Volvo | V70 | Quick Guide | Volvo V70 2008 Quick Guide

Volvo V70 2008 Quick Guide
VOLVO V70 & XC70
QUICK GUIDE
VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Hvis du gennemser denne Quick Guide, vil du synes endnu bedre om din nye
Volvo. Instruktionsbogen indeholder mere detaljerede oplysninger.
Advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i instruktionsbogen,
ikke i denne folder. Instruktionsbogen indeholder også de mest aktuelle
oplysninger.
Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).
Nøgle og fjerNbetjeNiNg
låser døre og bagklap samt aktiverer
alarmen1.
låser døre og bagklap op samt deaktiverer alarmen1.
låser bagklappen op.
belysningen tændes. Sidespejlenes
belysning, interiørlys, fodlys, nummerpladelys, blinklys (lyser) og parkeringslys aktiveres.
"Panik"-knap. I en nødsituation skal
knappen holdes inde i ca. 3 sekunder
for at udløse alarmen.
1
Der låses automatisk igen, hvis ingen dør/bagklappen åbnes inden for 2 minutter efter oplåsning.
start
1
sæt fjernbetjeningen i startlåsen.
3
tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
2
2
tryk let på fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen trækkes ind til den rette position.
4
tryk på start/stoP-knappen for at starte
motoren2.
Ved koldstart kan tomgangshastigheden være noget højere i et kort stykke tid.
sluk for motoreN og tag fjerNbetjeNiNgeN ud
1
Parker bilen, og tryk på start/stoP-knappen for at slukke for motoren.
2
tryk på fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen
udkastes. Automatgear skal være i stilling P.
PersoNal Car CommuNiCator, PCC* med keYless driVe
1
2
1 grønt lys: Bilen er låst.
2 gult lys: Bilen er ulåst.
3 blinkende, skiftende rødt lys: Der kan
befinde sig en person inde i bilen.
3
4 rødt lys: Alarmen er aktiveret.
information hentes fra bilen, når den er
inden for rækkevidde. Tryk knappen ind
og vent 5 sekunder. Hvis knappen trykkes
ind, når bilen er uden for rækkevidde,
viser PCC'en ved hjælp af en hukommelsesfunktion, om bilen er låst eller ulåst.
4
starte med keYless driVe
1
Stig ind i bilen med PCC'en på dig, f.eks. i lommen. tryk koblings- eller bremsepedalen
ned.
1
2
tryk på start/stoP-knappen for at starte
motoren1.
Ved koldstart kan tomgangshastigheden være noget højere i et kort stykke tid.
slukke for motoreN
Vigtigt
Med keyless drive behøver PCC'en kun at
være i bilen. Opbevar den f.eks. i en lomme,
når du går til og fra bilen, og under kørsel.
Bilen låses automatisk op, når døren åbnes.
Efter afsluttet kørsel, når bilen er parkeret,
skal du bare trykke knappen på dørens yderside ind for at låse bilen.
Parker bilen, og tryk på START/STOP-knappen
for at slukke for motoren.
Pleje af læder
For at bevare læderets egenskaber og
udseende skal det rengøres med jævne mellemrum. Læderindtræk skal behandles med
Volvos læderpleje-kit en til fire gange om året.
Dette læderpleje-kit fås hos Volvo-forhandleren.
blis - bliNd sPot iNformatioN
sYstem*
Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods
for at der ikke er noget køretøj i den blinde
vinkel, kan årsagen være f.eks. refleks fra
våd vejbane eller lavtstående sol i kameraet.
Ved direkte fejl på systemet viser displayet
teksten blindvinkelsyst. service påkrævet.
lYdaNlæg
6
2
2
1
5
7
4
1 PoWer/Volume
tryk for til/fra
drej for at regulere lydstyrken
Radio-, TP-, Handsfree-* og RTI-lydstyrken
gemmes individuelt, indtil næste gang de
bruges.
2 Vælg am, fm1, fm2, Cd eller mode.
3
3 indstil lydbilledet
tryk på knappen for at vælge BAS,
DISKANT, FADER, BALANCE, Dolby Pro
Logic II* eller SUBWOOFER*.
Vrid på rattet for at justere.
1
AUX-indgang til f.eks. MP3-afspilleren (hvis lyd bliver
bedst med lydstyrken stillet på medium).
Brug MODE for at aktivere AUX1 og for at
regulere AUX-lydkildens lydstyrke.
radio
3 drej for at vælge radiostation
4 søg efter stationer med venstre-/højre-
pil. Gem op til 20 stationer ved at holde
0–9 inde på FM1, henholdsvis 0–9 på FM2.
Når en station er blevet gemt, bekræftes
det på displayet.
5 gem automatisk de 10 stationer med
stærkest signal
tryk auto ind i ca. 2 sekunder. Automatisk lagring vises på displayet, så længe
søgningen er i gang.
Vælg derefter 0–9 for at afspille en af de
gemte radiostationer.
elbetjeNt bagklaP*
Åbning
Tryk knappen på lyspanelet eller fjernbetjeningsnøglen ind i et kort øjeblik. Klappen kan også åbnes ved at trække en gang i
bagklappens håndtag.
lukning
Tryk lukningsknappen på bagklappen ind, eller
luk manuelt.
Cd
4 skift Cd-spor med venstre-/højrepil eller
drej på (3).
Vælg Cd* med op-/nedpil.
6 udkast af Cd
tryk for at udkaste den aktuelle CD.
Hold knappen inde for at udkaste alle
CD'er i CD-skifteren*.
7 Cd-skifter*. Vælg CD 1–6.
elektroNisk klimaaNlæg, eCC*
2
1
automatisk reguleriNg
I auto-indstilling tager ECC-systemet sig
automatisk af alle funktioner og forenkler således kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.
maNuel reguleriNg
blæserhastighed
luftfordeling
1 temperatur
defroster til hurtigt at fjerne dug på
forruden og sideruderne.
drej knappen for at vælge den ønskede
temperatur. Temperaturindstillingen vises
på displayet.
luftkvalitetssystem. FRA/AUT/Recirkulation.
2 tryk på auto for automatisk regulering af
aircondition TIL/FRA
temperaturindstilling og øvrige funktioner.
oPbeVariNgsrum, 12 V-stikkoNtakt og aux
12 V-stikkontakterne i midterkonsollen foran og
bagi fungerer i tændingsposition I eller højere.
12 V-stikkontakten på højre side i bagagerummet er altid aktiveret.
Vigtigt
Brug af 12 V-stikkontakten i bagagerummet
kan aflade batteriet.
iNformatioNsCeNter og triPtællere
123456
12:34
T2 12.3
0
3
1
1000km
to empty tank
P _3 oC
1
2
triptællere
Bilen er udstyret med to uafhængige triptællere, T1 og T2, som altid er slået til.
tryk på (6) i 2 sekunder for at nulstille den
triptæller, der vises på displayet.
tryk hurtigt på (6) for at skifte mellem
T1 og T2.
2 brændstofmåler
Pilen viser, på hvilken side tankdækslet er
placeret.
3 lavt brændstofniveau
Symbolet lyser, når der er 8 liter brændstof
tilbage i tanken (dieselbiler: 7 liter).
4 km til tom tank
Indstil informationscentrets fingerhjul (8) for
at vise beregnet antal km til tom tank.
Vigtigt
Km til tom tank viser et beregnet muligt antal
km til tom tank. Beregningen baseres på
tidligere køremåder, bakker, trafiktype osv.
iNdstille rattet
adVarsel! Juster rattet, inden kørslen
påbegyndes, aldrig under kørsel.
4
5
6
7
8
9
5 ur
Drej knappen (6) højre om eller venstre om
for at stille uret.
6 flerfunktionsknap
tryk for at nulstille eller skifte mellem
triptæller T1 og T2.
drej for at justere uret.
7 read
Tryk for at læse meddelelserne på displayet. Tryk igen for at anerkende meddelelsen.
8 informationscenter
Indstil den ønskede funktion ved at skifte
med fingerhjulet.
9 Nulstiller al funktion
bræNdstofPÅfYldNiNg
tryk på knappen for at åbne tankdækselklappen.
lYsPaNel
display- og instrumentpanelbelysning
tågelygter foran
tågebaglys
automatisk nærlys. Fjernlysblink
fungerer, men ikke fast fjernlys.
Parkeringslys
Nærlys. Nærlyset slukkes, når bilen
låses. Fjernlyset kan aktiveres med
armen.
lyshøjderegulering, nærlys. Automatisk for Bi-Xenonlys*.
fjernlysblink.
Skift mellem fjern- og nærlys.
betjeNiNgsPaNel i førerdøreN
låsning/oplåsning af alle døre.
L R
2
sidespejle slås ind* ved at trykke
samtidigt på l og r.
kontakt for sidespejle
rudehejs manuelt
rudehejs automatisk
2
1
1
2
2
låsning af de bageste ruder og
døre* (børnesikkerhedslås)
regNseNsor* og forrudeViskere
F
symbolet viser, at regnsensoren er
slÅet til.
A
0
A
enkelt slag forrudevisker
B
intervalviskning. Drej fingerhjulet (3)
for at justere viskernes interval.
#
Normal hastighed
$
Høj hastighed
1 tryk for at aktivere regnsensoren, når
%
forrude- og forlygtesprinkling
2 Reguler regnsensorens følsomhed ved
F
bagrudesprinkler
3
B
E
1
2
C
D
regNseNsor
armen er i position 0.
at dreje fingerhjulet.
3 bagrudevisker interval/normal.
tæNdiNgsPositioNer (mode 0, i)
iNdstilliNg af forsæde
Koblings-/bremsepedalen må ikke være trykket ned.
1
fjerNbetjeNiNg
2
+
-
mode 0
3
mode i
5
PCC & keYless driVe
4
4
3 5
2
mode i
0
Instrument-/urbelysning, ratlåsen låses
op.
i
Elektrisk soltag, elektriske rudehejs,
blæser, ECC, forrudeviskere, 12 V-stikkontakt i midterkonsollen, RTI.
lændestøtte
ryglænets hældning
Hævning/sænkning af stolen
Hævning/sænkning af sædehyndens
forkant
5 fremad/bagud
elektrisk ParkeriNgsbremse, PPb
tilkoble
Tryk på knappen.
Lampen blinker, indtil parkeringsbremsen er fuldt trukket, derefter lyser
lampen.
frakoble
Tændingsposition 0 eller højere.
Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.
Træk knappen ud.
frakoble automatisk
Sæt bilen i gear og kør af sted.
(For biler med automatgearkasse skal føreren
have sikkerhedssele på.)
1
2
Sæt bilen i gear og kør af sted. Parkeringsbremsen udløses automatisk.
TP 9616 (Danish). AT 0720. Printed in Sweden, Göteborg 2007. Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation.
Lydanlæg/interiørbelysning fungerer uafhængigt af tændingsposition.
1
2
3
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising