Volvo | XC90 | Instruktionsvejledning | Volvo XC90 2006 Instruktionsvejledning

Volvo XC90 2006 Instruktionsvejledning
VOLVO
instruktionsbog
WEB EDITION
XC90
2006
Kære Volvo-ejer
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo
er en af verdens sikreste personbiler og er konstrueret med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne instruktionsbog.
Tak fordi du valgte Volvo!
1
Indledning
Instruktionsbogen
Et god måde at lære sin nye bil at kende på,
er at læse instruktionsbogen, helst inden den
første køretur. Derved får man mulighed for at
gøre sig bekendt med nye funktioner, får råd
om, hvordan bilen bør håndteres i forskellige
situationer, og lærer at udnytte alle bilens
finesser på bedste måde. Vi henleder
opmærksomheden på sikkerhedsanvisningerne i bogen:
ADVARSEL!
Tekst under overskriften Advarsel! gør
opmærksom på, at der er risiko for, at der
kan ske personskader, medmindre anvisningerne følges.
Vigtigt!
Tekst under overskriften Vigtigt! gør
opmærksom på en risiko for, at bilen kan
tage skade, medmindre anvisningerne
følges.
Udstyret der beskrives i instruktionsbogen,
findes ikke på alle modeller. Ud over
standardudstyret beskrives også fabriksmonteret ekstraudstyr og andet tilbehør.
2
OBS! Volvos biler er forskelligt udstyrede på
grund af tilpasninger til forskellige markeders
behov og nationale/lokale love og bestemmelser.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret
til at foretage ændringer uden varsel.
© Volvo Car Corporation
Volvo Car Corporation og miljøet
Volvo Car Corporations
miljøfilosofi
Miljøhensyn, sikkerhed og kvalitet er de tre
kerneværdier, der er vejledende for alle Volvo
Car Corporations aktiviteter. Vi er også
overbevist om, at vore kunder deler vores
omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale
miljøkrav og er desuden fremstillet på en af
verdens mest ressourceeffektive og reneste
fabrikker. Volvo Car Corporation har et
globalt certifikat iht. miljøstandarden
ISO 14001, hvilket fører til stadige forbedringer på miljøområdet.
Alle Volvo-modeller har miljø-varedekla
rationen EPI (Environmental Product Infor-
mation). Du kan selv sammenligne de
forskellige modellers og motorers miljøpåvirkning.
Du kan læse mere herom på
www.volvocars.com/EPI.
Brændstofforbrug
Volvo-bilerne har et konkurrencedygtigt
brændstofforbrug i deres respektive klasser.
Jo lavere brændstofforbruget er, des lavere er
udslippet af drivhusgassen kuldioxid.
Effektiv udstødningsrensning
Din Volvo er fremstillet efter konceptet
Ren indefra og ud, – et koncept som giver et
rent kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
forureningsudslippet langt under de
gældende normer.
Dertil kommer en særlig kølerbelægning,
PremAir®1, som kan omdanne skadelig
troposfærisk ozon til ren ilt.
Føreren har mulighed for at øve indflydelse på
brændstofforbruget - se side 4.
1.
PremAir® er et registreret varemærke for Engelhard Corporation.
3
Volvo Car Corporation og miljøet
Ren luft i kabinen
IAQS1
Et avanceret luftrensningssystem,
(Interior Air Quality System), sikrer, at luften i
kabinen er renere end luften udenfor i trafikmiljøet.
Systemet består af en elektronisk føler og et
kulfilter. Hvis kuldioxid-indholdet i kabinen
bliver for højt, f.eks. i tæt bytrafik, køer eller
tunneller, lukkes luftindtaget. Desuden
bevirker kulfiltret, at indstrømning af
kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter
forhindres.
Standard for tekstiler
Interiøret i en Volvo er således udformet, at
det er sundt og sikkert, selv for dem der lider
af kontaktallergi og astma. Der er lagt ekstra
stor vægt på at vælge miljøtilpassede
materialer. Dermed opfylder de også kravene
i den økologiske standard Öko-Tex 100, et
stort fremskridt hen imod et sundere kabinemiljø.
Öko-Tex certificeringen omfatter f.eks. sikkerhedsseler, gulvmåtter og tekstiler. Selv
læderbetrækket er kromfrit garvet med
naturlige plantematerialer og opfylder
kravene.
1.
4
Ekstraudstyr.
Volvos værksteder og miljøet
Tag hensyn til miljøet
Ved regelmæssig vedligeholdelse af bilen
skaber du forudsætningerne for lang levetid
for bilen og et lavt brændstofforbrug, hvilket
bidrager til et renere miljø. Når Volvos
værksteder får overladt arbejdet med at
reparere og vedligeholde bilen, indgår den i
vores system. Vi stiller store krav til, hvordan
vore værkstedslokaler skal udformes med
henblik på at undgå spild og udslip til miljøet,
hvilket bl.a. inkluderer omhyggelig indsamling
og sortering af det luftformige, flydende og
faste affald, som opstår i værkstederne.
Personalet på Volvos værksteder har den
viden og det værktøj, der er en garanti for
omsorg for miljøet.
Du kan let selv bidrage til at drage omsorg for
miljøet ved f.eks. at købe miljømærkede
bilplejeprodukter og ved at sørge for service
og vedligeholdelse af bilen efter vejledningen
i instruktionsbogen.
Nedenfor følger nogle råd om, hvordan man
tager hensyn til miljøet:
• Sørg for det rette dæktryk - for lavt
dæktryk giver højere brændstofforbrug.
Hvis der anvendes et højere dæktryk, som
anbefalet af Volvo, falder brændstofforbruget.
• En tagbagagebærer og
skiboks giver større
luftmodstand og
væsentligt højere
brændstofforbrug. De
bør afmonteres
umiddelbart efter brug.
• Tøm bilen for unødvendige ting - jo større
belastning, des højere brændstofforbrug.
• Hvis bilen har motorvarmer, bør den altid
bruges inden koldstart. Det reducerer
brændstofforbruget og mindsker
udslippet.
• Kør blødt, undgå pludselig og unødvendig
acceleration samt kraftige opbremsninger.
Volvo Car Corporation og miljøet
• Kør i det højest mulige
gear - lavere omdrejningshastighed giver
lavere brændstofforbrug.
• Let på speederen ned
ad bakke.
• Brug motorbremsen, slip speederen og
skift til lavere gear.
• Undgå tomgangskørsel. Sluk for motoren,
når der er trafikstop.
• Håndtér miljøfarligt
affald, f.eks. batterier og
olie, på en miljøvenlig
måde. Hvis du er i tvivl
om, hvordan denne type
affald skal deponeres,
bør du rådføre dig med et autoriseret
Volvo-værksted.
• Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af
bilen.
Ved at følge disse råd kan brændstofforbruget sænkes, uden at hverken køretiden
forlænges eller køreglæden mindskes. Du
skåner bilen, sparer penge og mindsker
ressourceforbruget.
5
6
Indhold
Sikkerhed
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Klima
Interiør
Lås og alarm
Start og kørsel
Hjul og dæk
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse og service
Infotainment
Tekniske data
9
37
67
79
99
111
147
163
169
197
235
7
8
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
AIRBAG-systemet
Airbags (SRS)
Til- og frakobling af airbag (SRS)
Side-airbags (SIPS-bag)
Beskyttelsesgardin (IC)
WHIPS
ROPS
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne?
Inspektion af airbags og beskyttelsesgardiner
Børnesikkerhed
10
13
14
17
19
21
22
24
25
26
27
9
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Strækning af hoftesele. Selen skal sidde lavt.
Brug altid sikkerhedsselen
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontroller
derfor, at alle passagerer har spændt deres
sikkerhedssele. Ellers risikerer man, at
bagsædepassagererne i tilfælde af en ulykke
slynges frem mod forsædernes ryglæn.
Sådan spændes sikkerhedsselen:
– Træk langsomt selen ud, og spænd den
ved at skubbe låsetungen ned i låsen. Et
kraftigt "klik" angiver, at selen er låst.
Sådan udløses selen:
– Tryk på den røde knap i låsen, og lad
derefter rullen trække selen ind. Hvis den
ikke rulles helt ind, skubbes den ind med
håndkraft, så den ikke hænger løst.
10
Selen låses fast og kan ikke trækkes ud:
• Hvis den trækkes for hurtigt ud
• Ved bremsning og acceleration
• Hvis bilen hælder kraftigt.
For at selen skal give maksimal beskyttelse,
er det vigtigt, at den er korrekt placeret mod
kroppen. Hæld ikke ryglænet for langt bagud.
Selen er beregnet til at yde maksimal beskyttelse ved normal siddestilling.
Husk:
• Brug ikke klemmer eller andet, der kan
forhindre selen i at ligge helt til.
• Selen må ikke være snoet eller vredet.
• Hofteselen skal sidde lavt (ikke over
maven).
• Stræk hofteselen over hoften ved at
trække i diagonalselen, som vist på
illustrationen.
ADVARSEL!
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller
anvendes forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved et
eventuelt sammenstød.
ADVARSEL!
Hver sele er kun beregnet til én person.
ADVARSEL!
Man må aldrig selv foretage ændringer
eller reparation af selen. Kontakt et autoriseret Volvo-værksted.
Hvis selen har været udsat for kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en
kollision, skal hele selen udskiftes. lås. En
del af selens beskyttende egenskaber kan
være gået tabt, selvom den tilsyneladende
ikke er beskadiget. Selen skal også
udskiftes, hvis den er slidt eller beskadiget. Den nye sele skal være typegodkendt og beregnet til den samme plads
som den gamle sele.
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
OBS! Advarslen om glemt sikkerhedssele er
beregnet til voksne passagerer på forsædet.
Hvis der er placeret en selemonteret
barnestol på forsædet, gives der ingen
selepåmindelse.
Sikkerhedssele og graviditet
Påmindelse om sikkerhedssele
I kombinationsinstrumentet og i bakspejlets
overkant lyser et seleadvarselssymbol, så
længe føreren eller forsædepassageren ikke
har taget sin sikkerhedssele på. Denne
påmindelse slukkes efter 6 sekunder, hvis
hastigheden er under 10 km/t. Hvis føreren
eller forsædepassageren ikke har taget
sikkerhedsselen på, tændes påmindelsen
igen, når hastigheden kommer op over
10 km/t, og slukkes, hvis hastigheden falder
til under 5 km/t.
Under graviditet skal sikkerhedsselen altid
bruges, og det er meget vigtigt, at den
bruges på rette måde. Den skal ligge tæt an
mod skulderen, idet den diagonale del af
selen skal ligge mellem brysterne og mod
siden af maven. Selens hoftedel skal ligge
fladt mod siden af låret og så lavt under
maven som muligt - den må aldrig glide opad.
Selen skal ligge så tæt an mod kroppen som
muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér også,
at den ikke er snoet.
Sikkerhedssele og graviditet
Som graviditeten skrider frem, skal en gravid
fører indstille sædet og rattet således, at man
har fuld kontrol med bilen (hvilket indebærer,
at man skal let skal kunne nå rattet og
pedalerne). Der skal stræbes efter størst
mulig afstand mellem maven og rattet.
Hvis man tager selen af, aktiveres funktionen
igen, hvis hastigheden er over 10 km/t.
11
Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Mærkning på sikkerhedsseler med selestrammer.
Selestrammere
Alle sikkerhedsseler, undtagen på
bagsædets midterplads, er forsynet med
selestrammer. En mekanisme i selestrammeren strammer selen om kroppen i tilfælde
af et tilstrækkelig kraftigt sammenstød. Selen
fastholder dermed personen mere effektivt.
12
Sikkerhed
AIRBAG-systemet
Sammen med advarselssymbolet vises efter behov en
meddelelse på informationsdisplayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes
advarselstrekanten, og
meddelelsen SRS-AIRBAG/
SERV. SNAREST
fremkommer på informationsdisplayet. Kontakt snarest et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL!
Advarselssymbol i
kombinationsinstrumentet
Airbag-systemet1 overvåges kontinuerligt af
styreenheden, og i kombinationsinstrumentet
findes der en advarselslampe. Denne lampe
tændes, når tændingsnøglen drejes til
position I, II eller III. Lampen slukkes efter ca.
7 sekunder, hvis der ikke er nogen fejl i
airbagsystemet1.
1.
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet forbliver tændt, eller tændes
under kørslen, er det et tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet
kan angive en fejl i sele-, SRS-, SIPS- eller
IC-systemet. Kontakt snarest muligt et
autoriseret Volvo-værksted.
Inkluderer SRS og selestrammere,
SIPS og IC.
13
Sikkerhed
Airbags (SRS)
ADVARSEL!
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må man
aldrig anbringe et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet1.
Lad aldrig et barn stå eller sidde foran
passagersædet.
Personer der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen foran,
hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges,
risikerer man at barnet bringes i livsfare.
1. Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet
airbag (SRS) fremgår af side 17.
Airbag (SRS) i førersiden
Airbag (SRS) i passagersiden
Som supplement til sikkerhedsselen er bilen
forsynet med en airbag SRS (Supplementary
Restraint System) i rattet. Denne airbag er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket SRS AIRBAG.
Airbaggen1 i passagersiden ligger sammenfoldet i et rum over handskerummet. Panelet
er mærket SRS AIRBAG.
ADVARSEL!
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis selen ikke er i brug eller
anvendes forkert, kan dette have
indvirkning på airbaggens funktion ved et
eventuelt sammenstød.
ADVARSEL!
For ikke at komme til skade, hvis
airbaggen udløses, skal passageren sidde
så oprejst som muligt, med fødderne på
gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal være spændt.
1.
14
Ikke alle biler har airbag (SRS) i
passagersiden. Den kan være
fravalgt, da bilen blev købt.
Sikkerhed
Airbags (SRS)
ADVARSEL!
Reparation må kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Indgreb i SRS-systemet kan give forkert
funktion og have alvorlige personskader til
følge.
SRS-systemet, venstrestyret bil.
SRS-systemet, højrestyret bil.
SRS-systemet
OBS! Sensorerne reagerer forskelligt, alt
efter kollisionsforløbet samt om sikkerhedsselen på førersædet eller passagersædet
foran er i brug eller ej. Der kan derfor opstå
ulykkessituationer, hvor kun én (eller ingen) af
airbaggene udløses. SRS-systemet beregner
den kollisionskraft, som bilen udsættes for,
og tilpasses herefter, således at én eller flere
airbags udløses.
Airbaggen har en gasgenerator. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer
sensoren, som aktiverer gasgeneratorens
tændingsmekanisme, hvorefter airbaggen
pustes op, samtidig med at den bliver varm.
For at dæmpe stødet mod airbaggen tømmes
den igen, når den presses sammen. I forbindelse hermed udvikles der en del røg i bilen,
hvilket er helt normalt. Hele forløbet med
oppustning og tømning af airbaggen sker på
nogle få tiendedele af et sekund.
OBS! Airbaggene har en funktion, som
indebærer, at deres kapacitet tilpasses efter
den kollisionskraft, som bilen udsættes for.
15
Sikkerhed
Airbags (SRS)
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret hhv. højrestyret bil.
ADVARSEL!
Foretag aldrig indgreb i SRS-delene i
rattet eller i panelet over handskerummet.
Der må ikke anbringes eller klæbes nogen
genstande eller tilbehør på ell er i
nærheden af SRS AIRBAG-panelet over
handskerummet eller i det område, der
påvirkes af airbaggen.
16
Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
ADVARSEL!
Tilkoblet airbag (passagerpladsen):
Anbring aldrig et barn i en barnestol eller
på en barnepude på den forreste passagerplads, når airbaggen er tilkoblet. Dette
gælder også personer, der er mindre end
140 cm.
Indikering der viser, at passagerpladsens
airbag (SRS) er frakoblet.
Omskifter for PACOS (Passenger Airbag
Cut Off Switch).
PACOS (ekstraudstyr)
Til- og frakobling
Omskifteren befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes. Kontrollér, at
afbryderen står i den ønskede position. Volvo
anbefaler, at startnøglen benyttes til at ændre
positionen. (Også andre genstande med en
nøglelignende udformning kan benyttes).
Airbaggen (SRS) på passagerpladsen foran
kan frakobles med en omskifter. Dette er
f.eks. nødvendigt, hvis der skal sidde et barn
i en barnestol på denne plads.
Indikering
En tekstmeddelelse på bakspejlet indikerer,
at airbaggen (SRS) på passagerpladsen
foran er frakoblet.
Frakoblet airbag (passagerpladsen):
Personer der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, når
airbaggen er frakoblet.
Medmindre ovenstående nøje følges, kan
det medføre livsfare.
ADVARSEL!
Hvis bilen er forsynet med airbag (SRS)
på passagerpladsen foran, men mangler
PACOS, er airbaggen altid tilkoblet.
17
Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag (SRS)
ADVARSEL!
Lad ingen passagerer sidde på passagersædet, hvis tekstmeddelelsen på loftspanelet indikerer, at airbaggen (SRS) er
frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbag-systemet vises i kombinationsinstrumentet. Dette tyder på, at der er
opstået en alvorlig fejl. Henvend dig
snarest til et autoriseret Volvo-værksted.
SRS-omskifteren i ON-position.
SRS-omskifteren i OFF-position.
Omskifterens position
OFF = Airbaggen (SRS) er frakoblet. Med
omskifteren i denne stilling må et barn sidde
på den forreste passagerplads i en barnestol
eller på en barnepude, men derimod ikke
personer, der er højere end 140 cm.
ON = Airbaggen (SRS) er tilkoblet. Med
omskifteren i denne stilling må passagerer,
der er højere end 140 cm, sidde på den
forreste passagerplads, men ikke et barn i en
barnestol eller på en barnepude.
18
Sikkerhed
Side-airbags (SIPS-bag)
ADVARSEL!
Der må ikke anbringes genstande i
området mellem stolens yderside og
dørpanelet, da dette område kan påvirkes
af sideairbaggen.
ADVARSEL!
Brug kun Volvo-sædeovertræk eller
sædeovertræk, der er godkendt af Volvo.
Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
Sideairbaggenes placering
Oppustet sideairbag
Barnestol og sideairbag
Side-airbags (SIPS-bag)
En stor del af kollisionskraften fordeles af
SIPS (Side Impact Protection System) til
vanger, stolper, gulv, tag og andre dele af
karosseriet. Sideairbaggene på forsæderne
beskytter brystkassen og udgør en vigtig del
af SIPS. Sideairbaggen befinder sig i
forstolens rygramme.
ADVARSEL!
Sideairbaggene er et supplement til SIPSsystemet. Brug altid sikkerhedsselen.
ADVARSEL!
Sideairbaggen har ingen negativ indvirkning
på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad
barnestol eller barnepude angår.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude
på forsædet, forudsat at bilen ikke har en
tilkoblet1 airbag i passagersiden.
Reparation må kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Indgreb i SIPS-systemet kan give forkert
funktion og have alvorlige personskader til
følge.
1.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår
af side 17.
19
Sikkerhed
Side-airbags (SIPS-bag)
Venstrestyret bil.
SIPS-bag
Side-airbaggen har en gasgenerator. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer
sensorer, som aktiverer gasgeneratoren,
hvorefter side-airbaggen pustes op.
Airbaggen pustes op mellem den kørende og
dørpanelet og dæmper dermed stødet i kollisionsøjeblikket, samtidig med at airbaggen
tømmes. Normalt pustes kun sideairbaggen i
kollisionssiden op.
20
Højrestyret bil.
Sikkerhed
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
Beskyttelsesgardinet IC (Inflatable Curtain)
er et supplement til SIPS. Det er monteret
usynligt langs begge sider af loftet og
beskytter både for- og bagsædepassagererne. Beskyttelsesgardinet udløses af
sensorer i tilfælde af en tilstrækkelig kraftig
kollision. Ved udløsning pustes gardinet op.
Det bidrager til at beskytte førerens og
passagerernes hoveder mod at slå mod
bilens inderside under en kollision.
I Volvo XC90 er beskyttelsesgardinerne
udviklet med henblik på at beskytte passagererne i en væltningssituation. Beskyttelsesgardinerne findes også i tredje sæderække i
biler med syv sæder.
ADVARSEL!
Der må aldrig hænges eller fastgøres
noget i håndtagene i loftet. Krogen er kun
beregnet til let overtøj - ikke til hårde
genstande, som f.eks. paraplyer.
Der må ikke fastskrues eller monteres
noget i loftet, dørstolperne eller sidepanelerne. I givet fald opnår man muligvis ikke
den tilsigtede beskyttelse. Kun originale
Volvo-dele, der er godkendt til anbringelse
disse steder, må anvendes.
ADVARSEL!
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under siderudernes overkant. I modsat
fald risikerer man, at beskyttelsesgardinet,
der er skjult i loftet, ikke yder nogen
beskyttelse.
ADVARSEL!
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
21
Sikkerhed
WHIPS
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte i forsæderne. Systemet aktiveres i
tilfælde af påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende
køretøjs egenskaber har indvirkning på
effekten.
ADVARSEL!
WHIPS-systemet er et supplement til
sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
22
Stolens egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes
forstolenes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen for føreren og forsædepassageren
ændres. På denne måde mindskes risikoen
for piskesmældsskader (whiplash).
ADVARSEL!
Man må aldrig selv foretage ændringer
eller reparation af stolen eller WHIPSsystemet. Kontakt et autoriseret Volvoværksted.
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
WHIPS-systemet har ingen negativ
indvirkning på bilens beskyttelsesegenskaber, hvad barnestol eller barnepude
angår.
Korrekt siddestilling
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren
og forsædepassageren sidde midt på sædet
med så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten og hovedet.
Sikkerhed
WHIPS
ADVARSEL!
Hvis stolen har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med
påkørsel bagfra, skal WHIPS-systemet
kontrolleres af et autoriseret Volvoværksted.
Dele af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være gået tabt, selv om
stolen tilsyneladende er ubeskadiget.
Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for
at få kontrolleret systemet, selv efter
mindre påkørsler bagfra.
WHIPS-systemets funktion må
ikke hindres
ADVARSEL!
Undgå at placere kasselignende
genstande på en sådan måde, at de
klemmes fast mellem bagsædets
sædehynde og forstolens ryglæn. WHIPS
-systemets funktion må ikke hindres.
ADVARSEL!
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så
det ikke har kontakt med det nedfældede
ryglæn.
23
Sikkerhed
ROPS
Volvos Roll-Over Protection System er
udviklet til at mindske risikoen for, at bilen
vælter samt for at give den bedst mulige
beskyttelse, hvis en sådan ulykke alligevel
skulle indtræffe.
Systemet består af:
• Et stabiliseringssystem, RSC (Roll
Stability Control), som gør, at risikoen for
at vælte og rulle rundt minimeres ved
f.eks. kraftige undvigelsesmanøvrer, eller
hvis bilen skrider ud.
• Øget beskyttelse for føreren og passagererne i form af et forstærket karosseri,
beskyttelsesgardiner og selestrammere
på alle pladser. Se også side 12 og 21.
RSC-systemet anvender en gyrosensor, der
registrerer, hvordan bilens hældning i sideretningen forandres. Ved hjælp af denne information kalkulerer systemet derefter risikoen
for, at bilen vælter. Hvis der er risiko for dette,
aktiveres DSTC-systemet, motoromdrejningstallet sænkes, og et eller flere hjul
bremses, indtil bilen igen er stabil.
Se nærmere om DSTC-systemet på side 46
og side 124.
24
ADVARSEL!
Ved normal kørsel forbedrer RSCsystemet bilens vejsikkerhed, hvilket dog
ikke bør opfattes som en anledning til at
øge hastigheden. Overhold altid de
normale forholdsregler for sikker kørsel.
Sikkerhed
Hvornår aktiveres sikkerhedssystemerne?
System
Aktiveres
Selestrammere
Airbags (SRS)
Ved frontal- og/eller sidekollision.
Sideairbags
I tilfælde af sidekollision1.
Beskyttelsesgardin (IC)
Ved sidekollision og/eller rundslagning1.
WHIPS
Ved påkørsel bagfra1.
I tilfælde af kraftige undvigemanøvrer, eller hvis bilen skrider ud.
RSC
I tilfælde af frontalsammenstød1.
1. Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt,
kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis bilens airbags har været udløst,
anbefales følgende:
• Bugsér bilen til et autoriseret Volvoværksted. Kør ikke med udløste airbags.
• Lad et autoriseret Volvo-værksted tage
sig af udskiftning af dele i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid lægehjælp.
OBS! SRS, SIPS, IC og sikkerhedsselerne
aktiveres kun én gang ved en kollision.
ADVARSEL!
Airbag-systemets styreenhed er placeret i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen
udsættes for vand eller anden væske, skal
batterikablerne afbrydes. Forsøg ikke at
starte, da der er risiko for, at airbaggene
udløses. Bugsér i stedet bilen til et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL!
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være
beskadiget. Den røg og det støv, som
dannes ved udløsning af airbaggene, kan
ved intensiv eksponering forårsage hudog øjenirritationer/øjenskader. Hvis der
opstår gener, vaskes med koldt vand. Det
hurtige udløsningsforløb kan også, kombineret med airbaggens materiale, give
friktions- og brandskader på huden.
25
Sikkerhed
Inspektion af airbags og beskyttelsesgardiner
Tidspunkt for inspektion
Årstallet og måneden der angives på
mærkaten på dørstolpen/dørstolperne, er det
tidspunkt, man skal kontakte et autoriseret
Volvo-værksted for en særlig inspektion og
evt. udskiftning af airbags, selestrammere og
beskyttelsesgardiner. Eventuelle spørgsmål
om systemet skal rettes til et autoriseret
Volvo-værksted.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Airbag i førersiden
Airbag i passagersiden
Sideairbag i førersiden
Sideairbag i passagersiden
Beskyttelsesgardin i førersiden
Beskyttelsesgardin i passagersiden
Denne mærkat er placeret i den bageste
døråbning i venstre side.
26
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid
være fastspændt i bilen. Lad aldrig børn
sidde på skødet af en passager.
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er
konstrueret til netop din bil. Brug Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter
og befæstelsesanordninger har den rette
placering og tilstrækkelig styrke.
Det er tilladt at anbringe:
Børn skal sidde godt og sikkert
Barnets placering i bilen og det udstyr, der
skal anvendes, skal vælges under hensyntagen til barnets vægt og størrelse. For
nærmere oplysninger, se side 30.
Børn der er mindre end 150 cm, skal køre
med forsvarlig børnebeskyttelse.
OBS! Lovbestemmelser om placering af børn
i bilen varierer fra land til land. Undersøg,
hvilke regler der gælder.
• en barnestol /barnepude på passagerstolen foran, forudsat at der ikke er nogen
tilkoblet1 airbag i passagersiden.
• en bagudvendt barnestol på bagsædet,
der støtter mod forsædets ryglæn.
Barnestol og advarselslamper
for glemt sikkerhedssele
Hvis en bagudvendt babystol eller barnestol
er placeret på forsædet og fastgjort med
sikkerhedsselen, gives der ikke altid en
advarsel om glemt sikkerhedssele. Kontroller
derfor altid, at selen er låst, inden kørslen
påbegyndes!
1.
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår
af side17.
27
Sikkerhed
Børnesikkerhed
En barnestol og en airbag hører ikke
sammen!
Barnestol og airbag
Børn skal altid placeres på bagsædet, hvis
airbaggen på passagerpladsen foran er
tilkoblet1. Barnet kan komme alvorligt til
skade, hvis airbaggen pustes op, når barnet
sidder i en barnestol på passagerpladsen
foran i bilen.
ADVARSEL!
Passagerer der er mindre end 140 cm, må
kun sidde på forsædet, når passagerpladsens airbag er frakoblet.
1.
28
Nærmere oplysninger om tilkoblet/
frakoblet airbag (SRS) fremgår af
side 17.
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Placering af airbag-mærkat i døråbningen i
passagersiden.
Mærkat på instrumentpanelets gavl.
Mærkat på instrumentpanelets gavl (kun
Australien).
ADVARSEL!
Anbring aldrig et barn i barnestol eller på
barnepude på forsædet, hvis airbaggen
(SRS) er tilkoblet. Hvis denne opfordring
ikke følges, risikerer man, at barnet
bringes i livsfare.
29
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Placering af børn i bilen
Vægt/alder
<10 kg
(0–9 måneder)
9–18 kg
(9–36 måneder)
Forsæde med tilkoblet1 airbag (SRS) Forsæde uden (eller med frakoblet1) airbag (SRS) i passageri passagersiden
siden (ekstraudstyr)
Ikke en egnet placering for denne
aldersgruppe.
Ikke en egnet placering for denne
aldersgruppe.
Alternativ: Bagudvendt barnestol, fastgøres med sikkerhedssele og
fastgøringsbånd. Typegodk.: E5031352
Bagudvendt babystol, fastgøres med sikkerhedssele.
Typegodk.: E5 031602
Bagudvendt babystol, fastgøres med Isofix-beslag. Typegodk.:
E5 031622
Alternativ: Bagudvendt barnestol, fastgøres med sikkerhedssele og
fastgøringsbånd.
Typegodk.: E5 031352
Bagudvendt barnestol, fastgøres med sikkerhedssele.
15–36 kg
(3–12 år)
Ikke en egnet placering for denne
aldersgruppe.
Typegodk.: E5 031612
Bagudvendt barnestol, fastgøres med Isofix-beslag. Typegodk.:
E5 031632
Selepude med eller uden ryglæn.
Typegodk.: E5 03139
1. Nærmere enkeltheder om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS) fremgår af side 17.
2. Egnet til individuel barnestol i henhold til listen i den nævnte typegodkendelse. Barnestolene kan være af typen køretøjsspecifik, begrænset, semiuniversel
eller universel.
30
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Placering af børn i bilen
Vægt/alder
<10 kg
(0–9 måneder)
9–18 kg
(9–36 måneder)
15–36 kg
(3–12 år)
Anden sæderække, yderpladser1
Alternativ: Bagudvendt barnestol, fastgøres med sikkerhedssele, støtteben og fastgøringsbånd. Typegodk.:
E5 031352
Bagudvendt babystol, fastgøres med sikkerhedssele og
støtteben. Typegodk.: E5 031602
Bagudvendt babystol, fastgøres med Isofix-beslag og
støtteben. Typegodk.: E5 031622
Alternativ: Bagudvendt barnestol, fastgøres med sikkerhedssele, støtteben og fastgøringsbånd. Typegodk.:
E5 031352
Bagudvendt barnestol, fastgøres med sikkerhedssele og
støtteben. Typegodk.: E5 031612
Bagudvendt barnestol, fastgøres med Isofix-beslag og
støtteben. Typegodk.: E5 031632
Selepude med eller uden ryglæn.
Typegodk.: E5
031392
Anden sæderække,
midterpladsen1
Bagudvendt barnestol,
fastgøres med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
Tredje sæderække i
varianten med syv
sæder.
Ikke en egnet placering
for denne aldersgruppe.
Typegodk.: E5 031352
Bagudvendt barnestol,
fastgøres med sikkerhedssele, støtteben og
fastgøringsbånd.
Ikke en egnet placering
for denne aldersgruppe.
Typegodk.: E5 031352
Alternativ: Selepude med
eller uden ryglæn.
Typegodk.: E5 031392
Integreret selepude.
Selepude med eller
uden ryglæn.
Typegodk.: E5 031392
Typegodk.: E5 031673
1.
2.
3.
Varianten med syv sæder skal sæderækken være i bageste stilling ved anvendelse af barnestol.
Egnet til individuel barnestol i henhold til listen i den nævnte typegodkendelse. Barnestolene kan være af typen køretøjsspecifik, begrænset, semiuniversel eller universel.
Indbygget og godkendt børnesikkerhedsudstyr til denne aldersgruppe.
31
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Kontrollér at:
• selepuden er låst fast
• sikkerhedsselen er i kontakt med barnets
krop, at den ikke er slap eller snoet, og at
selen ligger lige over skulderpartiet
• hofteselen sidder lavt over bækkenet for
at give den bedste beskyttelse
• selen ikke er i kontakt med barnets hals
eller sidder under skulderen
• nakkestøttens position er nøjagtigt
indstillet i forhold til barnets hoved.
Indbyggede selepuder (ekstraudstyr på 5-sæders model,
standard i 7-sæders model)
Volvos integrerede selepuder til bagsædets
yderpladser er specielt konstrueret til at yde
børn god sikkerhed. Selepuderne - i kombination med normale sikkerhedsseler - er
godkendt til børn, der vejer 15-36 kg.
Opslåning af selepude
– Træk i håndtaget, så selepuden løftes
op (1).
– Tag fat i puden med begge hænder, og
før den bagud (2).
– Tryk, indtil den låses fast (3).
ADVARSEL!
Selepuden skal være fastlåst, inden
barnet anbringes på den.
32
ADVARSEL!
Reparation og udskiftning bør kun
foretages af et autoriseret Volvoværksted, og man bør ikke selv foretage
ændringer eller tilføjelser.
Hvis en indbygget selepude har været
udsat for kraftig belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision, skal hele
selepuden udskiftes. En del af selepudens
beskyttende egenskaber kan være gået
tabt, selvom den tilsyneladende ikke er
beskadiget. Puden skal også udskiftes,
hvis den er meget slidt.
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Nedslåning af selepude
– Træk i håndtaget (1).
– Før sædet nedad, og tryk, indtil det låses
fast (2).
OBS! Husk at slå selepuden ned først, hvis
sædets ryglæn skal slås frem.
33
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Montering af barnestol
Volvo tilbyder børnesikkerhedsprodukter,
som er konstrueret til og testet af Volvo.
ADVARSEL!
Barnepuder/barnestole med stålbøjler
eller anden konstruktion, som kan hvile
imod selelåsens åbningsknap, må ikke
anvendes, da sådanne kan forårsage
utilsigtet åbning af selelåsen.
Lad ikke barnestolens øverste del hvile
mod forruden.
Ved brug af andre produkter på markedet er
det vigtigt, at man læser den monteringsanvisning, der følger med produktet.
• Fastgør ikke barnestolens fastgøringsbånd til stolens længdejusteringsstang, fjedre eller skinner og bøjler under
stolen. Skarpe kanter kan beskadige
fastgøringsbåndene.
• Lad barnestolens ryglæn hvile mod instrumentpanelet. Dette gælder både for biler
uden airbag på passagerpladsen eller
hvis airbaggen er frakoblet.
34
ADVARSEL!
Anbring aldrig barnestolen på forsædet,
hvis bilen har en tilkoblet airbag på passagerpladsen. Hvis der opstår problemer
med montering af børnesikkerhedsprodukter, bør man indhente nærmere
vejledning hos producenten.
ISOFIX monteringssystem til
barnestole (ekstraudstyr)
Bagsædets yderpladser er forberedt for
barnestols-monteringssystemet ISOFIX.
Kontakt en Volvo-forhandler for yderligere
oplysninger om børnesikkerhedsudstyr.
Sikkerhed
Børnesikkerhed
Ekstra spærrefunktion i sikkerhedssele (ALR/ELR1)
Sikkerhedsselen på midterpladsen på 2.
sæderække har en ekstra spærrefunktion
(ALR/ELR). Spærrefunktionen bidrager til at
holde selen spændt, hvilket gør det lettere at
montere en barnestol.
Ved montering af en barnestol ved hjælp af
en sikkerhedssele gælder følgende:
• Fastgør sikkerhedsselen til barnestolen i
henhold til barnestolsproducentens anvisninger.
• Træk sikkerhedsselen helt ud.
• Fastspænd selen ved at skubbe
låsetungen ned i låsen. Et kraftigt klik
angiver, at selen er fastspændt.
• Lad sikkerhedsselens mekanisme rulle
selen ind, og stræk det rundt om barnestolen. Der høres nu en mekanisk lyd fra
sikkerhedsselen, hvilket er normalt.
Denne funktion deaktiveres automatisk, når
sikkerhedsselen frigøres fra selelåsen og
føres tilbage til udgangspositionen.
Hvis der opstår problemer med montering af
børnesikkerhedsprodukter, skal du kontakte
fabrikanten for at få tydeligere monteringsanvisninger.
1.
Automatic Locking Retractor/
Emergency Locking Retractor.
35
Sikkerhed
36
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over venstrestyret bil
Oversigt over højrestyret bil
Betjeningspanel på førerens dør
Kombinationsinstrumentet
Kontrol- og advarselssymboler
Informationsdisplay
Kontakter i midterkonsollen
Belysningspanel
Venstre ratarm
Højre ratarm
Informationscenter
Fartpilot
Parkeringsbremse, motorhjelm, eludtag mm.
Elektriske rudetræk
Sidespejle og sideruder
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
38
40
42
43
44
47
49
52
53
54
56
57
58
61
63
65
37
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over venstrestyret bil
38
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over venstrestyret bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Belysningspanel ...................................................................... side 52
Ventilationsspjæld ................................................................... side 69
Display ....................................................................................... side 47
Temperaturmåler...................................................................... side 43
Kilometertæller/Triptæller/Konstantfartholder.................... side 43
Speedometer ........................................................................... side 43
Afvisere...................................................................................... side 43
Omdrejningstæller................................................................... side 43
Udetemperaturmåler, ur, gearindikator................................ side 43
Brændstofmåler ....................................................................... side 43
Kontrol- og advarselssymboler ............................................. side 44
Luftdyser.................................................................................... side 69
Handskerum ............................................................................. side 86
Advarselsblinklys ..................................................................... side 51
Audiosystem ...........................................................................side 208
Klimaanlæg ........................................................................ side 70, 73
Forrudeviskere.......................................................................... side 54
Tastatur til telefon/audio.......................................................side 200
Kombinationsinstrument ........................................................ side 43
Horn ....................................................................................................... –
Fartpilot...................................................................................... side 57
Afvisere/lysomskifter/READ-knap ........................................ side 53
Parkeringsbremse ................................................................... side 58
Udløsningshåndtag til parkeringsbremse .......................... side 58
Kontakt for læselamper .......................................................... side 83
Kabinebelysning ...................................................................... side 83
Regulering, soltag ................................................................... side 65
Påmindelse om sikkerhedssele............................................ side 11
29. Bakspejl .....................................................................................side 63
39
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over højrestyret bil
40
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Oversigt over højrestyret bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Belysningspanel ...................................................................... side 52
Ventilationsspjæld ................................................................... side 69
Kontrol- og advarselssymboler ............................................. side 44
Brændstofmåler ....................................................................... side 43
Udetemperaturmåler, ur, gearindikator................................ side 43
Omdrejningstæller................................................................... side 43
Afvisere...................................................................................... side 43
Speedometer ........................................................................... side 43
Kilometertæller/Triptæller/Konstantfartholder.................... side 43
Temperaturmåler...................................................................... side 43
Display ....................................................................................... side 47
Luftdyser.................................................................................... side 69
Handskerum ............................................................................. side 86
Advarselsblinklys ..................................................................... side 51
Audiosystem ...........................................................................side 208
Klimaanlæg ........................................................................ side 70, 73
Afvisere/lysomskifter/READ-knap ........................................ side 53
Parkeringsbremse ................................................................... side 58
Fartpilot...................................................................................... side 57
Horn ....................................................................................................... –
Kombinationsinstrument ........................................................ side 43
Knappanel til telefon/audio .................................................side 200
Forrudeviskere.......................................................................... side 54
Udløsningshåndtag til parkeringsbremse .......................... side 58
Kontakt for læselamper .......................................................... side 83
Kabinebelysning ...................................................................... side 83
Regulering, soltag ................................................................... side 65
Påmindelse om sikkerhedssele............................................ side 11
29. Bakspejl .....................................................................................side 63
41
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Betjeningspanel på førerens dør
1
1.
2.
3.
4.
42
2
3
4
Låseknap til samtlige døre
Spærring af rudeoptræk i bagdørene
Regulering, rudeoptræk
Justering, ydre sidespejle
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kombinationsinstrumentet
1. Temperaturmåler
Viser temperaturen i motorens kølesystem.
Hvis temperaturen bliver unormalt høj, og
viseren går ind i det røde felt, vises en
meddelelse i displayet. Vær opmærksom på,
at ekstra forlygter foran luftindtaget forringer
køleevnen ved høje udendørstemperaturer
og hård motorbelastning.
2. Display
I displayet vises informations- eller advarselsmeddelelser.
3. Speedometer
Viser bilens hastighed.
4. Triptæller, T1 og T2
Triptællerne bruges til opmåling af korte
strækninger. Tallet længst til højre angiver
hver 100 meter. Tryk knappen ind i mindst
2 sekunder for at nulstille triptælleren. Skift
mellem triptællerne med et kort tryk på
knappen.
5. Indikator for konstantfartholder
Se side 57.
6. Kilometertæller
Kilometertælleren viser det totale antal
kilometer bilen har kørt.
7. Fjernlys tændt/slukket
8. Advarselssymboler
Hvis der opstår en fejl, tændes lampen, og
der vises en meddelelse i displayet.
9. Omdrejningstæller
Angiver motoromdrejningstallet i tusinder o/
minut. Omdrejningstællerens nål må ikke
komme ind i det røde felt.
11. Udetemperaturmåler
Viser udetemperaturen. Når temperaturen
ligger mellem +2 °C og –5 °C, lyser et
snefnugsymbol på displayet. Symbolet
advarer om glatførerisiko.
Når bilen står eller har stået stille, kan den
udvendige temperaturmåler vise en for høj
værdi.
12. Ur
Drej knappen for at stille uret.
13. Brændstofmåler
Der er ca. 8 liter brændstof tilbage, når
lampen i instrumentet tændes.
14. Kontrol- og advarselssymboler
15. Afvisere – venstre/højre
10. Indikator for automatisk gearkasse
Her vises det valgte gearskifteprogram.
43
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Nogle symboler kan, afhængigt af bilens
udstyrsniveau, mangle den bagvedliggende
funktion.
Advarselssymbolet midt i
instrumentet
Denne lampe lyser rødt eller gult, alt
efter hvor kritisk den konstaterede
fejl er.
Rødt symbol:
– Stands bilen. Læs meddelelsen i
displayet.
Symbolet og meddelelsen er synlige, indtil
fejlen er udbedret.
Symboler for funktionskontrol
Alle kontrol- og advarselssymboler1 lyser, når
startnøglen drejes til position II inden start.
På den måde bekræftes det, at symbolerne
fungerer. Når motoren startes, skal samtlige
symboler slukkes med undtagelse af
symbolet for håndbremsen, som først
slukkes, når den udløses.
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes samtlige
symboler undtagen symbolerne for fejl i udstødningssystemet og for lavt olietryk.
1.
44
For visse motorvarianter tændes
symbolet for lavt olietryk ikke.
Gult symbol:
– Læs meddelelsen i displayet. Træf forsigtighedsforanstaltningen!
Meddelelsesteksten slukkes ved at trykke på
READ -knappen (se side 47) eller forsvinder
automatisk efter 2 minutter.
OBS! Når teksten "TID TIL REGELMÆSSIG
SERV" vises, slukkes symbollampen og
teksten ved at trykke på READ eller
forsvinder automatisk efter 2 minutter.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Fejl i ABS-systemet
Hvis ABS-symbolet tændes,
fungerer ABS-systemet ikke. Bilens
normale bremsesystem fungerer
stadig, men uden ABS.
– Stands bilen et sikkert sted, og stop
motoren. Start motoren igen.
– Hvis advarselslampen nu er slukket, kan
du køre videre. Fejlen var forbigående.
– Hvis advarselssymbolet stadig er tændt,
bør man køre bilen til et autoriseret Volvoværksted til kontrol af ABS-systemet.
Fejl i bremsesystemet
Hvis BREMSE-lampen tændes, kan
bremsevæskeniveauet være for lavt.
– Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
niveauet i bremsevæskebeholderen.
Hvis niveauet er under MIN i beholderen,bør
man ikke køre videre, men lade bilen bugsere
til et autoriseret Volvo-værksted for at få
bremsesystemet efterset.
Hvis BREMSE- og ABS-advarselslamperne er tændt samtidig, kan
der være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
– Stands bilen et sikkert sted, og stop
motoren. Start motoren igen.
• Hvis begge lamper nu er slukket, var
fejlen forbigående.
• Hvis advarselslamperne forbliver tændte,
skal du kontrollere niveauet i bremsevæskebeholderen.
• Hvis niveauet er under MIN i bremsevæskebeholderen, må bilen ikke køre videre.
Få den transporteret til et autoriseret
Volvo-værksted for at få bremsesystemet
kontrolleret.
• Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
er normalt, og lamperne stadig lyser, kan
du med stor forsigtighed køre bilen til det
nærmeste autoriserede Volvo-værksted til
kontrol af bremsesystemet.
ADVARSEL!
Hvis advarselslamperne BREMSE og
ABS tændes samtidig, kan der være
opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
Påmindelse om sikkerhedssele
Lampen lyser, så længe føreren og
forsædepassagerer ikke har spændt
sikkerhedsselen.
For lavt olietryk
Hvis lampen tændes under kørslen,
er motorens olietryk for lavt. Stop
motoren straks, og kontrollér motoroliestanden. Hvis lampen tændes,
selvom oliestanden er normal, skal du
standse bilen og kontakte et autoriseret
Volvo-værksted.
Fejl i bilens udstødningssystem
Kontakt et autoriseret Volvoværksted for kontrol.
Fejl i SRS
Hvis lampen fortsat lyser eller
tændes under kørslen, er der
registreret en fejl i SRS-systemet.
Kør til et autoriseret Volvo-værksted
for at få kontrolleret bilen.
Generatoren lader ikke
Hvis lampen begynder at lyse under
kørsel, findes der sandsynligvis en
fejl i det elektriske system. Kør til et
autoriseret Volvo-værksted.
Motorforvarmer (diesel)
Lampen tændes for at oplyse om, at
motoren er ved at blive forvarmet.
Når lampen slukkes, kan bilen
startes. Gælder kun biler med
dieselmotor.
45
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontrol- og advarselssymboler
Parkeringsbremse trukket an
Lampen lyser, når parkeringsbremsen er trådt ned. Træd altid
parkeringsbremsen helt ned.
OBS! Lampen lyser, uanset hvor
hårdt parkeringsbremsen er trådt ned.
Tågelys, bag
Lampen lyser, når tågelyset er
tændt.
Kontrollampe for anhænger
Blinker, når du anvender bilens og
anhængerens blinklys. Hvis lampen
ikke blinker, er et af blinklysene på
anhængeren eller bilen defekt.
Stabilitetssystem og DSTC
DSTC-systemet omfatter flere funktioner, der
beskrives nærmere på side 124.
Symbolet tændes og slukkes igen efter
ca. to sekunder.
Symbolet tændes for systemkontrol,
når bilen startes.
Symbolet blinker
SC-funktionen arbejder for at
forhindre, at bilens drivhjul spinner.
TC -funktionen arbejder for at
forbedre bilens traktion.
AYC-funktionen arbejder for at forhindre
udskridning.
RSC-funktionen arbejder for at forhindre, at
bilen slår kolbøtter.
Advarselssymbolet lyser med
permanent gult lys
TRAKTIONSSIKRING
MIDLERTIDIGT FRA vises på informationsdisplayet sammen med
symbolet.
TC -funktionen er midlertidigt reduceret pga.
for høj bremsetemperatur.
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremsetemperaturen igen er normal.
Advarselssymbolet lyser med
permanent gult lys
ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET vises på displayet
sammen med symbolet.
DSTC-systemet er frakoblet pga. fejl.
– Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
– Start motoren igen.
46
Hvis advarselssymbolet stadig er tændt, bør
bilen køres til et autoriseret Volvo-værksted
for at få systemet kontrolleret.
Fejl i DSTC-systemet
Hvis advarselslampen tændes og lyser
vedvarende, uden at du har slukket for
systemet, angiver dette en fejl i en del af
systemet. Teksten "ANTISKRIDSIKRING
SERVICE PÅKRÆVET" vises i displayet.
– Stands bilen et sikkert sted, og stop
motoren. Start bilen igen.
• Hvis advarselslampen nu er slukket, var
fejlen forbigående, og du behøver ikke
køre bilen på værksted.
• Hvis advarselssymbolet stadig er tændt,
bør bilen køres til et autoriseret Volvoværksted for at få systemet kontrolleret.
ADVARSEL!
Ved normal kørsel forbedrer DSTCsystemet bilens køresikkerhed, men det
skal ikke opfattes som en mulighed for at
øge hastigheden. Overhold altid de
normale forholdsregler for sikker kørsel
gennem sving og på glatte overflader.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Informationsdisplay
De meddelelser, der er lagret i hukommelsen,
kan læses igen. Tryk på READ-knappen (A),
hvis du vil se de lagrede meddelelser. Du kan
bladre gennem de meddelelser, der er lagret
i hukommelsen, ved at trykke på READknappen. Tryk på READ-knappen for at
lægge læste meddelelser tilbage i hukommelsen.
Hvis en advarselsmeddelelse fremkommer,
når du f.eks. er i informationscentrets menuer
eller vil bruge telefonen, skal du først kvittere
for advarselsmeddelelsen. Tryk på READknappen (A) for at kvittere.
Meddelelse i displayet
Når en advarsels- eller kontrollampe
begynder at lyse, får du samtidig også en
meddelelse i displayet. Når du har læst og
forstået meddelelsen, kan du trykke på
READ-knappen (A). Den læste meddelelse
slettes da fra displayet og lægges i bilens
hukommelsesliste. Meddelelsen om fejl bliver
liggende i hukommelsen, indtil du har
udbedret den pågældende fejl.
Meget alvorlige fejlmeddelelser kan du ikke
slette fra displayet. De bliver liggende i
displayet, indtil de pågældende fejl er
udbedret.
47
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Informationsdisplay
Meddelelse
STANDS STRAKS
STANDS MOTOREN
SERVICE SNAREST
SE INSTRUKT.BOG
SERVICE PÅKRÆVET
NÆSTE SERVICE
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
OLIESTAND LAV1 – PÅFYLD OLIE3
OLIESTAND LAV2 – STANDS SIKKERT3
OLIESTAND LAV2 –
STANDS MOTOREN3
OLIESTAND LAV2 –
SE INSTRUKT.BOG3
SODFILTER FULDT –
SE INSTRUKT.BOG1
Betydning
Stands bilen og stop motoren. Risiko for alvorlige skader.
Stands bilen og stop motoren. Risiko for alvorlige skader.
Kør straks din bil til kontrol.
Se i instruktionsbogen.
Kør bilen til service så snart som muligt.
Lad bilen kontrollere ved næste service.
Når denne meddelelse vises, skal bilen til service. Meddelelsen er baseret på antal kørte
kilometer, antal måneder siden seneste serviceeftersyn og antal timer, motoren har kørt.
Motorens oliestand er for lav. Kontrollér og foretag det fornødne så hurtigt som muligt. Se
side 174 for at få yderligere oplysninger.
Motorens oliestand er for lav. Stands bilen på et sikkert sted, og kontrollér oliestanden. Se
side 174.
Motorens oliestand er for lav. Stands bilen på et sikkert sted, sluk for motoren, og kontrollér
oliestanden. Se side 174.
Motorens oliestand er for lav. Stands bilen på et sikkert sted, sluk for motoren, og kontrollér
oliestanden. Se side 174.
Dieselpartikelfiltret skal regenereres. Se side 115.
1. Vises sammen med gul advarselstrekant.
2. Vises sammen med rød advarselstrekant.
3. Gælder kun motorvarianter med oliestandsføler.
48
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontakter i midterkonsollen
OBS! Knappernes indbyrdes placering kan
variere.
DSTC-systemet
Denne knap anvendes til at
reducere eller genaktivere
funktioner i DSTC systemet. Når lysdioden i
knappen lyser, er DSTC systemet aktiveret (hvis der
ikke findes en fejl).
OBS! For at reducere DSTC -systemets
funktion skal knappen af sikkerhedsgrunde
holdes ind i mindst et halvt sekund.
Lysdioden i knappen slukkes, og teksten
"DSTC SPINKONTROL FRA" vises på
displayet.
Reducér systemet, hvis det er nødvendigt at
bruge et hjul af en anden størrelse end de
øvrige hjul.
Når motoren startes igen, er DSTC-systemet
igen aktiveret.
ADVARSEL!
Husk at bilens køreegenskaber ændres,
hvis du kobler DSTC -systemet fra.
Luftkonditionering i den bageste
kabinedel (ekstraudstyr)
Tryk knappen ind for at
aktivere luftkonditioneringen i den bageste del af
kabinen. Luftkonditioneringen i den bageste
kabinedel deaktiveres, når
tændingen slås helt fra.
Børnesikkerhedslås i de bageste
døre (ekstraudstyr)
Brug denne knap, til
aktivering og deaktivering af
den elektriske børnesikringslås i bagdørene.
Tændingsnøglen skal være
drejet til I eller II. Når børnesikringslåsen er aktiveret, lyser dioden i
knappen. Der vises en meddelelse på
displayet, når børnesikringslåsen aktiveres
eller deaktiveres.
49
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontakter i midterkonsollen
Sidespejle, der kan slås ind
(ekstraudstyr)
Du skal bruge denne knap,
hvis du vil justere
sidespejlene indad, når de
er i yderste stilling, og udad,
når de er i inderste stilling.
Hvis et sidespejl ved
udvendig påvirkning ved et uheld skubbes
ind eller ud, skal du gøre følgende:
– Slå det sidespejl, der er blevet flyttet
manuelt, tilbage til normal stilling.
– Drej tændingsnøglen til stilling II.
– Slå sidespejlene ind ved hjælp af
knappen og derefter ud igen, også ved
hjælp af knappen. Sidespejlene er nu
tilbage i deres oprindelige faste stilling.
Frakobling af alarmsensorer og
blokeret låsestilling1
Stikkontakt (standard)/
cigarettænder (ekstraudstyr)
Denne knap skal bruges,
hvis man af en eller anden
grund ønsker at frakoble
funktionen blokeret
låsestilling (blokeret
låsestilling gør, at dørene
ikke kan åbnes indvendigt fra, når de er låst).
Anvend også denne knap til frakobling af
alarmsystemets2 bevægelses- og hældnings
sensorer. Dioden lyser, når funktionerne er
deaktiveret/frakoblet.
Tændingsnøglen skal
mindst være i position I, for
at kontakten kan levere strøm.
Ekstralys (ekstraudstyr)
Anvend denne knap, hvis du
ønsker, at bilens ekstralys
skal tændes samtidig med
fjernlyset, eller hvis du vil
afbryde funktionen.
Lysdioden i knappen lyser,
når funktionen er aktiveret.
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Systemet er altid aktiveret,
når bilen startes. Bakadvarselssystemet slås til og fra
ved at trykke knappen ind.
Se også side 125.
1.
2.
50
Visse markeder
Ekstraudstyr
Stikkontakten kan anvendes
til forskelligt tilbehør
beregnet til 12 V, f.eks.
mobiltelefon eller køleboks.
Cigarettænderen aktiveres ved at trykke
knappen ind. Når tændfunktionen er klar,
springer knappen ud igen. Træk tænderen
ud, og brug gløden til at tænde med. Af
sikkerhedshensyn bør man altid lade dækslet
sidde i kontakten, når den ikke er i brug.
Maksimal strømstyrke 10 A.
BLIS – Blind Spot Information
System (ekstraudstyr)
Tryk på knappen for at
aktivere/deaktivere
funktionen. Nærmere enkeltheder fremgår af side 143.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Kontakter i midterkonsollen
Elopvarmet bagrude og
elopvarmede sidespejle
Brug elopvarmningen til
at fjerne is og dug fra
bagrude og sidespejle.
Tryk på kontakten for at
starte opvarmningen af
bagruden og
sidespejlene. Dette
vises ved, at lysdioden i
kontakten tændes.
Opvarmningen slås
automatisk fra efter ca. 12 minutter.
Advarselsblinklys
Advarselsblinklys (dvs. alle afvisere blinker)
anvendes, når bilen holder et sted, hvor den
kan udgøre en fare eller hindring for trafikken.
Funktionen aktiveres ved at trykke knappen
ind.
Elopvarmede forsæder
Nærmere enkeltheder
fremgår af side 71 og
75.
OBS! Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
51
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Belysningspanel
Positions-/parkeringslys
Tågelys
Positions-/parkeringslyset kan tændes
uanset startnøglens stilling.
OBS! Bestemmelserne for brug af tågelys
varierer fra land til land.
– Drej lysknappen (1) til midterpositionen.
I startnøgleposition II er positions-/parkeringslyset altid tændt. Nummerpladelyset
tændes samtidig med positions-/parkeringslyset.
Fortågelygter (ekstraudstyr)
Fortågelygterne kan tændes sammen med
enten forlygterne eller positions-/parkeringslyset.
Forlygter
Lyshøjderegulering
Bilens belastning ændrer forlygternes
lodrette retning, hvilket kan føre til blænding
af modkørende trafik. Dette undgås ved at
justere lyshøjden.
– Drej startnøglen til II.
– Drej lysknappen (1) til en af endepositionerne.
– Rul hjulet (3) opad eller nedad for
henholdsvis at hæve eller sænke
lyshøjden.
Biler med Bi-Xenon-lygter1 har automatisk
lyshøjderegulering, og derfor mangler
hjulet (3).
1.
52
Ekstraudstyr.
Automatisk nærlys
Nærlyset tændes automatisk, når startnøglen
drejes til II, undtagen når lyskontakten (1)
står i midterpositionen. Om nødvendigt, kan
nærlysautomatikken deaktiveres af et autoriseret Volvo-værksted.
Manuelt nærlys (visse lande)
– Drej startnøglen til II.
– Drej lysknappen (1) højre om til endepositionen.
Fjernlys
– Drej startnøglen til II.
– Drej lysknappen (1) højre om til endepositionen.
– Før venstre kontaktarm ind mod rattet til
endepositionen, og slip den. Se side 53.
– Tryk på knappen (2).
Når fortågelygterne er tændt, lyser lysdioden
i knappen (2).
Tågebaglygter
Bagtågelyset kan kun tændes sammen med
enten forlygterne eller fortågelygterne.
– Tryk på knappen (4).
Når bagtågelyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for bagtågelys i kombinationsinstrumentet samt lysdioden i knappen (4).
Instrumentbelysning
Instrumentbelysningen er tændt, når startnøglen står på II, og lyskontakten (1) står i en
af endepositionerne. Belysningen dæmpes
automatisk i dagslys og kan reguleres
manuelt i mørke.
– Rul hjulet (5) opad eller nedad for
henholdsvis kraftigere eller svagere
belysning.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Venstre ratarm
Kort blinksekvens
– Før armen opad eller nedad til
endepositionen (1), og slip den.
Når armen slippes, vender den tilbage til
udgangsstillingen, og afviserne ophører med
at blinke.
– Før kontaktarmen ind mod rattet til
endepositionen (4), og slip den.
– Stig ud af bilen, og lås døren.
Skift mellem fjern- og nærlys
Startnøglen skal stå på II, for at fjernlyset kan
tændes.
– Drej lysknappen højre om til endepositionen. Se side 52.
– Før kontaktarmen ind mod rattet til
endepositionen (4), og slip den.
Kontaktarmens positioner
Overhalingslys
1.
2.
3.
4.
– Før armen let ind mod rattet til
endepositionen (3).
Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes.
Kort blinksekvens for afvisere
Kontinuerlig blinksekvens for afvisere
Overhalingslys
Skift mellem fjern- og nærlys samt orienteringslys
Afvisere
Kontinuerlig blinksekvens
– Før kontaktarmen opad eller nedad til
endepositionen (2).
Armen bliver stående i endepositionen og
føres tilbage manuelt eller automatisk af
rattets bevægelse.
Orienteringslys
En del af den udvendige belysning kan
holdes tændt og fungere som orienteringslys,
efter at bilen er blevet låst. Lygterne er tændt
i 30 sekunder1, men dette kan ændres til 60
eller 90 sekunder af et autoriseret Volvoværksted.
– Tag nøglen ud af tændingslåsen.
1.
Fabriksindstilling
53
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Højre ratarm
Viskerne kører med normal
hastighed.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
Viskerne kører med høj hastighed.
– Tryk på knappen (2), eller
– før armen ned til et andet viskerprogram.
Hvis armen føres opad, forbliver regnsensoren aktiv, viskerne foretager et ekstra
slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes tilbage til
position 0.
Regnsensoren slukkes automatisk, når
nøglen tages ud af tændingslåsen eller fem
minutter efter, at tændingen er slået fra.
Vigtigt!
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
forrudeviskerne arbejder, da forruden skal
være våd.
Visker/sprinklerfunktion – forrude.
Forrudeviskere
Forrudeviskerne er slået fra.
Hvis kontaktarmen er i 0 -stilling, og
du fører kontaktarmen opad,
foretager viskerne enkeltslag, så længe
kontaktarmen holdes oppe.
Intervalviskning
Man kan selv ændre og indstille den
ønskede hastighed for intervalviskningen. Når ringen (1) drejes højre om, slår
viskerne flere slag pr. tidsenhed. Når ringen
drejes venstre om, slår viskerne færre slag pr.
tidsenhed.
54
Regnsensor (ekstraudstyr)
Regnsensoren registrerer vandmængden på
forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed kan
indstilles med ringen (1).
– Drej ringen højre om for større følsomhed,
henholdsvis venstre om for mindre
følsomhed (der foretages et ekstra slag,
når ringen drejes højre om).
Til- og frakobling
Når regnsensoren skal aktiveres, skal
tændingsnøglen være i position I eller II og
kontaktarmen for forrudeviskerne i position 0.
Regnsensoren aktiveres som følger:
– Tryk på knappen (2). En lysioden i
knappen tændes, hvilket viser, at regnsensoren er aktiv.
Vigtigt!
I vaskehal:
Slå regnsensoren fra ved at trykke på
knap (2) med startnøglen i position I eller
II. Ellers kan forrudeviskerne gå i gang og
blive beskadiget.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Højre ratarm
Forrudesprinklere
Før kontaktarmen mod rattet for at starte
forrudevaskerne.
Forlygtesprinklere
(ekstraudstyr på visse markeder)
Højtryksvask af forlygterne forbruger store
mængder sprinklervæske. For at spare væske
vaskes forlygterne kun for hver femte vask
(inden for en ti minutters periode). Ti minutter
efter seneste forrudevask højtryksvaskes
forlygterne igen, første gang forruden vaskes.
Reduceret sprinkling
Når der er ca. en liter sprinklervæske tilbage i
beholderen, lukkes der af for tilførsel af
sprinklervæske til forlygterne og bagruden.
Dette sker for at prioritere udsynet gennem
forruden.
Visker/sprinklerfunktion – bagklap.
Bagrudevisker og -sprinkler
Bagrudesprinkleren startes ved at føre armen
fremad.
1. Bagrudevisker – intervalviskning
2. Bagrudevisker – normal hastighed
Visker – bakning
Hvis bilen sættes i bakgear, mens forrudeviskerne allerede er tilkoblede, vil bagrudeviskeren gå i tilstanden intervalviskning1. Hvis
bagrudeviskeren allerede er tilkoblet til
normal hastighed, sker der ingen ændring af
den tilkoblede funktion.
1.
Denne funktion (intervalviskning
under bakning) kan slås fra. Spørg et
autoriseret Volvo-værksted til råds.
55
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Informationscenter
• HASTIGHED I MILES PER HOUR1
• AKTUELT BRÆNDSTOFFORBRUG
• GENNEMSNITLIGT BRÆNDSTOFFORBRUG
• RÆKKEVIDDE TIL TOM TANK
Gennemsnitshastighed
Gennemsnitshastigheden siden sidste
nulstilling (RESET). Når tændingen afbrydes,
lagres gennemsnitshastigheden. Den ligger
til grund for den nye værdi, når du kører
videre. Kan nulstilles med RESET knappen (C) på omskifteren.
Betjening
For at få adgang til informationscentrets informationer skal du dreje på omskifteren (B) et
trin ad gangen enten fremad eller bagud. Hvis
den drejes endnu en gang, kommer du
tilbage til udgangsstillingen.
OBS! Hvis der vises en advarselsmeddelelse, mens du bruger informationscentret,
skal du først bekræfte advarselsmeddelelsen.
Tryk på READ -knappen (A) for at vende
tilbage til informationscentret.
Funktioner
Kørselscomputeren viser følgende information:
• GENNEMSNITSHASTIGHED
56
Hastighed i miles per hour1
Aktuel hastighed vises i mph.
Aktuelt brændstofforbrug
Løbende information om det aktuelle brændstofforbrug. Beregning af det aktuelle forbrug
foretages hvert sekund. Visningen på
displayet opdateres med et par sekunders
mellemrum. Når bilen holder stille, vises
"----" på displayet.
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis
der har været anvendt en brændstofdrevet
varmer.
Gennemsnitligt brændstofforbrug
Det gennemsnitlige brændstofforbrug siden
sidste nulstilling (RESET). Når tændingen
1.
Visse lande
afbrydes, gemmes gennemsnits forbruget og
huskes, indtil funktionen nulstilles. Nulstilling
foretages med RESET -knappen (C) på
kontaktarmen.
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis
der har været anvendt en brændstofdrevet
varmer.
Rækkevidde til tom tank
Beregningen af kørselsstrækningen til tom
tank foretages ud fra gennemsnitsforbruget
for de senest tilbagelagte 30 km. Når der er
mindre end 20 km, indtil tanken er tom, vises
"----" på displayet.
OBS! Der kan opstå en vis fejlvisning i
tilfælde af ændret brændstofforbug, f.eks.
pga. ændret køremåde eller brug af en
brændstofdrevet varmer.
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Fartpilot
Øgning/mindskning af
hastigheden
Tilkobling
Konstantfartholderens omskifter er placeret
til venstre i rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
– Tryk på CRUISE-knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
– Tryk let på + eller – for at låse bilens
hastighed. Nu vises CRUISE-ON i kombinationsinstrumentet.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
Den låste hastighed øges eller mindskes ved
at trykke på henholdsvis + eller –. Bilens
aktuelle hastighed når knappen slippes, bliver
indprogrammeret.
Et hurtigt tryk (mindre end et halvt sekund)
på + eller – svarer til en hastighedsændring
på 1 km/t.
OBS! En midlertidig hastighedsforøgelse
(mindre end et minut) med speederen, f.eks.
ved overhaling, påvirker ikke fartpilotens
indstilling. Når speederen slippes igen,
vender bilen tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
Midlertidig frakobling
Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling gemmes
den tidligere indstillede hastighed i hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
• bremsepedalen eller koblingspedalen
trædes ned
• hastigheden på en stigning falder til under
30 km/t
• gearkassen sættes i stilling N
• der forekommer hjulspin eller hjulblokering
• en midlertidig hastighedsforøgelse har
varet i mere end et minut.
Genoptagelse af tidligere
hastighed
Tryk på knappen for at komme
tilbage til den tidligere indstillede
hastighed. CRUISE-ON vises i
kombinationsinstrumentet.
Frakobling
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE-ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
57
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Parkeringsbremse, motorhjelm, eludtag mm.
Aktivering af parkeringsbremsen:
2
1
Parkeringsbremse i venstrestyret bil.
Parkeringsbremse
Parkeringsbremsepedalen befinder sig til
venstre i gulvhøjde og virker på baghjulene,
når den er trådt ned.
Advarselslampen i kombinationsinstrumentet
lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen
er trådt ned. Den bør derfor altid trædes helt
ned.
58
– Træd fodbremsen forsvarligt ned.
– Træd parkeringsbremsepedalen helt ned
(1).
– Slip fodbremsen, og kontrollér, at bilen
holder stille.
– Stil gearvælgeren i følgende position:
1 i tilfælde af manuelt gear
P i tilfælde af automatgear
Parkering på skråninger
• Parkering op ad bakke: drej hjulene væk
fra fortovskanten.
• Parkering ned ad bakke: drej hjulene ind
mod fortovskanten.
Udløsning af parkeringsbremsen:
– Træd fodbremsen forsvarligt ned.
– Træk håndtaget ud (2).
1
Parkeringsbremse i højrestyret bil.
2
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Parkeringsbremse, motorhjelm, eludtag mm.
Åbning af motorhjelm
Træk håndtaget mod dig for at åbne låsemekanismen til motorhjelmen.
ADVARSEL!
Luk motorhjelmen ved at lægge hånden
oven på og trykke den ned. Luk ikke ved at
holde fast i kølergrillen. Fingrene kan blive
beskadiget af motorkomponenterne på
indersiden.
Stikkontakt til bagsædepassagererne (ekstraudstyr)
Eludtaget kan anvendes til forskelligt 12 Vtilbehør, f.eks. mobiltelefoner eller cdafspillere. Maks. strømstyrke er 10 A.
Tændingsnøglen skal mindst være i
position I, for at kontakten kan levere strøm.
Indstilling af rat
Rattet kan indstilles i højden og længden.
Tryk håndtaget på ratstammens venstre side
ned. Anbring derefter rattet i den stilling, der
passer dig bedst. Tryk håndtaget tilbage for
at spærre rattet. Hvis det er vanskeligt, kan du
trykke lidt på rattet, samtidig med at
håndtaget trykkes tilbage.
ADVARSEL!
Indstil rattet inden du kører, aldrig mens
du kører. Kontrollér, at rattet er spærret.
59
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Parkeringsbremse, motorhjelm, eludtag mm.
Åbning af bagklap
Åbn bagklappen ved at trække i håndtaget
som vist på billedet. Nedfæld baglemmen ved
at løfte håndtaget opad.
60
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elektriske rudetræk
Det elektriske rudeoptræk betjenes med
kontakterne i dørenes armlæn. Rudetrækket
fungerer kun, når tændingsnøglen er i
stilling I eller II. Efter afsluttet kørsel kan
ruderne fortsat betjenes, når du har taget
tændingsnøglen ud, sålænge du ikke har
åbnet en af fordørene.
A
B
Ruderne åbnes ved at trykke kontaktens
forreste del ned og lukkes ved at trække
kontaktens forreste del opad.
ADVARSEL!
Hvis der er et barn i bilen:
• Hvis føreren forlader bilen, bør
strømmen til rudetrækkene altid afbrydes
ved at tage startnøglen ud.
• Kontrollér, at børn eller andre passagerer ikke får hænderne i klemme, når
ruderne lukkes.
Hvis bagdørenes ruder manøvreres fra
førerens dør:
• Kontrollér, at ingen af bagsædepassagererne får hænderne i klemme, når
ruderne lukkes.
Kontakt (B) styrer ruderne i bagdørene.
Elektrisk rudeoptræk i fordørene
Du kan åbne og lukke ruderne foran på to
måder.
– Tryk kontakten (A) lidt nedad eller træk
den lidt opad. Ruderne går op eller ned,
så længe du berører kontakten.
– Tryk knappen (A) helt nedad, eller træk
den helt opad, og slip den igen. Sideruderne åbnes eller lukkes da automatisk.
Hvis ruden blokeres af en genstand,
afbrydes bevægelsen.
OBS! Funktionen automatisk op på passagersiden findes kun på visse markeder.
Spærring af rudeoptrækket i
bagdørene
De elektriske rudeoptræk i bagsædet kan
spærres med kontakten i førerdørens
knappanel. Husk altid at afbryde strømmen til
rudeoptrækkene (dvs. tage startnøglen ud),
hvis du efterlader børn alene i bilen.
Dioden i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på den pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
Dioden i kontakten tændt
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra
førerens dør
61
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elektriske rudetræk
Elektrisk rudeoptræk ved
forreste passagersæde
Elektrisk rudeoptræk i
bagdørene
Kontakten for det elektriske rudeoptræk ved
det forreste passagersæde styrer kun denne
rude.
De bageste sideruder kan betjenes med
kontakten på den respektive dør og med
kontakterne i førerdøren. Hvis dioden i
kontakten for spærring af rudeoptrækket i
bagdørene (i førerdørens knappanel) er
tændt, kan ruderne i bagdørene kun betjenes
fra førerdøren.
ADVARSEL!
Hvis bagdørenes ruder betjenes fra
fordørene, skal det kontrolleres, at ingen
af bagsædepassagererne får hænderne i
klemme, når ruderne lukkes.
62
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle og sideruder
Vigtigt!
Brug elopvarmningen (se side 51) til at
fjerne is fra spejlene, brug ikke isskraber.
Skraberen kan ridse spejlglassene.
Sidespejle med hukommelsesfunktion (ekstraudstyr)
A
Hvis bilen har sidespejle med hukommelsesfunktion, fungerer disse sammen med hukommelsesindstillingen af sædet, se side 81.
B
Bakspejl
Sidespejle
A. Normal stilling.
B. Afblændet stilling. Anvendes, hvis forlygterne fra bilen bagved generer dig.
Visse modeller har en autodim-funktion
(ekstraudstyr), som bevirker, at afblændingen
sker automatisk ud fra de eksisterende
lysforhold. Et autoriseret Volvo-værksted kan
justere følsomheden.
Kontakterne til indstilling af de to sidespejle
er placeret længst fremme på førerdørens
armlæn.
ADVARSEL!
– Tryk på knappen L eller R (L = venstre
sidespejl, R = højre sidespejl). Dioden i
knappen lyser.
– Justér stillingen med indstillingsknappen i
midten. Når den ønskede stilling er nået,
skal du trykke på knappen igen. Dioden
lyser ikke længere.
Hukommelsesfunktion i
fjernbetjeningen (ekstraudstyr)
Når du låser bilen op med en af fjernbetjeningerne og ændrer sidespejlenes indstilling,
lagres de nye indstillinger i fjernbetjeningen.
Næste gang du låser bilen op med samme
fjernbetjening og åbner fordøren inden
5 minutter, justeres spejlene til den lagrede
indstilling.
Laminerede sideruder
(ekstraudstyr)
De laminerede sideruder i for- og bagdørene
forbedrer lydisoleringen i kabinen og giver
bilen bedre tyverisikring.
Indstil spejlene, inden du kører!
63
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Sidespejle og sideruder
Vand- og smudsafvisende
yderlag på de forreste sideruder
og/eller sidespejlene (ekstraudstyr)
De forreste sideruder og/eller sidespejlene er
behandlet med en belægning, som bevirker,
at udsynet gennem ruderne eller i spejlene
forbliver godt, selvom det regner. Oplysninger om, hvordan glasset skal vedligeholdes, finder du på side 165.
Sideruder og spejle, som er
udstyret med vand- og
smudsafvisende belægning,
er mærket med et lille
symbol.
Sidespejle
I visse vejrsituationer fungerer den smudsafvisende belægning bedre, hvis elopvarmningen af sidespejlene anvendes, se side 51.
Opvarm sidespejlene:
• Hvis is eller sne dækker spejlene
• Ved kraftig regn og smudsig vejbane
• Ved dug på spejlene.
64
Vigtigt!
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne
is fra ruderne, da det vandskyende lag
ellers kan tage skade.
Anvend elopvarmningen til at fjerne is fra
spejlene!
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
A
ADVARSEL!
Hvis der er børn i bilen: Hvis føreren
forlader bilen, bør strømmen til soltaget
altid afbrydes ved at tage startnøglen ud.
4
1
B
Åbningsstillinger
Soltagets kontakt er placeret i loftet. Soltaget
kan åbnes på to forskellige måder:
A.
Bagkant bagud/opad – ventilationsstilling
B. Bagud/fremad – åbningsstilling/
komfortstilling1. Startnøglen skal stå
på I eller II.
2
3
5
6
1. Automatisk lukning
2. Manuel lukning
3. Manuel åbning
4. Automatisk åbning
5. Åbning, ventilationsstilling
6. Lukning, ventilationsstilling
Ventilationsstilling
Åbning: Tryk knappens bageste kant (5)
opad.
Lukning: Træk knappens bageste kant (6)
nedad.
1.
I komfortstilling er soltaget ikke helt
åbent for at holde vindstøjen på et
lavere niveau.
Man kan gå fra ventilationsstilling direkte til
komfortstilling ved at trække kontakten bagud
til slutstilling (4) og slippe.
65
Instrumenter, kontakter og reguleringer
Elbetjent soltag (ekstraudstyr)
Automatisk betjening
Før kontakten over trykpunkt (3) til bageste
endestilling (4) eller over trykpunkt (2) til
forreste endestilling (1), og slip den. Soltaget
åbnes derefter til komfortstilling, henholdsvis
lukkes helt.
ADVARSEL!
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer
kun ved automatisk lukning, ikke ved
manuel lukning.
Pas på, at børn ikke får hænderne i
klemme, når soltaget lukkes.
For at åbne taget helt fra komfortstilling: Træk
kontakten bagud til slutstilling (4) en gang til,
og slip.
Manuel betjening
Åbning: Træk kontakten tilbage til
trykpunkt (3). Soltaget bevæger sig mod den
maksimale åbningsstilling, så længe
kontakten holdes i denne position.
Lukning: Tryk knappen fremad til
trykpunktet (2). Soltaget bevæger sig nu mod
lukket stilling, så længe knappen holdes i
denne stilling.
ADVARSEL!
Hvis der er børn i bilen, skal du sørge for,
at ingen får hænderne i klemme, når
soltaget lukkes.
66
Solskærm
Til soltaget hører en indvendig solskærm, der
kan bevæges manuelt. Når soltaget åbnes,
føres solskærmen automatisk bagud.
Solskærmen lukkes ved at tage fat i
håndtaget og skyde skærmen fremad.
Klemmebeskyttelse
Soltaget har en sikkerhedsfunktion, som
udløses, hvis soltaget blokeres, fordi noget
sidder i klemme. Ved blokering standser
soltaget og åbnes derefter automatisk til den
seneste åbne stilling.
Klima
Generelt om klimaet
Manuelt klimaanlæg, A/C
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Kabinevarmer (ekstraudstyr)
68
70
73
76
67
Klima
Generelt om klimaet
Dug på indersiden af ruderne
Kabineventilatorens funktion
Problemet med dug på indersiden af ruderne
mindskes ved at pudse dem. Brug et normalt
vinduespudsemiddel.
Når motoren standser (selvom tændingsnøglen står på I eller II), slukkes der
automatisk for kabineventilatoren. Derved
undgår man, at batteriet aflades.
Partikelfilter
Partikelfiltret bør udskiftes med jævne
mellemrum. Spørg et autoriseret Volvoværksted til råds.
Is og sne
Fjern sne og is fra luftindtaget til klimasystemet (spalten mellem motorhjelm og
forrude).
Fejlsøgning
Et autoriseret Volvo-værksted har de instrumenter og det værktøj, der er nødvendigt til
eventuel fejlsøgning på eller reparation af
klimaanlægget. Kontrol og reparation af bilen
bør kun overlades til uddannet personale.
Kølemiddel
Aircondition-anlægget indeholder kølemidlet
R134a. Det indeholder ikke klor og skader
således ikke ozonlaget. Ved påfyldning/
udskiftning af kølemiddel må der kun bruges
R134a. Dette arbejde bør udføres af et
autoriseret Volvo-værksted.
68
Kabineventilatoren startes ved at dreje ventilatorknappen og indstille på den ønskede
hastighed.
Biler med ECC
Faktisk temperatur
Den temperatur, du vælger, svarer til den
fysiske oplevelse i forhold til den aktuelle
lufthastighed, luftfugtighed, solindstråling
osv. i og omkring bilen.
Sensorer
Solsensoren er placeret oven på instrumentpanelet. Solsensoren og kabinetemperatursensoren i klimapanelet må aldrig tildækkes.
Sideruder og soltag
For at luftkonditioneringen skal fungere
tilfredsstillende bør sideruder og eventuelt
soltag være lukkede.
Acceleration
Ved fuldgasacceleration frakobles luftkonditioneringen midlertidigt. En kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan da registreres.
Kondensvand
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
ganske normalt.
Brændstofbesparelse
Med ECC styres aircondition-anlægget
automatisk og anvendes kun så ofte, det er
nødvendigt for at afkøle kabinen og give
tilstrækkelig affugtning af den indkommende
luft. Dette sparer brændstof sammenlignet
med et konventionelt aircondition-anlæg, der
altid køler luften til lige over frysegrænsen.
Klima
Generelt om klimaet
D
D
C
C
A
A
B
B
Luftdistribution
Den indkommende luft fordeles gennem flere
forskellige ventilationsspjæld, som er
placeret forskellige steder i bilen.
Ventilationsspjæld i
instrumentpanelet
Ventilationsspjæld i
dørstolperne
A. Åben
B. Lukket
C. Luftstrømmens vandrette retning
D. Luftstrømmens lodrette retning
– Ret de yderste spjæld imod sideruderne
for at fjerne dug fra de forreste sideruder.
– I koldt vejr: Luk de midterste dyser for at
få det bedste klima og den bedste
afdugning.
A. Åben
B. Lukket
C. Luftstrømmens vandrette retning
D. Luftstrømmens lodrette retning
– Ret spjældene mod ruden for at fjerne
dug fra de bageste sideruder.
– Ret spjældene indad i bilen for at få et
behageligt klima på bagsædet.
Tænk på at børn kan være følsomme overfor
luftstrømme og træk.
69
Klima
Manuelt klimaanlæg, A/C
2
3
4
5
1
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7
A/C – On/Off (tænd/sluk)
Recirkulation
Luftfordeling
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Elopvarmede forsæder
Varme/kulde højre side
Varme/kulde venstre side
Blæser
6
Blæserknappen (8) skal drejes fra 0positionen, hvis du vil tilkoble luftkonditioneringen.
Anvend også luftkonditioneringen ved lave
temperaturer (0–15 °C) til affugtning af den
indstrømmende luft.
1. A/C – On/Off (tænd/sluk)
Luftkonditioneringen er tilkoblet med køle- og
affugtningsfunktion, når ON-lysdioden lyser.
Luftkonditioneringen er frakoblet, når OFFlysdioden lyser.
2. Recirkulation
Recirkulation vælges for at holde dårlig luft,
som f.eks. udstødningsgasser, ude fra
70
kabinen. Luften i kabinen recirkuleres, dvs. at
ingen luft udefra suges ind i bilen, når
funktionen er aktiveret. Med recirkulation
(sammen med luftkonditioneringsanlægget)
nedkøles kabinen hurtigere i varmt vejr.
Hvis luften i bilen recirkuleres, er der, specielt
om vinteren, risiko for is- og dugdannelse.
Med timer-funktionen mindsker du risikoen
for is, dug og dårlig luft.
Den anvendes på følgende måde:
– Tryk på knappen
i mindst
3 sekunder. Dioden blinker i 5 sekunder.
Nu recirkuleres luften i bilen i 3–
12 minutter, afhængigt af udetemperaturen.
Klima
Manuelt klimaanlæg, A/C
– Hver gang du trykker på
aktiveres
timerfunktionen.
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
– Tryk på knappen
igen i mindst
3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder for
at bekræfte dit valg.
3. Luftfordeling
Anvend de prikmarkerede luftfordelingsstillinger mellem de forskellige symboler for at
finjustere luftfordelingen og opnå endnu
bedre komfort.
Defroster
Defroster
på luftfordelingsknappen
benyttes til hurtigt at fjerne dug og is fra forog sideruderne. Der strømmer luft til ruderne
med stor hastighed.
Når funktionen er valgt, sker der desuden
følgende for at give maksimal affugtning af
kabineluften:
• aircondition (A/C) slås automatisk til
(medmindre ventilatoren står på 0)
• recirkulation slås automatisk fra.
Når defroster
slås fra, vender klimaanlægget tilbage til de tidligere indstillinger.
4. Elopvarmet bagrude og
elopvarmede sidespejle
Tryk på denne knap, når du hurtigt vil fjerne
dug eller is fra bagruden og sidespejlene, se
side 51 for yderligere informationer om
denne funktion.
5. Elopvarmede forsæder
Du kan få varme i forsædet/-sæderne på
følgende måde:
– Tryk én gang: Høj varme – begge dioder i
kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Mindre varme – én diode
i kontakten lyser.
– Tryk en gang til: Varmen afbrudt – ingen
diode i kontakten lyser.
Et autoriseret Volvo-værksted kan justere
temperaturen.
6. og 7. Varme/kulde – venstre/
højre side
Drej og indstil, hvor varm eller kold den
inkommende luft skal være. For at få nedkølet
luft, skal luftkonditioneringen være tilkoblet.
8. Blæser
Ved at dreje på drejeknappen øges eller
mindskes blæsehastigheden.
Hvis knappen står på 0, aktiveres luftkonditioneringen ikke.
71
Klima
Manuelt klimaanlæg, A/C
Luftfordeling
Luft
gennem
ventilationsspjældene
foran og bagi.
Luft til
ruderne. I
denne
stilling recirkuleres
luften ikke. Aircondition er altid
tilkoblet. En vis
luftstrømning til
ventilationsspjældene.
Luft både til
gulv og
ruder. En
vis luftgennemstrømning til ventilationsspjældene.
Luft til
gulvet. En
vis
luftstrømning til
luftspjældene og
defrosteråbningerne til forruden
og sideruderne.
72
Anvend
Når du vil have god
nedkøling i varmt
vejr.
Når du vil fjerne is
og dug. Høj
blæserhastighed er
godt.
Når du ønsker
behagelig komfort
og god afdugning i
koldt vejr. Ikke for
lav blæserhastighed.
Når du ønsker
varme til fødderne.
Luftfordeling
Luft til
gulvet og
luftspjældene.
Anvend
Til solrigt vejr med
lav udetemperatur.
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10
12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13
11
A/C – On/Off (tænd/sluk)
Recirkulation/Multifilter med sensor
Recirkulation
AUTO
Luftfordeling
Kabinetemperatursensor
Defroster, forrude og sideruder
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Elopvarmede forsæder
Temperatur, højre side
Temperatur, venstre side
Blæser
Blæser bag i kabinen (ekstraudstyr på
biler med syv sæder)
1. A/C – On/Off (tænd/sluk)
Når ON-dioden lyser, styres luftkonditioneringen af systemets automatik. Således
afkøles og affugtes den indkommende luft i
tilstrækkeligt omfang. Når A/C OFF er valgt
og OFF-dioden lyser, er luftkonditioneringen
altid afbrudt; de øvrige funktioner styres
fortsat automatisk. Luftkonditioneringen
fungerer ned til ca. 0 °C.
litetssensoren registrerer, hvis forureningsniveauet i udeluften øges. Hvis dette sker,
lukkes luftindtaget til kabinen, og luften i
kabinen recirkuleres. Kabineluften renses
også gennem multifilteret ved recirkulation.
Når luftkvalitetssensoren er tilkoblet, lyser
den grønne diode AUT i
.
Betjening
2. Luftkvalitetssystem
(ekstraudstyr på visse markeder)
Tryk på
for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Nogle biler er udstyret med et såkaldt multifilter og en luftkvalitetssensor. Multifilteret
opfanger gasser og partikler og reducerer
således lugte og forure ning i luften. Luftkva-
Vælg mellem følgende tre funktioner ved at
trykke en eller flere gange på
.
Eller:
73
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
• Dioden MAN lyser. Recirkulation er nu
slået til.
• Ingen diode lyser. Ingen recirkulation er
tilkoblet, medmindre det behøves for
nedkøling i varmt klima.
• Dioden AUT lyser. Luftkvalitetssensoren
er nu tilkoblet.
Tænk på at
• Luftkvalitetssensoren bør som regel være
tilkoblet.
• I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
• Hvis der dannes dug på ruderne, bør
luftkvalitetssensoren kobles fra.
• Ved dugdannelse kan du med fordel også
anvende defrosterfunktionerne til forruden
og sideruderne samt bagruden.
• Følg de anbefalede intervaller for
udskiftning af multifilteret som anført i
Volvos serviceprogram. Ved kørsel i
stærkt forurenede omgivelser kan det
være nødvendigt at udskifte kombifilteret
oftere.
3. Recirkulation
Recirkulation vælges for at holde dårlig luft,
som f.eks. udstødningsgasser, ude fra
kabinen. Luften i kabinen recirkuleres, dvs. at
ingen luft udefra suges ind i bilen, når
funktionen er aktiveret.
74
Hvis luften i bilen recirkulseres, er der,
specielt om vinteren, risiko for is- og dugdannelse.
Med timerfunktionen (biler med multifilter og
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion) er
der mindre risiko for, at der dannes is, fugt
eller dårlig luft.
Den anvendes på følgende måde:
– Tryk på knappen
i mindst
3 sekunder. Dioden blinker i 5 sekunder.
Nu recirkuleres luften i bilen i 3–
12 minutter, afhængigt af udetemperaturen.
– Hver gang du trykker på
aktiveres
timerfunktionen.
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
– Tryk på knappen
igen i mindst
3 sekunder. Dioden lyser i 5 sekunder for
at bekræfte dit valg.
4. AUTO
AUTO -funktionen regulerer automatisk
klimaanlægget, så den ønskede temperatur
opnås. Automatikken styrer varme, aircondition, luftkvalitetssensor, blæserhastighed,
recirkulation og luftfordeling. Hvis du selv
vælger en eller flere funktioner manuelt, bliver
de øvrige funktioner fortsat styret automatisk.
Når du trykker på AUTO, afbrydes alle
manuelle funktioner.
5. Luftfordeling
• Når den øverste knap er trykket ind, rettes
luften mod ruderne
• Når den midterste knap er trykket ind,
rettes luften i hoved- og kropshøjde
• Når den nederste knap er trykket ind,
rettes luften mod ben og fødder
Tryk på AUTO, når du igen ønsker automatisk
luftfordeling.
6. Kabinetemperatursensor
Kabinetemperatursensoren registrerer
temperaturen i kabinen.
7. Defroster, forrude og
sideruder
Benyttes til hurtigt at fjerne dug og is fra forog sideruderne. Der strømmer luft til ruderne
med stor blæserhastighed. Lampen i defrosterknappen lyser, når denne funktion er
aktiveret.
Når funktionen er valgt, sker der desuden
følgende for at give maksimal affugtning af
kabineluften:
• aircondition (A/C) slås automatisk til (hvis
blæserknappen er drejet helt om til
venstre, slås aircondition ikke til).
• recirkulation slås automatisk fra.
Når defroster
slås fra, vender klimaanlægget tilbage til de tidligere indstillinger.
Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
8. Elopvarmet bagrude og
sidespejle
reguleres blæserhastigheden automatisk.
Tidligere indstillet blæserhastighed afbrydes.
Tryk på denne knap, når du hurtigt vil fjerne
dug eller is fra bagruden og sidespejlene, se
side 51 for yderligere informationer om
denne funktion.
Hvis du har drejet blæserknappen så langt
mod uret, at kun den venstre diode over
knappen lyser orange, er blæseren og
luftkonditioneringen afbrudt.
9. Elopvarmede forsæder
13. Blæser bag i kabinen (ekstraudstyr på biler med syv sæder)
Du kan få varme i forsædet/-sæderne på
følgende måde:
• Tryk én gang: Høj varme – begge dioder i
kontakten lyser.
• Tryk en gang til: Mindre varme – én diode
i kontakten lyser.
• Tryk en gang til: Varmen afbrudt – ingen
diode i kontakten lyser.
Et autoriseret Volvo-værksted kan justere
temperaturen.
Ved at dreje på knappen øges eller mindskes
ventilatorhastigheden. Dette gælder kun, hvis
der er valgt A/C for både forreste (1) og
bageste del af kabinen. Knappen for den
bageste del sidder i midterkonsollens
kontaktpanel, se side 49.
10 og 11. Temperatur
Med de to drejeknapper kan temperaturen for
førersiden og passagersiden indstilles. Husk
på, at du ikke opnår en hurtigere opvarmning
af kabinen, selvom du vælger en højere eller
lavere temperatur end den temperatur, du vil
have i kabinen.
12. Blæser
Ved at dreje på grebet, øger eller mindsker du
blæserhastigheden. Hvis du vælger AUTO,
75
Klima
Kabinevarmer (ekstraudstyr)
opvarmning. Ved temperaturer på –10 °C og
derunder er parkeringsvarmerens maksimale
driftstid 60 minutter.
Hvis parkeringsvarmeren ikke starter trods
gentagne forsøg, anbefales det at man
kontakter et autoriseret Volvo-værksted. Der
vises en meddelelse på displayet.
ADVARSEL!
Generelt
Inden parkeringsvarmeren kan programmeres, skal elsystemet "vækkes".
• Sluk for den brændstofdrevne varmer,
inden brændstofpåfyldning påbegyndes.
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
• Kontrollér på informationsdisplayet, at
der er slukket for varmeren. (Når parkeringsvarmeren er i gang, vises
PARKVARMER TIL på displayet).
Dette gøres enklest ved at:
• trykke på READ -knappen eller
• trykke på overhalingsblinket eller
• slå tændingen til.
Parkeringsvarmeren kan startes direkte eller
indstilles på to forskellige starttider med
TIMER 1 og TIMER 2. Med starttid menes
her den tid, hvor opvarmningen af bilen er
klar.
Bilens elektronik udregner selv starttiden ud
fra den aktuelle udetemperatur. Hvis udetemperaturen overstiger 25 °C, sker der ingen
76
ADVARSEL!
Bilen skal stå udendørs, når der bruges
benzin- og dieselvarmere.
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
Meddelelse i displayet
Når indstillingerne i TIMER 1, TIMER 2 og
Direkte start aktiveres, lyser det gule advarselssymbol i kombinationsinstrumentet, og
en forklarende tekst fremkommer på
displayet.
Når du forlader bilen, fremkommer en meddelelse om kabinevarmerens status.
Parkering på skråninger
Hvis bilen parkeres på en stærk hældning,
bør den stå med forenden opad for at sikre, at
brændstofforsyningen når kabinevarmeren.
Klima
Kabinevarmer (ekstraudstyr)
Bilens ur/timer
Hvis bilens ur indstilles, efter at der foretaget
timerindstillinger, annulleres disse af sikkerhedsmæssige årsager.
Indstilling af TIMER 1 eller 2
Af sikkerhedshensyn kan der kun indprogrammeres tider et døgn frem, ikke for flere
dage i træk.
– Indstil med ringen (B) til TIMER 1.
– Tryk kort på RESET-knappen (C) for at
komme til den blinkende timeindstilling.
– Drej ringen (B) til det ønskede timetal.
– Tryk kort på RESET-knappen for at
komme til den blinkende minutindstilling.
– Indstil med ringen (B) til det ønskede
minuttal.
– Tryk kort på RESET-knappen for at
bekræfte din indstilling.
– Tryk på RESET-knappen for at aktivere
timeren.
Efter indstilling af TIMER 1 indstilles til
TIMER 2. Indstillingerne foretages på samme
måde som for TIMER 1.
Afbrydelse af en timer-startet varmer
Inden timer-funktionen slukker for varmeren,
kan dette gøres manuelt som følger:
– Tryk READ-knappen (A) ind.
– Gå frem til teksten PARKVARM TIMER 1
eller 2 ved hjælp af ringen (B). Teksten
TIL blinker.
– Tryk på RESET-knappen (C). Teksten FRA
lyser konstant, og opvarmeren slås fra.
Øjeblikkelig start af kabinevarmer
– Indstil med ringen (B) til DIREKTE
START.
– Tryk på RESET-knappen (C) for at gå til
valgmulighederne TIL eller FRA.
Vælg TIL.
Varmeren vil nu være i gang i 60 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
kølevæsken i motoren har opnået en tilstrækkelig høj temperatur.
Afbrydelse af direkte startet varmer.
– Indstil med ringen (B) til DIREKTE
START.
– Tryk på RESET-knappen (C) for at gå til
valgmulighederne TIL eller FRA.
– Vælg FRA.
Vigtigt!
Gentagen brug af kabinevarmeren i
kombination med korte kørselsstrækninger kan føre til, at batteriet aflades,
hvilket kan give startproblemer.
For at sikre, at generatoren når at
producere lige så megen energi, som
varmeren forbruger fra batteriet, bør man
ved regelmæssig brug af varmeren køre
bilen i lige så lang tid, som varmeren
anvendes.
Ekstravarmer (diesel)
(visse lande)
I koldt vejr kan der være behov for ekstra
varme fra ekstravarmeren for at opnå den
rette temperatur i kabinen.
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
behov for ekstra varme, mens motoren er i
gang. Den standser automatisk, når den rette
temperatur er opnået, eller når der slukkes for
motoren.
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt,
afbrydes parkeringsvarmeren. Der
fremkommer så fald en meddelelse på
displayet. Kvittér for meddelelsen ved at
trykke på READ-knappen (A).
77
Klima
78
Interiør
Forsæder
Kabinebelysning
Opbevaringssteder i kabinen
Bagsæde
Bagagerumslys
80
83
85
90
92
79
Interiør
Forsæder
ADVARSEL!
Førerstolens indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel.
Kontrollér, at stolen er i låst stilling.
Siddestilling
Nedfoldning af forsædets ryglæn
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
Passagersædets ryglæn kan nedfældes til
vandret stilling for at få plads til lang last.
Ryglænet nedfældes på følgende måde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
80
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at
indstille den rette afstand til rat og
pedaler. Kontrollér, at sædet er fastlåst,
når indstillingen er foretaget
Hæv/sænk sædehyndens forkant, pump
op/ned
Hæv/sænk sædet, pump op/ned
Justér lændestøtten, drej hjulet
Justér ryglænets hældning, drej hjulet
Betjeningspanel til eldrevet sæde.
–
–
–
–
Skyd sædet så langt tilbage som muligt.
Justér ryglænet til forreste stilling.
Løft spærrerne på bagsiden af ryglænet.
Fæld ryglænet fremad, mens du løfter i
spærrerne.
– Skyd sædet frem, så hovedstøtten "låses"
fast under handskerummet.
Interiør
Forsæder
Elbetjent sæde (ekstraudstyr)
Forberedelser
Indstilling af sædet foretages normalt, når
startnøglen er i position I eller II. Det kan
også indstilles inden 4,5 minutter, efter at
døren er låst op med nøgle eller fjernbetjening. Hvis døren er lukket, og startnøglen
endnu ikke er sat i tændingslåsen eller står i
position 0 i startlåsen, kan sædet indstilles
inden 40 sekunder, efter at døren er lukket.
Hukommelsesfunktion i fjernbetjeningen (ekstraudstyr)
Den fjernbetjening, der bruges til oplåsning af
bilen, gemmer oplysninger om ændringer af
sædets indstillinger. Næste gang, bilen låses
op med den samme fjernbetjening, og hvis
døren åbnes inden 5 minutter, sættes førersædet og sidespejlene i den gemte position.
Indstilling af sædet
Følgende kan indstilles med afbryderne:
1. Sædehyndens forkant op/ned
2. Sæde frem/tilbage
3. Sæde op/ned
4. Ryglænets hældning
Sædet kan flyttes i én retning ad gangen. De
elbetjente forsæder har overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis en stol blokeres
af en genstand. Hvis dette sker, skal du slå
tændingen fra (position 0) og vente
ca. 20 sekunder, inden stolen bevæges igen.
Stol med hukommelsesfunktion
5. Indstilling af sæde og sidespejle,
program 1
6. Indstilling af sæde og sidespejle,
program 2
7. Indstilling af sæde og sidespejle,
program 3
8. Lagring af sædeindstilling
Der kan gemmes tre indstillinger. Efter
indstilling af sædet holdes knappen MEM (8)
trykket ind, samtidigt med at knappen (5)
trykkes ind. Med hukommelsesknapperne (6)
og (7) kan yderligere indstillinger af sæde og
spejle gemmes i hukommelsen.
81
Interiør
Forsæder
Indstilling af allerede lagret
stilling
Hold en af hukommelsesknapperne (5), (6)
eller (7) inde, indtil stolen standser. Hvis den
indtrykkede knap slippes, afbrydes indstillingen straks af sikkerhedsgrunde.
Nødstop
Hvis sædet ved en fejl kommer i bevægelse,
skal der trykkes på en af knapperne, hvorved
sædet standser.
ADVARSEL!
Kontrollér, at der under indstillingen ikke
befinder sig nogen genstande foran, bag
ved eller under sædet.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
For at undgå at børn kommer i klemme,
bør man kontrollere, at de ikke leger med
kontakterne.
82
Interiør
Kabinebelysning
• har standset motoren og drejet tændingsnøglen til 0-stilling.
Kabinebelysningen tændes og forbliver
tændt i 10 minutter, når:
• en af dørene er åben.
• hvis kabinebelysningen ikke slukkes.
Kabinebelysningen slukkes, når:
• motoren startes.
• du låser bilen udefra med nøgle eller fjernbetjening.
Du kan altid tænde eller slukke kabinebelysningen ved hjælæ af et kort tryk på knappen.
Kabinebelysning
Kabinelyset tændes og slukkes ved at trykke
på den midterste knap. Med et kort tryk på
knappen kan kabinelyset tændes/slukkes i
alle stillinger. Kabinelyset tændes/slukkes
ved at man trykker på den midterste knap.
Kabinelyset tændes automatisk1 og forbliver
tændt i 30 sekunder eller 10 minutter, hvis
motoren ikke er i gang.
Kabinelyset tændes og forbliver tændt i
30 sekunder, når man:
• låser op udefra med nøgle eller fjernbetjening.
1.
Kabinebelysningen slukkes automatisk
10 minutter efter, at motoren er standset,
medmindre man har slukket lyset forinden.
Al automatik kan kobles fra ved at trykke
knappen ned i mere end 3 sekunder. Når du
derefter trykker kortvarigt på knappen igen,
kobles automatikken atter til.
De tider, der er indprogrammeret på
fabrikken, 30 sekunder hhv. 10 minutter, kan
ændres. Kontakt et Volvo-værksted.
Læselamper
Læselamperne tændes eller slukkes med et
tryk på den respektive knap. For tredje
sæderække i bil med syv sæder tændes eller
slukkes begge læselamper, når en af
knapperne trykkes ind. Læsebelysningen
slukkes automatisk 10 minutter efter, at
motoren er slukket, hvis du ikke har slukket
lyset forinden.
Funktionen afhænger af lysforholdene
og aktiveres kun, når det er mørkt.
83
Interiør
Kabinebelysning
Makeup-spejl1
Lampen tændes automatisk, når klappen
løftes.
1.
84
Ekstraudstyr på visse markeder,
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
3
2
1
4
8
7
6
5
85
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringssteder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Opbevaringsrum i tredje sæderække.
Opbevaringsrum og kopholdere.
Billetklemme.
Handskerum.
Frastillingsplads i midterkonsollen.
Kopholdere til bagsædepassagererne.
Opbevaringslomme (også foran i forstolenes sædehynder).
Holder til indkøbsposer.
ADVARSEL!
Sørg for, at der ikke er nogen hårde,
skarpe eller tunge genstande, der ligger
eller stikker ud på en sådan måde, at de
kan give anledning til personskader i
tilfælde af en hård opbremsning.
Store og tunge genstande skal altid
spændes fast med en sikkerhedssele eller
lastsikringsremme.
86
Kuglepensholder
Midterkonsollen indeholder et rum til blyanter.
Handskerum
I handskerummet kan du f.eks. opbevare
bilens instruktionsbog, kort, penne og
benzinkort.
Gulvmåtter (ekstraudstyr)
Volvo kan levere gulvmåtter, som er specielt
fremstillet til din bil. De skal være forsvarligt
fastgjort i clipsen på gulvet, så de ikke kan
glide og komme i klemme ved og under
pedalerne på førerpladsen.
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Tøjkrog
Tøjkrogen er kun beregnet til lettere tøj.
Askebæger til bagsædepassagererne (ekstraudstyr)
Kopholdere/flaskeholdere til
bagsædepassagererne
Askebægret åbnes ved at trække den øverste
kant udad.
Træk i indsatsens underkant for at åbne den.
Kopholderindsatsen kan afmonteres: Ved at
løsne de to clips, kan holderen anvendes som
flaskeholder til store flasker.
Når det skal tømmes:
– Luk askebægret op.
– Tryk klappen nedad, og vip bagud.
– Løft det derefter ud.
87
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum og kopholdere
(bil med syv sæder)
Frastillingsplads i
midterkonsollen
Kopholdere
Opbevaringsrummene kan anvendes til f.eks.
cd-plader og bøger.
I midterkonsollen er der en frastillingsplads til
f.eks. mad og drikkevarer. Armlænet kan
foldes bagud således, at det bliver til et
"bord" for passagererne på bagsædet.
Askebæger (ekstraudstyr)
Under frastillingspladsen findes et opbevaringsrum, f.eks. til cd’er.
88
Kopholdere til personerne på forsæderne.
Træk indsatsen ud for at tømme
askebægeret.
Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum i tredje
sæderække (bil med syv sæder)
Opbevaringsrummene kan anvendes til f.eks.
kuglepenne og diverse småting.
89
Interiør
Bagsæde
1
2
A
Bagsæder – anden række (bil
med syv sæder)
Fremvipning af ryglæn før indstigning i
bilen
Løft håndtaget (1) opad, og skyd samtidig
stolen fremad. Gør det omvendte for at føre
stolen tilbage til udgangsstillingen.
Længdejustering af sæde
Løft bøjlen (2) for at føre sædet fremad eller
tilbage.
90
Skydesæde (bil med syv sæder)
Midtersædet i anden sæderække kan skydes
længere frem end de andre sæder. Når
sædet er skudt frem, er der bedre kontakt
mellem et barn på den integrerede selepude
og personer på forsæderne.
Løft bøjlen (A) for at skyde sædet fremad eller
tilbage.
Fjernelse af midterkonsollens
bageste del
For at kunne skyde midtersædet i anden
sæderække fremad, skal midterkonsollen
først fjernes:
– Midterkonsollens bageste del fjernes ved
at trække spærren lige ud, som vist
ovenfor.
– Fjern derefter konsollen.
Interiør
Bagsæde
ADVARSEL!
Den laveste indstilling må kun anvendes,
når stolens ryglæn skal slås ned, eller når
der ikke sidder nogen på den pågældende
plads.
Når stolene i anden og tredje række er
blevet slået op, er det nødvendigt at
forvisse sig om, at ryglænene er blevet
fastlåst. Ellers risikerer man, at stolenes
beskyttelsessystem ikke fungerer.
Hovedstøtte på bagsædet –
midterpladsen
Nakkestøtten på midterpladsen kan justeres
til fire forskellige højder. Skyd nakkestøtten
opad efter behov. Tryk på frigøringsknappen
for at sænke den. Se billedet.
Bemærk, at nakkestøtten ikke kan fjernes
helt!
91
Interiør
Bagagerumslys
Tilbagestilling af sæderne i
tredje sæderække
– Slå ryglænet op til normal stilling.
– Grib fat i øjet, og træk sædet ud, til du
hører et smæld.
– Slå nakkestøtten op.
Sædet kan nu bruges.
1
Forlængelse af bagagerummet –
anden sæderække
– Indstil sæderne i den bageste stilling
(gælder kun for biler med syv sæder).
– Nedfæld nakkestøtten.
– Løsn låsen (1), og nedfæld ryglænet. Tryk
til for at fastlåse ryglænet i nedfældet
position.
ADVARSEL!
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der
ikke sidde passagerer i tredje sæderække,
hvis nakkestøtten på yderpladsen i anden
sæderække er slået ned.
92
Forlængelse af bagagerummet –
tredje sæderække (bil med syv
sæder)
Skyd anden sæderække frem til ind- og
udstigningsstilling, se side 90.
1.
2.
3.
Løft håndtaget opad.
Skyd sædehynden tilbage til den
bageste stilling. Fold lastøjerne på højre
og venstre side ind, så de ikke beskadiges, når ryglænet fældes frem.
Slå ryglænet frem. (Nakkestøtten slås
automatisk ind, når ryglænet slås frem).
Interiør
Bagagerumslys
bør du huske, at genstande i bagagerummet,
som ikke fastgøres godt nok eller på rette
måde, ved en kollision eller en kraftig
opbremsning kan blive kastet fremad med
stor hastighed og kraft og derved forårsage
alvorlige skader.
Husk, at en genstand, som vejer 20 kg, ved et
frontalsammenstød med en hastighed på
50 km/t, svarer til en kollisionskraft på
1.000 kg.
Tænk på følgende, når du laster:
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare
vægt inklusive eventuelt tilbehør, som er
monteret. Køreklar vægt omfatter føreren,
brændstoftankens vægt, når den er 90 %
fyldt, og øvrige sprinkler-/kølevæsker m.m.
Tilbehør, som er monteret, dvs. trækkrog,
tagbagagebærer, tagboks m.m. medregnes i
den køreklare vægt.
Bilens lasteevne reduceres af antallet af
passagerer og deres vægt.
Lastning af bagagerummet
Sikkerhedsseler og airbags giver føreren og
passagererne god beskyttelse, især ved
frontale kollisioner. Du bør dog også huske at
beskytte dig mod skader bagfra. Ved lastning
• Placer ikke for tung last helt fremme mod
forsæderne. Derved trykkes det
nedfældede ryglæn nemlig unødvendigt
hårdt.
• Placer lasten op ad ryglænet.
• Placer tung last så lavt som muligt.
• Placer bred last på hver sin side af
opdelingen af ryglænet.
• Beskyt skarpe kanter med noget blødt.
• Fastspænd lasten med fastgøringsbånd
ved bilens lastøjer.
• Placer aldrig last oven for ryglænet uden
et lastforskydningsnet.
ADVARSEL!
Placer aldrig last, så det når op over
ryglænet! Hvis du gør dette, kan lasten
blive kastet fremad ved en kraftig
opbremsning eller kollision, og du eller
dine passagerer kan komme alvorligt til
skade. Husk også altid at gøre lasten
ordentligt fast (binde den fast).
Hvis bagsædets ryglæn er slået ned, bør
bilen ikke lastes højere end til 50 mm
under overkanten af de bageste passagerdøres sideruder. Der bør også være
10 cm fri plads fra ruden og indad. Ellers
kan virkningen af beskyttelsesgardinet,
som er skjult i bilens loft, udeblive.
Fastgør altid lasten. Ellers kan den blive
forskubbet ved hård opbremsning og
skade personer i bilen.
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen, når du laster eller losser lange
genstande! I uheldige tilfælde kan du
ellers med lasten komme til at skubbe til
gearstangen eller gearvælgeren og
derved føre den til køretilstand, og så kan
bilen rulle væk.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
dens køreklare vægt og hvor tungt lastet
den er.
93
Interiør
Bagagerumslys
Gælder kun for en 7-sæders bil:
– Sørg for, at nettet er placeret foran
sidepanelernes armlæn ved
fastspænding.
– Spænd beskyttelsesnettet ud vha.
spændebåndene.
Beskyttelsesnet
Opsætning af beskyttelsesnet
Beskyttelsesnettet forhindrer bagage og last
i at glide frem i kabinen ved kraftige opbremsninger.
Hvis bilen er forsynet med bagagerumsskjuler, skal den fjernes, inden beskyttelsesnettet monteres.
Nettet er lavet af stærkt nylonvæv og kan
fastgøres på to forskellige måder:
– Hægt den øverste stang fast i den
forreste eller bageste loftbeslag.
– Hægt den anden ende af stangen fast i
loftbeslaget på den modsatte side.
– Fastspænd beskyttelsesnettets
spændebånd i øjerne på gulvet, når nettet
er fastgjort i de bageste loftbeslag.
Brug øjerne i sædets glideskinne, når
nettet er fastgjort i de forreste loftbeslag.
– Bag bagsædets ryglæn.
– Bag førersæderne, hvis bagsædet er
nedfældet.
94
Interiør
Bagagerumslys
1
Sammenfoldning af sikkerhedsnettet
Beskyttelsesnettet kan foldes sammen og
placeres under gulvet i bagagerummet
(gælder biler med fem sæder).
Tryk på knappen (1) i lastnettets hængsler for
at frigøre hængslet, og fold nettet sammen.
ADVARSEL!
Det er nødvendigt at forsikre sig om, at
beskyttelsesnettet er monteret korrekt i de
øverste beslag, og at spændebåndene er
fastgjort sikkert.
Beskadigede net må ikke anvendes.
Beskyttelsesgitter af stål
(ekstraudstyr)
Beskyttelsesgitteret i bagagerummet
forhindrer, at last eller husdyr ryger frem i
kabinen ved kraftige opbremsninger.
Beskyttelsesgitteret skal af sikkerhedshensyn altid fastgøres på den korrekte måde.
Gør følgende for at montere beskyttelsesgitteret:
– Løft beskyttelsesgitteret ind i bilen via
bagklappen eller gennem en af
bagdørene (nedfæld i så fald anden
sæderække først).
– Placer beskyttelsesgitterets ene fæste i
det modsvarende fæste over bagdøren
bag anden sæderække.
– Placer beskyttelsesgitterets fæste i
forreste position i fæstet.
– Placer beskyttelsesgitterets andet fæste i
det modsvarende fæste over den anden
bagdør, og placer det i den forreste
position.
– Før fastgørelsesbøjlen ind fra neden
gennem det nedre fæste i beskyttelsesgitteret som vist på billedet.
– Monter fjederen på fastgøringsbøjlen, og
skru skruen på.
95
Interiør
Bagagerumslys
– Montér fastgøringsbøjlens krog i lastfastgørings-bøjlen, og træk skruen ud, indtil
fastgøringsbøjlen griber fat om lastfastgøringsbøjlen.
– Gør det tilsvarende i den modsatte side.
– Træk skiftevist begge fastgøringsbøjlerne
ud.
– Sæt beskyttelseshætter på gevindene
over skruerne.
ADVARSEL!
Gælder for biler med syv sæder: Af sikkerhedshensyn må ingen passagerer sidde
på tredje sæderække, hvis lastgitteret er
placeret bag anden sæderække.
Stikkontakt i bagagerummet
Nedfæld låget, når du vil bruge eludtaget.
Eludtaget fungerer uafhængigt af, om
tændingen er aktiveret eller ej.
Hvis tændingen afbrydes, og en strømforbruger med et strømforbrug på over 0,1 A er
tilsluttet kontakten, vises en advarselsmeddelelse på displayet.
OBS! Stikkontakten bør ikke bruges med
tændingen afbrudt, da der er risiko for
afladning af bilens batteri.
Bagagerumsskjuler (ekstraudstyr)
Træk bagagedækket ud, træk det over
bagagen, og hægt krogen fast i hullet på de
bageste stolper i bagagerummet.
Afmontering af bagagedækket
Tryk bagagedækkets endestykke indad, træk
opad, og løsn det. Ved påsætning skal
bagagedækkets endestykke trykkes ned i
holderne.
ADVARSEL!
Anbring ikke genstande på bagagerumsskjuleren. De kan skade passagererne,
f.eks. ved opbremsninger eller undvigemanøvrer.
96
Interiør
Bagagerumslys
Åbning af rummet i bagagerumsgulvet (bil med 7 sæder)
– Løft lemmen.
Hvis bilen er udstyret med holder til inkøbsposer:
– Slå den øverste lem op, løsn spændebåndet for den eventuelle indkøbsposeholder, og slå den nederste kem op.
Vigtigt!
1. Bil med 5 sæder 2. Bil med 7 sæder
Holder til indkøbsposer
Åbn lugen i bagagerummet. Sur dine
indkøbsposer fast eller spænd dem fast med
spændebånd eller holdere.
Åbning af rummet i bagagerumsgulvet (bil med 5 sæder)
Undlad at lægge noget i bagagerummet,
når hynderne foldes ind, da man ellers
risikerer, at hynderne og stolemekanismerne beskadiges.
– Løft lemmen i gulvet.
Hvis bilen er udstyret med holder til inkøbsposer:
Indhold af rummet under
bagagerumsgulvet
– Løft lemmen, og løsn spændebåndet for
indkøbsposeholderen.
• Advarselstrekant (visse markeder)
• Værktøjspose
• Forbindstaske (visse markeder)
• Donkraft (alternativ plads)
OBS! Visse produkter i førstehjælpstasken
har en "sidste brugsdato" og bør udskiftes,
inden denne dato overskrides.
Under bagagerumsgulvet findes følgende:
97
Interiør
98
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
Låsning og oplåsning
Børnesikkerhedslås
Alarm (ekstraudstyr)
100
103
106
108
99
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
1
1.
Hovednøgle
Nøgle til alle låse.
2.
Servicenøgle1
Nøgle til fordør samt tændings- og
ratlås.
Nøgler – Elektronisk
startspærre
Bilen leveres med to hovednøgler og en
servicenøgle1. Hovednøglerne er sammenfoldelige og forsynet med indbygget
fjernbetjening.
Hvis du mister en af nøglerne, skal du tage
alle de resterende nøgler med til et autoriseret Volvo-værksted. For at forebygge tyveri
skal den mistede nøgles kode slettes fra
systemet. De andre nøgler skal samtidig
kodes ind i systemet igen.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos
autoriserede Volvo-værksteder, som også
kan fremstille nye nøgleblade.
2
Der kan højst programmeres og anvendes
6 fjernbetjeninger/nøgleblade til hver bil.
Elektronisk startspærre
Nøglerne er udstyret med kodede chips.
Koden skal stemme overens med læseren i
tændingslåsen. Bilen kan kun startes, hvis en
nøgle med den korrekte kode anvendes.
1.
100
Kun på visse markeder.
OBS! Nøglebladet på hovednøglen (1) skal
være helt slået ud (se illustrationen) under
start af bilen. Ellers risikerer man, at startspærrefunktionen forhindrer bilen i at starte.
Startnøgler og elektronisk startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl, og bilen vil
ikke kunne startes.
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
1
6
2
5
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
Oplåsning
Åbning af bagklappen
Panikfunktion
Tryghedsbelysning
Lås
Lukning/åbning af nøglen
Fjernbetjeningsfunktioner
Oplåsning
– Tryk én gang på knap (1) for at låse
samtlige døre, bagklap og tankklap op.
Bagagerumsklap
– Tryk to gange på knap (2) for kun at låse
bagklappen op.
OBS! Funktionen åbner ikke bagklappen.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan anvendes til i nødstilfælde at vække omgivelsernes opmærksomhed. Hvis den røde knap (3) holdes
trykket inde i mindst tre sekunder eller trykkes
ind to gange i samme tidsrum, aktiveres
blinklys og signalhorn. Panikalarmen slukkes
med en vilkårlig knap på fjernbetjeningen eller
automatisk efter 25 sekunder.
Sammenfoldning/åbning af nøgle
Man kan folde nøglen sammen ved at trykke
på knap (6), samtidig med at nøgledelen
drejes ind i knappanelet.
Den sammenfoldede nøgle foldes automatisk
ud ved et tryk på knappen.
Tryghedsbelysning
Du skal gøre følgende, når du nærmer dig
bilen:
– Tryk på den gule knap (4) på fjernbetjeningen.
Nu tændes den indvendige belysning,
positions-/parkeringslyset, nummerpladebelysningen og lamperne i sidespejlene (ekstraudstyr). Belysning på evt. tilkoblet anhænger
tændes også. Disse lamper forbliver tændt i
30, 60 eller 90 sekunder. Det ønskede
tidsrum kan indstilles af et autoriseret Volvoværksted.
Slukning af sikkerhedslyset:
– Tryk på den gule knap en gang til.
Låsning
Med knap (5) låses samtlige døre,
bagklappen og tankdækslet. Der er en forsinkelse på ca. 10 minutter for tankdækslet.
101
Lås og alarm
Nøgler og fjernbetjening
– Overlad det gamle batteri til et Volvoværksted, så det kan blive bortskaffet på
en miljørigtig måde.
Udskiftning af batteri i
fjernbetjeningen
Hvis låsen gentagne gange ikke reagerer på
signalet fra fjernbetjeningen ved normal
afstand, bør batteriet udskiftes.
– Løsn låget ved forsigtigt at lirke
bagkanten op med en lille skruetrækker.
– Udskift batteriet (type CR 2032, 3 V) –
anbring plussiden opad. Undgå at berøre
batteriet og dets kontaktflader med
fingrene.
– Sæt låget på igen. Sørg for, at gummipakningen ligger rigtigt og ikke beskadiges,
så der ikke kan trænge vand ind.
102
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes,
inden der er gået to minutter, efter at dørene
er blevet låst op udefra med fjernbetjeningen,
låses alle låse automatisk igen. Denne
funktion forhindrer, at du kan komme til at
efterlade bilen ulåst.
Vedr. biler med alarm, se side 108.
Automatisk låsning
Dørene låses automatisk, når bilens
hastighed overstiger 7 km/h og forbliver låst,
indtil en dør åbnes indefra eller låses op med
en af centrallåsknapperne.
Låsning og oplåsning af bilen
udefra
Aflåsning og oplåsning af bilen
indefra
Alle døre og bagklappen kan låses op
samtidigt – udefra – ved hjælp af hovednøglen eller dennes fjernbetjening. I denne
stilling er dørenes låseknapper og indvendige
dørhåndtag koblet fra.
Alle døre og bagklappen kan låses og låses
op samtidigt indefra ved hjælp af kontakten i
dørpanelet.
Tankdækslets klap kan åbnes, når bilen er
ulåst. Det forbliver ulåst i 10 minutter efter
låsning af bilen.
Desuden kan hver dør låses med
låseknappen eller låses op ved at åbne den
med håndtaget.
Ovennævnte gælder så længe du ikke har
låst bilen udefra!
103
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
OBS! Hvis du bruger denne knap til at låse
bagklappen op uden at åbne den, låses
bagklappen automatisk igen efter to minutter.
Blokeret låsestilling1
Din bil er udstyret med funktionen blokeret
låsestilling, der gør, at dørene ikke kan låses
op indefra, hvis de er låst.
Låsning av handskerummet
Handskerummet kan kun låses/åbnes med
hovednøglen – ikke med servicenøglen.
Aflåsning/oplåsning af
bagklappen med fjernbetjeningen
Gør følgende for kun at låse bagklappen op:
– Tryk langsomt 2 gange på knappen på
fjernbetjeningen (se illustrationen) i løbet
af 3 sekunder.
– Hvis alle døre er låst, når du derefter
lukker bagklappen, forbliver den ulåst og
uden alarm, når den er blevet lukket. De
øvrige døre er låst som tidligere, og
alarmen er aktiveret.
– For at aktivere alarmen og låse kun
bagklappen, efter at den er blevet lukket,
skal LOCK -knappen trykkes ind endnu
engang.
104
Blokeret låsestilling kan kun aktiveres udefra,
ved at førerdøren låses med nøglen eller med
fjernbetjeningen. Alle døre skal være lukkede,
før blokeret låsestilling aktiveres. Derefter kan
dørene ikke åbnes indefra. Bilen kan kun
låses op udefra via førerdøren eller med fjernbetjeningen.
Blokeret låsestilling aktiveres 25 sekunder
efter, at dørene er lukket.
1.
Visse lande
Lås og alarm
Låsning og oplåsning
en meddelelse på displayet, indtil nøglen
fjernes fra tændingslåsen. Når tændingen
tilsluttes næste gang, tilkobles sensorerne
igen.
ADVARSEL!
Efterlad ikke nogen i bilen, før du har
frakoblet funktionen blokeret låsestilling.
Midlertidig frakobling af blokeret
låsestilling og eventuelle alarmsensorer
Hvis nogen vil blive siddende i bilen, og du
alligevel vil låse dørene udefra – f.eks. under
transport med bilfærge – kan du frakoble
blokeret låsestilling.
– Sæt nøglen i tændingslåsen, drej den til
position II og derefter tilbage til I eller 0.
– Tryk på knappen (se billedet).
Hvis bilen er udstyret med alarm, frakobles
bevægelses- og hældningssensorerne
samtidigt. Se side 108.
Dioden i knappen lyser, indtil du låser bilen
med nøglen eller fjernbetjeningen. Der vises
105
Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
ADVARSEL!
Husk, at bagsædepassagererne i tilfælde
af en ulykke ikke kan åbne de bageste
døre indefra, hvis børnesikkerhedslåsen er
aktiveret.
Låseknapperne bør derfor være trukket op
under kørsel. I tilfælde af en eventuel
ulykke vil redningspersonalet så kunne
komme ind i bilen udefra.
Skydeknap for børnesikkerhedslås –
bagklap.
Knap til børnesikkerhedslås – venstre
henholdsvis højre bagdør.
Mekanisk børnesikring –
bageste døre og bagklap
A.
B.
Knappen til børnesikkerhedslåsen sidder i
bagklappens underkant1 og i bagdørenes
bagkant. Knappen er kun tilgængelig, når
bagklappen henholdsvis bagdørene er åbne.
–
– Knappen i bagklappen betjenes ved at
skyde den til siden mellem sine yderstillinger (brug en flad metalgenstand, f.eks.
en skruetrækker):
A.
1.
106
Kun på visse markeder.
B.
Børnesikker indstilling – bagklappen kan
ikke åbnes indefra.
Ikke-børnesikker indstilling – døren kan
åbnes indefra.
Knappen i bagdøren betjenes ved at dreje
den mellem sine yderstillinger (brug en
flad metalgenstand, f.eks. en skruetrækker):
Børnesikker indstilling – bagdøren kan
ikke åbnes indefra; drej udad.
Ikke-børnesikker indstilling – døren kan
åbnes indefra; drej indad.
Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger det
konstant alle alarmindgange. Alarmen
udløses i følgende tilfælde:
•
•
•
•
•
•
Elektrisk børnesikkerhedslås –
bageste sidedøre (ekstraudstyr
på visse markeder)
•
•
motorhjelmen åbnes
når bagklappen åbnes
en dør åbnes
tændingslåsen drejes med ikke godkendt
nøgle eller udsættes for manipulering
der registreres bevægelse i passagerkabinen
bilen løftes eller bugseres væk (hvis den
er udstyret med niveausensor – ekstraudstyr)
når batterikablet frakobles
hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
Anvend knappen i midterkonsollen til at
aktivere eller deaktivere børnesikringslåsene i
de bageste sidedøre. Tændingsnøglen skal
være i stilling I eller II. Når dioden i knappen
lyser, er børnesikringslåsen aktiveret. Du får
også en meddelelse i displayet, når du
aktiverer eller deaktiverer børnesikringslåsen.
OBS! Når den elektriske børnesikkerhedslås
er aktiveret, kan de bageste sidedøre ikke
åbnes indefra.
107
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Aktivering af alarm
Alarmsignaler
Tryk på LOCK -knappen på fjernbetjeningen.
Et langt blink fra bilens blinklys bekræfter, at
alarmen er aktiveret, og at alle døre er
lukkede.
Lydsignalet afgives fra en sirene med reservebatteri. Hvert alarmsignal varer i
25 sekunder.
Frakobling af alarm
Tryk på UNLOCK -knappen på fjernbetjeningen. To korte blink fra bilens blinklys
bekræfter, at alarmen er deaktiveret.
Ved alarm blinker alle blinklys i 5 minutter,
eller indtil du slår alarmen fra ifølge beskrivelsen ovenfor.
Automatisk tilkobling af alarm
Hvis ingen af sidedørene eller bagklappen
åbnes inden to minutter efter frakobling af
alarmen, og bilen er låst op med fjernbetjeningen, tilkobles alarmen automatisk igen.
Samtidig låses bilen. Denne funktion
forhindrer, at bilen utilsigtet efterlades med
alarmen frakoblet.
Automatisk tilkobling af alarm
I visse lande (Belgien, Israel osv.) tilkobles
alarmen automatisk efter en vis tid, efter at
førerdøren er blevet åbnet og lukket igen,
uden at bilen er blevet aflåst.
Afbrydelse af udløst alarm
Hvis alarmen lyder, kan du slukke for den ved
at trykke på UNLOCK -knappen på fjernbetjeningen. Som bekræftelse afgiver blinklysene
to korte blink.
108
Midlertidig frakobling af alarmsensorer og blokeret låsestilling
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen,
hvis man f.eks. efterlader en hund i bilen eller
rejser med færge, kan bevægelses- og
hældningssensorerne afbrydes midlertidigt.
– Sæt nøglen i tændingslåsen, og drej den
til stilling II og derefter tilbage til stilling I
eller 0.
– Tryk på knappen.
Dioden i knappen lyser, indtil du låser bilen
med nøglen eller fjernbetjeningen.
I displayet efterlades en meddelelse, så
længe nøglen sidder tilbage i tændingslåsen.
Lås og alarm
Alarm (ekstraudstyr)
Når du derefter næste gang slår bilens
tænding til, kobles den midlertidige frakobling
ud.
Vigtigt!
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan påvirke forsikringsbetingelserne.
Hvis bilen er udstyret med blokeret
låsestilling, vil denne samtidigt blive aktiveret.
Se side 104.
Alarmlampe på
instrumentpanelet
En alarmdiode øverst på instrumentpanelet
(se billedet) giver en beskrivelse af alarmsystemets status:
• Lampen slukket: Alarmen er frakoblet.
• Lampen blinker én gang hvert andet
sekund: Alarmen er tilkoblet.
• Lampen blinker hurtigt, efter frakobling af
alarmen og indtil tændingen tilsluttes:
Alarmen har været udløst.
• Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet,
fremkommer en meddelese på displayet.
Hvis alarmsystemet ikke fungerer korrekt, så
lad et autoriseret Volvo-værksted undersøge
bilen.
109
Lås og alarm
110
Start og kørsel
Generelt
Brændstofpåfyldning
Start af motor
Manuel gearkasse
Automatgearkasse
Firehjulstræk
Bremsesystemet
Stabilitetssystemet
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Bugsering og bjergning
Starthjælp
Kørsel med anhænger
Aftagelig trækkrog –montering
Aftagelig trækkrog –afmontering
Lastning
Tilpasning af lyskegle
BLIS (Blind Spot Information System) –(ekstraudstyr)
112
114
115
117
118
121
122
124
125
127
129
130
134
136
138
140
143
111
Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk er at køre forudseende,
jævnt og med tilpasning af køremåde og
hastighed til den aktuelle situation.
Tænk på følgende:
• Kør motoren varm så hurtigt som muligt!
Det vil sige: Lad ikke motoren gå i
tomgang, men begynd at køre med let
belastning så hurtigt som muligt.
• En kold motor bruger meget mere
brændstof end en varm.
• Undgå at køre korte strækninger, hvor
motoren ikke når at blive varm.
• Kør jævnt! Undgå hurtige, unødvendige
accelerationer og kraftige opbremsninger.
• Kør ikke omkring med unødvendig tung
last i bilen.
• Kør ikke på vinterdæk, når vejene er bare
og tørre.
• Afmontér tagbagagebæreren, når du ikke
anvender den.
• Åbn ikke sideruderne, når det ikke er
nødvendigt.
Den nye bil – glat føre
Kørsel i glat føre kan opleves forskelligt
afhængigt af, om du har valgt en bil med
manuel gearkasse eller automatgearkasse.
Øv dig derfor i glatførekørsel under kontrol112
lerede forhold, så du ved, hvordan din nye bil
reagerer.
Kørsel på ujævn vej
Volvo XC90 er først og fremmest konstrueret
til landevejskørsel, men har også gode
køreegenskaber på ujævne og dårlige veje.
Tænk på følgende for at undgå, at bilens
levetid reduceres:
• Kør langsomt, hvis vejen er ujævn, så
undgår du skader på bilens undervogn.
• Hvis underlaget er løst eller består af tørt
sand eller sne, er det altid bedst hele
tiden at holde bilen i bevægelse og undgå
at skifte gear. Stands ikke bilen.
• Hvis vejen er ekstremt stejl, og der er
risiko for at vælte, bør du aldrig forsøge at
vende bilen, bak i stedet tilbage. Undgå at
køre på tværs af hældninger, kør i
hældningens retning.
OBS! Undgå at køre på stejle skråninger,
hvis brændstofniveauet er lavt. Katalysatoren
kan tage skade, hvis motoren ikke får tilstrækkeligt brændstof. Under kørsel på meget
stejle skråninger skal tanken være mere end
halvt fyldt for ikke at risikere at få motorstop.
Kørsel i vand
Bilen kan køres gennem vand, der er højst
48 cm dybt.
OBS! Ved større dybde kan der trænge vand
ind i differentialer og gearkassen. Derved
reduceres oliens smøringsegenskaber også,
hvilket forkorter levetiden for disse systemer.
Ved kørsel i vand bør du holde lav hastighed
og ikke standse bilen. Når vandet er passeret,
skal du træde let på bremsepedalen og
kontrollere, at der opnås fuld bremseeffekt.
Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forringet
bremseeffekt til følge.
Rengør de elektriske kontakter til den
elektriske motorvarmer og anhængerkobling
efter kørsel i vand og lerjord.
OBS! Lad ikke bilen stå med vand over
vangerne i længere tid, da det kan medføre
elektriske fejl i bilen.
Start og kørsel
Generelt
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster
batteriet i forskellig grad. Lad ikke tændingsnøglen stå i position II når motoren er
standset. Anvend i stedet position I - så
bruges der mindre strøm. 12-volts kontakten
i bagagerummet er stadig strømførende, selv
når startnøglen er taget ud.
Eksempler på funktioner, der bruger megen
strøm:
• Kabineventilator
• Forrudeviskere
• Audioanlæg
• Parkeringslys.
Vær også opmærksom på forskelligt tilbehør,
som belaster elsystemet. Anvend ikke
funktioner, som bruger meget strøm, når
motoren er slukket. Hvis batterispændingen
er lav, vises der en tekst på displayet i kombinationsinstrumentet. Meddelelsen på kombinationsinstrumentets display vises, indtil
motoren er startet. Energisparefunktionen
deaktiverer visse funktioner eller reducerer
belastningen på batteriet f.eks. ved at
reducere kabineventilatorens hastighed og
slukke for audiosystemet.
Oplad batteriet ved at starte motoren.
Lad ikke motoren og kølesystemet blive overophedet
Under særlige forhold, f.eks. i stejlt terræn
eller med tung last, er der risiko for, at
motoren og kølesystemet overophedes. Især
hvis det er varmt vejr.
At undgå overophedning i kølesystemet
• Hold en lav hastighed hvis du kører med
påhængsvogn op ad en lang og stejl
stigning.
• Stands ikke motoren umiddelbart efter en
hård køretur.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergrillen, når du kører ved ekstremt
høje temperaturer.
At undgå overophedning i motoren
Lad ikke motoren arbejde med mere end
4500 omdr./min. (dieselmotor:
3500 omdr./min.) under kørsel med
anhænger eller campingvogn i bakket terræn.
I givet fald kan olietemperaturen blive for høj.
Kør ikke med åben bagklap
Ved kørsel med åben bagklap kan udstødningsgas, bl.a. giftig kulilte, suges ind i bilen
via bagagerummet. Hvis man alligevel er nødt
til at køre med åben bagklap over en kortere
strækning, bør man gøre følgende:
• Luk alle ruder.
• Fordel luften mod ruder og gulv, og sæt
blæseren på højeste hastighed.
113
Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Efter tankning skrues dækslet på igen, indtil
der høres et eller flere klik.
ADVARSEL!
Bær aldrig en tændt mobiltelefon samtidig
med optankning – ringesignalerne kan
danne gnister og antænde benzindampene, som igen kan medføre brand og
personskade.
Benzinpåfyldning
Tankdækslet er placeret bag klappen på
højre bagskærm og kan hænges op på indersiden af klappen.
Åbning af tankklappen
Tankklappen kan åbnes, når bilen er ulåst.
OBS! Klappen er ulåst i ti minutter efter, at
bilen er blevet låst. Derefter låses den
automatisk.
OBS! Tilsæt ikke rensende additiver,
medmindre dette udtrykkeligt anbefales af et
Volvo-værksted.
Vigtigt!
Benzindrevne biler skal altid have påfyldt
blyfri benzin, så katalysatoren ikke beskadiges.
Tankdæksel
Dieselpåfyldning
Ved høje udendørstemperaturer kan der
opstå et vist overtryk i tanken. Hvis det er
tilfældet, skal dækslet åbnes langsomt.
Undgå overtankning. Tankningspistolen må
højst slå fra en gang! Hvis der er for meget
brændstof i tanken, kan det løbe over ved
høje temperaturer!
Dieselolien kan ved lave temperaturer give en
paraffinudskilning (–5°C - –40°C), hvilket
giver startvanskeligheder. Der bør anvendes
særlig vinterdiesel på den kolde årstid.
114
Start og kørsel
Start af motor
Sådan startes motoren (benzin)
– Træd parkeringsbremsen ned.
– Automatgearkasse: Gearvælgeren i P
eller N.
Manuel gearkasse: Gearstangen i frigear,
og koblingspedalen helt i bund. Dette er
især vigtigt i meget koldt vejr.
OBS! Nøglebladet på hovednøglen skal
være slået helt ud (se illustrationen på
side 100) under start af bilen. Ellers risikerer
man, at startspærrefunktionen forhindrer
bilen i at starte.
– Drej startnøglen til startposition. Hvis
motoren ikke starter i løbet af 5–10
sekunder, skal nøglen slippes (se også
"Autostart" på side 116), og et nyt startforsøg gøres.
OBS! For visse motortyper kan tomgangshastigheden ved koldstart være markant højere
end normalt. Dette er for at udstødningssystemet hurtigst muligt skal komme op på
normal driftstemperatur, hvilket minimerer
udstødningsforureningen og skåner miljøet.
og koblingspedalen helt i bund. Dette er
især vigtigt i meget koldt vejr.
OBS! Nøglebladet på hovednøglen skal
være slået helt ud (se illustrationen på
side 100) under start af bilen. Ellers risikerer
man, at startspærrefunktionen forhindrer
bilen i at starte.
rering af dieselpartikelfiltret ikke, og filtret
tømmes ikke.
– Drej startnøglen til kørselsposition. En
kontrollampe i kombinationsinstrumentet
tændes for at vise, at motoren forvarmes.
Når kontrollampen slukkes, drejes nøglen
til startposition.
For at undgå nedsat filterfunktion bør regenerering foretages regelmæssigt, hvis bilen ofte
kører korte strækninger i koldt vejr.
Dieselpartikelfilter (visse
modeller)
Visse dieseldrevne modeller har et partikelfilter, der giver endnu mere effektiv udstødningsrensning. Når motoren kommer op på
normal arbejdstemperatur (motoren er kørt
varm), sker der automatisk en såkaldt regenerering af filtret, hvilket vil sige, at partiklerne i
filtret brændes væk, og filtret tømmes.
Sådan startes motoren (diesel)
Regenereringen tager mellem 10 og
15 minutter, og i det tidsrum kan brændstofforbruget stige noget.
– Træd parkeringsbremsen ned.
– Automatgearkasse: Gearvælgeren i P
eller N.
Manuel gearkasse: Gearstangen i frigear,
Vinterkørsel
Hvis bilen ofte kører korte strækninger i koldt
vejr, når motoren ikke op på sin normale driftstemperatur. Som følge heraf sker regene-
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler,
tændes en gul advarselstrekant på instrumentpa nelet, ligesom meddelelsen
SODFILTER FULDT SE INSTRUKT.BOG
vises på displayet.
• Start regenerering af filtret ved at køre
bilen, helst på landevej eller motorvej,
indtil motoren kommer op på normal
arbejdstemperatur. Derefter bør bilen
køres i yderligere ca. 20 minutter.
• Når regenereringen er slut, fjernes advarselsteksten ved at afbryde tændingen,
tage nøglen ud, vente i mindst tre
minutter og sætte tændingen til igen.
• I koldt vejr bør parkeringsvarmeren
(ekstraudstyr) bruges, hvorved motoren
hurtigere kommer op på normal driftstemperatur.
Vigtigt!
Hvis filtret fyldes helt med partikler, kan
det være vanskeligt at starte motoren, og
filtret fungerer ikke længere. I givet fald
skal det udskiftes.
115
Start og kørsel
Start af motor
Startnøgler og elektronisk
startspærre
Startnøglen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgle knippe. Ellers kan den elektroniske
startspærre aktiveres ved en fejl. Hvis dette
sker – fjern den anden nøgle, og start bilen
igen.
Kør aldrig med motoren ved høje omdrejningstal straks efter koldstart! Hvis motoren
ikke starter eller fejltænder, skal du kontakte
et Volvo-værksted.
ADVARSEL!
Afbryd aldrig tændingen (position 0 eller
1) eller træk startnøglen ud, mens bilen er
i bevægelse. I givet fald kan ratlåsen blive
tilkoblet, hvilket gør bilen umulig at styre.
Tag altid startnøglen ud, når bilen forlades
– især hvis der efterlades et barn uden
opsyn.
Start- og ratlås
0 – Låseposition
Ratlåsen låser rattet, når du
tager nøglen ud.
I – Mellemstilling "radiostilling"
Visse elkomponenter kan
tilsluttes. Motorens elsystem
er ikke tilkoblet.
II – Kørselsposition
Nøglens stilling under
kørsel. Hele bilens elsystem
er tilkoblet.
III – Startposition
Startmotoren aktiveres.
Nøglen slippes og fjedrer
automatisk tilbage til
kørestilling, når motoren er
startet. Hvis nøglen er svær
at dreje, er det fordi hjulene står på en sådan
måde, at der er spændinger i ratlåsen. I dette
tilfælde drejes rattet frem og tilbage, mens
tændingsnøglen drejes. Det vil gøre det
nemmere.
Autostart (V8 AWD)
Med autostartfunktionen behøver startnøglen
ikke holdes i startposition (III), indtil motoren
116
er startet. Drej startnøglen til startposition, og
slip den. Derefter arbejder startmotoren
automatisk (i op til 10 sek.), indtil motoren er
startet.
OBS! Sørg for, at ratlåsen er aktiveret, når du
forlader bilen. Derved mindskes risikoen for
tyveri.
Start og kørsel
Manuel gearkasse
Geartrin
Træd koblingspedalen helt ned ved hvert
gearskift. Fjern foden fra koblingspedalen
mellem hvert gearskift! Følg det viste skiftemønster.
For at opnå den bedst mulige brændstoføkonomi skal du anvende 6. gear så ofte som
muligt.
Bakgearsspærre
Vælg kun bakgear, når bilen holder stille.
117
Start og kørsel
Automatgearkasse
Koldstart
Ved start ved lave temperaturer kan
gearskiftet af og til føles hårdt. Dette skyldes,
at gearkasseolien bliver sej ved lave temperaturer. For at reducere motorens udstødningsudslip skiftes der til højere gear senere end
normalt, hvis motoren startes ved lave temperaturer.
Nøglespærring – Keylock
For at startnøglen skal kunne tages ud, skal
gearvælgeren stå i position P. I alle andre
positioner er nøglen spærret.
Parkeringsposition (P-position)
Stillestående bil med motoren i gang:
Turbomotor
Ved kørsel med kold motor skifter gearkassen
ved et højere omdrejningstal. Dette sker for,
at katalysatoren hurtigere kan nå den korrekte
arbejdstemperatur, hvilket giver mindre udslip
af udstødningsgasser.
– Hold foden på bremsepedalen, når
gearvælgeren føres til en anden position.
Elektrisk gearspærring – Shiftlock
Parkeringsposition (P-position)
For at kunne føre gearvælgeren fra P til de
øvrige gearpositioner skal startnøglen stå i
position I eller II og bremsepedalen være
trådt ned.
Adaptaptivt system
Kickdown
Gearkassen styres ved hjælp af et såkaldt
adaptivt system, der kontinuerligt registrerer,
hvordan gearkassen fungerer. Systemet
mærker hvert gearskifte med henblik på at
give optimal gearskiftekvalitet.
Når speederen trædes helt i bund (forbi den
normale fuldgasstilling), sker der med det
samme automatisk skift til et lavere gear,
hvilket kaldes kickdown.
Lock-up-funktion
Gearene har lock-up-funktion (låste gear),
hvilket giver bedre motorbremsning og lavere
brændstofforbrug.
Sikkerhedssystem
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
118
Når man er kommet op på tophastigheden for
det pågældende gear, eller hvis man lader
speederen komme ud af kickdown-stillingen,
skiftes der automatisk til et højere gear.
Kickdown anvendes, når der kræves
maksimal acceleration, f.eks. ved overhaling.
For at forhindre overdrejning af motoren er
gearkassens styreprogram forsynet med
nedgearingsbeskyttelse.
Kickdown-funktionen kan ikke anvendes i
de manuelle positioner. Skift til
automatisk position D.
Start og kørsel
Automatgearkasse
P – Parkering
N – Neutral stilling
Gearvælgerspærring
Vælg denne stilling, når du starter motoren
eller parkerer bilen.
N-stillingen er neutral stilling (frigear), intet
gear er valgt, og motoren kan startes. Træk
parkeringsbremsen, når bilen står stille, med
gearstangen i stilling N.
Man kan altid frit bevæge gearvælgeren frem
og tilbage mellem N og D1. De øvrige
positioner har en spærremekanisme, der
betjenes med spærreknappen på gearvælgeren.
Bilen skal holde stille, når du skifter til Pstilling!
I P-stilling er gearkassen mekanisk spærret.
Træk parkeringsbremsen ved parkering.
R – Baktilstand
Bilen skal holde stille, inden der skiftes til R.
D – Kørestilling
D Er den normale kørestilling. Op- og
nedskifte mellem alle gear sker automatisk
afhængigt af gasgivning og hastighed. Bilen
skal holde stille, når du vælger stilling D fra
stilling R.
Med et tryk på spærreknappen kan gearvælgeren føres frem eller tilbage mellem positionerne N, R og P.
1.
På modeller med 4-trins automatgearkasse skal spærreknappen på
gearvælgeren trykkes ind.
119
Start og kørsel
Automatgearkasse
Gearvælgerens manuelle
stillinger
Manuelle gearpositioner
For at komme fra den automatiske
kørselsposition, D, til en manuel position skal
gearvælgeren flyttes mod venstre. For at
komme fra MAN til automatisk
kørselsposition, D skal gearvælgeren føres
mod højre til D.
På den 4-trins automatgearkasse har 3. og
4.1 gear lock-up-funktion (låste gear), hvilket
giver bedre motorbremsning og lavere
brændstofforbrug.
Under kørsel
De manuelle gear kan vælges når som helst
under kørslen. Det valgte gear er låst, så
længe du ikke vælger et andet gear. Bilen
skifter kun gear, hvis bilens hastighed bliver
meget lav.
Hvis du holder gearvælgeren mod minus (–),
skifter bilen et gear ned ad gangen og motorbremser samtidig. Hvis du holder gearvælgeren mod plus (+), skifter bilen et gear op.
3. gear er det højeste gear, du kan bruge, når
du starter.
1.
120
På den 5-trins automatgearkasse har
også 5. gear lock-up.
På den 6-trins automatgearkasse har
2. og 6. gear også lock-up.
W – Vinter
Med W-knappen ved
gearstangen kobles vinterprogrammet W til og fra. I
kombinationsinstrumentet
vises symbolet W, når vinterprogrammet er aktiveret.
Vinterprogrammet starter gearkassen i 3.
gear, hvilket gør det lettere at begynde at
køre, når føret er glat. De lavere gear tilkobles
kun med kickdown, når vinterprogrammet er
aktiveret.
Program W kan kun vælges i position D.
Start og kørsel
Firehjulstræk
Firehjulstræk – AWD (All Wheel
Drive)
Firehjulstrækket er altid tilkoblet.
Firehjulstræk betyder, at alle fire hjul på bilen
trækker samtidig. Trækkraften fordeles
automatisk mellem for- og baghjulene. Et
elektronisk styret koblingssystem fordeler
trækkraften til det hjulpar, som under de
aktuelle vejforhold har det bedste greb. Dette
gøres for at opnå det bedst mulige vejgreb og
undgå hjulspin.
Ved normal kørsel fordeles en større del af
trækkraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og isglat føre.
121
Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen ruller eller bugseres med slukket
motor, skal der trædes ca. fem gange
hårdere på bremsepedalen, som når motoren
er i gang. Hvis bremsepedalen holdes nede
under start af motoren, sker det at pedalen
synker. Dette er normalt, da bremseservoen
bliver aktiv. Når bilen har EBA (Emergency
Brake Assistance), er dette endnu tydeligere.
OBS! Ved bremsning med motoren standset
skal der kun trædes én gang hårdt og
bestemt, ikke flere gange.
ADVARSEL!
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl i
en bremsekreds.
Hvis der skulle opstå fejl i én af
kredsene, kan bilen fortsat bremse. Bremsepedalen går længere ned og kan føles
blødere end normalt. Der kræves et hårdere
pedaltryk for at opnå normal bremseeffekt.
122
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
Bremsekomponenterne bliver gennemvædede, hvis man kører i kraftig regn,
gennem vandpytter, eller når man vasker
bilen. Bremsebelægningernes friktionsegenskaber kan i så fald ændre sig, så bremseeffekten forsinkes.
Træd nu og da let på bremsepedalen under
kørsel over længere strækninger i regn eller
snesjap samt efter start i meget fugtigt eller
koldt vejr. Derved varmes bremsebelægningen op, og vandet tørrer. Dette kan også
med fordel gøres, inden bilen langtidsparkeres under de nævnte vejrforhold.
Hvis bremserne belastes hårdt
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med
tilsvarende niveauforskelle belastes bilens
bremser meget kraftigt, selv om man ikke
træder særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne hårdere end
nødvendigt skal du skifte til lavere gear ned
ad bakke i stedet for at bruge fodbremsen.
Anvend samme gear ned ad bakke, som du
anvender op ad bakke. På denne måde
udnyttes motorbremsen mere effektivt, og
fodbremsen skal kun bruges i korte perioder.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) forhindrer, at hjulene
blokerer under opbremsning.
På denne måde bevares styreegenskaberne, og det bliver lettere f. eks. at
undvige en forhindring.
Efter at motoren er startet, udføres der ved en
hastighed på ca. 20 km/t en kort selvtest af
ABS- systemet, som kan mærkes og høres
som pulseringer i bremsepedalen.
Sådan udnyttes ABS-systemet maksimalt:
• Træd bremsepedalen ned med fuld kraft.
Der mærkes nu pulseringer.
• Styr bilen i kørselsretningen. Slip ikke
trykket på pedalen.
Øv dig i at bremse med ABS-systemet på et
sted uden trafik og under forskellige
vejrforhold.
ABS-lampen tændes og lyser konstant: i ca.
2 sekunder, når bilen startes, og ABSsystemet pga. en fejl er koblet fra.
Start og kørsel
Bremsesystemet
Elektronisk bremsekraftfordeling – EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) er en integreret del af ABS-systemet.
EBD-systemet regulerer bremsekraften til
baghjulene, så den bedst mulige bremsekraft
altid er til rådighed. Der høres og føles pulseringer i bremsepedalen, når systemet
regulerer bremsekraften.
bremsepedalen trædes ned. Gennemfør
bremsningen uden at lette på bremsepedalen. Funktionen afbrydes, når trykket på
pedalen lettes. Funktionen er altid aktiv og
kan ikke kobles fra.
ADVARSEL!
Hvis både BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsesystemet. Hvis
niveauet i bremsevæskebeholderen i givet
fald er normalt, bør man forsigtigt køre til
det nærmeste autoriserede Volvoværksted for at få bremsesystemet
kontrolleret.
Hvis bremsevæsken står under MINmærket på bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske. Årsagen til tabet af
bremsevæske skal undersøges.
Bremsekredsforstærkning – EBA
(Emergency Brake Assistance) Når man har
brug for hurtig opbremsning, opnås den fulde
bremseeffekt med det samme. Funktionen
mærker, når der foretages en kraftig
opbremsning, ved at registrere, hvor hurtigt
123
Start og kørsel
Stabilitetssystemet
Når stabilitetssystemet arbejder, kan det
virke, som om bilen ikke reagerer normalt på
speederen. Dette skyldes, at systemet
registrerer friktionen mod vejbanen og lader
de forskellige funktioner i stabilitetssystemet
træde i kraft.
Bilen har enten STC (Stability and Traction
Control) - Stabilitets- og traktionssikring eller DSTC (Dynamic Stability and Traction
Control) - Dynamisk stabilitets- og traktionssikring.
Funktion/
system
TC
SC
AYC
STC
X
X
DSTC1
X
X
X
Anti-spinfunktion – SC (Spin Control)
Stabilitetsfunktionen forhindrer, at drivhjulene
spinner mod vejbanen under acceleration.
Den forbedrer køresikkerheden i glat føre.
Ved kørsel med f.eks. snekæder, i dyb sne
eller i dybt sand kan det være en fordel at
frakoble antispinfunktionen for at øge
trækkraften. Det gøres med STC/DSTCknappen.
Antiudskridningsfunktion – AYC (Active
Yaw Control)
Anti-udskridningsfunktionen bremser ved
udskridning automatisk ét eller flere hjul for at
stabilisere bilen. Hvis man samtidigt bremser,
føles bremsepedalen hårdere end normalt,
ligesom der høres en pulserende lyd.
Funktionen er altid aktiv og kan ikke frakobles.
1. Ekstraudstyr på visse markeder.
Traktionssikring – TC (Traction Control)
Traktionssikrings-funktionen overfører kraft
fra det drivhjul, som spinner mod vejbanen til
det drivhjul, som ikke spinner. For at øge
fremkommeligheden skal gaspedalen
muligvis trædes længere ned end normalt.
Når traktionssikringen arbejder, kan der høres
en pulserende lyd. Det er helt normalt. Traktionssikrings-funktionen er mest aktiv ved lave
hastigheder. Funktionen kan ikke frakobles.
124
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres muligvis,
hvis STC- eller DSTC-systemet
reduceres. Tag altid normale forholdsregler for sikker kørsel i sving og på glatte
veje.
Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Al anden lyd fra audioanlægget dæmpes
automatisk, hvis den er for høj.
Systemet er altid tilkoblet, når bilen startes.
Parkeringshjælpen bag slukkes automatisk
ved kørsel med trailer, hvis der anvendes
originalt Volvo-trailerkabel.
ADVARSEL!
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved
parkering.
Sensorerne har døde vinkler, hvor de ikke
kan se nogen genstande. Man må være
opmærksom på børn eller dyr, der kan
tænkes at opholde sig i bilens nærhed.
Parkeringshjælp fremad og bagud
Generelt
Parkeringshjælpen er en funktion til hjælp ved
parkering, idet et signal angiver afstanden til
en eventuel genstand i måleområdet.
Jo nærmere bilen kommer til genstanden
foran/bagved1, des tættere bliver lydsignalerne.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen
konstant. Hvis der er en forhindring både
foran og bag1 bilen, lyder tonen fra højttalerne på skift.
1.
Under forudsætning af, at der er
monteret parkeringshjælp både for og
bag.
Parkeringshjælp foran
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m.
Når sensorerne reagerer på en forhindring
foran bilen, vises tekstmeddelelsen PARK
ASSIST ACTIVE på audiodisplayet.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Parkeringshjælp bagved
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Når
bakgearet vælges, vises tekstmeddelelsen
PARK ASSIST ACTIVE på audiodisplayet.
Ved kørsel med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet
frakobles, ellers vil sensorerne reagere på
dem.
125
Start og kørsel
Parkeringshjælp (ekstraudstyr)
Visning af fejl i systemet
Informationssymbolet lyser
konstant
PARK. ASSIST SERVICE
PÅKRÆVET vises i informationsdisplayet midt i kombinationsinstrumentet
sammen med symbolet.
Parkeringshjælp-sensorer
Rengøring af sensorer
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal
de rengøres regelmæssigt. Rengør dem med
vand og bilshampoo.
Frakobling og gentilkobling af
parkeringshjælp
Parkeringshjælpen kan slukkes med knappen
på kontaktpanelet, dioden i kontakten
slukkes. Parkeringshjælpen aktiveres igen,
når kontakten slås til, og dioden lyser.
Parkeringshjælp foran
Parkeringshjælp foran er tilkoblet ved hastigheder under 15 km/t, også ved bakning.
Lydsignalet kommer fra den forreste højttaler.
Parkeringshjælp bagved
Parkeringshjælpen bagved aktiveres, når der
skiftes til bakgearet. Lydsignalerne kommer
fra den bageste højttaler.
126
Is og sne på sensorerne kan få dem til at
reagere.
Vigtigt!
Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler, forårsaget af eksterne lydkilder
med de samme ultralydfrekvenser, som
systemet anvender. Som eksempler
herpå kan bl.a. nævnes signalhorn, våde
dæk på asfalt, trykluftbremser, udstødningsrør på motorcykler m.m. Dette
betyder ikke, at systemet er defekt.
Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Motoren må ikke bugseres i
gang
Hvis en bil med manuel gearkasse trækkes i
gang, kan der opstå skader på katalysatoren.
En bil med automatgear kan ikke trækkes i
gang. Hvis batteriet er afladet, skal du
anvende et hjælpestartbatteri.
Hvis bilen skal bugseres
• Lås ratlåsen op, så bilen kan styres.
• Lagttag den højest tilladte hastighed i
henhold til færdselsloven.
• Husk, at bremse- og styreservoerne ikke
fungerer, når motoren er slukket. Du skal
træde ca. fem gange hårdere på bremsepedalen, og styretøjet går betydeligt
tungere end normalt.
• Kør jævnt. Bugserlinen skal hele tiden
være stram, så unødige ryk undgås.
Automatgearkasser
• Gearvælgeren skal stå i N.
• Højeste tilladte hastighed ved bugsering
af bil med automatgear er 80 km/t.
• Bugsering må kun ske med bilen i fremadrettet køreposition.
• Motoren kan ikke bugseres i gang. Vedr.
starthjælp henvises til side 129.
127
Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Bugseringsøjer
Bugseringsøjerne finder du i værktøjsposen i
bagagerummet. Ved bugsering skal du selv
skrue bugseringsøjerne fast. Udtag og
dæksel til bugseringsøjerne er placeret i højre
side af hver kofanger.
Gør sådan, når du vil fjerne dækslet:
A.
Løsn underkanten af dækslet med en
mønt.
B. Skru bugseringsøjet godt fast helt til
flangen (C). Hertil kan hjulnøglen
benyttes.
Efter brug skal du skrue bugseringsøjet ud og
montere dækslet igen.
128
Bugseringsøjerne må kun anvendes ved
bugsering på vej, ikke ved bjergning, efter at
du er kørt i grøften eller lignende. Ved
bjergning skal der tilkaldes professionel
hjælp.
Start og kørsel
Starthjælp
4
3
2
1
Start med hjælpestartbatteri
Hvis batteriet af en eller anden grund er
afladet, kan du få motoren i gang ved at
"låne" strøm fra et løst batteri eller fra en
anden bils batteri. Kontrollér altid, at
klemmerne sidder godt fast, så der ikke
opstår gnister under startforsøget.
– Anbring det røde kabel mellem hjælpebatteriets pluspol (1+) og den røde
tilslutning i din bils motorrum (2+).
Klemmen skal sættes på kontaktpunktet,
som sidder under en lille sort klap med et
plustegn på. Klappen sidder sammen
med sikringsboksens låg.
– Sæt den ene klemme fra det sorte kabel
på hjælpebatteriets minuspol (3–).
– Sæt den anden klemme på det sorte
kabel på motorens løfteøje (4–) i bilen.
– Start motoren på "hjælpebilen". Lad
motoren arbejde i nogle minutter i højere
tomgang end normalt, 1500 omdr./min.
– Start motoren på bilen med det afladede
batteri.
– Fjern kablerne i omvendt rækkefølge.
OBS! Flyt ikke tilslutningerne under startforsøget; risiko for gnistdannelse.
ADVARSEL!
Batteriet kan udvikle knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, der kan opstå
hvis startkablerne påsættes forkert, er nok
til at få batterierne til at eksplodere.
Batteriet indeholder svovlsyre, som kan
fremkalde alvorlige ætseskader. Skyl med
rigelige mængder vand, hvis svovlsyren
kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj.
Kontakt straks læge, hvis der kommer
syrestænk i øjnene.
For at undgå eksplosionsrisiko anbefales det
at gøre følgende:
– Drej startnøglen til position 0.
– Sørg for at hjælpestartbatteriet har
12 volts spænding.
– Hvis hjælpestartbatteriet sidder i en
anden bil: Stands motoren på denne bil,
og sørg for, at bilerne ikke kommer i
berøring med hinanden.
129
Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, kugletryk
(75 kg med tilkoblet anhænger), tagbagagebærer, tagboks osv., samt passagerernes
samlede vægt. Lastkapaciteten reduceres
med antallet af passagerer og deres vægt.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
• Bilens trækanordning skal være af
godkendt type.
• Hvis trækanordningen monteres af Volvo,
leveres bilen med det nødvendige udstyr
til kørsel med anhænger. Ved eftermontering skal Volvo-forhandleren kontrollere,
at bilen er fuldt udstyret til kørsel med
anhænger.
• Læg lasten i traileren, så trykket på bilens
anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
• Øg dæktrykket svarende til trykket ved
fuld last. Se dæktrykstabellen!
• Rengør anhængertrækket regelmæssigt.
Kom fedt på kuglen1 og alle bevægelige
dele, så unødvendigt slid undgås.
130
• Kør ikke med tung anhænger, når bilen er
helt ny! Vent, indtil den har kørt mindst
1000 km.
• På lange og stejle nedadgående bakker
belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
tilpas hastigheden.
• Hvis bilen køres med hård belastning i
varmt vejr, kan motoren og gearkassen
blive overophedet. Ved overophedning
går temperaturviseren i kombinationsinstrumentet ind i det røde felt. Stands, og
lad motoren gå i tomgang i nogle
minutter.
• Ved overophedning afbrydes bilens
luftkonditionering evt. midlertidigt.
• Ved overophedning reagerer gearkassen
via en indbygget beskyttelsesfunktion. Se
meddelelse i displayet!
• Motoren belastes hårdere end normalt
ved kørsel med anhænger.
• Af sikkerhedshensyn bør du ikke køre
hurtigere end 80 km/t, også selvom
lovgivningen i nogle lande tillader højere
hastighed.
• Den højest tilladte vægt af anhænger
uden bremser er 750 kg.
1.
Gælder ikke ved anvendelse af
anhængertræk med svingningsdæmpere.
• Hvis du parkerer med anhænger, skal
gearvælgeren altid sættes i P
(automatgear), henholdsvis gearstangen i
gear (manuelt gear). Brug altid parkeringsbremsen. Hvis du parkerer på en
stejl skråning, skal du anvende
stopklodser under hjulene.
Anhængervægte
De tilladte anhængervægte fremgår af
side 237.
OBS! De angivne højeste tilladte anhængervægte er dem, som Volvo tillader. Nationale
regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt end
den, bilen må trække.
ADVARSEL!
Anbefalingerne for anhængervægt skal
følges, da køretøjerne ellers bliver
vanskelige at styre ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Kørsel med anhænger og
automatgearkasse
Når du parkerer bilen i bakket terræn, skal du
trække parkeringsbremsen, før du sætter
gearvælgeren i P. Når du sætter i gang op ad
bakke, skal du først skifte til kørestilling og
derefter udløse parkeringsbremsen.
• Vælg en passende lavgearstilling, når du
kører i stærkt kuperet område, eller hvis
du kører langsomt. På den måde
forhindrer du, at gearkassen skifter opad.
Derved bliver gearkasseolien ikke så
varm.
• Kør ikke i et højere manuelt gear, end
motoren kan klare. Det er ikke altid
økonomisk at køre i høje gear.
• Undgå at køre med anhænger med
automatisk gearkasse ved stigninger på
over 15 %.
OBS! En del modeller kræver en oliekøler til
automatgearkassen ved kørsel med
anhænger.
Kontrollér derfor hos den nærmeste Volvoforhandler, hvad der gælder for netop din bil
vedrørende trækkrog, som er eftermonteret.
Lettere start med anhænger
Modeller med V8-motor har en indbygget
funktion, der mindsker risikoen for kraftige ryk
og hjulspin ved start, når der er koblet en
anhænger til bilen.
Aktivering
Funktionen aktiveres ved at slutte kablet fra
anhængeren til anhængerkontakten, der
befinder sig ved trækkrogen. Se side 132.
Deaktivering
Træk kablet ud af stikkontakten.
OBS! Funktionen er også aktiveret, hvis der
sluttes andet elektrisk udstyr til anhængerkontakten. Bilen vil så have blødere acceleration, når man begynder at køre.
Niveauregulering (ekstraudstyr
på 5-sæders, standard på
7-sæders model)
Hvis din bil er udstyret med automatisk
niveauregulering, har bagvognen under
kørsel altid den rigtige højde uanset last. Når
bilen holder stille, sænkes bagvognen, hvilket
er helt normalt. Ved start med last pumpes
niveauet op efter en vis kørt strækning.
131
Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Trækanordning (ekstraudstyr)
OBS! Kontroller, at bilen er udstyret med
transmissionsoliekøling, hvis en trækkrog
eftermonteres.
Fast trækkrog (A)
Fastgør altid anhængerens sikkerhedswirer i
de dertil beregnede anordninger. Se billedet!
A
Aftagelig trækkrog (B)
Følg altid monteringsvejledningerne nøje.
Se beskrivelsen på side 134.
Fastgør altid anhængerens sikkerhedswirer i
de dertil beregnede anordninger. Se billedet!
Husk også jævnligt at rengøre og smøre
koblingstappen.
Brug det anbefalede fedt, 8624203.
OBS! Din bil kan være udstyret med et
anhængertræk med en 13-polet elkontakt,
som skal kobles til en anhænger med en
7-polet elkontakt. Anvend i det tilfælde kun et
originalt Volvo adapterkabel. Sørg for, at
kablet ikke slæber mod jorden.
132
B
Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Specifikationer
Afstand A øverst:
Fast træk: 1124 mm
Afstand B øverst:
Fast træk: 80 mm
Aftageligt træk: 80 mm
Aftageligt træk: 1124 mm
Maks. tilladt kugletryk: 90 kg
133
Start og kørsel
Aftagelig trækkrog –montering
OPEN
OPEN
B
– Fjern beskyttelseskappen.
134
– Sæt nøglen i den aftagelige del, og drej
den højre om til oplåst stilling.
– Tag kugledelen, og drej håndtaget højre
om til låst stilling.
Start og kørsel
Aftagelig trækkrog –montering
LOCKED
PUSH TO
LOCK
– Skyd kugledelen på til låst stilling. Hold
ikke i håndtaget.
OBS! Håndtaget ændrer stilling meget
hurtigt.
RED PIN (B)
NOT VISIBLE
– Kontrollér, at signalstiften (B) ikke er
synlig.
– Drej nøglen mod uret til låst stilling.
Tag nøglen ud af låsen.
135
Start og kørsel
Aftagelig trækkrog –afmontering
OPEN
– Sæt nøglen i den aftagelige del, og drej
den højre om til oplåst stilling.
OPEN
– Drej håndtaget højre om til låst stilling.
Tag fat i kugledelen.
– Træk kugledelen af koblingstappen. Hold
ikke i håndtaget.
Vigtigt!
Det er kun muligt at låse kugledelen, når
den røde plasticstift ikke er synlig.
136
Start og kørsel
Aftagelig trækkrog –afmontering
LOCKED
– Drej nøglen mod uret til låst stilling.
Tag nøglen ud af låsen.
– Monter beskyttelseskappen som på
billedet.
137
Start og kørsel
Lastning
Generelt
Lastkapaciteten påvirkes af ekstra tilbehør
monteret på bilen, f.eks. trækkrog, kugletryk
(75 kg med tilkoblet anhænger), tagbagagebærer, tagboks osv., samt passagerernes
samlede vægt. Lastkapaciteten reduceres
med antallet af passagerer og deres vægt.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Last på taget
Tagbagagebærerens placering (ekstraudstyr)
Tagbagagebæreren skal placeres i den rette
retning på tagskinnerne. Holderne kan
anbringes langs hele skinnen. Ved kørsel
uden last, bør den forreste holder placeres
ca. 200 mm foran den midterste skinnefod
og den bageste holder midt mellem den
midterste og bageste skinnefod (se illustrationen) for at mindske vindstøjen. Den lange
holder skal placeres forrest.
138
Montering af tagbagagebæreren
Sørg for, at tagbagagebæreren skydes
ordentligt ud mod tagskinnerne. Skru tagbagagebæren fast. Brug den medfølgende
momentnøgle, og spænd til markeringen på
momentnøglen (svarer til 6 Nm). Se illustrationen.
Start og kørsel
Lastning
• Fordel lasten jævnt på tagbagagebærerne. Last ikke skævt. Læg det tungeste
nedad.
• Husk, at bilens tyngdepunkt og køreegenskaber forandres, når der er last på taget.
• Bilens luftmodstand og dermed brændstofforbrug øges med lastens størrelse.
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kurvekørsel.
ADVARSEL!
Tagbagagebærerens kåbe
Brug momentnøglens endetap (se billedet)
eller bilens startnøgle til at løsne eller
fastskrue dækslet. Drej ¼ omgang.
Der må højst anbringes 100 kg på taget,
inklusive tagbagagebærer og eventuel
tagboks. Last på taget ændrer bilens
tyngdepunkt og køreegenskaber.
Brug af tagbagagebærer
• For at undgå skader på din bil og for at få
den bedste sikkerhed ved kørsel,
anbefaler vi, at du kun anvender de tagbagagebærer, som Volvo har udviklet til
netop din bil.
• Kontrollér jævnligt, at tagbagagebærerne
og lasten sidder ordentligt fast. Bind
lasten godt fast med fastsurringsbånd.
139
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
illustrationerne svarer til linjen på lygteglasset, som skabelonen skal placeres langs
med.
Skabelonerne kontrolmåles efter aftegning,
for at sikre, at de dækker tilstrækkelig meget
af lyskeglen.
Skabelonerne bruges til både venstre- og
højrestyrede biler og placeres som vist.
Den øverste illustration viser en venstrestyret
bil. Den nederste illustration viser en højrestyret bil.
Halogen-lygter
A. Lyskegle for venstrekørsel B. Højrekørsel
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
For ikke at blænde modkørende trafik kan
forlygtens lyskegle ændres ved at afdække en
del af forlygterne. Derved bliver lyskeglen
mindre.
Afdækning af forlygter
Aftegn skabelonerne, der gengives på
side 142. Overfør mønstret til et selvklæbende, vandfast materiale, f.eks. uigennemskinnelig tape.
Maskeringen placeres med udgangspunkt
ved prikken (5) på lygteglasset, som skal
falde sammen med den røde prik på den
tilsvarende skabelon. Den lange røde linje på
140
Aftegn skabelonerne 1 og 2, og kontrolmål
dem for at sikre, at målene er de rette.
Overfør skabelonerne til et selvklæbende
materiale, og klip dem ud.
Anbring skabelonerne, så pilene peger mod
midten, og prikkerne på skabelonerne falder
sammen med prikkerne på lygteglassene.
Referencemål:
Skabelon 1 og 2.) Skabelonernes lange sider
skal være ca. 82 mm.
Bi-Xenon-lygter
Aftegn skabelonerne 3 og 4, og kontrolmål
dem for at sikre, at målene er de rette.
Overfør skabelonerne til et selvklæbende,
vandfast materiale, og klip dem ud.
Anbring skabelonerne, så pilene peger mod
midten, og prikkerne på skabelonerne falder
sammen med prikkerne på lygteglassene.
Markeringen på skabelonerne > < skal passe
sammen med linjen på lygteglasset.
Referencemål:
Skabelon 3.) Linjen mellem > < på skabelonerne skal være ca. 140 mm lang.
Skabelon 4.) Linjen mellem markeringerne
> < på skabelonerne skal være ca. 112 mm
lang.
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Placering af maskeringen på lygterne. På det øverste billede vises en venstrestyret bil, på det nederste en højrestyret bil. Skabelonerne 1 og 2
er til halogenlygter, mens 3 og 4 er til Bi-Xenon-lygter.
141
Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Afdækningsskabeloner
142
Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System) –(ekstraudstyr)
B
A
1. BLIS-kamera 2. Indikeringslampe
3. BLIS-symbol
BLIS
BLIS er et informationssystem, der angiver,
om der er et køretøj, der bevæger sig i samme
retning som ens eget køretøj, i den såkaldte
døde vinkel.
ADVARSEL!
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for, de eksisterende sidespejle.
Det kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at skifte
vejbane på en sikker måde påhviler fortsat
føreren.
"Døde vinkler" som BLIS informerer om
Afstand A = ca. 9,5 m Afstand B = ca. 3 m
Systemet er således konstrueret, at det
fungerer optimalt under kørsel i tæt trafik på
flersporede veje.
BLIS er baseret på digitalkamerateknik.
Kameraerne (1) er placeret under
sidespejlene.
Når et kamera har opdaget et køretøj i zonen
for den døde vinkel, tændes en indikeringslampe på panelet på døren (2). Lampen lyser
konstant for at gøre føreren opmærksom på,
at der befinder sig et køretøj i den døde
vinkel.
OBS! Lampen tændes på den side af bilen,
hvor systemet har opdaget køretøjet. Hvis
bilen verhales på begge sider på samme tid,
tændes begge lamper.
BLIS har også en indbygget funktion, der
advarer føreren, hvis der opstår en fejl i
systemet. Hvis f.eks. kameraerne er blokeret,
blinker BLIS-kontrollampen, og der vises en
meddelelse på instrumentpanelets display
(se tabellen på side 145). I givet fald skal
linserne kontrolleres og rengøres. Om
nødvendigt, kan systemet midlertidigt slås fra
ved at trykke på BLIS-knappen (se side 145).
Hvornår fungerer BLIS
Systemet fungerer, når man kører med en
hastighed på over 10 km/t.
Under overhaling af et andet køretøj:
• Systemet reagerer, når man overhaler et
andet køretøj med en hastighed der er op
til 10 km/t højere end det andet
køretøjs.
Når man overhales af et andet køretøj:
• Systemet reagerer, når man overhales af
et andet køretøj, der kører op til 70 km/t
hurtigere end én selv.
143
Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System) –(ekstraudstyr)
ADVARSEL!
• BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
• BLIS fungerer ikke under bakning.
• En bred anhænger tilkoblet bilen kan
skjule andre køretøjer i tilstødende
vejbaner, hvilket kan medføre, at
eventuelle køretøjer i dette skyggeområde ikke kan ses af BLIS.
Systemets funktion i dagslys og mørke
Dagslys
I dagslys reagerer systemet på eventuelle
andre bilers form. Systemet er indrettet til at
opdage motorkøretøjer, herunder biler,
lastbiler, busser og motorcykler.
Mørke
I mørke reagerer systemet på eventuelle
andre bilers lygter. Hvis lygterne ikke er
tændt, kan systemet ikke se køretøjet. Dette
bevirker f.eks., at systemet ikke reagerer på
en anhænger uden lygter, der trækkes af en
person- eller lastbil.
144
ADVARSEL!
• Systemet reagerer ikke på cykler og
knallerter.
• BLIS-kameraernes funktion kan
forstyrres af stærkt lys og under kørsel i
mørke, når der ikke er nogen lyskilder
(såsom vejbelysning eller andre
køretøjer). I givet fald kan kameraerne
fortolke manglen på lys, som om de er
blevet blokeret.
I begge tilfælde vises en meddelelse på
instrumentpanelets display.
Ved kørsel under sådanne forhold kan
systemet midlertidigt slås fra (se næste
side).
Når tekstmeddelelsen er slukket, genoptager systemet sin fulde funktion.
• BLIS-kameraerne har samme
begrænsninger som det menneskelige
øje, dvs. de "ser" ikke så godt under
kraftigt snefald, i tæt tåge osv.
Rengøring
For at kunne fungere optimalt skal BLISkameraerne være rene. Linserne kan
rengøres med en blød klud eller fugtig svamp.
De skal rengøres med forsigtighed for ikke at
komme til at ridse dem.
ADVARSEL!
• Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Børst om nødvendigt
linserne fri for sne.
Start og kørsel
BLIS (Blind Spot Information System) –(ekstraudstyr)
lerne blinker tre gange. Tekstmeddelelsen
fjernes ved at trykke på READ-knappen
(se side 47).
Aktivering/deaktivering af BLIS
• BLIS er altid aktiveret, når tændingen
sættes til. Kontrollamperne på dørpanelerne blinker tre gange, når tændingen
sættes til.
• Systemet kan slås fra ved at trykke på
BLIS-knappen i kontaktpanelet i midterkonsollen (se ovenstående illustration).
Når systemet slås fra, slukkes dioden i
knappen, ligesom der fremkommer en
tekstmeddelelse på displayet i instrumentpanelet.
• BLIS kan slås til igen ved at trykke på
knappen. Derefter lyser dioden i knappen,
der vises en ny tekstmeddelelse på
displayet og kontrollamperne på dørpane-
BLIS-systemmeddelelser
SystemTekst på displayet
status
BLIS ikke i
BLINDVINKELSYST.
funktion
SERVICE PÅKRÆVET
Højre kamera
BLINDVINKELSYST.
blokeret
R-KAMERA BLOK.
Venstre
BLINDVINKELSYST.
kamera
L-KAMERA BLOK.
blokeret
Begge
BLINDVINKELSYST.
kameraer
KAMERAER BLOK.
blokeret
BLIS-system
BLINDVINKELINFO.
slået fra
SYSTEM FRA
BLIS-system
BLINDVINKELINFO.
slået til
SYSTEM TIL
BLIS-funktion
BLINDVINKELSYST.
nedsat
NEDSAT FUNKTION
Ovenstående meddelelser vises kun, hvis
tændingsnøglen står i position II (eller hvis
motoren er i gang), og BLIS er aktivt (dvs.,
hvis føreren ikke har slået systemet fra).
145
Start og kørsel
146
Hjul og dæk
Generelt
Tryk i dæk
Advarselstrekant og reservehjul
Skift af hjul
Midlertidig dæklapning
148
151
152
154
157
147
Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Dækkene har stor betydning for bilens
køreegenskaber. Dæktype, dimensioner,
dæktryk og hastighedsklasse er vigtige for
bilens adfærd.
Ved dækskifte skal der anvendes samme
type og mål og helst også samme fabrikat på
alle fire hjul. Følg det anbefalede dæktryk, der
er angivet på dæktrykmærkaten, hvis
placering fremgår af side 151.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse
af dimensioner. Eksempel på mærkning:
225/70R16 102H.
225
70
R
16
102
H
Sektionsbredde (mm)
Forholdet mellem sektionshøjde og
bredde (%)
Radialdæk
Fælgdiameter i eng. tommer (")
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning, i dette tilfælde 615 kg
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed - i dette tilfælde 210 km/t.
Hastighedsklasser
Bilen er helbilsgodkendt, hvilket vil sige, at
dækkenes dimensioner og hastighedsklasser
ikke må afvige fra dem, der angives på bilens
registreringsattest. Den eneste undtagelse
148
herfra er vinterdæk (både med og uden
pigge). Hvis der bruges sådanne dæk, må
bilen ikke køre hurtigere, end dækkene er
klassificeret til (f.eks. må klasse Q højst køre
med 160 km/t).
Husk, at det er underlagets beskaffenhed,
der er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan
køres, ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
T
H
V
W
160 km/t (forekommer kun på
vinterdæk)
190 km/t
210 km/t
240 km/t
270 km/t
Nye dæk
Dæk er en forgængelig vare.
Efter nogle år begynder de
at hærde, og samtidig
forringes friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Forsøg
derfor at få så friske dæk
som muligt ved skift. Dette er især vigtigt for
vinterdæk. Produktionsuge og -år, dækkets
DOT-mærkning (Department of Transportation), angives med fire cifre, f. eks. 1502.
Dækket på billedet er således produceret i
uge 15, år 2002.
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør
kontrolleres af en fagkyndig, selvom de
forekommer at være ubeskadigede. Årsagen
hertil er den, at dæk ældes og nedbrydes,
selvom de sjældent eller aldrig er i brug.
Deres funktion kan derfor forringes, fordi de
materialer, der indgår i dækkene, er nedbrudt,
og dækkene bør derfor ikke anvendes.
Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og
dæk, der gemmes til fremtidig brug.
Som eksempler på ydre tegn, der viser, at
dækket er uegnet til at bruges, er revner eller
misfarvning.
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen. Se ovenstående
illustration.
Hjul og dæk
Generelt
vinterdæk skal disse altid være monteret på
alle fire hjul.
OBS! Indhent råd hos en Volvo-forhandler
om, hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
Pigdæk
Vigtigt!
Brug originale Volvo snekæder eller tilsvarende, der er beregnet til den rette
bilmodel samt dækkenes og fælgenes
mål. Spørg på et autoriseret Volvoværksted.
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især
piggene længere levetid.
OBS! Bestemmelserne om brug af pigdæk er
forskellige fra land til land.
Dæk med slidindikatorer
En slidindikator er en smal forhøjning på
tværs af slidbanen. På siden af dækket ses
bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når
dækket er så slidt, at der kun er 1,6 mm
tilbage, ses disse bånd tydeligt. Man bør nu
hurtigst muligt skifte til nye dæk. Husk, at dæk
med en lille mønsterdybde har meget dårligt
vejgreb i regn eller sne.
Vinterdæk
Volvo anbefaler vinterdæk med visse
bestemte vinterdæksdimensioner. Disse er
angivet på dæktrykmærkaten - dens placering
fremgår af side 151. Dækdimensionerne
afhænger af motortypen. Ved kørsel med
Mønsterdybde
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer stiller betydeligt højere krav til dækkene
end om sommeren. Derfor anbefales det, at
der ikke køres med vinterdæk med en
mønsterdybde under 4 mm.
Snekæder
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med
snekæder. Undgå at køre på underlag uden
sne, da dette slider meget hårdt på både
snekæder og dæk. Brug aldrig Quick-kæder,
da afstanden mellem skivebremserne og
hjulene er for lille.
149
Hjul og dæk
Generelt
Hjul skal opbevares liggende eller
hængende, ikke stående.
Hvis man er i tvivl om mønsterdybden, bør
man kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning
Sommer- og vinterhjul
Når sommer- og vinterdækkene skiftes, skal
hjulene markeres med, hvilken side de har
siddet på, f. eks. V for venstre og H for højre.
Dæk med mønster, der er fremstillet til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen
markeret med en pil på dækket. Dækkene
skal have samme rotationsretning i hele deres
levetid. De må kun flyttes fra for til bag eller
omvendt, aldrig fra venstre til højre eller
omvendt. Hvis dækkene monteres forkert,
forringes bilens bremseegenskaber og evne
til at lede regn, sne og sjap væk. Dækkene
med den største mønsterdybde skal altid
monteres på baghjulene (for at reducere
risikoen for udskridning).
150
Hjul og dæk
Tryk i dæk
Anbefalet dæktryk
Kontrol af dæktryk
Dæktryksmærkaten på indersiden af
tankklappen vi ser, hvilke tryk dækkene skal
have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
Dækkenes tryk skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum. De rette dæktryk
fremgår af dæktryktabellen. De angivne tryk
gælder for kolde dæk (dvs. at dækkene har
samme temperatur som omgivelsestemperaturen).
1.
2.
Øvrige markeder (ikke USA og Canada)
1:1 Originale Volvo-dæk
1:2 Reservedæk
Australien
Kørsel med forkerte dæktryk forringer bilens
køreegenskaber og kan øge slitagen på
dækkene. Allerede efter nogle kilometers
kørsel bliver dækkene varme og trykket
højere. Der må derfor ikke lukkes luft ud, hvis
trykket kontrolleres, når dækkene er varme.
Derimod skal trykket øges, hvis det er for lavt.
151
Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
Efter anvendelse:
– Gentag ovennævnte i omvendt rækkefølge.
Sørg for, at advarselstrekanten med etui
sidder ordentligt fast i bagagerummet.
Reservehjulet "Temporary
Spare"
Reservehjulet1 er kun beregnet til at blive
brugt i den korte tid, det tager at få skiftet
eller repareret det normale hjul. Reservehjulet
skal hurtigst muligt erstattes af et normalt
hjul. Under kørsel med reservehjulet kan
bilens køreegenskaber ændres.
Advarselstrekant (visse lande)
Følg de bestemmelser vedr. advarselstrekant,
der gælder i det land du befinder dig i.
Advarselstrekanten anvendes på følgende
måde:
– Løsn etuiet med advarselstrekanten. Det
er fastgjort med velcrobånd.
– Tag advarselstrekanten ud af etuiet (A).
– Slå advarselstrekantens fire støtteben ud.
– Slå de røde trekantsider ud. Placér advarselstrekanten på et velegnet sted i forhold
til trafikken.
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
I henhold til gældende lov er det kun tilladt at
anvende reservehjulet/dækket midlertidigt i
forbindelse med en skade på et dæk. Et hjul/
dæk af denne type skal derfor hurtigst muligt
udskiftes med et normalt hjul/dæk.
Husk også, at dette dæk kombineret med de
øvrige, normale dæk kan ændre bilens
køreegenskaber. På firehjulstrukne biler kan
en hastighedsoverskridelse desuden
beskadige transmissionen.
1.
152
Visse varianter og markeder
Vigtigt!
Bilen må aldrig køre med mere end ét
reservehjul af typen "Temporary spare" ad
gangen.
Hjul og dæk
Advarselstrekant og reservehjul
1. Variant med 7 sæder
2. Variant med 5 sæder
Reservehjul – fremhentning
Reservehjulet1 befinder sig under bilen.
Donkraften, værktøjsposen og svinget ligger
under gulvlemmen. Svinget består af to dele:
den ene del befinder sig i værktøjsposen, den
anden under værktøjsposen.
OBS! I værktøjsposen findes en aftrækker til
brug for aftagning af navkapslen2.
Donkraftens placering afhænger af, om bilen
har syv (1) eller fem sæder (2).
Sådan frigøres reservehjulet:
1.
2.
Visse varianter og markeder.
Visse hjultyper (ekstraudstyr)
– Slå bagklappens nederste del ned.
– Løft lemmen i bagagerumsgulvet.
– Tag svingets to dele, og sæt dem
sammen.
– Sæt håndsvinget i hejseværket.
– Løsn dækket ved at dreje mod uret, indtil
der ikke kan drejes længere.
– Frigør hjulet fra wiren.
– Drej wiren op (med uret) igen.
OBS! Wiren kan beskadige bilen, hvis den
hænger løst under kørslen.
OBS! Pladsen under bilen er kun beregnet til
bilens originalreservehjul. Andre hjul kan ikke
placeres der.
– Læg det punkterede dæk i bilens
bagagerum. Der findes en plasticpose til
dette formål i værktøjskassen.
153
Hjul og dæk
Skift af hjul
Reservehjul – tilbagesætning
Det er bedst, at to personer hjælpes ad, når
reservehjulet skal sættes på plads igen. En
person, der drejer, og en person, som retter
hjulet ind.
– Drej wiren ud, og placer dens anker i
fælgens midterhul.
– Drej forsigtigt (med uret) wiren en smule
ind.
– Placer hjulet i en vinkel, så det går ind
over udstødningssystemet.
– Hold hjulets bagkant nede, samtidig med
at det skrues ind.
– Placer hjulet oven på bagakslen mod
gulvet.
Drej svinget, indtil det ikke kan drejes
længere.
Kontrollér, at hjulet sidder forsvarligt fast.
ADVARSEL!
Kontroller, at de rette fæstepunkter
anvendes. Mellem bilens donkraftfæster
findes et produktionsfæste med en split.
Bilen kan ikke løftes i denne. Hvis du føler
dig usikker på, hvor beslagene sidder, kan
du kontakte Volvo-værkstedet. En forkert
placeret donkraft kan føre til skader på dør
og karrosseri.
154
Donkraftindfæstningerne er placeret centralt
under dørenes underkant.
Afmontering af hjul
Hvis et hjul skal skiftes på et trafikeret sted,
skal man huske at sætte advarselstrekanten
ud. På hver side af bilen findes to donkraftbeslag. Beslagene er placeret midt under
dørenes underkant.
– Placer bilen på et plant, fast underlag, der
ikke hælder.
– Træk parkeringsbremsen an, og vælg 1.
gear (manuel gearkasse) henholdsvis P
(automatgear). Sørg for at blokere foran
og bagved de hjul, der bliver stående på
jorden. Brug f.eks. sten eller træklodser.
– Hent donkraften, hjulnøglen og svinget
frem. Deres placering fremgår af
side 153.
– Løsn hjulboltene ½-1 omgang med
hjulnøglen. Drej venstre om.
Hjul og dæk
Skift af hjul
ADVARSEL!
Kravl aldrig ind under bilen, når den er
løftet op på donkraften! Bilen kan falde
ned og forårsage personskader.
Bilens originale donkraft skal kun
anvendes ved hjulskift. Ved alt andet
arbejde på bilen skal der anvendes
værkstedsdonkraft og støttebukke, som
stilles under den del af bilen, der er løftet.
Donkraftens gevind skal altid være
velsmurt.
Hvis underlaget er for blødt, kan
donkraften glide ud til siden, og bilen kan
falde ned. Lad ingen opholde sig i bilens,
men der skiftes hjul.
155
Hjul og dæk
Skift af hjul
– Løft bilen op, indtil hjulet ikke rører ved
underlaget.
– Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.
Påsætning af hjul
–
–
–
–
– Stil donkraften under indfæstningspunktet, og drej den op mod bilens gulv.
Kontroller, at donkraften sidder korrekt i
bilens indfæstning, inden bilen løftes op
fra underlaget. Juster derefter donkraften
således, at dens fod er placeret lodret
under indfæstningerne. Se billedet. Læg
ikke træklodser eller lignende under
donkraften, da den derved ikke opnår sin
fulde bærekraft.
ADVARSEL!
Hvis donkraften placeres forkert, kan bilen
falde ned. Risiko for personskader!
156
Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
Sæt hjulet på og spænd hjulboltene.
Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
Spænd hjulboltene over kryds og i
momentvise træk. Spændingsmoment:
140 Nm (14,0 kpm). Det er vigtigt, at
tilspændingen sker med det korrekte
spændingsmoment. Tilspændingen bør
kontrolleres med en momentnøgle.
– Skru donkraften helt sammen, inden den
lægges tilbage i bagagerummet. Spænd
den derefter fast på sin plads.
– Kontroller, at det nye dæk har det rette
lufttryk.
OBS! Der findes to forskellige slags
hjulskruer alt afhængig af, om du har ståleller aluminiumsfælge. Skruer til aluminiumsfælge har en løs, roterbar ring. Skruer til
stålfælge har ikke nogen roterbar ring.
Sørg for at anvende de korrekte skruer.
Kontakt det nærmeste Volvo-værksted, hvis
du ikke er sikker.
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Vedr. uds kiftning af dæktætningssættet, se
side 161 om udskiftning af beholderen.
OBS! Dæklapningssættet er kun beregnet til
lapning af et dæk med en punktering i
slidbanen.
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang anvendes til lapning af et dæk med
punktering i dæksiden. Dæk med større
revner, sprækker, el.lign. skader må ikke
lappes med sættet.
Variant med fem sæder
Variant med syv sæder
Generelt
Midlertidig d æklapningssæt
De biler, der ikke har reservehjul, har i stedet
et dæklapningssæt. Dette kan anvendes til
både at lappe en punktering og kontrollere/
justere dæktrykket. Dæklapningssættet
består af en elektrisk luftkompressor og en in
tegreret beholder med tætningsvæske.
Dæklapningssættet1 har kun til formål at
fungere som midlertidig nødreparation, så
bilen kan køre højst 200 km yderligere eller til
det nærmeste dækværksted. Tætningsvæsken kan effektivt lappe dæk, der er
punkteret i slidbanen.
OBS! Donkraften er ekstraudstyr på biler
med dæklapningssæt.
Beholderen med tætningsvæske skal
udskiftes, inden holdbarhedsdatoen er
overskredet, henholdsvis efter brug af
dæklapningssættet.
Holdbarhedsdatoen fremgår af kompressorens forside - se illustrationen på side 161.
1.
Dæklapningssættet med kompressor og
værktøj befinder sig under gulvet i bagagerummet.
Der findes 12 V stikkontakter for tilslutning af
kompressoren ved midterkonsollen, ved
bagsædet og i bagagerummet. Vælg den
kontakt, der er tættest på det punkterede
dæk.
ADVARSEL!
Hvis tætningsvæsken kommer i kontakt
med huden, kan den fremkalde hudirritation. Ved kontakt med huden skal
væsken straks vaskes af med sæbevand.
Udtagning af dæklapningssættet
– Fold gulvmåtten op bagfra og fremefter.
– Løft dæklapningssættet op.
Visse varianter og markeder
157
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Pumpning af luft
Hvis et hjul skal fyldes på et sted med trafik,
skal der opstilles en advarselstrekant.
– Kontrollér, at den orangefarvede
kontakt (2) står i position 0, og tag
ledningen (5) og luftslangen (4) ud af
siderummet (3).
– Skru luftslangens ventiltilslutning helt ind
på dækventilens gevind.
– Slut ledningen (5) til en af bilens 12 V
stikkontakter.
– Start motoren. Bilen skal stå på et sted
med god ventilation.
– Start kompressoren ved at stille
kontakten (2) i position I.
158
– Pump dækket op til det på dæktrykmærkaten angivne tryk.
– Stands kompressoren - kontakten (2) skal
stå i position 0. Frakobl luftslangen og
ledningen. Sæt ventilhætten på.
– Anbring ledningen (5) og luftslangen (4) i
siderummet (3).
– Anbring dæklapningssættet under gulvet i
bagagerummet.
– Kompressoren må ikke arbejde i mere
end 10 minutter. Derefter skal den køle af
for ikke at blive overophedet.
– Kompressoren kan bruges til oppumpning
af genstande med et volumen på op til
50 liter.
ADVARSEL!
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas. Lad aldrig motoren køre i
lukkede rum eller rum uden tilstrækkelig
ventilation.
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Lapning af et punkteret dæk
Hvis et hjul skal underkastes en midlertidig
reparation på et sted med trafik, skal der
opstilles en advarselstrekant.
– Tag etiketten (1) med den højeste tilladte
hastighed af dæklapningssættet, og
fastgør den på rattet, hvor den tydeligt
kan ses af føreren.
– Kontrollér, at den orangefarvede
kontakt (2) står i position 0, og tag
ledningen (5) og luftslangen (4) ud af
siderummet (3).
– Skru luftslangens ventiltilslutning helt ind
på dækventilens gevind.
– Slut ledningen (5) til bilens 12 V kontakt.
– Løsn sikkerhedsspærren (6), og drej den
orangefarvede del (7) 90 grader til lodret
stilling, indtil der høres et klik.
– Start motoren. Bilen skal stå på et sted
med god ventilation.
ADVARSEL!
Det er livsfarligt at indånde udstødningsgas. Lad aldrig motoren køre i
lukkede rum eller rum uden tilstrækkelig
ventilation.
– Start kompressoren ved at stille
kontakten (2) i position I. Der sker en
midlertidig trykstigning på maksimalt
4 bar, mens tætningsvæsken pumpes ind.
Efter ca. et minut falder trykket, og
manometeret viser et mere korrekt
dæktryk.
– Pump dækket til et tryk på mellem 1,8 og
3,5 bar. Hvis trykket efter 10 minutters
pumpning ikke er kommet op på 1,8 bar,
skal kompressoren standses, for at den
ikke skal blive overophedet.
– Fjern slangen (4) fra dækkets ventil, og
skru ventilhætten på igen. Tag
ledningsstikket (5) ud af kontakten. Vip
den orangefarvede del (7) tilbage til
udgangspositionen, og fastgør
spærren (6). Dæklapningssættet skal
opbevares på et sikkert sted i bilen.
159
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
ADVARSEL!
Stå aldrig lige ved siden af dækket, mens
kompressoren pumper. Vær især
opmærksom på dækkets sider - hvis der
opstår revner, ujævnheder eller lignende
skader, skal kompressoren straks
standses. Under disse omstændigheder
må man ikke køre videre - kontakt et autoriseret dækværksted.
– Kør snarest ca. 3 km med en maksimumshastighed på 80 km/t, således at
tætningsvæsken tætner dækket på
tilfredsstillende måde.
ADVARSEL!
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t,
efter at den midlertidige dæklapning er
foretaget. Det midlertidigt lappede dæk
skal udskiftes hurtigst muligt (efter
maksimalt 200 km).
– Kontrollér dæktrykket igen:
OBS! Den orangefarvede del (7) må ikke slås
op, når kun kompressoren skal bruges til
påfyldning af luft.
– Slut luftslangen (4) til dækventilen.
160
– Slut ledningen (5) til 12 V kontakten.
Aflæs trykket på kompressoren. Hvis
trykket er under 1,3 bar, er dækket ikke
tætnet tilstrækkeligt effektivt. I givet fald
må man ikke køre videre - kontakt et
dækværksted.
– Hvis dæktrykket er over 1,3 bar, skal
dækket pumpes op til det tryk, der
angives på dæktrykmærkaten (se dens
placering på side 151). Luk luft ud med
reduktionsventilen (8), hvis dæktrykket er
for højt.
– Stands kompressoren - kontakten (2) skal
stå i position 0. Frakobl luftslangen og
ledningen. Sæt ventilhætten på.
– Anbring ledningen (5) og luftslangen (4) i
siderummet (3).
– Anbring dæklapningssættet under gulvet i
bagagerummet.
Kompressoren må ikke arbejde i mere end
10 minutter. Derefter skal den køle af for ikke
at blive overophedet.
OBS! Efter brug skal beholderen med
tætningsvæske og slangen udskiftes.
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Beholderen med tætningsvæske skal
udskiftes inden holdbarhedsdatoen er
overskredet - se datomærkaten (1) henholdsvis efter brug af dæklapningssættet.
Efter brug skal beholderen (6) med holder (8)
og luftslange (10) udskiftes.
Vigtigt!
Læs sikkerhedsforskrifterne på bunden af
beholderen.
Inden holdbarhedsdatoen er overskredet
– Skru de to skruer (2) på det orangefarvede hylster (3) op.
Ved udskiftning af beholder må kompressoren ikke være tilsluttet 12 V kontakten.
– Sæt hastighedsmærkaten (4) og den nye
datomærkat (1) på dæklapningssættet.
Den udskiftede beholder skal behandles som
miljøfarligt affald.
– Fjern hastighedsmærkaten (4) og
datomærkaten (1), og åbn
sikkerhedsspærren (5). Frigør hylstret (3),
og fjern det.
– Skru beholderen (6) løs, og tag den af.
– Kontrollér, at forseglingen (7) på den nye
beholder ikke er beskadiget. Skru beholderen fast.
– Sæt hylstret (3) på igen. Kontrollér, at
hylstret er korrekt påsat, og skru det fast
med skruerne (2).
Udskiftning af beholder og slange efter
brug
– Skru de to skruer (2) på det orangefarvede hylster (3) op.
– Fjern hastighedsmærkaten (4) og
datomærkaten (1), og åbn
sikkerhedsspærren (5). Frigør hylstret (3),
og fjern det.
– Tryk knappen (8) ned, mens
beholderen (6) med holder (9) drejes
højre om. Tag dem af.
– Træk luftslangen (10) ud.
ADVARSEL!
161
Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning
– Tør tilbageværende tætningsvæske af
med en klud, eller skrab den af, hvis den
allerede er blevet tør.
– Montér en ny luftslange (10), og
kontrollér, at den er rigtigt placeret.
– Kontrollér, at forseglingen (7) på den nye
beholder ikke er beskadiget. Skru
holderen (9) på beholderen (6), og drej
den venstre om, indtil der høres et klik.
– Sæt hylstret (3) på igen. Kontrollér, at
hylstret er korrekt påsat, og skru det fast
med skruerne (2).
– Sæt hastighedsmærkaten (4) og den nye
datomærkat (1) på dæklapningssættet.
Den tomme beholder og luftslangen kan
behandles som almindeligt affald.
162
Vedligeholdelse
Rengøring
Udbedring af lakskader
Rustbeskyttelse
164
166
168
163
Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Brug bilshampoo. Snavs og vejsalt kan føre til
korrosion.
• Stå ikke i direkte sollys, så lakken bliver
varm - det kan give varige skader på
lakken. Hold i stedet på en vaskeplads
med afløbsseparator.
• Skyl omhyggeligt snavset af bilens
undervogn.
• Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er
fjernet. Ved højtryksvask må man sørge
for, at højtryksspulerens dyse ikke
kommer tættere end 30 cm på karosseriet. Sprøjt ikke direkte på låsene.
• Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Hvis snavset sidder godt fast, skal bilen
vaskes med kold affedtningsmiddel.
• Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber.
• Vask viskerbladene med en lunken
sæbeopløsning eller bilshampoo.
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som påvirker og
misfarver lakken meget hurtigt. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
ADVARSEL!
Motorvask bør altid foretages af et
værksted. Hvis motoren er varm, er der
risiko for brand.
Vaskehal
Automatisk vask er en enkel og hurtig måde
at få bilen ren på. Husk imidlertid, at
automatvask aldrig kan erstatte rigtig
håndvask – automatens børster når ikke helt
ind alle steder.
Vigtigt!
Håndvask er mere skånsom mod lakken
end automatvask. Lakken er også mere
følsom, når den er ny. Derfor tilrådes
håndvask i bilens første måneder.
Tryk let på bremsepedalen af og til under
kørsel af længere strækninger i regn eller
snesjap. Derved opvarmes bremsebelægningerne, så de tørrer. Gør det samme efter start
i meget fugtigt eller koldt vejr.
164
ADVARSEL!
Foretag altid prøvebremsning efter vask,
så fugtighed og korrosion ikke angriber
bremsebelægningerne og ødelægger
bremserne.
Udvendige plasticdele
Til rengøring af udvendige plasticdele
anbefales et specielt rengøringsmiddel, der
fås hos Volvo-forhandlere. Brug aldrig
kraftige pletfjerningsmidler.
Vedligeholdelse
Rengøring
Rengøring indvendigt
Behandling af pletter på tekstilbetræk
Til snavset tekstilbetræk anbefales et specielt
rengøringsmiddel, som kan fås hos Volvoforhandlere. Andre kemikalier kan ødelægge
betrækkets brandhæmmende egenskaber.
Vigtigt!
Skarpe genstande og burrebånd kan
beskadige bilens stofindtræk.
Behandling af pletter på læder
Til snavset læderindtræk anbefales specielle
rengøringsmidler, som fås hos Volvoforhandlere. Læderindtræk bør behandles
1-2 gange om året med Volvos læderplejesæt. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler,
da de kan skade både tekstil-, vinyl- og læderindtræk.
Behandling af pletter på plasticdele og
-flader inde i bilen
Til rengøring af plasticdele og -flader inde i
bilen anbefales et særligt rengøringsmiddel,
der fås hos Volvo-forhandlere. Skrab eller
gnid aldrig på en plet, og brug aldrig kraftige
plet fjerningsmidler.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel Volvo-forhandleren har et særligt tekstilren-
gøringsmiddel. Kontrollér, at selen er tør,
inden den rulles ind igen.
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, og du
vil give lakken ekstra beskyttelse, f.eks. før
vinterperioden.
Du behøver tidligst polere bilen efter et år. Du
kan godt give den voks tidligere.
Vask og tør bilen meget omhyggeligt, inden
du begynder at polere og/eller at give bilen
voks. Vask asfalt- eller tjærestænk væk med
terpentin. Vanskeligere pletter kan fjernes
med en fin slibepasta (rubbing) beregnet til
billak. Polér først med polish, og påfør
derefter flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt instruktionerne på emballagen. Mange
præparater indeholder både polish og voks.
For at undgå skader på glasset ved
afskrabning af is må du kun bruge en
isskraber af plast.
Vandafvisende flader udsættes for naturlig
slitage.
OBS! For at de vandafvisende egenskaber
skal bevares, anbefales det at behandle dem
med et særligt efterbehandlingsmiddel, der
fås hos Volvo-forhandlere. Dette bør
anvendes første gang efter 3 år og derefter
hvert år.
Polér og voks ikke overflader, som er varmere
end 45 °C.
Rengøring af sidespejle og
sideruder foran med vandafvisende belægning (ekstraudstyr)
Anvend aldrig produkter som bilvoks, affedtningsmiddel eller lignende på spejl-/
glasflader, da det kan ødelægge disses
vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, så glasfladen
ikke ridses.
165
Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Lak
1
Lakken udgør en væsentlig del af bilens
rustbeskyttelse, og den skal derfor kontrolleres regelmæssigt. Lakskader skal
omgående udbedres for at undgå rustdannelse. De mest almindelige lakskader kan du
selv udbedre, f.eks.:
• mindre stenslag og ridser
• skader på f.eks. skærmkanter og døre.
Ved udbedring skal bilen være renvasket og
tør og have en temperatur på mindst 15 °C.
Farvekode
3
Fjern lakrester ved hjælp af tape. Afdæk
eventuelt.
Sørg for, at du får den rigtige farve. Farvekodenummeret er angivet på produktskiltet i
motorrummet.
Mindre stenslag og ridser
Variant 2
Kun Kina
166
2
Variant 1
Materiale:
•
•
•
•
•
Grundfarve (primer) på dåse.
Lak på dåse eller en såkaldt farvestift.
Pensel.
Afdækningstape.
Hvis stenslaget ikke er gået ned til
pladen, og et ubeskadiget laklag stadig
findes, kan du påføre lakken direkte, når
du har fjernet evt. skidt.
Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Hvis stenslaget er gået ned til pladen,
skal du gøre følgende:
• Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så lakresterne følger med (billede 1).
• Rør godt rundt i grundfarven (primer), og
påfør denne med en fin pensel eller en
tændstik (billede 2).
• Når grundfarven er tør, skal du påføre
yderlakken med en pensel.
• Sørg for, at lakken er rørt godt op, og
påfør derefter lakken i flere tynde lag. Lad
den tørre mellem hver påføring.
• Ved ridser skal du gøre som beskrevet
ovenfor. Det kan dog være nødvendigt at
afdække den ubeskadigede lak for at
beskytte denne (billede 3).
• Vent nogle dage og foretag derefter efterbehandling, dvs. polér udbedringerne.
Anvend en blød klud og kun lidt slibepasta.
167
Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Rustbeskyttelsesbehandling –
kontrol og udbedring
Din bil fik en meget grundig og komplet
rustbeskyttelse på fabrikken. Dele af karrosseriet består af galvaniseret stål. Undervognen er beskyttet med et slidstærkt
rustbeskyttelsesmiddel. Indvendigt i stolper,
hulrum og lukkede sektioner er der påført en
flydende rustbeskyttelsesvæske.
Bilens rustbeskyttelse bevares ved bl.a. at
gøre følgende:
• Hold bilen ren! Spul undervognen. Ved
højtryksvask - hold strålen mindst 30 cm
fra lakerede overflader!
• Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen er konstrueret med en rustbeskyttelse,
som under normale forhold først kræver efterbehandling efter ca. 8 år. Efter ca. 8 år bør
efterbehandling ske med tre års mellemrum.
Hvis din bil skal efterbehandles, kan du få
hjælp hos dit Volvo-værksted.
Udbedring
Hvis du selv vil forbedre rustbeskyttelsen,
skal du sørge for, at der er rent og tørt der,
hvor udbedringen skal foretages. Spul, vask
og tør bilen grundigt. Anvend rustbeskyttelsesmiddel i spraydåse eller et middel, der
skal påføres med pensel.
168
Der findes to forskellige typer af rustbeskyttelsesmiddel:
• tynd (ufarvet) til synlige steder
• tyktflydende, til slidflader på undervognen.
Typiske steder, hvor rustbeskyttelsen skal
udbedres med disse hjælpemidler, er f.eks.:
• Synlige svejsninger og pladesamlinger;
tynd væske
• Undervogn; tyktflydende væske
• Dørhængsler; tynd væske
• Motorhjelmens hængsler og lås - tynd
væske.
Når du er færdig med behandlingen kan
overskydende rustbeskyttelsesmiddel tørres
af med en klud, der er fugtet med et anbefalet
rengøringsmiddel. Dele af motoren og fjederbenstårnene i motorrummet er på fabrikken
behandlet med et voksbaseret, ufarvet
rustbeskyttelsesmiddel. Dette middel tåler
almindelige vaskemidler uden at blive opløst
eller ødelagt.
Hvis du anvender en motorvask med såkaldte
aromatiske opløsningsmidler, f.eks. fortynder,
terpentin (især midler uden emulgatorer), skal
voksbeskyttelsen fornys efter vask. Volvoforhandleren sælger sådanne voksbeskyttelsesmidler.
Vedligeholdelse og service
Volvo-service
Egen vedligeholdelse
Motorhjelm og motorrum
Diesel
Olier og væsker
Viskerblade
Batteri
Udskiftning af pærer
Sikringer
170
171
172
173
174
178
179
182
190
169
Vedligeholdelse og service
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Montering af ekstraudstyr
Inden bilen forlod fabrikken, er den blevet
omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i
henhold til Volvo Car Corporation forskrifter
er foretaget umiddelbart inden du overtog
bilen.
For også fremover at holde din Volvo på et
højt niveau, hvad angår trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed, bør du følge
Volvos serviceprogram, som er specificeret i
Service- og garantibogen. Lad et autoriseret
Volvo-værksted udføre service- og vedligeholdelsesarbejdet. Volvos værksteder har det
personale, den servicelitteratur og det
specialværktøj, som garanterer den højeste
servicekvalitet.
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr kan påvirke bilens elektroniske system
negativt. Noget ekstraudstyr fungerer kun,
når den tilknyttede software er programmeret
ind i bilens elektroniske system. Kontakt
derfor altid et autoriseret Volvo-værksted,
inden ekstraudstyr, som tilsluttes eller
påvirker det elektriske system, monteres.
Vigtigt!
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
Særlige servicearbejder
Nogle typer servicearbejde, som vedrører
bilens elektriske system, kan kun udføres ved
hjælp af specialudviklet elektronisk udstyr.
Kontakt derfor altid et autoriseret Volvoværksted, inden servicearbejde, som påvirker
bilens elektriske system, påbegyndes eller
udføres.
170
Optagelse af bildata
En eller flere computere i din Volvo kan
indlæse detaljerede oplysninger. Disse data,
der er beregnet til anvendelse i forskningsøjemed for at videreudvikle sikkerheden samt
til diagnosticering af fejl i visse af bilens
systemer, kan indeholde oplysninger som
førerens og passagerernes brug af sikkerhedsseler, oplysninger om funktionen af
bilens forskellige systemer og moduler samt
status af motor, gasreguleringsspjæld,
styretøj, bremser og andre systemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at
køre bilen på, herunder bl.a. data om kørselshastighed, brug af bremsepedal eller speeder
samt ratudslag. Sidstnævnte data kan
gemmes i en begrænset tid, mens bilen kører,
og derefter under forløbet af en kollision eller
i situationer, hvor bilen lige undgår uheld.
Volvo Car Corporation vil ikke medvirke til
udlevering af de lagrede oplysninger uden
samtykke. Volvo Car Corporation kan dog
tvinges til at udlevere oplysningerne som
følge af national lovgivning. I øvrigt kan Volvo
Car Corporation og de autoriserede
værksteder læse og bruge oplysningerne.
Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen
påbegyndes
Batteriet
Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet
korrekt og forsvarligt stramme.
Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren
er i gang (f.eks. i forbindelse med batteriskift).
Der må aldrig anvendes hurtiglader til
opladning af batteriet. Batteriledningerne
skal være frakoblet ved opladning af batteriet.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet
håndteres på en miljøvenlig måde. Lad Volvoforhandleren hjælpe dig.
ADVARSEL!
Tændingssystemet har en meget høj
effekt. Der findes livsfarlig spænding i
tændingssystemet. Tændingen skal derfor
altid være slået fra, når der udføres
arbejde i motorrummet.
Rør aldrig ved tændrør eller tændspoler,
når tændingen er slået til, eller motoren er
varm.
Kontrollér regelmæssigt
Følgende bør kontrolleres med jævne
mellemrum, f.eks. ved brændstofpåfyldning:
• Kølevæske - Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
• Motorolie - Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
• Servostyringsolie - Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
• Sprinklervæske - Beholderen skal være
godt fyldt op. Påfyld frostvæske ved
temperaturer omkring frysepunktet.
• Bremse- og koblingsvæske - Niveauet
skal være mellem MIN- og MAXmærkerne.
ADVARSEL!
Husk, at køleventilatoren kan starte
automatisk et stykke tid efter, at motoren
er standset.
Motorvaks bør altid foretages på et
værksted. Hvis motoren er varm, er der
risiko for brand.
Løft af bilen
Hvis bilen skal løftes med en værkstedsdonkraft, skal denne anbringes mod forkanten af
motorens bæreramme.
Undgå at beskadige bundpladen under
motoren. Vær omhyggelig med at anbringe
donkraften, så bilen ikke kan glide af. Anvend
altid opblokningsbukke eller lignende.
Hvis du løfter bilen med en værkstedsdonkraft af dobbelt-typen, skal de forreste og
bageste løftearme anbringes under løftepunkterne på vangerne. Se billedet.
171
Vedligeholdelse og service
Motorhjelm og motorrum
9
10
8
11
7
6
5
1
4
2
3
Åbning af motorhjelmen
Motorrum
– Træk i låshåndtaget længst til venstre
(eller til højre, hvis bilen er højrestyret)
under instrumentpanelet. Du kan høre, når
låsen går op.
– Før hånden ind til højre under motorhjelmens forkant (nedenfor kølergrillen).
– Træk op i sikkerhedsspærringens
håndtag.
– Slip håndtaget, og luk motorhjelmen op.
Motorrummets udseende kan variere noget,
alt efter motorvariant. Delene på listen har
dog den samme placering.
172
1.
2.
3.
Bremse- og koblingsvæskebeholder
Relæ og sikringer
Luftfilter (Dækslet har forskellige
udførelser, alt efter motorvariant)
4. Køler
5. Oliemålepind, motor
6. Oliepåfyldning, motorolie
7. Sprinklervæskebeholder
8. Beholder for servostyringsolie
9. Ekspansionsbeholder, kølesystem
10. Skilt med chassisnummer
11. Batteri (i bagagerummet)
ADVARSEL!
Kontrollér, at motorhjelmen låser
ordentligt, når du lukker den!
Vedligeholdelse og service
Diesel
Brændstofsystem
Dieselmotorer er følsomme over for
forurening. Brug kun dieselbrændstof fra
kendte olieselskaber, der opfylder kravene til
anbefalet brændstofkvalitet i henhold til
side 244. Påfyld aldrig diesel af tvivlsom
kvalitet. De større olieselskaber har også et
særligt dieselbrændstof beregnet til temperaturer omkring frysepunktet. Dette er mere
letflydende ved lave temperaturer og
reducerer risikoen for voksdannelse i brændstofsystemet.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op.
Kontrollér ved påfyldning, at der er rent
omkring påfyldningsrøret.
Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt
spild bør vaskes af med vand og sæbe.
Brændstofstop
Efter et brændstofstop kræves der ingen
særlige foranstaltninger. Brændstofsystemet
udluftes automatisk, hvis man lader
tændingsnøglen stå i position II i ca.
60 sekunder, inden der gøres et nyt startforsøg.
Vigtigt!
Diesellignende brændstoffer, der ikke må
anvendes:
specialadditiver, Marine Diesel Fuel,
fyringsolie, RME (vegetabilsk oliemetylester), vegetabilsk olie.
Sådanne brændstoffer opfylder ikke
kravene i henhold til Volvos anbefalinger
og giver større slitage og motorskader,
der ikke dækkes af Volvos garantier.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
Brændstoffilteret separerer kondensvandet
fra brændstoffet, da kondensvandet ellers
kan forårsage forstyrrelser i motoren.
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
173
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
højere kvalitet, end den der angives på skiltet.
Se side 239.
Ugunstige kørselsforhold
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
Oliekvalitetsskilt i motorrummet
Vigtigt!
Brug altid olie af den foreskrevne kvalitet se skiltet i motorrummet.
Kontrollér hyppigt oliestanden, og skift
olie med regelmæssige mellemrum.
Brug af olie af lavere kvalitet end den
angivne samt kørsel med for lav oliestand
skader motoren.
Volvo anbefaler olieprodukter fra
.
Det er tilladt at anvende olie af en højere
kvalitet end den angivne. Ved kørsel under
ugunstige forhold anbefaler Volvo en olie af
174
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under –30 °C eller over
+40 °C
• korte strækninger (under 10 km) i lave
temperaturer (under 5 °C)
Ovenstående kan give unormalt høj olietemperatur eller stort olieforbrug.
Kontrol og skift af motorolie og
oliefilter
Olien og oliefiltret skal skiftes med de intervaller, der fremgår af Service- og garantibogen.
Vigtigt!
Ved påfyldning af olie pga. for lav
oliestand skal olien der påfyldes, have
samme kvalitet og viskositet som olien i
motoren.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres
allerede inden det første normale olieskift på
den nye bil. I Service- og garantibogen
angives, ved hvilket kilometertal dette skal
finde sted.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2500 kms intervaller. Det er sikrest at
foretage kontrollen med kold motor inden
start, og målingen er fejlvisende umiddelbart
efter, at motoren er standset. Målepinden
viser for lavt et niveau, da ikke al olien har nået
at løbe ned i bundkarret.
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
– Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af side 240.
Vigtigt!
Oliestanden skal være mellem mærkerne på
målepinden.
Oliestandskontrol på en kold bil:
– Aftør målepinden inden kontrollen.
– Kontrollér oliestanden med målepinden.
Olien skal stå mellem MIN- og MAXmærkerne.
– Hvis niveauet er tæt på MIN-mærket, kan
der til at begynde med påfyldes 0,5 liter.
Påfyld olie, indtil niveauet er tættere på
MAX end MIN på målepinden. Kapaciteten fremgår af side 240.
Oliestandskontrol på en varm bil:
– Stil bilen plant, og vent 10–15 minutter,
efter at motoren er standset, så olien når
at løbe tilbage til bundkarret.
– Aftør målepinden inden kontrollen.
Fyld aldrig til over MAX-mærket, da
olieforbruget kan stige, hvis motoren
påfyldes for megen olie.
ADVARSEL!
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for
brand.
175
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
skader (revner) i top stykket. Fyld væske på,
når niveauet er faldet til MIN-markeringen.
OBS! Motoren må kun arbejde med et godt
fyldt kølesystem. Ellers kan der opstå høje
temperaturer med risiko for skader (revner) i
topstykket.
Vigtigt!
Det er meget vigtigt, at der anvendes
kølevæske med den korrosionsbeskyttelse, som Volvo anbefaler. Når bilen er
ny, er den fyldt med kølevæske, som kan
klare ca. –35 °C.
Sprinklervæskebeholder
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles
væskebeholder. Du kan finde oplysninger om
mængder og anbefalet kvalitet for væsker og
olier på side 242.
Anvend frostbeskyttelse om vinteren, så
væsken ikke fryser i pumpe, beholder og
slanger.
Tip! Rengør viskerbladene, når du påfylder
sprinklervæske.
176
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
Følg vejledningen på emballagen. Det er
vigtigt, at mængden af kølevæske og vand
afpasses efter vejrforholdene. Påfyld aldrig
rent vand alene. Risikoen for tilfrysning øges
med både for lille og for stor andel
kølevæske.
Kapaciteten fremgår af side 242.
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt!
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmarkeringerne på ekspansionsbeholderen.
Hvis systemet ikke er velfyldt, kan der opstå
høje, lokale temperaturer med risiko for
ADVARSEL!
Kølevæsken kan være meget meget varm.
Hvis der skal påfyldes kølevæske, når
motoren er varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel skrues forsigtigt af, så
overtrykket forsvinder.
Vigtigt!
Motoren må kun køre med godt fyldt
kølesystem. Der kan opstå høje temperaturer med risiko for skader (revner) i
topstykket.
Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
ADVARSEL!
Hvis bremsevæsken står under MINmærket på bremsevæskebeholderen, bør
bilen ikke køre videre, før der er påfyldt
bremsevæske.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Bremse- og koblingsvæske,
niveaukontrol og påfyldning
Servostyringsolie, niveaukontrol
og påfyldning
Bremse- og koblingsvæsken har fælles
beholder1. Niveauet skal være mellem MINog NAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske med 2 års intervaller eller ved hvert
andet normale serviceeftersyn.
Kapacitet og anbefalet kvalitet for bremsevæske fremgår af side 242.
OBS! På biler, som køres på en måde, så
bremserne anvendes ofte og hårdt, f.eks. ved
kørsel i bjerge eller i tropisk klima med høj
luftfugtighed, skal væsken udskiftes hvert år.
Kontrollér oliestanden ved hver service.
Olieskift behøves ikke. Oliestanden skal ligge
mellem ADD- og FULL-mærkerne.
1.
Kapacitet og anbefalet kvalitet fremgår af
side 242.
OBS! Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet, eller hvis bilen mister strømmen og
skal bugseres, kan bilen stadig styres.
Styringen bliver så meget tungere end
normalt, og der skal bruges mere kraft til at
dreje rattet.
Placering afhængig af, om der er tale
om venstre- eller højrestyret variant
177
Vedligeholdelse og service
Viskerblade
– Træk hele viskerbladet nedad, så armens
"løkke" passerer helt gennem hullet i
viskerbladets fæste.
– Træk hele viskerbladet op, så viskerarmens "løkke" passerer ved siden af
viskerbladets fæste. Montér det nye
viskerblad i modsat rækkefølge, og
kontrollér, at det sidder forsvarligt fast.
OBS! Viskerbladet i førersiden skal være lige
og have en spoiler, mens viskerbladet i
passagersiden er buet. Spoileren på viskerbladet i førersiden skal sidde nederst. Buen
på viskerbladet i passagersiden skal følge
buen i forrudens underkant.
Udskiftning af bagrudeviskerblad
– Slå viskerarmen ud.
– Afmonter viskerbladet ved at føre det
udad mod bagklappen.
– Tryk det nye viskerblad fast.
Kontrollér, at det nye viskerblad sidder
ordentligt fast!
Udskiftning af viskerblade
– Slå viskerarmen ud, og hold viskerbladet
mod viskerarmen i en vinkel på 45°. Tryk
låsefjedren på viskerarmen ind.
178
Vedligeholdelse og service
Batteri
• Kontrollér alle cellerne. Brug en skruetrækker til at løsne dækslet. Hver celle har
sin egen maksimumsniveaumarkering.
• Påfyld efter behov destilleret vand op til
maksimumsmærket.
• Fyld aldrig vand over niveaumarkeringen (A).
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Batteriet indeholder
ætsende syre.
Vigtigt!
Brug altid destilleret eller afioniseret vand
(batterivand).
Vedligeholdelse af batteri
Batteriets levetid og funktion påvirkes af
antallet af starter, afladninger, kørestil,
køreforhold, klimaforhold osv.
Gentaget anvendelse af parkeringsvarmeren
og lignende store strømforbrugere kombineret med korte strækninger kan medføre, at
batteriet aflades, hvilket kan give startproblemer.
For at batteriet skal fungere tilfredsstillende,
bør følgende iagttages:
• Kontrollér regelmæssigt, at væskestanden i batteriet er korrekt (A).
– Sæt dækslet forsvarligt på.
OBS! Hvis batteriet aflades mange gange,
påvirkes batteriets levetid negativt.
Undgå gnister og åben ild.
Eksplosionsfare.
Symboler på batteriet
Symbolerne befinder sig på batteriet.
Anvend beskyttelsesbriller.
Du kan finde yderligere informationer i bilens instruktionsbog.
179
Vedligeholdelse og service
Batteri
Udledning af knaldgas
Udskiftning af batteri
Batteriet kan udvikle knaldgas, som er meget
eksplosiv. For at forhindre, at knaldgassen
bliver i bagagerummet og kabinen, er der
monteret en evakueringsslange, som leder
eventuel knaldgas fra batteriet ud i det fri.
Hvis batteriet skal udskiftes, skal du sørge
for, at evakueringsslangen tilsluttes det nye
batteri, og at den ledes nedad til det tiltænkte
udløb i karrosseriet.
Når du har skruet konsollen og dækpladen
over batteriet løst og vil fjerne batteriet, skal
du gøre følgende:
180
– Sørg for, at tændingen er slået fra.
– Vent mindst 5 minutter, inden du rører de
elektriske tilslutninger. (Det sikrer, at informationer i bilens elektriske system kan
lagres af andre kontrolmoduler).
– Løsn først minuskablet.
– Løsn derefter pluskablet og evakueringsslangen til knaldgas.
Når du skal montere et batteri, skal du gøre
følgende:
–
–
–
–
Sæt batteriet på plads.
Tilslut først pluskablet.
Tilslut derefter minuskablet.
Sørg for, at evakueringsslangen er korrekt
tilsluttet både til batteriet og til udløbet i
karrosseriet.
Vedligeholdelse og service
Batteri
ADVARSEL!
Batteriet indeholder knaldgas, som er
meget eksplosiv. Sørg for, at slangen, der
fører knaldgassen bort, er tilsluttet korrekt!
ADVARSEL!
Batterier kan danne knaldgas, som er
meget eksplosiv. En gnist, som kan
dannes, hvis startkablerne påsættes
forkert, er tilstrækkelig til at få batteriet til
at eksplodere. Batteriet indeholder
svovlsyre, som kan forårsage alvorlige
ætseskader. Skyl med rigelige mængder
vand, hvis svovlsyren kommer i kontakt
med øjne, hud eller tøj. Ved stænk i øjnene
skal der omgående søges lægehjælp.
181
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Generelt
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 247.
Pærer og punktlys, der er af en særlig type,
eller som ikke egner sig til at udskiftes af
andre end et værksted, er følgende:
•
•
•
•
•
Generel loftsbelysning
Loftsbelysning
Læselampe
Handskerumslys
Pærer til Bi-Xenon-lygter.
Vigtigt!
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene
fordampes af varmen og giver en
belægning på reflektoren, som så kan
ødelægges.
ADVARSEL!
På biler med Bi-Xenon-forlygter skal alt
arbejde på forlygterne udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Bi-Xenon-lygter kræver særlig forsigtighed, da de indeholder et højspændingsaggregat.
182
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
1
5
Nærlys, fjernlys, blinklys,
positions-/parkeringslys og
sidemarkeringslygter
Ved udskiftning af nær-, fjern- og positions-/
parkeringslys skal hele pæreindsatsen først
løsnes. For at udskifte nogle af disse pærer,
skal du gøre som beskrevet nedenfor og
derefter se instruktionerne under de
respektive pærer.
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til 0.
– Åbn motorhjelmen
– Løsn indsatsen ved at trække de to
låsepinde op, som holder den på plads.
– Tag indsatsen ud.
– Løsn kontaktanordningen ved først at
trykke på låseklemmen nedefra og
dernæst tage den op oppefra med et
smæld.
– Løft hele forlygteindsatsen ud, og læg
den på et blødt underlag, så linsen ikke
ridses.
Genmontering af forlygteindsatsen foretages
i omvendt rækkefølge. Kontrollér, at
låsepindene er korrekt fastgjort.
2
4
3
Isætning af pære i forlygte
1.
2.
3.
4.
5.
Nærlys
Fjernlys
Blinker
Parkerings-/positionslys
Sidemarkeringslys
183
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Nærlyspære
Fjernlyspære
– Løsn det ydre dæksel ved at dreje det
mod uret.
– Træk kontakten løs.
– Løsn klemfjederen. Tryk først mod højre,
så klemfjederen løsnes, og tag den
derefter udad og nedad.
– Træk pæren ud.
– Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde
på én måde.
– Tryk klemfjederen opad og en anelse mod
venstre, så den går på plads.
– Tryk kontakten på igen.
– Skru dækslet på igen; markeringen
"HAUT" skal vende opad.
– Løsn det ydre dæksel ved at trække det
ud.
– Træk kontakten løs.
– Løsn klemfjedren. Tryk først til højre, så
klemfjedren løsnes, og før den derefter
udad/nedad.
– Træk pæren ud.
– Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde
på én måde.
– Tryk klemfjederen opad og en anelse mod
venstre, så den går på plads.
– Tryk kontakten på igen.
– Sæt dækslet på igen.
184
Sidemarkeringslys og positions/parkeringslys
Pæreholderne har bajonetfatning.
– Drej mod uret, og tag pæreholderen ud.
– Træk pæren lige ud.
– Sæt den nye pære i ved forsigtigt at
trykke den på plads.
– Sæt pæreholderen tilbage igen, og drej
den med uret.
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Blinklygter
Sideblinklygte
Tågelygter
Pæreholderen har bajonetfatning.
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til 0.
– Skub pærehuset ud fra neden med en lille
skruetrækker.
– Drej pæreholderen ¼ omgang mod uret,
og træk den lige ud.
– Træk den defekte pære lige ud.
– Udskift pæren, og tryk den nye pære lige
ind i pæreholderen.
–
–
–
–
– Drej pæreholderen mod uret, og tag den
ud.
– Tryk pæren ind, drej mod uret, og tag den
ud.
– Sæt den nye pære i ved at trykke den på
plads og derefter dreje den med uret.
Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til 0.
Drej pæreholderen et stykke mod uret.
Tag pæren ud.
Sæt den nye pære i. Profilen på pæreholderen falder sammen med profilen på
pærens fod.
– Monter pæreholderen igen ved at dreje
den med uret. Markeringen "TOP" på
pæreholderen skal vende opad!
185
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
1
2
3
4
Placering af pærer i baglygte
1. Blinker
2. Stoplys
3. Baklys
4. Positionslys
OBS! Hvis fejlmeddelelsen "Defekt pære" /
"Kontroller bremselygter" bliver stående,
efter at en defekt pære er udskiftet, bør man
få fejlen udbedret af et autoriseret Volvoværksted.
186
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
B
C
D
A
D
Pærer i baglygte
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Slå bagklappens nederste del ned, og slå
gulvlemmen op.
– Hvis bilen er udstyret med holdere til
indkøbsposer (ekstraudstyr), skal
holderens støttebånd løsnes.
– Fjern hjørnestykket (A).
– Åbn klappen (B) i sidepanelet ved at
trække spærren (C) opad og hen mod dig
selv.
– Tag fastnøgle nr. 10 ud af værktøjsposen.
– Løsn møtrikkerne (D).
– Tag hele indsatsen lige bagud.
– Løsn overdelen af kabelnettet for at få
bedre plads.
– Læg indsatsen på et blødt underlag, så
glasset ikke beskadiges.
– Drej pæreholderen mod uret, og tag den
ud.
– Drej pæren mod uret, så den løsnes.
– Skift pære.
– Sæt pæreholderen på plads igen, og drej
den med uret.
– Tryk overdelen af kabelnettet på plads
igen.
– Sæt indsatsen tilbage i skruehullet. Tryk
indsatsen på plads.
– Skru møtrikkerne på.
– Sæt sidepanelet og hjørnestykket på igen.
187
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Tågebaglygter
Nummerpladelygte
Nummerpladelygte
– Stik en skruetrækker ind, som pilen på
billedet viser.
– Skub pæreindsatsen ud.
– Drej pæreindsatsen mod uret, og tag
pæren ud.
– Udskift pæren.
OBS! Gælder biler fremstillet inden uge 9 i
2006.
OBS! Gælder biler fremstillet fra og med
uge 9 i 2006.
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Løsn skruen med en skruetrækker.
– Frigør forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud. Drej kontakten venstre om, og
træk pæren ud.
– Udskift pæren.
– Sæt kontakten på igen og drej med uret.
– Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
– Sluk lyset, og drej tændingsnøglen til
position 0.
– Løsn skruerne med en skruetrækker.
– Løsn forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud.
– Udskift pæren.
– Sæt hele pærehuset på plads, og skru det
fast.
188
Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Indstigningslys
Pære i bagagerummet
Makeup-spejl
Indstigningslyset findes under instrumentpanelet på fører- og passagersiden. Gør
følgende, når du skal skifte pære:
– Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
– Fjern den defekte pære.
– Sæt en ny pære i. Kontrollér, at lyset
virker.
– Sæt pærehuset på plads igen.
– Stik en skruetrækker ind ved siden af den
midterste clips i spejlets underkant. Løft
opad, så den midterste clips slipper.
– Drej skruetrækkeren til begge sider, så de
yderste clips slipper.
– Tag spejlindsatsen ud.
– Udskift pærerne.
– Sæt indsatsen i igen med overkanten
først. Sørg for, at de øverste clips er
trykket ordentligt ind, inden indsatsen
føres tilbage på plads.
– Stik en skruetrækker ind og vrid let, så
pærehuset løsnes.
– Fjern den defekte pære.
– Sæt en ny pære i. Kontrollér, at lyset
virker.
– Sæt pærehuset på plads igen.
189
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Ledningsføringen kan variere noget, alt efter motorvariant. Delene på listen har dog den samme placering.
For at forhindre, at bilens elektriske system
beskadiges som følge af kortslutning eller
overbelastning, er alle de forskellige
funktioner og komponenter beskyttet af
forskellige sikringer.
Sikringerne er placeret fire forskellige steder
i bilen:
1.
2.
Relæ-/sikringsboksen i motorrummet.
Sikringsboks i kabinen inden for
lydvæggen i førersiden.
3. Sikringsboks i kabinen i instrumentbrættets gavl i førersiden.
4. Sikringsboks i bagagerummet.
Hvis en elektrisk komponent eller funktion
ikke fungerer, kan det skyldes, at kompo190
nentens sikring midlertidigt har været overbelastet og er brændt over.
– Se på sikringsoversigten for at finde
sikringen.
– Træk sikringen ud, og se fra siden, om
den bøjede tråd er brændt over.
– I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme
amperetal.
I dækslet på instrumentbrættets gavl befinder
der sig et antal reservesikringer. Der findes
også en tang, der gør det lettere at trække
sikringer ud og sætte dem i.
Hvis samme sikring springer flere gange,
foreligger der en fejl på komponenten, og du
bør kontakte et autoriseret Volvo-værksted
for kontrol.
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Tryk plasticspærrerne på boksens korte sider ind, og træk låget opad.
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ABS................................................................................................
ABS ...............................................................................................
Højtryksvaskere, forlygter ..........................................................
Kabinevarmer (ekstraudstyr) .....................................................
Ekstralys (ekstraudstyr) ..............................................................
Startmotorrelæ .............................................................................
Forrudeviskere..............................................................................
Transmissionstyrenhed (TCM), (V8, diesel)...........................
Brændstofpumpe .......................................................................
Tændspoler (benzin), motorstyreenhed (ECM),
indsprøjtningsventiler (diesel)...................................................
11. Speederføler (APM), A/C-kompressor, blæser i
elektronikboks ..............................................................................
30 A
30 A
35 A
25 A
20 A
35 A
25 A
15 A
15 A
20 A
10 A
12. Motorstyreenhed (ECM) (benzin), indsprøjtningsventiler
(benzin), luftmassemåler (benzin)............................................ 15 A
luftmassemåler (diesel)................................................................. 5 A
13. Spjældhus-styreenhed (diesel), magnetventil, SWIRL
(luftblandeventil), brændstoftrykregulator (diesel)................ 10 A
14. Lambdasonde (benzin)................................................................20 A
lambdasonde (diesel) ................................................................ 10 A
15. Magnetventiler, gløderør (diesel) ...............................................10 A
Krumtaphus-ventilationsvarmer, magnetventiler
luftmassemåler (V8), benzin ..................................................... 15 A
16. Nærlys (venstre) ......................................................................... 20 A
17. Nærlys (højre) ............................................................................. 20 A
18. -................................................................................................................ 19. Strømforsyning til motorstyreenhed (ECM), motorrelæ ......... 5 A
20. Positionslys................................................................................... 15 A
21. -................................................................................................................ 191
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Et skilt med angivelse af sikringernes placering og amperetal befinder sig i gavlboksens låg.
Sikringer i kabinen ved instrumentpanelets gavl i
førersiden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
192
Blæser, klimaanlæg ................................................................... 30 A
Audioforstærker .......................................................................... 30 A
Elbetjent førersæde..................................................................... 25 A
Elbetjent passagerforsæde ....................................................... 25 A
Styreenhed, venstre fordør ....................................................... 25 A
Styreenhed, højre fordør ............................................................ 25 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ Infotainment, RTI display, cd, md ............................................ 10 A
OBDII, lysomskifter (LSM), ratvinkelføler (SAS),
ratstyreenhed (SWM) .................................................................... 5 A
11. Tændingslås, SRS-system, motorstyreenhed (ECM)
frakobling af SRS i passagersiden (PACOS),
elektronisk startspærre (IMMO),
transmissionsstyreenhed (TCM) (V8), diesel.........................7,5 A
12. Kabinebelysning, loft (RCM), øverste
elektronikstyreenhed (UEM) .................................................... 10 A
13. Soltag ............................................................................................ 15 A
14. Telefon ............................................................................................. 5 A
15-38 --
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Sikringer i kabinen inden for lydvæggen i
førersiden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Sædevarme, højre side .............................................................. 15 A
Sædevarme, venstre side .......................................................... 15 A
Horn ............................................................................................... 15 A
- ................................................................................................................ Infotainment .................................................................................. 10 A
Reserve................................................................................................... Reserve................................................................................................... Alarmsirene...................................................................................... 5 A
Bremselyskontakt, tilførsel ............................................................ 5 A
Kombinationsinstrument (DIM), klimaanlæg (CCM),
parkeringsvarmer, elbetjent førersæde ................................... 10 A
11. Eludtag, førersæde og bagsæde............................................. 15 A
12. - ................................................................................................................ -
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Reserve .................................................................................................. -................................................................................................................ ABS, STC/DSTC ........................................................................... 5 A
Elektronisk servostyring (ECPS), Bi-Xenon,
lyshøjderegulering....................................................................... 10 A
Tågeforlys, venstre........................................................................7,5 A
Tågeforlys, højre............................................................................7,5 A
Reserve .................................................................................................. Kølevæskepumpe (V8).................................................................. 5 A
Transmission, styreenhed (TCM), bakgearsspærre (M66) 10 A
Fjernlys (venstre) ......................................................................... 10 A
Fjernlys (højre) ............................................................................. 10 A
-................................................................................................................ -................................................................................................................ Reserve .................................................................................................. 193
Vedligeholdelse og service
Sikringer
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
194
Reserve................................................................................................... Elbetjent passagerforsæde .......................................................... 5 A
Reserve................................................................................................... BLIS .................................................................................................. 5 A
Reserve................................................................................................... Reserve................................................................................................... Vakuumpumpe ............................................................................. 20 A
Sprinklerpumpe ........................................................................... 15 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ -
Vedligeholdelse og service
Sikringer
Sikringer i bagagerummet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Baklys ............................................................................................ 10 A
Positionslys, tågelys, bagagerumsbelysning,
nummerplade- belysning, dioder i bremsebelysning........... 20 A
Tilbehør (AEM) ............................................................................ 15 A
Reserve .................................................................................................. REM elektronik ............................................................................ 10 A
RTI, radiomodtager, RSE ...........................................................7,5 A
Trækledning (30-tilførsel)........................................................... 15 A
Eludtag, bagagerum ................................................................... 15 A
Bagdør, højre: Rudetræk, spærre til rudetræk ...................... 20 A
Bagdør, venstre: Rudetræk, spærre til rudetræk .................. 20 A
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Varmer, dieselfilter....................................................................... 15 A
Subwoofer, luftkonditionering bagi (A/C) .............................. 15 A
Reserve .................................................................................................. Reserve .................................................................................................. Tilbehør, infotainment .................................................................... 5 A
Reserve .................................................................................................. Bagrudevisker.............................................................................. 15 A
Trækledning (15-tilførsel)........................................................... 20 A
Reserve .................................................................................................. -................................................................................................................ AWD ..............................................................................................7,5 A
Reserve .................................................................................................. -................................................................................................................ Parkeringshjælp.............................................................................. 5 A
195
Vedligeholdelse og service
Sikringer
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
196
Hovedsikring: anhængerkabel, parkeringshjælp, AWD ...... 30 A
Centrallås (PCL).......................................................................... 15 A
Anhængerlys, venstre: positionslys, blinklys.......................... 25 A
Anhængerlys, højre: Bremselys, tågebaglys, blinklys .......... 25 A
Hovedsikring: Sikring 37, 38..................................................... 40 A
- ................................................................................................................ - ................................................................................................................ - ................................................................................................................ - ................................................................................................................ - ................................................................................................................ Elopvarmet bagrude ................................................................... 20 A
Elopvarmet bagrude ................................................................... 20 A
Infotainment
Infotainment
Kontrolpaneler, audio
Audioanlæggets funktioner
Radiofunktioner
Cd/md (ekstraudstyr)
Cd-skifter (ekstraudstyr)
Menustruktur – Audio
Telefon (ekstraudstyr)
Telefonfunktioner
Menuindstillinger og menupunkter – Telefon
198
199
204
208
216
218
220
222
224
231
197
Infotainment
Infotainment
Information – Underholdning
Infotainment er et system, hvor audio og
telefonfunktioner er integreret. Infotainmentsystemet er let at betjene med et fælles
kontrolpanel eller knappanel på rattet. På
kontrolpanelets display vises den aktuelle
funktion.
XC90 kan udstyres med Dolby Surround Pro
Logic II (Premium Sound). Dette giver en
optimal lydoplevelse med bred og naturlig
lydprofil.
Systemet giver også passagererne mulighed
for at bruge hovedtelefoner (ekstraudstyr)
med separat lydkilde.
198
Infotainment
Kontrolpaneler, audio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
2.
3.
4.
20
11
19
12
18
13
17
14
16
15
Til/fra – Audio
Lydstyrke
Cd – kvikvalg
AM/FM-kvikvalg mellem FM1, FM2 og
AM
5. Display
6. ENTER – vælger i menuen, aktiverer et
valg eller aktiverer telefon fra standby
tilstand
7. Til/fra/standby – Telefon
8. MY KEY – programmerbart kvikvalg til
favoritfunktion
9. SELECTOR – vælger lydkilde
10. SOUND – lydindstilling
11. EXIT/CLEAR – går tilbage i menuen,
afbryder et valg, sætter telefonen på
standby og sletter foregående tekst
med tekst- og cifferindtastning
12. SIM-kortholder
13. Menuvalgsknapper
14. Udskubning af md
15. Cd- og cd-skift-indtastning
16. Cd-afspiller og cd-skifter (ekstraudstyr)
17. Md-afspiller (ekstraudstyr)
18. Stationslagringsknapper/valg af position
i cd-skifter (1-6), nummer- og
tegnknapper for telefon samt kvikvalg i
menuer
19. IR-modtager til fjernbetjeninger (ekstraudstyr)
20. Søg/skift nummer eller station, eller gå
frem eller tilbage ved tekst- og cifferindtastning
199
Infotainment
Kontrolpaneler, audio
1
Menuhåndtering
I menutilstand kan du kontrollere, ændre
indstillinger og indprogrammere nye
funktioner i systemet. De forskellige menualternativer vises på displayet. Menualternativer
efterfulgt af punkter viser, at der findes flere
underniveauer.
Tryk på MENU-knappen (1) for at komme til
menutilstanden.
I menutilstanden gælder følgende:
Knapper på rattet
Audio – Telefon
De nederste fire knapper i rattets knappanel
er fælles for radio og telefon. Knapfunktionen
er afhængig af, hvilket system der er aktiveret.
Med knappanelet i rattet kan du regulere
lydstyrken, skifte mellem forudindstillede
stationer og skifte spor på cd/md.
200
Ved at trykke på
eller
-knapperne og
holde dem nede kan du også spole hurtigt i
en sang eller søge efter en radiostation.
For at styre telefonfunktionerne med disse
knapper skal telefonen være aktiveret, se
side 225.
Hvis du vil foretage indstillinger i audiosystemet med disse knapper, skal telefonen
være i standby (deaktiveret).
– Med menuvalgsknapperne går du opad
eller nedad i menuen.
– Et langt tryk på EXIT/CLEAR medfører, at
du går ud af menutilstanden.
– Et kort tryk på EXIT/CLEAR betyder, at du
fortryder, tager tilbage igen, siger nej til et
alternativ eller går et skridt tilbage i
menustrukturen.
– Et tryk på ENTER betyder, at du
bekræfter, vælger eller skifter fra en
undermenu til den næste undermenu.
Infotainment
Kontrolpaneler, audio
– Hold
eller
-knappen trykket ind for
at spole hurtigt eller søge efter næste
stærke station.
– Tryk på SEL-knappen, og hold den inde
for at slukke.
– Ændre lydstyrke for de respektive hovedtelefoner med lydstyrkekontrolknappen.
Alle hovedtelefoner slås automatisk fra, når
audiosystemet slukkes med tændingsnøglen,
og de skal aktiveres manuelt, når bilen startes
igen.
Hovedtelefonstik (ekstraudstyr)
Der findes hovedtelefonstik til passagererne i
dørstolperne bag anden og tredje
sæderække. Dette betyder, at flere personer
kan lytte til forskellige lydkilder samtidig,
f.eks. cd eller radio, uden at forstyrre
hinanden.
Der kan sluttes to par hovedtelefoner til hvert
stik.
– Vælg mellem lydkilderne vha. SELknappen.
– Skift spor på cd’en/md’en, eller skift
mellem de lagrede stationer med
pileknapperne
eller
.
FM2) som føreren tidligere har valgt.
Dette bevirker, at føreren i visse tilfælde
ikke får nogen NEWS- eller trafikinformation, selvom der er valgt TP/NEWS.
• Der kan kun spilles én plade i cd-skifteren
og én sang ad gangen.
Til den bedste lydgengivelse anbefales
hovedtelefoner med en impedans på mellem
16–32 ohm. Følsomheden på disse bør
mindst være 102 dB. Hovedtelefonkontakten
er til kontakter på 3,5 mm og er placeret på
undersiden af hovedtelefonpanelet (1).
Hovedtelefoner – begrænsninger
• Hvis et sæt hovedtelefoner er sluttet til
samme lydkilde, som høres i højttalerne,
kan hovedtelefonerne ikke skifte nummer
på den respektive kanal. Dette er for ikke
at overraske føreren med uventede
hændelser.
• Hvis føreren vælger samme lydkilde via
kontrolpanelet som en hovedtelefon har,
får føreren kontrollen over denne lydkilde.
• Brugere af hovedtelefoner kan vælge
mellem hurtigvalg på det bånd (AM, FM1,
201
Infotainment
Kontrolpaneler, audio
8.
9.
2
1
4
2
5
3
6
7
8
9
Display
Fjernbetjening (ekstraudstyr)
I displayet (2) vises den aktuelle funktion,
f.eks. menualternativer, meddelelser, telefonnumre eller indstillinger.
1.
Rengør displayet med en tør, blød klud. Brug
ikke rengøringsmidler.
–
–
–
2.
3.
4.
5.
6.
7.
202
Memory – lagrer fundne radiokanaler.
For at lagre en station:
Tryk på Memory-knappen
Vælg Preset med Preset/Disc (5)
Bekræft valget med Memory-knappen
Lydstyrke
Søg/skift spor frem eller tilbage
Source – går mellem lydkilder
Preset/Disc – vælger position i cdskifteren eller forudindstillede radiostationer
Auto – søger efter og lagrer de
stærkeste stationer
Funktionen ikke tilgængelig
Funktionen ikke tilgængelig
Til/fra – Audio
Infotainment
Kontrolpaneler, audio
Ret fjernbetjeningen mod IR-modtageren (se
billedet), som er placeret på instrumentpanelet.
OBS! Fjernbetjeningen indeholder AAAbatterier (R03). Hvis fjernbetjeningen ikke
fungerer, prøv da først at udskifte batterierne.
203
Infotainment
Audioanlæggets funktioner
1
2
3
4
– Med gentagne tryk på AM/FM -knappen
skiftes der mellem FM1, FM2 og AM.
Den valgte lydkilde vises i displayet.
1
Md kan kun vælges med SELECTOR knappen.
Kontakt, til/fra – Audio
Lydstyrkekontrol
Tryk på POWER -knappen (1) for at tænde
eller slukke audiosystemet.
Drej knappen (1) med eller mod uret for at
øge eller sænke lydstyrken. Lydstyrkekontrollen er elektronisk og har ingen yderstillinger. Lydstyrken kan også øges (+) eller
sænkes (–) vha. knappanelet i rattet.
Hvis du slukker bilen med audiosystemet
aktivt, vil det automatisk være aktivt, når bilen
startes igen.
Valg af lydkilde
Lydkilderne kan vælges på to måder:
Enten med kvikvalgsknapperne cd (2), AM/
FM (3) eller med SELECTOR -knappen (4):
– Drej SELECTOR -knappen for at vælge
mellem radio (FM1, FM2 og AM), cd/cdskifter (ekstraudstyr) og md (ekstraudstyr).
204
Pausetilstand
Når lydstyrken står i nul-tilstand, er cd/mdafspilleren fortsat i pause-tilstand. Aktiver
afspilleren igen ved at skrue op for volumen.
Lydstyrkekontrol – TP/PTY/
NEWS/ALARM
Hvis du f.eks. afspiller en cd, når radioen
modtager en trafikmeddelelse, er cd-afspilleren fortsat i pause-tilstand. Meddelelsen
Infotainment
Audioanlæggets funktioner
høres med den lydstyrke, som er valgt for de
respektive meddelelser. Derefter genoptages
afspilning af den oprindeligt valgte lydkilde
og vender tilbage til den tidligere indstillede
lydstyrke. Hvis lydstyrken justeres under
meddelelsen, gemmes den nye lydstyrke og
anvendes ved næste meddelelse.
1
2
OBS! Niveauet for centerhøjttalerne kan kun
indstilles, hvis Dolby Pro Logic II (DPL II) eller
3-kanalsstereo (3CH) er valgt på menuen.
Niveauet for Surround kan kun indstilles, hvis
Dolby Pro Logic II er valgt i menuen.
Niveauet for subwoofer kan kun indstilles,
hvis Subwoofer er aktiveret.
Lydindstilling
Lydindstilling
– Tryk på SOUND-knappen (1).
– Tryk dig frem til den funktion, der skal
indstilles, ved hjælp af gentagne tryk på
SOUND-knappen. Vælg mellem BASS,
TREBLE, FADER, BALANCE,
SUBWOOFER (ekstraudstyr), CENTRE
(ekstraudstyr) eller SURROUND (ekstraudstyr).
– Justér niveauet med SELECTORknappen (2). I displayet vises en skala fra
minimumsniveau til maksimumniveau. I
midten vises normalniveauet.
Bas
Diskant
Balance mellem højre
og venstre højttaler
Balance mellem
forreste og bageste
højttalere
Niveau for bashøjttalere
Niveau for centerhøjttaler
Niveau for surround,
omgivelseslyd
Vises i display
BASS
TREBLE
BALANCE
FADER
SUBWOOFER
(ekstraudstyr)
CENTRE
(Premium
Sound)
SURROUND
(Premium
Sound)
205
Infotainment
Audioanlæggets funktioner
OBS! Hvis FM-modtagelsen forværres, kan
2- eller 3-kanalsstereo give bedre lydkvalitet
end surround-lyd.
– Vælg AUDIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg SURROUND, og tryk på ENTER.
– Vælg Dolby FM eller Dolby cd/md og tryk
på ENTER.
– Vælg PRO LOGIC II, 3 CHANNEL eller
OFF, og tryk på ENTER.
SURROUND (ekstraudstyr)
Dolby Surround Pro Logic II
Dolby Surround Pro Logic II1 med centerhøjttaler midt på instrumentpanelet giver en
meget virkelighedsnær lydoplevelse. De
normale stereokanaler venstre-højre fordeles
til venstre-midten-højre. Desuden kommer
der omgivelselseslyd (surround sound) fra
bilens bageste højttalerkanaler. Omgivelseslyden svarer til efterklangen i en koncertsal.
Indstillinger for FM-radio og cd/md-afspilleren lagres hver for sig.
• Symbolet
PL II vises i displayet, hvis
Pro Logic II er valgt.
• 3 CH vises i displayet, hvis 3 CHANNEL
er valgt.
• OFF betyder almindelig stereotilstand.
Dolby Surround Pro Logic II er et
varemærke, som tilhører Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II
Surround System er fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Bashøjttaler – SUBWOOFER
(ekstraudstyr)
Bashøjttaleren giver en mere fyldig lyd og en
dybere baslyd fra anlægget.
– Vælg AUDIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg SUBWOOFER, og tryk på ENTER.
Et kryds i ruden viser, at SUBWOOFER
er aktiveret.
Equalizer FR (visse modeller)
Funktionen anvendes til finjusteringer af
lyden i de forreste højttalere.
– Vælg AUDIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
1.
206
Premium Sound
Infotainment
Audioanlæggets funktioner
– Vælg Equalizer FR, og tryk på ENTER.
– Indstil niveauet med menuvalgsknapperne
eller SELECTOR-knappen.
– Tryk på ENTER for at vælge næste
frekvens. Du kan vælge fem frekvenser.
– Tryk på ENTER, til du kommer til menutilstanden for at gemme de foretagne
ændringer.
Equalizer RR (visse modeller)
Funktionen anvendes til finjusteringer af
lyden i de bageste højttalere.
– Vælg AUDIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg Equalizer RR, og tryk på ENTER.
– Indstil niveauet med menuvalgsknapperne
eller SELECTOR-knappen.
– Tryk på ENTER for at vælge næste
frekvens. Du kan vælge fem frekvenser.
– Tryk på ENTER, til du kommer til menutilstanden for at gemme de foretagne
ændringer.
207
Infotainment
Radiofunktioner
1
2
– Slip knappen, når den ønskede frekvens
vises i displayet.
– Hvis frekvensen skal justeres, skal det
gøres med korte tryk på en af pileknapperne
eller
.
– Den manuelle justeringstilstand er stadig
aktiveret fem sekunder efter det sidste
tryk.
1
Stationssøgning
Stationslagring
– Vælg radioindstilling AM/FM1/FM2 med
SELECTOR-knappen (2) eller AM/FM knappen (1).
Sådan lagres en ønsket station på en af stationslagringsknapperne 0-9 (1):
– Tryk kortvarigt på
eller
-knappen
for at søge efter næste stærke station.
– Tryk på en af knapperne igen, hvis du vil
søge på ny.
Manuel søgning efter en kendt
frekvens
– Tryk
eller
-knappen ind, og hold
den inde. MAN vises i displayet. Radioen
går da langsomt i den valgte retning og
øger tempoet efter nogle sekunder.
208
– Stil ind på den ønskede station.
– Tryk på den stationslagringsknap, hvor
stationen skal lagres, og hold den inde.
Lyden forsvinder et par sekunder, og
STATION STORED vises i displayet.
Stationen er nu lagret.
Infotainment
Radiofunktioner
Der kan lagres op til 10 station på de
respektive frekvensbånd AM, FM1 og FM2. I
alt 30 stationer.
Radio
FM
AM(LW)
AM(MW)
Frekvensbånd
87,5–108 MHz
153–279 kHz
522–1611 kHz
Automatisk lagring af stationer –
AUTOSTORE
Denne funktion søger og lagrer automatisk
op til ti stærke AM- eller FM-stationer i en
separat hukommelse. Hvis der findes flere
end ti stationer, vælges de ti stærkeste.
Funktionen er særlig brugbar i områder, hvor
du ikke er bekendt med radiostationerne eller
deres frekvenser.
– AUTOSTORING vises på displayet, og et
antal signalstærke stationer (maks. 10)
fra det indstillede frekvensbånd lagres nu
i hukommelsen for automatisk lagring.
Hvis der ikke findes nogen station med et
tilstrækkelig kraftigt signal, vises
NO AST FOUND.
– De lagrede stationer findes under
knapperne 0–9.
– Når radioen er i indstillingen for
automatisk lagring, vises AUTO i
displayet. AUTO forsvinder, når radioen
går tilbage til normal indstilling.
– Vend tilbage til normal radioindstilling ved
at trykke på AM/FM-knappen eller EXIT/
CLEAR.
– For at komme til en tidligere lagring skal
du gennemføre trinene 1–2, men vælg
AST MODE i trin 3, og tryk på ENTER.
– Vælg radiotilstand vha. SELECTORknappen eller AM/FM-knappen.
– Vælg AUTOSTORE i menuen, og tryk på
ENTER.
– Vælg AST SEARCH, og tryk på ENTER.
209
Infotainment
Radiofunktioner
1
hjælpe bilister med altid at have den rigtige
frekvens indstillet, uanset hvilken sender der
lyttes til, eller hvilken lydkilde der er aktiv,
f.eks. cd. Det bruges også til at kunne
modtage trafikinformation og finde
programmer af en bestemt type. Radiotekst
er også en del af RDS, hvormed en radiostation f.eks. kan sende information om et
igangværende radioprogram.
OBS! Visse radiostationer bruger ikke RDS
eller kun udvalgte muligheder i systemet.
Automatisk søgning af
programinformation – PI Seek
Scanning – SCAN
Denne funktion søger automatisk efter de
næste stærke AM- eller FM-stationer. Når
radioen har fundet en station, standser den
ved denne i ca. 8 sekunder. Derefter
fortsættes søgningen.
– Vælg radiotilstand vha. SELECTORknappen eller AM/FM -knappen.
– Vælg SCAN i menuen, og tryk på ENTER.
– SCAN vises i displayet.
– Tryk på EXIT/CLEAR-knappen for at
afslutte.
Radio Data System – RDS
RDS er et system, der kæder sendere inden
for et netværk sammen. Det bruges bl.a. til at
210
Ved lytning til en RDS-sender lagres diverse
informationer i radioen, f.eks. trafikoplysninger.
Når en forvalgt RDS-sender vælges på et
senere tidspunkt, opdaterer radioen
senderens RDS-information. Hvis radioen
befinder sig i grænseområdet eller lige uden
for senderens rækkevidde, søger radioen
automatisk efter den kraftigst mulige sender
af denne kanal.
Hvis der ingen sender findes inden for
"hørevidde", tier radioen, og displayet viser
"PI SEEK PRESS EXIT TO CANCEL.", indtil
en station er fundet.
Hvis man trykker på EXIT (1), begynder
radioen at spille den valgte sender, men da
uden opdateret RDS-information.
Nyheder – NEWS
Denne funktion gør, at når en nyhedsudsendelse starter, afbrydes andre lydkilder som
f.eks. en cd.
– Vælg radiotilstand vha. SELECTORknappen eller AM/FM-knappen.
– Vælg NEWS i menuen, og tryk på
ENTER.
– NEWS vises i displayet.
– Vælg NEWS igen, og tryk på ENTER for
at deaktivere NEWS-funktionen.
Funktionen bevirker, at udsendelser, der er
kodet som nyheder fra RDS-stationer,
afbryder andre lydkilder og høres med den
lydstyrke, som er indstillet til dette formål. Så
snart nyhedsindslaget er ovre, vender
radioen tilbage til den tidligere lydkilde og
lydstyrke.
– Hvis du ikke vil lytte til et igangværende
nyhedsindslag, skal du trykke på EXITknappen. NEWS-funktionen er alligevel
stadig tilkoblet, og radioen venter på
næste nyhedsprogram.
Infotainment
Radiofunktioner
Afbrydelser for trafikinformation kan altså kun
høres, når TP))) vises i displayet.
– Hvis du ikke vil lytte til en igangværende
trafikmeddelelse, kan du trykke på EXIT knappen. TP -funktionen er dog stadig
aktiveret, og radioen venter på den næste
trafikmeddelelse.
TP-Search
Denne funktion gør, at du kan lytte til trafikinformation på rejser mellem forskellige lande
og delstater i Europa, uden at du selv
behøver at vælge station.
Trafikinformation – TP
Funktionen gør, at trafikinformation fra RDSstationer afbryder andre lydkilder, og meddelelsen høres med den lydstyrke, som er
indstillet til dette formål. Så snart meddelelsen er slut, vender radioen tilbage til den
oprindelige lydkilde og lydstyrke.
– Vælg TP i menuen, og tryk på ENTER.
– TP vises i displayet.
– Vælg TP igen, og tryk på ENTER for at slå
TP -funktionen fra.
TP vises i displayet, når funktionen er
aktiveret. Hvis den indstillede station kan
sende trafikinformation, vises ))) i displayet.
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg TP, og tryk på ENTER.
– Vælg TP Search, og tryk på ENTER.
– Du kan slå funktionen fra ved at vælge TP
Search igen og trykke på ENTER.
Radiotekst
Visse RDS-stationer sender information om
programmernes indhold, kunstnere osv.
Denne information kan vises med tekst i
displayet.
– Tryk på MENU -knappen.
– Vælg Radiotekst på menuen, og tryk på
ENTER.
– Vælg RADIOTEXT igen, og tryk på
ENTER for at deaktivere.
211
Infotainment
Radiofunktioner
Alarm
Programtype
Der udsendes automatisk alarmer.
Funktionen kan ikke slås fra.
Aktuelt
"Alarm!" vises på radioens display, når en
alarmmeddelelse udsendes. Funktionen
bruges til at advare bilister om alvorlige
ulykker og katastrofer, f.eks. brosammenstyrtninger eller atomkraftulykker.
Programtype – PTY
Med funktionen PTY kan du vælge
programmer af en type, der passer til dine
ønsker. Med PTY -funktionen kan du vælge
mellem de forskellige programtyper, som
vises på listen nedenfor.
Vis PTY
Hvilken PTY har den indstillede station?
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg PTY i menuen, og tryk på ENTER.
– Vælg SHOW PTY, og tryk på ENTER. Nu
vises den indstillede stations PTY i
displayet.
OBS! Ikke alle radiostationer har PTYangivelse.
212
Information
Sport
Undervisning
Radioteater
Kultur og kunst
Videnskab
Blandet diskussion
Popmusik
Rockmusik
Easy listening
Let klassisk
Klassisk musik
Diverse musik
Vejr
Finans
Børneudsendelser
Sociale emner
Religion
Ring ind
Ferie og rejser
Fritid og hobby
Jazzmusik
Countrymusik
Vises i display
CURRENT
AFFAIRS
INFORMATION
SPORT
EDUCATION
DRAMA
CULTURES
SCIENCE
VARIED SPEECH
POP MUSIC
ROCK MUSIC
EASY LISTENING
LIGHT CLASSIC
SERIOUS
CLASSIC
OTHER MUSIC
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL AFFAIRS
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE &
HOBBY
JAZZ MUSIC
COUNTRY MUSIC
Infotainment
Radiofunktioner
Programtype
National musik
Gamle kendinge
Folkemusik
Dokumentar
Vises i display
NATIONAL
MUSIC
OLDIES MUSIC
FOLK MUSIC
DOCUMENTARY
Søg efter en bestemt
programtype – PTY
Denne funktion hjælper dig med at søge efter
programmer af en vis type ved at søge over
hele frekvensbåndet.
– Vælg FM 1 eller FM 2, og tryk på MENU knappen.
– Vælg RADIO SETTINGS, og tryk på
ENTER.
– Vælg PTY, og tryk på ENTER.
– Vælg SELECT PTY, og tryk på ENTER.
– Tryk på ENTER for en eller flere af de
programtyper, du vælger fra listen. PTYsymbolet på displayet tændes ved det
første valg, og radioen fortsætter i
standby til PTY.
– Når du har valgt alle de ønskede typer,
skal du vælge EXIT/CLEAR for at gå ud af
PTY -listen.
– Vælg SEARCH PTY, og tryk på ENTER.
Hvis radioen finder en station med den
valgte programtype, høres denne i højttaleren.
– Hvis radioen finder en station, som ikke
passer, kan du søge videre med
knapperne
,
.
– Hvis ikke der findes en station med den
valgte programtype, vender radioen
tilbage til sin tidligere frekvens. PTY står
dernæst standby, indtil den valgte
programtype begynder at blive udsendt.
Når dette sker, skifter radioen automatisk
til den station, som udsender den valgte
programtype.
– For at deaktivere PTY standby skal du gå
ind i menuen og vælge CLEAR ALL PTY.
Symbolet PTY slukkes i displayet, og
radioen vender tilbage til normaltilstand.
PTY standby
For bare at lade radioen fortsætte i PTY
standby: Gentag trin 1-6.
213
Infotainment
Radiofunktioner
Nyheder – NEWS STATION
Her indstiller du, hvilken station nyhederne
skal komme fra.
Bemærk, at den aktuelt indstillede station
skal være en RDS-station, for at dette skal
kunne fungere
Trafikinformation – TP STATION
Her vælger du, hvilken station trafikinformationen skal komme fra.
Bemærk, at ))) skal vises i displayet, for at
dette skal fungere.
– Lyt til den station, som trafikinformationen
skal komme fra.
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg TP, og tryk på ENTER.
– Vælg TP STATION, og tryk på ENTER.
– Vælg SET CURRENT, og tryk på ENTER.
OBS! Nu høres kun trafikinformation fra den
lagrede station.
214
– Lyt til den station, som nyhederne skal
komme fra.
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg NEWS STATION, og tryk på
ENTER.
– Vælg SET CURRENT, og tryk på ENTER.
OBS! Nu høres kun nyheder fra den lagrede
station.
Deaktiver TP STATION/NEWS STATION
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg TP/NEWS STATION, og tryk på
ENTER.
– Vælg RESET STATION, og tryk på
ENTER.
Automatisk frekvensopdatering
– AF
AF-funktionen er normalt aktiveret og sørger
for, at den stærkeste tilgængelige sender for
en radiostation vælges.
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg AF, og tryk på ENTER.
– Vælg AF, og tryk på ENTER for at genaktivere AF.
Regionale radioprogrammer –
REG
REG-funktionen er normalt deaktiveret og
kan give dig mulighed for at fortsætte med at
lytte til en regional sender, til trods for, at
signalstyrken er lav.
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg REGIONAL, og tryk på ENTER.
– REG vises på displayet.
– Vælg REG igen og tryk på ENTER for at
deaktivere REG.
Infotainment
Radiofunktioner
– Vælg LOCAL, DISTANT eller OFF, og tryk
på ENTER.
Nulstilling af RDS-funktioner –
RESET ALL
Funktionen nulstiller alle radioindstillinger til
den oprindelige fabriksindstilling.
– Vælg RADIO SETTINGS på menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg RESET ALL i menuen, og tryk på
ENTER.
– Tryk på ENTER igen for at bekræfte dit
valg.
EON – LOCAL/DISTANT
(Enhanced Other Networks)
EON-funktionen er normalt i DISTANTtilstand. Denne funktion afgør, om det
aflyttede radioprogram skal afbrydes, f.eks.
for trafikmeldinger eller nyhedsudsendelser
fra andre stationer (hvis disse funktioner er
valgt). Funktionen har to niveauer: LOCAL
afbryder kun, hvis signalet er kraftigt, mens
DISTANT også afbryder for svagere signaler.
OFF afbryder aldrig fra andre stationer.
– Vælg RADIO SETTINGS i menuen, og
tryk på ENTER.
– Vælg EON, og tryk på ENTER.
215
Infotainment
Cd/md (ekstraudstyr)
1
2
3
4
Hurtigspoling
3
1
2
Tryk på
eller
, og hold den nede for at
søge inden for et spor eller hele pladen.
Søgning foregår, så længe knapperne holdes
nede. Hvis der er et knappanel i rattet, kan de
tilsvarende knapper også bruges.
Tilfældig rækkefølge –
RANDOM
Funktionen medfører, at cd’ens spor afspilles
i tilfældig rækkefølge (shuffle).
Start af cd/md-afspiller
– Start cd-afspilleren med SELECTORknappen (3), eller tryk på CDknappen (1). Sæt en plade i cdafspilleren (4).
– Start md-afspilleren med SELECTORknappen (3). Sæt en plade i mdafspilleren (2).
Skift af spor
Tryk på
for at springe til næste spor eller
på
for at springe til foregående spor.
Spornummer vises i displayet. Hvis du har et
knappanel i rattet, kan du også bruge de
tilsvarende knapper.
216
– Vælg RANDOM i menuen, og tryk på
ENTER.
– RND vises i displayet, så længe
funktionen er aktiveret.
– Vælg RANDOM OFF, eller tryk på EXIT knappen for at afslutte.
Scan
Denne funktion afspiller de første ti sekunder
af hver sang eller nummer.
– Vælg SCAN i menuen, og tryk på ENTER.
– Tryk på EXIT/CLEAR, når du har fundet en
sang eller et nummer, som du vil lytte til.
Disctext (kun md)
På visse cd’er er der oplysninger om albumog sangtitler. Denne information vises med
tekst i displayet, hvis funktionen DISCTEXT
er aktiveret.
– Vælg DISCTEXT i menuen, og tryk på
ENTER.
Infotainment
Cd/md (ekstraudstyr)
– Hvis der er informationer lagret på pladen,
vises de nu i displayet.
– Vælg DISCTEXT, og tryk på ENTER for at
slå funktionen fra.
Udskubning af md
Hvis du trykker på knappen (1), standser mdafspilleren, og pladen skubbes ud.
Udskubning af cd
Hvis du trykker på knappen (2), standser cdafspilleren, og pladen skubbes ud.
Af trafiksikkerhedsmæssige årsager bliver
den udskubbede cd ude i højst 12 sekunder.
Derefter tager cd-afspilleren den ind igen. For
at aktivere cd-afspilleren igen, skal du trykke
på CD-knappen (3).
Cd’er
Ved brug af hjemmebrændte cd’er risikerer
man, at lyden bliver dårlig eller helt mangler.
Musik-cd’er der opfylder standarden
ISO 60908, giver den højeste lydkvalitet.
Vigtigt!
Brug kun standard-cd’er (12 cm i
diameter). Brug ikke cd’er med påklæbet
etiket, da varmen i afspilleren kan få
etiketten til at løsnes, ligesom apparatet
kan blive beskadiget.
217
Infotainment
Cd-skifter (ekstraudstyr)
1
3
2
Skift af spor
Tryk på
for at springe til næste spor eller
på
for at springe til foregående spor.
Spornummer vises i displayet. Hvis du har et
knappanel i rattet, kan du også bruge de
tilsvarende knapper.
Hurtigspoling
Tryk på
eller
, og hold den nede for at
søge inden for et spor eller hele pladen.
Søgning foregår, så længe knapperne holdes
nede. Hvis der er et knappanel i rattet, kan de
tilsvarende knapper også bruges.
Start cd-skifteren
Cd-skifteren kan indeholde op til seks cd’er
samtidig.
– Vælg cd-tilstand med SELECTORknappen (2), eller tryk på CDknappen (1).
– Vælg en tom position med ciffertasterne
1-6 (3). Den, der er tom, vises i displayet.
– Læg en cd i cd-skifteren.
Sørg for, at INSERT DISC vises, før du
sætter en ny plade i.
Valg af position
Den plade, der skal afspilles, vælges med
ciffertasterne 1-6 (3). Nummer på plade og
spor vises i displayet.
218
Scan
Denne funktion afspiller de første ti sekunder
af hver sang eller nummer.
– Tryk på MENU-knappen.
– Vælg SCAN, og tryk på ENTER.
– Tryk på EXIT/CLEAR, når du har fundet en
sang eller et nummer, som du vil lytte til.
Scan fungerer kun på den valgte plade.
Tilfældig rækkefølge –
RANDOM
Funktionen medfører, at cd’ens numre
afspilles i tilfældig rækkefølge.
– Vælg RANDOM i menuen, og tryk på
ENTER.
– Vælg SINGLE DISC eller ALL DISCS, for
at afspilleren skal vælge spor i tilfældig
rækkefølge fra en eller alle plader i cdskifteren.
– RND eller RND ALL vises på displayet, så
længe funktionen er aktiveret.
– Tryk på EXIT-knappen for at afslutte.
Tryk på
for at vælge næste spor valgt i
tilfældig rækkefølge.
OBS! Valg af næste spor valgt i tilfældig
rækkefølge fungerer kun på den aktuelle
plade.
Disctext
På visse cd’er er der oplysninger om albumog sangtitler. Denne information vises med
tekst i displayet, hvis funktionen DISCTEXT
er aktiveret.
– Tryk på MENU-knappen.
– Vælg DISCTEXT i menuen, og tryk på
ENTER.
– Hvis der er informationer lagret på pladen,
vises de nu i displayet i stedet for det
aktuelle spor.
– Vælg DISCTEXT, og tryk på ENTER for at
slå funktionen fra.
Infotainment
Cd-skifter (ekstraudstyr)
1
Af hensyn til trafiksikkerheden standser den
udskubbede cd i 12 sekunder. Derefter skal
den gribes, ellers afbrydes funktionen.
Cd’er
Ved brug af hjemmebrændte cd’er risikerer
man, at lyden bliver dårlig eller helt mangler.
Musik-cd’er der opfylder standarden
ISO 60908, giver den højeste lydkvalitet.
Vigtigt!
Udskubning af cd
Hvis du trykker på knappen (1), standser cdafspilleren, og pladen skubbes ud.
Brug kun standard-cd’er (12 cm i
diameter). Brug ikke cd’er med påklæbet
etiket, da varmen i afspilleren kan få
etiketten til at løsnes, ligesom apparatet
kan blive beskadiget.
Af hensyn til trafiksikkerheden bliver den
udskubbede cd ude i 12 sekunder. Derefter
skubber cd-afspilleren den ind igen.
Eject All
Med et langt tryk på EJECT-knappen (1)
startes EJECT ALL. Dette betyder, at hele
magasinet tømmes, plade for plade. Teksten
EJECTING ALL vises i displayet.
Funktionen kan kun aktiveres, når bilen holder
stille, og afbrydes, hvis bilen begynder at
bevæge sig.
219
Infotainment
Menustruktur – Audio
AM/FM Menu
1.
Autostore1
1. AST Search
2. AST Mode
2. Scan1
3. News1 (On/ Off2)
4. TP1 (On/Off2)
5. Radio Text1 (On/Off2)
6. Radio Settings
1. PTY
1. Select PTY
1. Clear All PTY
2. PTY List
2. Search PTY2
3. Show PTY (On/Off2)
2. TP
1. TP Station
1. Set Current/Reset Current
2. TP Search (On/Off2)
3. NEWS Station
1. Set Current /Reset Current
4. AF 2 (On2/Off)
5. Regional2 (On/Off2)
6. EON
1. Off
2. Local
1.
2.
220
Programmerbar med MY KEY, se
side 221.
Default/fabriksindstilling
3. Distant2
7. Reset All
7. Audio Settings3
1. Dolby FM
1. Pro Logic II
2. 3 Channel
3. Off2
2. Dolby CD/MD
1. Pro Logic II2
2. 3 Channel
3. Off
3. Subwoofer2,4 (On2/Off)
4. Equalizer Fr
5. Equalizer Rr
6. Reset All
CD Menu
1. Random1
2. Scan1
3. News1 (On/Off2)
4. TP1 (On/Off2)
5. Audio Settings3
Se Audio Settings under AM/FM Menu.
3.
4.
Visse modeller
Ekstraudstyr
CD Menu (cd-skifter)
1. Random1
1. Off2
2. Single Disc
3. All Discs
2. Scan1
3. News1 (On/Off2)
4. TP1 (On/Off2)
5. Disc Text1 (On/Off2)
6. Audio Settings3
Se Audio Settings under AM/FM Menu.
MD Menu
1. Random1
2. Scan1
3. News1
4. TP1
5. Disc Text1 (On/Off2)
6. Audio Settings3
Se Audio Settings under AM/FM Menu.
Infotainment
Menustruktur – Audio
1
Mit eget kvikvalg – MY KEY
Med MY KEY -knappen (1) kan favorit-funktionerne fra menuen lagres, f.eks. SCAN,
AUTOSTORE eller TP.
– Gennemblad funktionerne med
menuvalgs-knapperne.
– Vælg den funktion, som skal lagres, ved at
trykke på MY KEY -knappen og holde den
inde i mere end to sekunder.
– Når MY KEY STORED vises i displayet,
er funktionen lagret.
– Aktiver funktionen ved at trykke kortvarigt
på MY KEY -knappen.
– Gentag trin 1-4 for at lagre en ny funktion
på knappen.
221
Infotainment
Telefon (ekstraudstyr)
222
Infotainment
Telefon (ekstraudstyr)
Telefonsystemets dele
Generelle regler
1. Knapper på rattet
Med knappanelet i rattet kan du udføre de
fleste af telefonsystemets funktioner.
• Tænk først og fremmest på trafiksikkerheden! Hvis du som fører skal anvende
telefonrøret, skal du først parkere bilen et
sikkert sted.
• Sluk for telefonsystemet, mens du tanker
bilen op.
• Sluk for telefonsystemet i nærheden af
sprængningsarbejder.
• Lad kun autoriseret personale udføre
service på telefonsystemet.
Når telefonen er aktiveret, kan knappanelet i
rattet kun bruges til telefonfunktionerne. I
aktiv indstilling ses telefoninformationerne
altid i kontrolpanelets display.
2. Mikrofon
Mikrofonen til håndfri betjening er indbygget i
loftspanelet.
3. Kontrolpanelet
Alle telefonsystemets funktioner, bortset fra
samtalevolumen, kan styres fra knappanelet
på kontrolpanelet. I displayet vises menufunktioner, meddelelser, telefonnumre osv.
4. SIM-kortet
SIM-kortet isættes på forsiden af kontrolpanelet.
Nødopkald
Nødopkald til alarmnumre kan også gennemføres uden SIM-kort, forudsat at der er
dækning hos en GSM-operatør.
– Aktiver telefonen.
– Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU - 112).
– Tryk på ENTER -knappen i kontrolpanelet
eller på rattet.
5. Telefonrør
Telefonrøret kan bruges til at kommunikere
mere uforstyrret.
Højttaler
6. Antenne
Antennen er monteret mod forruden foran
bakspejlet.
Telefonen anvender højttaleren i førerdøren
eller audiosystemets centerhøjttaler, hvis der
er en sådan.
223
Infotainment
Telefonfunktioner
1
2
3
4
5
2
6
7
1.
2.
3.
4.
224
8
4
9
6
Display
ENTER – accepterer samtaler, vælger i
menuen eller aktiverer telefonen fra
standby
Til/fra/standby
EXIT/CLEAR – afbryder/afviser samtale,
går tilbage i menuen eller afbryder et
valg og sletter indtastede cifre/tegn
5.
6.
7.
8.
9.
SIM-kortholder
Menuvalgsknapper
Nummer- og tegnknapper samt kvikvalg
af menualternativer
Søg – bladrer fremad og tilbage ved
tekst- og nummervalg
Øg/sænk samtalevolumen under
samtale
Infotainment
Telefonfunktioner
1
Når telefonen er aktiveret eller i standby,
vises et telefonrør på displayet.
OBS! Ved audioniveau Performance
(standardniveauet) kan der ikke lyttes til radio,
cd, md eller tages imod trafikmeddelelser
samtidig med en telefonsamtale.
Hvis du standser bilen, mens telefonsystemet
er aktiveret, er telefonsystemet aktiveret, når
bilen startes igen. Når telefonsystemet er
slukket, kan der ikke modtages opkald.
Dæmpning af lydstyrken ved
telefonsamtale
Kontakt til/fra/standby –
Telefon
Aktivering af systemet:
– Tryk på PHONE-knappen (1) for at starte
telefonsystemet.
Slukning af systemet:
– Hold PHONE-knappen trykket ind for at
lukke telefonsystemet.
Fortsæt systemet i standby:
– Tryk kortvarigt på PHONE-knappen, eller
tryk på EXIT/CLEAR for at lade telefonsystemet fortsætte i standby.
– Systemet genaktiveres med et kortvarigt
tryk på PHONE-knappen.
Hvis telefonen ringer, mens radioen er tændt,
skrues der ned for lydstyrken, når opkaldet
besvares. Når samtalen er slut, vender
lydstyrken tilbage til det tidligere indstillede
niveau. Radioens lydstyrke kan også
reguleres under samtalen og beholder da det
nye lydniveau, når samtalen er slut. Der kan
også slukkes helt for audiolydstyrken ved
telefonsamtaler. Se menu 5.5.3 på side 231.
Denne funktion gælder kun Volvos
integrerede telefonsystem.
Standbytilstand
I standbytilstand kan du modtage opkald
samtidig med, at audiosystemet er aktivt, og
der vises desuden information fra audiosystemets lydkilder i displayet.
Telefonen skal være i aktiv tilstand for at
kunne anvende telefonsystemets andre
funktioner.
Hurtigvalg i menuen
Når du ved hjælp af menuknappen er kommet
til menusystemet, kan du bruge tal i stedet for
pile og ENTER-knappen til at vælge den
rigtige menu på hovedmenuniveau. Hvert
menuvalg er nummereret. Tallene vises i
displayet sammen med menualternativet.
225
Infotainment
Telefonfunktioner
Trafiksikkerhed
Opringning og modtagelse af
opkald
Dele af menusystemet til telefon er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilgængelige ved
hastigheder på over 8 km/t. Du kan kun
afslutte påbegyndt aktivitet i menusystemet.
Opringning:
– Indtast nummeret, og tryk på ENTER på
knappanelet i rattet, kontrolpanelet, eller
løft røret.
Modtagelse af et indkommende opkald:
Hastighedsbegrænsningen kan slås fra ved
hjælp af menufunktion 5.6.
– Tryk på ENTER, eller løft røret. Du kan
også bruge Autosvar, se
menualternativ 4.3.
Lyden fra audiosystemet kan slås fra
automatisk, når en telefonsamtale er i gang;
se menupunkt 5.6.3.
SIM-kort
Afslutning af samtale
Telefonen kan kun bruges sammen med et
gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity
Module). Du får kortet fra din netoperatør.
Tryk på EXIT/CLEAR på rattets eller kontrolpanelets knappanel, eller læg røret på. Audiosystemet vender tilbage til den tidligere
funktion.
Sæt altid SIM-kortet i, når du vil bruge
telefonen.
–
–
–
–
Sluk for telefonen.
Tryk SIM-kortholderen ud med et kort tryk.
Læg kortet i med metaloverfladen nedad.
Sørg for, at det skråt afskårne hjørne på
SIM-kortet passer til det skrå hjørne i
holderen.
– Tryk holderen ind igen.
Kontakt din netværksoperatør, hvis der er
problemer med SIM-kortet.
226
Indkommende opkald afvises ved at trykke på
EXIT/CLEAR.
Infotainment
Telefonfunktioner
A
allerede er løftet, når en telefonsamtale
påbegyndes, kommer lyden ud i
handsfree-systemet. Tryk på MENUknappen, gå til Handset, og tryk på
ENTER for at overføre lyden til røret.
Sidst kaldte telefonnummer
Telefonen lagrer automatisk de sidste
opkaldte telefonnumre/navne.
Telefonrør
Hvis du vil tale mere uforstyrret, kan du bruge
telefonrøret. Løft røret ved at trykke kortvarigt
på oversiden (A).
– Indtast det ønskede nummer på knappanelet i midterkonsollen, og løft røret for at
ringe op. Lydstyrken reguleres vha.
knappen på siden af røret.
– Samtalen afbrydes, når du lægger
telefonrøret tilbage i holderen.
– Hvis du vil skifte til håndfri uden at afslutte
samtalen: Tryk på
på rattet (eller
anvend menuknapperne på kontrolpanet), og vælg Handsfree. Tryk på
ENTER, og læg røret på. Hvis røret
– Tryk på ENTER på rattets eller kontrolpanelets knappanel.
– Bladr fremad eller tilbage med menuknapperne blandt de senest kaldte numre. De
vises i displayet.
– Tryk på ENTER.
Hurtigopkald
Lagring af kortnummer
Et nummer, som er lagret i telefonbogen, kan
forbindes til en hurtigopkaldstast (1–9). Gør
følgende:
– Vælg Telefonbog på menuen, og tryk på
ENTER.
– Gå til Hurtigopkald (menupkt. 3.3), og
tryk på ENTER.
– Vælg det ciffer, som skal være kortnummeret. Tryk på ENTER for at bekræfte.
– Søg efter det ønskede navn eller telefonnummer i telefonbogen. Tryk på ENTER
for at vælge.
Anvend hurtigopkald
Hold den ønskede hurtigopkaldstast inde i
ca. to sekunder for at ringe, eller tryk
kortvarigt på tasten efterfulgt af ENTER.
OBS! Når du har aktiveret telefonsystemet,
skal du vente et øjeblik, før hurtigopkald kan
anvendes. For at du kan taste et nyt
kortnummer skal menu 3.3.1 være aktiveret.
Modtagelse af et nyt opkald,
mens en samtale er i gang
Hvis du under en igangværende samtale
hører to toner, er du blevet ringet op. Denne
funktion kan vælges eller fravælges i menuen.
I denne indstilling kan du vælge at tage imod
opkaldet eller at undlade at tage imod det.
Hvis du ikke ønsker at tage imod opkaldet,
kan du trykke på EXIT/CLEAR eller ikke gøre
noget.
Hvis du vil tage imod opkaldet, skal du trykke
på ENTER. Den igangværende samtale
placeres derefter i parkeringsstilling. Trykker
du på EXIT/CLEAR, afsluttes begge samtaler
samtidig.
Funktioner under en igangværende samtale
Under en igangværende samtale er følgende
funktioner tilgængelige (der bladres med
pilene og trykkes på ENTER for at vælge):
227
Infotainment
Telefonfunktioner
Privat/ikke
privat
Parker/tag
tilbage
Håndsæt/
Handsfree
Telefonbog
Telefonbogen
Privatfunktion
Telefonnummer og navn kan gemmes i
telefonens egen hukommelse eller i SIMkortets hukommelse.
Vælg, om den igangværende samtale skal
parkeres eller tages
tilbage.
Brug af håndsæt eller
handsfree
Vis telefonbogen
1
Der kan lagres op til 255 navne i telefonens
hukommelse.
Når du har en igangværende samtale samt en
parkeret samtale, er følgende funktioner
tilgængelige (der bladres med pilene og
trykkes på ENTER for at vælge):
Privat/ikke
privat
Håndsæt/
Handsfree
Telefonbog
Sammenkobling
Skift
228
Privatfunktion
Brug af håndsæt eller
handsfree
Vis telefonbogen
Tale med begge
samtidig (konferencesamtale)
Skift mellem de to
samtaler
Når du modtager et opkald, og den opkaldendes nummer ligger i telefonbogen, vises
personens navn i displayet.
Gem et telefonnummer med
navn
Samtalelydstyrke
Samtalevolumen øges eller mindskes ved at
trykke på knapperne + eller – (1) på rattets
knappanel under samtalen.
Når telefonen er aktiveret, styrer knappanelet
på rattet udelukkende telefonfunktionerne.
Hvis du vil styre audiosystemet med disse
knapper, skal telefonen være i standby. Se
side 225.
– Tryk på Menu-knappen, vælg telefonbogen, og tryk på ENTER.
– Gå til Tilføj, og tryk på ENTER.
– Skriv et navn, og tryk på ENTER.
– Skriv et nummer, og tryk på ENTER.
– Vælg hvilken hukommelse du vil lagre i, og
tryk på ENTER.
Skriv et navn (eller en
meddelelse)
Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn: En gang for knappens første
tegn, to gange for det andet tegn osv.
Mellemrum vælges ved at trykke på 1.
Infotainment
Telefonfunktioner
space 1- ? ! , . : " ' ( )
abc2äåàáâæç
– Vend tilbage til menuen med endnu et
langt tryk på EXIT/CLEAR-knappen.
def3èéëê
ghi4ìíîï
jkl5
mno6ñöòóØ
pqrs7ß
1
tuv8üùúû
wxyz9
hvis man skriver to bogstaver i
træk fra samme knap, skal man
trykke på * ind imellem eller
vente nogle sekunder
+0@*#&$£/%
Skift mellem store og små
bogstaver
slet det sidst indtastede
bogstav eller ciffer. Med et langt
tryk slettes hele nummeret eller
hele teksten.
Sådan afbrydes indtastning af
tekst:
Ring op fra hukommelsen
– Tryk på MENU-knappens ned-pil (1) eller
i rattet for at søge i telefonbogen.
– Vælg mellem følgende alternativer:
• Tryk på ENTER, og bladr med pilene,
indtil du finder det ønskede navn.
• Tryk på knappen for første bogstav i
navnet (eller skriv hele navnet), og tryk på
ENTER.
– Tryk på ENTER for at ringe til det valgte
nummer.
– Slet alle indtastede tegn med et langt tryk
på EXIT/CLEAR-knappen.
229
Infotainment
Telefonfunktioner
Specifikation
Udgangseffekt
SIM-kort
Hukommelsespladser
SMS-besked
(Short Message
Service)
Data/Fax
Dualband
2W
Lille, 3 V
2551
Ja
Nej
Ja (900/
1800)
1. 255 hukommelsespladser i telefonens
hukommelse. Antallet af hukommelsespladser på SIM-kortet varierer
afhængigt af abonnementet.
Dobbelte SIM-kort
Mange telefonudbydere tilbyder dobbelte
SIM-kort, et til bilen og et til en anden telefon.
Hvis du har dobbelte SIM-kort, kan du
anvende det samme nummer på to forskellige
telefoner. Spørg din telefonudbyder om,
hvilke muligheder der findes, og hvordan
dobbelte SIM-kort benyttes.
230
IMEI-nummer
For at kunne spærre telefonen skal telefonudbyderen underrettes om telefonens IMEInummer. Det er et 15-cifret serienummer,
som er indprogrammeret i telefonen. Tast
*#06# for at få vist nummeret i displayet.
Skriv det ned, og gem det et sikkert sted.
Infotainment
Menuindstillinger og menupunkter – Telefon
1. Samtaleregister – CALL
1.1.
Ikke modt. opkald
1.2.
Modtagne opkald
1.3.
Udgående opk.
1.4.
Slet liste
1.4.1.
Alle opkald
1.4.2.
Ubesvarede opkald
1.4.3.
Modtagne opkald
1.4.4.
Udgående opk.
1.5.
Samtalelængde
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
Antal samtaler
1.5.3.
Sammenlagt tid
1.5.4.
Nulstil tid
2. Meddelelser
2.1.
Læs
2.2.
Skriv ny
2.3.
Medd.indstill.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Gyldighedstid
2.3.3.
Meddelel.type
3. Telefonbog
3.1.
Tilføj
3.2.
Søg
3.3.
Kopier alle
3.3.1.
SIM til tlf.
3.3.2.
Tlf. til SIM
3.4.
Hurtigopkald
3.4.1.
Aktiv
3.4.2.
Vælg nummer
3.5.
Slet SIM-hukommelse
3.6.
Tøm telefonbog
3.7.
Hukommelsesstatus
4. Opkaldsalt.
4.1.
Send nummer
4.2.
Samtale venter
4.3.
Aut. svar
4.4.
Genopringning
4.5.
Viderestilling
4.5.1.
Alle opkald
4.5.2.
Når optaget
4.5.3.
Intet svar
4.5.4.
Utilgængelig
4.5.5.
Faxopkald
4.5.6.
Dataopkald
4.5.7.
Annullér alle
5. Tlf.indstill.
5.1.
Netværk
5.1.1.
Automatisk
5.1.2.
Manuel
5.2.
Sprog
5.2.1.
Dansk
5.2.2.
Deutsch
5.2.3.
English UK
5.2.4.
English US
5.2.5.
Español
5.2.6.
Français CAN
5.2.7.
Français FR
5.2.8.
Italiano
5.2.9.
Nederlands
5.2.10. Português BR
5.2.11. Português P
5.2.12. Suomi
5.2.13. Svenska
5.3.
SIM-sikkerhed
5.3.1.
Slået til
5.3.2.
Slået fra
5.3.3.
Automatisk
5.4.
Nye koder
5.4.1.
PIN-kode
5.4.2.
Telefonkode
5.5.
Lyd
5.5.1.
Ringestyrke
5.5.2.
Ringesignal
5.5.3.
Dæmp radio
5.5.4.
Meddel.bip
5.6.
Trafiksikkerh.
5.7.
Fabriksindst.
1. Samtalelog
1.1. Ubesvarede opkald
Her vises en liste med ubesvarede opkald.
Du kan vælge at ringe op, slette eller gemme
i telefonbogen.
1.2. Modtagne opkald
Her vises en liste med modtagne opkald. Du
kan vælge at ringe op, slette eller gemme i
telefonbogen.
1.3. Udgående opkald
Her vises en liste med tidligere opkaldsnumre. Du kan vælge at ringe op, slette eller
gemme i telefonbogen.
231
Infotainment
Menuindstillinger og menupunkter – Telefon
1.4. Slet liste
Med denne funktion kan du slette de lister,
der ligger i menuerne 1.1, 1.2 og 1.3 på
følgende måde:
1.4.1.
Alle
1.4.2.
Ikke-modt.
1.4.3.
Modtagne
1.4.4.
Udgående
1.5. Samtalelængde
Giver mulighed for at se samtaletiden for alle
dine samtaler eller for den sidste samtale. Du
kan også vælge at se antallet af samtaler og
nulstille samtalemåleren.
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
Antal samtaler
1.5.3.
Sammenlagt tid
1.5.4.
Nulstil tid.
For at kunne nulstille samtalemåleren har du
brug for telefonkoden (se menu 5.5).
2. Meddelelser
2.1. Læs
Her kan du læse indkomne tekstmeddelelser.
Du kan derefter vælge at slette den læste
meddelelse, videresende den, ændre den
eller gemme hele eller dele af meddelelsen.
2.2. Skriv ny
Du kan skrive en meddelelse på tastaturet.
Vælg derefter enten at gemme eller sende
den.
232
2.3. Meddelelsesindstilling
Opgiv nummeret (SMSC-nummer) til den
meddelende central, som du ønsker skal
overføre dine meddelelser, samt hvor længe
de skal lagres i meddelelsescentralen.
2.3.1.
SMSC-nummer
2.3.2.
Gyldighedstid
2.3.3.
Meddelelsestype
Kontakt din operatør for information om disse
indstillinger samt for SMSC-numre. Disse
indstillinger bør normalt ikke ændres.
3. Telefonbog
3.1. Tilføj
Du har her mulighed for at lagre navne og
telefonnumre i telefonbogen. Se afsnittet om
funktioner i telefonbogen for flere oplysninger.
3.2. Søg
3.3. Kopier alle
Kopierer SIM-kortets telefonnumre og navne
til telefonens hukommelse.
3.3.1.
Fra SIM- til telefonhukommelse
3.3.2.
Fra telefon- tll SIM-hukommelse
3.4. Hurtigopkald
Et nummer, som er lagret i telefonbogen, kan
lagres som et kortnummer.
3.5. Slet SIM-hukommelse
Du kan vælge at slette hele hukommelsen i
SIM-kortet.
3.6. Tøm telefonbog
Du kan vælge at slette hele hukommelsen i
telefonen.
3.7. Hukommelsesstatus
Se hvor mange pladser, der er optaget med
navn og nummer i SIM-kortet og telefonen.
4. Samtalevalg
4.1. Send nummer
Vælg om dit eget nummer skal vises til den,
du ringer til. Kontakt din telefonudbyder for at
få skjult dit nummer permanent.
4.2. Samtale venter
Vælg om du ønsker at få at vide, at der venter
en samtale under en igangværende samtale.
4.3. Aut. svar
Vælg at modtage et indkommende opkald
automatisk.
4.4. Genopringning
Vælg at ringe igen til et tidligere valgt nummer
der var optaget.
4.5. Viderestilling
Her kan du vælge, hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt
telefonnummer.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
Alle samtaler (indstillingen gælder
kun under den aktuelle samtale).
Når optaget
Intet svar
Utilgængelig
Infotainment
Menuindstillinger og menupunkter – Telefon
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.
Faxopkald
Dataopkald
Annullér alle
5. Telefonindstillinger
5.1. Netværk
Vælg operatør automatisk eller manuelt. Den
valgte operatør vises i displayet i telefonens
grundindstilling.
5.1.1.
Auto
5.1.2.
Manuel
5.2. Sprog
Vælg hvilket sprog telefonen skal bruge.
5.2.1.
Dansk
5.2.2.
Deutsch
5.2.3.
English UK
5.2.4.
English US
5.2.5.
Español
5.2.6.
Français CAN
5.2.7.
Français FR
5.2.8.
Italiano
5.2.9.
Nederlands
5.2.10. Português BR
5.2.11. Português P
5.2.12. Suomi
5.2.13. Svenska
5.3. SIM-sikkerhed
Vælg, om PIN-koden skal være slået til, slået
fra, eller om telefonen automatisk skal angive
PIN-koden.
5.3.1.
Slået til
5.3.2.
Slået fra
5.3.3.
Automatisk
5.4. Nye koder
Til ændring af PIN-kode eller telefonkode.
5.4.1.
5.4.2.
PIN-kode
Telefonkode (brug 1234, indtil du
skifter til din egen kode). Telefonkoden anvendes til at nulstille
samtalemåleren.
OBS! Skriv koden ned og gem den et sikkert
sted.
5.5. Lyd
5.5.1.
Ringestyrke: Vælg lydstyrken for
ringesignalet.
5.5.2.
Ringesignal: Her kan du vælge
mellem otte forskellige ringesignaltyper.
5.5.3.
Dæmp radio: On/off
5.5.4.
Hast. lydstyrke: Vælg om lydstyrken
skal være fartafhængig eller ej.
5.5.5.
Meddelelses-bip
5.6. Trafiksikkerhed
Her kan du vælge at slå hastighedsfunktionen
fra, dvs. vælge at have adgang til hele
menusystemet, også under kørsel.
5.7. Fabriksindstillinger
Giver mulighed for at vende tilbage til
systemets fabriksindstillinger.
233
Infotainment
234
Tekniske data
Typebetegnelse
Mål og vægt
Motorspecifikationer
Motorolie
Øvrige væsker og smøremidler
Brændstof
Katalysator
Elektrisk anlæg
236
237
238
239
242
243
245
246
235
Tekniske data
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren
vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og tilbehør kan det være en fordel at
kende bilens typebetegnelse samt chassisog motornummer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
236
Visse motorvarianter
Motorens typebetegnelse, artikel- og
fabrikationsnummer.
Parkeringsvarmer-skilt.
Chassisnummer
Typebetegnelse, chassisnummer,
tilladte maksimumsvægte, kodenumre
for farve og betræk samt typegodkendelsesnummer.
a. variant 1
b. variant 2
Gearkassens typebetegnelse og fabrikationsnummer
a: Automatgearkasse GM
b: Automatgear AW.
c: Manuel gearkasse
d: Automatgearkasse
Motoroliemærkat1
På mærkaten vises oliekvalitet, -viskositet og -mængde.
Tekniske data
Mål og vægt
Mål
Længde: 480 cm
Bredde: 190 cm
Højde: 178 cm
Akselafstand: 286 cm
Sporvidde, for: 163 cm
Sporvidde, bag: 162 cm
Variant 1
Vægt
Kun Kina
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt de øvrige sprinkler- og
kølevæsker mv. Vægten af passagerer og det
monterede tilbehør, såsom trækkrog,
kugletryk (i tilfælde af tilkoblet anhænger, se
tabellen), tagbagagebærer, tagboks m.m.,
har betydning for lasteevnen og indgår ikke i
køreklar vægt. Tilladt belastning (ud over
føreren) = Totalvægt – Køreklar vægt.
1. Maks. totalvægt
2. Maks. anhængervægt
Maks. last: Se registreringsattesten.
ADVARSEL!
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Maks. taglast: 100 kg
Bremset anhænger
Variant 2
1. Maks. totalvægt
2. Maks. køretøjsvægt (bil+anhænger)
3. Maks. akseltryk, for
4. Maks. akseltryk, bag
Skiltets placering fremgår af side 236.
Maks.
kugletryk:
Maks. anhængervægt
0-1200 kg
2250 kg
50 kg
90 kg
Ubremset anhænger
Maks. anhængervægt 750 kg
237
Tekniske data
Motorspecifikationer
Specifikation
Effekt (kW/omdr./sek.)
(hk/rpm)
Drejningsmoment
(Nm/omdr./sek.)
(kpm/rpm)
Cylinderantal
Cylinderdiameter (mm)
Slaglængde (mm)
Slagvolumen (dm3 eller
liter)
Kompressionsforhold
Tændrør:
Elektrodeafstand (mm)
Tilspændingsmoment
(Nm)
Motorbetegnelse
2.5T
B5254T2
T6
B6294T
V8 AWD
B8444S
D5 AWD
D5244T4
154/83
210/5000
320/25-75
32,6/15004500
5
83
93,2
2,521
200/85
272/5100
380/30-83
38,8/18005000
6
83
90
2,922
232/98
315/5850
440/65
44,9/3900
8
94
79,5
4,414
136/67
185/4000
400/33-46
40,8/20002750
5
81
93,2
2,40
9,0:1
8,5:1
10,4:1
17,0:1
0,7
30
0,7
30
1,1
30
-
Motorens typebetegnelse, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren (se
side 236).
238
Tekniske data
Motorolie
Ugunstige kørselsforhold
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids
kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med camping- eller påhængsvogn
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C
• korte strækninger (under 10 km) i lave
temperaturer (under 5 °C)
Ovenstående kan give unormalt høj olietemperatur eller stort olieforbrug.
Vigtigt!
Brug altid den foreskrevne oliekvalitet og
viskositet.
Hvis der er anvendt en anden olie end den
foreskrevne, bør man omgående kontakte
det nærmeste autoriserede Volvoværksted for service.
Brug ikke ekstra olieadditiver - de kan
beskadige motoren.
Viskositetsdiagram
Til ugunstige kørselsforhold bør der vælges
en helsyntetisk motorolie, hvilket yder
motoren ekstra beskyttelse.
Volvo anbefaler olieprodukter fra
.
239
Tekniske data
Motorolie
Når dette olieskilt findes i bilens motorrum,
gælder nedenstående. Placeringen fremgår
af side 236.
Oljekvalitet: ACEA A1/B1
Viskositet: SAE 5W–30
Til brug under ugunstige kørselsforhold bør
ACEA A5/B5 SAE 0W-30 anvendes.
Olieskilt
Volumenoplysninger
Motorvariant
T6
B6294T
1. Inkluderer filterskift.
240
Kapacitet1
(liter)
Påfyldningsbar volumen mellem
MIN – MAX (liter)
1,5 liter
6,6
Tekniske data
Motorolie
Når dette olieskilt findes i bilens motorrum,
gælder nedenstående. Placeringen fremgår
af side 236.
Oljekvalitet: ACEA A5/B5
Viskositet: SAE 0W–30
Olieskilt
Volumenoplysninger
Motorvariant
2.5T
B5254T2
V8 AWD
B8444S
D5 AWD
D5244T4
Kapacitet1
(liter)
Påfyldningsbar volumen mellem
MIN – MAX (liter)
1,2
5,5
2,0
6,2
6,7
1. Inkluderer filterskift.
241
Tekniske data
Øvrige væsker og smøremidler
Vigtigt!
Den anbefalede transmissionsolie skal anvendes, for at gearkassen ikke beskadiges, og må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden olie, bør man kontakte det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for service.
Væske
Gearkasseolie
Kølevæske
System
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (AW55-51)
Automatgearkasse (GM4T65)
Automatgearkasse (TF-80SC)
Benzinmotor 2.5T
Benzinmotor T6
Benzinmotor V8
Dieselmotor D5
Aircondition
med A/C bag i kabinen
Bremsevæske
Servostyring
Sprinklervæske
242
Systemet
hvoraf beholderen
Volumen
2,0 liter
7,2 liter
12,7 liter
7,0 liter
9,0 liter
10,5 liter
10,2 liter
12,5 liter
1000 g
1300 g
0,6 liter
1,0 liter
0,2 liter
6,5 liter
Anbefalet kvalitet:
Transmissionsolie: MTF 97309
Transmissionsolie: JWS 3309
Transmissionsolie Dexron III G
Transmissionsolie: JWS 3309
Kølevæske med korrosionsbeskyttelse
blandet med vand, se emballagen. Termostaten åbner ved: benzinmotorer, 90 ºC,
dieselmotorer 82 ºC.
Olie: PAG
Kølemedium R134a (HFC134a)
DOT 4+
Servostyringsolie: WSS M2C204-A eller
tilsvarende produkt med samme specifikation.
Ved minusgrader anbefales det at bruge det
af Volvo anbefalede frostbeskyttelsesmiddel
blandet med vand.
Tekniske data
Brændstof
Forbrug og udslip
Motor
2.5T
B5254T2
Gearkasse
Manuel 6-trins (M66)
Automatgearkasse (AW 55-51)
T6
V8 AWD
B6294T
B8444S
Automatgearkasse (GM4T65)
Automatgearkasse (TF-80SC)
D5 AWD
D5244T4
Automatgearkasse (TF-80SC)
Manuel 6-trins (M66)
Forbrug
liter/100 km
Udslip af kuldioxid
(CO2) g/km
11,1(11,2)1
266(269)1
1
1
11,7(11,8)
12,7
280(282)
304
Tankkapacitet
liter
80
13,3(13,5)1
317(322)1
80
80
9,0(9,0)1
239(239)1
68
1
217(219)1
8,2(8,3)
1. Gælder variant med 7 sæder.
243
Tekniske data
Brændstof
Brændstofforbrug og udslip af
kuldioxid
De officielt angivne tal for brændstofforbrug
er baseret på en standardiseret kørselscyklus
iht. EU-direktiv 80/1268 comb. Tallene for
brændstofforbrug kan påvirkes, hvis bilen
udstyres med ekstra tilbehør, som påvirker
bilens vægt. Desuden kan kørestilen og
andre ikke-tekniske faktorer påvirke bilens
brændstofforbrug. Ved kørsel med brændstof
med oktantal 91 RON bliver forbruget højere
og ydelsen lavere.
244
Benzin
De fleste motorer kan køre på oktantal 91, 95
og 98 RON.
• 91 RON må ikke anvendes til 4-cylindrede motorer.
• 95 RON kan anvendes ved normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal
effekt og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 ºC
anbefales det højest mulige oktantal for at
opnå optimal ydelse og optimalt brændstofforbrug.
Benzin:
Standard EN 228
Diesel:
Norm EN 590
Tekniske data
Katalysator
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren.
Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen sendes til et elektronisk system, som
kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne.
Forholdet mellem det brændstof og den luft,
der tilføres motoren, reguleres konstant.
Reguleringen skaber optimale forhold for en
effektiv forbrænding af de skadelige stoffer
(kulbrinter, kulilte og kvælstofoxider) ved
hjælp af en trevejskatalysator.
Generelt
Katalysatoren har til opgave at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i udstødningsstrømmen ved motoren for at den hurtigt skal
komme op på driftstemperatur.
Katalysatoren består af en monolit
(keramiksten eller metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt med platin/rodium/
palladium. Disse metaller sørger for katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den
kemiske proces uden selv at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem, som har til opgave at reducere udslip
og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
245
Tekniske data
Elektrisk anlæg
Generelt
12 V-system med spændingsreguleret vekselstrømsgenerator.
Enspolet system, hvor chassis og motorstel anvendes som leder.
Minuspolen er tilsluttet chassiset.
Batteri
Ydelse
Spænding
Koldstartkapacitet (CCA)
Reservekapacitet (RC)
Motor
2.5T
12 V
T6
12 V
V8 AWD
12 V
600 A1
120 min.
600 A1
120 min.
600 A1
120 min.
D5 AWD
12 V
800 A
170 min.
1. Bil med parkeringsvarmer har 800 A batteri.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge for at skifte til et batteri med
samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale batteri
(se mærkaten på batteriet).
Generator
Ydelse
Maks. strømstyrke (A)
Motor
2.5T
140
T6
160
2.5T
1,4
T6
1,7
V8 AWD
170
D5 AWD
140
Startmotor
Ydelse
Effekt (kW)
246
Motor
V8 AWD
2,0
D5 AWD
2,2
Tekniske data
Elektrisk anlæg
Pærer
Belysning
1. Fjernlys/nærlys
2. Bi-Xenon
3. Tågelygter for
4. Positionslys for, parkeringslys for, sidemarkeringslys for, nummerpladelys, indstigningslys bag
5. Blinklygter for, tågebaglygter
6. Sideblinklygter
7. Bremselys, baklys
8. Blinklygter bag
9. Positionslys bag
10. Makeup-spejl
11. Indstigningslys for, bagagerumsbelysning
Handskerumslys
Effekt W
Sokkel
55
35
55
5
H7
D2R
H1
W 2,1 x 9,5d
21
5
21
21
4
1,2
5
3
BAY9s
W 2,1 x 9,5d
BAY15d
BA15s
BAZ15s
SV5,5
SV8,5
BA9
247
Tekniske data
248
Alfabetisk stikordsregister
A
ABS ...................................................................45
Adaptaptivt system ...................................... 118
Advarsel! ............................................................ 2
Advarsel!-bokse ................................................ 2
Advarselsblinklys ............................................51
Advarselstrekant .......................................... 152
Afbryder, telefon .......................................... 225
Afvisere .......................................... 43, 53, 185
Airbag, passagersiden ..................................14
Airbags .............................................................26
Aircondition, bag i kabinen ..........................49
Alarm .............................................................. 212
Alarmlampe ................................................... 109
Alarmsensorer .................................................50
Anhænger ..................................................... 130
Anhængervægt ............................................ 237
Audioanlæggets funktioner ....................... 204
AUTO, ECC ....................................................74
Automatgearkasse ...................................... 118
Automatisk låsning ...................................... 103
B
Bagagerum ................................................... 189
Bagagerum, forlængning ..............................92
Bagklap, åbning .............................................60
Baglygte ........................................................ 186
Bagrudevisker og -sprinkler .........................55
Barnestol og airbag .......................................28
Barnestol og sideairbag ...............................19
Barnestol, montering .................................... 34
Bashøjttaler ...................................................206
Batteri ............................. 129, 171, 179, 246
Batteri, overbelastning ................................113
Belysning .......................................................182
Benzinkvalitet ................................................244
Beskyttelsesgardin ................................ 21, 26
Beskyttelsesgitter .......................................... 95
Beskyttelsesnet .............................................. 94
Bildata ............................................................170
Bjergning .......................................................127
Blinklygter ......................................................185
Blinklys ............................................................. 53
BLIS .......................................................50, 143
Blokeret låsestilling .............................50, 104
Blæser .............................................................. 71
Blæser, ECC .................................................. 75
Bremseolie ....................................................177
Bremsesystem ................................................ 45
Bremsevæske ...............................................177
Brændstof, påfyldning ................................114
Brændstofforbrug ........................................244
Brændstofforbrug, aktuelt ............................ 56
Brændstofmåler ............................................. 43
Brændstofsystem ........................................173
Bugsering ......................................................127
Bugseringsøjer .............................................128
Børn i bilen, placering .................................. 30
Børnesikkerhedslås .............................49, 106
Børnesikkerhedsudstyr ................................. 27
C
Cd/md ........................................................... 216
Cd-skifter ...................................................... 218
Cigarettænder ................................................50
D
Delelig trækkrog .......................................... 134
Den døde vinkel (BLIS) ............................. 143
Dieselpartikelfilter ........................................ 115
Disctext .......................................................... 216
Display ..............................................................47
DSTC ............................................. 46, 49, 124
Dug ...................................................................68
Dæk
dimensionsmærkning .......................... 148
hastighedsklasser ................................ 148
køreegenskaber .................................... 148
slidindikatorer ........................................ 149
Dæklapning, midlertidig ............................. 157
Dæktryk, anbefalet ...................................... 151
E
Ekstralys ...........................................................50
Ekstravarmer ....................................................77
Elektrisk anlæg ............................................ 246
Elektrisk børnesikkerhedslås .................... 107
Elektronisk startspærre .............................. 100
Elopvarmede forsæder .................................71
Elopvarmede sidespejle ...............................71
249
Alfabetisk stikordsregister
Elopvarmet bagrude ......................................71
EON ............................................................... 215
Equalizer ........................................................ 207
F
Farvekode, lak .............................................. 166
Fjernbetjening ....................................100, 202
Fjernbetjening, udskiftning af batteri ....... 102
Fjernbetjeningsfunktioner .......................... 101
Fjernlys .......................................... 43, 52, 184
Fjernlys, skift, overhalingslys ........................53
Forlygte .......................................................... 183
Forlygter ...........................................................52
Forlygtesprinklere ...........................................55
Forrudesprinklere ...........................................55
Forrudeviskere ................................................54
Forsæder, elektrisk opvarmede ...................51
Frekvensopdatering, automatisk .............. 214
Fremvipning af bagsæder ............................90
Fugleklatter ................................................... 164
G
Geartrin, seks gear ..................................... 117
Gearvælgeren, manuelle positioner ........ 120
Gearvælgerspærring .................................. 119
Generator ...................................................... 246
Gennemsnitligt brændstofforbrug ..............56
Glat føre ........................................................ 112
Gravide kvinder ...............................................11
Gulvmåtter .......................................................86
250
H
Handskerum .........................................86, 104
Hjul
afmontering ............................................154
montering ...............................................156
omdrejningsretning ..............................150
Hovedstøtte, bagsæde ................................. 91
Hovedtelefonstik ..........................................201
Hurtigopkald .................................................227
Hurtigspoling ................................................216
Hurtigvalg, telefon .......................................225
Håndbremse ................................................... 58
I
Igangværende samtale, funktioner ...........227
IMEI-nummer ................................................230
Indstigningslys ..............................................189
Indstilling af rat ............................................... 59
Informationscenter ......................................... 56
Informationsdisplay ....................................... 47
Infotainment ..................................................198
Instrumentbelysning ...................................... 52
Integreret selepude ....................................... 32
Intervalviskning ............................................... 54
ISOFIX monteringssystem ........................... 34
K
Kabinebelysning ............................................. 83
Katalysator .....................................................245
Kickdown ...................................................... 118
Kilometertæller ................................................43
Klemmebeskyttelse ........................................66
Knaldgas ....................................................... 180
Knapper på rattet ........................................ 200
Koblingsolie .................................................. 177
Koblingsvæske ............................................ 177
Koldstart ........................................................ 118
Kollisionssensorer ..........................................21
Kondensvand ............................................... 173
Kontrol- og advarselssymboler ....................43
Kontrolpaneler, audio ................................. 199
Kuldioxid ........................................................ 244
Kølemiddel .......................................................68
Kølevæske .................................................... 176
Køreklar vægt ............................................... 237
Kørsel i vand ................................................. 112
L
Lak, farvekode .............................................. 166
Lakskader, udbedring ................................ 166
Lambdasonde .............................................. 245
Lastning af bagagerummet ..........................93
Lastskjuler ........................................................96
Lock-up-funktion .......................................... 118
Luftdyser ..........................................................69
Luftfordeling, A/C ..........................................71
Luftfordeling, ECC .........................................74
Luftkvalitetssystem, ECC ..............................73
Lydindstilling ................................................ 205
Alfabetisk stikordsregister
Lydstyrke, samtale ....................................... 228
Lydstyrkekontrol ........................................... 204
Lydstyrkekontrol, programtyper ................ 204
Lydstyrkesænkning, telefonsamtale ........ 225
Lyshøjderegulering ........................................52
Lyskegle ........................................................ 140
Låsning .......................................................... 103
M
Makeup-spejl ................................................ 189
Meddelelse, display .......................................47
Menuhåndtering .......................................... 200
Menustruktur, audio .................................... 220
Miljøfilosofi ......................................................... 3
Motorhjelm .................................................... 172
Motorhjelm, åbning ........................................59
Motorolie .............................................174, 240
Motoroliemærkat ......................................... 236
Motorrum ...................................................... 172
MY KEY ......................................................... 221
Mål .................................................................. 237
N
Nedfoldning af ryglæn, forsæde .................80
Nummerpladebelysning ............................. 188
Nyheder, indstilling ..................................... 210
Nærlys .................................................... 52, 184
Nøgle ............................................................. 100
O
R
OBS! ...................................................................2
Oliefilter .........................................................174
Oliekvalitet .....................................................240
Olietryk ............................................................. 45
Omdrejningstæller ......................................... 43
Opbevaringssteder i kabinen ...................... 85
Oplåsning ......................................................103
Orienteringslys ............................................... 53
Overhalingslys ................................................ 53
Radiotekst ..................................................... 211
Ratlås ............................................................. 116
RDS ............................................................... 210
RDS, tilbagestilling ..................................... 215
Recirkulation ...................................................70
Regionale radioprogrammer ..................... 214
Regnsensor .....................................................54
Relæ/sikringsboks. ..................................... 191
Ren indefra og ud ............................................ 3
Rengøring af indtræk .................................. 165
Rengøring af sikkerhedsseler ................... 165
Rengøring, bilvask ...................................... 164
Reservehjul ................................................... 153
Reservehjulet " Temporary Spare " ......... 152
Rustbeskyttelse, udbedring ...................... 168
P
PACOS ........................................................... 17
Parkeringsbremse ......................................... 58
Parkeringshjælp ...................................50, 125
Parkeringslys ........................................52, 184
Parkeringsvarmer, batteri og brændstof ... 77
Parkeringsvarmer, parkering ....................... 76
Partikelfilter, diesel ......................................115
Piskesmældbeskyttelse ................................ 22
Piskesmældsskader ...................................... 22
PI-søgning .....................................................210
Pletter .............................................................165
Polering og voksning ..................................165
Positionslys ...........................................52, 184
PTY - programtype ......................................212
PTY, søgning ................................................213
Pærer .............................................................182
Påmindelse om sikkerhedssele .................. 11
S
Scan, cd/md ................................................ 216
Scanning ....................................................... 210
Selepuder, indbyggede ................................32
Selestrammere ...............................................12
Serviceprogram ........................................... 170
Servostyringsolie ......................................... 177
Sideafviserlygter .......................................... 185
Sideairbags .....................................................19
Sideblinklygter ............................................. 185
Sidelys ........................................................... 184
Sidespejle, der kan slås ind .........................50
Sidespejle, elektrisk opvarmede .................51
251
Alfabetisk stikordsregister
Sikkerhedsseler ..............................................10
Sikkerhedssystem, automatgear .............. 118
SIM-kort ........................................................ 226
SIM-kort, dobbelt ........................................ 230
SIPS-bag-systemet ........................................20
Skift af spor, cd/md .................................... 216
Skydesæde .....................................................90
Smøremidler ................................................. 242
Solskærm .........................................................66
Speedometer ..................................................43
Sprinklervæske ............................................ 176
SRS, omskifter ................................................18
SRS-systemet .................................................15
Stabilitetssystemet ...................................... 124
Standby ......................................................... 225
Standbytilstand ............................................ 225
Starthjælp ..................................................... 129
Startmotor ..................................................... 246
Startnøgle ..................................................... 116
Startspærre ........................................100, 116
Stationslagring ...................................208, 209
Stationssøgning .......................................... 208
STC ................................................................ 124
Stol, elbetjent ..................................................81
Stol, siddestilling ............................................80
Subwoofer .................................................... 206
Surround ....................................................... 206
252
T
V
Tankdækselklap ...........................................114
Telefonbogen ...............................................228
Telefonfunktioner .........................................224
Telefonrør ......................................................227
Telefonsystem, oversigt ..............................223
Temperaturmåler ............................................ 43
Tilfældig rækkefølge ......................... 216, 218
Timer ................................................................. 70
Totalvægt .......................................................237
TP, trafikinformation ....................................211
Traktionssikring ............................................124
Triptæller .......................................................... 43
Trækkrog .......................................................132
Tågebaglygter ...............................................188
Tågelygter ......................................................185
Tågelys ............................................................. 52
Vask af bilen ................................................. 164
Vigtigt! ................................................................ 2
Vigtigt!-bokse .................................................... 2
Vinterdæk ...................................................... 149
Viskerblade ................................................... 178
Viskositet ....................................................... 240
Voksning og polering ................................. 165
Volvo-personvogne og miljøet ....................... 3
Vægt .............................................................. 237
Væsker .......................................................... 242
U
Udetemperaturmåler ..................................... 43
Udstødningssystem ...................................... 45
Udtagning af cd ...........................................219
Ur ...................................................................... 43
W
WHIPS .............................................................22
Ø
Økonomikørsel ............................................ 112
TP 8198 (Danish). AT 0540. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005
WEB EDITION
2006
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising