Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence Lounge

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence Lounge
XC90
EXCELLENCE LOUNGE
SUPPLEME N T
VÄLKOMMEN!
Her kan du læse om funktionerne for bagsædet i din Volvo XC90 Excellence Lounge. Mere udførlige ejeroplysninger er tilgængelige i bilen,
på app og på internettet.
BILENS MIDTERDISPLAY
Instruktionsvejledningen er tilgængelig via topvisningen på bilens midterdisplay.
MOBILAPP
Instruktionsvejledningen findes som en app (Volvo Manual) til smartphone
og tablet. Appen indeholder også instruktionsvideoer for udvalgte funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDE
På Volvo Cars' supportside (support.volvocars.com) findes manualer og
instruktionsvideoer samt yderligere oplysninger og hjælp vedrørende din
Volvo og dit bilejerskab.
TRYKT INFORMATION
I handskerummet ligger er supplement til instruktionsvejledningen, der
indeholder oplysninger om sikringer og specifikationer samt et resumé af
vigtige og praktiske oplysninger. En trykt instruktionsvejledning med tilhørende supplement kan efterbestilles.
INDHOLD
01. MIDTERKONSOL I BAGSÆDET
Dette kapitel beskriver det, der findes i midterkonsollen i bagsædet, f.eks. kontroldisplayet og det, som kan styres
derfra, samt køleboksen og oplysninger om, hvordan du kan varme og afkøle drikke.
02. LOUNGE CONSOLE
Her kan du læse om Lounge Console samt de forskellige funktioner og indstillingsmuligheder.
03. SÆDEINDSTILLINGER
Her finder du oplysninger om, hvordan du justerer og indstiller sæderne samt andre sædefunktioner.
04. OVERSIGT OVER INTERIØRET
Her kan du læse om interiøret i bilen og f.eks. få en oversigt over forskellige opbevaringsrum.
05. SÆRLIGE TEKSTER
Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.
Alle på tidspunktet for publicering kendte typer af tilvalg/tilbehør er markeret med en asterisk: *.
01
KONTROLDISPLAY I BAGSÆDET
Fra kontroldisplayet, der befinder sig i midterkonsollen mellem bagsæderne, styres sædefunktionerne, opvarmning og afkøling af drikke samt
funktionerne i Lounge Console.
Bringe skærmen op
– Tryk på skærmens overside. Skærmen kommer op og startes automatisk.
Efter en vis tid dæmpes lyset. Berør skærmen for at aktivere den igen.
Sænke skærmen
Skærmen sænkes manuelt:
– Tryk på skærmens overside. Tryk, indtil skærmen er sænket helt ned i
midterkonsollen. Skærmen slukkes, når den sænkes.
01
NAVIGERE I KONTROLDISPLAYET
Kontroldisplayet er en trykfølsom skærm, som består af forskellige visninger. Tryk på en knap på skærmen for at aktivere eller ændre indstillinger for en funktion.
Knapper i menuen
Elopvarmning af venstre eller højre sæde.
Afkøling/opvarmning af kopholdere.
Ventilering af venstre eller højre sæde.
Justering af Lounge Console fra bagsædet.
Vende tilbage til visningen Hjem fra en anden visning
Kontroldisplayet vender automatisk tilbage til visningen Hjem efter et
vist stykke tid.
01
KØLEBOKS
Bag armlænet i bagsædet er der en køleboks med plads til to flasker
og de medfølgende krystalglas.
Boksen åbnes ved at trykke på knappen over klappen.
På indersiden af køleboksen sidder en knap til temperaturindstilling.
Kølefunktionen er aktiv, når bilen er i gang eller sat i tændingstilstand II.
VARME OG KOLDE DRIKKE
Foran armlænet er der to kop-/glasholdere og en varmende/kølende
holder til f.eks. en flaske eller te-/kaffekop.
– Tryk på låget for at åbne holderen. Opvarmning/afkøling styres fra
kontroldisplayet. Blå lysdioder viser, at køling er aktiv, mens røde lysdioder viser, at opvarmning er aktiv.
Opvarmning eller afkøling kan aktiveres, når bilen er i gang eller sat i
tændingstilstand II.
Tryk flere gange på knappen på kontroldisplayet for at skifte
mellem de to funktioner afkøling og opvarmning. Knappen
viser den valgte indstilling.
01
SLÅ BORD OP
Under armlænet i bagsædet er der to borde, der kan slås ud over bagsæderne.
1. Luk armlænets låg helt op.
2. Løft bordet ud af armlænet ved hjælp af læderfligen, og sving det
frem til helt lodret stilling.
3. Vip bordpladen ned over sædet og skyd den til siden.
Bordet slås ind ved at gentage disse trin i modsat rækkefølge.
01
USB- OG ELKONTAKTER
12 V: Kontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 12 V,
f.eks. musikafspillere eller mobiltelefoner (maksimal udgangseffekt 120
W).
USB-kontakter: Under armlænet i bagsædet findes to USB-kontakter.
Skærmbeslaget* på bagsiden af forsædets nakkestøtte har også to
USB-kontakter. Kontakterne kan anvendes til at oplade f.eks. en mobiltelefon eller tablet. Det er ikke muligt at afspille medier gennem bilens
lydanlæg via USB-kontakterne.
– Tag cigarettænderen ud af kontakten, og isæt tilbehørets stik. Tag tilbehørets stik ud, når tilbehøret ikke er i brug, og isæt cigarettænderen igen.
Elkontakt: Under armlænet i bagsædet er der en 12 V-kontakt og en
230 V-kontakt.
For at USB- og elkontakterne kan levere strøm, skal bilens elektriske
system være i tændingsposition I.
230 V: Kontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 230 V,
f.eks. opladere eller bærbare computere (maksimal udgangseffekt 150
W).
– Isæt tilbehørets stik. Tilbehøret frakobles ved at trække stikket ud.
LOUNGE CONSOLE
Lounge Console består af en 12,9-tommers touchskærm samt kombineret fodstøtte og opbevaringsrum. Lounge Console kan justeres
fremad/bagud via kontroldisplayet i bagsædet.
På kontroldisplayet trykkes på knappen for at komme til den
visning, hvor Lounge Console kan justeres.
Tryk på knappen for at vippe skærmen ud til læsetilstand eller
for at vippe den ind. I læsetilstand kan vinklen på skærmen
justeres manuelt. Ud-/indvipning af skærmen afbrydes ved at
trykke på knappen for ind-/udvipning. Vær opmærksom på
risikoen for klemning ved justering.
For øget komfort kan konsollen justeres fremad/bagud. Vær
opmærksom på risikoen for klemning ved justering.
Tryk på knappen for at vippe skærmen ind (hvis den er vippet
ud) samt for at justere konsollen frem maksimalt. Tryk på
knappen igen for at afbryde.
Det er muligt at justere fodstøtten til tre forskellige positioner samt at
lukke den. Fodstøtten åbnes med foden med knappen i underkanten på
Lounge Console, og positionen justeres derpå manuelt. Den sænkes til
lukket tilstand ved først at hæve den til øverste position for derefter at
sænke den helt.
Tryk på knappen for at aktivere og tilpasse den indbyggede
varmefunktion i fodstøtten.
02
02
Lås klappen til opbevaringsrummet
I lukket tilstand kan klappen til opbevaringsrummet i konsollen låses
med det tilhørende låsekort. Låsning/oplåsning sker ved at holde kortet
stille foran nøglelæseren på konsollens højre side, mærket med et nøglesymbol. En dæmpet kliklyd høres ved låsning/oplåsning. Den cylindriske del af låsekortet skal vendes mod nøglesymbolet. For at skifte mellem låst og oplåst tilstand skal låsekortet fjernes fra nøglelæseren i
nogle sekunder for derefter at vises igen.
App til Lounge Console
I skærmen i Lounge Console findes Excellence Lounge-appen. Den
giver dig hjælp til at udforske mulighederne i bilen, information om unikke Excellence Lounge-funktioner og hjælp til f.eks. at oprette forbindelse til Wi-Fi eller Bluetooth.
INDSTILLE BAGSÆDE
Bilens bagsæder kan justeres ved hjælp af knapperne på siden af
sæderne.
Ændr ryglænets hældning ved at justere knappen fremad/bagud.
Hæv/sænk sædet ved at justere den bageste del af knappen
opad/nedad. Flyt sædet fremad/bagud ved at justere knappen
fremad/bagud.
Hæv/sænk sædehyndens forkant ved at justere den forreste del af
knappen opad/nedad.
Indstillinger af massage, sidestøtte, lændestøtte og forlængelse af
sædehynde er forbundet med multifunktionsknappen.
Der kan kun foretages en bevægelse (frem/tilbage/op/ned) ad gangen. Justering af sædet kan foretages, når bilen er i gang, og et vist
stykke tid efter at døren er låst op, uden at bilen er i gang. Justering er
også mulig et vist stykke tid efter slukning af bilen.
Sæderne har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et sæde
blokeres af en genstand. Hvis det sker, skal genstanden fjernes og
sædet derefter bevæges igen.
For at justere sove-/komfortstilling kan det være nødvendigt først at
flytte sædet et stykke frem.
03
JUSTERE INDSTILLINGER FOR SÆDET
Til justering af lændestøtte, sidestøtte i ryggen, hyndens længde samt
massageindstillinger anvendes multifunktionsknappen på siden af
sædet. Indstillinger, der foretages med multifunktionsknappen, vises på
kontroldisplayet. Displayet viser kun indstillinger for ét sæde ad gangen.
1. Bring kontroldisplayet op.
2. Aktivér sædeindstilling ved at dreje eller trykke multifunktionsknappen i en vilkårlig retning. Sædeindstillingsvisningen åbnes på kontroldisplayet.
03
3. Vælg den ønskede funktion på kontroldisplayet ved at trykke på displayet eller dreje multifunktionsknappen opad/nedad.
4. Ændr indstillingen ved at trykke på knappen i den ønskede retning.
Massage
Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med multifunktionsknappen for at aktivere massagefunktionen. Når der er
slukket for bilen, er det ikke muligt at benytte massagefunktionen.
Følgende indstillingsmuligheder er tilgængelige for massage:
Tænd/Sluk:
Vælg mellem tænd og sluk for at tænde/slukke for massagefunktionen.
Program 1-5:
Der er fem forudindstillede massageprogrammer. Vælg mellem 1 (Bølge), 2 (Stigende), 3 (Avanceret), 4 (Lænd) og 5
(Skulder).
Intensitet:
Vælg mellem lav, normal og høj.
Hastighed:
Vælg mellem langsom, normal og hurtig.
Sidestøtte
Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med multifunktionsknappen for at aktivere justering af sidestøtte i sæderyggen.
•
•
Tryk på den forreste del af sædeknappen på multifunktionsknappen
for at øge sidestøtten.
Tryk på den bageste del af sædeknappen for at mindske sidestøtten.
Lændestøtte
Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med multifunktionsknappen for at aktivere justering af lændestøtten.
•
•
•
Tryk på sædeknappen op/ned på multifunktionsknappen for at flytte
lændestøtten opad/nedad.
Tryk på den forreste del af sædeknappen for at øge lændestøtten.
Tryk på den bageste del af sædeknappen for at mindske lændestøtten.
Forlængelse af sædehynden
Tryk på skærmknappen eller vælg funktionen med multifunktionsknappen for at aktivere justering af sædehyndens længde.
•
•
Tryk på den forreste del af sædeknappen på multifunktionsknappen
for at forlænge sædehynden.
Tryk på den bageste del af sædeknappen for at justere sædehynden
tilbage indad.
03
ELOPVARMEDE/VENTILEREDE SÆDER
Sæderne kan opvarmes for at øge komforten, når det er koldt. Sædevarmen reguleres på kontroldisplayet.
Tryk flere gange på knappen for venstre eller højre sæde for at
skifte mellem de tre positioner: høj, moderat og lav. Knappen
viser det indstillede niveau.
Sæderne kan ventileres f.eks. for at fjerne fugt fra tøj. Sædeventilationen styres fra kontroldisplayet.
03
Tryk flere gange på knappen for venstre eller højre sæde for at
skifte mellem de tre positioner: høj, moderat og lav. Knappen
viser den indstillede position.
BEFÆSTELSESPUNKTER TIL BARNESTOL
Bilen er udstyret med befæstelsespunkter til barnestol i bageste sæderække, . De øverste befæstelsespunkter er hovedsagelig beregnet til
brug med fremadvendte barnestole.
– Skyd sædet frem og juster ryglænet fremad for at få adgang til
befæstelsespunkterne.
> Følg altid fabrikantens monteringsanvisning.
OPBEVARINGSSTEDER
På førersædet sidder en adskillende skærm* med en bøjle på.
Der er askebægre i dørenes sider.
Der er et opbevaringsrum under armlænet mellem sæderne.
Der er opbevaringsrum i dørenes sider.
Førersædets ryglæn har en opbevaringslomme.
På midterkonsollens sider er der opbevaringslommer.
Der findes en lille lomme foran på stolesædet.
04
7
HÅNDTAG I BAGAGERUM
Bilen har et selvlysende håndtag på indersiden af bagklappen. Det kan
benyttes til åbning af bagklappen indefra i en nødsituation.
– Træk håndtaget ned for at åbne bagklappen.
Efter brug skal håndtaget manuelt trykkes tilbage til sin oprindelige stilling.
04
HOLDER TIL TABLET*
Alt efter valgt udstyrsniveau er der holdere til tabletter på bagsiden af
forsædernes nakkestøtter. Kontakt en Volvo-forhandler for at få oplysninger om, hvilken tablet der passer.
Fastgør tabletten i holderen
1. Før tabletten mod fjederpakken i venstre side af holderen.
2. Klap tabletten ind mod holderen og lad den fjedre tilbage ind under
rammen.
3. Før holderen ned i beslaget, til det klikker.
Løsn holderen fra fastgørelsen
Tablettens holder skal altid fjernes, da sædet eller ryglænet justeres
uden for den normale sædeposition.
1. Tryk holderen ned i beslaget
støtten ind .
2. Træk holderen ud fra beslaget.
og tryk samtidigt knappen på nakke-
04
SÆRLIGE TEKSTER
Instruktionsvejledningen og de øvrige håndbøger
indeholder sikkerhedsanvisninger og alle Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.
Visse funktioner gælder kun for visse markeder.
ADVARSEL
VARME OG KOLDE DRIKKE
Under kørsel bør flasker, termoflasker, glas og krus
opbevares i holdere eller i køleboksen.
LOUNGE CONSOLE
Der er risiko for klemning, når skærmen i Lounge
Console bringes op og sænkes. Se mærkat på passagersidens solskærm.
ELOPVARMEDE/VENTILEREDE SÆDER
Regulatoren til det elopvarmede sæde må ikke
anvendes af personer, som har svært ved at opfatte
temperaturstigning på grund af bortfald af evnen til
at føle, eller som af en eller anden årsag har svært
ved at håndtere regulatoren. Dette for at undgå
brandskade.
05
BEFÆSTELSESPUNKTER TIL BARNESTOL
Barnestolens øverste fastspændingsbånd skal altid
trækkes gennem hullet i nakkestøttens ben, inden
de spændes fast ved befæstelsespunktet. Hvis
dette ikke er muligt, skal stoleproducentens anbefalinger følges.
OPBEVARINGSSTEDER
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon,
kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr osv., i handskerummet eller andre rum. Ellers kan de ved hård
opbremsning eller en kollision skade personer i
bilen.
HÅNDTAG I BAGAGERUM
Sørg for, at holde alle døre og bagklappen låst, og
hold nøglerne uden for børns rækkevidde. Børn
uden tilsyn kan låse sig inde og risikerer at komme
til skade. På varme dage kan temperaturen i bilen
hurtigt stige, og personer der udsættes for denne
høje temperatur, risikerer at lide alvorlige skader, i
værste fald med døden til følge. Småbørn er særligt
udsatte.
VIGTIGT
NAVIGERE I KONTROLDISPLAYET
Brug ikke skarpe genstande mod skærmen, da den
kan blive ridset.
SLÅ BORD OP
Bordet må højst belastes med 10 kg. Ved overbelastning løsnes bordstøttearmen for at beskytte
bordbenet. Følg nedenstående instruktioner for at
genoprette bordet:
1. Bordpladen vinkles en smule ned under vandret
stilling og holdes i den position.
2. Fastgør metalpiggen i enden af støttearmen i rillerne i skinnen under bordpladen. Bøj samtidig
den sorte plastpig yderst på støttearmen lidt væk.
3. Når metalpiggen er i sin rille, vinkles bordpladen
op, så befæstelsesanordningen for støttearmen
havner i sporet. Derefter vinkles bordpladen ned
igen.
Støttearmens befæstelsesanordning kan nu glide i
skinnen under bordet, og støttearmen sidder dermed fast igen.
USB- OG ELKONTAKTER
Sikringer
Udskift altid en overbrændt sikring med en med
samme farve og amperetal. Brug aldrig en sikring
med højere amperetal end som angivet i tabellen i
instruktionsvejledningen. Hvis en elektrisk komponent ikke fungerer, kan det skyldes, at sikringen er
brændt over på grund af midlertidig overbelastning.
Nærmere oplysninger om sikringer fremgår af
bilens normale instruktionsvejledning.
Udgangseffekt
12 V-kontakten har en maksimal udgangseffekt på
120 W, mens 230 V-kontakten har 150 W.
LOUNGE CONSOLE
Anbring ikke genstande på den forreste del af
Lounge Console. Se mærkat på passagersidens
solskærm.
ELOPVARMEDE/VENTILEREDE SÆDER
Sædeventilationen kan ikke starte, hvis kabinetemperaturen er for lav. Dette er for at undgå nedkøling
af personen, der sidder i sædet.
HOLDER TIL TABLET
Tabletten bør have beskyttelsesplast på skærmen,
når den sidder i holderen. Dette er for at undgå
glassplinter ved en eventuel kollision.
OBS
KØLEBOKS
Der skal være fri luftcirkulation omkring køleboksen
for at få optimal funktion. Derfor skal der være et
frit mellemrum på mindst 5 cm ved boksens luftindtag i bagagerummet.
Temperaturindstillingen skal muligvis justeres, alt
efter omgivelsestemperaturen. Til hurtig sænkning
af temperaturen anbefales maksimumsindstillingen.
På grund af minusgrader i bunden af køleskabet for
hurtigere nedkøling kan der opstå kondensvand,
som af og til skal tørres væk. For at opnå bedst
mulig aftørring/rengøring skal den gennemsigtige
flaskeholder tages ud.
LOUNGE CONSOLE
Lounge Console fungerer muligvis ikke ved lave
temperaturer i kabinen.
Skærmen i Lounge Console fungerer muligvis ikke
ved høje temperaturer i kabinen. Bring skærmen op
og afkøl den med ventilationsspjældene mellem forog bagdør.
ELOPVARMEDE/VENTILEREDE SÆDER
Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed
af personer, der er følsomme over for træk. Til længerevarende brug anbefales niveauet Lav.
OPBEVARINGSSTEDER
Adskillende skærm*
Krogen på den adskillende skærm på førersædet
må belastes med maks. 1,2 kg.
TP 28542 (Danish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement