Volvo XC60, 2017 Early, 2016 Late Quick start guide

Volvo XC60, 2017 Early, 2016 Late Quick start guide

W E B E D I T I O N

Q U I C K G U I D E

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO!

Denne folder indeholder et udvalg af de mest almindelige funktioner i din bil. Instruktionsvejledningen og de

øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster.

Følgende symboler betyder:

Forskellige dele fremhæves i oversigtsbilleder.

Trinvise anvisninger.

Det er især vigtigt at læse instruktionsvejledningen.

Advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster, der skal læses, kan findes på sidste side.

Ekstraudstyr angives med en stjerne *.

Instruktionsvejledningen kan findes som trykt bog og digitalt på bilens skærm, på internettet og som mobilapplikation. Mobilapplikationen indeholder hele instruktionsvejledningen og instruktionsvideoer og den har flere stier med tekst og billede. Mobilapplikationen hentes til mobile enheder fra App Store eller Google Play.

Du kan også finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.

01 Start og kør

Fjernbetjening

Keyless* låsesystem

Start og stop af motor

Parkeringsbremse

Viskere

Dæktryksovervågning*

02 Førerstøtte i din bil

Start/Stop-funktion*

Fodgængerbeskyttelse*

03 Dit førermiljø

Indstille sæde

Indstille rat

Elbagklap*

04 Funktioner i din bil

Klimaknapper

Lyspanel

Kombiinstrument

Infotainmentsystem

Telefon*

Internet*

Ekstern lydenhed

Knapper i midterkonsollen

Indstillinger i menusystem

Værksted/bestille service*

ECO*

05 Tips

Tanke

Pleje af bilen

Opbevaringspladser

AUX-/USB*- og 12 V-kontakter

Hvordan fungerer fjernbetjeningen?

01

Låser døre og bagklap op, og deaktiverer alarmen.

Funktionen kan indstilles i

MY CAR

.

Låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen.

Ankomstlys.

Et tryk låser bagklappen op, og et langt tryk åbner den elektriske bagklap*.

Information*.

Panikfunktion.

Fjernbetjeningen kan gemme indstillinger for bl.a. sidespejle og elbetjent førersæde* – se instruktionsvejledningen.

Hvad viser fjernbetjeningens indikeringslamper*?

01

Grønt konstant lys: Bilen er låst.

Gult konstant lys: Bilen er ulåst.

Rødt konstant lys: Alarmen har været udløst, efter bilen er blevet låst.

Rødt lys blinker skiftevis i begge indikerings-lamper:

Alarmen har været udløst for mindre end fem minutter siden.

Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?

Fjernbetjeningen kan ligge i f.eks. lommen.

Låse og aktivere alarm

– Tryk på knappen på håndtagets bageste del.

Låse op og deaktivere alarm

– Grib et dørhåndtag og åbn døren på den sædvanlige måde, eller tryk let på bagklappens gummibelagte trykplade.

01

Hvordan starter og slukker jeg for motoren?

Starte

Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen (gælder ikke

Keyless drive*).

Tryk koblings- eller bremsepedalen ned.

Tryk kort på

START/STOP ENGINE

-knappen.

Slukke

Tryk kort på

START/STOP ENGINE

-knappen.

Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen (gælder ikke Keyless drive*).

01

Hvordan bruger jeg parkeringsbremsen?

01

Aktivere

– Tryk på knappen

PUSH LOCK/PULL RELEASE

– symbolet begynder at blinke. Når det lyser konstant, er parkeringsbremsen aktiveret.

Frakoble

Tryk bremsepedalen ned.

Træk i knappen

PUSH LOCK/PULL RELEASE

.

Frakoble automatisk

– Kør af sted (for biler med automatgearkasse kræves, at føreren har sikkerhedsselen på).

Hvordan starter jeg rudeviskere og regnsensor*?

01

Træk armen nedad for at starte rudeviskerne, og opad for et enkelt viskerslag.

Regnsensor Til/Fra.

Regulerer sensorens følsomhed eller intervaltid.

Visker bagrude – interval/normal.

For at løfte viskerbladene skal de være i servicestilling – instruktionsvejledningen.

Hvordan kalibrerer jeg dæktryksovervågningssystemet (TM)*?

01

Kalibrering er altid nødvendig efter udskiftning af dæk eller ændring af dæktrykket. Når lampen tændes, skal systemet kalibreres. Det gøres som følger:

Med tændingen slået fra skal du pumpe alle dæk ifølge oplysningerne på dæktryksmærkaten på førersidens dørstolpe.

Start bilen. I

MY CAR

-kildens normale visning skal du trykke på

OK/MENU

.

Vælg

Dæktryk > Kalibrer dæktryk

, og tryk på

OK/MENU

.

Rekalibrering sker, mens bilen kører.

Hvordan bruger jeg Start/Stop-funktionen*?

Manuel gearkasse

Standse motoren: Udkobl, sæt gearstangen i neutral stilling og slip koblingspedalen.

Starte motoren: Træd koblingspedalen ned.

Automatisk gearkasse

Standse motoren: Stands bilen med driftsbremsen, og hold derefter bremsetrykket.

Starte motoren: Slip trykket med foden på driftsbremsen.

Tændt knaplys angiver, at funktionen er aktiveret.

02

Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?

02

Bilen har en Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere, der kan advare, bremse og/eller standse for køretøjer, cyklister og fodgængere.

Funktionen er kun et hjælpemiddel og fungerer ikke i alle situationer – den ser f.eks. ikke cyklister fra siden, og fodgængere, der er lavere end 80 cm, eller er delvist skjulte.

Det er vigtigt at forstå denne funktion – se instruktionsvejledningen.

Hvordan indstiller jeg sædet?

Hævning/sænkning af sædehyndens forkant.

Hæve/sænke sædet.

Flytte sædet fremad/bagud.

Vippe ryglænet.

Ændre lændestøtten*.

Gemme indstillinger for elbetjent sæde*.

Hukommelsesknapper for elbetjent sæde*.

03

Gemme indstilling:

Hold knappen til lagring af indstilling inde, samtidig med at en af hukommelsesknapperne trykkes ind. Hold knapperne nede, indtil signalet høres, og der vises tekst på kombiinstrumentet. Både sædets og sidespejlenes positioner gemmes. Lændestøttens position gemmes ikke.

Sidespejlenes positioner og hukommelsesindstillingerne (ikke lændestøtte) for elbetjent sæde kan også gemmes i fjernbetjeningen* – se instruktionsvejledningen.

Hvordan indstiller jeg rattet?

Frigør låsning af rattet.

Juster rattet fremad/bagud og opad/nedad.

Lås rattet.

03

Hvordan åbner og lukker jeg elbagklappen*?

03

Åbne

– Tryk let på den brede gummibelagte trykplade under det udvendige håndtag. Alternativt et langt tryk på belysningspanelets eller fjernbetjeningens knap, indtil klappen begynder at åbnes.

Lukke

– Tryk på knappen, så lukker klappen automatisk.

Bagklappen kan også åbnes/lukkes manuelt.

Hvordan regulerer jeg temperaturen?

Drej for individuel temperatur i venstre eller højre del af kabinen. Skærmen viser den valgte temperatur.

Tryk på

AUTO

for automatisk regulering af luftfordeling og øvrige funktioner. Skærmen viser

AUTO KLIMA

.

04

Tips: AUTO

-indstillingen anbefales for optimal klimakomfort. Ved regulering af blæserhastighed og luftfordeling vil

AUTO

-indstillingen deaktiveres.

Hvordan afrimer jeg forruden?

04

Tryk for at aktivere forrudens elvarme* – symbolet (1) på skærmen lyser.

Næste tryk aktiverer den maksimale luftstrøm mod forruden og sideruderne – symbol (1) og (2) lyser.

Det næste tryk slår begge funktioner fra – intet symbol lyser.

Uden elvarme: Tryk for at aktivere/deaktivere luftstrømmen.

Hvordan fungerer lyspanelets auto-indstilling?

04

AUTO

-indstilling giver følgende muligheder:

• Kørelyset skifter automatisk mellem kørelys og nærlys.

• Fjernlyset kan aktiveres, når nærlyset er tændt.

• Automatisk fjernlys (AHB)* – som blænder ned og aktiverer fjernlys automatisk eller tilpasser fjernlyskeglen efter trafikforholdene – kan anvendes.

• Tunneldetektering* er aktiveret.

Hvordan betjenes kørecomputeren?

OK

åbner kørecomputerens menuer, aktiverer de valgte punkter og slukker for meddelelser.

Fingerhjul bladrer mellem kørecomputerens punkter.

RESET

nulstiller dataene i de valgte kørecomputertrin, og går bagud i menustrukturen.

04

Hvordan nulstiller jeg triptælleren?

Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise triptæller

T1

eller

T2

.

Foretag et langt tryk på

RESET

-knappen for at nulstille den viste triptæller.

04

Hvordan kan jeg tænde og slukke for

Infotainmentsystemet?

Et kort tryk aktiverer anlægget.

Et langt tryk (indtil skærmen slukker) slår fra.

For at slå lyden fra: Tryk kort, det næste tryk genaktiverer lyden.

04

Bemærk, at hele Sensussystemet (inkl. navigations-* og telefonfunktioner*) startes/slås fra samtidig.

Hvordan navigerer jeg i Infotainmentsystemet?

04

Tryk på

RADIO

,

MEDIA

,

MY CAR

,

NAV*

,

TEL*

eller * for at vælge hovedkilde. I denne indstilling vises den sidste aktive kildes normale visning.

Tryk på

OK/MENU

eller på fingerhjulet* på rattet for at gå ind i den valgte kildes hovedmenu.

Drej på

TUNE

eller på fingerhjulet for at navigere i menuerne.

Tryk på

OK/MENU

eller på fingerhjulet at foretage et valg i menuerne.

Tryk kort på

EXIT

for at gå tilbage i menusystemet, afbryde en funktion eller slette indtastede tegn.

Foretag et langt tryk på

EXIT

for at vende tilbage til normal visning eller gå fra normal visning til hovedkildevisning.

Tips:

For at gå til genvejsmenuen fra den normale visning skal du trykke en gang på hovedkildeknappen. Tryk igen for at gå tilbage til normal visning.

For mere information om betjening af systemet – se instruktionsvejledningen.

Hvordan kan jeg tilslutte en

Bluetooth

®

-telefon*?

04

I telefonkildens normale visning skal du trykke på

OK/MENU

.

Vælg

Gør bilen synlig

og bekræft med

OK/MENU

.

Aktiver Bluetooth ® bilen til telefonen.

i mobiltelefonen. Find og forbind

Følg instruktionerne i mobiltelefonen og på skærmen.

Telefonen er nu tilsluttet og kan styres fra bilen.

Hvis registreringen af telefonen mislykkes – se instruktionsvejledningen.

Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?

04

Tilslut mobiltelefonen via Bluetooth ® eller aktiver internetdeling på telefonen for Wi-Fi-forbindelse. For tilslutning via bilmodem placeres SIM-kortet i læseren i handskerummet.

I

MY CAR

-kildens normale visning skal du trykke på

OK/MENU

, og vælge

Indstillinger >

Internetindstillinger > Tilslut gennem

. Vælg en tilslutningsmåde.

Wi-Fi: Opret forbindelse til netværket og indtast dets adgangskode. Bilmodem: Indtast SIM-kortets pinkode.

For mere information om forbindelse – se instruktionsvejledningen.

Hvilke tjenester får jeg med Volvo ID*?

Volvo ID er dit personlige id, der er registreret til bilen.

Det giver dig adgang til forskellige tjenester som f.eks.

My Volvo og mulighed for at sende en adresse fra korttjenesten på internettet direkte til bilen.

Registrer eller håndter dit Volvo ID som følger:

Tryk på tilslutningsknappen .

Vælg

Apps > Indstillinger

, og følg vejledningen på skærmen.

04

For mere information om Volvo ID – se instruktionsvejledningen.

Hvordan bruger jeg apps, når bilen er forbundet til internettet*?

Når bilen er tilsluttet til internettet, kan apps til bl.a. musiktjenester, internetradio, navigationstjenester og en enkel webbrowser anvendes.

04

Tryk på tilslutningsknappen .

Vælg

Apps

, og tryk på

OK/MENU

for at vise tilgængelige apps.

Vælg app, og bekræft med

OK/MENU

.

Nogle apps kræver indlogning med en separat konto fra app-/tjenesteleverandøren. Brug en eksisterende konto eller registrer en ny. Følg vejledningen på skærmen.

Hvordan ringer jeg op*?

I telefonkildens normale visning skal du indtaste det

ønskede nummer eller dreje fingerhjulet på rattet nedad for at få adgang til telefonbogen og opad for opkaldslisten.

Tryk på fingerhjulet for at ringe op.

04

Opkaldet afsluttes med et tryk på

EXIT

.

For flere måder at ringe op med telefonen – se instruktionsvejledningen.

Hvordan svarer jeg i telefonen*?

04

– Tryk på fingerhjulet for at acceptere indgående opkald.

Opkaldet afvises/afsluttes med et tryk på

EXIT

.

For flere måder at besvare telefonen – se instruktionsvejledningen.

Hvordan tilslutter jeg en ekstern lydenhed?

Tilslut en ekstern enhed via AUX- eller USB*indgangene i midterkonsollens opbevaringsrum.

I mediekildens normale visning skal du trykke på

MEDIA

på midterkonsollen.

Drej

TUNE

til den ønskede lydkilde, og tryk på

OK/MENU

.

04

For andre tilslutninger af ekstern enhed – se instruktionsvejledningen.

Hvordan angiver jeg en GPS*-destination?

Tryk på

NAV

for at starte navigationssystemet* – et kort vises.

Tryk en gang til på

NAV

, og vælg

Indstil adresse

med

OK/MENU

.

Indtast et/nogle af søgekriterierne med skrivehjulet eller midterkonsollens numeriske tastatur.

Vælg derefter

Indstil enkeltdestination

eller

Tilføj som delmål

, og tryk på

OK/MENU

.

04

For mere information og markedsafvigelser vedrørende navigation – se separat tillæg.

Hvilke indstillinger kan foretages i menusystemet?

I

MY CAR

betjenes mange af bilens funktioner, f.eks. indstillinger af ur, sidespejle og låse.

Se det tidligere afsnit "Hvordan navigerer jeg i

Infotainmentsystemet?" vedrørende hvilke knapper, der skal bruges.

04

Hvordan indstiller jeg uret?

I

MY CAR

-kildens normale visning skal du trykke på

OK/MENU

.

Vælg

Indstillinger > Systemoptioner >

Tidsindstillinger

.

Drej

TUNE

til

Auto.tid

, og tryk på

OK/MENU

for at aktivere automatisk indstilling af uret.

Sørg for at vælge den aktuelle placering for at få den korrekte tid i bilen.

04

Hvordan ringer jeg op til mit værksted eller bestiller service*?

04

– I

MY CAR

-kildens normale visning skal du trykke på

OK/MENU

og vælge

Service og reparation

.

Under

Service og reparation

er der oplysninger om dit valgte værksted, du har registreret i webportalen My Volvo.

I

Forhandlerinformation

er der mulighed for at ringe og sende anmodninger om bookning til værkstedet (også tilgængeligt via My Volvo-web). Der er også mulighed for at opdatere værkstedsoplysninger og angive værkstedet som destination.

Gælder kun for visse markeder.

Hvad gør ECO*?

04

Et tryk på

ECO

aktiverer et optimalt brændstofbesparende køreprogram med bl.a. følgende ændringer:

• Start/Stop – motoren kan standse automatisk, før bilen holder stille.

• Eco Coast – motorbremsning ophører, og bilen ruller frit.

• Deaktivering eller reduktion af visse klimafunktioner.

Hvordan tanker jeg?

05

– Tryk på knappen på belysningspanelet for at åbne tankdækselklappen – klappen åbnes, når knappen slippes.

Pilen på symbolet på kombiinstrumentet viser, hvilken side af bilen tankdækslet er placeret på.

Hvordan skal jeg vaske bilen?

05

Håndvask er mere skånsom for lakken end vask i vaskehal.

Lakken er også mere sart, når den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens første måneder.

Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at smuds og grus kan ridse lakken.

Hvordan skal læderindtræk rengøres*?

05

Læder kræver regelmæssig pleje for at bevare udseendet.

Derfor skal læderindtræk behandles med Volvo Leather

Care-kit én til fire gange om året. Volvo Leather Care-kit kan købes hos en Volvo-forhandler.

Hvor findes opbevaringspladserne?

Her vises nogle af bilens opbevaringsrum.

05

Instruktionsvejledningen viser flere opbevaringspladser.

Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne?

05

For at 12 V-kontakterne i kabinen skal fungere, skal fjernbetjeningen være mindst i nøgleposition

I

.

Bagagerummets 12 V-kontakt* er altid strømførende.

Hvordan fungerer Keyless* låsesystem?

Keyless-funktionen kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Placer/opbevar ikke fjernbetjeningen i nærheden af en mobiltelefon eller metalgenstande.

Hvordan starter og slukker jeg for motoren?

Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem. Ved koldstart kan nogle dieselmotorer have en forsinket start på grund af forvarmningen.

Hvordan fungerer Fodgængerbeskyttelse*?

Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere i alle situationer og ser f.eks. ikke delvist skjulte fodgængere, personer i tøj der skjuler kroppens konturer, eller fodgængere med en højde på under 80 cm. Funktionen registrerer ikke alle cyklister og ser f.eks. ikke delvist skjulte cyklister, cyklister der skjuler kroppens konturer, eller som kommer fra siden. Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres korrekt og med sikkerhedsafstand tilpasset til hastigheden.

Hvordan indstiller jeg sædet?

Indstil den rette kørestilling for førersædet

inden

kørsel påbegyndes, aldrig under kørslen. Kontroller, at sædet er låst i position for at undgå personskader ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.

Hvordan indstiller jeg rattet?

Indstil rattet (efter udført indstilling af sædet),

inden

kørslen påbegyndes, aldrig under kørslen.

Hvordan åbner og lukker jeg elbagklappen*?

Tag hensyn til risiko for klemskader ved åbning/lukning. Før åbning/lukning begyndes, skal det kontrolleres, at ingen er i nærheden af bagklappen, da en klemskade kan have alvorlige konsekvenser. Betjen altid bagklappen under opsigt. Brug ikke elbetjening af klappen ved lav loftshøjde. Hvis systemet har arbejdet uafbrudt i lang tid, slås det fra for at undgå overbelastning. Det kan bruges igen efter ca.

2 minutter.

Hvordan kan jeg forbinde til internettet*?

Ved brug af internet overføres data (datatrafik), hvilket medfører en udgift til din netværksudbyder. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik. Tilslutte via bilmodem: For at undgå at skulle indtaste PIN-koden, hver gang bilen startes, kan

PIN-kodelåsen slås fra under punktet

Bilmodem

ved at fravælge

Lås SIM-kort

.

Hvordan skal læderindtræk rengøres*?

En del farvede beklædningsgenstande (f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket. Brug aldrig stærke opløsningsmidler, da de kan beskadige indtrækket.

Hvor sidder AUX-/USB*- og 12V-kontakterne?

Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W), hvis én 12 V-kontakt bruges ad gangen i midterkonsollen. Hvis begge kontakter i midterkonsollen bruges samtidig, gælder 7,5 A (90 W) pr. kontakt. Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) til 12 volt-kontakten i bagagerummet.

Du kan finde flere oplysninger om din bil på www.volvocars.com.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement