Volvo V90 Quick start guide

Volvo V90 Quick start guide
V90
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Denne Quick Guide beskriver et udvalg af funktionerne i din Volvo. Mere udførlige ejeroplysninger er tilgængelige i bilen, på app og på internettet.
BILENS MIDTERDISPLAY
Instruktionsvejledningen er tilgængelig via topvisningen på bilens midterdisplay.
MOBILAPP
Instruktionsvejledningen findes som en app (Volvo Manual) til smartphone
og tablet. Appen indeholder også instruktionsvideoer for udvalgte funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDE
På Volvo Cars' supportside (support.volvocars.com) findes manualer og
instruktionsvideoer samt yderligere oplysninger og hjælp vedrørende din
Volvo og dit bilejerskab.
TRYKT INFORMATION
I handskerummet ligger er supplement til instruktionsvejledningen, der
indeholder oplysninger om sikringer og specifikationer samt et resumé af
vigtige og praktiske oplysninger. En trykt instruktionsvejledning med tilhørende supplement kan efterbestilles.
INDHOLD
01. LÆR DIN VOLVO AT KENDE
Dette kapitel indeholder oplysninger om nogle af Volvos systemer og tjenester, en oversigt over bilens indre og ydre
samt midterdisplayet.
02. INTERIØR OG TILSLUTNINGER
Her kan du læse om forskellige funktioner i kabinen f.eks. sædeindstilling og internettilslutning.
03. VISNINGER PÅ MIDTERDISPLAYET
Her finder du oplysninger om midterdisplayets forskellige hovedvisninger, hvorfra mange af bilens funktioner kan styres.
04. SMART KØRSEL
I dette kapitel beskrives flere af bilens førerstøttesystemer, ligesom der gives tips til mere økonomisk kørsel.
05. STEMMESTYRING
Her finder du forskellige kommandoer/sætninger til brug i bilens stemmestyringssystem.
06. SÆRLIGE TEKSTER
Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.
Alle på tidspunktet for publicering kendte typer af tilvalg/tilbehør er markeret med en asterisk: *.
01
01
KOM GODT I GANG
For at du kan komme i gang med at bruge din Volvo på bedste måde,
er der nogle funktioner, begreber og tips, som kan være nyttige at
kende til.
Volvo ID
Volvo ID er et personligt ID, som giver adgang til en lang række tjenester via et og samme brugernavn og adgangskode. Som eksempler kan
nævnes Volvo On Call*, korttjenester*, personligt login på volvocars.com
samt mulighed for at bestille service og reparation. Du kan oprette et
Volvo ID via volvocars.com, Volvo On Call-appen eller direkte i bilen.
Sensus
Sensus er bilens intelligente brugerflade og omfatter alle de løsninger i
bilen, der vedrører underholdning, internetforbindelse, navigation* og
informationstjenester. Det er Sensus, der muliggør kommunikation mellem dig, bilen og omverdenen.
Volvo On Call*
Volvo On Call giver direkte kontakt med bilen samt ekstra komfort og
hjælp døgnet rundt. Med Volvo On Call-appen kan du f.eks. se, om der
skal skiftes pærer, og om der skal påfyldes sprinklervæske. Det er
muligt at låse og oplåse bilen, kontrollere brændstofniveauet og vise
nærmeste tankstation. Selv forkonditionering kan indstilles og startes
via bilens parkeringsklima eller funktionen fjernstart1 af bil. Download
Volvo On Call-appen for at komme i gang.
Volvo On Call omfatter også vejhjælp, andre tryghedstjenester og nødhjælp via ON CALL- og SOS-knapperne i bilens loftkonsol.
Førerprofiler
Mange af de indstillinger, der foretages i bilen, kan tilpasses efter førerens personlige ønsker og derefter gemmes i en eller flere førerprofiler.
Hver nøgle kan kobles til en førerprofil. Se afsnittet Topvisningen i
denne Quick Guide for flere oplysninger om førerprofiler.
1
Tilgængeligt på visse markeder og modeller.
01
01
OVERSIGT EKSTERIØR
Kontrol og lagring af dæktryk (ITPMS)* foretages via TPMS i
appen Bilstatus i midterdisplayets app-visning. I tilfælde af lavt
konstant på førerdisplayet. I tilfælde af
dæktryk lyser symbolet
lavt dæktryk, kontroller og juster trykket i alle fire dæk. Tryk derefter
på k Kalibrér for at lagre nyt dæktryk.
Kontrol af motoroliestanden foretages via appen Bilstatus. Her
kan du også se statusmeddelelser og bestille service og reparation*.
Bakspejle kan automatisk* vinkles ned, når der sættes i bakgear.
Når bilen låses/oplåses med fjernbetjeningen, kan bakspejlene
automatisk klappes ind/ud. Aktivér disse funktioner under
Indstillinger My Car Spejle og komfortfunktioner på midterdisplayets topvisning.
Nøglefri låsning/oplåsning* bevirker, at det er tilstrækkeligt at
have fjernbetjeningen med sig, f.eks. i en lomme, for at låse bilen
eller låse den op. Fjernbetjeningen skal befinde sig inden for en
afstand af ca. 1 meter (3 fod) fra bilen.
Tag fat i et dørhåndtag eller tryk på bagklappens gummierede trykplade for at låse bilen op. Bilen låses med et let tryk på en af dørhåndtagenes fordybninger. Undgå at røre ved begge trykflader
samtidigt.
Panoramataget* har en glasrude, der kan åbnes, med solgardin,
der betjenes med et håndtag over bakspejlet, når bilen er i mindst
tændingsposition I. Det åbnes til ventilationsstilling ved at trykke
knappen opad og lukkes ved at trække knappen nedad. Panoramataget åbnes helt ved at trække knappen bagud to gange. Det lukkes ved at trække knappen nedad to gange.
Den elbetjente bagklap* kan åbnes med funktionen fodbetjent
bagklap* med en langsom fremadrettet sparkebevægelse under
venstre del af bagkofangeren. Klappen lukkes og låses med
knappen på underkanten af bagklappen. Alternativt kan klappen
lukkes med en langsom sparkebevægelse. Bilen skal være udstyret
med nøglefri låsning/oplåsning*, for at bagklappen skal kunne
låses op med en fodbevægelse. Fjernbetjeningen skal befinde sig
inden for en afstand af ca. 1 meter (3 fod) bag bilen ved åbning og
lukning med fodbevægelse.
For at forhindre, at bagklappen f.eks. klapper op i taget i en garage,
er det muligt at programmere maksimal åbning. Maksimal åbning
indstilles ved at åbne klappen og standse den i den ønskede
ind i mindst 3 sekunder for at
åbningsstilling. Tryk derefter
lagre stillingen.
01
01
LÅSNING/OPLÅSNING
Fjernbetjeningen
Et kort tryk låser dørene, bagklappen og tankklappen og aktiverer
alarmen*.
Et langt tryk lukker panoramataget* og alle sideruder samtidigt.
Et kort tryk oplåser dørene, bagklappen og tankklappen og deaktiverer alarmen*.
Et langt tryk åbner alle sideruder samtidigt.
Et kort tryk oplåser og deaktiverer kun bagklappen.
Et langt tryk åbner/lukker den elmanøvrerede* bagklap.
Panikfunktionen aktiverer blinklys og signalhorn for at påkalde
opmærksomhed ved behov. Hold knappen inde i mindst 3 sekunder
eller tryk to gange på den i løbet af 3 sekunder for at aktivere.
Funktionen kan deaktiveres med samme knap, efter at den har
været aktiveret i mindst 5 sekunder. Ellers deaktiveres den automatisk efter 3 minutter.
Privatlåsning
Med privatlåsning låses bagklappen, hvilket kan være praktisk, fx når
bilen afleveres til service eller hotel.
– På midterdisplayets funktionsvisning, tryk på
Privatlåsning for at aktivere/deaktivere funktionen.
Der vises et pop op-vindue ved aktivering/deaktivering.
Ved hver låsning vælges en 4-cifret kode. Første gang
funktionen bruges, skal der vælges en ekstra sikkerhedskode.
Låsning* af handskerummet gøres manuelt med medfølgende nøgle,
som findes placeret i handskerummet.
01
01
OVERSIGT INTERIØR
Midterdisplayet benyttes til at styre mange af bilens hovedfunktioner, fx medie, navigation*, klima, førerstøttesystemer og bil-apps.
stille ( ) kan bremsepedalen slippes med opretholdt bremsevirkning, når bilen er standset, f.eks. ved et trafiklys.
Førerdisplayet viser oplysninger om kørslen, f.eks. hastighed,
omdrejningstal, navigering* og aktive førerstøtter. Det er muligt at
vælge, hvad der skal vises på førerdisplayet, via appmenuen, som
åbnes med knapperne i højre side af rattet. Indstillinger kan også
foretages via Indstillinger My Car Førerdisplay i midterdisplayets topvisning.
Bemærk, at både Automatisk bremsning, når bilen holder stille, og
Automatisk aktivering af parkeringsbremse skal deaktiveres, inden
bilen vaskes i et automatisk vaskeanlæg. Deaktivering af automatisk aktivering af parkeringsbremse sker i midterdisplayets topvisning under Indstillinger My Car Parkeringsbremse og
affjedring.
Head-up-display* er et supplement til bilens førerdisplay og projicerer information på forruden. Det aktiveres via midterdisplayets
funktionsvisning.
Omskifteren for passagerairbaggen* befinder sig på gavlen af
instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren er
åben. Træk omskifteren udad og drej den til ON/OFF for at aktivere/deaktivere airbagfunktionen.
Startvrideren anvendes til at starte bilen. Drej højre om og slip for
tændingsstilling I. Hold bremsepedalen nede og drej starteren højre
om for at starte bilen. På en bil med manuelt gearskifte skal koblingspedalen også være trådt ned. På en bil med automatgear skal
gearposition P eller N være valgt. Sluk for bilen ved at dreje starteren højre om.
Køretilstand* indstilles med betjeningselementet på tunnelkonsollen. Bilen starter altid i Comfort-stilling. Tryk regulatoren ind og rul
den for at vælge mellem Comfort, Eco, Dynamic og Individual i
midterdisplayet. Bekræft med et tryk på betjeningselementet. Med
Individualkan en køretilstand tilpasses for at opnå de ønskede
køreegenskaber. Den individuelle køretilstand aktiveres i
Indstillinger My Car Individuel køremodus på midterdisplayets topvisning.
Parkeringsbremsen aktiveres ved at trække -knappen opad,
hvorefter et symbol tændes på førerdisplayet. Bremsen løsnes
manuelt ved at trykke betjeningselementet ned og samtidig træde
bremsepedalen ned. Med automatisk bremsning, når bilen holder
01
01
MIDTERDISPLAYET
På midterdisplayet kan du foretage indstillinger og kontrollere de fleste funktioner. Midterdisplayet har tre hovedvisninger, funktionsvisningen og app-visningen. Fre hjemvisningen får du funktionsvisningen og
app-visningen ved at styre til højre eller venstre. Der er også en topvisning, som man får adgang til ved at trække den øverste del af displayet
ned.
Midterdisplayets og førerdisplayets udseende kan ændres ved at
vælge tema i Indstillinger My Car Førerdisplay på topvisningen.
Her kan du også vælge mørk eller lys baggrund for midterdisplayet.
Gå tilbage til hjemvisningen fra en anden visning med et kort tryk
på den fysiske hjemknap under displayet. Seneste stilling til hjemvisningen vil da blive vist. Yderligere et kort tryk på hjemknappen gør, at alle
hjemvisningens delvisninger sættes i standardstilling.
Ved rengøring af midterdisplayet låses touch-funktionen med et langt
tryk på den fysiske knap Hjem under displayet. Displayet aktiveres igen
med et kort tryk på knappen Hjem.
Statuslinjen øverst på displayet viser aktiviteterne i bilen. Til venstre
vises netværks- og tilslutningsoplysninger, og til højre vises medierelaterede oplysninger, ur og indikator for igangværende baggrundsaktiviteter.
På klimalinjen helt forneden kan du indstille temperatur og sædekomfort ved at trykke på den tilsvarende ikon. Åbn klimavisningen med et
tryk på den midterste knap på klimarækken.
2. Skift mellem de forskellige funktioner på midterdisplayet ved at dreje
betjeningselementet opad/nedad.
3. Indstillingen af den valgte funktion ændres ved at trykke på øverste/
nederste/forreste/bageste del af betjeningselementet.
Gemme positioner
1. Indstil sæde, sidespejle og head-up-display* til ønsket stilling og tryk
M-knappen på dørpanelet ind. Kontrollampen i knappen lyser.
02
2. Tryk på hukommelsesknap 1 eller 2 inden 3 sekunder. Der høres et
lydsignal, og lysindikatoren i M-knappen slukkes.
For at bruge din gemte position:
Med åben dør - tryk på en af hukommelsesknapperne og slip den.
Med lukket dør - hold en af hukommelsesknapperne trykket ind, indtil
den gemte position er nået.
ELBETJENTE* FORSÆDER
Brug betjeningselementerne på sædets yderside for at justere f.eks.
sædeposition og lændestøtte*. De to betjeningselementer, som tilsammen har form af et sæde, bruges til at justere sædets position. Det
tredje, multifunktionsbetjeningselement*, bruges til at justere de forskellige komfortfunktioner, f.eks. massage*.
De sædeformede betjeningselementer
Sædehynden justeres, eller hele sædet flyttes ved brug af det nederste
betjeningselement. Ryglænsvinklen indstilles med det bageste betjeningselement.
Multifunktionsbetjeningselementet2
Indstillinger for massage*, sidestøtte*, lændestøtte* og forlængelse* af
sædehynde er forbundet med multifunktionsbetjeningselementet.
1. Aktivér sædeindstilling i midterdisplayet ved at dreje betjeningselementet opad/nedad.
2
På biler med firevejslændestøtte*
SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED
Hvis bagsædet slås ned, skal det sikres, at ryglæn med nakkestøtte
ikke kommer i kontakt med ryggen på sædet foran. Det kan være nødvendigt at justere forsæderne, for at ryglænene kan slås ned.
Ryglænene kan slås ned ved hjælp af håndtag foroven på yderpladserne. Hvis bilen er udstyret med elektronisk nedklapning* af bagsædet, findes der også knapper for nedklapning i bagagerummet.
Slå ryglænene ned med knapper i bagagerummet
For at gøre det muligt at klappe bagsædet ned, skal bilen holde stille
og bagklappen være åben. Kontrollér, at ingen personer eller genstande befinder sig på bagsædet.
1. Fold midterpladsens nakkestøtte ned manuelt.
2. Hold knappen L eller R inde for at slå venstre eller højre ryglænsdel
ned.
> Ryglænene og nakkestøtterne slås automatisk ned til vandret stilling.
Slå ryglænene op
1. Før ryglænet opad/bagud, indtil spærren går i lås.
2. Slå nakkestøtterne op manuelt.
3. Juster midtersædets nakkestøtte op, hvis det er nødvendigt.
02
02
RATTET
Justere rattet
Du kan indstille rattets position i højde og dybde.
1. Skyd/træk3 armen under rattet fremad/bagud.
2. Indstil rattet i ønsket position og før armen tilbage til låst position.
Venstre tastatur
Førerstøtte vælges på førerdisplayet ved hjælp af pilene på venstre rattastatur ( og ). Når førerstøttesymbolet er hvidt, er funktionen
aktiv. Grå betyder, at funktionen er afbrudt eller i standby.
Symboler på førerdisplayet:
Fartbegrænseren hjælper med ikke at overskride en valgt maksimum-hastighed.
Fartpiloten hjælper med at holde en jævn hastighed.
Den adaptive fartpilot* hjælper med at holde en jævn hastighed
kombineret med en forudindstillet tidsafstand til forankørende køretøjer.
Pilot Assist hjælper med at holde bilen mellem vognbanens sidemarkeringer med styreassistance og holde en jævn hastighed kombineret med en på forhånd valgt tidsafstand til forankørende køretøjer.
Tryk på
for at starte eller afbryde den valgte funktion.
Med et kort tryk på
/
øges/mindskes den lagrede hastighed
med 5 km/t (5 mph). Hold knappen inde for at ændre hastigheden trinløst, og slip den ved den ønskede hastighed.
/
mindsker/øger afstanden til det forankørende køretøj under
brug af Adaptiv fartpilot og Pilot Assist.
Med et tryk på
funktion.
genoptages også den gemte hastighed for en valgt
Højre tastatur
Førerdisplayet håndteres med rattets højre tastatur.
Førerdisplayets appmenu åbnes/lukkes. Herfra kan kørecomputer,
medieafspiller, telefon og navigation* styres.
Rul mellem de forskellige apper ved at trykke på venstre eller
højre pil.
Markér, afmarkér eller bekræft et valg, vælg f.eks. kørecomputerens menu eller slet en meddelelse på førerdisplayet.
Navigér mellem funktionerne for den valgte app ved at trykke på
op eller ned.
Medielydstyrken øges/sænkes ved at trykke på
og . Hvis
ingen anden funktion er aktiv fungerer disse knapper som lydstyrkeregulering.
Stemmestyring aktiveres med -knappen og gør det muligt at styre
f.eks. medier, navigation og klima med stemmen. Sig f.eks. "Radio",
”Raise temperature” eller ”Cancel”.
Flere stemmekommandoer kan findes i kapitlet "Stemmestyring" i
denne Quick Guide.
Kørecomputer
Kørecomputeren viser f.eks. kørestrækning, brændstofforbrug og gennemsnitshastighed. Det er muligt at vælge hvilke oplysninger fra kørecomputeren, der skal vises på førerdisplayet. Kørecomputeren beregner
den resterende kørselsstrækning til tom tank. De forskellige alternativer
vises ved at bruge rattets højre tastatur. Når førerdisplayet viser ”----”, er
der for lidt brændstof tilbage til at kunne beregne resterende kørestrækning. Påfyld brændstof så snart som muligt.
3
Afhænger af marked.
02
Orienteringslyset tænder en del af den udvendige belysning, efter at
du har låst bilen, for at lyse op når det er mørkt ude. Aktivér funktionen
efter at du har slukket for bilen ved at føre venstre ratarm mod instrumentpanelet og slippe. Hvor længe orienteringslyset skal være tændt,
kan indstilles på midterdisplayet.
02
Nulstille triptælleren
Alle data i triptælleren nulstilles manuelt (TM) med et langt tryk på
RESET-knappen. Et kort tryk nulstiller kun kørestrækningen. Triptæller
automatisk (TA) nulstilles automatisk, når bilen ikke har været brugt i
4 timer.
VENSTRE KONTAKTARM
Forlygternes funktioner styres med venstre kontaktarm.
I AUTO-position registrerer bilen, når det bliver mørkt/lyst, og tilpasser
lyset derefter, fx når det bliver aften, eller når du kører i en tunnel. For at
få fjernlys, som automatisk blænder ned ved møde, drej armens tommelhjul til . Før armen mod rattet for at aktivere manuelt fjernlys og
mod instrumentpanelet for at deaktivere.
Aktive kurvelys* er konstrueret til at give maksimal belysning i kurver
og kryds ved, at lyset følger rattets bevægelser. Funktionen aktiveres
automatisk ved start og kan deaktiveres på midterdisplayets funktionsvisning, .
Tryghedsbelysningen tænder den udvendige belysning, når du låser
bilen op med nøglen, og hjælper dig med at komme trygt frem til bilen i
mørke.
HØJRE KONTAKTARM
Højre kontaktarm styrer viskerbladene og regnsensoren.
– Før armen nedad for at foretage et enkelt viskerslag på forruden.
– Før armen trinvis opefter for interval, normal og hurtig hastighed.
– Intervalhastigheden reguleres med armens fingerhjul.
– Før armen ind mod rattet for at starte forrude- og forlygtesprinklerne,
mod instrumentpanelet for at starte bagrudesprinklerne.
Tryk på regnsensorknappen for at aktivere/deaktivere regnsensoren. Viskerarmen skal stå i stilling 0, eller i stilling for enkelt viskerslag. Regnsensoren registrerer mængden af vand på forruden og
aktiverer automatisk forrudeviskerne. Drej fingerhjulet opad/nedad
for højere/lavere følsomhed.
Tryk for intervalviskning med bagrudevisker.
Tryk for kontinuerlig hastighed med bagrudevisker.
Brug forrudeviskernes servicestilling, f. eks. når viskerbladene
skal udskiftes, vaskes eller løftes. Tryk på knappen
Forrudevisker i servicestilling på midterdisplayets funktionsvisning for at aktivere eller deaktivere servicestilling.
02
02
KLIMA I KABINEN
Klimaanlæggets funktioner for kabinens forreste og bageste del reguleres via midterdisplayet, knapper på midterkonsollen og bag på tunnelkonsollen*. Visse klimafunktioner kan også stemmestyres.
Ikonen for adgang til klimavisningen befinder sig i midten
nederst på midterdisplayet. Når teksten Clean Zone er blå,
indikeres, at forudsætningerne for god luftkvalitet i kabinen er
opfyldt.
– Tryk på AUTO på klimavisningen for at få automatisk regulering af
flere klimafunktioner. Med et kort tryk reguleres luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk.
Med et langt tryk reguleres luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk, ligesom temperaturen og blæserniveauet ændres til
standardindstillingerne: 22 °C (72 °F) og niveau 3 (niveau 2 i bagsædet4). Det er muligt at ændre temperatur og blæserniveau, uden
at automatisk klimaregulering deaktiveres.
Indstille timer for forkonditionering
1. Åbn midterdisplayets klimavisning.
2. Vælg fanen Parkeringsklima
som ønsket.
Tilføj timer, og indstil dato/dag
Luftkvalitetssystemet IAQS*
IAQS er en del af Clean Zone Interior Package*. Det er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen for forurenende stoffer som
f.eks. partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og ozon. Funktionen aktiveres
på midterdisplayets topvisning via Indstillinger Klima
Luftkvalitetssensor.
– Tryk på en af ikonerne på klimalinjen nederst på midterdisplayet for
at regulere temperatur, sædevarme* og blæserniveau.
Temperaturen for alle zoner synkroniseres med førersidens temperatur
ved at trykke på førersidens temperaturikon og Synkronisér
temperatur .
Forkonditionering*
Forkonditionering kan indstilles via bilens midterdisplay og med Volvo
On Call*-appen.
Forkonditioneringen varmer* eller ventilerer kabinen inden kørsel. Det
er muligt at starte forkonditioneringen direkte eller at indstille den via
en timer.
Starte forkonditionering direkte
1. Åbn midterdisplayets klimavisning.
2. Vælg fanen Parkeringsklima, og tryk derefter på Forkonditionering.
4
For biler med 4-zoneklima*.
02
02
TILSLUTNINGER
Du kan afspille/stemmestyre medier, sms og telefonsamtaler og forbinde bilen med internettet via forskellige eksterne enheder, f.eks.
smartphones. Bilens elektriske system skal mindst være i tændingsposition I, for at du kan tilslutte enhederne.
Bilens modem5
Den enkleste og mest effektive metode til at have bilen forbundet med
internettet er via bilens eget modem. Det giver det bedste resultat, aktiveres automatisk ved hver tur og kræver ikke tilslutning til smartphone.
1. Sæt et personligt SIM-kort i holderen under lastgulvet.
2. Tryk på Indstillinger Kommunikation
Bilmodem i topvisningen.
Internetdeling via
3. Aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Internetdeling via
Bilmodem.
Internetdeling
Når bilen er forbundet med internettet via modemmet, kan du uddele
internetforbindelsen (Wi-Fi-hotspot) til andre enheder under
Indstillinger i topvisningen. Tryk på Kommunikation Bilens Wi-Fihotspot.
Bluetooth
Brug først og fremmest Bluetooth til håndtering af telefonsamtaler, sms
og medier fra din telefon til bilens system. Det er også muligt at forbinde bilen med internettet via Bluetooth. Det er muligt at have to
Bluetooth-enheder tilsluttet samtidigt hvoraf den ene udelukkende er til
streaming af medier. De to senest tilsluttede telefoner tilsluttes automatisk, nr bilen bruges igen, hvis telefonens Bluetooth er aktiv. Op til
20 enheder gemmes i en liste, så de lettere kan tilsluttes senere.
1. Aktiver Bluetooth på telefonen. For at få internetforbindelse skal
internetdeling også aktiveres i telefonen.
12 V-kontakt.
12-V stik og 230 V-stik*. Der er også et 12 V-stik* i bagage-/lastrummet.
2. Åbn delvisningen for telefonen på midterdisplayet.
3. Tryk på Tilføj telefon, eller, hvis der allerede er tilsluttet en telefon,
tryk på Skift fulgt af Tilføj telefon.
02
4. Vælg den telefon, der skal tilsluttes, og følg trinnene på midterdisplayet og telefonen. Bemærk, at i nogle telefoner skal meddelelsesfunktionen aktiveres.
Wi-Fi
Ved at forbinde bilen med internettet via Wi-Fi kan du streame onlinetjenester, såsom webradio og musik, via bil-apps, hente/opdatere software m.m. med højere hastighed end med Bluetooth. En Wi-Fi-opkobling fra en smartphone fungerer som et hotspot for bilen og de eventuelle andre eksterne enheder i bilen.
1. Aktiver tethering på telefonen.
2. Tryk på Indstillinger i topvisningen på midterdisplayet.
3. Tryk på Kommunikation Wi-Fi, og aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Wi-Fi-tilslutning.
Bemærk, at visse telefoner deaktiverer internetdelingen, efter at kontakten til bilen er afbrudt. Derfor skel internetdeling i telefonen aktiveres igen, næste gang den skal bruges.
USB
Via USB kan du indkoble en ekstern enhed til at afspille medier. USBudtaget anvendes også til Apple CarPlay* og Android Auto*. I de tilfælde, hvor der findes to USB-indgange, tilslut den med hvid ramme.
Opladning af den eksterne enhed sker, når den er tilsluttet bilen.
USB-indgange (type A) findes i armlænets opbevaringsrum mellem
sæderne.
Stikkontakt
Der er følgende stikkontakter i bilen:
5
Kun biler med P-SIM*. Biler udstyret med Volvo On Call* kan til de tjenester anvende internettilslutningen med bilmodem.
BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER
Der kan tilsluttes eksterne enheder, f.eks. til håndtering af telefonsamtaler og afspilning af medier i bilens lyd- og medieanlæg.
02
Håndtere telefonopkald6
Det er muligt at foretage og modtage opkald fra en Bluetooth-tilsluttet
telefon.
Foretage opkald via midterdisplayet
1. Åbn delvisningen Telefon i startvisningen. Vælg at ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten eller at indtaste et nummer ved hjælp af
knapperne.
2. Tryk på
.
Foretage opkald med knapperne til højre på rattet
1. Tryk på
, og naviger til Telefon med tryk på
2. Rul gennem opkaldslisten med
eller
, og vælg med
.
.
Du kan desuden håndtere samtaler med stemmestyring. Tryk på stempå højre rattastatur. For stemmekommandoer,
mestyringsknappen
se kapitlet Stemmestyring i denne Quick Guide.
Afspille medier
Lyd fra en ekstern enhed afspilles ved at koble den til bilen på valgfri
måde. Se foregående afsnit for de forskellige tilslutningsmåder.
Bluetooth-tilsluttet enhed
1. Start afspilning af den tilsluttede enhed.
2. Åbn appen Bluetooth i appvisningen på midterdisplayet.
Afspilning startes.
USB-tilsluttet enhed
1. Start USB-appen i app-visningen.
2. Vælg, hvad der skal spilles. Afspilning startes.
6
For oplysninger om, hvilke telefoner der er kompatible med bilen, se support.volvocars.com.
Mp3-afspiller eller iPod
1. Start afspilning i enheden.
2. Åbn iPod- eller USB-appen, afhængig af tilslutningsmetoden. For afspilning fra iPod skal du vælge appen iPod,
uanset tilslutningsmetoden. Afspilning startes.
Apple® CarPlay®*7 og Android Auto*
CarPlay og Android Auto giver mulighed for at bruge visse apps i din
iOS- eller Android-enhed via bilen for eksempelvis at afspille musik eller
lytte til podcasts. Interaktionen foregår via bilens midterdisplay eller
enheden.
For at anvende CarPlay skal Siri være aktiveret i iOS-enheden. Enheden
kræver også en internetforbindelsen via Wi-Fi eller mobilnettet.
1. Tilslut telefonen til USB-indgangen med hvid ramme.
2. Tryk på Apple CarPlay eller Android Auto i app-visningen for at aktivere.
Stemmestyring aktiveres med CarPlay og Android Auto med et langt
tryk på -knappen på højre rattastatur. Et kort tryk aktiverer i stedet
bilens eget stemmestyringssystem.
Bluetooth afbrydes, når CarPlay er i brug. Hvis der er behov for at tilslutte bilen til internettet, benyttes Wi-Fi eller bilens modem*.
7
Apple og CarPlay er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
02
03
STARTVISNING
Når midterdisplayet starter, vises startvisningen, hvorfra delvisningerne
Navigation, Medier, Telefon og den sidst benyttede app eller bilfunktion
kan nås.
Navigation - Tryk her for at komme til navigationssystemet med
Sensus Navigation*.
Angiv destination med fritekst - Udvid værktøjsfeltet med nedpilen i venstre side og tryk på . Kortbilledet skifter til fritekstsøgning. Skriv søgeordet.
Angiv rejsemål med kortet - Maksimer kortet med
hold den position, du vil køre til, og vælg Kør hertil.
03
. Tryk på og
for at åbne rejseplanen. Tryk på
Fjern en destination - Tryk på
papirkurven for at slette en destination i rejseplanen, eller tryk på
Slet rejseplan for at slette hele rejseplanen.
Kortopdatering8 - Tryk på Downloadcenter på app-visningen. Ved
Kort vises antallet af tilgængelige kortopdateringer. Tryk på Kort
Installér for kortopdatering eller installering af det valgte kort.
Det er også muligt at downloade kort fra support.volvocars.com til
en USB-hukommelse og derefter overføre dem til bilen.
Medier - Her vises f.eks. din musik fra en ekstern enhed, eller hvis
du har valgt FM-radio på app-visningen. Tryk på delvisningen for at
komme til indstillingerne. Herfra kan du se dit musikbibliotek, radiostationer m.m.
Telefon herfra nås telefonfunktionen. Tryk på delvisningen for at
udvide den. Her kan du ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten
eller selv angive et nummer ved brug af tastaturet. Når du har valgt
nummer, trykker du på .
Senest benyttede app eller bilfunktion - Her vises den sidst
benyttede app eller bilfunktion, der ikke vises i nogen af de andre
delvisninger, fx Bilstatus eller Førerpræstation. Du kan trykke på
delvisningen for at komme til den senest benyttede funktion.
8
Funktionens tilgængelighed kan variere fra marked til marked.
03
FUNKTIONSVISNING OG APP-VISNING
Funktionsvisning
1. Tryk på en app eller knap, og hold den inde.
Ved at stryge fra venstre mod højre9 i startvisningen kommer du til
funktionsvisningen. Herfra aktiveres/deaktiveres forskellige bilfunktioner, f.eks. Head-up display* og Parkeringsassistent. De aktiveres/
deaktiveres med et tryk på det tilsvarende symbol. Nogle funktioner
åbnes i et separat vindue.
2. Træk appen eller knappen til en ledig placering i visningen, og slip.
Appvisning
Stryg fra højre mod venstre9 i startvisningen for at komme til app-visningen. Her vises de apps, der leveres med bilen, og de apps, du selv
vælger at hente og installere.
03
Håndtere og opdatere apps og systemer
I Downloadcenter i app-visningen kan flere af bilens systemer opdateres. Dette er kun muligt, hvis bilen er forbundet
med internettet. I Downloadcenter kan du:
Hente apps - Tryk på Nye apps, og vælg den ønskede app. Vælg
Installér for at downloade appen.
Opdatere apps - Tryk på Installér alle for at opdatere alle apps. Alternativt tryk på App-opdateringer for at få en liste over mulige opdateringer. Vælg den ønskede app, og tryk på Installér.
Afinstallere apps - Tryk på App-opdateringer, og vælg den ønskede
app. Tryk på Afinstallér for at afinstallere appen.
Opdatere systemsoftware - Tryk på Systemopdateringer for at vise
en liste over opdateringer, der kan installeres i bilen. Tryk på Installér
alle ved listens underkant for at opdatere al software eller på Installér
for et enkelt softwareprogram. Hvis du ikke ønsker nogen liste, vælger
du Installér alle ud for knappen Systemopdateringer.
Flytte ikoner
Apperne og knapperne til bilfunktioner i henholdsvis app- og funktionsvisningen kan flyttes efter ønske.
9
Gælder for venstrestyret bil. I en højrestyret bil stryges i den modsatte retning.
03
TOPVISNING
På den øverste del af displayet er der en fane, der kan trækkes ned for
at komme til topvisningen. Herfra kan du nå Indstillinger,
Instruktionsbog, Profil og bilens gemte meddelelser.
Personlige indstillinger
Under Indstillinger kan der foretages mange personlige indstillinger,
f.eks. for displays, spejle, forsædet, navigation*, lyd- og mediesystemet,
sprog og stemmestyring.
Førerprofiler
Hvis bilen bruges af flere førere, kan hver fører have sin egen
førerprofil. Hver gang du sætter dig i bilen, har du mulighed
for at vælge din førerprofil, hvor dine personlige indstillinger er
lagrede. Antallet af profiler afhænger af, hvor mange nøgler
der er til bilen. Profilen Gæst er ikke tilknyttet nogen bestemt nøgle.
Den senest aktive førerprofil er den, der benyttes, når bilen låses op.
Skift førerprofil ved at vælge Profil i topvisningen.
Førerprofilerne kan tilknyttes bilens nøgler, og ved oplåsning tilpasses
bilen automatisk til dine personlige indstillinger. En nøgle tilknyttes
under Indstillinger System Førerprofiler. Vælg en af førerprofilerne (profilen Gæst kan ikke tilknyttes). Startvisningen fremkommer
igen. Træk topvisningen ned igen, gentag ovenstående og vælg
Redigér på den valgte profil fulgt af Tilknyt nøgle.
Individuel køretilstand
Hvis du ønsker at tilpasse én af køretilstandene Comfort, Eco eller
Dynamic, skal du aktivere køretilstanden under Indstillinger My Car
Individuel køremodus.
Systemlydstyrker
Hvis du ønsker at regulere systemets lydstyrke eller slukke for den,
f.eks. lyden for tryk på skærmen, skal du gå til Indstillinger Lyd
Lydstyrker for systemlyde.
03
04
FØRERSTØTTE
Bilen har en række funktioner, der hjælper dig med at køre sikkert og
som kan forhindre ulykker. Disse funktioner aktiveres i midterdisplayets
funktionsvisning. Husk, at førerstøttefunktionerne kun er hjælpemidler,
og at du som fører altid har det fulde ansvar for, at bilen køres på en
sikker måde. Nedenfor beskrives et udvalg af funktionerne:
City Safety™
City Safety10 kan hjælpe i kritiske situationer med henblik på at forhindre eller afbøde kollisioner med køretøjer, større dyr, fodgængere eller
cyklister. Advarsler i form af lys, lyd og bremsepulsering fremkommer i
tilfælde af risiko for en kollision, som en hjælp til føreren med at gribe
ind i tide. Hvis du ikke når at gribe ind, og en kollision er næsten uundgåelig, kan bilen bremse automatisk. City Safety aktiveres ved start af
motoren og kan ikke deaktiveres.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS kan informere føreren om køretøjer, som befinder sig i
den blinde vinkel, samt hurtigt bagfrakommende køretøjer i
den tilstødende vognbane.
Styreassistance ved kollisionsrisiko
Funktionen Antikollisionssystem kan hjælpe med at mindske
risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane og/eller
kolliderer med et andet køretøj eller en forhindring, ved aktivt
at styre bilen tilbage i vognbanen og/eller foretage en undvigemanøvre. Funktionen består af delfunktionerne Syreassistance ved risiko for at køre af vejen, Styreassistance ved
risiko for kollision med modkørende og Styreassistance ved
risiko for påkørsel bagfra*.
Pilot Assist
Pilot Assist11 er en komfortfunktion, der kan hjælpe med at holde bilen
i sin vognbane og at holde en på forhånd valgt afstand til et forankørende køretøj. Pilot Assist vælges og aktiveres med venstre rattastatur.
For at styrehjælpen skal fungere, kræves bl.a., at føreren har begge
hænder på rattet, og at vognbanens sidemarkeringer er synlige. Når
styrehjælpen er aktiv, vises et GRØNT ratsymbol på førerdisplayet.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA er en supplerende førerstøtte til BLIS, der kan advare om
tværgående trafik bag bilen. CTA aktiveres, når der er valgt
bakgear, eller hvis bilen ruller bagud.
Vognbaneassistent
Vognbaneassistent (Lane Keeping Aid) kan hjælpe dig med at
mindske risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane.
Den ønskede form for assistance vælges via Indstillinger
My Car IntelliSafe Lane Keeping Aid modus på midterdisplayets topvisning.
10
11
Ikke tilgængeligt på alle markeder.
Afhængig af markedet kan denne funktion enten være standard eller tilvalg.
04
04
PARKERINGSHJÆLP
Aktiv parkeringshjælp*
Den aktive parkeringshjælp kan hjælpe føreren med at manøvrere bilen
ved parkering. Førerens opgave er at holde opsyn omkring bilen, følge
instruktionerne på midterdisplayet, vælge gear, regulere hastigheden og
være forberedt på at bremse/standse.
mere bilen, end de opleves at være på skærmen. Parkeringshjælpkameraet startes automatisk, når der vælges bakgear, eller startes manuelt på midterdisplayet:
– Tryk på knappen Kamera i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere funktionen manuelt.
Parkere med Aktiv parkeringshjælp
Kør med en hastighed på under 30 km/t (20 mph) inden
parallel parkering eller højst 20 km/t (12 mph) inden vinkelret parkering. Afstanden mellem bilen og parkeringsbåsene skal være ca. 1 meter (3 fod), når funktionen søger
efter parkeringsplads.
1. Tryk på knappen Parkér ind på funktionsvisningen eller
kameravisningen.
2. Vær klar til at standse bilen, når grafik og tekst på midterdisplayet meddeler, at en passende bås er fundet. Der
vises et pop op-vindue.
3. Vælg Parallelparkering eller Vinkelret parkering og sæt
i bakgear.
Forlad parallel parkering med aktiv parkeringshjælp
Funktionen kan kun bruges for en parallelparkeret bil.
1. Tryk på knappen Parkering ud på funktionsvisningen
eller kameravisningen.
2. Vælg med afviseren, i hvilken retning bilen skal forlade
parkeringsbåsen.
3. Følg instruktionerne på midterdisplayet.
Parkeringskamera*
Parkeringshjælpkameraet kan hjælpe føreren ved manøvrering på
smalle steder ved at angive forhindringer med kamerabillede og grafik
på midterdisplayet. Valg af kamerabilleder og hjælpelinjer foretages på
midterdisplayet. Observer, at genstande/forhindringer kan være nær-
04
04
RENERE KØREGLÆDE
Ved at planlægge kørslen og køre økonomisk kan du reducere brændstofforbruget, kuldioxid-udslippet og anden luftforurening. Dette reducerer din miljøpåvirkning og omkostningerne til dit brændstofforbrug.
Visse faktorer kan du selv påvirke, andre ikke. Her følger nogle gode
råd.
Planlæg din kørsel ved altid at
• Planlægge ruten - mange unødvendige stop og ujævn hastighed
bidrager til at øge brændstofforbruget.
Kør økonomisk ved at
Aktivere køretilstand Eco som tilpasser bilen til mere energieffektiv
kørsel.
•
•
•
•
•
Undgå tomgangskørsel – sluk motoren ved længere ventetider.
Kør med jævn hastighed og forudseenhed for at minimere opbremsninger.
Kør med det rette dæktryk og kontroller dette med jævne mellemrum. Vælg ECO -dæktryk for at få det bedste resultat.
Undgå at køre med åbne vinduer.
Faktorer du ikke kan påvirke
Trafiksituation.
•
•
Vejens tilstand og topografien.
•
Udetemperatur og modvind.
Du finder flere tips om økonomisk kørsel i instruktionsvejledningen.
04
•
Read message
•
Message to [kontakt]13
Stemmekommandoer til radio og medier
Media
•
STEMMEKOMMANDOER
05
Stemmestyringssystemet giver mulighed for at styre visse funktioner i
medieafspilleren, en Bluetooth-tilsluttet telefon, klimasystemet og Volvos navigationssystem med stemmekommandoer12*. Stemmestyring
aktiveres med et tryk på stemmestyringsknappen på højre rattastatur.
•
Play [kunstner]
•
Play [sangtitel]
•
Play [sangtitel] fra [album]
•
Play [TV-kanalnavn]*14
•
Play [radiostation]
•
Tune to [frekvens]
•
Tune to [frekvens] [frekvensbånd]
•
Radio
•
Radio FM
•
Radio AM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
Repeat
•
Similar music
•
Cancel
•
Help
Stemmekommandoer til klima
• Climate
Følgende kommandoer kan normalt anvendes uanset situationen:
•
Stemmekommandoer til telefon
• Call [kontakt]
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Call [telefonnummer]
•
•
Recent calls
•
Sync temperature
Air on feet/Air on body
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Stemmekommandoer for navigationssystem*
Navigation
•
•
05
Take me home
•
Go to [by]
•
Go to [adresse]
•
Add intersection
•
Go to [postnummer]
•
Go to [kontakt]
•
Search [POI-kategori]
•
Search [POI-kategori] [by]
•
Search [POI-navn]
•
Change country/Change state15, 16
12
13
14
15
16
Gælder visse markeder.
Kun visse telefoner kan sende meddelelser via bilen. For kompatibilitet, se support.volvocars.com.
Gælder visse markeder.
For lande i Europa benyttes "land" i stedet for "stat".
For Brasilien og Indien skiftes søgeområde vha. midterdisplayet.
SÆRLIGE TEKSTER
Instruktionsvejledningen og de øvrige håndbøger
indeholder sikkerhedsanvisninger og alle Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.
Visse funktioner gælder kun for visse markeder.
ADVARSEL
KOM GODT I GANG
Volvo On Call - Systemets tjenester fungerer kun i
områder, hvor Volvo On Calls samarbejdspartnere
har mobildækning, og på de markeder, hvor Volvo
On Call er tilgængelig.
Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning føre til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder.
For advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster til Volvo
On Call-tjenester, se ud over instruktionsvejledningen også kontrakten, der gælder for Volvo On Callabonnementet.
ELBETJENTE FORSÆDER
Indstil den korrekte kørestilling på førersædet, før
kørsel påbegyndes, ikke under kørslen. Sørg for, at
sædet er i låst position for at forhindre personskade
ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.
SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED
Kontrollér, at ryglænene er låst korrekt efter nedog opslåning, samt at nakkestøtterne er låst korrekt
efter opslåning.
KLIMA I KABINEN
El-opvarmet sæde* bør ikke anvendes af personer, der har svært ved at opfatte temperaturstigninger på grund af mistet følesans, eller som af anden
grund har svært ved at betjene knapperne til det elopvarmede sæde. Ellers kan der opstå forbrændinger.
Forkonditionering kan startes af en timer, der er
OVERSIGT EKSTERIØR
indstillet lang tid i forvejen. Brug ikke forkonditioneBagklap – Vær opmærksom på klemmerisikoen
ved åbning/lukning af bagklappen. Kontrollér, at der ring, hvis bilen er udstyret med varmer*:
ikke befinder sig nogen i nærheden af bagklappen, • Indendørs i uventilerede rum. Der udsendes
da en klemmeskade kan få alvorlige følger. Betjen
udstødningsgas, hvis varmeren starter.
altid bagklappen under opsyn.
• På steder, hvor der er brændbare eller letantændelige materialer i nærheden. Brændstof, gasser,
Nøglefri låsning/oplåsning* - Sørg for, at børn
højt græs, træmel og lign. kan antændes.
eller voksne passagerer ikke kommer i klemme, når
• Når der er risiko for, at varmerens udstødningsrør
alle ruder lukkes med fjernnøgle eller nøglefri
er blokeret. Fx kan høj sne i forreste højre hjulåbning* med dørhåndtag.
kasse forhindre varmerens ventilation.
OVERSIGT INTERIØR
Passager-airbaggen er altid aktiveret, medmindre TILSLUTNINGER
bilen er udstyret med omskifter til aktivering/deakti- • Brug kun tilbehør, der er ubeskadiget og fejlfrit.
Tilbehøret skal have CE-mærkning, UL-mærkning
vering af passager-airbaggen. Anbring aldrig et
eller tilsvarende sikkerhedsmærkning.
bagudvendt barnesæde på den forreste passager•
Tilbehør
skal være beregnet til 230 V og 50 Hz
plads, når airbaggen er tilkoblet. Passager-airbagmed
stik beregnet til kontakten.
gen skal altid være tilkoblet, når der sidder en fremSensus Navigation* – Ret al opmærksomhed mod
vejen, og koncentrér dig først og fremmest om
kørslen. Følg de gældende færdselsregler og kør
med god dømmekraft. Vejforholdene kan som følge
af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger
mindre pålidelige.
06
advendt passager (barn eller voksen) på den forreste passagerplads. Anbring ikke genstande foran
eller oven på instrumentpanelet, hvor airbaggen til
passagerpladsen er placeret.
Fjernbetjeningen skal altid tages med fra bilen,
når den forlades. Kontrollér, at bilens elsystem er i
tændingsposition 0, især hvis der er børn i bilen.
Parkeringsbremsen bør altid bruges ved parkering
på et hældende underlag. Et valgt gear eller P i
automatgearkassen er ikke tilstrækkeligt til at holde
bilen stille i alle situationer.
Lad aldrig kontakter, stik eller tilbehør komme i
kontakt med vand eller anden væske. Rør eller
brug ikke kontakten, hvis den er beskadiget eller
har været i kontakt med vand eller anden væske.
Slut ikke stikdåser, adaptere eller forlængerledninger til kontakten, da det kan tilsidesætte kontaktens sikkerhedsfunktioner.
Kontakten er udstyret med en børnesikring. Hold
øje med at ingen prikker til eller beskadiger kontakten, således at sikringen sættes ud af funktion. Børn må ikke efterlades uden opsyn i bilen,
når kontakten er aktiveret.
bilens front under parkeringsmanøvren kan svinge
ud mod modkørende trafik.
Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle afsnit
i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesystemer.
FØRERSTØTTE
Førerstøttesystemerne i bilen har til formål at være
supplerende hjælpemidler for føreren, men kan ikke
håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og
vejforhold. De kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med de gældende
færdselsregler og -bestemmelser. I den sidste ende
er det altid førerens ansvar at bremse og styre
bilen.
Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle afsnit
i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesystemer.
OVERSIGT INTERIØR
Head-up-displayenheden*, hvorfra oplysningerne
projiceres, sidder i instrumentpanelet. For at undgå
skader på displayenhedens dækglas må ingen genstande anbringes på dækglasset, og ingen genstande må falde ned på det.
•
•
•
STEMMEKOMMANDOER
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet føres på en sikker måde, og at alle gældende
færdselsregler følges.
VIGTIGT
MIDTERDISPLAYET
Ved rengøring af midterdisplayet skal mikrofiberkluden være fri for sand og lignende. Ved rengøring
af midterdisplayet må der kun anvendes et let tryk
på displayet. Et hårdt tryk kan beskadige displayet.
Sprøjt ikke nogen form for væske eller ætsende
kemikalier direkte på midterdisplayet. Brug ikke vinduespudsemiddel, rengøringsmidler, spray, opløsningsmidler, sprit, ammoniak eller rengøringsmidler,
der indeholder slibemiddel. Brug aldrig slibende
PARKERINGSHJÆLP
klude, papirservietter eller silkepapir, da de kan
Aktiv parkeringshjælp er en supplerende førerstøtte, men kan ikke håndtere alle situationer. Funk- ridse displayet.
tionen er alene beregnet til at hjælpe føreren under
SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED
parallel og vinkelret parkering. Føreren har selv det
Når ryglænet skal foldes ned, må der ikke være
fulde ansvar for at parkere bilen sikkert og bremse,
nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne
når det er nødvendigt. Genstande langt inde i parmå heller ikke være sat i.
keringsbåsen kan blive overset under scanningen.
Føreren har altid ansvaret for at afgøre, om pladsen Det integrerede barnesæde*/armlænet** på midtersom aktiv parkeringshjælp tilbyder, egner sig til par- pladsen skal være slået ind.
kering.
HØJRE KONTAKTARM
Parkeringskameraet er en supplerende førerViskerblade i servicestilling - Inden viskerbladene
støtte i forbindelse med parkering af bilen. Funktisættes i servicestilling - kontrollér, at de ikke er
onen kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed
frosset fast. Hvis viskerarmene i servicestilling er
og dømmekraft. Kameraerne har døde/blinde vinslået ud fra forruden, skal de stilles tilbage mod
kler, hvor forhindringer ikke kan registreres. Vær
ruden igen, inden viskning, sprinkling eller regnsærlig opmærksom på mennesker og dyr, der befin- sensoren aktiveres, samt inden bilen sættes i gang.
der sig i nærheden af bilen. Vær opmærksom på, at
Dette er for at undgå, at lakken på motorhjelmen
ridses.
TILSLUTNINGER
Stikkontakt – Maksimal effekt for 12 V-kontakter
er 120 W (10 A) pr. kontakt.
Maksimal effekt for en 230 V-kontakt er 150 W.
OBS
OVERSIGT EKSTERIØR
Fodbetjent bagklap - Der er risiko for nedsat eller
ingen funktion, hvis den bageste kofanger belastes
med store mængder is, sne, snavs el. lign. Sørg for
at holde den ren.
Funktionen fodbetjent bagklap findes i to udførelser:
• Åbning og lukning med fodbevægelse
• Kun oplåsning med fodbevægelse (løft bagklappen manuelt for at åbne den)
Bemærk, at funktionen åbning og lukning med fodbevægelse kræver eldrevet bagklap*.
Vær opmærksom på, at systemet kan aktiveres ved
bilvask el. lign., hvis fjernbetjeningen er inden for
rækkevidde.
Programmere maksimumsåbning - Hvis systemet har været i gang uafbrudt i lang tid, lukkes det
ned for at undgå overbelastning. Det kan bruges
igen efter ca. 2 minutter.
Fjernbetjeningens funktioner kan forstyrres af
elektromagnetiske felter og afskærmning. Undgå at
opbevare fjernbetjeningen nær metalgenstande
eller elektroniske enheder, f.eks. mobiltelefoner,
tabletter, bærbare computere eller opladere - helst
ikke tættere på end 10-15 cm (4-6 tommer).
OVERSIGT INTERIØR
Ved koldstart kan omdrejningstallet i tomgang
være betydeligt højere end normalt for visse motortyper. Dette gøres for så hurtigt som muligt at få
udstødningsrensesystemet op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødning og skåner
miljøet.
Head-up-display* - Ved aktivering af en City
Safety-funktion erstattes oplysningerne på headup-displayet af grafik for City Safety. Denne grafik
tændes, selvom head-up-displayet er slukket.
Førerens mulighed for at se oplysningerne på
Head-up-displayet kan forringes ved brug af f.eks.
polariserede solbriller, en kørestilling, hvor føreren
ikke sidder midt på sædet, genstande på displayenhedens dækglas eller ugunstige lysforhold. Nogle
synsfejl kan ved brug af head-up-displayet forårsage hovedpine og en følelse af spænding.
RATTET
Kørselscomputer - Hvis køremåden ændres, kan
der opstå visse afvigelser ved beregningen af kørestrækning.
KLIMA I KABINEN
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere temperatur end den
faktisk ønskede.
Forkonditionering - Bilens døre og ruder skal
være lukkede under forkonditionering af kabinen.
TILSLUTNINGER
Internet - Ved brug af internettet overføres data
(datatrafik), hvilket kan medføre omkostninger. Aktivering af dataroaming og Wi-Fi-hotspots kan forårsage ekstra gebyrer. Kontakt din netværksudbyder
vedrørende omkostninger for datatrafik. Ved hentning med telefon skal du være særligt opmærksom
på datatrafikudgifterne.
Datahentning kan påvirke andre tjenester, der
overfører data, f.eks. internetradio. Hvis påvirkningen af andre tjenester virker forstyrrende, kan hentningen afbrydes. Alternativt kan det være hensigtsmæssigt at slukke for eller afbryde andre tjenester.
Ved hentning med telefon skal du være særligt
opmærksom på datatrafikudgifterne.
Opdatering - Hvis telefonens operativsystem
opdateres, er det muligt, at Bluetooth-forbindelsen
afbrydes. Så skal telefonen slettes fra bilen og
derefter forbindes igen.
BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER
Apple CarPlay og Android Auto - Volvo påtager
sig intet ansvar for indholdet i CarPlay- eller
Android Auto-appen.
06
TP 27219 (Danish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement