Volvo XC40 Quick start guide

Volvo XC40 Quick start guide

XC40

QUICK GUIDE

VÄLKOMMEN!

Denne Quick Guide beskriver et udvalg af funktionerne i din Volvo. Mere udførlige ejeroplysninger er tilgængelige i bilen, på app og på internettet.

BILENS MIDTERDISPLAY

Instruktionsvejledningen er tilgængelig via topvisningen på bilens midterdisplay.

MOBILAPP

Instruktionsvejledningen findes som en app (Volvo Manual) til smartphone og tablet. Appen indeholder også instruktionsvideoer for udvalgte funktioner.

VOLVOS SUPPORTSIDE

På Volvo Cars' supportside (support.volvocars.com) findes manualer og instruktionsvideoer samt yderligere oplysninger og hjælp vedrørende din

Volvo og dit bilejerskab.

TRYKT INFORMATION

I handskerummet ligger er supplement til instruktionsvejledningen, der indeholder oplysninger om sikringer og specifikationer samt et resumé af vigtige og praktiske oplysninger. En trykt instruktionsvejledning med tilhørende supplement kan efterbestilles.

INDHOLD

01. LÆR DIN VOLVO AT KENDE

Dette kapitel indeholder oplysninger om nogle af Volvos systemer og tjenester, en oversigt over bilens indre og ydre samt midterdisplayet.

02. INTERIØR OG TILSLUTNINGER

Her kan du læse om forskellige funktioner i kabinen f.eks. sædeindstilling og internettilslutning.

03. VISNINGER PÅ MIDTERDISPLAYET

Her finder du oplysninger om midterdisplayets forskellige hovedvisninger, hvorfra mange af bilens funktioner kan styres.

04. SMART KØRSEL

I dette kapitel beskrives flere af bilens førerstøttesystemer, ligesom der gives tips til mere økonomisk kørsel.

05. STEMMESTYRING

Her finder du forskellige kommandoer/sætninger til brug i bilens stemmestyringssystem.

06. SÆRLIGE TEKSTER

Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.

Alle på tidspunktet for publicering kendte typer af tilvalg/tilbehør er markeret med en asterisk: *.

01

KOM GODT I GANG

For at du kan komme i gang med at bruge din Volvo på bedste måde, er der nogle funktioner, begreber og tips, som kan være nyttige at kende til.

Volvo ID

Volvo ID er et personligt ID, som giver adgang til en lang række tjenester via et og samme brugernavn og adgangskode. Som eksempler kan nævnes Volvo On Call

*

, korttjenester

*

, personligt login på volvocars.com

samt mulighed for at bestille service og reparation. Du kan oprette et

Volvo ID via volvocars.com, Volvo On Call-appen eller direkte i bilen.

Sensus

Sensus er bilens intelligente brugerflade og omfatter alle de løsninger i bilen, der vedrører underholdning, internetforbindelse, navigation lem dig, bilen og omverdenen.

*

og informationstjenester. Det er Sensus, der muliggør kommunikation mel-

Volvo On Call

*

Volvo On Call giver direkte kontakt med bilen samt ekstra komfort og hjælp døgnet rundt. Med Volvo On Call-appen kan du f.eks. se, om der skal skiftes pærer, og om der skal påfyldes sprinklervæske. Det er muligt at låse og oplåse bilen, kontrollere brændstofniveauet og vise nærmeste tankstation. Selv forkonditionering kan indstilles og startes via bilens parkeringsklima eller funktionen fjernstart

1

af bil. Download

Volvo On Call-appen for at komme i gang.

Volvo On Call omfatter også vejhjælp, andre tryghedstjenester og nødhjælp via

ON CALL

- og

SOS

-knapperne i bilens loftkonsol.

Førerprofiler

Mange af de indstillinger, der foretages i bilen, kan tilpasses efter førerens personlige ønsker og derefter gemmes i en eller flere førerprofiler.

Hver nøgle kan kobles til en førerprofil. Se afsnittet Topvisningen i denne Quick Guide for flere oplysninger om førerprofiler.

1

Tilgængeligt på visse markeder og modeller.

01

01

OVERSIGT EKSTERIØR

Kontrol og lagring af dæktryk (ITPMS)

*

foretages via

TPMS

i appen

Bilstatus

i midterdisplayets app-visning. I tilfælde af lavt dæktryk lyser symbolet konstant på førerdisplayet. I tilfælde af lavt dæktryk, kontroller og juster trykket i alle fire dæk. Tryk derefter på k

Kalibrér

for at lagre nyt dæktryk.

Kontrol af motoroliestanden

foretages via appen

Bilstatus

. Her kan du også se statusmeddelelser og bestille service og reparation

*

.

Bakspejle

kan automatisk

*

vinkles ned, når der sættes i bakgear.

Når bilen låses/oplåses med fjernbetjeningen, kan bakspejlene automatisk klappes ind/ud. Aktivér disse funktioner under

Indstillinger My Car terdisplayets topvisning.

Spejle og komfortfunktioner

på mid-

Nøglefri låsning/oplåsning *

bevirker, at det er tilstrækkeligt at have fjernbetjeningen med sig, f.eks. i en lomme, for at låse bilen eller låse den op. Fjernbetjeningen skal befinde sig inden for en afstand af ca. 1 meter (3 fod) fra bilen.

Tag fat i et dørhåndtag eller tryk på bagklappens gummierede trykplade for at låse bilen op. Bilen låses med et let tryk på en af dørhåndtagenes fordybninger. Undgå at røre ved begge trykflader samtidigt.

Panoramataget *

har en glasrude, der kan åbnes, med solgardin, der betjenes med et håndtag over bakspejlet, når bilen er i mindst tændingsposition

I

. Det åbnes til ventilationsstilling ved at trykke knappen opad og lukkes ved at trække knappen nedad. Panoramataget åbnes helt ved at trække knappen bagud to gange. Det lukkes ved at trække knappen nedad to gange.

Den elbetjente bagklap

*

kan åbnes med funktionen fodbetjent bagklap

*

med en langsom fremadrettet sparkebevægelse under venstre del af bagkofangeren. Klappen lukkes og låses med knappen på underkanten af bagklappen. Alternativt kan klappen

lukkes med en langsom sparkebevægelse. Bilen skal være udstyret med nøglefri låsning/oplåsning

*

, for at bagklappen skal kunne låses op med en fodbevægelse. Fjernbetjeningen skal befinde sig inden for en afstand af ca. 1 meter (3 fod) bag bilen ved åbning og lukning med fodbevægelse.

For at forhindre, at bagklappen f.eks. klapper op i taget i en garage, er det muligt at programmere maksimal åbning. Maksimal åbning indstilles ved at åbne klappen og standse den i den ønskede

åbningsstilling. Tryk derefter lagre stillingen.

ind i mindst 3 sekunder for at

01

01

LÅSNING/OPLÅSNING

Fjernbetjeningen

Et kort tryk låser dørene, bagklappen og tankklappen og aktiverer alarmen

*

.

Et langt tryk lukker panoramataget

*

og alle sideruder samtidigt.

Et kort tryk oplåser dørene, bagklappen og tankklappen og deaktiverer alarmen

*

.

Et langt tryk åbner alle sideruder samtidigt.

Et kort tryk oplåser og deaktiverer kun bagklappen.

Et langt tryk åbner/lukker den elmanøvrerede

*

bagklap.

Panikfunktionen aktiverer blinklys og signalhorn for at påkalde opmærksomhed ved behov. Hold knappen inde i mindst 3 sekunder eller tryk to gange på den i løbet af 3 sekunder for at aktivere.

Funktionen kan deaktiveres med samme knap, efter at den har været aktiveret i mindst 5 sekunder. Ellers deaktiveres den automatisk efter 3 minutter.

Privatlåsning

Med privatlåsning låses bagklappen, hvilket kan være praktisk, fx når bilen afleveres til service eller hotel.

På midterdisplayets funktionsvisning, tryk på

Privatlåsning

for at aktivere/deaktivere funktionen.

Der vises et pop op-vindue ved aktivering/deaktivering.

Ved hver låsning vælges en 4-cifret kode. Første gang funktionen bruges, skal der vælges en ekstra sikkerhedskode.

Låsning

*

af handskerummet gøres manuelt med medfølgende nøgle, som findes placeret i handskerummet.

01

01

OVERSIGT INTERIØR

Midterdisplayet

benyttes til at styre mange af bilens hovedfunktioner, fx medie, navigation

*

, klima, førerstøttesystemer og bil-apps.

Førerdisplayet

viser oplysninger om kørslen, f.eks. hastighed, omdrejningstal, navigering

*

og aktive førerstøtter. Det er muligt at vælge, hvad der skal vises på førerdisplayet, via appmenuen, som

åbnes med knapperne i højre side af rattet. Indstillinger kan også foretages via

Indstillinger playets topvisning.

My Car Førerdisplay

i midterdis-

Startknappen

anvendes til at starte bilen. Tryk startknappen ind og slip den for at vælge tændingsposition

I

. Hold bremsepedalen nede og tryk knappen ind for at starte bilen. På en bil med manuelt gearskifte skal koblingspedalen også være trådt ned. På en bil med automatgear skal gearposition

P

eller

N

være valgt. Sluk bilen ved at trykke startknappen ind.

Kørestillingen

*

indstilles med

DRIVE MODE

-knappen. Bilen starter altid i Comfort-stilling. Tryk knappen ind for at vælge mellem

Comfort

,

Eco

,

Off Road

,

Dynamic

og

Individual

i midterdisplayet.

Tryk på den ønskede køretilstand direkte på skærmen, eller tryk på knappen igen for at flytte markøren til den ønskede køretilstand.

Med

Individual kan en køretilstand tilpasses for at opnå de ønskede køreegenskaber. Den individuelle køretilstand aktiveres i

Indstillinger My Car playets topvisning.

Individuel køremodus

på midterdis-

Parkeringsbremsen

aktiveres ved at trække -knappen opad, hvorefter et symbol tændes på førerdisplayet. Løsn den manuelt ved at trykke regulatoren og bremsepedalen ned samtidigt. Med automatisk bremsning, når bilen holder stille ( ) kan bremsepedalen slippes med opretholdt bremsevirkning, når bilen er standset, f.eks. ved et trafiklys. Bemærk, at både Automatisk bremsning, når bilen holder stille, og Automatisk aktivering af parkeringsbremse skal deaktiveres, inden bilen vaskes i et automatisk vaskeanlæg.

Deaktivering af automatisk aktivering af parkeringsbremse sker i midterdisplayets topvisning under

Indstillinger

Parkeringsbremse og affjedring

.

My Car

Trådløs telefonoplader

*

kan bruges, hvis telefonen understøtter trådløs opladning. Fjern eventuelle genstande fra gummipladen under midterdisplayet og anbring telefonen i midten. Når telefonen oplades, vises øverst på midterdisplayet. Hvis telefonen placeres forkert, eller hvis genstande forhindrer opladningen, vises en meddelelse herom i midterdisplayet.

Krogen i handskerummet

kan f.eks. bruges til at støtte en pose, der står på gulvet. Åbn handskerummet, fold krogen ud, luk handskerummet og hæng posens håndtag på krogen.

Omskifteren for passagerairbaggen *

befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren er

åben. Træk omskifteren udad og drej den til

ON/OFF

for at aktivere/deaktivere airbagfunktionen.

01

01

MIDTERDISPLAYET

På midterdisplayet

kan du foretage indstillinger og kontrollere de fleste funktioner. Midterdisplayet har tre hovedvisninger, funktionsvisningen og app-visningen. Fre hjemvisningen får du funktionsvisningen og app-visningen ved at styre til højre eller venstre. Der er også en topvisning, som man får adgang til ved at trække den øverste del af displayet ned.

Midterdisplayets og førerdisplayets udseende kan ændres

ved at vælge tema i

Indstillinger My Car Førerdisplay

på topvisningen.

Her kan du også vælge mørk eller lys baggrund for midterdisplayet.

Gå tilbage til hjemvisningen fra en anden visning

med et kort tryk på den fysiske hjemknap under displayet. Seneste stilling til hjemvisningen vil da blive vist. Yderligere et kort tryk på hjemknappen gør, at alle hjemvisningens delvisninger sættes i standardstilling.

Ved rengøring

af midterdisplayet låses touch-funktionen med et langt tryk på den fysiske knap Hjem under displayet. Displayet aktiveres igen med et kort tryk på knappen Hjem.

Statuslinjen

øverst på displayet viser aktiviteterne i bilen. Til venstre vises netværks- og tilslutningsoplysninger, og til højre vises medierelaterede oplysninger, ur og indikator for igangværende baggrundsaktiviteter.

På klimalinjen

helt forneden kan du indstille temperatur og sædekomfort ved at trykke på den tilsvarende ikon. Åbn klimavisningen med et tryk på den midterste knap på klimarækken.

01

02

ELBETJENTE

*

FORSÆDER

Brug betjeningselementerne på sædets yderside for at justere f.eks.

sædeposition og lændestøtte

*

. De to betjeningselementer, som tilsammen har form af et sæde, bruges til at justere sædets position. Det tredje, firevejsbetjeningselement

*

, bruges til justering af lændestøtten.

De sædeformede betjeningselementer

Sædehynden justeres, eller hele sædet flyttes ved brug af det nederste betjeningselement. Ryglænsvinklen indstilles med det bageste betjeningselement.

Firevejsknappen

*

Juster lændestøtten

*

ved at trykke på firevejsbetjeningselementet.

Tryk op eller ned for at flytte lændestøtten opad eller nedad.

Tryk på den forreste eller den bageste del af firevejsbetjeningselementet for at øge eller mindske lændestøtten.

Gemme positioner

1. Indstil sædet og sidespejlene til ønsket stilling, og tryk

M

-knappen på dørpanelet ind. Kontrollampen i knappen lyser.

2. Tryk på hukommelsesknap

1

eller

2

inden 3 sekunder. Der høres et lydsignal, og lysindikatoren i

M

-knappen slukkes.

For at bruge din gemte position:

Med åben dør - tryk på en af hukommelsesknapperne og slip den.

Med lukket dør - hold en af hukommelsesknapperne trykket ind, indtil den gemte position er nået.

SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED

Hvis bagsædet slås ned, skal det sikres, at ryglæn med nakkestøtte ikke kommer i kontakt med ryggen på sædet foran. Det kan være nødvendigt at justere forsæderne, for at ryglænene kan slås ned.

Ryglænene kan slås ned ved hjælp af håndtag foroven på yderpladserne. Hvis bilen er udstyret med elektronisk nedklapning

*

af bagsædet, findes der også knapper for nedklapning i bagagerummet.

Slå ryglænene ned med knapper i bagagerummet

For at gøre det muligt at klappe bagsædet ned, skal bilen holde stille og bagklappen være åben. Kontrollér, at ingen personer eller genstande befinder sig på bagsædet.

1. Fold midterpladsens nakkestøtte ned manuelt.

2. Hold knappen

L

eller

R

inde for at slå venstre eller højre ryglænsdel ned.

> Ryglænene og nakkestøtterne slås automatisk ned til vandret stilling.

Slå ryglænene op

1. Før ryglænet opad/bagud, indtil spærren går i lås.

2. Slå nakkestøtterne op manuelt.

3. Juster midtersædets nakkestøtte op, hvis det er nødvendigt.

02

02

RATTET

Justere rattet

Du kan indstille rattets position i højde og dybde.

1. Skyd armen under rattet fremad og indstil rattet i den ønskede position.

2. Derefter kan du trække armen tilbage til låst position.

Venstre tastatur

Førerstøtte vælges på førerdisplayet ved hjælp af pilene på venstre rattastatur ( og ). Når førerstøttesymbolet er hvidt, er funktionen aktiv. Grå betyder, at funktionen er afbrudt eller i standby.

Symboler på førerdisplayet:

Fartbegrænseren

hjælper med ikke at overskride en valgt maksimum-hastighed.

Fartpiloten

hjælper med at holde en jævn hastighed.

Den adaptive fartpilot

hjælper med at holde en jævn hastighed kombineret med en forudindstillet tidsafstand til forankørende køretøjer.

Pilot Assist

hjælper med at holde bilen mellem vognbanens sidemarkeringer med styreassistance og holde en jævn hastighed kombineret med en på forhånd valgt tidsafstand til forankørende køretøjer.

Tryk på for at starte eller afbryde den valgte funktion.

Med et kort tryk på / øges/mindskes den lagrede hastighed med 5 km/t (5 mph). Hold knappen inde for at ændre hastigheden trinløst, og slip den ved den ønskede hastighed.

/ mindsker/øger afstanden til det forankørende køretøj under brug af Adaptiv fartpilot og Pilot Assist.

Med et tryk på genoptages også den gemte hastighed for en valgt funktion.

Højre tastatur

Førerdisplayet håndteres med rattets højre tastatur.

Førerdisplayets appmenu åbnes/lukkes. Herfra kan kørecomputer, medieafspiller, telefon og navigation

*

styres.

Rul mellem de forskellige apper ved at trykke på venstre eller højre pil.

Markér, afmarkér eller bekræft et valg, vælg f.eks. kørecomputerens menu eller slet en meddelelse på førerdisplayet.

Navigér mellem funktionerne for den valgte app ved at trykke på op eller ned.

Medielydstyrken øges/sænkes

ved at trykke på og . Hvis ingen anden funktion er aktiv fungerer disse knapper som lydstyrkeregulering.

Stemmestyring

aktiveres med -knappen og gør det muligt at styre f.eks. medier, navigation og klima med stemmen. Sig f.eks. "

Radio

",

Raise temperature

” eller ”

Cancel

”.

Flere stemmekommandoer kan findes i kapitlet "Stemmestyring" i denne Quick Guide.

Kørecomputer

Kørecomputeren viser f.eks. kørestrækning, brændstofforbrug og gennemsnitshastighed. Det er muligt at vælge hvilke oplysninger fra kørecomputeren, der skal vises på førerdisplayet. Kørecomputeren beregner den resterende kørselsstrækning til tom tank. De forskellige alternativer vises ved at bruge rattets højre tastatur. Når førerdisplayet viser ”----”, er der for lidt brændstof tilbage til at kunne beregne resterende kørestrækning. Påfyld brændstof så snart som muligt.

02

02

VENSTRE KONTAKTARM

Forlygternes funktioner

styres med venstre kontaktarm.

I

AUTO

-position registrerer bilen, når det bliver mørkt/lyst, og tilpasser lyset derefter, fx når det bliver aften, eller når du kører i en tunnel. For at få fjernlys, som automatisk blænder ned ved møde, drej armens tommelhjul til . Før armen mod rattet for at aktivere manuelt fjernlys og mod instrumentpanelet for at deaktivere.

Aktive kurvelys

*

er konstrueret til at give maksimal belysning i kurver og kryds ved, at lyset følger rattets bevægelser. Funktionen aktiveres automatisk ved start og kan deaktiveres på midterdisplayets funktionsvisning, .

Tryghedsbelysningen

tænder den udvendige belysning, når du låser bilen op med nøglen, og hjælper dig med at komme trygt frem til bilen i mørke.

Orienteringslyset

tænder en del af den udvendige belysning, efter at du har låst bilen, for at lyse op når det er mørkt ude. Aktivér funktionen efter at du har slukket for bilen ved at føre venstre ratarm mod instrumentpanelet og slippe. Hvor længe orienteringslyset skal være tændt, kan indstilles på midterdisplayet.

Nulstille triptælleren

Alle data i triptælleren nulstilles manuelt (TM) med et langt tryk på

RESET

-knappen. Et kort tryk nulstiller kun kørestrækningen. Triptæller automatisk (TA) nulstilles automatisk, når bilen ikke har været brugt i

4 timer.

HØJRE KONTAKTARM

Højre kontaktarm styrer viskerbladene og regnsensoren.

Før armen nedad for at foretage et enkelt viskerslag på forruden.

Før armen trinvis opefter for interval, normal og hurtig hastighed.

Intervalhastigheden reguleres med armens fingerhjul.

Før armen ind mod rattet for at starte forrude- og forlygtesprinklerne, mod instrumentpanelet for at starte bagrudesprinklerne.

Tryk på regnsensorknappen for at aktivere/deaktivere regnsensoren. Viskerarmen skal stå i stilling

0

, eller i stilling for enkelt viskerslag. Regnsensoren registrerer mængden af vand på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Drej fingerhjulet opad/nedad for højere/lavere følsomhed.

Tryk for intervalviskning med bagrudevisker.

Tryk for kontinuerlig hastighed med bagrudevisker.

Brug forrudeviskernes servicestilling, f. eks. når viskerbladene skal udskiftes, vaskes eller løftes. Tryk på knappen

Forrudevisker i servicestilling

på midterdisplayets funktionsvisning for at aktivere eller deaktivere servicestilling.

02

02

KLIMA I KABINEN

Klimaanlæggets funktioner for kabinens forreste og bageste del reguleres via midterdisplayet, knapper på midterkonsollen og bag på tunnelkonsollen

*

. Visse klimafunktioner kan også stemmestyres.

Ikonen for adgang til klimavisningen befinder sig i midten nederst på midterdisplayet. Når teksten

Clean Zone

er blå, indikeres, at forudsætningerne for god luftkvalitet i kabinen er opfyldt.

Tryk på

AUTO

2

på klimavisningen for at få automatisk regulering af flere klimafunktioner. Med et kort tryk reguleres luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk.

Med et langt tryk reguleres luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk, ligesom temperaturen og blæserniveauet ændres til standardindstillingerne: 22 °C (72 °F) og niveau

3

. Det er muligt at

ændre temperatur og blæserniveau, uden at automatisk klimaregulering deaktiveres.

Tryk på en af ikonerne på klimalinjen nederst på midterdisplayet for at regulere temperatur, sædevarme

*

og blæserniveau.

Temperaturen for alle zoner synkroniseres 3 med førersidens temperatur ved at trykke på førersidens temperaturikon og

Synkronisér temperatur

.

Forkonditionering

*

Forkonditionering kan indstilles via bilens midterdisplay og med Volvo

On Call

*

-appen.

Forkonditioneringen varmer en timer.

*

eller ventilerer kabinen inden kørsel. Det er muligt at starte forkonditioneringen direkte eller at indstille den via

Starte forkonditionering direkte

1. Åbn midterdisplayets klimavisning.

2. Vælg fanen

Parkeringsklima

, og tryk derefter på

Forkonditionering

.

Indstille timer for forkonditionering

1. Åbn midterdisplayets klimavisning.

2. Vælg fanen

Parkeringsklima som ønsket.

Tilføj timer

, og indstil dato/dag

Luftkvalitetssystemet IAQS

*

IAQS er en del af Clean Zone Interior Package

*

. Det er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen for forurenende stoffer som f.eks. partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og ozon. Funktionen aktiveres på midterdisplayets topvisning via

Indstillinger

Luftkvalitetssensor

.

Klima

2

3

Ikke tilgængeligt med manuel klimaregulering.

Ikke tilgængeligt med 1-zoneklima.

02

02

TILSLUTNINGER

Du kan afspille/stemmestyre medier, sms og telefonsamtaler og forbinde bilen med internettet via forskellige eksterne enheder, f.eks.

smartphones. Bilens elektriske system skal mindst være i tændingsposition

I

, for at du kan tilslutte enhederne.

Bilens modem 4

Den enkleste og mest effektive metode til at have bilen forbundet med internettet er via bilens eget modem. Det giver det bedste resultat, aktiveres automatisk ved hver tur og kræver ikke tilslutning til smartphone.

1. Sæt et personligt SIM-kort i holderen under lastgulvet.

2. Tryk på

Indstillinger Kommunikation

Bilmodem

i topvisningen.

Internetdeling via

3. Aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for

Internetdeling via

Bilmodem

.

Internetdeling

Når bilen er forbundet med internettet via modemmet, kan du uddele internetforbindelsen (Wi-Fi-hotspot) til andre enheder under

Indstillinger

i topvisningen. Tryk på

Kommunikation hotspot

.

Bilens Wi-Fi-

Bluetooth

Brug først og fremmest Bluetooth til håndtering af telefonsamtaler, sms og medier fra din telefon til bilens system. Det er også muligt at forbinde bilen med internettet via Bluetooth. Det er muligt at have to

Bluetooth-enheder tilsluttet samtidigt hvoraf den ene udelukkende er til streaming af medier. De to senest tilsluttede telefoner tilsluttes automatisk, nr bilen bruges igen, hvis telefonens Bluetooth er aktiv. Op til

20 enheder gemmes i en liste, så de lettere kan tilsluttes senere.

1. Aktiver Bluetooth på telefonen. For at få internetforbindelse skal internetdeling også aktiveres i telefonen.

2. Åbn delvisningen for telefonen på midterdisplayet.

3. Tryk på

Tilføj telefon

, eller, hvis der allerede er tilsluttet en telefon, tryk på

Skift

fulgt af

Tilføj telefon

.

4. Vælg den telefon, der skal tilsluttes, og følg trinnene på midterdisplayet og telefonen. Bemærk, at i nogle telefoner skal meddelelsesfunktionen aktiveres.

Wi-Fi

Ved at forbinde bilen med internettet via Wi-Fi kan du streame onlinetjenester, såsom webradio og musik, via bil-apps, hente/opdatere software m.m. med højere hastighed end med Bluetooth. En Wi-Fi-opkobling fra en smartphone fungerer som et hotspot for bilen og de eventuelle andre eksterne enheder i bilen.

1. Aktiver tethering på telefonen.

2. Tryk på

Indstillinger

i topvisningen på midterdisplayet.

3. Tryk på

Kommunikation Wi-Fi

, og aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Wi-Fi-tilslutning.

Bemærk, at visse telefoner deaktiverer internetdelingen, efter at kontakten til bilen er afbrudt. Derfor skel internetdeling i telefonen aktiveres igen, næste gang den skal bruges.

USB

Via USB kan du indkoble en ekstern enhed til at afspille medier. USBudtaget anvendes også til Apple CarPlay

*

og Android Auto

*

. I de tilfælde, hvor der findes to USB-indgange, tilslut den med hvid ramme.

Opladning af den eksterne enhed sker, når den er tilsluttet bilen.

USB-indgange (type A) findes under midterdisplayet.

USB-indgang

*

(type C) findes bag på tunnelkonsollen. Kun til opladning.

Stikkontakt

Der er følgende stikkontakter i bilen:

12-V stik. Der er også et 12-V stik

*

i lastrummet.

4

Kun biler med P-SIM

*

. Biler udstyret med Volvo On Call

*

kan til de tjenester anvende internettilslutningen med bilmodem.

02

02

BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER

Der kan tilsluttes eksterne enheder, f.eks. til håndtering af telefonsamtaler og afspilning af medier i bilens lyd- og medieanlæg.

Håndtere telefonopkald 5

Det er muligt at foretage og modtage opkald fra en Bluetooth-tilsluttet telefon.

Foretage opkald via midterdisplayet

1. Åbn delvisningen

Telefon

i startvisningen. Vælg at ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten eller at indtaste et nummer ved hjælp af knapperne.

2. Tryk på .

Foretage opkald med knapperne til højre på rattet

1. Tryk på , og naviger til

Telefon

med tryk på eller .

2. Rul gennem opkaldslisten med , og vælg med .

Du kan desuden håndtere samtaler med stemmestyring. Tryk på stemmestyringsknappen på højre rattastatur. For stemmekommandoer, se kapitlet Stemmestyring i denne Quick Guide.

Afspille medier

Lyd fra en ekstern enhed afspilles ved at koble den til bilen på valgfri måde. Se foregående afsnit for de forskellige tilslutningsmåder.

Bluetooth-tilsluttet enhed

1. Start afspilning af den tilsluttede enhed.

2. Åbn appen

Bluetooth

i appvisningen på midterdisplayet.

Afspilning startes.

USB-tilsluttet enhed

1. Start

USB

-appen i app-visningen.

2. Vælg, hvad der skal spilles. Afspilning startes.

5

For oplysninger om, hvilke telefoner der er kompatible med bilen, se support.volvocars.com.

Mp3-afspiller eller iPod

1. Start afspilning i enheden.

2. Åbn iPod

- eller

USB

-appen, afhængig af tilslutningsmetoden. For afspilning fra iPod skal du vælge appen iPod

, uanset tilslutningsmetoden. Afspilning startes.

Apple

®

CarPlay

®

*

6 og Android Auto

*

CarPlay og Android Auto giver mulighed for at bruge visse apps i din iOS- eller Android-enhed via bilen for eksempelvis at afspille musik eller lytte til podcasts. Interaktionen foregår via bilens midterdisplay eller enheden.

For at anvende CarPlay skal Siri være aktiveret i iOS-enheden. Enheden kræver også en internetforbindelsen via Wi-Fi eller mobilnettet.

1. Tilslut telefonen til USB-indgangen med hvid ramme.

2. Tryk på

Apple CarPlay

eller

Android Auto

i app-visningen for at aktivere.

Stemmestyring aktiveres med CarPlay og Android Auto med et langt tryk på -knappen på højre rattastatur. Et kort tryk aktiverer i stedet bilens eget stemmestyringssystem.

Bluetooth afbrydes, når CarPlay er i brug. Hvis der er behov for at tilslutte bilen til internettet, benyttes Wi-Fi eller bilens modem

*

.

6

Apple og CarPlay er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

02

03

STARTVISNING

Når midterdisplayet starter, vises startvisningen, hvorfra delvisningerne

Navigation, Medier, Telefon og den sidst benyttede app eller bilfunktion kan nås.

Navigation

- Tryk her for at komme til navigationssystemet med

Sensus Navigation

*

.

Angiv destination med fritekst

- Udvid værktøjsfeltet med nedpilen i venstre side og tryk på . Kortbilledet skifter til fritekstsøgning. Skriv søgeordet.

Angiv rejsemål med kortet

- Maksimer kortet med . Tryk på og hold den position, du vil køre til, og vælg

Kør hertil

.

Fjern en destination

- Tryk på for at åbne rejseplanen. Tryk på papirkurven for at slette en destination i rejseplanen, eller tryk på

Slet rejseplan

for at slette hele rejseplanen.

Kortopdatering

7

- Tryk på

Downloadcenter

på app-visningen. Ved

Kort

vises antallet af tilgængelige kortopdateringer. Tryk på

Kort

Installér

for kortopdatering eller installering af det valgte kort.

Det er også muligt at downloade kort fra support.volvocars.com til en USB-hukommelse og derefter overføre dem til bilen.

Medier

- Her vises f.eks. din musik fra en ekstern enhed, eller hvis du har valgt

FM-radio

på app-visningen. Tryk på delvisningen for at komme til indstillingerne. Herfra kan du se dit musikbibliotek, radiostationer m.m.

Telefon

herfra nås telefonfunktionen. Tryk på delvisningen for at udvide den. Her kan du ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten eller selv angive et nummer ved brug af tastaturet. Når du har valgt nummer, trykker du på .

Senest benyttede app eller bilfunktion

- Her vises den sidst benyttede app eller bilfunktion, der ikke vises i nogen af de andre delvisninger, fx

Bilstatus

eller

Førerpræstation

. Du kan trykke på delvisningen for at komme til den senest benyttede funktion.

7

Funktionens tilgængelighed kan variere fra marked til marked.

03

03

FUNKTIONSVISNING OG APP-VISNING

Funktionsvisning

Ved at stryge fra venstre mod højre

8

i startvisningen kommer du til funktionsvisningen. Herfra aktiveres/deaktiveres forskellige bilfunktioner, f.eks.

Lane Keeping Aid

,

Parkeringsassistent

og

Start/Stop

. De aktiveres/deaktiveres med et tryk på det tilsvarende symbol. Nogle funktioner åbnes i et separat vindue.

Appvisning

Stryg fra højre mod venstre

8 vælger at hente og installere.

i startvisningen for at komme til app-visningen. Her vises de apps, der leveres med bilen, og de apps, du selv

Håndtere og opdatere apps og systemer

I

Downloadcenter

i app-visningen kan flere af bilens systemer opdateres. Dette er kun muligt, hvis bilen er forbundet med internettet. I

Downloadcenter

kan du:

Hente apps

- Tryk på

Nye apps

, og vælg den ønskede app. Vælg

Installér

for at downloade appen.

Opdatere apps

- Tryk på

Installér alle

for at opdatere alle apps. Alternativt tryk på

App-opdateringer

for at få en liste over mulige opdateringer. Vælg den ønskede app, og tryk på

Installér

.

Afinstallere apps

- Tryk på

App-opdateringer

, og vælg den ønskede app. Tryk på

Afinstallér

for at afinstallere appen.

Opdatere systemsoftware

- Tryk på

Systemopdateringer

for at vise en liste over opdateringer, der kan installeres i bilen. Tryk på

Installér alle

ved listens underkant for at opdatere al software eller på

Installér for et enkelt softwareprogram. Hvis du ikke ønsker nogen liste, vælger du

Installér alle

ud for knappen

Systemopdateringer

.

Flytte ikoner

Apperne og knapperne til bilfunktioner i henholdsvis app- og funktionsvisningen kan flyttes efter ønske.

1. Tryk på en app eller knap, og hold den inde.

2. Træk appen eller knappen til en ledig placering i visningen, og slip.

8

Gælder for venstrestyret bil. I en højrestyret bil stryges i den modsatte retning.

03

03

TOPVISNING

På den øverste del af displayet er der en fane, der kan trækkes ned for at komme til topvisningen. Herfra kan du nå

Indstillinger

,

Instruktionsbog

,

Profil

og bilens gemte meddelelser.

Personlige indstillinger

Under

Indstillinger

kan der foretages mange personlige indstillinger, f.eks. for displays, spejle, forsædet, navigation sprog og stemmestyring.

*

, lyd- og mediesystemet,

Førerprofiler

Hvis bilen bruges af flere førere, kan hver fører have sin egen førerprofil. Hver gang du sætter dig i bilen, har du mulighed for at vælge din førerprofil, hvor dine personlige indstillinger er lagrede. Antallet af profiler afhænger af, hvor mange nøgler der er til bilen. Profilen

Gæst

er ikke tilknyttet nogen bestemt nøgle.

Den senest aktive førerprofil er den, der benyttes, når bilen låses op.

Skift førerprofil ved at vælge

Profil

i topvisningen.

Førerprofilerne kan tilknyttes bilens nøgler, og ved oplåsning tilpasses bilen automatisk til dine personlige indstillinger. En nøgle tilknyttes under

Indstillinger System Førerprofiler

. Vælg en af førerprofilerne (profilen

Gæst

kan ikke tilknyttes). Startvisningen fremkommer igen. Træk topvisningen ned igen, gentag ovenstående og vælg

Redigér

på den valgte profil fulgt af

Tilknyt nøgle

.

Individuel køretilstand

Hvis du ønsker at tilpasse én af køretilstandene

Comfort

,

Eco

eller

Dynamic

, skal du aktivere køretilstanden under

Indstillinger My Car

Individuel køremodus

.

Systemlydstyrker

Hvis du ønsker at regulere systemets lydstyrke eller slukke for den, f.eks. lyden for tryk på skærmen, skal du gå til

Indstillinger

Lydstyrker for systemlyde

.

Lyd

03

04

FØRERSTØTTE

Bilen har en række funktioner, der hjælper dig med at køre sikkert og som kan forhindre ulykker. Disse funktioner aktiveres i midterdisplayets funktionsvisning. Husk, at førerstøttefunktionerne kun er hjælpemidler, og at du som fører altid har det fulde ansvar for, at bilen køres på en sikker måde. Nedenfor beskrives et udvalg af funktionerne:

City Safety™

City Safety

9

kan hjælpe i kritiske situationer med henblik på at forhindre eller afbøde kollisioner med køretøjer, større dyr, fodgængere eller cyklister. Advarsler i form af lys, lyd og bremsepulsering fremkommer i tilfælde af risiko for en kollision, som en hjælp til føreren med at gribe ind i tide. Hvis du ikke når at gribe ind, og en kollision er næsten uundgåelig, kan bilen bremse automatisk. City Safety aktiveres ved start af motoren og kan ikke deaktiveres.

Blind Spot Information (BLIS)

*

BLIS kan informere føreren om køretøjer, som befinder sig i den blinde vinkel, samt hurtigt bagfrakommende køretøjer i den tilstødende vognbane.

Cross Traffic Alert (CTA)

*

CTA med automatisk bremsning

er en supplerende førerstøtte til BLIS, der kan advare om tværgående trafik bag bilen.

Hvis advarslen fra CTA ikke efterkommes, og en kollision er uundgåelig, kan funktionen standse bilen. CTA aktiveres, når der er valgt bakgear, eller hvis bilen ruller bagud.

Vognbaneassistent

Vognbaneassistent (Lane Keeping Aid) kan hjælpe dig med at mindske risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane.

Den ønskede form for assistance vælges via

Indstillinger

My Car IntelliSafe terdisplayets topvisning.

Lane Keeping Aid modus

på mid-

Styreassistance ved kollisionsrisiko

Funktionen

Antikollisionssystem

kan hjælpe med at mindske risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane og/eller kolliderer med et andet køretøj eller en forhindring, ved aktivt at styre bilen tilbage i vognbanen og/eller foretage en undvigemanøvre. Funktionen består af delfunktionerne Styreassistance ved risiko for at køre af vejen og Styreassistance ved risiko for kollision med modkørende.

Pilot Assist

Pilot Assist 10 er en komfortfunktion, der kan hjælpe med at holde bilen i sin vognbane og at holde en på forhånd valgt afstand til et forankørende køretøj. Pilot Assist vælges og aktiveres med venstre rattastatur.

For at styrehjælpen skal fungere, kræves bl.a., at føreren har begge hænder på rattet, og at vognbanens sidemarkeringer er synlige. Når styrehjælpen er aktiv, vises et GRØNT ratsymbol på førerdisplayet.

9

10

Ikke tilgængeligt på alle markeder.

Afhængig af markedet kan denne funktion enten være standard eller tilvalg.

04

04

PARKERINGSHJÆLP

Aktiv parkeringshjælp

*

Den aktive parkeringshjælp kan hjælpe føreren med at manøvrere bilen ved parkering. Førerens opgave er at holde opsyn omkring bilen, følge instruktionerne på midterdisplayet, vælge gear, regulere hastigheden og være forberedt på at bremse/standse.

Parkere med Aktiv parkeringshjælp

Kør med en hastighed på under 30 km/t (20 mph) inden parkering. Afstanden mellem bilen og parkeringsbåsene skal være ca. 1 meter (3 fod), når funktionen søger efter parkeringsplads.

1. Tryk på knappen

Parkér ind

på funktionsvisningen eller kameravisningen.

2. Vær klar til at standse bilen, når grafik og tekst på midterdisplayet meddeler, at en passende bås er fundet. Der vises et pop op-vindue.

3. Vælg

Parallelparkering

eller

Vinkelret parkering

og sæt i bakgear.

Forlad parallel parkering med aktiv parkeringshjælp

Funktionen kan kun bruges for en parallelparkeret bil.

1. Tryk på knappen

Parkering ud

på funktionsvisningen eller kameravisningen.

2. Vælg med afviseren, i hvilken retning bilen skal forlade parkeringsbåsen.

3. Følg instruktionerne på midterdisplayet.

Parkeringskamera

*

Parkeringshjælpkameraet kan hjælpe føreren ved manøvrering på smalle steder ved at angive forhindringer med kamerabillede og grafik på midterdisplayet. Valg af kamerabilleder og hjælpelinjer foretages på midterdisplayet. Observer, at genstande/forhindringer kan være nærmere bilen, end de opleves at være på skærmen. Parkeringshjælpkameraet startes automatisk, når der vælges bakgear, eller startes manuelt på midterdisplayet:

Tryk på knappen

Kamera

i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere funktionen manuelt.

04

04

RENERE KØREGLÆDE

Ved at planlægge kørslen og køre økonomisk kan du reducere brændstofforbruget, kuldioxid-udslippet og anden luftforurening. Dette reducerer din miljøpåvirkning og omkostningerne til dit brændstofforbrug.

Visse faktorer kan du selv påvirke, andre ikke. Her følger nogle gode råd.

Planlæg din kørsel ved altid at

Planlægge ruten - mange unødvendige stop og ujævn hastighed bidrager til at øge brændstofforbruget.

Kør økonomisk ved at

Aktivere køretilstand

Eco

som tilpasser bilen til mere energieffektiv kørsel.

Undgå tomgangskørsel – sluk motoren ved længere ventetider.

Kør med jævn hastighed og forudseenhed for at minimere opbremsninger.

Kør med det rette dæktryk og kontroller dette med jævne mellemrum. Vælg ECO -dæktryk for at få det bedste resultat.

Undgå at køre med åbne vinduer.

Faktorer du ikke kan påvirke

Trafiksituation.

Vejens tilstand og topografien.

Udetemperatur og modvind.

Du finder flere tips om økonomisk kørsel i instruktionsvejledningen.

04

05

STEMMEKOMMANDOER

Stemmestyringssystemet giver mulighed for at styre visse funktioner i medieafspilleren, en Bluetooth-tilsluttet telefon, klimasystemet og Volvos navigationssystem med stemmekommandoer

11

*

. Stemmestyring aktiveres med et tryk på stemmestyringsknappen på højre rattastatur.

Følgende kommandoer kan normalt anvendes uanset situationen:

Repeat

Cancel

Help

Stemmekommandoer til telefon

Call [kontakt]

Call [telefonnummer]

Recent calls

Read message

Message to [kontakt]

12

Stemmekommandoer til radio og medier

Media

Play [kunstner]

Play [sangtitel]

Play [sangtitel] fra [album]

Play [TV-kanalnavn]

*

13

Play [radiostation]

Tune to [frekvens]

Tune to [frekvens] [frekvensbånd]

Radio

Radio FM

Radio AM

DAB *

TV

*

USB iPod

Bluetooth

Similar music

Stemmekommandoer til klima

Climate

Set temperature to X degrees

Raise temperature

/

Lower temperature

Sync temperature *

Air on feet

/

Air on body

Air on feet off

/

Air on body off

Set fan to max

/

Turn off fan

Raise fan speed

/

Lower fan speed

Turn on auto

*

Air condition on

/

Air condition off

Recirculation on

/

Recirculation off

Turn on defroster

/

Turn off defroster

Turn on max defroster

/

Turn max defroster off

Turn on electric defroster

/

Turn off electric defroster

*

Turn on rear defroster

/

Turn off rear defroster

Turn steering wheel heat on

/

Turn steering wheel heat off

*

Raise steering wheel heat

/

Lower steering wheel heat *

Turn on seat heat

/

Turn off seat heat *

Raise seat heat

/

Lower seat heat

*

Stemmekommandoer for navigationssystem

*

Navigation

Take me home

Go to [by]

Go to [adresse]

Add intersection

Go to [postnummer]

Go to [kontakt]

Search [POI-kategori]

Search [POI-kategori] [by]

Search [POI-navn]

Change country

/

Change state

14 , 15

Show favourites

Clear itinerary

Repeat voice guidance

Turn off voice guidance

Turn on voice guidance

11

12

13

14

15

Gælder visse markeder.

Kun visse telefoner kan sende meddelelser via bilen. For kompatibilitet, se support.volvocars.com.

Gælder visse markeder.

For lande i Europa benyttes "land" i stedet for "stat".

For Brasilien og Indien skiftes søgeområde vha. midterdisplayet.

05

06

SÆRLIGE TEKSTER

Instruktionsvejledningen og de øvrige håndbøger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.

Visse funktioner gælder kun for visse markeder.

ADVARSEL

KOM GODT I GANG

Volvo On Call

- Systemets tjenester fungerer kun i områder, hvor Volvo On Calls samarbejdspartnere har mobildækning, og på de markeder, hvor Volvo

On Call er tilgængelig.

Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning føre til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder.

For advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster til Volvo

On Call-tjenester, se ud over instruktionsvejledningen også kontrakten, der gælder for Volvo On Callabonnementet.

Sensus Navigation

*

– Ret al opmærksomhed mod vejen, og koncentrér dig først og fremmest om kørslen. Følg de gældende færdselsregler og kør med god dømmekraft. Vejforholdene kan som følge af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.

OVERSIGT EKSTERIØR

Bagklap

– Vær opmærksom på klemmerisikoen ved åbning/lukning af bagklappen. Kontrollér, at der ikke befinder sig nogen i nærheden af bagklappen, da en klemmeskade kan få alvorlige følger. Betjen altid bagklappen under opsyn.

Nøglefri låsning/oplåsning *

- Sørg for, at børn eller voksne passagerer ikke kommer i klemme, når alle ruder lukkes med fjernnøgle eller nøglefri

åbning

*

med dørhåndtag.

OVERSIGT INTERIØR

Passager-airbaggen

er altid aktiveret, medmindre bilen er udstyret med omskifter til aktivering/deaktivering af passager-airbaggen. Anbring aldrig et bagudvendt barnesæde på den forreste passagerplads, når airbaggen er tilkoblet. Passager-airbaggen skal altid være tilkoblet, når der sidder en fremadvendt passager (barn eller voksen) på den forreste passagerplads. Anbring ikke genstande foran eller oven på instrumentpanelet, hvor airbaggen til passagerpladsen er placeret.

Fjernbetjeningen

skal altid tages med fra bilen, når den forlades. Kontrollér, at bilens elsystem er i tændingsposition

0

, især hvis der er børn i bilen.

Parkeringsbremsen

bør altid bruges ved parkering på et hældende underlag. Et valgt gear eller

P

i automatgearkassen er ikke tilstrækkeligt til at holde bilen stille i alle situationer.

ELBETJENTE FORSÆDER

Indstil den korrekte kørestilling på førersædet, før kørsel påbegyndes, ikke under kørslen. Sørg for, at sædet er i låst position for at forhindre personskade ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.

SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED

Kontrollér, at ryglænene er låst korrekt efter nedog opslåning, samt at nakkestøtterne er låst korrekt efter opslåning.

KLIMA I KABINEN

El-opvarmet sæde *

bør ikke anvendes af personer, der har svært ved at opfatte temperaturstigninger på grund af mistet følesans, eller som af anden grund har svært ved at betjene knapperne til det elopvarmede sæde. Ellers kan der opstå forbrændinger.

Forkonditionering

kan startes af en timer, der er indstillet lang tid i forvejen. Brug ikke forkonditionering, hvis bilen er udstyret med varmer

*

:

Indendørs i uventilerede rum. Der udsendes udstødningsgas, hvis varmeren starter.

På steder, hvor der er brændbare eller letantændelige materialer i nærheden. Brændstof, gasser, højt græs, træmel og lign. kan antændes.

Når der er risiko for, at varmerens udstødningsrør er blokeret. Fx kan høj sne under forreste del af bilen forhindre varmerens ventilation.

TILSLUTNINGER

Brug kun tilbehør, der er ubeskadiget og fejlfrit.

Tilbehøret skal have CE-mærkning, UL-mærkning eller tilsvarende sikkerhedsmærkning.

Tilbehør skal være beregnet til 230 V og 50 Hz med stik beregnet til kontakten.

Lad aldrig kontakter, stik eller tilbehør komme i kontakt med vand eller anden væske. Rør eller brug ikke kontakten, hvis den er beskadiget eller har været i kontakt med vand eller anden væske.

Slut ikke stikdåser, adaptere eller forlængerledninger til kontakten, da det kan tilsidesætte kontaktens sikkerhedsfunktioner.

Kontakten er udstyret med en børnesikring. Hold

øje med at ingen prikker til eller beskadiger kontakten, således at sikringen sættes ud af funktion. Børn må ikke efterlades uden opsyn i bilen, når kontakten er aktiveret.

FØRERSTØTTE

Førerstøttesystemerne i bilen har til formål at være supplerende hjælpemidler for føreren, men kan ikke håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og vejforhold. De kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaret for, at bilen køres på en sikker måde, med passende hastighed, passende afstand til andre køretøjer og i overensstemmelse med de gældende færdselsregler og -bestemmelser. I den sidste ende er det altid førerens ansvar at bremse og styre bilen.

Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle afsnit i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesystemer.

PARKERINGSHJÆLP

Aktiv parkeringshjælp

er en supplerende førerstøtte, men kan ikke håndtere alle situationer. Funktionen er alene beregnet til at hjælpe føreren under parallel og vinkelret parkering. Føreren har selv det fulde ansvar for at parkere bilen sikkert og bremse, når det er nødvendigt. Genstande langt inde i parkeringsbåsen kan blive overset under scanningen.

Føreren har altid ansvaret for at afgøre, om pladsen som aktiv parkeringshjælp tilbyder, egner sig til parkering.

Parkeringskameraet

er en supplerende førerstøtte i forbindelse med parkering af bilen. Funktionen kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og dømmekraft. Kameraerne har døde/blinde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres. Vær særlig opmærksom på mennesker og dyr, der befinder sig i nærheden af bilen. Vær opmærksom på, at bilens front under parkeringsmanøvren kan svinge ud mod modkørende trafik.

Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle afsnit i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesystemer.

STEMMEKOMMANDOER

Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet føres på en sikker måde, og at alle gældende færdselsregler følges.

VIGTIGT

OVERSIGT INTERIØR

Køretilstanden OFF ROAD

må ikke benyttes ved kørsel med anhænger uden anhængerstik. Ellers er der risiko for beskadigelse af luftbælgene.

Trådløs telefonoplader

- Sørg for, at telefonen og ladepladen ikke rører ved andre genstande under opladning for at undgå overophedning.

MIDTERDISPLAYET

Ved rengøring

af midterdisplayet skal mikrofiberkluden være fri for sand og lignende. Ved rengøring af midterdisplayet må der kun anvendes et let tryk på displayet. Et hårdt tryk kan beskadige displayet.

Sprøjt ikke nogen form for væske eller ætsende kemikalier direkte på midterdisplayet. Brug ikke vinduespudsemiddel, rengøringsmidler, spray, opløsningsmidler, sprit, ammoniak eller rengøringsmidler, der indeholder slibemiddel. Brug aldrig slibende klude, papirservietter eller silkepapir, da de kan ridse displayet.

SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED

Når ryglænet skal foldes ned, må der ikke være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i.

Armlænet

*

på midterpladsen skal være slået ind.

HØJRE KONTAKTARM

Viskerblade i servicestilling

- Inden viskerbladene sættes i servicestilling - kontrollér, at de ikke er frosset fast. Hvis viskerarmene i servicestilling er slået ud fra forruden, skal de stilles tilbage mod ruden igen, inden viskning, sprinkling eller regnsensoren aktiveres, samt inden bilen sættes i gang.

Dette er for at undgå, at lakken på motorhjelmen ridses.

TILSLUTNINGER

Stikkontakt

– Maksimal effekt for 12 V-kontakter er 120 W (10 A) pr. kontakt.

OBS

OVERSIGT EKSTERIØR

Fodbetjent bagklap

- Der er risiko for nedsat eller ingen funktion, hvis den bageste kofanger belastes med store mængder is, sne, snavs el. lign. Sørg for at holde den ren.

Funktionen fodbetjent bagklap findes i to udførelser:

Åbning og lukning med fodbevægelse

Kun oplåsning med fodbevægelse (løft bagklappen manuelt for at åbne den)

Bemærk, at funktionen åbning og lukning med fodbevægelse kræver eldrevet bagklap

*

.

Vær opmærksom på, at systemet kan aktiveres ved bilvask el. lign., hvis fjernbetjeningen er inden for rækkevidde.

Programmere maksimumsåbning

- Hvis systemet har været i gang uafbrudt i lang tid, lukkes det ned for at undgå overbelastning. Det kan bruges igen efter ca. 2 minutter.

Fjernbetjeningens funktioner

kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Undgå at opbevare fjernbetjeningen nær metalgenstande eller elektroniske enheder, f.eks. mobiltelefoner, tabletter, bærbare computere eller opladere - helst ikke tættere på end 10-15 cm (4-6 tommer).

OVERSIGT INTERIØR

Køretilstanden OFF ROAD

er ikke beregnet til brug på offentlig vej.

Ved koldstart

kan omdrejningstallet i tomgang være betydeligt højere end normalt for visse motortyper. Dette gøres for så hurtigt som muligt at få udstødningsrensesystemet op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødning og skåner miljøet.

RATTET

Kørselscomputer

- Hvis køremåden ændres, kan der opstå visse afvigelser ved beregningen af kørestrækning.

KLIMA I KABINEN

Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere temperatur end den faktisk ønskede.

Forkonditionering

- Bilens døre og ruder skal være lukkede under forkonditionering af kabinen.

TILSLUTNINGER

Internet

- Ved brug af internettet overføres data

(datatrafik), hvilket kan medføre omkostninger. Aktivering af dataroaming og Wi-Fi-hotspots kan forårsage ekstra gebyrer. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik. Ved hentning med telefon skal du være særligt opmærksom på datatrafikudgifterne.

Datahentning

kan påvirke andre tjenester, der overfører data, f.eks. internetradio. Hvis påvirkningen af andre tjenester virker forstyrrende, kan hentningen afbrydes. Alternativt kan det være hensigtsmæssigt at slukke for eller afbryde andre tjenester.

Ved hentning med telefon skal du være særligt opmærksom på datatrafikudgifterne.

Opdatering

- Hvis telefonens operativsystem opdateres, er det muligt, at Bluetooth-forbindelsen afbrydes. Så skal telefonen slettes fra bilen og derefter forbindes igen.

BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER

Apple CarPlay og Android Auto

- Volvo påtager sig intet ansvar for indholdet i CarPlay- eller

Android Auto-appen.

06

TP 28152 (Danish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement