Volvo | XC90 | Instruktionsvejledning | Volvo XC90 2008 Instruktionsvejledning

Volvo XC90 2008 Instruktionsvejledning
VOLVO XC90
instruktionsbog
WEB EDITION
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo.
Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og
komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler og
er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig
med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Indhold
00 Indledning
01 Sikkerhed
Indledning ........................................... 6
Volvo Car Corporation og miljøet ....... 7
Sikkerhedsseler................................ 12
Airbag-systemet............................... 15
02 Instrumenter og
betjeningsorganer
Oversigt over venstrestyret bil ..........36
Oversigt over højrestyret bil ..............38
00 01 02
Airbags (SRS) ................................... 16
Til- og frakobling af airbag (SRS) ..... 18
Sideairbag (SIPS-bag)...................... 20
Beskyttelsesgardin (IC) .................... 22
WHIPS.............................................. 23
ROPS ............................................... 25
Hvornår udløses systemet ............... 26
Børnesikkerhed ................................ 27
Betjeningspanel på førerens dør .......40
Kombinationsinstrument ...................41
Kontrol- og advarselssymboler .........42
Informationsdisplay ...........................45
Strømafbryder i midterkonsollen .......46
Belysningspanel ................................49
Venstre rathåndtag ............................51
Informationscenter............................ 52
Højre rathåndtag ...............................53
Fartpilot (ekstraudstyr) ...................... 55
Parkeringsbremse, elkontakt mm. ....56
Elektriske rudeoptræk .......................58
Sidespejle .........................................60
Elbetjent soltag (ekstraudstyr) ..........63
2
Indhold
03 Klima
04 Interiør
05 Lås og alarm
Generelt om klimaet ......................... 68
Elektronisk klimaanlæg, ECC ........... 70
Forsæder ...........................................78
Kabinebelysning ................................80
Nøgler og fjernbetjening ................... 98
Låsning og oplåsning ..................... 101
Brændstofdrevet parkeringsvarmer
(ekstraudstyr) .................................... 73
Opbevaringssteder i kabinen ............82
Bagsæde ...........................................87
Børnesikkerhedslås ........................ 104
Alarm (ekstraudstyr) ....................... 106
03 04 05
Bagagerumslys .................................89
3
Indhold
06 Start og kørsel
07 Hjul og dæk
08 Vedligeholdelse
Generelt .......................................... 110
Brændstofpåfyldning ...................... 112
Generelt .......................................... 150
Tryk i dæk ....................................... 153
Rengøring .......................................168
Udbedring af lakskader ..................171
Start af motor ................................. 114
Manuel gearkasse .......................... 116
Advarselstrekant og reservehjul ..... 155
Skift af hjul ..................................... 158
Rustbeskyttelse ..............................172
Automatgearkasse ...........................117
Firehjulstræk ................................... 120
Dæktryksovervågning
(ekstraudstyr) ................................. 160
Midlertidig dæklapning .................. 162
06 07 08
Bremsesystemet ............................. 121
Stabilitets- og traktionssikringssystem
(ekstraudstyr) .................................. 123
Parkeringshjælp (ekstraudstyr) ....... 125
Blind Spot Information System – BLIS
(ekstraudstyr) .................................. 127
Bugsering og bjergning .................. 130
Starthjælp ....................................... 132
Kørsel med anhænger .................... 133
Trækanordning ................................ 135
Delelig trækkrog ............................. 137
Lastning .......................................... 142
Tilpasning af lyskegle ..................... 144
4
Indhold
09 Vedligeholdelse og service
10 Infotainment
11 Tekniske data
Volvo-service ...................................176
Egen vedligeholdelse ..................... 177
Generelt ..........................................204
Kontrolpaneler, audio ......................205
Typebetegnelse ............................... 234
Mål og vægt .................................... 235
Motorhjelm og motorrum ............... 178
Diesel .............................................. 179
Lydanlæggets funktioner .................209
Radiofunktioner ...............................212
Motorspecifikationer ....................... 237
Motorolie ......................................... 238
Olier og væsker .............................. 180
Viskerblade ..................................... 184
Cd-funktioner ..................................218
Menustruktur – lydanlæg ................220
Væsker og smøremidler .................. 240
Brændstof ....................................... 241
Batteri ............................................. 185
Udskiftning af pærer ....................... 187
Telefonfunktioner (ekstraudstyr) ......221
Menustruktur – telefon ....................228
Katalysator ...................................... 243
Elektrisk anlæg ............................... 244
09 10 11
Sikringer ......................................... 194
5
Indledning
Indledning
Instruktionsbogen
Et god måde at lære sin nye bil at kende på,
er at læse instruktionsbogen, helst inden den
første køretur. Derved får man mulighed for
at gøre sig bekendt med nye funktioner, får
råd om, hvordan bilen bør håndteres i forskellige situationer, og lærer at udnytte alle
bilens finesser på bedste måde. Vi henleder
opmærksomheden på sikkerhedsanvisningerne i bogen:
ADVARSEL
Tekst under overskriften Advarsel! gør opmærksom på, at der er risiko for, at der kan
ske personskader, medmindre anvisningerne følges.
Vigtigt
Tekst under overskriften Vigtigt! gør opmærksom på en risiko for, at bilen kan tage
skade, medmindre anvisningerne følges.
Udstyret der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke på alle modeller. Ud over standardudstyret beskrives også fabriksmonteret ekstraudstyr og andet tilbehør.
6
OBS
Volvos biler har forskelligt udstyr på grund
af tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale eller lokale love og bestemmelser. Hvis du er i tvivl om, hvad der
er standardudstyr, ekstraudstyr eller tilbehør, bedes du kontakte din Volvo-forhandler.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os
ret til at foretage ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Indledning
Volvo Car Corporation og miljøet
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Miljøhensyn, sikkerhed og kvalitet er de tre
kerneværdier, der er vejledende for alle Volvo
Car Corporations aktiviteter. Vi er også overbevist om, at vore kunder deler vores
omtanke for miljøet.
Din Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens mest ressourceeffektive og reneste
fabrikker. Volvo Car Corporation har et globalt ISO certifikat, der inkluderer miljønormen
ISO 14001 og omfatter vore fabrikker, centrale funktioner og flere af vore andre enheder. Vi stiller også krav til vore samarbejds-
partnere om at arbejde systematisk med
miljørelaterede spørgsmål.
Jo lavere brændstofforbruget er, des lavere
er udslippet af drivhusgassen kuldioxid.
Samtlige Volvo-modeller har miljøvaredeklarationen EPI (Environmental Product Information). Den viser, hvordan miljøet påvirkes i
hele bilens livscyklus.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Nærmere oplysninger fremgår af
afsnittet Tag hensyn til miljøet på side 9.
Du kan læse mere herom på
www.volvocars.com/EPI.
Brændstofforbrug
Volvo-bilerne har et konkurrencedygtigt
brændstofforbrug i deres respektive klasser.
7
Indledning
Volvo Car Corporation og miljøet
Effektiv udstødningsrensning
Din Volvo er fremstillet efter konceptet
Ren indefra og ud, – et koncept som giver
et rent kabinemiljø samt højeffektiv udstødningsrensning. I mange tilfælde ligger
udstødningsudslippet langt under de gældende normer.
Dertil kommer en særlig kølerbelægning,
PremAir®1, som kan omdanne skadelig troposfærisk ozon til ren ilt, når ozonet passerer
køleren. Jo større luftens ozonindhold er, des
mere ozon omdannes.
Ren luft i kabinen
Et kabinefilter forhindrer, at støv og pollen
kommer ind i kabinen via luftindtaget.
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS2 (Interior Air Quality System), sikrer, at den indkommende luft er renere end luften udenfor i
trafikmiljøet.
Systemet består af en elektronisk sensor og
et kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges kontinuerligt, og hvis indholdet af visse
sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for højt, lukkes luftindtaget. En sådan
1
Ekstraudstyr til 5-cylindrede motorer.
PremAir ® er et registreret varemærke for Engelhard Corporation.
2 Ekstraudstyr
8
situation kan opstå i f.eks. tæt trafik, køer
eller tunneller.
Kulfiltret bevirker, at indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter forhindres.
Standard for tekstiler
Interiøret i en Volvo er således udformet, at
det er behageligt, selv for dem der lider af
kontaktallergi og astma. Alle vore indtræk og
tekstiler er afprøvede med hensyn til visse
sundhedsskadelige og allergifremkaldende
stoffer og emissioner. Dermed opfylder alle
tekstilerne kravene i den økologiske standard
Öko-Tex 1003, et stort fremskridt hen imod et
sundere kabinemiljø.
Öko-Tex-certificeringen omfatter for eksempel sikkerhedsseler, måtter, tekstiler og stoffer. Læderet i indtrækket er kromfrit garvet
med naturlige vækststoffer og opfylder certificeringskravene.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber du forudsætninger for lang levetid og lavt
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos
værksteder for overladt at servicere og vedligeholde din bil, indgår den i vores system. Vi
3 Mere
information på www.oekotex.com
stiller krav til, hvordan vore værkstedslokaler
skal være udformet for at forhindre spild og
udslip i miljøet. Vort værkstedspersonale har
de kundskaber og det værktøj, der kræves
for at garantere god miljøomsorg.
Indledning
Volvo Car Corporation og miljøet
Tag hensyn til miljøet
Du kan let selv bidrage til at skåne miljøet ved
f.eks. at køre økonomisk, købe miljømærkede bilplejeprodukter og ved at sørge for
service og vedligeholdelse af bilen efter
anvisningerne i instruktionsbogen.
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet:
• Reducér brændstofforbruget ved at vælge
ECO-dæktryk (se side 153).
• Taglast og skiboks giver
større luftmodstand og
væsentligt højere
brændstofforbrug. De
bør afmonteres umiddelbart efter brug.
• Tøm bilen for unødvendige ting - jo større belastning, des højere
brændstofforbrug.
• Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker udslippet.
• Kør blødt og undgå kraftige opbremsninger.
• Kør i det højest mulige
gear - lavere omdrejningshastighed giver
lavere brændstofforbrug.
• Brug motorbremsning
ved opbremsning.
• Undgå tomgangskørsel. Tag hensyn til
lokale bestemmelser. Sluk for motoren,
når der er trafikstop.
• Håndtér miljøfarligt affald,
f.eks. batterier og olie, på
en miljøtilpasset måde.
Hvis du er i tvivl om, hvordan denne type affald skal
bortskaffes, bør du rådføre dig med et autoriseret Volvo-værksted.
• Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
• Høj hastighed giver en betydelig forøgelse
af brændstofforbuget på grund af større
luftmodstand. En fordobling af hastigheden firedobler luftmodstanden.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget sænkes, uden at hverken køretiden forlænges eller køreglæden mindskes. Du skåner bilen, sparer penge og mindsker ressourceforbruget.
9
Sikkerhedsseler........................................................................................ 12
Airbag-systemet....................................................................................... 15
Airbags (SRS) ........................................................................................... 16
Til- og frakobling af airbag (SRS) ............................................................. 18
Sideairbag (SIPS-bag).............................................................................. 20
Beskyttelsesgardin (IC) ............................................................................ 22
WHIPS...................................................................................................... 23
ROPS ....................................................................................................... 25
Hvornår udløses systemet ....................................................................... 26
Børnesikkerhed ........................................................................................ 27
10
SIKKERHED
01
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
Brug altid sikkerhedsselen
Sådan udløses sikkerheds selen
– Tryk på den røde knap i spændet, og lad
derefter rullen trække sikkerheds selen
ind. Hvis den ikke rulles helt ind, bør
sikkerheds selen føres ind med hånden, så
den ikke hænger løs.
Sikkerheds selen spærres og kan ikke
trækkes ud:
• Hvis den trækkes for hurtigt ud
• Ved bremsning og acceleration
• Hvis bilen hælder kraftigt.
Strækning af hoftesele. Selen skal sidde lavt.
En opbremsning kan få alvorlige følger, medmindre sikkerhedsselen er i brug. Sørg derfor
for, at alle passagerer tager deres sikkerhedssele på. For at sikkerhedsselen kan yde
maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at den
ligger godt an mod kroppen. Hæld ikke ryglænet for langt bagud, da sikkerhedsselen er
beregnet til brug i normal siddestilling.
Sådan spændes sikkerhedsselen:
– Træk langsomt sikkerheds selen ud, og
spænd den ved at skyde låsetungen ned i
spændet. Et højt klik angiver, at sikkerheds selen er spændt.
12
Opmærksomheden henledes på
følgende:
• Undlad at bruge clips eller andet, der
forhindrer sikkerheds selen i at sidde rigtigt.
• Sikkerheds selen må ikke være snoet eller
vredet.
• Hofteselen skal sidde lavt (ikke over
maven).
• Stræk hofteselen over hoften ved at
trække i diagonalselen, som vist på illustrationen.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerheds selen ikke er i
brug eller bruges forkert, kan dette øve indvirkning på airbaggens effekt i tilfælde af en
kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerheds sele er kun beregnet til én
person.
ADVARSEL
Man bør aldrig selv ændre eller reparere sikkerheds selen. Kontakt i stedet et autoriseret Volvo-værksted. Hvis sikkerheds selen
har været udsat for kraftig belastning, f.eks.
i forbindelse med en kollision, skal hele sikkerheds selen udskiftes. En del af dens
beskyttende egenskaber kan være gået
tabt, selv om den forekommer at være ubeskadiget. Sikkerheds selen bør også udskiftes, hvis den er slidt eller beskadiget. Den
nye sikkerheds sele skal være typegodkendt og beregnet til samme plads som den
gamle sikkerheds sele.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Sikkerhedssele og graviditet
Sikkerhedsselen skal altid bruges under graviditet, men det er vigtigt, at den anvendes
på rette måde. Sikkerheds selen skal ligge
tæt mod skulderen, med den diagonale del
mellem brysterne og mod siden af maven.
Hoftedelen af sikkerheds selen skal ligge
plant mod siden af lårene og så lavt under
maven som muligt – den må aldrig kunne
glide op. Sikkerheds selen skal befinde sig så
tæt mod kroppen som muligt uden unødvendigt spillerum. Kontrollér også, at den ikke
har vredet sig.
Efterhånden som graviditeten skrider frem,
skal en gravid fører justere førersædet og
rattet, således at man har fuldt herredømme
over bilen (hvilket bl.a. vil sige, at man let skal
kunne nå rattet og pedalerne). I denne sammenhæng bør man stræbe efter størst mulig
afstand mellem maven og rattet.
01
Påmindelse om sikkerhedssele
I kombinationsinstrumentet og i bakspejlets
overkant lyser et seleadvarselssymbol, så
længe føreren eller forsædepassageren ikke
har iført sig sin sikkerhedssele.
Selepåmindelsen slukkes efter 6 sekunder,
hvis kørselshastigheden er under 10 km/t.
Hvis føreren eller forsædepassageren ikke
har iført sig sin sikkerhedssele, vises påmindelsen igen, når hastigheden kommer over
10 km/t, og slukkes, hvis hastigheden kommer under 5 km/t.
Hvis man tager selen af, aktiveres funktionen
igen, hvis hastigheden er over 10 km/t.
13
01 Sikkerhed
01
Sikkerhedsseler
OBS
Advarslen om glemt sikkerhedssele er
beregnet til voksne passagerer på forsædet. Hvis der er placeret en selemonteret
barnestol på forsædet, gives der ingen selepåmindelse.
Visse markeder
Hvis føreren ikke bruger sin sele, får han en
lyd- og lyspåmindelse herom. Ved lav hastighed gives lydpåmindelsen de første seks
sekunder.
14
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler (undtagen på midterpladsen bagi) har selestrammere. En mekanisme i selestrammeren strammer sikkerheds
selen om kroppen i tilfælde af en tilstrækkelig
kraftig kollision. Sikkerheds selen fastholder
så den kørende mere effektivt.
01 Sikkerhed
Airbag-systemet
Advarselssymbol i
kombinationsinstrumentet
01
Sammen med advarselssymbolet vises i påkommende tilfælde en meddelelse på displayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes advarselstrekanten, og
meddelelsen SRS-AIRBAG
SERVICE SNAREST vises på
displayet. Kontakt nu snarest
et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Airbag -systemet1 overvåges konstant af
systemets styreenhed. Når startnøglen drejes til I, II eller III, tændes advarselssymbolet i
kombinationsinstrumentet. Symbolet slukkes efter ca. 6 sekunder, hvis der ikke er
nogen fejl i airbag -systemet1.
1 Inkluderer
Hvis advarselssymbolet for airbag -systemet forbliver tændt eller tændes under
kørslen, er det et tegn på, at airbag -systemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet kan
angive en fejl i sele-, SRS-, SIPS- eller ICsystemet. Kontakt snarest muligt et autoriseret Volvo-værksted.
SRS og selestrammere, SIPS og IC.
15
01 Sikkerhed
01
Airbags (SRS)
Airbag (SRS) i førersiden
Airbag (SRS) i passagersiden
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.1
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran passagersædet. Personer der er mindre end
140 cm, må aldrig sidde på passagerspladsen foran, når airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1 Nærmere
oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 18.
Som et supplement til sikkerhedsselen i
førersiden har bilen en airbag, SRS (Supplemental Restraint System). Airbaggen er monteret sammenfoldet midt i rattet, og rattet er
mærket SRS AIRBAG.
Som et supplement til sikkerhedsselen har
bilen en airbag i passagersiden1, som er
monteret sammenfoldet i et rum over handskerummet. Panelet er mærket SRS AIRBAG.
ADVARSEL
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerheds selen ikke er i
brug eller bruges forkert, kan dette øve indvirkning på airbaggens effekt i tilfælde af en
kollision.
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
1 Ikke
alle biler har airbag (SRS) på passagersiden. Den kan være fravalgt, da bilen blev købt.
16
01 Sikkerhed
Airbags (SRS)
SRS-systemet
SRS-systemet, venstrestyret bil.
SRS- systemet består af airbags og sensorer. Ved en tilstrækkelig kraftig kollision reagerer sensorer, og airbaggen/airbaggene
pustes op, samtidig med at de(n) bliver
varm(e). For at dæmpe stødet mod air baggen tømmes den igen, når den presses sammen. I forbindelse hermed udvikles der en
del røg i bilen, hvilket er helt normalt. Hele
forløbet med oppustning og tømning af air
baggen sker på nogle få tiendedele af et
sekund.
01
OBS
SRS-systemet, højrestyret bil
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet og om sikkerhedsselen i
førersiden eller på forsædepassagerpladsen er i brug.
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. SRS-systemet registrerer den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og
tilpasses herefter, således at der udløses én
eller flere airbags.
Airbaggene har en funktion, som bevirker,
at deres kapacitet tilpasses efter den kollisionskraft, bilen udsættes for.
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted. Indgreb i airbag-systemet
kan give forkert funktion og have alvorlige
personskader til følge.
17
01 Sikkerhed
01
Til- og frakobling af airbag (SRS)
PACOS1 (ekstraudstyr)
Switch), befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig,
når døren åbnes (se under Omskifter for PACOS nedenfor).
Kontrollér, at omskifteren har den ønskede
indstilling. Volvo anbefaler, at man bruger
nøglebladet til ændring af indstillingen (men
også andre genstande med nøglelignende
udformning kan bruges).
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man, at der opstår livsfare.
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret hhv. højrestyret bil
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande foran eller
oven på instrumentpanelet, hvor passagerpladsens airbag befinder sig.
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag
(SRS) er frakoblet.
Airbaggen (SRS) til forsædepassagerpladsen kan frakobles, hvis bilen har en PACOSomskifter (se side 19).
Meddelelse
En tekstmeddelelse på loftspanelet viser, at
forsædepassagerpladsens airbag (SRS) er
frakoblet (se illustrationen ovenfor).
Til- og frakobling
Omskifteren for forsædepassagerpladsens
airbag, PACOS (Passenger Airbag Cut Off
1 PACOS
18
(Passenger Airbag Cut Off Switch)
ADVARSEL
Anbring aldrig et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet, hvis airbaggen er
tilkoblet. Hvis denne opfordring ikke følges,
risikerer man, at barnet udsættes for livsfare.
ADVARSEL
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS) på
passagerpladsen foran, men mangler
PACOS, er airbaggen altid tilkoblet.
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
01
Omskifter for PACOS
ADVARSEL
ADVARSEL
Lad ingen passagerer sidde på passagersædet, hvis tekstmeddelelsen på loftspanelet indikerer, at airbaggen (SRS) er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for AIRBAG-systemet vises i kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der
er opstået en alvorlig fejl. Kontakt snarest
muligt et autoriseret Volvo-værksted.
Tilkoblet airbag (passagerpladsen):
Anbring aldrig et barn i en barnestol eller på
en barnepude på den forreste passagerplads, når airbaggen er tilkoblet. Dette gælder også personer, der er mindre end
140 cm.
Frakoblet airbag (passagerpladsen):
Personer der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, når airbaggen er frakoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
Omskifterens placering.
1. Airbaggen er tilkoblet. Når omskifteren
har denne indstilling, må der sidde en
passager der er højere end 140 cm, på
forsædepassagerpladsen, men aldrig et
barn i en barnestol eller på en selepude.
2. Airbaggen er frakoblet. Når omskifteren
har denne indstilling, må der sidde et
barn i en barnestol eller på en selepude
på forsædepassagerpladsen, men
aldrig personer der er højere end
140 cm.
19
01 Sikkerhed
01
Sideairbag (SIPS-bag)
Sideairbag – (SIPS-bag)
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet, da
dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
Barnestol og sideairbag
Sideairbaggen har ingen negativ indvirkning
på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad barnestol eller barnepude angår.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude
på forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet1 airbag i passagersiden.
ADVARSEL
Brug kun sædeovertræk, der er godkendt af
Volvo. Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
ADVARSEL
Sideairbaggenes placering.
Sideairbaggene er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
En stor del af kollisionskraften fordeles af
SIPS (Side Impact Protection System) til vanger, stolper, gulv, tag og andre karosseridele.
Forsædernes sideairbags beskytter brystet
og udgør en vigtig del af systemet. Sideairbaggen befinder sig i forstolens rygramme.
ADVARSEL
Reparation må kun udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
Indgreb i SIPS-bag-systemet kan give
anledning til fejlfunktion, med alvorlige personskader til følge.
20
1 Nærmere
oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 18
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
01
G020343
SIPS-bag
Førerplads, venstrestyret bil
Passagerplads, venstrestyret bil
SIPS-bag-systemet består af sideairbags og
sensorer. I tilfælde af en tilstrækkelig kraftig
kollision reagerer sensorerne, og sideairbaggen pustes op.
Airbaggen pustes op mellem den kørende og
dørpanelet, hvorved påvirkningen af den
kørende dæmpes i kollisionsøjeblikket. Når
airbaggen trykkes sammen ved kollisionen,
tømmes den. Sideairbaggen pustes normalt
kun op i kollisionssiden.
Placering af airbag-mærkat i døråbningen i passagersiden foran
21
01 Sikkerhed
01
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
Gardinairbaggen (IC - Inflatable Curtain) er et
supplement til SIPS og airbaggene. Den er
monteret langs begge sider af loftet og
beskytter alle yderpladserne i bilen. I tilfælde
af en tilstrækkelig kraftig kollision reagerer
nogle sensorer, og gardinairbaggen pustes
op. Den bidrager til at beskytte førerens og
passagerernes hoveder mod at slå imod
indersiden af bilen i en kollision.
22
ADVARSEL
Der må aldrig hænges eller fastgøres noget i
håndtagene i loftet. Krogen er kun beregnet
til let overtøj - ikke til hårde genstande, som
f.eks. paraplyer.
Der må ikke fastskrues eller monteres noget
i loftet, dørstolperne eller sidepanelerne. I
givet fald opnår man muligvis ikke den tilsigtede beskyttelse. Kun originale Volvodele, der er godkendt til anbringelse disse
steder, må anvendes.
ADVARSEL
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under siderudens overkant. I modsat fald
risikerer man, at beskyttelsesgardinet, der
er skjult i loftet, ikke har nogen beskyttende
virkning.
ADVARSEL
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
01 Sikkerhed
WHIPS
01
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte i forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs
egenskaber har indvirkning på effekten.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen for føreren og forsædepassageren
ændres. På denne måde mindskes risikoen
for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL
ADVARSEL
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
Man må aldrig selv foretage ændringer eller
reparation af sædet eller WHIPS-systemet.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
WHIPS-systemet har ingen negativ indvirkning på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad
barnestol eller barnepude angår.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren
og forsædepassageren sidde midt på sædet
med så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten og hovedet.
23
01 Sikkerhed
01
WHIPS
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en
påkørsel bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres af et autoriseret Volvo-værksted.
Nogle af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
sædet tilsyneladende er ubeskadiget.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at
få kontrolleret systemet, selv efter mindre
påkørsler bagfra.
ADVARSEL
ADVARSEL
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
24
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke har kontakt med det nedslåede ryglæn.
01 Sikkerhed
ROPS
01
Funktion
Volvos Roll-Over Protection System (ROPS)
er udviklet for at reducere vælterisikoen og
for at yde den størst mulige beskyttelse, hvis
der alligevel skulle ske en ulykke.
Systemet består af:
ADVARSEL
Ved normal kørsel forbedrer RSC-systemet
bilens vejsikkerhed, hvilket dog ikke bør
opfattes som en anledning til at øge hastigheden. Overhold altid de normale forholdsregler for sikker kørsel.
• Et stabiliseringssystem, RSC (Roll Stability
Control), som gør, at risikoen for at vælte
og rulle rundt minimeres ved f.eks. kraftige
undvigelsesmanøvrer, eller hvis bilen skrider ud.
• Øget beskyttelse for føreren og passagererne i form af et forstærket karosseri,
beskyttelsesgardiner og selestrammere på
alle pladser. Se også side 14 og 22.
RSC-systemet anvender en gyrosensor, der
registrerer, hvordan bilens hældning i sideretningen forandres. På basis heraf beregner
systemet derefter risikoen for, at bilen vælter.
Hvis der er en sådan risiko, aktiveres DSTCsystemet, motoromdrejningstallet sænkes,
og et eller flere hjul bremses, indtil bilen igen
er stabil.
Se nærmere om DSTC-systemet på side 44
og side 123.
25
01 Sikkerhed
01
Hvornår udløses systemet
System
Aktiveres
Selestrammere
Ved frontal- og/eller sidekollision og/eller rundslagning.
Airbags (SRS)
Ved frontalkollision1
Sideairbags SIPS
Ved sidekollision1
Beskyttelsesgardin (IC)
Ved sidekollision og/eller rundslagning1.
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra
RSC
I tilfælde af kraftige undvigemanøvrer, eller hvis bilen skrider ud.
1
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis bilens airbags har været udløst, anbefales følgende:
• Bugsér bilen til et autoriseret Volvo-værksted. Kør ikke med udløste airbags.
• Lad et autoriseret Volvo-værksted tage sig
af udskiftning af dele i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid lægehjælp.
OBS
SRS-, SIPS-, IC-, og selesystemet udløses
kun én gang ved en kollision.
26
ADVARSEL
Airbag -systemets styreenhed befinder sig i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen er
blevet gennemvædet med vand eller en
anden væske, skal batteriledningerne frakobles. Forsøg ikke at starte bilen, da airbaggene i så fald kan udløses. Få bilen
bjærget til et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Det hurtige udløsningsforløb kan også, kombineret med airbaggens materiale, give friktionsskader og
forbrændinger på huden.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn skal sidde godt og sikkert
Barnestole
Barnets placering i bilen og det udstyr, der
skal bruges, skal vælges under hensyntagen
til barnets vægt og højde. For nærmere
oplysninger se side 29.
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Undersøg,
hvilke regler der gælder.
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid
være fastspændt i bilen. Lad aldrig børn
sidde på skødet af en passager.
OBS
Hvis der opstår problemer med montering
af børnesikkerhedsprodukter, bør man indhente nærmere vejledning hos producenten.
Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både, hvis bilen
ikke har airbag på forsædepassagerpladsen,
eller hvis airbaggen er frakoblet.
Placering af barnestole
Det er tilladt at anbringe:
OBS
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter og
befæstelsesanordninger har den rette placering og tilstrækkelig styrke.
01
En barnestol og en airbag hører ikke sammen!
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter,
som er beregnet til og testet af Volvo.
• en barnestol/barnepude på passagerforsædet, forudsat at der ikke er nogen tilkoblet airbag på forsædepassagerpladsen
(vedrørende til- og frakobling af airbag
(SRS), se side 18).
• en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
Børn skal altid placeres på bagsædet, hvis
forsædepassagerpladsens airbag er tilkoblet.
Barnet kan komme alvorligt til skade, hvis airbaggen pustes op, når barnet sidder i en barnestol på forsædepassagerpladsen.
OBS
Ved brug af andre børnesikkerhedsprodukter er det vigtigt at læse den monteringsanvisning, der følger med
produkterne.
Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
skinner og bøjler under sædet. Skarpe kanter
kan beskadige fastgøringsbåndene.
27
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Airbag-mærkat
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.1
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis
airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1Nærmere
oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 18.
ADVARSEL
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
andre konstruktionsdele, der kan ligge an
mod selespændets udløsningsknap, må
ikke bruges, da de utilsigtet kan få spændet
til at udløses.
Lad ikke barnestolens øverste del ligge an
mod forruden.
28
Mærkat på instrumentpanelets gavl.
Mærkat placeret på instrumentpanelens gavl
(kun Australien).
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Anbefalede
barnebeskyttelsesprodukter
Vægt/alder
Gruppe 0
<10 kg
(0–9 måneder)
Forsæde med tilkoblet airbag1 (SRS) i
passagersiden
Forsæde uden (eller med frakoblet1) airbag (SRS) i passagersiden (ekstraudstyr)
Ikke en egnet placering for denne aldersgruppe.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres
med befæstelsessystemet ISOFIX.
Typegodkendelse: E1 03301146
Gruppe 1
9–18 kg
(9–36 måneder)
Ikke en egnet placering for denne aldersgruppe.
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Freeway – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med
befæstelsessystemet ISOFIX og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 03171
Gruppe 2/3
15–36 kg
(3–12 år)
1
Ikke en egnet placering for denne aldersgruppe.
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
Typegodkendelse: E5 03139
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS) fremgår af side 16.
Med hensyn til andre barnebeskyttelsesprodukter skal bilen stå på producentens medfølgende billiste eller produktet være universelt godkendt efter regulativet
ECE R44.
29
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Anden sæderække,
midterpladsen1
Tredje sæderække i
varianten med syv sæder.
Vægt/alder
Anden sæderække, yderpladser1
Gruppe 0
<10 kg
(0–9 måneder)
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der Volvo barnestol – bagudvendt barnebe- Ikke en egnet placering for
fastgøres med bilens sikkerhedssele og fæstebånd. skyttelse der fastgøres med bilens sikker- denne aldersgruppe.
hedssele, fæstebånd og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Baby Safe Plus – bagudvendt barnebeskyttelse der fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX.
Gruppe 1
9–18 kg
(9–36 måneder)
Typegodkendelse: E1 03301146
Volvo barnestol – bagudvendt barnebeskyttelse der Volvo barnestol – bagudvendt barnebe- Ikke en egnet placering for
fastgøres med bilens sikkerhedssele og fæstebånd. skyttelse der fastgøres med bilens sikker- denne aldersgruppe.
hedssele, fæstebånd og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
Britax Freeway – bagudvendt barnebeskyttelse der
fastgøres med befæstelsessystemet ISOFIX og
fæstebånd.
Gruppe 2/3
15–36 kg
(3–12 år)
Typegodkendelse: E5 03171
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
Typegodkendelse: E5 03139
Volvo barnepude – med eller uden ryglæn.
Selepude med eller uden ryglæn.
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Volvo integreret selepude – fås som ekstraudstyr.
Typegodkendelse: E5 03167
1
På varianten med syv sæder skal sæderækken være i bageste stilling ved anvendelse af barnestol.
Med hensyn til andre barnebeskyttelsesprodukter skal bilen stå på producentens medfølgende billiste eller produktet være universelt godkendt efter
regulativet ECE R44.
30
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Integrerede selepuder (ekstraudstyr)
01
Opslåning af selepude
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet.
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis
airbaggen (SRS) er tilkoblet.1
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 16.
Volvos integrerede selepude til bagsædets
midterplads er specielt konstrueret til at yde
et barn god sikkerhed. Kombineret med den
normale sikkerhedssele er den integrerede
selepude godkendt til børn, der vejer
15-36 kg.
– Træk i håndtaget, så selepuden løftes
op (1).
– Tag fat i puden med begge hænder, og før
den bagud (2).
– Tryk, indtil den låses fast (3).
ADVARSEL
Selepuden skal være fastlåst, inden barnet
anbringes på den.
Kontrollér at:
• selepuden er låst fast
• sikkerhedsselen er i kontakt med barnets
krop, at den ikke er slap eller snoet, og at
31
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
sikkerheds selen ligger rigtigt over skulderpartiet.
• hofteselen sidder lavt over bækkenet, for
at give den bedste beskyttelse.
• sikkerheds selen ikke ligger mod barnets
hals eller under skulderen.
• Nakkestøttens position er nøjagtigt indstillet i forhold til barnets hoved.
Nedslåning af selepude
ISOFIX monteringssystem til barnestole (ekstraudstyr)
ADVARSEL
Reparation og udskiftning bør kun foretages
af et autoriseret Volvo-værksted, og man
bør ikke selv foretage ændringer eller tilføjelser.
Hvis en indbygget selepude har været udsat
for kraftig belastning, f.eks. i forbindelse
med en kollision, skal hele selepuden
udskiftes. En del af selepudens beskyttende egenskaber kan være gået tabt,
selvom den tilsyneladende ikke er beskadiget. Puden skal også udskiftes, hvis den er
meget slidt.
– Træk i håndtaget (1).
– Før sædet nedad, og tryk, indtil det låses
fast (2).
OBS
Husk at slå selepuden ned først, hvis
sædets ryglæn skal slås frem.
ISOFIX-befæstelsespunkterne er skjult bag
den nederste del af bagsædets ryglæn, på de
yderste siddepladser.
Befæstelsespunkternes placering angives af
symboler i ryglænets beklædning (se ovenstående illustration).
Befæstelsespunkterne er tilgængelige ved at
trykke sædehynden ned.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal
fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
32
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Fæstepunkter for barnestol
Bilen er udstyret med fæstepunkter for barnestole. Disse fæstepunkter er placeret på
bagsiden af sæderne i bagsædet.
OBS
På model med syv sæder findes disse
fæstepunkter kun på anden sæderække.
For at få adgang til befæstelsespunkterne
skal ryglænet slås frem. Se stoleproducentens anvisninger mht. detaljerede oplysninger om, hvordan barnestolen skal spændes
fast i de øvre befæstelsespunkter.
01
Ekstra spærrefunktion i sikkerhedssele
(ALR/ELR)1
Sikkerhedsselen på midterpladsen på 2.
sæderække har en ekstra spærrefunktion
(ALR/ELR). Spærrefunktionen bidrager til at
holde selen spændt, hvilket gør det lettere at
montere en barnestol.
Ved montering af en barnestol ved hjælp af
en sikkerhedssele gælder følgende:
– Fastgør sikkerhedsselen til barnestolen i
henhold til barnestoleproducentens anvisninger.
– Træk sikkerhedsselen helt ud.
– Spænd sikkerheds selen ved at skyde
låsetungen ned i spændet. Et højt klik
angiver, at sikkerheds selen er spændt.
– Lad sikkerhedsselens mekanisme rulle
sikkerheds selen ind, og stræk den rundt
om barnestolen. Der høres nu en mekanisk lyd fra sikkerhedsselen, hvilket er
normalt.
Denne funktion deaktiveres automatisk, når
sikkerheds selen udløses fra selespændet og
føres tilbage til udgangsstillingen.
Hvis der opstår problemer med montering af
børnesikkerhedsprodukter, skal du kontakte
fabrikanten for at få tydeligere monteringsanvisninger.
1 Automatic
Locking Retractor/
Emergency Locking Retractor.
33
Oversigt over venstrestyret bil ..................................................................36
Oversigt over højrestyret bil .....................................................................38
Betjeningspanel på førerens dør ..............................................................40
Kombinationsinstrument ..........................................................................41
Kontrol- og advarselssymboler ................................................................42
Informationsdisplay .................................................................................. 45
Strømafbryder i midterkonsollen ..............................................................46
Belysningspanel ....................................................................................... 49
Venstre rathåndtag ...................................................................................51
Informationscenter ................................................................................... 52
Højre rathåndtag ......................................................................................53
Fartpilot (ekstraudstyr) ............................................................................. 55
Parkeringsbremse, elkontakt mm. ............................................................56
Elektriske rudeoptræk ..............................................................................58
Sidespejle .................................................................................................60
Elbetjent soltag (ekstraudstyr) ..................................................................63
34
INSTRUMENTER OG BETJENINGSORGANER
02
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Oversigt over venstrestyret bil
02
36
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Oversigt over venstrestyret bil
1. Belysningspanel
2. Ventilationsspjæld
3. Display
4. Temperaturmåler
5. Kilometertæller/Triptæller/Konstantfartholder
6. Speedometer
7. Afvisere
8. Omdrejningstæller
9. Udetemperaturmåler, ur, gearindikator
10. Brændstofmåler
11. Kontrol- og advarselssymboler
12. Ventilationsspjæld
13. Handskerum
14. Advarselsblinklys
15. Audiosystem
16. Klimaanlæg
17. Forrudeviskere
18. Tastatur til telefon/audio
19. Kombinationsinstrument
20. Horn
21. Fartpilot
22. Afvisere/lysomskifter/READ-knap
23. Parkeringsbremse
24. Udløsningshåndtag til parkeringsbremse
25. Kontakt for læselamper
26. Kabinebelysning
27. Regulering, soltag
28. Påmindelse om sikkerhedssele
29. Bakspejl
37
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Oversigt over højrestyret bil
02
38
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Oversigt over højrestyret bil
1. Belysningspanel
2. Ventilationsspjæld
3. Kontrol- og advarselssymboler
4. Brændstofmåler
5. Udetemperaturmåler, ur, gearindikator
6. Omdrejningstæller
7. Afvisere
8. Speedometer
9. Kilometertæller/Triptæller/Konstantfartholder
10. Temperaturmåler
11. Display
12. Ventilationsspjæld
13. Handskerum
14. Advarselsblinklys
15. Audiosystem
16. Klimaanlæg
17. Afvisere/lysomskifter/READ-knap
18. Parkeringsbremse
19. Fartpilot
20. Horn
21. Kombinationsinstrument
22. Tastatur til telefon/audio
23. Forrudeviskere
24. Udløsningshåndtag til parkeringsbremse
25. Kontakt for læselamper
26. Kabinebelysning
27. Regulering, soltag
28. Påmindelse om sikkerhedssele
29. Bakspejl
39
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Betjeningspanel på førerens dør
Betjeningspanel
1
2
3
4
02
1.
2.
3.
4.
40
Låseknap for samtlige døre
Spærring af rudeoptræk i bagdørene
Regulering, rudeoptræk
Justering, ydre sidespejle
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Kombinationsinstrument
02
1. Temperaturmåler – Viser temperaturen i
kølesystemet. Hvis viseren bevæger sig
ind i det røde felt, vises en meddelelse på
displayet. Husk, at ekstralygter foran luftindtaget forringer kølingen af systemet.
2. Display – På displayet vises informations- og advarselsmeddelelser.
3. Speedometer – Viser kørselshastigheden.
4. Triptællerne, T1 og T2, – bruges til
måling af korte strækninger. Tallet
længst til højre angiver hver 100 meter.
Tryk knappen ind i mindst 2 sekunder
for at nulstille. Skift mellem triptællerne
med et kort tryk på knappen.
5. Indikator for fartpilot.
6. Kilometertælleren – viser det totale
antal kilometer, bilen har kørt.
7. Fjernlys-kontrollampe
8. Advarselssymbol – Hvis der opstår en
fejl, tændes symbolet, og der fremkommer en meddelelse på displayet.
9. Omdrejningstæller – Viser motoromdrejningstallet i 1000 omdr./minut.
Omdrejningstællerens nål må ikke
komme ind i det røde felt.
10. Indikering for automatgear – Viser det
valgte gearskifteprogram.
11. Udendørstermometer – Når temperaturen ligger mellem +2 °C og –5 °C, lyser
et snefnugsymbol på displayet. Symbolet advarer om glatførerisiko. Hvis
bilen har holdt stille, kan måleren vise
for høj en værdi.
12. Knap til ur – Drej på knappen for at
indstille uret.
13. Brændstofmåler – Når lampen tændes,
er der ca. 8 liter brugbart brændstof
tilbage.
14. Kontrol- og advarselssymboler
15. Afvisere – venstre/højre
41
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
Symboler midt på instrumentet
Gul lampe
– Læs meddelelsen på displayet. Træf forsigtighedsforanstaltningen!
Meddelelsesteksten slukkes ved at trykke på
READ -knappen (se side 45), eller forsvinder
automatisk efter 2 minutter.
02
OBS
Når teksten TID TIL REGELMÆSSIG
SERV vises, slukkes symbolet og teksten
ved at trykke på READ eller forsvinder
automatisk efter 2 minutter.
Alle kontrol- og advarselssymboler1 tændes,
når startnøglen drejes til stilling II inden start.
På den måde bekræftes det, at symbolerne
fungerer. Når motoren startes, skal samtlige
symboler slukkes med undtagelse af håndbremsesymbolet, som først slukkes, når
håndbremsen udløses.
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes samtlige
symboler undtagen symbolerne
for fejl i udstødningssystemet og
for lavt olietryk.
Nogle symboler kan, alt efter
bilens udstyrsniveau, mangle den
bagvedliggende funktion.
1 For
visse motorvarianter anvendes symbolet
for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst
på displayet (se side 180).
42
Denne lampe lyser rødt eller gult,
alt efter hvor kritisk den konstaterede fejl er.
Rød lampe
– Stands bilen på et sikkert sted. Den må
ikke køre videre.
– Læs teksten på displayet.
– Foretag det fornødne iht. anvisningen,
eller kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
Symbolet og meddelelsesteksten er synlige,
indtil fejlen er udbedret.
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Kontrol- og advarselssymboler
Kontrolsymboler
Fejl i ABS-systemet
Hvis ABS-symbolet tændes, fungerer systemet ikke. Bilens normale bremsesystem fungerer
stadig, men uden ABS.
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
– Start motoren igen.
– Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at
få ABS-systemet kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med at lyse.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan
bremsevæskeniveauet være for
lavt.
– Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
niveauet i bremsevæskebeholderen (se
side 182).
– Hvis niveauet er under MIN-mærket, bør
bilen ikke køre videre, men bør bjærges til
et autoriseret Volvo-værksted for kontrol
af bremsesystemet.
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der
være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person
på forsædet ikke har spændt sin
sikkerhedssele, eller hvis en person på bagsædet har taget sin
sele af.
02
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
– Start motoren igen.
• Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
• Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen kontrolleres (se side 182).
• Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og symbolerne stadig lyser,
kan bilen med stor forsigtighed køres til et
autoriseret Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
• Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, bør man ikke køre videre
med bilen, men få den bjerget til et autoriseret Volvo-værksted for at få bremsesystemet efterset.
ADVARSEL
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
For lavt olietryk1
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt.
Stands straks motoren, og kontrollér oliestanden. Efterfyld efter
behov. Hvis symbolet tændes, og oliestanden viser sig at være normal, bør man kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
Fejl i bilens udstødningssystem
Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at få kontrolleret bilen.
Airbags – (SRS)
Hvis symbolet bliver ved med at
lyse eller tændes under kørslen,
er der registreret en fejl i selelåsen, SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kør snarest til et autoriseret Volvoværksted for at få kontrolleret bilen.
1
For visse motorvarianter anvendes symbolet
for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst
på displayet (se side 180).
43
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Kontrol- og advarselssymboler
Generatoren lader ikke
Hvis symbolet tændes under
kørslen, er der en fejl i det elektriske system. Kør til et autoriseret
Volvo-værksted.
02
Motorforvarmer (diesel)
Symbolet lyser under forvarmning af motoren. Forvarmning
foretages, når temperaturen ligger under –2 °C. Når symbolet
slukkes, kan bilen startes.
Parkeringsbremse trukket
Dette symbol lyser, når parkeringsbremsen er trådt ned. Træd
altid parkeringsbremsen ned til
nederste stilling.
OBS
Symbolet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trådt ned.
Tågelys, bag
Symbolet lyser, når tågelyset er
tændt.
Kontrolsymbol for anhænger
Blinker, når afviserne er i brug, og
der er tilkoblet en anhænger.
Hvis symbolet ikke blinker, er en
af pærerne på anhængeren eller
bilen defekt.
Stabilitetssystem, STC eller DSTC
Nærmere oplysninger om systemets funktioner og symboler
fremgår af side 124.
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis én af dørene, motorhjelmen1 eller bagklappen ikke er helt lukket, bliver føreren gjort
opmærksom på det.
Lav hastighed
Hvis bilen bevæger sig med en lavere hastighed end ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet, samtidig med at
FØRERDØR ÅBEN, PASSAGERDØR ÅBEN,
VENSTRE BAGDØR ÅBEN,
MOTORHJELM ÅBEN eller
HØJRE BAGDØR ÅBEN vises på displayet.
Stands bilen på det første sikre sted, og luk
den åbne dør/klap.
Høj hastighed
Hvis bilen kører med højere
hastighed end ca. 7 km/t, lyser
symbolet, når der på displayet
vises en af meddelelserne i foregående stykke.
Påmindelse, bagklap
Hvis bagklappen er åben, vises BAGKLAP
ÅBEN på displayet.
1 Kun
44
biler med alarm.
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Informationsdisplay
Meddelelser
Man kan bladre mellem meddelelserne ved
brug af READ -knappen. Meddelelser om fejl
gemmes i hukommelsen, indtil fejlen er
udbedret.
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ), inden
den tidligere aktivitet kan genoptages.
02
Samtidig med at et advarsels- eller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende
meddelelse på displayet.
– Tryk READ -knappen (A) ind.
Meddelelse
Betydning
STANDS STRAKS
STANDS MOTOREN
SERVICE STRAKS
SE INSTRUKT.BOG
SERVICE PÅKRÆVET
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for motoren. Der er alvorlig risiko for skader.
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for motoren. Der er alvorlig risiko for skader.
Lad omgående et autoriseret Volvo-værksted efterse bilen.
Læs instruktionsbogen.
Lad snarest muligt et autoriseret Volvo-værksted efterse bilen.
Tid til service på et autoriseret Volvo-værksted. Tidspunktet afhænger af antallet af tilbagelagte kilometer, hvor mange måneder der er gået siden sidste service, og motorens driftstimetal.
Dieselpartikelfiltret skal regenereres. Se side 114.
Stabilitets- og traktionssikringsystemets indgreb er reduceret, se s. 123 for flere varianter.
SODFILTER FULDT – SE INSTRUKT.BOG
STC/DSTC SPINKONTROL FRA
45
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Strømafbryder i midterkonsollen
02
Aircondition i den bageste
kabinedel (ekstraudstyr)
Tryk knappen ind for at aktivere aircondition i den bageste
del af kabinen. Aircondition i
den bageste kabinedel deaktiveres, når tændingen afbrydes fuldstændigt.
OBS
Knappernes indbyrdes placering kan variere.
46
Børnesikkerhedslås i de
bageste døre
(ekstraudstyr)
Brug denne knap til aktivering
og deaktivering af den elektriske børnesikringslås i bagdørene. Tændingsnøglen skal være drejet til I
eller II. Når børnesikringslåsen er aktiveret,
lyser lampen i knappen. Der vises en meddelelse på displayet, når børnesikringslåsen
aktiveres eller deaktiveres.
Indslåelige sidespejle
(ekstraudstyr)
Benyttes til at folde sidespejlene ind og ud.
Hvis et sidespejl utilsigtet er
blevet foldet ind eller ud, skal
man gøre som følger:
– Slå det sidespejl, der er blevet flyttet
manuelt, tilbage til normal stilling.
– Drej tændingsnøglen til II.
– Fold sidespejlet ind ved brug af knappen
og derefter ud, også ved brug af knappen.
Sidespejlene er nu tilbage i deres oprindelige, faste stilling.
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Strømafbryder i midterkonsollen
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Systemet er altid aktiveret, når
bilen startes. Bakadvarselssystemet slås til og fra ved at
trykke knappen ind. Se også
side 125.
Frakobling af alarmsensorer og blokeret
låsestilling 1
Denne knap skal bruges, hvis
man ønsker at frakoble funktionen blokeret låsestilling (i
blokeret låsestilling kan dørene ikke åbnes
indvendigt fra, når de er låst). Brug også
denne knap til frakobling af alarmsystemets
bevægelses- og hældningssensorer2. Lampen lyser, når funktionerne er deaktiveret/frakoblet.
Ekstralys (ekstraudstyr)
Anvend denne knap, hvis du
ønsker, at bilens ekstralys skal
tændes samtidig med fjernlyset, eller hvis du vil afbryde
funktionen.
1 Visse
markeder
Active Bi-Xenon Lights,
ABL (ekstraudstyr)
ABL-forlygternes lyskegle følger rattets bevægelser under
kørsel. Funktionen aktiveres
automatisk, når bilen startes,
og kan deaktiveres/aktiveres ved at trykke på
knappen. Lampen i knappen lyser, når funktionen er aktiveret
Cigarettænderen aktiveres ved at trykke
knappen ind. Når tændefunktionen er klar,
springer knappen ud igen. Træk tænderen
ud, og brug gløden til at tænde med. Af sikkerhedshensyn bør man altid lade dækslet
sidde i kontakten, når den ikke er i brug.
Maksimal strømstyrke 10 A.
Skifte lyskegle for højre-/venstretrafik
Hold knappen inde i mindst 5 sekunder.
Mens lyskeglen ændres, skal bilen holde
stille. Meddelelsen NÆRLYS INDST. F. HØJREKØRSEL eller NÆRLYS INDST. F. VENSTREKØRSEL vises på displayet. Nærmere
oplysninger og tilpasning af lyskegle for halogen- eller Bi-Xenon-lygter fremgår af
side 144.
Lad altid proppen sidde i kontakten, når den
ikke er i brug.
02
ADVARSEL
BLIS – Blind Spot Information System
(ekstraudstyr)
Tryk på knappen for at aktivere/deaktivere funktionen.
Nærmere enkeltheder fremgår
af side 127.
Stikkontakt (standard)/
cigarettænder
(ekstraudstyr)
Stikkontakten kan bruges til
forskelligt tilbehør beregnet til
12 V, f.eks. mobiltelefon eller
køleboks.
Startnøglen skal mindst stå i position I, for at
kontakten kan levere strøm.
2 Ekstraudstyr
47
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Strømafbryder i midterkonsollen
Advarselsblinklys
02
Elopvarmet bagrude og
elopvarmede sidespejle
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagrude
og sidespejle. Tryk på kontakten for at starte opvarmningen af bagruden og sidespejlene. Dette vises ved, at
lampen i kontakten tændes.
Opvarmningen slås automatisk fra efter ca.
12 minutter.
Advarselsblinklys (dvs. alle afvisere blinker)
bruges, når bilen holder et sted, hvor den kan
udgøre en fare eller hindring for trafikken.
Funktionen aktiveres ved at trykke knappen
ind.
OBS
Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
48
Elopvarmede forsæder
Nærmere enkeltheder fremgår af side 70 og side 72.
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Belysningspanel
Lyshøjderegulering
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette retning, hvilket kan føre til blænding af
modkørende trafik. Dette undgås ved at
justere lyshøjden.
– Drej startnøglen til II.
– Drej lysknappen (1) til en af endestillingerne.
– Rul hjulet (3) opad eller nedad for henholdsvis at hæve eller sænke lyshøjden.
Biler med Bi-Xenon-forlygter1 har automatisk
lyshøjderegulering, og derfor mangler
hjulet (3).
Position
Betydning
Positions-/parkeringslys
Automatisk/slukket nærlys.
Kun overhalingsblink.
Positions-/parkeringslyset kan tændes uanset startnøglens stilling.
Positions-/parkeringslys
– Drej lyskontakten (2) til midterstillingen.
Når startnøglen er i stilling II, er positions-/
parkeringslyset og nummerpladelyset altid
tændt.
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingsblink fungerer i
denne position.
nærlysauto matikken sættes ud af funktion af
et autoriseret Volvo-værksted.
Automatisk nærlys, fjernlys
– Drej startnøglen til II.
– Nærlyset tændes ved at dreje
lyskontakten (1) højre om til endestillingen.
– Fjernlyset tændes ved at venstre kontaktarm føres mod rattet til endestillingen og
slippes (se side 51)
Lyset slukkes automatisk, når startnøglen
drejes til stilling I eller 0.
02
Forlygter
Automatisk nærlys (visse lande)
Nærlyset tændes automatisk, når startnøglen
drejes til II, undtagen når lyskontakten (1)
står i midterpositionen. Om nødvendigt, kan
1 Ekstraudstyr
49
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Belysningspanel
Active Bi-Xenon Lights, ABL
Tågelys
OBS
Bestemmelserne for brug af tågelys varierer
fra land til land.
02
Tågeforlys (ekstraudstyr)
Tågeforlysene kan tændes sammen med
enten forlygterne eller positions-/parkeringslyset.
(ekstraudstyr)
Lyskegle aktive/ikke aktive forlygter.
ABL-forlygternes lyskegle følger rattets
bevægelser ved kørsel. Funktionen aktiveres
automatisk, når bilen startes og kan deaktiveres/aktiveres med knappen i midterkonsollen, se s. 47.
50
– Tryk på knap (2).
Når tågeforlygterne er tændt, lyser lampen i
knap (2).
Tågebaglygter
Bagtågelyset kan kun tændes sammen med
enten forlygterne eller tågeforlysene.
– Tryk på knap (4).
Når tågebaglyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglys i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen (4).
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen er tændt, når startnøglen står på II, og lyskontakten (1) står i en
af endestillingerne. Belysningen dæmpes
automatisk i dagslys og kan reguleres manuelt i mørke.
Rul hjulet (5) opad eller nedad for henholdsvis kraftigere eller svagere belysning.
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Venstre rathåndtag
Kontaktarmens stillinger
Kort blinksekvens
– Før ratarmen opad eller nedad til position
(1), og slip den. Den vender så tilbage til
udgangsstillingen. Eller før ratarmen til (2)
og direkte tilbage til udgangsstillingen.
Afviserne blinker tre gange. Kort blinksekvens afbrydes straks, hvis blinkning i modsat retning påbegyndes.
Skift mellem fjern- og nærlys
Startnøglen skal stå på II, for at fjernlyset kan
tændes.
1.
2.
3.
4.
Kort blinksekvens for afvisere
Kontinuerlig blinksekvens for afvisere
Overhalingslys
Skift mellem fjern- og nærlys samt orienteringslys
Orienteringslys
En del af eksteriørlyset kan holdes tændt og
fungere som orienteringslys, efter at bilen er
låst. Det varer 30 sekunder1, men det kan
ændres til 60 eller 90 sekunder.
– Tag nøglen ud af tændingslåsen.
– Før rathåndtaget ind mod rattet til
endestillingen (4), og slip det.
– Stig ud af bilen, og lås døren.
02
– Drej lysknappen højre om til endestillingen. Se side 49.
– Før rathåndtaget ind mod rattet til
endestillingen (4), og slip det.
Overhalingslys
– Før armen let ind mod rattet til
endestillingen (3).
Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes.
Afvisere
Kontinuerlig blinksekvens
– Før rathåndtaget opad eller nedad til
endestillingen (2).
Armen bliver stående i endestillingen og
føres tilbage manuelt eller automatisk af rattets bevægelse.
1 Fabriksindstilling
51
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Informationscenter
Informationscenter (ekstraudstyr)
• GENNEMSNITSFORBRUG
• KILOMETER TIL TOM TANK
• DSTC, se side 124
Gennemsnitshastighed
Når tændingen afbrydes, gemmes gennemsnitshastigheden. Den ligger til grund for den
nye værdi, når man kører videre. Kan nulstilles med RESET -knappen (C).
02
Betjeningsknapper
For at få adgang til informationscentrets
informationer skal fingerhjulet (B) drejes et
trin ad gangen, enten opad eller nedad. Hvis
det drejes endnu en gang, kommer det tilbage til udgangsstillingen.
OBS
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens informationscentret er i brug,
skal der først kvitteres for advarslen. Tryk
på READ -knappen (A) for at komme tilbage til informationscenterfunktionen.
Fakt. hastighed mph1
Den aktuelle hastighed vises i mph, hvis
speedometret er gradueret i km/t. Hvis det er
gradueret i mph, vises den aktuelle hastighed
i km/t.
Aktuelt forbrug
Det aktuelle brændstofforbrug beregnes en
gang i sekunder, mens visningen på displayet opdateres med et par sekunders mellemrum. Når bilen holder stille, vises "----" på
displayet. Når der foregår regenerering2, kan
brændstofforbruget øges (se side 114).
52
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr/tilbehør).
Kilometer til tom tank
Beregningen baseres på gennemsnitsforbruget de sidst kørte 30 km og den resterende brugbare brændstofmængde. På displayet vises den omtrentlige strækning, der
kan køres med den resterende brændstofmængde i tanken. Når der er brændstof til
under 20 km tilbage, vises "----" på displayet.
OBS
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr/tilbehør), eller
hvis køremåden er ændret.
Nulstilling
– Vælg GNS HASTIGHED eller GNS FOR-
Funktioner
Informationscentret viser følgende information:
• GENNEMSNITSHASTIGHED
• FAKT. HASTIGHED MPH1
• AKTUELT FORBRUG
Gennemsnitsforbrug
Det gennemsnitlige brændstofforbrug siden
sidste nulstilling. Nulstilling foretages med
RESET.
1 Visse
lande.
2 Gælder
kun dieselbiler med partikelfilter.
BRUG
– Hold RESET -knappen (C) inde i mindst 5
sekunder for at nulstille gennemsnitshastighed og gennemsnitligt brændstofforbrug samtidigt.
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Højre rathåndtag
Forrudeviskere
Kontinuerlig viskning
Viskerne arbejder med normal
hastighed
Viskerne arbejder med høj
hastighed
Reduceret vask
Når der er ca. en liter sprinklervæske tilbage i
beholderen, lukkes der for tilførsel af sprinklervæske til forlygterne og bagruden. Dette
sker for at prioritere udsynet gennem forruden.
02
Vigtigt
Brug rigeligt med sprinklervæske, når forrudeviskerne arbejder, da forruden skal være
våd.
Forrude-/forlygtesprinklere
Visker/sprinklerfunktion – forrude
Forrudeviskere fra
Forrudeviskerne er slået fra, når
armen står i stilling 0.
Enkelt viskerslag
Før armen opad for at foretage et
enkelt viskerslag.
Intervalviskning
Man kan selv indstille tiden mellem slagene. Drej fingerhjulet (1)
opad for at reducere tiden mellem slagene, henholdsvis nedad for at gøre
tiden længere.
Før kontaktarmen mod rattet for at starte forrude- og forlygtesprinklerne. Når armen slippes, foretager viskerne nogle ekstra slag.
Højtrykssprinkling af forlygter (ekstraudstyr på visse markeder)
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne kun ved hver
femte sprinkling, (inden for et tidsrum på
10 minutter). Når der er forløbet 10 minutter
efter den seneste forrudesprinkling, højtrykssprinkles forlygterne igen ved den første
sprinkling af forruden. Ved kort at føre armen
mod rattet sprinkles kun forruden.
53
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Højre rathåndtag
Bagrudevisker- og sprinkler
02
Visker – bakning
Hvis bakgearet vælges, når forrudeviskerne
er aktiveret, påbegynder bagrudeviskeren
intervalviskning1. Hvis bagrudeviskeren allerede arbejder med normal hastighed, sker
der ingen ændring.
Regnsensor (ekstraudstyr)
Regnsensoren registrerer vandmængden på
forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed kan indstilles med fingerhjulet (1) - se illustrationen
side 53.
Visker/sprinklerfunktion – bagrude.
Ved at føre armen fremad startes sprinkling
og viskning af bagruden. Efter afsluttet
sprinkling foretager viskerbladet nogle ekstra slag. Knappen yderst på armen har følgende tre indstillinger:
A - Intervalviskning: Tryk på knappens øverste del.
0 - Neutral stilling: Funktionen er slået fra.
B - Konstant hastighed: Tryk på knappens
nederste del.
Fingerhjul
Fingerhjulet benyttes til indstilling af antallet
af viskerslag pr. tidsenhed, når der er valgt
intervalviskning, henholdsvis til indstilling af
regnfølsomheden, når regnsensoren er aktiveret.
– Fingerhjulet drejes opad for større følsomhed og nedad for mindre følsomhed. (Der
foretages et ekstra slag, når fingerhjulet
drejes opad).
Til- og frakobling
Når regnsensoren skal aktiveres, skal tændingen/startnøglen stå i I eller II og kontak1
54
Denne funktion (intervalviskning under bakning) kan slås fra. Spørg et autoriseret Volvoværksted til råds.
tarmen for forrudeviskerne i position 0 (ikke
aktiveret).
Regnsensoren aktiveres som følger:
– Tryk på knappen (B). En lampe i knappen
tændes, hvilket viser at regnsensoren er
aktiv.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
– Tryk på knappen (2).
– Før armen ned til et andet viskerprogram.
Hvis armen føres opad, forbliver regnsensoren aktiv, viskerne foretager et ekstra
slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes tilbage til 0.
Regnsensoren slukkes automatisk, når nøglen tages ud af tændingslåsen eller fem
minutter efter, at tændingen er slået fra.
Vigtigt
I vaskehal: Slå regnsensoren fra ved at trykke på knap (B) med startnøglen i position I
eller II. Ellers kan forrudeviskerne gå i gang
og blive beskadiget.
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Fartpilot (ekstraudstyr)
Tilkobling
Øgning/mindskning af hastigheden
Midlertidig frakobling
– Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling
gemmes den tidligere indstillede hastighed i hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
Konstantfartholderens omskifter er placeret
til venstre i rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
– Tryk på CRUISE -knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
– Tryk let på + eller — for at låse bilens
hastighed. Nu vises CRUISE-ON.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
– Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller —.
Bilens aktuelle hastighed når knappen
slippes, bliver indprogrammeret.
Et kort tryk (mindre end et halvt sekund) på +
eller — svarer til en hastighedsændring på
1 km/t eller 1,6 km/t.
OBS
En midlertidig hastighedsforøgelse (mindre
end et minut) med speederen, f.eks. ved
overhaling, påvirker ikke fartpilotens indstilling. Når speederen slippes igen, vender
bilen tilbage til den tidligere indstillede
hastighed.
02
• bremsepedalen eller koblingspedalen trædes ned
• hastigheden på en stigning falder til under
25–30 km/t
• gearvælgeren sættes i stilling N
• Der forekommer hjulspin eller hjulblokering
• En midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
Genoptagelse af tidligere hastighed
–Tryk på knappen for at
komme tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
CRUISE-ON vises i kombinationsinstrumentet.
Frakobling
– Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE-ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
55
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Parkeringsbremse, elkontakt mm.
Parkeringsbremse
Parkeringsbremsen befinder sig i gulvhøjde
(se illustrationen) og virker på baghjulene, når
den er trådt ned.
Stikkontakt i bagsædet
OBS
Advarselssymbolerne på kombinationsinstrumentet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsepedalen trædes ned.
02
2
Aktivering af parkeringsbremsen
– Træd fodbremsen forsvarligt ned.
– Træd parkeringsbremsepedalen (1) så
langt ned som muligt.
– Slip fodbremsen, og kontrollér, at bilen
holder stille.
– Hvis bilen ruller, skal parkeringsbremsepedalen trædes længere ned.
– Når bilen parkeres, vælges 1 (manuel
gearkasse) henholdsvis P (automatgear).
1
Parkeringsbremse i venstrestyret bil
Parkering på skråninger
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
1
Parkeringsbremse i højrestyret bil
56
2
Sådan udløses parkeringsbremsen
– Træd fodbremsen forsvarligt ned.
– Træk i håndtaget (2).
Stikkontakten kan anvendes til forskelligt tilbehør, f.eks. mobiltelefon eller køleboks. Den
er beregnet til 12 V, maksimal strømstyrke
10 A. Startnøglen skal mindst være i
position I, for at kontakten kan levere strøm.
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Parkeringsbremse, elkontakt mm.
Indstilling af rat
Åbning af bagklap
02
Rattet kan indstilles i højden og længden.
Tryk håndtaget på ratstammens venstre side
ned. Anbring derefter rattet i den stilling, der
passer dig bedst. Tryk håndtaget tilbage for
at spærre rattet. Hvis det er vanskeligt, kan
du trykke lidt på rattet, samtidig med at
håndtaget trykkes tilbage.
Åbn bagklappen ved at trække i håndtaget
som vist på billedet. Nedfæld baglemmen
ved at løfte håndtaget opad.
ADVARSEL
Indstil rattet inden du kører, aldrig mens du
kører. Kontrollér, at rattet er spærret.
57
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Elektriske rudeoptræk
Betjening
02
Førerens dør
De elektriske ruder betjenes med kontakterne i dørene. De fungerer i
tændingsposition I og II. Efter afsluttet kørsel
kan ruderne fortsat åbnes og lukkes, når
tændingsnøglen er taget ud, så længe ingen
af dørene er åbnet. Ruderne bør betjenes
under opsyn.
Spærring af ruderne i bagdørene
A
B
Åbning af rude:
– Tryk knappens forreste del ned.
Lukning af rude:
– Træk knappens forreste del op.
ADVARSEL
Hvis der er et barn i bilen:
• Hvis føreren forlader bilen, bør strømmen
til rudeoptrækkene altid afbrydes ved at
tage startnøglen ud.
• Pas på, at hverken børn eller andre passagerer kommer i klemme, når ruderne lukkes.
• Hvis bagdørenes ruder manøvreres fra
førerens dør:
• Kontrollér, at ingen af bagsædepassagererne får hænderne i klemme, når ruderne
lukkes.
58
Føreren kan betjene begge ruder fra sin
plads. Ruderne kan åbnes og lukkes på to
måder:
– Tryk knapperne (A) lidt nedad eller træk
dem lidt opad. Ruderne går op eller ned,
så længe man rører ved kontakterne.
– Tryk knapperne (A) helt ned, eller træk
dem helt op, og slip dem derefter. Sideruderne åbnes/lukkes nu automatisk.
OBS
Funktionen automatisk op på passagersiden findes kun på visse markeder.
Knapperne (B) styrer ruderne i bagdørene.
De elektriske rudeoptræk i bagsædet kan
spærres med kontakten i førerdørens knappanel. Husk altid at afbryde strømmen til
rudeoptrækkene (dvs. tage startnøglen ud),
hvis du efterlader børn alene i bilen.
Lampen i kontakten tændt
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra
førerens dør
Lampen i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på den pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Elektriske rudeoptræk
Passagerpladsen foran
El-ruder i bagdørene
02
Kontakten for det elektriske rudeoptræk ved
det forreste passagersæde styrer kun denne
rude.
De bageste sideruder kan betjenes med
knappen på den respektive dør og med
knapperne i førerdøren. Hvis lampen i kontakten for spærring af rudeoptrækket i bagdørene (på førerdørens knappanel) er tændt,
kan ruderne i bagdørene kun betjenes fra
førerdøren.
ADVARSEL
Hvis bagdørenes ruder betjenes fra førerdøren, skal man passe på, at ingen af bagsædepassagererne kommer i klemme, når de
lukkes.
59
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Sidespejle
Bakspejl
Bakspejl med kompas (ekstraudstyr
på visse markeder)
Indstilling af den rette kompaszone
02
Billedet er en montage. Spejlet har enten manuel
eller automatisk blændfri indstilling - aldrig
begge på samme tid.
Hvis der kommer stærkt lys ind bagfra, kan
det reflekteres i bakspejlet og blænde føreren. Blænd ned, når lyset bagfra forstyrrer.
Blændfri indstilling
A: Normal indstilling
B: Nedblænding
Automatisk blændfri indstilling
(ekstraudstyr)
Hvis der kommer stærkt lys ind bagfra, blænder bakspejlet ned automatisk.
60
I bakspejlets øverste venstre hjørne sidder et
indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med engelsk forkortelse: N
(nord), NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S
(syd), SW (sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
Hvis kompasset er aktiveret, starter det automatisk i tændingsstilling II, eller når motoren
er i gang. Slå kompasset til eller fra ved at
trykke på den indfældede knap på bakspejlets bagside. Brug f.eks. en udrettet clips.
Knappen sidder ca. 2,5 cm forsænket i spejlet.
Jordkloden er inddelt i 15 magnetzoner, og
kompasset er indstillet til det geografiske
område, bilen befandt sig i ved leveringen.
Hvis bilen flyttes flere magnetzoner, bør
kompasset kalibreres.
– Tændingsstilling II.
– Hold knappen på bakspejlets bagside
trykket ind i ca. 3 sekunder, indtil ZONE
vises (brug f.eks. en udrettet clips). Nummeret for det aktuelle område vises.
– Tryk flere gange på knappen, indtil nummeret for det ønskede geografiske område
(1–15) vises. Displayet viser efter nogle
sekunder igen kompasretningen, hvilket
betyder, at zoneskiftet er gennemført.
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Sidespejle
02
Magnetiske zoner for kompas
Kalibrering
Det kan blive nødvendigt at kalibrere kompasset, for at det skal vise korrekt. Det bedste resultat opnås ved at slå alle store strømforbrugere, som f.eks. kabinebelysning, kabineventilator, elopvarmet bagrude, fra. Undgå
at have metalgenstande og magnetiske genstande i spejlets nærhed.
– Stands bilen i et stort åbent område med
motoren i gang.
– Hold knappen på bakspejlets bagside
trykket ind (brug f.eks. en udrettet clips),
indtil CAL vises (efter ca. 6 sekunder).
– Kør langsomt i en cirkel med en hastighed
på højst 8 km/t, indtil CAL forsvinder fra
displayet. Kalibreringen er nu foretaget.
– Alternativt kalibreringstrin: begynd at køre
som normalt. CAL forsvinder fra displayet,
når kalibreringen er færdig.
61
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Sidespejle
Sidespejle
ADVARSEL
Indstil spejlene, inden du begynder at køre.
Vigtigt
02
Sidespejlene er behandlet med en belægning, som bevirker, at udsynet i spejlene forbliver godt, selvom det regner.
Brug elopvarmningen (se side 48) til at fjerne is fra spejlene. Brug ikke isskraber, da
den kan ridse spejlglassene.
Indstillingsknapperne for de to sidespejle
befinder sig længst fremme på førerdørens
armlæn. Spejlene kan bevæges i tændingsposition I og II.
– Tryk på knap L for venstre spejl,
henholdsvis R for højre spejl. Lampen i
knappen lyser.
– Justér indstillingen med knappen i midten.
– Tryk endnu en gang på L eller R, hvorefter
lampen slukkes.
Vedr. indfoldning af sidespejle, se side 46.
Sidespejle med hukommelsesfunktion
(ekstraudstyr)
Hvis bilen har sidespejle med hukommelsesfunktion, fungerer disse sammen med
hukommelsesindstillingen af sædet, se
side 79.
Hukommelsesfunktion i fjernbetjeningen (ekstraudstyr)
Når du låser bilen op med en af fjernbetjeningerne og ændrer sidespejlenes indstilling,
lagres de nye indstillinger i fjernbetjeningen.
Næste gang du låser bilen op med samme
fjernbetjening og åbner fordøren inden
5 minutter, justeres spejlene til den lagrede
indstilling.
Laminerede sideruder (ekstraudstyr)
De laminerede sideruder i for- og bagdørene
forbedrer lydisoleringen i kabinen og giver
bilen bedre tyverisikring.
62
Vand- og smudsafvisende yderlag på
de forreste sideruder og/eller
sidespejlene (ekstraudstyr)
Sideruder og spejle med
vand- og snavsafvisende
belægning er mærket med
et lille symbol.
Opvarm sidespejlene:
• Hvis is eller sne dækker spejlene
• I kraftig regn, og når føret er snavset
• Når der er dug på spejlene.
Vigtigt
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne is
fra ruderne, da det vandskyende lag ellers
kan tage skade. Brug elopvarmningen til at
fjerne is fra spejlene!
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
Åbningsstillinger
Automatisk betjening
Før kontakten over trykpunkt (3) til bageste
endestilling (4) eller over trykpunkt (2) til forreste endestilling (1), og slip den. Soltaget
åbnes derefter til komfortstilling, henholdsvis
lukkes helt.
4
1
2
3
5
Maksimal åbning af soltaget fra komfortstilling:
6
– Træk knappen helt bagud (4) igen, og slip
den.
02
Manuel betjening
Soltagets betjeningsknap befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes i to stillinger:
A. Ventilationsstilling, med løftet bagkant
B. Skydestilling, fremad/bagud
Startnøglen skal stå i stilling I eller II.
ADVARSEL
Hvis der er et barn i bilen:
Afbryd strømmen til soltaget ved at tage
startnøglen ud, når føreren forlader bilen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lukning, automatisk
Lukning, manuel
Åbning, manuel
Åbning, automatisk
Åbning, ventilationsstilling
Lukning, ventilationsstilling
Åbning:
– Træk betjeningsknappen bagud til
trykpunkt (3). Soltaget bevæger sig nu
mod helt åben stilling, så længe knappen
holdes inde.
Lukning:
– Træk betjeningsknappen fremad til
trykpunkt (2). Soltaget bevæger sig nu
mod lukket stilling, så længe knappen
holdes inde.
Ventilationsstilling
Åbning:
– Tryk knappens bagkant (5) opad.
Lukning:
– Træk knappens bagkant (6) nedad.
Man kan komme fra ventilationsstilling
direkte til komfortstilling ved at trække knappen helt bagud (4) og slippe den.
ADVARSEL
Soltagets klemmesikring fungerer kun ved
automatisk lukning, ikke ved manuel lukning.
63
02 Instrumenter og betjeningsorganer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
Solskærm
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
Pas på, at ingen kommer i klemme, når soltaget lukkes.
02
Til soltaget hører en indvendig solskærm, der
kan bevæges manuelt. Når soltaget åbnes,
føres solskærmen automatisk bagud. Solskærmen lukkes ved at tage fat i håndtaget
og skyde skærmen fremad.
Klemmebeskyttelse
Soltaget har en sikkerhedsfunktion, som
udløses, hvis soltaget blokeres, fordi noget
sidder i klemme. Ved blokering standser soltaget og åbnes derefter automatisk til den
seneste åbne stilling.
64
02 Instrumenter og betjeningsorganer
02
65
Generelt om klimaet .................................................................................68
Elektronisk klimaanlæg, ECC ...................................................................70
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr) ...................................73
66
KLIMA
03
03 Klima
Generelt om klimaet
Aircondition
Kølemiddel
Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter
luften i kabinen. Bilen har automatisk klimaregulering (ECC).
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Det indeholder ikke klor og skader
således ikke ozonlaget. Ved påfyldning/
udskiftning af kølemiddel må der kun bruges
R134a. Dette arbejde bør udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
OBS
03
Der kan lukkes for aircondition-anlægget,
men for at få den bedst mulige luft i kabinen
og undgå dug på ruderne, bør det altid være
slået til.
Dug på indersiden af ruderne
Problemet med dug på indersiden af ruderne
mindskes ved at pudse dem. Brug et normalt
vinduespudsemiddel.
Partikelfilter
Multifiltret/partikelfiltret bør udskiftes med
jævne mellemrum. Spørg et autoriseret
Volvo-værksted til råds.
Is og sne
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimaanlægget (spalten mellem motorhjelm og forrude).
Fejlsøgning og reparation
Lad kun autoriserede Volvo-værksteder
udføre fejlsøgning på eller reparation af klimaanlægget.
68
Kabineventilatorens funktion
Når motoren standser (selvom tændingsnøglen står på I eller II), slukkes der automatisk
for kabineventilatoren. Derved undgår man,
at batteriet aflades.
Kabineventilatoren startes ved at dreje ventilatorknappen og indstille på den ønskede
hastighed.
ECC (elektronisk klimaanlæg)
Faktisk temperatur
Den temperatur der vælges, svarer til den
fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed, luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt
hersker i og omkring bilen.
Sensorernes placering
• Solsensoren befinder sig på oversiden af
instrumentpanelet.
• Temperatursensoren for kabinen befinder
sig bag klimapanelet.
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
Sideruder og soltag
For at aircondition-anlægget skal fungere tilfredsstillende, bør sideruderne og det eventuelle soltag være lukkede.
Acceleration
Ved fuldgasacceleration frakobles aircondition-anlægget midlertidigt. I givet fald kan
der mærkes en kortvarig, midlertidig temperaturstigning.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
ganske normalt.
Brændstofbesparelse
Med ECC styres aircondition-anlægget automatisk og anvendes kun så ofte, det er nødvendigt for at afkøle kabinen og give tilstrækkelig affugtning af den indkommende luft.
Dette sparer brændstof sammenlignet med
et konventionelt aircondition-anlæg, der altid
køler luften til lige over frysegrænsen.
03 Klima
Generelt om klimaet
Luftfordeling
Ventilationsspjæld i
instrumentpanelet
Ventilationsspjæld i dørstolpe
a
`
a
03
`
^
^
_
Den indkommende luft fordeles gennem flere
forskellige ventilationsspjæld, som er placeret forskellige steder i bilen.
_
A: Åben
A: Åben
B: Lukket
C: Luftstrømmens vandrette retning
D: Luftstrømmens lodrette retning
– Ret de yderste spjæld imod sideruderne
for at fjerne dug fra de forreste sideruder.
– I koldt vejr: Luk de midterste dyser for at få
det bedste klima og den bedste afdugning.
B: Lukket
C: Luftstrømmens vandrette retning
D: Luftstrømmens lodrette retning
– Ret de yderste spjæld imod ruden for at
fjerne dug fra de bageste sideruder.
– Ret spjældene indad for at få et behageligt
klima på bagsædet.
Tænk på at børn kan være følsomme overfor
luftstrømme og træk.
Hver gang du trykker på
timerfunktionen.
aktiveres
69
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Kontrolpanel
O
P
Q
R
S
T
U
03
N
V
NM
NN
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
AC – ON/OFF (tænd/sluk)
Recirkulation/Multifilter med sensor
Recirkulation
AUTO
Luftfordeling
Kabinetemperatursensor
Defroster, forrude og sideruder
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
9. Elopvarmede forsæder
10. Temperatur, højre side
11. Temperatur, venstre side
70
12. Ventilator
13. Blæser bag i kabinen (ekstraudstyr på
biler med syv sæder)
Funktioner
1. AC – ON/OFF (tænd/sluk)
ON: Der er tændt for aircondition-anlægget.
Det styres af systemets automatik. På denne
måde afkøles og affugtes luften, der kommer
ind udefra.
OFF: Slukket. Når defrosterfunktionen slås
til, tændes der automatisk for airconditionanlægget (kan slukkes med AC-knappen).
NP
2. Luftkvalitetssystem, recirkulation/
multifilter (ekstraudstyr, visse
markeder)
Nogle biler er udstyret med et såkaldt multifilter og med en luftkvalitetssensor. Multifilteret
opfanger gasser og partikler og reducerer
således lugte og forurening i luften. Luftkvalitetssensoren registrerer, hvis forureningsniveauet i udeluften øges. Hvis dette sker, lukkes luftindtaget, og luften i kabinen recirkuleres. Kabineluften renses også gennem multifilteret ved recirkulation.
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Når luftkvalitetssensoren er tilkoblet, lyser
den grønne lampe AUT i
.
Betjening:
Tryk på
for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
– Skift mellem følgende tre funktioner ved at
trykke en eller flere gange på
.
• Lampen MAN lyser. Recirkulation er nu
tilkoblet.
• Ingen lampe lyser. Ingen recirkulation er
tilkoblet, medmindre det behøves til brug
for nedkøling i varmt klima.
• Lampen AUT lyser. Luftkvalitetssensoren
er nu tilkoblet.
Husk:
• Luftkvalitetssensoren bør som regel være
tilkoblet.
• I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
• Hvis der dannes dug på ruderne, bør
luftkvalitetssensoren kobles fra.
• Ved dugdannelse kan du med fordel også
anvende defrosterfunktionerne til forruden
og sideruderne samt bagruden.
• Følg Volvos serviceprogram for at se de
anbefalede intervaller for udskiftning af
multifiltret. Ved kørsel i stærkt forurenede
omgivelser kan det være nødvendigt at
udskifte kombifiltret oftere.
3. Recirkulation
Recirkulation vælges for at holde dårlig luft,
som f.eks. udstødningsgasser, ude fra kabinen. Luften i kabinen recirkuleres, dvs. at
ingen luft udefra suges ind i bilen, når funktionen er aktiveret.
Hvis luften i bilen recirkulseres, er der, specielt om vinteren, risiko for is- og dugdannelse.
Med timerfunktionen (biler med multifilter og
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion) er
der mindre risiko for, at der dannes is, fugt
eller dårlig luft.
Den bruges på følgende måde:
– Tryk på
i mere end 3 sekunder.
Lampen blinker i 5 sekunder. Nu recirkuleres luften i bilen i 3–12 minutter, afhængigt
af udetemperaturen.
– Hver gang der trykkes på
, aktiveres
timerfunktionen.
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
– Tryk på
igen i mere end 3 sekunder.
Lampen lyser i 5 sekunder for at bekræfte
valget.
4. AUTO
AUTO -funktionen styrer automatisk klimaanlægget, så den ønskede temperatur
opnås. Automatikken styrer varme, aircondition, luftkvalitetssensor, ventilatorhastighed,
recirkulation og luftfordeling. Hvis man vælger en eller flere funktioner manuelt, bliver de
øvrige funktioner fortsat styret automatisk.
Når der trykkes på AUTO, afbrydes alle
manuelle funktioner.
03
5. Luftfordeling
• Når den øverste knap er trykket ind, rettes
luften mod ruderne
• Når den midterste knap er trykket ind,
rettes luften i hoved- og kropshøjde
• Når den nederste knap er trykket ind,
rettes luften mod ben og fødder
Tryk på AUTO, når du igen ønsker automatisk luftfordeling.
6. Kabinetemperatursensor
Kabinetemperatursensoren registrerer temperaturen i kabinen.
7. Defroster for forrude og sideruder
Benyttes til hurtigt at fjerne dug og is fra forog sideruderne. Der strømmer luft til ruderne
med stor ventilatorhastighed. Lampen i
71
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
defrosterknappen lyser, når denne funktion
er aktiveret.
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende for at give maksimal affugtning af
kabineluften:
03
• aircondition (AC) slås automatisk til (kan
slukkes med AC-knappen)
• recirkulation slås automatisk fra.
Når defrosterfunktionen
slås fra, vender
klimaanlægget tilbage til de foregående indstillinger.
8. Elopvarmet bagrude og sidespejle
Tryk på denne knap, når du hurtigt vil fjerne
dug eller is fra bagruden og sidespejlene.
Nærnere enkeltheder om denne funktion
fremgår af side 48.
9. Elopvarmede forsæder
Betjening af forsædeopvarmning:
– Højere varme:
Et tryk på knappen – begge lamper lyser.
– Lavere varme:
To tryk på knappen – én lampe lyser.
Varmen slået fra:
Tre tryk på knappen – ingen lampe lyser.
Et autoriseret Volvo-værksted kan justere
temperaturen.
72
10 og 11. Temperaturvælgere
Med de to knapper kan temperaturen indstilles for henholdsvis fører- og passagersiden.
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
12. Ventilator
Drej på knappen for at øge/mindske ventilatorhastigheden. Hvis AUTO vælges, reguleres ventilatorhastigheden automatisk, og en
tidligere valgt ventilatorhastighed annulleres.
OBS
Hvis knappen drejes venstre om, og blæserindikeringen på displayet slukkes, er
blæseren og aircondition-anlægget slukket.
13. Blæser bag i kabinen (ekstraudstyr
på biler med syv sæder)
Ved at dreje på knappen øges eller mindskes
ventilatorhastigheden. Dette gælder kun, hvis
der er valgt AC for både forreste (1) og bageste del af kabinen. Knappen for den bageste
del sidder i midterkonsollens kontaktpanel
(se side 46).
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
Generelt om varmer
Hvis parkeringsvarmeren ikke starter trods
gentagne forsøg, anbefales det at kontakte
et autoriseret Volvo-værksted. Der vises en
meddelelse på displayet.
Meddelelse på displayet
Når indstillingerne i TIMER 1, TIMER 2 og
Direkte start aktiveres, lyser det gule advarselssymbol i kombinationsinstrumentet, og
en forklarende tekst fremkommer på displayet.
Når bilen forlades, vises en meddelelse om
systemets status. Meddelelsen slukkes, når
bilen låses udefra med fjernbetjeningen.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres på en stærk hældning,
bør den holde med forenden nedad for at
sikre brændstofforsyningen til parkeringsvarmeren.
Inden parkeringsvarmeren kan programmeres, skal elsystemet "vækkes".
Dette gøres ved at:
• trykke på READ-knappen eller
• aktivere fjernlyset eller
• slå tændingen til.
Parkeringsvarmeren kan startes direkte eller
indstilles på to forskellige starttider med
TIMER 1 og TIMER 2. Med starttid menes
her det tidspunkt, hvor opvarmningen af bilen
er færdig. Bilens elektronik vælger begyndelsestidspunktet for opvarmningen, baseret på
den aktuelle udetemperatur. Hvis udetemperaturen overstiger 25 °C, sker der ingen
opvarmning. Ved –10 °C og derunder er parkeringsvarmerens driftstid maksimalt
60 minutter.
03
Ur/timer
Advarselsetiket på tankdækselklappen
ADVARSEL
Bilen skal stå udendørs, når parkeringsvarmeren bruges.
Sluk for parkeringsvarmeren, inden brændstofpåfyldning påbegyndes. Brændstof, der
spildes på jorden, kan antændes.
Kontrollér på displayet, at der er slukket for
parkeringsvarmeren. (Når parkeringsvarmeren er i gang, vises PARKVARMER TIL på
displayet).
Hvis uret stilles igen, efter at varmerens timer
er blevet programmeret, slettes de valgte
timerindstillinger.
Indstilling af TIMER
Af sikkerhedshensyn kan der kun indprogrammeres tider et døgn frem, ikke for flere
dage i træk.
– Drej på fingerhjulet (B), indtil TIMER vises
på displayet.
– Tryk kort på (C) RESET for at komme til
den blinkende timeindstilling.
– Drej fingerhjulet til det ønskede timetal.
73
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
03
– Tryk let på RESET for at komme til minutindstillingen.
– Drej på fingerhjulet for at komme til det
ønskede minuttal.
– Tryk let på RESET for at bekræfte indstillingen.
– Tryk på RESET for at aktivere timeren.
Slukning af timerstartet parkeringsvarmer
For at slukke parkeringsvarmeren manuelt
inden timer-funktionen gør det, skal du gøre
følgende:
Tryk på READ -knappen (A).
Gå frem til teksten PARKVARM TIMER 1
eller 2 ved hjælp af ringen (B). Teksten TIL
blinker på displayet.
Tryk på RESET -knappen (C). Teksten FRA
vises konstant, og parkeringsvarmeren slås
fra.
Direkte start af kabinevarmer
– Drej på fingerhjulet (B), indtil DIREKTE
START vises på displayet.
– Tryk på RESET (C) for at komme til TIL
eller FRA.
– Vælg TIL.
Varmeren vil nu være i gang i 60 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
74
kølevæsken i motoren har opnået en temperatur på 30 ºC.
Øjeblikkelig standsning af kabinevarmer
– Drej på fingerhjulet (B), indtil DIREKTE
START vises på displayet.
– Tryk på RESET (C) for at komme til TIL
eller FRA.
– Vælg FRA.
OBS
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren endnu er i gang.
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, afbrydes parkeringsvarmeren automatisk. Der
fremkommer så fald en meddelelse på displayet. Kvittér for meddelelsen ved at trykke
på READ -knappen (A).
Vigtigt
Gentagen brug af parkeringsvarmeren i
kombination med korte kørselsstrækninger
kan føre til, at batteriet aflades, hvilket kan
give startproblemer. For at sikre, at generatoren når at producere lige så megen energi, som varmeren forbruger fra batteriet, bør
man ved regelmæssig brug af varmeren
køre bilen i lige så lang tid, som varmeren er
i drift.
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer (ekstraudstyr)
Ekstravarmer1 (diesel)
I koldt vejr kan der være behov for ekstra
varme fra ekstravarmeren for at opnå den
rette temperatur i kabinen.
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
behov for ekstra varme, mens motoren er i
gang. Den standser automatisk, når den rette
temperatur er opnået, eller når der slukkes
for motoren.
1 Visse
03
lande
75
,
Forsæder ..................................................................................................78
Kabinebelysning ....................................................................................... 80
Opbevaringssteder i kabinen ...................................................................82
Bagsæde ..................................................................................................87
Bagagerumslys ........................................................................................89
76
INTERIØR
04
04 Interiör
Forsæder
Siddestilling
6. Betjeningspanel til elbetjent sæde (ekstraudstyr).
ADVARSEL
Førersædets indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel.
Kontrollér, at sædet er i låst stilling.
Nedfældning af forsæderyglænet
(ekstraudstyr)
04
– Anbring ryglænet i oprejst stilling 90 grader.
– Løft låsemekanismerne på ryglænets bagside, og vip det samtidig fremad.
– Skyd sædet frem, så nakkestøtten "låses"
fast under handskerummet.
Gulvmåtter (ekstraudstyr)
Volvo kan levere gulvmåtter, som er specielt
fremstillet til din bil.
ADVARSEL
Gulvmåtten ved førerpladsen skal være forsvarligt placeret og fastgjort i fastholdningsclipsen for ikke at komme i klemme ved og
under pedalerne.
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
1. Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
2. Hæv/sænk sædehyndens forkant ved
at pumpe op/ned (ekstraudstyr, passagersiden).
3. Hæv/sænk sædet ved at pumpe op/ned
(ekstraudstyr, passagersiden).
4. Justering af lændestøtten 1, drej hjulet.
5. Justér ryglænets hældning, drej hjulet.
1 Gælder
78
også elbetjent sæde.
Passagersædets ryglæn kan foldes ned i
fremadgående retning for at give plads til
lange genstande.
– Skyd sædet så langt tilbage som muligt.
04 Interiör
Forsæder
Elbetjent sæde (ekstraudstyr)
Hukommelsesfunktion
fjernbetjening, indtager førersædet og sidespejlene de gemte indstillinger, når førerdøren åbnes.
OBS
Nøglehukommelsen er uafhængig af
sædets hukommelse.
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en vilkårlig knap for at
afbryde bevægelsen.
04
ADVARSEL
Knapper for hukommelsesfunktion
Indstilling af sædet kan foretages i et vist
tidsrum, efter at døren er låst op med fjernbetjeningen, uden at nøglen er sat i startlåsen.
Sædet kan altid indstilles, når nøglen er i
positionI eller II.
1. Sædehyndens forkant op/ned
2. Sæde frem/tilbage
3. Sæde op/ned
4. Ryglænets hældning
Hvis et sæde blokeres, udløses en overbelastningsbeskyttelse. Hvis det sker, skal du
afbryde tændingen og vente lidt, inden
sædet betjenes igen. Kun én af sædets indstillinger kan foretages ad gangen.
Gemme indstilling
– Indstil sædet.
– Hold MEM trykket ind, samtidig med at 1,
2 eller 3 trykkes ind.
Risiko for at komme i klemme. Sørg for at
børn ikke leger med kontakterne.
Kontroller, at der ikke er nogen genstande
foran, bagved eller under sædet ved indstilling.
Sørg for, at ingen af passagererne på bagsædet kan komme i klemme.
Bruge gemt indstilling
Tryk en af hukommelsesknapperne 1 – 3 ind,
indtil sædet standser. Hvis knappen slippes,
bliver sædets bevægelse afbrudt.
Nøglehukommelse i fjernnøgle
Førersædets positioner gemmes i nøglehukommelsen, når bilen låses med fjernbetjeningen. Når bilen låses op med den samme
79
04 Interiör
Kabinebelysning
Læselamper og kabinebelysning
• motoren er slukket og nøglen drejet til
0 -stilling.
Kabinebelysningen tændes og lyser i
10 minutter, når:
• en af dørene er åben, medmindre kabinebelysningen slukkes.
Den generelle belysning slukkes, når:
• motoren startes
• bilen låses udefra med nøgle eller fjernbetjening.
Automatikken kan slås fra ved at knap (2)
holdes inde i mere end 3 sekunder. Et kort
tryk på knappen slår automatikken til igen.
04
Kabinebelysning foran og læselamper.
Læselamper bag
1. Læselampe venstre for
2. Generel belysning
3. Læselampe højre for
Med knap (2) kan følgende tre indstillinger for
kabinebelysningen vælges:
4. Venstre læselampe bagi, tænd/sluk
5. Højre læselampe bagi, tænd/sluk
Belysningsautomatik
Læselamperne foran tændes og slukkes med
knap (1) eller (3).
Alle læselamper og kabinebelysningen slukkes automatisk 10 minutter efter, at motoren
er standset. Den respektive belysning kan
slukkes manuelt forinden.
Den generelle belysning tændes og slukkes
med et kort tryk på knap (2).
Kabinebelysningen tændes automatisk1 og
lyser i 30 sekunder, når:
• bilen låses op udefra med nøgle eller
fjernbetjening
1 Funktionen
er lysafhængig og aktiveres kun,
når det er mørkt.
80
De indprogrammerede tider, 30 sekunder
henholdsvis 10 minutter, kan ændres af et
Volvo-værksted.
04 Interiör
Kabinebelysning
Makeup-spejl1
04
Lampen tændes automatisk, når klappen løftes.
1 Ekstraudstyr
på visse markeder,
81
04 Interiör
Opbevaringssteder i kabinen
3
2
1
04
4
8
7
82
6
5
04 Interiör
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringssteder
Kuglepensholder
Handskerum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opbevaringsrum i tredje sæderække
Opbevaringsrum og kopholdere.
Billetklemme.
Handskerum.
Frastillingsplads i midterkonsollen.
Kopholdere til bagsædepassagererne
Opbevaringslomme (også foran i forsædernes sædehynder).
8. Indkøbsposeholder.
04
ADVARSEL
Sørg for, at der ikke er nogen hårde, skarpe
eller tunge genstande, der ligger eller stikker ud på en sådan måde, at de kan give
anledning til personskader i tilfælde af en
hård opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
Midterkonsollen indeholder et rum til blyanter.
I handskerummet kan du f.eks. opbevare
bilens instruktionsbog, kort, penne og benzinkort.
83
04 Interiör
Opbevaringssteder i kabinen
Tøjkrog
Askebæger til bagsædepassagererne
(ekstraudstyr)
Kopholdere/flaskeholdere til
bagsædepassagererne
Askebægret åbnes ved at trække den øverste kant udad.
Træk i indsatsens underkant for at åbne den.
Kopholderindsatsen kan afmonteres: Ved at
løsne de to clips, kan holderen anvendes
som flaskeholder til store flasker.
04
Tøjkrogen er kun beregnet til lettere tøj.
Når det skal tømmes:
– Luk askebægret op.
– Tryk klappen nedad, og vip bagud.
– Løft det derefter ud.
84
04 Interiör
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum og kopholdere (bil
med syv sæder)
Frastillingsplads i midterkonsollen
Kopholdere
04
Opbevaringsrummene kan bruges til f.eks.
cd’er og bøger.
I midterkonsollen er der en frastillingsplads til
f.eks. mad og drikkevarer. Armlænet kan foldes bagud således, at det bliver til et "bord"
for passagererne på bagsædet.
Under frastillingspladsen findes et opbevaringsrum, f.eks. til cd’er.
Kopholdere til personerne på forsæderne.
Askebæger (ekstraudstyr)
– Træk indsatsen ud for at tømme askebægeret.
85
04 Interiör
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum i tredje sæderække
(bil med syv sæder)
Køleskabsrum (ekstraudstyr)
04
Opbevaringsrummene kan anvendes til kuglepenne og diverse småting.
Under forsædets opslåelige armlæn findes et
køleskab1. Det er aktiveret i nøgleposition II.
Køleskabet rummer ca. 14 liter og kan køle
ned til ca. 5 °C.
ADVARSEL
Under kørsel skal flasker opbevares i køleskabet, ligesom låget skal være forsvarligt
lukket.
1 Gælder
86
kun Executive-modeller.
04 Interiör
Bagsæde
Bagsæder – anden række (bil med syv
sæder)
Skydesæde (bil med syv sæder)
Afmontering af midterkonsollens
bageste del
1
04
2
Fremvipning af ryglæn før indstigning i
bilen
Løft håndtaget (1) opad, og skyd samtidig
sædet frem. Gør det omvendte for at føre
stolen tilbage til udgangsstillingen.
A
Midtersædet i anden sæderække kan skydes
længere frem end de andre sæder. Når
sædet er skudt frem, er der bedre kontakt
mellem et barn på den integrerede selepude
og personer på forsæderne.
Løft bøjlen (A) for at skyde sædet frem eller
tilbage.
For at kunne skyde midtersædet i anden
sæderække fremad, skal midterkonsollen
først fjernes:
– Midterkonsollens bageste del fjernes ved
at trække spærren lige ud, som vist ovenfor.
– Fjern derefter konsollen.
Længdejustering af sæde
Løft bøjlen (2) for at føre sædet frem eller tilbage.
87
04 Interiör
Bagsæde
Nakkestøtte på bagsædet –
midterpladsen
ADVARSEL
Den laveste stilling må kun benyttes, når
sædets ryglæn skal slås ned, eller når der
ikke sidder nogen på denne plads.
Når sæderne i anden og tredje række er blevet slået op, er det nødvendigt at forvisse
sig om, at ryglænene er blevet fastlåst. Hvis
ikke, risikerer man, at sædernes beskyttelsessystem ikke fungerer.
OBS
04
Det er ikke muligt at fjerne nakkestøtten
fuldstændigt.
Nakkestøtten på midterpladsen kan indstilles
i fire højder. Skyd nakkestøtten op efter
behov.
– Tryk udløsningsknappen ind for at sænke
nakkestøtten (se illustrationen).
88
04 Interiör
Bagagerumslys
Forlængelse af bagagerummet –
anden sæderække
Forlængelse af bagagerummet –
tredje sæderække (bil med syv
sæder)
Tilbagestilling af tredje sæderække
– Slå ryglænet op til normal stilling.
– Grib fat i øjet, og træk sædet ud, til du
hører et smæld.
– Slå nakkestøtten op.
Sædet kan nu bruges.
04
1
– Indstil sæderne i den bageste stilling (gælder kun for biler med syv sæder).
– Nedfæld nakkestøtten.
– Udløs låsen (1), og slå ryglænet ned. Tryk
til for at fastlåse ryglænet i nedfældet
stilling.
ADVARSEL
Skyd den anden sæderække frem til dens
forreste stilling (se side 85).
– Løft håndtaget opad.
– Skyd sædehynden tilbage til den bageste
stilling. Fold lastøjerne på højre og venstre
side ind, så de ikke beskadiges, når ryglænet fældes frem.
– Slå ryglænet frem. (Nakkestøtten slås
automatisk ind, når ryglænet slås frem.)
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ikke
sidde passagerer i tredje sæderække, hvis
nakkestøtten på yderpladsen i anden
sæderække er slået ned.
89
04 Interiör
Bagagerumslys
Generelt
huske at beskytte sig mod skader bagfra.
Ved lastning bør man være opmærksom på,
at genstande i bagagerummet, som ikke er
forsvarligt fastgjort eller anbragt på rette
måde, ved en kollision eller kraftig opbremsning kan blive kastet fremad med stor hastighed og kraft og derved forårsage alvorlige
skader.
Husk, at en genstand, som vejer 20 kg, ved
et frontalsammenstød med en hastighed på
50 km/t, svarer til en kollisionskraft på
1.000 kg.
04
Tænk på følgende, når du laster:
Lastkapaciteten afhænger af bilens køreklare vægt inklusive eventuelt tilbehør, som
er monteret. Køreklar vægt omfatter føreren,
en 90 % fyldt brændstoftank og øvrige
sprinkler-/kølevæsker m.m. Tilbehør, som er
monteret, dvs. trækkrog, tagbagagebærer,
tagboks m.m., medregnes i den køreklare
vægt.
Bilens lastkapacitet reduceres også af antallet af passagerer og deres vægt.
Lastning af bagagerummet
Sikkerhedsseler og airbags yder føreren og
passagererne god beskyttelse, især i tilfælde
af frontale kollisioner. Man bør dog også
90
• Placer ikke for tung last helt fremme mod
forsæderne. Derved trykkes det nedfældede ryglæn nemlig unødvendigt hårdt.
• Placer lasten op ad ryglænet.
• Placer tung last så lavt som muligt.
• Placer bred last på hver sin side af opdelingen af ryglænet.
• Beskyt skarpe kanter med noget blødt.
• Fastspænd lasten med fastgøringsbånd
ved bilens lastøjer.
• Placer aldrig last oven for ryglænet uden
et lastforskydningsnet.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
dens køreklare vægt og hvor tungt lastet
den er.
ADVARSEL
Placer aldrig last, så det når op over ryglænet! Hvis du gør dette, kan lasten blive
kastet fremad ved en kraftig opbremsning
eller kollision, og du eller dine passagerer
kan komme alvorligt til skade. Husk også
altid at gøre lasten ordentligt fast (binde den
fast).
Hvis bagsædets ryglæn er slået ned, bør
bilen ikke lastes højere end til 50 mm under
overkanten af de bageste passagerdøres
sideruder. Der bør også være 10 cm fri
plads fra ruden og indad. Ellers kan virkningen af beskyttelsesgardinet, som er skjult i
bilens loft, udeblive.
Fastgør altid lasten. Ellers kan den blive forskubbet ved hård opbremsning og skade
personer i bilen.
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen, når du laster eller losser lange genstande! I uheldige tilfælde kan du ellers med
lasten komme til at skubbe til gearstangen
eller gearvælgeren og derved føre den til
køreindstilling, og så kan bilen rulle væk.
04 Interiör
Bagagerumslys
Beskyttelsesnet
Opsætning af beskyttelsesnet
– Spænd beskyttelsesnettet ud vha. spændebåndene.
Sammenfoldning af sikkerhedsnet
1
Beskyttelsesnettet forhindrer bagage og last i
at glide frem i kabinen ved kraftige opbremsninger.
Hvis bilen er forsynet med bagagerumsskjuler, skal den fjernes, inden beskyttelsesnettet
monteres.
Nettet er lavet af stærkt nylonvæv og kan
fastgøres på to forskellige måder:
– Hægt den øverste stang fast i den forreste
eller bageste loftbeslag.
– Hægt den anden ende af stangen fast i
loftbeslaget på den modsatte side.
– Fastspænd beskyttelsesnettets spændebånd i øjerne på gulvet, når nettet er
fastgjort i de bageste loftbeslag.
– Brug øjerne i sædets glideskinne, når nettet er fastgjort i de forreste loftbeslag.
Gælder kun for en 7-sæders bil:
• Bag bagsædets ryglæn
• Bag førersæderne, hvis bagsædet er nedfældet.
– Sørg for, at nettet er placeret foran sidepanelernes armlæn ved fastspænding.
04
Beskyttelsesnettet kan foldes sammen og
placeres under gulvet i bagagerummet (gælder biler med fem sæder).
Tryk på knapperne (1) i lastnettets hængsel
for at frigøre hængslet, og fold nettet sammen.
ADVARSEL
Det er nødvendigt at forsikre sig om, at
beskyttelsesnettet er monteret korrekt i de
øverste beslag, og at spændebåndene er
fastgjort sikkert.
Beskadigede net må ikke anvendes.
91
04 Interiör
Bagagerumslys
Beskyttelsesgitter af stål (ekstraudstyr)
– Træk skiftevist begge fastgøringsbøjlerne
ud.
– Sæt beskyttelseshætter på gevindene
over skruerne.
ADVARSEL
Gælder for biler med syv sæder: Af sikkerhedshensyn må ingen passagerer sidde på
tredje sæderække, hvis lastgitteret er placeret bag anden sæderække.
04
Beskyttelsesgitteret i bagagerummet forhindrer, at last eller husdyr ryger frem i kabinen
ved kraftige opbremsninger.
Beskyttelsesgitteret skal af sikkerhedshensyn altid fastgøres på den korrekte måde.
Gør følgende for at montere beskyttelsesgitteret:
– Løft beskyttelsesgitteret ind i bilen via
bagklappen eller gennem en af bagdørene
(nedfæld i så fald anden sæderække
først).
– Placer beskyttelsesgitterets ene fæste i
det modsvarende fæste over bagdøren
bag anden sæderække.
92
– Placer beskyttelsesgitterets fæste i forreste position i fæstet.
– Placer beskyttelsesgitterets andet fæste i
det modsvarende fæste over den anden
bagdør, og placer det i den forreste position.
– Før fastgørelsesbøjlen ind fra neden gennem det nedre fæste i beskyttelsesgitteret
som vist på billedet.
– Monter fjederen på fastgøringsbøjlen, og
skru skruen på.
– Fastgør fastgøringsbøjlens krog i lastforankringsøjet, og spænd hjulet, indtil bøjlen
griber om lastforankringsøjet.
– Gør det tilsvarende i den modsatte side.
04 Interiör
Bagagerumslys
Stikkontakt i bagagerummet
Bagagerumsskjuler (ekstraudstyr)
Holder til indkøbsposer
04
Nedfæld låget, når du vil bruge eludtaget.
Eludtaget fungerer uafhængigt af, om tændingen er aktiveret eller ej.
Hvis tændingen afbrydes, og en strømforbruger med et strømforbrug på over 0,1 A er tilsluttet kontakten, vises en advarselsmeddelelse på displayet.
OBS
Stikkontakten bør ikke bruges med tændingen afbrudt, da der er risiko for afladning af
bilens batteri.
Træk bagagedækket ud, træk det over bagagen, og hægt krogen fast i hullet på de bageste stolper i bagagerummet.
Åbn lugen i bagagerummet. Sur dine indkøbsposer fast eller spænd dem fast med
spændebånd eller holdere.
Afmontering af bagagedækket
Tryk bagagedækkets endestykke indad, træk
opad, og løsn det. Ved påsætning skal bagagedækkets endestykke trykkes ned i holderne.
ADVARSEL
Anbring ikke genstande på bagagerumsskjuleren. De kan skade passagererne,
f.eks. ved opbremsninger eller undvigemanøvrer.
93
04 Interiör
Bagagerumslys
Indhold af rummet under
bagagerumsgulvet
Åbning af rummet i bagagerumsgulvet
(bil med 7 sæder)
– Løft lemmen.
Hvis bilen er udstyret med holder til indkøbsposer:
04
1. Bil med 5 sæder 2. Bil med 7 sæder
Under bagagerumsgulvet findes følgende:
•
•
•
•
Advarselstrekant (visse markeder)
Værktøjspose
Forbindstaske (visse markeder)
Donkraft (alternativ plads)
OBS
Visse produkter i førstehjælpstasken har en
"sidste brugsdato" og bør udskiftes, inden
denne dato overskrides.
94
Åbning af rummet i bagagerumsgulvet
(bil med 5 sæder)
– Løft lemmen i gulvet.
– Hvis bilen er udstyret med holder til indkøbsposer:
– Løft lemmen, og løsn spændebåndet for
indkøbsposeholderen.
– Slå den øverste lem op, løsn spændebåndet for den eventuelle indkøbsposeholder,
og slå den nederste kem op.
Vigtigt
Undlad at lægge noget i bagagerummet,
når hynderne foldes ind. Hynder og sædemekanismer kan beskadiges.
04 Interiör
Bagagerumslys
04
95
Nøgler og fjernbetjening........................................................................... 98
Låsning og oplåsning ............................................................................. 101
Børnesikkerhedslås ................................................................................ 104
Alarm (ekstraudstyr) ............................................................................... 106
96
LÅS OG ALARM
05
05 Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Nøgler – Elektronisk startspærre
N
1. Hovednøgle
Nøgle til alle låse.
2. Servicenøgle1
Nøgle til fordør samt tændings- og
ratlås.
Bilen leveres med to hovednøgler og en
servicenøgle1. Hovednøglerne er sammenfoldelige og forsynet med indbygget fjernbetjening.
Hvis du mister en af nøglerne, skal du tage
alle de resterende nøgler med til et autoriseret Volvo-værksted. For at forebygge tyveri
skal den mistede nøgles kode slettes fra
systemet. De andre nøgler skal samtidig
kodes ind i systemet igen.
05
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos
autoriserede Volvo-værksteder, som også
kan bestille nye nøgleblade.
Der kan højst programmeres og bruges 6
fjernbetjeninger/nøgleblade til hver bil.
O
Elektronisk startspærre
Nøglerne er udstyret med kodede chips.
Koden skal stemme overens med læseren i
tændingslåsen, og bilen kan kun startes, hvis
en nøgle med den rette kode bruges.
1 Ekstraudstyr
98
på visse markeder.
OBS
Nøglebladet på hovednøglen (1) skal være
slået helt ud (se billedet) under start af bilen.
Ellers risikerer man, at startspærrefunktionen forhindrer bilen i at starte.
Startnøgler og elektronisk startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl, således at
bilen ikke kan startes.
05 Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Fjernbetjeningsfunktioner
N
O
S
P
R
Q
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Oplåsning
Åbning af bagklappen
Panikfunktion
Tryghedsbelysning
Lås
Sammenfoldning/åbning af nøgle
Oplåsning
– Med et tryk på knap (1) låses samtlige
døre, bagklappen og tankdækselklappen
op.
Bagagerumsklap
– Med et tryk på knap (2) låses kun bagklappen op.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan bruges til at vække
omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation. Hvis den røde knap (3) holdes trykket
inde i mindst tre sekunder eller trykkes ind to
gange i samme tidsrum, aktiveres blinklys og
signalhorn. Panikalarmen afbrydes med en
vilkårlig knap på fjernbetjeningen eller automatisk efter 25 sekunder.
Sammenfoldning/åbning af nøgle
Man kan folde nøglen sammen ved at trykke
på knap (6), samtidig med at nøgledelen drejes ind i knappanelet.
Den sammenfoldede nøgle foldes automatisk
ud ved et tryk på knappen.
Tryghedsbelysning
Du skal gøre følgende, når du nærmer dig
bilen:
– Tryk på den gule knap (4) på fjernbetjeningen.
Nu tændes den indvendige belysning, positions-/parkeringslyset, nummerpladelyset og
lamperne i sidespejlene (ekstraudstyr). Belysning på evt. tilkoblet anhænger tændes også.
Disse lamper forbliver tændt i 30, 60 eller
90 sekunder. Det ønskede tidsrum kan indstilles af et autoriseret Volvo-værksted.
05
Slukning af tryghedsbelysningen:
– Tryk på den gule knap en gang til.
Låsning
Med knap (5) låses samtlige døre, bagklappen og tankdækslet. Der er en forsinkelse på
ca. 10 minutter for tankdækslet.
99
05 Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Batteriskift i fjernbetjeningen
05
Hvis låsen i gentagne tilfælde ikke reagerer
på signalet fra fjernbetjeningen ved normal
afstand, skal batteriet udskiftes.
– Løsn låget ved forsigtigt at lirke bagkanten
op med en lille skruetrækker.
– Udskift batteriet (type CR 2032, 3 V) –
anbring plussiden opad. Undgå at berøre
batteriet og dets kontaktflader med fingrene.
– Monter låget igen. Sørg for, at gummipakningen ligger rigtigt og ikke beskadiges, så
der ikke kan trænge vand ind.
– Overlad det gamle batteri til et Volvoværksted, så det kan blive bortskaffet på
en miljørigtig måde.
100
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning/oplåsning udefra
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter oplåsning med fjernbetjeningen, låses alle låse automatisk igen.
Denne funktion mindsker risikoen for, at bilen
utilsigtet efterlades ulåst.
Vedr. biler med alarm, se side 106.
Automatisk låsning
Aktivering/deaktivering af automatisk
låsning
Tændingsnøglen skal stå i position I eller II.
Tryk på READ -knappen på venstre kontaktarm for at kvittere for eventuelle meddelelser
på displayet.
Hold centrallåsknappen inde, indtil en ny
meddelelse for låsestatus vises på displayet.
Meddelelsen AUTOLOCK AKTIVERET (bilen
låses også, når den bevæger sig), henholdsvis AUTOLOCK DEAKTIVERET vises på displayet.
05
Hovednøglen eller fjernbetjeningen låser/
oplåser samtlige sidedøre og bagklappen
samtidigt. Sidedørenes låseknapper og dørhåndtagene på indersiden udløses1.
Tankdækslets dækklap kan åbnes, når bilen
er ulåst. Det forbliver ulåst i 10 minutter efter
låsning af bilen.
OBS
Bilen kan låses1, selv om en dør eller bagklappen er åben. Når døren lukkes, risikerer
man, at nøglerne bliver låst inde.
1 Gælder
Automatisk låsning aktiveres og deaktiveres
med betjeningspanelet i førerdøren. Funktionen gør, at dørene automatisk låses, når
bilen kører hurtigere end 7 km/t. De forbliver
låst, indtil en dør åbnes indefra, eller alle
dørene låses op fra betjeningspanelet.
visse markeder
101
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Låsning og oplåsning indefra
Låsning af handskerum
Fra knappanelet i førerdøren (eller passagerdøren) kan samtlige sidedøre og bagklappen
låses eller låses op samtidigt.
Handskerummet kan kun låses/åbnes med
hovednøglen – ikke med servicenøglen.
Låsning/oplåsning af bagklappen med
fjernbetjening
05
Alle døre kan låses med låseknappen på
knappanelet ved den respektive dør.
Hvis bilen ikke er låst udefra, kan den låses
op ved at døren åbnes med håndtaget.1
1 Gælder
102
visse markeder
Oplåsning af kun bagklappen:
– Tryk en gang på knappen i fjernbetjeningen som vist på billedet.
– Hvis alle døre er låst, når bagklappen
lukkes, forbliver den ulåst og uden alarm
efter lukning. Alle øvrige døre er stadig låst
med aktiveret alarm.
– Tryk på LOCK -knappen endnu en gang
for at låse bagklappen og aktivere alarmen
for den.
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
OBS
Hvis LOCK -knappen bruges til at låse bagklappen op, uden at den åbnes, låses klappen automatisk igen efter ca. 2 minutter.
Midlertidig deaktive ring af blokeret
låsestilling og eventuelle
alarmsensorer
Blokeret låsestilling1
ADVARSEL
Bilen har en særlig funktion, blokeret låsestilling, der gør, at dørene ikke kan åbnes indefra, hvis de er låst.
Efterlad ikke nogen i bilen, før funktionen
blokeret låsestilling er frakoblet.
Blokeret låsestilling kan kun aktiveres udefra,
ved at førerdøren låses med nøglen eller med
fjernbetjeningen. Alle døre skal være lukkede,
før blokeret låsestilling aktiveres. Derefter
kan dørene ikke åbnes indefra. Bilen kan kun
låses op udefra via førerdøren eller fjernbetjeningen.
Blokeret låsestilling aktiveres 25 sekunder
efter, at dørene er lukket.
Lampen i knappen lyser, indtil bilen låses
med nøgle eller fjernbetjening. På displayet
står en meddelelse, så længe nøglen bliver
siddende i tændingslåsen. Næste gang tændingen sættes til, tilkobles sensorerne og
blokeret låsestilling igen.
05
Hvis nogen vil blive siddende i bilen, og du
alligevel vil låse dørene udefra – f.eks. under
transport med bilfærge – kan du frakoble blokeret låsestilling.
– Sæt nøglen i tændingslåsen, drej den til
stilling II og derefter tilbage til stilling I
eller 0.
– Tryk på knappen (se illustrationen).
Hvis bilen er udstyret med alarm, frakobles
bevægelses- og hældningssensorerne samtidigt. Se side 107.
1 Visse
lande
103
05 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Manuel børnesikring, bageste døre og
bagklap
ADVARSEL
Låseknapperne bør altid være trukket op
under kørsel. I tilfælde af en ulykke vil redningspersonalet således kunne komme hurtigt ind i bilen. Bagsædepassagererne kan
ikke åbne dørene indefra, hvis børnesikringsspærren er aktiveret.
05
Skydeknap for børnesikkerhedslås – bagklap
Knappen til børnesikkerhedslåsen sidder i
bagklappens underkant1 og i bagdørenes
bagkant. Knappen er kun tilgængelig, når
bagklappen henholdsvis bagdørene er åbne.
– Knappen i bagklappen betjenes ved at
skyde den til siden mellem sine yderstillinger (brug en flad metalgenstand, f.eks. en
skruetrækker):
1 Kun
104
på visse markeder.
Knap til børnesikkerhedslås – venstre henholdsvis højre bagdør
A: Børnesikker indstilling – bagklappen kan
ikke åbnes indefra.
B: Ikke-børnesikker indstilling – bagklappen
kan åbnes indefra.
– Knappen i bagdøren betjenes ved at dreje
den mellem sine yderstillinger (brug en
flad metalgenstand, f.eks. en skruetrækker).
A: Børnesikker indstilling – bagdørene kan
ikke åbnes indefra; drej udad.
B: Ikke-børnesikker indstilling – bagdørene
kan åbnes indefra; drej indad.
05 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Elektrisk børnesikkerhedslås –
bageste sidedøre1
OBS
Når den elektriske børnesikkerhedslås er
aktiveret, kan de bageste sidedøre ikke
åbnes indefra.
05
Brug knappen i midterkonsollen til aktivering/
deaktivering af børnesikkerhedslåsen i de
bageste sidedøre.
– Drej tændingsnøglen til position I eller II.
– Tryk på knappen.
Når lampen i knappen lyser, er de bageste elruder og bagdørene spærret.
Der vises en meddelelse på displayet, og
børnesikkerhedslåsen aktiveres/deaktiveres.
1 Ekstraudstyr
på visse markeder,
105
05 Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Alarmsystem
Alarmlampe på instrumentpanel
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger
det konstant alle alarmindgange.
OBS
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
05
• når en dør, motorhjelmen eller bagklappen
åbnes.
• når en ikke-godkendt nøgle sættes i startlåsen, eller hvis låsen udsættes for påvirkning.
• når der registreres bevægelser i passagerkabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor).
• når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
udstyret med hældningssensor).
• når batterikablet frakobles.
• hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Ethvert forsøg herpå kan påvirke forsikringsvilkårene.
Tilkobling af alarmfunktion
– Tryk på LOCK -knappen. Et langt blink fra
afviserne bekræfter, at alarmen er tilkoblet, og at alle døre er låst.
Vigtigt
En lampe på instrumentpanelet viser alarmsystemets status:
• Lampen slukket – Alarmen er frakoblet.
• Lampen blinker en gang hvert andet
sekund, efter at bilens afvisere har afgivet
et langt blink – Alarmen er tilkoblet.
• Lampen blinker hurtigt, efter frakobling af
alarmen og indtil tændingen tilsluttes:
Alarmen har været udløst.
• Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet,
fremkommer en meddelese på displayet.
Hvis der er opstået en fejl i alarmsystemet,
vises en meddelelse på displayet. I givet fald
106
bør man kontakte et autoriseret Volvo-værksted.
Alarmen er helt tilkoblet, når afviserne har
foretaget et langt blink, og lampen på instrumentpanelet blinker én gang hvert andet sekund.
Frakobling af alarmfunktion
– Tryk på fjernbetjeningens UNLOCK -knap.
To korte blink fra afviserne bekræfter, at
alarmen er frakoblet.
Hvis batterierne i fjernbetjeningen er brugt
op, kan alarmen frakobles ved at dreje nøglen til tændingsposition II.
05 Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Automatisk tilkobling af alarm
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Midlertidig frakobling af alarmsensorer og blokeret låsestilling
dige frakobling. Hvis bilen har blokeret låsestilling, tilkobles denne samtidig. Se
side 103.
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter frakobling af alarmen
(og bilen er låst op med fjernbetjeningen), tilkobles alarmen automatisk igen. Samtidig
låses bilen.
Automatisk tilkobling af alarm
I visse lande (Belgien, Israel osv.) tilkobles
alarmen automatisk efter en vis tid, efter at
førerdøren er blevet åbnet og lukket igen,
uden at bilen er blevet aflåst.
05
Annullering af udløst alarm
– Tryk på fjernbetjeningens UNLOCK -knap,
eller sæt nøglen i tændingslåsen.
Der gives et bekræftende signal i form af to
korte blink med afviserne.
Alarmsignaler
Når alarmen udløses, sker der følgende:
• Der lyder en sirene i 25 sekunder. Den har
sit eget batteri, der tages i brug, hvis
bilens batteri ikke har tilstrækkelig ladning
eller frakobles.
• Samtlige afvisere blinker i 5 minutter, eller
indtil alarmen frakobles.
For at undgå utilsigtet udløsning af alarmen,
hvis man f.eks. efterlader en hund i bilen eller
rejser med færge, kan bevægelses- og hældningssensorerne frakobles midlertidigt som
følger:
– Sæt nøglen i tændingslåsen, drej den til II
og derefter tilbage til I eller 0.
– Tryk på knappen.
Lampen lyser, indtil bilen låses med nøgle
eller fjernbetjening.
På displayet vises en meddelelse, så længe
nøglen bliver siddende i tændingslåsen. Når
tændingen sættes til, annulleres den midlerti-
107
Generelt .................................................................................................. 110
Brændstofpåfyldning .............................................................................. 112
Start af motor ......................................................................................... 114
Manuel gearkasse .................................................................................. 116
Automatgearkasse ................................................................................. 117
Firehjulstræk ........................................................................................... 120
Bremsesystemet .................................................................................... 121
Stabilitets- og traktionssikringssystem (ekstraudstyr) ........................... 123
Parkeringshjælp (ekstraudstyr) ............................................................... 125
Blind Spot Information System – BLIS (ekstraudstyr) ............................ 127
Bugsering og bjergning .......................................................................... 130
Starthjælp ............................................................................................... 132
Kørsel med anhænger ............................................................................ 133
Trækanordning ....................................................................................... 135
Delelig trækkrog ..................................................................................... 137
Lastning ................................................................................................. 142
Tilpasning af lyskegle ............................................................................. 144
108
START OG KØRSEL
06
06 Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk er at køre forudseende,
jævnt og at afpasse køremåden og hastigheden efter den aktuelle situation.
• Kør motoren varm så hurtigt som muligt.
• Lad ikke motoren arbejde i tomgang, men
kør med let belastning, så snart det er
muligt. En kold motor bruger mere brændstof end en varm.
• Undgå hurtig, unødvendig acceleration og
kraftig opbremsning.
• Kør ikke med unødvendig last i bilen.
• Brug ikke vinterdæk, når vejene er tørre.
• Afmontér tagbagagebæreren, når den ikke
bruges.
• Undgå at køre med åbne ruder.
Glat føre
06
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede
forhold for at lære, hvordan den nye bil reagerer.
Motoren og kølesystemet
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i
stærkt bakket terræn, ekstrem varme eller
med tung last, er der risiko for, at motoren og
kølesystemet overophedes.
110
Undgå overophedning af kølesystemet
• Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
• Stands ikke motoren straks ved stop efter
hård kørsel.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt høje
temperaturer.
Undgå overophedning af motoren
Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (dieselmotor: 3500 omdr./
min.) under kørsel med anhænger eller campingvogn i bakket terræn. I givet fald kan
olietemperaturen blive for høj.
Åben bagklap
Undgå at køre med åben bagklap. Hvis det
skulle være nødvendigt at have bagklappen
åben på en kort strækning, bør man gøre følgende:
– Luk alle ruder.
– Ret luften mod ruder og gulv, og lad
blæseren arbejde med højeste hastighed.
ADVARSEL
Kør ikke med åben bagklap, da man risikerer, at der suges giftig udstødningsgas ind i
bilen gennem bagagerummet.
Kørsel på ujævn vej
Volvo XC90 er først og fremmest konstrueret
til landevejskørsel, men har også gode køreegenskaber på ujævne og dårlige veje. Tænk
på følgende for at undgå, at bilens levetid
reduceres:
• Kør langsomt, hvis vejen er ujævn, så
undgår du skader på bilens undervogn.
• Hvis underlaget er løst eller består af tørt
sand eller sne, er det altid bedst hele tiden
at holde bilen i bevægelse og undgå at
skifte gear. Stands ikke bilen.
• Hvis vejen er ekstremt stejl, og der er
risiko for at vælte, bør du aldrig forsøge at
vende bilen, bak i stedet tilbage. Undgå at
køre på tværs af hældninger, kør i hældningens retning.
OBS
Undgå at køre på stejle skråninger, hvis
brændstofniveauet er lavt. Katalysatoren
kan tage skade, hvis motoren ikke får tilstrækkeligt brændstof. Under kørsel på
meget stejle skråninger skal tanken være
mere end halvt fyldt for ikke at risikere at få
motorstop.
06 Start og kørsel
Generelt
Vadning
Bilen kan køres gennem en vanddybde på
højst 40 cm med en hastighed på højst
10 km/t. Der skal udvises ekstra forsigtighed
ved passage af strømmende vand.
Vigtigt
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger vand ind i luftfiltret.
På større dybder kan der trænge vand ind i
transmissionen. I givet fald reduceres oliernes smøreevne, hvilket forkorter de pågældende systemers levetid.
Ved vadning skal hastigheden være lav, og
bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal du trykke let på bremsepedalen og
kontrollere, at fuld bremsevirkning opnås.
Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
OBS
Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter kørsel i vand og ler.
Vigtigt
Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne i
længere tid, da dette kan give anledning til
fejl i bilens elektriske anlæg.
I tilfælde af motorstop i vand må man ikke
forsøge at starte igen; i givet fald skal bilen
bugseres ud af vandet.
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster batteriet i forskellig grad. Lad ikke startnøglen stå i
position II, når motoren er standset. Benyt i
stedet position I - så bruges der mindre
strøm. 12-volts kontakten i bagagerummet er
stadig strømførende, selv når startnøglen er
taget ud.
Eksempler på funktioner, der bruger megen
strøm:
• Kabineventilator
• Forrudeviskere
• audioanlæg (høj lydstyrke)
• Parkeringslys.
Vær også opmærksom på forskelligt tilbehør,
som belaster det elektriske anlæg. Når motoren ikke er i gang, bør man ikke anvende
funktioner der bruger meget strøm.
06
Hvis batterispændingen er lav, vises der en
tekst på displayet. Energisparefunktionen
deaktiverer visse funktioner eller reducerer
belastningen på batteriet, f.eks. ved at reducere kabineventilatorens hastighed og slukke
for audiosystemet. Oplad batteriet ved at
starte motoren.
111
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Åbning af tankdækselklap
Tankdækslet er placeret bag klappen på højre bagskærm og kan hænges op på indersiden af klappen.
Tankklappen kan åbnes, når bilen er ulåst.
06
OBS
Klappen er ulåst i 10 minutter efter, at bilen
er blevet låst. Derefter låses den automatisk.
Nødoplåsning af tankdækselklappen
Hvis det ikke er muligt at åbne tankdækselklappen normalt, kan det blive nødvendigt at
åbne den manuelt.
Dette gøres som følger:
112
– Løft hjørnestykket fra gulvet i bagagerummets bageste højre hjørne.
– Åbn klappen ved at løfte håndtaget og
trække det udad.
– Bøj isoleringen af vejen for at få adgang til
klappens elektriske lås.
– Ræk hånden ind, og find låsen. Den befinder sig omtrent lige bag klappens bagkant.
– Træk låsestemplet lige bagud. Nu kan
klappen åbnes. Efter brændstofpåfyldning
kan klappen låses igen ved at lukke den
og trykke låsestemplet fremad.
ADVARSEL
Der er skarpe kanter bagved panelerne bevæg hånden langsomt og forsigtigt.
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Tankdæksel
Ved høje udendørstemperaturer kan der
opstå et vist overtryk i tanken. I givet fald bør
dækslet åbnes langsomt.
OBS
Efter påfyldning skal tankdækslet sættes på
igen. Drej det, indtil der høres ét eller flere
tydelige klik.
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
Sluk for den brændstofdrevne varmer,
inden brændstofpåfyldning påbegyndes.
Man bør aldrig have en tændt mobiltelefon
på sig under brændstofpåfyldning. Ringesignalerne kan danne gnister og antænde
benzindampene, hvilket atter kan føre til
brand og personskader.
Påfyldning af brændstof
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens
dyse slår fra.
OBS
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
Der må ikke bruges brændstof af lavere kvalitet end angivet på s. 242, da dette kan have
negativ indvirkning på motoreffekten og
brændstofforbruget.
Benzin
Vigtigt
Benzinen må ikke tilsættes rensende tilsætningsstoffer, medmindre det anbefales af
Volvo.
Diesel
Dieselolie kan ved lave temperaturer (fra
–5 °C til –40 °C) udfælde paraffin, hvilket kan
give startvanskeligheder.
06
Vigtigt
Brug særligt vinterbrændstof på den kolde
tid af året.
113
06 Start og kørsel
Start af motor
Inden motoren startes
– Træk parkeringsbremsen an.
Automatgear
– Gearvælgeren i P eller N.
Manuel gearkasse
– Stil gearstangen i frigear, og hold koblingspedalen helt nedtrådt. Dette er særlig vigtigt i meget koldt vejr.
ADVARSEL
Startnøglen må aldrig tages ud af ratlåsen
under kørsel, eller når bilen er under bugsering. I givet fald kan ratlåsen aktiveres og
derved gøre bilen umulig at styre.
Under bugsering skal startnøglen stå i
stilling II.
06
OBS
Nøglebladet på hovednøglen skal være helt
slået ud (se billedet på side 98) under start
af bilen. Ellers risikerer man, at startspærrefunktionen forhindrer bilen i at starte.
OBS
For visse motortyper kan tomgangshastigheden ved koldstart være markant højere
end normalt. Dette er for at udstødningssystemet hurtigst muligt skal komme op på
normal driftstemperatur, hvilket minimerer
udstødningsforureningen og skåner miljøet.
Start af motor
Benzin
– Drej startnøglen til stilling III.
Hvis motoren ikke starter i løbet af
5–10 sekunder, skal nøglen slippes, og et
nyt startforsøg gøres.
Diesel
1. Drej startnøglen til II.
Et kontrolsymbol i kombinationsinstrumentet viser, at forvarmning af motoren
er i gang (se side 44).
2. Drej nøglen til stilling III, når kontrolsymbolet slukkes.
Dieselpartikelfilter (DPF)1
En dieseldrevet bil kan have et partikelfilter,
der giver mere effektiv udstødningsrensning.
Under normal kørsel samles partiklerne i
udstødningsgassen i filtret. For at brænde
partiklerne væk og tømme filtret sker der en
1 Visse
114
markeder.
såkaldt regenerering, hvilket kræver, at
motoren er nået op på normal driftstemperatur.
Regenereringen af filtret foregår automatisk
med et interval på 300–900 km, alt efter kørselsforholdene. Regenereringen tager normalt mellem 10 og 20 minutter. I dette tidsrum kan brændstofforbruget øges noget.
Bagrudevarmeren kan aktiveres automatisk
for at øge belastningen på motoren ved regenerering uden indikering.
Regenerering i koldt vejr
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal arbejdstemperatur. Dette medfører, at dieselpartikelfiltret
ikke regenereres, og at filtret ikke tømmes.
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler,
tændes det gule informationssymbol på
instrumentpanelet, ligesom meddelelsen
SODFILTER FULDT SE INSTRUKT.BOG
vises på displayet. Start regenerering af filtret
ved at køre bilen, helst på landevej eller
motorvej, indtil motoren kommer op på normal arbejdstemperatur. Derefter bør bilen
køres i yderligere ca. 20 minutter. Når regenereringen er færdig, slettes meddelelsen
automatisk.
06 Start og kørsel
Start af motor
Vigtigt
Hvis filtret fyldes helt, kan det ikke altid fungere. Så kan det være vanskeligt at starte
motoren, og der er risiko for at filtret skal
udskiftes.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren (ekstraudstyr) bruges, hvorved motoren hurtigere
kommer op på normal driftstemperatur.
Startnøgler og elektronisk
startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe, ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl.
Kør aldrig med motoren ved høje omdrejningstal straks efter koldstart! Hvis motoren
ikke starter eller fejltænder, skal du kontakte
et Volvo-værksted.
ADVARSEL
Afbryd aldrig tændingen (position 0 eller 1)
eller træk startnøglen ud, mens bilen er i
bevægelse. I givet fald kan ratlåsen blive tilkoblet, hvilket gør bilen umulig at styre.
Tag altid startnøglen ud af ratlåsen, når
bilen forlades – især hvis der efterlades et
barn uden opsyn.
Start- og ratlås
0 – Låsestilling
Ratlåsen låser rattet, når
nøglen tages ud.
I – Radiostilling
Visse elkomponenter kan
tilsluttes. Motorens elsystem er ikke tilkoblet.
Autostart (3.2 og V8)
Med autostartfunktionen behøver startnøglen
ikke holdes i startposition (III), indtil motoren
er startet. Drej startnøglen til startposition, og
slip den. Derefter arbejder startmotoren
automatisk (i op til 10 sek.), indtil motoren er
startet.
OBS
Sørg for, at ratlåsen er aktiveret, når du forlader bilen. Derved mindskes risikoen for
tyveri.
II – Kørestilling
Nøglens stilling under kørsel. Bilens elektiske system
er tilkoblet.
III – Startstilling
Startmotoren aktiveres.
Nøglen slippes og fjedrer
automatisk tilbage til kørselsposition, når motoren er
startet.
06
Hvis nøglen er svær at dreje, er det fordi forhjulene står på en sådan måde, at der er
spændinger i ratlåsen. I givet fald skal rattet
drejes frem og tilbage, mens tændingsnøglen
drejes. Det vil gøre det nemmere.
115
06 Start og kørsel
Manuel gearkasse
Geartrin
06
– Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift.
– Tag foden af koblingspedalen mellem
gearskift, og følg det angivne skiftemønster.
For at opnå den bedst mulige brændstoføkonomi skal du anvende 6. gear så ofte som
muligt.
Bakgearsspærre
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
116
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Koldstart
Ved start ved lave temperaturer kan gearskiftet af og til føles hårdt. Dette skyldes, at gearkasseolien bliver sej ved lave temperaturer.
For at reducere motorens udslip af udstødningsgasser skiftes der til højere gear senere
end normalt, hvis motoren startes ved lave
temperaturer.
OBS
Alt efter motorens temperatur ved start er
omdrejningstallet i tomgang ved koldstart
for visse motortyper højere end normalt.
Lock-up-funktion
Gearene har lock-up-funktion (låste gear),
hvilket giver bedre motorbremsning og lavere
brændstofforbrug.
Parkeringsstilling (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
– Hold foden på bremsepedalen, når gearvælgeren føres til en anden stilling.
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), sker der straks en
automatisk nedgearing, hvilket kaldes kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
Kickdown anvendes, når der kræves maksimal acceleration, f.eks. ved overhaling.
Turbomotor
Ved kørsel med kold motor skifter gearkassen ved et højere omdrejningstal. Dette sker
for, at katalysatoren hurtigere kan nå den
korrekte arbejdstemperatur, hvilket giver
mindre udslip af udstødningsgasser.
For at forhindre overdrejning har gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown.
Adaptaptivt system
Sikkerhedssystem
Gearkassen styres ved hjælp af et såkaldt
adaptivt system, der kontinuerligt registrerer, hvordan gearkassen fungerer. Systemet
mærker hvert gearskifte med henblik på at
give optimal gearskiftekvalitet.
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
Kickdown-funktionen kan ikke benyttes i
manuel gearstilling.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsstilling (P-stilling)
For at kunne føre gearvælgeren fra P til de
øvrige gearpositioner skal startnøglen stå i I
eller II og bremsepedalen være trådt ned.
Gearspærring – Neutral (N-stilling)
Hvis gearvælgeren står i stilling N, og bilen
har holdt stille i mindst 3 sekunder (uanset
om motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren spærret i stilling N.
For at kunne føre gearvælgeren fra stilling N
til en anden gearstilling skal bremsepedalen
være trådt ned og startnøglen stå i stilling II.
06
Nøglespærring – Keylock
For at startnøglen skal kunne tages ud, skal
gearvælgeren stå i stilling P. I alle andre stillinger er nøglen spærret.
117
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
automatisk, afhængigt af gasgivning og
hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges fra R.
06
P – Parkeringsstilling
Stilling P vælges, når motoren startes, eller
når bilen holder parkeret.
Vigtigt
Bilen skal holde stille, mens stilling P vælges.
OBS
Bremsepedalen skal trædes ned for at
kunne føre gearstangen ud af stilling P.
118
I P er gearkassen mekanisk spærret. Brug
altid parkeringsbremsen, når bilen parkeres.
R – Bak
Bilen skal holde stille, mens stilling R vælges.
N – Neutral
N er neutral position. Der er ikke valgt noget
gear, og motoren kan startes. Brug parkeringsbremsen, når bilen holder stille med
gearvælgeren i N.
D – Kørsel
D er normale kørselsposition. Op- og nedskifte mellem gearkassens udvekslinger sker
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Gearvælgerspærring
Manuelle gearpositioner
For at komme fra den automatiske
kørselsstilling, D, til en manuel stilling skal
stangen føres mod stilling M. For at komme
fra stilling M til automatisk kørselsstilling, D
skal stangen føres mod stilling D.
På 5-trins automatgearkassen har trinene 3,
4 og 51 lock-up-funktion (låste gear), hvilket
giver bedre motorbremsning og lavere
brændstofforbrug.
Under kørsel
Manuel gearfunktion kan vælges når som
helst under kørslen. Det valgte gear er låst,
så længe der ikke vælges et andet gear.
Man kan altid frit bevæge gearvælgeren frem
og tilbage mellem N og D. De øvrige positioner har en spærremekanisme, der betjenes
med spærreknappen på gearvælgeren.
Hvis gearvælgeren føres til – (minus), skiftes
der et trin ned og motorbremses samtidigt,
hvis man slipper speederen. Hvis gearvælgeren føres til + (plus), skifter der et trin op.
Med et tryk på spærreknappen kan gearvælgeren føres frem eller tilbage mellem positionerne N, R og P.
3. gear er det højeste gear, du kan bruge, når
du starter.
W – Vinter
Tryk på W-knappen for at
vælge/fravælge vinterprogrammet W. Når vinterprogrammet er valgt, vises
symbolet W i kombinationsinstrumentet.
Vinterprogrammet starter gearkassen i
3. gear, hvilket gør det lettere at begynde at
køre, når føret er glat. De lavere gear tilkobles
kun med kickdown, når vinterprogrammet er
aktiveret.
Programmet W kan vælges uanset gearvælgerens stilling, men fungerer kun, når gearvælgeren står i stilling D.
06
1 På
den 6-trins automatgearkasse har 2. og 6.
gear også lock-up.
119
06 Start og kørsel
Firehjulstræk
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)
Firehjulstrækket er altid tilkoblet.
Firehjulstræk betyder, at alle fire hjul på bilen
trækker samtidig. Trækkraften fordeles automatisk mellem for- og baghjulene. Et elektronisk styret koblingssystem fordeler trækkraften til det hjulpar, som under de aktuelle vejforhold har det bedste greb. Dette gøres for
at opnå det bedst mulige vejgreb og undgå
hjulspin.
Ved normal kørsel fordeles en større del af
trækkraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og isglat føre.
06
120
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen ruller eller bugseres med slukket
motor, skal der trædes ca. fem gange hårdere på bremsepedalen, som når motoren er
i gang. Hvis bremsepedalen holdes nede
under start af motoren, sker det at pedalen
synker. Dette er normalt, da bremseservoen
bliver aktiv. Når bilen har EBA (Emergency
Brake Assistance), er dette endnu
tydeligere.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
OBS
Ved bremsning med motoren standset skal
der kun trædes én gang hårdt og bestemt,
ikke flere gange.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl i
en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå fejl i én af
kredsene, kan bilen fortsat bremse.
Bremsepedalen går længere ned og kan
føles blødere end normalt. Der kræves et hårdere pedaltryk for at opnå normal bremsevirkning.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
Bremsekomponenterne bliver gennemvædede, hvis man kører i kraftig regn, gennem
vandpytter, eller når man vasker bilen. Bremsebelægningernes friktionsegenskaber kan i
så fald ændre sig, så bremseeffekten forsinkes.
Træd nu og da let på bremsepedalen under
kørsel over længere strækninger i regn eller
snesjap samt efter start i meget fugtigt eller
koldt vejr. Derved varmes bremsebelægningen op, og vandet tørrer. Dette kan også
med fordel gøres, inden bilen langtidsparkeres under de nævnte vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med
tilsvarende niveauforskelle belastes bilens
bremser meget kraftigt, selv om man ikke
træder særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel
på lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne hårdere end
nødvendigt skal der skiftes til et lavere gear
ned ad bakke i stedet for at bruge fodbremsen. Brug samme gear ned ad bakke, som op
ad bakke. På denne måde udnyttes motor-
bremsningen mere effektivt, og fodbremsen
skal kun bruges i korte perioder.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) forhindrer, at hjulene blokerer under opbremsning.
På denne måde bevares styreegenskaberne, og det bliver lettere f. eks. at undvige en forhindring.
Efter at motoren er startet, udføres der ved
en hastighed på ca. 20 km/t en kort selvtest
af ABS- systemet, som kan mærkes og høres
som pulseringer i bremsepedalen.
Sådan udnyttes ABS-systemet maksimalt:
– Træd bremsepedalen ned med fuld kraft.
Der mærkes nu pulseringer.
– Styr bilen i kørselsretningen. Slip ikke trykket på pedalen.
Øv dig i at bremse med ABS-systemet på et
sted uden trafik og under forskellige vejrforhold.
06
ABS-symbolet lyser i to sekunder, hvis der
opstod en fejl i ABS-systemet, da motoren
sidst var i gang.
121
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Elektronisk bremsekraftfordeling –
EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) er en integreret del af ABS-systemet.
EBD-systemet regulerer bremsekraften til
baghjulene, så den bedst mulige bremsekraft
altid er til rådighed. Der høres og føles pulseringer i bremsepedalen, når systemet regulerer bremsekraften.
ADVARSEL
06
122
Hvis både BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsesystemet. Hvis
niveauet i bremsevæskebeholderen i givet
fald er normalt, bør man forsigtigt køre til
det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få bremsesystemet kontrolleret.
Hvis bremsevæsken står under MIN -mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Bremsekredsforstærkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Når man har
brug for hurtig opbremsning, opnås den fulde
bremseeffekt med det samme. Funktionen
mærker, når der foretages en kraftig
opbremsning, ved at registrere, hvor hurtigt
bremsepedalen trædes ned. Gennemfør
bremsningen uden at lette på bremsepedalen. Funktionen afbrydes, når trykket på
pedalen lettes. Funktionen er altid aktiv og
kan ikke kobles fra.
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold den
nede, så længe det er nødvendigt. Når
bremsepedalen slippes, ophører al bremsning.
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem (ekstraudstyr)
Generelt
Reduceret indgreb
Stabilitets- og traktionssikringssystemet
DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) forbedrer bilens fremkommelighed, og
hjælper føreren med at undgå udskridning.
ADVARSEL
Når systemet er i gang, kan en pulserende
lyd fornemmes ved bremsning eller gasgivning. Ved gasgivning kan bilen accelerere
langsommere end forventet.
Traktionssikringssystem
Funktionen begrænser hjulenes driv- og
bremsekraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
Traktionssikring
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul, der ikke spinner.
Samtidig lyser symbolet
som en påmindelse om, at systemet er reduceret. Det forbliver reduceret, indtil næste gang motoren
startes.
Bilens køreegenskaber ændres, hvis systemets funktion reduceres.
OBS
Systemets indgreb ved udskridning og gasgivning kan slås delvist fra.
Indgrebet ved udskridning forsinkes og tillader dermed mere udskridning, hvilket giver
større frihed ved dynamisk kørsel.
Fremkommeligheden i dyb sne eller sand forbedres da gasgivningen ikke længere
begrænses.
Betjening
– Drej på fingerhjulet (1), indtil DSTC menuen vises.
DSTC TIL betyder, at systemets funktion er
uændret.
DSTC SPINKONTROL FRA betyder, at
systemets indgreb reduceres.
DSTC TIL vises på displayet i nogle sekunder, hver gang motoren startes.
Meddelelser på displayet
TRACTION MIDLERTIDIG FRA betyder, at
systemet er midlertidigt reduceret pga. for
høj bremsetemperatur. Funktionen genaktiveres automatisk, når bremserne er afkølet.
DSTC SERVICE PÅKRÆVET betyder, at
systemet er lukket ned pga. fejl.
06
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
Hvis meddelelsen stadig vises, når motoren
startes igen, skal du køre til et autoriseret
Volvo-værksted.
– Hold RESET (2) inde, indtil DSTC -menuen
ændres.
123
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem (ekstraudstyr)
Symboler i kombinationsinstrumentet
DSTC-system
Symbolet tændes og slukkes igen efter
ca. to sekunder.
Indikerer systemkontrol ved motorstart.
Symbolet blinker
Viser, at systemet arbejder.
Dette er en påmindelse om, at DSTC -systemet er reduceret.
Symbol for advarsel
Symbolet lyser konstant gult, og
samtidig vises TRAKTIONSSIKRING MIDLERTIDIGT FRA på displayet.
Indikerer, at systemet midlertidigt er reduceret pga. for høj bremsetemperatur
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremsetemperaturen igen er normal.
Symbolet lyser konstant
DSTC SERVICE PÅKRÆVET vises samtidigt
på displayet.
Viser, at der er fejl i DSTC -systemet.
06
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
– Start bilen igen.
• Hvis advarselslampen nu er slukket, var
fejlen forbigående, og du behøver ikke
køre bilen på værksted.
• Hvis advarselslampen stadig lyser, skal du
køre bilen til et autoriseret Volvo-værksted
for at få systemet kontrolleret.
Symbolet lyser konstant
Samtidig vises DSTC SPINKONTROL FRA
på displayet.
124
ADVARSEL
Ved normal køremåde forbedrer DSTC systemet bilens kørselssikkerhed, hvilket
ikke må opfattes som en mulighed for at
øge hastigheden.
Respekter altid de normale forsigtighedsregler for sikker kurvekørsel og kørsel på
glat underlag.
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Generelt1
Parkeringshjælp foran og bagved.
Parkeringshjælpen er en funktion til hjælp
ved parkering, idet et signal angiver afstanden til en eventuel genstand i måleområdet.
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har blinde vinkler, hvor genstande ikke kan opdages. Vær opmærksom
på børn eller dyr, der befinder sig i nærheden af bilen.
Varianter
Parkeringshjælp fås i to varianter:
• Kun bagved
• Både for og bag
Parkeringshjælp bagved
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Parkeringshjælpen bagtil aktiveres, når bakgearet vælges. Lydsignalet kommer fra de bageste højt talere.
Funktion
Systemet slås automatisk til, når bilen startes, hvorved lampen i parkeringshjælpkontakten på kontaktpanelet tændes.
Ved bak ning med f.eks. anhænger eller
cykelholder på trækkrogen skal systemet frakobles. Ellers vil sensorerne reagere på
anhængeren eller cykelholderen.
På displayet vises teksten PARK ASSIST
ACTIVE, hvis bakgearet vælges, eller hvis
sensorerne foran registrerer en genstand.
Parkeringshjælpen bagtil slukkes automatisk
ved kørsel med anhænger, hvis der anvendes originalt Volvo-anhængerkabel.
Parkeringshjælpen er aktiv ved hastigheder
under 15 km/t. Når hastigheden kommer
under 10 km/t, aktiveres systemet igen.
Parkeringshjælp foran
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m.
Lydsignalerne kommer fra den forreste højttaler.
Desto nærmere bilen kommer til genstanden
foran/bagved, desto tættere bliver lydsignalerne. Anden lyd fra lydanlægget dæmpes
automatisk ved høj lydstyrke.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
06
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen konstant. Hvis der er en forhindring tættere på
bagved eller foran bilen, skifter tonen mellem
venstre og højre højttaler.
1 Alt
efter marked kan parkeringshjælp enten
være standard, ekstraudstyr eller tilbehør.
125
06 Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Visning af fejl i systemet
Hvis informationssymbolet lyser
konstant, og der på displayet vises
Akttivering/deaktivering
Rengøring af sensorer
Knappens placering i rækken kan variere.
Parkeringshjælp-sensorer
Parkeringshjælpen kan slås fra med knappen
på kontaktpanelet, hvorefter lampen i kontakten slukkes. Parkeringshjælpen aktiveres
igen med kontakten, hvorefter lampen tændes.
For at sensorerne skal fungere rigtigt, skal de
rengøres jævnligt med vand og bilshampoo.
PARK.ASSIST.
SERVICE PÅKRÆVET, fungerer
parkeringshjælpen ikke.
Vigtigt
Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler på grund af eksterne lydkilder, der
afgiver de samme ultralydfrekvenser som
systemet.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler, mm.
06
126
OBS
Snavs, is og sne på sensorerne kan give
anledning til falske advarselssignaler.
06 Start og kørsel
Blind Spot Information System – BLIS (ekstraudstyr)
Generelt
samme retning som ens eget køretøj, i den
såkaldte blinde vinkel.
Blinde vinkler
Systemet er indrettet til at fungere optimalt
under kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
BLIS er baseret på digitalkamerateknik.
Kameraerne (1) er placeret under sidespejlene.
Når et kamera har registreret et køretøj i
zonen for den blinde vinkel, lyser
indikeringslampen (2) konstant.
OBS
Sidespejl med BLIS-system.
1. BLIS-kamera
2. Indikeringslampe
3. BLIS-symbol
ADVARSEL
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for, en sikker køremåde og brug
af sidespejlene. Det kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og ansvar. Ansvaret
for at skifte vejbane på en sikker måde
påhviler altid føreren.
BLIS er et informationssystem, som under
visse forudsætninger bidrager til at gøre føreren opmærksom på køretøjer, der kører i
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider på samme tid,
tændes begge lamper.
De blinde vinkler, som BLIS-kameraerne arbejder med, omfatter:
Afstand A = ca. 3,0 m
BLIS advarer føreren, hvis der opstår en fejl i
systemet. Hvis f.eks. kameraerne er blokeret,
blinker BLIS-kontrollampen, og der vises en
meddelelse på instrumentpanelets display. I
givet fald skal linserne kontrolleres og rengøres. Om nødvendigt, kan systemet midlertidigt slås fra ved at trykke på BLIS-knappen
(se side 128).
Afstand B = ca. 9,5 m
06
Rengøring
For at kunne fungere optimalt skal BLISkameraerne være rene. Linserne kan rengøres med en blød klud eller fugtig svamp. De
skal rengøres med forsigtighed for ikke at
komme til at ridse dem.
Vigtigt
Linserne er elektrisk opvarmede for at smelte is og sne. Børst om nødvendigt linserne
fri for sne.
127
06 Start og kørsel
Blind Spot Information System – BLIS (ekstraudstyr)
Hvornår fungerer BLIS
Systemet er aktivt, når ens eget køretøj
bevæger sig med en hastighed på over
10 km/t.
Overhaling
Systemet er konstrueret til at reagere, når
man kører op til 10 km/t hurtigere end det
køretøj, man overhaler.
Systemet er også konstrueret til at reagere,
når man bliver overhalet af et køretøj, der
kører op til 70 km/t hurtigere end en selv.
ADVARSEL
06
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke under bakning.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
andre køretøjer i tilstødende vejbaner, hvilket kan medføre, at eventuelle køretøjer i
dette skyggeområde ikke kan ses af BLIS.
Dagslys og mørke
I dagslys reagerer systemet på eventuelle
andre bilers form. Systemet er indrettet til at
opdage motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler, busser og motorcykler.
I mørke reagerer systemet på eventuelle
andre bilers lygter. Køretøjer med slukkede
lygter opdages ikke af systemet. Dette bevirker f.eks., at systemet ikke reagerer på en
128
anhænger uden lygter, der trækkes af en person- eller lastbil.
Aktivere/deaktivere
ADVARSEL
Systemet reagerer ikke på cykler og knallerter.
BLIS-kameraernes funktion kan forstyrres
af stærkt lys og under kørsel i mørke, når
der ikke er nogen lyskilder (såsom vejbelysning eller andre køretøjer). I givet fald kan
kameraerne fortolke manglen på lys, som
om de er blevet blokeret.
I begge tilfælde vises en meddelelse på displayet.
Ved kørsel under sådanne forhold kan
systemets ydelse forringes midlertidigt, og
en tekstmeddelelse vises (se side 129).
Hvis meddelelsen forsvinder af sig selv, fungerer BLIS normalt igen.
BLIS-kameraerne har begrænsninger i lighed med det menneskelige øje, dvs. de
"ser" dårligere i f.eks. kraftigt snevejr eller
tæt tåge.
Knap til aktivering/deaktivering
BLIS aktiveres, når motoren startes. Når
BLIS aktiveres, blinker kontrollamperne i dørpanelerne 3 gange.
Systemet deaktiveres og aktiveres ved at
trykke på BLIS.
Når BLIS slås fra, slukkes lampen i knappen,
og der vises en tekstmeddelelse på instrumentpanelet.
Når BLIS aktiveres, lyser lampen i knappen,
der vises en ny tekstmeddelelse på displayet
og kontrollamperne på dørpanelerne blinker
tre gange. Tryk på READ -knappen for at
fjerne tekstmeddelelsen. Nærmere enkeltheder om håndtering af meddelelser fremgår af
side 45.
06 Start og kørsel
Blind Spot Information System – BLIS (ekstraudstyr)
Systemmeddelelser for BLIS
Tekst på
displayet
Betydning
BLINDVINKELINFO. SYSTEM
TIL
BLIS-system slået til
BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET
BLIS ikke i funktion
BLINDVINKELSYST. NEDSAT
FUNKTION
BLIS- kameraet forstyrres f.eks. af tåge
eller direkte, stærkt
sollys.
Kameraet genindstilles af sig selv, når
omstændighederne
atter er normale.
BLINDVINKELSYST. R-KAMERA
BLOK.
Højre kamera blokeret
BLINDVINKELSYST. L-KAMERA
BLOK.
Venstre kamera blokeret
BLINDVINKELSYST. KAMERAER BLOK.
Et eller begge kameraer blokeret
Tekst på
displayet
BLINDVINKELINFO. SYSTEM
FRA
Betydning
Her er nogle eksempler på situationer, hvor
BLIS-lampen muligvis lyser, selvom der ikke
er noget køretøj i den blinde vinkel.
BLIS-system slået fra
Ovenstående meddelelser vises kun, hvis
tændingsnøglen står i position II (eller hvis
motoren er i gang), og BLIS er aktivt (dvs.,
hvis føreren ikke har slået systemet fra).
Refleksion fra blank, våd vejbane
Vigtigt
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres af et autoriseret Volvoværksted.
Begrænsninger
I visse situationer kan BLIS-lampen lyse, til
trods for at der ikke er noget køretøj i den
blinde vinkel.
06
Egen skygge på stor, lys flade, f.eks. en lydbarriere eller vejbelægning af beton
OBS
Hvis BLIS-kontrollampen i enkelte tilfælde
lyser, til trods for at der ikke er noget køretøj
i den blinde vinkel, betyder det ikke, at der
er en fejl i systemet.
I tilfælde af fejl i BLIS-systemet vises teksten BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET på displayet.
Lav sol i kameraet
129
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Bilen må aldrig bugseres i gang
Brug et hjælpebatteri, hvis batteriet er afladet, og motoren ikke starter. Bilen må ikke
bugseres igang.
Manuel gearkasse:
– Sæt gearstangen i frigear.
– Kontrollér, at bugserlinen hele tiden er
strakt for at undgå hårde ryk. Hold foden
på bremsepedalen.
Vigtigt
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
Bugsering
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
06
– Lås ratlåsen op, så bilen kan styres.
– Husk, at fodbremsens og styringens servoassistance ikke fungerer, når motoren
ikke er i gang. Der skal trædes ca. 5 gange
hårdere på bremsepedalen, og styringen
er betydeligt tungere end normalt.
– Kør jævnt. Bugserlinen skal hele tiden
være stram, så unødige ryk undgås.
Automatgear:
– Før gearvælgeren til stilling N.
En bil med automatgear må ikke bugseres
med en hastighed over 80 km/t eller længere
end 80 km. Den skal altid bugseres i fremadgående retning. Motoren kan ikke bugseres i
gang. Vedr. starthjælp, se side 132.
130
ADVARSEL
Ratlåsen bliver i den stilling, den havde, da
spændingen blev afbrudt. Den skal være
udløst inden bugsering.
Startnøglen skal stå i stilling II. Tag aldrig
startnøglen ud af tændingslåsen under kørsel, eller når bilen bugseres.
ADVARSEL
Bremse- og styreservoen fungerer ikke, når
motoren ikke er i gang. Der skal trædes
ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og
styringen er betydeligt tungere end normalt.
Bjergning
En bil med automatgear må ikke bjerges med
en hastighed over 80 km/t i delvist løftet tilstand. Den bør heller ikke bjerges over længere strækninger end 80 km. Under bjergning skal hjulene altid dreje fremad.
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Bugseringsøjer
Bugseringsøjerne finder du i værktøjsposen i
bagagerummet. Ved bugsering skal du selv
skrue bugseringsøjerne fast. Udtag og dæksel til bugseringsøjerne er placeret i højre
side af hver kofanger.
Gør sådan, når du vil fjerne dækslet:
– Løsn underkanten af dækslet (A) med en
mønt.
– Skru bugserøjet (B) fast.
– Skru bugserøjet godt fast helt til flangen
(C). Hertil kan hjulnøglen benyttes.
Efter brug skal du skrue bugseringsøjet ud og
montere dækslet igen.
Bugseringsøjerne må kun anvendes ved bugsering på vej, ikke ved bjergning, efter at du
er kørt i grøften eller lignende. Ved bjergning
skal der tilkaldes professionel hjælp.
06
Vigtigt
Hvis bilen har en trækkrog monteret, kan
bugseringsøjet ikke skrues fast bagpå. I givet fald skal bugsertovet fastgøres i trækkrogen. Det er derfor tilrådeligt altid at have
en delelig trækkrog i bilen.
131
06 Start og kørsel
Starthjælp
Start ved hjælp af et andet batteri
Hvis batteriet er afladet, kan man "låne"
strøm fra et løst batteri eller fra en anden bils
batteri. Kontrollér altid, at startkablernes
klemmer sidder forsvarligt fast, så der ikke
opstår gnister under startforsøget.
06
I forbindelse med starthjælp med et andet
batteri anbefales følgende fremgangsmåde
for ikke at risikere, at der opstår eksplosion:
– Drej startnøglen til 0.
– Kontrollér, at startbatteriet har en spænding på 12 V.
– Hvis hjælpebatteriet befinder sig i en
anden bil, skal denne bils motor standses.
Kontrollér, at bilerne ikke rører ved hinanden.
132
– Anbring det røde startkabel mellem hjælpebatteriets pluspol (1+) og det afladede
batteris pluspol (2+).
– Anbring det sorte startkabels ene klemme
på hjælpebatteriets minuspol (3–).
– Anbring den anden klemme på steltilslutningen (4–), der befinder sig ved venstre
fjederben.
– Start motoren på "hjælpebilen". Lad motoren arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
– Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
– Fjern startkablerne, først det sorte og derefter det røde. Pas på, at ingen af det sorte
kabels klemmer kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller en tilsluttet klemme
på det røde startkabel.
Vigtigt
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget, da der er risiko for, at der dannes
gnister.
ADVARSEL
Batteriet kan udvikle knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, der kan opstå
hvis startkablerne påsættes forkert, er nok
til at få batterierne til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan forårsage alvorlige ætseskader. Hvis svovlsyren kommer i kontakt med øjne, hud eller
tøj, skal der skylles med rigelige mængder
vand.
Hvis der kommer stænk i øjnene, skal der
omgående søges lægehjælp.
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, passagerernes samlede
vægt samt kugletrykket. Lastkapaciteten
reduceres med antallet af passagerer og
deres vægt.
Hvis trækanordningen monteres af et autoriseret Volvo-værksted, leveres bilen med det
nødvendige udstyr til kørsel med anhænger.
• Bilens trækanordning skal være af godkendt type.
• Hvis trækkrogen er eftermonteret, bør
man sammen med sin autoriserede Volvoforhandler kontrollere, at bilen har alt
udstyret til kørsel med anhænger.
• Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens trækanordning følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Sæt dæktrykket op til det tryk, der anbefales for fuld last. Dæktryksetikettens placering fremgår af side 154.
• Trækanordningen skal rengøres med
jævne mellemrum, og trækkuglen1 smøres
med fedt.
• Kør ikke med tung anhænger, når bilen er
helt ny. Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
• På lange og stejle nedadgående bakker
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
tilpas hastigheden.
• Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
• Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
løbe varm. Hvis temperaturviseren for
motorens kølesystem bevæger sig ind i
det røde felt, skal bilen straks standses og
motoren gå i tomgang i nogle minutter.
Automatgearkassen reagerer takket være
en indbygget beskyttelsesfunktion. Se
meddelelsen på displayet. I tilfælde af
overophedning kan aircondition-anlægget
midlertidigt blive lukket ned.
• Af sikkerhedshensyn bør man ikke køre
hurtigere end 80 km/t, selv om visse landes love tillader højere hastigheder.
• Ved parkering af en bil med automatgear
og tilkoblet anhænger skal gearvælgeren
stå i parkeringsposition P. Brug altid parkeringsbremsen. Når en bil med tilkoblet
anhænger parkeres på en skråning, bør
hjulene blokeres med stopklodser.
Anhængervægte
Nærmere oplysninger om tilladte anhængervægte fremgår af side 236.
ADVARSEL
Anbefalingerne for anhængervægt skal følges, da køretøjerne ellers bliver vanskelige
at styre ved undvigemanøvrer og opbremsninger.
OBS
De angivne højeste tilladte anhængervægte
er dem, som Volvo tillader. Nationale
bestemmelser kan begrænse anhængervægten og hastigheden yderligere. Trækkrogene kan være certificeret til en højere
trækvægt, end den bilen må trække.
06
1 Gælder
ikke trækkuglen ved brug af koblingshoved med svingningsdæmper.
133
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Automatgear, kørsel med anhænger
OBS
Nogle modeller skal have en oliekøler til
automatgearkassen ved kørsel med
anhænger. Spørg derfor den nærmeste
Volvo-forhandler om, hvad der gælder for
netop din bil, hvis der eftermonteres en
trækkrog.
Parkering på skråninger
– Aktivér parkeringsbremsen.
– Sæt gearvælgeren i parkeringsstilling P.
Start på en skråning
– Sæt gearvælgeren i kørselsstilling D.
– Udløs parkeringsbremsen (håndbremsen).
06
134
Kraftige stigninger
• Ved kørsel på stejle stigninger eller med
lav hastighed skal der vælges et passende
manuelt gear. Derved forhindres gearkassen i at skifte op, ligesom gearolien holdes
køligere.
• Kør ikke i et højere manuelt gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid økonomisk at køre i høje gear.
• Undgå at køre med anhænger på stigninger over 15 %.
Lettere start med anhænger
Modeller med V8-motor har en indbygget
funktion, der mindsker risikoen for kraftige
ryk og hjulspin ved start, når der er koblet en
anhænger til bilen.
Aktivering
Funktionen aktiveres ved at slutte kablet fra
anhængeren til anhængerkontakten, der
befinder sig ved trækkrogen. Se side 135.
Deaktivering
Træk kablet ud af stikkontakten.
OBS
Funktionen er også aktiveret, hvis der sluttes andet elektrisk udstyr til anhængerkontakten. Bilen vil så have blødere
acceleration, når man begynder at køre.
Niveauregulering
Hvis din bil er udstyret med automatisk
niveauregulering, har bagvognen under kørsel altid den rigtige højde uanset last. Når
bilen holder stille, sænkes bagvognen, hvilket
er helt normalt. Ved start med last pumpes
niveauet op efter en vis kørt strækning.
06 Start og kørsel
Trækanordning
Trækkrog
Anhængerkabel
Trækkuglen skal med jævne mellemrum rengøres og smøres med fedt. Når der anvendes
koblingshoved med svingningsdæmper,
behøver trækkuglen ikke at blive smurt.
Hvis der påmonteres en delelig trækkrog,
skal monteringsanvisningen for montering af
kugledelen følges nøje - se side 137.
ADVARSEL
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedwire på det dertil beregnede
sted.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
trækkrog:
• Følg nøje monteringsanvisningen for kugledelen.
• Kugledelen skal være låst med nøgle,
inden man begynder at køre.
• Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet
kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt, skal der bruges en adapter. Anvend et
adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at kablet ikke slæber langs jorden.
06
OBS
Efter brug skal kugledelen altid tages af og
opbevares i bagagerummet.
135
06 Start og kørsel
Trækanordning
Specifikationer
Mål for befæstelsespunkter (mm)
06
Fast eller delelig trækkrog
136
A
B
C
1110
85
1081
D
E
F
G
541
122
50
354
1
Sidevange
2
Kuglens centrum
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog
Montering af kugledel
– Tag beskyttelsesproppen ud.
– Kontrollér, at mekanismen er låst op ved
at dreje nøglen højre om.
– Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt.
Hvis ikke, trykkes låsegrebet ind (1) og
drejes venstre om (2), indtil der høres et
klik.
06
137
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog
– Sæt kugledelen i, og skub den ind, indtil
der høres et klik.
06
138
– Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
– Drej nøglen venstre om til låst stilling, og
tag den ud.
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog
OBS
Kontrollér, at kugledelen sidder fast, ved at
rykke den opad, nedad og bagud. Hvis den
ikke sidder rigtigt, skal den tages af og
påsættes igen som tidligere beskrevet.
OBS
Anhængerens sikkerhedswire skal fastgøres i fastgøringspunktet på trækanordningen.
06
139
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog
Afmontering af kugledel
– Sæt nøglen i, og drej den højre om til
oplåst stilling.
06
140
– Tryk låsegrebet (1) ind, og drej det venstre
om (2), indtil der lyder et klik.
– Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at kugledelen trækkes bagud og opad.
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog
– Skub beskyttelsesproppen ind.
06
141
06 Start og kørsel
Lastning
Generelt
Last på taget
Montering af tagbagagebæreren
Tagbagagebærerens placering (ekstraudstyr)
Sørg for, at tagbagagebæreren skydes korrekt ud mod tagskinnerne. Skru tagbagagebæreren fast. Brug den medfølgende
momentnøgle, og spænd til markeringen på
momentnøglen (svarer til 6 Nm). Se illustrationen.
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, kugletryk,
tagbagagebærer, tagboks mv. og passagerernes samlede vægt. Lastkapaciteten reduceres med antallet af passagerer og deres
vægt. Nærmere enkeltheder om tilladt vægt
fremgår af side 236.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
06
Tagbagagebæreren skal placeres i den rette
retning i tagskinnerne. Holderne kan anbringes langs hele skinnen. Ved kørsel uden last,
bør den forreste holder placeres ca. 200 mm
foran den midterste skinnefod og den bageste holder midt mellem den midterste og
bageste skinnefod (se illustrationen) for at
mindske vindstøjen. Den lange holder skal
placeres forrest.
ADVARSEL
Med last på taget ændres bilens tyngdepunkt og køreegenskaber.
142
06 Start og kørsel
Lastning
Tagbagagebærerens kåbe
• Husk, at bilens tyngdepunkt og køreegenskaber forandres, når der er last på taget.
• Bilens luftmodstand og dermed brændstofforbrug øges med lastens størrelse.
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kurvekørsel.
ADVARSEL
Der må højst anbringes 100 kg på taget,
inklusive tagbagagebærer og eventuel tagboks. Last på taget ændrer bilens tyngdepunkt og køreegenskaber.
Brug momentnøglens endetap (se illustrationen) eller bilens startnøgle til at løsne eller
fastskrue dækslet. Drej ¼ omgang.
Brug af tagbagagebærer
06
• For at undgå skader på din bil og for at få
den bedste sikkerhed ved kørsel, anbefaler vi, at du kun anvender de tagbagagebærer, som Volvo har udviklet til netop din
bil.
• Kontrollér jævnligt, at tagbagagebærerne
og lasten sidder forsvarligt fast. Bind
lasten godt fast med fastsurringsbånd.
• Fordel lasten jævnt på tagbagagebæreren.
Last ikke skævt. Læg det tungeste
nederst.
143
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Den rette lyskegle til højre- eller
venstrekørsel
falde sammen med den røde prik på den tilsvarende skabelon. Den lange røde linje på
illustrationerne svarer til linjen på lygteglasset, som skabelonen skal placeres langs
med.
Skabelonerne kontrolmåles efter aftegning,
for at sikre, at de dækker tilstrækkelig meget
af lyskeglen.
06
144
For ikke at blænde modkørende trafik kan
forlygtens lyskegle ændres ved at afdække
en del af forlygterne. Derved bliver lyskeglen
mindre.
Anbring skabelonerne, så pilene peger mod
midten, og prikkerne på skabelonerne falder
sammen med prikkerne på lygteglassene.
Markeringen på skabelonerne > < skal passe
sammen med linjen på lygteglasset.
Skabelonerne bruges til både venstre- og
højrestyrede biler og placeres som vist.
Referencemål for skabelon 3:
Linjen mellem markeringerne > < skal være
ca. 140 mm.
Den øverste illustration viser en venstrestyret
bil. Den nederste illustration viser en højrestyret bil.
Referencemål for skabelon 4:
Halogen-lygter
A. Lyskegle til venstrekørsel
B. Højrekørsel
skabelonerne til et selvklæbende, vandfast
materiale, og klip dem ud.
Aftegn skabelonerne 1 og 2, og kontrolmål
dem for at sikre, at målene stemmer. Overfør
skabelonerne til et selvklæbende, vandfast
materiale, og klip dem ud.
Anbring skabelonerne, så pilene peger mod
midten, og prikkerne på skabelonerne falder
sammen med prikkerne på lygteglassene.
Tildækning af forlygter
Aftegn skabelonerne, der gengives på
side 145. Overfør mønstret til et selvklæbende, vandfast materiale, f.eks. uigennemskinnelig tape.
Referencemål for skabelon 1 og 2:
Skabelonernes langsider skal være ca.
82 mm.
Maskeringen placeres med udgangspunkt
ved prikken (5) på lygteglasset, som skal
Aftegn skabelonerne 3 og 4, og kontrolmål
dem for at sikre, at målene stemmer. Overfør
Bi-Xenon-lygter
Linjen mellem markeringerne > < skal være
ca. 112 mm.
Vedr. tilpasning af lyskegle for Active BiXenon Lights ABL, se side 47.
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
06
Placering af maskeringen på lygterne. På det øverste billede vises en venstrestyret bil, på det nederste en højrestyret bil. Skabelonerne 1 og 2 er til halogenlygter,
mens 3 og 4 er til Bi-Xenon-lygter.
145
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
06
146
06 Start og kørsel
06
147
Generelt .................................................................................................. 150
Tryk i dæk ............................................................................................... 153
Advarselstrekant og reservehjul ............................................................. 155
Skift af hjul ............................................................................................. 158
Dæktryksovervågning (ekstraudstyr) ...................................................... 160
Midlertidig dæklapning .......................................................................... 162
148
HJUL OG DÆK
07
07 Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Hastighedsklasser
Nye dæk
Dækkene har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk og hastighedsklasse er vigtige for bilens
adfærd.
Bilen er helbilsgodkendt, hvilket vil sige, at
dækkenes dimensioner og hastighedsklasser
ikke må afvige fra dem, der angives på bilens
registreringsattest. Den eneste undtagelse
herfra er vinterdæk (både med og uden
pigge). Hvis der bruges sådanne dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækkene er
klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre
med 160 km/t).
Dæk er en forgængelig
vare. Efter nogle år begynder de at hærde, og samtidig forringes friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Forsøg derfor at få så friske
dæk som muligt ved skift.
Dette er særlig vigtigt for vinterdæk. Produktionsuge og -år, dækkets DOT-mærkning
(Department of Transportation), angives med
fire cifre, f. eks. 1502. Dækket på billedet er
således produceret i uge 15, år 2002.
Ved dækskifte skal der anvendes samme
type og mål og helst også samme fabrikat på
alle fire hjul. Følg det anbefalede dæktryk,
der er angivet på dæktrykmærkaten, hvis
placering fremgår af side 153.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse
af dimensioner. Eksempel på mærkning:
225/70R16 102 H.
225
Sektionsbredde (mm)
70
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
R
Radialdæk
16
Fælgdiameter i eng. tommer (")
102
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning, i dette tilfælde 615 kg
07
H
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde 270 km/t).
Husk, at det er underlagets beskaffenhed,
der er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køres, ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
W
270 km/t
Y
300 km/t
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør
kontrolleres af en fagkyndig, selvom de forekommer at være ubeskadigede. Årsagen hertil er den, at dæk ældes og nedbrydes,
selvom de sjældent eller aldrig er i brug.
Deres funktion kan derfor forringes, fordi de
materialer, der indgår i dækkene, er nedbrudt, og dækkene bør derfor ikke anvendes.
Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og
dæk, der gemmes til fremtidig brug. Som
eksempler på ydre tegn, der viser, at dækket
er uegnet til at bruges, er revner eller misfarvning.
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen. Se ovenstående billede.
150
07 Hjul og dæk
Generelt
Mere jævn slitage og vedligeholdelse
Dæk med slidindikatorer
Slidindikatorer er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets mønster er så slidt, at der kun er 1,6 mm
tilbage, kommer det på samme højde som
slidindikatorerne. Man bør nu hurtigst muligt
skifte til nye dæk. Husk, at dæk med en lille
mønsterdybde har meget dårligt vejgreb i
regn eller sne.
Vinterdæk
Det rette dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 154. For den bedste kørbarhed og mere
jævn slitage på dækkene anbefales det
regelmæssigt at ombytte for- og bagdækkene. Den første ombytning bør ske efter
5000 km og derefter med intervaller på
10000 km. Herved undgås forskelle i mønsterdybde. For at mindske risikoen for
udskridning skal dækkene på baghjulene
altid have størst mønsterdybde. I tilfælde af
usikkerhed mht. mønsterdybden bedes man
få dækkene kontrolleret af et autoriseret
Volvo-værksted.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende, ikke stående.
Volvo anbefaler vinterdæk med visse
bestemte vinterdæksdimensioner. Disse er
angivet på dæktrykmærkaten - dens placering fremgår af side 153. Dækdimensionerne
afhænger af motortypen. Ved kørsel med vinterdæk skal disse altid være monteret på alle
fire hjul.
OBS
Indhent råd hos en Volvo-forhandler om,
hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
Pigdæk
Vinterdæk med pigge skal køres til ved
500–1000 km’s blød og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i dækkene. Dette giver
dækkene og især piggene længere levetid.
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer stiller betydeligt større krav til dækkene
end om sommeren. Derfor anbefales det, at
der ikke køres med vinterdæk med en mønsterdybde under 4 mm.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder
og dæk. Brug aldrig såkaldte Quick-kæder,
da afstanden mellem skivebremserne og hjulene er for lille.
Vigtigt
07
Brug originale Volvo snekæder eller tilsvarende, der er beregnet til den rette bilmodel
samt dækkenes og fælgenes mål. Spørg et
autoriseret Volvo-værksted til råds.
151
07 Hjul og dæk
Generelt
Sommer- og vinterhjul
monteres på baghjulene (for at reducere risikoen for udskridning).
Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør
man kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning
07
152
Når sommer- og vinterdækkene skiftes, skal
hjulene markeres med, hvilken side de har
siddet på, f. eks. V for venstre og H for højre.
Dæk med mønster, der er fremstillet til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen markeret med en pil på dækket. Dækkene skal
have samme rotationsretning i hele deres
levetid. De må kun flyttes fra for til bag eller
omvendt, aldrig fra venstre til højre eller
omvendt. Hvis dækkene monteres forkert,
forringes bilens bremseegenskaber og evne
til at lede regn, sne og sjap væk. Dækkene
med den største mønsterdybde skal altid
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Anbefalet dæktryk
Kontrol af dæktrykket
Dæktrykkene bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum.
OBS
Dæktrykket falder med tiden, det er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også med omgivelsestemperaturen.
Dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden viser, hvilke tryk dækkene skal have
under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
På mærkaten angives:
• Dæktryk for bilens anbefalede hjuldimension
• ECO-tryk
• Reservehjulets tryk (Temporary Spare).
Allerede efter nogle kilometers kørsel bliver
dækkene varme og trykket højere. Der må
derfor ikke lukkes luft ud, hvis trykket kontrolleres, når dækkene er varme. Derimod
skal trykket øges, hvis det er for lavt. For lavt
pumpede dæk øger brændstofforbruget, forkorter dækkenes levetid og forringer bilens
køreegenskaber. Kørsel med for lavt dæktryk
bevirker, at dækkene kan blive for varme og
blive ødelagt.
De rette dæktryk fremgår af dæktryktabellen
på side 154. De angivne tryk gælder for kolde
dæk. (Med kolde dæk menes dæk med
samme temperatur som udetemperaturen).
07
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
For hastigheder under 160 km/t anbefales
det generelle dæktryk for fuld last for at få
den bedste brændstoføkonomi.
Dæktrykket påvirker rejsekomfort, vejlyd og
styreegenskaber.
153
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Dæktryktabel
Variant
Dækstørrelse
Hastighed (km/t)1
Last, 1-3 personer
For (kPa)
Bag (kPa)
Maks. last
For (kPa)
225/70R16
235/65R17
235/60R18
0 – 160
220
220
270
270
160+
220
220
270
270
240
240
240
240
270
270
270
270
2702
2702
2702
2702
420
420
420
420
Alle
Alle
0–160
160 +
0–160
Reservehjul
T125/85R16 99M
0 – 80
255/50R19
Temporary Spare
07
154
1
I visse lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2,7 bar)
2
ECO-tryk, side 153
Bag (kPa)
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
Advarselstrekant
– Slå de røde trekantsider ud. Placér advarselstrekanten på et velegnet sted i forhold
til trafikken.
Efter anvendelse:
– Gentag ovennævnte i omvendt rækkefølge.
Sørg for, at advarselstrekanten med etui sidder ordentligt fast i bagagerummet.
Vigtigt
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
Reservehjulet Temporary Spare
Reservehjulet2 er kun beregnet til brug i den
korte tid, det tager at få skiftet eller repareret
det normale hjul. Reservehjulet skal hurtigst
muligt erstattes af et normalt hjul. Under kørsel med reservehjulet kan bilens køreegenskaber ændres.
Overhold de bestemmelser, der gælder for
brug af advarselstrekant1 i det land, hvor
bilen befinder sig.
Advarselstrekanten anvendes på følgende
måde:
– Løsn etuiet med advarselstrekanten. Det
er fastgjort med velcrobånd.
– Tag advarselstrekanten ud af etuiet (A).
– Slå advarselstrekantens fire støtteben ud.
I henhold til gældende lov er det kun tilladt at
anvende reservehjulet/dækket midlertidigt i
forbindelse med en skade på et dæk. Et hjul/
dæk af denne type skal derfor hurtigst muligt
udskiftes med et normalt hjul/dæk.
Husk også, at dette dæk kombineret med de
øvrige, normale dæk kan ændre bilens køreegenskaber. På firehjulstrukne biler kan en
hastighedsoverskridelse desuden beskadige
transmissionen.
07
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
1 Visse
lande.
2 Visse
varianter og markeder
155
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
Reservehjul – fremhentning
07
Reservehjulet befinder sig under bilen. Donkraft1, værktøjspose1 og håndsving ligger
under gulvlemmen. Håndsvinget er todelt.
Den ene del ligger i værktøjsposen, mens
den anden del er placeret under værktøjsposen.
OBS
I værktøjsposen findes en aftrækker til
aftagning af navkapslen (visse ekstraudstyrshjul).
1 Visse
156
varianter og markeder
Donkraftens placering varierer efter, hvorvidt
bilen har syv (1) eller fem (2) sæder.
OBS
Reservehjulet frigøres som følger:
– Slå bagklappens nederste del ned, og løft
gulvlemmen i bagagerummet.
– Tag svingets to dele, og sæt dem sammen.
– Sæt håndsvinget i hejseværket.
– Løsn dækket ved at dreje venstre om,
indtil der ikke kan drejes længere.
– Frigør hjulet fra wiren, og drej wiren op
højre om.
Wiren kan beskadige bilen, hvis den hænger løst under kørslen.
– Læg det punkterede dæk i bilens bagagerum. Der findes en plasticpose til dette
formål i værktøjskassen.
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
OBS
Pladsen under bilen er kun beregnet til
bilens originalreservehjul. Andre hjul kan
ikke placeres der.
Reservehjul – tilbagesætning
Det er bedst, at to personer hjælpes ad, når
reservehjulet skal sættes på plads igen. En
person, der drejer, og en person, som retter
hjulet ind.
– Drej wiren ud, og placer dens anker i
fælgens midterhul.
– Drej forsigtigt wiren en smule ind (højre
om).
– Placer hjulet i en vinkel, så det går ind over
udstødningssystemet.
– Hold hjulets bagkant nede, samtidig med
at det skrues ind.
– Placer hjulet oven på bagakslen mod gulvet.
– Skru helt i bund.
– Kontrollér, at hjulet sidder forsvarligt fast.
ADVARSEL
Kontroller, at de rette fæstepunkter anvendes. Mellem bilens donkraftfæstepunkter
findes et produktionsbefæstelsespunkt
med en split. Bilen kan ikke løftes her. Hvis
du ikke er sikker på, hvor befæstelsespunkterne befinder sig, bedes du kontakte et
autoriseret Volvo-værksted. En forkert placeret donkraft kan føre til skader på dør og
karrosseri.
07
157
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Afmontering af hjul
Hvis et hjul skal skiftes på et trafikeret sted,
skal man huske at sætte advarselstrekanten
ud. På hver side af bilen findes to donkraftbeslag. Beslagene er placeret midt under
dørenes underkant.
07
158
– Placer bilen på et plant, fast underlag, der
ikke hælder.
– Aktivér parkeringsbremsen, og vælg
1. gear (manuel gearkasse) henholdsvis
P (automatgear). Anbring klodser foran og
bag de hjul, der skal blive på jorden. Brug
f.eks. sten eller træklodser.
– Hent donkraften, hjulnøglen og svinget
frem. Deres placering fremgår af side 156.
– Løsn hjulboltene ½-1 omgang med hjulnøglen. Drej venstre om.
ADVARSEL
Kravl aldrig ind under bilen, når den er løftet
op på donkraften! Bilen kan falde ned og
forårsage personskader.
Bilens originale donkraft skal kun anvendes
ved hjulskift. Ved alt andet arbejde på bilen
skal der anvendes værkstedsdonkraft og
støttebukke, som stilles under den del af
bilen, der er løftet.
Donkraftens gevind skal altid være velsmurt.
Hvis underlaget er for blødt, kan donkraften
glide ud til siden, og bilen kan falde ned.
Lad ingen opholde sig i bilens, men der skiftes hjul.
– Stil donkraften under fæstepunktet, og
drej den op mod bilens gulv. Kontroller, at
donkraften sidder korrekt i bilens indfæstning, inden bilen løftes op fra underlaget.
Juster derefter donkraften således, at
dens fod er placeret lodret under indfæstningerne. Se billedet. Læg ikke træklodser
eller lignende under donkraften, da den
derved ikke opnår sin fulde bærekraft.
ADVARSEL
Hvis donkraften placeres forkert, risikerer
man, at bilen falder, og at der sker personskader.
– Løft bilen op, indtil hjulet ikke rører ved
underlaget.
– Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Påsætning af hjul
–
–
–
–
Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
Sæt hjulet på og spænd hjulboltene.
Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
Spænd hjulboltene over kryds og gradvist.
Tilspændingsmoment: 140 Nm
(14,0 kpm). Det er vigtigt, at tilspændingen
sker med det rette moment. Kontrollér
tilspændingen med en momentnøgle.
– Skru donkraften helt sammen, inden den
lægges tilbage i bagagerummet. Spænd
den derefter fast på sin plads.
– Kontroller, at det nye dæk har det rette
lufttryk.
Vigtigt
Hvis TPMS er valgt, skal dækkene kalibreres efter påsætning. Læs "Justere dæktrykket", se s. 160.
OBS
Der findes to forskellige slags hjulskruer alt
afhængig af, om du har stål- eller aluminiumsfælge. Skruer til aluminiumsfælge har
en løs, roterbar ring. Skruer til stålfælge har
ikke nogen roterbar ring.
Sørg for at anvende de korrekte skruer. Kontakt det nærmeste Volvo-værksted, hvis du
ikke er sikker.
07
159
07 Hjul og dæk
Dæktryksovervågning (ekstraudstyr)
Generelt
Dæktryksovervågning, TPMS (Tyre Pressure
Monitoring System) advarer føreren, når trykket er for lavt i et eller flere af bilens dæk.
Systemet bruger sensorer, der er placeret
inden i luftventilen i hvert hjul. Når bilen kører
med ca. 40 km/t, registrerer systemet dæktrykket. Hvis trykket er for lavt, tændes
advarselslampen på instrumentpanelet, og
der vises en meddelelse på displayet.
Kontroller altid systemet efter hjulskift for at
sikre, at erstatningshjulet fungerer med
systemet.
For information om korrekt dæktryk, se
s. 153 og 154.
TPMS-systemet erstatter ikke almindelig
vedligeholdelse af dæk.
Vigtigt
07
160
Hvis der opstår fejl i dæktryksystemet bliver
advarselslampen på instrumentpanelet
tændt. Meddelelsen DÆKTRYKSYST.
SERVICE PÅKRÆVET vises. Det kan ske
af forskellige årsager, f.eks. ved montering
af et hjul, der ikke er udstyret med en sensor
tilpasset Volvos dæktryksovervågningssystem.
Justere dæktryksovervågning
For at følge Volvos anbefalinger for dæktryk
kan dæktryksovervågningen justeres, f.eks.
ved kørsel med høj last.
OBS
Motoren må ikke være i gang.
– Pump dækkene til det ønskede tryk.
– Vælg nøglestilling I eller II.
– Drej fingerhjulet på venstre kontaktarm,
indtil teksten DÆKTRYK KALIBRERING
fremkommer på displayet.
– Hold RESET -knappen inde, indtil teksten
DÆKTRYK KALIBRERET vises.
Afhjælpe lavt dæktryk
Når meddelelsen LAVT DÆKTRYK KONTR.
TRYK vises på displayet:
– Kontroller dæktrykket på alle fire dæk.
– Pump dækket/dækkene til det rette tryk.
– Kør bilen mindst 1 minut i alt ved mindst
40 km/t, og kontroller at meddelelsen
slukkes.
Deaktivere dæktryksovervågning
OBS
Motoren må ikke være i gang.
– Nøglestilling I eller II.
– Drej fingerhjulet på venstre kontaktarm,
indtil teksten DÆKTRYKSYSTEM TIL
fremkommer på displayet.
– Hold RESET -knappen inde, indtil teksten
DÆKTRYK SYSTEM FRA vises.
For at aktivere systemet igen gentages de
samme trin 1–3, så DÆKTRYKSYSTEM TIL
vises på displayet.
Anbefalinger
Udelukkende fabriksmonterede hjul er udstyret med TPMS-sensorer i ventilerne.
• Temporary spare-reservehjulet har ikke
denne sensor.
• Hvis der bruges hjul uden TPMS-sensorer,
bliver DÆKTRYKSYST. SERVICE
PÅKRÆVET vist, hver gang bilen køres
hurtigere end 40 km/t i mere end
10 minutter.
• Volvo anbefaler, at TPMS-sensorer monteres på alle bilens hjul (sommer- og vinterhjul).
• Volvo fraråder at sensorer flyttes mellem
forskellige hjul.
07 Hjul og dæk
Dæktryksovervågning (ekstraudstyr)
ADVARSEL
Når et dæk udstyret med TPMS pumpes,
skal pumpens dyse holdes lige mod ventilen for ikke at beskadige ventilen.
07
161
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Generelt
Dæklapningssættet1 anvendes til udbedring
af en punktering og kontrol og justering af
dæktrykket. Det består af en kompressor og
en beholder med tætningsvæske. Sættet
fungerer som en midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske skal udskiftes,
inden holdbarhedsdatoen overskrides, og
efter brug.
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
OBS
En donkraft er ekstraudstyr på biler med
dæklapningssæt.
07
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang anvendes til lapning af et dæk med
punktering i dæksiden. Dæk med større revner, sprækker, el.lign. skader må ikke lappes
med sættet.
1 Visse
162
varianter og markeder.
Der er 12 V stikkontakter for tilslutning af
kompressoren ved midterkonsollen, ved
bagsædet og i bagagerummet. Vælg den
kontakt, der er nærmest det punkterede
dæk.
ADVARSEL
Efter at der er foretaget midlertidig dæklapning, må hastigheden ikke overstige
80 km/t. Kør bilen til et autoriseret Volvoværksted for at få det lappede dæk efterset
(det må højst køre 200 km). Personalet her
kan afgøre, om dækket kan repareres eller
skal udskiftes.
Udtagning af dæklapningssættet
Dæklapningssættet med kompressor og
værktøj befinder sig under gulvet i bagagerummet.
– Fold gulvtæppet af vejen bagfra og fremefter.
– Løft dæklapningssættet op.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Oversigt
– Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at kontakten står på 0, og hent
ledning og luftslange frem.
– Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på dækventilens gevind.
– Slut ledningen til en af bilens 12 V stikkontakter, og start bilen.
ADVARSEL
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas.
Lad aldrig motoren køre i lukkede rum eller
rum uden tilstrækkelig ventilation.
1. Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
2. Afbryder
3. Ledning
4. Falskeholder (orange dæksel)
5. Beskyttelseshætte
6. Trykreduktionsventil
7. Luftslange
8. Flaske med tætningsvæske
9. Trykmåler
Pumpning af dæk
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
– Start kompressoren ved at stille afbryderen på I.
– Pump dækket op til det på dæktryketiketten angivne tryk. Hvis dæktrykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen.
Vigtigt
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end
10 minutter.
07
– Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen og ledningen.
– Sæt ventilhætten på igen.
163
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Lapning af et punkteret dæk
– Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
OBS
Bryd ikke flaskens plombering. Plomberingen brydes, når flasken skrues fast.
– Skru flasken fast i flaskeholderen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
Delenes funktion fremgår af illustrationen på
side 163.
07
– Åbn låget på dæklapningssættet.
– Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
– Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan fremkalde hudirritation. I tilfælde af kontakt med hud, skal
væsken straks vaskes af med sæbe og
vand.
164
– Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
– Slut ledningen til 12 V kontakten, og start
bilen.
– Stil afbryderen på I.
ADVARSEL
Stå aldrig lige ved siden af dækket, mens
kompressoren pumper. Hvis der opstår revner eller ujævnheder, skal kompressoren
omgående standses. Derefter må bilen ikke
køre videre. Kontakt i stedet et autoriseret
dækværksted.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter
ca. 30 sekunder.
– Fyld dækket i 7 minutter.
Vigtigt
Der er risiko for overophedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end
10 minutter.
– Stands kompressoren, og kontrollér trykket på trykmåleren. Minimumstrykket er
1,8 bar, maksimumstrykket 3,5 bar.
ADVARSEL
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i
dækket for stort. Bilen må ikke køre videre.
Kontakt i stedet et autoriseret dækværksted.
– Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
– Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
– Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Efterkontrol af reparationen og trykket
– Tilslut udstyret igen.
– Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
– Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Bilen må ikke
køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
– Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar,
skal dækket pumpes op til det på dæktryketiketten angivne tryk. Hvis trykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen.
– Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen og ledningen. Sæt ventilhætten på
igen.
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
– Kør til det nærmeste autoriserede Volvoværksted for at få det beskadigede dæk
udskiftet eller repareret. Værkstedet bør
underrettes om, at dækket indeholder
dæktætningsvæske.
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Flasken skal udskiftes, når holdbarhedsdatoen er overskredet. Den gamle flaske bør
behandles som miljøfarligt affald.
Vigtigt
Læs sikkerhedsforskrifterne på bunden af
flasken.
ADVARSEL
Efter at der er foretaget midlertidig dæklapning, må hastigheden ikke overstige
80 km/t.Kør bilen til et autoriseret Volvoværksted for at få det lappede dæk efterset
(det må højst køre 200 km). Personalet her
kan afgøre, om dækket kan repareres eller
skal udskiftes.
– Læg dæklapningssættet tilbage i bagagerummet.
OBS
07
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Dette skal gøres af et
autoriseret Volvo-værksted.
165
Rengøring ............................................................................................... 168
Udbedring af lakskader .......................................................................... 171
Rustbeskyttelse ...................................................................................... 172
166
VEDLIGEHOLDELSE
08
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Brug bilshampoo. Snavs og vejsalt kan føre
til korrosion.
• Stå ikke i direkte sollys, så lakken bliver
varm - det kan give varige skader på
lakken. Hold i stedet på en vaskeplads
med afløbsseparator.
• Skyl omhyggeligt snavset af bilens undervogn.
• Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er
fjernet. Ved højtryksvask må man sørge
for, at højtryksspulerens dyse ikke kommer tættere end 30 cm på karosseriet.
Sprøjt ikke direkte på låsene.
• Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Hvis snavset sidder godt fast, skal bilen
vaskes med kold affedtningsmiddel.
• Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
• Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
ADVARSEL
08
168
Motorvask bør altid foretages på et værksted. Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
OBS
Udvendig belysning, som f.eks. forlygter,
tågelys og baglygter, kan midlertidigt få
kondens på indersiden af glasset. Det er et
naturligt fænomen, og alle udvendig lygter
er konstrueret til at modstå dette. Kondens
ventileres normalt ud af lygten, når den har
været tændt et stykke tid.
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som påvirker og misfarver lakken meget hurtigt. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
Automatisk vask
Automatvask er en enkel og hurtig måde at få
bilen ren på, men den kan aldrig erstatte en
rigtig håndvask. Automatens børster når ikke
ind alle steder.
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
Vigtigt
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end vask i vaskehal. Lakken er også mere
sart, når den er ny. Derfor anbefales det at
håndvaske bilen de første måneder.
Tryk let på bremsepedalen af og til under
kørsel af længere strækninger i regn eller
snesjap. Derved opvarmes bremsebelægningerne, så de tørrer. Gør det samme efter start
i meget fugtigt eller koldt vejr.
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Til rengøring af indfarvede plasticdele,
gummi og pyntedele, f.eks. forkromning,
anbefales specialrengøringsmidler, der fås
hos Volvo-forhandlere. Ved brug af sådanne
rengøringsmidler bør anvisningerne nøje følges.
Udvendige plastdele
Til rengøring af udvendige plastdele anbefales et specielt rengøringsmiddel, der fås hos
Volvo-forhandlere. Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Vigtigt
Undgå voksning og polering af plastic og
gummi.
Polering af forkromede lister kan gnide den
blanke belægning af eller beskadige den.
Polermidler indeholdende slibemiddel må
ikke bruges.
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller
for at give den ekstra beskyttelse.
Bilen behøver ikke poleres, før den er mindst
et år gammel, mens den godt kan vokses tidligere. Bilen bør ikke poleres eller vokses i
direkte sollys.
Vask og tør bilen meget omhyggeligt, inden
du begynder at polere og/eller vokse den.
Vask asfalt- og tjærestænk væk med Volvos
asfaltfjerner eller terpentin. Vanskeligere pletter kan fjernes med en fin slibepasta (rubbing) beregnet til billak.
Polér først med polish, og påfør derefter flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt
anvisningerne på emballagen. Mange præparater indeholder både polish og voks.
Vigtigt
Lakbehandling, som f.eks. konservering,
forsegling, beskyttelse, glansforsegling
el.lign., kan skade lakken. Lakskader, der
opstår på grund af en sådan behandling,
dækkes ikke af Volvos garanti.
Rengøring af sidespejle og sideruder
foran med vandafvisende belægning
(ekstraudstyr)
Brug aldrig produkter som bilvoks, affedtningsmiddel eller lignende på spejl-/glasflader, da det kan ødelægge disses vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, så glasfladen
ikke ridses.
For at undgå skader på glasset ved afskrabning af is må du kun bruge en isskraber af
plast.
Vandafvisende flader udsættes for naturlig
slitage.
OBS
For at bevare de vandafvisende egenskaber
anbefales behandling med et særligt efterbehandlingsmiddel, der fås hos Volvo-forhandlere. Det bør bruges første gang efter
3 år og derefter hvert år.
08
169
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Rengøring indvendigt
struktur. Dette er en naturlig modning af
læderet og viser, at det er et naturprodukt.
Behandling af pletter på tekstilindtræk
Til snavset tekstilbetræk anbefales et specielt rengøringsmiddel, som kan fås hos
Volvo-forhandlere. Andre kemikalier kan ødelægge betrækkets brandhæmmende egenskaber.
For at opnå det bedste resultat anbefaler
Volvo at rengøre og påføre beskyttelsescreme 1-4 gange om året (eller efter behov).
Spørg en Volvo-forhandler om Volvos læderplejeprodukt.
Vigtigt
Skarpe genstande og burrebånd kan beskadige bilens stofindtræk.
Behandling af pletter på læderindtræk
Volvos læderbetræk er kromfrit og godkendt
efter normen Öko-Tex 100.
Læder forædles og bearbejdes for at bevare
dets naturlige egenskaber. Det forsynes med
et beskyttende ydre lag, men for at det skal
beholde sine egenskaber og sit udseende,
skal det jævnligt rengøres. Volvo kan levere
et heldækkende produkt til rengøring og
efterbehandling af læderindtræk, som bevarer dets beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter anvisningerne.
08
170
Efter nogen tids brug vil læderets naturlige
udseende alligevel blive mere eller mindre
fremtrædende, alt efter læderets overflade-
Beskyttelsesbehandling af læderindtræk
– Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
– Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og uv-beskyttelse.
Vigtigt
Brug aldrig kraftige opløsningsmidler, da
dette kan beskadige både tekstil-, vinyl- og
læderindtræk.
Vigtigt
Bemærk, at materialer, der smitter af (nye
jeans, ruskindstøj osv.), kan misfarve indtrækmaterialer.
Vaskeråd for læderbetræk
– Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
– Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
– Vask svampen grundigt på pletterne. Lad
svampen suge pletten op. Gnid ikke.
– Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og flader inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der
fås hos Volvo-forhandlere. Skrab eller gnid
aldrig på en plet, og brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel Volvo-forhandleren har et særligt tekstilrengøringsmiddel. Kontrollér, at selen er tør,
inden den rulles ind igen.
08 Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Lak
Stenslag og ridser
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse, og den skal derfor kontrolleres
regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør
lakskader omgående udbedres. De mest
almindelige lakskader er mindre stenslag,
ridser og skader på f.eks. skærmkanter og
døre.
Farvekode
Inden arbejdet med udbedring af lakken
påbegyndes, skal bilen være renvasket og
tør og skal have en temperatur på over 15 °C.
Produktskilt
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Farvekoden (1) fremgår af produktskiltet (se
side 234).
velag, kan farven påføres direkte efter fjernelse af snavset.
Hvis stenslaget er trængt igennem til
pladen
– Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne følger med.
– Rør godt om i grundfarven (primer), og
påfør denne med en fin pensel eller en
tændstik. Når grundfarven er tør, påføres
lakken med pensel.
– Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
– Vent en dags tid, og polér derefter de
udbedrede steder. Brug en blød klud og
en ganske lille mængde slibepasta.
Materialer
• Grundfarve (primer) på dåse
• Lak på dåse eller farvepen
• Pensel
• Afdækningstape
Mindre stenslag og ridser
Hvis stenslaget ikke er gået igennem til pladen, og der stadig findes et ubeskadiget far-
08
171
08 Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Kontrol og vedligeholdelse
Bilen har fået en meget grundig og komplet
rustbeskyttelse på fabrikken. Dele af karrosseriet består af galvaniseret stål. Undervognen er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. I stolper, hulrum og lukkede
sektioner er der sprøjtet en tynd, indtrængende rustbeskyttelsesvæske.
Bilens rustbeskyttelse skal vedligeholdes.
• Hold bilen ren. Spul undervognen. Ved
højtryksvask skal sprøjten holdes i en
afstand af mindst 30 cm fra lakerede flader.
• Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen er konstrueret med en rustbeskyttelse,
som under normale forhold først kræver
efterbehandling efter ca. 12 år. Efter dette
tidsrum bør efterbehandling ske med tre års
mellemrum. Hvis bilen skal efterbehandles,
bør man søge hjælp hos et autoriseret Volvoværksted.
08
172
08 Vedligeholdelse
08
173
Volvo-service .......................................................................................... 176
Egen vedligeholdelse ............................................................................. 177
Motorhjelm og motorrum ....................................................................... 178
Diesel ..................................................................................................... 179
Olier og væsker ...................................................................................... 180
Viskerblade ............................................................................................. 184
Batteri ..................................................................................................... 185
Udskiftning af pærer .............................................................................. 187
Sikringer ................................................................................................. 194
174
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
09
09 Vedligeholdelse og service
09
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Inden bilen forlod fabrikken, er den blevet
omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i
henhold til Volvo Car Corporations forskrifter
er foretaget, umiddelbart inden du overtog
bilen.
For også fremover at holde din Volvo på et
højt niveau, hvad angår trafiksikkerhed,
driftssikkerhed og pålidelighed, bør du følge
Volvos serviceprogram, som er specificeret i
Service- og garantibogen. Lad et autoriseret
Volvo-værksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos værksteder har det
personale, den servicelitteratur og det specialværktøj, som garanterer den højeste
servicekvalitet.
Vigtigt
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Nogle typer servicearbejde, som vedrører
bilens elektriske system, kan kun udføres ved
hjælp af specialudviklet elektronisk udstyr.
Kontakt derfor altid et autoriseret Volvoværksted, inden servicearbejde, som påvir-
176
ker bilens elektriske system, påbegyndes
eller udføres.
Montering af ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr kan påvirke bilens elektroniske system
negativt. Noget ekstraudstyr fungerer kun,
når den tilknyttede software er programmeret
ind i bilens elektroniske system. Kontakt derfor altid et autoriseret Volvo-værksted, inden
ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker det
elektriske system, monteres.
Optagelse af bildata
En eller flere computere i din Volvo kan indlæse detaljerede data. Disse data, der er
beregnet til anvendelse i forskningsøjemed
for at videreudvikle sikkerheden samt til diagnosticering af fejl i visse af bilens systemer,
kan indeholde oplysninger om førerens og
passagerernes brug af sikkerhedsseler, om
funktionen af bilens forskellige systemer og
moduler samt status af motor, gasspjæld,
styretøj, bremser og andre systemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at
køre bilen på, herunder bl.a. data om kørselshastighed, brug af bremsepedal eller speeder
samt ratudslag. Sidstnævnte data kan gemmes i en begrænset tid, mens bilen kører, og
derefter under forløbet af en kollision eller i
situationer, hvor bilen lige undgår uheld.
Volvo Car Corporation vil ikke medvirke til
udlevering af de lagrede data uden samtykke, men kan dog tvinges til at udlevere
dem som følge af national lovgivning. I øvrigt
kan Volvo Car Corporation og autoriserede
Volvo-værksteder læse og bruge disse data.
09 Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen påbegyndes
Batteriet
Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet
korrekt og forsvarligt stramme.
Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren
er i gang (f.eks. i forbindelse med batteriskift).
Der må aldrig anvendes hurtiglader til opladning af batteriet. Batteriledningerne skal
være frakoblet ved opladning af batteriet.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet håndteres på en miljøvenlig måde. Lad Volvo-forhandleren hjælpe dig.
ADVARSEL
Tændingssystemet har en meget høj effekt.
Der findes livsfarlig spænding i tændingssystemet. Tændingen skal derfor altid være
slået fra, når der udføres arbejde i motorrummet.
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler, når
tændingen er slået til, eller motoren er varm.
Kontrollér regelmæssigt
09
Løft af bilen
Følgende bør kontrolleres med jævne mellemrum, f.eks. ved tankning:
• Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN - og MAX -mærkerne på ekspansionsbeholderen.
• Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN - og MAX -mærkerne.
• Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN - og MAX -mærkerne.
• Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt op. Påfyld frostvæske ved temperaturer omkring frysepunktet.
• Bremse- og koblingsvæske – Niveauet
skal være mellem MIN - og MAX mærkerne.
ADVARSEL
Husk, at køleventilatoren kan starte automatisk et stykke tid efter, at motoren er
standset.
Motorvask bør altid foretages på et værksted. Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
Hvis bilen skal løftes med en værkstedsdonkraft, skal denne anbringes mod forkanten af
motorens bæreramme.
Undgå at beskadige bundpladen under
motoren. Vær omhyggelig med at anbringe
donkraften, så bilen ikke kan glide af. Anvend
altid opblokningsbukke eller lignende.
Hvis du løfter bilen med en værkstedsdonkraft af dobbelt-typen, skal de forreste og
bageste løftearme anbringes under løftepunkterne på vangerne. Se billedet.
177
09 Vedligeholdelse og service
09
Motorhjelm og motorrum
Åbning af motorhjelm
V
NM
U
NN
T
S
R
1
Q
O
P
– Træk i låshåndtaget længst til venstre
(eller til højre, hvis bilen er højrestyret)
under instrumentpanelet. Du kan høre, når
låsen går op.
– Før hånden ind til højre under motorhjelmens forkant (nedenfor kølergrillen).
– Træk op i sikkerhedsspærringens håndtag.
– Slip håndtaget, og luk motorhjelmen op.
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
178
ADVARSEL
Luk motorhjelmen ved at lægge hånden
oven på og trykke den ned. Luk ikke ved at
holde fast i kølergrillen. Fingrene kan blive
beskadiget af motorkomponenterne på
indersiden.
Motorrum
1. Bremse- og koblingsvæskebeholder
2. Relæ og sikringer
3. Luftfilter. (Dækslet har forskellige udførelser, alt efter motorvariant).
4. Køler
5. Oliemålepind, motor
6. Oliepåfyldning, motorolie
7. Sprinklervæskebeholder
8. Beholder for servostyringsolie
9. Ekspansionsbeholder, kølesystem
10. Chassisnummerskilt
11. Batteri (i bagagerummet)
09 Vedligeholdelse og service
Diesel
Brændstofsystem
Dieselmotorer er følsomme over for forurening. Brug kun dieselbrændstof fra kendte
olieselskaber. Påfyld aldrig dieselbrændstof
af tvivlsom kvalitet (se side 242). De større
olieselskaber har også et særligt dieselbrændstof beregnet til udetemperaturer
omkring frysepunktet. Dette er mere letflydende ved lave temperaturer og reducerer
risikoen for paraffinudskilning.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres, hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved påfyldning, at der er rent omkring
påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af
med vand og sæbe.
Vigtigt
Der må kun bruges brændstof, der opfylder
den europæiske dieselnorm (se side 242.
Vigtigt
Diesellignende brændstoffer, der ikke må
anvendes: specialadditiver, marinediesel,
fyringsolie, RME1 (vegetabilsk oliemetylester) og vegetabilsk olie. Sådanne brændstoffer opfylder ikke kravene i henhold til
Volvos anbefalinger og giver større slitage
og flere motorskader, der ikke dækkes af
Volvos garantier.
1
Dieselbrændstof kan indeholde en vis
mængde RME og må ikke tilsættes mere.
Vigtigt
09
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
Brændstoffilteret separerer kondensvandet
fra brændstoffet, da kondensvandet ellers
kan forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
Vigtigt
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffiltret.
For 2006- eller senere modeller må svovlindholdet højst være 50 ppm.
Brændstofstop
Efter et brændstofstop kræves der ingen
særlige foranstaltninger. Brændstofsystemet
udluftes automatisk, hvis man lader tændingsnøglen stå i position II i ca.
60 sekunder, inden der gøres et nyt startforsøg.
179
09 Vedligeholdelse og service
09
Olier og væsker
Oliekvalitetsskilt i motorrummet.
Kontrol af motorolie og oliefilter
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Skift olie og oliefilter med de intervaller, der
angives i Service- og garantibogen.
Vigtigt
Vigtigt
Brug altid olie af den foreskrevne kvalitet (se
skiltet i motorrummet). Kontrollér hyppigt
oliestanden, og skift olie med regelmæssige
mellemrum. Brug af olie af lavere kvalitet
end den angivne samt kørsel med for lav
oliestand skader motoren.
Det er tilladt at anvende olie af en højere kvalitet end den angivne. Ved kørsel under ugunstige forhold anbefaler Volvo en olie af højere
kvalitet, end den der angives på skiltet. Se
side 238.
180
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken
med en specielt tilpasset, syntetisk motorolie. Valget af olie er foretaget med stor omhu
og under hensyntagen til levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning. Det anbefalede serviceinterval
forudsætter, at der anvendes godkendt motorolie. Brug kun den foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i motorrummet), både ved
efterfyldning og olieskift, ellers risikerer
man, at det har konsekvenser for levetiden,
startegenskaberne, brændstofforbruget og
miljøbelastningen. Volvo Car Corporation
frasiger sig alt ansvar efter garantien, medmindre der bruges motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Volvo anvender forskellige systemer til
advarsel om lav oliestand og lavt olietryk.
Visse varianter har olietrykssensor og en olietrykslampe. Andre varianter har en oliestandsføler, og i givet fald underrettes føreren vha. advarselssymbolet midt i instrumentet samt tekster på displayet. Visse modeller
har begge varianter. Nærmere oplysninger
fås ved henvendelse til en autoriseret Volvoforhandler.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil. I Service- og garantibogen angives,
ved hvilket kilometertal dette skal finde sted.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2500 km’s intervaller. Det er sikrest at
foretage kontrollen med kold motor inden
start. Målingen er fejlvisende umiddelbart
efter, at motoren er standset, idet målepinden viser for lavt et niveau, da ikke al olien
har nået at løbe ned i bundkarret.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Oliekontrol
Oliestandskontrol på en varm bil:
– Stil bilen plant, og vent 10–15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien når
at løbe tilbage til bundkarret.
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN - og MAX mærkerne.
Hvis niveauet er tæt på MIN -mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på MAX
end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af side 238–239.
09
Sprinklervæske, påfyldning
ADVARSEL
Oliestanden skal være i det afmærkede område
på målepinden.
Oliestandskontrol på en kold bil:
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN - og MAX mærkerne.
– Hvis niveauet er tæt på MIN -mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af side 238–239.
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for
brand.
Vigtigt
Fyld aldrig til over MAX -mærket, da olieforbruget kan stige, hvis motoren påfyldes for
megen olie.
Sprinklervæskebeholderens placering.
Forrude- og forlygtesprinklerne har fælles
væskebeholder. Anvend frostbeskyttelse om
vinteren, så væsken ikke fryser i pumpen,
beholderen og slangerne. Væskekapaciteten
fremgår af side 240.
OBS
Tips: Rengør viskerbladene samtidig med
påfyldning af sprinklervæske. Bland frostvæske i vandet inden påfyldning.
181
09 Vedligeholdelse og service
09
Olier og væsker
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt!
Niveauet skal være mellem MIN - og MAX markeringerne på ekspansionsbeholderen.
Hvis systemet ikke er fyldt godt op, kan der
opstå høje, lokale temperaturer med risiko for
skader (revner) i topstykket. Påfyld væske,
når niveauet er faldet til MIN -markeringen.
Bremse- og koblingsvæske, niveaukontrol og påfyldning
ADVARSEL
Kølevæsken kan være meget meget varm.
Hvis der skal påfyldes kølevæske, når
motoren er varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel skrues forsigtigt af, så overtrykket forsvinder.
Vigtigt
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt, at mængden af kølevæske og vand
afpasses efter vejrforholdene. Påfyld aldrig
rent vand alene. Risikoen for tilfrysning øges
med både for lille og for stor andel kølevæske.
Vigtigt
Det er meget vigtigt, at der anvendes kølevæske med korrosionsbeskyttelse i henhold
til Volvos anbefaling. Når bilen er ny, er den
fyldt med kølevæske, som fungerer ned til
ca. –35 °C.
Motoren må kun køre med godt fyldt kølesystem. Der kan opstå høje temperaturer
med risiko for skader (revner) i topstykket.
Bremse- og koblingsvæsken har fælles
beholder1. Niveauet skal være mellem MIN og MAX -mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller ved hvert andet
normale serviceeftersyn.
Kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet
for bremsevæske fremgår af side 240.
På biler, som køres på en måde, så bremserne bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i
1 Placering
Volumen fremgår af side 240.
182
afhængig af, om der er tale om venstre- eller højrestyret variant.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
bjerge eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal væsken udskiftes hvert år.
Servostyringsolie, niveaukontrol og
påfyldning
09
OBS
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis bilen mister strømmen og skal
bugseres, kan bilen stadig styres. Styringen
bliver så meget tungere end normalt, og der
skal bruges mere kraft til at dreje rattet.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MIN -mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
OBS
Olieniveauet kontrolleres ved hver service.
Kontrollér oliestanden ved hver service. Olieskift kræves ikke. Olien skal stå mellem
ADD - og FULL -mærkerne. Kapaciteten og
den anbefalede oliekvalitet fremgår af
side 240.
183
09 Vedligeholdelse og service
09
Viskerblade
Udskiftning af viskerblade
Udskiftning
– Vip viskerarmen ud, og hold fast i viskerbladet.
Udskiftning af viskerblad, bagrude
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det andet.
– Tryk de riflede låsefjedre på viskerbladet
ind, samtidig med at du løfter det af i
armens længderetning.
– Sæt det nye blad på i modsat rækkefølge,
og kontrollér, at det sidder ordentligt fast.
– Slå viskerarmen ud.
– Fjern viskerbladet ved at føre det opad/
udad (se illustrationen) mod bagklappen.
– Tryk det nye blad fast.
– Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt fast.
184
09 Vedligeholdelse og service
Batteri
Vedligeholdelse af batteri
Batteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af
antallet af starter, afladninger, køremåden,
kørselsforholdene og klimaet.
09
Symboler på batteriet
Eksplosionsfare.
Anvend beskyttelsesbriller.
OBS
Et opbrugt batteri skal genvindes på en miljøvenlig måde, det indeholder bly.
ADVARSEL
Batterier kan danne knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, som kan dannes,
hvis startkablerne påsættes forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan forårsage alvorlige ætseskader. Skyl med rigelige mængder vand, hvis svovlsyren
kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Ved stænk i øjnene skal der omgående
søges lægehjælp.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Batteriet indeholder
ætsende syre.
OBS
Hvis batteriet aflades mange gange, forkortes dets levetid.
Undgå gnister og åben ild.
185
09 Vedligeholdelse og service
09
Batteri
Udskiftning af batteri
Sådan monteres batteriet
Sådan afmonteres batteriet
– Afbryd tændingen, og tag nøglen ud.
– Skru konsollen og dækslet over batteriet
løs.
– Vent mindst 5 minutter, inden nogen af de
elektriske tilslutninger bevæges. Dette sikrer, at alle data i bilens elektriske system
lagres i de forskellige styreenheder.
– Løsn først minuskablet.
– Løsn derefter pluskablet og knaldgas-evakueringsslangen.
186
–
–
–
–
Sæt batteriet på plads.
Tilslut plusledningen.
Tilslut minusledningen.
Sørg for, at evakueringsslangen er korrekt
tilsluttet både til batteriet og til udløbet i
karrosseriet.
– Montér dækslet og konsollen.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Generelt
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 245.
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af
andre end et værksted, er følgende:
•
•
•
•
•
Generel loftsbelysning
Læselamper og handskerumslys
Blinklys, sidespejle og tryghedslys
Højt placeret bremselygte
Active Bi-Xenon- og Bi-Xenon-lygte
09
Udskiftning af pærer i forlygterne
ADVARSEL
Hvis bilen har Bi-Xenon-forlygter, skal
udskiftning af xenon-pæren foretages af et
autoriseret Volvo-værksted. Lygten skal
behandles med ekstra forsigtighed, da
xenon-pæren er forsynet med et højspændingsaggregat.
Vigtigt
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene fordampes af varmen og giver en belægning
på reflektoren, som så kan ødelægges.
Ved udskiftning af nær-, fjern- og positions-/
parkeringslys skal hele pæreindsatsen først
løsnes. For at udskifte nogle af disse pærer,
skal du gøre som beskrevet nedenfor og derefter se instruktionerne under de respektive
pærer.
Afmontering af lygtehus:
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til 0.
– Åbn motorhjelmen
– Løsn indsatsen ved at trække de to låsepinde op, som holder den på plads.
– Tag indsatsen ud.
187
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
– Løsn kontaktanordningen ved først at
trykke på låseklemmen nedefra og dernæst tage den op oppefra med et smæld.
Placering af pærer i forlygte
1
Nærlys, halogen
2
Vigtigt
Træk ikke i ledningen, kun i stikket.
– Løft hele forlygteindsatsen ud, og læg den
på et blødt underlag, så linsen ikke ridses.
5
1.
2.
3.
4.
5.
Genmontering af forlygteindsatsen foretages
i omvendt rækkefølge. Kontrollér, at låsepindene er korrekt fastgjort.
188
4
Nærlys
Fjernlys
Blinker
Parkerings-/positionslys
Sidemarkeringslys
3
– Løsn det ydre dæksel ved at dreje det
mod uret.
– Træk kontakten løs.
– Løsn klemfjederen. Tryk først mod højre,
så klemfjederen løsnes, og tag den derefter udad og nedad.
– Træk pæren ud.
– Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde på
én måde.
– Tryk klemfjedren opad og derefter en
anelse mod venstre, så den går på plads.
– Tryk kontakten på igen.
– Skru dækslet på igen; markeringen HAUT
skal vende opad.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Fjernlys
Active Bi-Xenon-forlygter
09
Sidemarkeringslys og positions-/
parkeringslys
Halogen- og Bi-Xenon-forlygter
– Løsn det ydre dæksel ved at trække det
lige ud og trække kontakten løs.
– Løsn klemfjedren. Tryk først mod højre, så
klemfjedren løsnes og derefter udad/
nedad.
– Træk pæren ud.
– Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde på
én måde.
– Tryk klemfjedren opad og derefter en
anelse mod venstre, så den går på plads.
– Tryk kontakten tilbage, og sæt dækslet på
igen.
–
–
–
–
Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til 0.
Fjern dækslet.
Drej pæren mod uret, og træk den ud.
Løsn kontakten ved at presse låsningen
udad og trække.
– Slut kontakten til pæren, der høres en
kliklyd.
– Sæt pæren på igen, drej den på plads.
– Monter dækslet.
Pæreholderne har bajonetfatning.
– Drej mod uret, og tag pæreholderen ud.
– Træk pæren lige ud.
– Sæt den nye pære i ved forsigtigt at trykke
den på plads.
– Sæt pæreholderen tilbage igen, og drej
den med uret.
189
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Blinklys
Tågelygter
Pærer i baglygte
Pæreholderen har bajonetfatning.
– Sluk belysningen, og drej startnøglen til
stilling 0.
– Drej pæreholderen et stykke mod uret.
– Tag pæren ud.
– Sæt den nye pære i. Profilen på pæreholderen falder sammen med profilen på
pærens fod.
– Monter pæreholderen igen ved at dreje
den højre om. Markeringen TOP på pæreholderen skal vende opad.
1.
2.
3.
4.
5.
– Drej pæreholderen mod uret, og tag den
ud.
– Tryk pæren ind, drej mod uret, og tag den
ud.
– Sæt den nye pære i ved at trykke den på
plads og derefter dreje den med uret.
190
Positionslys
Blinklygter
Baklys
Positionslys
Stoplys
OBS
Hvis fejlmeddelelsen DEFEKT PÆRE/
KONTROLLER BREMSELYGTE bliver
stående efter udskiftning af en defekt pære,
bør man henvende sig til et autoriseret
Volvo-værksted.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Udskiftning af pærer
`
_
^
a
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til 0.
– Slå bagklappens nederste del ned, og slå
gulvlemmen op. (Hvis bilen har indkøbsposeholder (ekstraudstyr), skal holderens
støttebånd løsnes).
– Fjern hjørnestykket (A).
– Åbn klappen (B) i sidepanelet ved at
trække spærren (C) opad og mod dig selv.
– Hent fastnøgle nr. 10 i værktøjsposen, og
løsn møtrikkerne (D).
– Tag hele indsatsen lige bagud.
– Løsn overdelen af kabelnettet for at få
bedre plads.
– Læg indsatsen på et blødt underlag, så
glasset ikke beskadiges.
– Drej pæreholderen mod uret, og tag den
ud.
– Drej pæren venstre om for at løsne den.
(Gælder for blinklys, baklys og bremselys).
– Træk pæren lige ud. (Gælder positionslysene).
– Skift pære.
– Sæt pæreholderen på plads igen, og drej
den med uret.
– Tryk overdelen af kabelnettet på plads
igen.
– Sæt indsatsen tilbage i skruehullet. Tryk
indsatsen på plads.
– Skru møtrikkerne på.
– Sæt sidepanelet og hjørnestykket på igen.
09
Tågebaglygter
– Stik en skruetrækker ind, som pilen på
billedet viser.
– Skub pæreindsatsen ud.
– Drej pæreholder mod uret og løsn den.
– Drej pæren mod uret, og tag pæren ud.
– Udskift pæren.
191
09 Vedligeholdelse og service
09
192
Udskiftning af pærer
Nummerpladelys
Indstigningslys
Pære i bagagerum
– Sluk lyset, og drej startnøglen til stilling 0.
– Løsn skruerne med en skruetrækker.
– Løsn forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud.
– Udskift pæren.
– Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
– Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
– Fjern den defekte pære.
– Sæt en ny pære i. Kontrollér, at lyset
virker.
– Sæt pærehuset på plads igen.
– Stik en skruetrækker ind, og drej den let,
så glasset løsnes.
– Fjern den defekte pære.
– Sæt en ny pære i.
– Sæt glasset på igen.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
09
Lys i makeup-spejl
– Stik en skruetrækker ind ved siden af den
midterste clips i spejlets underkant. Løft
opad, så den midterste clips slipper
– Drej skruetrækkeren til begge sider, så de
yderste clips slipper.
– Tag spejlindsatsen ud.
– Udskift pærerne.
– Sæt indsatsen i igen med overkanten
først. Sørg for, at de øverste clips er
trykket ordentligt ind, inden indsatsen
føres tilbage på plads.
193
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
Generelt
Ledningsføringen kan variere noget, alt efter motorvariant. Delene på listen har dog den samme placering.
For at forhindre, at bilens elektriske system
beskadiges som følge af kortslutning eller
overbelastning, er alle de forskellige funktioner og komponenter beskyttet af forskellige
sikringer.
4. Sikringsboksen i bagagerummet.
Hvis en elektrisk komponent eller funktion
ikke fungerer, kan det skyldes, at komponentens sikring midlertidigt har været overbelastet og er brændt over.
Sikringerne er placeret fire forskellige steder i
bilen:
– Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
– Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
– I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
1. Relæ-/sikringsboksen i motorrummet.
2. Sikringsboksen i kabinen inden for lydvæggen i førersiden.
3. Sikringsboksen i kabinen i instrumentbrættets gavl i førersiden.
194
I dækslet på instrumentbrættets gavl befinder der sig et antal reservesikringer. Der er
også en tang, hvormed det er lettere at
trække en sikring ud og sætte den på plads.
Hvis samme sikring springer flere gange,
foreligger der en fejl på komponenten, og du
bør kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ABS. ................................................. 30 A
ABS ............................................. 30 A
Højtrykssprinklere, forlygter .......... 35 A
Kabinevarmer (ekstraudstyr) ......... 25 A
Ekstralys (ekstraudstyr) ................ 20 A
Startmotorrelæ ............................ 35 A
Forrudeviskere ............................ 25 A
Brændstofpumpe.......................... 15 A
Transmissionsstyre-enhed (TCM),
(V8, diesel, 6-cyl.benzin) ............... 15 A
10. Tændspoler (benzin),
motorstyreenhed (ECM),
indsprøjtningsventiler (diesel) ....... 20 A
11. Speederføler (APM),
A/C-kompressor,
ventilator i elektronikboks ............. 10 A
12. Motorstyreenhed (ECM) (benzin),
indsprøjtningsventiler (benzin),
luftmassemåler (benzin) ................ 15 A
luftmassemassemåler (diesel) ......... 5 A
13. Spjældhus-styreenhed (V8),
VIS (6-cyl. benzin) ......................... 10 A
Spjældhus-styreenhed, magnetventil,
SWIRL (luftblandeventil),
brændstoftrykregulator (diesel) .....
14. Lambdasonde (benzin) .................
Lambdasonde (diesel) ..................
15. Krumtaphusventilations-varmer,
magnetventiler,
lækdiagnose (5-cyl.benzin) ...........
Krumtaphusventilations-varmer
(V8, 6-cyl. benzin),
AC-kobling (V8, 6-cyl. benzin),
magnetventiler, lækdiagnose
(V8, 6-cyl. benzin),
ECM, (V8, 6-cyl. benzin),
luftmassemåler (V8),
gløderør (diesel) ...........................
15 A
20 A
10 A
10 A
15 A
195
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
16. Venstre nærlys .............................. 20 A
17. Højre nærlys ................................. 20 A
18. - ......................................................... 19. Strømforsyning til motorstyreenhed
(ECM), motorrelæ ........................... 5 A
20. Positionslys .................................. 15 A
21. - ......................................................... -
196
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Relæ-/sikringsboks i kabinen i instrumentbrættets gavl i førersiden
Et skilt med angivelse af sikringernes placering og amperetal befinder sig i gavlboksens låg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ventilator klimaanlæg ...................... 30 A
Audio (forstærker) ........................ 30 A
Elbetjent førersæde ...................... 25 A
Elbetjent passagerforsæde ........... 25 A
Styreenhed, venstre fordør ........... 25 A
Styreenhed, højre fordør ............... 25 A
- ......................................................... Radio, cd-afspiller, RSE-system ... 15 A
RTI-display, RTI-enhed MMM ...... 10 A
10. OBDII, lysomskifter (LSM),
ratvinkelføler (SAS),
ratstyreenhed (SWM) ..................... 5 A
11. Tændingslås, SRS-system,
motorstyreenhed ECM (V8, 6-cyl.
benzin) deaktivering SRS
passagerside (PACOS), elektronisk
startspærre (IMMO),
transmissionsstyreenhed TCM
(V8, diesel, 6-cyl. benzin) ............. 7,5 A
12. Generel belysning, loft (RCM),
øverste elektronikstyreenhed
(UEM) ........................................... 10 A
13. Soltag .......................................... 15 A
14. Telefon ........................................... 5 A
15. -38 - ................................................... -
197
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
Relæ-/sikringsboks i kabinen, inden for lydvæggen i førersiden
1. Sædevarme, højre side ..................... 15 A
2. Sædevarme, venstre side ............. 15 A
3. Horn ............................................. 15 A
4. Reserve .............................................. 5. Infotainment ................................. 10 A
6. Reserve .............................................. 7. Reserve .............................................. 8. Alarmsirene .................................... 5 A
9. Bremselyskontakt, tilførsel.............. 5 A
10. Kombinationsinstrument (DIM),
klimaanlæg (CCM),
198
parkeringsvarmer, elbetjent
førersæde..................................... 10 A
11. Elkontakter forsæde, bagsæde og
køleskab ...................................... 15 A
12. Reserve .............................................. 13. Reserve .............................................. 14. Reserve .............................................. 15. ABS, STC/DSTC ............................. 5 A
16. Elektronisk servostyring (ECPS),
Active Bi-Xenon (HCM),
lyshøjderegulering ........................ 10 A
17. Tågeforlys, venstre ...................... 7,5 A
18. Tågeforlys, højre.......................... 7,5 A
19. Reserve .............................................. 20. Kølevæskepumpe (V8) ................... 5 A
21. Transmission, styreenhed (TCM),
bakgearsspærre (M66) ................. 10 A
22. Fjernlys (venstre) .......................... 10 A
23. Fjernlys (højre) .............................. 10 A
24. Reserve .............................................. 25. Reserve .............................................. 26. Reserve .............................................. 27. Reserve .............................................. 28. Elbetjent passagerforsæde ............ 5 A
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
29. Brændstofpumpe......................... 7,5 A
30. BLIS ............................................... 5 A
31. Reserve .............................................. 32. Reserve .............................................. 33. Vakuumpumpe ............................. 20 A
34. Sprinklerpumpe ............................ 15 A
35. Reserve .............................................. 36. Reserve .............................................. -
Sikringer i bagagerummet
09
1. Baklys ................................................10 A
2. Positionslys, tågelys,
bagagerumsbelysning,
nummerpladelys, lamper i
bremselys..................................... 20 A
3. Tilbehør (AEM) .............................. 15 A
4. Reserve .............................................. 5. REM elektronik ............................. 10 A
6. Bagsædeunderholdning RSE
(tilbehør) ...................................... 7,5 A
7. Trækledning (30-tilførsel) .............. 15 A
8. Eludtag, bagagerum ..................... 15 A
9. Bagdør, højre: Rudetræk, spærre
til rudetræk................................... 20 A
10. Bagdør, venstre: Rudetræk,
spærre til rudetræk....................... 20 A
11. Reserve .............................................. 12. Reserve .............................................. 13. Varmer, dieselfilter........................ 15 A
14. Subwoofer, aircondition bagi (A/C) 15 A
15. Reserve .............................................. 16. Reserve .............................................. 17. Tilbehør, infotainment ..................... 5 A
18. Reserve .............................................. 19. Bagrudevisker .............................. 15 A
20. Trækledning (15-tilførsel) .............. 20 A
21. Reserve .............................................. -
199
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
22. - ......................................................... 23. AWD ............................................ 7,5 A
24. Reserve .............................................. 25. - ......................................................... 26. Parkeringshjælp.............................. 5 A
27. Hovedsikring: anhængerkabel,
parkeringshjælp, AWD .................. 30 A
28. Centrallås (PCL)............................ 15 A
29. Anhængerlys, venstre:
positionslys, blinklys ................... 25 A
30. Anhængerlys, højre: Bremselys,
tågebaglys, blinklys ...................... 25 A
31. Hovedsikring: Sikring 37, 38 ......... 40 A
32. - ......................................................... 33. - ......................................................... 34. - ......................................................... 35. - ......................................................... 36. - ......................................................... 37. Elopvarmet bagrude .................... 20 A
38. Elopvarmet bagrude .................... 20 A
200
09 Vedligeholdelse og service
09
201
Generelt ..................................................................................................204
Kontrolpaneler, audio .............................................................................205
Lydanlæggets funktioner ........................................................................209
Radiofunktioner ...................................................................................... 212
Cd-funktioner ......................................................................................... 218
Menustruktur – lydanlæg .......................................................................220
Telefonfunktioner (ekstraudstyr) .............................................................221
Menustruktur – telefon ...........................................................................228
202
INFOTAINMENT
10
10 Infotainment
Generelt
Infotainment
10
Infotainment er et system, hvori lydanlæg og
telefonfunktioner er integreret.
Infotainmentsystemet er let at betjene med et
fælles kontrolpanel og knapper på rattet.
XC90 kan udstyres med Dolby Surround Pro
Logic II (Premium Sound). Dette giver en
optimal lydoplevelse med bred og naturlig
lydprofil.
Systemet giver også passagererne mulighed
for at bruge hovedtelefoner (ekstraudstyr)
med separat lydkilde.
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II1 fordeler stereolydens to kanaler til venstre, center-, højre og
baghøjttalerne. Lydgengivelsen bliver derfor
mere virkelighedstro end normal 2-kanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II og
Dolby-ikonen er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Surround
Pro Logic II System er fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
1 Premium
204
Sound.
10 Infotainment
Kontrolpaneler, audio
Audiofunktionernes betjening
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Til/fra – Audio
Lydstyrke
CD – hurtigvalg
AM/FM -hurtigvalg mellem FM1, FM2
og AM
Display
ENTER – vælger i menuen, aktiverer et
valg eller aktiverer telefon fra standbyindstilling
Til/fra/standby – Telefon
MY KEY – programmerbart hurtigvalg
til favoritfunktion
SELECTOR – vælger lydkilde
10. SOUND – lydindstilling
11. EXIT/CLEAR – går tilbage i menuen,
afbryder et valg, sætter telefonen på
standby og sletter foregående tekst
med tekst- og cifferindtastning
12. SIM -kortholder
13. Menuvalgsknapper
14. Cd- og cd-skift-indtastning
15. Cd-afspiller og cd-skifter (ekstraudstyr)
16. Stationslagringsknapper/valg af position i cd-skifter (1-6), tal- og tegnknapper for telefon samt hurtigvalg i menuer
17. IR -modtager til fjernbetjeninger (ekstraudstyr)
18. Søg/skift spor eller station, eller gå
frem eller tilbage ved tekst- og cifferindtastning
205
10 Infotainment
Kontrolpaneler, audio
Knappanel på rattet
10
Menuhåndtering
Audio – Telefon
Hurtigvalg
Menupunkterne er nummererede og kan
også vælges direkte med taltasterne (1-9).
Mit eget hurtigvalg – MY KEY
Med MY KEY kan en favoritfunktion på
menuen gemmes, f.eks. TP.
– Vælg den funktion på menuen, der skal
lagres, ved at holde MY KEY trykket ind i
mere end to sekunder.
Når MY KEY STORED vises på displayet, er
funktionen gemt.
– Funktionen aktiveres med et kort tryk på
MY KEY.
De nederste fire knapper i rattets knappanel
er fælles for radio og telefon. Knapfunktionen
er afhængig af, hvilket system der er aktiveret. Med tastaturet på rattet kan du regulere
lydstyrken, skifte mellem forudindstillede stationer og skifte spor på en cd.
206
En del af infotainmentfunktionerne styres via
et menusystem. Det aktuelle menuniveau
vises højst oppe til højre på displayet. Menupunkterne vises midt på displayet.
• MENU fører til menusystemet. Tryk på opog ned-knapperne (1) for at komme til
menupunkterne.
• ENTER vælger eller aktiverer/deaktiverer
et af menupunkterne.
• EXIT fører ét trin tilbage i menustrukturen.
Et langt tryk på EXIT fører ud af menusystemet.
10 Infotainment
Kontrolpaneler, audio
Kontrolpanel med hovedtelefontilslutning
man cd-spor eller søger radiostationer automatisk.
10
Begrænsninger
Den lydkilde (FM, AM, cd osv.), der afspilles i
højttalerne, kan ikke styres fra det bageste
kontrolpanel.
RDS-meddelelser kan udeblive, hvis radioen
spiller i hovedtelefonerne, samtidig med at en
anden lydkilde afspilles i højttalerne.
For at få den bedste lydgengivelse anbefales
hovedtelefoner med en impedans på 16–32
ohm og en følsomhed på mindst 102 dB.
Aktivere/deaktivere
Kontrolpanelet aktiveres med SEL, når
lydanlægget er aktivt. Deaktivering sker automatisk, når lydanlægget deaktiveres, eller
med et langt tryk på SEL.
Gå/søge fremad og bagud
Med korte tryk på
/
bevæger man sig
mellem cd-spor eller indprogrammerede
radiostationer. Med lange tryk hurtigspoler
207
10 Infotainment
Kontrolpaneler, audio
Fjernbetjening (ekstraudstyr)
10
1
2
3
8. Funktionen ikke tilgængelig
9. Til/fra – Audio
4
5
6
7
8
9
1. MEMORY – lagring af besøgte radiokanaler. Sådan gemmes en station:
– Tryk på MEMORY-knappen
– Vælg Preset med PRESET/DISC (5)
– Bekræft valget med Memory-knappen
2. Lydstyrke
3. Søg/skift spor frem eller tilbage
4. SOURCE – gå fra lydkilde til lydkilde
5. PRESET/DISC – valg af position i cdskifteren eller indprogrammerede
radiostationer
6. AUTO – søgning efter og lagring af de
kraftigste stationer
7. Funktionen ikke tilgængelig
208
– Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren
(se billedet), som er placeret på instrumentpanelet.
OBS
Fjernbetjeningen indeholder AAA-batterier
(R03). Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer,
prøv da først at udskifte batterierne.
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
Kontakt, til/fra – Audio
Valg af lydkilde
Ved at trykke flere gange på AM/FM (4) skiftes der mellem FM1, FM2 og AM. Med CD (1)
aktiveres cd-afspilleren/skifteren.
Drej på SELECTOR (5) for at skifte mellem
den eksterne lydkilde AUX og de interne lydkilder FM1, FM2, AM, cd og cd-skifter.
– Regulér lydstyrken med SELECTOR eller
op/ned med knapperne (6). Afslut med
ENTER.
10
OBS
Fungerer ikke for tastaturet på rattet.
AUX
Til AUX -indgangen kan f.eks. en mp3-afspiller tilsluttes.
OBS
Tryk på POWER -knappen (2) for at tænde
eller slukke for lydanlægget.
Hvis du slukker bilen med audiosystemet
aktivt, vil det automatisk være aktivt, når
bilen startes igen.
Lydstyrkekontrol
Drej knappen (3) venstre eller højre om for at
øge henholdsvis mindske lydstyrken. Lydstyrkekontrollen er elektronisk og har ingen
yderstillinger. Lydstyrken kan også øges (+)
eller mindskes (–) med knapperne på rattet.
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-stilling.
Undgå i så fald at oplade afspilleren.
Nogle gange kan den eksterne lydkilde AUX
have en anden lydstyrke end de interne lydkilder. Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke
er for høj, kan lydkvaliteten forringes. Dette
kan undgås ved at justere den eksterne lydkildes indgangslydstyrke:
– Vælg AUX VOLUME i menuen, og tryk på
ENTER.
Indgang for ekstern lydkilde (AUX) 3,5 mm
Vigtigt
Låget over kopholderne skal være åbent,
når kontakten sidder i AUX -indgangen.
209
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
Optimal lydgengivelse
10
Lydindstilling
Audiosystemet er kalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
OBS
Centerhøjttalerens niveau kan kun indstilles, hvis Dolby Pro Logic II (DPL II) eller 3kanalsstereo (3-CH) er valgt på menuen.
Subwooferens niveau kan kun indstilles,
hvis subwooferen er aktiveret.
Kalibreringen tager hensyn til højttalere, forstærkere, kabinens akustik, lytterposition
mm. for hver kombination af bilmodel og
audiosystem.
Der er også en dynamisk kalibrering, der
tager hensyn til den indstillede lydstyrke,
radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
De justeringsmuligheder, der gennemgås i
denne brugsanvisning, f.eks. bas, diskant og
equalizer, er kun beregnet til, at brugeren kan
tilpasse lydgengivelsen efter sin personlige
smag.
.
– Tryk på SOUND -knappen (1).
– Tryk dig frem til den funktion, der skal
indstilles, ved hjælp af gentagne tryk på
SOUND -knappen. Vælg mellem BASS,
TREBLE, FADER, BALANCE, SUBWOOFER (ekstraudstyr), CENTRE (ekstraudstyr) eller SURROUND (ekstraudstyr).
– Justér niveauet med SELECTOR -knappen (2). På displayet vises en skala fra
minimumsniveau til maksimumniveau. I
midten vises normalniveauet.
Programtype
På displayet
vises
Bas
BASS
Diskant
TREBLE
Balance mellem højre
og venstre højttaler
BALANCE
Balance mellem forreste og bageste højttalere
FADER
Niveau for bashøjttalere (ekstraudstyr)
SUBWOOFER
Niveau for centerhøjttaler (Premium Sound)
CENTRE
Surround-niveau,
omgivelseslyd (Premium Sound)
SURROUND
Surround
Surround-indstillingerne1 styrer rumoplevelsen af lyden. Indstillingerne, herunder aktive1 Visse
210
modeller
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
ring og deaktivering af den pågældende lydkilde, foretages hver for sig.
Bashøjttaler – SUBWOOFER (ekstraudstyr)
Symbolet
på displayet viser, at Dolby
Pro Logic II er aktivt. Der er tre forskellige
indstillinger for surround-lyden:
Bashøjttaleren giver en mere fyldig lyd og en
dybere baslyd fra anlægget.
• PRO LOGIC II
• 3-CHANNEL
• OFF 2-kanalsstereo
Aktivere/deaktivere surround-lyd
– Tryk på MENU, gå til Audio settings, og
tryk på ENTER.
– Vælg SURROUND, og tryk på ENTER.
– Vælg Pro Logic II, 3 channel eller Off, og
tryk på ENTER.
Dolby Surround Pro Logic II er et varemærke tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II Surround
System er fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
– Vælg AUDIO SETTINGS i menuen, og tryk
på ENTER.
– Vælg SUBWOOFER, og tryk på ENTER.
Et kryds i ruden viser, at SUBWOOFER er
aktiveret.
– Indstil niveauet med menuvalgsknapperne
eller SELECTOR -knappen.
– Tryk på ENTER for at vælge næste frekvens. Du kan vælge fem frekvenser.
– Tryk på ENTER, til du kommer til menuindstillingen for at gemme de foretagne
ændringer.
10
Equalizer FR (visse modeller)
Funktionen anvendes til finjusteringer af
lyden i de forreste højttalere.
– Vælg AUDIO SETTINGS i menuen, og tryk
på ENTER.
– Vælg Equalizer FR, og tryk på ENTER.
– Indstil niveauet med menuvalgsknapperne
eller SELECTOR -knappen.
– Tryk på ENTER for at vælge næste frekvens. Du kan vælge fem frekvenser.
– Tryk på ENTER, til du kommer til menuindstillingen for at gemme de foretagne
ændringer.
Equalizer RR (visse modeller)
Funktionen anvendes til finjusteringer af
lyden i de bageste højttalere.
– Vælg AUDIO SETTINGS i menuen, og tryk
på ENTER.
– Vælg Equalizer RR, og tryk på ENTER.
211
10 Infotainment
Radiofunktioner
Stationssøgning
10
– Hvis frekvensen skal justeres, skal det
gøres med korte tryk på en af pilknapperne,
eller
.
Den manuelle justeringsindstilling er stadig
aktiveret fem sekunder efter det sidste tryk.
Stationslagring
Sådan lagres en ønsket station i en af stationslagringsknapperne 0-9 (2):
– Vælg radioindstilling AM/FM1/FM2 med
SELECTOR -knappen (3) eller AM/FM knappen (1).
– Tryk kortvarigt på
eller
-knappen
for at søge efter næste stærke station.
– Tryk på en af knapperne igen, hvis du vil
søge på ny.
Manuel søgning efter en kendt
frekvens
– Tryk på
eller
, og hold den inde.
MAN vises på displayet. Radioen søger nu
langsomt i den valgte retning og øger
tempoet efter nogle sekunder.
– Slip knappen, når den ønskede frekvens
vises på displayet.
212
– Stil ind på den ønskede station.
– Tryk på den stationslagringsknap, hvor
stationen skal lagres, og hold den inde.
Lyden forsvinder et par sekunder, og STATION STORED vises på displayet. Stationen er nu lagret.
Der kan lagres op til 10 stationer på henholdsvis AM, FM1 og FM2, i alt 30 stationer.
10 Infotainment
Radiofunktioner
AUTOSTORE – automatisk lagring af
stationer
AM FM
CD
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LECTOR
SE
SOUND
POWER
2
ABC
4
GHI
7
PQRS
AUTO
*
3
DEF
CLEAR
MENU
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
Afbryde automatisk forvalgslagring
– Tryk på EXIT.
EXIT
ENTER
1
nu vælges direkte med knapperne 0-9. Hvis
der ikke findes en station med et tilstrækkelig
kraftigt signal, vises NO AST FOUND.
SCAN
#
G016637
Funktionen AUTO (1) søger de 10 kraftigste
radiostationer og lagrer dem automatisk i en
separat hukommelsesbank. Funktionen er
særlig praktisk i områder, hvor man ikke kender radiostationerne eller deres frekvenser.
Start af automatisk lagring
– Vælg frekvensbånd med AM/FM.
– Hold AUTO (1) trykket ind, indtil AUTOSTORING... vises på displayet.
Når AUTOSTORING... ikke længere vises på
displayet, er lagringen foretaget. Radioen
sættes i autotilstand, og AUTO vises på displayet. De automatisk lagrede stationer kan
Vælg autolagret forvalg
Ved at sætte radioen i autostilling kan de
automatisk lagrede forvalg bruges.
– Tryk kort på AUTO (1). AUTO vises på
displayet.
– Tryk på en af knapperne 0 - 9.
– Radioen standser i autotilstand, indtil et
kort tryk på AUTO (1), EXIT eller AM/FM
afbryder.
Scanning
Funktionen SCAN (2) søger automatisk efter
kraftige stationer på et frekvensbånd. Når en
station er fundet, afspilles den i ca.
8 sekunder, hvorefter søgningen fortsætter.
Aktivere/deaktivere Scan
– Vælg frekvensbånd med AM/FM.
– Tryk på SCAN (2) for at aktivere. SCAN
vises på displayet.
– Afslut med SCAN eller EXIT.
Forvalgslagre en funden station
Mens SCAN er aktiv, kan en ønsket station
forvalgslagres.
10
– Tryk på en af knapperne 0 - 9, og hold den
inde, indtil meddelelsen Station stored
vises på displayet.
SCAN afbrydes, og den lagrede station kan
nu vælges som et forvalg.
RDS-funktioner
Radio Data System – forbinder FM-stationer i
et netværk. En FM-station i et sådant netværk sender information, som giver en RDSradio bl.a. følgende funktioner:
• Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
• Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
• Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
OBS
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte funktioner i systemet.
213
10 Infotainment
Radiofunktioner
Lydstyrkekontrol – NEWS/TP/ALARM
10
OBS
Hvis f.eks. en cd er under afspilning, når
radioen modtager en trafikmeddelelse, er
cd-afspilleren fortsat i pausestilling. Meddelelsen høres med den lydstyrke, som er
valgt for de pågældende meddelelser. Derefter genoptages afspilning af den oprindeligt valgte lydkilde med den tidligere valgte
lydstyrke. Hvis lydstyrken justeres under
meddelelsen, gemmes den nye lydstyrke og
anvendes til næste meddelelse.
Nyheder – NEWS
Denne funktion gør, at når en nyhedsudsendelse starter, afbrydes andre lydkilder som
f.eks. en cd.
– Vælg radioindstilling med SELECTOR knappen eller AM/FM -knappen.
– Vælg NEWS i menuen, og tryk på ENTER.
– NEWS vises på displayet.
– Vælg NEWS igen, og tryk på ENTER for at
deaktivere NEWS -funktionen.
Funktionen bevirker, at udsendelser, der er
kodet som nyheder fra RDS-stationer, afbryder andre lydkilder og høres med den lydstyrke, som er indstillet til dette formål. Så
snart nyhedsindslaget er ovre, vender radioen tilbage til den tidligere lydkilde og lydstyrke.
214
Hvis man ikke ønsker at lytte til et igangværende nyhedsindslag:
og delstater i Europa, uden at du selv behøver at vælge station.
– Tryk på EXIT -knappen. NEWS -funktionen er dog stadig aktiv, og radioen afventer næste nyhedsprogram.
– Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg TP, og tryk på ENTER.
– Vælg TP Search, og tryk på ENTER.
Funktionen kan slås fra ved at vælge TP
Search igen og trykke på ENTER.
Trafikinformation – TP
Funktionen bevirker, at trafikinformation fra
RDS-stationer afbryder andre lydkilder, og
meddelelsen høres med den lydstyrke, som
er valgt til dette formål. Så snart meddelelsen
er slut, vender radioen tilbage til den tidligere
lydkilde og lydstyrke.
– Vælg TP på menuen, og tryk på ENTER.
– TP vises på displayet.
– Vælg TP igen, og tryk på ENTER for at slå
TP -funktionen fra.
TP vises på displayet, når funktionen er aktiveret. Hvis den indstillede station kan sende
trafikinformation, vises
på displayet.
Afbrydelser for trafikinformation kan altså
kun høres, når
vises på displayet.
Hvis man ikke ønsker at lytte til en igangværende trafikmeddelelse:
– Tryk på EXIT -knappen. TP -funktionen er
dog stadig aktiv, og radioen afventer
næste trafikmeddelelse.
TP-Search
Denne funktion gør, at du kan lytte til trafikinformation på rejser mellem forskellige lande
Radiotekst
Visse RDS-stationer sender information om
programmernes indhold, kunstnere osv.
Denne information kan vises med tekst på
displayet.
– Tryk på MENU -knappen.
– Vælg RADIOTEXT på menuen, og tryk
på ENTER.
– Vælg RADIOTEXT igen, og tryk på ENTER
for at deaktivere.
Alarm
Der udsendes automatisk alarmer, og funktionen kan ikke slås fra. Alarm! vises på radioens display, når en alarmmeddelelse udsendes. Funktionen bruges til at advare bilister
om alvorlige ulykker og katastrofer, f.eks.
brosammenstyrtninger eller atomkraftulykker.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan der vælges forskellige programtyper, f.eks. pop eller
klassisk musik. Med PTY-funktionen kan
man vælge mellem programtyperne på
nedenstående liste.
Visning af programtype
– Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg PTY i menuen, og tryk på ENTER.
– Vælg SHOW, og tryk på ENTER.
Nu vises den valgte stations PTY på displayet.
OBS
Ikke alle radiostationer har PTY-angivelse.
Programtype
Aktuelt
Religion
Blandet diskussion
Countrymusik
Dokumentar
Finans
Folkemusik
På displayet
vises
CURRENT
AFFAIRS
RELIGION
VARIED SPEECH
COUNTRY MUSIC
DOCUMENTARY
FINANCE
FOLK MUSIC
Programtype
Fritid og hobby
Børneudsendelser
Gamle kendinge
Information
Jazzmusik
Klassisk musik
Kultur og kunst
Let klassisk
Easy listening
National musik
Popmusik
Ferie og rejser
Rockmusik
Sociale emner
Sport
Radioteater
Ring ind
Undervisning
Videnskab
Vejr
Diverse musik
På displayet
vises
LEISURE &
HOBBY
CHILDREN
OLDIES MUSIC
INFORMATION
JAZZ MUSIC
SERIOUS CLASSIC
CULTURES
LIGHT CLASSIC
EASY LISTENING
NATIONAL MUSIC
POP MUSIC
TRAVEL
ROCK MUSIC
SOCIAL AFFAIRS
SPORT
DRAMA
PHONE IN
EDUCATION
SCIENCE
WEATHER
OTHER MUSIC
Søgning efter en bestemt programtype
Denne funktion hjælper dig med at søge efter
programmer af en vis type ved at søge over
hele frekvensbåndet.
10
– Vælg FM 1 eller FM 2, og tryk på MENU knappen.
– Vælg RADIO SETTINGS, og tryk på
ENTER.
– Vælg PTY, og tryk på ENTER.
– Vælg SELECT PTY, og tryk på ENTER.
– Tryk på ENTER for en eller flere af programtyperne, du vælger på listen. PTYsymbolet på displayet tændes ved det
første valg, og radioen sættes i standby
for PTY.
– Når du har valgt alle de ønskede typer,
skal du vælge EXIT/CLEAR for at forlade
PTY-listen.
– Vælg SEARCH PTY, og tryk på ENTER.
Hvis der findes en station med den valgte
programtype, høres denne i højttaleren.
– Hvis radioen finder en station, som ikke
passer, kan man søge videre med knapperne
/
.
– Hvis der ikke findes en station med den
valgte programtype, vender radioen tilbage til den tidligere frekvens. PTY er
derefter i standby, indtil den valgte programtype begynder at blive sendt. Når
dette sker, skifter radioen automatisk til
215
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
den station, der sender den valgte programtype.
PTY standby deaktiveres ved at gå ind i
menuen og vælge CLEAR ALL PTY. Symbolet PTY slukkes på displayet, og radioen vender tilbage til normal indstilling.
Trafikinformation – TP STATION
Her vælger du, hvilken station trafikinformationen skal komme fra.
Bemærk, at
skal vises på displayet, for
at dette skal fungere.
Aktivere/deaktivere TP STATION
Lyt til den station, som trafikinformationen
skal komme fra.
– Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg TP, og tryk på ENTER.
– Vælg TP STATION, og tryk på ENTER.
– Vælg SET CURRENT for at aktivere, eller
RESET CURRENT for at aktivere, og tryk
på ENTER.
OBS
Nu høres kun trafikinformation fra den
lagrede station.
Nyheder – NEWS STATION
Her indstiller du, hvilken station nyhederne
skal komme fra.
Bemærk, at den aktuelt indstillede station
skal være en RDS-station, for at dette skal
kunne fungere
216
Aktivere/deaktivere NEWS STATION
Lyt til den station, som nyhederne skal
komme fra.
– Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg NEWS STATION, og tryk på ENTER.
– Vælg TP STATION, og tryk på ENTER.
– Vælg SET CURRENT for at aktivere, henholdsvis RESET CURRENT for at deaktivere, og tryk på ENTER.
OBS
Nu høres kun nyheder fra den lagrede station.
Automatisk frekvensopdatering – AF
AF -funktionen vælger en af de kraftigste
sendere for en indstillet station. Nogle gange
skal radioen gennemsøge hele FM-båndet
for at finde en kraftig sender. Imens er radioen tavs, og PI SEEK PRESS EXIT TO CANCEL vises på displayet.
Aktivere/deaktivere AF
– Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg AF, og tryk på ENTER.
AF genaktiveres ved at vælge AF og trykke
på ENTER.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Regionale radioprogrammer – REG
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender, selvom dennes
signalstyrke er lav.
– Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg REGIONAL, og tryk på ENTER.
– REG vises på displayet.
– REG deaktiveres ved at vælge REG igen
og trykke på ENTER.
Enhanced Other Networks – EON
EON-funktionen er særligt nyttig i storbyområder med mange regionale radiostationer.
Den lader afstanden mellem bilen og radiostationens sendere afgøre, hvornår programfunktionerne skal afbryde den aktuelle lydkilde.
Aktivering/deaktivering af EON
– Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg EON, og tryk på ENTER.
– Vælg LOCAL, DISTANT eller OFF, og tryk
på ENTER.
10
Nulstilling af RDS-funktioner
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling:
– Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg RESET ALL på menuen, og tryk
på ENTER.
– Tryk på ENTER igen for at bekræfte.
• LOCAL – afbryder kun, hvis radiostationens sender er tæt på.
• DISTANT1 – afbryder, hvis stationens sender er langt borte, selvom der er støj på
signalet.
• OFF – afbryder ikke for programindhold fra
andre sendere.
1 Default/fabriksindstilling
217
10 Infotainment
Cd-funktioner
Isætning af en cd (cd-skifter)
– Vælg en tom position med taltasterne 1-6
eller op/ned på navigeringsknappen.
En tom position markeres på displayet. Teksten INSERT DISC viser, at der kan isættes
en ny cd. Cd-skifteren kan indeholde op til
6 cd’er.
10
– Sæt en cd i cd-skifterens
isætningsåbning (2).
Udkast af cd
En cd standser i udkastet stilling i max.
12 sekunder. Derefter sættes den igen ind i
afspilleren, der fortsætter afspilningen.
Start af afspilning (cd-afspiller)
Hvis der er en musik-cd i afspilleren, når
lydanlægget er i cd-tilstand, begynder afspilningen automatisk. Ellers skal der isættes en
cd og skiftes til cd-tilstand med
SELECTOR (4) eller CD (1).
Starte afspilning (cd-skifter)
Hvis der allerede er valgt en position med en
musik-cd, når der tændes for lydanlægget,
begynder afspilningen automatisk. Ellers skal
der skiftes til cd-skifter-tilstand med SELECTOR (4) eller CD (1) og vælges en cd med taltasterne 1-6.
218
Enkelte diske (cd-afspiller)
Enkelte diske kastes ud med et tryk på
udkastknappen (3).
Alle diske (cd-skifter)
Alle cd’er udstødes med langt tryk på
udkastknappen. Hele magasinet tømmes, cd
efter cd. Meddelelsen EJECTING ALL vises
på displayet.
Funktionen kan kun aktiveres, hvis bilen holder stille. Udkast afbrydes, hvis bilen begynder at bevæge sig.
Pause
Når lydstyrken sænkes helt ned, standser cdafspilleren. Når lydstyrken hæves, starter den
igen.
Lydfiler (ekstraudstyr)
Foruden almindelige musik-cd’er understøtter cd-afspilleren lydfiler i formaterne mp3 og
wma.
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
Når en cd med lydfiler sættes i afspilleren,
indlæses diskens katalogstruktur. Alt efter
diskens kvalitet kan det dog tage et stykke
tid, inden afspilningen begynder.
Navigering og afspilning
Hvis der sidder en cd med lydfiler i cd-afspilleren, kommer man med et tryk på ENTER til
cd’ens katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen foregår på samme måde som i
lydanlæggets menustruktur. Lydfiler har
symbolet , mens kataloger har symbolet
. Inden afspilningen startes, kan
/
benyttes til at vise lydfilens navn, hvis displayet ikke er bredt nok. Afspilning af en markeret lydfil startes med ENTER.
Når afspilningen af en fil er færdig, fortsættes
der med afspilning af de øvrige filer i det
samme katalog. Der skiftes automatisk katalog, når alle filer i det aktuelle katalog er
afspillet.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Hurtigspoling/skift af cd-spor og
lydfiler
Man skifter cd-spor/lydfiler vha. korte tryk til
højre/venstre på knapperne
/
. Med
lange tryk opnås hurtigspoling af cd-spor/
lydfiler. Knapperne på rattet kan også benyttes til dette formål.
Aktivere/deaktivere (cd-afspiller)
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
Gennemsøgning af cd
Med denne funktion afspilles de første 10
sekunder af hvert cd-spor/lydfil. Tryk på
SCAN for at aktivere. Afbryd med EXIT eller
SCAN for at fortsætte afspilningen af det
aktuelle cd-spor/lydfil. Scan fungerer kun på
den valgte cd. Teksten SCAN vises på displayet, når funktionen er aktiv.
Aktivere/deaktivere (cd-skifter)
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
OBS
Hvis disktekst er aktiveret, vises SCAN ikke
på displayet.
Tilfældig rækkefølge
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Der kan skiftes mellem de tilfældigt
valgte cd-spor/lydfiler på normal vis.
OBS
Skift mellem tilfældigt valgte cd-spor fungerer kun på den aktuelle disk.
– Vælg RANDOM på menuen, og tryk på
ENTER.
Hvis der afspilles en disk med lydfiler:
– Vælg DISC eller FOLDER på menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg Random i menuen, og tryk på
ENTER.
– Gå til SINGLE DISC eller ALL DISCS, og
tryk på ENTER.
Valget ALL DISCS gælder kun de musikcd’er, der sidder i skifteren.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler:
– Vælg SINGLE DISC eller FOLDER i
menuen, og tryk på ENTER.
– Gå til den ønskede cd eller folder, og tryk
på ENTER.
Når du vælger en anden cd, deaktiveres
funktionen.
Der vises forskellige meddelelser, alt efter
hvilken tilfældig rækkefølge-funktion, der er
aktiv:
• RND ALL betyder, at alle spor på samtlige
musik-cd’er i cd-skifteren afspilles.
• RANDOM FOLDER betyder, at lydfilerne i
et katalog på den aktuelle cd afspilles.
10
OBS
Hvis disktekst er aktiveret, vises disse meddelelser ikke.
Disktekst
Hvis der er titeloplysninger på en cd, kan den
vises på displayet.
Aktivere/deaktivere
Start afspilning af en cd.
– Vælg DISCTEXT på menuen, og tryk på
ENTER.
Cd’er
Ved brug af hjemmebrændte cd’er risikerer
man at få dårlig eller slet ingen lyd.
ADVARSEL
Brug kun standard-cd’er (12 cm diameter).
Brug ikke cd’er med påklæbet etiket, da
varmen i afspilleren kan få etiketten til at
løsnes, ligesom apparatet kan blive beskadiget.
• RANDOM betyder, at sporene fra kun én
musik-cd afspilles.
219
10 Infotainment
Menustruktur – lydanlæg
10
FM Menu
Cd-menu
1.
2.
3.
4.
1. Vilkårlig
2. NEWS
3. TP
4. Disc Text
5. Audio settings1
Se Audio Settings under FM Menu.
NEWS
TP
Radiotekst
Radio Settings
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
PTY
TP
NEWS Station
AF
Regional
EON
Reset All
5. Audio settings1
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Surround
Subwoofer2
Equalizer Fr
Equalizer Rr
Reset All
6. Lydindstillinger
AM-menu
1. Audio settings1
Se Audio Settings under FM Menu.
1 Visse
modeller
2 Ekstraudstyr
220
AUX-menu
1. AUX input vol
2. NEWS
3. TP
4. Audio settings
Se Audio Settings under FM Menu.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
10
Telefonsystemets dele
221
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
10
222
Telefonsystemets dele
Generelt
1. Knapper på rattet (ekstraudstyr).
Med knapperne på rattet kan de fleste af
telefonsystemets funktioner udføres. Når
telefonen er aktiveret, kan ratknapperne
kun benyttes til telefonfunktionerne. I
aktiv indstilling ses telefoninformationerne altid på kontrolpanelets display.
2. Mikrofon
Mikrofonen til handsfree brug er indbygget i loftskonsollen ved bakspejlet.
3. Kontrolpanel i midterkonsollen
Samtlige telefonfunktioner (undtagen
samtalelydstyrke) kan styres fra dette
kontrolpanel.
4. SIM-kortlæser
SIM-kortet isættes på kontrolpanelets
forside.
5. Telefonrør (ekstraudstyr)
Telefonrøret kan bruges til at kommunikere mere uforstyrret.
6. Antenne
Antennen er monteret mod forruden,
foran bakspejlet.
• Trafiksikkerheden skal altid have højeste
prioritet.
• Hvis bilens fører er nødt til at bruge privatrøret, skal bilen først parkeres på et sikkert
sted.
• Under brændstofpåfyldning bør der være
slukket for telefonsystemet.
• Sluk for telefonsystemet i nærheden af
sprængningsarbejder.
• Lad kun et autoriseret Volvo-værksted
udføre service på telefonsystemet.
Nødopkald
Nødopkald til alarmnumre kan også gennemføres uden SIM-kort, forudsat at der er dækning hos en GSM-operatør.
– Aktiver telefonen.
– Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU: 112).
– Tryk på ENTER på kontrolpanelet eller
tastaturet på rattet.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Betjening
Strømafbryder tænd/sluk/standby
Aktivering af systemet:
2
4
– Tryk på PHONE -knappen (3) for at starte
telefonsystemet.
Slukning af systemet:
9
– Hold PHONE -knappen trykket ind for at
lukke telefonsystemet
Fortsæt systemet i standby:
6
1. Display
2. ENTER – accepterer samtaler, vælger i
menuen eller aktiverer telefonen fra
standby
3. Til/fra/standby
4. EXIT/CLEAR – afbryder/afviser samtale, går tilbage i menuen eller afbryder
et valg og sletter indtastede cifre/tegn.
5. SIM-kortholder
6. Menuvalgsknapper
7. Tal- og tegnknapper samt hurtigvalg af
menupunkter
8. Søgning – fremad og bagud ved tekstog talindtastning.
9. Hævning/sænkning af samtalelydstyrken under samtaler. Telefonen bruger
ikke centerhøjttaleren. 1
10
– Tryk kortvarigt på PHONE -knappen, eller
tryk på EXIT/CLEAR for at lade telefonsystemet fortsætte i standby.
– Systemet genaktiveres med et kortvarigt
tryk på PHONE -knappen.
Når telefonen er aktiveret eller i standby,
vises et telefonrør på displayet.
OBS
Ved lydniveau Performance (standardniveauet) kan der ikke lyttes til radio, cd eller
tages imod trafikmeddelelser samtidig med
en telefonsamtale.
Hvis du standser bilen, mens telefonsystemet er aktiveret, er telefonsystemet aktiveret,
når bilen startes igen. Når telefonsystemet er
slukket, kan der ikke modtages opkald.
1 Ekstraudstyr
223
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Dæmpning af lydstyrken under
telefonsamtale
10
Hvis telefonen ringer, mens radioen er tændt,
dæmpes lydstyrken, når opkaldet besvares.
Når samtalen er slut, vender lydstyrken tilbage til det tidligere indstillede niveau. Radioens lydstyrke kan også reguleres under
samtalen og beholder da det nye lydniveau,
når samtalen er slut. Audiosystemets lyd kan
også afbrydes helt ved telefonsamtaler. Se
side 231.
Trafiksikkerhed
Hastighedsbegrænsningen kan fravælges
med menufunktion 5.6.
– Læg SIM-kortet i med metalfladen nedad.
– Sørg for, at det skråt afskårne hjørne på
SIM-kortet passer til det skrå hjørne i
holderen.
– Tryk holderen ind igen.
Kontakt din netværksoperatør, hvis der er
problemer med SIM-kortet.
SIM-kort
Opringning og modtagelse af opkald
Dele af menusystemet til telefon er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilgængelige ved
hastigheder på over 8 km/t. Du kan kun
afslutte påbegyndt aktivitet i menusystemet.
Opringning:
– Indtast nummeret, og tryk på ENTER på
tastaturet på rattet, kontrolpanelet, eller
løft røret.
Modtagelse af indkommende opkald:
Denne funktion gælder kun Volvos integrerede telefonsystem.
Standby
– Tryk på ENTER, eller løft røret. Autosvar
kan også benyttes (se side 230).
Lyden fra lydanlægget kan slås fra automatisk, mens der foregår en telefonsamtale (se
side 231).
I standbyindstilling kan du modtage opkald
samtidig med, at audiosystemet er aktivt, og
der vises desuden information fra audiosystemets lydkilder i displayet.
Telefonen skal være i aktiv indstilling for at
kunne anvende telefonsystemets andre funktioner.
Hurtigvalg i menuen
Når man ved brug af menuknappen er kommet til menusystemet, kan man bruge tal i
stedet for pilene og ENTER -knappen til at
vælge den rigtige menu på hovedmenuniveau. Hvert menuvalg er nummereret. Tallene vises på displayet sammen med menualternativet.
224
Afslutning af samtale
Telefonen kan kun bruges sammen med et
gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet fra din netoperatør.
Sæt altid SIM-kortet i, når du vil bruge telefonen.
– Sluk for telefonen.
– Tryk SIM-kortholderen ud med et kort tryk.
– Tryk på EXIT/CLEAR på rattet eller kontrolpanelet, henholdsvis læg røret på.
Lydanlægget vender tilbage til den tidligere
aktivitet.
Indkommende opkald afvises ved at trykke
på EXIT/CLEAR.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Privatrør
A
påbegyndes, kommer lyden gennem
handsfree-systemet.
– Tryk på MENU -knappen, gå til Handset,
og tryk derefter på ENTER for at overføre
lyden til telefonrøret.
Sidst kaldte telefonnummer
Telefonen lagrer automatisk de sidste
opkaldte telefonnumre/navne.
– Tryk på ENTER på rattet eller kontrolpanelet.
– Bladr fremad eller tilbage med menuknapperne blandt de senest kaldte numre. De
vises på displayet.
– Tryk på ENTER.
Hvis du vil tale mere uforstyrret, kan du bruge
telefonrøret. Løft røret ved at trykke kort på
oversiden (A).
– Indtast det ønskede nummer på tastaturet
i midterkonsollen, og løft røret for at ringe
op. Lydstyrken reguleres med knappen på
siden af røret.
Samtalen afbrydes, når du lægger telefonrøret tilbage i holderen.
Hvis du ønsker at skifte til håndfri betjening
uden at afslutte samtalen:
– Tryk på
på rattet (eller på kontrolpanelet), og vælg Handsfree.
– Tryk på ENTER, og læg røret på. Hvis
røret allerede er løftet, når telefonsamtalen
Hurtigopkald
Lagring af kortnummer
Et nummer, der er gemt i telefonbogen, kan
tilknyttes en hurtigopkaldsknap (1–9).
Fremgangsmåde:
– Vælg Telefonbog på menuen, og tryk
på ENTER.
– Gå til Hurtigopkald (se side 230), og tryk
på ENTER.
– Vælg det ciffer, som skal være kortnummeret. Tryk på ENTER for at bekræfte.
– Søg efter det ønskede navn eller telefonnummer i telefonbogen. Tryk på ENTER
for at vælge.
Anvend hurtigopkald
– Hold den ønskede hurtigopkaldstast inde i
ca. 2 sekunder for at ringe, eller tryk kortvarigt på tasten efterfulgt af ENTER.
– Når telefonen er blevet aktiveret, varer det
et lille stykke tid, inden hurtigopkald kan
foretages.
10
OBS
For at kunne indtaste et kortnummer skal
menupunkt 3.3.1 (se side 230) være aktiveret.
Modtagelse af et nyt opkald under en
igangværende samtale
Hvis du under en igangværende samtale
hører to toner, er du blevet ringet op. Denne
funktion kan vælges eller fravælges i
menuen.
I denne indstilling kan du vælge at tage imod
opkaldet eller at undlade at tage imod det.
Hvis du ikke ønsker at tage imod opkaldet,
kan du trykke på EXIT/CLEAR eller ikke gøre
noget.
Hvis man ønsker at tage imod opkaldet, skal
der trykkes på ENTER. Den igangværende
samtale sættes derefter i parkeringsstilling.
Hvis der trykkes på EXIT/CLEAR, afsluttes
begge samtaler samtidigt.
225
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Funktioner under en igangværende
samtale
10
Under en igangværende samtale er følgende
funktioner tilgængelige (navigér med pilene,
og tryk på ENTER for at vælge):
Privat/ikke privat
Parker/tag tilbage
Håndsæt/Handsfree
Telefonbog
Privatfunktion
Vælg, om den
igangværende samtale skal parkeres
eller tages tilbage.
Brug af håndsæt
eller handsfree
Vis telefonbogen
Når der både er en igangværende og en parkeret samtale, er følgende funktioner tilgængelige (navigér med pilene og tryk på ENTER
for at vælge):
Privat/ikke privat
Håndsæt/Handsfree
Telefonbog
Sammenkobling
Skift
226
Privatfunktion
Brug af håndsæt
eller handsfree
Vis telefonbogen
Tale med begge
samtidig (konferencesamtale)
Skift mellem de to
samtaler
Samtalelydstyrke
Opringning fra hukommelsen
Under en samtale øges eller mindskes samtalelydstyrken ved at trykke på knapperne +
eller – på rattet.
Når telefonen er aktiveret, styrer knappanelet
på rattet udelukkende telefonfunktionerne.
Hvis du vil styre audiosystemet med disse
knapper, skal telefonen være i standby. Se
side 224.
Telefonbogen
Telefonnummer og navn kan gemmes i telefonens egen hukommelse eller i SIM-kortets
hukommelse.
Når du modtager et opkald, og den opkaldendes nummer ligger i telefonbogen, vises
personens navn på displayet.
– Tryk på MENU-knappens ned-pil (1) eller
på rattet for at søge i telefonbogen.
Vælg mellem følgende alternativer:
Der kan lagres op til 255 navne i telefonens
hukommelse.
– Tryk på ENTER, og bladr med pilene, indtil
du finder det ønskede navn.
– Tryk på knappen for første bogstav i navnet (eller skriv hele navnet), og tryk på
ENTER.
– Tryk på ENTER for at ringe til det valgte
nummer.
Gem et telefonnummer med navn
– Tryk på MENU -knappen, vælg Telefonbog og tryk på ENTER.
– Gå til Tilføj, og tryk på ENTER.
– Skriv et navn, og tryk på ENTER.
– Skriv et nummer, og tryk på ENTER.
– Vælg hukommelsen, hvori navnet og nummeret skal gemmes, og tryk på ENTER.
10 Infotainment
Telefonfunktioner (ekstraudstyr)
Skriv et navn eller en meddelelse
Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn: En gang for knappens første
tegn, to gange for det andet tegn osv. Mellemrum vælges ved at trykke på 1.
Sådan afbrydes indtastning af tekst:
– Slet alle indtastede tegn med et langt tryk
på EXIT/CLEAR.
– Gå tilbage til menuen med endnu et langt
tryk på EXIT/CLEAR.
Dobbelte SIM-kort1
Specifikationer
Udgangseffekt
2W
SIM-kort
Lille, 3 V
Hukommelsespladser
2551
1
space 1- ? ! , . : " ' ( )
SMS-besked
Ja
2
abc2äåàáâæç
Data/Fax
Nej
def3èéëê
Dualband
Ja (900/1800)
3
4
ghi4ìíîï
5
jkl5
6
mno6ñöòóØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üùúû
9
wxyz9
*
Bruges, hvis to tegn skal skrives
med samme knap.
0
+0@*#&$£/%
#
Skift mellem store og små bogstaver.
EXIT
Slet det sidst indtastede bogstav/
ciffer. Med et langt tryk slettes hele
nummeret og teksten.
10
1255
hukommelsespladser i telefonens hukommelse. Antallet af hukommelsespladser på SIMkortet varierer afhængigt af abonnementet.
IMEI-nummer
For at kunne spærre telefonen skal telefonudbyderen underrettes om telefonens IMEInummer. Det er et 15-cifret serienummer,
som er indprogrammeret i telefonen. Tast
*#06# for at få vist nummeret på displayet.
Skriv det ned, og gem det et sikkert sted.
Mange telefonudbydere tilbyder dobbelte
SIM-kort, et til bilen og et til en anden telefon.
Hvis du har dobbelte SIM-kort, kan du
anvende det samme nummer på to forskellige telefoner. Spørg din telefonudbyder om,
hvilke muligheder der findes, og hvordan
dobbelte SIM-kort bruges.
1 Visse
markeder
227
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
Oversigt
10
1. Samtalelog
1.1. Ikke modt. opkald
1.2. Modtagne opkald
1.3. Udgående opk.
1.4. Slet liste
1.4.1.
Alle opkald
1.4.2.
Ubesvarede opkald
1.4.3.
Modtagne opkald
1.4.4.
Udgående opk.
1.5. Samtalelængde
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
Antal samtaler
1.5.3.
Sammenlagt tid
1.5.4.
Nulstil tid
2. Meddelelser
2.1. Læs
2.2. Skriv
2.3. Medd.indstill.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Gyldighedstid
2.3.3.
Meddelel.type
228
3. Telefonbog
3.1. Tilføj
3.2. Søg
3.3. Kopier alle
3.3.1.
SIM til tlf.
3.3.2.
Tlf. til SIM
3.4. Hurtigopkald
3.4.1.
Aktiv
3.4.2.
Vælg nummer
3.5. Slet SIM-hukommelse
3.6. Tøm telefonbog
3.7. Hukommelsesstatus
4. Opkaldsfunk.
4.1. Send nummer
4.2. Samtale venter
4.3. Aut. svar
4.4. Aut. genopringing
4.5. Viderestilling
4.5.1.
Alle opkald
4.5.2.
Når optaget
4.5.3.
Intet svar
4.5.4.
Ingen forb.
4.5.5.
Faxopkald
4.5.6.
Dataopkald
4.5.7.
Annullér alle
5. Tlf.indstill.
5.1. Netværk
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuel
5.2. Sprog
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-sikkerhed
5.3.1.
Slået til
5.3.2.
Slået fra
5.3.3.
Automatisk
5.4. Nye koder
5.4.1.
PIN-kode
5.4.2.
Telefonkode
5.5. Lyd
5.5.1.
Ringestyrke
5.5.2.
Ringesignal
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
5.5.3.
Dæmp radio
5.5.4.
Meddel.bip
5.6. Trafiksikkerh.
5.6.1.
Menu-lås
5.6.2.
IDIS
5.7. Fabriksindst.
Beskrivelse af menupunkt
1. Samtalelog
1.1. Ubesvarede opkald
Liste over ubesvarede opkald. Vælg at ringe
op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.2. Modtagne opkald
Liste over modtagne opkald. Vælg at ringe
op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.3. Udgående opkald
Liste over tidligere kaldte numre. Vælg at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
1.4. Slet liste
Sletning af de lister, der findes i
menupunkterne 1.1, 1.2 og 1.3, i henhold til
nedenstående.
1.4.1.
Alle
1.4.2.
Ikke-modt.
1.4.3.
Modtagne
1.4.4.
Udgående
1.5. Samtalelængde
Længden af alle samtaler eller den seneste
samtale. Nulstilling af samtalemåleren kræver
brug af telefonkoden (se menupunkt 5.4).
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
Seneste opkald
Antal samtaler
Sammenlagt tid
1.5.4.
Nulstil tid
2. Meddelelser
2.1. Læs
10
Indkomne tekstmeddelelser. Vælg at slette
en læst meddelelse, videresende, ændre eller
gemme hele eller dele af den.
2.2. Skriv
Skriv en meddelelse ved brug af tastaturet.
Vælg at gemme eller sende den.
2.3. Meddelelsesindstilling
Opgiv nummeret (SMSC-nummer) på den
meddelelsescentral, som du ønsker skal
overføre dine meddelelser, samt hvor længe
de skal gemmes af meddelelsescentralen.
Netoperatøren kan give nærmere oplysninger
om disse indstillinger. Indstillingerne bør normalt ikke ændres.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
SMSC-nummer
Gyldighedstid
Meddelelsestype
3. Telefonbog
3.1. Tilføj
Gemme navn og telefonnummer i telefonbogen, se s. 226.
229
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
10
3.2. Søg
4.2. Samtale venter
5.2. Sprog
Søgning efter navn i telefonbogen.
Modtag en meddelelse om, at der venter et
opkald under et igangværende opkald.
Vælg sprog til telefonen.
3.3. Kopier alle
Kopiér SIM-kortets telefonnumre og navne til
telefonens hukommelse.
4.3. Aut. svar
3.3.1.
Fra SIM- til telefonhukommelse
3.3.2.
Fra telefon- til SIM-hukommelse
3.4. Hurtigopkald
4.4. Genopringning
Numre, som er gemt i telefonbogen, kan
gemmes som kortnumre.
3.5. Slet SIM-hukommelse
Her kan du vælge, hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt
telefonnummer.
Slet hele hukommelsen i SIM-kortet.
4.5.1.
3.6. Tøm telefonbog
Automatisk besvarelse af indgående opkald.
Ring til et tidligere optaget nummer.
4.5. Viderestilling
Vis, hvor mange hukommelsespladser, der er
optaget i SIM-kortet henholdsvis telefonen. I
tabellen vises, hvor mange af det samlede
antal pladser, der er optaget, f.eks. 100 (250).
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
4. Samtalevalg
4.1. Send nummer
5. Telefonindstillinger
5.1. Netværk
Vis eller skjul dit eget telefonnummer for
samtaleparten. Kontakt netoperatøren for at
få nummeret skjult permanent.
Vælg operatør automatisk eller manuelt. Den
valgte operatør vises på displayet i telefonens grundindstilling.
Slet hele hukommelsen i telefonen.
3.7. Hukommelsesstatus
5.1.1.
5.1.2.
230
Alle opkald (indstillingen gælder
kun under det aktuelle opkald).
Når optaget
Intet svar
Ingen forb.
Faxopkald
Dataopkald
Annullér alle
Auto
Manuel
5.2.1.
English UK
5.2.2.
English US
5.2.3.
Español
5.2.4.
Français CAN
5.2.5.
Français FR
5.2.6.
Italiano
5.2.7.
Nederlands
5.2.8.
Português BR
5.2.9.
Português P
5.2.10. Suomi
5.2.11. Svenska
5.2.12. Dansk
5.2.13. Deutsch
5.3. SIM-sikkerhed
Vælg, om PIN-koden skal være slået til, slået
fra, eller om telefonen automatisk skal angive
PIN-koden.
5.3.1.
Slået til
5.3.2.
Slået fra
5.3.3.
Automatisk
5.4. Nye koder
Ændring af PIN- eller telefonkoden. Skriv
koderne ned, og gem dem på et sikkert sted.
5.4.1.
PIN-kode
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
5.4.2.
Telefonkode. Den fabriksindstillede telefonkode 1234
bruges ved første ændring.
Telefonkoden bruges ved
nulstilling af samtalemåleren.
10
5.5. Lyd
5.5.1.
Lydstyrke. Justering af ringesignalets lydstyrke.
5.5.2.
Ringesignal. Der er 7 forskellige
ringesignaler.
5.5.3.
Dæmp radio: On/Off (ja/nej)
5.5.4.
Besked bip
5.6. Trafiksikkerhed
5.6.1.
Menulås. Ved frakobling af
menulåsen har man adgang til
hele menusystemet under
kørsel.
5.6.2.
IDIS. Hvis IDIS-funktionen
kobles fra, forsinkes indkommende opkald ikke, uanset
kørselssituationen.
5.7. Fabriksindstillinger
Tilbagestilling til systemets fabriksindstillinger.
231
Typebetegnelse ......................................................................................234
Mål og vægt ........................................................................................... 235
Motorspecifikationer ..............................................................................237
Motorolie ................................................................................................238
Væsker og smøremidler .........................................................................240
Brændstof ..............................................................................................241
Katalysator .............................................................................................243
Elektrisk anlæg .......................................................................................244
232
SPECIFIKATIONER
11
11 Specifikationer
Typebetegnelse
11
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele
og tilbehør kan det være en fordel at kende
bilens typebetegnelse samt chassis- og
motornummer.
1. Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og indtræk samt typegodkendelsesnummer.
2. Motorens typebetegnelse, artikel- og
fabrikationsnummer.
3. Motorolie-skilt.
4. Gearkassens typebetegnelse og fabrikationsnummer:
a: Automatgearkasse AW
b: Manuel gearkasse
c: Automatgearkasse
5. Parkeringsvarmer-skilt.
6. VIN-nummer (type- og modelårsbetegnelse samt chassisnummer).
Bilens registreringsattest indeholder yderligere oplysninger om bilen.
234
11 Specifikationer
Mål og vægt
Mål
11
Placering på
illustrationen
Mål
A
Akselafstand
2857
B
Længde
4807
C
Lastlængde, gulv,
nedfoldet sæde
2018
D
Lastlængde, gulv
1118
E
Højde
1784
F
Sporvidde, for
1634
G
Sporvidde, bag
1624
H
Bredde
1898
I
Bredde inkl. sidespejle
2112
mm
235
11 Specifikationer
Mål og vægt
Vægt
11
Bremset anhænger:
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv. Vægten af passagerer og det
monterede tilbehør, såsom trækkrog, kugletryk (i tilfælde af tilkoblet anhænger, se tabellen), tagbagagebærer, tagboks m.m., har
betydning for lasteevnen og indgår ikke i
køreklar vægt. Tilladt belastning (ud over
føreren) = Totalvægt – Køreklar vægt.
ADVARSEL
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Skiltets placering fremgår af side 234.
1. Maks. totalvægt
2. Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
3. Maks. akseltryk, for
4. Maks. akseltryk, bag
Maks. last: Se registreringsattesten.
Maks. taglast: 100 kg
236
Maks. anhængervægt kg
Maks.
kugletryk
kg
1.6
1200
75
1.6D
1300
1.8
1300
2.0
1350
øvrige
1500
Ubremset anhænger:
Maks. anhængervægt kg
Maks.
kugletryk kg
700
50
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
2.5T
V8
3.2
D5
Motorbetegnelse1
B5254T2
B8444S
B6324S
D5244T4
Effekt (kW/omdr./min.)
154/4980
232/5850
175/6200
136/4000
(hk/rpm)
210/5000
315/5850
238/6200
185/4000
Drejningsmoment (Nm/omdr./
min.)
320/15004500
440/3900
320/3200
400/20002760
Cylinderantal
5
8
6
5
Cylinderdiameter (mm)
83
94
84
81
Slaglængde (mm)
93,2
79,5
96
93,2
Slagvolumen (liter)
2,52
4,41
3,2
2,40
Kompressionsforhold
9,0:1
10,4:1
10,8:1
17,0:1
1
11
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren (se side 242).
237
11 Specifikationer
Motorolie
Ugunstige kørselsforhold
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
11
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under –30 °C eller over
+40 °C.
Dette kan give unormalt høj olietemperatur
eller olieforbrug.
Kontroller også olieniveauet oftere i tilfælde
af mange korte ture (under 10 km) ved lave
temperaturer (under +5 °C).
Til ugunstige kørselsforhold bør der vælges
en helsyntetisk motorolie, hvilket yder motoren ekstra beskyttelse.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
238
Vigtigt
For at opfylde kravene til motorens serviceinterval fyldes alle motorer på fabrikken
med en specielt tilpasset, syntetisk motorolie. Valget af olie er foretaget med stor omhu
og under hensyntagen til levetid, startegenskaber, brændstofforbrug og miljøbelastning. Det anbefalede serviceinterval
forudsætter, at der anvendes godkendt motorolie. Brug kun den foreskrevne oliekvalitet (se etiketten i motorrummet), både ved
efterfyldning og olieskift, ellers risikerer
man, at det har konsekvenser for levetiden,
startegenskaberne, brændstofforbruget og
miljøbelastningen. Volvo Car Corporation
frasiger sig alt ansvar efter garantien, medmindre der bruges motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Viskositetsdiagram
11 Specifikationer
Motorolie
Olieskilt
Når dette olieskilt findes i bilens motorrum,
gælder nedenstående. Placeringen fremgår
af side 234.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30.
11
Motorvariant
Påfyldningsbar kapacitet
mellem
MIN–MAX (liter)
Kapacitet1
liter
2.5T
B5254T2
1,2
5,5
3.2
B6324S
0,8
7,3
V8 AWD
B8444S
1,2
6,7
D5 AWD
D5244T4
2,0
6,2
1Inkluderer
filterskift.
239
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
11
Væske
System
Lydstyrke
Anbefalet kvalitet:
Gearkasseolie
Manuel 6-trins (M66)
2,0 liter
Transmissionsolie: MTF 97309
Automatgearkasse (TF-80SC)
7,0 liter
Transmissionsolie: JWS 3309
Benzinmotor 3.2
9,7 liter
Benzinmotor V8
10,2 liter
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse blandet med vand, se emballagen. Termostaten åbner ved:
benzinmotorer, 90 ºC, dieselmotorer 82 ºC.
Dieselmotor D5
12,5 liter
Kølevæske
Aircondition
Olie: PAG. Kølemiddel: R134a (HFC134a)
1
Bremsevæske
Servostyring
0,6 liter
DOT 4+
Systemet:
1,0 liter
hvoraf beholderen
0,2 liter
Servostyringsolie: WSS M2C204-A eller tilsvarende produkt med
samme specifikation.
Sprinklervæske
1
Ved minusgrader anbefales det at bruge det af Volvo anbefalede
frostbeskyttelsesmiddel blandet med vand.
Vægten varierer afhængigt af motorvariant. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for at få de korrekte oplysninger.
Vigtigt
Den anbefalede transmissionsolie skal anvendes, for at gearkassen ikke beskadiges,
og må ikke blandes med nogen anden
transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden
olie, bør man kontakte det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for service.
240
6,5 liter
OBS
Under normale kørselsforhold er det ikke
nødvendigt at skifte gearkasseolien i dens
levetid. Ved ugunstige kørselsforhold kan
det dog være nødvendigt, se side 238
11 Specifikationer
Brændstof
Forbrug, udslip og kapacitet
Motor
2.5T
B5254T2
3.2
B6324S
V8 AWD
B84444S
D5 AWD
D5244T4
1
Gearkasse
Forbrug
liter/100 km
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
Tankkapacitet
liter
Manuel 6-trins (M66)
11,1 (11,2)1
266 (269)1
80
Automatgearkasse (AW 55-51)
11,7 (11,8)1
280 (282)1
Automatgearkasse (TF 80SC)
12,0 (12,1)1
287 (289)1
13,3 (13,5)1
317 (322)1
9,0 (9,0)1
239 (239)1
8,2 (8,3)1
217 (219)1
Manuel 6-trins (M66)
11
68
Gælder variant med 7 sæder.
241
11 Specifikationer
Brændstof
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
11
De officielt angivne tal for brændstofforbrug
er baseret på en standardiseret kørselscyklus
iht. EU-direktiv 80/1268 comb. Tallene for
brændstofforbrug kan påvirkes, hvis bilen
udstyres med ekstra tilbehør, som ændrer
bilens vægt. Desuden kan køremåden og
andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens
brændstofforbrug. Ved kørsel med brændstof med oktantal 91 RON bliver forbruget
højere og ydelsen lavere.
OBS
Ekstreme vejrforhold, trækning af en
anhænger og kørsel i stor højde kombineret
med brændstofkvaliteten er faktorer, der
kan indvirke på bilens præstationsevne.
Ved kørsel i varmere klima end +38 ºC anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og optimalt brændstofforbrug.
Benzin: Norm EN 228
Vigtigt
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige
katalysatoren. For at Volvos garanti skal
være gældende, må der aldrig blandes alkohol i benzinen, da brændstofsystemet
kan tage skade.
Diesel
Dieselmotorens brændstofsystem er følsomt
over for forurening (se side 179.
Diesel: Norm EN 590 eller JIS K2204
Benzin
De fleste motorer kan køre på oktantal 91, 95
og 98 RON.
• 91 RON må ikke bruges til 4-cylindrede
motorer og bør kun bruges til de øvrige
motorer i undtagelsestilfælde.
• 95 RON kan bruges ved normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal
effekt og det laveste brændstofforbrug.
242
11 Specifikationer
Katalysator
Generelt
Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen sendes til et elektronisk system, som
kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne.
Forholdet mellem det brændstof og den luft,
der tilføres motoren, reguleres konstant.
Reguleringen skaber optimale forhold for en
effektiv forbrænding af de skadelige stoffer
(kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider) ved
hjælp af en trevejskatalysator.
11
Katalysatoren har til opgave at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i udstødningsstrømmen ved motoren, for at den hurtigt
skal komme op på driftstemperatur. Katalysatoren består af en monolit (keramiksten
eller metal) med kanaler. Kanalvæggene er
belagt med platin/rodium/palladium. Disse
metaller sørger for katalysatorfunktionen,
dvs. de fremskynder den kemiske proces
uden selv at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambdasonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslip
og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren.
243
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Generelt
12 V-system med spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. En-polet system, hvor
chassis og motorstel anvendes som leder.
11
Batteri
2.5T
3.2
V8
D5
Spænding
12 V
12 V
12 V
12 V
Kapacitet ved koldstart (CCA)
600 A1
520 A1
600 A1
800 A
Reservekapacitet (RC)
120 min.
100 min.
125 min.
150 min.
Kapacitet (Ah)
70
60
70
90
1En
bil med parkeringsvarmer har 800 A
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for
at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale
batteri (se mærkaten på batteriet).
244
11 Specifikationer
Elektrisk anlæg
Pærer
Belysning
Effekt W
Sokkel
Fjernlys/nærlys, halogen
55
H7
Fjernlys, Active Bi-Xenon
65
H9
Active Bi-Xenon
35
D1S
Fjernlys, Bi-Xenon
55
H7
Bi-Xenon
35
D2R
Tågelys for
55
H1
Positionslys for/bag, parkeringslys for, sidemarkeringslys
for, nummerpladelys, indstigningslys bag
5
W 2,1 x 9,5d
Blinklys for, tågebaglygter
21
BAY9s
Bremselys, baklys
21
BA15S
Blinklys bag
21
BAU15s
Makeup-spejl
1,2
SV5,5
Indstigningslys for, bagagerumsbelysning
5
SV8,5
Handskerumslys
3
BA9
11
245
11 Specifikationer
11
246
11 Specifikationer
11
247
Alfabetisk stikordsregister
A
A/C, elektronisk klimaanlæg .......................70
ABL .............................................................50
ABS ...........................................................121
ABS, fejl i ABS-systemet .............................43
Adaptivt system ........................................117
Advarselslampe
Stabilitets- og traktionssikringssystem 123
Advarselssymbol, airbag-system ................15
Advarselstekster ...........................................6
Advarselstrekant .......................................155
Afvisere .......................................................51
Airbag
frakobling ...............................................19
fører- og passagerside ...........................16
Aircondition
bag i kabinen ..........................................46
generelt ..................................................68
Alarm
afbrydelse af udløst alarm ....................107
alarmlampe ..........................................106
alarmsignaler ........................................107
automatisk nulstilling af alarm .............107
frakobling .............................................106
generelt ................................................106
tilkobling ...............................................106
Alarmsensorer .............................................47
Anhænger
anhængervægt .....................................236
248
kabel .................................................... 135
kørsel med anhænger ......................... 133
Antispinfunktion ........................................ 123
Antiudskridningsfunktion .......................... 123
Askebæger i bagsæde ............................... 84
Audio, se også Lyd ................................... 205
AUTO, ECC ................................................ 70
Automatgear ............................................. 117
lock-up-funktion .................................. 117
Automatgearkasse ................................... 117
anhænger ............................................ 133
bugsering og bjergning ....................... 130
sikkerhedssystem ................................ 117
W-knappen .......................................... 119
Automatisk blændfri indstilling ................... 60
Automatisk låsning ................................... 101
Automatisk vask ....................................... 168
AWD ......................................................... 120
B
Bagagerum
beskyttelsesnet ..................................... 91
indkøbsposeholder ................................ 93
lastning .................................................. 90
stikkontakt ............................................. 93
Bagagerumsklap
låsning/oplåsning .................................. 99
Bagklap
kørsel med åben bagklap .................... 110
Bagklap, åbning ......................................... 57
Bagsæder, fremvipning .............................. 87
Bakspejl ...................................................... 60
Bakspejle .................................................... 60
kompas .................................................. 60
Bashøjttaler ............................................... 211
Batteri
overbelastning ..................................... 111
starthjælp ............................................. 132
symboler på batteriet ........................... 185
udskiftning ........................................... 186
vedligeholdelse .................................... 185
Belysning
Active Bi-Xenon Lights .......................... 50
fjern-/nærlys ........................................... 51
i kabinen ................................................ 80
lyshøjderegulering .................................. 49
lyspanel .................................................. 49
lyspanel, kabine ..................................... 80
læselamper ............................................ 80
nærlys .................................................... 49
orienteringslys ........................................ 51
positions-/parkeringslys ........................ 49
pærer, specifikationer .......................... 245
tågebaglys ............................................. 50
tågeforlygter ........................................... 50
udskiftning af pærer, generelt .............. 187
Belysning, pæreskift
fjernlys Active Bi-Xenon ....................... 189
fjernlys Bi-Xenon .................................. 189
fjernlys halogen .................................... 189
Alfabetisk stikordsregister
nærlys halogen .....................................188
parkeringslys ........................................189
positionslys ..........................................189
pærernes placering i forlygte ...............188
sidemarkeringslys ................................189
tågebaglys ............................................191
Belysning, skift af pære
afvisere .................................................190
bagagerum ...........................................192
blinklys .................................................190
for .........................................................187
indstigningslys .....................................192
makeup-spejl .......................................193
nummerpladelys ...................................192
tågelys ..................................................190
Benzinkvalitet ............................................242
Beskyttelsesgitter ........................................92
Beskyttelsesnet ...........................................91
Betjeningspanel på førerens dør
betjening ................................................58
oversigt ..................................................40
Bildata .......................................................176
Bilindtræk ..................................................170
Bilpleje, læderindtræk ...............................170
Bilvask .......................................................168
Bjergning ...................................................130
Blinklys ........................................................51
BLIS ............................................................47
Blokeret låsestilling
midlertidig deaktivering ........................103
midlertidig frakobling af alarmsensorer 107
Bremsesystem .................................. 121, 182
Bremsevæske, kontrol og påfyldning ....... 182
Brændstof
brændstoffilter ..................................... 179
brændstofforbrug, visning ..................... 52
brændstofsystem ................................ 179
brændstoføkonomi .............................. 153
forbrug ............................................. 7, 241
parkeringsvarmer .................................. 74
påfyldning ............................................ 112
Brændstofmåler .......................................... 41
Bugsering ................................................. 130
Bugseringsøjer ......................................... 131
Børn
barnestol og sideairbag ......................... 20
børnesikkerhedslås ............................. 104
placering i bilen, tabel ........................... 29
sikkerhed ............................................... 31
Børnesikkerhedslås .................................... 46
C
Cd-funktioner ........................................... 218
Cigarettænder ............................................ 47
Cruise control ............................................. 55
D
Defroster ..................................................... 71
Den blinde vinkel (BLIS) ............................ 127
Diesel ........................................................ 179
Diesel, motorforvarmer ............................... 44
Dieselfilter ................................................. 179
Dieselpartikelfilter ..................................... 114
Dimensionsmærkning ............................... 150
Displaymeddelelser ..................................... 45
DSTC, se også Stabilitetssystem ............. 123
deaktivering/aktivering ......................... 123
symbol ................................................... 44
Dug
behandling af ruderne ............................ 68
fjern med defrosterfunktionen ............... 71
Dæk
dimensionsmærkning .......................... 150
dæklapning .......................................... 162
ECO-tryk .............................................. 154
generelt ................................................ 150
hastighedsklasser ................................ 150
køreegenskaber ................................... 150
lufttryk .................................................. 153
omdrejningsretning .............................. 152
slidindikatorer ...................................... 151
sommer- og vinterhjul .......................... 152
vinterdæk ............................................. 151
Dæktryksovervågning ............................... 160
E
ECO-tryk
brændstoføkonomi .............................. 153
tabel ..................................................... 154
Ekstralys ..................................................... 47
249
Alfabetisk stikordsregister
Ekstravarmer ...............................................75
Elbetjent sæde ............................................79
Elektronisk startspærre ...............................98
Elopvarmede forsæder ...............................72
EON –Enhanced Other Networks .............217
Equalizer ...................................................211
F
Fartpilot .......................................................55
Farvekode, lak ...........................................171
Firehjulstræk .............................................120
Fjernbetjening .............................................98
batteriskift ............................................100
funktioner ...............................................99
Fjernlys ........................................................51
skift mellem og blinkning .......................51
til/fra .......................................................49
Flaskeholdere ..............................................84
Forlygter
ABL ........................................................50
forlygtesprinklere ...................................53
til/fra .......................................................49
Forrudeviskere og sprinklere ......................53
G
Gearkasse
automat ................................................117
manuel .................................................116
Gennemsnitligt brændstofforbrug ...............52
Gravide kvinder, sikkerhedssele .................13
250
Gulvmåtter .................................................. 78
H
Handskerum ............................................... 83
handskerum .............................................. 102
Hastighedsklasser, dæk ........................... 150
Hjul, afmontering ...................................... 156
Hovednøgle ................................................ 98
Håndbremse ......................................... 44, 56
I
Indstilling af rat ........................................... 57
Informationscenter ..................................... 52
Infotainment .............................................. 204
Instrumentbelysning ................................... 50
Instrumentoversigt
højrestyret bil ......................................... 38
venstrestyret bil ..................................... 36
Integreret selepude .................................... 31
Intervalviskning ........................................... 53
ISOFIX monteringssystem .......................... 32
K
Kabinebelysning ......................................... 80
Kabineventilatorens funktion ...................... 68
Katalysator ............................................... 243
bjergning ............................................. 130
Kickdown, automatgear ........................... 117
Klemmesikring, soltag ................................ 64
Klima, generelt ............................................ 68
Knaldgas ................................................... 132
Knappanel på rattet .................................. 206
Koblingsvæske, kontrol og påfyldning ..... 182
Koldstart
automatgearkasse ............................... 117
Kollision
beskyttelsesgardin, IC ........................... 22
kollisionssensorer .................................. 22
Kombinationsinstrument ............................. 41
Kompas ....................................................... 60
Kondensvand ............................................ 179
Kontrollér
væsker og olier .................................... 180
væsker og olier generelt ...................... 177
Kopholdere ........................................... 84, 85
Kølemiddel .................................................. 68
Køleskabsrum ............................................. 86
Kølesystem ............................................... 110
Kølevæske, kontrol og påfyldning ............ 182
Køreklar vægt ........................................... 236
Kørsel
glat føre ................................................ 110
i vand ................................................... 111
kølesystem ........................................... 110
med anhænger .................................... 133
med åben bagklap ............................... 110
økonomi ............................................... 110
Alfabetisk stikordsregister
L
M
O
Lak
farvekode .............................................171
lakskader og udbedring .......................171
Lambdasonde ...........................................243
Last på taget .............................................142
Lastning
generelt ................................................142
lastkapacitet .........................................142
tagbagagebærer ..................................142
Lastskjuler ...................................................93
Luftdistribution ............................................69
ECC ........................................................71
Luftkvalitetssystem, multifilter .....................70
Lyd
lydindstillinger ......................................205
lydkilde .................................................205
Lydanlæggets funktioner ..........................209
Lydindstilling .............................................210
Lydstyrkekontrol .......................................209
Lys
lysautomatik, nærlys ..............................49
Lyskegle ....................................................144
Læderindtræk, vaskeråd ...........................170
Læselamper ................................................80
Låsning/oplåsning .....................................102
bagklap ................................................102
indefra ..................................................102
udefra ...................................................101
Manuel gearkasse .................................... 116
Menustruktur
telefon, menupunkt ............................. 229
telefon, oversigt ................................... 228
Midlertidig dæklapning ............................. 162
Midterkonsol bagi, udtagning ..................... 87
Miljøfilosofi .................................................... 7
Motor ........................................................ 178
Motorhjelm, åbning .................................. 178
Motorolie .................................................. 180
filter ...................................................... 180
kapacitetoplysninger ........................... 239
oliekvalitet ........................................... 238
olietryk ................................................... 43
skift ...................................................... 180
ugunstige kørselsforhold ..................... 238
Motorrum .................................................. 178
Motorspecifikationer ................................. 237
OBS-tekster .................................................. 6
Olie, se også Motorolie
olietryk ................................................... 43
Omdrejningstæller ...................................... 41
Opbevaringssteder i kabinen ...................... 82
Orienteringslys ............................................ 51
Overhalingslys ............................................. 51
N
Nakkestøtte, bagsæde ............................... 88
Nakkestøtte, midterplads bagi ................... 87
Nærlys .................................................. 49, 51
Nødopkald ................................................ 222
Nøgle .......................................................... 99
fjernbetjening ......................................... 98
P
PACOS, omskifter ....................................... 19
Parkeringsbremse ................................. 44, 56
Parkeringshjælp ........................................ 125
sensorer til parkeringshjælp ................ 126
Parkeringslys .............................................. 49
Parkeringsvarmer
batteri og brændstof .............................. 74
generelt .................................................. 73
parkering på skråninger ......................... 73
tidsindstilling .......................................... 73
Partikelfilter ................................................. 68
Piskesmældsskader, WHIPS ...................... 23
Pletter ........................................................ 170
Polering ..................................................... 169
Positionslys ................................................. 49
PTY –Programtype .................................... 215
Pærer
specifikationer ..................................... 245
udskiftning ........................................... 187
251
Alfabetisk stikordsregister
Påmindelse om sikkerhedssele ...................13
R
Radio
alarm ....................................................214
AUTOSTORE ........................................213
EON ......................................................217
lydstyrkekontrol, programtyper ............214
NEWS ...................................................214
programtyper .......................................215
radioindstillinger ...................................212
radiostationer .......................................212
regional ................................................217
stationssøgning ....................................213
trafikinformation ...................................214
Rat
cruise control .........................................55
knappanel venstre side ..........................55
Ratlås ........................................................115
Recirkulation ...............................................71
REG, regionale radioprogrammer .............217
Regnsensor .................................................54
Relæ-/sikringsboks
bagagerum ...........................................199
i kabine .........................................197, 198
i motorrum ............................................195
Ren indefra og ud .........................................8
Rengøring
automatisk vask ...................................168
bilvask ..................................................168
252
indtræk ................................................ 170
sikkerhedsseler ................................... 170
vandafvisende belægning ................... 169
Reservehjul Temporary Spare .................. 155
ROPS (Roll Over Protection System) ......... 25
Rudeoptræk ................................................ 58
bagsæde ............................................... 59
passagerplads ....................................... 59
spærre ................................................... 58
Rum under bagagerumsgulv ...................... 94
Rustbeskyttelse ........................................ 172
S
Sammenstød, se Kollision .......................... 22
SCAN, radiostationer ................................ 213
Selepude .................................................... 31
Selepude, integreret ................................... 31
Servicenøgle ............................................... 98
Serviceprogram ........................................ 176
Servostyringsolie, kontrol og påfyldning .. 183
Sideairbags ................................................. 20
Sidespejle ................................................... 62
elektrisk foldbare ................................... 62
Sidespejle, der kan slås ind ........................ 46
Sikkerhed .................................................... 12
Sikkerhedssele ........................................... 12
graviditet ................................................ 13
Sikkerhedssystem, tabel ............................ 26
Sikringer
gavlboks .............................................. 197
generelt ................................................ 194
inden for lydvæg .................................. 198
instrumentbrættets gavl ....................... 197
relæ-/sikringsboks i motorrum ............ 195
SIPS-bag ..................................................... 20
Skydesæde ................................................. 87
Smøremiddel, kapacitetoplysninger ......... 240
Sodfilter ............................................... 45, 114
sodfilter fuldt ........................................ 114
Solskærm, soltag ........................................ 64
Soltag .......................................................... 63
klemmesikring ........................................ 64
solskærm ............................................... 64
Speedometer .............................................. 41
Spin control ............................................... 123
Sprinkler
bagrude ................................................. 54
Sprinklere
forrude og forlygter ................................ 53
Sprinklervæske, påfyldning ...................... 181
SRS-system
generelt .................................................. 17
omskifter ................................................ 19
Stabilitetssystem ....................................... 123
indikering ............................................... 44
Start af motor ............................................ 114
Starthjælp ................................................. 132
Startnøgler ................................................ 115
Startspærre ............................................... 115
STC ........................................................... 123
Alfabetisk stikordsregister
Stenslag og ridser .....................................171
Stikkontakt
bagagerum .............................................93
bagsæde ................................................56
Subwoofer .................................................211
Surround ...................................................210
Symboler ...................................................124
advarselssymboler .................................42
kontrolsymboler .....................................43
Sæde
elbetjent .................................................79
manuelt ..................................................78
T
Tankkapacitet ............................................241
Tankning
påfyldning ............................................113
tankdæksel ...........................................113
Telefon
betjening ..............................................223
dæmpning af lydstyrke under samtale 224
hukommelse .........................................226
hurtigopkald .........................................225
hurtigvalg .............................................224
privatrør ................................................225
samtalelydstyrke ..................................226
sidst kaldte nummer ............................225
SIM-kort .......................................224, 227
standby ................................................224
telefonbog ............................................226
trafiksikkerhed ..................................... 224
Telefonsystem .......................................... 221
Temperatur
kabine, elektronisk klimaanlæg ............. 72
Totalvægt ................................................. 236
TPMS ........................................................ 160
Traction control ........................................ 123
Traktionssikring ........................................ 123
Triptæller .................................................... 41
Trækanordning
afmontering ......................................... 140
generelt ............................................... 135
montering ............................................ 137
specifikationer ..................................... 136
Trækkrog, se Trækanordning ................... 135
Typebetegnelse ........................................ 234
Tøjkrog ....................................................... 84
Tågelys, tænd/sluk ..................................... 50
U
Udendørstermometer ................................. 41
Udslip ....................................................... 241
kuldioxid .............................................. 242
Udstødningsrensning ................................... 7
fejlindikering .......................................... 43
Ur, indstilling ............................................... 41
Vaske bilen ................................................ 168
Vedligeholdelse
egen vedligeholdelse ........................... 177
rustbeskyttelse .................................... 172
Ventilationsspjæld
instrumentpanel ..................................... 69
Ventilationsspjæld i dørstolpe ..................... 69
Ventilator ..................................................... 72
Ventilator bag i kabinen .............................. 72
Vigtigt-tekster ............................................... 6
Vinterdæk .................................................. 151
Vinterkørsel ............................................... 114
Visker, betjening bagrude ........................... 54
Viskerblad
skift, bagrude ....................................... 184
Viskerblade
skift, forrude ......................................... 184
Voksning ................................................... 169
Væsker og olier generelt ........................... 177
Væsker og olier, kontrollér motorrum ....... 180
Væsker, kapacitetoplysninger .................. 240
W
WHIPS
barnestol/autopude ............................... 23
piskesmældsskader ............................... 23
V
Ø
Vadning .................................................... 111
Økonomikørsel .......................................... 110
253
Volvo Car Corporation TP 9471 (Danish), AT 0720, Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising