Volvo | XC90 | Instruktionsvejledning | Volvo XC90 2014 Instruktionsvejledning

Volvo XC90 2014 Instruktionsvejledning
WEB EDITION
INSTRUKTIONSVEJLEDNING
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i
din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine
passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo
er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør
dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Indhold
00 Indledning
01 Sikkerhed
Vigtige oplysninger...................................... 8
Volvo og miljøet........................................ 12
Sikkerhedsseler.........................................
Symboler, airbags.....................................
Airbags......................................................
Til- og frakobling af airbag*.......................
Sideairbag (SIPS-bag)...............................
Beskyttelsesgardin (IC).............................
WHIPS.......................................................
Væltningsbeskyttelse - ROPS...................
Hvornår udløses systemet........................
Børnesikkerhed.........................................
16
18
19
21
23
25
26
28
29
30
02 Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil..................
Oversigt over højrestyret bil......................
Betjeningspanel på førerens dør...............
Kombiinstrument.......................................
Kontrol- og advarselssymboler.................
Informationsdisplay...................................
Strømafbryder i midterkonsollen...............
Belysningspanel........................................
Venstre kontaktarm...................................
Kørecomputer*..........................................
Højre kontaktarm......................................
Fartpilot*....................................................
Parkeringsbremse, elkontakt mm.............
Elektriske rudeoptræk...............................
Ruder og spejle.........................................
Elbetjent taglem*.......................................
00 01 02
2
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
48
50
52
53
54
57
59
62
64
65
67
69
71
73
75
80
Indhold
03 Klima
04 Interiør
05 Lås og alarm
Generelt om klimaet.................................. 84
Elektronisk klimaanlæg, ECC.................... 87
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*......... 90
Forsæder................................................... 96
Forsæder - Executive ............................... 99
Kabinebelysning...................................... 100
Opbevaringssteder i kabinen.................. 102
Opbevaringssteder i kabinen - Executive ......................................................... 107
Bagsæde................................................. 108
Lastning.................................................. 110
Bagagerumslys....................................... 111
Fjernbetjening - nøgle med fjernbetjening.........................................................
Låsning og oplåsning..............................
Børnesikkerhedslås.................................
Alarm*.....................................................
03 04 05
120
122
126
127
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
Indhold
06 Start og kørsel
Generelt..................................................
Brændstofpåfyldning..............................
Start af motor..........................................
Automatgearkasse..................................
Firehjulstræk*..........................................
Bremsesystemet.....................................
Stabilitets- og traktionssikringssystem*..
Park.hjælpsystem*..................................
Blind Spot Information System - BLIS*...
Bugsering og bjergning...........................
Starthjælp................................................
Kørsel med anhænger.............................
Trækanordning*......................................
Delelig trækkrog*....................................
Tilpasning af lyskegle..............................
07 Hjul og dæk
132
135
141
143
146
147
149
151
153
157
159
160
162
164
168
Generelt..................................................
Tryk i dæk...............................................
Advarselstrekant* og reservehjul*...........
Skift af hjul..............................................
Midlertidig dæklapning*..........................
08 Vedligeholdelse
174
177
178
181
183
Rengøring................................................ 190
Udbedring af lakskader........................... 194
Rustbeskyttelse...................................... 196
06 07 08
4
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indhold
09 Vedligeholdelse og service
Volvo-service..........................................
Egen vedligeholdelse..............................
Motorhjelm og motorrum........................
Olier og væsker.......................................
Viskerblade.............................................
Startbatteri..............................................
Udskiftning af pærer...............................
Sikringer..................................................
10 Infotainment
200
201
203
205
210
212
215
222
11 Specifikationer
Generelt..................................................
Kontrolpaneler, audio..............................
Lydanlæggets funktioner........................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menustruktur – lydanlægget...................
Telefonfunktioner*...................................
Menustruktur – telefon............................
Bluetooth handsfree*..............................
RSE - Rear Seat Entertainment system Dual Screen* ..........................................
236
237
240
245
251
253
254
261
264
Typebetegnelse.......................................
Mål og vægt............................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolie.................................................
Væsker og smøremidler..........................
Brændstof...............................................
Hjul og dæk, dimensioner og tryk ..........
Katalysator..............................................
Elsystemet...............................................
Typegodkendelse....................................
Symboler på displayet............................
09 10 11
270
276
278
280
281
283
285
287
288
289
291
292
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
Indhold
12 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister...................... 294
12
6
Indhold
7
Indledning
Vigtige oplysninger
Sådan læses instruktionsvejledningen
Indledning
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsvejledningen, helst inden
den første tur i bilen. Derved får du mulighed
for at stifte bekendtskab med nye funktioner
og få råd om, hvordan du bedst håndterer
bilen i forskellige situationer samt lærer at
gøre brug af alle bilens finesser på bedst
mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i vejledningen.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsvejledningen, er ikke bindende. Vi forbeholder os
ret til at foretage ændringer uden varsel.
©
Volvo Car Corporation
Ekstraudstyr
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en stjerne*.
Ud over standardudstyret beskrives også
valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og
andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr) i
vejledningen.
Det udstyr, der er beskrevet i instruktionsvejledningen, er ikke tilgængeligt i alle biler - de
har forskelligt udstyr, afhængigt af tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale eller lokale love og bestemmelser.
8
Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard
eller ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en
Volvo-forhandler.
Særlige tekster
ADVARSEL
Advarselstekster oplyser om risiko for personskader.
VIGTIGT
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
markeres i instruktionsvejledningen ved, at
teksten er lidt større og farvet grå. Eksempler
på dette findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks. DØRE
ÅBNE).
Mærkater
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
Advarsel for personskade
OBS
BEMÆRK-tekster giver råd eller tips, der
letter brugen af f.eks. finesser og funktioner.
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsvejledningen
gives i en fodnote nederst på siden. Disse
oplysninger er et tillæg til den tekst, de henviser til via nummeret. Hvis fodnoten vedrører
tekst i en tabel, bruges bogstaver i stedet for
tal som henvisning.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G031590
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Bruges
for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis
advarslen ignoreres, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Indledning
Vigtige oplysninger
Risiko for skade på ejendom
Information
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsvejledningen forsynet med numre.
Når en anvisning med flere trin ledsages
af en serie illustrationer, har hvert trin
samme nummer som den tilsvarende illustration.
G031592
G031593
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort eller blåt advarselsfelt og meddelelsesfelt. Bruges for at angive tilstedeværelse af
fare der, hvis advarslen ignoreres, kan medføre skader på ejendom.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen, er ikke nødvendigvis nøjagtige gengivelser af dem, der findes i bilen. Målet er at
vise nogenlunde, hvordan de ser ud, og
nogenlunde hvor på bilen de sidder. De
oplysninger som gælder for din bil findes
på den respektive dekal på bilen.
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Pile med bogstaver bruges til at illustrere
en bevægelse, hvor rækkefølgen ikke er
relevant.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin
nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
9
Indledning
Vigtige oplysninger
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsvejledningen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
•
•
Kølevæske
Motorolie
Illustrationer
Vejledningens illustrationer er nogle gange
skematiske og kan afvige fra bilens udseende, afhængigt af udstyrsniveau og marked.
Fortsættelse følger
}} Dette symbol er placeret længst nede til
højre, når et afsnit fortsætter på næste
opslag.
Indlæsning af data
Bilen indeholder en række computere, der har
til opgave løbende at kontrollere og overvåge
bilens drift og funktionalitet. Nogle af computerne kan registrere oplysninger under normal
kørsel, hvis de bemærker en fejl. Desuden
registreres oplysninger ved kollision eller tilløb
til ulykke. Nogle af de registrerede oplysninger er nødvendige for, at teknikere ved service og vedligeholdelse kan diagnosticere og
løse fejl i bilen, og for at Volvo kan overholde
lovkrav og andre bestemmelser. Derudover
bruges oplysningerne af Volvo i forskningsø-
10
jemed for til stadighed at udvikle kvaliteten og
sikkerheden. Oplysningerne kan bidrage til en
bedre forståelse af de faktorer, som forårsager, at ulykker og personskader opstår.
Oplysningerne omfatter bl.a. status og funktionalitet for forskellige systemer og moduler i
bilen, f.eks. motor-, gasspjæld-, styre- og
bremsesystemer. Disse oplysninger kan
omfatte førerens måde at køre bilen, f.eks.
bilens hastighed, brug af bremse- hhv. gaspedal, ratudslag, og om føreren og passagererne har brugt sikkerhedssele eller ej. Disse
oplysninger kan af de anførte grunde blive
lagret i bilens computere i et stykke tid, men
også som følge af en kollision eller tilløb til
ulykke. Oplysningerne kan lagres af Volvo, så
længe de kan medvirke til at videreudvikle og
yderligere øge sikkerheden og kvaliteten, og
så længe der findes lovkrav og andre regler,
som Volvo skal tage hensyn til.
Volvo vil ikke medvirke til, at de ovenfor
beskrevne oplysninger videregives til tredjemand uden bilejerens samtykke. Dog kan
Volvo på grund af nationale love og bestemmelser blive tvunget til at udlevere sådanne
oplysninger til myndigheder som f.eks. politiet
eller andre, der kan have en lovfæstet ret til at
få adgang til disse.
For at kunne læse og fortolke oplysningerne,
der er registreret af bilens computere, kræves
særligt teknisk udstyr, som Volvo, og værk-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
steder der har indgået aftale med Volvo, har
adgang til. Volvo er ansvarlig for, at oplysninger, der overføres til Volvo i forbindelse med
service og vedligeholdelse, lagres og behandles på en sikker måde, og at behandlingen
opfylder gældende lovkrav. For yderligere
information - kontakt en Volvo-forhandler.
Tilbehør og ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr kan påvirke bilens elektroniske system
negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når den
tilknyttede software er programmeret ind i
bilens computersystem. Vi anbefaler derfor,
at du altid kontakter et autoriseret Volvoværksted, inden ekstraudstyr, som tilsluttes
eller påvirker det elektriske system, monteres.
Ejerskifte, bil med Volvo On Call *
Volvo On Call er en ekstra service, der består
af sikkerheds-, trygheds- og komforttjenester.
Hvis bilen har Volvo On Call og skifter ejer, er
det meget vigtigt, at disse tjenester bliver
afbrudt, så den tidligere ejer ikke kan få udført
tjenester i bilen. Kontakt en autoriseret Volvoforhandler ved ejerskifte.
Indledning
Vigtige oplysninger
Information på internet
På www.volvocars.com findes yderligere
information vedrørende din bil.
For at kunne læse QR-koden kræves en QRkodelæser, der fås som tillægsprogram til
mange mobiltelefoner. QR-kodelæsere kan
hentes hos App Store eller Google Play.
QR-kode
11
Indledning
Volvo og miljøet
G000000
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet.
Vi er også overbevist om, at vores kunder
deler vores omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens mest ressourceeffektive og reneste
fabrikker. Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO 14001, omfattende alle fabrikker
og flere af vore andre enheder. Vi stiller også
krav til vores samarbejdspartneres måde at
arbejde systematisk med miljørelaterede
spørgsmål.
12
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo
lavere brændstofforbruget er, des lavere er
udslippet af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
Effektiv udstødningsrensning
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for
i trafikken.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et
rent kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
Systemet består af en elektronisk sensor og
et kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indledning
Volvo og miljøet
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation
kan f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
•
Undgå tomgangskørsel - sluk for motoren
ved lange ventetider. Overhold de lokale
bestemmelser.
•
•
Kør økonomisk - vær forudseende.
•
Hvis bilen er udstyret med motorvarmer*,
bør den bruges før koldstart - det forbedrer startevnen og mindsker slid i koldt
vejr, og motoren når normal driftstemperatur hurtigere, hvilket sænker brændstofforbruget og reducerer udslip.
•
Høj hastighed øger brændstofforbruget
betydeligt, fordi luftmodstanden øges ved en fordobling af hastigheden øges
luftmodstanden fire gange.
•
Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde.
Kontakt et værksted, hvis du er i tvivl om,
hvordan denne type affald skal deponeres - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Interiør
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik
på at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt
særlig stor vægt på at vælge miljøtilpassede
materialer.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos
værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Vi
stiller krav til, hvordan vores værkstedslokaler
skal udformes for at undgå spild og udslip til
miljøet. Personalet på Volvos værksteder har
den viden og de værktøjer, som er nødvendige for omsorg for miljøet.
Tag hensyn til miljøet
Det er nemt at hjælpe med at tage hensyn til
miljøet - her er nogle gode råd:
Få foretaget service og vedligeholdelse i
henhold til instruktionsvejledningens
anvisninger - følg Service- og garantibogens anbefalede intervaller.
Genvinding
Som en del af Volvos miljøaktiviteter er det
vigtigt, at bilen genvindes på en miljømæssigt
forsvarlig måde. Næsten hele bilen er genvindelig. Bilens sidste ejer anmodes derfor om at
kontakte en forhandler for henvisning til et
certificeret/godkendt genvindingsanlæg.
Instruktionsvejledningen og miljøet
Forest Stewardship Council®-symbolet viser,
at papirmassen i denne publikation kommer
fra FSC®-certificerede skove eller andre kontrollerede kilder.
Ved at følge disse råd kan du spare penge,
spare på jordens ressourcer og forlænge
bilens levetid. Se mere information og flere
råd på side 132 og 285.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
13
Sikkerhedsseler.......................................................................................
Symboler, airbags...................................................................................
Airbags....................................................................................................
Til- og frakobling af airbag*.....................................................................
Sideairbag (SIPS-bag).............................................................................
Beskyttelsesgardin (IC)...........................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Væltningsbeskyttelse - ROPS.................................................................
Hvornår udløses systemet......................................................................
Børnesikkerhed.......................................................................................
14
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
16
18
19
21
23
25
26
28
29
30
SIKKERHED
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Brug altid sikkerhedsselen
Sådan spændes sikkerhedsselen:
–
Træk langsomt sikkerhedsselen ud, og
spænd den ved at skubbe låsetungen
ned i låsen. Et kraftigt "klik" angiver, at
sikkerhedsselen er låst.
Udløsning af sikkerhedsselen
G020104
–
Strækning af hoftesele. Selen skal være lavt placeret.
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen. For at sikkerhedsselen skal give
maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at den
ligger forsvarligt an mod kroppen. Læn ikke
ryglænet for langt bagud. Sikkerhedsselen er
beregnet til at yde maksimal beskyttelse ved
normal siddestilling.
16
Tryk på den røde knap i låsen, og lad
derefter rullen trække sikkerhedsselen
ind. Hvis den ikke rulles helt ind, skubbes
den ind med håndkraft, så den ikke hænger løst.
Sikkerhedsselen spærres og kan ikke
trækkes ud
•
•
•
hvis den trækkes for hurtigt ud
ved bremsning og acceleration
hvis bilen hælder kraftigt.
Råd om brug af selen
•
brug ikke klemmer eller andet, der kan
forhindre sikkerhedsselen i at ligge helt til
•
sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
•
hofteselen skal sidde lavt (ikke over
maven)
•
stræk hofteselen over hoften ved at
trække i diagonalselen, som vist på illustrationen.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i
brug eller bruges forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved en
eventuel kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til én
person.
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sikkerhedsselen på egen hånd.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted. Hvis sikkerhedsselen har været udsat for en kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision,
skal hele sikkerhedsselen udskiftes. En del
af sikkerhedsselens beskyttende egenskaber kan være blevet forringet, selvom den
virker ubeskadiget. Udskift også sikkerhedsselen, hvis den er slidt eller beskadiget. Den nye sikkerhedssele skal være
typegodkendt og beregnet til den samme
plads som den udskiftede sikkerhedssele.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Sikkerhedssele og graviditet
bærer, at man let skal kunne nå rattet og
pedalerne). I denne sammenhæng bør man
stræbe efter størst mulig afstand mellem
maven og rattet.
01
OBS
Advarslen om glemt sikkerhedssele er
beregnet til voksne passagerer på forsædet. Hvis der er placeret en selemonteret
barnestol på forsædet, gives der ingen
selepåmindelse.
Påmindelse om sikkerhedssele
Visse markeder
G020105
Hvis føreren ikke har sin sikkerhedssele på,
bliver han med lyd- og lyssignaler mindet om
at tage selen på. Ved lav hastighed gives lydpåmindelsen de første 6 sekunder.
Sikkerhedsselens hoftedel skal ligge fladt
mod siden af lårene og så lavt under maven
som muligt – den må aldrig glide opad. Sikkerhedsselen skal ligge så tæt ind til kroppen
som muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér
også, at den ikke er snoet.
I takt med at graviditeten skrider frem, skal en
gravid fører indstille sædet og rattet således,
at hun har fuld kontrol over bilen (hvilket inde-
G027049
Sikkerhedsselen skal altid anvendes under
graviditet. Men det er vigtigt, at den anvendes
på rette måde. Den skal ligge tæt ind mod
skulderen, idet den diagonale del af sikkerhedsselen skal ligge mellem brysterne og
mod siden af maven.
Selestrammere
Hvis føreren og forsædepassageren ikke har
deres sikkerhedsseler på, bliver de med lydog lyssignaler mindet om at tage selen på.
Den hørbare påmindelse er hastighedsafhængig (ved lave hastigheder) og tidsafhængig
(ved start af bilen). Lyspåmindelse findes i
loftskonsollen og i kombiinstrumentet.
Alle sikkerhedsseler er forsynet med selestrammer. En mekanisme i selestrammeren
strammer sikkerhedsselen om kroppen i tilfælde af en tilstrækkelig kraftig kollision. Sikkerhedsselen fastholder dermed personen
mere effektivt.
ADVARSEL
Sæt aldrig låsetungen fra passagerens sikkerhedssele i selelåsen i førersiden. Sæt
altid låsetungen fra sikkerhedsselen i selelåsen på den rigtige side. Sørg for aldrig at
beskadige sikkerhedsselerne, og sæt ikke
fremmedlegemer ind i selelåsen. Ellers fungerer sikkerhedsselerne og selelåsen
måske ikke, som de skal, ved et sammenstød. Der er risiko for alvorlige skader.
17
01 Sikkerhed
01
Symboler, airbags
Advarselssymbol på
kombiinstrumentet
værksted.
Sammen med advarselssymbolet
vises, om nødvendigt, en meddelelse på displayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes
advarselstrekanten, og meddelelsen SRS-AIRBAG SERVICE
SNAREST vises på displayet.
Volvo anbefaler, at du snarest
kontakter et autoriseret Volvo-
G027284
ADVARSEL
Når fjernbetjeningen drejes til nøglestilling I, II
eller III, tændes advarselssymbolet i kombinationsinstrumentet. Symbolet slukkes efter
ca. 6 sekunder, hvis airbagsystemet fungerer
fejlfrit.
18
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet
fortsat er tændt eller tændes under kørslen, er det tegn på, at airbagsystemet ikke
fungerer fuldt ud. Symbolet kan angive, at
der er en fejl i airbagsystemet, selesystemet, SIPS- eller IC-systemet. Volvo anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
01 Sikkerhed
Airbags
Airbag-systemet1
01
OBS
Airbag-systemet, venstrestyret bil.
Systemet består af airbags og sensorer. Ved
en tilstrækkelig kraftig kollision reagerer
sensorer, og airbaggen(e)pustes op, samtidig
med at de(n) bliver varm(e). For at dæmpe
stødet mod airbaggen tømmes den igen, når
den presses sammen. I forbindelse hermed
udvikles der en del røg i bilen, hvilket er helt
normalt. Hele forløbet med oppustning og
tømning af airbaggen sker på nogle få tiendedele af et sekund.
G020110
G020111
Sensorerne reagerer forskelligt, afhængigt
af forløbet af kollisionen, og om der bruges
sikkerhedssele eller ej. Gælder for alle
selepositioner undtagen bagsædets midterplads.
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
når kun en (eller ingen) af airbaggene aktiveres. Sensorerne registrerer effekten af
den kollision, som bilen er blevet udsat for,
og afhjælpningen tilpasses efter denne,
således at én eller flere airbags udløses.
Airbag-systemet, højrestyret bil
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for reparation. Forkert indgreb i airbagsystemet kan forårsage funktionsfejl med alvorlige personskader til følge.
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret
hhv. højrestyret bil.
1
Også kaldet SRS-systemet.
}}
19
01 Sikkerhed
Airbags
01
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande foran
eller oven på instrumentpanelet, hvor passagerpladsens airbag befinder sig.
Airbag i førersiden
Som supplement til sikkerhedsselen på førersiden er bilen forsynet med en airbag. Den er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket SRS AIRBAG.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i
brug eller bruges forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved en
eventuel kollision.
Airbag i passagersiden
Som supplement til sikkerhedsselen er bilen
forsynet med en airbag på passagersiden.
Den er monteret sammenfoldet i et rum oven
over handskerummet. Panelet er mærket SRS
AIRBAG.
2
20
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag se side 21.
ADVARSEL
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen udløses, skal passageren sidde så
oprejst som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal være spændt.
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude
på forsædet.2
Lad aldrig en person stå eller sidde foran
passagersædet. Personer, der er mindre
end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det
medføre livsfare.
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag*
Lukning med nøgle - PACOS*
Generelle oplysninger
Airbaggen på forsædepassagerpladsen kan
frakobles, hvis bilen har en omskifter, PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch). For information om, hvordan til- og frakobling foregår,
se under overskriften Til- og frakobling.
Lukning med nøgle/omskifter
Omskifteren for forsædepassagerpladsens
airbag, (PACOS), befinder sig på gavlen af
instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes (se under overskriften Til- og frakobling nedenfor).
Kontrollér, at omskifteren står i den ønskede
stilling. Fjernbetjeningens nøgleblad skal bruges til at skifte stilling.
For information om nøglebladet, se side 120.
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man, at der opstår livsfare.
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på forsædet. Hvis ovenstående ikke
følges, kan barnet komme i livsfare.
01
Til- og frakobling
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med airbag på forsædepassagerpladsen, men ikke har
PACOS, er airbaggen altid aktiveret.
ADVARSEL
Der må ikke sidde nogen passagerer på
passagerpladsen, hvis tekstmeddelelsen
på bakspejlet viser, at airbaggen er frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for
airbagsystemet vises på kombinationsinstrumentet. Det tyder på, at der er opstået
en alvorlig fejl. Opsøg snarest et værksted.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted
Placering af airbaggens mærkat og omskifter.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må en passager, der er over
140 cm høj, sidde på den forreste passagerplads, men aldrig et barn i en barnestol eller på en barnepude.
Airbaggen er frakoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den
forreste passagerplads i en barnestol eller
på en barnepude, men ikke personer, der
er højere end 140 cm.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
21
01 Sikkerhed
01
Til- og frakobling af airbag*
ADVARSEL
Meddelelse / besked
Tilkoblet airbag (passagerplads):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude
på passagerpladsen. Dette gælder for alle
personer, der er lavere end 140 cm.
Frakoblet airbag (passagerplads):
Personer, der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er frakoblet.
G027050
Hvis ovenstående ikke følges, kan det
medføre livsfare.
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
er frakoblet.
En tekstmeddelelse i bakspejlet indikerer, at
airbaggen på forsædepassagerpladsen er frakoblet (se foregående illustration).
22
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
Sideairbag
01
G020118
Placering
Sideairbaggenes placering.
Ved en sidekollision fordeles en stor del af
kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection System) til vanger, stolper, gulv, loft og
andre dele af karosseriet. Forsædernes sideairbags beskytter brystet og udgør en vigtig
del af systemet. Sideairbaggen befinder sig i
forsædets rygramme.
Passagerplads, venstrestyret bil
Førerplads, venstrestyret bil
SIPS-systemet består af sideairbags og
sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision
reagerer sensorer, og sideairbaggen pustes
op. Airbaggen pustes op mellem den kørende
og dørpanelet og dæmper dermed stødet for
den kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen presses sammen under kollisionen, tømmes den. Normalt pustes kun sideairbaggen i
airbagsiden op.
Barnestol og sideairbag
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen.
}}
23
01 Sikkerhed
01
Sideairbag (SIPS-bag)
ADVARSEL
24
•
Volvo anbefaler, at reparation kun
udføres af et autoriseret Volvo-værksted. Et forkert indgreb i SIPS-bagsystemet kan forårsage funktionsfejl
og medføre alvorlige personskader.
•
Placer ikke genstande i området mellem sædets yderside og dørpanelet,
da dette område kan blive påvirket af
sideairbaggen.
•
Volvo anbefaler, at kun indtræk, der er
godkendt af Volvo, anvendes. Andre
indtræk kan hindre sideairbaggenes
funktion.
•
Sideairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedssele.
01 Sikkerhed
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
01
ADVARSEL
Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande
i håndgrebene i loftet. Krogen er kun
beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde
genstande som f.eks. paraplyer).
G027047
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
bilens loft, dørstolper eller sidepaneler.
Ellers opnås den tilsigtede beskyttelse
muligvis ikke. Volvo anbefaler, at du kun
bruger originale Volvo-dele, der er godkendt til anbringelse disse steder.
Gardinairbaggene IC (Inflatable Curtain) er en
del af SIPS og airbaggene. Den er monteret
langs begge sider af loftet og beskytter bilens
kørende på yderpladserne. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen
bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder mod at slå mod bilens inderside ved en kollision.
ADVARSEL
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af sideruderne. I modsat
fald kan beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggene, der er skjult i loftet, gå tabt.
ADVARSEL
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
25
01 Sikkerhed
01
WHIPS
G020347
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte på forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs
egenskaber har indvirkning på effekten.
ADVARSEL
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
26
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres.
På denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sædet eller WHIPS-systemet på
egen hånd. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren
og forsædepassageren sidde midt på sædet
med så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten og hovedet.
01 Sikkerhed
WHIPS
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
01
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres. Volvo anbefaler, at du kontakter
et autoriseret Volvo-værksted.
G020125
G020126
Dele af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være blevet forringet,
selvom sædet virker ubeskadiget.
Placer ikke nogen genstande på gulvet bag ved
førersæde/passagerforsæde, som kan hindre
WHIPS-systemets funktion.
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande på en sådan måde, at de klemmes
fast mellem bagsædets sædehynde og
forsædets ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke hindres.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af systemet, selv efter mindre ulykker med påkørsel bagfra.
Placer ikke nogen genstande på bagsædet, som
kan hindre WHIPS-systemets funktion.
ADVARSEL
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke har kontakt med det nedslåede
ryglæn.
27
01 Sikkerhed
Væltningsbeskyttelse - ROPS
01
Funktion
Volvos Roll-Over Protection System (ROPS)
er udviklet for at reducere vælterisikoen og
for at yde den størst mulige beskyttelse, hvis
der alligevel skulle ske en ulykke.
Systemet består af:
•
Et stabiliseringssystem, RSC (Roll Stability Control), som gør, at risikoen for at
vælte og rulle rundt minimeres ved f.eks.
kraftige undvigelsesmanøvrer, eller hvis
bilen skrider ud.
•
Øget beskyttelse for føreren og passagererne i form af et forstærket karosseri,
beskyttelsesgardiner og selestrammere
på alle pladser. Se også side 17 og 25.
RSC-systemet anvender en gyrosensor, der
registrerer, hvordan bilens hældning i sideretningen forandres. Ved hjælp af denne information beregnes derefter risikoen for at bilen
skal vælte. Hvis der er en sådan risiko, aktiveres DSTCsystemet, motoromdrejningstallet
sænkes, og et eller flere hjul bremses, indtil
bilen igen er stabil.
Se nærmere om DSTC-systemet på side
149.
28
ADVARSEL
Under normal kørsel forbedrer RSC-systemet bilens kørselssikkerhed, men det må
ikke opfattes som en mulighed for at øge
hastigheden. Følg altid de sædvanlige forholdsregler for sikker kørsel.
01 Sikkerhed
Hvornår udløses systemet
System
Aktiveres
SelestrammereA
Ved frontalkollision og/eller rundslagning.
Airbags
Ved frontalkollisionB
01
(Rat- og passagerairbag)
Sideairbags SIPS
Ved sidekollisionB
Beskyttelsesgardin (IC)
Ved sidekollision og/eller væltningB.
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra.
RSC
I tilfælde af kraftige undvigemanøvrer, eller hvis bilen skrider ud.
A
B
Der er ikke selestrammere på bagsædets midterplads.
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m.,
har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende:
•
Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger
den til et autoriseret Volvo-værksted for
reparation. Kør ikke med udløste airbags.
•
Volvo anbefaler, at du lader et autoriseret
Volvo-værksted tage sig af udskiftning af
komponenter i bilens sikkerhedssystem.
•
Søg altid lægehjælp.
OBS
ADVARSEL
Airbagsystemets styreenhed er placeret i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen har
været dækket med vand eller anden
væske, løsnes batterikablerne. Forsøg ikke
at starte bilen, da airbaggene kan udløses.
Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger
den til et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være
beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved udløsning af airbaggene, kan ved
intensiv eksponering forårsage hud- og
øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår
gener, vaskes med koldt vand. Den hurtige
udløsning kan også, kombineret med airbaggens materiale, give friktions- og forbrændingsskader på huden.
Aktivering af SIPS-, IC-, airbag- og selesystemet sker kun én gang ved en kollision.
29
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Børn skal sidde godt og sikkert
Volvo anbefaler, at børn kører i bagudvendt
barnestol så længe som muligt, mindst til 3-4
års alderen, og derefter i fremadvendt barnepude/barnestol op til 10 års alderen.
Barnets placering i bilen og det udstyr, der
skal bruges, skal vælges under hensyntagen
til barnets vægt og højde. For nærmere oplysninger, se side 32.
OBS
OBS
Kontakt producenten for mere detaljerede
anvisninger, hvis du har spørgsmål vedrørende montering af børnesikkerhedsprodukterne.
Ved brug af andre børnesikkerhedsprodukter er det vigtigt at læse den monteringsanvisning, der følger med produkterne.
ADVARSEL
Barnestole
Du må ikke fastgøre barnestolens fastspændingsbånd i sædets længdejusteringsstang, fjedre, skinner og bjælker
under sædet. Skarpe kanter kan beskadige
fastspændingsbåndene.
OBS
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Du bør sætte
dig ind i bestemmelserne.
Se nærmere i monteringsanvisningen til barnestolen om den rette montering.
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid
være forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig
et barn sidde på skødet af en passager.
1
30
For information om til- og frakobling af airbag (SRS), se side 21.
G020128
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er konstrueret til netop din bil. Volvo anbefaler, at
du bruger Volvos originaludstyr for at sikre, at
befæstelsespunkter og befæstelsesanordninger har den rette placering og tilstrækkelig
styrke.
Placering af barnestole
Det er tilladt at anbringe:
En barnestol og en airbag hører ikke sammen.
•
en barnestol/barnepude på passagerforsædet, så længe1 airbaggen på passagerpladsen foran ikke er tilkoblet.
•
en eller flere barnestole/barnepuder på
bagsædet.
Placer altid barnestole/barnepuder på bagsædet, hvis passagerpladsens airbag er tilkoblet. Hvis airbaggen pustes op, når barnet
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
sidder på passagerpladsen foran i bilen, kan
barnet komme alvorligt til skade.
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må børn
aldrig anbringes i barnestol eller på barnepude på forsædet.2
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
ADVARSEL
01
Airbag-mærkat
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
andre konstruktionsdele, der kan ligge an
mod selespændets udløsningsknap, må
ikke bruges, da de utilsigtet kan få spændet til at udløses.
Lad ikke barnestolens øverste del ligge an
mod forruden.
Mærkaten bliver synlig, når passagerdøren
åbnes, se illustration på side 21.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det
medføre livsfare.
2
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 21.
}}
31
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Anbefalet barnebeskyttelse3
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Gruppe 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele
<10 kg
Typegodkendelse: E1 04301146
Gruppe 0+
(U)
<13 kg
Gruppe 0
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
<10 kg
Typegodkendelse: E5 04215
Gruppe 0+
(L)
<13 kg
Gruppe 0
Barnestole som er generelt godkendte.
<10 kg
(U)
Gruppe 0+
<13 kg
Gruppe 1
9-18 kg
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol (Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
3
32
Med hensyn til andre barnebeskyttelsesprodukter skal bilen stå på producentens medfølgende billiste eller produktet være universelt godkendt efter regulativet ECE R44.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Gruppe 1
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
9-18 kg
Typegodkendelse: E5 04215
01
(L)
Gruppe 1
Barnestole som er generelt godkendte.
9-18 kg
(U)
Gruppe 2
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol (Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd
15-25 kg
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
Gruppe 2
15-25 kg
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol (Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med bilens sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E5 04191
(U)
Gruppe 2/3
Barnepude med og uden ryg (Booster Cushion with and without backrest).
15-36 kg
Typegodkendelse: E5 04216
(UF)
}}
33
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Gruppe 2/3
Volvo selepude med ryglæn (Volvo Booster Seat with backrest).
15-36 kg
Typegodkendelse: E1 04301169
(UF)
L: Gælder for specifikke barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle kategorier.
U: Gælder for generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
UF: Gælder for fremadvendte, generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
Vægt
Anden sæderække, yderpladserA
Anden sæderække, midterpladsenA
Gruppe 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) - bagudvendt barnestol,
der fastgøres med bilens sikkerhedssele.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele.
<10 kg
Gruppe 0+
<13 kg
Gruppe 0
<10 kg
Gruppe 0+
<13 kg
34
Typegodkendelse: E1 04301146
(U)
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) - bagudvendt barnestol,
der fastgøres med ISOFIX-fastspændingssystemet.
Typegodkendelse: E1 04301146
(L)
Typegodkendelse: E1 04301146
(U)
Tredje sæderække i varianten med syv
sæder
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt
Anden sæderække, yderpladserA
Anden sæderække, midterpladsenA
Gruppe 0
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
<10 kg
Gruppe 0+
<13 kg
Typegodkendelse: E5 04215
(L)
Tredje sæderække i varianten med syv
sæder
Typegodkendelse: E5 04215
(L)
Gruppe 0
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
<10 kg
(U)
(U)
Gruppe 0+
01
Barnestole som er
generelt godkendte.
(U)
<13 kg
Gruppe 1
9-18 kg
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol (Volvo Convertible
Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
}}
35
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Vægt
Anden sæderække, yderpladserA
Anden sæderække, midterpladsenA
Gruppe 1
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnestol,
der fastgøres med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele, fæstebånd og støtteben.
9-18 kg
Typegodkendelse: E5 04215
(L)
Gruppe 1
9-18 kg
Tredje sæderække i varianten med syv
sæder
Typegodkendelse: E5 04215
(L)
Britax Fixway - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
ISOFIX-fastspændingssystemet og fastspændingsbånd.
Typegodkendelse: E5 03171
(L)
Gruppe 1
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
9-18 kg
(U)
(U)
Gruppe 2
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol (Volvo Convertible
Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
15-25 kg
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
36
Barnestole som er
generelt godkendte.
(U)
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt
Anden sæderække, yderpladserA
Anden sæderække, midterpladsenA
Gruppe 2
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol (Volvo Convertible
Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol (Volvo
Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med bilens sikkerhedssele.
15-25 kg
Typegodkendelse: E5 04191
(U)
Gruppe 2/3
15-36 kg
01
Tredje sæderække i varianten med syv
sæder
Typegodkendelse: E5 04191
(U)
Barnepude med og uden ryg (Booster Cushion with and
without backrest).
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Typegodkendelse: E5 04216
Typegodkendelse: E5 04216
(UF)
(UF)
Barnepude med og
uden ryg (Booster
Cushion with and
without backrest).
Typegodkendelse:
E5 04216
(UF)
Gruppe 2/3
15-36 kg
Volvo selepude med ryglæn (Volvo Booster Seat with
backrest).
Volvo selepude med ryglæn (Volvo Booster
Seat with backrest).
Typegodkendelse: E1 04301169
Typegodkendelse: E1 04301169
(UF)
(UF)
Volvo selepude
med ryglæn (Volvo
Booster Seat with
backrest).
Typegodkendelse:
E1 04301169
(UF)
}}
37
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Vægt
Anden sæderække, yderpladserA
Gruppe 2/3
15-36 kg
Anden sæderække, midterpladsenA
Tredje sæderække i varianten med syv
sæder
Integreret selepude (Integrated Booster
Cushion) - findes som fabriksmonteret ekstraudstyr.
Typegodkendelse: E5 04215
(B)
L: Gælder for specifikke barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle kategorier.
U: Gælder for generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
UF: Gælder for fremadvendte, generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
B: Indbyggede barnestole, der er godkendt til denne vægtklasse.
A
38
På varianten med syv sæder skal sæderækken være i bageste stilling ved anvendelse af barnestol.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Indbygget selepude*
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må børn
aldrig anbringes i barnestol eller på barnepude på forsædet.
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.4
1. Træk fremad i håndtaget på forsiden af
selepunden, og derefter opad, så selepunden hæver sig.
2. Tag fat i puden med begge hænder, og
før den bagud.
3. Tryk, indtil puden låses fast.
ADVARSEL
Hvis ovenstående ikke følges, kan det
medføre livsfare.
Selepuden skal være fastlåst, inden barnet
anbringes på den.
Opslåning af selepude
G031071
Kontrollér at:
•
•
G030708
Volvos integrerede selepude til bagsædets
midterplads er specielt konstrueret til at yde
et barn god sikkerhed. Kombineret med den
normal sikkerhedssele er den integrerede
selepude godkendt til børn, der vejer
15 -36 kg.
4
01
selepuden er låst fast.
sikkerhedsselen er i kontakt med barnets
krop, at den ikke er slap eller snoet, og at
sikkerhedsselen ligger rigtigt over skulderpartiet.
•
hofteselen sidder lavt over bækkenet, for
at give den bedste beskyttelse.
•
sikkerhedsselen ikke ligger mod barnets
hals eller under skulderen.
•
Nakkestøttens position er nøjagtigt indstillet i forhold til barnets hoved.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 21.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
39
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at reparation eller udskiftning kun udføres af et autoriseret Volvoværksted. Du må ikke selv foretage
ændringer af eller tilføjelser til selepuden.
Hvis en indbygget selepude har været
udsat for en kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision, skal hele selepuden udskiftes. Selvom selepuden virker
ubeskadiget, kan en del af dens beskyttende egenskaber være blevet forringet.
Selepuden skal også udskiftes, hvis den er
meget slidt.
Børnesikkerhedslåse på bagdørene
Betjeningskontakterne for bagdørenes elruder og åbningshåndtag kan spærres, så der
ikke kan åbnes indefra. For nærmere oplysninger se side 126.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal
fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
Størrelsesklasser
SOFIX monteringssystem til
barnestole*
Barnestole findes i forskellige størrelser – biler
har forskellige størrelser. Derfor passer ikke
alle barnestole på alle pladser i alle bilmodeller.
For barnestole med ISOFIX monteringssystem findes der derfor en størrelsesklassificering for at hjælpe brugeren med at vælge den
rette barnestol (se følgende tabel).
Nedslåning af selepude
1. Træk fremad i håndtaget.
2. Før puden nedad, og tryk, indtil den låses
fast.
Størrelsesklasse
G015268
OBS
Husk at slå selepuden ned først, hvis
sædets ryglæn skal slås frem.
Forankringspunkterne for ISOFIX-systemet er
skjult bag den nederste del af bagsæderyglænet på de yderste siddepladser.
Forankringspunkternes placering fremgår af
symboler i ryglænets beklædning (se foregående illustration).
40
Man får adgang til forankringspunkterne ved
at trykke ned på siddepladsens sædehynde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Beskrivelse
A
Fuld størrelse, fremadvendt
barnestol
B
Reduceret størrelse (alternativ 1), fremadvendt barnestol
B1
Reduceret størrelse (alternativ 2), fremadvendt barnestol
C
Fuld størrelse, bagudvendt
barnestol
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Størrelsesklasse
ADVARSEL
Beskrivelse
D
Reduceret størrelse, bagudvendt barnestol
E
Bagudvendt barnestol
F
Tværstillet barnestol, venstre
G
Tværstillet barnestol, højre
01
OBS
Anbring aldrig et barn på passagerpladsen, hvis bilen er udstyret med en tilkoblet
airbag.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for oplysninger om,
hvilke ISOFIX-barnestole Volvo anbefaler.
OBS
Hvis en ISOFIX-barnestol ikke har størrelsesklassifikation, kan bilmodellen findes
via barnestolens køretøjsliste.
Typer af ISOFIX-barnestole
Barnestolstype
Babystol tværstillet
Babystol bagudvendt
Vægt
Størrelsesklasse
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
maks. 10 kg
F
X
X
(0 – 9 måneder)
G
X
X
maks. 10 kg
E
X
OK
(0 – 9 måneder)
(IL)
}}
41
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Barnestolstype
Babystol bagudvendt
Vægt
maks. 13 kg
Størrelsesklasse
E
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
X
OK
(0 – 12 måneder)
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnestol bagudvendt
9-18 kg
D
X
(9-36 måneder)
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
42
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Barnestolstype
Barnestol fremadvendt
Vægt
9-18 kg
Størrelsesklasse
B
01
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
X
OKA
(9-36 måneder)
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-positionen gælder ikke for ISOFIX-barnestole i denne vægtklasse og/eller størrelsesklasse.
IL: Gælder for specifikke ISOFIX-barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle kategorier.
IUF: Gælder for fremadvendte ISOFIX-barnestole, som er generelt godkendte i denne vægtklasse.
A
Volvo anbefaler bagudvendt barnebeskyttelse til denne gruppe.
}}
43
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Fæstepunkter for barnestol
For at få adgang til befæstelsespunkterne
skal ryglænet slås frem. Nærmere oplysninger
om, hvordan barnestolen skal fastspændes i
de øverste befæstelsespunkter, fremgår af
brugsanvisningen, der følger med barnestolen.
G027032
Ekstra spærrefunktion i sikkerhedssele
(ALR/ELR)5
Bilen har øverste befæstelsespunkter til barnestole. Disse fæstepunkter er placeret på
bagsiden af sæderne i bagsædet.
De øverste befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med fremadvendte
barnestole. Volvo anbefaler, at småbørn sidder i bagudvendte barnestole indtil en så høj
alder som muligt.
OBS
På model med syv sæder findes disse
fæstepunkter kun på anden sæderække.
5
44
Automatic Locking Retractor/Emergency Locking Retractor.
Sikkerhedsselen på midterpladsen på 2.
sæderække har en ekstra spærrefunktion
(ALR/ELR). Spærrefunktionen bidrager til at
holde selen spændt, hvilket gør det lettere at
montere en barnestol.
Ved montering af en barnestol ved hjælp af
en sikkerhedssele gælder følgende:
1. Fastgør sikkerhedsselen til barnestolen i
henhold til barnestoleproducentens
anvisninger.
2. Træk sikkerhedsselen helt ud.
3. Spænd sikkerhedsselen ved at skyde låsetungen ned i spændet. Et tydeligt "klik"
angiver, at sikkerhedsselen er låst.
4. Lad sikkerhedsselens mekanisme rulle
sikkerhedsselen ind, og stræk den rundt
om barnestolen. Der høres nu en mekanisk lyd fra sikkerhedsselen, hvilket er
normalt.
Denne funktion deaktiveres automatisk, når
sikkerhedsselen udløses fra selespændet og
føres tilbage til udgangsstillingen.
Hvis der opstår problemer med montering af
børnesikkerhedsprodukter, skal du kontakte
fabrikanten for at få tydeligere monteringsanvisninger.
01 Sikkerhed
01
45
Oversigt over venstrestyret bil................................................................
Oversigt over højrestyret bil....................................................................
Betjeningspanel på førerens dør.............................................................
Kombiinstrument.....................................................................................
Kontrol- og advarselssymboler...............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Strømafbryder i midterkonsollen.............................................................
Belysningspanel......................................................................................
Venstre kontaktarm.................................................................................
Kørecomputer*........................................................................................
Højre kontaktarm....................................................................................
Fartpilot*..................................................................................................
Parkeringsbremse, elkontakt mm...........................................................
Elektriske rudeoptræk.............................................................................
Ruder og spejle.......................................................................................
Elbetjent taglem*.....................................................................................
46
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
48
50
52
53
54
57
59
62
64
65
67
69
71
73
75
80
I N S T R U M E N T E R , K O N T A K T E R O G R E G U L E R I N G S A NORDNINGER
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
02
48
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
Belysningspanel
Kombiinstrument
Ventilationsspjæld
Horn
Display
Fartpilot
Temperaturmåler
Afvisere/lysomskifter READ-knap
Kilometertæller/Triptæller/Konstantfartholder
Parkeringsbremse
Speedometer
Afvisere
Omdrejningstæller
Udetemperaturmåler, ur, gearindikator
Brændstofmåler
Kontrol- og advarselssymboler
02
Udløsningshåndtag til parkeringsbremse
Kontakt for læselamper
Kabinebelysning
Regulering, soltag
Påmindelse om sikkerhedssele
Bakspejl
Ventilationsspjæld
Handskerum
Advarselsblinklys
Lydanlæg
Klimaanlæg
Forrudeviskere
Tastatur til telefon/audio
49
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
02
50
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
Belysningspanel
Fartpilot
Ventilationsspjæld
Horn
Kontrol- og advarselssymboler
Kombiinstrument
Brændstofmåler
Tastatur til telefon/audio
Udetemperaturmåler, ur, gearindikator
Forrudeviskere
Omdrejningstæller
Udløsningshåndtag til parkeringsbremse
Afvisere
Kontakt for læselamper
Speedometer
Kabinebelysning
Kilometertæller/Triptæller/Konstantfartholder
Regulering, soltag
Temperaturmåler
Display
02
Påmindelse om sikkerhedssele
Bakspejl
Ventilationsspjæld
Handskerum
Advarselsblinklys
Lydanlæg
Klimaanlæg
Afvisere/lysomskifter READ-knap
Parkeringsbremse
51
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Betjeningspanel på førerens dør
Betjeningspanel
G029570
02
Låseknap for samtlige døre
Spærring af rudeoptræk i bagdørene
Regulering, rudeoptræk
Justering, ydre sidespejle
52
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kombiinstrument
G026973
02
Temperaturmåler – Viser temperaturen i
kølesystemet. Hvis viseren bevæger sig
ind i det røde felt, vises en meddelelse på
displayet. Husk, at ekstralygter foran luftindtaget forringer kølingen af systemet.
Display - På displayet vises informationsog advarselsmeddelelser.
Speedometer - Viser kørselshastigheden.
Triptællerne, T1 og T2 – Bruges til måling
af korte strækninger. Tallet længst til
højre angiver hver 100 meter. Tryk knappen ind i mindst 2 sekunder for at nulstille. Skift mellem triptællerne med et
kort tryk på knappen.
Indikator for fartpilot.
Kilometertælleren - Viser det totale antal
kilometer, bilen har kørt.
skridningsrisiko. Hvis bilen har holdt stille,
kan måleren vise for høj en værdi.
Fjernlys-kontrollampe
Knap til ur - Drej på knappen for at indstille uret.
Advarselssymbol - Hvis der opstår en fejl,
tændes symbolet, og der fremkommer en
meddelelse på displayet.
Omdrejningstæller - Viser motoromdrejningstallet i 1000 omdr./minut. Omdrejningstællerens nål må ikke komme ind i
det røde felt.
Indikering for automatgear - Viser den
valgte gearstilling.
Når lampen i instrumentet tændes, er
niveauet i brændstoftanken lavt. Fyld
brændstof på snarest. Se også kørecomputer side 65.
Kontrol- og advarselssymboler
Afvisere - venstre/højre
Udetemperaturmåler – Når temperaturen
ligger mellem +2 °C til -5 °C, lyser et snefnugsymbol på displayet. Det advarer om
53
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
02
Visse symboler mangler muligvis
den bagvedliggende funktion, alt
efter bilens udstyr.
Rød lampe
1. Stands bilen på et sikkert sted. Bilen må
ikke køre videre.
2. Læs teksten på displayet.
Symboler midt på instrumentet
3. Foretag det fornødne ifølge instruktionerne på displayet, eller kontakt et værksted. Volvo anbefaler, at du henvender
dig til et autoriseret Volvo-værksted.
Symbolet og meddelelsesteksten er synlige,
indtil fejlen er udbedret.
Gul lampe
–
Alle kontrol- og advarselssymboler1 tændes,
når fjernbetjeningen drejes til stilling II inden
start. Dette viser, at symbolerne fungerer. Når
motoren startes, skal alle symboler slukke,
undtagen parkeringsbremsesymbolet, som
først slukkes, når parkeringsbremsen udløses.
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes alle symboler, undtagen symbolerne for fejl i
udstødningsrensesystemet og
lavt olietryk.
1
54
Læs meddelelsen på displayet. Foretag
det fornødne.
Meddelelsesteksten slukkes ved at trykke på
READ-knappen (se side 57), eller forsvinder
automatisk efter 2 minutter.
OBS
Denne lampe lyser rødt eller gult,
alt efter hvor kritisk den konstaterede fejl er.
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 205.
Når meddelelsesteksten TID TIL
REGELMÆSSIG SERV vises, slukkes
symbol og meddelelsestekst ved hjælp af
READ-knappen, eller forsvinder automatisk efter 2 minutter.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler
Fejl i ABS-systemet
Hvis symbolet tændes, fungerer
systemet ikke. Det normale bremsesystem fungerer fortsat, men
uden ABS-funktionen.
2. Hvis niveauet er under MIN i beholderen,
bør bilen ikke køres videre, men bjerges.
Volvo anbefaler, at bilen bjerges til et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol af
bremsesystemet.
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk
for motoren.
2. Start motoren igen.
3. Volvo anbefaler, at du kører til et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af ABSsystemet, hvis symbolet bliver ved med at
lyse.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan bremsevæskeniveauet være for lavt.
1. Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
standen i bremsevæskebeholderen (se
side 208).
2
•
Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, bør man ikke køre videre
med bilen, men få den bjerget til et autoriseret værksted, som Volvo har anbefalet,
for at få bremsesystemet efterset.
02
ADVARSEL
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
Påmindelse om sikkerhedssele
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk
for motoren.
2. Start motoren igen.
•
Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
•
Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen kontrolleres, se side 208.
•
Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og symbolerne stadig lyser,
kan bilen med stor forsigtighed køres til et
autoriseret værksted, som Volvo har
anbefalet, for at få bremsesystemet efterset.
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 205.
Symbolet lyser, hvis en person på
forsædet ikke har taget sikkerhedssele på.
For lavt olietryk2
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt.
Stands straks motoren, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie
efter behov. Hvis symbolet tændes og olieniveauet er normalt, skal du kontakte et autoriseret værksted, som Volvo har
anbefalet.
}}
55
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Udstødningsrensningssystem
02
Parkeringsbremse trukket
Hvis symbolet tændes, kan det
skyldes fejl i bilens udstødningsrensningssystem. Volvo anbefaler, at du kører til et autoriseret
Volvo-værksted for kontrol.
Airbags (SRS)
Hvis symbolet forbliver tændt eller
tændes under kørsel, er der
opstået en fejl i selelåsen, SRSSIPS- eller IC-systemet. Volvo
anbefaler, at du snarest kører til
et autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
Dette symbol lyser, når parkeringsbremsen er trådt ned. Træd
altid parkeringsbremsen ned til
nederste stilling.
OBS
Symbolet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trådt ned.
Tågebaglys
Symbolet lyser, når tågelyset er
tændt.
Generatoren lader ikke
Hvis symbolet tændes under kørsel, er der en fejl i det elektriske
system. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til et autoriseret
Volvo-værksted.
Kontrolsymbol for påhængsvogn
Motorforvarmer (diesel)
Symbolet tændes, når motoren
forvarmes. Forvarmning foretages, når temperaturen er under
-2 °C. Når symbolet slukkes, kan
bilen startes.
56
defekt.
Symbolet blinker, når afviserne er
i funktion og der er tilkoblet en
påhængsvogn. Hvis symbolet
ikke blinker, er en af lamperne på
påhængsvognen eller bilen
Stabilitetssystem DSTC
For nærmere oplysninger om
systemets funktioner og symboler, se side 150.
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis en af dørene eller bagklappen ikke er rigtigt lukket, bliver føreren gjort opmærksom på
dette.
Lav hastighed
Hvis bilen bevæger sig med en lavere hastighed end ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet, samtidig med at FØRERDØR ÅBEN,
PASSAGERDØR ÅBEN, VENSTRE
BAGDØR ÅBEN eller HØJRE BAGDØR
ÅBEN vises på displayet. Stands bilen på det
første sikre sted, og luk den dør/klap, der er
åben.
Høj hastighed
Hvis bilen kører med højere
hastighed end ca. 7 km/t, lyser
symbolet, når der på displayet
vises en af meddelelserne i foregående stykke.
Påmindelse om bagklap
Hvis bagklappen er åben, vises BAGSMÆK
ÅBEN på displayet.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Meddelelser
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ-knappen), inden den tidligere aktivitet kan genoptages.
Samtidig med at et advarsels- eller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende
meddelelse på displayet.
–
Tryk på READ-knappen (1).
Gennemse meddelelserne ved hjælp af
READ-knappen. Fejlmeddelelser gemmes på
en hukommelsesliste, indtil fejlen er afhjulpet.
Meddelelse /
besked
Betydning
STANDS STRAKSA
Stands bilen på
sikker vis, og sluk
for motoren. Risiko
for alvorlige skader.
STANDS MOTORENA
Stands bilen på
sikker vis, og sluk
for motoren. Risiko
for alvorlige skader.
SERVICE SNARESTA
Volvo anbefaler, at
du lader et autoriseret Volvo-værksted kontrollere
bilen omgående.
SE
INSTRUKT.BOGA
Læs instruktionsvejledningen.
Meddelelse /
besked
Betydning
SERVICE PÅKRÆVETA
Volvo anbefaler, at
du lader et autoriseret Volvo-værksted kontrollere
bilen så snart som
muligt.
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
Tid til regelmæssig
serv. Volvo anbefaler, at du lader et
autoriseret Volvoværksted udføre
servicen. Tidspunktet afhænger af
antal tilbagelagte
kilometer, hvor
mange måneder
der er gået siden
sidste service, og
hvor længe motoren har været i drift.
02
}}
57
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
02
A
58
Meddelelse /
besked
Betydning
SODFILTER
FULDT SE
INSTRUKT.BOG
Dieselpartikelfilteret
skal regenereres,
se side 139.
DSTC SPINKONTROL FRA
Stabilitets- og traktionssikringsystemets indgreb er
reduceret, se
side 149 for flere
varianter.
Del af meddelelse, vises sammen med oplysning om, hvor
der er opstået problemer.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Strømafbryder i midterkonsollen
Afbryder
G026944
02
Børnesikkerhedslås i de bageste døre*
OBS
Knappernes indbyrdes placering kan variere.
Aircondition i den bageste kabinedel*
Tryk knappen ind for at aktivere aircondition i den bageste
del af kabinen. Aircondition i
den bageste kabinedel deaktiveres, når tændingen afbrydes.
Brug denne knap til aktivering
og deaktivering af den elektriske børnesikkerhedslås i bagdørene. Fjernbetjeningen skal
stå i stilling I eller II. Når børnesikkerhedslåsen er aktiveret,
lyser lampen i knappen. Der vises en meddelelse på displayet, når børnesikkerhedslåsen
aktiveres eller deaktiveres, se side 126.
Indslåelige sidespejle*
Benyttes til at folde sidespejlene ind og ud.
Hvis et sidespejl utilsigtet er blevet foldet ind
eller ud, skal man gøre som følger:
1. Slå det sidespejl, der er blevet flyttet
manuelt, tilbage til normal stilling.
2. Drej fjernbetjeningen til stilling II.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
59
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Strømafbryder i midterkonsollen
02
3. Fold sidespejlet ind ved brug af knappen
og derefter ud, også ved brug af knappen.
Ekstralys*
Sidespejlene er nu tilbage i deres oprindelige,
faste stilling.
Park Assist*
Systemet er altid aktiveret, når
bilen startes. Bakadvarselssystemet slås fra og til igen ved
at trykke knappen ind. Se
også side 151.
Frakobling af blokeret låsestilling* og
alarmsensorer
Brug denne knap, når du af en
eller anden årsag vil slå funktionen blokeret låsestilling fra
(blokeret låsestilling vil sige, at
dørene ikke kan åbnes indefra,
hvis de er låst). Brug også
denne knap, når du vil slå bevægelses- og
hældningsdetektorerne i dit alarmsystem fra*.
Lampen lyser, når funktionerne er slået fra/
frakoblet, se side 124 og 128.
60
Stikkontakt/Cigarettænder*
Anvend denne knap, hvis du
ønsker, at bilens ekstralys skal
tændes samtidig med fjernlyset, eller hvis du vil afbryde
funktionen.
Aktive Xenon-forlygter*
Hvis bilen er udstyret med
aktive Xenon-forlygter (Active
Bending Lights, ABL) følger
lyset fra forlygterne rattets ved
kørsel. Funktionen aktiveres
automatisk, når bilen startes,
og kan deaktiveres/aktiveres ved at trykke på
knappen. Lampen i knappen lyser, når funktionen er aktiveret
Skifte lyskegle for højre-/venstretrafik
Hold knappen inde i mindst 5 sekunder. Bilen
skal stå stille, når lyskeglen veksles. Meddelelsen FORLYGTER INDST. T.
HØJREKØRSEL eller FORLYGTER INDST.
T. VENSTREKØRSEL vises på displayet.
Nærmere oplysninger og tilpasning af lyskegle for halogen- eller Dual Xenon-lygter, se
side 168.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Stikkontakten kan bruges til
forskelligt 12 V tilbehør, f.eks.
mobiltelefon eller køleboks.
Fjernbetjeningen skal mindst stå i position I
for at kontakten kan levere strøm.
Cigarettænderen aktiveres ved at trykke
knappen ind. Når den er klar til brug, springer
knappen ud igen. Træk nu tænderen ud, og
brug gløden til at tænde med. Af sikkerhedshensyn bør man altid lade dækslet sidde i
kontakten, når den ikke er i brug. Maksimal
strømstyrke 10 A.
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i kontakten, når
den ikke er i brug.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Strømafbryder i midterkonsollen
VIGTIGT
Advarselsblinklys
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W), hvis
der bruges en kontakt ad gangen. Hvis
begge kontakter (i midterkonsollen og ved
bagsædet) bruges samtidig, gælder 7,5 A
(90 W) pr. kontakt.
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden
og sidespejlene. Tryk på kontakten for at starte opvarmningen af bagruden og sidespejlene. Dette vises ved, at lampen i kontakten tændes.
Opvarmningen slås automatisk
fra efter ca. 12 minutter.
Hvis kompressoren til dæklapning er forbundet til en af de to kontakter, må ingen
anden strømforbruger være tilsluttet til den
anden.
AM FM
CD
LUM
VO E
POWER
2
ABC
1
4
GHI
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo. For information om brug af Volvos anbefalede midlertidige dæklapning (TMK), se side 183.
BLIS - Blind Spot Information System*
Tryk på knappen for at deaktivere eller genaktivere funktionen. Nærmere enkeltheder
fremgår af se side 153.
7
PQRS
*
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
G027096
OBS
02
#
Advarselsblinklysene (alle afvisere blinker)
skal benyttes, hvis bilen holder, hvor den kan
udgøre en fare eller trafikhindring. Funktionen
aktiveres ved at trykke knappen ind.
Elopvarmede forsæder
Nærmere enkeltheder fremgår
af se side 87 eller 89.
OBS
Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
61
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Generelt
02
Position
Betydning
Lyset slukkes automatisk, når fjernbetjeningen drejes til stilling I eller 0.
Automatisk/slukket nærlys.
Kun overhalingslys.
Positions-/parkeringslys
Kørelys, når bilen kører. Automatisk skift til parkeringslys,
når bilen parkeres.
–
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingslys fungerer i denne
indstilling.
Positions-/parkeringslyset kan tændes uanset
fjernbetjeningens stilling.
Drej lyskontakten (1) til midterstillingen.
Når fjernbetjeningen er i stilling II, er positions-/parkeringslyset og nummerpladelyset
altid tændt.
Lyshøjderegulering
Forlygter
Lyspanel
Automatisk kørelys i dagtimerne
Fingerhjul for lyshøjderegulering
Tågebaglygter
Fingerhjul til justering af instrumentbelysning
Automatisk nærlys*
Nærlyset tændes automatisk, når fjernbetjeningen drejes til position II, undtagen når lyskontakten (1) står i midterpositionen. Om
nødvendigt kan nærlysautomatikken deaktiveres. Volvo anbefaler, at du lader et autoriseret Volvo-værksted udføre frakoblingen.
Automatisk nærlys, fjernlys
1. Drej fjernbetjeningen til stilling II.
2. Nærlyset tændes ved at dreje lyskontakten (1) højre om til endestillingen.
3. Fjernlyset aktiveres ved at venstre kontaktarm føres mod rattet til endestillingen,
og slippes, se side 64.
62
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere
lyshøjden.
1. Drej fjernbetjeningen til stilling II.
2. Drej lysknappen (1) til en af endestillingerne.
3. Rul fingerhjulet (3) opad eller nedad for
henholdsvis at hæve eller sænke lyshøjden.
Biler med Xenon-forlygter* har automatisk
lyshøjderegulering, og derfor mangler fingerhjulet (3).
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Instrumentbelysning
Aktive Xenon-forlygter*
Kørelys i dagtimerne
Instrumentbelysningen er tændt, når fjernbetjeningen er i position II, og lyskontakten (1)
står i en af endestillingerne. Belysningen
dæmpes automatisk i dagslys og kan reguleres manuelt i mørke.
For at spare brændstof kan kørelyset
(Daytime Running Light) vælges i dagslys, i
stedet for det mere energikrævende nærlys.
Kørelysene, der er monteret i spoileren, arbejder med lysstærk og energibesparende diodeteknologi.
Rul fingerhjulet (5) opad eller nedad for henholdsvis kraftigere eller svagere belysning.
Tågebaglys
–
G020789
Tågebaglyset kan kun tændes i kombination
med forlygterne.
Tryk på knap (4).
Når tågebaglyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglys i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen.
OBS
Bestemmelserne for brug af tågelys varierer fra land til land.
02
Tryk knappen (2) ind, og drej lyskontakten (1)
højre om til endestillingen for at aktivere kørelys automatisk i dagtimerne. Dette reguleres
af en lyssensor, der skifter fra kørelys til forlygternes nærlys i skumring, eller når dagslyset bliver for svagt. Når kørelyset er aktiveret,
lyser lampen i knappen.
OBS
Lyskegle aktive/ikke aktive forlygter.
Hvis bilen er udstyret med aktive Xenon-forlygter (Active Bending Lights, ABL) følger
lyset fra forlygterne rattets ved kørsel. Funktionen aktiveres automatisk, når bilen startes,
og kan deaktiveres/aktiveres med knappen i
midterkonsollen, se side 60.
For at opnå minimalt energiforbrug slukkes
baglygterne også ved automatisk skift fra
nærlys til kørelys.
ADVARSEL
Systemet er et hjælpemiddel til at spare
energi - det kan ikke i alle situationer
afgøre, hvornår dagslyset er for svagt eller
tilstrækkelig stærkt, f.eks. ved tåge og
regn.
Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres
med en trafiksikkert korrekt belysning og i
overensstemmelse med færdselslovgivningen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
63
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre kontaktarm
Kontaktarmens stillinger
Afvisere
Kontinuerlig blinksekvens
02
–
Før kontaktarmen opad eller nedad til
endestillingen (B).
Armen bliver stående i endestillingen og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
Kort blinksekvens
–
Kort blinksekvens for afvisere
Kontinuerlig blinksekvens for afvisere
Overhalingslys
Orienteringslys og skift mellem fjern- og
nærlys
Før ratarmen opad eller nedad til position
(A), og slip den. Den vender så tilbage til
udgangsstillingen. Eller før ratarmen til (B)
og direkte tilbage til udgangsstillingen.
Afviserne blinker tre gange. Kort blinksekvens
afbrydes straks, hvis blinkning i modsat retning påbegyndes.
Skift mellem fjern- og nærlys
Fjernbetjeningen skal være i stilling II for at
fjernlyset kan tændes.
1. Drej lyskontakten højre om til endestillingen, se side 62.
2. Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (D), og slip den.
1
64
Fabriksindstilling.
Overhalingslys
–
Før armen let ind mod rattet til endestillingen (C).
Fjernlyset lyser, indtil armen slippes.
Orienteringslys
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst. Det varer 30 sekunder1, men det
kan ændres til 60 eller 90 sekunder.
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
2. Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (D), og slip den.
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kørecomputer*
Generelt
OBS
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens informationscentret er i brug,
skal der kvitteres for meddelelsen. Tryk på
READ-knappen for at komme tilbage til
informationscenterfunktionen.
Informationscentret viser følgende information:
READ - bekræftelse
Fingerhjulsbetjening - bladring mellem
menuer og valg på informationscenterlisten
RESET - nulstilling
Betjeningsknapper
For at få adgang til informationscentrets
oplysninger skal fingerhjulet (2) drejes trinvist
op eller ned. Ved endnu en drejning kommer
udgangsstillingen tilbage igen.
1
2
02
GNS FORBRUG
Gennemsnitligt brændstofforbrug siden sidste
nulstilling. Nulstilling foretages med RESET.
OBS
Funktioner
•
•
•
•
•
•
lemrum. Når bilen holder stille, vises "----" på
displayet. Når der foregår regenerering2, kan
brændstofforbruget øges (se side 139).
--- KM/T GNS HASTIGHED
--.- KM/L AKTUELT FORBRUG
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der
har været brugt en brændstofdrevet parkeringsvarmer*.
KILOMETER TIL TOM TANK
--.- KM/L GNS FORBRUG
--- KILOMETER TIL TOM TANK
DSTC TIL , se side 149
--- MPH FAKT. HASTIGHED1*
GNS HASTIGHED
Når tændingen afbrydes, gemmes gennemsnitshastigheden, som derefter ligger til grund
for den nye værdi, når man kører videre. Nulstilling foretages med RESET-knappen.
Beregningen foretages på grundlag af gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km og den
tilbageværende brugbare brændstofmængde.
På displayet vises den omtrentlige strækning,
der kan køres med den tilbageværende
brændstofmængde i tanken. Når displayet
viser "--- KILOMETER TIL TOM TANK ", er
der ingen garanteret kørselsstrækning tilbage.
Fyld brændstof på snarest.
AKTUELT FORBRUG
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Oplysningen på displayet opdateres med et par sekunders mel-
Kun på nogle markeder.
Gælder kun dieselbiler med partikelfilter.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
65
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kørecomputer*
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der
har været brugt en brændstofdrevet parkeringsvarmer*, eller hvis køremåden
ændres.
02
MPH FAKT. HASTIGHED.*1
Den aktuelle hastighed vises i mph, hvis
speedometret er gradueret i km/t. Hvis det er
gradueret i mph, vises den aktuelle hastighed
i mph.
Nulstilling
1. Vælg --- KM/T GNS HASTIGHED eller
--.- KM/L GNS FORBRUG
2. Hold RESET-knappen (3) inde i mindst
fem sekunder for at nulstille gennemsnitshastighed og gennemsnitligt brændstofforbrug samtidigt.
1
66
Kun på nogle markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
Forrudeviskere
Regnsensor*
Enkelt viskerslag
Før armen opad for at foretage et
enkelt viskerslag.
Intervalviskning
G026953
Man kan selv indstille tiden mellem slagene. Drej fingerhjulet
opad for at få kortere tid mellem
slagene. Drej hjulet nedad for at
øge tiden.
Visker/sprinklerfunktion - forrude.
Fingerhjul
Regnsensor – til/fra
Forrudeviskere fra
Forrudeviskerne er slået fra, når
armen står i stilling 0.
Kontinuerlig viskning
Viskerne arbejder med normal
hastighed.
Viskerne arbejder med høj hastighed.
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres
med fingerhjulet.
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed,
og nedad for mindre følsomhed (Der foretages et ekstra slag, når fingerhjulet drejes
opad).
Til/Fra
Når regnsensoren skal aktiveres, skal fjernbetjeningen stå i position I eller II og kontaktarmen for forrudeviskerne i position 0 (ikke aktiveret).
Regnsensoren aktiveres som følger:
–
VIGTIGT
Inden viskerne sættes i gang om vinteren,
må man sikre sig, at viskerbladene ikke er
fastfrosset, og at eventuel sne eller is på
for- og bagruden er skrabet af.
VIGTIGT
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når viskerne arbejder.
02
Tryk på knappen. En lampe i knappen
tændes, hvilket viser, at regnsensoren er
aktiv.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
•
Tryk på knappen. Lampen i knappen
slukkes.
•
Før armen nedad til et andet viskerprogram. Hvis armen føres opad, forbliver
regnsensoren aktiveret, viskerne foretager
et ekstra slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes og går
tilbage til stilling 0.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
67
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
02
Regnsensoren slukkes automatisk, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen, eller 5
minutter efter tændingen er slået fra.
VIGTIGT
I en bilvaskehal kan forrudeviskerne starte
og blive beskadiget. Slå regnsensoren fra
ved at trykke på knap (2), mens fjernbetjeningen er i position I eller II.
strumentets display, lukkes tilførslen af
sprinklervæske til forlygterne og bagruden.
Herved prioriteres rengøring af forruden og
udsynet gennem den.
Bagrudevisker- og sprinkler
Viskere – bakning
Hvis bakgearet vælges, når forrudeviskerne er
aktiveret, påbegynder bagrudeviskeren intervalviskning1. Hvis bagrudeviskeren allerede
arbejder med normal hastighed, sker der
ingen ændring.
Forrude-/forlygtesprinklere
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet. Når armen slippes,
foretager viskerne nogle ekstra slag.
Højtrykssprinkling af forlygter*
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne kun ved hver
femte sprinkling, (inden for et tidsrum på
10 minutter). Når der er forløbet 10 minutter
efter den seneste forrudesprinkling, højtrykssprinkles forlygterne igen ved den første
sprinkling af forruden. Ved kort at føre armen
mod rattet sprinkles kun forruden.
Reduceret vask
Når der er ca. 1 liter sprinklervæske tilbage i
beholderen, og meddelelsen om, at der skal
fyldes sprinklervæske på, vises på kombiin1
68
Visker/sprinklerfunktion - bagrude.
Intervalviskning: Tryk den øverste del af
knappen ind.
Konstant hastighed: Tryk den underste
del af knappen ind.
Ved at føre armen frem startes sprinklingen
og viskningen af bagruden. Viskerbladet foretager nogle ekstra slag efter afsluttet sprinkling.
Denne funktion (intervalviskning under bakning) kan slås fra. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted for at få funktionen slået fra.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Tilkobling
Øgning/mindskning af hastigheden
OBS
En midlertidig hastighedsforøgelse (mindre
end et minut) med speederen, f.eks. ved
overhaling, har ingen indvirkning på fartpilotens indstilling. Når speederen slippes
igen, vender bilen tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
02
Midlertidig frakobling
G027098
G026949
–
Konstantfartholderens omskifter er placeret til
venstre i rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
1. Tryk på CRUISE-knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
2. Tryk let på + eller – for at låse bilens
hastighed. Nu vises CRUISE-ON.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
1
–
Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller –.
Bilens aktuelle hastighed når knappen
slippes, bliver indprogrammeret.
Et kort tryk (mindre end et halvt sekund) på +
eller – svarer til en hastighedsændring på 1
km/t eller 1,6 km/t1.
Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling gemmes den indstillede hastighed i
hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
•
•
•
•
der trædes på bremsepedalen
hastigheden på en stigning falder til under
25-30 km/t
gearkassen sættes i stilling N
der forekommer hjulspin eller hjulblokering.
Genoptagelse af tidligere hastighed
Tryk på knappen for at komme tilbage til den tidligere indstillede
hastighed. CRUISE ON vises i
kombinationsinstrumentet.
Afhængigt af motortype.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
69
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Frakobling
02
70
–
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Parkeringsbremse, elkontakt mm.
Parkeringsbremse
2. Træd parkeringsbremsepedalen så langt
ned som muligt.
3. Slip fodbremsen, og kontrollér, at bilen
holder stille.
02
4. Hvis bilen ruller, skal parkeringsbremsepedalen trædes længere ned.
5. Når bilen parkeres - vælg gearkassens Pstilling.
Parkeringsbremse i venstrestyret bil.
G026994
G026992
Parkering på skråninger
Parkeringsbremse i højrestyret bil.
Parkeringsbremsepedal
Håndtag til at slippe parkeringsbremsen
Parkeringsbremsen befinder sig i gulvhøjde
(se illustrationen) og virker på baghjulene, når
den er trådt ned.
OBS
Advarselssymbolerne på kombinationsinstrumentet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsepedalen trædes ned.
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
ADVARSEL
Brug altid parkeringsbremsen, når du parkerer på en hældende flade - automatgearkassens P-stilling er ikke tilstrækkelig til at
holde bilen i alle situationer.
Sådan udløses parkeringsbremsen
1. Træd fodbremsen forsvarligt ned.
2. Træk i håndtaget.
Aktivering af parkeringsbremsen
1. Træd fodbremsen forsvarligt ned.
}}
71
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Parkeringsbremse, elkontakt mm.
Stikkontakt i bagsædet
VIGTIGT
Indstilling af rat
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W), hvis
der bruges en kontakt ad gangen. Hvis
begge kontakter (i midterkonsollen og ved
bagsædet) bruges samtidig, gælder 7,5 A
(90 W) pr. kontakt.
02
Hvis kompressoren til dæklapning er forbundet til en af de to kontakter, må ingen
anden strømforbruger være tilsluttet til den
anden.
Stikkontakten kan bruges til forskelligt tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks. Den er
beregnet til 12 V. Der forsynes kun strøm fra
kontakten, hvis fjernbetjeningen mindst står i
stilling I.
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo. For information om brug af Volvos anbefalede midlertidige dæklapning (TMK), se side 183.
G026999
G028425
OBS
Rattet kan indstilles i højden og længden.
Tryk håndtaget på ratstammens venstre side
ned. Anbring derefter rattet i den stilling, der
passer dig bedst. Tryk håndtaget tilbage for
at spærre rattet. Hvis det er vanskeligt, kan
du trykke lidt på rattet, samtidig med at håndtaget trykkes tilbage.
ADVARSEL
Rattet skal indstilles, inden man begynder
at køre, aldrig under kørsel. Kontrollér, at
ratindstillingen er fastlåst.
72
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudeoptræk
Betjening
De elektriske rudehejs betjenes med knapperne i dørene. Rudetrækkene fungerer i nøglestilling I og II. Efter afsluttet kørsel kan
ruderne fortsat åbnes og lukkes, når fjernbetjeningen er taget ud, så længe ingen af
dørene er åbnet. Ruderne bør betjenes under
opsyn.
Åbning af rude:
–
Tryk knappens forreste del ned.
Lukning af rude:
–
Træk knappens forreste del op.
OBS
Den pulserende vindstøj når de bageste
ruder er åbne, kan reduceres ved f.eks. at
åbne de forreste ruder lidt.
Førerens dør
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
•
02
Hvis føreren forlader bilen, skal strømmen til rudeoptrækkene altid afbrydes
ved at tage fjernbetjeningen ud.
•
Pas på, at hverken børn eller andre
passagerer kommer i klemme, når
ruderne lukkes.
Hvis bagdørenes ruder betjenes fra førerdøren, skal man passe på, at ingen af bagsædepassagererne får hænderne i
klemme, når ruderne lukkes.
Regulering rudetræk.
Regulering rudetræk for
Regulering rudetræk bag
Føreren kan betjene alle ruder fra sin plads.
Ruderne kan åbnes og lukkes på to måder:
•
Tryk en af knapperne (1) eller (2) let
nedad, eller træk dem let opad. Ruderne
går op eller ned, så længe man rører ved
kontakterne.
•
Tryk en af knapperne (1) eller (2) nedad,
eller træk den op, og slip den derefter.
Sideruderne åbnes og lukkes nu automatisk. Hvis ruden blokeres af en genstand,
afbrydes bevægelsen.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
73
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudeoptræk
02
Rudetræk i bagdørene
Lampen i kontakten tændt
OBS
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra
førerens dør.
Funktionen automatisk op på passagersiden findes kun på visse markeder.
Lampen i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på den pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
Spærring af rudeoptrækket i
bagdørene
74
Spærring af ruderne bagi og elektrisk børnesikkerhedslås*.
G029573
G029572
G029574
Passagerplads, foran
De elektriske rudeoptræk i bagsædet kan
spærres med kontakten i førerdørens knappanel. Husk altid at afbryde strømmen til
rudeoptrækkene (dvs. tage fjernbetjeningen
ud), hvis du efterlader børn alene i bilen.
Kontakten for det elektriske rudeoptræk ved
det forreste passagersæde styrer kun denne
rude.
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på den pågældende dør og med
knapperne på førerens dør. Hvis lampen i
kontakten for spærring af rudeoptrækket i
bagdørene (på førerdørens knappanel) er
tændt, kan ruderne i bagdørene kun betjenes
fra førerdøren.
ADVARSEL
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis bagdørenes ruder betjenes fra førerdøren, skal man passe på, at ingen af bagsædepassagererne kommer i klemme, når
de lukkes.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
Indvendigt bakspejl
Indvendigt bakspejl med kompas*
Indstilling af den rette kompaszone
02
Z
O
N
E
C
A
L
Nedblænding
Normal indstilling
Nedblændet indstilling.
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren.
Blænd ned, når bagfrakommende lys forstyrrer.
Automatisk nedblænding*
Hvis der kommer stærkt lys bagfra, blænder
bakspejlet automatisk ned.
G026950
Z
O
N
E
G026965
G026660
C
A
L
Bakspejlets øverste venstre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N
(nord), NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S
(syd), SW (sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
Hvis kompasset er aktiveret, starter det automatisk i nøglestilling II, eller når motoren er i
gang. Slå kompasset til eller fra ved at trykke
på den indfældede knap på bakspejlets bagside. Brug f.eks. en udrettet clips. Knappen
sidder ca. 2,5 centimeter forsænket i spejlet.
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
Kompasset er indstillet for det geografiske
område, som bilen befandt sig i ved leveringen. Kompasset bør kalibreres, hvis bilen flyttes mellem flere magnetiske zoner.
1. Nøglestilling II.
2. Hold knappen på bakspejlets bagside
trykket ind i ca. 3 sekunder, indtil ZONE
vises (brug f.eks. en udrettet clips). Nummeret for det aktuelle område vises.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
75
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
02
76
3. Tryk flere gange på knappen, indtil nummeret for det ønskede geografiske
område vises (1–15). Displayet viser efter
nogle sekunder igen kompasretningen,
hvilket betyder, at zoneskiftet er gennemført.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
02
Magnetiske zoner for kompas.
}}
77
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
Kalibrering
02
Sidespejle
ADVARSEL
Det kan blive nødvendigt at kalibrere kompasset, for at det skal være retvisende. Det
bedste resultat opnås ved at slå alle store
strømforbrugere, som f.eks. kabinebelysning,
kabineventilator, elopvarmet bagrude, fra.
Undgå at have metalgenstande og magnetiske genstande i spejlets nærhed.
Indstil spejlene, inden du begynder at køre.
Sidespejle med hukommelsesfunktion*
Hvis bilen har sidespejle med hukommelsesfunktion, fungerer disse sammen med
hukommelsesindstillingen af sædet, se
side 97.
1. Stands bilen i et stort åbent område med
motoren i gang.
Hukommelsesfunktion i
fjernbetjeningen*
3. Kør langsomt i en cirkel med en hastighed på højst 8 km/t, indtil CAL forsvinder
fra displayet. Kalibreringen er nu foretaget.
4. Alternativt kalibreringstrin: Begynd at køre
som sædvanligt. CAL forsvinder fra displayet, når kalibreringen er færdig.
G029575
2. Hold knappen bag på spejlet inde (brug
f.eks. en clips), indtil CAL kommer til syne
(efter ca. 6 sekunder).
Indstillingsknapperne for de to sidespejle
befinder sig længst fremme på førerdørens
armlæn. Sidespejlene kan bevæges i nøglestilling I og II.
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen på knappen lyser.
2. Justér indstillingen med knappen i midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen
slukkes.
Vedr. indfoldning af sidespejle, se side 59.
78
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Når du låser bilen op med en af fjernbetjeningerne og ændrer sidespejlenes indstilling,
lagres de nye indstillinger i fjernbetjeningen.
Næste gang du låser bilen op med samme
fjernbetjening og åbner fordøren inden 5
minutter, justeres spejlene til den lagrede indstilling.
Laminerede sideruder*
De laminerede sideruder i for- og bagdørene
forbedrer lydisoleringen i kabinen og giver
bilen bedre tyverisikring.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
Vand- og smudsafvisende belægning
på de forreste sideruder*
02
Sideruder med vand- og smudsafvisende belægning er mærket med et
lille symbol. Oplysninger om, hvordan glasset
skal vedligeholdes, fremgår af se side 192.
VIGTIGT
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne
is fra ruderne. Den vandafvisende belægning kan beskadiges.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
79
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
Åbningsstillinger
Man kan komme fra ventilationsstilling direkte
til komfortstilling ved at trække knappen helt
bagud (D) og slippe den.
02
Automatisk betjening
Før kontakten over trykpunkt (C) til bageste
endestilling (D) eller over trykpunkt (B) til forreste endestilling (A), og slip den. Soltaget
åbnes derefter til komfortstilling, henholdsvis
lukkes helt.
Maksimal åbning af soltaget fra komfortstilling:
G007503
–
Lukning, automatisk
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes i to stillinger:
Ventilationsstilling, med løftet bagkant
Åbning:
Åbning, manuel
–
Åbning, ventilationsstilling
Fjernbetjeningen skal stå i stilling I eller II.
Lukning, ventilationsstilling
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Ventilationsstilling
Afbryd strømmen til soltaget ved at tage
startnøglen ud, når føreren forlader bilen.
–
Åbning:
Tryk knappens bagkant opad (E).
Lukning:
–
80
Manuel betjening
Lukning, manuel
Åbning, automatisk
Skydestilling, fremad/bagud
Træk knappen helt bagud (D) igen, og slip
den.
Træk knappens bagkant nedad (F).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Træk betjeningsknappen bagud til trykpunktet (C). Soltaget bevæger sig mod
maksimalt åben stilling, så længe knappen holdes inde.
Lukning:
–
Tryk betjeningsknappen fremad til trykpunktet (B). Soltaget bevæger sig mod
maksimalt lukket stilling, så længe knappen holdes inde.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
Klemmebeskyttelse
ADVARSEL
Soltaget har en klemmesikring, der træder i
funktion, hvis soltaget blokeres af en genstand. I tilfælde af blokering standser soltaget
og åbnes derefter automatisk til den seneste
åbne stilling.
Soltagets klemmesikring fungerer kun ved
automatisk lukning, ikke ved manuel lukning.
Solskærm
02
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
G020157
Pas på, at ingen kommer i klemme, når
soltaget lukkes.
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen
lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde
skærmen frem.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
81
Generelt om klimaet................................................................................ 84
Elektronisk klimaanlæg, ECC.................................................................. 87
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*....................................................... 90
82
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
KLIMA
03 Klima
Generelt om klimaet
03
Aircondition
Is og sne
Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter
luften i kabinen. Bilen har automatisk klimaregulering (ECC).
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimasystemet (spalten mellem motorhjelm og forrude).
OBS
Der kan lukkes for aircondition-anlægget,
men for at få den bedst mulige luft i kabinen og undgå dug på ruderne, bør det altid
være slået til.
Dug på indersiden af ruderne
Problemet med dug på indersiden af ruderne
mindskes ved at pudse dem. Brug et normalt
vinduespudsemiddel.
Multifilter
Multifiltret/pollenfiltret bør udskiftes med
jævne mellemrum. Volvo anbefaler, at du rådfører dig med et autoriseret Volvo-værksted.
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres med klædningsstykker eller andre genstande.
Kabineventilatorens funktion
Når motoren standser (selvom fjernbetjeningen står på I eller II), slukkes der automatisk for kabineventilatoren. Derved undgår
man, at batteriet aflades.
Kabineventilatoren startes ved at dreje ventilatorknappen og indstille på den ønskede
hastighed.
ECC (elektronisk klimaanlæg)
Sideruder og soltag
For at aircondition-anlægget skal fungere tilfredsstillende, bør sideruder og eventuelt soltag være lukket.
Acceleration
Ved acceleration, hvor der gives fuld gas, frakobles aircondition-anlægget midlertidigt. En
kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan
da mærkes.
Faktisk temperatur
Kondensvand
Den temperatur der vælges, svarer til den
fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed, luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt
hersker i og omkring bilen.
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
Sensorernes placering
•
Solsensoren befinder sig over instrumentpanelet.
•
Temperatursensoren for kabinen befinder
sig bag klimapanelet.
For at ventilere klimaanlæggets kontrolsystem
kan kabineventilatoren startes op til 50 minutter, efter bilens tænding er slået fra. Ventilatoren lukkes senere af automatisk efter ca.
15 minutter.
Brændstofbesparelse
Med ECC styres også aircondition-anlægget
automatisk og anvendes kun så ofte, det er
nødvendigt for at afkøle kabinen og give tilstrækkelig affugtning af den indkommende
84
03 Klima
Generelt om klimaet
luft. Dette sparer brændstof sammenlignet
med et konventionelt aircondition-anlæg, der
altid køler luften til lige over frysegrænsen.
Ventilationsspjæld i
instrumentpanelet
Ventilationsspjæld i dørstolpe
Luftfordeling
G027043
0
G027064
03
G028577
Åben
Den indkommende luft fordeles gennem flere
forskellige ventilationsspjæld, som er placeret
forskellige steder i bilen.
Åben
Lukket
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens lodrette retning.
1. Ret de yderste dyser imod sideruderne
for at fjerne dug fra de forreste sideruder.
2. I koldt vejr: Luk de midterste dyser for at
få det bedste klima og den bedste afdugning.
Lukket
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens lodrette retning.
1. Ret de yderste spjæld imod ruden for at
fjerne dug fra de bageste sideruder.
2. Ret spjældene indad for at få et behageligt klima på bagsædet.
Tænk på at børn kan være følsomme overfor
luftstrømme og træk.
}}
85
03 Klima
Generelt om klimaet
Ventilerede forsæder (Executive)
For at få maksimal ventilation:
–
Hold
inde i ca. 2 sekunder.
Sædevarme ydre bagsæder
(Executive)
For at sænke ventilationen trinvist:
–
Tryk kort på
.
For at slå ventilationen fra:
03
–
Hold
inde i ca. 2 sekunder.
Knapper til ventilation af sædet foran.
Ventilationssystemet består af ventilatorer i
sæde og ryglæn, der suger luft gennem
sædets betræk. Kølevirkningen øges, jo koldere luften i kabinen er.
Ventilationen reguleres fra knapper på betjeningspanelet på siden af forsæderne. Ventilatorhastigheden kan indstilles på tre trin.
For at starte ventilationen af sædet:
–
Tryk kort på
.
For at øge ventilationen trinvist:
–
86
Tryk kort på
.
Ventilationssystemet kan aktiveres, når motoren er i gang.
OBS
Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme
over for træk. Komfortniveau I anbefales til
langvarig brug.
VIGTIGT
Sædeventilationen kan ikke starte, når
kabinens temperatur er under 5 °C. Dette
er for at undgå afkøling af den person, der
sidder på sædet.
G030976
G030244
Ventilationen kan bruges samtidig med elopvarmningen af forsæderne. Funktionen kan
f.eks. anvendes til at fjerne fugtighed fra tøjet.
Knap til bagsædevarme til/fra.
Sædevarmen i bagsæderne betjenes med
knapperne som vist ovenfor. Der er knapper
på hver side af den bageste midterkonsol til
det respektive bagsæde.
For at starte opvarmningen af sædet:
–
Tryk på knappen.
> Symbolet i knappen tændes.
For at afbryde opvarmningen:
–
Tryk på knappen.
> Lampen slukkes.
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Kontrolpanel
03
AC - Tænd/sluk (ON/OFF)
Temperatur, højre side
Recirkulation/Multifilter med sensor*
Temperatur, venstre side
Recirkulation
Blæser
AUTO
Blæser bag i kabinen*
Luftfordeling
Funktioner
Kabinetemperatursensor
1. AC - Tænd/Sluk (ON/OFF)
Defroster, forrude og sideruder
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Elopvarmede forsæder
OFF: Slukket. Når defrosterfunktionen slås til,
tændes der automatisk for airconditionanlægget (kan slukkes med AC-knappen).
2. Luftkvalitetssystem, recirkulation/
multifilter*
ON: Aircondition-anlægget er slået til. Det
styres af systemets automatik. På denne
måde afkøles og affugtes den indkommende
luft.
Nogle biler er udstyret med et såkaldt multifilter og med en luftkvalitetssensor. Multifilteret
opfanger gasser og partikler og reducerer
således lugte og forurening i luften. Luftkvalitetssensoren registrerer, hvis forureningsniveauet i udeluften øges. Hvis dette sker, lukkes luftindtaget, og luften i kabinen recirkuleres. Kabineluften renses også gennem multifilteret ved recirkulation.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
87
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
•
Når luftkvalitetssensoren er
aktiveret, lyser den grønne
lampe ved AUT.
•
03
Betjening:
–
Tryk på AUTO for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
Skift mellem følgende tre funktioner ved
at trykke en eller flere gange på
88
:
•
lampen ved MAN lyser. recirkulation er
nu tilkoblet.
•
Ingen lampe lyser. Ingen recirkulation
er tilkoblet, medmindre det behøves til
brug for nedkøling i varmt klima.
•
lampen ved AUT lyser. luftkvalitetssensoren er nu tilkoblet.
Ved dugdannelse kan du med fordel også
anvende defrosterfunktionerne til forruden
og sideruderne samt bagruden.
Følg Volvos serviceprogram for at se de
anbefalede intervaller for udskiftning af
multifiltret. Ved kørsel i stærkt forurenede
omgivelser kan det være nødvendigt at
udskifte kombifiltret oftere.
3. Recirkulation
Recirkulation vælges for at holde dårlig luft,
som f.eks. udstødningsgasser, ude fra kabinen. Kabineluften recirkuleres, hvilket vil sige,
at der ikke suges luft udefra ind i bilen, mens
funktionen er aktiveret.
Hvis luften i bilen recirkulseres, er der, specielt om vinteren, risiko for is- og dugdannelse.
Med timerfunktionen (biler med multifilter og
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion) er
der mindre risiko for, at der dannes is, fugt
eller dårlig luft.
Husk:
Den bruges på følgende måde:
•
Luftkvalitetssensoren bør som regel være
tilkoblet.
•
I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
1. Tryk på
i mere end 3 sekunder.
Lampen blinker i 5 sekunder. Nu recirkuleres luften i bilen i 3-12 minutter, afhængigt af udetemperaturen.
•
Hvis der dannes dug på ruderne, bør luftkvalitetssensoren kobles fra.
2. Hver gang der trykkes på
res timerfunktionen.
, aktive-
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
–
Tryk på
igen i mere end 3 sekunder. Lampen lyser i 5 sekunder for at
bekræfte valget.
4. AUTO
AUTO-funktionen regulerer automatisk klimaanlægget med henblik på at nå den valgte
temperatur. Automatikken styrer varme, aircondition, luftkvalitetssensor, ventilatorhastighed, recirkulation og luftfordeling. Ved valg af
en eller flere manuelle funktioner styres de
øvrige funktioner fortsat automatisk. Med et
tryk på AUTO slås alle manuelle indstillinger
fra.
5. Luftfordeling
•
Når den øverste knap er trykket ind, rettes luften mod ruderne
•
Når den midterste knap er trykket ind, rettes luften i hoved- og kropshøjde
•
Når den nederste knap er trykket ind, rettes luften mod ben og fødder
Tryk på AUTO, når du igen ønsker automatisk
luftfordeling.
6. Kabinetemperatursensor
Kabinetemperatursensoren registrerer temperaturen i kabinen.
7. Defroster, forrude og siderude
Anvendes til hurtigt at fjerne dug og is fra forruden og sideruderne. Der strømmer luft til
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
ruderne med stor blæserhastighed. Lampen i
defrosterknappen lyser, når denne funktion er
aktiveret.
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende med henblik på at give maksimal
affugtning af luften i kabinen:
•
aircondition (AC) slås automatisk til (kan
slukkes med AC-knappen).
•
recirkulation slås automatisk fra.
slås fra, venNår defrosterfunktionen
der klimaanlægget tilbage til de foregående
indstillinger.
8. Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Tryk på denne knap, når du hurtigt vil fjerne
dug eller is fra bagruden og sidespejlene.
Nærnere enkeltheder om denne funktion
fremgår af se side 61.
9. Elopvarmede forsæder
Betjening af forsædeopvarmning:
1. Tryk én gang: Høj varme – begge lamper
lyser.
2. Tryk én gang til: Mindre varme – én lampe
lyser.
3. Tryk én gang til: Ingen varme – ingen
lampe lyser.
Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted justerer temperaturen.
10 og 11. Temperaturvælgere
Med de to knapper kan temperaturen indstilles for henholdsvis fører- og passagersiden.
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
03
12. Ventilator
Drej på knappen for at øge/mindske blæserhastigheden. Hvis der vælges AUTO, reguleres blæserhastigheden automatisk. Den tidligere indstillede ventilatorhastighed annulleres.
OBS
Hvis knappen drejes venstre om, og blæserindikeringen på displayet slukkes, er
blæseren og aircondition-anlægget slukket.
13. Blæser bag i kabinen (ekstraudstyr
på biler med syv sæder)
Ved at dreje på knappen øges eller mindskes
ventilatorhastigheden. Dette gælder kun, hvis
der er valgt AC for både forreste og bageste*
del af kabinen. Knappen for den bageste del
sidder i midterkonsollens kontaktpanel (se
side 59).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
89
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*
Generelt om varmere
her det tidspunkt, hvor opvarmningen af bilen
er færdig. Bilens elektronik vælger det tidspunkt, hvor opvarmningen skal begynde,
baseret på den aktuelle udetemperatur.
Hvis udetemperaturen overstiger 25 °C, sker
der ingen opvarmning. Ved -10 °C og derunder er parkeringsvarmerens driftstid maksimalt 60 minutter.
03
Hvis parkeringsvarmeren ikke starter trods
gentagne forsøg, anbefaler Volvo, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted. Der
vises en meddelelse på displayet.
Fingerhjul
Inden parkeringsvarmeren kan programmeres, skal elsystemet "vækkes".
90
Meddelelse på displayet
Når indstillingerne i TIMER 1, TIMER 2 og
Direkte start aktiveres aktiveres, lyser det
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres på en stærk hældning,
bør den holde med forenden nedad for at
sikre brændstofforsyningen til parkeringsvarmeren.
Dette gøres ved at:
trykke på READ-knappen eller
aktivere fjernlyset eller
drej fjernbetjeningen til nøgleposition I.
Kontrollér på displayet, at der er slukket
for parkeringsvarmeren. (Når parkeringsvarmeren er i gang, vises PARKVARMER
TIL på displayet).
Når bilen forlades, vises en meddelelse om
systemets status. Meddelelsen slukkes, når
bilen låses udefra med fjernbetjeningen.
RESET-knap
Parkeringsvarmeren kan startes direkte eller
indstilles på to forskellige starttider med
TIMER 1 og TIMER 2. Med starttid menes
Sluk for parkeringsvarmeren, inden brændstofpåfyldning påbegyndes. Brændstof der
spildes på jorden, kan antændes.
gule advarselssymbol i kombinationsinstrumentet, og en forklarende tekst fremkommer
på displayet.
READ-knap
•
•
•
ADVARSEL
Bilen skal stå udendørs, når parkeringsvarmeren bruges.
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*
Ur/timer
1. Tryk på READ.
Hvis uret stilles igen, efter at varmerens timer
er blevet programmeret, slettes de valgte
timerindstillinger.
2. Gå til tekst PARKVARM TIMER 1 eller 2
med fingerhjulet. Teksten TÆNDT blinker
på displayet.
Indstilling af TIMER
3. Tryk på RESET. Teksten SLUKKET vises
konstant, og parkeringsvarmeren slås fra.
Af sikkerhedshensyn kan der kun indprogrammeres tider et døgn frem, ikke for flere
dage i træk.
1. Drej vha. fingerhjulet, indtil TIMER 1 eller
2 vises på displayet.
2. Tryk let på RESET for at komme til det
blinkende timetal.
3. Drej fingerhjulet til det ønskede timetal.
4. Tryk let på RESET for at komme til minutindstillingen.
5. Drej på fingerhjulet for at komme til det
ønskede minuttal.
OBS
Direkte start af kabinevarmer
1. Drej fingerhjulet indtil DIREKTE START
vises på displayet.
2. Tryk på RESET for at komme til TÆNDT
eller SLUKKET.
3. Vælg TÆNDT.
Varmeren vil nu være i gang i 60 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
kølevæsken i motoren har opnået en temperatur på 30 °C.
6. Tryk let på RESET for at bekræfte indstillingen.
Øjeblikkelig standsning af
kabinevarmer
7. Tryk på RESET for at starte timeren.
1. Drej fingerhjulet indtil DIREKTE START
vises på displayet.
Slukning af timerstartet
parkeringsvarmer
2. Tryk på RESET for at komme til TÆNDT
eller SLUKKET.
For at slukke parkeringsvarmeren manuelt
inden timer-funktionen gør det, skal du gøre
følgende:
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren endnu er i gang.
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, afbrydes parkeringsvarmeren automatisk. Der
vises en meddelelse på displayet. Kvittér for
meddelelsen ved at trykke på READ.
03
VIGTIGT
Gentagen brug af parkeringsvarmeren i
kombination med korte kørestrækninger
fører til, at batteriet aflades med efterfølgende startproblemer. For at sikre, at bilbatteriet genoplades med lige så meget
energi, som varmeren forbruger, skal man
ved regelmæssig brug af varmeren køre
bilen i lige så lang tid, som varmeren bruges. Varmeren bruges maksimalt 60 minutter hver gang.
3. Vælg SLUKKET.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
91
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*
Ekstravarmer (diesel)*
I koldt vejr kan der være behov for ekstra
varme fra ekstravarmeren for at opnå den
rette temperatur i kabinen.
03
92
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
behov for ekstra varme, mens motoren er i
gang. Den standser automatisk, når den rette
temperatur er opnået, eller når der slukkes for
motoren.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Klima
03
93
Forsæder................................................................................................. 96
Forsæder - Executive ............................................................................. 99
Kabinebelysning.................................................................................... 100
Opbevaringssteder i kabinen................................................................ 102
Opbevaringssteder i kabinen - Executive ............................................ 107
Bagsæde............................................................................................... 108
Lastning................................................................................................ 110
Bagagerumslys..................................................................................... 111
94
INTERIØR
04 Interiør
Forsæder
Siddestilling
Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
Passagersædets ryglæn kan foldes ned i
fremadgående retning for at give plads til
lange genstande.
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
1. Skyd sædet så langt tilbage som muligt.
ADVARSEL
2. Anbring ryglænet i oprejst stilling 90 grader.
Førersædets indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel.
3. Løft låsemekanismerne på ryglænets
bagside, og vip det samtidig fremad.
Kontrollér, at sædet er i låst stilling.
04
4. Skyd sædet frem, så nakkestøtten "låses"
fast under handskerummet.
Nedfoldning af forsædets ryglæn*
G027960
Opslåning sker i modsat rækkefølge.
ADVARSEL
Tag fat i ryglænet og sørg for, at det er
ordentligt låst efter opslåning for at undgå
personskade ved en eventuel hård
opbremsning eller en ulykke.
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
Hæv/sænk sædehyndens forkant, pumpe
op/ned (fører- og passagersiden*).
Hæv/sænk sædet, pumpe op/ned (førerog passagersiden*).
Justering af lændestøtten1, drej hjulet.
1
96
Gælder også elbetjent sæde.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G014805
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
04 Interiør
Forsæder
Indlægsmåtter*
Volvo kan levere indlægsmåtter, som er specielt fremstillet til din bil.
ADVARSEL
Kontroller inden kørsel, at indlægsmåtten
ved førerpladsen er stukket godt ned og
fastgjort i knopperne, så den ikke kommer
i klemme ved og under pedalerne.
Elbetjent sæde*
uden at nøglen er sat i tændingslåsen. Sædet
kan altid indstilles i tændingsstilling I eller II.
Hukommelsesfunktion*
Sædehyndens forkant op/ned
Sæde frem/tilbage
Sæde op/ned
Ryglænets hældning
Hvis et sæde blokeres, udløses en overbelastningsbeskyttelse. Hvis det sker, skal tændingen afbrydes, hvorefter man skal vente et
kort stykke tid, inden sædet flyttes igen. Kun
én af sædets indstillinger kan justeres ad
gangen.
04
Knapper for hukommelsesfunktion.
Gemme indstilling
1. Indstil sædet.
2. Hold knap MEM inde, samtidig med at
knap 1, 2 eller 3 trykkes ind.
Bruge gemt indstilling
Tryk på en af hukommelsesknapperne 1–3,
indtil sædet standser. Hvis knappen slippes,
standser stolen sin bevægelse.
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter
at døren er låst op med fjernbetjeningen,
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
97
04 Interiør
Forsæder
Nøglehukommelse i fjernnøgle
Alle fjernbetjeninger kan bruges af forskellige
førere til at gemme førersædets og sidespejlenes indstillinger 2. Gør som følger:
•
•
04
•
Indstil sædet, som du ønsker det.
Lås bilen ved at trykke på låseknappen
på den fjernbetjening, du normalt bruger.
Dette gemmer sædets og sidespejlenes
positioner i fjernbetjeningens hukommelse3.
ADVARSEL
Klemmerisiko. Børn må ikke lege med
betjeningsknapperne.
Kontrollér, at der ikke befinder sig nogen
genstande foran, bag ved eller under stolen, mens den indstilles.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
Lås bilen op (ved at trykke på oplåsningsknappen på den samme fjernbetjening)
og åbne førerdøren. Førersædet og sidespejlene vil automatisk indtage de positioner, der er gemt i fjernbetjeningens
hukommelse (hvis sædet har været rørt,
siden du låste bilen).
Nødstop
Hvis sædet utilsigtet kommer i bevægelse,
skal der trykkes på én af sædets indstillingsknapper eller hukommelsesknapperne, så
sædet standser.
2
3
98
Kun hvis bilen er udstyret med elbetjent sæde med hukommelse og sidespejle, der kan drejes ind elektrisk.
Denne indstilling påvirker ikke indstillinger, der er gemt med det elbetjente sædes hukommelsesfunktion.
04 Interiør
Forsæder - Executive
Komfortsæder for
Massage
Indstilling af lænd
Massage
Lænd
Knap til aktivering af massage.
Hård massage
Blid massage
Hvert forsæde har massage i ryglænet. Massagen udføres af luftpuder, som kan massere
med enten hård eller med blid indstilling. Når
en af indstillingerne er valgt, udføres massagen som følger: massage 6 minutter - pause
4 minutter - massage 6 minutter osv.
Når knappen står i midterpositionen, eller når
fjernbetjeningen er i position 0, er massagen
ikke aktiveret.
G030229
G030180
G030183
04
Knap til indstilling af lænd.
Lændestøtten indstilles med de samme luftpuder, der bruges til massagen. Justeringen
kan foretages trinløst i både dybden og højden ved hjælp af betjeningsknappen, se illustrationen ovenfor.
Lændestøtten kan indstilles, når massagen
ikke er aktiveret.
En hukommelse husker lændestøttens indstilling, når massagen afbrydes eller når trykket i
luftpuderne er aftaget, f.eks. efter længere
tids parkering.
99
04 Interiør
Kabinebelysning
Læselamper og kabinebelysning
ningen kan også aktiveres inden for 10 minutter, efter at:
•
motoren er standset og tændingen er i
stilling 0
•
at bilen er låst op, men motoren ikke er
startet
Loftslys bagi
Derefter slukkes lyset automatisk.
Loftslys foran
G026960
04
G027153
Læselamperne foran tændes og slukkes med
et tryk på den respektive knap i loftskonsollen.
Knapper i loftskonsollen til læselamper foran og
kabinebelysning.
Læselampe venstre for
Kabinebelysning
Læselampe højre for
Kabinebelysningen 1 tændes med et kort tryk
på knap (2). Samtidig aktiveres belysningsautomatikken (se side 101). Kabinebelysningen slukkes med et kort tryk på knap (2).
Al belysning i kabinen tændes i tændingsstilling I og II, og når motoren er i gang. Belys-
1
100
Indstigningslyset følger kabinebelysningen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Læselamper bag
Venstre læselampe bagi, tænd/sluk
Højre læselampe bagi, tænd/sluk
Lamperne tændes/slukkes med et tryk på den
relevante knap.
Hvis bilen har 7 sæder, er der også læselamper til den tredje sæderække.
Indstigningslys
Indstigningslyset (og kabinelyset) henholdsvis
tændes, når en af dørene åbnes, og slukkes,
når døren lukkes.
04 Interiør
Kabinebelysning
Lys i bagagerummet
Bagagerummet har en lampe på indersiden af
bagklappen.
Den bageste lampe i kabinen og lampen i
bagklappen tændes henholdsvis slukkes, når
bagklappen åbnes eller lukkes.
Handskerumslys
Lampen tændes automatisk, når klappen løftes.
Belysningsautomatik
Automatikken kan sættes ud af funktion ved
at holde knap (2) (se side 100) inde i mere end
3 sekunder. Automatikken aktiveres igen ved
at trykke kort på knappen.
Handskerumslyset tændes, når klappen
åbnes, og slukkes, når klappen lukkes.
Når automatikken er aktiveret, tændes kabinebelysningen automatisk2 og lyser i
30 sekunder:
Makeup-spejl*
•
bilen låses op med nøgle eller fjernbetjening
•
motoren er slukket og nøglen drejet til 0stilling.
04
Kabinebelysningen tændes og lyser i
10 minutter, hvis en af dørene er åben og
kabinebelysningen ikke er slukket.
Kabinebelysningen slukkes, når:
G027045
•
•
2
motoren startes
bilen låses med nøgle eller fjernbetjening.
De indprogrammerede tider, 30 sekunder
henholdsvis 10 minutter, kan ændres af et
Volvo-værksted.
Funktionen er lysafhængig og aktiveres kun, når det er mørkt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
101
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringssteder
04
102
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum i tredje sæderække
Kuglepensholder
Handskerum
Opbevaringsrum og krusholdere
Billetklemme
Handskerum
Frastillingsplads i midterkonsollen
Kopholdere til bagsædepassagererne
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Opbevaringslomme (også foran i forsædernes sædehynder)
Sørg for, at der ikke er nogen hårde,
skarpe eller tunge genstande, der ligger
eller stikker ud på en sådan måde, at de
kan give anledning til personskader i tilfælde af en hård opbremsning.
04
EXIT
MENU
Midterkonsollen indeholder et rum til blyanter.
80
G027025
ADVARSEL
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
G027030
Indkøbsposeholder
AIRBAG
MY KEY
I handskerummet kan du f.eks. opbevare
bilens instruktionsvejledning, kort, penne og
benzinkort.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
103
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Tøjkrog
Askebæger til bagsædepassagererne*
Kopholdere/flaskeholdere til
bagsædepassagererne
Tøjkrogen er kun beregnet til lettere tøj.
Askebægret åbnes ved at trække den øverste
kant udad.
Træk i indsatsens underkant for at åbne den.
Når det skal tømmes:
Kopholderindsatsen kan afmonteres:
1. Luk askebægret op.
–
2. Tryk klappen nedad, og vip bagud.
3. Løft det derefter ud.
104
G027063
G027018
G027028
04
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ved at løsne de to clips, kan holderen
anvendes som flaskeholder til store flasker.
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum og kopholdere (bil
med syv sæder)
Frastillingsplads i midterkonsollen
Kopholdere
Opbevaringsrummene kan bruges til f.eks.
cd'er og bøger.
I midterkonsollen er der en frastillingsplads til
f.eks. mad og drikkevarer. Armlænet kan foldes bagud således, at det bliver til et "bord"
for passagererne på bagsædet.
Under frastillingspladsen findes et opbevaringsrum, f.eks. til cd'er.
G027020
G027040
G027019
04
Kopholdere til personerne på forsæderne.
Askebæger*
–
Træk indsatsen ud for at tømme askebægeret.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
105
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum i tredje sæderække
(bil med syv sæder)
G027026
04
Opbevaringsrummene kan anvendes til kuglepenne og diverse småting.
106
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen - Executive
Køleboks
G027068
04
Der er en køleboks under forsædets opslåelige armlæn. Juster køleniveauet med knappen (se illustration). Boksen virker, når motoren er i gang eller i nøgleposition II.
ADVARSEL
Opbevar flaskerne sluttet godt til i køleboksen, og sørg for, at klappen er lukket
under kørslen.
107
04 Interiør
Bagsæde
Bagsæder - anden række (bil med syv
sæder)
Skydesæde (bil med syv sæder)
Afmontering af midterkonsollens
bageste del
G028445
04
Fremvipning af ryglæn før indstigning i
bilen
Løft håndtaget (1) opad, og skyd samtidig
sædet frem. Gør det omvendte for at føre stolen tilbage til udgangsstillingen.
Længdejustering af sæde
Løft bøjlen (2) for at føre sædet frem eller tilbage.
108
Midtersædet i anden sæderække kan skydes
længere frem end de andre sæder. Når sædet
er skudt frem, er der bedre kontakt mellem et
barn på den integrerede selepude og personer på forsæderne.
Løft bøjlen (1) for at føre sædet frem eller tilbage.
For at kunne skyde midtersædet i anden
sæderække fremad, skal midterkonsollen
først fjernes.
1. Midterkonsollens bageste del fjernes ved
at trække spærren lige ud, som vist ovenfor.
2. Fjern derefter konsollen.
04 Interiør
Bagsæde
Nakkestøtte på bagsædet midterpladsen
ADVARSEL
Den laveste stilling må kun benyttes, når
sædets ryglæn skal slås ned, eller når der
ikke sidder nogen på denne plads.
Når sæderne i anden og tredje række er
blevet slået op, er det nødvendigt at forvisse sig om, at ryglænene er blevet fastlåst. Hvis ikke, risikerer man, at sædernes
beskyttelsessystem ikke fungerer.
G027015
OBS
04
Det er ikke muligt at fjerne nakkestøtten
fuldstændigt.
Nakkestøtten på midterpladsen kan indstilles
i fire højder. Skub nakkestøtten opad efter
behov.
–
For at få nakkenstøtten ned igen skal
knappen ved højre rør trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trykkes forsigtigt
ned. (se illustrationen).
109
04 Interiør
Lastning
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare
vægt. Summen af passagerernes vægt og alt
ekstraudstyr reducerer bilens lasteevne med
den tilsvarende vægt. For udførlige oplysninger om vægt, se side 278.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
04
Last på taget
Brug af tagbagagebærer
For at undgå skader på bilen og for at få den
størst mulige sikkerhed ved kørsel, anbefales
de tagbagagebærere, som Volvo har udviklet.
Følg nøje den monteringsanvisning, som
medfølger tagbagagebæreren.
110
•
Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
•
Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
•
Bilens vindmodstand og dermed brændstofforbruget øges i takt med lastens
størrelse.
•
Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
ADVARSEL
Der må højst anbringes 100 kg på taget,
inklusive tagbagagebærer og eventuel tagboks. Med last på taget ændres bilens
tyngdepunkt og køreegenskaber.
04 Interiør
Bagagerumslys
Forlængelse bagagerum - sæderække
2
VIGTIGT
Når ryglænet skal slås ned, må der ikke
være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i.
Ellers kan der opstår skade på bagsædets
indtræk.
3. Udløs låsen (1), og slå ryglænet ned. Tryk
til for at fastlåse ryglænet i nedslået stilling.
ADVARSEL
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der
ikke sidde passagerer i tredje sæderække,
hvis nakkestøtten på yderpladsen i anden
sæderække er slået ned.
VIGTIGT
Når ryglænet skal slås ned, må der ikke
være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i.
Ellers kan der opstår skade på bagsædets
indtræk.
Skyd den anden sæderække frem til dens forreste stilling - se side 96.
Forlængelse bagagerum - sæderække
31
Løft håndtaget opad.
04
Skyd sædehynden tilbage til dens bageste stilling. Fold lastøjerne på højre og
venstre side ind, så de ikke beskadiges,
når ryglænet fældes frem.
Slå ryglænet frem. (Nakkestøtten slås
automatisk ind, når ryglænet slås frem.)
Genindstilling af sæderække 3
1. Slå ryglænet op til normal stilling.
1. Stil stolene i den bageste stilling1.
G027016
G027022
2. Tag fat i øjet og træk sædehynden ud,
indtil der høres en "klik"-lyd.
3. Slå nakkestøtten op.
> Sædet kan nu bruges.
2. Nedfæld nakkestøtten.
1
Kun 7-sæders bil
}}
111
04 Interiør
Bagagerumslys
Generelt
Husk, at en genstand, som vejer 20 kg, ved et
frontalsammenstød med en hastighed på
50 km/t, svarer til en kollisionskraft på
1000 kg.
Åbne bagklappen
For information om, hvordan bagklappen
åbnes - se side 124.
Tænk på følgende, når du laster:
Lastning af bagagerummet
•
•
•
•
G027031
04
Sikkerhedsseler og airbags yder føreren og
passagererne god beskyttelse, især i tilfælde
af frontale kollisioner. Man bør dog også
huske at beskytte sig mod skader bagfra. Ved
lastning bør man være opmærksom på, at
genstande i bagagerummet, som ikke er forsvarligt fastgjort eller anbragt på rette måde,
ved en kollision eller kraftig opbremsning kan
blive kastet fremad med stor hastighed og
kraft og derved forårsage alvorlige skader.
112
Placer ikke for tung last helt fremme mod
forsæderne. Derved trykkes det nedfældede ryglæn nemlig unødvendigt hårdt
ned.
Placer lasten op ad ryglænet.
Placer tung last så lavt som muligt.
Placer bred last på hver sin side af opdelingen af ryglænet.
•
•
Beskyt skarpe kanter med noget blødt.
•
Placer aldrig last oven for ryglænet uden
et lastforskydningsnet.
Fastspænd lasten med fastgøringsbånd
ved bilens lastøjer.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
dens køreklare vægt og hvor tungt lastet
den er.
ADVARSEL
Placer aldrig last, så det når op over
ryglænet! Hvis du gør dette, kan lasten
blive kastet fremad ved en kraftig
opbremsning eller kollision, og du eller
dine passagerer kan komme alvorligt til
skade Husk også altid at gøre lasten
ordentligt fast (binde den fast).
Hvis bagsædets ryglæn er slået ned, bør
bilen ikke lastes højere end til 50 mm
under overkanten af de bageste passagerdøres sideruder. Der bør også være 10 cm
fri plads fra ruden og indad. Ellers kan virkningen af beskyttelsesgardinet, som er
skjult i bilens loft, udeblive.
Fastgør altid lasten. Ellers kan den blive
forskubbet ved hård opbremsning og
skade personer i bilen.
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen, når du laster eller losser lange genstande! I uheldige tilfælde kan du ellers
med lasten komme til at skubbe til gearstangen eller gearvælgeren og derved føre
den til køreindstilling, og så kan bilen rulle
væk.
04 Interiør
Bagagerumslys
Beskyttelsesnet
Opsætning af beskyttelsesnet
Gælder kun for en 7-sæders bil:
1. Sørg for, at nettet er placeret foran sidepanelernes armlæn ved fastspænding.
2. Spænd beskyttelsesnettet ud vha. spændebåndene.
Sammenfoldning af sikkerhedsnet
G027058
04
Beskyttelsesnettet forhindrer bagage og last i
at glide frem i kabinen ved kraftige opbremsninger.
Hvis bilen er forsynet med bagagerumsskjuler, skal den fjernes, inden beskyttelsesnettet
monteres.
Nettet er lavet af stærkt nylonvæv og kan
fastgøres på to forskellige måder:
1. Hægt den øverste stang fast i den forreste eller bageste loftbeslag.
•
•
2. Hægt den anden ende af stangen fast i
loftbeslaget på den modsatte side.
Bag bagsædets ryglæn
Bag forsæderne, hvis bagsædet er slået
ned.
3. Fastspænd beskyttelsesnettets spændebånd i øjerne på gulvet, når nettet er fastgjort i de bageste loftbeslag.
4. Brug øjerne i sædets glideskinne, når nettet er fastgjort i de forreste loftbeslag.
Beskyttelsesnettet kan foldes sammen og
placeres under gulvet i bagagerummet (gælder biler med fem sæder).
–
Tryk på knapperne (1) i lastnettets hængsel for at frigøre hængslet, og fold nettet
sammen.
}}
113
04 Interiør
Bagagerumslys
ADVARSEL
Det er nødvendigt at sikre, at beskyttelsesnettets øverste beslag er korrekt monteret,
og at trækbåndene er forsvarligt fastgjort.
Beskadigede net må ikke anvendes.
Gør følgende for at montere beskyttelsesgitteret:
1. Løft beskyttelsesgitteret ind i bilen via
bagklappen eller gennem en af bagdørene (nedfæld i så fald anden sæderække
først).
2. Placer beskyttelsesgitterets ene fæste i
det modsvarende fæste over bagdøren
bag anden sæderække.
Beskyttelsesgitter af stål*
4. Placer beskyttelsesgitterets andet fæste i
det modsvarende fæste over den anden
bagdør, og placer det i den forreste position.
5. Før fastgørelsesbøjlen ind fra neden gennem det nedre fæste i beskyttelsesgitteret som vist på billedet.
6. Monter fjederen på fastgøringsbøjlen, og
skru skruen på.
7. Fastgør fastgøringsbøjlens krog i lastforankringsøjet, og spænd hjulet, indtil bøjlen griber om lastforankringsøjet.
04
8. Gør det tilsvarende i den modsatte side.
9. Træk skiftevist begge fastgøringsbøjlerne
ud.
10. Sæt beskyttelseshætter på gevindene
over skruerne.
Beskyttelsesgitteret i bagagerummet forhindrer, at last eller husdyr ryger frem i kabinen
ved kraftige opbremsninger.
Beskyttelsesgitteret skal af sikkerhedshensyn
altid fastgøres på den korrekte måde.
114
G027057
G027056
ADVARSEL
3. Placer beskyttelsesgitterets fæste i forreste position i fæstet.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Gælder en 7-sæders bil: Af sikkerhedshensyn må ingen passagerer sidde på tredje
sæderække, hvis lastgitteret er placeret
bag anden sæderække.
04 Interiør
Bagagerumslys
Stikkontakt i bagagerummet
OBS
Husk, at brug af stikkontakten med motoren slukket medfører risiko for afladning af
bilens startbatteri.
OBS
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo. For information om brug af Volvos anbefalede midlertidige dæklapning (TMK), se side 183.
Lastskjuler*
Træk bagagedækket ud, træk det over bagagen, og hægt krogen fast i hullet på de bageste stolper i bagagerummet.
Afmontering af bagagedækket
Tryk bagagedækkets endestykke indad, træk
opad, og løsn det. Ved påsætning skal bagagedækkets endestykke trykkes ned i holderne.
ADVARSEL
Anbring ikke genstande på bagagerumsskjuleren. De kan skade passagererne,
f.eks. ved opbremsninger eller undvigemanøvrer.
04
Nedfæld låget, når du vil bruge eludtaget.
Eludtaget fungerer uafhængigt af, om tændingen er aktiveret eller ej.
Hvis tændingen afbrydes, og en strømforbruger med et strømforbrug på over 0,1 A er tilsluttet kontakten, vises en advarselsmeddelelse på displayet.
VIGTIGT
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W).
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
115
04 Interiør
Bagagerumslys
Indkøbsposeholder*
Indhold af rummet under
bagagerumsgulvet
OBS
Visse produkter i førstehjælpstasken har
en "sidste brugsdato" og bør udskiftes,
inden denne dato overskrides.
Åbning af rummet i bagagerumsgulvet
(bil med 5 sæder)
–
Hvis bilen er udstyret med holder til indkøbsposer:
04
–
Slå klappen i lastrummet op. Sur dine indkøbsposer fast eller spænd dem fast med
spændebånd eller holdere.
Løft lemmen, og løsn spændebåndet for
indkøbsposeholderen.
Åbning af rummet i bagagerumsgulvet
(bil med 7 sæder)
Placering af forbindskasse i bil med 5
sæder.
Placering af forbindskasse i bil med 7
sæder.
Under bagagerumsgulvet findes følgende:
•
•
•
•
116
Løft lemmen i gulvet.
Advarselstrekant*
Værktøjspose
Førstehjælpstaske*
Donkraft (alternativ plads)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
–
Løft lemmen.
Hvis bilen er udstyret med holder til indkøbsposer:
–
Slå den øverste lem op, løsn spændebåndet for den eventuelle indkøbsposeholder, og slå den nederste kem op.
VIGTIGT
Undlad at lægge noget i bagagerummet,
hvor hynderne foldes ind. Hynder og
sædemekanismer kan beskadiges.
04 Interiør
04
117
Fjernbetjening - nøgle med fjernbetjening............................................
Låsning og oplåsning............................................................................
Børnesikkerhedslås...............................................................................
Alarm*....................................................................................................
118
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
120
122
126
127
LÅS OG ALARM
05 Lås og alarm
Fjernbetjening - nøgle med fjernbetjening
Nøgler - Elektronisk startspærre
Elektronisk startspærre
Fjernbetjeningsfunktioner
Nøglerne er udstyret med kodede chips.
Koden skal stemme overens med læseren i
tændingslåsen. Bilen kan kun startes, hvis
den rette nøgle med den rette kode bruges.
OBS
05
Fjernbetjening. Nøgle til alle låse.
Startnøgler og elektronisk startspærre
Bilen leveres med to fjernbetjeninger - de kan
foldes sammen og er udstyret med indbygget
fjernbetjening.
Fjernbetjeningen må ikke hænge sammen
med andre nøgler eller metalgenstande på
samme nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske startspærre aktiveres ved en fejl, således
at bilen ikke kan startes.
Tab af nøgler
Hvis du mister en af fjernbetjeningerne anbefales det, at du tager alle de resterende fjernbetjeninger med til et autoriseret Volvo-værksted. For at forebygge tyveri skal koden for
den mistede nøgle slettes i systemet. De
andre nøgler skal samtidig kodes ind i systemet igen.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, hvor det anbefales at bestille nye nøgleblade.
Der kan højst programmeres og bruges 6
fjernbetjeninger til hver enkelt bil.
120
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G027013
Nøglebladet på fjernbetjeningen skal være
foldet helt ud (som vist på illustrationen)
ved start af bilen. Ellers er der risiko for, at
startspærre-funktionen hindrer bilen i at
starte.
Oplåsning
–
Med et tryk på knappen låses alle døre,
bagklappen og tankdækselklappen op.
Bagklap
–
Med et tryk på knappen låses bagklappen
op.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan bruges til at vække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation. Hvis den røde knap holdes inde i mindst
3 sekunder eller der trykkes på den 2 gange i
løbet af det samme tidsrum, aktiveres blinklysene og hornet. Panikalarmen slås fra med en
05 Lås og alarm
Fjernbetjening - nøgle med fjernbetjening
vilkårlig knap på fjernbetjeningen eller automatisk efter 25 sekunder.
Varighed for ankomstlys
Du skal gøre følgende, når du nærmer dig
bilen:
–
Tryk på den gule knap på fjernbetjeningen.
Nu tændes kabinebelysningen, positions-/
parkeringslyset, nummerpladelyset og lamperne* i sidespejlene. Belysning på eventuel
tilkoblet anhænger tændes også. Disse lamper forbliver tændt i 30, 60 eller 90 sekunder.
Passende tidsindstilling kan foretages på
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Batteriskift i fjernbetjeningen
OBS
Volvo anbefaler, at batterier der skal
anvendes i fjernbetjening/PCC, opfylder
UN Manual of Test and Criteria, Part III,
sub-section 38.3. Batterier, der er monteret på fabrikken eller udskiftet af et autoriseret Volvo-værksted, opfylder ovennævnte kriterium.
2. Udskift batteriet (type CR 2032, 3 V) –
anbring plussiden opad. Undgå at berøre
batteriet og dets kontaktflader med fingrene.
3. Monter låget igen. Sørg for, at gummipakningen ligger rigtigt og ikke beskadiges,
så der ikke kan trænge vand ind.
4. Overlad det gamle batteri til et Volvoværksted, så det kan blive bortskaffet på
en miljøvenlig måde.
05
Slukning af tryghedsbelysningen:
–
Tryk på den gule knap en gang til.
Låsning
Med knappen låses alle døre, bagklappen og
tankdækslet. Der er en forsinkelse på ca.
10 minutter for tankdækslet.
Sammenfoldning/åbning af nøgle
Man kan folde fjernbetjeningen sammen ved
at trykke på knappen og samtidig dreje nøglebladdelen ind i knappanelet.
Hvis låsen i gentagne tilfælde ikke reagerer
på signalet fra fjernbetjeningen ved normal
afstand, skal batteriet udskiftes.
Den sammenfoldede nøgle foldes automatisk
ud ved et tryk på knappen.
1. Løsn låget ved forsigtigt at lirke bagkanten op med en lille skruetrækker.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
121
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Udefra
OBS
Automatisk låsning
Bilen kan låses, selvom en dør eller bagklappen er åben1 - når døren/bagklappen
derefter lukkes, er der risiko for, at nøglerne bliver låst inde.
05
Fjernbetjeningen låser/oplåser samtlige døre
og bagklappen samtidigt.
Tankdækslets dækklap kan åbnes, når bilen
er ulåst. Den er fortsat ulåst i 10 minutter,
efter at bilen er blevet låst - det giver mulighed for påfyldning af brændstof med låst bil
med aktiveret alarm.
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter oplåsning med fjernbetjeningen, låses alle låse automatisk igen.
Denne funktion mindsker risikoen for, at bilen
utilsigtet efterlades ulåst.
Vedr. biler med alarm, se side 127.
G029646
G026963
ADVARSEL
Vær opmærksom på risikoen for at blive
låst inde i bilen, når den låses udefra med
fjernbetjeningen - det vil ikke være muligt
at åbne dørene indefra med dørgrebene.
Læs mere om dette i afsnittet "Blokeret
låsestilling" længere fremme.
Automatisk låsning aktiveres og deaktiveres
fra førerdørens knappanel. Funktionen medfører, at dørene låses automatisk, når bilens
hastighed overstiger 7 km/t. De forbliver låst,
indtil en dør åbnes indefra, eller hvis alle
dørene låses op fra knappanelet.
Aktivering/deaktivering
Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition I
eller II, se side 141.
1
122
Ikke på alle markeder.
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
•
Tryk på venstre kontaktarms READ-knap
for at kvittere for eventuelle meddelelser
på displayet.
Alle døre kan låses med låseknappen på
knappanelet ved den respektive dør.
•
Hold centrallåsknappen inde, indtil en ny
meddelelse for låsestatus vises på displayet.
Handskerum
Bagklap
Meddelelsen AUTOLÅS TIL (bilen låses
også, når den bevæger sig), henholdsvis
AUTOLÅS FRA vises på displayet.
Indefra
AIRBAG
G028485
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
05
80
G027025
MENU
G029646
Handskerummet kan låses med fjernbetjeningens nøgleblad.
Fra knappanelet i førerdøren (eller passagerdøren) kan alle døre og bagklappen låses eller
låses op samtidigt.
Med fjernbetjeningen kan bagklappens alarm
deaktiveres alene og låses op.
1. Tryk på fjernbetjeningens
-knap klappen låses op og kan derefter åbnes.
> Alarmens* niveau- og bevægelsessensorer samt sensoren for åbning af
bagklap frakobles. Dørene er fortsat
låst og alarmerede.
2. Hvis alle døre fortsat er låst, når bagklappen lukkes igen, forbliver klappen ulåst
med deaktiveret alarm efter lukning. De
øvrige døre har fortsat aktiveret alarm og
er låst som tidligere.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
123
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
OBS
Hvis
-knappen bruges til at låse bagklappen op, uden at den åbnes, låses
klappen automatisk igen efter ca. 2 minutter.
1. Bagklappen åbnes ved at trække ned i
dens håndtag som vist på billedet.
2. Baglemmen vippes ned ved at løfte dens
håndtag opad.
Blokeret låsestilling*2
Blokeret låsestilling betyder, at dørenes
åbningshåndtag i kabinen er mekanisk frakoblede - så kan dørene ikke åbnes indefra.
Blokeret låsestilling aktiveres udefra med
fjernbetjeningens LOCK-knap eller ved at
låse førerdøren med nøglebladet, og sker
10-25 sekunder efter at dørene er lukket. Alle
døre skal være lukkede, før blokeret låsestilling aktiveres.
Åbne bagklappen
05
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningens UNLOCK-knap ved
Blokeret låsestilling. Førerdøren kan også
låses op manuelt med nøglebladet.
ADVARSEL
G027005
Midlertidig deaktivering
Efterlad ingen personer i bilen uden først
at deaktivere funktionen Blokeret låsestilling for ikke at risikere at låse nogen personer inde.
G027230
3. For at låse bagklappen og aktivere dens
alarm - tryk på fjernbetjeningens LOCKknap.
Knap til midlertidig frakobling af Blokeret låsestilling.
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra.
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen,
drej den til nøgleposition II og derefter tilbage til stilling I eller 0.
2. Tryk på knappen. Bemærk, at alarmens*
bevægelses- og hældningssensorer slås
fra samtidigt, se side 128.
Lampen i knappen lyser, indtil bilen låses
med fjernbetjeningen. Displayet viser en med-
2
124
Ikke på alle markeder, og kun i kombination med alarm.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
delelse, så længe fjernbetjeningen bliver siddende i tændingslåsen.
Næste gang motoren startes, nulstilles systemet, og derefter er Blokeret låsestilling og
Alarmens bevægelses- og hældningssensorer
igen aktiveret.
OBS
•
Husk, at alarmen aktiveres, når bilen
låses.
•
Hvis en af dørene åbnes indefra, udløses alarmen.
05
125
05 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Manuel børnesikkerhedslås - bagdøre
Knapperne til børnesikkerhedslåsene sidder i
bagkanten af bagdørene. Knapperne er kun
tilgængelige, når bagdørene er åbne.
Elektrisk børnesikkerhedslås bageste sidedøre*
Knapper
G027105
REAR
AC
G021513
05
Knap til børnesikkerhedslås - venstre henholdsvis
højre bagdør.
Knappen i bagdøren betjenes ved at dreje
den mellem sine yderstillinger (brug en flad
metalgenstand, f.eks. en skruetrækker).
Børnesikker indstilling – bagdørene kan
ikke åbnes indefra: Drej udad.
Ikke-børnesikker indstilling – bagdørene
kan åbnes indefra: Drej indad.
126
OBS
Så længe børnesikkerhedslåsen er aktiveret, kan bagdørene ikke åbnes indefra.
Brug knappen i midterkonsollen til aktivering/
deaktivering af børnesikkerhedslåsen i bagdørene.
1. Drej startnøglen til position I eller II, se
side 141.
2. Tryk på knappen.
Når lampen i knappen lyser, er de bageste elruder og bagdørene spærret.
Der vises en meddelelse på displayet, og børnesikkerhedslåsen aktiveres/deaktiveres.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Lås og alarm
Alarm*
Alarmsystem
Alarmindikator
OBS
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger det
konstant alle alarmindgange.
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser for forsikringsvilkårene.
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
når en dør, motorhjelmen eller bagklappen åbnes
•
når en ikke-godkendt nøgle sættes i tændingslåsen, eller hvis låsen udsættes for
påvirkning
•
når der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en
bevægelsessensor)
•
når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med hældningssensor)
•
•
når batterikablet frakobles
hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
OBS
Bevægelsessensorerne udløser alarmen
ved bevægelser i kabinen - også luftstrømme registreres. Derfor kan alarmen
udløses, når bilen forlades med åben rude
eller åbent soltag, eller hvis der bruges
kabinevarmer.
For at undgå dette: Luk vinduer/soltag, når
bilen forlades. Hvis bilens indbyggede
kabinevarmer (eller en transportabel elektrisk) skal anvendes, skal ventilationsspjældene justeres, så de ikke vender
opad i kabinen.
Tilkobling af alarmfunktion
–
Alarmen er helt tilkoblet, når afviserne har
foretaget et langt blink, og dioden på
instrumentpanelet blinker én gang hvert
andet sekund.
En rød lysdiode på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
•
•
Dioden slukket – Alarmen er frakoblet.
•
Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen, og indtil fjernbetjeningen drejes
til nøgleposition II - alarmen har været
udløst.
Dioden blinker én gang med to sekunders
mellemrum – Alarmen er tilkoblet.
Tryk på fjernbetjeningens LOCK-knap. Et
langt blink fra afviserne bekræfter, at alarmen er tilkoblet, og at alle døre er låst.
VIGTIGT
G026963
•
05
Frakobling af alarmfunktion
–
Tryk på fjernbetjeningens UNLOCK-knap.
To korte blink fra afviserne bekræfter, at
alarmen er frakoblet.
> For manuel frakobling - se følgende
afsnit "Annullering af udløst alarm".
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på displayet. Kontakt et
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
127
05 Lås og alarm
Alarm*
Automatisk tilkobling af alarm
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter frakobling af alarmen
(og bilen er låst op med fjernbetjeningen), tilkobles alarmen automatisk igen. Samtidig
låses bilen.
Automatisk tilkobling af alarm
I visse lande tilkobles alarmen automatisk
efter en vis tid, efter at førerdøren er blevet
åbnet og lukket igen, uden at bilen er blevet
aflåst.
05
Annullering af udløst alarm
–
Tryk på fjernbetjeningens UNLOCK-knap
eller sæt den i tændingslåsen.
Der gives et bekræftende signal i form af to
korte blink med afviserne.
128
Hvis alarmen ikke kan slås
fra med fjernbetjeningen f.eks. hvis fjernbetjeningens
batteri er brugt op - kan bilen
låses op, bilens alarm deaktiveres og motoren startes
som følger:
1. Lås førerdøren op manuelt, og åbn den alarmen udløses, og sirenen lyder.
2. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen alarmen deaktiveres.
> Alarmindikatoren blinker hurtigt, indtil
fjernbetjeningen drejes til nøglestilling
II.
Alarmsignaler
Når alarmen udløses, sker der følgende:
•
En sirene lyder i 25 sekunder, eller indtil
alarmen slås fra. Sirenen har sit eget batteri og fungerer uafhængigt af bilens
startbatteri.
•
Alle afvisere blinker i 5 minutter, eller indtil
alarmen slås fra.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Reduceret alarmniveau
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen f.eks. hvis en hund efterlades i en låst bil eller
ved rejse med et biltog eller en bilfærge - slå
bevægelses- og hældningssensorer midlertidigt fra.
Fremgangsmåden er den samme som ved
midlertidig afbrydelse af Blokeret låsestilling se side 124.
05 Lås og alarm
05
129
Generelt.................................................................................................
Brændstofpåfyldning............................................................................
Start af motor........................................................................................
Automatgearkasse................................................................................
Firehjulstræk*........................................................................................
Bremsesystemet...................................................................................
Stabilitets- og traktionssikringssystem*................................................
Park.hjælpsystem*................................................................................
Blind Spot Information System - BLIS*.................................................
Bugsering og bjergning.........................................................................
Starthjælp..............................................................................................
Kørsel med anhænger...........................................................................
Trækanordning*....................................................................................
Delelig trækkrog*...................................................................................
Tilpasning af lyskegle............................................................................
130
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
132
135
141
143
146
147
149
151
153
157
159
160
162
164
168
START OG KØRSEL
06 Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
•
•
•
Undgå at køre med åbne ruder.
Se mere information og flere råd på siderne
13 og 285.
•
Kør med det rigtige lufttryk i dækkene og
kontroller dette regelmæssigt. Vælg
ECO-dæktryk for det bedste resultat, se
side 177
Brug ikke vinterdæk, når vinteren er forbi.
Undgå hurtig, unødvendig acceleration
og kraftig opbremsning.
Kør i det højest mulige gear, tilpasset til
den aktuelle trafiksituation og vej - lavere
omdrejningshastighed giver lavere forbrug1.
Høj hastighed giver øget brændstofforbrug - en fordobling af hastigheden øger
luftmodstanden fire gange.
ADVARSEL
Sluk aldrig motoren under kørsel, f.eks.
ned ad bakke. Det deaktiverer vigtige
systemer som f.eks. servostyring og bremseservo.
Kørsel i vand
Bilen kan køres gennem en vanddybde på
højst 40 cm med en hastighed på højst
10 km/t. Der skal udvises ekstra forsigtighed
ved passage af strømmende vand.
VIGTIGT
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger vand ind i luftfiltret.
Ved større dybder kan der komme vand
ind i transmissionen. Derved reduceres
oliernes smøreevne, og de pågældende
systemers levetid forkortes.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes
lav, og bilen må ikke standse. Når vandet er
passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre
bremsebelægningerne våde med forsinket
bremsevirkning til følge.
OBS
Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter
kørsel i vand og ler.
•
Tøm bilen for unødvendige ting - jo mere
last, desto højere brændstofforbrug.
•
Brug motorbremsning ved opbremsning,
der så kan ske uden fare for andre trafikanter.
•
Valg af dæk kan påvirke brændstofforbruget - rådfør dig med en forhandler, om
der findes passende dæk.
Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne
i længere tid, da dette kan give anledning
til fejl i bilens elektriske anlæg.
•
Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget - fjern
en tagbagagebærer, der ikke anvendes.
Hvis man får motorstop i vand, må man
ikke forsøge at starte igen. Bilen skal bugseres ud af vandet.
1
132
Kør ikke motoren varm i tomgang. Kør i
stedet med let belastning, så snart det er
muligt - en kold motor bruger mere
brændstof end en varm.
•
•
06
•
At køre økonomisk og tage hensyn til miljøet
er at køre forudseende og jævnt og at
afpasse køremåden og hastigheden efter den
aktuelle situation.
Manuel gearkasse
VIGTIGT
06 Start og kørsel
Generelt
Motor, gearkasse og kølesystem
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i
stærkt bakket terræn og varmt vejr, er der
risiko for, at motoren og kølesystemet overophedes - særligt ved tung last.
•
Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergitteret ved kørsel i varmt vejr.
•
Ved risiko for overophedning aktiveres en
indbygget beskyttelsesfunktion i gearkassen, som bl.a. tænder instrumentpanelets
gule informationslampe og viser en tekstmeddelelse om afhjælpning - følg denne
anbefaling.
•
Hvis temperaturviseren for motorens
kølesystem bevæger sig ind i det røde
felt, skal bilen standses og motoren
arbejde i tomgang i nogle minutter.
•
I tilfælde af overophedning frakobles
bilens aircondition muligvis midlertidigt.
•
Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
For supplerende information om overophedning ved kørsel med anhænger - se side 160.
OBS
Det er normalt, at motorens køleventilator
arbejder et stykke tid, efter at motoren er
standset.
VIGTIGT
For at forhindre beskadigelse af drivsystemets komponenter kontrolleres gearkassens driftstemperatur. Ved risiko for overophedning tændes et advarselssymbol i
kombiinstrumentet kombineret med en
tekstmeddelelse - følg den givne anbefaling.
Åben bagklap
ADVARSEL
Kør ikke med bagklappen åben. Giftig
udstødningsgas kan suges ind i bilen gennem lastrummet.
funktioner, der bruger megen strøm, når
motoren ikke er i gang. Eksempler på disse
funktioner er:
•
•
•
•
Bemærk, at 12 V-kontakten i lastrummet afgiver strøm, selv når fjernbetjeningen er taget
ud af tændingslåsen.
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
lydanlæg (høj lydstyrke)
lygter.
Hvis batterispændingen er lav, viser informationsdisplayet teksten FLADT BATTERI
STRØMSPAR. FUNK. Energisparefunktionen slår derefter visse funktioner fra eller
reducerer dem, f.eks. kabineblæser og/eller
lydanlæg.
–
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster batteriet i forskellig grad. Fjernbetjeningen må ikke
stå i nøgleposition II, når motoren er slukket.
Brug i stedet indstilling I - så bruges der mindre strøm.
kabineventilator
forrudevisker(e)
Oplad startbatteriet ved at starte motoren
og lad den derefter fortsætte i mindst 15
minutter - batteriet oplades bedre under
kørsel end med motoren i tomgang, når
bilen holder stille.
06
Kørsel på ujævn vej
Volvo XC90 er først og fremmest konstrueret
til landevejskørsel, men har også gode køreegenskaber på ujævne og dårlige veje. Tænk
på følgende for at undgå, at bilens levetid
reduceres:
•
Kør langsomt, hvis vejen er ujævn, så
undgås skader på bilens undervogn.
•
Hvis underlaget er løst eller består af tørt
sand eller sne, er det altid bedst hele
}}
133
06 Start og kørsel
Generelt
tiden at holde bilen i bevægelse og undgå
at skifte gear. Stands ikke bilen.
•
Hvis vejen er ekstremt stejl, og der er
risiko for at vælte, bør du aldrig forsøge at
vende bilen, bak i stedet tilbage.
•
Undgå at køre på tværs af hældninger kør i hældningens retning.
OBS
Undgå at køre på stejle skråninger, hvis
brændstofniveauet er lavt. Katalysatoren
kan tage skade, hvis motoren ikke får tilstrækkeligt brændstof. Under kørsel på
meget stejle skråninger skal tanken være
mere end halvt fyldt for ikke at risikere at få
motorstop.
Glat føre
06
134
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede
forhold for at lære, hvordan bilen reagerer.
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
G027073
Åbning af tankdækselklappen
Tankdækslet er placeret bag klappen på højre
bagskærm og kan hænges op på indersiden af
klappen.
Tankklappen kan åbnes, når bilen er ulåst.
06
OBS
Klappen er ulåst i 10 minutter efter, at bilen
er blevet låst. Derefter låses den automatisk.
Nødoplåsning af tankdækselklappen
Hvis det ikke er muligt at åbne tankdækselklappen normalt, kan det blive nødvendigt at
låse den op manuelt. Dette gøres som følger:
}}
135
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Moment 1–3.
4. Ræk hånden ind, og find låsen. Den
befinder sig omtrent lige bag klappens
bagkant.
1. Løft hjørnestykket fra gulvet i bagagerummets bageste højre hjørne.
06
2. Åbn klappen ved at løfte håndtaget og
trække det udad.
5. Træk låsestemplet forsigtigt lige bagud klappen kan derefter vippes ud.
3. Bøj isoleringen af vejen for at få adgang til
klappens elektriske lås.
Efter brændstofpåfyldning kan klappen låses
igen ved først at lukke den, og derefter trykke
låsestemplet fremad.
ADVARSEL
Der er skarpe kanter bagved panelerne bevæg hånden langsomt og forsigtigt.
Moment 4–5.
136
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Tankdæksel
Ved høje udetemperaturer kan der opstå et
vist overtryk i tanken. I givet fald bør dækslet
åbnes langsomt.
OBS
Sæt tankdækslet på igen efter påfyldning.
Drej det, indtil der lyder ét eller flere klik.
Påfyldning af brændstof
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens
dyse slår fra.
OBS
En overfyldt tank kan løbe over i varmt
vejr.
Der må ikke bruges brændstof af lavere kvalitet end angivet i dette kapitel, da det kan
have negativ indvirkning på motoreffekt og
brændstofforbrug.
Påfyldning med reservedunk1
Sørg for at sætte tragtens rør helt ind i påfyldningsrøret. Påfyldningsrøret har et dæksel,
der kan åbnes, og tragtens rør skal føres forbi
dækslet, inden brændstofpåfyldning kan
påbegyndes.
Generelt om brændstof
ADVARSEL
Undgå altid indånding af brændstofdampe
og at få stænk af brændstof i øjnene.
Ved brændstof i øjnene: Fjern eventuelle
kontaktlinser, skyl øjnene med rigeligt
vand i mindst 15 minutter og søg lægehjælp.
Brændstof må aldrig indtages. Brændstoffer som benzin, bioethanol og blandinger
heraf, og diesel er meget giftigt, og kan
forårsage permanent skade eller dødsfald,
hvis de indtages. Søg straks lægehjælp,
hvis brændstof er blevet indtaget.
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
Sluk for den brændstofdrevne varmer,
inden brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene, hvilket kan føre til brand og personskader.
VIGTIGT
Blanding af forskellige brændstoftyper eller
brug af brændstof, der ikke anbefales,
ophæver Volvos garantier og eventuelle
supplerende serviceaftaler - dette gælder
alle motorer. Bemærk: Det gælder ikke
biler med motorer, der er tilpasset til at
køre på ethanolbrændstof(E85).
06
For detaljerede oplysninger om brændstofforbrug, CO2-udslip og tankkapacitet - se
side 285.
Ved påfyldning med reservedunk anvendes
tragten, som ligger under gulvlemmen i bagagerummet. Tragten er placeret ved reservehjulet eller i baljen under gulvlemmen.
1
Gælder kun for biler med dieselmotor.
}}
137
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Benzin
Katalysator
Diesel
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste
motorer kan køres på oktantal 91, 95 og
98 RON.
Katalysatoren har til formål at rense udstødningsgassen. Den er placeret i udstødningsgasstrømmen nær motoren, så den hurtigt
kommer op på driftstemperatur. Katalysatoren består af en monolit (keramiksten eller
metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt
med platin/rodium/palladium. Disse metaller
varetager katalysatorfunktionen, dvs. de
fremskynder den kemiske proces uden selv at
forbruges.
Diesel skal opfylde normen EN 590 eller
JIS K2204.
•
91 RON må ikke bruges til 4-cylindrede
motorer, og bør kun bruges til de øvrige
motorer i undtagelsestilfælde.
•
•
95 RON kan bruges til normal kørsel.
98 RON anbefales for at få maksimal
ydelse og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og brændstofforbrug.
VIGTIGT
06
2
138
•
Brug kun blyfri benzin for ikke at
beskadige katalysatoren.
•
Brug kun tilsætninger, der er anbefalet
af Volvo.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslippet og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren.
Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen sendes til et elektronisk system, som
kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne.
Forholdet mellem det brændstof og den luft,
der tilføres motoren, reguleres konstant.
Reguleringen skaber optimale forhold for en
effektiv forbrænding af de skadelige stoffer
(kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider) ved
hjælp af en trevejskatalysator.
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde RME og må ikke tilsættes mere.
VIGTIGT
Der må kun bruges brændstof, der opfylder den europæiske dieselnorm.
VIGTIGT
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
bruges: specialtilsætninger, Marine Diesel
Fuel, fyringsolie, RME2 (vegetabilsk oliemetyl) og vegetabilsk olie. Disse brændstoffer opfylder ikke kravene ifølge Volvos
anbefaling og giver øget slid og motorskader, der ikke dækkes af Volvos garantier.
Dieselmotorer er følsomme over for forurening, f.eks. en for høj mængde svovlpartikler.
Brug kun dieselbrændstof fra velkendte producenter. Påfyld aldrig diesel af tvivlsom kvalitet.
Ved lave temperaturer (-40 °C til -6 °C) kan
dieselbrændstof give en paraffinudfældning,
hvilket kan give startvanskeligheder. De større
olieselskaber har også et særligt dieselbrændstof, som er beregnet til temperaturer
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
omkring frysepunktet. Dette brændstof er
mere letflydende ved lave temperaturer og
reducerer risikoen for udskillelse af paraffin.
VIGTIGT
Brug særligt vinterbrændstof på den kolde
tid af året.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér
ved tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand
og sæbe.
VIGTIGT
Svovlindholdet må maksimalt være 50
ppm.
Brændstofstop
Brændstofsystemets konstruktion i en dieselmotor gør, at hvis bilen løber tør for brændstof, kan udluftning på værksted være nødvendig for at genstarte efter optankning.
Efter et motorstop på grund af brændstofmangel skal brændstofsystemet have et øjeblik til at udføre en kontrol. Gør da som følger, før du starter motoren, efter at brændstoftanken er blevet fyldt med diesel:
1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen og drej
til nøglestilling II (se side 141).
2. Vent ca. 1 minut.
3. For at starte motoren: Tryk bremse- og/
eller koblingspedalen ned, og drej fjernbetjeningen til startstilling III.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
VIGTIGT
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffilteret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieseldrevne biler kan være forsynet med et
partikelfilter, hvilket giver mere effektiv
udstødningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen samles i filtret under normal kørsel. For at forbrænde partiklerne og tømme
filtret startes en såkaldt regenerering. Hertil
kræves, at motoren er kommet op på normal
driftstemperatur.
Regenereringen af filteret sker automatisk og
tager normalt 10-20 minutter. Ved lav gennemsnitshastighed kan det tage lidt længere
tid. Under regenereringen øger brændstofforbruget noget.
Bagrudevarmeren kan aktiveres automatisk
for at øge belastningen på motoren ved regenerering uden indikering.
Regenerering i koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler,
tændes det gule informationssymbol på
instrumentpanelet, og meddelelsen
SODFILTER FULDT SE INSTRUKT.BOG
vises på instrumentpanelets display.
06
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal driftstemperatur.
Derefter bør bilen køres i yderligere
ca. 20 minutter.
}}
139
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
OBS
Under regenereringen kan følgende ske:
•
en mindre reduktion i motoreffekt kan
midlertidigt mærkes
•
brændstofforbruget kan midlertidigt
øges
•
der kan forekomme en brændt lugt.
Efter afsluttet regenerering slettes meddelelsen automatisk.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* bruges,
hvorved motoren hurtigere kommer op på
normal driftstemperatur.
VIGTIGT
06
140
Hvis filteret er helt fyldt, vil det muligvis
ikke længere fungere. I givet fald er det
vanskeligt at starte motoren, ligesom man
risikerer, at filteret skal udskiftes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Start af motor
Inden motoren startes
–
Start af motor
Aktivér parkeringsbremsen.
VIGTIGT
Automatgear
–
Hvis motoren ikke er startet efter tre forsøg
- vent tre minutter før et nyt forsøg. Startevnen forbedres, hvis startbatteriet kan
genoprette sig.
Gearvælgeren i stilling P eller N.
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af startlåsen
under kørsel eller bugsering af bilen. Ratlåsen kan aktiveres, hvilket gør det umuligt
at styre bilen.
Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition II
ved bugsering.
OBS
Nøglebladet på fjernbetjeningem skal være
foldet helt ud ved start af bilen, se
side 120. Ellers er der risiko for, at startspærre-funktionen hindrer bilen i at starte.
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette er for så hurtigt som
muligt at få udstødningsrensesystemet op
på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforureningen og skåner
miljøet.
Benzin
–
Drej fjernbetjeningen til nøglestilling III.
Hvis motoren ikke starter i løbet af
5-10 sekunder, skal nøglen slippes, og et
nyt startforsøg gøres.
Diesel
Start- og ratlås
0 – Låsestilling
Ratlåsen aktiveres, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen.
I – Radiostilling
Ratlås deaktiveret. Nogle
funktioner kan bruges. Det
elektriske system er ikke
tændt.
1. Drej fjernbetjeningen til nøglestilling II.
Et kontrolsymbol i kombinationsinstrumentet viser, at forvarmning af motoren
er i gang, se side 56.
2. Drej nøglen til stilling III, når kontrolsymbolet slukkes.
> Startmotoren aktiveres.
II – Kørestilling
Fjernbetjeningens stilling
under kørsel. Hele det elektriske system er tændt.
06
}}
141
06 Start og kørsel
Start af motor
III – Startstilling
Startmotoren aktiveres.
Fjernbetjeningen slippes, når
motoren er startet, og springer derefter automatisk tilbage til kørestilling.
Hvis nøglen er svær at dreje,
er det fordi forhjulene står på en sådan måde,
at der er spændinger i ratlåsen. I givet fald
skal rattet drejes frem og tilbage, mens tændingsnøglen drejes. Det vil gøre det nemmere.
Autostart (3.2)
Med den automatiske startfunktion er det ikke
nødvendigt at holde fjernbetjeningen i nøgleposition III, indtil motoren er startet.
•
06
Drej nøglen til startposition og slip den startmotoren arbejder derefter automatisk
(op til 10 sekunder), indtil motoren er startet.
OBS
Sørg for, at ratlåsen er aktiveret, når du
forlader bilen. Derved mindskes risikoen
for tyveri.
142
Fjernbetjeninger og elektronisk
startspærre
Fjernbetjeningen må ikke hænge sammen
med andre nøgler eller metalgenstande på
det samme nøgleknippe. I givet fald kan den
elektroniske startspærre aktiveres ved en fejltagelse.
Før aldrig motoren op i høje omdrejningstal
lige efter koldstart!
Hvis motoren ikke starter eller fejltænder, skal
du kontakte et værksted - et Volvo-værksted
anbefales.
ADVARSEL
Drej aldrig fjernbetjeningen til nøgleposition I eller 0, og træk aldrig fjernbetjeningen ud af startlåsen, når bilen er i
bevægelse. Så kan ratlåsen aktiveres, hvilket gør det umuligt at styre bilen.
Tag altid fjernbetjeningen ud af startlåsen,
når bilen forlades - især hvis der efterlades
et barn uden opsyn.
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Gearpositioner
I stilling P er gearvælgeren mekanisk spærret.
Når bilen parkeres, bør parkeringsbremsen
altid trækkes an.
Gearvælgerspærring
R – Bakstilling
Bilen skal holde stille, mens stilling R vælges.
N – Neutral stilling
P – Parkeringsstilling
Stilling P vælges, når motoren startes, eller
når bilen holder parkeret.
VIGTIGT
Bilen skal holde stille, mens position P
vælges.
D – Kørestilling
D er normal kørselsposition. Op- og nedskifte
mellem gearkassens udvekslinger sker automatisk, afhængigt af gasgivning og hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges fra
stilling R.
G020237
G027997
N er neutral position. Der er ikke valgt noget
gear, og motoren kan startes. Brug parkeringsbremsen, når bilen holder stille med
gearvælgeren i N-.
Man kan altid frit bevæge gearvælgeren frem
og tilbage mellem N og D. De øvrige positioner har en spærremekanisme, der betjenes
med spærreknappen på gearvælgeren.
06
Med et tryk på spærreknappen kan gearvælgeren føres frem eller tilbage mellem positionerne N, R og P.
OBS
Bremsepedalen skal trædes ned for at
kunne føre gearstangen ud af stilling P.
}}
143
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Manuelle gearpositioner
Under kørsel
Koldstart
Manuel gearposition kan vælges når som
helst under kørsel. Det valgte gear er låst, så
længe der ikke vælges et andet gear.
Ved start i lave temperaturer kan gearskiftene
af og til forekomme hårde. Dette skyldes
gearkasseoliens træghed i lave temperaturer.
For at mindske afgivelsen af udstødningsgas
skifter gearkassen op senere end normalt,
hvis motoren startes i lave temperaturer.
Hvis gearvælgeren føres til – (minus), skiftes
der et trin ned og motorbremses samtidigt,
hvis man slipper speederen. Hvis gearvælgeren føres til + (plus), skiftes der et trin op.
G026990
3 gear er det højeste gear, du kan bruge, når
du starter.
06
For at komme fra den automatiske kørselsstilling, D, til en manuel stilling skal stangen
føres mod stilling M. For at komme fra stilling
M til automatisk kørselsstilling, D skal stangen føres mod stilling D.
På 5-trins automatgearkassen har trinene 3, 4
og 51 lock-up-funktion (låste gear), hvilket
giver bedre motorbremsning og lavere
brændstofforbrug.
1
144
På den 6-trins automatgearkasse har 2. og 6. gear også lock-up.
W - Vinter
Tryk på W-knappen for at vælge/
fravælge vinterprogrammet W.
Når vinterprogrammet er valgt,
vises symbolet W i kombinationsinstrumentet.
Vinterprogrammet starter gearkassen i 3.
gear, hvilket gør det lettere at begynde at
køre, når føret er glat. De lavere gear tilkobles
kun med kickdown, når vinterprogrammet er
aktiveret.
Programmet W kan vælges uanset gearvælgerens stilling, men fungerer kun, når gearvælgeren står i stilling D.
OBS
Alt efter motorens temperatur ved start er
omdrejningstallet i tomgang ved koldstart
for visse motortyper højere end normalt.
Adaptaptivt system
Gearkassen styres ved hjælp af et såkaldt
adaptivt system, der kontinuerligt registrerer,
hvordan gearkassen fungerer. Systemet mærker hvert gearskifte med henblik på at give
optimal gearskiftekvalitet.
Lock-up-funktion
Gearene har lock-up-funktion (låste gear),
hvilket giver bedre motorbremsning og lavere
brændstofforbrug.
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Kick-down
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), sker der straks en
automatisk nedgearing, hvilket kaldes kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
Kickdown anvendes, når der kræves maksimal acceleration, f.eks. ved overhaling.
For at forhindre overdrejning har gearkassens
styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der
forhindrer kickdown.
Kickdown-funktionen kan ikke benyttes i
manuel gearstilling.
Sikkerhedssystem
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
06
Nøglespærring – Keylock
For at fjernbetjeningen skal kunne tages ud af
startlåsen, skal gearvælgeren stå i stilling P. I
alle andre stillinger er nøglen spærret.
Parkeringsstilling (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
–
Hold foden på bremsepedalen, mens
gearvælgeren føres til en anden position.
145
06 Start og kørsel
Firehjulstræk*
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)
Firehjulstrækket er altid tilkoblet.
Firehjulstræk betyder, at alle fire hjul på bilen
trækker samtidig. Kraften fordeles automatisk
mellem for- og baghjul. Et elektronisk styret
koblingssystem fordeler trækkraften til det
hjulpar, som under de aktuelle vejforhold har
det bedste greb. Derved opnås det bedst
mulige vejgreb, og man undgår hjulspin.
Ved normal kørsel fordeles en større del af
trækkraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og isglat føre.
06
146
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen kører eller bugseres, uden at motoren er i gang, skal der trædes ca. 5 gange
hårdere på bremsepedalen i forhold til, når
motoren er i gang. Hvis bremsepedalen holdes nede ved start af motoren, kan man
opleve, at pedalen synker. Dette er normalt,
da bremseservoen bliver aktiv. Hvis bilen har
EBA (Emergency Brake Assistance), kan dette
være endnu mere udtalt.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
OBS
Ved bremsning med motoren standset skal
der kun trædes én gang hårdt og bestemt,
ikke flere gange.
Hvis der skulle opstå en fejl i en af kredsene,
er det stadig muligt at bremse. Bremsepedalen "tager" længere nede og kan føles blødere
end normalt. Der kræves et hårdere pedaltryk
for at opnå normal bremsevirkning.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
Bremsedelene bliver fugtige, hvis man kører i
kraftig regn, gennem vandsamlinger eller
vasker bilen. I givet fald kan bremsebelægningens friktionsegenskaber ændres, således at
bremsevirkningen forsinkes.
Træd let på bremsepedalen en gang imellem
under kørsel af lange strækninger i regn eller
snesjap og efter start i meget fugtigt eller
koldt vejr. Derved opvarmes bremsebelægningen, og vandet tørrer. Dette er også en
god ide, inden bilen langtidsparkeres under
sådanne vejrforhold.
Vedligeholdelse
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl
i en bremsekreds.
For at holde bilen på et højt niveau, hvad
angår trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos serviceintervaller følges.
De er specificeret i Service- og Garantibogen,
se side 200.
VIGTIGT
Kontrol af slitage på bremsesystemets
komponenter bør foretages regelmæssigt.
Kontakt et værksted for at få oplysninger
om fremgangsmåde, eller lad et værksted
udføre inspektionen - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Hvis bremserne belastes hårdt
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med
tilsvarende niveauforskelle belastes bilens
bremser meget kraftigt, selv om man ikke
træder særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne mere end nødvendigt, bør man geare ned ved kørsel ned
ad bakke i stedet for at bruge fodbremsen.
Brug samme gear ned ad bakke som op ad
bakke. På denne måde udnyttes motorbremsen mere effektivt, og fodbremsen skal kun
bruges i korte perioder.
06
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
}}
147
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) forhindrer, at hjulene blokerer under opbremsning.
På denne måde bevares styreevnen, og det bliver lettere f.eks. at undvige en
forhindring.
ABS-symbolet lyser i forbindelse med automatisk funktionskontrol i to sekunder ved
motorstart.
Efter at motoren er startet, udføres der ved en
hastighed på ca. 20 km/t en kort selvtest af
ABS-systemet, hvilket kan mærkes og høres
som pulseringer i bremsepedalen.
Sådan udnyttes ABS-systemet maksimalt:
1. Træd bremsepedalen ned med fuld kraft.
Der mærkes pulseringer.
06
2. Styr bilen i kørselsretningen. Let ikke på
trykket på pedalen.
Øv dig i at bremse med ABS-systemet på et
sted uden trafik og under forskellige vejrforhold.
148
Elektronisk bremsekraftfordeling EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) er en integreret del af ABS-systemet.
EBD-systemet regulerer bremsekraften til
baghjulene, så den bedst mulige bremsekraft
altid er til rådighed. Der høres og føles pulseringer i bremsepedalen, når systemet regulerer bremsekraften.
ADVARSEL
Hvis BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne er tændt samtidigt, kan der være
opstået fejl i bremsesystemet. Hvis
niveauet i bremsevæskebeholderen i dette
tilfælde er normalt, kan bilen forsigtigt
køres til det nærmeste værksted for kontrol af bremsesystemet - et autoriseret
Volvo-værksted anbefales.
Hvis bremsevæsken er under MINniveauet i bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Bremsekraftforstærkning - EBA
(Emergency Brake Assistance) Hvis der er
behov for en hurtig opbremsning, opnås den
fulde bremsevirkning med det samme. Funktionen mærker, når der foretages kraftig
opbremsning, ved at registrere hvor hurtigt
der trædes på bremsepedalen. Fuldfør
opbremsningen uden at lette på bremsepedalen. Funktionen afbrydes, når trykket på
bremsepedalen lettes. Funktionen er altid
aktiv. Den kan ikke frakobles.
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt. Når bremsepedalen slippes, ophører
al bremsning.
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Generelt
Reduceret funktion
Betjening
1. Drej på fingerhjulet (1), indtil DSTCmenuen vises.
Stabilitets- og traktionssikringsystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) forbedrer bilens vejgreb og hjælper føreren med
at undgå udskridning.
DSTC TIL betyder, at systemets funktion
er uændret.
Når systemet er i funktion, høres en pulserende lyd ved bremsning og gasgivning. Ved
gasgivning vil bilen muligvis accelerere langsommere end forventet.
DSTC SPINKONTROL FRA betyder, at
systemets indgreb reduceres.
2. Hold RESET (2) inde, indtil menuen
ændres.
G028511
Antiudskridningsfunktion
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremeskraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Fingerhjul
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
RESET-knap
Traktionssikring
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul, der ikke spinner.
Systemets indgreb ved udskridning og gasgivning kan deaktiveres delvist.
Derved forsinkes indgrebet ved udskridning
og tillader mere udskridning, hvilket giver
større frihed ved dynamisk kørsel. Samtidig
forbedres vejgrebet i dyb sne eller sand, da
gasgivningen ikke længere begrænses.
Systemet forbliver reduceret, indtil føreren
aktiverer det igen eller motoren slukkes efter næste motorstart er DSTC tilbage i
sin normale stilling igen.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, hvis
systemets funktion reduceres.
06
OBS
DSTC TIL vises i et par sekunder på displayet, hver gang motoren startes.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
149
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Meddelelser på displayet
Symbolet lyser konstant
ANTISKRIDSIKRING MIDLERTIDIG FRA
betyder, at systemet midlertidigt er reduceret
pga. for høj bremsetemperatur.
Displayet viser samtidig
ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET.
–
•
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremserne er afkølet.
ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET betyder, at systemet er blevet
lukket ned pga. fejl.
–
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk
for motoren.
> Hvis meddelelsen stadig vises, når
motoren startes igen, skal du køre til et
værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Viser, at der er fejl i DSTC-systemet.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk
for motoren.
2. Start motoren igen.
•
Hvis advarselssymbolet nu er slukket, var
fejlen forbigående, og du behøver ikke
køre bilen på værksted.
•
Hvis advarselssymbolet bliver ved med at
lyse, bør et værksted kontrollere systemet
- et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Symbolet lyser konstant gult
Symbol for advarsel
Symboler i kombinationsinstrumentet
DSTC-system
06
Displayet viser samtidig
TRAKTIONSSIKRING
MIDLERTIDIGT FRA.
•
Symbolet tændes og slukkes igen efter
ca. 2 sekunder ved motorstart
•
Angiver systemkontrol.
Indikerer, at systemet midlertidigt er reduceret pga. for høj bremsetemperatur.
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremsetemperaturen igen er normal.
Symbolet blinker
•
150
Viser, at systemet arbejder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
ADVARSEL
Ved normal køremåde forbedrer DSTCsystemet bilens kørselssikkerhed, hvilket
ikke må opfattes som en mulighed for at
øge hastigheden.
Respekter altid de normale forsigtighedsregler for sikker kurvekørsel og kørsel på
glat underlag.
06 Start og kørsel
Park.hjælpsystem*
Generelt1
Varianter
•
•
Parkeringshjælp fremad og bagud.
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et signal angiver afstanden til
den registrerede genstand.
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering. Sensorerne har blinde vinkler, hvor
genstande ikke kan opdages. Vær
opmærksom på børn eller dyr i bilens nærhed.
1
ret vælges. Lydsignalet kommer fra de bageste højttalere.
Parkeringshjælp fås i to varianter:
Funktion
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet frakobles. Ellers vil sensorerne reagere på anhængeren eller cykelholderen.
Systemet slås automatisk til, når bilen startes,
hvorved lampen i parkeringshjælpkontakten
på kontaktpanelet tændes.
Parkeringshjælpen bagtil slukkes automatisk
ved kørsel med anhænger, hvis der anvendes
originalt Volvo-anhængerkabel.
På displayet vises teksten PARK. ASSIST
ACTIVE, hvis bakgearet vælges, eller hvis
sensorerne foran registrerer en genstand.
Parkeringshjælp foran
Kun bagved
Både for og bag
Parkeringshjælpen er aktiv ved hastigheder
under 15 km/t. Ved højere hastighed deaktiveres systemet. Når hastigheden kommer
under 10 km/t, aktiveres systemet igen.
Desto nærmere bilen kommer til genstanden
foran/bagved, desto tættere bliver lydsignalerne. Eventuel anden lyd fra lydanlægget
dæmpes automatisk, hvis lydstyrken er høj.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen konstant. Hvis der er en forhindring tættere på
bagved eller foran bilen, skifter tonen mellem
venstre og højre højttaler.
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m.
Lydsignalerne kommer fra den forreste højttaler.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Visning af fejl i systemet
Hvis informationssymbolet lyser
konstant, og displayet viser
PARK. ASSIST SERVICE
PÅKRÆVET, er parkeringshjælpen ude af funktion.
06
Parkeringshjælp bagved
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Parkeringshjælpen bagtil aktiveres, når bakgea-
Alt efter marked kan parkeringshjælp enten være standard, ekstraudstyr eller tilbehør.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
151
06 Start og kørsel
Park.hjælpsystem*
Rengøring af sensorer
VIGTIGT
Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler på grund af eksterne lydkilder, der
afgiver de samme ultralydfrekvenser som
systemet.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk
på asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj
fra motorcykler, mm.
G026946
Akttivering/deaktivering
Parkeringshjælp-sensorer.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal
de rengøres regelmæssigt med vand og bilshampoo.
06
G027104
OBS
Snavs, is og sne på sensorerne kan give
anledning til falske advarselssignaler.
Knappens placering i rækken kan variere.
Parkeringshjælpen kan slås fra med knappen
på kontaktpanelet, hvorefter lampen i kontakten slukkes. Parkeringshjælpen aktiveres igen
med kontakten, hvorefter lampen tændes.
152
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Blind Spot Information System - BLIS*
Generelt
BLIS er et informationssystem, der under
bestemte forudsætninger hjælper med at
gøre føreren opmærksom på køretøjer, der
bevæger sig i den samme retning som ens
eget køretøj i den såkaldte blinde vinkel.
Blinde vinkler
Systemet er indrettet til at fungere optimalt
under kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
G020295
BLIS er baseret på digitalkamerateknik.
Kameraerne (1) er placeret under sidespejlene.
Sidespejl med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampe
BLIS-symbol
ADVARSEL
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af spejlene. Det må aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
Når et kamera har opdaget et køretøj inden
for zonen for den blinde vinkel, lyser indikeringslampen (2) vedvarende.
OBS
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes begge lamper.
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle
opstå en fejl i systemet. Hvis f.eks. kameraerne er blokeret, blinker BLIS-kontrollampen, og der vises en meddelelse på instrumentpanelets display. Kontroller og rengør i
så fald skal linserne. Om nødvendigt, kan
systemet midlertidigt slås fra ved at trykke på
BLIS-knappen, se side 154.
De blinde vinkler, som BLIS-kameraerne arbejder
med, omfatter:
Afstand A = ca. 3,0 m
Afstand B = ca. 9,5 m
06
Rengøring
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
153
06 Start og kørsel
Blind Spot Information System - BLIS*
Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne
børstes af linserne.
Hvornår fungerer BLIS
Systemet er aktivt, når ens eget køretøj køres
ved hastigheder på over 10 km/t.
Overhaling
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis du
overhaler ved en hastighed på op til 10 km/t
hurtigere end det overhalede køretøj.
Systemet er også konstrueret til at reagere,
når man bliver overhalet af et køretøj, der
kører op til 70 km/t hurtigere end en selv.
06
strere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler,
busser og motorcykler.
I mørke reagerer systemet på omgivende
bilers lygter. Køretøjer med slukkede forlygter
registreres ikke af systemet. Dette betyder
f.eks., at systemet ikke reagerer på en
anhænger uden forlygter, der trækkes af en
person- eller lastbil.
ADVARSEL
Systemet reagerer ikke på cyklister og
knallertkørere.
BLIS-kameraerne har begrænsninger, der
svarer til det menneskelige øje, dvs. de ser
dårligere i f.eks. kraftigt snefald, stærkt
modlys eller tæt tåge.
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke under bakning.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer
i dette skjulte område.
Dagslys og mørke
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at regi-
154
Aktivere/deaktivere
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G026955
VIGTIGT
Knap til aktivering/deaktivering.
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange,
når BLIS aktiveres.
Systemet deaktiveres/aktiveres ved at trykke
på BLIS.
Når BLIS deaktiveres, slukkes lampen i knappen, og der vises en tekstmeddelelse på
instrumentpanelet.
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen,
der vises en ny tekstmeddelelse på displayet,
og indikeringslamperne i dørpanelerne blinker
tre gange. Tekstmeddelelsen fjernes ved at
trykke på READ-knappen. Nærmere oplys-
06 Start og kørsel
Blind Spot Information System - BLIS*
ninger om meddelelseshåndtering fremgår af
se side 57.
BLIS systemmeddelelse
Tekst på displayetA
Betydning
Begrænsninger
Tekst på displayetA
Betydning
BLINDVINKELSYST. LKAMERA BLOK.
Venstre kamera tildækket - rengør linsen.
BLINDVINKELINFO. SYSTEM
TIL
BLIS-systemet er aktiveret.
BLINDVINKELSYST. KAMERAER BLOK.
Et eller begge kameraer tildækket - rengør
linserne.
BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET
BLIS fungerer ikke kontakt et værksted.
BLINDVINKELINFO. SYSTEM
FRA
BLIS-systemet er slået
fra.
BLINDVINKELSYST. NEDSAT
FUNKTION
Nedsat funktion i
dataoverførslen mellem BLIS-systemets
kamera og bilens elsystem.
Kameraet nulstiller sig
selv, når dataoverførslen mellem BLISsystemets kamera og
bilens elsystem vender tilbage til det normale.
BLINDVINKELSYST. RKAMERA BLOK.
Højre kamera tildækket - rengør linsen.
A
Meddelelserne vises kun, hvis fjernbetjeningen står i nøgleposition II (eller hvis motoren er i gang), og BLIS er aktivt
(dvs., hvis føreren ikke har slået systemet fra).
VIGTIGT
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres af et værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
I visse situationer kan BLIS-indikeringslampen lyse, til trods for at der ikke er noget
køretøj i den blinde vinkel.
OBS
Hvis BLIS-indikeringslampen ved enkelte
lejligheder lyser, selv om der ikke er nogen
andre køretøjer i den blinde vinkel, betyder
det ikke, at der er opstået en fejl i systemet.
Ved fejl på BLIS-systemet viser displayet
teksten BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET.
Her vises nogle eksempler på situationer,
hvor BLIS-indikeringslampen kan lyse,
selvom der ikke er noget køretøj i den blinde
vinkel.
06
Refleks fra blank, våd vejbane.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
155
06 Start og kørsel
G018177
Blind Spot Information System - BLIS*
Egen skygge på stor, lys, jævn flade, f.eks. en
lydbarriere eller vejbelægning af beton.
Lavtstående sol i kameraet.
06
156
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Starthjælp
ADVARSEL
Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil
starte, skal der bruges et hjælpebatteri. Bilen
må ikke trækkes i gang, se side 159.
Ratlåsen bliver i den samme position, som
da spændingen blev afbrudt. Ratlåsen skal
udløses inden bugsering.
Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition II.
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af startlåsen
under kørsel eller bugsering af bilen.
VIGTIGT
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
ADVARSEL
Bugsering
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken bremse- eller styreservoen. Der skal
trædes ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og styringen er væsentlig tungere
end normalt.
Bilen skal altid bugseres i fremadgående retning.
Automatgear
1. Lås ratlåsen op, så bilen kan styres.
–
2. For den der bugserer: Kør jævnt.
For den der bliver bugseret: Sørg for, at
bugserlinen hele tiden er strakt ved at
holde foden let på bremsepedalen, så
undgås pludselige ryk.
Før gearstangen til stilling N, og udløs
parkeringsbremsen.
En bil med automatgearkasse må ikke bugseres med en højere hastighed end 80 km/t og
højst over en afstand på 80 km.
Bugseringsøjer
Inden bugsering skal bugseringsøjet skrues
fast på kofangeren. Udtag og dæksel til bugseringsøjet er placeret i højre side af hver
kofanger.
Bugseringsøjet finder du i værktøjsposen i
bagagerummet.
G028528
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
06
Gør følgende:
1. Løsn underkanten af dækslet (A) med en
skruetrækker eller en mønt.
2. Skru bugserøjet (B) fast.
3. Skru øjet helt ind til flangen (C). Hertil kan
hjulnøglen benyttes.
•
Efter brug skal du skrue bugseringsøjet
ud og montere dækslet igen.
}}
157
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
VIGTIGT
Hvis bilen har en trækkrog monteret, kan
bugseringsøjet ikke skrues fast bagpå. I
givet fald skal bugserlinen fastgøres til
trækkrogen. Det er derfor tilrådeligt altid at
have en delelig trækkrog i bilen.
Bjergning
Bilen skal altid bjerges, så hjulene bevæger
sig fremad.
VIGTIGT
•
06
Firehjulstrukket bil (AWD) med opløftet
forvogn må ikke bjerges med en højere
hastighed end 70 km/t. Den bør ikke
bjerges over længere strækninger end
50 km.
ADVARSEL
Bugseringsøjet er kun beregnet til bugsering på vej - ikke til bjergning. Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
158
06 Start og kørsel
Starthjælp
Start ved hjælp af et andet batteri
3. Hvis hjælpebatteriet er installeret i en
anden bil - sluk for den hjælpende bils
motor, og sørg for, at de to biler ikke er i
berøring med hinanden.
4. Sæt det røde startkabels ene klemme fast
på hjælpebatteriets pluspol (1).
VIGTIGT
G030860
Kobl startkablet forsigtigt til for at undgå
kortslutninger med andre komponenter i
motorrummet.
Startbatteriet er monteret bag i bilen (se
side 213), men der er også tilslutningssteder
under motorhjelmen.
Hvis startbatteriet er afladet, kan bilen startes
med strøm fra et andet batteri.
Ved starthjælp med et andet batteri anbefales
det at tage følgende forholdsregler for at
undgå kortslutninger eller andre skader:
1. Drej fjernbetjeningen til nøglestilling 0.
2. Kontroller, at hjælpebatteriet har en
spænding på 12 V.
5. Sæt det røde startkabels anden klemme
på bilens pluspol (2).
> Et fjederbelastet dæksel over bilens
ekstra pluspol skal først vippes op!
6. Sæt det sorte startkabels ene klemme
fast på hjælpebatteriets minuspol (3).
7. Sæt den anden klemme på et jordingspunkt, f.eks. et af motorens løfteøjer
(4).
8. Kontrollér, at startkablernes klemmer sidder godt fast, så der ikke opstår gnister
under startforsøget.
9. Start motoren på "hjælpebilen", og lad
den arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, ca. 1.500 omdr./min..
10. Start motoren i bilen med det afladede
batteri.
VIGTIGT
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget. Man risikerer, at der opstår gnister.
11. Tag startkablerne af i omvendt rækkefølge - først det sorte og derefter det
røde.
> Sørg for, at ingen af klemmerne på det
sorte startkabel kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller en tilsluttet
klemme på det røde startkabel!
ADVARSEL
•
Startbatteriet kan danne oxyhydrogen
(knaldgas), som er meget eksplosiv. En
gnist fra et forkert tilsluttet startkabel
kan være tilstrækkeligt til, at batteriet
eksploderer.
•
Startbatteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætsninger.
•
Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre
kommer i kontakt med øjne, hud eller
tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks
lægehjælp.
06
For mere information om bilens startbatteri,
se side 212.
159
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare
vægt. Summen af passagereres vægt og alt
ekstraudstyr, f.eks. trækkrog, mindsker bilens
lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig
information om vægte, se side 278.
Hvis trækanordningen monteres af et autoriseret Volvo-værksted, leveres bilen med det
nødvendige udstyr til kørsel med anhænger.
•
Bilens trækanordning skal være af godkendt type.
•
Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør
man sammen med sin autoriserede
Volvo-forhandler kontrollere, at bilen har
alt udstyret til kørsel med anhænger.
•
06
160
Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens trækanordning følger det angivne
maksimale kugletryk.
•
Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering, se side 177.
•
Motoren belastes hårdere end normalt
ved kørsel med anhænger.
•
Kør ikke med en tung anhænger, mens
bilen er helt ny. Vent, indtil den har kørt
mindst 1000 km.
•
På lange og stejle nedadgående skråninger belastes bilens bremser meget hårdere end normalt. Skift til et lavere gear,
og afpas hastigheden.
•
Af sikkerhedsmæssige årsager bør den
maksimalt tilladte hastighed for en bilen
med tilkoblet anhænger ikke overskrides.
Følg de gældende regler for tilladte
hastigheder og vægte.
Automatgear
OBS
Nogle modeller skal have en oliekøler til
automatgearkassen ved kørsel med
anhænger. Spørg derfor den nærmeste
Volvo-forhandler om, hvad der gælder for
netop din bil, hvis der eftermonteres en
trækkrog.
Anhængervægte
For information om Volvos tilladte anhængervægte, se side 278.
ADVARSEL
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
OBS
De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, Volvo tillader. Nationale
regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt,
end den bilen må trække.
Overophedning
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
•
Automatgear vælger det optimale gear i
forhold til belastning og motorens
omdrejningstal.
•
Ved overophedning tændes et advarselssymbol på instrumentpanelet kombineret
med en tekstmeddelelse - følg den givne
anbefaling.
Kraftige stigninger
•
Bloker ikke automatgearkassen med et
højere gear, end hvad motoren kan
"klare" - det er ikke altid en fordel at køre
i høje gear og lave omdrejningstal.
•
Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
•
Undgå at køre med anhænger på stigninger over 12 %.
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Parkering på skråninger
1. Træd driftsbremsen ned.
2. Aktivér parkeringsbremsen.
3. Sæt gearvælgeren i position P.
4. Slip driftsbremsen.
•
Gearvælgeren skal være i parkeringsstilling P, når en bil med automatisk gearkasse og tilkoblet anhænger parkeres.
Brug altid parkeringsbremsen.
•
Brug stopklodser til blokering af hjulene,
når en bil med anhænger parkeres på en
skråning.
Start på en skråning
1. Træd driftsbremsen ned.
2. Før gearvælgeren til kørselsstilling D.
3. Udløs parkeringsbremsen.
4. Slip driftsbremsen og kør af sted.
06
Niveauregulering
Hvis din bil er udstyret med automatisk
niveauregulering, har bagvognen under kørsel
altid den rigtige højde uanset last. Når bilen
holder stille, sænkes bagvognen, hvilket er
helt normalt. Ved start med last pumpes
niveauet op efter en vis kørt strækning.
161
06 Start og kørsel
Trækanordning*
Trækkrog
Anhængerkabel
Opbevaring af anhængertræk
Hvis der påmonteres et deleligt anhængertræk, skal monteringsanvisningen for fastgøring af den løse del følges nøje, se side 164.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
anhængertræk:
•
•
Følg monteringsanvisningen nøje.
•
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Vigtigt at kontrollere
•
06
Anhængertrækkets kugle skal med jævne
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
OBS
Når koblingshoved med balanceaksel
anvendes, skal trækkuglen ikke smøres
ind.
162
Anhængertrækkets opbevaringsplads.
VIGTIGT
Tag altid anhængertrækket af efter brug,
og opbevar det på dets faste plads i bilen,
godt fastgjort med dets rem.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G014589
G031114
Den aftagelige del skal være låst med
nøgle, før kørsel påbegyndes.
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet
kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt, skal der bruges en adapter. Brug et
adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at kablet ikke slæber langs jorden.
06 Start og kørsel
Trækanordning*
G027109
G026682
G027108
Specifikationer
Mål for befæstelsespunkter (mm)
Fast eller delelig trækkrog
A
B
C
D
E
F
G
1110
85
1081
541
122
50
354
1
Sidevange
2
Kuglens centrum
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06
163
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
06
164
1. Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
og derefter trække
trykke spærren ind,
.
dækslet lige bagud
2. Kontrollér, at mekanismen er låst op ved
at dreje nøglen højre om.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G020302
G017317
G020301
Montering af anhængertræk
3. Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt.
Hvis ikke, trykkes låsegrebet ind (1) og
drejes venstre om (2), indtil der høres et
klik.
06 Start og kørsel
4. Sæt anhængertrækket i, og skub ind, indtil der høres et klik.
5. Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
G020307
G020306
G020304
Delelig trækkrog*
6. Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
06
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
165
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
7. Kontrollér, at anhængertrækket sidder
fast, ved at rykke det opad, nedad og
bagud.
06
ADVARSEL
8. Sikkerhedswire.
ADVARSEL
Sørg for at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det rigtige sted.
Hvis anhængertrækket ikke sidder korrekt,
skal det tages af og sættes fast igen som
beskrevet tidligere.
VIGTIGT
Smør kun kuglen til trækhovedet ind,
resten af anhængertrækket skal være rent
og tørt.
166
G020301
G020310
G020309
Afmontering af anhængertræk
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
1. Sæt nøglen i, og drej den højre om til
oplåst stilling.
06 Start og kørsel
2. Tryk låsegrebet (1) ind, og drej det venstre om (2), indtil der lyder et klik.
3. Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at
anhængertrækket trækkes bagud og
opad.
G017318
G020314
G020312
Delelig trækkrog*
4. Skyd sikkerhedsskærmen på.
06
ADVARSEL
Spænd anhængertrækket forsvarligt fast,
hvis det opbevares i bilen, se side 162.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
167
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
falde sammen med den røde prik på den tilsvarende skabelon. Den lange røde linje på
illustrationerne svarer til linjen på lygteglasset,
som skabelonen skal placeres langs med.
Skabelonerne kontrolmåles efter aftegning,
for at sikre, at de dækker tilstrækkelig meget
af lyskeglen.
Skabelonerne bruges til både venstre- og højrestyrede biler og placeres som vist.
G020317
Den øverste illustration viser en venstrestyret
bil. Den nederste illustration viser en højrestyret bil.
Lyskegle for venstrekørsel.
06
Lyskegle for højrekørsel.
Aftegn skabelonerne 1 og 2, og kontrolmål
dem for at sikre, at målene stemmer. Overfør
skabelonerne til et selvklæbende, vandfast
materiale, og klip dem ud.
For ikke at blænde modkørende trafik kan forlygtens lyskegle ændres ved at afdække en
del af forlygterne. Derved bliver lyskeglen
mindre.
Anbring skabelonerne, så pilene peger mod
midten, og prikkerne på skabelonerne falder
sammen med prikkerne på lygteglassene.
Tildækning af forlygter
Skabelonernes langsider skal være ca.
82 mm.
Tegn skabelonerne af, se side 171. Overfør
mønstret til et selvklæbende, vandfast materiale, f.eks. ugennemsigtig tape.
Maskeringen placeres med udgangspunkt
ved prikken (5) på lygteglasset, som skal
168
Halogen-lygter
Referencemål for skabelon 1 og 2
Xenon-forlygter
Aftegn skabelonerne 3 og 4, og kontrolmål
dem for at sikre, at målene stemmer. Overfør
skabelonerne til et selvklæbende, vandfast
materiale, og klip dem ud.
Anbring skabelonerne, så pilene peger mod
midten, og prikkerne på skabelonerne falder
sammen med prikkerne på lygteglassene.
Markeringen på skabelonerne > < skal passe
sammen med linjen på lygteglasset.
Referencemål for skabelon 3
Linjen mellem markeringerne > < skal være
ca. 140 mm.
Referencemål for skabelon 4
Linjen mellem markeringerne > < skal være
ca. 112 mm.
Vedr. tilpasning af lyskegle for aktive Xenonforlygter (ABL) se side 60.
06 Start og kørsel
G030200
Tilpasning af lyskegle
Venstrestyret bil i venstrekørsel.
Tildækning på højre halogenglas
Tildækning på venstre halogenglas
Tildækning på højre Xenon-glas
06
Tildækning på venstre Xenon-glas
Fikseringspunkt i lygteglasset.
}}
169
06 Start og kørsel
G030201
Tilpasning af lyskegle
Højrestyret bil i højrekørsel.
Tildækning på venstre halogenglas
Tildækning på højre halogenglas
06
Tildækning på venstre Xenon-glas
Tildækning på højre Xenon-glas
Fikseringspunkt i lygteglasset.
170
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
06
Skabeloner til tildækning.
171
Generelt.................................................................................................
Tryk i dæk.............................................................................................
Advarselstrekant* og reservehjul*.........................................................
Skift af hjul............................................................................................
Midlertidig dæklapning*........................................................................
172
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
174
177
178
181
183
HJUL OG DÆK
07 Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Hastighedsklasser
Dækkene har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk
og hastighedsklasse er vigtige for bilens
adfærd.
Bilen er typegodkendt, hvilket vil sige, at
dækkenes dimensioner og hastighedsklasser
ikke må afvige fra dem, der angives på bilens
registreringsattest. Den eneste undtagelse
herfra er vinterdæk (både med og uden
pigge). Hvis der vælges et sådant dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre med
160 km/t).
Ved dækskifte må man kontrollere, at det nye
dæk er af samme type, har samme dimensioner og helst er af samme fabrikat på alle fire
hjul. Følg det anbefalede dæktryk på dæktrykmærkaten, se side 287.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse
af dimensioner. Eksempel på mærkning:
235/60R18 103 V.
07
235
Dækkets bredde (mm)
60
Forholdet mellem dæksidens højde
og dækkets bredde (%)
R
Radialdæk
18
Fælgdiameter i eng. tommer (")
103
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning (i dette tilfælde 615 kg)
V
174
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde 240 km/t).
Nye dæk
Husk, at det er underlagets beskaffenhed, der
er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan køres,
ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
W
270 km/t
Y
300 km/t
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle
år begynder de at hærde, og samtidig forringes friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Stil
derfor efter at få så friske dæk som muligt
ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når
det gælder vinterdæk. De sidste tal i talrækken angiver produktionsuge og -år. Dette er
dækkets DOT-mærkning (Department of
Transportation) og angives med fire cifre,
f.eks. 1510. Dækket på illustrationen er fremstillet i uge 15 år 2010.
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør
kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker
ubeskadigede. Årsagen hertil er, at dæk
ældes og nedbrydes, selv hvis de sjældent
eller aldrig bruges. Deres funktion kan derfor
07 Hjul og dæk
Generelt
forringes, fordi de materialer, som dækket
består af, er blevet nedbrudt. I givet fald bør
dækket ikke bruges.Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og dæk, der gemmes til
fremtidig brug. Som eksempler på ydre tegn,
der viser, at dækket er uegnet til at bruges, er
revner eller misfarvning.
Vinterdæk
helt mister herredømmet over bilen. Det er
derfor vigtigt, at baghjulene aldrig mister
fæstet før forhjulene.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
Dæk med slidindikatorer
OBS
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen. Se ovenstående billede.
Indhent råd hos en Volvo-forhandler om,
hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
Mere jævn slitage og vedligeholdelse
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
G020323
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 287. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes tilstand har indvirkning på, hvor hurtigt
dine dæk ældes og slides. For at undgå forskelle i mønsterdybde og for at forhindre at
der opstår slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning ved den første udskiftning er ca.
5.000 km, og derefter med et interval på
10.000 km. Volvo anbefaler dig at kontakte et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol, hvis
du er i tvivl om mønsterdybden. Hvis der allerede er opstået betydelig forskel i slitage (>1
mm forskel i mønsterdybde) mellem dækkene, skal de mindst slidte dæk altid sidde
bagest. En forhjulsudskridning er generelt lettere at oprette end en baghjulsudskridning og
får bilen til at fortsætte ligeud, i stedet for at
bagenden skrider ud til siden, og man måske
Volvo anbefaler vinterdæk med visse
bestemte vinterdæksdimensioner. Dækdimensionerne afhænger af motorvariant. Ved
kørsel med vinterdæk skal disse dæk være
monteret på alle fire hjul.
Slidindikatorer.
En slidindikator er en smal forhøjning på
tværs af slidbanen. På siden af dækket ses
bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når
dækkets mønsterdybde er reduceret til
1,6 mm, er mønstret på højde med slidindikatorerne. Dækket skal nu snarest udskiftes
med et nyt. Husk, at dæk med lille mønsterdybde har meget dårligt vejgreb i regn eller
sne.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er
forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
07
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer stiller betydeligt større krav til dækkene
end om sommeren. Derfor anbefales det, at
man ikke kører med vinterdæk med en mønsterdybde under 4 mm.
}}
175
07 Hjul og dæk
Generelt
Snekæder
Sommer- og vinterhjul
monteres på baghjulene (for at mindske
udskridningsrisikoen).
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Volvo anbefaler dig at kontakte et autoriseret
Volvo-værksted for kontrol, hvis du er i tvivl
om mønsterdybden.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder
og dæk. Kontroller, at snekæden ikke hænger
i nogen steder, og at den er korrekt monteret
og ordentligt spændt.
07
176
G020325
ADVARSEL
Brug originale snekæder fra Volvo eller tilsvarende, der er tilpasset til den korrekte
bilmodel, dæk- og fælgdimensioner. Volvo
anbefaler, at du rådfører dig med et autoriseret Volvo-værksted, hvis du er i tvivl.
Forkerte snekæder kan forårsage alvorlig
skade på din bil og føre til en ulykke.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, se
side 181, skal de mærkes med, hvilken side
de har siddet på, f.eks. V for venstre og H for
højre. Dæk med mønster, der er konstrueret
til kun at rulle i én retning, har rotationsretningen markeret med en pil på dækket. Dækkene skal have samme rotationsretning i hele
levetiden. De må kun flyttes fra for til bag eller
omvendt, aldrig fra venstre til højre side eller
omvendt. Hvis dækkene monteres forkert,
forringes bilens bremseegenskaber og evne
til at lede regn, sne og sjap væk. Dækkene
med den største mønsterdybde skal altid
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Anbefalet dæktryk
OBS
G020791
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
Dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden
viser, hvilke tryk dækkene skal have under
forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
På mærkaten angives:
•
•
•
Dæktryk for bilens anbefalede dækdimension
ECO-tryk1
Reservedækkets tryk (Temporary Spare).
Kontrol af dæktrykket
Allerede efter nogle kilometers kørsel bliver
dækkene varme og trykket højere. Derfor må
der ikke lukkes luft ud, hvis trykket kontrolleres, når dækkene er varme. Derimod skal
trykket øges, hvis det er for lavt. For lavt
pumpede dæk øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes levetid og forringer bilens
vejegenskaber. Kørsel med for lavt dæktryk
medfører, at dækkene kan blive overophedede og gå itu.
For information om de rette dæktryk, se
side 287. De angivne tryk gælder for kolde
dæk. (Med kolde dæk menes dæk med
samme temperatur som udetemperaturen.)
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales det
generelle dæktryk for fuld last for at få den
bedste brændstoføkonomi.
07
Dæktrykket påvirker kørselskomfort, vejstøj
og styreegenskaber.
Dæktrykkene bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum.
1
ECO-trykket giver forbedret brændstoføkonomi.
177
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
Advarselstrekant
Efter anvendelse:
–
Gentag ovennævnte i omvendt rækkefølge.
Sørg for, at advarselstrekanten med etui sidder ordentligt fast i bagagerummet.
G027065
Reservehjulet Temporary Spare*
Overhold de bestemmelser, der gælder for
brug af advarselstrekant* i det land, hvor bilen
befinder sig.
Advarselstrekanten anvendes på følgende
måde:
07
1. Løsn etuiet med advarselstrekanten. Det
er fastgjort med velcrobånd.
2. Tag advarselstrekanten ud af etuiet (A).
Reservehjulet (Temporary spare) er kun
beregnet til midlertidig brug og skal snarest
erstattes af et normalt hjul. Under kørsel med
reservehjulet kan bilens køreegenskaber
ændres. Reservehjulet er mindre end det
almindelige hjul. Dermed påvirkes bilens frihøjde. Pas på høje fortovskanter, og vask
ikke bilen i vaskehal. Hvis reservehjulet sidder
på forakslen, kan du ikke samtidig bruge snekæder. På firehjulstrukne biler kan trækket på
bagakslen frakobles. Reservehjulet må ikke
repareres. Det rette tryk i reservehjulet fremgår af dæktryktabellen, se side 287.
VIGTIGT
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
3. Slå advarselstrekantens fire støtteben ud.
4. Slå de røde trekantsider ud. Anbring
advarselstrekanten på et passende sted
under hensyntagen til færdselssituationen.
178
VIGTIGT
Bilen må aldrig køre med mere end ét
reservehjul af typen "Temporary spare" ad
gangen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
G030879
Reservehjul – fremhentning
Reservehjulet befinder sig under bilen. Donkraft*, værktøjspose* og håndsving ligger
under gulvlemmen. Håndsvinget er todelt.
Den ene del ligger i værktøjsposen, mens den
anden del er placeret under værktøjsposen.
OBS
I værktøjsposen findes en aftrækker til
aftagning af navkapslen (visse ekstraudstyrshjul).
4. Løsn dækket ved at dreje venstre om,
indtil der ikke kan drejes længere.
Donkraftens placering varierer:
Model med syv sæder
OBS
Model med fem sæder
Reservehjulet frigøres som følger:
1. Slå bagklappens nederste del ned, og løft
gulvlemmen i bagagerummet.
2. Tag svingets to dele, og sæt dem sammen.
3. Sæt håndsvinget i hejseværket.
Wiren kan beskadige bilen, hvis den hænger løst under kørslen.
5. Frigør hjulet fra wiren, og drej wiren op
højre om.
07
6. Læg det punkterede dæk i bilens bagagerum. Der findes en plasticpose til dette
formål i værktøjskassen.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
179
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
2. Drej forsigtigt wiren en smule ind (højre
om).
OBS
Pladsen under bilen er kun beregnet til
bilens originalreservehjul. Andre hjul kan
ikke placeres der.
3. Placer hjulet i en vinkel, så det går ind
over udstødningssystemet.
4. Hold hjulets bagkant nede, samtidig med
at det skrues ind.
Reservehjul – tilbagesætning
5. Placer hjulet oven på bagakslen mod gulvet.
6. Skru helt i bund.
7. Kontrollér, at hjulet sidder forsvarligt fast.
G026996
ADVARSEL
07
Det er bedst, at to personer hjælpes ad, når
reservehjulet skal sættes på plads igen. En
person, der drejer, og en person, som retter
hjulet ind.
1. Drej wiren ud, og placer dens anker i fælgens midterhul.
180
Kontroller, at de rette fæstepunkter bruges. Mellem bilens donkraftfæstepunkter
findes et produktionsbefæstelsespunkt
med en split. Bilen kan ikke løftes her. Hvis
du ikke er sikker på, hvor befæstelsespunkterne befinder sig, anbefaler Volvo dig
at kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
En forkert placeret donkraft kan føre til
skader på dør og karrosseri.
Værktøj - tilbagesætning
Efter brug af værktøj og donkraft* skal de
sættes korrekt på plads igen. Donkraften skal
drejes til den rette stilling, se den foregående
illustration, for at få plads.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
VIGTIGT
Værktøj og donkraft* skal opbevares på
deres plads i bilens bagagerum, når de
ikke bruges.
Førstehjælp*
Der er placeret en taske med førstehjælpsudstyr i bagagerummet.
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Afmontering af hjul
ADVARSEL
ADVARSEL
Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget, at gevindene er ordentligt smurt, og at
den ikke er beskidt.
OBS
G026997
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,* der hører til den respektive bilmodel,
hvilket fremgår mærkaten på donkraften.
Hvis et hjul skal skiftes på et trafikeret sted,
skal man huske at sætte advarselstrekanten
ud. På hver side af bilen findes to donkraftbeslag. Beslagene er placeret midt under dørenes underkant.
1. Placer bilen på plant og fast underlag.
2. Før gearstangen til P-stilling, og aktiver
parkeringsbremsen.
3. Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug f.eks. sten eller
træklodser.
På mærkaten angives også donkraftens
maksimale løfteevne ved en specificeret
laveste løftehøjde.
4. Hent donkraften*, hjulnøglen og svinget
frem, se placering se side 179. Hvis der
vælges en anden donkraft, se side 201.
Kravl aldrig ind under bilen, når den er løftet op på donkraften! Bilen kan falde ned
og forårsage personskader.
Bilens originale donkraft skal kun anvendes ved hjulskift. Ved alt andet arbejde på
bilen skal der anvendes værkstedsdonkraft
og støttebukke, som stilles under den del
af bilen, der er løftet.
Donkraftens gevind skal altid være velsmurt.
Hvis underlaget er for blødt, kan donkraften glide ud til siden, og bilen kan falde
ned. Lad ingen opholde sig i bilens, men
der skiftes hjul.
OBS
Bilens almindelige donkraft er kun beregnet til lejlighedsvis brug og i kort tid, f.eks.
ved udskiftning af hjul ved punktering, skift
til vinterdæk/sommerdæk mv. Kun donkraften, der hører til den specifikke model,
må anvendes til at løfte bilen. Hvis bilen
skal løftes oftere eller i længere tid end ved
et hjulskift, anbefales det at bruge en garagedonkraft. I så fald skal du følge vejledningen til udstyret.
07
5. Løsn hjulboltene ½-1 omgang med hjulnøglen. Drej venstre om.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
181
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
ADVARSEL
Der må aldrig placeres noget mellem jorden og donkraften, heller ikke mellem fastgøringspunktet og donkraften.
ADVARSEL
G020332
Hvis donkraften placeres forkert, risikerer
man, at bilen falder, og at der sker personskader.
6. Anbring donkraften under fastgøringspunktet, og drej den op mod bilens gulv.
Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak i plastdækningen. Kontrollér, at den
sidder rigtigt i fastgøringspunktet, inden
bilen løftes fra jorden. Justér derefter
donkraften, så dens fod befinder sig lodret under fastgøringspunktet (se illustrationen).
VIGTIGT
Jorden skal være stabil, jævn og må ikke
hælde.
G027000
07
182
7. Løft bilen op, indtil hjulet ikke rører ved
underlaget.
8. Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.
Påsætning af hjul
1. Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
2. Sæt hjulet på. Spænd hjulboltene.
3. Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
4. Spænd hjulboltene over kryds og gradvist. Tilspændingsmoment: 140 Nm (14,0
kpm). Det er vigtigt, at tilspændingen sker
med det rette moment. Kontrollér tilspændingen med en momentnøgle.
5. Skru donkraften helt sammen, inden den
lægges tilbage i bagagerummet. Spænd
den derefter fast på sin plads.
6. Kontroller, at det nye dæk har det rette
lufttryk.
OBS
Denne hjulbolt må også bruges til stålfælge.
Sørg for at anvende de korrekte skruer. Volvo
anbefaler, at du kontakter nærmaste Volvoværksted, hvis du er i tvivl.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Generelt
Dæklapningssættet bruges til at lappe en
punktering og kontrollere og justere dæktrykket. Det består af en kompressor og en
beholder med tætningsvæske. Sættet fungerer som en midlertidig reparation. Flasken
med tætningsvæske skal udskiftes, inden
holdbarhedsdatoen overskrides, og efter
brug.
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
OBS
En donkraft er ekstraudstyr på biler med
dæklapningssæt.
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker, el.lign. skader må ikke lappes med
den midlertidige dæklapning.
12 Vkontakt til tilslutning af kompressoren
sidder foran ved midterkonsollen, ved bag-
sædet, og i bagagerummet, se side 60, 72 og
115. Vælg den kontakt, der befinder sig nærmest det punkterede dæk.
Oversigt
VIGTIGT
Hvis kompressoren til dæklapning er forbundet til en af de to kontakter, se side 60
og 72, må en anden strømforbruger ikke
være tilsluttet til den anden kontakt.
OBS
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo.
Udtagning af dæklapningssættet
Dæklapningssættet med kompressor og
værktøj befinder sig under gulvet i bagagerummet.
1. Fold gulvtæppet af vejen bagfra og fremefter.
2. Løft dæklapningssættet op.
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
Afbryder
Ledning
Flaskeholder (orange låg)
Beskyttelseshætte
07
Trykreduktionsventil
Luftslange
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
183
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Lapning af et punkteret dæk
1. Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed (sidder på den ene
side af kompressoren), og anbring den på
rattet.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
når den midlertidige dæklapning har været
brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et
autoriseret Volvo-værksted for inspektion
af det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre,
om dækket kan repareres, eller om det
skal udskiftes.
For information om delenes funktion, se den
foregående illustration.
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan irritere huden. Ved
kontakt med huden skal væsken straks
vaskes af med sæbevand.
2. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
07
184
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
OBS
Flaskens forsegling må ikke bryde før
brug. Når flasken skrues fast, brydes forseglingen automatisk.
3. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
4. Skru flasken fast i flaskeholderen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
5. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
ADVARSEL
Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn,
mens motoren er i gang.
6. Slut ledningen til 12 V stikkontakten, og
start bilen.
OBS
Hvis kompressoren er forbundet til en af
de to 12 V kontakter, må en anden strømforbruger ikke være tilsluttet til den anden
kontakt.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket
øges til 6 bar, men det falder igen efter
ca. 30 sekunder.
7. Stil afbryderen på I.
ADVARSEL
Stå aldrig ved siden af dækket, når kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der straks
slukkes for kompressoren. Man bør ikke
køre videre. Det anbefales at kontakte et
autoriseret dækværksted.
8. Fyld dækket i 7 minutter.
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
9. Stands kompressoren, og kontrollér trykket på trykmåleren. Minimumstrykket er
1,8 bar, maksimumstrykket 3,5 bar.
ADVARSEL
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i
dækket for stort. Man bør ikke køre videre.
Det anbefales at kontakte et autoriseret
dækværksted.
3. Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Bilen må ikke
køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
4. Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar,
skal dækket pumpes op til det tryk, der er
angivet på dæktryketiketten. Hvis trykket
er for højt, skal der lukkes luft ud ved
hjælp af trykreduktionsventilen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
5. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen og ledningen. Sæt ventilhætten på
igen.
10. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
11. Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
12. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
07
Efterkontrol af reparationen og trykket
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
185
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske og slangen udskiftes. Volvo anbefaler,
at disse udskiftninger udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
6. Læg dæklapningssættet tilbage i bagagerummet.
7. Volvo anbefaler, at du kører til det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at
få det beskadigede dæk udskiftet/repareret. Underret værkstedet om, at dækket
indeholder dæktætningsvæske.
ADVARSEL
07
186
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
når den midlertidige dæklapning har været
brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et
autoriseret Volvo-værksted for inspektion
af det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre,
om dækket kan repareres, eller om det
skal udskiftes.
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn,
mens motoren er i gang.
ADVARSEL
Indånding af udstødningsgas kan være
livsfarlig. Lad aldrig motoren arbejde i
indelukkede rum eller rum uden tilstrækkelig ventilation.
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
5. Pump dækket op til det på dæktryketiketten angivne tryk. (Hvis dæktrykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen.)
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen og ledningen.
7. Sæt ventilhætten på igen.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Flasken skal udskiftes, når holdbarhedsdatoen er overskredet. Den gamle flaske bør
behandles som miljøfarligt affald.
ADVARSEL
3. Slut ledningen til en af bilens
12 V stikkontakter, og start bilen.
Flasken indeholder 1,2-ætanol og naturgummi-latex.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen på I.
Farligt ved indtagelse. Kan ved hudkontakt
give allergi.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
OBS
Aflevér beholderen til et depot for indsamling af farligt affald.
07
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
187
Rengøring.............................................................................................. 190
Udbedring af lakskader......................................................................... 194
Rustbeskyttelse..................................................................................... 196
188
VEDLIGEHOLDELSE
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Anbring bilen på en vaskeplads med olieudskiller. Brug bilshampoo.
•
•
•
•
08
190
Fjern fugleklatter fra lakken snarest
muligt. De indeholder kemikalier, som
meget hurtigt påvirker og misfarver lakken. Det anbefales, at få eventuel misfarvning fjernet af et autoriseret Volvoværksted.
Spul undervognen.
Spul hele bilen, indtil det løse snavs er
fjernet, for at mindske risikoen for vaskeridser. Sprøjt ikke direkte på låsene.
Brug et koldaffedtningsmiddel på stærkt
tilsmudsede flader efter behov. Bemærk,
at overfladerne ikke må være opvarmede
af solen!
•
Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
•
Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
•
Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber. Hvis vanddråber
ikke får lov at tørre af sig selv i stærkt sollys, mindskes risikoen for eventuelle pletter, som skal poleres væk.
ADVARSEL
Motorvask bør altid udføres af et værksted. Hvis motoren er varm, er der risiko
for brand.
OBS
Vask med jævne mellemrum viskerblade
og forrude med lunkent sæbevand eller bilshampoo.
Brug ikke stærke opløsningsmidler.
VIGTIGT
Beskidte forlygter har reduceret funktion.
Rengør dem jævnligt, f.eks. ved påfyldning
af brændstof.
Brug ikke ætsende rengøringsmidler, brug
vand og en blød svamp.
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som meget hurtigt
påvirker og misfarver lakken. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
Forkromede hjul
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens
på indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres
normalt ud af lygten, når den har været
tændt et stykke tid.
Rengøring af viskerblade
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet
samt insekter, is m.m. på forruden forringer
bladets levetid.
VIGTIGT
Fælgrengøringsmidler kan plette overfladen på forkromede hjul. Vask med en
svamp og bilshampoo og rigeligt med lunkent vand.
Vask i vaskehal
Vask i vaskehal er en let og hurtig måde at
rengøre bilen på, men kan aldrig erstatte en
rigtig håndvask. Automatens børster kan ikke
komme ind alle steder.
08 Vedligeholdelse
Rengøring
VIGTIGT
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end vask i vaskehal. Lakken er også mere
sart, når den er ny. Derfor anbefales det at
håndvaske bilen de første måneder.
Højtryksvask
Brug fejende bevægelser ved højtryksvask,
og kontrollér at mundstykket ikke kommer
nærmere bilens flader end 30 cm (afstanden
gælder alle udvendige detaljer).
VIGTIGT
Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet. Brug af højtryksvask: Højtrykssprøjtens dyse må ikke komme tættere på
karosseriet end 30 cm. Sprøjt ikke direkte
på låsene.
Afprøv bremserne
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også
parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed og rust angriber bremsebelægningerne og forringer bremseevnen.
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel af længere strækninger i regn eller snesjap. Derved opvarmes og tørres bremsebe-
lægningen. Gør det samme efter start i meget
fugtigt eller koldt vejr.
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Til rengøring og pleje af indfarvede plastdele,
gummi- og pyntedele (f.eks. forkromning)
anbefales specialrengøringsmidler, der fås
hos Volvo-forhandlere. Ved brug af et sådant
rengøringsmiddel skal anvisningerne nøje følges.
VIGTIGT
Undgå voksning og polering af plastic og
gummi.
Ved brug af affedtningsmiddel på plast og
gummi gnides om nødvendigt kun med let
tryk. Brug blød vaskesvamp.
Polering af forkromede lister kan gnide den
blanke belægning af eller beskadige den.
Polermidler indeholdende slibemiddel må
ikke bruges.
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller
for at give den ekstra beskyttelse.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med asfaltfjerner eller terpentin. Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta
(gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
VIGTIGT
Kun lakbehandlinger anbefalet af Volvo må
bruges. Andre behandlinger som f.eks. lakkonservering, lakforsegling, beskyttelse,
højglansforsegling eller lignende kan
beskadige lakken. Eventuelle lakskader
fremkaldt af sådanne behandlinger omfattes ikke af Volvos garanti.
08
}}
191
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Vandafvisende overfladelag*
Rengøring indvendigt
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks, affedtningsmidler el.lign. på
glasfladen, da dette kan ødelægge
de vandafvisende egenskaber.
Brug kun de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, som Volvo anbefaler. Foretag rengøring med regelmæssige mellemrum, og følg
vejledningen, der leveres med bilplejeprodukterne.
Vær forsigtig ved rengøring, for ikke at
komme til at ridse glasfladen.
For at undgå at beskadige glasfladen ved
isskrabning, bør man kun bruge en isskraber
af plastic.
De vandafvisende lag udsættes for et naturligt slid.
OBS
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber anbefales det at behandle dem
med et specielt efterbehandlingsmiddel,
som fås hos Volvo-forhandlere. Det bør
anvendes første gang efter tre år og derefter en gang om året.
Det er vigtigt med støvsugning før rengøring
med rengøringsmidler.
Måtter og bagagerum
Tag alle løse måtter ud til separat rengøring.
Brug en støvsuger til bortsugning af støv og
snavs.
Hver indlægsmåtte sidder fast med pigge.
–
Tag fast i indlægsmåtten ved hver pig, og
løft måtten lige op.
Sæt indlægsmåtten på plads ved at trykke
den fast ved hver pig.
ADVARSEL
Kontroller inden kørsel, at indlægsmåtten
ved førerpladsen er stukket godt ned og
fastgjort i knopperne, så den ikke kommer
i klemme ved og under pedalerne.
08
192
Til pletter på gulvmåtten anbefales det at
bruge et specielt tekstilrengøringsmiddel efter
støvsugning. Gulvmåtter skal rengøres med
midler, som anbefales af din Volvo-forhandler!
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Behandling af pletter på tekstilbetræk
og loftsbetræk
For ikke at forringe betrækkets brandhæmmende egenskaber anbefales et specielt
tekstilrengøringsmiddel, som fås hos Volvoforhandlere.
VIGTIGT
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofbetræk.
Behandling af pletter på læderindtræk
Volvos læderindtræk er kromfrit og er
behandlet for at bevare sit oprindelige udseende.
Læderindtræk ældes og får en smuk patina
med tiden. Læder forædles og bearbejdes
med henblik på at bevare dets naturlige egenskaber. Det er forsynet med en beskyttende
belægning, men for at bibeholde dets egenskaber og udseende er det vigtigt, at det rengøres med jævne mellemrum. Volvo kan
levere et heldækkende produkt til rengøring
og efterbehandling af læderindtræk, som
bevarer dets beskyttende ydre lag, hvis det
bruges efter anvisningerne. Efter nogen tids
brug vil læderets naturlige udseende alligevel
blive mere eller mindre fremtrædende, alt
efter læderets overfladestruktur. Dette er en
08 Vedligeholdelse
Rengøring
naturlig modning af læderet og viser, at det er
et naturprodukt.
Beskyttelsesbehandling af
læderindtræk
Gruppe 1 (blæk, vin, kaffe, mælk, sved og
blod)
For at opnå det bedste resultat anbefaler
Volvo at rengøre og påføre beskyttelsescreme én til fire gange om året (eller mere om
nødvendigt). Volvo Leather Care kit kan
købes hos din Volvo-forhandler.
Det er vigtigt at støvsuge før rengøring med
læderplejemiddel.
–
VIGTIGT
•
•
Visse farvede beklædningsgenstande
(f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket.
Brug aldrig stærke opløsningsmidler.
Det kan beskadige både tekstil-, vinylog læderindtræk.
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind
med lette cirkulerende bevægelser på
læderet.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden
brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og UV-beskyttelse.
VIGTIGT
Skarpe genstande kan beskadige læderet.
(For eksempel ringe.)
Vaskeråd for læderbetræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
Vaskeråd for læderrat
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
•
Fjern snavs og støv med en blød, fugtet
svamp og neutral sæbe.
•
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
Læder skal kunne ånde. Læderrattet må
aldrig tildækkes med beskyttende plast.
•
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og
lad læderet tørre helt.
Brug naturlige olier. For det bedste resultat anbefales Volvos læderplejemiddel.
Hvis der kommer pletter på rattet:
Brug en blød klud eller svamp. Bland en 5
% ammoniakopløsning. (Til blodpletter
bruges en opløsning af 2 dl vand og 25 g
salt.)
Gruppe 2 (fedtstof, olie, sovs og chokolade)
1. Samme procedure som gruppe 1.
2. Poler med absorberende papir eller klud.
Gruppe 3 (tørt snavs, støv)
1. Brug en blød børste til at fjerne snavset.
2. Samme procedure som gruppe 1.
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og overflader inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås
hos Volvo-forhandlere. Skrab eller gnid aldrig
på en plet. Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel. Et
specielt tekstilrengøringsmiddel fås hos
Volvo-forhandlere. Kontrollér, at selen er tør,
inden den rulles op igen.
08
193
08 Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Lak
Stenslag og ridser
Reparer mindre lakskader som f.eks.
stenslag og ridser
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader udbedres med det samme. De mest
almindelige lakskader er mindre stenslag, ridser og skader på f.eks. skærmkanter, døre og
kofangere.
1. Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så eventuelle lakrester følger med.
Hvis skaden er nået ned til en metalflade
(plade), er det tilrådeligt at bruge en
grundfarve (primer). Ved skader på en
plastoverflade bør en primer anvendes for
bedre resultater - spray i spraydåsens låg
og pensl tyndt.
G020345
Farvekode
Inden arbejdet påbegyndes, skal bilen være
renvasket og tør, og den skal have en temperatur på over 15 °C.
Materialer
•
grundfarve (primer)1 - til f.eks. plastbelagte kofangere findes der speciel primer
på spraydåse
•
underlak og klarlak - fås på spraydåse
eller som farveblyanter/stifter2
•
•
afdækningstape
Produktskilt.
Kode for bilens farve
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Vedrørende produktetikettens placering, se
side 276.
08
1
2
194
Eventuelt.
Følg vejledningen på emballagen til farvepennen/stiften.
fint sandpapir1.
2. Hvis det er nødvendigt, kan der forud for
malerarabejdet foretages en let slibning af
det berørte område med et meget fint slibemateriale (f.eks. hvis der er ujævne
kanter). Overfladen rengøres omhyggeligt
og får lov til at tørre.
3. Rør godt i grundfarven (primer), og påfør
ved hjælp af en tynd pensel, en tændstik
el. lign. Afslut med underlak og klarlak,
når grundfarven er tør.
4. Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
08 Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
OBS
Hvis stenslaget ikke er nået ned til metalfladen (pladen), og der stadig er et ubeskadiget farvelag - fyld underlak og klarlak i
umiddelbart efter, at overfladen er blevet
gjort ren.
08
195
08 Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Kontrol og vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig
og komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet er fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, indtrængende
rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum og lukkede sektioner.
Bilens rustbeskyttelse skal vedligeholdes.
•
Hold bilen ren. Spul undervognen. Ved
højtryksvask skal spuleren holdes mindst
30 cm fra de lakerede flader.
•
Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen regelmæssigt.
Bilen er fremstillet med en rustbeskyttelse,
der under normale forhold ikke kræver efterbehandling før efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum bør efterbehandling foretages med 3 års
intervaller. Hvis bilen skal efterbehandles,
anbefaler Volvo at søge hjælp hos et autoriseret Volvo-værksted.
08
196
08 Vedligeholdelse
08
197
Volvo-service........................................................................................
Egen vedligeholdelse............................................................................
Motorhjelm og motorrum......................................................................
Olier og væsker.....................................................................................
Viskerblade...........................................................................................
Startbatteri............................................................................................
Udskiftning af pærer.............................................................................
Sikringer................................................................................................
198
200
201
203
205
210
212
215
222
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
09 Vedligeholdelse og service
09
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Særlige servicearbejder
Inden bilen forlod fabrikken, blev den omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i henhold
til Volvo Car Corporations forskrifter er foretaget, umiddelbart inden du overtog bilen.
Visse servicearbejder i forbindelse med det
elektriske anlæg kan kun udføres ved hjælp
elektronisk udstyr, der er specielt udviklet til
bilen. Volvo anbefaler dig også at kontakte et
autoriseret Volvo-værksted, inden servicearbejde, der vedrører det elektriske anlæg,
påbegyndes eller udføres.
For også i fremtiden at holde din Volvo på et
højt niveau med hensyn til trafiksikkerhed,
driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos
serviceprogram følges, som specificeret i
Service- og garantibogen. Volvo anbefaler at
lade et autoriseret Volvo-værksted udføre
service- og vedligeholdelsessarbejder. Volvos
værksteder har det personale, den servicelitteratur og det specialværktøj, som garanterer
den højeste servicekvalitet.
VIGTIGT
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
200
09 Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen påbegyndes
Kontrollér regelmæssigt
Startbatteriet
Følgende bør kontrolleres med jævne mellemrum, f.eks. ved tankning:
Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren
er i gang (f.eks. i forbindelse med batteriskift).
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning
af batteriet. Batteriledningerne skal være frakoblet under opladning af batteriet.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet håndteres på en miljørigtig måde. Lad din Volvoforhandler hjælpe dig.
ADVARSEL
Der er en meget høj spænding og strøm i
tændingssystemet. Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Tændingen skal
derfor altid være slået fra, når der udføres
arbejde i motorrummet.
Rør ikke ved tændrør eller tændspole, når
tændingen er slået til eller motoren er
varm.
•
Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
•
Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
•
Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
•
Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt. Ved temperaturer omkring frysepunktet skal der påfyldes sprinklervæske med frostvæske.
•
Bremse- og koblingsvæske – Niveauet
skal være mellem MIN- og MAX-mærkerne.
Løft af bilen
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,
der hører til den respektive bilmodel. Hvis
du vælger en anden donkraft end den,
som Volvo anbefaler, skal du følge instruktionerne til udstyret.
ADVARSEL
Husk, at kølerblæseren (placeret foran i
motorrummet, bag køleren) kan starte
automatisk, lidt efter at motoren er slukket.
Motorvask skal altid udføres på værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
G026997
Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet
korrekt og forsvarligt stramme.
09
Punkter til placering af donkraften for donkraft,
der hører til bilen.
}}
201
09 Vedligeholdelse og service
09
Egen vedligeholdelse
Løftepunkter.
Hvis bilen løftes med værkstedsdonkraft, skal
den sættes under et af løftepunkterne. Vær
omhyggelig med at sætte værkstedsdonkraften, så bilen ikke kan glide af donkraften.
Brug altid opklodsningsbukke eller lignende.
Hvis du løfter bilen med en tosøjlet værkstedslift, skal de forreste og bageste løftearme sættes under løftepunkterne.
202
09 Vedligeholdelse og service
Motorhjelm og motorrum
Åbning af motorhjelm
09
ADVARSEL
G026995
Luk motorhjelmen ved at lægge hånden
oven på og trykke den ned. Luk ikke ved at
holde fast i kølergrillen. Fingrene kan blive
beskadiget af motorkomponenterne på
indersiden.
1. Træk i låsehåndtaget længst til venstre
(eller til højre, hvis bilen er højrestyret)
under instrumentpanelet. Du kan høre,
når låsen går op.
2. Før hånden ind til højre under motorhjelmens forkant (nedenfor kølergrillen).
3. Træk op i sikkerhedsspærringens håndtag.
4. Slip håndtaget, og luk motorhjelmen op.
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
}}
203
09 Vedligeholdelse og service
09
Motorhjelm og motorrum
G027074
Motorrum
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(placeret på førersiden)
Relæ og sikringer
Luftfilter. (Dækslet har forskellige udførelser, alt efter motorvariant.)
Køler
Oliemålepind, motor
Oliepåfyldning, motorolie
Sprinklervæskebeholder
Beholder til servostyringsolie (Placeringen
afhænger af motorvariant.)
204
Ekspansionsbeholder, kølesystem
Chassisnummerskilt
Startbatteri (i bagagerummet)
Klimaanlæg
Fejlfinding og reparation
Aircondition-anlægget indeholder fluorescerende sporstoffer. Brug ultraviolet lys ved
lækagesøgning.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL
I aircondition-anlægget er der kølemiddel
R134a under tryk. Service og reparation af
systemet må kun udføres af et autoriseret
værksted.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Kontrol af motorolie
09
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceintervaller fyldes alle motorer med en
specielt tilpasset syntetisk motorolie på
fabrikken. Valget af olie er sket med stor
omhu og med hensyntagen til levetid,
mulighed for at starte, brændstofforbrug
og miljøbelastning.
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo anbefaler:
Ved kørsel under ugunstige forhold, se
side 281.
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke anvendes
motorolie af den foreskrevne kvalitet og
viskositet.
Volvo anbefaler, at olieskift foretages på et
autoriseret Volvo-værksted.
Volvo benytter forskellige systemer til advarsel om lav/høj oliestand og lavt/højt olietryk.
Nogle motorvarianter har olietryksensor, og i
givet fald anvendes kombiinstrumentets
advarselssymbol for lavt olietryk. Andre varianter har oliestandsfølere, og i så fald informeres føreren ved hjælp af advarselssymbolet midt på instrumentet og displaytekster.
}}
205
09 Vedligeholdelse og service
09
Olier og væsker
Nogle varianter har begge systemer. Kontakt
en Volvo-forhandler for mere information.
5. Hvis niveauet ligger nær MIN, bør der fyldes 0,5 liter på. Hvis niveauet er betydeligt under, kan der kræves yderligere
mængde.
Oliekontrol
Motorolie og oliefilter skal skiftes med de
intervaller, der fremgår af Service- og garantibogen.
6. Hvis det ønskes at kontrollere niveauet
igen, skal det gøres efter en kort kørsel.
Gentag derefter trin 1 - 4.
Det er tilladt at bruge olie af højere kvalitet
end den angivne. Ved kørsel under ugunstige
forhold anbefaler Volvo en olie med højere
kvalitet, se side 281.
ADVARSEL
For kapacitet, se side 282 og frem.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2 500 km's intervaller. Den mest pålidelige måleværdi fås med kold motor inden
start. Målingen er fejlvisende umiddelbart
efter, at motoren er standset. Målepinden
viser for lavt et niveau, da ikke al olien har
nået at løbe ned i bundkarret.
G020336
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil.
Oliestanden skal være mellem mærkerne på
målepinden.
Måling og eventuel påfyldning
1. Sørg for, at bilen står plant. Det er vigtigt
at vente ca. 5 minutter, efter at motoren
er standset, så olien kan nå at løbe tilbage i bundkarret.
2. Træk oliepinden op og tør den af.
3. Stik målepinden ned igen.
4. Træk den op og kontroller niveauet.
206
Fyld aldrig på over MAX-markeringen.
Niveauet må aldrig ligge over MAX eller
under MIN, dette kan føre til skader på
motoren.
ADVARSEL
Pas på ikke at spilde olie på de varme
udstødningsmanifolder, da der er risiko for
brand.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Sprinklervæske, påfyldning
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
09
Væskekapaciteten fremgår af side 283.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå
høje temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket. Påfyld væske, når niveauet
er faldet til MIN-mærket.
G027087
G027097
ADVARSEL
Sprinklervæskebeholderens placering.
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles
væskebeholder. Brug sprinklervæske med
frostvæske om vinteren, så væsken ikke fryser i pumpen, beholderen og slangerne.
Væskekapaciteten fremgår af side 283.
OBS
Bland koncentreret sprinklervæske med
vandet før påfyldning.
TIPS! Rengør samtidigt viskerbladene ved
påfyldning af sprinklervæske.
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis
der skal påfyldes kølevæske, når motoren
er varm, skal ekspansionsbeholderens
dæksel skrues langsomt af, så overtrykket
forsvinder.
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske.
VIGTIGT
Det er meget vigtigt, at der bruges kølevæske med den korrosionsbeskyttelse, som
Volvo anbefaler. Når bilen er ny, er den
fyldt med kølevæske, som er effektiv ned
til ca. -35 °C.
}}
207
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
•
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
•
Brug altid kølervæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølervæske
er 50 % vand og 50 % kølervæske.
•
Bland kølervæsken med ledningsvand
af godkendt kvalitet. Ved tvivl om
vandets kvalitet bruges færdigblandet
kølervæske ifølge Volvos anbefalinger.
•
Ved skift af kølervæske/del af kølesystem skal kølesystemet skylles rent
med ledningsvand af godkendt kvalitet
eller skylles med færdigblandet kølervæske.
•
Motoren må kun køres med velfyldt
kølesystem. Ellers kan der opstå for
høje temperaturer med risiko for skader (revner) i topstykket.
For kapacitetsoplysninger og standard med
hensyn til vandkvalitet, se tabel under Væsker
og smøremidler på side 283.
1
208
Bremse- og koblingsvæske,
niveaukontrol og påfyldning
bjerge eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal væsken udskiftes hvert år.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Bremse- og koblingsvæsken har fælles
beholder1. Niveauet skal være mellem MINog MAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller ved hvert andet
normale serviceeftersyn.
Servostyringsolie, niveaukontrol og
påfyldning
FULL
ADD
Kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet
for bremsevæske fremgår af side 283.
På biler, som køres på en måde, så bremserne bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i
Placering afhængig af, om der er tale om venstre- eller højrestyret variant.
G026991
VIGTIGT
G000000
09
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
09
OBS
Olieniveauet kontrolleres ved hver service.
Kontrollér niveauet ved hvert serviceeftersyn.
Olieskift kræves ikke. Olien skal stå mellem
ADD- og FULL-mærkerne. Kapaciteten og
den anbefalede oliekvalitet fremgår af side
283.
OBS
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet, eller hvis bilen ikke har strømforsyning og skal bugseres, kan bilen stadig
styres. Styringen vil være meget tungere
end normalt, og der kræves større kraft til
at dreje rattet.
209
09 Vedligeholdelse og service
09
Viskerblade
Viskerblade
Rengøring
For rengøring af viskerblade og forrude, se
side 190.
VIGTIGT
Kontroller viskerbladene med regelmæssige mellemrum. Forsømt vedligeholdelse
forkorter bladenes levetid.
Udskiftning af viskerblade, forrude
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet i førerens side er længere end det
andet.
1. Vip viskerarmen ud, og hold fast i viskerbladet.
2. Tryk de riflede låsefjedre på viskerbladet
ind, samtidig med at du løfter det af i
armens længderetning.
3. Sæt det nye blad på i modsat rækkefølge,
og kontrollér, at det sidder ordentligt fast.
G026959
Udskiftning af bagrudeviskerblad
1. Slå viskerarmen ud.
210
09 Vedligeholdelse og service
Viskerblade
09
2. Fjern viskerbladet ved at føre det opad/
udad (se illustrationen) mod bagklappen.
3. Tryk det nye blad fast.
4. Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt fast.
211
09 Vedligeholdelse og service
Startbatteri
09
Betjening
Startbatteriet er et traditionelt 12 V-batteri.
Startbatteriets levetid og funktion påvirkes
bl.a. af antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene og klimaet.
•
Afbryd aldrig startbatteriet, når motoren
er i gang.
•
Kontrollér, at kablerne til startbatteriet er
tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.
ADVARSEL
•
212
Startbatteriet kan danne oxyhydrogen
(knaldgas), som er meget eksplosiv. En
gnist fra et forkert tilsluttet startkabel
kan være tilstrækkeligt til, at batteriet
eksploderer.
•
Startbatteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætsninger.
•
Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre
kommer i kontakt med øjne, hud eller
tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks
lægehjælp.
OBS
Hvis startbatteriet aflades mange gange,
bliver dets levetid kortere.
Startbatteriets levetid påvirkes af flere faktorer, bl.a. kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med
tiden. Det skal derfor lades op, hvis bilen
ikke bruges i længere tid, eller hvis den
kun køres korte strækninger. Stærk kulde
begrænser startkapaciteten yderligere.
For at startbatteriet skal holdes i god stand
anbefales mindst 15 minutters kørsel om
ugen, eller at batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesladning.
Et startbatteri, der konstant holdes fuldt
opladet, har maksimal levetid.
Symboler på batteriet
Brug beskyttelsesbriller.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsvejledning.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
VIGTIGT
Ved opladning af startbatteriet må kun en
traditionel batterioplader bruges.
Batteriet indeholder
ætsende syre.
09 Vedligeholdelse og service
Startbatteri
Undgå gnister og åben
ild.
Udskiftning af startbatteri
Demontering
09
4. Frigør den sorte minusledning.
ADVARSEL
Tilslut og fjern plus- og minuskabler i den
rigtige rækkefølge.
5. Frigør den røde plusledning.
Eksplosionsfare.
6. Frigør udluftningsslangen fra batteriet.
7. Frigør klemmen, der fastholder batteriet.
8. Løft batteriet ud.
Montering
Skal indleveres til genbrug.
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
Et opbrugt batteri skal genvindes på en
miljørigtig måde, det indeholder bly.
2. Vent mindst 5 minutter, inden der røres
ved nogen elektriske tilslutninger.
> Bilens elektriske system har brug for
tid til at lagre den nødvendige information til styreenhederne.
WARNING
REMOVAL OF BATTERY
DISCONNECT
O CABLE FIRST
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx
+
-
3. Skru konsollen og dækslet over batteriet
løs.
DRAIN PIPE
G027076
OBS
1. Sæt batteriet på plads.
2. Spænd klemmen, der holder batteriet.
}}
213
09 Vedligeholdelse og service
09
Startbatteri
3. Tilslut udluftningsslangen.
> Kontroller, at det er korrekt tilsluttet til
både batteriet og stikkontakten i
karosseriet.
4. Tilslut den røde plusledning.
5. Tilslut den sorte minusledning.
6. Monter dæksel og konsol.
214
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Generelt
Pærerne er specificeret på side 289.
Pærer og andre lyskilder, der er af en særlig
type, eller som af anden årsag ikke egner sig
til at udskiftes af andre end et værksted, er
dem, som findes i:
•
Aktive Xenon-forlygter - ABL (Xenon-lygter)
•
•
•
•
•
•
•
Kørelys (DRL) i kofangeren
Blinklys, sidespejle og tryghedslys
Læselamper og handskerumslys
VIGTIGT
Udskiftning af pærer i forlygterne
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene fordampes af varmen og giver en belægning
på reflektoren, som derved kan blive ødelagt.
OBS
Hvis en fejlmeddelelse bliver stående, efter
den defekte pære er udskiftet, anbefales
henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted.
Bageste positionslys
højt placeret bremselygte.
Ved fejl på kørelys (DRL) i kofangeren udskiftes hele lygtehuset.
Ved fejl i bageste positionslys eller bremselys
udskiftes hele baglygten.
ADVARSEL
På biler udstyret med Xenon-forlygter skal
udskiftning af Xenon-pærer udføres af et
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales. Arbejde med Xenon-pærer kræver særlig forsigtighed, fordi forlygten er
udstyret med en højspændingsstrømforsyning.
G027081
Almen loftsbelysning
Bremselys
09
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens
på indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres
normalt ud af lygten, når den har været
tændt et stykke tid.
Ved udskiftning af nær-, fjern- og positions-/
parkeringslys skal hele pæreindsatsen først
løsnes. For at udskifte nogle af disse pærer,
skal du gøre som beskrevet nedenfor og
derefter se instruktionerne under de respektive pærer.
Afmontering af lygtehus:
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
2. Åbn motorhjelmen.
3. Løsn indsatsen ved at trække de to låsepinde op, som holder den på plads.
}}
215
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Placering af pærer i forlygte
4. Tag indsatsen ud.
Nærlys, halogen
VIGTIGT
Træk ikke i ledningen, kun i stikket.
5. Løsn kontaktanordningen ved først at
trykke på låseklemmen nedefra og dernæst tage den op oppefra med et smæld.
Nærlys
Fjernlys
Blinklys
Parkerings-/positionslys
G027083
Sidemarkeringslys
Genmontering af forlygteindsatsen foretages i
omvendt rækkefølge. Kontrollér, at låsepindene er korrekt fastgjort.
216
G027088
G027082
6. Løft hele forlygteindsatsen ud, og læg
den på et blødt underlag, så linsen ikke
ridses.
1. Løsn det ydre dæksel ved at dreje det
mod uret.
2. Træk kontakten løs.
3. Løsn klemfjederen. Tryk først mod højre,
så klemfjederen løsnes, og tag den derefter udad og nedad.
4. Træk pæren ud.
5. Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde
på én måde.
6. Tryk klemfjedren opad og derefter en
anelse mod venstre, så den går på plads.
7. Tryk kontakten på igen.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
8. Skru dækslet på igen; markeringen HAUT
skal vende opad.
5. Tryk klemfjedren opad og derefter en
anelse mod venstre, så den går på plads.
Fjernlys
6. Tryk kontakten tilbage, og sæt dækslet
på igen.
Halogenlygter
09
Blinklys
G027089
Sidemarkeringslys og positions-/
parkeringslys
Pæreholderen har bajonetfatning.
1. Løsn det ydre dæksel ved at trække det
lige ud og trække kontakten løs.
2. Løsn klemfjederen. Tryk først mod højre,
så klemfjedren løsnes og derefter udad/
nedad.
3. Træk pæren ud.
4. Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde
på én måde.
G028409
G027085
1. Drej pæreholderen mod uret, og tag den
ud.
Pæreholderne har bajonetfatning.
1. Drej mod uret, og tag pæreholderen ud.
2. Tryk pæren ind, drej mod uret, og tag den
ud.
3. Sæt den nye pære i ved at trykke den på
plads og derefter dreje den med uret.
2. Træk pæren lige ud.
3. Sæt den nye pære i ved forsigtigt at
trykke den på plads.
4. Sæt pæreholderen tilbage igen, og drej
den med uret.
}}
217
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Pærer i baglygte
Blinklys
Baklys
218
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
09
Udskiftning af pærer
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
7. Løsn overdelen af kabelnettet for at få
bedre plads.
14. Sæt indsatsen tilbage i skruehullet. Tryk
indsatsen på plads.
2. Slå bagklappens nederste del ned, og slå
gulvlemmen op. (Hvis bilen har indkøbsposeholder*, skal holderens støttebånd
løsnes.)
8. Læg indsatsen på et blødt underlag, så
glasset ikke beskadiges.
15. Skru møtrikkerne på.
3. Fjern hjørnestykket.
4. Åbn klappen i sidepanelet ved at trække
spærren opad og mod dig selv.
5. Hent fastnøgle nr. 10 i værktøjsposen, og
løsn møtrikkerne.
6. Tag hele indsatsen lige bagud.
9. Drej pæreholderen mod uret, og tag den
ud.
16. Sæt sidepanelet og hjørnestykket på
igen.
10. Drej pæren venstre om for at løsne den.
11. Skift pære.
12. Sæt pæreholderen på plads igen, og drej
den med uret.
13. Tryk overdelen af kabelnettet på plads
igen.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
219
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Tågebaglygter
Nummerpladebelysning
Indstigningslys
1. Stik en skruetrækker ind, som pilen på
billedet viser.
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
2. Skub pæreindsatsen ud.
2. Løsn skruerne med en skruetrækker.
3. Drej pæreholder mod uret og løsn den.
3. Frigør forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud.
1. Stik en skruetrækker ind, og drej den let,
så glasset løsnes.
G027079
09
4. Drej pæren mod uret, og tag pæren ud.
5. Udskift pæren.
220
2. Fjern den defekte pære.
4. Udskift pæren.
3. Sæt en ny pære i.
5. Sæt hele pærehuset på plads, og skru
det fast.
4. Sæt glasset på igen.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Pære i bagagerum
Lys i makeup-spejl
1. Stik en skruetrækker ind og drej let, så
lygtehuset løsnes.
Fjerne lampelinse
2. Fjern den defekte pære.
3. Sæt en ny pære i. Kontrollér, at lyset virker.
4. Sæt lygtehuset på plads igen.
09
1. Stik en skruetrækker ind under lampelinsen, og vip forsigtigt låseknasterne på
kanten op.
2. Løsn lampelinsen.
3. Træk med en spidstang pæren lige ud til
siden, og skift til en ny. Bemærk! Klem
ikke hårdt med tangen. Pærens glas kan
knuses.
Fastgøring af lampelinse
1. Sæt lampelinsen på igen.
2. Tryk den fast.
221
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
G032337
Generelt
Ledningsføringen kan variere noget, alt efter motorvariant. Sikringsboksene på listen har dog de samme placeringer.
For at forhindre, at bilens elektriske system
beskadiges som følge af kortslutning eller
overbelastning, er alle de forskellige funktioner og komponenter beskyttet af forskellige
sikringer.
Sikringerne befinder sig på fem forskellige
steder i bilen:
Relæ-/sikringsboksen i motorrummet.
Sikringsboksen i kabinen inden for lydvæggen i førersiden.
Sikringsboksen i kabinen i instrumentbrættets gavl i førersiden.
222
Sikringsboksen i bagagerummet.
Sikringsboksen i bagagerummet - Executive*.
Hvis en elektrisk komponent eller funktion
ikke fungerer, kan det skyldes, at komponentens sikring midlertidigt har været overbelastet og er brændt over.
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om
den bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
ADVARSEL
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
Der er nogle reservesikringer i dækslet på
instrumentpanelets gavl. Der er også en tang,
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
hvormed det er lettere at trække en sikring ud
og sætte den på plads.
Hvis den samme sikring brænder over gentagne gange, er der fejl i komponenten. Volvo
anbefaler henvendelse til et autoriseret Volvoværksted for kontrol.
}}
223
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
G026972
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
224
1.
ABS
30 A
2.
ABS
30 A
3.
Højtrykssprinklere, forlygter
35 A
4.
Parkeringsvarmer*
25 A
5.
Ekstralys*
20 A
6.
Startmotorrelæ
35 A
7.
Forrudeviskere
25 A
8.
Brændstofpumpe
15 A
9.
Transmissionstyre-enhed
(TCM)
10.
Tændspoler (benzin), motorstyreenhed (ECM), indsprøjtningsventiler (diesel)
20 A
Speederføler (APM), A/Ckompressor
10 A
11.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
15 A
12.
13.
Motorstyreenhed (ECM) (benzin), indsprøjtningsventiler
(benzin), luftmassemåler (benzin)
15 A
luftmassemåler (diesel)
5A
Termomotorer indsugningsrør
(6-cyl.)
10 A
Spjældhus-styreenhed, magnetventil, SWIRL (luftblandeventil), brændstoftrykregulator
(diesel)
15 A
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
14.
Lambdasonde (benzin)
20 A
lambdasonde (diesel)
10 A
Varmer til krumtaphusventilation (benzin), AC-kobling
(benzin), magnetventiler, ECM
(benzin), gløderør (diesel)
15 A
16.
Venstre nærlys
20 A
17.
Højre nærlys
20 A
18.
-
19.
Strømforsyning til motorstyreenhed (ECM), motorrelæ
5A
20.
Positionslys
15 A
21.
Vakuumpumpe (benzin)
20 A
15.
09
-
}}
225
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
G028412
Relæ-/sikringsboks i kabinen, inden for lydvæggen i førersiden
226
1.
Sædevarme, højre side
15 A
9.
Bremselyskontakt, tilførsel
2.
Sædevarme, venstre side
15 A
10.
3.
Horn
15 A
4.
-
Kombinationsinstrument
(DIM), klimaanlæg (CCM),
parkeringsvarmer, elbetjent
førersæde
10 A
5.
Infotainment
11.
Elkontakter forsæde, bagsæde og køleskab*
15 A
6.
-
-
12.
-
-
7.
-
-
13.
-
-
8.
Alarmsirene*
14.
-
-
10 A
5A
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5A
15.
ABS, DSTC
5A
16.
Servostyring elektronisk
(ECPS)*, Aktive Xenon-forlygter - ABL*, lyshøjderegulering*
10 A
17.
Kørelys (DRL), venstre
7,5 A
18.
Kørelys (DRL), højre
7,5 A
19.
-
-
20.
-
-
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
A
21.
Transmissionstyre-enhed
(TCM)
10 A
22.
Fjernlys (venstre)
10 A
23.
Fjernlys (højre)
10 A
24.
-
-
25.
-
-
26.
-
-
27.
-
-
28.
Elbetjent passagerforsæde*,
Rear Seat Entertainment
(RSE)*A
09
5A
29.
Brændstofpumpe
7,5 A
30.
BLIS*
31.
-
-
32.
-
-
33.
Vakuumpumpe (benzin)
20 A
34.
Sprinklerpumpe
15 A
35.
-
-
36.
-
-
5A
Se også sikring 8 i afsnittet "Relæ-/sikringsboks i kabinen i
instrumentbrættets gavl i førersiden".
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
227
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
G032316
Relæ-/sikringsboks i kabinen i instrumentbrættets gavl i førersiden
Et skilt med angivelse af sikringernes placering og amperetal befinder sig i gavlboksens låg.
228
1.
Ventilator klimaanlæg
30 A
2.
Audio (forstærker)*
30 A
3.
Elbetjent førersæde*
25 A
4.
Elbetjent passagerforsæde*
25 A
5.
Styreenhed, venstre fordør
25 A
6.
Styreenhed, højre fordør
25 A
7.
-
8.
Radio, CD-afspiller, Rear
Seat Entertainment
(RSE)*A
15 A
9.
Navigationsdisplay*, Navigationsenhed MMM*
10 A
10.
OBDII, lysomskifter (LSM),
ratvinkelføler (SAS), ratstyreenhed (SWM)
-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11.
5A
12.
13.
Tændingslås, SRSsystem, motorstyreenhed
ECM (benzin), lukning SRS
passagerside (PACOS),
startspærre elektronisk
(IMMO), Transmissionsstyre-enhed (TCM)
7,5 A
Generel belysning, loft
(RCM), øverste elektronikstyreenhed (UEM)
10 A
Soltag*
15 A
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
A
14.
Telematik*, Bluetooth*
15–
38.
-
09
5A
-
Se også sikring 28 i afsnittet "Relæ-/sikringsboks i kabinen, inden for lydvæggen i førersiden".
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
229
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
Sikringer i bagagerum
230
1.
Baklys
10 A
2.
Positionslys, tågebaglygter,
bagagerumsbelysning, nummerpladelys, lamper i bremselys
20 A
3.
Tilbehør (AEM)*
15 A
4.
-
5.
REM elektronik
6.
-
7.
Trækledning* (30-tilførsel)
10 A
15 A
8.
Stikkontakt bagagerum
15 A
15.
-
-
9.
Bagdør, højre: Rudetræk,
spærre til rudetræk
20 A
16.
-
-
10.
Bagdør, venstre: Rudetræk,
spærre til rudetræk
17.
Tilbehør, infotainment*
20 A
18.
-
11.
-
-
19.
Bagrudevisker
15 A
12.
-
-
20.
Trækledning* (15-tilførsel)
20 A
13.
Varmer, dieselfilter
15 A
21.
-
-
14.
Aircondition bagi (A/C)*
15 A
22.
-
-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5A
-
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
23.
AWD
24.
-
-
25.
-
-
26.
Park Assist*
5A
27.
Hovedsikring: Anhængerkabel, parkeringshjælp, AWD
30 A
28.
Centrallås (PCL)
15 A
29.
Anhængerlys, venstre: Positionslys, blinklys*
25 A
30.
Anhængerbelysning, højre:
Bremselys, tågebaglys, afvisere*
25 A
31.
Hovedsikring: Sikring 37, 38
40 A
32.
-
-
33.
-
-
34.
-
-
35.
-
-
36.
-
-
37.
Elopvarmet bagrude
20 A
38.
Elopvarmet bagrude
20 A
09
7,5 A
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
231
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
Sikringer i bagagerum - Executive*
Sikringsboksen er placeret bag ved dækpanelet på venstre side.
232
1.
Relæ sædevarme bagsæde,
Relæ massagesæde for
5A
2.
Sædevarme bagsæde venstre
15 A
3.
Sædevarme bagsæde højre
15 A
4.
Ventileret sæde for, Massagesæde for
10 A
5.
-
-
6.
-
-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
09 Vedligeholdelse og service
09
233
Generelt.................................................................................................
Kontrolpaneler, audio............................................................................
Lydanlæggets funktioner......................................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menustruktur – lydanlægget.................................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menustruktur – telefon..........................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen* .......................
234
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
236
237
240
245
251
253
254
261
264
270
INFOTAINMENT
10 Infotainment
Generelt
Infotainment
10
Infotainment er et system, hvori lydanlæg og
telefonfunktioner er integreret.
Infotainmentsystemet er let at betjene med et
fælles kontrolpanel og knapper på rattet.
XC90 kan udstyres med Dolby Surround Pro
Logic II1. Dette giver en optimal lydoplevelse,
som ligger tæt virkeligheden, med en bred og
naturlig lydprofil.
Systemet giver også passagererne mulighed
for at bruge hovedtelefoner* med separat lydkilde.
Dolby Surround Pro Logic II1
Dolby Surround Pro Logic II fordeler stereolydens to kanaler til venstre, center-, højre og
baghøjttalerne. Lydgengivelsen bliver derfor
mere virkelighedstro end normal 2-kanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II og Dolbyikonet er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Surround Pro
Logic II System er fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
1
236
Gælder Premium Sound.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Kontrolpaneler, audio
Audiofunktionernes betjening
10
CD – hurtigvalg
VOLUME - Lydstyrke (drejeknap)
POWER - Audio til/fra
AM/FM - hurtigvalg mellem FM1, FM2 og
AM
Display
ENTER - vælg fra menuen, aktiver et valg
eller få adgang til mappestrukturen og
start afspilning af lydfiler, hvis der er en
disk med lydfiler i cd-afspilleren. For nærmere oplysninger, se side 251.
PHONE - Telefon Til/fra/standby
MY KEY – programmerbart hurtigvalg til
favoritfunktion
SELECTOR - vælger lydkilde (drejeknap)
SOUND – lydindstilling
EXIT/CLEAR – går tilbage i menuen,
afbryder et valg, sætter telefonen på
standby og sletter foregående tekst med
tekst- og cifferindtastning
Cd-afspiller og cd-skifter*
Søg/skift spor eller station, eller gå frem
eller tilbage ved tekst- og cifferindtastning
Stationslagringsknapper/valg af position i
cd-skifter* (1-6), tal- og tegnknapper for
telefon samt hurtigvalg i menuer
IR* - modtager til fjernbetjeninger
SIM-kortholder
MENU – Menuvalgsknapper
Cd- og cd-skifter-udkast*
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
237
10 Infotainment
Kontrolpaneler, audio
Knapper på rattet
10
Menubetjening
Hurtigvalg
Menupunkterne er nummererede og kan også
vælges direkte med taltasterne (1-6).
Audio – Telefon*
Mit eget hurtigvalg – MY KEY
Med MY KEY kan en favoritfunktion på
menuen gemmes, f.eks. TP.
G027112
–
De nederste fire knapper i rattets knappanel
er fælles for radio og telefon. Knapfunktionen
er afhængig af, hvilket system der er aktiveret. Med tastaturet på rattet kan du regulere
lydstyrken, skifte mellem forudindstillede stationer og skifte spor på en cd. De to øverste
knapper på knappanelet (Yes og No) bruges
til at besvare henholdsvis afslutte telefonsamtaler. For at skifte mellem lydmenuen og
hovedmenuen skal du trykke på No.
Vælg den funktion på menuen, der skal
lagres, ved at holde MY KEY trykket ind i
mere end to sekunder.
Når My Key lagret. vises på displayet, er
funktionen gemt.
–
Funktionen aktiveres med et kort tryk på
MY KEY.
Nogle af infotainmentfunktionerne betjenes
vha. et menusystem. Det aktuelle menuniveau
vises i øverste højre hjørne af displayet.
Menupunkterne vises i midten af displayet.
Funktioner der kan lagres med MY KEY
•
TP
MENU fører til menusystemet. Opad/
skifter mellem
nedad med knapperne
menupunkterne.
•
ENTER vælger eller aktiverer/deaktiverer
et af menupunkterne.
•
EXIT fører ét trin tilbage i menusystemet.
Et langt tryk på EXIT fører ud af menusystemet.
Vilkårlig
Disctekst
Nyheder
Radiotekst
PTY-søgning
AF
Regional
Surround
238
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Kontrolpaneler, audio
Kontrolpanel med
hovedtelefontilslutning*
man cd-spor eller søger radiostationer automatisk.
Begrænsninger
10
Den lydkilde (FM, AM, cd osv.), der afspilles i
højttalerne, kan ikke styres fra det bageste
kontrolpanel.
G026982
RDS-meddelelser kan udeblive, hvis radioen
spiller i hovedtelefonerne, samtidig med at en
anden lydkilde afspilles i højttalerne.
Den bedste lydgengivelse opnås med hovedtelefon med impedansen 16 – 32 ohm og følsomheden 102 dB eller højere.
Aktivere/deaktivere
Kontrolpanelet aktiveres med SEL, når lydanlægget er aktivt. Deaktivering sker automatisk, når der slukkes for lydanlægget, henholdsvis med et langt tryk på SEL.
Bevægelse/søgning fremad og bagud
Med korte tryk på
/
bevæger man
sig mellem cd-spor eller forvalgslagrede
radiostationer. Med lange tryk hurtigspoler
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
239
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
Kontakt, til/fra – Audio
Lydstyrkekontrol
Drej knappen
venstre eller højre om for at
øge henholdsvis mindske lydstyrken. Lydstyrkekontrollen er elektronisk og har ingen yderstillinger. Lydstyrken kan også øges (+) eller
mindskes (–) med knapperne på rattet.
10
Valg af lydkilde
Ved at trykke flere gange på AM/FM
skiftes der mellem FM1, FM2 og AM. Med CDaktiveres cd-afspilleren/skifteren.
knappen
Drej på SELECTOR
for at skifte mellem
de eksterne lydkilder AUX, USB* og BT* og
de interne lydkilder cd og cd-skifter*.
Tryk på POWER-knappen
for at tænde
eller slukke for lydanlægget.
Hvis du slukker bilen med audiosystemet
aktivt, vil det automatisk være aktivt, når bilen
startes igen.
AUX-indgang og lydomskifter for AUX/RSE*.
AUX-indgang (3,5 mm)
Eksterne lydkilder
AUX
Til AUX-indgangen kan f.eks. en iPod® eller
en mp3-afspiller tilsluttes.
Lydomskifter AUX/RSE*
Hvis bilen er udstyret med RSE*, er der en
lydomskifter for AUX og RSE. Omskifteren
kan stå i to stillinger:
•
AUX - Lyden fra en ekstern lydkilde gengives i lydanlægget.
•
RSE - Lyden fra RSE gengives i lydanlægget.
VIGTIGT
Låget over kopholderne skal være åbent,
når kontakten sidder i AUX-indgangen.
240
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
OBS
USB*
2. Tilslut din iPod®, mp3-afspiller eller USBhukommelse til USB-stikket*, se den foregående illustration.
> Teksten Indlæser vises på displayet,
når systemet indlæser lagringsmediets
filstruktur. Det tager et stykke tid.
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-stilling.
Undgå i så fald at oplade afspilleren.
Nogle gange kan den eksterne lydkilde AUX
have en anden lydstyrke end de interne lydkilder. Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er
for høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
Dette kan undgås ved at justere den eksterne
lydkildes indgangslydstyrke:
Når indlæsningen er klar, vises sporinformation på displayet.
Det er nu muligt at hurtigspole/skifte spor ved
/
:
hjælp af knapperne
•
•
1. Vælg AUX-indgangslydstyrke på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Reguler lydstyrken med SELECTOR eller
. Afslut med
op/ned med knapperne
ENTER.
OBS
Fungerer ikke for tastaturet på rattet.
10
Korte tryk veksler blandt sporene.
Lange tryk spoler spor.
Knapperne på rattet kan også bruges til dette
formål.
USB-tilslutning*.
Hvis du vælger at tilslutte en iPod®, mp3afspiller eller en USB-hukommelse til USBstikket* kan du betjene mediet via bilens lydknapper.
OBS
Tilslut medieafspilleren/USB-hukommelsen
til kablet og porten, læg detaljerne ind og
luk handskerummet.
1. Vælg USB med SELECTOR-knappen.
> Tilslut enhed vises på displayet.
OBS
Systemet understøtter afspilning af musikfiler i filformaterne mp3, wma og wav. Der
findes dog variationer af disse filformater,
som systemet ikke understøtter. Systemet
understøtter også de fleste iPod®-modeller
produceret i 2005 eller senere. iPod®
Shuffle understøttes ikke.
USB-hukommelse
For at gøre det lettere at bruge USB-hukommelse bør det undgås at lagre andet end
musikfiler i hukommelsen. Det tager betyde}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
241
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
10
ligt længere tid for systemet at indlæse lagringsmedier, der indeholder andet end kompatible musikfiler.
side 265. BT skal også være valgt som lydkilde, se side 240.
OBS
OBS
Bluetooth®-mobiltelefonen skal understøtte Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) og Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Telefonen skal bruge
AVRCP version 1.3 og A2DP 1.2. Ellers vil
nogle funktioner ikke virke.
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32, og
som kan håndtere op til 500 mapper og
64.000 filer. Hukommelsen skal have en
størrelse på mindst 256 MB.
OBS
iPod®
En iPod® oplades og strømforsynes af
USB-stikket via afspillerens tilslutningskabel.
Hvis afspillerens batteri er helt afladet, skal
det lades op, inden den tilsluttes.
Ikke alle mobiltelefoner på markedet er
fuldt kompatible med Bluetooth®-funktionen i bilens lydsystem. Volvo anbefaler,
at du henvender dig til en autoriseret
Volvo-forhandler eller går ind på
www.volvocars.com for at få information
om kompatible telefoner og eksterne
medieafspillere.
Lydstreaming via Bluetooth®*
Generelt
Hvis bilen er udstyret med Bluetooth® håndfri*, og en mobiltelefon er tilsluttet, kan lydanlægget trådløst afspille streamede lydfiler fra
mobiltelefonen. Navigering og betjening af
lyden kan foretages via midterkonsollens
knapper eller knapperne* på rattet. I nogle
mobiltelefoner kan man også skifte spor fra
telefonen.
For at kunne afspille lyden, skal en enhed
først være parret og tilsluttet til bilen. For
information om parring og tilslutning, se
242
Afspilning
Drej på SELECTOR for at vælge BT som lydkilde.
Det er nu muligt at hurtigspole/skifte lydfil ved
/
:
hjælp af knapperne
•
•
Korte tryk veksler blandt lydfilerne.
Lange tryk spoler lydfiler.
Knapperne på rattet kan også bruges til dette
formål.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Optimal lydgengivelse
Audiosystemet er kalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Kalibreringen tager hensyn til højttalere, forstærkere, kabinens akustik, lytterposition
mm. for hver kombination af bilmodel og
audiosystem.
Der er også en dynamisk kalibrering, der
tager hensyn til den indstillede lydstyrke,
radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
De justeringsmuligheder, der gennemgås i
denne instruktionsvejledning, f.eks. bas,
diskant og equalizer, er kun beregnet til, at
brugeren kan tilpasse lydgengivelsen efter sin
personlige smag.
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
Lydindstilling
Surround*
OBS
Niveauet for centerhøjttaleren kan kun indstilles, hvis Dolby Pro Logic II (DPL II) eller
3-kanalsstereo (3-CH) er valgt i menuen.
1. Tryk på SOUND-knappen
.
2. Tryk dig frem til den funktion, der skal
indstilles, ved hjælp af gentagne tryk på
SOUND-knappen. Vælg mellem BAS,
DISKANT, FADER, BALANCE,
CENTER* eller SURROUND*.
3. Justér niveauet med SELECTOR-knappen
. På displayet vises en skala fra
minimumsniveau til maksimumniveau. I
midten vises normalniveauet.
Surround-indstillingerne styrer den rumlige
oplevelse af lyden. Indstillingerne, herunder
aktivering og deaktivering af den pågældende
lydkilde, foretages hver for sig.
Programtype
På displayet
vises
på displayet viser, at Dolby Pro
Symbolet
Logic II er aktivt. Der er tre forskellige indstillinger for surround-lyden:
Bas
BAS
Diskant
DISKANT
Balance mellem højre
og venstre højttaler
BALANCE
• Pro Logic II
• 3 kanaler
• Fra (2-kanalsstereo)
Balance mellem forreste
og bageste højttalere
FADER
Niveau for centerhøjttaler
CENTER*
Niveau for surround, lyd
i omgivelserne
SURROUND*
10
Aktivere/deaktivere surround-lyd
1. Tryk på MENU, gå til LYDTILSTAND, og
tryk på ENTER.
2. Vælg SURROUND og tryk på ENTER.
3. Vælg Pro Logic II, 3 kanaler eller Fra og
tryk på ENTER.
Dolby Surround Pro Logic II er et varemærke tilhørende Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II
Surround System er fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
243
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
Equalizer for1
10
Funktionen anvendes til finjusteringer af lyden
i de forreste højttalere.
1. Vælg LYDTILSTAND på menuen, og tryk
på ENTER.
2. Vælg Equalizer for og tryk på ENTER.
3. Indstil niveauet med menuvalgsknapperne eller SELECTOR-knappen.
4. Tryk på ENTER for at vælge næste frekvens. Du kan vælge fem frekvenser.
5. Tryk på ENTER, til du kommer til menuindstillingen for at gemme de foretagne
ændringer.
Equalizer bag1
Funktionen anvendes til finjusteringer af lyden
i de bageste højttalere.
1. Vælg LYDTILSTAND på menuen, og tryk
på ENTER.
2. Vælg Equalizer bag og tryk på ENTER.
3. Indstil niveauet med menuvalgsknapperne eller SELECTOR-knappen.
4. Tryk på ENTER for at vælge næste frekvens. Du kan vælge fem frekvenser.
1
244
Visse lydniveauer.
5. Tryk på ENTER, til du kommer til menuindstillingen for at gemme de foretagne
ændringer.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Stationssøgning
LE CTOR
SE
SOUND
EXI T
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
3
DEF
CLEAR
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
10
2. Slip knappen, når den ønskede frekvens
vises på displayet.
MENU
SCAN
#
G027114
*
1. Tryk på
- eller
-knappen, og
hold den inde. MAN vises på displayet.
Radioen søger nu langsomt i den valgte
retning og øger tempoet efter nogle
sekunder.
MY KEY
PHONE
LUM
VO E
POWER
AUTOSTORE – automatisk lagring af
stationer
3. Hvis frekvensen skal justeres, skal det
gøres med korte tryk på en af pilknapeller
.
perne,
Den manuelle justeringsindstilling er stadig
aktiveret 5 sekunder efter det sidste tryk.
1. Vælg radioindstilling AM/FM1/FM2 med
SELECTOR-knappen (3) eller AM/FMknappen (1).
Stationslagring
2. Tryk kortvarigt på
eller
-knappen for at søge efter næste stærke station.
1. Stil ind på den ønskede station.
3. Tryk på en af knapperne igen, hvis du vil
søge på ny.
Sådan lagres en ønsket station i en af stationslagringsknapperne 0 – 9 (2):
2. Tryk på den stationslagringsknap, hvor
stationen skal gemmes, og hold den inde.
Lyden forsvinder et par sekunder, og
Kanal gemt vises på displayet. Stationen
er nu lagret.
Der kan lagres op til 10 stationer på henholdsvis AM, FM1 og FM2, i alt 30 stationer.
G027119
AM FM
CD
Manuel søgning efter en kendt
frekvens
AUTO (1) søger de 10 kraftigste radiostationer og forvalgslagrer dem automatisk i en
separat hukommelsesbank. Funktionen er
særlig brugbar i områder, hvor man ikke kender radiostationerne eller deres frekvenser.
Start af automatisk lagring
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM.
2. Hold AUTO (1) trykket ned, indtil Lagrer
automatisk vises på displayet.
Når Lagrer automatisk ikke længere vises
på displayet, er lagringen foretaget. Radioen
sættes i autostilling, og AUTO vises på displayet. De automatisk lagrede stationer kan
}}
245
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
nu vælges direkte med knapperne 0 - 9. Hvis
der ikke findes en station med et tilstrækkelig
kraftigt signal, vises Ingen stn. fundet.
Afbryde automatisk forvalgslagring
–
Tryk på EXIT.
3. Afslut med SCAN eller EXIT.
Forvalgslagre en funden station
Mens SCAN er aktiv, kan en ønsket station
forvalgslagres.
–
Vælg autolagret forvalg
Ved at sætte radioen i autostilling kan de
automatisk lagrede forvalg bruges.
1. Tryk kort på AUTO (1). AUTO vises på
displayet.
2. Tryk på en af knapperne 0 - 9.
3. Radioen forbliver i autostilling, indtil et
kort tryk på AUTO (1), EXIT eller AM/FM
afbryder.
Scanning
Funktionen SCAN (2) gennemsøger automatisk et frekvensbånd efter kraftige stationer.
Når en station er fundet, afspilles den i
ca. 8 sekunder, og derefter fortsætter søgningen.
Aktivere/deaktivere Scan
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM.
2. Tryk på SCAN (2) for at aktivere. SCAN
vises på displayet.
1
246
De tilgængelige RDS-funktioner varierer fra marked til marked.
Tryk på en af knapperne 0 - 9 , og hold
den inde, indtil meddelelsen Station
stored vises på displayet.
SCAN afbrydes, og den lagrede station kan
nu vælges som et forvalg.
RDS-funktioner1
RDS (Radio Data System) forbinder FM-sendere i netværker. En FM-station i et sådant
netværk sender information, som giver en
RDS-radio bl.a. følgende funktioner:
•
Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
•
Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
•
Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
OBS
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte funktioner i systemet.
Lydstyrkekontrol – NEWS/TP/ALARM
OBS
Hvis f.eks. en cd er under afspilning, når
radioen modtager en trafikmeddelelse, er
cd-afspilleren fortsat i pausestilling. Meddelelsen høres med den lydstyrke, som er
valgt for de pågældende meddelelser.
Derefter genoptages afspilning af den
oprindeligt valgte lydkilde med den tidligere valgte lydstyrke. Hvis lydstyrken
justeres under meddelelsen, gemmes den
nye lydstyrke og anvendes til næste meddelelse.
Nyheder – NEWS
Denne funktion gør, at når en nyhedsudsendelse starter, afbrydes andre lydkilder som
f.eks. en cd.
1. Vælg radioindstilling med SELECTORknappen eller AM/FM-knappen.
2. Vælg News på menuen, og tryk på
ENTER.
3. News vises på displayet.
4. Vælg News igen, og tryk på ENTER for at
deaktivere News-funktionen.
Funktionen bevirker, at udsendelser, der er
kodet som nyheder fra RDS-stationer, afbry-
10 Infotainment
Radiofunktioner
Tryk på EXIT-knappen. TP-funktionen er
dog stadig aktiv, og radioen afventer
næste trafikmeddelelse.
der andre lydkilder og høres med den lydstyrke, som er indstillet til dette formål. Så
snart nyhedsindslaget er ovre, vender radioen
tilbage til den tidligere lydkilde og lydstyrke.
–
Hvis man ikke ønsker at lytte til et igangværende nyhedsindslag;
Denne funktion gør, at du kan lytte til trafikinformation på rejser mellem forskellige lande
og delstater i Europa, uden at du selv behøver at vælge station.
–
Tryk på EXIT-knappen. NEWS-funktionen
er dog stadig aktiv, og radioen afventer
næste nyhedsprogram.
Trafikinformation – TP
Funktionen bevirker, at trafikinformation fra
RDS-stationer afbryder andre lydkilder, og
meddelelsen høres med den lydstyrke, som
er valgt til dette formål. Så snart meddelelsen
er slut, vender radioen tilbage til den tidligere
lydkilde og lydstyrke.
1. Vælg TP på menuen, og tryk på ENTER.
2. TP vises på displayet.
3. Vælg TP igen, og tryk på ENTER for at
deaktivere TP-funktionen.
TP-Search
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Vælg TP og tryk på ENTER.
3. Vælg TP-søgning og tryk på ENTER.
Funktionen kan slås fra ved at vælge TPsøgning igen og trykke på ENTER.
Radio text
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Denne
information kan vises med tekst på displayet.
1. Tryk på MENU-knappen.
des. Funktionen bruges til at advare bilister
om alvorlige ulykker og katastrofer, f.eks. brosammenstyrtninger eller atomkraftulykker.
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan der vælges forskellige programtyper, f.eks. pop eller klassisk
musik. Med PTY-funktionen kan man vælge
mellem programtyperne på nedenstående
liste.
Visning af programtype
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Vælg PTY på menuen, og tryk på
ENTER.
3. Vælg Vis PTY og tryk på ENTER.
Nu vises den valgte stations PTY på displayet.
OBS
TP vises på displayet, når funktionen er aktiveret. Hvis den indstillede station kan sende
2. Vælg Radio text på menuen, og tryk på
ENTER.
Ikke alle radiostationer har PTY-angivelse.
på displayet.
trafikinformation, vises
Afbrydelser for trafikinformation kan altså kun
3. Vælg Radio text igen, og tryk på ENTER
for at deaktivere.
Programtyper
høres, når
Alarm
vises på displayet.
Hvis man ikke ønsker at lytte til en igangværende trafikmeddelelse:
Der udsendes automatisk alarmer, og funktionen kan ikke slås fra. Alarm! vises på radioens display, når en alarmmeddelelse udsen-
10
Aktuelt
Religion
}}
247
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Programtyper
Programtyper
Underholdning
Rockmusik
Countrymusik
Sociale emner
Dokumentar
Sport
Finans
Drama
Folkemusik
Ring ind
Fritid og hobby
Undervisning
Children's progs
Science
Gamle kendinge
Weather & Metro
Information
Anden musik
Jazzmusik
Søgning efter en bestemt programtype
Klassisk musik
Denne funktion hjælper dig med at søge efter
programmer af en vis type ved at søge over
hele frekvensbåndet.
Culture
Let klassisk
Let musik
National musik
Popmusik
Travel
248
1. Vælg FM 1 eller FM 2, og tryk på MENUknappen.
2. Vælg RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
3. Vælg PTY og tryk på ENTER.
4. Vælg Vælg PTY og tryk på ENTER.
5. Tryk på ENTER for en eller flere af programtyperne, du vælger på listen. PTYsymbolet på displayet tændes ved det
første valg, og radioen sættes i standby
for PTY.
6. Når du har valgt alle de ønskede typer,
skal du vælge EXIT/CLEAR for at forlade
PTY-listen.
7. Vælg PTY-søgning og tryk på ENTER.
Hvis der findes en station med den valgte
programtype, høres denne i højttaleren.
8. Hvis radioen finder en station, som ikke
passer, kan man søge videre med knapperne
/
.
9. Hvis der ikke findes en station med den
valgte programtype, vender radioen tilbage til den tidligere frekvens. PTY er
derefter i standby, indtil den valgte programtype begynder at blive sendt. Når
dette sker, skifter radioen automatisk til
den station, der sender den valgte programtype.
PTY standby deaktiveres ved at gå ind i
menuen og vælge Nulstil alle PTY. Symbolet
PTY slukkes på displayet, og radioen vender
tilbage til normal indstilling.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Trafikinformation – TP STATION
Nyheder – NEWS STATION
Automatisk frekvensopdatering – AF
Her vælger du, hvilken station trafikinformationen skal komme fra.
Her indstiller du, hvilken station nyhederne
skal komme fra.
skal vises på displayet, for
Bemærk, at
at dette skal fungere.
Bemærk, at den aktuelt indstillede station
skal være en RDS-station, for at dette skal
kunne fungere.
AF-funktionen vælger en af de kraftigste sendere for en indstillet station. Af og til er det
nødvendigt at gennemsøge hele FM-båndet
for at finde en kraftig sender. Imens er
radioen tavs, og PI-søkning EXIT for at
fortryde vises på displayet.
Aktivere/deaktivere TP STATION
Lyt til den station, som trafikinformationen
skal komme fra.
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Vælg TP og tryk på ENTER.
3. Vælg TP-STATION og tryk på ENTER.
4. Vælg Stil ind på aktuel for at aktivere,
eller NULSTIL for at deaktivere, og tryk
på ENTER.
OBS
Nu høres kun trafikinformation fra den lagrede station.
Aktivere/deaktivere NEWS STATION
Lyt til den station, som nyhederne skal
komme fra.
Aktivere/deaktivere AF
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Vælg AF og tryk på ENTER.
2. Vælg NYHEDSSTATION og tryk på
ENTER.
AF genaktiveres ved at vælge AF og trykke
på ENTER.
3. Vælg TP STATION og tryk på ENTER.
4. Vælg Stil ind på aktuel for at aktivere,
eller NULSTIL for at deaktivere, og tryk
på ENTER.
OBS
Nu høres kun nyheder fra den lagrede station.
10
menuen, og tryk på ENTER.
Regionale radioprogrammer – REG
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender, selvom dennes
signalstyrke er lav.
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Vælg Regional og tryk på ENTER.
3. REG vises på displayet.
4. For at deaktivere REG skal du vælge
REG igen og trykke på ENTER.
}}
249
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Enhanced Other Networks – EON
Nulstilling af RDS-funktioner
EON-funktionen er særlig nyttig i storbyområder med mange regionale radiostationer. Den
lader afstanden mellem bilen og radiostationens sendere afgøre, hvornår programfunktionerne skal afbryde den aktuelle lydkilde.
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling:
• Lokal - afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
• Fjern2 - afbryder, hvis stationens sendere
er langt borte, selvom der er støj på signalet.
• Fra - afbryder ikke for programindhold fra
andre sendere.
Aktivering/deaktivering af EON
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Vælg EON og tryk på ENTER.
3. Vælg Lokal, Fjern eller Fra og tryk på
ENTER.
2
250
Standard/fabriksindstilling.
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Vælg Nulstil alt og tryk på ENTER.
3. Tryk på ENTER igen for at bekræfte.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Isætning af en cd (cd-skifter)
–
Vælg en tom position med taltasterne 1 6 eller op/ned på navigeringsknappen.
På displayet angives nu, at pladsen er tom.
Teksten Indsæt disc viser, at der kan isættes
en ny disk. Cd-skifteren kan indeholde op til
6 cd'er.
–
Sæt en cd i cd-skifterens isætningsåbning (2).
G027116
Udkast af cd
Start af afspilning (cd-afspiller)
Hvis der er en musik-cd i afspilleren, når
lydanlægget er i cd-funktion, begynder afspilningen automatisk. Ellers skal der isættes en
cd og skiftes til cd-tilstand med SELECTOR
(4) eller CD(1).
Start af afspilning (cd-skifter)
Hvis der allerede er valgt en plads med en
musik-cd, når der tændes for lydanlægget,
begynder afspilningen automatisk. Ellers skal
der skiftes til cd-skifter-tilstand med
SELECTOR (4) eller CD (1) og vælges en cd
med taltasterne 1 - 6.
En cd befinder sig i udstødt stilling i
max. 12 sekunder. Derefter føres den atter
ind i apparatet, som fortsætter afspilningen.
Enkelte diske (cd-afspiller)
Udkast enkelte diske med et tryk på udkastknappen (3).
Alle diske (cd-skifter)
Alle cd'er tages ud med langt tryk på udkastknappen. Hele magasinet tømmes med én cd
ad gangen. Meddelelsen MATA UT vises på
displayet.
Funktionen kan kun aktiveres, hvis bilen holder stille. Udkast afbrydes, hvis bilen begynder at bevæge sig.
Pause
Når lydstyrken sænkes helt ned, standser cdafspilleren. Når lydstyrken hæves, starter den
igen.
Lydfiler
Foruden almindelige musik-cd'er understøtter
cd-afspilleren lydfiler i formaterne mp3 og
wma.
10
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan
ikke læses af afspilleren.
Når en cd med lydfiler sættes i afspilleren,
indlæses cd'ens katalogstruktur. Alt efter
cd'ens kvalitet kan det dog tage et stykke tid,
inden afspilningen begynder.
Navigering og afspilning
Hvis der sidder en cd med lydfiler i apparatet,
kommer man med et tryk på ENTER til
cd'ens katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen foregår på samme måde som i
lydanlæggets menustruktur. Lydfiler har symkataloger har symbolet
.
bolet,
/
Inden afspilningen startes, kan
benyttes til at vise lydfilens navn, hvis displayet ikke er bredt nok. Afspilning af en markeret lydfil startes med ENTER.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsættes
afspilningen af de andre filer i det pågældende katalog. Der skiftes automatisk katalog, når alle filer i det aktuelle katalog er
afspillet.
}}
251
10 Infotainment
Cd-funktioner
10
Hurtigspoling/skift af cd-spor og lydfiler
Aktivere/deaktivere (cd-afspiller)
Man skifter cd-spor/lydfiler vha. korte tryk til
/
. Med
højre/venstre på knapperne
lange tryk opnås hurtigspoling af cd-spor/
lydfiler. Knapperne på rattet kan også benyttes til dette formål.
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
Gennemsøgning af cd
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert cd-spor/lydfil. Tryk på SCAN for at aktivere. Afbryd med EXIT eller SCAN for at fortsætte afspilningen af det aktuelle cd-spor/
lydfil. Scan fungerer kun på den valgte cd.
Teksten SCAN vises på displayet, når funktionen er aktiv.
OBS
Hvis disktekst er aktiveret, vises SCAN
ikke på displayet.
Tilfældig rækkefølge
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Det er muligt at bevæge sig mellem de
tilfældigt valgte cd-spor/lydfiler på normal vis.
OBS
Skift mellem tilfældigt valgte cd-spor fungerer kun på den aktuelle disk.
252
–
Vælg VILKÅRLIG på menuen, og tryk på
ENTER.
Hvis der afspilles en disk med lydfiler:
–
Vælg Disc eller Folder i menuen og tryk
på ENTER.
• VILKÅRLIG betyder, at sporene fra kun
én musik-cd afspilles.
• VILKÅRLIG ALL betyder, at alle spor på
samtlige musik-cd'er i cd-skifteren afspilles.
• VILKÅRLIG Folder betyder, at lydfilerne i
et katalog på den aktuelle cd afspilles.
OBS
Aktivere/deaktivere (cd-skifter)
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
1. Vælg Vilkårlig på menuen, og tryk på
ENTER.
2. Gå til Enkelt disc eller Alle disce og tryk
på ENTER.
Valget Alle disce gælder kun for de musikcd'er, der er i skifteren.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler:
1. Vælg Enkelt disc eller Folder i menuen
og tryk på ENTER.
2. Gå til den ønskede cd eller folder og tryk
på ENTER.
Når du vælger en anden cd, deaktiveres funktionen.
Der vises forskellige meddelelser, alt efter
hvilken tilfældig rækkefølge-funktion, der er
aktiv:
Hvis disktekst er aktiveret, vises disse
meddelelser ikke.
Disctekst
Hvis der er titeloplysninger på en cd, kan den
vises på displayet.
Aktivere/deaktivere
Start afspilning af en cd.
–
Vælg Disctekst på menuen, og tryk på
ENTER.
Cd'er
Ved brug af hjemmebrændte cd'er risikerer
man at få dårlig eller slet ingen lyd.
ADVARSEL
Brug kun standarddiske (12 cm i diameter).
Brug ikke cd-diske med påklistrede discetiketter. Varmen i afspilleren kan løsne etiketten og dermed beskadige apparatet.
10 Infotainment
Menustruktur – lydanlægget
FM-MENU1
AM-MENU
1. News
1. LYDTILSTAND*2
10
2. TP
3. Radio text
CD-MENU
4. RADIOINDSTILLINGER
1. Random
4.1. PTY
2. News
4.2. TP
3. TP
4.3. NYHEDSSTATION
4. Disctekst
4.4. AF
5. LYDTILSTAND*2
4.5. Regional
4.6. EON
4.7. Nulstil alt
5. LYDTILSTAND*
5.1. Surround
5.2. Equalizer for
AUX-MENU
1. AUX-indgangslydstyrke
2. News
3. TP
4. LYDTILSTAND*2
5.3. Equalizer bag
5.4. Nulstil alt
1
2
De tilgængelige RDS-funktioner varierer fra marked til marked.
Se FM-MENU.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
253
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Telefonsystemets dele
254
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Telefonsystemets dele
Nødopkald
Betjening
Knapper* på rattet - Med knapperne på
rattet kan de fleste af telefonsystemets
funktioner udføres. Når telefonen er aktiveret, kan ratknapperne kun benyttes til
telefonfunktionerne. I aktiv indstilling ses
telefoninformationerne altid på kontrolpanelets display.
Nødopkald til alarmnumre kan også gennemføres uden SIM-kort, forudsat at der er dækning hos en GSM-operatør.
Mikrofon - Mikrofonen til håndfri er placeret i kalechen ved solskærmen.
3. Tryk på ENTER-knappen på kontrolpanelet eller tastaturet på rattet.
10
1. Aktiver telefonen.
2. Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU: 112).
Kontrolpanel i midterkonsollen - Samtlige telefonfunktioner (undtagen samtalelydstyrke) kan styres fra dette kontrolpanel.
Antenne - Antennen er monteret mod
forruden, foran bakspejlet.
Generelt
•
Trafiksikkerheden skal altid have højeste
prioritet.
•
Under brændstofpåfyldning skal telefonsystemet være slukket.
•
Sluk for telefonsystemet i nærheden af
sprængningsarbejder.
•
Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvoværksted udfører service på telefonsystemet.
G027117
SIM-kortlæser - SIM-kortet isættes på
kontrolpanelets forside.
Display
ENTER – accepterer samtaler, vælger i
menuen eller aktiverer telefonen fra
standby
Til/fra/standby
EXIT/CLEAR – afbryder/afviser samtale,
går tilbage i menuen eller afbryder et valg
og sletter indtastede cifre/tegn
SIM-kortholder
Menuvalgsknapper
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
255
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Strømafbryder tænd/sluk/standby
Aktivering af systemet:
10
–
Tryk på PHONE-knappen (3) for at starte
telefonsystemet.
Slukning af systemet:
–
Hold PHONE-knappen trykket ind for at
lukke telefonsystemet
Fortsæt systemet i standby:
1. Tryk kortvarigt på PHONE-knappen, eller
tryk på EXIT/CLEAR for at lade telefonsystemet fortsætte i standby.
Tal- og tegnknapper samt hurtigvalg af
menupunkter
Søgning – fremad og bagud ved tekst- og
talindtastning
Hævning/sænkning af samtalelydstyrken
under samtaler. Telefonen bruger ikke
centerhøjttaleren*
256
2. Systemet genaktiveres med et kortvarigt
tryk på PHONE-knappen.
Når telefonen er aktiveret eller i standby,
vises et telefonrør på displayet.
Hvis du standser bilen, mens telefonsystemet
er aktiveret, er telefonsystemet aktiveret, når
bilen startes igen. Når telefonsystemet er
slukket, kan der ikke modtages opkald.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Dæmpning af lydstyrken under
telefonsamtale
Hvis telefonen ringer, mens radioen er tændt,
dæmpes lydstyrken, når opkaldet besvares.
Når samtalen er slut, vender lydstyrken tilbage til det tidligere indstillede niveau. Radioens lydstyrke kan også reguleres under samtalen og beholder da det nye lydniveau, når
samtalen er slut. Audiosystemets lyd kan
også afbrydes helt ved telefonsamtaler, se
side 263.
Denne funktion gælder kun Volvos integrerede telefonsystem.
standby
I standbyindstilling kan du modtage opkald
samtidig med, at audiosystemet er aktivt, og
der vises desuden information fra audiosystemets lydkilder i displayet.
Telefonen skal være i aktiv indstilling for at
kunne anvende telefonsystemets andre funktioner.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Hurtigvalg i menuen
SIM-kort
Kontakt din netværksoperatør, hvis der er
problemer med SIM-kortet.
Når man ved brug af menuknappen er kommet til menusystemet, kan man bruge tal i
stedet for pilene og ENTER-knappen til at
vælge den rigtige menu på hovedmenuniveau. Hvert menuvalg er nummereret. Tallene
vises på displayet sammen med menualternativet.
10
Opringning og modtagelse af opkald
Opringning:
–
Indtast nummeret, og tryk på ENTER på
tastaturet på rattet eller kontrolpanelet.
Modtagelse af indkommende opkald:
Trafiksikkerhed
–
Hastighedsbegrænsningen kan fravælges
med menufunktion 5.6.
G026980
Dele af menusystemet til telefon er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilgængelige ved
hastigheder på over 8 km/t. Du kan kun
afslutte påbegyndt aktivitet i menusystemet.
Telefonen kan kun bruges sammen med et
gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module).
Du får kortet fra din netoperatør.
Sæt altid SIM-kortet i, når du vil bruge telefonen.
1. Sluk for telefonen.
2. Tryk SIM-kortholderen ud med et kort
tryk.
Tryk på ENTER. Du kan også bruge
Autosvar, se side 263.
Lyden fra lydanlægget kan slås fra automatisk, mens der foregår en telefonsamtale, se
side 263.
Afslutning af samtale
–
Tryk på EXIT/CLEAR på tastaturet på
rattet eller kontrolpanelet.
Lydanlægget vender tilbage til den tidligere
aktivitet.
Indkommende opkald afvises ved at trykke
på EXIT/CLEAR.
3. Læg SIM-kortet i med metalfladen nedad.
4. Sørg for, at det skråt afskårne hjørne på
SIM-kortet passer til det skrå hjørne i holderen.
5. Tryk holderen ind igen.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
257
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Sidst kaldte telefonnummer
Anvend hurtigopkald
Telefonen lagrer automatisk de sidste
opkaldte telefonnumre/navne.
1. Hold den ønskede hurtigopkaldstast inde
i ca. 2 sekunder for at ringe, eller tryk
kortvarigt på tasten efterfulgt af ENTER.
1. Tryk på ENTER på rattet eller kontrolpanelet.
2. Bladr fremad eller tilbage med menuknapperne blandt de senest kaldte
numre. De vises på displayet.
3. Tryk på ENTER.
Enkelttast opkald
Lagring af kortnummer
Et nummer, der er gemt i telefonbogen, kan
tilknyttes en hurtigopkaldsknap (1 – 9).
Fremgangsmåde:
1. Vælg Telefonbog på menuen, og tryk på
ENTER.
2. Gå til 1-knap opkald (se side 263) og
tryk på ENTER.
3. Vælg det ciffer, der skal være kortnummer. Tryk på ENTER for at bekræfte.
4. Søg efter det ønskede navn eller telefonnummer i telefonbogen. Tryk på ENTER
for at vælge.
258
2. Når telefonen er blevet aktiveret, varer det
et lille stykke tid, inden hurtigopkald kan
foretages.
OBS
For at kunne taste et kortnummer skal
Menu 3.4 være aktiveret. Se Hurtigopkald
under Beskrivelse af menupunkt på side
262.
Modtagelse af et nyt opkald under en
igangværende samtale
Hvis du under en igangværende samtale
hører to toner, er du blevet ringet op. Denne
funktion kan vælges eller fravælges i menuen.
I denne indstilling kan du vælge at tage imod
opkaldet eller at undlade at tage imod det.
Hvis du ikke ønsker at tage imod opkaldet,
kan du trykke på EXIT/CLEAR eller ikke gøre
noget.
Hvis man ønsker at tage imod opkaldet, skal
der trykkes på ENTER. Den igangværende
samtale sættes derefter i parkeringsstilling.
Hvis der trykkes på EXIT/CLEAR, afsluttes
begge samtaler samtidigt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Funktioner under et igangværende
opkald
Under en igangværende samtale er følgende
funktioner tilgængelige (navigér med pilene,
og tryk på ENTER for at vælge)
Privat/ikke
privat
Privatfunktion
Parker/tag tilbage
Vælg, om den igangværende samtale skal parkeres eller tages tilbage
Telefonbog
Vis telefonbogen
Når der både er en igangværende og en parkeret samtale, er følgende funktioner tilgængelige (navigér med pilene og tryk på ENTER
for at vælge)
Privat/ikke privat
Privatfunktion
Telefonbog
Vis telefonbogen
Sammenkobling
Tale med begge samtidig (konferencesamtale)
Skift mellem
Skift mellem de to samtaler
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Opkaldslydstyrke
Gem et telefonnummer med navn
Vælg mellem følgende alternativer:
Under en samtale øges eller mindskes samtalelydstyrken ved at trykke på knapperne +
eller - på rattet.
1. Tryk på MENU-knappen, vælg
Telefonbog, og tryk på ENTER.
1. Tryk på ENTER, og bladr med pilene, indtil du finder det ønskede navn.
2. Gå til Nyt register og tryk på ENTER.
2. Tryk på knappen for første bogstav i navnet (eller skriv hele navnet), og tryk på
ENTER.
Når telefonen er aktiveret, kan ratknapperne
kun benyttes til telefonfunktioner.
Hvis du vil styre audiosystemet med disse
knapper, skal telefonen være i standby, se
side 256.
Telefonbogen
Telefonnummer og navn kan gemmes i telefonens egen hukommelse eller i SIM-kortets
hukommelse.
3. Skriv et navn og tryk på ENTER.
4. Skriv et nummer, og tryk på ENTER.
3. Tryk på ENTER for at ringe til det valgte
nummer.
5. Vælg hukommelsen, hvori navnet og
nummeret skal gemmes, og tryk på
ENTER.
Skriv et navn eller en meddelelse
Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn: En gang for knappens første
tegn, to gange for det andet tegn osv. Mellemrum vælges ved at trykke på 1.
Opringning fra hukommelsen
Når du modtager et opkald, og den opkaldendes nummer ligger i telefonbogen, vises personens navn på displayet.
AM FM
CD
MY KEY
PHONE
LUM
VO E
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
EXI T
ENTER
Der kan lagres op til 255 navne i telefonens
hukommelse.
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
CLEAR
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
–
1
space 1- ? ! , . : " ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
SCAN
#
G027118
*
3
DEF
10
Tryk på MENU-knappens ned-pil (1) eller
på rattet for at søge i telefonbogen.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
259
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
wxyz9
*
Bruges, hvis to tegn skal skrives
med samme knap.
0
+0@*#&$£/%
#
Skift mellem store og små bogstaver.
EXIT
Slet det sidst indtastede bogstav/
ciffer. Med et langt tryk slettes hele
nummeret og teksten.
Dobbelte SIM-kort
A
Sådan afbrydes indtastning af tekst
1. Slet alle indtastede tegn med et langt tryk
på EXIT/CLEAR-knappen.
2. Gå tilbage til menuen med endnu et langt
tryk på EXIT/CLEAR-knappen.
260
Specifikationer
G026980
10
9
Udgangseffekt
2W
SIM-kort
lille, 3 V
Hukommelsespladser
255A
SMS-besked
ja
Data/Fax
nej
Dualband
ja (900/1800)
255 hukommelsespladser i telefonens hukommelse. Antallet af hukommelsespladser på SIM-kortet varierer afhængigt af abonnementet.
IMEI-nummer
Mange telefonudbydere tilbyder dobbelte
SIM-kort, et til bilen og et til en anden telefon.
Hvis du har dobbelte SIM-kort, kan du
anvende det samme nummer på to forskellige
telefoner. Spørg din telefonudbyder om,
hvilke muligheder der findes, og hvordan
dobbelte SIM-kort bruges.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
For at kunne spærre telefonen skal netoperatøren underrettes om telefonens IMEI-nummer, et 15 - cifret serienummer, som er indprogrammeret i telefonen. Tast *#06# for at få
nummeret frem på displayet. Skriv det op, og
gem det på et sikkert sted.
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
Oversigt
2.4. Hurtigopkald
1. Funktioner
1.1. Ikke modt. opkald
4.6.3 Ikke besvaret
2.4.2 Vælg nummer
4.6.4 Ingen forb.
1.2. Indgående opkald
2.5. Slet SIM
4.6.5 Fax opkald
1.3. Opkald
2.6. Slet telefon
4.6.6 Data opkald
1.4. Slettet
2.7. Hukommelsesstatus
4.6.7 Slet alle
1.4.1 Alle opkald
3. Meddelelser
3.1. Læs
5.1. Biltelefon
1.4.3 Modtaget opk.
3.2. Skriv
5.2. Tilslut telefon
1.4.4 Opkald
3.3. Medd.indstill.
5.3. Tilføjede telefoner1
3.3.1 SMSC-nummer
1.5.1 Seneste opkald
3.3.2 Gyldighed
1.5.2 Total opkald
3.3.3 Meddelel.type
1.5.3 Total taletid
1.5.4 Nulstil timer
2. Telefonbog
4. Opkaldsfunk.
4.1. Send nummer
4.2. Opkald venter
2.1. Søg efter
4.3. Automatisk svar
2.2. Nyt register
4.4. Aut. genopringing
2.3. Kopiér alle
4.5. Voice mail-nummer
2.3.1 SIM til telefon
2.3.2 Ring til SIM
Max. 3 telefoner.
10
5. Skift telefon
1.4.2 Mistede opkald
1.5. Opkaldsvarighed
1
4.6.2 Ved optaget
2.4.1 Aktiv
4.6. Afledninger
4.6.1 Alle opkald
OBS
Menuen ovenfor gælder kun for biler med
BluetoothTM handsfree.
6. Tlf.indstill.
6.1. Netværk
6.1.1 Automatisk
6.1.2 Manuel valg
6.2. SIM-sikkerhed
6.2.1 Til
6.2.2 Fra
}}
261
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
1.4.2. Ikke-modt.
2.4. Hurtigopkald
6.3. Skift pinkode
1.4.3. Modtagne
6.4. Lyd
1.4.4. Udgående
Numre, som er gemt i telefonbogen, kan
gemmes som kortnumre.
6.2.3 Automatisk
10
1.5. Taletid
Slette hele hukommelsen i SIM-kortet.
6.4.2 Ringesignal
Taletid for samtlige opkald eller for det seneste opkald. Til nulstilling af samtaletidmåleren
kræves telefonkoden (se menupkt. 5.4).
Slet hele hukommelsen i telefonen.
6.4.3 Radio slået fra
6.4.4 Besked bip
6.5. Fabriksindst.
Beskrivelse af menupunkt
1. Funktioner
1.5.2. Total opkald
1.5.3. Total taletid
1.5.4. Nulstil timer
2. Telefonbog
Liste over ubesvarede opkald. Vælg mellem
at ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
2.1. Søg
Søgning efter navn i telefonbogen.
1.2. Modtaget opkald
2.2. Nyt register
Liste over modtagne opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
Gemme navn og telefonnummer i telefonbogen, se side 258.
1.3. Opkald
2.3. Kopier alle
Liste over kaldte numre. Vælg mellem at ringe
op, slette eller gemme i telefonbogen.
Kopiér SIM-kortets telefonnumre og navne til
telefonens hukommelse.
1.4. Slettet
2.3.1. Fra SIM- til telefonhukommelse
Sletning af de lister, der findes i menupunkterne 1.1, 1.2 og 1.3, i henhold til nedenstående.
262
1.5.1. Seneste opkald
1.1. Ubesvarede opkald
1.4.1. All
2.5. Tøm SIM kort
6.4.1 Ringevolume
2.3.2. Fra telefon- til SIM-hukommelse
2.6. Tøm telefonbog
2.7. Hukommelse
Vis, hvor mange hukommelsespladser, der er
optaget i SIM-kortet henholdsvis telefonen. I
tabellen vises, hvor mange af det samlede
antal pladser, der er optaget, f.eks. 100 (250).
3. Meddelelser
3.1. Læs
Indgåede tekstmeddelelser. Vælg mellem at
slette læst meddelelse, videresende, ændre,
gemme hele eller dele af meddelelsen.
3.2. Skriv
Skriv meddelelse ved brug af tastaturet. Vælg
enten at gemme eller sende den.
3.3. Beskedopsætning
Angiv nummeret (SMSC-nummer) for den
meddelelsescentral, der skal overføre meddelelserne, og hvor længe de skal gemmes i
meddelelsescentralen. Oplysninger om meddelelsesindstillinger fås hos netoperatøren.
Indstillingerne bør normalt ikke ændres.
3.3.1. SMSC-nummer
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
3.3.2. Gyldighed
4.6.4. Ingen forb.
6.2. SIM-sikkerhed
3.3.3. Meddelelsestype
4.6.5. Fax opkald
4.6.6. Data opkald
Vælg, om PIN-koden skal være slået til, slået
fra, eller om telefonen automatisk skal angive
PIN-koden.
4.6.7. Slet alle
6.2.1. Til
4. Opkaldsvalg
4.1. Send nummer
Vis eller skjul dit eget telefonnummer for den
anden samtalepart. Oplysninger om permanent skjult nummer fås hos netoperatøren.
4.2. Opkald venter
Modtag en meddelelse om, at der venter et
opkald under et igangværende opkald.
4.3. Aut. svar
Automatisk besvarelse af indgående opkald.
4.4. Genopringning
Ring til et tidligere optaget nummer.
4.5. Nr. til telefonsvarer
Lagrer nummer til telefonsvarer.
4.6. Viderestilling
Her kan du vælge, hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt
telefonnummer.
4.6.1. Alle opkald
5. Skift telefon
6.2.2. Fra
5.1. Biltelefon
6.2.3. Automatisk
Vælg den indbyggede telefon.
6.3. Skift pinkode
5.2. Tilføj telefon
PIN-koden skal ændres. Skriv koden ned, og
gem den på et sikkert sted.
Tilføj mobiltelefoner til listen Tilføjede telefoner.
6.4. Lyde
5.3. Tilføjede telefoner
6.4.1. Lydstyrke
Vælg at tilslutte til en af de tilføjede telefoner
(maksimalt 3 telefoner).
Justering af ringesignalets lydstyrke.
OBS
Menuen ovenfor gælder kun for biler med
BluetoothTM handsfree.
6.4.2. Ringesignal
Der er fem forskellige ringesignaler.
6.4.3. On/Off
Mute radio.
6. Telefonindstillinger
6.4.4. Besked bip
6.1. Netværk
6.5. Fabriksindstillinger
Indstillingen gælder kun under det aktuelle
opkald.
Vælg netværk automatisk eller manuelt. Det
valgte netværk vises på displayet i telefonens
grundbillede.
4.6.2. Ved optaget
6.1.1. Auto
4.6.3. Ikke besvaret
6.1.2. Manuel valg
10
Tilbagestilling til systemets fabriksindstillinger.
263
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Generelt
10
skærmen (2). Mobiltelefonen kan betjenes fra
dens knapper, uanset om den er tilsluttet eller
ej.
Telefonfunktionernes
betjeningsknapper
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt
kompatible med handsfree-funktionen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til en
autoriseret Volvo-forhandler eller går ind
på www.volvocars.com for at få information om kompatible telefoner.
Systemoversigt.
Mobiltelefon
Mikrofon
VOLUME - lydstyrke, samme funktion findes på knappanelet* på rattet.
Knappanel* på rattet
Display
Kontrolpanel i midterkonsol
ENTER - accepterer samtaler, vælger i
menuen eller aktiverer telefonen fra
standby.
BluetoothTM
En mobiltelefon, som er udstyret med
BluetoothTM, kan tilsluttes trådløst til lydanlægget. I så fald fungerer lydanlægget som
handsfree, med mulighed for at fjernstyre en
række af mobiltelefonens funktioner. Mikrofonen er placeret på loftets inderside ved sol-
264
Kontrolpanel i midterkonsol.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
PHONE - til/fra/standby.
EXIT - afbryder/afviser samtale, går tilbage i menuen eller afbryder et valg og
sletter indtastede cifre/tegn.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
MENU - fører til menusystemet. Opad/
nedad med knapperne skifter mellem
menupunkterne.
Søgning – fremad og bagud ved tekst- og
talindtastning.
Tal- og tegnknapper samt hurtigvalg af
menupunkter.
Tilslutning af telefonen første gang
Menuerne betjenes fra midterkonsollen og
knapperne på rattet. Flere generelle oplysninger om menuhåndtering fremgår af se
side 238.
OBS
Hvis bilen er udstyret med både
BluetoothTM handsfree og indbygget telefon, kommer der en ekstra menu i telefonmenuen, se side 268.
Aktivere/deaktivere
Handsfree-funktionen aktiveres med et kort
tryk på PHONE. Teksten TELEFON øverst på
displayet viser, at den er i telefonindstilling.
viser, at handsfree funktion er
Symbolet
aktiv.
Med et langt tryk på PHONE slås handsfreefunktion fra, og den tilsluttede telefon frakobles.
Tilslutning af mobiltelefon
Tilslutning af en mobiltelefon foretages forskelligt, alt efter om den har været tilsluttet
tidligere eller ej. Hvis det er første gang, den
tilsluttes, skal nedenstående fremgangsmåde
følges:
Alternativ 1 - via bilens menusystem
1. Gør telefonen søgbar/synlig via
BluetoothTM. Se vejledningen til mobiltelefonen eller www.volvocars.com.
2. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menuvalget Tilslut telefon vises på
displayet. Hvis der allerede er registreret én eller flere mobiltelefoner, vises
de også.
3. Vælg Tilslut telefon.
> Lydanlægget søger nu efter mobiltelefoner i nærheden. Søgningen tager ca.
30 sekunder. De mobiltelefoner der findes, angives med deres respektive
BluetoothTM-navn på displayet. Handsfree-funktionens BluetoothTM-navn
vises i mobiltelefonen som My Volvo
Car.
4. Vælg en af mobiltelefonerne på lydanlæggets display.
5. Indtast talsekvensen, der vises på lydanlæggets display, ved brug af telefonens
knapper.
10
Alternativ 2 - via telefonens menusystem
1. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE. Hvis der er tilsluttet en telefon,
frakobles den allerede tilsluttede telefon.
2. Søg med mobiltelefonens BluetoothTM.
Se vejledningen til mobiltelefonen.
3. Vælg My Volvo Car på listen over fundne
enheder i din mobiltelefon.
4. Indtast PIN-koden '1234' i mobiltelefonen, når du bliver bedt om at angive PINkode.
5. Vælg at tilslutte til My Volvo Car fra
mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreres (parres) og tilsluttes automatisk til lydanlægget, samtidig med
at teksten Synkroniserer vises på displayet.
Nærmere oplysninger om registrering af
mobiltelefoner fremgår af se side 267.
Når tilslutningen er foretaget, vises symbolet
og mobiltelefonens BluetoothTM-navn på
displayet. Nu kan mobiltelefonen betjenes fra
lydanlægget.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
265
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Opringning
10
1. Kontrollér, at teksten TELEFON vises
øverst på displayet, og at symbolet
er
synligt.
Opkaldshåndtering
Indkommende opkald
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen, se side 267.
Opkald modtages ved at trykke på ENTER,
også selvom lydanlægget f.eks. er i cd- eller
FM-indstilling. Afvis eller afslut en samtale
med EXIT.
Lydindstillinger
3. Tryk på ENTER.
Automatisk svar
Opkaldslydstyrke
Opkaldet afbrydes med EXIT.
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indkommende opkald modtages automatisk.
Aktiver/deaktiver under HOVEDMENU
INDSTILLINGER FOR OPKALD
Automatisk svar.
Frakobling af mobiltelefonen
Mobiltelefonen frakobles automatisk, hvis den
kommer uden for lydanlæggets rækkevidde.
For mere information om tilslutning, se
side 267.
Telefonen frakobles manuelt ved at deaktivere handsfree-funktionen med et langt tryk
på PHONE. Handsfree-funktionen deaktiveres også, når motoren slukkes.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan en eventuel igangværende samtale fortsætte med
telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
OBS
Nogle mobiltelefoner kræver, at overgangen fra håndfri bekræftes fra mobiltelefonens tastatur.
På opkaldsmenu
Under en igangværende samtale er nedenstående funktioner tilgængelige ved at trykke på
MENU eller ENTER:
• Dæmp mikrofon - lydanlæggets mikrofon dæmpes.
•
Flyt samt. t mobil - samtalen flyttes til
mobiltelefonen.
OBS
For visse mobiltelefoner afbrydes tilslutningen, når privat-funktionen benyttes. Dette
er normalt. Håndfri-funktionen spørger, om
du ønsker at tilslutte igen.
• Telefonbog - søgning i telefonbog.
266
OBS
En ny samtale kan ikke påbegyndes under
en igangværende samtale.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Opkaldslydstyrken kan reguleres under
opkald. Brug knapperne* på rattet.
Lydanlæggets lydstyrke
I telefonindstilling (TELEFON) kan lydanlæggets lydstyrke reguleres med VOLUME på
normal vis.
Lydkilden kan dæmpes automatisk ved indkommende telefonsamtaler under
HOVEDMENU TELEFONINDSTILLINGER
LYDE OG LYDSYRKE Dæmp radio.
Ringevolume
Gå til HOVEDMENU
TELEFONINDSTILLINGER LYDE OG
LYDSYRKE Ringesignalets lydstyrke og
/
på kontrolpanelet i midterjuster med
konsollen.
Ringesignaler
Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan vælges under HOVEDMENU
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
TELEFONINDSTILLINGER LYDE OG
LYDSYRKE Ringesignaler Ringesignal
1 osv.
OBS
Den tilsluttede mobiltelefons ringesignal
slås ikke fra, når et af handsfree-systemets
indbyggede signaler anvendes.
vidde, tilsluttes den automatisk. Mens lydanlægget søger efter den senest tilsluttede telefon, vises dennes navn på displayet. For at
skifte over til manuel tilslutning af en anden
telefon skal der trykkes på EXIT.
Manuel tilslutning
Tilslutning af en anden telefon end den senest
tilsluttede eller skift til en anden tilsluttet telefon gøres som følger:
For at vælge den tilsluttede telefons ringesignal1, gå til HOVEDMENU
TELEFONINDSTILLINGER LYDE OG
LYDSYRKE RINGESIGNALER Anv.
mob.sign..
Sæt lydanlægget i telefonindstilling
(TELEFON), og følg instruktionerne på displayet, eller skift den tilsluttede mobiltelefon
ved hjælp af menusystemet som beskrevet
nedenfor.
Mere om registrering og tilslutning
Menustrukturen findes i to varianter, alt efter
om bilen kun har BluetoothTM, eller om bilen
også har indbygget telefon.
Der kan registreres op til tre mobiltelefoner.
Registreringen skal foretages én gang for
hver telefon. Efter registrering findes mobiltelefonen på listen over tilføjede telefoner. Der
kan højst være tilsluttet en mobiltelefon ad
gangen. Telefoner kan afregistreres under
HOVEDMENU BLUETOOTH Fjern
telefon.
Automatisk tilslutning
Når handsfree-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede telefon er indenfor række1
•
•
For biler med kun BluetoothTM foretages
tilslutningen under HOVEDMENU
BLUETOOTH Skift telefon Tilslut
telefon, eller vælg en af de tidligere tilsluttede telefoner.
For biler med indbygget telefon og
BluetoothTM foretages tilslutningen under
HOVEDMENU Skift telefon Tilslut
telefon, eller vælg en af de tidligere tilsluttede telefoner.
Telefonbog
Al håndtering af telefonbogen forudsætter, at
teksten TELEFON vises øverst på displayet,
og at symbolet
er synligt.
10
Lydanlægget lagrer en kopi af hver registreret
mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen
kopieres automatisk til lydanlægget ved hver
tilslutning. Deaktiver funktionen under
TELEFONINDSTILLINGER Synk. tlf.bog.
Søgning af kontakter foregår kun i den tilsluttede mobiltelefons telefonbog.
OBS
Hvis mobiltelefonen ikke understøtter
kopiering af telefonbog, vises Listen er
tom, når kopieringen er færdig.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner,
vises disse på displayet.
Søge kontakter
Den letteste måde at søge i telefonbogen er
med et langt tryk på knapperne 2–9. Derved
startes en søgning i telefonbogen, baseret på
knappens første bogstav.
Man kan også komme til telefonbogen med
på kontrolpanelet i midterkonsolknappen
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
267
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
len eller med
på tastaturet på rattet.
/
Skift mellem kontakterne med knapperne
eller med
/
. Søgningen kan
også foretages fra telefonbogens søgemenu
under TELEFONBOG Søg efter:
1. Skriv de første bogstaver i den kontakt,
der søges efter, og tryk på ENTER. Eller
tryk blot på ENTER.
2. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER for at
ringe op.
Stemmestyring
Mobiltelefonens stemmestyringsfunktion for
opkald kan anvendes ved at holde ENTER
inde.
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er fuldt
kompatible med talestyringsfunktionen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et
autoriseret Volvo-værksted eller går ind på
www.volvocars.com for oplysninger om
kompatible telefoner.
Nummer til telefonsvarer
Nummeret til telefonsvareren ændres under
INDSTILLINGER FOR OPKALD
Voicemail-nummer:. Hvis der ikke er gemt
2
268
noget nummer, kan denne menu nås med et
langt tryk på 1. Tryk længe på 1 for at bruge
det gemte nummer.
Opkaldslister
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Tryk på ENTER
for at vise de seneste opkald. De øvrige
opkaldslister findes under SAMTALELISTE.
OBS
Nogle mobiltelefoner viser listen over de
senest kaldte numre i omvendt rækkefølge.
Menustruktur - BluetoothTM handsfree
OBS
Menuen for BluetoothTM handsfree findes i
to varianter. For biler med kun BluetoothTM
handsfree og for biler med indbygget telefon og BluetoothTM handsfree.
1. SAMTALELISTE
1.1. 10 sen. ubesv.
1.2. 10 sen. modt.
1.3. 10 sen. opr.
2. TELEFONBOG
Indtastning af tekst
2.1. Søg efter
Tekstindtastning foretages med knapperne
på midterkonsollen. Tryk én gang for knappens første tegn, to gange for det andet osv.
Fortsæt med at trykke for flere tegn, se tabel
på side 259.
2.2. Kopier til tlf.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Alle indtastede tegn slettes med et
langt tryk på EXIT.
/
på kontrolpanelet
i midterkonsollen benyttes til at komme fra
tegn til tegn.
Maksimalt 3 telefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3. BLUETOOTH
3.1. Skift telefon
3.1.1. Tilslut telefon
3.1.2. Tilføjede telefoner2
3.2. Fjern telefon
3.3. Tilslut fr mobiltlf.
3.4. Bluetooth-info f. bil
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
4. INDSTILLINGER FOR OPKALD
4.1. Automatisk svar
4.2. Nr t. telefonsv.
5. TELEFONINDSTILLINGER
5.1. LYDE OG LYDSYRKE
5.1.1. Ringesignalets lydstyrke
5.1.2. Ringesignaler
5.1.3. Dæmp radio
5.2. Synk. tlf.bog
Menustruktur - BluetoothTM håndfri
med indbygget telefon
1. SAMTALELISTE
1.1. 10 sen. ubesv.
1.2. 10 sen. modt.
1.3. 10 sen. opr.
3.2. Tilslut fr mobiltlf.
3.3. Bluetooth-info f. bil
10
4. INDSTILLINGER FOR OPKALD
4.1. Automatisk svar
4.2. Nr t. telefonsv.
5. Skift telefon
5.1. Biltelefon
5.2. Tilslut telefon
5.3. Tilføjede telefoner2
6. TELEFONINDSTILLINGER
6.1. LYDE OG LYDSYRKE
6.1.1. Ringesignalets lydstyrke
6.1.2. Ringesignaler
6.1.3. Dæmp radio
6.2. Synk. tlf.bog
2. TELEFONBOG
2.1. Søg efter
2.2. Kopier til tlf.
3. BLUETOOTH
3.1. Fjern telefon
2
Maksimalt 3 telefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
269
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
10
Generelt
Musik
Forskellige afspilningsvarianter
RSE-systemet kan bruges samtidig med
bilens infotainmentsystem.
Afspille en CD
Disken kan afspilles på forskellige måder,
brug navigationsknapperne til at vælge afspilningsalternativ.
Når bagsædepassagerer bruger DVD,
RSE-AUX og samtidig lytter i hovedtelefoner,
kan fører og forsædepassager stadig bruge
bilens radio eller CD-afspiller.
Strømforbrug, tændingsstillinger
Systemet kan aktiveres i tændingsstilling I
eller II, og når motoren er i gang. Når bilen
startes, standser filmen midlertidigt og fortsætter, når motoren er startet.
Når systemet har været brugt en gang, uden
at tændingen er i stilling I, bliver det blokeret.
For at starte på ny skal tændingsstilling I aktiveres.
1. Sæt CD'en i med etiketsiden vendt bort
fra knapperne.
> Disken begynder automatisk at
afspille.
2. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg
CH A for venstre skærm eller CH B for
højre skærm.
> Lyden ledes til hovedtelefonerne.
3. Juster lydstyrken i hovedtelefonerne ved
hjælp af lydstyrke-kontrolknappen/hjulet
på hovedtelefonerne.
I så fald bliver der vist en meddelelse på
skærmen.
A B
læg i MODE-AUX og trykke på
på fjernbetjeningen for at lytte til højttalerne.
2. Brug navigationsknapperne til at vælge
afspilningsalternativ.
3.
1. Sæt disken i.
2.
Tryk på
–
Skift CD-spor med
eller
spol frem ved at holde knapperne trykket
ind.
Pause
1. Hold pause og start disken igen med
.
2.
.
3. Brug navigationsknapperne til at vælge fil.
Tryk på
log.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
for at vælge underkata-
.
Bekræft med
Skift CD-spor
Vælge i diskens katalog
4.
270
1. Tryk på højre navigationsknap for at
komma over i højremenuen.
Alternativt kan du aktivere bilens lydan-
OBS
Ved længere tids brug (mere end 10 minutter) med slukket motor - kan kapaciteten i
bilens startbatteri dale til et så lavt niveau,
at det ikke er muligt at starte motoren.
Når dialogboksen er oppe:
3.
Stop disken med
Tryk på
ken.
.
igen for at udkaste dis-
En hjemmebrændt disk kan bruges.
Om den kan afspilles, og om kvaliteten bliver
god, kan dog afhænge af kildefilens kvalitet,
formatet og diskens kvalitet.
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
AUX-indgang, Stikkontakt 12 V
1. Tilslut videokablet til den gule kontakt.
Indgangen er beregnet til tilslutning af andet
udstyr. Følg altid det eksterne udstyrs, producentens eller sælgerens instruktioner for tilkobling. Udstyr tilsluttet via RSE-AUX-indgangen kan bruge skærme, trådløse hovedtelefoner, hovedtelefonkontakt og bilens højttalere.
2. Tilslut venstre lydkabel til den hvide kontakt, og højre lydkabel til den røde kontakt.
AUDIO SETUP
3. Tilslut spændingskablet til strømkontakten, hvis dit udstyr er beregnet til 12 V.
DVX(R)
REGISTRATION
System
PREFERENCES
OBS
For at afspille lyden fra RSE i bilens lydsystem skal lydomskifteren AUX/RSE være i
stilling RSE, se side 240.
ANGLE MARK
CAPTION
10
COMPRESSION
TV TYPE
AUDIO
Formater som systemet støtter.
Tilkobling af RSE-AUX-indgang
GENERAL SETUP
Lydformater
CD-DA, DVD-Audio Playback, MP3, WMA
Videoformater
DVD-video, VCD, SVCD,
Divx/MPEG-4, WMA video,
Photo cd Kodak, Photo CD
JPG
Diskformater
DVD-RAM, DVD-ROM, DVDRW, DVD+RW, DVD-R, DVD
+R, CD-R, CD-ROM, CDRW, CD-3, HDCD
SUBTITLE
DEFAULTS
Skift af batterier i fjernbetjening og
trådløse hovedtelefoner
Fjernbetjeningen og hovedtelefonerne drives
med 2 AAA-batterier.
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
Avancerede systemindstillinger
Disse indstillinger kan kun nås, når DVDafspilleren er tom.
–
Tryk på MEDIA MENU.
G015700
RSE-AUX-indgangen er placeret i midterkonsollen under DVD-afspilleren.
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
271
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
G030395
G031359
10
Fjernbetjening
Trådløse hovedtelefoner
1. Skru skruen løs, og løsn batteridækslet.
1. Skru skruen løs, og løsn batteridækslet.
2. Tag begge brugte batterier ud, vend de
nye batterier efter symbolerne i batterirummet, og sæt dem i.
2. Tag begge brugte batterier ud, vend de
nye batterier efter symbolerne i batterirummet, og sæt dem i.
3. Sæt dækslet på og skru skruen fast.
3. Sæt dækslet på og skru skruen fast.
OBS
Hvis systemet er for varmt til at bruges,
eller batterispændingen er for lav, kommer
der en informationsmeddelelse på skærmen.
Miljøhensyn
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
272
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
10
273
Typebetegnelse.....................................................................................
Mål og vægt..........................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolie...............................................................................................
Væsker og smøremidler........................................................................
Brændstof.............................................................................................
Hjul og dæk, dimensioner og tryk ........................................................
Katalysator............................................................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typegodkendelse..................................................................................
Symboler på displayet..........................................................................
274
276
278
280
281
283
285
287
288
289
291
292
SPECIFIKATIONER
11 Specifikationer
Typebetegnelse
Etiketternes placering
11
276
11 Specifikationer
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren
vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og tilbehør kan det være en fordel at
kende bilens typebetegnelse samt chassisog motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og indtræk samt typegodkendelsesnummer. Mærkaten bliver synlig, når højre
bagdør åbnes.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen, er ikke nødvendigvis nøjagtige gengivelser af dem, der findes i bilen. Målet er at
vise nogenlunde, hvordan de ser ud, og
nogenlunde hvor på bilen de sidder. De
oplysninger som gælder for din bil findes
på den respektive dekal på bilen.
11
Motorkode og motorens fabrikationsnummer.
Motorolie-skilt.
Gearkassens typebetegnelse og fremstillingsnummer:
automatgearkasse AW
manuel gearkasse
automatgearkasse
Parkeringsvarmer-skilt.
Bilens identifikationsnummer (VIN –
Vehicle Identification Number).
Bilens registreringsattest indeholder yderligere oplysninger om bilen.
277
11 Specifikationer
Mål og vægt
Mål
11
278
Mål
mm
Mål
mm
A
Akselafstand
2857
H
Sporvidde, bag
1624
B
Længde
4807
I
Lastbredde, gulv
1064
C
Lastlængde, gulv, nedslået
sæde
2018
J
Bredde
1936
D
Lastlængde, gulv
1118
K
Bredde inkl. sidespejle
2112
E
Højde
1784
L
Bredde inkl. indklappede sidespejle
1936
F
Lasthøjde, gulv
872
G
Sporvidde, for
1634
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt alle olier og væsker.
Vægten af passagerer og det monterede ekstraudstyr samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet
anhænger, se tabellen) har betydning for
lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt.
Tilladt maksimumsbelastning = Totalvægt Køreklar vægt.
11 Specifikationer
Mål og vægt
OBS
ADVARSEL
Dokumenteret køreklar vægt gælder bil i
basisudførelse - altså en bil uden ekstraudstyr. Det betyder, at for hvert ekstraudstyr, der tilføjes, mindskes bilens lasteevne
med en vægt svarende til ekstraudstyrets.
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Vedr. skiltets placering, se side 276.
Maks. totalvægt
Maks. vogntogsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
Eksempler på ekstraudstyr, som mindsker
lasteevnen er udstyrsniveauerne Kinetic/
Momentum/Summum samt andet ekstraudstyr som f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, lydanlæg, ekstralys, GPS,
brændstofdrevet varmer, beskyttelsesgitter, måtter, bagagegardin, elbetjente
sæder og lign.
11
Udstyrsniveau
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maks. taglast: 100 kg
At veje bilen er en sikker måde at finde
frem til dens køreklare vægt.
Trækvægte og kugletryk
Motor
Maksimumsvægt bremset anhænger, kg
Maks. kugletryk, kg
D4 FWD
1800
90
øvrige
2250
90
Maksimumsvægt ubremset anhænger, kg
Maks. kugletryk, kg
750
50
279
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
OBS
Ikke alle motorer fås på alle markeder.
Motor
MotorkodeA
Effekt
(kW/
omdr./
min.)
Effekt (hk/
omdr./
min.)
Drejningsmoment (Nm/
omdr./min.)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglængde
(mm)
Slagvolumen
(liter)
Kompressionsforhold
T5
B5254T9
154/5000
210/5000
320/1500-4500
5
83
92,3
2,497
9,0:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
D5
D5244T18
147/3900
200/3900
420/1900-2800
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
D4B
D5244T5
120/4000
163/4000
340/1750-3000
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
11
A
B
280
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se side 276.
Visse markeder
11 Specifikationer
Motorolie
Ugunstige kørselsforhold
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C.
Dette kan give unormalt høj olietemperatur
eller olieforbrug.
Kontroller også olieniveauet oftere i tilfælde af
mange korte ture (under 10 km) ved lave temperaturer (under +5 °C).
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceintervaller fyldes alle motorer med en
specielt tilpasset syntetisk motorolie på
fabrikken.Valget af olie er sket med stor
omhu og med hensyntagen til levetid,
mulighed for at starte, brændstofforbrug
og miljøbelastning.
11
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Vælg en helt syntetisk motorolie ved ugunstige kørselsforhold. Det giver en ekstra
beskyttelse for motoren.
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke anvendes
motorolie af den foreskrevne kvalitet og
viskositet.
Volvo anbefaler:
Volvo anbefaler, at olieskift foretages på et
autoriseret Volvo-værksted.
}}
281
11 Specifikationer
Motorolie
Motoroliekvalitet
Motor
Motorkode
Anbefalet oliekvalitet
Kapacitet, inkl. oliefilter
(liter)
11
A
T5
B5254T9
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,5
3.2
B6324S5
Viskositet: SAE 0W–30.
ca 6,8
D5
D5244T18
ca. 5,7
D4A
D5244T5
ca. 5,7
Visse markeder
For påfyldning af motorolie, se side 205.
282
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Automatisk gearkasse
Kapacitet (liter)
Foreskreven transmissionsolie
TF-80SC
7,0
AW1
AW55-51
7,7
JWS 3309
Væsker
11
Væske
System
Kølevæske
T5
8,7
3.2
9,7
D4 og D5
8,7
Kølemiddel
Aircondition
Kapacitet
(liter)
B
Anbefalet kvalitet
Den af Volvo anbefalede kølevæske blandet med 50 % vandA, se emballagen. Termostaten åbner ved:
benzinmotorer, 90 °C, dieselmotorer 82 °C
R134a (HFC134a)
Olie: PAG
Bremsevæske
Bremsesystem
0,6
DOT 4
Servostyringsolie
Servostyring
1,0
WSS M2C204-A eller tilsvarende produkt med den samme specifikation.
hvoraf beholderen
0,2
Sprinklervæske
Brændstof
A
B
6,5
Den af Volvo anbefalede sprinklervæske - med frostvæske i koldt vejr og under frysepunktet.
Benzinmotor
ca. 80
Benzin: se side 135
Dieselmotor
ca. 68
Diesel: se side 135
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
Mængden af kølemiddel varierer alt efter motorvariant. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for den rette information.
}}
283
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
VIGTIGT
11
Den anbefalede transmissionsolie skal bruges, for at gearkassen ikke beskadiges, og
må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden
olie, bør et værksted kontaktes for service.
Volvo anbefaler, at du kontakter det nærmeste autoriserede Volvo-værksted.
OBS
Under normale kørselsforhold behøver
gearkasseolien ikke skiftes i sin levetid.
Ved ugunstige køreforhold kan det dog
være nødvendigt, se side 281.
284
11 Specifikationer
Brændstof
CO2-udslip og brændstofforbrug
3.2 AWD
A
374 (384)A
16,1 (16,5)A
203 (203)A
8,7 (8,7)A
265 (269)A
11,4 (11,5)A
D4
– (275)A
– (10,5)A
– (176)A
– (6,7)A
– (212)A
– (8,1)A
D5 AWD
– (275)A
– (10,5)A
– (180)A
– (6,8)A
– (215)A
– (8,2)A
Værdien i parentes gælder for variant med 7 sæder.
Forklaring
landevejskørsel
gram/km
blandet kørsel
liter/100 km
bykørsel
1
11
Brændstofforbrug og udslip af kuldioxid
Brændstofforbrugsværdierne og emissionsværdierne i ovenstående tabel er baseret på
specifikke EU-kørecyklusser1, der gælder for
biler med køreklar vægt i basisudførelse og
uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan
bilens vægt øges. Dette, samt hvor tungt
bilen lastes, øger brændstofforbruget og COemissionerne.
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug
sammenlignet med tabellens værdier.
Eksempler på dette er:
De officielle tal for brændstofforbrug er baseret på to standardiserede kørecyklusser i laboratorium ("EU-kørecyklusser") i henhold til Rådets direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 og 715/2007 (Euro 5) og UN ECE Regulation no 101. Reglerne omfatter kørecyklusserne bykørsel og landevejskørsel. - Bykørsel - målingen starter med koldstart af motoren. Kørslen er
simuleret. - Landevejskørsel - bilen accelereres og bremses ved hastigheder mellem 0-120 km/t. Kørslen er simuleret. Værdien for blandet kørsel, som vises i tabellen, er i henhold til de lovgivningsmæssige krav en kombination af bykørsel og landevejskørsel. CO2-udslip - for at beregne CO-emissionerne under de to kørecyklusser opsamles udstødningsgasserne. De analyseres derefter og giver værdien for CO2-udslip.
}}
285
11 Specifikationer
Brændstof
11
•
•
Førerens køremåde.
•
•
Høj hastighed giver øget luftmodstand.
Hvis kunden har valgt større hjul end de
standardmonterede på modellens grundversion, øges modstanden.
Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold,
vejr og bilens tilstand.
Allerede en kombination af de her nævnte
eksempler kan give betydeligt højere forbrug.
For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret1.
dæktryk for det bedste resultat, se dæktryktabellen på side 287.
•
Valg af dæk kan påvirke brændstofforbruget - rådfør dig med en forhandler, om
der findes passende dæk.
Se mere information og flere råd på siderne
13 og 132.
Se side 137 for generel information om
brændstof.
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne1, som anvendes ved certificering
af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen
er baseret på.
Husk på
Tip som bilbrugeren kan benytte sig af for at
mindske forbruget:
•
Kør blødt og undgå unødige accelerationer og hårde opbremsninger.
•
Kør med det rigtige lufttryk i dækkene og
kontroller dette regelmæssigt. Vælg ECO-
1
286
De officielle tal for brændstofforbrug er baseret på to standardiserede kørecyklusser i laboratorium ("EU-kørecyklusser") i henhold til Rådets direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no
692/2008 og 715/2007 (Euro 5) og UN ECE Regulation no 101. Reglerne omfatter kørecyklusserne bykørsel og landevejskørsel. - Bykørsel - målingen starter med koldstart af motoren. Kørslen er
simuleret. - Landevejskørsel - bilen accelereres og bremses ved hastigheder mellem 0-120 km/t. Kørslen er simuleret. Værdien for blandet kørsel, som vises i tabellen, er i henhold til de lovgivningsmæssige krav en kombination af bykørsel og landevejskørsel. CO2-udslip - for at beregne CO-emissionerne under de to kørecyklusser opsamles udstødningsgasserne. De analyseres derefter og giver værdien for CO2-udslip.
11 Specifikationer
Hjul og dæk, dimensioner og tryk
Godkendte dæktryk
Motor
Hastighed (km/t)
Belastning, 1-3 personer
Maksimumsbelastning
For (kPa)B
Bag (kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
ECO-trykA
235/65R17
0-160
220
220
270
270
270
235/60R18
160+
220
220
270
270
-
255/50R19
0-160
240
240
270
270
270
255/45R20
160 +
240
240
270
270
-
Temporary Spare Tyre
0–80
420
420
420
420
-
Alle
A
B
Dækstørrelse
11
Brændstoføkonomisk kørsel, se side 177.
I nogle lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2,70 bar).
OBS
Alle motorer, dæk, eller kombinationer af
disse findes ikke altid på alle markeder.
287
11 Specifikationer
Katalysator
Generelt
11
Katalysatoren har til formål at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i strømmen af
udstødningsgas tæt ved motoren, hvor den
hurtigt når op på sin driftstemperatur. Katalysatoren består af en monolit (keramiksten
eller metal) med kanaler. Kanalvæggene er
belagt med platin/rodium/palladium. Disse
metaller står for katalysatorfunktionen, dvs.
de fremskynder den kemiske proces uden
selv at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslip
og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren.
Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen sendes til et elektronisk system, som
kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne.
Forholdet mellem det brændstof og den luft,
der tilføres motoren, reguleres konstant.
Reguleringen skaber optimale forhold for en
effektiv forbrænding af de skadelige stoffer
(kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider) ved
hjælp af en trevejskatalysator.
288
11 Specifikationer
Elsystemet
Generelt
Bilen har en spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. Elsystemet er 1-polet og
anvender chassis og motorblok som ledere.
Batteriets kapacitet afhænger af bilens
udstyr.
VIGTIGT
Når startbatteriet udskiftes, skal du sørge
for at skifte til et batteri med den samme
kapacitet ved koldstart og reservekapacitet som originalbatteriet (se mærkat på
batteriet).
11
Startbatteri
Spænding, V
A
Kapacitet ved koldstart,
Reservekapacitet,
Kapacitet, Ah
CCA (Cold Cranking Amperes), A
minutter
12
600
120
70
12
800A
150
90
Biler udstyret med dieselmotor eller parmeringsvarmer
Pærer
Belysning
Effekt (W)
Type
Nærlys, halogen
55
H7 LL
Fjernlys, halogen
55
H7 LL
Ekstra fjernlys, ABL
65
H9
Blinklys for
21
HY21W
}}
289
11 Specifikationer
Elsystemet
Belysning
11
290
Effekt (W)
Type
Positions-/parkeringslys for, Sidemarkeringslys for, Indstigningslys bag
5
W5W LL
Blinklys side, sidespejle
5
W5W LL
Indstigningslys for
5
Sokkel SV8.5 Længde 38 mm
Handskerumslys
5
Sokkel SV8.5 Længde 43 mm
Makeupspejl-lys
2
T5 Sokkel W2x4,6d
Bagagerumslys
10
Sokkel SV8.5 Længde 43 mm
Nummerpladelys
5
C5W LL
Blinklys bag
21
PY21WSV
Baklys
21
P21W LL
Tågebaglys
21
H21W LL
11 Specifikationer
Typegodkendelse
Fjernbetjeningssystem
Land/Område
EUROPE
11
291
11 Specifikationer
Symboler på displayet
Generelt
11
Der er en række forskellige symboler på displayene i bilen. Symbolerne er inddelt i advarsels-, kontrol- og informationssymboler.
Nedenfor vises de mest almindelige symboler
med deres betydning og en henvisning til,
hvor i vejledningen man kan finde mere information. For mere information om symboler og
tekstmeddelelser, se side 54 og 57.
lyser rødt eller gult, afhænSymbolet
gigt af hvor alvorlig den registrerede fejl er.
Samtidig vises en forklarende tekstmeddelelse på informationsdisplayet.
Symboler på displayet
Kontrol- og advarselssymboler på
kombinationsinstrumentet
Symbol
292
Symbol
Betydning
Side
Fejl i ABS-systemet
Betydning
Side
55, 148
Airbags - SRS
18, 56
Tågebaglys tændt
56
Lavt olietryk
54, 55
Stabilitetetssystem
DSTC
56, 150
Påmindelse om
sikkerhedssele
16, 55
Motorforvarmer
(diesel)
56
Generatoren lader
ikke
56
Fejl i bremsesystemet
55, 147
Betydning
Side
Advarsel
18, 54,
56, 150,
151
Kontrolsymbol for
anhænger
56
Udstødningsrensningssystem
54, 56
Parkeringsbremse
trukket
56
Symbol
11 Specifikationer
Symboler på displayet
Øvrige informationssymboler på
kombinationsinstrumentet
Symbol
Betydning
Side
Fartpilot*
69
11
Informationssymboler på
midterkonsollens display
Betydning
Side
Lydfiler
251
Katalog på CD
251
Trafikinformation
247, 249
G021220
Symbol
Informationssymbol i sidespejl
Symbol
Betydning
Side
Airbag passagerplads,
deaktiveret
22
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
293
12 Alfabetisk stikordsregister
A
ABS, fejl i ABS-systemet........................... 55
Adaptaptivt system.................................. 144
Advarselsblinklys....................................... 61
Advarselslampe
stabilitets- og
traktionssikringssystem...................... 149
12
Advarselssymbol, airbagsystem................ 18
Advarselstrekant...................................... 178
AF – automatisk frekvensopdatering....... 249
Afvisere...................................................... 64
AIRBAG ..................................................... 19
Airbag
aktivering/deaktivering, PACOS........... 21
fører- og passagersiden....................... 20
lukning med nøgle................................ 21
Airbag-systemet........................................ 19
Aircondition................................................ 84
bag i kabinen........................................ 59
ECC...................................................... 87
Aktive Xenon-forlygter......................... 60, 63
Alarm
alarmindikator..................................... 127
alarmsignaler...................................... 128
294
annullering af udløst alarm.................
automatisk nulstilling af alarm............
frakobling............................................
generelt...............................................
reduceret alarmniveau........................
tilkobling.............................................
128
128
127
127
128
127
Alarmsensorer............................................ 60
Anhænger................................................ 160
kørsel med anhænger......................... 160
ledning................................................ 162
Anhængertræk, se Trækanordning.......... 162
Antispinfunktion....................................... 149
Antiudskridningsfunktion......................... 149
Audio, se også Lyd.................................. 237
AUTO, ECC................................................ 88
Automatgearkasse........................... 143, 144
anhænger............................................ 160
bugsering og bjergning....................... 157
lock-up-funktion................................. 144
sikkerhedssystem............................... 145
W-knappen......................................... 144
Automatisk låsning.................................. 122
AUX-indgang........................................... 240
AWD, firehjulstræk................................... 146
B
Bagagerum
bagageskjuler..................................... 115
Belysning............................................ 101
beskyttelsesnet................................... 113
Bagagerumslys
indkøbsposeholder.............................
lastning...............................................
rum under bagagerumsgulv...............
stikkontakt..........................................
116
112
116
115
Bagageskjuler.......................................... 115
Bagklap
kørsel med bagklappen åben............. 133
låsning/oplåsning................................ 120
Åbne................................................... 124
Bagrude, elopvarmning............................. 61
Bagsæde
indstigning.......................................... 108
Bagsæde, nedfældning........................... 108
Barn........................................................... 30
barnestol og airbag............................... 30
barnestol og sideairbag........................ 23
børnesikkerhedslås................. 40, 59, 126
placering i bilen..................................... 30
12 Alfabetisk stikordsregister
Barnestol....................................................
anbefalet...............................................
ekstra spærrefunktion i sikkerhedssele
ISOFIX monteringssystem til barnestole......................................................
størrelsesklasser for barnebeskyttelse
med ISOFIX monteringssystem............
øverste befæstelsespunkter for barnestole......................................................
30
32
44
40
40
44
Batteri...................................................... 212
overbelastning.................................... 133
specifikationer.................................... 289
starthjælp............................................ 159
Symboler på batteriet......................... 212
vedligeholdelse........................... 201, 212
Belysning................................................. 215
Aktive Xenon-forlygter.................... 60, 63
belysningsautomatik, kabine.............. 101
belysningsautomatik, nærlys................ 62
belysningspanel, kabine....................... 62
fjern-/nærlys......................................... 62
i kabine............................................... 100
Instrumentbelysning............................. 63
lastrum................................................ 101
Lyshøjderegulering............................... 62
læselamper......................................... 100
orienteringslys...................................... 64
positions-/parkeringslys....................... 62
pærer, specifikationer......................... 289
skift af lyskegle højre-/venstretrafik,
ABL............................................... 60, 168
tågebaglys............................................ 63
udvendig............................................... 62
Beskyttelsesnet....................................... 113
Belysning, skift af pære
fjernlys................................................ 217
for....................................................... 215
positionslys......................................... 217
Bilvask..................................................... 190
Belysning, skift af pærer
blinklys................................................
fjernlys, halogen..................................
indstigningslys....................................
nærlys, halogen..................................
parkeringslys......................................
pærernes placering i forlygte..............
tågebaglygter......................................
217
217
220
216
217
216
220
Belysning, udskiftning af pære................
bagagerum.........................................
Makeup-spejl......................................
nummerpladebelysning......................
pærefatning bag.................................
sidemarkeringslys...............................
215
221
221
220
218
217
Benzinkvalitet........................................... 138
Beskyttelsesgardin.................................... 25
Beskyttelsesgitter.................................... 114
Betjeningspanel på førerens dør.......... 52, 73
Bilindtræk................................................. 192
Bilpleje, læderindtræk.............................. 192
Blind vinkel (BLIS).................................... 153
Blinklys....................................................... 64
BLIS................................................... 61, 153
Blokeret låsestilling
midlertidig deaktivering...................... 124
midlertidig frakobling af alarmsensorer....................................................... 128
12
Bluetooth
handsfree............................................ 264
mikrofon tavs...................................... 266
overfør opkald til mobil....................... 266
Bluetooth®
media.................................................. 242
streaming af lyd.................................. 242
Blæser
ECC...................................................... 89
Bremser
blokeringsfri bremser, ABS................. 148
håndbremse.......................................... 71
Bremsesystem......................................... 147
295
12 Alfabetisk stikordsregister
Brændstof
brændstoffilter.................................... 139
brændstofforbrug, visning.................... 65
brændstoføkonomi............................. 177
parkeringsvarmer.................................. 90
påfyldning........................................... 135
Bugsering................................................. 157
bugseringsøje..................................... 157
12
Defroster.................................................... 88
Diesel....................................................... 138
Diesel, motorforvarmer.............................. 56
E
Dieselpartikelfilter.................................... 139
ECC, elektronisk klimaanlæg............... 84, 87
Display, meddelelser................................. 57
ECO-tryk.................................................. 177
tabel.................................................... 287
Bugserøje................................................. 157
Dolby Surround Pro Logic II.................... 236
Børn
placering i bilen, tabel........................... 32
sikkerhed.............................................. 30
Donkraft................................................... 179
Børnesikkerhedslås................................... 59
Dug............................................................
bagrude................................................
fjern med defrosterfunktionen..............
Kondensvand i forlygter......................
C
CD
funktioner............................................ 251
Cd
-skifter................................................. 251
Cigarettænderkontakt................................ 60
Cruise control............................................ 69
296
vedligeholdelse................................... 174
Vinterdæk........................................... 176
D
DSTC, se også Stabilitetssystem...... 56, 149
betjening............................................. 149
84
61
88
190
Dæk
dæklapning......................................... 183
generelt............................................... 174
hastighedsklasser............................... 174
køreegenskaber.................................. 174
lufttryk......................................... 177, 287
omdrejningsretning............................. 176
slidindikatorer..................................... 175
Specifikationer.................................... 174
tryk...................................................... 287
Ekstern lydkilde
AUX-stik.............................................. 240
USB-stik............................................. 241
Ekstralys.................................................... 60
Ekstravarmer.............................................. 92
Elbetjent soltag.......................................... 80
Elbetjent sæde........................................... 97
Elektrisk anlæg........................................ 289
Elektronisk startspærre............................ 120
Elopvarmning
Bagrude.......................................... 61, 89
forsæder............................................... 61
sidespejle........................................ 61, 89
EON – Enhanced Other Networks........... 250
Equalizer.................................................. 244
12 Alfabetisk stikordsregister
F
Fælge
Rengøring........................................... 190
Fartpilot...................................................... 69
Førstehjælpsudstyr.................................. 180
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 68
Håndbremse.............................................. 71
Farvekode, lak......................................... 194
Firehjulstræk, AWD.................................. 146
Fjernbetjening.......................................... 120
batteriskift........................................... 121
funktioner............................................ 120
Fjernbetjeningssystem,
typegodkendelse..................................... 291
Fjern- og nærlys
skift....................................................... 64
I
G
IMEI-nummer........................................... 260
Gearkasse
automatisk.......................................... 143
Generelt om brændstof........................... 137
Gennemsnitligt brændstofforbrug............. 65
Gravide kvinder, sikkerhedssele................ 17
Flaskeholder ved bagsædet.................... 104
Forlygteblinklys.......................................... 64
Forlygter
ABL....................................................... 63
tænd/sluk.............................................. 62
Forlygtesprinkling...................................... 68
Forrudesprinkling....................................... 68
Forrudeviskere........................................... 67
Regnsensor........................................... 67
Forsæde
lænd...................................................... 99
massage............................................... 99
FSC, miljømærkning.................................. 13
Indkøbsposeholder.................................. 116
Indlægsmåtter............................................ 97
Indslåelige sidespejle................................. 59
12
Indstigning
bagsæde............................................. 108
Indstilling af rat.......................................... 72
H
Indvendigt bakspejl.................................... 75
automatisk nedblænding...................... 75
Handskerum............................................ 103
Informationsdisplay................................... 57
Hjul
afmontering.........................................
montering............................................
reservehjul..........................................
Snekæder...........................................
udskiftning..........................................
Infotainment............................................. 236
181
182
179
176
181
Hovednøgle............................................. 120
Hovedtelefonstik...................................... 239
Hurtig opkald........................................... 258
Instruktionsvejledning, miljømærkning...... 13
Instrumentbelysning.................................. 63
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 50
venstrestyret bil.................................... 48
Integreret selepude.................................... 39
Intervalviskning.......................................... 67
297
12 Alfabetisk stikordsregister
J
Jakkeholder............................................. 104
Kompas..................................................... 75
indstilling af zone.................................. 75
kalibrering............................................. 78
Kondensvand i forlygter........................... 190
K
12
Kopholdere...................................... 104, 105
Kabinebelysning...................................... 100
Kortnummer............................................. 258
Kabineventilatorens funktion..................... 84
Køleboks.................................................. 107
Katalysator....................................... 138, 288
Bjergning............................................ 158
Kølemiddel............................................... 204
Kick-down
automatgearkasse.............................. 145
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 207
Klemmesikring, soltag............................... 81
Klimaanlæg
reparation........................................... 204
Knaldgas.................................................. 159
Knapper på rattet............................... 69, 238
Koblingsvæske, kontrol og påfyldning.... 208
Koldstart
automatgearkasse.............................. 144
Kollision
beskyttelsesgardin, (IC)........................ 25
Kombinationsinstrument............................ 53
298
Kontrol af oliestand.................................. 205
Kølesystem.............................................. 133
Kørecomputer............................................ 65
Køreklar vægt.......................................... 278
Kørsel
glat føre...............................................
i vand..................................................
kølesystem..........................................
med anhænger...................................
med åben bagklap..............................
økonomi..............................................
134
132
133
160
133
132
Kørsel i vand............................................ 132
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 278
trækvægt.................................... 160, 278
L
Lagring af radiostationer.......................... 245
Lak
farvekode............................................ 194
lakskader og udbedring...................... 194
Lambdasonde.................................. 138, 288
Lastning
bagagerum......................................... 112
generelt....................................... 110, 112
lastkapacitet....................................... 110
tagbagagebærer................................. 110
taglast................................................. 110
Last på taget............................................ 110
Lastrum.................................................... 111
beskyttelsesgitter............................... 114
Lav oliestand............................................ 205
Luftfordeling............................................... 85
Luftfordeling, A/C...................................... 88
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 87
Lyd
hovedtelefonstik................................. 239
surround............................................. 243
Lydanlæg
funktioner............................................ 240
12 Alfabetisk stikordsregister
Lyde
lydindstillinger............................. 237, 243
lydkilde........................................ 237, 240
Lydfiler..................................................... 251
Lydstyrke
ringetone, telefon................................ 266
Telefon........................................ 256, 266
telefon/medieafspiller......................... 266
Lydstyrkekontrol...................................... 240
Lyshøjderegulering.................................... 62
Lyskegle, tilpasning................................. 168
Læderindtræk, vaskeanvisning................ 192
Læselamper............................................. 100
Låsning/oplåsning
bagklap...............................................
handskerum........................................
indefra.................................................
udefra..................................................
123
123
123
122
M
Massage
Forsæde............................................... 99
Meddelelser i BLIS................................... 155
Menuhåndtering
lydanlæg............................................. 238
Motorspecifikationer................................ 280
Menustruktur
lydanlæg............................................. 253
telefon, menupunkt............................. 262
telefon, oversigt.................................. 261
Multifilter............................................ 84, 139
Midlertidig dæklapning............................ 183
Målere i kombinationsinstrumentet
brændstofmåler.................................... 53
omdrejningstæller................................. 53
speedometer......................................... 53
Midterkonsol bagi, udtagning.................. 108
Miljømærkning, FSC, instruktionsvejledning............................................................ 13
Mobiltelefon
handsfree............................................ 264
registrering af telefon.......................... 265
tilslutte................................................ 267
Motorforvarmer.......................................... 56
Motorhjelm............................................... 203
Motorhjelm, åbning.................................. 203
Motorolie.......................................... 205, 281
filter..................................................... 205
kapacitetsoplysninger......................... 281
oliekvalitet........................................... 281
olietryk.................................................. 55
ugunstige kørselsforhold.................... 281
Motorrum................................................. 204
olie...................................................... 205
Mp3-funktioner........................................ 251
MY KEY................................................... 238
Mærkat - SIPS-bag.................................... 23
12
Måler i kombinationsinstrumentet
triptællere.............................................. 53
udendørstermometer............................ 53
N
Nakkestøtte
bagsædets midterplads...................... 109
NEWS.............................................. 246, 249
Nødopkald............................................... 255
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 178
Nøgle....................................................... 120
fjernnøgle............................................ 120
Meddelelser på informationsdisplay.......... 57
299
12 Alfabetisk stikordsregister
Olie, se også Motorolie...................... 55, 281
Piskesmældsskader................................... 26
regional............................................... 249
stationssøgning.................................. 246
trafikinformation.................................. 247
Opbevaringsrum.............................. 105, 106
Pletter...................................................... 192
Radiofunktioner....................................... 245
Opbevaringssteder i kabinen................... 102
Polering.................................................... 191
Radiotekst................................................ 247
Opkald
betjening............................................. 266
funktioner under igangværende
opkald................................................. 258
indgående........................................... 266
Positionsljus............................................... 62
Punktering, se Dæk......................... 179, 181
Rat
cruise control........................................ 69
Indstilling af rat..................................... 72
Tastatur......................................... 69, 238
Pærer, se Belysning......................... 215, 289
Ratlås defekt............................................ 141
Opringning............................................... 266
Påmindelse om sikkerhedssele................. 17
RDS-funktioner........................................ 246
nulstilling............................................. 250
symboler og displaymeddelelser.......... 90
tidsindstilling......................................... 91
O
12
PTY – Programtype................................. 247
Orienteringslys
indstilling............................................... 64
R
P
PACOS....................................................... 21
PACOS, omskifter...................................... 21
Parkeringsbremse................................ 56, 71
Parkeringshjælp................................. 60, 151
parkeringshjælp-sensorer................... 152
Parkeringslys............................................. 62
Parkeringsvarmer
batteri og brændstof............................. 91
generelt................................................. 90
300
Radio
alarm................................................... 247
AUTOSTORE...................................... 245
EON.................................................... 250
forvalgslagring.................................... 245
frekvensopdatering............................. 249
lydstyrkekontrol, programtyper.......... 246
NEWS......................................... 246, 249
PTY..................................................... 247
radioindstillinger................................. 245
radiostationer...................................... 245
radiotekst............................................ 247
Recirkulation
ECC...................................................... 88
Regnsensor................................................ 67
REG – Regionale radioprogrammer......... 249
Relæ-/sikringsboks, se Sikringer............. 222
Rengøring
bilvask................................................. 190
Fælge.................................................. 190
indtræk................................................ 192
sikkerhedsseler................................... 193
vandafvisende belægning..................... 79
Vask i vaskehal................................... 190
12 Alfabetisk stikordsregister
Reservehjul.............................................. 179
Temporary Spare................................ 178
Servostyringsolie, kontrol og påfyldning. 208
Skydesæde.............................................. 108
Sideairbag, SIPS........................................ 23
RND – Random........................................ 252
Sidespejle..................................................
der kan drejes ind elektrisk...................
elopvarmning........................................
indslåelige.............................................
indvendigt.............................................
Kompas................................................
udvendige.............................................
SMS......................................................... 259
skrive.................................................. 259
ROPS (Roll Over Protection System)......... 28
Rudehejs.................................................... 73
Rudetræk
bagsæde............................................... 74
fastlåst.................................................. 74
passagerplads...................................... 74
Rum under bagagerumsgulv................... 116
Rustbeskyttelse....................................... 196
Ryglæn
forsæde, slå ned................................... 96
Ryglæn, bagsæde, slå ned...................... 108
S
Scan
radiostationer...................................... 246
Selepude
nedslåning............................................ 40
opslåning.............................................. 39
Selepude, integreret.................................. 39
Serviceprogram....................................... 200
78
78
61
59
75
75
78
Sikkerhedssele
graviditet............................................... 17
Sikkerhedsseler......................................... 16
selestrammere...................................... 17
Sikringer...................................................
boks i bagagerum...............................
boks i bagagerum - Executive............
boks i kabine......................................
boks i motorrum.................................
gavlboks.............................................
generelt...............................................
skift.....................................................
222
230
232
226
224
228
222
222
SIM-kort................................................... 257
dobbelte.............................................. 260
Smøremiddel........................................... 283
Smøremiddel, kapacitetsoplysninger...... 283
Sodfilter............................................. 57, 139
SODFILTER FULDT................................. 139
SOFIX monteringssystem til barnestole.... 40
Solskærm, soltag....................................... 81
Soltag.........................................................
Klemmesikring......................................
Solskærm..............................................
Ventilationsstilling.................................
åbning og lukning.................................
12
80
81
81
80
80
Spin control............................................. 149
Sprinkler
forlygter................................................. 68
Sprinklere
Bagrude................................................ 68
Forrude................................................. 68
sprinklervæske, påfyldning................. 207
SIPS-bag................................................... 23
SRS-systemet
generelt................................................. 19
Skift
fjern- og nærlys..................................... 64
Stabilitetssystem..................................... 149
deaktivering........................................ 149
301
12 Alfabetisk stikordsregister
indikering.............................................. 56
symboler............................................. 149
Standby-indstilling, telefon...................... 256
Start af motor........................................... 141
Sæder
elopvarmning........................................ 61
slå ryglæn ned, bag............................ 108
slå ryglæn ned, for................................ 96
Startbatteri....................................... 212, 289
Starthjælp................................................ 159
Startnøgler............................................... 142
12
Startspærre.............................................. 142
Stenslag og ridser.................................... 194
Stikkontakt
bagagerum......................................... 115
bagsæde............................................... 72
midterkonsol......................................... 60
Streaming af lyd....................................... 242
Styrtbøjler
ROPS (Roll Over Protection System).... 28
Surround.................................................. 243
Symboler
Advarselssymboler............................... 54
Kontrolsymboler................................... 55
stabilitetssystem................................. 149
Sæde
elbetjent................................................ 97
manuel indstilling.................................. 96
302
T
samtalelydstyrke................................. 259
sidst kaldte telefonnummer................ 258
SIM-kort.............................................. 257
telefonbog................................... 259, 267
telefonbog, genvej.............................. 267
til/fra.................................................... 256
tilslutte................................................ 267
trafiksikkerhed.................................... 257
Taglast..................................................... 110
Telefonbog............................................... 259
Tankning
Påfyldning........................................... 137
tankdæksel......................................... 137
Telefonsystem......................................... 254
Tekniske data, motor............................... 280
Telefon
afslutte opkald.................................... 257
betjening............................................. 255
dæmpning af lydstyrke under
samtale............................................... 256
handsfree............................................ 264
hukommelse....................................... 259
hurtig opkald....................................... 258
hurtigvalg............................................ 257
indkommende opkald......................... 266
meddelelser........................................ 259
modtagelse af et opkald............. 257, 266
opringning................................... 257, 266
registrere telefon................................. 265
Temperatur
faktisk temperatur................................. 84
Temperaturregulering................................ 89
Tilfældig rækkefølge, cd og lydfiler.......... 252
Tilpasning af lyskegle............................... 168
Active Bending Lights (ABL) .............. 168
Halogenlygter..................................... 168
Totalvægt................................................. 278
TP – trafikinformation....................... 247, 249
Traction control........................................ 149
Trafikinformation.............................. 247, 249
Traktionssikring....................................... 149
Trækanordning........................................ 160
afmontering......................................... 166
generelt....................................... 160, 162
12 Alfabetisk stikordsregister
montering............................................ 164
Specifikationer.................................... 163
Trækkrog......................................... 160, 164
Trækvægt........................................ 160, 278
Typebetegnelse....................................... 276
Typegodkendelse,
fjernbetjeningssystem.............................. 291
Tågelys
bag........................................................ 63
Vask i vaskehal........................................ 190
Væsker og olier, kontroller motorrum...... 205
Vedligeholdelse................................ 190, 201
egen vedligeholdelse.......................... 201
rustbeskyttelse................................... 196
W
Ventilationsspjæld
instrumentpanel.................................... 85
Ventilationsspjæld i dørstolpe................... 85
Vibrationsdæmper................................... 162
Vinterdæk................................................ 176
Visker,
bagrude................................................ 68
U
Udstødningsrensning
fejlindikering.......................................... 56
Ur, indstilling.............................................. 53
USB, tilslutning........................................ 241
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 26
piskesmældsskader.............................. 26
Viskerblade..............................................
Rengøring...........................................
skifte bagrude.....................................
skift forrude.........................................
210
210
210
210
Voksning.................................................. 191
12
Y
Ydermål................................................... 278
Ø
Økonomikørsel......................................... 132
Vægt
køreklar vægt...................................... 278
V
Vægte
anhængervægt................................... 160
Vandafvisende lag, rengøring.................. 192
Værktøj.................................................... 179
Vand- og smudsafvisende yderlag............ 79
Væsker, kapacitetsoplysninger................ 283
Varmer
brændstofdrevet................................... 90
Væsker og olier........................................ 283
Væsker og olier, generelt......................... 201
303
12 Alfabetisk stikordsregister
12
304
Volvo Car Corporation TP 16883 (Danish), AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising