslutningerne under
startforsøget. Man risikerer, at der opstår
gnister.
11. Tag startkablerne af, først det sorte og
derefter det røde. Sørg for, at ingen af
klemmerne på det sorte startkabel kommer
i berøring med batteriets pluspol eller en
tilsluttet klemme på det røde startkabel.
ADVARSEL
Batteriet kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere. Batteriet indeholder svovlsyre, som kan fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med store
mængder vand, hvis svovlsyren kommer i
kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der
kommer stænk i øjnene, skal der omgående
søges lægehjælp.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 99
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Manuel - 5 gear
Manuel - 6 gear
Bakgearsspærring, 5 gear
•
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
•
Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
•
Følg det viste skiftemønster.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du bruge så høje gear som muligt, så ofte
som muligt.
Med bakgearsspærringen er det vanskeligt ved
en fejltagelse at vælge bakgear ved normal
kørsel fremad.
G021348
G021348
G021349
03
•
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
•
Fjern foden fra koblingspedalen mellem
hvert gearskift.
•
Følg det viste skiftemønster.
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
•
For at kunne vælge bakgear skal gearstangen først sættes i stilling N. Det er altså ikke
muligt at vælge bakgear direkte fra 5. gear
på grund af bakgearsspærringen.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi
skal du bruge så høje gear som muligt, så ofte
som muligt.
``
99
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 100
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Geartronic automatgear
Bakgearsspærring, 6 gear
Bakgear (R)
Bilen skal holde stille, mens position R vælges.
Neutral stilling (N)
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Når bilen holder stille med gearvælgeren i N, bør parkeringsbremsen trækkes an.
03
G021350
G021349
Kørsel (D)
D er normal kørselsposition. Op- og nedgearing sker automatisk alt efter gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges
fra position R.
Geartronic – manuelle gear (M)
Med bakgearsspærringen er det vanskeligt ved
en fejltagelse at vælge bakgear ved normal
kørsel fremad.
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
På informationsdisplayet vises gearvælgerens
position med følgende tegn: P, R, N, D, S, 1,
2, 3, 4, 5 eller 6, se side 65.
Gearpositioner
Parkering (P)
Vælg P, når motoren skal startes, eller når bilen
er parkeret. Bremsepedalen skal trykkes ned,
for at gearvælgeren skal kunne føres ud af P.
I P er gearkassen mekanisk spærret. Den elektriske parkeringsbremse aktiveres med et tryk
på knappen (se side 108).
VIGTIGT
Bilen skal holde stille, mens position P vælges.
100
Med Geartronics automatgear kan føreren
også skifte gear manuelt. Bilen motorbremser,
når speederen slippes.
Manuel gearstilling nås ved at føre stangen fra
stilling D til højere endestilling ved M. Informationsdisplayet skifter tegn fra D til et af tallene
"1- 6", afhængigt af hvilket gear der aktuelt er
valgt, se side 65.
Tryk stangen frem mod + (plus) for at skifte et
trin op, og slip stangen, som vender tilbage til
sin hvilestilling ved M.
Træk stangen tilbage mod – (minus) for at skifte
et trin ned, og slip stangen.
Manuelt gear M kan vælges når som helst
under kørslen.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 101
03 Dit førermiljø
Gearkasser
For at undgå ryk og motorstop skifter Geartronic automatisk ned, hvis føreren lader farten
falde mere, end hvad der er passende for det
valgte gear.
OBS
Hvis gearkassen har et Sport-program, bliver den først manuel, efter at stangen er ført
fremad eller bagud i M-positionen. Informationsdisplayet går derefter over fra at vise
S til at vise hvilket gear, der er valgt, 1-6.
Geartronic - Sport-position (S) 1
Sport-programmet giver en mere sportslig
funktion, ligesom det tillader højere omdrejningstal i gearene. Samtidig opnås hurtigere
reaktion ved gasgivning. Ved aktiv kørsel prioriteres også kørsel i lavere gear, hvilket giver
senere opgearing.
Geartronic - Vinterindstilling
Det kan være lettere at komme af sted i glat
føre, hvis 3. gear vælges manuelt.
1. Tryk bremsepedalen ned, og før gearstangen fra stilling D til højre endestilling ved
M – instrumentpanelets display skifter tegn
fra D til tallet 1.
2. Gå op i 3. gear ved at trykke stangen to
gange frem mod + (plus) – displayet skifter
tegn fra 1 til 3.
3. Slip bremsen og giv forsigtigt gas.
Gearkassens "vinterindstilling" gør, at bilen
kører med et lavere omdrejningstal og reduceret motorstyrke på drivhjulene.
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere trin
ad gangen alt efter motorens omdrejningstal.
Bilen skifter op, når motoren når sit max.
omdrejningstal. Det sker for at forhindre motorskader.
03
Mekanisk gearvælgerspærring
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), skiftes der straks automatisk ned i gear, hvilket kaldes kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
Sport-position vælges ved at føre gearvælgeren fra D til den højeste endestilling ved M.
Informationsdisplayet skifter tegn fra D til S.
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
Sport-position kan vælges når som helst under
kørsel.
For at forhindre overdrejning af motoren har
gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown.
1
Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown,
der medfører et så højt omdrejningstal, at
motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel
forsøger at skifte ned ved højt omdrejningstal,
sker der ikke noget – man bliver i det aktuelle
gear.
Sikkerhedsfunktion
G021351
For at gå tilbage til automatisk kørestilling: før
stangen til venstre endestilling ved D.
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige positioner har en
spærre, som betjenes med spærreknappen på
gearvælgeren.
Kun på model 3.0.
``
101
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 102
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Med spærreknappen trykket ind kan stangen
føres frem eller tilbage mellem P, R, N og D.
Frakobling af automatisk gearspærring
Automatisk gearvælgerspærring
Automatgearkassen har særlige sikkerhedssystemer:
03
Nøglespærring – Keylock
Parkeringsposition (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
Hold foden på bremsepedalen, mens gearvælgeren føres til en anden position.
Elektrisk gearspærring - Shiftlock
parkeringsposition (P)
For at kunne føre gearvælgeren fra position P
til de øvrige gearpositioner skal bremsepedalen være trådt ned og nøgleposition II være
aktiveret, se side 71.
Gearspærring – Neutral (N)
Hvis gearvælgeren står i N, og bilen har holdt
stille i mindst 3 sekunder (uanset om motoren
er i gang eller ej), er gearvælgeren spærret.
For at kunne føre gearvælgeren fra N til en
anden gearposition skal bremsepedalen være
trådt ned og nøgleposition II være aktiveret, se
side 71.
102
G021352
For at fjernbetjeningen skal kunne tages ud af
startlåsen, skal gearvælgeren stå i P. I alle
andre positioner er fjernbetjeningen spærret.
Hvis bilen ikke kan køres, f.eks. hvis startbatteriet er afladet, skal gearvælgeren føres fra
position P for at bilen skal kunne flyttes.
Fjern gummimåtten på gulvet bag midterkonsollen, og luk klappen op.
Før nøglebladet helt i bund. Tryk det ned,
og hold det nede. Før gearvælgeren ud af
position P. Oplysninger om nøglebladet
fremgår af se side 44.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 103
03 Dit førermiljø
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*
Firhjulstrækket er altid tilkoblet
Firhjulstræk vil sige, at bilen trækker på alle fire
hjul samtidigt.
Kraften fordeles automatisk mellem for- og
baghjul. Et elektronisk styret koblingssystem
fordeler kraften til de hjul, der under de aktuelle
forhold har det bedste vejgreb. Derved opnås
det bedst mulige vejgreb, og man undgår hjulspin. Under normal kørsel fordeles en større del
af kraften til forhjulene.
03
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og på isglatte veje.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
103
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 104
03 Dit førermiljø
Driftsbremsen
Generelt
Bilen har to bremsekredse. Hvis en bremsekreds beskadiges, vil det medføre, at der kræves et kraftigere pedaltryk for at opnå normal
bremseeffekt.
03
Førerens tryk på bremsepedalen forstærkes af
en bremseservo.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Hvis bremserne bruges, når motoren ikke er i
gang, føles pedalen død, og der skal anvendes
større kraft for at bremse bilen.
I meget bakket terræn og under kørsel med
tung last kan bremserne aflastes ved motorbremsning. Motorbremsen udnyttes mest
effektivt, hvis man bruger samme gear ned ad
bakke som op ad bakke.
For mere generelle oplysninger om hård
belastning af bilen, se side 271.
Blokeringsfri bremser
Bilen har ABS (Anti-lock Braking System), som
forhindrer hjulene i at blokeres under bremsning. På denne måde bevares styreevnen, og
det bliver lettere f.eks. at undvige en forhindring. Når systemet træder i funktion, kan man
104
mærke vibration i bremsepedalen, hvilket er
normalt.
Efter at motoren er startet foretages automatisk en kort test af ABS-systemet, når føreren
slipper bremsepedalen. Der kan foretages en
yderligere automatisk test af ABS-systemet,
når bilen når op på 40 km/t. Testen mærkes i
form af pulseringer i bremsepedalen.
Rengøring af bremseskiver
Snavs og vand på bremseskiverne kan medføre, at bremsevirkningen forsinkes. Ved rengøring af bremsebelægningerne minimeres
denne forsinkelse.
I forbindelse med vådt føre, inden langtidsparkering og efter vask af bilen tilrådes det at
foretage rengøringen manuelt. Dette gøres ved
under kørslen at bremse let et kort stykke tid.
Nødbremseforstærkning
Nødbremseforstærkningen EBA (Emergency
Brake Assistance) bidrager til at øge bremsekraften og dermed reducere bremselængden.
EBA-systemet mærker førerens måde at
bremse på og øger bremsekraften, når det
behøves. Bremsekraften kan forstærkes op til
niveauet, når ABS-systemet træder i funktion.
EBA- funktionen afbrydes, når trykket på
bremsepedalen mindskes.
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
Symboler i kombinationsinstrumentet
Symbol
Betydning
Konstant – kontroller bremsevæskeniveauet. Hvis niveauet
er lavt, skal der påfyldes bremsevæske. Undersøg også årsagen til tabet af bremsevæske.
Konstant i 2 sekunder ved start
af motoren – der er opstået en
fejl i bremsesystemets ABSfunktion, da motoren sidst var i
gang.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 105
03 Dit førermiljø
Driftsbremsen
ADVARSEL
Hvis
og
lyser samtidigt, kan
der være opstået en fejl i bremsesystemet.
Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen er
normalt, bør man forsigtigt køre til nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få
bremsesystemet efterset.
03
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
105
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 106
03 Dit førermiljø
Hill Descent Control (HDC)
Generelt 1
Funktionen gør det muligt på stejle nedadgående bakker at øge/mindske hastigheden med
foden på gaspedalen alene, uden at bruge
bremsepedalen. Bremsesystemet bremser
selv, hvorved hastigheden bliver lav og jævn,
således at føreren kan koncentrere sig fuldstændigt om at styre.
HDC er en særlig stor hjælp på stejle bakker
med ujævnt og glat føre, f.eks. ved søsætning
af en båd fra en trailer og ned ad en rampe.
ADVARSEL
HDC fungerer ikke i alle situationer, men er
kun beregnet til at være et supplerende
hjælpemiddel.
Føreren har altid ansvaret for, at bilen kører
sikkert.
1
106
HDC findes kun på XC70, hvor det er standardudstyr.
Betjening
HDC tillader bilen at bevæge sig med højst
10 km/t fremad med motorbremsning og
7 km/t baglæns. Med speederen kan der dog
vælges enhver hastighed inden for gearets
hastighedsområde. Når speederen slippes,
bremses bilen hurtigt ned igen til 10 henholdsvis 7 km/t, uanset hvor stejl bakken er, og uden
at man behøver at bruge bremsepedalen.
G017426
03
Funktion
HDC kan betragtes som en automatisk motorbremse. Når gaspedalen slippes ned ad bakke,
bremses bilen normalt ved, at motoren søger
at begrænse omdrejningstallet i tomgang,
såkaldt motorbremsning. Men jo stejlere vejen
er, og jo større bilens belastning er, desto hurtigere bevæger bilen sig til trods for motorbremsningen. I givet fald skal føreren ved at
træde på bremsepedalen hjælpe med at
sænke farten.
HDC slås til og fra med en kontakt på midterkonsollen. Når funktionen er slået til, lyser lampen i knappen. Når HDC arbejder, lyser symbolet
, og displayet viser
Nedkørselssystem slået TIL.
Funktionen er kun til rådighed i 1. gear og bakgear. For automatisk gearkasse gælder, at
gearposition 1 er valgt, hvilket vises med tallet
1 på informationscentrets display, se
side 100.
OBS
HDC kan ikke aktiveres i automatgear med
gearvælgeren i D.
Når funktionen arbejder, tændes bremselygterne automatisk. Føreren kan når som helst
bremse eller standse bilen ved at bruge bremsepedalen.
HDC aktiveres:
•
•
•
med til/fra-knappen på midterkonsollen
hvis der vælges et højere gear end 1 gear i
en manuel gearkasse
hvis der vælges et højere gear end 1 gear i
en automatisk gearkasse, eller hvis gearvælgeren føres til position D.
Funktionen kan slås fra når som helst. Hvis det
gøres på en stejl, nedadgående bakke, ophører
bremsevirkningen ikke straks, men langsomt.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 107
03 Dit førermiljø
Hill Descent Control (HDC)
OBS
Når HDC er aktiveret, føles motorens reaktion ved gasgivning langsommere end normalt.
03
107
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 108
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Parkeringsbremse, elektrisk
knappen ind. Når knappen slippes eller speederen trykkes ned, afbrydes bremseforløbet.
Sådan trækkes parkeringsbremsen
En elektrisk parkeringsbremse har samme
anvendelsesområder som en manuel parkeringsbremse, f.eks. ved start på en skråning.
OBS
Ved nødbremsning ved hastigheder på over
10 km/t lyder der et signal under bremsningen.
Funktion
Når parkeringsbremsen arbejder, høres en
svag elmotorlyd. Lyden forekommer også ved
automatiske funktionskontroller af parkeringsbremsen.
Hvis bilen står stille, når parkeringsbremsen
trækkes, virker den kun på baghjulene. Hvis
den aktiveres, mens bilen er i bevægelse,
anvendes den normale driftsbremse, dvs.
bremsen virker på alle fire hjul. Bremseeffekten
overføres til baghjulene, når bilen holder
næsten stille.
Lav batterispænding
Hvis batterispændingen er for lav, kan parkeringsbremsen hverken udløses eller aktiveres.
Hvis batterispændingen er for lav, skal der tilsluttes et hjælpebatteri (se side 98).
Parkering på skråninger
G021354
03
Parkeringsbremseknap
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
Sådan udløses parkeringsbremsen
2. Tryk på knappen.
3. Slip fodbremsepedalen, og sørg for at bilen
er i stillestående position.
•
Når bilen parkeres, skal gearvælgeren sættes i 1. gear (manuel gearkasse), henholdsvis P (automatgear).
I en nødsituation kan parkeringsbremsen aktiveres, når bilen er i bevægelse, ved at trykke
108
G021359
Symbolet
i kombinationsinstrumentet
blinker, indtil parkeringsbremsen er helt trukket. Når symbolet lyser, er parkeringsbremsen
trukket.
Parkeringsbremseknap
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 109
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Bil med manuel gearkasse
Udløse automatisk
Udløse manuelt
1. Spænd sikkerhedsselen.
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
2. Start motoren.
2. Træd bremsepedalen forsvarligt ned.
3. Før gearvælgeren til position D eller R, og
giv gas.
3. Træk i knappen.
OBS
Parkeringsbremsen kan også udløses
manuelt ved træde koblingspedalen ned i
stedet for bremsepedalen. Volvo anbefaler,
at man bruger bremsepedalen.
Udløse automatisk
OBS
Af sikkerhedshensyn udløses parkeringsbremsen kun automatisk, hvis motoren er i
gang, og føreren har spændt sin sikkerhedssele. På biler med automatgear udløses parkeringsbremsen straks, når speederen trædes ned, mens gearvælgeren står i D eller
R.
Symboler
Symbol
Betydning
Læs meddelelsen på informationsdisplayet
Et blinkende symbol viser, at
parkeringsbremsen er aktiveret.
Hvis symbolet blinker i andre
situationer, betyder det, at der
er opstået en fejl. Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
03
Meddelelser
1. Start motoren.
VIGTIGT
Det er muligt at udløse parkeringsbremsen
automatisk, selv når gearstangen står i frigear, hvis motoren er i gang.
Bil med automatgear
Udløse manuelt
1. Spænd sikkerhedsselen.
2. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
3. Træd bremsepedalen forsvarligt ned.
4. Træk i knappen.
Tung last op ad bakke
Tung last, f.eks. en anhænger, kan bevirke, at
bilen ruller baglæns, når parkeringsbremsen
udløses automatisk på en kraftig stigning.
Dette undgås ved at trykke knappen ind, samtidig med at man begynder at køre. Slip knappen, når motoren begynder at trække.
Bil med Keyless drive funktion
Udløs manuelt ved at trykke på START/STOP
ENGINE-knappen, trykke bremse- eller koblingspedalen ned og trække i håndtaget.
G016166
2. Slip koblingen, og giv gas.
Parkeringsbremse ikke helt udløst - Parkeringsbremsen kan ikke udløses på grund af en
fejl. Opsøg et autoriseret Volvo-værksted. Hvis
man kører med denne fejlmeddelelse, lyder der
et advarselssignal.
``
109
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Parkeringsbremse ikke aktiveret - Parkeringsbremsen kan ikke aktiveres på grund af en
fejl. Forsøg at aktivere og udløse bremsen. Hvis
meddelelsen bliver stående, bør man kontakte
et Volvo-værksted.
03
Meddelelsen vises også på en bil med manuel
gearkasse, når man kører med lav hastighed
med døren åben, for at gøre føreren opmærksom på, at parkeringsbremsen kan være udløst
af sig selv.
Parkeringsbremse Service påkrævet - Der
er opstået en fejl. Hvis fejlen vedvarer, bør man
kontakte et Volvo-værksted.
Hvis bilen skal parkeres, inden fejlen er afhjulpet, skal hjulene drejes som ved parkering på
en skråning og gearvælgeren stå i 1. gear
(manuel gearkasse), henholdsvis P (automatgear).
Udskiftning af bremsebelægninger
Pga. den elektriske parkeringsbremses konstruktion skal bremsebelægningerne på baghjulene skiftes af et autoriseret Volvo-værksted.
110
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 110
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 111
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ EU*
Ÿ
Generelt
OBS
ADVARSEL
HomeLink er konstrueret til ikke at fungere,
hvis bilen er låst udefra.
Gem originalfjernbetjeningerne til fremtidig
programmering (f.eks. ved skift til en anden
bil).
G029471
Slet knappernes programmering, når bilen
skal sælges.
HomeLink er en programmerbar fjernbetjening,
som kan styre op til tre forskellige anordninger
(f.eks. garageport, alarmsystem, uden- og
indendørsbelysning m.m.) og dermed erstatte
fjernbetjeningerne til disse. HomeLink leveres
indbygget i den venstre solskærm.
HomeLinks panel består af tre programmerbare knapper og en indikeringslampe.
Metalliske solskærme bør ikke bruges i
biler, som er udstyret med HomeLink. De
kan have negativ indvirkning på HomeLinks
funktion.
Betjening
Når HomeLink er programmeret korrekt, kan
den bruges i stedet for de løse originalfjernbetjeninger.
Tryk den programmerede knap ind for at aktivere garageport, alarmsystem osv. Indikeringsknappen lyser i den tid, hvor knappen holdes
trykket ind.
OBS
Hvis tændingen ikke aktiveres, fungerer
Homelink i 30 minutter, efter førerdøren er
åbnet.
Originalfjernbetjeningerne kan naturligvis bruges parallelt med HomeLink.
Hvis HomeLink bruges til at betjene en garageport eller låge, skal det sikres, at der ikke
er nogen personer i nærheden af porten eller
lågen, mens den er i bevægelse.
Brug ikke HomeLink-fjernbetjening til en
garageport, der ikke har sikkerhedsstop og
-bak. Garageporten skal reagere med det
samme, når den mærker, at noget hindrer
bevægelsen, straks stoppe og bakke tilbage. En garageport uden disse egenskaber kan forårsage personskade. For yderligere information, ring til HomeLink Hotline:
008000 466 354 65 (gratis). Det er også
muligt at kontakte via internet:
www.homelink.com.
03
Programmere første gang
Det første punkt sletter hukommelsen i HomeLink og må ikke udføres, når kun en enkelt knap
skal omprogrammeres.
1. Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikeringslampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder. Blinkningen tyder på, at
HomeLink er sat i "learning mode" og klar
til at programmeres.
2. Placer originalfjernbetjeningen 2-8 cm fra
HomeLink. Hold indikeringslampen under
opsyn.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
111
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 112
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ EU*
Ÿ
Hvilken afstand, der kræves mellem originalfjernbetjeningen og HomeLink, afhænger af programmeringen af anordningen.
Det er måske nødvendigt med flere forsøg
i forskellige afstande. Bibehold hver position i ca. 15 sekunder, inden en ny prøves.
03
3. Tryk samtidig på knappen til originalfjernbetjeningen og knappen, som skal programmeres på HomeLink. Slip ikke knapperne, før indikeringslampen er gået fra
rolig til hurtig blinken. Den hurtige blinken
tyder på, at programmeringen er lykkedes.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap på HomeLink ind, og
se på indikeringslampen:
•
•
1
112
Konstant lys: Indikeringslampen lyser
med konstant lys, når knappen holdes
trykket ind. Det tyder på, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller
lignende skal nu aktiveres, når den programmerede HomeLink-knap trykkes
ind.
Ikke konstant lys: Indikeringslampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder og
tyder på, at anordningen har en "rullende kode". Garageport, låge eller lignende aktiveres ikke, når der trykkes på
den programmerede HomeLink-knap.
Fortsæt programmeringen ifølge
nedenstående.
5. Find "learning-knappen 1" på modtageren
til f.eks. garageporten, der normalt er placeret nær antennens holder på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen, kan
du se i leverandørens manual eller ringe til
HomeLink Hotline: 008000 466 354 65
(gratis). Det er også muligt at kontakte via
internet: www.homelink.com.
6. Tryk "learning-knappen" ind og slip. Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og inden for
denne tid skal næste punkt udføres.
7. Tryk den programmerede knap på HomeLink ind, mens "learning-knappen" stadig
blinker, hold den trykket ind i ca. 3 sekunder og slip derefter. Gentag tryk/hold/slipsekvensen op til 3 gange for at afslutte
programmeringen.
betjeningen 2-8 cm fra HomeLink efter ca.
20 sekunder. Hold indikeringslampen
under opsyn.
Hvilken afstand, der kræves mellem originalfjernbetjeningen og HomeLink, afhænger af programmeringen af anordningen.
Det er måske nødvendigt med flere forsøg
i forskellige afstande. Bibehold hver position i ca. 15 sekunder, inden en ny prøves.
3. Tryk knappen på originalfjernbetjeningen
ind. Indikeringslampen begynder at blinke.
Når blinkningen er gået fra rolig til hurtig
blinken: slip begge knapper. Den hurtige
blinken tyder på, at programmeringen er
lykkedes.
4. Test programmeringen ved at trykke den
programmerede knap på HomeLink ind, og
se på indikeringslampen:
•
Konstant lys: Indikeringslampen lyser
med konstant lys, når knappen holdes
trykket ind. Det tyder på, at programmeringen er klar. Garageport, låge eller
lignende skal nu aktiveres, når den programmerede HomeLink-knap trykkes
ind.
•
Ikke konstant lys: Indikeringslampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
Programmere enkelte knapper
For at programmere enkelte knapper følges
nedenstående:
1. Tryk den ønskede knap på HomeLink ind
og slip ikke, før punkt 3 er udført.
2. Når indikeringslampen på HomeLink
begynder at blinke, placeres originalfjern-
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 113
03 Dit førermiljø
HomeLinkŸ EU*
Ÿ
derefter konstant i ca. 3 sekunder. Dette
forløb gentages i ca. 20 sekunder og
tyder på, at anordningen har en "rullende kode". Garageport, låge eller lignende aktiveres ikke, når der trykkes på
den programmerede HomeLink-knap.
Fortsæt programmeringen ifølge
nedenstående.
5. Find "learning-knappen 2" på modtageren
til f.eks. garageporten, der normalt er placeret nær antennens holder på modtageren. Hvis det er svært at finde knappen, kan
du se i leverandørens manual eller ringe til
HomeLink Hotline: 008000 466 354 65
(gratis). Det er også muligt at kontakte via
internet: www.homelink.com.
Slette programmering
Man kan slette programmeringen for alle knapperne på HomeLink, ikke for enkelte knapper.
±
Tryk de to ydre knapper ind og slip ikke, før
indikeringslampen begynder at blinke efter
ca. 20 sekunder.
> HomeLink er nu sat i såkaldt "learning
mode" og er klar til at programmeres på
ny, se side 111.
03
6. Tryk "learning-knappen" ind og slip. Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og inden for
denne tid skal næste punkt udføres.
7. Tryk den programmerede knap på HomeLink ind, mens "learning-knappen" stadig
blinker, hold den trykket ind i ca. 3 sekunder og slip derefter. Gentag tryk/hold/slipsekvensen op til 3 gange for at afslutte
programmeringen.
2
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
113
Menu- og meddelelseshåndtering........................................................
Klima.....................................................................................................
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*..........................................
Brændstofdrevet ekstravarmer*............................................................
Lydanlæg..............................................................................................
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen* .......................
Informationscenter................................................................................
Kompas*................................................................................................
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem.....................................
Tilpasning af køreegenskaber...............................................................
Fartpilot*................................................................................................
Adaptiv fartpilot*...................................................................................
Afstandskontrol.....................................................................................
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*...................................
Driver Alert System – DAC*...................................................................
Driver Alert System - LDW*...................................................................
Parkeringshjælp*...................................................................................
BLIS* - Blind Spot Information System.................................................
Komfort i kabinen..................................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
Indbygget telefon*.................................................................................
114
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 114
116
121
129
132
133
144
148
150
151
152
153
154
161
164
169
172
175
178
181
184
189
G020908
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 115
KOMFORT OG KØREGLÆDE
04
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 116
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Midterkonsol
MENU – fører til menusystemet.
Nogle funktioner styres fra midterkonsollen via
menusystemet eller via knapperne på rattet.
Funktionerne beskrives i de respektive afsnit.
EXIT – ét trin tilbage i menusystemet. Med
et langt tryk kommer man ud af menusystemet.
Det aktuelle menuniveau vises i øverste højre
hjørne af midterkonsollens display.
Søgeveje
Adgangen til visse funktioner opnås direkte via
funktionsknapperne, mens andre nås via
menusystemet.
Søgevejene til menusystemets funktioner angives således: Bilindstillinger
Låseindstillinger, hvilket forudsætter, at følgende først gøres:
Knapper på rat
Betjeningsknapper i midterkonsollen
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Menu, og tryk på ENTER.
04
G021360
G021363
3. Gå til Undermenu, og tryk på ENTER.
Midterkonsol med informationsdisplay og tastatur
til menuhåndtering
Navigeringsknap – til bevægelse mellem
og valg af menupunkter.
ENTER – til valg af menupunkt.
Navigeringsknappen kan benyttes i stedet for
ENTER og EXIT til navigering i menusystemet.
I givet fald svarer højrepilen til ENTER og venstrepilen til EXIT.
ENTER*
Menupunkterne er nummererede og kan også
vælges direkte med taltasterne (kun 1–9).
EXIT*
Menuoversigt
Navigeringsknapper – op/ned.
Telefonen og lydkilderne har forskellige hovedmenuer. Nedenstående menupunkter indgår i
alle hovedmenuer:
Hvis tastaturet på rattet har ENTER og EXIT,
har disse knapper og navigeringslnapperne
samme funktioner som i midterkonsollen.
Bilnøglehukommelse
Sæde- og spejlpositioner*
116
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 117
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Equalizer bag
Bilindstillinger
Fold spejle ved låsning*
Tilpasning af lyd til hast.
Disktekst*
Indst. for kollisionsadv.*
Nulstil lydindst.
Nyheder
Information
TP (trafikinformation)
Hovedmenu FM
FM-indstillinger
Lysindstillinger
Lydindstillinger
Nyheder
Låseindstillinger
1
Hovedmenu AUX
TP (trafikinformation)
AUX-inputstyrke
Indst. for park. kamera*
Radiotekst
Lydindstillinger
Niveau for styrestyrke*
PTY (programtype)
Enhedsindstillinger
Avanc. radioindstillinger
Nedsat beskyttelse
Klimaindstillinger
Lydindstillinger
Sidste 10 mistede opkald
Sidste 10 indg. opkald
Hovedmenu DAB* 3
Sidste 10 opkald
Auto. bagrudevarmer
Hovedmenu CD
Telefonbog
Søg efter
Vilkårlig
Nulstil klimaindstillinger
Hovedmenu AM
Lydindstillinger2
04
Hovedmenu Bluetooth
Auto. just. af blæser
Timer for recirkulation
1
2
3
4
5
CD-indstillinger
Kopiér fra mobiltelefon
Fra
Folder 4
Bluetooth*
Tilslut telefon
Disc4
Lydtrin
Enkelt
Equalizer for
Alle disce 5
disc5
Skift telefon
Fjern telefon
Visse modeller.
Menupunktet Lydindstillinger findes for alle lydkilder.
Se side 141.
Kun hvis systemet gør det muligt at afspille lydfiler i formaterne mp3 og wma.
Kun hvis der indgår en cd-skifter i systemet.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
117
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 118
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Opkaldsindstillinger
Send mit nummer
Synkronisér telefonbog
Opkald venter
Opkaldsregister
Sidste 10 mistede opkald
Sidste 10 indg. opkald
Automatisk svar
Voice mail-nummer
Afledninger
Telefonindstillinger
Sidste 10 opkald
Valg af netværk
Slet liste
SIM-sikkerhed
Opkaldsvarighed
Redigér PIN-kode
Informationsdisplay og menuhåndteringsknapper.
Lyd og lydstyrke
READ – Adgang til liste over meddelelser
og bekræftelse af meddelelser.
Ny kontakt
IDIS
Fingerhjul – bladrer mellem menupunkter.
Søg efter
Nulstil telefonindst.
Telefonbog
Kopiér alle
Slet SIM
Slet telefon
Hukommelsesstatus
Meddelelser
Læser
Skriv ny
118
Kombinationsinstrument
Opkaldsindstillinger
Lyd og lydstyrke
Hovedmenu indbygget telefon
04
Meddelelsesindstillinger
G021364
Telefonindstillinger
RESET – Nulstilling af aktiv funktion.
Benyttes i visse tilfælde til valg/aktivering
af en funktion. Se forklaring under de relevante funktioner.
Med venstre ratarm styres de menuer, der
vises på kombinationsinstrumentets informationsdisplayer. Hvilke menuer der vises, afhænger af nøglepositionen, se side 71. Hvis der er
en meddelelse, skal den bekræftes med
READ for at menuerne skal vises.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 119
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Menuoversigt 6
Meddelelse
Til tom tank
Gennemsn.forbrug
Meddelelse
Betydning
Stands straks
Stands bilen og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader. Kontakt et autoriseret
Volvo-værksted.
Stands motoren
Stands bilen og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader. Kontakt et autoriseret
Volvo-værksted.
Aktuelt forbrug
Gennemsn. hast.
Lane departure warning
Dæktryk Kalibrering
G021365
Aktuel hastighed
Park.varm timer 1/2
Park.vent.timer 1/2
Parktimer funkt.
Direkte start Park.varmer
Direkte start Park.elvarm.
Direkte start Park.vent.
Ekstravarme aut.
Restvarme start
DSTC
Tekstmeddelelse på informationsdisplay
Samtidig med at et advarsels-, informationseller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende meddelelse på informationsdisplayet.
Fejlmeddelelsen opbevares på en liste i
hukommelsen, indtil fejlen er udbedret.
Tryk på READ for at bekræfte og bladre mellem
meddelelserne.
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ), inden
den tidligere aktivitet kan genoptages.
6
Service snarest
Lad omgående et autoriseret Volvo-værksted
efterse bilen.
Service påkrævet
Lad snarest muligt et
autoriseret Volvo-værksted efterse bilen.
Se instr.bog
Læs instruktionsbogen.
Aftal tid for vedligeholdelse
Tiden er kommet til at
aftale tid til service på et
autoriseret Volvo-værksted.
04
Visse menupunkter *.
``
119
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Meddelelse
Betydning
Tid til regelm.
vedligeholdelse
Tiden er kommet til at få
bilen serviceret på et
autoriseret Volvo-værksted. Tidspunktet
afhænger af antal tilbagelagte kilometer, hvor
mange måneder, der er
gået siden sidste service, hvor længe motoren har været i gang, og
oliekvaliteten.
Vedligeholdelse uopsættelig
Hvis serviceintervallet
ikke overholdes, dækker garantien ikke eventuelle beskadigede
dele. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted
for service.
Midlertidigt
FRA
En funktion er midlertidigt slået fra og genindstilles automatisk under
kørsel eller efter en ny
start.
Nedsat strømforb
Audiosystemet er lukket ned for at spare
energi. Oplad batteriet.
04
120
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 120
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 121
04 Komfort og køreglæde
Klima
Generelt
•
Udetemperatursensoren befinder sig på et
sidespejl.
Aircondition
•
Fugtighedssensoren* befinder sig i bakspejlet.
Bilen har elektronisk klimaregulering* (ECC)
eller elektronisk temperaturkontrol (ETC). Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter luften i kabinen.
OBS
Der kan lukkes for aircondition-anlægget,
men for at få den bedst mulige klimakomfort
i kabinen og undgå dug på ruderne, bør det
altid være slået til.
Faktisk temperatur
Den temperatur der vælges, svarer til den fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed,
luftfugtighed, solstråling* mv., der aktuelt hersker i og omkring bilen.
I systemet indgår en solsensor*, der registrerer,
i hvilken side solen lyser ind i kabinen. Dette
bevirker, at temperaturen kan skelne mellem
højre og venstre luftspjæld, til trods for at der
er valgt samme temperatur i begge sider.
Sensorernes placering
•
Solsensoren* befinder sig på oversiden af
instrumentpanelet.
•
Temperatursensoren for kabinen befinder
sig under klimapanelet.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
Is og sne
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
Sideruder og soltag
For at aircondition-anlægget skal fungere optimalt, bør sideruderne og det eventuelle soltag
være lukkede.
Dug på indersiden af ruderne
Til fjernelse af dug på rudernes inderside bør
defrosterfunktionen først og fremmest anvendes.
For at mindske risikoen for forekomst af dug
skal vinduerne pudses med et almindeligt vinduespudsemiddel.
Midlertidig afbrydelse af aircondition
Når motoren har brug for maksimal kraft, f.eks.
ved acceleration med fuld gas eller kørsel op
ad bakke med anhænger, kan aircondition
midlertidigt slås fra. I givet fald kan temperaturen midlertidigt stige.
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimaanlægget
(spalten mellem motorhjelm og forrude).
Fejlsøgning og reparation
Lad kun autoriserede Volvo-værksteder udføre
fejlsøgning på eller reparation af klimaanlægget.
04
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Dette er klorfrit og udgør derfor ingen
fare for ozonlaget. Lad et autoriseret Volvoværksted foretage påfyldning og skift af kølemiddel.
Udluftningsfunktion
Denne funktion åbner/lukker alle sideruder
samtidigt og kan f.eks. benyttes til hurtigt at
udlufte bilen i varmt vejr (se side 42).
Kabinefilter
Al luft, der kommer ind i kabinen, renses af et
filter. Det skal skiftes med jævne mellemrum.
Se Volvos serviceprogram med hensyn til det
anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et stærkt
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
121
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 122
04 Komfort og køreglæde
Klima
OBS
Der er forskellige typer kabinefiltre. Kontrollér, at der monteres det rette filter.
Clean Zone Interior Package (CZIP)
04
Dette ekstraudstyr holder kabinen endnu mere
fri for allergi- og astmafremkaldende stoffer.
Nærmere oplysninger om CZIP fremgår af den
brochure, der følger med bilen ved købet.
Systemet omfatter følgende:
•
•
En udvidet ventilatorfunktion, som bevirker, at ventilatoren starter, når bilen åbnes
med fjernbetjeningen. Ventilatoren fylder
kabinen med frisk luft. Funktionen sættes i
gang efter behov og slås automatisk fra
efter et stykke tid, henholdsvis når en af
dørene åbnes. Tidsrummet for ventilatorfunktionen mindskes gradvist, indtil bilen
er 4 år gammel.
Interior Air Quality System (IAQS). Et helautomatisk system der renser luften i kabinen for forurening, såsom partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og troposfærisk
ozon.
Brug af gennemprøvede materialer i
kabinen.
Materialerne er udviklet med henblik på at
mindske støvmængden i kabinen og bidrager
til at gøre det lettere at holde kabinen ren. Måtterne i kabinen og bagagerummet kan løsnes
og er lette at tage ud og rengøre. Brug de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, der anbefales af Volvo (se side 260).
OBS
I biler med CZIP skal IAQS-luftfiltret udskiftes med 15.000 kms intervaller eller en gang
om året. I biler uden CZIP skal IAQS-luftfiltret udskiftes ved normal service.
Menuindstillinger
Det er muligt at ændre grundindstillingen for tre
af klimaanlæggets funktioner via midterkonsollen (se side 116):
•
Blæserhastigheden i automatisk indstilling*, se side 125.
•
Timerstyret recirkulation af kabineluft, se
side 126.
•
Automatisk opvarmning af bagruden, se
side 90.
Ved RESET via displayet stilles alle klimaanlæggets funktioner tilbage til udgangsindstillingerne.
122
Luftfordeling
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G017699
forurenet miljø skal filteret muligvis skiftes hyppigere.
Den indstrømmende luft fordeles gennem 20
forskellige åbninger i kabinen.
I AUTO-indstilling* foregår luftfordelingen helt
automatisk.
Om nødvendigt kan den styres manuelt (se
side 127).
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 123
04 Komfort og køreglæde
Klima
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
Klimaanlæg
Ventilationsspjæld i dørstolper
04
G017723
G021368
G021367
Elektronisk temperaturkontrol (ETC)
Åben
Åben
Lukket
Lukket
Blæser
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens vandrette retning
Luftfordeling
Luftstrømmens lodrette retning
Luftstrømmens lodrette retning
Elopvarmede forsæder, venstre side
Hvis de yderste spjæld rettes mod sideruderne, kan eventuel dug fjernes.
Hvis spjældene rettes mod ruderne, kan eventuel dug fjernes.
For at opretholde et godt klima i kabinen er der
altid en vis luftstrømning ud af spjældene.
Hvis spjældene rettes ind mod kabinen, opnår
man et behageligt klima på bagsædet.
Husk, at små børn kan være følsomme over for
luftstrømninger og træk.
Elopvarmede forsæder, højre side
Temperaturregulering
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle, se side 90
Maksimal defroster
Recirkulation
``
123
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 124
04 Komfort og køreglæde
Klima
Maksimal defroster
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Recirkulation/luftkvalitetssystem
•
Komfortniveau III: ét tryk på knappen giver
den største effekt – tre lamper lyser.
•
Komfortniveau II: to tryk på knappen giver
mindre effekt – to lamper lyser.
•
Komfortniveau I: tre tryk på knappen giver
den mindste effekt – én lampe lyser.
Temperaturregulering, venstre side
Betjening
Ventilerede forsæder*
G021371
04
Ventilerede forsæder*, venstre side
Blæser
Elopvarmede forsæder, venstre side
Luftfordeling
Elopvarmede forsæder, højre side
AUTO
Ventilerede forsæder*, højre side
Temperaturregulering, højre side
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
Ventilerede forsæder kan kun
vælges, når bilen har ECC.
Ventilationssystemet består
af ventilatorer i sædet og
ryglænet, der suger luft gennem sædets betræk. Kølevirkningen øges, jo koldere
luften i kabinen er.
Ventilationen reguleres fra klimaanlægget og
tager hensyn til sædets temperatur, solstrålingen og udetemperaturen.
Ventilationen kan bruges samtidig med elopvarmningen af sæderne. Funktionen kan f.eks.
anvendes til at fjerne fugtighed fra tøjet.
Ventilationssystemet kan aktiveres, når motoren er i gang. Der er tre komfortniveauer, der
giver forskellige afkølings- og affugtningsvirkninger:
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle, se side 90
124
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Med fire tryk på knappen slukkes der for funktionen – ingen lamper lyser.
OBS
Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme over
for træk. Til længere tids brug anbefales
komfortniveau 1.
VIGTIGT
Sædeventilationen kan ikke startes, når
kabinetemperaturen kommer under 5 °C.
Derved undgås nedkøling af den, som sidder i sædet.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 125
04 Komfort og køreglæde
Klima
Blæser 1
Luftfordeling
Drej knappen for at øge/mindske ventilatorhastigheden.
Hvis der vælges AUTO, reguleres blæserhastigheden
automatisk. Den tidligere indstillede ventilatorhastighed
annulleres.
OBS
Hvis ventilatoren er fuldstændig slukket,
slås aircondition ikke til, hvilket kan give
risiko for dug på ruderne.
Elopvarmede sæder
Forsæder
Ét tryk på knappen giver det
højeste varmeniveau – 3 lamper lyser.
To tryk på knappen giver et
lavere varmeniveau – 2 lamper lyser.
Tre tryk på knappen giver det laveste varmeniveau – 1 lampe lyser.
Med fire tryk på knappen slukkes der for varmen – ingen lamper lyser.
1
Temperaturregulering
Figuren omfattes af tre knapper. Ved at trykke på knapperne tændes en lampe foran
den tilsvarende del af figuren,
hvilket viser den luftfordeling,
der er valgt (se side 127).
ECC: Temperaturen for førersiden og passagersiden kan
indstilles separat.
ETC: Hele kabinen reguleres
vha. knappen.
Når bilen startes, er den
senest foretagne indstilling bibeholdt.
Auto1
Autofunktionen regulerer
automatisk temperatur, aircondition, ventilatorhastighed, recirkulation og luftfordeling.
Funktionen regulerer automatisk temperatur, aircondition, ventilatorhastighed, recirkulation og luftfordeling.
Ved valg af en eller flere manuelle funktioner
styres de øvrige funktioner fortsat automatisk.
Ved at trykke på AUTO aktiveres luftkvalitetssensoren, og alle manuelle indstillinger deaktiveres. Displayet viser AUT. KLIMA.
I automatisk indstilling kan blæserhastigheden
vælges under Klimaindstillinger Auto.
just. af blæser. Vælg mellem Lav, Normal
eller Høj.
OBS
04
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
AC – Aircondition tænd/sluk
ON: Aircondition styres af
systemets automatik. På
denne måde afkøles den indkommende luft, ligesom den
affugtes.
OFF: Når defrosterfunktionen
aktiveres, slås aircondition automatisk til (kan
slås fra med AC).
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 116.
Gælder kun ECC.
``
125
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 126
04 Komfort og køreglæde
Klima
Defroster
Anvendes til hurtigt at fjerne
dug og is fra for- og sideruder.
Der strømmer luft til ruderne.
Når funktionen er aktiveret,
lyser lampen i defrosterknappen.
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende med henblik på at give maksimal affugtning af luften i kabinen:
04
•
•
der tændes automatisk for aircondition
recirkulation slås automatisk fra.
Aircondition-systemet kan slås fra manuelt
med AC-knappen. Når defrosterfunktionen
slås fra, vender klimaanlægget tilbage til de
foregående indstillinger.
Recirkulation/luftkvalitetssystem
Luftkvalitetssystem*
Recirkulation
Luftkvalitetssystemet udskiller gasser og partikler, således at lugten og forureningen
i kabinen reduceres. Hvis
udendørsluften er forurenet,
lukkes luftindtaget, og luften
recirkuleres. Når AUTOknappen er trykket ind, er luftkvalitetssensoren
altid aktiveret.
Når recirkulation er slået til,
lyser den orange lampe til
højre i knappen*.. Funktionen
vælges for at holde dårlig luft,
udstødningsgas osv. ude fra
kabinen. Kabineluften recirkuleres, hvilket vil sige, at der
ikke suges luft udefra ind i bilen, mens funktionen er aktiveret. Hvis luften i bilen recirkuleres
for længe, risikerer man, at der dannes dug på
indersiden af ruderne.
Med timerfunktionen aktiveret forlader anlægget manuelt aktiveret recirkulationsstilling efter
et tidsrum, der afhænger af udetemperaturen.
Det mindsker risikoen for is, dug og dårlig luft.
Funktionen aktiveres og deaktiveres under
Klimaindstillinger Timer for recirkulation.
Vedr. en beskrivelse af menusystemet, se
side 116.
Når der vælges defroster, slås recirkulation
altid fra.
126
Man skifter mellem de tre
funktioner ved at trykke flere
gange på knappen.
Timer
OBS
2
Aktivering af recirkulation/
luftkvalitetssensor 2
Gælder kun ETC.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
•
Den orange lampe til venstre lyser – luftkvalitetssensoren er deaktiveret.
•
Den grønne lampe i midten lyser – ingen
recirkulation aktiveret, hvis det ikke behøves til nedkøling i varmt vejr.
•
Den orange lampe til højre lyser – recirkulation er aktiveret.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 127
04 Komfort og køreglæde
Klima
Aktivering af recirkulation
OBS
Man skifter mellem recirkulation2 aktiveret/deaktiveret ved
at trykke flere gange på knappen. Når recirkulation er aktiveret, lyser lampen.
Den bedste luft i kabinen fås ved at altid at
have luftkvalitetssensoren aktiveret.
I koldt vejr begrænses recirkulationen for at
undgå, at der dannes dug på ruderne.
I tilfælde af dugdannelse bør luftkvalitetssensoren frakobles og defrosterfunktionerne for forrude, sideruder og bagrude
anvendes.
04
Luftfordelingstabel
2
Luftfordeling
Formål
Luftfordeling
Formål
Luft til ruderne. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften
recirkuleres ikke. Aircondition er altid aktiveret.
til hurtigt at fjerne is og
dug.
Luft til gulv og ruder. En
vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i
instrumentpanelet.
til at opnå behagelig komfort og god afdugning i
koldt eller fugtigt vejr.
Luft til for- og sideruder.
En vis luftstrømning fra
ventilationsspjældene.
til at undgå dug- og isdannelse i koldt og fugtigt vejr
(kræver, at blæserhastigheden ikke er for lav).
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav udetemperatur.
Gælder kun ETC.
``
127
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 128
04 Komfort og køreglæde
Klima
04
128
Luftfordeling
Formål
Luftfordeling
Formål
Luftstrøm til ruderne og
fra ventilationsspjældene
i instrumentpanelet.
til at opnå god komfort i
varmt og tørt vejr.
Luft til gulvet. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til
ruderne.
til at få varme eller kulde
til gulvet
Luftstrømning i hoved- og
brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til god afkøling i varmt
vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet og til
gulvet.
til at gøre det køligere
langs gulvet eller varmere
foroven i koldt vejr eller i
varmt og tørt vejr.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 129
04 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Brændstofdrevet varmer
Generelt om parkeringsvarmer
Parkeringsvarmeren varmer motor og kabineplads, og kan startes direkte eller med timer.
Brændstofpåfyldning
ADVARSEL
Bilens skal befinde sig udendørs, når parkeringsvarmeren anvendes.
OBS
Når parkeringsvarmeren er aktiv, kan der
komme røg fra højre hjulkasse, hvilket er
helt normalt.
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes
parkeringsvarmeren automatisk, og der vises
en meddelelse på informationsdisplayet. Der
kvitteres for meddelelsen med et tryk på
READ på blinklysarmen (se side 130).
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Der kan vælges to forskellige tidspunkter med
timer. Med tidspunkt menes her det klokkeslæt, hvor opvarmningen af bilen er klar. Bilens
elektronik vælger det tidspunkt, hvor opvarmningen skal begynde, baseret på den aktuelle
udetemperatur.
VIGTIGT
G021395
Hvis udetemperaturen er højere end 15 °C, kan
varmeren ikke startes. Ved -10 °C eller derunder er parkeringsvarmerens maksimale driftstid 50 minutter.
Batteri og brændstof
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
ADVARSEL
Brændstof der spildes, kan antændes. Sluk
for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer.
04
For at sikre, at bilbatteriet genoplades med
lige så meget energi, som varmeren forbruger, bør man ved regelmæssig brug af varmeren køre i bilen i lige så lang tid, som
varmeren er i brug.
Kontrollér på informationsdisplayet, at der
er slukket for parkeringsvarmeren. Når den
arbejder, viser informationsdisplayet
PARKVARMER TIL.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
129
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 130
04 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
Betjening
Symbol
Display
G025102
Brændstofvarmer Slået
TIL
Varmeren er slået til
og arbejder.
Timer
indst. for
brændstofvarmer
Påmindelse om, at
varmeren vil starte
på det indstillede
tidsrum, efter at bilen
er forladt, når fjernbetjeningen tages ud
af startlåsen.
xOpvarmn.
afbrudt
Lav batterispæn.
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at gøre motorstart mulig.
Opvarmn.
afbrudt
Lavt
brændstofniveau.
Varmeren standset
af bilens elektronik
for at muliggøre
motorstart og ca.
50 km's kørsel
READ-knap
Fingerhjul
RESET-knap
Nærmere oplysninger om informationsdisplayet og READ fremgår af se side 118.
Symboler og displaymeddelelser
Når en af timernes indstillinger eller
Direkte start aktiveres, lyser informationssymbolet på kombinationsinstrumentet, og der vises en forklarende tekst samt et
tændt-symbol på informationsdisplayet. I
tabellen vises de symboler og displaytekster,
der kan forekomme.
130
Direkte start og direkte slukning
1. Gå med fingerhjulet til Direkte start
Park.varmer.
G025102
G021364
04
Betydning
2. Tryk på RESET for at vælge mellem TIL og
FRA.
TIL: Parkeringsvarmeren slået til manuelt eller
med programmeret timer.
FRA: Parkeringsvarmeren slået fra.
Ved direkte start af varmeren vil den være aktiveret i 50 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
motorens kølevæske har opnået den rette temperatur.
OBS
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren er i gang.
Indstilling af timer
Med timeren angives det tidspunkt, hvor bilen
skal bruges og være opvarmet.
Vælg mellem TIMER 1 og TIMER 2.
OBS
En displaytekst slukkes automatisk efter et
stykke tid eller efter et tryk på blinklysarmens
READ-knap.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Timerne kan kun programmeres med nøglen i tændingsposition I (se side 71).
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 131
04 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet motor- og kabinevarmer*
1. Gå med fingerhjulet til Park.varm timer
1.
> Teksten FRA vises konstant, og varmeren slås fra.
2. Tryk kort på RESET for at komme til den
blinkende timeindstilling.
En timerstartet varmer kan også slås fra ifølge
instruktionen i afsnittet "Direkte start og direkte
slukning", se side 130.
3. Vælg den ønskede time med fingerhjulet.
4. Tryk kort på RESET for at komme til minutindstillingen.
5. Vælg det ønskede minut med fingerhjulet.
6. Tryk kort på RESET for at bekræfte indstillingen.
7. Tryk på RESET for at starte timeren.
Ur/timer
Varmerens timer er forbundet til bilens ur.
OBS
Hvis bilens ur stilles igen, slettes den programmering af timeren, der eventuelt er
foretaget.
04
Efter indstilling af Park.varm timer 1 kan der
programmeres en anden starttid i Park.varm
timer 2 ved at gå frem til indstillingen ved hjælp
af fingerhjulet.
Indstilling af den alternative tid foretages på
samme måde som for Park.varm timer 1.
Slå timerstartet varmer fra
En timerstartet varmer kan slås fra manuelt,
inden timeren gør det. Sådan gør du:
1. Tryk på READ.
2. Gå til tekst Park.varm timer 1 eller 2 med
fingerhjulet.
> Teksten TIL blinker på displayet.
3. Tryk på RESET.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
131
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 132
04 Komfort og køreglæde
Brændstofdrevet ekstravarmer*
Ekstravarmer (diesel)
OBS
Når ekstravarmeren er aktiv, kan der komme
røg fra højre hjulkasse, hvilket er helt normalt.
Automatisk indstilling eller slukning
Der kan slukkes for ekstravarmeren på korte
køreture, om det ønskes.
G021364
04
1. Gå med fingerhjulet til Ekstravarmer
aut..
2. Tryk på RESET for at vælge mellem TIL og
FRA.
READ-knap
Fingerhjul
RESET-knap
I dieseldrevne biler kan der være brug for ekstravarmeren til at opnå den rette temperatur i
kabinen i koldt vejr.
Varmeren starter automatisk, når der behøves
ekstra varme, mens motoren er i gang.
Varmeren slås automatisk fra, når den rette
temperatur er nået, eller når motoren slukkes.
132
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 133
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Generelt
Lydanlægget kan udstyres med forskelligt ekstraudstyr og audiosystemniveauer. Der er tre
niveauer:
•
•
•
Performance
Hvis lydanlægget er aktivt, når motoren standses, aktiveres det automatisk, næste gang
motoren startes.
Knapper på rat
Oversigt
High Performance
Premium Sound
Niveauet vises på displayet, når lydanlægget
startes.
Fjernbetjening og nøglepositioner
Lydanlægget kan bruges, uden at fjernbetjeningen sidder i startlåsen i 15 minutter ad gangen.
G021398
G021399
Dolby Surround Pro Logic II og symbolerne
er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Dolby
Surround Pro Logic II System fremstilles på
licens fra Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Indgang for ekstern lydkilde (AUX, USB/
iPod*)
Knapper på rat
Kontrolpanel i midterkonsol
OBS
Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis
lydanlægget bruges, når motoren er slukket.
Herved undgås unødig afladning af batteriet.
Kontrolpanel med hovedtelefontilslutning*
04
Bekræftelse af valg i menustystemet.
Accept af telefonsamtale.
Fører opad i menusystemet. Afbrydelse af
aktuel funktion. Afbrydelse/afvisning af
samtale. Sletning af indtastede tegn.
Lydstyrke
Med et kort tryk vælges cd-spor eller forudprogrammerede radiostationer. Med et
langt tryk hurtigspoler man cd-spor eller
søger radiostationer automatisk.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
133
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 134
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Bageste kontrolpanel med
hovedtelefontilslutning
Bevægelse/søgning fremad og bagud
Den bedste lydgengivelse opnås med hovedtelefon med impedansen 16-32 ohm og følsomheden 102 dB eller højere.
Lagring af favoritfunktion med MY KEY
Med korte tryk på
bevæger man sig mellem
cd-spor eller forvalgslagrede radiostationer.
Med lange tryk hurtigspoler man cd-spor eller
søger radiostationer automatisk.
Begrænsninger
04
Den lydkilde (FM, AM, cd osv.), der afspilles i højttalerne, kan ikke styres fra det
bageste kontrolpanel.
G021400
Menuhåndtering og MY KEY 1
Visse funktioner styres fra menusystemet på
midterkonsollen. Nærmere enkeltheder om
menuhåndtering fremgår af se side 116. Med
hensyn til lydanlæggets funktion sammen med
BluetoothTM handsfree eller telefon, side 190.
Lydstyrke
Bevægelse/søgning fremad og bagud
Aktivering af lydkilde
Hovedtelefontilslutning (3,5 mm)
Aktivere/deaktivere
Kontrolpanelet aktiveres med MODE, når
lydanlægget er aktivt. Deaktivering sker automatisk, når der slukkes for lydanlægget, henholdsvis med et langt tryk på MODE.
1
134
G017752
•
Funktionen MY KEY udgår, hvis bilen får indbygget telefon som ekstraudstyr.
1. Vælg den funktion på menuen, der skal
gemmes. Kun et udvalg af funktionerne
kan gemmes.
2. Hold MY KEY trykket ind i mindst
2 sekunder.
Følgende funktioner kan lagres med MY
KEY:
CD/CD-skifter
•
•
•
•
Vilkårlig (CD-skifter)
Nyheder
TP
Info om musiknummer
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 135
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Lydfunktioner
FM
•
•
•
•
•
Tilpasning
Nyheder
niveau under Lydindstillinger
af lyd til hast.
TP
Ekstern lydkildes lydstyrke
Radiotekst
Til AUX-indgangen kan f.eks. en mp3-afspiller
tilsluttes, se side 133.
Søg efter PTY
Vis PTY-tekst
OBS
AUDIO-INDSTILLINGER
Den lagrede funktion aktiveres med et kort tryk
på MY KEY.
G021402
• Lydindstilling
• Automatisk lydstyrkekontrol
Midterkonsol, betjeningspanel for lydfunktioner.
Interne lydkilder: AM, FM og CD
Ekstern lydkilde. Vedr. tilslutning, se
side 133
Tryk- og drejeknap til justering af lydbillede
Navigeringsknap
Lydstyrke og tænd/sluk.
Lydstyrke og tilpasning af lyd til
hastighed
Lydanlægget kompenserer for forstyrrende
støj i kabinen, idet lydstyrken øges i takt med
bilens hastighed. Kompenseringens niveau
kan indstilles til lav, middel eller høj. Vælg
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-indstilling. Undgå i så fald at oplade afspilleren via
12 V kontakten.
04
Nogle gange kan den eksterne lydkilde AUX
høres med en anden lydstyrke end de interne
lydkilder. Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke
er for høj, kan lydkvaliteten forringes. Det kan
undgås ved at justere AUX-indgangens lydstyrke:
1. Sæt lydanlægget i AUX-indstilling med
for at komme til AUXMODE, og brug
inputstyrke.
2. Drej knap
eller tryk på
geringsknappen.
/
på navi-
Lydregulering
Ved at trykke flere gange på
stående alternativer.
vælges neden-
Justering foretages ved at dreje på knappen.
``
135
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 136
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Lydniveauet for frekvensbåndet justeres
med
/
på navigeringsknappen. Et
andet frekvensbånd vælges ved at trykke
på
/
.
OBS
Tryk på MENU for at komme til lydindstillingerne. Nærmere oplysninger fremgår af se
side 116.
2. Gem med ENTER, eller afslut med EXIT.
• Bas - Basniveauet.
• Diskant - Diskantniveauet.
• Fader – Balance mellem forreste og bage-
Lydtrin
G019419
ste højttalere.
04
• Balance – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• Subwoofer* - Niveau for bashøjttaler. Ved
venstre om til MIN.
at dreje knappen
deaktiveres subwooferen. Subwooferen er
placeret som vist på illustrationen nedenfor.
• Surround* - Surroundindstillinger.
Under Surround kan 3-kanalsstereo eller
Dolby Surround Pro Logic II aktiveres ved at
vælge 3-ch henholdsvis Dpl2. Når dette er
gjort, fremkommer følgende valgmuligheder:
• Centerniveau* - Niveau for centerhøjttaler.
• Surroundniveau* - Niveau for surroundlyd.
Equalizer
Med equalizeren 2 kan lydniveauet for forskellige frekvensbånd justeres separat.
1. Gå til Lydindstillinger, og vælg Equalizer
for eller Equalizer bag.
2
136
Visse audioniveauer
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Lydoplevelsen kan optimeres for førersæde*t,
begge forsæder eller bagsædet. Vælg et af
alternativerne under Lydindstillinger
Lydtrin.
Optimal lydgengivelse
Audiosystemet er kalibreret for optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærkere, kabinens akustik, lytterens placering mm. for hver kombination af bilmodel og
audiosystem.
Der er også en dynamisk kalibrering, der tager
hensyn til lydstyrkekontrollens indstilling,
radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
De kontroller, der forklares i denne brugsanvisning, f.eks. Bas, Diskant og Equalizer, er
kun beregnet til, at brugeren skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 137
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Cd-funktioner
Start af afspilning (cd-skifter)
Pause
Hvis der allerede er valgt en plads med en
musik-cd, når der trykkes på CD, begynder
afspilningen automatisk. Ellers skal der vælges
/
på navien cd vha. taltasterne 1–6 eller
geringsknappen.
Når lydstyrken sænkes helt ned, standser cdafspilleren. Når lydstyrken hæves, starter den
igen.
Isætning af en cd (cd-skifter)
G021403
1. Vælg en tom plads vha. taltasterne 1–6
eller
/
på navigeringsknappen.
Midterkonsol, betjeningspanel for cd-funktioner.
Udkast af cd
Åbning til isætning og udtagning af cd
Navigeringsknap til skift af cd-spor
Hurtigspoling og skift af cd-spor
Valg af plads nr. i cd-skifter*
Gennemsøgning af cd
Start af afspilning (cd-afspiller)
Hvis der er en musik-cd i afspilleren, når der
trykkes på CD, begynder afspilningen automatisk. Ellers skal der isættes en cd, hvorefter
man trykker på CD.
3
På displayet angives nu, at pladsen er tom.
Teksten Indsæt disc viser, at der kan
isættes en ny disk. CD-skifteren kan indeholde op til 6 CD'er.
2. Sæt en cd i cd-skifterens isætningsåbning.
Udkast af diske
En cd befinder sig i udstødt stilling i ca.
12 sekunder. Derefter føres den atter ind i
apparatet, som fortsætter afspilningen.
En enkelt cd tages ud ved at trykke én gang på
udkastknappen.
Alle cd'er tages ud med langt tryk på udkastknappen. Hele magasinet tømmes med én cd
ad gangen.
Lydfiler 3
Cd-afspilleren støtter også lydfiler af formaterne mp3 og wma.
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
04
Når en cd med lydfiler sættes i afspilleren, indlæses cd'ens katalogstruktur. Alt efter cd'ens
kvalitet kan det dog tage et stykke tid, inden
afspilningen begynder.
Navigering og afspilning
Hvis der sidder en cd med lydfiler i apparatet,
kommer man med et tryk på ENTER til cd'ens
katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen
foregår på samme måde som i lydanlæggets
menustruktur. Lydfiler har symbolet
,
. Afspilning
mens kataloger har symbolet
af lydfiler startes med ENTER.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsætter
afspilningen af de andre filer i det pågældende
High Performance og Premium Sound
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
137
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 138
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Hurtigspoling/skift af cd-spor og lydfiler
Man skifter CD-spor/lydfiler vha. korte tryk
/
på navigeringsknappen. Med lange tryk
hurtigspoles CD-spor/lydfiler. Knapperne på
rattet kan også benyttes til dette formål. Det er
også muligt at skifte spor ved at dreje på
TUNING.
04
Gennemsøgning af cd
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert cd-spor/lydfil. Tryk på SCAN for at aktivere funktionen. Afbryd med EXIT eller SCAN
for at fortsætte afspilningen af det aktuelle cdspor/lydfil.
Tilfældig rækkefølge
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Det er muligt at bevæge sig mellem de
tilfældigt valgte cd-spor/lydfiler på normal vis.
OBS
Skift mellem cd-spor i tilfældig rækkefølge
fungerer kun på den aktuelle cd.
Der vises forskellige meddelelser, alt efter hvilken tilfældig rækkefølge-funktion, der er valgt:
138
• VILKÅRLIG betyder, at sporene fra kun én
Radiofunktioner
musik-cd afspilles
• RND ALL betyder, at alle spor på samtlige
musik-cd'er i cd-skifteren afspilles.
• RANDOM FOLDER betyder, at lydfilerne
i et katalog på den aktuelle cd afspilles.
Cd-afspiller
Hvis der afspilles en normal musik-cd, aktiveres/deaktiveres funktionen under Vilkårlig.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler, aktiveres/
deaktiveres funktionen under Vilkårlig
Folder.
Cd-skifter
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd under
Vilkårlig Enkelt disc eller Vilkårlig Alle
disce. Valget Alle disce gælder kun for de
musik-cd'er, der er i skifteren.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler, aktiveres/
deaktives funktionen under Vilkårlig
Folder. Hvis der vælges en anden cd, deaktiveres funktionen.
Info om musiknummer
Hvis der er Info om musiknummer på en musikcd, kan den vises på displayet. For Premium
Sound og High Performance gælder dette
også mp3- og wma-filer. Aktivering/deaktivering foretages i cd-tilstand under CDindstillinger Info om musiknummer.
G021404
katalog. Der skiftes automatisk katalog, når alle
filer i det aktuelle katalog er afspillet.
Midterkonsol, betjeningspanel for radiofunktioner.
Navigeringsknap for automatisk stationssøgning
Afbrydelse af den aktuelle funktion
Manuel stationssøgning
Skanning af frekvensbånd
Automatisk forvalgslagring
Forvalgsknapper og manuel forvalgslagring
Valg af frekvensbånd AM og FM (FM1 og
FM2)
Automatisk stationssøgning
1. Vælg frekvensbånd med FM eller AM.
2. Tryk på
/
på navigeringsknappen.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 139
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Manuel stationssøgning
1. Vælg frekvensbånd med FM eller AM.
2. Drej på TUNING.
Forvalg
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd.
FM har 2 lagerbanker til forvalg: FM1 og FM2.
De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
playet. De automatisk gemte forvalg kan nu
vælges direkte med forvalgsknapperne. Automatisk forvalgslagring kan afbrydes med
EXIT.
•
Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
•
Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
Automatisk funktion afbrydes ved at trykke på
f.eks. AUTO eller FM.
•
Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
Ved at gå tilbage til automatisk funktion kan de
automatisk gemte forvalg anvendes:
Forvalgslagringen kan foretages manuelt eller
automatisk.
1. Tryk på AUTO.
> Auto vises på displayet.
Manuel forvalgslagring
2. Tryk på en forvalgsknap.
1. Indstil en station.
2. Hold en af forvalgsknapperne trykket inde,
indtil meddelelsen Kanal gemt vises på
displayet.
Automatisk forvalgslagring
Funktionen er særlig brugbar i områder, hvor
man ikke kender radiostationerne eller deres
frekvenser. De 10 kraftigste radiostationer
gemmes automatisk i en separat hukommelsesbank.
Skanning af frekvensbånd
Funktionen søger automatisk efter kraftige stationer på det aktuelle frekvensbånd. Når en
station er fundet, afspilles den i ca. 8 sekunder,
og derefter fortsætter søgningen.
1. Vælg frekvensbånd med AM eller FM.
2. Tryk på SCAN.
SCAN vises på displayet. Afslut med SCAN
eller EXIT.
1. Vælg frekvensbånd med FM eller AM.
RDS-funktioner
2. Hold AUTO inde, indtil Lagrer
automatisk.. vises på displayet.
RDS (Radio Data System) forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
Når Lagrer automatisk.. ikke længere vises
på displayet, er lagringen foretaget. Radioen
sættes i autostilling, og Auto vises på dis-
OBS
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dets funktioner.
04
Hvis et ønsket programindhold findes, kan
radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde
afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er aktiv,
sættes den i pausestilling. Den afbrydende
udsendelse afspilles med en forindstillet lydstyrke, se side 141. Radioen vender tilbage til
den foregående lydkilde og lydstyrke, når det
indstillede programindhold ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm (ALARM), trafikinformation (TP), nyheder (NEWS) og programtyper(PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og
programtyper laveste. For yderligere indstillinger af programafbrydelse (EON og REG), se
side 141. Tryk på EXIT for at vende tilbage til
den afbrudte lydkilde.
``
139
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 140
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Alarm
±
Funktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på
displayet, når en alarmmeddelelse udsendes.
Nyheder fra aktuelle station/alle
stationer
2. Gå til FM-indstillinger
efter PTY.
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
indstillede (nuværende) station eller alle stationer.
Hvis radioen finder en af de valgte programtyper, vises >| For at søge på displayet.
Trafikinformation – TP
04
Denne funktion afbryder for trafikinformation,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk. Symbolet TP viser, at funktionen er aktiveret. Hvis den indstillede station
kan sende trafikinformation, vises
på displayet.
±
Aktiver/deaktiver under FM-indstillinger
TP.
TP fra aktuelle station/alle stationer
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den indstillede (nuværende) station eller
alle stationer.
±
Gå til FM-indstillinger Avanc.
radioindstillinger TP TP-station for
at ændre.
Nyheder
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk. Symbolet NEWS viser, at funktionen er aktiveret.
140
±
Aktiver/deaktiver under FM-indstillinger
Nyheder.
Gå til FM-indstillinger Avanc.
radioindstillinger Nyhedsstation for at
ændre.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan forskellige programtyper, f.eks. pop og klassiskmusik vælges.
PTY-symbolet viser, at funktionen er aktiv.
Funktionen afbrydes for programtyper, som
sendes inden for en indstillet stations RDSnetværk.
1. Vælg en PTY under FM-indstillinger
PTY Vælg PTY.
±
PTY
Søg
For at søge videre efter en anden udsendelse af de valgte programtyper skal man
på navigeringsknappen.
trykke på
Visning af programtype
Den nuværende stations programtype kan
vises på displayet.
±
Aktivering/deaktivering i FM foretages
under FM-indstillinger PTY Vis PTY
OBS
1. Aktivering i FM foretages ved at vælge en
programtype under FM-indstillinger
PTY Vælg PTY.
Ikke alle radiostationer giver mulighed for at
vise programtype.
Radiotekst
2. Deaktivering foretages ved at nulstille
PTY'erne under FM-indstillinger
Nulstil alle PTY'er.
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne kan vises på displayet.
PTY-søgning
±
Funktionen gennemsøger hele frekvensbåndet
efter den valgte programtype.
Aktivering/deaktivering i FM foretages
under Radiotekst.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 141
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Automatisk frekvensopdatering – AF
Funktionen vælger en af de kraftigste sendere
for en indstillet station. For at finde en kraftig
sender kan det være nødvendigt at gennemsøge hele FM-båndet. Imens er radioen stille,
og PI-søgning Tryk EXIT for slut vises på
displayet.
±
Aktivering/deaktivering i FM foretages
under FM-indstillinger Avanc.
radioindstillinger AF.
Regionale radioprogrammer – REG
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender, selvom dennes
signalstyrke er lav. Symbolet REG viser, at
funktionen er aktiv.
±
Aktivering/deaktivering i FM foretages
under FM-indstillinger Avanc.
radioindstillinger Regional.
Enhanced Other Networks – EON
Funktionen kan benyttes i storbyområder med
mange regionale radiostationer. Den lader
afstanden mellem bilen og radiostationens
sendere afgøre, hvornår programfunktionerne
skal afbryde den aktuelle lydkilde.
±
4
Aktivering/deaktivering i FM foretages ved
at vælge et af alternativerne under FM-
indstillinger
EON:
Avanc. radioindstillinger
Generelt
• Lokal - afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
• Fjern 4 - afbryder, hvis stationens sendere
er langt borte, selvom der er støj på signalet.
• Fra - afbryder ikke for programindhold fra
andre sendere.
DAB (Digital Audio Broadcasting) er et digitalt
sendesystem til radio.
Service og Ensemble
• Service - Kanal, radiokanal (kun lydtjenester understøttes af systemet).
• Ensemble - En samling radiokanaler, der
sendes på den samme frekvens.
Nulstilling af RDS-funktioner
Samtlige radioindstillinger kan stilles tilbage til
de oprindelige fabriksindstillinger.
±
Radiosystem - DAB*
Tilbagestillingen foretages i FM under FMindstillinger Avanc. radioindstillinger
Nulstil alt.
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende program, f.eks. NEWS eller TP,
høres med den lydstyrke, som er valgt for det
pågældende program. Hvis lydstyrken justeres
under programafbrydelsen, gemmes det nye
niveau til næste programafbrydelse.
Indlæring af kanalgrupper (Ensemble
learn)
04
Når køretøjet flyttes til et nyt sendeområde, kan
der foretages en indlæring af kanalgrupper, der
eksisterer i området.
En indlæring af kanalgrupper skaber en opdateret liste på alle tilgængelige kanalgrupper.
Listen opdateres ikke automatisk. Indlæringen
foretages via menuen Ensamble learn eller
direkte med et langt tryk på AUTO. Det kan
tage op til et minut at indlære en kanalgruppe,
hvis både Band III og LBand er valgt.
Frekvensbånd
DAB sendes på to frekvensbånd: Band III og
LBand.
• Band III - over hele landet
• LBand - mest i storbyer
Standard/fabriksindstilling.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
141
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 142
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Ved at vælge f.eks. kun Band III går indlæring
af kanaler hurtigere, end hvis man har valgt
både Band III og LBand. Det er ikke sikkert, at
alle kanalgrupper findes. Valget af frekvensbånd påvirker ikke lagrede hukommelser.
Navigering via lister
Der findes tre typer grundlister, der kan bruges
til navigation:
• Ensemble list - Viser kanalgrupper, som
modtageren har fået via indlæring af kanalgruppe.
04
• Service list - Viser kanaler uanset, hvilken
kanalgruppe de ligger indenfor. Listen kan
også filtreres ved hjælp af DAB-PTY (se
nedenfor).
• Subchannel list - Underkanaler til en valgt
kanal.
Man kan komme til listerne via menuen. Kanalgrupperne kan også nås ved at trykke på
ENTER.
Sekundære komponenter kaldes oftest underkanaler. De er midlertidige og kan f.eks. indeholde oversætninger af hovedprogrammet til
andre sprog.
Hvis en eller flere underkanaler sendes, vises
symbolet > til højre for kanalnavnet på displayet. En underkanal vises ved at symbolet >
ses til venstre for kanalnavnet på displayet.
For at få adgang til en underkanal:
±
For at navigere mellem underkanaler:
±
Tryk på
eller
Man kan kun få adgang til underkanaler på den
valgte hovedkanal, ikke på nogen anden uden
at vælge denne.
DAB PTY (programtype)
DAB PTY udvælger en type radioprogram. Der
Scanning betyder, at alle kanaler på listen
afspilles i 10 sekunder hver.
±
Forlad denne indstilling ved at:
Tryk på SCAN for at aktivere.
Scanning kan også vælges i DAB-PTY-indstilling. Så afspilles kun kanaler af forvalgt type.
±
Afslut scanning ved at trykke en gang til på
SCAN, eller tryk på EXIT.
±
forlader DAB-radio PTY-indstilling, når der
udføres DAB-DAB-linking (se nedenfor).
DAB til DAB link
Det er muligt at gå fra en kanal med dårlig eller
ingen modtagelse til den samme kanal i en
anden kanalgruppe med bedre modtagelse.
Der kan opstå nogen forsinkelse ved skift af
kanalgruppe. Der kan blive stille i det korte
tidsrum, hvor den aktuelle kanal ikke længere
er tilgængelig og indtil den nye kanal bliver tilgængelig.
Tryk på
er 29 forskellige programtyper, som også
omfatter forskellige programkategorier. Efter
valg af en programtype sker navigering kun
inden for de kanaler, som sender den type.
Scanning (SCAN)
142
Subkanal (underkanal)
Trykke på EXIT
Man kan også vælge en forindstillet kanal eller
afslutte DAB-PTY via menuen. I nogle tilfælde
DAB-displayindstillinger
1. Basis - Kun kanalnavnet vises, hvis det er
en primær komponent, der afspilles. Et
underkanalnavn vises, hvis det er en
underkanal, som afspilles
2. Ensemble mode - Tilføjer kanalgruppens
navn til kanalnavnet
3. Ensemble + PTY - Tilføjer programtypenavnet under kanalnavnet
Presets (forvalg)
Et preset indeholder en kanal, men ingen
underkanal. Hvis en underkanal afspilles og et
forvalg gemmes, registreres kun kanalens id.
Det skyldes, at underkanaler er forbigående.
Ved det næste forsøg på at genkalde forvalget
bliver den kanal, der indeholdt underkanalen,
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 143
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
afspillet. Forvalget er ikke afhængigt af kanallisten.
En kanal, der er gemt som forvalg, behøver ikke
at findes på kanallisten for at kunne indlæses.
Hvis den indlæses uden at kanalen er tilgængelig, vises et forvalgsnummer, og der bliver
stille, indtil man vælger at indlæse et tilgængeligt forvalg. Alternativt en anden kanal.
OBS
Lydanlæggets DAB-system understøtter
ikke alle funktioner, der findes i DAB-standarden.
Menustruktur
Hovedmenu DAB
1.
Vælg ensemble (Ensemble)
2.
Vælg kanal (Service)
3.
Vælg underkanal (Subchannel)
4.
DAB PTY
4.1.
DAB PTY fra
4.2.
Nyheder
4.3.
Aktuelt
4.4.
Information
4.5.
Sport
4.6.
Undervisning
4.7.
Drama
4.29.
Folkemusik
4.8.
Kunst
4.30.
Dokumentar
4.9.
Videnskab
5.
Ensamble learn
4.10.
Samtale
6.
DAB-indstillinger
4.11.
Popmusik
4.12
Rockmusik
6.1.1.
Ensemblenavn
4.13.
Rolig musik
6.1.2.
4.14.
Let klassisk
Ensamblenavn og
PTY
4.15.
Klassisk musik
6.1.3.
Basis
4.16.
Anden musik
4.17.
Vejr
4.18.
Finans
4.19
Børn
4.20.
Faktisk
4.21.
4.28.
6.1.
Ring ind
4.23.
Rejser & ferier
4.24.
Fritid og hobby
4.25.
Jazz og blues
4.26.
Countrymusik
4.27.
National musik
DAB-displayindstillinger
6.2.
DAB til DAB link
6.3.
FM-trafik
6.4.
Vælg DAB-bånd
Religion
4.22.
Gamle kendinge
6.5.
6.4.1.
Band III
6.4.2.
LBand
6.4.3.
LBand og Band III
04
Nulstil DAB
143
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 144
04 Komfort og køreglæde
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
Generelt
RSE-systemet kan bruges samtidig med bilens
infotainmentsystem.
Når bagsædepassagerer bruger DVD,
RSE-AUX eller ser tv 1 og samtidig lytter i
hovedtelefoner, kan fører og forsædepassager
stadig bruge bilens radio eller CD-afspiller.
Tv-oversigt
Tryk på
, og vælg TV I DVD I AUX
TV MEDIA MENU.
Systemindstillinger
Kanalliste
Tidszoneindst.
CI-modul
04
Når systemet har været brugt en gang, uden at
tændingen er i stilling I, bliver det blokeret. For
at starte på ny skal tændingsstilling I aktiveres.
Lydtilstand
Fabriksindstillinger
Strømforbrug, tændingsstillinger
Systemet kan aktiveres i tændingsstilling I eller
II, og når motoren er i gang. Når bilen startes,
standser filmen midlertidigt og fortsætter, når
motoren er startet.
TV
Intet CAM isat
CI-modul-information
Kanalstyring
Signalstyrke
Kanalsøgning
OBS
Ved længere tids brug (mere end 10 minutter) med slukket motor - kan kapaciteten i
bilens startbatteri dale til et så lavt niveau,
at det ikke er muligt at starte motoren.
I så fald bliver der vist en meddelelse på
skærmen.
Bærebølgestyring
Tilføj udbyder
Information om
frekvens
Fjern en frekvens
Systemindstilling-tv
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger TV.
Fjern alle frekvenser
Sprog
Autoscan
Tv-menuernes
sprog
Billedformat
F.eks. Engelsk
16:9
4:3
Auto
1
144
Tv er ekstraudstyr til RSE-systemet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 145
04 Komfort og køreglæde
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
Tilstand (skærmindstilling)
Standard
Systemindstilling-Fabriksindstilling
Boksen er placeret under dækslet i lastrummet
Zoom
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger Fabriksindstillinger.
1. Åbn dækslet i lastrummet, boksen er
beskyttet af et kabinet.
Her genindstilles systemets fabriksindstillinger.
2. Åbn gummilåget på boksen.
Centreret
Højre
Systemindstilling-Tidszoneindstilling
Venstre
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger Tidszoneindst..
Fuld skærm
Lydtilstand
Banner-timeout
For at få vist lokale programtider korrekt skal
tidszonen indstilles. GUIDE og INFO-knappernes menuer og uret påvirkes af lokale tidszoner.
Menuerne kan vises
mellem
8-40 sekunder.
Systemindstilling-Lydindstilling
Betalingskanaler
Tryk på MEDIA MENU
Systemindstillinger Lydtilstand.
For at kunne se betalingskanaler skal et betalingskort placeres i en adapter, der sættes ind
i digital-tv-boksen.
Originaltalen i et tv-program kan udskiftes med
tale på et andet sprog, hvis programmet sendes med flere lydspor.
3. Stik betalingskortet ind i adapteren. Sørg
for, at det stikkes ind korrekt.
4. Stik adapteren ind i digital-tv-boksen. Sørg
for, at den stikkes ind korrekt.
> Systemet vil registrere, at det har fået ny
information.
5. Søg for at finde de nye kanaler, som er blevet tilgængelige, se kapitlet "Betalingskortets tv-kanaler" nedenfor.
Betalingskortets TV-kanaler
Søg, så systemet kan finde betalingskortets
kanaler.
1. Tryk på MEDIA MENU på fjernbetjeningen.
2. Vælg Kanalsøgning
Lyd
Lyd - 1, f.eks. ENG.
3.
Lyd - 2, f.eks. GER.
Venstre
Stereoanlæg
Vælg land, og tryk på
Autoscan.
.
Format som støttes af digital-tv-boksen
Højre
G031510
Lydtilstand
04
Tv-systemet støtter MPEG-2-sending. Der er
mulighed for at modtage MPEG-4-sending,
hvis der anskaffes en adapter. Denne adapter
sættes ind i digital-tv-boksen og placeres på
AC3
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
145
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 146
04 Komfort og køreglæde
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
Musik
AUX-indgang, Stikkontakt 12 V
Disken kan afspilles på forskellige måder, brug
navigationsknapperne til at vælge afspilningsalternativ.
Indgangen er beregnet til tilslutning af andet
udstyr. Følg altid det eksterne udstyrs, producentens eller sælgerens instruktioner for tilkobling. Udstyr tilsluttet via RSE-AUX-indgangen
kan bruge skærme, trådløse hovedtelefoner,
hovedtelefonkontakt og bilens højttalere.
Når dialogboksen er oppe:
Afspille en CD
1. Sæt CD'en i med etiketsiden vendt bort fra
knapperne.
> Disken begynder automatisk at afspille.
04
Forskellige afspilningsvarianter
2. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg CH
A for venstre skærm eller CH B for højre
skærm.
> Lyden ledes til hovedtelefonerne.
3. Juster lydstyrken i hovedtelefonerne ved
hjælp af lydstyrke-kontrolknappen/hjulet
på hovedtelefonerne.
Alternativt kan du aktivere bilens lydanlæg
A B på
i MODE-AUX og trykke på
fjernbetjeningen for at lytte til højttalerne.
Vælge i diskens katalog
1. Tryk på højre navigationsknap for at
komma over i højremenuen.
2. Brug navigationsknapperne til at vælge
afspilningsalternativ.
3.
±
1. Hold pause og start disken igen med
.
2.
146
Tryk på
Stop disken med
.
RSE-AUX-indgangen er placeret under forreste
armlæn.
1. Tilslut videokablet til den gule kontakt.
.
3. Brug navigationsknapperne til at vælge fil.
4.
Skift CD-spor med
eller
spol frem ved at holde knapperne trykket
ind.
Pause
3.
Tryk på
.
Skift CD-spor
1. Sæt disken i.
2.
Bekræft med
Tilkobling af RSE-AUX-indgang
G030382
samme måde som adapteren for betalingskort.
Se kapitlet "Betalingskanaler" ovenfor.
for at vælge underkatalog.
Tryk på
igen for at udkaste disken.
En hjemmebrændt disk kan bruges.
Om den kan afspilles, og om kvaliteten bliver
god, kan dog afhænge af kildefilens kvalitet,
formatet og diskens kvalitet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2. Tilslut venstre lydkabel til den hvide kontakt, og højre lydkabel til den røde kontakt.
3. Tilslut spændingskablet til strømkontakten, hvis dit udstyr er beregnet til 12 V.
For stikkontaktens placering, se side 183
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 147
04 Komfort og køreglæde
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
System
Formater som systemet støtter.
Lydformater
CD-DA, DVD-Audio Playback,
MP3, WMA
Videoformater
DVD-video, VCD, SVCD, Divx/
MPEG-4, WMA video, Photo cd
Kodak, Photo CD JPG
Diskformater
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
Skift af batterier i fjernbetjening og
trådløse hovedtelefoner
Fjernbetjeningen og hovedtelefonerne drives
med 2 AAA-batterier.
G031358
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
04
1. Skru skruen løs, og løsn batteridækslet.
Avancerede systemindstillinger
±
G031361
Disse indstillinger kan kun nås, når DVD-afspilleren er tom.
Tryk på MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
AUDIO SETUP
ANGLE MARK
CAPTION
2. Tag begge brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet,
og sæt dem i.
OBS
Hvis systemet er for varmt til at bruges, eller
batterispændingen er for lav, kommer der
en informationsmeddelelse på skærmen.
3. Sæt dækslet på og skru skruen fast.
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
3. Sæt dækslet på og skru skruen fast.
1. Skru skruen løs, og løsn batteridækslet.
COMPRESSION
2. Tag begge brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet,
og sæt dem i.
Miljøhensyn
TV TYPE
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
AUDIO
SUBTITLE
DEFAULTS
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
147
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 148
04 Komfort og køreglæde
Informationscenter
Generelt
Funktioner
OBS
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens man bruger informationscentret, skal der kvitteres for meddelelsen, for
at man kan komme tilbage til informationscentret. Kvittér ved at trykke på READ.
G021364
04
Informationsdisplay og betjeningspanel.
READ - bekræftelse
Fingerhjul – Bladring i menuer og valg på
informationscenterlisten.
RESET - nulstilling
For at få adgang til informationscentret skal
fingerhjulet drejes trinvist opad/nedad. Ved
endnu en drejning kommer udgangspositionen
tilbage igen.
For at skifte enhedsangivelse for strækning og
hastighed skal man kontakte et autoriseret
Volvo-værksted.
Aktuel hastighed*
Instrumentpanelets display viser den aktuelle
hastighed i mph, hvis speedometret er gradueret i km/t. Hvis speedometret er gradueret i
mph, vises aktuel hastighed i km/t.
Gennemsnitshastighed
Bilen beregner gennemsnitshastigheden siden
sidste nulstilling. Nulstilling foretages med
RESET.
Nuværende forbr.
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Oplysningen på displayet opdateres med et par sekunders mellemrum. Når bilen holder stille, vises " ----" på
displayet".
1
148
Kun dieseldrevne biler.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Gennemsn.forbrug
Gennemsnitligt brændstofforbrug siden sidste
nulstilling. Nulstilling foretages med RESET.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet ekstra 1og/eller parkeringsvarmer*.
Km til tom tank
Beregningen foretages på grundlag af gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km og den
tilbageværende brugbare brændstofmængde.
På displayet vises den omtrentlige strækning,
der kan køres med den tilbageværende brændstofmængde i tanken. Når displayet viser "--km til tom tank", er der ingen garanteret
kørselsstrækning tilbage. Fyld brændstof på
snarest.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet parkeringsvarmer*, eller hvis køremåden er ændret.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 149
04 Komfort og køreglæde
Informationscenter
Nulstilling
1. Vælg Gennemsn. hast. eller
Gennemsn.forbrug.
2. Hold RESET inde i ca. 1 sekund for at nulstille den valgte funktion. Hvis RESET holdes inde i mindst 3 sekunder, nulstilles
gennemsnitshastighed og gennemsnitligt
forbrug samtidigt.
04
149
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 150
04 Komfort og køreglæde
Kompas*
Betjening
brering er nødvendig, vises C på spejlets
display.
Valg af zone
1. Stands bilen i et stort, åbent område uden
stålkonstruktioner og højspændingsledninger.
2. Start bilen.
OBS
Bakspejl med kompas.
I midten af bakspejlets nedre kant er der et display, som viser i hvilken kompasretning bilens
front peger. Der vises 8 forskellige retninger
med en engelsk forkortelse: N (nord), NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S (syd), SW (sydvest),
W (vest) og NW (nordvest).
Kompasset aktiveres automatisk, når bilen
startes eller når nøgleposition II er aktiveret, se
side 71. Kompasset deaktiveres/aktiveres ved
f.eks. at trykke knappen bag på bakspejlet ind
med en clips.
3. Hold knappen bag på spejlet inde (brug
f.eks. en clips), indtil C kommer til syne
igen (efter ca. 6 sekunder).
4. Begynd at køre som sædvanligt. C forsvinder fra displayet, når kalibreringen er færdig.
Alternativt kalibreringstrin: Kør langsomt i
en cirkel med højst 8 km/t, indtil C forsvinder fra displayet, når kalibreringen er færdig.
Kalibrering
Det kan blive nødvendigt at kalibrere kompasset, for at det skal være retvisende. Hvis kali-
150
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G030295
G029737
04
For den bedste kalibrering - slå alt elektrisk
udstyr fra (klimaanlæg, viskere osv.), og
sørg for at alle døre er lukkede.
Magnetiske zoner.
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
For at kompasset skal fungere korrekt, skal den
rette zone være valgt.
1. Fjernbetjeningen skal stå i position II, se
side 71.
2. Hold knappen bag på bakspejlet inde i
mindst 3 sekunder (brug f.eks. en clips).
Nummeret for det aktuelle område vises.
3. Tryk flere gange på knappen, indtil nummeret for det ønskede geografiske område
vises (1–15).
4. Efter nogle sekunder viser displayet igen
kompasretningen.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 151
04 Komfort og køreglæde
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem
Stabilitets- og traktionskontrolsystemet, DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control), hjælper føreren med at undgå udskridning og forbedre bilens fremkommelighed.
Systemet begrænser hjulenes træk- og bremsekraft individuelt, hvorved udskridning undgås. Derved øges manøvredygtigheden og
dermed sikkerheden, f.eks. ved hurtige undvigemanøvrer.
Fremkommeligheden forbedres, ved at systemet fordeler trækkraften mellem hjulene.
Systemet griber først og fremmest ind ved lav
hastighed i dårligt føre.
Ved bremsning kan systemets indgriben mærkes i form af en pulserende lyd. Ved gasgivning
vil bilen muligvis accelerere langsommere end
forventet.
Meddelelser på informationsdisplayet
DSTC midlertidigt FRA
Systemet er midlertidigt blevet reduceret pga.
for høj temperatur på bremeskiverne. Funktionen genaktiveres automatisk, når bremserne
er afkølet.
DSTC service påkrævet
Systemet er blevet lukket ned pga. fejl.
motoren startes igen, bør man køre til et autoriseret Volvo-værksted.
Betjening
Symboler i kombinationsinstrumentet
Hvis symbolerne
og
vises samtidigt, skal meddelelsen på informationsdisplayet læses.
optræder alene, er der
Hvis symbolet
følgende alternativer:
•
Blinkende lys betyder, at systemet griber
ind netop da.
•
Hvis det lyser konstant i 2 sekunder, betyder det systemkontrol ved start af motoren.
•
Konstant lys efter motorstart eller under
kørsel betyder fejl i systemet.
Reduceret funktion
Systemets funktion ved udskridning og gasgivning kan reduceres. Systemets indgriben
ved udskridning forsinkes og tillader dermed
mere udskridning, hvilket giver større frihed til
dynamisk kørsel. Fremkommeligheden i dyb
sne eller sand forbedres, da traktionen ikke
længere begrænses.
G021409
Generelt om DSTC
04
1. Drej fingerhjulet
, indtil DSTC-menuen
vises. DSTC slået TIL betyder, at systemets funktion er uforandret.
DSTC spinkontrol FRA betyder, at
systemets indgreb reduceres.
2. Hold RESET
ændres.
inde, indtil DSTC-menuen
Systemet forbliver reduceret, indtil næste gang
motoren startes.
ADVARSEL
Hvis systemets funktion reduceres, kan
bilens køreegenskaber ændres.
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren. Hvis meddelelsen stadig vises, når
151
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 152
04 Komfort og køreglæde
Tilpasning af køreegenskaber
Aktivt chassis (Four-C)*
Betjening
Aktivt chassis, Four-C (Continuously Controlled Chassis Concept), regulerer støddæmpernes egenskaber, således at bilens køreegenskaber kan justeres. Der er tre indstillinger:
Comfort, Sport og Advanced.
Comfort
Sport
Denne indstilling bevirker, at bilen føles mere
sporty, og anbefales til mere aktiv kørsel. Styringen reagerer hurtigere end i Comfort-indstilling. Dæmpningen er hårdere, og karosseriet
følger vejen for at mindske krængningen i
skarpe sving.
Advanced
Denne indstilling anbefales kun til meget jævn
og plan vejbelægning.
Støddæmperne er optimeret til maksimalt vejgreb, og krængning i sving er yderligere formindsket.
G021410
04
Denne indstilling bevirker, at bilen føles mere
bekvem, og anbefales til lange ture. Støddæmpningen er blød, og karosseriets bevægelser er smidige og behagelige.
Chassisindstillinger.
Brug knapperne på midterkonsollen til valg af
indstilling. Den indstilling, der er i brug, når
motoren standses, aktiveres, når motoren startes næste gang.
Hastighedsafhængig ratmodstand*
Ratmodstanden øges i takt med bilens hastighed for at give føreren større vejfølsomhed.
Ved lav hastighed er bilen let at styre, f.eks. for
at gøre parkering lettere.
Ratmodstanden kan ændres under
Bilindstillinger Niveau for styrestyrke For
beskrivelse af menusystemet, se side 116
Denne menu er ikke tilgængelig, når bilen er i
bevægelse.
152
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 153
04 Komfort og køreglæde
Fartpilot*
Betjening
anvendes som indstillet hastighed. Displayets
tekst (---) km/t skifter til at vise den indstillede
hastighed, f.eks. 100 km/t.
Midlertidig deaktivering
Tryk på
for midlertidigt at slå fartpiloten fra.
Den lagrede hastighed vises i parentes på
informationsdisplayet, f.eks. (100) km/t.
OBS
Fartpiloten kan ikke slås til ved hastigheder
under 30 km/t.
G021411
Justering af indstillet hastighed
Display og betjeningsknapper.
Standby
Genoptagelse af indstillet hastighed
I aktiv indstilling justeres hastigheden med
eller
.
korte eller lange tryk på
En midlertidig hastighedsforøgelse med speederen, f.eks. ved overhaling, har ingen indvirkning på fartpilotens indstilling. Bilen vender
tilbage til den indstillede hastighed, når speederen slippes.
Deaktivering
Aktivering/indstilling af hastighed
Indstillet hastighed (i parentes = standby)
Tilkobling og indstilling af hastighed
For at kunne aktivere fartpiloten skal den først
.
sættes i standby vha. CRUISE-knappen
Symbolet
tændes, og teksten (---) km/t
viser, at fartpiloten er i standby.
OBS
Hvis en af farpilotknapperne holdes trykket
ind i mere end ca. et minut, frakobles fartpiloten. I givet fald skal motoren standses,
inden fartpiloten kan indstilles igen.
Automatisk midlertidig deaktivering
Fartpiloten frakobles spontant, når de trækkende hjul spinner, eller hvis hastigheden falder til under ca. 30 km/t. Den deaktiveres også,
når bremserne bruges, gearvælgeren sættes i
neutral, eller hvis der trædes på speederen i
længere tid (ca. 60 sekunder). I givet fald sættes fartpiloten i standby, og den indstillede
hastighed gemmes.
04
Genoptagelse af indstillet hastighed
Hvis fartpiloten er midlertidigt slået fra, kan den
slås til igen ved at trykke på
. Hastigheden
sættes nu til den tidligere indstillede hastighed.
OBS
Der kan komme en mærkbar hastighedsforøgelse, efter at hastigheden er genoptaget
.
med
Deaktivering
Fartpiloten slås fra ved at trykke på CRUISE
eller ved at standse motoren. Den indstillede
hastighed slettes.
Fartpiloten tilkobles derefter med
eller
,
hvorefter den aktuelle hastighed gemmes og
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
153
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 154
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Generelt
Funktion
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot (Adaptive Cruise Control
- ACC) er et hjælpemiddel til aflastning af føreren på lange lige vejstrækninger i jævne trafikstrømme, f.eks. motor- og landeveje.
Den adaptive fartpilot er ikke et kollisionsforebyggende system. Hvis systemet ikke
registrerer et forankørende køretøj, skal
føreren gribe ind.
Den adaptive fartpilot bremser ikke for mennesker eller dyr. Heller ikke for modkørende,
langsomtkørende eller stillestående køretøjer eller genstande.
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot kan ikke håndtere
alle, trafik-, vejr- og vejforhold.
Afsnittet Funktion og fremefter indeholder
oplysninger om begrænsninger, som føreren bør være opmærksom på, inden den
adaptive fartpilot tages i brug.
Det påhviler føreren at sørge for den rette
afstand og hastighed, selv når den adaptive
fartpilot er i brug.
VIGTIGT
G021412
04
Du må altid have opmærksomheden henvendt på trafikken og gribe ind, når den
adaptive fartpilot ikke holder en passende
hastighed eller afstand.
Oversigt over funktioner.
Advarselslampe - bremsning af føreren
nødvendig
Betjeningsknapper
Radarsensor
Den adaptive fartpilot består dels af en fartholder og dels en hermed samarbejdende
afstandsholder.
Vedligeholdelse af den adaptive fartpilots
komponenter må kun udføres af et automriseret Volvo-værksted.
Den adaptive fartpilot bør ikke bruges, f.eks.
i bytrafik, tæt trafik, vejkryds, glat føre, hvor
der er meget vand eller søle på vejen, i kraftig regn eller sne, dårlig sigtbarhed, på snoede veje eller fra- og tilkørsler.
Afstanden til forankørende køretøjer måles
med en radarsensor. Hastigheden reguleres
ved hjælp af gasgivning og opbremsninger.
Det er normalt, at bremserne afgiver svage
lyde, når de bruges af fartpiloten.
ADVARSEL
Når fartpiloten bremser, bevæger bremsepedalen sig. Foden bør ikke hvile under
bremsepedalen, da man ellers risikerer, at
den kommer i klemme.
Fartpiloten tilstræber at følge forankørende
køretøjer i samme vejbane med en indstillet
tidsafstand. Hvis radarsensoren ikke har regi-
154
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 155
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Den adaptive fartpilot har til opgave at regulere
hastigheden blødt. I situationer, der kræver
hurtig opbremsning, skal man selv bremse.
Dette gælder ved store hastighedsforskelle,
eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt.
På grund af radarsensorens begrænsninger
kan en opbremsning komme uventet eller helt
udeblive (se side 157).
Den adaptive fartpilot kan kun aktiveres ved en
hastighed over 30 km/t. Hvis hastigheden falder under 30 km/t, eller hvis motorens omdrejningstal bliver for lavt, frakobles den adaptive
fartpilot og ophører med at bremse. I givet fald
må føreren straks overtage kontrollen med at
holde afstanden til forankørende køretøjer.
Højeste hastighedsindstilling er 200 km/t.
lyd føreren opmærksom på, at omgående indgriben er påkrævet.
Betjening
OBS
Advarselslampen kan være vanskelig at se i
kraftigt sollys, eller når man har solbriller på.
ADVARSEL
Fartpiloten advarer kun om køretøjer, som
radarsensoren har registreret. Derfor kan
advarslen udeblive eller blive forsinket. Vent
ikke på advarsel, men brems, når det er
nødvendigt.
G017350
streret noget forankørende køretøj, stræber
den kun efter at holde den indstillede hastighed. Dette sker også, hvis forankørendes
hastighed overstiger fartpilotens indstillede
hastighed.
04
Display og betjeningsknapper.
Aktivering og genoptagelse af indstillinger;
forøgelse af hastighed
Standby, tænd/sluk
Indstilling af tidsafstand
Tilkobling og indstilling af hastighed
Indstillet hastighed (i parentes = standby)
Advarselslampe - bremsning af føreren
nødvendig
Indstillet tidsafstand under justering
Den adaptive fartpilot har en bremseevne svarende til ca. 30 % af bilens bremseevne.
Indstillet tidsafstand efter justering
Hvis ens egen bil skal bremse kraftigere, end
fartpiloten har mulighed for, og føreren ikke
bremser, gør en advarselslampe og advarsels-
Tilkobling og indstilling af hastighed
For at kunne aktivere fartpiloten skal den først
sættes i standby vha. knappen
. Symbolet
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
155
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 156
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
tændes på displayet, og tegnene (---) viser,
at fartpiloten er i standby.
Fartpiloten tilkobles derefter med
eller
,
hvorefter den aktuelle hastighed gemmes og
anvendes som indstillet hastighed. Displayets
tegn (---) skifter til at vise den indstillede
hastighed, f.eks. 100.
Når radarsensoren opdager
et andet køretøj, tændes et
bilsymbol i venstre side af displayet. Kun når symbolet er
tændt, reguleres afstanden til
det foreankørende køretøj.
04
OBS
Hvis en af farpilotknapperne holdes trykket
ind i mere end ca. et minut, frakobles fartpiloten. I givet fald skal motoren standses,
inden fartpiloten kan indstilles igen.
I visse situationer er det ikke muligt at tilkoble fartpiloten. I givet fald vises Fartpilot
ikke t. rådighed på displayet (se
side 159).
Indstilling af tidsafstand
Den indstillede tidsafstand til forankørende
køretøjer øges med
og mindskes med
.
Der kan vælges mellem 5 forskellige tidsafstande. De
vises på displayet som 1-5
vandrette streger - jo flere
streger, des længere tidsafstand (se tabellen se
side 161).
OBS
Fartpiloten kan ikke slås til ved hastigheder
under 30 km/t.
Justering af indstillet hastighed
I aktiv indstilling justeres hastigheden med
korte eller lange tryk på ,
eller . Knappen
har i aktiv indstilling samme funktion
, men giver mindre hastighedsforøsom
gelse.
Når afstanden bliver kort ved lav hastighed,
øger den adaptive fartpilot tidsafstanden.
For at kunne følge den forankørende bil blødt
og komfortabelt, tillader den adaptive fartpilot
tidsafstanden at variere tydeligt i visse tilfælde.
Husk, at en kort tidsafstand kun giver føreren
en kort reaktionstid, hvis noget uforudset
skulle ske i trafikken.
156
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Antallet af streger for den
valgte tidsafstand vises under
selve indstillingen og nogle
sekunder derefter. Påfølgende vises en formindsket
version af symbolet i højre
side af displayet. Samme
symbol vises også, når afstandskontrol er aktiveret (se side 161).
OBS
Brug kun den tidsafstand, der er tilladt i henhold til de lokale færdselsregler.
Hvis fartpiloten ikke synes at reagere, når
den tilkobles, kan årsagen være, at tidsafstanden til den nærmeste bil gør en hastighedsforøgelse umulig.
Jo højere hastigheden er, des længere bliver
den fysiske afstand for en given tidsafstand.
Frakobling og genoptagelse af
indstillinger
Fartpiloten deaktiveres enten med et kort tryk
på
eller ved førerindgreb, f.eks. en
opbremsning. Den indstillede hastighed vises
nu i parentes, f.eks. ( 100). Hastighed og tidsafstand genoptages med et tryk på
.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 157
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
For hvert yderligere tryk på
, når fartpiloten
er aktiveret, øges den indstillede hastighed i
trin på 1 km/t.
OBS
Der kan komme en mærkbar hastighedsforøgelse, efter at hastigheden er genoptaget
.
med
Et kort tryk på
i standby eller et langt tryk i
aktiv indstilling bevirker, at fartpiloten frakobles. Den indstillede hastighed slettes og kan
ikke genoptages.
Frakobling på grund af førerens
indgriben.
Fartpiloten slås fra, når bremserne bruges,
gearvælgeren føres til neutral position, eller
speederen trædes ned i længere tid. I givet fald
går fartpiloten over til standby, og føreren skal
selv regulere kørselshastigheden.
Hvis speederen trædes ned et kort stykke tid,
f.eks. ved overhaling, frakobles fartpiloten midlertidigt og tilkobles igen, når speederen slippes.
Automatisk frakobling
Den adaptive fartpilot er afhængig af andre
systemer, herunder stabilitets- og traktionskontrolfunktionen (DSTC). Hvis et af disse
systemer ophører med at fungere, frakobles
fartpiloten automatisk.
I tilfælde af automatisk deaktivering lyder der
et signal, og meddelelsen Fartpilot ikke
aktiv vises på displayet. Føreren skal nu selv
gribe ind og afpasse hastigheden efter eventuelle forankørende køretøjer.
Automatisk frakobling kan have følgende årsager:
•
•
•
•
•
ADVARSEL
Der må ikke monteres tilbehør eller andre
genstande, f.eks. ekstralys, foran kølergitteret.
Radarsensorens evne til at registrere et forankørende køretøj mindskes kraftigt:
•
Hastigheden er faldet til under 30 km/t
Hjulene har mistet vejgrebet
Bremsernes temperatur er høj
Hvis radarsensoren blokeres og ikke kan
se andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller
hvis der har samlet sig snesjap eller andre
genstande foran radarsensoren.
04
OBS
Motorens omdrejningstal er for lavt
Radarsensoren er tildækket, f.eks. af blød
sne eller kraftig regn (radarbølgerne blokeres).
Radarsensoren og dens
begrænsninger
Foruden af den adaptive fartpilot anvendes
radarsensoren også af funktionerne Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning (se
side 164) og Afstandskontrol (se side 161).
Den har til formål at opdage biller og større
køretøjer, der kører i samme retning som en
selv.
Hold fladen foran radarsensoren ren.
•
Hvis forankørende køretøjers hastighed
adskiller sig meget fra ens egen kørselshastighed.
Radarsensorens synsfelt er begrænset. I visse
situationer opdager den enten et andet køretøj
senere end forventet eller slet ikke.
Hvis der foretages ændringer af radarsensoren, kan den blive ulovlig at bruge.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
157
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 158
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Små køretøjer, f.eks. motorcykler, eller
køretøjer der ikke kører midt i vejbanen,
registreres muligvis ikke.
I sving kan radarsensoren registrere forkerte køretøjer eller tabe et registreret
køretøj af sigte.
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
Hvis teksten Radar blokeret Se instr.bog
vises på displayet, betyder det, at radarsensorens signaler blokeres, og at eventuelle køretøjer foran bilen ikke opdages.
04
G021414
Det vil også sige, at funktionerne Adaptiv fartpilot, Afstandskontrol og Kollisionsadvarsel
med automatisk bremsning heller ikke fungerer.
Mulige årsager til visning af meddelelsen og
forslag til afhjælpning fremgår af nedenstående
tabel.
Radarsensorens synsfelt (gråt).
Af og til kan radarsensoren ikke registrere
køretøjer på nær afstand, f.eks. et køretøj
mellem en selv og et køretøj, der befinder
sig foran.
158
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 159
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Årsag
Afhjælpning
Radarfladen i gitteret er snavset eller belagt med is eller sne.
Fjern snavs, is og sne fra radarfladen i gitteret.
Kraftig regn eller sne blokerer for radarsignalerne.
Ingenting. En gang imellem fungerer radaren ikke i kraftig nedbør.
Vand eller sne fra vejbanen hvirvler op og blokerer for radarsignalerne.
Ingenting. En gang imellem fungerer radaren ikke, hvis vejbanen er
meget våd eller tilsneet.
Radarfladen er rengjort, men meddelelsen forsvinder ikke.
Vent. Det kan vare nogle minutter, inden radaren opdager, at den ikke
længere er blokeret.
04
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse
Betydning
Standby eller aktiv tilstand uden noget køretøj registreret.
Aktiv tilstand med køretøj registreret, som fartpiloten afpasser hastigheden efter.
Indstillet tidsafstand under justering
Indstillet tidsafstand efter justering
Slå DSTC til for at aktivere
ACC
Fartpiloten kan ikke aktiveres, før traktionskontrol- og stabilitetsfunktionen (DSTC) er aktiveret.
Fartpilot ikke aktiv
Fartpiloten er slået fra.
Føreren skal selv afpasse hastigheden.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
159
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 160
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Symbol
Meddelelse
Betydning
Fartpilot ikke t. rådighed
Fartpiloten kan ikke aktiveres.
Dette kan bl.a. have følgende årsager:
•
•
Radar blokeret Se
instr.bog
04
Bremsernes temperatur er høj
Radarsensoren er blokeret, f.eks. af fugtig sne eller regn
Fartpiloten er midlertidigt frakoblet.
Radarsensoren er blokeret og kan ikke opdage andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der har
samlet sig snesjap foran den.
Se vedrørende radarsensorens begrænsninger se side 157.
Fartpilot Service påkrævet
Fartpiloten fungerer ikke.
Opsøg et autoriseret Volvo-værksted.
160
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 161
04 Komfort og køreglæde
Afstandskontrol
Generelt
Afstandskontrol (Distance Alert) er en funktion,
der viser tidsafstanden til det forankørende
køretøj.
af rattet. Tidsafstanden øges med
mindskes med
.
Afstandskontrollen viser kun afstanden til et
forankørende køretøj – ens egen kørselshastighed påvirkes ikke.
Betjening
OBS
Afstandskontrol er deaktiveret, mens den
adaptive fartpilot er aktiv.
G017371
En mindre del af den røde advarselslampe i
forruden lyser konstant, hvis man kører tættere
på det forankørende køretøj end den indstillede tidsafstand.
og
Der kan vælges 5 forskellige
tidsafstande, som vises på
displayet i form af 1-5 vandrette streger - jo flere streger,
des længere tidsafstand.
ADVARSEL
G017362
Afstandsinformation gives kun for køretøjer,
der kører foran ens eget køretøj i samme retning. For modkørende, langsomtkørende eller
stillestående køretøjer gives ingen afstandsinformation.
Afstandskontrollen er aktiv ved hastigheder
over 30 km/t.
Funktionen slås til og fra ved at trykke på knappen i midterkonsollen. En lysende lampe i
knappen viser, at funktionen er slået til.
Indstilling af tidsafstand
Knapperne til indstilling af tidsafstand til det
forankørende køretøj befinder sig i venstre side
Antal streger
Tidsafstand
(sekunder)
1
1,0
2
1,4
3
1,8
4
2,2
5
2,6
04
Antallet af streger for den
valgte tidsafstand vises under
selve indstillingen og nogle
sekunder derefter. Påfølgende vises en formindsket
version af symbolet i højre
side af displayet. Samme
symbol vises også, når Adaptiv fartpilot er aktiveret.
``
161
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 162
04 Komfort og køreglæde
Afstandskontrol
OBS
Jo højere hastigheden er, des længere bliver
den fysiske afstand for en given tidsafstand.
Den indstillede tidsafstand anvendes også
af funktionen Adaptiv fartpilot (se side 155).
Brug kun den tidsafstand, der er tilladt i henhold til de lokale færdselsregler.
04
Begrænsninger
Funktionen bruger af den samme radarsensor
som den adaptive fartpilot og kollisionsadvar-
selssystemet. Nærmere enkeltheder om radarsensoren og dens begrænsninger fremgår af
se side 157.
OBS
Stærkt sollys, reflekser, kraftige lysvariationer og brug af solbriller kan bevirke, at
advarselslyset i forruden ikke kan ses.
Dårligt vejr eller snoede veje kan indvirke på
radarsensorens evne til at opdage et forankørende køretøj. Også køretøjets størrelse kan
have betydning for sensorens evne til at
opdage det, f.eks. en motorcykel. Dette kan
føre til, at advarselslampen tændes på kortere
afstand end den indstillede, eller at advarslen
midlertidigt udebliver. Vælg i givet fald en kor-
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse
Betydning
Indstillet tidsafstand under justering
Indstillet tidsafstand efter justering
162
tere tidsafstand, eller slå midlertidigt funktionen fra.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 163
04 Komfort og køreglæde
Afstandskontrol
Symbol
Meddelelse
Betydning
Radar blokeret. Se
instr.bog
Afstandskontrol er midlertidigt frakoblet.
Radarsensoren er blokeret og kan ikke opdage andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der har
samlet sig snesjap foran den.
Se vedrørende radarsensorens begrænsninger. se side 157
Kollisionsadvar. Service
påkrævet
Afstandskontrol og Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.
Hvis meddelelsen bliver stående, bør man henvende sig til et autoriseret Volvo-værksted.
04
163
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 164
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning
(Collision Warning with Auto Brake) er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare
for kollision med et køretøj foran, der holder
stille eller kører i samme retning.
Kollisionsadvarslen har følgende tre funktioner:
1. Kollisionsadvarsel
04
Advarer føreren om en nært forestående kollision.
2. Bremsestøtte
ADVARSEL
Kollisionsadvarslen fungerer ikke i alle kørselssituationer eller under alle trafik-, vejreller vejforhold. Kollisionsadvarslen reagerer ikke på køretøjer, der kører i en anden
retning end ens egen, eller på mennesker og
dyr.
Advarslen afgives kun, når der er stor risiko
for kollision. Afsnittet Funktion og efterfølgende afsnit indeholder oplysninger om
begrænsninger, som føreren bør være
opmærksom på, inden Kollisionsadvarsel
med automatisk bremsning tages i brug.
3. Automatisk bremsning
Den automatiske bremsefunktion kan kun
reducere kollisionshastigheden. Fuld bremsevirkning opnås ved at træde på bremsepedalen.
Bremser automatisk bilen, når en kollision er
uundgåelig. Den automatiske bremsefunktion
kan ikke forhindre en kollision, men har til formål at sænke kollisionshastigheden.
Vent aldrig på en kollisionsadvarsel. Det
påhviler føreren at sørge for den rette
afstand og hastighed, selv når kollisionsadvarselssystemet er i brug.
Hjælper føreren med at bremse effektivt i en
kritisk situation.
Funktion
VIGTIGT
Vedligeholdelse af systemets komponenter
må kun udføres af et autoriseret Volvoværksted.
G017382
Generelt
Oversigt over funktioner.
Visuelt advarselssignal om kollisionsrisiko
Radarsensor
Kamerasensor
Kollisionsadvarsel
Radarsensoren registrerer sammen med en
kamerasensor et stillestående køretøj eller et
køretøj, der kører i samme retning som ens
eget. Hvis der er risiko for kollision med et
sådant køretøj, påkaldes ens opmærksomhed
af en rød, blinkende advarselslampe og et hørbart advarselssignal.
Kollisionsadvarslen er aktiv ved en hastighed
på 7 km/t og derover.
164
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 165
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Bremsestøtte
Hvis kollisionsrisikoen øges yderligere efter
kollisionsadvarslen, aktiveres bremsestøtten.
Bremseassistancen forbereder bremsesystemet for hurtig opbremsning, ligesom bremserne aktiveres let, hvilket mærkes i form af et
svagt ryk.
Hvis bremsepedalen trædes tilstrækkelig hurtigt ned, foregår bremsningen med fuld bremsevirkning, selv med et let tryk på pedalen.
Automatisk bremsning
Hvis føreren i denne situation endnu ikke har
påbegyndt en undvigemanøvre, og kollisionsrisikoen er overhængende, træder den automatiske bremsning i funktion, uden at føreren
behøver røre bremsepedalen. Bremsningen
foregår med begrænset kraft for at sænke kollisionshastigheden. Fuld bremsekraft opnås
ved, at føreren selv bremser.
Betjening
Indstillinger foretages fra midterkonsollens display via et menusystem. Nærmere enkeltheder
om brug af menusystemet fremgår af se
side 116.
OBS
Den automatiske bremsefunktion er altid
aktiv og kan ikke slås fra.
Aktivering og deaktivering
Sådan vælger man, om Kollisionsadvarslen
skal være slået til eller fra: Under menuen
Bilindstillinger Indst. for kollisionsadv.
vælger man mellem Til eller Fra Ved start af
motoren får man automatisk den indstilling, der
var valgt, da motoren blev standset.
Advarselsafstanden afgør systemets følsomhed. Advarselsafstanden Lang giver tidligere
advarsel. Prøv først med Lang. Hvis denne
indstilling giver for mange advarsler, hvilket i
visse situationer kan være irriterende, kan du
skifte til advarselsafstanden Normal.
Brug kun undtagelsesvis advarselsafstanden
Kort, f.eks. til dynamisk kørsel.
OBS
Aktivering og deaktivering af
advarselssignaler
Når den adaptive fartpilot er i brug, anvendes advarselslampen og advarselslyden af
fartpiloten, selv hvis kollisionsadvarslen er
slået fra.
Advarselslyden og advarselslampen aktiveres
automatisk ved start af motoren, hvis systemet
er slået til.
Kollisionsadvarslen advarer føreren i tilfælde af en kollisionsrisiko, men funktionen
kan ikke reducere førerens reaktionstid.
Advarselslyden kan aktiveres/deaktiveres
separat med Til eller Fra under Bilindstillinger
Indst. for kollisionsadv. Advarselslyd.
For at kollisionsadvarslen skal være effektiv,
bør man altid have Afstandkontrol indstillet
til en tidsafstand på 4 - 5 (se side 161).
Indstilling af advarselsafstand
04
OBS
Advarselsafstandern er afgørende for, på hvilken afstand den visuelle og akustiske advarsel
skal udløses. Vælg et af alternativerne Lang,
Normal eller Kort under Bilindstillinger
Indst. for kollisionsadv.
Advarselsafstand.
Selvom advarselsafstanden er indstillet til
Lang, kan advarsler i visse situationer
opfattes som sene, f.eks. i tilfælde af store
hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
165
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 166
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Kontrol af indstillinger
De aktuelle indstillinger kan kontrolleres på
midterkonsollens display. Gå via menu
Bilindstillinger Indst. for kollisionsadv.,
se side 116.
Begrænsninger
04
Det visuelle advarselssignal kan være vanskeligt at se i tilfælde af stærkt sollys, reflekser,
brug af solbriller, eller hvis føreren ikke har blikket rettet lige frem. Advarselslyden bør derfor
altid være aktiveret.
OBS
Det visuelle advarselssignal kan midlertidigt
sættes ud af funktion af høj temperatur i
kabinen, f.eks. på grund af stærkt sollys. I
givet fald aktiveres den hørbare advarsel,
selvom den er deaktiveret i menusystemet.
•
Advarsler kan udeblive, hvis afstanden
til den forankørende bil er kort, eller ratog pedalbevægelserne er store, f.eks.
ved brug af en aktiv kørestil.
ADVARSEL
Advarsler og bremseindgreb kan udløses
sent eller helt udeblive, hvis trafiksituationen
eller ydre påvirkninger gør, at radar- eller
kamerasensoren ikke registrerer et forankørende køretøj på rette måde.
Sensorsystemet har begrænset rækkevidde
for stillestående og langsomtkørende køretøjer, og systemet afgiver derfor mindre
effektive eller slet ingen advarsler i tilfælde
af højere kørselshastighed (over 70 km/t) for
sådanne køretøjer.
Advarsler for stillestående eller langsomtkørende køretøjer kan endvidere sættes ud af
funktion på grund af mørke.
Kollisionsadvarselssystemet anvender den
samme radarsensor som den adaptive fartpilot. Nærmere enkeltheder om radarsensoren
og dens begrænsninger fremgår af se
side 157.
En udeblevet eller forsinket advarsel kan medføre, at bremsestøtten udebliver eller forsinkes.
Hvis advarslerne forekommer at være for hyppige eller forstyrrende, kan advarselsafstanden
reduceres. Dette medfører, at systemet advarer på et senere stadium, hvilket reducerer det
samlede antale advarsler.
166
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Kamerasensorens begrænsninger
Bilens kamerasensor anvendes af de tre funktioner Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning, Driver Alert Control (se side 169)
og Lane departure Warning (se side 172).
OBS
Forrudens flade foran kamerasensoren bør
holdes fri for is, sne, dug og snavs.
Der bør ikke klæbes eller monteres noget på
forruden foran kamerasensoren, da det kan
reducere eller helt forhindre funktionen af et
eller flere af de systemer, der afhænger af
kamerasensoren.
Kamerasensoren har begrænsninger i lighed
med det menneskelige øje, dvs. den "ser" dårligere i mørke, kraftig sne eller regn samt i tæt
tåge. Under sådanne forhold kan kameraafhængige funktioner reduceres kraftigt eller
midlertidigt ophøre.
Også kraftigt modlys, reflekser fra kørebanen,
sne- eller isbelagt vejbane, snavset vejbane
eller utydelig sidemarkeringer af kørselsfeltet
kan kraftigt reducere funktionen, når kamerasensoren bruges til f.eks. at aflæse kørebanen
og registrere andre køretøjer.
Ved meget høje temperaturer slås kameraet
midlertidigt fra i ca. 15 minutter efter motorstart
for at beskytte kamerafunktionen.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 167
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Fejlsøgning og afhjælpning af fejl
Hvis displayet viser meddelelsen
Forrudesensorer blokeret, betyder det, at
radarsensorens signaler blokeres, og ikke kan
registrere køretøjer eller vejlinjer foran bilen.
Det betyder atter, at Kollisionsadvarsel med
automatisk bremsning, Lane Departure Warning og Driver Alert Control ikke fungerer fuldt
ud.
Mulige årsager til visning af meddelelsen og
forslag til afhjælpning fremgår af nedenstående
tabel.
Årsag
Afhjælpning
Årsag
Afhjælpning
Forrudens flade
foran kameraet er
snavset eller belagt
med is eller sne.
Rengør forrudens
flade foran kameraet
for snavs, is og sne.
Vent. Det kan tage
kameraet nogle
minutter at måle
sigtbarheden.
Tæt tåge, kraftig
regn eller sne bevirker, at kameraet ikke
ser godt nok.
Ingenting. En gang
imellem fungerer
kameraet ikke i kraftig nedbør.
Forrudens flade
foran kameraet er
rengjort, men meddelelsen forsvinder
ikke.
Der er kommet
snavs mellem forrudens inderside og
kameraet.
Få et autoriseret
Volvo-værksted til at
rengøre forruden
inden i kamerahuset.
04
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse
Betydning
Kollisionsadvar. slået FRA
Kollisionsadvarsel er slået fra.
Vises ved start af motoren.
Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på READ-knappen.
Kollisionsadvar. Fejl i
system
Kollisionsadvarsel kan ikke aktiveres.
Vises, når føreren forsøger at aktivere funktionen.
Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på READ-knappen.
Aut. bremsning aktiveret
Automatisk bremsning har været i funktion.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
167
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 168
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*
Symbol
Meddelelse
Betydning
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Se side 166 vedrørende kamerasensorens begrænsninger.
Radar blokeret. Se
instr.bog
04
Kollisionsadvarsel og Automatisk bremsning er midlertidigt ude af funktion.
Radarsensoren er blokeret og kan ikke opdage andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der har
samlet sig snesjap foran den.
Se vedrørende radarsensorens begrænsninger, side 157.
Kollisionsadvar. Service
påkrævet
168
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.
Hvis meddelelsen bliver stående, bør man henvende sig til et autoriseret Volvo-værksted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 169
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System – DAC*
Indledning
Generelt om Driver Alert Control - DAC
Driver Alert System har til formål at hjælpe en
fører, hvis kørsel er ved at blive dårligere, eller
som er ved forlade sin kørebane uden at vide
af det.
I visse tilfælde kan det være, at førerens køremåde ikke påvirkes til trods for træthed. I så
fald er det muligt, at føreren ikke får nogen
advarsel. Derfor er det altid vigtigt at standse
og tage en pause, når man føler sig træt, uanset
om DAC har afgivet en advarsel eller ej.
Driver Alert System består af to forskellige
funktioner, som kan være aktiveret samtidigt
eller hver for sig:
Driver Alert Control (DAC)
OBS
Lane Departure Warning (LDW), se
side 172.
En funktion der er slået til, er i standby og aktiveres automatisk, når hastigheden kommer
over 65 km/t.
Funktionen deaktiveres igen, når hastigheden
falder under 60 km/t.
Begge funktioner anvender et kamera, der
kræver, at kørebanen har malede sidemarkeringer på hver side.
ADVARSEL
Driver Alert System fungerer ikke i alle situationer, men er kun beregnet som et kompletterende hjælpemiddel.
Føreren har altid ansvaret for, at bilen kører
sikkert.
G017332
•
•
fremmest beregnet til brug på større veje.
Funktionen er ikke beregnet til bytrafik.
Funktionen har til formål at fange førerens
opmærksomhed, når dennebegynder at få en
ujævn køremåde, f.eks. hvis han distraheres
eller er ved at falde i søvn.
Kameraet aflæser kørebanens malede sidemarkeringer og sammenholder vejstrækningen
med ratbevægelserne. Føreren advares, når
bilen ikke følger kørebanen på en jævn måde.
OBS
Funktionen må ikke benyttes til at forlænge
køretiden. Man bør altid holde pauser med
jævne mellemrum og sørge for at være
udhvilet.
04
Begrænsning
Det kan ske, at systemet afgiver en advarsel,
uden at førerens køremåde er blevet forringet,
f.eks. i følgende tilfælde:
•
•
•
Hvis føreren afprøver LDW-funktionen.
I kraftig sidevind.
På vejbelægning med hjulspor.
Kamerasensoren har visse begrænsninger
(se side 166).
DAC har til formål at registrere en køremåde,
der langsomt bliver dårligere, og er først og
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
169
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 170
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System – DAC*
Betjening
Visse indstillinger foretages med midterkonsollens display og dets menusystem. Nærmere
enkeltheder om brug af menusystemet fremgår
af side 116.
Den aktuelle status kan kontrolleres på informationscentrets display med brug af venstre
kontaktarm.
04
Fingerhjul. Drej hjulet, indtil displayet viser
Driver
Alert. På anden række vises Fra, Ikke t.
rådighed eller Niveaumarkering.
READ-knap. Bekræfter og sletter en
advarsel i hukommelsen.
Aktivere Driver Alert Control
Brug midterkonsollens display og dets menusystem til at finde Bilindstillinger Driver
Alert. Vælg Til.
ADVARSEL
En alarm bør tages meget alvorligt, da en
søvnig fører ofte ikke selv er klar over sin tilstand.
I tilfælde af en alarm eller træthedsfølelse
bør man snarest muligt standse bilen på et
sikkert sted og tage sig et hvil.
Undersøgelser har vist, at det er lige så farligt at køre, når man er træt, som under
påvirkning af alkohol.
G017329
Funktionen aktiveres, når hastigheden overstiger 65 km/t, og forbliver
aktiv, så længe hastigheden er over
60 km/t. På displayet vises en niveaumarkering med 1-5 søjler, hvor et lille antal
søjler angiver ujævn kørsel. Et stort antal søjler
angiver stabil kørsel.
Hvis bilen køres ujævnt, får føreren en advarsel
i form af et lydsignal og tekstmeddelelsen
Driver Alert Tid til en pause. Advarslen gentages efter et stykke tid, hvis ikke kørslen forbedres.
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
170
Meddelelse
Betydning
Driver Alert Slået FRA
Funktionen er ikke slået til.
Driver Alert Ikke t. rådighed
Hastigheden er under 60 km/t, kørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er
midlertidigt ude af funktion. Se se side 166 vedrørende kamerasensorens begrænsninger.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 171
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System – DAC*
Symbol
Meddelelse
Betydning
Driver Alert
Funktionen analyserer førerens køremåde.
Antallet af søjler kan variere fra 1 til 5, hvor et lille antal søjler angiver ujævn kørsel. Et stort antal søjler
angiver stabil kørsel.
Driver Alert Tid til en pause
Bilen køres på en ujævn måde. Føreren får en alarm i form af et lydsignal og en tekstmeddelelse.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
04
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Se side 166 vedrørende kamerasensorens begrænsninger.
Driver Alert Sys Service
påkrævet
Systemet fungerer ikke.
Hvis meddelelsen bliver stående, bør man henvende sig til et autoriseret Volvo-værksted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
171
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 172
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System - LDW*
Generelt om Lane Departure Warning LDW
Betjening og funktion
stiger 65 km/t. På informationscentrets display
vises nu Lane Depart Warn Til rådighed.
Hvis kameraet ikke længere kan se kørebanens
sidemarkeringer, eller hastigheden falder
under 60 km/t, vender funktionen tilbage til
standby, og displayet viser Lane Depart Warn
Ikke t. rådighed.
Hvis bilen uden grund krydser kørebanens venstre eller højre sidemarkering, får føreren en
alarm i form af et lydsignal.
G017394
G017426
04
Funktionen har til formål at reducere risikoen
for såkaldte singleulykker – hvor bilen i visse
situationer forlader kørebanen og risikerer
enten at havne i grøften eller i den modsatte
kørebane.
LDW består af et kamera, der aflæser kørebanens malede sidemarkeringer. Føreren får en
advarsel i form af et lydsignal, hvis bilen krydser en sidemarkering.
1
172
Funktionen slås til og fra med en knap på midterkonsollen. Når funktionen er slået til, lyser
lampen i knappen.
Informationscentrets display viser Lane
Depart Warn Ikke t. rådighed, når funktionen
er i standby.
Når LDW er i standby, aktiveres funktionen
automatisk, efter at kameraet har indlæst kørebanens sidemarkeringer, og hastigheden over-
Når Øget sensitivitet er valgt, afgives alligevel en advarsel (se personlige indstillinger).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
I følgende situationer afgives ingen advarsel:
•
•
•
•
•
Når afviserne er i brug
Når føreren har foden på bremsepedalen1
Ved hurtig nedtrædning af speederen1
Når der foretages hurtige ratbevægelser1
Når bilen krænger i et skarpt sving.
Også kamerasensoren har visse begrænsninger. For nærmere oplysninger, se side 166.
OBS
Føreren får kun én advarsel, hver gang hjulene krydser en linje. Der høres altså ingen
alarm, når bilen har en linje mellem hjulene.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 173
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System - LDW*
Symboler og meddelelser på displayet
Symbol
Meddelelse
Betydning
Lane departure warning
Til/Fra
Funktionen er slået til/fra.
Vises, når funktionen slås til/fra.
Teksten forsvinder efter 5 sekunder.
Lane Depart Warn Til
rådighed
Funktionen læser kørebanens sidemarkeringer.
Lane Depart Warn Ikke t.
rådighed
Hastigheden er under 60 km/t, kørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er
midlertidigt ude af funktion. Vedrørende kamerasensorens begrænsninger, se side 166.
Forrudesensorer blokeret
Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.
04
Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.
Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.
Vedrørende kamerasensorens begrænsninger, se side 166.
Driver Alert Sys Service
påkrævet
Systemet fungerer ikke. Hvis meddelelsen bliver stående, bør man henvende sig til et autoriseret
Volvo-værksted.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
173
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
04 Komfort og køreglæde
Driver Alert System - LDW*
Personlige indstillinger
Se midterkonsollens display med dets menusystem og søg frem til Bilindstillinger Lane
departure warning. Vælg det ønskede alternativ (se side 116).
Til ved opstart: Sætter funktionen i standby,
hver gang bilen startes. I modsat fald fås
samme værdi, som da motoren blev standset.
04
174
Øget sensitivitet: Øger følsomheden. Alarmen afgives tidligere, og der er færre begrænsninger.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 174
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 175
04 Komfort og køreglæde
Parkeringshjælp*
Generelt 1
Funktion
anden lyd fra lydanlægget dæmpes automatisk.
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et lydsignal og symboler på
lydanlæggets display angiver afstanden til den
registrerede forhindring.
1
Active
Parkeringshjælp fås i to varianter:
2
Kun bagved
Både foran og bagved.
Active
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan registrere forhindringer. Vær opmærksom på børn eller dyr i bilens nærhed.
G021417
ADVARSEL
Systemet stilles til automatisk, når bilen startes, og kontaktens lampe for Til/Fra lyser. Hvis
parkeringshjælpen slås fra med knappen, slukker lampen.
På midterkonsollens display vises et oversigtsbillede med forholdet mellem bilen og den registrerede forhindring.
Det markerede felt viser, hvilken af de fire
sensorer, der har opdaget forhindringen. Jo
flere markerede felter i samme søjle, des kortere er afstanden mellem bilen og forhindringen.
Desto kortere afstand til forhindringen foran/
bagtil, desto tættere bliver lydsignalerne. Al
1
04
3
Active
G025643
•
•
Displaybilleder i forskellige situationer.
Display i bil kun med sensorer bagpå. Forhindring opdaget af de to sensorer i højre
side.
Display i bil med sensorer både foran og
bagpå. Højre sensor foran er 30 cm eller
nærmere en forhindring.
Display i bil med sensorer både foran og
bagpå. Bakgear valgt, ingen forhindringer
registreret foran eller bagved.
Ved en afstand på op til 30 cm er tonen konstant, og den markerede sensors søjle er helt
udfyldt (se fig. 2). Hvis der er en forhindring
inden for konstanttoneafstanden både foran og
bag bilen, lyder tonen fra højttalerne på skift.
Alt efter marked kan parkeringshjælp enten være standard, ekstraudstyr eller tilbehør.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
175
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 176
04 Komfort og køreglæde
Parkeringshjælp*
Parkeringshjælp bagud
Parkeringshjælp foran
VIGTIGT
Ved montering af ekstralys: Husk, at de ikke
må være i vejen for sensorerne – i givet fald
kan ekstralysene blive opfattet som forhindringer.
G017833
04
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Lydsignalet for forhindringer bagved kommer fra
de bageste højttalere.
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalet for forhindringer foran kommer fra den
forreste højttaler.
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear.
Parkeringshjælpen foran er aktiv ved en hastighed på op til 15 km/t, også ved bakning. Ved
en højere hastighed deaktiveres systemet.
Lampen i knappen forbliver dog tændt for at
vise, at systemet er slået til, næste gang bilen
skal parkeres. Når hastigheden kommer under
10 km/t, aktiveres systemet igen.
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet slås fra.
Ellers vil sensorerne reagere på dem.
OBS
Parkeringshjælpen bagved slås automatisk
fra ved kørsel med anhænger, hvis der bruges originale Volvo-anhængerkabler.
176
G021424
Visning af fejl i systemet
OBS
Parkeringshjælp foran slås fra, når parkeringsbremsen aktiveres.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis informationssymbolet lyser konstant, og informationsdisplayet viser
Park.hjælpsystem Service påkrævet, er
parkeringshjælpen ude af funktion.
VIGTIGT
Under bestemte omstændigheder kan parkeringshjælpesystemet afgive falske advarselssignaler, der forårsages af eksterne
lydkilder, som afgiver de samme ultralydfrekvenser, som systemet arbejder med.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler mv.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 177
04 Komfort og køreglæde
Parkeringshjælp*
Rengøring af sensorer
OBS
Snavs, is og sne på sensorerne kan give
anledning til falske advarselssignaler.
G018129
04
G018067
Sensorernes placering foran.
Sensorernes placering bagpå.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de
rengøres regelmæssigt med vand og bilshampoo.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
177
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 178
04 Komfort og køreglæde
BLIS* - Blind Spot Information System
Generelt om BLIS
ADVARSEL
Blinde vinkler
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af spejlene. Det må aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
BLIS-kamera
Indikeringslampe
BLIS-symbol
BLIS er et informationssystem baseret på
kamerateknik, som under visse forudsætninger hjælper føreren med at blive opmærksom
på køretøjer, der bevæger sig i samme retning
som ens eget køretøj i den såkaldte blinde vinkel.
VIGTIGT
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres af et autoriseret Volvoværksted.
178
Når et kamera
har registreret et køretøj i
zonen for den blinde vinkel, lyser indikeringslampen
konstant.
OBS
A = ca. 9,5 m og B = ca. 3 m
Aktivere/deaktivere
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle
opstå en fejl i systemet. Hvis systemets kameraer f.eks. er blokeret, blinker BLIS-indikeringslampen, og der vises en meddelelse på
informationsdisplayet. Kontroller og rengør i så
fald skal linserne.
Om nødvendigt, kan systemet midlertidigt slås
fra ved at trykke på BLIS-knappen, se
side 178.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G021428
G021426
04
G017834
Systemet er indrettet til at fungere optimalt
under kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
Knap til aktivering/deaktivering
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 179
04 Komfort og køreglæde
BLIS* - Blind Spot Information System
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange, når
BLIS aktiveres.
Systemet kan deaktiveres/aktiveres, når motoren er startet, ved at trykke på BLIS-knappen.
Når BLIS slås fra, slukkes lampen i knappen,
og der vises en tekstmeddelelse på instrumentpanelet.
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen, der
vises en ny tekstmeddelelse på displayet, og
indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre
gange. Tekstmeddelelsen fjernes ved at trykke
på READ-knappen. Nærmere oplysninger om
meddelelseshåndtering fremgår af side 119.
Hvornår fungerer BLIS?
Systemet fungerer, når ens eget køretøj bevæger sig med en hastighed på over 10 km/t.
ADVARSEL
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
Systemet reagerer ikke på cykler eller knallerter.
BLIS fungerer ikke under bakning.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
Dagslys og mørke
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at registrere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler,
busser og motorcykler.
I mørke reagerer systemet på omgivende bilers
lygter. Hvis omgivende bilers lygter ikke er
tændt, registrerer systemet ikke køretøjerne.
Dette betyder f.eks., at systemet ikke reagerer
på en anhænger uden forlygter, der trækkes af
en person- eller lastbil.
BLIS-kameraerne kan forstyrres af kraftigt
lys eller under kørsel i mørke, når der ikke er
nogen lyskilder (f.eks. vejbelysning eller
andre køretøjer). I givet fald kan systemet
fortolke manglen på lys, som om kameraerne er blokeret.
I begge tilfælde vises en meddelelse på
informationsdisplayet.
BLIS-kameraerne har begrænsninger som
det menneskelige øje, dvs. de "ser" dårligere i f.eks. kraftigt snevejr eller tæt tåge.
Overhaling
Rengøring
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis:
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
•
du overhaler med en hastighed på op til
10 km/t hurtigere end det overhalede køretøj
•
du bliver overhalet af et køretøj, der holder
op til 70 km/t højere hastighed end dit eget.
04
Ved kørsel under sådanne forhold kan
systemets funktion midlertidigt forringes, og
der vises en tekstmeddelelse (se side 179).
Hvis meddelelsen forsvinder af sig selv, fungerer BLIS normalt igen.
VIGTIGT
Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne
børstes af linserne.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
179
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 180
04 Komfort og køreglæde
BLIS* - Blind Spot Information System
04
Betydning
Blindvinkelsyst.
TIL
Systemet er slået til
Blindvinkelsyst.
Service påkrævet
BLIS ude af funktion.
Blindvinkelsyst.
Kamera blok.
BLIS-kamera dækket af snavs, sne
eller is. Rens linserne.
Blindvinkelsyst.
Nedsat funktion
BLIS-kameraerne
forstyrres f.eks. af
tåge eller stærkt sollys lige ind i kameraerne.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
I visse situationer kan BLIS-indikeringslampen
lyse, til trods for at der ikke er noget køretøj i
den blinde vinkel.
OBS
Hvis BLIS-indikeringslampen i enkelte tilfælde lyser, til trods for at der ikke er noget
køretøj i den blinde vinkel, betyder det ikke,
at der er en fejl i systemet.
Her vises nogle eksempler på situationer, hvor
BLIS-indikeringslampen kan lyse, selvom der
ikke er noget køretøj i den blinde vinkel.
Lavtstående sol i kameraet.
G021430
Systemet er slået fra
Refleks fra blank, våd vejbane.
180
Egen skygge på stor, lys, jævn flade, f.eks. en lydbarriere eller vejbelægning af beton.
I tilfælde af fejl i BLIS-systemet vises teksten
BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET på displayet.
Kameraerne genindstiller sig selv, når
omgivelserne igen er
normale.
Blindvinkelsyst.
FRA
G021431
Meddelelse
Begrænsninger
G021432
Meddelelser på displayet
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 181
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringssteder
G019417
04
``
181
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 182
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringsrum i dørpanel
Tunnelkonsol
Handskerum
Opbevaringslomme* i forkanten af forsædernes sædehynder
Billetklemme
Handskerum
Opbevaringsrum, krusholder
Kopholdere* i bagsædets armlæn
G023985
04
Opbevaringslomme
Jakkeholder
Jakkeholderen er kun beregnet til lettere klædningsstykker.
Opbevaringsrum (f.eks. til cd'er) og AUXindgang under armlænet (og afstillingspladsen*).
Indeholder krusholdere til fører og forsædepassager samt 12 V-stikkontakt og
småtingsrum. (Hvis der er valgt askebæger
og cigarettænder, erstattes 12 V-kontakten af en cigarettænder og småtingsrummet af et løst askebæger).
Cigarettænder og askebæger*
Askebægret i tunnelkonsollen tømmes ved at
løfte det lige op.
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen ind.
Når den er klar til brug, springer knappen ud
igen. Træk nu tænderen ud, og brug gløden til
at tænde med.
182
G024206
Jakkeholder
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Her kan f.eks. bilens instruktionsbog og kort
opbevares. En holder til penne findes på klappens inderside. Handskerummet låses med
nøglebladet (se side 43).
Gulvmåtter*
Volvo kan levere specielt fremstillede gulvmåtter.
ADVARSEL
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsklemmen for ikke at komme i klemme ved
og under pedalerne.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 183
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
12 V stikkontakt
Makeup-spejl
kun strøm, når fjernbetjeningen er lavest i position I, se side 71.
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i kontakten, når den
ikke er i brug.
Makeupspejl med lys.
04
G021439
G021438
Stikkontakt i bagagerummet*
12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, forsædet
G017825
Lampen i makeup-spejlet på førersiden* eller
passagersiden tændes automatisk, når låget
løftes.
G021440
Vip dækslet ned for at få adgang til stikkontakten. Den fungerer, uanset om tændingen er
slået til eller ej.
12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, bagsædet
Elkontakten kan bruges til forskelligt 12 -volts
tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
Maks. strømstyrke er 10 A. Kontakten leverer
OBS
Husk ikke at bruge stikkontakten med
motoren slået fra, da der er risiko for afladning af bilens batteri.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
183
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 184
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Generelt
OBS
Kun visse mobiltelefoner er helt kompatible
med handsfree-funktionen. Oplysninger om
kompatible telefoner fås hos Volvos forhandlere og på www.volvocars.com.
Telefonfunktionernes
betjeningsknapper
Menuerne betjenes fra midterkonsollen og
knapperne på rattet. Flere generelle oplysninger om menuhåndtering fremgår af side 116.
Systemoversigt.
Aktivere/deaktivere
Mobiltelefon
Mikrofon
G021444
Knapper på rat
Midterkonsol
BluetoothTM
En mobiltelefon udstyret med BluetoothTM kan
tilsluttes trådløst til lydanlægget. I så fald fungerer lydanlægget som handsfree, med mulighed for at fjernstyre en række af mobiltelefonens funktioner. Mobiltelefonen kan betjenes
med sine knapper, uanset om den er tilsluttet
eller ej.
Kontrolpanel i midterkonsol.
VOLUME – Samme funktion findes blandt
ratknapperne.
Tal- og bogstavknapper
PHONE – Til/fra og standby
Navigeringsknap
EXIT - Afbrydelse/afvisning af samtale.
Sletning af indtastede tegn. Afbrydelse af
184
ENTER – Accept af opkald. Et knaptryk
viser det senest opringede nummer.
Samme funktion findes blandt ratknapperne.
Tilslutning af telefonen første gang
G021443
04
aktuel funktion. Samme funktion findes
blandt ratknapperne.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Handsfree-funktionen aktiveres med et kort
tryk på PHONE. Teksten TELEFON øverst på
displayet viser, at den er i telefonindstilling.
Symbolet
viser, at handsfree funktion er
aktiv.
Med et langt tryk på PHONE slås handsfreefunktion fra, og den tilsluttede telefon frakobles.
Tilslutning af mobiltelefon
Tilslutning af en mobiltelefon foretages forskelligt, alt efter om den har været tilsluttet tidligere
eller ej. Hvis det er første gang, den tilsluttes,
skal nedenstående fremgangsmåde følges:
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 185
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Alternativ 1 - via bilens menusystem
1. Gør telefonen søgbar/synlig via
BluetoothTM. Se mobiltelefonens håndbog
eller www.volvocars.com.
2. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menuvalget Tilslut telefon vises på displayet. Hvis der allerede er registreret én
eller flere mobiltelefoner, vises de også.
3. Vælg Tilslut telefon.
> Lydanlægget søger nu efter mobiltelefoner i nærheden. Søgningen tager ca.
30 sekunder. De mobiltelefoner der findes, angives med deres respektive
BluetoothTM-navn på displayet. Handsfree-funktionens BluetoothTM-navn
vises i mobiltelefonen som My Car.
2. Søg med mobiltelefonens BluetoothTM. Se
mobiltelefonens håndbog.
3. Vælg My Car på listen over fundne enheder i din mobiltelefon.
4. Indtast PIN-koden '1234' i mobiltelefonen,
når du bliver bedt om at angive PIN-kode.
5. Vælg at tilslutte til My Car fra mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreres og tilsluttes automatisk til lydanlægget, samtidig med at teksten
Synkroniserer vises på displayet. Nærmere
oplysninger om registrering af mobiltelefoner
fremgår af side 187.
Når tilslutningen er foretaget, vises symbolet
og mobiltelefonens BluetoothTM-navn på
displayet. Nu kan mobiltelefonen betjenes fra
lydanlægget.
4. Vælg en af mobiltelefonerne på lydanlæggets display.
Opringning
5. Indtast talsekvensen, der vises på lydanlæggets display, ved brug af telefonens
knapper.
1. Kontrollér, at teksten TELEFON vises
er
øverst på displayet, og at symbolet
synligt.
Alternativ 2 - via telefonens menusystem
1. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE. Hvis der er tilsluttet en telefon,
frakobles den allerede tilsluttede telefonen.
1
Frakobling af mobiltelefonen
Mobiltelefonen frakobles automatisk, hvis den
kommer uden for lydanlæggets rækkevidde.
For mere information om tilslutning, se
side 187.
Telefonen frakobles manuelt ved at deaktivere
handsfree-funktionen med et langt tryk på
PHONE. Handsfree-funktionen deaktiveres
også, når motoren slukkes, eller når døren
åbnes 1.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan en eventuel igangværende samtale fortsætte med telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
04
OBS
Visse mobiltelefoner kræver, at overgangen
fra handsfree bekræftes med brug af mobiltelefonens tastatur.
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen (se side 187).
3. Tryk på ENTER.
Samtalen afbrydes med EXIT.
Kun Keyless Drive
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
185
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 186
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Opkaldshåndtering
Indgående opkald
Opkald modtages ved at trykke på ENTER,
også selvom lydanlægget f.eks. er i cd- eller
FM-indstilling. Afvis eller afslut en samtale med
EXIT.
Automatisk svar
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indgående opkald modtages automatisk.
04
±
Aktiver/deaktiver under
Telefonindstillinger
Opkaldsindstillinger Automatisk
svar.
På opkaldsmenu
Under en igangværende samtale er nedenstående funktioner tilgængelige ved at trykke på
MENU eller ENTER:
• Mikrofon tavs - lydanlæggets mikrofon
dæmpes.
• Overfør opkald til mobil - samtalen flyttes til mobiltelefonen.
OBS
For visse mobiltelefoner afbrydes tilslutningen, når privat-funktionen benyttes. Dette er
normalt. Håndfri-funktionen spørger, om du
ønsker at tilslutte igen.
• Telefonbog - søgning i telefonbog.
OBS
En ny samtale kan ikke påbegyndes under
en igangværende samtale.
Lydindstillinger
Opkaldslydstyrke
Opkaldslydstyrken kan reguleres, når handsfree-funktionen er i telefonindstilling. Brug
knapperne på rattet eller VOLUME.
Lydanlæggets lydstyrke
Så længe der ikke er nogen samtale i gang,
reguleres lydanlæggets lydstyrke med
VOLUMEpå normal vis. For at justere lydanlæggets lydstyrke under en igangværende
samtale skal man skifte til en af lydkilderne.
Lydkilden kan dæmpes automatisk ved indkommende telefonsamtaler under
2
186
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Telefonindstillinger
Radio slået fra.
Lyd og lydstyrke
Ringevolume
Gå til Telefonindstillinger Lyd og
lydstyrke Ringevolume og juster med
på navigeringsknappen.
Ringesignaler
Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan vælges under Telefonindstillinger
Lyd og lydstyrke Ringesignaler
Ringesignal 1, 2, 3 osv.
OBS
Den tilsluttede mobiltelefons ringesignal
slås ikke fra, når et af handsfree-systemets
indbyggede signaler anvendes.
For at vælge den tilsluttede telefons ringesignal 2, gå til Telefonindstillinger Lyd og
lydstyrke Ringesignaler Brug
mobiltelefonsignal.
/
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 187
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
Mere om registrering og tilslutning
Telefonbog
Der kan registreres op til 5 mobiltelefoner.
Registreringen skal foretages én gang for hver
telefon. Efter registreringen behøver telefonen
ikke længere være synlig/søgbar. Der kan kun
være tilsluttet én telefon ad gangen. Telefoner
kan afregistreres under Bluetooth Fjern
telefon.
Al håndtering af telefonbogen forudsætter, at
teksten TELEFON vises øverst på displayet,
er synligt.
og at symbolet
Automatisk tilslutning
±
Når handsfree-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede telefon er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Mens lydanlægget søger efter den senest tilsluttede telefon, vises dennes navn på displayet. For at
skifte over til manuel tilslutning af en anden
telefon skal der trykkes på EXIT.
Manuel tilslutning
Tilslutning af en anden telefon end den senest
tilsluttede eller skift til en anden tilsluttet telefon
gøres som følger:
1. Sæt lydanlægget i telefonindstilling.
2. Tryk på PHONE, og vælg en af telefonerne
på listen.
Tilslutningen kan også foretages via menusystemet under Bluetooth Tilslut telefon eller
Skift telefon.
Lydanlægget lagrer en kopi af hver registreret
mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen
kopieres automatisk til lydanlægget ved hver
tilslutning.
Deaktiver funktionen under
Telefonindstillinger Synkronisér
telefonbog. Søgning af kontakter foregår
kun i den tilsluttede mobiltelefons telefonbog.
OBS
Hvis mobiltelefonen ikke understøtter
kopiering af telefonbog, vises Listen er
tom, når kopieringen er færdig.
Man kan også komme til telefonbogen med
/
på navigeringsknappen eller med
/
på tastaturet på rattet. Søgningen kan også
foretages fra telefonbogens søgemenu under
Telefonbog Søg efter:
1. Skriv de første bogstaver i den kontakt, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
blot på ENTER.
2. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER for at
ringe op.
04
Talestyring
Mobiltelefonens talestyringsfunktion for
opringning kan anvendes ved at holde
ENTER inde.
Nummer til telefonsvarer
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på displayet.
Nummeret til telefonsvareren ændres under
Telefonindstillinger Opkaldsindstillinger
Voice mail-nummer. Hvis der ikke er gemt
noget nummer, kan denne menu nås med et
langt tryk på 1. Tryk længe på 1 for at bruge det
gemte nummer.
Søge kontakter
Opkaldslister
Den letteste måde at søge i telefonbogen er
med et langt tryk på knapperne 2–9. Derved
startes en søgning i telefonbogen, baseret på
knappens første bogstav.
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Tryk på ENTER for
at vise de seneste opkald. De øvrige opkaldslister findes under Opkaldsregister.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
187
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 188
04 Komfort og køreglæde
Bluetooth handsfree*
OBS
Tast
Visse mobiltelefoner viser listen over de
sidst kaldte i omvendt rækkefølge.
Indtastning af tekst
Tekstindtastning foretages med knapperne på
midterkonsollen. Tryk én gang for knappens
første tegn, to gange for det andet osv. Fortsæt
med at trykke for flere tegn, se følgende tabel.
04
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Alle indtastede tegn slettes med et langt
tryk på EXIT.
/
på navigeringsknappen
benyttes til at komme fra tegn til tegn.
Funktion
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
WXYZ9
Tryk kort, hvis to tegn skal skrives efter hinanden med samme
knap.
+0@*#&$£/%
Skift mellem stort og lille bogstav
Tast
Funktion
Mellemrum . 1 - ? ! , : " ' ( )
ABC2ÄÅÀÆÇ
DEF3ÈÉ
GHI4Ì
JKL5
MNO6ÑÖÒØ
188
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 189
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Tilslutning af telefonen første gang
Generelt
SIM-kort
Telefonen kan kun bruges sammen med et gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module). For
isætning, se side 192. Nødopkald til alarmnummer kan foretages uden SIM-kort.
G021446
Den indbyggede telefon kan ikke læse SIMkort af typen 3G. Kombinerede 3G/GSMkort fungerer. Kontakt netoperatøren, hvis
SIM-kortet skal udskiftes.
Systemoversigt.
SIM-kortlæser
Tastatur, se side 133.
Kontrolpanel
Privat håndsæt
Sikkerhed
Lad kun et autoriseret Volvo-værksted udføre
service på telefonen. Den indbyggede telefon
skal slukkes ved brændstofpåfyldning eller i
nærheden af sprængningsarbejde. IDIS
begrænser menusystemet i henhold til bilens
hastighed (se side 191).
Opkaldshåndtering
Opringning
1. Slå telefonen til.
2. Hvis TELEFON ikke vises på displayet,
trykkes kortvarigt på PHONE.
OBS
Mikrofon
Slå telefonen fra med et langt tryk på PHONE.
3. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen (se side 190).
04
4. Tryk på ENTER for handsfree-opkald, eller
løft privatrøret. Røret frigøres ved at trække
det nedad.
Menuer og betjeningsknap
Menuerne styres fra kontrolpanelet
og
knapper
på rattet. For generel information
om menuhåndtering, se side 116. For information om telefonens betjeningsknapper, se
side 184.
Til/fra
Slå telefonen til med et kort tryk på PHONE.
Angiv om nødvendigt PIN-kode. Symbolet
viser, at telefonen er slået til. Når dette
symbol vises, kan der modtages opkald,
selvom f.eks. cd-menuen vises på displayet.
For at bruge telefonmenuerne og kunne ringe
ud trykkes kortvarigt på PHONE. Teksten
TELEFON viser, at telefonmenuen er aktiv.
Afslutte opkald
Afslut opkaldet med EXIT eller ved at lægge
privatrøret på.
Indgående opkald
Tryk på ENTER for handsfree-opkald, eller løft
privatrøret. Hvis privatrøret er udløst, når telefonen ringer, skal opkald modtages med
ENTER.
Afslut opkaldet med EXIT eller ved at lægge
privatrøret på. Opkald afvises med EXIT.
Automatisk svar
Se side 186.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
189
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 190
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Opkald venter
Telefonmøde
Lydanlæggets lydstyrke
Funktionen gør, at et nyt opkald kan besvares
under igangværende opkald. Det nye opkald
besvares som sædvanligt, og det foregående
parkeres.
Et telefonmøde består af flere samtalepartnerne. Det kan påbegyndes, når et opkald er i
gang, og et andet opkald er parkeret. Menupunktet Med starter telefonmødet.
Se side135.
±
Alle igangværende opkald afsluttes, hvis telefonmødet afsluttes.
Aktiver/deaktiver under
Telefonindstillinger
Opkaldsindstillinger Opkald venter.
Automatisk omstilling
04
Indgående opkald kan omstilles automatisk alt
efter opkaldstype og situation.
±
Aktiver/deaktiver under
Opkaldsindstillinger Afledninger.
Skift mellem privatrør og handsfree
Skift fra handsfree til Privat håndsæt ved at
løfte privatrøret eller vælge Håndsæt i
menuen.
Skift fra privatrør til handsfree med menupunktet Håndfri.
Signaler og lydstyrke
Ringesignalet ændres under
Telefonindstillinger Lyd og lydstyrke
Ringesignaler.
Meddelelsesbippet aktiveres/deaktiveres
under Telefonindstillinger Lyd og
lydstyrke Meddelelsesbip.
Ringelydstyrken reguleres under
Telefonindstillinger Lyd og lydstyrke
Ringevolume. Juster med
/
på navigeringsknappen.
Privatfunktion
Under igangværende opkald
Tryk på MENU eller ENTER under et igangværende opkald for at komme til samtalemenuen.
Privatfunktion medfører deaktivering af mikrofonen, se side 189.
Telefonbog
±
Kontaktoplysninger kan gemmes på SIM-kortet eller i telefonen.
Opringning
1. Parker opkaldet under Vent.
2. Indtast nummeret til den næste samtalepartner eller brug menupunktet
Telefonbog.
Skift mellem samtalepartnerne med menupunktet Byt om.
190
Aktiver/deaktiver mikrofonen med menupunktet Mikrofon til/fra.
Gemme kontakter i telefonbogen
Lydindstillinger
Opkaldslydstyrke
Telefonen bruger de forreste dørhøjttalere.
Opkaldslydstyrken kan reguleres, når teksten
TELEFON vises højst oppe på displayet.
±
Brug knapperne på rattet eller VOLUME.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
1. Tryk på MENU og gå til Telefonbog
kontakt.
Ny
2. Skriv et navn og tryk på ENTER. For information om tekstindtastning, se nedenfor.
3. Skriv et nummer, og tryk på ENTER.
4. Gå til SIM-kort eller
Telefonhukommelse og tryk på ENTER.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 191
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Indtastning af tekst
Læse meddelelser
Se side 188.
1. Gå til Meddelelser
ENTER.
Søge kontakter
Læs og tryk på
Se side 187.
2. Gå til en besked, og tryk på ENTER.
Slette kontakter
3. Meddelelsens tekst ses på displayet. Yderligere valg fås ved at trykke på ENTER.
Slet en kontakt i telefonbogen ved at markere
den, og tryk på ENTER. Gå derefter til Slet og
tryk på ENTER.
Slet samtlige kontakter under Telefonbog
Slet SIM eller Slet telefon.
Kopiere mellem SIM-kort og telefonbog
Gå til Telefonbog Kopiér alle SIM til
telefon eller Ring til SIM, og tryk på ENTER.
Nummer til telefonsvarer
Se side 187.
Øvrige funktioner og indstillinger
IDIS
IDIS (Intelligent Driver Information System) kan
i aktive kørselssituationer forsinke eller afvise
ringesignaler fra indgående opkald. På denne
måde bortledes ens opmærksomhed mindre
fra kørslen.
±
IDIS slås fra under Telefonindstillinger
IDIS.
Skrive og sende meddelelser
1. Gå til Meddelelser
ENTER.
Skriv ny og tryk på
Opkaldslister
Under Opkaldsregister gemmes lister over
indkomne, udgående og mistede opkald.
Udgående opkald vises også med et tryk på
ENTER. Telefonnumrene i listerne kan lagres i
telefonbogen.
Opkaldsvarighed
Opkaldsvarigheden gemmes under
Opkaldsregister Opkaldsvarighed.
±
2. Skriv teksten, og tryk på ENTER. For information om tekstindtastning, se side 188.
Nulstil værdierne under Opkaldsregister
Opkaldsvarighed Nulstil timere.
04
Vise/skjule nummer for samtalepartner
3. Gå til Send og tryk på ENTER.
4. Angiv et telefonnummer, og tryk på
ENTER.
Telefonens nummer kan skjules midlertidigt
under Opkaldsindstillinger Send mit
nummer.
Meddelelsesindstillinger
IMEI-nummer
Meddelelsesindstillingerne ændres normalt
ikke. Netoperatøren har yderligere information
om disse indstillinger. Der er tre menupunkter
under Meddelelser
Meddelelsesindstillinger:
For at spærre telefonen skal netoperatøren
underrettes om telefonens IMEI-nummer.
• SMSC-nummer - Angiver den meddelelsescentral, som skal overføre meddelelserne.
• Gyldighed - Angiver, hvor længe meddelelsen skal gemmes i meddelelsescentralen.
±
Tast *#06# for at vise nummeret på displayet. Skriv det op, og gem det på et
sikkert sted.
Valg af netværk
Operatøren kan vælges automatisk eller manuelt under Telefonindstillinger Valg af
netværk.
• Meddelelsestype.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
191
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 192
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
SIM-kode og -sikkerhed
Isætning af SIM-kort
Anbring SIM-kortet med metalfladen synlig
, og sæt hylstret på SIM-kortholderen
. Sæt SIM-kortholderen tilbage.
Ved hjælp af PIN-koden kan SIM-kortet
beskyttes mod brug af uvedkommende.
Koden ændres under Telefonindstillinger
Redigér PIN-kode.
Sikkerhedsniveauet ændres under
Telefonindstillinger SIM-sikkerhed.
G021450
04
Højeste sikkerhed fås med menupunktet Til.
Koden skal så angives, hver gang telefonen
slås til.
Næsthøjeste sikkerhed fås med menupunktet
Automatisk. Telefonen gemmer så koden og
angiver den automatisk, når telefonen slås til.
Når SIM-kortet bruges med en anden telefon,
skal koden angives manuelt.
Laveste sikkerhed fås med menupunktet Fra.
Derefter kan SIM-kortet bruges helt uden kode.
Nulstil til fabriksindstilninger
G021451
En total nulstilling af telefonens indstillinger
foretages under Telefonindstillinger
Nulstil telefonindst.
Kontrollér, at der er slukket for telefonen.
Træk SIM-kortholderen i handskerummet
ud.
192
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 193
04 Komfort og køreglæde
04
193
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
Gode råd om kørsel..............................................................................
Brændstofpåfyldning.............................................................................
Brændstof.............................................................................................
Lastning.................................................................................................
Bagagerum............................................................................................
Advarselstrekant*..................................................................................
Kørsel med anhænger...........................................................................
Bugsering og bjergning.........................................................................
194
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 194
196
198
199
202
205
209
210
215
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 195
UNDER KØRSLEN
05
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 196
05 Under kørslen
Gode råd om kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk og på en miljøvenlig måde
er at køre forudseende, jævnt og at afpasse
køremåden og hastigheden efter den aktuelle
situation (der er flere råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet, på side 9).
05
Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne i
længere tid, da dette kan give anledning til fejl
i bilens elektriske anlæg.
Lad ikke motoren gå i tomgang, men kør
med let belastning, så snart det er muligt.
•
En kold motor bruger mere brændstof end
en varm.
•
•
•
Kør ikke med unødvendig last i bilen.
Afmontér tagbagagebæreren, når den ikke
bruges.
Hvis vanddybden er større end 25 cm, kan
der trænge vand ind i gearkassen. Derved
reduceres oliernes smøreevne, og de
pågældende systemers levetid forkortes.
•
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren*
anvendes for hurtigere at få motoren op på
normal driftstemperatur.
Ved motorstop i vand: forsøg ikke omstart bugser bilen ud af vandet til et autoriseret
Volvo-værksted. Risiko for motorhaveri.
VIGTIGT
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger
vand ind i luftfiltret.
Brug ikke vinterdæk, når vejene er tørre.
Bilen kan køres gennem en vanddybde på op
til 25 cm med en hastighed på højst 10 km/t.
Vær ekstra forsigtig ved kørsel gennem strømmende vand.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes lav,
og bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for
at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremse-
OBS
Det er normalt, at motorens køleventilator
arbejder et stykke tid, efter at motoren er
standset.
Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter kørsel
i vand og ler.
•
Kørsel i vand
196
belægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
Motoren og kølesystemet
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i stærkt
bakket terræn, ekstrem varme eller med tung
last, er der risiko for, at motoren og kølesystemet overophedes. Sådan undgås overophedning af motoren:
•
Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
•
Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
•
Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergitteret, under kørsel i ekstremt varmt
vejr.
•
Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (3500 omdr./min. for dieselmotorer) under kørsel med anhænger
eller campingvogn i bakket terræn. I givet
fald kan olietemperaturen blive for høj.
Åben bagklap
Undgå at køre med åben bagklap. Hvis det alligevel er nødvendigt, bør der kun køres en kort
strækning. Luk alle ruder, ret luften mod ruder
og gulv, og lad blæseren arbejde med højeste
hastighed.
ADVARSEL
Kør ikke med bagklappen åben. Giftig
udstødningsgas kan suges ind i bilen via
bagagerummet.
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster batteriet i forskellig grad. Lad ikke tændingsnøglen
stå i position II, når motoren er standset. Brug
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 197
05 Under kørslen
Gode råd om kørsel
i stedet tændingsposition I, hvorved der bruges
mindre strøm.
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang. Eksempler på funktioner, der
bruger meget strøm:
•
•
•
•
kabineventilator
forrudeviskere
Vinterkørsel
Inden den kolde årstid bør især nedenstående
kontrolleres
•
•
lydanlæg (høj lydstyrke)
parkeringslys.
•
Hvis batteriets spænding er lav, vises en tekst
på informationsdisplayet. Energisparefunktionen slår visse funktioner fra eller reducerer
dem, f.eks. kabineblæseren eller lydanlægget.
Oplad batteriet ved at starte motoren.
Kontrollér, at motoren fungerer, som den
skal, og at brændstofforbruget er normalt.
•
Kontrollér, at der ikke lækker benzin, olie
eller anden væske ud.
•
Kontrollér alle pærer og dækkenes mønsterdybde.
•
I visse lande kræver loven, at man medfører en advarselstrekant.
Brændstoftanken bør være godt fyldt op
for at forhindre, at der dannes kondensvand.
Motoroliens viskositet er vigtig. Olie med
lavere viskositet (tyndere olie) letter starten
i koldt vejr og reducerer også brændstofforbruget, mens motoren er kold. For mere
information om egnede olietyper, se
side 272.
OBS
I visse lande er det ved lov påbudt at bruge
vinterdæk. Pigdæk er ikke tilladt i visse
lande.
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede forhold for at lære, hvordan den nye bil reagerer.
05
VIGTIGT
Inden en længere rejse
•
Kølevæsken skal indeholde mindst 50 %
glykol. Dette blandingsforhold beskytter
motoren ned til ca. -35 °C. For at opnå
bedst mulig frostbeskyttelse bør forskellige typer glykol ikke blandes.
For at opnå bedst muligt vejgreb anbefaler
Volvo vinterdæk på alle fire hjul, hvis der er
risiko for sne eller is.
Der bør ikke bruges olie med lav viskositet
ved hård kørsel eller i varmt vejr.
•
Batteriets tilstand og opladning bør undersøges. Koldt vejr stiller større krav til batteriet, samtidig med at dets kapacitet
reduceres.
•
Brug sprinklervæske for at undgå isdannelse i sprinklervæskebeholderen
197
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 198
05 Under kørslen
Brændstofpåfyldning
Brændstofpåfyldning
Åbning og lukning af tankdæksel
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
G021459
05
Åbn tankdækselklappen knappen på belysningspanelet. Klappen er placeret på højre
pil på
bagskærm, hvilket symbolets
informationsdisplayet minder om.
Klappen lukkes ved at trykke den ind, indtil der
høres et klik.
Ved høje udetemperaturer kan der opstå et vist
overtryk i tanken. I givet fald bør dækslet åbnes
langsomt.
Efter påfyldning skal dækslet sættes på igen og
drejes, indtil der høres et eller flere klik.
Påfyldning af brændstof
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens
dyse slår fra.
OBS
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
198
G000000
G021395
Åbning og lukning af tankdækselklappen
Manuel åbning af tankdækselklap
Tankdækselklappen kan åbnes manuelt, når
elektrisk åbning inde fra kabinen ikke er mulig.
Åbn sideklappen i bagagerummet (i
samme side som tankdækselklappen).
Find den grønne line med håndtag.
Træk linen lige bagud, indtil tankdækselklappen åbnes med et klik.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 199
05 Under kørslen
Brændstof
Generelt om brændstof
VIGTIGT
Der bør ikke bruges brændstof af lavere kvalitet
end som anbefalet af Volvo, da motorydelsen
og brændstofforbruget ellers forringes.
Brug af andre brændstoffer til den respektive motortype, end hvad Volvo anbefaler
her, kan forårsage motorskader og forringet
ydelse.
ADVARSEL
Brug af andre brændstoffer ophæver også
Volvos garantier og eventuelle supplerende
serviceaftaler.
Undgå altid at indånde brændstofdampe og
at få brændstofstænk i øjnene.
Hvis du får brændstof i øjnene, skal du tage
eventuelle kontaktlinser ud og skylle med
rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg
derefter læge.
Brændstof må aldrig sluges. Brændstoffer
som benzin, bioætanol og blandinger af
disse og diesel er meget giftige og kan forårsage permanente skader eller dødsfald,
hvis de sluges. Søg straks læge, hvis der er
blevet slugt brændstof.
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes.
Sluk for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene,
hvilket kan føre til brand og personskader.
OBS
Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger
eller kørsel i stor højde kombineret med
brændstofkvaliteten er faktorer, der kan indvirke på bilens ydeevne.
Benzin
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste
motorer kan køre på oktantal 95 og 98 RON. 91
RON bør kun bruges i undtagelsestilfælde.
•
•
95 RON kan bruges til normal kørsel.
98 RON anbefales for at få maksimal effekt
og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og brændstofforbrug.
VIGTIGT
•
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige katalysatoren.
•
For at Volvos garanti skal gælde, må
alkohol aldrig blandes med benzin, da
brændstofsystemet kan beskadiges.
•
Brug kun tilsætninger, der er anbefalet
af Volvo.
Katalysatorer
Katalysatorerne har til formål at rense udstødningsgassen. De er placeret tæt på motoren,
så de hurtigt kommer op på deres driftstemperatur.
05
Katalysatorerne består af en monolit (keramiksten eller metal) med kanaler. Kanalvæggene
er belagt med platin/rodium/palladium. Disse
metaller varetager katalysatorfunktionen, dvs.
de fremskynder den kemiske proces uden selv
at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem,
som har til opgave at reducere udslippet og
forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet
``
199
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 200
05 Under kørslen
Brændstof
mellem det brændstof og den luft, der tilføres
motoren, reguleres konstant. Reguleringen
skaber optimale forhold for en effektiv forbrænding, og dermed reduktion, af de skadelige
stoffer (kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider)
ved hjælp af en trevejskatalysator.
ADVARSEL
Ætanol er følsomt over for gnistdannelse, og
der kan dannes eksplosive gasser i reservedunken, hvis den fyldes med ætanol.
VIGTIGT
Kun brændstof, der opfylder den europæiske dieselnorm, må bruges.
Svovlindholdet må højst være 50 ppm.
Diesel
Bioætanol E85
Der må ikke foretages ændringer af brændstofsystemet eller dettes komponenter, ligesom ingen af komponenterne må udskiftes
med dele, der ikke er specielt konstrueret til
brug med bioætanol.
ADVARSEL
05
Metanol må ikke bruges. Et skilt på tankdækselklappens inderside viser korrekt
alternativt brændstof.
Brug af komponenter, der ikke er beregnet
til bioætanolmotorer, kan give anledning til
brand, person- eller motorskader.
Reservedunk
Reservedunken i bilen bør fyldes med benzin
(se side 96).
1
200
Dieselbrændstof skal opfylde normen EN 590
eller JIS K2204. Dieselmotorer er følsomme
over for foruening, f.eks. for mange svovlpartikler. Brug kun dieselbrændstof fra velkendte
producenter. Påfyld aldrig diesel af tvivlsom
kvalitet.
VIGTIGT
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
bruges:
•
•
•
•
Specialadditiver
Marine Diesel Fuel
Fyringsolie
Ved lave temperaturer (-40 °C til -6 °C) kan dieselbrændstof give en paraffinudfældning, hvilket kan give startvanskeligheder. De større
olieselskaber har også et særligt dieselbrændstof, som er beregnet til temperaturer omkring
frysepunktet. Dette er mere letflydende ved
lave temperaturer og reducerer risikoen for
udskillelse af paraffin.
Brændstofstop
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved
tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.
Efter et brændstofstop kræves der ingen særlige foranstaltninger. Brændstofsystemet
udluftes automatisk, hvis fjernbetjeningen er i
nøgleposition II (se side 71) i ca. 60 sekunder,
inden der gøres et nyt startforsøg.
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde RME, og der må ikke tilsættes mere.
RME 1 (vegetabilsk oliemetylester) og
vegetabilsk olie.
Disse brændstoffer opfylder ikke kravene
ifølge Volvos anbefaling og giver øget slid
og motorskader, der ikke dækkes af Volvos
garantier.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 201
05 Under kørslen
Brændstof
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
VIGTIGT
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffiltret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieseldrevne biler er forsynet med et partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen
samles i filtret under normal kørsel. For at forbrænde partiklerne og tømme filtret startes en
såkaldt regenerering. Hertil kræves, at motoren
er kommet op på normal driftstemperatur.
Regenereringen af filteret sker automatisk med
et interval på 300-900 km, alt efter kørselsforhold. Regenereringen tager normalt
10-20 minutter. Ved lav gennemsnitshastighed
kan det tage lidt længere tid. Under regenereringen øges brændstofforbruget lidt.
Regenerering i koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler, tændes en gul advarselstrekant på instrumentpanelet, og meddelelsen Sodfilter fuldt. Se
instr.bog vises på instrumentpanelet.
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere ca. 20 minutter.
Når regenereringen er gennemført, forsvinder
advarslen automatisk.
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
Tallene for brændstofforbrug kan påvirkes,
hvis bilen udstyres med ekstra tilbehør, som
ændrer bilens vægt. Se tabel på side 277.
Desuden kan køremåden og andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens brændstofforbrug.
Ved brug af brændstof med oktantal 91 RON
bliver forbruget højere og ydelsen lavere.
OBS
Ekstreme vejrforhold, trækning af en
anhænger og kørsel i stor højde kombineret
med brændstofkvaliteten er faktorer, der
kan indvirke på bilens præstationsevne.
05
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* anvendes
for hurtigere at få motoren op på normal driftstemperatur.
VIGTIGT
Hvis filtret bliver helt fyldt med partikler, kan
det være vanskeligt at starte motoren, og
filtret bliver ubrugeligt. Man risikerer så, at
filtret skal udskiftes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
201
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 202
05 Under kørslen
Lastning
Lastkapaciteten afhænger bl.a. af, hvad der er
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, tagbagagebærer og tagboks. Bilens lastkapacitet reduceres også af antallet af passagerer og deres
vægt.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres med lastens
vægt og placering.
05
Bred last bør placeres i midten.
Beskyt skarpe kanter med noget blødt.
Tunge genstande bør placeres så lavt som
muligt.
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen inden lastning eller udtagning af lange
genstande. Ellers kan man være uheldig og
komme til at støde til gearstangen/gearvælgeren og dermed sætte den i en kørselsposition, således at bilen kan begynde at
bevæge sig.
•
Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige indtrækket.
•
Al last bør fastspændes med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
ADVARSEL
Lasten bør altid fastgøres.
Nedslåning af bagsæderyglæn
For at gøre det lettere at anbringe last i bagagerummet kan bagsæderne slås ned (se
side 74).
Forankring af last
ADVARSEL
Placer lasten trykket mod ryglænet foran.
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan ved en
frontal kollision med en hastighed på
50 km/t opnå en bevægelsesvægt svarende
til 1000 kg.
202
Hvis lasten anbringes for højt, risikerer man,
at beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggen i loftet udebliver eller reduceres.
Anbring aldrig last højere end ryglænet.
Ellers kan den blive forskubbet ved hård
opbremsning og anrette personskader i
bilen.
Lasten bør altid fastgøres. Ellers kan den
blive forskubbet ved hård opbremsning og
anrette personskader i bilen.
Lastning i bagagerummet
•
•
•
ADVARSEL
G017741
G000000
Generelt
På begge sider i bagagerummet er der en
række forankringspunkter til forankring af last.
De befinder sig dels i gulvet og dels øverst på
bagagerummets sider.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 203
05 Under kørslen
Lastning
ADVARSEL
VIGTIGT
OBS
Brug ikke fastspændingsremme med
strammemekanisme, da de kan trække forankringspunkterne i stykker.
Hårde, skarpe eller tunge genstande, som
ligger eller rager ud, kan ved en kraftig
opbremsning fremkalde personskader.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
Gulvskinner
Ca. 25 mm er en passende bredde for lastsikringsremmen.
Flytning af en lastforankringskrog
Rengøring
Snavs og affald i skinnerne kan vanskeliggøre
flytning, låsning, opslåning og udløsning af
lastforankringskrogene. Gør det til en vane at
holde sporene rene med en støvsuger og en let
fugtet, blød klud.
G017742
Lastsikringsrem
G018135
Vip lastforankringskrogen ned til den side,
som dens åbning vender.
Tryk krogen let nedad, og skyd den samtidig til den ønskede plads.
G019397
Last sikret i både øvre og nedre forankringspunkter.
I bagagerummets gulv er der to skinner med
flytbare lastforankringskroge til brug for fastspænding af genstande med lastsikringsremme.
05
Fastgøring af rem.
Ved at vikle remmen en gang rundt om den ene
lastforankringskrog fastholdes lastsikringsremmen, og den forhindres i at glide rundt om
krogen.
Vip krogen op – den er selvlåsende.
OBS
Der skal være mindst 50 cm mellem lastforankringskrogene i skinnen.
``
203
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 204
05 Under kørslen
Lastning
Lastforankringskrog korrekt/forkert
monteret
05
Lastforankringskrogene kan løsnes fra skinnen, f.eks. ved rengøring af skinnens bund.
Vip lastforankringskrogen ned til den side,
som dens åbning vender.
Tryk krogen let nedad, og skyd den samtidig til udtagningsåbningen.
Løft krogen lige op.
Fastgøring af krogen foregår i modsat rækkefølge.
OBS
For at kunne skyde en udløst krog ind i skinnen igen, skal den samtidig trykkes let
nedad.
204
G019581
G018134
Fjern en lastforankringskrog
Lastforankringskrogene skal monteres på rette
måde!
Det er vigtigt, at lastforankringskrogene monteres korrekt. Krogenes åbninger skal pege
væk fra hinanden.
ADVARSEL
Lastforankringskrogene skal monteres på
rette måde. Ellers kan lastsikringsremmen
vippe lastforankringskrogen ned, så den
løsnes og remmen glider af.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 205
05 Under kørslen
Bagagerum
Beskyttelsesgitter*
Montering
1. Slå klappen op, der udgør en del af gulvet
i bagagerummet.
2. Fastspænd poserne ved hjælp af fastspændingsbåndet.
Opslåning
05
G018368
Indkøbsposeholderen holder poser på plads
og forhindrer dem i at vælte og sprede deres
indhold ud over gulvet i bagagerummet.
Beskyttelsesgitteret forhindrer lasten i at blive
kastet frem i kabinen under kraftige opbremsninger. Af sikkerhedsgrunde skal gitteret altid
fastgøres og forankres på forsvarlig måde.
Tag fat længst nede på beskyttelsesgitterets
underkant, og træk bagud/opad.
VIGTIGT
Beskyttelsesgitteret kan ikke slås op eller
ned, når der er monteret en bagageskjuler.
G018369
Indkøbsposeholder under den opslåelige klap i
gulvet.
G017748
G017745
G018367
Indkøbsposeholder*
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
205
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 206
05 Under kørslen
Bagagerum
OBS
Beskyttelsesnet*
Den todelte beskyttelsesnetkassette fastgøres
på ryglænets bagside. Den smalleste kassette
fastgøres i venstre side (set fra bagklappen).
Beskyttelsesgitteret kan lettest monteresog
afmonteres slået ned af to personer via bagdørene.
1. Vip bagsædets ryglæn frem.
Ved indsætning skal håndtaget, se illustra– , være på gitterets forside.
tion
2. Indpas kassettens fastgøringsskinner
foran ryglænets befæstelsesknaster .
3. Skyd kassetten ind på knasterne
For at beskyttelsesgitteret skal kunne monteres, skal ryglænene slås ned, se side 74.
05
4. Vip ryglænet op, og lås det.
G024628
Sæt håndtaget i monteringsstilling, se illustration. For at håndtaget skal kunne drejes
til stillingen, skal der trykkes let på det, se
pil.
.
Afmontering af kassetterne foregår i modsat
rækkefølge.
Brug af beskyttelsesnettet
Opbevaringsplads til beskyttelsesnetkassetter.
Tryk dæmperen ind mod gitteret, og indpas det i holderen i loftet.
Et sammenrulleligt beskyttelsesnet i to kassetter har sin opbevaringsplads under gulvet i
bagagerummet.
Drej håndtaget 90° . Tryk let som vist på
efter behov. Spænd gitteret
illustration
fast ved at dreje håndtaget 90°
.
Fastgøring af netkassetter
Afmontering
G000000
G018246
Afmontering af gitteret foregår i omvendt rækkefølge af montering i det foregående afsnit,
"Montering".
206
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Nettet trækkes op og ud af kassetterne. Det er
selvlåsende efter ca. 1 minut, hvis bagsædets
ryglæn er slået op.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 207
05 Under kørslen
Bagagerum
Træk den højre del af nettet op med stroppen.
Bagageskjuler*
Beskyttelsesnet kombineret med
bagageskjuler
Stik stangen ind i fæstet i højre side, og tryk
den derefter fremad – stangen fastlåses
med et klik.
Træk stangens teleskopiske del ud, og klik
den fast på den anden side.
Træk venstre net op, og hægt det fast på
stangen.
Afmontering af netkassetter
1. Rul beskyttelsesnettet ind i kassetterne på
den modsatte måde af proceduren i afsnittet "Brug af beskyttelsesnettet".
2. Vip hele ryglænet frem.
3. Skyd kassetterne udad, indtil de frigøres
fra skinnerne.
Opbevar kassetterne på deres opbevaringsplads under bagagerumsgulvet.
ADVARSEL
Last i bagagerummet skal forankres forsvarligt, selv med et korrekt monteret beskyttelsesnet.
G018247
G017749
Sammenrulning foregår i modsat rækkefølge.
Nettet kan også bruges, når bagsædets ryglæn
er vippet frem.
Stropper til optrækning af net.
Beskyttelsesnettet kan også slås op fra bagsædet, når bagageskjuleren er trukket ud.
Følg fremgangsmåden i afsnittet "Brug af
beskyttelsesnettet". Stropperne til optrækning
befinder sig ved pilene.
Træk bagageskjuleren over lasten, og hægt
den fast i hullerne ved de bageste stolper i
bagagerummet.
05
VIGTIGT
Beskyttelsesgitteret kan ikke slås op eller
ned, når bagageskjuleren er monteret.
Isætning af bagageskjuler
Før bagageskjulerens ene endestykke ind
i forsænkningen i sidepanelet.
Før det andet endestykke ind i den tilsvarende forsænkning.
Tryk begge sider fast. Der lyder et klik, og
den røde markering skal forsvinde.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
207
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 208
05 Under kørslen
Bagagerum
> Kontrollér, at begge endestykker er fastlåst.
Udtagning af bagageskjuler
1. Tryk på det ene endestykkes knap, og løft
det ud.
2. Bevæg forsigtigt bagageskjuleren opad/
udad, hvorved det andet endestykke automatisk frigøres.
Nedslåning af bagageskjulerens bageste
dækplade
Bagageskjulerens bageste dækplade rager i
indsat stilling vandret ud i bagagerummet, når
den er monteret.
05
±
Træk dækpladen let bagud, så den kommer fri af støtterne, og slå ned.
Lang last
Ved transport af ekstra lang last kan også passagersædets ryglæn slås ned (se side 72).
Taglast
Brug af tagbagagebærer
For at undgå skader på bilen og for at opnå
størst mulig sikkerhed under kørslen anbefales
de lastholdere, som Volvo har udviklet.
Følg nøje den monteringsanvisning, der følger
med lastholderen.
•
Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
•
Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
•
Bilens vindmodstand og dermed brændstofforbruget øges med lastens omfang.
•
Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
ADVARSEL
Med last på taget ændres bilens tyngdepunkt og køreegenskaber.
Nærmere oplysninger om maksimal tilladt
last på taget, inklusive tagbagagebærer og
eventuel tagboks, se side 266.
208
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 209
05 Under kørslen
Advarselstrekant*
Tag advarselstrekanten ud af hylstret, fold
den ud og sæt de to løse sider sammen.
En taske med førstehjælpsudstyr findes under
gulvet i bagagerummet.
G017956
Fold advarselstrekantens støtteben ud.
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant. Anbring advarselstrekanten
på et passende sted under hensyntagen til
færdselssituationen.
Efter brug kontrolleres, at advarselstrekanten
og hylstret er forsvarligt fastgjort i bagagerummet.
OBS
Hvis gulvlemmen ikke er lukket, fungerer
privatlåsningen ikke (se side 45).
G015352
05
Løft gulvmåtten, og tag advarselstrekanten
ud.
G018253
G015353
Førstehjælp*
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
209
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 210
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
temperaturen i motorens kølesystemet bliver for høj, tændes advarselssymbolet, og
på informationsdisplayet vises Høj
motortemperatur Stands sikkert.
Stands bilen på et sikkert sted, og lad
motoren gå i tomgang i nogle minutter for
at køle af. Vises Høj motortemp. Sluk
motor eller Lav kølevæske Stands
motor, skal motoren standses, efter at
bilen er standset.
Generelt
Hvis trækanordningen er monteret af Volvo,
leveres bilen med det nødvendige udstyr til
kørsel med anhænger.
05
210
•
Bilens trækanordning skal være af godkendt type.
•
Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør man
sammen med sin autoriserede Volvo-forhandler kontrollere, at bilen har alt udstyret
til kørsel med anhænger.
•
Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
•
Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering
fremgår af side 255.
•
Trækanordningen skal rengøres med
jævne mellemrum, og trækkuglen smøres
ind med fedt.
•
Kør ikke med en tung anhænger, når bilen
er helt ny. Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
•
På lange og stejle nedadgående skråninger belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
afpas hastigheden.
•
Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
•
Hvis bilen kører med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren løbe varm. Hvis
•
•
•
Automatgearkassen har en indbygget
beskyttelsesfunktion, der træder i funktion
ved overhedning. Hvis temperaturen i
gearkassen bliver for høj, tændes advarselssymbolet, og på informationsdisplayet
viser Transm.olietemp. Nedsæt
hastighed eller Transm.olietemp.
Stands sikkert. Følg anvisningen, og sæt
hastigheden ned, eller stands bilen på et
sikkert sted. Lad derefter motoren gå i
tomgang i nogle minutter for at lade gearkassen afkøle. I tilfælde af overhedning
slås bilens aircondition muligvis fra midlertidigt.
Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, selv om visse landes
love tillader højere hastigheder.
Gearvælgeren skal være i parkeringsposition P, når en bil med automatgear og tilkoblet anhænger parkeres. Brug altid parkeringsbremsen. Brug stopklodser til
blokering af hjulene, når en bil med anhænger parkeres på en skråning.
Anhængerkabel
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt,
skal der bruges en adapter. Brug et adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at
kablet ikke slæber langs jorden.
Blinklys på påhængsvogn
Når afviserne er i brug og påhængsvognen er
tilkoblet, blinker et symbol på kombinationsinstrumentet. Hvis symbolet blinker hurtigere, er
en af bilens eller påhængsvognens pærer
defekt (se side 66).
Automatgearkasse
Parkering på skråninger
1. Aktivér parkeringsbremsen.
2. Sæt gearvælgeren i position P.
Start på en skråning
1. Sæt gearvælgeren i position D.
2. Udløs parkeringsbremsen.
Stejle stigninger
•
Brug ikke et højere gear, end motoren kan
klare. Det er ikke altid økonomisk at køre i
høje gear.
•
Undgå at køre med anhænger på stigninger over 15 %.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 211
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Niveauregulering
ADVARSEL
De bageste støddæmpere holder en konstant
højde, uanset bilens belastning (op til den tilladte maksimumsvægt). Når bilen holder stille,
synker bagvognen lidt, hvilket er normalt.
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog:
Anhængervægte
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
Følg nøje monteringsanvisningen for
kugledelen.
•
Kugledelen skal være låst med nøgle,
inden man begynder at køre.
•
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Vigtigt at kontrollere
•
ADVARSEL
•
Kugledelens trækkugle skal med jævne
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
OBS
Når der bruges koblingshoved med svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke smøres.
G031121
Nationale regler kan sætte grænser for anhængervægten og hastigheden. Trækkrogen kan
være certificeret til en højere trækvægt, end
den bilen må trække. Volvos tilladte anhængervægte fremgår af se side 267.
Opbevaring af kugledel
Kugledelens opbevaringsplads
VIGTIGT
05
Afmontér altid kugledelen efter brug, og
opbevar den på dens plads i bilen spændt
ordentlig fast med remmen.
Trækanordning
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog, skal
monteringsanvisningen for montering af kugledelen følges nøje, se side 212.
``
211
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 212
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Montering af kugledel
Specifikationer
H
C
F
Mål, befæstelsespunkter (mm)
B
A
212
G026080
05
A (V70)
1129
A (XC70)
1113
B (V70)
93
B (XC70)
77
C
855
D
428
E
112
F
346
G
Sidevange
H
Kuglens centrum
Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
trykke spærren ind,
og derefter trække
.
dækslet lige bagud
G021487
E
G017971
G021485
G
G018928
D
Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at
dreje nøglen højre om.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 213
05 Under kørslen
Indikatoren skal vise rødt.
Indikatoren skal vise grønt.
G021494
G021490
G021488
Kørsel med anhænger
Kontrollér, at kugledelen sidder fast, ved at
rykke den opad, nedad og bagud.
ADVARSEL
05
VIGTIGT
Smør kun kuglen ind til koblingshovedet,
resten af kugledelen skal være ren og tør.
Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
G021495
Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
G000000
G021489
Hvis den ikke sidder rigtigt, skal den tages
af og påsættes igen som tidligere beskrevet.
``
213
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 214
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Sikkerhedswire.
Tryk låsegrebet ind , og drej det venstre
om
, indtil der lyder et klik.
ADVARSEL
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil beregnede
sted.
G021498
Afmontering af kugledel
Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at kugledelen trækkes bagud og opad.
G021497
Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst
stilling.
214
ADVARSEL
Trækkrogens løse kugledel skal forankres
godt, hvis den opbevares i bilen, se
side 211.
G018929
G021496
05
Skyd beskyttelsesdækslet på, indtil det
kommer på plads med et klik.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 215
05 Under kørslen
Bugsering og bjergning
Bugsering
ADVARSEL
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken bremse- eller styreservoen. Der skal
trædes ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og styringen er væsentlig tungere
end normalt.
1. Tryk fjernbetjeningen ind i startlåsen for at
låse ratlåsen op, så bilen kan styres, se
side 95.
3. Sørg for, at bugserlinen hele tiden er strakt
ved at holde foden let på bremsepedalen,
så undgås pludselige ryk.
±
Før gearstangen til frigear og udløs parkeringsbremsen.
Automatisk gearkasse
±
Montering af bugseringsøje
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
ADVARSEL
05
VIGTIGT
ADVARSEL
Ratlåsen bliver i samme position, som da
strømmen blev afbrudt. Ratlåsen skal udløses inden bugsering. Tændingen skal stå i
position II. Tag aldrig fjernbetjeningen ud af
startlåsen under kørsel eller bugsering.
Ved bugsering på vejen bør bugseringsøjet
bruges. Øjet fastgøres i hullet i højre side af
kofangeren foran eller bagpå.
Efter brug skrues bugseringsøjet løs og anbringes i bagagerummet.
4. Vær klar til at bremse for at standse.
Inden bugsering skal fjernbetjeningen sættes i startlåsen for at udløse ratlåsen og gøre
det muligt at styre bilen.
Bugseringsøje
Bemærk, at bilen altid skal bugseres sådan,
at hjulene ruller fremad.
•
En bil med automatgearkasse må ikke
bugseres med en højere hastighed end
80 km/t og højst over en afstand på
80 km.
Starthjælp
Bilen må ikke bugseres i gang. Hvis batteriet er
afladet, og motoren ikke vil starte, skal der bruges et hjælpebatteri, se side 98.
G017464
2. Fjernbetjeningen skal blive siddende i
startlåsen under hele bugseringen.
Manuel gearkasse
VIGTIGT
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
Hent bugseringsøjet frem. Det befinder sig
under gulvlemmen i bagagerummet.
``
215
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 216
05 Under kørslen
Bugsering og bjergning
Bjergning
VIGTIGT
Bemærk, at bilen altid skal bjærges sådan,
at hjulene ruller fremad.
G021501
•
V70: Tryk dækslets markerede kant ind i
kofangeren, og slip det. Bøj dækslet til
side, og skru bugseringsøjet forsvarligt
fast, helt ind til flangen.
05
XC70: Løsn underkanten af dækslet i
kofangeren med en flad skruetrækker eller
en mønt. Skru bugseringsøjet godt fast,
helt ind til flangen. Drej øjet fast ved hjælp
af hjulnøglen.
OBS
På visse biler med monteret trækkrog kan
bugseringsøjet ikke fastgøres i fastgøringsstedet bagpå. I givet fald skal bugserlinen
fastgøres til trækkrogen.
Af den årsag er det praktisk at opbevare en
delelig trækkrogs kugledel i bilen.
216
En firhjulstrukken bil (AWD) med løftet
forvogn må ikke bjærges med en
hastighed over 70 km/t. Den bør ikke
bjærges over en afstand af mere end 50
km.
ADVARSEL
Bugseringsøjet er kun beregnet til bugsering på vej - ikke til bjergning. Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 217
05 Under kørslen
05
217
Motorrum..............................................................................................
Pærer....................................................................................................
Viskerblade og sprinklervæske.............................................................
Batteri....................................................................................................
Sikringer................................................................................................
Hjul og dæk...........................................................................................
Vedligeholdelse.....................................................................................
Typebetegnelser...................................................................................
Specifikationer......................................................................................
Typegodkendelse..................................................................................
218
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 218
220
225
231
233
236
244
259
263
265
278
G020922
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 219
VEDLIGEHOLDELSE OG SPECIFIKATIONER
06
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 220
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Motorrum
Generelt
Volvos serviceprogram
For at holde bilen på et højt niveau hvad angår
trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed
bør Volvos serviceprogram, som er specificeret i Service- og garantibogen, følges. Lad et
autoriseret Volvo-værksted udføre service- og
vedligeholdelsesarbejdet. Volvos værksteder
har det personale, den servicelitteratur og det
specialværktøj, som garanterer den højeste
servicekvalitet.
Træk i håndtaget ved pedalerne. Det kan
høres, når spærren udløses.
ADVARSEL
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
Før spærren mod venstre, og åbn motorhjelmen. (Spærrehagen sidder mellem forlygten og kølergitteret, se illustrationen).
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
Åbning og lukning af motorhjelmen
Oversigt over motorrum
VIGTIGT
Kontrollér regelmæssigt
Kontroller med jævne mellemrum følgende
olier og væsker, f.eks. ved tankning:
Kølevæske
Motorolie
Servostyringsolie
Motorrummets udseende kan variere, alt efter
motorvariant.
Sprinklervæske
G010951
•
•
•
•
G018945
06
G021502
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Kølesystemets ekspansionsbeholder
Beholder til servostyringsolie
Målepind for motorolie
220
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 221
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Motorrum
Køler
Kontrol af motorolie
VIGTIGT
Påfyldning af motorolie
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(venstrestyret)
Batteri
Relæ- og sikringsboks, motorrum
Påfyldning af sprinklervæske
ADVARSEL
Tændingssystemet har meget høj spænding. Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Under arbejde i motorrummet
skal fjernbetjeningen altid befinde sig i position 0, se side 71.
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler, når
fjernbetjeningen står i position II, eller når
motoren er varm.
G021733
Luftfilter.
Etiket for oliekvalitet.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol. Ved
kørsel under ugunstige forhold, se side 271.
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken med
en specielt tilpasset, syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
under hensyntagen til levetid, mulighed for
at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning. For at det anbefalede serviceinterval
kan anvendes, kræves det, at der anvendes
en godkendt motorolie. Brug kun den foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i motorrummet), både ved efterfyldning og olieskift,
ellers risikerer man at øve indvirkning på
motorens levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning. Volvo Car
Corporation frasiger sig alt ansvar efter
garantien, medmindre der bruges motorolie
af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Volvo benytter forskellige systemer til advarsel
om lav oliestand og lavt olietryk. Visse varianter
har oliesensorer, og i givet fald benyttes en
olietrykslampe. Andre varianter har oliestandsfølere, og i så fald informeres føreren ved hjælp
af advarselssymbolet midt på instrumentet og
displaytekster. Nogle modeller har begge varianter. Kontakt en Volvo-forhandler for mere
information.
06
``
221
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 222
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Motorrum
Påfyldning og målepind
VIGTIGT
Ved påfyldning af olie skal den anvendte olie
være af samme kvalitet (se side 271).
tilbage i bundkarret. For kapacitet, se
side 271 og frem.
Kontrol af kold bil
G021734
1. Tør målepinden af.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil.
2. Kontrollér standen med målepinden. Den
skal være mellem MIN- og MAX-mærkerne.
Den mest sikre måleværdi fås med kold motor
inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at motoren er standset. Målepinden
viser for lavt et niveau, da ikke al olien har nået
at løbe ned i bundkarret.
3. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Fyld op, indtil standen er nærmere MAX
end MIN på målepinden.
Benzinmotor.
VIGTIGT
Fyld aldrig til over MAX-mærket. Olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
meget olie.
ADVARSEL
06
222
G021737
G021736
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for brand.
Kontrol af varmkørt bil
1. Tør målepinden af.
Dieselmotor.
Olieniveauet skal ligge i det markerede område på
målepinden.
Skift olie med de intervaller, der angives i Service- og garantibogen.
Stil bilen plant, og vent 10-15 minutter, efter at
motoren er standset, så olien kan nå at løbe
2. Kontrollér oliestanden med målepinden.
3. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Fyld op, indtil standen er nærmere MAX
end MIN på målepinden.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 223
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Motorrum
Kølevæske
VIGTIGT
G021738
Kølevæske, niveaukontrol og påfyldning
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt
at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske. Kapaciteten fremgår af side 273.
•
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå høje
temperaturer med risiko for motorskader.
ADVARSEL
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis der
skal påfyldes kølevæske, når motoren er
varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel
skrues forsigtigt af, så overtrykket forsvinder.
•
Brug altid kølevæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølevæske er
50 % vand og 50 % kølevæske.
•
Bland kølevæsken med ledningsvand af
godkendt kvalitet. Ved tvivl om vandets
kvalitet bruges færdigblandet kølevæske ifølge Volvos anbefalinger.
Bremse- og koblingsvæske
•
Ved skift af kølevæske/kølesystemkomponent skal kølesystemet skylles
rent med ledningsvand af godkendt
kvalitet, ellers skylles med færdigblandet kølevæske.
Bremse- og koblingsvæsken har fælles beholder. Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAXmærkerne, der er synlige inden i beholderen.
Kontrollér niveauet med regelmæssige mellemrum.
•
Motoren må kun køre med et godt fyldt
kølesystem. Ellers kan der opstå høje
temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket til følge.
Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller
ved hvert andet normale serviceeftersyn.
For kapacitetsoplysninger samt standard med
hensyn til vandkvalitet, se side 273.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt!
Niveaukontrol
06
Kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet for
bremsevæske fremgår af side 273. Hvis
bilen køres på en sådan måde, at bremserne
bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge
eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal
væsken udskiftes hvert år.
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
``
223
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 224
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Motorrum
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske. Årsagen til tabet af bremsevæske
skal kontrolleres af et autoriseret Volvoværksted.
2. Skru dækslet af beholderen, og påfyld
væske. Niveauet skal være mellem MINog MAX-mærkerne inden i beholderen.
OBS
VIGTIGT
Glem ikke at lukke dækslet.
G021740
G018939
06
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis motoren ikke er i gang og skal
bugseres, kan bilen stadig styres.
Servostyringsolie
Påfyldning
Væskebeholderen befinder sig i førerens side
Beholderen er beskyttet under dækslet, der
dækker motorrummets koldzone. Inden beholderens dæksel kan nås, skal det runde dæksel
først fjernes.
1. Åbn dækslet, der befinder sig på afdækningen, ved at dreje det.
224
den anbefalede oliekvalitet fremgår af side
273.
VIGTIGT
Under kontrollen skal området uden om servostyringsoliebeholderen holdes rent.
Kontrollér niveauet ved hvert serviceeftersyn.
Olieskift kræves ikke. Niveauet skal ligge mellem MIN- og MAX-mærkerne. Kapaciteten og
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 225
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
Generelt
Forlygtehus
Afmontering af forlygte
1. Tryk hurtigt på START-/STOP-knappen,
og tag fjernbetjeningen ud.
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 230. Pærer og punktlys, der er af en
særlig type, eller som ikke egner sig til at
udskiftes af andre end et værksted, er følgende:
Træk lygtehusets låsestifter op.
Generel loftsbelysning, læselamper
Træk lygtehuset lige frem.
G010479
Handskerumslys
Blinklys, sidespejl
VIGTIGT
Træk ikke i ledningen, kun i stikket.
Varighed for ankomstlys
Bremse-, tåge- og baklygter
3. (Nederste illustration)
Bageste sidepositionslys, positionslys
Aktive
Bi-XenonŸ-,
Bi-XenonŸ-pærer
Frigør lygtehusets stik ved at trykke
klemmen ned med tommelfingeren
LED-pærer generelt
ADVARSEL
På biler udstyret med Bi-Xenon- eller Aktive
Bi-Xenon-lygter skal skift af Xenon-pæren
foretages af et autoriseret Volvo-værksted.
Forlygten kræver særlig forsigtighed, da
Xenon-lygten er udstyret med et højspændingsaggregat.
G010325
•
•
•
•
•
•
•
•
2. (Øverste illustration)
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen tågelys)
udskiftes ved at løsne og fjerne hele lygtehuset
gennem motorrummet.
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt fra fingrene fordampes
af varmen og giver en belægning på reflektoren, som så kan ødelægges.
4. Løft lygtehuset ud, og læg det på et blødt
underlag, så lygteglasset ikke bliver ridset.
06
5. Udskift pæren (se side 230).
Montering af forlygten
ADVARSEL
VIGTIGT
og samtidig føre stikket ud med den
anden hånd.
Slå altid tændingen fra, og tag fjernbetjeningen ud, inden skift af pære påbegyndes.
1. Tilslut stikket. Der skal lyde et klik.
2. Sæt lygtehuset og låsestifterne på plads.
Kontrollér, at de sidder rigtigt.
3. Kontrollér lyset.
``
225
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 226
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
Lygtehuset skal være slået til og sat i, inden
belysningen tændes eller fjernbetjeningen sættes ind i startlåsen.
Nærlys, halogen
Fjernlys, halogen
G021745
1. Løsn lygten.
06
Inden man begynder at skifte en pære, bør man
gennemlæse side 225.
1. Åbn låseriglen ved at trykke opad/udad.
2. Tryk dækslets klemmer ned, og frigør dækslet.
Sæt dækslets på igen i modsat rækkefølge.
226
G021747
G021746
Aftagning af dæksel
1. Løsn lygten.
2. Frigør dækslet.
2. Frigør dækslet.
3. Løsn pæren ved at trykke fatningen nedad.
3. Løsn pæren ved at dreje den venstre om.
4. Frigør kontakten fra pæren.
4. Frigør kontakten fra pæren.
5. Før den nye pære ind i soklen, og tryk den
fast. Den kan kun sidde på én måde.
5. Udskift pæren og pas den ind i soklen. Drej
højre om for at sætte pæren fast. Den kan
kun sidde på én måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
Montér delene i modsat rækkefølge.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 227
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
Ekstra fjernlys Aktiv Bi-XenonŸ og BiXenonŸ*
Ÿ
Positions-/parkeringslys
Afvisere/blinklys
1. Løsn lygten.
G021750
G021748
G021749
Ÿ
1. Løsn lygten.
1. Løsn lygten.
2. Tag dækslet af (se side 226).
2. Løsn det lille runde dæksel.
2. Tag dækslet af (se side 226).
3. For at opnå bedre adgang kan fjernlyspæren først løsnes.
3. Træk i pærefatningen for at få pæren ud.
3. Løsn pæren ved at trykke fatningen nedad.
4. Frigør kontakten fra pæren.
5. Før den nye pære ind i soklen, og tryk den
fast. Den kan kun sidde på én måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
4. Træk i ledningen for at få pærefatningen
ud.
5. Tag den defekte pære ud, og sæt en ny i.
Den kan kun sidde på én måde.
6. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
4. Tag den defekte pære ud, og sæt en ny i.
Den kan kun sidde på én måde.
06
5. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
6. Sæt dækslet på igen. Det skal passes ind
og trykkes fast, indtil der høres et klik.
Montér delene i modsat rækkefølge.
Montér delene i modsat rækkefølge.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
227
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 228
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
1. Fjern dækslet ved at trykke de 4 klemmer
ind med et tyndt blad og trække det lige ud.
Blinklyspæren i baglygten skiftes inde fra
bagagerummet.
1. Løsn lygten.
2. Skru pæreholderens skrue løs, og tag den
ud.
1. Åbn panelet.
3. Træk i ledningen for at få pærefatningen
ud.
4. Tag den defekte pære ud, og sæt en ny i.
Den kan kun sidde på én måde.
5. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
6. Sæt dækslet på igen. Det skal passes ind
og trykkes fast, indtil der høres et klik.
Montér delene i modsat rækkefølge.
228
G026015
Inden man begynder at skifte en pære, bør man
gennemlæse se side 225.
2. Løsn det lille runde dæksel.
06
Pærefatning i baglygter, blinklys
G017456
Tågeforlygter
G021751
Sidemarkeringslys
3. Drej pæren venstre om, og frigør den.
4. Sæt en ny pære i ved at dreje den højre om.
5. Montér pæren. (Profilen på fatningen er
sammenfaldende med profilen på pærens
fod).
6. Sæt fatningen på plads igen. Markeringen
TOP på pærefatningen skal være opad.
2. Tag isoleringen ud ved at trække den lige
ud.
3. Frigør hele lampen ved at dreje dens håndtag venstre om.
4. Frigør pæren ved at trække den lige ud.
Montér delene i modsat rækkefølge.
OBS
Hvis en fejlmeddelelse bliver stående, efter
at en defekt pære er udskiftet, bør man kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 229
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
Lygteglas, højre side
Positions-/bremselys (LED)
Indstigningslys
G017458
G017457
Nummerpladelygte
1. Løsn skruerne med en skruetrækker.
Sidepositionslys, SML (LED)
2. Frigør forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud.
Blinklys
3. Udskift pæren.
Refleks bagpå
4. Sæt hele lygtehuset på plads, og skru det
fast.
Tågebaglygte (én side)
Baklys
Bremselygte (LED)
G021757
Baglygtepærernes placering
Inden man begynder at skifte en pære, bør man
gennemlæse side 225.
1. Stik en skruetrækker ind ved lampeglassets korte side nærmest tunnelkonsollen,
og drej let, så glasset løsnes. (Gælder
begge lamper).
06
2. Drej forsigtigt, indtil linsen løsnes.
3. Udskift pæren.
4. Sæt glasset på igen.
Bremselygte (LED)
``
229
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 230
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
Bagagerumslys
Lys i makeup-spejl
Specifikation af pærer
Belysning
G021759
G017459
Afmontering af spejlglasset
1. Stik en skruetrækker ind og bøj forsigtigt,
så lygtehuset løsnes.
2. Udskift pæren.
06
3. Kontrollér, at pæren lyser, og tryk lygtehuset ind igen.
1. Stik en skruetrækker ind under den nederste kant i midten, og vip forsigtigt låseknasten på kanten op.
2. Før skruetrækkeren ind under kanten i
både venstre og højre side (ved de sorte
gummipunkter), og bøj forsigtigt, så glassets underkant løsnes.
Type
Ekstra fjernlys, Bi
XenonŸ, ABL
55
H7
Nærlys, halogen
55
H7
Fjernlys, halogen
65
H9
Blinklys for
21
H21W
Blinklys bagpå
21
PY21W
Tågeforlygter
35
H8
Indstignings-,
bagagerums- og
nummerpladelys
5
Spiralpære
Makeup-spejl
SV8,5
1,2
Spiralpære
SV5,5
Forreste positionsog parkeringslys
5
W5W
4. Udskift pæren.
Forreste sidemarkeringslys
5
W5W
Montering af spejlglasset
Handskerumslys
5
Spiralpære
3. Løsn forsigtigt spejlglasset, og løft det og
låsen ud.
1. Tryk spejlglassets tre låseknaster i den
øverste kant ind.
2. Tryk derefter de tre nederste knaster fast.
230
Effekt
(W)
SV8,5
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 231
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Viskerblade og sprinklervæske
Viskerblade
Servicestilling
For at kunne udskifte eller vaske viskerbladene
skal de være i servicestilling.
G021761
1. Indstil fjernbetjeningen til position 0, se
side 71, og lad fjernbetjeningen blive siddende i startlåsen.
G021763
2. Før højre ratarm opad i ca. 1 sekund.
Viskerne stiller sig derefter i lige oprejst stilling.
De vender tilbage til udgangsstillingen, når
bilen startes.
OBS
G021762
Udskiftning af viskerblade
G021760
Slå viskerarmen op. Tryk på knappen på
viskerbladholderen, og træk bladet lige ud
parallelt med viskerarmen.
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det i passagersiden.
06
Skyd det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt fast.
``
231
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 232
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Viskerblade og sprinklervæske
Udskiftning af viskerblad, bagrude
VIGTIGT
Bladene bør kontrolleres med jævne mellemrum. Forsømt vedligeholdelse forkorter
bladenes levetid.
G032770
Påfyldning af sprinklervæske
1. Bøj viskerarmen udad.
06
3. Drej venstre om for at benytte bladets
yderstilling mod viskerarmen som løftestang for at frigøre bladet.
4. Tryk det nye blad fast. Kontrollér, at det
sidder forsvarligt fast.
5. Bøj viskerarmen tilbage på plads.
Rengøring
For rengøring af viskerblade og forrude, se
side 259.
G021764
2. Tag fat i den inderste del af bladet (ved
pilen).
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles væskebeholder.
VIGTIGT
Brug frostvæske om vinteren, så væsken
ikke fryser i pumpen, beholderen og slangerne.
Kapaciteten fremgår af side 273.
232
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 233
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Batteri
Advarselssymboler på startbatteri
Undgå gnister og åben
ild.
Brug beskyttelsesbriller.
VIGTIGT
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning af startbatteriet.
ADVARSEL
Eksplosionsfare.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
OBS
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Et opbrugt startbatteri skal genvindes på en
miljøtilpasset måde, det indeholder bly.
Betjening
Batteriet indeholder
ætsende syre.
•
Kontrollér, at ledningerne til startbatteriet
er tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.
•
Afbryd aldrig startbatteriet, når motoren er
i gang.
Batterier kan danne knaldgas, som er meget
eksplosiv. En gnist, som kan dannes, hvis
startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere. Batteriet indeholder svovlsyre, som kan fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med store
mængder vand, hvis svovlsyren kommer i
kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis der
kommer stænk i øjnene, skal der omgående
søges lægehjælp.
OBS
Hvis startbatteriet aflades mange gange,
forkortes dets levetid.
06
Startbatteriets levetid og funktion påvirkes
bl.a. af antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene, klimaet osv.
``
233
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 234
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Batteri
Udskiftning
ADVARSEL
Plus- og minuskablerne skal tages af og
sættes på i den rette rækkefølge.
G021768
Afmontering
Frigør den sorte minusledning
G021765
Frigør den røde plusledning
Frigør udluftningsslangen fra batteriet
Skru den skrue løs, der holder batteriklemmen.
06
G021766
G021769
Før batteriet til siden, og løft det op.
Montering
Afbryd tændingen, og vent i 5 minutter.
Løsn det forreste dæksel ved at åbne klemmerne.
Løsn gummilisten for at frigøre det bageste
dæksel.
G021767
234
G021771
Frigør det bageste dæksel ved at dreje det
en kvart omgang og løfte det af.
1. Anbring batteriet i batterikassen.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 235
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Batteri
2. Før batteriet indad og til siden, indtil det når
kassens bagkant.
3. Skru batteriet fast med skruen i klemmen.
4. Tilslut udluftningsslangen.
5. Tilslut den røde plusledning.
6. Tilslut den sorte minusledning.
7. Tryk det bageste dæksel fast. (Se afmontering).
8. Sæt gummilisten på igen. (Se afmontering).
9. Sæt det forreste dæksel på igen, og fastgør
det med klemmen. (Se afmontering).
06
235
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 236
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
Generelt
Placering af sikringsbokse
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke
fungerer, kan det skyldes, at komponentens
sikring midlertidigt har været overbelastet og er
brændt over. Hvis den samme sikring brænder
over gentagne gange, er der fejl i komponenten. I givet fald bør man få et autoriseret Volvoværksted til at kontrollere bilen.
Udskiftning
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
06
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
ADVARSEL
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
236
G017461
For at forhindre, at bilens elektriske system
beskadiges pga. kortslutning eller overbelastning, beskyttes alle de forskellige elektriske
funktioner og komponenter af en række sikringer.
Sikringsboksenes placering, venstrestyret bil
Hvis bilen er højrestyret, skifter sikringsboksen
under handskerummet side.
Under handskerummet
Motorrum
Bagagerum
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 237
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
Motorrum
G025600
06
``
237
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 238
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
Generelt om sikringer i motorrummet
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere at trække sikringer ud og sætte
dem i.
Pos.
Funktion
A
Primærsikring RJBB KL30
60
Primærsikring RJBD KL30
50
Positioner (se foregående illustration)
Øverst i motorrummet
Reserve
Foran i motorrummet
PTC Luftforvarmer*
Nederst i motorrummet
Reserve
Disse sikringer befinder sig alle i boksen i
motorrummet. Sikringerne i
befinder sig
under
.
•
•
06
•
1 - 7 og 42 - 44 er af typen "Midi Fuse" og
må kun udskiftes af et autoriseret Volvoværksted.
8 - 15 og 34 er af typen "JCASE" og må
kun udskiftes af et autoriseret Volvo-værksted.
16 - 33 og 35 - 41 er af typen "MiniFuse".
Pos.
238
100
Funktion
A
Primærsikring CEM
KL30A
50
Primærsikring CEM
KL30B
50
Primærsikring RJBA KL30
60
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Forrudeviskere
30
Parkeringsvarmer*
25
Kabineventilator
40
Reserve
Pos.
Funktion
A
Hastighedsafhængig servostyring
5
Styreenhed for motor og
transmission, SRS
10
Elopvarmede sprinklerdyser
10
Vakuumpumpe I5T
20
Belysningspanel
5
Forlygtesprinklere
15
12 volts stikkontakt, forog bagsæde
15
ABS-pumpe
40
Taglem*, loftskonsol/
ECC*
5
ABS-ventiler
20
Relæ, motorrumsboks
5
Ekstralys*
20
Horn
15
Motorstyreenhed
10
Styreenhed for automatgearkasse*
15
Reserve
Lyshøjdejustering* (Active
Bi-XenonŸ, Bi-XenonŸ)
10
Primærsikring CEM
20
Radar, ACC styrenhed*
5
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 239
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
Pos.
Funktion
A
A/C-kompressor
15
Relæspoler
5
Startmotorrelæ
30
Tændspoler
20
Glødesystem (5-cyl. diesel)
10
EGR, VTC, Bypass motorkølesystem (4-cyl. diesel)
10
Motorstyreenhed, Gasspjæld benzin
10
Motorstyreenhed, Gasspjæld diesel
15
Indsprøjtningssystem,
Luftmassemåler
15
Luftmassemåler (4-cyl.
diesel)
10
Motorventiler
10
Pos.
Funktion
A
EVAP, Lambdasonde, indsprøjtning (benzin)
15
Lambdasonde (4-cyl. benzin, 5-cyl. diesel)
10
Krumtaphus-ventilationsvarmer (5-cyl. benzin)
10
Dieselfiltervarmer, krumtaphus-ventilationsvarmer
(4-cyl. diesel)
15
Dieselfiltervarmer, krumtaphus-ventilationsvarmer
(5-cyl. diesel)
20
Bruges ikke
5
Gløderør (4-cyl. diesel)
60
Gløderør (5-cyl. diesel)
70
06
Reserve
Køleventilator (4 - 5-cyl.
benzin, 4-cyl. diesel)
60
Køleventilator (V8, 6-cyl.
benzin, 5-cyl diesel)
80
``
239
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 240
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
Under handskerummet
1 2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12 13 14
G032918
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Fjern den indvendige beklædning, der
dækker sikringsboksen.
06
Funktion
3. Nu kan sikringerne nås.
Speeder*, luftvarmer
(PTC), elopvarmede
sæder*
Positioner
Reserve
2. Tryk på dækslets lås, og slå det op.
Pos.
240
Pos.
Funktion
A
Regnsensor*
5
ICM-display, CD & radio
RSE-system*
SRS-system
10
Ratmodul
ABS-bremser, elektrisk
parkeringsbremse
5
Reserve
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
A
7,5
A,
15
Pos.
Funktion
A
Fjernlys
15
Soltag*
20
Baklygter
7,5
Reserve
Tågelys foran*
15
Forrudesprinklere
15
Adaptiv fartpilot, ACC*
10
7,5
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 241
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
Pos.
Funktion
A
Reserve
Loftsbelysning, kontrolpanel i førerdør/elbetjent passagersæde*
7,5
Informationsdisplay
5
Elstyret førersæde*
5
Bagrudevisker
15
Fjernbetjeningsmodtager,
alarmsensorer
5
Brændstofpumpe
20
Elektrisk ratlås
20
06
Reserve
A
Lås tank-/bagklap
10
Alarmsirene, ECC
5
Start-/stopknap
5
Bremselysomskifter
5
Premium.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
241
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 242
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
G032919
Bagagerum
Sikringsboksen befinder sig bag beklædningen i venstre side
06
Positioner
Pos
.
Modul
tion
(sort). Funk-
Kontrolpanel førerdør
242
Pos
.
A
Modul
tion
(sort). Funk-
Betjeningspanel på højre
bagdør
A
25
Pos
.
Modul
tion
(sort). Funk-
A
Anhængerstik 2*
15
Elstyret sæde, førerside*
25
Anhængerstik 1*
40
POT (automatisk åbning af
bagklap)*
30
Reserve
25
Kontrolpanel passagerdør
25
12 V kontakt bagagerum,
køleskab*
Betjeningspanel på venstre
bagdør
25
Elopvarmet bagrude
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Reserve
15
30
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 243
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
Pos
.
Modul
tion
(hvid). Funk-
A
Pos
.
Modul
(blå). Funktion
Display RTI*, parkeringskamera*
Reserve
A
10
Styreenhed Four-C*
15
Sædevarme, førerside for*
15
Sædevarme, passagerside
for*
15
Sædeopvarmning, th. bagi*
15
Audioforstærker*
25
AWD styreenhed
10
Audiosystem A
15
Sædeopvarmning tv. bagi*
15
Telefon, Bluetooth*
5
Reserve
Bashøjttaler*
25
Reserve
Reserve
Reserve
Elstyret sæde, passagerside*
25
Keyless drive*
20
Elektrisk parkeringsbremse,
venstre side
30
Elektrisk parkeringsbremse,
højre side
30
-
A
06
High Performance og Premium.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
243
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 244
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Generelt
OBS
Dæk har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk og
hastighedsklasse er vigtige for bilens adfærd.
Nye dæk
Sørg for at have samme type, dimensioner
og fabrikat på alle hjul.
Følg det anbefalede dæktryk i dæktryktabellen,
se side 255.
Omdrejningsretning
Vedligeholdelse af dæk
G021778
Pilen viser dækkets omdrejningsretning.
06
244
Dæk med mønster, der er konstrueret til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen markeret med en pil på dækket. Dækkene skal
have samme rotationsretning i hele levetiden.
De må kun flyttes fra for til bag eller omvendt,
aldrig fra venstre til højre side eller omvendt.
Hvis dækkene monteres forkert, forringes
bilens bremseegenskaber og evne til at lede
regn og snesjap væk.
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker ubeskadigede. Dæk ældes og nedbrydes, selvom
de sjældent eller aldrig er i brug. Deres funktion
kan derfor forringes. Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og dæk, der gemmes til
fremtidig brug. Som eksempler på ydre tegn,
der viser, at dækket er uegnet til at bruges, er
revner eller misfarvning.
G021823
Dækkenes alder
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år
begynder de at hærde, og samtidig forringes
friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Stil derfor
efter at få så friske dæk som muligt ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når det gælder
vinterdæk. Produktionsuge og -år, dækkets
DOT-mærkning (Department of Transportation), angives med fire cifre, f.eks. 1502. Dækket på illustrationen er således produceret i
uge 15, år 2002.
Sommer- og vinterdæk
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, skal de
markeres med, hvilken side de har siddet på,
f.eks. V for venstre og H for højre.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 245
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Slitage og vedligeholdelse
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
ADVARSEL
Et beskadiget dæk kan føre til, at man mister
kontrollen over bilen.
Brug kun fælge, der er afprøvet og godkendt af
Volvo og som indgår i Volvos originalsortiment.
Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
Dæk med slidindikatorer
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 255. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes beskaffenhed har indvirkning på, hvor hurtigt dine dæk ældes og slides. For at undgå
forskelle i mønsterdybde og for at forhindre at
der opstår slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning ved den første udskiftning er ca.
5.000 km, og derefter med et interval på
10.000 km. Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør man kontakte et autoriseret Volvoværksted for kontrol.
Låsbar hjulbolt
Låsbare hjulbolte kan anvendes både til aluminium- og stålfælge.
G021829
Vinterdæk
En slidindikator er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets
mønsterdybde er reduceret til 1,6 mm, er
mønstret på højde med slidindikatorerne.
Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt.
Husk, at dæk med lille mønsterdybde har
meget dårligt vejgreb i regn eller sne.
Fælge og hjulbolte
VIGTIGT
Hjulboltene skal spændes med 140 Nm.
Ved for hård tilspænding kan skruesamlingen tage skade.
Volvo anbefaler vinterdæk med visse bestemte
dimensioner. Dækdimensionerne afhænger af
motorvariant. Ved kørsel med vinterdæk skal
der være monteret det rette dæk på alle fire
hjul.
OBS
Indhent råd hos en Volvo-forhandler om,
hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
06
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
``
245
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 246
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Mønsterdybde
For information om korrekt dæktryk, se
side 255.
3. Vælg Kalibrer dæktryk.
Brug af snekæder
Systemet erstatter ikke almindelig vedligeholdelse af dæk.
5. Kør bilen ved en minimumshastighed på
40 km/t i sammenlagt mindst 1 minut.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder og
dæk. Brug aldrig såkaldte Quick-kæder, da
afstanden mellem skivebremserne og hjulene
er for lille.
VIGTIGT
Brug Volvos originale snekæder eller tilsvarende, der er tilpasset den rette bilmodel
samt dækkenes og fælgenes mål. Rådfør
dig med et autoriseret Volvo-værksted.
Dæktryksovervågning TPMS*
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
advarer føreren, når trykket er for lavt i et eller
flere af bilens dæk. Det bruger sensorer, som
er placeret inden i luftventilen i hvert hjul. Når
bilen kører ved ca. 40 km/t, registrerer syste-
246
Indstillinger foretages med betjeningsknapperne i midterkonsollen, se side 116.
Kontroller altid systemet efter hjulskift for at
sikre, at erstatningshjulene fungerer med
systemet.
Snekæder må kun monteres på forhjulene
(dette gælder også biler med 4-hjulstræk).
06
met dæktrykket. Hvis trykket er for lavt, tændes
advarselslampen på instrumentpanelet, og der
vises en meddelelse på displayet.
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer
stiller betydeligt større krav til dækkene end om
sommeren. Derfor anbefaler Volvo, at man ikke
kører med vinterdæk med en mønsterdybde
under 4 mm.
VIGTIGT
Hvis der opstår fejl i dæktryksystemet bliver
advarselslampen på instrumentpanelet
tændt. Meddelelsen DÆKTRYKSYSTEM
SERVICE PÅKRÆVET vises. Det kan ske
af forskellige årsager, f.eks. ved montering
af et hjul, der ikke er udstyret med en sensor
tilpasset Volvos dæktryksovervågningssystem.
Justere dæktryksovervågning
For at følge Volvos anbefalinger vedrørende
dæktryk kan dæktryksovervågningen justeres
ved f.eks. kørsel med høj last.
OBS
Motoren må ikke være i gang.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
1. Pump dækkene til det ønskede tryk og
vælg nøgleposition I eller II.
2. Vælg Bilindstillinger
Dæktryk
4. Tryk på ENTER.
Ordne lavt dæktryk
Når meddelelsen LAVT DÆKTRYK KONTR.
TRYK vises på displayet
1. Kontroller dæktrykket på alle fire dæk.
2. Pump dækket/dækkene til det rette tryk.
3. Kør bilen ved en minimumshastighed på
40 km/t i sammenlagt mindst 1 minut, og
kontroller at meddelelsen slukkes.
Deaktivere/aktivere
dæktryksovervågning
OBS
Motoren må ikke være i gang.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 247
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
1. Vælg nøgleposition I eller II.
2. Vælg Bilindstillinger
Dæktryk
3. Vælg Dæktrykssystem og tryk på
ENTER.
> Et X vises på displayet, hvis systemet
aktiveres, eller forsvinder hvis systemet
deaktiveres.
Anbefalinger
Kun fabriksmonterede hjul er udstyret med
TPMS-sensorer i ventilerne.
•
Temporary spare-reservehjulet har ikke
denne sensor.
•
Hvis der bruges hjul uden TPMS-sensorer,
bliver DÆKTRYKSSYSTEM SERVICE
påkrævet vist, hver gang bilen køres hurtigere end 40 km/t i mere end 10 minutter.
•
Volvo anbefaler, at TPMS-sensorer monteres på alle bilens hjul.
•
Volvo fraråder, at sensorer flyttes mellem
forskellige hjul.
ADVARSEL
Når et dæk udstyret med TPMS pumpes,
skal pumpens dyse holdes lige mod ventilen
for ikke at beskadige ventilen.
Punkteringskørbare dæk*
ADVARSEL
Hvis Self Supporting run flat Tires (SST) er
valgt, er bilen også udstyret med TPMS.
Denne type dæk har en speciel forstærket
sidevæg, som gør det muligt at fortsætte kørsel
af bilen, selv om dækket har tabt en del luft.
Disse dæk er monteret på en særlig fælg.
(Også almindelige dæk kan monteres på denne
fælg).
Hvis et SST-dæk taber dæktryk, tændes den
gule TPMS-lampe på instrumentpanelet, og
der vises en meddelelse på tekstruden. Hvis
dette sker, skal hastigheden mindskes til
max. 80 km/t. Dækket skal erstattes snarest
muligt.
Kør forsigtigt, i nogle tilfælde kan det være
svært at se, hvilket dæk der refereres til. For at
sikre, hvilket dæk der skal ordnes, skal alle fire
dæk kontrolleres.
Udelukkende personer med kendskab til
SST-dæk bør montere dem.
SST-dæk må kun monteres sammen med
TPMS.
Når en fejlmeddelelse om lavt dæktryk er
blevet vist, må bilen ikke køre hurtigere end
80 km/t.
Maks. kørselsstrækning til dækskift er
80 km.
Undgå hård kørsel.
SST-dæk skal udskiftes, hvis de beskadiges
eller punkteres.
Værktøj
06
G025442
Indstillinger foretages med betjeningsknapperne i midterkonsollen, se side 116.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
247
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 248
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
En skumblok i reservehjulsfælgen indeholder
alt værktøj. Værktøjet består af bugseringsøje,
donkraft* og hjulnøgle. Skumblokken er skruet
fast i en konsol i bunden af reservehjulsrummet.
Donkraft*
der reservehjulet på plads. Den øverste indeholder alt værktøj.
Reservehjulet og skumblokkene fastholdes af
samme gennemgående skrue.
Udtagning af reservehjul
1. Bøj gulvmåtten op, bagfra og fremefter.
2. Skru befæstelsesskruen op.
Reservehjul*
3. Løft skumblokken ud sammen med værktøjet.
OBS
Den nederste blok behøver ikke løftes ud.
Hvis gulvlemmen ikke er lukket, fungerer
privatlåsningen ikke (se side 45).
Værktøj - tilbagesætning
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
VIGTIGT
248
G029336
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
Reservehjulet befinder sig i reservehjulsrummet med ydersiden nedad. To skumblokke, én
under reservehjulet og én ovenover/indeni, hol-
Værktøj og donkraft skal opbevares på
deres plads i bilens lastrum, når de ikke bruges.
4. Løft reservehjulet ud.
VIGTIGT
06
Læg mærke til pilen på den øverste skumblok.
Den skal pege fremad i bilen.
VIGTIGT
Donkraften bør kun bruges i forbindelse med
hjulskift. Dens skrue skal altid være velsmurt.
Reservehjulet (Temporary spare) er kun beregnet til midlertidig brug. Det skal hurtigst muligt
erstattes med et normalt hjul. Under kørsel
med reservehjulet kan bilens køreegenskaber
ændres. Det rette tryk i reservehjulet fremgår af
dæktryktabellen, se side 255.
Skumblokken og reservehjulet skal anbringes i
modsat rækkefølge af den, hvori de blev taget
ud.
Efter brug af værktøj og donkraft skal det lægges korrekt tilbage. Donkraften skal drejes til
den rette stilling for at få plads.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 249
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Skift af hjul
OBS
ADVARSEL
Brug den donkraft, der hører til bilen.
Afmontering
2. Hent reservehjulet, donkraften og hjulnøglen frem. De befinder sig under tæppet i
bagagerummet.
G024534
3. Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug kraftige træklodser eller halvstore sten.
Fastgøringspunkter
ADVARSEL
Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget,
at gevindene er ordentligt smurt, og at den
ikke er beskidt.
6. På hver side af bilen er der to punkter til
placering af donkraften. Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak i plastdækningen. Drej donkraftens fod ned, så den
presses plant mod jorden. Kontrollér, at
donkraften sidder i fastgøringspunktet,
som vist på illustrationen, og at foden
befinder sig lodret under fastgøringspunktet.
7. Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden.
Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten, se side 209 opstilles.
Bilen og donkraften* skal stå på et stabilt, vandret underlag.
Montering
1. Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
G021779
1. Træk parkeringsbremsen an, og vælg 1.
gear, henholdsvis stilling P, hvis bilen har
automatgearkasse.
Placer aldrig noget mellem jorden og donkraften, og heller ikke mellem donkraftens
fastgøringspunkt og donkraften.
06
2. Sæt hjulet på. Skru hjulboltene i.
3. Sænk bilen, så hjulet ikke kan dreje.
4. (For biler med stålfælge) Løsn hjulkapslen
med hjulskruenøglens ende eller ryk den
løs med hånden.
5. Løsn hjulboltene ½-1 omgang venstre om
med hjulnøglen.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
249
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 250
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
ADVARSEL
Kravl aldrig ind under bilen, mens den er løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
G021780
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
Midlertidig dæklapning*
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker el.lign. skader må ikke lappes med
det provisoriske dæklapningssæt.
4. Spænd hjulboltene over kors. Det er vigtigt, at hjulboltene spændes forsvarligt.
Spænd med et moment på 140 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en
momentnøgle.
12 V kontakter for tilslutning af kompressoren
findes foran ved midterkonsollen, ved bagsædet og i bagagerummet. Vælg den kontakt, der
befinder sig nærmest det punkterede dæk.
5. Montér hjulkapslen (på biler med stålfælge).
G023309
OBS
Ved montering skal hjulkapslens ventilhul
befinde sig ud for ventilen på fælgen.
Generelt
Dæklapningssættet bruges til at lappe en
punktering og kontrollere og justere dæktrykket. Det består af en kompressor og en beholder med tætningsvæske. Med sættet opnås en
midlertidig reparation. Flasken med tætnings-
250
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
OBS
Parkér bilen på en sådan måde, at passagererne har bilen eller helst et autoværn
mellem sig selv og vejbanen.
06
væske skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er overskredet, og efter brug.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Udtagning af dæklapningssæt
Hvis stedet er trafikeret, skal advarselstrekanten opstilles. Dæklapningssættet befinder sig
under gulvet i bagagerummet.
1. Bøj gulvmåtten op, bagfra og fremefter.
2. Skru befæstelsesskruen ud.
3. Fjern skumblokken, der holder donkraften
og hjulnøglen.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 251
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
4. Løft dæklapningssættet op.
Oversigt
Trykreduktionsventil
Læg delene tilbage efter brug.
Luftslange
Flaske med tætningsvæske
ADVARSEL
Trykmåler
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Det midlertidigt lappede dæk skal
udskiftes hurtigst muligt (efter maksimalt
200 km).
G014337
Handsker*
06
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
Afbryder
Ledning
Falskeholder (orange dæksel)
Beskyttelseshætte
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
251
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 252
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Lapning af et punkteret dæk
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan irritere huden. Ved
kontakt med huden skal væsken straks vaskes af med sæbevand.
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
OBS
Bryd ikke flaskens plombering. Plomberingen brydes, når flasken skrues fast.
4. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
ADVARSEL
G014338
06
For information om delenes funktion, se den foregående illustration.
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
2. Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
5. Skru flasken fast i flaskeholderen.
6. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Stå aldrig lige ved siden af dækket, mens
kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der
straks slukkes for kompressoren. Man bør
ikke køre videre. Kontakt et autoriseret
dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter
ca. 30 sekunder.
8. Stil afbryderen på I.
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
9. Fyld dækket i 7 minutter.
ADVARSEL
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
252
7. Slut ledningen til 12 V-stikkontakten, og
start bilen.
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dækket for stort. Man bør ikke køre videre. Kontakt et autoriseret dækværksted.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 253
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
10. Sluk for kompressoren, og aflæs trykket på
trykmåleren. Minimumstrykket er 1,8 bar,
maksimumstrykket 3,5 bar.
11. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
12. Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
13. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
ikke køre videre. Kontakt i stedet et
dækværksted.
ADVARSEL
Lad ikke børn være uden opsyn i bilen, mens
motoren er i gang.
3. Slut ledningen til en af bilens 12 V stikkontakter, og start bilen.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen
på I.
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
•
Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar,
skal dækket pumpes op til det på dæktryketiketten angivne tryk. Hvis trykket
er for højt, skal der lukkes luft ud ved
hjælp af trykreduktionsventilen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
3. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen. Sæt ventilhætten på igen.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
5. Pump dækket op til det på dæktryketiketten angivne tryk. (Hvis dæktrykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen.)
4. Læg dæklapningssættet tilbage i bagagerummet.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen.
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Udskiftning skal foretages af et autoriseret Volvo-værksted.
7. Sæt ventilhætten på igen.
ADVARSEL
Indånding af udstødningsgas kan være livsfarlig. Lad aldrig motoren arbejde i indelukkede rum eller rum uden tilstrækkelig ventilation.
Efterkontrol af reparationen og trykket
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
•
Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Man bør
OBS
06
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
Kør til det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få det beskadigede dæk udskiftet/
``
253
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 254
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
repareret. Gør værkstedet opmærksom på, at
dækket indeholder tætningsvæske.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det lappede dæk (efter
maksimalt 200 km). Personalet her kan
afgøre, om dækket kan repareres eller skal
udskiftes.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Når holdbarhedsdatoen er overskredet, skal
flasken udskiftes. Den gamle flaske skal
behandles som miljøfarligt affald.
ADVARSEL
06
Flasken indeholder 1,2-ætanol og naturgummi-latex.
Farligt ved indtagelse. Kan ved hudkontakt
give allergi.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
OBS
Aflever beholderen til et indsamlingssted til
opbevaring af farligt affald.
254
Specifikationer
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning:
225/50R17 94 W
Føret er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køre, ikke dækkenes hastighedsklasse.
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
T
190 km/t
225
Sektionsbredde (mm)
H
210 km/t
50
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
V
240 km/t
W
270 km/t
R
Radialdæk
Y
300 km/t
17
Fælgdiameter i eng. tommer (")
94
Kodecifre for maksimalt tilladt dækbelastning
W
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde 270 km/t).
Hastighedsklasser
Bilen er typegodkendt, hvilket vil sige, at dækkenes dimensioner og hastighedsklasser ikke
må afvige fra dem, der angives på bilens
typeattest.
Den eneste undtagelse herfra er vinterdæk
(både med og uden pigge). Hvis der vælges et
sådant dæk, må bilen ikke køre hurtigere, end
dækket er klassificeret til (f.eks. må klasse Q
højst køre med 160 km/t).
OBS
Det er den maksimalt tilladte hastighed, der
angives i tabellen.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 255
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Dæktryksetiketten på førersidens dørstolpe
(mellem for- og bagdør) viser, hvilke tryk dækkene skal have under forskellige belastningsog hastighedsforhold. Disse oplysninger findes
også i dæktryktabellen, se nedenfor.
•
Dæktryk for bilens anbefalede hjuldimension
•
•
ECO-tryk
OBS
Temperaturforskelle ændrer dæktrykket.
Reservehjulets tryk (Temporary Spare)
G021830
Dæktryk
Anbefalet dæktryk
Variant
V70
Dækstørrelse
Hastighed
(km/t)
Last, 1 - 3 personer uden
TPMS
For (kPa)
6-cyl.
B
Last, 1 - 3
personer
med
TPMS
Maksimumsbelastning
ECO-tryk A
06
Bag (kPa)
For/bag
(kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
For/bag (kPa)
225/55 R 16
0 – 160
230
210
230
260
260
260
225/50 R 17
160 +
280
280
280
300
300
-
0 – 160
230
210
230
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
245/45 R 17
245/40 R 18
``
255
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 256
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Variant
V70
Dækstørrelse
Hastighed
(km/t)
Last, 1 - 3 personer uden
TPMS
Last, 1 - 3
personer
med
TPMS
Maksimumsbelastning
ECO-tryk A
For (kPa) B
Bag (kPa)
For/bag
(kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
For/bag (kPa)
5-cyl. diesel
225/55 R 16
0 – 160
220
210
220
260
260
260
185 HK
225/50 R 17,
160 +
260
260
260
270
270
-
0 – 160
230
210
230
260
260
260
160 +
260
260
260
270
270
-
245/45 R 17
245/40 R 18
06
256
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 257
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Variant
V70
Dækstørrelse
Last, 1 - 3 personer uden
TPMS
Last, 1 - 3
personer
med
TPMS
Maksimumsbelastning
ECO-tryk A
For (kPa) B
Bag (kPa)
For/bag
(kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
For/bag (kPa)
4 cyl. diesel
225/55 R 16
0 – 160
220
210
220
260
260
260
5-cyl. diesel
225/50 R 17
160 +
260
260
260
270
270
-
163 HK
245/45 R 17
4-cyl./5-cyl.
245/40 R 18
0 – 160
230
210
230
260
260
260
160 +
260
260
260
270
270
-
0 – 160
230
210
230
260
260
260
160 +
270
270
270
290
290
-
maks. 80
420
420
420
420
420
-
benzin
4-cyl./5-cyl.
Flexifuel
Reservehjul C
A
B
C
Hastighed
(km/t)
205/60 R 16
T 125/80 R 17
06
Brændstoføkonomisk kørsel.
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa.
Temporary Spare.
``
257
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 258
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Variant
XC70
Dækstørrelse
6-cyl., 5-cyl.
215/65 R 16
235/55 R 17
Hastighed
(km/t)
Belastning, 1 - 3 personer
Maksimumsbelastning
ECO-tryk A
For (kPa) B
Bag (kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
For/bag (kPa)
0 – 160
230
230
260
260
260
160 +
240
240
280
280
-
maks. 80
420
420
420
420
-
235/50 R 18
235/45 R 19
Reservehjul C
A
B
C
T 125/80 R 17
Brændstoføkonomisk kørsel.
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa.
Temporary Spare.
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
06
For hastigheder under 160 km/t anbefales det
generelle dæktryk for fuld last for at få den
bedste brændstoføkonomi.
Kontrol af dæktryk
Dæktrykkene skal kontrolleres en gang om
måneden. Dette gælder også reservehjulet.
Efter nogle kilometers kørsel bliver dækkene
varme og trykket højere. Dæktryk kontrolleres
med kolde dæk. Med kolde dæk menes, at
dækkene har samme temperatur som udetemperaturen.
For lavt dæktryk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forringer bilens
258
vejegenskaber. Kørsel med for lavt dæktryk
medfører, at dækkene kan blive for varme og
tage skade. Dæktrykket påvirker rejsekomfort,
vejlyd og styreegenskaber.
OBS
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 259
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Vedligeholdelse
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Anbring bilen på en vaskeplads med olieudskiller. Brug bilshampoo.
•
Fjern fugleklatter fra lakken snarest muligt.
De indeholder kemikalier, som meget hurtigt påvirker og misfarver lakken. Det anbefales, at få eventuel misfarvning fjernet af
et autoriseret Volvo-værksted.
•
Spul undervognen. Ved højtryksvask skal
spuleren holdes mindst 30 cm fra de lakerede flader.
•
Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet. Sprøjt ikke direkte på låsene.
•
Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
•
Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
•
Brug et koldaffedtningsmiddel på stærkt
tilsmudsede flader.
•
Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
VIGTIGT
Beskidte forlygter har nedsat funktion. Rengør dem med jævne mellemrum, f.eks. ved
brændstofpåfyldning.
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens på
indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres normalt ud af lygtehuset, når lygten har været
tændt et stykke tid.
Rengøring af viskerblade
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet samt
insekter, is m.m. på forruden forringer bladets
levetid.
OBS
Vask jævnligt bladene og forruden med en
lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
Brug ikke kraftige opløsningsmidler.
ADVARSEL
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
Vask i vaskehal
OBS
I de første måneder bør bilen kun håndvaskes. Grunden hertil er, at lakken er mere
sart, når den er ny.
Afprøv bremserne
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel
af længere strækninger i regn eller snesjap.
Friktionsvarmen opvarmer bremsebelægningerne, så de tørrer. Gør det samme efter start
i meget fugtigt eller koldt vejr.
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
06
Til rengøring af indfarvede plasticdele, gummi
og pyntedele, f.eks. forkromede lister, anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås hos
Volvo-forhandlere. Ved brug af et sådant rengøringsmiddel skal anvisningerne nøje følges.
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at
vaske bil, men maskineriet kan ikke komme ind
alle steder. For at få gode resultater anbefales
det at vaske bilen med hånden.
``
259
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 260
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Vedligeholdelse
VIGTIGT
Undgå voksning og polering af plastic og
gummi.
Ved polering af blanke lister risikerer man,
at den blanke overflade slides af eller beskadiges.
Polermidler indeholdende slibemidler må
ikke bruges.
Fælge
Brug kun rengøringsmidler, der anbefales af
Volvo. Kraftige fælgrensemidler kan beskadige
overfladen og fremkalde pletter på forkromede
aluminiumfælge.
Polering og voksning
06
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med Volvos asfaltfjerner eller terpentin.
Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta (gnidning), der er beregnet til billak.
260
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
VIGTIGT
Lakbehandling, herunder konservering, forsegling, beskyttelse, glansforsegling og
lign., kan beskadige lakken. Eventuelle lakskader fremkaldt af sådanne behandlinger
omfattes ikke af Volvos garanti.
Rengøring af de forreste sideruder
med vandafvisende belægning*
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks, affedtningsmidler el.lign. på
glasfladen, da dette kan ødelægge de vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, for ikke at komme
til at ridse glasfladen.
For at undgå at beskadige glasfladen ved
isskrabning, bør man kun bruge en isskraber af
plastic.
De vandafvisende lag udsættes for et naturligt
slid.
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber
anbefales det at behandle dem med et specielt
efterbehandlingsmiddel, som fås hos Volvo-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
forhandlere. Det bør anvendes første gang
efter tre år og derefter en gang om året.
Rustbeskyttelse – kontrol og
vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig
og komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet
er fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, penetrerende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum,
lukkede sektioner og sidedøre.
Normalt kræver rustbeskyttelsen ingen efterbehandling, før efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum bør efterbehandling foretages med 3 års
intervaller. Lad et autoriseret Volvo-værksted
hjælpe med efterbehandling af bilen.
Snavs og vejsalt kan føre til korrosion, derfor er
det vigtigt at holde bilen ren. For at vedligeholde bilens rustbeskyttelse skal den kontrolleres med regelmæssige mellemrum og evt.
udbedres.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 261
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Vedligeholdelse
Rengøring indvendigt
Brug kun de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, som Volvo anbefaler. Foretag rengøring med regelmæssige mellemrum, og følg
vejledningen, der leveres med bilplejeprodukterne.
Pletter på teksttilbetræk og loftsbetræk
For ikke at forringe betrækkets brandhæmmende egenskaber anbefales et specielt tekstilrengøringsmiddel, som fås hos Volvo-forhandlere. Til rengøring af sikkerhedsseler bør
bruges vand og et syntetisk vaskemiddel. Kontrollér, at sikkerhedsselen er tør, inden den rulles ind igen.
VIGTIGT
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
Behandling af pletter på læderindtræk
Volvos læderbetræk er kromfrit og godkendt
efter normen Øko-Tex 100.
Læder forædles og bearbejdes med henblik på
at bevare dets naturlige egenskaber. Det er
forsynet med en beskyttende belægning, men
for at bibeholde dets egenskaber og udseende
er det vigtigt, at det rengøres med jævne mellemrum. Volvo kan levere et heldækkende produkt til rengøring og efterbehandling af læder-
indtræk, som bevarer dets beskyttende ydre
lag, hvis det bruges efter anvisningerne. Efter
nogen tids brug vil læderets naturlige udseende alligevel blive mere eller mindre fremtrædende, alt efter læderets overfladestruktur.
Dette er en naturlig modning af læderet og
viser, at det er et naturprodukt.
For at opnå det bedste resultat anbefaler
Volvo, at man rengør læderet og påfører
beskyttelsescreme 1-4 gange om året (eller
endnu flere gange efter behov). Spørg efter
Volvos læderplejeprodukt hos en Volvoforhandler.
VIGTIGT
Brug aldrig kraftige opløsningsmidler. De
kan skade både tekstil-, vinyl- og læderindtræk.
VIGTIGT
Bemærk, at materialer, der smitter af (nye
jeans, ruskindstøj osv.), kan misfarve indtrækmaterialer.
Vaskeråd for læderbetræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Beskyttelsesbehandling af læderindtræk
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og UV-beskyttelse.
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og flader inde i bilen anbefales en let, vandfugtet splitfiberklud eller en
mikrofiberklud, der fås hos Volvo-forhandlere.
Skrab eller gnid aldrig på en plet. Brug aldrig
kraftige pletfjerningsmidler. I vanskeligere tilfælde kan man bruge specielle rensemidler,
der fås hos Volvo-forhandlere.
06
Måtter og bagagerum
Tag alle løse måtter ud til separat rengøring.
Brug en støvsuger til bortsugning af støv og
snavs.
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
``
261
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 262
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Reparation af stenslag
OBS
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader
udbedres med det samme. De mest almindelige lakskader er mindre stenslag, ridser og
skader på f.eks. skærmkanter og døre.
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til pladen, og der stadig findes et ubeskadiget
farvelag, kan farven påføres direkte, efter at
fladen er renset.
Materialer
Grundfarve (primer) på dåse
Lak på dåse eller farvepen
G021832
•
•
•
•
Pensel
Afdækningstape
Inden arbejdet påbegyndes, skal bilen være
renvasket og tør og skal have en temperatur på
over 15 °C.
Farvekode
1. Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne
følger med.
06
G021831
2. Rør godt i grundmalingen (primer), og påfør
malingen ved hjælp af en tynd pensel eller
en tændstik. Påfør lakken med pensel, når
grundmalingen er tør.
Det er vigtigt at bruge nøjagtigt den rette farve.
Bilens farve fremgår af produktskiltet (se
side 263).
262
3. Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
4. Vent en dags tid, og polér derefter reparationsstederne. Brug en blød klud og en
smule slibepasta.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 263
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Typebetegnelser
Etiketternes placering
G032087
06
``
263
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Typebetegnelser
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og
tilbehør kan det være en fordel at kende bilens
typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og indtræk samt typegodkendelsesnummer.
Parkeringsvarmer-skilt.
På motorolieskiltet angives oliens kvalitet
og viskositet.
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer.
Gearkassens typebetegnelse og løbenummer.
Manuel gearkasse
06
Automatgearkasse
Bilens stelnummer (VIN Vehicle Identification Number).
Bilens registreringsattest indeholder yderligere
oplysninger om bilen.
264
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 264
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 265
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
G017404
Mål
V70.
Position
på billede
Mål
mm
Position
på billede
Mål
mm
06
A
Akselafstand
2816
F
Sporvidde, for
1578
B
Længde
4823
G
Sporvidde, bag
1576
C
Lastlængde, gulv,
nedslået sæde
1878
H
Bredde
1861
I
Bredde inkl. sidespejle
2106
D
Lastlængde, gulv
1089
E
Højde
1547
``
265
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 266
06 Vedligeholdelse og specifikationer
G017405
Specifikationer
XC70.
06
266
Position
på billede
Mål
mm
Position
på billede
Mål
mm
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv. Vægten af passagerer og det
monterede tilbehør, dvs. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks m.m. samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet anhænger, se tabellen), har
betydning for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt. Tilladt belastning (ud over føreren) =
Totalvægt – Køreklar vægt.
A
Akselafstand
2815
F
Sporvidde, for
1604
B
Længde
4838
G
Sporvidde, bag
1570
C
Lastlængde, gulv,
nedslået sæde
1878
H
Bredde
1861
I
Bredde inkl. sidespejle
2119
D
Lastlængde, gulv
1089
E
Højde
1604
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 267
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Maks. akseltryk, for
ADVARSEL
Maks. akseltryk, bag
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Udstyrsniveau
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
G017755
Maksimal tagbelastning: 100 kg.
Skiltets placering fremgår af se side 263.
Maks. totalvægt
06
Maks. vogntogsvægt (bil+anhænger)
Trækvægt og kugletryk
Model
Gearkasse
Alle
Alle
2.0
MTX75
Anhængervægt med bremse
(kg)
Kugletryk (kg)
0 – 1200
50
maks. 1500
75
``
267
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 268
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Model
06
268
Gearkasse
Anhængervægt med bremse
(kg)
Kugletryk (kg)
2.0F
MTX75
maks. 1500
75
2.5FT
Manuel (M66)
maks. 1600
75
2.5FT
Automatisk (TF–80SC)
maks. 1800
75
2.5T
Manuel (M66)
maks. 1800
75
2.5T
Automatisk (TF–80SC)
maks. 1800
75
3.2
Automatisk (TF–80SC)
maks. 1800
75
T6
Automatisk (TF–80SC) AWD
maks. 2000
90
2.0D
MMT6
maks. 1600
75
2.4D
Manuel (M66)
V70 maks. 1800
75
2.4D
Automatisk (TF–80SC)
V70 maks. 1800
75
2.4D
Manuel AWD
XC70 maks. 2100
90
2.4D
Automatisk AWD
XC70 maks. 2100
90
D5
Manuel (M66)
V70 maks. 1800
75
D5
Automatisk (TF–80SC)
V70 maks. 2000
90
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 269
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Model
Gearkasse
D5
Manuel AWD
D5
Anhængervægt med bremse
(kg)
Automatisk AWD
Kugletryk (kg)
V70 maks. 1800
V70 75
XC70 maks. 2100
XC70 90
V70 maks. 2000
90
XC70 maks. 2100
Anhængervægt
uden bremse
(kg)
Kugletryk (kg)
maks. 750
50
OBS
Brug af stabiliseringsanordninger anbefales
til anhængere, der vejer over 1800 kg.
Motorspecifikationer
Specifikation/
model
2.0F
2.0
2.5T
2.5FT A
3.2
Motorbetegnelse
B4204S4
B4204S3
B5254T6
B5254T8
B6324S
Effekt (kW/omdr./min.)
107/6000
107/6000
147/4800
147/4800
175/6200
210/5600
Effekt (hk/omdr./min.)
145/6000
145/6000
200/4800
200/4800
238/6200
285/5600
Drejningsmoment
(Nm/omdr./min.)
190/4500
190/4500
300/1500 – 4500
300/1500 – 4500
320/3200
400/1500 – 4800
Cylinderantal
4
4
5
5
6
6
T6
06
B6304T2
``
269
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 270
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
A
Specifikation/
model
2.0F
2.0
2.5T
2.5FT A
3.2
T6
Cylinderdiameter (mm)
87
87
83
83
84
82
Slaglængde (mm)
83,0
83,0
93,2
93,2
96
93,2
Slagvolumen (liter)
1,99
1,99
2,521
2,521
3,192
2,953
Kompressionsforhold
10,8:1
10,8:1
9,0:1
9,0:1
10,8:1
9,3:1
Kun V70.
Specifikation/model
Motorbetegnelse
06
2.4D
D5
D4204T
D5244T5
D5244T4
Effekt (kW/omdr./min.)
100/4000
120/4000
136/4000
Effekt (hk/omdr./min.)
136/4000
163/4000
185/4000
Drejningsmoment (Nm/omdr./
min.)
320/2000
340/1750 – 2750
400/2000 – 2750
Cylinderantal
4
5
5
Cylinderdiameter (mm)
85
81
81
Slaglængde (mm)
88,0
93,1
93,1
Slagvolumen (liter)
2,00
2,400
2,400
18,5:1
17,3:1
17,3:1
Kompressionsforhold
270
2.0D
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 271
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Ugunstige kørselsforhold
Vælg en helsyntetisk motorolie til brug under
ugunstige kørselsforhold. Det giver motoren
ekstra beskyttelse.
Ugunstige kørselsforhold kan give unormalt høj
olietemperatur eller stort olieforbrug.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med campingvogn eller anhænger
•
kortere kørselsstrækninger (under 10 km)
ved lave temperaturer (under 5 °C).
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C
Dette kan give unormalt høj olietemperatur eller
olieforbrug.
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken med
en specielt tilpasset syntetisk motorolie.
Valget af olie er foretaget med stor omhu og
under hensyntagen til levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at det anbefalede serviceinterval kan
anvendes, kræves det, at der anvendes en
godkendt motorolie. Brug kun den foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i motorrummet), både ved efterfyldning og olieskift,
ellers risikerer man at øve indvirkning på
motorens levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning. Volvo Car
Corporation frasiger sig alt ansvar efter
garantien, medmindre der bruges motorolie
af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
G021834
Motorolie
Viskositetsdiagram
06
``
271
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 272
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Olieskilt
Motorvariant
G032079
2.0D
Når dette skilt findes i motorrummet, gælder
nedenstående. For placering se side 222.
Oliekvalitet: WSS-M2C913-B
Viskositet: SAE 5W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 bruges.
06
A
272
Inkluderer filterskift
D4204T
Påfyldningsbar kapacitet mellem MIN-MAX (liter)
Kapacitet A
(liter)
2,0
5,5
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 273
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Olieskilt
G032078
Motorvariant
Når dette skilt findes i motorrummet, gælder
nedenstående. Skiltets placering fremgår af
side 222.
Kapacitet mellem MIN - MAX
(liter)
Kapacitet
(liter)
2.0F
B4204S4
0,75
4,3
2.0
B4204S3
0,75
4,3
2.5FT
B5254T8
1,3
5,5
2.5T
B5254T6
1,3
5,5
3.2
B6324S
1,2
7,4
T6
B6304T2
1,2
7,4
D5
D5244T4
1,5
6,0
2.4D
D5244T5
1,5
6,0
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
06
Øvrige væsker og smøremidler
Væske
System
Kapacitet (liter)
Foreskreven kvalitet
Gearkasseolie
Manuel (M66)
2,0
Transmissionsolie: MTF 97309
Gearkasseolie
Automatisk (TF–80SC)
7,0
Transmissionsolie JWS 3309
Gearkasseolie
MMT6
1,7
Transmissionsolie: BOT 130
Gearkasseolie
MTX75
1,9
Transmissionsolie: BOT 130
``
273
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 274
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Væske
System
Kølevæske
Benzinmotor 2.0
7,55
Benzinmotor 2.0F
7,55
Benzinmotor 2.5FT B
9,0
Benzinmotor 3.2
8,9
Benzinmotor 2.5T
9,0
Benzinmotor T6
8,9
Dieselmotor 2.0D
9,15
Dieselmotor D5/2,4D
12,65
Aircondition
C
-
Kapacitet (liter)
-
Foreskreven kvalitet
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse blandet med vand A, se
emballagen.
Olie: PAG
Kølemiddel: R134a (HFC134a)
06
Bremsevæske
-
0,6
DOT 4+
Servostyring
-
1,2
Servostyringsolie WSS M2C204A2 eller tilsvarende.
Sprinklervæske
-
6,5
Det af Volvo anbefalede frostsikringsmiddel, blandet med vand.
4,5 D
A
B
C
D
274
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
Kun V70.
Varierer alt efter motorvariant. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for korrekt information.
Biler uden forlygtesprinklere
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 275
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
OBS
Under normale kørselsforhold behøver
gearkasseolien ikke skiftes i sin levetid.
Under ugunstige kørselsforhold kan det dog
blive nødvendigt (se side 271).
Forbrug, udslip og kapacitet
Forbrug
(liter/100 km)
Udslip af kuldioxid
(CO2, g/km)
Tankkapacitet
liter
Manuel 5-trins
(MTX75)
8,6
206
ca. 70
Manuel 5-trins
(MTX75)
8,6
206
ca. 70
Manuel (M66)
9,2
220
ca. 70
B5254T8
Automatisk (TF–
80SC)
10,2
243
ca. 70
2.5FTA
B5254T8
Manuel (M66)
9,4
224
ca. 70
2.5FTA
B5254T8
Automatisk (TF–
80SC)
10,4
247
ca. 70
2.5T
B5254T6
Manuel (M66)
9,5
227
ca. 70
Model
2.0
2.0F A
2.5FTA
(Miljøbil Sverige)
2.5FTA
Motor
B4204S3
B4204S4
B5254T8
Gearkasse
06
(Miljøbil Sverige)
``
275
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 276
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Forbrug
(liter/100 km)
Udslip af kuldioxid
(CO2, g/km)
Tankkapacitet
liter
Automatisk (TF–
80SC)
10,2
243
ca. 70
B6324S
Automatisk (TF–
80SC)
10,5
251
ca. 70
B6324S
Automatisk (TF–
80SC) AWD
ca. 70
Model
Motor
2.5T
B5254T6
3.2
3.2
V70 11,5
V70 275
XC70 11,4
XC70 272
T6
B6304T2
Automatisk (TF–
80SC) AWD
11,3
270
ca. 70
2.0D
D4204T
MMT6
5,9
157
ca. 70
D5
D5244T4
Manuel (M66)
6,7
178
ca. 70
D5
D5244T4
Automatisk (TF–
80SC)
7,7
203
ca. 70
D5
D5244T4
Manuel (M66) AWD
ca. 70
06
D5
276
Gearkasse
D5244T4
Automatisk (TF–
80SC) AWD
V70 7,3
V70 194
XC70 7,5
XC70 199
V70 8,1
V70 214
XC70 8,3
XC70 219
ca. 70
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 277
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Model
Motor
Gearkasse
2.4D
D5244T5
Manuel (M66)
2.4D
A
D5244T5
Automatisk (TF–
80SC)
Udslip af kuldioxid
(CO2, g/km)
Tankkapacitet
liter
V70 6,7
V70 178
ca. 70
XC70 7,5
XC70 199
Forbrug
(liter/100 km)
V70 7,7
V70 203
XC70 8,3
XC70 219
ca. 70
Flexifuel kan køres på valgfri 95-oktan blyfri benzin, eller bioætanol E 85, samt enhver blanding af disse to brændstoffer. Bilen forbruger ca. 40 % mere af E 85, som har et lavere energiindhold.
Brændstofforbrug og udslip af kuldioxid
Elsystem
De officielt deklarerede tal for brændstofforbrug er baseret på en standardiseret kørselscyklus iht. EU-direktiv 80/1268 comb.
12 V-system med spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. 1-polet system med chassis
og motorblok som ledere. Minuspolen er tilsluttet chassiset.
Køremåden og andre ikke-tekniske faktorer
påvirker bilens brændstofforbrug. For nærmere oplysninger, se side 9.
VIGTIGT
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge
for at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale batteri (se mærkaten på batteriet).
06
Batteriydelse
Motor
2.5T, 2.5FT
2.0, 2.0F, 3.0T, 3.2
2.0D, D5,
2.4D
12
12
12
Kapacitet ved koldstart (A)
520 – 800
520 – 700
700
Reservekapacitet (min.)
100 – 150
100 – 135
135
Spænding (V)
277
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 278
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Typegodkendelse
Fjernbetjeningssystem
Land
A, B, CY, CZ, D, DK,
E, EST, F, FIN, GB,
GR, H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P, PL, S,
SK, SLO
A
IS, LI, N, CH
HR
ROK
Delphi 2003-07-15,
Germany RLPD1-03-0151
BR
06
RC
CCAB06LP1940T4
A
278
Hermed bekræfter Delphi, at dette fjernbetjeningssystem er
i overensstemmelse med de væsentlige egenskabskrav og
øvrige relevante bestemmelser, som fremgår af direktiv
1999/5/EF.
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 279
07 Alfabetisk stikordsregister
A
Afvisere...................................................... 80
ACC – Adaptiv fartpilot............................ 154
Adaptiv fartpilot....................................... 154
fejlsøgning.......................................... 158
radarsensor......................................... 157
Advarselsblinklys....................................... 79
Advarselslampe
adaptiv fartpilot................................... 154
kollisionsadvarsel............................... 164
stabilitets- og traktionssikringssystem.................................................... 151
Advarselslamper
advarsel................................................
airbags (SRS)........................................
fejl i bremsesystemet............................
generatoren lader ikke..........................
lavt olietryk............................................
parkeringsbremse trukket.....................
påmindelse om sikkerhedssele............
67
67
67
67
67
67
67
Advarselslyd
kollisionsadvarsel............................... 164
Advarselssymbol, AIRBAG-system........... 17
Advarselstrekant...................................... 209
Afprøvning af alarmsystemet..................... 57
Afstandskontrol........................................ 161
Airbag
aktivering/deaktivering, PACOS........... 20
frakobling/tilkobling.............................. 20
fører- og passagersiden....................... 18
Aircondition.............................................. 125
generelt............................................... 121
Aircondition, AC....................................... 125
Aktive Bi-XenonŸ-lygter............................ 78
Aktivt chassis - FOUR-C.......................... 152
Alarm..........................................................
afprøvning af alarmsystemet................
alarmindikator.......................................
alarmsignaler........................................
annullering af udløst alarm...................
deaktivering..........................................
kontrol af alarm.....................................
midlertidig frakobling............................
reduceret alarmniveau..........................
tilkobling...............................................
56
57
56
56
56
56
42
57
57
56
Allergi- og astmafremkaldende stoffer.... 122
All Wheel Drive (firhjulstræk).................... 103
Anbefalede barnestole, tabel..................... 30
Anhænger................................................ 210
kabel................................................... 210
kørsel med anhænger......................... 210
Ankomstlys, varighed................................ 81
Antiudskridningsfunktion......................... 151
Audio
bageste kontrolpanel..........................
hovedtelefontilslutning........................
indstillinger..........................................
surround.............................................
134
134
135
133
AUTO
klimaindstilling.................................... 125
Automatgearkasse................................... 100
bugsering og bjergning....................... 215
manuelle gearstillinger (Geartronic).... 100
Automatisk genlåsning.............................. 50
Automatisk låsning.................................... 50
AUX.......................................................... 133
AWD, firehjulstræk................................... 103
B
07
Bagagerum
fastgøringspunkter.............................. 202
Bageste kontrolpanel
lydanlæg............................................. 134
279
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 280
07 Alfabetisk stikordsregister
Bagklap...................................................... 52
låsning/oplåsning............................ 41, 51
åbning................................................... 52
starthjælp.............................................. 98
symboler på batteriet.......................... 233
vedligeholdelse................................... 233
Baglygtepærer
placering............................................. 229
Belysning................................................. 225
Aktive Bi-XenonŸ-lygter, ABL.............. 78
ankomstlys, varighed............................ 81
belysningsautomatik, kabine................ 81
betjeningsknapper................................ 80
displaybelysning................................... 77
fjern-/nærlys......................................... 77
fortågelygter......................................... 79
i kabine................................................. 80
instrumentbelysning............................. 77
lyshøjderegulering................................ 77
orienteringslys...................................... 81
positions-/parkeringslys....................... 78
pærer, specifikationer......................... 230
tågebaglys............................................ 79
Bagrude, elopvarmning............................. 90
Bagsæderyglæn, nedslåning..................... 74
Bakgearsspærring................................... 100
5 gear.................................................... 99
07
Barn...........................................................
barnestol og sideairbag........................
børnesikkerhedslås...............................
placering i bilen.....................................
sikkerhed..............................................
29
22
34
29
29
Barnestol....................................................
anbefalet...............................................
Integreret to-trins selepude..................
ISOFIX monteringssystem til barnestole......................................................
størrelsesklasser for barnebeskyttelse
med ISOFIX monteringssystem............
øverste befæstelsespunkter for barnestole......................................................
29
30
32
34
34
36
Batteri...................................................... 233
advarselssymboler.............................. 233
fjernbetjening/PCC............................... 46
280
Belysning, skift af pærer..........................
bagagerum.........................................
blinklys................................................
fjernlys, Aktive Bi-Xenon.....................
fjernlys, halogen..................................
fjernlys Bi-Xenon.................................
indstigningslys....................................
makeup-spejl......................................
nummerpladelygte..............................
nærlys, halogen..................................
225
230
227
227
226
227
229
230
229
226
parkeringslys......................................
Pærefatning i baglygter, blinklys........
sidemarkeringslys...............................
tågelys................................................
227
228
228
228
Benzinkvalitet........................................... 199
Beskyttelsesgitter.................................... 205
Beskyttelsesnet....................................... 206
Betjeningsknapper
midterkonsol....................................... 116
Bilpleje, læderindtræk.............................. 261
Bilvask..................................................... 259
Bioætanol E85......................................... 200
Bjergning.................................................. 216
Blind Spot Information System, BLIS...... 178
Blind vinkel (BLIS).................................... 178
Blinklys....................................................... 80
Blokeret låsestilling.................................... 53
deaktivering.......................................... 53
midlertidig deaktivering........................ 53
Bluetooth
handsfree............................................ 184
mikrofon tavs...................................... 186
overfør opkald til mobil....................... 186
Blæser...................................................... 125
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 281
07 Alfabetisk stikordsregister
Bremselys.................................................. 78
C
kondens i forlygter.............................. 259
timerfunktion....................................... 126
Bremse- og koblingsvæske..................... 223
Bremser................................................... 104
blokeringsfri bremser, ABS................. 104
bremselys............................................. 78
bremsesystem.................................... 104
elektrisk parkeringsbremse................ 108
nødbremseforstærkning, EBA............ 104
nødbremselys, EBL.............................. 78
påfyldning af bremsevæske............... 224
symboler i kombinationsinstrumentet 104
Brændstof................................................ 199
brændstoffilter.................................... 201
brændstofforbrug............................... 201
brændstoføkonomi..................... 255, 258
Brændstofpåfyldning............................... 198
Bugsering................................................. 215
bugseringsøje..................................... 215
Bugseringsøjer......................................... 215
Børnesikkerhedslås................................... 55
Chassisindstillinger.................................. 152
Cigarettænderkontakt.............................. 182
bagsæde............................................. 183
forsæde.............................................. 183
Clean Zone Interior.................................. 122
D
Defroster.................................................. 126
Diesel....................................................... 200
Dæk
dæklapning.........................................
dæktryksovervågning.........................
hastighedsklasser...............................
køreegenskaber..................................
omdrejningsretning.............................
slidindikatorer.....................................
specifikationer....................................
tryk......................................................
vedligeholdelse...................................
vinterdæk............................................
250
246
254
244
244
245
254
255
244
245
Dieselpartikelfilter.................................... 201
Displaybelysning........................................ 77
E
Dolby Surround Pro Logic II.................... 133
Donkraft................................................... 248
Driftsbremsen.......................................... 104
Driver Alert control................................... 169
Driver Alert System.................................. 169
DSTC, se også Stabilitetssystem............ 151
Dug.......................................................... 126
behandling af ruderne......................... 121
fjern med ventilationsspjældene......... 127
ECC, elektronisk klimaanlæg................... 124
ECO-tryk.................................................. 255
Ekstravarmer............................................ 132
Ekstravarmer (diesel)............................... 132
07
Elbetjent sæde........................................... 72
Elbetjent taglem......................................... 92
elektrisk parkeringsbremse...................... 108
lav batterispænding............................ 108
281
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 282
07 Alfabetisk stikordsregister
udløse automatisk.............................. 109
udløse manuelt................................... 109
Elektronisk startspærre.............................. 40
Elopvarmning
bagrude................................................ 90
sidespejle.............................................. 90
sæder.................................................. 125
Fjernbetjening............................................ 40
aftageligt nøgleblad.............................. 40
batteri.................................................... 41
batteriudskiftning.................................. 46
funktioner.............................................. 41
programmerbar................................... 111
rækkevidde........................................... 42
Fjernbetjeningssystem, typegodkendelse........................................................ 278
F
Fjernkontrol, se Fjernbetjening.................. 40
Fartpilot.................................................... 153
Flexifuel...................................................... 96
tilpasning.............................................. 96
Farvekode, lak......................................... 262
Forankring af last (Lastning).................... 202
Fejlfinding for kamerasensor................... 167
Forlygter................................................... 225
Fejlmeddelelser
Driver Alert control.............................. 170
Lane Departure Warning..................... 173
se Meddelelser og symboler.............. 159
Forrudesprinkling....................................... 87
Fejlmeddelelser i Adaptiv fartpilot........... 159
07
Fejlmeddelelser i afstandskontrol............ 162
Fejlmeddelelser i BLIS............................. 180
Fejlsøgning for adaptiv fartpilot............... 158
Firehjulstræk, AWD.................................. 103
Fjern-/nærlys, se Belysning....................... 77
Forrudeviskere........................................... 86
regnsensor............................................ 86
G
Gearkasse.................................................. 99
automatisk.......................................... 100
manuel.................................................. 99
Geartronic................................................ 100
Gearvælgerspærring................................ 101
Gearvælgerspærring, mekanisk frakobling........................................................... 102
Genindstilling af rudehejs.......................... 89
Glas
lamineret/forstærket............................. 88
Global opening........................................ 121
Gode råd om kørsel................................. 196
Gravide kvinder, sikkerhedssele................ 15
Gulvmåtter............................................... 182
FOUR-C – Aktivt chassis......................... 152
Frakobling af gearvælgerspærring........... 102
Fælge
rengøring............................................ 260
Førstehjælpsudstyr.................................. 209
H
Handskerum............................................ 182
låsning................................................. 51
HBS - Heart Beat Sensor........................... 43
HDC......................................................... 106
Hill Descent Control................................. 106
282
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 283
07 Alfabetisk stikordsregister
Hjul
fælge...................................................
montering............................................
reservehjul..........................................
snekæder............................................
udskiftning..........................................
Indstilling af rat.......................................... 76
245
249
248
246
249
Indstilling af tidsafstand........................... 161
Katalysator............................................... 199
bjergning............................................. 215
Indtræk..................................................... 261
Keyless drive........................................ 48, 94
Indvendigt bakspejl.................................... 91
automatisk nedblænding...................... 91
Klemmesikring, soltag............................... 93
Hjul og dæk............................................. 244
Informationscenter................................... 148
HomeLinkŸ EU........................................ 111
Informationsdisplayer................................ 65
Horn........................................................... 76
Informationsknap, PCC............................. 42
Hovedtelefontilslutning............................ 134
Informations- og advarselssymboler......... 66
Hukommelsesfunktion i stol...................... 73
Instrumentbelysning, se Belysning............ 77
Høj motortemperatur............................... 210
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger.................................................... 62
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 87
I
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 64
venstrestyret bil.................................... 62
Indbygget telefon..................................... 189
Indikeringslamper, PCC............................. 42
Kollision..................................................... 28
Kollisionsadvarsel.................................... 164
radarsensor................................. 157, 164
Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning*......................................................... 164
Kombinationsinstrument.......................... 118
Komfort i kabinen.................................... 181
Kompas.................................................... 150
indstilling af zone................................ 150
kalibrering........................................... 150
K
Kondens i forlygter................................... 259
Kabine...................................................... 181
Kabinebelysning, se Belysning.................. 80
Kugledel
afmontering......................................... 214
montering............................................ 212
Kabinefilter............................................... 121
Kølemiddel............................................... 121
Kamerasensor.......................................... 166
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 223
IC – Inflatable Curtain................................ 24
IMEI-nummer........................................... 191
Knapper på rattet............... 76, 116, 153, 189
Intervalviskning.......................................... 86
IAQS – Interior Air Quality System........... 122
IDIS - Intelligent Driver Information
System..................................................... 191
Klima........................................................ 121
generelt............................................... 121
sensorer.............................................. 121
07
Indstilling af forlygternes lyshøjde............. 77
283
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 284
07 Alfabetisk stikordsregister
Køreklar vægt.......................................... 266
Lastskjuler................................................ 207
Kørsel.......................................................
kølesystem..........................................
med anhænger...................................
med åben bagklap..............................
Lav oliestand............................................ 222
196
196
210
196
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 266
trækvægt............................................ 266
L
Lak
farvekode............................................ 262
skader og udbedring.......................... 262
07
Lydanlæg................................................. 133
funktioner............................................ 135
oversigt............................................... 133
Lydstyrke
ringesignal, telefon............................. 186
telefon................................................. 186
telefon/medieafspiller......................... 186
Lyshøjderegulering.................................... 77
Aktive Bi-XenonŸ-lygter....................... 77
Bi-XenonŸ-lygter.................................. 77
Lyskegle, tilpasning................................... 81
Lamineret glas........................................... 88
Lyspanel..................................................... 77
Lane Departure Control........................... 172
Læderindtræk, vaskeråd.......................... 261
Lastning
bagagerum.........................................
fastgøringspunkter..............................
generelt...............................................
taglast.................................................
Lås
automatisk låsning................................ 50
låsning................................................. 50
oplåsning.............................................. 50
202
202
202
208
Lastrum
belysning.............................................. 81
beskyttelsesgitter............................... 205
beskyttelsesnet................................... 206
lastskjuler............................................ 207
284
Luftfordeling..................................... 122, 127
Låsning/oplåsning
bagklap........................................... 41, 51
indefra................................................... 50
M
Makeup-spejl..................................... 80, 183
Manuel gearkasse...................................... 99
bugsering og bjergning....................... 215
Manuelle gearstillinger (Geartronic)......... 100
Meddelelser i BLIS................................... 180
Meddelelser og symboler
Afstandskontrol..................................
Driver Alert control..............................
Kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning...........................................
Lane Departure Warning.....................
162
170
167
173
Meddelelser og symboler i Adaptiv fartpilot............................................................. 159
Meddelelser på informationsdisplay........ 151
Meddelelser på kombinationsinstrumentet............................................................. 119
Menu- og meddelelseshåndtering........... 116
Midlertidig dæklapning............................ 250
Midterkonsol............................................ 116
Mobiltelefon
handsfree............................................ 184
registrering af telefon.......................... 184
tilslutning............................................ 187
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 285
07 Alfabetisk stikordsregister
Motor
overhedning........................................ 210
start....................................................... 94
Motorbremsning, automatisk................... 106
Motorhjelm, åbning.................................. 220
Motorolie.......................................... 221, 271
filter..................................................... 222
kapacitetsoplysninger......................... 271
oliekvalitet........................................... 271
ugunstige kørselsforhold.................... 271
Motorrum
kølevæske...........................................
olie......................................................
oversigt...............................................
servostyringsolie.................................
N
Nakkestøtte
bagsædets midterplads........................ 74
nedslåning............................................ 74
Nødopkald............................................... 189
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 209
Oplåsning
indefra................................................... 50
udefra.................................................... 50
Opringning....................................... 185, 189
Opvarmede sprinklerdyser........................ 87
Orienteringslys........................................... 81
Overhedning............................................ 210
Nøgle......................................................... 40
Nøgleblad.................................................. 43
P
Nøglefri start (Keyless drive)................ 48, 94
223
222
220
224
Motorvarmer.............................................. 96
Nøglepositioner.......................................... 71
Nøglespærring......................................... 102
PACOS....................................................... 20
PACOS, omskifter...................................... 20
Panelbelysning........................................... 77
Panikfunktion............................................. 41
O
Parkeringsbremse.................................... 108
Mærkat - SIPS-bag.................................... 23
Olie, se også Motorolie............................ 271
Målere i kombinationsinstrumentet
brændstofmåler.................................... 66
omdrejningstæller................................. 66
speedometer......................................... 66
Parkeringshjælp....................................... 175
sensorer for parkeringshjælp.............. 177
Opbevaringssteder i kabinen................... 181
MY KEY.................................................... 134
Opkald
betjening..................................... 185, 189
funktioner under igangværende
opkald......................................... 189, 190
indgående................................... 185, 189
lydstyrke i telefon................................ 190
ventende............................................. 190
Parkeringsvarmer.....................................
batteri og brændstof...........................
parkering på skråninger......................
tidsindstilling.......................................
129
129
129
130
07
Parkér opkald........................................... 190
Partikelfilter.............................................. 201
285
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 286
07 Alfabetisk stikordsregister
PCC - (Personal Car Communicator)
funktioner.............................................. 41
rækkevidde..................................... 42, 43
Piskesmældsskader................................... 25
Ryglæn....................................................... 72
forsæde, nedfældning.......................... 72
Radarsensor............................................ 154
begrænsninger.................................... 157
Polering.................................................... 260
Rat............................................................. 76
indstilling af rat..................................... 76
tastatur.................. 76, 116, 133, 153, 189
tastatur adaptiv fartpilot..................... 155
Positions-/parkeringslys............................ 78
Ratlås......................................................... 95
Privatlåsning.............................................. 45
Ratmodstand, hastighedsafhængig........ 152
Punktering, se Dæk................................. 248
Recirkulation............................................ 126
Punkteringskørbare dæk......................... 247
Piskesmældsskader, WHIPS..................... 25
Pletter...................................................... 261
Serviceprogram....................................... 220
Sideairbags................................................ 22
Regnsensor................................................ 86
Pærer, se Belysning................................. 225
Relæ/sikringsboks, se Sikringer.............. 236
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk...... 90
Påfyldning
påfyldning...........................................
tankdæksel.........................................
tankdæksel, elektrisk åbning..............
tankdæksel, manuel åbning................
Rengøring
bilvask.................................................
fælge...................................................
indtræk................................................
sikkerhedsseler...................................
vask i vaskehal....................................
Signalering................................................. 76
198
198
198
198
259
260
261
261
259
Reservehjul.............................................. 248
Temporary Spare................................ 248
Rudehejs.................................................... 88
Ruder og spejle.......................................... 88
Rustbeskyttelse....................................... 260
286
S
Sidespejle.................................................. 89
der kan drejes ind elektrisk................... 90
elopvarmning........................................ 90
indvendige............................................ 91
kompas............................................... 150
Påmindelse om sikkerhedssele................. 15
07
R
Signalindgang, ekstern............................ 133
Sikkerhedsfunktion.................................... 28
Sikkerhedssele
bagsæde............................................... 15
selestrammere...................................... 16
Sikkerhedsseler......................................... 14
Sikringer...................................................
boks i bagagerum...............................
generelt...............................................
relæ-/sikringsboks i motorrum...........
udskiftning..........................................
236
242
236
237
236
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 287
07 Alfabetisk stikordsregister
Sikringsboks............................................ 236
handskerum........................................ 240
Sikringstabel
sikringer i bagagerum......................... 242
sikringer i motorrum............................ 238
SIM-kort................................................... 192
SIPS-bag................................................... 22
Sodfilter................................................... 201
SODFILTER FULDT................................. 201
Solskærm, soltag....................................... 93
Soltag
klemmesikring.......................................
solskærm..............................................
ventilationsstilling.................................
åbning og lukning.................................
SST – Self Supporting run flat Tires........ 247
Stabilitets- og traktionssikringssystem.... 151
Stabilitetssystem..................................... 151
Starthjælp.................................................. 98
Startnøgler................................................. 71
Startspærre................................................ 40
Stenslag og ridser.................................... 262
Stikkontakt
bagagerum......................................... 183
bagsæde............................................. 183
forsæde.............................................. 183
93
93
92
92
Surround.................................................. 133
Spin control............................................. 151
Svingningsdæmper.................................. 211
Sprinklerdyser, opvarmede........................ 87
Symboler.................................................. 151
advarselssymboler................................ 66
informationssymboler........................... 66
kontrolsymboler.................................... 66
Sprinklere
bagrude................................................ 87
forrude.................................................. 87
sprinklervæske, påfyldning................. 232
Sprinklervæske, påfyldning..................... 232
SRS-AIRBAG............................................. 18
SRS-system............................................... 17
omskifter............................................... 20
Stol, se Sæder........................................... 72
Styrekraft, se Ratmodstand..................... 152
Symboler og meddelelser
afstandskontrol..................................
Driver Alert control..............................
kollisionsadvarsel med automatisk
bremsning...........................................
Lane Departure Warning.....................
162
170
167
173
Symboler og meddelelser i Adaptiv fartpilot............................................................. 159
Sæder........................................................ 72
elbetjente.............................................. 72
elopvarmning...................................... 125
nakkestøtte på bagsædet..................... 74
nedfældning af bagsæderyglæn........... 74
nedfældning af forsæderyglæn............ 72
ventilerede forsæder........................... 124
T
Telefon
handsfree............................................
indbygget, oversigt.............................
indgående opkald...............................
meddelelser........................................
modtagelse af opkald.........................
opringning...........................................
registrering af telefon..........................
ringesignal..........................................
SIM-kort..............................................
telefonbog...........................................
telefonbog, genvej..............................
til/fra....................................................
tilslutning............................................
184
189
185
191
186
185
184
190
192
187
187
189
187
07
Telefonbog............................................... 190
287
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
2008-03-25T09:22:13+01:00; Page 288
07 Alfabetisk stikordsregister
Temperaturregulering.............................. 125
Tågelys
bag........................................................ 79
for......................................................... 79
Tilbagestilling af sidespejle........................ 90
Tågelys, til/fra............................................ 79
Temperatur
faktisk temperatur............................... 121
Tilpasning................................................... 96
Tilpasning af køreegenskaber.................. 152
Tilpasning af lyskegle.................................
Aktive Bi-XenonŸ-lygter.......................
Bi-XenonŸ-forlygter..............................
Halogen-forlygter..................................
81
82
82
82
Timer........................................................ 126
U
Triptællere.................................................. 69
Trækanordning........................................ 211
specifikationer.................................... 212
07
288
Vedligeholdelse........................................ 259
rustbeskyttelse................................... 260
Ventilation................................................ 122
Ventilationsspjæld.................................... 123
Udluftningsfunktion............................ 42, 121
Vinterdæk................................................. 245
Udslip af kuldioxid................................... 201
Vinterkørsel.............................................. 197
Udvendige mål......................................... 265
Viskerblade..............................................
bagrude, skift......................................
rengøring............................................
servicestilling......................................
udskiftning..........................................
Ur, indstilling.............................................. 69
TPMS – Tyre Pressure Monitoring........... 246
Traction control........................................ 151
Vask i vaskehal........................................ 259
Ventende opkald...................................... 190
Totalvægt................................................. 266
Transmission.............................................. 99
Varme....................................................... 125
W
231
232
232
231
231
Viskere og sprinklere................................. 86
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 25
piskesmældsskader.............................. 25
Voksning.................................................. 260
Vægt
køreklar vægt...................................... 266
Værktøj..................................................... 248
Trækkrog, se Trækanordning.................. 211
Trækvægt................................................. 266
V
Typebetegnelse....................................... 263
Vadning.................................................... 196
Typegodkendelse for fjernbetjeningssystem......................................................... 278
Vandafvisende belægning, rengøring...... 260
Vand- og smudsafvisende yderlag............ 88
Ø
Økonomikørsel......................................... 196
V70/XC70 (Y285/Y381); 9; 3
henrikrosenqvist
Kdakd8Vg8dgedgVi^dcIE&%%*&9Vc^h]!6I%-'%!Eg^ciZY^cHlZYZc!<ŽiZWdg\'%%-!8deng^\]i'%%%"'%%-Kdakd8Vg8dgedgVi^dc
2008-03-25T08:19:58+01:00; Page 1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising