Volvo | XC90 | Quick Guide | Volvo XC90 2014 Quick Guide

Volvo XC90 2014 Quick Guide
web edition
quick guide
Velkommen til din nye Volvo!
Det er spændende at lære sin nye bil at kende.
Se denne Quick-Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle af de mest
almindelige funktioner.
Alle advarselstekster og andre vigtige oplysninger findes kun i instruktionsbogen
- denne folder indeholder kun et lille udvalg.
Instruktionsbogen indeholder desuden de nyeste og mest aktuelle oplysninger.
Ekstraudstyr angives med en stjerne (*).
På www.volvocars.com kan du finde yderligere oplysninger om din bil.
fjernbetjening
Låser døre, bagklap og tankdæksel,
og aktiverer alarmen*.
Låser døreA, bagklap og tankdækselklap op, og deaktiverer alarmen.
Låser bagklappen op – den åbnes
ikke.
Ankomstlys. Tænder interiørlys,
positions-/parkeringslys, nummerpla
debelysning og lys* i sidespejlene.
Panikfunktion. Hold inde i ca.
3 sekunder eller tryk ind to gange i en
nødsituation for at udløse alarmen.
Slås fra med en af knapperne eller
automatisk efter 25 sekunder.
A
Der låses automatisk igen, hvis ingen af dørene
eller bagklappen åbnes senest 2 minutter efter
oplåsning.
Nøglebladet kan bruges til at låse handskerummet op og i.
koldstart
START af motor
Benzin 3.2: Træd på bremsepedalen, drej
fjernbetjeningen til position III og slip den med
det samme – motoren starter automatisk. Alle
andre motorer: Træd på bremsepedalen, drej
fjernbetjeningen til position III og slip den, når
motoren starter.
Diesel: Forvarm ved at dreje fjernbetjeningen til position II, og hold indtil kombiinstrumentets symbol går ud – drej derefter
direkte til position III og slip, når motoren
starter.
OBS
Efter koldstart kan tomgangen være højere i
et kort tidsrum. Dette er for at udstødningsrensningssystemet hurtigt skal nå normal
driftstemperatur og få optimal funktion.
forrudeviskere og regnsensor*
1 Regnsensor til/fra, med armen i position 0.
2 Regulerer sensorens følsomhed eller
intervaltid.
3 Visker bagrude – interval/normal.
A
Enkelt slag
0
Slået fra
B
Intervalvisker, se også (2).
C
Normal hastighed.
D
Høj hastighed.
E
Sprinklere forrude og forlygter.
F
Sprinkler bagrude.
En grøn lysdiode i knappen (1) lyser, når
regnsensoren er aktiveret.
LYSPANEL
Kørelys aktiveret ved kørsel. Nærlys
slukket. Overhalingslys fungerer, men
ikke fast lys.
Kørelys, når bilen køres. Automatisk skift
til parkeringslys, når bilen parkeres.
Aktiverer nærlys og funktion for fjernlys
eller overhalingslys.
Manuel lyshøjderegulering (automatisk
for Xenon-lys*).
Display- og instrumentbelysning.
Automatisk regulering af kørelys og
nærlys.
Tågelys bag (kun i førersiden).
parkeringsbremse
A
Overhalingslys.
B
Skift mellem fjern-/nærlys og
ankomstlys.
regenerering (diesel)
Under visse forhold kan instrumentpanelets
display vise SODFILTER FULDT. Så skal
udstødningssystemets partikelfilter renses. Det
foregår automatisk ved at køre i ca. 20 minutter
med jævn landevejshastighed.
Når teksten forsvinder, er den såkaldte regenerering gennemført.
Tilkoble
1. Træd fodbremsen godt ned - derefter parkeringsbremsepedalen (1).
2. Slip fodbremsen. Hvis bilen bevæger sig, skal
parkeringsbremsepedalen trædes længere
ned.
3. Ved parkering – vælg gearposition P.
Frakoble
1. Træd fodbremsen godt ned og træk derefter i
håndtaget (2) – parkeringspedalen bevæger
sig op.
2. Fodbremsen kan slippes.
tankdæksel
Hæng tankdækslet op på indersiden af tankdækselklappen under tankning.
LYDANLÆG
1 Tryk for til/fra. Drej for at regulere lydstyr-
ken.
2 Lydbillede: Tryk for at vælge f.eks. BASS,
Dolby Pro Logic II* – drej for at justere.
Lydkilde: Drej for at vælge f.eks. CD, lydstreaming via Bluetooth® eller AUX/USB*A.
RADIO
CD-AFSPILLERB
3 Skift cdC eller vælg med 1–6.
4 Med et kort tryk udkastes den aktuelle disk.
Med et langt tryk udkastes alle diskeC.
6 Skifter cd-spor.
5 Tryk ca. 2 sekunder for at gemme de 10
stationer med stærkest signal automatisk.
Displayet viser AUTOLAGRING under søgningen. Vælg den gemte station med 0–9.
6 Korte tryk søger frem til den næste station
med stærkt signal. Gem op til 20 stationer
ved at holde 0–9 inde på FM1 eller FM2
ved den ønskede station, indtil displayet
bekræfter valget.
A
AUX/USB-stik til f.eks. MP3-afspiller Sæt afspillerens
lydstyrke på medium for den bedste lydkvalitet. En
iPod®, der er tilsluttet til USB-stikket, oplades også.
B
Cd'er med MP3- og WMA-filer kan også afspilles.
C
Kun cd-skifter*.
Integreret selepude
Opklapning
1. Træk håndtaget på selepudens forside
fremad og derefter opad, så selepuden
hæver sig.
2. Løft pudens bagkant, og tryk med begge
hænder puden bagud og nedad, indtil den
låses. Tryk sikkerhedsselens lås til side, hvis
det er nødvendigt.
Nedklapning
1. Træk håndtaget på selepudens forside
fremad for at frigøre puden.
2. Træk puden fremad, og tryk nedad på midten,
indtil den låses.
Selepuden skal være låst i helt nedtrykket
stilling, for at bagsædets ryglæn skal kunne
klappes ned.
elektronisk klimaanlæg – Ecc
AUTOMATISK REGULERING
I AUTO funktionsmåde tager ECC-systemet sig
automatisk af alle funktioner og forenkler således kørslen og sørger for optimal luftkvalitet.
MANUEL REGULERING
4 Drej for individuel temperatur i venstre eller
3 AC – Aircondition til/fra. Køler kabinen og
6 Tryk for automatisk regulering af den valgte
5 Luftfordeling. Ret luftstrømmen mod f.eks.
højre del af kabinen.
temperatur og øvrige funktioner.
1 Drej for at ændre blæserhastighed.
2 MAN – Recirkulation til/fra.
AUT – Luftkvalitetssystem* til/fra.
afdugger ruderne.
gulvet, dyser i instrumentbrættet, forruden
osv.
7 Elopvarmede forsæder til/fra.
8 Max defroster. Retter al luften mod forruden
og sideruderne med maksimal luftstrøm.
9 Elopvarmet bagrude og sidespejle.
FRAKOBLING AF AIRBAG – PACOS*
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Brug nøglebladet til skift mellem ON/OFF.
OFF – Airbaggen er frakoblet. PASSENGER
AIRBAG OFF vises i advarselslampen over
bakspejlet.
Et barn på barnepude eller i barnestol må sidde
på forsædet, men aldrig en passager over
140 cm.
ON – Airbaggen er koblet til. Passagerer over
140 cm må sidde på forsædet, men aldrig et
barn på barnepude eller i barnestol.
ADVARSEL
Ved forkert brug kan der opstå livsfare. Ved
den mindste tvivl om brugen bør man slå op i
instruktionsbogen.
KOMBIINSTRUMENT
1 Display kørecomputer. Vælg funktion med
(9).
2 Et kort tryk skifter mellem T1 & T2. Et langt
tryk nulstiller den aktuelle måler.
3 Displayrække 1: Kilometertæller.
4
5
6
7
8
9
10
Displayrække 2: T1 & T2 – uafhængige
triptællere, som altid er aktive.
Displayrække 1: Ur.
Displayrække 2: Udetemperatur.
Indstilling af uret: Drej med uret/mod uret til
slutstillingen og hold for at indstille uret (4).
Brændstofmåler
Lavt brændstofniveau. Ved tændt lampe
fyldes brændstof på snarest.
Tryk for at vise/slukke meddelelse.
Drej for at se kørecomputerens punkter.
Et kort tryk nulstiller kørecomputerens
aktuelle funktion. Et langt tryk nulstiller alle
kørecomputerens funktioner.
obs
Displayteksten KILOMETER TIL TOM TANK
er en beregning af, hvor langt der kan køres,
baseret på tidligere kørselsforhold.
KONTROL- OG ADVARSELSLAMPER
Gult symbol: NB – følg opfordringen
på displayet.
Rødt symbol: ADVARSEL – Stop
snarest på et sikkert sted, følg opfordringen på displayet.
Lavt olieniveau. Stands sikkert, kontrollér oliestandenA.
Fejl i bremsesystemet. Stands sikkert, kontrollér bremsevæskenA.
DSTC* stabilitetssystem – blinker, når
systemet er i funktion.
Motorforvarmer (diesel). Når symbolet er slukket, kan motoren startes.
A
Hvis symbolet ikke forsvinder, skal bilen bjerges.
BLINKLYS
A
B
Kort sekvens – 3 blink.
Kontinuerlig blinksekvens.
Indstilling af rat
ADVARSEL
Indstil rattet, inden kørslen påbegyndes –
aldrig under kørsel.
BLIS - Blind Spot Information System *
Hvis BLIS-indikeringslampen lyser, til trods for at
der ikke er noget køretøj i den blinde vinkel, kan
årsagen være f.eks. refleks fra våd vejbane, egen
skygge på lys vejbelægning eller lavtstående sol i
kameraet.
indstigning i tredje
sæderække
Ved direkte fejl på systemet viser displayet teksten
Blindvinkelsyst. Service påkrævet.
pleje af bilen
Håndvask er mere skånsom for lakken end
vask i vaskehal. Lakken er også mere sart, når
den er ny. Derfor anbefales håndvask i bilens
første måneder.
Brug rent vand og vaskesvamp. Husk, at
smuds og grus kan ridse lakken.
Indkøbsposeholder*
Op/nedklapning af de ydre ryglæn i anden
sæderække
1. Løft håndtaget (1), og vip samtidig ryglænet
fremad for at flytte sædet.
2. Løft håndtaget (1) og vip ryglænet tilbage til
dets opretstående stilling for at flytte sædet
tilbage.
indstilling af elbetjent forsæde
1 Lændestøtte.
2 Hævning/sænkning af sædehyndens
forkant.
fjernbetjeningen og elbetjent
førersæde*
Alle fjernbetjeninger kan bruges af forskellige
førere til at gemme førersædets indstillinger.
Gør som følger:
• Indstil sædet, som du ønsker det.
• Lås bilen ved at trykke på låseknappen på
den fjernbetjening, du normalt bruger. Dette
gemmer stolens position i fjernbetjeningens
hukommelseA.
• Lås bilen op (ved at trykke på oplåsningsknappen på den samme fjernbetjening), og
åbn førerdøren. Førersædet vil automatisk
indtage den stilling, der er gemt i fjernbetjeningens hukommelse (hvis sædet er blevet
rørt, siden du låste bilen).
A
OPBEVARINGSPLADSER
1 Kopholder.
2 Spærrehåndtag til at løfte midterkonsollens
bageste del ud (gælder ikke modeller med
Rear Seat Entertainment-system*).
Denne indstilling påvirker ikke indstillinger, der er gemt med
det elbetjente sædes* hukommelsesfunktion*. Se instruktionsbogen for yderligere oplysninger.
TP 17049 (Danish). AT 1346. Printed in Sweden, Göteborg 2013. Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation.
3 Fremad/bagud.
4 Hævning/sænkning af stolen.
5 Ryglænets hældning.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising