Volvo XC90 2013 Instruktionsvejledning

Volvo XC90 2013 Instruktionsvejledning
XC90
Instruktionsbog
L:7:9>I>DC
KÆRE VOLVO-EJER
TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!
Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er
konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for
øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler. Den er konstrueret
med henblik på at overholde de gældende sikkerheds- og miljøkrav.
For at øge din køreglæde anbefaler vi, at du gør dig fortrolig med
udstyret, anvisningerne og vedligeholdelsesoplysningerne i denne
instruktionsbog.
Indhold
00 01 02
00 Indledning
01 Sikkerhed
Vigtige oplysninger...................................... 8
Volvo og miljøet........................................ 11
Sikkerhedsseler ........................................
Symboler, airbags.....................................
Airbags......................................................
Til- og frakobling af airbag*.......................
Sideairbag (SIPS-bag)...............................
Beskyttelsesgardin (IC).............................
WHIPS.......................................................
Væltningsbeskyttelse - ROPS...................
Hvornår udløses systemet........................
Børnesikkerhed.........................................
16
18
19
21
23
25
26
28
29
30
02 Instrumenter, kontakter og
reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil..................
Oversigt over højrestyret bil......................
Betjeningspanel på førerens dør...............
Kombinationsinstrument...........................
Kontrol- og advarselssymboler.................
Informationsdisplay...................................
Strømafbryder i midterkonsollen...............
Belysningspanel........................................
Venstre rathåndtag...................................
Informationscenter*...................................
Højre kontaktarm......................................
Fartpilot*....................................................
Parkeringsbremse, elkontakt mm.............
Elektriske rudeoptræk...............................
Ruder og spejle.........................................
Elbetjent taglem*.......................................
46
48
50
51
52
55
57
60
62
63
65
67
69
71
73
78
HomeLinkŸ *.............................................. 80
2
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Indhold
03 04 05
03 Klima
04 Interiør
05 Lås og alarm
Generelt om klimaet.................................. 86
Elektronisk klimaanlæg, ECC.................... 89
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*......... 92
Forsæder................................................... 98
Forsæder - Executive ............................. 101
Kabinebelysning...................................... 102
Opbevaringssteder i kabinen.................. 104
Opbevaringssteder i kabinen - Executive 109
Bagsæde................................................. 110
Lastning.................................................. 112
Lastrum................................................... 113
Fjernbetjening - nøgle med fjernbetjening
Låsning og oplåsning..............................
Børnesikkerhedslås.................................
Alarm*.....................................................
122
124
128
129
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3
Indhold
06 07 08
06 Start og kørsel
Generelt..................................................
Brændstofpåfyldning..............................
Start af motor..........................................
Automatgearkasse..................................
Firehjulstræk*..........................................
Bremsesystemet.....................................
Stabilitets- og traktionssikringssystem*..
Park.hjælpsystem*..................................
Blind Spot Information System - BLIS*...
Bugsering og bjergning...........................
Starthjælp................................................
Kørsel med anhænger.............................
Trækanordning* .....................................
Delelig trækkrog* ...................................
Tilpasning af lyskegle..............................
4
07 Hjul og dæk
134
137
142
144
147
148
150
152
154
158
160
161
163
165
169
Generelt..................................................
Tryk i dæk...............................................
Advarselstrekant* og reservehjul*...........
Skift af hjul..............................................
Midlertidig dæklapning*..........................
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08 Vedligeholdelse
176
179
180
183
185
Rengøring................................................ 192
Udbedring af lakskader........................... 196
Rustbeskyttelse...................................... 198
Indhold
09 10 11
09 Vedligeholdelse og service
Volvo-service..........................................
Egen vedligeholdelse..............................
Motorhjelm og motorrum........................
Olier og væsker.......................................
Viskerblade.............................................
Startbatteri..............................................
Udskiftning af pærer...............................
Sikringer..................................................
10 Infotainment
202
203
205
207
211
213
216
223
11 Specifikationer
Generelt..................................................
Kontrolpaneler, audio..............................
Lydanlæggets funktioner........................
Radiofunktioner.......................................
Cd-funktioner..........................................
Menustruktur – lydanlægget...................
Telefonfunktioner*...................................
Menustruktur – telefon............................
Bluetooth handsfree*..............................
RSE - Rear Seat Entertainment system Dual Screen* ..........................................
236
237
240
245
251
253
254
261
264
270
Typebetegnelse.......................................
Mål og vægt............................................
Motorspecifikationer...............................
Motorolie.................................................
Væsker og smøremidler..........................
Brændstof...............................................
Hjul og dæk, dimensioner og tryk ..........
Katalysator..............................................
Elsystemet...............................................
Typegodkendelse....................................
Symboler på display...............................
276
278
280
281
283
285
287
288
289
291
292
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
5
Indhold
12
12 Alfabetisk stikordsregister
Alfabetisk stikordsregister...................... 294
6
Indhold
7
Indledning
Vigtige oplysninger
Læsning af instruktionsbogen
Indledning
En god måde at lære sin nye bil at kende er at
læse instruktionsbogen, helt inden den første
tur i bilen. Derved får du mulighed for at stifte
bekendtskab med nye funktioner og få råd om,
hvordan du bedst håndterer bilen i forskellige
situationer samt lærer at gøre brug af alle bilens
finesser på bedst mulig måde. Vær opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, der gives i
bogen.
De specifikationer, konstruktionsoplysninger
og illustrationer, der er anført i instruktionsbogen, er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til
at foretage ændringer uden varsel.
©
Volvo Car Corporation
Ekstraudstyr
Alle typer ekstraudstyr/tilbehør markeres med
en stjerne*.
Ud over standardudstyret beskrives også valgfrit udstyr (fabriksmonteret udstyr) og andet tilbehør (eftermonteret ekstraudstyr).
Det udstyr, der er beskrevet i instruktionsbogen, er ikke tilgængeligt i alle biler - de har forskelligt udstyr, afhængigt af tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale eller
lokale love og bestemmelser.
8
Hvis du er i tvivl om, hvad der er standard eller
ekstraudstyr/tilbehør, kan du kontakte en
Volvo-forhandler.
lidt større og farvet grå. Eksempler på dette
findes i menu- og meddelelsestekster på informationsdisplayet (f.eks. DØRE ÅBNE).
Særlige tekster
Mærkater
ADVARSEL
Advarsels-tekster oplyser om risiko for personskade.
I bilen er der forskellige typer mærkater, som
skal formidle vigtig information på en enkel og
tydelig måde. Mærkaterne findes i bilen i følgende faldende grad af advarsel/information.
Advarsel for personskade
VIGTIGT
Vigtigt-tekster oplyser om risiko for materielle skader.
OBS
OBS-tekster giver råd eller tips, der gør det
lettere at bruge f.eks. finesser og funktioner.
Fodnote
Visse oplysninger i instruktionsbogen gives i en
fodnote nederst på siden. Disse oplysninger er
et tillæg til den tekst, de henviser til via nummeret. Hvis fodnoten vedrører tekst i en tabel,
bruges bogstaver i stedet for tal som henvisning.
Meddelelsestekster
I bilen findes der displayer til visning af meddelelsestekster. Disse meddelelsestekster
markeres i instruktionsbogen ved, at teksten er
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
G031590
Sorte ISO-symboler på gult advarselsfelt, hvid
tekst/billede på sort meddelelsesfelt. Bruges
for at angive tilstedeværelse af fare der, hvis
advarslen ignoreres, kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Indledning
Vigtige oplysninger
Risiko for skade på ejendom
Information
Procedurelister
Procedurer, der omfatter ting, der skal gøres i
en bestemt rækkefølge, er i instruktionsbogen
forsynet med numre.
Når en anvisning med flere trin ledsages af
en serie illustrationer, har hvert trin samme
nummer som den tilsvarende illustration.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort eller blåt advarselsfelt og meddelelsesfelt.
Bruges for at angive tilstedeværelse af fare der,
hvis advarslen ignoreres, kan medføre skader
på ejendom.
G031593
G031592
Nummererede lister med bogstaver forekommer ved serier af illustrationer, hvor
den indbyrdes rækkefølge af anvisningerne ikke er relevant.
Hvide ISO-symboler og hvid tekst/billede på
sort meddelelsesfelt.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
Der er nummererede og unummererede
pile. De bruges til at illustrere en bevægelse.
Pile med bogstaver bruges til at illustrere
en bevægelse, hvor rækkefølgen ikke er
relevant.
Hvis en anvisning med flere trin ikke ledsages
af en serie illustrationer, er de enkelte trin nummereret på normal vis.
Positionslister
På oversigtsbilleder, hvor forskellige dele
udpeges, benyttes røde cirkler med et tal
indeni. Tallet gentages på den positionsliste, der findes i tilslutning til illustrationen,
der viser genstanden.
9
Indledning
Vigtige oplysninger
Punktlister
Når der forekommer en opremsning i instruktionsbogen, benyttes en punktliste.
Eksempel:
• Kølevæske
• Motorolie
Fortsættelse følger
`` Dette symbol er placeret længst nede til
højre, når et afsnit fortsætter på næste opslag.
Indlæsning af data
Bilen indeholder en række computere, der har
til opgave løbende at kontrollere og overvåge
bilens drift og funktionalitet. Nogle af computerne kan registrere oplysninger under normal
kørsel, hvis de bemærker en fejl. Desuden registreres oplysninger ved kollision eller tilløb til
ulykke. Nogle af de registrerede oplysninger er
nødvendige for, at teknikere ved service og
vedligeholdelse kan diagnosticere og løse fejl i
bilen, og for at Volvo kan overholde lovkrav og
andre bestemmelser. Derudover bruges oplysningerne af Volvo i forskningsøjemed for til stadighed at udvikle kvaliteten og sikkerheden.
Oplysningerne kan bidrage til en bedre forståelse af de faktorer, som forårsager, at ulykker
og personskader opstår. Oplysningerne omfatter bl.a. status og funktionalitet for forskellige
systemer og moduler i bilen, f.eks. motor-, gas-
10
spjæld-, styre- og bremsesystemer. Disse
oplysninger kan omfatte førerens måde at køre
bilen, f.eks. bilens hastighed, brug af bremsehhv. gaspedal, ratudslag, og om føreren og
passagererne har brugt sikkerhedssele eller ej.
Disse oplysninger kan af de anførte grunde
blive lagret i bilens computere i et stykke tid,
men også som følge af en kollision eller tilløb til
ulykke. Oplysningerne kan lagres af Volvo, så
længe de kan medvirke til at videreudvikle og
yderligere øge sikkerheden og kvaliteten, og så
længe der findes lovkrav og andre regler, som
Volvo skal tage hensyn til.
Volvo vil ikke medvirke til, at de ovenfor beskrevne oplysninger videregives til tredjemand
uden bilejerens samtykke. Dog kan Volvo på
grund af nationale love og bestemmelser blive
tvunget til at udlevere sådanne oplysninger til
myndigheder som f.eks. politiet eller andre, der
kan have en lovfæstet ret til at få adgang til
disse.
For at kunne læse og fortolke oplysningerne,
der er registreret af bilens computere, kræves
særligt teknisk udstyr, som Volvo, og værksteder der har indgået aftale med Volvo, har
adgang til. Volvo er ansvarlig for, at oplysninger, der overføres til Volvo i forbindelse med
service og vedligeholdelse, lagres og behandles på en sikker måde, og at behandlingen
opfylder gældende lovkrav. For yderligere
information - kontakt en Volvo-forhandler.
Tilbehør og ekstraudstyr
Forkert tilslutning og montering af ekstraudstyr
kan påvirke bilens elektroniske system negativt. Noget tilbehør fungerer kun, når den tilknyttede software er programmeret ind i bilens
computersystem. Vi anbefaler derfor, at du
altid kontakter et autoriseret Volvo-værksted,
inden ekstraudstyr, som tilsluttes eller påvirker
det elektriske system, monteres.
Information på internet
På www.volvocars.com findes yderligere
information vedrørende din bil.
For at kunne læse QR-koden kræves en QRkodelæser, der fås som tillægsprogram til
mange mobiltelefoner. QR-kodelæsere kan
hentes hos App Store eller Android Market.
QR-kode
Indledning
Volvo og miljøet
G000000
Volvo Car Corporations miljøfilosofi
Omsorg for miljøet er en af Volvo Car Corporations kerneværdier, som styrer al aktivitet. Vi
er også overbevist om, at vores kunder deler
vores omtanke for miljøet.
En Volvo opfylder strenge internationale miljøkrav og er desuden fremstillet på en af verdens
mest ressourceeffektive og reneste fabrikker.
Volvo Car Corporation har et globalt ISO-certifikat, der inkluderer miljøstandarden ISO
14001, omfattende alle fabrikker og flere af
vore andre enheder. Vi stiller også krav til vores
samarbejdspartneres måde at arbejde systematisk med miljørelaterede spørgsmål.
Brændstofforbrug
Volvo-biler har et konkurrencedygtigt brændstofforbrug i deres respektive klasser. Jo lavere
brændstofforbruget er, des lavere er udslippet
af drivhusgassen kuldioxid.
Som fører er det muligt at påvirke brændstofforbruget. Flere oplysninger kan findes under
overskriften Tag hensyn til miljøet.
udstødningsudslippet langt under gældende
normer.
Ren luft i kabinen
Kabinefiltret forhindrer, at der trænger støv og
pollen ind i kabinen gennem luftindtaget.
Effektiv udstødningsrensning
Et avanceret luftkvalitetssystem, IAQS* (Interior Air Quality System), sikrer, at den indstrømmende luft er renere end luften uden for i trafikken.
Din Volvo er fremstillet efter konceptet "Ren
indefra og ud" – et koncept, der omfatter et rent
kabinemiljø samt højeffektiv rensning af
udstødningsgassen. I mange tilfælde ligger
Systemet består af en elektronisk sensor og et
kulfilter. Den indstrømmende luft overvåges
kontinuerligt, og hvis indholdet af visse sundhedsskadelige gasser, f.eks. kulilte, bliver for
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
11
Indledning
Volvo og miljøet
højt, lukkes luftindtaget. En sådan situation kan
f.eks. opstå i tæt trafik, bilkøer eller tunneller.
Kulfiltret forhindrer indstrømning af kvælstofilte, troposfærisk ozon og kulbrinter.
Interiør
Interiøret i en Volvo er udformet med henblik på
at være sundt og behageligt, selv for kontaktallergikere og astmatikere. Der er lagt særlig
stor vægt på at vælge miljøtilpassede materialer.
Volvos værksteder og miljøet
Gennem regelmæssig vedligeholdelse skaber
du forudsætninger for lang levetid og lavt
brændstofforbrug for bilen. På den måde
bidrager du til et renere miljø. Når Volvos værksteder bliver betroet at servicere og vedligeholde bilen, indgår den i vores system. Vi stiller
krav til, hvordan vores værkstedslokaler skal
udformes for at undgå spild og udslip til miljøet.
Personalet på Volvos værksteder har den viden
og de værktøjer, som er nødvendige for
omsorg for miljøet.
Tag hensyn til miljøet
Det er nemt at hjælpe med at tage hensyn til
miljøet - her er nogle gode råd:
• Undgå tomgangskørsel - sluk for motoren
ved lange ventetider. Overhold de lokale
bestemmelser.
• Kør økonomisk - vær forudseende.
• Få foretaget service og vedligeholdelse i
henhold til instruktionsbogens anvisninger
- følg Service- og garantibogens anbefalede intervaller.
• Hvis bilen er udstyret med motorvarmer*,
bør den bruges før koldstart - det forbedrer
startevnen og mindsker slid i koldt vejr, og
motoren når normal driftstemperatur hurtigere, hvilket sænker brændstofforbruget
og reducerer udslip.
• Høj hastighed øger brændstofforbruget
betydeligt, fordi luftmodstanden øges ved en fordobling af hastigheden øges luftmodstanden fire gange.
• Håndtér miljøskadeligt affald, f.eks. batterier og olie, på en miljøtilpasset måde. Kontakt et værksted, hvis du er i tvivl om, hvordan denne type affald skal deponeres - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Ved at følge disse råd kan du spare penge,
spare på jordens ressourcer og forlænge bilens
levetid. Se mere information og flere råd på
side 134 og 285.
Genvinding
Som en del af Volvos miljøaktiviteter er det vigtigt, at bilen genvindes på en miljømæssigt for-
12
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
svarlig måde. Næsten hele bilen er genvindelig.
Bilens sidste ejer anmodes derfor om at kontakte en forhandler for henvisning til et certificeret/godkendt genvindingsanlæg.
Instruktionsbogen og miljøet
Forest Stewardship CouncilŸ-symbolet viser,
at papirmassen i denne publikation kommer fra
FSCŸ-certificerede skove eller andre kontrollerede kilder.
Indledning
13
Sikkerhedsseler ......................................................................................
Symboler, airbags...................................................................................
Airbags....................................................................................................
Til- og frakobling af airbag*.....................................................................
Sideairbag (SIPS-bag).............................................................................
Beskyttelsesgardin (IC)...........................................................................
WHIPS.....................................................................................................
Væltningsbeskyttelse - ROPS.................................................................
Hvornår udløses systemet......................................................................
Børnesikkerhed.......................................................................................
14
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
16
18
19
21
23
25
26
28
29
30
SIKKERHED
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
01
Brug altid sikkerhedsselen
i låsen. Et kraftigt "klik" angiver, at sikkerhedsselen er låst.
Sådan udløses sikkerhedsselen
–
Tryk på den røde knap i låsen, og lad derefter rullen trække sikkerhedsselen ind. Hvis
den ikke rulles helt ind, skubbes den ind
med håndkraft, så den ikke hænger løst.
G020104
Sikkerhedsselen spærres og kan ikke
trækkes ud
Strækning af hoftesele. Selen skal være lavt placeret.
En opbremsning kan få alvorlige følger, hvis
sikkerhedsselen ikke er i brug. Kontrollér derfor, at alle passagerer har spændt sikkerhedsselen. For at sikkerhedsselen skal give maksimal beskyttelse, er det vigtigt, at den ligger forsvarligt an mod kroppen. Læn ikke ryglænet for
langt bagud. Sikkerhedsselen er beregnet til at
yde maksimal beskyttelse ved normal siddestilling.
Sådan spændes sikkerhedsselen:
–
16
Træk langsomt sikkerhedsselen ud, og
spænd den ved at skubbe låsetungen ned
• hvis den trækkes for hurtigt ud
• ved bremsning og acceleration
• hvis bilen hælder kraftigt.
Opmærksomheden henledes på
følgende
• undlad at bruge clips eller andet, der forhindrer sikkerhedsselen i at sidde rigtigt
•
sikkerhedsselen må ikke være snoet eller
vredet
• hofteselen skal sidde lavt (ikke over maven)
• stræk hofteselen over hoften ved at trække
i diagonalselen, som vist på illustrationen.
ADVARSEL
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på airbaggens funktion ved en eventuel
kollision.
ADVARSEL
Hver sikkerhedssele er kun beregnet til én
person.
ADVARSEL
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sikkerhedsselen på egen hånd.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted. Hvis sikkerhedsselen
har været udsat for en kraftig belastning,
f.eks. i forbindelse med en kollision, skal
hele sikkerhedsselen udskiftes. En del af
sikkerhedsselens beskyttende egenskaber
kan være blevet forringet, selvom den virker
ubeskadiget. Udskift også sikkerhedsselen,
hvis den er slidt eller beskadiget. Den nye
sikkerhedssele skal være typegodkendt og
beregnet til den samme plads som den
udskiftede sikkerhedssele.
01 Sikkerhed
Sikkerhedsseler
Sikkerhedssele og graviditet
bl.a. vil sige, at man let skal kunne nå rattet og
fodpedalerne). I denne sammenhæng bør man
stræbe efter størst mulig afstand mellem
maven og rattet.
Påmindelse om sikkerhedssele
01
OBS
Advarslen om glemt sikkerhedssele er
beregnet til voksne passagerer på forsædet.
Hvis der er placeret en selemonteret barnestol på forsædet, gives der ingen selepåmindelse.
Visse markeder
G020105
Hvis føreren ikke har sin sikkerhedssele på, bliver han med lyd- og lyssignaler mindet om at
tage selen på. Ved lav hastighed gives lydpåmindelsen de første 6 sekunder.
Sikkerhedsselens hoftedel skal ligge fladt mod
siden af lårene og så lavt under maven som
muligt – den må aldrig glide opad. Sikkerhedsselen skal ligge så tæt ind til kroppen som
muligt, uden unødig slaphed. Kontrollér også,
at den ikke er snoet.
Efterhånden som graviditeten skrider frem,
skal en gravid fører justere sædet og rattet, så
hun har fuldt herredømme over bilen (hvilket
G027049
Sikkerhedsselen skal altid anvendes under
graviditet. Men det er vigtigt, at den anvendes
på rette måde. Den skal ligge tæt ind mod
skulderen, idet den diagonale del af sikkerhedsselen skal ligge mellem brysterne og mod
siden af maven.
Selestrammere
Hvis føreren og forsædepassageren ikke har
deres sikkerhedsseler på, bliver de med lyd- og
lyssignaler mindet om at tage selen på. Den
hørbare påmindelse er hastighedsafhængig
(ved lave hastigheder) og tidsafhængig (ved
start af bilen). Lyspåmindelse findes i loftskonsollen og i kombinationsinstrumentet.
Alle sikkerhedsseler (undtagen på midterpladsen bagi) har selestrammere. En mekanisme i
selestrammeren strammer sikkerhedsselen om
kroppen i tilfælde af en tilstrækkelig kraftig kollision. Sikkerhedsselen fastholder dermed personen mere effektivt.
ADVARSEL
Sæt aldrig låsetungen fra passagerens sikkerhedssele i selelåsen i førersiden. Sæt
altid låsetungen fra sikkerhedsselen i selelåsen på den rigtige side. Sørg for aldrig at
beskadige sikkerhedsselerne, og sæt ikke
fremmedlegemer ind i selelåsen. Ellers fungerer sikkerhedsselerne og selelåsen
måske ikke, som de skal, ved et sammenstød. Der er risiko for alvorlige skader.
17
01 Sikkerhed
01
Symboler, airbags
Advarselssymbol på
kombinationsinstrumentet
Sammen med advarselssymbolet
vises, om nødvendigt, en meddelelse på displayet. Hvis advarselssymbolet er defekt, tændes advarselstrekanten, og meddelelsen
SRS-AIRBAG SERVICE
SNAREST vises på displayet.
Volvo anbefaler, at du snarest kontakter et autoriseret Volvo-værksted.
G027284
ADVARSEL
Når fjernbetjeningen drejes til nøglestilling I, II
eller III, tændes advarselssymbolet i kombinationsinstrumentet. Symbolet slukkes efter ca. 6
sekunder, hvis airbagsystemet fungerer fejlfrit.
18
Hvis advarselssymbolet for airbagsystemet
fortsat er tændt eller tændes under kørslen,
er det tegn på, at airbagsystemet ikke fungerer fuldt ud. Symbolet kan angive, at der
er en fejl i sikkerhedsselesystemet, SIPS,
SRS-systemet eller IC-systemet. Volvo
anbefaler, at du hurtigst muligt kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
01 Sikkerhed
Airbags
Airbag-systemet
01
OBS
G020110
G020111
Sensorerne reagerer forskelligt, alt efter kollisionsforløbet og om sikkerhedsselen i
førersiden eller på forsædepassagerpladsen er i brug.
SRS-systemet, højrestyret bil
Der kan derfor opstå ulykkessituationer,
hvor kun én (eller ingen) af airbaggene udløses. SRS-systemet registrerer den kollisionskraft, som bilen udsættes for, og tilpasses herefter, således at der udløses én eller
flere airbags.
Airbaggene har en funktion, som bevirker, at
deres kapacitet tilpasses efter den kollisionskraft, bilen udsættes for.
SRS-systemet, venstrestyret bil.
Systemet består af airbags og sensorer. Ved en
tilstrækkelig kraftig kollision reagerer sensorer,
og airbaggen(e)pustes op, samtidig med at
de(n) bliver varm(e). For at dæmpe stødet mod
airbaggen tømmes den igen, når den presses
sammen. I forbindelse hermed udvikles der en
del røg i bilen, hvilket er helt normalt. Hele forløbet med oppustning og tømning af airbaggen
sker på nogle få tiendedele af et sekund.
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for reparation. Forkert
indgreb i airbagsystemet kan forårsage
funktionsfejl med alvorlige personskader til
følge.
19
01 Sikkerhed
Airbags
01
Airbag i førersiden
Som supplement til sikkerhedsselen på førersiden er bilen forsynet med en airbag. Den er
monteret sammenfoldet midt i rattet. Rattet er
mærket SRS AIRBAG.
G020113
ADVARSEL
Placering af airbag i passagersiden, venstrestyret
hhv. højrestyret bil.
ADVARSEL
Der må ikke anbringes genstande foran eller
oven på instrumentpanelet, hvor passagerpladsens airbag befinder sig.
Sikkerhedsselen og airbaggen fungerer
sammen. Hvis sikkerhedsselen ikke er i brug
eller bruges forkert, kan dette have indvirkning på airbaggens funktion ved en eventuel
kollision.
Airbag i passagersiden
Som supplement til sikkerhedsselen er bilen
forsynet med en airbag på passagersiden. Den
er monteret sammenfoldet i et rum oven over
handskerummet. Panelet er mærket SRS
AIRBAG.
ADVARSEL
For ikke at komme til skade, hvis airbaggen
udløses, skal passageren sidde så oprejst
som muligt, med fødderne på gulvet og ryggen mod ryglænet. Sikkerhedsselen skal
være spændt.
1
20
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag se side 21.
ADVARSEL
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
forsædet.1
Lad aldrig en person stå eller sidde foran
passagersædet. Personer, der er mindre
end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
01 Sikkerhed
Til- og frakobling af airbag*
Lukning med nøgle - PACOS*
Generelle oplysninger
Airbaggen på forsædepassagerpladsen kan
frakobles, hvis bilen har en omskifter, PACOS
(Passenger Airbag Cut Off Switch). For information om, hvordan til- og frakobling foregår,
se under overskriften Til- og frakobling.
Lukning med nøgle/omskifter
Omskifteren for forsædepassagerpladsens airbag, (PACOS), befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig,
når døren åbnes (se under overskriften Til- og
frakobling nedenfor).
Kontrollér, at omskifteren står i den ønskede
stilling. Volvo anbefaler, at nøglebladet bruges
til at ændre stilling.
For information om nøglebladet, se side 122.
ADVARSEL
Medmindre ovenstående nøje følges, risikerer man, at der opstår livsfare.
ADVARSEL
01
Til- og frakobling
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med airbag på forsædepassagerpladsen, men ikke har PACOS,
er airbaggen altid aktiveret.
ADVARSEL
Der må ikke sidde nogen passagerer på
passagerpladsen, hvis tekstmeddelelsen på
bakspejlet viser, at airbaggen er frakoblet,
samtidig med at advarselssymbolet for airbagsystemet vises på kombinationsinstrumentet. Det tyder på, at der er opstået en
alvorlig fejl. Opsøg snarest et værksted.
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted
Omskifterens placering.
Airbaggen er tilkoblet. Med omskifteren i
denne stilling må en passager, der er over
140 cm høj, sidde på den forreste passagerplads, men aldrig et barn i en barnestol
eller på en barnepude.
Airbaggen er frakoblet. Med omskifteren i
denne stilling må et barn sidde på den forreste passagerplads i en barnestol eller på
en barnepude, men ikke personer, der er
højere end 140 cm.
Hvis airbaggen er tilkoblet, må man aldrig
anbringe et barn i barnestol eller på barnepude på forsædet. Hvis ovenstående ikke
følges, kan barnet komme i livsfare.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
21
01 Sikkerhed
01
Til- og frakobling af airbag*
En tekstmeddelelse i bakspejlet indikerer, at
airbaggen på forsædepassagerpladsen er frakoblet (se foregående illustration).
ADVARSEL
Tilkoblet airbag (passagerplads):
Hvis airbaggen er tilkoblet, må børn aldrig
anbringes i barnestol eller på barnepude på
passagerpladsen. Dette gælder for alle personer, der er lavere end 140 cm.
Frakoblet airbag (passagerplads):
Personer, der er højere end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen er frakoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
G027050
Meddelelse / besked
Indikering der viser, at passagerpladsens airbag er
frakoblet.
22
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
01 Sikkerhed
Sideairbag (SIPS-bag)
Sideairbag
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at reparation kun udføres af et autoriseret Volvo-værksted.
Forkert indgreb i SIPS-bagsystemetet
kan forårsage funktionsfejl med alvorlige personskader til følge.
•
Placer ikke nogen genstande i området
mellem sædets yderside og dørpanelet,
da dette område kan påvirkes af sideairbaggen.
•
Volvo anbefaler, at der kun bruges
sædeovertræk, som er godkendt af
Volvo. Andre overtræk kan hindre sideairbaggenes funktion.
•
Sideairbaggen er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
G020118
•
Sideairbaggenes placering.
Ved en sidekollision fordeles en stor del af kollisionskraften af SIPS (Side Impact Protection
System) til vanger, stolper, gulv, loft og andre
dele af karosseriet. Forsædernes sideairbags
beskytter brystet og udgør en vigtig del af
systemet. Sideairbaggen befinder sig i forsædets rygramme.
Barnestol og sideairbag
01
Placering
Førerplads, venstrestyret bil
SIPS-systemet består af sideairbags og sensorer. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og sideairbaggen pustes op.
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af sideairbaggen.
Der kan anbringes en barnestol/barnepude på
forsædet, forudsat at bilen ikke har en tilkoblet1 airbag i passagersiden.
1
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 21.
23
01 Sikkerhed
01
Sideairbag (SIPS-bag)
Passagerplads, venstrestyret bil
Airbaggen pustes op mellem den kørende og
dørpanelet og dæmper dermed stødet for den
kørende i kollisionsøjeblikket. Når airbaggen
presses sammen under kollisionen, tømmes
den. Normalt pustes kun sideairbaggen i airbagsiden op.
24
01 Sikkerhed
Beskyttelsesgardin (IC)
Egenskaber
01
ADVARSEL
Hæng eller fastgør aldrig tunge genstande i
håndgrebene i loftet. Krogen er kun beregnet til lettere overtøj (ikke til hårde genstande som f.eks. paraplyer).
G027047
Der bør ikke skrues eller monteres noget i
bilens loft, dørstolper eller sidepaneler.
Ellers opnås den tilsigtede beskyttelse
muligvis ikke. Volvo anbefaler, at du kun
bruger originale Volvo-dele, der er godkendt
til anbringelse disse steder.
Gardinairbaggene IC (Inflatable Curtain) er en
del af SIPS og airbaggene. Den er monteret
langs begge sider af loftet og beskytter bilens
kørende på yderpladserne. Ved en tilstrækkeligt kraftig kollision reagerer sensorer, og gardinairbaggen pustes op. Gardinairbaggen
bidrager til at beskytte førerens og passagerernes hoveder mod at slå mod bilens inderside
ved en kollision.
ADVARSEL
Bilen må ikke lastes højere end 50 mm
under overkanten af sideruderne. I modsat
fald kan beskyttelsesvirkningen af gardinairbaggene, der er skjult i loftet, gå tabt.
ADVARSEL
Beskyttelsesgardinet er et supplement til
sikkerhedsselen.
Brug altid sikkerhedsselen.
25
01 Sikkerhed
01
WHIPS
G020347
Beskyttelse mod piskesmældsskader – WHIPS
WHIPS-systemet (Whiplash Protection
System) består af et energiabsorberende
ryglæn og en til systemet tilpasset nakkestøtte
på forsæderne. Systemet aktiveres i tilfælde af
påkørsel bagfra, hvor kollisionsvinklen, hastigheden og det påkørende køretøjs egenskaber
har indvirkning på effekten.
Sædets egenskaber
Når WHIPS-systemet aktiveres, vippes forsædernes ryglæn bagud, hvorved siddestillingen
for føreren og forsædepassageren ændres. På
denne måde mindskes risikoen for piskesmældsskader (whiplash).
WHIPS-systemet er et supplement til sikkerhedsselen. Brug altid sikkerhedsselen.
26
Barnestolens eller barnepudens beskyttelsesegenskaber påvirkes ikke negativt af WHIPSsystemet.
Korrekt siddestilling
ADVARSEL
ADVARSEL
WHIPS-systemet og barnestol/
barnepude
Foretag aldrig nogen ændringer eller reparationer af sædet eller WHIPS-systemet på
egen hånd. Volvo anbefaler, at du kontakter
et autoriseret Volvo-værksted.
For at opnå optimal beskyttelse skal føreren og
forsædepassageren sidde midt på sædet med
så lille afstand som muligt mellem nakkestøtten
og hovedet.
01 Sikkerhed
WHIPS
WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres
01
ADVARSEL
Hvis sædet har været udsat for en kraftig
belastning, f.eks. i forbindelse med en kollision bagfra, skal WHIPS-systemet kontrolleres. Volvo anbefaler, at du kontakter et
autoriseret Volvo-værksted.
G020125
G020126
Dele af WHIPS-systemets beskyttende
egenskaber kan være blevet forringet,
selvom sædet virker ubeskadiget.
Placer ikke nogen genstande på gulvet bag ved
førersæde/passagerforsæde, som kan hindre
WHIPS-systemets funktion.
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af systemet, selv efter mindre ulykker med påkørsel
bagfra.
Placer ikke nogen genstande på bagsædet, som
kan hindre WHIPS-systemets funktion.
ADVARSEL
Hvis et bagsæderyglæn er slået ned, skal
det tilsvarende forsæde flyttes frem, så det
ikke har kontakt med det nedslåede ryglæn.
Undgå at placere kasselignende genstande
på en sådan måde, at de klemmes fast mellem bagsædets sædehynde og forsædets
ryglæn. WHIPS-systemets funktion må ikke
hindres.
27
01 Sikkerhed
01
Væltningsbeskyttelse - ROPS
Funktion
Volvos Roll-Over Protection System (ROPS) er
udviklet for at reducere vælterisikoen og for at
yde den størst mulige beskyttelse, hvis der alligevel skulle ske en ulykke.
Systemet består af:
• Et stabiliseringssystem, RSC (Roll Stability
Control), som gør, at risikoen for at vælte
og rulle rundt minimeres ved f.eks. kraftige
undvigelsesmanøvrer, eller hvis bilen skrider ud.
• Øget beskyttelse for føreren og passagererne i form af et forstærket karosseri,
beskyttelsesgardiner og selestrammere på
alle pladser. Se også side 17 og 25.
RSC-systemet anvender en gyrosensor, der
registrerer, hvordan bilens hældning i sideretningen forandres. På basis heraf beregner
systemet derefter risikoen for, at bilen vælter.
Hvis der er en sådan risiko, aktiveres DSTCsystemet, motoromdrejningstallet sænkes, og et
eller flere hjul bremses, indtil bilen igen er stabil.
Se nærmere om DSTC-systemet på side 150.
28
ADVARSEL
Ved normal kørsel forbedrer RSC-systemet
bilens vejsikkerhed, hvilket dog ikke bør
opfattes som en anledning til at øge hastigheden. Overhold altid de normale forholdsregler for sikker kørsel.
01 Sikkerhed
Hvornår udløses systemet
A
System
Aktiveres
Selestrammere
Ved frontalkollision og/eller rundslagning.
Airbags (SRS)
Ved frontalkollisionA
Sideairbags SIPS
Ved sidekollisionA
Beskyttelsesgardin (IC)
Ved sidekollision og/eller væltningA.
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPS
Ved påkørsel bagfra.
RSC
I tilfælde af kraftige undvigemanøvrer, eller hvis bilen skrider ud.
01
Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har
indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.
Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende:
• Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger
den til et autoriseret Volvo-værksted for
reparation. Kør ikke med udløste airbags.
• Volvo anbefaler, at du lader et autoriseret
Volvo-værksted tage sig af udskiftning af
komponenter i bilens sikkerhedssystem.
• Søg altid lægehjælp.
OBS
Tilkobling af SRS-, SIPS-, IC- og sikkerhedsselesystemet sker kun én gang ved en
kollision.
ADVARSEL
Airbagsystemets styreenhed er placeret i
midterkonsollen. Hvis midterkonsollen har
været dækket med vand eller anden væske,
løsnes batterikablerne. Forsøg ikke at starte
bilen, da airbaggene kan udløses. Bjerg
bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger den til
et autoriseret Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kør aldrig med udløste airbags. Det kan
vanskeliggøre styringen af bilen. Også
andre sikkerhedssystemer kan være beskadiget. Den røg og det støv, som dannes ved
udløsning af airbaggene, kan ved intensiv
eksponering forårsage hud- og øjenirritationer/øjenskader. Hvis der opstår gener,
vaskes med koldt vand. Den hurtige udløsning kan også, kombineret med airbaggens
materiale, give friktions- og forbrændingsskader på huden.
29
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Børn skal sidde godt og sikkert
Volvo anbefaler, at børn kører i bagudvendt
barnestol så længe som muligt, mindst til 3-4
års alderen, og derefter i fremadvendt barnepude/barnestol op til 10 års alderen.
Barnets placering i bilen og det udstyr, der skal
bruges, skal vælges under hensyntagen til barnets vægt og højde. For nærmere oplysninger,
se side 31.
OBS
OBS
Kontakt producenten for mere detaljerede
anvisninger, hvis du har spørgsmål vedrørende montering af børnesikkerhedsprodukterne.
ADVARSEL
Barnestole
Du må ikke fastgøre barnestolens fastspændingsbånd i sædets længdejusteringsstang, fjedre, skinner og bjælker under
sædet. Skarpe kanter kan beskadige fastspændingsbåndene.
OBS
Lovbestemmelser om placering af børn i
bilen varierer fra land til land. Du bør sætte
dig ind i bestemmelserne.
Se nærmere i monteringsanvisningen til barnestolen om den rette montering.
Placering af barnestole
Børn, uanset alder og størrelse, skal altid være
forsvarligt fastspændt i bilen. Lad aldrig et barn
sidde på skødet af en passager.
1
30
For information om til- og frakobling af airbag (SRS), se side 21.
Det er tilladt at anbringe:
• en barnestol/barnepude på passagerforG020128
Volvos eget børnesikkerhedsudstyr er konstrueret til netop din bil. Volvo anbefaler, at du bruger Volvos originaludstyr for at sikre, at befæstelsespunkter og befæstelsesanordninger har
den rette placering og tilstrækkelig styrke.
Ved brug af andre børnesikkerhedsprodukter er det vigtigt at læse den monteringsanvisning, der følger med produkterne.
En barnestol og en airbag hører ikke sammen.
sædet, så længe1 airbaggen på passagerpladsen foran ikke er tilkoblet.
• en eller flere barnestole/barnepuder på
bagsædet.
Placer altid barnestole/barnepuder på bagsædet, hvis passagerpladsens airbag er tilkoblet.
Barnet kan komme alvorligt til skade, hvis airbaggen pustes op, når barnet sidder på passagerpladsen.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
ADVARSEL
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må børn
aldrig anbringes i barnestol eller på barnepude på forsædet.2
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
01
Airbag-mærkat
Barnepuder/barnestole med stålbøjler eller
andre konstruktionsdele, der kan ligge an
mod selespændets udløsningsknap, må
ikke bruges, da de utilsigtet kan få spændet
til at udløses.
Lad ikke barnestolens øverste del ligge an
mod forruden.
Mærkaten bliver synlig, når passagerdøren åbnes,
se illustration på side 21.
Anbefalet barnebeskyttelse3
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Gruppe 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens sikkerhedssele
<10 kg
Typegodkendelse: E1 04301146
Gruppe 0+
(U)
<13 kg
Gruppe 0
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
<10 kg
Typegodkendelse: E5 03135
Gruppe 0+
(L)
<13 kg
2
3
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 21.
Med hensyn til andre barnebeskyttelsesprodukter skal bilen stå på producentens medfølgende billiste eller produktet være universelt godkendt efter regulativet ECE R44.
31
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Gruppe 0
Barnestole som er generelt godkendte.
<10 kg
(U)
Gruppe 0+
<13 kg
Gruppe 1
9-18 kg
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol (Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele og fæstebånd.
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
Gruppe 1
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
9-18 kg
Typegodkendelse: E5 03135
(L)
Gruppe 1
Barnestole som er generelt godkendte.
9-18 kg
(U)
Gruppe 2
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol (Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd
15-25 kg
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
32
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt
Forsæde (med deaktiveret airbag)
Gruppe 2
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol (Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med bilens sikkerhedssele.
15-25 kg
01
Typegodkendelse: E5 04191
(L)
Gruppe 2/3
Barnepude med og uden ryg (Booster Cushion with and without backrest).
15-36 kg
Typegodkendelse: E5 03139
(UF)
Gruppe 2/3
Volvo selepude med ryglæn (Volvo Booster Seat with backrest).
15-36 kg
Typegodkendelse: E1 04301169
(UF)
L: Gælder for specifikke barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle kategorier.
U: Gælder for generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
UF: Gælder for fremadvendte, generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
``
33
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Vægt
Anden sæderække, yderpladserA
Anden sæderække, midterpladsenA
Gruppe 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
ISOFIX-fastspændingssystemet.
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
ISOFIX-fastspændingssystemet.
Typegodkendelse: E1 04301146
Typegodkendelse: E1 04301146
(U)
(U)
<10 kg
Gruppe 0+
<13 kg
Gruppe 0
<10 kg
Gruppe 0+
<13 kg
Gruppe 0
Volvo babystol (Volvo Infant Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
ISOFIX-fastspændingssystemet.
Typegodkendelse: E1 04301146
(U)
Gruppe 0+
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
<13 kg
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
(L)
(L)
Gruppe 0
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
<10 kg
(U)
(U)
(U)
<10 kg
Gruppe 0+
<13 kg
34
Tredje sæderække i varianten
med syv sæder
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt
Anden sæderække, yderpladserA
Gruppe 1
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele og fæstebånd.
9-18 kg
Anden sæderække, midterpladsenA
01
Tredje sæderække i varianten
med syv sæder
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
Gruppe 1
9-18 kg
Gruppe 1
9-18 kg
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med
bilens sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
Bagudvendt barnestol (Child Seat) - bagudvendt barnebeskyttelse, der fastgøres
med bilens sikkerhedssele, fæstebånd
og støtteben.
Typegodkendelse: E5 03135
Typegodkendelse: E5 03135
(L)
(L)
Britax Fixway - bagudvendt barnestol,
der fastgøres med ISOFIX-fastspændingssystemet og fastspændingsbånd.
Typegodkendelse: E5 03171
(L)
Gruppe 1
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
Barnestole som er generelt godkendte.
9-18 kg
(U)
(U)
(U)
``
35
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Vægt
Anden sæderække, yderpladserA
Gruppe 2
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - bagudvendt barnestol, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele og fastspændingsbånd.
15-25 kg
Anden sæderække, midterpladsenA
Tredje sæderække i varianten
med syv sæder
Typegodkendelse: E5 04192
(L)
Gruppe 2
15-25 kg
Gruppe 2/3
15-36 kg
Gruppe 2/3
15-36 kg
36
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele.
Volvo bagudvendt/vendbar barnestol
(Volvo Convertible Child Seat) - fremadvendt barnestol, der fastgøres med bilens
sikkerhedssele.
Typegodkendelse: E5 04191
Typegodkendelse: E5 04191
(L)
(L)
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Barnepude med og uden ryg (Booster
Cushion with and without backrest).
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
Typegodkendelse: E5 03139
(UF)
(UF)
(UF)
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Volvo selepude med ryglæn (Volvo
Booster Seat with backrest).
Typegodkendelse: E1 04301169
Typegodkendelse: E1 04301169
Typegodkendelse: E1 04301169
(UF)
(UF)
(UF)
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Vægt
Anden sæderække, yderpladserA
Gruppe 2/3
Integreret selepude (Integrated Booster
Cushion) - findes som fabriksmonteret
ekstraudstyr.
15-36 kg
Anden sæderække, midterpladsenA
01
Tredje sæderække i varianten
med syv sæder
Typegodkendelse: E5 03167
(B)
L: Gælder for specifikke barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle kategorier.
U: Gælder for generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
UF: Gælder for fremadvendte, generelt godkendte barnestole i denne vægtklasse.
B: Indbyggede barnestole, der er godkendt til denne vægtklasse.
A
På varianten med syv sæder skal sæderækken være i bageste stilling ved anvendelse af barnestol.
``
37
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Integreret selepude*
ADVARSEL
Hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet, må børn
aldrig anbringes i barnestol eller på barnepude på forsædet.
Personer, der er mindre end 140 cm, må
aldrig sidde på passagerpladsen, hvis airbaggen (SRS) er tilkoblet.4
1. Træk fremad i håndtaget på forsiden af
selepuden, og derefter opad, så selepuden
hæver sig.
2. Tag fat i puden med begge hænder, og før
den bagud.
3. Tryk, indtil puden låses fast.
Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare.
ADVARSEL
Selepuden skal være fastlåst, inden barnet
anbringes på den.
Opslåning af selepude
G031071
Kontrollér at:
• selepuden er låst fast.
• sikkerhedsselen er i kontakt med barnets
Volvos integrerede selepude til bagsædets
midterplads er specielt konstrueret til at yde et
barn god sikkerhed. Kombineret med den normal sikkerhedssele er den integrerede selepude godkendt til børn, der vejer 15 -36 kg.
krop, at den ikke er slap eller snoet, og at
sikkerhedsselen ligger rigtigt over skulderpartiet.
• hofteselen sidder lavt over bækkenet, for
at give den bedste beskyttelse.
• sikkerhedsselen ikke ligger mod barnets
G030708
hals eller under skulderen.
4
38
Nærmere oplysninger om tilkoblet/frakoblet airbag (SRS), se side 21.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
• Nakkestøttens position er nøjagtigt indstillet i forhold til barnets hoved.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
ADVARSEL
Volvo anbefaler, at reparation eller udskiftning kun udføres af et autoriseret Volvoværksted. Du må ikke selv foretage ændringer af eller tilføjelser til selepuden.
Hvis en indbygget selepude har været udsat
for en kraftig belastning, f.eks. i forbindelse
med en kollision, skal hele selepuden
udskiftes. Selvom selepuden virker ubeskadiget, kan en del af dens beskyttende egenskaber være blevet forringet. Selepuden
skal også udskiftes, hvis den er meget slidt.
Børnesikkerhedslåse på bagdørene
Betjeningskontakterne for bagdørenes elruder og åbningshåndtag kan spærres, så der
ikke kan åbnes indefra. For nærmere oplysninger se side 128.
SOFIX monteringssystem til
barnestole*
01
Man får adgang til forankringspunkterne ved at
trykke ned på siddepladsens sædehynde.
OBS
ISOFIX er et tilbehør til passagersædet.
Følg altid producentens monteringsanvisninger, når et barnebeskyttelsesprodukt skal fastgøres i ISOFIX-befæstelsespunkterne.
Størrelsesklasser
Barnestole findes i forskellige størrelser – biler
har forskellige størrelser. Derfor passer ikke
alle barnestole på alle pladser i alle bilmodeller.
Nedslåning af selepude
1. Træk fremad i håndtaget.
For barnestole med ISOFIX monteringssystem
findes der derfor en størrelsesklassificering for
at hjælpe brugeren med at vælge den rette barnestol (se følgende tabel).
2. Før puden nedad, og tryk, indtil den låses
fast.
G015268
OBS
Husk at slå selepuden ned først, hvis
sædets ryglæn skal slås frem.
Forankringspunkterne for ISOFIX-systemet er
skjult bag den nederste del af bagsæderyglænet på de yderste siddepladser.
Forankringspunkternes placering fremgår af
symboler i ryglænets beklædning (se foregående illustration).
Størrelsesklasse
Beskrivelse
A
Fuld størrelse, fremadvendt
barnestol
B
Reduceret størrelse (alternativ 1), fremadvendt barnestol
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
39
01 Sikkerhed
01
Børnesikkerhed
Størrelsesklasse
Beskrivelse
Størrelsesklasse
B1
Reduceret størrelse (alternativ 2), fremadvendt barnestol
C
Fuld størrelse, bagudvendt
barnestol
D
Reduceret størrelse, bagudvendt barnestol
E
Bagudvendt barnestol
OBS
Beskrivelse
F
Tværstillet barnestol, venstre
G
Tværstillet barnestol, højre
Hvis en ISOFIX barnestol ikke har en størrelsesklassificering, skal bilmodellen være
opført på barnestolens liste over biler.
OBS
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for oplysninger om,
hvilke ISOFIX-barnestole Volvo anbefaler.
ADVARSEL
Der må aldrig anbringes et barn på forsædepassagerpladsen, hvis pladsen har en tilkoblet airbag.
Typer af ISOFIX-barnestole
Barnestolstype
Babystol tværstillet
Babystol bagudvendt
Vægt
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
maks. 10 kg
F
X
X
(0 – 9 måneder)
G
X
X
maks. 10 kg
E
X
OK
(0 – 9 måneder)
40
Størrelsesklasse
(IL)
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Barnestolstype
Babystol bagudvendt
Vægt
maks. 13 kg
(0 – 12 måneder)
Størrelsesklasse
E
01
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
X
OK
(IL)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
Barnestol bagudvendt
9-18 kg
(9-36 måneder)
D
X
OK
(IL)
C
X
OK
(IL)
``
41
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
01
Barnestolstype
Barnestol fremadvendt
Vægt
9-18 kg
Størrelsesklasse
B
Passagerpladser til ISOFIX-montering af barnestol
Forsæde
Bagsædets yderplads
X
OKA
(9-36 måneder)
(IUF)
B1
X
OKA
(IUF)
A
X
OKA
(IUF)
X: ISOFIX-positionen gælder ikke for ISOFIX-barnestole i denne vægtklasse og/eller størrelsesklasse.
IL: Gælder for specifikke ISOFIX-barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle kategorier.
IUF: Gælder for fremadvendte ISOFIX-barnestole, som er generelt godkendte i denne vægtklasse.
A
42
Volvo anbefaler bagudvendt barnebeskyttelse til denne gruppe.
01 Sikkerhed
Børnesikkerhed
Fæstepunkter for barnestol
For at få adgang til befæstelsespunkterne skal
ryglænet slås frem. Nærmere oplysninger om,
hvordan barnestolen skal fastspændes i de
øverste befæstelsespunkter, fremgår af brugsanvisningen, der følger med barnestolen.
Ekstra spærrefunktion i sikkerhedssele
(ALR/ELR)5
01
Denne funktion deaktiveres automatisk, når
sikkerhedsselen udløses fra selespændet og
føres tilbage til udgangsstillingen.
Hvis der opstår problemer med montering af
børnesikkerhedsprodukter, skal du kontakte
fabrikanten for at få tydeligere monteringsanvisninger.
G027032
Sikkerhedsselen på midterpladsen på 2.
sæderække har en ekstra spærrefunktion
(ALR/ELR). Spærrefunktionen bidrager til at
holde selen spændt, hvilket gør det lettere at
montere en barnestol.
Bilen har øverste befæstelsespunkter til barnestole. Disse fæstepunkter er placeret på bagsiden af sæderne i bagsædet.
De øverste befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med fremadvendte barnestole. Volvo anbefaler, at småbørn sidder i
bagudvendte barnestole indtil en så høj alder
som muligt.
OBS
På model med syv sæder findes disse
fæstepunkter kun på anden sæderække.
5
Ved montering af en barnestol ved hjælp af en
sikkerhedssele gælder følgende:
1. Fastgør sikkerhedsselen til barnestolen i
henhold til barnestoleproducentens anvisninger.
2. Træk sikkerhedsselen helt ud.
3. Spænd sikkerhedsselen ved at skyde låsetungen ned i spændet. Et tydeligt "klik"
angiver, at sikkerhedsselen er låst.
4. Lad sikkerhedsselens mekanisme rulle sikkerhedsselen ind, og stræk den rundt om
barnestolen. Der høres nu en mekanisk lyd
fra sikkerhedsselen, hvilket er normalt.
Automatic Locking Retractor/Emergency Locking Retractor.
43
Oversigt over venstrestyret bil................................................................
Oversigt over højrestyret bil....................................................................
Betjeningspanel på førerens dør.............................................................
Kombinationsinstrument.........................................................................
Kontrol- og advarselssymboler...............................................................
Informationsdisplay.................................................................................
Strømafbryder i midterkonsollen.............................................................
Belysningspanel......................................................................................
Venstre rathåndtag..................................................................................
Informationscenter*.................................................................................
Højre kontaktarm....................................................................................
Fartpilot*..................................................................................................
Parkeringsbremse, elkontakt mm...........................................................
Elektriske rudeoptræk.............................................................................
Ruder og spejle.......................................................................................
Elbetjent taglem*.....................................................................................
46
48
50
51
52
55
57
60
62
63
65
67
69
71
73
78
HomeLinkŸ *............................................................................................ 80
44
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
I N S T R U M E N T E R , K O N T A K T E R O G R E G U L E R I N G S A N O R DNINGER
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
02
46
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over venstrestyret bil
Belysningspanel
Horn
Ventilationsspjæld
Fartpilot
Display
Afvisere/lysomskifter READ-knap
Temperaturmåler
Parkeringsbremse
Kilometertæller/Triptæller/Konstantfartholder
Udløsningshåndtag til parkeringsbremse
Speedometer
Afvisere
Omdrejningstæller
Udetemperaturmåler, ur, gearindikator
Brændstofmåler
02
Kontakt for læselamper
Kabinebelysning
Regulering, soltag
Påmindelse om sikkerhedssele
Bakspejl
Kontrol- og advarselssymboler
Ventilationsspjæld
Handskerum
Advarselsblinklys
Lydanlæg
Klimaanlæg
Forrudeviskere
Tastatur til telefon/audio
Kombinationsinstrument
47
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
02
48
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Oversigt over højrestyret bil
Belysningspanel
Horn
Ventilationsspjæld
Kombinationsinstrument
Kontrol- og advarselssymboler
Tastatur til telefon/audio
Brændstofmåler
Forrudeviskere
Udetemperaturmåler, ur, gearindikator
Udløsningshåndtag til parkeringsbremse
Omdrejningstæller
Kontakt for læselamper
Afvisere
Kabinebelysning
Speedometer
Regulering, soltag
Kilometertæller/Triptæller/Konstantfartholder
Påmindelse om sikkerhedssele
Temperaturmåler
02
Bakspejl
Display
Ventilationsspjæld
Handskerum
Advarselsblinklys
Lydanlæg
Klimaanlæg
Afvisere/lysomskifter READ-knap
Parkeringsbremse
Fartpilot
49
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Betjeningspanel på førerens dør
Betjeningspanel
G029570
02
Låseknap for samtlige døre
Spærring af rudeoptræk i bagdørene
Regulering, rudeoptræk
Justering, ydre sidespejle
50
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kombinationsinstrument
G026973
02
Temperaturmåler – Viser temperaturen i
kølesystemet. Hvis viseren bevæger sig
ind i det røde felt, vises en meddelelse på
displayet. Husk, at ekstralygter foran luftindtaget forringer kølingen af systemet.
Display - På displayet vises informationsog advarselsmeddelelser.
Speedometer - Viser kørselshastigheden.
Triptællerne, T1 og T2 – Bruges til måling
af korte strækninger. Tallet længst til højre
angiver hver 100 meter. Tryk knappen ind
i mindst 2 sekunder for at nulstille. Skift
mellem triptællerne med et kort tryk på
knappen.
Indikator for fartpilot.
Kilometertælleren - Viser det totale antal
kilometer, bilen har kørt.
skridningsrisiko. Hvis bilen har holdt stille,
kan måleren vise for høj en værdi.
Fjernlys-kontrollampe
Knap til ur - Drej på knappen for at indstille
uret.
Advarselssymbol - Hvis der opstår en fejl,
tændes symbolet, og der fremkommer en
meddelelse på displayet.
Omdrejningstæller - Viser motoromdrejningstallet i 1000 omdr./minut. Omdrejningstællerens nål må ikke komme ind i det
røde felt.
Når lampen i instrumentet tændes, er
niveauet i brændstoftanken lavt. Fyld
brændstof på snarest. Se også informationscenter på side 63.
Kontrol- og advarselssymboler
Afvisere - venstre/højre
Indikering for automatgear - Viser den
valgte gearstilling.
Udendørstermometer – Når temperaturen
ligger mellem +2 °C og 5 °C, lyser et snefnugsymbol på displayet. Det advarer om
51
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Symboler for funktionskontrol
02
Hvis motoren ikke starter inden
5 sekunder, slukkes alle symboler,
undtagen symbolerne for fejl i
udstødningsrensesystemet og lavt
olietryk.
Visse symboler mangler muligvis
den bagvedliggende funktion, alt
efter bilens udstyr.
Denne lampe lyser rødt eller gult,
alt efter hvor kritisk den konstaterede fejl er.
Rød lampe
1. Stands bilen på et sikkert sted. Bilen må
ikke køre videre.
2. Læs teksten på displayet.
Symboler midt på instrumentet
3. Foretag det fornødne ifølge instruktionerne
på displayet, eller kontakt et værksted.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et
autoriseret Volvo-værksted.
Symbolet og meddelelsesteksten er synlige,
indtil fejlen er udbedret.
Alle kontrol- og advarselssymboler1 tændes,
når fjernbetjeningen drejes til stilling II inden
start. Dette viser, at symbolerne fungerer. Når
motoren startes, skal alle symboler slukke,
undtagen parkeringsbremsesymbolet, som
først slukkes, når parkeringsbremsen udløses.
1
52
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 207.
Gul lampe
–
Læs meddelelsen på displayet. Foretag
det fornødne.
Meddelelsesteksten slukkes ved at trykke på
READ-knappen (se side 55), eller forsvinder
automatisk efter 2 minutter.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
OBS
Når meddelelsesteksten TID TIL
REGELMÆSSIG SERV vises, slukkes
symbol og meddelelsestekst ved hjælp af
READ-knappen, eller forsvinder automatisk
efter 2 minutter.
Kontrolsymboler
Fejl i ABS-systemet
Hvis symbolet tændes, fungerer
systemet ikke. Det normale bremsesystem fungerer fortsat, men
uden ABS-funktionen.
1. Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér
standen i bremsevæskebeholderen (se
side 210).
2. Hvis niveauet er under MIN i beholderen,
bør bilen ikke køres videre, men bjerges.
Volvo anbefaler, at bilen bjerges til et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af bremsesystemet.
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være
opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.
3. Volvo anbefaler, at du kører til et autoriseret Volvo-værksted for kontrol af ABSsystemet, hvis symbolet bliver ved med at
lyse.
Fejl i bremsesystemet
Hvis symbolet tændes, kan bremsevæskeniveauet være for lavt.
• Hvis niveauet er under MIN i bremsevæ-
02
skebeholderen, bør man ikke køre videre
med bilen, men få den bjerget til et autoriseret værksted, som Volvo har anbefalet,
for at få bremsesystemet efterset.
ADVARSEL
Hvis BREMSE- og ABS-symbolerne lyser
samtidigt, er der risiko for, at bagvognen
skrider ud ved en hård opbremsning.
Påmindelse om sikkerhedssele
Symbolet lyser, hvis en person på
forsædet ikke har taget sikkerhedssele på.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
autoriseret værksted, som Volvo har anbefalet, for at få bremsesystemet efterset.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
2. Start motoren igen.
• Hvis begge symboler slukkes, kan man
køre videre.
• Hvis symbolerne forbliver tændt, skal
niveauet i bremsevæskebeholderen kontrolleres, se side 210.
• Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen
For lavt olietryk2
Hvis symbolet tændes under kørsel, er motorens olietryk for lavt.
Stands straks motoren, og kontrollér oliestanden. Påfyld olie efter
behov. Hvis symbolet tændes og
olieniveauet er normalt, skal du kontakte et
autoriseret værksted, som Volvo har anbefalet.
er normalt, og symbolerne stadig lyser, kan
bilen med stor forsigtighed køres til et
2
For visse motorvarianter anvendes symbolet for lavt olietryk ikke. Advarsel gives via tekst på displayet, se side 207.
53
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Kontrol- og advarselssymboler
Udstødningsrensningssystem
02
Parkeringsbremse trukket
Hvis symbolet tændes, kan det
skyldes fejl i bilens udstødningsrensningssystem. Volvo anbefaler,
at du kører til et autoriseret Volvoværksted for kontrol.
Airbags (SRS)
Hvis symbolet forbliver tændt eller
tændes under kørsel, er der
opstået en fejl i selelåsen, SRSSIPS- eller IC-systemet. Volvo
anbefaler, at du snarest kører til et
autoriseret Volvo-værksted for kontrol.
Dette symbol lyser, når parkeringsbremsen er trådt ned. Træd altid
parkeringsbremsen ned til nederste stilling.
Lav hastighed
OBS
Symbolet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsen er trådt ned.
Tågebaglys
Symbolet lyser, når tågelyset er
tændt.
Motorforvarmer (diesel)
Symbolet tændes, når motoren
forvarmes. Forvarmning foretages,
når temperaturen er under 2 °C.
Når symbolet slukkes, kan bilen
startes.
54
Hvis bilen bevæger sig med en lavere hastighed end ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet, samtidig med at FØRERDØR ÅBEN,
PASSAGERDØR ÅBEN, VENSTRE
BAGDØR ÅBEN eller HØJRE BAGDØR
ÅBEN vises på displayet. Stands bilen på det
første sikre sted, og luk den dør/klap, der er
åben.
Høj hastighed
Generatoren lader ikke
Hvis symbolet tændes under kørsel, er der en fejl i det elektriske
system. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til et autoriseret
Volvo-værksted.
Påmindelse – dørene ikke lukket
Hvis en af dørene eller bagklappen ikke er rigtigt lukket, bliver føreren gjort opmærksom på
dette.
Kontrolsymbol for påhængsvogn
Symbolet blinker, når afviserne er i
funktion og der er tilkoblet en
påhængsvogn. Hvis symbolet ikke
blinker, er en af lamperne på
påhængsvognen eller bilen defekt.
Stabilitetssystem DSTC
For nærmere oplysninger om
systemets funktioner og symboler,
se side 151.
Hvis bilen kører med højere hastighed end ca. 7 km/t, lyser symbolet,
når der på displayet vises en af
meddelelserne i foregående
stykke.
Påmindelse om bagklap
Hvis bagklappen er åben, vises BAGSMÆK
ÅBEN på displayet.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
Besked
OBS
Hvis der vises en advarselsmeddelelse
under brug af informationscentret, skal
meddelelsen læses (tryk på READ-knappen), inden den tidligere aktivitet kan genoptages.
Samtidig med at et advarsels- eller kontrolsymbol tændes, vises der en supplerende
meddelelse på displayet.
–
Tryk på READ-knappen (1).
Gennemse meddelelserne ved hjælp af READknappen. Fejlmeddelelser gemmes på en
hukommelsesliste, indtil fejlen er afhjulpet.
Meddelelse /
besked
Betydning
STANDS STRAKSA
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
STANDS MOTORENA
Stands bilen på sikker vis, og sluk for
motoren. Risiko for
alvorlige skader.
SERVICE SNARESTA
Volvo anbefaler, at
du omgående lader
et autoriseret Volvoværksted kontrollere
bilen.
SE
INSTRUKT.BOGA
Læs instruktionsbogen.
Meddelelse /
besked
Betydning
SERVICE PÅKRÆVETA
Volvo anbefaler, at
du lader et autoriseret Volvo-værksted
kontrollere bilen så
snart som muligt.
TID TIL REGELMÆSSIG SERV
Der er blevet tid til
service. Volvo anbefaler, at du lader et
autoriseret Volvoværksted udføre
servicen. Tidspunktet afhænger af antal
tilbagelagte kilometer, hvor mange
måneder der er gået
siden sidste service,
og hvor længe
motoren har været i
drift.
02
55
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationsdisplay
02
A
56
Meddelelse /
besked
Betydning
SODFILTER
FULDT SE
INSTRUKT.BOG
Dieselpartikelfilteret
skal regenereres, se
side 141.
DSTC SPINKONTROL FRA
Stabilitets- og traktionssikringsystemets indgreb er
reduceret, se
side 150 for flere
varianter.
Del af meddelelse, vises sammen med oplysning om, hvor
der er opstået problemer.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Strømafbryder i midterkonsollen
Afbryder
G026944
02
Børnesikkerhedslås i de bageste døre*
OBS
Knappernes indbyrdes placering kan variere.
Aircondition i den bageste kabinedel*
Tryk knappen ind for at aktivere
aircondition i den bageste del af
kabinen. Aircondition i den
bageste kabinedel deaktiveres,
når tændingen afbrydes.
Brug denne knap til aktivering
og deaktivering af den elektriske børnesikkerhedslås i bagdørene. Fjernbetjeningen skal
være drejet til I eller II. Når børnesikkerhedslåsen er aktiveret,
lyser lampen i knappen. Der vises en meddelelse på displayet, når børnesikkerhedslåsen
aktiveres eller deaktiveres, se side 128.
Indslåelige sidespejle*
Benyttes til at folde sidespejlene ind og ud.
Hvis et sidespejl utilsigtet er blevet foldet ind
eller ud, skal man gøre som følger:
1. Slå det sidespejl, der er blevet flyttet manuelt, tilbage til normal stilling.
2. Drej fjernbetjeningen til position II.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
57
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Strømafbryder i midterkonsollen
3. Fold sidespejlet ind ved brug af knappen
og derefter ud, også ved brug af knappen.
02
Sidespejlene er nu tilbage i deres oprindelige,
faste stilling.
Park Assist*
Systemet er altid aktiveret, når
bilen startes. Bakadvarselssystemet slås fra og til igen ved at
trykke knappen ind. Se også
side 152.
Frakobling af blokeret låsestilling* og
alarmsensorer
Brug denne knap, når du af en
eller anden årsag vil slå funktionen blokeret låsestilling fra
(blokeret låsestilling vil sige, at
dørene ikke kan åbnes indefra,
hvis de er låst). Brug også
denne knap, når du vil slå bevægelses- og
hældningsdetektorerne i dit alarmsystem fra*.
Lampen lyser, når funktionerne er slået fra/frakoblet, se side 126 og 130.
Aktive Xenon-forlygter*
Hvis bilen er udstyret med
aktive Xenon-forlygter (Active
Bending Lights, ABL) følger
lyset fra forlygterne rattets ved
kørsel. Funktionen aktiveres
automatisk, når bilen startes,
og kan deaktiveres/aktiveres ved at trykke på
knappen. Lampen i knappen lyser, når funktionen er aktiveret
Skifte lyskegle for højre-/venstretrafik
Hold knappen inde i mindst 5 sekunder. Mens
lyskeglen ændres, skal bilen holde stille. Meddelelsen FORLYGTER INDST. T.
HØJREKØRSEL eller FORLYGTER INDST.
T. VENSTREKØRSEL vises på displayet.
Nærmere oplysninger og tilpasning af lyskegle
for halogen- eller Dual Xenon-lygter, se
side 169.
Stikkontakt/Cigarettænder*
Stikkontakten kan bruges til
forskelligt 12 volts tilbehør,
f.eks. mobiltelefon eller køleboks.
Ekstralys*
Anvend denne knap, hvis du
ønsker, at bilens ekstralys skal
tændes samtidig med fjernlyset, eller hvis du vil afbryde
funktionen.
58
Fjernbetjeningen skal mindst stå i position I for
at kontakten kan levere strøm.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Cigarettænderen aktiveres ved at trykke knappen ind. Når den er klar til brug, springer knappen ud igen. Træk nu tænderen ud, og brug
gløden til at tænde med. Af sikkerhedshensyn
bør man altid lade dækslet sidde i kontakten,
når den ikke er i brug. Maksimal strømstyrke 10
A.
ADVARSEL
Lad altid proppen sidde i kontakten, når den
ikke er i brug.
VIGTIGT
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W), hvis der
bruges en kontakt ad gangen. Hvis begge
kontakter (i midterkonsollen og ved bagsædet) bruges samtidig, gælder 7,5 A (90 W)
pr. kontakt.
Hvis kompressoren til dæklapning er forbundet til en af de to kontakter, må ingen
anden strømforbruger være tilsluttet til den
anden.
OBS
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo. For information
om brug af Volvos anbefalede midlertidige
dæklapning (TMK), se side 185.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Strømafbryder i midterkonsollen
BLIS - Blind Spot Information System*
Tryk på knappen for at deaktivere eller genaktivere funktionen. Nærmere enkeltheder
fremgår af se side 154.
Advarselsblinklys
Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Brug elopvarmningen til at
fjerne is og dug fra bagruden og
sidespejlene. Tryk på kontakten
for at starte opvarmningen af
bagruden og sidespejlene.
Dette vises ved, at lampen i
kontakten tændes. Opvarmningen slås automatisk fra efter ca.
12 minutter.
02
Elopvarmede forsæder
Nærmere enkeltheder fremgår
af se side 89 eller 91.
AM FM
CD
LUM
VO E
POWER
*
3
DEF
5
6
JKL
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
#
G027096
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
Advarselsblinklysene (alle afvisere blinker) skal
benyttes, hvis bilen holder, hvor den kan
udgøre en fare eller trafikhindring. Funktionen
aktiveres ved at trykke knappen ind.
OBS
Bestemmelserne om brug af advarselsblinklys varierer fra land til land.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
59
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Generelt
02
Position
Betydning
Lyset slukkes automatisk, når fjernbetjeningen
drejes til position I eller 0.
Automatisk/slukket nærlys. Kun
overhalingslys.
Positions-/parkeringslys
Kørelys, når bilen kører. Automatisk skift til parkeringslys, når
bilen parkeres.
–
Automatisk nærlys. Fjernlys og
overhalingslys fungerer i denne
indstilling.
Positions-/parkeringslyset kan tændes uanset
startnøglens stilling.
Drej lyskontakten (1) til midterstillingen.
Når fjernbetjeningen er i position II, er positions-/parkeringslyset og nummerpladelyset
altid tændt.
Lyshøjderegulering
Forlygter
Lyskontakt
Automatisk kørelys i dagtimerne
Fingerhjul til lyshøjderegulering
Tågebaglygter
Fingerhjul til justering af instrumentbelysning
Automatisk nærlys*
Nærlyset tændes automatisk, når fjernbetjeningen drejes til position II, undtagen når lyskontakten (1) står i midterpositionen. Om nødvendigt kan nærlysautomatikken slås fra. Volvo
anbefaler, at du lader et autoriseret Volvoværksted udføre frakoblingen.
Automatisk nærlys, fjernlys
1. Drej fjernbetjeningen til position II.
2. Nærlyset tændes ved at dreje lyskontakten
(1) højre om til endestillingen.
3. Fjernlyset aktiveres ved at venstre kontaktarm føres mod rattet til endestillingen, og
slippes, se side 62.
60
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Bilens belastning ændrer forlygternes lodrette
retning, hvilket kan føre til blænding af modkørende trafik. Dette undgås ved at justere lyshøjden.
1. Drej fjernbetjeningen til position II.
2. Drej lysknappen (1) til en af endestillingerne.
3. Rul fingerhjulet (3) opad eller nedad for
henholdsvis at hæve eller sænke lyshøjden.
Biler med Xenon-forlygter* har automatisk lyshøjderegulering, og derfor mangler fingerhjulet
(3).
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Belysningspanel
Instrumentbelysning
Aktive Xenon-forlygter*
Kørelys i dagtimerne
Instrumentbelysningen er tændt, når fjernbetjeningen er i position II, og lyskontakten (1)
står i en af endestillingerne. Belysningen dæmpes automatisk i dagtimerne og kan reguleres
manuelt i mørke.
For at spare brændstof kan kørelyset (Daytime
Running Light) vælges i dagtimerne, i stedet for
det mere energikrævende nærlys. Kørelysene,
der er monteret i spoileren, arbejder med lysstærk og energibesparende diodeteknologi.
Rul fingerhjulet (5) opad eller nedad for henholdsvis kraftigere eller svagere belysning.
Tryk knappen (2) ind, og drej lyskontakten (1)
højre om til endestillingen for at aktivere kørelys
automatisk i dagtimerne. Dette reguleres af en
lyssensor, der skifter fra kørelys til forlygternes
nærlys i skumring, eller når dagslyset bliver for
svagt. Når kørelyset er aktiveret, lyser lampen
i knappen.
Tågelys, bag
–
G020789
Tågebaglyset kan kun tændes i kombination
med forlygterne.
Tryk på knap (4).
Når tågebaglyset er tændt, lyser kontrolsymbolet for tågebaglys i kombinationsinstrumentet og lampen i knappen.
OBS
Bestemmelserne for brug af tågelys varierer
fra land til land.
02
OBS
Lyskegle aktive/ikke aktive forlygter.
Hvis bilen er udstyret med aktive Xenon-forlygter (Active Bending Lights, ABL) følger lyset
fra forlygterne rattets ved kørsel. Funktionen
aktiveres automatisk, når bilen startes, og kan
deaktiveres/aktiveres med knappen i midterkonsollen, se side 58.
For at opnå minimalt energiforbrug slukkes
baglygterne også ved automatisk skift fra
nærlys til kørelys.
ADVARSEL
Systemet er et hjælpemiddel til at spare
energi - det kan ikke i alle situationer afgøre,
hvornår dagslyset er for svagt eller tilstrækkelig stærkt, f.eks. ved tåge og regn.
Føreren er altid ansvarlig for, at bilen køres
med en trafiksikkert korrekt belysning og i
overensstemmelse med færdselslovgivningen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
61
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Venstre rathåndtag
Kontaktarmens stillinger
02
Afvisere
Overhalingslys
Kontinuerlig blinksekvens
–
–
Før kontaktarmen opad eller nedad til
endestillingen (B).
Armen bliver stående i endestillingen og føres
tilbage manuelt eller automatisk af rattets
bevægelse.
Kort blinksekvens
–
Kort blinksekvens for afvisere
Før ratarmen opad eller nedad til position
(A), og slip den. Den vender så tilbage til
udgangsstillingen. Eller før ratarmen til (B)
og direkte tilbage til udgangsstillingen.
Afviserne blinker tre gange. Kort blinksekvens
afbrydes straks, hvis blinkning i modsat retning
påbegyndes.
Kontinuerlig blinksekvens for afvisere
Overhalingslys
Orienteringslys og skift mellem fjern- og
nærlys
Skift mellem fjern- og nærlys
Fjernbetjeningen skal være i stilling II for at
fjernlyset kan tændes.
1. Drej lyskontakten højre om til endestillingen, se side 60.
2. Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (D), og slip den.
1
62
Fabriksindstilling.
Før armen let ind mod rattet til endestillingen (C).
Fjernlyset er tændt, indtil armen slippes.
Orienteringslys
Noget af den udvendige belysning kan holdes
tændt og fungere som orienteringslys, efter at
bilen er låst. Det varer 30 sekunder1, men det
kan ændres til 60 eller 90 sekunder.
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
2. Før kontaktarmen ind mod rattet til endestillingen (D), og slip den.
3. Stig ud af bilen, og lås døren.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationscenter*
Generelt
OBS
Hvis der fremkommer en advarselsmeddelelse, mens informationscentret er i brug,
skal der kvitteres for meddelelsen. Tryk på
READ-knappen for at komme tilbage til
informationscenterfunktionen.
displayet. Når der foregår regenerering2, kan
brændstofforbruget øges (se side 141).
02
GNS FORBRUG
Gennemsnitligt brændstofforbrug siden sidste
nulstilling. Nulstilling foretages med RESET.
OBS
Funktioner
Informationscentret viser følgende information:
READ - bekræftelse
Fingerhjulsbetjening - bladring mellem
menuer og valg på informationscenterlisten
RESET - nulstilling
Betjeningsknapper
For at få adgang til informationscentrets oplysninger skal fingerhjulet (2) drejes trinvist op eller
ned. Ved endnu en drejning kommer udgangsstillingen tilbage igen.
1
2
•
•
•
•
•
•
--- KM/T GNS HASTIGHED
--.- KM/L AKTUELT FORBRUG
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet parkeringsvarmer*.
KILOMETER TIL TOM TANK
--.- KM/L GNS FORBRUG
--- KILOMETER TIL TOM TANK
DSTC TIL , se side 150
--- MPH FAKT. HASTIGHED1*
GNS HASTIGHED
Når tændingen afbrydes, gemmes gennemsnitshastigheden, som derefter ligger til grund
for den nye værdi, når man kører videre. Nulstilling foretages med RESET-knappen.
Beregningen foretages på grundlag af gennemsnitsforbruget for de sidste 30 km og den
tilbageværende brugbare brændstofmængde.
På displayet vises den omtrentlige strækning,
der kan køres med den tilbageværende brændstofmængde i tanken. Når displayet viser "--KILOMETER TIL TOM TANK ", er der ingen
garanteret kørselsstrækning tilbage. Fyld
brændstof på snarest.
OBS
AKTUELT FORBRUG
Beregningen af det aktuelle brændstofforbrug
foretages hvert sekund. Oplysningen på displayet opdateres med et par sekunders mellemrum. Når bilen holder stille, vises "----" på
Der kan opstå en vis fejlvisning, hvis der har
været brugt en brændstofdrevet parkeringsvarmer*, eller hvis køremåden ændres.
Kun på nogle markeder.
Gælder kun dieselbiler med partikelfilter.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
63
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Informationscenter*
MPH FAKT. HASTIGHED.*1
02
Den aktuelle hastighed vises i mph, hvis speedometret er gradueret i km/t. Hvis det er gradueret i mph, vises den aktuelle hastighed i
mph.
Nulstilling
1. Vælg --- KM/T GNS HASTIGHED eller
--.- KM/L GNS FORBRUG
2. Hold RESET-knappen (3) inde i mindst fem
sekunder for at nulstille gennemsnitshastighed og gennemsnitligt brændstofforbrug samtidigt.
1
64
Kun på nogle markeder.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
Forrudeviskere
Regnsensor*
Intervalviskning
Man kan selv indstille tiden mellem
slagene. Drej fingerhjulet opad for
at få kortere tid mellem slagene.
Drej hjulet nedad for at øge tiden.
Kontinuerlig viskning
Viskerne arbejder med normal
hastighed.
G026953
Viskerne arbejder med høj hastighed.
Visker/sprinklerfunktion - forrude.
Fingerhjul
VIGTIGT
Inden viskerne sættes i gang om vinteren,
må man sikre sig, at viskerbladene ikke er
fastfrosset, og at eventuel sne eller is på forog bagruden er skrabet af.
Regnsensor – til/fra
Forrudeviskerne er slået fra, når
armen står i stilling 0.
Enkelt viskerslag
Før armen opad for at foretage et
enkelt viskerslag.
02
Drej fingerhjulet opad for større følsomhed, og
nedad for mindre følsomhed (Der foretages et
ekstra slag, når fingerhjulet drejes opad).
Til/Fra
Når regnsensoren skal aktiveres, skal fjernbetjeningen stå i position I eller II og kontaktarmen for forrudeviskerne i position 0 (ikke aktiveret).
Regnsensoren aktiveres som følger:
–
Tryk på knappen. En lampe i knappen tændes, hvilket viser, at regnsensoren er aktiv.
Regnsensoren slås fra ved at vælge et af
nedenstående:
VIGTIGT
Forrudeviskere fra
Regnsensoren registrerer mængden af vand
på forruden og aktiverer automatisk forrudeviskerne. Regnsensorens følsomhed justeres
med fingerhjulet.
Brug rigeligt med sprinklervæske, når
viskerne rengør forruden. Forruden skal
være våd, når viskerne arbejder.
• Tryk på knappen. Lampen i knappen slukkes.
• Før armen nedad til et andet viskerprogram. Hvis armen føres opad, forbliver
regnsensoren aktiveret, viskerne foretager
et ekstra slag og vender tilbage til regnsensorstilling, når armen slippes og går tilbage til stilling 0.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
65
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Højre kontaktarm
02
Regnsensoren slukkes automatisk, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen, eller 5
minutter efter tændingen er slået fra.
VIGTIGT
strumentets display, lukkes tilførslen af sprinklervæske til forlygterne. Herved prioriteres rengøring af forruden og udsynet gennem den.
Bagrudevisker- og sprinkler
I en bilvaskehal kan forrudeviskerne starte
og blive beskadiget. Slå regnsensoren fra
ved at trykke på knap (2), mens fjernbetjeningen er i position I eller II.
Viskere – bakning
Hvis bakgearet vælges, når forrudeviskerne er
aktiveret, påbegynder bagrudeviskeren intervalviskning1. Hvis bagrudeviskeren allerede
arbejder med normal hastighed, sker der ingen
ændring.
Forrude-/forlygtesprinklere
Forrude- og forlygtesprinkling startes ved at
føre armen ind mod rattet. Når armen slippes,
foretager viskerne nogle ekstra slag.
Højtrykssprinkling af forlygter*
Højtrykssprinkling af forlygterne bruger store
mængder sprinklervæske. For at spare på
væsken sprinkles forlygterne kun ved hver
femte sprinkling, (inden for et tidsrum på
10 minutter). Når der er forløbet 10 minutter
efter den seneste forrudesprinkling, højtrykssprinkles forlygterne igen ved den første
sprinkling af forruden. Ved kort at føre armen
mod rattet sprinkles kun forruden.
Reduceret vask
Når der er ca. 1 liter sprinklervæske tilbage i
beholderen, og meddelelsen om, at der skal
fyldes sprinklervæske på, vises på kombiin1
66
Visker/sprinklerfunktion - bagrude.
Intervalviskning: Tryk den øverste del af
knappen ind.
Konstant hastighed: Tryk den underste del
af knappen ind.
Ved at føre armen frem startes sprinklingen og
viskningen af bagruden. Viskerbladet foretager
nogle ekstra slag efter afsluttet sprinkling.
Denne funktion (intervalviskning under bakning) kan slås fra. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted for at få funktionen slået fra.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Tilkobling
Øgning/mindskning af hastigheden
OBS
En midlertidig hastighedsforøgelse (mindre
end et minut) med speederen, f.eks. ved
overhaling, har ingen indvirkning på fartpilotens indstilling. Når speederen slippes
igen, vender bilen tilbage til den tidligere
indstillede hastighed.
02
Midlertidig frakobling
G027098
G026949
–
Konstantfartholderens omskifter er placeret til
venstre i rattet.
Indstilling af ønsket hastighed:
1. Tryk på CRUISE-knappen. Nu vises
CRUISE i kombinationsinstrumentet.
2. Tryk let på + eller – for at låse bilens hastighed. Nu vises CRUISE-ON.
Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder
under 30 km/t eller over 200 km/t.
1
–
Den låste hastighed øges eller mindskes
ved at trykke på henholdsvis + eller –.
Bilens aktuelle hastighed når knappen slippes, bliver indprogrammeret.
Et kort tryk (mindre end et halvt sekund) på +
eller – svarer til en hastighedsændring på 1 km/
t eller 1,6 km/t1.
Tryk på 0 for at frakoble fartpiloten midlertidigt. Nu vises CRUISE i kombinationsinstrumentet. Efter midlertidig frakobling
gemmes den indstillede hastighed i
hukommelsen.
Fartpiloten frakobles også midlertidigt, hvis:
• bremsepedalen trædes i bund
• hastigheden på en stigning falder til under
25-30 km/t
• gearkassen sættes i stilling N
• der forekommer hjulspin eller hjulblokering.
Genoptagelse af tidligere hastighed
Tryk på knappen for at komme tilbage til den tidligere indstillede
hastighed. CRUISE ON vises i
kombinationsinstrumentet.
Afhængigt af motortype.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
67
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Fartpilot*
Frakobling
02
68
–
Fartpiloten frakobles ved at trykke på
CRUISE. CRUISE ON i kombinationsinstrumentet slukkes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Parkeringsbremse, elkontakt mm.
Parkeringsbremse
2. Træd parkeringsbremsepedalen så langt
ned som muligt.
3. Slip fodbremsepedalen, og sørg for at bilen
er i stillestående position.
02
4. Hvis bilen ruller, skal parkeringsbremsepedalen trædes længere ned.
5. Når bilen parkeres - vælg gearkassens Pstilling.
Parkeringsbremse i venstrestyret bil.
G026994
G026992
Parkering på skråninger
Parkeringsbremse i højrestyret bil.
Parkeres bilen vendende op ad bakke: Drej
hjulene i retning væk fra fortovskanten.
Parkeres bilen vendende ned ad bakke: Drej
hjulene i retning mod fortovskanten.
Parkeringsbremsepedal
Håndtag til at slippe parkeringsbremsen
Parkeringsbremsen befinder sig i gulvhøjde (se
illustrationen) og virker på baghjulene, når den
er trådt ned.
OBS
Advarselssymbolerne på kombinationsinstrumentet lyser, uanset hvor hårdt parkeringsbremsepedalen trædes ned.
ADVARSEL
Brug altid parkeringsbremsen, når du parkerer på en hældende flade - automatgearkassens P-stilling er ikke tilstrækkelig til at
holde bilen i alle situationer.
Sådan udløses parkeringsbremsen
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
2. Træk i håndtaget.
Aktivering af parkeringsbremsen
1. Tryk fodbremsepedalen godt ned.
69
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Parkeringsbremse, elkontakt mm.
Stikkontakt i bagsædet
VIGTIGT
Indstilling af rat
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W), hvis der
bruges en kontakt ad gangen. Hvis begge
kontakter (i midterkonsollen og ved bagsædet) bruges samtidig, gælder 7,5 A (90 W)
pr. kontakt.
02
Hvis kompressoren til dæklapning er forbundet til en af de to kontakter, må ingen
anden strømforbruger være tilsluttet til den
anden.
Stikkontakten kan bruges til forskelligt tilbehør,
f.eks. mobiltelefon eller køleboks. Den er
beregnet til 12 V. Der forsynes kun strøm fra
kontakten, hvis fjernbetjeningen mindst står i
stilling I.
G026999
G028425
OBS
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo. For information
om brug af Volvos anbefalede midlertidige
dæklapning (TMK), se side 185.
Rattet kan indstilles i højden og længden. Tryk
håndtaget på ratstammens venstre side ned.
Anbring derefter rattet i den stilling, der passer
dig bedst. Tryk håndtaget tilbage for at spærre
rattet. Hvis det er vanskeligt, kan du trykke lidt
på rattet, samtidig med at håndtaget trykkes
tilbage.
ADVARSEL
Rattet skal indstilles, inden man begynder at
køre, aldrig under kørsel. Kontrollér, at
ratindstillingen er fastlåst.
70
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudeoptræk
Betjening
De elektriske rudehejs betjenes med knapperne i dørene. Rudetrækkene fungerer i nøglestilling I og II. Efter afsluttet kørsel kan
ruderne fortsat åbnes og lukkes, når fjernbetjeningen er taget ud, så længe ingen af dørene
er åbnet. Ruderne bør betjenes under opsyn.
Åbning af rude:
–
Tryk knappens forreste del ned.
Lukning af rude:
–
Træk knappens forreste del op.
ADVARSEL
Førerens dør
Hvis der er børn i bilen:
•
02
Hvis føreren forlader bilen, skal strømmen til rudeoptrækkene altid afbrydes
ved at tage fjernbetjeningen ud.
•
Pas på, at hverken børn eller andre passagerer kommer i klemme, når ruderne
lukkes.
Hvis bagdørenes ruder betjenes fra førerdøren, skal man passe på, at ingen af bagsædepassagererne får hænderne i klemme,
når ruderne lukkes.
OBS
Den pulserende vindstøj når de bageste
ruder er åbne, kan reduceres ved f.eks. at
åbne de forreste ruder lidt.
Regulering rudetræk.
Regulering rudetræk for
Regulering rudetræk bag
Føreren kan betjene alle ruder fra sin plads.
Ruderne kan åbnes og lukkes på to måder:
• Tryk en af knapperne (1) eller (2) let nedad,
eller træk dem let opad. Ruderne går op
eller ned, så længe man rører ved kontakterne.
• Tryk en af knapperne (1) eller (2) nedad,
eller træk den op, og slip den derefter.
Sideruderne åbnes og lukkes nu automatisk. Hvis ruden blokeres af en genstand,
afbrydes bevægelsen.
71
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elektriske rudeoptræk
02
Rudetræk i bagdørene
Lampen i kontakten tændt
OBS
Ruderne i bagdørene kan kun betjenes fra førerens dør.
Funktionen automatisk op på passagersiden findes kun på visse markeder.
Lampen i kontakten slukket
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på den pågældende dør og med
knapperne på førerens dør.
Spærring af rudeoptrækket i
bagdørene
72
Spærring af ruderne bagi og elektrisk børnesikkerhedslås*.
G029573
G029572
G029574
Passagerplads, foran
De elektriske rudeoptræk i bagsædet kan
spærres med kontakten i førerdørens knappanel. Husk altid at afbryde strømmen til rudeoptrækkene (dvs. tage fjernbetjeningen ud), hvis
du efterlader børn alene i bilen.
Kontakten for det elektriske rudeoptræk ved
det forreste passagersæde styrer kun denne
rude.
Bagdørenes ruder kan betjenes både med
knapperne på den pågældende dør og med
knapperne på førerens dør. Hvis lampen i kontakten for spærring af rudeoptrækket i bagdørene (på førerdørens knappanel) er tændt, kan
ruderne i bagdørene kun betjenes fra førerdøren.
ADVARSEL
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Hvis bagdørenes ruder betjenes fra førerdøren, skal man passe på, at ingen af bagsædepassagererne kommer i klemme, når
de lukkes.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
Indvendigt bakspejl med kompas*
Bakspejl
Indstilling af den rette kompaszone
02
Z
O
N
E
C
A
L
Blændfri indstilling
Normal stilling
Blændfri stilling.
Hvis der kommer kraftigt lys bagfra, kan det
reflekteres i bakspejlet og blænde føreren. Når
bagfrakommende lys generer, bør der blændes
af.
Automatisk nedblænding*
Hvis der kommer stærkt lys ind bagfra, blænder bakspejlet ned automatisk.
G026950
Z
O
N
E
G026965
G026660
C
A
L
Bakspejlets øverste venstre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med engelsk forkortelse: N
(nord), NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S
(syd), SW (sydvest), W (vest) og NW (nordvest).
Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner.
Kompasset er indstillet til det geografiske
område, bilen befandt sig i ved leveringen. Hvis
bilen køres over flere magnetiske zoner, bør
kompasset kalibreres.
Hvis kompasset er aktiveret, starter det automatisk i nøglestilling II, eller når motoren er i
gang. Slå kompasset til eller fra ved at trykke
på den indfældede knap på bakspejlets bagside. Brug f.eks. en udrettet clips. Knappen
sidder ca. 2,5 centimeter forsænket i spejlet.
2. Hold knappen på bakspejlets bagside trykket ind i ca. 3 sekunder, indtil ZONE vises
(brug f.eks. en udrettet clips). Nummeret
for det aktuelle område vises.
1. Nøglestilling II.
3. Tryk flere gange på knappen, indtil nummeret for det ønskede geografiske område
vises (1–15). Displayet viser efter nogle
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
73
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
sekunder igen kompasretningen, hvilket
betyder, at zoneskiftet er gennemført.
02
74
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
02
Magnetiske zoner for kompas.
``
75
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
Kalibrering
ADVARSEL
Sidespejle med hukommelsesfunktion*
1. Stands bilen i et stort åbent område med
motoren i gang.
Hukommelsesfunktion i
fjernbetjeningen*
2. Hold knappen bag på spejlet inde (brug
f.eks. en clips), indtil CAL kommer til syne
(efter ca. 6 sekunder).
Når du låser bilen op med en af fjernbetjeningerne og ændrer sidespejlenes indstilling, lagres
de nye indstillinger i fjernbetjeningen. Næste
gang du låser bilen op med samme fjernbetjening og åbner fordøren inden 5 minutter, justeres spejlene til den lagrede indstilling.
3. Kør langsomt i en cirkel med en hastighed
på højst 8 km/t, indtil CAL forsvinder fra
displayet. Kalibreringen er nu foretaget.
4. Alternativ kalibreringsmetode: Begynd at
køre som sædvanligt. CAL forsvinder fra
displayet, når kalibreringen er færdig.
Indstil spejlene, inden du begynder at køre.
Hvis bilen har sidespejle med hukommelsesfunktion, fungerer disse sammen med hukommelsesindstillingen af sædet, se side 99.
G029575
02
Sidespejle
Det kan blive nødvendigt at kalibrere kompasset, for at det skal være retvisende. Det bedste
resultat opnås ved at slå alle store strømforbrugere, som f.eks. kabinebelysning, kabineventilator, elopvarmet bagrude, fra. Undgå at
have metalgenstande og magnetiske genstande i spejlets nærhed.
Indstillingsknapperne for de to sidespejle
befinder sig længst fremme på førerdørens
armlæn. Sidespejlene kan bevæges i nøglestilling I og II.
1. Tryk på L-knappen for venstre spejl, henholdsvis R-knappen for højre spejl. Lampen i knappen lyser.
2. Justér indstillingen med knappen i midten.
3. Tryk én gang til på L eller R. Lampen slukkes.
Vedr. indfoldning af sidespejle, se side 57.
76
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Laminerede sideruder*
De laminerede sideruder i for- og bagdørene
forbedrer lydisoleringen i kabinen og giver bilen
bedre tyverisikring.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Ruder og spejle
Vand- og smudsafvisende belægning
på de forreste sideruder*
02
Sideruder med vand- og smudsafvisende belægning er mærket med et lille
symbol. Oplysninger om, hvordan glasset skal
vedligeholdes, fremgår af se side 193.
VIGTIGT
Brug ikke en isskraber af metal til at fjerne is
fra ruderne. Den vandafvisende belægning
kan beskadiges.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
77
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
Åbningsstillinger
Man kan komme fra ventilationsstilling direkte
til komfortstilling ved at trække knappen helt
bagud (D) og slippe den.
02
Automatisk betjening
Før kontakten over trykpunkt (C) til bageste
endestilling (D) eller over trykpunkt (B) til forreste endestilling (A), og slip den. Soltaget åbnes
derefter til komfortstilling, henholdsvis lukkes
helt.
Maksimal åbning af soltaget fra komfortstilling:
G007503
–
Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet.
Soltaget kan åbnes i to stillinger:
Lukning, automatisk
Manuel betjening
Lukning, manuel
–
Åbning, automatisk
Skydestilling, fremad/bagud
Fjernbetjeningen skal være drejet til I eller II.
Afbryd strømmen til soltaget ved at tage
startnøglen ud, når føreren forlader bilen.
Lukning:
Lukning, ventilationsstilling
–
Ventilationsstilling
Åbning:
–
Tryk knappens bagkant opad (E).
Lukning:
–
78
Træk betjeningsknappen bagud til trykpunktet (C). Soltaget bevæger sig nu mod
helt åben stilling, så længe knappen holdes
inde.
Åbning, ventilationsstilling
ADVARSEL
Hvis der er børn i bilen:
Åbning:
Åbning, manuel
Ventilationsstilling, med løftet bagkant
Træk knappen helt bagud (D) igen, og slip
den.
Træk knappens bagkant nedad (F).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Tryk betjeningsknappen fremad til trykpunktet (B). Soltaget bevæger sig nu mod
lukket stilling, så længe knappen holdes
inde.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
Elbetjent taglem*
Klemmesikring
ADVARSEL
Soltagets klemmesikring fungerer kun ved
automatisk lukning, ikke ved manuel lukning.
Soltaget har en klemmesikring, der træder i
funktion, hvis soltaget blokeres af en genstand.
I tilfælde af blokering standser soltaget og
åbnes derefter automatisk til den seneste åbne
stilling.
02
Solskærm
ADVARSEL
Soltagets klemmebeskyttelse fungerer kun
ved automatisk lukning, ikke ved manuel
lukning.
G020157
Pas på, at ingen kommer i klemme, når soltaget lukkes.
Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres
solskærmen automatisk bagud. Solskærmen
lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde
skærmen frem.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
79
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ *
Generelt
ADVARSEL
•
G030070
02
HomeLinkŸ1 er en programmerbar fjernbetjening, som kan betjene op til tre forskellige
anordninger (f.eks. garageportåbner, alarmsystem, uden- og indendørsbelysning m.m.) på
afstand og dermed erstatte fjernbetjeningerne
til disse. For mere information om HomeLinkŸ,
besøg: www.homelink.com eller ring på
00 8000 466 354 65 (eller det særlige nummer
+49 6838 907 277).
Hvis HomeLinkŸ bruges til at betjene en
garageport eller låge, skal det sikres, at
de ikke er nogen personer i nærheden
af porten eller lågen, mens den er i
bevægelse.
•
Bilen skal stå uden for garagen, mens
en garageportåbner programmeres.
•
Brug ikke HomeLinkŸ-fjernbetjeningen
til en garageport, der ikke har sikkerhedsstop og sikkerhedsbak.
Gem de originale fjernbetjeninger til fremtidig
programmering (f.eks. ved skift til en anden bil
eller til brug i et andet køretøj). Det anbefales
også, at knappernes programmering slettes,
når bilen skal sælges. Se afsnittet "Nulstille
HomeLink®-knapperne" på side 81.
Programmere HomeLinkŸ
OBS
I nogle biler skal tændingen være slået til
eller i "ACC-position", før HomeLinkŸ kan
programmeres eller bruges. Sæt helst nye
batterier i den fjernbetjeningen, der skal
erstattes af HomeLinkŸ, for hurtigere programmering og bedre transmission af radiosignaler. HomeLinkŸ-knapperne skal nulstilles før programmering. Når dette er gjort,
er HomeLinkŸ sat i "learning mode" og er
klar til programmering.
1. Ret den originale fjernbetjening mod den
HomeLinkŸ-knap, der skal programmeres,
og hold den 5-14 cm fra knappen. Skyg
ikke for indikeringslampen på HomeLinkŸ.
2. Tryk samtidigt knappen på den originale
fjernbetjening og knappen, der skal programmeres, ind på HomeLinkŸ. Slip ikke
knapperne, før indikatorlampen er gået fra
en langsom til en hurtig blinken. Når indikeringslampen blinker hurtigt, kan begge
knapper slippes.
3. Tryk ned på den HomeLinkŸ-knap, der
programmeres, hold den trykket ind i
5 sekunder, og slip derefter. Gentag om
1
80
HomeLink og symbolet HomeLink-huset er registrerede varemærker tilhørende Johnson Controls, Inc.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ *
nødvendigt, indtil garageporten aktiveres.
Hvis porten ikke aktiveres, skal du trykke
på den programmerede HomeLinkŸ-knap
og holde den nede, og kontrollere indikeringslampen.
> Konstant lys: Indikatorlampen lyser
konstant, når knappen holdes inde. Det
viser, at programmeringen er klar.
Garageport, låge eller lignende skal nu
aktiveres, når den programmerede
HomeLinkŸ-knap trykkes ind.
Ikke konstant lys: Indikatorlampen
blinker hurtigt i ca. 2 sekunder og lyser
derefter konstant. Fortsæt i så fald med
punkt 4-6 for at afslutte programmeringen af en enhed med rullende kode
(oftest en garageportåbner).
4. Find "indlæringsknappen2" på modtageren til f.eks. garageporten. Den er som
regel placeret nær antennens fod på modtageren.
5. Tryk modtagerens "indlæringsknap" ind og
slip. Knappen blinker i ca. 30 sekunder, og
næste punkt skal udføres inden for dette
tidsrum.
6. Mens modtagerens "indlæringsknap" stadig blinker, skal du trykke på den knap på
HomeLinkŸ, der programmeres, holde den
2
trykket ind i ca. 2 sekunder, og derefter
slippe. Gentag tryk/hold/slip-sekvensen
op til 3 gange for at afslutte programmeringen.
Nulstille HomeLinkŸ-knapperne
Betjening
Du kan kun nulstille alle HomeLinkŸ-knapper
på samme tid, ikke enkelte knapper hver for
sig. Enkelte knapper kan omprogrammeres, se
følgende afsnit "Programmere enkelte knapper".
Når HomeLinkŸ er programmeret, kan det bruges i stedet for de løse, originale fjernbetjeninger.
1. Tryk de to ydre knapper på HomeLinkŸ ind
og slip ikke, før indikatorlampen begynder
at blinke.
Tryk den programmerede knap ind og hold,
indtil garageporten, alarmsystemet osv. aktiveres (det kan tage nogle sekunder). De originale fjernbetjeninger kan selvfølgelig stadig
bruges parallelt med HomeLinkŸ, hvis det ønskes.
2. Slip knapperne.
> HomeLinkŸ er nu sat i såkaldt "indlæringstilstand" og klar til at blive programmeret igen, se afsnittet "Programmere HomeLink®" på side 80.
02
Programmere enkelte knapper
OBS
Hvis tændingen er slået fra, virker
HomeLinkŸ i 30 minutter, efter at førerdøren
er åbnet.
Hvis der stadig er problemer med programmeringen, kan du kontakte HomeLinkŸ :
www.homelink.com eller ringe på
00 8000 466 354 65 (eller det særlige nummer
+49 6838 907 277).
For at omprogrammere enkelte HomeLinkŸknapper gøres som følger:
1. Tryk den ønskede knap ind, og slip ikke.
2. Når indikeringslampen på HomeLinkŸ
begynder at blinke efter ca. 20 sekunder,
skal du starte med trin 1 i afsnittet "Programmere HomeLink®" på side 80.
For mere information eller for at komme med
kommentarer om HomeLinkŸ, kan du besøge:
www.homelink.com eller ringe til
Knappens betegnelse og farve varierer alt efter producent.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
81
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
HomeLinkŸ *
00 8000 466 354 65 (eller det særlige nummer
+49 6838 907 277).
02
82
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
02 Instrumenter, kontakter og reguleringsanordninger
02
83
Generelt om klimaet................................................................................ 86
Elektronisk klimaanlæg, ECC.................................................................. 89
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*....................................................... 92
84
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
KLIMA
03 Klima
Generelt om klimaet
Aircondition
Is og sne
Klimaanlægget afkøler/opvarmer og affugter
luften i kabinen. Bilen har automatisk klimaregulering (ECC).
Fjern is og sne fra luftindtaget til klimaanlægget
(spalten mellem motorhjelm og forrude).
OBS
03
Der kan lukkes for aircondition-anlægget,
men for at få den bedst mulige luft i kabinen
og undgå dug på ruderne, bør det altid være
slået til.
Dug på indersiden af ruderne
Problemet med dug på indersiden af ruderne
mindskes ved at pudse dem. Brug et normalt
vinduespudsemiddel.
Multifilter
Multifiltret/pollenfiltret bør udskiftes med
jævne mellemrum. Volvo anbefaler, at du rådfører dig med et autoriseret Volvo-værksted.
OBS
Sensorerne må ikke tildækkes eller blokeres
med klædningsstykker eller andre genstande.
Kabineventilatorens funktion
Når motoren standser (selvom fjernbetjeningen
står på I eller II), slukkes der automatisk for
kabineventilatoren. Derved undgår man, at
batteriet aflades.
Sideruder og soltag
Kabineventilatoren startes ved at dreje ventilatorknappen og indstille på den ønskede hastighed.
Acceleration
ECC (elektronisk klimaanlæg)
For at aircondition-anlægget skal fungere tilfredsstillende, bør sideruderne og det eventuelle soltag være lukkede.
Ved acceleration, hvor der gives fuld gas, frakobles aircondition-anlægget midlertidigt. En
kortvarig, midlertidig temperaturstigning kan
da mærkes.
Faktisk temperatur
Kondensvand
Den temperatur der vælges, svarer til den fysiske oplevelse med hensyn til lufthastighed,
luftfugtighed, solstråling mv., der aktuelt hersker i og omkring bilen.
I varmt vejr kan der dryppe kondensvand fra
aircondition-anlægget under bilen. Dette er
normalt.
Sensorernes placering
• Solsensoren befinder sig på oversiden af
instrumentpanelet.
• Temperatursensoren for kabinen befinder
sig bag klimapanelet.
For at ventilere klimaanlæggets kontrolsystem
kan kabineventilatoren startes op til 50 minutter, efter bilens tænding er slået fra. Ventilatoren lukkes senere af automatisk efter ca.
15 minutter.
Brændstofbesparelse
Med ECC styres også aircondition-anlægget
automatisk og anvendes kun så ofte, det er
nødvendigt for at afkøle kabinen og give tilstrækkelig affugtning af den indkommende
86
03 Klima
Generelt om klimaet
luft. Dette sparer brændstof sammenlignet
med et konventionelt aircondition-anlæg, der
altid køler luften til lige over frysegrænsen.
Ventilationsspjæld i instrumentpanelet
Ventilationsspjæld i dørstolpe
Luftfordeling
G028577
Den indkommende luft fordeles gennem flere
forskellige ventilationsspjæld, som er placeret
forskellige steder i bilen.
0
Åben
Åben
Lukket
Lukket
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens vandrette retning
Luftstrømmens lodrette retning.
Luftstrømmens lodrette retning.
G027064
G027043
03
1. Ret de yderste spjæld imod sideruderne
for at fjerne dug fra de forreste sideruder.
1. Ret de yderste spjæld imod ruden for at
fjerne dug fra de bageste sideruder.
2. I koldt vejr: Luk de midterste dyser for at få
det bedste klima og den bedste afdugning.
2. Ret spjældene indad for at få et behageligt
klima på bagsædet.
Tænk på at børn kan være følsomme overfor
luftstrømme og træk.
``
87
03 Klima
Generelt om klimaet
Ventilerede forsæder (Executive)
For at få maksimal ventilation:
–
Hold
inde i ca. 2 sekunder.
Sædevarme ydre bagsæder
(Executive)
For at sænke ventilationen trinvist:
–
Tryk kort på
.
For at slå ventilationen fra:
03
–
Hold
inde i ca. 2 sekunder.
Knapper til ventilation af sædet foran.
Ventilationssystemet består af ventilatorer i
sæde og ryglæn, der suger luft gennem sædets
betræk. Kølevirkningen øges, jo koldere luften
i kabinen er.
Ventilationen reguleres fra knapper på betjeningspanelet på siden af forsæderne. Ventilatorhastigheden kan indstilles på tre trin.
For at starte ventilationen af sædet:
–
Tryk kort på
.
For at øge ventilationen trinvist:
–
88
Tryk kort på
.
Ventilationssystemet kan aktiveres, når motoren er i gang.
G030976
G030244
Ventilationen kan bruges samtidig med elopvarmningen af forsæderne. Funktionen kan
f.eks. anvendes til at fjerne fugtighed fra tøjet.
OBS
Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme over
for træk. Komfortniveau I anbefales til langvarig brug.
VIGTIGT
Sædeventilationen kan ikke startes, når
kabinetemperaturen kommer under 5 °C.
Derved undgås nedkøling af den, som sidder i sædet.
Knap til bagsædevarme til/fra.
Sædevarmen i bagsæderne betjenes med
knapperne som vist ovenfor. Der er knapper på
hver side af den bageste midterkonsol til det
respektive bagsæde.
For at starte opvarmningen af sædet:
–
Tryk på knappen.
> Symbolet i knappen tændes.
For at afbryde opvarmningen:
–
Tryk på knappen.
> Lampen slukkes.
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Kontrolpanel
03
AC - Tænd/sluk (ON/OFF)
Temperatur, højre side
Recirkulation/Multifilter med sensor*
Temperatur, venstre side
Recirkulation
Ventilator
AUTO
Blæser bag i kabinen*
2. Luftkvalitetssystem, recirkulation/
multifilter*
Luftfordeling
Funktioner
Kabinetemperatursensor
1. AC - Tænd/Sluk (ON/OFF)
Defroster, forrude og sideruder
ON: Aircondition-anlægget er slået til. Det styres af systemets automatik. På den måde afkøles og affugtes den indkommende luft.
Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle
Elopvarmede forsæder
Nogle biler er udstyret med et såkaldt multifilter
og med en luftkvalitetssensor. Multifilteret
opfanger gasser og partikler og reducerer således lugte og forurening i luften. Luftkvalitetssensoren registrerer, hvis forureningsniveauet
i udeluften øges. Hvis dette sker, lukkes luftindtaget, og luften i kabinen recirkuleres. Kabineluften renses også gennem multifilteret ved
recirkulation.
OFF: Slukket. Når defrosterfunktionen slås til,
tændes der automatisk for aircondition-anlægget (kan slukkes med AC-knappen).
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
89
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
Når luftkvalitetssensoren er
aktiveret, lyser den grønne
lampe ved AUT.
• Ved dugdannelse kan du med fordel også
anvende defrosterfunktionerne til forruden
og sideruderne samt bagruden.
• Følg Volvos serviceprogram for at se de
03
Betjening:
–
Tryk på AUTO for at aktivere luftkvalitetssensoren (normal indstilling).
Eller:
Skift mellem følgende tre funktioner ved at
:
trykke en eller flere gange på
• lampen ved MAN lyser. recirkulation er
nu tilkoblet.
•
Ingen lampe lyser. Ingen recirkulation er
tilkoblet, medmindre det behøves til
brug for nedkøling i varmt klima.
• lampen ved AUT lyser. luftkvalitetssensoren er nu tilkoblet.
3. Recirkulation
Recirkulation vælges for at holde dårlig luft,
som f.eks. udstødningsgasser, ude fra kabinen. Kabineluften recirkuleres, hvilket vil sige,
at der ikke suges luft udefra ind i bilen, mens
funktionen er aktiveret.
Hvis luften i bilen recirkulseres, er der, specielt
om vinteren, risiko for is- og dugdannelse.
Med timerfunktionen (biler med multifilter og
luftkvalitetssensor har ingen timerfunktion) er
der mindre risiko for, at der dannes is, fugt eller
dårlig luft.
Husk:
Den bruges på følgende måde:
• Luftkvalitetssensoren bør som regel være
1. Tryk på
i mere end 3 sekunder.
Lampen blinker i 5 sekunder. Nu recirkuleres luften i bilen i 3-12 minutter, afhængigt
af udetemperaturen.
tilkoblet.
• I koldt vejr begrænses recirkulationen for
at undgå, at der dannes dug på ruderne.
• Hvis der dannes dug på ruderne, bør luftkvalitetssensoren kobles fra.
90
anbefalede intervaller for udskiftning af
multifiltret. Ved kørsel i stærkt forurenede
omgivelser kan det være nødvendigt at
udskifte kombifiltret oftere.
2. Hver gang der trykkes på
timerfunktionen.
Hvis du vil slå timerfunktionen fra:
–
Tryk på
igen i mere end 3 sekunder.
Lampen lyser i 5 sekunder for at bekræfte
valget.
4. AUTO
AUTO-funktionen regulerer automatisk klimaanlægget med henblik på at nå den valgte
temperatur. Automatikken styrer varme, aircondition, luftkvalitetssensor, ventilatorhastighed, recirkulation og luftfordeling. Ved valg af
en eller flere manuelle funktioner styres de
øvrige funktioner fortsat automatisk. Med et
tryk på AUTO slås alle manuelle indstillinger
fra.
5. Luftfordeling
• Når den øverste knap er trykket ind, rettes
luften mod ruderne
• Når den midterste knap er trykket ind, rettes luften i hoved- og kropshøjde
• Når den nederste knap er trykket ind, rettes
luften mod ben og fødder
, aktiveres
Tryk på AUTO, når du igen ønsker automatisk
luftfordeling.
6. Kabinetemperatursensor
Kabinetemperatursensoren registrerer temperaturen i kabinen.
03 Klima
Elektronisk klimaanlæg, ECC
7. Defroster for forrude og sideruder
Anvendes til hurtigt at fjerne dug og is fra forog sideruder. Der strømmer luft til ruderne med
stor blæserhastighed. Lampen i defrosterknappen lyser, når denne funktion er aktiveret.
Når funktionen er valgt, sker der desuden følgende for at give maksimal affugtning af kabineluften:
• aircondition (AC) slås automatisk til (kan
slukkes med AC-knappen).
Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted justerer temperaturen.
10 og 11. Temperaturvælgere
Med de to knapper kan temperaturen indstilles
for henholdsvis fører- og passagersiden.
03
OBS
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere
temperatur end den ønskede.
• recirkulation slås automatisk fra.
slås fra, vender
Når defrosterfunktionen
klimaanlægget tilbage til de foregående indstillinger.
8. Elopvarmet bagrude og elopvarmede
sidespejle
Tryk på denne knap, når du hurtigt vil fjerne dug
eller is fra bagruden og sidespejlene. Nærnere
enkeltheder om denne funktion fremgår af se
side 59.
12. Ventilator
Drej på knappen for at øge/mindske blæserhastigheden. Hvis der vælges AUTO, reguleres
blæserhastigheden automatisk. Den tidligere
indstillede ventilatorhastighed annulleres.
OBS
Hvis knappen drejes venstre om, og blæserindikeringen på displayet slukkes, er
blæseren og aircondition-anlægget slukket.
9. Elopvarmede forsæder
Betjening af forsædeopvarmning:
1. Tryk én gang: Høj varme – begge lamper
lyser.
2. Tryk én gang til: Mindre varme – én lampe
lyser.
3. Tryk én gang til: Ingen varme – ingen lampe
lyser.
13. Blæser bag i kabinen (ekstraudstyr på
biler med syv sæder)
Ved at dreje på knappen øges eller mindskes
ventilatorhastigheden. Dette gælder kun, hvis
der er valgt AC for både forreste og bageste*
del af kabinen. Knappen for den bageste del
sidder i midterkonsollens kontaktpanel (se
side 57).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
91
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*
Generelt om varmere
det tidspunkt, hvor opvarmningen af bilen er
færdig. Bilens elektronik vælger det tidspunkt,
hvor opvarmningen skal begynde, baseret på
den aktuelle udetemperatur.
Hvis udetemperaturen overstiger 25 °C, sker
der ingen opvarmning. Ved -10 °C og derunder
er parkeringsvarmerens driftstid maksimalt 60
minutter.
03
Hvis parkeringsvarmeren ikke starter trods
gentagne forsøg, anbefaler Volvo, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted. Der vises
en meddelelse på displayet.
Fingerhjul
Inden parkeringsvarmeren kan programmeres,
skal elsystemet "vækkes".
Meddelelse på displayet
Når indstillingerne i TIMER 1, TIMER 2 og
Direkte start aktiveres aktiveres, lyser det
Parkering på skråninger
Dette gøres ved at:
Hvis bilen parkeres på en stærk hældning, bør
den holde med forenden nedad for at sikre
brændstofforsyningen til parkeringsvarmeren.
trykke på READ-knappen eller
92
Kontrollér på displayet, at der er slukket for
parkeringsvarmeren. (Når parkeringsvarmeren er i gang, vises PARKVARMER TIL på
displayet).
Når bilen forlades, vises en meddelelse om
systemets status. Meddelelsen slukkes, når
bilen låses udefra med fjernbetjeningen.
RESET-knap
Parkeringsvarmeren kan startes direkte eller
indstilles på to forskellige starttider med
TIMER 1 og TIMER 2. Med starttid menes her
Sluk for parkeringsvarmeren, inden brændstofpåfyldning påbegyndes. Brændstof der
spildes på jorden, kan antændes.
gule advarselssymbol i kombinationsinstrumentet, og en forklarende tekst fremkommer
på displayet.
READ-knap
•
• aktivere fjernlyset eller
• drej fjernbetjeningen til nøgleposition I.
ADVARSEL
Bilen skal stå udendørs, når parkeringsvarmeren bruges.
Advarselsetiket på tankdækselklappen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*
Ur/timer
1. Tryk på READ.
Hvis uret stilles igen, efter at varmerens timer
er blevet programmeret, slettes de valgte timerindstillinger.
2. Gå til tekst PARKVARM TIMER 1 eller 2
med fingerhjulet. Teksten TÆNDT blinker
på displayet.
Indstilling af TIMER
3. Tryk på RESET. Teksten SLUKKET vises
konstant, og parkeringsvarmeren slås fra.
Af sikkerhedshensyn kan der kun indprogrammeres tider et døgn frem, ikke for flere dage i
træk.
1. Drej vha. fingerhjulet, indtil TIMER 1 eller
2 vises på displayet.
2. Tryk let på RESET for at komme til det
blinkende timetal.
3. Drej fingerhjulet til det ønskede timetal.
4. Tryk let på RESET for at komme til minutindstillingen.
5. Drej på fingerhjulet for at komme til det
ønskede minuttal.
OBS
Direkte start af kabinevarmer
1. Drej fingerhjulet indtil DIREKTE START
vises på displayet.
2. Tryk på RESET for at komme til TÆNDT
eller SLUKKET.
3. Vælg TÆNDT.
Varmeren vil nu være i gang i 60 minutter.
Opvarmningen af kabinen starter, så snart
kølevæsken i motoren har opnået en temperatur på 30 °C.
6. Tryk let på RESET for at bekræfte indstillingen.
Øjeblikkelig standsning af
kabinevarmer
7. Tryk på RESET for at starte timeren.
1. Drej fingerhjulet indtil DIREKTE START
vises på displayet.
Slukning af timerstartet
parkeringsvarmer
2. Tryk på RESET for at komme til TÆNDT
eller SLUKKET.
For at slukke parkeringsvarmeren manuelt
inden timer-funktionen gør det, skal du gøre
følgende:
Bilen kan startes og køres, mens parkeringsvarmeren endnu er i gang.
Batteri og brændstof
Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, eller hvis
niveauet i brændstoftanken er for lavt, afbrydes
parkeringsvarmeren automatisk. Der vises en
meddelelse på displayet. Kvittér for meddelelsen ved at trykke på READ.
03
VIGTIGT
Gentagen brug af parkeringsvarmeren kombineret med korte kørselsstrækninger vil
medføre, at batteriet aflades med deraf følgende startproblemer. For at sikre, at generatoren når at producere lige så megen
energi, som varmeren forbruger fra batteriet, bør man ved regelmæssig brug af varmeren køre bilen i lige så lang tid, som varmeren er i drift.
3. Vælg SLUKKET.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
93
03 Klima
Brændstofdrevet parkeringsvarmer*
Ekstravarmer (diesel)*
I koldt vejr kan der være behov for ekstra varme
fra ekstravarmeren for at opnå den rette temperatur i kabinen.
03
94
Ekstravarmeren starter automatisk, når der er
behov for ekstra varme, mens motoren er i
gang. Den standser automatisk, når den rette
temperatur er opnået, eller når der slukkes for
motoren.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
03 Klima
03
95
Forsæder................................................................................................. 98
Forsæder - Executive ........................................................................... 101
Kabinebelysning.................................................................................... 102
Opbevaringssteder i kabinen................................................................ 104
Opbevaringssteder i kabinen - Executive ............................................ 109
Bagsæde............................................................................................... 110
Lastning................................................................................................ 112
Lastrum................................................................................................. 113
96
INTERIØR
04 Interiør
Forsæder
Siddestilling
Foretag ændring af ryglænets hældning,
drej på hjulet.
Betjeningspanel for elbetjent sæde*.
Passagersædets ryglæn kan foldes ned i fremadgående retning for at give plads til lange
genstande.
1. Skyd sædet så langt tilbage som muligt.
ADVARSEL
2. Anbring ryglænet i oprejst stilling - 90 grader.
Førersædets indstilling skal foretages,
inden man begynder at køre, aldrig under
kørsel.
3. Løft låsemekanismerne på ryglænets bagside, og vip det samtidig fremad.
Kontrollér, at sædet er i låst stilling.
4. Skyd stolen frem, så nakkestøtten "fastlåses" under handskerummet.
G027960
04
Nedfoldning af forsædets ryglæn
Opslåning foregår på den modsatte måde.
ADVARSEL
Tag fat i ryglænet og sørg for, at det er
ordentligt låst efter opslåning for at undgå
personskade ved en eventuel hård
opbremsning eller en ulykke.
Fører- og passagersæderne kan indstilles til
optimal sidde- og kørestilling.
Fremad/bagud: Løft håndtaget for at indstille den rette afstand til rat og pedaler.
Kontrollér, at sædet er fastlåst, når indstillingen er foretaget.
Hæv/sænk sædet, pumpe op/ned (førerog passagersiden*).
Justering af lændestøtten1, drej hjulet.
1
98
Gælder også elbetjent sæde.
G014805
Hæv/sænk sædehyndens forkant, pumpe
op/ned (fører- og passagersiden*).
04 Interiør
Forsæder
Indlægsmåtter*
Volvo kan levere indlægsmåtter, som er specielt fremstillet til din bil.
ADVARSEL
Kontroller inden kørsel, at indlægsmåtten
ved førerpladsen er stukket godt ned og forankret i piggene, så den ikke kommer i
klemme ved og under pedalerne.
Elbetjent sæde*
nøglen er sat i tændingslåsen. Sædet kan altid
indstilles i tændingsstilling I eller II.
Hukommelsesfunktion*
Sædehyndens forkant op/ned
Sæde frem/tilbage
Sæde op/ned
Ryglænets hældning
Hvis et sæde blokeres, udløses en overbelastningsbeskyttelse. Hvis det sker, skal tændingen afbrydes, hvorefter man skal vente et kort
stykke tid, inden sædet flyttes igen. Kun én af
sædets indstillinger kan justeres ad gangen.
04
Knapper for hukommelsesfunktion.
Gemme indstilling
1. Indstil sædet.
2. Hold knap MEM inde, samtidig med at
knap 1, 2 eller 3 trykkes ind.
Bruge gemt indstilling
Tryk på en af hukommelsesknapperne 1–3,
indtil sædet standser. Hvis knappen slippes,
standser stolen sin bevægelse.
Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at
døren er låst op med fjernbetjeningen, uden at
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
99
04 Interiør
Forsæder
Nøglehukommelse i fjernnøgle
Alle fjernbetjeninger kan bruges af forskellige
førere til at gemme førersædets og sidespejlenes indstillinger2. Gør som følger:
• Indstil sædet, som du ønsker det.
• Lås bilen ved at trykke på låseknappen på
den fjernbetjening, du normalt bruger.
Dette gemmer sædets position i fjernbetjeningens hukommelse3.
04
ADVARSEL
Klemmerisiko. Børn må ikke lege med betjeningsknapperne.
Kontrollér, at der ikke befinder sig nogen
genstande foran, bag ved eller under stolen,
mens den indstilles.
Kontrollér også, at ingen af bagsædepassagererne risikerer at komme i klemme.
• Lås bilen op (ved at trykke på oplåsningsknappen på den samme fjernbetjening) og
åbne førerdøren. Førersædet vil automatisk indtage positionen, der er gemt i fjernbetjeningens hukommelse (hvis sædet har
været bevæget, siden du låste bilen).
Nødstop
Hvis sædet utilsigtet kommer i bevægelse, skal
der trykkes på én af sædets indstillingsknapper
eller hukommelsesknapperne, så sædet standser.
2
3
100
Kun hvis bilen er udstyret med elbetjent sæde med hukommelse og sidespejle, der kan drejes ind elektrisk.
Denne indstilling påvirker ikke indstillinger, der er gemt med det elbetjente sædes hukommelsesfunktion.
04 Interiør
Forsæder - Executive
Komfortsæder foran
Massage
Indstilling af lænd
Massage
Knap til aktivering af massage.
Hård massage
Lænd
Blid massage
Hvert forsæde har massage i ryglænet. Massagen udføres af luftpuder, som kan massere
med enten hård eller blid indstilling. Når en af
indstillingerne er valgt, udføres massagen i
denne cyklus: massage 6 minutter - pause 4
minutter - massage 6 minutter osv.
Når knappen står i midterstilling, eller når fjernbetjeningen er i stilling 0, er massagen ikke
aktiveret.
G030229
G030180
G030183
04
Knap til indstilling af lænd.
Lændestøtten indstilles med de samme luftpuder, som bruges til massagen. Justeringen kan
foretages trinløst i både dybden og højden ved
hjælp af betjeningsknappen, se billedet ovenfor.
Lændestøtten kan indstilles, når massagen
ikke er aktiv.
En hukommelse husker lændestøttens indstilling, når massagen afbrydes, eller når trykket i
luftpuderne er aftaget, f.eks. efter længere tids
parkering.
101
04 Interiør
Kabinebelysning
Læselamper og kabinebelysning
gen kan også aktiveres inden for 10 minutter,
efter at:
Loftslys bagi
• motoren er standset og tændingen er i stilling 0
• at bilen er låst op, men motoren ikke er
startet
Derefter slukkes lyset automatisk.
Loftslys foran
G026960
G027153
Læselamperne foran tændes og slukkes med
et tryk på den respektive knap i loftskonsollen.
04
Knapper i loftskonsollen til læselamper foran og
kabinebelysning.
Læselampe venstre for
Kabinebelysning
Læselampe højre for
Kabinebelysningen 1 tændes med et kort tryk
på knap (2). Samtidig aktiveres belysningsautomatikken (se side 103). Kabinebelysningen slukkes med et kort tryk på knap (2).
Al belysning i kabinen tændes i tændingsstilling I og II, og når motoren er i gang. Belysnin-
1
102
Indstigningslyset følger kabinebelysningen.
Læselamper bag
Venstre læselampe bagi, tænd/sluk
Højre læselampe bagi, tænd/sluk
Lamperne tændes/slukkes med et tryk på den
relevante knap.
Hvis bilen har 7 sæder, er der også læselamper
til den tredje sæderække.
Indstigningslys
Indstigningslyset (og kabinelyset) henholdsvis
tændes, når en af dørene åbnes, og slukkes,
når døren lukkes.
04 Interiør
Kabinebelysning
Lys i bagagerummet
Belysningsautomatik
Bagagerummet har en lampe på indersiden af
bagklappen.
Automatikken kan sættes ud af funktion ved at
holde knap (2) (se side 102) inde i mere end
3 sekunder. Automatikken aktiveres igen ved
at trykke kort på knappen.
Den bageste lampe i kabinen og lampen i bagklappen tændes henholdsvis slukkes, når bagklappen åbnes eller lukkes.
Handskerumslys
Når automatikken er aktiveret, tændes kabinebelysningen automatisk2 og lyser i 30 sekunder:
• bilen låses op med nøgle eller fjernbetje-
Handskerumslyset tændes, når klappen
åbnes, og slukkes, når klappen lukkes.
ning
• motoren er slukket og nøglen drejet til 0-
04
stilling.
Makeup-spejl*
Kabinebelysningen tændes og lyser i 10 minutter, hvis en af dørene er åben og kabinebelysningen ikke er slukket.
Kabinebelysningen slukkes, når:
• motoren startes
• bilen låses med nøgle eller fjernbetjening.
G027045
De indprogrammerede tider, 30 sekunder henholdsvis 10 minutter, kan ændres af et Volvoværksted.
Lampen tændes automatisk, når klappen løftes.
2
Funktionen er lysafhængig og aktiveres kun, når det er mørkt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
103
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringssteder
04
104
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum i tredje sæderække
Kuglepensholder
Handskerum
Opbevaringsrum og krusholdere
Billetklemme
Handskerum
Frastillingsplads i midterkonsollen
Kopholdere til bagsædepassagererne
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
Opbevaringslomme (også foran i forsædernes sædehynder)
AIRBAG
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
04
EXIT
MENU
Sørg for, at der ikke er nogen hårde, skarpe
eller tunge genstande, der ligger eller stikker
ud på en sådan måde, at de kan give anledning til personskader i tilfælde af en hård
opbremsning.
Midterkonsollen indeholder et rum til blyanter.
80
G027025
ADVARSEL
G027030
Indkøbsposeholder
I handskerummet kan du f.eks. opbevare
bilens instruktionsbog, kort, penne og benzinkort.
Store og tunge genstande skal altid spændes fast med en sikkerhedssele eller lastsikringsremme.
105
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Tøjkrog
Askebæger til bagsædepassagererne*
Kopholdere/flaskeholdere til
bagsædepassagererne
Tøjkrogen er kun beregnet til lettere tøj.
Askebægret åbnes ved at trække den øverste
kant udad.
Træk i indsatsens underkant for at åbne den.
Når det skal tømmes:
Kopholderindsatsen kan afmonteres:
1. Luk askebægret op.
–
2. Tryk klappen nedad, og vip bagud.
3. Løft det derefter ud.
106
G027063
G027018
G027028
04
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Ved at løsne de to clips, kan holderen
anvendes som flaskeholder til store flasker.
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Frastillingsplads i midterkonsollen
Opbevaringsrum og kopholdere (bil
med syv sæder)
Kopholdere
Opbevaringsrummene kan bruges til f.eks.
cd'er og bøger.
I midterkonsollen er der en frastillingsplads til
f.eks. mad og drikkevarer. Armlænet kan foldes
bagud således, at det bliver til et "bord" for
passagererne på bagsædet.
Under frastillingspladsen findes et opbevaringsrum, f.eks. til cd'er.
G027020
G027040
G027019
04
Kopholdere til personerne på forsæderne.
Askebæger*
–
Træk indsatsen ud for at tømme askebægeret.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
107
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen
Opbevaringsrum i tredje sæderække
(bil med syv sæder)
G027026
04
Opbevaringsrummene kan anvendes til kuglepenne og diverse småting.
108
04 Interiør
Opbevaringssteder i kabinen - Executive
Køleboks
G027068
04
Der er en køleboks under forsædets opslåelige
armlæn. Juster køleniveauet med knappen (se
illustration). Boksen virker, når motoren er i
gang eller i nøgleposition II.
ADVARSEL
Opbevar flaskerne sluttet godt til i køleboksen, og sørg for, at klappen er lukket under
kørslen.
109
04 Interiør
Bagsæde
Bagsæder - anden række (bil med syv
sæder)
Skydesæde (bil med syv sæder)
Afmontering af midterkonsollens
bageste del
Fremvipning af ryglæn før indstigning i
bilen
Løft håndtaget (1) opad, og skyd samtidig
sædet frem. Gør det omvendte for at føre stolen tilbage til udgangsstillingen.
Længdejustering af sæde
Løft bøjlen (2) for at føre sædet frem eller tilbage.
110
Midtersædet i anden sæderække kan skydes
længere frem end de andre sæder. Når sædet
er skudt frem, er der bedre kontakt mellem et
barn på den integrerede selepude og personer
på forsæderne.
Løft bøjlen (A) for at skyde sædet frem eller tilbage.
G028445
G027033
G027027
04
For at kunne skyde midtersædet i anden sæderække fremad, skal midterkonsollen først fjernes.
1. Midterkonsollens bageste del fjernes ved
at trække spærren lige ud, som vist ovenfor.
2. Fjern derefter konsollen.
04 Interiør
Bagsæde
Nakkestøtte på bagsædet midterpladsen
ADVARSEL
Den laveste stilling må kun benyttes, når
sædets ryglæn skal slås ned, eller når der
ikke sidder nogen på denne plads.
Når sæderne i anden og tredje række er blevet slået op, er det nødvendigt at forvisse
sig om, at ryglænene er blevet fastlåst. Hvis
ikke, risikerer man, at sædernes beskyttelsessystem ikke fungerer.
G027015
OBS
04
Det er ikke muligt at fjerne nakkestøtten
fuldstændigt.
Nakkestøtten på midterpladsen kan indstilles i
fire højder. Skub nakkestøtten opad efter
behov.
–
For at få nakkenstøtten ned igen skal knappen ved højre rør trykkes ind, samtidig med
at nakkestøtten trykkes forsigtigt ned. (se
illustrationen).
111
04 Interiør
Lastning
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr reducerer bilens lasteevne med den tilsvarende vægt. For udførlige oplysninger om
vægt, se side 278.
ADVARSEL
04
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Last på taget
Brug af tagbagagebærer
For at undgå skader på bilen og for at få den
størst mulige sikkerhed ved kørsel, anbefales
de tagbagagebærere, som Volvo har udviklet.
Følg nøje den monteringsanvisning, som medfølger tagbagagebæreren.
• Kontrollér regelmæssigt, at lastholderne
og lasten er forsvarligt fastgjort. Lasten
skal surres fast.
• Fordel lasten jævnt over lastholderne.
Anbring den tungeste last underst.
• Bilens vindmodstand og dermed brændstofforbruget øges i takt med lastens størrelse.
112
• Kør jævnt. Undgå kraftig acceleration,
hårde opbremsninger og hård kørsel i
sving.
ADVARSEL
Der må højst anbringes 100 kg på taget,
inklusive tagbagagebærer og eventuel tagboks. Med last på taget ændres bilens tyngdepunkt og køreegenskaber.
04 Interiør
Lastrum
Forlængelse bagagerum - sæderække
2
3. Udløs låsen (1), og slå ryglænet ned. Tryk
til for at fastlåse ryglænet i nedslået stilling.
ADVARSEL
VIGTIGT
Når ryglænet skal slås ned, må der ikke
være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i.
Ellers kan der opstår skade på bagsædets
indtræk.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ikke
sidde passagerer i tredje sæderække, hvis
nakkestøtten på yderpladsen i anden sæderække er slået ned.
Forlængelse bagagerum - sæderække
31
VIGTIGT
Når ryglænet skal slås ned, må der ikke
være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i.
Ellers kan der opstår skade på bagsædets
indtræk.
Skyd den anden sæderække frem til dens forreste stilling - se side 98.
Løft håndtaget opad.
04
Skyd sædehynden tilbage til dens bageste
stilling. Fold lastøjerne på højre og venstre
side ind, så de ikke beskadiges, når ryglænet fældes frem.
Slå ryglænet frem. (Nakkestøtten slås
automatisk ind, når ryglænet slås frem.)
Genindstilling af sæderække 3
1. Slå ryglænet op til normal stilling.
1. Stil stolene i den bageste
stilling1.
G027016
G027022
2. Tag fat i øjet og træk sædehynden ud, indtil
der høres en "klik"-lyd.
3. Slå nakkestøtten op.
> Sædet kan nu bruges.
2. Nedfæld nakkestøtten.
1
Kun 7-sæders bil
113
04 Interiør
Lastrum
Generelt
Åbne bagklappen
Husk, at en genstand, som vejer 20 kg, ved et
frontalsammenstød med en hastighed på
50 km/t, svarer til en kollisionskraft på 1000 kg.
For information om, hvordan bagklappen
åbnes - se side 126.
Tænk på følgende, når du laster:
• Placer ikke for tung last helt fremme mod
Lastning af bagagerummet
forsæderne. Derved trykkes det nedfældede ryglæn nemlig unødvendigt hårdt
ned.
• Placer lasten op ad ryglænet.
• Placer tung last så lavt som muligt.
• Placer bred last på hver sin side af opde-
04
lingen af ryglænet.
• Beskyt skarpe kanter med noget blødt.
• Fastspænd lasten med fastgøringsbånd
ved bilens lastøjer.
G027031
• Placer aldrig last oven for ryglænet uden et
lastforskydningsnet.
ADVARSEL
Sikkerhedsseler og airbags yder føreren og
passagererne god beskyttelse, især i tilfælde af
frontale kollisioner. Man bør dog også huske at
beskytte sig mod skader bagfra. Ved lastning
bør man være opmærksom på, at genstande i
bagagerummet, som ikke er forsvarligt fastgjort eller anbragt på rette måde, ved en kollision eller kraftig opbremsning kan blive kastet
fremad med stor hastighed og kraft og derved
forårsage alvorlige skader.
114
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
dens køreklare vægt og hvor tungt lastet
den er.
ADVARSEL
Placer aldrig last, så det når op over ryglænet! Hvis du gør dette, kan lasten blive
kastet fremad ved en kraftig opbremsning
eller kollision, og du eller dine passagerer
kan komme alvorligt til skade Husk også
altid at gøre lasten ordentligt fast (binde den
fast).
Hvis bagsædets ryglæn er slået ned, bør
bilen ikke lastes højere end til 50 mm under
overkanten af de bageste passagerdøres
sideruder. Der bør også være 10 cm fri plads
fra ruden og indad. Ellers kan virkningen af
beskyttelsesgardinet, som er skjult i bilens
loft, udeblive.
Fastgør altid lasten. Ellers kan den blive forskubbet ved hård opbremsning og skade
personer i bilen.
Stands motoren, og træk parkeringsbremsen, når du laster eller losser lange genstande! I uheldige tilfælde kan du ellers med
lasten komme til at skubbe til gearstangen
eller gearvælgeren og derved føre den til
køreindstilling, og så kan bilen rulle væk.
04 Interiør
Lastrum
Beskyttelsesnet
Opsætning af beskyttelsesnet
Gælder kun for en 7-sæders bil:
1. Sørg for, at nettet er placeret foran sidepanelernes armlæn ved fastspænding.
2. Spænd beskyttelsesnettet ud vha. spændebåndene.
Sammenfoldning af sikkerhedsnet
G027058
04
Beskyttelsesnettet forhindrer bagage og last i
at glide frem i kabinen ved kraftige opbremsninger.
Hvis bilen er forsynet med bagagerumsskjuler,
skal den fjernes, inden beskyttelsesnettet
monteres.
Nettet er lavet af stærkt nylonvæv og kan fastgøres på to forskellige måder:
1. Hægt den øverste stang fast i den forreste
eller bageste loftbeslag.
• Bag bagsædets ryglæn
• Bag forsæderne, hvis bagsædet er slået
2. Hægt den anden ende af stangen fast i
loftbeslaget på den modsatte side.
ned.
3. Fastspænd beskyttelsesnettets spændebånd i øjerne på gulvet, når nettet er fastgjort i de bageste loftbeslag.
4. Brug øjerne i sædets glideskinne, når nettet er fastgjort i de forreste loftbeslag.
Beskyttelsesnettet kan foldes sammen og placeres under gulvet i bagagerummet (gælder
biler med fem sæder).
–
Tryk på knapperne (1) i lastnettets hængsel
for at frigøre hængslet, og fold nettet sammen.
``
115
04 Interiør
Lastrum
ADVARSEL
Det er nødvendigt at sikre sig, at beskyttelsesnettets øvre holdere er korrekt monteret,
og at trækbåndene er sat sikkert fast.
Beskadigede net må ikke bruges.
Gør følgende for at montere beskyttelsesgitteret:
1. Løft beskyttelsesgitteret ind i bilen via bagklappen eller gennem en af bagdørene
(nedfæld i så fald anden sæderække først).
2. Placer beskyttelsesgitterets ene fæste i det
modsvarende fæste over bagdøren bag
anden sæderække.
Beskyttelsesgitter af stål*
5. Før fastgørelsesbøjlen ind fra neden gennem det nedre fæste i beskyttelsesgitteret
som vist på billedet.
6. Monter fjederen på fastgøringsbøjlen, og
skru skruen på.
7. Fastgør fastgøringsbøjlens krog i lastforankringsøjet, og spænd hjulet, indtil bøjlen
griber om lastforankringsøjet.
8. Gør tilsvarende i den anden side.
04
9. Træk skiftevist begge fastgøringsbøjlerne
ud.
10. Sæt beskyttelseshætter på gevindene over
skruerne.
Beskyttelsesgitteret i bagagerummet forhindrer, at last eller husdyr ryger frem i kabinen
ved kraftige opbremsninger.
Beskyttelsesgitteret skal af sikkerhedshensyn
altid fastgøres på den korrekte måde.
116
G027057
G027056
ADVARSEL
3. Placer beskyttelsesgitterets fæste i forreste position i fæstet.
4. Placer beskyttelsesgitterets andet fæste i
det modsvarende fæste over den anden
bagdør, og placer det i den forreste position.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Gælder en 7-sæders bil: Af sikkerhedshensyn må ingen passagerer sidde på tredje
sæderække, hvis lastgitteret er placeret bag
anden sæderække.
04 Interiør
Lastrum
Stikkontakt i bagagerummet
OBS
Husk, at brug af stikkontakten med motoren
slukket medfører risiko for afladning af
bilens startbatteri.
OBS
Nedfæld låget, når du vil bruge eludtaget. Eludtaget fungerer uafhængigt af, om tændingen er
aktiveret eller ej.
Afmontering af bagagedækket
Tryk bagagedækkets endestykke indad, træk
opad, og løsn det. Ved påsætning skal bagagedækkets endestykke trykkes ned i holderne.
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo. For information
om brug af Volvos anbefalede midlertidige
dæklapning (TMK), se side 185.
Lastskjuler*
Træk bagagedækket ud, træk det over bagagen, og hægt krogen fast i hullet på de bageste
stolper i bagagerummet.
ADVARSEL
Anbring ikke genstande på bagagerumsskjuleren. De kan skade passagererne,
f.eks. ved opbremsninger eller undvigemanøvrer.
04
Indkøbsposeholder*
Hvis tændingen afbrydes, og en strømforbruger med et strømforbrug på over 0,1 A er tilsluttet kontakten, vises en advarselsmeddelelse på displayet.
VIGTIGT
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W).
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
117
04 Interiør
Lastrum
Slå klappen i lastrummet op. Sur dine indkøbsposer fast eller spænd dem fast med spændebånd eller holdere.
OBS
Visse produkter i førstehjælpstasken har en
"sidste brugsdato" og bør udskiftes, inden
denne dato overskrides.
Indhold af rummet under
bagagerumsgulvet
Åbning af rummet i bagagerumsgulvet
(bil med 5 sæder)
–
Løft lemmen i gulvet.
Hvis bilen er udstyret med holder til indkøbsposer:
04
–
Løft lemmen, og løsn spændebåndet for
indkøbsposeholderen.
Åbning af rummet i bagagerumsgulvet
(bil med 7 sæder)
–
Løft lemmen.
Hvis bilen er udstyret med holder til indkøbsposer:
Placering af forbindskasse i bil med 5
sæder.
Placering af forbindskasse i bil med 7
sæder.
Under bagagerumsgulvet findes følgende:
•
•
•
•
118
Advarselstrekant*
Værktøjspose
–
Slå den øverste lem op, løsn spændebåndet for den eventuelle indkøbsposeholder,
og slå den nederste kem op.
VIGTIGT
Undlad at lægge noget i bagagerummet,
hvor hynderne foldes ind. Hynder og sædemekanismer kan beskadiges.
Førstehjælpstaske*
Donkraft (alternativ plads)
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
04 Interiør
04
119
Fjernbetjening - nøgle med fjernbetjening............................................
Låsning og oplåsning............................................................................
Børnesikkerhedslås...............................................................................
Alarm*....................................................................................................
120
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
122
124
128
129
LÅS OG ALARM
05 Lås og alarm
Fjernbetjening - nøgle med fjernbetjening
Nøgler - Elektronisk startspærre
Der kan højst programmeres og bruges 6 fjernbetjeninger til hver enkelt bil.
Fjernbetjeningsfunktioner
Elektronisk startspærre
Nøglerne er udstyret med kodede chips.
Koden skal stemme overens med læseren i
tændingslåsen. Bilen kan kun startes, hvis den
rette nøgle med den rette kode bruges.
05
Fjernbetjening. Nøgle til alle låse.
Startnøgler og elektronisk startspærre
Bilen leveres med to fjernbetjeninger - de kan
foldes sammen og er udstyret med indbygget
fjernbetjening.
Fjernbetjeningen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på samme
nøgleknippe. Ellers kan den elektroniske startspærre aktiveres ved en fejl, således at bilen
ikke kan startes.
Tab af nøgler
Hvis du mister en af fjernbetjeningerne anbefales det, at du tager alle de resterende fjernbetjeninger med til et autoriseret Volvo-værksted. For at forebygge tyveri skal koden for den
mistede nøgle slettes i systemet. De andre
nøgler skal samtidig kodes ind i systemet igen.
Nøglebladenes unikke kode kan fås hos autoriserede Volvo-værksteder, hvor det anbefales
at bestille nye nøgleblade.
122
G027013
G030177
OBS
Nøglebladet på fjernbetjeningen skal være
foldet helt ud (som vist på illustrationen) ved
start af bilen. Ellers er der risiko for, at startspærre-funktionen hindrer bilen i at starte.
Oplåsning
–
Med et tryk på knappen låses alle døre,
bagklappen og tankdækselklappen op.
Bagklap
–
Med et tryk på knappen låses bagklappen
op.
Panikfunktion
Panikfunktionen kan bruges til at vække omgivelsernes opmærksomhed i en nødsituation.
Hvis den røde knap holdes inde i mindst
3 sekunder eller der trykkes på den 2 gange i
løbet af det samme tidsrum, aktiveres blinklysene og hornet. Panikalarmen slås fra med en
05 Lås og alarm
Fjernbetjening - nøgle med fjernbetjening
vilkårlig knap på fjernbetjeningen eller automatisk efter 25 sekunder.
Batteriskift i fjernbetjeningen
4. Overlad det gamle batteri til et Volvo-værksted, så det kan blive bortskaffet på en miljøvenlig måde.
Varighed for ankomstlys
Du skal gøre følgende, når du nærmer dig bilen:
–
Tryk på den gule knap på fjernbetjeningen.
Nu tændes kabinebelysningen, positions-/parkeringslyset, nummerpladelyset og lamperne*
i sidespejlene. Belysning på eventuel tilkoblet
anhænger tændes også. Disse lamper forbliver
tændt i 30, 60 eller 90 sekunder. Passende
tidsindstilling kan foretages på værksted - et
autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Slukning af tryghedsbelysningen:
–
Tryk på den gule knap en gang til.
Låsning
Med knappen låses alle døre, bagklappen og
tankdækslet. Der er en forsinkelse på ca.
10 minutter for tankdækslet.
Sammenfoldning/åbning af nøgle
Man kan folde fjernbetjeningen sammen ved at
trykke på knappen og samtidig dreje nøglebladdelen ind i knappanelet.
Den sammenfoldede nøgle foldes automatisk
ud ved et tryk på knappen.
05
Hvis låsen i gentagne tilfælde ikke reagerer på
signalet fra fjernbetjeningen ved normal
afstand, skal batteriet udskiftes.
1. Løsn låget ved forsigtigt at lirke bagkanten
op med en lille skruetrækker.
2. Udskift batteriet (type CR 2032, 3 V) –
anbring plussiden opad. Undgå at berøre
batteriet og dets kontaktflader med fingrene.
3. Monter låget igen. Sørg for, at gummipakningen ligger rigtigt og ikke beskadiges, så
der ikke kan trænge vand ind.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
123
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
Udefra
OBS
Automatisk låsning
Bilen kan låses, selvom en dør eller bagklappen er åben1 - når døren/bagklappen
derefter lukkes, er der risiko for, at nøglerne
bliver låst inde.
05
Fjernbetjeningen låser/oplåser samtlige døre
og bagklappen samtidigt.
Tankdækslets dækklap kan åbnes, når bilen er
ulåst. Den er fortsat ulåst i 10 minutter, efter at
bilen er blevet låst - det giver mulighed for
påfyldning af brændstof med låst bil med aktiveret alarm.
Vær opmærksom på risikoen for at blive låst
inde i bilen, når den låses udefra med fjernbetjeningen - det vil ikke være muligt at
åbne dørene indefra med dørgrebene. Læs
mere om dette i afsnittet "Blokeret låsestilling" længere fremme.
Automatisk genlåsning
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter oplåsning med fjernbetjeningen, låses alle låse automatisk igen.
Denne funktion mindsker risikoen for, at bilen
utilsigtet efterlades ulåst.
Vedr. biler med alarm, se side 129.
G029646
G026963
ADVARSEL
Automatisk låsning aktiveres og deaktiveres fra
førerdørens knappanel. Funktionen medfører,
at dørene låses automatisk, når bilens hastighed overstiger 7 km/t. De forbliver låst, indtil en
dør åbnes indefra, eller hvis alle dørene låses
op fra knappanelet.
Aktivering/deaktivering
Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition I eller
II, se side 142.
1
124
Ikke på alle markeder.
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
• Tryk på venstre kontaktarms READ-knap
for at kvittere for eventuelle meddelelser på
displayet.
• Hold centrallåsknappen inde, indtil en ny
meddelelse for låsestatus vises på displayet.
Alle døre kan låses med låseknappen på knappanelet ved den respektive dør.
Bagklap
Handskerum
Meddelelsen AUTOLÅS TIL (bilen låses også,
når den bevæger sig), henholdsvis AUTOLÅS
FRA vises på displayet.
Indefra
AIRBAG
G028485
ATTENTION
Pakjdskdl ioiuip kjöpp opoodidåuswi
MY KEY
L E CTOR
SE
SOUND
ENTER
EXIT
05
80
G027025
MENU
G029646
Handskerummet kan låses med fjernbetjeningens nøgleblad.
Fra knappanelet i førerdøren (eller passagerdøren) kan alle døre og bagklappen låses eller
låses op samtidigt.
Med fjernbetjeningen kan bagklappens alarm
deaktiveres alene og låses op.
1. Tryk på fjernbetjeningens
-knap - klappen låses op og kan derefter åbnes.
> Alarmens* niveau- og bevægelsessensorer samt sensoren for åbning af
bagklap frakobles. Dørene er fortsat låst
og alarmerede.
2. Hvis alle døre fortsat er låst, når bagklappen lukkes igen, forbliver klappen ulåst
med deaktiveret alarm efter lukning. De
øvrige døre har fortsat aktiveret alarm og er
låst som tidligere.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
125
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
OBS
Hvis
-knappen bruges til at låse bagklappen op, uden at den åbnes, låses klappen automatisk igen efter ca. 2 minutter.
Åbne bagklappen
Blokeret låsestilling*2
Blokeret låsestilling aktiveres udefra med fjernbetjeningens LOCK-knap eller ved at låse
førerdøren med nøglebladet, og sker
10-25 sekunder efter at dørene er lukket. Alle
døre skal være lukkede, før blokeret låsestilling
aktiveres.
I blokeret låsestilling kan bilen kun låses op
med fjernbetjeningens UNLOCK-knap ved
Blokeret låsestilling. Førerdøren kan også
låses op manuelt med nøglebladet.
05
ADVARSEL
G027005
Efterlad ingen personer i bilen uden først at
deaktivere funktionen Blokeret låsestilling
for ikke at risikere at låse nogen personer
inde.
Knap til midlertidig frakobling af Blokeret låsestilling.
Hvis der er nogen, der ønsker at blive i bilen,
og dørene skal låses udefra, kan funktionen
Blokeret låsestilling midlertidigt slås fra.
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, drej
den til nøgleposition II og derefter tilbage
til stilling I eller 0.
1. Bagklappen åbnes ved at trække ned i
dens håndtag som vist på billedet.
2. Tryk på knappen. Bemærk, at alarmens*
bevægelses- og hældningssensorer slås
fra samtidigt, se side 130.
2. Baglemmen vippes ned ved at løfte dens
håndtag opad.
Lampen i knappen lyser, indtil bilen låses med
fjernbetjeningen. Displayet viser en medde-
2
126
Midlertidig deaktivering
Blokeret låsestilling betyder, at dørenes
åbningshåndtag i kabinen er mekanisk frakoblede - så kan dørene ikke åbnes indefra.
G027230
3. For at låse bagklappen og aktivere dens
alarm - tryk på fjernbetjeningens LOCKknap.
Ikke på alle markeder, og kun i kombination med alarm.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Lås og alarm
Låsning og oplåsning
lelse, så længe fjernbetjeningen bliver siddende i tændingslåsen.
Næste gang motoren startes, nulstilles systemet, og derefter er Blokeret låsestilling og Alarmens bevægelses- og hældningssensorer igen
aktiveret.
OBS
•
Husk, at alarmen aktiveres, når bilen
låses.
•
Hvis en af dørene åbnes indefra, udløses alarmen.
05
127
05 Lås og alarm
Børnesikkerhedslås
Manuel børnesikkerhedslås - bagdøre
Knapperne til børnesikkerhedslåsene sidder i
bagkanten af bagdørene. Knapperne er kun tilgængelige, når bagdørene er åbne.
Elektrisk børnesikkerhedslås bageste sidedøre*
Knapper
G027105
REAR
AC
G021513
05
Knap til børnesikkerhedslås - venstre henholdsvis
højre bagdør.
Knappen i bagdøren betjenes ved at dreje den
mellem sine yderstillinger (brug en flad metalgenstand, f.eks. en skruetrækker).
Børnesikker indstilling – bagdørene kan
ikke åbnes indefra: Drej udad.
Ikke-børnesikker indstilling – bagdørene
kan åbnes indefra: Drej indad.
128
OBS
Så længe børnesikkerhedslåsen er aktiveret, kan bagdørene ikke åbnes indefra.
Brug knappen i midterkonsollen til aktivering/
deaktivering af børnesikkerhedslåsen i bagdørene.
1. Drej startnøglen til position I eller II, se
side 142.
2. Tryk på knappen.
Når lampen i knappen lyser, er de bageste elruder og bagdørene spærret.
Der vises en meddelelse på displayet, og børnesikkerhedslåsen aktiveres/deaktiveres.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Lås og alarm
Alarm*
Alarmsystem
Alarmindikator
OBS
Når alarmsystemet er aktiveret, overvåger det
konstant alle alarmindgange.
Forsøg ikke selv at reparere eller ændre
komponenter, der indgår i alarmsystemet.
Alle sådanne forsøg kan have konsekvenser
for forsikringsvilkårene.
Alarmen udløses i følgende tilfælde:
• når en dør, motorhjelmen eller bagklappen
åbnes
Tilkobling af alarmfunktion
• når en ikke-godkendt nøgle sættes i tæn-
–
dingslåsen, eller hvis låsen udsættes for
påvirkning
• når der registreres bevægelser i passager-
VIGTIGT
G026963
kabinen (hvis der er monteret en bevægelsessensor)
• når bilen løftes eller bugseres (hvis den er
Alarmen er helt tilkoblet, når afviserne har
foretaget et langt blink, og dioden på instrumentpanelet blinker én gang hvert andet
sekund.
udstyret med hældningssensor)
• når batterikablet frakobles
• hvis nogen forsøger at slå sirenen fra.
OBS
Bevægelsessensorerne udløser alarmen
ved bevægelser i kabinen - også luftstrømme registreres. Derfor kan alarmen
udløses, når bilen forlades med vinduer eller
soltag åbent, eller hvis der bruges kabinevarmer.
For at undgå dette: Luk vinduer/soltag, når
bilen forlades. Hvis bilens indbyggede kabinevarmer (eller en transportabel elektrisk)
skal anvendes, skal ventilationsspjældene
justeres, så de ikke vender opad i kabinen.
En rød lysdiode på instrumentpanelet viser
alarmsystemets status:
• Dioden slukket – Alarmen er frakoblet.
• Dioden blinker én gang med to sekunders
mellemrum – Alarmen er tilkoblet.
•
Dioden blinker hurtigt efter frakobling af
alarmen, og indtil fjernbetjeningen drejes til
nøgleposition II - alarmen har været udløst.
Hvis der opstår en fejl i alarmsystemet, vises
der en meddelelse på displayet. Kontakt et
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Tryk på fjernbetjeningens LOCK-knap. Et
langt blink fra afviserne bekræfter, at alarmen er tilkoblet, og at alle døre er låst.
05
Frakobling af alarmfunktion
–
Tryk på fjernbetjeningens UNLOCK-knap.
To korte blink fra afviserne bekræfter, at
alarmen er frakoblet.
> For manuel frakobling - se følgende
afsnit "Annullering af udløst alarm".
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
129
05 Lås og alarm
Alarm*
Automatisk tilkobling af alarm
Funktionen sikrer, at man ikke kommer til at
efterlade bilen med alarmen frakoblet.
Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes
inden to minutter efter frakobling af alarmen (og
bilen er låst op med fjernbetjeningen), tilkobles
alarmen automatisk igen. Samtidig låses bilen.
Automatisk tilkobling af alarm
I visse lande tilkobles alarmen automatisk efter
en vis tid, efter at førerdøren er blevet åbnet og
lukket igen, uden at bilen er blevet aflåst.
Annullering af udløst alarm
05
–
Tryk på fjernbetjeningens UNLOCK-knap
eller sæt den i tændingslåsen.
Der gives et bekræftende signal i form af to
korte blink med afviserne.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Hvis alarmen ikke kan slås fra
med fjernbetjeningen - f.eks.
hvis fjernbetjeningens batteri
er brugt op - kan bilen låses
op, bilens alarm deaktiveres
og motoren startes som følger:
2. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen alarmen deaktiveres.
> Alarmindikatoren blinker hurtigt, indtil
fjernbetjeningen drejes til nøglestilling
II.
Alarmsignaler
Når alarmen udløses, sker der følgende:
• En sirene lyder i 25 sekunder, eller indtil
alarmen slås fra. Sirenen har sit eget batteri
og fungerer uafhængigt af bilens startbatteri.
• Alle afvisere blinker i 5 minutter, eller indtil
alarmen slås fra.
Reduceret alarmniveau
For at undgå utilsigtet aktivering af alarmen f.eks. hvis en hund efterlades i en låst bil eller
ved rejse med et biltog eller en bilfærge - slå
bevægelses- og hældningssensorer midlertidigt fra.
Fremgangsmåden er den samme som ved
midlertidig afbrydelse af Blokeret låsestilling se side 126.
1. Lås førerdøren op manuelt, og åbn den alarmen udløses, og sirenen lyder.
130
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
05 Lås og alarm
05
131
Generelt.................................................................................................
Brændstofpåfyldning............................................................................
Start af motor........................................................................................
Automatgearkasse................................................................................
Firehjulstræk*........................................................................................
Bremsesystemet...................................................................................
Stabilitets- og traktionssikringssystem*................................................
Park.hjælpsystem*................................................................................
Blind Spot Information System - BLIS*.................................................
Bugsering og bjergning.........................................................................
Starthjælp..............................................................................................
Kørsel med anhænger...........................................................................
Trækanordning* ...................................................................................
Delelig trækkrog* ..................................................................................
Tilpasning af lyskegle............................................................................
132
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
134
137
142
144
147
148
150
152
154
158
160
161
163
165
169
START OG KØRSEL
06 Start og kørsel
Generelt
Økonomikørsel
At køre økonomisk og tage hensyn til miljøet er
at køre forudseende og jævnt og at afpasse
køremåden og hastigheden efter den aktuelle
situation.
• Undgå at køre med åbne ruder.
• Brug ikke vinterdæk, når vinteren er forbi.
• Undgå hurtig, unødvendig acceleration og
kraftig opbremsning.
• Tøm bilen for unødvendige ting - jo mere
ADVARSEL
Sluk aldrig motoren under kørsel, f.eks. ned
ad bakke. Det deaktiverer vigtige systemer
som f.eks. servostyring og bremseservo.
Kørsel i vand
Bilen kan køres gennem en vanddybde på højst
40 cm med en hastighed på højst 10 km/t. Der
skal udvises ekstra forsigtighed ved passage
af strømmende vand.
last, desto højere brændstofforbrug.
• Brug motorbremsning ved opbremsning,
der så kan ske uden fare for andre trafikanter.
• Kør i det højest mulige gear, tilpasset til den
aktuelle trafiksituation og vej - lavere
omdrejningshastighed giver lavere forbrug.
06
VIGTIGT
Der kan opstå motorskade, hvis der trænger
vand ind i luftfiltret.
Ved større dybder kan der komme vand ind
i transmissionen. Derved reduceres oliernes
smøreevne, og de pågældende systemers
levetid forkortes.
• Taglast og skiboks giver større luftmodstand og øger brændstofforbruget - fjern
en tagbagagebærer, der ikke anvendes.
• Kør ikke motoren varm i tomgang. Kør i
stedet med let belastning, så snart det er
muligt - en kold motor bruger mere brændstof end en varm.
Se mere information og flere råd på siderne
12 og 285.
Ved kørsel i vand skal hastigheden holdes lav,
og bilen må ikke standse. Når vandet er passeret, skal der trykkes let på bremsepedalen for
at kontrollere, at der opnås fuld bremsevirkning. Vand og f.eks. mudder kan gøre bremsebelægningerne våde med forsinket bremsevirkning til følge.
OBS
Rengør de elektriske kontakter til elektrisk
motorvarmer og anhængerkobling efter kørsel i vand og ler.
VIGTIGT
Lad ikke bilen stå i vand til over tærsklerne
i længere tid, da dette kan give anledning til
fejl i bilens elektriske anlæg.
Hvis man får motorstop i vand, må man ikke
forsøge at starte igen. Bilen skal bugseres
ud af vandet.
Motor, gearkasse og kølesystem
Under særlige forhold, f.eks. ved kørsel i stærkt
bakket terræn og varmt vejr, er der risiko for, at
motoren og kølesystemet overophedes - særligt ved tung last.
• Fjern ekstra lygter, som er placeret foran
kølergitteret ved kørsel i varmt vejr.
• Ved risiko for overophedning aktiveres en
indbygget beskyttelsesfunktion i gearkassen, som bl.a. tænder instrumentpanelets
gule informationslampe og viser en tekstmeddelelse om afhjælpning - følg denne
anbefaling.
• Hvis temperaturviseren for motorens kølesystem bevæger sig ind i det røde felt, skal
134
06 Start og kørsel
Generelt
bilen standses og motoren arbejde i tomgang i nogle minutter.
Åben bagklap
• I tilfælde af overophedning frakobles bilens
ADVARSEL
aircondition muligvis midlertidigt.
hård kørsel.
OBS
Det er normalt, at motorens køleventilator
arbejder et stykke tid, efter at motoren er
standset.
VIGTIGT
For at forhindre skade på nogen af drivsystemets komponenter kontrolleres gearkassens driftstemperatur. Ved risiko for overophedning tændes et advarselssymbol på
instrumentpanelet kombineret med en
tekstmeddelelse - følg den anbefaling, der
gives.
–
Kør ikke med bagklappen åben. Giftig
udstødningsgas kan suges ind i bilen gennem lastrummet.
• Stands ikke motoren straks ved stop efter
For supplerende information om overophedning ved kørsel med anhænger - se side 161.
slår derefter visse funktioner fra eller reducerer
dem, f.eks. kabineblæser og/eller lydanlæg.
Undgå at overbelaste batteriet
De elektriske funktioner i bilen belaster batteriet i forskellig grad. Fjernbetjeningen må ikke
stå i nøgleposition II, når motoren er slukket.
Brug i stedet indstilling I - så bruges der mindre
strøm.
Bemærk, at 12 V-kontakten i lastrummet afgiver strøm, selv når fjernbetjeningen er taget ud
af tændingslåsen.
Vær også opmærksom på, at forskelligt tilbehør belaster det elektriske anlæg. Brug ikke
funktioner, der bruger megen strøm, når motoren ikke er i gang. Eksempler på disse funktioner er:
•
•
•
•
kabineblæser
forrudevisker(e)
Oplad startbatteriet ved at starte motoren
og lad den derefter fortsætte i mindst
15 minutter - batteriet oplades bedre under
kørsel end med motoren i tomgang, når
bilen holder stille.
Kørsel på ujævn vej
Volvo XC90 er først og fremmest konstrueret til
landevejskørsel, men har også gode køreegenskaber på ujævne og dårlige veje. Tænk på følgende for at undgå, at bilens levetid reduceres:
• Kør langsomt, hvis vejen er ujævn, så undgås skader på bilens undervogn.
•
Hvis underlaget er løst eller består af tørt
sand eller sne, er det altid bedst hele tiden
at holde bilen i bevægelse og undgå at
skifte gear. Stands ikke bilen.
06
• Hvis vejen er ekstremt stejl, og der er risiko
for at vælte, bør du aldrig forsøge at vende
bilen, bak i stedet tilbage.
• Undgå at køre på tværs af hældninger - kør
i hældningens retning.
lydanlæg (høj lydstyrke)
lygter.
Hvis batterispændingen er lav, viser informationsdisplayet teksten FLADT BATTERI
STRØMSPAR. FUNK. Energisparefunktionen
135
06 Start og kørsel
Generelt
OBS
Undgå at køre på stejle skråninger, hvis
brændstofniveauet er lavt. Katalysatoren
kan tage skade, hvis motoren ikke får tilstrækkeligt brændstof. Under kørsel på
meget stejle skråninger skal tanken være
mere end halvt fyldt for ikke at risikere at få
motorstop.
Glat føre
Øv dig i glatførekørsel under kontrollerede forhold for at lære, hvordan bilen reagerer.
06
136
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
G027073
Åbning af tankdækselklappen
Tankdækslet er placeret bag klappen på højre
bagskærm og kan hænges op på indersiden af
klappen.
Tankklappen kan åbnes, når bilen er ulåst.
06
OBS
Klappen er ulåst i 10 minutter efter, at bilen
er blevet låst. Derefter låses den automatisk.
Nødoplåsning af tankdækselklappen
Hvis det ikke er muligt at lukke tankdækselklappen normalt, kan det blive nødvendigt at
låse den op manuelt. Dette gøres som følger:
137
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Moment 1–3.
06
1. Løft hjørnestykket fra gulvet i bagagerummets bageste højre hjørne.
4. Ræk hånden ind, og find låsen. Den befinder sig omtrent lige bag klappens bagkant.
2. Åbn klappen ved at løfte håndtaget og
trække det udad.
5. Træk låsestemplet forsigtigt lige bagud klappen kan derefter foldes ud.
3. Bøj isoleringen af vejen for at få adgang til
klappens elektriske lås.
Efter brændstofpåfyldning kan klappen låses
igen ved først at lukke den og derefter trykke
låsestemplet fremad.
ADVARSEL
Der er skarpe kanter bagved panelerne bevæg hånden langsomt og forsigtigt.
Moment 4–5.
138
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Tankdæksel
Ved høje udetemperaturer kan der opstå et vist
overtryk i tanken. I givet fald bør dækslet åbnes
langsomt.
OBS
Sæt tankdækslet på igen efter påfyldning.
Drej det, indtil der lyder ét eller flere klik.
Påfyldning af brændstof
Overfyld ikke tanken. Afbryd, når pumpens
dyse slår fra.
Generelt om brændstof
ADVARSEL
Undgå altid indånding af brændstofdampe
og at få stænk af brændstof i øjnene.
Ved brændstof i øjnene: Fjern eventuelle
kontaktlinser, skyl øjnene med rigeligt vand
i mindst 15 minutter og søg lægehjælp.
Brændstof må aldrig indtages. Brændstoffer som benzin, bioethanol og blandinger
heraf, og diesel er meget giftigt, og kan forårsage permanent skade eller dødsfald, hvis
de indtages. Søg straks lægehjælp, hvis
brændstof er blevet indtaget.
OBS
En overfyldt tank kan løbe over i varmt vejr.
Der må ikke bruges brændstof af lavere kvalitet
end angivet i dette kapitel, da det kan have
negativ indvirkning på motoreffekt og brændstofforbrug.
ADVARSEL
Brændstof der spildes på jorden, kan
antændes af udstødningsgassen.
Sluk for den brændstofdrevne varmer, inden
brændstofpåfyldning påbegyndes.
Bær aldrig en tændt mobiltelefon under
brændstofpåfyldning. Ringesignaler kan
danne gnister og antænde benzindampene,
hvilket kan føre til brand og personskader.
VIGTIGT
Blanding af forskellige brændstoftyper eller
brug af brændstof, der ikke anbefales,
ophæver Volvos garantier og eventuelle
supplerende serviceaftaler - dette gælder
alle motorer. Bemærk: Det gælder ikke biler
med motorer, der er tilpasset til at køre på
ethanolbrændstof(E85).
For nærmere information om brændstofforbrug, CO2-udslip og tankkapacitet - se
side 285.
Benzin
Benzin skal opfylde normen EN 228. De fleste
motorer kan køres på oktantal 91, 95 og
98 RON.
• 91 RON må ikke bruges til 4-cylindrede
motorer, og bør kun bruges til de øvrige
motorer i undtagelsestilfælde.
06
• 95 RON kan bruges til normal kørsel.
• 98 RON anbefales for at få maksimal
ydelse og det laveste brændstofforbrug.
Ved kørsel i varmere klima end +38 °C anbefales det højest mulige oktantal for at opnå
optimal ydelse og brændstofforbrug.
139
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
VIGTIGT
•
Brug kun blyfri benzin for ikke at beskadige katalysatoren.
•
Brug kun tilsætninger, der er anbefalet
af Volvo.
Katalysator
Diesel
Katalysatoren har til formål at rense udstødningsgassen. Den er placeret tæt i udstødningsgasstrømmen nær motoren, så den hurtigt kommer op på driftstemperatur. Katalysatoren består af en monolit (keramiksten eller
metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt
med platin/rodium/palladium. Disse metaller
varetager katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den kemiske proces uden selv at forbruges.
Diesel skal opfylde normen EN 590 eller
JIS K2204.
VIGTIGT
Der må kun bruges brændstof, der opfylder
den europæiske dieselnorm.
VIGTIGT
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem,
som har til opgave at reducere udslippet og
forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
Diesellignende brændstoffer, som ikke må
bruges: specialtilsætninger, Marine Diesel
Fuel, fyringsolie, RME1 (vegetabilsk oliemetyl) og vegetabilsk olie. Disse brændstoffer
opfylder ikke kravene ifølge Volvos anbefaling og giver øget slid og motorskader, der
ikke dækkes af Volvos garantier.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet
Dieselmotorer er følsomme over for forurening,
f.eks. en for høj mængde svovlpartikler. Brug
kun dieselbrændstof fra velkendte producenter. Påfyld aldrig diesel af tvivlsom kvalitet.
06
Lambda-sondeTM iltføler
1
140
mellem det brændstof og den luft, der tilføres
motoren, reguleres konstant. Reguleringen
skaber optimale forhold for en effektiv forbrænding af de skadelige stoffer (kulbrinter, kulilte
og kvælstofoxider) ved hjælp af en trevejskatalysator.
Dieselbrændstof kan indeholde en vis mængde RME og må ikke tilsættes mere.
Ved lave temperaturer (-40 °C til-6 °C) kan dieselbrændstof give en paraffinudfældning, hvilket kan give startvanskeligheder. De større
olieselskaber har også et særligt dieselbrændstof, som er beregnet til temperaturer omkring
frysepunktet. Dette brændstof er mere letflydende ved lave temperaturer og reducerer risikoen for udskillelse af paraffin.
VIGTIGT
Brug særligt vinterbrændstof på den kolde
tid af året.
Risikoen for kondensvand i tanken reduceres,
hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved
tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.
VIGTIGT
Svovlindholdet må maksimalt være 50 ppm.
Brændstofstop
Brændstofsystemets konstruktion i en dieselmotor gør, at hvis bilen løber tør for brændstof,
kan udluftning på værksted være nødvendig
for at genstarte efter optankning.
06 Start og kørsel
Brændstofpåfyldning
Efter et motorstop på grund af brændstofmangel skal brændstofsystemet have et øjeblik til
at udføre en kontrol. Gør da som følger, før du
starter motoren, efter at brændstoftanken er
blevet fyldt med diesel:
1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen og
drej til nøglestilling II (se side 142).
2. Vent ca. 1 minut.
3. For at starte motoren: Tryk bremse- og/
eller koblingspedalen ned, og drej fjernbetjeningen til startstilling III.
ningsrensning. Partiklerne i udstødningsgassen samles i filtret under normal kørsel. For at
forbrænde partiklerne og tømme filtret startes
en såkaldt regenerering. Hertil kræves, at
motoren er kommet op på normal driftstemperatur.
Regenereringen af filteret sker automatisk og
tager normalt 10-20 minutter. Ved lav gennemsnitshastighed kan det tage lidt længere tid.
Under regenereringen øges brændstofforbruget lidt.
Aftapning af kondensvand i
brændstoffilter
Bagrudevarmeren kan aktiveres automatisk for
at øge belastningen på motoren ved regenerering uden indikering.
I brændstoffilteret separeres kondensvand fra
brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.
Regenerering i koldt vejr
Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i
overensstemmelse med serviceintervallerne i
Service- og garantibogen eller ved mistanke
om, at der er anvendt forurenet brændstof.
VIGTIGT
Visse specialtilsætninger fjerner vandsepareringen i brændstoffilteret.
Dieselpartikelfilter (DPF)
Dieseldrevne biler kan være forsynet med et
partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstød-
OBS
En mindre reduktion i motoreffekt kan midlertidigt mærkes under regenereringen.
Efter afsluttet regenerering slettes meddelelsen automatisk.
I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* bruges,
hvorved motoren hurtigere kommer op på normal driftstemperatur.
VIGTIGT
Hvis filteret er helt fyldt, vil det muligvis ikke
længere fungere. I givet fald er det vanskeligt at starte motoren, ligesom man risikerer,
at filteret skal udskiftes.
Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når
motoren ikke op på normal driftstemperatur.
Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.
06
Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler, tændes det gule informationssymbol på instrumentpanelet, og meddelelsen SODFILTER
FULDT SE INSTRUKT.BOG vises på instrumentpanelets display.
Start regenerering af filtret ved at køre bilen,
helst på landevej eller motorvej, indtil motoren
kommer op på normal driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere ca. 20 minutter.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
141
06 Start og kørsel
Start af motor
Inden motoren startes
–
Start af motor
Aktivér parkeringsbremsen.
VIGTIGT
Automatgear
–
Hvis motoren ikke er startet efter tre forsøg
- vent tre minutter før et nyt forsøg. Startevnen forbedres, hvis startbatteriet kan genoprette sig.
Gearvælgeren i stilling P eller N.
ADVARSEL
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af startlåsen
under kørsel eller bugsering af bilen. Ratlåsen kan aktiveres, hvilket gør det umuligt at
styre bilen.
Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition II
ved bugsering.
OBS
06
Nøglebladet på fjernbetjeningem skal være
foldet helt ud ved start af bilen, se side 122.
Ellers er der risiko for, at startspærre-funktionen hindrer bilen i at starte.
OBS
Ved koldstart kan omdrejningstallet være
mærkbart højere end normalt for visse
motortyper. Dette er for så hurtigt som
muligt at få udstødningsrensesystemet op
på normal driftstemperatur, hvilket minimerer udstødningsforureningen og skåner miljøet.
142
Start- og ratlås
0 – Låsestilling
Ratlåsen aktiveres, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen.
Benzin
–
Drej fjernbetjeningen til nøglestilling III.
Hvis motoren ikke starter i løbet af
5-10 sekunder, skal nøglen slippes, og et
nyt startforsøg gøres.
I – Radiostilling
Ratlås deaktiveret. Nogle
funktioner kan bruges. Det
elektriske system er ikke
tændt.
Diesel
1. Drej fjernbetjeningen til nøglestilling II.
Et kontrolsymbol i kombinationsinstrumentet viser, at forvarmning af motoren er
i gang, se side 54.
2. Drej nøglen til stilling III, når kontrolsymbolet slukkes.
> Startmotoren aktiveres.
II – Kørestilling
Fjernbetjeningens stilling
under kørsel. Hele det elektriske system er tændt.
06 Start og kørsel
Start af motor
III – Startstilling
Startmotoren aktiveres. Fjernbetjeningen slippes, når
motoren er startet, og springer derefter automatisk tilbage til kørestilling.
Hvis nøglen er svær at dreje,
er det fordi forhjulene står på en sådan måde,
at der er spændinger i ratlåsen. I givet fald skal
rattet drejes frem og tilbage, mens tændingsnøglen drejes. Det vil gøre det nemmere.
Autostart (3.2)
Med den automatiske startfunktion er det ikke
nødvendigt at holde fjernbetjeningen i nøgleposition III, indtil motoren er startet.
• Drej nøglen til startposition og slip den startmotoren arbejder derefter automatisk
(op til 10 sekunder), indtil motoren er startet.
OBS
Fjernbetjeninger og elektronisk
startspærre
Fjernbetjeningen må ikke hænge sammen med
andre nøgler eller metalgenstande på det
samme nøgleknippe. I givet fald kan den elektroniske startspærre aktiveres ved en fejltagelse.
Før aldrig motoren op i høje omdrejningstal lige
efter koldstart!
Hvis motoren ikke starter eller fejltænder, skal
du kontakte et værksted - et Volvo-værksted
anbefales.
ADVARSEL
Drej aldrig fjernbetjeningen til nøgleposition
I eller 0, og træk aldrig fjernbetjeningen ud
af startlåsen, når bilen er i bevægelse. Så
kan ratlåsen aktiveres, hvilket gør det umuligt at styre bilen.
06
Tag altid fjernbetjeningen ud af startlåsen,
når bilen forlades - især hvis der efterlades
et barn uden opsyn.
Sørg for, at ratlåsen er aktiveret, når du forlader bilen. Derved mindskes risikoen for
tyveri.
143
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Gearpositioner
I stilling P er gearvælgeren mekanisk spærret.
Når bilen parkeres, bør parkeringsbremsen
altid trækkes an.
Gearvælgerspærring
R – Bakstilling
Bilen skal holde stille, mens stilling R vælges.
N – Neutral stilling
P – Parkeringsstilling
Stilling P vælges, når motoren startes, eller når
bilen holder parkeret.
06
VIGTIGT
Bilen skal holde stille, mens position P vælges.
OBS
Bremsepedalen skal trædes ned for at
kunne føre gearstangen ud af stilling P.
144
D – Kørestilling
D er normal kørselsposition. Op- og nedskifte
mellem gearkassens udvekslinger sker automatisk, afhængigt af gasgivning og hastighed.
Bilen skal holde stille, når D vælges fra stilling R.
G020237
G027997
N er neutral position. Der er ikke valgt noget
gear, og motoren kan startes. Brug parkeringsbremsen, når bilen holder stille med gearvælgeren i N-.
Man kan altid frit bevæge gearvælgeren frem
og tilbage mellem N og D. De øvrige positioner
har en spærremekanisme, der betjenes med
spærreknappen på gearvælgeren.
Med et tryk på spærreknappen kan gearvælgeren føres frem eller tilbage mellem positionerne N, R og P.
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Manuelle gearpositioner
Under kørsel
Koldstart
Manuel gearposition kan vælges når som helst
under kørsel. Det valgte gear er låst, så længe
der ikke vælges et andet gear.
Ved start i lave temperaturer kan gearskiftene
af og til forekomme hårde. Dette skyldes gearkasseoliens træghed i lave temperaturer. For at
mindske afgivelsen af udstødningsgas skifter
gearkassen op senere end normalt, hvis motoren startes i lave temperaturer.
Hvis gearvælgeren føres til – (minus), skiftes
der et trin ned og motorbremses samtidigt, hvis
man slipper speederen. Hvis gearvælgeren
føres til + (plus), skiftes der et trin op.
G026990
3 gear er det højeste gear, du kan bruge, når
du starter.
For at komme fra den automatiske kørselsstilling, D, til en manuel stilling skal stangen føres
mod stilling M. For at komme fra stilling M til
automatisk kørselsstilling, D skal stangen føres
mod stilling D.
På 5-trins automatgearkassen har trinene 3, 4
og 51 lock-up-funktion (låste gear), hvilket giver
bedre motorbremsning og lavere brændstofforbrug.
1
OBS
Alt efter motorens temperatur ved start er
omdrejningstallet i tomgang ved koldstart
for visse motortyper højere end normalt.
W - Vinter
Tryk på W-knappen for at vælge/
fravælge vinterprogrammet W. Når
vinterprogrammet er valgt, vises
symbolet W i kombinationsinstrumentet.
Vinterprogrammet starter gearkassen i 3. gear,
hvilket gør det lettere at begynde at køre, når
føret er glat. De lavere gear tilkobles kun med
kickdown, når vinterprogrammet er aktiveret.
Programmet W kan vælges uanset gearvælgerens stilling, men fungerer kun, når gearvælgeren står i stilling D.
Adaptaptivt system
Gearkassen styres ved hjælp af et såkaldt
adaptivt system, der kontinuerligt registrerer,
hvordan gearkassen fungerer. Systemet mærker hvert gearskifte med henblik på at give
optimal gearskiftekvalitet.
06
Lock-up-funktion
Gearene har lock-up-funktion (låste gear), hvilket giver bedre motorbremsning og lavere
brændstofforbrug.
På den 6-trins automatgearkasse har 2. og 6. gear også lock-up.
145
06 Start og kørsel
Automatgearkasse
Kick-down
Når speederen trædes helt i bund (forbi det
normale fuldgaspunkt), sker der straks en
automatisk nedgearing, hvilket kaldes kickdown.
Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.
Kickdown anvendes, når der kræves maksimal
acceleration, f.eks. ved overhaling.
For at forhindre overdrejning har gearkassens
styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der
forhindrer kickdown.
Kickdown-funktionen kan ikke benyttes i
manuel gearstilling.
Sikkerhedssystem
06
Biler med automatgearkasse er udstyret med
et specielt sikkerhedssystem:
Nøglespærring – Keylock
For at fjernbetjeningen skal kunne tages ud af
startlåsen, skal gearvælgeren stå i stilling P. I
alle andre stillinger er nøglen spærret.
Parkeringsstilling (P)
Stillestående bil med motoren i gang:
–
146
Hold foden på bremsepedalen, mens gearvælgeren føres til en anden position.
06 Start og kørsel
Firehjulstræk*
Firehjulstræk – AWD (All Wheel Drive)
Firehjulstrækket er altid tilkoblet.
Firehjulstræk betyder, at alle fire hjul på bilen
trækker samtidig. Kraften fordeles automatisk
mellem for- og baghjul. Et elektronisk styret
koblingssystem fordeler trækkraften til det
hjulpar, som under de aktuelle vejforhold har
det bedste greb. Derved opnås det bedst
mulige vejgreb, og man undgår hjulspin.
Ved normal kørsel fordeles en større del af
trækkraften til forhjulene.
Firehjulstræk øger kørselssikkerheden i regn,
sne og isglat føre.
06
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
147
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Bremseservo
Hvis bilen kører eller bugseres, uden at motoren er i gang, skal der trædes ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen i forhold til, når motoren er i gang. Hvis bremsepedalen holdes nede
ved start af motoren, kan man opleve, at pedalen synker. Dette er normalt, da bremseservoen bliver aktiv. Hvis bilen har EBA (Emergency Brake Assistance), kan dette være
endnu mere udtalt.
ADVARSEL
Bremseservoen fungerer kun, når motoren
er i gang.
OBS
06
Ved bremsning med motoren standset skal
der kun trædes én gang hårdt og bestemt,
ikke flere gange.
Hvis der skulle opstå en fejl i en af kredsene, er
det stadig muligt at bremse. Bremsepedalen
"tager" længere nede og kan føles blødere end
normalt. Der kræves et hårdere pedaltryk for at
opnå normal bremsevirkning.
Bremseegenskaberne kan påvirkes af
fugtighed
Bremsedelene bliver fugtige, hvis man kører i
kraftig regn, gennem vandsamlinger eller
vasker bilen. I givet fald kan bremsebelægningens friktionsegenskaber ændres, således at
bremsevirkningen forsinkes.
Træd let på bremsepedalen en gang imellem
under kørsel af lange strækninger i regn eller
snesjap og efter start i meget fugtigt eller koldt
vejr. Derved opvarmes bremsebelægningen,
og vandet tørrer. Dette er også en god ide,
inden bilen langtidsparkeres under sådanne
vejrforhold.
Vedligeholdelse
Bremsekredse
Dette symbol lyser, hvis der er fejl
i en bremsekreds.
148
For at holde bilen på et højt niveau hvad angår
trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed
bør Volvos serviceprogram, som er specificeret i Service- og garantibogen, følges se
side 202.
VIGTIGT
Kontrol af slitage på bremsesystemets komponenter bør foretages regelmæssigt.
Kontakt et værksted for at få oplysninger om
fremgangsmåde, eller lad et værksted
udføre inspektionen - et autoriseret Volvoværksted anbefales.
Hvis bremserne belastes hårdt
Ved kørsel i alperne eller på andre veje med tilsvarende niveauforskelle belastes bilens bremser meget kraftigt, selv om man ikke træder
særligt hårdt på bremsepedalen.
Hvis hastigheden desuden ofte er lav, afkøles
bremserne ikke så effektivt som ved kørsel på
lige vej med høj hastighed.
For ikke at belaste bremserne mere end nødvendigt, bør man geare ned ved kørsel ned ad
bakke i stedet for at bruge fodbremsen. Brug
samme gear ned ad bakke som op ad bakke.
På denne måde udnyttes motorbremsen mere
effektivt, og fodbremsen skal kun bruges i
korte perioder.
Husk på, at kørsel med anhænger belaster
bilens bremser yderligere.
06 Start og kørsel
Bremsesystemet
Blokeringsfri bremser (ABS)
ABS-systemet (Anti-lock Braking
System) forhindrer, at hjulene blokerer under opbremsning.
På denne måde bevares styreevnen, og det bliver lettere f.eks. at undvige en
forhindring.
Efter at motoren er startet, udføres der ved en
hastighed på ca. 20 km/t en kort selvtest af
ABS-systemet, hvilket kan mærkes og høres
som pulseringer i bremsepedalen.
Sådan udnyttes ABS-systemet maksimalt:
1. Træd bremsepedalen ned med fuld kraft.
Der mærkes pulseringer.
2. Styr bilen i kørselsretningen. Let ikke på
trykket på pedalen.
Elektronisk bremsekraftfordeling EBD
EBD-systemet (Electronic Brakeforce Distribution) er en integreret del af ABS-systemet.
EBD-systemet regulerer bremsekraften til baghjulene, så den bedst mulige bremsekraft altid
er til rådighed. Der høres og føles pulseringer i
bremsepedalen, når systemet regulerer bremsekraften.
ADVARSEL
Hvis BREMSE- og ABS-advarselssymbolerne er tændt samtidigt, kan der være
opstået fejl i bremsesystemet. Hvis niveauet
i bremsevæskebeholderen i dette tilfælde er
normalt, kan bilen forsigtigt køres til det
nærmeste værksted for kontrol af bremsesystemet - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales.
Øv dig i at bremse med ABS-systemet på et
sted uden trafik og under forskellige vejrforhold.
Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet
i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke
køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
ABS-symbolet lyser i to sekunder hvis der
opstod en fejl i ABS-systemet, da motoren
sidst var i gang.
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Bremsekraftforstærkning - EBA
(Emergency Brake Assistance) Hvis der er
behov for en hurtig opbremsning, opnås den
fulde bremsevirkning med det samme. Funktionen mærker, når der foretages kraftig
opbremsning, ved at registrere hvor hurtigt der
trædes på bremsepedalen. Fuldfør opbremsningen uden at lette på bremsepedalen. Funktionen afbrydes, når trykket på bremsepedalen
lettes. Funktionen er altid aktiv. Den kan ikke
frakobles.
OBS
Når EBA aktiveres, synker bremsepedalen
lidt længere ned end normalt. Hold bremsepedalen nede, så længe det er nødvendigt.
Når bremsepedalen slippes, ophører al
bremsning.
06
149
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem*
Generelt
Reduceret funktion
DSTC SPINKONTROL FRA betyder, at
systemets indgreb reduceres.
Stabilitets- og traktionssikringsystemet DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control) forbedrer bilens vejgreb og hjælper føreren med
at undgå udskridning.
2. Hold RESET (2) inde, indtil menuen
ændres.
Systemet forbliver reduceret, indtil føreren
aktiverer det igen eller motoren slukkes efter næste motorstart er DSTC tilbage i sin
normale stilling igen.
Når systemet er i funktion, høres en pulserende
lyd ved bremsning og gasgivning. Ved gasgivning vil bilen muligvis accelerere langsommere
end forventet.
ADVARSEL
G028511
Antiudskridningsfunktion
Funktionen begrænser hjulenes driv- og bremeskraft individuelt for at stabilisere bilen.
Antispinfunktion
Funktionen forhindrer, at drivhjulene spinner
mod vejbanen under acceleration.
Traktionssikring
06
Funktionen er aktiv ved lav fart og overfører
kraft fra det drivhjul, der spinner til det drivhjul,
der ikke spinner.
Fingerhjul
OBS
RESET-knap
DSTC TIL vises i et par sekunder på displayet, hver gang motoren startes.
Systemets indgreb ved udskridning og gasgivning kan deaktiveres delvist.
Derved forsinkes indgrebet ved udskridning og
tillader mere udskridning, hvilket giver større
frihed ved dynamisk kørsel. Samtidig forbedres vejgrebet i dyb sne eller sand, da gasgivningen ikke længere begrænses.
Betjening
1. Drej på fingerhjulet (1), indtil DSTCmenuen vises.
DSTC TIL betyder, at systemets funktion
er uændret.
150
Bilens køreegenskaber ændres, hvis
systemets funktion reduceres.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Meddelelser på displayet
ANTISKRIDSIKRING MIDLERTIDIG FRA
betyder, at systemet midlertidigt er reduceret
pga. for høj bremsetemperatur.
–
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremserne er afkølet.
ANTISKRIDSIKRING SERVICE
PÅKRÆVET betyder, at systemet er blevet
lukket ned pga. fejl.
06 Start og kørsel
Stabilitets- og traktionssikringssystem*
–
Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
> Hvis meddelelsen stadig vises, når
motoren startes igen, skal du køre til et
værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Symboler i kombinationsinstrumentet
DSTC-system
• Hvis advarselssymbolet nu er slukket, var
fejlen forbigående, og du behøver ikke køre
bilen på værksted.
• Hvis advarselssymbolet bliver ved med at
lyse, bør et værksted kontrollere systemet
- et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Symbolet lyser konstant gult
Symbol for advarsel
Displayet viser samtidig
TRAKTIONSSIKRING
MIDLERTIDIGT FRA.
Symbolet tændes og slukkes igen efter
ca. 2 sekunder ved motorstart
• Angiver systemkontrol.
Symbolet blinker
• Viser, at systemet arbejder.
Symbolet lyser konstant
Displayet viser samtidig ANTISKRIDSIKRING
SERVICE PÅKRÆVET.
• Viser, at der er fejl i DSTC-systemet.
1. Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for
motoren.
• Indikerer, at systemet midlertidigt er reduceret pga. for høj bremsetemperatur.
Funktionen genaktiveres automatisk, når
bremsetemperaturen igen er normal.
ADVARSEL
Ved normal køremåde forbedrer DSTCsystemet bilens kørselssikkerhed, hvilket
ikke må opfattes som en mulighed for at øge
hastigheden.
06
Respekter altid de normale forsigtighedsregler for sikker kurvekørsel og kørsel på
glat underlag.
2. Start motoren igen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
151
06 Start og kørsel
Park.hjælpsystem*
Generelt1
Varianter
Parkeringshjælp fås i to varianter:
Funktion
Ved bakning med f.eks. anhænger eller cykelholder på trækkrogen skal systemet frakobles.
Ellers vil sensorerne reagere på anhængeren
eller cykelholderen.
Systemet slås automatisk til, når bilen startes,
hvorved lampen i parkeringshjælpkontakten på
kontaktpanelet tændes.
Parkeringshjælpen bagtil slukkes automatisk
ved kørsel med anhænger, hvis der anvendes
originalt Volvo-anhængerkabel.
• Kun bagved
• Både for og bag
På displayet vises teksten PARK. ASSIST
ACTIVE, hvis bakgearet vælges, eller hvis
sensorerne foran registrerer en genstand.
Parkeringshjælp fremad og bagud.
06
Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp
ved parkering. Et signal angiver afstanden til
den registrerede genstand.
ADVARSEL
Parkeringshjælpen kan aldrig erstatte det
ansvar, som føreren selv har ved parkering.
Sensorerne har blinde vinkler, hvor genstande ikke kan opdages. Vær opmærksom
på børn eller dyr i bilens nærhed.
Parkeringshjælpen er aktiv ved hastigheder
under 15 km/t. Ved højere hastighed deaktiveres systemet. Når hastigheden kommer under
10 km/t, aktiveres systemet igen.
Desto nærmere bilen kommer til genstanden
foran/bagved, desto tættere bliver lydsignalerne. Eventuel anden lyd fra lydanlægget
dæmpes automatisk, hvis lydstyrken er høj.
Ved en afstand på ca. 30 cm er tonen konstant.
Hvis der er en forhindring tættere på bagved
eller foran bilen, skifter tonen mellem venstre
og højre højttaler.
Parkeringshjælp bagved
Måleområdet lige bag bilen er ca. 1,5 m. Parkeringshjælpen bagtil aktiveres, når bakgearet
1
152
vælges. Lydsignalet kommer fra de bageste
højttalere.
Alt efter marked kan parkeringshjælp enten være standard, ekstraudstyr eller tilbehør.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Parkeringshjælp foran
Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalerne kommer fra den forreste højttaler.
Parkeringshjælp foran kan ikke kombineres
med ekstra lys, da sensorerne vil reagere på
ekstralyset.
Visning af fejl i systemet
Hvis informationssymbolet lyser
konstant, og displayet viser
PARK. ASSIST SERVICE
PÅKRÆVET, er parkeringshjælpen ude af funktion.
06 Start og kørsel
Park.hjælpsystem*
Rengøring af sensorer
VIGTIGT
Under visse omstændigheder kan parkeringshjælpsystemet give falske advarselssignaler på grund af eksterne lydkilder, der
afgiver de samme ultralydfrekvenser som
systemet.
Eksempler herpå er bl.a. horn, våde dæk på
asfalt, trykluftbremser, udstødningsstøj fra
motorcykler, mm.
G026946
Akttivering/deaktivering
Parkeringshjælp-sensorer.
For at sensorerne skal fungere korrekt, skal de
rengøres regelmæssigt med vand og bilshampoo.
06
G027104
OBS
Snavs, is og sne på sensorerne kan give
anledning til falske advarselssignaler.
Knappens placering i rækken kan variere.
Parkeringshjælpen kan slås fra med knappen
på kontaktpanelet, hvorefter lampen i kontakten slukkes. Parkeringshjælpen aktiveres igen
med kontakten, hvorefter lampen tændes.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
153
06 Start og kørsel
Blind Spot Information System - BLIS*
Generelt
BLIS er et informationssystem, der under
bestemte forudsætninger hjælper med at gøre
føreren opmærksom på køretøjer, der bevæger
sig i den samme retning som ens eget køretøj
i den såkaldte blinde vinkel.
Blinde vinkler
Systemet er indrettet til at fungere optimalt
under kørsel i tæt trafik på flersporede veje.
G020295
BLIS er baseret på digitalkamerateknik. Kameraerne (1) er placeret under sidespejlene.
Sidespejl med BLIS-system.
BLIS-kamera
Indikeringslampe
06
OBS
Lampen tændes på den side af bilen, hvor
systemet har opdaget køretøjet. Hvis bilen
overhales på begge sider samtidigt, tændes
begge lamper.
De blinde vinkler, som BLIS-kameraerne arbejder
med, omfatter:
Afstand A = ca. 3,0 m
Afstand B = ca. 9,5 m
BLIS-symbol
ADVARSEL
Systemet er et supplement til, ikke en
erstatning for en sikker køremåde og brug
af spejlene. Det må aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for at
skifte bane på en trafiksikker måde ligger
altid hos føreren.
154
Når et kamera har opdaget et køretøj inden for
zonen for den blinde vinkel, lyser indikeringslampen (2) vedvarende.
BLIS giver føreren besked, hvis der skulle
opstå en fejl i systemet. Hvis f.eks. kameraerne
er blokeret, blinker BLIS-kontrollampen, og der
vises en meddelelse på instrumentpanelets
display. Kontroller og rengør i så fald skal linserne. Om nødvendigt, kan systemet midlertidigt slås fra ved at trykke på BLIS-knappen, se
side 155.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Rengøring
For at fungere optimalt skal BLIS-kameralinserne være rene. Linserne kan rengøres med
en blød klud eller fugtig svamp. Rengør linserne forsigtigt, for at de ikke skal blive ridset.
06 Start og kørsel
Blind Spot Information System - BLIS*
Linserne er elektrisk opvarmede for at
smelte is og sne. Om nødvendigt, skal sne
børstes af linserne.
Hvornår fungerer BLIS
Systemet er aktivt, når ens eget køretøj køres
ved hastigheder på over 10 km/t.
Overhaling
Systemet er konstrueret til at reagere, hvis du
overhaler ved en hastighed på op til 10 km/t
hurtigere end det overhalede køretøj.
Systemet er også konstrueret til at reagere, når
man bliver overhalet af et køretøj, der kører op
til 70 km/t hurtigere end en selv.
ADVARSEL
BLIS fungerer ikke i skarpe sving.
BLIS fungerer ikke under bakning.
En bred anhænger tilkoblet bilen kan skjule
køretøjer i tilstødende vejbaner. Det kan
medføre, at systemet ikke kan se køretøjer i
dette skjulte område.
Dagslys og mørke
I dagslys reagerer systemet på omgivende
bilers form. Systemet er indrettet til at regi-
strere motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler,
busser og motorcykler.
Aktivere/deaktivere
I mørke reagerer systemet på omgivende bilers
lygter. Køretøjer med slukkede forlygter registreres ikke af systemet. Dette betyder f.eks.,
at systemet ikke reagerer på en anhænger
uden forlygter, der trækkes af en person- eller
lastbil.
ADVARSEL
Systemet reagerer ikke på cyklister og knallertkørere.
BLIS-kameraerne har begrænsninger, der
svarer til det menneskelige øje, dvs. de ser
dårligere i f.eks. kraftigt snefald, stærkt
modlys eller tæt tåge.
G026955
VIGTIGT
Knap til aktivering/deaktivering.
BLIS slås til ved start af motoren. Indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre gange, når
BLIS aktiveres.
06
Systemet deaktiveres/aktiveres ved at trykke
på BLIS.
Når BLIS deaktiveres, slukkes lampen i knappen, og der vises en tekstmeddelelse på instrumentpanelet.
Når BLIS slås til, tændes lampen i knappen, der
vises en ny tekstmeddelelse på displayet, og
indikeringslamperne i dørpanelerne blinker tre
gange. Tekstmeddelelsen fjernes ved at trykke
på READ-knappen. Nærmere oplysninger om
meddelelseshåndtering fremgår af se side 55.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
155
06 Start og kørsel
Blind Spot Information System - BLIS*
BLIS systemmeddelelse
Tekst på displayetA
Betydning
BLINDVINKELINFO. SYSTEM
TIL
BLIS-systemet er
aktiveret.
BLINDVINKELSYST. L-KAMERA
BLOK.
Venstre kamera tildækket - rengør linsen.
BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET
BLIS fungerer ikke kontakt et værksted.
BLINDVINKELSYST. KAMERAER
BLOK.
Et eller begge kameraer tildækket - rengør linserne.
Hvis BLIS-indikeringslampen ved enkelte
lejligheder lyser, selv om der ikke er nogen
andre køretøjer i den blinde vinkel, betyder
det ikke, at der er opstået en fejl i systemet.
BLINDVINKELSYST. NEDSAT
FUNKTION
Nedsat funktion i
dataoverførslen
mellem BLISsystemets kamera
og bilens elsystem.
BLINDVINKELINFO. SYSTEM
FRA
BLIS-systemet er
slået fra.
Ved fejl på BLIS-systemet viser displayet
teksten BLINDVINKELSYST. SERVICE
PÅKRÆVET.
Kameraet nulstiller
sig selv, når dataoverførslen mellem
BLIS-systemets
kamera og bilens
elsystem vender tilbage til det normale.
06
BLINDVINKELSYST. R-KAMERA
BLOK.
156
A
Betydning
Begrænsninger
Tekst på displayetA
Meddelelserne vises kun, hvis fjernbetjeningen står i nøgleposition II (eller hvis motoren er i gang), og BLIS er aktivt
(dvs., hvis føreren ikke har slået systemet fra).
VIGTIGT
I visse situationer kan BLIS-indikeringslampen
lyse, til trods for at der ikke er noget køretøj i
den blinde vinkel.
OBS
Her vises nogle eksempler på situationer, hvor
BLIS-indikeringslampen kan lyse, selvom der
ikke er noget køretøj i den blinde vinkel.
Reparation af BLIS-systemets komponenter må kun udføres af et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Højre kamera tildækket - rengør linsen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Refleks fra blank, våd vejbane.
06 Start og kørsel
G018177
Blind Spot Information System - BLIS*
Egen skygge på stor, lys, jævn flade, f.eks. en lydbarriere eller vejbelægning af beton.
Lavtstående sol i kameraet.
06
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
157
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
Starthjælp
ADVARSEL
Hvis batteriet er afladet, og motoren ikke vil
starte, skal der bruges et hjælpebatteri. Bilen
må ikke trækkes i gang, se side 160.
Ratlåsen bliver i den samme position, som
da spændingen blev afbrudt. Ratlåsen skal
udløses inden bugsering.
Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition II.
Tag aldrig fjernbetjeningen ud af startlåsen
under kørsel eller bugsering af bilen.
VIGTIGT
Katalysatoren kan beskadiges, hvis bilen
bugseres i gang.
ADVARSEL
Bugsering
Når motoren ikke er i gang, fungerer hverken
bremse- eller styreservoen. Der skal trædes
ca. 5 gange hårdere på bremsepedalen, og
styringen er væsentlig tungere end normalt.
Inden bugsering af bilen bør man undersøge,
hvad den tilladte maksimumshastighed for
bugsering er ifølge loven.
1. Lås ratlåsen op, så bilen kan styres
06
2. For den der bugserer: Kør jævnt.
For den der bliver bugseret: Sørg for, at
bugserlinen hele tiden er strakt ved at
holde foden let på bremsepedalen, så undgås pludselige ryk.
Automatisk gearkasse
–
Før gearstangen til stilling N, og udløs parkeringsbremsen.
En bil med automatgearkasse må ikke bugseres med en højere hastighed end 80 km/t og
højst over en afstand på 80 km.
Bugseringsøjer
Inden bugsering skal bugseringsøjet skrues
fast på kofangeren. Udtag og dæksel til bugseringsøjet er placeret i højre side af hver
kofanger.
Bugseringsøjet finder du i værktøjsposen i
bagagerummet.
G028528
Bilen skal altid bugseres i fremadgående retning.
Gør følgende:
1. Løsn underkanten af dækslet (A) med en
skruetrækker eller en mønt.
2. Skru bugserøjet (B) fast.
3. Skru øjet helt ind til flangen (C). Hertil kan
hjulnøglen benyttes.
• Efter brug skal du skrue bugseringsøjet ud
og montere dækslet igen.
158
06 Start og kørsel
Bugsering og bjergning
VIGTIGT
Hvis bilen har en trækkrog monteret, kan
bugseringsøjet ikke skrues fast bagpå. I
givet fald skal bugserlinen fastgøres til trækkrogen. Det er derfor tilrådeligt altid at have
en delelig trækkrog i bilen.
Bjergning
Bilen skal altid bjerges, så hjulene bevæger sig
fremad.
VIGTIGT
•
Firehjulstrukket bil (AWD) med opløftet
forvogn må ikke bjerges med en højere
hastighed end 70 km/t. Den bør ikke
bjerges over længere strækninger end
50 km.
06
ADVARSEL
Bugseringsøjet er kun beregnet til bugsering på vej - ikke til bjergning. Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.
159
06 Start og kørsel
Starthjælp
Start ved hjælp af et andet batteri
motor, og sørg for, at de to biler ikke er i
berøring med hinanden.
4. Sæt det røde startkabels ene klemme fast
på hjælpebatteriets pluspol (1).
VIGTIGT
G030860
For at undgå kortslutning med andre dele i
motorrummet skal startkablerne tilsluttes
med forsigtighed.
Startbatteriet er monteret bag i bilen (se
side 214), men der er også tilslutningssteder
under motorhjelmen.
06
Hvis startbatteriet er afladet, kan bilen startes
med strøm fra et andet batteri.
Ved starthjælp med et andet batteri anbefales
det at tage følgende forholdsregler for at undgå
kortslutninger eller anden skade:
1. Drej fjernbetjeningen til nøglestilling 0.
2. Kontroller, at hjælpebatteriet har en spænding på 12 V.
3. Hvis hjælpebatteriet er installeret i en
anden bil - sluk for den hjælpende bils
160
5. Sæt det røde startkabels anden klemme på
bilens pluspol (2).
> Et fjederbelastet dæksel over bilens
ekstra pluspol skal først vippes op!
VIGTIGT
Rør ikke ved tilslutningerne under startforsøget. Man risikerer, at der opstår gnister.
11. Tag startkablerne af i omvendt rækkefølge
- først det sorte og derefter det røde.
> Sørg for, at ingen af klemmerne på det
sorte startkabel kommer i kontakt med
batteriets pluspol eller en tilsluttet
klemme på det røde startkabel!
ADVARSEL
•
Startbatteriet kan danne oxyhydrogen
(knaldgas), som er meget eksplosiv. En
gnist fra et forkert tilsluttet startkabel
kan være tilstrækkeligt til, at batteriet
eksploderer.
•
Startbatteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætsninger.
•
Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre
kommer i kontakt med øjne, hud eller
tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks
lægehjælp.
6. Sæt det sorte startkabels ene klemme fast
på hjælpebatteriets minuspol (3).
7. Sæt den anden klemme på et jordingspunkt, f.eks. et af motorens løfteøjer (4).
8. Kontrollér, at startkablernes klemmer sidder godt fast, så der ikke opstår gnister
under startforsøget.
9. Start motoren på "hjælpebilen", og lad den
arbejde i nogle minutter i højere tomgang
end normalt, ca. 1.500 omdr./min..
10. Start motoren i bilen med det afladede batteri.
For mere information om bilens startbatteri, se
side 213.
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Generelt
Lasteevnen afhænger af bilens køreklare vægt.
Summen af passagerernes vægt og alt ekstraudstyr, f.eks. anhængertræk, mindsker bilens
lasteevne med tilsvarende vægt. For udførlig
information om vægte, se side 278.
Hvis trækanordningen monteres af et autoriseret Volvo-værksted, leveres bilen med det nødvendige udstyr til kørsel med anhænger.
• Bilens trækanordning skal være af godkendt type.
• Hvis anhængertrækket eftermonteres, bør
man sammen med sin autoriserede Volvoforhandler kontrollere, at bilen har alt
udstyret til kørsel med anhænger.
• Læg lasten i anhængeren, så trykket på
bilens anhængertræk følger det angivne
maksimale kugletryk.
•
Sæt dæktrykket op til det anbefalede tryk
for fuld last. Dæktryksetikettens placering,
se side 179.
• Motoren belastes hårdere end normalt ved
kørsel med anhænger.
•
Kør ikke med en tung anhænger, mens
bilen er helt ny. Vent, indtil den har kørt
mindst 1000 km.
• På lange og stejle nedadgående skråninger belastes bilens bremser meget hårdere
end normalt. Skift til et lavere gear, og
afpas hastigheden.
• Af sikkerhedsmæssige årsager bør den
maksimalt tilladte hastighed for en bilen
med tilkoblet anhænger ikke overskrides.
Følg de gældende regler for tilladte hastigheder og vægte.
Anhængervægte
For information om Volvos tilladte anhængervægte, se side 278.
ADVARSEL
Følg anbefalingerne for anhængervægt.
Køretøjerne kan ellers blive vanskelige at
holde under kontrol ved undvigemanøvrer
og opbremsninger.
OBS
De angivne maksimalt tilladte anhængervægte er dem, Volvo tillader. Nationale regler kan begrænse anhængervægten og
hastigheden yderligere. Trækkrogene kan
være certificeret til en højere trækvægt, end
den bilen må trække.
Automatgear
OBS
Nogle modeller skal have en oliekøler til
automatgearkassen ved kørsel med
anhænger. Spørg derfor den nærmeste
Volvo-forhandler om, hvad der gælder for
netop din bil, hvis der eftermonteres en
trækkrog.
Overophedning
Ved kørsel med anhænger i kuperet terræn i
varmt klima kan der være risiko for overophedning.
• Automatgear vælger det optimale gear i
forhold til belastning og motorens omdrejningstal.
• Ved overophedning tændes et advarselssymbol på instrumentpanelet kombineret
med en tekstmeddelelse - følg den givne
anbefaling.
06
Stejle stigninger
• Bloker ikke automatgearkassen med et
højere gear, end hvad motoren kan "klare"
- det er ikke altid en fordel at køre i høje
gear og lave omdrejningstal.
• Hold en lav hastighed ved kørsel med
anhænger op ad en lang, stejl bakke.
• Undgå at køre med anhænger på stigninger over 12 %.
161
06 Start og kørsel
Kørsel med anhænger
Parkering på skråninger
1. Træd driftsbremsen ned.
2. Aktivér parkeringsbremsen.
3. Sæt gearvælgeren i position P.
4. Slip driftsbremsen.
• Gearvælgeren skal være i parkeringsstilling P, når en bil automatisk gearkasse og
tilkoblet anhænger parkeres. Brug altid
parkeringsbremsen.
• Brug stopklodser til blokering af hjulene,
når en bil med anhænger parkeres på en
skråning.
Start på en skråning
1. Træd driftsbremsen ned.
2. Før gearvælgeren til kørestilling D.
3. Udløs parkeringsbremsen.
06
4. Slip driftsbremsen og kør af sted.
Niveauregulering
Hvis din bil er udstyret med automatisk niveauregulering, har bagvognen under kørsel altid
den rigtige højde uanset last. Når bilen holder
stille, sænkes bagvognen, hvilket er helt normalt. Ved start med last pumpes niveauet op
efter en vis kørt strækning.
162
06 Start og kørsel
Trækanordning*
Trækkrog
Anhængerkabel
Opbevaring af anhængertræk
Hvis der påmonteres et deleligt anhængertræk,
skal monteringsanvisningen for fastgøring af
den løse del følges nøje, se side 165.
ADVARSEL
Hvis bilen er udstyret med Volvos delelige
anhængertræk:
•
•
Følg monteringsanvisningen nøje.
•
Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
Vigtigt at kontrollere
• Anhængertrækkets kugle skal med jævne
mellemrum rengøres og smøres med fedt.
OBS
Når der bruges koblingshoved med svingningsdæmper, skal trækkuglen ikke smøres.
Anhængertrækkets opbevaringsplads.
VIGTIGT
Tag altid anhængertrækket af efter brug, og
opbevar det på dets faste plads i bilen, godt
fastgjort med dets rem.
G014589
G031114
Den aftagelige del skal være låst med
nøgle, før kørsel påbegyndes.
Hvis bilens trækanordning har en 13-polet kontakt, og anhængeren har en 7-polet kontakt,
skal der bruges en adapter. Brug et adapterkabel, der er godkendt af Volvo. Kontroller, at
kablet ikke slæber langs jorden.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06
163
06 Start og kørsel
Trækanordning*
G027109
G026682
G027108
Specifikationer
Mål for befæstelsespunkter (mm)
06
164
Fast eller delelig trækkrog
A
B
C
D
E
F
G
1110
85
1081
541
122
50
354
1
Sidevange
2
Kuglens centrum
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
1. Fjern beskyttelsesdækslet ved først at
trykke spærren ind,
og derefter trække
dækslet lige bagud
.
2. Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at
dreje nøglen højre om.
G020302
G020301
G017317
Montering af anhængertræk
3. Kontrollér, at indikatoren (3) viser rødt. Hvis
ikke, trykkes låsegrebet ind (1) og drejes
venstre om (2), indtil der høres et klik.
06
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
165
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
G020309
4. Sæt anhængertrækket i, og skub ind, indtil
der høres et klik.
G020306
G020304
6. Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag
nøglen ud af låsen.
5. Kontrollér, at indikatoren viser grønt.
7. Kontrollér, at anhængertrækket sidder
fast, ved at rykke det opad, nedad og
bagud.
06
ADVARSEL
G020307
Hvis anhængertrækket ikke sidder korrekt,
skal det tages af og sættes fast igen som
beskrevet tidligere.
166
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Delelig trækkrog*
Afmontering af anhængertræk
VIGTIGT
G020310
1. Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst
stilling.
G020312
G020301
Smør kun kuglen til trækhovedet ind, resten
af anhængertrækket skal være rent og tørt.
2. Tryk låsegrebet (1) ind, og drej det venstre
om (2), indtil der lyder et klik.
06
8. Sikkerhedswire.
ADVARSEL
Vær omhyggelig med at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det dertil beregnede
sted.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
167
06 Start og kørsel
3. Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at
anhængertrækket trækkes bagud og
opad.
06
G017318
G020314
Delelig trækkrog*
4. Skyd sikkerhedsskærmen på.
ADVARSEL
Spænd anhængertrækket forsvarligt fast,
hvis det opbevares i bilen, se side 163.
168
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
Den rette lyskegle for højre- eller
venstrekørsel
belon. Den lange røde linje på illustrationerne
svarer til linjen på lygteglasset, som skabelonen skal placeres langs med.
G020317
Skabelonerne kontrolmåles efter aftegning, for
at sikre, at de dækker tilstrækkelig meget af
lyskeglen.
Lyskegle for venstrekørsel.
Lyskegle for højrekørsel.
For ikke at blænde modkørende trafik kan forlygtens lyskegle ændres ved at afdække en del
af forlygterne. Derved bliver lyskeglen mindre.
Anbring skabelonerne, så pilene peger mod
midten, og prikkerne på skabelonerne falder
sammen med prikkerne på lygteglassene. Markeringen på skabelonerne > < skal passe sammen med linjen på lygteglasset.
Referencemål for skabelon 3
Skabelonerne bruges til både venstre- og højrestyrede biler og placeres som vist.
Linjen mellem markeringerne > < skal være ca.
140 mm.
Den øverste illustration viser en venstrestyret
bil. Den nederste illustration viser en højrestyret bil.
Referencemål for skabelon 4
Halogen-lygter
Linjen mellem markeringerne > < skal være ca.
112 mm.
Vedr. tilpasning af lyskegle for aktive Xenonforlygter (ABL) se side 58.
Aftegn skabelonerne 1 og 2, og kontrolmål dem
for at sikre, at målene stemmer. Overfør skabelonerne til et selvklæbende, vandfast materiale, og klip dem ud.
Anbring skabelonerne, så pilene peger mod
midten, og prikkerne på skabelonerne falder
sammen med prikkerne på lygteglassene.
06
Referencemål for skabelon 1 og 2
Tildækning af forlygter
Skabelonernes langsider skal være ca. 82 mm.
Tegn skabelonerne af, se side 172. Overfør
mønstret til et selvklæbende, vandfast materiale, f.eks. ugennemsigtig tape.
Xenon-forlygter
Maskeringen placeres med udgangspunkt ved
prikken (5) på lygteglasset, som skal falde sammen med den røde prik på den tilsvarende ska-
Aftegn skabelonerne 3 og 4, og kontrolmål dem
for at sikre, at målene stemmer. Overfør skabelonerne til et selvklæbende, vandfast materiale, og klip dem ud.
``
169
06 Start og kørsel
G030200
Tilpasning af lyskegle
Venstrestyret bil i venstrekørsel.
Tildækning på højre halogenglas
Tildækning på venstre halogenglas
06
Tildækning på højre Xenon-glas
Tildækning på venstre Xenon-glas
Fikseringspunkt i lygteglasset.
170
06 Start og kørsel
G030201
Tilpasning af lyskegle
Højrestyret bil i højrekørsel.
Tildækning på venstre halogenglas
Tildækning på højre halogenglas
Tildækning på venstre Xenon-glas
06
Tildækning på højre Xenon-glas
Fikseringspunkt i lygteglasset.
``
171
06 Start og kørsel
Tilpasning af lyskegle
06
Skabeloner til tildækning.
172
06 Start og kørsel
06
173
Generelt.................................................................................................
Tryk i dæk.............................................................................................
Advarselstrekant* og reservehjul*.........................................................
Skift af hjul............................................................................................
Midlertidig dæklapning*........................................................................
174
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
176
179
180
183
185
HJUL OG DÆK
07 Hjul og dæk
Generelt
Køreegenskaber og dæk
Hastighedsklasser
Dækkene har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk
og hastighedsklasse er vigtige for bilens
adfærd.
Bilen er typegodkendt, hvilket vil sige, at dækkenes dimensioner og hastighedsklasser ikke
må afvige fra dem, der angives på bilens registreringsattest. Den eneste undtagelse herfra
er vinterdæk (både med og uden pigge). Hvis
der vælges et sådant dæk, må bilen ikke køre
hurtigere, end dækket er klassificeret til (f.eks.
må klasse Q højst køre med 160 km/t).
Ved dækskifte må man kontrollere, at det nye
dæk er af samme type, har samme dimensioner og helst er af samme fabrikat på alle fire
hjul. Følg det anbefalede dæktryk på dæktrykmærkaten, se side 287.
Dimensionsmærkning
Alle bildæk har en mærkning med angivelse af
dimensioner. Eksempel på mærkning:
235/60R18 103 V.
07
235
Dækkets bredde (mm)
60
Forholdet mellem dæksidens højde
og dækkets bredde (%)
R
Radialdæk
18
Fælgdiameter i eng. tommer (")
103
Kodecifre for maks. tilladt dækbelastning (i dette tilfælde 615 kg)
V
176
Kodebetegnelse for maks. tilladt
hastighed (i dette tilfælde
240 km/t).
Nye dæk
Husk, at det er underlagets beskaffenhed, der
er afgørende for, hvor hurtigt bilen kan køres,
ikke dækkenes hastighedsklasse.
Bemærk, at det er den maksimalt tilladte
hastighed, der angives.
Q
160 km/t (forekommer kun på vinterdæk)
T
190 km/t
H
210 km/t
V
240 km/t
W
270 km/t
Y
300 km/t
Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år
begynder de at hærde, og samtidig forringes
friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Stil derfor
efter at få så friske dæk som muligt ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når det gælder vinterdæk. De sidste tal i talrækken angiver produktionsuge og -år. Dette er dækkets
DOT-mærkning (Department of Transportation) og angives med fire cifre, f.eks. 1510.
Dækket på illustrationen er fremstillet i uge 15
år 2010.
Dækkenes alder
Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker ubeskadigede. Årsagen hertil er, at dæk ældes og
07 Hjul og dæk
Generelt
nedbrydes, selv hvis de sjældent eller aldrig
bruges. Deres funktion kan derfor forringes,
fordi de materialer, som dækket består af, er
blevet nedbrudt. I givet fald bør dækket ikke
bruges.Dette gælder også reservedæk, vinterdæk og dæk, der gemmes til fremtidig brug.
Som eksempler på ydre tegn, der viser, at dækket er uegnet til at bruges, er revner eller misfarvning.
stedet for at bagenden skrider ud til siden, og
man måske helt mister herredømmet over
bilen. Det er derfor vigtigt, at baghjulene aldrig
mister fæstet før forhjulene.
Hjul skal opbevares liggende eller hængende,
ikke stående.
Dæk med slidindikatorer
Vinterdæk
Volvo anbefaler vinterdæk med visse bestemte
vinterdæksdimensioner. Dækdimensionerne
afhænger af motorvariant. Ved kørsel med vinterdæk skal disse dæk være monteret på alle
fire hjul.
OBS
Indhent råd hos en Volvo-forhandler om,
hvilken fælg og dæktype, der egner sig
bedst.
Et dæks alder kan konstateres ved hjælp af
DOT-mærkningen. Se ovenstående billede.
Pigdæk
Pigdæk skal køres til ved 500-1000 kms blød
og jævn kørsel, så piggene sætter sig rigtigt i
dækkene. Dette giver dækkene og især piggene længere levetid.
G020323
Mere jævn slitage og vedligeholdelse
Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage, se
side 287. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes tilstand har indvirkning på, hvor hurtigt dine
dæk ældes og slides. For at undgå forskelle i
mønsterdybde og for at forhindre at der opstår
slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning
ved den første udskiftning er ca. 5.000 km, og
derefter med et interval på 10.000 km. Volvo
anbefaler dig at kontakte et autoriseret Volvoværksted for kontrol, hvis du er i tvivl om mønsterdybden. Hvis der allerede er opstået betydelig forskel i slitage (>1 mm forskel i mønsterdybde) mellem dækkene, skal de mindst slidte
dæk altid sidde bagest. En forhjulsudskridning
er generelt lettere at oprette end en baghjulsudskridning og får bilen til at fortsætte ligeud, i
OBS
Bestemmelserne om brug af pigdæk er forskellige fra land til land.
Slidindikatorer.
En slidindikator er en smal forhøjning på tværs
af slidbanen. På siden af dækket ses bogstaverne TWI (Tread Wear Indicator). Når dækkets
mønsterdybde er reduceret til 1,6 mm, er
mønstret på højde med slidindikatorerne.
Dækket skal nu snarest udskiftes med et nyt.
Husk, at dæk med lille mønsterdybde har
meget dårligt vejgreb i regn eller sne.
Mønsterdybde
07
Veje med is og snesjap samt lave temperaturer
stiller betydeligt større krav til dækkene end om
sommeren. Derfor anbefales det, at man ikke
kører med vinterdæk med en mønsterdybde
under 4 mm.
177
07 Hjul og dæk
Generelt
Snekæder
Sommer- og vinterhjul
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret
Volvo-værksted for kontrol, hvis du er i tvivl om
mønsterdybden.
Snekæder må kun monteres på forhjulene dette gælder også firehjulstrukne biler.
Kør aldrig hurtigere end 50 km/t med snekæder. Undgå at køre på underlag uden sne, da
dette slider meget hårdt på både snekæder og
dæk. Kontroller, at snekæden ikke hænger i
nogen steder, og at den er korrekt monteret og
ordentligt spændt.
07
178
G020325
ADVARSEL
Brug originale snekæder fra Volvo eller tilsvarende, der er tilpasset til den korrekte
bilmodel, dæk- og fælgdimensioner. Volvo
anbefaler, at du rådfører dig med et autoriseret Volvo-værksted, hvis du er i tvivl. Forkerte snekæder kan forårsage alvorlig
skade på din bil og føre til en ulykke.
Pilen viser dækkets omdrejningsretning
Når sommer- og vinterhjulene skiftes, se
side 183, skal de mærkes med, hvilken side de
har siddet på, f.eks. V for venstre og H for højre.
Dæk med mønster, der er konstrueret til kun at
rulle i én retning, har rotationsretningen markeret med en pil på dækket. Dækkene skal
have samme rotationsretning i hele levetiden.
De må kun flyttes fra for til bag eller omvendt,
aldrig fra venstre til højre side eller omvendt.
Hvis dækkene monteres forkert, forringes
bilens bremseegenskaber og evne til at lede
regn, sne og sjap væk. Dækkene med den største mønsterdybde skal altid monteres på baghjulene (for at mindske udskridningsrisikoen).
07 Hjul og dæk
Tryk i dæk
Anbefalet dæktryk
OBS
G020791
Dæktrykket falder med tiden, hvilket er et
naturligt fænomen. Dæktrykket varierer
også alt efter omgivelsernes temperatur.
Dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden
viser, hvilke tryk dækkene skal have under forskellige belastnings- og hastighedsforhold.
Allerede efter nogle kilometers kørsel bliver
dækkene varme og trykket højere. Derfor må
der ikke lukkes luft ud, hvis trykket kontrolleres,
når dækkene er varme. Derimod skal trykket
øges, hvis det er for lavt. For lavt pumpede dæk
øger brændstoftilgangen, forkorter dækkenes
levetid og forringer bilens vejegenskaber. Kørsel med for lavt dæktryk medfører, at dækkene
kan blive overophedede og gå itu.
For information om de rette dæktryk, se
side 287. De angivne tryk gælder for kolde
dæk. (Med kolde dæk menes dæk med samme
temperatur som udetemperaturen.)
På mærkaten angives:
Brændstoføkonomi, ECO-tryk
• Dæktryk for bilens anbefalede dækdimen-
For hastigheder under 160 km/t anbefales det
generelle dæktryk for fuld last for at få den
bedste brændstoføkonomi.
sion
• ECO-tryk1
• Reservedækkets tryk (Temporary Spare).
Dæktrykket påvirker kørselskomfort, vejstøj og
styreegenskaber.
07
Kontrol af dæktrykket
Dæktrykkene bør kontrolleres med regelmæssige mellemrum.
1
ECO-trykket giver forbedret brændstoføkonomi.
179
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
–
Advarselstrekant
Gentag ovennævnte i omvendt rækkefølge.
Sørg for, at advarselstrekanten med etui sidder
ordentligt fast i bagagerummet.
G027065
Reservehjulet Temporary Spare*
Overhold de bestemmelser, der gælder for
brug af advarselstrekant* i det land, hvor bilen
befinder sig.
Advarselstrekanten anvendes på følgende
måde:
1. Løsn etuiet med advarselstrekanten. Det er
fastgjort med velcrobånd.
07
Reservehjulet (Temporary spare) er kun beregnet til midlertidig brug og skal straks erstattes
af et normalt hjul. Under kørsel med reservehjulet kan bilens køreegenskaber ændres.
Reservehjulet er mindre end det almindelige
hjul. Dermed påvirkes bilens frihøjde. Pas på
høje fortovskanter, og vask ikke bilen i vaskehal. Hvis reservehjulet sidder på forakslen, kan
du ikke samtidig bruge snekæder. På firehjulstrukne biler kan trækket på bagakslen frakobles. Reservehjulet må ikke repareres. Det rette
tryk i reservehjulet fremgår af dæktryktabellen,
se side 287.
VIGTIGT
Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et
reservehjul monteret på bilen.
2. Tag advarselstrekanten ud af etuiet (A).
3. Slå advarselstrekantens fire støtteben ud.
4. Slå de røde trekantsider ud. Anbring advarselstrekanten på et passende sted under
hensyntagen til færdselssituationen.
VIGTIGT
Bilen må aldrig køre med mere end ét reservehjul af typen "Temporary spare" ad gangen.
Efter anvendelse:
180
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
Reservehjul – fremhentning
Reservehjulet befinder sig under bilen. Donkraft*, værktøjspose* og håndsving ligger
under gulvlemmen. Håndsvinget er todelt. Den
ene del ligger i værktøjsposen, mens den
anden del er placeret under værktøjsposen.
OBS
I værktøjsposen findes en aftrækker til
aftagning af navkapslen (visse ekstraudstyrshjul).
Donkraftens placering varierer:
OBS
Model med syv sæder
Wiren kan beskadige bilen, hvis den hænger
løst under kørslen.
Model med fem sæder
Reservehjulet frigøres som følger:
1. Slå bagklappens nederste del ned, og løft
gulvlemmen i bagagerummet.
2. Tag svingets to dele, og sæt dem sammen.
3. Sæt håndsvinget i hejseværket.
5. Frigør hjulet fra wiren, og drej wiren op
højre om.
6. Læg det punkterede dæk i bilens bagagerum. Der findes en plasticpose til dette formål i værktøjskassen.
07
4. Løsn dækket ved at dreje venstre om, indtil
der ikke kan drejes længere.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
181
07 Hjul og dæk
Advarselstrekant* og reservehjul*
OBS
Pladsen under bilen er kun beregnet til
bilens originalreservehjul. Andre hjul kan
ikke placeres der.
Reservehjul – tilbagesætning
Det er bedst, at to personer hjælpes ad, når
reservehjulet skal sættes på plads igen. En person, der drejer, og en person, som retter hjulet
ind.
1. Drej wiren ud, og placer dens anker i fælgens midterhul.
2. Drej forsigtigt wiren en smule ind (højre
om).
3. Placer hjulet i en vinkel, så det går ind over
udstødningssystemet.
4. Hold hjulets bagkant nede, samtidig med
at det skrues ind.
ADVARSEL
Kontroller, at de rette fæstepunkter bruges.
Mellem bilens donkraftfæstepunkter findes
et produktionsbefæstelsespunkt med en
split. Bilen kan ikke løftes her. Hvis du ikke
er sikker på, hvor befæstelsespunkterne
befinder sig, anbefaler Volvo dig at kontakte
et autoriseret Volvo-værksted. En forkert
placeret donkraft kan føre til skader på dør
og karrosseri.
Værktøj - tilbagesætning
Efter brug af værktøj og donkraft* skal de sættes korrekt på plads igen. Donkraften skal drejes til den rette stilling, se den foregående illustration, for at få plads.
VIGTIGT
Værktøj og donkraft* skal opbevares på
deres plads i bilens bagagerum, når de ikke
bruges.
5. Placer hjulet oven på bagakslen mod gulvet.
07
6. Skru helt i bund.
7. Kontrollér, at hjulet sidder forsvarligt fast.
182
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Førstehjælp*
Der er placeret en taske med førstehjælpsudstyr i bagagerummet.
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
Afmontering af hjul
ADVARSEL
ADVARSEL
Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget,
at gevindene er ordentligt smurt, og at den
ikke er beskidt.
OBS
G026997
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,* der hører til den respektive bilmodel,
hvilket fremgår mærkaten på donkraften.
Hvis et hjul skal skiftes på et trafikeret sted, skal
man huske at sætte advarselstrekanten ud. På
hver side af bilen findes to donkraftbeslag.
Beslagene er placeret midt under dørenes
underkant.
1. Placer bilen på plant og fast underlag.
2. Før gearstangen til P-stilling, og aktiver
parkeringsbremsen.
3. Anbring klodser foran og bag de hjul, der
skal blive på jorden. Brug f.eks. sten eller
træklodser.
På mærkaten angives også donkraftens
maksimale løfteevne ved en specificeret
laveste løftehøjde.
4. Hent donkraften*, hjulnøglen og svinget
frem, se placering se side 181. Hvis der
vælges en anden donkraft, se side 203.
Kravl aldrig ind under bilen, når den er løftet
op på donkraften! Bilen kan falde ned og
forårsage personskader.
Bilens originale donkraft skal kun anvendes
ved hjulskift. Ved alt andet arbejde på bilen
skal der anvendes værkstedsdonkraft og
støttebukke, som stilles under den del af
bilen, der er løftet.
Donkraftens gevind skal altid være velsmurt.
Hvis underlaget er for blødt, kan donkraften
glide ud til siden, og bilen kan falde ned. Lad
ingen opholde sig i bilens, men der skiftes
hjul.
OBS
Bilens almindelige donkraft er kun beregnet
til lejlighedsvis brug og i kort tid, f.eks. ved
udskiftning af hjul ved punktering, skift til
vinterdæk/sommerdæk mv. Kun donkraften, der hører til den specifikke model, må
anvendes til at løfte bilen. Hvis bilen skal
løftes oftere eller i længere tid end ved et
hjulskift, anbefales det at bruge en garagedonkraft. I så fald skal du følge vejledningen
til udstyret.
07
5. Løsn hjulboltene ½-1 omgang med hjulnøglen. Drej venstre om.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
183
07 Hjul og dæk
Skift af hjul
ADVARSEL
Der må aldrig placeres noget mellem jorden
og donkraften, heller ikke mellem fastgøringspunktet og donkraften.
ADVARSEL
G020332
Hvis donkraften placeres forkert, risikerer
man, at bilen falder, og at der sker personskader.
6. Anbring donkraften under fastgøringspunktet, og drej den op mod bilens gulv.
Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak
i plastdækningen. Kontrollér, at den sidder
rigtigt i fastgøringspunktet, inden bilen løftes fra jorden. Justér derefter donkraften,
så dens fod befinder sig lodret under fastgøringspunktet. (se illustrationen).
VIGTIGT
Jorden skal være stabil, jævn og må ikke
hælde.
G027000
07
184
7. Løft bilen op, indtil hjulet ikke rører ved
underlaget.
8. Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.
Påsætning af hjul
1. Rengør anlægsfladerne på hjul og nav.
2. Sæt hjulet på. Spænd hjulboltene.
3. Sænk bilen, så hjulene ikke kan dreje.
4. Spænd hjulboltene over kryds og gradvist.
Tilspændingsmoment: 140 Nm (14,0 kpm).
Det er vigtigt, at tilspændingen sker med
det rette moment. Kontrollér tilspændingen med en momentnøgle.
5. Skru donkraften helt sammen, inden den
lægges tilbage i bagagerummet. Spænd
den derefter fast på sin plads.
6. Kontroller, at det nye dæk har det rette lufttryk.
OBS
Denne hjulbolt må også bruges til stålfælge.
Sørg for at anvende de korrekte skruer. Volvo
anbefaler, at du kontakter nærmaste Volvoværksted, hvis du er i tvivl.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Tætningsvæsken tætner effektivt dæk, der er
punkteret i slidbanen.
OBS
Dæklapningssættet er kun beregnet til lapning af et dæk med en punktering i slidbanen.
OBS
En donkraft er ekstraudstyr på biler med
dæklapningssæt.
Dæklapningssættet kan kun i begrænset
omfang bruges til lapning af dæk med punktering i dæksiden. Dæk med større revner,
sprækker, el.lign. skader må ikke lappes med
den midlertidige dæklapning.
12 Vkontakt til tilslutning af kompressoren sidder foran ved midterkonsollen, ved bagsædet,
og i bagagerummet, se side 58, 70 og 117.
Vælg den kontakt, der befinder sig nærmest
det punkterede dæk.
Oversigt
VIGTIGT
Hvis kompressoren til dæklapning er forbundet til en af de to kontakter, se side 58
og 70, må en anden strømforbruger ikke
være tilsluttet til den anden kontakt.
OBS
Kompressoren til midlertidig dæklapning er
testet og godkendt af Volvo.
G020400
Generelt
Dæklapningssættet bruges til at lappe en
punktering og kontrollere og justere dæktrykket. Det består af en kompressor og en beholder med tætningsvæske. Sættet fungerer som
en midlertidig reparation. Flasken med tætningsvæske skal udskiftes, inden holdbarhedsdatoen overskrides, og efter brug.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t, når
den midlertidige dæklapning har været
brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et
autoriseret Volvo-værksted for inspektion af
det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre, om
dækket kan repareres, eller om det skal
udskiftes.
Etiket med angivelse af højeste tilladte
hastighed
Afbryder
Ledning
Falskeholder (orange dæksel)
Beskyttelseshætte
07
Udtagning af dæklapningssættet
Trykreduktionsventil
Dæklapningssættet med kompressor og værktøj befinder sig under gulvet i bagagerummet.
Luftslange
1. Fold gulvtæppet af vejen bagfra og fremefter.
Flaske med tætningsvæske
Trykmåler
2. Løft dæklapningssættet op.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
185
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
Lapning af et punkteret dæk
3. Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
OBS
Flaskens forsegling må ikke bryde før brug.
Når flasken skrues fast, brydes forseglingen
automatisk.
4. Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
OBS
Hvis kompressoren er forbundet til en af de
to 12 V kontakter, må en anden strømforbruger ikke være tilsluttet til den anden kontakt.
OBS
Når kompressoren starter, kan trykket øges
til 6 bar, men det falder igen efter ca. 30
sekunder.
G019723
5. Skru flasken fast i flaskeholderen.
For information om delenes funktion, se den foregående illustration.
1. Åbn låget på dæklapningssættet.
2. Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed, og anbring den på
rattet.
07
ADVARSEL
Tætningsvæsken kan irritere huden. Ved
kontakt med huden skal væsken straks vaskes af med sæbevand.
186
ADVARSEL
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
6. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning fast nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn, mens
motoren er i gang.
7. Slut ledningen til 12 V stikkontakten, og
start bilen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
8. Stil afbryderen på I.
ADVARSEL
Stå aldrig ved siden af dækket, når kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der straks
slukkes for kompressoren. Man bør ikke
køre videre. Det anbefales at kontakte et
autoriseret dækværksted.
9. Fyld dækket i 7 minutter.
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
10. Stands kompressoren, og kontrollér trykket på trykmåleren. Minimumstrykket er
1,8 bar, maksimumstrykket 3,5 bar.
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen.
ADVARSEL
ADVARSEL
Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dækket for stort. Man bør ikke køre videre. Det
anbefales at kontakte et autoriseret
dækværksted.
11. Sluk for kompressoren, og tag ledningen
ud af 12 V stikkontakten.
12. Frigør slangen fra dækventilen, og sæt
ventilhætten på igen.
13. Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af
højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan
tætne dækket.
Efterkontrol af reparationen og trykket
1. Tilslut udstyret igen.
2. Aflæs dæktrykket på trykmåleren.
3. Hvis det ligger under 1,3 bar, er dækket
ikke blevet tilstrækkelig tæt. Bilen må ikke
køre videre. Kontakt i stedet et dækværksted.
4. Hvis dæktrykket er højere end 1,3 bar, skal
dækket pumpes op til det tryk, der er angivet på dæktryketiketten. Hvis trykket er for
Skru ikke flasken af - den er forsynet med
tilbagespærring for at forebygge lækage.
5. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen. Sæt ventilhætten på igen.
ADVARSEL
Hastigheden må ikke overstige 80 km/t, når
den midlertidige dæklapning har været
brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et
autoriseret Volvo-værksted for inspektion af
det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre, om
dækket kan repareres, eller om det skal
udskiftes.
Pumpning af dæk
OBS
Efter brug skal flasken med tætningsvæske
og slangen udskiftes. Volvo anbefaler, at
disse udskiftninger udføres af et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL
Kontrollér dæktrykket med jævne mellemrum.
6. Læg dæklapningssættet tilbage i bagagerummet.
7. Volvo anbefaler, at du kører til det nærmeste autoriserede Volvo-værksted for at få
det beskadigede dæk udskiftet/repareret.
Underret værkstedet om, at dækket indeholder dæktætningsvæske.
Bilens originale dæk kan pumpes op af kompressoren.
1. Der skal være slukket for kompressoren.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find
ledningen og luftslangen frem.
2. Skru hjulets ventilhætte af, og skru luftslangens ventiltilslutning nederst på
dækventilens gevind.
ADVARSEL
Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn, mens
motoren er i gang.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07
187
07 Hjul og dæk
Midlertidig dæklapning*
ADVARSEL
Indånding af udstødningsgas kan være livsfarlig. Lad aldrig motoren arbejde i indelukkede rum eller rum uden tilstrækkelig ventilation.
3. Slut ledningen til en af bilens
12 V stikkontakter, og start bilen.
4. Start kompressoren ved at stille afbryderen
på I.
VIGTIGT
Der er risiko for overhedning. Kompressoren må ikke arbejde i mere end 10 minutter.
5. Pump dækket op til det på dæktryketiketten angivne tryk. (Hvis dæktrykket er for
højt, skal der lukkes luft ud ved hjælp af
trykreduktionsventilen.)
Udskiftning af beholderen med
tætningsvæske
Flasken skal udskiftes, når holdbarhedsdatoen
er overskredet. Den gamle flaske bør behandles som miljøfarligt affald.
ADVARSEL
Flasken indeholder 1,2-ætanol og naturgummi-latex.
Farligt ved indtagelse. Kan ved hudkontakt
give allergi.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
OBS
Aflevér beholderen til et depot for indsamling af farligt affald.
6. Sluk for kompressoren. Frakobl luftslangen
og ledningen.
07
188
7. Sæt ventilhætten på igen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
07 Hjul og dæk
07
189
Rengøring.............................................................................................. 192
Udbedring af lakskader......................................................................... 196
Rustbeskyttelse..................................................................................... 198
190
VEDLIGEHOLDELSE
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Vask af bilen
Bilen bør vaskes, så snart den bliver snavset.
Anbring bilen på en vaskeplads med olieudskiller. Brug bilshampoo.
ADVARSEL
Motorvask bør altid udføres af et værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
• Fjern fugleklatter fra lakken snarest muligt.
De indeholder kemikalier, som meget hurtigt påvirker og misfarver lakken. Det anbefales, at få eventuel misfarvning fjernet af
et autoriseret Volvo-værksted.
• Spul undervognen.
• Spul hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet, for at mindske risikoen for vaskeridser.
Sprøjt ikke direkte på låsene.
•
Brug et koldaffedtningsmiddel på stærkt
tilsmudsede flader efter behov. Bemærk,
at overfladerne ikke må være opvarmede
af solen!
• Vask med en svamp og bilshampoo og
rigeligt med lunkent vand.
• Vask viskerbladene med en lunken sæbeopløsning eller bilshampoo.
• Brug et koldaffedtningsmiddel på stærkt
tilsmudsede flader.
•
08
192
Tør bilen med et rent, blødt vaskeskind
eller en vandskraber. Hvis vanddråber ikke
får lov at tørre af sig selv i stærkt sollys,
mindskes risikoen for eventuelle pletter,
som skal poleres væk.
OBS
Vask med jævne mellemrum viskerblade og
forrude med lunkent sæbevand eller bilshampoo.
Brug ikke stærke opløsningsmidler.
VIGTIGT
Beskidte forlygter har reduceret funktion.
Rengør dem jævnligt, f.eks. ved påfyldning
af brændstof.
Brug ikke ætsende rengøringsmidler, brug
vand og en blød svamp.
Fjernelse af fugleklatter
Vask fugleklatter af lakken snarest muligt. De
indeholder kemikalier, som meget hurtigt
påvirker og misfarver lakken. Misfarvningen
kan kun fjernes af en fagkyndig.
Forkromede hjul
OBS
Ydre belysning som f.eks. forlygter, tågelys
og baglygter kan midlertidigt få kondens på
indersiden af glasset. Det er et naturligt
fænomen, al ydre belysning er konstrueret
til at modstå dette. Kondens ventileres normalt ud af lygten, når den har været tændt
et stykke tid.
Rengøring af viskerblade
Asfalt-, støv- og saltrester på viskerbladet samt
insekter, is m.m. på forruden forringer bladets
levetid.
VIGTIGT
Fælgrengøringsmidler kan plette overfladen
på forkromede hjul. Vask med en svamp og
bilshampoo og rigeligt med lunkent vand.
Højtryksvask
Brug fejende bevægelser ved højtryksvask, og
kontrollér at mundstykket ikke kommer nærmere bilens flader end 30 cm (afstanden gælder alle udvendige detaljer).
08 Vedligeholdelse
Rengøring
VIGTIGT
Skyl hele bilen, indtil det løse snavs er fjernet. Brug af højtryksvask: Højtrykssprøjtens
dyse må ikke komme tættere på karosseriet
end 30 cm. Sprøjt ikke direkte på låsene.
Afprøv bremserne
ADVARSEL
Afprøv altid bremserne efter vask, også parkeringsbremsen, for at undgå at fugtighed
og rust angriber bremsebelægningerne og
forringer bremseevnen.
Tryk let på bremsepedalen af og til under kørsel
af længere strækninger i regn eller snesjap.
Derved opvarmes og tørres bremsebelægningen. Gør det samme efter start i meget fugtigt
eller koldt vejr.
Udvendige plastic-, gummi- og
pyntedele
Til rengøring og pleje af indfarvede plastdele,
gummi- og pyntedele (f.eks. forkromning)
anbefales specialrengøringsmidler, der fås hos
Volvo-forhandlere. Ved brug af et sådant rengøringsmiddel skal anvisningerne nøje følges.
VIGTIGT
VIGTIGT
Undgå voksning og polering af plastic og
gummi.
Ved brug af affedtningsmiddel på plast og
gummi gnides om nødvendigt kun med let
tryk. Brug blød vaskesvamp.
Polering af forkromede lister kan gnide den
blanke belægning af eller beskadige den.
Polermidler indeholdende slibemiddel må
ikke bruges.
Polering og voksning
Polér og voks bilen, når lakken er mat, eller for
at give den ekstra beskyttelse.
Det er ikke nødvendigt at polere bilen, før den
er mindst et år gammel, mens den godt kan
vokses tidligere. Den bør ikke poleres og vokses i direkte sollys.
Vask og tør bilen meget grundigt, inden den
poleres eller vokses. Fjern asfalt- og tjærestænk med asfaltfjerner eller terpentin. Vanskelige pletter kan fjernes med fin slibepasta
(gnidning), der er beregnet til billak.
Polér først med polish, og voks derefter med
flydende eller fast voks. Følg omhyggeligt vejledningen på emballagen. Mange præparater
indeholder både polish og voks.
Kun lakbehandlinger anbefalet af Volvo må
bruges. Andre behandlinger som f.eks. lakkonservering, lakforsegling, beskyttelse,
højglansforsegling eller lignende kan beskadige lakken. Eventuelle lakskader fremkaldt
af sådanne behandlinger omfattes ikke af
Volvos garanti.
Vandafvisende overfladelag*
Brug aldrig produkter som f.eks. bilvoks, affedtningsmidler el.lign. på
glasfladen, da dette kan ødelægge de vandafvisende egenskaber.
Vær forsigtig ved rengøring, for ikke at komme
til at ridse glasfladen.
For at undgå at beskadige glasfladen ved
isskrabning, bør man kun bruge en isskraber af
plastic.
De vandafvisende lag udsættes for et naturligt
slid.
OBS
For at bibeholde de vandafvisende egenskaber anbefales det at behandle dem med
et specielt efterbehandlingsmiddel, som fås
hos Volvo-forhandlere. Det bør anvendes
første gang efter tre år og derefter en gang
om året.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
08
193
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Rengøring indvendigt
Brug kun de rengøringsmidler og bilplejeprodukter, som Volvo anbefaler. Foretag rengøring med regelmæssige mellemrum, og følg
vejledningen, der leveres med bilplejeprodukterne.
Det er vigtigt med støvsugning før rengøring
med rengøringsmidler.
Måtter og bagagerum
Tag alle løse måtter ud til separat rengøring.
Brug en støvsuger til bortsugning af støv og
snavs.
Hver indlægsmåtte sidder fast med pigge.
–
Tag fast i indlægsmåtten ved hver pig, og
løft måtten lige op.
Sæt indlægsmåtten på plads ved at trykke den
fast ved hver pig.
ADVARSEL
Kontroller inden kørsel, at indlægsmåtten
ved førerpladsen er stukket godt ned og forankret i piggene, så den ikke kommer i
klemme ved og under pedalerne.
08
194
Til pletter på gulvmåtten anbefales det at bruge
et specielt tekstilrengøringsmiddel efter støvsugning. Gulvmåtter skal rengøres med midler,
som anbefales af din Volvo-forhandler!
Behandling af pletter på tekstilbetræk og
loftsbetræk
For ikke at forringe betrækkets brandhæmmende egenskaber anbefales et specielt tekstilrengøringsmiddel, som fås hos Volvo-forhandlere.
For at opnå det bedste resultat anbefaler Volvo
at rengøre og påføre beskyttelsescreme én til
fire gange om året (eller mere om nødvendigt).
Volvo Leather Care kit kan købes hos din
Volvo-forhandler.
VIGTIGT
VIGTIGT
•
Visse farvede beklædningsgenstande
(f.eks. jeans og ruskindstøj) kan misfarve indtrækket.
•
Brug aldrig stærke opløsningsmidler.
Det kan beskadige både tekstil-, vinylog læderindtræk.
Skarpe genstande og velcrobånd kan
beskadige bilens stofbetræk.
Behandling af pletter på læderindtræk
Volvos læderindtræk er kromfrit og er behandlet for at bevare sit oprindelige udseende.
Læderindtræk ældes og får en smuk patina
med tiden. Læder forædles og bearbejdes med
henblik på at bevare dets naturlige egenskaber. Det er forsynet med en beskyttende
belægning, men for at bibeholde dets egenskaber og udseende er det vigtigt, at det rengøres med jævne mellemrum. Volvo kan levere
et heldækkende produkt til rengøring og efterbehandling af læderindtræk, som bevarer dets
beskyttende ydre lag, hvis det bruges efter
anvisningerne. Efter nogen tids brug vil læderets naturlige udseende alligevel blive mere
eller mindre fremtrædende, alt efter læderets
overfladestruktur. Dette er en naturlig modning
af læderet og viser, at det er et naturprodukt.
Vaskeråd for læderbetræk
1. Hæld læderrengøring på den fugtede
svamp og vrid et kraftigt skum op.
2. Arbejd smudset væk med lette cirkulerende bevægelser.
3. Væd grundigt med svampen på pletterne.
Lad svampen suge pletten op. Gnid ikke.
4. Tør af med blødt papir eller en klud, og lad
læderet tørre helt.
08 Vedligeholdelse
Rengøring
Beskyttelsesbehandling af læderindtræk
Gruppe 2 (fedtstof, olie, sovs og chokolade)
Det er vigtigt at støvsuge før rengøring med
læderplejemiddel.
1. Samme procedure som gruppe 1.
1. Hæld lidt af beskyttelsescremen på filtklædet og masser et tyndt lag creme ind med
lette cirkulerende bevægelser på læderet.
2. Lad læderet tørre i 20 minutter inden brug.
Læderet har nu fået en forbedret pletbeskyttelse og UV-beskyttelse.
VIGTIGT
Skarpe genstande kan beskadige læderet.
(For eksempel ringe.)
Vaskeråd for læderrat
• Fjern snavs og støv med en blød, fugtet
svamp og neutral sæbe.
• Læder skal kunne ånde. Læderrattet må
aldrig tildækkes med beskyttende plast.
•
2. Poler med absorberende papir eller klud.
Gruppe 3 (tørt snavs, støv)
1. Brug en blød børste til at fjerne snavset.
2. Samme procedure som gruppe 1.
Behandling af pletter på indvendige
plastic-, metal- og trædele
Til rengøring af dele og overflader inde i bilen
anbefales et særligt rengøringsmiddel, der fås
hos Volvo-forhandlere. Skrab eller gnid aldrig
på en plet. Brug aldrig kraftige pletfjerningsmidler.
Rengøring af sikkerhedsseler
Brug vand og et syntetisk vaskemiddel. Et specielt tekstilrengøringsmiddel fås hos Volvo-forhandlere. Kontrollér, at selen er tør, inden den
rulles op igen.
Brug naturlige olier. For det bedste resultat
anbefales Volvos læderplejemiddel.
Hvis der kommer pletter på rattet:
Gruppe 1 (blæk, vin, kaffe, mælk, sved og blod)
–
Brug en blød klud eller svamp. Bland en 5
% ammoniakopløsning. (Til blodpletter
bruges en opløsning af 2 dl vand og 25 g
salt.)
08
195
08 Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
Lak
Stenslag og ridser
Reparer mindre lakskader som f.eks.
stenslag og ridser
Lakken udgør en vigtig del af bilens rustbeskyttelse og skal derfor kontrolleres regelmæssigt. For at undgå rustangreb bør lakskader
udbedres med det samme. De mest almindelige lakskader er mindre stenslag, ridser og
skader på f.eks. skærmkanter, døre og kofangere.
1. Sæt et stykke tape over det beskadigede
sted. Træk derefter tapen af, så eventuelle
lakrester følger med.
Hvis skaden er nået ned til en metalflade
(plade), er det tilrådeligt at bruge en grundfarve (primer). Ved skader på en plastoverflade bør en primer anvendes for bedre
resultater - spray i spraydåsens låg og
pensl tyndt.
G020345
Farvekode
Inden arbejdet påbegyndes, skal bilen være
renvasket og tør, og den skal have en temperatur på over 15 °C.
Materialer
• grundfarve (primer)1 - til f.eks. plastbelagte
kofangere findes der speciel primer på
spraydåse
Produktskilt.
Kode for bilens farve
Det er vigtigt at bruge den rette farve. Vedrørende produktetikettens placering, se
side 276.
08
1
2
196
Eventuelt.
Følg vejledningen på emballagen til farvepennen/stiften.
•
underlak og klarlak - fås på spraydåse eller
som farveblyanter/stifter2
• afdækningstape
• fint sandpapir1.
2. Hvis det er nødvendigt, kan der forud for
malerarabejdet foretages en let slibning af
det berørte område med et meget fint slibemateriale (f.eks. hvis der er ujævne kanter). Overfladen rengøres omhyggeligt og
får lov til at tørre.
3. Rør godt i grundfarven (primer), og påfør
ved hjælp af en tynd pensel, en tændstik
el. lign. Afslut med underlak og klarlak, når
grundfarven er tør.
4. Ridser udbedres som ovenfor beskrevet,
men der skal afdækkes rundt om skaden
for at beskytte den ubeskadigede lak.
08 Vedligeholdelse
Udbedring af lakskader
OBS
Hvis stenslaget ikke er nået ned til metalfladen (pladen), og der stadig er et ubeskadiget farvelag - fyld underlak og klarlak i umiddelbart efter, at overfladen er blevet gjort
ren.
08
197
08 Vedligeholdelse
Rustbeskyttelse
Kontrol og vedligeholdelse
Bilen har på fabrikken fået en meget grundig og
komplet rustbeskyttelse. Dele af karosseriet er
fremstillet af galvaniseret plade. Undervognen
er beskyttet af et slidstærkt rustbeskyttelsesmiddel. En tynd, indtrængende rustbeskyttelsesvæske er sprøjtet ind i vanger, hulrum og
lukkede sektioner.
Bilens rustbeskyttelse skal vedligeholdes.
• Hold bilen ren. Spul undervognen. Ved højtryksvask skal spuleren holdes mindst
30 cm fra de lakerede flader.
• Kontrollér og vedligehold rustbeskyttelsen
regelmæssigt.
Bilen er fremstillet med en rustbeskyttelse, der
under normale forhold ikke kræver efterbehandling før efter ca. 12 år. Efter dette tidsrum
bør efterbehandling foretages med 3 års intervaller. Hvis bilen skal efterbehandles, anbefaler
Volvo at søge hjælp hos et autoriseret Volvoværksted.
08
198
08 Vedligeholdelse
08
199
Volvo-service........................................................................................
Egen vedligeholdelse............................................................................
Motorhjelm og motorrum......................................................................
Olier og væsker.....................................................................................
Viskerblade...........................................................................................
Startbatteri............................................................................................
Udskiftning af pærer.............................................................................
Sikringer................................................................................................
200
202
203
205
207
211
213
216
223
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE
09 Vedligeholdelse og service
09
Volvo-service
Volvos serviceprogram
Særlige servicearbejder
Inden bilen forlod fabrikken, blev den omhyggeligt prøvekørt. Endnu et eftersyn i henhold til
Volvo Car Corporations forskrifter er foretaget,
umiddelbart inden du overtog bilen.
Visse servicearbejder i forbindelse med det
elektriske anlæg kan kun udføres ved hjælp
elektronisk udstyr, der er specielt udviklet til
bilen. Volvo anbefaler dig også at kontakte et
autoriseret Volvo-værksted, inden servicearbejde, der vedrører det elektriske anlæg, påbegyndes eller udføres.
For også i fremtiden at holde din Volvo på et
højt niveau med hensyn til trafiksikkerhed,
driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos serviceprogram følges, som specificeret i Serviceog garantibogen. Volvo anbefaler at lade et
autoriseret Volvo-værksted udføre service- og
vedligeholdelsessarbejder. Volvos værksteder
har det personale, den servicelitteratur og det
specialværktøj, som garanterer den højeste
servicekvalitet.
VIGTIGT
For at Volvos garanti skal gælde, skal du
kontrollere og følge Service- og garantibogen.
202
09 Vedligeholdelse og service
Egen vedligeholdelse
Inden arbejdet på bilen påbegyndes
Kontrollér regelmæssigt
Startbatteriet
Følgende bør kontrolleres med jævne mellemrum, f.eks. ved tankning:
Batteriet må aldrig frakobles, mens motoren er
i gang (f.eks. i forbindelse med batteriskift).
Der må aldrig bruges hurtiglader til opladning
af batteriet. Batteriledningerne skal være frakoblet under opladning af batteriet.
Batteriet indeholder syre, som er ætsende og
giftig. Det er derfor vigtigt, at batteriet håndteres på en miljørigtig måde. Lad din Volvo-forhandler hjælpe dig.
ADVARSEL
Der er en meget høj spænding og strøm i
tændingssystemet. Der er livsfarlig spænding i tændingssystemet. Tændingen skal
derfor altid være slået fra, når der udføres
arbejde i motorrummet.
Rør ikke ved tændrør eller tændspole, når
tændingen er slået til eller motoren er varm.
Løft af bilen
• Kølevæske – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne på ekspansionsbeholderen.
• Motorolie – Niveauet skal være mellem
MIN- og MAX-mærkerne.
• Servostyringsolie – Niveauet skal være
mellem MIN- og MAX-mærkerne.
• Sprinklervæske – Beholderen skal være
godt fyldt. Ved temperaturer omkring frysepunktet skal der påfyldes sprinklervæske med frostvæske.
G027001
Kontrollér, at batteriledningerne er tilsluttet
korrekt og forsvarligt stramme.
09
• Bremse- og koblingsvæske – Niveauet skal
være mellem MIN- og MAX-mærkerne.
ADVARSEL
Husk, at kølerblæseren (placeret foran i
motorrummet, bag køleren) kan starte automatisk, lidt efter at motoren er slukket.
Motorvask skal altid udføres på værksted.
Hvis motoren er varm, er der risiko for
brand.
OBS
Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,
der hører til den respektive bilmodel. Hvis
du vælger en anden donkraft end den, som
Volvo anbefaler, skal du følge brugsanvisningen til udstyret.
Hvis bilen løftes med værkstedsdonkraft, skal
den sættes mod forkanten på motorens bæreramme.
Stænkpladen under motoren må ikke beskadiges. Vær omhyggelig med at sætte værkstedsdonkraften, så bilen ikke kan glide af donkraf-
203
09 Vedligeholdelse og service
09
Egen vedligeholdelse
ten. Brug altid opklodsningsbukke eller lignende.
Hvis du løfter bilen med en tosøjlet værkstedslift, skal de forreste og bageste løftearme sættes under løftepunkterne. Se den foregående
illustration.
204
09 Vedligeholdelse og service
Motorhjelm og motorrum
Åbning af motorhjelm
1. Træk i låsehåndtaget længst til venstre
(eller til højre, hvis bilen er højrestyret)
under instrumentpanelet. Du kan høre, når
låsen går op.
2. Før hånden ind til højre under motorhjelmens forkant (nedenfor kølergrillen).
09
ADVARSEL
Luk motorhjelmen ved at lægge hånden
oven på og trykke den ned. Luk ikke ved at
holde fast i kølergrillen. Fingrene kan blive
beskadiget af motorkomponenterne på
indersiden.
3. Træk op i sikkerhedsspærringens håndtag.
4. Slip håndtaget, og luk motorhjelmen op.
G026995
ADVARSEL
Kontrollér, at motorhjelmen låses forsvarligt, når den lukkes.
205
09 Vedligeholdelse og service
09
Motorhjelm og motorrum
G027074
Motorrum
Beholder til bremse- og koblingsvæske
(placeret på førersiden)
Relæ og sikringer
Chassisnummerskilt
Startbatteri (i bagagerummet)
Luftfilter. (Dækslet har forskellige udførelser, alt efter motorvariant.)
Klimaanlæg
Køler
Fejlfinding og reparation
Oliemålepind, motor
Aircondition-anlægget indeholder fluorescerende sporstoffer. Brug ultraviolet lys ved
lækagesøgning.
Oliepåfyldning, motorolie
Sprinklervæskebeholder
Beholder til servostyringsolie (Placeringen
afhænger af motorvariant.)
206
Ekspansionsbeholder, kølesystem
Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret
Volvo-værksted.
ADVARSEL
I aircondition-anlægget er der kølemiddel
R134a under tryk. Service og reparation af
systemet må kun udføres af et autoriseret
værksted.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Kontrol af motorolie
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceintervaller fyldes alle motorer med en specielt tilpasset syntetisk motorolie på fabrikken. Valget af olie er sket med stor omhu og
med hensyntagen til levetid, mulighed for at
starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
Ved kørsel under ugunstige forhold, se
side 281.
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke anvendes
motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
09
Motorolie og oliefilter skal skiftes med de intervaller, der fremgår af Service- og garantibogen.
Det er tilladt at bruge olie af højere kvalitet end
den angivne. Ved kørsel under ugunstige forhold anbefaler Volvo en olie med højere kvalitet, se side 281.
For kapacitet, se side 282 og frem.
Det er vigtigt, at oliestanden kontrolleres allerede inden det første normale olieskift på den
nye bil.
Volvo anbefaler, at oliestanden kontrolleres
med 2 500 km's intervaller. Den mest pålidelige
måleværdi fås med kold motor inden start. Målingen er fejlvisende umiddelbart efter, at motoren er standset. Målepinden viser for lavt et
niveau, da ikke al olien har nået at løbe ned i
bundkarret.
Volvo anbefaler, at olieskift foretages på et
autoriseret Volvo-værksted.
Volvo benytter forskellige systemer til advarsel
om lav/høj oliestand og lavt/højt olietryk. Visse
varianter har oliesensorer, og i givet fald benyttes en olietrykslampe. Andre varianter har oliestandsfølere, og i så fald informeres føreren
ved hjælp af advarselssymbolet midt på instrumentet og displaytekster. Nogle modeller har
begge varianter. Kontakt en Volvo-forhandler
for mere information.
207
09 Vedligeholdelse og service
09
Olier og væsker
6. Hvis det ønskes at kontrollere niveauet
igen, skal det gøres efter en kort kørsel.
Gentag derefter trin 1 - 4.
Oliekontrol
Sprinklervæske, påfyldning
ADVARSEL
Fyld aldrig på over MAX-markeringen.
Niveauet må aldrig ligge over MAX eller
under MIN, dette kan føre til skader på
motoren.
Oliestanden skal være mellem mærkerne på
målepinden.
Måling og eventuel påfyldning
1. Sørg for, at bilen står plant. Det er vigtigt at
vente ca. 5 minutter, efter at motoren er
standset, så olien kan nå at løbe tilbage i
bundkarret.
2. Træk oliepinden op og tør den af.
3. Stik målepinden ned igen.
4. Træk den op og kontroller niveauet.
5. Hvis niveauet ligger nær MIN, bør der fyldes 0,5 liter på. Hvis niveauet er betydeligt
under, kan der kræves yderligere mængde.
208
Spild ikke olie på den varme udstødningsmanifold, da dette medfører risiko for brand.
G027097
G020336
ADVARSEL
Sprinklervæskebeholderens placering.
Forrude- og lygtesprinklerne har fælles væskebeholder. Brug sprinklervæske med frostvæske om vinteren, så væsken ikke fryser i pumpen, beholderen og slangerne. Væskekapaciteten fremgår af side 283.
OBS
Bland koncentreret sprinklervæske med
vandet før påfyldning.
TIPS! Rengør samtidigt viskerbladene ved
påfyldning af sprinklervæske.
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
Kølevæske, niveaukontrol og
påfyldning
Væskekapaciteten fremgår af side 283.
G027087
Følg vejledningen på emballagen. Det er vigtigt
at afbalancere mængden af kølevæske og
vand efter de herskende vejrforhold. Efterfyld
aldrig med rent vand alene. Risikoen for frysning øges med både for lille og for stor andel
frostvæske.
VIGTIGT
Det er meget vigtigt, at der bruges kølevæske med den korrosionsbeskyttelse, som
Volvo anbefaler. Når bilen er ny, er den fyldt
med kølevæske, som er effektiv ned til
ca. -35 °C.
VIGTIGT
Kontrollér kølevæsken regelmæssigt
•
Niveauet skal være mellem MIN- og MAXmærkerne på ekspansionsbeholderen. Hvis
systemet ikke er godt fyldt, kan der opstå høje
temperaturer med risiko for skader (revner) i
topstykket. Påfyld væske, når niveauet er faldet til MIN-mærket.
Høje indhold af klor, klorider og andre
salte kan forårsage korrosion i kølesystemet.
•
Brug altid kølervæske med korrosionsbeskyttelse ifølge Volvos anbefaling.
•
Sørg for, at blandingen af kølervæske er
50 % vand og 50 % kølervæske.
•
Bland kølervæsken med ledningsvand
af godkendt kvalitet. Ved tvivl om vandets kvalitet bruges færdigblandet kølervæske ifølge Volvos anbefalinger.
•
Ved skift af kølervæske/del af kølesystem skal kølesystemet skylles rent
med ledningsvand af godkendt kvalitet
eller skylles med færdigblandet kølervæske.
•
Motoren må kun køres med velfyldt
kølesystem. Ellers kan der opstå for
høje temperaturer med risiko for skader
(revner) i topstykket.
ADVARSEL
Kølevæsken kan være meget varm. Hvis der
skal påfyldes kølevæske, når motoren er
varm, skal ekspansionsbeholderens dæksel
skrues langsomt af, så overtrykket forsvinder.
09
For kapacitetsoplysninger og standard med
hensyn til vandkvalitet, se tabel under Væsker
og smøremidler på side 283.
209
09 Vedligeholdelse og service
Olier og væsker
09
Bremse- og koblingsvæske,
niveaukontrol og påfyldning
eller i tropisk klima med høj luftfugtighed, skal
væsken udskiftes hvert år.
OBS
Olieniveauet kontrolleres ved hver service.
ADVARSEL
Hvis bremsevæsken står under MIN-mærket i bremsevæskebeholderen, bør bilen
ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.
G000000
Årsagen til tabet af bremsevæske skal
undersøges.
Bremse- og koblingsvæsken har fælles beholder1. Niveauet skal være mellem MIN- og
MAX-mærkerne. Kontrollér niveauet med
regelmæssige mellemrum. Skift bremsevæske
med 2 års intervaller eller ved hvert andet normale serviceeftersyn.
OBS
Hvis der opstår fejl i servostyringssystemet,
eller hvis bilen ikke har strømforsyning og
skal bugseres, kan bilen stadig styres. Styringen vil være meget tungere end normalt,
og der kræves større kraft til at dreje rattet.
Servostyringsolie, niveaukontrol og
påfyldning
FULL
ADD
1
210
Placering afhængig af, om der er tale om venstre- eller højrestyret variant.
G026991
Kapacitetsoplysninger og anbefalet kvalitet for
bremsevæske fremgår af side 283.
På biler, som køres på en måde, så bremserne
bruges ofte og hårdt, f.eks. ved kørsel i bjerge
Kontrollér niveauet ved hvert serviceeftersyn.
Olieskift kræves ikke. Olien skal stå mellem
ADD- og FULL-mærkerne. Kapaciteten og den
anbefalede oliekvalitet fremgår af side 283.
09 Vedligeholdelse og service
Viskerblade
Rengøring
For rengøring af viskerblade og forrude, se
side 192.
VIGTIGT
Kontroller viskerbladene med regelmæssige mellemrum. Forsømt vedligeholdelse
forkorter bladenes levetid.
Udskiftning af viskerblade, forrude
OBS
Viskerbladene har forskellig længde. Bladet
i førerens side er længere end det andet.
1. Vip viskerarmen ud, og hold fast i viskerbladet.
2. Tryk de riflede låsefjedre på viskerbladet
ind, samtidig med at du løfter det af i
armens længderetning.
3. Sæt det nye blad på i modsat rækkefølge,
og kontrollér, at det sidder ordentligt fast.
Udskiftning af bagrudeviskerblad
G026959
Viskerblade
09
1. Slå viskerarmen ud.
211
09 Vedligeholdelse og service
09
Viskerblade
2. Fjern viskerbladet ved at føre det opad/
udad (se illustrationen) mod bagklappen.
3. Tryk det nye blad fast.
4. Kontrollér, at bladet sidder forsvarligt fast.
212
09 Vedligeholdelse og service
Startbatteri
Betjening
Startbatteriets levetid og funktion påvirkes
bl.a. af antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene og klimaet.
• Afbryd aldrig startbatteriet, når motoren er
i gang.
• Kontrollér, at kablerne til startbatteriet er
tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.
ADVARSEL
•
Startbatteriet kan danne oxyhydrogen
(knaldgas), som er meget eksplosiv. En
gnist fra et forkert tilsluttet startkabel
kan være tilstrækkeligt til, at batteriet
eksploderer.
•
Startbatteriet indeholder svovlsyre,
som kan forårsage alvorlige ætsninger.
•
Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre
kommer i kontakt med øjne, hud eller
tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks
lægehjælp.
OBS
Hvis startbatteriet aflades mange gange,
bliver dets levetid kortere.
Startbatteriets levetid påvirkes af flere faktorer, bl.a. kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med tiden.
Det skal derfor lades op, hvis bilen ikke bruges i længere tid, eller hvis den kun køres
korte strækninger. Stærk kulde begrænser
startkapaciteten yderligere.
For at startbatteriet skal holdes i god stand
anbefales mindst 15 minutters kørsel om
ugen, eller at batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesladning.
Et startbatteri, der konstant holdes fuldt
opladet, har maksimal levetid.
09
Symboler på batteriet
Brug beskyttelsesbriller.
Du kan finde yderligere
informationer i bilens
instruktionsbog.
Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
Batteriet indeholder
ætsende syre.
213
09 Vedligeholdelse og service
09
Startbatteri
Undgå gnister og åben
ild.
Udskiftning af batteri
Demontering
ADVARSEL
Tilslut og fjern plus- og minuskabler i den
rigtige rækkefølge.
5. Frigør den røde plusledning.
6. Frigør udluftningsslangen fra batteriet.
Eksplosionsfare.
7. Frigør klemmen, der fastholder batteriet.
8. Løft batteriet ud.
Montering
Skal indleveres til genbrug.
1. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.
WARNING
REMOVAL OF BATTERY
DISCONNECT
O CABLE FIRST
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xx
+
-
DRAIN PIPE
3. Skru konsollen og dækslet over batteriet
løs.
4. Frigør den sorte minusledning.
1. Sæt batteriet på plads.
2. Spænd klemmen, der holder batteriet.
3. Tilslut udluftningsslangen.
214
G027076
OBS
Et opbrugt batteri skal genvindes på en miljørigtig måde, det indeholder bly.
2. Vent mindst 5 minutter, inden der røres ved
nogen elektriske tilslutninger.
> Bilens elektriske system har brug for tid
til at lagre den nødvendige information
til styreenhederne.
09 Vedligeholdelse og service
Startbatteri
09
> Kontroller, at det er korrekt tilsluttet til
både batteriet og stikkontakten i karosseriet.
4. Tilslut den røde plusledning.
5. Tilslut den sorte minusledning.
6. Monter dæksel og konsol.
215
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
09
Generelt
Specifikationerne for samtlige pærer fremgår
af side 289.
Pærer og andre lyskilder , der er af en særlig
type, eller som ikke egner sig til at udskiftes af
andre end et værksted, er dem, som findes i:
• Aktive Xenon-forlygter - ABL (Xenon-lyg-
ADVARSEL
Udskiftning af pærer i forlygterne
På biler udstyret med Xenon-forlygter skal
udskiftning af Xenon-pærer udføres af et
værksted - et autoriseret Volvo-værksted
anbefales. Arbejde med Xenon-pærer kræver særlig forsigtighed, fordi forlygten er
udstyret med en højspændingsstrømforsyning.
ter)
Kørelys (DRL) i kofangeren
Blinklys, sidespejle og tryghedslys
Læselamper og handskerumslys
Almen loftsbelysning
Bageste positionslys
Bremselys
Højt placeret bremselys
Ved fejl på kørelys (DRL) i kofangeren udskiftes
hele lygtehuset.
Ved fejl i bageste positionslys eller bremselys
udskiftes hele baglygten.
VIGTIGT
Rør aldrig direkte ved glasset på pærerne
med fingrene. Fedt og olie fra fingrene fordampes af varmen og giver en belægning på
reflektoren, som derved kan blive ødelagt.
G027081
•
•
•
•
•
•
•
Ved udskiftning af nær-, fjern- og positions-/
parkeringslys skal hele pæreindsatsen først
løsnes. For at udskifte nogle af disse pærer,
skal du gøre som beskrevet nedenfor og derefter se instruktionerne under de respektive
pærer.
Afmontering af lygtehus:
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
2. Åbn motorhjelmen.
3. Løsn indsatsen ved at trække de to låsepinde op, som holder den på plads.
216
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Placering af pærer i forlygte
4. Tag indsatsen ud.
09
Nærlys, halogen
VIGTIGT
Træk ikke i ledningen, kun i stikket.
5. Løsn kontaktanordningen ved først at
trykke på låseklemmen nedefra og dernæst tage den op oppefra med et smæld.
Nærlys
Fjernlys
Blinklys
Parkerings-/positionslys
G027083
Sidemarkeringslys
Genmontering af forlygteindsatsen foretages i
omvendt rækkefølge. Kontrollér, at låsepindene er korrekt fastgjort.
G027088
G027082
6. Løft hele forlygteindsatsen ud, og læg den
på et blødt underlag, så linsen ikke ridses.
1. Løsn det ydre dæksel ved at dreje det mod
uret.
2. Træk kontakten løs.
3. Løsn klemfjederen. Tryk først mod højre, så
klemfjederen løsnes, og tag den derefter
udad og nedad.
4. Træk pæren ud.
5. Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde på
én måde.
6. Tryk klemfjedren opad og derefter en
anelse mod venstre, så den går på plads.
7. Tryk kontakten på igen.
217
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
8. Skru dækslet på igen; markeringen HAUT
skal vende opad.
5. Tryk klemfjedren opad og derefter en
anelse mod venstre, så den går på plads.
Fjernlys
6. Tryk kontakten tilbage, og sæt dækslet på
igen.
Halogenlygter
Blinklys
G027089
Sidemarkeringslys og positions-/
parkeringslys
Pæreholderen har bajonetfatning.
G028409
G027085
1. Drej pæreholderen mod uret, og tag den
ud.
1. Løsn det ydre dæksel ved at trække det
lige ud og trække kontakten løs.
2. Løsn klemfjederen. Tryk først mod højre, så
klemfjedren løsnes og derefter udad/
nedad.
3. Træk pæren ud.
4. Sæt den nye pære i. Den kan kun sidde på
én måde.
218
Pæreholderne har bajonetfatning.
1. Drej mod uret, og tag pæreholderen ud.
2. Træk pæren lige ud.
3. Sæt den nye pære i ved forsigtigt at trykke
den på plads.
4. Sæt pæreholderen tilbage igen, og drej
den med uret.
2. Tryk pæren ind, drej mod uret, og tag den
ud.
3. Sæt den nye pære i ved at trykke den på
plads og derefter dreje den med uret.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
09
Pærer i baglygte
Blinklys
Baklys
OBS
Hvis en fejlmeddelelse bliver stående, efter
den defekte pære er udskiftet, anbefales
henvendelse til et autoriseret Volvo-værksted.
219
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Udskiftning af pærer
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
7. Løsn overdelen af kabelnettet for at få
bedre plads.
14. Sæt indsatsen tilbage i skruehullet. Tryk
indsatsen på plads.
2. Slå bagklappens nederste del ned, og slå
gulvlemmen op. (Hvis bilen har indkøbsposeholder*, skal holderens støttebånd
løsnes.)
8. Læg indsatsen på et blødt underlag, så
glasset ikke beskadiges.
15. Skru møtrikkerne på.
3. Fjern hjørnestykket.
4. Åbn klappen i sidepanelet ved at trække
spærren opad og mod dig selv.
5. Hent fastnøgle nr. 10 i værktøjsposen, og
løsn møtrikkerne.
6. Tag hele indsatsen lige bagud.
220
9. Drej pæreholderen mod uret, og tag den
ud.
10. Drej pæren venstre om for at løsne den.
11. Skift pære.
12. Sæt pæreholderen på plads igen, og drej
den med uret.
13. Tryk overdelen af kabelnettet på plads
igen.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
16. Sæt sidepanelet og hjørnestykket på igen.
09 Vedligeholdelse og service
Udskiftning af pærer
Nummerpladebelysning
Indstigningslys
1. Stik en skruetrækker ind, som pilen på billedet viser.
1. Sluk lyset, og drej fjernbetjeningen til stilling 0.
Indstigningslyset sidder under instrumentpanelet i fører- og passagersiden.
2. Skub pæreindsatsen ud.
2. Løsn skruerne med en skruetrækker.
3. Drej pæreholder mod uret og løsn den.
3. Frigør forsigtigt hele lygtehuset, og træk
det ud.
1. Stik en skruetrækker ind, og drej den let,
så glasset løsnes.
G027079
Tågebaglygter
09
4. Drej pæren mod uret, og tag pæren ud.
5. Udskift pæren.
2. Fjern den defekte pære.
4. Udskift pæren.
3. Sæt en ny pære i.
5. Sæt hele lygtehuset på plads, og skru det
fast.
4. Sæt glasset på igen.
``
221
09 Vedligeholdelse og service
09
Udskiftning af pærer
Pære i bagagerum
Lys i makeup-spejl
1. Stik en skruetrækker ind og drej let, så lygtehuset løsnes.
Fjerne lampelinse
2. Fjern den defekte pære.
3. Sæt en ny pære i. Kontrollér, at lyset virker.
4. Sæt lygtehuset på plads igen.
1. Stik en skruetrækker ind under lampelinsen, og vip forsigtigt låseknasterne på kanten op.
2. Løsn lampelinsen.
3. Træk med en spidstang pæren lige ud til
siden, og skift til en ny. Bemærk! Klem ikke
hårdt med tangen. Pærens glas kan knuses.
Fastgøring af lampelinse
1. Sæt lampelinsen på igen.
2. Tryk den fast.
222
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G032337
Generelt
Ledningsføringen kan variere noget, alt efter motorvariant. Delene på listen har dog den samme placering.
For at forhindre, at bilens elektriske system
beskadiges som følge af kortslutning eller
overbelastning, er alle de forskellige funktioner
og komponenter beskyttet af forskellige sikringer.
Sikringerne befinder sig på fem forskellige steder i bilen:
Relæ-/sikringsboksen i motorrummet.
Sikringsboksen i kabinen inden for lydvæggen i førersiden.
Sikringsboksen i kabinen i instrumentbrættets gavl i førersiden.
Sikringsboksen i bagagerummet.
Sikringsboksen i bagagerummet - Executive*.
Hvis en elektrisk komponent eller funktion ikke
fungerer, kan det skyldes, at komponentens
sikring midlertidigt har været overbelastet og er
brændt over.
1. Se på sikringsoversigten for at finde sikringen.
2. Træk sikringen ud, og se fra siden, om den
bøjede tråd er brændt over.
3. I givet fald skal der skiftes til en ny sikring
af samme farve og med samme amperetal.
ADVARSEL
Brug aldrig et fremmedlegeme eller en sikring med højere amperetal end specificeret
til at erstatte en sikring. Det kan forårsage
betydelige skader på elsystemet og muligvis føre til brand.
Der er nogle reservesikringer i dækslet på
instrumentpanelets gavl. Der er også en tang,
223
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
hvormed det er lettere at trække en sikring ud
og sætte den på plads.
Hvis den samme sikring brænder over gentagne gange, er der fejl i komponenten. Volvo
anbefaler henvendelse til et autoriseret Volvoværksted for kontrol.
224
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G026972
Relæ-/sikringsboks i motorrummet
1.
ABS
30 A
2.
ABS
30 A
3.
Højtrykssprinklere, forlygter
35 A
4.
Parkeringsvarmer*
25 A
5.
Ekstralys*
20 A
6.
Startmotorrelæ
35 A
7.
Forrudeviskere
25 A
8.
Brændstofpumpe
15 A
9.
10.
11.
Transmissionstyre-enhed
(TCM)
12.
15 A
Tændspoler (benzin), motorstyreenhed (ECM), indsprøjtningsventiler (diesel)
20 A
Speederføler (APM), A/C-kompressor
10 A
13.
Motorstyreenhed (ECM) (benzin), indsprøjtningsventiler
(benzin), luftmassemåler (benzin)
15 A
luftmassemåler (diesel)
5A
Termomotorer indsugningsrør
(6-cyl.)
10 A
Spjældhus-styreenhed, magnetventil, SWIRL (luftblandeventil), brændstoftrykregulator
(diesel)
15 A
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
225
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
14.
Lambdasonde (benzin)
20 A
lambdasonde (diesel)
10 A
Varmer til krumtaphusventilation (benzin), AC-kobling (benzin), magnetventiler, ECM
(benzin), gløderør (diesel)
15 A
16.
Venstre nærlys
20 A
17.
Højre nærlys
20 A
18.
-
19.
Strømforsyning til motorstyreenhed (ECM), motorrelæ
5A
20.
Positionslys
15 A
21.
Vakuumpumpe (benzin)
20 A
15.
226
-
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G028412
Relæ-/sikringsboks i kabinen, inden for lydvæggen i førersiden
1.
Sædevarme, højre side
15 A
9.
Bremselyskontakt, tilførsel
2.
Sædevarme, venstre side
15 A
10.
3.
Horn
15 A
Kombinationsinstrument
(DIM), klimaanlæg (CCM), parkeringsvarmer, elbetjent førersæde
10 A
Elkontakter forsæde, bagsæde og køleskab*
4.
-
-
5.
Infotainment
10 A
6.
-
-
7.
-
-
8.
Alarmsirene*
5A
11.
5A
15.
ABS, DSTC
5A
16.
Servostyring elektronisk
(ECPS)*, Aktive Xenon-forlygter - ABL*, lyshøjderegulering*
10 A
17.
Kørelys (DRL), venstre
7,5 A
15 A
18.
Kørelys (DRL), højre
7,5 A
12.
-
-
19.
-
-
13.
-
-
20.
-
-
14.
-
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
227
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
21.
A
228
Transmissionstyre-enhed
(TCM)
10 A
22.
Fjernlys (venstre)
10 A
23.
Fjernlys (højre)
10 A
24.
-
-
25.
-
-
26.
-
-
27.
-
-
28.
Elbetjent passagerforsæde*,
Rear Seat Entertainment
(RSE)*A
5A
29.
Brændstofpumpe
7,5 A
30.
BLIS*
31.
-
-
32.
-
-
33.
Vakuumpumpe (benzin)
20 A
34.
Sprinklerpumpe
15 A
35.
-
-
36.
-
-
5A
Se også sikring 8 i afsnittet "Relæ-/sikringsboks i kabinen i
instrumentbrættets gavl i førersiden".
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
G032316
Relæ-/sikringsboks i kabinen i instrumentbrættets gavl i førersiden
Et skilt med angivelse af sikringernes placering og amperetal befinder sig i gavlboksens låg.
1.
Ventilator klimaanlæg
30 A
2.
Audio (forstærker)*
30 A
3.
Elbetjent førersæde*
25 A
4.
Elbetjent passagerforsæde*
25 A
Styreenhed, venstre fordør
25 A
6.
Styreenhed, højre fordør
25 A
7.
-
5.
8.
9.
10.
Radio, CD-afspiller, Rear
Seat Entertainment
(RSE)*A
15 A
RTI-display, RTI-enhed
MMM
10 A
OBDII, lysomskifter (LSM),
ratvinkelføler (SAS), ratstyreenhed (SWM)
11.
12.
5A
13.
Tændingslås, SRSsystem, motorstyreenhed
ECM (benzin), lukning SRS
passagerside (PACOS),
startspærre elektronisk
(IMMO), Transmissionsstyre-enhed (TCM)
7,5 A
Generel belysning, loft
(RCM), øverste elektronikstyreenhed (UEM)
10 A
Soltag*
15 A
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
229
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
14.
15–38.
A
230
Telematik*, Bluetooth*
-
5A
-
Se også sikring 28 i afsnittet "Relæ-/sikringsboks i kabinen,
inden for lydvæggen i førersiden".
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Sikringer i bagagerum
1.
Baklys
10 A
2.
Positionslys, tågebaglygter,
bagagerumsbelysning, nummerpladelys, lamper i bremselys
20 A
3.
Tilbehør (AEM)*
15 A
4.
-
5.
REM elektronik
6.
-
7.
Trækledning* (30-tilførsel)
10 A
-
8.
Stikkontakt bagagerum
15 A
9.
Bagdør, højre: Rudetræk,
spærre til rudetræk
20 A
Bagdør, venstre: Rudetræk,
spærre til rudetræk
10.
15.
-
-
16.
-
-
17.
Tilbehør, infotainment*
20 A
18.
-
5A
-
11.
-
-
19.
Bagrudevisker
15 A
12.
-
-
20.
Trækledning* (15-tilførsel)
20 A
13.
Varmer, dieselfilter
15 A
21.
-
-
14.
Aircondition bagi (A/C)*
15 A
22.
-
-
15 A
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
231
09 Vedligeholdelse og service
09
Sikringer
23.
AWD
24.
-
-
25.
-
-
26.
Park Assist*
5A
27.
Hovedsikring: Anhængerkabel, parkeringshjælp, AWD
30 A
28.
Centrallås (PCL)
15 A
29.
Anhængerlys, venstre: Positionslys, blinklys*
25 A
Anhængerbelysning, højre:
Bremselys, tågebaglys, afvisere*
25 A
31.
Hovedsikring: Sikring 37, 38
40 A
32.
-
-
33.
-
-
34.
-
-
35.
-
-
36.
-
-
37.
Elopvarmet bagrude
20 A
38.
Elopvarmet bagrude
20 A
30.
232
7,5 A
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
09 Vedligeholdelse og service
Sikringer
09
Sikringer i bagagerum - Executive*
Sikringsboksen er placeret bag ved dækpanelet på venstre side.
1.
Relæ sædevarme bagsæde,
Relæ massagesæde for
5A
2.
Sædevarme bagsæde venstre
15 A
3.
Sædevarme bagsæde højre
15 A
4.
Ventileret sæde for, Massagesæde for
10 A
5.
-
-
6.
-
-
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
233
Generelt.................................................................................................
Kontrolpaneler, audio............................................................................
Lydanlæggets funktioner......................................................................
Radiofunktioner.....................................................................................
Cd-funktioner........................................................................................
Menustruktur – lydanlægget.................................................................
Telefonfunktioner*.................................................................................
Menustruktur – telefon..........................................................................
Bluetooth handsfree*............................................................................
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen* .......................
234
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
236
237
240
245
251
253
254
261
264
270
INFOTAINMENT
10 Infotainment
Generelt
Infotainment
10
Infotainment er et system, hvori lydanlæg og
telefonfunktioner er integreret.
Infotainmentsystemet er let at betjene med et
fælles kontrolpanel og knapper på rattet.
XC90 kan udstyres med Dolby Surround Pro
Logic II1. Dette giver en optimal lydoplevelse,
som ligger tæt virkeligheden, med en bred og
naturlig lydprofil.
Systemet giver også passagererne mulighed
for at bruge hovedtelefoner* med separat lydkilde.
Dolby Surround Pro Logic II1
Dolby Surround Pro Logic II fordeler stereolydens to kanaler til venstre, center-, højre og
baghøjttalerne. Lydgengivelsen bliver derfor
mere virkelighedstro end normal 2-kanalsstereo.
Dolby Surround Pro Logic II og Dolbyikonet er varemærker tilhørende
Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby Surround Pro
Logic II System er fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
1
236
Gælder Premium Sound.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Kontrolpaneler, audio
Audiofunktionernes betjening
10
CD – hurtigvalg
VOLUME - Lydstyrke (drejeknap)
POWER - Audio til/fra
AM/FM - hurtigvalg mellem FM1, FM2 og
AM
Display
ENTER - vælg fra menuen, aktiver et valg
eller få adgang til mappestrukturen og start
afspilning af lydfiler, hvis der er en disk med
lydfiler i cd-afspilleren. For nærmere oplysninger, se side 251.
PHONE - Telefon Til/fra/standby
MY KEY – programmerbart hurtigvalg til
favoritfunktion
Søg/skift spor eller station, eller gå frem
eller tilbage ved tekst- og cifferindtastning
SELECTOR - vælger lydkilde (drejeknap)
Stationslagringsknapper/valg af position i
cd-skifter* (1-6), tal- og tegnknapper for
telefon samt hurtigvalg i menuer
SOUND – lydindstilling
EXIT/CLEAR – går tilbage i menuen, afbryder et valg, sætter telefonen på standby og
sletter foregående tekst med tekst- og cifferindtastning
IR* - modtager til fjernbetjeninger
SIM-kortholder
MENU – Menuvalgsknapper
Cd- og cd-skifter-udkast*
Cd-afspiller og cd-skifter*
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
237
10 Infotainment
Kontrolpaneler, audio
Knappanel på rattet
10
Menuhåndtering
Hurtigvalg
Menupunkterne er nummererede og kan også
vælges direkte med taltasterne (1-6).
Audio – Telefon*
Mit eget hurtigvalg – MY KEY
Med MY KEY kan en favoritfunktion på
menuen gemmes, f.eks. TP.
G027112
–
De nederste fire knapper i rattets knappanel er
fælles for radio og telefon. Knapfunktionen er
afhængig af, hvilket system der er aktiveret.
Med tastaturet på rattet kan du regulere lydstyrken, skifte mellem forudindstillede stationer og skifte spor på en cd. De to øverste knapper på knappanelet (Yes og No) bruges til at
besvare henholdsvis afslutte telefonsamtaler.
For at skifte mellem lydmenuen og hovedmenuen skal du trykke på No.
Nogle af infotainmentfunktionerne betjenes
vha. et menusystem. Det aktuelle menuniveau
vises i øverste højre hjørne af displayet. Menupunkterne vises i midten af displayet.
• MENU fører til menusystemet. Opad/
nedad med knapperne
menupunkterne.
skifter mellem
• ENTER vælger eller aktiverer/deaktiverer
•
Vælg den funktion på menuen, der skal
lagres, ved at holde MY KEY trykket ind i
mere end to sekunder.
Når My Key lagret. vises på displayet, er funktionen gemt.
–
Funktionen aktiveres med et kort tryk på
MY KEY.
Funktioner der kan lagres med MY KEY
Random
Disctekst
TP
News
Radio text
et af menupunkterne.
PTY-søgning
EXIT fører ét trin tilbage i menusystemet.
Et langt tryk på EXIT fører ud af menusystemet.
AF
Regional
Surround
238
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Kontrolpaneler, audio
Kontrolpanel med
hovedtelefontilslutning*
Begrænsninger
Den lydkilde (FM, AM, cd osv.), der afspilles i
højttalerne, kan ikke styres fra det bageste
kontrolpanel.
10
G026982
RDS-meddelelser kan udeblive, hvis radioen
spiller i hovedtelefonerne, samtidig med at en
anden lydkilde afspilles i højttalerne.
Den bedste lydgengivelse opnås med hovedtelefon med impedansen 16 – 32 ohm og følsomheden 102 dB eller højere.
Aktivere/deaktivere
Kontrolpanelet aktiveres med SEL, når lydanlægget er aktivt. Deaktivering sker automatisk,
når der slukkes for lydanlægget, henholdsvis
med et langt tryk på SEL.
Gå/søge fremad og bagud
Med korte tryk på
/
bevæger man
sig mellem cd-spor eller forvalgslagrede radiostationer. Med lange tryk hurtigspoler man cdspor eller søger radiostationer automatisk.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
239
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
Kontakt, til/fra – Audio
Lydstyrkekontrol
Drej knappen
venstre eller højre om for at
øge henholdsvis mindske lydstyrken. Lydstyrkekontrollen er elektronisk og har ingen yderstillinger. Lydstyrken kan også øges (+) eller
mindskes (–) med knapperne på rattet.
10
Valg af lydkilde
G027115
Ved at trykke flere gange på AM/FM
skiftes
der mellem FM1, FM2 og AM. Med CD-knappen
aktiveres cd-afspilleren/skifteren.
Tryk på POWER-knappen
slukke for lydanlægget.
Drej på SELECTOR
for at skifte mellem de
eksterne lydkilder AUX, USB* og BT* og de
interne lydkilder cd og cd-skifter*.
for at tænde eller
Hvis du slukker bilen med audiosystemet
aktivt, vil det automatisk være aktivt, når bilen
startes igen.
Eksterne lydkilder
AUX
Til AUX-indgangen kan f.eks. en iPodŸ eller en
mp3-afspiller tilsluttes.
AUX-indgang og lydomskifter for AUX/RSE*.
AUX-indgang (3,5 mm)
Lydomskifter AUX/RSE*
Hvis bilen er udstyret med RSE*, er der en
lydomskifter for AUX og RSE. Omskifteren kan
stå i to stillinger:
• AUX - Lyden fra en ekstern lydkilde gengives i lydanlægget.
• RSE - Lyden fra RSE gengives i lydanlægget.
VIGTIGT
Låget over kopholderne skal være åbent,
når kontakten sidder i AUX-indgangen.
240
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
OBS
2. Tilslut din iPodŸ, mp3-afspiller eller USBhukommelse til USB-stikket*, se den foregående illustration.
> Teksten Indlæser vises på displayet,
når systemet indlæser lagringsmediets
filstruktur. Det tager et stykke tid.
USB*
Lydkvaliteten kan forringes, hvis afspilleren
oplades, når lydanlægget er i AUX-stilling.
Undgå i så fald at oplade afspilleren.
Nogle gange kan den eksterne lydkilde AUX
have en anden lydstyrke end de interne lydkilder. Hvis den eksterne lydkildes lydstyrke er for
høj eller for lav, kan lydkvaliteten forringes.
Dette kan undgås ved at justere den eksterne
lydkildes indgangslydstyrke:
Når indlæsningen er klar, vises sporinformation
på displayet.
Det er nu muligt at hurtigspole/skifte spor ved
/
:
hjælp af knapperne
• Korte tryk veksler blandt sporene.
• Lange tryk spoler spor.
1. Vælg AUX-indgangslydstyrke på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Reguler lydstyrken med SELECTOR eller
op/ned med knapperne
. Afslut med
ENTER.
OBS
Fungerer ikke for tastaturet på rattet.
10
Knapperne på rattet kan også bruges til dette
formål.
USB-tilslutning*.
Hvis du vælger at tilslutte en iPodŸ, mp3afspiller eller en USB-hukommelse til USBstikket* kan du betjene mediet via bilens lydknapper.
OBS
Tilslut medieafspilleren/USB-hukommelsen
til kablet og porten, læg detaljerne ind og luk
handskerummet.
OBS
Systemet understøtter afspilning af musikfiler i filformaterne mp3, wma og wav. Der
findes dog variationer af disse filformater,
som systemet ikke understøtter. Systemet
understøtter også de fleste iPodŸ-modeller
produceret i 2005 eller senere. iPodŸ Shuffle
understøttes ikke.
USB-hukommelse
1. Vælg USB med SELECTOR-knappen.
> Tilslut enhed vises på displayet.
For at gøre det lettere at bruge USB-hukommelse bør det undgås at lagre andet end
musikfiler i hukommelsen. Det tager betydeligt
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
241
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
10
længere tid for systemet at indlæse lagringsmedier, der indeholder andet end kompatible
musikfiler.
OBS
Systemet understøtter flytbare medier, der
følger USB 2.0 og filsystemet FAT32, og
som kan håndtere op til 500 mapper og
64.000 filer. Hukommelsen skal have en
størrelse på mindst 256 MB.
iPodŸ
iPodŸ
En
oplades og strømforsynes af
USB-stikket via afspillerens tilslutningskabel.
Hvis afspillerens batteri er helt afladet, skal det
lades op, inden den tilsluttes.
Lydstreaming via BluetoothŸ*
Generelt
Hvis bilen er udstyret med BluetoothŸ håndfri*,
og en mobiltelefon er tilsluttet, kan lydanlægget trådløst afspille streamede lydfiler fra
mobiltelefonen. Navigering og betjening af
lyden kan foretages via midterkonsollens
knapper eller knapperne* på rattet. I nogle
mobiltelefoner kan man også skifte spor fra
telefonen.
For at kunne afspille lyden, skal en enhed først
være parret og tilsluttet til bilen. For information
242
om parring og tilslutning, se side 265. BT skal
også være valgt som lydkilde, se side 240.
OBS
BluetoothŸ-mobiltelefonen skal understøtte
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) og Advanced Audio Distribution
Profile (A2DP). Telefonen skal bruge AVRCP
version 1.3 og A2DP 1.2. Ellers vil nogle
funktioner ikke virke.
OBS
Ikke alle mobiltelefoner på markedet er fuldt
kompatible med BluetoothŸ-funktionen i
bilens lydsystem. Volvo anbefaler, at du
henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler eller går ind på
www.volvocars.com for at få information
om kompatible telefoner og eksterne
medieafspillere.
Afspilning
Drej på SELECTOR for at vælge BT som lydkilde.
Det er nu muligt at hurtigspole/skifte lydfil ved
hjælp af knapperne
/
:
• Korte tryk veksler blandt lydfilerne.
• Lange tryk spoler lydfiler.
Knapperne på rattet kan også bruges til dette
formål.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Optimal lydgengivelse
Audiosystemet er kalibreret til optimal lydgengivelse ved hjælp af digital signalbehandling.
Kalibreringen tager hensyn til højttalere, forstærkere, kabinens akustik, lytterposition mm.
for hver kombination af bilmodel og audiosystem.
Der er også en dynamisk kalibrering, der tager
hensyn til den indstillede lydstyrke, radiomodtagelsen og kørselshastigheden.
De justeringsmuligheder, der gennemgås i
denne brugsanvisning, f.eks. bas, diskant og
equalizer, er kun beregnet til, at brugeren kan
tilpasse lydgengivelsen efter sin personlige
smag.
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
Lydindstilling
Surround*
OBS
Niveauet for centerhøjttaleren kan kun indstilles, hvis Dolby Pro Logic II (DPL II) eller
3-kanalsstereo (3-CH) er valgt i menuen.
1. Tryk på SOUND-knappen
.
2. Tryk dig frem til den funktion, der skal indstilles, ved hjælp af gentagne tryk på
SOUND-knappen. Vælg mellem BAS,
DISKANT, FADER, BALANCE,
CENTER* eller SURROUND*.
3. Justér niveauet med SELECTOR-knappen
. På displayet vises en skala fra minimumsniveau til maksimumniveau. I midten
vises normalniveauet.
Programtype
På displayet
vises
Bas
BAS
Diskant
DISKANT
Balance mellem højre
og venstre højttaler
BALANCE
Surround-indstillingerne styrer den rumlige
oplevelse af lyden. Indstillingerne, herunder
aktivering og deaktivering af den pågældende
lydkilde, foretages hver for sig.
10
på displayet viser, at Dolby Pro
Symbolet
Logic II er aktivt. Der er tre forskellige indstillinger for surround-lyden:
• Pro Logic II
• 3 kanaler
• Fra (2-kanalsstereo)
Aktivere/deaktivere surround-lyd
1. Tryk på MENU, gå til LYDTILSTAND, og
tryk på ENTER.
Balance mellem forreste
og bageste højttalere
FADER
Niveau for centerhøjttaler
CENTER*
Niveau for surround, lyd
i omgivelserne
SURROUND*
2. Vælg SURROUND og tryk på ENTER.
3. Vælg Pro Logic II, 3 kanaler eller Fra og
tryk på ENTER.
Dolby Surround Pro Logic II er et varemærke tilhørende Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Dolby Pro Logic II
Surround System er fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
243
10 Infotainment
Lydanlæggets funktioner
Equalizer for1
10
Funktionen anvendes til finjusteringer af lyden
i de forreste højttalere.
1. Vælg LYDTILSTAND på menuen, og tryk
på ENTER.
2. Vælg Equalizer for og tryk på ENTER.
3. Indstil niveauet med menuvalgsknapperne
eller SELECTOR-knappen.
4. Tryk på ENTER for at vælge næste frekvens. Du kan vælge fem frekvenser.
5. Tryk på ENTER, til du kommer til menuindstillingen for at gemme de foretagne
ændringer.
Equalizer bag1
Funktionen anvendes til finjusteringer af lyden
i de bageste højttalere.
1. Vælg LYDTILSTAND på menuen, og tryk
på ENTER.
2. Vælg Equalizer bag og tryk på ENTER.
3. Indstil niveauet med menuvalgsknapperne
eller SELECTOR-knappen.
4. Tryk på ENTER for at vælge næste frekvens. Du kan vælge fem frekvenser.
1
244
Visse lydniveauer.
5. Tryk på ENTER, til du kommer til menuindstillingen for at gemme de foretagne
ændringer.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Manuel søgning efter en kendt
frekvens
Stationssøgning
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
EXI T
ENTER
2
ABC
1
4
GHI
7
PQRS
AUTO
3
DEF
CLEAR
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
10
2. Slip knappen, når den ønskede frekvens
vises på displayet.
MENU
SCAN
#
G027114
*
1. Tryk på
- eller
-knappen, og
hold den inde. MAN vises på displayet.
Radioen søger nu langsomt i den valgte
retning og øger tempoet efter nogle sekunder.
1. Vælg radioindstilling AM/FM1/FM2 med
SELECTOR-knappen (3) eller AM/FMknappen (1).
2. Tryk kortvarigt på
eller
-knappen for at søge efter næste stærke station.
3. Tryk på en af knapperne igen, hvis du vil
søge på ny.
3. Hvis frekvensen skal justeres, skal det
gøres med korte tryk på en af pilknapeller
.
perne,
G027119
AM FM
CD
AUTOSTORE – automatisk lagring af
stationer
Den manuelle justeringsindstilling er stadig
aktiveret 5 sekunder efter det sidste tryk.
Stationslagring
Sådan lagres en ønsket station i en af stationslagringsknapperne 0 – 9 (2):
1. Stil ind på den ønskede station.
2. Tryk på den stationslagringsknap, hvor
stationen skal gemmes, og hold den inde.
Lyden forsvinder et par sekunder, og
Kanal gemt vises på displayet. Stationen
er nu lagret.
Der kan lagres op til 10 stationer på henholdsvis AM, FM1 og FM2, i alt 30 stationer.
AUTO (1) søger de 10 kraftigste radiostationer
og forvalgslagrer dem automatisk i en separat
hukommelsesbank. Funktionen er særlig brugbar i områder, hvor man ikke kender radiostationerne eller deres frekvenser.
Start af automatisk lagring
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM.
2. Hold AUTO (1) trykket ned, indtil Lagrer
automatisk vises på displayet.
Når Lagrer automatisk ikke længere vises på
displayet, er lagringen foretaget. Radioen sættes i autostilling, og AUTO vises på displayet.
De automatisk lagrede stationer kan nu vælges
``
245
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
3. Afslut med SCAN eller EXIT.
direkte med knapperne 0 - 9. Hvis der ikke findes en station med et tilstrækkelig kraftigt signal, vises Ingen stn. fundet.
Forvalgslagre en funden station
Afbryde automatisk forvalgslagring
Mens SCAN er aktiv, kan en ønsket station forvalgslagres.
–
Tryk på EXIT.
–
Vælg autolagret forvalg
Ved at sætte radioen i autostilling kan de automatisk lagrede forvalg bruges.
1. Tryk kort på AUTO (1). AUTO vises på displayet.
SCAN afbrydes, og den lagrede station kan nu
vælges som et forvalg.
2. Tryk på en af knapperne 0 - 9.
RDS-funktioner1
3. Radioen forbliver i autostilling, indtil et kort
tryk på AUTO (1), EXIT eller AM/FM afbryder.
RDS (Radio Data System) forbinder FM-sendere i netværker. En FM-station i et sådant netværk sender information, som giver en RDSradio bl.a. følgende funktioner:
Scanning
Funktionen SCAN (2) gennemsøger automatisk et frekvensbånd efter kraftige stationer.
Når en station er fundet, afspilles den i
ca. 8 sekunder, og derefter fortsætter søgningen.
Aktivere/deaktivere Scan
1. Vælg frekvensbånd med AM/FM.
2. Tryk på SCAN (2) for at aktivere. SCAN
vises på displayet.
1
246
Tryk på en af knapperne 0 - 9 , og hold den
inde, indtil meddelelsen Station stored
vises på displayet.
De tilgængelige RDS-funktioner varierer fra marked til marked.
• Automatisk skift til en stærkere sender,
hvis modtagelsen i området er dårlig.
•
Søgning efter programindhold, f.eks. trafikinformation eller nyheder.
• Modtagelse af tekstinformation om igangværende radioprogram.
OBS
Visse radiostationer bruger ikke RDS eller
kun udvalgte funktioner i systemet.
Lydstyrkekontrol – NEWS/TP/ALARM
OBS
Hvis f.eks. en cd er under afspilning, når
radioen modtager en trafikmeddelelse, er
cd-afspilleren fortsat i pausestilling. Meddelelsen høres med den lydstyrke, som er
valgt for de pågældende meddelelser.
Derefter genoptages afspilning af den oprindeligt valgte lydkilde med den tidligere
valgte lydstyrke. Hvis lydstyrken justeres
under meddelelsen, gemmes den nye lydstyrke og anvendes til næste meddelelse.
Nyheder – NEWS
Denne funktion gør, at når en nyhedsudsendelse starter, afbrydes andre lydkilder som
f.eks. en cd.
1. Vælg radioindstilling med SELECTORknappen eller AM/FM-knappen.
2. Vælg News på menuen, og tryk på
ENTER.
3. News vises på displayet.
4. Vælg News igen, og tryk på ENTER for at
deaktivere News-funktionen.
Funktionen bevirker, at udsendelser, der er
kodet som nyheder fra RDS-stationer, afbryder
andre lydkilder og høres med den lydstyrke,
10 Infotainment
Radiofunktioner
som er indstillet til dette formål. Så snart
nyhedsindslaget er ovre, vender radioen tilbage til den tidligere lydkilde og lydstyrke.
–
Hvis man ikke ønsker at lytte til et igangværende nyhedsindslag;
TP-Search
–
Tryk på EXIT-knappen. NEWS-funktionen
er dog stadig aktiv, og radioen afventer
næste nyhedsprogram.
Trafikinformation – TP
Funktionen bevirker, at trafikinformation fra
RDS-stationer afbryder andre lydkilder, og
meddelelsen høres med den lydstyrke, som er
valgt til dette formål. Så snart meddelelsen er
slut, vender radioen tilbage til den tidligere lydkilde og lydstyrke.
Tryk på EXIT-knappen. TP-funktionen er
dog stadig aktiv, og radioen afventer
næste trafikmeddelelse.
Denne funktion gør, at du kan lytte til trafikinformation på rejser mellem forskellige lande og
delstater i Europa, uden at du selv behøver at
vælge station.
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Vælg TP og tryk på ENTER.
3. Vælg TP-søgning og tryk på ENTER.
Funktionen kan slås fra ved at vælge TPsøgning igen og trykke på ENTER.
Radio text
2. TP vises på displayet.
Visse RDS-stationer sender oplysninger om
programmets indhold, kunstnere osv. Denne
information kan vises med tekst på displayet.
TP vises på displayet, når funktionen er aktiveret. Hvis den indstillede station kan sende
på displayet.
trafikinformation, vises
Afbrydelser for trafikinformation kan altså kun
høres, når
vises på displayet.
Hvis man ikke ønsker at lytte til en igangværende trafikmeddelelse:
10
Programtyper – PTY
Med PTY-funktionen kan der vælges forskellige programtyper, f.eks. pop eller klassisk
musik. Med PTY-funktionen kan man vælge
mellem programtyperne på nedenstående
liste.
Visning af programtype
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Vælg PTY på menuen, og tryk på ENTER.
3. Vælg Vis PTY og tryk på ENTER.
1. Vælg TP på menuen, og tryk på ENTER.
3. Vælg TP igen, og tryk på ENTER for at
deaktivere TP-funktionen.
des. Funktionen bruges til at advare bilister om
alvorlige ulykker og katastrofer, f.eks. brosammenstyrtninger eller atomkraftulykker.
Nu vises den valgte stations PTY på displayet.
OBS
1. Tryk på MENU-knappen.
Ikke alle radiostationer har PTY-angivelse.
2. Vælg Radio text på menuen, og tryk på
ENTER.
Programtyper
3. Vælg Radio text igen, og tryk på ENTER
for at deaktivere.
Aktuelt
Religion
Alarm
Der udsendes automatisk alarmer, og funktionen kan ikke slås fra. Alarm! vises på radioens display, når en alarmmeddelelse udsen-
Underholdning
Countrymusik
247
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Programtyper
Programtyper
Dokumentar
Sport
Finans
Drama
Folkemusik
Ring ind
Fritid og hobby
Undervisning
Children's progs
Science
Gamle kendinge
Weather & Metro
Information
Anden musik
Jazzmusik
Søgning efter en bestemt programtype
Klassisk musik
Denne funktion hjælper dig med at søge efter
programmer af en vis type ved at søge over
hele frekvensbåndet.
Culture
Let klassisk
Let musik
National musik
Popmusik
1. Vælg FM 1 eller FM 2, og tryk på MENUknappen.
2. Vælg RADIOINDSTILLINGER og tryk på
ENTER.
3. Vælg PTY og tryk på ENTER.
4. Vælg Vælg PTY og tryk på ENTER.
Travel
Rockmusik
Sociale emner
248
5. Tryk på ENTER for en eller flere af programtyperne, du vælger på listen. PTYsymbolet på displayet tændes ved det før-
ste valg, og radioen sættes i standby for
PTY.
6. Når du har valgt alle de ønskede typer, skal
du vælge EXIT/CLEAR for at forlade PTYlisten.
7. Vælg PTY-søgning og tryk på ENTER.
Hvis der findes en station med den valgte
programtype, høres denne i højttaleren.
8. Hvis radioen finder en station, som ikke
passer, kan man søge videre med knap/
.
perne
9. Hvis der ikke findes en station med den
valgte programtype, vender radioen tilbage til den tidligere frekvens. PTY er
derefter i standby, indtil den valgte programtype begynder at blive sendt. Når
dette sker, skifter radioen automatisk til
den station, der sender den valgte programtype.
PTY standby deaktiveres ved at gå ind i
menuen og vælge Nulstil alle PTY. Symbolet
PTY slukkes på displayet, og radioen vender
tilbage til normal indstilling.
10 Infotainment
Radiofunktioner
Trafikinformation – TP STATION
Nyheder – NEWS STATION
Automatisk frekvensopdatering – AF
Her vælger du, hvilken station trafikinformationen skal komme fra.
Her indstiller du, hvilken station nyhederne skal
komme fra.
skal vises på displayet, for
Bemærk, at
at dette skal fungere.
Bemærk, at den aktuelt indstillede station skal
være en RDS-station, for at dette skal kunne
fungere.
AF-funktionen vælger en af de kraftigste sendere for en indstillet station. Af og til er det
nødvendigt at gennemsøge hele FM-båndet
for at finde en kraftig sender. Imens er radioen
tavs, og PI-søkning EXIT for at fortryde vises
på displayet.
Aktivere/deaktivere TP STATION
Lyt til den station, som trafikinformationen skal
komme fra.
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Vælg TP og tryk på ENTER.
3. Vælg TP-STATION og tryk på ENTER.
4. Vælg Stil ind på aktuel for at aktivere, eller
NULSTIL for at deaktivere, og tryk på
ENTER.
OBS
Nu høres kun trafikinformation fra den lagrede station.
Aktivere/deaktivere NEWS STATION
Lyt til den station, som nyhederne skal komme
fra.
Aktivere/deaktivere AF
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
menuen, og tryk på ENTER.
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Vælg AF og tryk på ENTER.
2. Vælg NYHEDSSTATION og tryk på
ENTER.
AF genaktiveres ved at vælge AF og trykke på
ENTER.
3. Vælg TP STATION og tryk på ENTER.
4. Vælg Stil ind på aktuel for at aktivere, eller
NULSTIL for at deaktivere, og tryk på
ENTER.
OBS
Nu høres kun nyheder fra den lagrede station.
10
Regionale radioprogrammer – REG
Funktionen bevirker, at radioen fortsat er indstillet på en regional sender, selvom dennes
signalstyrke er lav.
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Vælg Regional og tryk på ENTER.
3. REG vises på displayet.
4. For at deaktivere REG skal du vælge
REG igen og trykke på ENTER.
249
10 Infotainment
Radiofunktioner
10
Enhanced Other Networks – EON
Nulstilling af RDS-funktioner
EON-funktionen er særlig nyttig i storbyområder med mange regionale radiostationer. Den
lader afstanden mellem bilen og radiostationens sendere afgøre, hvornår programfunktionerne skal afbryde den aktuelle lydkilde.
Sådan nulstilles alle radioindstillinger til den
oprindelige fabrikdsindstilling:
• Lokal - afbryder kun, hvis radiostationens
sendere er tæt på.
• Fjern2 - afbryder, hvis stationens sendere
er langt borte, selvom der er støj på signalet.
• Fra - afbryder ikke for programindhold fra
andre sendere.
Aktivering/deaktivering af EON
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Vælg EON og tryk på ENTER.
3. Vælg Lokal, Fjern eller Fra og tryk på
ENTER.
2
250
Standard/fabriksindstilling.
1. Vælg RADIOINDSTILLINGER på
menuen, og tryk på ENTER.
2. Vælg Nulstil alt og tryk på ENTER.
3. Tryk på ENTER igen for at bekræfte.
10 Infotainment
Cd-funktioner
Isætning af en cd (cd-skifter)
Lydfiler
–
Foruden almindelige musik-cd'er understøtter
cd-afspilleren lydfiler i formaterne mp3 og
wma.
Vælg en tom position med taltasterne 1 6 eller op/ned på navigeringsknappen.
På displayet angives nu, at pladsen er tom.
Teksten Indsæt disc viser, at der kan isættes
en ny disk. Cd-skifteren kan indeholde op til
6 cd'er.
–
Sæt en cd i cd-skifterens isætningsåbning
(2).
G027116
Udkast af cd
En cd befinder sig i udstødt stilling i
max. 12 sekunder. Derefter føres den atter ind
i apparatet, som fortsætter afspilningen.
Starte afspilning (cd-afspiller)
Enkelte diske (cd-afspiller)
Hvis der er en musik-cd i afspilleren, når lydanlægget er i cd-funktion, begynder afspilningen
automatisk. Ellers skal der isættes en cd og
skiftes til cd-tilstand med SELECTOR (4) eller
CD(1).
Udkast enkelte diske med et tryk på udkastknappen (3).
Starte afspilning (cd-skifter)
Hvis der allerede er valgt en plads med en
musik-cd, når der tændes for lydanlægget,
begynder afspilningen automatisk. Ellers skal
der skiftes til cd-skifter-tilstand med
SELECTOR (4) eller CD (1) og vælges en cd
med taltasterne 1 - 6.
Alle diske (cd-skifter)
Alle cd'er tages ud med langt tryk på udkastknappen. Hele magasinet tømmes med én cd
ad gangen. Meddelelsen MATA UT vises på
displayet.
Funktionen kan kun aktiveres, hvis bilen holder
stille. Udkast afbrydes, hvis bilen begynder at
bevæge sig.
Pause
Når lydstyrken sænkes helt, standser cdafspilleren. Når lydstyrken hæves, starter den
igen.
10
OBS
Visse kopieringsbeskyttede lydfiler kan ikke
læses af afspilleren.
Når en cd med lydfiler sættes i afspilleren, indlæses cd'ens katalogstruktur. Alt efter cd'ens
kvalitet kan det dog tage et stykke tid, inden
afspilningen begynder.
Navigering og afspilning
Hvis der sidder en cd med lydfiler i apparatet,
kommer man med et tryk på ENTER til cd'ens
katalogstruktur. Navigering i katalogstrukturen
foregår på samme måde som i lydanlæggets
menustruktur. Lydfiler har symbolet,
kataloger har symbolet
. Inden afspilningen startes, kan
/
benyttes til at vise
lydfilens navn, hvis displayet ikke er bredt nok.
Afspilning af en markeret lydfil startes med
ENTER.
Når afspilningen af en fil er klar, fortsættes
afspilningen af de andre filer i det pågældende
katalog. Der skiftes automatisk katalog, når alle
filer i det aktuelle katalog er afspillet.
251
10 Infotainment
Cd-funktioner
10
Hurtigspoling/skift af cd-spor og lydfiler
Aktivere/deaktivere (cd-afspiller)
Man skifter cd-spor/lydfiler vha. korte tryk til
højre/venstre på knapperne
/
. Med
lange tryk opnås hurtigspoling af cd-spor/lydfiler. Knapperne på rattet kan også benyttes til
dette formål.
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
Skanne cd
Funktionen afspiller de første 10 sekunder af
hvert cd-spor/lydfil. Tryk på SCAN for at aktivere. Afbryd med EXIT eller SCAN for at fortsætte afspilningen af det aktuelle cd-spor/lydfil. Scan fungerer kun på den valgte cd. Teksten
SCAN vises på displayet, når funktionen er
aktiv.
OBS
Hvis disktekst er aktiveret, vises SCAN ikke
på displayet.
Vælg RANDOM på menuen, og tryk på
ENTER.
Hvis der afspilles en disk med lydfiler:
–
samtlige musik-cd'er i cd-skifteren afspilles.
• RANDOM Folder betyder, at lydfilerne i et
katalog på den aktuelle cd afspilles.
OBS
Aktivere/deaktivere (cd-skifter)
Hvis der afspilles en almindelig musik-cd:
Hvis disktekst er aktiveret, vises disse meddelelser ikke.
1. Vælg Random på menuen, og tryk på
ENTER.
2. Gå til Enkelt disc eller Alle disce og tryk
på ENTER.
Valget Alle disce gælder kun for de musikcd'er, der er i skifteren.
Hvis der afspilles en cd med lydfiler:
Tilfældig rækkefølge
Funktionen afspiller sporene i tilfældig rækkefølge. Det er muligt at bevæge sig mellem de
tilfældigt valgte cd-spor/lydfiler på normal vis.
2. Gå til den ønskede cd eller folder og tryk
på ENTER.
Skift mellem tilfældigt valgte cd-spor fungerer kun på den aktuelle disk.
musik-cd afspilles.
• RANDOM ALL betyder, at alle spor på
Vælg Disc eller Folder i menuen og tryk på
ENTER.
1. Vælg Enkelt disc eller Folder i menuen og
tryk på ENTER.
OBS
252
–
• RANDOM betyder, at sporene fra kun én
Når du vælger en anden cd, deaktiveres funktionen.
Der vises forskellige meddelelser, alt efter hvilken tilfældig rækkefølge-funktion, der er aktiv:
Disctekst
Hvis der er titeloplysninger på en cd, kan den
vises på displayet.
Aktivere/deaktivere
Start afspilning af en cd.
–
Vælg Disctekst på menuen, og tryk på
ENTER.
Cd'er
Ved brug af hjemmebrændte cd'er risikerer
man at få dårlig eller slet ingen lyd.
ADVARSEL
Brug kun standarddiske (12 cm i diameter).
Brug ikke cd-diske med påklistrede discetiketter. Varmen i afspilleren kan løsne etiketten og dermed beskadige apparatet.
10 Infotainment
Menustruktur – lydanlægget
FM-MENU1
AM-MENU
1.
News
1.
2.
TP
3.
Radio text
CD-MENU
RADIOINDSTILLINGER
1.
Random
4.1.
PTY
2.
News
4.2.
TP
3.
TP
4.3.
NYHEDSSTATION
4.
Disctekst
4.4.
AF
5.
LYDTILSTAND*2
4.5.
Regional
4.6.
EON
4.7.
Nulstil alt
4.
5.
LYDTILSTAND*
5.1.
1
2
Surround
5.2.
Equalizer for
5.3.
Equalizer bag
5.4.
Nulstil alt
LYDTILSTAND*2
10
AUX-MENU
1.
AUX-indgangslydstyrke
2.
News
3.
TP
4.
LYDTILSTAND*2
De tilgængelige RDS-funktioner varierer fra marked til marked.
Se FM-MENU.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
253
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Telefonsystemets dele
254
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Telefonsystemets dele
Nødopkald
Betjening
Knapper* på rattet - Med knapperne på
rattet kan de fleste af telefonsystemets
funktioner udføres. Når telefonen er aktiveret, kan ratknapperne kun benyttes til
telefonfunktionerne. I aktiv indstilling ses
telefoninformationerne altid på kontrolpanelets display.
Nødopkald til alarmnumre kan også gennemføres uden SIM-kort, forudsat at der er dækning hos en GSM-operatør.
Mikrofon - Mikrofonen til håndfri er placeret i kalechen ved solskærmen.
3. Tryk på ENTER-knappen på kontrolpanelet eller tastaturet på rattet.
10
1. Aktiver telefonen.
2. Tast det alarmnummer, der gælder i det
aktuelle område (inden for EU: 112).
G027117
SIM-kortlæser - SIM-kortet isættes på
kontrolpanelets forside.
Kontrolpanel i midterkonsollen - Samtlige telefonfunktioner (undtagen samtalelydstyrke) kan styres fra dette kontrolpanel.
Antenne - Antennen er monteret mod forruden, foran bakspejlet.
Display
Generelt
ENTER – accepterer samtaler, vælger i
menuen eller aktiverer telefonen fra
standby
• Trafiksikkerheden skal altid have højeste
Til/fra/standby
prioritet.
• Under brændstofpåfyldning bør der være
slukket for telefonsystemet.
• Sluk for telefonsystemet i nærheden af
sprængningsarbejder.
• Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-
EXIT/CLEAR – afbryder/afviser samtale,
går tilbage i menuen eller afbryder et valg
og sletter indtastede cifre/tegn
SIM-kortholder
Menuvalgsknapper
værksted udfører service på telefonsystemet.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
255
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Strømafbryder tænd/sluk/standby
Aktivering af systemet:
10
–
Tryk på PHONE-knappen (3) for at starte
telefonsystemet.
Slukning af systemet:
–
Hold PHONE-knappen trykket ind for at
lukke telefonsystemet
Fortsæt systemet i standby:
1. Tryk kortvarigt på PHONE-knappen, eller
tryk på EXIT/CLEAR for at lade telefonsystemet fortsætte i standby.
Tal- og tegnknapper samt hurtigvalg af
menupunkter
Søgning – fremad og bagud ved tekst- og
talindtastning
Hævning/sænkning af samtalelydstyrken
under samtaler. Telefonen bruger ikke centerhøjttaleren*
256
2. Systemet genaktiveres med et kortvarigt
tryk på PHONE-knappen.
Når telefonen er aktiveret eller i standby, vises
et telefonrør på displayet.
Hvis du standser bilen, mens telefonsystemet
er aktiveret, er telefonsystemet aktiveret, når
bilen startes igen. Når telefonsystemet er slukket, kan der ikke modtages opkald.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Dæmpning af lydstyrken under
telefonsamtale
Hvis telefonen ringer, mens radioen er tændt,
dæmpes lydstyrken, når opkaldet besvares.
Når samtalen er slut, vender lydstyrken tilbage
til det tidligere indstillede niveau. Radioens lydstyrke kan også reguleres under samtalen og
beholder da det nye lydniveau, når samtalen er
slut. Audiosystemets lyd kan også afbrydes
helt ved telefonsamtaler, se side 263.
Denne funktion gælder kun Volvos integrerede
telefonsystem.
standby
I standbyindstilling kan du modtage opkald
samtidig med, at audiosystemet er aktivt, og
der vises desuden information fra audiosystemets lydkilder i displayet.
Telefonen skal være i aktiv indstilling for at
kunne anvende telefonsystemets andre funktioner.
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Hurtigvalg i menuen
SIM-kort
Kontakt din netværksoperatør, hvis der er problemer med SIM-kortet.
Når man ved brug af menuknappen er kommet
til menusystemet, kan man bruge tal i stedet for
pilene og ENTER-knappen til at vælge den rigtige menu på hovedmenuniveau. Hvert menuvalg er nummereret. Tallene vises på displayet
sammen med menualternativet.
10
Opringning og modtagelse af opkald
Opringning:
–
Indtast nummeret, og tryk på ENTER på
tastaturet på rattet eller kontrolpanelet.
Modtagelse af indkommende opkald:
–
G026980
Trafiksikkerhed
Dele af menusystemet til telefon er af sikkerhedsmæssige årsager ikke tilgængelige ved
hastigheder på over 8 km/t. Du kan kun afslutte
påbegyndt aktivitet i menusystemet.
Hastighedsbegrænsningen kan fravælges med
menufunktion 5.6.
Telefonen kan kun bruges sammen med et gyldigt SIM-kort (Subscriber Identity Module). Du
får kortet fra din netoperatør.
Sæt altid SIM-kortet i, når du vil bruge telefonen.
1. Sluk for telefonen.
2. Tryk SIM-kortholderen ud med et kort tryk.
Tryk på ENTER. Du kan også bruge Autosvar, se side 263.
Lyden fra lydanlægget kan slås fra automatisk,
mens der foregår en telefonsamtale, se
side 263.
Afslutning af samtale
–
Tryk på EXIT/CLEAR på tastaturet på rattet eller kontrolpanelet.
Lydanlægget vender tilbage til den tidligere
aktivitet.
Indkommende opkald afvises ved at trykke på
EXIT/CLEAR.
3. Læg SIM-kortet i med metalfladen nedad.
4. Sørg for, at det skråt afskårne hjørne på
SIM-kortet passer til det skrå hjørne i holderen.
5. Tryk holderen ind igen.
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
257
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
10
Sidst kaldte telefonnummer
Anvend hurtigopkald
Telefonen lagrer automatisk de sidste opkaldte
telefonnumre/navne.
1. Hold den ønskede hurtigopkaldstast inde i
ca. 2 sekunder for at ringe, eller tryk kortvarigt på tasten efterfulgt af ENTER.
1. Tryk på ENTER på rattet eller kontrolpanelet.
2. Bladr fremad eller tilbage med menuknapperne blandt de senest kaldte numre. De
vises på displayet.
3. Tryk på ENTER.
Hurtigopkald
2. Når telefonen er blevet aktiveret, varer det
et lille stykke tid, inden hurtigopkald kan
foretages.
OBS
Et nummer, der er gemt i telefonbogen, kan tilknyttes en hurtigopkaldsknap (1 – 9).
Modtagelse af et nyt opkald under en
igangværende samtale
Fremgangsmåde:
Hvis du under en igangværende samtale hører
to toner, er du blevet ringet op. Denne funktion
kan vælges eller fravælges i menuen.
2. Gå til Hurtig opkald (se side 263) og tryk
på ENTER.
3. Vælg det ciffer, der skal være kortnummer.
Tryk på ENTER for at bekræfte.
4. Søg efter det ønskede navn eller telefonnummer i telefonbogen. Tryk på ENTER for
at vælge.
258
Under en igangværende samtale er følgende
funktioner tilgængelige (navigér med pilene, og
tryk på ENTER for at vælge)
Privat/ikke privat
Privatfunktion
Parker/tag tilbage
Vælg, om den igangværende samtale
skal parkeres eller
tages tilbage
Telefonbog
Vis telefonbogen
For at kunne taste et kortnummer skal Menu
3.4 være aktiveret. Se Hurtigopkald under
Beskrivelse af menupunkt på side 262.
Lagring af kortnummer
1. Vælg Telefonbog på menuen, og tryk på
ENTER.
Funktioner under en igangværende
samtale
I denne indstilling kan du vælge at tage imod
opkaldet eller at undlade at tage imod det. Hvis
du ikke ønsker at tage imod opkaldet, kan du
trykke på EXIT/CLEAR eller ikke gøre noget.
Hvis man ønsker at tage imod opkaldet, skal
der trykkes på ENTER. Den igangværende
samtale sættes derefter i parkeringsstilling.
Hvis der trykkes på EXIT/CLEAR, afsluttes
begge samtaler samtidigt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Når der både er en igangværende og en parkeret samtale, er følgende funktioner tilgængelige (navigér med pilene og tryk på ENTER
for at vælge)
Privat/ikke privat
Privatfunktion
Telefonbog
Vis telefonbogen
Sammenkobling
Tale med begge
samtidig (konferencesamtale)
Skift mellem
Skift mellem de to
samtaler
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
Samtalelydstyrke
Gem et telefonnummer med navn
Under en samtale øges eller mindskes samtalelydstyrken ved at trykke på knapperne + eller
- på rattet.
1. Tryk på MENU-knappen, vælg
Telefonbog, og tryk på ENTER.
Når telefonen er aktiveret, styrer knappanelet
på rattet udelukkende telefonfunktionerne.
Hvis du vil styre audiosystemet med disse
knapper, skal telefonen være i standby, se
side 256.
Telefonbogen
1. Tryk på ENTER, og bladr med pilene, indtil
du finder det ønskede navn.
2. Tryk på knappen for første bogstav i navnet
(eller skriv hele navnet), og tryk på
ENTER.
2. Gå til Nyt register og tryk på ENTER.
3. Skriv et navn og tryk på ENTER.
4. Skriv et nummer, og tryk på ENTER.
3. Tryk på ENTER for at ringe til det valgte
nummer.
5. Vælg hukommelsen, hvori navnet og nummeret skal gemmes, og tryk på ENTER.
Skriv et navn eller en meddelelse
Tryk på den knap, som er mærket med det
ønskede tegn: En gang for knappens første
tegn, to gange for det andet tegn osv. Mellemrum vælges ved at trykke på 1.
Opringning fra hukommelsen
Telefonnummer og navn kan gemmes i telefonens egen hukommelse eller i SIM-kortets
hukommelse.
AM FM
CD
Når du modtager et opkald, og den opkaldendes nummer ligger i telefonbogen, vises personens navn på displayet.
LUM
VO E
MY KEY
PHONE
LE CTOR
SE
SOUND
POWER
EXI T
ENTER
2
ABC
1
Der kan lagres op til 255 navne i telefonens
hukommelse.
4
GHI
7
PQRS
AUTO
MENU
5
6
JK L
MNO
8
9
TUV WXYZ
0
–
1
space 1- ? ! , . : " ' ( )
2
abc2äåàæç
3
def3èé
4
ghi4ì
5
jkl5
6
mno6ñöòØ
7
pqrs7ß
8
tuv8üù
9
wxyz9
CLEAR
SCAN
#
G027118
*
3
DEF
10
Tryk på MENU-knappens ned-pil (1) eller
på rattet for at søge i telefonbogen.
Vælg mellem følgende alternativer:
``
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
259
10 Infotainment
Telefonfunktioner*
*
10
Bruges, hvis to tegn skal skrives
med samme knap.
Dobbelte SIM-kort
Specifikationer
2W
0
[email protected]*#&$£/%
SIM-kort
lille, 3 V
#
Skift mellem store og små bogstaver.
Hukommelsespladser
255A
EXIT
Slet det sidst indtastede bogstav/
ciffer. Med et langt tryk slettes hele
nummeret og teksten.
SMS-besked
ja
Data/Fax
nej
Dualband
ja (900/1800)
Sådan afbrydes indtastning af tekst
2. Gå tilbage til menuen med endnu et langt
tryk på EXIT/CLEAR-knappen.
G026980
1. Slet alle indtastede tegn med et langt tryk
på EXIT/CLEAR-knappen.
260
Udgangseffekt
Mange telefonudbydere tilbyder dobbelte SIMkort, et til bilen og et til en anden telefon. Hvis
du har dobbelte SIM-kort, kan du anvende det
samme nummer på to forskellige telefoner.
Spørg din telefonudbyder om, hvilke muligheder der findes, og hvordan dobbelte SIM-kort
bruges.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
A
255 hukommelsespladser i telefonens hukommelse. Antallet
af hukommelsespladser på SIM-kortet varierer afhængigt af
abonnementet.
IMEI-nummer
For at kunne spærre telefonen skal netoperatøren underrettes om telefonens IMEI-nummer,
et 15 - cifret serienummer, som er indprogrammeret i telefonen. Tast *#06# for at få nummeret frem på displayet. Skriv det op, og gem det
på et sikkert sted.
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
Oversigt
1.
Hurtigopkald
4.6.2
Ved optaget
Funktioner
2.4.1
Aktiv
4.6.3
Ikke besvaret
1.1.
Ikke modt. opkald
2.4.2
Vælg nummer
4.6.4
Ingen forb.
1.2.
Indgående opkald
2.5.
Slet SIM
4.6.5
Fax opkald
1.3.
Opkald
2.6.
Slet telefon
4.6.6
Data opkald
1.4.
Slettet
2.7.
Hukommelsesstatus
4.6.7
Slet alle
1.5.
2.
1
2.4.
1.4.1
Alle opkald
1.4.2
Mistede opkald
3.1.
Læs
5.1.
Biltelefon
1.4.3
Modtaget opk.
3.2.
Skriv
5.2.
Tilslut telefon
1.4.4
Opkald
3.3.
Medd.indstill.
5.3.
Tilføjede telefoner1
3.
Meddelelser
5.
Opkaldsvarighed
3.3.1
SMSC-nummer
1.5.1
Seneste opkald
3.3.2
Gyldighed
1.5.2
Total opkald
3.3.3
Meddelel.type
1.5.3
Total taletid
1.5.4
Nulstil timer
4.
Opkaldsfunk.
4.1.
Send nummer
Telefonbog
4.2.
Opkald venter
2.1.
4.3.
Automatisk svar
Søg efter
2.2.
Nyt register
4.4.
Aut. genopringing
2.3.
Kopiér alle
4.5.
Voice mail-nummer
2.3.1
SIM til telefon
4.6.
Afledninger
2.3.2
Ring til SIM
4.6.1
Alle opkald
10
Skift telefon
OBS
Menuen ovenfor gælder kun for biler med
BluetoothTM handsfree.
6.
Tlf.indstill.
6.1.
6.2.
Netværk
6.1.1
Automatisk
6.1.2
Manuel valg
SIM-sikkerhed
6.2.1
Til
6.2.2
Fra
Max. 3 telefoner.
261
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
6.2.3
10
Automatisk
1.4.2.
Ikke-modt.
2.4. Hurtigopkald
Numre, som er gemt i telefonbogen, kan gemmes som kortnumre.
6.3.
Skift pinkode
1.4.3.
Modtagne
6.4.
Lyd
1.4.4.
Udgående
6.5.
Ringevolume
1.5. Taletid
Slette hele hukommelsen i SIM-kortet.
6.4.2
Ringesignal
Taletid for samtlige opkald eller for det seneste
opkald. Til nulstilling af samtaletidmåleren kræves telefonkoden (se menupkt. 5.4).
Slet hele hukommelsen i telefonen.
6.4.3
Radio slået fra
6.4.4
Besked bip
Fabriksindst.
Beskrivelse af menupunkt
1.5.1.
Seneste opkald
1.5.2.
Total opkald
1.5.3.
Total taletid
1.5.4.
Nulstil timer
1. Funktioner
1.1. Ubesvarede opkald
2. Telefonbog
Liste over ubesvarede opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
2.1. Søg
Søgning efter navn i telefonbogen.
1.2. Modtaget opkald
2.2. Nyt register
Liste over modtagne opkald. Vælg mellem at
ringe op, slette eller gemme i telefonbogen.
Gemme navn og telefonnummer i telefonbogen, se side 258.
1.3. Opkald
2.3. Kopier alle
Liste over kaldte numre. Vælg mellem at ringe
op, slette eller gemme i telefonbogen.
Kopiér SIM-kortets telefonnumre og navne til
telefonens hukommelse.
1.4. Slettet
2.3.1.
Fra SIM- til telefonhukommelse
Sletning af de lister, der findes i menupunkterne 1.1, 1.2 og 1.3, i henhold til nedenstående.
2.3.2.
Fra telefon- til SIM-hukommelse
1.4.1.
All
2.5. Tøm SIM kort
6.4.1
2.6. Tøm telefonbog
2.7. Hukommelse
Vis, hvor mange hukommelsespladser, der er
optaget i SIM-kortet henholdsvis telefonen. I
tabellen vises, hvor mange af det samlede antal
pladser, der er optaget, f.eks. 100 (250).
3. Meddelelser
3.1. Læs
Indgåede tekstmeddelelser. Vælg mellem at
slette læst meddelelse, videresende, ændre,
gemme hele eller dele af meddelelsen.
3.2. Skriv
Skriv meddelelse ved brug af tastaturet. Vælg
enten at gemme eller sende den.
3.3. Beskedopsætning
Angiv nummeret (SMSC-nummer) for den
meddelelsescentral, der skal overføre meddelelserne, og hvor længe de skal gemmes i meddelelsescentralen. Oplysninger om meddelelsesindstillinger fås hos netoperatøren. Indstillingerne bør normalt ikke ændres.
3.3.1.
262
SMSC-nummer
10 Infotainment
Menustruktur – telefon
3.3.2.
Gyldighed
4.6.4.
Ingen forb.
6.2. SIM-sikkerhed
3.3.3.
Meddelelsestype
4.6.5.
Fax opkald
4.6.6.
Data opkald
Vælg, om PIN-koden skal være slået til, slået
fra, eller om telefonen automatisk skal angive
PIN-koden.
4.6.7.
Slet alle
6.2.1.
Til
6.2.2.
Fra
6.2.3.
Automatisk
4. Opkaldsvalg
4.1. Send nummer
Vis eller skjul dit eget telefonnummer for den
anden samtalepart. Oplysninger om permanent skjult nummer fås hos netoperatøren.
5. Skift telefon
5.1. Biltelefon
Vælg den indbyggede telefon.
6.3. Skift pinkode
5.2. Tilføj telefon
Tilføj mobiltelefoner til listen Tilføjede telefoner.
PIN-koden skal ændres. Skriv koden ned, og
gem den på et sikkert sted.
4.3. Aut. svar
5.3. Tilføjede telefoner
6.4. Lyde
Automatisk besvarelse af indgående opkald.
Vælg at tilslutte til en af de tilføjede telefoner
(maksimalt 3 telefoner).
6.4.1.
4.2. Opkald venter
Modtag en meddelelse om, at der venter et
opkald under et igangværende opkald.
4.4. Genopringning
Ring til et tidligere optaget nummer.
4.5. Nr. til telefonsvarer
Lagrer nummer til telefonsvarer.
4.6. Viderestilling
Her kan du vælge, hvornår og hvilke typer
opkald der skal viderestilles til et bestemt telefonnummer.
4.6.1.
Alle opkald
Indstillingen gælder kun under det aktuelle
opkald.
4.6.2.
Ved optaget
4.6.3.
Ikke besvaret
OBS
Menuen ovenfor gælder kun for biler med
BluetoothTM handsfree.
10
Lydstyrke
Justering af ringesignalets lydstyrke.
6.4.2.
Ringesignal
Der er fem forskellige ringesignaler.
6.4.3.
On/Off
Mute radio.
6. Telefonindstillinger
6.1. Netværk
Vælg netværk automatisk eller manuelt. Det
valgte netværk vises på displayet i telefonens
grundbillede.
6.4.4.
Besked bip
6.5. Fabriksindstillinger
Tilbagestilling til systemets fabriksindstillinger.
6.1.1. Auto
6.1.2. Manuel valg
263
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
Generelt
(2). Mobiltelefonen kan betjenes fra dens knapper, uanset om den er tilsluttet eller ej.
10
Telefonfunktionernes
betjeningsknapper
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er helt kompatible med handsfree-funktionen. Volvo
anbefaler, at du henvender dig til en autoriseret Volvo-forhandler eller går ind på
www.volvocars.com for at få information
om kompatible telefoner.
Systemoversigt.
Mobiltelefon
Mikrofon
VOLUME - lydstyrke, samme funktion findes på knappanelet* på rattet.
Knappanel* på rattet
Display
Kontrolpanel i midterkonsol
ENTER - accepterer samtaler, vælger i
menuen eller aktiverer telefonen fra
standby.
BluetoothTM
En mobiltelefon, som er udstyret med
BluetoothTM, kan tilsluttes trådløst til lydanlægget. I så fald fungerer lydanlægget som handsfree, med mulighed for at fjernstyre en række
af mobiltelefonens funktioner. Mikrofonen er
placeret på loftets inderside ved solskærmen
264
Kontrolpanel i midterkonsol.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
PHONE - til/fra/standby.
EXIT - afbryder/afviser samtale, går tilbage
i menuen eller afbryder et valg og sletter
indtastede cifre/tegn.
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
MENU - fører til menusystemet. Opad/
nedad med knapperne skifter mellem
menupunkterne.
Søgning – fremad og bagud ved tekst- og
talindtastning.
Tal- og tegnknapper samt hurtigvalg af
menupunkter.
Tilslutning af telefonen første gang
Menuerne betjenes fra midterkonsollen og
knapperne på rattet. Flere generelle oplysninger om menuhåndtering fremgår af se
side 238.
OBS
Hvis bilen er udstyret med både
BluetoothTM handsfree og indbygget telefon, kommer der en ekstra menu i telefonmenuen, se side 268.
Aktivere/deaktivere
Handsfree-funktionen aktiveres med et kort
tryk på PHONE. Teksten TELEFON øverst på
displayet viser, at den er i telefonindstilling.
Symbolet
viser, at handsfree funktion er
aktiv.
Med et langt tryk på PHONE slås handsfreefunktion fra, og den tilsluttede telefon frakobles.
Tilslutning af mobiltelefon
Alternativ 2 - via telefonens menusystem
Tilslutning af en mobiltelefon foretages forskelligt, alt efter om den har været tilsluttet tidligere
eller ej. Hvis det er første gang, den tilsluttes,
skal nedenstående fremgangsmåde følges:
1. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE. Hvis der er tilsluttet en telefon,
frakobles den allerede tilsluttede telefon.
Alternativ 1 - via bilens menusystem
2. Søg med mobiltelefonens BluetoothTM. Se
vejledningen til mobiltelefonen.
1. Gør telefonen søgbar/synlig via
BluetoothTM. Se vejledningen til mobiltelefonen eller www.volvocars.com.
3. Vælg My Volvo Car på listen over fundne
enheder i din mobiltelefon.
2. Aktivér handsfree-funktionen med
PHONE.
> Menuvalget Tilslut telefon vises på displayet. Hvis der allerede er registreret én
eller flere mobiltelefoner, vises de også.
3. Vælg Tilslut telefon.
> Lydanlægget søger nu efter mobiltelefoner i nærheden. Søgningen tager ca.
30 sekunder. De mobiltelefoner der findes, angives med deres respektive
BluetoothTM-navn på displayet. Handsfree-funktionens BluetoothTM-navn
vises i mobiltelefonen som My Volvo
Car.
4. Vælg en af mobiltelefonerne på lydanlæggets display.
5. Indtast talsekvensen, der vises på lydanlæggets display, ved brug af telefonens
knapper.
10
4. Indtast PIN-koden '1234' i mobiltelefonen,
når du bliver bedt om at angive PIN-kode.
5. Vælg at tilslutte til My Volvo Car fra mobiltelefonen.
Mobiltelefonen registreres (parres) og tilsluttes
automatisk til lydanlægget, samtidig med at
teksten Synkroniserer vises på displayet.
Nærmere oplysninger om registrering af mobiltelefoner fremgår af se side 267.
Når tilslutningen er foretaget, vises symbolet
og mobiltelefonens BluetoothTM-navn på
displayet. Nu kan mobiltelefonen betjenes fra
lydanlægget.
Opringning
1. Kontrollér, at teksten TELEFON vises
øverst på displayet, og at symbolet
er
synligt.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
265
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
2. Indtast det ønskede nummer, eller brug
telefonbogen, se side 267.
10
3. Tryk på ENTER.
Opkaldet afbrydes med EXIT.
Frakobling af mobiltelefonen
Mobiltelefonen frakobles automatisk, hvis den
kommer uden for lydanlæggets rækkevidde.
For mere information om tilslutning, se
side 267.
Telefonen frakobles manuelt ved at deaktivere
handsfree-funktionen med et langt tryk på
PHONE. Handsfree-funktionen deaktiveres
også, når motoren slukkes.
Når mobiltelefonen er frakoblet, kan en eventuel igangværende samtale fortsætte med telefonens indbyggede mikrofon og højttaler.
OBS
Nogle mobiltelefoner kræver, at overgangen
fra håndfri bekræftes fra mobiltelefonens
tastatur.
Opkaldshåndtering
Indkommende opkald
Opkald modtages ved at trykke på ENTER,
også selvom lydanlægget f.eks. er i cd- eller
FM-indstilling. Afvis eller afslut en samtale med
EXIT.
Lydindstillinger
Automatisk svar
Opkaldslydstyrke
Funktionen Automatisk svar bevirker, at indkommende opkald modtages automatisk.
Aktiver/deaktiver under HOVEDMENU
INDSTILLINGER FOR OPKALD
Automatisk svar.
På opkaldsmenu
Under en igangværende samtale er nedenstående funktioner tilgængelige ved at trykke på
MENU eller ENTER:
• Dæmp mikrofon - lydanlæggets mikrofon
dæmpes.
• Flyt samt. t mobil - samtalen flyttes til
mobiltelefonen.
OBS
For visse mobiltelefoner afbrydes tilslutningen, når privat-funktionen benyttes. Dette er
normalt. Håndfri-funktionen spørger, om du
ønsker at tilslutte igen.
• Telefonbog - søgning i telefonbog.
266
OBS
En ny samtale kan ikke påbegyndes under
en igangværende samtale.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
Opkaldslydstyrken kan reguleres under
opkald. Brug knapperne* på rattet.
Lydanlæggets lydstyrke
I telefonindstilling (TELEFON) kan lydanlæggets lydstyrke reguleres med VOLUME på normal vis.
Lydkilden kan dæmpes automatisk ved indkommende telefonsamtaler under
HOVEDMENU TELEFONINDSTILLINGER
LYDE OG LYDSYRKE Dæmp radio.
Ringevolume
Gå til HOVEDMENU
TELEFONINDSTILLINGER LYDE OG
LYDSYRKE Ringesignalets lydstyrke og
/
på kontrolpanelet i midterjuster med
konsollen.
Ringesignaler
Handsfree-funktionens indbyggede ringesignaler kan vælges under HOVEDMENU
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
TELEFONINDSTILLINGER LYDE OG
LYDSYRKE Ringesignaler Ringesignal
1 osv.
OBS
Den tilsluttede mobiltelefons ringesignal
slås ikke fra, når et af handsfree-systemets
indbyggede signaler anvendes.
For at vælge den tilsluttede telefons ringesignal1, gå til HOVEDMENU
TELEFONINDSTILLINGER LYDE OG
LYDSYRKE RINGESIGNALER Anv.
mob.sign..
Mere om registrering og tilslutning
Der kan registreres op til tre mobiltelefoner.
Registreringen skal foretages én gang for hver
telefon. Efter registrering findes mobiltelefonen
på listen over tilføjede telefoner. Der kan højst
være tilsluttet en mobiltelefon ad gangen. Telefoner kan afregistreres under HOVEDMENU
BLUETOOTH Fjern telefon.
Automatisk tilslutning
Når handsfree-funktionen er aktiv, og den
senest tilsluttede telefon er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk. Mens lydan1
lægget søger efter den senest tilsluttede telefon, vises dennes navn på displayet. For at
skifte over til manuel tilslutning af en anden
telefon skal der trykkes på EXIT.
Manuel tilslutning
Tilslutning af en anden telefon end den senest
tilsluttede eller skift til en anden tilsluttet telefon
gøres som følger:
Sæt lydanlægget i telefonindstilling
(TELEFON), og følg instruktionerne på displayet, eller skift den tilsluttede mobiltelefon
ved hjælp af menusystemet som beskrevet
nedenfor.
Menustrukturen findes i to varianter, alt efter
om bilen kun har BluetoothTM, eller om bilen
også har indbygget telefon.
• For biler med kun BluetoothTM foretages
tilslutningen under HOVEDMENU
BLUETOOTH Skift telefon Tilslut
telefon, eller vælg en af de tidligere tilsluttede telefoner.
• For biler med indbygget telefon og
BluetoothTM
foretages tilslutningen under
HOVEDMENU Skift telefon Tilslut
telefon, eller vælg en af de tidligere tilsluttede telefoner.
Telefonbog
Al håndtering af telefonbogen forudsætter, at
teksten TELEFON vises øverst på displayet,
og at symbolet
er synligt.
10
Lydanlægget lagrer en kopi af hver registreret
mobiltelefons telefonbog. Telefonbogen
kopieres automatisk til lydanlægget ved hver
tilslutning. Deaktiver funktionen under
TELEFONINDSTILLINGER Synk. tlf.bog.
Søgning af kontakter foregår kun i den tilsluttede mobiltelefons telefonbog.
OBS
Hvis mobiltelefonen ikke understøtter
kopiering af telefonbog, vises Listen er
tom, når kopieringen er færdig.
Hvis telefonbogen indeholder kontaktoplysninger for en opkaldende samtalepartner, vises
disse på displayet.
Søge kontakter
Den letteste måde at søge i telefonbogen er
med et langt tryk på knapperne 2–9. Derved
startes en søgning i telefonbogen, baseret på
knappens første bogstav.
Man kan også komme til telefonbogen med
på kontrolpanelet i midterkonsolknappen
Støttes ikke af alle mobiltelefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
267
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
10
len eller med
på tastaturet på rattet. Skift
/
mellem kontakterne med knapperne
eller med
/
. Søgningen kan også
foretages fra telefonbogens søgemenu under
TELEFONBOG Søg efter:
1. Skriv de første bogstaver i den kontakt, der
søges efter, og tryk på ENTER. Eller tryk
blot på ENTER.
2. Gå til en kontakt, og tryk på ENTER for at
ringe op.
Stemmestyring
Mobiltelefonens stemmestyringsfunktion for
opkald kan anvendes ved at holde ENTER
inde.
OBS
Kun et udvalg af mobiltelefoner er fuldt
kompatible med talestyringsfunktionen.
Volvo anbefaler, at du henvender dig til et
autoriseret Volvo-værksted eller går ind på
www.volvocars.com for oplysninger om
kompatible telefoner.
Nummer til telefonsvarer
Nummeret til telefonsvareren ændres under
INDSTILLINGER FOR OPKALD
Voicemail-nummer:. Hvis der ikke er gemt
2
268
noget nummer, kan denne menu nås med et
langt tryk på 1. Tryk længe på 1 for at bruge det
gemte nummer.
Opkaldslister
Opkaldslisterne kopieres til handsfree-funktionen ved hver ny tilslutning og opdateres
derefter under tilslutningen. Tryk på ENTER for
at vise de seneste opkald. De øvrige opkaldslister findes under SAMTALELISTE.
Menustruktur - BluetoothTM handsfree
OBS
Menuen for BluetoothTM handsfree findes i
to varianter. For biler med kun BluetoothTM
handsfree og for biler med indbygget telefon og BluetoothTM handsfree.
1.
OBS
Nogle mobiltelefoner viser listen over de
senest kaldte numre i omvendt rækkefølge.
2.
Indtastning af tekst
Tekstindtastning foretages med knapperne på
midterkonsollen. Tryk én gang for knappens
første tegn, to gange for det andet osv. Fortsæt
med at trykke for flere tegn, se tabel på side
259.
Et indtastet tegn slettes med et kort tryk på
EXIT. Alle indtastede tegn slettes med et langt
/
på kontrolpanelet i midtryk på EXIT.
terkonsollen benyttes til at komme fra tegn til
tegn.
Maksimalt 3 telefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
3.
SAMTALELISTE
1.1.
10 sen. ubesv.
1.2.
10 sen. modt.
1.3.
10 sen. opr.
TELEFONBOG
2.1.
Søg efter
2.2.
Kopier til tlf.
BLUETOOTH
3.1.
Skift telefon
3.1.1.
Tilslut telefon
3.1.2.
Tilføjede telefoner2
3.2.
Fjern telefon
3.3.
Tilslut fr mobiltlf.
3.4.
Bluetooth-info f. bil
10 Infotainment
Bluetooth handsfree*
4.
5.
INDSTILLINGER FOR OPKALD
4.1.
Automatisk svar
4.2.
Nr t. telefonsv.
4.
3.2.
Tilslut fr mobiltlf.
3.3.
Bluetooth-info f. bil
TELEFONINDSTILLINGER
4.1.
Automatisk svar
5.1.
4.2.
Nr t. telefonsv.
5.2.
LYDE OG LYDSYRKE
5.1.1.
Ringesignalets lydstyrke
5.1.2.
Ringesignaler
5.1.3.
Dæmp radio
Synk. tlf.bog
5.
Skift telefon
5.1.
6.
Tilslut telefon
5.3.
Tilføjede telefoner2
TELEFONINDSTILLINGER
6.1.
2.
3.
SAMTALELISTE
1.1.
10 sen. ubesv.
1.2.
10 sen. modt.
1.3.
10 sen. opr.
6.2.
LYDE OG LYDSYRKE
6.1.1.
Ringesignalets lydstyrke
6.1.2.
Ringesignaler
6.1.3.
Dæmp radio
Synk. tlf.bog
TELEFONBOG
2.1.
Søg efter
2.2.
Kopier til tlf.
BLUETOOTH
3.1.
2
Biltelefon
5.2.
Menustruktur - BluetoothTM håndfri
med indbygget telefon
1.
10
INDSTILLINGER FOR OPKALD
Fjern telefon
Maksimalt 3 telefoner.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
269
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
10
Generelt
Musik
Når dialogboksen er oppe:
RSE-systemet kan bruges samtidig med bilens
infotainmentsystem.
Afspille en CD
1. Tryk på højre navigationsknap for at
komma over i højremenuen.
Når bagsædepassagerer bruger DVD,
RSE-AUX og samtidig lytter i hovedtelefoner,
kan fører og forsædepassager stadig bruge
bilens radio eller CD-afspiller.
Strømforbrug, tændingsstillinger
Systemet kan aktiveres i tændingsstilling I eller
II, og når motoren er i gang. Når bilen startes,
standser filmen midlertidigt og fortsætter, når
motoren er startet.
1. Sæt CD'en i med etiketsiden vendt bort fra
knapperne.
> Disken begynder automatisk at afspille.
2. Slå de trådløse hovedtelefoner til, vælg CH
A for venstre skærm eller CH B for højre
skærm.
> Lyden ledes til hovedtelefonerne.
3. Juster lydstyrken i hovedtelefonerne ved
hjælp af lydstyrke-kontrolknappen/hjulet
på hovedtelefonerne.
Når systemet har været brugt en gang, uden at
tændingen er i stilling I, bliver det blokeret. For
at starte på ny skal tændingsstilling I aktiveres.
OBS
Alternativt kan du aktivere bilens lydanlæg
3.
Bekræft med
i MODE-AUX og trykke på
fjernbetjeningen for at lytte til højttalerne.
–
Skift CD-spor med
eller
spol frem ved at holde knapperne trykket
ind.
Pause
1. Hold pause og start disken igen med
.
2.
Vælge i diskens katalog
Ved længere tids brug (mere end 10 minutter) med slukket motor - kan kapaciteten i
bilens startbatteri dale til et så lavt niveau,
at det ikke er muligt at starte motoren.
1. Sæt disken i.
I så fald bliver der vist en meddelelse på
skærmen.
3. Brug navigationsknapperne til at vælge fil.
2.
4.
Tryk på
Tryk på
3.
.
for at vælge underkatalog.
Disken kan afspilles på forskellige måder, brug
navigationsknapperne til at vælge afspilningsalternativ.
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
.
Skift CD-spor
A B på
Forskellige afspilningsvarianter
270
2. Brug navigationsknapperne til at vælge
afspilningsalternativ.
Stop disken med
Tryk på
.
igen for at udkaste disken.
En hjemmebrændt disk kan bruges.
Om den kan afspilles, og om kvaliteten bliver
god, kan dog afhænge af kildefilens kvalitet,
formatet og diskens kvalitet.
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
AUX-indgang, Stikkontakt 12 V
1. Tilslut videokablet til den gule kontakt.
Indgangen er beregnet til tilslutning af andet
udstyr. Følg altid det eksterne udstyrs, producentens eller sælgerens instruktioner for tilkobling. Udstyr tilsluttet via RSE-AUX-indgangen
kan bruge skærme, trådløse hovedtelefoner,
hovedtelefonkontakt og bilens højttalere.
2. Tilslut venstre lydkabel til den hvide kontakt, og højre lydkabel til den røde kontakt.
DVX(R)
REGISTRATION
PREFERENCES
3. Tilslut spændingskablet til strømkontakten, hvis dit udstyr er beregnet til 12 V.
AUDIO
SUBTITLE
System
OBS
10
TV TYPE
DEFAULTS
Formater som systemet støtter.
For at afspille lyden fra RSE i bilens lydsystem skal lydomskifteren AUX/RSE være i
stilling RSE, se side 240.
Tilkobling af RSE-AUX-indgang
Lydformater
CD-DA, DVD-Audio Playback,
MP3, WMA
Skift af batterier i fjernbetjening og
trådløse hovedtelefoner
Videoformater
DVD-video, VCD, SVCD, Divx/
MPEG-4, WMA video, Photo cd
Kodak, Photo CD JPG
Fjernbetjeningen og hovedtelefonerne drives
med 2 AAA-batterier.
Diskformater
DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R, DVD+R, CD-R,
CD-ROM, CD-RW, CD-3, HDCD
Tag ekstra batterier med ved lang kørsel.
Avancerede systemindstillinger
Disse indstillinger kan kun nås, når DVD-afspilleren er tom.
Tryk på MEDIA MENU.
GENERAL SETUP
CAPTION
G015700
RSE-AUX-indgangen er placeret i midterkonsollen
under DVD-afspilleren.
ANGLE MARK
AUDIO SETUP
G031359
–
COMPRESSION
Fjernbetjening
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
271
10 Infotainment
RSE - Rear Seat Entertainment system - Dual Screen*
1. Skru skruen løs, og løsn batteridækslet.
10
2. Tag begge brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet,
og sæt dem i.
OBS
Hvis systemet er for varmt til at bruges, eller
batterispændingen er for lav, kommer der
en informationsmeddelelse på skærmen.
3. Sæt dækslet på og skru skruen fast.
Miljøhensyn
G030395
Brugte batterier skal håndteres på en miljøvenlig måde.
Trådløse hovedtelefoner
1. Skru skruen løs, og løsn batteridækslet.
2. Tag begge brugte batterier ud, vend de nye
batterier efter symbolerne i batterirummet,
og sæt dem i.
3. Sæt dækslet på og skru skruen fast.
272
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
10 Infotainment
10
273
Typebetegnelse.....................................................................................
Mål og vægt..........................................................................................
Motorspecifikationer.............................................................................
Motorolie...............................................................................................
Væsker og smøremidler........................................................................
Brændstof.............................................................................................
Hjul og dæk, dimensioner og tryk ........................................................
Katalysator............................................................................................
Elsystemet.............................................................................................
Typegodkendelse..................................................................................
Symboler på display.............................................................................
274
276
278
280
281
283
285
287
288
289
291
292
SPECIFIKATIONER
11 Specifikationer
Typebetegnelse
11
276
11 Specifikationer
Typebetegnelse
Ved al kontakt med Volvo-forhandleren vedrørende bilen og ved bestilling af reservedele og
tilbehør kan det være en fordel at kende bilens
typebetegnelse samt chassis- og motornummer.
Typebetegnelse, chassisnummer, tilladte
maksimumsvægte, kodenumre for farve
og indtræk samt typegodkendelsesnummer. Mærkaten bliver synlig, når højre bagdør åbnes.
OBS
De mærkater, der vises i instruktionsbogen,
er ikke altid præcise afbildninger af dem, der
findes i bilen. Formålet er at vise, omtrent
hvordan de ser ud, og omtrent hvor på bilen,
de sidder. Den information, der gælder for
netop din bil, findes på den respektive
mærkat på din bil.
11
Motorkode og motorens fabrikationsnummer.
6-cyl.
5-cyl.
Motorolie-skilt.
Gearkassens typebetegnelse og fremstillingsnummer:
automatgearkasse AW
manuel gearkasse
automatgearkasse
Parkeringsvarmer-skilt.
Bilens identifikationsnummer (VIN –
Vehicle Identification Number).
Bilens registreringsattest indeholder yderligere
oplysninger om bilen.
277
11 Specifikationer
Mål og vægt
Mål
11
Mål
278
mm
Mål
mm
Vægt
Køreklar vægt omfatter føreren, en 90 % fyldt
brændstoftank samt alle olier og væsker.
A
Akselafstand
2857
H
Sporvidde, bag
1624
B
Længde
4807
I
Lastbredde, gulv
1064
C
Lastlængde, gulv, nedslået
sæde
2018
J
Bredde
1936
K
Bredde inkl. sidespejle
2112
D
Lastlængde, gulv
1118
L
1936
E
Højde
1784
Bredde inkl. indklappede sidespejle
F
Lasthøjde, gulv
872
G
Sporvidde, for
1634
Vægten af passagerer og det monterede ekstraudstyr samt kugletryk (i tilfælde af tilkoblet
anhænger, se tabellen) har betydning for lasteevnen og indgår ikke i køreklar vægt.
Tilladt maksimumsbelastning = Totalvægt Køreklar vægt.
11 Specifikationer
Mål og vægt
OBS
ADVARSEL
Dokumenteret køreklar vægt gælder bil i
basisudførelse - altså en bil uden ekstraudstyr. Det betyder, at for hvert ekstraudstyr,
der tilføjes, mindskes bilens lasteevne med
en vægt svarende til ekstraudstyrets.
Bilens køreegenskaber ændres, alt efter
hvor tungt lastet den er, og hvor lasten er
placeret.
Vedr. skiltets placering, se side 276.
Maks. totalvægt
Maks. vogntogsvægt (bil+anhænger)
Maks. akseltryk, for
Maks. akseltryk, bag
Eksempler på ekstraudstyr, som mindsker
lasteevnen er udstyrsniveauerne Kinetic/
Momentum/Summum samt andet ekstraudstyr som f.eks. trækkrog, tagbagagebærer, tagboks, lydanlæg, ekstralys, GPS,
brændstofdrevet varmer, beskyttelsesgitter, måtter, bagagegardin, elbetjente sæder
og lign.
11
Udstyrsniveau
Maksimumsbelastning: Se registreringsattesten.
Maks. taglast: 100 kg
At veje bilen er en sikker måde at finde frem
til dens køreklare vægt.
Trækvægte og kugletryk
Motor
Maksimumsvægt bremset anhænger, kg
Maks. kugletryk, kg
D4 FWD
1800
90
øvrige
2250
90
Maksimumsvægt ubremset anhænger, kg
Maks. kugletryk, kg
750
50
279
11 Specifikationer
Motorspecifikationer
OBS
Ikke alle motorer fås på alle markeder.
Motor
MotorkodeA
Effekt
(kW/
omdr./
min.)
Effekt (hk/
omdr./
min.)
Drejningsmoment (Nm/
omdr./min.)
Cylinderantal
Cylinderdiameter
(mm)
Slaglængde
(mm)
Slagvolumen
(liter)
Kompressionsforhold
T5
B5254T9
154/5000
210/5000
320/1500-4500
5
83
92,3
2,497
9,0:1
3.2
B6324S5
179/6400
243/6400
320/3200
6
84
96
3,192
10,8:1
D5
D5244T18
147/3900
200/3900
420/1900-2800
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
D4B
D5244T5
120/4000
163/4000
340/1750-3000
5
81,0
93,15
2,400
17,3:1
11
A
B
280
Motorkode, artikel- og fabrikationsnummer kan aflæses på motoren, se side 276.
Visse markeder
11 Specifikationer
Motorolie
Ugunstige kørselsforhold
Kontrollér oliestanden oftere ved lang tids kørsel under følgende forhold:
•
•
•
•
med campingvogn eller anhænger
i bjerge
med høj hastighed
i temperaturer under -30 °C eller over
+40 °C.
Dette kan give unormalt høj olietemperatur eller
olieforbrug.
Kontroller også olieniveauet oftere i tilfælde af
mange korte ture (under 10 km) ved lave temperaturer (under +5 °C).
Vælg en helsyntetisk motorolie til brug under
ugunstige kørselsforhold. Det giver motoren
ekstra beskyttelse.
Volvo anbefaler olieprodukter fra Castrol.
VIGTIGT
For at opfylde kravene til motorens serviceintervaller fyldes alle motorer med en specielt tilpasset syntetisk motorolie på fabrikken.Valget af olie er sket med stor omhu og
med hensyntagen til levetid, mulighed for at
starte, brændstofforbrug og miljøbelastning.
11
For at de anbefalede serviceintervaller skal
kunne anvendes, kræver det, at en godkendt motorolie anvendes. Brug kun den
foreskrevne oliekvalitet, både ved påfyldning og ved olieskift. Ellers risikerer du at
påvirke levetid, startevne, brændstofforbrug og miljøbelastning.
Volvo Car Corporation fraskriver sig enhver
garantiforpligtelse, hvis der ikke anvendes
motorolie af den foreskrevne kvalitet og viskositet.
Volvo anbefaler, at olieskift foretages på et
autoriseret Volvo-værksted.
281
11 Specifikationer
Motorolie
Motoroliekvalitet
Motor
Motorkode
Anbefalet oliekvalitet
Kapacitet, inkl. oliefilter
(liter)
11
A
T5
B5254T9
Oliekvalitet: ACEA A5/B5
ca 5,5
3.2
B6324S5
Viskositet: SAE 0W–30.
ca 6,8
D5
D5244T18
ca. 5,7
D4A
D5244T5
ca. 5,7
Visse markeder
For påfyldning af motorolie, se side 207.
282
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
Automatisk gearkasse
Kapacitet (liter)
Foreskreven transmissionsolie
TF-80SC
7,0
AW1
AW55-51
7,7
JWS 3309
Væsker
11
Væske
System
Kapacitet
(liter)
Kølevæske
T5
8,7
3.2
9,7
D4 og D5
8,7
Anbefalet kvalitet
Den af Volvo anbefalede kølevæske blandet med 50 % vandA, se emballagen. Termostaten
åbner ved:
benzinmotorer, 90 °C, dieselmotorer 82 °C
Kølemiddel
Aircondition
B
R134a (HFC134a)
Olie: PAG
Bremsevæske
Bremsesystem
0,6
DOT 4+
Servostyringsolie
Servostyring
1,0
WSS M2C204-A eller tilsvarende produkt med den samme specifikation.
hvoraf beholderen
0,2
Sprinklervæske
6,5
Den af Volvo anbefalede sprinklervæske - med frostvæske i koldt vejr og under frysepunktet.
``
283
11 Specifikationer
Væsker og smøremidler
11
A
B
Væske
System
Kapacitet
(liter)
Brændstof
Benzinmotor
ca. 80
Benzin: se side 137
Dieselmotor
ca. 68
Diesel: se side 137
Vandkvaliteten skal opfylde standard STD 1285,1.
Mængden af kølemiddel varierer alt efter motorvariant. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted for den rette information.
VIGTIGT
Den anbefalede transmissionsolie skal bruges, for at gearkassen ikke beskadiges, og
må ikke blandes med nogen anden transmissionsolie. Hvis der er påfyldt anden olie,
bør et værksted kontaktes for service. Volvo
anbefaler, at du kontakter det nærmeste
autoriserede Volvo-værksted.
OBS
Under normale kørselsforhold behøver
gearkasseolien ikke skiftes i sin levetid. Ved
ugunstige køreforhold kan det dog være
nødvendigt, se side 281.
284
Anbefalet kvalitet
11 Specifikationer
Brændstof
CO2-udslip og brændstofforbrug
374 (384)A
16,1 (16,5)A
203 (203)A
8,7 (8,7)A
265 (269)A
11,4 (11,5)A
D4
– (275)A
– (10,5)A
– (176)A
– (6,7)A
– (212)A
– (8,1)A
D5 AWD
– (275)A
– (10,5)A
– (180)A
– (6,8)A
– (215)A
– (8,2)A
3.2 AWD
A
Værdien i parentes gælder for variant med 7 sæder.
Forklaring
Landevejskørsel
gram/km
Blandet kørsel
liter/100 km
Brændstofforbrug og udslip af kuldioxid
Bykørsel
1
11
Brændstofforbrugsværdierne og emissionsværdierne i ovenstående tabel er baseret på
specifikke EU-kørecyklusser1, der gælder for
biler med køreklar vægt i basisudførelse og
uden ekstraudstyr. Afhængigt af udstyr kan
bilens vægt øges. Dette, samt hvor tungt bilen
lastes, øger brændstofforbruget og CO-emissionerne.
Der er flere årsager til øget brændstofforbrug
sammenlignet med tabellens værdier.
Eksempler på dette er:
• Førerens køremåde.
• Hvis kunden har valgt større hjul end de
standardmonterede på modellens grundversion, øges modstanden.
De officielle tal for brændstofforbrug er baseret på to standardiserede kørecyklusser i laboratorium ("EU-kørecyklusser") i henhold til Rådets direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008
(Euro 5) og UN ECE Regulation no 101. Reglerne omfatter kørecyklusserne bykørsel og landevejskørsel. - Bykørsel - målingen starter med koldstart af motoren. Kørslen er simuleret. - Landevejskørsel
- bilen accelereres og bremses ved hastigheder mellem 0-120 km/t. Kørslen er simuleret. Værdien for blandet kørsel, som vises i tabellen, er i henhold til de lovgivningsmæssige krav en kombination
af bykørsel og landevejskørsel. CO2-udslip - for at beregne CO-emissionerne under de to kørecyklusser opsamles udstødningsgasserne. De analyseres derefter og giver værdien for CO2-udslip.
``
285
11 Specifikationer
Brændstof
• Høj hastighed giver øget luftmodstand.
• Brændstofkvalitet, vej- og trafikforhold,
vejr og bilens tilstand.
11
Allerede en kombination af de her nævnte
eksempler kan give betydeligt højere forbrug.
For yderligere oplysninger henvises til de regler, som er refereret1.
Se mere information og flere råd på siderne
12 og 134.
Se side 139 for generel information om brændstof.
Der kan forekomme store afvigelser i brændstofforbruget i sammenligning med EU-kørecyklusserne1, som anvendes ved certificering
af bilen, og som tallene for forbrug i tabellen er
baseret på.
Husk på
Tip som bilbrugeren kan benytte sig af for at
mindske forbruget:
• Kør blødt og undgå unødige accelerationer
og hårde opbremsninger.
• Kør med det rigtige lufttryk i dækkene og
kontroller dette regelmæssigt. Vælg ECOdæktryk for det bedste resultat, se dæktryktabellen på side 287.
• Valg af dæk kan påvirke brændstofforbruget - rådfør dig med en forhandler, om der
findes passende dæk.
1
286
De officielle tal for brændstofforbrug er baseret på to standardiserede kørecyklusser i laboratorium ("EU-kørecyklusser") i henhold til Rådets direktiv 80/1268/EEC (Euro 4), EU Regulation no 692/2008
(Euro 5) og UN ECE Regulation no 101. Reglerne omfatter kørecyklusserne bykørsel og landevejskørsel. - Bykørsel - målingen starter med koldstart af motoren. Kørslen er simuleret. - Landevejskørsel
- bilen accelereres og bremses ved hastigheder mellem 0-120 km/t. Kørslen er simuleret. Værdien for blandet kørsel, som vises i tabellen, er i henhold til de lovgivningsmæssige krav en kombination
af bykørsel og landevejskørsel. CO2-udslip - for at beregne CO-emissionerne under de to kørecyklusser opsamles udstødningsgasserne. De analyseres derefter og giver værdien for CO2-udslip.
11 Specifikationer
Hjul og dæk, dimensioner og tryk
Godkendte dæktryk
Motor
Dækstørrelse
Hastighed (km/t)
Belastning, 1-3 personer
Maksimumsbelastning
For (kPa)B
Bag (kPa)
For (kPa)
Bag (kPa)
ECO-trykA
235/65R17
0-160
220
220
270
270
270
235/60R18
160+
220
220
270
270
-
255/50R19
0-160
240
240
270
270
270
255/45R20
160 +
240
240
270
270
-
Temporary Spare Tyre
0–80
420
420
420
420
-
11
Alle
A
B
Brændstoføkonomisk kørsel, se side 179.
I nogle lande bruges enheden bar sammen med SI-enheden pascal: 1 bar = 100 kPa (270 kPa = 2,70 bar).
OBS
Alle motorer, dæk, eller kombinationer af
disse findes ikke altid på alle markeder.
287
11 Specifikationer
Katalysator
Generelt
11
Katalysatoren har til formål at rense udstødningsgassen. Den befinder sig i strømmen af
udstødningsgas tæt ved motoren, hvor den
hurtigt når op på sin driftstemperatur. Katalysatoren består af en monolit (keramiksten eller
metal) med kanaler. Kanalvæggene er belagt
med platin/rodium/palladium. Disse metaller
står for katalysatorfunktionen, dvs. de fremskynder den kemiske proces uden selv at forbruges.
Lambda-sondeTM iltføler
Lambda-sonden indgår i et reguleringssystem,
som har til opgave at reducere udslip og forbedre udnyttelsen af brændstoffet.
En iltføler overvåger iltindholdet i de udstødningsgasser, der kommer ud af motoren. Måleværdien fra analysen af udstødningsgassen
sendes til et elektronisk system, som kontinuerligt styrer indsprøjtningsventilerne. Forholdet
mellem det brændstof og den luft, der tilføres
motoren, reguleres konstant. Reguleringen
skaber optimale forhold for en effektiv forbrænding af de skadelige stoffer (kulbrinter, kulilte
og kvælstofoxider) ved hjælp af en trevejskatalysator.
288
11 Specifikationer
Elsystemet
Generelt
Batteriets kapacitet afhænger af bilens udstyr.
VIGTIGT
Bilen har en spændingsreguleret vekselstrømsgenerator. Elsystemet er 1-polet og
anvender chassis og motorblok som ledere.
Hvis startbatteriet udskiftes, skal du sørge
for at skifte til et batteri med samme koldstartsevne og reservekapacitet som det originale batteri (se mærkaten på batteriet).
11
Startbatteri
Spænding, V
A
Kapacitet ved koldstart,
Reservekapacitet,
Kapacitet, Ah
CCA (Cold Cranking Amperes), A
minutter
12
600
120
70
12
800A
150
90
Biler udstyret med dieselmotor eller parmeringsvarmer
Pærer
Belysning
Effekt (W)
Type
Nærlys, halogen
55
H7 LL
Fjernlys, halogen
55
H7 LL
Ekstra fjernlys, ABL
65
H9
Blinklys for
21
HY21W
Positions-/parkeringslys for, Sidemarkeringslys for, Indstigningslys bag
5
W5W LL
Blinklys side, sidespejle
5
W5W LL
289
11 Specifikationer
Elsystemet
Belysning
Effekt (W)
Type
Indstigningslys for
5
Sokkel SV8.5 Længde 38 mm
Handskerumslys
5
Sokkel SV8.5 Længde 43 mm
Makeupspejl-lys
2
T5 Sokkel W2x4,6d
Bagagerumslys
10
Sokkel SV8.5 Længde 43 mm
Nummerpladelys
5
C5W LL
Blinklys bag
21
PY21WSV
Baklys
21
P21W LL
Tågebaglys
21
H21W LL
11
290
11 Specifikationer
Typegodkendelse
Fjernbetjeningssystem
Land
EUROPE
11
291
11 Specifikationer
Symboler på display
Generelt
11
Symbol
Der er en række forskellige symboler på displayene i bilen. Symbolerne er inddelt i advarsels-, kontrol- og informationssymboler.
Nedenfor vises de mest almindelige symboler
med deres betydning og en henvisning til, hvor
i bogen man kan finde mere information. For
mere information om symboler og tekstmeddelelser, se side 52 og 55.
lyser rødt eller gult, afhængigt
Symbolet
af hvor alvorlig den registrerede fejl er. Samtidig vises en forklarende tekstmeddelelse på
informationsdisplayet.
Betydning
Side
Fejl i ABSsystemet
Symbol
Betydning
Side
53, 149
Airbags - SRS
18, 54
Tågebaglys
tændt
54
Lavt olietryk
52, 53
Stabilitetetssystem DSTC
54, 151
Påmindelse om
sikkerhedssele
16, 53
Motorforvarmer (diesel)
54
Generatoren
lader ikke
54
Fejl i bremsesystemet
53, 148
Symboler på display
Kontrol- og advarselssymboler på
kombiinstrumentet
Symbol
292
Betydning
Side
Advarsel
18, 52, 54,
151, 152
Kontrolsymbol
for anhænger
54
Udstødningsrensningssystem
52, 54
Parkeringsbremse trukket
54
11 Specifikationer
Symboler på display
Øvrige informationssymboler på
kombiinstrumentet
Symbol
Betydning
Side
Fartpilot*
67
11
Informationssymboler på
midterkonsollens display
Betydning
Side
Lydfiler
251
Katalog på cd
251
Trafikinformation
247, 249
G021220
Symbol
Informationssymbol i sidespejl
Symbol
Betydning
Side
Airbag passagerplads,
deaktiveret
22
* Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.
293
12 Alfabetisk stikordsregister
A
ABS, fejl i ABS-systemet........................... 53
Adaptaptivt system.................................. 145
Advarselsblinklys....................................... 59
Advarselslampe
stabilitets- og traktionssikringssystem 150
Advarselssymbol, airbagsystem................ 18
12
Advarselstrekant...................................... 180
AF – automatisk frekvensopdatering....... 249
Afvisere...................................................... 62
AIRBAG ..................................................... 19
Airbag
aktivering/deaktivering, PACOS........... 21
fører- og passagersiden....................... 20
lukning med nøgle................................ 21
Airbag-systemet........................................ 19
Aircondition................................................ 86
bag i kabinen........................................ 57
ECC...................................................... 89
Aktive Xenon-forlygter......................... 58, 61
Alarm
alarmindikator..................................... 129
alarmsignaler...................................... 130
annullering af udløst alarm................. 130
294
automatisk nulstilling af alarm............
frakobling............................................
generelt...............................................
reduceret alarmniveau........................
tilkobling.............................................
130
129
129
130
129
Alarmsensorer............................................ 58
Anhænger................................................ 161
kabel................................................... 163
kørsel med anhænger......................... 161
Antispinfunktion....................................... 150
Antiudskridningsfunktion......................... 150
Audio
hovedtelefontilslutning........................ 239
surround............................................. 243
Audio, se også Lyd.................................. 237
AUTO, ECC................................................ 90
Automatgearkasse........................... 144, 145
anhænger............................................ 161
bugsering og bjergning....................... 158
lock-up-funktion................................. 145
sikkerhedssystem............................... 146
W-knappen......................................... 145
Automatisk låsning.................................. 124
AUX-indgang........................................... 240
AWD, firehjulstræk................................... 147
B
Bagagerumslys
indkøbsposeholder.............................
lastning...............................................
rum under bagagerumsgulv...............
stikkontakt..........................................
117
114
118
117
Bagklap
kørsel med bagklappen åben............. 135
låsning/oplåsning................................ 122
åbning................................................. 126
Bagrude, elopvarmning............................. 59
Bagsæde
indstigning.......................................... 110
Bagsæde, nedfældning........................... 110
Bagsæderyglæn, nedslåning................... 110
Barn........................................................... 30
barnestol og airbag............................... 30
barnestol og sideairbag........................ 23
børnesikkerhedslås................. 39, 57, 128
placering i bilen..................................... 30
sikkerhed.............................................. 30
Barnestol.................................................... 30
anbefalet............................................... 31
ekstra spærrefunktion i sikkerhedssele 43
12 Alfabetisk stikordsregister
ISOFIX monteringssystem til barnestole...................................................... 39
størrelsesklasser for barnebeskyttelse
med ISOFIX monteringssystem............ 39
øverste befæstelsespunkter for barnestole...................................................... 43
Batteri...................................................... 213
overbelastning.................................... 135
specifikationer.................................... 289
starthjælp............................................ 160
symboler på batteriet.......................... 213
vedligeholdelse........................... 203, 213
Belysning................................................. 216
aktive Xenon-forlygter.................... 58, 61
belysningsautomatik, kabine.............. 103
belysningsautomatik, nærlys................ 60
belysningspanel, kabine....................... 60
fjern-/nærlys......................................... 60
i kabine............................................... 102
instrumentbelysning............................. 61
lastrum................................................ 103
lyshøjderegulering................................ 60
læselamper......................................... 102
orienteringslys...................................... 62
positions-/parkeringslys....................... 60
pærer, specifikationer......................... 289
skift af lyskegle højre-/venstretrafik,
ABL............................................... 58, 169
tågebaglys............................................ 61
udvendig............................................... 60
Bilvask..................................................... 192
Belysning, skift af pære
fjernlys................................................ 218
for....................................................... 216
positionslys......................................... 218
Blinklys....................................................... 62
Belysning, skift af pærer..........................
blinklys................................................
fjernlys, halogen..................................
indstigningslys....................................
makeup-spejl......................................
nummerpladelygte..............................
nærlys, halogen..................................
parkeringslys......................................
pærernes placering i forlygte..............
sidemarkeringslys...............................
tågebaglygter......................................
216
218
218
221
222
221
217
218
217
218
221
Belysning, udskiftning af pære
bagagerum......................................... 222
pærefatning bag................................. 219
Blind vinkel (BLIS).................................... 154
BLIS................................................... 59, 154
Blokeret låsestilling
midlertidig deaktivering...................... 126
midlertidig frakobling af alarmsensorer....................................................... 130
Bluetooth
handsfree............................................ 264
mikrofon tavs...................................... 266
overfør opkald til mobil....................... 266
BluetoothŸ
media.................................................. 242
streaming af lyd.................................. 242
Blæser
ECC...................................................... 91
Benzinkvalitet........................................... 139
Bremser
blokeringsfri bremser, ABS................. 149
håndbremse.......................................... 69
Beskyttelsesgardin.................................... 25
Bremsesystem......................................... 148
Beskyttelsesgitter.................................... 116
Brændstof
brændstoffilter.................................... 141
brændstofforbrug, visning.................... 63
brændstoføkonomi............................. 179
Beskyttelsesnet....................................... 115
Betjeningspanel på førerens dør.......... 50, 71
12
Bilpleje, læderindtræk.............................. 194
295
12 Alfabetisk stikordsregister
parkeringsvarmer.................................. 92
påfyldning........................................... 137
Display, meddelelser................................. 55
Bugsering................................................. 158
bugseringsøje..................................... 158
Donkraft................................................... 181
Bugseringsøjer......................................... 158
Børn
placering i bilen, tabel........................... 31
Børnesikkerhedslås................................... 57
12
C
Cd
-skifter................................................. 251
Cd-funktioner........................................... 251
Cigarettænderkontakt................................ 58
Cruise control............................................ 67
D
Defroster.................................................... 91
Diesel....................................................... 140
Diesel, motorforvarmer.............................. 54
Dieselpartikelfilter.................................... 141
296
E
Dolby Surround Pro Logic II.................... 236
DSTC, se også Stabilitetssystem...... 54, 150
betjening............................................. 150
Dug............................................................ 86
bagrude................................................ 59
fjern med defrosterfunktionen.............. 91
kondens i forlygter.............................. 192
Dæk
dæklapning......................................... 185
generelt............................................... 176
hastighedsklasser............................... 176
køreegenskaber.................................. 176
lufttryk......................................... 179, 287
omdrejningsretning............................. 178
slidindikatorer..................................... 177
specifikationer.................................... 176
tryk...................................................... 287
vedligeholdelse................................... 176
vinterdæk............................................ 178
ECC, elektronisk klimaanlæg............... 86, 89
ECO-tryk.................................................. 179
tabel.................................................... 287
Ekstern lydkilde
AUX-stik.............................................. 240
USB-stik............................................. 241
Ekstralys.................................................... 58
Ekstravarmer.............................................. 94
Elbetjent sæde........................................... 99
Elbetjent taglem......................................... 78
Elektrisk anlæg........................................ 289
Elektronisk startspærre............................ 122
Elopvarmning
bagrude.......................................... 59, 91
forsæder............................................... 59
sidespejle........................................ 59, 91
EON – Enhanced Other Networks........... 250
Equalizer.................................................. 244
12 Alfabetisk stikordsregister
F
Fartpilot...................................................... 67
Forsæde
lænd.................................................... 101
massage............................................. 101
HomeLinkŸ ................................................ 80
Farvekode, lak......................................... 196
FSC, miljømærkning.................................. 12
Hovednøgle............................................. 122
Firehjulstræk, AWD.................................. 147
Fælge
rengøring............................................ 192
Fjernbetjening.......................................... 122
batteriskift........................................... 123
funktioner............................................ 122
Fjernbetjening HomeLinkŸ
programmerbar .................................... 80
Fjernbetjeningssystem, typegodkendelse........................................................ 291
Fjern- og nærlys
skift....................................................... 62
Flaskeholder ved bagsædet.................... 106
Forlygteblinklys.......................................... 62
Førstehjælpsudstyr.................................. 182
Hovedtelefontilslutning............................ 239
Hurtig opkald........................................... 258
Højtrykssprinkling af forlygter.................... 66
Håndbremse.............................................. 69
12
G
Gearkasse
automatisk.......................................... 144
Generelt om brændstof........................... 139
Gennemsnitligt brændstofforbrug............. 63
Gravide kvinder, sikkerhedssele................ 17
I
IMEI-nummer........................................... 260
Indkøbsposeholder.................................. 117
Indlægsmåtter............................................ 99
Indslåelige sidespejle................................. 57
Forlygter
ABL....................................................... 61
tænd/sluk.............................................. 60
H
Forlygtesprinkling...................................... 66
Handskerum............................................ 105
Forrudesprinkling....................................... 66
Hjul
afmontering......................................... 183
montering............................................ 184
reservehjul.......................................... 181
Forrudeviskere........................................... 65
regnsensor............................................ 65
snekæder............................................ 178
udskiftning.......................................... 183
Indstigning
bagsæde............................................. 110
Indstilling af rat.......................................... 70
Indtræk.................................................... 194
Indvendigt bakspejl.................................... 73
automatisk nedblænding...................... 73
Informationscenter..................................... 63
Informationsdisplay................................... 55
297
12 Alfabetisk stikordsregister
Instruktionsbog, miljømærkning................ 12
Klimaanlæg
reparation........................................... 206
Instrumentbelysning.................................. 61
Knaldgas.................................................. 160
Instrumentoversigt
højrestyret bil........................................ 48
venstrestyret bil.................................... 46
Koblingsvæske, kontrol og påfyldning.... 210
Infotainment............................................. 236
Integreret selepude.................................... 38
Intervalviskning.......................................... 65
12
J
Jakkeholder............................................. 106
Knapper på rattet............................... 67, 238
Koldstart
automatgearkasse.............................. 145
Kollision
beskyttelsesgardin, (IC)........................ 25
Kabinebelysning...................................... 102
Kabineventilatorens funktion..................... 86
136
134
134
161
135
134
Kørsel med anhænger
kugletryk............................................. 278
trækvægt.................................... 161, 278
Kombinationsinstrument............................ 51
Kompas..................................................... 73
indstilling af zone.................................. 73
kalibrering............................................. 76
Kondens i forlygter.................................. 192
K
Kørsel
glat føre...............................................
i vand..................................................
kølesystem..........................................
med anhænger...................................
med åben bagklap..............................
økonomi..............................................
L
Lagring af radiostationer.......................... 245
Kopholdere...................................... 106, 107
Lak
farvekode............................................ 196
skader og udbedring.......................... 196
Kortnummer............................................. 258
Lambdasonde.................................. 140, 288
Køleboks.................................................. 109
Lastning
bagagerum......................................... 114
generelt....................................... 112, 114
lastkapacitet....................................... 112
tagbagagebærer................................. 112
taglast................................................. 112
Kontrol af oliestand.................................. 207
Katalysator....................................... 140, 288
bjergning............................................. 159
Kølemiddel............................................... 206
Kick-down
automatgearkasse.............................. 146
Kølevæske, kontrol og påfyldning........... 209
Klemmesikring, soltag............................... 79
Køreklar vægt.......................................... 278
Kølesystem.............................................. 134
Last på taget............................................ 112
298
12 Alfabetisk stikordsregister
Lastrum....................................................
belysning............................................
beskyttelsesgitter...............................
beskyttelsesnet...................................
lastskjuler............................................
113
103
116
115
117
Låsning/oplåsning
bagklap...............................................
handskerum........................................
indefra.................................................
udefra..................................................
Motorforvarmer.......................................... 54
125
125
125
124
Lastskjuler................................................ 117
Lav oliestand............................................ 207
Luftfordeling............................................... 87
Luftfordeling, A/C...................................... 90
Luftkvalitetssystem, ECC........................... 89
Lydanlæg
funktioner............................................ 240
Lyde
lydindstillinger............................. 237, 243
lydkilde........................................ 237, 240
Lydfiler..................................................... 251
Lydstyrke
ringesignal, telefon............................. 266
telefon......................................... 256, 266
telefon/medieafspiller......................... 266
M
Massage
forsæde.............................................. 101
Meddelelser i BLIS................................... 156
Motorspecifikationer................................ 280
Menuhåndtering
lydanlæg............................................. 238
Menustruktur
lydanlæg............................................. 253
telefon, menupunkt............................. 262
telefon, oversigt.................................. 261
MY KEY................................................... 238
Midlertidig dæklapning............................ 185
Midterkonsol bagi, udtagning.................. 110
Miljømærkning, FSC, instruktionsbog....... 12
Mobiltelefon
handsfree............................................ 264
registrering af telefon.......................... 265
tilslutning............................................ 267
Læselamper............................................. 102
12
Motorrum................................................. 206
olie...................................................... 207
Mp3-funktioner........................................ 251
Lyshøjderegulering.................................... 60
Læderindtræk, vaskeråd.......................... 194
Motorolie.......................................... 207, 281
filter..................................................... 207
kapacitetsoplysninger......................... 281
oliekvalitet........................................... 281
olietryk.................................................. 53
ugunstige kørselsforhold.................... 281
Meddelelser på informationsdisplay.......... 55
Lydstyrkekontrol...................................... 240
Lyskegle, tilpasning................................. 169
Motorhjelm............................................... 205
Motorhjelm, åbning.................................. 205
Multifilter............................................ 86, 141
Mærkat - SIPS-bag.................................... 23
Målere i kombinationsinstrumentet
brændstofmåler.................................... 51
omdrejningstæller................................. 51
speedometer......................................... 51
Måler i kombinationsinstrumentet
triptællere.............................................. 51
udendørstermometer............................ 51
299
12 Alfabetisk stikordsregister
N
P
R
Nakkestøtte
bagsædets midterplads...................... 111
PACOS....................................................... 21
NEWS.............................................. 246, 249
Parkeringsbremse................................ 54, 69
Nødopkald............................................... 255
Parkeringshjælp................................. 58, 152
sensorer for parkeringshjælp.............. 153
Pletter...................................................... 194
Radio
alarm................................................... 247
AUTOSTORE...................................... 245
EON.................................................... 250
forvalgslagring.................................... 245
frekvensopdatering............................. 249
lydstyrkekontrol, programtyper.......... 246
NEWS......................................... 246, 249
PTY..................................................... 247
radioindstillinger................................. 245
radiostationer...................................... 245
radiotekst............................................ 247
regional............................................... 249
stationssøgning.................................. 246
trafikinformation.................................. 247
Nødudstyr
advarselstrekant................................. 180
12
Nøgle....................................................... 122
fjernnøgle............................................ 122
O
Olie, se også Motorolie...................... 53, 281
Opbevaringsrum.............................. 107, 108
Opbevaringssteder i kabinen................... 104
Opkald
betjening............................................. 265
funktioner under igangværende
opkald................................................. 258
indgående........................................... 265
Opringning............................................... 265
Orienteringslys
indstilling............................................... 62
300
PACOS, omskifter...................................... 21
Parkeringslys............................................. 60
Parkeringsvarmer
batteri og brændstof.............................
generelt.................................................
symboler og displaymeddelelser..........
tidsindstilling.........................................
93
92
92
93
Piskesmældsskader................................... 26
Polering.................................................... 193
Radiofunktioner....................................... 245
Positionsljus............................................... 60
Radiotekst................................................ 247
PTY – Programtype................................. 247
Rat
cruise control........................................ 67
indstilling af rat..................................... 70
tastatur.......................................... 67, 238
Punktering, se Dæk......................... 181, 183
Pærer, se Belysning......................... 216, 289
Påfyldning
påfyldning........................................... 139
tankdæksel......................................... 139
Påmindelse om sikkerhedssele................. 17
Ratlås....................................................... 142
RDS-funktioner........................................ 246
nulstilling............................................. 250
12 Alfabetisk stikordsregister
Recirkulation
ECC...................................................... 90
Ryglæn
forsæde, nedfældning.......................... 98
Regnsensor................................................ 65
REG – Regionale radioprogrammer......... 249
Relæ/sikringsboks, se Sikringer.............. 223
Rengøring
bilvask................................................. 192
fælge................................................... 192
indtræk................................................ 194
sikkerhedsseler................................... 195
vandafvisende belægning..................... 77
Reservehjul.............................................. 181
Temporary Spare................................ 180
RND – Random........................................ 252
ROPS (Roll Over Protection System)......... 28
ROPS (Roll Over Protection System) (Væltningsbeskyttelse)...................................... 28
Rudehejs.................................................... 71
Rudetræk
bagsæde............................................... 72
fastlåst.................................................. 72
passagerplads...................................... 72
Rum under bagagerumsgulv................... 118
Rustbeskyttelse....................................... 198
S
Scan
radiostationer...................................... 246
Selepude
nedslåning............................................ 39
opslåning.............................................. 38
Selepude, integreret.................................. 38
Sikringer...................................................
boks i bagagerum...............................
boks i bagagerum - Executive............
boks i kabine......................................
boks i motorrum.................................
gavlboks.............................................
generelt...............................................
udskiftning..........................................
223
231
233
227
225
229
223
223
SIM-kort................................................... 257
dobbelte.............................................. 260
Serviceprogram....................................... 202
Skift
fjern- og nærlys..................................... 62
Servostyringsolie, kontrol og påfyldning. 210
Skydesæde.............................................. 110
Sideairbag, SIPS........................................ 23
SMS......................................................... 259
skrive.................................................. 259
Sidespejle..................................................
der kan drejes ind elektrisk...................
elopvarmning........................................
indslåelige.............................................
indvendige............................................
kompas.................................................
76
76
59
57
73
73
12
SIPS-bag................................................... 23
Smøremiddel........................................... 283
Smøremiddel, kapacitetsoplysninger...... 283
Sodfilter............................................. 55, 141
Sodfilter fuldt........................................... 141
Sikkerhedssele
graviditet............................................... 17
SOFIX monteringssystem til barnestole.... 39
Sikkerhedsseler......................................... 16
selestrammere...................................... 17
Soltag......................................................... 78
klemmesikring....................................... 79
solskærm.............................................. 79
Solskærm, soltag....................................... 79
301
12 Alfabetisk stikordsregister
ventilationsstilling................................. 78
åbning og lukning................................. 78
Spin control............................................. 150
Sprinkler
forlygter................................................. 66
12
Sprinklere
bagrude................................................ 66
forrude.................................................. 66
sprinklervæske, påfyldning................. 208
SRS-systemet
generelt................................................. 19
Stabilitetssystem..................................... 150
deaktivering........................................ 150
indikering.............................................. 54
symboler............................................. 150
Standby-indstilling, telefon...................... 256
Start af motor........................................... 142
Startbatteri....................................... 213, 289
Stikkontakt
bagagerum......................................... 117
bagsæde............................................... 70
midterkonsol......................................... 58
Streaming af lyd....................................... 242
Surround.................................................. 243
Svingningsdæmper.................................. 163
Symboler
advarselssymboler................................ 52
kontrolsymboler.................................... 53
stabilitetssystem................................. 150
Sæde
elbetjent................................................ 99
manuel indstilling.................................. 98
Sæder
elopvarmning........................................ 59
nedfældning af bagsæderyglæn......... 110
nedfældning af forsæderyglæn............ 98
Starthjælp................................................ 160
Startnøgler............................................... 143
T
Telefonbog............................................... 259
Telefonsystem......................................... 254
Startspærre.............................................. 143
Stenslag og ridser.................................... 196
Telefon
afslutte opkald.................................... 257
betjening............................................. 255
dæmpning af lydstyrke under samtale 256
handsfree............................................ 264
hukommelse....................................... 259
hurtig opkald....................................... 258
hurtigvalg............................................ 257
indgående opkald............................... 265
meddelelser........................................ 259
modtagelse af opkald................. 257, 266
opringning................................... 257, 265
registrering af telefon.......................... 265
samtalelydstyrke................................. 259
sidst kaldte telefonnummer................ 258
SIM-kort.............................................. 257
telefonbog................................... 259, 267
telefonbog, genvej.............................. 267
til/fra.................................................... 256
tilslutning............................................ 267
trafiksikkerhed.................................... 257
Taglast..................................................... 112
Tekniske data, motor............................... 280
Temperatur
faktisk temperatur................................. 86
Temperaturregulering................................ 91
Tilfældig rækkefølge, cd og lydfiler.......... 252
302
12 Alfabetisk stikordsregister
Tilpasning af lyskegle............................... 169
Active Bending Lights (ABL) .............. 169
halogen-forlygter................................ 169
U
Visker,
bagrude................................................ 66
Totalvægt................................................. 278
Udstødningsrensning
fejlindikering.......................................... 54
TP – trafikinformation....................... 247, 249
Udvendige mål......................................... 278
Traction control........................................ 150
Ur, indstilling.............................................. 51
Viskerblade..............................................
bagrude, skift......................................
rengøring............................................
skift forrude.........................................
Trafikinformation.............................. 247, 249
USB, tilslutning........................................ 241
Voksning.................................................. 193
Vægt
køreklar vægt...................................... 278
Traktionssikring....................................... 150
Trækanordning........................................ 161
afmontering......................................... 167
generelt....................................... 161, 163
montering............................................ 165
specifikationer.................................... 164
Trækkrog......................................... 161, 165
Trækkrog, se Trækanordning.................. 163
Trækvægt........................................ 161, 278
Typebetegnelse....................................... 276
Typegodkendelse, fjernbetjeningssystem 291
Tågelys
bag........................................................ 61
211
211
211
211
V
Vadning.................................................... 134
Vandafvisende belægning, rengøring...... 193
Vand- og smudsafvisende yderlag............ 77
Varmer
brændstofdrevet................................... 92
Vask i vaskehal........................................ 192
Vedligeholdelse................................ 192, 203
egen vedligeholdelse.......................... 203
rustbeskyttelse................................... 198
Ventilationsspjæld
instrumentpanel.................................... 87
Ventilationsspjæld i dørstolpe................... 87
Vinterdæk................................................ 178
12
Vægte
anhængervægt................................... 161
Væltningsbeskyttelse................................. 28
Værktøj.................................................... 181
Væsker, kapacitetsoplysninger................ 283
Væsker og olier........................................ 283
Væsker og olier, generelt......................... 203
Væsker og olier, kontroller motorrum...... 207
W
WHIPS
barnestol/barnepude............................ 26
piskesmældsskader.............................. 26
303
12 Alfabetisk stikordsregister
Ø
Økonomikørsel......................................... 134
12
304
Kdakd8Vg8dgedgVi^dc51 %BOJTI "5 1SJOUFEJO4XFEFO (zUFCPSH $PQZSJHIU©7PMWP$BS$PSQPSBUJPO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement