Volvo XC90 Twin Engine 2017 Quick Guide

Volvo XC90 Twin Engine 2017 Quick Guide
QUICK GUIDE
VÄLKOMMEN!
Denne Quick Guide beskriver et udvalg af funktionerne i din Volvo. Mere udførlige ejeroplysninger er tilgængelige i bilen, på app og på internettet.
BILENS MIDTERDISPLAY
Instruktionsvejledningen er tilgængelig via topvisningen på bilens midterdisplay.
MOBILAPP
Instruktionsvejledningen findes som en app (Volvo Manual) til smartphone
og tablet. Appen indeholder også instruktionsvideoer for udvalgte funktioner.
VOLVOS SUPPORTSIDE
På Volvo Cars' supportside (support.volvocars.com) findes manualer og
instruktionsvideoer samt yderligere oplysninger og hjælp vedrørende din
Volvo og dit bilejerskab.
TRYKT INFORMATION
I handskerummet ligger er supplement til instruktionsvejledningen, der
indeholder oplysninger om sikringer og specifikationer samt et resumé af
vigtige og praktiske oplysninger. En trykt instruktionsvejledning med tilhørende supplement kan efterbestilles.
INDHOLD
01. LÆR DIN VOLVO AT KENDE
I dette kapitel finder du oplysninger om, hvordan du kommer i gang med din Volvo, ligesom du får en oversigt over
dens ydre og indre samt midterdisplayet.
02. OPLADNING
Dette kapitel handler om bilens ladestatus, hvordan du håndterer ladeenheden, og de forskellige symboler på førerdisplayet.
03. INTERIØR OG TILSLUTNINGER
Her kan du læse om sædeindstilling, ratknapper og kontaktarme, klimaet i kabinen, internetforbindelse, Bluetoothtilslutning m.m.
04. VISNINGER PÅ MIDTERDISPLAYET
Her finder du oplysninger om midterdisplayets forskellige hovedvisninger. Ved hjælp af dem kan du betjene mange
af bilens funktioner.
05. SMART KØRSEL
I dette kapitel gennemgås bilens forskellige funktioner til støtte for din kørsel samt nogle tips om, hvordan du får en
renere køreoplevelse.
06. SÆRLIGE TEKSTER
Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.
Ekstraudstyr er i Quick Guide markeret med en stjerne*.
KOM GODT I GANG
For at du kan komme godt i gang med din Volvo, er der nogle funktioner, begreber og tips, som kan være nyttige at kende til.
Volvo ID
Volvo ID er et personligt ID, der giver adgang til de fleste tjenester
online1. Som eksempler kan bl.a. nævnes My Volvo - en personlig webside for dig og din bil, Volvo On Call*, korttjenester samt muligheden for
at bestille service og reparation. Du kan oprette et Volvo ID via
My Volvo, Volvo On Call-appen eller direkte i bilen.
Sensus
Sensus er bilens intelligente brugerflade og omfatter alle de løsninger i
bilen, der vedrører underholdning, internetforbindelse, navigation* og
informationstjenester. Det er Sensus, der muliggør kommunikation mellem dig, bilen og omverdenen.
Volvo On Call*
Volvo On Call er et indbygget hjælpesystem med en app, der gør det
muligt at kontrollere bilen på afstand. Med Volvo On Call-appen kan du
bl.a. forkonditionere bilen inden kørsel, låse og oplåse den, se hvor den
er parkeret, logge ture og få tyveriadvarsler. Download Volvo On Callappen for at komme i gang.
Volvo On Call omfatter også vejhjælp og nødhjælp ved brug af ON
CALL- og SOS-knapperne i loftskonsollen.
Førerprofiler
Mange af de indstillinger, der foretages i bilen, kan tilpasses efter førerens personlige ønsker og derefter gemmes i en eller flere førerprofiler.
Hver nøgle kan kobles til en førerprofil.
Aktivering og indstilling af førerprofiler i midterdisplayets topvisning:
Indstillinger System Førerprofiler.
1
Tjenesterne varierer med bilens konfiguration og markedet.
Forkonditionér før du kører
Gør det til en vane altid at forkonditionere bilen, inden den sættes i
gang. Derved øges bilens rækkevidde, og slitagen på den mindskes,
samtidig med at du opnår en behagelig temperatur i kabinen. På midterdisplayets klimavisning vælges fanen Parkeringsklima, eller funktionen aktiveres via Volvo On Call-appen.
OVERSIGT EKSTERIØR
Kontrol af motoroliestand og dæktryk foretages fra appen
Bilstatus på midterdisplayets app-visning. Her kan du også se statusmeddelelser og bestille service og reparation*.
Hybridopladning sker ved det forreste dæksel. Dækslet åbnes
med et let tryk. Størst rækkevidde opnås med et fuldt opladet batteri ved start af kørslen.
Sidespejlene vinkles automatisk* ned, når der vælges bakgear, for
at føreren f.eks. skal kunne se vejkanten ved parkering. Når bilen
låses/oplåses med fjernbetjeningen, vippes sidespejlene automatisk ind/ud.
Nøglefri låsning/oplåsning* bevirker, at det er tilstrækkeligt at
have fjernbetjeningen med sig, f.eks. i en lomme, for at låse/oplåse
bilen. Fjernbetjeningen skal befinde sig inden for en afstand af ca.
en meter fra bilen.
Tag fat i et dørhåndtag eller tryk på bagklappens gummierede trykplade for at låse bilen op. Bilen låses med et let tryk på en af dørhåndtagenes fordybninger. Undgå at røre ved begge trykflader
samtidigt.
Panoramataget* er opdelt i to glassektioner. Den forreste kan
åbnes lodret i bagkanten. Panoramataget og gardinet betjenes med
en betjeningsanordning i loftet.
Den elbetjente bagklap* åbnes enten med grebet på klappen
eller med en langsom, fremadrettet sparkebevægelse* under venpå
stre del af bagkofangeren. Klappen lukkes og låses med
underkanten af bagklappen. Alternativt kan klappen lukkes med en
sparkebevægelse.
For at forhindre, at bagklappen f.eks. klapper op i taget i en garage,
er det muligt at programmere maksimal åbning.
LÅSNING/OPLÅSNING
Fjernbetjeningen
Et kort tryk låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen*. Et langt
tryk lukker panoramataget* og alle sideruder samtidigt.
Et kort tryk oplåser døre og bagklap, og deaktiverer alarmen. Et
langt tryk åbner alle sideruder samtidigt.
Et kort tryk oplåser og deaktiverer kun bagklappen. Et langt tryk
åbner/lukker den elmanøvrerede* bagklap.
Panikfunktionen aktiverer blinklys og signalhorn for at påkalde
opmærksomhed ved behov. Hold knappen inde i tre sekunder for at
aktivere.
Ladedæksel
Sørg for, at bilen er låst op, inden du isætter ladekablet eller trækker
det ud.
1. Tryk den bageste del af klappen ind, og slip.
2. Åbn klappen.
3. Træk ladestikkets dæksel løs, og fastgør det i holderen på klappens
inderside.
Kablet fastlåses i stikket, når opladningen er startet. Det er ikke muligt
at sætte kablet i, når bilen er i gang.
Privatlåsning
Med privatlåsning låses bagklappen og handskerummet, hvilket kan være praktisk, f.eks. når bilen afleveres til service.
- På midterdisplayets funktionsvisning, tryk på Privatlåsning
for at aktivere/deaktivere funktionen.
Der vises et pop op-vindue ved aktivering/deaktivering. Ved hver låsning vælges en 4-cifret kode. Første gang funktionen bruges, skal der
vælges en ekstra sikkerhedskode.
OVERSIGT INTERIØR
Midterdisplayet benyttes til at styre mange af bilens hovedfunktioner, f.eks. klima, førerstøttesystemer og bil-apps.
Førerdisplayet viser det meste af det, der vedrører kørslen, som
f.eks. hastighed, omdrejningstal, navigation* og aktiv førerstøtte. Du
kan selv vælge, hvad der skal vises på førerdisplayet, via
Indstillinger My Car Førerdisplay i midterdisplayets topvisning.
Head-up-display* er et supplement til bilens førerdisplay og projicerer information på forruden. Det aktiveres via midterdisplayets
funktionsvisning.
Start bilen med startknappen i midten, mellem stolene. Vælg gearposition P eller N. Drej og slip for tændingsposition I, hold bremsepedalen nede, drej og hold inde for at starte bilen. Sluk ved at
vælge P eller N, og drej startknappen til STOP.
Køretilstanden indstilles med knappen i midten, mellem sæderne.
Tryk knappen ind og rul den for at vælge mellem Pure, Off Road,
AWD, Hybrid, Power og Individual på midterdisplayet. Bekræft ved
at trykke på knappen. Med Individual kan du tilpasse en køretilstand
efter de køreegenskaber, du ønsker. Dette aktiveres i Indstillinger
My Car på midterdisplayets topvisning.
Parkeringsbremsen aktiveres ved at trække -knappen opad.
Der tændes et symbol på førerdisplayet. Løsn den manuelt ved at
trykke knappen ned samtidig med, at bremsepedalen er trådt ned.
Med Auto Hold ( ) kan bremsepedalen slippes uden tab af bremsevirkning, når bilen er standset, f.eks. ved et trafiklys.
Vær opmærksom på, at både Auto hold og Aut. aktivering af
parkeringsbremse skal være deaktiveret ved automatisk bilvask.
Dette gøres på midterdisplayets topvisning under Indstillinger
My Car Parkeringsbremse og affjedring. Vælg derefter gearposition N, og drej startknappen til STOP i mindst fire sekunder.
Omskifteren for passagerairbaggen* befinder sig på gavlen af
instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren er
åben. Træk omskifteren udad og drej den til ON/OFF for at aktivere/deaktivere airbag-funktionen.
Handskerummet åbnes med
-knappen.
MIDTERDISPLAYET
På midterdisplayet kan du foretage indstillinger og kontrollere de fleste funktioner. Midterdisplayet har tre hovedvisninger, som du kommer
til ved at stryge til højre/venstre: startvisningen, funktionsvisningen og
appvisningen. Der er også en topvisning, som man får adgang til ved at
trække den øverste del af displayet ned.
Midterdisplayets udseende kan ændres ved at vælge tema i
Indstillinger My Car Førerdisplay på topvisningen. Her kan du
også vælge mørk eller lys baggrund.
Gå tilbage i menustrukturen ved at trykke kort på den fysiske knap
Hjem under displayet. Med et længere tryk kommer du til startvisningen.
Ved rengøring af midterdisplayet låser du touchfunktionen ved at
holde den fysiske Hjem-knap under displayet inde. Aktivér displayet
igen med et kort tryk på knappen Hjem.
Statuslinjen øverst på displayet viser aktiviteterne i bilen. Til venstre
vises netværks- og tilslutningsoplysninger, til højre vises medierelaterede oplysninger samt ur.
På klimalinjen helt forneden kan du indstille temperatur, sædekomfort
og blæserniveau ved at trykke på den tilsvarende ikon.
OPLADNING
Din Volvo er udstyret med en elmotor, der driver bilen ved hovedsageligt lave hastigheder, samt en benzinmotor, der driver bilen ved højere
hastigheder og ved mere aktiv kørsel. Hybridbatteriets opladningstid
afhænger af, hvor megen ladestrøm kontakten kan levere. Hybridbatteriet oplades også ved blød opbremsning eller motorbremsning, f.eks.
ved kørsel ned ad bakke. Alle former for opladning vises i førerdisplayet.
Opbevaring af ladekablet
Ladekablet er placeret under gulvlemmen i bagagerummet.
Kontrolenheden på ladekablet
Det medfølgende ladekabel er forsynet med en kontrolenhed, der viser
opladningsstatus. Den understøtter temperaturovervågning og har en
indbygget jordfejlsafbryder.
Starte opladning
Under opladning af hybridbatteriet oplades bilens startbatteri også.
1. Slut ladekablet til en stikkontakt. Brug aldrig forlængerkabel.
2. Indstil den rette ladestrøm på kontrolenheden med
og . Hvis
du er i tvivl om, hvor megen ladestrøm kontakten kan levere, vælg
den laveste ladestrøm på kontrolenheden.
3. Fjern ladehåndtagets beskyttelsesdæksel, og slut håndtaget til bilen.
Ladekablet fastlåses automatisk i ladestikket, og opladning starter
inden 5 sekunder.
Afslutte opladning
1. Lås bilen op med -knappen på fjernbetjeningen. Opladningen
afsluttes, og ladekablet udløses/låses op.
2. Tag ladekablet ud af bilen.
3. Sæt ladestikkets beskyttelsesdæksel på igen, og luk klappen.
4. Tag ladekablet ud af stikket.
5. Læg ladekablet tilbage under gulvlemmen i bagagerummet.
Via kontrolenheden
Bilsymbolet lyser konstant grønt, og ladeindikatoren er slukket:
Standby.
•
•
Bilsymbolet og ladeindikatoren lyser konstant grønt: Opladning i
gang.
•
Bilsymbolet blinker rødt, og ladeindikatoren er slukket: Opladning er
ikke mulig. Kontrollér alle forbindelser, eller brug en anden stikkontakt, og genstart derefter opladningen.
•
Bilsymbolet lyser konstant rødt: Opladning er ikke mulig. Træk ladekablet ud af stikkontakten og genstart opladningen.
•
Hussymbolet og ladeindikatoren blinker rødt: Opladning er ikke
mulig. Genstart opladningen. Hvis problemet fortsætter, kontaktes en
fagkyndig.
Via førerdisplayet
Symbolets forskellige farver angiver opladningsstatus.
OPLADNINGSSTATUS
Bilens opladningsstatus kan kontrolleres ved ladestikket, på kontrolenheden, på førerdisplayet samt i Volvo On Call*-appen.
Via ladestikkets lys
Hvidt - Ledelys
•
•
Gult - Venteposition, venter på at opladningen starter.
•
Blinkende grønt - Opladning i gang.
•
Konstant grønt lys - Opladning færdig. Slukkes efter et stykke tid.
•
Konstant rødt lys - Der er opstået en fejl.
Blåt lys - opladning i gang.
Grønt lys - batteriet er helt opladet.
Rødt lys - opladningsfejl, kontrollér ladekablets tilslutning til
bilen og 230 V-kontakten.
HYBRIDINFORMATION PÅ FØRERDISPLAYET
På førerdisplayet vises et antal symboler og animationer, alt efter den
valgte køretilstand.
El- og benzinforbrug vises i måleren til højre. Forbruget varierer med
køremåden. Når den tynde hvide viser passerer den hvide pil øverst, går
bilen over til benzinforbrug. Når viseren befinder sig i det orange
område, oplades batteriet, f.eks. ved bremsning.
Kørestrækning til tomt batteri
Til venstre under måleren for el- og benzinforbruget ser du aktuel
kørestrækning til tomt batteri.
Måleren viser kun en omtrentlig strækning, der kan køres med den
resterende energimængde. Hvor lang denne strækning er, afhænger af
flere faktorer, f.eks. udetemperaturen og hastigheden, og kan variere
under kørslen. Når førerdisplayet viser "---", er der ingen garanteret
elkørestrækning tilbage.
Symboler på førerdisplayet
Et helt hvidt symbol viser, hvilken motor der er i brug. Lynet betegner elmotor, og dråben betegner benzinmotor.
Angiver, at batteriet oplades, f.eks. under motorbremsning.
Viser den aktuelle energimængde i batteriet til elmotoren. Energien anvendes også til klimaanlægget.
Viser, at funktionen Charge eller Hold er aktiveret. De aktiveres
fra midterdisplayets funktionsvisning. Charge bevirker, at hybridbatteriet oplades med lav opladningshastighed. Hold bevirker, at
batteriets niveau bibeholdes til senere brug.
1. Aktivér sædeindstilling i midterdisplayet ved at dreje på betjeningselementet.
2. Vælg den ønskede funktion på midterdisplayet ved at dreje multifunktionsknappen.
3. Indstillingen ændres ved at trykke på øverste/nederste/forreste/
bageste del af knappen.
Gemme indstillinger
1. Indstil sæde, sidespejle og head-up-display* til ønsket stilling og tryk
M-knappen ind. Lysindikatoren i knappen tændes.
2. Inden for tre sekunder skal du trykke på hukommelsesknap 1, 2 eller
3. Der høres et lydsignal, og lysindikatoren i M-knappen slukkes.
Den gemte sædeindstilling bruges ved at trykke på den valgte hukommelsesknap.
ELBETJENTE* FORSÆDER
Benyt betjeningselementerne på stolenes udvendige side til at justere
sædeposition, lændestøtte* m.m. Det ene element er formet som et
sæde for at gøre det lettere at forstå, hvordan du ændrer stilling, det
andet bruges til justering af lændestøtte, massage* m.m.
Det sædeformede betjeningselement
Sædehynden justeres, eller hele sædet flyttes ved brug af det nederste
betjeningselement. Ryglænsvinklen indstilles med det bageste betjeningselement.
Multifunktionsknappen
Indstillinger for massage*, sidestøtte*, lændestøtte* og forlængelse af
sædehynde er forbundet med multifunktionsknappen*.
SLÅ BAGSÆDERYGLÆN NED
Det kan være nødvendigt at justere for- og bagsædet, for at ryglænene
kan slås ned.
Anden sæderækkes midterplads
1. Sænk nakkestøtten manuelt ved at trykke på knappen mellem ryglænet og nakkestøtten. Tryk samtidig nakkestøtten ned.
2. Træk stroppen i midterpladsen
opad/fremad under nedslåning.
Anden sæderækkes ydersæder
– Træk håndtaget på siden af ydersædet
Nakkestøtten sænkes automatisk.
opad for at slå sædet ned.
Tredje sæderække*
– Træk håndtaget på oversiden af ryglænet opad/fremad. Slå ryglænet
frem. Nakkestøtten sænkes automatisk.
Under opslåning af anden sæderække skal strop og håndtag trækkes
opad. Slå ryglænene op, indtil spærren låses. Nakkestøtterne hæves
manuelt.
Inden man stiger ind i tredje sæderække skal håndtaget på oversiden
af midterrækkens sæde
trækkes opad/fremad. Slå ryglænet ned, og
skyd hele sædet fremad.
RATTET
Rattets position kan indstilles i højden og dybden ved at trække armen
under rattet mod/væk fra2 dig. Indstil ønsket position og før armen tilbage til låst position.
Venstre tastatur
Førerstøtte vælges i førerdisplayet ved hjælp af venstre rattastaturs pile.
Når symbolet er HVIDT, er funktionen aktiv, mens GRÅ betyder, at funktionen er afbrudt eller i standby.
Displaysymbolernes betydning:
Fartbegrænser*
Fartpilot
2
Afhænger af marked.
Adaptiv fartpilot*
Pilot Assist*
Tryk på
for at starte eller afbryde den valgte funktion.
Et kort tryk på / øger/sænker den gemte hastighed med 5 km/t,
et langt tryk øger/sænker den i trin a 1 km/t. / mindsker/øger
afstanden til et forankørende køretøj ved brug af Adaptiv fartpilot og
Pilot Assist. Med et tryk på
genoptages også den gemte hastighed
for en valgt funktion.
Højre tastatur
Førerdisplayet håndteres med rattets højre tastatur.
Førerdisplayets appmenu åbnes/lukkes. Herfra kan kørecomputer,
medieafspiller, telefon og navigation styres.
Navigér mellem de forskellige apps, der er tilgængelige, ved at
trykke på venstre- eller højrepilen.
Markér, afmarkér eller bekræft et valg, f.eks. kørecomputerens
menu eller slet meddelelse på førerdisplayet.
Navigér mellem funktionerne for den valgte app ved at trykke på
op eller ned.
Medielydstyrken øges/sænkes ved at trykke på
og . Hvis
ingen anden funktion er aktiv, fungerer disse knapper som lydstyrkeregulering.
Stemmestyring aktiveres med -knappen og gør det muligt at styre
f.eks. medier, navigation og klima med stemmen. Sig f.eks. "Afspil
Avicii", "Raise temperature", "Help", "Gentag" eller "Cancel".
Se instruktionsvejledningen for flere oplysninger om stemmestyring og
flere eksempler på stemmekommandoer.
Kørecomputer
Kørecomputeren beregner f.eks. kørestrækning, brændstofforbrug og
gennemsnitshastighed. Det er muligt at vælge hvilke oplysninger fra
kørecomputeren, der skal vises på førerdisplayet. Kørecomputeren
beregner resterende kørestrækning til tom tank eller tomt hybridbatteri.
De forskellige alternativer vises ved at bruge rattets højre tastatur. Når
førerdisplayet viser "----", er der ingen garanteret kørestrækning tilbage.
Nulstille triptælleren
Triptæller manuel (TM) nulstilles manuelt med et langt tryk på venstre
kontaktarms RESET-knap. Triptæller automatisk (TA) nulstilles automatisk, når bilen ikke har været i brug i fire timer.
VENSTRE KONTAKTARM
Forlygternes funktioner styres med venstre kontaktarm.
Ved valg af AUTO-position registrerer bilen, når det bliver mørkt/lyst,
og lyset reguleres tilsvarende, f.eks. når det bliver aften, eller ved kørsel
for at
i en tunnel. Det er også muligt at dreje armens fingerhjul til
opnå fjernlys, der automatisk blænder ned for modkørende. Manuelt
fjernlys aktiveres ved at bevæge kontaktarmen væk fra dig. Deaktivér
ved at bevæge armen ind mod dig.
Aktive kurvelys* er konstrueret til at give maksimal belysning i kurver
og kryds ved, at lyset følger rattets bevægelser. Funktionen aktiveres
automatisk ved start og kan deaktiveres på midterdisplayets funktionsvisning.
Tryghedsbelysningen* tænder den udvendige belysning, når du låser
bilen op med nøglen, og hjælper dig med at komme trygt frem til bilen i
mørke.
HØJRE KONTAKTARM
Højre kontaktarm styrer viskerbladene og regnsensoren.
– Før armen nedad for at foretage et enkelt viskerslag på forruden.
– Før armen trinvis opefter for interval, normal og hurtig hastighed.
– Intervalhastigheden reguleres med armens fingerhjul.
– Før armen ind mod rattet for at starte forrude- og forlygtesprinklerne,
mod instrumentpanelet for at starte bagrudesprinklerne.
Tryk på regnsensorknappen for at aktivere/deaktivere regnsensoren. Regnsensoren registrerer mængden af vand på forruden og
aktiverer automatisk forrudeviskerne. Drej fingerhjulet på armen
opad/nedad for højere/lavere følsomhed.
Tryk for intervalviskning med bagrudevisker.
Tryk for kontinuerlig hastighed med bagrudevisker.
Brug forrudeviskernes servicestilling, f. eks. når viskerbladene
skal udskiftes, vaskes eller løftes. Den aktiveres i midterdisplayets funktionsvisning.
KLIMA I KABINEN
Forkonditionering
Forkonditionering kan indstilles på midterdisplayet og med Volvo On
Call*-appen. Forkonditionering afkøler/opvarmer kabinen til en behagelig temperatur inden kørsel, hvilket også mindsker slitage og energibehovet under kørslen. Det er muligt at starte forkonditioneringen direkte
eller at indstille den via en timer.
Starte forkonditionering direkte
1. Åbn midterdisplayets klimavisning ved at trykke nederst på displayet.
2. Vælg fanen Parkeringsklima, markér valgfrit ekstraudstyr og tryk
derefter på Forbehandling.
Indstille timer for forkonditionering
– Vælg Parkeringsklima
ønsket.
Tilføj timer, og indstil dato/dag som
For at forkonditioneringen skal have fuld funktionalitet, skal bilen være
tilsluttet til en stikkontakt (gælder for biler med elektrisk varmer).
Afhængigt af marked bruges en brændstofdrevet eller elektrisk varmer3.
Luftkvalitetssystemet IAQS*
IAQS er en del af Clean Zone Interior Package*. Det er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen for forurenende stoffer som
f.eks. partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og ozon. Funktionen aktiveres
på midterdisplayets topvisning i Indstillinger Klima
Luftkvalitetsføler.
Klimaindstillinger
Klimaanlæggets funktioner for kabinens forreste og bageste del reguleres via midterdisplayet, knapper på midterkonsollen og bag på tunnelkonsollen. Visse klimafunktioner kan også stemmestyres.
3
En autoriseret Volvo-forhandler har oplysninger om, hvilke markeder der anvender den respektive varmer.
Ikonen for adgang til klimavisningen befinder sig i midten
nederst på displayet. Når teksten Clean Zone er BLÅ, betyder
det, at forudsætningerne for god luftkvalitet i kabinen er
opfyldt.
– Tryk på AUTOfor at få fuldautomatisk kabineklima iht. den ønskede
temperatur. I AUTO-position kan blæseren også indstilles til fem forskellige automatiske niveauer samt Off og Max.
– Tryk på en af ikonerne på klimalinjen nederst på midterdisplayet for
at regulere temperatur, sædevarme og blæserniveau.
Temperaturen for alle zoner synkroniseres med førersidens temperatur
ved at trykke på førersidens temperaturikon og Synkronisér
temperatur .
TILSLUTNINGER
Du kan afspille/stemmestyre medier, sms, telefonsamtaler og forbinde
bilen med internettet via forskellige eksterne enheder, såsom smartphones. Bilen skal mindst være i tændingsposition I, for at du kan tilslutte enhederne.
Via Bluetooth kan du tilslutte en ekstern enhed til bilen med henblik
på at håndtere telefonsamtaler og sms, streame medier og forbinde
bilen med internettet. Det er muligt at have to Bluetooth-enheder tilsluttet samtidigt hvoraf den ene udelukkende er til streaming af medier.
1. Aktivér Bluetooth i din telefon. For at få internetforbindelse skal internetdeling også aktiveres.
2. Åbn delvisningen Telefon i startvisningen på midterdisplayet. Tryk på
Tilføj telefon, eller hvis der allerede er tilsluttet én, tryk på Skift.
4
3. Vælg den telefon, der skal tilsluttes, og følg trinnene på displayet og
telefonen. Bemærk, at i nogle telefoner skal meddelelsesfunktionen
aktiveres.
Via Wi-Fi kan du forbinde bilen med internettet, f.eks. for at bruge
webradio og musiktjenester via bil-apps, holde kontakt til forhandleren i
bilen og downloade software.
1. Aktiver tethering på telefonen.
2. Tryk på Indstillinger i topvisningen på midterdisplayet.
3. Tryk på Kommunikation Wi-Fi, og aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Wi-Fi-tilslutning.
Tilslutte via bilens modem4
1. Sæt et personligt SIM-kort i holderen i bagagerummet.
Kun biler med Volvo On Call*. Ved tilslutning med bilmodem vil Volvo On Call-tjenesterne benytte forbindelsen.
2. Tryk på Indstillinger
topvisningen.
Kommunikation
Bilmodem-Internet i
3. Aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Bilmodem-Internet.
Internetdeling
Når bilen er forbundet med internettet, kan du uddele internetforbindelsen (Wi-Fi-hotspots) til andre enheder under Indstillinger på topmenuen. Tryk på Kommunikation Wi-Fi-hotspot for bil.
Via USB/AUX kan du tilslutte en ekstern enhed for at afspille medier.
Hvis du aktiverer internetdeling via USB i din telefon, kan du også forbinde bilen med internettet. USB-kontakten anvendes også til Apple
Car Play/Android Auto.
USB- og AUX-kontakt
12 V-kontakt. Der er også en 12 V-kontakt i bagagerummet.
Håndtere telefonopkald5
Det er muligt at ringe op og modtage opkald fra en Bluetooth-tilsluttet
telefon, dels med højre rattastatur, dels via midterdisplayets delvisning
Telefon på startvisningen. Desuden kan du håndtere opkald med stemmestyring. Tryk på stemmestyringssymbolet , og sig f.eks. "Ring
[kontakt]".
Afspille medier
For at afspille lyd fra en ekstern enhed skal den tilsluttes bilen på en
valgfri måde, hvorefter du åbner appen Bluetooth, USB eller AUX i
midterdisplayets app-visning, afhængig af tilslutningsmåden. For afspilning fra iPod skal du vælge appen iPod, uanset tilslutningsmetoden.
Apple CarPlay/Android Auto giver mulighed for at bruge visse apps i
din telefon via bilen, f.eks. for at afspille musik eller lytte til podcasts.
Interaktionen foregår via bilens midterdisplay eller telefonen.
Hvis du har iPhone, skal Siri stemmestyring være aktiveret inden brug
af Apple CarPlay. Foretag tilslutning til USB-indgangen. Hvis der er
5
For oplysninger om, hvilke telefoner der er kompatible med bilen, se support.volvocars.com.
flere indgange, skal den med hvid ramme udenom benyttes. Tryk på
Apple CarPlay/Android Auto i app-visningen for at aktivere.
Stemmestyring aktiveres med Apple CarPlay/Android Auto med et
langt tryk på -knappen på højre rattastatur. Et kort tryk aktiverer
bilens eget stemmestyringssystem.
Bluetooth afbrydes, når Apple CarPlay er i brug. Benyt om nødvendigt
en anden tilslutningsmåde.
STARTVISNING
Når midterdisplayet starter, vises startvisningen, hvorfra delvisningerne
Navigation, Medier, Telefon og den sidst benyttede bilfunktion kan nås.
Navigation - Tryk her for at komme til kortnavigation med Sensus
Navigation*.
Angiv destination med adresse - Tryk på
til søgning på adresse.
. Kortbilledet skifter
Angiv destination med kortet - Maksimer kortet med
og holde inde ved den destination, du vil køre til.
og tryk
Slet en destination - Tryk på ikonen for destinationen og derefter
på Slet.
Medier - Her vises f.eks. din musik fra en ekstern enhed, eller hvis
du har valgt FM-radio på app-visningen. Tryk på delvisningen for at
komme til indstillingerne. Herfra kan du se dit musikbibliotek, netforbundne radiostationer m.m.
Telefon - herfra nås telefonfunktionen. Tryk på delvisningen for at
udvide den. Her kan du bl.a. ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten eller selv angive et nummer ved brug af tastaturet. Når du har
valgt nummer, trykker du på Opkald eller .
Senest benyttede bilfunktion - Her vises den sidst benyttede bilfunktion, der ikke vises i nogen af de andre delvisninger, f.eks.
Bilstatus, Førerpræstation eller Lane Keeping Aid. Du kan trykke
på delvisningen for at komme til den senest benyttede funktion.
FUNKTIONSVISNING OG APP-VISNING
Funktionsvisning
1. Hold en ikon inde.
Ved at stryge fra venstre mod højre6 i startvisningen kommer du til
funktionsvisningen. Herfra aktiveres/deaktiveres forskellige bilfunktioner, f.eks. Head-up display*, Parkeringsassistent og Lane Keeping
Aid. De aktiveres/deaktiveres med et tryk på det tilsvarende symbol.
Nogle funktioner åbnes i et separat vindue.
2. Træk ikonen til en ledig plads i visningen, og slip.
Gå tilbage i menustrukturen ved at trykke på den fysiske knap Hjem
under displayet.
Appvisning
Stryg fra højre mod venstre6 i startvisningen for at komme til app-visningen. Her vises de apps, der leveres med bilen, og de apps, du selv
vælger at hente og installere.
Download, opdater eller afinstaller apps ved at trykke på
Downloadcenter i appvisningen. Dette er kun muligt, hvis
bilen er forbundet med internettet.
Download - Tryk på Nye apps, og vælg den ønskede app. Vælg
Installér for at downloade appen.
Opdatér - Tryk på Installér alle for at opdatere alle apps. Vælg Appopdateringer for at få en liste over mulige opdateringer. Vælg den
ønskede app, og tryk på Installér.
Afinstallér - Tryk på App-opdateringer, og vælg den ønskede app.
Tryk på Afinstallér for at afinstallere appen.
Søge efter og opdatere systemsoftware
– Tryk på Systemopdateringer for at vise tilgængelige opdateringer.
– Tryk på Installér alle for at opdatere al software eller på Installér for
en enkelt software.
Flyt ikoner - apps og knapper for bilfunktioner i henholdsvis app- eller
funktionsvisningen kan flyttes efter ønske.
6
Gælder for venstrestyret bil. I en højrestyret bil stryges i den modsatte retning.
TOPVISNING
På den øverste del af displayet er der en fane, der kan trækkes ned for
at komme til topvisningen. Herfra kan du komme til Indstillinger,
Instruktionsbog, Profil og bilens lagrede meddelelser.
Personlige indstillinger
Under Indstillinger My Car kan du foretage mange personlige indstillinger, f.eks. ændre udseendet, og hvilke oplysninger, der skal vises
på midterdisplayet.
Koble fjernnøgle til en førerprofil
Hver nøgle kan tilknyttes en førerprofil under Indstillinger System
Førerprofiler. Vælg en af førerprofilerne (der kan ikke knyttes en
nøgle til profilen Gæst). Startvisningen fremkommer igen. Træk topvisningen ned igen, gentag ovenstående og vælg Redigér på den valgte
profil fulgt af Tilknyt nøgle. Når den tilknyttede nøgle benyttes, tilpasses bilen dine bestemte ønsker7, f.eks. med hensyn til displays, spejle,
forsædet, navigation*, lyd- og mediesystem, sprog og stemmestyring.
Individuel køretilstand*
Hvis du ønsker at tilpasse én af køretilstandene Hybrid, Pure eller
Power, skal du aktivere køretilstanden under Indstillinger
Individuel køretilstand. Når indstillingerne er foretaget, vælger du
Individual blandt køretilstandene på tunnelkonsollen.
Systemlydstyrker
Hvis du ønsker at regulere eller lukke for lydstyrken af systemlyden,
f.eks. tastatur- og touchlyden, skal du gå til Indstillinger Lyd
Systemlydstyrker.
7
For en oversigt over, hvilke indstillinger, som er personlige/globale, se instruktionsvejledningen.
FØRERSTØTTE
Bilen har en række funktioner, der hjælper dig med at køre sikkert og
som kan forhindre ulykker. Disse funktioner aktiveres i funktionsvisningen på midterdisplayet. Husk, at førerstøttefunktionerne kun er hjælpemidler, og at du som fører altid har det fulde ansvar for, at bilen køres
på en sikker måde.
City Safety
City Safety8 advarer om forhindringer ved hjælp af visuelle signaler og
lydsignaler. Bilen bremses automatisk, hvis føreren ikke selv griber ind i
tilfælde af kollisionsfare. City Safety kan bl.a. forhindre et sammenstød
og hjælpe føreren, hvis der er risiko for at påkøre andre køretøjer, større
dyr, fodgængere eller cyklister. City Safety aktiveres automatisk, når
motoren startes.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA advarer om krydsende trafik bag bilen og aktiveres, hvis
bilen er i bakgear, eller hvis den ruller baglæns.
Blind Spot Information (BLIS)*
BLIS informerer om køretøjer i den blinde vinkel og køretøjer,
der nærmer sig hurtigt bagfra i venstre og højre vognbane
nærmest din egen bil.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Hvis bilen er ved at krydse en sidelinje, hjælper vognbaneassistance, LKA, dig aktivt med at styre bilen tilbage ind i vognbanen. Du kan også blive advaret med lyd eller vibrationer i rattet.
Indstillinger for, hvordan LKA skal advare, hvis bilen forlader sin egen
vognbane, foretages via Indstillinger på midterdisplayets topvisning.
Vælg My Car IntelliSafe Vejstribealarm. Her kan du også aktivere/deaktivere systemet for beskyttelse mod at køre af vejen (Run-off
8
Ikke tilgængeligt på alle markeder.
Mitigation)*, som kan give yderligere støtte ved risiko for at køre af
vejen. I givet fald styrer og bremser bilen automatisk.
Pilot Assist
Pilot Assist er en komfortfunktion, der hjælper med at holde bilen i sin
vognbane og at holde en på forhånd valgt afstand til et forankørende
køretøj.
Pilot Assist vælges og aktiveres med venstre rattastatur. For at styrehjælpen kan fungere, kræves bl.a., at føreren har hænderne på rattet,
og at vognbanens sidemarkeringer er synlige.
Når styrehjælpen er aktiv, vises et GRØNT ratsymbol på førerdisplayet.
PARKERINGSHJÆLP
Park Assist Pilot*
Den aktive parkeringshjælp leder efter en tilgængelig parkeringsplads
og drejer derefter rattet for at styre bilen ind. Din opgave er at holde
opsyn omkring bilen, følge instruktionerne på midterdisplayet, vælge
gear, regulere hastigheden, og bremse/standse.
Parkering med Park Assist Pilot
1. Tryk på knappen Køre ind i funktionsvisningen. Kør med
maks. 20 km/t. Afstanden mellem bilen og parkeringsbåsene skal være ca. 1 meter, når funktionen leder efter en
parkeringsplads.
2. Stands bilen, når grafik og tekst på midterdisplayet meddeler, at en passende bås er fundet. Der vises et pop opvindue.
3. Følg instruktionerne, der vises på midterdisplayet. Vær
parat til at standse bilen, når informationen i midterdisplayet meddeler dette.
Forlade parkeringsfelt
Funktionen kan kun bruges for en parallelparkeret bil.
1. Tryk på knappen Parkering ud i funktionsvisningen.
2. Følg instruktionerne på midterdisplayet.
Parkeringskamera*
Parkeringskameraet hjælper med at observere eventuelle forhindringer omkring bilen med kamerabillede og grafik på midterdisplayet. Valg af kamerabilleder og hjælpelinjer foretages
på midterdisplayet. Kameraet kan starte automatisk, når bilen
sættes i bakgear. Indstilling for dette foretages via
Indstillinger på midterdisplayets topvisning.
– Vælg My Car
bakkamera.
Parkeringsassistent
Automatisk aktivering af
Parkeringskameraet kan også startes manuelt:
– Tryk på ikonen Kamera i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere funktionen.
RENERE KØREGLÆDE
Ved at planlægge kørslen og køre økonomisk kan du forlænge rækkevidden for eldrift og samtidig mindske din miljøpåvirkning. Forudsætningerne for at opnå maksimal rækkevidde varierer efter forskellige
omstændigheder og de forhold, hvorunder bilen køres. Visse faktorer
kan du selv påvirke, andre ikke. Den længste rækkevidde opnås under
meget gunstige forhold, når alle faktorer har en positiv indvirkning.
Planlæg din kørsel ved altid at
• Oplade bilen inden afgang.
•
Forkonditionere bilen.
Kør økonomisk ved at
Aktivere køretilstanden Pure.
•
•
Køre med jævn hastighed og forudseenhed for at minimere
opbremsninger.
•
Vælge Hold på funktionsvisningen ved højere hastigheder, hvis turen
er længere, end strømmen rækker til.
•
Køre med det rette dæktryk og kontrollere det med jævne mellemrum. Vælg ECO-dæktryk for at få det bedste resultat.
•
Undgå at køre med åbne ruder.
Faktorer du ikke kan påvirke
Trafiksituation.
•
•
Vejens tilstand og topografien.
•
Udetemperatur og modvind.
Du finder flere tips i instruktionsvejledningen om rækkevidde og økonomisk kørsel.
SÆRLIGE TEKSTER
Instruktionsvejledningen og de øvrige håndbøger
indeholder sikkerhedsanvisninger og alle Advarsels-, Vigtigt- og OBS-tekster, som skal læses.
Visse funktioner gælder kun for visse markeder.
ADVARSEL
Kom godt i gang
For biler med Volvo On Call fungerer systemet kun i
områder, hvor Volvo On Call's samarbejdspartner
har mobildækning og på de markeder, hvor tjenesten er tilgængelig. Atmosfæriske forstyrrelser eller
dårlig senderdækning kan gøre tilslutning umulig,
f.eks. i tyndt befolkede områder.
For advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster til Volvo
On Call-tjenester, se ud over instruktionsvejledningen også kontrakten, der gælder for Volvo On Callabonnementet.
på, at der er opstået en alvorlig fejl. Opsøg snarest
et værksted. Volvo anbefaler, at et autoriseret
Volvo-værksted kontaktes.
Oversigt interiør
Tag altid fjernbetjeningen med ud af bilen, når den
forlades, og sørg for, at bilens elsystem er i tændingsposition 0.
Oversigt interiør
Brug altid parkeringsbremsen ved parkering på et
hældende underlag - et valgt gear eller automatgearets P-position er ikke tilstrækkeligt til at holde
bilen i alle situationer.
Opladning
Ladekablet må ikke bruges, hvis en del af det er
beskadiget, da der i så fald er risiko for elektrisk
stød og alvorlig kvæstelse. Et beskadiget eller ikkefungerende ladekabel må kun repareres af et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
• Opladning af hybridbatteriet må kun foregå med
den maksimalt tilladte eller lavere ladestrøm i
overensstemmelse med lokale og nationale
Kom godt i gang
anbefalinger for hybridopladning fra 230 V-stik/
Sensus Navigation*: Ret al opmærksomhed mod
stikkontakt.
vejen, og koncentrér dig først og fremmest om
• Hybridbatteriet må kun oplades fra godkendte,
kørslen. Følg de gældende færdselsregler og kør
jordede 230 V-kontakter eller fra en ladestation
med god dømmekraft. Vej- og vejrforhold kan gøre
med et løst ladekabel (Mode 3) leveret af Volvo.
visse anbefalinger mindre pålidelige.
• Kontrolenhedens fejlstrømsafbryder beskytter
Oversigt eksteriør
bilen, men der er alligevel risiko for overbelastTag hensyn til risiko for klemskader ved åbning/
ning af 230 V-nettet.
lukning. Kontroller, at ingen personer er i nærheden • Undgå synligt slidte eller beskadigede stikkonaf bagklappen, da en klemskade kan have alvorlige
takter, da de ved brug kan føre til brand og/eller
konsekvenser. Betjen altid bagklappen under opsyn.
kvæstelse.
• Brug aldrig et forlængerkabel.
Oversigt interiør
Hvis bilen ikke er udstyret med en omskifter til at
Slå bagsæderyglæn ned
aktivere/deaktivere passagerairbaggen, er airbagKontroller, at ryglænene er låst forsvarligt fast efter
gen altid tilkoblet. Anbring aldrig et barn på barnenedslåning og opslåning. Kontroller, at nakkestøtpude, i barnestol eller bagudvendt barnestol på pas- terne er låst forsvarligt fast efter hævning. Nakkesagerpladsen, når airbaggen er tilkoblet. Personer,
støtterne på yderpladserne i anden sædrække skal
der er mindre end 140 cm, må aldrig sidde på pas- altid være hævet, når der sidder passagerer i tredje
sagerpladsen, når airbaggen er tilkoblet. Personer,
sæderække*.
der er højere end 140 cm, må aldrig sidde på pasRattet
sagerpladsen, hvis airbaggen er frakoblet. Der må
Stemmestyring: Føreren er altid i sidste ende
ikke sidde nogen passagerer på passagerpladsen,
ansvarlig for, at køretøjet føres på en sikker måde,
hvis meddelelsen på loftskonsollen viser, at airbagog at alle gældende færdselsregler følges.
gen er frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet
for airbagsystemet vises på førerdisplayet. Det tyder
Klima i kabinen
Elopvarmet sæde* bør ikke anvendes af personer,
der har svært ved at opfatte temperaturstigninger
som følge af tab af følesansen, eller som af anden
grund har svært ved at betjene knappen til det
elopvarmede sæde. Ellers kan der opstå forbrændinger.
kan forhindre en kollision eller reducere kollisionshastigheden. For at sikre fuld bremsevirkning skal
føreren altid træde på bremsen, selvom bilen bremser automatisk. Føreren har altid ansvaret for, at der
holdes den rette afstand og hastighed.
Førerstøtte
Pilot Assist er et hjælpemiddel, der ikke kan håndtere alle trafik-, vejr- og vejforhold. Føreren har altid
ansvaret for, hvordan bilen køres, og skal gribe ind,
hvis Pilot Assist ikke leverer passende styrehjælp,
hastighed eller tidsafstand. Pilot Assist må kun bruges, hvis der er tydelige vognbanelinjer på vejen på
begge sider af vognbanen. Pilot Assist bremser
ikke for mennesker, dyr, genstande, små/lave
påhængsvogne/anhængere eller modkørende,
langsomtkørende eller stillestående køretøjer. Brug
ikke Pilot Assist i bytrafik, vejkryds, på snoede veje
eller under dårlige vejrforhold.
Klima i kabinen
Brug ikke forkonditionering (gælder for brændstofdrevet varmer):
• Indendørs i uventilerede rum. Der udsendes
udstødningsgas, hvis varmeren starter.
• På steder, hvor der er brændbare eller letantændelige materialer i nærheden. Brændstof, gasser,
højt græs, træmel og lign. kan antændes.
• Når der er risiko for, at varmerens udstødningsrør
er tilstoppet. Udmundingen er placeret i forreste
højre hjulkasse, og f.eks. sne i forreste højre hjulParkeringshjælp
kasse kan forhindre varmerens ventilation.
Husk, at forkonditioneringen kan startes af en timer, Park Assist Pilot fungerer ikke i alle situationer, den
er kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel.
der er indstillet lang tid i forvejen.
Ved parkering er føreren altid i sidste ende ansvarFørerstøtte
lig for, at køretøjet køres på en sikker måde og for
BLIS og CTA er et supplement til, ikke en erstatat have overblik over omgivelserne og andre trafikning for, en sikker køremåde og brug af sidespejanter, der nærmer sig eller passerer.
lene. De kan aldrig erstatte førerens opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for vognbaneskift og bakning på en sikker måde påhviler altid føreren. BLIS
fungerer ikke i skarpe sving, og når bilen bakkes.
Førerstøtte
Vognbaneassistance LKA og beskyttelse mod at
køre af vejen Run-off Mitigation er kun hjælpemidler og fungerer ikke i alle kørselssituationer eller
under alle trafik-, vejr- og vejforhold. Føreren er altid
ansvarlig for, at køretøjet køres på en sikker måde
og at gældende love og færdselsregler følges.
Funktionerne kan ikke registrere barrierer, rækværk
eller lignende forhindringer ved siden af kørebanen.
Førerstøtte
City Safety er et hjælpemiddel og fungerer ikke i
alle kørselssituationer, trafik, vejr- og vejforhold.
Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere/
cyklister i alle situationer. Advarsel aktiveres kun
ved høj risiko for kollision. Advarsel og bremseindgreb for fodgængere og cyklister er slået fra, når
køretøjets hastighed er over 70 km/t (43 mph).
Funktionen automatisk bremsning for City Safety
Parkeringshjælp
Parkeringskameraet er et hjælpemiddel og kan
aldrig erstatte førerens ansvar. Kameraet har blinde
vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres. Vær
opmærksom på mennesker og dyr, der befinder sig
i nærheden af bilen.
VIGTIGT
Oversigt interiør
Køretilstand OFF ROAD må ikke bruges ved kørsel
med anhænger uden anhængerstik. Ellers er der
risiko for beskadigelse af luftbælgene.
Oversigt interiør
Head-up-displayenheden*, hvor oplysningerne projiceres fra, sidder i instrumentpanelet. For at undgå
skader på displayenhedens dækglas må ingen genstande anbringes på dækglasset, og ingen genstande må falde ned på det.
Midterdisplayet
Mikrofiberkluden skal være fri for sand og lign., når
midterdisplayet rengøres. Ellers kan skærmen blive
ridset. Ved rengøring af midterdisplayet må der kun
anvendes et let tryk på displayet. Et hårdt tryk kan
beskadige displayet.
Sprøjt ikke nogen form for væske eller ætsende
kemikalier direkte på midterdisplayet. Brug ikke vinduespudsemiddel, rengøringsmidler, spray, opløsningsmidler, sprit, ammoniak eller rengøringsmidler,
der indeholder slibemiddel. Brug aldrig slibende
klude, papirhåndklæder eller silkepapir, da de kan
ridse midterdisplayet.
Opladning
Tilslut aldrig ladekablet, når der er risiko for lynnedslag. For at undgå skader i lakken, f.eks. ved kraftig
vind, skal ladehåndtagets beskyttelsesdæksel placeres, så det ikke rører ved bilen. Tag aldrig ladekablet ud af 230 V-stikkontakten under opladning,
da der er risiko for, at 230 V-stikkontakten kan
beskadiges. Afbryd altid opladningen først, og frakobl derefter ladekablet - først fra bilens ladestik og
derefter fra 230 V-kontakten. Dels for at undgå
skader på systemet, dels for at undgå, at opladningen utilsigtet afbrydes.
Opladning
En multikontakt, overspændingsbeskytter og lignende enheder må ikke bruges sammen med ladekablet, da det kan medføre risiko for brand, elektrisk
stød m.m. En adapter mellem 230 V-kontakten og
ladekablet må kun bruges, hvis adapteren er mærket med godkendelse i overensstemmelse med
IEC 61851 og IEC 62196. For det kinesiske marked gælder, at der ikke må anvendes en adapter
mellem 230 V-kontakten og ladekablet.
Opladning
Kontrolenheden må ikke udsættes for eller nedsænkes i vand. Undgå at udsætte kontrolenheden
og dens stik for direkte sollys. Overophedningsbeskyttelsen i stikket risikerer i så fald at reducere
eller afbryde opladningen af hybridbatteriet. Kontroller, at 230 V-stikkontakten har tilstrækkelig
strømforsyning til at oplade elkøretøjer. I tvivlstilfælde bør stikkontakten kontrolleres af en fagmand.
Hvis stikkontakten har en ukendt strømstyrke,
anvendes det laveste niveau på kontrolenheden.
Slå bagsæderyglæn ned
Kontroller, at ingen personer eller genstande befinder sig på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller
ikke være sat i. Den integrerede selepude*/armlænet** på midterpladsen skal være slået ind.
Højre kontaktarm
Før viskerbladene sættes i servicestilling - sørg for,
at de ikke er frosset fast. Hvis viskerarmene i servicestilling er blevet slået op fra forruden, skal de
slås ned mod forruden igen, inden viskerne aktiveres. Dette er for at undgå, at lakken på motorhjelmen ridses.
Klima i kabinen
Sædeventilationen kan ikke starte, hvis kabinetemperaturen er for lav. Dette er for at undgå nedkøling
af personen, der sidder i sædet.
Tilslutninger
Maks. strømstyrke er 10 A (120 W), hvis der bruges
en 12 V-kontakt ad gangen i midterkonsollen. Hvis
begge kontakter i tunnelkonsollen bruges samtidigt,
gælder 7,5 A (90 W) pr. kontakt. Den maksimale
strømstyrke er 10 A (120 W) til 12 V-kontakten i
bagagerummet. Det maksimale effektudtag er
150 W for 230 V-kontakten.
OBS
Oversigt eksteriør
Fjernbetjeningens funktioner kan forstyrres af elektromagnetiske felter og afskærmning. Undgå at
opbevare fjernbetjeningen nær metalgenstande
eller elektroniske enheder, f.eks. mobiltelefoner,
tabletter, bærbare computere eller opladere - helst
ikke tættere på end 10-15 cm.
Oversigt eksteriør
Elmanøvreret bagklap: Hvis systemet har været i
gang uafbrudt i lang tid, lukkes det ned for at undgå
overbelastning. Det kan bruges igen efter ca.
to minutter. Der er risiko for nedsat eller ingen
funktion, hvis den bageste kofanger belastes med
store mængder is, sne, snavs el. lign. Sørg for at
holde den ren.
Oversigt interiør
Køretilstanden Off road er ikke beregnet til brug på
offentlig vej.
Oversigt interiør
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive udstødningsrensningssystem.
Oversigt interiør
Ved aktivering af Forward Collision Warning* udskiftes oplysningerne på head-up-displayet med grafik
for Forward Collision Warning*. Denne grafik tændes, selvom head-up-displayet er slukket. Førerens
mulighed for at se oplysningerne på Head-up-displayet forringes ved brug af polariserede solbriller,
en kørestilling, hvor føreren ikke sidder midt i
sædet, genstande på displayenhedens dækglas,
ugunstige lysforhold.
Nogle synsfejl kan ved brug af head-up-displayet
forårsage hovedpine og en følelse af spænding.
Opladning
Brug et af Volvo anbefalet ladekabel i henhold til
GB/T 20234.1-2011 og GB/T 20234.2- 2011
(Kina) henholdsvis IEC 62196 og IEC 61851
(øvrige markeder), der understøtter temperaturovervågning.
Opladning
Lås altid bilen op, så opladningen afbrydes, før forbindelsen til 230 V-kontakten afbrydes.
Opladning
Ladekablet husker den sidste indstilling af ladestrømmen. Det er derfor vigtigt at justere indstillingen, hvis en anden 230 V-stikkontakt bruges ved
næste opladning.
Rattet
Der kan opstå nogle afvigelser ved beregningen af
kørestrækning, hvis køremåden ændres.
Klima i kabinen
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmning/afkøling ved at vælge højere/lavere temperatur end den
faktisk ønskede.
Klima i kabinen
Forkonditionering er kun tilgængelig, når bilen er tilsluttet til en stikkontakt (gælder for elektrisk varmer). En ladestander, der ikke altid er aktiveret,
f.eks. på grund af en timer, kan medføre tab af
funktion for forkonditioneringen. Hvis bilen ikke er
tilsluttet til en stikkontakt, er det i varmt vejr stadig
muligt at få en kort køling af kabinen ved at starte
forkonditioneringen direkte. Bilens døre og ruder
skal være lukkede under forkonditioneringen af
kabinen.
Tilslutninger
Ved brug af internettet overføres data (datatrafik),
hvilket kan medføre omkostninger. Aktivering af
dataroaming og Wi-Fi-hotspots kan forårsage ekstra gebyrer. Kontakt din netværksudbyder vedrørende omkostninger for datatrafik. Ved hentning
med mobiltelefon skal du være særligt opmærksom
på omkostningerne til dataoverførsel.
Tilslutninger
Volvo kontrollerer ikke indholdet i Apple CarPlay/
Android Auto-appen. Apple CarPlay kan kun bruges, hvis Bluetooth er deaktiveret. En telefon eller
medieafspiller tilsluttet bilen via Bluetooth vil derfor
ikke altid være tilgængelig, når CarPlay/Android
Auto er aktiv. For at forbinde bilen skal du bruge
Wi-Fi, eller bilens indbyggede modem*.
Tilslutninger
Hvis telefonens operativsystem opdateres, er det
muligt, at parringen afbrydes. Så skal telefonen
slettes fra bilen og derefter parres igen.
Tilslutninger
Hentning af data kan påvirke andre tjenester, der
overfører data, f.eks. internetradio. Hvis påvirkningen af andre tjenester virker forstyrrende, kan hentningen afbrydes. Alternativt kan det være hensigtsmæssigt at slukke for eller afbryde andre tjenester.
Tilslutninger
Bemærk, at visse telefoner afbryder internetdelingen, efter at kontakten til bilen er afbrudt. Det bevirker, at internetdelingen i telefonen skal aktiveres
igen, næste gang den bruges.
Parkeringshjælp
Hold kameralinsen ren for snavs, sne og is for
bedst mulig funktion. Dette er specielt vigtigt ved
dårlige lysforhold.
TP 22647 (Danish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement