Volvo | V70 | Instruktionsvejledning | Volvo V70 2008 Instruktionsvejledning

Volvo V70 2008 Instruktionsvejledning
VOLVO V70 & XC70
instruktionsbog
WEB EDITION
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og
komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler.
Den er konstrueret med henblik på at overholde de gældende
sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig
med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Indhold
00 Indledning
01 Sikkerhed
02 Lås og alarm
Vigtige oplysninger ....................................... 6
Miljø .............................................................. 8
Sikkerhed i kabinen .................................... 12
Sikkerhedsfunktion .................................... 25
Børnesikkerhed .......................................... 26
Fjernbetjening/nøgleblad ........................... 38
Privatlåsning* ............................................. 43
Batteriskift i fjernbetjening/PCC* ............... 44
Keyless drive* ............................................. 45
Låsning/oplåsning ...................................... 47
Børnesikkerhedslås ................................... 50
Alarm* ........................................................ 51
00 01 02
2
Indhold
03 Dit førermiljø
04 Komfort og køreglæde
05 Under kørslen
Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger ...............................56
Tændingspositioner ....................................65
Sæder .........................................................66
Rat ..............................................................70
Belysning ....................................................71
Viskere og sprinklere ..................................80
Ruder og spejle ..........................................82
Elbetjent soltag* .........................................86
Start af motor .............................................88
Gearkasser .................................................91
Firhjulstræk – AWD (All Wheel Drive)* .........95
Driftsbremsen .............................................96
Hill Descent Control (HDC) .........................97
Parkeringsbremse .......................................98
Menu- og
meddelelseshåndtering ............................ 104
Klima ......................................................... 109
Lydanlæg .................................................. 120
Informationscenter ................................... 130
Kompas* ................................................... 132
DSTC – Stabilitets- og
traktionskontrolsystem ............................. 133
Tilpasning af køreegenskaber .................. 134
Fartpilot* ................................................... 135
Adaptiv fartpilot* ....................................... 136
Kollisionsadvarsel med bremsestøtte* ..... 140
Parkeringshjælp* ...................................... 143
BLIS* – Blind Spot Information System .... 146
Komfort i kabinen ..................................... 149
Indbygget telefon* .................................... 153
Gode råd om kørsel .................................. 160
Brændstofpåfyldning ................................ 163
Brændstof ................................................ 164
Lastning .................................................... 166
Bagagerum ............................................... 170
Advarselstrekant ....................................... 173
Kørsel med anhænger .............................. 174
Bugsering ................................................. 180
03 04 05
3
Indhold
06 Vedligeholdelse og
specifikationer
Motorrum ................................................. 184
Pærer ....................................................... 189
Viskerblade og sprinklervæske ................ 195
Batteri ....................................................... 197
Sikringer ................................................... 200
Hjul og dæk .............................................. 205
Vedligeholdelse ........................................ 217
Typebetegnelser ....................................... 221
Specifikationer ......................................... 222
07 Alfabetisk
stikordsregister
06 07
4
5
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Indledning
En god måde at lære sin nye bil at kende er
at læse instruktionsbogen, helt inden den første tur i bilen. Derved får du mulighed for at
stifte bekendtskab med nye funktioner, får
råd om, hvordan du bedst håndterer bilen i
forskellige situationer, og lærer at gøre brug
af alle bilens finesser på bedst mulig måde.
Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i bogen.
Det udstyr, der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke i alle biler. I bogen beskrives, ud
over standardudstyr, også ekstraudstyr
(fabriksmonteret udstyr) og en del tilbehør
(eftermonteret ekstraudstyr).
Volvos biler er forskelligt udstyret, idet de er
tilpasset forskellige markeders behov samt
nationale og lokale love og bestemmelser.
Specifikationer, konstruktionsoplysninger og
illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage
ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Ekstraudstyr
Alt ekstraudstyr markeres med en stjerne * i
instruktionsbogen.
6
Visse funktioner og udstyrsdele kan købes
som ekstraudstyr ved bestilling af en ny bil.
Udvalget af ekstraudstyr kan gælde for alle
biler, men fås af og til kun til visse varianter
og/eller markeder.
Kontakt din autoriserede Volvo-forhandler for
mere information.
Særlige tekster
ADVARSEL
Tekster mærket ADVARSEL indeholder oplysninger om risici for personskader.
Vigtigt
Tekster mærket VIGTIGT indeholder oplysninger om risici for materielle skader.
OBS
Tekster mærket OBS indeholder råd og
tips, der f.eks. gør det lettere at benytte finesser og funktioner.
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i
en fodnote nederst på siden eller i umiddelbar tilslutning til en tabel. Disse oplysninger
er et tillæg til den tekst, de henviser til via
nummeret.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten
er lidt større og farvet grå. Eksempel: DIMtekst.
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen forsynet med numre.
Når en anvisning med flere trin ledsages
af en serie illustrationer, har hvert trin
samme nummer som den tilsvarende illustration.
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin
nummereret på normal vis.
Indledning
Vigtige oplysninger
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen, der viser genstanden.
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
• Kølevæske
• Motorolie
Indlæsning af data
Tilbehør og ekstraudstyr
En eller flere computere i din Volvo kan indlæse detaljerede oplysninger. Disse data, der
er beregnet til brug i forskningsøjemed for at
videreudvikle sikkerheden samt til diagnosticering af fejl i visse af bilens systemer, kan
indeholde oplysninger såsom førerens og
passagerernes brug af sikkerhedsseler,
oplysninger om funktionen af bilens forskellige systemer og moduler samt status af
motor, gasreguleringsspjæld, styretøj, bremser og andre systemer. Disse oplysninger
kan omfatte førerens måde at køre bilen på.
Det kan f.eks. dreje sig om data om kørselshastighed, brug af bremsepedal eller speeder
samt ratudslag. Sidstnævnte data kan gemmes i en begrænset tid, mens bilen kører, og
derefter under forløbet af en kollision eller i
situationer, hvor bilen lige undgår uheld.
Volvo Car Corporation vil ikke medvirke til
udlevering af de lagrede oplysninger uden
samtykke. Volvo Car Corporation kan dog
tvinges til at udlevere oplysningerne som
følge af national lovgivning. I øvrigt kan Volvo
Car Corporation og de autoriserede værksteder læse og bruge oplysningerne.
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr kan påvirke bilens elektroniske system
negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når
den tilknyttede software er programmeret ind
i bilens computersystem. Kontakt derfor altid
et autoriseret Volvo-værksted inden montering af tilbehør, som tilsluttes eller påvirker
det elektriske system.
7
Indledning
Miljø
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Miljøhensyn, sikkerhed og kvalitet er de tre
kerneværdier, der er vejledende for alle Volvo
Car Corporations aktiviteter. Vi er også overbevist om, at vores kunder deler vores
omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens mest ressourceeffektive og reneste
fabrikker. Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO 14001 og omfatter vore fabrikker,
centrale funktioner og flere af vore andre
enheder. Vi stiller også krav til vore samar-
8
bejdspartnere om at arbejde systematisk
med miljørelaterede spørgsmål.
lavere brændstofforbruget er, des lavere er
udslippet af drivhusgassen kuldioxid.
Samtlige Volvo-modeller har EPI (Environmental Product Information) varedeklaration.
Deraf fremgår det, hvordan miljøet påvirkes i
hele bilens livscyklus.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet nedenfor.
Du kan lære mere herom på www.volvocars.com/EPI.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo
Effektiv udstødningsrensning
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et
rent kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Indledning
Miljø
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv
og pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for
i trafikken.
Systemet består af en elektronisk sensor og
et kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges kontinuerligt, og hvis indholdet af visse
sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for højt, lukkes luftindtaget. En sådan
situation kan f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer
eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Tekstilstandard
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik
på at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt
særlig stor vægt på at vælge miljøtilpassede
materialer. Dermed opfylder de også kravene
i normen Öko-Tex 1001, der repræsenterer et
stort fremskridt i retning af et sundere kabinemiljø.
Öko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel sikkerhedsseler, måtter og stoffer. Læderet i indtrækket er kromfrit garvet med natur1
Mere information på www.oekotex.com
lige bakterier og opfylder
certificeringskravene.
Volvos værksteder og miljøet
Ved regelmæssig vedligeholdelse skaber du
forudsætningerne for en lang levetid for bilen
med lavt brændstofforbrug. Dette bidrager til
et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver
betroet at servicere og vedligeholde bilen,
indgår den i vores system. Vi stiller krav til,
hvordan vores værkstedslokaler skal udformes for at undgå spild og udslip til miljøet.
Personalet på Volvos værksteder har den
viden og de værktøjer, som er nødvendige for
omsorg for miljøet.
Tag hensyn til miljøet
Man kan let selv bidrage til at skåne miljøet
ved f.eks. at køre økonomisk, købe miljømærkede bilplejeprodukter og ved at sørge
for service og vedligeholdelse af bilen efter
vejledningen i instruktionsbogen.
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet (flere råd om miljøet
og økonomisk kørsel kan findes på side 160):
• Reducér brændstofforbruget ved at vælge
ECO-dæktryk (se side 215).
• Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget. Fjern
dem umiddelbart efter brug.
• Tøm bilen for unødvendige ting. Jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
• Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker udslippet.
• Kør blødt og undgå kraftige opbremsninger.
• Kør i det højest mulige gear. Lavere
omdrejningshastighed giver lavere brændstofforbrug.
• Brug motorbremsning ved opbremsning.
• Undgå at køre i tomgang. Overhold de
lokale bestemmelser. Sluk for motoren
ved længere ventetid.
• Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde.
Hvis du er i tvivl om, hvordan denne type
affald skal deponeres, bør du rådføre dig
med et autoriseret Volvo-værksted.
• Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
• Høj hastighed øger brændstofforbruget
væsentligt på grund af større luftmodstand. Ved en fordobling af hastigheden
øges luftmodstanden 4-foldigt.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget sænkes, uden at hverken køretiden forlænges, eller køreglæden mindskes. Du skåner bilen, sparer penge og mindsker
ressourceforbruget.
9
Sikkerhed i kabinen .................................................................................. 12
Sikkerhedsfunktion .................................................................................. 25
Børnesikkerhed ........................................................................................26
10
SIKKERHED
01
01 Sikkerhed
01
Sikkerhed i kabinen
Brug altid sikkerhedsselerne
På bagsædet passer låsetungen kun i den tilsvarende lås.1
Udløsning af sikkerhedsselen
Tryk på den røde knap i låsen, og lad derefter
rullen trække sikkerhedsselen ind. Hvis den
ikke rulles helt ind, skubbes den ind med
håndkraft, så den ikke hænger løst.
G020995
Sikkerhedsselen låses fast og kan ikke trækkes ud:
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen.
For at sikkerhedsselen skal give maksimal
beskyttelse, er det vigtigt, at den ligger forsvarligt an mod kroppen. Læn ikke ryglænet
for langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet
til at yde maksimal beskyttelse ved normal
siddestilling.
Sådan spændes sikkerhedsselen
Træk langsomt sikkerhedsselen ud, og
spænd den ved at skubbe låsetungen ned i
låsen. Et kraftigt "klik" angiver, at sikkerhedsselen er låst.
• hvis den trækkes for hurtigt ud
• ved bremsning og acceleration
• hvis bilen hælder kraftigt.
Råd om brug af selen
• brug ikke klemmer eller andet, der kan
forhindre sikkerhedsselen i at ligge helt til
• sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
• hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven)
• stræk hofteselen over hoften ved at trække i diagonalselen, som vist på
illustrationen.
1 Visse
12
markeder
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i
brug eller bruges forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved en
eventuel kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til en
enkelt person.
ADVARSEL
Man må aldrig selv foretage ændringer eller
reparation af en sikkerhedssele. Kontakt et
autoriseret Volvo-værksted.
Hvis en sikkerhedssele har været udsat for
kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med
en kollision, skal hele selen udskiftes. Sikkerhedsselens beskyttende egenskaber
kan være blevet forringet, selvom den forekommer at være ubeskadiget. Sikkerhedsselen bør også udskiftes, hvis den er slidt
eller beskadiget. Den nye sikkerhedssele
skal være typegodkendt og beregnet til
samme plads som den udskiftede sele.
01 Sikkerhed
Sikkerhed i kabinen
Sikkerhedssele og graviditet
Påmindelse om sikkerhedssele1
G017726
G020998
pedalerne). Der skal stræbes efter en størst
mulig afstand mellem maven og rattet.
01
Under graviditet skal sikkerhedsselen altid
bruges, men det er meget vigtigt, at den bruges på rette måde. Den skal ligge tæt ind
mod skulderen, idet den diagonale del af sikkerhedsselen skal ligge mellem brysterne og
mod siden af maven.
Personer uden sele bliver med lyd- og lyssignaler mindet om at tage sikkerhedsselen på.
Den hørbare påmindelse er afhængig af kørselshastigheden og i visse tilfælde af den forløbne tid. Lyspåmindelsen gives i loftskonsollen og kombinationsinstrumentet.
Sikkerhedsselens hoftedel skal ligge fladt
mod siden af lårene og så lavt under maven
som muligt – den må aldrig glide opad. Sikkerhedsselen skal ligge så tæt ind til kroppen
som muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér
også, at den ikke er snoet.
Barnestole omfattes ikke af selepåmindelsessystemet.
Bagsæde
Påmindelsen om sikkerhedssele på bagsædet har to funktioner:
I takt med at graviditeten skrider frem, skal
en gravid fører indstille sædet og rattet således, at hun har fuld kontrol over bilen (hvilket
indebærer, at man let skal kunne nå rattet og
• Oplyser, hvilke sikkerhedsseler der findes
på bagsædet. Meddelelsen vises på informationsdisplayet under brug af sikkerhedsselerne eller åbning af en bagdør.
1 Visse
markeder
13
01 Sikkerhed
Sikkerhed i kabinen
Meddelelsen forsvinder automatisk efter
ca. 30 sekunder, men kan også kvitteres
manuelt ved at trykke på READ-knappen.
• Påmindelse om, at en sikkerhedssele på
bagsædet er taget af under kørslen. Påmindelsen gives i form af en meddelelse
på informationsdisplayet kombineret med
lyd- og lyssignaler. Påmindelsen ophører,
når sikkerhedsselen igen er taget på, men
kan også fjernes manuelt ved at trykke på
READ-knappen.
Meddelelsen på informationsdisplayet, der
viser, hvilke sikkerhedsseler der er i brug, er
altid tilgængelig. Man får lagrede meddelelser at se ved at trykke på READ-knappen.
Visse markeder
Hvis føreren ikke har sin sikkerhedssele på,
bliver han med lyd- og lyssignaler mindet om
at tage selen på. Ved lav hastighed gives lydpåmindelsen de første 6 sekunder.
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strammer sikkerhedsselen i tilfælde af en tilstrækkelig kraftig kollision. Sikkerhedsselen
fastholder dermed personen mere effektivt.
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
0
1
o
G021010
01
Airbag-systemet overvåges konstant af systemets styreenhed. Advarselssymbolet på
kombinationsinstrumentet tændes, når startnøglen drejes til II eller III. Symbolet slukkes
efter ca. 6 sekunder, hvis airbag-systemet
fungerer fejlfrit.
ADVARSEL
Hvis advarselssymbolet for airbag-systemet bliver ved med at være tændt eller tændes under kørslen, er det et tegn på, at
airbag-systemet ikke fungerer helt, som det
skal. Symbolet angiver, at der er en fejl i sikkerhedsselesystemet, SIPS, IC-systemet
eller en anden fejl i SRS- systemet. Kontakt
snarest et autoriseret Volvo-værksted.
14
01 Sikkerhed
Sikkerhed i kabinen
Airbag (SRS) i passagersiden
G021837
Airbag (SRS) i førersiden
G021011
Sammen med advarselssymbolet vises, om
nødvendigt, en meddelelse på informa tionsdisplayet. Hvis advarselssymbolet ikke fungerer, tændes advarselstrekanten, og SRS
airbag Service påkrævet eller SRS airbag
FRA Service snarest vises på displayet.
Kontakt snarest et autoriseret Volvoværksted.
01
Som supplement til sikkerhedsselen i førersiden er bilen forsynet med en airbag, SRS
(Supplemental Restraint System). Denne airbag er monteret sammenfoldet midt i rattet.
Rattet er mærket SRS AIRBAG.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på
airbaggens funktion ved en eventuel kollision.
Som supplement til sikkerhedsselen i passagersiden er bilen forsynet med en airbag,
som ligger sammenfoldet i et rum over handskerummet. Panelet er mærket
SRS AIRBAG.
ADVARSEL
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
15
01 Sikkerhed
01
Sikkerhed i kabinen
ADVARSEL
Airbagsystemet
samtidig med at de(n) bliver varm(e). For at
dæmpe stødet mod airbaggen tømmes den
igen, når den presses sammen. I forbindelse
hermed udvikles der en del røg i bilen, hvilket
er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen sker på nogle
få tiendedele af et sekund.
Anbring ingen genstande foran eller oven
på instrumentpanelet, hvor airbaggen til
den forreste passagerplads befinder sig.
ADVARSEL
ADVARSEL
G018665
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på forsædet.1
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran passagersædet. Personer, der er mindre end
140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis airbaggen er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
SRS-systemet, venstrestyret bil
OBS
1Nærmere
G018666
oplysninger om, hvordan til- og
frakobling af airbaggen udføres fremgår af
side 18.
SRS-systemet, højrestyret bil
SRS-systemet består af airbags og sensorer. Ved en tilstrækkelig kraftig kollision reagerer sensorer, og airbaggen(e) pustes op,
16
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted. Indgreb i airbagsystemet
kan give anledning til forkert funktion og få
alvorlige personskader til følge.
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på
førersædet eller passagersædet foran er i
brug eller ej.
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. Airbagsystemet registrerer den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og
tilpasser sig herefter, således at én eller
flere airbags udløses.
Også airbaggenes kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, bilen udsættes for.
01 Sikkerhed
01
G021013
Sikkerhed i kabinen
G021014
Placering af airbag i passagersiden i venstrestyret bil
Placering af airbag i passagersiden i højrestyret
bil
17
01 Sikkerhed
01
Sikkerhed i kabinen
PACOS*
Til- og frakobling
Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen (PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes. (se under overskriften
Omskifter for – PACOS nedenfor). Kontrollér,
at afbryderen står i den ønskede stilling. Volvo anbefaler, at nøglebladet bruges til at ændre stilling.
Indikering i loftskonsollen der viser, at passagerpladsens airbag (SRS) er frakoblet.
Airbaggen (SRS) til forsædepassagerpladsen kan frakobles, hvis bilen har en omskifter, PACOS (Passenger Airbag Cut Off
Switch). Nærmere oplysninger om til- og frakobling fremgår af side 19.
Meddelelser
En tekstmeddelelse og et symbol på loftspanelet viser, at forsædepassagerpladsens airbag er frakoblet (se illustrationen ovenfor).
Et advarselssymbol i loftspanelet viser, at airbaggen til forsædepassagerpladsen er tilkoblet (se illustrationen nedenfor).
18
G017800
2
G017724
2
Indikering i loftskonsollen, der viser, at passagerpladsens airbag (SRS) er tilkoblet.
OBS
Når fjernbetjeningen sættes i tændingsposition II eller III, vises advarselssymbolet for
airbaggen i kombinationsinstrumentet i
ca. 6 sekunder (se s. 14).
Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag. For mere information om
de forskellige tændingspositioner, se s. 65.
For information om nøglebladet, se s. 42.
(Også andre genstande med en nøglelignende udformning kan benyttes.)
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at bilens passagerer bringes i livsfare.
ADVARSEL
Hvis bilen har en airbag til forsædepassagerpladsen, men ikke har en omskifter
(PACOS, Passenger Airbag Cut Off Switch),
er airbaggen altid tilkoblet.
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet og symbolet i
loftskonsollen er tændt, må man aldrig anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på forsædet. Hvis ovenstående ikke
følges, kan barnet komme i livsfare.
01 Sikkerhed
Sikkerhed i kabinen
Lad ikke nogen passager sidde på passagerpladsen, hvis meddelelsen på loftspanelet (se side 18) viser, at airbaggen er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbagsystemet vises i kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Opsøg snarest muligt et autoriseret Volvo-værksted.
Omskifter for – PACOS
A
ADVARSEL
B
G019030
ADVARSEL
01
Omskifterens placering.
Tilkoblet airbag (på passagerpladsen):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på passagerpladsen. Dette gælder
alle personer, der er mindre end 140 cm
høje.
Frakoblet airbag (på passagerpladsen):
Personer der er højere end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen, når airbaggen er frakoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må en passager, der er
over 140 cm høj, sidde på den forreste
passagerplads, men aldrig et barn i en
barnestol eller på en barnepude.
Airbaggen er frakoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den
forreste passagerplads i en barnestol
eller på en barnepude, men ikke personer, der er højere end 140 cm.
19
01 Sikkerhed
01
Sikkerhed i kabinen
Sideairbag – SIPS-bag
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet, da
dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
ADVARSEL
Barnestol og sideairbag
Sideairbaggen har ingen negativ indvirkning
på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad barnestol eller barnepude angår.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude
på forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet1 airbag i passagersiden.
G020694
Brug kun sædeovertræk, der er godkendt af
Volvo. Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
ADVARSEL
En stor del af kollisionskraften fordeles af
SIPS (Side Impact Protection System) til vanger, stolper, gulv, tag og andre dele af karosseriet. Sideairbaggene på fører- og passagerplads beskytter brystet og bækkenet, og udgør en vigtig del af SIPS. SIPS-bag-systemet
består af to hoveddele: sideairbag og sensorer. Sideairbaggen befinder sig i forsædets
rygramme.
Sideairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Indgreb i SIPS-bagsystemet kan forårsage
fejlfunktion, med alvorlige personskader til
følge.
20
1
Nærmere oplysninger om, hvordan til- og
frakobling af airbaggen udføres fremgår af
side 18.
01 Sikkerhed
Sikkerhed i kabinen
op. Airbaggen pustes op mellem den
kørende og dørpanelet og dæmper dermed
stødet for den kørende i kollisionsøjeblikket.
Når airbaggen presses sammen under kollisionen, tømmes den. Normalt pustes kun
sideairbaggen i kollisionssiden op.
SIPS-bag
01
Gardinairbag – IC
G017675
G021015
SIPS-bag-mærkat
G021059
Førerplads, venstrestyret bil
G021016
SIPS-airbagmærkat på dørstolpe
Gardinairbaggen, IC (Inflatable Curtain), er et
supplement til SIPS- og SRS-airbaggene.
Den er monteret langs begge sider af loftet
og beskytter bilens yderpladser. Ved en tilstrækkelig kraftig kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen bidrager til at beskytte førerens og
passagerernes hoveder mod at slå mod bilens inderside ved en kollision.
Passagerplads, venstrestyret bil
SIPS-systemet består af sideairbags og
sensorer. Ved en tilstrækkelig kraftig kollision
reagerer sensorer, og sideairbaggen pustes
21
01 Sikkerhed
01
Sikkerhed i kabinen
ADVARSEL
Beskyttelse mod
piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection System) består af et energiabsorberende ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
på forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde
af påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber har indvirkning på effekten.
Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande i
håndgrebene i loftet. Krogen er kun beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde genstande, som f.eks. paraplyer).
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
loftet, på dørstolperne eller sidepanelerne. I
givet fald opnår man muligvis ikke den tilsigtede beskyttelse. Kun originale Volvodele, der er godkendt til anbringelse disse
steder, må bruges.
ADVARSEL
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen for føreren og forsædepassageren
ændres. På denne måde mindskes risikoen
for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af sideruderne. I modsat
fald kan beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggene, der er skjult i loftet, gå tabt.
ADVARSEL
ADVARSEL
Gardinairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
Foretag aldrig ændringer eller reparationer
af stolen eller selve WHIPS-systemet. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
21018
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
WHIPS-systemet har ingen negativ indvirkning på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad
barnestol eller barnepude angår.
22
01 Sikkerhed
Sikkerhed i kabinen
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren
og forsædepassageren sidde midt på sædet
med så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten og hovedet.
01
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
G021842
G018567
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en påkørsel bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres af et autoriseret Volvo-værksted.
Nogen af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
sædet tilsyneladende er ubeskadiget. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at få
kontrolleret systemet, selv efter mindre påkørsler bagfra.
ADVARSEL
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke er i berøring med det nedslåede ryglæn.
23
01 Sikkerhed
01
Sikkerhed i kabinen
Når systemerne udløses
System
Aktiveres
Selestrammere forsæde
Ved frontal- og/eller sidekollision og/eller kollision bagfra
Selestrammere bagsæde
Ved frontalkollision
Airbags (SRS)
Ved frontalkollision1
Sideairbags SIPS
Ved sidekollision1
Gardinairbag (IC)
Ved sidekollision1
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra
1
Ved en kollision kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden,
kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende:
• Få bilen bjerget til et autoriseret Volvoværksted. Kør ikke med udløste airbags.
• Lad et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af udskiftning af dele i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid læge.
OBS
SRS-, SIPS-, IC-, og selesystemet udløses
kun én gang ved en kollision.
24
ADVARSEL
Airbag-systemets styreenhed befinder sig i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen er
blevet gennemblødt af vand eller en anden
væske, skal batteriledningerne frakobles.
Forsøg ikke at starte bilen, da airbaggene i
så fald kan udløses. Få bilen bjerget til et
autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener, vaskes med koldt vand. Den hurtige udløsning
kan også, kombineret med airbaggens materiale, give friktions- og forbrændingsskader på huden.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsfunktion
Sikkerhedsfunktion
G021062
Tag først fjernbetjeningen ud, og sæt den i
igen. Bilens elektronik forsøger nu at foretage
tilbagestilling til normal status. Forsøg derefter at starte bilen. Hvis meddelelsen Sikkerhedsfunktion stadig vises på displayet, må
bilen ikke køres eller bugseres. Skjulte skader kan gøre bilen umulig at manøvrere under
kørslen, selvom den lader til at kunne køres.
Hvis bilen har været udsat for en kollision, vises teksten Sikkerhedsfunkt. Se instr. bog
på informationsdisplayet. Det betyder, at bilen har nedsat funktion. Sikkerhedsstatus er
en beskyttelse, der træder i kraft, hvis kollisionen kan have beskadiget en vigtig funktion i
bilen, f.eks. brændstofledninger, sensorer for
et beskyttelsessystem eller bremsesystemet.
Startforsøg
Undersøg først, at der ikke er løbet brændstof ud af bilen. Der må heller ikke lugte af
brændstof.
Hvis alt ser ud til at være normalt, og det er
kontrolleret, at der ikke er nogen brændstoflækage, kan der gøres startforsøg.
01
ADVARSEL
Hvis bilen stadig er i sikkerhedsstatus, må
den ikke bugseres. Den skal transporteres
fra stedet til et autoriseret Volvo-værksted.
Flytning
Hvis Normal mode vises, efter at Sikkerhedsfunktion er tilbagestillet, kan bilen forsigtigt flyttes fra sin trafikfarlige position. Bilen må ikke flyttes længere end nødvendigt.
ADVARSEL
Forsøg aldrig selv at reparere bilen eller tilbagestille elektronikken, efter at den har
været i sikkerhedsstatus. Dette kan føre til
personskader eller til, at bilen ikke fungerer
som normalt. Lad altid et autoriseret Volvoværksted tage sig af kontrol og tilbagestilling af bilen til normal status efter visning af
Sikkerhedsfunkt.
ADVARSEL
Forsøg under ingen omstændigheder at
starte bilen igen, hvis der lugter af brændstof, når meddelelsen Sikkerhedsfunkt.
vises. Forlad straks bilen.
25
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Børn skal sidde godt og sikkert
Barnestole
Placering af barnestole
Det er tilladt at anbringe:
Barnets placering i bilen og det udstyr, der
skal bruges, skal vælges under hensyntagen
til barnets vægt og højde. For nærmere oplysninger se side 28.
OBS
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid
være forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig
et barn sidde på skødet af en passager.
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr for at sikre, at forankringspunkter og
forankringsanordninger har den rette placering og tilstrækkelig styrke.
G020739
Lovbestemmelser om placering af børn i bilen varierer fra land til land. Undersøg, hvilke regler der gælder.
En barnestol og en airbag hører ikke sammen.
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter,
som er beregnet til og testet af Volvo.
OBS
Ved brug af børnesikkerhedsprodukter er
det vigtigt at læse den monteringsanvisning, der medfølger.
OBS
Hvis der opstår problemer med montering
af børnesikkerhedsprodukter, bør man indhente nærmere vejledning hos producenten.
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.
Personer der er mindre end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis
airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
kan beskadige fastgøringsbåndene.
Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både for biler
uden airbag på forsædepassagerpladsen, eller hvis airbaggen er frakoblet.
26
• en barnestol/barnepude på passagersædet foran, forudsat at der ikke er nogen
tilkoblet1 airbag i passagersiden.
• en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
Et barn skal altid anbringes på bagsædet,
hvis airbaggen på passagerpladsen foran er
tilkoblet. Hvis airbaggen pustes op, når barnet sidder på passagerpladsen foran i bilen,
kan barnet komme alvorligt til skade.
1 Nærmere
oplysninger om til- og frakobling af
airbaggen (SRS) fremgår af side 18.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
ADVARSEL
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
anden konstruktion, som kan ligge mod selespændets udløsningsknap, må ikke bruges, da de utilsigtet kan komme til at åbne
selespændet.
Lad ikke barnestolens øverste del ligge mod
forruden.
01
Airbag-mærkat
Mærkat på instrumentpanelets gavl i
passagersiden.
Mærkat på instrumentpanelets gavl i
passagersiden (kun Australien).
27
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Anbefalede barnestole
Vægt/Alder
Forsæde
Bagsædets yderplads
Gruppe 0
max. 10 kg
(0–9 måneder)
Gruppe 0+
maks. 13 kg
Volvo barnestol – bagudvendt barnestol,
der fastgøres med bilens sikkerhedssele
og fastgøringsbånd.
Volvo barnestol – bagudvendt barnestol,
der fastgøres med bilens sikkerhedssele,
fastgøringsbånd og støtteben.
Gruppe 1
9–18 kg
(9–36 måneder)
Gruppe 2/3
15 – 36 kg
(3–12 år)
Bagsædets midterplads
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt
barnestol, der fastgøres med monteringssystemet ISOFIX.
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt
barnestol, der fastgøres med monteringssystemet ISOFIX.
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt
barnestol, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
Typegodkendelse: E1 03301146
Volvo barnestol – bagudvendt barnestol,
der fastgøres med bilens sikkerhedssele
og fastgøringsbånd.
Volvo barnestol – bagudvendt barnestol,
der fastgøres med bilens sikkerhedssele,
fastgøringsbånd og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Freeway – bagudvendt barnestol
der fastgøres med monteringssystemet
ISOFIX og fastgøringsbånd.
Britax Freeway – bagudvendt barnestol
der fastgøres med monteringssystemet
ISOFIX og fastgøringsbånd.
Typegodkendelse: E5 03171
Typegodkendelse: E5 03171
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Volvos to-trins integrerede selepude – fås
som fabriksmonteret ekstraudstyr.
Typegodkendelse: EX XXXXX
Hvad angår anden barnestol skal din bil findes på producentens vedlagte liste over køretøjer eller være generelt godkendt ifølge normen ECE R44.
28
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Integrerede to-trins selepuder*
Selepuder er specielt konstrueret til at yde
god sikkerhed. Kombineret med sikkerhedssele er de godkendt til børn, der vejer
15-36 kg og er 95-140 cm høje.
01
Opslåning af to-trins selepude
Trin 1
1
Vægt
G017719
Længde
Forkert placering. Hovedet må ikke befinde sig
over nakkestøtten, og selen må ikke ligge lavere
end skulderen.
Trin 1
Trin 2
22-36 kg
15-25 kg
115-140 cm
95-120 cm
Med hensyn til indstilling af selepudens to
niveauer henvises til side 29-30.
G017696
2
1
Korrekt placering. Selen er placeret oven over
skulderen.
• at den integrerede to-trins selepude er
korrekt indstillet (se tabel) og i låst stilling
• at sikkerhedsselen er i kontakt med
barnets krop, og at den ikke er slap eller
snoet
• at sikkerhedsselen ikke hviler mod barnets
hals eller under skulderen (se illustrationer
ovenfor)
• at sikkerhedsselens hoftedel er lavt placeret over bækkenet for at yde den bedst
mulige beskyttelse.
2
G017697
G017875
Inden kørsel bør man kontrollere følgende:
Træk håndtaget fremad (1) og opad (2) for
at frigøre selepuden.
Pres selepuden bagud for at fastlåse den.
29
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Trin 2
ADVARSEL
G017783
1
2
Reparation eller udskiftning bør helst udføres af et autoriseret Volvo-værksted. Der
må ikke foretages ændringer af eller tilføjelser til selepuden. Hvis en indbygget selepude har været udsat for en kraftig belastning,
f.eks. i forbindelse med en kollision, skal
hele selepuden udskiftes. Selv hvis selepuden forekommer at være ubeskadiget, kan
dens beskyttende egenskaber være blevet
forringet. Selepuden skal også udskiftes,
hvis den er meget slidt.
Nedslåning af to-trins selepude
Nedslåning kan foretages både fra det øverste og nederste trin til helt nedslået stilling i
hynden. Derimod kan selepuden ikke justeres fra det øverste trin til det nederste trin.
1
OBS
Det er ikke muligt at ændre selepudens indstilling fra trin 2 til trin 1. Den skal først tilbagestilles ved at føre den helt ned i
sædehynden. Se nedenfor under "Nedslåning af to-trins selepude".
2
2
G017784
1
G017692
01
G017694
Start i niveau 1. Tryk på knappen.
Løft selepuden ved forkanten (1), og pres
den bagud (2) mod ryglænet for at fastlåse den.
Træk håndtaget fremad for at frigøre
puden.
30
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Tryk ned med hånden midt på puden for
at fastlåse den.
ADVARSEL
Hvis anvisningerne vedrørende to-trins selepuden ikke følges, risikerer man, at barnet
i tilfælde af en ulykke får alvorlige skader.
Børnesikkerheds låse på bagdørene
Betjeningskontakterne for bagdørenes el-ruder og åbningshåndtag kan spærres, så der
ikke kan åbnes indefra. Nærmere oplysninger
fremgår af side 50.
01
ISOFIX monteringssystem til
barnestol
Vigtigt
OBS
Hvis ryglænet skal vippes bagud, skal selepuden først slås ned.
G021064
Kontrollér, at der ikke ligger nogen løse
genstande (f.eks. legetøj) i rummet under
puden, inden den slås ned.
Forankringspunkterne til ISOFIX monteringssystemet er skjult bag den nederste del af
bagsæderyglænet på de yderste siddepladser.
Forankringspunkternes placering fremgår af
symboler i ryglænets beklædning (se ovenstående illustration).
Man får adgang til forankringspunkterne ved
at trykke ned på siddepladsens sædehynde.
OBS
ISOFIX monteringssystem er et tilbehør til
passagersædet.
31
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnestolsprodukt skal fastgøres i
ISOFIX-forankringspunkterne.
Størrelsesklasser
Barnestole findes i forskellige størrelser –
biler har forskellige størrelser. Derfor passer
ikke alle barnestole på alle pladser i alle
bilmodeller.
For barnestole med ISOFIX monteringssystem har man derfor indført en størrelsesklassificering for at hjælpe brugeren med at
vælge den rette barnestol (se nedenstående
tabel).
32
StørrelBeskrivelse
sesklasse
A
Fuld størrelse, fremadvendt
barnestol
B
Reduceret størrelse (alternativ 1),
fremadvendt barnestol
B1
Reduceret størrelse (alternativ 2),
fremadvendt barnestol
C
Fuld størrelse, bagudvendt
barnestol
D
Reduceret størrelse, bagudvendt
barnestol
E
Bagudvendt babystol
F
Tværstillet babystol, venstre
G
Tværstillet babystol, højre
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Typer af ISOFIX-barnestole
Barnestolstype
Vægt (alder)
Babystol tværstillet
maks. 10 kg (0-9 mdr.)
Babystol bagudvendt
maks. 10 kg (0-9 mdr.)
Babystol bagudvendt
maks. 13 kg (0-12 mdr.)
Barnestol bagudvendt
Barnestol bagudvendt
1Volvo
9-18 kg (9-36 mdr.)
9-18 kg (9-36 mdr.)
Størrelsesklasse
Passagerpladser til ISOFIX-montering af
barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
F
-
-
G
-
-
E
OK
OK
E
OK
OK
D
OK
OK
C
-
OK
D
OK
OK
C
-
OK
B
OK1
OK1
B1
OK1
OK1
A
OK1
OK1
anbefaler bagudvendt barnestol til denne gruppe.
ADVARSEL
Der må aldrig anbringes et barn på forsædepassagerpladsen, hvis pladsen har en tilkoblet airbag.
OBS
Hvis en ISOFIX-barnestol ikke har en størrelsesklassificering, skal bilmodellen være
opført på barnestolens liste over biler.
OBS
Kontakt en Volvo-forhandler for at få oplyst,
hvilke ISOFIX-barnestole Volvo anbefaler.
33
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Øvre forankringspunkter for
barnestole
bagudvendte barnestole så længe som muligt.
Nærmere oplysninger om, hvordan barnestolen skal fastspændes i de øvre forankringspunkter, fremgår af brugsanvisningen, der
følger med barnestolen.
G017676
ADVARSEL
Bilen er udstyret med øvre forankringspunkter til visse fremadvendte barnestole. Disse
forankringspunkter er placeret på bagsiden
af sædet.
I biler med sammenfoldelige nakkestøtter på
yderpladserne bør nakkestøtterne slås ned
for at gøre montering af denne type barnestol
lettere.
For biler udstyret med bagagerumsskjuler
over bagagerummet skal denne fjernes, inden barnestol kan monteres i forankringspunkterne.
De øvrige befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med fremadvendte barnestole. Volvo anbefaler, at småbørn sidder i
34
Barnestolens fastgøringsbånd skal altid
trækkes under den bageste nakkebeskyttelse, inden de fastspændes i forankringspunkterne.
01 Sikkerhed
01
35
Fjernbetjening/nøgleblad .........................................................................38
Privatlåsning* ...........................................................................................43
Batteriskift i fjernbetjening/PCC* .............................................................44
Keyless drive* ...........................................................................................45
Låsning/oplåsning ....................................................................................47
Børnesikkerhedslås .................................................................................. 50
Alarm* .......................................................................................................51
36
LÅS OG ALARM
02
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Generelt
02
Bilen leveres med to fjernbetjeninger eller
PCC’er (Personal Car Communicator). De
bruges til at starte bilen samt til låsning og
oplåsning.
Der kan bestilles flere fjernbetjeninger – op til
6 til samme bil kan programmeres og benyttes.
PCC’en har flere funktioner end fjernbetjeningen. I resten af dette kapitel omtales kun
fjernbetjeningen, når der beskrives funktioner, der findes i både PCC’en og
fjernbetjeningen.
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Husk altid at afbryde strømmen til låse, rudehejs og soltag ved at tage fjernbetjeningen ud, når føreren forlader bilen.
Aftageligt nøgleblad
En fjernbetjening indeholder et aftageligt
nøgleblad af metal til mekanisk låsning/oplåsning af førerdør, handskerum og bagklap
(privatlåsning).
Vedr. nøglebladets funktioner, se s. 42.
Vedr. privatlåsning, se side 43.
38
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos
autoriserede Volvo-værksteder, som også
kan bestille nye nøgleblade.
Hvis man mister en fjernbetjening
Hvis en fjernbetjening bliver væk, kan en ny
bestilles hos et autoriseret Volvo-værksted.
De tilbageværende fjernbetjeninger skal
medbringes til værkstedet. For at forhindre
tyveri slettes den bortkomne fjernbetjenings
kode i systemet.
Det antal nøgler, der aktuelt er registreret for
bilen, kan kontrolleres under
Bilindstillinger
Bilnøglehukommelse
Antal nøgler. Vedr. beskrivelse af menusystemet, se side 104.
Nøglehukommelse – sidespejle og
førersæde*
Indstillingerne kobles automatisk til den respektive fjernbetjening (se side 67 og 84).
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger
Bilnøglehukommelse
Sæde- og spejlpositioner. En beskrivelse af
menusystemet findes på side 104.
Vedr. biler med Keyless drive-funktion, se
side 45.
Indikation ved låsning/oplåsning
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, viser bilens blinklys, at låsningen/oplåsningen er udført korrekt.
• Låsning: ét blink.
• Oplåsning: to blink.
I tilfælde af låsning sker indikationen kun,
hvis alle låse er låst, efter at dørene er lukket.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger
Lysindstillinger
Lys
ved låsning henholdsvis Bilindstillinger
Lysindstillinger
Lys ved oplåsning.
En beskrivelse af menusystemet findes på
side 104.
Elektronisk startspærre
Hver fjernbetjening har en unik kode. Bilen
kan kun startes med den rette fjernbetjening
med den rette kode.
Nedenstående fejlmeddelelser på informationsdisplayet (i kombinationsinstrumentet)
vedrører den elektroniske startspærre:
Meddelelse
Betydning
Nøglefejl
Isæt nøgle igen
Fejl ved læsning af
fjernbetjeningen under
start. Forsøg at starte
bilen igen.
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Meddelelse
Betydning
Bilnøgle
ikke fundet
Gælder kun PCC’ens
keyless drive-funktion.
Fejl ved læsning af
PCC’en under start.
Forsøg at starte bilen
igen.
1
3
2
4
5
Vedr. start af bilen, se side 88.
Svagt batteri i fjernbetjeningen
Batterierne bør udskiftes, hvis;
• hvis informationssymbolet tændes, og
Bilnøgle Skift batteri vises på displayet
og/eller
Låsning
Oplåsning
Tryghedsbelysning
Bagklap
02
Panikfunktion
Udluftningsfunktion (global opening)
Med et langt tryk (mindst 4 sekunder) på
knap
eller
åbnes henholdsvis lukkes
alle sideruder (et åbent soltag lukkes også).
Fejl ved fjernbetjeningsfunktionen under
start. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
G021078
Startspærre
Se instr. bog
Funktioner
Fjernbetjening
1
3
2
4
ADVARSEL
Pas på, at ingen får hænderne i klemme,
hvis soltag og ruder lukkes med fjernbetjeningen.
Funktionen kan f.eks. bruges til hurtigt at udlufte bilen i varmt vejr.
5
• hvis låsen gentagne gange ikke reagerer
på signaler fra fjernbetjeningen inden
20 meter.
Vedr. skift af batteri, se side 44.
G021079
Funktionsknapper
Låsning – Låser dørene og bagklappen,
samtidig med at alarmen aktiveres.
PCC* (Personal Car Communicator)
Oplåsning – Låser dørene og bagklappen
op, samtidig med at alarmen deaktiveres.
Funktionen kan ændres fra at låse alle dørene op samtidigt, til efter et tryk på knappen at
åbne førerdøren og efter yderligere et tryk på
knappen (inden 10 sekunder) at åbne resten
af dørene.
39
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Tryghedsbelysning – Benyttes til at tænde
bilens lys på afstand. Nærmere oplysninger
fremgår af side 76.
Bagklap – Låser bagklappen op, uden at
den åbnes1. Nærmere enkeltheder fremgår af
side 48.
Panikfunktion – Benyttes til at tiltrække omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation.
Hvis den røde knap holdes inde i mindst
3 sekunder eller trykkes ind 2 gange i løbet af
3 sekunder, aktiveres blinklysene og hornet.
Funktionen kan slås fra ved hjælp af den
samme knap, når den har været aktiv i
mindst 5 sekunder. Ellers slås den fra efter
2 minutter og 45 sekunder.
1 Hvis
bilen har automatisk betjening af bag
klappen, kan den åbnes.
40
Rækkevidde
Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til
20 m fra bilen.
OBS
Fjernbetjeningsfunktionerne kan forstyrres
af radiobølger i omgivelserne, bygninger,
topografiske forhold osv. Bilen kan altid låses/låses op med nøglebladet (se side 42).
Unikke funktioner PCC*
2
2
1
2
G021080
02
Funktionen ændres under Bilindstillinger
Låseindstillinger
Oplåsning af døre. En
beskrivelse af menusystemet findes på
side 104.
Informationsknap
Indikeringslamper
Ved at trykke på informationsknappen
kan forskellige informationer fra bilen fås ved
hjælp af indikeringslamperne
.
Brug af informationsknappen
1. Tryk på informationsknappen
.
2. Alle indikeringslamper
blinker i ca.
7 sekunder, og lyset vandrer rundt på
PCC’en.
Det angiver, at informationerne fra bilen
aflæses. Hvis der trykkes på en af de
andre knapper i dette tidsrum, afbrydes
aflæsningen.
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
OBS
Hvis ingen indikeringslampe lyser ved brug
af informationsknappen ved gentagne tilfælde og på forskellige steder (samt efter
7 sekunder, og efter at lyset er vandret
rundt på PCC’en), bør man kontakte et
autoriseret Volvo-værksted.
Indikeringslamperne
giver informationer
som vist på næste illustration.
3
Tryghedsbelysningen, panikfunktionen og de
funktioner, der styres af informationsknappen, har en rækkevidde på op til 100 m fra
bilen.
OBS
Informationsknappens funktion kan forstyrres af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold osv.
2
Heart Beat Sensor
Funktionen
fungerer ved hjælp af en HBS
(Heart Beat Sensor). HBS er et supplement til
bilens alarmsystem, som på afstand angiver,
at der muligvis befinder sig nogen i bilen. Vises kun, hvis alarmen er udløst.
02
HBS føler personens hjerteslag, der forplanter sig i bilens karosseri. Derfor kan megen
støj eller vibration i omgivelserne føre til, at
HBS-funktionen forstyrres.
Keyless drive
Se s. 45.
Udenfor PCC’ens rækkevidde
Hvis PCC’en befinder sig for langt fra bilen, til
at informationerne kan aflæses, vises den seneste status, som bilen havde, uden at lyset
bevæger sig rundt på PCC’en.
4
G021081
1
Rækkevidde
PCC’en s låsefunktioner har en rækkevidde
på op til 20 m fra bilen.
Grønt vedvarende lys: Bilen er låst.
Gult vedvarende lys: Bilen er ulåst.
Rødt vedvarende lys: Alarmen er udløst.
Rødt lys, der blinker i de to indikeringslamper på skift: angiver ved hjælp af HBS
(Heart Beat Sensor), at der muligvis befinder sig nogen i bilen. Vises kun, hvis
alarmen er udløst.
Den PCC, der sidst blev brugt til låsning/oplåsning, vil vise korrekt status.
OBS
Hvis ingen indikeringslampe lyser ved brug
af informationsknappen, kan det skyldes, at
den sidste kommunikation mellem PCC’en
og bilen er forstyrret af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold
osv.
41
02 Lås og alarm
Fjernbetjening/nøgleblad
Aftageligt nøgleblad
02
Oplåsning af dør med nøgleblad
Udtagning af nøgleblad
Med fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad
kan;
• førerens dør åbnes manuelt, hvis centrallåsen ikke aktiveres med fjernbetjeningen
• adgangen til handskerummet og bagagerummet (privatlåsning)1 spærres, se s. 43.
Hvis centrallåsen ikke kan aktiveres med
fjernbetjeningen, f.eks. hvis batterierne er
brugt op, kan førerdøren åbnes på følgende
måde:
1
1. Lås førerdøren op med nøglebladet i
dørhåndtagets nøglehul.
OBS
G021082
2
Træk den fjederbelastede spærre
til siden, og træk samtidigt nøglebladet lige
bagud
.
Isætning af nøgleblad
Sæt forsigtigt nøglebladet tilbage på plads i
fjernbetjeningen for ikke at beskadige den.
1. Hold fjernbetjeningen med sporet opad,
og lad nøglebladet glide ned i sporet.
2. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
1 Gælder
42
visse markeder
Når førerdøren låses op med nøglebladet
og åbnes, udløses alarmen.
2. Alarmen afbrydes ved at sætte
fjernbetjeningen i startlåsen.
02 Lås og alarm
Privatlåsning*
Privatlåsning*1
Funktionen er beregnet til brug, når bilen
afleveres til service, et hotel el.lign. Handskerummet låses, og bagklappens lås er frakoblet centrallåssystemet. Bagagerummet kan
ikke åbnes, hverken med centrallåsknappen i
fordørene eller fjernbetjeningen.
Til- og frakobling
02
1
2
3
Låsepunkter for fjernbetjening med nøgleblad
og ikke aktiveret privatlåsning.
Fjernbetjeningen afleveres uden det løse
nøgleblad, som ejeren beholder.
OBS
Glem ikke trække at bagageskjuleren ud
over bagagerummet, inden bagklappen lukkes, se s. 171.
G020508
G017869
Det betyder, at fjernbetjeningen uden nøgleblad kun kan benyttes til til- og frakobling af
alarmen, åbning af dørene og at køre bilen.
Aktivering af privatlåsning
For at aktivere privatlåsningen;
Skyd nøglebladet ind i handskerummets
lås.
Drej nøglebladet 180 grader højre om.
Træk nøglebladet ud (informationsdisplayet viser en meddelelse).
OBS
G017870
Sæt ikke nøglebladet tilbage i fjernbetjeningen, men opbevar det et sikkert sted.
Låsepunkter for fjernbetjening uden nøgleblad
og med aktiveret privatlåsning.
1 Visse
• Deaktivering foretages i modsat
rækkefølge.
Nærmere oplysninger om låsning af handskerummet alene fremgår af side 48.
markeder.
43
02 Lås og alarm
Batteriskift i fjernbetjening/PCC*
Udskiftning af batteri
Før en skruetrækker ind i hullet bag den
fjederbelastede spærre, og tving
forsigtigt
fjernbetjeningen op.
02
1
OBS
Vend fjernbetjeningen med knapperne opad
for at undgå, at batterierne falder ud, når
den åbnes.
2
G021085
2
1
Vigtigt
Undgå at berøre nye batterier og deres kontaktflader med fingrene, da dette kan forringe deres funktion.
3
Batteriudskiftning
A
B
G015518
Undersøg nøje, hvordan batteriet/batterierne er placeret på dækslets inderside
med hensyn til deres (+)- og (–)-side.
44
PCC
Frigør forsigtigt batterierne. Isæt først et
nyt med (+ )-siden opad. Læg det hvide
plasticstykke imellem, og isæt til sidst
yderligere et nyt batteri med (+)-siden
nedad.
Samling
1. Tryk fjernbetjeningen sammen.
2. Hold fjernbetjeningen med sporet opad,
og lad nøglebladet glide ned i sporet.
3. Tryk let på nøglebladet. Når nøglebladet
fastlåses, høres et klik.
Sørg for at brugte batterier bortskaffes på
en måde, der skåner miljøet.
Batteritype: CR2430, 3 V (ét i fjernbetjeningen og to i PCC’en).
Åbning
Træk den fjederbelastede spærre
til
siden, og træk samtidigt nøglebladet lige
bagud .
Frigør forsigtigt batteriet. Isæt et nyt med
(+)-siden nedad.
Vigtigt
G021086
3
Fjernbetjening
02 Lås og alarm
Keyless drive*
Keyless drive (kun PCC*)
De røde ringe på illustrationen viser det område, der dækkes af systemets antenner.
Nøglefrit låse- og startsystem
Hvis alle PCC’er fjernes fra bilen, og hvis alle
dørene lukkes, vises en advarselsmeddelelse
på informationsdisplayet, samtidig med at
der fremkommer en hørbar påmindelse.
Meddelelsen forsvinder, når der kommer en
PCC tilbage til bilen.
G017871
Når PCC’en er bragt tilbage til bilen, forsvinder advarselsmeddelelsen og lydsignalpåmindelsen, når et af følgende er sket;
Med keyless drive-funktionen i PCC’en kan
bilen låses op, køres og låses uden nøgle.
Det er tilstrækkeligt, at man har PCC’en med
sig. Systemet gør det nemmere at åbne bilen,
f.eks. når man har hænderne fulde.
Bilens to PCC’er har Keyless drive-funktion.
Det er muligt at bestille flere PCC’er.
PCC’ens rækkevidde
For at kunne åbne en dør eller bagklappen
skal der være en PCC højst ca. 1,5 m fra bilens dørhåndtag eller bagklap. Dette betyder,
at den der skal låse/oplåse en dør, skal have
en PCC med sig. Man kan ikke låse en dør op
eller i, hvis PCC’en befinder sig på den anden
side af bilen.
• en dør er blevet åbnet og lukket
• PCC’en er sat i startlåsen
• READ-knappen er blevet trykket ind.
Sikker håndtering af PCC
Hvis en PCC med Keyless drive efterlades i
bilen, deaktiveres den midlertidigt, når bilen
låses. Derefter kan ingen uvedkommende
åbne dørene.
Hvis der er nogen, der bryder ind i bilen, åbner døren og finder PCC’en, aktiveres den
igen. Håndter derfor alle PCC’er med samme
forsigtighed.
Vigtigt
Efterlad aldrig en PCC i bilen.
Forstyrrelser af PCC’ens funktion
Den nøglefri funktion kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Anbring derfor ikke PCC’en i nærheden af en
mobiltelefon eller metalgenstand.
02
Hvis der alligevel opstår forstyrrelser, kan
PCC’en og nøglebladet benyttes på normal
måde. Se s. 39.
Oplåsning
Åbn dørene med dørhåndtagene, eller åbn
bagklappen med håndtaget på klappen.
Oplåsning med nøgleblad
Hvis PCC’ens Keyless drive-funktion ikke virker, kan førerdøren låses op med nøglebladet. I givet fald aktiveres centrallåsen ikke.
OBS
Ved oplåsning med nøgleblad udløses
alarmen. Vedr. annullering, se side 51.
Nøglehukommelse – førersæde og
sidespejle*
Hukommelsesfunktion i PCC
Hvis flere personer med PCC’er nærmer sig
bilen, foretages stol- og spejl indstillingerne
efter den, der åbner førerdøren.
45
02 Lås og alarm
Keyless drive*
02
• Fra førerpladsens position: tryk på
PCC’ens oplåsningsknap, se side 39
• Tryk på knappen for sædeindstilling, se
s. 67.
Antenne placering
1
2
3
4
Låsning
Dørene og bagklappen låses ved at trykke på
låseknappen på et af de udvendige dørhåndtag.
Alle døre og bagklappen skal være lukket, inden bilen kan låses. Ellers låses bilen ikke.
OBS
Hvis bilen har automatgear, skal gearvælgeren stilles i P-position – ellers kan bilen
ikke låses og alarmen ikke aktiveres.
Låseindstillinger
Keyless-funktionen kan tilpasses mht. hvilke
døre, der skal låses op, under
Bilindstillinger
Låseindstillinger
Åbning uden nøgle. En beskrivelse af menusystemet findes på side 104.
5
6
7
Keyless-systemet har en række indbyggede
antenner placeret rundt omkring i bilen:
Bagklap, ved viskermotor
Dørhåndtag, venstre, bag
Loft, over midten af bagsædet
Bagagerum, midten længst inde under
gulv
Dørhåndtag, højre, bag
Midterkonsol, under bageste del
Midterkonsol, under forreste del
ADVARSEL
Personer med indopereret pacemaker bør
ikke komme nærmere Keyless-systemets
antenner end 22 cm med pacemakeren.
Dette for at udelukke forstyrrelser mellem
pacemakeren og Keyless-systemet.
46
G021179
Efter at førerdøren er åbnet, kan indstillingerne ændres på følgende to måder:
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Udefra
Indefra
Automatisk låsning
Dørene og bagklappen kan låses automatisk,
når bilen begynder at køre.
Fjernbetjeningen låser/oplåser samtlige døre
og bagklappen samtidigt. Ved låsning frakobles dørenes låseknapper og åbningshåndtag, hvilket også gør det umuligt at åbne
indefra, såkaldt blokeret låsestilling, se
side 49 (kun på visse markeder).
02
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger
Låseindstillinger
Automatisk dørlås. En beskrivelse af menusystemet findes på side 104.
G019216
Tankdækselklappen kan åbnes, når bilen
ikke er låst. Den kan ikke åbnes, når bilen er
låst og alarmen aktiveret.
OBS
Bilen kan låses, selvom en dør er åben1. Når
døren lukkes, låses den også, og der er risiko for, at fjernbetjeningen bliver låst inde.
Ved hjælp af dørknapperne på dørpanelet
kan samtlige døre og bagklappen låses/låses
op samtidigt.
1Gælder
Oplåsning
Tryk på døroplåsningsknappen. Med et langt
tryk åbnes også samtlige ruder.
kun biler på visse markeder, men ikke
biler med Keyless drive.
ADVARSEL
Vær opmærksom på, at der er risiko for at
blive låst inde i bilen, hvis den låses udefra.
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter oplåsning, låses de
automatisk alle igen. Denne funktion beskytter mod, at man kommer til at efterlade bilen
ulåst. Vedr. biler med alarm, se side 51.
Låsning
Tryk dørlåsningsknappen ind, når fordørene
er lukket. Med et langt tryk lukkes også samtlige ruder og soltaget.
Samtlige døre kan låses manuelt med den
pågældende låseknap, efter at dørene er lukket. Ved at trække én gang i håndtaget låses
døren op. Ved at trække to gange i håndtaget
åbnes døren.
47
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Handske rum
02
Bagklap
A
Når bagklappen lukkes igen, låses den, og
de frakoblede alarmfunktioner aktiveres igen.
B
1
2
Låsning med fjernbetjening
Tryk på fjernbetjeningens låseknap, se s. 39.
3
Oplysninger om privatlåsning fremgår af
side 43.
Oplåsning indefra
Oplåsning med fjernbetjening
Tryk på fjernbetjeningens knap for oplåsning
af bagklappen.
OBS
Hvis bilen har elektrisk betjening af
bagklappen (ekstraudstyr), åbnes klappen –
ellers låses den blot op, se s. 167.
Alarmindikatoren på instrumentpanelet slukkes som tegn på, at ikke hele bilen er alarmeret. Niveau- og bevægelsessensorerne samt
sensorerne for åbning af bagklappen frakobles automatisk. Dørene forbliver låst og alarmeret.
48
Hvis dørene er låst, når bagklappen lukkes,
forbliver bagklappen ulåst, indtil bilen låses
med fjernbetjeningen.
1
Tryk på knappen på lyskontaktpanelet
oplåsning af bagklappen.
G021099
Handskerummet låses ved at dreje nøglebladet en kvart omgang (90 grader)
højre om. Nøglehullet er vandret i låst
stilling.
Oplåsning sker i omvendt rækkefølge.
Nøglehullet er lodret i oplåst stilling.
Handskerummet kan kun låses/låses op med
fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad.
G021093
G020548
Alarmindikatoren på instrumentpanelet begynder at blinke, hvilket viser, at alarmen er
aktiveret.
for
02 Lås og alarm
Låsning/oplåsning
Blokeret låsestilling1
G021102
Deaktivering med knap
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt deaktiveres
sådan:
Deaktivering med knap eller menu på displayet
Blokeret låsestilling vil sige, at dørene ikke
kan åbnes indefra, hvis de er låst. Blokeret
låsestilling aktiveres med fjernbetjeningen og
indtræder med 10 sekunders forsinkelse efter låsning af dørene.
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningen. Førerens dør kan også
låses op med nøglebladet udefra.
1. Tryk på knappen.
Deaktivering skal foretages inden et minut
efter, at fjernbetjeningen er taget ud af
startlåsen.
• Lampen i knappen lyser, indtil bilen låses.
• På instrumentpanelets display vises en
meddelelse i 10 sekunder, eller indtil bilen
låses.
OBS
Hvis bilen er udstyret med alarm:
Husk, at bilens alarm aktiveres, når den
låses.
Hvis en af dørene åbnes indefra, går alarmen
i gang.
ADVARSEL
Efterlad ikke nogen i bilen, før funktionen
blokeret låsestilling er frakoblet, for ikke at
risikere at låse nogen inde.
02
Aktivering med menu på displayet
Visse modeller har ingen knap, og deaktivering foregår i menusystemet. Dette system
beskrives på side 104.
1. Gå ind i menusystemet under Bilindstillinger.
2. Vælg Nedsat beskyttelse.
Det aktive menuvalg markeres med et
kryds.
I øvrigt gælder det samme som for deaktivering med knap.
Hvis bilen er udstyret med alarm med bevægelses - og hældningssensorer*, de aktiveres
også disse samtidigt, se s. 52.
Næste gang bilen startes, aktiveres sensorerne og blokeret låsestilling igen.
1 Gælder
visse markeder
49
02 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Manuel spærring af bagdøre
Elektrisk spærring af døre* og ruder
bagi
ADVARSEL
A
02
Under kørsel skal bilen skal altid være låst
op. Derved kan redningsfolkene i tilfælde af
en ulykke hurtigt komme ind i bilen.
Bagsædepassagererne kan ikke åbne dørene indefra, hvis børnesikkerhedslåsen er
aktiveret.
Skruen for børnesikkerhedslåsen befinder sig
i bagdørenes bagkant og er kun tilgængelig,
når døren er åben.
1. Brug nøglebladet til at dreje skruen og
derved aktivere/deaktivere børnesikkerhedslåsen.
Døren kan ikke åbnes indefra.
Døren kan åbnes indefra.
OBS
Der er ingen manuel spærring på biler med
elektrisk børnesikkerhedslås.
50
G019300
G021077
B
Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, kan;
• de bageste ruder kun åbnes med kontakterne på førerens dør
• de bageste døre ikke åbnes indefra.
1. Børnesikkerhedslåsen aktiveres i
tændingsposition I eller II.
2. Tryk på knappen i førerens dør.
På informationsdisplayet vises en
meddelelse.
Når låsen er aktiveret, lyser lampen i
knappen.
02 Lås og alarm
Alarm*
Alarmen udløses i følgende tilfælde;
• en dør, motorhjelmen eller bagklappen
åbnes
• når en ikke-godkendt nøgle sættes i nøglehullet, eller hvis nøglehullet udsættes for
påvirkning
• når der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor)
• når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med hældningssensor*)
• når batterikablet frakobles
• hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på informationsdisplayet.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
OBS
Bevægelsessensorerne udløser alarmen i
tilfælde af bevægelser i kabinen. Derfor kan
den udløses, hvis bilen efterlades med en
åben rude, eller hvis der anvendes en elektrisk kabinevarmer. Dette undgås ved at
lukke ruderne, inden bilen forlades, og rette
luften fra kabinevarmeren sådan, at den
ikke peger opad i kabinen.
OBS
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
Alarmindikator
Tilkobling af alarm
Tryk på fjernbetjeningens låseknap. Et langt
blink fra bilens afvisere bekræfter, at alarmen
er tilkoblet, og at alle døre er låst.
02
Hvordan det bekræftes, at alarmen er tilkoblet, kan tilpasses efter ønske under
Bilindstillinger
Låseindstillinger
Åbning uden nøgle. En beskrivelse af menusystemet findes på side 104.
Frakobling af alarm
Tryk på fjernbetjeningens oplåseknap. To
korte blink fra bilens afvisere bekræfter, at
alarmen er frakoblet, og at alle døre er låst
op.
G021103
Generelt
En alarmindikator på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
Annullering af udløst alarm
Tryk på fjernbetjeningens oplåsningsknap,
eller sæt fjernbetjeningen i startlåsen. Der gives et bekræftende signal i form af to korte
blink med afviserne.
• Lampen slukket – alarmen er frakoblet
• Lampen blinker én gang med to sekunders mellemrum – alarmen er tilkoblet
• Lampen blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen (og indtil fjernbetjeningen sættes i
startlåsen og drejes til tændingsposition I)
– alarmen har været udløst.
51
02 Lås og alarm
Alarm*
Øvrige alarmfunktioner
02
Reduceret alarmniveau
Automatisk genaktivering af alarm
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Alarmsignaler
Når alarmen udløses, sker der følgende:
• Der lyder en sirene i 30 sekunder. Sirenen
har sit eget batteri, der fungerer uafhængigt af bilens batteri.
• Samtlige afvisere blinker i 5 minutter, eller
indtil alarmen annulleres.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer, kan alarmen slås fra og bilen startes på følgende måde:
1. Åbn førerdøren med nøglebladet. Alarmen
udløses, og sirenen lyder.
2. Sæt fjernbetjeningen i nøglehullet. Alarmen frakobles. Alarmindikatoren blinker
hurtigt, indtil fjernbetjeningen sættes i.
52
G021104
Hvis bilen er låst op med fjernbetjeningen (og
alarmen er frakoblet), og ingen af dørene eller
bagklappen åbnes inden to minutter, aktiveres alarmen automatisk igen. Samtidig låses
bilen.
Deaktivering med knap eller menu på displayet.
For at undgå, at alarmen utilsigtet udløses,
f.eks. under færgetransport, kan bevægelses- og hældningssensorerne* midlertidigt
deaktiveres.
Deaktivering med knap
1. Tryk på knappen.
Deaktivering skal foretages inden et minut
efter, at fjernbetjeningen er taget ud af
startlåsen.
• Lampen i knappen lyser, indtil bilen låses.
• På instrumentpanelets display vises en
meddelelse i 10 sekunder, eller indtil bilen
låses.
Hvis bilen er udstyret med blokeret låsestilling, deaktiveres den også samtidigt (se
side 49).
Næste gang bilen startes, aktiveres sensorerne og blokeret låsestilling igen.
Aktivering med menu på displayet
Visse modeller har ingen knap, og de aktivering foregår i menusystemet. Dette system
beskrives på side 104.
1. Gå ind i menusystemet under Bilindstillinger.
2. Vælg Nedsat beskyttelse.
Det aktive menuvalg markeres med et
kryds.
I øvrigt gælder det samme som for deaktivering med knap.
02 Lås og alarm
Alarm*
Afprøvning af alarmsystemet
Afprøvning af kabinens
bevægelsessensor
1. Luk alle ruder. Bliv siddende i bilen.
2. Aktivér alarmen, se side 51.
3. Vent i 15 sekunder.
4. Start alarmen ved at bevæge armene
frem og tilbage i højde med stoleryggen.
Der lyder en sirene, og samtlige afvisere
blinker.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med
fjernbetjeningen.
2. Aktivér alarmen (se side 51). Bliv siddende
i bilen, og lås dørene med knappen på
fjernbetjeningen.
3. Vent i 15 sekunder.
4. Åbn motorhjelmen med håndtaget under
instrumentpanelet. Der lyder en sirene, og
samtlige afvisere blinker.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med
fjernbetjeningen.
02
Afprøvning af alarmsensorer i dørene
1. Aktivér alarmen, se side 51.
2. Vent i 15 sekunder.
3. Lås førerdøren op med nøglebladet.
4. Luk førerdøren op. Der lyder en sirene,
og samtlige afvisere blinker.
5. Slå alarmen fra ved at låse op med
fjernbetjeningen.
Afprøvning af alarmsensorer i
motorhjelmen
1. Sæt dig i bilen, og deaktivér alarmen
(se side 51).
53
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger .................................56
Tændingspositioner .................................................................................65
Sæder .......................................................................................................66
Rat ............................................................................................................70
Belysning ..................................................................................................71
Viskere og sprinklere ................................................................................80
Ruder og spejle ........................................................................................82
Elbetjent soltag* ....................................................................................... 86
Start af motor ...........................................................................................88
Gearkasser ...............................................................................................91
Firhjulstræk – AWD (All Wheel Drive)* ...................................................... 95
Driftsbremsen ...........................................................................................96
Hill Descent Control (HDC) ....................................................................... 97
Parkeringsbremse ....................................................................................98
54
DIT FØRERMILJØ
03
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Instrumentoversigt
1
2
3
4
5
6
7
8
03
20
9
9
11
10
12
10
13
18
17
16
15
14
G021107
19
Venstrestyret bil
56
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktion
Side
Funktion
Side
Håndtering af menu og meddelelser, afvisere, nær- og
fjernlys, informationscenter
107, 74, 72,
130
Menustyring, klima- og lydanlæg
104, 112,
123
Fartpilot
135, 64
Klimaanlæg, ECC*
112
Horn, airbag
70, 15
Gearvælger
91
Kombinationsinstrument
60, 64
Betjeningsknapper for aktivt chassis (Four-C)*
134
Menu-, lyd- og telefonstyring
104, 120
Viskere og sprinklere
80, 81
Startlås
88
Indstilling af rat
70
Start- og stopknap
65
Parkeringsbremse*
98
Advarselsblinklys
74
Motorhjelmsåbner
184
Døråbningshåndtag
–
Sædeindstilling*
66
Betjeningspanel
82, 84, 47
Lyskontakt, åbner til tankdæksel- og bagklap
71, 163
03
57
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
1
2
3
4
5
6
7
8
03
9
10
10
20
11
11
19
18
17
16
15
14
13
G021108
12
Højrestyret bil
58
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Funktion
Side
Funktion
Side
Advarselsblinklys
74
Betjeningspanel
82, 84, 47
Startlås
65
Sædeindstilling*
66
Start- og stopknap
88
Motorhjelmsåbner
184
Fartpilot
135, 136
Parkeringsbremse
98
Kombinationsinstrument
60, 64
Indstilling af rat
70
Horn, airbag
70, 15
Håndtering af menu og meddelelser, afvisere, nær- og
fjernlys, informationscenter
107, 74, 72,
130
Menu-, lyd- og telefonstyring
104, 120
Betjeningsknapper for aktivt chassis (Four-C)*
134
Viskere og sprinklere
80, 81
Gearvælger
91
Lyskontakt, åbner til tankdæksel- og bagklap
71, 163
Klimaanlæg, ECC*
112
Døråbningshåndtag
–
Menustyring, klima- og lydanlæg
104, 112,
123
03
59
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplayer
Målere
Kontrol-, informations- og
advarselssymboler
1
2
3
3
03
0
1
1
G021112
G021113
0
Informationsdisplayer
På informationsdisplayerne vises information om visse af bilens funktioner, f.eks. fartpilot, informationscenter og meddelelser.
Informationerne vises i form af tekst og symboler.
En nærmere beskrivelse findes under de
funktioner, der omfattes af informationsdisplayerne.
1
1
1
2
2
Målere i kombinationsinstrumentet
Speedometer
Brændstofmåler (se også påfyldning
side 163).
Omdrejningstæller
Måleren viser motorens omdrejningstal i
1000 omdr./minut.
G018282
0
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrol- og informationssymboler
Kontrol- og advarselssymboler1
Fjernlys- og blinklyssymboler
Funktionskontrol
Alle kontrol- og advarselssymboler tændes i
tændingsposition II, henholdsvis ved start af
motoren. Når motoren er startet, skal samtlige symboler slukkes, undtagen parkeringsbremsesymbolet, som først slukkes, når parkeringsbremsen udløses.
Hvis motoren ikke starter, eller hvis funktionskontrollen udføres i tændingsposition II,
1
60
For visse motorvarianter anvendes symbolet
for lavt olietryk ikke. Advarslen gives vha. displaytekst (se side 185).
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
slukkes samtlige symboler efter 5 sekunder,
undtagen symbolerne for fejl i udstødningsrensesystemet og lavt olietryk.
Kontrol- og informationssymboler
Symbol
Betydning
Blinklys på påhængsvogn
Fejl i udstødningsrensesystemet
Fejl i ABS-systemet
Tågebaglys
Stabilitetssystem
Motorforvarmer (diesel)
Lav stand i brændstoftanken
Information - læs displayteksten
Fjernlys tændt
Venstre blinklys
Højre blinklys
Blinklys på påhængsvogn
Symbolet blinker, når afviserne er i funktion
og der er tilkoblet en påhængsvogn. Hvis
symbolet blinker hurtigere, er en af bilens
eller påhængsvognens pærer defekt.
Fejl i udstødningsrensesystemet
Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at få
kontrolleret bilen.
Fejl i ABS-systemet
Hvis symbolet tændes, fungerer systemet
ikke. Det normale bremsesystem fungerer
fortsat, men uden ABS.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
3. Kør til et autoriseret Volvo-værksted for
at få ABS-systemet kontrolleret, hvis
symbolet bliver ved med at lyse.
Tågebaglys
Symbolet lyser, når tågelyset er tændt.
Stabilitetssystem
Et blinkende symbol angiver, at stabilitetssystemet er i funktion. Hvis symbolet lyser konstant, er der opstået en fejl i systemet.
Motorforvarmer (diesel)
Symbolet tændes, når motoren forvarmes.
Forvarmning foretages, når temperaturen er
under –2 °C. Når symbolet slukkes, kan bilen
startes.
Lav stand i brændstoftanken
Når symbolet tændes, er der ca. 8 liter
brændstof tilbage i en benzindrevet bil og
7 liter i en dieseldrevet bil.
Information - læs displayteksten
Informationssymbolet tændes i kombination
med tekst på informationsdisplayet, når der
forekommer en afvigelse i ét af bilens systemer. Meddelelsen slukkes ved at trykke på
READ (se side 107) eller forsvinder automatisk efter et stykke tid (tidsrummet varierer
efter, hvilken funktion der angives). Informationssymbolet kan også tændes i kombination
med andre symboler.
03
OBS
Når servicemeddelelsen vises, slukkes
symbolet og meddelelsen ved at trykke på
READ-knappen. Det forsvinder automatisk
efter et stykke tid.
Fjernlys tændt
Symbolet lyser, når fjernlyset er tændt, samt
ved brug af overhalingslys.
Venstre blinklys
Højre blinklys
Begge blinkerssymboler blinker, når der
bruges advarselsblinklys.
61
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Symbol
Betydning
Lavt olietryk1
Parkeringsbremse trukket
03
Airbags – (SRS)
Påmindelse om sikkerhedssele
Generatoren lader ikke
Fejl i bremsesystemet
Advarsel
1
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarslen gives
vha. displaytekst (se side 185 og 186).
Lavt olietryk
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt. Stands straks motoren,
og kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter
behov. Hvis symbolet tændes, og oliestanden er normal, bør du kontakte et autoriseret
Volvo-værksted.
Parkeringsbremse trukket
Symbolet lyser konstant, når parkeringsbremsen er trukket. I tilfælde af elektrisk parkeringsbremse blinker symbolet, når bremsen aktiveres, og lyser derefter konstant.
sted, og kontrollér standen i bremsevæskebeholderen, se s. 188.
Hvis symbolet blinker, er der opstået en fejl.
Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
• Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
• Hvis symbolerne forbliver tændt, skal niveauet i bremsevæskebeholderen kontrolleres (se s. 188). Hvis niveauet er normalt,
og symbolerne stadig lyser, kan bilen med
stor forsigtighed køres til et autoriseret
Volvo-værksted for at få bremsesystemet
efterset.
OBS
Symbolet lyser også, hvis den mekaniske
parkeringsbremse kun er trukket en smule.
Airbags – SRS
Hvis symbolet forbliver tændt eller tændes
under kørsel, er der opstået en fejl i selelåsen, SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kør snarest muligt til et autoriseret Volvo-værksted
for at få kontrolleret bilen.
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person på forsædet
ikke har spændt sin sikkerhedssele, eller hvis
en person på bagsædet har taget sin sele af.
Generatoren lader ikke
Symbolet tændes under kørsel, hvis der
opstår en fejl i det elektriske anlæg. Opsøg et
autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan bremsevæskeniveauet være for lavt. Stands bilen et sikkert
62
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal kontrolleres af et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Advarsel
Det røde advarselssymbol tændes, når der er
angivet en fejl, som kan indvirke på sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig vises
en forklarende tekst på informationsdisplayet. Symbolet bliver stående, indtil fejlen
er udbedret, men tekstmeddelelsen kan fjernes ved at trykke på READ (se side 107).
Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.
Hvis bilen kører med en højere hastighed end ca. 7 km/t, tændes advarselssymbolet.
03
Gå frem som følger:
1. Stands på et sikkert sted. Bilen må ikke
køre videre.
2. Læs teksten på informationsdisplayet.
Foretag det fornødne iht. til teksten på
displayet. Fjern meddelelsen med
READ.
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis en af dørene, motorhjelmen1 eller bagklappen ikke er fuldstændig lukket, tændes
informations- eller advarselssymbolet sammen med en forklarende meddelelse på
kombinationsinstrumentet. Stands snarest
muligt bilen på et sikkert sted, og luk den
dør/klap, der er åben.
Hvis bilen kører med en lavere hastighed end ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet.
1 Kun
biler med alarm*
63
03 Dit førermiljø
Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Triptællere
Ur
Knap for triptællere og ur
03
2
G021123
1
Triptællere og knap
Tællerne benyttes til måling af korte strækninger.
Display for triptællere
Knap til skift mellem triptæller T1 og T2,
samt nulstilling af triptællere.
Tællerne benyttes til måling af korte strækninger. Ved korte tryk på
skiftes der mellem triptællerne T1 og T2. Et langt tryk (over
2 sekunder) nulstiller den aktiverede triptæller. Strækningens længde vises på
displayet
64
.
1
2
1
Ur og indstillingsknap
Knap til indstilling af ur.
Informationsdisplay til visning af tid.
Drej knappen
højre/venstre om for at indstille klokkeslættet. Det indstillede klokkeslæt vises på informationsdisplayet
.
Uret kan midlertidigt erstattes af et symbol i
forbindelse med en meddelelse (se side 107).
G016141
0
1
G021125
0
Knappens placering
03 Dit førermiljø
Tændingspositioner
Funktioner
Vigtigt
Fremmedlegemer i startlåsen kan sætte
funktionen på spil eller ødelægge
startlåsen.
Skub ikke fjernbetjeningen baglæns ind!
Hold i enden med det aftagelige nøgleblad.
Se s. 42.
G021126
Tændingsposition 0
Tryk fjernbetjeningen ind i startlåsen.
Startlås med fjernbetjening, start/stop-knap
Isætning og udtagning af fjernbetjening
Sæt fjernbetjeningen i startlåsen. Med et let
tryk på fjernbetjeningen trækkes den ind i
den rette stilling.
Fjernbetjeningen tages ud af startlåsen med
et let tryk. Den skydes ud, og kan nu fjernes. Automatgear* skal stå i P.
For information om lydanlæggets funktion,
når fjernbetjeningen er taget ud, se s. 120.
Tændingsposition I
Tryk fjernbetjeningen ind i startlåsen, og tryk
på START/STOP.
Tilbage til tændingsposition 0
Tryk på START/STOP for at komme fra I, II,
eller III tilbage til position 0.
OBS
Under bugsering bør tændingsposition II
bruges, for at lyset kan være tændt.
Position
For at kunne nå tændingspositionerne I
eller II må bremse/kobling ikke være trådt
ned.
Tændingsposition II
Tryk fjernbetjeningen ind i startlåsen, og tryk
på START/STOP i ca. 2 sekunder.
Funktion
0
Kilometertæller, ur og temperaturmåler tændes. Ratlåsen er
frakoblet. Audio-anlægget kan
bruges.
I
Soltag, rudehejs, telefon, kabineblæser, ECC, forrudeviskere
kan bruges.
II
Forlygterne tændes. Advarselsog kontrollamperne lyser i
5 sekunder. Alt udstyr fungerer,
bortset fra elopvarmede stole
samt elopvarmet bagrude, som
først fungerer, når motoren er i
gang.
OBS
03
Start af motor III
Vedr. start af motoren, se side 88.
Standsning af motoren
Tryk på START/STOP. (Hvis motoren er i
gang, og bilen bevæger sig, skal knappen
holdes inde, indtil motoren standser).
65
03 Dit førermiljø
Sæder
Forsæder
Nedslåning af forsæderyglæn
Elbetjent sæde*
1
1
2
3
4
1
6
G021127
5
3
Justering af lændestøtten - drej på hjulet1.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
Hæv/sænk sædehyndens forkant, pump
op/ned.
Foretag ændring af ryglænets hældning,
drej på hjulet.
Hæv/sænk sædet, pump op/ned.
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
ADVARSEL
Førersædets indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel. Kontrollér at sædet er i låst stilling.
66
Gælder også elbetjent sæde.
3
G021129
2
1
3
Passagersædets ryglæn kan slås frem for at
give plads til lang last.
Skub stolen så langt bagud/nedad som
muligt.
Indstil ryglænet i oprejst stilling.
Løft spærrerne bag på ryglænet, og slå
det frem.
Skyd stolen frem, så nakkestøtten "fastlåses"
under handskerummet.
G021133
03
2
Sædehyndens forkant op/ned
Sædet fremad/bagud og op/ned
Ryglænets hældning
De elektrisk styrede forsæder har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et
sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker,
skal tændingen afbrydes, hvorefter man skal
vente et kort stykke tid, inden sædet flyttes
igen.
Kun én af elmotorerne kan anvendes ad gangen.
03 Dit førermiljø
Sæder
Forberedelser
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter
at døren er låst op med fjernbetjeningen
uden nøgle i startlåsen. Indstilling af sædet
foretages normalt, når tændingen er slået til,
og kan altid foretages, når motoren er i gang.
Fjernbetjeningens nøglehukommelse*
Førersædets og sidespejlenes indstillinger
lagres i nøglehukommelsen, når bilen låses
med fjernbetjeningen.
spejlpositioner. En beskrivelse af menusystemet findes på side 104.
OBS
Nøglehukommelsen i de to fjernbetjeninger
og stolens hukommelse er helt uafhængige
af hinanden.
03
Stol med hukommelsesfunktion*
2
3
4
G021134
G014387
1
Gemme indstilling
1. Indstil stolen og sidespejlene.
2. Hold knap
knap
,
inde, samtidig med at
eller
trykkes ind.
Bruge gemt indstilling
Tryk på en af hukommelsesknapperne
–
, indtil stolen og sidespejlene standser. Hvis knappen slippes, standser stolen
sin bevægelse.
Når bilen låses op med den samme fjernbetjening, og førerdøren åbnes, indtager sidespejlene og førerstolen automatisk de indstillinger, der er lagret i nøglehukommelsen.
OBS
Stolen og sidespejlene bevæger sig ikke,
hvis de allerede har den rette indstilling.
Det er også muligt at bruge nøglehukommelsen ved at trykke på oplåsningsknappen på
fjernbetjeningen, når førerdøren er åben.
Nøglehukommelsen kan aktiveres/deaktiveres i Bilnøglehukommelse
Sæde- og
67
03 Dit førermiljø
Sæder
Nødstop
Hvis sædet utilsigtet kommer i bevægelse,
skal der trykkes på én af knapperne, hvorved
sædet standser.
03
Bagsæder
Manuel nedslåning af de yderste
nakkestøtter på bagsædet
Nakkestøtte på bagsædets
midterplads
En ny start for at give stolen den indstilling,
der er lagret i nøglehukommelsen, opnås ved
at trykke på fjernbetjeningens oplåsningsknap. I dette tilfælde skal førerdøren være
åben.
Elopvarmede/ventilerede sæder*
Se s. 112.
68
G017624
G018760
ADVARSEL
Klemmerisiko! Børn må ikke lege med
betjeningsknapperne. Kontrollér, at der ikke
befinder sig nogen genstande foran, bag
ved eller under stolen, mens den indstilles.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
Nakkestøtten indstilles i højden efter passagerens højde. Nakkestøttens øverste kant
indstilles til midten af baghovedet. Skyd den
opad efter behov. For at få nakkestøtten ned
igen skal knappen (midt mellem ryglænet og
nakkestøtten - se illustrationen) trykkes ind,
samtidig med at nakkestøtten trykkes ned.
Træk i låsehåndtaget nærmest nakkestøtten
for at slå nakkestøtten fremad.
Nakkestøtten føres bagud manuelt, indtil der
lyder et klik.
03 Dit førermiljø
Sæder
Nedslåning af bagsæderyglæn
747
1
• Højre ryglæn kan bevæges sammen med
midterryglænet.
• Alle ryglænene kan bevæges sammen.
Hvis midterryglænet skal slås ned - frigør
og juster nakkestøtten for midterryglænet
ned. De ydre nakkestøtter slås automatisk ned, når de ydre ryglæn slås ned.
Træk ryglænets låsehåndtag op
og slå
samtidig ryglæn et frem. En rød indikering
ved låsespærren
viser, at ryglænet
ikke længere er spærret.
Opslåning foregår på den modsatte måde.
03
A
2
OBS
Når ryglænet er slået tilbage, skal den røde
markering ikke længere kunne ses. Hvis den
stadig kan ses, er ryglænet ikke låst.
903
B
Bagsædets tredelte ryglæn kan vippes på
forskellige måder for at lette transporten af
lange genstande.
ADVARSEL
Kontrollér, at bagsædets ryglæn og nakkestøtter er forsvarligt fastlåst, efter at de er
vippet tilbage.
OBS
Forsæderne skal muligvis skydes frem eller
ryglænene indstilles højere, for at de bageste ryglæn skal kunne vippes helt frem.
• Venstre ryglæn kan bevæges separat.
• Det midterste ryglæn kan bevæges
separat.
69
03 Dit førermiljø
Rat
Indstilling
Horn
Til hastighedsafhængig servostyring* kan
styrekraftniveauet justeres (se side 134).
Tastaturer*
03
2
G021138
1
2
G021140
1
Rattet kan indstilles både i højden og længderetningen.
Arm - frigøring af rattet
Mulige ratindstillinger
1. Træk armen ind mod dig selv for at løsne
rattet.
2. Indstil rattet i den stilling, der passer dig
bedst.
3. Tryk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Hvis det går trægt, skal der trykkes lidt
på rattet, samtidig med at armen føres
tilbage.
ADVARSEL
Rattet skal indstilles og fastlåses, inden
man kører.
70
G021139
Indstilling af rat
Horn
Tryk midt på rattet for at signalere.
Knapper på rattet
Fartpilot, se side 135
Adaptiv fartpilot, se side 136
Lyd- og telefonstyring, se side 120
03 Dit førermiljø
Belysning
Lyspanel
Indstilling af forlygternes lyshøjde
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette retning, hvilket kan føre til blænding af
modkørende trafik. Dette undgås ved at
justere lyshøjden. Hvis bilen er tungtlastet,
bør lyshøjden sænkes.
1
2
4
5
G021141
3
Oversigt over lyspanel
1. Lad motoren arbejde, eller vælg
tændingsposition I.
2. Rul fingerhjulet op eller ned for at hæve/
sænke lyshøjden.
Biler med Bi-Xenon- og Aktive Bi-Xenonlygter* har automatisk lyshøjderegulering og
har ikke noget fingerhjul.
03
Fingerhjul til justering af display- og
instrumentbelysning
Tågebaglygter
Tågeforlygter*
Lyspanel
Fingerhjul til lyshøjderegulering
Instrumentbelysning
Forskellige display- og instrumentlamper
tændes, afhængig af tændingspositionen.
Displaybelysningen dæmpes automatisk i
mørke, og følsomheden indstilles med fingerhjulet.
Instrumentbelysningens styrke reguleres
med fingerhjulet.
71
03 Dit førermiljø
Belysning
Nær-/fjernlys
Overhalingslys
Før ratarmen let til
ind mod rattet. Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes.
1
G021142
2
Lysknap og ratarm
0
Betydning
Automatisk*/slukket nærlys. Kun overhalingslys.
Positions-/parkeringslys
Automatisk nærlys. Fjernlys
og overhalingslys fungerer i
denne indstilling.
OBS
Fjernlyset kan kun aktiveres i
.
indstillingen
72
I indstillingen
aktiveres nærlyset altid
automatisk, når motoren er i gang, eller i
tændingsposition II.
Fjernlys
Fjernlyset kan kun aktiveres, når lyskontakten er i stilling
. Aktiver/deaktiver fjernlyset ved at føre ratarmen til
endestillingen
mod rattet, og slip.
Når fjernlyset er tændt, lyser symbolet
på kombinationsinstrumentet.
G021143
Nærlys
Når motoren startes, aktiveres nærlyset automatisk*, hvis lyskontakten står i stilling 0 .
Om nødvendigt kan nærlysautomatikken for
denne stilling deaktiveres af et autoriseret
Volvo-værksted.
03
Position
Aktive Bi-Xenon- lygter*
Lyskegle med funktionen slået fra (venstre), henholdsvis slået til (højre)
Hvis bilen har aktive forlygter (Active Bi-Xenon
Lights, ABL), følger lyset fra lygterne rattets
bevægelser for at give maksimal belysning i
sving og vejkryds og dermed øget sikkerhed.
Funktionen aktiveres automatisk ved start af
bilen. Knappen
i midterkonsollen lyser,
når funktionen er aktiveret, i tilfælde af fejl blinker den. Funktionen er kun aktiv i tusmørke
eller mørke og kun, når bilen er i bevægelse.
Funktionen kan deaktiveres/aktiveres med
knappen.
03 Dit førermiljø
Belysning
Positions-/parkeringslys
Bremselygte
Tågeforlygter*
Lysknap indstillet til positions-/parkeringslys
Drej lyskontakten til midterpositionen (samtidig tændes nummerpladebelysningen).
Det bageste positionslys tændes også, når
bagklappen åbnes, for at henlede bagvedkørendes opmærksomhed.
Nødbremselys og automatiske advarselsblinklys (EBL)
Emergency Brake Lights (EBL) aktiveres ved
en hård opbremsning, ellers hvis ABSbremserne aktiveres. Funktionen bevirker, at
bremselyset blinker for straks at gøre bagvedkørende særlig opmærksomme.
Systemet aktiveres, hvis ABS har været i
brug i mere end 0,5 sekunder, eller ved en
kraftig opbremsning, dog kun når opbremsningen sker fra en hastighed over 50 km/t.
Når bilens hastighed er under 30 km/t, fungerer bremselygterne normalt, og advarselsblinklys tændes automatisk. Advarselsblinklysene er i funktion, indtil der accelereres
igen, men kan slukkes med advarselsblinklysknappen.
03
G021145
G021144
Bremselygterne tændes automatisk ved
bremsning.
Knap for tågeforlygter
Tågeforlygterne kan tændes sammen med
fjern-/nærlyset eller positions-/parkeringslyset.
Tryk på tænd/sluk-knappen. Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i knappen.
OBS
Bestemmelser for brug af tågeforlygter varierer fra land til land.
73
03 Dit førermiljø
Belysning
Tågebaglys
Advarselsblinklys
Afvisere/blinklys
2
1
03
1
G021148
Knap for tågebaglys
Advarselsblinklys
Afvisere/blinklys
Tågebaglyset består af én lygte og kan kun
tændes i kombination med fjern-/nærlyset
eller tågeforlygterne.
Advarselsblinklysene aktiveres ved at trykke
knappen ind. Begge blinklyssymboler på
kombinationsinstrumentet blinker, når advarselsblinklysene er i brug.
Kontinuerlig blinksekvens
Før ratarmen opad eller nedad til
Tryk på tænd/sluk-knappen. Når tågebaglyset er tændt, lyser lampen i knappen.
Når tågebaglyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglys
i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen.
Tågebaglyset slukkes automatisk, når bilen
startes.
OBS
Bestemmelserne for brug af tågebaglys
varierer fra land til land.
74
G021147
G021146
2
Advarselsblinklysene tændes automatisk, når
der bremses så kraftigt, at nødbremselysene
(EBL) aktiveres, og hastigheden ligger under
30 km/t. De forbliver tændt, når man er
standset, og slukkes automatisk, når man
begynder at køre igen, eller hvis der trykkes
på knappen.
.
Armen bliver stående i denne stilling og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
Kort blinksekvens
Før ratarmen opad eller nedad til
den. Afviserne blinker tre gange.
Blinklyssymboler
Se s. 60.
, og slip
03 Dit førermiljø
Belysning
Belysning i kabine
Belysningsautomatik
Kabinebelysningen tændes og slukkes automatisk, når kabinelys knappen står i neutral
stilling.
Loftsbelysning foran
Belysningen tændes og forbliver tændt i
30 sekunder i følgende tilfælde:
2
03
• når bilen låses op udefra med nøglen eller
fjernbetjeningen.
• når motoren er standset, og
tændingsposition 0 er valgt.
Belysningen slukkes, når:
G021149
3
Knapper til læselamper og loftsbelysning foran
Læselampe i venstre side
Læselampe i højre side
Kabinebelysning
Læselamperne foran betjenes med knapperne
og
i loftskonsollen.
Med kabinelys knappen kan der vælges følgende tre indstillinger for belysningen i hele
kabinen:
G021150
1
Loftsbelysning bagi
• motoren startes.
• bilens låses udefra.
Belysningen tændes, og forbliver tændt i
to minutter, hvis én af dørene er åben.
Loftsbelysning bagi
Kabinebelysningen kan tændes og slukkes
manuelt indtil 30 minutter efter oplåsning af
bilen.
Indstignings lys
Indstigningslyset tændes henholdsvis slukkes automatisk ved den fordør, der åbnes
eller lukkes.
Hvis belysningen tændes manuelt, og bilen
låses, slukkes belysningen automatisk efter
et minut.
Lamperne tændes/slukkes med et tryk på
den relevante knap.
Handskerumslys
Handskerumslyset tændes henholdsvis slukkes automatisk, når klappen åbnes eller lukkes.
• Slukket – højre side trykket ind, belysningsautomatikken er deaktiveret.
• Neutral stilling – belysningsautomatikken
er aktiveret.
• Tændt – venstre side trykket ind, kabinebelysningen er tændt.
75
03 Dit førermiljø
Belysning
Tryghedsbelysning
Noget af den udvendige belysning kan holdes tændt og fungere som orienteringslys,
efter at bilen er låst.
Tryghedsbelysningen tændes med fjernbetjeningen, se side 39, og benyttes for at
tænde bilens lys på afstand.
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
2. Før venstre ratarm ind mod rattet til
endestillingen, og slip den. Funktionen
aktiveres på samme måde som overhalingslys (se side 72).
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
Når funktionen er aktiveret, tændes nærlyset,
parkeringslyset, blinklygterne, lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftslyset i kabinen samt indstigningslyset.
Når funktionen er aktiveret med fjernbetjeningen, tændes parkeringslyset, blinklygterne,
lyset i sidespejlene, nummerpladelyset, loftslyset i kabinen samt indstignings lyset..
Tidsrummet, som tryghedslyset skal være
tændt, kan indstilles i Bilindstillinger
Lysindstillinger
Varighed for ankomstlys. En beskrivelse af menusystemet findes
på side 104.
Tilpasning af lyskegle
G021151
03
Orienteringslys
Lyskegle for venstrekørsel
G021152
Tidsrummet, som orienteringslyset skal være
tændt, kan indstilles i Bilindstillinger
Lysindstillinger
Varigh. for lys v. ank..
En beskrivelse af menusystemet findes på
side 104.
Lyskegle for højrekørsel
For ikke at blænde modkørende trafik skal
forlygtens lyskegle indstilles til højre – eller
76
03 Dit førermiljø
Belysning
venstrekørsel. Den rette lyskegle giver også
et mere effektivt lys ud i vejkanten.
Bi-Xenon- og Aktive Bi-Xenon-lygter*
Eksempel 1
Hvis en bil, der er leveret i Danmark, skal
køre i England, skal lygterne omstilles til tilpasset indstilling (se illustrationen).
Eksempel 2
En bil, som er leveret i England, er beregnet
til venstrekørsel og køres dér med forlygterne
i normal indstilling, se illustrationen.
A
03
Halogenlygter
Halogenlygters lyskegle ændres ved afdækning af lygteglasset. Lyskeglen forringes lidt.
G019442
B
Tilpasning af lyskegle
Normal stilling – lyskeglen er rigtig for det
land, hvor bilen leveres.
Tilpasset stilling – beregnet til modsat
lyskegle.
ADVARSEL
Forlygten kræver særlig forsigtighed, da
Xenon-lygten indeholder et højspændingsaggregat.
Landet hvor bilen leveres, er afgørende for,
om stilling
er beregnet til højre- eller venstrekørsel.
Afdækning af lygter
1. Brug skabelonerne A og B til en venstrestyret bil, henholdsvis C og D til en højrestyret bil, i forholdet 1:2. Skabelonerne
kan ses på side 79. Brug f.eks. en kopieringsmaskine med forstørrelsesfunktion:
• A = venstrestyret, højre
• B = venstrestyret, venstre
• C = højrestyret, højre
• D = højrestyret venstre
2. Overfør skabelonen til et selvklæbende,
vandbestandigt materiale og klip den
ud. Afmærk også de røde prikker.
3. Placér de selvklæbende skabeloner, så
de røde prikker stemmer overens med
prikkerne på lygteglassene, der udgør
referencepunkter (se side 78).
77
03 Dit førermiljø
Belysning
Afdækning af halogenlygter
03
Afdækning for venstrestyret bil
Afdækning for højrestyret bil
78
03 Dit førermiljø
Belysning
Figurer til halogenlygter
A
03
B
D
G021155
C
79
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
Forrudeviskere
Kontinuerlig viskning
Viskerne arbejder med normal
hastighed
Viskerne arbejder med høj
hastighed
0
Regnsensoren aktiveres ved at trykke på
knappen
. Viskerne foretager nu ét slag.
03
INT
Vigtigt
2
G018663
1
Forrudeviskere og -sprinklere
Regnsensor tænd/sluk
Fingerhjul til indstilling af følsomhed/
frekvens
Forrudeviskere fra
Før armen til 0 for at slå
0
forrudeviskerne fra.
Enkelt viskerslag
Før armen opad, og slip den for at
foretage et viskerslag.
Intervalviskning
af slag pr. tidsenhed indINT Antallet
stilles med fingerhjulet, når der er
valgt intervalviskning.
80
Aktivering og indstilling af følsomhed
Når regnsensoren skal aktiveres, skal bilen
være i gang eller tændingsposition I eller II
være valgt, samtidig med at viskerbetjeningsarmen skal være i position 0.
Inden aktivering af viskere om vinteren skal
det sikres, at viskerbladene ikke er frosset
fast, og at eventuel sne eller is på forruden
(og bagruden) er skrabet af.
Vigtigt
Brug rigeligt med sprinklervæske, når viskerne rengør forruden. Forruden skal være
våd, når viskerne arbejder.
Regnsensor*
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres med fingerhjulet.
Når regnsensoren er aktiveret, tændes en
lampe, og regnsensorsymbolet
vises på
højre display på kombinationsinstrumentet.
Hvis armen føres opad, giver viskerne et ekstra slag.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed
og nedad for mindre følsomhed. (Der foretages et ekstra slag, når fingerhjulet drejes
opad).
Deaktivering
Regnsensoren slås fra ved at trykke på
knappen
eller føre armen nedad til et
andet viskerprogram.
Regnsensoren slukkes automatisk, når nøglen tages ud af tændingslåsen eller fem
minutter efter, at tændingen er slået fra.
Vigtigt
I en vaskeautomat kan forrudeviskerne starte og blive skadiget. Slå regnsensoren fra,
mens bilen er i gang, eller i tændingsposition I eller II. Symbolet på kombinationsinstrumentet og lampen i knappen slukkes.
03 Dit førermiljø
Viskere og sprinklere
Sprinkling af lygter og ruder
Højtrykssprinkling af forlygter*
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne automatisk ved
hver 5 sprinkling.
intervalviskning1. Funktionen ophører, når
der skiftes ud af bakgear.
Hvis bagrudeviskeren allerede arbejder kontinuerligt, sker der ingen ændring.
OBS
Bagrudevisker- og sprinkler
Hvis bilen har regnsensor, aktiveres bagrudeviskeren ved bakning, hvis sensoren er
aktiveret, og det regner.
G019401
1
03
Sprinklerfunktion
2
Efter at armen er sluppet, foretager forrudeviskerne nogle ekstra slag. Lygterne sprinkles
skiftevis for at forhindre reduktion af lysstyrken.
OBS
Lygterne sprinkles én ad gangen.
Opvarmede sprinklerdyser*
Sprinklerdyserne opvarmes automatisk i
kulde for at forhindre, at sprinklervæsken fryser fast.
G017632
Sprinkling af forrude
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet.
Ved at føre armen fremad (se pilen ovenfor)
startes sprinkling og viskning af bagruden.
Knappen i enden af armen har flg. funktioner:
Bagrudevisker – intervalviskning
Bagrudevisker – kontinuerlig viskning
Viskere – bakning
Hvis bakgearet vælges, når forrudeviskerne
er aktiveret, starter bagrudeviskeren
1
Denne funktion (intervalviskning ved bakning)
kan slås fra. Opsøg et autoriseret Volvoværksted.
81
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
03
Lamineret glas
Glasset er forstærket, hvilket giver
større indbrudsbeskyttelse og
bedre lydisolering i kabinen. Samtlige ruder* har lamineret glas.
Vand- og smudsafvisende yderlag*
Ruderne er behandlet med en
belægning, der forbedrer udsynet
ved svære vejrforhold. Vedr. vedligeholdelse, se side 217.
Vigtigt
Der må ikke bruges en isskraber af metal til
at fjerne is fra ruderne. Brug elopvarmningen til at fjerne is fra spejlene. En isskraber
kan ridse spejlglasset!
Rudehejs
ADVARSEL
1
2
3
Hvis der er børn i bilen, må man altid huske
at afbryde strømmen til rudehejsene ved at
tage fjernbetjeningen ud, når føreren forlader bilen.
G018516
Generelt
Betjeningspanel på førerdøren
Elektrisk låsning af døre* og ruder bagi, se
side 31.
Betjening af bageste sideruder
Betjening af forreste sideruder
ADVARSEL
Hold øje med, at ingen bagsædepassagerer
kommer i klemme, når ruderne lukkes fra
førerdøren.
ADVARSEL
Kontrollér, at børn eller andre passagerer
ikke kommer i klemme, når ruderne lukkes,
også ved brug af fjernbetjeningen.
82
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
bevægelse. Det er muligt at forcere klemmesikringen, når lukning er afbrudt, f.eks. ved
isdannelse, ved at holde knappen trukket op,
indtil ruden er lukket. Klemmesikringen aktiveres igen efter et kort stykke tid.
Betjening
2
Betjening uden automatik
Før en af knapperne let opad/nedad. Rudehejsene hæves/sænkes, så længe knappen
holdes i stillingen.
1
2
G018517
1
Betjening af rudehejs
Betjening uden automatik
Betjening med automatik
Alle rudehejs kan betjenes ved brug af betjeningspanelet på førerdøren. Med betjeningspanelerne i de andre døre kan kun den
pågældende dørs rudehejs betjenes. Rudehejsene kan kun styres med ét betjeningspanel ad gangen.
For at rudehejsene skal kunne bruges, skal
bilen være i tændingsposition I eller II. Efter
at bilen har været i gang, kan rudehejsene
betjenes i nogle minutter, selvom fjernbetjeningen er taget ud, dog ikke efter at dørene
er åbnet.
Lukning af ruderne afbrydes, og ruden
åbnes, hvis der er noget, der hindrer dens
2. Slip kort knappen.
3. Træk knappens forreste del op igen i
1 sekund.
ADVARSEL
For at klemmesikringen skal fungere, skal
der foretages genindstilling.
03
Betjening med automatik
Før en af knapperne opad/nedad til endestillingen, og slip den derefter. Ruden bevæger
sig automatisk til sin endestilling.
Fjernbetjening og centrallåsknapper
Samtlige sideruder kan åbnes/lukkes automatisk ved hjælp af fjernbetjeningen eller
centrallåsknapperne:
Hold låseknappen trykket ind, indtil ruderne
begynder at åbnes/lukkes. Hvis åbning/lukning skal standses, skal der trykkes på låseknappen igen.
Genindstilling
Hvis batteriet har været frakoblet, skal funktionen for automatisk åbning genindstilles for
at fungere rigtigt.
1. Træk den forreste del af knappen op for at
hæve ruden til øverste stilling, og hold den
dér i 1 sekund.
83
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Sidespejle
G018518
03
Betjening af sidespejle
Indstilling
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl,
henholdsvis R-knappen for højre spejl.
Lampen i knappen lyser.
2. Justér indstillingen med knappen i
midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen
skal nu slukkes.
ADVARSEL
Spejlene er af vidvinkeltypen for at give
godt overblik. Genstande kan forekomme at
være længere væk, end de er i virkeligheden.
84
Sidespejle der kan drejes ind
elektrisk*
Ved parkering eller kørsel hvor pladsen er
trang, kan spejlene drejes ind.
Automatisk inddrejning ved låsning*
Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, drejes sidespejlene automatisk ind
henholdsvis ud.
1. Tryk knapperne L og R ned samtidigt.
2. Slip dem efter ca. 1 sekund. Spejlene
standser automatisk, når de er drejet
helt ind.
Spejlene drejes ud igen ved at trykke på L og
R samtidigt. Spejlene standser automatisk,
når de er drejet helt ud.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres under
Bilindstillinger
Fold spejle ved låsning.
En beskrivelse af menusystemet findes på
side 104.
Lagring af indstilling*
Sidespejlenes indstillinger gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernbetjening. Når bilen låses op med den samme
fjernbetjening, sættes sidespejlene og førerstolen i de lagrede positioner, når førerdøren
åbnes.
Funktionen kan aktiveres/deaktiveres i
Bilnøglehukommelse
Sæde- og spejlpositioner. En beskrivelse af menusystemet
findes på side 104.
Neddrejning af sidespejle ved parkering*
Sidespejlene kan drejes nedad, f.eks. for at
give føreren mulighed for at se vejkanten ved
parkering. Vælg bakgear, og tryk på L eller R.
Spejlene stilles tilbage, når bakgearet
forlades.
Nulstilling til neutral stilling*
Et spejl, der er blevet slået ud af stilling pga.
ydre påvirkning, skal føres tilbage til neutral
stilling for at den elektriske ind- og uddrejning skal fungere.
• Drej spejlene ind ved brug af L og R.
• Drej dem ud igen ved brug af L og R.
Spejlene er nu tilbage i neutral stilling.
Tryghedsbelysning og orienteringslys
Lampen på sidespejlene tændes, når der
vælges tryghedsbelysning eller orienteringslys (se side 76).
03 Dit førermiljø
Ruder og spejle
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Indvendigt bakspejl
03
G021341
G021342
1
Brug elopvarmningen til at fjerne is og dug fra
bagruden og sidespejlene.
Med et tryk på knappen startes opvarmningen af bagruden og sidespejlene samtidigt.
Når funktionen er aktiveret, lyser lampen i
knappen. Opvarmningen slås automatisk fra,
idet tidsrummet afhænger af udetemperaturen.
Bagruden afdugges/afises automatisk, hvis
biles startes ved en udetemperatur på under
+7 °C.
Automatisk bagrudevarmning kan vælges
under Klimaindstillinger
Auto. bagrudevarmer. Vælg mellem Til og Fra.
Manuel afblænding
Afblændingsregulator
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren.
Blænd ned ved hjælp af nedblændingskontakten, når bagfrakommende lys forstyrrer.
1. Blænd ned ved at føre kontakten ind mod
kabinen.
2. Man kommer tilbage til normal indstilling ved at føre regulatoren mod forruden.
Automatisk afblænding*
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk ned. Betjeningsorganet findes ikke på spejle med automatisk
nedblænding.
85
03 Dit førermiljø
Elbetjent soltag*
Generelt
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet. Soltaget kan åbnes i lodret og vandret
retning. For at soltaget skal kunne åbnes,
skal nøglen stå i position I eller II.
03
Vandret åbning
Soltaget bevæger sig til maksimalt åben stilling, så længe knappen holdes inde.
Lukning
Manuel lukning foregår ved at trykke betjeningspanelet fremad til trykpunkt
. Soltaget bevæger sig til lukket stilling, så længe
knappen holdes inde.
Lodret åbning
5
6
ADVARSEL
1
2
3
4
G017824
Der er risiko for at komme i klemme, når soltaget lukkes. Soltagets klemmesikring fungerer kun ved automatisk lukning, ikke ved
manuel lukning.
Lodret åbning, bagkanten opad
G017823
Soltaget lukkes automatisk ved at trykke
betjeningspanelet til position
og slippe
det.
Vandret åbning, bagud/fremad
Åbning, automatisk
Åbning, manuel
Lukning, manuel
Lukning, automatisk
Åbning
Soltaget åbnes maksimalt ved at trække
knappen bagud til
og slippe den.
Manuel åbning foretages ved at trække
betjeningspanelet bagud til trykpunkt .
86
Strømmen til soltaget afbrydes ved at tage
fjernbetjeningen ud af startlåsen.
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Husk altid at afbryde strømmen til soltaget
ved at tage fjernbetjeningen ud, når føreren
forlader bilen.
Åbning: tryk knappens bagkant opad.
Lukning: tryk knappens bagkant nedad.
03 Dit førermiljø
Elbetjent soltag*
Lukning med fjernbetjening eller
centrallåsknap
Klemmesikring
Soltaget har en klemmesikring, der udløses
ved automatisk lukning, hvis soltaget blokeres af en genstand. I tilfælde af blokering
standser soltaget og åbnes derefter automatisk til den seneste åbnede stilling.
G021345
03
Med et langt tryk på låseknappen lukkes soltaget og alle ruderne. Dørene og bagklappen
låses. Hvis åbningen skal afbrydes, skal der
trykkes på låseknappen igen.
ADVARSEL
Hvis soltaget lukkes med fjernbetjeningen,
må man sørge for, at ingen kommer i
klemme.
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen lukkes ved at tage fat i håndtaget og
skyde skærmen frem.
87
03 Dit førermiljø
Start af motor
Benzin- og dieselmotorer
Startmotoren arbejder, indtil motoren starter,
men højst i 10 sekunder (for diesel op til
60 sekunder). Hvis motoren ikke starter efter
10 sekunder, gør da et nyt forsøg ved at
holde START/STOP-knappen inde, indtil
motoren starter.
03
ADVARSEL
G021126
Tag altid fjernbetjeningen ud af startlåsen,
når bilen forlades, især hvis der er børn i
bilen.
Startlås med fjernbetjening, start- og stopknap
(nærmere enkeltheder side 65).
1. Hvis bilen har fjernbetjening, skal denne
sættes i startlåsen. Tryk let på den, indtil
den trækkes ind.
Vigtigt
Skub ikke fjernbetjeningen baglæns ind!
Hold i enden med det aftagelige nøgleblad.
Se s. 42.
2. Hold koblingspedalen helt nede1. Hvis
bilen har automatgear, skal der trædes
på bremsepedalen.
3. Tryk på START/STOP-knappen, og slip
den.
1
88
Hvis bilen er i bevægelse, er det tilstrækkeligt
at trykke på START/STOP-knappen for at
starte bilen.
ADVARSEL
Fjernbetjeningen må aldrig tages ud af
startlåsen under kørsel eller bugsering af
bilen. Man risikerer, at ratlåsen aktiveres,
hvilket bevirker, at bilen ikke kan styres.
Tag aldrig en fjernbetjening med Keyless
drive*-funktion ud af bilen under kørsel eller
bugsering.
Keyless drive*
Følg pkt. 2–3 for start af benzin- og dieselmotorer.
OBS
En forudsætning for, at bilen kan starte, er
at en af dens fjernbetjeninger med Keyless
drive* -funktion befinder sig i kabinen eller
bagagerummet.
Ratlås
Ratlåsen frakobles, når fjernbetjeningen trykkes ind i startlåsen,2 og tilkobles, når fjernbetjeningen tages ud.
Ratlåsen bør tilkobles, når bilen forlades,
hvilket mindsker risikoen for tyveri af bilen.
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette er for så hurtigt som muligt
at få udstødningsrensesystemet op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer
udstødningsforurening og skåner miljøet1.
1 Hvis der er valgt D eller R i automatgearet,
uden at bilen kører, reduceres omdrejningstallet
ganske vist, men samtidig tager det længere tid
at komme op på driftstemperatur, hvorved miljøaspektet går tabt.
2 På
biler med Keyless drive* udløses ratlåsen,
når startknappen trykkes ind første gang. Ratlåsen aktiveres, når motoren standses, og førerdøren åbnes.
03 Dit førermiljø
Start af motor
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieseldrevne biler er forsynet med et partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen samles i filtret under normal kørsel. For at
forbrænde partiklerne og tømme filtret startes en såkaldt regenerering. Hertil kræves, at
motoren er kommet op på normal driftstemperatur.
Regenereringen af filtret sker automatisk
med et interval på ca. 300 –900 km, alt efter
kørselsforholdene. Regenereringen tager
normalt mellem 10 og 20 minutter. I den tid
kan brændstofforbruget øges noget.
Derefter bør bilen køres i yderligere
ca. 20 minutter.
Når regenereringen er gennemført, forsvinder
advarslen automatisk.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* anvendes for hurtigere at få motoren op på normal
driftstemperatur.
03
Vigtigt
Hvis filtret bliver helt fyldt med partikler, kan
det være vanskeligt at starte motoren, og
filtret bliver ubrugeligt. Man risikerer så, at
filtret skal udskiftes.
Regenerering i koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke
tømmes.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler,
tændes en gul advarselstrekant på instrumentpanelet, ligesom teksten Sodfilter fuldt
Se instr. bog vises på instrumentpanelets
display.
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren kommer op på normal driftstemperatur.
89
03 Dit førermiljø
Start af motor
Starthjælp
4
2
03
+
3
G021347
1
Hvis batteriet er afladet, kan bilen startes
med strøm fra et andet batteri.
I forbindelse med starthjælp anbefales følgende fremgangsmåde for at undgå eksplosionsrisiko:
1. Vælg tændingsposition 0 (se side 65).
2. Kontrollér, at hjælpebatteriet har 12 V
spænding.
3. Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en
anden bil, skal hjælpebilens motor
standses. Kontrollér, at bilerne ikke
rører ved hinanden.
4. Slut det røde startkabel til hjælpebatteriets pluspol
.
90
5. Tag det afladede batteries forreste dæksel af ved at åbne klemmerne (se
side 198).
6. Slut startkablet til det afladede batteris
pluspol
, der befinder sig under et
foldeligt plasticdæksel.
7. Anbring det sorte startkabels ene
klemme på hjælpebatteriets
minuspol
.
8. Anbring den anden klemme på en steltilslutning (øverst på højre motorophæng,
yderste skruehoved)
. Kontrollér, at
klemmerne på startkablerne sidder godt
fast, så der ikke opstår gnister under
startforsøget.
Vigtigt
For at undgå kortslutning med andre dele i
motorrummet skal startkablerne tilsluttes
med forsigtighed.
9. Start motoren på "hjælpebilen". Lad
motoren arbejde i nogle minutter i
højere tomgang end normalt,
1500 omdr./min.
10.Start motoren på bilen med det afladede batteri. Rør ikke ved tilslutningerne
under startforsøget. Man risikerer, at
der opstår gnister.
11.Tag startkablerne af, først det sorte og
derefter det røde. Sørg for, at ingen af
klemmerne på det sorte startkabel kommer i berøring med batteriets pluspol
eller en tilsluttet klemme på det røde
startkabel.
ADVARSEL
Batteriet kan danne knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, som kan dannes,
hvis startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
store mængder vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis
der kommer stænk i øjnene, skal der omgående søges lægehjælp.
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Manuel gearkasse
Bakgearsspærring
G021348
G021349
03
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift. Følg det viste skiftemønster.
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
For at få den bedst mulige brændstoføkonomi skal du bruge så høje gear som muligt
så ofte som muligt.
91
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Automatigear Geartronic*
Bakgear (R)
Bilen skal holde stille, mens R vælges.
Frigear (N)
Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan
startes. Når bilen holder stille med gearvælgeren i N, bør parkeringsbremsen trækkes
an.
G021350
03
På informationsdisplayet vises gearvælgerens position med følgende tegn: P, R, N, D,
S, 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Se side 60.
Kørsel (D)
D er normal kørselsposition. Op- og nedgearing sker automatisk alt efter gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges fra position R.
Geartronic* – Sportsindstilling (S)1
Sport-programmet giver en mere sportslig
funktion, ligesom det tillader højere omdrejningstal i gearene. Samtidig opnås hurtigere
reaktion ved gasgivning. Ved aktiv kørsel prioriteres også kørsel i lavere gear, hvilket giver
senere opgearing.
Sport-position vælges ved at føre gearvælgeren fra D til den højeste endestilling ved M.
På informationsdisplayet skifter det viste
tegn fra D til S.
Sport-position kan vælges når som helst
under kørsel.
Gearpositioner
Parkering (P)
Vælg P, når motoren skal startes, eller når
bilen er parkeret. Bremsepedalen skal trykkes ned, for at gearvælgeren skal kunne
føres ud af P.
I P er gearkassen mekanisk spærret. Den
elektriske parkeringsbremse aktiveres med
et tryk på knappen, se s. 98.
Vigtigt
Bilen skal holde stille, mens position P
vælges.
92
1
Kun på model 3.0.
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Manuel gearposition nås ved at føre gearvælgeren fra D til højre endestilling ved M. Informationsdisplayet skifter tegn fra D til et af tallene 1–6, afhængigt af hvilket gear der aktuelt
er valgt (se side 60).
Tryk gearvælgeren frem mod + (plus) for at
skifte et trin op, og slip den. Gearvælgeren
vender tilbage til sin hvilestilling ved M.
Træk gearvælgeren tilbage mod – (minus) for
at skifte et trin ned, og slip den.
Manuel gearposition M kan vælges når som
helst under kørsel.
Man kommer tilbage til automatisk gearvalg
ved at føre gearvælgeren til venstre endestilling ved D.
For at undgå ryk og motorstop skifter Geartronic automatisk ned, hvis føreren lader farten falde mere, end hvad der er passende for
det valgte gear.
OBS
Hvis gearkassen har et Sport-program, bliver den først manuel, efter at stangen er ført
fremad eller bagud i M-positionen. Informationsdisplayet går derefter over fra at vise S
til at vise hvilket gear, der er valgt, 1–6.
max. omdrejningstal. Det sker for at forhindre
motorskader.
Mekanisk gearvælgerspærring
03
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), skiftes der straks
automatisk ned i gear, hvilket kaldes
kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdownstillingen, geares der automatisk op.
Kickdown bruges, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
Sikkerhedsfunktion
For at forhindre overdrejning af motor en har
gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown.
Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown, der medfører et så højt omdrejningstal, at motoren kan tage skade. Hvis føreren
alligevel forsøger at skifte ned ved højt
omdrejningstal, sker der ikke noget – man
bliver i det aktuelle gear.
G021351
Geartronic* – manuelle gearpositioner
(M)
Med Geartronics automatgear kan føreren
også skifte gear manuelt. Bilen motorbremser, når speederen slippes.
Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage
mellem N og D. De øvrige positioner har en
spærre, som betjenes med spærreknappen
på gearvælgeren.
Med spærreknappen trykket ind kan gearvælgeren føres frem eller tilbage mellem P, R,
N og D.
Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere
trin ad gangen alt efter motorens omdrejningstal. Bilen skifter op, når motoren når sit
93
03 Dit førermiljø
Gearkasser
Automatisk gearvælgerspærring
Automatgearkassen har særlige sikkerhedssystemer:
Nøglespærring – Keylock
For at fjernbetjeningen skal kunne tages ud
af startlåsen, skal gearvælgeren stå i P. I alle
andre positioner er fjernbetjeningen spærret.
Parkeringsposition (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
Hold foden på bremsepedalen, mens gearvælgeren føres til en anden position.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
parkeringsposition (P)
For at kunne føre gearvælgeren fra position P
til de øvrige gearpositioner skal bremsepedalen være trådt ned og tændingen i position II.
Se side 88.
Gearspærring – Neutral (N)
Hvis gearvælgeren står i N, og bilen har holdt
stille i mindst 3 sekunder (uanset om motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren spærret.
For at kunne føre gearvælgeren fra position N
til en anden gearposition skal bremsepedalen
være trådt ned og tændingen i position II. Se
side 88.
94
1
2
G021352
03
Frakobling af automatisk
gearvælgerspærring
Hvis bilen ikke kan køres, f.eks. hvis startbatteriet er afladet, skal gearvælgeren føres fra
position P for at bilen skal kunne flyttes.
Fjern gummimåtten på gulvet bag midterkonsollen, og luk klappen op.
Før nøglebladet helt i bund. Tryk det ned,
og hold det nede. Før gearvælgeren ud af
position P. Oplysninger om nøglebladet
fremgår af side 38.
03 Dit førermiljø
Firhjulstræk – AWD (All Wheel Drive)*
Fi rhjulstrækket er altid tilkoblet
Firhjulstræk vil sige, at bilen trækker på alle
fire hjul samtidigt.
Kraften fordeles automatisk mellem for- og
baghjul. Et elektronisk styret koblingssystem
fordeler kraften til de hjul, der under de aktuelle forhold har det bedste vejgreb. Derved
opnås det bedst mulige vejgreb, og man
undgår hjulspin. Under normal kørsel fordeles en større del af kraften til forhjulene.
03
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og på isglatte veje.
95
03 Dit førermiljø
Driftsbremsen
Generelt
03
Bilen har to bremsekredse. Hvis en bremsekreds beskadiges, vil det medføre, at der
kræves et kraftigere pedaltryk for at opnå
normal bremseeffekt.
Førerens tryk på bremsepedalen forstærkes
af en bremseservo.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Hvis bremserne bruges, når motoren ikke er i
gang, føles pedalen død, og der skal anvendes større kraft for at bremse bilen.
I meget bakket terræn og under kørsel med
tung last kan bremserne aflastes ved motorbremsning. Motorbremsen udnyttes mest
effektivt, hvis man bruger samme gear ned
ad bakke som op ad bakke.
For mere generelle oplysninger om hård
belastning af bilen, se side 227.
Blokeringsfri bremser
Bilen har ABS (Anti-lock Braking System),
som forhindrer hjulene i at blokeres under
bremsning. På denne måde bevares styreevnen, og det bliver lettere f.eks. at undvige en
forhindring. Når systemet træder i funktion,
kan man mærke vibration i bremsepedalen,
hvilket er normalt.
96
Når motoren er startet, og bilens hastighed er
kommet op på ca. 20 km/t, foretages en kort
automatisk afprøvning af ABS-systemet.
Testen mærkes i form af pulseringer i bremsepedalen.
Rengøring af bremseskiver
Snavs og vand på bremseskiverne kan medføre, at bremsevirkningen forsinkes. Ved rengøring af bremsebelægningerne minimeres
denne forsinkelse.
I forbindelse med vådt føre, inden langtidsparkering og efter vask af bilen tilrådes det at
foretage rengøringen manuelt. Dette gøres
ved under kørslen at bremse let et kort
stykke tid.
Nødbremseforstærkning
Nødbremseforstærkningen (Emergency
Brake Assistance, EBA) bidrager til at øge
bremsekraften og dermed reducere bremselængden. EBA-systemet mærker førerens
måde at bremse på og øger bremsekraften,
når det behøves. Bremsekraften kan forstærkes op til niveauet, hvor ABS-systemet træder i funktion. EBA- funktionen afbrydes, når
trykket på bremsepedalen mindskes.
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
Symboler på kombinationsinstrumentet
Symbol Betydning
Konstant – kontroller bremsevæskeniveauet. Hvis niveauet er lavt, skal
der påfyldes bremsevæske. Undersøg også årsagen til tabet af bremsevæske.
Konstant i 2 sekunder ved start af
motoren – der er opstået en fejl i
bremsesystemets ABS-funktion, da
motoren sidst var i gang.
ADVARSEL
Hvis
og
lyser samtidigt, kan der
være opstået en fejl i bremsesystemet.
Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen er
normalt, bør man forsigtigt køre til nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få
bremsesystemet efterset.
Hvis bremsevæsken står under MINmærket i bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
03 Dit førermiljø
Hill Descent Control (HDC)
Generelt1
Funktion
Funktionen gør det muligt på stejle nedadgående bakker at øge/mindske hastigheden
med foden på gaspedalen alene, uden at
bruge bremsepedalen. Bremsesystemet
bremser selv, hvorved hastigheden bliver lav
og jævn, således at føreren kan koncentrere
sig fuldstændigt om at styre.
HDC er en særlig stor hjælp på stejle bakker
med ujævnt og glat føre, f.eks. ved søsætning af en båd fra en trailer og ned ad en
rampe.
ADVARSEL
HDC fungerer ikke i alle situationer, men er
kun beregnet til at være et supplerende
hjælpemiddel.
Føreren har altid det fulde ansvar for, at
bilen køres på en sikker måde.
1 HDC
findes kun på XC70, hvor det er standardudstyr.
Betjening
HDC tillader bilen at bevæge sig med højst
10 km/t fremad med motorbremsning og
7 km/t baglæns. Med speederen kan der dog
vælges enhver hastighed inden for gearets
hastighedsområde. Når speederen slippes,
bremses bilen hurtigt ned igen til 10 henholdsvis 7 km/t, uanset hvor stejl bakken er,
og uden at man behøver at bruge bremsepedalen.
G017426
HDC kan betragtes som en automatisk
motorbremse. Når gaspedalen slippes ned
ad bakke, bremses bilen normalt ved, at
motoren søger at begrænse omdrejningstallet i tomgang, såkaldt motorbremsning. Men
jo stejlere vejen er, og jo større bilens belastning er, desto hurtigere bevæger bilen sig til
trods for motorbremsningen. I givet fald skal
føreren ved at træde på bremsepedalen
hjælpe med at sænke farten.
HDC slås til og fra med en kontakt på midterkonsollen. Når funktionen er slået til, lyser
lampen i knappen. Når HDC arbejder, lyser
symbolet
, og displayet viser
Nedkørselssystem slået TIL.
Funktionen er kun til rådighed i 1. gear og
bakgear. For automatisk gearkasse gælder,
at gearposition 1 er valgt, hvilket vises med
tallet 1 på informationscentrets display,
se s. 93.
OBS
HDC kan ikke aktiveres i automatgear med
gearvælgeren i D.
03
Når funktionen arbejder, tændes bremselygterne automatisk. Føreren kan når som helst
bremse eller standse bilen ved at bruge
bremsepedalen.
HDC aktiveres:
• med til/fra-knappen på midterkonsollen
• hvis der vælges et højere gear end 1. gear
i en manuel gearkasse
• hvis der vælges et højere gear end 1. gear
i en automatisk gearkasse, eller hvis gearvælgeren føres til position D.
Funktionen kan slås fra når som helst. Hvis
det gøres på en stejl, nedadgående bakke,
ophører bremsevirkningen ikke straks, men
langsomt.
OBS
Når HDC er aktiveret, føles motorens reaktion ved gasgivning langsommere end normalt.
97
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
eller speederen trykkes ned, afbrydes bremseforløbet.
Sådan trækkes parkeringsbremsen
En elektrisk parkeringsbremse har samme
anvendelsesområder som en manuel parkeringsbremse, f.eks. ved start på en skråning.
Funktion
Når parkeringsbremsen arbejder, høres en
svag elmotorlyd. Lyden forekommer også
ved automatiske funktionskontroller af parkeringsbremsen.
Hvis bilen står stille, når parkeringsbremsen
trækkes, virker den kun på baghjulene. Hvis
den aktiveres, mens bilen er i bevægelse,
anvendes den normale driftsbremse, dvs.
bremsen virker på alle fire hjul. Bremseeffekten overføres til baghjulene, når bilen holder
næsten stille.
Lav batterispænding
Hvis batterispændingen er for lav, kan parkeringsbremsen hverken udløses eller aktiveres. Hvis batterispændingen er for lav, skal
der tilsluttes et hjælpebatteri, se s. 90.
G021354
03
OBS
Ved nødbremsning ved hastigheder på over
10 km/t lyder der et signal under bremsningen.
Parkeringsbremseknap
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
2. Tryk på knappen.
3. Slip fodbremsepedalen, og sørg for at
bilen er i stillestående position.
4. Når bilen parkeres, skal gearvælgeren
sættes i 1. gear (manuel gearkasse)
henholdsvis P (automatgear).
Symbolet
i kombinationsinstrumentet
blinker, indtil parkeringsbremsen er helt trukket. Når symbolet lyser, er parkeringsbremsen trukket.
I en nødsituation kan parkeringsbremsen
aktiveres, når bilen er i bevægelse, ved at
holde knappen inde. Når knappen slippes
98
Parkering på skråninger
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
Sådan udløses parkeringsbremsen
G021359
Parkerings bremse, elektrisk*
Parkeringsbremseknap
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Bil med automatgear
Udløse manuelt
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
2. Træd bremsepedalen forsvarligt ned.
3. Træk i knappen.
Udløse manuelt
1. Spænd sikkerhedsselen.
2. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
3. Træd bremsepedalen forsvarligt ned.
4. Træk i knappen.
Udløse automatisk
1. Spænd sikkerhedsselen.
2. Start motoren.
3. Før gearvælgeren til position D eller R,
og giv gas.
OBS
Parkeringsbremsen kan også udløses
manuelt ved træde koblingspedalen ned i
stedet for bremsepedalen. Volvo anbefaler,
at man bruger bremsepedalen.
Udløse automatisk
1. Start motoren.
2. Slip koblingen, og giv gas.
Vigtigt
Det er muligt at udløse parkeringsbremsen
automatisk, selv når gearstangen står i frigear, hvis motoren er i gang.
OBS
Af sikkerhedshensyn udløses parkeringsbremsen kun automatisk, hvis motoren er i
gang, og føreren har spændt sin sikkerhedssele. På biler med automatgear udløses parkeringsbremsen straks, når speederen trædes ned, mens gearvælgeren står i D
eller R.
Tung last op ad bakke
Tung last, f.eks. en anhænger, kan bevirke, at
bilen ruller baglæns, når parkeringsbremsen
udløses automatisk på en kraftig stigning.
Dette undgås ved at holde knappen inde,
samtidig med at man begynder at køre. Slip
knappen, når motoren begynder at trække.
Bil med Keyless drive* funktion
Udløs manuelt ved at trykke på START/
STOP-knappen, trykke bremse- eller koblingspedalen ned og trække i håndtaget.
Symboler
Symbol
(P)!
03
Betydning
Læs meddelelsen på informationsdisplayet
Et blinkende symbol viser, at
parkeringsbremsen er aktiveret.
Hvis symbolet blinker i andre
situationer, betyder det, at der
er opstået en fejl. Læs meddelelsen på informationsdisplayet.
Meddelelser
G016166
Bil med manuel gearkasse
99
03 Dit førermiljø
Parkeringsbremse
Parkeringsbremse ikke helt udløst – Parkeringsbremsen kan ikke udløses på grund af
en fejl. Opsøg et autoriseret Volvo-værksted.
Hvis man kører med denne fejlmeddelelse,
lyder der et advarselssignal.
03
Parkeringsbremse ikke aktiveret – Parkeringsbremsen kan ikke aktiveres på grund af
en fejl. Forsøg at aktivere og udløse bremsen. Hvis meddelelsen bliver stående, bør
man kontakte et Volvo-værksted.
Meddelelsen vises også på en bil med
manuel gearkasse, når man kører med lav
hastighed med døren åben, for at gøre føreren opmærksom på, at parkeringsbremsen
kan være udløst af sig selv.
Parkeringsbremse Service påkrævet – Der
er opstået en fejl. Hvis fejlen vedvarer, bør
man kontakte et Volvo-værksted.
Hvis bilen skal parkeres, inden fejlen er
afhjulpet, skal hjulene drejes som ved parkering på en skråning og gearvælgeren stå
i 1. gear (manuel gearkasse), henholdsvis
P (automatgear).
Udskiftning af bremsebelægninger
Pga. den elektriske parkeringsbremses konstruktion skal bremsebelægningerne på baghjulene skiftes af et autoriseret Volvoværksted.
100
03 Dit førermiljø
03
101
Menu- og meddelelseshåndtering ......................................................... 104
Klima ...................................................................................................... 109
Lydanlæg ................................................................................................ 120
Informationscenter ................................................................................. 130
Kompas* ................................................................................................. 132
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem ...................................... 133
Tilpasning af køreegenskaber ................................................................ 134
Fartpilot* ................................................................................................. 135
Adaptiv fartpilot* .................................................................................... 136
Kollisionsadvarsel med bremsestøtte* ................................................... 140
Parkeringshjælp* .................................................................................... 143
BLIS* – Blind Spot Information System ................................................. 146
Komfort i kabinen ................................................................................... 149
Indbygget telefon* .................................................................................. 153
102
KOMFORT OG KØREGLÆDE
04
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Midterkonsol
Navigeringsknappen kan benyttes i stedet for
ENTER og EXIT til navigering i menusystemet. I givet fald svarer højrepilen til ENTER
og venstrepilen til EXIT.
Knapper på rat
Nogle funktioner styres fra midterkonsollen
via menusystemet eller via knapperne på rattet. Funktionerne beskrives i de respektive
afsnit.
Det aktuelle menuniveau vises i øverste højre
hjørne af midterkonsollens display.
1
Menupunkterne er nummererede og kan
også vælges direkte med taltasterne
(kun 1 – 9).
2
3
G021363
Betjeningsknapper i midterkonsollen
1
3
2
4
G021360
04
Midterkonsol med informationsdisplay og tastatur til menuhåndtering.
Navigeringsknap – til bevægelse mellem
og valg af menupunkter.
ENTER – til valg af menupunkt.
MENU – fører til menusystemet.
EXIT – ét trin tilbage i menusystemet.
Med et langt tryk kommer man ud af
menusystemet.
104
ENTER*
EXIT*
Navigeringsknapper – op/ned.
Hvis tasturet på rattet har ENTER og EXIT,
har knapperne
samme funktion som i
midterkonsollen.
Søgeveje
Adgangen til visse funktioner opnås direkte
via funktionsknapperne, mens andre nås via
menusystemet.
Søgevejene til menusystemets funktioner
angives således: Bilindstillinger
Låseindstillinger, hvilket forudsætter, at følgende først gøres:
1. Tryk på MENU.
2. Gå til Menu og tryk på ENTER.
3. Gå til Undermenu og tryk på ENTER.
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Menuoversigt
Telefonen og lydkilderne har forskellige
hovedmenuer. Nedenstående menupunkter
indgår i alle hovedmenuer:
Bilnøglehukommelse
Sæde- og spejlpositioner*
Bilindstillinger
Fold spejle ved låsning*
Indst. for kollisionsadv.*
Information
Lysindstillinger
Låseindstillinger
Nedsat beskyttelse1
Indst. for park. kamera*
Niveau for styrestyrke*
Hovedmenu AM
Lydindstillinger2
Hovedmenu CD
Vilkårlig
Lydtrin
Fra
Equalizer for
Folder3
Equalizer bag
Disk2
Tilpasning af lyd til hast.
Enkelt disk4
Nulstil lydindst.
Alle diske3
CD-indstillinger
Hovedmenu FM
FM-indstillinger
Disktekst*
Nyheder
Nyheder
TP (Trafikinformation)
TP (Trafikinformation)
Lydindstillinger
Radiotekst
PTY (Programtype)
Avanc. radioindstillinger
04
Hovedmenu AUX
AUX-inputstyrke
Lydindstillinger
Lydindstillinger
Klimaindstillinger
Auto. just. af blæser
Auto. bagrudevarmer
Timer for recirkulation
Nulstil klimaindstillinger
3
1 Visse
2 Menupunktet
modeller.
lydkilder.
Lydindstillinger findes for alle
Kun hvis systemet gør det muligt at afspille
lydfiler i formaterne mp3 og wma.
4 Kun
hvis der indgår en cd-skifter i systemet.
105
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Hovedmenu indbygget telefon
Opkaldsliste
Sidste 10 mistede opkald
Telefonindstillinger
Valg af netværk
Sidste 10 opkald
SIM-sikkerhed
Slet liste
Redigér PIN-kode
Opkaldsvarighed
Lyd og lydstyrke
Ny kontakt
Søg efter
Kopier alle
Slet SIM
Slet telefon
Hukommelsestatus
Meddelelser
Læser
Skriv ny
Meddelelsesindstillinger
Opkaldsindstillinger
Send mit nummer
Opkald venter
Automatisk svar
106
Afledninger
Sidste 10 indg. opkald
Telefonbog
04
Voice mail-nummer
IDIS
Nulstil telefonindst.
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Kombinationsinstrument
Menuoversigt1
Til tom tank
Meddelelse
Gennemsn.forbrug
Aktuelt forbrug
1
2
Gennemsn. hast.
3
Baneskift advarsel
G021364
Aktuel hastighed
Park.varm timer AM/PM
P
o
_3C
G021365
Dæktryk Kalibrering
Informationsdisplay og menuhåndteringsknapper
Park.vent.timer AM/PM
Tekstmeddelelse på informationsdisplay
Parktimer funkt.
READ – Adgang til liste over meddelelser
og bekræftelse af meddelelser.
Fingerhjul – bladrer mellem menupunkter.
RESET – Nulstilling af aktiv funktion.
Benyttes i visse tilfælde til valg/aktivering
af en funktion. Se forklaring under de
relevante funktioner.
Med venstre ratarm styres de menuer, der
vises på kombinationsinstrumentets informationsdisplayer. Hvilke menuer der vises,
afhænger af tændingspositionen. Hvis der er
en meddelelse, skal den bekræftes med
READ for at få menuerne at se.
Direkte start Park.varmer
Samtidig med at et advarsels-, informationseller kontrolsymbol tændes, vises der en
supplerende meddelelse på informationsdisplayet. Fejlmeddelelsen opbevares på en
liste i hukommelsen, indtil fejlen er udbedret.
Direkte start Park.elvarm.
Direkte start Park.vent.
Ekstravarme aut.
Restvarme start
DSTC
04
Tryk på READ for at bekræfte og bladre mellem meddelelserne.
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ), inden
den tidligere aktivitet kan genoptages.
1 Visse
menupunkter er ekstraudstyr
107
04 Komfort og køreglæde
Menu- og meddelelseshåndtering
Meddelelse
Betydning
Meddelelse
Betydning
Stands straks
Stands bilen og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
Kontakt et autoriseret
Volvo-værksted.
Tid til regelm.
vedligeholdelse
Standsning af
motoren
Stands bilen og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
Kontakt et autoriseret
Volvo-værksted.
Tiden er kommet til at få
bilen serviceret på et
autoriseret Volvo-værksted. Tidspunktet
afhænger af antal tilbagelagte kilometer, hvor
mange måneder, der er
gået siden sidste service, hvor længe motoren har været i gang, og
oliekvaliteten.
Service snarest
Lad omgående et autoriseret Volvo-værksted
efterse bilen.
Vedligeholdelse
uopsættelig
Service påkrævet
Lad snarest muligt
et autoriseret Volvoværksted efterse bilen.
Hvis serviceintervallet
ikke overholdes, dækker
garantien ikke eventuelle beskadigede dele.
Kontakt et autoriseret
Volvo-værksted for
service.
Se instr. bog
Læs instruktionsbogen.
Midlertidigt FRA
Aftal tid
for vedligeholdelse
Tiden er kommet til at
aftale tid til service på
et autoriseret Volvoværksted.
En funktion er midlertidigt slået fra og genindstilles automatisk under
kørsel eller efter en ny
start.
Nedsat strømforb
Audiosystemet er lukket
ned for at spare energi.
Oplad batteriet.
04
108
04 Komfort og køreglæde
Klima
Generelt
Aircondition
Bilen har elektronisk klimaregulering (ECC)
eller elektronisk temperaturkontrol (ETC). Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter
luften i kabinen.
• Temperatursensoren for kabinen befinder
sig under klimapanelet.
• Udetemperatursensoren befinder sig på et
sidespejl.
• Fugtighedssensoren* befinder sig i bakspejlet.1
OBS
OBS
Der kan lukkes for aircondition-anlægget,
men for at få den bedst mulige klimakomfort
i kabinen og undgå dug på ruderne, bør det
altid være slået til.
Faktisk temperatur
Den temperatur der vælges, svarer til den
fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed, luftfugtighed, solstråling1 mv., der aktuelt hersker i og omkring bilen.
I systemet indgår en solsensor1, der registrerer, fra hvilken side solen lyser. Dette bevirker, at temperaturen kan skelne mellem højre
og venstre luftspjæld, til trods for at der er
valgt samme temperatur i begge sider.
Sensorernes placering
• Solsensoren befinder sig på oversiden af
instrumentpanelet.1
1
Gælder kun for ECC
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
Sideruder og soltag
For at aircondition-anlægget skal fungere
optimalt, bør sideruderne og det eventuelle
soltag være lukkede.
Dug på indersiden af ruderne
Til fjernelse af dug på rudernes inderside bør
defrosterfunktionen først og fremmest
anvendes.
For at reducere risikoen for dugdannelse bør
ruderne pudses med et almindeligt vinduespudsemiddel.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
Is og sne
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimaanlægget (spalten mellem motorhjelm og forrude).
Fejlsøgning og reparation
Lad kun autoriserede Volvo-værksteder
udføre fejlsøgning på eller reparation af klimaanlægget.
04
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Dette er klorfrit og udgør derfor ingen
fare for ozonlaget. Lad et autoriseret Volvoværksted foretage påfyldning og skift af kølemiddel.
Udluftningsfunktion
Denne funktion åbner/lukker alle sideruder
samtidigt og kan f.eks. benyttes til hurtigt at
udlufte bilen i varmt vejr (se side 39).
Midlertidig afbrydelse af aircondition
Når motoren har brug for maksimal kraft,
f.eks. ved acceleration med fuld gas eller kørsel op ad bakke med anhænger, kan aircondition midlertidigt slås fra. I givet fald kan
temperaturen midlertidigt stige.
109
04 Komfort og køreglæde
Klima
Kabinefilter
Al luft, der kommer ind i kabinen, renses af et
filter. Det skal skiftes med jævne mellemrum.
Se Volvos serviceprogram med hensyn til det
anbefalede skifteinterval. Ved kørsel i et
stærkt forurenet miljø skal filteret muligvis
skiftes hyppigere.
OBS
04
Der er forskellige typer kabinefiltre. Kontrollér, at der monteres det rette filter.
Clean Zone Interior Package (CZIP)*
Dette ekstraudstyr holder kabinen endnu
mere fri for allergi- og astmafremkaldende
stoffer. Nærmere oplysninger fremgår af den
Clean Zone Interior-brochure, der følger med
bilen ved købet. Systemet omfatter følgende:
• En udvidet ventilatorfunktion, som bevirker, at ventilatoren starter, når bilen åbnes
med fjernbetjeningen. Ventilatoren fylder
kabinen med frisk luft. Funktionen sættes i
gang efter behov og slås automatisk fra
efter et stykke tid, henholdsvis når en af
dørene åbnes. Tidsrummet for ventilatorfunktionen mindskes gradvist, indtil bilen
er 4 år gammel.
• Interior Air Quality System (IAQS). Et helautomatisk system der renser luften i kabinen for forurening, såsom partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og troposfærisk
ozon.
110
Brug af gennemprøvede materialer i
kabinen.
Materialerne er udviklet med henblik på at
mindske støvmængden i kabinen og bidrager
til at gøre det lettere at holde kabinen ren.
Måtterne i kabinen og bagagerummet kan
løsnes og er lette at tage ud og rengøre. Brug
de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, der
anbefales af Volvo (se side 219).
OBS
I biler med Clean Zone Interior Package skal
IAQS-luftfiltret udskiftes med 15.000 kms
intervaller eller en gang om året. I biler uden
Clean Zone Interior Package skal IAQSluftfiltret udskiftes ved normal service.
Menuindstillinger
Det er muligt at ændre grundindstillingen for
tre af klimaanlæggets funktioner via midterkonsollen, se s. 104:
• Blæserhastigheden med automatisk
indstilling1, se s. 113.
• Timerstyret recirkulation af kabineluft,
se s. 114.
• Automatisk opvarmning af bagruden,
se s. 85.
1 Gælder
kun for ECC
Ved nulstilling (RESET) via displayet stilles
alle klimaanlæggets funktioner tilbage til
udgangsindstillingerne.
04 Komfort og køreglæde
Klima
Luftfordeling
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
Ventilationsspjæld i dørstolper
D
A
D
C
C
C
A
B
G000000
G021367
D
Den indstrømmende luft fordeles gennem
20 forskellige åbninger i kabinen.
I AUTO-indstilling foregår luftfordelingen helt
automatisk.1
Om nødvendigt kan den styres manuelt, se
s. 116.
1 Gælder
D
B
G021368
C
Åben
Lukket
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens lodrette retning
Hvis de yderste spjæld rettes mod sideruderne, kan eventuel dug fjernes.
Åben
Lukket
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens lodrette retning
Hvis spjældene rettes mod ruderne, kan
eventuel dug fjernes.
For at opretholde et godt klima i kabinen er
der altid en vis luftstrømning ud af spjældene.
Hvis spjældene rettes ind mod kabinen,
opnår man et behageligt klima på bagsædet.
04
Husk, at små børn kan være følsomme over
for luftstrømninger og træk.
kun for ECC
111
04 Komfort og køreglæde
Klima
Klimaanlæg
Betjening
Elektronisk klimaanlæg, ECC*
1
2
3
4
5
6
7
Elektronisk temperaturkontrol, ETC
2
3
4
13
04
7
6
Elopvarmede forsæder, højre side
Temperaturregulering
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
Elopvarmet bagrude og sidespejle (se
side 85)
Maksimal defroster
Recirkulation
G017723
8
Blæser
Luftfordeling
Elopvarmede forsæder, venstre side
112
12
5
9
8
11 10
9
Ventilerede forsæder*, venstre side
Blæser
Elopvarmede forsæder, venstre side
Luftfordeling
Elopvarmede forsæder, højre side
AUTO
Ventilerede forsæder*, højre side
Temperaturregulering, højre side
AC ON/OFF – Aircondition Til/Fra
Elopvarmet bagrude og sidespejle, se
side 85
Maksimal defroster
Recirkulation/luftkvalitetssystem
Temperaturregulering, venstre side
G021371
1
Ventilerede forsæder*
Ventilerede forsæder kan
kun vælges, når bilen har
ECC. Ventilationssystemet
består af ventilatorer i
sædet og ryglænet, som
suger luft gennem sædets
indtræk. Kølevirkningen
øges, jo koldere luften i kabinen er.
Ventilationen reguleres fra klimaanlægget og
tager hensyn til sædets temperatur, solstrålingen og udetemperaturen.
Ventilationen kan bruges samtidig med elopvarmningen af sæderne. Funktionen kan
f.eks. anvendes til at fjerne fugtighed fra
tøjet.
Ventilationssystemet kan aktiveres, når
motoren er i gang. Der er tre komfortniveauer, der giver forskellige afkølings- og
affugtningsvirkninger:
• Komfortniveau 3: ét tryk på knappen giver
den største effekt – tre lamper lyser.
• Komfortniveau 2: to tryk på knappen giver
mindre effekt – to lamper lyser.
• Komfortniveau 1: tre tryk på knappen giver
den mindste effekt – én lampe lyser.
04 Komfort og køreglæde
Klima
OBS
Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme over
for træk. Til længere tids brug anbefales
komfortniveau 1.
Vigtigt
Sædeventilationen kan ikke startes, når kabinetemperaturen er under 5 °C. Dette er
for at undgå afkøling af den, der sidder på
sædet.
Elopvarmede sæder*
Luftfordeling
Figuren omfattes af tre
knapper. Ved at trykke på
knapperne tændes en lampe
foran den tilsvarende del af
figuren, hvilket viser den luftfordeling, der er valgt. Se
Forsæder
•Ét tryk på knappen giver
det højeste varmeniveau
– 3 lamper lyser.
•To tryk på knappen giver
et lavere varmeniveau –
2 lamper lyser.
• Tre tryk på knappen giver det laveste
varmeniveau – 1 lampe lyser.
• Med fire tryk på knappen slukkes der for
varmen – ingen lamper lyser.
G000000
Med fire tryk på knappen slukkes der for
funktionen – ingen lamper lyser.
side 116.
Auto*
Autofunktionen findes kun,
hvis der er installeret ECC i
bilen. Funktionen regulerer
automatisk temperatur, aircondition, blæserhastighed,
recirkulation og luftforde-
Bagsæder
ling.
Drej knappen for at øge/
mindske ventilatorhastigheden. Hvis der vælges
AUTO1, reguleres ventilatorhastigheden automatisk.
Den tidligere indstillede ventilatorhastighed annulleres.
Ved valg af en eller flere manuelle funktioner
styres de øvrige funktioner fortsat automatisk. Ved at trykke på AUTO aktiveres luftkvalitetssensoren, og alle manuelle indstillinger deaktiveres. Displayet viser AUTO.
KLIMA.
OBS
Hvis ventilatoren er fuldstændig slukket,
slås aircondition ikke til, hvilket kan give
risiko for dug på ruderne.
1 Gælder
G021376
Blæser
Varmereguleringen foregår på samme måde
som for forsæderne.
04
I automatisk indstilling kan blæserhastigheden vælges under
Klimaindstillinger
Auto. just. af blæser.
Vælg mellem Lav, Normal og Høj.
En beskrivelse af menusystemet findes på
side 104.
kun for ECC
113
04 Komfort og køreglæde
Klima
Temperaturregulering
ECC: Temperaturen for
førersiden og passagersiden kan indstilles separat.
ETC: Hele kabinen reguleres
vha. knappen.
Når bilen startes, er den
senest foretagne indstilling bibeholdt.
04
• der tændes automatisk for aircondition
• recirkulation slås automatisk fra.
Aircondition kan slås fra manuelt med ACknappen. Når defrosterfunktionen slås fra,
vender klimaanlægget tilbage til de foregående indstillinger.
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
AC – Aircondition tænd/sluk
ON: Aircondition styres af
systemets automatik. På
denne måde afkøles den
indkommende luft, ligesom
den affugtes.
OFF: Når defrosterfunktionen aktiveres, slås aircondition automatisk til
(kan slås fra med AC-knappen).
Defroster
Anvendes til hurtigt at fjerne
dug og is fra for- og sideruder. Der strømmer luft til
ruderne. Når funktionen er
aktiveret, lyser lampen i
defrosterknappen.
114
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende med henblik på at give maksimal
affugtning af luften i kabinen:
Recirkulation/luftkvalitetssystem
Recirkulation
Når recirkulation er slået til,
lyser den orange lampe til
højre i knappen1. Funktionen
vælges for at holde dårlig
luft, udstødningsgas osv.
ude fra kabinen. Kabineluften recirkuleres, hvilket vil sige, at der ikke
suges luft udefra ind i bilen, mens funktionen
er aktiveret. Hvis luften i bilen recirkuleres for
længe, risikerer man, at der dannes dug på
indersiden af ruderne.
Timer
Med timerfunktionen aktiveret forlader
anlægget manuelt aktiveret recirkulationsstilling efter et tidsrum, der afhænger af udetemperaturen. Det mindsker risikoen for is,
dug og dårlig luft. Funktionen aktiveres og
1 Gælder
kun for ECC
deaktiveres under Klimaindstillinger
Timer for recirkulation. En beskrivelse af
menusystemet findes på side 104.
OBS
Når der vælges defroster, slås recirkulation
altid fra.
Luftkvalitetssystem*
Luftkvalitetssystemet udskiller gasser og partikler, således at lugten og forureningen i kabinen reduceres.
Hvis udendørsluften er forurenet, lukkes luftindtaget,
og luften recirkuleres. Når AUTO-knappen er
trykket ind, er luftkvalitetssensoren altid aktiveret.
04 Komfort og køreglæde
Klima
Aktivering af recirkulation/
luftkvalitetssensor1
Man skifter mellem de tre
funktioner ved at trykke flere
gange på knappen.
G000000
•Den orange lampe til venstre lyser – luftkvalitetssensoren er deaktiveret.
• Den grønne lampe i midten lyser – ingen
recirkulation aktiveret, hvis det ikke behøves til nedkøling i varmt vejr.
• Den orange lampe til højre lyser – recirkulation er aktiveret.
04
OBS
For at opnå den bedst mulige luft i kabinen
bør luftkvalitetssensoren altid være aktiveret. I koldt vejr begrænses recirkulationen
for at undgå dugdannelse. I tilfælde af dugdannelse bør luftkvalitetssensoren frakobles og defrosterfunktionerne for forrude,
sideruder og bagrude anvendes.
Aktivering af recirkulation1
Recirkulation slås til/fra ved
at trykke flere gange på
knappen. Når recirkulation
er slået til, lyser lampen.
1
Gælder kun ETC
115
04 Komfort og køreglæde
Klima
Luftfordelingstabel
04
116
Formål
Luftfordeling
Formål
Luft til ruderne. En vis
luftstrømning fra ventilationsspjældene. Luften
recirkuleres ikke. Aircondition er altid aktiveret.
til hurtigt at fjerne is og
dug.
Luft til gulv og ruder. En
vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til at opnå behagelig komfort og god afdugning i
koldt eller fugtigt vejr.
Luft til for- og sideruder.
En vis luftstrømning fra
ventilationsspjældene.
til at undgå dug- og
isdannelse i koldt og fugtigt vejr (kræver, at blæserhastigheden ikke er for
lav).
Luft til gulvet og fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til solrigt vejr med lav
udetemperatur.
Luftstrøm til ruderne og
fra ventilationsspjældene
i instrumentpanelet.
til at opnå god komfort i
varmt og tørt vejr.
Luft til gulvet. En vis luftstrømning fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet og til
ruderne.
til at få varme eller kulde
til fødderne.
Luftstrømning i hoved- og
brysthøjde fra ventilationsspjældene i instrumentpanelet.
til god afkøling i varmt
vejr.
Luftstrøm til ruderne, fra
ventilationsspjældene i
instrumentpanelet og til
gulvet.
til at få det køligere ved
fødderne eller varmere
foroven i koldt vejr eller i
varmt og tørt vejr.
G000000
Luftfordeling
04 Komfort og køreglæde
Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*
ADVARSEL
Bilens skal befinde sig udendørs, når parkeringsvarmeren anvendes.
OBS
Når parkeringsvarmeren er aktiv, kan der
komme røg fra højre hjulkasse, hvilket er
helt normalt.
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer. For at sikre, at generatoren kan nå at producere lige så meget
energi, som parkeringsvarmeren bruger fra
batteriet, bør man ved regelmæssig brug af
parkeringsvarmeren køre bilen i lige så lang
tid, som parkeringsvarmeren er i brug.
G021395
Generelt om parkeringsvarmer
Parkeringsvarmeren kan startes med det
samme eller indstilles med timeren. I denne
forbindelse er starttiden det tidspunkt,
opvarmningen af bilen er færdig. Bilens elektronik vælger det tidspunkt, hvor opvarmningen skal begynde, baseret på den aktuelle
udetemperatur. Hvis udetemperaturen er
højere end 15 °C opvarmes bilen ikke. Ved
en temperatur på –10 °C og derunder kan
parkeringsvarmeren højst arbejde i
50 minutter. Når parkeringsvarmeren er i
gang, vises Park.varmer TIL på informationsdisplayet.
Vigtigt
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
04
ADVARSEL
Brændstof der spildes, kan antændes.
Inden påfyldningen påbegyndes, bør der
slukkes for parkeringsvarmeren. Kontrollér
på informationsdisplayet, at der er slukket
for parkeringsvarmeren.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres med en kraftig hældning,
bør den vende fronten nedad for at sikre
brændstoftilførsel til parkeringsvarmeren.
Batteri og brændstof
Hvis ikke batteriet er fuldt opladet, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, slukkes parkeringsvarmeren automatisk. Der
vises en meddelelse på informationsdisplayet. Der kvitteres for meddelelsen med et
tryk på READ (se side 118).
117
04 Komfort og køreglæde
Klima
Betjening
1
2
3
G021364
04
READ-knap
Fingerhjul
RESET-knap
Nærmere oplysninger om informationsdisplayet og READ fremgår af side 107.
Meddelelse på informationsdisplayet
Når timerens indstillinger eller direkte start
aktiveres, lyser informationssymbolet på
kombinationsinstrumentet, og der vises en
forklarende tekst på informationsdisplayet.
På displayet vises også, hvilken timer der er
aktiv, når føreren tager fjernbetjeningen ud af
nøglehullet for at forlade bilen.
Ur/timer
Hvis uret stilles, slettes timerindstillingerne.
118
Direkte start/-slukning
1. Brug fingerhjulet
for at komme til
Direkte start Park. varmer.
2. Tryk på RESET for at veksle mellem TIL
og FRA.
TIL: Parkeringsvarmeren reguleres
manuelt.
FRA: Parkeringsvarmeren reguleres
automatisk.
Med direkte start arbejder parkeringsvarmeren i 50 minutter. Opvarmningen af kabinen
begynder, så snart kølevæsken i motoren
kommer op på en temperatur af 38 ºC.
OBS
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren endnu er i gang.
Indstilling af timer
Der kan indprogrammeres tider et døgn
frem.
OBS
Under indstilling af timeren må motoren ikke
være i gang.
1. Drej fingerhjulet
til Park. varm timer.
2. Tryk let på RESET for at komme til den
blinkende tidsindstilling.
3. Drej fingerhjulet
til det ønskede timetal.
4. Tryk let på RESET for at komme til
minutindstillingen.
5. Drej på fingerhjulet
for at komme til
det ønskede minuttal.
6. Tryk let på RESET for at bekræfte indstillingen.
7. Tryk på RESET for at starte timeren.
Efter indstilling af PM kan der programmeres en anden starttid i AM ved at gå
til indstillingen ved hjælp af
fingerhjulet
. Indstilling af den alternative starttid foretages på samme måde
som for AM.
04 Komfort og køreglæde
Klima
Ekstravarmer (diesel)*
2
1. Drej fingerhjulet
til Ekstravarme aut.
2. Tryk på RESET for at skifte mellem TIL
og FRA.
3
G021396
1
Automatisk indstilling eller slukning
Der kan slukkes for ekstravarmeren på korte
køreture, om det ønskes.
04
READ-knap
Fingerhjul
RESET-knap
I koldt vejr kan ekstravarmeren være nødvendig for at opnå den rette temperatur i kabinen.
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
brug for ekstra varme, og motoren er i gang.
Der slukkes automatisk for den, når den rette
temperatur er opnået, henholdsvis når motoren standses.
OBS
Når ekstravarmeren er aktiv, kan der
komme røg fra højre hjulkasse, hvilket er
helt normalt.
119
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
04
Dolby Surround Pro Logic II og
symbolet
er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Surround Pro Logic II System fremstilles på licens fra Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Fjernbetjening og tændingspositioner
Lydanlægget kan bruges, uden at fjernbetjeningen sidder i startlåsen, i 15 minutter ad
gangen.
OBS
Tag fjernbetjeningen ud af startlåsen, hvis
lydanlægget bruges, når motoren er slukket. Herved undgås unødig afladning af batteriet.
Hvis lydanlægget er aktivt, når motoren
standses, aktiveres det automatisk, når
motoren startes næste gang.
120
Oversigt
Knapper på rat
1
2
3
1
2
4
4
Indgang for ekstern lydkilde (AUX)
Knapper på rat
Kontrolpanel i midterkonsol
Kontrolpanel med hovedtelefontilslutning*
3
G021399
Lydanlægget kan udstyres med forskelligt
ekstraudstyr og audiosystemniveauer. Der er
tre niveauer: Performance, High Performance
og Premium Sound. Niveauet vises på displayet, når lydanlægget startes.
G021398
Generelt
Bekræftelse af valg i menustystemet.
Accept af samtale.
Fører opad i menusystemet. Afbrydelse
af aktuel funktion. Afbrydelse/afvisning af
samtale. Sletning af indtastede tegn.
Lydstyrke
Med et kort tryk vælges cd-spor eller
forudprogrammerede radiostationer.
Med et langt tryk hurtigspoler man cdspor eller søger radiostationer automatisk.
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Bageste kontrolpanel med
hovedtelefontilslutning*
Den bedste lydgengivelse opnås med hovedtelefon med impedansen 16–32 ohm og følsomheden 102 dB eller højere.
3
4
Begrænsninger
• Den lydkilde (FM, AM, cd osv.), der afspilles i højttalerne, kan ikke styres fra det
bageste kontrolpanel.
• RDS-meddelelser kan udeblive, hvis radioen spiller i hovedtelefonen, samtidig med
at en anden lydkilde afspilles i højttalerne.
1
3
Visse funktioner styres fra menusystemet på
midterkonsollen. For mere information om
menuhåndtering, se s. 104. For information
om lydanlæggets funktion sammen med
handsfree eller telefon, se s. 155.
Lagring af favoritfunktion med MY KEY
04
Lydstyrke
Bevægelse/søgning fremad og bagud
Aktivering af lydkilde
Hovedtelefontilslutning (3,5 mm)
Aktivere/deaktivere
Kontrolpanelet aktiveres med MODE, når
lydanlægget er aktivt. Deaktivering sker automatisk, når der slukkes for lydanlægget, henholdsvis med et langt tryk på MODE.
G017752
2
Menuhåndtering og MY KEY1
G021400
1
Bevægelse/søgning fremad og bagud
Med korte tryk på
bevæger man sig mellem cd-spor eller forvalgslagrede radiostationer. Med lange tryk hurtigspoler man cd-spor
eller søger radiostationer automatisk.
1. Vælg den funktion på menuen, der skal
gemmes. Kun et udvalg af funktionerne
kan gemmes.
2. Hold MY KEY inde i over 2 sekunder.
3. Den lagrede funktion aktiveres med et
kort tryk på MY KEY.
1
Funktionen MY KEY udgår, hvis bilen får indbygget telefon som ekstraudstyr.
121
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Følgende funktioner kan lagres med MY
KEY
CD/CD-skifter
•
•
•
•
Random (CD-skifter)
Nyheder
TP
Info om musiknummer
04
FM
•
•
•
•
•
Nyheder
TP
Radiotekst
Søg efter PTY
Vis PTY-tekst
AUDIO-INDSTILLINGER
• Lydindstilling
• Aut. lydstyrkekontrol
122
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Ekstern lydkildes lydstyrke
Til AUX-indgangen kan f.eks. en mp3afspiller tilsluttes, se s. 120.
OBS
1
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-stilling.
Undgå i så fald at oplade afspilleren.
1
2
4
3
G021402
5
Midterkonsol, betjeningspanel for lydfunktioner
Interne lydkilder: AM, FM og cd
Ekstern lydkilde. Vedr. tilslutning, se
side 120
Tryk- og drejeknap til justering af
lydbillede
Navigeringsknap
Lydstyrke og tænd/sluk.
Lydstyrke og tilpasning af lyd til
hastighed
Lydanlægget kompenserer for forstyrrende
støj i kabinen, idet lydstyrken øges i takt med
bilens hastighed. Kompenseringens niveau
kan indstilles til lav, middel eller høj. Vælg
niveau under Lydindstillinger Tilpasning
af lyd til hast.
Nogle gange kan den eksterne lydkilde AUX
høres med en anden lydstyrke end de interne
lydkilder. Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for høj, kan lydkvaliteten forringes.
Det kan undgås ved at justere AUX-indgangens lydstyrke:
• Bas – Basniveau.
• Diskant – Diskantniveau.
• Fader – Balance mellem højttalerne foran
og bagi.
• Balance – Balance mellem højre og venstre højttaler.
• Subwoofer* – Niveau for bashøjttaler. Ved
at dreje knappen
venstre om til MIN
deaktiveres subwooferen. Subwooferen er
placeret som vist på illustrationen
nedenfor.
04
1. Sæt lydanlægget i AUX-indstilling vha.
MODE, og brug
for at komme til AUXinputstyrke.
2. Drej knap
, eller tryk på
/
på
navigeringsknappen.
Lydregulering
Ved at trykke flere gange på
vælges
nedenstående alternativer. Justeringen foretages ved at dreje på knappen
.
OBS
Tryk på Menu for at komme til lydindstillingerne. Nærmere oplysninger fremgår af
side 104.
G019419
Lydfunktioner
• Surround1 – Surroundindstillinger.
Under Surround kan 3-kanalsstereo eller
Dolby Surround Pro Logic II aktiveres ved at
vælge 3-ch henholdsvis Dpl2. Når dette er
gjort, fremkommer følgende valgmuligheder:
• Centerniveau1 – Niveau for centerhøjttaler.
1 Premium
Sound
123
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
04
1. Gå til Lydindstillinger, og vælg
Equalizer For eller Equalizer Bag.
Lydniveauet for frekvensbåndet justeres
med
/
på navigeringsknappen. Et
andet frekvensbånd vælges ved at trykke på
/
.
2. Gem med ENTER, eller afslut med EXIT.
Lydtrin2
Lydoplevelsen kan optimeres for førersædet,
begge forsæder eller bagsædet. Vælg et af
alternativerne under Lydindstillinger
Lydtrin.
Optimal lydgengivelse
Audiosystemet er kalibreret for optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Denne kalibrering tager hensyn til højttalere,
forstærkere, kabinens akustik, lytterens placering mm. for hver kombination af bilmodel
og audiosystem.
Der er også en dynamisk kalibrering, der
tager hensyn til lydstyrkekontrollens indstil1
Visse audioniveauer
2 Premium
124
Sound
ling, radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
De indstillinger, der forklares her, f.eks. Bas,
Diskant og Equalizer, har kun til formål at
sikre, at brugeren skal kunne tilpasse lydgengivelsen til sin personlige smag.
Cd-funktioner
1
2
5
6
3
4
G021403
• Surroundniveau1 – Niveau for surround.
Equalizer
Med equalizeren1 kan lydniveauet for forskellige frekvensbånd justeres separat.
Midterkonsol, betjeningspanel for cd-funktioner
Udkast af cd
Åbning til isætning og udtagning af cd
Navigeringsknap til skift af cd-spor
Hurtigspoling og skift af cd-spor
Valg af plads nr. i cd-skifter*
Gennemsøgning af cd
Start af afspilning (cd-afspiller)
Hvis der er en musik-cd i afspilleren, når der
trykkes på CD, begynder afspilningen automatisk. Ellers skal der isættes en cd, hvorefter man trykker på CD.
Start af afspilning (cd-skifter)
Hvis der allerede er valgt en plads med en
musik-cd, når der trykkes på CD, begynder
afspilningen automatisk. Ellers skal der væl-
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
ges en cd vha. taltasterne 1-6 eller
på navigeringsknappen.
/
Isætning af en cd (cd-skifter)
1. Vælg en tom plads vha. taltasterne 1-6
eller
/
på navigeringsknappen.
På displayet angives nu, at pladsen er tom.
Teksten Indsæt disk viser, at der kan isættes en cd. Cd-skifteren kan indeholde op til 6
cd’er.
2. Sæt en cd i cd-skifterens isætningsåbning.
Udkast af diske
En cd befinder sig i udstødt stilling i ca.
12 sekunder. Derefter føres den atter ind i
apparatet, som fortsætter afspilningen.
En enkelt cd tages ud ved at trykke én gang
på udkastknappen.
Alle cd’er tages ud med langt tryk på udkastknappen. Hele magasinet tømmes med én
cd ad gangen.
Pause
Når lydstyrken sænkes helt ned, standser cdafspilleren. Når lydstyrken hæves, starter den
igen.
Lydfiler1
Cd-afspilleren støtter også lydfiler af formaterne mp3 og wma.
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
Når en cd med lydfiler sættes i afspilleren,
indlæses cd’ens katalogstruktur. Alt efter
cd’ens kvalitet kan det dog tage et stykke tid,
inden afspilningen begynder.
Navigering og afspilning
Hvis der sidder en cd med lydfiler i apparatet,
kommer man med et tryk på ENTER til
cd’ens katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen foregår på samme måde som i
lydanlæggets menustruktur. Lydfiler har
symbolet
, mens kataloger har
symbolet
. Afspilning af lydfiler startes
ved at trykke på ENTER.
Når afspilningen af en fil er færdig, fortsættes
der med afspilning af de øvrige filer i det
samme katalog. Der skiftes automatisk katalog, når alle filer i det aktuelle katalog er
afspillet.
1
Hurtigspoling/skift af cd-spor og
lydfiler
Man skifter cd-spor/lydfiler vha. korte tryk
på
/
på navigeringsknappen. Med
lange tryk hurtigspoles cd-spor/lydfiler.
Knapperne på rattet kan også benyttes til
dette formål. Det er også muligt at skifte spor
ved at dreje på TUNING.
Gennemsøgning af cd
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert cd-spor/lydfil. Tryk på SCAN for at aktivere funktionen. Afbryd med EXIT eller
SCAN for at fortsætte afspilningen af det
aktuelle cd-spor/lydfil.
04
Tilfældig rækkefølge
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Det er muligt at bevæge sig mellem
de tilfældigt valgte cd-spor/lydfiler på normal vis.
OBS
Skift mellem cd-spor i tilfældig rækkefølge
fungerer kun på den aktuelle cd.
Der vises forskellige meddelelser, alt efter
hvilken tilfældig rækkefølge-funktion, der er
valgt:
• VILKÅRLIG betyder, at kun sporene på én
musik-cd spilles.
High Performance og Premium Sound
125
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
• RND ALL betyder, at alle spor på samtlige
musik-cd’er i cd-skifteren afspilles.
• RANDOM FOLDER betyder, at lydfilerne i
et katalog på den aktuelle cd afspilles.
Cd-afspiller
Hvis der afspilles en normal musik-cd, aktiveres/deaktiveres funktionen under Vilkårlig.
04
Hvis der afspilles en cd med lydfiler, aktiveres/deaktives funktionen under Vilkårlig
Folder.
Cd-skifter
Hvis der afspilles en normal musik-cd under
Vilkårlig
Enkelt disk eller Vilkårlig
Alle diske. Valget Alle diske gælder kun for
de musik-cd’er, der sidder i skifteren.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler, aktiveres/deaktiveres funktionen under Vilkårlig
Folder. Hvis der vælges en anden cd, deaktiveres funktionen.
Info om musiknummer
Hvis der er Info om musiknummer på en
musik-cd, kan den vises på displayet. For
Premium Sound og High Performance gælder dette også mp3- og wma-filer. Aktivering/deaktivering foretages i cd-tilstand
under CD-indstillinger
Info om musiknummer.
126
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
Radiofunktioner
7
1
2
3
5
4
G021404
6
Midterkonsol, betjeningspanel for radiofunktioner
Navigeringsknap for automatisk stationssøgning
Afbrydelse af den aktuelle funktion
Manuel stationssøgning
Skanning af frekvensbånd
Automatisk forvalgslagring
Forvalgsknapper og manuel forvalgslagring
Valg af frekvensbånd AM og FM (FM1 og
FM2)
Automatisk stationssøgning
1. Vælg frekvensbånd med FM eller AM.
2. Tryk på
/
på navigeringsknappen.
Manuel stationssøgning
1. Vælg frekvensbånd med FM eller AM.
2. Drej på TUNING.
playet. De automatisk gemte forvalg kan nu
vælges direkte med forvalgsknapperne.
Automatisk forvalgslagring kan afbrydes med
EXIT.
Forvalg
Der kan gemmes 10 forvalg pr. frekvensbånd. FM har to hukommelsesbanker til forvalg: FM1 og FM2. Kun radiostationer, der
høres i bilens højttalere, kan forvalgsgemmes. De gemte forvalg vælges med forvalgsknapperne.
Automatisk funktion afbrydes ved at trykke
på f.eks. AUTO eller FM.
Forvalgslagringen kan foretages manuelt
eller automatisk.
2. Tryk på en forvalgsknap.
Manuel forvalgslagring
1. Indstil en station.
2. Hold en af forvalgsknapperne inde, indtil
meddelelsen Kanal gemt vises på displayet.
Automatisk forvalgslagring
Funktionen er særlig brugbar i områder, hvor
man ikke kender radiostationerne eller deres
frekvenser. De 10 kraftigste radiostationer
gemmes automatisk i en separat hukommelsesbank.
Skanning af frekvensbånd
Funktionen søger automatisk efter kraftige
stationer på det aktuelle frekvensbånd. Når
en station er fundet, afspilles den i ca.
8 sekunder, og derefter fortsætter søgningen. Mens stationen afspilles, kan den forvalgslagres på normal vis.
1. Vælg frekvensbånd med FM eller AM.
2. Hold AUTO inde, indtil Lagrer automatisk vises på displayet.
Når Lagrer automatisk ikke længere vises
på displayet, er lagringen foretaget. Radioen
sættes i autostilling, og Auto vises på dis-
Ved at gå tilbage til automatisk funktion kan
de automatisk gemte forvalg anvendes:
1. Tryk på AUTO.
Auto vises på displayet.
04
1. Vælg frekvensbånd med AM eller FM.
2. Tryk på SCAN.
SCAN vises på displayet. Afslut med SCAN
eller EXIT.
RDS-funktioner
Radio Data System – RDS forbinder FM-stationer i et netværk. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
127
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
• Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
• Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
• Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
OBS
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte dele af dets funktioner.
04
Hvis et ønsket programindhold findes, kan
radioen skifte station, og den aktuelle lydkilde afbrydes. Hvis f.eks. cd-afspilleren er
aktiv, sættes den i pausestilling. Den afbrydende udsendelse afspilles med en forindstillet lydstyrke, se s. 129. Radioen vender tilbage til den foregående lydkilde og lydstyrke,
når det indstillede programindhold ikke længere sendes.
Programfunktionerne alarm (ALARM),
trafikinformation (TP), nyheder (NEWS) og
programtyper (PTY) afbryder hinanden i prioritetsrækkefølge, hvor alarm har højeste prioritet og programtyper laveste. For yderligere
indstillinger af programafbrydelse, se EON
og REG på side 129. Tryk på EXIT for at
vende tilbage til den afbrudte lydkilde.
128
Alarm
Funktionen benyttes til at advare offentligheden om alvorlige ulykker og katastrofer. Alarmen kan ikke afbrydes midlertidigt eller
deaktiveres. Meddelelsen ALARM! vises på
displayet, når en alarmmeddelelse udsendes.
Trafikinformation – TP
Funktionen afbrydes for trafikinformation,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk. Symbolet TP viser, at funktionen er aktiveret. Hvis den indstillede station
kan sende trafikinformation, vises TP på
displayet.
Aktivering/deaktivering foretages under FMindstillinger
TP.
TP fra aktuelle station/alle stationer
Radioen kan afbryde for trafikinformation fra
kun den indstillede (nuværende) station eller
alle stationer.
Gå til FM-indstillinger
Avanc. radioindstillinger
TP
TP -station for at ændre.
Nyheder
Funktionen afbrydes for nyhedsudsendelser,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk. Symbolet NEWS viser, at
funktionen er aktiv.
Aktivering/deaktivering foretages under FMindstillinger
Nyheder.
Nyheder fra aktuelle station/alle
stationer
Radioen kan afbryde for nyheder fra kun den
indstillede (nuværende) station eller alle stationer. Gå til FM-indstillinger
Avanc.
radioindstillinger
Nyhedsstation for at
ændre.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan forskellige programtyper, f.eks. pop og klassisk musik vælges. PTY-symbolet viser, at funktionen er
aktiv. Funktionen afbrydes for programtyper,
som sendes inden for en indstillet stations
RDS-netværk.
Aktivering i FM foretages ved at vælge en
programtype under FM-indstillinger
PTY
Vælg PTY.
Deaktivering foretages ved at nulstille
PTY’erne under FM-indstillinger
Nulstil
alle PTY’er.
PTY-søgning
Funktionen gennemsøger hele frekvensbåndet efter den valgte programtype.
04 Komfort og køreglæde
Lydanlæg
1. Vælg en PTY under FM-indstillinger
PTY
Vælg PTY.
2. Gå til FM-indstillinger
PTY
Søg
efter PTY.
Hvis radioen finder nogen af de valgte programtyper, vises >| For at søge på displayet.
For at søge videre efter en anden udsendelse
af de valgte programtyper skal man trykke på
på navigeringsknappen.
Visning af programtype
Den nuværende stations programtype kan
vises på displayet.
Aktivering/deaktivering i FM foretages under
FM-indstillinger
PTY
Vis PTY
OBS
Ikke alle radiostationer giver mulighed for at
vise programtype.
Radiotekst
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Oplysningerne kan vises på displayet.
Aktivering/deaktivering i FM foretages under
Radiotekst.
Automatisk frekvensopdatering – AF
Funktionen vælger en af de kraftigste sendere for en indstillet station. For at finde en
kraftig sender kan det være nødvendigt at
gennemsøge hele FM-båndet. Imens er radioen stille, og PI-søgning Tryk EXIT for at
slutte. vises på displayet.
Aktivering/deaktivering i FM foretages under
FM-indstillinger
Avanc. radioindstillinger
AF.
Regionale radioprogrammer – REG
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender, selvom dennes
signalstyrke er lav. Symbolet REG viser, at
funktionen er aktiv.
Aktivering/deaktivering i FM foretages under
FM-indstillinger
Avanc. radioindstillinger
Regional.
Enhanced Other Networks – EON
Funktionen kan benyttes i storbyområder
med mange regionale radiostationer. Den
lader afstanden mellem bilen og radiostationens sendere afgøre, hvornår programfunktionerne skal afbryde den aktuelle lydkilde.
Aktivering/deaktivering i FM foretages ved at
vælge et af alternativerne under FM-indstillinger
Avanc. radioindstillinger
EON:
• Lokal – afbryder kun, hvis radiostationens
sender er tæt på.
• Fjern1 – afbryder, hvis stationens sender
er langt borte, selvom der er støj på signalet.
• Fra – afbryder ikke for programindhold fra
andre sendere.
Nulstilling af RDS-funktioner
Samtlige radioindstillinger kan stilles tilbage
til de oprindelige fabriksindstillinger. Tilbagestillingen foretages i FM under FM-indstillinger
Avanc. radioindstillinger
Nulstil
alt.
04
Lydstyrkekontrol programtyper
Det afbrydende program, f.eks. NEWS eller
TP, høres med den lydstyrke, som er valgt for
det pågældende program. Hvis lydstyrken
justeres under programafbrydelsen, gemmes det nye niveau til næste programafbrydelse.
1 Standard/fabriksindstilling.
129
04 Komfort og køreglæde
Informationscenter
Generelt
Funktioner
OBS
1
2
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens man bruger informationscentret, skal der kvitteres for meddelelsen, for
at man kan komme tilbage til informationscentret. Kvittér ved at trykke på READ.
3
G021364
04
Informatio nsdisplay og betjeningspanel
READ – Bekræftelse
Fingerhjul – Bladring i menuer og valg på
informationscenterlisten
RESET – nulstilling
For at få adgang til informationscentret skal
fingerhjulet drejes trinvist opad/nedad. Ved
endnu en drejning kommer udgangspositionen tilbage igen.
For at skifte enhedsangivelse for strækning
og hastighed skal man kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
Aktuel hastighed*
Den aktuelle hastigvis vises i mph, hvis speedometret er gradueret i km/t. Hvis speedometret er gradueret i mph, vises aktuel
hastighed i km/t.
Gennemsn. hast.
Bilen beregner gennemsnitshastigheden
siden sidste nulstilling. Nulstilling foretages
med RESET.
Aktuelt forbrug
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Oplysningen på displayet opdateres med et par sekunders mellemrum. Når bilen holder stille, vises "----" på
displayet.
130
Gennemsn.forbrug
Gennemsnitligt brændstofforbrug siden sidste nulstilling. Nulstilling foretages med
RESET.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet ekstra 1eller parkeringsvarmer*.
1
Kun dieseldrevne biler.
Km til tom tank
Beregningen foretages på grundlag af gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km og
den tilbageværende brugbare brændstofmængde. På displayet vises den omtrentlige
strækning, der kan køres med den tilbageværende brændstofmængde i tanken. Når
der er brændstof til mindre end til 20 km’s
kørsel tilbage, vises
"----" km til tom tank på displayet.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet parkeringsvarmer*, eller hvis kørselsmåden er
ændret.
04 Komfort og køreglæde
Informationscenter
Nulstilling
1. Vælg gennemsn. hast. eller gennemsn.
forbrug.
2. Hold READ inde i ca. 1 sekund for at
nulstille den valgte funktion. Hvis
RESET holdes inde i mindst 3 sekunder,
nulstilles gennemsnitshastighed og gennemsnitligt forbrug samtidigt.
04
131
04 Komfort og køreglæde
Kompas*
Betjening
Justering
Valg af zone
9
6
8
10
7
9
8
7
11
6
12
13
G021406
04
15
4
3
2
1
Bakspejl med kompas.
Kalibrering af kompas.
Magnetiske zoner.
Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N
(nord), NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst),
S (syd), SW (sydvest), W (vest) og
NW (nordvest).
Det kan blive nødvendigt at kalibrere kompasset, for at det skal være retvisende. Hvis
kalibrering er nødvendig, vises CAL på spejlets display.
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
For at kompasset skal fungere korrekt, skal
den rette zone være valgt.
Kompasset aktiveres automatisk, når bilen
startes, eller i tændingsposition II. Kompasset aktiveres/deaktiveres ved f.eks. at trykke
på knappen bag på spejlet ind med en clips.
132
G021407
14
G021408
5
1. Stands bilen i et stort, åbent område.
2. Start bilen.
3. Hold knappen bag på spejlet inde (brug
f.eks. en clips), indtil CAL kommer til
syne igen (efter ca. 6 sekunder).
4. Begynd at køre som sædvanligt. CAL
forsvinder fra displayet, når kalibreringen er færdig.
Alternativt kalibreringstrin:
Kør langsomt i en cirkel med højst
8 km/t, indtil CAL forsvinder fra displayet, når kalibreringen er færdig.
1. Tændingsposition II.
2. Hold knappen bag på bakspejlet inde i
mindst 3 sekunder (brug f.eks. en clips).
Nummeret for det aktuelle område
vises.
3. Tryk flere gange på knappen, indtil nummeret for det ønskede geografiske
område vises (1–15).
4. Efter nogle sekunder viser displayet
igen kompasretningen.
04 Komfort og køreglæde
DSTC – Stabilitets- og traktionskontrolsystem
Stabilitets- og traktionskontrolsystemet,
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control), hjælper føreren med at undgå udskridning og forbedre bilens fremkommelighed.
Systemet begrænser hjulenes træk- og
bremsekraft individuelt, hvorved udskridning
undgås. Derved øges manøvredygtigheden
og dermed sikkerheden, f.eks. ved hurtige
undvigemanøvrer.
Fremkommeligheden forbedres, ved at
systemet fordeler trækkraften mellem hjulene. Systemet griber først og fremmest ind
ved lav hastighed i dårligt føre.
Ved bremsning kan systemets indgriben
mærkes i form af en pulserende lyd. Ved gasgivning vil bilen muligvis accelerere langsommere end forventet.
Meddelelser på informationsdisplayet
DSTC midlertidigt FRA
Systemet er midlertidigt blevet reduceret
pga. for høj temperatur på bremeskiverne.
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremserne er afkølet.
DSTC service påkrævet
Systemet er blevet lukket ned pga. fejl.
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren. Hvis meddelelsen stadig vises, når
motoren startes igen, bør man køre til et
autoriseret Volvo-værksted.
Betjening
Symboler på kombinationsinstrument
Hvis symbolerne
og
vises samtidigt,
skal meddelelsen på informationsdisplayet
læses.
1
2
Hvis symbolet
optræder alene, er der
følgende alternativer:
• Blinkende lys betyder, at systemet griber
ind netop da.
• Hvis det lyser konstant i 2 sekunder, betyder det systemkontrol ved start af motoren.
• Konstant lys efter motorstart eller under
kørsel betyder fejl i systemet.
Reduceret funktion
Systemets funktion ved udskridning og gasgivning kan reduceres. Systemets indgriben
ved udskridning forsinkes og tillader dermed
mere udskridning, hvilket giver større frihed
til dynamisk kørsel. Fremkommeligheden i
dyb sne eller sand forbedres, da traktionen
ikke længere begrænses.
G021409
Generelt om DSTC
04
1. Drej fingerhjulet
, indtil DSTC-menuen
fremkommer.
DSTC slået TIL betyder, at systemets funktion er uforandret.
DSTC spinkontrol FRA betyder, at systemets indgriben er reduceret.
2. Hold RESET
inde, indtil DSTCmenuen ændres.
Systemet forbliver reduceret, indtil næste
gang motoren startes.
ADVARSEL
Hvis systemets funktion reduceres, kan
bilens køreegenskaber ændres.
133
04 Komfort og køreglæde
Tilpasning af køreegenskaber
Aktivt chassis (Four-C)*
Hastighedsafhængig ratmodstand*
Betjening
Ratmodstanden øges i takt med bilens
hastighed for at give føreren større vejfølsomhed. Ved lav hastighed bliver bilen letstyret, f.eks. for at gøre parkering lettere.
Aktivt chassis, Four-C (Continuously Controlled Chassis Concept), regulerer støddæmpernes egenskaber, således at bilens køreegenskaber kan justeres. Der er tre
indstillinger: Comfort, Sport og Advanced.
G021410
04
Comfort
Denne indstilling bevirker, at bilen føles mere
bekvem, og anbefales til lange ture. Støddæmpningen er blød, og karosseriets bevægelser er smidige og behagelige.
Chassisindstillinger
Sport
Denne indstilling bevirker, at bilen føles mere
sporty, og anbefales til mere aktiv kørsel.
Styringen reagerer hurtigere end i Comfortindstilling. Dæmpningen er hårdere, og
karosseriet følger vejen for at mindske
krængningen i skarpe sving.
Advanced
Denne indstilling anbefales kun til meget
jævn og plan vejbelægning.
Støddæmperne er optimeret til maksimalt
vejgreb, og krængning i sving er yderligere
formindsket.
134
Brug knapperne på midterkonsollen til valg af
indstilling. Den indstilling, der er i brug, når
motoren standses, aktiveres, når motoren
startes næste gang.
Ratmodstanden kan ændres under
Bilindstillinger
Niveau for styrestyrke.
En beskrivelse af menusystemet findes på
side 104. Denne menu er ikke tilgængelig,
når bilen er i bevægelse.
04 Komfort og køreglæde
Fartpilot*
Betjening
på displayet (---) km/h går over til visning af
den indstillede hastighed, f.eks. 100 km/h.
OBS
1
5
Fartpiloten kan ikke slås til ved hastigheder
under 30 km/t.
2
3
___
0
1
G021411
4
Justering af indstillet hastighed
I aktiv indstilling justeres hastigheden med
korte eller lange tryk på
eller .
Display og betjeningsknapper
Standby
Genoptagelse af indstillet hastighed
Deaktivering
Aktivering/indstilling af hastighed
Indstillet hastighed (i parentes: standby)
En midlertidig hastighedsforøgelse med
speederen, f.eks. ved overhaling, har ingen
indvirkning på fartpiloten s indstilling. Bilen
vender tilbage til den indstillede hastighed,
når speederen slippes.
OBS
Hvis en af farpilotknapperne holdes trykket
ind i mere end ca. et minut, frakobles fartpiloten. I givet fald skal motoren standses,
inden fartpiloten kan indstilles igen.
Tilkobling og indstilling af hastighed
For at kunne aktivere fartpiloten skal den
først sættes i standby vha. CRUISE
.
Symbolet
tændes, og
teksten (---) km/h
viser, at fartpiloten er i
standby.
Deaktivering
Fartpiloten slås fra ved at trykke på CRUISE
eller ved at standse motoren. Den indstillede
hastighed slettes.
Fartpiloten tilkobles derefter med
eller ,
hvorefter den aktuelle hastighed gemmes og
anvendes som indstillet hastighed. Teksten
Midlertidig deaktivering
Fartpiloten slås midlertidigt fra ved at trykke
på 0 . Den lagrede hastighed vises i parentes
på informationsdisplayet, f.eks. (100) km/h.
Automatisk midlertidig deaktivering
Fartpiloten frakobles spontant, når de trækkende hjul spinner, eller hvis hastigheden falder til under ca. 30 km/t. Den deaktiveres
også, når bremserne bruges, gearvælgeren
sættes i frigear, eller hvis der trædes på
speederen i længere tid (ca. 60 sekunder). I
givet fald sættes fartpiloten i standby, og den
indstillede hastighed gemmes.
Genoptagelse af indstillet hastighed
Hvis fartpiloten er midlertidigt slået fra, kan
den slås til igen ved at trykke på . Hastigheden sættes nu til den tidligere indstillede
hastighed.
04
OBS
Der kan komme en mærkbar hastighedsforøgelse, efter at hastigheden er genoptaget
.
med
135
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Generelt
Den adaptive fartpilot (Adaptive Cruise Control – ACC) er et hjælpemiddel til aflastning af
føreren på lange, lige vejstrækninger i jævne
trafik, f.eks. på motor- og landeveje.
Vedligeholdelse af fartpilotens komponenter
må kun udføres af et autoriseret Volvoværksted.
ADVARSEL
1
2
3
ADVARSEL
Den adaptive fartpilot kan ikke håndtere
alle, trafik-, vejr- og vejforhold.
Afsnittet Funktion fra og med side 136 indeholder oplysninger om begrænsninger, som
føreren bør være opmærksom på, inden
den adaptive fartpilot tages i brug.
Det påhviler føreren at sørge for den rette
afstand og hastighed, selv når den adaptive
fartpilot er i brug. Du må altid have opmærksomheden henvendt på trafikken og
gribe ind, når den adaptive fartpilot ikke holder en passende hastighed eller afstand.
G021412
04
Funktion
Oversigt over funktioner
Advarselslampe - bremsning af føreren
nødvendig
Betjeningsknapper
Radarsensor
Fartpiloten består dels af en fartholder og
dels en hermed samarbejdende afstandsholder.
Den adaptive fartpilot er ikke et kollisionsforebyggende system. Hvis systemet ikke
registrerer et forankørende køretøj, skal føreren gribe ind.
Den adaptive fartpilot bremser ikke for langsomtkørende eller stillestående køretøjer.
Den adaptive fartpilot bør ikke bruges,
f.eks. i bytrafik, tæt trafik, vejkryds, glat
føre, hvor der er meget vand eller søle på
vejen, i kraftig regn eller sne, dårlig sigtbarhed, på snoede veje eller fra- og tilkørsler.
Afstanden til forankørende køretøjer måles
med en radarsensor. Hastigheden reguleres
ved hjælp af gasgivning og opbremsninger.
Det er normalt, at bremserne afgiver svage
lyde, når de bruges af fartpiloten.
ADVARSEL
Når fartpiloten bremser, bevæger bremsepedalen sig. Foden bør ikke hvile under
bremsepedalen, da man ellers risikerer, at
den kommer i klemme.
Fartpiloten tilstræber at følge forankørende
køretøjer i samme vejbane med en indstillet
tidsafstand. Hvis radarsensoren ikke har registreret noget forankørende køretøj, stræber
den kun efter at holde den indstillede hastig-
136
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
Den adaptive fartpilot har til opgave at regulere hastigheden blødt. I situationer, der kræver hurtig opbremsning, skal man selv bremse. Dette gælder ved store hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser
kraftigt. På grund af radarsensorens begrænsninger kan en opbremsning komme
uventet eller helt udeblive (se side 140).
Den adaptive fartpilot kan kun aktiveres ved
en hastighed over 30 km/t. Hvis hastigheden
falder under 30 km/t, eller hvis motorens omdrejningstal bliver for lavt, frakobles den
adaptive fartpilot og ophører med at bremse.
I givet fald må føreren straks overtage kontrollen med at holde afstanden til forankørende køretøjer. Den højeste hastighedsindstilling er 200 km/t. I visse situationer, når systemet ikke kan tilkobles, vises Fartpilot ikke t.
rådighed på displayet (se side 139).
Advarselslampe - bremsning af føreren
nødvendig
Den adaptive fartpilot har en bremseevne
svarende til ca. 30 % af bilens bremseevne.
Hvis bilen har brug for at bremse kraftigere,
end fartpiloten har mulighed for, og føreren
ikke bremser, lyder der et signal, og en rød
advarselslampe oplyser forruden. Den røde
advarselslampe kan være vanskelig at se i
kraftigt sollys, eller når man har solbriller på.
Betjening
1
ADVARSEL
2
Fartpiloten advarer kun om køretøjer, som
radarsensoren har registreret. Derfor kan
advarslen udeblive eller blive forsinket. Vent
ikke på advarsel, men brems, når det er
nødvendigt.
Automatisk frakobling
Den adaptive fartpilot er afhængig af andre
systemer, herunder stabilitets- og traktionskontrolfunktionen (DSTC). Hvis et af disse systemer ophører med at fungere, frakobles
fartpiloten automatisk.
I tilfælde af automatisk deaktivering lyder der
et signal, og meddelelsen Fartpilot Deaktiveret fremkommer på displayet. Som fører
skal du så gribe ind og afpasse hastigheden
efter eventuelle forankørende køretøjer.
Automatisk frakobling kan have følgende årsager:
•
•
•
•
•
Hastigheden er faldet til under 30 km/t
Hjulene har mistet vejgrebet
Bremsernes temperatur er høj
Motorens omdrejningstal er for lavt
Radarsensoren er blokeret, f.eks. af fugtig
sne eller regn
4
3
0
1/2 1
G021413
hed. Dette sker også, hvis forankørendes hastighed overstiger fartpilotens indstillede hastighed.
04
Display og betjeningsknapper
Aktivering og genoptagelse af indstillinger; forøgelse af hastighed
Standby, tænd/sluk
Indstilling af afstand
Tilkobling og indstilling af hastighed
Førerens indgriben
Fartpiloten slås fra, når bremserne bruges,
gearvælgeren føres til frigear, eller speederen
trædes ned i længere tid. Fartpiloten går så i
standby, og føreren overtager den fulde kontrol med bilen. Hvis speederen trædes ned et
kort stykke tid, f.eks. ved overhaling, frakobles fartpiloten midlertidigt og tilkobles igen,
når speederen slippes.
137
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
04
Tilkobling og indstilling af hastighed
For at fartpiloten skal kunne tilkobles, skal
den først sættes i standby med
. Den
indstillede tidsafstand vises kort på displayet. Fartpiloten tilkobles med
eller ,
hvorefter den aktuelle hastighed gemmes og
anvendes som indstillet hastighed. Den indstillede hastighed vises på displayet. I aktiv
indstilling justeres hastigheden med lange eller korte tryk på ,
eller . Knappen
har samme funktion som +, men giver mindre
hastighedsforøgelse.
OBS
Hvis fartpiloten ikke synes at reagere, når
den tilkobles, kan årsagen være, at tidsafstanden til den nærmeste bil gør en hastighedsforøgelse umulig.
OBS
I visse situationer er det ikke muligt at tilkoble fartpiloten. I givet fald vises Fartpilot
ikke t. rådighed på displayet (se side 139).
Indstilling af tidsafstand
Den indstillede tidsafstand til forankørende
køretøjer øges med
og mindskes
med
. Efter justering vises den aktuelle
tidsafstand kort på displayet. Der kan vælges
mellem 5 forskellige tidsafstande. Længere
138
tidsafstand betyder blødere hastighedsregulering. Anbefalet tidsafstand er tre til fem.
Tidsafstand 1 og 2 er først og fremmest beregnet til køkørsel i tæt trafik, men medfører,
at føreren skal gribe oftere ind.
OBS
Brug kun den tidsafstand, der er tilladt i
henhold til de lokale færdselsregler.
Frakobling og genoptagelse af indstillinger
Fartpiloten deaktiveres enten med et kort
tryk på
eller ved førerindgreb, f.eks. en
opbremsning. Indstillet hastighed vises så i
parentes. Hastigheden og tidsafstanden genoptages med et tryk på
.
OBS
Der kan komme en mærkbar hastighedsforøgelse, efter at hastigheden er genoptaget
med
.
Et kort tryk på
i standby eller et langt
tryk i aktiv indstilling bevirker, at fartpiloten
frakobles. Den indstillede hastighed slettes
og kan ikke genoptages.
Radarsensoren og dens
begrænsninger
Radarsensoren bruges både af den adaptive
fartpilot og kollisionsadvarsel. Den er konstrueret til at registrere biler eller større køretøjer i samme kørselsretning. Radarsensoren
registrerer ikke fodgængere og heller ikke
modkørende, langsomtkørende eller stillestående køretøjer, genstande eller forhindringer.
I sådanne tilfælde gives ingen advarsel, ligesom der ikke bremses.
Hvis der foretages ændringer af radarsensoren, kan den blive ulovlig at bruge.
ADVARSEL
Der må ikke monteres tilbehør eller andre
genstande foran kølergitteret.
Radarsensorens evne til at registrere et forankørende køretøj mindskes kraftigt:
• Hvis radarsensoren blokeres og ikke kan
registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig
regn, eller hvis der har samlet sig snesjap
eller andre genstande foran radarsensoren.
OBS
Fladen foran radarsensoren skal holdes ren.
04 Komfort og køreglæde
Adaptiv fartpilot*
• Hvis forankørende køretøjers hastighed
adskiller sig meget fra ens egen kørselshastighed.
Radarsensorens synsfelt er begrænset. I visse situationer kan den enten ikke registrere et
andet køretøj end forventet eller ikke noget
køretøj overhovedet.
1
Små køretøjer, f.eks. motorcykler, eller
køretøjer der ikke kører midt i vejbanen,
registreres muligvis ikke.
I sving kan radarsensoren registrere forkerte køretøjer eller tabe et registreret
køretøj af sigte.
Symboler på displayet
Symbol
Betydning
Standby eller aktiv tilstand
uden noget køretøj
registreret.
2
Aktiv tilstand med køretøj
registreret, som fartpiloten
afpasser hastigheden efter.
Afstandsangivelse.
Meddelelse
Betydning
Fartpilot
Deaktiveret
Fartpiloten er slået fra.
Føreren skal selv afpasse
hastigheden.
Fartpilot
Service
påkrævet
Fartpiloten fungerer ikke.
Opsøg et autoriseret Volvoværksted.
Fartpilot
Ikke t.
rådighed
Fartpiloten kan ikke aktiveres. Dette kan bl.a. have
følgende årsager:
• Reduceret traktionskontrol- og stabilitetsfunktion (DSTC) (se side 133)
• Bremsernes temperatur
er høj
• Radarsensoren er blokeret, f.eks. af fugtig sne
eller regn
04
3
G021414
Meddelelser på displayet
Radarsensorens synsfelt (gråt)
Af og til kan radarsensoren ikke registrere
køretøjer på nær afstand, f.eks. et køretøj
mellem en selv og et køretøj, der befinder
sig foran.
Meddelelse
Betydning
Radar
blokeret
Se instr. bog
Fartpiloten er midlertidigt
frakoblet. Denne meddelelse vises, hvis radarsensoren er blokeret og ikke
kan registrere andre
køretøjer, f.eks. i kraftig
regn, eller hvis der har
samlet sig snesjap foran
radarsensoren.
139
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med bremsestøtte*
Generelt
Kollisionsadvarsel (Collision Warning with
Brake Support) er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare for kollision med
et forankørende køretøj, der kører i samme
retning.
Funktion
på pedalen. Kollisionsadvarslen er aktiv
mellem 7 km/t og 180 km/t.
1
Bremsestøtten reducerer kollisionshastigheden.
Vedligeholdelse af systemets komponenter
må kun udføres af et autoriseret Volvoværksted.
ADVARSEL
Kollisionsadvarslen fungerer ikke i alle kørselssituationer eller under alle trafik-, vejreller vejforhold. Kollisionsadvarslen reagerer ikke på langsomtkørende eller stillestående køretøjer eller køretøjer, der kører i en
anden retning end ens eget køretøj.
Advarsler udløses tidligst ved høj kollisionsrisiko. Fra og med afsnittet Funktion informeres der om begrænsninger, som føreren
bør være opmærksom på inden brug.
Systemets bremsestøtte reducerer kun kollisionshastigheden, hvis føreren bremser.
Vent aldrig på en kollisionsadvarsel. Det påhviler føreren at sørge for den rette afstand
og hastighed, selv når kollisionsadvarselssystemet er i brug.
140
2
G021415
04
Oversigt over funktioner
Synligt advarselssignal ved kollisionsrisiko
Sensor
Radarsensoren registrerer forankørende køretøjer, der kører i samme retning som en
selv. Hvis der er risiko for kollision med et sådant køretøj, påkaldes ens opmærksomhed
af en rød advarselslampe og et hørbart advarselssignal.
Hvis kollisionsrisikoen øges yderligere efter
advarslen, aktiveres bremseassistancen.
Bremseassistancen forbereder bremsesystemet for hurtig opbremsning, ligesom bremserne aktiveres let, hvilket mærkes i form af
et svagt ryk. Hvis bremsepedalen trædes tilstrækkelig hurtigt ned, foregår bremsningen
med fuld bremsevirkning, selv med et let tryk
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med bremsestøtte*
Betjening
Visse indstillinger styres fra midterkonsollen
ved hjælp af et menusystem. Nærmere enkeltheder om brug af menusystemet fremgår
af side 104.
Aktivering og deaktivering af
advarselssignaler
Kollisionsadvarselssystemets lyd- og lyssignaler aktiveres og deaktiveres med
.
Lampen i knappen lyser, når advarselssignalerne er aktiverede.
G021416
Advarselslyden og -lampen aktiveres automatisk ved start af bilen. Den automatiske
aktivering kan fravælges under
Bilindstillinger
Indst. for kollisionsadv.
Til ved opstart.
Advarselslyden kan aktiveres/deaktiveres separat under Bilindstillinger
Indst. for
kollisionsadv.
Advarselslyd.
OBS
Knap til aktivering/deaktivering af advarselssignaler.
OBS
Bremsestøtten påvirkes ikke af de her
beskrevne indstillinger.
Når den adaptive fartpilot er i brug, anvendes advarselslampen og advarselslyden af
fartpiloten, selv hvis den er slået fra af
føreren.
Indstilling af advarselsafstand
Følsomheden afgør, hvor hurtigt den synlige
og evt. den hørbare advarsel udløses. Vælg
et af alternativerne under Bilindstillinger
Indst. for kollisionsadv.
Advarselsafstand.
OBS
Selvom advarselsafstanden er indstillet til
Lang, kan advarsler i visse situationer
opfattes som sene.
04
Kontrol af indstillinger
De aktuelle indstillinger kontrolleres lettest
ved at trykke to gange på
i hurtig rækkefølge. Indstillingerne vises på displayet.
Meddelelser på displayet
Radar blokeret Se instr. bog – Kollisionsadvarslen er midlertidigt ude af funktion. Meddelelsen fremkommer f.eks. i kraftig regn,
eller hvis der har samlet sig snesjap foran radarsensoren. Se afsnittet om radarsensorens
begrænsninger på side 140.
Kollisionsadvar. Service påkrævet – Kollisionsadvarselssystemet er ude af funktion.
Hvis meddelelsen bliver stående, bør man
henvende sig til et autoriseret Volvoværksted.
141
04 Komfort og køreglæde
Kollisionsadvarsel med bremsestøtte*
Begrænsninger
Det visuelle advarselssignal kan være vanskelig at se i kraftigt sollys eller med solbriller
på. Under sådanne omstændigheder bør advarselslyden derfor altid aktiveres.
OBS
04
Det visuelle advarselssignal kan sættes
midlertidigt ud af funktion af høj temperatur
i kabinen, f.eks. på grund af stærkt sollys. I
givet fald aktiveres den hørbare advarsel,
selvom den er deaktiveret i menusystemet.
Advarsler kan udeblive, hvis afstanden til forankørende køretøjer er meget lille, eller når
der sker store rat- og pedalbevægelser,
f.eks. i tilfælde af en meget aktiv kørestil.
Advarsler kan udløses sent, udeblive eller udløses unødvendigt, hvis trafiksituationen gør,
at radarsensoren ikke kan registrere et forankørende køretøj på rette måde. Kollisionsadvarselssystemet anvender den samme radarsensor som den adaptive fartpilot. Nærmere
enkeltheder om radarsensoren og dens begrænsninger fremgår af side 140.
En udeblevet eller forsinket advarsel medfører, at bremsestøtten udebliver eller
forsinkes.
142
De fejlagtige advarsler kan ske både med
lyd- og lyssignaler. En måde at mindske antallet af fejlagtige advarsler er at mindske advarselsafstanden.
04 Komfort og køreglæde
Parkeringshjælp*
Generelt1
Funktion
Parkeringshjælp bagud
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et signal angiver afstanden til
den registrerede forhindring.
Parkeringshjælp fås i to varianter:
• Kun bagved
• Både foran og bagved.
G021417
G017833
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan registrere forhindringer. Vær opmærksom på børn eller dyr i bilens nærhed.
Systemet aktiveres automatisk, når bilen
startes, og kontaktens lampe for Til/Fra er
tændt. Hvis parkeringshjælpen slås fra med
knappen, slukkes lampen.
Jo kortere afstand til den bagved- eller foranværende forhindring, des tættere lyder signalerne. Anden lyd fra audiosystemet dæmpes
automatisk, hvis lydstyrken er høj.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen konstant. Hvis der er en forhindring tættere på
bagved eller foran bilen, skifter tonen mellem
venstre og højre højttaler.
04
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m.
Lydsignalerne for forhindringer bagved
kommer fra de bageste højttalere.
Parkeringshjælpen bagud aktiveres, når der
stilles i bakgear.
Ved bakning med f.eks. anhænger eller
cykelholder på trækkrogen skal systemet
slås fra. Ellers vil sensorerne reagere på dem.
OBS
Parkeringshjælpen bagved slås automatisk
fra ved kørsel med anhænger, hvis der bruges originale Volvo-anhængerkabler.
1 Alt
efter marked kan parkeringshjælp enten
være standard, ekstraudstyr eller tilbehør.
143
04 Komfort og køreglæde
Parkeringshjælp*
Parkeringshjælp foran
OBS
Ved montering af ekstralys: Husk, at de ikke
må være i vejen for sensorerne – i givet fald
kan ekstralysene blive opfattet som forhindringer.
Visning af fejl i systemet
Hvis informationssymbolet lyser konstant, og teksten Park. hjælpsystem
Service påkrævet vises på informationsdisplayet, fungerer parkeringshjælpen ikke.
G021424
Vigtigt
04
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m.
Lydsignalet for forhindringer foran kommer
fra den forreste højttaler.
Parkeringshjælp foran er aktiv ved en hastighed under 15 km/t, også ved bakning. Ved
en højere hastighed deaktiveres systemet.
Lampen i knappen forbliver dog tændt for at
vise, at systemet er slået til, næste gang bilen
skal parkeres. Når hastigheden kommer
under 10 km/t, aktiveres systemet igen.
OBS
Parkeringshjælp foran slås fra, når parkeringsbremsen aktiveres.
144
Under bestemte omstændigheder kan parkeringshjælpesystemet afgive falske advarselssignaler, der forårsages af eksterne
lydkilder, som afgiver de samme ultralydfrekvenser, som systemet arbejder med.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler mv.
04 Komfort og køreglæde
Parkeringshjælp*
Rengøring af sensorer
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal
de rengøres regelmæssigt. Rengør dem med
vand og bilshampoo.
OBS
G018129
Snavs, is og sne på sensorerne kan give anledning til falske advarselssignaler.
04
G018067
Sensorernes placering foran
Sensorernes placering bagpå
145
04 Komfort og køreglæde
BLIS* – Blind Spot Information System
Generelt om BLIS
Blinde vinkler
ADVARSEL
2
Systemet er indrettet til at fungere optimalt
under kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
3
G021426
04
BLIS-kamera
Indikeringslampe
BLIS-symbol
BLIS er et informationssystem baseret på
digitalkamerateknik, som under visse forudsætninger hjælper føreren med at blive
opmærksom på køretøjer, der bevæger sig i
samme retning som ens eget køretøj i den
såkaldte blinde vinkel.
Vigtigt
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres af et autoriseret Volvoværksted.
146
B
A
Når et kamera
har registreret et køretøj i
zonen for den blinde vinkel, lyser
indikeringslampen
konstant.
OBS
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle
opstå en fejl i systemet. Hvis systemets
kameraer f.eks. er blokeret, blinker BLISindikeringslampen, og der vises en meddelelse på informationsdisplayet. Kontroller og
rengør i så fald skal linserne. Om nødvendigt,
kan systemet midlertidigt slås fra ved at
trykke på BLIS-knappen, se side 147.
G017834
1
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af spejlene. Det må aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
A = ca. 9,5 m og B = ca. 3 m
04 Komfort og køreglæde
BLIS* – Blind Spot Information System
Aktivere/deaktivere
Hvornår fungerer BLIS
Systemet fungerer, når ens eget køretøj
bevæger sig med en hastighed på over
10 km/t.
tøjerne. Dette betyder f.eks., at systemet ikke
reagerer på en anhænger uden lygter, der
trækkes af en person- eller lastbil.
ADVARSEL
G021428
Overhaling
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis:
Knap til aktivering/deaktivering
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange,
når BLIS aktiveres.
Systemet kan deaktiveres/aktiveres, når
motoren er startet, ved at trykke på BLIS.
Når BLIS slås fra, slukkes lampen i knappen,
og der vises en tekstmeddelelse på instrumentpanelet.
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen,
der vises en ny tekstmeddelelse på
displayet, og indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange. Meddelelsen fjernes
ved at trykke på READ. Nærmere oplysninger om meddelelseshåndtering fremgår af
side 107.
• du overhaler med en hastighed på op til
10 km/t hurtigere end det overhalede
køretøj
• du bliver overhalet af et køretøj, der holder
op til 70 km/t højere hastighed end dit
eget.
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke under bakning.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
Systemet reagerer ikke på cykler eller knallerter.
blis-kameraerne kan forstyrres af kraftigt lys
eller under kørsel i mørke, når der ikke er
nogen lyskilder (f.eks. vejbelysning eller
andre køretøjer). I givet fald kan systemet
fortolke manglen på lys, som om kameraerne er blokeret.
I begge tilfælde vises en meddelelse på
informationsdisplayet.
Ved kørsel under sådanne forhold kan
systemets funktion midlertidigt forringes, og
der vises en tekstmeddelelse (se side 148).
Hvis meddelelsen forsvinder af sig selv, fungerer BLIS normalt igen.
BLIS-kameraerne har begrænsninger som
det menneskelige øje, dvs. de "ser" dårligere i f.eks. kraftigt snevejr eller tæt tåge.
04
Dagslys og mørke
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at registrere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler, busser og motorcykler.
I mørke reagerer systemet på omgivende
bilers lygter. Hvis omgivende bilers lygter
ikke er tændt, registrerer systemet ikke køre-
147
04 Komfort og køreglæde
BLIS* – Blind Spot Information System
Rengøring
Begrænsninger
For at fungere optimalt skal BLIS- kameraernes linser være rene. Linserne kan rengøres
med en blød klud eller fugtig svamp. Rengør
linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
I visse situationer kan BLIS-indikeringslampen lyse, til trods for at der ikke er noget
køretøj i den blinde vinkel.
Meddelelser på displayet
Meddelelse
Betydning
Blindvinkelsyst. TIL
Systemet er slået til
Blindvinkelsyst. Service påkrævet
BLIS ude af funktion.
Kontakt et autoriseret
Volvo-værksted.
Blindvinkelsyst.
kamera blok.
BLIS-kamera dækket
af snavs, sne eller is.
Rens linserne.
Blindvinkelsyst.
Nedsat funktion
BLIS-kameraerne forstyrres f.eks. af tåge
eller stærkt sollys lige
ind i kameraerne.
Kameraerne genindstiller sig selv, når
omgivelserne igen er
normale.
Blindvinkelsyst. FRA
148
Systemet er slået fra
G021431
Egen skygge på stor, lys, jævn flade, f.eks. en
lydbarriere eller vejbelægning af beton.
Her vises nogle eksempler på situationer,
hvor BLIS-indikeringslampen kan lyse,
selvom der ikke er noget køretøj i den blinde
vinkel.
G021432
04
Linserne er elektrisk opvarmede for at smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne børstes af linserne.
Hvis BLIS-indikeringslampen i enkelte tilfælde lyser, til trods for at der ikke er noget
køretøj i den blinde vinkel, betyder det ikke,
at der er en fejl i systemet.
I tilfælde af fejl i BLIS-systemet vises teksten Blindvinkelsyst. Service Påkrævet
på displayet.
Lavtstående sol i kameraet.
G021430
Vigtigt
OBS
Refleks fra blank, våd vejbane.
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringssteder
1
2
3
04
4
7
6
5
G019417
8
149
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Opbevaringsrum i dørpanel
Opbevaringslomme i forkanten af forsædernes sædehynder*
Billetklemme
Tunnelkonsol
Handskerum
A
1
B
2
Jakkeholder
Jakkeholderen er kun beregnet til lettere
klædningsstykker.
Opbevaringsrum (f.eks. til cd’er) og AUXindgang under armlænet (og afstillingspladsen*).
Indeholder krusholdere til fører og
forsædepassager samt 12 V-stikkontakt
og småtingsrum. (Hvis der er valgt
askebæger og cigarettænder, erstattes
12 V-kontakten af en cigarettænder og
småtingsrummet af et løst askebæger.)
Cigarettænder og askebæger*
Askebægret i tunnelkonsollen tømmes ved at
løfte det lige op.
Tænderen aktiveres ved at trykke knappen
ind. Når den er klar til brug, springer knappen
ud igen. Træk nu tænderen ud, og brug gløden til at tænde med.
150
G021437
04
G021436
Handskerum
Opbevaringsrum, krusholder
Jakkeholder
Kopholdere i bagsædets armlæn*
Opbevaringslomme
Her kan bilens instruktionsbog og kort opbevares. Her er også holdere til kuglepenne og
benzinkort. Handskerummet låses med nøglebladet (se side 42).
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
Gulvmåtter*
Makeup-spejl
12 V stikkontakt
Volvo kan levere specielt fremstillede gulvmåtter.
ADVARSEL
Lampen tændes automatisk, når klappen
løftes.
04
12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, forsædet.
.
G021440
Makeupspejl med lys.
G021439
G021438
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsclipsen for ikke at komme i klemme ved og
under pedalerne.
12 V stikkontakt i tunnelkonsollen, bagsædet.
Elkontakten kan bruges til forskelligt 12-volts
tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
Maks. strømstyrke er 10 A. Kontakten leverer
151
04 Komfort og køreglæde
Komfort i kabinen
kun strøm, når tændingen er mindst i
position I (se side 65).
Førstehjælpsudstyr*
Stikkontakt i bagagerum*
Udstyret ligger i bagagerummet. Tasken har
et velcrobånd, så den kan sættes fast på
bagagerumsvæggen.
ADVARSEL
04
G017825
Lad altid proppen sidde i kontakten, når den
ikke er i brug.
Vip dækslet ned for at få adgang til stikkontakten. Den fungerer, uanset om tændingen
er slået til eller ej. For at undgå at aflade batteriet, bør elkontakten bruges, mens motoren
er i gang.
152
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Generelt
1
5
2
3
4
Tilslutning af telefonen første gang
Teksten TELEFON viser, at telefonmenuen er
aktiv.
SIM-kort
Telefonen kan kun bruges sammen med et
gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). For isætning, se s. 157. Nødopkald
til alarmnummer kan foretages uden SIMkort.
Slå telefonen fra med et langt tryk på
PHONE.
G021446
OBS
Systemoversigt
Mikrofon
SIM-kortlæser
Tastatur, se s. 120.
Kontrolpanel
Privatrør
Sikkerhed
Lad kun et autoriseret Volvo-værksted udføre
service på telefonen. Den indbyggede telefon
skal slukkes ved brændstofpåfyldning eller i
nærheden af sprængningsarbejde. IDIS
begrænser menusystemet i henhold til bilens
hastighed (se side 156).
Den indbyggede telefon kan ikke læse SIMkort af typen 3G. Kombinerede 3G/GSMkort fungerer. Kontakt netoperatøren, hvis
SIM-kortet skal udskiftes.
04
Menuer og betjeningsknap
Menuerne styres fra kontrolpanelet
og
knapper
på rattet. For generel information
om menuhåndtering, se s. 104. For information om telefonens betjeningsknap, se foregående side.
Til/Fra
Slå telefonen til med et kort tryk på PHONE.
Angiv om nødvendigt PIN-kode.
Symbolet
viser, at telefonen er slået til.
Når dette symbol vises, kan der modtages
opkald, selvom f.eks. cd-menuen vises på
displayet. For at bruge telefonmenuerne og
kunne ringe ud trykkes kortvarigt på PHONE.
153
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Opkaldshåndtering
04
Opringning
1. Slå telefonen til.
2. Hvis TELEFON ikke vises på displayet,
trykkes kortvarigt på PHONE.
3. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen (se side 155).
4. Tryk på ENTER for handsfree-opkald,
eller løft privatrøret. Røret frigøres ved at
trække det nedad.
Afslutte opkald
Afslut opkaldet med EXIT eller ved at lægge
privatrøret på.
Indgående opkald
Tryk på ENTER for handsfree-opkald, eller
løft privatrøret. Hvis privatrøret er udløst, når
telefonen ringer, skal opkald modtages med
ENTER.
Opkald afsluttes med EXIT eller ved at lægge
privatrøret på. Opkald afvises med EXIT.
Automatisk svar
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indgående opkald modtages automatisk. Aktivering/deaktivering foretages under Telefonindstillinger
Opkaldsindstillinger
Automatisk svar.
154
Opkald venter
Funktionen gør, at et nyt opkald kan besvares under igangværende opkald. Det nye
opkald besvares som sædvanligt, og det
foregående parkeres. Aktiver/deaktiver under
Telefonindstillinger
Opkaldsindstillinger
Opkald venter.
Automatisk omstilling
Indkommende opkald kan omstilles automatisk alt efter opkaldstype og situation. Aktiver/deaktiver under Opkaldsindstillinger
Omstilling.
Under igangværende opkald
Tryk på MENU eller ENTER under igangværende opkald for at komme til samtalemenuen.
Opringning
1. Parker opkaldet under Parker.
2. Indtast nummeret til den næste samtalepartner eller brug menupunktet Telefonbog.
Skift mellem samtalepartnerne med menupunktet Skift.
Telefonmøde
Et telefonmøde består af flere samtalepartnerne. Det kan påbegyndes, når et opkald er i
gang, og et andet opkald er parkeret. Menupunktet Forbind starter telefonmødet.
Alle igangværende opkald afsluttes, hvis
telefonmødet afsluttes.
Skift mellem privatrør og handsfree
Skift fra handsfree til privatrør ved at løfte privatrøret eller vælge Rør i menuen.
Skift fra privatrør til handsfree med menupunktet Handsfree.
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Privatfunktion
Privatfunktion medfører deaktivering af
mikrofonen, se s. 153. Aktiver/deaktiver
mikrofonen med menupunktet Mikrofon til/
fra.
Lydindstillinger
Telefonbog
Samtalelydstyrke
Telefonen bruger de forreste dørhøjttalere.
Samtalelydstyrken kan reguleres, når teksten TELEFON vises højst oppe på displayet. Brug knapperne på rattet eller
VOLUME.
Lydanlæggets lydstyrke
Så længe der ikke er nogen samtale i gang,
reguleres lydanlæggets lydstyrke med
VOLUME på normal vis. For at justere lydanlæggets lydstyrke under en igangværende
samtale skal man skifte til en af lydkilderne.
Lydkilden kan afbrydes automatisk for en
indgående samtale under Telefonindstillinger
Lyd og lydstyrke
Radio slået fra.
Signaler og lydstyrke
Ringesignalet ændres under Telefonindstillinger
Lyd og lydstyrke
Ringesignaler.
Meddelelsesbippet aktiveres/deaktiveres
under Telefonindstillinger
Lyd og
lydstyrke
Meddelelsesbip.
Ringelydstyrken reguleres under Telefonindstillinger
Lyd og lydstyrke
styrke. Juster med
knappen.
/
Ringelyd-
Kontaktoplysninger kan gemmes på SIMkortet eller i telefonen.
Gemme kontakter i telefonbogen
1. Tryk på MENU og gå til Telefonbog
Ny kontakt.
2. Skriv et navn, og tryk på ENTER. For
information om indtastning af tekst.
3. Skriv et nummer og tryk på ENTER.
4. Gå til SIM-kort eller Telefonhukommelse og tryk på ENTER.
04
Søge kontakter
Den letteste måde at søge i telefonbogen er
med et langt tryk på knapperne fra 2 til 9.
Derved startes en søgning i telefonbogen,
baseret på knappens første bogstav.
Man kan også komme til telefonbogen
med
/
med
/
på navigeringsknappen eller
på knapperne på rattet.
Søgningen kan også foretages fra telefonbogens søgemenu under Telefonbog
Søg:
1. Skriv det første bogstav i den kontakt, der
søges efter, og tryk på ENTER, eller tryk
kun ENTER.
2. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER for
at ringe op.
på navigerings-
155
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
Slette kontakter
Slet en kontakt i telefonbogen ved at markere
den, og tryk på ENTER. Gå derefter til Slet,
og tryk på ENTER.
Slet samtlige kontakter under Telefonbog
Slet SIM eller Slet telefon.
04
Kopiere mellem SIM-kort og telefonbog
Gå til Telefonbog
Kopier alle
SIM til
telefon eller Telefon til SIM, og tryk på
ENTER.
Nummer til telefonsvarer
Nummeret til telefonsvareren ændres under
Telefonindstillinger
Opkaldsindstillinger
Voice mail-nummer. Hvis der ikke er
gemt noget nummer, kan denne menu nås
med et langt tryk på 1. Tryk længe på 1 for at
bruge det gemte nummer.
Øvrige funktioner og indstillinger
punkter under Meddelelser
sesindstillinger:
IDIS
IDIS (Intelligent Driver Information System)
kan i aktive kørselssituationer forsinke eller
afvise ringesignaler fra indgående opkald. På
denne måde bortledes ens opmærksomhed
mindre fra kørslen. IDIS slås fra under Telefonindstillinger
IDIS.
• SMSC-nummer, der angiver den meddelelsescentral, som skal overføre meddelelserne.
• Gyldighedstid, der angiver, hvor længe
meddelelsen skal gemmes i meddelelsescentralen.
• Meddelelsestype.
Læse meddelelser
1. Gå til Meddelelser
Læs, og tryk på
ENTER.
2. Gå til en meddelelse, og tryk på ENTER.
3. Meddelelsens tekst ses på displayet.
Yderligere menupunkter fås ved at trykke på ENTER.
Opkaldslister
Under Opkaldsliste gemmes lister over indkomne, udgående og mistede opkald. Udgående opkald vises også med et tryk på
ENTER. Telefonnumrene i listerne kan lagres
i telefonbogen.
Skrive og sende meddelelser
1. Gå til Meddelelser
Skriv ny, og tryk på
ENTER.
2. Skriv tekst, og tryk på ENTER. For
information om indtastning af tekst.
3. Gå til Send, og tryk på ENTER.
4. Angiv et telefonnummer, og tryk på
ENTER.
Meddelelsesindstillinger
Meddelelsesindstillingerne ændres normalt
ikke. Netoperatøren har yderligere information om disse indstillinger. Der er tre menu-
156
Meddelel-
Opkaldsvarighed
Opkaldsvarigheden gemmes under
Opkaldsliste
Opkaldsvarighed. Nulstil
værdierne under Opkaldsliste
Opkaldsvarighed
Nulstil timere.
Vise/skjule nummer for samtalepartner
Telefonens nummer kan skjules midlertidigt
under Opkaldsindstillinger
Send mit
nummer.
04 Komfort og køreglæde
Indbygget telefon*
IMEI-nummer
For at spærre telefonen skal netoperatøren
underrettes om telefonens IMEI-nummer.
Tast *#06# for at vise nummeret på displayet.
Skriv det op, og gem det på et sikkert sted.
Nulstil til fabriksindstilninger
En total nulstilling af telefonens indstillinger
foretages under Telefonindstillinger
Nulstil telefonindst.
Isætning af SIM-kort
1
2
2
Sikkerhedsniveauet ændres under Telefonindstillinger
SIM-sikkerhed. Højeste sikkerhed fås med menupunktet Til. Koden skal
så angives, hver gang telefonen slås til.
Næsthøjeste sikkerhed fås med menupunktet Automatisk. Telefonen gemmer så koden
og angiver den automatisk, når telefonen slås
til. Når SIM-kortet bruges med en anden telefon, skal koden angives manuelt. Laveste
sikkerhed fås med menupunktet Fra. Derefter kan SIM-kortet bruges helt uden kode.
04
1
G021451
SIM-kode og -sikkerhed
Ved hjælp af PIN-koden kan SIM-kortet
beskyttes mod brug af uvedkommende.
Koden ændres under Telefonindstillinger
Redigér PIN-kode.
G021450
Valg af netværk
Operatøren kan vælges automatisk eller
manuelt under Telefonindstillinger
Valg
af netværk.
Kontrollér, at telefonen er deaktiveret.
Træk SIM-kortholderen i handskerummet
ud.
Placer SIM-kortet med metalfladen
synlig
, og sæt hylstret på SIMkortholderen
. Sæt SIM-kortholderen
tilbage.
157
Gode råd om kørsel ............................................................................... 160
Brændstofpåfyldning .............................................................................. 163
Brændstof .............................................................................................. 164
Lastning ................................................................................................. 166
Bagagerum ............................................................................................. 170
Advarselstrekant ..................................................................................... 173
Kørsel med anhænger ............................................................................ 174
Bugsering ............................................................................................... 180
158
UNDER KØRSLEN
05
05 Under kørslen
Gode råd om kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk og på en miljøvenlig
måde er at køre forudseende, jævnt og at
afpasse køremåden og hastigheden efter den
aktuelle situation (der er flere råd om, hvordan man tager hensyn til miljøet, på side 9).
05
• Lad ikke motoren gå i tomgang, men kør
med let belastning, så snart det er muligt.
• En kold motor bruger mere brændstof end
en varm.
• Kør ikke med unødvendig last i bilen.
• Brug ikke vinterdæk, når vejene er tørre.
• Afmontér tagbagagebæreren, når den ikke
bruges.
• I koldt vejr bør parkeringsvarmeren*
anvendes for hurtigere at få motoren op
på normal driftstemperatur.
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede
forhold for at lære, hvordan den nye bil reagerer.
Kørsel i vand
Bilen kan køres gennem en vanddybde på op
til 25 cm med en hastighed på højst 10 km/t.
Iagttag ekstra forsigtighed ved kørsel gennem strømmende vand.
160
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes
lav, og bilen må ikke standse. Når vandet er
passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for at kontrollere, at der opnås fuld
bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan
gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
Rengør de elektriske kontakter til den elektriske motorvarmer og anhængerkoblingen
efter kørsel i vand og ler.
Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne i
længere tid, da dette kan give anledning til
fejl i bilens elektriske anlæg.
Vigtigt
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger vand ind i luftfiltret.
Ved større dybder kan der komme vand ind
i transmissionen. Derved reduceres oliernes
smøreevne, og de pågældende systemers
levetid forkortes.
Hvis man får motorstop i vand, må man ikke
forsøge at starte igen. Bilen skal bugseres
ud af vandet.
Motoren og kølesystemet
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i
stærkt bakket terræn, ekstrem varme eller
med tung last, er der risiko for, at motoren og
kølesystemet overophedes. Sådan undgås
overophedning af motoren:
• Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
• Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
OBS
Det er normalt, at motorens køleventilator
arbejder et stykke tid, efter at motoren er
standset.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergitteret, under kørsel i ekstremt varmt
vejr.
• Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (3500 omdr./min. for dieselmotorer) under kørsel med anhænger
eller campingvogn i bakket terræn. I givet
fald kan olietemperaturen blive for høj.
05 Under kørslen
Gode råd om kørsel
Åben bagklap
Undgå at køre med åben bagklap. Kør kun en
kort strækning, hvis det skulle være nødvendigt. Luk alle ruder, ret luften mod ruder og
gulv, og lad blæseren arbejde med højeste
hastighed.
ADVARSEL
Kør ikke med åben bagklap. Giftig udstødningsgas kan suges ind i bilen via bagagerummet.
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster batteriet i forskellig grad. Lad ikke tændingsnøglen
stå i position II, når motoren er standset.
Brug i stedet tændingsposition I, hvorved der
bruges mindre strøm.
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når
motoren ikke er i gang. Eksempler på funktioner, der bruger meget strøm:
• kabineventilator
• forrudeviskere
• lydanlæg (høj lydstyrke)
• parkeringslys.
Hvis batteriets spænding er lav, vises en
tekst på informationsdisplayet. Energisparefunktionen slår visse funktioner fra eller reducerer dem, f.eks. kabineblæseren eller lydanlægget. Oplad batteriet ved at starte
motoren.
Inden en længere rejse
• Kontrollér, at motoren fungerer, som den
skal, og at brændstofforbruget er normalt.
• Kontrollér, at der ikke lækker benzin, olie
eller anden væske ud.
• Kontrollér alle pærer og dækkenes mønsterdybde.
• I visse lande kræver loven, at man medfører en advarselstrekant.
05
161
05 Under kørslen
Gode råd om kørsel
Vinterkørsel
Inden den kolde årstid bør især nedenstående kontrolleres
05
• Kølevæsken skal indeholde mindst 50 %
glykol. Dette blandingsforhold beskytter
motoren ned til ca. –35 °C. For at opnå
bedst mulig frostbeskyttelse bør forskellige typer glykol ikke blandes.
• Brændstoftanken bør være godt fyldt op
for at forhindre, at der dannes kondensvand.
• Motoroliens viskositet er vigtig. Olie med
lavere viskositet (tyndere olie) letter starten
i koldt vejr og reducerer også brændstofforbruget, mens motoren er kold. For mere
information om egnede olietyper, se
s. 227.
Vigtigt
Der bør ikke bruges olie med lav viskositet
ved hård kørsel eller i varmt vejr.
• Batteriets tilstand og opladning bør undersøges. Koldt vejr stiller større krav til batteriet, samtidig med at dets kapacitet
reduceres.
• Brug sprinklervæske for at undgå isdannelse i sprinklervæskebeholderen
For at opnå bedst muligt vejgreb anbefaler
Volvo vinterdæk på alle fire hjul, hvis der er
risiko for sne eller is.
162
OBS
I visse lande er det ved lov påbudt at bruge
vinterdæk. Pigdæk er ikke tilladt i visse
lande.
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede
forhold for at lære, hvordan den nye bil reagerer.
05 Under kørslen
Brændstofpåfyldning
Brændstofpåfyldning
Åbning og lukning af tankdæksel
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
G021459
G021395
Åbning og lukning af tankdækselklappen
Klappen kan kun åbnes, når motoren ikke er i
gang. Åbn med knappen på belysningspanelet. Tankdækselklappen er placeret på højre
bagskærm, hvilket symbolets
pil på
informationsdisplayet minder om.
Klappen lukkes ved at trykke den ind, indtil
der høres et klik.
Ved høje udetemperaturer kan der opstå et
vist overtryk i tanken. I givet fald bør dækslet
åbnes langsomt.
05
Efter påfyldning skal dækslet sættes på igen
og drejes, indtil der høres et eller flere klik.
Påfyldning af brændstof
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens
dyse slår fra.
OBS
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
163
05 Under kørslen
Brændstof
Generelt
Diesel
Der bør ikke bruges brændstof af lavere kvalitet end som anbefalet af Volvo, da motorydelsen og brændstofforbruget ellers forringes.
Dieselbrændstof skal opfylde normen
EN 590 eller JIS K2204. Dieselmotorer er følsomme over for foruening, f.eks. for mange
svovlpartikler. Brug kun dieselbrændstof fra
velkendte producenter. Påfyld aldrig diesel af
tvivlsom kvalitet.
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes.
Sluk for den brændstofdrevne varmer,
inden brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene,
hvilket kan føre til brand og personskader.
05
OBS
Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger
eller kørsel i stor højde kombineret med
brændstofkvaliteten er faktorer, der kan
indvirke på bilens ydeevne.
Ved lave temperaturer (mellem –40 °C og –
6 °C) kan dieselbrændstof give en paraffinudfældning, hvilket kan give startvanskeligheder. De større olieselskaber har også et
særligt dieselbrændstof, som er beregnet til
temperaturer omkring frysepunktet. Dette er
mere letflydende ved lave temperaturer og
reducerer risikoen for udskillelse af paraffin.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres, hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved tankning, at der er rent omkring
påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af
med vand og sæbe.
Vigtigt
Kun brændstof, der opfylder den europæiske dieselnorm, må bruges.
164
Vigtigt
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
bruges: specialadditiver, Marine
Diesel Fuel, fyringsolie, RME1 (vegetabilsk
oliemetylester) og vegetabilsk olie. Disse
brændstoffer opfylder ikke kravene ifølge
Volvos anbefaling og giver øget slid og motorskader, der ikke dækkes af Volvos garantier.
1
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde
RME, og der må ikke tilsættes mere.
Vigtigt
For 2006- eller senere modeller må svovlindholdet højst være 50 ppm.
Brændstofstop
Efter et brændstofstop kræves der ingen
særlige foranstaltninger. Brændstofsystemet
udluftes automatisk, hvis man lader tændingsnøglen stå i stilling II i ca. 60 sekunder,
inden der gøres et nyt startforsøg.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand
fra brændstoffet. Ellers kan kondensvandet
forårsage forstyrrelser i motoren.
05 Under kørslen
Brændstof
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
Vigtigt
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffiltret.
Benzin
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste motorer kan køre på oktantal 95 og
98 RON. 91 RON bør kun bruges i undtagelsestilfælde.
• 95 RON kan bruges til normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal
effekt og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 ºC anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og lavest mulige brændstofforbrug.
Vigtigt
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige
katalysatoren. For at Volvos garanti skal
gælde, må alkohol aldrig blandes med benzin, da brændstofsystemet kan beskadiges.
Brug kun tilsætninger, der er anbefalet af
Volvo.
Disse metaller varetager katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den kemiske proces uden selv at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslippet og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren.
Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen sendes til et elektronisk system, som
kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne.
Forholdet mellem det brændstof og den luft,
der tilføres motoren, reguleres konstant.
Reguleringen skaber optimale forhold for en
effektiv forbrænding, og dermed reduktion,
af de skadelige stoffer (kulbrinter, kulilte og
kvælstofoxider) ved hjælp af en trevejskatalysator.
05
Katalysatorer
Katalysatorerne har til opgave at rense
udstødningsgassen. De er placeret i nærheden af motoren for hurtigt at komme op på
deres driftstemperatur.
Katalysatorerne består af en monolit (keramiksten eller metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt med platin/rodium/palladium.
165
05 Under kørslen
Lastning
Generelt
Nedslåning af bagsæderyglæn
Lastkapaciteten afhænger bl.a. af, hvad der
er monteret på bilen, f.eks. trækkrog, tagbagagebærer og tagboks. Bilens lastkapacitet
reduceres også af antallet af passagerer og
deres vægt.
For at gøre det lettere at anbringe last i bagagerummet kan bagsæderne slås ned (se
side 69).
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres med lastens
vægt og placering.
05
Lastning i bagagerummet
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen
inden lastning eller udtagning af lange genstande. Lang last kan skubbe gearstangen/
gearvælgeren ud af stilling, så bilen begynder
at rulle.
• Placer lasten trykket mod ryglænet foran.
• Bred last bør placeres i midten.
• Tunge genstande bør placeres så lavt som
muligt. Undgå at anbringe tung last på det
nedslåede ryglæn.
• Dæk skarpe kanter med noget blødt for
ikke at beskadige indtrækket.
• Al last bør fastspændes med remme eller
spændebånd i forankringsøjerne.
166
ADVARSEL
En løs genstand, der vejer 20 kg, kan i tilfælde af en frontal kollision med en hastighed på 50 km/t opnå en bevægelsesvægt
svarende til 1000 kg.
Lasten bør altid fastgøres.
ADVARSEL
Hvis lasten anbringes for højt, risikerer man,
at beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggen i loftet udebliver eller reduceres.
Anbring aldrig last højere end ryglænet.
Ellers kan den blive forskubbet ved hård
opbremsning og anrette personskader i
bilen.
ADVARSEL
Lasten bør altid fastgøres. Ellers kan den
blive forskubbet ved hård opbremsning og
anrette personskader i bilen.
Beskyt skarpe kanter med noget blødt.
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen ved lastning og losning af lange genstande. Ellers kan man være uheldig og
komme til at støde til gearstangen/gearvælgeren og dermed sætte den i en kørselsposition, således at bilen kan begynde at
bevæge sig.
05 Under kørslen
Lastning
Elbetjent bagklap*
• Med bagklappens håndtag – træk i håndtaget, hvorefter klappen åbnes.
Forankring af last
ADVARSEL
Pas på, at der ikke er nogen, der kommer i
klemme ved åbning/lukning. Inden åbning/
lukning påbegyndes, bør man kontrollere,
at der ikke befinder sig nogen i nærheden af
bagklappen, da det kan være farligt at
komme i klemme. Bagklappen skal altid
åbnes/lukkes under opsyn.
Lukning
Lukning foretages med lukkeknappen på
bagklappen, eller manuelt.
• Tryk på knappen
automatisk.
– klappen lukkes
G017741
G000000
Afbryd åbning af bagklap
Vigtigt
Ved brug af elektrisk betjening skal der tages hensyn til loftshøjden. Brug ikke elektrisk betjening af klappen ved lav loftshøjde,
eller vær klar til at afbryde åbningen. se kapitlet "Stoppe åbning af bagklap".
På begge sider i bagagerummet er der en
række forankringspunkter til forankring af
last. De befinder sig dels i gulvet og dels
øverst på bagagerummets sider.
OBS
Åbning
Åbningen kan foretages på følgende tre
måder:
• Med knappen
på lyspanelet – hold
den inde et kort øjeblik.
• Med fjernbetjeningen – hold knappen inde
et kort stykke tid.
ADVARSEL
G017876
Når elektrisk betjening aktiveres, tændes
baglygterne.
05
• Bagklappens knap
:
Tryk på knappen en gang til – åbningen
afbrydes. (Ved et tredje tryk genoptages
lukningen).
• Bagklappens udvendige håndtag:
Tryk håndtagets knap ind en gang til –
åbningen afbrydes.
Hårde, skarpe eller tunge genstande, som
ligger eller rager ud, kan ved en kraftig
opbremsning fremkalde personskader.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
167
05 Under kørslen
Lastning
Gulvskinner
Lastsikringsrem
Flytning af en lastforankringskrog
3
2
Last sikret i både øvre og nedre forankringspunkter
05
I bagagerummets gulv er der to skinner med
flytbare lastforankringskroge til brug for fastspænding af genstande med lastsikringsremme.
Fastgøring af rem
Ved at vikle remmen en gang rundt om den
ene lastforankringskrog fastholdes lastsikringsremmen, og den forhindres i at glide
rundt om krogen.
Vigtigt
168
Vip lastforankringskrogen ned til den
side, som dens åbning vender.
Skyd krogen til det ønskede sted.
Vip krogen op – den er selvlåsende.
OBS
OBS
Brug ikke fastspændingsremme med
strammemekanisme, da de kan trække forankringspunkterne i stykker.
G017742
G018135
G019397
1
Ca. 25 mm er en passende bredde for lastsikringsremmen.
Der skal være mindst 50 cm mellem lastforankringskrogene i skinnen.
05 Under kørslen
Lastning
Fjern en lastforankringskrog
Indkøbsposeholder*
Lastforankringskrog korrekt/forkert
monteret
3
2
Lastforankringskrogene kan løsnes fra skinnen, f.eks. ved rengøring af skinnens bund.
Vip lastforankringskrogen ned til den
side, som dens åbning vender.
Skyd krogen til rillens åbning.
Løft krogen lige op.
G017745
G019581
G018134
1
Lastforankringskrogene skal monteres på rette
måde!
Indkøbsposeholder under den opslåelige lem i
gulvet.
Det er vigtigt, at lastforankringskrogene monteres korrekt. Krogenes åbninger skal pege
væk fra hinanden.
Indkøbsposeholderen holder poser på plads
og forhindrer dem i at vælte og sprede deres
indhold ud over gulvet i bagagerummet.
ADVARSEL
Monter lastforankringskrogene korrekt.
Ellers kan lastsikringsremmen vippe lastforankringskrogen ned, så den løsnes og remmen glider af.
05
1. Slå lemmen i bagagerummet op.
2. Fastspænd poserne ved hjælp af fastspændingsbåndet.
169
05 Under kørslen
Bagagerum
Beskyttelsesgitter*
Montering
OBS
1
G017748
G018367
Beskyttelsesgitteret kan lettest monteres
og afmonteres slået ned af to personer via
bagdørene.
Ved indsætning skal håndtaget, se
–
, være på gitterets forillustration
side.
Beskyttelsesgitteret forhindrer lasten i at
blive kastet frem i kabinen under kraftige
opbremsninger. Af sikkerhedsgrunde skal
gitteret altid fastgøres og forankres på forsvarlig måde.
Opslåning
Tag fat længst nede på beskyttelsesgitterets
underkant, og træk bagud/opad.
G018368
05
2
3
Vigtigt
170
G018369
1
2
Beskyttelsesgitteret kan ikke slås op eller
ned, når der er monteret en bagageskjuler.
For at beskyttelsesgitteret skal kunne monteres, skal ryglænene slås ned, se s. 69.
Sæt håndtaget i monteringsstilling, se
illustration. For at håndtaget skal kunne
drejes til stillingen, skal der trykkes let på
det, se pil.
Tryk dæmperen ind mod gitteret, og indpas det i holderen i loftet.
Drej håndtaget 90° . Tryk let som vist
på illustration
efter behov. Spænd
gitteret fast ved at dreje
håndtaget 90° .
Afmontering
Afmontering af gitteret foregår i omvendt
rækkefølge af montering i foregående kapitel.
05 Under kørslen
Bagagerum
Bagageskjuler
4. Kontrollér, at begge endestykker er
fastlåst.
2
1
Udtagning af bagageskjuler
1. Tryk på det ene endestykkes knap, og løft
det ud.
2. Bevæg forsigtigt bagageskjuleren opad/
udad, hvorved det andet endestykke
automatisk frigøres.
G017749
3
Bagageskjuler
Brug
Træk bagageskjuleren over bagagen, og
hægt den fast i hullerne på de bageste stolper i bagagerummet.
Nedslåning af bagageskjulerens
bageste dækplade
Bagageskjulerens bageste dækplade rager i
indsat stilling vandret ud i bagagerummet,
når den er monteret.
Beskyttelsesnet*
Kassen til beskyttelsesnettet monteres på
ryglænets bagside. Nettet er fremstillet af
stærkt nylonvæv, og er todelt. De to dele er
ikke lige brede, det bredeste net skal monteres til højre (set bag fra bilen). Det trækkes fra
bagsæderyggen og er selvlåsende efter ca.
1 minut, hvis bagsæderyggene er slået op.
Nettet kan også bruges, når bagsædet er
vippet frem.
Brug med opslåede ryglæn
3
1. Træk dækpladen let bagud, så den kommer fri af støtterne, og slå ned.
4
1
05
2
Isætning af bagageskjuler
1. Før bagageskjulerens ene endestykke ind i
forsænkningen i sidepanelet.
2. Før det andet endestykke ind i den tilsvarende forsænkning.
3. Tryk begge sider fast. Der skal lyde et
klik, og det røde mærke skal forsvinde.
G018246
Vigtigt
Beskyttelsesgitteret kan ikke slås op eller
ned, når der er monteret en bagageskjuler.
Træk højre del af nettet op ved at trække
i stroppen.
Hægt stangen fast i fæstet på højre
side.
Træk derefter stangen ud, og hægt den
fast i venstre side.
171
05 Under kørslen
Bagagerum
Træk venstre del af nettet op på samme
måde som højre del, og fastgør det på
stangen.
Nettet tages ned i modsat rækkefølge.
Brug af beskyttelsesnet i kombination
med bagageskjuler
Brug af tagbagagebærer
For at undgå skader på bilen og for at opnå
størst mulig sikkerhed under kørslen anbefales de lastholdere, som Volvo har udviklet.
Afmontering af kasser til beskyttelsesnet
1. Træk nettets ene fæste tilbage til det
større hul, og træk det ud.
2. Frigør det andet fæste på samme måde.
05
ADVARSEL
Last i bagagerummet skal forankres forsvarligt, selvom beskyttelsesnettet er monteret på rette måde.
172
Følg nøje den monteringsanvisning, der følger med lastholderen.
G018247
Afmontering af beskyttelsesnettets
opbevaringskasse
1. Slå hele ryglænet ned.
2. Skyd kassen udad, indtil den er fri af
fastgøringskonsollerne.
Taglast
Stropperne til opslåning er placeret ved
pilene. Fremgangsmåden er den samme som
ovenfor beskrevet under "Brug af beskyttelsesnet med opslåede ryglæn".
Forsæde
Ved transport af ekstra lang last kan også
passagersædets ryglæn slås ned (se
side 66).
• Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
• Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
• Bilens vindmodstand og dermed brændstofforbruget øges med lastens omfang.
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
ADVARSEL
Med last på taget ændres bilens tyngdepunkt og køreegenskaber.
Nærmere oplysninger om maksimal tilladt
last på taget, inklusive tagbagagebærer og
eventuel tagboks, fremgår af side 224.
05 Under kørslen
Advarselstrekant
G017956
1
Løft gulvmåtten, og tag advarselstrekanten ud.
Tag advarselstrekanten ud af hylstret,
fold den ud og sæt de to løse sider
sammen.
Fold advarselstrekantens støtteben ud.
Følg de bestemmelser, der gælder for brug af
advarselstrekant. Anbring advarselstrekanten
på et passende sted under hensyntagen til
færdselssituationen.
Efter brug kontrolleres, at advarselstrekanten
og hylstret er forsvarligt fastgjort i bagagerummet.
2
G015352
OBS
Førstehjælp
G018253
Advarselstrekant
En taske med førstehjælpsudstyr findes
under gulvet i bagagerummet.
05
Hvis gulvlemmen ikke er lukket, fungerer
privatlåsningen ikke (se side 43).
G015353
3
173
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Generelt
Hvis trækanordningen er monteret af Volvo,
leveres bilen med det nødvendige udstyr til
kørsel med anhænger.
05
174
• Bilens trækanordning skal være af godkendt type.
• Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør
man sammen med sin autoriserede Volvoforhandler kontrollere, at bilen har alt
udstyret til kørsel med anhænger.
• Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering
fremgår af s. 214.
• Trækanordningen skal rengøres med
jævne mellemrum, og trækkuglen smøres
ind med fedt.
• Kør ikke med en tung anhænger, når bilen
er helt ny. Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
• På lange og stejle nedadgående skråninger belastes bilens bremser meget hårdere end normalt. Skift til et lavere gear,
og afpas hastigheden.
• Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
• Hvis bilen kører med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren løbe varm. Hvis
temperaturen i kølesystemet bliver for høj,
tændes advarselssymbolet, og på informationsdisplayet vises Høj motortemp.
Stands sikkert. Stands bilen på et sikkert
sted, og lad motoren gå i tomgang i nogle
minutter for at køle af.
Hvis der vises Høj motortemp. Sluk
motor eller Lav kølevæske Stands
motor, skal motoren standses, efter at
bilen er bragt til standsning.
• Automatgearkassen har en indbygget
beskyttelsesfunktion, der træder i funktion
ved overhedning. Hvis temperaturen i gearkassen bliver for høj, tændes advarselssymbolet, og informationsdisplayet viser
Transm.olietemp. Nedsæt hastighed
eller Transm. olietemp. Stands sikkert.
Følg anvisningen, og sæt hastigheden ned,
eller stands bilen på et sikkert sted. Lad
derefter motoren gå i tomgang i nogle
minutter for at lade gearkassen afkøle.
I tilfælde af overhedning slås bilens aircondition muligvis fra midlertidigt.
• Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, selv om visse landes love tillader højere hastigheder.
• Gearvælgeren skal være i parkeringsposition P, når en bil med automatgear og
tilkoblet anhænger parkeres. Brug altid
parkeringsbremsen. Brug stopklodser til
blokering af hjulene, når en bil med
anhænger parkeres på en skråning.
Anhængerkabel
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet
kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt, skal der bruges en adapter. Brug et
adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at kablet ikke slæber langs jorden.
Blinklys på påhængsvogn
Når afviserne er i brug og påhængsvognen er
tilkoblet, blinker et symbol på kombinationsinstrumentet. Hvis symbolet blinker hurtigere, er en af bilens eller påhængsvognens
pærer defekt (se side 61).
Automatgearkasse
Parkering på skråninger
1. Aktivér parkeringsbremsen.
2. Sæt gearvælgeren i position P.
Start på en skråning
1. Sæt gearvælgeren i position D.
2. Udløs parkeringsbremsen.
Kraftige stigni nger
• Bru g ikke et hø jere ge ar, end motoren
kan klare. Det er ikke altid økonomisk at
køre i høje gear.
• Undgå at køre med anhænger på stigninger over 15 %.
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Niveauregulering*
De bageste støddæmpere holder en kon
stant højde, uanset bilens belastning (op til
den tilladte maksimumsvægt). Når bilen holder stille, synker bagvognen lidt, hvilket er
normalt.
Anhængervægte
Nationale regler kan sætte grænser for
anhængervægten og hastigheden. Trækkrogene kan være certificeret til en højere trækvægt, end den bilen må trække. Volvos tilladte anhængervægte fremgår af side 223.
ADVARSEL
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
Trækanordning
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog,
skal monteringsanvisningen for montering af
kugledelen følges nøje - se side 177.
ADVARSEL
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil beregnede
sted.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog: Følg nøje monteringsanvisningen
for kugledelen. Kugledelen skal være låst
med nøgle, inden man begynder at køre.
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
05
OBS
Afmontér altid kugledelen efter brug. Opbevar den i bagagerummet.
175
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Specifikationer
Vigtigt at kontrollere
• Trækkuglen skal med jævne mellemrum
rengøres og smøres med fedt.
2
OBS
G017957
1
G021485
Når der bruges koblingshoved med svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke smøres.
Mål, forankringspunkter (mm)
05
8
3
7
176
5
6
G017971
4
1 (V70)
1129
1 (XC70)
1113
2 (V70)
93
2 (XC70)
77
3
855
4
428
5
112
6
346
7
Sidevange
8
Kuglens centrum
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Montering af kugledel
1
5
3
2
G021490
G021488
Indikatoren skal vise grønt.
4
G021487
Kontrollér, at mekanismen er i oplåst
stilling ved at dreje nøglen højre om.
Indikatoren skal vise rødt.
05
6
Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
G000000
Fjern beskyttelsesdækslet ved at trykke
spærren
op og trække dækslet lige
bagud .
G021489
1
G018928
2
Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
177
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
G021494
7
Kontrollér, at kugledelen sidder fast, ved
at rykke den opad, nedad og bagud. Hvis
den ikke sidder rigtigt, skal den tages af
og påsættes igen som tidligere beskrevet.
05
Vigtigt
Smør kun kuglen ind til koblingshovedet, resten af kugledelen skal være ren og tør.
G021495
8
Anhængerens sikkerhedswire skal fastgøres i fastgøringsøjet på trækanordningen.
178
05 Under kørslen
Kørsel med anhænger
Afmontering af kugledel
1
G021498
G021496
3
Sæt nøglen i, og drej den højre om til
oplåst stilling.
Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at
kugledelen trækkes bagud og opad.
2
4
05
Tryk låsegrebet ind , og drej det
venstre om , indtil der lyder et klik.
G018929
G021497
1
2
Skyd beskyttelsesdækslet på, indtil det
kommer på plads med et klik.
ADVARSEL
Trækanordningens løse kugledel skal fastspændes forsvarligt, hvis den opbevares i
bilens bagagerum.
179
05 Under kørslen
Bugsering
Generelt
Bilen må aldrig bugseres i gang. Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil starte, skal
der bruges et hjælpebatteri.
Vigtigt
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
Automatgearkasse
Før gearvælgeren til N.
Vigtigt
05
180
En bil med automatgearkasse må ikke bugseres med en højere hastighed end 80 km/t
og højst over en afstand af 80 km.
Bemærk, at bilen altid skal bugseres sådan,
at hjulene ruller fremad.
• En bil med automatgear og løftet forvogn
(2-hjulstræk) må ikke bjærges med en hastighed over 80 km/t.
Bemærk, at bilen altid skal bjærges sådan,
at hjulene ruller fremad.
• En bil med automatgear, firhjulstræk
(AWD) og løftet forvogn må ikke bjærges
med en hastighed over 80 km/t. Den bør
ikke bjærges over en afstand af mere end
80 km. Bemærk, at bilen altid skal bjærges
sådan, at hjulene ruller fremad.
Manuel gearkasse
Sæt gearstangen i frigear. Bugsertovet skal
hele tiden være strakt for at undgå pludselige
ryk. Vær klar til at træde på bremsepedalen.
ADVARSEL
Ratlåsen bliver i samme position, som da
strømmen blev afbrudt. Ratlåsen skal udløses inden bugsering. Tændingen skal stå i
position II. Tag aldrig fjernbetjeningen ud af
startlåsen under kørsel eller bugsering.
ADVARSEL
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken bremse- eller styreservoen. Der skal
trædes ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og styringen er væsentlig tungere
end normalt.
Bugseringsøje
Ved bugsering på vejen bør bugseringsøjet
bruges. Øjet fastgøres i hullet i højre side af
kofangeren foran eller bagpå.
Efter brug skrues bugseringsøjet løs og
anbringes i bagagerummet.
ADVARSEL
Bugseringsøjet er kun beregnet til bugsering på vej, ikke til bjergning. Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed er
ifølge loven.
ADVARSEL
Inden bugsering skal fjernbetjeningen sættes i startlåsen for at udløse ratlåsen og
gøre det muligt at styre bilen.
05 Under kørslen
Bugsering
XC70: Løsn underkanten af dækslet i
kofangeren med en flad skruetrækker
eller en mønt. Skru bugseringsøjet godt
fast, helt ind til flangen.
Montering af bugseringsøje
1
Drej øjet fast ved hjælp af hjulnøglen.
G017464
OBS
Hent bugseringsøjet frem. Det befinder
sig under gulvlemmen i bagagerummet.
På visse biler med monteret trækkrog kan
bugseringsøjet ikke fastgøres i fastgøringsstedet bagpå. I givet fald skal bugserlinen
fastgøres til trækkrogen.
Af den grund er det praktisk at opbevare
trækkrogens kugledel i bilen (se side 179).
05
G021501
2
V70: Tryk dækslets markerede kant ind i
kofangeren, og slip det. Bøj dækslet til
side, og skru bugseringsøjet forsvarligt
fast, helt ind til flangen.
181
Motorrum ............................................................................................... 184
Pærer ...................................................................................................... 189
Viskerblade og sprinklervæske .............................................................. 195
Batteri ..................................................................................................... 197
Sikringer .................................................................................................200
Hjul og dæk ............................................................................................205
Vedligeholdelse ...................................................................................... 217
Typebetegnelser ..................................................................................... 221
Specifikationer .......................................................................................222
182
VEDLIGEHOLDELSE OG SPECIFIKATIONER
06
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Motorrum
Volvos serviceprogram
For at holde bilen på et højt niveau hvad
angår trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos serviceprogram, som er
specificeret i Service- og garantibogen, følges. Lad et autoriseret Volvo-værksted
udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet.
Volvos værksteder har det personale, den
servicelitteratur og det specialværktøj, som
garanterer den højeste servicekvalitet.
ADVARSEL
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
Åbning og lukning af motorhjelmen
1
G021502
Generelt
2
Vigtigt
06
Kontrollér regelmæssigt
Kontroller med jævne mellemrum følgende
olier og væsker, f.eks. ved tankning:
•
•
•
•
184
Kølevæske
Motorolie
Servostyringsolie
Sprinklervæske
G010951
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Træk i håndtaget ved pedalerne. Det kan
høres, når spærren udløses.
Før spærren mod venstre og åbn hjelmen. (Spærrehagen sidder mellem forlygten og kølergitteret, se illustrationen)
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Motorrum
ADVARSEL
5
7
3
8
4
9
10
Tændingssystemet har meget høj spænding. Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Under udførelse af arbejde i
motorrummet skal tændingsnøglen altid stå
på 0 (se side 65).
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler,
når tændingen står i position II, eller når
motoren er varm.
Engine oil quality: XXX
Viscosity: XXX
G018945
2
6
Motorrummets udseende kan variere, alt efter
motorvariant
Kølesystemets ekspansionsbeholder
Beholder til servostyringsolie
Målepind for motorolie
Køler
Påfyldning af motorolie
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(venstrestyret)
Batteri
Relæ- og sikringsboks, motorrum
Påfyldning af sprinklervæske
Luftfilter
G021733
1
Kontrol af motorolie
xxxxxxxx
Oversigt over motorrum
Etiket for oliekvalitet
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Ved kørsel under ugunstige forhold henvises
til Volvos anbefalinger på side 227.
06
185
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Motorrum
Skift olie med de intervaller, der angives i
Service- og garantibogen.
Påfyldning og målepind
Vigtigt
Volvo benytter forskellige systemer til advarsel om lav oliestand og lavt olietryk. Visse
varianter har oliesensorer, og i givet fald
benyttes en olietrykslampe. Andre varianter
har oliestandsfølere, og i så fald informeres
føreren ved hjælp af advarselssymbolet midt
på instrumentet og displaytekster. Nogle
modeller har begge varianter. Kontakt en
Volvo-forhandler for mere information.
G021734
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil.
Benzinmotor
Dieselmotor
Den mest sikre måleværdi fås med kold
motor inden start. Målingen er fejlvisende
umiddelbart efter, at motoren er standset.
Målepinden viser for lavt et niveau, da ikke al
olien har nået at løbe ned i bundkarret.
G021737
06
Vigtigt
Ved påfyldning af olie skal den anvendte
olie være af samme kvalitet (se side 227).
G021736
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken
med en specielt tilpasset, syntetisk motorolie. Valget af olie er foretaget med stor omhu
og under hensyntagen til levetid, mulighed
for at starte, brændstofforbrug og miljøbelastning. For at det anbefalede serviceinterval kan anvendes, kræves det, at der
anvendes en godkendt motorolie. Brug kun
den foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i
motorrummet), både ved efterfyldning og
olieskift, ellers risikerer man at øve indvirkning på motorens levetid, startegenskaber,
brændstofforbrug og miljøbelastning. Volvo
Car Corporation frasiger sig alt ansvar efter
garantien, medmindre der bruges motorolie
af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Olieniveauet skal ligge i det markerede område
på målepinden.
186
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Motorrum
Stil bilen plant, og vent 10-15 minutter, efter
at motoren er slukket, så olien kan nå at løbe
tilbage i bundkarret. Kapaciteteten fremgår
af side 228.
Kølevæske
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå
høje temperaturer med risiko for motorskader.
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
Kontrol af kold bil
1. Tør målepinden af.
2. Kontrollér standen med målepinden.
Den skal være mellem MIN- og MAXmærkerne.
3. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes
0,5 liter. Fyld op, indtil standen er nærmere MAX end MIN på målepinden.
ADVARSEL
G021738
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis der
skal påfyldes kølevæske, når motoren er
varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel
skrues forsigtigt af, så overtrykket forsvinder.
Vigtigt
Fyld aldrig til over MAX-mærket. Olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
meget olie.
ADVARSEL
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for
brand.
Følg vejledningen på emballagen. For at optimere frost- og korrosionsbeskyttelsen skal
kølevæsken altid have et blandingsforhold på
50% vand or 50% frostvæske. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske. Kapaciteten fremgår af side 229.
06
Vigtigt
Kontrol af varmkørt bil
1. Tør målepinden af.
2. Kontrollér oliestanden med målepinden.
3. Hvis niveauet er i nærheden af MIN, kan
der til at begynde med påfyldes
0,5 liter. Fyld op, indtil standen er nærmere MAX end MIN på målepinden.
Det er meget vigtigt, at der bruges kølevæske med den korrosionsbeskyttelse, som
Volvo anbefaler. Når bilen er ny, er den fyldt
med kølevæske, som er effektiv ned til
ca. –35° C.
187
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Motorrum
Niveaukontrol
Bremse- og koblingsvæsken har fælles
beholder. Niveauet skal ligge mellem MINog MAX-mærkerne, der er synlige inden i
beholderen. Kontrollér niveauet med regelmæssige mellemrum.
Servostyringsolie
Påfyldning
1
2
Kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet
for bremsevæske fremgår af s. 229. Hvis
bilen køres på en sådan måde, at bremserne
bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i
bjerge eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal væsken udskiftes hvert år.
06
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MINmærket i bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske. Årsagen til tabet af bremsevæske skal kontrolleres af et autoriseret
Volvo-værksted.
G018939
Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller
ved hvert andet normale serviceeftersyn.
Væskebeholderen befinder sig i førerens side
Beholderen er beskyttet under dækslet, der
dækker motorrummets koldzone. Inden
beholderens dæksel kan nås, skal det runde
dæksel først fjernes.
1. Åbn dækslet, der befinder sig på afdækningen, ved at dreje det.
2. Skru dækslet på beholderen af, og fyld
væske på. Niveauet skal ligge mellem
MIN- og MAX-mærkerne, som er placeret på indersiden af beholderen.
Vigtigt
Glem ikke at lukke dækslet.
188
G021740
Bremse- og koblingsvæske
Vigtigt
Under kontrollen skal området uden om
servostyringsoliebeholderen holdes rent.
Kontrollér niveauet ved hvert serviceeftersyn.
Olieskift kræves ikke. Niveauet skal ligge
mellem MIN- og MAX-mærkerne. Kapaciteten og den anbefalede oliekvalitet fremgår af
side 229.
OBS
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis motoren ikke er i gang og skal
bugseres, kan bilen stadig styres.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
Generelt
Forlygtehus
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 194. Pærer og punktlys, der er af en
særlig type, eller som ikke egner sig til at
udskiftes af andre end et værksted, er følgende:
klemmen ned med tommelfingeren
og samtidig føre
anden hånd.
G010479
Generel loftsbelysning, læselamper
Handskerumslys
Blinklys, sidespejl
Tryghedsbelysning
Bremse-, tåge- og baklygter
Bageste sidepositionslys, positionslys
Active Bi-Xenon- og Bi-Xenon-pærer
LED-pærer generelt
2
Vigtigt
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt fra fingrene fordampes
af varmen og giver en belægning på reflektoren, som så kan ødelægges.
stikket ud med den
Vigtigt
Træk ikke i ledningen, kun i stikket.
5. Løft lygtehuset ud, og læg det på et
blødt underlag, så lygteglasset ikke
bliver ridset.
6. Udskift pæren (se side 194).
3
4
ADVARSEL
På biler udstyret med Bi-Xenon- og Active
Bi-Xenon-lygter skal skift af Xenon-lygten
udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Forlygten kræver særlig forsigtighed, da
Xenon-lygten er udstyret med et højspændingsaggregat.
1
G010325
•
•
•
•
•
•
•
•
1
2. Træk lygtehusets låsestifter op
.
3. Træk lygtehuset lige frem
.
4. Frigør lygtehusets stik ved at trykke
Samtlige pærer i forlygterne (undtagen tågelys) udskiftes ved at løsne og fjerne hele lygtehuset gennem motorrummet.
ADVARSEL
Slå altid tændingen fra, og tag fjernbetjeningen ud, inden skift af pære påbegyndes.
Montering af forlygten
1. Tilslut stikket. Der skal lyde et klik.
2. Sæt lygtehuset og låsestifterne på
plads. Kontrollér, at de sidder rigtigt.
3. Kontrollér lyset.
Lygtehuset skal være slået til og sat i, inden
belysningen tændes eller fjernbetjeningen
sættes ind i startlåsen.
06
Afmontering af forlygte
1. Slå tændingen fra ved at trykke hurtigt på
start-/stop-knappen, og tag fjernbetjeningen ud.
189
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
OBS
Inden man begynder at skifte en pære, bør
man gennemlæse side 189.
06
190
1. Åbn låseriglen ved at trykke opad/udad.
2. Tryk dækslets klemmer ned, og frigør
dækslet.
Sæt dækslets på igen i modsat rækkefølge.
1. Løsn lygten.
2. Frigør dækslet.
3. Løsn pæren ved at trykke fatningen
nedad.
4. Frigør kontakten fra pæren.
5. Før den nye pære ind i soklen, og tryk
den fast. Den kan kun sidde på én
måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
G021747
Fjernlys, halogen
G021746
Nærlys, halogen
G021745
Aftagning af dæksel
1. Løsn lygten.
2. Frigør dækslet.
3. Løsn pæren ved at dreje den venstre
om.
4. Frigør kontakten fra pæren.
5. Udskift pæren og pas den ind i soklen.
Drej højre om for at sætte pæren fast.
Den kan kun sidde på én måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
1. Løsn lygten.
2. Tag dækslet af (se side 190).
3. Løsn pæren ved at trykke fatningen
nedad.
4. Frigør kontakten fra pæren.
5. Før den nye pære ind i soklen, og tryk
den fast. Den kan kun sidde på én
måde.
Montér delene i modsat rækkefølge.
G021750
Afvisere/blinklys
G021749
Positions-/parkeringslys
G021748
Ekstra fjernlys Active Bi-Xenon og
Bi-Xenon*
1. Løsn lygten.
2. Tag dækslet af (se side 190).
3. For at opnå bedre adgang kan fjernlyspæren først løsnes.
4. Træk i ledningen for at få pærefatningen
ud.
5. Tag den defekte pære ud, og sæt en ny
i. Den kan kun sidde på én måde.
6. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
Montér delene i modsat rækkefølge.
1.
2.
3.
4.
Løsn lygten.
Løsn det lille runde dæksel.
Træk i pærefatningen for at få pæren ud.
Tag den defekte pære ud, og sæt en ny
i. Den kan kun sidde på én måde.
5. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
6. Sæt dækslet på igen. Det skal passes
ind og trykkes fast, indtil der høres et
klik.
Montér delene i modsat rækkefølge.
06
191
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
OBS
Inden man begynder at skifte en pære, bør
man gennemlæse side 189.
06
192
1. Løsn lygten.
2. Løsn det lille runde dæksel.
3. Træk i ledningen for at få pærefatningen
ud.
4. Tag den defekte pære ud, og sæt en ny
i. Den kan kun sidde på én måde.
5. Før pærefatningen ind i soklen, og tryk,
indtil der høres et klik.
6. Sæt dækslet på igen. Det skal passes
ind og trykkes fast, indtil der høres et
klik.
Montér delene i modsat rækkefølge.
G017456
Pærefatning i baglygter, blinklys
G021753
Tågeforlygter
G021751
Sidemarkeringslys
1. Fjern dækslet ved at trykke klemmerne ind
og trække det lige ud.
2. Skru pæreholderens skrue løs, og tag
den ud.
3. Drej pæren venstre om, og frigør den.
4. Sæt en ny pære i ved at dreje den højre
om.
5. Montér pæren. (Profilen på fatningen er
sammenfaldende med profilen på
pærens fod).
6. Sæt fatningen på plads igen. Mærkningen TOP på pærefatningen skal vende
opad.
Blinklyspæren i baglygten skiftes inde fra
bagagerummet.
1. Åbn panelet.
2. Tag isoleringen ud ved at trække den
lige ud.
3. Frigør hele lampen ved at dreje dens
håndtag venstre om.
4. Frigør pæren ved at trække den lige ud.
Montér delene i modsat rækkefølge.
OBS
Hvis en fejlmeddelelse bliver stående, efter
at en defekt pære er udskiftet, bør man kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
Baglygtepærernes placering
8
Nummerpladelygte
7
1
Indstigningslys
2
Lygteglas, højre side
Positions-/bremselys (LED)
Sidepositionslys, SML (LED)
Blinklys
Refleks bagpå
Tågebaglygte (én side)
Baklys
Bremselygte (LED)
Bremselygte (LED)
3
1. Løsn skruerne med en skruetrækker.
2. Frigør forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud.
3. Udskift pæren.
4. Sæt hele lygtehuset på plads, og skru
det fast.
G021757
4
G017458
5
G017457
6
OBS
Inden man begynder at skifte en pære, bør
man gennemlæse side 189.
1. Stik en skruetrækker ind ved lampeglassets korte side nærmest tunnelkonsollen,
og drej let, så glasset løsnes. (Gælder
begge lamper).
2. Drej forsigtigt, indtil linsen løsnes.
3. Udskift pæren.
4. Sæt glasset på igen.
06
193
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Pærer
Lys i makeup-spejl
Specifikation af pærer
Afmontering af spejlglasset
Belysning
Effekt W Type
Ekstra fjernlys,
Bi Xenon, ABL
55
H7
Nærlys, halogen
55
H7
Fjernlys, halogen
65
H9
Blinklys for
21
H21W
Blinklys bagpå
21
PY21W
Tågeforlygter
35
H8
Indstigningslys,
bagagerumsbelysning, nummerpladelys
5
Spiralpære
SV8,5
Makeup-spejl
1,2
Spiralpære
SV5,5
Forreste positionsog parkeringslys
5
W5W
Forreste sidemarkeringslys
5
W5W
Handskerumslys
5
Spiralpære
SV8,5
1. Stik en skruetrækker ind og bøj forsigtigt,
så lygtehuset løsnes.
2. Udskift pæren.
3. Kontrollér, at pæren lyser, og tryk lygtehuset ind igen.
06
G021759
G017459
Bagagerumsbelysning
1. Stik en skruetrækker ind under den nederste kant i midten, og vip forsigtigt låseknasten på kanten op.
2. Før skruetrækkeren ind under kanten i
både venstre og højre side (ved de sorte
gummipunkter), og bøj forsigtigt, så
glassets underkant løsnes.
3. Løsn forsigtigt spejlglasset, og løft det
og låsen ud.
4. Udskift pæren.
Montering af spejlglasset
1. Tryk spejlglassets tre låseknaster i den
øverste kant ind.
2. Tryk derefter de tre nederste knaster
fast.
194
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Viskerblade og sprinklervæske
G021760
2
G021763
1. Indstil tændingen til position 0 (se side 65),
og behold fjernbetjeningen i startlåsen.
2. Før højre ratarm opad i ca. 1 sekund,
hvorefter viskerne stiller sig i lige
oprejst stilling.
De vender tilbage til udgangsstillingen, når
bilen startes.
1
G021761
Servicestilling
For at kunne udskifte eller vaske viskerbladene skal de være i servicestilling.
Slå viskerarmen op. Tryk på knappen på
viskerbladholderen, og træk bladet lige
ud parallelt med viskerarmen.
Skyd det nye viskerblad ind, indtil der
høres et klik.
Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt
fast.
Udskiftning af viskerblad, forrude
06
3
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det i passagersiden.
G021762
Viskerblade
195
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Viskerblade og sprinklervæske
G017460
G021764
Påfyldning af sprinklervæske
Udskiftning af viskerblad, bagrude
06
1. Bøj viskerarmen udad.
2. Tag fat i den inderste del af bladet (ved
pilen).
3. Drej venstre om for at benytte bladets
yderstilling mod viskerarmen som løftestang for at frigøre bladet.
4. Tryk det nye blad fast. Kontrollér, at det
sidder forsvarligt fast.
5. Bøj viskerarmen tilbage på plads.
Rengøring
Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
196
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles
væskebeholder.
Vigtigt
Brug frostvæske om vinteren, så væsken
ikke fryser i pumpen, beholderen og slangerne. Kapaciteten fremgår af side 229.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Batteri
Advarselssymboler på batteriet
Brug beskyttelsesbriller.
Du kan finde yderligere informationer i bilens instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt
for børn.
Batteriet indeholder ætsende
syre.
Undgå gnister og åben ild.
Eksplosionsfare.
Håndtering
• Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.
• Afbryd aldrig batteriet, når motoren er i
gang.
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden,
kørselsforholdene, klimaet mv.
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning
af batteriet.
ADVARSEL
Batterier kan danne knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, som kan dannes,
hvis startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
store mængder vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Hvis
der kommer stænk i øjnene, skal der omgående søges lægehjælp.
06
OBS
Hvis batteriet aflades mange gange, påvirkes batteriets levetid negativt.
OBS
Et brugt batteri skal genvindes på en miljøvenlig måde, da det indeholder bly.
197
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Batteri
Udskiftning
Løsn den sorte minusledning
4
Afmontering
1
2
den røde plusledning
ningsslangen
fra batteriet, og skru
den skrue løs, der holder batteriklemmen
4
1
G021765
G021768
3
5
2
G021766
G021769
1
2
06
3
Afbryd tændingen, og vent i 5 minutter.
Løsn det forreste dæksel ved at åbne
klemmerne.
Løsn gummilisten for at frigøre det bageste dæksel.
Frigør det bageste dæksel ved at dreje
det en kvart omgang og løfte det af.
G021767
ADVARSEL
198
. Løsn
. Løsn udluft-
Plus- og minuskablerne skal tages af og
sættes på i den rette rækkefølge.
.
Før batteriet til siden, og løft det op.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Batteri
G021771
Montering
1. Anbring batteriet i batterikassen.
2. Før batteriet indad og til siden, indtil det
når kassens bagkant.
3. Skru batteriet fast med skruen i klemmen.
4. Tilslut udluftningsslangen.
5. Tilslut den røde plusledning.
6. Tilslut den sorte minusledning.
7. Tryk det bageste dæksel fast. (Se
afmontering).
8. Sæt gummilisten på igen. (Se afmontering).
9. Sæt det forreste dæksel på igen, og
fastgør det med klemmen. (Se afmontering).
06
199
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
For at forhindre, at bilens elektriske system
beskadiges pga. kortslutning eller overbelastning, beskyttes alle de forskellige elektriske funktioner og komponenter af en række
sikringer. Hvis en elektrisk komponent eller
funktion ikke fungerer, kan det skyldes, at
komponentens sikring midlertidigt har været
overbelastet og er brændt over. Hvis den
samme sikring brænder over gentagne
gange, er der fejl i komponenten. I givet fald
bør man få et autoriseret Volvo-værksted til
at kontrollere bilen.
06
200
Udskiftning
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om
den bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny
sikring af samme farve og med samme
amperetal.
Placering af sikringsbokse
1
2
3
G017461
Generelt
Sikringsboksenes placering, venstrestyret bil
Hvis bilen er højrestyret, skifter
sikringsboksen
side.
Under handskerummet
Motorrum
Bagagerum
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
Motorrum
Positioner
3
1
1
2
4
39 36
5
40 37
6
41 38
G021775
G021773
3
34
32
30
35
33
31
Øverst i motorrummet
Foran i motorrummet
Nederst i motorrummet
7
44
42
43
Disse sikringer befinder sig alle i boksen i
motorrummet. Sikringerne i
befinder sig
under
.
1
2
G021774
15
2
På indersiden af dækslet findes en tang, der
gør det lettere at trække sikringer ud og
sætte dem i.
27
28
29
25
26
16
21
24
22
23
06
• 16 —33 og 35 —41 er af typen "Mini
Fuse".
• 8—15 og 34 er af typen "JCASE" og må
kun udskiftes af et autoriseret Volvo-værksted.
• 1—7 og 42 —44 er af typen "Midi Fuse"
og må kun udskiftes af et autoriseret
Volvo-værksted.
17
18
19
G010327
3
20
201
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
A
Funktion
A
Funktion
Primærsikring CEM KL30A
50
Elopvarmede sprinklerdyser
10
Primærsikring CEM KL30B
50
Vakuumpumpe I5T
20
Primærsikring RJBA KL30
60
Belysningspanel
5
Primærsikring RJBB KL30
60
Forlygtesprinklere
15
Varmer til krumtaphusventilation
20/
(5-cyl. benzin)/
Dieselfiltervarmer, varmer til krum- 20
taphusventilation (5-cyl. diesel)
Lækdiagnose*
5
Primærsikring RJBD KL30
50
12 volts stikkontakt, for- og bagsæde
Taglem*, loftskonsol/ECC*
15
Relæ, motorrumsboks
5
Ekstralys*
20
Horn
15
Motorstyreenhed
10
15
40
Styreenhed for automatgearkasse*
A/C-kompressor
20
Relæspoler
5
Startmotorrelæ
30
Funktion
Reserve
PTC Luftforvarmer*
100
Reserve
Forrudeviskere
30
Parkeringsvarmer*
25
Kabineventilator
40
Reserve
06
ABS-pumpe
ABS-ventiler
Reserve
15
Lyshøjdejustering* (Active BiXenon, Bi-Xenon)
Primærsikring CEM
10
Tændspoler/glødesystem, diesel
20
Motorstyreenhed, benzin/diesel
Radar, ACC styrenhed*
5
Indsprøjtningssystem
20/
10
10/
15
15
Hastighedsafhængig servostyring
5
Motorventiler
10
EVAP, Lambdasonde, indsprøjtning (benzin/diesel)
15/
10
Styreenhed for motor og transmis- 10
sion, SRS
202
10
A
Gløderør diesel
70
Køleventilator
50
Køleventilator
60
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
Under handskerummet
Positioner
1
Funktion
A
Baklygter.
7,5
Reserve
1 2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12 13 14
G021776
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
15
Adaptiv fartpilot (ACC)*
10
7,5
A
Elstyret førersæde*
5
Regnsensor
5
Reserve
SRS-system
10
5
ABS-bremser. Elektrisk
parkeringsbremse
Speeder*, luftvarmer (PTC)
Elopvarmede sæder*
Reserve
5
Fjernbetjeningsmodtager.
Alarmsensorer
Brændstofpumpe
Elektrisk ratlås
20
ICM-display. Cd & Radio,
RSE-system*
Ratmodul
15
G021856
G021777
Forrudesprinklere
Loftslys. Kontrolpanel i førerdør/
elbetjent passagersæde*
Informationsdisplay
Funktion
Tryk på dækslets lås, og slå det op.
Nu kan sikringerne nås.
15
Reserve
2
Fjern den indvendige beklædning, der dækker sikringsboksen.
Fortågelygter*
7,5
5
20
06
Reserve
7,5
Reserve
Fjernlys
15
Soltag*
20
Lås tank-/ bagklap
10
Alarmsirene. ECC
5
Start-/stopknap
5
Bremselysomskifter
5
203
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Sikringer
Bagagerum
Positioner
Modul A (sort). Funktion
A
Kontrolpanel førerdør
25
B
Kontrolpanel passagerdør
25
D
Betjeningspanel på venstre bagdør
25
Betjeningspanel på højre bagdør
25
A
Reserve
12 V-stikkontakt bagagerum, køleskab*
Elopvarmet bagrude
15
30
Reserve
1
06
2
3
5
9
6
10
7
12
Elstyret sæde, førerside
25
Anhængerstik 1*
40
POT (automatisk åbning af
bagklap)*
30
A
A
Sædeopvarmning tv. bagi*
15
Reserve
Elstyret sæde, passagerside
25
Keyless drive*
20
Elektrisk parkeringsbremse*,
venstre side
Elektrisk parkeringsbremse*, højre
side
30
Modul D (blå). Funktion
A
Display RTI*, parkeringskamera*
10
Styreenhed Four-C*
15
Sædevarme, førerside for*
15
Sædevarme, passagerside for*
15
Sædeopvarmning, th. bagi*
15
AWD styreenhed
10
30
Reserve
Bashøjttaler
25
Reserve
Audioforstærker
25
Audiosystem
15
Telefon
5
Reserve
8
Sikringsboksen befinder sig bag beklædningen i
venstre side
204
15
Modul B (hvid). Funktion
11
G017462
4
Anhængerstik 2*
Modul B (hvid). Funktion
Reserve
-
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Generelt
OBS
Dæk har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk og
hastighedsklasse er vigtige for bilens adfærd.
Sørg for at have samme type, dimensioner
og fabrikat på alle hjul.
Skift af hjul
Afmontering
Følg det anbefalede dæktryk i dæktryktabellen, se s. 215.
G021778
G017463
Omdrejningsretning
Pilen viser dækkets omdrejningsretning
Dæk med mønster, der er konstrueret til kun
at rulle i én retning, har rotationsretningen
markeret med en pil på dækket. Dækkene
skal have samme rotationsretning i hele levetiden. De må kun flyttes fra for til bag eller
omvendt, aldrig fra venstre til højre side eller
omvendt. Hvis dækkene monteres forkert,
forringes bilens bremseegenskaber og evne
til at lede regn og snesjap væk.
Forankringspunkter
Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted,
skal advarselstrekanten opstilles. Bilen og
donkraften skal stå på et fast, vandret underlag.
06
1. Træk parkeringsbremsen an, og vælg 1.
gear, henholdsvis P, hvis bilen har automatgear.
2. Hent reservehjulet, donkraften og hjulnøglen frem. De befinder sig under tæppet i bagagerummet.
OBS
Brug den donkraft, der hører til bilen.
205
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
3. Anbring klodser foran og bag de hjul,
der skal blive på jorden. Brug kraftige
træklodser eller halvstore sten.
Montering
1. Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
2. Sæt hjulet på. Skru hjulboltene i.
3. Sænk bilen, så hjulet ikke kan dreje.
G021780
G021779
06
206
4. (For biler med stålfælge) Løsn hjulkapslen med hjulskruenøglens ende eller ryk
den løs med hånden.
5. Løsn hjulboltene ½–1 omgang venstre
om med hjulnøglen.
6. På hver side af bilen er der to punkter til
placering af donkraften. Drej donkraftens fod ned, så den presses plant mod
jorden. Kontrollér, at donkraften sidder i
fastgøringspunktet, som vist på illustrationen, og at foden befinder sig lodret
under fastgøringspunktet.
7. Løft bilen så højt, at hjulet er frit af
jorden. Fjern hjulboltene, og løft hjulet
af.
ADVARSEL
Kravl aldrig ind under bilen, mens den er
løftet med donkraft.
Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen,
når den løftes med donkraft.
Parkér bilen på en sådan måde, at passagererne har bilen eller helst et autoværn
mellem sig selv og vejbanen.
4. Spænd hjulboltene over kors. Det er
vigtigt, at hjulboltene spændes forsvarligt. Spænd med et moment på 140 Nm.
Kontrollér tilspændingsmomentet med
en momentnøgle.
5. Montér hjulkapslen (på biler med stålfælge).
OBS
Ved montering skal hjulkapslens ventilhul
befinde sig ud for ventilen på fælgen.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør
kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker
ubeskadigede. Dæk ældes og nedbrydes,
selvom de sjældent eller aldrig er i brug.
Deres funktion kan derfor forringes. Dette
gælder også reservedæk, vinterdæk og dæk,
der gemmes til fremtidig brug. Som eksempler på ydre tegn, der viser, at dækket er
uegnet til at bruges, er revner eller misfarvning.
Nye dæk
G021823
1502
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle
år begynder de at hærde, og samtidig forringes friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Stil
derfor efter at få så friske dæk som muligt
ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når
det gælder vinterdæk. Produktionsuge og år, dækkets DOT-mærkning (Department of
Transportation), angives med fire cifre, f.eks.
1502. Dækket på illustrationen er således
produceret i uge 15, år 2002.
Dæk med slidindikatorer
Sommer- og vinterdæk
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, skal de
markeres med, hvilken side de har siddet på,
f.eks. V for venstre og H for højre.
Slitage og vedligeholdelse
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
s. 215. For den bedste kørbarhed og mere
jævn slitage på dækkene anbefales det
regelmæssigt at skifte for- og bagdækkene
med hinanden. Det første skift bør ske efter
5 000 km og derefter med intervaller på
10 000 km. Herved undgås forskelle i mønsterdybde. For at mindske risikoen for
udskridning skal dækkene på baghjulene
altid have størst mønsterdybde. Hvis man er i
tvivl om mønsterdybden, bør man kontakte
et autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende, ikke stående.
ADVARSEL
Et beskadiget dæk kan føre til, at man
mister kontrollen over bilen.
G021829
Vedligeholdelse af dæk
En slidindikator er en smal forhøjning på
tværs af slidbanen. På siden af dækket ses
bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når
dækkets mønsterdybde er reduceret til
1,6 mm, er mønstret på højde med slidindikatorerne. Dækket skal nu snarest udskiftes
med et nyt. Husk, at dæk med lille mønsterdybde har meget dårligt vejgreb i regn eller
sne.
06
Fælge og hjulbolte
Vigtigt
Hjulboltene skal spændes med 140 Nm.
Ved for hård tilspænding kan skruesamlingen tage skade.
Brug kun fælge, der er afprøvet og godkendt
af Volvo og som indgår i Volvos originalsorti-
207
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
ment. Kontrollér tilspændingsmomentet med
en momentnøgle.
Låsbar hjulbolt
Låsbare hjulbolte kan anvendes både til aluminium- og stålfælge.
Vinterdæk
Brug af snekæder
Volvo anbefaler vinterdæk med visse
bestemte dimensioner. Disse er angivet på
dæktryksetiketten (se side 214). Dækdimensionerne afhænger af motorvarianten. Ved
kørsel med vinterdæk skal der være monteret
det rette dæk på alle fire hjul.
Snekæder må kun monteres på forhjulene
(dette gælder også biler med 4-hjulstræk).
OBS
Indhent råd hos en Volvo-forhandler om,
hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
06
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer stiller betydeligt større krav til dækkene
end om sommeren. Derfor anbefaler Volvo,
at man ikke kører med vinterdæk med en
mønsterdybde under 4 mm.
208
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder
og dæk. Brug aldrig såkaldte Quick-kæder,
da afstanden mellem skivebremserne og hjulene er for lille.
Vigtigt
Brug Volvos originale snekæder eller tilsvarende, der er tilpasset den rette bilmodel
samt dækkenes og fælgenes mål. Rådfør
dig med et autoriseret Volvo-værksted.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Værktøj
Reservehjul*
Reservehjulet (Temporary spare) er kun
beregnet til midlertidig brug. Det skal hurtigst
muligt erstattes med et normalt hjul. Under
kørsel med reservehjulet kan bilens køreegenskaber ændres. Det rette tryk i reservehjulet fremgår af dæktryktabellen på
side 215.
1
G017464
Vigtigt
En skumblok i reservehjulsfælgen indeholder
alt værktøj. Værktøjet omfatter bugserøje,
donkraft og hjulnøgle. Skumblokken er
skruet fast i en konsol i bunden af reservehjulsrummet.
Donkraft
Donkraften bør kun bruges i forbindelse med
hjulskift. Dens skrue skal altid være velsmurt.
Skru donkraften sammen
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
Udtagning af reservehjul
1. Bøj gulvmåtten op, bagfra og fremefter.
2. Skru befæstelsesskruen op.
3. Løft skumblokken ud sammen med
værktøjet.
4. Løft reservehjulet ud.
Den nederste blok behøver ikke løftes ud.
Efter brug
Skumblokken og reservehjulet skal anbringes
i modsat rækkefølge af den, hvori de blev
taget ud.
OBS
Vigtigt
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
Reservehjulet befinder sig i reservehjulsrummet med ydersiden nedad. Tre skumblokke,
to under reservehjulet og én ovenover/indeni,
holder reservehjulet på plads. Den øverste
indeholder alt værktøj.
Hvis gulvlemmen ikke er lukket, fungerer
privatlåsningen ikke (se side 43).
06
Reservehjulet og skumblokkene fastholdes
af samme gennemgående skrue.
209
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Generelt
Dæklapningssættet bruges til at lappe en
punktering og kontrollere og justere dæktrykket. Det består af en kompressor og en
beholder med tætningsvæske. Med sættet
opnås en midlertidig reparation. Flasken med
tætningsvæske skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er overskredet, og efter brug.
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
06
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker el.lign. skader må ikke lappes med
det provisoriske dæklapningssæt.
Der er 12 V-stikkontakter for tilslutning af
kompressoren ved midterkonsollen, ved
bagsædet og i bagagerummet. Vælg den
kontakt, der er nærmest det punkterede
dæk.
210
Udtagning af dæklapningssæt
Hvis stedet er trafikeret, skal advarselstrekanten opstilles. Dæklapningssættet befinder
sig under gulvet i bagagerummet.
1. Bøj gulvmåtten op, bagfra og fremefter.
2. Skru befæstelsesskruen ud.
3. Fjern skumblokken, der holder donkraften og hjulnøglen.
4. Løft dæklapningssættet op.
Læg delene tilbage efter brug.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Det midlertidigt lappede dæk skal
udskiftes hurtigst muligt (efter maksimalt
200 km).
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Oversigt
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler
Handsker
5
4
3
6
7
2
10
9
8
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen og ledningen.
7. Sæt ventilhætten på igen.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
3. Slut ledningen til en af bilens 12 V
stikkontakter, og start bilen.
ADVARSEL
G014337
1
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
Vigtigt
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
Afbryder
Ledning
Falskeholder (orange dæksel)
Beskyttelseshætte
Trykreduktionsventil
Luftslange
Indånding af udstødningsgas kan være livsfarlig. Lad aldrig motoren arbejde i indelukkede rum eller rum uden tilstrækkelig
ventilation.
06
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen på I.
5. Pump dækket op til det tryk, der er
angivet på dæktryketiketten. (Hvis dæktrykket er for højt, skal der lukkes luft ud
ved hjælp af trykreduktionsventilen).
211
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Lapning af et punkteret dæk
4. Tag handskerne på.
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan irritere huden. Ved
kontakt med huden skal væsken straks
vaskes af med sæbevand.
5. Skru det orange dæksel af, og skru
proppen af flasken.
OBS
Bryd ikke flaskens plombering. Plomberingen brydes, når flasken skrues fast.
9. Stil afbryderen på I.
ADVARSEL
Stå aldrig lige ved siden af dækket, mens
kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der
straks slukkes for kompressoren. Man bør
ikke køre videre. Kontakt et autoriseret
dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter
ca. 30 sekunder.
6. Skru flasken fast i flaskeholderen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
G014338
06
Delenes funktioner fremgår af illustrationen
på s. 211 .
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
2. Fjern etiketten med angivelse af den
højeste tilladte hastighed, og anbring
den på rattet.
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og
find ledningen og luftslangen frem.
212
7. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst
på dækventilens gevind.
8. Slut ledningen til 12 V stikkontakten, og
start bilen.
10.Fyld dækket i 7 minutter.
Vigtigt
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
11.Sluk for kompressoren, og aflæs trykket
på trykmåleren. Minimumstrykket er
1,8 bar og maksimumstrykket 3,5 bar.
ADVARSEL
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i
dækket for stort. Man bør ikke køre videre.
Kontakt et autoriseret dækværksted.
12.Sluk for kompressoren, og tag ledningen ud af 12 V stikkontakten.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
13.Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
14.Kør snarest ca. 3 km med en hastighed
af højst 80 km/t, for at tætningsvæsken
skal tætne dækket.
Efterkontrol af reparationen og trykket
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
• Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Man bør ikke
køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
• Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar,
skal dækket pumpes op til det på dæktryketiketten angivne tryk. Hvis trykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen.
3. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen og ledningen. Sæt ventilhætten på
igen.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
Kør til det nærmeste autoriserede Volvoværksted for at få det beskadigede dæk
udskiftet/repareret. Gør værkstedet opmærksom på, at dækket indeholder tætningsvæske.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Når holdbarhedsdatoen er overskredet, skal
flasken udskiftes. Den gamle flaske skal
behandles som miljøfarligt affald.
Vigtigt
Læs sikkerhedsforskrifterne på bunden af
flasken.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er foretaget. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det lappede dæk
(efter maksimalt 200 km). Personalet kan
afgøre, om dækket kan laves eller skal
udskiftes.
06
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
4. Læg dæklapningssættet tilbage i
bagagerummet.
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Udskiftning skal foretages af et autoriseret Volvo-værksted.
213
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse
af dimensioner. Eksempel på mærkning:
225/50R17 94 W
06
Q
160 km/t (forekommer kun
på vinterdæk)
Sektionsbredde (mm)
T
190 km/t
50
Forholdet mellem sektionshøjde og bredde (%)
H
210 km/t
R
Radialdæk
V
240 km/t
17
Fælgdiameter i eng. tommer
(")
W
270 km/t
94
Kodecifre for maksimalt tilladt dækbelastning
Y
300 km/t
W
Kodebetegnelse for maks.
tilladt hastighed (i dette tilfælde 270 km/t).
Den eneste undtagelse herfra er vinterdæk
(både med og uden pigge). Hvis der vælges
et sådant dæk, må bilen ikke køre hurtigere,
Dæktryk
Føret er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køre, ikke dækkenes hastighedsklasse.
225
Hastighedsklasser
Bilen er typegodkendt, hvilket vil sige, at
dækkenes dimensioner og hastighedsklasser
ikke må afvige fra dem, der angives på bilens
typeattest.
214
end dækket er klassificeret til (f.eks. må
klasse Q højst køre med 160 km/t).
OBS
Det er den maksimalt tilladte hastighed, der
angives i tabellen.
G021830
Specifikationer
Dæktryksetiketten på førersidens dørstolpe
(mellem for- og bagdør) viser, hvilke tryk
dækkene skal have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold. Disse oplysninger findes også i dæktryktabellen på
side 215.
• Dæktryk for bilens anbefalede hjuldimension
• ECO-tryk
• Reservehjulets tryk (Temporary Spare)
OBS
Temperaturforskelle ændrer dæktrykket.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Anbefalet dæktryk
Variant V70
Dækstørrelse
6 cyl.
225/55 R 16, 225/50 R 17
245/45 R 17
245/40 R 18
5-cyl. diesel
185 hk
225/55 R 16
225/50 R 17,
245/45 R 17
245/40 R 18
5-cyl. diesel
163 hk
5-cyl. benzin
225/55 R 16
225/50 R 17
245/45 R 17
245/40 R 18
205/60 R 16
Alle
Reservehjul
1
3
Alle2
T 125/80 R 17
Hastighed Last, 1-3 personer
(km/t)
For (kPa)1
Bag (kPa)
Maks. last
For (kPa)
Bag (kPa)
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
230
280
230
270
220
210
280
210
270
210
260
300
260
290
260
260
300
260
290
260
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
260
230
260
220
260
210
260
210
270
260
270
260
270
260
270
260
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
260
230
260
230
270
260
210
260
210
270
270
260
270
260
290
270
260
270
260
290
2602
420
2602
420
2602
420
2602
420
maks. 80
06
I visse lande forekommer enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa
2ECO-tryk,
3Temporary
brændstoføkonomisk kørsel
Spare
215
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Hjul og dæk
Variant
XC70
Dækstørrelse
6-cyl., 5-cyl.
215/65 R 16, 235/55 R 17
235/50 R 18
Alle
Alle2
T 125/80 R 17
Reservehjul3
1
3Temporary
Bag (kPa)
0 – 160
160 +
0 – 160
maks. 80
230
240
230
240
260
280
260
280
2602
420
2602
420
2602
420
2602
420
brændstoføkonomisk kørsel
Spare
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales
det generelle dæktryk for fuld last for at få
den bedste brændstoføkonomi.
Kontrol af dæktryk
Dæktrykkene skal kontrolleres en gang om
måneden. Dette gælder også reservehjulet.
Efter nogle kilometers kørsel bliver dækkene
varme og trykket højere. Dæktryk kontrolleres med kolde dæk. Med kolde dæk menes,
at dækkene har samme temperatur som udetemperaturen.
For lavt dæktryk øger brændstoftilgangen,
forkorter dækkenes levetid og forringer
bilens vejegenskaber. Kørsel med for lavt
dæktryk medfører, at dækkene kan blive for
216
Maks. last
For (kPa)
I visse lande forekommer enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa
2ECO-tryk,
06
Hastighed Last, 1-3 personer
(km/t)
For (kPa) 1
Bag (kPa)
varme og tage skade. Dæktrykket påvirker
rejsekomfort, vejlyd og styreegenskaber.
OBS
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Vedligeholdelse
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Anbring bilen på en vaskeplads med olieudskiller. Brug bilshampoo.
• Fjern fugleklatter fra lakken snarest muligt.
De indeholder kemikalier, som meget hurtigt påvirker og misfarver lakken. Det
anbefales, at få eventuel misfarvning fjernet af et autoriseret Volvo-værksted.
• Spul undervognen. Ved højtryksvask skal
spuleren holdes mindst 30 cm fra de lakerede flader.
• Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er
fjernet. Sprøjt ikke direkte på låsene.
• Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
• Brug et koldaffedtningsmiddel på stærkt
tilsmudsede flader.
• Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
ADVARSEL
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens på
indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres normalt ud af lygtehuset, når lygten har været
tændt et stykke tid.
Vask i vaskehal
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at
vaske bil, men maskineriet kan ikke komme
ind alle steder. For at få gode resultater
anbefales det at vaske bilen med hånden.
OBS
I de første måneder bør bilen kun håndvaskes. Grunden hertil er, at lakken er mere
sart, når den er ny.
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at sikre, at fugtighed
og korrosion ikke angriber bremsebelægningerne og forringer bremserne.
belægningerne, så de tørrer. Gør det samme
efter start i meget fugtigt eller koldt vejr.
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Til rengøring af indfarvede plasticdele, gummi og pyntedele, f.eks. forkromede lister, anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås
hos Volvo-forhandlere. Ved brug af et sådant
rengøringsmiddel skal anvisningerne nøje følges.
Vigtigt
Undgå voksning og polering af plastic og
gummi.
Ved polering af blanke lister risikerer man,
at den blanke overflade slides af eller beskadiges.
Polermidler indeholdende slibemidler må
ikke bruges.
06
Fælge
Brug kun rengøringsmidler, der anbefales af
Volvo. Kraftige fælgrensemidler kan beskadige overfladen og fremkalde pletter på forkromede aluminiumfælge.
Tryk let på bremsepedalen af og til under
kørsel af længere strækninger i regn eller
snesjap. Friktionsvarmen opvarmer bremse-
217
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Vedligeholdelse
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller
for at give den ekstra beskyttelse.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før
den er mindst et år gammel, mens den godt
kan vokses tidligere. Den bør ikke poleres og
vokses i direkte sollys.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med Volvos asfaltfjerner eller terpentin. Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta (gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt
vejledningen på emballagen. Mange præparater indeholder både polish og voks.
06
Vigtigt
Lakbehandling, herunder konservering, forsegling, beskyttelse, glansforsegling og
lign., kan beskadige lakken. Eventuelle lakskader fremkaldt af sådanne behandlinger
omfattes ikke af Volvos garanti.
218
Rengøring af de forreste sideruder
med vandafvisende belægning
(ekstraudstyr)
Brug aldrig produkter som f.eks.
bilvoks, affedtningsmidler el.lign.
på glasfladen, da dette kan ødelægge de vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, for ikke at
komme til at ridse glasfladen.
For at undgå at beskadige glasfladen ved
isskrabning, bør man kun bruge en isskraber
af plastic.
De vandafvisende lag udsættes for et naturligt slid.
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber anbefales det at behandle dem med et
specielt efterbehandlingsmiddel, som fås hos
Volvo-forhandlere. Det bør anvendes første
gang efter tre år og derefter en gang om året.
Rustbeskyttelse – kontrol og
vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig
og komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet er fremstillet af galvaniseret plade.
Undervognen er beskyttet af et slidstærkt
rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, penetrerende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i
vanger, hulrum, lukkede sektioner og sidedøre.
Normalt kræver rustbeskyttelsen ingen efterbehandling, før efter ca. 12 år. Efter dette
tidsrum bør efterbehandling foretages med
3 års intervaller. Lad et autoriseret Volvoværksted hjælpe med efterbehandling af
bilen.
Snavs og vejsalt kan føre til korrosion, derfor
er det vigtigt at holde bilen ren. For at vedligeholde bilens rustbeskyttelse skal den kontrolleres med regelmæssige mellemrum og
evt. udbedres.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Vedligeholdelse
Rengøring indvendigt
Brug kun de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, som
Volvo anbefaler. Foretag rengøring med
regelmæssige mellemrum, og følg vejledningen, der leveres med bilplejeprodukterne.
Pletter på teksttilbetræk og
loftsbetræk
For ikke at forringe betrækkets brandhæmmende egenskaber anbefales et specielt
tekstilrengøringsmiddel, som fås hos Volvoforhandlere. Til rengøring af sikkerhedsseler
bør bruges vand og et syntetisk vaskemiddel.
Kontrollér, at sikkerhedsselen er tør, inden
den rulles ind igen.
handling af læderindtræk, som bevarer dets
beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter
anvisningerne. Efter nogen tids brug vil læderets naturlige udseende alligevel blive mere
eller mindre fremtrædende, alt efter læderets
overfladestruktur. Dette er en naturlig modning af læderet og viser, at det er et naturprodukt.
For at opnå det bedste resultat anbefaler
Volvo, at man rengør læderet og påfører
beskyttelsescreme 1-4 gange om året (eller
endnu flere gange efter behov). Spørg efter
Volvos læderplejeprodukt hos en Volvoforhandler.
Vigtigt
Vigtigt
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
Behandling af pletter på læderindtræk
Volvos læderbetræk er kromfrit og godkendt
efter normen Öko-Tex 100.
Læder forædles og bearbejdes med henblik
på at bevare dets naturlige egenskaber. Det
er forsynet med en beskyttende belægning,
men for at bibeholde dets egenskaber og
udseende er det vigtigt, at det rengøres med
jævne mellemrum. Volvo kan levere et heldækkende produkt til rengøring og efterbe-
Brug aldrig kraftige opløsningsmidler. De
kan skade både tekstil-, vinyl- og læderindtræk.
Vigtigt
Bemærk, at materialer, der smitter af (nye
jeans, ruskindstøj osv.), kan misfarve indtrækmaterialer.
Vaskeråd for læderbetræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
3. Væd grundigt med svampen på pletterne. Lad svampen suge pletten op. Gnid
ikke.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og
lad læderet tørre helt.
Beskyttelsesbehandling af læderindtræk
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind
med lette cirkulerende bevægelser på
læderet.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden
brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og UV-beskyttelse.
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og flader inde i bilen
anbefales en let, vandfugtet splitfiberklud
eller en mikrofiberklud, der fås hos
Volvo-forhandlere.
06
Skrab eller gnid aldrig på en plet. Brug aldrig
kraftige pletfjerningsmidler. I vanskeligere tilfælde kan man bruge specielle rensemidler,
der fås hos Volvo-forhandlere.
Måtter og bagagerum
Tag alle løse måtter ud til separat rengøring.
Brug en støvsuger til bortsugning af støv og
snavs.
219
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Reparation af stenslag
OBS
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader udbedres med det samme. De mest
almindelige lakskader er mindre stenslag,
ridser og skader på f.eks. skærmkanter og
døre.
G021832
Materialer
• Grundfarve (primer) på dåse
• Lak på dåse eller farvepen
• Pensel
• Afdækningstape
Farvekode
Inden arbejdet påbegyndes, skal bilen være
renvasket og tør og skal have en temperatur
på over 15 °C.
G021831
06
Det er vigtigt at bruge nøjagtigt den rette
farve. Bilens farve fremgår af produktskiltet
(se side 221).
220
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til pladen, og der stadig findes et ubeskadiget
farvelag, kan farven påføres direkte, efter at
fladen er renset.
1. Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne følger med.
2. Rør godt i grundmalingen (primer), og
påfør malingen ved hjælp af en tynd
pensel eller en tændstik. Påfør lakken
med pensel, når grundmalingen er tør.
3. Ridser udbedres som ovenfor beskrevet, men der skal afdækkes rundt om
skaden for at beskytte den ubeskadigede lak.
4. Vent en dags tid, og polér derefter
reparationsstederne. Brug en blød klud
og en smule slibepasta.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Typebetegnelser
Etiketternes placering
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele
og tilbehør kan det være en fordel at kende
bilens typebetegnelse samt chassis- og
motornummer.
1
2
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og indtræk samt typegodkendelsesnummer.
Parkeringsvarmer-skilt.
På motorolieskiltet angives oliens kvalitet
og viskositet.
Motorens typebetegnelse, artikel- og
fabrikationsnummer.
HFGDOIHV
HFGJJFFOI
BFDRYOIHV
Gfdr_urtvb
Seyj_tu
Fkfu
Ohtk_jdtr
Mgdh_ ytegf
Seyj_tu
Fkfu
Ehdfjljl_ncy
xxxxxxxx
3
A
4
B
P 1208632
3,77
T 100001
M56L
AISIN AW
CO
TF-80SC
3YYYYYYY
MADE IN JAPAN
SERIAL NO
LTD
6
3074804 3
5
Gearkassens typebetegnelse og løbenummer.
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Bilens stelnummer (VIN Vehicle Identification Number)
Bilens registreringsattest indeholder yderligere oplysninger om bilen.
06
G021833
Engine oil quality: XXX
Viscosity: XXX
221
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Mål, V70
C
D
F
E
06
Position på
illustration
A
B
C
D
E
F
G
H
I
222
H I
G017404
A
B
G
Mål
mm
Akselafstand
Længde
Lastlængde, gulv,
nedslået sæde
Lastlængde, gulv
Højde
Sporvidde, for
Sporvidde, bag
Bredde
Bredde inkl. sidespejle
2816
4823
1878
1089
1547
1578
1576
1861
2106
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Mål, XC70
C
D
F
E
Position på
illustration
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Mål
H I
G017405
A
B
G
mm
06
Akselafstand
Længde
Lastlængde,
gulv, nedslået
sæde
Lastlængde,
gulv
Højde
Sporvidde, for
Sporvidde, bag
Bredde
Bredde inkl.
sidespejle
2815
4838
1878
1089
1604
1604
1570
1861
2119
223
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv. Vægten af passagerer og det
monterede tilbehør, såsom trækkrog, tagbagagebærer, tagboks m.v. samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet anhænger, se tabellen), har
betydning for lasteevnen og indgår ikke i
køreklar vægt. Tilladt belastning (ud over
føreren) = Totalvægt – Køreklar vægt.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
06
1
2
3
4
5
Skiltets placering fremgår af side 221.
Maks. totalvægt
Maks. vogntogsvægt (bil+anhænger)
Maks. forakseltryk
Maks. bagakseltryk
Udstyrsniveau
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maksimal tagbelastning: 100 kg.
224
G017755
Vægt
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Trækvægt og kugletryk
Model
Gearkasse
Anhængervægt med
bremse (kg)
Kugletryk (kg)
Alle
Alle
0 – 1200
50
2.5T
Manuel (M66)
maks. 1800
75
Automatisk (TF–80SC)
maks. 1800
75
3.2
Automatisk (TF–80SC)
maks. 1800
75
T6
Automatisk (TF–80SC)
maks. 2000
90
2.4D
Manuel (M66)
maks. 1600
75
Automatisk (TF–80SC)
maks. 1800
75
Manuel (M66)
maks. 1600
75
Automatisk (TF–80SC)
maks. 2000
90
D5
06
Anhængervægt uden
bremse (kg)
Kugletryk
(kg)
maks. 750
50
OBS
Brug af stabiliseringsanordninger anbefales
til anhængere, der vejer over 1800 kg.
225
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Motorspecifikationer
Specifikation/Model
2.5T
3.2
T6
D5
2.4D
Motorbetegnelse
B5254T6
B6324S
B6304T2
D5244T4
D5244T5
Effekt (kW/omdr./min.)
147/4500
175/6200
210/xx
136/4000
120/4000
Effekt (hk/omdr./min.)
200/4800
238/6200
285/xx
185/4000
163/4000
Drejningsmoment (Nm/omdr./min.)
300/1500-4500
320/3200
400/1500-xx
400/2000-2750
340/1750-2750
Cylinderantal
5
6
6
5
5
Cylinderdiameter (mm)
83
84
82
81
81
Slaglængde (mm)
93,2
96
93,2
93,1
93,1
Slagvolumen (liter)
2,521
3,192
2,953
2,400
2,400
Kompressionsforhold
9,0:1
10,8:1
9,3:1
17,0:1
17,0:1
06
226
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Motorolie
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med campingvogn eller anhænger
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under –30° C eller over
+40° C
• kortere kørselsstrækninger (under 10 km)
ved lave temperaturer (under 5° C).
Dette kan give unormalt høj olietemperatur
eller olieforbrug.
Vælg en helsyntetisk motorolie til brug under
ugunstige kørselsforhold. Det giver motoren
ekstra beskyttelse.
Vigtigt
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken
med en specielt tilpasset syntetisk motorolie. Valget af olie er foretaget med stor omhu
og under hensyntagen til levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning. For at det anbefalede serviceinterval
kan anvendes, kræves det, at der anvendes
en godkendt motorolie. Brug kun den foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i motorrummet), både ved efterfyldning og olieskift,
ellers risikerer man at øve indvirkning på
motorens levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning. Volvo Car
Corporation frasiger sig alt ansvar efter
garantien, medmindre der bruges motorolie
af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
G021834
Ugunstige kørselsforhold
Ugunstige kørselsforhold kan give unormalt
høj olietemperatur eller stort olieforbrug.
Viskositetsdiagram
06
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
227
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
xxxxxxxx
Når dette skilt findes i motorrummet, gælder
nedenstående. Skiltets placering fremgår af
side 221.
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
G020233
Engine oil quality: ACEA A5/B5
Viscosity: SAE 0W-30
Viskositet: SAE 0W–30
Motorvariant
Kapacitet mellem MIN og MAX
(liter)
Kapacitet (liter)
2.5T
B5254T6
1,3
5,5
3.2
B6324S
1,2
7,4
T6
B6304T2
1,2
7,4
D5
D5244T4
1,5
6,0
2.4D
D5244T5
1,5
6,0
06
228
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Øvrige væsker og smøremidler
Væske
System
Kapacitet
(liter)
Foreskreven kvalitet
Gearkasseolie
Manuel (M66)
2,0
Transmissionsolie MTF 97309
Automatisk (TF–80SC)
7,0
Transmissionsolie JWS 3309
Benzinmotor 3.2
8,9
Benzinmotor 2.5T
9,0
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse blandet
med vand, se emballagen.
Benzinmotor T6
8,9
Dieselmotor
12,5
-
-
Olie: PAG
Kølemiddel: R134a (HFC134a)
Bremsevæske
0,6
DOT 4+
Servostyring
1,2
Servostyringsolie WSS M2C204-A2 eller tilsvarende.
Sprinklervæske
6,5
4,52
Det af Volvo anbefalede frostsikringsmiddel,
blandet med vand.
Kølevæske
Aircondition1
1Varierer
2Biler
06
alt efter motorvariant. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for korrekt information.
uden forlygtesprinklere
OBS
Under normale kørselsforhold behøver
gearkasseolien ikke skiftes i sin levetid.
Under ugunstige kørselsforhold kan det dog
blive nødvendigt (se side 227).
229
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Forbrug, udslip og kapacitet
Model
Motor
Gearkasse
Forbrug
liter/100 km
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
Tankkapacitet
liter
2.5T
B5254T6
Manuel (M66)
9,3
222
70
Automatisk (TF–80SC)
10,2
243
Automatisk (TF–80SC)
10,5
251
Automatisk (TF–80SC)
11,4
272
3.2
B6324S
AWD
T6
B6304T2
Automatisk (TF–80SC)
11,3
270
D5
D5244T4
Manuel (M66)
6,5
172
Automatisk (TF–80SC)
7,4
195
Manuel (M66) AWD
7,3
193
Automatisk (TF–80SC) AWD
8,3
219
Manuel (M66)
6,5
172
Automatisk (TF–80SC)
7,4
195
06
2.4D
D5244T5
Brændstofforbrug og udslip af kuldioxid
De officielt deklarerede tal for brændstofforbrug er baseret på en standardiseret kørselscyklus iht. EU-direktiv 80/1268 comb.
Brændstofforbruget kan påvirkes, hvis bilen
udstyres med ekstra tilbehør, som ændrer
bilens vægt. Desuden påvirker køremåden
230
og andre ikke-tekniske faktorer bilens
brændstofforbrug. Nærmere enkeltheder
fremgår af side 9.
06 Vedligeholdelse og specifikationer
Specifikationer
Elsystem
Typegodkendelse for
fjernbetjeningssystem
Generelt
12 V-system med spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. 1-polet system med
chassis og motorblok som ledere. Minuspolen er tilsluttet chassiset.
Batteriydelse
Motor
2.5T
3.0T
3.2
D5
2.4D
Spænding (V)
12
12
12
Kapacitet ved
koldstart (A)
520 –
800
520 –
700
700
Reservekapacitet
(min)
100 –
150
100 –
135
135
1Hermed bekræfter Delphi, at dette fjernbetjeningssystem er i overensstemmelse med de
væsentlige egenskabskrav og øvrige relevante
bestemmelser, som fremgår af direktiv
1999/5/EF.
Land
2
A, B, CY, CZ,
D, DK, E, EST,
F, FIN, GB, GR,
H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P,
PL, S, SK, SLO
Oplysningerne ikke tilgængelige på tidspunktet
for trykning.
1
IS, LI, N, CH
HR
ROK
BR
Delphi 2003-07-15, Germany R-LPD1-03-0151
2
06
Vigtigt
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge
for at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale batteri (se mærkaten på batteriet).
RC
CCAB06LP1940T4
231
06 Vedligeholdelse og specifikationer
06
232
06 Vedligeholdelse og specifikationer
06
233
Alfabetisk stikordsregister
A
ABL – Active Bi-Xenon Lights .....................72
ABS .............................................................96
AC .............................................................114
ACC – Adaptiv fartpilot .............................136
Adaptiv fartpilot .........................................136
radarsensor ..........................................138
Advarselsblinklys ........................................74
Advarselsetiket - SIPS-bag .........................21
Advarselslampe
adaptiv fartpilot ....................................136
kollisionsadvarsel .................................141
stabilitets- og traktionskontrolsystem ..133
Advarselslamper .........................................60
07
advarsel ..................................................62
airbags-SRS ...........................................62
fejl i bremsesystem ................................62
generator lader ikke ...............................62
lavt olietryk .............................................62
parkeringsbremse trukket an .................62
selepåmindelse ......................................62
Advarselslyd
adaptiv fartpilot ....................................136
kollisionsadvarsel .................................141
Advarselssymbol, AIRBAG-systemet ..........14
Advarselstrekant .......................................173
AF – automatisk frekvensopdatering ........129
234
Afprøvning af alarmsystemet ...................... 53
Automatgear
Afvise opkald ............................................ 154
Afvisere ....................................................... 74
manuelle gearpositioner (Geartronic) ..... 93
Automatgearkasse ...................................... 92
Airbag ......................................................... 15
Automatisk afblænding ............................... 85
frakobling/tilkobling ............................... 18
til- og frakobling, PACOS ...................... 19
AIRBAG-system ......................................... 14
Automatisk genlåsning ............................... 47
Aircondition, AC ....................................... 114
AUX ................................................... 120, 123
Automatisk låsning ..................................... 47
Automatvask ............................................. 217
Alarm .......................................................... 51
lydstyrke .............................................. 123
afprøvning af alarmsystemet ................. 53
alarmindikator ........................................ 51
alarmsignaler ......................................... 52
annullering af udløst alarm .................... 51
frakobling ............................................... 51
kontrol af alarm ..................................... 40
midlertidig frakobling ............................. 52
RDS trafikadvarsel ............................... 128
reduceret alarmniveau ........................... 52
tilkobling ................................................ 51
øvrige funktioner .................................... 52
All Wheel Drive (firhjulstræk) ....................... 95
B
Allergi- og astmafremkaldende stoffer ..... 110
placering .............................................. 193
Bagrudevisker ............................................. 81
Anhænger
Bagagerum
bagageskjuler ...................................... 171
beskyttelsesgitter ................................. 170
beskyttelsesnet .................................... 171
Bagageskjuler ........................................... 171
Bagklap
låsning ............................................. 39, 48
Bagklap, elbetjent åbning ......................... 167
Baglygter
kørsel med anhænger ......................... 174
Anti-udskridning ....................................... 133
Bakgearsspærring ...................................... 91
AUTO
elopvarmet ............................................. 85
Barnestol ..................................................... 26
forvalgslagring ..................................... 127
klimaindstilling ..................................... 113
Bakspejl ...................................................... 85
integreret to-trins selepude ................... 29
Alfabetisk stikordsregister
ISOFIX monteringssystem til barnestole 31
øvre forankringspunkter for barnestole ..34
Barnestole
anbefalede .............................................28
størrelsesklasser for barnebeskyttelse
med ISOFIX monteringssystem .............32
Bashøjttaler ...............................................123
Bilens pleje ............................................... 217
Bilpleje
læderindtræk ....................................... 219
Bilvask ...................................................... 217
Bjergning .................................................. 181
Blind Spot Information System, BLIS ....... 146
brændstoføkonomi .............................. 216
forbrug ................................................. 230
Brændstofpåfyldning
tankdæksel .......................................... 163
Bugsering .................................................. 181
bugseringsøje ...................................... 181
Børn
Batteri ..................................................90, 197
Blind vinkel ............................................... 146
advarselssymboler ...............................197
fjernbetjening/PCC .................................44
håndtering ............................................197
specifikation .........................................231
udskiftning ...........................................198
vedligeholdelse ....................................197
Belysning
Blinklys ....................................................... 74
placering i bilen ...................................... 26
Børnesikkerhedslås .............................. 31, 50
BLIS .......................................................... 146
Børnesikkerhedsprodukter ......................... 26
Blokeret låsestilling ..................................... 49
C
Aktive Bi-Xenon-lygter, ABL ..................72
automatik ...............................................75
betjening ................................................75
fjern-/nærlys ...........................................72
instrumentbelysning ...............................71
kabine ....................................................75
lyshøjderegulering ..................................71
orienteringslys ........................................76
positions-/parkeringslys .........................73
skift af pærer, se også Pærer ..............189
tryghedsbelysning ..................................76
tågebaglys ..............................................74
tågeforlygter ...........................................73
Beskyttelsesgitter ......................................170
Bremselygter .............................................. 73
Beskyttelsesnet .........................................171
frakobling ............................................... 49
Blæser ...................................................... 113
Bremse- og koblingsvæske ...................... 188
Bremser ...................................................... 96
blokeringsfri bremser, ABS ................... 96
bremsekraftforstærkning ....................... 96
bremselygter ......................................... 73
bremsesystem ....................................... 96
bremsevæske, mængde og kvalitet .... 230
elektrisk parkeringsbremse ................... 98
nødbremseforstærkning, EBA ............... 96
nødbremselys, EBL ............................... 73
påfyldning af bremsevæske ................ 188
symboler på kombinationsinstrumentet 96
Brændstof ................................................. 164
brændstoffilter ..................................... 164
brændstofforbrug .................................... 8
Cd
funktioner ............................................. 124
skifter ................................................... 124
Chassisindstillinger ................................... 134
Cigarettænder
forsæde ................................................ 150
Cigarettænderkontakt
bagsæde .............................................. 151
Clean Zone Interior ................................... 110
D
07
Defroster ................................................... 114
Dieselfilter ................................................. 164
Dieselpartikelfilter ....................................... 89
Displaybelysning ......................................... 71
Dolby Surround Pro Logic II ............. 120, 123
235
Alfabetisk stikordsregister
Driftsbremse ................................................96
Elektrisk anlæg ......................................... 231
Forrudeviskere ............................................ 80
DSTC, se også Stabilitetssystem
Elektrisk parkeringsbremse
Forvalgslagring ......................................... 127
betjening ..............................................133
deaktivering/aktivering .........................133
Dug
lav batterispænding ............................... 98
manuel udløsning .................................. 98
Elektronisk startspærre .............................. 38
Four-C ....................................................... 134
behandling af ruderne ..........................109
fjern med defrosterfunktionen ..............114
fjern med ventilationsspjældene ..........116
kondens i forlygter ...............................217
timerfunktion ........................................114
Dybt vand ..................................................160
Elopvarmning
Dæk
hastighedsklasser ................................214
punktering ............................................209
rotationsretning ....................................205
slidindikatorer .......................................207
specifikationer ......................................214
tryk .......................................................215
vedligeholdelse ....................................207
vinterdæk .............................................208
E
07
ECC – elektronisk klimaanlæg ..................112
Ekstern lydkilde
AUX-tilslutning .....................................120
lydstyrke ...............................................123
Ekstra fjernlys ............................................191
Ekstravarmer .............................................119
Elbetjent taglem ..........................................86
236
bagrude ................................................. 85
sæder .................................................. 113
Elsktrisk parkeringsbremse
automatisk udløsning ............................ 98
EON – Enhanced Other Networks ............ 129
Equalizer ................................................... 124
F
Fartpilot .................................................... 135
Farvekode, lak .......................................... 220
Firhjulstræk ................................................. 95
Fjern-/nærlys .............................................. 72
Fjernbetjening ............................................. 38
aftageligt nøgleblad ............................... 38
batteri .................................................... 39
batteriskift .............................................. 44
funktioner .............................................. 39
rækkevidde ............................................ 40
Fjernbetjeningssystem, typebetegnelse ... 231
Frakobling af gearvælgerspærring .............. 94
Frekvensopdatering, automatisk .............. 129
Fælge
rengøring .............................................. 217
Førstehjælpsudstyr ................................... 173
G
Gardinairbag ............................................... 21
Gearkasse ................................................... 91
automatisk ............................................. 92
manuel ................................................... 91
Geartronic ................................................... 93
Gearvælgerspærring ................................... 94
Gearvælgerspærring, mekanisk frakobling . 94
Genindstilling af rudehejs ........................... 83
Glas
lamineret/forstærket .............................. 82
overfladebehandlet ................................ 82
yderlag ................................................... 82
Global opening .................................... 39, 109
Gode råd om kørsel .................................. 160
Forlygter ..................................................... 72
Graviditet .................................................... 13
lygtesprinkling ....................................... 81
Forrudesprinkling ........................................ 81
Gulvmåtter ................................................ 151
Alfabetisk stikordsregister
H
Indkommende opkald ............................... 154
radarsensor .......................................... 138
Kollisionsadvarsel med bremsestøtte* ..... 140
Indstilling af rat ........................................... 70
Komfort i kabinen ...................................... 149
Indtræk ..................................................... 219
Kompas ..................................................... 132
HDC ............................................................97
Info om musiknummer .............................. 126
Hill Descent Control ....................................97
Informations- og advarselssymboler .......... 60
justering af zone .................................. 132
kalibrering ............................................ 132
Kondens i forlygter .................................... 217
Hjul
Informationscenter ................................... 130
fælge ....................................................207
montering .............................................206
reservehjul ............................................209
skift ......................................................205
snekæder .............................................208
Hjul og dæk ...............................................205
Informationsdisplayer ................................. 60
Horn ............................................................70
ISOFIX monteringssystem til barnestole .... 31
Hornsignal ...................................................70
K
Handskerum ..............................................150
låsning ....................................................48
HBS – Heart Beat Sensor ...........................41
Hovedtelefontilslutning .............................121
Hukommelsesfunktion i stol ........................67
Hurtigspoling af cd ....................................125
Høj motortemperatur .................................174
Højtrykssprinkling af forlygter .....................81
I
IAQS – Interior Air Quality System ............110
IC – Inflatable Curtain ..................................21
IDIS – Intelligent Driver Information
System ......................................................156
IMEI-nummer ............................................157
Indbygget telefon ..................................... 153
Informationsknap ........................................ 40
Instrumentbelysning ................................... 71
Instrumenter og betjeningsorganer ............ 56
Instrumentoversigt ...................................... 56
Kondensvand ............................................ 164
Kontrolsymboler .......................................... 60
Kugletryk ................................................... 225
Kølemiddel ................................................ 109
Kølevæskeniveau ...................................... 187
Kørsel
ugunstige kørselsforhold ..................... 227
Kørsel med anhænger .............................. 174
anhængervægt .................................... 224
kugletryk .............................................. 225
trækvægt ............................................. 225
Kabinefilter ............................................... 110
Kabinelys .................................................... 75
Katalysator ............................................... 165
Keyless drive ........................................ 45, 88
Klima ......................................................... 109
L
Lak
generelt ............................................... 109
sensorer ............................................... 109
Klimaanlæg, elektronisk ........................... 112
farvekode ............................................. 220
skader og udbedring ........................... 220
stenslag og ridser ................................ 220
Lamineret glas ............................................ 82
Knapper på rattet ....................................... 70
Lastning .................................................... 166
Kollision ...................................................... 25
bagagerum ........................................... 166
lastforankringsøjer ............................... 167
Kollisionsadvarsel ..................................... 140
07
237
Alfabetisk stikordsregister
taglast ..................................................172
Lav oliestand .............................................186
Lysindikeringer, PCC .................................. 40
Menu- og meddelelseshåndtering ............ 104
Lyskegle, tilpasning .................................... 76
Miljø
Luftfordeling ......................................111, 116
Lyspanel ..................................................... 71
Luftkonditionering .....................................114
Læderindtræk, vaskeråd .......................... 219
generelt ................................................109
Luftkvalitetssystem ...................................114
Læsning af instruktionsbogen ...................... 6
brændstofforbrug .................................... 8
effektiv udstødningsrensning ................... 8
ren luft i kabinen ...................................... 8
skån miljøet .............................................. 8
tekstilstandard ......................................... 8
Volvo Car Porporations miljøfilosofi ......... 8
Volvos værksteder og miljøet .................. 8
Motor
Lyd
hovedtelefontilslutning .........................121
indstillinger ...........................................123
kilde ......................................................123
lydanlæg ..............................................120
lydstyrke ...............................................123
lydstyrke, ekstern lydkilde ....................123
lydstyrke, programtyper .......................129
profil for sædet .....................................124
surround ...............................................123
tilpasning af lydstyrke til hastighed ......123
Lydanlæg ..................................................120
Advarsel-bokse ....................................... 6
ekstraudstyr ............................................. 6
meddelelsestekster ................................. 6
Obs-bokse ............................................... 6
positionslister .......................................... 6
procedurelister ........................................ 6
punktlister ................................................ 6
Vigtigt-bokse ........................................... 6
Lås
automatisk låsning ................................ 47
bagklap .................................................. 47
handskerum ........................................... 47
låseknap indvendigt .............................. 47
låsning ................................................... 47
oplåsning ............................................... 47
Lydfiler ......................................................124
Lydstyrke
07
238
telefon/medieafspiller ...........................155
Lygter ........................................................189
M
Makeup-spejl ............................................ 194
Lygtesprinkling ............................................81
Manuel gearkasse ...................................... 91
Lyshøjderegulering
Manuelle gearpositioner (Geartronic) ......... 93
Aktive Bi-Xenon-lygter ...........................71
Bi-Xenon-lygter ......................................71
Lyshøjderegulering lygter ............................71
Meddelelser på
kombinationsinstrumentet ........................ 107
Medieafspiller ........................................... 123
overhedning ......................................... 174
start ........................................................ 88
Motorbremsning, automatisk ...................... 97
Motorrum
generelt ................................................ 184
kølevæske ............................................ 187
motorhjelm ........................................... 184
olie ....................................................... 186
oversigt ................................................ 185
servostyringsolie .................................. 188
Motorspecifikationer ................................. 226
Mp3-funktioner ......................................... 124
MY KEY ..................................................... 121
Mærkat - SIPS-bag ..................................... 21
Mål .................................................... 222, 223
Målere i kombinationsinstrumentet ............ 60
Alfabetisk stikordsregister
N
Nakkestøtte, midterplads ............................68
NEWS ........................................................128
Nyhedsudsendelse ...................................128
Nærlys .......................................................190
Nødopkald ................................................157
Nødudstyr
advarselstrekant ...................................173
forbindskasse .......................................152
Nøgle ...........................................................38
fjernbetjening .........................................38
nøglefrit låse- og startsystem ................45
PCC ........................................................38
Nøgleblad ....................................................42
Nøglefri start (Keyless drive) .......................88
Nøglespærring ............................................94
Opbevaringssteder i kabinen ................... 149
Opkald
funktioner under igangværende
opkald .................................................. 154
håndtering ........................................... 154
Oplåsning
bagklap .................................................. 47
indefra ................................................... 47
nøglefri ................................................... 47
udefra .................................................... 47
Opringning ................................................ 154
Opvarmede sprinklerdyser ......................... 81
Orienteringslys ............................................ 76
Overhedning ............................................. 174
P
PACOS ....................................................... 19
O
omskifter ................................................ 18
Panelbelysning ........................................... 71
Olie
Panikfunktion .............................................. 40
filter ......................................................186
gearolie ................................................229
kapacitetsoplysninger ..........................228
motorolie ..............................................227
oliekvalitet ............................................227
servostyringsolie ..................................229
ugunstige kørselsforhold ......................227
Oliestand ...................................................186
Parkér opkald ........................................... 154
Parkeringshjælp ........................................ 143
Parkeringsvarmer ..................................... 117
parkering på en skråning ..................... 117
tidsindstilling ....................................... 118
PCC – Personal Car Communicator
funktioner .............................................. 39
rækkevidde ............................................ 41
Piskesmældsskader .................................... 22
PI-søgning ................................................. 129
Placering af barnestole ............................... 26
Pletter ........................................................ 219
Polering ..................................................... 218
Positions-/parkeringslys ............................. 73
POT (Power Operated Tailgate) ................ 167
Programfunktioner .................................... 127
Programtype ............................................. 128
PTY – Programtype ................................... 128
Pærer
bagagerumsbelysning ......................... 194
baglygter .............................................. 192
blinklys ................................................. 191
ekstra fjernlys ....................................... 191
fjernlys ................................................. 190
generelt ................................................ 189
indstigningslys ..................................... 193
lygter .................................................... 189
makeup-spejl ....................................... 194
nummerpladelys .................................. 193
nærlys .................................................. 190
parkeringslys ........................................ 191
positionslys .......................................... 191
sidemarkeringslys ................................ 192
specifikationer ..................................... 194
tågeforlygter ......................................... 192
07
239
Alfabetisk stikordsregister
Pærer, skift ................................................189
bagagerumsbelysning ..........................194
baglygter ..............................................192
blinklys .................................................191
ekstra fjernlys .......................................191
fjernlys halogen ....................................190
indstigningslys .....................................193
makeup-spejl .......................................194
nærlys halogen .....................................190
parkeringslys ........................................191
positionslys ..........................................191
sidemarkeringslys ................................192
tågeforlygter .........................................192
Påmindelse om sikkerhedssele ...................13
tilbagestilling ....................................... 129
Recirkulation ............................................. 114
REG – Regionale radioprogrammer ......... 129
Regnsensor ................................................ 80
Rengøring
Radarsensor ..............................................138
Radio
RND – Random ......................................... 125
AF .........................................................129
EON ......................................................129
forvalgslagring ......................................127
frekvensopdatering ..............................129
indstillinger ...........................................127
PTY ......................................................128
radiotekst .............................................129
REG ......................................................129
stationer ...............................................127
Rat
Rudehejs ..................................................... 82
ratindstilling ............................................70
tastatur .................................................153
240
RDS-funktioner ......................................... 127
automatvask ........................................ 217
bilvask ................................................. 217
fælge ................................................... 217
indtræk ................................................ 219
sikkerhedsseler ................................... 219
Reservehjul ............................................... 209
R
07
tastatur adaptiv fartpilot ...................... 137
tastatur i venstre side .......................... 135
tastatur på højre side .......................... 120
Ratlås .......................................................... 88
Ruder og spejle .......................................... 82
Rustbeskyttelse ........................................ 218
Ryglæn
bagsæde, nedslåning ............................ 69
forsæde, nedslåning .............................. 66
S
radiostationer ....................................... 127
Selestrammere ............................................ 14
Serviceprogram ........................................ 184
Servostyringsolie ...................................... 188
Sideairbags ................................................. 20
Sidespejl ..................................................... 84
Sidespejle ................................................... 84
Sidespejle der kan drejes ind ...................... 84
Sidespejle der kan drejes ind elektrisk ....... 84
Signalindgang, ekstern ............................. 120
Sikkerhed .................................................... 12
Sikkerhed i kabinen .................................... 12
Sikkerhedsseler .......................................... 12
selestrammere ....................................... 14
Sikkerhedsstatus ........................................ 25
Sikringer .................................................... 200
Sikringsboks
bagagerum ........................................... 204
handskerum ......................................... 203
motorrum ............................................. 201
SIM-kort .................................................... 157
SIPS-bag ..................................................... 20
Smøremidler ............................................. 229
SCAN
cd og lydfiler ........................................ 125
Sodfilter fuldt .............................................. 89
Soltag
Alfabetisk stikordsregister
blokering ved automatisk lukning ....86, 87
solskærm ...............................................87
ventilationsstilling ...................................86
åbning og lukning ...................................86
Specifikationer ..........................................224
Spin control ...............................................133
Sprinklerdyser, opvarmede .........................81
Sprinklere
forlygter ..................................................81
sprinklervæske, påfyldning ..................196
Sprinkling
forrude ....................................................81
SRS-AIRBAG ..............................................15
SRS-systemet
generelt ..................................................16
Stabilitets- og traktionskontrolsystem ......133
bagagerum .......................................... 152
bagsæde ............................................. 151
forsæde ............................................... 151
Stol
elbetjent ................................................. 66
fremslåning af ryglæn ............................ 66
hukommelsesfunktion ........................... 67
manuel indstilling ................................... 66
nøglehukommelse ................................. 67
Styrekraft, hastighedstilpasset ................. 134
Surround ........................................... 120, 123
Symboler .................................................. 133
Tilbagestilling af sidespejle ......................... 84
advarselssymboler ................................ 60
informationssymbler .............................. 60
kontrolsymboler ..................................... 60
Sæder ......................................................... 66
Tilpasning af køreegenskaber ................... 134
elbetjente ............................................... 66
elopvarmning ....................................... 113
fremslåning af ryglæn ............................ 66
nakkestøtte på bagsædet ..................... 68
nedslåning af bagsæderyglæn .............. 69
ventilerede forsæder ........................... 112
Standby-stilling, telefon ............................153
Start af motor ..............................................88
Starthjælp ....................................................90
Stationssøgning ........................................127
Stenslag og ridser .....................................220
Stikkontakt
nummerhåndtering .............................. 155
Temperatur
faktisk temperatur ................................ 109
Temperaturregulering ............................... 114
Standby, telefon ........................................153
Startspærre .................................................38
indbygget, oversigt .............................. 153
modtagelse af opkald .......................... 154
opringning fra telefonbog .................... 155
standby-stilling, standby-stilling .......... 153
Telefonbog
Svingningsdæmper .................................. 176
Stabilitetssystem .......................................133
Startlås ........................................................65
højre side ............................................. 120
venstre side ......................................... 135
Telefon ...................................................... 153
Tilfældig rækkefølge, cd og lydfiler ........... 125
Tilpasning af lyd til hastighed ................... 123
Tilpasning af lyskegle .................................. 76
Active Bi-Xenon-lygter ........................... 76
Bi-Xenon-lygter ...................................... 76
Halogenlygter ......................................... 77
Timer ......................................................... 114
07
TP – Trafikinformation ............................... 128
T
Traction control ......................................... 133
Tankkapacitet ........................................... 230
Trafikinformation ....................................... 128
Tankning
Transmission ............................................... 91
tankdækselklap, elektrisk åbning ........ 163
Tastatur på rattet
Triptællere ................................................... 64
Tryghedsbelysning ...................................... 76
241
Alfabetisk stikordsregister
Ventende opkald ...................................... 154
Trækkrog ...................................................175
Ventilation ................................................. 111
Trækvægt ..................................................225
Ventilationsspjæld .................................... 111
Typebetegnelse .........................................221
Vigtige oplysninger ....................................... 6
Ø
Typebetegnelse fjernbetjeningssystem .....231
Vinterdæk ................................................. 208
Økonomikørsel .......................................... 160
Typebetegnelser .......................................221
Viskerblad
Tændingspositioner ....................................65
rengøring ............................................. 196
Viskerblade
Tågeforlygter ...............................................73
Tågelys
bag .........................................................74
for ...........................................................73
U
Voksning ................................................... 218
Volumen, lyd ............................................. 123
Udslip af kuldioxid ....................................230
Volumen, se også Lydstyrke .................... 123
Ugunstige kørselsforhold ..........................227
Vægte
Ur ................................................................64
akseltryk, bag ...................................... 224
anhængervægt .................................... 224
forakseltryk .......................................... 224
kugletryk .............................................. 224
køreklar vægt ...................................... 224
maksimal vogntogsvægt ..................... 224
taglast .................................................. 224
totalvægt ............................................. 224
Væsker, kapacitetsoplysninger ................ 229
Vand- og snavsafvisende belægning ..........82
Vandafvisende belægning, rengøring .......218
Vandkørsel ................................................160
Varme ........................................................114
Vask af bilen ..............................................217
Vedligeholdelse
rustbeskyttelse .....................................218
242
rengøring ............................................. 195
servicestilling ....................................... 195
udskiftning ........................................... 195
Viskere og sprinklere .................................. 80
Udluftningsfunktion .............................39, 109
V
07
W
Trækanordning ..........................................175
WHIPS ........................................................ 22
Volvo Car Corporation TP 9691 (Danish), AT 0720, Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising