Volvo | XC90 | Volvo On Call | Volvo XC90 2016 Volvo On Call

Volvo XC90 2016 Volvo On Call
WEB EDITION
VOLVO ON CALL
VOLVO ON CALL
I dette dokument beskrives Volvo On Call-systemets forskellige funktioner. For at systemet kan fungere, kræves et aktivt abonnement.
Der foregår et løbende udviklingsarbejde for at forbedre vores produkt.
Ændringer kan medføre at oplysninger, beskrivelser og illustrationer i
dette tillæg er forskelligt fra udstyret i bilen. Vi forbeholder os ret til at
foretage ændringer uden forudgående varsel.
INDHOLD
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*
4
Bruge Volvo On Call*
4
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner
5
Komforttjenester med Volvo On Call*
6
Volvo On Call*-mobilapp
6
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
8
Manuel sikkerhedstjeneste med
Volvo On Call*
9
Tilkalde vejhjælp med Volvo On Call*
9
Tryghedstjenester med Volvo On Call*
2
9
Lås bilen op via Volvo On Call* servicecenter
10
Volvo On Call* tilgængelighed
12
Telefonnummer til Volvo On Call*
Servicecenter
15
PIN-kode til Volvo On Call*
17
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*
17
Personoplysninger
18
VOLVO ON CALL (VOC)
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call*
Abonnement
Bruge Volvo On Call*
Volvo On Call (VOC)* er en tillægstjeneste, som
Volvo-ejere kan abonnere på. Abonnementet
består af sikkerheds-, trygheds- og komforttjenester.
Et abonnement startes i forbindelse med købet af
bilen, når systemet aktiveres. Abonnement er
tidsbegrænset, men kan forlænges, og gyldigheden er afhængig af markedet.
Volvo On Call (VOC)-systemet aktiveres, når du
trykker på en af de to knapper i loftet, eller med
valg på midterdisplayet. På midterdisplayet kan
der også foretages yderligere indstillinger.
VOC-systemet er knyttet til bilens SRS- og
alarmsystemer, og bilens andre systemer (f.eks.
låse og klima). Bilen har et indbygget modem til
kommunikation med VOC's tjenester.
Information på internet
For mere information om Volvo On Call, se
support.volvocars.com.
VOC starter automatisk, når bilens sikkerhedssystemer udløses, f.eks. ved en ulykke, hvor aktiveringsniveauet for selestrammere eller airbags nås.
Der etableres kontakt mellem bilen og VOC-servicecenteret, der sender passende hjælp til bilens
position.
Tilgængelighed
Efter at fjernbetjeningen er blevet fjernet fra
bilen, er systemets funktioner tilgængelige uafbrudt i fem dage og derefter en gang i timen i de
næste 17 dage. Efter i alt 22 dage vil systemet
være slået fra, indtil bilen er blevet startet.
Systemet gør brug af GNSS (Global Navigation
Satellite System) for at lokalisere bilen. Bilens
indbyggede modem bruges til kontakt med VOC
servicecenter og VOC-mobilapp.
ADVARSEL
Systemet virker kun i områder, hvor VOC's
samarbejdspartner har mobildækning og på
de markeder, hvor tjenesten er tilgængelig.
Ligesom med mobiltelefoner kan atmosfæriske forstyrrelser eller svag radiodækning føre
til, at tilslutning er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder.
4
Med et personligt Volvo ID er det muligt at logge
ind på mobilappen.
Læs i instruktionsvejledningens afsnit Volvo ID
for at se dets fordele, og hvordan man opretter et
Volvo ID.
Når en tjeneste er aktiveret, vises et symbol på
midterdisplayet.
Relaterede oplysninger
•
Komforttjenester med Volvo On Call*
(s. 6)
•
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
(s. 8)
•
Tryghedstjenester med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Bruge Volvo On Call* (s. 4)
Oversigt over knapper i loftet og på midterdisplayet.
SOS-knappen – i nødsituationer
Tryk på SOS-knappen i loftet i to sekunder for at
aktivere den manuelle alarmtjeneste.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
VOLVO ON CALL (VOC)
ON CALL-knappen: Ved problemer med
bilen
3.
Tryk på ON CALL-knappen i loftet i to sekunder
for at aktivere tjenesten og komme i kontakt med
VOC-servicecenter.
- Vælg Knaplås for at bestemme, hvornår
SOS- og ON CALL-knapperne skal være
aktiverede. Funktionen gør, at knapperne kun
er aktiverede, hvis bilens elsystem er i tændingsposition I, II, eller hvis motoren kører.
Alternativ til ON CALL-knappen
Tryk på On call i telefonvisningen på midterdisplayet. I pop op-vinduet, der åbnes, skal du vælge
Opkald.
OBS
SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde af
uheld, sygdom eller eksterne trusler mod
bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er
udelukkende beregnet til nødsituationer. Misbrug kan medføre tillægsgebyrer.
ON CALL-knappen kan bruges til alle andre
tjenester, herunder vejhjælp.
- Vælg Aktivér UNIT for at aktivere Volvo On
Call-tjeneste og -abonnement. Kontakt din
Volvo-forhandler for mere information om
fornyelse af abonnement og genaktivering af
systemet.
Relaterede oplysninger
•
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner
(s. 5)
•
Manuel sikkerhedstjeneste med Volvo On
Call* (s. 9)
•
Tilkalde vejhjælp med Volvo On Call*
(s. 9)
Tilgængelige Volvo On Call*funktioner
Oversigt over tilgængelige Volvo On Call (VOC)funktioner via VOC servicecenter og VOC-mobilapplikation.
Tjeneste
Servicecenter
Fjernstart af varmer
X
Automatisk alarm
X
Manuel alarm
X
Vejhjælp
X
Tyverivarsel
X
Sporing af stjålet køretøj
X
Fjernoplåsning
X
Fjernlåsning
Annullere tjeneste
AppA
X
X
X
En påbegyndt tjeneste kan annulleres inden for
otte sekunder med et tryk på Slut opkald på
midterdisplayet.
Fjernbetjent
Indstillinger
Lokalisering af bilen
Valgmuligheder og indstillinger i systemet foretages på midterdisplayet:
Bilens instrumentpanel
X
1.
Tryk på Indstillinger i topvisningen.
Kørebog
X
2.
Tryk på Kommunikation
Køretøjsinformation
X
Forkonditonering
X
Volvo On Call.
startspærreB
X
X
Fjernstart af motor (ERS)B, C
X
X
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
}}
5
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Tjeneste
Servicecenter
AppA
Sende destination til bilenD
A
B
C
D
Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle modeller.
Visse markeder.
Nogle biler med automatisk gearkasse.
Sensus Navigation kræves.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call*-mobilapp (s. 6)
Komforttjenester med Volvo On Call*
(s. 6)
•
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
(s. 8)
•
Tryghedstjenester med Volvo On Call*
(s. 9)
X
Komforttjenester med Volvo On
Call*
Komforttjenester via telefonen som f.eks. at kommunikere med bilen via mobilapp.
En mobilapplikation giver Volvo On Call-brugerne
mulighed for at holde kontakt med deres parkerede bil via en iPhone, Windows Phone- eller
Android-telefon. Mobilappen kan lokalisere bilen,
fjernlåse bilen, fjernstarte motoren, se oplysninger om brændstofniveau og meget mere.
Biler udstyret med brændstofdrevet motor og
kabinevarmer i kombination med Volvo On Call
tilbyder de samme indstillingsmuligheder for varmeren som inde i bilen ved hjælp af en mobiltelefon.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call*-mobilapp (s. 6)
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner (s. 5)
Volvo On Call*-mobilapp
Som Volvo On Call-bruger har bilejeren adgang
til en mobilapplikation, der gør, at bilejeren kan
holde kontakt med sin parkerede bil via mobiltelefon.
Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle
modeller.
Mobilapplikationen opdateres løbende, hvilket
kan betyde, at disse oplysninger ikke afspejler de
tilgængelige funktioner. For mere information om
Volvo On Call, se support.volvocars.com.
Mobilapplikationen findes blandt andet til iPhone,
Windows Phone- og Android-telefoner. Kan hentes fra Apples App Store, Windows Phone Store
eller Google Play.
Et personligt Volvo ID er nødvendigt for at kunne
benytte mobilappen og onlinetjenester fra Volvo.
Læs i instruktionsvejledningens afsnit Volvo ID
for at se dets fordele, og hvordan man opretter et
Volvo ID.
Lokalisering af bilen
Bilens placering vises på et kort, og det er muligt
at få vejvisning til bilen. Der er også et digitalt
kompas, som peger føreren i den rigtige retning.
Det er muligt at aktivere bilens horn og blinklys
for at lette søgningen.
6
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
VOLVO ON CALL (VOC)
Sende destination til bilen
Med mobilappen kan funktionen "Send to Car"
bruges til at sende en destination (f.eks. hoteller,
butikker, biografer, restauranter, benzinstationer)
til bilen. Destinationens position er derefter tilgængelig i bilens navigationssystem1. Hvis bilens
navigationssystem er installeret fra fabrikken, skal
bilens konfiguration opdateres af en Volvo-forhandler, således at VOC-appen ved, at den kan
sende en destination til bilen. For instruktioner til
funktionen Send to Car, se support.volvocars.com.
Bilens førerdisplay
Denne funktion giver føreren adgang til en lang
række oplysninger: brændstofniveau, resterende
rækkevidde med den eksisterende brændstofmængde, gennemsnitligt brændstofforbrug, gennemsnitshastighed, aflæsning af vej- og triptæller.
Kontrol af bilen
Mobilappen udfører et "sundhedstjek" på bilen
og viser oplysninger om pærer, bremsevæske,
kølervæske og olieniveau.
Kørebog
Detaljerede oplysninger om hver tur i løbet af de
sidste 40 dage kan hentes og gemmes. Det er
også muligt at eksportere alle eller udvalgte ture
fra mobilapplikationen i regnearksformat og
1 Gælder Sensus Navigation.
2 Visse bilmodeller og markeder.
sende dem til en e-mailadresse. Dette er egnet til
f.eks. forretningsture.
Det er muligt at slå kørebogsfunktionen fra. Så
sender bilen ingen kørselsstatistik efter afslutningen af hver tur.
Køretøjsinformation
Basisdata om bilen, f.eks. model, registreringsnummer og VIN-nummer, er let tilgængelige.
Tyverivarsel
Hvis bilens alarm udløses, får føreren besked om
dette via mobiltelefon.
bilen skal en køretilstand aktiveres. Det gøres på
samme måde som ved motorstart. Læs afsnittet
"Start af motor" i instruktionsvejledningen for at
se, hvordan motoren startes.
Klimaanlægget starter med automatiske indstillinger. En fjernstartet motor er aktiveret i maksimalt 15 minutter, derefter slås den fra. Efter to
aktiveringer af fjernstart kræves det, at motoren
startes på almindelig vis, før fjernstart kan bruges
igen.
Fjernstart af motoren er kun tilgængelig på biler
med automatisk gearkasse.
Fjernlåsning af dørene
Status for alle døre og ruder vises. Føreren kan
låse bilen og låse den op. Af sikkerhedsmæssige
årsager er adgangskoden til applikationen altid
nødvendig ved fjernoplåsning af bilen. Dit personlige Volvo ID bruges som adgangskode.
Fjernstart af varmer
Hvis bilen er udstyret med en parkeringsvarmer,
kan den startes med det samme eller programmeres til at starte på to forskellige tidspunkter.
ADVARSEL
For at fjernstarte motoren skal følgende kriterier være opfyldt:
•
•
•
Bilen skal være under opsyn.
Der må ikke befinde sig personer eller dyr
i eller omkring bilen.
Bilen må ikke stå i et lukket, uventileret
rum - udstødningsgasser kan skade mennesker og dyr alvorligt.
Fjernstart af motor (ERS)2
Fjernstart (ERS – Engine Remote Start) betyder,
at bilens motor kan startes på afstand, så kabinen kan varmes op/køles ned til komforttemperatur før kørsel. For at kunne køre af sted med
}}
7
VOLVO ON CALL (VOC)
||
OBS
Tag hensyn til lokale/nationale regler/
bestemmelser for tomgangskørsel. Tag også
hensyn til lokale/nationale regler/bestemmelser for lydniveauet, når motoren kører.
Forkonditonering
Sikkerhedstjenester med Volvo On
Call*
Automatisk og manuel alarm og tilkaldelse af vejhjælp er tilgængelige sikkerhedstjenester for
Volvo On Call (VOC). Sikkerhedstjenester bruges til alarm i tilfælde af en ulykke eller en nødsituation.
Med forkonditionering forberedes bilens drivsystem og kabinen, inden man kører af sted, så
både slid og energibehov under kørslen reduceres. Mobilappen anvendes på samme måde som
for fjernstart af varmeren.
Automatisk alarm
Relaterede oplysninger
1.
•
•
•
Komforttjenester med Volvo On Call* (s. 6)
Volvo On Call* (s. 4)
Når bilens sikkerhedssystemer udløses, f.eks. ved
en ulykke, hvor aktiveringsniveauet for selestrammere eller airbag nås, sendes et signal automatisk til VOC-servicecenteret. Følgende sker:
2.
Tilgængelige Volvo On Call*-funktioner (s. 5)
3.
Der sendes automatisk en meddelelse fra
bilen til VOC-servicecenter.
VOC Servicecenter etablerer derefter mundtlig kontakt med bilens fører, og forsøger at få
oplysninger om kollisionens omfang og
behovet for hjælp.
VOC Servicecenter kontakter derefter de
nødvendige nødhjælpstjenester (politi, ambulance, bugsering og lign.).
Vejhjælp
Tilkald hjælp ved f.eks. punktering, brændstofmangel eller afladet batteri.
Det kan være nødvendigt at tegne separat abonnement for vejhjælpstjenesten.
Alarmnummer
Når alarmtjenesten aktiveres, forsøger systemet
at etablere kontakt med VOC Servicecenter. Hvis
dette ikke er muligt, går opkaldet direkte til det
udpegede alarmnummer for det område, hvor
bilen befinder sig3.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Manuel sikkerhedstjeneste med Volvo On
Call* (s. 9)
•
Tilkalde vejhjælp med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Bruge Volvo On Call* (s. 4)
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter VOC Servicecenter de relevante myndigheder, som bistår med afhjælpning.
Manuel alarm
Kontakt VOC servicecenter for at bede om hjælp
i nødsituationer.
3
8
Gælder visse markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
VOLVO ON CALL (VOC)
Manuel sikkerhedstjeneste med
Volvo On Call*
Tilkalde vejhjælp med Volvo On
Call*
Tryghedstjenester med Volvo On
Call*
Kontakt Volvo On Call (VOC)-servicecenter for
at tilkalde hjælp i nødsituationer.
Tilkald hjælp ved f.eks. punktering, brændstofmangel eller afladet batteri.
For at alarmere VOC servicecenter manuelt:
1.
Tryk på ON CALL i mindst to sekunder.
Volvo On Call (VOC) yder hjælp i tilfælde af indbrud eller tyveri af bilen og kan fjernoplåse bilen,
hvis fjernbetjeningerne mistes eller bliver låst
inde.
1.
Tryk på SOS i mindst to sekunder for at tilkalde hjælp i tilfælde af sygdom, eksterne
trusler mod bilen eller passagerer mv.
2.
VOC-servicecenter etablerer mundtlig kontakt med føreren og aftaler, hvilken nødhjælpstjeneste, der kræves.
2.
VOC Servicecenter modtager meddelelse om
behovet for hjælp og oplysninger om bilens
placering.
Relaterede oplysninger
•
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
(s. 8)
VOC Servicecenter etablerer mundtlig kontakt med føreren og aftaler, hvilket behov for
hjælp, der kræves.
•
Manuel sikkerhedstjeneste med Volvo On
Call* (s. 9)
•
Bruge Volvo On Call* (s. 4)
3.
Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt,
kontakter VOC Servicecenter de relevante myndigheder, som bistår med afhjælpning.
Relaterede oplysninger
•
Sikkerhedstjenester med Volvo On Call*
(s. 8)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
•
Tilkalde vejhjælp med Volvo On Call*
(s. 9)
•
Bruge Volvo On Call* (s. 4)
Tryghedstjenester skal minimere risikoen for, at
ejeren mister sin bil. Hvis bilen bliver stjålet, kan
den også spores og eventuelt deaktiveres.
Hvis bilen bliver strømløs, træder VOC's reservebatteri i kraft.
Ud over sikkerheds- og tryghedstjenester tilbyder
nogle markeder et udvidet tryghedssystem som
ekstraudstyr.
Tyverivarsel
VOC sender automatisk signal til VOC servicecenter ved indbrud eller tyveri (hvis bilens alarmsystem er aktiveret).
Hvis bilens alarmsystem aktiveres, vil VOC Servicecenter blive underrettet automatisk efter et
stykke tid. Hvis alarmen slås fra ved hjælp af
fjernbetjeningen, vil tjenesten blive afbrudt.
Sporing af stjålet køretøj
Hvis der konstateres tyveri eller anden uautoriseret brug af bilen, kan bilens ejer sammen med
politiet og VOC servicecenter aftale, at bilen skal
spores. VOC servicecenter sender en meddelelse
}}
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
9
VOLVO ON CALL (VOC)
||
til bilen for at bestemme bilens placering. Derefter kontaktes politiet eller anden myndighed.
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er blevet stjålet
ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.
Fjernoplåsning
Hvis bilens fjernbetjening er mistet eller er blevet
låst inde i bilen, er det muligt at fjernoplåse bilen
inden for de næste fem dage ved hjælp af VOCservicecenter, efter at påkrævet autentificering
med pinkode er blevet godkendt. Derefter fjernoplåser VOC Servicecenter bilen efter aftale.
Fjernbetjent startspærre4
Hvis bilen bliver stjålet, kontakter ejeren eller
myndighederne VOC Servicecenter.
med pinkode er godkendt. Derefter udfører VOC
Servicecenter aktivering af bilen.
Lås bilen op via Volvo On Call*
servicecenter
Relaterede oplysninger
Bilen kan fjernoplåses ved hjælp af VOC servicecenter.
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Lås bilen op via Volvo On Call* servicecenter
(s. 10)
•
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
•
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 17)
1.
Kontakt VOC servicecenter.
2.
Når VOC Servicecenter har verificeret med
bilens ejer eller en anden autorisereret person med pinkode, sendes efter aftale et signal til bilen om oplåsning.
3.
Bagklappen skal åbnes for at låse dørene op.
Tryk let på den gummibelagte trykplade
under bagklappens håndtag for at åbne.
OBS
Hvis bagklappen ikke åbnes inden for en af
VOC servicecenter forudbestemt tid, vil bagklappen blive låst igen.
OBS
Dette gælder også, hvis bilen er blevet stjålet
ved hjælp af en tilhørende fjernbetjening.
Efter at have været i kontakt med myndighederne
deaktiverer VOC servicecenter fjernbetjeningerne
for at forhindre start af bilen. En deaktiveret bil
kan kun startes igen ved kontakt med VOC Servicecenter, og efter at påkrævet autentificering
4 Visse
10
OBS
Hvis bilen står i f.eks. en parkeringsgarage,
kan fjernoplåsningsfunktionen blive forstyrret
på grund af dårlig modtagelse.
markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
VOLVO ON CALL (VOC)
Relaterede oplysninger
•
•
Tryghedstjenester med Volvo On Call* (s. 9)
•
Volvo On Call* (s. 4)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call* tilgængelighed
Kort over områder, hvor Volvo On Call er tilgængelig. Tjenesten udbygges løbende, og systemet
12
vil blive tilbudt i et stort antal lande. Kontakt en
Volvo-forhandler for aktuelle oplysninger.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
VOLVO ON CALL (VOC)
Volvo On Call er tilgængelig i de områder, der er markeret med gråt.
}}
13
VOLVO ON CALL (VOC)
||
14
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Telefonnummer til Volvo On Call* Servicecenter (s. 15)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
VOLVO ON CALL (VOC)
Telefonnummer til Volvo On Call*
Servicecenter
Land
Opkald i hjemlandet
Opkald i udlandet
Sverige
020 55 55 66
+46 31 51 83 35
Norge
800 30 060
+47 22 32 39 50
Danmark
070 21 50 53
+45 70 21 50 53
Storbritannien
0800 587 9848
+44 20 860 39 848
Italien
02 26629 271
+39 02 26629 271
Finland
09 374 77 310
+358 9 374 77 310
Frankrig
0810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Holland
020 851 2278
+31 20 851 2278
Belgien
02 773 62 22
+32 2 773 62 22
Luxemburg (kundecenter i Belgien)
+32 2 773 62 22
+32 2 773 62 22
Polen
+48 22 537 43 43
+48 22 537 43 43
Portugal (kundecenter i Frankrig)
+33 810 800 454
+33 1 49 93 72 79
Tyskland
089 20 80 1 87 47
+49 89 20 80 1 87 47
Spanien
091 325 5509
+34 91 325 5509
Schweiz
044 283 35 70
+41 44 283 35 70
Rusland
+74 9 57 80 50 08
+74 9 57 80 50 08
Østrig
+43 1 525 03 6244
+43 1 525 03 6244
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
}}
15
VOLVO ON CALL (VOC)
||
Relaterede oplysninger
•
•
16
Volvo On Call* (s. 4)
Volvo On Call* tilgængelighed (s. 12)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
VOLVO ON CALL (VOC)
PIN-kode til Volvo On Call*
•
Volvo On Call* (s. 4)
Ejerskifte, bil med Volvo On Call*
Pinkode anvendes af sikkerhedsårsager til at
identificere den person, der er autoriseret til at
udføre Volvo On Call (VOC)-tjenester.
Ved ejerskifte af bilen er det vigtigt at ændre ejeren af Volvo On Call (VOC)-tjenesten.
De firecifrede pinkode, der sendes til bilejeren,
når forhandleren aktiverer abonnementet, bruges
af sikkerhedsårsager for at identificere den person, der er bemyndiget til at udføre visse VOCtjenester, f.eks. at låse bilen op via VOC servicecenter eller oprette en konto til mobilappen.
Kontakt Volvo-forhandleren ved ejerskifte for at
afmelde -tjenesten. Forhandleren annullerer
abonnementet og sletter tjenestehistorikken. Tjenesten kan også afsluttes med VOC's mobilapp.
Glemt eller ønsker at ændre PIN-koden
Hvis du har glemt din pinkode eller ønsker at
ændre den (f.eks. ved køb af en brugt bil), skal du
kontakte en forhandler eller trykke på ON CALLknappen i bilen. Den nye kode vil blive sendt til
bilejeren.
Forkert PIN-kode er indtastet gentagne
gange i appen
Når en PIN-kode er blevet indtastet forkert 10
gange i træk, vil kontoen blive låst. For at kunne
bruge appen igen skal en ny pinkode vælges og
en ny app-konto oprettes. Benyt den samme
fremgangsmåde, som da den forrige app-konto
blev oprettet.
Relaterede oplysninger
•
•
•
Lås bilen op via Volvo On Call* servicecenter
(s. 10)
Afmelde VOC-tjeneste
Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille personlige
indstillinger og brugerdata i bilen til de oprindelige fabriksindstillinger.
Starte VOC-tjeneste
Ved køb af en brugt bil med VOC:
Den nye ejer kontakter sin forhandler, der overdrager den resterende tid af abonnementet til
den nye ejer. Det er vigtigt, at kontaktoplysningerne er opdaterede, for at VOC skal fungere, og
at den tidligere ejer ikke skal have adgang til at
udføre tjenester i bilen. Den nye ejer modtager
en personlig firecifret PIN-kode, der kræves for at
identificere sig selv som ejeren (eller en anden
autoriseret person) og få adgang til bestemte tjenester.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
PIN-kode til Volvo On Call* (s. 17)
Volvo On Call*-mobilapp (s. 6)
Ejerskifte, bil med Volvo On Call* (s. 17)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
17
VOLVO ON CALL (VOC)
Personoplysninger
Land
Salgsselskaber
Personoplysninger som behandles i forbindelse
med Volvo On Call (VOC)-tjenesten.
Finland
Volvo Auto Oy Ab
Danmark
Volvo Personvagne Danmark A/S
Østrig
Volvo Car Austria GmbH
Schweiz
Volvo Automobile (Schweiz) AG
Volvos salgsselskaber, se nedenstående tabel, og
Volvo Car Corporation, er ansvarlig for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med
tjenesten. Al behandling sker i overensstemmelse
med god skik og gældende lovgivning om
behandling af personoplysninger.
18
Land
Salgsselskaber
Belgien
Volvo Cars NV
England
Volvo Car UK Ltd
Frankrig
Volvo Automobiles France SAS
Holland
Volvo Cars Nederland B.V.
Italien
Volvo Auto Italia S.p.A.
Norge
Volvo Personbiler Norge AS
Polen
Volvo Car Polska Sp. z o.o.
Portugal
Volvo Car Portugal S.A.
Rusland
Limited Liability Company Volvo
Cars
Spanien
Volvo Car España S.L.
Sverige
Volvo Personbilar Sverige AB
Tyskland
Volvo Car Germany GmbH
Behandlingens formål
Personoplysningerne bruges af Volvo og Volvos
samarbejdspartnere både inden for og uden for
EU/EØS til at levere og udvikle tjenesten.
Hvilke personoplysninger behandles
Personoplysninger, der behandles, tilhører følgende tre hovedkategorier.
•
Personoplysninger, som kunden selv afgiver i
forbindelse med aktivering af tjenesten og
ved anden kontakt med Volvo, f.eks. navn,
adresse, telefonnummer, type tjeneste og tjenestens varighed.
•
Når der indtræffer en bestemt begivenhed,
som er omfattet af tjenesten, sendes oplysninger automatisk fra bilen. En sådan meddelelse indeholder køretøjets identifikationsnummer (VIN), det tidspunkt hvor tjenesten
blev brugt, type tjeneste, om airbags er blevet
udløst, om selestrammere er blevet udløst,
aktuel mængde brændstof, den aktuelle temperatur i og uden for bilen, om døre og ruder
er låst eller åbnet, og bilens sidste seks positioner.
•
Andre oplysninger, som kan forbindes til kunden, er telefonsamtaler med personer i bilen,
det servicecenter som leverede tjenesten, og
servicecentermedarbejderens bemærkninger.
Hvem kan få adgang til
personoplysningerne
For at kunne levere tjenesten bruger Volvo
underleverandører. Disse underleverandører
arbejder på vegne af Volvo og må kun behandle
personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere tjenesten. Alle underleverandører er bundet af kontrakter, som underlægger
dem fortrolighedsforpligtelse og at behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Sletteprocedurer
De personoplysninger, der kræves for at levere
tjenesten, gemmes i løbet af kontraktperioden, og
derefter så længe det er nødvendigt, for at Volvo
kan udføre sine forpligtelser i henhold til love og
administrative bestemmelser. Oplysninger, som
genereres ved begivenheder, der er omfattet af
tjenesten, slettes tre måneder efter, begivenheden har fundet sted.
Berigtigelse og registerudskrift
Privatpersoner har ret til at kræve, at ukorrekte
oplysninger berigtiges, og at få en registerudskrift
over de personoplysninger, der behandles. Kontakt Volvos kundeservice for at berigtige personlige oplysninger. Anmodning om registerudskrift
skal ske skriftligt, være underskrevet af anmode-
VOLVO ON CALL (VOC)
ren og indeholde oplysninger om navn, adresse
og kundenummer. Anmodninger skal sendes til
Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet,
Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.
Samtykke til behandling af
personoplysninger
Ved at aktivere abonnementet i overensstemmelse med, hvad der står i vejledningen i dette
dokument, giver brugeren samtykke til den
behandling af personoplysninger, som foregår i
forbindelse med VOC-tjenesten.
Relaterede oplysninger
•
•
Volvo On Call* (s. 4)
Bruge Volvo On Call* (s. 4)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
19
TP 20484 (Danish), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising