Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Early ‏Excellence Lounge
XC90
EXCELLENCE LOUNGE
SU P P LEMEN T
VÄLKOMMEN!
Her kan du læse om funktionerne for bagsædet i din Volvo XC90 Excellence Lounge. Mere udførlig ejerinformation findes i bilen, på appen
og på internettet. Alle typer af tilvalg/tilbehør, der er kendt på publiceringstidspunktet, er markeret med en asterisk: *.
BILENS MIDTERDISPLAY
Instruktionsvejledningen kan findes i bilens midterdisplay via topbilledet.
MOBILAPP
Instruktionsbogen findes som app (Volvo Manual) til smartphones og
tablets. Appen indeholder også instruktionsvideoer til udvalgte funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDE
På Volvo Cars supportside (support.volvocars.com) findes manualer og
instruktionsvideoer samt yderligere information og hjælp om din Volvo og
dit bilejerskab.
TRYKT INFORMATION
I handskerummet findes et supplement til instruktionsvejledningen,
som indeholder information om sikringer og specifikationer samt
en sammenfatning af vigtig og praktisk information. En trykt
instruktionsvejledning med tilhørende supplement kan efterbestilles.
KONTROLDISPLAY I BAGSÆDET
Fra kontroldisplayet, som er placeret i midterkonsollen mellem
bagsæderne, styres sædefunktioner, opvarmning og afkøling af drikke
samt funktionerne i Lounge Console.
Bringe skærmen op
–– Tryk på skærmens overside. Skærmen kommer op og startes
automatisk.
Efter en vis tid dæmpes lyset. Berør skærmen for at aktivere den igen.
Sænke skærmen
Skærmen sænkes manuelt:
–– Tryk på skærmens overside, indtil den er sænket helt ned i
midterkonsollen. Skærmen slukkes, når den sænkes.
NAVIGERE I KONTROLDISPLAYET
Kontroldisplayet er en trykfølsom skærm, som består af forskellige
visninger. Tryk på en knap på skærmen for at aktivere eller ændre
indstillinger for en funktion.
Knapper i menuen
Elopvarmning af venstre eller højre sæde.
Afkøling/opvarmning af kopholdere.
Ventilering af venstre eller højre sæde.
Justering af Lounge Console fra bagsædet.
Vende tilbage til visningen Hjem fra en anden visning
Kontroldisplayet vender automatisk tilbage til visningen Hjem efter et
vist stykke tid.
INDSTILLE BAGSÆDE
Bilens bagsæder kan justeres ved hjælp af knapperne på siden af
sæderne.
Ændr ryglænets hældning ved at justere knappen fremad/bagud.
Hæv/sænk sædet ved at justere den bageste del af knappen opad/
nedad. Flyt sædet fremad/bagud ved at justere knappen fremad/bagud.
Hæv/sænk sædehyndens forkant ved at justere den forreste del af
knappen opad/nedad.
Indstillinger af massage, sidestøtte, lændestøtte og forlængelse af
sædehynde er forbundet med multifunktionsknappen.
Der kan kun foretages en bevægelse (frem/tilbage/op/ned) ad
gangen. Justering af sædet kan foretages, når bilen er i gang, og
et vist stykke tid efter at døren er låst op, uden at bilen er i gang.
Justering er også mulig et vist stykke tid efter slukning af bilen.
Sæderne har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et
sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker, skal genstanden fjernes
og sædet derefter bevæges igen.
For at justere sove-/komfortstilling kan det være nødvendigt først at
flytte sædet et stykke frem.
JUSTERE INDSTILLINGER FOR SÆDET
Til justering af lændestøtte, sidestøtte i ryggen, hyndens længde samt
massageindstillinger anvendes multifunktionsknappen på siden af
sædet. Indstillinger, der foretages med multifunktionsknappen, vises på
kontroldisplayet. Displayet viser kun indstillinger for ét sæde ad gangen.
1. Bring kontroldisplayet op.
2. Aktivér sædeindstilling ved at dreje eller trykke
multifunktionsknappen i en vilkårlig retning.
Sædeindstillingsvisningen åbnes på kontroldisplayet.
3. Vælg den ønskede funktion på kontroldisplayet ved at trykke på
displayet eller dreje multifunktionsknappen opad/nedad.
4. Ændr indstillingen ved at trykke på knappen i den ønskede retning.
Massage
Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med
multifunktionsknappen for at aktivere massagefunktionen.
Når der er slukket for bilen, er det ikke muligt at benytte
massagefunktionen.
Følgende indstillingsmuligheder er tilgængelige for massage:
Tænd/Sluk: Vælg mellem tænd og sluk for at tænde/
slukke for massagefunktionen.
Program 1-5: Der er fem forudindstillede
massageprogrammer. Vælg mellem 1 (Bølge),
2 (Stigende), 3 (Avanceret), 4 (Lænd) og 5 (Skulder).
Intensitet: Vælg mellem lav, normal og høj.
Hastighed: Vælg mellem langsom, normal og hurtig.
Sidestøtte
Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med
multifunktionsknappen for at aktivere justering af
sidestøtte i sæderyggen.
• Tryk på den forreste del af sædeknappen på
multifunktionsknappen for at øge sidestøtten.
• Tryk på den bageste del af sædeknappen for at
mindske sidestøtten.
Lændestøtte
Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med
multifunktionsknappen for at aktivere justering af
lændestøtten.
• Tryk på sædeknappen op/ned på multifunktionsknappen
for at flytte lændestøtten opad/nedad.
• Tryk på den forreste del af sædeknappen for at øge
lændestøtten.
• Tryk på den bageste del af sædeknappen for at
mindske lændestøtten.
Forlængelse af sædehynden
Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med
multifunktionsknappen for at aktivere justering af
sædehyndens længde.
• Tryk på den forreste del af sædeknappen på
multifunktionsknappen for at forlænge sædehynden.
• Tryk på den bageste del af sædeknappen for at justere
sædehynden tilbage indad.
LOUNGE CONSOLE
Lounge Console består af en 12,9-tommers touchskærm samt
kombineret fodstøtte og opbevaringsrum. Lounge Console kan justeres
fremad/bagud via kontroldisplayet i bagsædet.
På kontroldisplayet trykkes på knappen for at komme til
den visning, hvor Lounge Console kan justeres.
Tryk på knappen for at vippe skærmen ud til læsetilstand
eller for at vippe den ind. I læsetilstand kan vinklen på
skærmen justeres manuelt. Ud-/indvipning af skærmen
afbrydes ved at trykke på knappen for ind-/udvipning. Vær
opmærksom på riskoen for klemning ved justering.
For øget komfort kan konsollen justeres fremad/bagud.
Vær opmærksom på riskoen for klemning ved justering.
Tryk på knappen for at vippe skærmen ind (hvis den er
vippet ud) samt for at justere konsollen frem maksimalt.
Tryk på knappen igen for at afbryde.
Det er muligt at justere fodstøtten til tre forskellige positioner samt at
lukke den. Fodstøtten åbnes med foden med knappen i underkanten
på Lounge Console, og positionen justeres derpå manuelt. Juster
fodstøtten til ønsket position. Den sænkes til lukket tilstand ved først
at hæve den til øverste position for derefter at sænke den helt.
Tryk på knappen for at aktivere og tilpasse den indbyggede
varmefunktion i fodstøtten.
Lås klappen til opbevaringsrummet
I lukket tilstand kan klappen til opbevaringsrummet i konsollen låses
med det tilhørende låsekort. Låsning/oplåsning sker ved at holde
kortet stille foran nøglelæseren på konsollens højre side, mærket
med et nøglesymbol. En dæmpet kliklyd høres ved låsning/oplåsning.
Den cylindriske del af låsekortet skal vendes mod nøglesymbolet.
For at skifte mellem låst og oplåst tilstand skal låsekortet fjernes fra
nøglelæseren i nogle sekunder for derefter at vises igen.
App til Lounge Console
I skærmen i Lounge Console findes Excellence Lounge-appen. Den
giver dig hjælp til at udforske mulighederne i bilen, information om
unikke Excellence Lounge-funktioner og hjælp til f.eks. at oprette
forbindelse til Wi-Fi eller Bluetooth.
ELOPVARMEDE/VENTILEREDE SÆDER
Sæderne kan opvarmes for at øge komforten, når det er koldt.
Sædevarmen reguleres på kontroldisplayet.
–– Tryk flere gange på knappen for venstre eller højre
sæde for at skifte mellem de fire niveauer: deaktiveret,
høj, moderat og lav. Knappen viser det indstillede niveau.
Sæderne kan også ventileres f.eks. for at fjerne fugt fra tøj.
–– Tryk flere gange på knappen for venstre eller højre
sæde for at skifte mellem de tre positioner: høj, moderat
og lav. Knappen viser den indstillede position.
HOLDER FOR TABLET*
På bagsiden af forsædets nakkestøtte sidder en holder, der passer til
de fleste tabletter.
Anbring tabletten i holderen:
1. Tryk fligen ned og bøj den frem mod nakkestøtten for at åbne
klappen.
2. Skyd tabletten ind i holderen, og luk klappen.
Løsn holderen fra fastgørelsen:
1. Tryk på knappen på undersiden af den faste del, i nakkestøtten.
2. Træk holderen bagud/opad.
BEFÆSTELSESPUNKTER TIL BARNESTOL
Bilen er udstyret med befæstelsespunkter til barnestol i bageste
sæderække.
De øverste befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med
fremadvendte barnestole.
1. Skyd sædet frem og juster ryglænet fremad for at få adgang til
befæstelsespunkterne.
2. Følg altid fabrikantens monteringsanvisning.
SLÅ BORD OP
Under armlænet i bagsædet er der to borde, der kan slås ud over
bagsæderne.
1. Luk armlænets låg helt op.
2. Løft bordet ud af armlænet ved hjælp af læderfligen, og sving det
frem til helt lodret stilling.
3. Vip bordpladen ned over sædet og skyd den til siden.
Bordet slås ind ved at gentage disse trin i modsat rækkefølge.
KØLEBOKS
Bag armlænet i bagsædet er der en køleboks med plads til to flasker
og de medfølgende krystalglas.
• Boksen åbnes ved at trykke på knappen over klappen.
• På indersiden af køleboksen sidder en knap til temperaturindstilling.
Kølefunktionen er aktiv, når bilen er i gang, eller når den er i
tændingsposition II.
VARME OG KOLDE DRIKKE
Foran armlænet er der to krus-/glasholdere og en varmende/kølende
holder til f.eks. en flaske eller te-/kaffekrus.
–– Tryk på låget for at åbne holderen. Opvarmning/afkøling styres fra
kontroldisplayet. Blå lysdioder viser, at køling er aktiv, mens røde
lysdioder viser, at opvarmning er aktiv.
Opvarmning eller afkøling kan aktiveres, når bilen er i gang eller sat i
tændingstilstand II.
–– Tryk flere gange på knappen på kontroldisplayet for at
skifte mellem de to funktioner afkøling og opvarmning.
Knappen viser den valgte indstilling.
USB- OG ELKONTAKTER
USB-kontakter: Under armlænet i bagsædet er der to USB-kontakter.
Disse kontakter kan bruges til opladning af mobiltelefon, tablet osv.
Skærmholderen* bag på førersædets nakkestøtte har også to
USB-kontakter. Disse kontakter kan bruges til opladning af
mobiltelefon, tablet osv.
Det er ikke muligt at afspille medier gennem bilens lydanlæg via
USB-kontakterne.
Elkontakter: Under armlænet i bagsædet er der en 12 V- og en
230 V-kontakt.
230 V: Kontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 230 V,
f.eks. opladere eller bærbare computere (maksimal udgangseffekt
150 W).
–– Isæt tilbehørets stik. Tilbehøret frakobles ved at trække stikket ud.
12 V: Kontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 12 V,
f.eks. musikafspillere eller mobiltelefoner (maksimal udgangseffekt
120 W).
–– Tag cigarettænderen ud af kontakten, og isæt tilbehørets stik.
Tag tilbehørets stik ud, når tilbehøret ikke er i brug, og isæt
cigarettænderen igen.
For at USB- og elkontakterne kan levere strøm, skal bilens elektriske
system være i tændingsposition I.
OPBEVARINGSSTEDER
Alt efter valgt udstyrsniveau sidder der på førersædet enten en
adskillende skærm* med en bøjle på eller en holder til en tablet*.
Der er et opbevaringsrum under armlænet mellem sæderne.
Der er askebægre i dørenes sider.
Førersædets ryglæn har en opbevaringslomme.
Der er opbevaringsrum i dørenes sider.
På midterkonsollens sider er der opbevaringslommer.
Der findes en lille lomme foran på stolesædet.
HÅNDTAG I BAGAGERUM
Bilen har et selvlysende håndtag på indersiden af bagklappen. Det kan
benyttes til åbning af bagklappen indefra i en nødsituation.
–– Træk håndtaget ned for at åbne bagklappen.
Efter brug skal håndtaget manuelt trykkes tilbage til sin oprindelige
stilling.
SÆRLIGE TEKSTER
Instruktionsbogen og de øvrige vejledninger
indeholder sikkerhedsanvisninger og alle
advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster, som skal
læses. Nogle funktioner gælder kun på visse
markeder.
På varme dage kan temperaturen i bilen hurtigt
stige, og personer der udsættes for denne høje
temperatur, risikerer at lide alvorlige skader,
i værste fald med døden til følge. Småbørn er
særligt udsatte.
OBS
Køleboks
Der skal være fri luftcirkulation omkring
køleboksen for at få optimal funktion. Derfor skal
der være et frit mellemrum på mindst 5 cm ved
boksens luftindtag i bagagerummet.
VIGTIGT
Temperaturindstillingen skal muligvis
Navigere i kontroldisplayet
justeres, alt efter omgivelsestemperaturen. Til
Brug ikke skarpe genstande mod skærmen, da den
ADVARSEL
hurtig sænkning af temperaturen anbefales
kan blive ridset.
Opbevaringssteder
maksimumsindstillingen.
Ventilerede bagsæder
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon,
På grund af minusgrader i bunden af køleskabet
Sædeventilationen kan ikke starte, hvis
kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr osv., i
for hurtigere nedkøling kan der opstå
handskerummet eller andre rum. Ellers kan de ved kabinetemperaturen er for lav. Dette er for at
kondensvand, som af og til skal tørres væk. For
hård opbremsning eller en kollision skade personer undgå nedkøling af personen, der sidder i sædet.
at opnå bedst mulig aftørring/rengøring skal den
i bilen.
Holder for tablet*
gennemsigtige flaskeholder tages ud.
Tabletten bør have beskyttelsesplast på skærmen,
Varme og kolde drikke
Adskillende skærm*
Under kørsel bør flasker, termoflasker, glas og krus når den sidder i holderen. Dette er for at undgå
Bøjlen på den adskillende skærm på førersædet
glassplinter ved en eventuel kollision.
opbevares i holdere eller i køleboksen.
må belastes med højst 1,2 kg.
Sikringer
Lounge Console
Ventilerede bagsæder
Udskift altid en overbrændt sikring med en med
Der er risiko for klemning, når skærmen i Lounge
Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed
samme farve og amperetal. Brug aldrig en sikring
Console bringes op og sænkes. Se mærkat på
af personer, der er følsomme over for træk. Til
med højere amperetal end som angivet i tabellen i
passagersidens solskærm.
længerevarende brug anbefales niveauet Lav.
instruktionsvejledningen.
Elopvarmede bagsæder
Lounge Console
Hvis en elektrisk komponent ikke fungerer,
Knappen til det elopvarmede sæde skal ikke
Lounge Console fungerer muligvis ikke ved lave
kan det skyldes, at sikringen er brændt over på
benyttes af personer, der har svært ved at opfatte
temperaturer i kabinen.
grund af midlertidig overbelastning. Nærmere
temperaturstigning på grund af nedsat føleevne,
oplysninger om sikringer fremgår af bilens normale Skærmen i Lounge Console fungerer muligvis ikke
eller som af én eller anden grund har vanskeligt
ved høje temperaturer i kabinen. Bring skærmen
instruktionsvejledning.
ved at håndtere knappen. Dette er for at undgå
op og afkøl den med ventilationsspjældene mellem
forbrændinger.
Udgangseffekt
for- og bagdør.
Befæstelsespunkter til barnestol
12 V-kontakten har en maksimal udgangseffekt på
Barnestolens øverste fastspændingsbånd skal
120 W, mens 230 V-kontakten har 150 W.
altid trækkes gennem hullet i nakkestøttens ben,
Lounge Console
inden de spændes fast ved befæstelsespunktet.
Belast ikke oversiden af Lounge Console f.eks.
Hvis det ikke er muligt, skal sædeproducentens
med et knæ ved støvsugning af bilen. Anbring
anbefalinger følges.
heller ikke genstande på Lounge Console. Se
Håndtag i bagagerum
mærkat på passagersidens solskærm.
Sørg for, at holde alle døre og bagklappen låst,
og hold nøglerne uden for børns rækkevidde. Børn
uden tilsyn kan låse sig inde og risikerer at komme
til skade.
TP 26843 (Danish) AT 1817, MY19. Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement