Volvo | XC90 Twin Engine | ‏Excellence | Volvo XC90 Twin Engine 2017 ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2017 ‏Excellence
VÄLKOMMEN!
Her kan du læse om funktionerne for bagsædet i din Volvo XC90 Excellence. Mere udførlig ejerinformation findes i bilen, på appen og på
internettet.
BILENS MIDTERDISPLAY
Instruktionsvejledningen kan findes i bilens midterdisplay via topbilledet.
MOBILAPP
Instruktionsbogen findes som app (Volvo Manual) til smartphones og
tablets. Appen indeholder også instruktionsvideoer til udvalgte funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDE
På Volvo Cars supportside (support.volvocars.com) findes manualer og
instruktionsvideoer samt yderligere information og hjælp om din Volvo og
dit bilejerskab.
TRYKT INFORMATION
I handskerummet findes et supplement til instruktionsvejledningen, som
indeholder information om sikringer og specifikationer samt en sammenfatning af vigtig og praktisk information. En trykt instruktionsvejledning
med tilhørende supplement kan efterbestilles.
KONTROLDISPLAY I BAGSÆDET
Fra kontroldisplayet, der befinder sig i midterkonsollen mellem
bagsæderne, styres sædefunktionerne samt opvarmning og
afkøling af drikke.
Bringe skærmen op
–– Tryk på skærmens overside. Skærmen kommer automatisk op.
Skærmen starter automatisk, når den er kommet op. Efter en vis
tid dæmpes lyset. Berør skærmen for at aktivere den igen.
Sænke skærmen
Skærmen sænkes manuelt:
–– Tryk på skærmens overside. Tryk, indtil skærmen sænkes helt
ned i midterkonsollen. Skærmen slukkes, når den sænkes.
JONISK LUFTRENSER
Med det formål at holde luftkvaliteten i kabinen høj findes en
jonisk luftrenser. Joner dannes i luften og strømmer ud i kabinen.
Disse joner tiltrækker støv, virusser og allergener, som derefter
falder til gulvet. Funktionen er altid aktiv, når bilen er i mindst
tændingsposition I.
NAVIGERE I KONTROLDISPLAYET
Kontroldisplayet er en berøringsskærm, der reagerer ved berøring.
Displayet består af forskellige visninger. Tryk på en knap på displayet
for at aktivere den ønskede funktion eller for at komme til visningen for
funktionen.
Knapper i menuen
Knap for elopvarmning af venstre eller højre sæde.
Knap for afkøling/opvarmning af kopholdere.
Knap for ventilering af venstre eller højre sæde.
Knap for justering af forreste passagersæde fra bagsædet.
Vende tilbage til visningen Hjem fra en anden visning
Kontroldisplayet vender automatisk tilbage til visningen Hjem efter et
vist stykke tid. Ved justering af forreste passagersæde skal der trykkes
på krydset for at komme tilbage til visningen Hjem.
INDSTILLE BAGSÆDE
Bilens bagsæder har forskellige indstillingsmuligheder for optimal
siddekomfort.
Ændr ryglænets hældning ved at justere knappen fremad/bagud.
Hæv/sænk sædet ved at justere den bageste del af knappen opad/
nedad. Flyt sædet fremad/bagud ved at justere knappen fremad/
bagud.
Hæv/sænk sædehyndens forkant ved at justere den forreste del af
knappen opad/nedad.
Indstillinger af massage, sidestøtte, lændestøtte og forlængelse af
sædehynde er forbundet med multifunktionsknappen.
Der kan kun foretages en bevægelse (frem/tilbage/op/ned) ad
gangen. Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at døren er låst
op, uden at bilen er i gang. Indstilling af sæde kan altid foretages, når
bilen er i gang. Justering kan også foretages i et vist stykke tid efter
slukning af bilen.
Sæderne har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et
sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker, skal du fjerne genstanden, og derefter betjene sædet igen.
For at justere sove-/komfortstilling kan det være nødvendigt først at
flytte sædet et stykke frem.
BENYTTE MULTIFUNKTIONSKNAPPEN
Multifunktionsknappen benyttes til justering af lændestøtte, sidestøtte
i ryggen, hyndens længde samt massageindstillingerne. Indstillinger,
der foretages med multifunktionsknappen, vises på kontroldisplayet. På
skærmen vises kun indstillinger for ét sæde ad gangen.
1. Bring kontroldisplayet op manuelt.
2. Aktivér sædeindstilling ved at dreje eller trykke multifunktionsknappen i en vilkårlig retning. Sædeindstillingsvisningen åbnes på
kontroldisplayet.
3. Vælg den ønskede funktion på kontroldisplayet ved at trykke på
displayet eller dreje multifunktionsknappen opad/nedad.
4. Ændr indstillingen ved at trykke knappen i den ønskede retning.
Massage
Tryk på skærmknappen eller vælg funktion med multifunktionsknappen for at aktivere massagefunktionen. Når bilen
er slukket, er det ikke muligt at bruge massagefunktionen.
Følgende indstillingsmuligheder er tilgængelige for massage:
Tænd/sluk: Vælg mellem tænd og sluk for at tænde/
slukke for massagefunktionen.
Program 1-5: Der er fem forudindstillede massageprogrammer. Vælg mellem 1 (Bølge), 2 (Stigende),
3 (Avanceret), 4 (Lænd) og 5 (Skulder).
Intensitet: Vælg mellem lav, normal og høj.
Hastighed: Vælg mellem langsom, normal og hurtig.
Sidestøtte
Tryk på skærmknappen eller vælg funktion med multifunktionsknappen for at aktivere justering af sidestøtte i
sæderyggen.
• Tryk på den forreste del af sædeknappen på multifunktionsknappen for at øge sidestøtten.
• Tryk på den bageste del af sædeknappen for at
mindske sidestøtten.
Lændestøtte
Tryk på skærmknappen eller vælg funktion med multifunktionsknappen for at aktivere justering af lændestøtte.
• Tryk på sædeknappen op/ned på multifunktionsknappen for at flytte lændestøtten opad/nedad.
• Tryk på den forreste del af sædeknappen for at øge
lændestøtten.
• Tryk på den bageste del af sædeknappen for at
mindske lændestøtten.
Forlænge sædehynde
Tryk på skærmknappen eller vælg funktion med multifunktionsknappen for at aktivere justering af sædehynde.
• Tryk på den forreste del af sædeknappen på multifunktionsknappen for at forlænge sædehynden.
• Tryk på den bageste del af sædeknappen for at forkorte
sædehynden.
JUSTERING AF DET FORRESTE PASSAGERSÆDE FRA BAGSÆDET
Det forreste passagersæde kan justeres i længderetning fra bagsædet,
ligesom ryglænets hældning kan ændres. Brug kontroldisplayet mellem
bagsæderne til at ændre det forreste passagersædes indstillinger.
1. Tryk på skærmknappen for justering af forreste passagersæde fra bagsædet.
2. En ny visning åbnes, hvor indstilling af hældning og
placering i længderetningen kan foretages.
3. Tryk på krydset for at komme tilbage til visningen Hjem.
Justere ryglænets hældning
• Tryk på øverste venstrepil for at bevæge det forreste passagersædes
ryglæn fremefter.
• Tryk på øverste højrepil for at bevæge det forreste passagersædes
ryglæn bagud.
Justere i længderetningen
• Tryk på nederste venstrepil for at flytte det forreste passagersæde
fremad.
• Tryk på nederste højrepil for at flytte det forreste passagersæde
bagud.
ELOPVARMEDE/VENTILEREDE SÆDER
Sæderne kan opvarmes for at øge komforten, når det er koldt.
Sædevarmen reguleres på kontroldisplayet.
–– Tryk flere gange på knappen for venstre eller højre sæde
for at skifte mellem de fire niveauer: deaktiveret, høj,
moderat og lav. Knappen viser det indstillede niveau.
Sæderne kan ventileres f.eks. for at fjerne fugt fra tøj.
Sædeventilationen reguleres på kontroldisplayet.
–– Tryk flere gange på knappen for venstre eller højre sæde
for at skifte mellem de fire niveauer: deaktiveret, høj,
moderat og lav. Knappen viser det indstillede niveau.
T
F
A
DR
HOLDER TIL IPAD
På bagsiden af forsædets nakkestøtte sidder en holder, der passer til
de fleste iPad-modeller. En iPad fastgøres som følger:
1. Tryk fligen ned og bøj den frem mod nakkestøtten for at åbne
klappen.
2. Skyd iPad'en ind i holderen, og luk klappen.
Sådan tages holderen ud af fæstet:
1. Tryk på knappen på undersiden af den faste del.
2. Træk holderen bagud og opad for at frigøre den fra fæstet.
BEFÆSTELSESPUNKTER TIL BARNESTOL
Bilen er udstyret med befæstelsespunkter til barnestol i bageste
sæderække.
De øverste befæstelsespunkter er hovedsageligt beregnet til brug med
fremadvendte barnestole.
1. Skyd sædet frem og slå ryglænet frem for at få adgang til
befæstelsespunkterne.
2. Følg altid fabrikantens monteringsanvisning.
SLÅ BORD OP
Under armlænet befinder der sig to borde, der kan slås ud over
bagsæderne.
1. Luk armlænets låg helt op.
2. Løft bordet ud af armlænet ved hjælp af læderfligen, og sving bordet
frem til fuldstændig lodret stilling.
3. Slå bordpladen ned over sædet.
Bordene slås ind ved at gentage disse trin i modsat rækkefølge.
KØLEBOKS
Bag armlænet i bagsædet er der en køleboks med plads til to flasker
og opbevaringsplads til krystalglas.
• Boksen åbnes ved at trykke på knappen over klappen.
• På indersiden af køleboksen sidder en knap til temperaturindstilling.
Kølefunktionen er aktiv, når bilen er i gang, eller når den er i tændingsposition II.
VARME OG KOLDE DRIKKE
Foran armlænet er der to krus-/glasholdere og en varmende/kølende
holder til f.eks. en flaske eller te-/kaffekrus.
–– Tryk på låget for at åbne holderen. Opvarmning/afkøling styres fra
kontroldisplayet. Blå lysdioder viser, at køling er aktiv, mens røde
lysdioder viser, at opvarmning er aktiv.
Opvarmning/afkøling er aktiv, når bilen er i gang, eller når den er i
tændingsposition II.
–– Tryk flere gange på knappen på kontroldisplayet for at
skifte mellem de tre indstillinger: deaktiveret, køling og
varmning. Knappen viser den valgte indstilling.
PLACERINGEN AF USB- OG ELKONTAKTER
USB-kontakter: Under armlænet i bagsædet er der to USB-kontakter.
I skærmholderne bag på forsædernes nakkestøtte er der også to
USB-kontakter. Disse kontakter kan bruges til opladning af mobiltelefon, tablet osv.
Det er ikke muligt at afspille medier gennem bilens lydanlæg via
USB-kontakterne.
Stikkontakter: Under armlænet i bagsædet er der en 12 V- og en
230 V-stikkontakt.
230 V: Kontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 230 V,
f.eks. opladere eller bærbare computere.
–– Isæt tilbehørets stik. Tilbehøret frakobles ved at trække stikket ud.
12 V: Kontakten kan bruges til forskelligt tilbehør beregnet til 12 V,
f.eks. musikafspiller eller mobiltelefon.
–– Tag cigarettænderen ud af kontakten, og isæt tilbehørets stik. Tag
tilbehørets stik ud, når tilbehøret ikke er i brug, og isæt cigarettænderen igen.
For at USB- og elkontakterne kan levere strøm, skal bilens elektriske
system være i tændingsposition I.
OPBEVARINGSSTEDER
På bagsiden af forsædernes nakkestøtter sidder der holdere til
tabletter.
Der er et opbevaringsrum under armlænet mellem sæderne.
Der er askebægre i dørenes sider.
Der er opbevaringsrum i dørenes sider.
På midterkonsollens sider er der opbevaringslommer.
På forsædernes rygge er der opbevaringslommer.
HÅNDTAG I BAGAGERUM
Bilen har et selvlysende håndtag1 på indersiden af bagklappen. Det kan benyttes til åbning af bagklappen indefra i en
nødsituation.
–– Træk håndtaget ned for at åbne bagklappen.
Efter brug skal håndtaget manuelt trykkes tilbage til sin oprindelige stilling.
1
Gælder kun for visse markeder.
SÆRLIGE TEKSTER
Instruktionsbogen og de øvrige vejledninger indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-,
vigtigt- og bemærk-tekster, som skal læses. Nogle
funktioner gælder kun på visse markeder.
ADVARSEL
den gennemsigtige flaskeholder.
Elopvarmede bagsæder
Elopvarmning af bagsædet slås automatisk fra
Navigere i kontroldisplayet
Brug ikke skarpe genstande mod skærmen, da den efter 15 minutter.
Ventilerede bagsæder
kan blive ridset.
Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed
Ventilerede bagsæder
af personer, der er følsomme over for træk. Til
Sædeventilationen kan ikke starte, hvis kabinelængerevarende brug anbefales niveauet Lav.
temperaturen er for lav. Dette er for at undgå
VIGTIGT
Opbevaringssteder
Opbevar løse genstande, f.eks. mobiltelefon,
kamera, fjernbetjening til ekstra udstyr osv., i
handskerummet eller andre rum. Ellers kan de ved
hård opbremsning eller en kollision skade personer
i bilen.
nedkøling af personen, der sidder i sædet.
Elopvarmet sæde bør ikke anvendes af personer,
der har svært ved at opfatte temperaturstigninger som følge af tab af følesansen, eller som af
anden grund har svært ved at betjene knappen
til det elopvarmede sæde. Ellers er der risiko for
forbrændinger.
Hvis en elektrisk komponent ikke fungerer, kan det
skyldes, at sikringen er brændt over på grund af
midlertidig overbelastning. Nærmere oplysninger
om sikringer fremgår af bilens normale instruktionsvejledning.
Holder til iPad
En iPad bør have plasticbeskytter på skærmen, når
den sidder i iPad-holderen. Dette er for at undgå
glassplinter ved en eventuel kollision.
Sikringer
Udskift altid en overbrændt sikring med en med
Varme og kolde drikke
Under kørsel bør flasker, termoflasker, glas og krus samme farve og amperetal. Brug aldrig en sikring
med højere amperetal end som angivet i tabellen i
opbevares i holdere eller i køleboksen.
instruktionsvejledningen.
Elopvarmede bagsæder
Befæstelsespunkter til barnestol
Barnestolens øverste fastspændingsbånd skal
altid trækkes gennem hullet i nakkestøttens ben,
inden de spændes fast ved befæstelsespunktet.
Hvis det ikke er muligt, skal sædeproducentens
anbefalinger følges.
Håndtag i bagagerum
Sørg for, at holde alle døre og bagklappen låst, og
hold nøglerne uden for børns rækkevidde. Børn
uden tilsyn kan låse sig inde og risikerer at komme
til skade.
På varme dage kan temperaturen i bilen hurtigt
stige, og personer der udsættes for denne høje
temperatur, risikerer at lide alvorlige skader, i
værste fald med døden til følge. Småbørn er
særligt udsatte.
Udgangseffekt
12 V-kontakten har en maksimal udgangseffekt på
120 W, mens 230 V-kontakten har 150 W.
OBS
Køleboks
Der skal være fri luftcirkulation omkring køleboksen for at få bedst mulig funktion. Derfor skal
der være et frit mellemrum på mindst 5 cm ved
boksens luftindtag i bagagerummet.
Temperaturindstillingen skal muligvis justeres, alt
efter omgivelsestemperaturen. Til hurtig sænkning
af temperaturen anbefales maksimumsindstillingen.
På grund af minusgrader i bunden af køleskabet
for hurtigere nedkøling kan der opstå kondensvand, som af og til skal tørres væk. For bedste
udtørring/rengøring er det nødvendigt at fjerne
TP 20555 (Danish) AT 1617, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising