Volvo | XC90 | Instruktionsvejledning | Volvo XC90 2005 Instruktionsvejledning

Volvo XC90 2005 Instruktionsvejledning
2005
VOLVO
XC90
TP 7574 (English). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
OWNER'S MANUAL VOLVO XC90
TP 7574
WEB EDITION
2005
Indledning
Indledning
Kære Volvo-ejer
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo
er en af verdens sikreste personbiler, og den er også konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Tak fordi du valgte Volvo!
N
Indledning
Instruktionsbogen
Et god måde at lære sin nye bil at kende på,
er at læse instruktionsbogen, helst inden den
første køretur. Derved får man mulighed for at
gøre sig bekendt med nye funktioner, får råd
om, hvordan bilen bør håndteres i forskellige
situationer, og lærer at udnytte alle bilens
finesser på bedste måde. Vi henleder
opmærksomheden på sikkerhedsanvisningerne i bogen:
ADVARSEL!
Tekst under overskriften Advarsel! gør
opmærksom på, at der er risiko for, at der
kan ske personskader, medmindre anvisningerne følges.
Vigtigt!
Tekst under overskriften Vigtigt! gør
opmærksom på en risiko for, at bilen kan
tage skade, medmindre anvisningerne
følges.
Udstyret der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke på alle modeller. Ud over
standardudstyret beskrives også fabriksmonteret ekstraudstyr og andet tilbehør.
O
OBS! Volvos biler er forskelligt udstyrede på
grund af tilpasninger til forskellige markeders
behov og nationale/lokale love og bestemmelser.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret
til at foretage ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Volvo-personvogne og miljøet
Volvo-personvogne og miljøet
Volvo-personvognes
miljøfilosofi
Miljøhensyn, sikkerhed og kvalitet er de tre
kerneværdier, der er vejledende for alle vore
aktiviteter. En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på
en af verdens mest ressourceeffektive og
reneste fabrikker. Volvo-personvogne har et
globalt certifikat iht. miljøstandarden
ISO 14001, hvilket fører til stadige forbedringer på miljøområdet. Alle Volvo-modeller
har en miljø-varedeklaration, hvor kunden kan
sammenligne de forskellige modellers og
motorers miljøpåvirkning. Du kan læse mere
herom på epd.volvocars.se.
Ren indefra og ud
Din Volvo er fremstillet efter princippet Ren
indefra og ud, der omfatter et rent kabinemiljø
og højeffektiv rensning af udstødningsgassen. Bilen sparer brændstof og afgiver
meget små mængder skadelige stoffer. Den
sørger desuden for, at du og dine passagerer
undgår at indånde udslip fra andre biler, ved
at rense den luft der kommer ind i kabinen.
Et raffineret luftrensningssystem AQS1
(ekstraudstyr) sikrer, at luften i kabinen er
renere end luften udenfor i trafikken.
Systemet består af en elektronisk sensor og
et kulfilter. Sensoren overvåger mængden af
kulilte og lukker luftindtaget, således at kulil1.
Air Quality System
teindholdet ikke bliver for stort i kabinen,
f.eks. i tæt bytrafik, bilkøer og tunneller.
Kulfiltret hindrer indstrømningen af
kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Tekstilerne i bilen opfylder kravene i den
økologiske standard Öko-Tex2. Køleren har
en særlig belægning, PremAir®3, der
omdanner skadelig troposfærisk ozon til ren
ilt.
En Volvo opfylder strenge internationale
miljøkrav og har lavt brændstofforbrug for at
mindske udslippet af kuldioxid, der bidrager
til drivhuseffekten. Volvo-biler er meget
2.
3.
International standard for textiler.
PremAir® er et registreret varemærke
for Engelhard Corporation.
P
Volvo-personvogne og miljøet
Volvo-personvogne og miljøet
konkurrencedygtige med hensyn til brændstofforbrug i deres respektive klasser.
Volvos værksteder og miljøet
Regelmæssig vedligeholdelse af bilen er
forudsætningen for lavt brændstofforbrug,
hvilket bidrager til et renere miljø. Personalet
på Volvos værksteder har den viden og det
værktøj, der er en garanti for omsorg for
miljøet.
Tag hensyn til miljøet
Vi er overbevist om, at vore kunder deler
vores interesse i et rent miljø. Du kan selv
bidrage til at drage omsorg for miljøet ved at
købe miljømærkede bilplejeprodukter og ved
at sørge for service og vedligeholdelse af
bilen efter vejledningen i instruktionsbogen.
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet:
• Sørg for det rette dæktryk- for lavt
dæktryk giver højere brændstofforbrug.
• Tagbagagebærere og
skibokse giver større
luftmodstand og
væsentligt højere
brændstofforbrug. De
bør afmonteres
umiddelbart efter brug.
• Tøm bilen for unødvendige ting - jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
• Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker
udslippet.
• Kør blødt, undgå pludselig og unødvendig
acceleration samt kraftige opbremsninger.
Q
• Kør i det højest mulige
gear - lavere omdrejningshastighed giver
lavere brændstofforbrug.
• Let på speederen ned
ad bakke.
• Brug motorbremsen, slip speederen og
skift til lavere gear.
• Undgå tomgangskørsel. Sluk for motoren,
når der er trafikstop.
• Husk at håndtere miljøfarligt affald, f.eks.
batterier og olie, på en
miljøvenlig måde. Hvis
du er i tvivl om, hvordan
denne type affald skal
deponeres, bør du rådføre dig med et
autoriseret Volvo-værksted.
• Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget sænkes, uden at hverken køretiden
forlænges eller køreglæden mindskes. Du
skåner bilen, sparer penge og mindsker
ressourceforbruget.
Sikkerhed
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Klima
Interiør
Lås og alarm
Start og kørsel
Hjul og dæk
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse og service
Infotainment
Tekniske data
11
37
61
71
91
101
137
153
159
185
223
R
Oversigt over venstrestyret bil
OR
OS
OT
OU
OV
O
P Q
R
S
T U V NM NN
NO
N
OQ
Venstrestyret bil
S
OP
OO ON OM NV NU NT
NS
NR
NQ
NP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Belysningspanel
Ventilationsspjæld
Display
Temperaturmåler
Kilometertæller/Triptæller/
Konstantfartholder
Speedometer
Afvisere
Omdrejningstæller
Udvendig temperaturmåler/Ur/Gearindikator
Brændstofmåler
Kontrol- og advarselssymboler
Luftdyser
Handskerum
Advarselsblinklys
Audiosystem
Klimaanlæg
Forrudeviskere
Knappanel Telefon/Audio
Kombinationsinstrument
Horn
Fartpilot
Afvisere/lysomskifter/
READ-knap
Side
46
63
42
38
38
38
38
38
38
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Parkeringsbremse
Udløsningshåndtag til
parkeringsbremse
Kontakt for læselamper
Indvendig belysning
Regulering, soltag
Påmindelse om
sikkerhedssele
Bakspejl
53
53
75
75
59
13
57
38
39
63
78
50
196
65,
68
48
188
38
52
47
T
Oversigt over højrestyret bil
OR
OS
OT
OU
OV
NO
NN NM V
U T S R Q
P
O
N
NP
Højrestyret bil
U
NQ
NR NS NT NU NV OM
ON OO
OP
OQ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Belysningspanel
Ventilationsspjæld
Kontrol- og advarselslamper
Brændstofmåler
Udvendig temperaturmåler/Ur/Gearindikator
Omdrejningstæller
Afvisere
Speedometer
Kilometertæller/Triptæller/
Konstantfartholder
Temperaturmåler
Display
Luftdyser
Handskerum
Advarselsblinklys
Audiosystem
Klimaanlæg
Afvisere/lysomskifter/
READ-knap
Parkeringsbremse
Fartpilot
Horn
Kombinationsinstrument
Side
46
63
39
38
38
38
38
38
38
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Knappanel Telefon/Audio
Forrudeviskere
Udløsningshåndtag til
parkeringsbremse
Kontakt for læselamper
Indvendig belysning
Regulering, soltag
Påmindelse om
sikkerhedssele
Bakspejl
48
53
75
75
59
13
57
38
42
63
78
50
196
65,
68
47
53
52
38
V
Betjeningspanel på førerens dør
N
1.
2.
3.
4.
NM
O
P
Q
Låseknap til samtlige døre
Spærring af rudeoptræk i bagdørene
Regulering, rudeoptræk
Justering, ydre sidespejle
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Airbags (SRS)
Til- og frakobling af airbag (SRS)
Sideairbags SIPS
Beskyttelsesgardin (IC)
WHIPS
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne?
Inspektion af airbags og beskyttelsesgardiner
Børnesikkerhed
12
15
18
20
23
24
27
28
29
NN
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Strækning af hoftesele. Selen skal sidde lavt.
Brug altid sikkerhedsselen
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontroller
derfor, at alle passagerer har spændt deres
sikkerhedssele. Ellers risikerer man, at
bagsædepassagererne i tilfælde af en ulykke
slynges frem mod forsædernes ryglæn.
Sådan spændes sikkerhedsselen:
– Træk langsomt selen ud, og spænd den
ved at skubbe låsetungen ned i låsen. Et
kraftigt "klik" angiver, at selen er låst.
NO
Sådan udløses selen:
– Tryk på den røde knap i låsen, og lad
derefter rullen trække selen ind. Hvis den
ikke rulles helt ind, skubbes den ind med
håndkraft, så den ikke hænger løst.
Selen låses fast og kan ikke trækkes ud:
• Hvis den trækkes for hurtigt ud
• Ved bremsning og acceleration
• Hvis bilen hælder kraftigt.
For at selen skal give maksimal beskyttelse, er
det vigtigt, at den er korrekt placeret mod
kroppen. Hæld ikke ryglænet for langt bagud.
Selen er beregnet til at yde maksimal beskyttelse ved normal siddestilling.
Husk:
• Brug ikke klemmer eller andet, der kan
forhindre selen i at ligge helt til.
• Selen må ikke være snoet eller vredet.
• Hofteselen skal sidde lavt (ikke over
maven).
• Stræk hofteselen over hoften ved at
trække i diagonalselen, som vist på
illustrationen.
ADVARSEL!
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller
anvendes forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved et
eventuelt sammenstød.
ADVARSEL!
Hver sele er kun beregnet til én person.
ADVARSEL!
• Hvis selen har været udsat for kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en
kollision, skal hele selen udskiftes. Dette
gælder også rulle, befæstelser, skruer og
lås. En del af selens beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selvom
den tilsyneladende ikke er beskadiget.
Selen skal også udskiftes, hvis den er
slidt eller beskadiget. Den nye sele skal
være typegodkendt og beregnet til den
samme plads som den gamle sele.
• Man må aldrig selv foretage ændringer
eller reparation af selen. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
Sikkerhed
Hvis der er placeret en selemonteret
barnestol på forsædet, gives der ingen
advarsel om glemt sikkerhedssele.
Påmindelse om sikkerhedssele
Sikkerhedssele og graviditet
På kombinationsinstrumentet og på
overkanten af bakspejlet lyser en advarselslampe, så længe føreren eller forsædepassagereren ikke har taget sikkerhedssele
på. Lampen slukkes efter 6 sekunder, hvis
hastigheden er lavere end 10 km/t. Hvis
føreren eller forsædepassageren ikke har
taget sikkerhedssele på, tændes advarselslampen igen, når hastigheden overstiger
10 km/t. Symbolet slukkes igen, når hastigheden falder til under 5 km/t. Hvis man tager
sikkerhedsselen af, aktiveres funktionen igen,
når hastigheden overstiger 10 km/t.
Det er meget vigtigt, at sikkerhedsselen
bruges på rette måde under graviditet. Den
bør ligge godt an mod kroppen, idet den
øverste del af selen skal ligge mellem
brysterne og mod siden af maven. Selens
hoftedel skal ligge fladt og så langt under
maven som muligt - den må ikke glide opad
mod maven.
OBS! Advarslen om glemt sikkerhedssele er
beregnet til voksne passagerer på forsædet.
En gravid fører bør skyde sædet så langt
bagud som muligt for at få den størst mulige
afstand mellem rattet og maven. Indstil rattet
så langt frem, det er foreneligt med en
bekvem kørestilling.
NP
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler, undtagen på
bagsædets midterplads, er forsynet med
selestrammer. En mekanisme i selestrammeren strammer selen om kroppen i tilfælde
af et tilstrækkelig kraftigt sammenstød. Selen
fastholder dermed personen mere effektivt.
ADVARSEL!
Mærkning på sikkerhedsseler med selestrammer
NQ
Hvis selen har været udsat for kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med et
sammenstød, skal hele selen inklusive
rullen, monteringen, boltene og spændet
udskiftes, Selvom selen ser ud til at være
ubeskadiget, kan en del af dens beskyttende egenskaber være gået tabt. Selen
skal også udskiftes, hvis den er slidt eller
beskadiget. Den nye sele skal være
typegodkendt og beregnet til samme
plads som den udskiftede sele.
Man må aldrig selv foretage ændringer
eller reparation af selen, men skal overlade
dette arbejde til et autoriseret Volvoværksted.
Sikkerhed
Airbags (SRS)
ADVARSEL!
For ikke at komme til skade, hvis
airbaggen udløses, skal passageren sidde
så oprejst som muligt, med fødderne på
gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal være spændt.
ADVARSEL!
Airbag (SRS) i førersiden
Som supplement til sikkerhedsselen er bilen
forsynet med en airbag (SRS - Supplemental
Restraint System) i rattet. Denne airbag er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket SRS AIRBAG.
Airbag (SRS) i
passagersiden
Airbaggen4 i passagersiden ligger sammenfoldet i et rum over handskerummet. Panelet
er mærket SRS AIRBAG.
• Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må
man aldrig anbringe et barn i barnestol
eller på barnepude på forsædet.1
• Lad aldrig et barn stå eller sidde foran
passagersædet.
• Personer der er mindre end 140 cm,
må aldrig sidde på passagerpladsen
foran, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges,
risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1. Vedr. til- og frakobling af airbag (SRS) se
side 18.
ADVARSEL!
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller
anvendes forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved et
eventuelt sammenstød.
4.
Ikke alle biler har airbag (SRS) i
passagersiden. Den kan være
fravalgt, da bilen blev købt.
NR
Sikkerhed
Airbags (SRS)
ADVARSEL!
Hvis advarselslampen for airbagsystemet forbliver tændt, eller tændes
under kørslen, er det et tegn på, at
systemet ikke fungerer fuldt ud.
Symbolet kan indikere fejl i sele-, SRS-,
SIPS- eller IC-systemet. Kontakt snarest
muligt et autoriseret Volvo-værksted.
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret hhv. højrestyret bil
ADVARSEL!
• Der må ikke anbringes eller klæbes
nogen genstande eller tilbehør på eller i
nærheden af SRS AIRBAG-panelet over
handskerummet eller i det område, der
påvirkes af airbaggen.
• Foretag aldrig indgreb i SRS-delene i
rattet eller i panelet over handskerummet.
NS
Advarselslampe i kombinationsinstrumentet
Airbag-systemet overvåges konstant af
systemets styreenhed. Advarselssymbolet på
kombinationsinstrumentet tændes, når startnøglen drejes til I, II eller III. Lampen slukkes,
når sensoren/styreenheden har kontrolleret,
at Airbag-systemet ikke er behæftet med fejl.
Dette tager normalt ca. 7 sekunder.
Sikkerhed
ADVARSEL!
Indgreb i SRS-systemet kan give forkert
funktion og have alvorlige personskader til
følge.
Reparation må kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Airbags (SRS)
OBS! Airbaggene har en funktion, som
indebærer, at deres kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, som bilen udsættes for.
SRS-systemet, venstrestyret bil.
SRS-systemet, højrestyret bil.
SRS-systemet
OBS! Sensorerne reagerer forskelligt, alt
efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på førersædet eller passagersædet
foran er i brug eller ej. Der kan derfor opstå
ulykkessituationer, hvor kun én (eller ingen) af
airbaggene udløses. SRS-systemet beregner
den kollisionskraft, som bilen udsættes for,
og tilpasses herefter, således at én eller flere
airbags udløses.
Systemet består af en gasgenerator, som er
omgivet af den oppustelige airbag. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer
sensoren, som aktiverer gasgeneratorens
tændingsmekanisme, hvorefter airbaggen
pustes op, samtidig med at den bliver varm.
For at dæmpe stødet mod airbaggen tømmes
den igen, når den presses sammen. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen,
hvilket er helt normalt. Hele forløbet med
oppustning og tømning af airbaggen sker på
nogle få tiendedele af et sekund.
NT
Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
ADVARSEL!
Tilkoblet airbag (på passagerpladsen):
Anbring aldrig et barn i en barnestol eller
på en barnepude på passagerpladsen
foran. Dette gælder også for personer, der
er mindre end 140 cm.
Frakoblet airbag (på passagerpladsen):
Personer der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen.
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
Indikering der viser, at passagerpladsens
airbag (SRS) er frakoblet.
PACOS (ekstraudstyr)
Airbaggen (SRS) på passagerpladsen foran
kan frakobles. Dette er f.eks. nødvendigt, hvis
der skal anbringes et barn i en barnestol på
denne plads.
Indikering
En tekstmeddelelse på bakspejlet indikerer,
at airbaggen (SRS) på passagerpladsen
foran er frakoblet.
NU
PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)
Til- og frakobling
Omskifteren befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes. Kontrollér, at
afbryderen står i den ønskede position. Volvo
anbefaler, at startnøglen benyttes til at ændre
positionen. (Også andre genstande med en
nøglelignende udformning kan benyttes.)
ADVARSEL!
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS)
på passagerpladsen foran, men mangler
PACOS, er airbaggen altid tilkoblet.
Sikkerhed
SRS-omskifteren i ON-position.
SRS-omskifteren i OFF-position.
Omskifterens position
OFF = Airbaggen (SRS) er frakoblet. Med
omskifteren i denne stilling må et barn sidde
på den forreste passagerplads i en barnestol
eller på en barnepude, men ikke personer,
der er højere end 140 cm.
ON = Airbaggen (SRS) er tilkoblet. Med
omskifteren i denne stilling må passagerer,
der er højere end 140 cm, sidde på den
forreste passagerplads, men ikke et barn i en
barnestol eller på en barnepude.
ADVARSEL!
Lad ingen passagerer sidde på passagersædet, hvis tekstmeddelelsen på loftspanelet indikerer, at airbaggen (SRS) er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbag-systemet vises i kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Henvend dig
snarest til et autoriseret Volvo-værksted.
NV
Sikkerhed
Sideairbags SIPS
ADVARSEL!
• Indgreb i SRS-systemet kan føre til
fejlfunktion og alvorlige personskader.
Kontakt i stedet et autoriseret Volvoværksted.
• Der må ikke anbringes genstande i
området mellem stolens yderside og
dørpanelet, da dette område kan påvirkes
af sideairbaggen.
Sideairbaggene er et supplement til SIPSsystemet. Brug altid sikkerhedsselen.
Sideairbaggenes placering.
Side-airbags – SIPS-bag
En stor del af kollisionskraften fordeles af
SIPS til vanger, stolper, gulv, tag og andre
dele af karosseriet. Sideairbaggene på
forsæderne beskytter brystkassen og udgør
en vigtig del af SIPS. SIPS-bag-systemet
består af to hoveddele: sideairbag og
sensorer. Sideairbaggen befinder sig i
forstolens rygramm e.
ADVARSEL!
Sideairbaggene er et supplement til SIPSsystemet. Brug altid sikkerhedsselen.
OM
ADVARSEL!
Brug kun Volvo-sædeovertræk eller
sædeovertræk, der er godkendt af Volvo.
Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
Barnestol og sideairbag
Sideairbaggen har ingen negativ indvirkning
på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad
barnestol eller barnepude angår.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude
på forsædet, forudsat at bilen ikke har en
tilkoblet5 airbag i passagersiden.
5.
Vedr. til- og frakobling af airbag
(SRS) se side 18.
Sikkerhed
Venstrestyret bil
Højrestyret bil
SIPS-bag-systemet
SIPS-bag-systemet består af gasgenerator,
sideairbag og sensorer. Ved en tilstrækkelig
kraftig kollision reagerer sensorerne, som
atter aktiverer gasgeneratoren, således at
sideairbaggen pustes op. Airbaggen pustes
op mellem den kørende og dørpanelet og
dæmper dermed stødet i kollisionsøjeblikket,
samtidig med at airbaggen tømmes. Normalt
pustes kun sideairbaggen i kollisionssiden
op.
ON
Sikkerhed
Roll-Over Protection System
(ROPS)
Volvos Roll-Over Protection System er
udviklet til at mindske risikoen for, at bilen
vælter samt for at give den bedst mulige
beskyttelse, hvis en sådan ulykke alligevel
skulle indtræffe.
Systemet består af:
• Et stabiliseringssystem, RSC (Roll
Stability Control), som gør, at risikoen for
at vælte og rulle rundt minimeres ved
f.eks. kraftige undvigelsesmanøvrer, eller
hvis bilen skrider ud.
• Øget beskyttelse for føreren og passagererne i form af et forstærket karosseri,
beskyttelsesgardiner og selestrammere
på alle pladser. Se også side 21 og 23.
RSC-systemet anvender en gyrosensor, der
registrerer, hvordan bilens hældning i sideretningen forandres. Ved hjælp af denne information kalkulerer systemet derefter risikoen
for, at bilen vælter. Hvis der er risiko for dette,
aktiveres DSTC-systemet, motoromdrejningstallet sænkes, og et eller flere hjul
bremses, indtil bilen igen er stabil.
Se nærmere om DSTC-systemet på side 41
og 114.
OO
ADVARSEL!
Ved normal kørsel forbedrer RSCsystemet bilens vejsikkerhed, hvilket dog
ikke bør opfattes som en anledning til at
forøge hastigheden. Overhold altid de
normale forholdsregler for sikker kørsel.
Sikkerhed
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
SIPS. Det er monteret usynligt langs begge
sider af loftet og beskytter både for- og
bagsædepassagererne. Beskyttelsesgardinet udløses af SIPS-systemets kollisionssensorer, i tilfælde af at bilen bliver påkørt fra
siden. Ved udløsning pustes gardinet op og
bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder fra at slå mod bilens inderside
under en kollision.
ADVARSEL!
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
I Volvo XC90 er beskyttelsesgardinerne
udviklet med henblik på at beskytte passagererne i en væltningssituation. Beskyttelsesgardinerne findes også i tredje sæderække i
biler med syv sæder.
ADVARSEL!
• Der må aldrig hænges eller fastgøres
noget i håndtagene i loftet. Krogen er kun
beregnet til let overtøj - ikke til hårde
genstande, som f.eks. paraplyer.
• Der må ikke fastskrues eller monteres
noget i loftet, dørstolperne eller sidepanelerne. I givet fald opnår man muligvis
ikke den tilsigtede beskyttelse. Kun
originale Volvo-dele, der er godkendt til
anbringelse disse steder, må anvendes.
OP
Sikkerhed
WHIPS
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte i forsæderne. Systemet aktiveres i
tilfælde af påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende
køretøjs egenskaber har indvirkning på
effekten.
ADVARSEL!
WHIPS-systemet er et supplement til
sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
OQ
Stolens egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes
forstolenes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen for føreren og forsædepassageren
ændres. På denne måde mindskes risikoen
for piskesmældsskader (whiplash).
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
WHIPS-systemet har ingen negativ
indvirkning på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad barnestol eller barnepude
angår.
ADVARSEL!
Man må aldrig selv foretage ændringer
eller reparation af stolen eller WHIPSsystemet. Kontakt et autoriseret Volvoværksted.
Sikkerhed
ADVARSEL!
• Hvis stolen har været udsat for en
kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med
påkørsel bagfra, skal WHIPS-systemet
kontrolleres af et autoriseret Volvoværksted.
• Dele af WHIPS-systemets beskyttende egenskaber kan være gået tabt,
selv om stolen tilsyneladende er ubeskadiget. Kontakt et autoriseret Volvoværksted for at få kontrolleret systemet,
selv efter mindre påkørsler bagfra.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren
og forsædepassageren sidde midt på sædet
med så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten og hovedet.
Det er tilladt at anbringe:
• en barnestol/barnepude på passagerstolen foran, forudsat at der ikke er nogen
tilkoblet6 airbag i passagersiden.
• en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
WHIPS-systemets funktion må
ikke hindres
ADVARSEL!
Undgå at placere kasselignende
genstande på en sådan måde, at de
klemmes fast mellem bagsædets
sædehynde og forstolens ryglæn.
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
6.
Vedr. til- og frakobling af airbag
(SRS) se side 18.
OR
Sikkerhed
WHIPS
ADVARSEL!
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så
det ikke har kontakt med det nedfældede
ryglæn.
OS
Sikkerhed
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne?
System
Aktiveres
Selestrammere
Airbags (SRS)
I tilfælde af frontalsammenstød1.
Sideairbags
I tilfælde af sidekollision1.
Beskyttelsesgardin (IC)
I tilfælde af sidekollision, eller hvis bilen vælter1.
WHIPS
Ved påkørsel bagfra1.
I tilfælde af kraftige undvigemanøvrer, eller hvis bilen skrider ud.
RSC
I tilfælde af frontalsammenstød og/eller en kolbøtte.
1. Bilen kan blive kraftigt deformeret i en kollision, uden at bilens airbags udløses. Det skyldes ikke, at der er fejl i airbaggene. Det skyldes, at funktionen ikke
har været nødvendig netop i det tilfælde, og at de kørende har været beskyttet af bilens øvrige sikkerhedssystemer.
ADVARSEL!
Airbag-systemets sensor sidder i midterkonsollen. Hvis midterkonsollen er blevet
gennemvædet, skal batterikablerne i
bagagerummet frakobles. Forsøg ikke at
starte bilen, da dette kan få airbaggene
til at udløses. Bilen skal bjerges til et
autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL!
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være
beskadiget. Den røg og det støv, som
dannes ved udløsning af airbaggene, kan
ved intensiv eksponering forårsage hudog øjenirritationer/øjenskader. Hvis der
opstår gener, vaskes med koldt vand. Det
hurtige udløsningsforløb kan også, kombineret med airbaggens materiale, give
friktions- og brandskader på huden.
OBS! Airbag-systemet udløses kun én gang
i tilfælde af sammenstød. Hvis air baggene er
blevet udløst, anbefales det at gøre følgende:
– Transportér bilen til et autoriseret Volvoværksted. Selvom bilen kan køres efter en
ulykke, bør den ikke køre med udløste
airbags.
– Lad et autoriseret Volvo-værksted udskifte
komponenterne i SRS-systemet, SIPSsystemet, sikkerhedsselesystemet og ICsystemet.
OT
Sikkerhed
Inspektion af airbags og beskyttelsesgardiner
Tidspunkt for inspektion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Årstallet og måneden der angives på
mærkaten på dørstolpen/dørstolperne, er det
tidspunkt, man skal kontakte et autoriseret
Volvo-værksted for en særlig inspektion og
evt. udskiftning af airbags, selestrammere og
beskyttelsesgardiner. Eventuelle spørgsmål
om systemet skal rettes til et autoriseret
Volvo-værksted.
Denne mærkat er placeret i den bageste
døråbning i venstre side.
OU
Airbag i førersiden
Airbag i passagersiden
Sideairbag i førersiden
Sideairbag i passagersiden
Beskyttelsesgardin i førersiden
Beskyttelsesgardin i passagersiden
Sikkerhed
Børnesikkerhed
OBS! Lovbestemmelser om placering af børn
i bilen varierer fra land til land. Undersøg,
hvilke regler der gælder.
Det er tilladt at anbringe:
• en barnestol /barnepude på passagerstolen foran, forudsat at der ikke er nogen
tilkoblet7 airbag i passagersiden.
• en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
Barnestol og advarselslamper
for glemt sikkerhedssele
Børn skal sidde godt og sikkert
Barnets placering i bilen og det udstyr, der
skal anvendes, skal vælges under hensyntagen til barnets vægt og højde. For nærmere
oplysninger, se side 31.
Hvis en bagudvendt babystol eller barnestol
er placeret på forsædet og fastgjort med
sikkerhedsselen, gives der ikke altid en
advarsel om glemt sikkerhedssele. Kontroller
derfor altid, at selen er låst, inden kørslen
påbegyndes!
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid
være fastspændt i bilen. Lad aldrig børn
sidde på skødet af en passager.
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er
konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter
og befæstelsesanordninger har den rette
placering og tilstrækkelig styrke.
En barnestol og en airbag hører ikke
sammen
Barnestol og airbag
Børn skal altid placeres på bagsædet, hvis
airbaggen på passagerpladsen foran er
tilkoblet8. Barnet kan komme alvorligt til
skade, hvis airbaggen pustes op, når barnet
sidder i en barnestol på passagerpladsen
foran i bilen.
ADVARSEL!
Passagerer der er mindre end 140 cm, må
kun sidde på forsædet, når airbaggen på
passagerpladsen er frakoblet.
7.
Vedr. til- og frakobling af airbag
(SRS) se side 18.
8.
Vedr. til- og frakobling af airbag
(SRS) se side 18.
OV
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Piktogram på bilens solskærm
PM
Sikkerhed
Placering af børn i bilen
Vægt/alder
<10 kg
(0–9 måneder)
9–18 kg
(9–36 måneder)
15–36 kg
(3–12 år)
Forsæde med tilkoblet1 airbag
(SRS) i passagersiden
Ikke en egnet placering for denne
aldersgruppe.
Ikke en egnet placering for denne
aldersgruppe.
Forsæde uden (eller med frakoblet1) airbag (SRS) i
passagersiden (ekstraudstyr)
Alternativ: Bagudvendt barnestol, fastgøres med sikkerhedssele og
ekstra fastgøringsbånd. Typegodk.: E5031352
Bagudvendt babystol, fastgøres med sikkerhedssele.
Typegodk.: E5 031602
Bagudvendt babystol, fastgøres med Isofix-beslag. Typegodk.:
E5 031622
Alternativ: Bagudvendt barnestol, fastgøres med sikkerhedssele og
fastgøringsbånd.
Typegodk.: E5 031352
Bagudvendt barnestol, fastgøres med sikkerhedssele.
Ikke en egnet placering for denne
aldersgruppe.
Typegodk.: E5 031612
Bagudvendt barnestol, fastgøres med Isofix-beslag. Typegodk.:
E5 031632
Selepude med eller uden ryglæn.
Typegodk.: E5 03139
1. Vedr. til- og frakobling af airbag (SRS) se side 18.
2. Egnet til individuel barnestol i henhold til listen i den nævnte typegodkendelse. Barnestolene kan være af typen køretøjsspecifik, begrænset, semiuniversel
eller universel.
ADVARSEL!
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man aldrig anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på forsædet. Personer der er mindre end
140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen foran, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet. Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man at
barnet bringes i livsfare.
PN
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Placering af børn i bilen
Vægt/alder
<10 kg
(0–9 måneder)
9–18 kg
(9–36 måneder)
15–36 kg
(3–12 år)
Anden sæderække, yderpladser1
Alternativ: Bagudvendt barnestol, fastgøres med sikkerhedssele, støtteben og fastgøringsbånd. Typegodk.:
E5 031352
Bagudvendt babystol, fastgøres med sikkerhedssele og
støtteben. Typegodk.: E5 031602
Bagudvendt babystol, fastgøres med Isofix-beslag og
støtteben. Typegodk.: E5031622
Alternativ: Bagudvendt barnestol, fastgøres med sikkerhedssele, støtteben og fastgøringsbånd. Typegodk.:
E5 031352
Bagudvendt barnestol, fastgøres med sikkerhedssele og
støtteben. Typegodk.: E5 03162
Bagudvendt barnestol, fastgøres med Isofix-beslag og
støtteben. Typegodk.: E5 031632
Selepude med eller uden ryglæn.
Typegodk.: E5
031392
Anden sæderække,
midterpladsen1
Bagudvendt barnestol,
fastgøres med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
Tredje sæderække i
varianten med syv
sæder
Ikke en egnet placering
for denne aldersgruppe.
Typegodk.: E5 031352
Bagudvendt barnestol,
fastgøres med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
Ikke en egnet placering
for denne aldersgruppe.
Typegodk.: E5 031352
Alternativ: Selepude med
eller uden ryglæn.
Typegodk.: E5 031392
Integreret selepude.
Selepude med eller
uden ryglæn.
Typegodk.: E5 031392
Typegodk.: E5 031673
1.
2.
3.
PO
Varianten med syv sæder skal sæderækken være i bageste stilling ved anvendelse af barnestol.
Egnet til individuel barnestol i henhold til listen i den nævnte typegodkendelse. Barnestolene kan være af typen køretøjsspecifik, begrænset, semiuniversel eller universel.
Indbygget og godkendt børnesikkerhedsudstyr til denne aldersgruppe.
Sikkerhed
Kontrollér at:
• selepuden er låst fast
• nakkestøtten nøje er tilpasset barnets
hoved
• sikkerhedsselen har kontakt med barnets
krop, og at den ikke er slækket eller snoet
• selen er placeret lige over skulderpartiet
og ikke ligger under skulderen
• hofteselen sidder lavt over bækkenet, for
at give den bedste beskyttelse.
ISOFIX monteringssystem til
barnestole (ekstraudstyr)
Bagsædets yderpladser er forberedt for
barnestols-monteringssystemet ISOFIX.
Kontakt en Volvo-forhandler for yderligere
oplysninger om børnesikkerhedsudstyr.
Indbyggede selepuder (ekstraudstyr på 5-sæders model,
standard i 7-sæders model)
Volvos integrerede selepuder til bagsædets
yderpladser er specielt konstrueret til at yde
børn god sikkerhed. Selepuderne- i kombination med normale sikkerhedsseler - er
godkendt til børn, der vejer 15-36 kg.
PP
Sikkerhed
Børnesikkerhed
ADVARSEL!
Opslåning af selepuden
– Træk i håndtaget, så selepuden løftes
op (1).
– Tag fat i puden med begge hænder, og
før den bagud (2).
– Tryk, indtil den låses fast (3).
ADVARSEL!
Selepuden skal være fastlåst, inden
barnet anbringes på den.
PQ
Nedslåning af selepuden
– Træk i håndtaget (1).
– Før sædet nedad, og tryk, indtil det låses
fast (2).
Husk at slå selepuden ned først, hvis sædets
ryglæn skal slås frem.
Hvis en integreret selepude har været
udsat for kraftig belasting, f.eks. i forbindelse med en kollision, skal hele den
integrerede selepude inklusive selen og
skruer udskiftes. Selv om den integrerede
selepude virker som om, den ikke er
beskadiget, kan en del af dens beskyttelsesegenskaber være gået tabt.
Selepuden skal også udskiftes, hvis den
er meget slidt eller beskadiget. Vær dog
opmærksom på, at udskiftningen skal
foretages på en fagmæssigt forsvarlig
måde, da det er væsentligt for kørendes
sikkerned, at puden sidder godt fast.
Arbejdet hermed samt eventuelle reparationer af puden bør derfor overlades til et
autoriseret Volvo-værksted.
Hvis puden bliver tilsmudset, bør den i
første omgang vaskes på stedet. Hvis
betrækket er så snavset, at det skal
vaskes separat, bør ovenstående anvisninger om udskiftning og montering
iagttages. Foretag ikke ændringer af eller
tilføjelser til selepuden.
Sikkerhed
Vigtige tips!
Ved brug af andre børnesikkerhedsprodukter, der kan fås på markedet, er det vigtigt,
at man læser den medfølgende monteringsanvisning og følger den nøje. Her er en række
andre ting, der bør overvejes:
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter,
som er beregnet til og testet af Volvo.
Barnestol skal altid placeres sådan, som
producenten har foreskrevet. Se barnestolens instruktionsbog for yderligere monteringsanvisning.
Anbring barnestolens fastgørelsesbånd i
sædets længdejusteringsstang, fjedre eller
diverse skinner og bjælker med skarpe kanter
under stolen.
Lad barnestolens ryg hvile mod instrumentpanelet (gælder for biler, som ikke er
udstyret med tilkoblet9 airbag (SRS) i passagersiden.)
Placér aldrig barnestolen på forsædet, hvis
bilen har tilkoblet airbag (SRS) i passagersiden.
OBS! Hvis der opstår problemer med
montering af børnesikkerhedsprodukter, skal
du kontakte fabrikanten for at få tydeligere
monteringsanvisninger.
9.
Vedr. til- og frakobling af airbag
(SRS) se side 18.
ADVARSEL!
Barnepuder/barnestole med stålbøjler
eller anden konstruktion, som kan hvile
imod selelåsens åbningsknap, må ikke
anvendes, da sådanne kan forårsage
utilsigtet åbning af selelåsen.
Lad ikke barnestolens øverste del hvile
mod forruden.
Montering af barnestol
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter,
som er beregnet til og testet af Volvo.
Ved brug af andre produkter på markedet er
det vigtigt, at man læser den monteringsanvisning, der følger med produktet.
• Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til stolens længdejusteringsstang, fjedre eller skinner og bøjler under
stolen. Skarpe kanter kan beskadige
fastgøringsbåndene.
• Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både for biler
uden airbag på passagerpladsen eller
hvis airbaggen er frakoblet.
• Anbring aldrig barnestolen på forsædet,
hvis bilen har en tilkoblet10 airbag på
passagerpladsen. Hvis der opstår
10.
Vedr. til- og frakobling af airbag
(SRS) se side 18.
problemer med montering af børnesikkerhedsprodukter, bør man indhente
nærmere vejledning hos producenten.
Udskiftning af selepude
Det er vigtigt, at den integrerede selepude
sidder forsvarligt fast. Overlad derfor udskiftningen og eventuel reparation af puden til et
autoriseret Volvo-værksted. Der må ikke
foretages ændringer af eller tilføjelser til selve
selepuden.
Ekstra spærrefunktion i sikkerhedssele (ALR/ELR11)
Sikkerhedsselen på midterpladsen på 2.
sæderække har en ekstra spærrefunktion
(ALR/ELR). Spærrefunktionen bidrager til at
holde selen spændt, hvilket gør det lettere at
montere en barnestol.
Ved montering af en barnestol ved hjælp af
en sikkerhedssele gælder følgende:
• Fastgør sikkerhedsselen til barnestolen i
henhold til barnestolsproducentens anvisninger.
• Træk sikkerhedsselen helt ud.
• Fastspænd selen ved at skubbe
låsetungen ned i låsen. Et kraftigt klik
angiver, at selen er fastspændt.
11.
Automatic Locking Retractor/
Emergency Locking Retractor.
PR
Sikkerhed
Børnesikkerhed
• Lad sikkerhedsselens mekanisme rulle
selen ind, og stræk det rundt om barnestolen.
Der høres nu en mekanisk lyd fra sikkerhedsselen, hvilket er normalt.
Denne funktion deaktiveres automatisk, når
sikkerhedsselen frigøres fra selelåsen og
føres tilbage til udgangspositionen.
Hvis der opstår problemer med montering af
børnesikkerhedsprodukter, skal du kontakte
fabrikanten for at få tydeligere monteringsanvisninger.
PS
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kombinationsinstrumentet
Kontrol- og advarselssymboler
Kontakter i midterkonsollen
Belysningspanel
Blinklysarm
Forrudeviskere/sprinklere
Advarselsblinklyselopvarmet bagrudesidespejle/forsæder
Informationscenter
Fartpilot
Parkeringsbremse, motorhjelm, eludtag mm.
Elektriske rudetræk
Sidespejle og sideruder
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
38
39
44
46
47
48
50
51
52
53
55
57
59
PT
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kombinationsinstrumentet
1. Temperaturmåler
Viser temperaturen i motorens kølesystem.
Hvis temperaturen bliver unormalt høj, og
viseren går ind i det røde felt, vises en
meddelelse i displayet. Vær opmærksom på,
at ekstra forlygter foran luftindtaget forringer
køleevnen ved høje udendørstemperaturer
og hård motorbelastning.
2. Display
I displayet vises informations- eller advarselsmeddelelser.
3. Speedometer
Viser bilens hastighed
4. Triptæller, T1 og T2
Triptællerne bruges til opmåling af korte
strækninger. Tallet længst til højre angiver
hver 100 meter. Tryk knappen ind i mindst
2 sekunder for at nulstille triptælleren. Skift
PU
mellem triptællerne med et kort tryk på
knappen.
5. Indikator for konstantfartholder
Se side 52.
6. Kilometertæller
Kilometertælleren viser det totale antal
kilometer bilen har kørt.
7. Fjernlys tændt/slukket
8. Advarselssymboler
Hvis der opstår en fejl, tændes lampen, og
der vises en meddelelse i displayet.
9. Omdrejningstæller
Angiver motoromdrejningstallet i tusindero/
minut. Omdrejningstællerens nål må ikke
komme ind i det røde felt.
10. Indikator for automatisk gearkasse
Her vises det valgte gearskifteprogram.
11. Udetemperaturmåler
Viser udendørstemperaturen. Når temperaturen ligger mellem +2°C og –5°C, lyser et
snefnugsymbol i displayet. Symbolet advarer
om glatførerisiko.
Når bilen står eller har stået stille, kan den
udvendige temperaturmåler vise en for høj
værdi.
12. Ur
Drej knappen for at stille uret.
13. Brændstofmåler
Der er ca. 8 liter brændstof tilbage, når
lampen i instrumentet tændes.
14. Kontrol- og advarselssymboler
15. Afvisere – venstre/højre
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Advarselssymbolet midt i instrumentet
Denne lampe lyser rødt eller gult, alt
efter hvor kritisk den konstaterede
fejl er.
Rødt symbol:
– Stands bilen. Læs meddelelsen i
displayet.
Symbolet og meddelelsen er synlige, indtil
fejlen er udbedret.
Symboler for funktionskontrol
Alle kontrol- og advarselssymboler lyser, når
startnøglen drejes til position II inden start.
På den måde bekræftes det, at symbolerne
fungerer. Når motoren startes, skal samtlige
symboler slukkes med undtagelse af
symbolet for håndbremsen, som først
slukkes, når den udløses.
Gult symbol:
– Læs meddelelsen i displayet. Træf forsigtighedsforanstaltningen!
Meddelelsesteksten slukkes ved at trykke på
READ (se side 42, eller forsvinder automatisk
efter 2 minutter.
OBS! Når teksten "TID TIL REGELMÆSSIG
SERV" vises, slukkes symbollampen og
teksten ved at trykke på READ eller
forsvinder automatisk efter 2 minutter.
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes samtlige
symboler undtagen for fejl i
udstødningssystemet og for
lavt olietryk. Nogle symboler
kan, afhængigt af bilens
udstyrsniveau, mangle den bagvedliggende
funktion.
PV
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Fejl i ABS-systemet
Hvis ABS -lampen tændes, er ABSsystemet ude af funktion. Bilens
normale bremsesystem fungerer
stadig, men uden ABS.
– Stands bilen et sikkert sted, og stop
motoren. Start motoren igen.
• Hvis advarselslampen nu er slukket, kan du
køre videre. Fejlen var forbigående.
• Hvis advarselssymbolet stadig er tændt,
bør man køre bilen til et autoriseret Volvoværksted til kontrol af ABS-systemet.
Fejl i bremsesystemet
Hvis BREMSE-lampen tændes, kan
bremsevæskeniveauet være for lavt.
–Stands bilen et sikkert sted, og
kontrollér niveauet i bremsevæskebeholderen.
Hvis niveauet er under MIN-mærket på beholderen, må du ikke køre videre i bilen. Få den
bugseret til et autoriseret Volvo-værksted for
at få bremsesystemet kontrolleret.
Hvis BREMSE- og ABS-advarselslamperne er tændt samtidig, kan
der være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
–Stands bilen et sikkert sted, og
stop motoren. Start motoren igen.
• Hvis begge lamper nu er slukket, var fejlen
forbigående.
QM
• Hvis advarselslamperne forbliver tændte,
skal du kontrollere niveauet i bremsevæskebeholderen.
• Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, må bilen ikke køre videre.
Få den transporteret til et autoriseret
Volvo-værksted for at få bremsesystemet
kontrolleret.
• Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen er
normalt, og lamperne stadig lyser, kan du
med stor forsigtighed køre bilen til det
nærmeste autoriserede Volvo-værksted til
kontrol af bremsesystemet.
standse bilen og kontakte et autoriseret Volvoværksted.
Fejl i bilens udstødningssystem
Kontakt et autoriseret Volvoværksted for kontrol.
Fejl i SRS
Hvis lampen bliver ved med at lyse
eller begynder at lyse under kørsel, er
der registreret en fejl i SRSsystemet. Kør til et autoriseret Volvoværksted for at få kontrolleret bilen.
Generatoren lader ikke
ADVARSEL!
Hvis advarselslamperne BREMSE og
ABS tændes samtidig, kan der være
opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
Hvis lampen begynder at lyse under
kørsel, findes der sandsynligvis en
fejl i det elektriske system. Kør til et
autoriseret Volvo-værksted.
Motorforvarmer (diesel)
Påmindelse om sikkerhedssele
Lampen lyser, så længe føreren og
forsædepassagerer ikke har spændt
sikkerhedsselen.
Lampen tændes for at oplyse om, at
motoren er ved at blive forvarmet.
Når lampen slukkes, kan bilen
startes. Gælder kun biler med dieselmotor.
For lavt olietryk
Parkeringsbremse trukket an
Hvis lampen tændes under kørsel, er
motorens olietryk for lavt. Stands
straks motoren, og kontrollér
oliestanden i motoren. Hvis lampen
tændes, selvom oliestanden er normal, skal du
Husk, at lampen kun indikerer, at
parkeringsbremsen er aktiveret, ikke
hvor hårdt. Kontrollér dette ved at
trykke pedalen ned! Hvis pedalen er
aktiveret under kørsel, høres en pling-lyd som
påmindelse.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Tågelys, bag
Lampen lyser, når tågelyset er
tændt.
Kontrollampe for
anhænger
Blinker, når du anvender bilens og
anhængerens blinklys. Hvis lampen
ikke blinker, er et af blinklysene på
anhængeren eller bilen defekt.
Stabilitetssystem og DSTC
DSTC-systemet omfatter flere funktioner, der
beskrives nærmere på side 114.
Symbolet tændes og slukkes igen efter
ca. to sekunder.
Symbolet tændes for systemkontrol,
når bilen startes.
Symbolet blinker
SC-funktionen arbejder for at
forhindre, at bilens drivhjul spinner.
TC-funktionen arbejder for at
forbedre bilens traktion.
AYC-funktionen arbejder for at forhindre
udskridning.
RSC-funktionen arbejder for at forhindre, at
bilen slår kolbøtter.
Advarselssymbolet lyser med
permanent gult lys
TRAKTIONSSIKRING MIDLERTIDIGT FRA vises på informationsdisplayet sammen med symbolet.
TC -funktionen er midlertidigt reduceret pga.
for høj bremsetemperatur.
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremsetemperaturen igen er normal.
Advarselssymbolet lyser med
permanent gult lys
ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET vises på displayet
sammen med symbolet.
• Hvis advarselslampen nu er slukket, var
fejlen forbigående, og du behøver ikke
køre bilen på værksted.
• Hvis advarselssymbolet stadig er tændt,
bør bilen køres til et autoriseret Volvoværksted for at få systemet kontrolleret.
ADVARSEL!
Ved normal kørsel forbedrer DSTCsystemet bilens køresikkerhed, men det
skal ikke opfattes som en mulighed for at
øge hastigheden. Overhold altid de
normale forholdsregler for sikker kørsel
gennem sving og på glatte overflader.
DSTC-systemet er frakoblet pga. fejl.
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
– Start motoren igen.
Hvis advarselssymbolet stadig er tændt, bør
bilen køres til et autoriseret Volvo-værksted
for at få systemet kontrolleret.
Fejl i DSTC-systemet
Hvis advarselslampen tændes og lyser vedvarende, uden at du har slukket for systemet,
angiver dette en fejl i en del af systemet.
Teksten "ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET" vises i displayet.
– Stands bilen et sikkert sted, og stop
motoren. Start bilen igen.
QN
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Meddelelse i displayet
Når en advarsels- eller kontrollampe
begynder at lyse, får du samtidig også en
meddelelse i displayet. Når du har læst og
forstået meddelelsen, kan du trykke på
READ-knappen (A). Den læste meddelelse
slettes da fra displayet og lægges i bilens
hukommelsesliste. Meddelelsen om fejl bliver
liggende i hukommelsen, indtil du har
udbedret den pågældende fejl.
Meget alvorlige fejlmeddelelser kan du ikke
slette fra displayet. De bliver liggende i
displayet, indtil de pågældende fejl er
udbedret.
De meddelelser, der er lagret i hukommelsen,
kan du læse igen. tryk på READ-knappen (A),
hvis du vil se de lagrede meddelelser. Du kan
bladre gennem de meddelelser, der er lagret
i hukommelsen, ved at trykke på READknappen. Tryk på READ-knappen for at
lægge læste meddelelser tilbage i hukommelsen.
Hvis en advarselsmeddelelse fremkommer,
når du f.eks. er i informationscentrets menuer
eller vil bruge telefonen, skal du først
bekræfte advarselsmeddelelsen. Tryk på
READ-knappen (A) for at bekræfte.
QO
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Meddelelse
STANDS STRAKS
STANDS MOTOREN
SERVICE STRAKS
SE INSTRUKT.BOG
SERVICE PÅKRÆVET
NÆSTE SERVICE
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
OLIESTAND LAV1 – PÅFYLD OLIE3
OLIESTAND LAV2 – STANDS SIKKERT3
OLIESTAND LAV2 –
STANDS MOTOREN3
Betydning
Stands bilen og stop motoren. Risiko for alvorlige skader.
Stands bilen og stop motoren. Risiko for alvorlige skader.
Kør straks din bil til kontrol.
Se i instruktionsbogen.
Kør bilen til service så snart som muligt.
Lad bilen kontrollere ved næste service.
Når denne meddelelse vises, skal bilen til service. Meddelelsen er baseret på antal kørte
kilometer, antal måneder siden seneste serviceeftersyn og antal timer, motoren har kørt.
Motorens oliestand er for lav. Kontrollér og foretag det fornødne så hurtigt som muligt. Se
side 164 for at få yderligere oplysninger.
Motorens oliestand er for lav. Stands bilen på et sikkert sted, og kontrollér oliestanden. Se
side 164.
Motorens oliestand er for lav. Stands bilen på et sikkert sted, sluk for motoren, og kontrollér
oliestanden. Se side 164.
OLIESTAND LAV2 – SE INSTRUKT.BOG3 Motorens oliestand er for lav. Stands bilen på et sikkert sted, sluk for motoren, og kontrollér
oliestanden. Se side 164.
1. Vises sammen med gul advarselstrekant.
2. Vises sammen med rød advarselstrekant.
3. Gælder kun motorvarianter med oliestandsføler.
QP
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontakter i midterkonsollen
OBS! Knappernes indbyrdes placering kan
variere.
DSTC-systemet
Denne knap anvendes til at
reducere eller genaktivere
funktioner i DSTC-systemet.
Når lysdioden i knappen
lyser, er DSTC-systemet
aktiveret (hvis der ikke findes
en fejl).
OBS! For at reducere DSTC-systemets
funktion skal knappen af sikkerhedsgrunde
holdes ind i mindst et halvt sekund.
Lysdioden i knappen slukkes, og teksten
"DSTC SPINKONTROL FRA" vises på
displayet. Reducér systemet, hvis det er
nødvendigt at bruge et hjul af en anden
størrelse end de øvrige hjul.
QQ
Når motoren startes igen, er DSTC-systemet
igen aktiveret.
ADVARSEL!
Husk at bilens køreegenskaber ændres,
hvis du kobler DSTC -systemet fra.
Luftkonditionering i den
bageste kabinedel
(ekstraudstyr)
Tryk knappen ind for at
aktivere luftkonditioneringen i den bageste del af
kabinen. Luftkonditioneringen i den bageste
kabinedel deaktiveres, når
tændingen slås helt fra.
Børnesikkerhedslås i de
bageste døre (ekstraudstyr)
Brug denne knap, hvis du vil
aktivere eller deaktivere den
elektriske børnesikringslås i
bagdørene. Tændingsnøglen skal være drejet til I
eller II. Når børnesikringslåsen er aktiveret, lyser dioden i knappen. Du
får en meddelelse på displayet, når du
aktiverer eller deaktiverer børnesikringslåsen.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle, der kan slås ind
(ekstraudstyr)
Du skal bruge denne knap,
hvis du vil justere
sidespejlene indad, når de
er i yderste stilling, og udad,
når de er i inderste stilling.
Hvis et sidespejl ved
udvendig påvirkning ved et uheld skubbes
ind eller ud, skal du gøre følgende:
– Slå det sidespejl, der er blevet flyttet
manuelt, tilbage til normal stilling.
– Drej tændingsnøglen til stilling II.
– Slå sidespejlene ind ved hjælp af
knappen og derefter ud igen, også ved
hjælp af knappen. Sidespejlene er nu
tilbage i deres oprindelige faste stilling.
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Systemet er altid aktiveret,
når bilen startes. Bakadvarselssystemet slås til og fra
ved at trykke knappen ind.
Se også side 115.
Frakobling af alarmsensorer og
blokeret låsestilling1
Denne knap skal bruges,
hvis man af en eller anden
grund ønsker at frakoble
funktionen blokeret
låsestilling (blokeret
låsestilling gør, at dørene
ikke kan åbnes indvendigt fra, når de er låst).
Anvend også denne knap til frakobling af
alarmsystemets bevægelses- og hældningssensorer2. Dioden lyser, når funktionerne er
deaktiveret/frakoblet.
Ekstralys (ekstraudstyr)
Anvend denne knap, hvis du
ønsker, at bilens ekstralys
skal tændes samtidig med
fjernlyset, eller hvis du vil
afbryde funktionen.
Lysdioden i knappen lyser,
når funktionen er aktiveret.
1.
2.
Stikkontakt (standard)/cigarettænder (ekstraudstyr)
Stikkontakten kan anvendes
til forskelligt tilbehør, som er
beregnet til 12 V, f.eks.
mobiltelefon eller køleboks.
Cigarettænderen aktiveres
ved at trykke knappen ind.
Når tændefunktionen er klar, hopper knappen
ud igen. Træk tænderen ud, og brug gløden
til at tænde med. Af sikkerhedshensyn bør
låget altid være på plads, når kontakten ikke
er i brug. Maks. strømstyrke er 10 A.
BLIS - Blind Spot Information
System (ekstraudstyr)
Tryk på knappen for at
aktivere/deaktivere
funktionen. Nærmere enkeltheder fremgår af side 133.
Visse markeder
Ekstraudstyr
QR
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Belysningspanel
^
_
`
Positions-/parkeringslys for og bag.
lyset. Lysdioden i knappen lyser, når tågeforlygten lyser.
Tændingsnøglen i stilling 0: Alt lys
slukket.
OBS! I nogle lande må nærlys ikke anvendes
sammen med tågelygter.
Tændingsnøglen i stilling II:
Lygterne er tændte (samt positionslys/parkeringslys for og bag, nummerpladebelysning
og instrumentbelysning).
OBS! Du skal altid dreje kontaktarmen til
denne stilling for at kunne tænde fjernlyset.
a
b
A – Forlygter og positions-/
parkeringslys
Alt lys slukket.
Biler med automatisk kørelys (visse
lande)
Tændingsnøglen i stilling II: Kørelyset er
tændt (samt positions-/parkeringslys for og
bag, nummerpladebelysning og instrumentbelysning). Kørelyset tændes automatisk, når
startnøglen drejes til køreindstillingen, og det
kan ikke slukkes. Før kørsel til visse lande kan
dit Volvo-værksted hjælpe dig med at slå det
automatiske kørelys fra.
QS
B – Lyshøjderegulering
For at kunne regulere forlygternes højdeindstilling ved forskellige lastforhold er visse
biler forsynet med en indstillingsmotor ved
hver forlygte. Lygtehøjden reguleres ved
hjælp af kontakten til forlygtejustering på
instrumentpanelet.
Biler med Bi-Xenon-belysning (ekstraudstyr)
har automatisk forlygtejustering, og derfor
mangler justering B.
C – Instrumentbelysning
Kontakten opad: kraftigere belysning.
Kontakten nedad: svagere belysning.
D – Tågeforlygter
Startnøgle i stilling II. Tryk på knappen.
Tågeforlygten lyser i kombination med
positions– /parkeringslys og fjern –/nær-
E – Tågebaglygter
Tændingsnøglen i stilling II. Tryk på knappen.
Tågebaglyset lyser sammen med fjern-/
nærlyset. Dioden i knappen og kontrollampen
i kombinationsinstrumentet lyser samtidig.
Husk: Bestemmelserne for anvendelse af
tågebaglys og tågelygter varierer fra land til
land.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Blinklysarm
Træk kontaktarmen ind mod dig selv, forbi
blinkstillingen, og slip den igen for at skifte
mellem fjern- og nærlys.
3. Orienteringslys
Sådan forlader du bilen, når det er mørkt ude:
1. Trykpunktsposition
Ved vognbaneskift eller overhaling føres
armen tilbage, til der føles modstand. Når
armen slippes, fjedrer den tilbage.
– Tag nøglen ud af tændingslåsen.
– Træk den venstre kontaktarm (blinklysarmen) ind mod dig selv.
– Stig ud af bilen.
– Lås døren.
Nu tændes nærlyset, positions–/parkeringslyset, nummerpladebelysningen og lamperne
i sidespejlene (ekstraudstyr). Disse lamper
forbliver tændte i 30, 60 eller 90 sekunder.
En passende tidsindstilling for din bil kan
udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
2. Normalt sving
Blinklysene tændes, når kontaktarmen føres
mod rattet. Når rattet drejes tilbage efter et
sving, slukkes blinklyset automatisk.
3. Overhalingslys
Træk kontaktarmen let ind mod dig selv (til du
mærker en let modstand). Fjernlyset lyser,
indtil du slipper kontaktarmen igen.
3. Skift mellemfjern- ognærlys
QT
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Forrudeviskere/sprinklere
Viskerne kører med normal
hastighed.
Viskerne kører med høj hastighed.
Regnsensor (ekstraudstyr)
Regnsensoren registrerer vandmængden på
forruden og får forrudeviskerne til automatisk
at øge eller mindske hastigheden. Regnsensorens følsomhed kan indstilles med
ringen (1).
Visker/sprinklerfunktion – forrude
Forrudeviskere
Forrudeviskerne er slået fra.
Hvis kontaktarmen er i 0-stilling, og
du fører kontaktarmen opad,
foretager viskerne enkeltslag, så længe
kontaktarmen holdes oppe.
Intervalviskning
Du kan selv ændre og indstille den
ønskede hastighed for intervalviskningen. Når ringen drejes opad,
kører viskerne med flere slag pr.
tidsenhed. Når ringen drejes (se 1 på
billedet) mod dig selv, kører viskerne med
færre slag pr. tidsenhed.
QU
– Drej ringen opad for højere følsomhed og
nedad for lavere følsomhed (der køres et
ekstra slag, når ringen drejes opad).
Til- og frakobling
Når regnsensoren skal aktiveres, skal
tændingsnøglen mindst være i position I og
kontaktarmen til forrudeviskerne i position 0.
Regnsensoren aktiveres som følger:
– Tryk på knappen (2). En lysdiode, som
viser, at regnsensoren er aktiveret,
tændes på knappen.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
– Tryk på knappen (2), eller
– Før armen ned til et andet viskerprogram.
Hvis armen føres opad, forbliver regnsensoren aktiv, viskerne foretager et ekstra
slag og vender tilbage til regnsensor-
stilling, når armen slippes tilbage til
position 0.
Regnsensoren slukkes automatisk, når
nøglen tages ud af tændingslåsen eller fem
minutter efter, at tændingen er slået fra.
Vigtigt!
I vaskehal:
Slå regnsensoren fra ved at trykke på
knap (2) med startnøglen mindst i
position I. Ellers kan forrudeviskerne gå i
gang og blive beskadiget.
Forrudesprinklere
Før kontaktarmen mod rattet for at starte
forrudevaskerne.
Forlygtesprinklere
(ekstraudstyr på visse markeder)
Højtryksvask af forlygterne forbruger store
mængder sprinklervæske. For at spare væske
vaskes forlygterne kun for hver femte vask
(inden for en ti minutters periode). Ti minutter
efter seneste forrudevask højtryksvaskes
forlygterne igen, første gang forruden vaskes.
Reduceret sprinkling
Når der er ca. en liter sprinklervæske tilbage i
beholderen, lukkes der af for tilførsel af sprinklervæske til forlygterne og bagruden. Dette
sker for at prioritere udsynet gennem forruden.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Visker/sprinklerfunktion – bagklap
Bagrudevisker og -sprinkler
Bagrudesprinkleren startes ved at føre armen
fremad.
1. Bagrudevisker - intervalviskning
2. Bagrudevisker - normal hastighed
Visker – bakning
Hvis bilen sættes i bakgear, mens forrudeviskerne allerede er tilkoblede, vil bagrudeviskeren gå i tilstanden intervalviskning1. Hvis
bagrudeviskeren allerede er tilkoblet til
normal hastighed, sker der ingen ændring af
den tilkoblede funktion.
1.
Denne funktion (intervalviskning
under bakning) kan slås fra. Spørg et
autoriseret Volvo-værksted til råds.
QV
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Advarselsblinklyselopvarmet bagrudesidespejle/forsæder
Elopvarmet bagrude og
elopvarmede sidespejle
Advarselsblinklys
Advarselsblinklys (dvs. alle afvisere blinker)
anvendes, når bilen holder et sted, hvor den
kan udgøre en fare eller hindring for trafikken.
Funktionen aktiveres ved at trykke knappen
ind.
OBS! Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
RM
Brug elopvarmningen til
at fjerne is og dug fra
bagrude og sidespejle.
Et tryk på kontakten
starter opvarmningen af
bagruden og
sidespejlene samtidig.
Det vises ved at
lysdioden i kontakten
tændes. En indbygget
timer sikrer, at opvarmningen af sidespejlene automatisk kobles fra
efter ca. 4 minutter og bagruden efter
ca. 12 minutter.
Elopvarmede forsæder
Nærmere enkeltheder
fremgår af side 65
og 68.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Informationscenter
• HASTIGHED I MILES PER HOUR1
• AKTUELT BRÆNDSTOFFORBRUG
• GENNEMSNITLIGT BRÆNDSTOFFORBRUG
• RÆKKEVIDDE TIL TOM TANK
Gennemsnitshastighed
Gennemsnitshastigheden siden sidste
nulstilling (RESET). Når tændingen afbrydes,
lagres gennemsnitshastigheden. Den ligger
til grund for den nye værdi, når du kører
videre. Kan nulstilles med RESETknappen (C) på omskifteren.
Regulering
For at få adgang til informationscentrets informationer skal du dreje på omskifteren (B) et
trin ad gangen enten fremad eller bagud. Hvis
den drejes endnu en gang, kommer du
tilbage til udgangsstillingen.
OBS! Hvis der vises en advarselsmeddelelse, mens du bruger informationscentret,
skal du først bekræfte advarselsmeddelelsen.
Tryk på READ-knappen (A) for at vende
tilbage til informationscentret.
Funktioner
Kørselscomputeren viser følgende information:
• GENNEMSNITSHASTIGHED
Hastighed i miles per hour1
Aktuel hastighed vises i mph.
Aktuelt brændstofforbrug
Fortløbende information om det aktuelle
brændstofforbrug. Beregning af det aktuelle
forbrug foretages hvert sekund. Visningen på
displayet opdateres med et par sekunders
mellemrum. Når bilen holder stille, vises "----"
på displayet.
huskes, indtil funktionen nulstilles. Nulstilling
foretages med RESET-knappen (C) på
kontaktarmen.
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis
der har været anvendt en brændstofdrevet
varmer.
Rækkevidde til tom tank
Viser den omtrentlige strækning, der kan
køres med den brændstofmængde, der er
tilbage i tanken, baseret på gennemsnitsforbruget for de sidst kørte 30 km og den tilbageværende brændstofmængde. Når
kørselsstrækningen til tom tank er mindre end
20 km, vises "----" på displayet.
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis
der har været anvendt en brændstofdrevet
varmer.
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis
der har været anvendt en brændstofdrevet
varmer.
Gennemsnitligt brændstofforbrug
Det gennemsnitlige brændstofforbrug siden
sidste nulstilling (RESET). Når tændingen
afbrydes, gemmes gennemsnitsforbruget og
1.
Visse lande
RN
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Fartpilot
Øgning/mindskning af hastigheden
Den låste hastighed øges eller mindskes ved
at trykke på henholdsvis + eller -. Bilens
aktuelle hastighed når knappen slippes, bliver
indprogrammeret.
Et hurtigt tryk (mindre end et halvt sekund) på
+ eller - svarer til en hastighedsændring på
en km/t.
Tilkobling
Konstantfartholderens omskifter er placeret
til venstre i rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
– Tryk på CRUISE-knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
– Tryk let på + eller — for at låse bilens
hastighed. Nu vises CRUISE-ON i kombinationsinstrumentet.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
RO
OBS! En midlertidig hastighedsforøgelse
(mindre end et minut) med speederen, f.eks.
ved overhaling, påvirker ikke fartpilotens
indstilling. Når speederen slippes igen,
vender bilen tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
Midlertidig frakobling
Genoptagelse af tidligere
hastighed
Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt.
Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet.
Efter midlertidig frakobling gemmes den
tidligere indstillede hastighed i hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
Frakobling
• bremsepedalen eller koblingspedalen
trædes ned
• hastigheden på en stigning falder til under
30 km/t
• gearkassen sættes i stilling N
• der forekommer hjulspin eller hjulblokering
• en midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
Tryk på knappen for at komme
tilbage til den tidligere indstillede
hastighed. CRUISE ON vises i
kombinationsinstrumentet.
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Parkeringsbremse, motorhjelm, eludtag mm.
O
N
Parkeringsbremse i venstrestyret bil
N
O
Parkeringsbremse i højrestyret bil
Parkeringsbremse
Åbning af motorhjelm
Parkeringsbremsepedalen er placeret til
venstre i gulvhøjde. Aktiver parkeringsbremsen ved at træde pedalen ned (1). Løsn
bremsen ved at trække håndtaget ud (2).
Træk håndtaget mod dig for at åbne låsemekanismen til motorhjelmen.
Parkeringsbremsen virker på baghjulene. Når
bremsen er aktiveret, lyser advarselslampen
på kombinationsinstrumentet.
Husk, at advarselslampen på kombinations
instrumentet lyser, selv om parkeringsbremsen kun er trukket "en smule".
ADVARSEL!
Luk motorhjelmen ved at lægge hånden
oven på og trykke den ned. Luk ikke ved at
holde fast i kølergrillen. Fingrene kan blive
beskadiget af motorkomponenterne på
indersiden.
RP
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Parkeringsbremse, motorhjelm, eludtag mm.
Stikkontakt til bagsædepassagererne (ekstraudstyr)
Eludtaget kan anvendes til forskelligt 12 Vtilbehør, f.eks. mobiltelefoner eller cdafspillere. Maks. strømstyrke er 10 A.
Indstilling af rat
Rattet kan indstilles i højden og i længden.
Tryk håndtaget på ratstammens venstre side
ned. Indstil derefter rattet til den stilling, der
passer dig bedst. Tryk håndtaget tilbage for
at spærre rattet. Hvis det er vanskeligt, kan du
trykke lidt på rattet, mens du trykker
håndtaget tilbage.
ADVARSEL!
Indstil rattet inden du kører, aldrig mens
du kører. Kontrollér, at rattet er spærret.
RQ
Åbning af bagklap
Åbn bagklappen ved at trække i håndtaget
som vist på billedet. Nedfæld baglemmen ved
at løfte håndtaget opad.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elektriske rudetræk
Det elektriske rudeoptræk betjenes med
kontakterne i dørenes armlæn. Ruderne kan
kun betjenes, når tændingsnøglen er i stilling
I eller stilling II. Efter afsluttet kørsel kan
ruderne fortsat betjenes, når du har taget
tændingsnøglen ud, sålænge du ikke har
åbnet en af fordørene.
^
_
Ruderne åbnes ved at trykke kontaktens
forreste del ned og lukkes ved at trække
kontaktens forreste del opad.
ADVARSEL!
Hvis der er et barn i bilen:
• Hvis føreren forlader bilen, bør
strømmen til rudetrækkene altid afbrydes
ved at tage startnøglen ud.
• Kontrollér, at børn eller andre passagerer ikke får hænderne i klemme, når
ruderne lukkes.
Hvis bagdørenes ruder manøvreres fra
førerens dør:
• Kontrollér, at ingen af bagsædepassagererne får hænderne i klemme, når
ruderne lukkes.
Kontakt (B) styrer ruderne i bagdørene.
Elektrisk rudeoptræk i
fordørene
Spærring af rudeoptrækket i
bagdørene
Du kan åbne og lukke ruderne foran på to
måder.
De elektriske rudeoptræk i bagsædet kan
spærres med kontakten i førerdørens
knappanel. Husk altid at afbryde strømmen til
rudeoptrækkene (dvs. tage tændingsnøglen
ud), hvis du efterlader børn alene i bilen.
– Tryk kontakten (A) lidt nedad eller træk
den lidt opad. Ruderne går op eller ned,
så længe du berører kontakten.
– Tryk knappen (A) helt nedad, eller træk
den helt opad, og slip den igen . Sideruderne åbnes eller lukkes da automatisk.
Hvis ruden blokeres af en genstand,
afbrydes bevægelsen.
OBS! Funktionen automatisk op på passagersiden findes kun på visse markeder.
Dioden i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på den pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
Dioden i kontakten tændt
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra
førerens dør
RR
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elektriske rudetræk
ADVARSEL!
Hvis bagdørenes ruder betjenes fra
fordørene, skal det kontrolleres, at ingen
af bagsædepassagererne får hænderne i
klemme, når ruderne lukkes.
Elektrisk rudeoptræk ved
forreste passagersæde
Elektrisk rudeoptræk i
bagdørene
Kontakten for det elektriske rudeoptræk ved
det forreste passagersæde styrer kun denne
rude.
De bageste sideruder kan betjenes med
kontakten på den respektive dør og med
kontakterne i førerdøren. Hvis dioden i
kontakten for spærring af rudeoptrækket i
bagdørene (i førerdørens knappanel) er
tændt, kan ruderne i bagdørene kun betjenes
fra førerdøren.
RS
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle og sideruder
Sidespejle med hukommelsesfunktion (ekstraudstyr)
^
Hvis bilen har sidespejle med hukommelsesfunktion, fungerer disse sammen med hukommelsesindstillingen af sædet, se side 73.
Hukommelsesfunktion i
fjernbetjeningen
Når du låser bilen op med en af fjernbetjeningerne og ændrer sidespejlenes indstilling,
lagres de nye indstillinger i fjernbetjeningen.
Næste gang du låser bilen op med samme
fjernbetjening og åbner fordøren inden for to
minutter, justeres spejlene til den gemte
indstilling.
_
Bakspejl
Sidespejle
A. normal stilling.
B. Afblændet stilling. Anvendes, hvis forlygterne fra bilen bagved generer dig.
Visse modeller har en autodim-funktion (ekstraudstyr), som bevirker, at nedblændingen sker
automatisk ud fra de eksisterende lysforhold. Et
autoriseret Volvo-værksted kan justere følsomheden.
Kontakterne til indstilling af de to sidespejle er
placeret længst fremme på førerdørens
armlæn.
– Tryk på knappen L eller R (L = venstre
sidespejl, R = højre sidespejl). Dioden i
knappen lyser.
– Justér stillingen med indstillingsknappen i
midten. Når den ønskede stilling er nået,
skal du trykke på knappen igen. Dioden
lyser ikke længere.
ADVARSEL!
Indstil spejlene, inden du kører!
Vigtigt!
Brug elopvarmningen (se side 50) til at
fjerne is fra spejlene, brug ikke isskraber.
Skraberen kan ridse spejlglassene.
Laminerede sideruder
(ekstraudstyr)
De laminerede sideruder i for- og bagdørene
forbedrer lydisoleringen i kabinen og giver bilen
bedre tyverisikring.
Vand- og smudsafvisende
yderlag på de forreste sideruder
og/eller sidespejlene
(ekstraudstyr)
De forreste sideruder og/eller sidespejlene er
behandlet med en belægning, som bevirker, at
udsynet gennem ruderne eller i spejlene
forbliver godt, selvom det regner. Oplysninger
om, hvordan glasset skal vedligeholdes, finder
du på side 155.
RT
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle og sideruder
Sideruder og spejle, som er
udstyret med vand- og
smudsafvisende belægning,
er mærket med et lille
symbol.
Sidespejle
I visse vejrsituationer fungerer den smudsafvisende belægning bedre, hvis elopvarmningen af sidespejlene anvendes, se side 50.
Opvarm sidespejlene:
• Hvis is eller sne dækker spejlene
• Ved kraftig regn og smudsig vejbane
• Ved dug på spejlene.
Vigtigt!
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne
is fra ruderne, da det vandskyende lag
ellers kan tage skade.
Anvend elopvarmningen til at fjerne is fra
spejlene!
RU
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
Åben stilling/komfortstilling
Automatisk betjening
A
4
1
B
2
3
5
6
Før kontakten over trykpunkt (3) til bageste
endestilling (4) eller over trykpunkt (2) til
forreste endestilling (1), og slip. Soltaget
åbnes derefter til komfortstilling eller lukkes
helt.
For at åbne taget helt fra komfortstilling: Træk
kontakten bagud til slutstilling (4) en gang til,
og slip.
Manuel betjening
Åbningsstilling
Soltagets betjeningsknap er placeret i loftet.
Soltaget kan åbnes på to forskellige måder:
A: Opad/nedad i bagenden – ventilationsstilling
B: Bagud/fremad – åben stilling/komfortstilling1. Tændingsnøglen skal være i stilling I
eller II.
ADVARSEL!
Hvis der er børn i bilen: Hvis føreren forlader
bilen, bør strømmen til soltaget altid
afbrydes ved at tage startnøglen ud.
1.
I komfortstilling er soltaget ikke helt
åbent for at holde vindstøjen på et
lavere niveau.
1. Automatisk lukning
2. Manuel lukning
3. Manuel åbning
4. Automatisk åbning
5. Åbning, ventilationsstilling
6. Lukning, ventilationsstilling
Ventilationsstilling
Åbning: Tryk knappens bageste kant (5)
opad.
Lukning: Træk knappens bageste kant (6)
nedad.
Åbning: Træk kontakten tilbage til
trykpunkt (3). Soltaget bevæger sig mod den
maksimale åbningsstilling, så længe
kontakten holdes i denne position.
Lukning: Tryk knappen fremad til
trykpunktet (2). Soltaget bevæger sig nu mod
lukket stilling, så længe knappen holdes i
denne stilling.
ADVARSEL!
Hvis der er børn i bilen, skal du sørge for,
at ingen får hænderne i klemme, når
soltaget lukkes.
Man kan gå fra ventilationsstilling direkte til
komfortstilling ved at trække kontakten bagud
til slutstilling (4) og slippe.
RV
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
ADVARSEL!
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer
kun ved automatisk lukning, ikke ved
manuel lukning.
Pas på, at børn ikke får hænderne i
klemme, når soltaget lukkes.
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig solskærm, der
kan bevæges manuelt. Når soltaget åbnes,
føres solskærmen automatisk bagud.
Solskærmen lukkes ved at tage fat i
håndtaget og skyde skærmen fremad.
Klemmebeskyttelse
Soltaget har en sikkerhedsfunktion, som
udløses, hvis soltaget blokeres, fordi noget
sidder i klemme. Ved blokering standser
soltaget og åbnes derefter automatisk til den
seneste åbne stilling.
SM
Klima
Generelt om klimaet
Manuelt klimaanlæg, A/C
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Kabinevarmer (ekstraudstyr)
62
64
66
69
SN
Klima
Generelt om klimaet
Dug på indersiden af ruderne
Problemet med dug på indersiden af ruderne
mindskes ved at pudse dem. Brug et normalt
vinduespudsemiddel.
Partikelfilter
Du bør sørge for, at partikelfilteret udskiftes
med jævne mellemrum. Spørg dit Volvoværksted til råds.
Is og sne
Fjern sne og is fra luftindtaget til klimasystemet (spalten mellem motorhjelm og
forrude).
Fejlsøgning
Dit autoriserede Volvo-værksted har de
instrumenter og det værktøj, der er
nødvendigt til eventuel fejlsøgning på eller
reparation af klimaanlægget. Lad kun
uddannet og autoriseret personale udføre
kontrol og reparation af bilen.
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Det indeholder ikke klor og skader
således ikke ozonlaget. Ved påfyldning/
udskiftning af kølemiddel må der kun bruges
R134a. Dette arbejde bør udføres af et
autoriseret Volvo-værksted.
SO
Ventilatorfunktion til
mindskning af batteriets
afladning
Når motoren er standset (selv når tændingsnøglen er i stilling I eller II), afbrydes ventilatoren også automatisk. Ventilatoren kan
aktiveres ved at dreje knappen og vælge den
ønskede hastighed. Efter to minutter skifter
ventilatoren til en lavere hastighed. Dette er
et led i bestræbelserne på at undgå afladning
af batteriet, når motoren er standset.
Biler med ECC
Faktisk temperatur
Den temperatur, du vælger, svarer til den
fysiske oplevelse i forhold til den aktuelle
lufthastighed, luftfugtighed, solindstråling
osv. i og omkring bilen.
Sensorer
Solsensoren er placeret oven på instrumentpanelet. Solsensoren og kabinetemperatursensoren i klimapanelet må aldrig tildækkes.
Sideruder og soltag
For at luftkonditioneringen skal fungere
tilfredsstillende bør sideruder og eventuelt
soltag være lukkede.
Acceleration
Ved fuldgasacceleration frakobles luftkonditioneringen midlertidigt. En kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan da registreres.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
ganske normalt.
Brændstofbesparelse
Med ECC styres aircondition-anlægget
automatisk og anvendes kun så ofte, det er
nødvendigt for at afkøle kabinen og give
tilstrækkelig affugtning af den indkommende
luft. Dette sparer brændstof sammenlignet
med et konventionelt aircondition-anlæg, der
altid køler luften til lige over frysegrænsen.
Klima
a
a
`
`
^
^
_
_
Luftdistribution
Den indkommende luft fordeles gennem flere
forskellige ventilationsspjæld, som er
placeret forskellige steder i bilen.
Ventilationsspjæld i
instrumentpanelet
Ventilationsspjæld i dørstolperne
A. Åben
B. Lukket
C. Luftstrømmens vandrette retning
D. Luftstrømmens lodrette retning
– Ret de yderste spjæld imod sideruderne
for at fjerne dug fra de forreste sideruder.
– I koldt vejr: Luk de midterste dyser for at
få det bedste klima og den bedste
afdugning.
A. Åben
B. Lukket
C. Luftstrømmens vandrette retning
D. Luftstrømmens lodrette retning
– Ret spjældene mod ruden for at fjerne
dug fra de bageste sideruder.
– Ret spjældene indad i bilen for at få et
behageligt klima på bagsædet.
Tænk på at børn kan være følsomme overfor
luftstrømme og træk.
SP
Klima
Manuelt klimaanlæg, A/C
O
P
Q
R
N
U
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
T
A/C – On/Off (tænd/sluk)
Recirkulation
Luftfordeling
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Elopvarmede forsæder
Varme/kulde højre side
Varme/kulde venstre side
Blæser
S
Blæserknappen (8) skal drejes fra
0-positionen, hvis du vil tilkoble luftkonditioneringen.
Anvend også luftkonditioneringen ved lave
temperaturer (0 - 15 °C) til affugtning af den
indkommende luft.
1. AC – On/Off (tænd/sluk)
Luftkonditioneringen er tilkoblet med køle- og
affugtningsfunktion, når ON-lysdioden lyser.
Luftkonditioneringen er frakoblet, når OFF lysdioden lyser.
Når du har valgt Defroster
, er luftkonditioneringen altid tilkoblet, medmindre
blæseren står i position 0.
SQ
2. Recirkulation
Recirkulation vælges for at holde dårlig luft,
som f.eks. udstødningsgasser, ude fra
kabinen. Luften i kabinen recirkuleres, dvs. at
ingen luft udefra suges ind i bilen, når
funktionen er aktiveret. Med recirkulation
(sammen med luftkonditioneringsanlægget)
nedkøles kabinen hurtigere i varmt vejr.
Hvis luften i bilen recirkuleres, er der, specielt
om vinteren, risiko for is- og dugdannelse.
Med timer-funktionen mindsker du risikoen
for is, dug og dårlig luft.
Den anvendes på følgende måde:
Klima
Manuelt klimaanlæg, A/C
– Tryk på knappen
i mindst
3 sekunder. Dioden blinker i 5 sekunder.
Nu recirkuleres luften i bilen i 312 minutter afhængigt af udendørstemperaturen.
– Hver gang du trykker på
aktiveres
timerfunktionen.
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
– Tryk på knappen
igen i mindst
3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder for
at bekræfte dit valg.
Hvis du vælger
Defroster, afbrydes
recirkulationen altid.
3. Luftfordeling
Anvend de prikmarkerede luftfordelingsstillinger mellem de forskellige symboler for at
finjustere luftfordelingen og opnå endnu
bedre komfort.
Luftfordeling
Luft
gennem
ventilationsspjældene
foran og bagi.
Anvend
Når du vil have god
nedkøling i varmt
vejr.
Luftfordeling
Luft til
ruderne. I
denne
stilling recirkuleres
luften ikke. Aircondition er altid
tilkoblet. En vis
luftstrømning til
ventilationsspjældene.
Luft både til
gulv og
ruder. En
vis luftgennemstrømning til ventilationsspjældene.
Anvend
Når du vil fjerne is
og dug. Høj
blæserhastighed er
godt.
Luft til
gulvet. En
vis
luftstrømning til
luftspjældene og
defrosteråbningerne til forruden
og sideruderne.
Luft til
gulvet og
luftspjælde
ne.
Når du ønsker
varme til fødderne.
4. Elopvarmet bagrude og
elopvarmede sidespejle
Tryk på denne knap, når du hurtigt vil fjerne
dug eller is fra bagruden og sidespejlene, se
side 50 for yderligere informationer om
denne funktion.
5. Elopvarmede forsæder
Du kan få varme i forsædet/-sæderne på
følgende måde:
Når du ønsker
behagelig komfort
og god afdugning i
koldt vejr. Ikke for
lav blæserhastighed.
– Tryk én gang: Høj varme – begge dioder i
kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Mindre varme – én diode
i kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Varmen afbrudt –ingen
diode i kontakten lyser.
Et autoriseret Volvo-værksted kan justere
temperaturen.
6. og 7. Varme/kulde
– venstre/højre side
Drej og indstil, hvor varm eller kold den
inkommende luft skal være. For at få nedkølet
luft, skal luftkonditioneringen være tilkoblet.
Til solrigt vejr med
lav udetemperatur.
8. Blæser
Ved at dreje på drejeknappen øges eller
mindskes blæsehastigheden.
SR
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
O
P
Q
R
S
T
U
N
V
NM
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SS
NP
NN
A/C – On/Off (tænd/sluk)
Recirkulation/Multifilter med sensor
Recirkulation
AUTO
Luftfordeling
Kabinetemperatursensor
Defroster, forrude og sideruder
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Elopvarmede forsæder
Temperatur, højre side
Temperatur, venstre side
Blæser
Blæser bag i kabinen (ekstraudstyr på
biler med syv sæder)
1. AC – On/Off (tænd/sluk)
Når ON-dioden lyser, styres luftkonditioneringsanlægget af systemets automatik.
Således afkøles og affugtes den indkommende luft i tilstrækkeligt omfang. Når AC
OFF er valgt og OFF-dioden lyser, er luftkonditioneringsanlægget altid afbrudt; De øvrige
funktioner styres fortsat automatisk. Luftkonditioneringsanlægget fungerer ned til ca.
0 °C.
Når du vælger Defroster, styres luftkonditioneringsanlægget, så luften affugtes maksimalt.
2. Luftkvalitetssystem (ekstraudstyr på visse markeder)
Nogle biler er udstyret med et såkaldt multifilter og en luftkvalitetssensor. Multifilteret
opfanger gasser og partikler og reducerer
således lugte og forurening i luften. Luftkvalitetssensoren registrerer, hvis forureningsniveauet i udeluften øges. Hvis dette sker,
afbrydes luftindtaget til kabinen, og luften i
kabinen recirkuleres. Kabineluften renses
også gennem multifilteret ved recirkulation.
Når luftkvalitetssensoren er tilkoblet, lyser den
grønne diode AUT i
.
Klima
Betjening
Tryk på
for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
Vælg mellem følgende tre funktioner ved at
trykke en eller flere gange på
.
• Dioden AUT lyser. Luftkvalitetssensoren
er nu tilkoblet.
• Ingen diode lyser. Ingen recirkulation er
tilkoblet, medmindre det behøves for
nedkøling i varmt klima.
• Dioden MAN lyser. Recirkulation er nu
tilkoblet.
Tænk på at
• Luftkvalitetssensoren bør som regel være
tilkoblet.
• I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
• Hvis der dannes dug på ruderne, bør
luftkvalitetssensoren kobles fra.
• Ved dugdannelse kan du med fordel også
anvende defrosterfunktionerne til forruden
og sideruderne samt bagruden. Se
side 67.
• Følg de anbefalede intervaller for
udskiftning af multifilteret som anført i
Volvos serviceprogram. Ved kørsel i
stærkt forurenede omgivelser kan det
være nødvendigt at udskifte kombifilteret
oftere.
3. Recirkulation
Recirkulation vælges for at holde dårlig luft,
som f.eks. udstødningsgasser, ude fra
kabinen. Luften i kabinen recirkuleres, dvs. at
ingen luft udefra suges ind i bilen, når
funktionen er aktiveret.
Hvis luften i bilen recirkulseres, er der,
specielt om vinteren, risiko for is- og dugdannelse.
Med timerfunktionen (biler med multifilter og
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion) er
der mindre risiko for, at der dannes is, fugt
eller dårlig luft.
Den anvendes på følgende måde:
– Tryk på
i mindst 3 sekunder.
Dioden blinker i 5 sekunder. Nu recirkuleres luften i bilen i 3-12 minutter,
afhængigt af udetemperaturen.
– Hver gang du trykker på
aktiveres
timerfunktionen.
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
– Tryk på knappen
igen i mindst
3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder for
at bekræfte dit valg.
Hvis du vælger
Defroster, afbrydes
recirkulationen altid.
4. AUTO
AUTO-funktionen regulerer automatisk klimaanlægget, så den ønskede temperatur opnås.
Automatikken styrer varme, luftkonditionering, blæserhastighed, recirkulation og
luftfordeling. Hvis du selv vælger én eller flere
funktioner manuelt, bliver de øvrige funktioner
fortsat styret automatisk. Når der trykkes på
AUTO, afbrydes alle manuelle funktioner.
5. Luftfordeling
• Når den øverste knap er trykket ind, rettes
luften mod ruderne
• Når den midterste knap er trykket ind,
rettes luften i hoved- og kropshøjde
• Når den nederste knap er trykket ind,
rettes luften mod ben og fødder
Tryk på AUTO, når du igen ønsker automatisk
luftfordeling.
6. Kabinetemperatursensor
Kabinetemperatursensoren registrerer
temperaturen i kabinen.
7. Defroster, forrude og
sideruder
Brug defrosteren for hurtigt at fjerne dug og
is fra forruden og sideruderne. Der strømmer
luft til ruderne med høj blæserhastighed.
ST
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Dioden i defroster-knappen lyser, når denne
funktion er aktiveret. Luftkonditioneringsanlægget styres nu, så luften affugtes
maksimalt. Luften recirkuleres ikke.
8. Elopvarmet bagrude og
sidespejle
Tryk på denne knap, når du hurtigt vil fjerne
dug eller is fra bagruden og sidespejlene, se
side 50 for yderligere informationer om
denne funktion.
9. Elopvarmede forsæder
Du kan få varme i forsædet/-sæderne på
følgende måde:
• Tryk én gang: Høj varme – begge dioder i
kontakten lyser.
• Tryk en gang til: Mindre varme – én diode
i kontakten lyser.
• Tryk en gang til: Varmen afbrudt ingen
diode i kontakten lyser.
Et autoriseret Volvo-værksted kan justere
temperaturen.
10 og 11. Temperatur
Med de to drejeknapper kan temperaturen for
førersiden og passagersiden indstilles. Husk
på, at du ikke opnår en hurtigere opvarmning
af kabinen, selvom du vælger en højere eller
lavere temperatur end den temperatur, du vil
have i kabinen.
SU
12. Blæser
Ved at dreje på grebet, øger eller mindsker du
blæserhastigheden. Hvis du vælger AUTO,
reguleres blæserhastigheden automatisk.
Tidligere indstillet blæserhastighed afbrydes.
Hvis du har drejet blæserknappen så langt
mod uret, at kun den venstre diode over
knappen lyser orange, er blæseren og
luftkonditioneringen afbrudt.
13. Blæser bag i kabinen
(ekstraudstyr på biler med syv
sæder)
Ved at dreje på knappen øges/mindskes
blæserhastigheden. Dette gælder kun, hvis
der er valgt AC både foran (1) og bag i
kabinen. Knappen til den bageste del af
kabinen sidder i kontaktpanelet i midterkonsollen. Se side 44.
Klima
Kabinevarmer (ekstraudstyr)
opvarmning. Ved temperaturer på W10 °C og
derunder er parkeringsvarmerens maksimale
driftstid 60 minutter.
Hvis parkeringsvarmeren ikke starter trods
gentagne forsøg, anbefales det at man
kontakter et autoriseret Volvo-værksted. Der
vises en meddelelse på displayet.
ADVARSEL!
Generelt
Inden parkeringsvarmeren kan programmeres, skal elsystemet "vækkes".
• Sluk for den brændstofdrevne varmer,
inden brændstofpåfyldning påbegyndes.
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
• Kontrollér på informationsdisplayet, at
der er slukket for varmeren. (Når parkeringsvarmeren er i gang, vises
PARKVARMER TIL på displayet).
Dette gøres enklest ved at:
• trykke på READ-knappen eller
• trykke på overhalingsblinket eller
• slå tændingen til.
Parkeringsvarmeren kan startes direkte eller
indstilles på to forskellige starttider med
TIMER 1 og TIMER 2. Med starttid menes her
det tidspunkt, hvor opvarmningen af bilen er
færdig.
ADVARSEL!
Bilen skal stå udendørs, når der bruges
benzin- og dieselvarmere.
Advarselsetiket på tankdækselklappen
Meddelelse i displayet
Når indstillingerne i TIMER 1, TIMER 2 og
Direkte start aktiveres, lyser det gule advarselssymbol i kombinationsinstrumentet, og
en forklarende tekst vises på displayet.
Når du forlader bilen, fremkommer en meddelelse om kabinevarmerens status.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres på en stejl skråning, bør
den stå med forenden opad for at sikre
brændstoftilførslen til parkeringsvarmeren.
Bilens elektronik udregner selv starttiden ud
fra den aktuelle udetemperatur. Hvis udetemperaturen overstiger 25 °C, sker der ingen
SV
Klima
Kabinevarmer (ekstraudstyr)
Bilens ur/timer
Hvis bilens ur indstilles, efter at der foretaget
timerindstillinger, annulleres disse af sikkerhedsmæssige årsager.
Indstilling af TIMER 1 eller 2
Af sikkerhedshensyn kan der kun indprogrammeres tider et døgn frem, ikke for flere
dage i træk.
– Drej ringen (B) til TIMER 1.
– Tryk kort på RESET-knappen (C) for at
komme til den blinkende timeindstilling.
– Drej ringen (B) til det ønskede timetal.
– Tryk let på RESET-knappen for at komme
til den blinkende minutindstilling.
– Indstil med ringen (B) til det ønskede
minuttal.
– Tryk let på RESET-knappen for at
bekræfte indstillingen.
– Tryk på RESET-knappen for at aktivere
timeren.
Efter indstilling af TIMER 1 går man til
TIMER 2. Indstillingerne foretages på samme
måde som for TIMER 1.
Afbrydelse af en timer-startet varmer
Inden timer-funktionen slukker for varmeren,
kan dette gøres manuelt som følger:
– Tryk READ-knappen (A) ind.
TM
– Gå frem til teksten PARKVARM TIMER 1
eller 2 ved hjælp af ringen (B). Teksten
TIL blinker.
– Tryk på RESET-knappen (C). Teksten
FRA lyser konstant, og opvarmeren slås
fra.
Øjeblikkelig start af kabinevarmer
– Gå til DIREKTE START ved hjælp af
ringen (B).
– Tryk på RESET-knappen (C) for at gå til
valgmulighederne TIL eller FRA.
Vælg TIL.
Varmeren vil nu være i gang i 60 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
kølevæsken i motoren har opnået en tilstrækkelig høj temperatur.
Afbrydelse af direkte startet varmer.
– Gå til DIREKTE START ved hjælp af
ringen (B).
– Tryk på RESET-knappen (C) for at gå til
valgmulighederne TIL eller FRA.
– Vælg FRA.
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet eller, hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, afbrydes
parkeringsvarmeren. Du modtager i så fald en
meddelelse på displayet. Bekræft meddelelsen
ved at trykke på READ-knappen (A).
Vigtigt!
Gentagen brug af kabinevarmeren i
kombination med korte kørselsstrækninger kan føre til, at batteriet aflades,
hvilket kan give startproblemer.
For at sikre, at generatoren når at
producere lige så megen energi, som
varmeren forbruger fra batteriet, bør man
ved regelmæssig brug af varmeren køre
bilen i lige så lang tid, som varmeren
anvendes.
Ekstravarmer (diesel)
(visse lande)
I koldt vejr kan der være behov for ekstra
varme fra ekstravarmeren for at opnå den
rette temperatur i kabinen.
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
behov for ekstra varme, mens motoren er i
gang. Den standser automatisk, når den rette
temperatur er opnået, eller når der slukkes for
motoren.
Interiør
Forsæder
Kabinebelysning
Opbevaringssteder i kabinen
Bagsæde
Bagagerumslys
72
75
77
82
84
TN
Interiør
Forsæder
ADVARSEL!
Førerstolens indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel.
Kontrollér, at stolen er i låst stilling.
Siddestilling
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TO
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at
indstille den rette afstand til rat og
pedaler. Kontrollér, at sædet er fastlåst,
når indstillingen er foretaget
Hæv/sænk sædehyndens forkant, pump
op/ned
Hæv/sænk sædet, pump op/ned
Justér lændestøtten, drej hjulet
Justér ryglænets hældning, drej hjulet
Betjeningspanel til eldrevet sæde.
Nedfoldning af forsædets
ryglæn
Passagersædets ryglæn kan nedfældes til
vandret stilling for at få plads til lang last.
Ryglænet nedfældes på følgende måde:
–
–
–
–
Skyd sædet så langt tilbage som muligt.
Justér ryglænet til forreste stilling.
Løft spærrerne på bagsiden af ryglænet.
Fæld ryglænet fremad, mens du løfter i
spærrerne.
– Skyd sædet frem, så hovedstøtten "låses"
fast under handskerummet.
Interiør
Elbetjent sæde (ekstraudstyr)
Forberedelser
Indstilling af sædet foretages normalt, når
startnøglen er i position I eller II. Det kan
også indstilles inden 4,5 minutter, efter at
døren er låst op med nøgle eller fjernbetjening. Hvis døren er lukket, og startnøglen
endnu ikke er sat i tændingslåsen eller står i
position 0 i startlåsen, kan sædet indstilles
inden 40 sekunder, efter at døren er lukket.
Hukommelsesfunktion i
fjernbetjeningen
Den fjernbetjening, der bruges til oplåsning af
bilen, gemmer oplysninger om ændringer af
sædets indstillinger. Næste gang, bilen låses
op med den samme fjernbetjening, og hvis
døren åbnes inden 5 minutter, sættes førersædet og sidespejlene i den gemte position.
Indstilling af sædet
Følgende kan indstilles med afbryderne:
1. Sædehyndens forkant op/ned
2. Sæde frem/tilbage
3. Sæde op/ned
4. Ryglænets hældning
Sædet kan flyttes i én retning ad gangen. De
elbetjente forsæder har overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis en stol blokeres
af en genstand. Hvis dette sker, skal du slå
tændingen fra (position 0) og vente
ca. 20 sekunder, inden stolen bevæges igen.
Stol med hukommelsesfunktion
5. Indstilling af sæde og sidespejle,
program 1
6. Indstilling af sæde og sidespejle,
program 2
7. Indstilling af sæde og sidespejle,
program 3
8. Lagring af sædeindstilling
Der kan gemmes tre indstillinger. Efter
indstilling af sædet holdes knappen MEM (8)
trykket ind, samtidigt med at knappen (5)
trykkes ind. Med hukommelsesknapperne (6)
og (7) kan yderligere indstillinger af sæde og
spejle gemmes i hukommelsen.
TP
Interiør
Forsæder
Indstilling af allerede lagret
stilling
Hold en af hukommelsesknapperne (5), (6)
eller (7) inde, indtil stolen standser. Hvis den
indtrykkede knap slippes, afbrydes indstillingen straks af sikkerhedsgrunde.
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en af knapperne, hvorved
sædet standser.
ADVARSEL!
Kontrollér, at der under indstillingen ikke
befinder sig nogen genstande foran, bag
ved eller under sædet.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
For at undgå at børn kommer i klemme,
bør man kontrollere, at de ikke leger med
kontakterne.
TQ
Interiør
Kabinebelysning
• har standset motoren og drejet tændingsnøglen til 0-stilling.
Kabinebelysningen tændes og forbliver
tændt i 10 minutter, når...
• en af dørene er åben.
• hvis kabinebelysningen ikke slukkes.
Kabinebelysningen slukkes, når...
• motoren startes.
• du låser bilen udefra med nøgle eller fjernbetjening.
Du kan altid tænde eller slukke kabinebelysningen ved hjælæ af et kort tryk på knappen.
Kabinebelysning
Kabinelyset tændes og slukkes ved at trykke
på den midterste knap. Med et kort tryk på
knappen kan kabinelyset tændes/slukkes i
alle stillinger. Kabinelyset tændes/slukkes
ved at man trykker på den midterste knap.
Kabinelyset tændes automatisk1 og forbliver
tændt i 30 sekunder eller 10 minutter, hvis
motoren ikke er i gang.
Kabinelyset tændes og forbliver tændt i
30 sekunder, når man...
• låser op udefra med nøgle eller fjernbetjening
1.
Kabinebelysningen slukkes automatisk
10 minutter efter, at motoren er standset,
medmindre man har slukket lyset forinden.
Al automatik kan kobles fra ved at trykke
knappen ned i mere end 3 sekunder. Når du
derefter trykker kortvarigt på knappen igen,
kobles automatikken atter til.
De tider, der er indprogrammeret på
fabrikken, 30 sekunder hhv. 10 minutter, kan
ændres. Kontakt et Volvo-værksted.
Læselamper
Læselamperne tændes eller slukkes med et
tryk på den respektive knap. For tredje
sæderække i bil med syv sæder tændes eller
slukkes begge læselamper, når en af
knapperne trykkes ind. Læsebelysningen
slukkes automatisk 10 minutter efter, at
motoren er slukket, hvis du ikke har slukket
lyset forinden.
Funktionen afhænger af lysforholdene
og aktiveres kun, når det er mørkt.
TR
Interiør
Kabinebelysning
Makeup-spejl1
Lampen tændes automatisk, når klappen
løftes.
1.
TS
Ekstraudstyr på visse markeder,
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
3
2
1
4
8
7
6
5
TT
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringssteder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Opbevaringsrum i tredje sæderække.
Opbevaringsrum og kopholdere.
Billetklemme.
Handskerum.
Frastillingsplads i midterkonsollen.
Kopholdere til bagsædepassagererne.
Opbevaringslomme.
Holder til indkøbsposer.
ADVARSEL!
Sørg for, at der ikke er nogen hårde,
skarpe eller tunge genstande, der ligger
eller stikker ud på en sådan måde, at de
kan give anledning til personskader i
tilfælde af en hård opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid
spændes fast med en sikkerhedssele eller
lastsikringsremme.
TU
Kuglepensholder
Midterkonsollen indeholder et rum til blyanter.
Handskerum
I handskerummet kan du f.eks. opbevare
bilens instruktionsbog, kort, penne og
benzinkort.
Gulvmåtter (ekstraudstyr)
Volvo kan levere gulvmåtter, som er specielt
fremstillet til din bil. De skal være forsvarligt
fastgjort i clipsen på gulvet, så de ikke kan
glide og komme i klemme ved og under
pedalerne på førerpladsen.
Interiør
Tøjkrog
Tøjkrogen er kun beregnet til lettere tøj.
Askebæger til bagsædepassagererne (ekstraudstyr)
Kopholdere/flaskeholdere til
bagsædepassagererne
Askebægret åbnes ved at trække den øverste
kant udad.
Træk i indsatsens underkant for at åbne den.
Kopholderindsatsen kan afmonteres: Ved at
løsne de to clips, kan holderen anvendes som
flaskeholder til store flasker.
Når det skal tømmes:
– Åbn askebægeret.
– Tryk klappen nedad, og vip bagud.
– Løft det derefter ud.
TV
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum og kopholdere
(bil med syv sæder)
Frastillingsplads i
midterkonsollen
Kopholdere
Opbevaringsrummene kan anvendes til f.eks.
cd-plader og bøger.
I midterkonsollen er der en frastillingsplads til
f.eks. mad og drikkevarer. Armlænet kan
foldes bagud således, at det bliver til et
"bord" for passagererne på bagsædet.
Askebæger (ekstraudstyr)
UM
Kopholdere til personerne på forsæderne.
Træk indsatsen ud for at tømme askebægeret.
Interiør
Opbevaringsrum i tredje
sæderække (bil med syv sæder)
Opbevaringsrummene kan anvendes til f.eks.
kuglepenne og diverse småting.
UN
Interiør
Bagsæde
1
2
A
Bagsæder – anden række
(bil med syv sæder)
Fremvipning af ryglæn før indstigning i
bilen
Løft håndtaget (1) opad, og skyd samtidig
stolen fremad. Gør det omvendte for at føre
stolen tilbage til udgangsstillingen.
Længdejustering af sæde
Løft bøjlen (2) for at føre sædet fremad eller
tilbage.
UO
Skydesæde (bil med syv sæder)
Midtersædet i anden sæderække kan skydes
længere frem end de andre sæder. Når
sædet er skudt frem, er der bedre kontakt
mellem et barn på den integrerede selepude
og personer på forsæderne.
Løft bøjlen (A) for at skyde sædet fremad eller
tilbage.
Fjernelse af midterkonsollens
bageste del
For at kunne skyde midtersædet i anden
sæderække fremad, skal midterkonsollen
først fjernes:
– Midterkonsollens bageste del fjernes ved
at trække spærren lige ud, som vist
ovenfor.
– Fjern derefter konsollen.
Interiør
ADVARSEL!
Den laveste indstilling må kun anvendes,
når stolens ryglæn skal slås ned, eller når
der ikke sidder nogen på den pågældende
plads.
Når stolene i anden og tredje række er
blevet slået op, er det nødvendigt at
forvisse sig om, at ryglænene er blevet
fastlåst. Ellers risikerer man, at stolenes
beskyttelsessystem ikke fungerer.
Hovedstøtte på bagsædet –
midterpladsen
Nakkestøtten på midterpladsen kan justeres
til fire forskellige højder. Skyd nakkestøtten
opad efter behov. Tryk på frigøringsknappen
for at sænke den. Se billedet.
Bemærk, at nakkestøtten ikke kan fjernes
helt!
UP
Interiør
Bagagerumslys
Tilbagestilling af sæderne i
tredje sæderække
– Slå ryglænet op til normal stilling.
– Grib fat i øjet, og træk sædet ud, til du
hører et smæld.
– Slå nakkestøtten op.
Sædet kan nu bruges.
1
Forlængelse af bagagerummet –
anden sæderække
– Indstil sæderne i den bageste stilling
(gælder kun for biler med syv sæder).
– Nedfæld nakkestøtten.
– Løsn låsen (1), og nedfæld ryglænet. Tryk
til for at fastlåse ryglænet i nedfældet
position.
Forlængelse af bagagerummet –
tredje sæderække (bil med syv
sæder)
Skyd anden sæderække frem til ind- og
udstigningsstilling, se side 82.
1.
2.
ADVARSEL!
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der
ikke sidde passagerer i tredje sæderække,
hvis nakkestøtten på yderpladsen i anden
sæderække er slået ned.
UQ
3.
Løft håndtaget opad.
Skyd sædehynden tilbage til den
bageste stilling. Fold lastøjerne på højre
og venstre side ind, så de ikke beskadiges, når ryglænet fældes frem.
Slå ryglænet frem. (Nakkestøtten slås
automatisk ind, når ryglænet slås frem.)
Interiør
bør du huske, at genstande i bagagerummet,
som ikke fastgøres godt nok eller på rette
måde, ved en kollision eller en kraftig
opbremsning kan blive kastet fremad med
stor hastighed og kraft og derved forårsage
alvorlige skader.
Husk, at en genstand, som vejer 20 kg, ved et
frontalsammenstød med en hastighed på
50 km/t, svarer til en kollisionskraft på
1.000 kg.
Tænk på følgende, når du laster:
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens totale tjenestevægt inklusive eventuelt tilbehør, som er
monteret. Tjenestevægten omfatter føreren,
brændstoftankens vægt, når den er 90 %
fyldt og øvrige sprinkler-/kølevæsker m.m.
Tilbehør, som er monteret, dvs. trækkrog,
tagbagagebærer, tagboks m.m. medregnes i
tjenestevægten.
Bilens lasteevne reduceres af antallet af
passagerer og deres vægt.
Lastning af bagagerummet
Sikkerhedsseler og airbags giver føreren og
passagererne god beskyttelse, især ved
frontale kollisioner. Du bør dog også huske at
beskytte dig mod skader bagfra. Ved lastning
• Placer ikke for tung last helt fremme mod
forsæderne. Derved trykkes det
nedfældede ryglæn nemlig unødvendigt
hårdt.
• Placer lasten op ad ryglænet.
• Placer tung last så lavt som muligt.
• Placer bred last på hver sin side af
opdelingen af ryglænet.
• Beskyt skarpe kanter med noget blødt.
• Fastspænd lasten med fastgøringsbånd
ved bilens lastøjer.
• Placer aldrig last oven for ryglænet uden
et lastforskydningsnet.
ADVARSEL!
ADVARSEL!
Placer aldrig last, så det når op over
ryglænet! Hvis du gør dette, kan lasten
blive kastet fremad ved en kraftig
opbremsning eller kollision, og du eller
dine passagerer kan komme alvorligt til
skade. Husk også altid at gøre lasten
ordentligt fast (binde den fast).
Hvis bagsædets ryglæn er slået ned, bør
bilen ikke lastes højere end til 50 mm
under overkanten af de bageste passagerdøres sideruder. Der bør også være
10 cm fri plads fra ruden og indad. Ellers
kan virkningen af beskyttelsesgardinet,
som er skjult i bilens loft, udeblive.
Fastgør altid lasten. Ellers kan den blive
forskubbet ved hård opbremsning og
skade personer i bilen.
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen, når du laster eller losser lange
genstande! I uheldige tilfælde kan du
ellers med lasten komme til at skubbe til
gearstangen eller gearvælgeren og
derved føre den til køretilstand, og så kan
bilen rulle væk.
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
dens køreklare vægt og hvor tungt lastet
den er.
UR
Interiør
Bagagerumslys
Beskyttelsesnet
Opsætning af beskyttelsesnet
Beskyttelsesnettet forhindrer bagage og last
i at glide frem i kabinen ved kraftige opbremsninger.
Hvis bilen er forsynet med bagagedække, skal
det fjernes, inden beskyttelsesnettet monteres.
– Hægt den øverste stang fast i den forreste
eller bageste loftbeslag.
– Hægt den anden ende af stangen fast i
loftbeslaget på den modsatte side.
– Fastspænd beskyttelsesnettets
spændebånd i øjerne på gulvet, når nettet
er fastgjort i de bageste loftbeslag.
Brug øjerne i sædets glideskinne, når nettet
er fastgjort i de forreste loftbeslag.
Gælder kun for en 7-sæders bil:
Nettet er lavet af stærkt nylonvæv og kan
fastgøres på to forskellige måder:
– Bag bagsædets ryglæn
– Bag førersæderne, hvis bagsædet er
nedfældet.
– Sørg for, at nettet er placeret foran sidepanelernes armlæn ved fastspænding.
– Spænd beskyttelsesnettet ud vha. spændebåndene.
US
Interiør
1
Sammenfoldning af
sikkerhedsnettet
Beskyttelsesgitter af stål
(ekstraudstyr)
Beskyttelsesnettet kan foldes sammen og
placeres under gulvet i bagagerummet
(gælder biler med fem sæder).
Beskyttelsesgitteret i bagagerummet
forhindrer, at last eller husdyr ryger frem i
kabinen ved kraftige opbremsninger.
Tryk på knappen (1) i lastnettets hængsler for
at frigøre hængslet, og fold nettet sammen.
Beskyttelsesgitteret skal af sikkerhedshensyn altid fastgøres på den korrekte måde.
ADVARSEL!
Det er nødvendigt at forsikre sig om, at
beskyttelsesnettet er monteret korrekt i de
øverste beslag, og at spændebåndene er
fastgjort sikkert.
Beskadigede net må ikke anvendes.
Gør følgende for at montere beskyttelsesgitteret:
– Løft beskyttelsesgitteret ind i bilen via
bagklappen eller gennem en af
bagdørene (nedfæld i så fald anden
sæderække først).
– Placer beskyttelsesgitterets ene fæste i
det modsvarende fæste over bagdøren
bag anden sæderække.
– Placer beskyttelsesgitterets fæste i
forreste position i fæstet.
– Placer beskyttelsesgitterets andet fæste i
det modsvarende fæste over den anden
bagdør, og placer det i den forreste
position.
– Før fastgørelsesbøjlen ind fra neden
gennem det nedre fæste i beskyttelsesgitteret som vist på billedet.
– Monter fjederen på fastgøringsbøjlen, og
skru skruen på.
– Montér fastgøringsbøjlens krog i
lastfastgørings-bøjlen, og træk skruen ud,
UT
Interiør
Bagagerum
indtil fastgøringsbøjlen griber fast om
lastfastgøringsbøjlen.
– Gør det tilsvarende i den modsatte side.
– Træk skiftevist begge fastgøringsbøjlerne
ud.
– Sæt beskyttelseshætter på gevindene
over skruerne.
ADVARSEL!
Gælder for biler med syv sæder: Af sikkerhedshensyn må ingen passagerer sidde
på tredje sæderække, hvis lastgitteret er
placeret bag anden sæderække.
Stikkontakt i bagagerummet
Nedfæld låget, når du vil bruge eludtaget.
Eludtaget fungerer uafhængigt af, om
tændingen er aktiveret eller ej.
Hvis tændingen afbrydes, og en strømforbruger med et strømforbrug på over 0,1 A er
tilsluttet kontakten, vises en advarselsmeddelelse på displayet.
Stikkontakten bør ikke bruges med
tændingen afbrudt, da der er risiko for
afladning af bilens batteri.
Lastskjuler (ekstraudstyr på
7-sæders bil)
Træk bagagedækket ud, træk det over
bagagen, og hægt krogen fast i hullet på de
bageste stolper i bagagerummet.
Afmontering af bagagedækket
Tryk bagagedækkets endestykke indad, træk
opad, og løsn det. Ved påsætning skal
bagagedækkets endestykke trykkes ned i
holderne.
ADVARSEL!
Anbring ikke genstande på lastskjuleren.
De kan skade passagererne, f.eks. ved
opbremsninger eller undvigemanøvrer.
UU
Interiør
Rum i bagagerummets gulv (bil
med syv sæder)
– Åbn lugen i gulvet.
Hvis bilen er udstyret med holder til inkøbsposer:
– Slå den øvre luge i gulvet op, løsn
spændebåndet til evt. indkøbsposeholdere, og slå den nederste luge i gulvet
op.
Under bagagerumsgulvet findes følgende:
1. Bil med 5 sæder 2. Bil med 7 sæder
Holder til indkøbsposer
Åbn lugen i bagagerummet. Sur dine
indkøbsposer fast eller spænd dem fast med
spændebånd eller holdere.
Rum i bagagerummets gulv (bil
med fem sæder)
– Løft lugen i bagagerummets gulv.
Hvis bilen er udstyret med holder til inkøbsposer:
– Løft lugen i gulvet, løsn spændebåndet til
indkøbsposeholderen.
Under bagagerumsgulvet findes følgende:
•
•
•
•
Advarselstrekant (visse markeder)
Værktøjspose
Forbindstaske (visse markeder)
Donkraft (alternativ plads)
•
•
•
•
Værktøjspose
Donkraft
Advarselstrekant, se side 143
Førstehjælpstaske
Vigtigt!
Undlad at lægge noget i bagagerummet,
når hynderne foldes ind, da man ellers
risikerer, at hynderne og stolemekanismerne beskadiges.
OBS! Visse produkter i førstehjælpstasken
har en "sidste brugsdato" og bør udskiftes,
inden denne dato overskrides.
UV
Interiør
VM
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Låsning og oplåsning
Børnesikkerhedslås
Alarm (ekstraudstyr)
92
95
98
99
VN
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
1.
2.
Hovednøgle
Nøgle til alle låse.
Servicenøgle*
Nøgle til fordør samt tændings- og
ratlås.
*: kun visse markeder
N
Nøgler – Elektronisk
startspærre
Bilen leveres med to hovednøgler og en servicenøgle. En hovednøgle er sammenfoldelig
og forsynet med indbygget fjernbetjening.
Hvis du mister en af nøglerne, skal du tage
alle de resterende nøgler med til et autoriseret Volvo-værksted. For at forebygge tyveri
skal den mistede nøgles kode slettes fra
systemet. De andre nøgler skal samtidig
kodes ind i systemet igen.
O
En separat mærkat med nøglernes
mekaniske nøglekode følger med nøglerne.
Opbevar mærkaten på et sikkert sted. Tag
mærkaten med til Volvo-forhandleren, hvis du
vil bestille nye nøgler. Der kan maksimalt
programmeres og anvendes seks fjernbetjeninger/nøgler.
Elektronisk startspærre
Nøglerne er udstyret med kodede chips.
Koden skal stemme overens med læseren i
tændingslåsen. Bilen kan kun startes, hvis en
nøgle med den korrekte kode anvendes.
VO
Startnøgler og elektronisk startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl, og bilen vil
ikke kunne startes.
Lås og alarm
N
S
O
R
Q
1.
2.
3.
4.
5.
6.
P
Oplåsning
Åbning af bagklappen
Panikfunktion
Tryghedsbelysning
Lås
Lukning/åbning af nøglen
Fjernbetjeningsfunktioner
Oplåsning
– Tryk én gang på knap (1) for at låse
samtlige døre, bagklap og tankklap op.
Bagagerumsklap
– Tryk to gange på knap (2) for kun at låse
bagklappen op.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan anvendes til i nødstilfælde at vække omgivelsernes opmærksomhed. Hvis den røde knap (3) holdes
trykket inde i mindst tre sekunder eller trykkes
ind to gange i samme tidsrum, aktiveres
blinklys og signalhorn. Panikalarmen slukkes
med en vilkårlig knap på fjernbetjeningen eller
automatisk efter 25 sekunder.
Sammenfoldning/åbning af nøgle
Man kan folde nøglen sammen ved at trykke
på knap (6), samtidig med at nøgledelen
drejes ind i knappanelet.
Den sammenfoldede nøgle foldes automatisk
ud ved et tryk på knappen.
Tryghedsbelysning
Du skal gøre følgende, når du nærmer dig
bilen:
– Tryk på den gule knap (4) på fjernbetjeningen.
Nu tændes den indvendige belysning,
positions-/parkeringslyset, nummerpladebelysningen og lamperne i sidespejlene (ekstraudstyr). Belysning på evt. tilkoblet anhænger
tændes også. Disse lamper forbliver tændt i
30, 60 eller 90 sekunder. Det ønskede
tidsrum kan indstilles af et autoriseret Volvoværksted.
Slukning af sikkerhedslyset:
– Tryk på den gule knap en gang til.
Låsning
Med knap (5) låses samtlige døre,
bagklappen og tankdækslet. Der er en forsinkelse på ca. 10 minutter for tankdækslet.
VP
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Udskiftning af batteri i
fjernbetjeningen
Hvis låsen gentagne gange ikke reagerer på
signalet fra fjernbetjeningen ved normal
afstand, bør batteriet udskiftes.
– Løsn låget ved forsigtigt at lirke bagkanten
op med en lille skruetrækker.
– Udskift batteriet (type CR 2032, 3 V) –
anbring plussiden opad. Undgå at berøre
batteriet og dets kontaktflader med
fingrene.
– Sæt låget på igen. Sørg for, at gummipakningen ligger rigtigt og ikke beskadiges, så
der ikke kan trænge vand ind.
– Overlad det gamle batteri til et Volvoværksted, så det kan blive bortskaffet på
en miljørigtig måde.
VQ
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes,
inden der er gået to minutter, efter at dørene
er blevet låst op udefra med fjernbetjeningen,
låses alle låse automatisk igen. Denne
funktion forhindrer, at du kan komme til at
efterlade bilen ulåst.
For biler med alarm se side 99.
Automatisk låsning
(ekstraudstyr)
Aflåsning og oplåsning af bilen
udefra.
Alle døre og bagklappen kan låses op
samtidigt – udefra – ved hjælp af hovednøglen eller dennes fjernbetjening. I denne
stilling er dørenes låseknapper og indvendige
dørhåndtag koblet fra.
Tankdækslet kan åbnes, når bilen er ulåst.
Det forbliver ulåst i 10 minutter efter aflåsning
af bilen.
Dørene låses automatisk, når bilens
hastighed overstiger 7 km/t og forbliver låst,
indtil en dør åbnes indefra eller låses op med
en af centrallåsknapperne.
Aflåsning og oplåsning af bilen
indefra
Alle døre og bagklappen kan låses og låses
op samtidigt indefra ved hjælp af kontakten i
dørpanelet.
Desuden kan hver dør låses med
låseknappen eller låses op ved at åbne den
med håndtaget.
Ovennævnte gælder så længe du ikke har
låst bilen udefra!
VR
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
OBS! Hvis du bruger denne knap til at låse
bagklappen op uden at åbne den, låses
bagklappen automatisk igen efter to minutter.
Blokeret låsestilling1
Din bil er udstyret med funktionen blokeret
låsestilling, der gør, at dørene ikke kan låses
op indefra, hvis de er låst.
Låsning av handskerummet
Handskerummet kan kun låses/åbnes med
hovednøglen – ikke med servicenøglen.
Aflåsning/oplåsning af
bagklappen med fjernbetjeningen
Blokeret låsestilling kan kun aktiveres udefra,
ved at førerdøren låses med nøglen eller med
fjernbetjeningen. Alle døre skal være lukkede,
før blokeret låsestilling aktiveres. Derefter kan
dørene ikke åbnes indefra. Bilen kan kun
låses op udefra via førerdøren eller med fjernbetjeningen.
Blokeret låsestilling aktiveres 25 sekunder
efter, at dørene er lukket.
Gør følgende for kun at låse bagklappen op:
– Tryk langsomt 2 gange på knappen på
fjernbetjeningen (se illustrationen) i løbet af
3 sekunder.
– Hvis alle døre er låst, når du derefter lukker
bagklappen, forbliver den ulåst og uden
alarm, når den er blevet lukket. De øvrige
døre er låst som tidligere, og alarmen er
aktiveret.
– For at aktivere alarmen og låse kun
bagklappen, efter at den er blevet lukket,
skal LOCK-knappen trykkes ind endnu
engang.
VS
1.
Visse lande
Lås og alarm
en meddelelse på displayet, indtil nøglen
fjernes fra tændingslåsen. Når tændingen
tilsluttes næste gang, tilkobles sensorerne
igen.
ADVARSEL!
Efterlad ikke nogen i bilen, før du har
frakoblet funktionen blokeret låsestilling.
Midlertidig frakobling af
blokeret låsestilling og
eventuelle alarmsensorer
Hvis nogen vil blive siddende i bilen, og du
alligevel vil låse dørene udefra – f.eks. under
transport med bilfærge – kan du frakoble
blokeret låsestilling.
– Sæt nøglen i tændingslåsen, drej den til
position II og derefter tilbage til I eller 0.
– Tryk på knappen (se billedet)
Hvis bilen er udstyret med alarm, frakobles
bevægelses- og hældningssensorerne
samtidig, se side 99.
Dioden i knappen lyser, indtil du låser bilen
med nøglen eller fjernbetjeningen. Der vises
VT
Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
N
N
O
O
Mekanisk børnesikring –
bageste døre og bagklap
Skruen til børnesikkerhedslåsen sidder i
bagkanten af de to bagdøre og i underkanten
af bagklappen (visse markeder). Du kan kun
komme til dem, når døren eller bagklappen er
åben. Anvend bilens tændingsnøgle til at
dreje skruen og derved aktivere eller
deaktivere børnesikkerhedslåsen.
1.
2.
VU
Døren kan åbnes indefra.
Døren kan ikke åbnes indefra.
ADVARSEL!
Vær opmærksom på, at i tilfælde af en
ulykke kan bagsædepassagererne ikke
åbne bagdørene indefra, hvis børnesikkerhedslåsen er aktiveret. Sørg derfor for at
låseknapperne er trukket op under kørsel!
Ved en eventuel ulykke kan redningsmandskabet så hurtigt komme ind i bilen
udefra.
Elektrisk børnesikkerhedslås –
bageste sidedøre (ekstraudstyr
på visse markeder)
Anvend knappen i midterkonsollen til at
aktivere eller deaktivere børnesikringslåsene i
de bageste sidedøre. Tændingsnøglen skal
være i stilling I eller II. Når dioden i knappen
lyser, er børnesikringslåsen aktiveret. Du får
også en meddelelse i displayet, når du
aktiverer eller deaktiverer børnesikringslåsen.
OBS! Når den elektriske børnesikkerhedslås
er aktiveret, kan de bageste sidedøre ikke
åbnes indefra.
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Når alarmen er aktiveret, overvåges alle
alarmtilstande konstant. Alarmen udløses,
hvis...
•
•
•
•
•
•
•
•
motorhjelmen åbnes
bagklappen åbnes
en dør åbnes
tændingslåsen drejes med ikke godkendt
nøgle eller udsættes for manipulering.
der registreres bevægelse i passagerkabinen
bilen løftes eller bugseres væk (hvis den
er udstyret med niveausensor – ekstraudstyr)
når batterikablet frakobles
hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Tilkobling af alarm
Tryk på LOCK-knappen på fjernbetjeningen.
Et langt blink fra bilens blinklys bekræfter, at
alarmen er tilkoblet, og at alle døre er lukkede.
Frakobling af alarm
Tryk på UNLOCK-knappen på fjernbetjeningen. To korte blink fra bilens blinklys
bekræfter, at alarmen er koblet fra.
Automatisk tilkobling af alarm
Hvis ingen af sidedørene eller bagklappen er
åbnet inden for to minutter efter frakobling af
alarmen, og bilen er låst op med fjernbetjeningen, tilkobles alarmen automatisk igen.
Bilen låses samtidig. Denne funktion
forhindrer, at bilen utilsigtet efterlades med
alarmen frakoblet.
Automatisk tilkobling af alarm
I visse lande (Belgien, Israel osv.) tilkobles
alarmen automatisk efter en vis tid, efter at
førerdøren er blevet åbnet og lukket igen,
uden at bilen er blevet aflåst.
Afbrydelse af udløst alarm
Hvis alarmen lyder, kan du slukke for den ved
at trykke på UNLOCK-knappen på fjernbetjeningen. Som bekræftelse afgiver blinklysene
to korte blink.
Alarmsignaler
Lydsignalet afgives fra en sirene med reservebatteri. Hvert alarmsignal varer i
25 sekunder.
Ved alarm blinker alle blinklys i 5 minutter,
eller indtil du slår alarmen fra ifølge beskrivelsen ovenfor.
Midlertidig frakobling af alarmsensorer og blokeret låsestilling
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen,
hvis man f.eks. efterlader en hund i bilen eller
rejser med færge, kan bevægelses- og
hældningssensorerne afbrydes midlertidigt.
– Sæt nøglen i tændingslåsen, og drej den
til stilling II og derefter tilbage til stilling I
eller 0.
– Tryk på knappen.
Dioden i knappen lyser, indtil du låser bilen
med nøglen eller fjernbetjeningen.
I displayet efterlades en meddelelse, så
længe nøglen sidder tilbage i tændingslåsen.
Når du derefter næste gang slår bilens
VV
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
tænding til, kobles den midlertidige frakobling
ud.
ADVARSEL!
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan påvirke forsikringsbetingelserne.
Hvis din bil er udstyret med blokeret
låsestilling, vil disse blive aktiveret samtidigt.
Se side 96.
Alarmlampe på
instrumentpanelet
En alarmdiode øverst på instrumentpanelet
(se billedet) giver en beskrivelse af alarmsystemets status:
• Lampen slukket: Alarmen er frakoblet.
• Lampen blinker én gang hvert andet
sekund: Alarmen er tilkoblet.
• Lampen blinker hurtigt, efter frakobling af
alarmen og indtil tændingen tilsluttes:
Alarmen har været udløst.
• Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet,
fremkommer en meddelese på displayet.
Hvis alarmsystemet ikke fungerer korrekt, så
lad et autoriseret Volvo-værksted undersøge
bilen.
NMM
Start og kørsel
Generelt
Brændstofpåfyldning
Start af motor
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Firehjulstræk
Bremsesystemet
Stabilitetssystemet
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Bugsering og bjergning
Starthjælp
Kørsel med anhænger
Aftagelig trækkrog – montering
Aftagelig trækkrog — afmontering
Lastning
Tilpasning af lyskegle
BLIS (Blind Spot Information System)
102
104
105
107
108
111
112
114
115
117
119
120
124
126
128
130
133
NMN
Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk er at køre forudseende,
jævnt og med tilpasning af køremåde og
hastighed til den aktuelle situation.
Tænk på følgende:
• Kør motoren varm så hurtigt som muligt!
Det vil sige: Lad ikke motoren gå i
tomgang, men begynd at køre med let
belastning så hurtigt som muligt.
• En kold motor bruger meget mere
brændstof end en varm.
• Undgå at køre korte strækninger, hvor
motoren ikke når at blive varm.
• Kør jævnt! Undgå hurtige, unødvendige
accelerationer og kraftige opbremsninger.
• Kør ikke omkring med unødvendig tung
last i bilen.
• Kør ikke på vinterdæk, når vejene er bare
og tørre.
• Afmontér tagbagagebæreren, når du ikke
anvender den.
• Åbn ikke sideruderne, når det ikke er
nødvendigt.
Den nye bil – glat føre
Kørsel i glat føre kan opleves forskelligt
afhængigt af, om du har valgt en bil med
manuel gearkasse eller automatgearkasse.
Øv dig derfor i glatførekørsel under kontrol-
NMO
lerede forhold, så du ved, hvordan din nye bil
reagerer.
Kørsel på ujævn vej
Volvo XC90 er først og fremmest konstrueret
til landevejskørsel, men har også gode
køreegenskaber på ujævne og dårlige veje.
Tænk på følgende for at undgå, at bilens
levetid reduceres:
• Kør langsomt, hvis vejen er ujævn, så
undgår du skader på bilens undervogn.
• Hvis underlaget er løst eller består af tørt
sand eller sne, er det altid bedst hele
tiden at holde bilen i bevægelse og undgå
at skifte gear. Stands ikke bilen.
• Hvis vejen er ekstremt stejl, og der er
risiko for at vælte, bør du aldrig forsøge at
vende bilen, bak i stedet tilbage. Undgå at
køre på tværs af hældninger, kør i
hældningens retning.
OBS! Undgå at køre på stejle skråninger,
hvis brændstofniveauet er lavt. Katalysatoren
kan tage skade, hvis motoren ikke får tilstrækkeligt brændstof. Under kørsel på meget
stejle skråninger skal tanken være mere end
halvt fyldt for ikke at risikere at få motorstop.
Kørsel i vand
Bilen kan køres gennem vand, der er højst
48 cm dybt.
OBS! Ved større dybde kan der trænge vand
ind i differentialer og gearkassen. Derved
reduceres oliens smøringsegenskaber også,
hvilket forkorter levetiden for disse systemer.
Ved kørsel i vand bør du holde lav hastighed
og ikke standse bilen. Når vandet er passeret,
skal du træde let på bremsepedalen og
kontrollere, at der opnås fuld bremseeffekt.
Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forringet
bremseeffekt til følge.
Rengør de elektriske kontakter til den
elektriske motorvarmer og anhængerkobling
efter kørsel i vand og lerjord.
OBS! Lad ikke bilen stå med vand over
vangerne i længere tid, da det kan medføre
elektriske fejl i bilen.
Start og kørsel
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster
batteriet i forskellig grad. Lad ikke tændingsnøglen stå i position II når motoren er
standset. Anvend i stedet position I - så
bruges der mindre strøm. 12-volts kontakten
i bagagerummet er stadig strømførende, selv
når startnøglen er taget ud.
Eksempler på funktioner, der bruger megen
strøm:
• Kabineventilator
• Forrudeviskere
• Audiosystem
• Parkeringslys.
Vær også opmærksom på forskelligt tilbehør,
som belaster elsystemet. Anvend ikke
funktioner, som bruger meget strøm, når
motoren er slukket. Hvis batterispændingen
er lav, vises der en tekst på displayet i kombinationsinstrumentet. Meddelelsen på kombinationsinstrumentets display vises, indtil
motoren er startet. Energisparefunktionen
deaktiverer visse funktioner eller reducerer
belastningen på batteriet f.eks. ved at
reducere kabineventilatorens hastighed og
slukke for audiosystemet.
Oplad batteriet ved at starte motoren.
Lad ikke motoren og kølesystemet blive overophedet
Under særlige forhold, f.eks. i stejlt terræn eller
med tung last, er der risiko for, at motoren og
kølesystemet overophedes. Især hvis det er
varmt vejr.
At undgå overophedning i kølesystemet
• Hold en lav hastighed hvis du kører med
påhængsvogn op ad en lang og stejl
stigning.
• Stands ikke motoren umiddelbart efter en
hård køretur.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt høje
temperaturer.
At undgå overophedning i motoren
Kør ikke motoren med mere end
4500 omdrejninger i minuttet, når du kører
med påhængsvogn eller campingvogn i
bakket terræn. Så kan olietemperaturen blive
for høj.
Kør ikke med åben bagklap!
Ved kørsel med åben bagklap, kan udstødningsgasser og dermed giftig kulilte blive
suget ind i bilen via bagagerummet. Hvis du
alligevel er nødt til at køre med åben bagklap
over en kortere strækning, skal du gøre
følgende:
• Luk alle ruder.
• Fordel luften mod ruder og gulv, og sæt
blæseren på højeste hastighed.
NMP
Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Efter tankning skrues dækslet på igen, indtil
der høres et eller flere klik.
ADVARSEL!
Bær aldrig en tændt mobiltelefon samtidig
med optankning – ringesignalerne kan
danne gnister og antænde benzindampene, som igen kan medføre brand og
personskade.
Benzinpåfyldning
Åbning af tankklappen
Tankklappen kan åbnes, når bilen er ulåst.
OBS! Klappen er ulåst i ti minutter efter, at
bilen er blevet låst. Derefter låses den
automatisk.
Tankdæksel
Tankdækslet er placeret inden for
tankklappen på højre bagskærm.
Ved høje udendørstemperaturer kan der
opstå et vist overtryk i tanken. Hvis det er
tilfældet, skal dækslet åbnes langsomt.
Undgå overtankning. Tankningspistolen må
højst slå fra en gang! Hvis der er for meget
brændstof i tanken, kan det løbe over ved
høje temperaturer!
NMQ
OBS! Tilsæt ikke rensende additiver,
medmindre dette udtrykkeligt anbefales af et
Volvo-værksted.
Vigtigt!
Benzindrevne biler skal altid have påfyldt
blyfri benzin, så katalysatoren ikke beskadiges.
Dieselpåfyldning
Dieselolien kan ved lave temperaturer give en
paraffinudskilning ( –5°C - –40°C), hvilket
giver startvanskeligheder. Sørg for at
anvende særlig vinterdiesel i den kolde
periode.
Start og kørsel
Start af motor
Sådan startes motoren (benzin)
– Træd parkeringsbremsen ned.
– Automatgearkasse: Gearvælgeren i P
eller N .
Manuel gearkasse: Gearstangen i frigear
og koblingspedalen helt i bund. Dette er
især vigtigt i meget koldt vejr.
– Drej startnøglen til startposition. Hvis
motoren ikke starter i løbet af
5-10 sekunder, skal nøglen slippes (se
også "Autostart" på side 105), og et nyt
startforsøg gøres.
OBS! Afhængigt af motorens temperatur ved
start er omdrejningstallet i tomgang ved
koldstart – kortvarigt – højere end normalt for
visse motortyper. Årsagen er Volvos stræben
efter at minimere udstødningsemissioner ved
så hurtigt som muligt at få motorens udstødningsrensesystem op på den rette driftstemperatur.
Sådan startes motoren (diesel)
– Træd parkeringsbremsen ned.
– Automatgearkasse: Gearvælgeren i P
eller N.
Manuel gearkasse: Gearstangen i frigear,
og koblingspedalen helt i bund. Dette er
især vigtigt i meget koldt vejr.
– Drej startnøglen til kørselsposition. En
kontrollampe i kombinationsinstrumentet
tændes for at vise, at motoren forvarmes.
Når kontrollampen slukkes, drejes nøglen
til startposition.
Startnøgler og elektronisk
startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl. Hvis dette
sker – fjern den anden nøgle, og start bilen
igen.
Kør aldrig med motoren ved høje omdrejningstal straks efter koldstart! Hvis motoren
ikke starter eller fejltænder, skal du kontakte
et Volvo-værksted.
ADVARSEL!
Afbryd aldrig tændingen (position 0 eller
1) eller træk startnøglen ud, mens bilen er
i bevægelse. I givet fald kan ratlåsen blive
tilkoblet, hvilket gør bilen umulig at styre.
Tag altid startnøglen ud, når bilen forlades
– især hvis der efterlades et barn uden
opsyn.
Start- og ratlås
M Ó i™ëÉéçëáíáçå
Ratlåsen låser rattet, når du
tager nøglen ud.
f Ó jÉääÉãëíáääáåÖ J
?ê~ÇáçëíáääáåÖ?
Visse elkomponenter kan
tilsluttes. Motorens elsystem
er ikke tilkoblet.
ff Ó h›êëÉäëéçëáíáçå
Nøglens stilling under
kørsel. Hele bilens elsystem
er tilkoblet.
III – Startposition
Startmotoren aktiveres.
Nøglen slippes og fjedrer
automatisk tilbage til
kørestilling, når motoren er
startet. Hvis nøglen er svær
at dreje, er det fordi hjulene står på en sådan
måde, at der er spændinger i ratlåsen. I dette
tilfælde drejes rattet frem og tilbage, mens
tændingsnøglen drejes. Det vil gøre det
nemmere.
Autostart (V8 AWD)
Med autostartfunktionen behøver startnøglen
ikke holdes i startposition (III), indtil motoren
NMR
Start og kørsel
Start af motor
er startet. Drej startnøglen til startposition, og
slip den. Derefter arbejder startmotoren
automatisk (i op til 10 sek.), indtil motoren er
startet.
OBS! Sørg for, at ratlåsen er aktiveret, når du
forlader bilen. Derved mindskes risikoen for
tyveri.
NMS
Start og kørsel
Manuel gearkasse
Geartrin
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift! Følg det viste skiftemønster.
Bakgearsspærre
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
For at opnå den bedst mulige brændstoføkonomi skal du anvende 6. gear så ofte som
muligt.
NMT
Start og kørsel
Automatgearkasse
Koldstart
Sikkerhedssystem
Ved start ved lave temperaturer kan
gearskiftet af og til føles hårdt. Dette skyldes,
at gearkasseolien bliver sej ved lave temperaturer. For at reducere motorens udstødningsudslip skiftes der til højere gear senere end
normalt, hvis motoren startes ved lave temperaturer.
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
OBS! Alt efter motorens temperatur ved start
er omdrejningstallet i tomgang ved koldstart
for visse motortyper højere end normalt.
Turbomotor
Ved kørsel med kold motor skifter gearkassen
ved et højere omdrejningstal. Dette sker for,
at katalysatoren hurtigere kan nå den korrekte
arbejdstemperatur, hvilket giver mindre udslip
af udstødningsgasser.
Adaptaptivt system
Gearkassen styres ved hjælp af et såkaldt
adaptivt system, der kontinuerligt registrerer,
hvordan gearkassen fungerer. Systemet
mærker hvert gearskifte med henblik på at
give optimal gearskiftekvalitet.
Lock-up-funktion
Gearene har lock-up-funktion (låste gear),
hvilket giver bedre motorbremsning og lavere
brændstofforbrug.
NMU
Nøglespærring – Keylock
For at startnøglen skal kunne tages ud, skal
gearvælgeren stå i position P. I alle andre
positioner er nøglen spærret.
Parkeringsposition (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
– Hold foden på bremsepedalen, når
gearvælgeren føres til en anden position.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsposition (P-position)
For at kunne føre gearvælgeren fra P til de
øvrige gearpositioner skal startnøglen stå i
position I eller II og bremsepedalen være
trådt ned.
Kickdown
Når speederen trædes helt i bund (forbi den
normale fuldgasstilling), sker der med det
samme automatisk skift til et lavere gear,
hvilket kaldes kickdown.
Når man er kommet op på tophastigheden for
det pågældende gear, eller hvis man lader
speederen komme ud af kickdown-stillingen,
skiftes der automatisk til et højere gear.
Kickdown anvendes, når der kræves
maksimal acceleration, f.eks. ved overhaling.
For at forhindre overdrejning af motoren er
gearkassens styreprogram forsynet med
nedgearingsbeskyttelse.
Kickdown-funktionen kan ikke anvendes
i de manuelle positioner. Skift til automatisk
trin D.
Start og kørsel
P – Parkering
N – Neutral stilling
Gearvælgerspærring
Vælg denne stilling, når du starter motoren
eller parkerer bilen.
N-stillingen er neutral stilling (frigear), intet
gear er valgt, og motoren kan startes. Træk
parkeringsbremsen, når bilen står stille, med
gearstangen i stilling N.
Man kan altid frit bevæge gearvælgeren frem
og tilbage mellem N og D1. De øvrige
positioner har en spærremekanisme, der
betjenes med spærreknappen på gearvælgeren.
Bilen skal holde stille, når du skifter til Pstilling!
I P-stilling er gearkassen mekanisk spærret.
Træk parkeringsbremsen ved parkering.
R – Baktilstand
Bilen skal holde stille, inden der skiftes til R.
D – Kørestilling
D er den normale kørestilling. Op- og
nedskifte mellem alle gear sker automatisk
afhængigt af gasgivning og hastighed. Bilen
skal holde stille, når du vælger stilling D fra
stilling R.
Med et tryk på spærreknappen kan gearvælgeren føres frem eller tilbage mellem positionerne N, R og P.
1.
På modeller med 4-trins automatgearkasse skal spærreknappen på
gearvælgeren trykkes ind.
NMV
Start og kørsel
Automatgearkasse
Gearvælgerens manuelle
stillinger
Manuelle gearpositioner
For at komme fra automatindstilling D til de
manuelle indstillinger, skal gearvælgeren
flyttes til venstre. For at skifte fra stillingen
MAN til stillingen D, skal du skubbe gearvælgeren til højre til stillingen D.
På den 4-trins automatgearkasse har 3. og
4.1 gear lock-up-funktion (låste gear), hvilket
giver bedre motorbremsning og lavere
brændstofforbrug.
råÇÉê â›êëÉä
De manuelle gear kan vælges når som helst
under kørslen. Det valgte gear er låst, så
længe du ikke vælger et andet gear. Bilen
skifter kun gear, hvis bilens hastighed bliver
meget lav.
Hvis du holder gearvælgeren mod minus (–),
skifter bilen et gear ned ad gangen og motorbremser samtidig. Hvis du holder gearvælgeren mod plus (+), skifter bilen et gear op.
3. gear er det højeste gear, du kan bruge, når
du starter.
1.
NNM
På den 5-trins automatgearkasse har
også 5. gear lock-up.
På den 6-trins automatgearkasse har
2. og 6. gear også lock-up.
W – Vinter
Med W -knappen ved
gearstangen kobles vinterprogrammet W til og fra. I
kombinationsinstrumentet
vises symbolet W, når vinterprogrammet er aktiveret.
Vinterprogrammet starter gearkassen i 3.
gear, hvilket gør det lettere at begynde at
køre, når føret er glat. De lavere gear tilkobles
kun med kickdown, når vinterprogrammet er
aktiveret.
Program W kan kun vælges i position D.
Start og kørsel
Firehjulstræk
Firehjulstræk – AWD (All Wheel
Drive)
Firehjulstrækket er altid tilkoblet.
Firehjulstræk betyder, at alle fire hjul på bilen
trækker samtidig. Trækkraften fordeles
automatisk mellem for- og baghjulene. Et
elektronisk styret koblingssystem fordeler
trækkraften til det hjulpar, som under de
aktuelle vejforhold har det bedste greb. Dette
gøres for at opnå det bedst mulige vejgreb og
undgå hjulspin.
Ved normal kørsel fordeles en større del af
trækkraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og isglat føre.
NNN
Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen ruller eller bugseres med slukket
motor, skal der trædes ca. fem gange
hårdere på bremsepedalen, som når motoren
er i gang. Hvis bremsepedalen holdes nede
under start af motoren, sker det at pedalen
synker. Dette er normalt, da bremseservoen
bliver aktiv. Når bilen har EBA (Emergency
Brake Assistance), er dette endnu tydeligere.
OBS! Ved bremsning med motoren standset
skal der kun trædes én gang hårdt og
bestemt, ikke flere gange.
ADVARSEL!
Bremseservoen fungerer kun, når
motoren er i gang.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl i
en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå fejl i én af
kredsene, kan bilen fortsat bremse. Bremsepedalen går længere ned og kan føles
blødere end normalt. Der kræves et hårdere
pedaltryk for at opnå normal bremseeffekt.
NNO
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
Bremsekomponenterne bliver gennemvædede, hvis man kører i kraftig regn,
gennem vandpytter, eller når man vasker
bilen. Bremsebelægningernes friktionsegenskaber kan i så fald ændre sig, så bremseeffekten forsinkes.
Træd nu og da let på bremsepedalen under
kørsel over længere strækninger i regn eller
snesjap samt efter start i meget fugtigt eller
koldt vejr. Derved varmes bremsebelægningen op, og vandet tørrer. Dette kan også
med fordel gøres, inden bilen langtidsparkeres under de nævnte vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med
tilsvarende niveauforskelle belastes bilens
bremser meget kraftigt, selv om man ikke
træder særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne hårdere end
nødvendigt skal du skifte til lavere gear ned
ad bakke i stedet for at bruge fodbremsen.
Anvend samme gear ned ad bakke, som du
anvender op ad bakke. På denne måde
udnyttes motorbremsen mere effektivt, og
fodbremsen skal kun bruges i korte perioder.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) forhindrer, at hjulene
blokerer under opbremsning.
På denne måde bevares styreegenskaberne, og det bliver lettere f. eks. at
undvige en forhindring.
Efter at motoren er startet, udføres der ved en
hastighed på ca. 20 km/t en kort selvtest af
ABS- systemet, som kan mærkes og høres
som pulseringer i bremsepedalen.
Sådan udnyttes ABS-systemet maksimalt:
• Træd bremsepedalen ned med fuld kraft.
Der mærkes nu pulseringer.
• Styr bilen i kørselsretningen. Slip ikke
trykket på pedalen.
Øv dig i at bremse med ABS-systemet på et
sted uden trafik og under forskellige
vejrforhold.
ABS-lampen tændes og lyser konstant:
i ca. 2 sekunder, når bilen startes, og
ABS-systemet pga. en fejl er koblet fra.
Start og kørsel
Elektronisk bremsekraftfordeling –
EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) er en integreret del af ABS-systemet.
EBD-systemet regulerer bremsekraften til
baghjulene, således at den bedst mulige
bremsekraft altid er til rådighed. Pulseringer
høres og mærkes i bremsepedalen, når
systemet regulerer bremsekraften.
ADVARSEL!
Bremsekredsforstærkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Når man har
brug for hurtig opbremsning, opnås den fulde
bremseeffekt med det samme. Funktionen
mærker, når der foretages en kraftig
opbremsning, ved at registrere, hvor hurtigt
bremsepedalen trædes ned. Gennemfør
bremsningen uden at lette på bremsepedalen. Funktionen afbrydes, når trykket på
pedalen lettes. Funktionen er altid aktiv og
kan ikke kobles fra.
Hvis både BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsesystemet. Hvis
niveauet i bremsevæskebeholderen i givet
fald er normalt, bør man forsigtigt køre til
det nærmeste autoriserede Volvoværksted for at få bremsesystemet
kontrolleret.
Hvis bremsevæsken står under MINmærket på bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske. Årsagen til tabet af
bremsevæske skal undersøges.
NNP
Start og kørsel
Stabilitetssystemet
Når stabilitetssystemet arbejder, kan det
virke, som om bilen ikke reagerer normalt på
speederen. Dette skyldes, at systemet
registrerer friktionen mod vejbanen og lader
de forskellige funktioner i stabilitetssystemet
træde i kraft.
Bilen har enten STC (Stability and Traction
Control) - Stabilitets- og traktionssikring eller DSTC (Dynamic Stability and Traction
Control) - Dynamisk stabilitets- og traktionssikring.
Funktion/
system
TC
SC
AYC
STC
X
X
DSTC1
X
X
X
Anti-spinfunktion – SC (Spin Control)
Stabilitetsfunktionen forhindrer, at drivhjulene
spinner mod vejbanen under acceleration.
Den forbedrer køresikkerheden i glat føre.
Ved kørsel med f.eks. snekæder, i dyb sne
eller i dybt sand kan det være en fordel at
frakoble antispinfunktionen for at øge
trækkraften. Det gøres med STC/DSTCknappen.
Antiudskridningsfunktion – AYC (Active
Yaw Control)
Anti-udskridningsfunktionen bremser ved
udskridning automatisk ét eller flere hjul for at
stabilisere bilen. Hvis man samtidigt bremser,
føles bremsepedalen hårdere end normalt,
ligesom der høres en pulserende lyd.
Funktionen er altid aktiv og kan ikke frakobles.
1. Ekstraudstyr på visse markeder,
Traktionssikring – TC (Traction Control)
Traktionssikrings-funktionen overfører kraft
fra det drivhjul, som spinner mod vejbanen til
det drivhjul, som ikke spinner. For at øge
fremkommeligheden skal gaspedalen
muligvis trædes længere ned end normalt.
Når traktionssikringen arbejder, kan der høres
en pulserende lyd. Det er helt normalt. Traktionssikrings-funktionen er mest aktiv ved lave
hastigheder. Funktionen kan ikke frakobles.
NNQ
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres muligvis,
hvis STC- eller DSTC-systemet
reduceres. Tag altid normale forholdsregler for sikker kørsel i sving og på glatte
veje.
Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Al anden lyd fra audioanlægget dæmpes
automatisk, hvis den er for høj.
Systemet er altid tilkoblet, når bilen startes.
Parkeringshjælpen bag slukkes automatisk
ved kørsel med trailer, hvis der anvendes
originalt Volvo-trailerkabel.
ADVARSEL!
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved
parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan se nogen genstande. Man må være
opmærksom på børn eller dyr, der kan
tænkes at opholde sig i bilens nærhed.
Parkeringshjælp fremad og bagud
Generelt
Parkeringshjælpen er en funktion til hjælp ved
parkering, idet et signal angiver afstanden til
en eventuel genstand i måleområdet.
Jo nærmere bilen kommer til genstanden
foran/bagved1, des tættere bliver lydsignalerne.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen
konstant. Hvis der er en forhindring både
foran og bag1 bilen, lyder tonen fra højttalerne på skift.
1.
Under forudsætning af, at der er
monteret parkeringshjælp både for og
bag.
Parkeringshjælp foran
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Når
sensorerne reagerer på en forhindring foran
bilen, vises tekstmeddelelsen PARK ASSIST
ACTIVE på audiodisplayet.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Parkeringshjælp bagved
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Når
bakgearet vælges, vises tekstmeddelelsen
PARK ASSIST ACTIVE på audiodisplayet.
Ved kørsel med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet
frakobles, ellers vil sensorerne reagere på
dem.
NNR
Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Visning af fejl i systemet
Informationssymbolet lyser
konstant
PARK. ASSIST SERVICE
PÅKRÆVET vises i informationsdisplayet midt i kombinationsinstrumentet
sammen med symbolet.
Parkeringshjælp-sensorer
Frakobling og gentilkobling af
parkeringshjælp
Parkeringshjælpen kan slukkes med knappen
på kontaktpanelet, dioden i kontakten
slukkes. Parkeringshjælpen aktiveres igen,
når kontakten slås til, og dioden lyser.
Parkeringshjælp foran
Parkeringshjælp foran er tilkoblet ved hastigheder under 15 km/t, også ved bakning.
Lydsignalet kommer fra den forreste højttaler.
Parkeringshjælp bagved
Parkeringshjælpen bagved aktiveres, når der
skiftes til bakgearet. Lydsignalerne kommer
fra den bageste højttaler.
NNS
Rengøring af sensorer
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal
de rengøres regelmæssigt. Rengør dem med
vand og bilshampoo.
Is og sne på sensorerne kan få dem til at
reagere.
Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Motoren må ikke bugseres i
gang
Hvis en bil med manuel gearkasse trækkes i
gang, kan der opstå skader på katalysatoren/
katalysatorerne(a). En bil med automatgear
kan ikke trækkes i gang. Hvis batteriet er
afladet, skal du anvende et hjælpestartbatteri.
Hvis bilen skal bugseres
• Lås ratlåsen op, så bilen kan styres.
• Lagttag den højest tilladte hastighed i
henhold til færdselsloven.
• Husk, at bremse- og styreservoerne ikke
fungerer, når motoren er slukket. Du skal
træde ca. fem gange hårdere på bremsepedalen, og styretøjet går betydeligt
tungere end normalt.
• Kør jævnt. Bugserlinen skal hele tiden
være stram, så unødige ryk undgås.
Automatgearkasser
• Gearvælgeren skal stå i N.
• Højeste tilladte hastighed ved bugsering
af bil med automatgear er 80 km/t.
• Bugsering må kun ske med bilen i fremadrettet køreposition.
• Motoren kan ikke bugseres i gang. Vedr.
starthjælp henvises til side 119.
NNT
Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Bugseringsøjer
Bugseringsøjerne finder du i værktøjsposen i
bagagerummet. Ved bugsering skal du selv
skrue bugseringsøjerne fast. Udtag og
dæksel til bugseringsøjerne er placeret i højre
side af hver kofanger.
Gør sådan, når du vil fjerne dækslet:
A.
Løsn underkanten af dækslet med en
mønt.
B. Skru bugseringsøjet godt fast helt til
flangen (C). Hertil kan hjulnøglen
benyttes.
Efter brug skal du skrue bugseringsøjet ud og
montere dækslet igen.
NNU
Bugseringsøjerne må kun anvendes ved
bugsering på vej, ikke ved bjergning, efter at
du er kørt i grøften eller lignende. Ved
bjergning skal der tilkaldes professionel
hjælp.
Start og kørsel
Starthjælp
4
3
2
1
Start med hjælpestartbatteri
Hvis batteriet af en eller anden grund er
afladet, kan du få motoren i gang ved at
"låne" strøm fra et løst batteri eller fra en
anden bils batteri. Kontrollér altid, at
klemmerne sidder godt fast, så der ikke
opstår gnister under startforsøget.
For at undgå eksplosionsrisiko anbefales det
at gøre følgende:
– Drej startnøglen til position 0.
– Sørg for at hjælpestartbatteriet har
12 volts spænding.
– Hvis hjælpestartbatteriet sidder i en
anden bil: Stands motoren på denne bil,
og sørg for, at bilerne ikke kommer i
berøring med hinanden.
– Anbring det røde kabel mellem hjælpebatteriets pluspol (1+) og den røde
tilslutning i din bils motorrum (2+).
Klemmen skal sættes på kontaktpunktet,
som sidder under en lille sort klap med et
plustegn på. Klappen sidder sammen
med sikringsboksens låg.
– Sæt den ene klemme fra det sorte kabel
på hjælpebatteriets minuspol (3–).
– Sæt den anden klemme på det sorte
kabel på motorens løfteøje (4–) i bilen.
– Start motoren på "hjælpebilen". Lad
motoren arbejde i nogle minutter i højere
tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
– Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
– Fjern kablerne i omvendt rækkefølge.
OBS! Flyt ikke tilslutningerne under startforsøget; risiko for gnistdannelse.
ADVARSEL!
Batteriet kan udvikle knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, der kan opstå
hvis startkablerne påsættes forkert, er nok
til at få batterierne til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
rigelige mængder vand, hvis svovlsyren
kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Kontakt straks læge, hvis der kommer
syrestænk i øjnene.
NNV
Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, kugletryk
(75 kg med tilkoblet anhænger), tagbagagebærer, tagboks osv., samt passagerernes
samlede vægt. Lastkapaciteten reduceres
med antallet af passagerer og deres vægt.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
• Bilens trækanordning skal være af
godkendt type.
• Hvis trækanordningen monteres af Volvo,
leveres bilen med det nødvendige udstyr
til kørsel med anhænger. Ved eftermontering skal Volvo-forhandleren kontrollere,
at bilen er fuldt udstyret til kørsel med
anhænger.
• Læg lasten i traileren, så trykket på bilens
anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Øg dæktrykket svarende til trykket ved
fuld last. Se dæktrykstabellen!
• Rengør anhængertrækket regelmæssigt.
Kom fedt på kuglen1 og alle bevægelige
dele, så unødvendigt slid undgås.
• Kør ikke med tung anhænger, når bilen er
helt ny! Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
• På lange og stejle nedadgående bakker
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
tilpas hastigheden.
• Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
blive overophedet. Ved overophedning
går temperaturviseren i kombinationsinstrumentet ind i det røde felt. Stands, og
lad motoren gå i tomgang i nogle
minutter.
• Ved overophedning afbrydes bilens
luftkonditionering evt. midlertidigt.
• Ved overophedning reagerer gearkassen
via en indbygget beskyttelsesfunktion. Se
meddelelse i displayet!
• Motoren belastes hårdere end normalt
ved kørsel med anhænger.
• Af sikkerhedshensyn bør du ikke køre
hurtigere end 80 km/t, også selvom
lovgivningen i nogle lande tillader højere
hastighed.
1.
NOM
Gælder ikke ved anvendelse af
anhængertræk med svingningsdæmpere.
• Den højest tilladte vægt af anhænger
uden bremser er 750 kg.
• Hvis du parkerer med anhænger, skal
gearvælgeren altid sættes i
P (automatgear), henholdsvis
gearstangen i gear (manuelt gear). Brug
altid parkeringsbremsen. Hvis du parkerer
på en stejl skråning, skal du anvende
stopklodser under hjulene.
Anhængervægte
De tilladte anhængervægte fremgår af
side 225.
OBS! De angivne højeste tilladte anhængervægte er dem, som Volvo tillader. Nationale
regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt end
den, bilen må trække.
ADVARSEL!
Anbefalingerne for anhængervægt skal
følges, da køretøjerne ellers bliver
vanskelige at styre ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
Start og kørsel
Kørsel med anhænger og
automatgearkasse
Når du parkerer bilen i bakket terræn, skal du
trække håndbremsen, før du sætter gearvælgeren i stilling P. Når du sætter i gang op ad
bakke, skal du først skifte til kørestilling og
derefter frigøre håndbremsen.
• Vælg en passende lavgearstilling, når du
kører i stærkt kuperet område, eller hvis
du kører langsomt. På den måde
forhindrer du, at gearkassen skifter opad.
Derved bliver gearkasseolien ikke så
varm.
• Kør ikke i et højere manuelt gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid
økonomisk at køre i høje gear.
• Undgå at køre med anhænger med
automatisk gearkasse ved stigninger på
over 15 %.
OBS! En del modeller kræver en oliekøler til
automatgearkassen ved kørsel med
anhænger.
Kontrollér derfor hos den nærmeste Volvoforhandler, hvad der gælder for netop din bil
vedrørende trækkrog, som er eftermonteret.
Aktivering
Funktionen aktiveres ved at slutte kablet fra
anhængeren til anhængerkontakten, der
befinder sig ved trækkrogen. Se side 122.
Deaktivering
Træk kablet ud af stikkontakten.
OBS! Funktionen er også aktiveret, hvis der
sluttes andet elektrisk udstyr til anhængerkontakten. Bilen vil så have blødere acceleration, når man begynder at køre.
Niveauregulering (ekstraudstyr
på 5-sæders, standard på
7-sæders model)
Hvis din bil er udstyret med automatisk
niveauregulering, har bagvognen under
kørsel altid den rigtige højde uanset last. Når
bilen holder stille, sænkes bagvognen, hvilket
er helt normalt. Ved start med last pumpes
niveauet op efter en vis kørt strækning.
Lettere start med anhænger
Modeller med V8-motor har en indbygget
funktion, der mindsker risikoen for kraftige ryk
og hjulspin ved start, når der er koblet en
anhænger til bilen.
NON
Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Trækanordning (ekstraudstyr)
OBS! Kontroller, at bilen er udstyret med
transmissionsoliekøling, hvis en trækkrog
eftermonteres.
Fast trækkrog (A)
Fastgør altid anhængerens sikkerhedswirer i
de dertil beregnede anordninger. Se billedet!
A
Aftagelig trækkrog (B)
Følg altid monteringsvejledningerne nøje.
Fastgør altid anhængerens sikkerhedswirer i
de dertil beregnede anordninger. Se billedet!
Husk også jævnligt at rengøre og smøre
koblingstappen.
Brug det anbefalede fedt, 8624203.
OBS! Din bil kan være udstyret med et
anhængertræk med en 13-polet elkontakt,
som skal kobles til en anhænger med en
7-polet elkontakt. Anvend i det tilfælde kun et
originalt Volvo adapterkabel. Sørg for, at
kablet ikke slæber mod jorden.
NOO
B
Hvis bilen er forsynet med Volvos delelige
trækkrog:
• Sørg for at krogen er låst, inden du
begynder at køre.
• Den røde signalstift (se pilen på billedet
ovenfor) skal ikke være synlig.
• Låsen skal være låst med nøglen. Se
beskrivelsen på side 124.
Start og kørsel
Specifikationer
^Ñëí~åÇ ^ ›îÉêëíW
Fast træk: 1124 mm
^Ñëí~åÇ _ ›îÉêëíW
Fast træk: 80 mm
Aftageligt træk: 80 mm
Aftageligt træk: 1124 mm
Maks. tilladt kugletryk: 90 kg
NOP
Start og kørsel
Aftagelig trækkrog – montering
OPEN
OPEN
B
– Fjern beskyttelseskappen.
NOQ
– Sæt nøglen i den aftagelige del, og drej
den højre om til oplåst stilling.
– Tag kugledelen, og drej håndtaget højre
om til låst stilling.
Start og kørsel
LOCKED
PUSH TO
LOOK
– Skyd kugledelen på til låst stilling. Hold
ikke i håndtaget.
OBS! Håndtaget ændrer stilling meget
hurtigt.
RED PIN (B)
NOT VISIBLE
– Kontrollér, at signalstiften (B) ikke er
synlig.
– Drej nøglen mod uret til låst stilling.
Tag nøglen ud af låsen.
NOR
Start og kørsel
Aftagelig trækkrog — afmontering
OPEN
– Sæt nøglen i den aftagelige del, og drej
den højre om til oplåst stilling.
OPEN
– Drej håndtaget højre om til låst stilling.
Tag fat i kugledelen.
– Træk kugledelen af koblingstappen. Hold
ikke i håndtaget.
Vigtigt!
Det er kun muligt at låse kugledelen, når
den røde plasticstift ikke er synlig.
NOS
Start og kørsel
LOCKED
– Drej nøglen mod uret til låst stilling.
Tag nøglen ud af låsen.
– Monter beskyttelseskappen som på
billedet.
NOT
Start og kørsel
Lastning
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, kugletryk
(75 kg med tilkoblet anhænger), tagbagagebærer, tagboks osv., samt passagerernes
samlede vægt. Lastkapaciteten reduceres
med antallet af passagerer og deres vægt.
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Last på taget
Tagbagagebærerens placering
(ekstraudstyr)
Tagbagagebæreren skal placeres i den rette
retning på tagskinnerne. Holderne kan
anbringes langs hele skinnen. Ved kørsel
uden last, bør den forreste holder placeres
ca. 200 mm foran den midterste skinnefod
og den bageste holder midt mellem den
midterste og bageste skinnefod (se illustrationen) for at mindske vindstøjen. Den lange
holder skal placeres forrest.
NOU
Montering af tagbagagebæreren
Sørg for, at tagbagagebæreren skydes
ordentligt ud mod tagskinnerne. Skru tagbagagebæren fast. Brug den medfølgende
momentnøgle, og spænd til markeringen på
momentnøglen (svarer til 6 Nm). Se illustrationen.
Start og kørsel
• Husk, at bilens tyngdepunkt og køreegenskaber forandres, når der er last på taget.
• Bilens luftmodstand og dermed brændstofforbrug øges med lastens størrelse.
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kurvekørsel.
ADVARSEL!
Der må højst anbringes 100 kg på taget,
inklusive tagbagagebærer og eventuel
tagboks. Last på taget ændrer bilens
tyngdepunkt og køreegenskaber.
Tagbagagebærerens kåbe
Brug momentnøglens endetap (se billedet)
eller bilens startnøgle til at løsne eller
fastskrue dækslet. Drej ¼ omgang.
Brug af tagbagagebærer
• For at undgå skader på din bil og for at få
den bedste sikkerhed ved kørsel,
anbefaler vi, at du kun anvender de tagbagagebærer, som Volvo har udviklet til
netop din bil.
• Kontrollér jævnligt, at tagbagagebærerne
og lasten sidder ordentligt fast. Bind
lasten godt fast med fastsurringsbånd.
• Fordel lasten jævnt på tagbagagebærerne. Last ikke skævt. Læg det tungeste
nedad.
NOV
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
illustrationerne svarer til linjen på lygteglasset, som skabelonen skal placeres langs
med.
Skabelonerne kontrolmåles efter aftegning,
for at sikre, at de dækker tilstrækkelig meget
af lyskeglen.
Skabelonerne bruges til både venstre- og
højrestyrede biler og placeres som vist.
Den øverste illustration viser en venstrestyret
bil. Den nederste illustration viser en højrestyret bil.
Halogen-lygter
A. Lyskegle for venstrekørsel B. Højrekørsel
Den rette lyskegle for højreeller venstrekørsel
For ikke at blænde modkørende trafik kan
forlygtens lyskegle ændres ved at afdække en
del af forlygterne. Derved bliver lyskeglen
mindre.
Afdækning af forlygter
Aftegn skabelonerne, der gengives på
side 132. Overfør mønstret til et selvklæbende, vandfast materiale, f.eks. uigennemskinnelig tape.
Maskeringen placeres med udgangspunkt
ved prikken (5) på lygteglasset, som skal
falde sammen med den røde prik på den
tilsvarende skabelon. Den lange røde linje på
NPM
Aftegn skabelonerne 1 og 2, og kontrolmål
dem for at sikre, at målene er de rette.
Overfør skabelonerne til et selvklæbende
materiale, og klip dem ud.
Anbring skabelonerne, så pilene peger mod
midten, og prikkerne på skabelonerne falder
sammen med prikkerne på lygteglassene.
Referencemål:
Skabelon 1 og 2.) Skabelonernes lange sider
skal være ca. 82 mm.
Bi-Xenon-lygter
Aftegn skabelonerne 3 og 4, og kontrolmål
dem for at sikre, at målene er de rette.
Overfør skabelonerne til et selvklæbende,
vandfast materiale, og klip dem ud.
Anbring skabelonerne, så pilene peger mod
midten, og prikkerne på skabelonerne falder
sammen med prikkerne på lygteglassene.
Markeringen på skabelonerne > < skal passe
sammen med linjen på lygteglasset.
Referencemål:
Skabelon 3.) Linjen mellem > < på skabelonerne skal være ca. 140 mm lang.
Skabelon 4.) Linjen mellem > < på skabelonerne skal være ca. 112 mm lang.
Start og kørsel
Placering af maskeringen på lygterne. På det øverste billede vises en venstrestyret bil, på det nederste en højrestyret bil. Skabelonerne 1 og 2
er til halogenlygter, mens 3 og 4 er til Bi-Xenon-lygter.
NPN
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Afdækningsskabeloner
NPO
Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System)
for at gøre føreren opmærksom på, at der
befinder sig et køretøj i den døde vinkel.
ADVARSEL!
- BLIS er et informationssystem, IKKE et
advarsels- eller sikkerhedssystem.
- Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for, de eksisterende
sidespejle. Det kan aldrig erstatte
førerens opmærksomhed og ansvar.
- Ansvaret for at skifte vejbane på en
sikker måde påhviler føreren.
1.
2.
3.
BLIS-kamera
Indikeringslampe
BLIS-symbol
BLIS
BLIS er et informationssystem, der angiver,
om der er et køretøj der bevæger sig i samme
retning som ens eget køretøj, i den såkaldte
døde vinkel. Systemet er baseret på digitalkamerateknik. Kameraerne (1) befinder sig
under sidespejlene.
Når et kamera har opdaget et køretøj i zonen
for den døde vinkel (op til ca. 3 meter fra
siden af bilen og op til ca. 9,5 meter bagud fra
sidespejlet), tændes en indikeringslampe på
panelet på døren (2). Lampen lyser konstant
OBS! Lampen tændes på den side af bilen,
hvor systemet har opdaget køretøjet. Hvis
bilen overhales på begge sider på samme tid,
tændes begge lamper.
Hvornår fungerer BLIS
Systemet fungerer, når man kører med en
hastighed på mellem 10 km/t og 250 km/t.
Under overhaling af et andet køretøj:
B
A
"Døde vinkler" som BLIS informerer om
Afstand A = ca. 9,5 m Afstand B = ca. 3 m
Når man overhales af et andet køretøj:
• Systemet reagerer, når man overhales af
et andet køretøj, der kører op til 70 km/t
hurtigere end én selv.
• Systemet reagerer ikke, hvis man
overhales af et køretøj, der kører over
70 km/t hurtigere end én selv.
• Systemet reagerer, når man overhaler et
andet køretøj med en hastighed der er op
til 20 km/t højere end det andet
køretøjs.
• Systemet reagerer ikke, hvis man kører
med en hastighed der er over 20 km/t
højere end det andet køretøjs.
NPP
Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System)
ADVARSEL!
- BLIS-systemet fungerer ikke i skarpe
sving.
- Systemet fungerer ikke, hvis kameraernes linser er tildækket. I givet fald
blinker systemets indikeringslamper, og
der vises en tekstmeddelelse på
displayet (se tabellen på side 135).
- BLIS fungerer ikke under bakning.
Systemets funktion i dagslys og mørke
• Dagslys: I dagslys reagerer systemet på
eventuelle andre bilers form. Systemet er
indrettet til at opdage motorkøretøjer,
herunder biler, lastbiler, motorcykler osv.
ADVARSEL!
- Systemet reagerer ikke på cykler og
knallerter.
- BLIS reagerer ikke på køretøjer, der
holder stille.
• Mørke: I mørke reagerer systemet på
eventuelle andre bilers lygter. Et køretøj i
den døde vinkel skal mindst have advarselslyset tændt for at kunne opdages af
systemet. Dette bevirker f.eks., at
systemet ikke reagerer på en anhænger
NPQ
uden lyg ter/advarselslys, der trækkes af
en person- eller lastbil.
Aktivering/deaktivering af BLIS
BLIS er altid aktivt, når tændingen slås til.
• Systemet kan slås fra ved at trykke på
BLIS-knappen i kontaktpanelet i midterkonsollen (se ovenstående illustration).
Når systemet slås fra, slukkes dioden i
knappen, ligesom der fremkommer en
tekstmeddelelse på displayet i instrumentpanelet.
• BLIS kan slås til igen ved at trykke på
knappen. Derefter lyser dioden i knappen,
og der vises en ny tekstmeddelelse på
displayet. Tekstmeddelelsen fjernes ved
at trykke på READ-knappen (se side 42).
Start og kørsel
Systemstatus
Tekst på displayet
BLIS-systemet ikke i
funktion
BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET
Højre kamera blokeret
BLINDVINKELSYST. R-KAMERA
BLOK.
Venstre kamera blokeret
BLINDVINKELSYST. L-KAMERA
BLOK.
Begge kameraer blokeret
BLINDVINKELSYST. KAMERAER
BLOK.
BLIS-system slået fra
BLINDVINKELINFO. SYSTEM FRA
BLIS-system slået til
BLINDVINKELINFO. SYSTEM TIL
ADVARSEL!
BLIS-kameraerne har samme begrænsninger som det menneskelige øje, dvs. de "ser" ikke så godt under kraftigt snefald, i tæt
tåge osv.
Ovenstående meddelelser vises kun, hvis
tændingsnøglen står i position II, og BLIS er
aktivt (dvs. hvis føreren ikke har slået
systemet fra).
NPR
Start og kørsel
NPS
Hjul og dæk
Generelt
Tryk i dæk
Skift af hjul
Advarselstrekant og reservehjul
Afmontering af hjul
Midlertidig dæklapning
138
141
142
143
145
147
NPT
Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Dækkene har stor betydning for bilens
køreegenskaber. Dæktype, dimensioner,
dæktryk og hastighedsklasse er vigtige for
bilens adfærd.
Ved dækskifte skal der anvendes samme
type og mål og helst også samme fabrikat på
alle fire hjul. Følg det anbefalede dæktryk, der
er angivet på dæktrykmærkaten, hvis
placering fremgår af side 141.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse
af dimensioner. Eksempel på mærkning:
225/70R16 102H.
225
70
R
16
102
H
Sektionsbredde (mm)
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
Radialdæk
Fælgdiameter i eng. tommer (")
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning, i dette tilfælde 615 kg
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed - i dette tilfælde 210 km/t.
Hastighedsklasser
Bilen er helbilsgodkendt, hvilket vil sige, at
dækkenes dimensioner og hastighedsklasser
ikke må afvige fra dem, der angives på bilens
registreringsattest. Den eneste undtagelse
NPU
herfra er vinterdæk (både med og uden
pigge). Hvis der bruges sådanne dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækkene er
klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre
med 160 km/t).
Husk, at det er underlagets beskaffenhed,
der er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køres, ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
T
H
V
W
160 km/t (forekommer kun på
vinterdæk)
190 km/t
210 km/t
240 km/t
270 km/t
Nye dæk
Dæk er en forgængelig vare.
Efter nogle år begynder de
at hærde, og samtidig
forringes friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Forsøg
derfor at få så friske dæk
som muligt ved skift. Dette er især vigtigt for
vinterdæk. Produktionsuge og -år angives
med fire cifre, f. eks. 1502. Dækket på
billedet er produceret i uge 15, år 2002.
Dækkenes alder
Selvom dæk har en teoretisk levetid på op til
10 år, anbefales det, at man ikke kører med
dæk, der er ældre end 6 år.
Hjul og dæk
vinterdæk skal disse altid være monteret på
alle fire hjul.
OBS! Indhent råd hos en Volvo-forhandler
om, hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 km blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især
piggene længere levetid.
OBS! Bestemmelserne om brug af pigdæk er
forskellige fra land til land.
Dæk med slidindikatorer
En slidindikator er en smal forhøjning på
tværs af slidbanen. På siden af dækket ses
bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator) .
Når dækket er så slidt, at der kun er 1,6 mm
tilbage, ses disse bånd tydeligt. Man bør nu
hurtigst muligt skifte til nye dæk. Husk, at dæk
med en lille mønsterdybde har meget dårligt
vejgreb i regn eller sne.
Vinterdæk
Volvo anbefaler vinterdæk med visse
bestemte vinterdæksdimensioner. Disse er
angivet på dæktrykmærkaten - dens placering
fremgår af side 141. Dækdimensionerne
afhænger af motortypen. Ved kørsel med
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer stiller betydeligt højere krav til dækkene
end om sommeren. Derfor anbefales det, at
der ikke køres med vinterdæk med en
mønsterdybde under 4 mm.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med
snekæder. Undgå at køre på underlag uden
sne, da dette slider meget hårdt på både
snekæder og dæk. Brug aldrig Quick-kæder,
da afstanden mellem skivebremserne og
hjulene er for lille.
Vigtigt!
Brug originale Volvo snekæder eller tilsvarende, der er beregnet til den rette
bilmodel samt dækkenes og fælgenes
mål. Spørg på et autoriseret Volvoværksted.
Reservehjulet "Temporary
Spare"
Reservehjulet1 er kun beregnet til at blive
brugt i den korte tid, det tager at få skiftet
eller repareret det almindelige hjul. Reservehjulet skal hurtigst muligt erstattes af et almindeligt hjul. Under kørsel med reservehjulet
kan bilens køreegenskaber ændres.
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
I henhold til gældende lov er det kun tilladt at
anvende reservehjulet/dækket midlertidigt i
forbindelse med en skade på et dæk. Et hjul/
dæk af denne type skal derfor hurtigst muligt
udskiftes med et normalt hjul/dæk.
Husk også, at dette dæk kombineret med de
øvrige, normale dæk kan ændre bilens
køreegenskaber. På firehjulstrukne biler kan
1.
Visse varianter og markeder
NPV
Hjul og dæk
Generelt
en hastighedsoverskridelse desuden
beskadige transmissionen.
Vigtigt!
Bilen må aldrig køre med mere end ét
reservehjul af typen "Temporary spare" ad
gangen .
NQM
Hjul og dæk
Tryk i dæk
kørsel bliver dækkene varme og trykket
højere. Der må derfor ikke lukkes luft ud, hvis
trykket kontrolleres, når dækkene er varme.
Derimod skal trykket øges, hvis det er for lavt.
Anbefalet dæktryk
Dæktryksmærkaten på indersiden af
tankklappen viser, hvilke tryk dækkene skal
have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
Kontrol af dæktryk
Dækkenes tryk skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum. De rette dæktryk
fremgår af dæktryktabellen. De angivne tryk
gælder for kolde dæk (dvs. at dækkene har
samme temperatur som omgivelsestemperaturen).
Kørsel med forkerte dæktryk forringer bilens
køreegenskaber og kan øge slitagen på
dækkene. Allerede efter nogle kilometers
NQN
Hjul og dæk
Skift af hjul
Hjul skal opbevares liggende eller
hængende, ikke stående.
Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør
man kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning
Sommer- og vinterhjul
Når sommer- og vinterdækkene skiftes, skal
hjulene markeres med, hvilken side de har
siddet på, f. eks. V for venstre og H for højre.
Dæk med mønster, der er fremstillet til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen
markeret med en pil på dækket. Dækkene
skal have samme rotationsretning i hele deres
levetid. De må kun flyttes fra for til bag eller
omvendt, aldrig fra venstre til højre eller
omvendt. Hvis dækkene monteres forkert,
forringes bilens bremseegenskaber og evne
til at lede regn, sne og sjap væk. Dækkene
med den største mønsterdybde skal altid
monteres på baghjulene (for at reducere
risikoen for udskridning).
NQO
Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
Efter anvendelse:
– Gentag ovennævnte i omvendt rækkefølge.
Sørg for, at advarselstrekanten med etui
sidder ordentligt fast i bagagerummet.
Advarselstrekant (visse lande)
Følg de bestemmelser vedr. advarselstrekant,
der gælder i det land du befinder dig i.
Advarselstrekanten anvendes på følgende
måde:
– Løsn etuiet med advarselstrekanten. Det
er fastgjort med velcrobånd.
– Tag advarselstrekanten ud af etuiet (A).
– Slå advarselstrekantens fire støtteben ud.
– Slå de røde trekantsider ud. Placér advarselstrekanten på et velegnet sted i forhold
til trafikken.
NQP
Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
1
Reservehjul – fremhentning
Reservehjulet befinder sig under bilen.
Donkraften og værktøjstasken med sving
ligger under gulvlemmen. Donkraftens
placering afhænger af, om bilen har syv
sæder (1) eller fem sæder (2).
Sådan frigøres reservehjulet:
– Slå bagklappens nederste del ned.
– Løft lugen i gulvet i bagagerummet op
– Tag svingets to dele ud af værktøjstasken,
og sæt dem sammen.
– Sæt håndsvinget i hejseværket.
– Løsn dækket ved at dreje mod uret, indtil
der ikke kan drejes længere.
– Frigør hjulet fra wiren.
1.
NQQ
Visse varianter og markeder
– Drej wiren op (med uret) igen.
OBS! Wiren kan beskadige bilen, hvis den
hænger løst under kørslen.
4.
Læg det punkterede dæk i bilens
bagagerum. Der findes en plasticpose til
dette formål i værktøjskassen.
OBS! Pladsen under bilen er kun beregnet til
bilens originalreservehjul. Andre hjul kan ikke
placeres der.
Reservehjul – tilbagesætning
Det er bedst, at to personer hjælpes ad, når
reservehjulet skal sættes på plads igen. En
person, der drejer, og en person, som retter
hjulet ind.
– Drej wiren ud, og placer dens anker i
fælgens midterhul.
– Drej forsigtigt (med uret) wiren en smule
ind.
– Placer hjulet i en vinkel, så det går ind
over udstødningssystemet.
– Hold hjulets bagkant nede, samtidig med
at det skrues ind.
– Placer hjulet oven på bagakslen mod
gulvet.
– Drej, indtil der ikke kan drejes mere.
Kontroller, at hjulet sidder ordentligt fast!
Hjul og dæk
Afmontering af hjul
og bagved de hjul, der bliver stående på
jorden. Brug f.eks. sten eller træklodser.
– Hent donkraften, hjulnøglen og svinget
frem. Deres placering fremgår af
side 144.
– Løsn hjulboltene ½-1 omgang med
hjulnøglen. Drej venstre om.
ADVARSEL!
Donkraftindfæstningerne er placeret centralt
under dørenes underkant.
Afmontering af hjul
Hvis et hjul skal skiftes på et trafikeret sted:
husk at sætte advarselstrekanten ud. På hver
side af bilen findes to donkraftbeslag.
Beslagene er placeret midt under dørenes
underkant.
ADVARSEL!
Kontroller, at de rette fæstepunkter
anvendes. Mellem bilens donkraftfæster
findes et produktionsfæste med en split.
Bilen kan ikke løftes i denne. Hvis du føler
dig usikker på, hvor beslagene sidder, kan
du kontakte Volvo-værkstedet. En forkert
placeret donkraft kan føre til skader på dør
og karrosseri.
Kravl aldrig ind under bilen, når den er
løftet op på donkraften! Bilen kan falde
ned og forårsage personskader.
Bilens originale donkraft skal kun
anvendes ved hjulskift. Ved alt andet
arbejde på bilen skal der anvendes
værkstedsdonkraft og støttebukke, som
stilles under den del af bilen, der er løftet.
Donkraftens gevind skal altid være
velsmurt.
Hvis underlaget er for blødt, kan
donkraften glide ud til siden, og bilen kan
falde ned. Lad ingen opholde sig i bilens,
men der skiftes hjul.
– Placer bilen på et plant, fast underlag, der
ikke hælder.
– Træk parkeringsbremsen an, og vælg
1. gear (manuel gearkasse) henholdsvis
P (automatgear). Sørg for at blokere foran
NQR
Hjul og dæk
Afmontering af hjul
– Løft bilen op, indtil hjulet ikke rører ved
underlaget.
– Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.
Påsætning af hjul
–
–
–
–
– Stil donkraften under indfæstningspunktet, og drej den op mod bilens gulv.
Kontroller, at donkraften sidder korrekt i
bilens indfæstning, inden bilen løftes op
fra underlaget. Juster derefter donkraften
således, at dens fod er placeret lodret
under indfæstningerne. Se billedet. Læg
ikke træklodser eller lignende under
donkraften, da den derved ikke opnår sin
fulde bærekraft.
ADVARSEL!
Hvis donkraften placeres forkert, kan bilen
falde ned. Risiko for personskader!
NQS
Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
Sæt hjulet på og spænd hjulboltene.
Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
Spænd hjulboltene over kryds og i
momentvise træk. Spændingsmoment:
140 Nm (14,0 kpm). Det er vigtigt, at
tilspændingen sker med det korrekte
spændingsmoment. Tilspændingen bør
kontrolleres med en momentnøgle.
– Skru donkraften helt sammen, inden den
lægges tilbage i bagagerummet. Spænd
den derefter fast på sin plads.
– Kontroller, at det nye dæk har det rette
lufttryk.
OBS! Der findes to forskellige slags
hjulskruer alt afhængig af, om du har ståleller aluminiumsfælge. Skruer til aluminiumsfælge har en løs, roterbar ring. Skruer til
stålfælge har ikke nogen roterbar ring.
Sørg for at anvende de korrekte skruer.
Kontakt det nærmeste Volvo-værksted, hvis
du ikke er sikker.
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
OBS! Dæklapningssættet er kun beregnet til
lapning af et dæk med en punktering i
slidbanen.
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang anvendes til lapning af et dæk med
punktering i dæksiden. Dæk med større
revner, sprækker, ujævnheder el.lign. skader
må ikke lappes med sættet.
Dæklapningssættet med kompressor og
værktøj befinder sig under gulvet i bagagerummet.
Variant med fem sæder
Variant med syv sæder
Generelt
Midlertidig d æklapningssæt
De biler, der ikke er udstyret med reservehjul,
har i stedet et dæklapningssæt. Dette kan
anvendes til både at lappe en punktering og
kontrollere/justere dæktrykket. Dæklapningssættet består af en elektrisk luftkompressor
og en integreret beholder med tætningsvæske.
Dæklapningssættet1 har kun til formål at
fungere som midlertidig nødreparation, så
bilen kan køre højst 200 km yderligere eller til
det nærmeste dækværksted. Tætningsvæsken kan effektivt lappe dæk, der er
punkteret i slidbanen.
Beholderen med tætningsvæske skal
udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er
overskredet, henholdsvis efter brug af
dæklapningssættet. Se side 151 for oplysninger om udskiftning af beholderen.
1.
Der findes 12 V stikkontakter for tilslutning af
kompressoren ved midterkonsollen, ved
bagsædet og i bagagerummet. Vælg den
kontakt, der er tættest på det punkterede
dæk.
ADVARSEL!
Hvis tætningsvæsken kommer i kontakt
med huden, kan den fremkalde hudirritation. Ved kontakt med huden skal
væsken straks vaskes af med sæbevand.
Udtagning af dæklapningssættet
– Fold gulvmåtten op bagfra og fremefter.
– Løft dæklapningssættet op.
Visse varianter og markeder
NQT
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Pumpning af luft
Hvis et hjul skal fyldes på et sted med trafik,
skal der opstilles en advarselstrekant.
– Kontrollér, at den orangefarvede
kontakt (2) står i position 0, og tag
ledningen (5) og luftslangen (4) ud af
siderummet (3).
– Skru luftslangens ventiltilslutning helt ind
på dækventilens gevind.
– Slut ledningen (5) til en af bilens 12 V
stikkontakter.
– Start motoren. Bilen skal stå på et sted
med god ventilation.
– Start kompressoren ved at stille
kontakten (2) i position I.
NQU
– Pump dækket op til det på dæktrykmærkaten angivne tryk.
– Stands kompressoren - kontakten (2) skal
stå i position 0. Frakobl luftslangen og
ledningen. Sæt ventilhætten på.
– Anbring ledningen (5) og luftslangen (4) i
siderummet (3).
– Anbring dæklapningssættet under gulvet i
bagagerummet.
– Kompressoren må ikke arbejde i mere
end 10 minutter. Derefter skal den køle af
for ikke at blive overophedet.
– Kompressoren kan bruges til oppumpning
af genstande med et volumen på op til
50 liter.
ADVARSEL!
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas. Lad aldrig motoren køre i
lukkede rum eller rum uden tilstrækkelig
ventilation.
Hjul og dæk
Lapning af et punkteret dæk
Hvis et hjul skal underkastes en midlertidig
reparation på et sted med trafik, skal der
opstilles en advarselstrekant.
– Tag etiketten (1) med den højeste tilladte
hastighed af dæklapningssættet, og
fastgør den på rattet, hvor den tydeligt
kan ses af føreren.
– Kontrollér, at den orangefarvede
kontakt (2) står i position 0, og tag
ledningen (5) og luftslangen (4) ud af
siderummet (3).
– Skru luftslangens ventiltilslutning helt ind
på dækventilens gevind.
– Slut ledningen (5) til bilens 12 V kontakt.
– Løsn sikkerhedsspærren (6), og drej den
orangefarvede del (7) 90 grader til lodret
stilling, indtil der høres et klik.
– Start motoren. Bilen skal stå på et sted
med god ventilation.
ADVARSEL!
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas. Lad aldrig motoren køre i
lukkede rum eller rum uden tilstrækkelig
ventilation.
– Start kompressoren ved at stille
kontakten (2) i position I. Der sker en
midlertidig trykstigning på maksimalt 4 bar,
mens tætningsvæsken pumpes ind . Efter
ca. et minut falder trykket, og manometeret
viser et mere korrekt dæktryk.
– Pump dækket til et tryk på mellem 1,8 og
3,5 bar. Hvis trykket efter 10 minutters
pumpning ikke er kommet op på 1,8 bar,
skal kompressoren standses, for at den
ikke skal blive overophedet.
– Fjern slangen (4) fra dækkets ventil, og
skru ventilhætten på igen. Tag
ledningsstikket (5) ud af kontakten. Vip
den orangefarvede del (7) tilbage til
udgangspositionen, og fastgør
spærren (6). Dæklapningssættet skal
opbevares på et sikkert sted i bilen.
NQV
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
ADVARSEL!
Stå aldrig lige ved siden af dækket, mens
kompressoren pumper. Vær især
opmærksom på dækkets sider - hvis der
opstår revner, ujævnheder eller lignende
skader, skal kompressoren straks
standses. Under disse omstændigheder
må man ikke køre videre - kontakt et autoriseret dækværksted.
– Kør snarest ca. 3 km med en maksimumshastighed på 80 km/t, således at tætningsvæsken tætner dækket på tilfredsstillende
måde.
ADVARSEL!
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er
foretaget. Det midlertidigt lappede dæk
skal udskiftes hurtigst muligt (efter
maksimalt 200 km).
– Kontrollér dæktrykket igen:
OBS! Den orangefarvede del (7) må ikke slås
op, når kun kompressoren skal bruges til
påfyldning af luft.
– Slut luftslangen (4) til dækventilen.
NRM
– Slut ledningen (5) til 12 V kontakten. Aflæs
trykket på kompressoren. Hvis trykket er
under 1,3 bar, er dækket ikke tætnet
tilstrækkeligt effektivt. I givet fald må man
ikke køre videre - kontakt et dækværksted.
– Hvis dæktrykket er over 1,3 bar, skal
dækket pumpes op til det tryk, der angives
på dæktrykmærkaten (se dens placering
på side 141). Luk luft ud med
reduktionsventilen (8), hvis dæktrykket er
for højt.
– Stands kompressoren - kontakten (2) skal
stå i position 0. Frakobl luftslangen og
ledningen . Sæt ventilhætten på .
– Anbring ledningen (5) og luftslangen (4) i
siderummet (3).
– Anbring dæklapningssættet under gulvet i
bagagerummet.
Kompressoren må ikke arbejde i mere end
10 minutter. Derefter skal den køle af for ikke
at blive overophedet.
OBS! Efter brug skal beholderen med
tætningsvæske og slangen udskiftes.
Hjul og dæk
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Beholderen med tætningsvæske skal
udskiftes inden holdbarhedsdatoen er
overskredet - se datomærkaten (1) henholdsvis efter brug af dæklapningssættet.
Efter brug skal beholderen (6) med holder (8)
og luftslange (10) udskiftes.
Vigtigt!
Læs sikkerhedsforskrifterne på bunden af
beholderen.
ADVARSEL!
Ved udskiftning af beholder må
kompressoren ikke være tilsluttet 12 V
kontakten.
Inden holdbarhedsdatoen er
overskredet
– Skru de to skruer (2) på det orangefarvede
hylster (3) op.
– Fjern hastighedsmærkaten (4) og
datomærkaten (1), og åbn
sikkerhedsspærren (5). Frigør hylstret (3),
og fjern det.
– Skru beholderen (6) løs, og tag den af.
– Kontrollér, at forseglingen (7) på den nye
beholder ikke er beskadiget. Skru beholderen fast.
– Sæt hylstret (3) på igen. Kontrollér, at
hylstret er korrekt påsat, og skru det fast
med skruerne (2).
– Sæt hastighedsmærkaten (4) og den nye
datomærkat (1) på dæklapningssættet.
Den udskiftede beholder skal behandles som
miljøfarligt affald.
Udskiftning af beholder og slange efter
brug
– Skru de to skruer (2) på det orangefarvede
hylster (3) op.
– Fjern hastighedsmærkaten (4) og
datomærkaten (1), og åbn
sikkerhedsspærren (5). Frigør hylstret (3),
og fjern det.
NRN
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
– Tryk knappen (8) ned, mens
beholderen (6) med holder (9) drejes højre
om. Tag dem af.
– Træk luftslangen (10) ud.
– Tør tilbageværende tætningsvæske af med
en klud, eller skrab den af, hvis den
allerede er blevet tør.
– Montér en ny luftslange (10), og kontrollér,
at den er rigtigt placeret.
– Kontrollér, at forseglingen (7) på den nye
beholder ikke er beskadiget. Skru
holderen (9) på beholderen (6), og drej
den venstre om, indtil der høres et klik.
– Sæt hylstret (3) på igen. Kontrollér, at
hylstret er korrekt påsat, og skru det fast
med skruerne (2).
– Sæt hastighedsmærkaten (4) og den nye
datomærkat (1) på dæklapningssættet.
Den tomme beholder og luftslangen kan
behandles som almindeligt affald.
NRO
Vedligeholdelse
Rengøring
Udbedring af lakskader
Rustbeskyttelse
154
156
157
NRP
Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Brug bilshampoo. Snavs og vejsalt kan føre til
korrosion.
• Stå ikke i direkte sollys, så lakken bliver
varm - det kan give varige skader på
lakken. Hold i stedet på en vaskeplads
med afløbsseparator.
• Skyl omhyggeligt snavset af bilens
undervogn.
• Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er
fjernet. Ved højtryksvask må man sørge
for, at højtryksspulerens dyse ikke
kommer tættere end 30 cm på karosseriet. Sprøjt ikke direkte på låsene.
• Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Hvis snavset sidder godt fast, skal bilen
vaskes med kold affedtningsmiddel.
• Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
• Vask viskerbladene med en lunken
sæbeopløsning eller bilshampoo.
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som påvirker og
NRQ
misfarver lakken meget hurtigt. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
ADVARSEL!
Motorvaks bør altid foretages på et
værksted. Hvis motoren er varm, er der
risiko for brand.
Vaskehal
En automatisk vask er en enkel og hurtig
måde at få bilen ren på. Husk imidlertid, at en
automatvask aldrig kan erstatte en rigtig
håndvask – automatens børster når ikke ind
alle steder. I de første måneder af bilens
levetid anbefaler vi, at du håndvasker bilen.
ADVARSEL!
Foretag altid prøvebremsning efter vask,
så fugtighed og korrosion ikke angriber
bremsebelægningerne og ødelægger
bremserne.
Tryk let på bremsepedalen af og til under
kørsel af længere strækninger i regn eller
snesjap. Derved opvarmes bremsebelægningerne, så de tørrer. Gør det samme efter
start i meget fugtigt eller koldt vejr.
Rengøring af indtræk
Behandling af pletter på tekstil
Til snavset tekstilbetræk anbefales et specielt
rengøringsmiddel, som kan købes hos enhver
Volvo-forhandler. Andre kemikalier kan
ødelægge betrækkets brandhæmmende
egenskaber.
Vigtigt!
Skarpe genstande og burrebånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
Behandling af pletter på vinyl og
plasticdele
Til rengøring af vinyl og plastic inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der
fås hos enhver Volvo-forhandler. Skrab eller
gnid aldrig på en plet, og brug aldrig kraftige
pletfjerningsmidler.
Behandling af pletter på skind
Til snavset læderindtræk anbefales særlige
rengøringsmidler, som fås hos enhver Volvoforhandler. Behandl læderindtrækket én til to
gange om året med Volvos læderplejesæt.
Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler. Det
kan skade både tekstil-, vinyl- og læderindtræk.
Vedligeholdelse
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel Volvo-forhandleren har et særligt tekstilrengøringsmiddel. Kontrollér, at selen er tør,
inden den rulles ind igen.
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, og du
vil give lakken ekstra beskyttelse, f.eks. før
vinterperioden.
Du behøver tidligst polere bilen efter et år. Du
kan godt give den voks tidligere.
Vask og tør bilen meget omhyggeligt, inden
du begynder at polere og/eller at give bilen
voks. Vask asfalt- eller tjærestænk væk med
terpentin. Vanskeligere pletter kan fjernes
med en fin slibepasta (rubbing) beregnet til
billak. Polér først med polish, og påfør
derefter flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt instruktionerne på emballagen. Mange
præparater indeholder både polish og voks.
glasflader, da det kan ødelægge disses
vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, så glasfladen
ikke ridses.
For at undgå skader på glasset ved
afskrabning af is må du kun bruge en
isskraber af plast.
Vandafvisende flader udsættes for naturlig
slitage.
OBS! For at de vandafvisende egenskaber
skal bevares, anbefales det at behandle dem
med et særligt efterbehandlingsmiddel, der
fås hos Volvo-forhandlere. Dette bør
anvendes første gang efter 3 år og derefter
hvert år.
Polér og voks ikke overflader, som er varmere
end 45 °C.
Rengøring af sidespejle og
sideruder foran med vandafvisende belægning (ekstraudstyr)
Anvend aldrig produkter som bilvoks, affedtningsmiddel eller lignende på spejl-/
NRR
Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
1
2
Farvekode
Sørg for, at du får den rigtige farve. Farvekodenummeret er angivet på produktskiltet i
motorrummet.
Lak
Lakken udgør en væsentlig del af bilens
rustbeskyttelse, og den skal derfor kontrolleres regelmæssigt. Lakskader skal
omgående udbedres for at undgå rustdannelse. De mest almindelige lakskader kan du
selv udbedre, f.eks.:
• mindre stenslag og ridser
• skader på f.eks. skærmkanter og døre.
Ved udbedring skal bilen være renvasket og
tør og have en temperatur på mindst 15 °C.
NRS
3
Fjern lakrester ved hjælp af tape.
Afdæk eventuelt.
Mindre stenslag og ridser
Materiale:
•
•
•
•
•
Grundfarve (primer) på dåse.
Lak på dåse eller en såkaldt farvestift.
Pensel.
Afdækningstape.
Hvis stenslaget ikke er gået ned til
pladen, og et ubeskadiget laklag stadig
findes, kan du påføre lakken direkte, når
du har fjernet evt. skidt.
Hvis stenslaget er gået ned til pladen,
skal du gøre følgende:
• Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne følger med (billede 1).
• Rør godt rundt i grundfarven (primer), og
påfør denne med en fin pensel eller en
tændstik (billede 2).
• Når grundfarven er tør, skal du påføre
yderlakken med en pensel.
• Sørg for, at lakken er rørt godt op, og
påfør derefter lakken i flere tynde lag. Lad
den tørre mellem hver påføring.
• Ved ridser skal du gøre som beskrevet
ovenfor. Det kan dog være nødvendigt at
afdække den ubeskadigede lak for at
beskytte denne (billede 3).
• Vent nogle dage og foretag derefter efterbehandling, dvs. polér udbedringerne.
Anvend en blød klud og kun lidt slibepasta.
Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Rustbeskyttelsesbehandling –
kontrol og udbedring
Din bil fik en meget grundig og komplet
rustbeskyttelse på fabrikken. Dele af karrosseriet består af galvaniseret stål. Undervognen er beskyttet med et slidstærkt
rustbeskyttelsesmiddel. Indvendigt i stolper,
hulrum og lukkede sektioner er der påført en
flydende rustbeskyttelsesvæske.
Du kan bevare bilens rustbeskyttelse ved bl.a.
at gøre følgende:
• Hold bilen ren! Spul undervognen. Ved
højtryksvask - hold strålen mindst 30 cm
fra lakerede overflader!
• Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen er konstrueret med en rustbeskyttelse,
som under normale forhold først kræver efterbehandling efter ca. 8 år. Efter ca. 8 år bør
efterbehandling ske med tre års mellemrum.
Hvis din bil skal efterbehandles, kan du få
hjælp hos dit Volvo-værksted.
Udbedring
Hvis du selv vil forbedre rustbeskyttelsen,
skal du sørge for, at der er rent og tørt der,
hvor udbedringen skal foretages. Spul, vask
og tør bilen grundigt. Anvend rustbeskyttelsesmiddel i spraydåse eller et middel, der
skal påføres med pensel.
Der findes to forskellige typer af rustbeskyttelsesmiddel:
• tynd (ufarvet) til synlige steder
• tyktflydende, til slidflader på undervognen.
Typiske steder, hvor rustbeskyttelsen skal
udbedres med disse hjælpemidler, er f.eks.:
• Synlige svejsninger og pladesamlinger;
tynd væske
• Undervogn; tyktflydende væske
• Dørhængsler; tynd væske
• Motorhjelmens hængsler og lås - tynd
væske.
Når du er færdig med behandlingen kan
overskydende rustbeskyttelsesmiddel tørres
af med en klud, der er fugtet med et anbefalet
rengøringsmiddel. Dele af motoren og fjederbenstårnene i motorrummet er på fabrikken
behandlet med et voksbaseret, ufarvet
rustbeskyttelsesmiddel. Dette middel tåler
almindelige vaskemidler uden at blive opløst
eller ødelagt.
Hvis du anvender en motorvask med såkaldte
aromatiske opløsningsmidler, f.eks. fortynder,
terpentin (især midler uden emulgatorer), skal
voksbeskyttelsen fornys efter vask. Volvoforhandleren sælger sådanne voksbeskyttelsesmidler.
NRT
Vedligeholdelse
NRU
Vedligeholdelse og service
Volvo-service
Egen vedligeholdelse
Motorhjelm og motorrum
Diesel
Olier og væsker
Viskerblade
Batteri
Pærer
Udskiftning af pærer
Sikringer
160
161
162
163
164
168
169
172
173
180
NRV
Vedligeholdelse og service
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Montering af ekstraudstyr
Inden bilen forlod fabrikken, er den blevet
omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i
henhold til Volvo Car Corporation’s forskrifter
er foretaget umiddelbart inden du overtog
bilen.
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr kan påvirke bilens elektroniske system
negativt. Noget ekstraudstyr fungerer kun,
når den tilknyttede software er programmeret
ind i bilens elektroniske system. Kontakt
derfor altid et autoriseret Volvo-værksted,
inden ekstraudstyr, som tilsluttes eller
påvirker det elektriske system, monteres.
For også fremover at holde din Volvo på et
højt niveau, hvad angår trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed, bør du følge
Volvos serviceprogram, som er specificeret i
Service- og garantibogen. Lad et autoriseret
Volvo-værksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos værksteder har det
personale, den servicelitteratur og det
specialværktøj, som garanterer den højeste
servicekvalitet.
Vigtigt!
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Nogle typer servicearbejde, som vedrører
bilens elektriske system, kan kun udføres ved
hjælp af specialudviklet elektronisk udstyr.
Kontakt derfor altid et autoriseret Volvoværksted, inden servicearbejde, som påvirker
bilens elektriske system, påbegyndes eller
udføres.
NSM
Optagelse af bildata
En eller flere computere i din Volvo kan
indlæse detaljerede oplysninger. Disse data,
der er beregnet til anvendelse i forskningsøjemed for at videreudvikle sikkerheden samt
til diagnosticering af fejl i visse af bilens
systemer, kan indeholde oplysninger som
førerens og passagerernes brug af sikkerhedsseler, oplysninger om funktionen af
bilens forskellige systemer og moduler samt
status af motor, gasreguleringsspjæld,
styretøj, bremser og andre systemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at
køre bilen på, herunder bl.a. data om kørselshastighed, brug af bremsepedal eller speeder
samt ratudslag. Sidstnævnte data kan
gemmes i en begrænset tid, mens bilen kører,
og derefter under forløbet af en kollision eller
i situationer, hvor bilen lige undgår uheld.
Volvo Car Corporation vil ikke medvirke til
udlevering af de lagrede oplysninger uden
samtykke. Volvo Car Corporation kan dog
tvinges til at udlevere oplysningerne som
følge af national lovgivning. I øvrigt kan Volvo
Car Corporation og de autoriserede
værksteder læse og bruge oplysningerne.
Ugunstige kørselsforhold
Ved kørsel under ugunstige forhold anbefales
det, at udskiftning af motorolie, olie- og
luftfilter foretages hyppigere end anbefalet i
service- og garantibogen.
Til ugunstige kørselsforhold regnes langvarig
kørsel:
•
•
•
•
•
•
i støvede eller sandede omgivelser
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i tomgang eller med lav hastighed
på korte strækninger (under 10 km) ved
lave temperaturer (under 5 ºC).
Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen
påbegyndes
Batteriet
Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet
korrekt og forsvarligt stramme.
Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren
er i gang (f.eks. i forbindelse med batteriskift).
Der må aldrig anvendes hurtiglader til
opladning af batteriet. Batteriledningerne
skal være frakoblet ved opladning af batteriet.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet
håndteres på en miljøvenlig måde. Lad Volvoforhandleren hjælpe dig.
ADVARSEL!
Tændingssystemet har en meget høj
effekt. Der findes livsfarlig spænding i
tændingssystemet. Tændingen skal derfor
altid være slået fra, når der udføres
arbejde i motorrummet.
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler,
når tændingen er slået til, eller motoren er
varm.
• Kølevæske - Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
• Motorolie - Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
• Servostyringsolie - Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
• Sprinklervæske - Beholderen skal være
godt fyldt op. Påfyld frostvæske ved
temperaturer omkring frysepunktet.
• Bremse- og koblingsvæske - Niveauet
skal være mellem MIN- og MAXmærkerne.
ADVARSEL!
Husk, at køleventilatoren kan starte
automatisk et stykke tid efter, at motoren
er standset.
Motorvaks bør altid foretages på et
værksted. Hvis motoren er varm, er der
risiko for brand.
Løft af bilen
Hvis bilen skal løftes med en værkstedsdonkraft, skal denne anbringes mod forkanten af
motorens bæreramme.
Undgå at beskadige bundpladen under
motoren. Vær omhyggelig med at anbringe
donkraften, så bilen ikke kan glide af. Anvend
altid opblokningsbukke eller lignende.
Hvis du løfter bilen med en værkstedsdonkraft af dobbelt-typen, skal de forreste og
bageste løftearme anbringes under løftepunkterne på vangerne. Se billedet.
Kontrollér regelmæssigt
Følgende bør kontrolleres med jævne
mellemrum, f.eks. ved brændstofpåfyldning:
NSN
Vedligeholdelse og service
Motorhjelm og motorrum
V
NM
U
NN
T
S
R
N
Q
O
P
Åbning af motorhjelmen
Motorrum
– Træk i låshåndtaget længst til venstre
(eller til højre, hvis bilen er højrestyret)
under instrumentpanelet. Du kan høre, når
låsen går op.
– Før hånden ind til højre under motorhjelmens forkant (nedenfor kølergrillen).
– Træk op i sikkerhedsspærringens
håndtag.
– Slip håndtaget, og luk motorhjelmen op.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NSO
Bremse- og koblingsvæskebeholder
Relæ og sikringer
Luftfilter
Køler
Oliemålepind, motor
Oliepåfyldning, motorolie
Sprinklervæskebeholder
Beholder for servostyringsolie
Ekspansionsbeholder, kølesystem
Skilt med chassisnummer
11. Batteri (i bagagerummet)
ADVARSEL!
Kontrollér, at motorhjelmen låser
ordentligt, når du lukker den!
Vedligeholdelse og service
Diesel
Brændstofsystem
Dieselmotorer er følsomme over for
forurening. Brug kun dieselbrændstof fra
kendte olieselskaber. Påfyld aldrig diesel af
tvivlsom kvalitet. De store olieselskaber har
også et særligt dieselbrændstof beregnet til
temperaturer omkring frysepunktet. Dette er
mere letflydende ved lave temperaturer og
reducerer risikoen for voksdannelse i brændstofsystemet.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
Brændstoffilteret separerer kondensvandet
fra brændstoffet, da kondensvandet ellers
kan forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontroller
ved påfyldning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå spild på lakerede flader. I
tilfælde af spild vaskes med vand og sæbe.
Brændstofstop
Efter et brændstofstop kræves der ingen
særlige foranstaltninger.
RME (Raps Metyl Ester)
Der må højst blandes 5 % RME i dieselolien.
Vigtigt!
Ved højere koncentration end 5 % RME
er der risiko for motorskader.
NSP
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Kontrol og skift af motorolie og
oliefilter
I Service- og garantibogen gives oplysninger
om passende skifteintervaller for olie og
oliefiltre. Ved kørsel under ugunstige forhold
anbefales kortere intervaller - se side 160.
Standen i motorolien skal kontrolleres og
olien skiftes med regelmæssige mellemrum.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres
allerede inden det første normale olieskift på
den nye bil. I Service- og garantibogen
angives, ved hvilket kilometertal dette skal
finde sted.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2500 kms intervaller. Det er sikrest at
foretage kontrollen med kold motor inden
start, og målingen er fejlvisende umiddelbart
efter, at motoren er standset. Målepinden
viser for lavt et niveau, da ikke al olien har nået
at løbe ned i bundkarret.
Den anbefalede oliekvalitet, viskositet og
volumenoplysninger fremgår af side 227.
Oliestanden skal være i det afmærkede
område på målepinden.
Vigtigt!
Brug altid olie af den anbefalede kvalitet
og med den rette viskositet.
Brug ikke ekstra additiver i olien - de kan
skade motoren. Hvis der er blevet påfyldt
en anden olietype, skal man kontakte det
nærmeste autoriserede Volvo-værksted
for service.
Oliestandskontrol på en kold bil:
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
NSQ
– Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN-mærket på målepinden. I
side 227 kan du se, hvilken mængde, der
kan fyldes på.
Oliestandskontrol på en varm bil:
– Stil bilen plant, og vent 10-15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien når at
løbe tilbage til bundkarret.
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
– Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX- end MIN-mærket på målepinden. I
side 227 kan du se, hvilken mængde, der
kan fyldes på.
Vigtigt!
Fyld aldrig til over MAX-mærket, da
olieforbruget kan stige, hvis motoren
påfyldes for megen olie.
ADVARSEL!
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for
brand.
Vedligeholdelse og service
Visse motorvarianter har en olieniveauføler.
Se side 227.
Sprinklervæskebeholder
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles
væskebeholder. Du kan finde oplysninger om
mængder og anbefalet kvalitet for væsker og
olier på side 229.
Anvend frostbeskyttelse om vinteren, så
væsken ikke fryser i pumpe, beholder og
slanger.
Tip! Rengør viskerbladene, når du påfylder
sprinklervæske.
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
Følg vejledningen på emballagen. Det er
vigtigt, at mængden af kølevæske og vand
afpasses efter vejrforholdene. Påfyld aldrig
rent vand alene. Risikoen for tilfrysning øges
med både for lille og for stor andel
kølevæske.
Kapaciteten fremgår af side 229.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt!
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmarkeringerne på ekspansionstanken. Hvis
systemet ikke er velfyldt, kan der opstå høje,
lokale temperaturer med risiko for skader
(revner) i
NSR
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
kørsel i bjerge eller i tropisk klima med høj
luftfugtighed, skal væsken udskiftes hvert år.
topstykket. Fyld væske på, når niveauet er
faldet til MIN-markeringen.
OBS! Motoren må kun arbejde med et godt
fyldt kølesystem. Ellers kan der opstå høje
temperaturer med risiko for skader (revner) i
topstykket.
ADVARSEL!
Hvis bremsevæsken står under MINmærket på bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
ADVARSEL!
Kølevæsken kan være meget meget varm.
Hvis der skal påfyldes kølevæske, når
motoren er varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel skrues forsigtigt af, så
overtrykket forsvinder.
Vigtigt!
Motoren må kun køre med godt fyldt
kølesystem. Der kan opstå høje temperaturer med risiko for skader (revner) i
topstykket.
Vigtigt!
Det er meget vigtigt, at der anvendes
kølevæske med den korrosionsbeskyttelse, som Volvo anbefaler. Når bilen er
ny, er den fyldt med kølevæske, som kan
klare ca. -35 °C.
Bremse- og koblingsvæske,
niveaukontrol og påfyldning
Bremse- og koblingsvæsken har fælles
beholder1. Niveauet skal være mellem MINog NAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller ved hvert
andet normale serviceeftersyn.
Kapacitet og anbefalet kvalitet for bremsevæske fremgår af side 229.
OBS! På biler, som køres på en måde, så
bremserne anvendes ofte og hårdt, f.eks. ved
1.
NSS
Placering afhængig af, om der er tale
om venstre- eller højrestyret variant
Vedligeholdelse og service
Servostyringsolie, niveaukontrol
og påfyldning
Kontrollér oliestanden ved hver service.
Olieskift behøves ikke. Oliestanden skal ligge
mellem ADD- og FULL-mærkerne.
Mængde og anbefalet kvalitet fremgår af
side 229.
OBS! Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet, eller hvis bilen mister strømmen og
skal bugseres, kan bilen stadig styres.
Styringen bliver så meget tungere end
normalt, og der skal bruges mere kraft til at
dreje rattet.
NST
Vedligeholdelse og service
Viskerblade
– Træk hele viskerbladet nedad, så armens
"løkke" passerer helt gennem hullet i
viskerbladets fæste.
– Træk hele viskerbladet op, så viskerarmens "løkke" passerer ved siden af
viskerbladets fæste. Montér det nye
viskerblad i modsat rækkefølge, og
kontrollér, at det sidder forsvarligt fast.
OBS! Viskerbladet i førersiden skal være lige
og have en spoiler, mens viskerbladet i
passagersiden er buet. Spoileren på viskerbladet i førersiden skal sidde nederst. Buen
på viskerbladet i passagersiden skal følge
buen i forrudens underkant.
Udskiftning af bagrudeviskerblad
– Slå viskerarmen ud.
– Afmonter viskerbladet ved at føre det
udad mod bagklappen.
– Tryk det nye viskerblad fast.
Kontrollér, at det nye viskerblad sidder
ordentligt fast!
Udskiftning af viskerblade
– Slå viskerarmen ud, og hold viskerbladet
mod viskerarmen i en vinkel på 45°. Tryk
låsefjedren på viskerarmen ind.
NSU
Vedligeholdelse og service
Batteri
• Kontrollér alle cellerne. Brug en skruetrækker til at løsne dækslet. Hver celle har
sin egen maksimumsniveaumarkering.
• Påfyld efter behov destilleret vand op til
maksimumsmærket.
• Fyld aldrig vand over
niveaumarkeringen (A).
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Batteriet indeholder
ætsende syre.
Vigtigt!
Brug altid destilleret eller afioniseret vand
(batterivand).
Vedligeholdelse af batteri
Batteriets levetid og funktion påvirkes af
antallet af starter, afladninger, kørestil,
køreforhold, klimaforhold osv.
Gentaget anvendelse af parkeringsvarmeren
og lignende store strømforbrugere kombineret med korte strækninger kan medføre, at
batteriet aflades, hvilket kan give startproblemer.
For at batteriet skal fungere tilfredsstillende,
bør følgende iagttages:
• Kontrollér regelmæssigt, at væskestanden i batteriet er korrekt (A).
– Sæt dækslet forsvarligt på.
OBS! Hvis batteriet aflades mange gange,
påvirkes batteriets levetid negativt.
Symboler på batteriet
Undgå gnister og åben ild.
Eksplosionsfare.
Symbolerne befinder sig på batteriet.
Anvend beskyttelsesbriller.
Du kan finde yderligere informationer i bilens instruktionsbog.
NSV
Vedligeholdelse og service
Batteri
Udledning af knaldgas
Udskiftning af batteri
Batteriet kan udvikle knaldgas, som er meget
eksplosiv. For at forhindre, at knaldgassen
bliver i bagagerummet og kabinen, er der
monteret en evakueringsslange, som leder
eventuel knaldgas fra batteriet ud i det fri.
Hvis batteriet skal udskiftes, skal du sørge
for, at evakueringsslangen tilsluttes det nye
batteri, og at den ledes nedad til det tiltænkte
udløb i karrosseriet.
Når du har skruet konsollen og dækpladen
over batteriet løst og vil fjerne batteriet, skal
du gøre følgende:
NTM
– Sørg for, at tændingen er slået fra.
– Vent mindst 5 minutter, inden du rører de
elektriske tilslutninger. (Det sikrer, at informationer i bilens elektriske system kan
lagres af andre kontrolmoduler).
– Løsn først minuskablet.
– Løsn derefter pluskablet og evakueringsslangen til knaldgas.
Når du skal montere et batteri, skal du gøre
følgende:
–
–
–
–
Sæt batteriet på plads.
Tilslut først pluskablet.
Tilslut derefter minuskablet.
Sørg for, at evakueringsslangen er korrekt
tilsluttet både til batteriet og til udløbet i
karrosseriet.
Vedligeholdelse og service
ADVARSEL!
Batteriet indeholder knaldgas, som er
meget eksplosiv. Sørg for, at slangen, der
fører knaldgassen bort, er tilsluttet korrekt!
ADVARSEL!
Batterier kan danne knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, som kan
dannes, hvis startkablerne påsættes
forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til
at eksplodere. Batteriet indeholder
svovlsyre, som kan forårsage alvorlige
ætseskader. Skyl med rigelige mængder
vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt
med øjne, hud eller tøj. Ved stænk i øjnene
skal der omgående søges lægehjælp.
NTN
Vedligeholdelse og service
Pærer
Generelt
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 233.
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af
andre end et værksted, er følgende:
•
•
•
•
•
Generel loftsbelysning
Loftsbelysning
Læselampe
Handskerumslys
Pærer til Bi-Xenon-lygter.
NTO
Vigtigt!
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene
fordampes af varmen og giver en
belægning på reflektoren, som så kan
ødelægges.
ADVARSEL!
På biler med Bi-Xenon-forlygter skal alt
arbejde på forlygterne udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Bi-Xenon-lygter kræver særlig forsigtighed, da de indeholder et højspændingsaggregat.
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
1
5
Nærlys, fjernlys, blinklys,
positions-/parkeringslys og
sidemarkeringslygter
Ved udskiftning af nær-, fjern- og positions-/
parkeringslys skal hele pæreindsatsen først
løsnes. For at udskifte nogle af disse pærer,
skal du gøre som beskrevet nedenfor og
derefter se instruktionerne under de
respektive pærer.
– Sluk lyset og drej tændingsnøglen til
stilling 0.
– Åbn motorhjelmen
– Løsn indsatsen ved at trække de to
låsepinde op, som holder den på plads.
– Tag indsatsen ud.
– Løsn kontaktanordningen ved først at
trykke på låseklemmen nedefra og
dernæst tage den op oppefra med et
smæld.
– Løft hele forlygteindsatsen ud, og læg
den på et blødt underlag, så linsen ikke
ridses.
Genmontering af forlygteindsatsen foretages
i omvendt rækkefølge. Kontrollér, at
låsepindene er korrekt fastgjort.
2
4
3
Isætning af pære i forlygte
1.
2.
3.
4.
5.
Nærlys
Fjernlys
Blinker
Parkerings-/positionslys
Sidemarkeringslys
NTP
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Nærlyspære
Fjernlyspære
– Løsn det ydre dæksel ved at dreje det
mod uret.
– Træk kontakten løs.
– Løsn klemfjederen. Tryk først mod højre,
så klemfjederen løsnes, og tag den
derefter udad og nedad.
– Træk pæren ud.
– Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde
på én måde.
– Tryk klemfjederen opad og en anelse mod
venstre, så den går på plads.
– Tryk kontakten på igen.
– Skru dækslet på igen; markeringen
"HAUT" skal vende opad.
– Løsn det ydre dæksel ved at trække det
ud.
– Træk kontakten løs.
– Løsn klemfjedren. Tryk først til højre, så
klemfjedren løsnes, og før den derefter
udad/nedad.
– Træk pæren ud.
– Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde
på én måde.
– Tryk klemfjederen opad og en anelse mod
venstre, så den går på plads.
– Tryk kontakten på igen.
– Sæt dækslet på igen.
NTQ
Sidemarkeringslys og
positions/parkeringslys
Pæreholderne har bajonetfatning.
– Drej mod uret, og tag pæreholderen ud.
– Træk pæren lige ud.
– Sæt den nye pære i ved forsigtigt at
trykke den på plads.
– Sæt pæreholderen tilbage igen, og drej
den med uret.
Vedligeholdelse og service
Blinklygter
Sideblinklygte
Tågelygter
Pæreholderen har bajonetfatning.
– Sluk lyset og drej tændingsnøglen til
stilling 0.
– Skub pærehuset ud fra neden med en lille
skruetrækker.
– Drej pæreholderen ¼ omgang mod uret,
og træk den lige ud.
– Træk den defekte pære lige ud.
– Udskift pæren, og tryk den nye pære lige
ind i pæreholderen.
– Sluk lyset og drej tændingsnøglen til
stilling 0.
– Drej pæreholderen et stykke mod uret.
– Tag pæren ud.
– Sæt den nye pære i. Profilen på pæreholderen falder sammen med profilen på
pærens fod.
– Monter pæreholderen igen ved at dreje
den med uret. Markeringen "TOP" på
pæreholderen skal vende opad!
– Drej pæreholderen mod uret, og tag
den ud.
– Tryk pæren ind, drej mod uret, og tag
den ud.
– Sæt den nye pære i ved at trykke den på
plads og derefter dreje den med uret.
NTR
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
N
O
P
Q
Placering af pærer i baglygte
1. Blinker
2. Stoplys
3. Baklys
4. Positionslys
OBS! Hvis fejlmeddelelsen "Defekt pære" /
"Kontroller bremselygter" bliver stående,
efter at en defekt pære er udskiftet, bør man
få fejlen udbedret af et autoriseret Volvoværksted.
NTS
Vedligeholdelse og service
_
`
a
^
a
Pærer i baglygte
– Sluk lyset og drej tændingsnøglen til
stilling 0.
– Slå bagklappens nederste del ned, og slå
gulvlemmen op.
– Hvis bilen er udstyret med holdere til
indkøbsposer (ekstraudstyr), skal
holderens støttebånd løsnes.
– Fjern hjørnestykket (A).
– Åbn klappen (B) i sidepanelet ved at
trække spærren (C) opad og hen mod dig
selv.
– Tag fastnøgle nr. 10 ud af værktøjsposen.
– Løsn møtrikkerne (D).
– Tag hele indsatsen lige bagud.
– Løsn overdelen af kabelnettet for at få
bedre plads.
– Læg indsatsen på et blødt underlag, så
glasset ikke beskadiges.
– Drej pæreholderen mod uret, og tag den
ud.
– Drej pæren mod uret, så den løsnes.
– Skift pære.
– Sæt pæreholderen på plads igen, og drej
den med uret.
– Tryk overdelen af kabelnettet på plads
igen.
– Sæt indsatsen tilbage i skruehullet. Tryk
indsatsen på plads.
– Skru møtrikkerne på.
– Sæt sidepanelet og hjørnestykket på igen.
NTT
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Tågebaglygter
Nummerpladelygte
Indstigningslys
– Stik en skruetrækker ind, som pilen på
billedet viser.
– Skub pæreindsatsen ud.
– Drej pæreindsatsen mod uret, og tag
pæren ud.
– Udskift pæren.
– Sluk lyset og drej tændingsnøglen til
stilling 0!
– Løsn skruen med en skruetrækker.
– Frigør forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud. Drej kontakten venstre om, og
træk pæren ud.
– Udskift pæren.
– Sæt kontakten på igen og drej med uret.
– Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
Indstigningslyset findes under instrumentpanelet på fører- og passagersiden. Gør
følgende, når du skal skifte pære:
NTU
– Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
– Fjern den defekte pære.
– Sæt en ny pære i. Kontrollér, at lyset
virker.
– Sæt pærehuset på plads igen.
Vedligeholdelse og service
Pære i bagagerummet
Makeup-spejl
– Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
– Fjern den defekte pære.
– Sæt en ny pære i. Kontrollér, at lyset
virker.
– Sæt pærehuset på plads igen.
– Stik en skruetrækker ind ved siden af den
midterste clips i spejlets underkant. Løft
opad, så den midterste clips slipper
– Drej skruetrækkeren til begge sider, så de
yderste clips slipper.
– Tag spejlindsatsen ud.
– Udskift pærerne.
– Sæt indsatsen i igen med overkanten
først. Sørg for, at de øverste clips er
trykket ordentligt ind, inden indsatsen
føres tilbage på plads.
NTV
Vedligeholdelse og service
Sikringer
For at forhindre, at bilens elektriske system
beskadiges som følge af kortslutning eller
overbelastning, er alle de forskellige
funktioner og komponenter beskyttet af
forskellige sikringer.
Sikringerne er placeret fire forskellige steder
i bilen:
1.
2.
Relæ-/sikringsboksen i motorrummet.
Sikringsboks i kabinen inden for
lydvæggen i førersiden.
3. Sikringsboks i kabinen i instrumentbrættets gavl i førersiden.
4. Sikringsboks i bagagerummet.
Hvis en elektrisk komponent eller funktion
ikke fungerer, kan det skyldes, at kompoNUM
nentens sikring midlertidigt har været overbelastet og er brændt over.
– Se på sikringsoversigten for at finde
sikringen.
– Træk sikringen ud, og se fra siden, om
den bøjede tråd er brændt over.
– I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme
amperetal.
I dækslet på instrumentbrættets gavl befinder
der sig et antal reservesikringer. Der findes
også en tang, der gør det lettere at trække
sikringer ud og sætte dem i.
Hvis samme sikring springer flere gange,
foreligger der en fejl på komponenten, og du
bør kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
Vedligeholdelse og service
Relæ-/sikringsboks i
motorrummet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ABS
30 A
ABS
30 A
Højtryksvaskere, forlygter
35 A
Kabinevarmer (ekstraudstyr)
25 A
Ekstralys (ekstraudstyr)
20 A
Startmotorrelæ
35 A
Forrudeviskere
25 A
Transmissionstyrenhed (TCM) (V8) 15 A
Brændstofpumpe
15 A
Tændspoler (benzin),
motorstyreenhed (ECM) (benzin)
indsprøjtningsventiler, højtryksventil
(diesel)
20 A
11. Gaspedalføler (APM),
AC-kompressor, ventilator for
elektronikboks
12. Motorstyreenhed (ECM) (benzin)
Indsprøjtningsdyser (benzin),
luftmassemåler
luftmassemåler (diesel)
13. Styreenhed for spjældhus (V8)
14. Lambdasonde (benzin)
15. Krumtaphus-ventilationsvarmer,
magnetventiler
gløderør (diesel)
Krumtaphus-ventilationsvarmer,
magnetventiler
luftmassemåler (V8)
16. Nærlys (venstre)
17. Nærlys(højre)
10 A
15 A
5A
10 A
20 A
18. 19. Strømforsyning til
motorstyreenhed (ECM),
motorrelæ
20. Positionslys
21. -
-
5A
15 A
-
10 A
15 A
20 A
20 A
NUN
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Sikringer i kabinen ved instrumentpanelets gavl i førersiden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NUO
Blæser, klimaanlæg
Audioforstærker
Elbetjent førersæde
Elbetjent passagerforsæde
Styreenhed, venstre fordør
Styreenhed, højre fordør
Infotainment, RTI display, cd, md
OBDII, lysomskifter (LSM),
ratvinkelføler (SAS), ratstyreenhed
(SWM)
30 A
30 A
25 A
25 A
25 A
25 A
10 A
5A
11. Tændingslås, SRS-system,
motorstyreenhed (ECM)
frakobling af SRS i passagersiden
(PACOS) elektronisk startspærre
(IMMO) transmissionsstyreenhed
(TCM) (V8)
7,5 A
12. Kabinebelysning, loft (RCM), øverste
elektronikstyreenhed (UEM)
10 A
13. Soltag
15 A
14. Telefon
5A
15. 15-38 -
Vedligeholdelse og service
Sikringer i kabinen inden for
lydvæggen i førersiden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sædevarme, højre side
15 A
Sædevarme, venstre side
15 A
Horn
15 A
Infotainment
10 A
Reserve
Reserve
Alarmsirene
5A
Bremselyskontakt, tilførsel
5A
Kombinationsinstrument (DIM), klimaanlæg (CCM), parkeringsvarmer,
elbetjent førersæde
10 A
Eludtag, førersæde og bagsæde 15 A
Reserve
ABS, STC/DSTC
5A
16. Elektronisk servostyring (ECPS),
Bi-Xenon, lyshøjderegulering
10 A
17. Tågeforlys, venstre
7,5 A
18. Tågeforlys, højre
7,5 A
19. Reserve
20. Kølevæskepumpe (V8)
5A
21. Transmission, styreenhed (TCM),
bakgearsspærre (M66)
10 A
22. Fjernlys (venstre)
10 A
23. Fjernlys (højre)
10 A
24. 25. 26. Reserve
27. Reserve
28. Elbetjent passagerforsæde
5A
29. Reserve
30. BLIS
5A
31. Reserve
32. Reserve
-
33.
34.
35.
36.
Vakuumpumpe
Sprinklerpumpe
-
20 A
15 A
-
NUP
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Sikringer i bagagerummet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
NUQ
Baklygter,
Positionslys, tågelys,
bagagerumsbelysning,
nummerplade- belysning, dioder i
bremsebelysning
Tilbehør (AEM)
Reserve
REM elektronik
RTI, radiomodtager, RSE
Trækledning (30-tilførsel)
Eludtag, bagagerum
Bagdør, højre: Rudetræk,
spærre til rudetræk
Bagdør, venstre: Rudetræk,
spærre til rudetræk
Reserve
Reserve
Varmer, dieselfilter
Subwoofer, luftkonditionering
bagi (A/C)
Reserve
Reserve
Tilbehør, infotainment
Reserve
Bagrudevisker
Trækledning (15-tilførsel)
Reserve
-
10 A
20 A
15 A
10 A
7,5 A
15 A
15 A
20 A
20 A
15 A
15 A
5A
15 A
20 A
-
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
AWD
7,5 A
Reserve
Parkeringshjælp
5A
Hovedsikring: anhængerkabel,
parkeringshjælp, AWD
30 A
Centrallås (PCL)
15 A
Trailerbelysning, venstre:
Positionslys, blinklys
25 A
Trailerbelysning, højre: Bremselys,
tågebaglys, blinklys
25 A
Hovedsikring: Sikring
37, 38, 40 A
Elopvarmet bagrude
20 A
Elopvarmet bagrude
20 A
Infotainment
Infotainment
Kontrolpaneler
Audioanlæggets funktioner
Radiofunktioner
Cd/md (ekstraudstyr)
Cd-skifter (ekstraudstyr)
Menuindstillinger og menupunkter – Audio
Telefon (ekstraudstyr)
Telefonfunktioner
Menuindstillinger og menupunkter – Telefon
186
187
192
196
204
206
208
210
212
219
NUR
Infotainment
Infotainment
Information – Underholdning
Infotainment er et system, hvor audio og
telefonfunktioner er integreret. Infotain
mentsystemet er let at betjene med et fælles
kontrolpanel eller knappanel i rattet. På
kontrolpanelets display vises den aktuelle
funktion.
XC90 kan udstyres med Dolby Surround Pro
Logic II (Premium Sound). Dette giver en
optimal lydoplevelse med bred og naturlig
lydprofil.
Systemet giver også passagererne mulighed
for at bruge hovedtelefoner (ekstraudstyr)
med separat lydkilde.
NUS
Infotainment
Kontrolpaneler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
3.
4.
20
11
19
12
18
13
17
14
16
15
Til/fra - Audio
Volumen
Cd – kvikvalg
AM/FM -kvikvalg mellem FM1,
FM2 og AM
5. Display
6. ENTER – vælger i menuen, aktiverer et
valg eller aktiverer telefon fra standby
tilstand
7. Til/fra/standby – Telefon
8. MY KEY – programmerbart kvikvalg til
favoritfunktion
9. SELECTOR – vælger lydkilde
10. SOUND – lydindstilling
11. EXIT/CLEAR – går tilbage i menuen,
afbryder et valg, sætter telefonen på
standby og sletter foregående tekst
med tekst- og cifferindtastning
12. SIM-kortholder
13. Menuvalgsknapper.
14. Cd- og cd-skift-indtastning
15. Udskubning af md
16. Cd-afspiller og cd-skifter (ekstraudstyr)
17. Md-afspiller (ekstraudstyr)
18. Stationslagringsknapper/valg af position
i cd-skifter (1-6), nummer- og
tegnknapper for telefon samt kvikvalg i
menuer
19. IR-modtager til fjernbetjeninger
(ekstraudstyr)
20. Søg/skift nummer eller station, eller gå
frem eller tilbage ved tekst- og cifferindtastning
NUT
Infotainment
Kontrolpaneler
1
Menuhåndtering
I menutilstand kan du kontrollere, ændre
indstillinger og indprogrammere nye
funktioner i systemet. De forskellige menualternativer vises i displayet. Menualternativer
efterfulgt af punkter indikerer, at der findes
flere underniveauer.
Tryk på MENU -knappen (1) for at komme til
menutilstanden.
I menutilstanden gælder følgende:
Knapper på rattet
Audio – Telefon
De nederste fire knapper i rattets knappanel
er fælles for radio og telefon. Knapfunktionen
er afhængig af, hvilket system der er aktiveret.
Med knappanelet i rattet kan du regulere
lydstyrken, skifte mellem forudindstillede
stationer og skifte spor på cd/md.
NUU
Ved at trykke på
eller
-knapperne og
holde dem nede kan du også spole hurtigt i
en sang eller søge efter en radiostation.
For at styre telefonfunktionerne med disse
knapper skal telefonen være aktiveret, se
side 213.
Hvis du vil foretage indstillinger i audiosystemet med disse knapper, skal telefonen
være i standby (deaktiveret).
– Med menuvalgsknapperne går du opad
eller nedad i menuen.
– Et langt tryk på EXIT/CLEAR medfører, at
du går ud af menutilstanden.
– Et kort tryk på EXIT/CLEAR betyder, at du
fortryder, tager tilbage igen, siger nej til et
alternativ eller går et skridt tilbage i
menustrukturen.
– Et tryk på ENTER betyder, at du
bekræfter, vælger eller skifter fra en
undermenu til den næste undermenu.
Infotainment
– Hold
eller
-knappen trykket ind for
at spole hurtigt eller søge efter næste
stærke station.
– Tryk på SEL-knappen, og hold den inde
for at slukke.
– Ændre lydstyrke for de respektive hovedtelefoner med lydstyrkekontrolknappen.
Alle hovedtelefoner slås automatisk fra, når
audiosystemet slukkes med tændingsnøglen,
og de skal aktiveres manuelt, når bilen startes
igen.
Hovedtelefonstik (ekstraudstyr)
Der findes hovedtelefonstik til passagererne i
dørstolperne bag anden og tredje
sæderække. Dette betyder, at flere personer
kan lytte til forskellige lydkilder samtidig,
f.eks. cd eller radio, uden at forstyrre
hinanden.
Der kan sluttes to par hovedtelefoner til hvert
stik.
– Vælg mellem lydkilderne vha.
SEL-knappen.
– Skift spor på cd’en/md’en, eller skift
mellem de lagrede stationer med
pileknapperne
eller
.
• Brugere af hovedtelefoner kan vælge
mellem hurtigvalg på det bånd (AM, FM1,
FM2) som føreren tidligere har valgt.
Dette bevirker, at føreren i visse tilfælde
ikke får nogen NEWS - eller trafikinformation, selvom der er valgt TP/NEWS.
• Der kan kun spilles én plade i cd-skifteren
og én sang ad gangen.
Til den bedste lydgengivelse anbefales
hovedtelefoner med en impedans på mellem
16-32 ohm. Følsomheden på disse bør være
lig med eller højere end 102 dB. Hovedtelefonkontakten er til kontakter på 3,5 mm og er
placeret på undersiden af
hovedtelefonpanelet (1).
Hovedtelefoner –
begrænsninger
• Hvis et sæt hovedtelefoner er sluttet til
samme lydkilde, som høres i højttalerne,
kan hovedtelefonerne ikke skifte nummer
på den respektive kanal. Dette er for ikke
at overraske føreren med uventede
hændelser.
• Hvis føreren vælger samme lydkilde via
kontrolpanelet som en hovedtelefon har,
får føreren kontrollen over denne lydkilde.
NUV
Infotainment
Kontrolpaneler
8.
9.
2
1
4
2
5
3
6
7
8
9
Display
Fjernbetjening (ekstraudstyr)
I displayet (2) vises den aktuelle funktion,
f.eks. menualternativer, meddelelser, telefonnumre eller indstillinger.
1.
Rengør displayet med en tør, blød klud. Brug
ikke rengøringsmidler.
–
–
–
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NVM
Memory – lagrer fundne radiokanaler.
For at lagre en station:
Tryk på Memory-knappen
Vælg Preset med Preset/Disc (5)
Bekræft valget med Memory-knappen
Volumen
Søg/skift spor frem eller tilbage
Source – går mellem lydkilder
Preset/Disc – vælger position i cdskifteren eller forudindstillede radiostationer
Auto – søger efter og lagrer de
stærkeste stationer
Funktionen ikke tilgængelig
Funktionen ikke tilgængelig
Til/fra – Audio
Infotainment
Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren (se
billedet), som er placeret på instrumentpanelet.
OBS! Fjernbetjeningen indeholder AAAbatterier (R03). Hvis fjernbetjeningen ikke
fungerer, prøv da først at udskifte batterierne.
NVN
Infotainment
Audioanlæggets funktioner
1
2
3
4
– Med gentagne tryk på AM/FM -knappen
skiftes der mellem FM1, FM2 og AM.
Den valgte lydkilde vises i displayet.
1
Md kan kun vælges med SELECTOR knappen.
Kontakt, til/fra – Audio
Lydstyrkekontrol
Tryk på POWER -knappen (1) for at tænde
eller slukke audiosystemet.
Drej knappen (1) med eller mod uret for at
øge eller sænke lydstyrken. Lydstyrkekontrollen er elektronisk og har ingen yderstillinger. Lydstyrken kan også øges (+) eller
sænkes (–) vha. knappanelet i rattet.
Hvis du slukker bilen med audiosystemet
aktivt, vil det automatisk være aktivt, når bilen
startes igen.
Valg af lydkilde
Lydkilderne kan vælges på to måder:
Enten med kvikvalgsknapperne cd (2),
AM/FM (3) eller med SELECTOR knappen (4):
– Drej SELECTOR -knappen for at vælge
mellem radio (FM1, FM2 og AM), cd/cdskifter (ekstraudstyr) og md (ekstraudstyr).
NVO
Pausetilstand
Når lydstyrken står i nul-tilstand, er cd/mdafspilleren fortsat i pause-tilstand. Aktiver
afspilleren igen ved at skrue op for volumen.
Lydstyrkekontrol – TP/PTY/
NEWS/ALARM
Hvis du f.eks. afspiller en cd, når radioen
modtager en trafikmeddelelse, er cd-afspilleren fortsat i pause-tilstand. Meddelelsen
Infotainment
høres med den lydstyrke, som er valgt for de
respektive meddelelser. Derefter genoptages
afspilning af den oprindeligt valgte lydkilde
og vender tilbage til den tidligere indstillede
lydstyrke. Hvis lydstyrken justeres under
meddelelsen, gemmes den nye lydstyrke og
anvendes ved næste meddelelse.
1
2
Niveauet for Surround kan kun indstilles, hvis
Dolby Pro Logic II er valgt i menuen.
Niveauet for subwoofer kan kun indstilles,
hvis Subwoofer er aktiveret.
Lydindstilling
Lydindstilling
– Tryk på SOUND-knappen (1).
– Tryk dig frem til den funktion, der skal
indstilles, ved hjælp af gentagne tryk på
SOUND-knappen. Vælg mellem BASS,
TREBLE, FADER, BALANCE,
SUBWOOFER (ekstraudstyr), CENTRE
(ekstraudstyr) eller SURROUND (ekstraudstyr).
– Justér niveauet med SELECTORknappen (2). I displayet vises en skala fra
minimumsniveau til maksimumniveau. I
midten vises normalniveauet.
OBS! Niveauet for centerhøjttalerne kan kun
indstilles, hvis Dolby Pro Logic II (DPL II) eller
3-kanalsstereo (3CH) er valgt på menuen.
Vises i display
Bas
BASS
Diskant
TREBLE
Balance mellem højre
og venstre højttaler
BALANCE
Balance mellem
forreste og bageste
højttalere
FADER
Niveau for bashøjttalere
SUBWOOFER
(ekstraudstyr)
Niveau for centerhøjttaler
CENTRE
(Premium
Sound)
Niveau for surround,
omgivelseslyd
SURROUND
(Premium
Sound)
NVP
Infotainment
Audioanlæggets funktioner
SURROUND (ekstraudstyr)
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II med centerhøjttaler midt på instrumentpanelet giver en
lydoplevelse, der er meget tæt på virkeligheden. De normale stereokanaler venstrehøjre fordeles til venstre-midten-højre.
Endvidere kommer omgivelseslyden
(surround sound) fra bilens bageste højttalerkanaler. Omgivelseslyden svarer til efterklangen i koncertsalen.
Dolby Surround Pro Logic II fungerer i cd- og
md-tilstand. For AM- og FM-radioudsendelser anbefales 3-kanalsstereo (3-Channel).
Dolby Surround Pro Logic II findes kun på
det højeste lydniveau, Premium Sound.
NVQ
– Vælg AUDIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg SURROUND, og tryk på ENTER.
– Vælg Dolby AM/FM eller Dolby cd/md, og
tryk på ENTER.
– Vælg PRO LOGIC II, 3 CHANNEL eller
OFF, og tryk på ENTER.
• Symbolet
PL II vises i displayet, hvis
Pro Logic II er valgt.
• 3 CH vises i displayet, hvis 3 CHANNEL
er valgt.
• OFF betyder almindelig stereotilstand.
Dolby Surround Pro Logic II er et
varemærke, som tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Dolby Pro Logic II Surround System er
fremstillet på licens fra Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Bashøjttaler – SUBWOOFER
(ekstraudstyr)
Bashøjttaleren giver en mere fyldig lyd og en
dybere baslyd fra anlægget.
– Vælg AUDIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg SUBWOOFER, og tryk på ENTER .
Et kryds i ruden viser, at SUBWOOFER
er aktiveret.
Equalizer FR (visse modeller)
Funktionen anvendes til finjusteringer af
lyden i de forreste højttalere.
– Vælg AUDIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg Equalizer FR, og tryk på ENTER.
Infotainment
– Indstil niveauet med menuvalgsknapperne
eller SELECTOR-knappen.
– Tryk på ENTER for at vælge næste
frekvens. Du kan vælge fem frekvenser.
– Tryk på ENTER, til du kommer til menutilstanden for at gemme de foretagne
ændringer.
Equalizer RR (visse modeller)
Funktionen anvendes til finjusteringer af
lyden i de bageste højttalere.
– Vælg AUDIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg Equalizer RR, og tryk på ENTER.
– Indstil niveauet med menuvalgsknapperne
eller SELECTOR-knappen.
– Tryk på ENTER for at vælge næste
frekvens. Du kan vælge fem frekvenser.
– Tryk på ENTER, til du kommer til menutilstanden for at gemme de foretagne
ændringer.
NVR
Infotainment
Radiofunktioner
1
2
– Slip knappen, når den ønskede frekvens
vises i displayet.
– Hvis frekvensen skal justeres, skal det
gøres med korte tryk på en af pileknapperne
eller
.
– Den manuelle justeringstilstand er stadig
aktiveret fem sekunder efter det sidste
tryk.
1
Stationssøgning
Stationslagring
– Vælg radioindstilling AM/FM1/FM2 med
SELECTOR -knappen (2) eller AM/FM knappen (1).
– Tryk kortvarigt på
eller
-knappen
for at søge efter næste stærke station.
– Tryk på en af knapperne igen, hvis du vil
søge på ny.
Sådan lagres en ønsket station på en af stationslagringsknapperne 0-9 (1):
Manuel søgning efter en kendt
frekvens
– Tryk
eller
-knappen ind, og hold
den inde. MAN vises i displayet. Radioen
går da langsomt i den valgte retning og
øger tempoet efter nogle sekunder.
NVS
– Stil ind på den ønskede station.
– Tryk på den stationslagringsknap, hvor
stationen skal lagres, og hold den inde.
Lyden forsvinder et par sekunder, og
STATION STORED vises i displayet.
Stationen er nu lagret.
Infotainment
Der kan lagres op til 10 station på de
respektive frekvensbånd AM, FM1 og FM2. I
alt 30 stationer.
Radio
FM
AM(LW)
AM(MW)
Frekvensbånd
–
87,5 - 108 MHz
153 - 279 kHz
522 - 1611 kHz
–
–
Automatisk lagring af stationer
– AUTOSTORE
–
fra det indstillede frekvensbånd lagres nu
i hukommelsen for automatisk lagring.
Hvis der ikke findes nogen station med
tilstrækkelig stærk signalstyrke, vises
NO AST FOUND
De lagrede stationer findes under
knapperne 0-9.
Når radioen er i indstillingen for
automatisk lagring, vises AUTO i
displayet. AUTO forsvinder, når radioen
går tilbage til normal indstilling.
Vend tilbage til normal radioindstilling ved
at trykke på AM/FM-knappen eller EXIT/
CLEAR.
For at komme til en tidligere lagring skal
du gennemføre trinene 1-2, men vælg
AST MODE i trin 3, og tryk på ENTER.
Denne funktion søger og lagrer automatisk
op til ti stærke AM- eller FM-stationer i en
separat hukommelse. Hvis der findes flere
end ti stationer, vælges de ti stærkeste.
Funktionen er særlig brugbar i områder, hvor
du ikke er bekendt med radiostationerne eller
deres frekvenser.
– Vælg radiotilstand vha. SELECTORknappen eller AM/FM-knappen.
– Vælg AUTOSTORE i menuen, og tryk på
ENTER.
– Vælg AST SEARCH, og tryk på ENTER.
– AUTOSTORING vises i displayet, og et
antal signalstærke stationer (maks. 10)
NVT
Infotainment
Radiofunktioner
1
hjælpe bilister med altid at have den rigtige
frekvens indstillet, uanset hvilken sender der
lyttes til, eller hvilken lydkilde der er aktiv,
f.eks. cd. Det bruges også til at kunne
modtage trafikinformation og finde
programmer af en bestemt type. Radiotekst
er også en del af RDS, hvormed en radiostation f.eks. kan sende information om et
igangværende radioprogram.
OBS! Visse radiostationer bruger ikke RDS
eller kun udvalgte muligheder i systemet.
Automatisk søgning af
programinformation – PI Seek
Scanning – SCAN
Denne funktion søger automatisk efter de
næste stærke AM- eller FM-stationer. Når
radioen har fundet en station, standser den
ved denne i ca. 8 sekunder. Derefter
fortsættes søgningen.
– Vælg radiotilstand vha. SELECTOR knappen eller AM/FM -knappen.
– Vælg SCAN i menuen, og tryk på ENTER.
– SCAN vises i displayet.
– Tryk på EXIT/CLEAR -knappen for at
afslutte.
Radio Data System – RDS
RDS er et system, der kæder sendere inden
for et netværk sammen. Det bruges bl.a. til at
NVU
Ved lytning til en RDS-sender lagres diverse
informationer i radioen, f.eks. trafikoplysninger.
Når en forvalgt RDS-sender vælges på et
senere tidspunkt, opdaterer radioen
senderens RDS-information. Hvis radioen
befinder sig i grænseområdet eller lige uden
for senderens rækkevidde, søger radioen
automatisk efter den kraftigst mulige sender
af denne kanal.
Hvis der ingen sender findes inden for
"hørevidde", tier radioen, og displayet viser
"PI SEEK PRESS EXIT TO CANCEL.", indtil
en station er fundet.
Hvis man trykker på EXIT (1), begynder
radioen at spille den valgte sender, men da
uden opdateret RDS-information.
Nyheder – NEWS
Denne funktion gør, at når en nyhedsudsendelse starter, afbrydes andre lydkilder som
f.eks. en cd.
– Vælg radiotilstand vha. SELECTOR knappen eller AM/FM -knappen.
– Vælg NEWS i menuen, og tryk på
ENTER.
– NEWS vises i displayet.
– Vælg NEWS igen, og tryk på ENTER for
at deaktivere NEWS -funktionen.
Funktionen bevirker, at udsendelser, der er
kodet som nyheder fra RDS-stationer,
afbryder andre lydkilder og høres med den
lydstyrke, som er indstillet til dette formål. Så
snart nyhedsindslaget er ovre, vender
radioen tilbage til den tidligere lydkilde og
lydstyrke.
– Hvis du ikke vil lytte til et igangværende
nyhedsindslag, skal du trykke på EXIT knappen. NEWS -funktionen er alligevel
stadig tilkoblet, og radioen venter på
næste nyhedsprogram.
Infotainment
– Hvis du ikke vil lytte til en igangværende
trafikmeddelelse, kan du trykke på EXIT knappen. TP -funktionen er dog stadig
aktiveret, og radioen venter på den næste
trafikmeddelelse.
TP-Search
Denne funktion gør, at du kan lytte til trafikinformation på rejser mellem forskellige lande
og delstater i Europa, uden at du selv
behøver at vælge station.
Trafikinformation – TP
Funktionen gør, at trafikinformation fra RDSstationer afbryder andre lydkilder, og meddelelsen høres med den lydstyrke, som er
indstillet til dette formål. Så snart meddelelsen er slut, vender radioen tilbage til den
oprindelige lydkilde og lydstyrke.
– Vælg TP i menuen, og tryk på ENTER.
– TP vises i displayet.
– Vælg TP igen, og tryk på ENTER for at slå
TP-funktionen fra.
TP vises i displayet, når funktionen er
aktiveret. Hvis den indstillede station kan
sende trafikinformation, vises ))) i displayet.
Afbrydelser for trafikinformation kan altså kun
høres, når TP))) vises i displayet.
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg TP, og tryk på ENTER.
– Vælg TP Search, og tryk på ENTER.
– Du kan slå funktionen fra ved at vælge TP
Search igen og trykke på ENTER.
Radiotekst
Visse RDS-stationer sender information om
programmernes indhold, kunstnere osv.
Denne information kan vises med tekst i
displayet.
– Tryk på MENU-knappen.
– Vælg Radiotekst på menuen, og tryk på
ENTER.
– Vælg RADIOTEXT igen, og tryk på
ENTER for at deaktivere.
NVV
Infotainment
Radiofunktioner
Alarm
OBS! Ikke alle radiostationer har PTYangivelse.
Der udsendes automatisk alarmer.
Funktionen kan ikke slås fra.
Programtype
"Alarm!" vises i radioens display, når en
alarmmeddelelse udsendes. Funktionen
bruges til at advare bilister om alvorlige
ulykker og katastrofer, f.eks. brosammenstyrtninger eller atomkraftulykker.
Aktuelt
Programtype – PTY
Med funktionen PTY kan du vælge
programmer af en type, der passer til dine
ønsker. Med PTY-funktionen kan du vælge
mellem de forskellige programtyper, som
vises på listen nedenfor.
Vis PTY
Hvilken PTY har den indstillede
station?
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg PTY i menuen, og tryk på ENTER.
– Vælg SHOW PTY, og tryk på ENTER. Nu
vises den indstillede stations PTY i
displayet.
OMM
Information
Sport
Undervisning
Radioteater
Kultur og kunst
Videnskab
Blandet diskussion
Popmusik
Rockmusik
Easy listening
Let klassisk
Klassisk musik
Diverse musik
Vejr
Finans
Børneudsendelser
Sociale emner
Religion
Ring ind
Ferie og rejser
Fritid og hobby
Vises i display
CURRENT
AFFAIRS
INFORMATION
SPORT
EDUCATION
DRAMA
CULTURES
SCIENCE
VARIED SPEECH
POP MUSIC
ROCK MUSIC
EASY LISTENING
LIGHT CLASSIC
SERIOUS
CLASSIC
OTHER MUSIC
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL AFFAIRS
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE &
HOBBY
Infotainment
Programtype
Jazzmusik
Countrymusik
National musik
Gamle kendinge
Folkemusik
Dokumentar
Vises i display
JAZZ MUSIC
COUNTRY MUSIC
NATIONAL
MUSIC
OLDIES MUSIC
FOLK MUSIC
DOCUMENTARY
Søg efter en bestemt
programtype – PTY
Denne funktion hjælper dig med at søge efter
programmer af en vis type ved at søge over
hele frekvensbåndet.
– Vælg FM 1 eller FM 2, og tryk på MENUknappen.
– Vælg RADIO SETTINGS, og tryk på
ENTER.
– Vælg PTY, og tryk på ENTER.
– Vælg SELECT PTY, og tryk på ENTER.
– Tryk på ENTER for en eller flere af de
programtyper, du vælger fra listen.
PTY-symbolet i displayet tændes ved det
første valg, og radioen fortsætter i
standby til PTY.
– Når du har valgt alle de ønskede typer,
skal du vælge EXIT/CLEAR for at gå ud af
PTY -listen.
– Vælg SEARCH PTY, og tryk på ENTER.
Hvis radioen finder en station med den
valgte programtype, høres denne i højttaleren.
– Hvis radioen finder en station, som ikke
passer, kan du søge videre med
knapperne
,
.
– Hvis ikke der findes en station med den
valgte programtype, vender radioen
tilbage til sin tidligere frekvens. PTY står
dernæst standby, indtil den valgte
programtype begynder at blive udsendt.
Når dette sker, skifter radioen automatisk
til den station, som udsender den valgte
programtype.
– For at deaktivere PTY standby skal du gå
ind i menuen og vælge CLEAR ALL PTY.
Symbolet PTY slukkes i displayet, og
radioen vender tilbage til normaltilstand.
PTY standby
For bare at lade radioen fortsætte i PTY
standby: Gentag trin 1-6.
OMN
Infotainment
Radiofunktioner
Nyheder – NEWS STATION
Her indstiller du, hvilken station nyhederne
skal komme fra.
Bemærk, at den aktuelt indstillede station
skal være en RDS-station, for at dette skal
kunne fungere
Trafikinformation – TP STATION
Her vælger du, hvilken station trafikinformationen skal komme fra.
Bemærk, at ))) skal vises i displayet, for at
dette skal fungere.
– Lyt til den station, som trafikinformationen
skal komme fra.
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg TP, og tryk på ENTER.
– Vælg TP STATION, og tryk på ENTER.
– Vælg SET CURRENT, og tryk på ENTER.
OBS! Nu høres kun trafikinformation fra den
lagrede station.
OMO
– Lyt til den station, som nyhederne skal
komme fra.
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg NEWS STATION, og tryk på
ENTER.
– Vælg SET CURRENT, og tryk på ENTER.
OBS! Nu høres kun nyheder fra den lagrede
station.
Deaktiver TP STATION/NEWS STATION
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg TP/NEWS STATION, og tryk på
ENTER.
– Vælg RESET STATION, og tryk på
ENTER.
Automatisk frekvensopdatering
– AF
AF-funktionen er normalt aktiveret og sørger
for, at den stærkeste tilgængelige sender for
en radiostation vælges.
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg AF, og tryk på ENTER.
– Vælg AF, og tryk på ENTER for at genaktivere AF.
Regionale radioprogrammer –
REG
REG -funktionen er normalt deaktiveret og
kan give dig mulighed for at fortsætte med at
lytte til en regional sender, til trods for, at
signalstyrken er lav.
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg REGIONAL, og tryk på ENTER.
– REG vises på displayet.
– Vælg REG igen og tryk på ENTER for at
deaktivere REG.
Infotainment
Nulstilling af RDS-funktioner –
RESET ALL
Funktionen nulstiller alle radioindstillinger til
den oprindelige fabriksindstilling.
– Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg RESET ALL i menuen, og tryk på
ENTER.
– Tryk på ENTER igen for at bekræfte dit
valg.
EON – LOCAL/DISTANT
(Enhanced Other Networks)
EON -funktionen er normalt i DISTANT tilstand. Denne funktion afgør, om det
aflyttede radioprogram skal afbrydes, f.eks.
for trafikmeldinger eller nyhedsudsendelser
fra andre stationer (hvis disse funktioner er
valgt). Funktionen har to niveauer: LOCAL
afbryder kun, hvis signalet er kraftigt, mens
DISTANT også afbryder for svagere signaler.
OFF afbryder aldrig fra andre stationer.
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg EON, og tryk på ENTER.
– Vælg LOCAL, DISTANT eller OFF, og tryk
på ENTER.
OMP
Infotainment
Cd/md (ekstraudstyr)
1
2
3
4
Hurtigspoling
3
1
2
Tryk på
eller
, og hold den nede for at
søge inden for et spor eller hele pladen.
Søgning foregår, så længe knapperne holdes
nede. Hvis der er et knappanel i rattet, kan de
tilsvarende knapper også bruges.
Tilfældig rækkefølge –
RANDOM
Funktionen medfører, at cd’ens spor afspilles
i tilfældig rækkefølge (shuffle).
Start af cd/md-afspiller
– Start cd-afspilleren med SELECTOR knappen (3), eller tryk på
CD-knappen (1). Sæt en plade i cdafspilleren (4).
– Start md-afspilleren med SELECTORknappen (3). Sæt en plade i mdafspilleren (2).
Skift af spor
Tryk på
for at springe til næste spor eller
på
for at springe til foregående spor.
Spornummer vises i displayet. Hvis du har et
knappanel i rattet, kan du også bruge de
tilsvarende knapper.
OMQ
– Vælg RANDOM i menuen, og tryk på
ENTER.
– RND vises i displayet, så længe
funktionen er aktiveret.
– Vælg RANDOM OFF, eller tryk på EXIT knappen for at afslutte.
OBS! Brug ikke cd’er, som er forsynet med
pladeetiket. Varmen, der udvikles i cd-afspilleren, kan gøre, at etiketten løsnes fra pladen.
Dermed er der risiko for at beskadige cdafspilleren.
Brug kun 12 cm cd’er, ikke
cd’er med mindre mål! Hvis
cd’ens kvalitet ikke opfylder
kravene iht. standarden
EN60908, eller hvis den er
indspillet med dårligt udstyr,
kan det medføre dårlig eller manglende lyd.
Scan
Denne funktion afspiller de første ti sekunder
af hver sang eller nummer.
– Vælg SCAN i menuen, og tryk på ENTER.
– Tryk på EXIT/CLEAR, når du har fundet en
sang eller et nummer, som du vil lytte til.
Disctext (kun md)
På visse cd’er er der oplysninger om albumog sangtitler. Denne information vises med
tekst i displayet, hvis funktionen DISCTEXT
er aktiveret.
– Vælg DISCTEXT i menuen, og tryk på
ENTER.
– Hvis der er informationer lagret på pladen,
vises de nu i displayet.
Infotainment
– Vælg DISCTEXT, og tryk på ENTER for at
slå funktionen fra.
Udskubning af md
Hvis du trykker på knappen (1), standser mdafspilleren, og pladen skubbes ud.
Udskubning af cd
Hvis du trykker på knappen (2), standser cdafspilleren, og pladen skubbes ud.
Af trafiksikkerhedsmæssige årsager bliver
den udskubbede cd ude i højst 12 sekunder.
Derefter tager cd-afspilleren den ind igen. For
at aktivere cd-afspilleren igen, skal du trykke
på CD -knappen (3).
OMR
Infotainment
Cd-skifter (ekstraudstyr)
1
3
2
Skift af spor
Tryk på
for at springe til næste spor eller
på
for at springe til foregående spor.
Spornummer vises i displayet. Hvis du har et
knappanel i rattet, kan du også bruge de
tilsvarende knapper.
Hurtigspoling
Tryk på
eller
, og hold den nede for at
søge inden for et spor eller hele pladen.
Søgning foregår, så længe knapperne holdes
nede. Hvis der er et knappanel i rattet, kan de
tilsvarende knapper også bruges.
Start cd-skifteren
Cd-skifteren kan indeholde op til seks cd’er
samtidig.
– Vælg cd-tilstand med SELECTORknappen (2), eller tryk på CDknappen (1).
– Vælg en tom position med ciffertasterne
1-6 (3). Den, der er tom, vises i displayet.
– Læg en cd i cd-skifteren.
Sørg for, at INSERT DISC vises, før du
sætter en ny plade i.
Valg af position
Den plade, der skal afspilles, vælges med
ciffertasterne 1-6 (3). Nummer på plade og
spor vises i displayet.
OMS
Scan
Denne funktion afspiller de første ti sekunder
af hver sang eller nummer.
– Tryk på MENU -knappen.
– Vælg SCAN, og tryk på ENTER.
– Tryk på EXIT/CLEAR, når du har fundet en
sang eller et nummer, som du vil lytte til.
Scan fungerer kun på den valgte plade.
Tilfældig rækkefølge –
RANDOM
Funktionen medfører, at cd’ens numre
afspilles i tilfældig rækkefølge.
– Vælg RANDOM i menuen, og tryk på
ENTER.
– Vælg SINGLE DISC eller ALL DISCS, for
at afspilleren skal vælge spor i tilfældig
rækkefølge fra en eller alle plader i cdskifteren.
– RND eller RND ALL vises på displayet, så
længe funktionen er aktiveret.
– Tryk på EXIT -knappen for at afslutte.
Tryk på
for at vælge næste spor valgt i
tilfældig rækkefølge.
OBS! Valg af næste spor valgt i tilfældig
rækkefølge fungerer kun på den aktuelle
plade.
Disctext
På visse cd’er er der oplysninger om albumog sangtitler. Denne information vises med
tekst i displayet, hvis funktionen DISCTEXT
er aktiveret.
– Tryk på MENU-knappen.
– Vælg DISCTEXT i menuen, og tryk på
ENTER.
– Hvis der er informationer lagret på pladen,
vises de nu i displayet i stedet for det
aktuelle spor.
– Vælg DISCTEXT, og tryk på ENTER for at
slå funktionen fra.
Eject All
Med et langt tryk på EJECT -knappen (1)
startes EJECT ALL. Dette betyder, at hele
Infotainment
magasinet tømmes, plade for plade. Teksten
EJECTING ALL vises i displayet.
1
Funktionen kan kun aktiveres, når bilen holder
stille, og afbrydes, hvis bilen begynder at
bevæge sig.
Af hensyn til trafiksikkerheden standser den
udskubbede cd i 12 sekunder. Derefter skal
den gribes, ellers afbrydes funktionen.
OBS! Brug ikke cd’er, som er forsynet med
pladeetiket. Varmen, der genereres i cdafspilleren, kan gøre, at etiketten går løs fra
pladen. Dermed er der risiko for at beskadige
cd-afspilleren.
Brug kun 12 cm cd’er, ikke cd’er med mindre
mål! Hvis cd’ens kvalitet ikke opfylder kravene
iht. standarden EN60908, eller hvis den er
indspillet med dårligt udstyr, kan det medføre
dårlig eller manglende lyd.
Udskubning af cd
Hvis du trykker på knappen (1), standser cdafspilleren, og pladen skubbes ud.
Af hensyn til trafiksikkerheden bliver den
udskubbede cd ude i 12 sekunder. Derefter
skubber cd-afspilleren den ind igen.
OMT
Infotainment
Menuindstillinger og menupunkter – Audio
Hoved-/undermenuer
RADIO
1. AUTOSTORE1
1.1.
AST Mode
1.2.
AST Search
1.2.1.
AUTOSTORING
1
2. SCAN ON/OFF2
3. NEWS1 ON/ OFF2
4. TP1 ON/OFF2
5. RADIOTEXT1 ON/OFF2
6. RADIO SETTINGS
6.1.
PTY
6.1.1.
SELECT PTY
6.1.2.
SEARCH PTY1
6.1.3.
SHOW PTY ON/OFF2
6.2.
TP
6.2.1.
TP STATION SET
CURRENT/RESET STN
6.2.2.
TP SEARCH ON/OFF2
6.3.
NEWS STATION
6.3.1.
SET CURRENT/RESET STN
6.4.
AF1 ON 2/OFF
6.5.
REGIONAL1 ON/OFF2
6.6.
EON
6.6.1.
OFF
6.6.2.
LOCAL
1.
2.
OMU
Programmerbar med MYKEY
Default
6.6.3.
DISTANT2
6.7.
RESET All
7. AUDIO SETTINGS (visse modeller)
7.1.
Dolby AM/FM
7.1.1.
Pro Logic II
7.1.2.
3CH
7.1.3.
OFF2
7.2.
Dolby cd/md
7.2.1.
Pro Logic II2
7.2.2.
3CH
7.2.3.
OFF
7.3.
SUBWOOFER1 ON2/OFF
(ekstraudstyr)
7.4.
EQUALIZER Fr (visse modeller)
7.5.
EQUALIZER Rr (visse modeller)
7.6.
RESET All
CD
1. Random1
2. SCAN1
3. NEWS1 ON/OFF2
4. TP1 ON/OFF2
5. AUDIO SETTINGS
5.1.
Dolby AM/FM
5.1.1.
Pro Logic II
5.1.2.
3 Channel
5.1.3.
OFF2
5.2.
Dolby cd/md
5.2.1.
Pro Logic II2
5.2.2.
3 Channel
5.2.3.
Off
5.3.
SUBWOOFER1 ON2/OFF
(ekstraudstyr)
5.4.
EQUALIZER Fr (ekstraudstyr)
5.5.
EQUALIZER Rr (ekstraudstyr)
5.6.
RESET All
CDX
1. Random3
1.1.
Off4
1.2.
Single Disc
1.3.
All Discs
2. SCAN3
3. NEWS3 ON/OFF2
4. TP3 ON/OFF2
5. DISC TEXT3 ON/OFF2
6. AUDIO SETTINGS
6.1.
Dolby AM/FM
6.1.1.
Pro Logic II
6.1.2.
3 Channel
6.1.3.
OFF2
6.2.
Dolby cd/md
6.2.1.
Pro Logic II2
6.2.2.
3 Channel
6.2.3.
OFF SUBWOOFER3 ON2/
OFF (ekstraudstyr)
6.2.4.
EQUALIZER Fr (visse
modeller)
3.
4.
Programmerbar med MYKEY
Default
Infotainment
6.3.
EQUALIZER Rr (visse modeller)
6.4.
Reset All
MD
1. Random1
2. SCAN1
3. NEWS1
4. TP1
5. DISC TEXT1 ON/OFF2
6. AUDIO SETTINGS
6.1.
SURROUND1
6.1.1.
Pro Logic II
6.1.2.
3 Channel
6.1.3.
OFF2
6.2.
SUBWOOFER1 ON2/OFF
(ekstraudstyr)
6.3.
EQUALIZER Fr (visse modeller)
6.4.
EQUALIZER Rr (visse modeller)
6.5.
Reset All
1
Mit eget kvikvalg – MY KEY
Med MY KEY -knappen (1) kan favorit-funktionerne fra menuen lagres, f.eks. SCAN,
AUTOSTORE eller TP.
– Gennemblad funktionerne med
menuvalgs-knapperne.
– Vælg den funktion, som skal lagres, ved at
trykke på MY KEY -knappen og holde den
inde i mere end to sekunder.
– Når MY KEY STORED vises i displayet,
er funktionen lagret.
– Aktiver funktionen ved at trykke kortvarigt
på MY KEY -knappen.
– Gentag trin 1-4 for at lagre en ny funktion
på knappen.
OMV
Infotainment
Telefon (ekstraudstyr)
ONM
Infotainment
Telefonsystemets dele
Generelle regler
1. Knapper på rattet
• Tænk først og fremmest på trafiksikkerheden! Hvis du som fører skal anvende
telefonrøret, skal du først parkere bilen et
sikkert sted.
• Sluk for telefonsystemet, mens du tanker
bilen op.
• Sluk for telefonsystemet i nærheden af
sprængningsarbejder.
• Lad kun autoriseret personale udføre
service på telefonsystemet.
Med knappanelet i rattet kan du udføre de
fleste af telefonsystemets funktioner.
Når telefonen er aktiveret, kan knappanelet i
rattet kun bruges til telefonfunktionerne. I
aktiv indstilling ses telefoninformationerne
altid i kontrolpanelets display.
2. Mikrofon
Mikrofonen til håndfri betjening er indbygget i
loftspanelet.
3. Kontrolpanelet
Alle telefonsystemets funktioner, bortset fra
samtalevolumen, kan styres fra knappanelet
på kontrolpanelet. I displayet vises menufunktioner, meddelelser, telefonnumre osv.
4. SIM-kortet
SIM-kortet isættes på forsiden af kontrolpanelet.
5. Telefonrør
Telefonrøret kan bruges til at kommunikere
mere uforstyrret.
6. Antenne
Nødopkald
Nødopkald til alarmnumre kan også gennemføres uden SIM-kort, forudsat at der er
dækning hos en GSM-operatør.
– Aktiver telefonen.
– Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU - 112).
– Tryk på ENTER -knappen i kontrolpanelet
eller på rattet.
Højttaler
Telefonen anvender højttaleren i førerdøren
eller audiosystemets centerhøjttaler, hvis der
er en sådan.
Antennen er monteret mod forruden foran
bakspejlet.
ONN
Infotainment
Telefonfunktioner
1
2
3
4
5
2
6
7
1.
2.
3.
4.
ONO
8
4
9
6
Display
ENTER – accepterer samtaler, vælger i
menuen eller aktiverer telefonen fra
standby
Til/fra/standby
EXIT/CLEAR – afbryder/afviser samtale,
går tilbage i menuen eller afbryder et
valg og sletter indtastede cifre/tegn.
5.
6.
7.
8.
9.
SIM-kortholder
Menuvalgsknapper
Nummer- og tegnknapper samt kvikvalg
af menualternativer
Søg – bladrer fremad og tilbage ved
tekst- og nummervalg.
Øg/sænk samtalevolumen under
samtale
Infotainment
1
Når telefonen er aktiveret eller i standby,
vises et telefonrør på displayet.
OBS! Ved audioniveau Performance
(standardniveauet) kan der ikke lyttes til radio,
cd, md eller tages imod trafikmeddelelser
samtidig med en telefonsamtale.
Hvis du standser bilen, mens telefonsystemet
er aktiveret, er telefonsystemet aktiveret, når
bilen startes igen. Når telefonsystemet er
slukket, kan der ikke modtages opkald.
Dæmpning af lydstyrken ved
telefonsamtale
Kontakt til/fra/standby –
Telefon
Aktivering af systemet:
– Tryk på PHONE-knappen (1) for at starte
telefonsystemet.
Slukning af systemet:
– Hold PHONE-knappen trykket ind for at
lukke telefonsystemet
Fortsæt systemet i standby:
– Tryk kortvarigt på PHONE-knappen, eller
tryk på EXIT/CLEAR for at lade telefonsystemet fortsætte i standby.
– Systemet genaktiveres med et kortvarigt
tryk på PHONE-knappen.
Hvis telefonen ringer, mens radioen er tændt,
skrues der ned for lydstyrken, når opkaldet
besvares. Når samtalen afbrydes, vender
lydstyrken tilbage til det tidligere indstillede
niveau. Radioens lydstyrke kan også
reguleres under samtalen og beholder da det
nye lydniveau, når samtalen afbrydes. Der kan
også slukkes helt for audiolydstyrken ved
telefonsamtaler. Se menu 5.5.3 på side 213.
Denne funktion gælder kun Volvos
integrerede telefonsystem.
Standbytilstand
I standbytilstand kan du modtage opkald
samtidig med, at audiosystemet er aktivt, og
der vises desuden information fra audiosystemets lydkilder i displayet.
Telefonen skal være i aktiv tilstand for at
kunne anvende telefonsystemets andre
funktioner.
Hurtigvalg i menuen
Når du ved hjælp af menuknappen er kommet
til menusystemet, kan du bruge tal i stedet for
pile og ENTER -knappen til at vælge den
rigtige menu på hovedmenuniveau. Hvert
menuvalg er nummereret. Tallene vises i
displayet sammen med menualternativet.
ONP
Infotainment
Telefonfunktioner
Trafiksikkerhed
Opringning og modtagelse af
opkald
Dele af menusystemet til telefon er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilgængelige ved
hastigheder på over 8 km/t. Du kan kun
afslutte påbegyndt aktivitet i menusystemet.
Opringning:
– Indtast nummeret, og tryk på ENTER på
knappanelet i rattet, kontrolpanelet, eller
løft røret.
Modtagelse af et indkommende opkald:
Hastighedsbegrænsningen kan slås fra ved
hjælp af menufunktion 5.6.
– Tryk på ENTER, eller løft røret. Du kan
også bruge Autosvar, se
menualternativ 4.3.
Lyden fra audiosystemet kan slås fra
automatisk, når en telefonsamtale er i gang;
se menupunkt 5.6.3.
SIM-kort
Telefonen kan kun bruges sammen med et
gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet fra din netoperatør.
Sæt altid SIM-kortet i, når du vil bruge
telefonen.
–
–
–
–
Sluk for telefonen.
Tryk SIM-kortholderen ud med et kort tryk.
Læg kortet i med metaloverfladen nedad.
Sørg for, at det skråt afskårne hjørne på
SIM-kortet passer til det skrå hjørne i
holderen.
– Tryk holderen ind igen.
Kontakt din netværksoperatør, hvis der er
problemer med SIM-kortet.
ONQ
Afslutning af samtale
Tryk på EXIT/CLEAR på rattets eller kontrolpanelets knappanel, eller læg røret på. Audiosystemet vender tilbage til den tidligere
funktion.
Indkommende opkald afvises ved at trykke på
EXIT/CLEAR.
Infotainment
A
lyden ud i handsfree-systemet. Tryk på
MENU-knappen, skift til Handset og tryk
på ENTER for at overføre lyden til røret.
Sidst kaldte telefonnummer
Telefonen lagrer automatisk de sidste
opkaldte telefonnumre/navne.
– Tryk på ENTER på rattets eller kontrolpanelets knappanel.
– Bladr fremad eller tilbage med menuknapperne blandt de senest kaldte numre. De
vises i displayet.
– Tryk på ENTER.
Hurtigopkald
Telefonrør
Hvis du vil tale mere uforstyrret, kan du bruge
telefonrøret. Løft røret ved at trykke kortvarigt
på oversiden (A).
– Indtast det ønskede nummer på knappanelet i midterkonsollen, og løft røret for at
ringe op. Lydstyrken reguleres vha.
knappen på siden af røret.
– Samtalen afbrydes, når du lægger
telefonrøret tilbage i holderen.
– Hvis du vil skifte til håndfri uden at afslutte
samtalen: Tryk på
i rattet (eller anvend
menuknapperne på kontrolpanet), og
vælg Handsfree. Tryk på ENTER, og læg
røret på. Hvis røret allerede er løftet, når
en telefonsamtale påbegyndes, kommer
Lagring af kortnummer
Et nummer, som er lagret i telefonbogen, kan
forbindes til en hurtigopkaldstaste (1-9). Gør
følgende:
– Vælg Telefonbog på menuen, og tryk på
ENTER.
– Gå til Hurtigopkald (menupkt. 3.3), og
tryk på ENTER.
– Vælg det ciffer, som skal være kortnummeret. Tryk på ENTER for at bekræfte.
– Søg efter det ønskede navn eller telefonnummer i telefonbogen. Tryk på ENTER
for at vælge.
Anvend hurtigopkald
Hold den ønskede hurtigopkaldstast inde i
ca. to sekunder for at ringe, eller tryk
kortvarigt på tasten efterfulgt af ENTER.
OBS! Når du har aktiveret telefonsystemet,
skal du vente et øjeblik, før hurtigopkald kan
anvendes. For at du kan taste et nyt
kortnummer skal menu 3.3.1 være aktiveret.
Modtagelse af et nyt opkald,
mens en samtale er i gang
Hvis du under en igangværende samtale
hører to toner, er du blevet ringet op. Denne
funktion kan vælges eller fravælges i menuen.
I denne indstilling kan du vælge at tage imod
opkaldet eller at undlade at tage imod det.
Hvis du ikke ønsker at tage imod opkaldet,
kan du trykke på EXIT/CLEAR eller ikke gøre
noget.
Hvis du vil tage imod opkaldet, skal du trykke
på ENTER . Den igangværende samtale
placeres derefter i parkeringsstilling. Trykker
du på EXIT/CLEAR, afsluttes begge samtaler
samtidig.
ONR
Infotainment
Telefonfunktioner
Funktioner under en
igangværende samtale
Under en igangværende samtale er følgende
funktioner tilgængelige (der bladres med
pilene og trykkes på ENTER for at vælge):
Privat/ikke
privat
Parker/tag
tilbage
Håndsæt/
Handsfree
Telefonbog
Privatfunktion
Vælg, om den igangværende samtale skal
parkeres eller tages
tilbage.
Brug af håndsæt eller
handsfree
Vis telefonbogen
Når du har en igangværende samtale samt en
parkeret samtale, er følgende funktioner
tilgængelige (der bladres med pilene og
trykkes på ENTER for at vælge):
Privat/ikke
privat
Håndsæt/
Handsfree
Telefonbog
Sammenkoblig
Skift
Privatfunktion
Brug af håndsæt eller
handsfree
Vis telefonbogen
Tale med begge
samtidig (konferencesamtale)
Skift mellem de to
samtaler
1
Samtalelydstyrke
Samtalevolumen øges eller mindskes ved at
trykke på knapperne + eller – (1) på rattets
knappanel under samtalen.
Når telefonen er aktiveret, styrer knappanelet
på rattet udelukkende telefonfunktionerne.
Hvis du vil styre audiosystemet med disse
knapper, skal telefonen være i standby. Se
side 213.
ONS
Infotainment
Telefonbogen
Telefonnummer og navn kan gemmes i
telefonens egen hukommelse eller i SIMkortets hukommelse.
Når du modtager et opkald, og den opkaldendes nummer ligger i telefonbogen, vises
personens navn i displayet.
Der kan lagres op til 255 navne i telefonens
hukommelse.
Gem et telefonnummer med
navn
– Tryk på Menu -knappen, vælg telefonbogen, og tryk på ENTER.
– Gå til Tilføj, og tryk på ENTER.
– Skriv et navn, og tryk på ENTER.
– Skriv et nummer, og tryk på ENTER.
– Vælg hvilken hukommelse du vil lagre i, og
tryk på ENTER.
Skriv et navn (eller en
meddelelse)
Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn: En gang for knappens første
tegn, to gange for det andet tegn osv.
Mellemrum vælges ved at trykke på 1.
space 1- ? ! , . : " ' ( )
abc2äåàáâæç
def3èéëê
ghi4ìíîï
jkl5
mno6ñöòóØ
pqrs7ß
tuv8üùúû
wxyz9
hvis man skriver to bogstaver i
træk fra samme knap, skal man
trykke på * ind imellem eller
vente nogle sekunder
+0@*#&$£/%
Skift mellem store og små
bogstaver
slet det sidst indtastede
bogstav eller ciffer. Med et langt
tryk slettes hele nummeret eller
hele teksten.
Sådan afbrydes indtastning af
tekst:
– Slet alle indtastede tegn med et langt tryk
på EXIT/CLEAR -knappen.
– Vend tilbage til menuen med endnu et
langt tryk på EXIT/CLEAR -knappen.
1
Ring op fra hukommelsen
– Tryk på MENU-knappens ned-pil (1) eller
i rattet for at søge i telefonbogen.
– Vælg mellem følgende alternativer:
• Tryk på ENTER, og bladr med pilene,
indtil du finder det ønskede navn.
• Tryk på knappen for første bogstav i
navnet (eller skriv hele navnet), og tryk på
ENTER.
– Tryk på ENTER for at ringe til det valgte
nummer.
ONT
Infotainment
Telefonfunktioner
Specifikation
Udgangseffekt
SIM-kort
Hukommelsespladser
SMS-besked
(Short Message
Service)
Data/Fax
Dualband
Dobbelte SIM-kort
Mange telefonudbydere tilbyder dobbelte
SIM-kort, et til bilen og et til en anden telefon.
Hvis du har dobbelte SIM-kort, kan du
anvende det samme nummer på to forskellige
telefoner. Spørg din telefonudbyder om,
hvilke muligheder der findes, og hvordan
dobbelte SIM-kort benyttes.
ONU
2W
lidt, 3 V
2551
Ja
Nej
Ja (900/
1800)
1. 255 hukommelsespladser i telefonens
hukommelse. Antallet af hukommelsespladser på SIM-kortet varierer
afhængigt af abonnementet.
IMEI-nummer
For at kunne spærre telefonen skal telefonudbyderen underrettes om telefonens IMEInummer. Det er et 15-cifret serienummer,
som er indprogrammeret i telefonen. Tast
*#06# for at få vist nummeret i displayet.
Skriv det ned, og gem det et sikkert sted.
Infotainment
Menuindstillinger og menupunkter – Telefon
1. Samtalelog. - CALL
1.1.
Ikke modt. opkald
1.2.
Modtagne opkald
1.3.
Udgående opk.
1.4.
Slet liste
1.4.1.
Alle opkald
1.4.2.
Ubesvarede opkald
1.4.3.
Modtagne opkald
1.4.4.
Udgående opk.
1.5.
Samtalelængde
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
Antal samtaler
1.5.3.
Sammenlagt tid
1.5.4.
Nulstil tid
2. Meddelelser
2.1.
Læs
2.2.
Skriv ny
2.3.
Medd.indstill.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Gyldighedstid
2.3.3.
Meddelel.type
3. Telefonbog
3.1.
Tilføj
3.2.
Søg
3.3.
Kopier alle
3.3.1.
SIM til tlf.
3.3.2.
Tlf. til SIM
3.4.
Hurtigopkald
3.4.1.
Aktiv
3.4.2.
Vælg nummer
3.5.
Slet SIM-hukommelse
3.6.
Tøm telefonbog
3.7.
Hukommelsesstatus
4. Opkaldsalt.
4.1.
Send nummer
4.2.
Samtale venter
4.3.
Aut. svar
4.4.
Genopringning
4.5.
Viderestilling
4.5.1.
Alle opkald
4.5.2.
Når optaget
4.5.3.
Intet svar
4.5.4.
Utilgængelig
4.5.5.
Faxopkald
4.5.6.
Dataopkald
4.5.7.
Annullér alle
5. Tlf.indstill.
5.1.
Netværk
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuel
5.2.
Sprog
5.2.1.
Dansk
5.2.2.
Deutsch
5.2.3.
English UK
5.2.4.
English US
5.2.5.
Español
5.2.6.
Français CAN
5.2.7.
Français FR
5.2.8.
Italiano
5.2.9.
Nederlands
5.2.10. Português BR
5.2.11. Português P
5.2.12. Suomi
5.2.13. Svenska
5.3.
SIM-sikkerhed
5.3.1.
Slået til
5.3.2.
Slået fra
5.3.3.
Automatisk
5.4.
Nye koder
5.4.1.
PIN-kode
5.4.2.
Telefonkode
5.5.
Lyd
5.5.1.
Ringestyrke
5.5.2.
Ringesignal
5.5.3.
Dæmp radio
5.5.4.
Meddel.bip
5.6.
Trafiksikkerh.
5.7.
Fabriksindst.
ONV
Infotainment
Menuindstillinger og menupunkter – Telefon
1. Samtalelog
1.1. Ubesvarede opkald
Her vises en liste med ubesvarede opkald.
Du kan vælge at ringe op, slette eller gemme
i telefonbogen.
1.2. Modtagne opkald
Her vises en liste med modtagne opkald. Du
kan vælge at ringe op, slette eller gemme i
telefonbogen.
1.3. Udgående opkald
Her vises en liste med tidligere opkaldsnumre. Du kan vælge at ringe op, slette eller
gemme i telefonbogen.
1.4. Slet liste
Med denne funktion kan du slette de lister,
der ligger i menuerne 1.1, 1.2 og 1.3 på
følgende måde:
1.4.1.
Alle
1.4.2.
Ikke-modt.
1.4.3.
Modtagne
1.4.4.
Udgående
1.5. Samtalelængde
Giver mulighed for at se samtaletiden for alle
dine samtaler eller for den sidste samtale. Du
kan også vælge at se antallet af samtaler og
nulstille samtalemåleren.
1.5.1.
1.5.2.
OOM
Seneste opkald
Antal samtaler
1.5.3.
Sammenlagt tid
1.5.4.
Nulstil tid.
For at kunne nulstille samtalemåleren har du
brug for telefonkoden (se menu 5.5).
2. Meddelelser
2.1. Læs
Her kan du læse indkomne tekstmeddelelser.
Du kan derefter vælge at slette den læste
meddelelse, videresende den, ændre den
eller gemme hele eller dele af meddelelsen.
2.2. Skriv ny
Du kan skrive en meddelelse på tastaturet.
Vælg derefter enten at gemme eller sende
den.
2.3. Meddelelsesindstilling
Opgiv nummeret (SMSC-nummer) til den
meddelende central, som du ønsker skal
overføre dine meddelelser, samt hvor længe
de skal lagres i meddelelsescentralen.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Gyldighedstid
2.3.3.
Meddelelsestype
Kontakt din operatør for information om disse
indstillinger samt for SMSC-numre. Disse
indstillinger bør normalt ikke ændres.
3. Telefonbog
3.1. Tilføj
Du har her mulighed for at lagre navne og
telefonnumre i telefonbogen. Se afsnittet om
funktioner i telefonbogen for flere oplysninger.
3.2. Søg
3.3. Kopier alle
Kopierer SIM-kortets telefonnumre og navne
til telefonens hukommelse.
3.3.1.
Fra SIM- til telefonhukommelse
3.3.2.
Fra telefon- tll SIM-hukommelse
3.4. Hurtigopkald
Et nummer, som er lagret i telefonbogen, kan
lagres som et kortnummer.
3.5. Slet SIM-hukommelse
Du kan vælge at slette hele hukommelsen i
SIM-kortet.
3.6. Tøm telefonbog
Du kan vælge at slette hele hukommelsen i
telefonen.
3.7. Hukommelsesstatus
Se hvor mange pladser, der er optaget med
navn og nummer i SIM-kortet og telefonen.
Infotainment
4. Samtalevalg
4.1. Send nummer
Vælg om dit eget nummer skal vises til den,
du ringer til. Kontakt din telefonudbyder for at
få skjult dit nummer permanent.
5. Telefonindstillinger
5.1. Netværk
Vælg operatør automatisk eller manuelt. Den
valgte operatør vises i displayet i telefonens
grundindstilling.
4.2. Samtale venter
Vælg om du ønsker at få at vide, at der venter
en samtale under en igangværende samtale.
5.1.1.
Auto
5.1.2.
Manuel
5.2. Sprog
Vælg hvilket sprog telefonen skal bruge.
4.3. Aut. svar
Vælg at modtage et indkommende opkald
automatisk.
4.4. Genopringning
Vælg at ringe igen til et tidligere valgt nummer
der var optaget.
4.5. Viderestilling
Her kan du vælge, hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt
telefonnummer.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Alle samtaler (indstillingen gælder
kun under den aktuelle samtale).
Når optaget
Intet svar
Utilgængelig
Faxopkald
Dataopkald
Annullér alle
5.2.1.
Dansk
5.2.2.
Deutsch
5.2.3.
English UK
5.2.4.
English US
5.2.5.
Español
5.2.6.
Français CAN
5.2.7.
Français FR
5.2.8.
Italiano
5.2.9.
Nederlands
5.2.10. Português BR
5.2.11. Português P
5.2.12. Suomi
5.2.13. Svenska
5.3. SIM-sikkerhed
Vælg, om PIN-koden skal være slået til, slået
fra, eller om telefonen automatisk skal angive
PIN-koden.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.4. Nye koder
Til ændring af PIN-kode eller telefonkode.
5.4.1.
5.4.2.
PIN-kode
Telefonkode (brug 1234, indtil du
skifter til din egen kode). Telefonkoden anvendes til at nulstille
samtalemåleren.
OBS! Skriv koden ned og gem den et sikkert
sted.
5.5. Lyd
5.5.1.
Ringestyrke: Vælg lydstyrken for
ringesignalet.
5.5.2.
Ringesignal: Her kan du vælge
mellem otte forskellige ringesignaltyper.
5.5.3.
Dæmp radio: On/off
5.5.4.
Hast. lydstyrke: Vælg om lydstyrken
skal være fartafhængig eller ej.
5.5.5.
Meddelelses-bip
5.6. Trafiksikkerhed
Her kan du vælge at slå hastighedsfunktionen
fra, dvs. vælge at have adgang til hele
menusystemet, også under kørsel.
5.7. Fabriksindstillinger
Giver mulighed for at vende tilbage til
systemets fabriksindstillinger.
Slået til
Slået fra
Automatisk
OON
Infotainment
OOO
Tekniske data
Typebetegnelse
Mål og vægt
Motorspecifikationer
Volumenoplysninger
Brændstof
Katalysator
Elektrisk anlæg
224
225
226
227
230
231
232
OOP
Tekniske data
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren
vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og tilbehør kan det være en fordel at
kende bilens typebetegnelse samt chassisog motornummer.
1. Chassisnummer
Stanset ind i motorrummet under
forruden.
2. Typebetegnelse, chassisnummer,
tilladte maks. vægt og kodenummer for
farve og betræk samt typegodkendelsesnummer.
Skilt på inderskærmen bag venstre
forlygte.
3. Motorens typebetegnelse, reservedelsog fremstillingsnummer
På højre side af motoren.
4. Gearkassens typebetegnelse og
fremstillingsnummer
a: Automatgearkasse GM: på bagsiden
b: Automatgearkasse AW: på oversiden
c: Manuel gearkasse: på oversiden
d: Automatgearkasse: på oversiden
5. Motoroliemærkat1
På mærkaten vises oliekvalitet, -viskositet og -mængde
1.
OOQ
Visse motorvarianter
Tekniske data
Mål og vægt
Mål
Bremset anhænger:
Længde: 480 cm
Maks.
kugletryk:
Maks. anhængervægt
Bredde: 190 cm
Højde: 178
0-1200 kg
2250 kg
Akselafstand: 286 cm
50 kg
90 kg
Sporvidde, for: 163 cm
Sporvidde, bag: 162 cm
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv. Vægten af passagerer og det
monterede tilbehør, såsom trækkrog,
kugletryk (i tilfælde af tilkoblet anhænger, se
tabellen), tagbagagebærer, tagboks m.m.,
har betydning for lasteevnen og indgår ikke i
køreklar vægt. Tilladt belastning (ud over
føreren) = Totalvægt–Køreklar vægt.
Skiltets placering fremgår af side 224.
1. Maks. totalvægt
2. Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
3. Maks. akseltryk, for
4. Maks. akseltryk, bag
Maks. last: Se registreringsattesten.
Maks. taglast: 100 kg
U bremset anhænger:
Maks. anhængervægt 750 kg
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
OOR
Tekniske data
Motorspecifikationer
Specifikation
Effekt (kW/omdr./sek.)
(hk/rpm)
Drejningsmoment (Nm/
omdr./sek.)
(kpm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglængde (mm)
Slagvolumen (dm3 eller
liter)
Kompressionsforhold
Tændrør:
Elektrodeafstand (mm)
Tilspændingsmoment
(Nm)
Motorbetegnelse
2.5T
B5254T2
T6
B6294T
V8 AWD
B8444S
D5 AWD
D5244T
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/15004500
5
83
93,2
2,521
200/85
272/5100
380/30-83
38,8/18005000
6
83
90
2,922
232/98
315/5850
440/65
44,9/3900
8
94
79,5
4,414
120/67
163/4000
340/29-50
34,7/17503000
5
81
93,2
2,401
9,0:1
8,5:1
10,4:1
18,0:1
0,7
30
0,7
30
1,1
30
-
Motorens typebetegnelse, del- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren (se
side 224).
OOS
Tekniske data
Volumenoplysninger
Motorolie
Hvis der er anbragt en motoroliemærkat på
motorhjelmen, gælder volumen og kvalitetsangivelser i denne tabel. Se placering på
side 224.
Motorvariant
Volumen mellem MIN
– MAX
Kapacitet1/
liter
Anbefalet oliekvalitet:
2.5T
B5254T2
0-1,2 liter
5,5
ACEA A5/B5
V8 AWD
B8444S
0-1,2 liter
6,7
ACEA A5/B5
Viskositet2
SAE 0W —30
1. Inkluderer filterskift.
2. Kravet til oliens kvalitet skal opfyldes, også hvis der vælges en anden viskositet efter diagrammet.
Motorolieskilt
På motoroliemærkaten vises følgende:
1.
2.
oliekvalitet
viskositet
OOT
Tekniske data
Volumenoplysninger
For at følge oliekvalitet, viskositet og volumen
i henhold til denne tabel skal der først udføres
en kontrol, så bilen ikke har nogen motoroliemærkat placeret på motorhjelmen, se
placering på side 224.
Motorvariant
Volumen mellem
MIN – MAX
Kapacitet1/
liter
2.5T
B5254T2
0-1,2 liter
5,8
T6
B6294T
0-1,5 liter
6,6
D5 AWD
D5244T
0-2,0 liter
6,5
Anbefalet oliekvalitet:
ACEA A1/B1
SAE 5W-30
ACEA A3/B3/B4
SAE 0W-30
1. Inkluderer filterskift.
2. Kravet til oliens kvalitet skal opfyldes, også hvis der vælges en anden viskositet efter diagrammet.
Ekstreme kørselsforhold
Under ekstreme kørselsforhold, som giver
unormalt høj olietemperatur eller olieforbrug,
f.eks. ved kørsel i bjerge med megen motorbremsning samt ved kørsel på motorvej ved
høje hastigheder, skal olien kontrolleres
hyppigere.
Benzinmotorer: Vælg under ekstreme
kørselsforhold en helsyntetisk motorolie, der
yder motoren ekstra beskyttelse.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol®.
OOU
Viskositet2
Vigtigt!
Brug altid den anbefalede oliekvalitet og
den rette viskositet.
Brug ikke ekstra olieadditiver - de kan
beskadige motoren.
Hvis der er blevet påfyldt anden olie, bør
man kontakte det nærmeste autoriserede
Volvo-værksted for service.
Tekniske data
Øvrige væsker og smøremidler
Væske
Gearkasseolie
Kølevæske
Motorvariant/antal dele
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (AW55-51)
Automatgearkasse (GM4T65)
Automatgearkasse (TF-80SC)
Benzinmotor 2.5T
Benzinmotor T6
Benzinmotor V8
Dieselmotor D5
Aircondition
med A/C bag i kabinen
Bremsevæske
Servostyring
Sprinklervæske
Systemet:
hvoraf beholderen
Volumen
2,0 liter
7,2 liter
12,7 liter
7,0 liter
9,0 liter
10,5 liter
10,2 liter
12,5 liter
1000 g
1300 g
0,6 liter
1,0 liter
0,2 liter
6,5 liter
Anbefalet kvalitet:
Transmissionsolie: MTF 97309
Transmissionsolie: JWS 3309
Transmissionsolie Dexron III G
Transmissionsolie: JWS 3309
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse
blandet med vand, se emballagen. Termostaten åbner ved: benzinmotorer, 90 ºC,
dieselmotorer 82 ºC.
Olie: PAG
Kølemedium R134a (HFC134a)
DOT 4+
Servostyringsolie: WSS M2C204-A eller
tilsvarende produkt med samme specifikation.
Ved minusgrader anbefales det at bruge det
af Volvo anbefalede frostbeskyttelsesmiddel
blandet med vand.
Vigtigt!
Den anbefalede transmissionsolie skal anvendes, for at gearkassen ikke beskadiges, og må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden olie, bør man kontakte det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for service.
OOV
Tekniske data
Brændstof
Forbrug og udslip
Motor
Forbrug
liter/100 km
Gearkasse
2.5T
B5254T2
T6
V8 AWD
B6294T
B8444S
Automatgearkasse (GM4T65)
Automatgearkasse (TF-80SC)
D5 AWD
D5244T
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (AW 55-51)
Manuel 6-trins (M66)
11,1 (11,2)1
266 (269)1
Automatgearkasse (AW 55-51)
11,7 (11,8)1
12,7
280 (282)1
304
1
1
13,3 (13,5)
8,2
9,0
1. Gælder variant med 7 sæder.
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
De officielt angivne tal for brændstofforbrug
er baseret på en standardiseret kørselscyklus
iht. EU-direktiv 80/1268 comb. Tallene for
brændstofforbrug kan påvirkes, hvis bilen
udstyres med ekstra tilbehør, som påvirker
bilens vægt. Desuden kan kørestilen og
andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens
brændstofforbrug. Ved kørsel med brændstof
med oktantal 91 RON bliver forbruget højere
og ydelsen lavere.
OPM
Udslip af
kuldioxid
(CO2) g/km
Benzin
De fleste motorer kan køre på oktantal 91, 95
og 98 RON.
• 91 RON må ikke anvendes til 4-cylindrede motorer.
• 95 RON kan anvendes ved normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal
effekt og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 ºC
anbefales det højest mulige oktantal for at
opnå optimal ydelse og optimalt brændstofforbrug.
Benzin:
Norm EN 228.
Diesel:
Norm EN 590.
317 (322)
216
239
Tank
kapacitet
liter
80
80
80
68
Tekniske data
Katalysator
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren.
Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen sendes til et elektronisk system, som
kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne.
Forholdet mellem det brændstof og den luft,
der tilføres motoren, reguleres konstant.
Reguleringen skaber optimale forhold for en
effektiv forbrænding af de skadelige stoffer
(kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider) ved
hjælp af en trevejskatalysator.
Katalysator
Katalysatoren har til opgave at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i udstødningsstrømmen ved motoren for at den hurtigt skal
komme op på driftstemperatur.
Katalysatoren består hovedsageligt af en
monolit (keramiksten eller metal) med
kanaler. Kanalvæggene er belagt med platin/
rodium/palladium. Disse metaller står for
katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder
den kemiske proces uden selv at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslip
og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
OPN
Tekniske data
Elektrisk anlæg
Generelt
12 V-system med spændingsreguleret
vekselstrømsgenerator. Enspolet system,
hvor chassis og motorstel anvendes som
leder. Minuspolen er tilsluttet chassiset.
Batteri
Ydelse
Spænding
Koldstartkapacitet (CCA)
Reservekapacitet (RC)
Motor
2.5T
12 V
T6
12 V
V8 AWD
12 V
600 A1
120 min.
600 A1
120 min.
600 A1
120 min.
D5 AWD
12 V
800 A
170 min.
1. Bil med parkeringsvarmer har 800 A batteri.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for
at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale
batteri (se mærkaten på batteriet).
Generator
Ydelse
Maks. strømstyrke (A)
Motor
2.5T
140
T6
160
2.5T
T6
V8 AWD
180
D5 AWD
140
Startmotor
Ydelse
OPO
Motor
V8 AWD
D5 AWD
Tekniske data
Startmotor
Ydelse
Effekt (kW)
Motor
1,4
1,7
2,0
2,2
Pærer
Belysning
1. Fjernlys/nærlys
2. Bi-Xenon
3. Tågeforlygter
4. Positionslys for, parkeringslys for, sidemarkeringslys for, nummerpladelys, indstigningslys bag
5. Blinklygter for, tågebaglygter
6. Sideblinklygter
7. Bremselys, baklys
8. Blinklygter bag
9. Positionslys bag
10. Makeup-spejl
11. Indstigningslys for, bagagerumsbelysning
Handskerumslys
Effekt W
Sokkel
55
35
55
5
H7
D2R
H1
W 2,1 x 9,5d
21
5
21
21
4
1,2
5
3
BAY9s
W 2,1 x 9,5d
BAY15d
BA15s
BAZ15s
SV5,5
SV8,5
BA9
OPP
Tekniske data
OPQ
A
A/C ................................................................ 64, 65
ABS ....................................................................... 40
Adaptaptivt system ..........................................108
Advarsel! .................................................................2
Advarselsblinklys ................................................ 50
Advarselssysmboler .......................................... 39
Advarselstrekant ...............................................143
Afbryder, telefon ...............................................213
Afvisere .......................................................38, 175
Airbag, passagersiden ...................................... 15
Airbags og beskyttelsesgardiner, inspektion 28
Aircondition, bag i kabinen .............................. 44
Alarm ...................................................................200
Alarmlampe ........................................................100
Alarmsensorer ..................................................... 45
Anhænger ..........................................................120
Anhængervægt .................................................225
Audioanlæggets funktioner ............................192
Auto, ECC ........................................................... 67
Automatgearkasse ...........................................108
Automatisk låsning ............................................. 95
B
Bagagerum ........................................................179
Bagagerum, forlængning .................................. 84
Bagklap, åbning ................................................. 54
Baglygte .............................................................176
Bagrudevisker og -sprinkler ............................. 49
Barnestol og airbag ........................................... 29
Barnestol, montering ......................................... 35
Bashøjttaler .......................................................194
Batteri ................................ 119, 161, 169, 232
Batteri, overbelastning ................................... 103
Belysning ........................................................... 172
Belysningspanel .................................................46
Benzinkvalitet ................................................... 230
Beskyttelsesgardin .............................................23
Beskyttelsesgitter ...............................................87
Beskyttelsesnet ..................................................86
Betjeningspanel på førerens dør ....................10
Bildata ................................................................ 160
Bjergning ........................................................... 117
Blinklygter ......................................................... 175
BLIS ............................................................ 45, 133
Blokeret låsestilling ....................................45, 96
Blæser ...................................................................65
Blæser, ECC .......................................................68
Bremseolie ........................................................ 166
Bremsesystem ....................................................40
Bremsevæske ................................................... 166
Brændstof, påfyldning .................................... 104
Brændstofforbrug ............................................ 230
Brændstofforbrug, aktuelt ................................51
Brændstofmåler ..................................................38
Brændstofsystem ............................................ 163
Bugsering .......................................................... 117
Bugseringsøjer ................................................. 118
Børn i bilen, placering .......................................31
Børnesikkerhedslås ....................................44, 98
Børnesikkerhedsudstyr .....................................29
ECC .......................................................................66
Ekstralys ................................................................45
Ekstravarmer ........................................................70
Elektrisk anlæg ................................................. 232
Elektrisk børnesikkerhedslås ............................98
Elektronisk startspærre .....................................92
Elopvarmede forsæder ......................................65
Elopvarmede sidespejle ........................... 50, 65
Elopvarmet bagrude .................................. 50, 65
EON .................................................................... 203
Equalizer ............................................................ 195
C
F
Cd/md ................................................................ 204
Fartpilot .................................................................52
CD-skifter .......................................................... 206
Cigarettænder .....................................................45
D
Den døde vinkel (BLIS) .................................. 133
Disctext .............................................................. 204
Display ...................................................................42
DSTC .................................................41, 44, 114
Dug ........................................................................62
Dæk, dimensionsmærkning ........................... 138
Dæk, hastighedsklasser ................................. 138
Dæk, køreegenskaber ..................................... 138
Dæk, slidindikatorer ........................................ 139
Dæklapning, midlertidig .................................. 147
Dæktryk, anbefalet ........................................... 141
E
OPR
Farvekode, lak ...................................................156
Fjernbetjening ...........................................92, 190
Fjernbetjening, udskiftning af batteri ............. 94
Fjernbetjeningsfunktioner ................................. 93
Fjernlys .............................................. 38, 47, 174
Forlygte ..............................................................173
Forlygtesprinklere ............................................... 48
Forrudesprinklere ............................................... 48
Forrudeviskere .................................................... 48
Forsæder, elektrisk opvarmede ...................... 50
Frekvensopdatering, automatisk ...................202
Fremvipning af bagsæder ................................ 82
Fugleklatter ........................................................154
G
Geartrin, seks gear ..........................................107
Gearvælgeren, manuelle positioner .............110
Gearvælgerspærring .......................................109
Generator ..........................................................232
Gennemsnitligt brændstofforbrug .................. 51
Glat føre .............................................................102
Gravide kvinder .................................................. 13
Gulvmåtter ........................................................... 78
H
Handskerum ................................................ 78, 96
Hjul og dæk .......................................................137
Hjul, afmontering ..............................................145
Hjul, montering .................................................146
Hjul, omdrejningsretning ................................142
Hovedstøtte, bagsæde ..................................... 83
Hovedtelefonstik ..............................................189
OPS
Hurtigopkald ..................................................... 215
Hurtigspoling .................................................... 204
Hurtigvalg, telefon ........................................... 213
Håndbremse ........................................................53
I
Igangværende samtale, funktioner .............. 216
IMEI-nummer .................................................... 218
Indstigningslys ................................................. 178
Indstilling af rat ....................................................54
Informationscenter .............................................51
Informationsdisplay ............................................42
Infotainment ...................................................... 186
Instrumentbelysning ...........................................46
Instrumentoversigt, højrestyret bil ..................... 8
Instrumentoversigt, venstrestyret bil ................ 6
Integreret selepude ............................................33
Interiør ...................................................................71
Intervalviskning ....................................................48
ISOFIX monteringssystem ...............................33
K
Kabinebelysning .................................................75
Katalysator ........................................................ 231
Kickdown ........................................................... 108
Kilometertæller ....................................................38
Klemmebeskyttelse ............................................60
Klima ......................................................................62
Knaldgas ........................................................... 170
Knapper på rattet ............................................ 188
Koblingsolie ...................................................... 166
Koblingsvæske ................................................. 166
Koldstart ............................................................ 108
Kollisionssensorer ..............................................23
Kombinationsinstrument ...................................38
Kondensvand .................................................... 163
Kontakter i midterkonsollen ..............................44
Kontrol- og advarselssymboler ............... 38, 39
Kontrolpaneler, audio ...................................... 187
Kontrolsymboler ..................................................39
Kuldioxid ............................................................ 230
Kultveilte ............................................................ 230
Kølemiddel ...........................................................62
Kølevæske ......................................................... 165
Køreklar vægt ................................................... 225
Kørsel i vand ..................................................... 102
L
Lak, farvekode .................................................. 156
Lakskader, udbedring ..................................... 156
Lambdasonde ................................................... 231
Lastning af bagagerummet ...............................85
Lastskjuler ............................................................88
Lock-up-funktion .............................................. 108
Luftdyser ...............................................................63
Luftfordeling, A/C ...............................................65
Luftfordeling, ECC ..............................................67
Luftkvalitetssystem, ECC ..................................66
Lydindstilling ..................................................... 193
Lydstyrke, samtale ........................................... 216
Lydstyrkekontrol ............................................... 192
Lydstyrkekontrol, programtyper .................... 192
Lydstyrkesænkning, telefonsamtale ............. 213
Lygter .....................................................................46
Lyshøjderegulering ............................................ 46
Lyskegle .............................................................130
Låsning ................................................................. 95
M
Makeup-spejl .....................................................179
Meddelelse, display ........................................... 42
Menuhåndtering ...............................................188
Menuindstillinger og menupunkter, audio ..208
Miljøfilosofi ..............................................................3
Motorhjelm .........................................................162
Motorhjelm, åbning ............................................ 53
Motorolie ................................................. 164, 227
Motoroliemærkat ................................... 224, 227
Motorrum ...........................................................162
Motorspecifikationer ........................................226
MY KEY ..............................................................209
Mål .......................................................................225
N
Nedfoldning af ryglæn, forsæde ..................... 72
Nummerpladebelysning ..................................178
Nyheder, indstilling ..........................................198
Nærlys ........................................................47, 174
Nøgle ............................................................ 92, 93
O
OBS! ........................................................................2
Oliefilter ..............................................................164
Oliekvalitet .........................................................227
Olietryk ................................................................. 40
Omdrejningstæller ..............................................38
Opbevaringssteder i kabinen ..........................77
Oplåsning .............................................................95
Orienteringslys ....................................................47
Overhalingslys .....................................................47
P
PACOS .................................................................18
Parkering ........................................................... 115
Parkeringsbremse ..............................................53
Parkeringshjælp ..................................................45
Parkeringslys .................................................... 174
Parkeringsvarmer, batteri og brændstof .......70
Parkeringsvarmer, parkering ............................69
Piskesmældsskader ...........................................24
PI-søgning ......................................................... 198
Pletter ................................................................. 154
Polering og voksning ...................................... 155
Positionslys ............................................... 46, 174
PTY - programtype .......................................... 200
PTY, søgning .................................................... 201
Pærer ................................................................. 172
Påmindelse om sikkerhedssele .......................13
R
Radiotekst ......................................................... 199
Ratlås ................................................................. 105
RDS .................................................................... 198
RDS, tilbagestilling ......................................... 203
Recirkulation ........................................................64
Regionale radioprogrammer ......................... 202
Regnsensor ..........................................................48
Relæ/sikringsboks. .......................................... 181
Rengøring af indtræk ...................................... 154
Rengøring af sikkerhedsseler ....................... 155
Rengøring, bilvask ........................................... 154
Reservehjul ........................................................ 144
Reservehjulet " Temporary Spare " ............. 139
RME .................................................................... 163
Rudetræk ..............................................................55
Rustbeskyttelse, udbedring ........................... 157
Rækkevidde til tom tank ....................................51
S
Scan, cd/md ..................................................... 204
Scanning ............................................................ 198
Selepuder, indbyggede .....................................33
Selestrammere ....................................................14
Serviceprogram ................................................ 160
Servostyringsolie ............................................. 167
Sideafviserlygter .............................................. 175
Sideairbags ..........................................................20
Sideblinklygter .................................................. 175
Sidelys ................................................................ 174
Sidespejle .............................................................57
Sidespejle, der kan slås ind .............................45
Sidespejle, elektrisk opvarmede .....................50
Sikkerhed ..............................................................11
Sikkerhedsseler ...................................................12
Sikkerhedssystem, automatgear .................. 108
Sikringer ............................................................. 180
SIM-kort ............................................................. 214
SIM-kort, dobbelt ............................................. 218
OPT
Skift af spor, cd/md .........................................204
Skydesæde ......................................................... 82
Smøremidler ......................................................229
Solskærm ............................................................. 60
Soltag ................................................................... 59
Speedometer ...................................................... 38
Sprinklervæske .................................................165
SRS, omskifter .................................................... 19
SRS-systemet ..................................................... 17
Stabilitetssystemet ..........................................114
Standby ..............................................................213
Standbytilstand .................................................213
Starthjælp ..........................................................119
Startmotor ..........................................................232
Startnøgle ..........................................................105
Startspærre ...............................................92, 105
Stationslagring ....................................... 196, 197
Stationssøgning ...............................................196
STC .....................................................................114
Stikkontakt ........................................................... 53
Stol, elbetjent ...................................................... 73
Stol, siddestilling ................................................ 72
Subwoofer .........................................................194
Surround ............................................................194
Symboler .............................................................. 39
T
Tankdækselklap ................................................104
Tankkapacitet ....................................................230
Telefonbogen ....................................................217
Telefonfunktioner .............................................212
Telefonrør ...........................................................215
OPU
Telefonsystemet .............................................. 210
Temperaturmåler ................................................38
Tilfældig rækkefølge .............................204, 206
Timer .....................................................................64
Totalvægt .......................................................... 225
TP, trafikinformation ........................................ 199
Traktionssikring ................................................ 114
Triptæller ..............................................................38
Trykpunktsposition .............................................47
Trækkrog ........................................................... 122
Typebetegnelse ............................................... 224
Tågebaglygter .......................................... 46, 178
Tågelygter ................................................. 46, 175
U
Udetemperaturmåler ..........................................38
Udslip ................................................................. 230
Udstødningssystem ...........................................40
Udtagning af cd ............................................... 206
Ur ...........................................................................38
V
Vask af bilen ..................................................... 154
Vedligeholdelse ............................................... 153
Vigtigt! ..................................................................... 2
Vinterdæk .......................................................... 139
Viskerblade ....................................................... 168
Viskositet ........................................................... 227
Voksning og polering ...................................... 155
Volvo-personvogne og miljøet ........................... 3
Vægt ................................................................... 225
Væsker ............................................................... 229
W
WHIPS ..................................................................24
Ø
Økonomikørsel ................................................. 102
2005
VOLVO
XC90
TP 7579 (Danish). AT 0446. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2004
INSTRUKTIONSBOG
VOLVO XC90 TP 7579
2005
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising