Volvo V90 Twin Engine 2018 Quick Guide

Volvo V90 Twin Engine 2018 Quick Guide
V90
TWIN ENGINE
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Denne Quick Guide beskriver et udvalg af funktionerne i din Volvo. Mere udførlige ejeroplysninger er tilgængelige i bilen, på app og på internettet.
BILENS MIDTERDISPLAY
Instruktionsvejledningen er tilgængelig via topvisningen på bilens midterdisplay.
MOBILAPP
Instruktionsvejledningen findes som en app (Volvo Manual) til smartphone
og tablet. Appen indeholder også instruktionsvideoer for udvalgte funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDE
På Volvo Cars' supportside (support.volvocars.com) findes manualer og
instruktionsvideoer samt yderligere oplysninger og hjælp vedrørende din
Volvo og dit bilejerskab.
TRYKT INFORMATION
I handskerummet ligger er supplement til instruktionsvejledningen, der
indeholder oplysninger om sikringer og specifikationer samt et resumé af
vigtige og praktiske oplysninger. En trykt instruktionsvejledning med tilhørende supplement kan efterbestilles.
INDHOLD
01. LÆR DIN VOLVO AT KENDE
Dette kapitel indeholder oplysninger om nogle af Volvos systemer og tjenester, en oversigt over bilens indre og ydre
samt midterdisplayet.
02. OPLADNING
Dette kapitel handler om bilens ladestatus, hvordan du håndterer ladeenheden, og de forskellige symboler på førerdisplayet.
03. INTERIØR OG TILSLUTNINGER
Her kan du læse om forskellige funktioner i kabinen f.eks. sædeindstilling og internettilslutning.
04. VISNINGER PÅ MIDTERDISPLAYET
Her finder du oplysninger om midterdisplayets forskellige hovedvisninger, hvorfra mange af bilens funktioner kan styres.
05. SMART KØRSEL
I dette kapitel beskrives flere af bilens førerstøttesystemer, ligesom der gives tips til mere økonomisk kørsel.
06. STEMMESTYRING
Her finder du forskellige kommandoer/sætninger til brug i bilens stemmestyringssystem.
07. SÆRLIGE TEKSTER
Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.
Ekstraudstyr er i Quick Guide markeret med en stjerne*.
01
01
KOM GODT I GANG
For at du kan komme godt i gang med din Volvo, er der nogle funktioner, begreber og tips, som kan være nyttige at kende til.
Volvo ID
Volvo ID er et personligt ID, der giver adgang til de fleste tjenester
online1. Som eksempler kan nævnes Volvo On Call*. korttjenester, personligt login på volvocars.com samt mulighed for at bestille service og
reparation. Du kan oprette et Volvo ID via volvocars.com, Volvo On Callappen eller direkte i bilen.
mindskes, samtidig med at du opnår en behagelig temperatur i kabinen.
På midterdisplayets klimavisning vælg fanen Parkeringsklima, eller
aktivér funktionen via Volvo On Call-appen. Fuld forkonditionering er
kun til rådighed, når bilen er tilsluttet en strømkontakt3.
Sensus
Sensus er bilens intelligente brugerflade og omfatter alle de løsninger i
bilen, der vedrører underholdning, internetforbindelse, navigation* og
informationstjenester. Det er Sensus, der muliggør kommunikation mellem dig, bilen og omverdenen.
Volvo On Call*
Volvo On Call er et indbygget hjælpesystem med en app, der gør det
muligt at kontrollere bilen på afstand. Med Volvo On Call-appen kan
man f.eks. se, om der skal udskiftes pærer, eller om der skal påfyldes
olie eller kølevæske. Det er muligt at låse og oplåse bilen, kontrollere
brændstofniveauet og vise nærmeste tankstation. Også forkonditionering2 via bilens parkeringsklima kan indstilles. Download Volvo On Callappen for at komme i gang.
Volvo On Call omfatter også vejhjælp og nødhjælp ved brug af ON
CALL- og SOS-knapperne i loftskonsollen.
Førerprofiler
Mange af de indstillinger, der foretages i bilen, kan tilpasses efter førerens personlige ønsker og derefter gemmes i en eller flere førerprofiler.
Hver nøgle kan kobles til en førerprofil. Se afsnittet Topvisningen i
denne Quick Guide for flere oplysninger om førerprofiler.
Forkonditionér før du kører
Gør det til en vane altid at forkonditionere bilen, inden den sættes i
gang. Derved kan bilens rækkevidde øges, ligesom slitagen på den kan
1
2
3
Tjenesterne varierer med bilens konfiguration og markedet.
Biler uden parkeringsvarmer kan ikke få kabinen opvarmet, men kun ventilation.
Gælder elektrisk varmer.
01
01
OVERSIGT EKSTERIØR
Kontrol og kalibrering af dæktryk (ITPMS)* foretages via TPMS i
appen Bilstatus i midterdisplayets app-visning. I tilfælde af lavt
konstant på førerdisplayet. I tilfælde af
dæktryk lyser symbolet
lavt dæktryk bør trykket i alle fire dæk kontrolleres og justeres. Tryk
derefter på kalibreringsknappen for at starte ITPMS-kalibrering.
Kontrol af motoroliestanden foretages via appen Bilstatus. I
Bilstatus kan du også se statusmeddelelser og bestille service og
reparation*.
Opladning af hybridbatteriet foregår via ladekontakten i klappen
foran. Dækslet åbnes med et let tryk. Størst rækkevidde opnås med
et fuldt opladet batteri ved start af kørslen.
Sidespejlene kan automatisk* vippes ned, når der vælges bakgear.
Når bilen låses/låses op med fjernbetjeningen, kan sidespejlene
slås ind/ud automatisk*. Disse funktioner aktiveres under
Indstillinger My Car Spejle og komfortfunktioner i midterdisplayets topvisning.
Nøglefri låsning/oplåsning* bevirker, at det er tilstrækkeligt at
have fjernbetjeningen med sig, f.eks. i en lomme, for at låse/oplåse
bilen. Fjernbetjeningen skal befinde sig inden for en afstand af ca.
1 meter (3 fod) fra bilen.
Tag fat i et dørhåndtag eller tryk på bagklappens gummierede trykplade for at låse bilen op. Bilen låses med et let tryk på en af dørhåndtagenes fordybninger. Undgå at røre ved begge trykflader
samtidigt.
Panoramataget* omfatter en glaslem og et solgardin, der kan
åbnes og manøvreres med en betjeningsknap over bakspejlet, når
bilen er i mindst tændingsposition I. Det åbnes til ventilationsstilling
ved at trykke knappen opad og lukkes ved at trække knappen
nedad. Panoramataget åbnes helt ved at trække knappen bagud to
gange. Det lukkes ved at trække knappen nedad to gange.
Den el-betjente bagklap* kan fx åbnes med funktionen fodbetjent
bagklap* med en langsom fremadrettet sparkebevægelse under
den venstre del af bagkofangeren. Klappen lukkes og låses med
på underkanten af bagklappen. Alternativt kan klappen lukkes med en langsom sparkebevægelse. Bilen skal være udstyret
med nøglefri låsning/oplåsning*, for at bagklappen kan låses op
med en fodbevægelse. Fjernbetjeningen skal befinde sig inden for
en afstand af ca. 1 meter (3 fod) bag bilen for at muliggøre åbning
og lukning med en fodbevægelse.
For at forhindre, at bagklappen f.eks. klapper op i taget i en garage,
er det muligt at programmere maksimal åbning. Maksimal åbning
indstilles ved at åbne klappen og standse den i den ønskede
ind i mindst 3 sekunder for at
åbningsstilling. Tryk derefter
lagre stillingen.
01
01
LÅSNING/OPLÅSNING
Fjernbetjeningen
Et kort tryk låser dørene, bagklappen, tankdækselklappen og aktiverer alarmen*. Et langt tryk lukker panoramataget* og alle sideruder samtidigt.
Et kort tryk oplåser dørene og bagklappen og deaktiverer alarmen*.
Et langt tryk åbner alle sideruder samtidigt.
Et kort tryk oplåser og deaktiverer kun bagklappen. Et langt tryk
åbner/lukker den elmanøvrerede* bagklap.
Panikfunktionen aktiverer blinklys og signalhorn for at påkalde
opmærksomhed ved behov. Funktionen aktiveres ved at holde
knappen inde i 3 sekunder eller trykke to gange på den i løbet af 3
sekunder. Funktionen kan deaktiveres med samme knap, efter at
den har været aktiveret i mindst 5 sekunder. Ellers deaktiveres den
automatisk efter 3 minutter.
Ladedæksel
Kontrollér, at bilen er låst op og lukket, inden du isætter ladekablet eller
trækker det ud.
1. Tryk den bageste del af klappen ind, og slip.
2. Åbn klappen.
Kablet fastlåses i stikket, når opladningen er startet. Opladningen afbrydes, hvis bilen låses op, men begynder igen efter et stykke tid, hvis kablet ikke trækkes ud.
Privatlåsning
Med privatlåsning låses bagklappen, hvilket kan være praktisk,
fx når bilen afleveres til service eller hotel.
- På midterdisplayets funktionsvisning, tryk på Privatlåsning
for at aktivere/deaktivere funktionen.
Der vises et pop op-vindue ved aktivering/deaktivering. Ved hver låsning vælges en 4-cifret kode. Første gang funktionen bruges, skal der
vælges en ekstra sikkerhedskode.
Låsning* af handskerummet gøres manuelt med medfølgende nøgle,
som findes placeret i handskerummet.
01
01
OVERSIGT INTERIØR
Midterdisplayet benyttes til at styre mange af bilens hovedfunktioner, fx medie, navigation*, klima, førerstøttesystemer og bil-apps.
terdisplayets topvisning under Indstillinger
Parkeringsbremse og affjedring.
Førerdisplayet viser det meste af det, der vedrører kørslen, som
f.eks. hastighed, omdrejningstal, navigation* og aktiv førerstøtte. Via
app-menuen er det muligt at vælge, hvilken information, førerdisplayet skal vise. Åbn og naviger i app-menuen med rattets højre
tastatur. Indstillinger kan også foretages via Indstillinger My
Car Førerdisplay i midterdisplayets topvisning.
Omskifteren for passagerairbaggen* befinder sig på gavlen af
instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren er
åben. Træk omskifteren udad og drej den til ON/OFF for at aktivere/deaktivere airbag-funktionen.
Head-up-display* er et supplement til bilens førerdisplay og projicerer information på forruden. Det aktiveres via midterdisplayets
funktionsvisning.
Startvrideren anvendes til at starte bilen. Drej højre om og slip for
tændingsstilling I. Vælg gearstilling P eller N hold bremsepedalen
ned og drej starteren højre om for at starte bilen. Bilen Sluk ved at
dreje starteren højre om.
Køretilstanden* indstilles med knappen i midten, mellem sæderne.
Tryk knappen ind og rul den for at vælge mellem Pure, AWD,
Hybrid, Power og Individual på midterdisplayet. Bekræft ved at
trykke på knappen. Med Individualkan en køretilstand tilpasses for
at opnå de køreegenskaber, man ønsker. Dette aktiveres i
Indstillinger My Car Individuel køremodus på midterdisplayets topvisning.
Parkeringsbremsen aktiveres ved at trække -knappen opad.
Der tændes et symbol på førerdisplayet. Løsn den manuelt ved at
trykke knappen ned samtidig med, at bremsepedalen er trådt ned.
Med "Automatisk bremsning, når bilen holder stille" ( ) kan bremsepedalen slippes med opretholdt bremsevirkning, når bilen er
standset, f.eks. ved et trafiklys.
Bemærk, at både Automatisk bremsning, når bilen holder stille, og
Automatisk aktivering af parkeringsbremse skal deaktiveres, inden
bilen vaskes i et automatisk vaskeanlæg. Det sidste gøres på mid-
My Car
01
01
MIDTERDISPLAYET
På midterdisplayet kan du foretage indstillinger og kontrollere de fleste funktioner. Midterdisplayet har tre hovedvisninger, funktionsvisningen og app-visningen. Fre hjemvisningen får du funktionsvisningen og
app-visningen ved at styre til højre eller venstre. Der er også en topvisning, som man får adgang til ved at trække den øverste del af displayet
ned.
Midterdisplayets og førerdisplayets udseende kan ændres ved at
vælge tema i Indstillinger My Car Førerdisplay på topvisningen.
Her kan du også vælge mørk eller lys baggrund for midterdisplayet.
Gå tilbage til hjemvisningen fra en anden visning med et kort tryk
på den fysiske hjemknap under displayet. Seneste stilling til hjemvisningen vil da blive vist. Yderligere et kort tryk på hjemknappen gør, at alle
hjemvisningens delvisninger sættes i standardstilling.
Ved rengøring af midterdisplayet låses touch-funktionen med et langt
tryk på den fysiske knap Hjem under displayet. Displayet aktiveres igen
med et kort tryk på knappen Hjem.
Statuslinjen øverst på displayet viser aktiviteterne i bilen. Til venstre
vises netværks- og tilslutningsoplysninger, og til højre vises medierelaterede oplysninger, ur og indikator for igangværende baggrundsaktiviteter.
På klimalinjen helt forneden kan du indstille temperatur og sædekomfort ved at trykke på den tilsvarende ikon. Åbn klimavisningen med et
tryk på den midterste knap på klimarækken.
02
OPLADNING
Din Volvo er udstyret med en elmotor, der driver bilen ved hovedsageligt lave hastigheder, samt en forbrændingsmotor, der driver bilen ved
højere hastigheder og ved mere aktiv kørsel. Hybridbatteriets opladningstid afhænger af, hvor megen ladestrøm kontakten kan levere.
Hybridbatteriet oplades også ved blød opbremsning eller motorbremsning, f.eks. ved kørsel ned ad bakke. Alle former for opladning vises i
førerdisplayet.
Opbevaring af ladekablet
Ladekablet er placeret under gulvlemmen i bagagerummet.
Kontrolenheden på ladekablet
Det medfølgende ladekabel er forsynet med en kontrolenhed, der viser
opladningsstatus. Den understøtter temperaturovervågning og har en
indbygget jordfejlsafbryder.
Starte opladning
Under opladning af hybridbatteriet oplades bilens startbatteri også.
1. Slut ladekablet til en stikkontakt. Brug aldrig forlængerkabel.
og . Hvis
2. Indstil den rette ladestrøm på kontrolenheden med
du er i tvivl om, hvor megen ladestrøm kontakten kan levere, vælg
den laveste ladestrøm på kontrolenheden.
3. Ladeklappen åbnes med et let tryk.
4. Fjern ladehåndtagets beskyttelsesdæksel, og tryk derefter håndtaget
helt ind i bilens kontakt. Ladekablet fastlåses automatisk i ladestikket, og opladning starter inden 5 sekunder.
5. Placér ladehåndtagets beskyttelsesdæksel således, at det ikke er i
berøring med bilen, for at undgå skader på lakken.
Afslutte opladning
1. Lås bilen op med -knappen på fjernbetjeningen. Opladningen
afsluttes, og ladekablet udløses/låses op.
2. Tag ladekablet ud af bilen.
3. Luk ladeklappen.
4. Tag ladekablet ud af stikket.
5. Læg ladekablet tilbage under gulvlemmen i bagagerummet.
Hvis ladekablet ikke frigøres fra ladekontakten, låses det automatisk
igen et stykke tid efter oplåsning, for at maksimere opladningen og
rækkevidden og for at muliggøre forkonditionering inden kørsel. Ladekablet kan frigøres igen, hvis bilen låses op med fjernbetjeningen. For
biler med Passive Entry* kan man låse og låse op med håndtaget igen.
02
Via kontrolenheden
• Bilsymbolet lyser konstant grønt, og ladeindikatoren er slukket:
Standby.
•
Bilsymbolet og ladeindikatoren lyser konstant grønt: Opladning i
gang.
•
Bilsymbolet blinker rødt, og ladeindikatoren er slukket: Opladning er
ikke mulig. Kontrollér alle forbindelser, eller brug en anden stikkontakt, og genstart derefter opladningen.
•
Bilsymbolet lyser konstant rødt: Opladning er ikke mulig. Træk ladekablet ud af stikkontakten og genstart opladningen.
•
Hussymbolet og ladeindikatoren blinker rødt: Opladning er ikke
mulig. Genstart opladningen. Hvis problemet fortsætter, kontaktes en
fagkyndig.
02
Via førerdisplayet
Symbolets forskellige farver angiver opladningsstatus.
OPLADNINGSSTATUS
Bilens opladningsstatus kan kontrolleres ved ladestikket, på kontrolenheden, på førerdisplayet samt i Volvo On Call*-appen.
Via ladestikkets lys
Hvidt - Ledelys.
•
•
Gult - Venteposition, venter på at opladningen starter.
•
Blinkende grønt - Opladning i gang.
•
Konstant grønt lys - Opladning færdig. Slukkes efter et stykke tid.
•
Konstant rødt lys - Der er opstået en fejl.
Blåt lys - opladning i gang.
Grønt lys - batteriet er helt opladet.
Rødt lys - opladningsfejl, kontrollér ladekablets tilslutning til
bilen og 230 V-kontakten.
HYBRIDINFORMATION PÅ FØRERDISPLAYET
På førerdisplayet vises et antal symboler og animationer, alt efter den
valgte køretilstand.
Strøm- og brændstofforbrug vises i måleren til højre. Forbruget varierer
med køremåden. Når den tynde hvide viser passerer den hvide pil
øverst på displayet, skifter bilen over til forbrændingsmotoren. Når viseren befinder sig i det orange område, oplades batteriet, f.eks. ved
bremsning.
Kørestrækning til tomt batteri
Indikatoren vises den omtrentlige kørestrækning, indtil batteriet er
helt afladet. Kørestrækningen påvirkes af flere faktorer, f.eks.
køremåden, hastigheden og udetemperaturen, og kan variere
under kørslen. Du kan normalt forvente en rækkevidde på
25-45 km (15-27 miles). Startværdien der vises, når bilen er helt
opladet, angiver et "op til"-tal i stedet for en prognose for eldriftens rækkevidde og tilpasses under kørslen.. Når førerdisplayet
viser "---", er der ingen garanteret elkørestrækning tilbage.
Symboler på førerdisplayet
Et helt hvidt symbol viser, hvilken motor der er i brug. Lynet betegner elmotor, og dråben betegner forbrændingsmotor.
Angiver, at batteriet oplades, f.eks. under motorbremsning.
Måleren viser, hvor megen energi, der er i elmotorens batteri.
Energien anvendes også til klimaanlægget.
Viser, at funktionen Charge eller Hold er aktiveret. De aktiveres
fra midterdisplayets funktionsvisning. Charge bevirker, at hybridbatteriet oplades med lav opladningshastighed. Hold bevirker, at
batteriets niveau bibeholdes til senere brug.
Start og stop af forbrændingsmotoren
Bilen beregner, i hvilken udstrækning forbrændingsmotoren, elmotoren
eller begge samtidigt bør anvendes. Under eldrift kan bilen af og til
have brug for at starte forbrændingsmotoren automatisk på grund af
02
30
4.5
ydre omstændigheder, f.eks. ved lav udetemperatur. Forbrændingsmotoren starter altid, når hybridbatteriet er kommet ned på sit laveste
opladningsniveau.
1. Aktivér sædeindstilling i midterdisplayet ved at dreje på betjeningselementet.
2. Vælg den ønskede funktion på midterdisplayet ved at dreje knappen.
3. Indstillingen ændres ved at trykke på øverste/nederste/forreste/
bageste del af knappen.
Gemme indstillinger
1. Indstil sæde, sidespejle og head-up-display* til ønsket stilling og tryk
M-knappen på dørpanelet ind. Kontrollampen i knappen lyser.
2. Tryk på hukommelsesknap 1 eller 2 inden 3 sekunder. Der høres et
lydsignal, og lysindikatoren i M-knappen slukkes.
03
Sådan bruges den gemte sædeindstilling:
Med åben dør - tryk på en af hukommelsesknapperne og slip den.
Med lukket dør - hold en af hukommelsesknapperne trykket ind, indtil
den gemte position er nået.
ELBETJENTE* FORSÆDER
Benyt betjeningselementerne på stolenes udvendige side til at justere
sædeposition, lændestøtte* m.m. Det ene organ er formet som et sæde
for at gøre det lettere at forstå, hvordan du ændrer position, det andet,
multifunktionsknappen*, benyttes til justering af lændestøtte, massage*
m.m..
Det sædeformede betjeningselement
Sædehynden justeres, eller hele sædet flyttes ved brug af det nederste
betjeningselement. Ryglænsvinklen indstilles med det bageste betjeningselement.
Multifunktionsknappen*
Indstillinger for massage*, sidestøtte*, lændestøtte* og forlængelse af
sædehynde er forbundet med multifunktionsknappen.
SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED
Sørg for, at ryglænet og nakkestøtten ikke kommer i kontakt med ryggen på sædet foran ved nedslåning. Det kan være nødvendigt at justere
forsæderne, for at ryglænene kan slås ned.
Ryglænene kan slås ned manuelt ved hjælp af håndtaget foroven på
yderpladserne. Hvis bilen er udstyret med elektronisk nedklapning af
bagsædet*, findes der knapper hertil i bagagerummet.
Slå rygstødene ned elektronisk
For at gøre det muligt at klappe bagsædet ned, skal bilen holde stille
og bagklappen være åben.
1. Fold midterpladsens nakkestøtte ned manuelt.
2. Hold knappen inde for at slå sæderne ned. Knapperne er mærket
med L og R for venstre hhv. højre ryglænsdel.
3. Ryglæn nedklappes automatisk til vandret position. Nakkestøtten
slås også automatisk ned.
Slå ryglænene op
1. Før ryglænet opad/bagud med hånden, til låsen går i indgreb.
2. Nakkestøtten slås manuelt op.
3. Juster midtersædets nakkestøtte op, hvis det er nødvendigt.
03
03
RATTET
Justere rattet
Rattets position kan du indstille i højde og dybde.
Fartbegrænseren hjælper med ikke at overskride en valgt maksimum-hastighed.
1. Skyd/træk4 armen under rattet fremad/bagud
Fartpiloten hjælper med at holde en jævn hastighed.
2. Indstil rattet i ønsket position og før armen tilbage til låst position.
Den adaptive fartpilot* hjælper med at holde en jævn hastighed
kombineret med en forudindstillet tidsafstand til forankørende køretøjer.
Venstre tastatur
Førerstøtte vælges på førerdisplayet ved hjælp af pilene på venstre rattastatur ( og ). Når førerstøttesymbolet er HVIDT, er funktionen
aktiv, mens GRÅ betyder, at funktionen er afbrudt eller i standby.
Displaysymboler på førerdisplayet:
Pilot Assist5 hjælper med at holde bilen mellem vognbanens sidemarkeringer med styreassistance og at holde en jævn hastighed
kombineret med en på forhånd valgt tidsafstand til forankørende
køretøjer.
Tryk på
for at starte eller afbryde den valgte funktion.
Med et kort tryk på
/
øges/mindskes den lagrede hastighed
med 5 km/t (5 mph). Hold knappen inde for at ændre hastigheden trinløst, og slip den ved den ønskede hastighed.
/
mindsker/øger afstanden til det forankørende køretøj under
brug af Adaptiv fartpilot og Pilot Assist.
Med et tryk på
funktion.
genoptages også den gemte hastighed for en valgt
Højre tastatur
Førerdisplayet håndteres med rattets højre tastatur.
03
Førerdisplayets appmenu åbnes/lukkes. Herfra kan kørecomputer,
medieafspiller, telefon og navigation styres.
Navigér mellem de forskellige apps, der er tilgængelige, ved at
trykke på venstre- eller højrepilen.
Markér, afmarkér eller bekræft et valg, vælg f.eks. kørecomputerens menu eller slet en meddelelse på førerdisplayet.
Navigér mellem funktionerne for den valgte app ved at trykke på
op eller ned.
Medielydstyrken øges/sænkes ved at trykke på
og . Hvis
ingen anden funktion er aktiv, fungerer disse knapper som lydstyrkeregulering.
Stemmestyring aktiveres med -knappen og gør det muligt at styre
f.eks. medier, navigation og klima med stemmen. Sig f.eks. "Radio",
"Raise temperature" eller "Cancel".
Flere stemmekommandoer kan findes i kapitlet "Stemmestyring" i
denne Quick Guide.
Kørecomputer
Kørecomputeren viser f.eks. kørestrækning, brændstofforbrug og gennemsnitshastighed. Det er muligt at vælge hvilke oplysninger fra kørecomputeren, der skal vises på førerdisplayet. Kørecomputeren beregner
resterende kørestrækning til tom tank eller tomt hybridbatteri. De forskellige alternativer vises ved at bruge rattets højre tastatur. Når førerdisplayet viser "----", er der ingen garanteret kørestrækning tilbage.
4
5
Afhænger af marked.
Afhængig af markedet kan denne funktion enten være standard eller tilvalg.
Orienteringslyset tænder en del af den udvendige belysning, efter at
bilen er låst, for at lyse op i mørke. Funktionen aktiveres ved at slukke
bilen og føre venstre kontaktarm mod instrumentpanelet og slippe den.
Hvor længe orienteringslyset skal være tændt, kan indstilles på midterdisplayet.
Nulstille triptælleren
Alle data i triptælleren nulstilles manuelt (TM) med et langt tryk på
RESET-knappen. Et kort tryk nulstiller kun kørestrækningen. Triptæller
automatisk (TA) nulstilles automatisk, når bilen ikke har været brugt i
4 timer.
03
VENSTRE KONTAKTARM
Forlygternes funktioner styres med venstre kontaktarm.
Ved valg af AUTO-position registrerer bilen, når det bliver mørkt/lyst,
og lyset reguleres tilsvarende, f.eks. når det bliver aften, eller ved kørsel
i en tunnel. Det er også muligt at dreje armens fingerhjul til
for at
opnå fjernlys, der automatisk blænder ned for modkørende. Manuelt
fjernlys aktiveres ved at bevæge kontaktarmen væk fra dig. Deaktivér
ved at bevæge armen ind mod dig.
Aktive kurvelys* er konstrueret til at give maksimal belysning i kurver
og kryds ved, at lyset følger rattets bevægelser. Funktionen aktiveres
automatisk ved start og kan deaktiveres på midterdisplayets funktionsvisning.
Tryghedsbelysningen tænder den udvendige belysning, når du låser
bilen op med nøglen, og hjælper dig med at komme trygt frem til bilen i
mørke.
HØJRE KONTAKTARM
Højre kontaktarm styrer viskerbladene og regnsensoren.
– Før armen nedad for at foretage et enkelt viskerslag på forruden.
– Før armen trinvis opefter for interval, normal og hurtig hastighed.
– Intervalhastigheden reguleres med armens fingerhjul.
– Før armen ind mod rattet for at starte forrude- og forlygtesprinklerne,
mod instrumentpanelet for at starte bagrudesprinklerne.
Tryk på regnsensorknappen for at aktivere/deaktivere regnsensoren. Regnsensoren registrerer mængden af vand på forruden og
aktiverer automatisk forrudeviskerne. Drej fingerhjulet opad/nedad
for højere/lavere følsomhed.
Tryk for intervalviskning med bagrudevisker.
Tryk for kontinuerlig hastighed med bagrudevisker.
Brug forrudeviskernes servicestilling, f. eks. når viskerbladene
skal udskiftes, vaskes eller løftes. Tryk på knappen
Forrudevisker i servicestilling på midterdisplayets funktionsvisning for at aktivere eller deaktivere servicestilling.
03
03
KLIMA I KABINEN
Forkonditionering
Forkonditionering kan indstilles på midterdisplayet og med Volvo On
Call*-appen. Forkonditionering opvarmer eller afkøler kabinen til en
behagelig temperatur inden kørsel, hvilket også kan mindske slitagen
og energibehovet under kørslen. Det er muligt at starte forkonditioneringen direkte eller at indstille den via en timer.
Starte forkonditionering direkte
1. Åbn midterdisplayets klimavisning ved at trykke nederst på displayet.
2. Vælg fanen Parkeringsklima, markér valgfrit ekstraudstyr og tryk
derefter på Forkonditionering.
Indstille timer for forkonditionering
– På klimavisningen vælges Parkeringsklima
dato/dag indstilles efter ønske.
Tilføj timer, hvorefter
For at forkonditioneringen skal have fuld funktionalitet, skal bilen være
tilsluttet til en stikkontakt (gælder for biler med elektrisk varmer).
Afhængigt af marked bruges en brændstofdrevet eller elektrisk varmer6.
Klimaindstillinger
Klimaanlæggets funktioner for kabinens forreste og bageste del reguleres via midterdisplayet, knapper på midterkonsollen og bag på tunnelkonsollen. Visse klimafunktioner kan også stemmestyres.
– Tryk på AUTO på klimavisningen for at få automatisk regulering af
flere klimafunktioner. Med et kort tryk reguleres luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk. Med et langt tryk reguleres
luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk, ligesom
temperaturen og blæserniveauet ændres til standardindstillingerne:
22 °C (72 °F) og niveau 3 (niveau 2 på bagsædet). Det er muligt at
ændre temperatur og blæserniveau, uden at automatisk klimaregulering deaktiveres.
– Tryk på en af ikonerne på klimalinjen nederst på midterdisplayet for
at regulere temperatur, sædevarme* og blæserniveau.
Temperaturen for alle zoner synkroniseres med førersidens temperatur
ved at trykke på førersidens temperaturikon og Synkronisér
temperatur .
Luftkvalitetssystemet IAQS*
IAQS er en del af Clean Zone Interior Package*. Det er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen for forurenende stoffer som
f.eks. partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og ozon. Funktionen aktiveres
på midterdisplayets topvisning via Indstillinger Klima
Luftkvalitetssensor.
Ikonen for adgang til klimavisningen befinder sig i midten
nederst på midterdisplayet. Når teksten Clean Zone er blå,
indikeres, at forudsætningerne for god luftkvalitet i kabinen er
opfyldt.
6
En autoriseret Volvo-forhandler har oplysninger om, hvilke markeder der anvender den respektive
varmer.
03
03
TILSLUTNINGER
Du kan afspille/stemmestyre medier, sms og telefonsamtaler og forbinde bilen med internettet via forskellige eksterne enheder, f.eks.
smartphones. Bilens elektriske system skal mindst være i tændingsposition I, for at du kan tilslutte enhederne.
Bilens modem7
Den enkleste og mest effektive metode til at have bilen forbundet med
internettet er via bilens eget modem. Det giver det bedste resultat, aktiveres automatisk ved hver tur og kræver ikke tilslutning til smartphone.
1. Sæt et personligt SIM-kort i holderen under gulvet i lastrummet.
2. Tryk på Indstillinger Kommunikation
Bilmodem i topvisningen.
Internetdeling via
3. Aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Internetdeling via
Bilmodem.
Internetdeling
Når bilen er forbundet med internettet via modemmet, kan du uddele
internetforbindelsen (Wi-Fi-hotspot) til andre enheder under
Indstillinger i topvisningen. Tryk på Kommunikation Bilens Wi-Fihotspot.
Bluetooth
Brug først og fremmest Bluetooth til håndtering af telefonsamtaler, sms
og medier fra din telefon til bilens system. Det er også muligt at forbinde bilen med internettet via Bluetooth. Det er muligt at have to
Bluetooth-enheder tilsluttet samtidigt hvoraf den ene udelukkende er til
streaming af medier. De to senest tilsluttede telefoner tilsluttes automatisk, nr bilen bruges igen, hvis telefonens Bluetooth er aktiv. Op til
20 enheder gemmes i en liste for lettere at kunne tilslutte dem senere.
1. Aktivér Bluetooth i din telefon. For at få internetforbindelse skal internetdeling også aktiveres i telefonen.
12 V-kontakt.
12 V-kontakt og 230 V-kontakt*. Der er også en 12 V-kontakt* i
lastrummet.
2. Åbn delvisningen Telefon i midterdisplayets startvisning.
3. Tryk på Tilføj telefon, eller, hvis der allerede er tilsluttet en telefon,
tryk på Skift fulgt af Tilføj telefon.
4. Vælg den telefon, der skal tilsluttes, og følg trinnene på midterdisplayet og telefonen. Bemærk, at i nogle telefoner skal meddelelsesfunktionen aktiveres.
Wi-Fi
Ved at forbinde bilen med internettet via Wi-Fi kan du streame onlinetjenester, såsom webradio og musik, via bil-apps, hente/opdatere software m.m. med højere hastighed end med Bluetooth. En Wi-Fi-opkobling fra en smartphone fungerer som et hotspot for bilen og de eventuelle andre eksterne enheder i bilen.
03
1. Aktivér internetdeling i din telefon.
2. Tryk på Indstillinger i topvisningen på midterdisplayet.
3. Tryk på Kommunikation Wi-Fi, og aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Wi-Fi-tilslutning.
Bemærk, at visse telefoner deaktiverer internetdelingen, efter at kontakten til bilen er afbrudt. Derfor skel internetdeling i telefonen aktiveres igen, næste gang den skal bruges.
USB
Via USB kan du tilslutte en ekstern enhed for at afspille medier. USBkontakten benyttes også til Apple CarPlay* og Android Auto*. Opladning af den eksterne enhed foregår, mens den er tilsluttet bilen.
Der er USB-indgange i armlænets opbevaringsrum mellem sæderne.
Stikkontakt
Der er følgende stikkontakter i bilen:
7
Kun biler med Volvo On Call*. Ved tilslutning med bilmodem vil Volvo On Call-tjenesterne benytte
forbindelsen.
BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER
Der kan tilsluttes eksterne enheder, f.eks. til håndtering af telefonsamtaler og afspilning af medier i bilens lyd- og medieanlæg.
Håndtere telefonopkald8
Det er muligt at foretage og modtage opkald fra en Bluetooth-tilsluttet
telefon.
03
Foretage opkald via midterdisplayet
1. Åbn delvisningen Telefon i startvisningen. Vælg at ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten eller at indtaste et nummer ved hjælp af
knapperne.
2. Tryk på
.
Foretage opkald med knapperne til højre på rattet
1. Tryk på
, og naviger til Telefon med tryk på
2. Rul gennem opkaldslisten med
eller
, og vælg med
.
.
Du kan desuden håndtere samtaler med stemmestyring. Tryk på stempå højre rattastatur. Stemmekommandoerne
mestyringsknappen
kan findes i kapitlet "Stemmestyring" i denne Quick Guide.
Afspille medier
Lyd fra en ekstern enhed afspilles ved at koble den til bilen på valgfri
måde. Se foregående afsnit for de forskellige tilslutningsmåder.
Bluetooth-tilsluttet enhed
1. Start afspilning af den tilsluttede enhed.
2. Åbn appen Bluetooth i appvisningen på midterdisplayet.
Afspilning starter.
USB-tilsluttet enhed
1. Start USB-appen i app-visningen.
2. Vælg, hvad der skal afspilles - afspilning begynder.
8
For oplysninger om, hvilke telefoner der er kompatible med bilen, se support.volvocars.com.
Mp3-afspiller eller iPod
1. Start afspilning i enheden.
2. Åbn iPod- eller USB-appen, afhængig af tilslutningsmetoden. For afspilning fra iPod skal du vælge appen iPod,
uanset tilslutningsmetoden. Afspilning starter.
Apple® CarPlay®*9 og Android Auto*
CarPlay og Android Auto giver mulighed for at bruge visse apps i din
telefon via bilen, f.eks. for at afspille musik eller lytte til podcasts. Interaktionen foregår via bilens midterdisplay eller telefonen.
Hvis du har iPhone, skal Siri stemmestyring være aktiveret inden brug
af CarPlay.
1. Slut telefonen til USB-indgangen. Hvis der er flere indgange, skal den med hvid ramme benyttes.
2. Tryk på Apple CarPlay eller Android Auto i app-visningen for at aktivere.
Stemmestyring aktiveres med CarPlay og Android Auto med et langt
tryk på -knappen på højre rattastatur. Et kort tryk aktiverer bilens
eget stemmestyringssystem.
Bluetooth afbrydes, når CarPlay er i brug. Brug om nødvendigt Wi-Fi
eller bilens modem* for at forbinde bilen med internettet.
9
Apple og CarPlay er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
03
04
STARTVISNING
delvisninger, fx Bilstatus eller Førerpræstation. Du kan trykke på
delvisningen for at komme til den senest benyttede funktion.
Når midterdisplayet starter, vises startvisningen, hvorfra delvisningerne
Navigation, Medier, Telefon og den sidst benyttede app eller bilfunktion
kan nås.
Navigation - Tryk her for at komme til kortnavigation med Sensus
Navigation*.
Angiv destination med fritekst - Udvid værktøjsfeltet med nedpilen i venstre side og tryk på . Kortbilledet skifter til fritekstsøgning. Skriv søgeordet.
Angiv destination med kortet - Maksimer kortet med
og holde inde ved den destination, du vil køre til.
og tryk
for at åbne rejseplanen. Tryk på
Fjern en destination - Tryk på
papirkurven for at slette en destination i rejseplanen, eller tryk på
Slet rejseplan for at slette hele rejseplanen.
04
Kortopdatering10 - Tryk på Downloadcenter på app-visningen.
Ved Kort vises antallet af tilgængelige kortopdateringer. Tryk på
Kort Installér for kortopdatering eller installering af det valgte
kort. Det er også muligt at downloade kort fra
support.volvocars.com til en USB-hukommelse og derefter overføre
dem til bilen.
Medier - Her vises f.eks. din musik fra en ekstern enhed, eller hvis
du har valgt FM-radio på app-visningen. Tryk på delvisningen for at
komme til indstillingerne. Herfra kan du se dit musikbibliotek, radiostationer m.m.
Telefon herfra nås telefonfunktionen. Tryk på delvisningen for at
udvide den. Her kan du bl.a. ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten eller selv angive et nummer ved brug af tastaturet. Når du har
valgt nummer, trykker du på .
Senest benyttede app eller bilfunktion - Her vises den sidst
benyttede app eller bilfunktion, der ikke vises i nogen af de andre
10
Funktionens tilgængelighed kan variere fra marked til marked.
04
FUNKTIONSVISNING OG APP-VISNING
Funktionsvisning
1. Hold en ikon inde.
Ved at stryge fra venstre mod højre11 i startvisningen kommer du til
funktionsvisningen. Herfra aktiveres/deaktiveres forskellige bilfunktioner, f.eks. Head-up display*, Parkeringsassistent og Lane Keeping
Aid. De aktiveres/deaktiveres med et tryk på det tilsvarende symbol.
Nogle funktioner åbnes i et separat vindue.
2. Træk ikonen til en ledig plads i visningen, og slip.
Appvisning
Stryg fra højre mod venstre11 i startvisningen for at komme til app-visningen. Her vises de apps, der leveres med bilen, og de apps, du selv
vælger at hente og installere.
Håndtere og opdatere apps og systemer
I Downloadcenter i app-visningen kan flere af bilens systemer opdateres. Dette er kun muligt, hvis bilen er forbundet
med internettet. Et tryk på Downloadcenter åbner en hentningsapplikation. Her kan man:
04
Hente apps - Tryk på Nye apps, og vælg den ønskede app. Vælg
Installér for at downloade appen.
Opdatere apps - Tryk på Installér alle for at opdatere alle apps. Alternativt tryk på App-opdateringer for at få en liste over mulige opdateringer. Vælg den ønskede app, og tryk på Installér.
Afinstallere apps - Tryk på App-opdateringer, og vælg den ønskede
app. Tryk på Afinstallér for at afinstallere appen.
Opdatere systemsoftware - Tryk på Systemopdateringer for at vise
en liste over opdateringer, der kan installeres i bilen. Tryk på Installér
alle ved listens underkant for at opdatere al software eller på Installér
for et enkelt softwareprogram. Hvis man ikke ønsker at vise en liste,
vælges Installér alle ud for knappen Systemopdateringer.
Flytte ikoner
Apperne og knapperne til bilfunktioner i henholdsvis app- og funktionsvisningen kan flyttes efter ønske.
11
Gælder for venstrestyret bil. I en højrestyret bil stryges i den modsatte retning.
04
TOPVISNING
På den øverste del af displayet er der en fane, der kan trækkes ned for
at komme til topvisningen. Herfra kan du komme til Indstillinger,
Instruktionsbog, Profil og bilens lagrede meddelelser.
Personlige indstillinger
Under Indstillinger kan der foretages mange personlige indstillinger,
f.eks. for displays, spejle, forsædet, navigation*, lyd- og mediesystemet,
sprog og stemmestyring.
Førerprofiler
Hvis bilen bruges af flere førere, kan hver fører have sin egen
førerprofil i bilen. Hver gang du sætter dig i bilen, har du
mulighed for at vælge din førerprofil, hvor dine personlige indstillinger er lagrede. Antallet af profiler afhænger af, hvor
mange nøgler der er til bilen. Profilen Gæst er ikke tilknyttet nogen
bestemt nøgle.
Den senest aktive førerprofil er den, der benyttes, når bilen låses op.
Skift førerprofil ved at vælge Profil i topvisningen.
Førerprofilerne kan tilknyttes bilens nøgler, og ved oplåsning tilpasses
bilen automatisk til dine personlige indstillinger. En nøgle tilknyttes
under Indstillinger System Førerprofiler. Vælg en af førerprofilerne (profilen Gæst kan ikke tilknyttes). Startvisningen fremkommer
igen. Træk topvisningen ned igen, gentag ovenstående og vælg
Redigér på den valgte profil fulgt af Tilknyt nøgle.
Individuel køretilstand
Hvis du ønsker at tilpasse én af køretilstandene Hybrid, Pure eller
Power, skal du aktivere køretilstanden under Indstillinger My Car
Individuel køremodus.
Systemlydstyrker
Hvis du ønsker at regulere systemets lydstyrke eller slukke for den,
f.eks. lyden for tryk på skærmen, skal du gå til Indstillinger Lyd
Lydstyrker for systemlyde.
04
05
FØRERSTØTTE
Bilen har en række funktioner, der hjælper dig med at køre sikkert og
som kan forhindre ulykker. Disse funktioner aktiveres i midterdisplayets
funktionsvisning. Husk, at førerstøttefunktionerne kun er hjælpemidler,
og at du som fører altid har det fulde ansvar for, at bilen køres på en
sikker måde. Nedenfor beskrives et udvalg af funktionerne:
City Safety™
City Safety12 kan hjælpe i kritiske situationer med henblik på at forhindre eller afbøde kollisioner med køretøjer, større dyr, fodgængere eller
cyklister. Advarsler i form af lys, lyd og bremsepulsering fremkommer i
tilfælde af risiko for en kollision, som en hjælp til føreren med at gribe
ind i tide. Hvis du ikke når at gribe ind, og kollisionen er næsten uundgåelig, kan bilen bremse automatisk. City Safety aktiveres ved start af
motoren og kan ikke deaktiveres.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS kan informere føreren om eventuelle køretøjer i den
blinde vinkel samt hurtigt bagfrakommende køretøjer i den tilstødende vognbane.
andet køretøj eller en forhindring, ved aktivt at styre bilen tilbage i vognbanen og/eller undvige. Funktionen består af delfunktionerne Syreassistance ved risiko for at køre af vejen, Styreassistance ved risiko for kollision med modkørende og Styreassistance ved risiko for påkørsel bagfra*. Funktionen kan deaktiveres via Indstillinger My Car
IntelliSafe Antikollisionssystem på midterdisplayets topvisning.
Pilot Assist
Pilot Assist13 er en komfortfunktion, der kan hjælpe med at holde bilen
i sin vognbane og at holde en på forhånd valgt afstand til et forankørende køretøj. Pilot Assist vælges og aktiveres med venstre rattastatur.
For at styrehjælpen kan fungere, kræves bl.a., at føreren har hænderne
på rattet, og at vognbanens sidemarkeringer er synlige. Når styrehjælpen er aktiv, vises et GRØNT ratsymbol på førerdisplayet.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA er en supplerende førerstøtte til BLIS, der kan advare om
tværgående trafik bag bilen. CTA aktiveres, når der er valgt
bakgear, eller hvis bilen ruller bagud.
05
Vognbaneassistent
Vognbaneassistent (Lane Keeping Aid) kan hjælpe dig med at
mindske risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane.
Den ønskede form for assistance vælges via Indstillinger
My Car IntelliSafe Lane Keeping Aid modus på midterdisplayets topvisning.
Styreassistance ved kollisionsrisiko
Styreassistance ved kollisionsrisiko kan hjælpe med at mindske risikoen
for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane og/eller kolliderer med et
12
13
Ikke tilgængeligt på alle markeder.
Afhængig af markedet kan denne funktion enten være standard eller tilvalg.
05
PARKERINGSHJÆLP
Aktiv parkeringshjælp*
Den aktive parkeringshjælp kan kontrollere, om den tilgængelige parkeringsplads er tilstrækkelig stor, og derefter styre bilen ind på pladsen.
Din opgave er at holde opsyn omkring bilen, følge instruktionerne på
midterdisplayet, vælge gear, regulere hastigheden og være forberedt på
at bremse/standse.
playet. Valg af kamerabilleder og hjælpelinjer foretages på midterdisplayet. Parkeringskameraet starter automatisk, når der vælges bakgear,
eller startes manuelt på midterdisplayet:
– Tryk på knappen Kamera i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere funktionen manuelt.
Parkere med Aktiv parkeringshjælp
1. Kør med højst 30 km/t (20 mph) inden parallel parkering
eller højst 20 km/t (12 mph) inden vinkelret parkering.
Afstanden mellem bilen og parkeringsbåsene skal være
ca. 1 meter (3 fod), når funktionen søger efter parkeringsplads.
2. Tryk på knappen Parkér ind på funktionsvisningen eller
kameravisningen.
3. Stands bilen, når grafik og tekst på midterdisplayet meddeler, at en passende bås er fundet. Der vises et pop opvindue.
4. Følg instruktionerne, der vises på midterdisplayet. Vær
parat til at standse bilen, når informationen i midterdisplayet meddeler dette.
Forlade parkeringsbås med Aktiv parkeringshjælp
Funktionen kan kun bruges for en parallelparkeret bil.
1. Tryk på knappen Parkering ud på funktionsvisningen
eller kameravisningen.
2. Vælg med afviseren, i hvilken retning bilen skal forlade
parkeringsbåsen.
3. Følg instruktionerne på midterdisplayet.
Parkeringskamera*
Parkeringskameraet kan hjælpe med at holde øje med eventuelle forhindringer omkring bilen med kamerabillede og grafik på midterdis-
05
05
RENERE KØREGLÆDE
Ved at planlægge kørslen og køre økonomisk kan du forlænge rækkevidden for eldrift og samtidig mindske din miljøpåvirkning. Forudsætningerne for at opnå maksimal rækkevidde varierer efter forskellige
omstændigheder og de forhold, hvorunder bilen køres. Visse faktorer
kan du selv påvirke, andre ikke. Den længste rækkevidde opnås under
meget gunstige forhold, når alle faktorer har en positiv indvirkning.
Planlæg din kørsel ved altid at
• Oplade bilen inden afgang.
•
Forkonditionere bilen.
Kør økonomisk ved at
Aktivere køretilstanden Pure.
•
•
Sænke temperaturen i kabinen og reducere blæserens styrke.
•
Køre med jævn hastighed og forudseenhed for at minimere
opbremsninger.
•
Vælge Hold på funktionsvisningen ved højere hastigheder, hvis turen
er længere, end strømmen rækker til.
•
Køre med det rette dæktryk og kontrollere det med jævne mellemrum. Vælg ECO-dæktryk for at få det bedste resultat.
•
Undgå at køre med åbne ruder.
Faktorer du ikke kan påvirke
Trafiksituation.
•
•
Vejens tilstand og topografien.
•
Udetemperatur og modvind.
Du finder flere tips i instruktionsvejledningen om rækkevidde og økonomisk kørsel.
05
•
Read message
•
Message to [kontakt]
Stemmekommandoer til radio og medier
• Media
STEMMEKOMMANDOER
06
•
Play [kunstner]
•
Play [sangtitel]
•
Play [sangtitel] fra [album]
•
Play [TV-kanalnavn]*14
•
Play [radiostation]
•
Tune to [frekvens]
•
Tune to [frekvens] [frekvensbånd]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
Stemmestyringssystemet giver mulighed for at styre visse funktioner i
medieafspilleren, en Bluetooth-tilsluttet telefon, klimasystemet og Volvos navigationssystem med stemmekommandoer14*. Stemmestyring
aktiveres med et tryk på stemmestyringsknappen på højre rattastatur.
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
Følgende kommandoer kan altid benyttes:
•
Similar music
•
Repeat
•
Cancel
•
Help
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Sync temperature
Call [telefonnummer]
•
Air on feet/Air on body
Recent calls
•
Air on feet off/Air on body off
Stemmekommandoer til telefon
• Call [kontakt]
•
•
Stemmekommandoer til klima
• Climate
•
Set fan to max/Turn off fan
•
•
•
Clear itinerary
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Stemmekommandoer til kortnavigation*
• Navigation
•
Take me home
•
Go to [by]
•
Go to [adresse]
•
Add intersection
•
Go to [postnummer]
•
Go to [kontakt]
•
Search [POI-kategori]
•
Search [POI-kategori] [by]
•
Search [POI-navn]
•
Change country/Change state15, 16
•
Show favourites
06
14
15
16
Gælder visse markeder.
For lande i Europa benyttes "land" i stedet for "stat".
For Brasilien og Indien skiftes søgeområde vha. midterdisplayet.
SÆRLIGE TEKSTER
Instruktionsvejledningen og de øvrige håndbøger
indeholder sikkerhedsanvisninger og alle Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.
Visse funktioner gælder kun for visse markeder.
ADVARSEL
KOM GODT I GANG
Volvo On Call - For biler med Volvo On Call fungerer tjenesterne kun i områder, hvor har mobildækning og på de markeder, hvor tjenesten er tilgængelig. Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning føre til, at
tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder.
For advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster til Volvo
On Call-tjenester, se ud over instruktionsvejledningen også kontrakten, der gælder for Volvo On Callabonnementet.
Sensus Navigation* - Ret al opmærksomhed mod
vejen, og koncentrér dig først og fremmest om
kørslen. Følg de gældende færdselsregler og kør
med god dømmekraft. Vejforholdene kan som følge
af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger
mindre pålidelige.
OVERSIGT EKSTERIØR
Bagklap - Vær opmærksom på klemmerisikoen
ved åbning/lukning af bagklappen. Kontrollér, at der
ikke befinder sig nogen i nærheden af bagklappen,
da en klemmeskade kan få alvorlige følger. Betjen
altid bagklappen under opsyn.
OVERSIGT INTERIØR
Passager-airbaggen er altid aktiveret, medmindre
bilen er udstyret med omskifter til aktivering/deaktivering af passager-airbaggen. Anbring aldrig et
bagudvendt barnesæde på den forreste passagerplads, når airbaggen er tilkoblet. Passager-airbaggen skal altid være tilkoblet, når der sidder en fremadvendt passager (barn eller voksen) på den forreste passagerplads. Anbring ikke genstande foran
eller oven på instrumentpanelet, hvor airbaggen til
passagerpladsen er placeret.
07
Fjernbetjeningen skal altid tages med ud af bilen, • Opladeren skal frakobles vægkontakten, inden
den rengøres.
når bilen forlades. Sørg også for, at bilens elektriske
• Slut aldrig ladekablet til en forlængerledning eller
system er i tændingsposition 0, især hvis der er
forgreningsdåse.
børn i bilen.
Parkeringsbremsen bør altid bruges ved parkering • Undgå synligt slidte eller beskadigede stikkontakter, da de ved brug kan føre til brand og/eller
på et hældende underlag. Et valgt gear eller P i
kvæstelse.
automatgearkassen er ikke tilstrækkeligt til at holde
Se også producentens anvisninger for brug af ladebilen stille i alle situationer.
kablet og dets komponenter.
OPLADNING
ELBETJENTE FORSÆDER
• Opladning af hybridbatteriet må kun foregå med
Indstil den korrekte kørestilling på førersædet, før
den maksimalt tilladte eller lavere ladestrøm i
kørsel påbegyndes, ikke under kørslen. Sørg for, at
overensstemmelse med lokale og nationale
sædet er i låst position for at forhindre personskade
anbefalinger for hybridopladning fra 230 V-stik/
ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.
stikkontakt.
•
•
•
•
•
•
•
•
Opladning af hybridbatteriet må kun foregå fra
godkendte, beskyttelsesjordede 230 V-kontakter
(eller tilsvarende kontakter med anden spænding,
alt efter marked) eller fra en ladestation med et
løst ladekabel (Mode 3) leveret af Volvo.
Kontrolenhedens fejlstrømsafbryder beskytter
bilen, men der er alligevel risiko for overbelastning af 230 V-nettet.
Opladning af hybridbatteriet må kun foretages
med jordede og godkendte 230 V-kontakter.
Hvis kontaktens eller sikringskredsens kapacitet
er ukendt, bør en autoriseret elektriker kontrollere
kapaciteten. Ved opladning ud over sikringskredsens kapacitet kan der opstå brand, eller sikringskredsen kan tage skade.
Ladekablet har en indbygget fejlstrømsafbryder.
Opladning må kun foretages med brug af jordede
og godkendte kontakter.
Børn bør holdes under opsyn, når de opholder sig
i nærheden af ladekablet, mens det er tilsluttet.
Der er højspænding i ladekablet. Ved kontakt
med højspænding kan der sker alvorlige personskader, i værste fald med døden til følge.
Brug ikke ladekablet, hvis det på nogen måde er
beskadiget. Et beskadiget eller ikke-fungerende
ladekabel må kun repareres af et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Placér altid ladekablet sådan, at man ikke kører
over det, træder på det, snubler over det eller på
anden måde beskadiger det, eller det giver anledning til personskader.
SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED
Kontroller, at ryglænene er låst forsvarligt fast efter
nedslåning og opslåning. Kontroller, at nakkestøtterne er låst forsvarligt fast efter hævning.
KLIMA I KABINEN
Elopvarmet sæde* bør ikke anvendes af personer,
der har svært ved at mærke temperaturstigninger
som følge af tab af følesansen, eller som af anden
grund har svært ved at betjene knappen til det
elopvarmede sæde. Ellers kan der opstå forbrændinger.
Forkonditionering kan startes af en timer, der er
indstillet lang tid i forvejen. Brug ikke forkonditionering (gælder for brændstofdrevet varmer):
• Indendørs i uventilerede rum. Der udsendes
udstødningsgas, hvis varmeren starter.
• På steder, hvor der er brændbare eller letantændelige materialer i nærheden. Brændstof, gasser,
højt græs, træmel og lign. kan antændes.
• Når der er risiko for, at varmerens udstødningsrør
er blokeret. F.eks. kan høj sne i forreste højre
hjulkasse forhindre varmerens aftræk.
FØRERSTØTTE
Førerstøttesystemerne i bilen har til formål at være
supplerende hjælpemidler for føreren, men kan ikke
håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og
vejforhold. De kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køre-
tøjer og i overensstemmelse med de gældende
færdselsregler og -bestemmelser. I den sidste ende
er det altid førerens ansvar at bremse og styre
bilen.
Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle afsnit
i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesystemer.
PARKERINGSHJÆLP
Aktiv parkeringshjælp er en supplerende førerstøtte, men kan ikke håndtere alle situationer. Funktionen har kun til formål at hjælpe føreren under
parallel og vinkelret parkering. Føreren har selv det
fulde ansvar for at parkere bilen sikkert og bremse,
når det er nødvendigt. Genstande langt inde i parkeringsbåsen kan blive overset under scanningen.
Føreren har altid ansvaret for at afgøre, om pladsen
som aktiv parkeringshjælp tilbyder, egner sig til parkering.
Parkeringskameraet er en supplerende førerstøtte i forbindelse med parkering af bilen. Det kan
aldrig erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft. Kameraerne har døde/blinde vinkler, hvor
forhindringer ikke kan registreres. Vær særlig
opmærksom på mennesker og dyr, der befinder sig
i nærheden af bilen. Genstande/forhindringer kan
være tættere på bilen, end de ser ud på billedskærmen.
Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle afsnit
i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesystemer.
STEMMEKOMMANDOER
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet føres på en sikker måde, og at alle gældende
færdselsregler følges.
VIGTIGT
OVERSIGT INTERIØR
Head-up-displayenheden*, hvorfra oplysningerne
projiceres, sidder i instrumentpanelet. For at undgå
skader på displayenhedens dækglas må ingen genstande anbringes på dækglasset, og ingen genstande må falde ned på det.
MIDTERDISPLAYET
Ved rengøring af midterdisplayet skal mikrofiberkluden være fri for sand og lignende. Ved rengøring
af midterdisplayet må der kun anvendes et let tryk
på displayet. Et hårdt tryk kan beskadige displayet.
Sprøjt ikke nogen form for væske eller ætsende
kemikalier direkte på midterdisplayet. Brug ikke vinduespudsemiddel, rengøringsmidler, spray, opløsningsmidler, sprit, ammoniak eller rengøringsmidler,
der indeholder slibemiddel. Brug aldrig slibende
klude, papirservietter eller silkepapir, da de kan
ridse displayet.
OPLADNING
Ladekabel - Tilslut aldrig ladekablet, når der er
risiko for torden eller lynnedslag. Tag aldrig ladekablet ud af 230 V-stikkontakten under opladning,
da der er risiko for, at 230 V-stikkontakten kan
beskadiges. Afbryd altid først opladningen, og frakobl derefter ladekablet – først fra bilens ladestik,
og derefter fra 230 V-kontakten.
En multikontakt, forlængerkabel, overspændingsbeskytter og lignende enheder må ikke bruges sammen med ladekablet, da det kan medføre risiko for
brand, elektrisk stød m.m. En adapter mellem
230 V-kontakten og ladekablet må kun bruges, hvis
adapteren er mærket med godkendelse i overensstemmelse med IEC 61851 og IEC 62196.
Rengør ladekablet med en ren klud fugtet med
vand eller et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke
kemikalier eller opløsningsmidler. Nedsænk ikke
ladekablet i vand.
Brug kun det ladekabel, der leveres med bilen, eller
et erstatningskabel anbefalet af Volvo.
Kontrolenhed - Undgå at udsætte kontrolenheden
og dens stik for direkte sollys. Overophedningsbeskyttelsen i stikket risikerer i så fald at reducere
eller afbryde opladningen af hybridbatteriet.
Kontroller, at 230 V-stikkontakten har tilstrækkelig
strømforsyning til at oplade elkøretøjer. I tvivlstilfælde bør stikkontakten kontrolleres af en fagmand.
Hvis stikkontakten har en ukendt strømstyrke, skal
det laveste niveau på kontrolenheden bruges
SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED
Når ryglænet skal foldes ned, må der ikke være
nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne
må heller ikke være sat i.
OVERSIGT INTERIØR
Ved koldstart kan omdrejningstallet i tomgang
være betydeligt højere end normalt for visse motortyper. Dette gøres for så hurtigt som muligt at få
Det integrerede barnesæde*/armlænet** på midter- udstødningsrensesystemet op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødning og skåner
pladsen skal være slået ind.
miljøet.
HØJRE KONTAKTARM
Head-up-display* - Ved aktivering af City Safety
Viskerblade i servicestilling - Inden viskerbladene
udskiftes oplysningerne på head-up-displayet med
sættes i servicestilling - kontrollér, at de ikke er
grafik for City Safety. Denne grafik tændes, selvom
frosset fast. Hvis viskerarmene i servicestilling er
head-up-displayet er slukket.
slået ud fra forruden, skal de stilles tilbage mod
Førerens mulighed for at se oplysningerne på
ruden igen, inden viskning, sprinkling eller regnHead-up-displayet kan forringes ved brug af f.eks.
sensoren aktiveres, samt inden bilen sættes i gang.
polariserede solbriller, en kørestilling, hvor føreren
Dette er for at undgå, at lakken på motorhjelmen
ikke sidder midt på sædet, genstande på displayenridses.
hedens dækglas eller ugunstige lysforhold. Nogle
TILSLUTNINGER
synsfejl kan ved brug af head-up-displayet forårsage hovedpine og en følelse af spænding.
Stikkontakt - Maksimal effekt for 12 V-kontakter
er 120 W (10 A) pr. kontakt.
OPLADNING
Maksimal effekt for en 230 V-kontakt er 150 W.
Ladekablet husker den sidste indstilling af ladeOBS
OVERSIGT EKSTERIØR
Fodbetjent bagklap - Der er risiko for nedsat eller
ingen funktion, hvis den bageste kofanger belastes
med store mængder is, sne, snavs el. lign. Sørg for
at holde den ren.
Funktionen fodbetjent bagklap findes i to udførelser:
• Åbning og lukning med fodbevægelse
• Kun oplåsning med fodbevægelse (løft bagklappen manuelt for at åbne den)
Bemærk, at funktionen åbning og lukning med fodbevægelse kræver eldrevet bagklap*.
Programmere maksimumsåbning - Hvis systemet har været i gang uafbrudt i lang tid, lukkes det
ned for at undgå overbelastning. Det kan bruges
igen efter ca. 2 minutter
Fjernbetjeningens funktioner kan forstyrres af
elektromagnetiske felter og afskærmning. Undgå at
opbevare fjernbetjeningen nær metalgenstande
eller elektroniske enheder, f.eks. mobiltelefoner,
tabletter, bærbare computere eller opladere - helst
ikke tættere på end 10-15 cm (4-6 tommer).
strømmen. Det er derfor vigtigt at justere indstillingen, hvis en anden 230 V-stikkontakt bruges ved
næste opladning.
Volvo anbefaler et ladekabel i henhold til
IEC 62196 og IEC 61851, der understøtter temperaturovervågning.
TILSLUTNINGER
Internet - Ved brug af internettet overføres data
(datatrafik), hvilket kan medføre omkostninger. Aktivering af dataroaming og Wi-Fi-hotspots kan forårsage ekstra gebyrer. Kontakt din netværksudbyder
vedrørende omkostninger for datatrafik. Ved download med telefon skal du være særligt opmærksom
på omkostningerne til datatrafik.
Datahentning kan påvirke andre tjenester, der
overfører data, f.eks. internetradio. Hvis påvirkningen af andre tjenester virker forstyrrende, kan hentningen afbrydes. Alternativt kan det være hensigtsmæssigt at slukke for eller afbryde andre tjenester.
Opdatering - Hvis telefonens operativsystem
opdateres, er det muligt, at Bluetooth-forbindelsen
afbrydes. Så skal telefonen slettes fra bilen og
derefter forbindes igen.
BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER
Apple CarPlay og Android Auto - Volvo påtager
sig intet ansvar for indholdet i CarPlay- eller
Android Auto-appen.
PARKERINGSHJÆLP
Hold kameralinsen ren for snavs, sne og is for
bedst mulig funktion. Dette er specielt vigtigt ved
dårlige lysforhold.
RATTET
Kørselscomputer - Hvis køremåden ændres, kan
der opstå visse afvigelser ved beregningen af kørestrækning.
KLIMA I KABINEN
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere temperatur end den
faktisk ønskede.
Forkonditionering er kun tilgængelig, når bilen er
tilsluttet en stikkontakt (gælder for elektrisk varmer). En ladestander, der ikke altid er aktiveret,
f.eks. på grund af en timer, kan medføre tab af
funktion for forkonditioneringen. Hvis bilen ikke er
tilsluttet til en stikkontakt, er det i varmt vejr stadig
muligt at få en kort køling af kabinen ved at starte
forkonditioneringen direkte. Bilens døre og ruder
skal være lukkede under forkonditioneringen af
kabinen.
07
TP 25336 (Danish), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement