Volvo XC60 Quick start guide

Volvo XC60 Quick start guide
XC60
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Denne Quick Guide beskriver et udvalg af funktionerne i din Volvo. Mere udførlige ejeroplysninger er tilgængelige i bilen, på app og på internettet.
BILENS MIDTERDISPLAY
Instruktionsvejledningen er tilgængelig via topvisningen på bilens midterdisplay.
MOBILAPP
Instruktionsvejledningen findes som en app (Volvo Manual) til smartphone
og tablet. Appen indeholder også instruktionsvideoer for udvalgte funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDE
På Volvo Cars' supportside (support.volvocars.com) findes manualer og
instruktionsvideoer samt yderligere oplysninger og hjælp vedrørende din
Volvo og dit bilejerskab.
TRYKT INFORMATION
I handskerummet ligger er supplement til instruktionsvejledningen, der
indeholder oplysninger om sikringer og specifikationer samt et resumé af
vigtige og praktiske oplysninger. En trykt instruktionsvejledning med tilhørende supplement kan efterbestilles.
INDHOLD
01. LÆR DIN VOLVO AT KENDE
Dette kapitel indeholder oplysninger om nogle af Volvos systemer og tjenester, en oversigt over bilens indre og ydre
samt midterdisplayet.
02. INTERIØR OG TILSLUTNINGER
Her kan du læse om forskellige funktioner i kabinen f.eks. sædeindstilling og internettilslutning.
03. VISNINGER PÅ MIDTERDISPLAYET
Her finder du oplysninger om midterdisplayets forskellige hovedvisninger, hvorfra mange af bilens funktioner kan styres.
04. SMART KØRSEL
I dette kapitel beskrives flere af bilens førerstøttesystemer, ligesom der gives tips til mere økonomisk kørsel.
05. STEMMESTYRING
Her finder du forskellige kommandoer/sætninger til brug i bilens stemmestyringssystem.
06. SÆRLIGE TEKSTER
Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.
Ekstraudstyr er i Quick Guide markeret med en stjerne*.
01
01
KOM GODT I GANG
For at du kan komme godt i gang med din Volvo, er der nogle funktioner, begreber og tips, som kan være nyttige at kende til.
Volvo ID
Volvo ID er et personligt ID, der giver adgang til de fleste tjenester
online1. Som eksempler kan nævnes Volvo On Call*. korttjenester, personligt login på volvocars.com samt mulighed for at bestille service og
reparation. Du kan oprette et Volvo ID via volvocars.com, Volvo On Callappen eller direkte i bilen.
Sensus
Sensus er bilens intelligente brugerflade og omfatter alle de løsninger i
bilen, der vedrører underholdning, internetforbindelse, navigation* og
informationstjenester. Det er Sensus, der muliggør kommunikation mellem dig, bilen og omverdenen.
Volvo On Call*
Volvo On Call er et indbygget hjælpesystem med en app, der gør det
muligt at kontrollere bilen på afstand. Med Volvo On Call-appen kan
man f.eks. se, om der skal udskiftes pærer, eller om der skal påfyldes
olie eller kølevæske. Det er muligt at låse og oplåse bilen, kontrollere
brændstofniveauet og vise nærmeste tankstation. Også forkonditionering2 via bilens parkeringsklima kan indstilles. Download Volvo On Callappen for at komme i gang.
Volvo On Call omfatter også vejhjælp og nødhjælp ved brug af ON
CALL- og SOS-knapperne i loftskonsollen.
Førerprofiler
Mange af de indstillinger, der foretages i bilen, kan tilpasses efter førerens personlige ønsker og derefter gemmes i en eller flere førerprofiler.
Hver nøgle kan kobles til en førerprofil. Se afsnittet Topvisningen i
denne Quick Guide for flere oplysninger om førerprofiler.
1
2
Tjenesterne varierer med bilens konfiguration og markedet.
Biler uden parkeringsvarmer kan ikke få kabinen opvarmet, men kun ventilation.
01
01
OVERSIGT EKSTERIØR
Kontrol og kalibrering af dæktryk (ITPMS)* foretages via TPMS i
appen Bilstatus i midterdisplayets app-visning. I tilfælde af lavt
konstant på førerdisplayet. I tilfælde af
dæktryk lyser symbolet
lavt dæktryk bør trykket i alle fire dæk kontrolleres og justeres. Tryk
derefter på kalibreringsknappen for at starte ITPMS-kalibrering.
Kontrol af motoroliestanden foretages via appen Bilstatus. I
Bilstatus kan du også se statusmeddelelser og bestille service og
reparation*.
Sidespejlene kan automatisk* vippes ned, når der vælges bakgear.
Når bilen låses/låses op med fjernbetjeningen, kan sidespejlene
slås ind/ud automatisk*. Disse funktioner aktiveres under
Indstillinger My Car Spejle og komfortfunktioner i midterdisplayets topvisning.
Nøglefri låsning/oplåsning* bevirker, at det er tilstrækkeligt at
have fjernbetjeningen med sig, f.eks. i en lomme, for at låse/oplåse
bilen. Fjernbetjeningen skal befinde sig inden for en afstand af ca.
1 meter (3 fod) fra bilen.
Tag fat i et dørhåndtag eller tryk på bagklappens gummierede trykplade for at låse bilen op. Bilen låses med et let tryk på en af dørhåndtagenes fordybninger. Undgå at røre ved begge trykflader
samtidigt.
Panoramataget* omfatter en glaslem og et solgardin, der kan
åbnes og manøvreres med en betjeningsknap over bakspejlet, når
bilen er i mindst tændingsposition I. Det åbnes til ventilationsstilling
ved at trykke knappen opad og lukkes ved at trække knappen
nedad. Panoramataget åbnes helt ved at trække knappen bagud to
gange. Det lukkes ved at trække knappen nedad to gange.
Den el-betjente bagklap* kan fx åbnes med funktionen fodbetjent
bagklap* med en langsom fremadrettet sparkebevægelse under
den venstre del af bagkofangeren. Klappen lukkes og låses med
-knappen på underkanten af bagklappen. Alternativt kan klappen lukkes med en langsom sparkebevægelse. Bilen skal være
udstyret med nøglefri låsning/oplåsning*, for at bagklappen kan
låses op med en fodbevægelse. Fjernbetjeningen skal befinde sig
inden for en afstand af ca. 1 meter (3 fod) bag bilen for at muliggøre åbning og lukning med en fodbevægelse.
For at forhindre, at bagklappen f.eks. klapper op i taget i en garage,
er det muligt at programmere maksimal åbning. Maksimal åbning
indstilles ved at åbne klappen og standse den i den ønskede
ind i mindst 3 sekunder for at
åbningsstilling. Tryk derefter
lagre stillingen.
01
01
LÅSNING/OPLÅSNING
Fjernbetjeningen
Et kort tryk låser dørene, bagklappen, tankdækselklappen og aktiverer alarmen*. Et langt tryk lukker panoramataget* og alle sideruder samtidigt.
Et kort tryk oplåser dørene, bagklappen, tankklappen og deaktiverer
alarmen*. Et langt tryk åbner alle sideruder samtidigt.
Et kort tryk oplåser og deaktiverer kun bagklappen. Et langt tryk
åbner/lukker den elmanøvrerede* bagklap.
Panikfunktionen aktiverer blinklys og signalhorn for at påkalde
opmærksomhed ved behov. Funktionen aktiveres ved at holde
knappen inde i 3 sekunder eller trykke to gange på den i løbet af 3
sekunder. Funktionen kan deaktiveres med samme knap, efter at
den har været aktiveret i mindst 5 sekunder. Ellers deaktiveres den
automatisk efter 3 minutter.
Privatlåsning
Med privatlåsning låses bagklappen, hvilket kan være praktisk,
fx når bilen afleveres til service eller hotel.
- På midterdisplayets funktionsvisning, tryk på Privatlåsning
for at aktivere/deaktivere funktionen.
Der vises et pop op-vindue ved aktivering/deaktivering. Ved hver låsning vælges en 4-cifret kode. Første gang funktionen bruges, skal der
vælges en ekstra sikkerhedskode.
Låsning* af handskerummet gøres manuelt med medfølgende nøgle,
som findes placeret i handskerummet.
01
01
OVERSIGT INTERIØR
Midterdisplayet benyttes til at styre mange af bilens hovedfunktioner, fx medie, navigation*, klima, førerstøttesystemer og bil-apps.
Førerdisplayet viser det meste af det, der vedrører kørslen, som
f.eks. hastighed, omdrejningstal, navigation* og aktiv førerstøtte. Via
app-menuen er det muligt at vælge, hvilken information, førerdisplayet skal vise. Åbn og naviger i app-menuen med rattets højre
tastatur. Indstillinger kan også foretages via Indstillinger My
Car Førerdisplay i midterdisplayets topvisning.
Head-up-display* er et supplement til bilens førerdisplay og projicerer information på forruden. Det aktiveres via midterdisplayets
funktionsvisning.
Startvrideren anvendes til at starte bilen. Drej højre om og slip for
tændingsstilling I. På biler med automatgear skal gearstilling P eller
N være valgt for at starte bilen. På en bil med manuelt gear skal
koblingspedalen være trådt ned. Hold bremsepedalen nede og drej
starteren højre om for at starte bilen. Bilen Sluk ved at dreje starteren højre om.
Køretilstanden* indstilles med knappen i midten, mellem sæderne.
Bilen starter altid i Comfort-stilling. Tryk regulatoren ind og rul den
for at vælge mellem Comfort, Off Road, Eco, Dynamic og
Individual i midterdisplayet. Bekræft ved at trykke på knappen. Med
Individualkan en køretilstand tilpasses for at opnå de køreegenskaber, man ønsker. Dette aktiveres i Indstillinger My Car
Individuel køremodus på midterdisplayets topvisning.
Parkeringsbremsen aktiveres ved at trække -knappen opad.
Der tændes et symbol på førerdisplayet. Løsn den manuelt ved at
trykke knappen ned samtidig med, at bremsepedalen er trådt ned.
Med "Automatisk bremsning, når bilen holder stille" ( ) kan bremsepedalen slippes med opretholdt bremsevirkning, når bilen er
standset, f.eks. ved et trafiklys.
Bemærk, at både Automatisk bremsning, når bilen holder stille, og
Automatisk aktivering af parkeringsbremse skal deaktiveres, inden
bilen vaskes i et automatisk vaskeanlæg. Det sidste gøres på midterdisplayets topvisning under Indstillinger My Car
Parkeringsbremse og affjedring.
Omskifteren for passagerairbaggen* befinder sig på gavlen af
instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren er
åben. Træk omskifteren udad og drej den til ON/OFF for at aktivere/deaktivere airbag-funktionen.
Opbevaringspladser
Der er mange forskellige opbevaringspladser i bilen. Under bagsædets
yderpladser findes opbevaringsrum, der kan bruges til opbevaring af
f.eks. en tablet.
01
01
MIDTERDISPLAYET
På midterdisplayet kan du foretage indstillinger og kontrollere de fleste funktioner. Midterdisplayet har tre hovedvisninger, funktionsvisningen og app-visningen. Fre hjemvisningen får du funktionsvisningen og
app-visningen ved at styre til højre eller venstre. Der er også en topvisning, som man får adgang til ved at trække den øverste del af displayet
ned.
Midterdisplayets og førerdisplayets udseende kan ændres ved at
vælge tema i Indstillinger My Car Førerdisplay på topvisningen.
Her kan du også vælge mørk eller lys baggrund for midterdisplayet.
Gå tilbage til hjemvisningen fra en anden visning med et kort tryk
på den fysiske hjemknap under displayet. Seneste stilling til hjemvisningen vil da blive vist. Yderligere et kort tryk på hjemknappen gør, at alle
hjemvisningens delvisninger sættes i standardstilling.
Ved rengøring af midterdisplayet låses touch-funktionen med et langt
tryk på den fysiske knap Hjem under displayet. Displayet aktiveres igen
med et kort tryk på knappen Hjem.
Statuslinjen øverst på displayet viser aktiviteterne i bilen. Til venstre
vises netværks- og tilslutningsoplysninger, og til højre vises medierelaterede oplysninger, ur og indikator for igangværende baggrundsaktiviteter.
På klimalinjen helt forneden kan du indstille temperatur og sædekomfort ved at trykke på den tilsvarende ikon. Åbn klimavisningen med et
tryk på den midterste knap på klimarækken.
1. Aktivér sædeindstilling i midterdisplayet ved at dreje på betjeningselementet.
2. Vælg den ønskede funktion på midterdisplayet ved at dreje knappen.
3. Indstillingen ændres ved at trykke på øverste/nederste/forreste/
bageste del af knappen.
02
Gemme indstillinger
1. Indstil sæde, sidespejle og head-up-display* til ønsket stilling og tryk
M-knappen på dørpanelet ind. Kontrollampen i knappen lyser.
2. Tryk på hukommelsesknap 1 eller 2 inden 3 sekunder. Der høres et
lydsignal, og lysindikatoren i M-knappen slukkes.
Sådan bruges den gemte sædeindstilling:
Med åben dør - tryk på en af hukommelsesknapperne og slip den.
Med lukket dør - hold en af hukommelsesknapperne trykket ind, indtil
den gemte position er nået.
ELBETJENTE* FORSÆDER
Benyt betjeningselementerne på stolenes udvendige side til at justere
sædeposition, lændestøtte* m.m. Det ene organ er formet som et sæde
for at gøre det lettere at forstå, hvordan du ændrer position, det andet,
multifunktionsknappen*, benyttes til justering af lændestøtte, massage*
m.m..
Det sædeformede betjeningselement
Sædehynden justeres, eller hele sædet flyttes ved brug af det nederste
betjeningselement. Ryglænsvinklen indstilles med det bageste betjeningselement.
Multifunktionsknappen*
Indstillinger for massage*, sidestøtte*, lændestøtte* og forlængelse af
sædehynde er forbundet med multifunktionsknappen.
SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED
Sørg for, at ryglænet og nakkestøtten ikke kommer i kontakt med ryggen på sædet foran ved nedslåning. Det kan være nødvendigt at justere
forsæderne, for at ryglænene kan slås ned.
Ryglænene kan slås ned manuelt ved hjælp af håndtaget foroven på
yderpladserne. Hvis bilen er udstyret med elektronisk nedklapning af
bagsædet*, findes der knapper hertil i bagagerummet.
Slå rygstødene ned elektronisk
For at gøre det muligt at klappe bagsædet ned, skal bilen holde stille
og bagklappen være åben.
1. Fold midterpladsens nakkestøtte ned manuelt.
2. Hold knappen inde for at slå sæderne ned. Knapperne er mærket
med L og R for venstre hhv. højre ryglænsdel.
3. Ryglæn nedklappes automatisk til vandret position. Nakkestøtten
slås også automatisk ned.
Slå ryglænene op
1. Før ryglænet opad/bagud med hånden, til låsen går i indgreb.
2. Nakkestøtten slås manuelt op.
3. Juster midtersædets nakkestøtte op, hvis det er nødvendigt.
02
02
RATTET
Justere rattet
Rattets position kan du indstille i højde og dybde.
Fartbegrænseren hjælper med ikke at overskride en valgt maksimum-hastighed.
1. Skyd/træk3 armen under rattet fremad/bagud
Fartpiloten hjælper med at holde en jævn hastighed.
2. Indstil rattet i ønsket position og før armen tilbage til låst position.
Den adaptive fartpilot* hjælper med at holde en jævn hastighed
kombineret med en forudindstillet tidsafstand til forankørende køretøjer.
Venstre tastatur
Førerstøtte vælges på førerdisplayet ved hjælp af pilene på venstre rattastatur ( og ). Når førerstøttesymbolet er HVIDT, er funktionen
aktiv, mens GRÅ betyder, at funktionen er afbrudt eller i standby.
Displaysymboler på førerdisplayet:
Pilot Assist4 hjælper med at holde bilen mellem vognbanens sidemarkeringer med styreassistance og at holde en jævn hastighed
kombineret med en på forhånd valgt tidsafstand til forankørende
køretøjer.
Tryk på
for at starte eller afbryde den valgte funktion.
Med et kort tryk på
/
øges/mindskes den lagrede hastighed
med 5 km/t (5 mph). Hold knappen inde for at ændre hastigheden trinløst, og slip den ved den ønskede hastighed.
/
mindsker/øger afstanden til det forankørende køretøj under
brug af Adaptiv fartpilot og Pilot Assist.
Med et tryk på
funktion.
02
genoptages også den gemte hastighed for en valgt
Højre tastatur
Førerdisplayet håndteres med rattets højre tastatur.
Førerdisplayets appmenu åbnes/lukkes. Herfra kan kørecomputer,
medieafspiller, telefon og navigation styres.
Navigér mellem de forskellige apps, der er tilgængelige, ved at
trykke på venstre- eller højrepilen.
Markér, afmarkér eller bekræft et valg, vælg f.eks. kørecomputerens menu eller slet en meddelelse på førerdisplayet.
Navigér mellem funktionerne for den valgte app ved at trykke på
op eller ned.
Medielydstyrken øges/sænkes ved at trykke på
og . Hvis
ingen anden funktion er aktiv, fungerer disse knapper som lydstyrkeregulering.
Stemmestyring aktiveres med -knappen og gør det muligt at styre
f.eks. medier, navigation og klima med stemmen. Sig f.eks. "Radio",
"Raise temperature" eller "Cancel".
Flere stemmekommandoer kan findes i kapitlet "Stemmestyring" i
denne Quick Guide.
Kørecomputer
Kørecomputeren viser f.eks. kørestrækning, brændstofforbrug og gennemsnitshastighed. Det er muligt at vælge hvilke oplysninger fra kørecomputeren, der skal vises på førerdisplayet. Kørecomputeren beregner
den resterende kørselsstrækning til tom tank. De forskellige alternativer
vises ved at bruge rattets højre tastatur. Når førerdisplayet viser "----",
er der ingen garanteret kørestrækning tilbage.
3
4
Afhænger af marked.
Afhængig af markedet kan denne funktion enten være standard eller tilvalg.
Orienteringslyset tænder en del af den udvendige belysning, efter at
bilen er låst, for at lyse op i mørke. Funktionen aktiveres ved at slukke
bilen og føre venstre kontaktarm mod instrumentpanelet og slippe den.
Hvor længe orienteringslyset skal være tændt, kan indstilles på midterdisplayet.
02
Nulstille triptælleren
Alle data i triptælleren nulstilles manuelt (TM) med et langt tryk på
RESET-knappen. Et kort tryk nulstiller kun kørestrækningen. Triptæller
automatisk (TA) nulstilles automatisk, når bilen ikke har været brugt i
4 timer.
VENSTRE KONTAKTARM
Forlygternes funktioner styres med venstre kontaktarm.
Ved valg af AUTO-position registrerer bilen, når det bliver mørkt/lyst,
og lyset reguleres tilsvarende, f.eks. når det bliver aften, eller ved kørsel
i en tunnel. Det er også muligt at dreje armens fingerhjul til
for at
opnå fjernlys, der automatisk blænder ned for modkørende. Manuelt
fjernlys aktiveres ved at bevæge kontaktarmen væk fra dig. Deaktivér
ved at bevæge armen ind mod dig.
Aktive kurvelys* er konstrueret til at give maksimal belysning i kurver
og kryds ved, at lyset følger rattets bevægelser. Funktionen aktiveres
automatisk ved start og kan deaktiveres på midterdisplayets funktionsvisning.
Tryghedsbelysningen tænder den udvendige belysning, når du låser
bilen op med nøglen, og hjælper dig med at komme trygt frem til bilen i
mørke.
HØJRE KONTAKTARM
Højre kontaktarm styrer viskerbladene og regnsensoren.
– Før armen nedad for at foretage et enkelt viskerslag på forruden.
– Før armen trinvis opefter for interval, normal og hurtig hastighed.
– Intervalhastigheden reguleres med armens fingerhjul.
– Før armen ind mod rattet for at starte forrude- og forlygtesprinklerne,
mod instrumentpanelet for at starte bagrudesprinklerne.
Tryk på regnsensorknappen for at aktivere/deaktivere regnsensoren. Regnsensoren registrerer mængden af vand på forruden og
aktiverer automatisk forrudeviskerne. Drej fingerhjulet opad/nedad
for højere/lavere følsomhed.
Tryk for intervalviskning med bagrudevisker.
Tryk for kontinuerlig hastighed med bagrudevisker.
Brug forrudeviskernes servicestilling, f. eks. når viskerbladene
skal udskiftes, vaskes eller løftes. Tryk på knappen
Forrudevisker i servicestilling på midterdisplayets funktionsvisning for at aktivere eller deaktivere servicestilling.
02
02
KLIMA I KABINEN
Forkonditionering
Forkonditionering kan indstilles på midterdisplayet og med Volvo On
Call*-appen. Forkonditionering opvarmer* kabinen og motoren eller ventilerer kabinen til en behagelig temperatur inden kørsel, hvilket også
kan mindske slitagen og energibehovet under kørslen. Det er muligt at
starte forkonditioneringen direkte eller at indstille den via en timer.
Starte forkonditionering direkte
1. Åbn midterdisplayets klimavisning ved at trykke nederst på displayet.
2. Vælg fanen Parkeringsklima, og tryk derefter på Forkonditionering.
Temperaturen for alle zoner synkroniseres med førersidens temperatur
ved at trykke på førersidens temperaturikon og Synkronisér
temperatur .
Luftkvalitetssystemet IAQS*
IAQS er en del af Clean Zone Interior Package*. Det er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen for forurenende stoffer som
f.eks. partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og ozon. Funktionen aktiveres
på midterdisplayets topvisning via Indstillinger Klima
Luftkvalitetssensor.
Indstille timer for forkonditionering
– På klimavisningen vælges Parkeringsklima
dato/dag indstilles efter ønske.
Tilføj timer, hvorefter
Klimaindstillinger
Klimaanlæggets funktioner for kabinens forreste og bageste del reguleres via midterdisplayet, knapper på midterkonsollen og bag på tunnelkonsollen*. Visse klimafunktioner kan også stemmestyres.
Ikonen for adgang til klimavisningen befinder sig i midten
nederst på midterdisplayet. Når teksten Clean Zone er blå,
indikeres, at forudsætningerne for god luftkvalitet i kabinen er
opfyldt.
– Tryk på AUTO på klimavisningen for at få automatisk regulering af
flere klimafunktioner. Med et kort tryk reguleres luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk. Med et langt tryk reguleres
luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk, ligesom
temperaturen og blæserniveauet ændres til standardindstillingerne:
22 °C (72 °F) og niveau 3 (niveau 2 på bagsædet5). Det er muligt at
ændre temperatur og blæserniveau, uden at automatisk klimaregulering deaktiveres.
– Tryk på en af ikonerne på klimalinjen nederst på midterdisplayet for
at regulere temperatur, sædevarme* og blæserniveau.
5
For biler med 4-zoneklima*.
02
02
TILSLUTNINGER
Du kan afspille/stemmestyre medier, sms og telefonsamtaler og forbinde bilen med internettet via forskellige eksterne enheder, f.eks.
smartphones. Bilens elektriske system skal mindst være i tændingsposition I, for at du kan tilslutte enhederne.
Bilens modem6
Den enkleste og mest effektive metode til at have bilen forbundet med
internettet er via bilens eget modem. Det giver det bedste resultat, aktiveres automatisk ved hver tur og kræver ikke tilslutning til smartphone.
1. Sæt et personligt SIM-kort i holderen ved gulvet i passagersiden.
2. Tryk på Indstillinger Kommunikation
Bilmodem i topvisningen.
Internetdeling via
3. Aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Internetdeling via
Bilmodem.
Internetdeling
Når bilen er forbundet med internettet via modemmet, kan du uddele
internetforbindelsen (Wi-Fi-hotspot) til andre enheder under
Indstillinger i topvisningen. Tryk på Kommunikation Bilens Wi-Fihotspot.
Bluetooth
Brug først og fremmest Bluetooth til håndtering af telefonsamtaler, sms
og medier fra din telefon til bilens system. Det er også muligt at forbinde bilen med internettet via Bluetooth. Det er muligt at have to
Bluetooth-enheder tilsluttet samtidigt hvoraf den ene udelukkende er til
streaming af medier. De to senest tilsluttede telefoner tilsluttes automatisk, nr bilen bruges igen, hvis telefonens Bluetooth er aktiv. Op til
20 enheder gemmes i en liste for lettere at kunne tilslutte dem senere.
1. Aktivér Bluetooth i din telefon. For at få internetforbindelse skal internetdeling også aktiveres i telefonen.
12 V-kontakt.
12 V-kontakt og 230 V-kontakt*. Der er også en 12 V-kontakt* i
lastrummet.
2. Åbn delvisningen Telefon i midterdisplayets startvisning.
3. Tryk på Tilføj telefon, eller, hvis der allerede er tilsluttet en telefon,
tryk på Skift fulgt af Tilføj telefon.
02
4. Vælg den telefon, der skal tilsluttes, og følg trinnene på midterdisplayet og telefonen. Bemærk, at i nogle telefoner skal meddelelsesfunktionen aktiveres.
Wi-Fi
Ved at forbinde bilen med internettet via Wi-Fi kan du streame onlinetjenester, såsom webradio og musik, via bil-apps, hente/opdatere software m.m. med højere hastighed end med Bluetooth. En Wi-Fi-opkobling fra en smartphone fungerer som et hotspot for bilen og de eventuelle andre eksterne enheder i bilen.
1. Aktivér internetdeling i din telefon.
2. Tryk på Indstillinger i topvisningen på midterdisplayet.
3. Tryk på Kommunikation Wi-Fi, og aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Wi-Fi-tilslutning.
Bemærk, at visse telefoner deaktiverer internetdelingen, efter at kontakten til bilen er afbrudt. Derfor skel internetdeling i telefonen aktiveres igen, næste gang den skal bruges.
USB
Via USB kan du tilslutte en ekstern enhed for at afspille medier. USBkontakten benyttes også til Apple CarPlay* og Android Auto*. Opladning af den eksterne enhed foregår, mens den er tilsluttet bilen.
Der er USB-indgange i armlænets opbevaringsrum mellem sæderne.
Stikkontakt
Der er følgende stikkontakter i bilen:
6
Kun biler med Volvo On Call*. Ved tilslutning med bilmodem vil Volvo On Call-tjenesterne benytte
forbindelsen.
BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER
Der kan tilsluttes eksterne enheder, f.eks. til håndtering af telefonsamtaler og afspilning af medier i bilens lyd- og medieanlæg.
02
Håndtere telefonopkald7
Det er muligt at foretage og modtage opkald fra en Bluetooth-tilsluttet
telefon.
Foretage opkald via midterdisplayet
1. Åbn delvisningen Telefon i startvisningen. Vælg at ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten eller at indtaste et nummer ved hjælp af
knapperne.
2. Tryk på
.
Foretage opkald med knapperne til højre på rattet
1. Tryk på
, og naviger til Telefon med tryk på
2. Rul gennem opkaldslisten med
eller
, og vælg med
.
.
Du kan desuden håndtere samtaler med stemmestyring. Tryk på stempå højre rattastatur. Stemmekommandoerne
mestyringsknappen
kan findes i kapitlet "Stemmestyring" i denne Quick Guide.
Afspille medier
Lyd fra en ekstern enhed afspilles ved at koble den til bilen på valgfri
måde. Se foregående afsnit for de forskellige tilslutningsmåder.
Bluetooth-tilsluttet enhed
1. Start afspilning af den tilsluttede enhed.
2. Åbn appen Bluetooth i appvisningen på midterdisplayet.
Afspilning starter.
USB-tilsluttet enhed
1. Start USB-appen i app-visningen.
2. Vælg, hvad der skal afspilles - afspilning begynder.
7
For oplysninger om, hvilke telefoner der er kompatible med bilen, se support.volvocars.com.
Mp3-afspiller eller iPod
1. Start afspilning i enheden.
2. Åbn iPod- eller USB-appen, afhængig af tilslutningsmetoden. For afspilning fra iPod skal du vælge appen iPod,
uanset tilslutningsmetoden. Afspilning starter.
Apple® CarPlay®*8 og Android Auto*
CarPlay og Android Auto giver mulighed for at bruge visse apps i din
telefon via bilen, f.eks. for at afspille musik eller lytte til podcasts. Interaktionen foregår via bilens midterdisplay eller telefonen.
Hvis du har iPhone, skal Siri stemmestyring være aktiveret inden brug
af CarPlay.
1. Slut telefonen til USB-indgangen. Hvis der er flere indgange, skal den med hvid ramme benyttes.
2. Tryk på Apple CarPlay eller Android Auto i app-visningen for at aktivere.
Stemmestyring aktiveres med CarPlay og Android Auto med et langt
tryk på -knappen på højre rattastatur. Et kort tryk aktiverer bilens
eget stemmestyringssystem.
Bluetooth afbrydes, når CarPlay er i brug. Brug om nødvendigt Wi-Fi
eller bilens modem* for at forbinde bilen med internettet.
8
Apple og CarPlay er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
02
03
STARTVISNING
Når midterdisplayet starter, vises startvisningen, hvorfra delvisningerne
Navigation, Medier, Telefon og den sidst benyttede app eller bilfunktion
kan nås.
Navigation - Tryk her for at komme til kortnavigation med Sensus
Navigation*.
Angiv destination med fritekst - Udvid værktøjsfeltet med nedpilen i venstre side og tryk på . Kortbilledet skifter til fritekstsøgning. Skriv søgeordet.
Angiv destination med kortet - Maksimer kortet med
og holde inde ved den destination, du vil køre til.
03
og tryk
for at åbne rejseplanen. Tryk på
Fjern en destination - Tryk på
papirkurven for at slette en destination i rejseplanen, eller tryk på
Slet rejseplan for at slette hele rejseplanen.
Kortopdatering9 - Tryk på Downloadcenter på app-visningen. Ved
Kort vises antallet af tilgængelige kortopdateringer. Tryk på Kort
Installér for kortopdatering eller installering af det valgte kort.
Det er også muligt at downloade kort fra support.volvocars.com til
en USB-hukommelse og derefter overføre dem til bilen.
Medier - Her vises f.eks. din musik fra en ekstern enhed, eller hvis
du har valgt FM-radio på app-visningen. Tryk på delvisningen for at
komme til indstillingerne. Herfra kan du se dit musikbibliotek, radiostationer m.m.
Telefon herfra nås telefonfunktionen. Tryk på delvisningen for at
udvide den. Her kan du bl.a. ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten eller selv angive et nummer ved brug af tastaturet. Når du har
valgt nummer, trykker du på .
Senest benyttede app eller bilfunktion - Her vises den sidst
benyttede app eller bilfunktion, der ikke vises i nogen af de andre
delvisninger, fx Bilstatus eller Førerpræstation. Du kan trykke på
delvisningen for at komme til den senest benyttede funktion.
9
Funktionens tilgængelighed kan variere fra marked til marked.
03
FUNKTIONSVISNING OG APP-VISNING
Funktionsvisning
1. Hold en ikon inde.
Ved at stryge fra venstre mod højre10 i startvisningen kommer du til
funktionsvisningen. Herfra aktiveres/deaktiveres forskellige bilfunktioner, f.eks. Head-up display*, Parkeringsassistent og Start/Stop. De
aktiveres/deaktiveres med et tryk på det tilsvarende symbol. Nogle
funktioner åbnes i et separat vindue.
2. Træk ikonen til en ledig plads i visningen, og slip.
Appvisning
Stryg fra højre mod venstre10 i startvisningen for at komme til app-visningen. Her vises de apps, der leveres med bilen, og de apps, du selv
vælger at hente og installere.
03
Håndtere og opdatere apps og systemer
I Downloadcenter i app-visningen kan flere af bilens systemer opdateres. Dette er kun muligt, hvis bilen er forbundet
med internettet. Et tryk på Downloadcenter åbner en hentningsapplikation. Her kan man:
Hente apps - Tryk på Nye apps, og vælg den ønskede app. Vælg
Installér for at downloade appen.
Opdatere apps - Tryk på Installér alle for at opdatere alle apps. Alternativt tryk på App-opdateringer for at få en liste over mulige opdateringer. Vælg den ønskede app, og tryk på Installér.
Afinstallere apps - Tryk på App-opdateringer, og vælg den ønskede
app. Tryk på Afinstallér for at afinstallere appen.
Opdatere systemsoftware - Tryk på Systemopdateringer for at vise
en liste over opdateringer, der kan installeres i bilen. Tryk på Installér
alle ved listens underkant for at opdatere al software eller på Installér
for et enkelt softwareprogram. Hvis man ikke ønsker at vise en liste,
vælges Installér alle ud for knappen Systemopdateringer.
Flytte ikoner
Apperne og knapperne til bilfunktioner i henholdsvis app- og funktionsvisningen kan flyttes efter ønske.
10
Gælder for venstrestyret bil. I en højrestyret bil stryges i den modsatte retning.
03
TOPVISNING
På den øverste del af displayet er der en fane, der kan trækkes ned for
at komme til topvisningen. Herfra kan du komme til Indstillinger,
Instruktionsbog, Profil og bilens lagrede meddelelser.
Personlige indstillinger
Under Indstillinger kan der foretages mange personlige indstillinger,
f.eks. for displays, spejle, forsædet, navigation*, lyd- og mediesystemet,
sprog og stemmestyring.
Førerprofiler
Hvis bilen bruges af flere førere, kan hver fører have sin egen
førerprofil i bilen. Hver gang du sætter dig i bilen, har du
mulighed for at vælge din førerprofil, hvor dine personlige indstillinger er lagrede. Antallet af profiler afhænger af, hvor
mange nøgler der er til bilen. Profilen Gæst er ikke tilknyttet nogen
bestemt nøgle.
Den senest aktive førerprofil er den, der benyttes, når bilen låses op.
Skift førerprofil ved at vælge Profil i topvisningen.
Førerprofilerne kan tilknyttes bilens nøgler, og ved oplåsning tilpasses
bilen automatisk til dine personlige indstillinger. En nøgle tilknyttes
under Indstillinger System Førerprofiler. Vælg en af førerprofilerne (profilen Gæst kan ikke tilknyttes). Startvisningen fremkommer
igen. Træk topvisningen ned igen, gentag ovenstående og vælg
Redigér på den valgte profil fulgt af Tilknyt nøgle.
Individuel køretilstand
Hvis du ønsker at tilpasse én af køretilstandene Comfort, Eco eller
Dynamic, skal du aktivere køretilstanden under Indstillinger My Car
Individuel køremodus.
Systemlydstyrker
Hvis du ønsker at regulere systemets lydstyrke eller slukke for den,
f.eks. lyden for tryk på skærmen, skal du gå til Indstillinger Lyd
Lydstyrker for systemlyde.
03
04
FØRERSTØTTE
Bilen har en række funktioner, der hjælper dig med at køre sikkert og
som kan forhindre ulykker. Disse funktioner aktiveres i midterdisplayets
funktionsvisning. Husk, at førerstøttefunktionerne kun er hjælpemidler,
og at du som fører altid har det fulde ansvar for, at bilen køres på en
sikker måde. Nedenfor beskrives et udvalg af funktionerne:
City Safety™
City Safety11 kan hjælpe i kritiske situationer med henblik på at forhindre eller afbøde kollisioner med køretøjer, større dyr, fodgængere eller
cyklister. Advarsler i form af lys, lyd og bremsepulsering fremkommer i
tilfælde af risiko for en kollision, som en hjælp til føreren med at gribe
ind i tide. Hvis du ikke når at gribe ind, og kollisionen er næsten uundgåelig, kan bilen bremse automatisk. For at undgå en kollision kan City
Safety-styrehjælp også forstærke dit styreindgreb ved påbegyndte undvigemanøvrer, hvis du ikke styrer tilstrækkeligt udenom. City Safety aktiveres ved start af motoren og kan ikke deaktiveres.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS kan informere føreren om eventuelle køretøjer i den
blinde vinkel samt hurtigt bagfrakommende køretøjer i den tilstødende vognbane.
Styreassistance ved kollisionsrisiko
Styreassistance ved kollisionsrisiko kan hjælpe med at mindske risikoen
for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane og/eller kolliderer med et
andet køretøj eller en forhindring, ved aktivt at styre bilen tilbage i vognbanen og/eller undvige. Funktionen består af delfunktionerne Syreassistance ved risiko for at køre af vejen, Styreassistance ved risiko for kollision med modkørende og Styreassistance ved risiko for påkørsel bagfra*. Funktionen kan deaktiveres via Indstillinger My Car
IntelliSafe Antikollisionssystem på midterdisplayets topvisning.
Pilot Assist
Pilot Assist12 er en komfortfunktion, der kan hjælpe med at holde bilen
i sin vognbane og at holde en på forhånd valgt afstand til et forankørende køretøj. Pilot Assist vælges og aktiveres med venstre rattastatur.
For at styrehjælpen kan fungere, kræves bl.a., at føreren har hænderne
på rattet, og at vognbanens sidemarkeringer er synlige. Når styrehjælpen er aktiv, vises et GRØNT ratsymbol på førerdisplayet.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA er en supplerende førerstøtte til BLIS, der kan advare om
tværgående trafik bag bilen. CTA aktiveres, når der er valgt
bakgear, eller hvis bilen ruller bagud.
Vognbaneassistent
Vognbaneassistent (Lane Keeping Aid) kan hjælpe dig med at
mindske risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane.
Den ønskede form for assistance vælges via Indstillinger
My Car IntelliSafe Lane Keeping Aid modus på midterdisplayets topvisning.
11
12
Ikke tilgængeligt på alle markeder.
Afhængig af markedet kan denne funktion enten være standard eller tilvalg.
04
04
PARKERINGSHJÆLP
Aktiv parkeringshjælp*
Den aktive parkeringshjælp kan kontrollere, om den tilgængelige parkeringsplads er tilstrækkelig stor, og derefter styre bilen ind på pladsen.
Din opgave er at holde opsyn omkring bilen, følge instruktionerne på
midterdisplayet, vælge gear, regulere hastigheden og være forberedt på
at bremse/standse.
playet. Valg af kamerabilleder og hjælpelinjer foretages på midterdisplayet. Parkeringskameraet starter automatisk, når der vælges bakgear,
eller startes manuelt på midterdisplayet:
– Tryk på knappen Kamera i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere funktionen manuelt.
Parkere med Aktiv parkeringshjælp
1. Kør med højst 30 km/t (20 mph) inden parallel parkering
eller højst 20 km/t (12 mph) inden vinkelret parkering.
Afstanden mellem bilen og parkeringsbåsene skal være
ca. 1 meter (3 fod), når funktionen søger efter parkeringsplads.
2. Tryk på knappen Parkér ind på funktionsvisningen eller
kameravisningen.
3. Stands bilen, når grafik og tekst på midterdisplayet meddeler, at en passende bås er fundet. Der vises et pop opvindue.
4. Følg instruktionerne, der vises på midterdisplayet. Vær
parat til at standse bilen, når informationen i midterdisplayet meddeler dette.
Forlade parkeringsbås med Aktiv parkeringshjælp
Funktionen kan kun bruges for en parallelparkeret bil.
1. Tryk på knappen Parkering ud på funktionsvisningen
eller kameravisningen.
2. Vælg med afviseren, i hvilken retning bilen skal forlade
parkeringsbåsen.
3. Følg instruktionerne på midterdisplayet.
Parkeringskamera*
Parkeringskameraet kan hjælpe med at holde øje med eventuelle forhindringer omkring bilen med kamerabillede og grafik på midterdis-
04
04
RENERE KØREGLÆDE
Ved at planlægge kørslen og køre økonomisk kan du reducere brændstofforbruget, kuldioxid-udslippet og anden luftforurening. Derved reducerer du din miljøpåvirkning og omkostningerne til dit brændstofforbrug.
Visse faktorer kan du selv påvirke, andre ikke. Her følger nogle gode
råd.
Planlæg din kørsel ved altid at
• Planlægge ruten - mange unødvendige stop og ujævn hastighed
bidrager til at øge brændstofforbruget.
Kør økonomisk ved at
Aktivere køretilstanden Eco - tilpasser bilen til mere energieffektiv
kørsel.
•
•
Undgå tomgangskørsel - sluk motoren ved længere ventetider.
•
Køre med jævn hastighed og forudseenhed for at minimere
opbremsninger.
•
Køre med det rette dæktryk og kontrollere det med jævne mellemrum. Vælg ECO-dæktryk for at få det bedste resultat.
•
Undgå at køre med åbne ruder.
Faktorer du ikke kan påvirke
Trafiksituation.
•
•
Vejens tilstand og topografien.
•
Udetemperatur og modvind.
Du finder flere tips om økonomisk kørsel i instruktionsvejledningen.
04
•
Read message
•
Message to [kontakt]
Stemmekommandoer til radio og medier
• Media
STEMMEKOMMANDOER
05
Stemmestyringssystemet giver mulighed for at styre visse funktioner i
medieafspilleren, en Bluetooth-tilsluttet telefon, klimasystemet og Volvos navigationssystem med stemmekommandoer13*. Stemmestyring
aktiveres med et tryk på stemmestyringsknappen på højre rattastatur.
Følgende kommandoer kan altid benyttes:
•
Repeat
•
Cancel
•
Help
Stemmekommandoer til telefon
• Call [kontakt]
•
•
•
Play [kunstner]
•
Play [sangtitel]
•
Play [sangtitel] fra [album]
•
Play [TV-kanalnavn]*13
•
Play [radiostation]
•
Tune to [frekvens]
•
Tune to [frekvens] [frekvensbånd]
•
Radio
•
Radio FM
•
Radio AM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Stemmekommandoer til klima
Climate
•
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
Call [telefonnummer]
•
Sync temperature
Recent calls
•
Air on feet/Air on body
•
Air on feet off/Air on body off
•
Show favourites
•
Set fan to max/Turn off fan
•
Clear itinerary
•
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
•
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Stemmekommandoer til kortnavigation*
Navigation
•
•
05
Take me home
•
Go to [by]
•
Go to [adresse]
•
Add intersection
•
Go to [postnummer]
•
Go to [kontakt]
•
Search [POI-kategori]
•
Search [POI-kategori] [by]
•
Search [POI-navn]
•
Change country/Change state14, 15
13
14
15
Gælder visse markeder.
For lande i Europa benyttes "land" i stedet for "stat".
For Brasilien og Indien skiftes søgeområde vha. midterdisplayet.
SÆRLIGE TEKSTER
06
Fjernbetjeningen skal altid tages med ud af bilen,
når bilen forlades. Sørg også for, at bilens elektriske
system er i tændingsposition 0, især hvis der er
børn i bilen.
Parkeringsbremsen bør altid bruges ved parkering
på et hældende underlag. Et valgt gear eller P i
automatgearkassen er ikke tilstrækkeligt til at holde
bilen stille i alle situationer.
færdselsregler og -bestemmelser. I den sidste ende
er det altid førerens ansvar at bremse og styre
bilen.
Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle afsnit
i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesystemer.
MIDTERDISPLAYET
Ved rengøring af midterdisplayet skal mikrofiberkluden være fri for sand og lignende. Ved rengøring
Instruktionsvejledningen og de øvrige håndbøger
af midterdisplayet må der kun anvendes et let tryk
indeholder sikkerhedsanvisninger og alle Advarpå displayet. Et hårdt tryk kan beskadige displayet.
sels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.
Sprøjt ikke nogen form for væske eller ætsende
Visse funktioner gælder kun for visse markeder.
kemikalier direkte på midterdisplayet. Brug ikke vinPARKERINGSHJÆLP
duespudsemiddel, rengøringsmidler, spray, opløsAktiv parkeringshjælp er en supplerende førerningsmidler, sprit, ammoniak eller rengøringsmidler,
ADVARSEL
ELBETJENTE FORSÆDER
støtte, men kan ikke håndtere alle situationer. Funkder indeholder slibemiddel. Brug aldrig slibende
tionen har kun til formål at hjælpe føreren under
Indstil den korrekte kørestilling på førersædet, før
klude, papirservietter eller silkepapir, da de kan
KOM GODT I GANG
parallel og vinkelret parkering. Føreren har selv det
kørsel påbegyndes, ikke under kørslen. Sørg for, at
ridse displayet.
Volvo On Call - For biler med Volvo On Call fungesædet er i låst position for at forhindre personskade fulde ansvar for at parkere bilen sikkert og bremse,
rer tjenesterne kun i områder, hvor har mobildæknår det er nødvendigt. Genstande langt inde i parved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.
SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED
ning og på de markeder, hvor tjenesten er tilgænkeringsbåsen kan blive overset under scanningen.
Når ryglænet skal foldes ned, må der ikke være
gelig. Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriSLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED
Føreren har altid ansvaret for at afgøre, om pladsen nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne
ske forstyrrelser eller svag radiodækning føre til, at
Kontroller, at ryglænene er låst forsvarligt fast efter som aktiv parkeringshjælp tilbyder, egner sig til parmå heller ikke være sat i.
tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områnedslåning og opslåning. Kontroller, at nakkestøtkering.
Armlænet* på midterpladsen skal være slået ind.
der.
terne er låst forsvarligt fast efter hævning.
Parkeringskameraet er en supplerende førerFor advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster til Volvo
KLIMA I KABINEN
støtte i forbindelse med parkering af bilen. Det kan HØJRE KONTAKTARM
On Call-tjenester, se ud over instruktionsvejledninViskerblade i servicestilling - Inden viskerbladene
Elopvarmet sæde* bør ikke anvendes af personer, aldrig erstatte førerens opmærksomhed og dømgen også kontrakten, der gælder for Volvo On Callsættes i servicestilling - kontrollér, at de ikke er
mekraft. Kameraerne har døde/blinde vinkler, hvor
der har svært ved at mærke temperaturstigninger
abonnementet.
frosset fast. Hvis viskerarmene i servicestilling er
forhindringer ikke kan registreres. Vær særlig
som følge af tab af følesansen, eller som af anden
Sensus Navigation* - Ret al opmærksomhed mod grund har svært ved at betjene knappen til det
opmærksom på mennesker og dyr, der befinder sig slået ud fra forruden, skal de stilles tilbage mod
ruden igen, inden viskning, sprinkling eller regnvejen, og koncentrér dig først og fremmest om
i nærheden af bilen. Genstande/forhindringer kan
elopvarmede sæde. Ellers kan der opstå forbrænkørslen. Følg de gældende færdselsregler og kør
være tættere på bilen, end de ser ud på billedskær- sensoren aktiveres, samt inden bilen sættes i gang.
dinger.
Dette er for at undgå, at lakken på motorhjelmen
med god dømmekraft. Vejforholdene kan som følge
men.
Forkonditionering kan startes af en timer, der er
ridses.
af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger
indstillet lang tid i forvejen. Brug ikke forkonditione- Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle afsnit
mindre pålidelige.
i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesyTILSLUTNINGER
ring, hvis bilen er udstyret med varmer*:
stemer.
Stikkontakt - Maksimal effekt for 12 V-kontakter
OVERSIGT EKSTERIØR
• Indendørs i uventilerede rum. Der udsendes
er 120 W (10 A) pr. kontakt.
Bagklap - Vær opmærksom på klemmerisikoen
udstødningsgas, hvis varmeren starter.
STEMMEKOMMANDOER
ved åbning/lukning af bagklappen. Kontrollér, at der • På steder, hvor der er brændbare eller letantænMaksimal effekt for en 230 V-kontakt er 150 W.
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køreikke befinder sig nogen i nærheden af bagklappen,
delige materialer i nærheden. Brændstof, gasser, tøjet føres på en sikker måde, og at alle gældende
da en klemmeskade kan få alvorlige følger. Betjen
OBS
højt græs, træmel og lign. kan antændes.
færdselsregler følges.
altid bagklappen under opsyn.
• Når der er risiko for, at varmerens udstødningsrør
OVERSIGT
EKSTERIØR
er blokeret. F.eks. kan høj sne i forreste højre
VIGTIGT
OVERSIGT INTERIØR
Fodbetjent bagklap - Der er risiko for nedsat eller
hjulkasse forhindre varmerens aftræk.
Passager-airbaggen er altid aktiveret, medmindre
ingen funktion, hvis den bageste kofanger belastes
OVERSIGT INTERIØR
bilen er udstyret med omskifter til aktivering/deakti- FØRERSTØTTE
med store mængder is, sne, snavs el. lign. Sørg for
Køretilstanden OFF ROAD må ikke benyttes ved
vering af passager-airbaggen. Anbring aldrig et
Førerstøttesystemerne i bilen har til formål at være
kørsel med anhænger uden anhængerstik. Ellers er at holde den ren.
bagudvendt barnesæde på den forreste passagersupplerende hjælpemidler for føreren, men kan ikke der risiko for beskadigelse af luftbælgene.
Funktionen fodbetjent bagklap findes i to udførelplads, når airbaggen er tilkoblet. Passager-airbaghåndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og
ser:
gen skal altid være tilkoblet, når der sidder en frem- vejforhold. De kan aldrig erstatte førerens opmærk- Head-up-displayenheden*, hvorfra oplysningerne
projiceres, sidder i instrumentpanelet. For at undgå • Åbning og lukning med fodbevægelse
advendt passager (barn eller voksen) på den forre- somhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaskader på displayenhedens dækglas må ingen gen- • Kun oplåsning med fodbevægelse (løft bagklapste passagerplads. Anbring ikke genstande foran
ret for, at bilen køres på en sikker måde, med paspen manuelt for at åbne den)
stande anbringes på dækglasset, og ingen geneller oven på instrumentpanelet, hvor airbaggen til
sende hastighed, passende afstand til andre køreBemærk, at funktionen åbning og lukning med fodstande må falde ned på det.
passagerpladsen er placeret.
tøjer og i overensstemmelse med de gældende
bevægelse kræver eldrevet bagklap*.
Programmere maksimumsåbning - Hvis systemet har været i gang uafbrudt i lang tid, lukkes det
ned for at undgå overbelastning. Det kan bruges
igen efter ca. 2 minutter
Fjernbetjeningens funktioner kan forstyrres af
elektromagnetiske felter og afskærmning. Undgå at
opbevare fjernbetjeningen nær metalgenstande
eller elektroniske enheder, f.eks. mobiltelefoner,
tabletter, bærbare computere eller opladere - helst
ikke tættere på end 10-15 cm (4-6 tommer).
OVERSIGT INTERIØR
Køretilstanden OFF ROAD er ikke beregnet til
brug på offentlig vej.
Ved koldstart kan omdrejningstallet i tomgang
være betydeligt højere end normalt for visse motortyper. Dette gøres for så hurtigt som muligt at få
udstødningsrensesystemet op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødning og skåner
miljøet.
Head-up-display* - Ved aktivering af City Safety
udskiftes oplysningerne på head-up-displayet med
grafik for City Safety. Denne grafik tændes, selvom
head-up-displayet er slukket.
Førerens mulighed for at se oplysningerne på
Head-up-displayet kan forringes ved brug af f.eks.
polariserede solbriller, en kørestilling, hvor føreren
ikke sidder midt på sædet, genstande på displayenhedens dækglas eller ugunstige lysforhold. Nogle
synsfejl kan ved brug af head-up-displayet forårsage hovedpine og en følelse af spænding.
sage ekstra gebyrer. Kontakt din netværksudbyder
vedrørende omkostninger for datatrafik. Ved download med telefon skal du være særligt opmærksom
på omkostningerne til datatrafik.
Datahentning kan påvirke andre tjenester, der
overfører data, f.eks. internetradio. Hvis påvirkningen af andre tjenester virker forstyrrende, kan hentningen afbrydes. Alternativt kan det være hensigtsmæssigt at slukke for eller afbryde andre tjenester.
Opdatering - Hvis telefonens operativsystem
opdateres, er det muligt, at Bluetooth-forbindelsen
afbrydes. Så skal telefonen slettes fra bilen og
derefter forbindes igen.
BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER
Apple CarPlay og Android Auto - Volvo påtager
sig intet ansvar for indholdet i CarPlay- eller
Android Auto-appen.
PARKERINGSHJÆLP
Hold kameralinsen ren for snavs, sne og is for
bedst mulig funktion. Dette er specielt vigtigt ved
dårlige lysforhold.
RATTET
Kørselscomputer - Hvis køremåden ændres, kan
der opstå visse afvigelser ved beregningen af kørestrækning.
KLIMA I KABINEN
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere temperatur end den
faktisk ønskede.
Forkonditionering - Bilens døre og ruder skal
være lukkede under forkonditionering af kabinen.
TILSLUTNINGER
Internet - Ved brug af internettet overføres data
(datatrafik), hvilket kan medføre omkostninger. Aktivering af dataroaming og Wi-Fi-hotspots kan forår-
06
TP 24694 (Danish), AT 1746, MY18, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement