Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence | Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence
XC90
E XCE LLE N CE
SU P P LEMEN T
VÄLKOMMEN!
Her kan du læse om funktionerne for bagsædet i din Volvo XC90 Excellence. Mere udførlig ejerinformation findes i bilen, på appen og på
internettet. Alle typer af tilvalg/tilbehør, der er kendt på publiceringstidspunktet, er markeret med en asterisk: *.
BILENS MIDTERDISPLAY
Instruktionsvejledningen kan findes i bilens midterdisplay via topbilledet.
MOBILAPP
Instruktionsbogen findes som app (Volvo Manual) til smartphones og
tablets. Appen indeholder også instruktionsvideoer til udvalgte funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDE
På Volvo Cars supportside (support.volvocars.com) findes manualer og
instruktionsvideoer samt yderligere information og hjælp om din Volvo og
dit bilejerskab.
TRYKT INFORMATION
I handskerummet findes et supplement til instruktionsvejledningen,
som indeholder information om sikringer og specifikationer samt
en sammenfatning af vigtig og praktisk information. En trykt
instruktionsvejledning med tilhørende supplement kan efterbestilles.
KONTROLDISPLAY I BAGSÆDET
Fra kontroldisplayet, der befinder sig i midterkonsollen mellem bagsæderne, styres sædefunktionerne samt opvarmning og afkøling af drikke.
Bringe skærmen op
–– Tryk på skærmens overside. Skærmen kommer op og startes
automatisk.
Efter en vis tid dæmpes lyset. Berør skærmen for at aktivere den igen.
Sænke skærmen
Skærmen sænkes manuelt:
–– Tryk på skærmens overside. Tryk, indtil skærmen er sænket helt ned
i midterkonsollen. Skærmen slukkes, når den sænkes.
NAVIGERE I KONTROLDISPLAYET
Kontroldisplayet er en trykfølsom skærm, som består af forskellige
visninger. Tryk på en knap på skærmen for at aktivere eller ændre
indstillinger for en funktion.
Knapper i menuen
Elopvarmning af venstre eller højre sæde.
Afkøling/opvarmning af kopholdere.
Ventilering af venstre eller højre sæde.
Justering af det forreste passagersæde fra bagsædet.
Vende tilbage til visningen Hjem fra en anden visning
Kontroldisplayet vender automatisk tilbage til visningen Hjem efter et
vist stykke tid. Ved justering af forreste passagersæde skal der trykkes
på krydset for at komme tilbage til visningen Hjem.
INDSTILLE BAGSÆDE
Bilens bagsæder kan justeres ved hjælp af knapperne på siden af
sæderne.
Ændr ryglænets hældning ved at justere knappen fremad/bagud.
Hæv/sænk sædet ved at justere den bageste del af knappen opad/
nedad. Flyt sædet fremad/bagud ved at justere knappen fremad/bagud.
Hæv/sænk sædehyndens forkant ved at justere den forreste del af
knappen opad/nedad.
Indstillinger af massage, sidestøtte, lændestøtte og forlængelse af
sædehynde er forbundet med multifunktionsknappen.
Der kan kun foretages en bevægelse (frem/tilbage/op/ned) ad
gangen. Justering af sædet kan foretages, når bilen er i gang, og et
vist stykke tid efter at døren er låst op, uden at bilen er i gang.
Justering er også mulig et vist stykke tid efter slukning af bilen.
Sæderne har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et
sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker, skal genstanden fjernes
og sædet derefter bevæges igen.
For at justere sove-/komfortstilling kan det være nødvendigt først at
flytte sædet et stykke frem.
JUSTERE INDSTILLINGER FOR SÆDET
Til justering af lændestøtte, sidestøtte i ryggen, hyndens længde samt
massageindstillinger anvendes multifunktionsknappen på siden af sædet.
Indstillinger, der foretages med multifunktionsknappen, vises på kontroldisplayet. Displayet viser kun indstillinger for ét sæde ad gangen.
1. Bring kontroldisplayet op.
2. Aktivér sædeindstilling ved at dreje eller trykke multifunktionsknappen i en vilkårlig retning. Sædeindstillingsvisningen åbnes på
kontroldisplayet.
3. Vælg den ønskede funktion på kontroldisplayet ved at trykke på
displayet eller dreje multifunktionsknappen opad/nedad.
4. Ændr indstillingen ved at trykke på knappen i den ønskede retning.
Massage
Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med
multifunktionsknappen for at aktivere massagefunktionen.
Når der er slukket for bilen, er det ikke muligt at benytte
massagefunktionen.
Følgende indstillingsmuligheder er tilgængelige for massage:
Tænd/Sluk: Vælg mellem tænd og sluk for at tænde/
slukke for massagefunktionen.
Program 1-5: Der er fem forudindstillede massageprogrammer. Vælg mellem 1 (Bølge), 2 (Stigende),
3 (Avanceret), 4 (Lænd) og 5 (Skulder).
Intensitet: Vælg mellem lav, normal og høj.
Hastighed: Vælg mellem langsom, normal og hurtig.
Sidestøtte
Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med multifunktionsknappen for at aktivere justering af sidestøtte i
sæderyggen.
• Tryk på den forreste del af sædeknappen på multifunktionsknappen for at øge sidestøtten.
• Tryk på den bageste del af sædeknappen for at
mindske sidestøtten.
Lændestøtte
Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med multifunktionsknappen for at aktivere justering af lændestøtten.
• Tryk på sædeknappen op/ned på multifunktionsknappen
for at flytte lændestøtten opad/nedad.
• Tryk på den forreste del af sædeknappen for at øge
lændestøtten.
• Tryk på den bageste del af sædeknappen for at
mindske lændestøtten.
Forlængelse af sædehynden
Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med multifunktionsknappen for at aktivere justering af sædehyndens
længde.
• Tryk på den forreste del af sædeknappen på multifunktionsknappen for at forlænge sædehynden.
• Tryk på den bageste del af sædeknappen for at justere
sædehynden tilbage indad.
JUSTERING AF DET FORRESTE PASSAGERSÆDE FRA BAGSÆDET
Det forreste passagersæde kan justeres i længderetning fra bagsædet,
ligesom ryglænets hældning kan ændres. Brug kontroldisplayet til at
ændre det forreste passagersædes indstillinger.
1. Tryk på knappen på skærmen.
2. En ny visning åbnes, hvor indstilling af hældning og
placering i længderetningen kan foretages.
3. Tryk på krydset for at komme tilbage til visningen Hjem.
Justere ryglænets hældning
• Tryk på øverste venstrepil for at vippe ryglænet fremefter.
• Tryk på øverste højrepil for at vippe ryglænet bagud.
Justere i længderetningen
• Tryk på nederste venstrepil for at flytte sædet fremad.
• Tryk på nederste højrepil for at flytte sædet bagud.
ELOPVARMEDE/VENTILEREDE SÆDER
Sæderne kan opvarmes for at øge komforten, når det er koldt.
Sædevarmen reguleres på kontroldisplayet.
–– Tryk flere gange på knappen for venstre eller højre
sæde for at skifte mellem de fire niveauer: deaktiveret,
høj, moderat og lav. Knappen viser det indstillede niveau.
Sæderne kan også ventileres f.eks. for at fjerne fugt fra tøj.
–– Tryk flere gange på knappen for venstre eller højre
sæde for at skifte mellem de tre positioner: høj, moderat
og lav. Knappen viser den indstillede position.
HOLDER FOR TABLET*
På bagsiden af forsædets nakkestøtte sidder en holder, der passer til
de fleste tabletter.
Anbring tabletten i holderen:
1. Tryk fligen ned og bøj den frem mod nakkestøtten for at åbne
klappen.
2. Skyd tabletten ind i holderen, og luk klappen.
Løsn holderen fra fastgørelsen:
1. Tryk på knappen på undersiden af den faste del, i nakkestøtten.
2. Træk holderen bagud/opad.
BEFÆSTELSESPUNKTER TIL BARNESTOL
Bilen er udstyret med befæstelsespunkter til barnestol i bageste
sæderække.
De øverste befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med
fremadvendte barnestole.
1. Skyd sædet frem og juster ryglænet fremad for at få adgang til
befæstelsespunkterne.
2. Følg altid fabrikantens monteringsanvisning.
SLÅ BORD OP
Under armlænet i bagsædet er der to borde, der kan slås ud over
bagsæderne.
1. Luk armlænets låg helt op.
2. Løft bordet ud af armlænet ved hjælp af læderfligen, og sving det
frem til helt lodret stilling.
3. Vip bordpladen ned over sædet og skyd den til siden.
Bordet slås ind ved at gentage disse trin i modsat rækkefølge.
KØLEBOKS
Bag armlænet i bagsædet er der en køleboks med plads til to flasker
og de medfølgende krystalglas.
• Boksen åbnes ved at trykke på knappen over klappen.
• På indersiden af køleboksen sidder en knap til temperaturindstilling.
Kølefunktionen er aktiv, når bilen er i gang, eller når den er i
tændingsposition II.
VARME OG KOLDE DRIKKE
Foran armlænet er der to krus-/glasholdere og en varmende/kølende
holder til f.eks. en flaske eller te-/kaffekrus.
–– Tryk på låget for at åbne holderen. Opvarmning/afkøling styres fra
kontroldisplayet. Blå lysdioder viser, at køling er aktiv, mens røde
lysdioder viser, at opvarmning er aktiv.
Opvarmning eller afkøling kan aktiveres, når bilen er i gang eller sat i
tændingstilstand II.
–– Tryk flere gange på knappen på kontroldisplayet for at
skifte mellem de to funktioner afkøling og opvarmning.
Knappen viser den valgte indstilling.
USB- OG ELKONTAKTER
USB-kontakter: Under armlænet i bagsædet er der to USB-kontakter.
I skærmholderne* bag på forsædernes nakkestøtte er der også to
USB-kontakter. Kontakterne kan bruges til opladning af f.eks. en mobiltelefon eller tablet.
Det er ikke muligt at afspille medier gennem bilens lydanlæg via
USB-kontakterne.
Elkontakter: Under armlænet i bagsædet er der en 12 V- og en
230 V-kontakt.
230 V: Kontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 230 V,
f.eks. opladere eller bærbare computere.
–– Isæt tilbehørets stik. Tilbehøret frakobles ved at trække stikket ud.
12 V: Kontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 12 V,
f.eks. musikafspillere eller mobiltelefoner.
–– Tag cigarettænderen ud af kontakten, og isæt tilbehørets stik. Tag
tilbehørets stik ud, når tilbehøret ikke er i brug, og isæt cigarettænderen igen.
For at USB- og elkontakterne kan levere strøm, skal bilens elektriske
system være i tændingsposition I.
OPBEVARINGSSTEDER
På bagsiden af forsædernes nakkestøtter sidder der holdere til tabletter*.
Der er et opbevaringsrum under armlænet mellem sæderne.
Der er askebægre i dørenes sider.
Der er opbevaringsrum i dørenes sider.
På forsædernes rygge er der opbevaringslommer.
På midterkonsollens sider er der opbevaringslommer.
Der findes en lille lomme foran på stolesædet.
HÅNDTAG I BAGAGERUM
Bilen har et selvlysende håndtag på indersiden af bagklappen. Det kan
benyttes til åbning af bagklappen indefra i en nødsituation.
–– Træk håndtaget ned for at åbne bagklappen.
Efter brug skal håndtaget manuelt trykkes tilbage til sin oprindelige
stilling.
SÆRLIGE TEKSTER
Instruktionsbogen og de øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-,
vigtigt- og bemærk-tekster, som skal læses. Nogle
funktioner gælder kun på visse markeder.
ADVARSEL
Opbevaringssteder
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon, kamera,
fjernbetjening til ekstra udstyr osv., i handskerummet
eller andre rum. Ellers kan de ved hård opbremsning
eller en kollision skade personer i bilen.
Varme og kolde drikke
Under kørsel bør flasker, termoflasker, glas og krus
opbevares i holdere eller i køleboksen.
Elopvarmede bagsæder
Knappen til det elopvarmede sæde skal ikke benyttes
af personer, der har svært ved at opfatte temperaturstigning på grund af nedsat føleevne, eller som af
én eller anden grund har vanskeligt ved at håndtere
knappen. Dette er for at undgå forbrændinger.
Befæstelsespunkter til barnestol
Barnestolens øverste fastspændingsbånd skal
altid trækkes gennem hullet i nakkestøttens ben,
inden de spændes fast ved befæstelsespunktet.
Hvis det ikke er muligt, skal sædeproducentens
anbefalinger følges.
Håndtag i bagagerum
Sørg for, at holde alle døre og bagklappen låst,
og hold nøglerne uden for børns rækkevidde. Børn
uden tilsyn kan låse sig inde og risikerer at komme
til skade.
Ventilerede bagsæder
Sædeventilationen kan ikke starte, hvis kabinetemperaturen er for lav. Dette er for at undgå
nedkøling af personen, der sidder i sædet.
Holder for tablet*
Tabletten bør have beskyttelsesplast på skærmen,
når den sidder i holderen. Dette er for at undgå
glassplinter ved en eventuel kollision.
Sikringer
Udskift altid en overbrændt sikring med en med
samme farve og amperetal. Brug aldrig en sikring
med højere amperetal end som angivet i tabellen i
instruktionsvejledningen.
Hvis en elektrisk komponent ikke fungerer,
kan det skyldes, at sikringen er brændt over på
grund af midlertidig overbelastning. Nærmere
oplysninger om sikringer fremgår af bilens normale
instruktionsvejledning.
Udgangseffekt
12 V-kontakten har en maksimal udgangseffekt på
120 W, mens 230 V-kontakten har 150 W.
OBS
Køleboks
Der skal være fri luftcirkulation omkring køleboksen for at få optimal funktion. Derfor skal der være
et frit mellemrum på mindst 5 cm ved boksens
luftindtag i bagagerummet.
Temperaturindstillingen skal muligvis justeres, alt
efter omgivelsestemperaturen. Til hurtig sænkning
af temperaturen anbefales maksimumsindstillingen.
På grund af minusgrader i bunden af køleskabet
for hurtigere nedkøling kan der opstå kondenPå varme dage kan temperaturen i bilen hurtigt
svand, som af og til skal tørres væk. For at opnå
stige, og personer der udsættes for denne høje tem- bedst mulig aftørring/rengøring skal den gennemperatur, risikerer at lide alvorlige skader, i værste fald sigtige flaskeholder tages ud.
med døden til følge. Småbørn er særligt udsatte.
Ventilerede bagsæder
Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed
af personer, der er følsomme over for træk. Til
VIGTIGT
længerevarende brug anbefales niveauet Lav.
Navigere i kontroldisplayet
Brug ikke skarpe genstande mod skærmen, da den
kan blive ridset.
TP 26869 (Danish) AT 1817, MY19. Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising