Volvo XC60 Twin Engine 2019 Late Quick Guide

Volvo XC60 Twin Engine 2019 Late Quick Guide
XC60
TWIN ENGINE
Q UICK G UIDE
VÄLKOMMEN!
Denne Quick Guide beskriver et udvalg af funktionerne i din Volvo. Mere udførlige ejeroplysninger er tilgængelige i bilen, på app og på internettet.
BILENS MIDTERDISPLAY
Instruktionsvejledningen er tilgængelig via topvisningen på bilens midterdisplay.
MOBILAPP
Instruktionsvejledningen findes som en app (Volvo Manual) til smartphone
og tablet. Appen indeholder også instruktionsvideoer for udvalgte funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDE
På Volvo Cars' supportside (support.volvocars.com) findes manualer og
instruktionsvideoer samt yderligere oplysninger og hjælp vedrørende din
Volvo og dit bilejerskab.
TRYKT INFORMATION
I handskerummet ligger er supplement til instruktionsvejledningen, der
indeholder oplysninger om sikringer og specifikationer samt et resumé af
vigtige og praktiske oplysninger. En trykt instruktionsvejledning med tilhørende supplement kan efterbestilles.
INDHOLD
01. LÆR DIN VOLVO AT KENDE
Dette kapitel indeholder oplysninger om nogle af Volvos systemer og tjenester, en oversigt over bilens indre og ydre
samt midterdisplayet.
02. OPLADNING
Dette kapitel handler om bilens ladestatus, hvordan du håndterer ladeenheden, og de forskellige symboler på førerdisplayet.
03. INTERIØR OG TILSLUTNINGER
Her kan du læse om forskellige funktioner i kabinen f.eks. sædeindstilling og internettilslutning.
04. VISNINGER PÅ MIDTERDISPLAYET
Her finder du oplysninger om midterdisplayets forskellige hovedvisninger, hvorfra mange af bilens funktioner kan styres.
05. SMART KØRSEL
I dette kapitel beskrives flere af bilens førerstøttesystemer, ligesom der gives tips til mere økonomisk kørsel.
06. STEMMESTYRING
Her finder du forskellige kommandoer/sætninger til brug i bilens stemmestyringssystem.
07. SÆRLIGE TEKSTER
Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.
Alle på tidspunktet for publicering kendte typer af tilvalg/tilbehør er markeret med en asterisk: *.
01
01
KOM GODT I GANG
For at du kan komme i gang med at bruge din Volvo på bedste måde,
er der nogle funktioner, begreber og tips, som kan være nyttige at
kende til.
Volvo ID
Volvo ID er et personligt ID, som giver adgang til en lang række tjenester via et og samme brugernavn og adgangskode. Som eksempler kan
nævnes Volvo On Call*, korttjenester*, personligt login på volvocars.com
samt mulighed for at bestille service og reparation. Du kan oprette et
Volvo ID via volvocars.com, Volvo On Call-appen eller direkte i bilen.
Forkonditionér før du kører
Gør det til en vane af forkonditionere bilen inden afgang for at skabe en
behagelig kabinetemperatur i bilen. På midterdisplayets klimavisning
vælg fanen Parkeringsklima, eller aktivér funktionen via Volvo On Callappen. Fuld forkonditionering er kun til rådighed, når bilen er tilsluttet
en strømkontakt2.
Sensus
Sensus er bilens intelligente brugerflade og omfatter alle de løsninger i
bilen, der vedrører underholdning, internetforbindelse, navigation* og
informationstjenester. Det er Sensus, der muliggør kommunikation mellem dig, bilen og omverdenen.
Volvo On Call*
Volvo On Call giver direkte kontakt med bilen samt ekstra komfort og
hjælp døgnet rundt. Med Volvo On Call-appen kan du f.eks. se, om der
skal skiftes pærer, og om der skal påfyldes sprinklervæske. Det er
muligt at låse og oplåse bilen, kontrollere brændstofniveauet og vise
nærmeste tankstation. Selv forkonditionering kan indstilles og startes
via bilens parkeringsklima eller funktionen fjernstart1 af bil. Download
Volvo On Call-appen for at komme i gang.
Volvo On Call omfatter også vejhjælp, andre tryghedstjenester og nødhjælp via ON CALL- og SOS-knapperne i bilens loftkonsol.
Førerprofiler
Mange af de indstillinger, der foretages i bilen, kan tilpasses efter førerens personlige ønsker og derefter gemmes i en eller flere førerprofiler.
Hver nøgle kan kobles til en førerprofil. Se afsnittet Topvisningen i
denne Quick Guide for flere oplysninger om førerprofiler.
1
2
Tilgængeligt på visse markeder og modeller.
Gælder elektrisk varmer.
01
01
OVERSIGT EKSTERIØR
Kontrol og lagring af dæktryk (ITPMS)* foretages via TPMS i
appen Bilstatus i midterdisplayets app-visning. I tilfælde af lavt
konstant på førerdisplayet. I tilfælde af
dæktryk lyser symbolet
lavt dæktryk, kontroller og juster trykket i alle fire dæk. Tryk derefter
på k Kalibrér for at lagre nyt dæktryk.
Kontrol af motoroliestanden foretages via appen Bilstatus. Her
kan du også se statusmeddelelser og bestille service og reparation*.
Opladning af hybridbatteriet sker via ladekontakten. Dækslet
åbnes med et let tryk. Størst rækkevidde opnås med et fuldt opladet batteri ved start af kørslen.
Sidespejlene kan automatisk* vippes ned, når der vælges bakgear.
Når bilen låses/låses op med fjernbetjeningen, kan sidespejlene
slås ind/ud automatisk. Disse funktioner aktiveres under
Indstillinger My Car Spejle og komfortfunktioner i midterdisplayets topvisning.
Nøglefri låsning/oplåsning* bevirker, at det er tilstrækkeligt at
have fjernbetjeningen med sig, f.eks. i en lomme, for at låse/oplåse
bilen. Fjernbetjeningen skal befinde sig inden for en afstand af ca.
1 meter (3 fod) fra bilen.
Tag fat i et dørhåndtag eller tryk på bagklappens gummierede trykplade for at låse bilen op. Bilen låses med et let tryk på en af dørhåndtagenes fordybninger. Undgå at røre ved begge trykflader
samtidigt.
Panoramataget* har en glasrude, der kan åbnes, med solgardin,
der betjenes med et håndtag over bakspejlet, når bilen er i mindst
tændingsposition I. Det åbnes til ventilationsstilling ved at trykke
knappen opad og lukkes ved at trække knappen nedad. Panoramataget åbnes helt ved at trække knappen bagud to gange. Det lukkes ved at trække knappen nedad to gange.
Den elbetjente bagklap* kan åbnes med funktionen fodbetjent
bagklap* med en langsom fremadrettet sparkebevægelse under
venstre del af bagkofangeren. Klappen lukkes og låses med
knappen på underkanten af bagklappen. Alternativt kan klappen
lukkes med en langsom sparkebevægelse. Bilen skal være udstyret
med nøglefri låsning/oplåsning*, for at bagklappen skal kunne
låses op med en fodbevægelse. Fjernbetjeningen skal befinde sig
inden for en afstand af ca. 1 meter (3 fod) bag bilen ved åbning og
lukning med fodbevægelse.
For at forhindre, at bagklappen f.eks. klapper op i taget i en garage,
er det muligt at programmere maksimal åbning. Maksimal åbning
indstilles ved at åbne klappen og standse den i den ønskede
ind i mindst 3 sekunder for at
åbningsstilling. Tryk derefter
lagre stillingen.
01
01
LÅSNING/OPLÅSNING
Fjernbetjeningen
Et kort tryk låser dørene, bagklappen og tankklappen og aktiverer
alarmen*.
Et langt tryk lukker panoramataget* og alle sideruder samtidigt.
Et kort tryk oplåser døre og bagklap, og deaktiverer alarmen*.
Et langt tryk åbner alle sideruder samtidigt.
Et kort tryk oplåser og deaktiverer kun bagklappen.
Et langt tryk åbner/lukker den elmanøvrerede* bagklap.
Panikfunktionen aktiverer blinklys og signalhorn for at påkalde
opmærksomhed ved behov. Hold knappen inde i mindst 3 sekunder
eller tryk to gange på den i løbet af 3 sekunder for at aktivere.
Funktionen kan deaktiveres med samme knap, efter at den har
været aktiveret i mindst 5 sekunder. Ellers deaktiveres den automatisk efter 3 minutter.
Ladedæksel
Kontrollér, at bilen er låst op og lukket, inden du isætter ladekablet eller
trækker det ud.
1. Tryk den bageste del af klappen ind, og slip.
2. Åbn klappen.
Kablet fastlåses i stikket, når opladningen er startet. Opladningen afbrydes, hvis bilen låses op, men begynder igen efter et stykke tid, hvis kablet ikke trækkes ud.
Privatlåsning
Med privatlåsning låses bagklappen, hvilket kan være praktisk, fx når
bilen afleveres til service eller hotel.
– På midterdisplayets funktionsvisning, tryk på
Privatlåsning for at aktivere/deaktivere funktionen.
Der vises et pop op-vindue ved aktivering/deaktivering.
Ved hver låsning vælges en 4-cifret kode. Første gang
funktionen bruges, skal der vælges en ekstra sikkerhedskode.
Låsning* af handskerummet gøres manuelt med medfølgende nøgle,
som findes placeret i handskerummet.
01
01
OVERSIGT INTERIØR
Midterdisplayet benyttes til at styre mange af bilens hovedfunktioner, fx medie, navigation*, klima, førerstøttesystemer og bil-apps.
ning under Indstillinger
affjedring.
Førerdisplayet viser oplysninger om kørslen, f.eks. hastighed,
omdrejningstal, navigering* og aktive førerstøtter. Det er muligt at
vælge, hvad der skal vises på førerdisplayet, via appmenuen, som
åbnes med knapperne i højre side af rattet. Indstillinger kan også
foretages via Indstillinger My Car Førerdisplay i midterdisplayets topvisning.
Omskifteren for passagerairbaggen* befinder sig på gavlen af
instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren er
åben. Træk omskifteren udad og drej den til ON/OFF for at aktivere/deaktivere airbagfunktionen.
Head-up-display* er et supplement til bilens førerdisplay og projicerer information på forruden. Det aktiveres via midterdisplayets
funktionsvisning.
Startvrideren anvendes til at starte bilen. Drej højre om og slip for
tændingsstilling I. Vælg gearstilling P eller N hold bremsepedalen
ned og drej starteren højre om for at starte bilen. Sluk for bilen ved
at dreje starteren højre om.
Køretilstand* indstilles med betjeningselementet på tunnelkonsollen. Tryk knappen ind og rul den for at vælge mellem Hybrid, Pure,
Off Road, Constant AWD, Power og Individual på midterdisplayet.
Bekræft med et tryk på betjeningselementet. Med Individualkan en
køretilstand tilpasses for at opnå de ønskede køreegenskaber. Den
individuelle køretilstand aktiveres i Indstillinger My Car
Individuel køremodus på midterdisplayets topvisning.
Parkeringsbremsen aktiveres ved at trække -knappen opad,
hvorefter et symbol tændes på førerdisplayet. Bremsen løsnes
manuelt ved at trykke betjeningselementet ned og samtidig træde
bremsepedalen ned. Med automatisk bremsning, når bilen holder
stille ( ) kan bremsepedalen slippes med opretholdt bremsevirkning, når bilen er standset, f.eks. ved et trafiklys.
Bemærk, at både Automatisk bremsning, når bilen holder stille, og
Automatisk aktivering af parkeringsbremse skal deaktiveres, inden
bilen vaskes i et automatisk vaskeanlæg. Deaktivering af automatisk aktivering af parkeringsbremse sker i midterdisplayets topvis-
My Car
Parkeringsbremse og
Opbevaringspladser
Der er mange forskellige opbevaringspladser i bilen. Under bagsædets
yderpladser findes opbevaringsrum, der kan bruges til opbevaring af fx
en tablet.
01
01
MIDTERDISPLAYET
På midterdisplayet kan du foretage indstillinger og kontrollere de fleste funktioner. Midterdisplayet har tre hovedvisninger, funktionsvisningen og app-visningen. Fre hjemvisningen får du funktionsvisningen og
app-visningen ved at styre til højre eller venstre. Der er også en topvisning, som man får adgang til ved at trække den øverste del af displayet
ned.
Midterdisplayets og førerdisplayets udseende kan ændres ved at
vælge tema i Indstillinger My Car Førerdisplay på topvisningen.
Her kan du også vælge mørk eller lys baggrund for midterdisplayet.
Gå tilbage til hjemvisningen fra en anden visning med et kort tryk
på den fysiske hjemknap under displayet. Seneste stilling til hjemvisningen vil da blive vist. Yderligere et kort tryk på hjemknappen gør, at alle
hjemvisningens delvisninger sættes i standardstilling.
Ved rengøring af midterdisplayet låses touch-funktionen med et langt
tryk på den fysiske knap Hjem under displayet. Displayet aktiveres igen
med et kort tryk på knappen Hjem.
Statuslinjen øverst på displayet viser aktiviteterne i bilen. Til venstre
vises netværks- og tilslutningsoplysninger, og til højre vises medierelaterede oplysninger, ur og indikator for igangværende baggrundsaktiviteter.
På klimalinjen helt forneden kan du indstille temperatur og sædekomfort ved at trykke på den tilsvarende ikon. Åbn klimavisningen med et
tryk på den midterste knap på klimarækken.
02
OPLADNING
Din Volvo er udstyret med en elmotor, der driver bilen ved hovedsageligt lave hastigheder, samt en forbrændingsmotor, der driver bilen ved
højere hastigheder og ved mere aktiv kørsel. Hybridbatteriets opladningstid afhænger af, hvor megen ladestrøm kontakten kan levere.
Hybridbatteriet oplades også ved blød opbremsning eller motorbremsning, f.eks. ved kørsel ned ad bakke. Al slags opladning angives på
førerdisplayet.
Opbevaring af ladekablet
Ladekablet er placeret under gulvlemmen i bagagerummet.
5. Læg ladekablet tilbage under gulvlemmen i bagagerummet.
Hvis ladekablet ikke frigøres fra ladekontakten låses det automatisk
igen et stykke tid efter oplåsning for at maksimere opladningen og
rækkevidden og for at muliggøre forkonditionering inden kørsel. Ladekablet kan frigøres igen, hvis bilen låses op med fjernbetjeningen. For
biler med nøglefri låsning/oplåsning* kan man låse og låse op med
håndtaget igen.
Kontrolenheden på ladekablet
Det medfølgende ladekabel er forsynet med en kontrolenhed, der viser
opladningsstatus. Den understøtter temperaturovervågning og har en
indbygget jordfejlsafbryder.
Starte opladning
Startbatteriet oplades, når hybridbatteriet bliver opladet, og afbrydes,
når hybridbatteriet er helt opladet.
1. Slut ladekablet til en stikkontakt. Brug aldrig forlængerkabel.
2. Ladeklappen åbnes med et let tryk.
3. Fjern ladehåndtagets beskyttelsesdæksel, og tryk derefter håndtaget
helt ind i bilens kontakt. Ladekablet fastlåses automatisk i ladestikket, og opladning starter inden 5 sekunder.
4. Placér ladehåndtagets beskyttelsesdæksel således, at det ikke er i
berøring med bilen, for at undgå skader på lakken.
Afslutte opladning
1. Lås bilen op med -knappen på fjernbetjeningen3. Opladningen
afsluttes, og ladekablet udløses/låses op.
2. Tag ladekablet ud af bilen.
3. Luk ladeklappen.
4. Tag ladekablet ud af stikket.
3
Dette skal gøres, også selv om bilen allerede er låst op. Hvis bilen ikke låses op med oplåsningsknappen, kan det medføre skader på ladekablet eller på systemet.
02
Kontrolenheden
Begge LED-lamperne blinker blåt, gult og rødt: Selvtest - vent indtil
selvtesten er afsluttet.
•
•
02
•
•
•
•
•
OPLADNINGSSTATUS
Bilens opladningsstatus kan kontrolleres ved ladestikket, på kontrolenheden, på førerdisplayet samt i Volvo On Call*-appen.
Ladestikkets lamper
• Hvidt - Ledelys.
•
Gult - Venteposition, venter på at opladningen starter.
•
Blåt - timer indstillet.
•
Blinkende grønt - Opladning i gang.
•
Konstant grønt lys - Opladning færdig. Slukkes efter et stykke tid.
•
Konstant rødt lys - Der er opstået en fejl.
Den ene LED-lampe lyser eller blinker blåt, mens den anden LEDlampe er slukket: Standby.
Begge LED-lamper blinker blåt: Opladning i gang.
Den ene LED-lampe blinker eller lyser gult, mens den anden LEDlampe er slukket: Opladning er i gang, eller opladning er ikke mulig fejl i temperaturovervågningen. Genstart opladningen.
Den ene LED-lampe blinker rødt, mens den anden LED-lampe er
slukket: Opladning er ikke mulig - fejlstrømsafbryderen har slået fra.
Genstart opladningen.
Den ene LED-lampe blinker rødt, mens den anden lyser rødt: Opladning er ikke mulig - ladekablet er tilsluttet en ikke-jordet kontakt. Tilslut til en jordet kontakt.
Begge LED-lamper blinker rødt: Opladning er ikke mulig - intern fejl.
Førerdisplay
Symbolets forskellige farver angiver opladningsstatus.
Blåt lys - opladning i gang.
Grønt lys - batteriet er helt opladet.
Rødt lys - opladningsfejl, kontrollér ladekablets tilslutning til
bilen og 230 V-kontakten.
HYBRIDINFORMATION PÅ FØRERDISPLAYET
På førerdisplayet vises et antal symboler og animationer, alt efter den
valgte køretilstand.
Strøm- og brændstofforbrug vises i måleren til højre. Forbruget varierer
med køremåden. Når den tynde hvide viser passerer den hvide pil
øverst på displayet, skifter bilen over til forbrændingsmotoren. Når viseren befinder sig i det orange område, oplades batteriet, f.eks. ved
bremsning.
Kørestrækning til tomt batteri
Indikatoren vises den omtrentlige kørestrækning, indtil batteriet er
helt afladet. Kørestrækningen påvirkes af flere faktorer, f.eks.
køremåden, hastigheden og udetemperaturen, og kan variere
under kørslen. Du kan normalt forvente en rækkevidde på
20-40 km (12-25 miles). Den startværdi, der vises når bilen er
helt opladet, angiver et "op til"-tal snarere end en prognose for eldriftens rækkevidde og tilpasses under kørslen. Når førerdisplayet
viser ”---”, er der ingen garanteret eldrifts-kørestrækning tilbage.
Symboler på førerdisplayet
Et helt hvidt symbol viser, hvilken motor der er i brug. Lynet betegner elmotor, og dråben betegner forbrændingsmotor.
Angiver, at batteriet oplades, f.eks. under motorbremsning.
Måleren viser, hvor megen energi, der er i elmotorens batteri.
Energien anvendes også til klimaanlægget.
Viser, at funktionen Charge eller Hold er aktiveret. De aktiveres
fra midterdisplayets funktionsvisning. Charge bevirker, at hybridbatteriet oplades med lav opladningshastighed. Hold bevirker, at
batteriets niveau bibeholdes til senere brug.
Start og stop af forbrændingsmotoren
Bilen beregner, i hvilken udstrækning forbrændingsmotoren, elmotoren
eller begge samtidigt bør anvendes. Under eldrift kan bilen af og til
have brug for at starte forbrændingsmotoren automatisk på grund af
02
4.5
ydre omstændigheder, f.eks. ved lav udetemperatur. Forbrændingsmotoren starter altid, når hybridbatteriet er kommet ned på sit laveste
opladningsniveau.
2. Skift mellem de forskellige funktioner på midterdisplayet ved at dreje
betjeningselementet opad/nedad.
3. Indstillingen af den valgte funktion ændres ved at trykke på øverste/
nederste/forreste/bageste del af betjeningselementet.
Gemme positioner
1. Indstil sæde, sidespejle og head-up-display* til ønsket stilling og tryk
M-knappen på dørpanelet ind. Kontrollampen i knappen lyser.
2. Tryk på hukommelsesknap 1 eller 2 inden 3 sekunder. Der høres et
lydsignal, og lysindikatoren i M-knappen slukkes.
03
For at bruge din gemte position:
Med åben dør - tryk på en af hukommelsesknapperne og slip den.
Med lukket dør - hold en af hukommelsesknapperne trykket ind, indtil
den gemte position er nået.
ELBETJENTE* FORSÆDER
Brug betjeningselementerne på sædets yderside for at justere f.eks.
sædeposition og lændestøtte*. De to betjeningselementer, som tilsammen har form af et sæde, bruges til at justere sædets position. Det
tredje, multifunktionsbetjeningselement*, bruges til at justere de forskellige komfortfunktioner, f.eks. massage*.
De sædeformede betjeningselementer
Sædehynden justeres, eller hele sædet flyttes ved brug af det nederste
betjeningselement. Ryglænsvinklen indstilles med det bageste betjeningselement.
Multifunktionsbetjeningselementet4
Indstillinger for massage*, sidestøtte*, lændestøtte* og forlængelse* af
sædehynde er forbundet med multifunktionsbetjeningselementet.
1. Aktivér sædeindstilling i midterdisplayet ved at dreje betjeningselementet opad/nedad.
4
På biler med firevejslændestøtte*
SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED
Hvis bagsædet slås ned, skal det sikres, at ryglæn med nakkestøtte
ikke kommer i kontakt med ryggen på sædet foran. Det kan være nødvendigt at justere forsæderne, for at ryglænene kan slås ned.
Ryglænene kan slås ned ved hjælp af håndtag foroven på yderpladserne. Hvis bilen er udstyret med elektronisk nedklapning* af bagsædet, findes der også knapper for nedklapning i bagagerummet.
Slå ryglænene ned med knapper i bagagerummet
For at gøre det muligt at klappe bagsædet ned, skal bilen holde stille
og bagklappen være åben. Kontrollér, at ingen personer eller genstande befinder sig på bagsædet.
1. Fold midterpladsens nakkestøtte ned manuelt.
2. Hold knappen L eller R inde for at slå venstre eller højre ryglænsdel
ned.
> Ryglænene og nakkestøtterne slås automatisk ned til vandret stilling.
Slå ryglænene op
1. Før ryglænet opad/bagud, indtil spærren går i lås.
2. Slå nakkestøtterne op manuelt.
3. Juster midtersædets nakkestøtte op, hvis det er nødvendigt.
03
03
RATTET
Justere rattet
Du kan indstille rattets position i højde og dybde.
1. Skyd/træk5 armen under rattet fremad/bagud.
2. Indstil rattet i ønsket position og før armen tilbage til låst position.
Venstre tastatur
Førerstøtte vælges på førerdisplayet ved hjælp af pilene på venstre rattastatur ( og ). Når førerstøttesymbolet er hvidt, er funktionen
aktiv. Grå betyder, at funktionen er afbrudt eller i standby.
Symboler på førerdisplayet:
Fartbegrænseren hjælper med ikke at overskride en valgt maksimum-hastighed.
Fartpiloten hjælper med at holde en jævn hastighed.
Den adaptive fartpilot* hjælper med at holde en jævn hastighed
kombineret med en forudindstillet tidsafstand til forankørende køretøjer.
Pilot Assist hjælper med at holde bilen mellem vognbanens sidemarkeringer med styreassistance og holde en jævn hastighed kombineret med en på forhånd valgt tidsafstand til forankørende køretøjer.
Tryk på
for at starte eller afbryde den valgte funktion.
Med et kort tryk på
/
øges/mindskes den lagrede hastighed
med 5 km/t (5 mph). Hold knappen inde for at ændre hastigheden trinløst, og slip den ved den ønskede hastighed.
/
mindsker/øger afstanden til det forankørende køretøj under
brug af Adaptiv fartpilot og Pilot Assist.
Med et tryk på
funktion.
genoptages også den gemte hastighed for en valgt
Højre tastatur
Førerdisplayet håndteres med rattets højre tastatur.
Førerdisplayets appmenu åbnes/lukkes. Herfra kan kørecomputer,
medieafspiller, telefon og navigation* styres.
Rul mellem de forskellige apper ved at trykke på venstre eller
højre pil.
Markér, afmarkér eller bekræft et valg, vælg f.eks. kørecomputerens menu eller slet en meddelelse på førerdisplayet.
Navigér mellem funktionerne for den valgte app ved at trykke på
op eller ned.
Medielydstyrken øges/sænkes ved at trykke på
og . Hvis
ingen anden funktion er aktiv fungerer disse knapper som lydstyrkeregulering.
Stemmestyring aktiveres med -knappen og gør det muligt at styre
f.eks. medier, navigation og klima med stemmen. Sig f.eks. "Radio",
”Raise temperature” eller ”Cancel”.
Flere stemmekommandoer kan findes i kapitlet "Stemmestyring" i
denne Quick Guide.
Kørecomputer
Kørecomputeren viser f.eks. kørestrækning, brændstofforbrug og gennemsnitshastighed. Det er muligt at vælge hvilke oplysninger fra kørecomputeren, der skal vises på førerdisplayet. Kørecomputeren beregner
resterende kørestrækning til tom tank eller tomt hybridbatteri. De forskellige alternativer vises ved at bruge rattets højre tastatur. Når førerdisplayet viser ”----”, er der ingen garanteret kørestrækning tilbage.
5
Afhænger af marked.
03
Orienteringslyset tænder en del af den udvendige belysning, efter at
du har låst bilen, for at lyse op når det er mørkt ude. Aktivér funktionen
efter at du har slukket for bilen ved at føre venstre ratarm mod instrumentpanelet og slippe. Hvor længe orienteringslyset skal være tændt,
kan indstilles på midterdisplayet.
Nulstille triptælleren
Alle data i triptælleren nulstilles manuelt (TM) med et langt tryk på
RESET-knappen. Et kort tryk nulstiller kun kørestrækningen. Triptæller
automatisk (TA) nulstilles automatisk, når bilen ikke har været brugt i
4 timer.
03
VENSTRE KONTAKTARM
Forlygternes funktioner styres med venstre kontaktarm.
I AUTO-position registrerer bilen, når det bliver mørkt/lyst, og tilpasser
lyset derefter, fx når det bliver aften, eller når du kører i en tunnel. For at
få fjernlys, som automatisk blænder ned ved møde, drej armens tommelhjul til . Før armen mod rattet for at aktivere manuelt fjernlys og
mod instrumentpanelet for at deaktivere.
Aktive kurvelys* er konstrueret til at give maksimal belysning i kurver
og kryds ved, at lyset følger rattets bevægelser. Funktionen aktiveres
automatisk ved start og kan deaktiveres på midterdisplayets funktionsvisning, .
Tryghedsbelysningen tænder den udvendige belysning, når du låser
bilen op med nøglen, og hjælper dig med at komme trygt frem til bilen i
mørke.
HØJRE KONTAKTARM
Højre kontaktarm styrer viskerbladene og regnsensoren.
– Før armen nedad for at foretage et enkelt viskerslag på forruden.
– Før armen trinvis opefter for interval, normal og hurtig hastighed.
– Intervalhastigheden reguleres med armens fingerhjul.
– Før armen ind mod rattet for at starte forrude- og forlygtesprinklerne,
mod instrumentpanelet for at starte bagrudesprinklerne.
Tryk på regnsensorknappen for at aktivere/deaktivere regnsensoren. Viskerarmen skal stå i stilling 0, eller i stilling for enkelt viskerslag. Regnsensoren registrerer mængden af vand på forruden og
aktiverer automatisk forrudeviskerne. Drej fingerhjulet opad/nedad
for højere/lavere følsomhed.
Tryk for intervalviskning med bagrudevisker.
Tryk for kontinuerlig hastighed med bagrudevisker.
Brug forrudeviskernes servicestilling, f. eks. når viskerbladene
skal udskiftes, vaskes eller løftes. Tryk på knappen
Forrudevisker i servicestilling på midterdisplayets funktionsvisning for at aktivere eller deaktivere servicestilling.
03
03
KLIMA I KABINEN
Klimaanlæggets funktioner for kabinens forreste og bageste del reguleres via midterdisplayet, knapper på midterkonsollen og bag på tunnelkonsollen*. Visse klimafunktioner kan også stemmestyres.
Ikonen for adgang til klimavisningen befinder sig i midten
nederst på midterdisplayet. Når teksten Clean Zone er blå,
indikeres, at forudsætningerne for god luftkvalitet i kabinen er
opfyldt.
– Tryk på AUTO på klimavisningen for at få automatisk regulering af
flere klimafunktioner. Med et kort tryk reguleres luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk.
Med et langt tryk reguleres luftrecirkulation, aircondition og luftfordeling automatisk, ligesom temperaturen og blæserniveauet ændres til
standardindstillingerne: 22 °C (72 °F) og niveau 3. Det er muligt at
ændre temperatur og blæserniveau, uden at automatisk klimaregulering deaktiveres.
Indstille timer for forkonditionering
1. Åbn midterdisplayets klimavisning.
2. Vælg fanen Parkeringsklima
som ønsket.
Tilføj timer, og indstil dato/dag
For at forkonditioneringen skal have fuld funktionalitet, skal bilen være
tilsluttet til en stikkontakt (gælder for biler med elektrisk varmer).
Afhængigt af marked bruges en brændstofdrevet eller elektrisk varmer6.
Luftkvalitetssystemet IAQS*
IAQS er en del af Clean Zone Interior Package*. Det er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen for forurenende stoffer som
f.eks. partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og ozon. Funktionen aktiveres
på midterdisplayets topvisning via Indstillinger Klima
Luftkvalitetssensor.
– Tryk på en af ikonerne på klimalinjen nederst på midterdisplayet for
at regulere temperatur, sædevarme* og blæserniveau.
Temperaturen for alle zoner synkroniseres med førersidens temperatur
ved at trykke på førersidens temperaturikon og Synkronisér
temperatur .
Forkonditionering
Forkonditionering kan indstilles via bilens midterdisplay og med Volvo
On Call*-appen.
Forkonditioneringen varmer* eller køler kabinen inden kørsel. Det er
muligt at starte forkonditioneringen direkte eller at indstille den via en
timer.
Starte forkonditionering direkte
1. Åbn midterdisplayets klimavisning.
2. Vælg fanen Parkeringsklima, markér valgfrit ekstraudstyr og tryk
derefter på Forkonditionering.
6
En autoriseret Volvo-forhandler har oplysninger om, hvilke markeder der anvender den respektive
varmer.
03
03
TILSLUTNINGER
Du kan afspille/stemmestyre medier, sms og telefonsamtaler og forbinde bilen med internettet via forskellige eksterne enheder, f.eks.
smartphones. Bilens elektriske system skal mindst være i tændingsposition I, for at du kan tilslutte enhederne.
Bilens modem7
Den enkleste og mest effektive metode til at have bilen forbundet med
internettet er via bilens eget modem. Det giver det bedste resultat, aktiveres automatisk ved hver tur og kræver ikke tilslutning til smartphone.
1. Sæt et personligt SIM-kort i holderen ved gulvet i passagersiden.
2. Tryk på Indstillinger Kommunikation
Bilmodem i topvisningen.
Internetdeling via
3. Aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Internetdeling via
Bilmodem.
Internetdeling
Når bilen er forbundet med internettet via modemmet, kan du uddele
internetforbindelsen (Wi-Fi-hotspot) til andre enheder under
Indstillinger i topvisningen. Tryk på Kommunikation Bilens Wi-Fihotspot.
Bluetooth
Brug først og fremmest Bluetooth til håndtering af telefonsamtaler, sms
og medier fra din telefon til bilens system. Det er også muligt at forbinde bilen med internettet via Bluetooth. Det er muligt at have to
Bluetooth-enheder tilsluttet samtidigt hvoraf den ene udelukkende er til
streaming af medier. De to senest tilsluttede telefoner tilsluttes automatisk, nr bilen bruges igen, hvis telefonens Bluetooth er aktiv. Op til
20 enheder gemmes i en liste, så de lettere kan tilsluttes senere.
1. Aktiver Bluetooth på telefonen. For at få internetforbindelse skal
internetdeling også aktiveres i telefonen.
12 V-kontakt.
12-V stik og 230 V-stik*. Der er også et 12 V-stik* i bagage-/lastrummet.
2. Åbn delvisningen for telefonen på midterdisplayet.
3. Tryk på Tilføj telefon, eller, hvis der allerede er tilsluttet en telefon,
tryk på Skift fulgt af Tilføj telefon.
4. Vælg den telefon, der skal tilsluttes, og følg trinnene på midterdisplayet og telefonen. Bemærk, at i nogle telefoner skal meddelelsesfunktionen aktiveres.
Wi-Fi
Ved at forbinde bilen med internettet via Wi-Fi kan du streame onlinetjenester, såsom webradio og musik, via bil-apps, hente/opdatere software m.m. med højere hastighed end med Bluetooth. En Wi-Fi-opkobling fra en smartphone fungerer som et hotspot for bilen og de eventuelle andre eksterne enheder i bilen.
03
1. Aktiver tethering på telefonen.
2. Tryk på Indstillinger i topvisningen på midterdisplayet.
3. Tryk på Kommunikation Wi-Fi, og aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Wi-Fi-tilslutning.
Bemærk, at visse telefoner deaktiverer internetdelingen, efter at kontakten til bilen er afbrudt. Derfor skel internetdeling i telefonen aktiveres igen, næste gang den skal bruges.
USB
Via USB kan du indkoble en ekstern enhed til at afspille medier. USBudtaget anvendes også til Apple CarPlay* og Android Auto*. I de tilfælde, hvor der findes to USB-indgange, tilslut den med hvid ramme.
Opladning af den eksterne enhed sker, når den er tilsluttet bilen.
USB-indgange (type A) findes i armlænets opbevaringsrum mellem
sæderne.
Stikkontakt
Der er følgende stikkontakter i bilen:
7
Kun biler med P-SIM*. Biler udstyret med Volvo On Call* kan til de tjenester anvende internettilslutningen med bilmodem.
BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER
Der kan tilsluttes eksterne enheder, f.eks. til håndtering af telefonsamtaler og afspilning af medier i bilens lyd- og medieanlæg.
Håndtere telefonopkald8
Det er muligt at foretage og modtage opkald fra en Bluetooth-tilsluttet
telefon.
03
Foretage opkald via midterdisplayet
1. Åbn delvisningen Telefon i startvisningen. Vælg at ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten eller at indtaste et nummer ved hjælp af
knapperne.
2. Tryk på
.
Foretage opkald med knapperne til højre på rattet
1. Tryk på
, og naviger til Telefon med tryk på
2. Rul gennem opkaldslisten med
eller
, og vælg med
.
.
Du kan desuden håndtere samtaler med stemmestyring. Tryk på stempå højre rattastatur. For stemmekommandoer,
mestyringsknappen
se kapitlet Stemmestyring i denne Quick Guide.
Afspille medier
Lyd fra en ekstern enhed afspilles ved at koble den til bilen på valgfri
måde. Se foregående afsnit for de forskellige tilslutningsmåder.
Bluetooth-tilsluttet enhed
1. Start afspilning af den tilsluttede enhed.
2. Åbn appen Bluetooth i appvisningen på midterdisplayet.
Afspilning startes.
USB-tilsluttet enhed
1. Start USB-appen i app-visningen.
2. Vælg, hvad der skal spilles. Afspilning startes.
8
For oplysninger om, hvilke telefoner der er kompatible med bilen, se support.volvocars.com.
Mp3-afspiller eller iPod
1. Start afspilning i enheden.
2. Åbn iPod- eller USB-appen, afhængig af tilslutningsmetoden. For afspilning fra iPod skal du vælge appen iPod,
uanset tilslutningsmetoden. Afspilning startes.
Apple® CarPlay®*9 og Android Auto*
CarPlay og Android Auto giver mulighed for at bruge visse apps i din
iOS- eller Android-enhed via bilen for eksempelvis at afspille musik eller
lytte til podcasts. Interaktionen foregår via bilens midterdisplay eller
enheden.
For at anvende CarPlay skal Siri være aktiveret i iOS-enheden. Enheden
kræver også en internetforbindelsen via Wi-Fi eller mobilnettet.
1. Tilslut telefonen til USB-indgangen med hvid ramme.
2. Tryk på Apple CarPlay eller Android Auto i app-visningen for at aktivere.
Stemmestyring aktiveres med CarPlay og Android Auto med et langt
tryk på -knappen på højre rattastatur. Et kort tryk aktiverer i stedet
bilens eget stemmestyringssystem.
Bluetooth afbrydes, når CarPlay er i brug. Hvis der er behov for at tilslutte bilen til internettet, benyttes Wi-Fi eller bilens modem*.
9
Apple og CarPlay er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
03
04
STARTVISNING
delvisninger, fx Bilstatus eller Førerpræstation. Du kan trykke på
delvisningen for at komme til den senest benyttede funktion.
Når midterdisplayet starter, vises startvisningen, hvorfra delvisningerne
Navigation, Medier, Telefon og den sidst benyttede app eller bilfunktion
kan nås.
Navigation - Tryk her for at komme til navigationssystemet med
Sensus Navigation*.
Angiv destination med fritekst - Udvid værktøjsfeltet med nedpilen i venstre side og tryk på . Kortbilledet skifter til fritekstsøgning. Skriv søgeordet.
Angiv rejsemål med kortet - Maksimer kortet med
hold den position, du vil køre til, og vælg Kør hertil.
. Tryk på og
for at åbne rejseplanen. Tryk på
Fjern en destination - Tryk på
papirkurven for at slette en destination i rejseplanen, eller tryk på
Slet rejseplan for at slette hele rejseplanen.
04
Kortopdatering10 - Tryk på Downloadcenter på app-visningen.
Ved Kort vises antallet af tilgængelige kortopdateringer. Tryk på
Kort Installér for kortopdatering eller installering af det valgte
kort. Det er også muligt at downloade kort fra
support.volvocars.com til en USB-hukommelse og derefter overføre
dem til bilen.
Medier - Her vises f.eks. din musik fra en ekstern enhed, eller hvis
du har valgt FM-radio på app-visningen. Tryk på delvisningen for at
komme til indstillingerne. Herfra kan du se dit musikbibliotek, radiostationer m.m.
Telefon herfra nås telefonfunktionen. Tryk på delvisningen for at
udvide den. Her kan du ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten
eller selv angive et nummer ved brug af tastaturet. Når du har valgt
nummer, trykker du på .
Senest benyttede app eller bilfunktion - Her vises den sidst
benyttede app eller bilfunktion, der ikke vises i nogen af de andre
10
Funktionens tilgængelighed kan variere fra marked til marked.
04
FUNKTIONSVISNING OG APP-VISNING
Funktionsvisning
1. Tryk på en app eller knap, og hold den inde.
Ved at stryge fra venstre mod højre11 i startvisningen kommer du til
funktionsvisningen. Herfra aktiveres/deaktiveres forskellige bilfunktioner, f.eks. Head-up display*, Parkeringsassistent og Lane Keeping
Aid. De aktiveres/deaktiveres med et tryk på det tilsvarende symbol.
Nogle funktioner åbnes i et separat vindue.
2. Træk appen eller knappen til en ledig placering i visningen, og slip.
Appvisning
Stryg fra højre mod venstre11 i startvisningen for at komme til app-visningen. Her vises de apps, der leveres med bilen, og de apps, du selv
vælger at hente og installere.
Håndtere og opdatere apps og systemer
I Downloadcenter i app-visningen kan flere af bilens systemer opdateres. Dette er kun muligt, hvis bilen er forbundet
med internettet. I Downloadcenter kan du:
04
Hente apps - Tryk på Nye apps, og vælg den ønskede app. Vælg
Installér for at downloade appen.
Opdatere apps - Tryk på Installér alle for at opdatere alle apps. Alternativt tryk på App-opdateringer for at få en liste over mulige opdateringer. Vælg den ønskede app, og tryk på Installér.
Afinstallere apps - Tryk på App-opdateringer, og vælg den ønskede
app. Tryk på Afinstallér for at afinstallere appen.
Opdatere systemsoftware - Tryk på Systemopdateringer for at vise
en liste over opdateringer, der kan installeres i bilen. Tryk på Installér
alle ved listens underkant for at opdatere al software eller på Installér
for et enkelt softwareprogram. Hvis du ikke ønsker nogen liste, vælger
du Installér alle ud for knappen Systemopdateringer.
Flytte ikoner
Apperne og knapperne til bilfunktioner i henholdsvis app- og funktionsvisningen kan flyttes efter ønske.
11
Gælder for venstrestyret bil. I en højrestyret bil stryges i den modsatte retning.
04
TOPVISNING
På den øverste del af displayet er der en fane, der kan trækkes ned for
at komme til topvisningen. Herfra kan du nå Indstillinger,
Instruktionsbog, Profil og bilens gemte meddelelser.
Personlige indstillinger
Under Indstillinger kan der foretages mange personlige indstillinger,
f.eks. for displays, spejle, forsædet, navigation*, lyd- og mediesystemet,
sprog og stemmestyring.
Førerprofiler
Hvis bilen bruges af flere førere, kan hver fører have sin egen
førerprofil. Hver gang du sætter dig i bilen, har du mulighed
for at vælge din førerprofil, hvor dine personlige indstillinger er
lagrede. Antallet af profiler afhænger af, hvor mange nøgler
der er til bilen. Profilen Gæst er ikke tilknyttet nogen bestemt nøgle.
Den senest aktive førerprofil er den, der benyttes, når bilen låses op.
Skift førerprofil ved at vælge Profil i topvisningen.
Førerprofilerne kan tilknyttes bilens nøgler, og ved oplåsning tilpasses
bilen automatisk til dine personlige indstillinger. En nøgle tilknyttes
under Indstillinger System Førerprofiler. Vælg en af førerprofilerne (profilen Gæst kan ikke tilknyttes). Startvisningen fremkommer
igen. Træk topvisningen ned igen, gentag ovenstående og vælg
Redigér på den valgte profil fulgt af Tilknyt nøgle.
Individuel køretilstand
Hvis du ønsker at tilpasse én af køretilstandene Hybrid, Pure eller
Power, skal du aktivere køretilstanden under Indstillinger My Car
Individuel køremodus.
Systemlydstyrker
Hvis du ønsker at regulere systemets lydstyrke eller slukke for den,
f.eks. lyden for tryk på skærmen, skal du gå til Indstillinger Lyd
Lydstyrker for systemlyde.
04
05
FØRERSTØTTE
Bilen har en række funktioner, der hjælper dig med at køre sikkert og
som kan forhindre ulykker. Disse funktioner aktiveres i midterdisplayets
funktionsvisning. Husk, at førerstøttefunktionerne kun er hjælpemidler,
og at du som fører altid har det fulde ansvar for, at bilen køres på en
sikker måde. Nedenfor beskrives et udvalg af funktionerne:
City Safety™
City Safety12 kan hjælpe i kritiske situationer med henblik på at forhindre eller afbøde kollisioner med køretøjer, større dyr, fodgængere eller
cyklister. Advarsler i form af lys, lyd og bremsepulsering fremkommer i
tilfælde af risiko for en kollision, som en hjælp til føreren med at gribe
ind i tide. Hvis du ikke når at gribe ind, og en kollision er næsten uundgåelig, kan bilen bremse automatisk. For at undgå en kollision kan City
Safety-styrehjælp også forstærke dit styreindgreb ved påbegyndte undvigemanøvrer, hvis du ikke styrer tilstrækkeligt udenom. City Safety aktiveres ved start af motoren og kan ikke deaktiveres.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS kan informere føreren om køretøjer, som befinder sig i
den blinde vinkel, samt hurtigt bagfrakommende køretøjer i
den tilstødende vognbane.
Styreassistance ved kollisionsrisiko
Funktionen Antikollisionssystem kan hjælpe med at mindske
risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane og/eller
kolliderer med et andet køretøj eller en forhindring, ved aktivt
at styre bilen tilbage i vognbanen og/eller foretage en undvigemanøvre. Funktionen består af delfunktionerne Syreassistance ved risiko for at køre af vejen, Styreassistance ved
risiko for kollision med modkørende og Styreassistance ved
risiko for påkørsel bagfra*.
Pilot Assist
Pilot Assist13 er en komfortfunktion, der kan hjælpe med at holde bilen
i sin vognbane og at holde en på forhånd valgt afstand til et forankørende køretøj. Pilot Assist vælges og aktiveres med venstre rattastatur.
For at styrehjælpen skal fungere, kræves bl.a., at føreren har begge
hænder på rattet, og at vognbanens sidemarkeringer er synlige. Når
styrehjælpen er aktiv, vises et GRØNT ratsymbol på førerdisplayet.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA er en supplerende førerstøtte til BLIS, der kan advare om
tværgående trafik bag bilen. CTA aktiveres, når der er valgt
bakgear, eller hvis bilen ruller bagud.
05
Vognbaneassistent
Vognbaneassistent (Lane Keeping Aid) kan hjælpe dig med at
mindske risikoen for, at bilen utilsigtet forlader sin vognbane.
Den ønskede form for assistance vælges via Indstillinger
My Car IntelliSafe Lane Keeping Aid modus på midterdisplayets topvisning.
12
13
Ikke tilgængeligt på alle markeder.
Afhængig af markedet kan denne funktion enten være standard eller tilvalg.
05
PARKERINGSHJÆLP
Aktiv parkeringshjælp*
Den aktive parkeringshjælp kan hjælpe føreren med at manøvrere bilen
ved parkering. Førerens opgave er at holde opsyn omkring bilen, følge
instruktionerne på midterdisplayet, vælge gear, regulere hastigheden og
være forberedt på at bremse/standse.
mere bilen, end de opleves at være på skærmen. Parkeringshjælpkameraet startes automatisk, når der vælges bakgear, eller startes manuelt på midterdisplayet:
– Tryk på knappen Kamera i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere funktionen manuelt.
Parkere med Aktiv parkeringshjælp
Kør med en hastighed på under 30 km/t (20 mph) inden
parallel parkering eller højst 20 km/t (12 mph) inden vinkelret parkering. Afstanden mellem bilen og parkeringsbåsene skal være ca. 1 meter (3 fod), når funktionen søger
efter parkeringsplads.
1. Tryk på knappen Parkér ind på funktionsvisningen eller
kameravisningen.
2. Vær klar til at standse bilen, når grafik og tekst på midterdisplayet meddeler, at en passende bås er fundet. Der
vises et pop op-vindue.
3. Vælg Parallelparkering eller Vinkelret parkering og sæt
i bakgear.
Forlad parallel parkering med aktiv parkeringshjælp
Funktionen kan kun bruges for en parallelparkeret bil.
1. Tryk på knappen Parkering ud på funktionsvisningen
eller kameravisningen.
2. Vælg med afviseren, i hvilken retning bilen skal forlade
parkeringsbåsen.
3. Følg instruktionerne på midterdisplayet.
Parkeringskamera*
Parkeringshjælpkameraet kan hjælpe føreren ved manøvrering på
smalle steder ved at angive forhindringer med kamerabillede og grafik
på midterdisplayet. Valg af kamerabilleder og hjælpelinjer foretages på
midterdisplayet. Observer, at genstande/forhindringer kan være nær-
05
05
RENERE KØREGLÆDE
Ved at planlægge kørslen og køre økonomisk kan du forlænge rækkevidden for eldrift og samtidig mindske din miljøpåvirkning. Forudsætningerne for at opnå maksimal rækkevidde varierer efter forskellige
omstændigheder og de forhold, hvorunder bilen køres. Visse faktorer
kan du selv påvirke, andre ikke. Den længste rækkevidde opnås under
meget gunstige forhold, når alle faktorer har en positiv indvirkning.
Planlæg din kørsel ved altid at
• Oplade bilen inden afgang.
•
Forkonditionere bilen.
Kør økonomisk ved at
Aktivere køretilstanden Pure.
•
•
•
•
•
Sænke temperaturen i kabinen og reducere blæserens styrke.
Kør med jævn hastighed og forudseenhed for at minimere opbremsninger.
Kør med det rette dæktryk og kontroller dette med jævne mellemrum. Vælg ECO -dæktryk for at få det bedste resultat.
Undgå at køre med åbne vinduer.
Faktorer du ikke kan påvirke
Trafiksituation.
•
•
Vejens tilstand og topografien.
•
Udetemperatur og modvind.
Du finder flere tips i instruktionsvejledningen om rækkevidde og økonomisk kørsel.
05
•
Read message
•
Message to [kontakt]15
Stemmekommandoer til radio og medier
Media
•
STEMMEKOMMANDOER
Stemmestyringssystemet giver mulighed for at styre visse funktioner i
medieafspilleren, en Bluetooth-tilsluttet telefon, klimasystemet og Volvos navigationssystem med stemmekommandoer14*. Stemmestyring
aktiveres med et tryk på stemmestyringsknappen på højre rattastatur.
Følgende kommandoer kan normalt anvendes uanset situationen:
06
•
Repeat
•
Cancel
•
Help
Stemmekommandoer til telefon
• Call [kontakt]
•
Play [kunstner]
•
Play [sangtitel]
•
Play [sangtitel] fra [album]
•
Play [TV-kanalnavn]*16
•
Play [radiostation]
•
Tune to [frekvens]
•
Tune to [frekvens] [frekvensbånd]
•
Radio
•
Radio FM
•
DAB *
•
TV*
•
CD*
•
USB
•
iPod
•
Bluetooth
•
Similar music
Stemmekommandoer til klima
• Climate
•
Set temperature to X degrees
•
Raise temperature/Lower temperature
•
Sync temperature
Air on feet/Air on body
Air on feet off/Air on body off
•
Call [telefonnummer]
•
•
Recent calls
•
•
Set fan to max/Turn off fan
•
•
•
Clear itinerary
Raise fan speed/Lower fan speed
•
Repeat voice guidance
Turn on auto
•
Turn off voice guidance
•
Air condition on/Air condition off
•
Turn on voice guidance
•
Recirculation on/Recirculation off
•
Turn on defroster /Turn off defroster
•
Turn on max defroster/Turn max defroster off
•
Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
•
Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
•
Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
•
Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
•
Turn on seat heat/Turn off seat heat*
•
Raise seat heat/Lower seat heat*
•
Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*
•
Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*
Stemmekommandoer for navigationssystem*
Navigation
•
•
Take me home
•
Go to [by]
•
Go to [adresse]
•
Add intersection
•
Go to [postnummer]
•
Go to [kontakt]
•
Search [POI-kategori]
•
Search [POI-kategori] [by]
•
Search [POI-navn]
•
Change country/Change state17, 18
•
Show favourites
06
14
15
16
17
18
Gælder visse markeder.
Kun visse telefoner kan sende meddelelser via bilen. For kompatibilitet, se support.volvocars.com.
Gælder visse markeder.
For lande i Europa benyttes "land" i stedet for "stat".
For Brasilien og Indien skiftes søgeområde vha. midterdisplayet.
SÆRLIGE TEKSTER
advendt passager (barn eller voksen) på den forreste passagerplads. Anbring ikke genstande foran
eller oven på instrumentpanelet, hvor airbaggen til
passagerpladsen er placeret.
Fjernbetjeningen skal altid tages med fra bilen,
når den forlades. Kontrollér, at bilens elsystem er i
tændingsposition 0, især hvis der er børn i bilen.
Parkeringsbremsen bør altid bruges ved parkering
på et hældende underlag. Et valgt gear eller P i
automatgearkassen er ikke tilstrækkeligt til at holde
bilen stille i alle situationer.
Placér altid ladekablet sådan, at man ikke kører
TILSLUTNINGER
over det, træder på det, snubler over det eller på
• Brug kun tilbehør, der er ubeskadiget og fejlfrit.
anden måde beskadiger det, eller det giver anledTilbehøret skal have CE-mærkning, UL-mærkning
Instruktionsvejledningen og de øvrige håndbøger
ning til personskader.
eller tilsvarende sikkerhedsmærkning.
indeholder sikkerhedsanvisninger og alle Advar• Opladeren skal frakobles vægkontakten, inden
• Tilbehør skal være beregnet til 230 V og 50 Hz
sels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.
den rengøres.
med stik beregnet til kontakten.
Visse funktioner gælder kun for visse markeder.
• Slut aldrig ladekablet til en forlængerledning eller
• Lad aldrig kontakter, stik eller tilbehør komme i
forgreningsdåse.
kontakt med vand eller anden væske. Rør eller
• Undgå synligt slidte eller beskadigede stikkonbrug ikke kontakten, hvis den er beskadiget eller
ADVARSEL
takter, da de ved brug kan føre til brand og/eller
har været i kontakt med vand eller anden væske.
kvæstelse.
•
Slut ikke stikdåser, adaptere eller forlængerledKOM GODT I GANG
Se
også
producentens
anvisninger
for
brug
af
ladeninger til kontakten, da det kan tilsidesætte konVolvo On Call - Systemets tjenester fungerer kun i
OPLADNING
kablet og dets komponenter.
taktens sikkerhedsfunktioner.
områder, hvor Volvo On Calls samarbejdspartnere
• Opladning af hybridbatteriet må kun foregå med
• Kontakten er udstyret med en børnesikring. Hold
har mobildækning, og på de markeder, hvor Volvo
ELBETJENTE FORSÆDER
den maksimalt tilladte eller lavere ladestrøm i
øje med at ingen prikker til eller beskadiger konOn Call er tilgængelig.
Indstil den korrekte kørestilling på førersædet, før
overensstemmelse med lokale og nationale
takten, således at sikringen sættes ud af funkLigesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forkørsel
påbegyndes,
ikke
under
kørslen.
Sørg
for,
at
anbefalinger for hybridopladning fra 230 V-stik/
tion. Børn må ikke efterlades uden opsyn i bilen,
styrrelser eller svag radiodækning føre til, at tilslutsædet er i låst position for at forhindre personskade
stikkontakt.
når kontakten er aktiveret.
ning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder.
ved en eventuel hård opbremsning eller en ulykke.
• Opladning af hybridbatteriet må kun foregå fra
FØRERSTØTTE
For advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster til Volvo
godkendte, beskyttelsesjordede 230 V-kontakter SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED
Førerstøttesystemerne i bilen har til formål at være
On Call-tjenester, se ud over instruktionsvejlednin(eller tilsvarende kontakter med anden spænding, Kontrollér, at ryglænene er låst korrekt efter nedsupplerende hjælpemidler for føreren, men kan ikke
gen også kontrakten, der gælder for Volvo On Callalt efter marked) eller fra en ladestation med et
og opslåning, samt at nakkestøtterne er låst korrekt
håndtere alle situationer under alle trafik-, vejr- og
abonnementet.
løst ladekabel (Mode 3) leveret af Volvo.
efter opslåning.
vejforhold. De kan aldrig erstatte førerens opmærkSensus Navigation* – Ret al opmærksomhed mod • Kontrolenhedens fejlstrømsafbryder beskytter
somhed og dømmekraft, og denne har altid ansvaKLIMA I KABINEN
vejen, og koncentrér dig først og fremmest om
bilen, men der er alligevel risiko for overbelastret for, at bilen køres på en sikker måde, med pasEl-opvarmet sæde* bør ikke anvendes af persokørslen. Følg de gældende færdselsregler og kør
ning af 230 V-nettet.
ner, der har svært ved at opfatte temperaturstignin- sende hastighed, passende afstand til andre køremed god dømmekraft. Vejforholdene kan som følge • Opladning af hybridbatteriet må kun foretages
ger på grund af mistet følesans, eller som af anden tøjer og i overensstemmelse med de gældende
af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger
med jordede og godkendte 230 V-kontakter.
grund har svært ved at betjene knapperne til det el- færdselsregler og -bestemmelser. I den sidste ende
mindre pålidelige.
Hvis kontaktens eller sikringskredsens kapacitet
er ukendt, bør en autoriseret elektriker kontrollere opvarmede sæde. Ellers kan der opstå forbrændin- er det altid førerens ansvar at bremse og styre
OVERSIGT EKSTERIØR
bilen.
ger.
kapaciteten. Opladning over sikringskredsens
Bagklap – Vær opmærksom på klemmerisikoen
Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle afsnit
kapacitet kan medføre brand, eller sikringskredForkonditionering kan startes af en timer, der er
ved åbning/lukning af bagklappen. Kontrollér, at der
sen kan tage skade.
indstillet lang tid i forvejen. Brug ikke forkonditione- i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesyikke befinder sig nogen i nærheden af bagklappen,
stemer.
• Ladekablet har en indbygget fejlstrømsafbryder.
ring (gælder for brændstofdrevet varmer):
da en klemmeskade kan få alvorlige følger. Betjen
Opladning må kun foretages med brug af jordede • Indendørs i uventilerede rum. Der udsendes
PARKERINGSHJÆLP
altid bagklappen under opsyn.
og godkendte kontakter.
udstødningsgas, hvis varmeren starter.
Aktiv parkeringshjælp er en supplerende førerNøglefri låsning/oplåsning* - Sørg for, at børn
• Børn bør holdes under opsyn, når de opholder sig
• På steder, hvor der er brændbare eller letantænstøtte, men kan ikke håndtere alle situationer. Funkeller voksne passagerer ikke kommer i klemme, når
i nærheden af ladekablet, mens det er tilsluttet.
delige materialer i nærheden. Brændstof, gasser, tionen er alene beregnet til at hjælpe føreren under
alle ruder lukkes med fjernnøgle eller nøglefri
• Der er højspænding i ladekablet. Ved kontakt
højt græs, træmel og lign. kan antændes.
parallel og vinkelret parkering. Føreren har selv det
åbning* med dørhåndtag.
med højspænding kan der sker alvorlige person- • Når der er risiko for, at varmerens udstødningsrør
fulde ansvar for at parkere bilen sikkert og bremse,
skader, i værste fald med døden til følge.
er blokeret. Fx kan høj sne i forreste højre hjulOVERSIGT INTERIØR
når det er nødvendigt. Genstande langt inde i par• Ladekablet og dets tilhørende dele må ikke overkasse forhindre varmerens ventilation.
Passager-airbaggen er altid aktiveret, medmindre
keringsbåsen kan blive overset under scanningen.
sprøjtes
eller
nedsænkes
i
vand.
bilen er udstyret med omskifter til aktivering/deaktiFøreren har altid ansvaret for at afgøre, om pladsen
• Brug ikke ladekablet, hvis det på nogen måde er
vering af passager-airbaggen. Anbring aldrig et
som aktiv parkeringshjælp tilbyder, egner sig til parbeskadiget.
Et
beskadiget
eller
ikke-fungerende
bagudvendt barnesæde på den forreste passagerkering.
ladekabel
må
kun
repareres
af
et
værksted
et
plads, når airbaggen er tilkoblet. Passager-airbagautoriseret
Volvo-værksted
anbefales.
gen skal altid være tilkoblet, når der sidder en frem-
07
•
Parkeringskameraet er en supplerende førerstøtte i forbindelse med parkering af bilen. Funktionen kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed
og dømmekraft. Kameraerne har døde/blinde vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres. Vær
særlig opmærksom på mennesker og dyr, der befinder sig i nærheden af bilen. Vær opmærksom på, at
bilens front under parkeringsmanøvren kan svinge
ud mod modkørende trafik.
Inden du bruger bilen, rådes du til at læse alle afsnit
i instruktionsvejledningen om bilens førerstøttesystemer.
STEMMEKOMMANDOER
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet føres på en sikker måde, og at alle gældende
færdselsregler følges.
VIGTIGT
OVERSIGT INTERIØR
Køretilstanden OFF ROAD må ikke benyttes ved
kørsel med anhænger uden anhængerstik. Ellers er
der risiko for beskadigelse af luftbælgene.
Head-up-displayenheden*, hvorfra oplysningerne
projiceres, sidder i instrumentpanelet. For at undgå
skader på displayenhedens dækglas må ingen genstande anbringes på dækglasset, og ingen genstande må falde ned på det.
MIDTERDISPLAYET
Ved rengøring af midterdisplayet skal mikrofiberkluden være fri for sand og lignende. Ved rengøring
af midterdisplayet må der kun anvendes et let tryk
på displayet. Et hårdt tryk kan beskadige displayet.
Sprøjt ikke nogen form for væske eller ætsende
kemikalier direkte på midterdisplayet. Brug ikke vinduespudsemiddel, rengøringsmidler, spray, opløsningsmidler, sprit, ammoniak eller rengøringsmidler,
der indeholder slibemiddel. Brug aldrig slibende
klude, papirservietter eller silkepapir, da de kan
ridse displayet.
OPLADNING
Ladekabel - Tilslut aldrig ladekablet, når der er
risiko for torden eller lynnedslag. Tag aldrig ladekablet ud af 230 V-stikkontakten under opladning,
da der er risiko for, at 230 V-stikkontakten kan
beskadiges. Afbryd altid først opladningen, og frakobl derefter ladekablet – først fra bilens ladestik,
og derefter fra 230 V-kontakten.
En multikontakt, forlængerkabel, overspændingsbeskytter og lignende enheder må ikke bruges sammen med ladekablet, da det kan medføre risiko for
brand, elektrisk stød m.m. En adapter mellem
230 V-kontakten og ladekablet må kun bruges, hvis
adapteren er mærket med godkendelse i overensstemmelse med IEC 61851 og IEC 62196.
Kontrolenhed – Undgå at udsætte kontrolenheden
og dens stik for direkte sollys. Overophedningsbeskyttelsen i stikket risikerer i så fald at reducere
eller afbryde opladningen af hybridbatteriet.
Kontroller, at 230 V-stikkontakten har tilstrækkelig
strømforsyning til at oplade elkøretøjer. I tvivlstilfælde bør stikkontakten kontrolleres af en fagmand.
Rengør ladekablet med en ren klud fugtet med
vand eller et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke
kemikalier eller opløsningsmidler. Nedsænk ikke
ladekablet i vand.
Brug kun det ladekabel, der leveredes med bilen,
eller et erstatningskabel anbefalet af Volvo.
• Kontrollér kontaktens kapacitet.
• Øvrigt elektronisk udstyr, som er koblet på
samme sikringskreds, skal frakobles, hvis den
totale belastning bliver overskredet.
• Ladekablet må ikke tilkobles, hvis kontakten er
beskadiget.
SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED
Når ryglænet skal foldes ned, må der ikke være
nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne
må heller ikke være sat i.
Armlænet* på midterpladsen skal være slået ind.
HØJRE KONTAKTARM
Viskerblade i servicestilling - Inden viskerbladene
sættes i servicestilling - kontrollér, at de ikke er
frosset fast. Hvis viskerarmene i servicestilling er
slået ud fra forruden, skal de stilles tilbage mod
ruden igen, inden viskning, sprinkling eller regnsensoren aktiveres, samt inden bilen sættes i gang.
Dette er for at undgå, at lakken på motorhjelmen
ridses.
TILSLUTNINGER
Stikkontakt – Maksimal effekt for 12 V-kontakter
er 120 W (10 A) pr. kontakt.
Maksimal effekt for en 230 V-kontakt er 150 W.
OBS
OVERSIGT EKSTERIØR
Fodbetjent bagklap - Der er risiko for nedsat eller
ingen funktion, hvis den bageste kofanger belastes
med store mængder is, sne, snavs el. lign. Sørg for
at holde den ren.
Funktionen fodbetjent bagklap findes i to udførelser:
• Åbning og lukning med fodbevægelse
• Kun oplåsning med fodbevægelse (løft bagklappen manuelt for at åbne den)
Bemærk, at funktionen åbning og lukning med fodbevægelse kræver eldrevet bagklap*.
Vær opmærksom på, at systemet kan aktiveres ved
bilvask el. lign., hvis fjernbetjeningen er inden for
rækkevidde.
Programmere maksimumsåbning - Hvis systemet har været i gang uafbrudt i lang tid, lukkes det
ned for at undgå overbelastning. Det kan bruges
igen efter ca. 2 minutter.
Fjernbetjeningens funktioner kan forstyrres af
elektromagnetiske felter og afskærmning. Undgå at
opbevare fjernbetjeningen nær metalgenstande
eller elektroniske enheder, f.eks. mobiltelefoner,
tabletter, bærbare computere eller opladere - helst
ikke tættere på end 10-15 cm (4-6 tommer).
OVERSIGT INTERIØR
Køretilstanden OFF ROAD er ikke beregnet til
brug på offentlig vej.
Ved koldstart kan omdrejningstallet i tomgang
være betydeligt højere end normalt for visse motortyper. Dette gøres for så hurtigt som muligt at få
udstødningsrensesystemet op på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødning og skåner
miljøet.
Head-up-display* - Ved aktivering af en City
Safety-funktion erstattes oplysningerne på headup-displayet af grafik for City Safety. Denne grafik
tændes, selvom head-up-displayet er slukket.
Førerens mulighed for at se oplysningerne på
Head-up-displayet kan forringes ved brug af f.eks.
polariserede solbriller, en kørestilling, hvor føreren
ikke sidder midt på sædet, genstande på displayenhedens dækglas eller ugunstige lysforhold. Nogle
synsfejl kan ved brug af head-up-displayet forårsage hovedpine og en følelse af spænding.
OPLADNING
Ladekabel - Volvo anbefaler et ladekabel i henhold
til IEC 62196 og IEC 61851, der understøtter temperaturovervågning.
RATTET
Kørselscomputer - Hvis køremåden ændres, kan
der opstå visse afvigelser ved beregningen af kørestrækning.
KLIMA I KABINEN
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere temperatur end den
faktisk ønskede.
Forkonditionering er kun tilgængelig, når bilen er
tilsluttet en stikkontakt (gælder for elektrisk varmer). En ladestander, der ikke altid er aktiveret,
f.eks. på grund af en timer, kan medføre tab af
funktion for forkonditioneringen. Hvis bilen ikke er
tilsluttet til en stikkontakt, er det i varmt vejr stadig
muligt at få en kort køling af kabinen ved at starte
forkonditioneringen direkte. Bilens døre og ruder
skal være lukkede under forkonditioneringen af
kabinen.
TILSLUTNINGER
Internet - Ved brug af internettet overføres data
(datatrafik), hvilket kan medføre omkostninger. Aktivering af dataroaming og Wi-Fi-hotspots kan forårsage ekstra gebyrer. Kontakt din netværksudbyder
vedrørende omkostninger for datatrafik. Ved hentning med telefon skal du være særligt opmærksom
på datatrafikudgifterne.
Datahentning kan påvirke andre tjenester, der
overfører data, f.eks. internetradio. Hvis påvirkningen af andre tjenester virker forstyrrende, kan hentningen afbrydes. Alternativt kan det være hensigtsmæssigt at slukke for eller afbryde andre tjenester.
Ved hentning med telefon skal du være særligt
opmærksom på datatrafikudgifterne.
07
Opdatering - Hvis telefonens operativsystem
opdateres, er det muligt, at Bluetooth-forbindelsen
afbrydes. Så skal telefonen slettes fra bilen og
derefter forbindes igen.
BRUGE TILSLUTTEDE ENHEDER
Apple CarPlay og Android Auto - Volvo påtager
sig intet ansvar for indholdet i CarPlay- eller
Android Auto-appen.
07
TP 27630 (Danish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement