Volvo | XC90 Twin Engine | Quick Guide | Volvo XC90 Twin Engine 2016 Quick Guide

Volvo XC90 Twin Engine 2016 Quick Guide
web edition
quick guide
Välkommen!
Denne Quick Guide beskriver et udvalg af funktionerne i din Volvo. Mere udførlig ejerinformation findes i bilen, appen og på webben.
Bilens
midterdisplay
Instruktionsvejledningen findes i bilens midterdisplay, hvor den
kan nås via topvisningen.
Mobilapp
Instruktionsvejledningen findes som app (Volvo Manual) til
smartphones og tablets. Appen indeholder også instruktionsfilm for udvalgte funktioner.
Volvos
supportside
På Volvos supportside (support.volvocars.com) er der manualer
og instruktionsfilm, men også yderligere information og hjælp
om din Volvo og dit bilejerskab.
Ekstraudstyr er markeret med en asterisk * i Quick Guiden.
Trykt
information
I handskerummet findes et supplement til instruktionsvejledningen, som indeholder information om sikringer og
specifikationer samt en sammenfatning af vigtig og praktisk
information. En trykt instruktionsvejledning og dertil hørende
supplement kan efterbestilles.
01. KOM GODT I GANG
Her finder du information, som du kan bruge til at sætte dig ind i nogle af de grundlæggende funktioner i din Volvo. Du kan bl.a.
læse om fjernbetjeningen, bilens tre skærme, og hvordan motoren startes og slukkes. Her er der også oplysninger om regulering
og justering af sæde og klima.
02. Hybridrelateret information
Her finder du bl.a. oplysninger om, hvordan du starter og afslutter opladning af hybridbatteriet.
03. Kørsel og førerstøtte
Her finder du bl.a. oplysninger om køretilstande og forskellige førerstøttefunktioner i bilen, f.eks. fartpilot, Park Assist Pilot (PAP)*,
Blind Spot Information (BLIS)* og City Safety.
04. Instrumenter og knapper
Her finder du information om f.eks. regulering af lys og rudeviskere, samt hvordan kørecomputer og stemmestyring betjenes.
05. Forbindelse, underholdning og support
I din Volvo kan du holde forbindelsen til verden udenfor og få information, underholdning og support. I dette afsnit finder du
oplysninger om, hvordan du forbinder telefonen til din Volvo, opretter forbindelse til internettet og bruger apps.
06. Særlige tekster
Advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster, der skal læses.
Fjernbetjeningens knapper
Et tryk låser døre og bagklap, og aktiverer alarmen1. Et langt
tryk lukker panoramataget* og alle sideruder samtidigt.
Et tryk låser døre og bagklap op, og deaktiverer alarmen. Et
langt tryk åbner alle sideruder samtidigt.
Et tryk låser kun bagklappen op og deaktiverer alarmen. Et
langt tryk åbner eller lukker den elbetjente bagklap*.
1
Ekstraudstyr på visse markeder.
Panikfunktionen benyttes til at tiltrække omgivelsernes
opmærksomhed i en nødsituation. Et langt tryk i mindst
tre sekunder eller et dobbelt tryk inden for tre sekunder aktiverer blinklys og horn. Funktionen slås automatisk fra efter
ca. tre minutter, eller slås fra med et tryk på den samme knap,
efter at funktionen har været aktiveret i mindst fem sekunder.
Bruge nøgleFRI låsning/oplåsning*
Det er tilstrækkeligt at have fjernbetjeningen med sig i f.eks. en lomme
for at aflåse bilen eller låse den op. Fjernbetjeningen skal befinde sig
inden for et halvcirkelformet område med en radius på ca. 1,5 m fra
begge langsider eller ca. 1 m fra bagklappen (se illustrationen).
Låse op og deaktivere alarm
1. Grib et dørhåndtag eller tryk på den gummibelagte trykplade under
bagklappens håndtag for at låse bilen op. Oplåsningen er udført,
når bilens advarselsblinklys har blinket to gange, og lås-indikatoren
i forruden er slukket.
2. Åbn døren eller bagklappen.
Låse og aktivere alarm
1. Luk alle døre. Bagklappen kan være åben ved låsning med sidedørenes håndtag.
2. Berør det markerede område bagest på ydersiden af et af de
ydre dørhåndtag, eller tryk på knappen i bunden af bagklappen
for låsning, før den lukker. Låsningen er udført, når bilens advarselsblinklys har blinket én gang, og lås-indikatoren i forruden er
begyndt at blinke.
Indstille elbetjent forsæde*
Ændr ryglænets hældning ved at trykke knappen fremad/bagud.
Hæv/sænk sædet ved at trykke den bageste del af knappen opad/
nedad. Flyt sædet fremad/bagud ved at trykke knappen fremad/
bagud.
Hæv/sænk sædehyndens forkant ved at trykke den forreste del af
knappen opad/nedad.
Ændr lændestøtten ved at trykke knappen opad/nedad/fremad/
bagud.
Indstillinger for massage*, sidestøtte*, lændestøtte* og forlængelse af
sædehynde er forbundet til multifunktionsknappen*.
1. Aktiver sædeindstilling ved at dreje knappen opad/nedad.
Sædeindstillingsvisningen åbnes på midterdisplayet.
2. Vælg den ønskede funktion på midterdisplayet ved at dreje multifunktionsknappen opad/nedad.
3. Ændr indstilling ved at trykke multifunktionsknappen opad/nedad/
fremad/bagud.
Nogle indstillinger kan også vælges ved at trykke direkte på
midterdisplayet.
Bruge hukommelsesfunktionen* i forsædet
Hukommelsesfunktionens knapper sidder enten på en eller begge
fordøre.
Gemme indstilling
1. Indstil sæde, sidespejle og Head-up-display* til den ønskede
position.
2. Tryk på M-knappen og slip for at gemme indstillinger. Kontrollampen
i knappen lyser.
3. Inden for tre sekunder skal du trykke på hukommelsesknap 1, 2
eller 3. Når positionen er gemt i den valgte hukommelsesknap,
høres et lydsignal, og kontrollampen i M-knappen slukker.
Bruge en gemt indstilling
Med døren åben: Tryk en af hukommelsesknapperne ind, og slip.
Med døren lukket: Hold en af hukommelsesknapperne trykket ind,
indtil den gemte position er nået.
Slå ryglænene på bagsæderne ned
Sørg for, at ryglæn med nakkestøtte ikke kommer i kontakt med
ryggen på sædet foran ved nedslåning. Det kan være nødvendigt at
justere for- og bagsæde, for at ryglænene kan slås ned.
Anden sæderækkes midterplads
1. Sænk nakkestøtten manuelt ved at trykke på knappen mellem
ryglænet og nakkestøtten. Tryk samtidig nakkestøtten ned.
2. Træk stroppen i midterpladsen opad/fremad under nedslåning.
Anden sæderækkes ydersæder
–– Træk håndtaget på siden af ydersæderne opad under nedslåning.
Nakkestøtten sænkes automatisk.
Tredje sæderække
–– Træk håndtaget på oversiden af ryglænet opad/fremad. Slå ryglænet fremad. Nakkestøtten sænkes automatisk.
Når anden sæderække slås op, skal rem/håndtag trækkes opad. Slå
ryglænene op, indtil spærren går i indgreb. Nakkestøtterne hæves
manuelt.
Stige ind/ud af tredje sæderække
1. På anden sæderækkes ydersæder, træk håndtaget på oversiden af
sæderyggen opad/fremad.
2. Slå ryglænet fremad, og skyd hele sædet fremad.
Slå sædet op til oprejst position ved først at skyde sædet tilbage, og
derefter slå ryglænet op, indtil det låses.
Indstille rattet
Rattet kan indstilles i højden og dybden.
1. Skyd armen under rattet nedad for at frigøre rattet.
2. Indstil rattet i den ønskede position.
3. Træk armen tilbage for at fastlåse rattet.
Starte og slukke motoren
Fjernbetjeningen bruges ikke fysisk ved start, fordi bilen i standardversionen er udstyret med support for nøglefri start (Passive Start).
Opbevar fjernbetjeningen i den forreste del af kabinen ved nøglefri
start. Med ekstraudstyret nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*) er
det tilstrækkeligt, at fjernbetjeningen befinder sig et sted i bilen, for at
start af motoren skal være mulig.
Starte
1. Sørg for, at gearposition P eller N er valgt.
2. Tryk bremsepedalen ned.
3. Drej startknappen til START, og slip. Knappen vender automatisk
tilbage til udgangspositionen.
Vælge gearposition
–– Skift gearposition ved at trykke den fjederbelastede gearvælger
fremad eller bagud til det ønskede gear. Den valgte position vises
på førerdisplayet.
Parkeringspositionen aktiveres med P-knappen, der er placeret ved
siden af gearvælgeren. Skift fra position P til position R eller D med to
tryk med gearvælgeren fremad eller bagud.
Bremseposition B (der kan vælges når som helst under kørsel) motorbremser bilen og oplader hybridbatteriet, når speederen slippes.
Slukke
–– Drej startknappen til STOP, og slip. Knappen vender automatisk
tilbage til udgangspositionen.
bruge Parkeringsbremsen
Aktivere parkeringsbremsen
–– Træk parkeringsbremseknappen i midterkonsollen op. Et
symbol på førerdisplayet lyser, når parkeringsbremsen er
aktiveret. Kontroller, at bilen står stille.
Udløse manuelt
1. Tryk bremsepedalen ned.
2. Tryk parkeringsbremseknappen ned.
Frakoble automatisk
1. Spænd sikkerhedsselen og start motoren.
2. Før gearvælgeren til position D eller R, og giv gas.
Med funktionen "Automatisk bremsning når bilen holder
stille" (Auto Hold) kan bremsepedalen slippes med opretholdt
bremsning, når bilen er standset ved f.eks. et trafiklys. Når der
trykkes på speederen igen, udløses bremserne.
–– Tryk knappen i midterkonsollen ind for at aktivere/deaktivere funktionen.
Automatisk bilvask
Inden der slukkes for motoren: Deaktivér Auto Hold og "Automatisk
aktivering af parkeringsbremse" (vælg i midterdisplayets topvisning
Indstillinger > My Car > Elektrisk parkeringsbremse > Aut. aktivering af parkeringsbremse). Vælg derpå gearposition N.
Drej startknappen til STOP i mindst 4 sekunder for at slukke.
Bilens tre display
Førerdisplay
Midterdisplay
Head-up-display*
På førerdisplayet vises oplysninger om bilen
og kørslen. Her indgår målere, indikatorer
og kontrol- og advarselssymboler. Til venstre
vises bl.a. speedometer og triptæller. I midten
kan bl.a. ur, medieafspiller og navigationskort*
vises. Til højre vises bl.a. omdrejningstæller,
valgt køretilstand og appmenu, der aktiveres
med knapperne til højre på rattet. Der kan
vælges forskellige temaer for at ændre førerdisplayets udseende.
Mange af bilens vigtigste funktioner
styres fra midterdisplayet. Herfra styres
f.eks. klimaanlægget, mediesystemet og
systemopdateringer.
Head-up-displayet er et supplement til
bilens førerdisplay og projicerer information
på forruden. Det kan f.eks. være trafikskiltinformation, information om hastighed og
navigation* eller indgående telefonopkald.
Visningsalternativer, lysstyrke og højdeposition for head-up-displayet kan justeres via
midterdisplayet. Aktivering af head-up-displayet foretages fra midterdisplayet.
Navigere på midterdisplayet
Funktionsvisning
Stryg fra venstre mod højre hen over
skærmen for at få adgang til visningen.
Herfra aktiveres/deaktiveres forskellige
bilfunktioner, f.eks. Head-up-display. De
aktiveres/deaktiveres med et tryk. Nogle
funktioner åbnes i et separat vindue.
2
Gå tilbage i menustrukturen ved at trykke på
den fysiske knap Hjem under skærmen.
Visningen Hjem
Applikationsvisning
Når skærmen startes, vises visningen Hjem,
hvorfra der er adgang til delvisningerne
Navigation, Media, Telefon og en ekstra
delvisning.
Stryg fra højre mod venstre2 hen over
skærmen for at få adgang til visningen med
bilens forskellige applikationer/apps, f.eks.
FM-Radio og CD*. Tryk på en app for at
åbne den.
En app/funktion, der vælges fra app-/
funktionsvisningen, starter i den respektive
delvisning i visningen Hjem. F. eks. starter
FM-radio i delvisningen Media.
Tryk på en delvisning for at udvide den. I
udvidet tilstand af delvisningerne vises flere
oplysninger om funktionen/appen.
2
Gælder for venstrestyret bil. I en højrestyret bil stryges i den
modsatte retning.
Tryk på den fysiske knap Hjem under
skærmen for at vende tilbage til visningen
Hjem.
Statuslinje
På statuslinjen øverst på skærmen vises aktiviteterne i bilen. Til
venstre vises netværks-/tilslutningsoplysninger, og til højre vises
medierelaterede oplysninger, ur og indikator for igangværende
baggrundsaktiviteter.
Topvisning
På midten af statuslinjen øverst på skærmen er der en fane, hvorfra
der er adgang til topvisningen. Åbn den ved at trykke på fanen
eller ved at stryge oppefra og ned over skærmen. Fra topvisningen
er der adgang til Indstillinger, Instruktionsbog og bilens gemte
meddelelser.
Klimalinje
Nederst på skærmen er klimalinjen altid synlig. Her kan de mest
almindelige klimaindstillinger udføres direkte, f.eks. indstilling af
temperatur, sædevarme og ventilatorniveau. Tryk på
nederst på
skærmen for at åbne klimavisningen med flere indstillingsmuligheder.
Regulere bilens klima
Klimaanlæggets funktioner for forreste og bageste del af kabinen
reguleres fra midterdisplayet, med de fysiske knapper i midterkonsollen, og med klimaknapper bag på midterkonsollen. Visse
klimafunktioner kan også stemmestyres. Nogle oplysninger om klimaet
er altid synlige nederst på skærmen, på klimalinjen. På klimalinjen kan
visse indstillinger foretages direkte.
Knappen for adgang til klimavisningen vises i midten
nederst på skærmen. Grafikken på knappen viser de aktiverede klimaindstillinger. Åbn klimavisningen med et tryk
på knappen for at vise visningen som illustreret.
Tryk på AUTO i klimavisningen for at aktivere/deaktivere
automatisk regulering af luftrecirkulation, aircondition og
luftfordeling.
Temperaturknapper for fører- og passagerside. Tryk på
venstre henholdsvis højre sides temperaturikon, og vælg
den ønskede temperatur. Knapperne vises altid nederst på
skærmen, og temperaturen kan justeres, selvom klimavisningen ikke er åben.
For at synkronisere temperaturen for alle zoner med førersidens temperatur: Tryk på førersidens temperaturikon og
Synkronisér temperatur.
Knapper for elopvarmet* og ventileret* fører- og passagersæde, og elopvarmet rat*. Tryk på venstre henholdsvis
højre sides sæde- eller ratikon for at åbne knapperne for
sæde eller rat. Tryk gentagne gange på det respektive
ikon for at vælge den ønskede position.
Bruge forkonditionering
Forkonditionering kan indstilles med Volvo On Call-mobilappen og via
bilens midterdisplay.
Forkonditioneringen afkøler eller opvarmer kabinen til komforttemperatur før kørsel, hvilket også mindsker slid og energibehov under kørsel.
Det er muligt at starte forkonditioneringen direkte eller at indstille den
via timer.
Funktionen benytter i forskellige tilfælde flere systemer.
Parkeringsvarmeren varmer i koldt vejr kabinen op til komforttemperatur. I varmt vejr afkøler ventilationen eller airconditionanlægget
kabinen. Også elopvarmning af rat, sæder, forrude, bagrude og sidespejle kan aktiveres.
Starte forkonditionering direkte:
1. Åbn klimavisningen på midterdisplayet med et tryk på
på skærmen.
nederst
2. Vælg fanen Parkeringsklima.
3. Vælg, om elopvarmning af sæder og rat skal aktiveres ved forkonditionering, ved at afkrydse de respektive felter.
4. Tryk på Forbehandling. Forkonditioneringen starter, og knappen
lyser.
Indstille timer for forkonditionering:
–– Vælg Parkeringsklima > Tilføj timer, og indstil dato/dag som
ønsket.
For at forkonditioneringen skal have fuld funktionalitet, skal bilen være
tilsluttet til en stikkontakt (gælder for biler med elektrisk varmer).
Afhængigt af markedet, anvendes en brændstofdrevet varmer eller en
elektrisk varmer. En autoriseret Volvo-forhandler har oplysninger om,
hvilke markeder der anvender den respektive varmer.
Bedre luftkvalitet i kabinen med IAQS*
Luftkvalitetssystemet IAQS er en del af Clean Zone Interior Package*.
Det er et fuldautomatisk system, der renser luften i kabinen for forurenende stoffer som f.eks. partikler, kulbrinter, kvælstofoxider og ozon.
1. Tryk på Indstillinger i topvisningen på midterdisplayet.
2. Tryk på Klima.
3. Vælg Luftkvalitetsføler for at aktivere/deaktivere
luftkvalitetssensoren.
Rengøre midterdisplayet
Midterdisplayet starter automatisk, når førerdøren åbnes. Sluk for
skærmen, når den skal rengøres.
1. Foretag et langt tryk på knappen Hjem.
2. Tør skærmen af med den medfølgende mikrofiberklud eller en
mikrofiberklud af tilsvarende kvalitet. Tør af med små cirkulære
bevægelser. Om nødvendigt fugtes rengøringskluden let med rent
vand.
3. Aktiver skærmen med et kort tryk på knappen Hjem.
Midterdisplayet slås automatisk fra, når motoren er slukket, og førerdøren åbnes.
Åbne og lukke den elbetjente bagklap*
Måder til at åbne
• Tryk og træk bagklappens håndtag let opad.
• Foretag et langt tryk på fjernbetjeningens
begynder at åbne.
• Foretag et langt tryk på Instrumentpanelets
af rattet), indtil klappen begynder at åbne.
-knap, indtil klappen
-knap (ved siden
• Foretag en langsom, fremadrettet sparkebevægelse* under
den venstre del af den bageste kofanger3, og træd derefter et
skridt tilbage (se illustrationen). Kofangeren skal ikke berøres.
Fjernbetjeningen skal være inden for rækkevidden. Der høres et
lydsignal, når åbning aktiveres.
Måder til at lukke
• Bagklappens underkant: Tryk på
-knappen for automatisk
lukning uden låsning af bagklappen. Tryk på
-knappen* for
automatisk lukning og låsning af både bagklap og døre.
• Foretag et langt tryk på fjernbetjeningens
• Foretag et langt tryk på instrumentpanelets
-knap.
-knap.
• Foretag en langsom, fremadrettet sparkebevægelse* under den
venstre del af den bageste kofanger3, og træd derefter et skridt
tilbage. Kofangeren skal ikke berøres. Fjernbetjeningen skal være
inden for rækkevidden. Der høres et lydsignal, når lukning aktiveres.
3
Hvis bilen er udstyret med stænklapper/diffusor*, foretages sparkebevægelsen mod bilens bageste
venstre side.
Opbevaring af ladekablet
Ladekablet og dets kontrolenhed er placeret under lemmen i
bagagerummet.
Åbne og lukke klappen til ladestik
1. Tryk den bageste del af klappen ind, og slip.
2. Åbn klappen.
3. Træk ladestikkets dæksel løs, og fastgør det i holderen på klappens
inderside. Sørg for, at dækslets gummistrop er buet nedad for at
forhindre, at dækslet løsner sig fra holderen.
Lukning af ladestikkets klap foretages i omvendt rækkefølge.
Ladekablets kontrolenhed
Ladekablets med dets kontrolenhed bruges til at oplade bilens
hybridbatteri. Volvo anbefaler et ladekabel, der understøtter
temperaturovervågning.
Indikator for ladestrøm. Tændt symbol viser den valgte ladestrøm. Den maksimale ladestrøm kan variere afhængigt af
markedet.
Tændt symbol viser, at ladekablet er tilsluttet til en
230 V-kontakt (spændingen i kontakten kan variere, afhængigt af markedet).
Trykknap til at øge ladestrømmen.
Trykknap til at mindske ladestrømmen.
Tændt symbol viser, at ladekablet er tilsluttet til bilen.
A
A
A
A
Starte opladning
Den tid, det tager for hybridbatteriet at oplades afhænger af, hvilken
ladestrøm der anvendes. Ved opladning af bilens hybridbatteri viser de
forskellige indikatorer på kontrolenheden den aktuelle status under
igangværende og efter afsluttet opladning.
Så længe opladning af hybridbatteriet er i gang, oplades bilens startbatteri også.
1. Tilslut ladekablet til en 230 V-kontakt. Brug aldrig en
forlængerledning.
2. Indstil den korrekte ladestrøm (for den aktuelle 230 V-kontakt) på
kontrolenheden.
3. Fjern ladehåndtagets beskyttelsesdæksel, og forbind derefter
håndtaget til bilen. Placer ladestikkets dæksel på ophængningsanordningen ved ladedækslet, og ladehåndtagets
beskyttelsesdæksel på ladestikkets dæksel. Ladekablet låses automatisk fast i ladestikket, og opladning starter inden for 5 sekunder.
Opladning under kørsel
Ved blød opbremsning med bremsepedalen genoplades hybridbatteriet.
Også ved motorbremsning i gearposition B, f.eks. ved kørsel ned ad
bakke, genoplades hybridbatteriet. Denne type opladning af hybridbatteriet angives på førerdisplayet.
KONTROLLERE status for opladning
Via kontrolenheden:
• Bilsymbolet lyser grønt konstant, og indikatoren for ladestrøm er
slukket: Standby. Opladningen er endnu ikke blevet aktiveret af
elektronikken i bilen.
A
A
A
A
• Bilsymbolet og ladeindikatoren lyser konstant grønt: Opladning i
gang.
• Bilsymbolet blinker rødt, og ladeindikatoren er slukket: Opladning
er ikke mulig. Kontroller alle forbindelser, eller brug en anden
230 V-kontakt, og genstart derefter opladningen.
• Bilsymbolet lyser konstant rødt: Opladning er ikke mulig. Nulstil fejlstrømsafbryderen ved at trække ladekablet ud af 230 V-kontakten.
Genstart opladningen.
• Hussymbolet og ladeindikatoren blinker rødt: Opladning er ikke
mulig. Genstart opladningen. Hvis problemet fortsætter, kontaktes
en fagkyndig.
Via ladestikkets lys:
• Hvidt: Led-lys.
• Gult: Standby.
• Grønne korte blink: Opladning af batteri med lav opladning.
• Grønne lange blink: Opladning af batteri med høj opladning.
• Konstant grønt lys: Opladning klar. Slukker efter et stykke tid.
• Konstant rødt lys: Der er opstået en fejl.
Ladestatus kan også vises på førerdisplayet.
Afslutte opladning
1. Lås bilen op med fjernbetjeningens oplåsningsknap.
afsluttes og ladekablet udløses/låses op.
Opladningen
2. Tag ladekablet ud af bilen. For Kina: Tryk spærren på ladehåndtaget
ind, og løsn derefter ladekablet fra bilen.
3. Sæt ladestikkets beskyttelsesdæksel på igen, og luk klappen.
4. Tag ladekablet ud af 230 V-kontakten.
5. Læg ladekablet tilbage under lemmen i bagagerummet.
Hybridrelateret information på
førerdisplayet
På førerdisplayet vises en række symboler og animationer, afhængigt
af hvilken køretilstand der er valgt (illustrationen viser information, som
ikke kan vises samtidigt på førerdisplayet).
Førervalgt effekt i køretilstand HYBRID
Den tynde viser på førerdisplayet angiver den mængde motoreffekt,
føreren ønsker at trække ud. Jo højere udslag på skalaen, desto større
effekt ønsker føreren at trække ud af det aktuelle gear.
Placeringen af viseren på illustrationen angiver et effektforbrug. Står
viseren derimod i det orange område, genereres der energi til hybridbatteriet. Det sker ved blød opbremsning eller ved motorbremsning i
gearposition B.
Symboler på førerdisplayet
Angiver det aktuelle niveau for tilgængelig elmotoreffekt. Et
udfyldt symbol betyder, at bilen drives af elmotoren.
Markerer det effektniveau, hvor forbrændingsmotoren vil
starte. Et udfyldt symbol betyder, at bilen kører på benzin.
Angiver, at batteriet oplades, f.eks. under motorbremsning.
Indikatoren angiver den aktuelle mængde tilgængelig energi
i batteriet til elmotoren. Energien anvendes til elmotoren, men
også til køling eller opvarmning af bilen.
Viser, at køretilstand SAVE er aktiveret, og at batteriets
energi gemmes til en senere lejlighed.
Status for opladning på førerdisplayet
Opladning i gang – Teksten Fuldt opladet: [Tid] vises
sammen med en animation med blåt pulserende lys
gennem ladekablet.
Batteriet er fuldt opladet – Teksten Opladning fuldført
vises.
Opladningsfejl – Teksten Ladefejl vises. Kontroller tilslutningen af ladekablet til bilen og til 230 V-kontakten.
Vælge køretilstand
Vælg den køretilstand, der passer bedst til de aktuelle kørselsforhold.
Alle køretilstande kan ikke vælges i alle situationer.
1. Tryk på køretilstand-knappen DRIVE MODE i midterkonsollen. En
pop op-menu åbnes på midterdisplayet.
2. Rul køretilstand-knappen opad/nedad, indtil den ønskede køretilstand er markeret på midterdisplayet.
3. Tryk på knappen eller direkte på midterdisplayet for at bekræfte
valget.
Køretilstande der kan vælges
HYBRID – køretilstanden ved motorstart. Både den elektriske og den
brændstofdrevne motor bruges, enten enkeltvis eller parallelt.
PURE – kør med elmotor og med så lavt energiforbrug som muligt.
Køretilstanden maksimerer kørsel på hybridbatteriet.
SAVE – sparer energien i batteriet til senere.
OFF ROAD – maksimerer bilens trækkraft i vanskeligt terræn og på
dårlige veje.
AWD – forbedrer bilens vejgreb og fremkommelighed med firehjulsdrift.
POWER – bilen opleves mere sporty ved mere aktiv kørsel.
INDIVIDUAL – tilpas køretilstanden Hybrid, Pure eller Power efter
egne ønskede køreegenskaber. Køretilstanden er tilgængelig, hvis den
først er aktiveret i Indstillinger i topvisningen på midterdisplayet. Vælg
My Car > Individuel køremåde.
Førerstøtte på ratknapperne
Funktionerne Fartbegrænser*, Fartpilot, Adaptiv fartpilot* og Pilot
Assist* vælges på førerdisplayet med venstre ratknappers pile
og
. Et hvidt symbol betyder, at funktionen er aktiveret. Grå betyder, at
funktionen er afbrudt eller i standby.
Symboler på førerdisplayet
Fartbegrænser: Hjælper med ikke at overskride en valgt
maksimal hastighed.
Fartpilot: Hjælper med at holde en jævn hastighed.
Adaptiv fartpilot: Hjælper med at holde en jævn hastighed
kombineret med en forudindstillet tidsafstand til forankørende
køretøjer.
Pilot Assist: Hjælper ved hastigheder på 50 km/t (30 mph)
og derunder med at køre bilen mellem vognbanens sidemarkeringer kombineret med at holde en forudindstillet
tidsafstand til forankørende køretøjer.
Symboler på ratknapperne
Tryk for at starte eller afbryde den valgte funktion. Gemmer
den aktuelle hastighed for startet fartbegrænser/fartpilot/
adaptiv fartpilot.
Øger den gemte hastighed. Et kort tryk øger hastigheden
med 5 km/t (5 mph). Et langt tryk giver en gradvist øget
hastighed med 1 km/t (1 mph). Et tryk genoptager også den
gemte hastighed for fartbegrænser/fartpilot/adaptiv fartpilot.
Mindsker den gemte hastighed. Et kort tryk mindsker hastigheden med 5 km/t (5 mph). Et langt tryk giver en gradvist
mindsket hastighed med 1 km/t (1 mph).
Adaptiv fartpilot og Pilot Assist: Mindsker afstanden til forankørende køretøjer.
Adaptiv fartpilot og Pilot Assist: Øger afstanden til forankørende køretøjer.
Førerstøtte på midterdisplayet
City Safety4
City Safety advarer om forhindringer ved hjælp af visuelle
signaler og lydsignaler. Bilen bremses automatisk, hvis
føreren ikke selv agerer inden for rimelig tid. City Safety
kan bl.a. forhindre kollision og hjælpe førere, der risikerer
at kollidere med f.eks. køretøjer, fodgængere eller cyklister.
City Safety aktiveres automatisk ved motorstart.
Park Assist Pilot (PAP)*
Den aktive parkeringshjælp assisterer ved parkering, eller
når parkeringspladsen forlades, ved først at afsøge den
tilgængelige plads, og derefter dreje rattet og styre bilen
på plads. Førerens opgave er at holde opsyn omkring
bilen, følge instruktionerne på midterdisplayet, vælge gear,
regulere hastigheden, og bremse/standse.
Parkér med PAP
1. Tryk på knappen Parkér ind i funktionsvisningen. Kør
ikke hurtigere end 30 km/t (20 mph) før en parallelparkering eller 20 km/t (12 mph) før en vinkelret
parkering.
2. Stands bilen, når grafik og tekst på midterdisplayet
meddeler, at en passende bås er fundet. Der vises et
pop op-vindue.
3. Vælg Parallelparkering eller Vinkelret parkering i pop
op-vinduet, og sæt i bakgear.
4. Følg instruktionerne, der vises på midterdisplayet. Vær
klar til at standse bilen, når grafik og tekst beder om
det.
4
Ikke tilgængeligt på alle markeder.
Kør ud fra parkeringsbås med PAP
Blind Spot Information (BLIS)*
Funktionen kan kun bruges for en parallelparkeret bil.
BLIS informerer om køretøjer i den blinde vinkel, og hurtigt
overhalende køretøjer i venstre og højre vognbane tættest
på ens eget køretøj.
1. Tryk på knappen Parkering ud i funktionsvisningen.
2. Følg instruktionerne på midterdisplayet.
Parkeringskamera*
Parkeringskameraet hjælper med at observere eventuelle
forhindringer omkring bilen med kamerabillede og grafik
på midterdisplayet. Valg af kameravisninger og hjælpelinjer foretages på midterdisplayet. Kameraet kan starte
automatisk, når bilen sættes i bakgear. Indstilling for dette
foretages via Indstillinger på midterdisplayets topvisning.
Vælg My Car > Parkeringsassistent > Automatisk aktivering af bakkamera.
Parkeringskameraet kan også startes manuelt:
–– Tryk på knappen Kamera i funktionsvisningen for at
aktivere/deaktivere funktionen.
Lane Keeping Aid (LKA)*
Hvis bilen er ved at krydse en stribe, vil
vognbaneassistance LKA aktivt styre bilen tilbage i
kørebanen med et svagt styringsmoment i rattet. Når
bilen når eller passerer en sidemarkering, vil føreren blive
advaret med lyd eller vibrationer i rattet.
–– Tryk på knappen Lane Keeping Aid i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere funktionen.
Indstillinger for hvordan LKA skal advare føreren, hvis bilen
forlader sin egen vognbane, foretages via Indstillinger på
midterdisplayets topvisning. Vælg My Car > IntelliSafe >
Lane Keeping Aid.
–– Tryk på knappen BLIS i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere funktionen.
Cross Traffic Alert (CTA)*
CTA advarer mod krydsende trafik bag bilen og aktiveres,
hvis bilen er sat i bakgear, eller hvis bilen ruller baglæns.
CTA aktiveres automatisk ved motorstart.
–– Tryk på knappen Cross Traffic Alert i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere funktionen.
BRUGE FORRUDEVISKERE OG REGNSENSOR
Rudeviskere og regnsensor reguleres med højre kontaktarm.
Før armen nedad for at foretage et enkelt viskerslag.
Før armen til 0 for at slå forrudeviskerne fra.
Før armen til INT (interval) for at indstille hastigheden. Juster
hastigheden med fingerhjulet på armen.
Før armen opad, for at viskerne skal slå med normal
hastighed.
Før armen yderligere opad, for at viskerne skal slå med højere
hastighed.
Tryk på regnsensorknappen for at aktivere/deaktivere
regnsensoren. Regnsensoren registrerer vandmængden på
forruden og starter vinduesviskerne automatisk. Drej fingerhjulet på armen opad/nedad for højere/lavere følsomhed.
Før armen mod rattet for at starte forrude- og
forlygtesprinkling.
Før armen mod instrumentpanelet for at starte sprinkling og
tørring af bagruden.
Tryk for intervalviskning med bagrudevisker.
Tryk for kontinuerlig hastighed med bagrudevisker.
Lyspanelets Auto-stilling
Venstre kontaktarms AUTO-position giver bl.a. følgende:
• Kørelys5 og positionslys i dagslys. Nærlys og positionslys i svagt
dagslys eller mørke.
• Aktiveret tunneldetektering.
• Mulighed at anvende overhalingslys og aktivere fjernlys, når nærlyset er tændt.
• Mulighed for at aktivere automatisk fjernlys. Aktivér/deaktivér ved
at dreje kontaktarmens fingerhjul til position
, og slip. Manuelt
fjernlys aktiveres ved at bevæge kontaktarmen mod instrumentpanelet. Deaktiver ved at bevæge armen tilbage mod rattet.
Tilkoble/frakoble passagerairbaggen*
Omskifteren til passagerairbaggen er placeret på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes.
1. Træk omskifteren udad og drej til ON/OFF for at tilkoble/frakoble
airbaggen.
2. Bekræft meddelelsen om tilkobling/frakobling på førerdisplayet med
et tryk på højre ratknappers
-knap. En tekstmeddelelse og et
advarselssymbol i loftskonsollen viser, at passagerpladsens airbag
er tilkoblet/frakoblet.
5
Gælder for visse markeder.
betjene kørecomputeren
Kørecomputeren registrerer og beregner f.eks. kørestrækning, brændstofforbrug og gennemsnitshastighed. Det er muligt at vælge hvilke
oplysninger fra kørecomputeren, der skal vises på førerdisplayet.
Afstand til tom brændstoftank
Kørecomputeren beregner den resterende kørestrækning med det
brændstof, der er i tanken. For at vise Afstand til tom på førerdisplayet, brug knapperne til højre på rattet:
1. Tryk på
.
eller
2. Naviger til kørecomputerens menu med
.
3. Når kørecomputerens menu er markeret, skal du rulle nedad med
til Afstand til tom.
4. Vælg Afstand til tom med et tryk på
.
Når førerdisplayet viser "----", er der ingen garanteret kørestrækning
tilbage. Fyld brændstof på snarest.
Betjene førerdisplayet
Førerdisplayet betjenes med bl.a. knapperne til højre på rattet. Det er
muligt selv at vælge, hvad der skal vises på førerdisplayet.
Førerdisplayets appmenu åbnes/lukkes. Herfra kan kørecomputer, medieafspiller, telefon og navigation styres.
Rul mellem de forskellige apps, som du kommer til ved at
trykke på venstre eller højre pil.
Markér, afmarkér eller bekræft et valg, f.eks. kørecomputerens menu eller slet meddelelse på førerdisplayet.
Bladr blandt funktionerne for den valgte app ved at trykke
på op eller ned.
Kørestrækning til tomt batteri
Måleren viser den omtrentlige strækning, der kan køres med den
resterende energi i hybridbatteriet. Måleren vises på samme måde,
som for Afstand til tom vises. Når førerdisplayet viser "----", er der
ingen garanteret kørestrækning tilbage.
Nulstille triptælleren
Triptæller manuel (TM) nulstilles manuelt med et langt tryk på venstre
kontaktarms RESET-knap. Triptæller automatisk (TA) nulstilles
automatisk, når bilen ikke har været brugt i 4 timer.
Bruge stemmestyring
Det er muligt at stemmestyre visse funktioner i mediespilleren, Volvos
navigationssystem*, klimasystemet og en Bluetooth-tilsluttet telefon.
Stemmestyring sker med direkte kommandoer fra brugeren eller i form
af dialog med verbale svar fra systemet.
–– Tryk på knappen i højre side af rattet for at aktivere stemmestyring og indled en dialog med stemmekommando.
Eksempler på kommandoer ved stemmestyring:
–– Tryk på
. Sig "Navigation", hvorved en navigationsdialog starter.
. Sig "Raise temperature", hvorved den indstillede
–– Tryk på
temperatur forhøjes et trin.
–– Tryk på
. Sig "Play Robyn", hvorved musik af den valgte kunstner afspilles.
Kommandoer, det altid er muligt at bruge:
• "Repeat" – gentager seneste stemmeinstruktion i den aktuelle
dialog.
• "Cancel" – Afbryder dialogen. Et langt tryk på
dialogen.
afbryder også
• "Help" – Starter en hjælpedialog.
Husk at tale efter tonen med normal stemme i sædvanligt tempo.
Undgå at tale, når systemet svarer. Undgå baggrundsstøj i kabinen ved
at have døre, ruder og panoramatag* lukket.
Se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger om stemmestyring og flere eksempler på stemmekommandoer.
Bruge handskerummet
Åbne handskerummet
–– Tryk på knappen under midterdisplayet for at åbne
handskerummet.
Låsning/oplåsning af handskerummet
Med privat låsning låses udover handskerummet også bagklappen.
Aktivering/deaktivering kan ske på to måder via midterdisplayet:
Alternativer 1: Tryk på knappen Privatlåsning i funktionsvisningen for at aktivere/deaktivere privat låsning.
Alternativer 2: Tryk på Indstillinger > My Car > Låsning i topvisningen. Vælg Privatlåsning.
Der vises et pop op-vindue ved aktivering/deaktivering. Ved hver
låsning vælges en firecifret kode. Første gang funktionen bruges, skal
der vælges en ekstra sikkerhedskode. Denne kode bruges til nulstilling
af engangskoden ved behov. I begge tilfælde angives den valgte kode,
og der trykkes på Bekræft.
forbinde en telefon til bilen
Forbind en Bluetooth-aktiveret telefon til bilen. Derefter kan du fra
bilen foretage opkald, sende/modtage meddelelser, streame medier
og forbinde bilen til internettet. Det er muligt at have to Bluetoothenheder tilsluttet samtidig, hvoraf den ene kun er til at streame medier.
De to sidst tilsluttede telefoner bliver automatisk tilsluttet, når bilen
bruges igen.
Søge telefonen fra bilen
1. Gør telefonen søgbar/synlig via Bluetooth.
2. Aktiver internetdeling (bærbart/personligt hotspot) via Bluetooth i
telefonen.
3. Åbn delvisningen Telefon på midterdisplayet. Tryk på Tilføj telefon.
Hvis en telefon allerede er tilsluttet, skal du trykke på Skift og
derefter i pop op-feltet Tilføj telefon.
4. Vælg den telefon, som skal tilsluttes.
5. Kontroller, at den angivne talkode i bilen stemmer overens med
talkoden i telefonen. Vælg i så fald at acceptere begge steder.
6. Vælg i telefonen at acceptere eller afvise eventuelle valg for telefonens kontakter og meddelelser. Bemærk, at i nogle telefoner skal
beskedfunktionen aktiveres6.
Telefonen er derefter tilsluttet og kan styres via bilen.
6
For oplysninger om, hvilke telefoner der er kompatible med bilen, se support.volvocars.com.
Foretage, modtage og afslutte telefonopkald
Modtage/afvise opkald
Det er muligt at foretage og modtage opkald via bilen fra en
Bluetooth-tilsluttet telefon.
Modtage: Tryk på
på midterdisplayet.
Foretage opkald via midterdisplayet
1. Åbn delvisningen Telefon i visningen Hjem.
2. Vælg at ringe fra opkaldshistorikken, kontaktlisten eller at indtaste
et nummer ved hjælp af knapperne.
3. Tryk på Opkald eller
valgt i trin 2.
, afhængigt af hvilken valgmulighed, der er
Foretage opkald med knapperne til højre på rattet.
1. Tryk på
, og naviger til Telefon med tryk på
2. Rul gennem opkaldslisten med
, og vælg med
Foretage opkald til kontakt med stemmestyring.
–– Tryk på
og sig "Call [kontakt]".
eller
.
.
på knapperne til højre på rattet, eller på Besvar
Afvise: Marker Afvis med et tryk på
Eller tryk på Afvis på midterdisplayet.
, og bekræft med tryk på
Afslutte opkald
–– Tryk på
for at bekræfte valget Slut opkald, eller på Slut
opkald på midterdisplayet.
.
Tilslutte til internettet
Via Bluetooth
Opret forbindelse til internettet på samme måde, som når en telefon
forbindes til bilen.
Via Wi-Fi
1. Aktiver tethering på telefonen.
2. Tryk på Indstillinger i topvisningen på midterdisplayet.
3. Tryk på Kommunikation > Wi-Fi, og aktivér ved at afkrydse feltet
for Wi-Fi.
4. Vælg det ønskede netværk, og indtast dets adgangskode.
5. Hvis en anden forbindelseskilde har været brugt tidligere, skal du
bekræfte valget at skifte forbindelse.
Bemærk, at visse telefoner slår internetdeling fra, efter at kontakten til
bilen er afbrudt. Dermed er det nødvendigt at aktivere internetdeling i
telefonen igen ved næste anvendelse.
Via USB-stik
1. Forbind telefonen med kabel til bilens USB-stik i midterkonsollens
opbevaringsrum.
2. Aktiver USB-tethering på telefonen.
3. Hvis en anden forbindelseskilde har været brugt tidligere, skal du
bekræfte valget at skifte forbindelse.
Via bilmodem*7
1. Sæt et personligt SIM-kort i holderen i bagagerummet
(se illustrationen).
2. Tryk på Indstillinger i topvisningen.
3. Tryk på Kommunikation > Bilmodem-Internet.
4. Aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Bilmodem-Internet.
5. Hvis en anden forbindelseskilde har været brugt tidligere, skal du
bekræfte valget at skifte forbindelse.
6. Indtast SIM-kortets pinkode.
7
Kun biler med Volvo On Call*. Ved tilslutning med bilmodem vil Volvo On Call-tjenesterne bruge
forbindelsen.
Dele internetadgang via Wi-Fi-hotspot
Når bilen er forbundet til internet, er det muligt at dele internetforbindelsen (Wi-Fi-hotspot), så andre enheder kan bruge
internetforbindelsen8.
1. Tryk på Indstillinger i topvisningen.
2. Tryk på Kommunikation > Wi-Fi-hotspot for bil.
3. Vælg Netværksnavn for internetdelingen.
4. Vælg Adgangskode, som derefter skal angives i forbindende
enheder.
5. Vælg det Frekvensbånd, som internetdelingen skal sende data
med9.
6. Aktiver ved at afkrydse markeringen i feltet for Wi-Fi-hotspot for
bil.
7. Hvis Wi-Fi tidligere blev brugt som forbindelseskilde, skal du
bekræfte valget at skifte forbindelse.
Når bilen deler en internetforbindelse, vises
på statuslinjen. Tryk
på Tilsluttede enheder i Wi-Fi-hotspot for bil for at se listen over
tilsluttede enheder.
8
Gælder ikke ved tilslutning med Wi-Fi. Netværksudbyderen (SIM-kortet) skal understøtte
internetdeling.
9
Ikke tilgængeligt på alle markeder.
Apple carplay* på midterdisplayet
Med funktionen Apple CarPlay er der mulighed for at bruge udvalgte apps i en iPhone via bilen f.eks. for at afspille musik eller lytte til
podcasts. Interaktionen sker via bilens midterdisplay eller med Siri.
Start Apple CarPlay
Stemmestyring med Siri skal være aktiveret i telefonen før brug af
Apple CarPlay.
1. Tilslut en iPhone til USB-indgangen i midterkonsollen. Læs informationen i pop op-meddelelsen og tryk
dernæst på OK.
2. Tryk på Apple CarPlay i appvisningen. Hvis det er
første gang en iPhone tilsluttes, skal du godkende
vilkårene.
3. Delvisningen for Apple CarPlay åbnes, og der vises
kompatible apps.
Automatisk start af Apple CarPlay
Hvis automatisk start indstilles, åbnes Apple CarPlay automatisk ved
tilkobling af iPhonen. Tryk på Indstillinger i topvisningen og vælg
Kommunikation > Apple CarPlay.
Det er muligt at opgradere bilen med Apple CarPlay, hvis bilen ikke
er udstyret med funktionen fra starten. Kontakt en Volvo-forhandler.
Information om, hvilke apps der understøttes, og hvilke telefoner der
er kompatible, findes på Apples hjemmeside, se www.apple.com/ios/
carplay/.
Tilslutte og afspille medier fra en
ekstern lydenhed
Medieafspilleren kan afspille lyd fra eksterne enheder, der er tilsluttet via AUX-/USB-indgangene, eller streame lydfiler trådløst via
Bluetooth.
Afspille medier fra en Bluetooth-forbundet enhed
1. Forbind enheden til bilen på samme måde, som når en
telefon forbindes til bilen.
2. Start afspilning af den tilsluttede enhed.
3. Åbn appen Bluetooth i appvisningen på midterdisplayet.
Afspilning starter.
Afspille medier fra USB-hukommelse
1. Forbind USB-hukommelsen til midterkonsollens stik.
2. Start USB-appen i appvisningen, og vælg, hvad der skal
afspilles. Afspilning starter.
Afspille medier fra MP3-afspiller eller iPod
1. Tilslut enheden til midterkonsollens AUX- eller USB-stik.
2. Start afspilning i enheden.
3. Åbn iPod-, AUX- eller USB-appen, afhængigt af
tilslutningsmetode. For afspilning fra iPod skal du vælge
appen iPod, uanset tilslutningsmetoden. Afspilning
starter.
Brug af guidning via kort med sensus
navigation*
Tryk på delvisningen Navigation på midterdisplayets visning Hjem.
Angive destination med adresse:
– Skriv dest. Kortbilledet skifter til søgning via adresse
1. Tryk på
med dens søgefelt.
2. Tryk på linjen og udfyld Land/Stat/Provins/Adresse osv. med
midterdisplayets tastatur.
Indtast destination ved at trykke på kortet:
1. Maksimer kortet med et tryk på
.
2. Find den ønskede destination på kortet og foretag et langt tryk. Der
oprettes et ikon, og en menu vises.
3. Vælg Kør til for at starte vejledning.
Fjerne en destination:
1. Tryk på ikonen for destinationen.
2. Tryk på Slet.
Ændre destinationens position:
1. Markér ikonet for destinationen med et kort tryk.
2. Tryk længe på ikonet, træk det til den ønskede position, og slip.
Applikationer på midterdisplayet
I applikationsvisningen ligger hentede apps og apps til indbyggede
funktioner, f.eks. FM-radio.
Nogle apps er kun tilgængelige til brug, hvis bilen er forbundet til
internettet.
Organisere apps
1. Tryk på appen og hold. Appen ændrer størrelse og bliver lidt
gennemsigtig.
2. Træk appen til en ledig placering i visningen, og slip.
Håndtere og opdatere apps, kort og
systemer
–– Tryk på Fjernopdateringstjeneste i app-visningen for
at opdatere flere af bilens systemer. For at kunne fjernopdatere skal bilen være forbundet til internettet. Et tryk
på Fjernopdateringstjeneste åbner en download-applikation i visningen Hjems nederste delvisning.
Downloade, opdatere og afinstallere apps
Download: Tryk på Udforsk og vælg ønsket app. Tryk på Installér for
at downloade appen.
Opdatér: Tryk på Installér alle for at opdatere alle apps. Vælg
Applikationsopdateringer for at opdatere enkelte apps. Vælg ønsket
app og tryk på Installér.
Afinstallér: Tryk på Applikationsopdateringer og vælg ønsket app.
Tryk på Afinstallér. for afinstallering af app.
Opdatere kortdata
–– Tryk på Kort for at vise en liste med tilgængelige opdateringer.
Markér aktuel region. Tryk på nedpilen for information om aktuel
version af kortdata eller tryk på Installér for at se, om der findes en
nyere version.
Søge efter og opdatere systemsoftware
–– Tryk på Systemopdateringer for at vise tilgængelige opdateringer.
Tryk på Installér alle for at opdatere alle programmer eller på
Installér for enkelte programmer.
Volvo On call*
Med Volvo On Call-mobilappen10 er det muligt at forkonditionere bilen
før kørsel. Forkonditionering kan også startes på midterdisplayets
klimavisning. Appen kan også bruges til f.eks. at låse bilen/låse bilen
op, se hvor bilen er parkeret, logge ture i en kørebog, få tyverivarsel
og se brændstofforbruget. Mobilappen kan f.eks. hentes fra App Store,
Windows Phone Store eller Google Play.
Volvo On Call-tjenesterne omfatter også adgang til vejhjælp og
nødhjælp:
–– Tryk på ON CALL- eller SOS-knappen i bilens loftskonsol. Så
etableres der kontakt med Volvos uddannede servicemedarbejdere i
Volvo On Call-servicecenteret.
Servicecenteret kan også hjælpe med at spore bilen, hvis den bliver
stjålet.
Hvilke tjenester, der er tilgængelige, varierer afhængigt af bilens
10
Et personligt Volvo ID er nødvendigt for at kunne benytte mobilappen.
konfiguration og marked. Kontakt en Volvo-forhandler eller se support.
volvocars.com for information om hvilke tjenester, der er tilgængelige.
Justere lydstyrken
Justér lydstyrken i bilen ved at dreje på lydstyrkeknappen under
midterdisplayet eller ved tryk på
og
i højre side af rattet.
Justér lydstyrken for de forskellige systemer i bilen
1. Tryk på Indstillinger > Lyd > Systemlydstyrker i topvisningen på
midterdisplayet.
2. Justér lydstyrken/slå lyden fra for f.eks. tastaturlyd eller skærmtryk
ved at trække i knappen for Tastaturtryk eller Skærmtryk.
Ændre udseende i midterdisplayet
1. Tryk på Indstillinger > My Car > Displays > Temaer i topvisningen.
2. Vælg et tema for midterdisplayet, f.eks. Minimalistic.
Ud over disse udseender er det muligt at vælge mørk eller lys skærmbaggrund. Ved Normal er skærmens baggrund mørk, og teksterne er
lyse. Denne valgmulighed er forudindstillet for alle temaer.
Ved Lys er skærmens baggrund lys, og teksterne er mørke.
Valgmuligheden kan f.eks. være nyttig i stærkt dagslys.
Valgmulighederne er altid til rådighed for brugeren og påvirkes ikke af
lysforholdene i omgivelserne.
Bestille service og reparation
Håndtér service-, reparations- og bestillingsinformation direkte i den
internettilsluttede bil.
Anmodning om værkstedsaftale sendes på følgende måde11:
1. Åbn appen Bilstatus fra appvisningen.
2. Tryk på Værkstedsaftaler > Anmod om værkst.aft.
3. Kontrollér, at det korrekte Volvo ID er udfyldt.
4. Udfyld information til værkstedet i feltet Oplysninger
om værkstedet. Du kan også trykke på knappen og
indtale informationen til værkstedet.
5. Tryk på Send anmodn. om værkstedsaftale.
Anmodning om værkstedsaftale indeholder bilinformation, når den sendes fra bilen til værkstedet. Denne
information gør det lettere for værkstedet at planlægge.
6. Et forslag om en værkstedsaftale sendes pr. e-mail i
løbet af et par dage. På visse markeder sendes forslaget også til bilen.
11
Der skal først oprettes et Volvo ID. Bestilling af service og reparation gælder visse markeder. Bilens
motor skal være i gang, for at en anmodning om værkstedsaftale skal kunne sendes.
HER ER DER AUX- OG USB-STIK OG STIKKONTAKT
AUX- og USB-stik
AUX- og USB-stik findes under armlænet i midterkonsollen.
Stikkontakt
Bilen er udstyret med tre 12 V-stikkontakter:
• I midterkonsollens opbevaringsrum.
• I midterkonsollens bageste del.
• I bagagerummet*.
Bilens elsystem skal være mindst i tændingsposition I, for at alle stikkontakter skal fungere.
Særlige tekster
Instruktionsvejledningen og de øvrige vejledninger
indeholder sikkerhedsanvisninger og alle advarsels-,
vigtigt- og bemærk-tekster, som skal læses. Nogle
funktioner gælder kun på visse markeder.
ADVARSEL
Slå ryglænene på bagsæderne ned
Kontroller, at ryglænene er låst forsvarligt fast efter
nedslåning og opslåning. Kontroller, at nakkestøtterne er korrekt låst efter opslåning. Nakkestøtterne
på yderpladserne i anden sædrække skal altid
være hævet, når der sidder passagerer i tredje
sæderække.
Start og stop af motoren
Tag altid fjernbetjeningen med ud af bilen, når
den forlades, og sørg for, at bilens elsystem er i
tændingsposition 0.
Bruge parkeringsbremsen
Brug altid parkeringsbremsen ved parkering på
hældende underlag. Et trukket gear eller automatgearkassens P-stilling er ikke tilstrækkeligt til at
holde bilen i alle situationer.
Regulere bilens klima
Elopvarmet sæde* må ikke anvendes af personer,
der har svært ved at mærke en temperaturstigning
på grund af manglende følelse, eller som af en eller
anden grund har vanskeligt ved at betjene knappen
til det elopvarmede sæde. Ellers er der risiko for
forbrændinger.
Bruge forkonditionering
Brug ikke forkonditionering (gælder for brændstofdrevet varmer):
• Indendørs i uventilerede rum. Der afgives udstødningsgas, hvis varmeren starter.
• På steder, hvor der er brændbare eller letantændelige materialer i nærheden. Brændstof, gas, højt
græs, træmel og lign. kan antændes.
• Når der er risiko for, at varmerens udstødningsrør
er blokeret. F.eks. kan høj sne i forreste højre
hjulkasse forhindre ventilation af varmeren.
Husk, at forkonditioneringen kan startes af en timer,
der er indstillet længe i forvejen.
Åbne og lukke den elbetjente bagklap*
Tag hensyn til risiko for klemskader ved åbning/
lukning. Kontroller, at ingen personer er i nærheden
af bagklappen, da en klemskade kan have alvorlige
konsekvenser. Betjen altid bagklappen under
opsigt.
Opbevaring af ladekablet
Ladekablet må ikke bruges, hvis en del af det er
beskadiget, da det kan medføre risiko for elektrisk
stød og alvorlig personskade. Et beskadiget eller
ikke-fungerende ladekabel må kun repareres af et
værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.
Starte opladning
• Opladning af hybridbatteriet må kun ske med
den maksimalt tilladte eller lavere ladestrøm i
overensstemmelse med gældende lokale og
nationale anbefalinger for hybridopladning fra
230 V-kontakt/stikkontakt.
• Opladning af hybridbatteriet må kun ske fra
godkendte jordede 230 V-kontakter eller fra en
ladestation med en løs ladeledning (Mode 3)
leveret af Volvo.
• Kontrolenhedens fejlstrømsafbryder beskytter
bilen, men der kan stadig være risiko for overbelastning af 230 V-nettet.
• Undgå synligt slidte eller beskadigede stikkontakter, da de ved brug kan føre til brand og/eller
kvæstelse.
• Brug aldrig forlængerkabel.
City Safety
City Safety er et hjælpemiddel og fungerer ikke i
alle køresituationer, trafik-, vejr- og vejforhold. Funktionen kan ikke registrere alle fodgængere/cyklister i alle situationer. Advarsel aktiveres kun ved høj
risiko for kollision. Advarsel og bremseindgreb for
fodgængere og cyklister er slået fra, når køretøjets
hastighed er over 80 km/t (50 mph). City Safetys
funktion automatisk bremsning kan forhindre en
kollision eller reducere kollisionshastigheden. For
at sikre fuld bremsevirkning skal føreren altid træde
på bremsen, selvom bilen bremser automatisk.
Føreren er altid ansvarlig for, at den rette afstand og
hastighed holdes.
Park Assist Pilot (PAP)*
Aktiv parkeringshjælp fungerer ikke i alle situationer, det er kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel. Føreren er altid i sidste ende ansvarlig
for, at bilen køres på en sikker måde og at holde øje
med omgivelserne og andre trafikanter, der nærmer
sig eller passerer ved parkering.
Parkeringskamera*
Parkeringskameraet er et hjælpemiddel og kan
aldrig erstatte førerens ansvar. Kameraet har blinde
vinkler, hvor forhindringer ikke kan registreres. Vær
opmærksom på mennesker og dyr i nærheden af
bilen.
Lane keeping Aid (LKA)*
Vognbaneassistance er kun et hjælpemiddel for føreren og fungerer ikke i alle køresituationer, trafik-,
vejr- og vejforhold. Føreren er altid ansvarlig for, at
bilen køres på en sikker måde, og at gældende love
og færdselsregler følges.
Blind Spot Information (BLIS)* og Cross Traffic
Alert (CTA)*
BLIS og CTA er et supplement til, ikke en erstatning
for, en sikker køremåde og brug af sidespejlene/
bakspejlene. De kan aldrig erstatte førerens
opmærksomhed og ansvar. Ansvaret for et vognbaneskift og bakning på en sikker måde påhviler altid
føreren. BLIS fungerer ikke i skarpe sving, og når
bilen bakkes.
Tilkoble/frakoble passagerairbaggen*
Hvis bilen ikke er udstyret med en omskifter for at
aktivere/deaktivere airbaggen på passagerpladsen,
er airbaggen altid tilkoblet. Anbring aldrig et barn på
barnepude, i barnestol eller bagudvendt barnestol
på passagerpladsen, hvis airbaggen er tilkoblet.
Personer, der er mindre end 140 cm, må aldrig sidde på passagerpladsen, når airbaggen er tilkoblet.
Personer, der er større end 140 cm, må aldrig sidde
på passagerpladsen, når airbaggen er frakoblet. Der
må ikke sidde nogen passagerer på passagerpladsen, hvis meddelelsen på loftskonsollen viser, at
airbaggen er frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbagsystemet vises på førerdisplayet.
Det tyder på, at der er opstået en alvorlig fejl. Opsøg
snarest et værksted. Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted kontaktes.
Bruge stemmestyring
Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet køres på en sikker måde, og at alle gældende
færdselsregler følges.
Bruge vejledning via kort*
Ret al opmærksomhed mod vejen og koncentrer dig
først og fremmest om kørslen. Følg de gældende
færdselsregler og kør med god dømmekraft. Vejforholdene kan som følge af f.eks. vejrlig eller årstid
gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.
Volvo On Call*
For biler med Volvo On Call fungerer systemet
kun i områder, hvor VOC's samarbejdspartner har
mobildækning, og på de markeder, hvor tjenesten
er tilgængelig. Som med mobiltelefoner kan atmo-
sfæriske forstyrrelser eller svag dækning medføre,
at forbindelse er umulig, f.eks. i tyndt befolkede områder. For advarsels-, vigtigt- og bemærk-tekster for
VOC-tjenester, se foruden instruktionsvejledningen
også aftalen, der gælder for VOC-abonnementet.
VIGTIGT
Slå ryglænene på bagsæderne ned
Når ryglænet skal slås ned, må der ikke være nogen
genstande på bagsæderne. Sikkerhedsselerne må
heller ikke være spændt. Den integrerede selepude*
på midterpladsen i anden sædrække skal slås ned,
før sædet slås ned. Armlænet* på midterpladsen i
anden sædrække skal slås op, før sædet slås ned.
Bilens tre display
Head-up-displayenheden*, hvor oplysningerne
projiceres fra, sidder i instrumentpanelet. For at
undgå skader på displayenhedens dækglas må
ingen genstande anbringes på dækglasset, og
ingen genstande må falde ned på det.
Regulere bilens klima
Sædeventilationen kan ikke starte, hvis kabinetemperaturen er for lav. Dette er for at undgå nedkøling
af personen, der sidder i sædet.
Rengøre midterdisplayet
Mikrofiberkluden skal være fri for sand og lign.,
når midterdisplayet rengøres. Ellers kan skærmen
blive ridset. Brug kun et let tryk mod skærmen
ved rengøring af midterdisplayet. Et hårdt tryk kan
beskadige skærmen. Sprøjt ikke væske eller ætsende kemikalier direkte på midterdisplayet. Brug ikke
ruderens, rengøringsmidler, spray, opløsningsmidler, sprit, ammoniak eller rengøringsmidler, der
indeholder slibemiddel. Brug aldrig slibende klude,
papirhåndklæder eller silkepapir, da de kan ridse
midterdisplayet.
Opbevaring af ladekablet
Stikdåse, overspændingsbeskytter eller lignende
enheder må ikke anvendes sammen med ladekablet, da det kan medføre risiko for brand, elektrisk
stød el. lign. Der må kun anvendes adapter mellem
230 V-kontakt og ladekabel, hvis adapteren er
godkendt i henhold til IEC 61851 og IEC 62196.
For det kinesiske marked gælder, at adapter mellem
230 V-kontakt og ladekabel ikke må anvendes.
Ladekablets kontrolenhed
Kontrolenheden må ikke overhældes med eller
nedsænkes i vand. Undgå at udsætte kontrolenheden og dens stik for direkte sollys. Overophednings-
beskyttelsen i stikket risikerer i så fald at reducere
eller afbryde opladningen af hybridbatteriet. Kontrollér, at 230 V-kontakten har tilstrækkelig strømforsyning til at oplade elkøretøjer. I tvivlstilfælde
bør kontakten kontrolleres af en fagmand. Hvis
stikkontakten har en ukendt strømstyrke, anvendes
det laveste niveau på kontrolenheden.
Starte opladning
Tilslut aldrig ladekablet, når der er risiko for lynnedslag. For at undgå lakskader, f.eks. ved kraftig
blæst, skal ladehåndtagets beskyttelsesdæksel
placeres, så det ikke er i berøring med bilen. Tag
aldrig ladekablet ud af 230 V-kontakten under
opladning, da der er risiko for, at 230 V-kontakten
beskadiges. Afbryd altid først opladningen, og afbryd derefter ladekablet – først fra bilens ladestik,
og derefter fra 230 V-kontakten.
Vælge køretilstand
Køretilstand Off Road må ikke anvendes ved
kørsel med anhænger uden anhængerstik. Ellers
er der risiko for skader på luftbælgene.
Her er der AUX- og USB-stik og stikkontakt
Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W), hvis
én 12 V-kontakt bruges ad gangen i midterkonsollen. Hvis begge kontakter i midterkonsollen
bruges samtidig, gælder 7,5 A (90 W) pr. kontakt.
Den maksimale strømstyrke er 10 A (120 W) til
12 V-kontakten i bagagerummet.
OBS
Bruge nøglefri låsning/oplåsning*
Fjernbetjeningens funktioner kan forstyrres af
elektromagnetiske felter og afskærmning. Undgå
at opbevare fjernbetjeningen i nærheden af
metalgenstande eller elektroniske apparater, f.eks.
mobiltelefoner, tablets, laptops eller opladere –
helst ikke nærmere end 10-15 cm.
Start og stop af motoren
Efter koldstart er tomgangen høj, uanset udetemperaturen. Det er en del af Volvos effektive
udstødningsrensningssystem.
Navigere på midterdisplayet
Topvisningen er ikke tilgængelig ved start/lukning,
eller når der vises en meddelelse på skærmen. Den
er heller ikke tilgængelig, når der vises fuld skærm.
Bilens tre display
Ved aktivering af Forward Collision Warning*
erstattes oplysningerne på Head-up-displayet af
grafik for Forward Collision Warning*. Denne grafik
tændes, selvom Head-up-displayet er slukket.
Førerens mulighed for at se oplysningerne på
Head-up-displayet forringes ved brug af polariserede solbriller, en kørestilling, hvor føreren ikke
sidder midt i sædet, genstande på displayenhedens dækglas, ugunstige lysforhold. Nogle synsfejl
kan ved brug af Head-up-displayet forårsage
hovedpine og en følelse af spænding.
Regulere bilens klima
Det er ikke muligt at fremskynde opvarmningen/
afkølingen ved at vælge en højere/lavere temperatur end den ønskede.
Bruge forkonditionering
Forkonditionering er kun tilgængelig, når bilen er
forbundet til en stikkontakt (gælder for elektrisk
varmer). En opladningsstation, der ikke altid er
aktiv, f.eks. på grund af en timer, kan forårsage tab
af funktion for forkonditioneringen. Hvis bilen ikke
er tilsluttet en stikkontakt, er det i varmt vejr stadig
muligt at få en kort afkøling af kabinen ved at
starte forkonditioneringen direkte. Ved forkonditionering af kabinen arbejder bilen for at nå komforttemperaturen, og ikke den indstillede temperatur
i klimaanlægget. Bilens døre og ruder skal være
lukket under forkonditionering af kabinen.
Rengøre midterdisplayet
Skærmen kan ikke slukkes, når en anmodning om
at udføre en handling vises på skærmen.
Åbne og lukke den elbetjente bagklap*
Hvis systemet har arbejdet uafbrudt i lang tid, slås
det fra for at undgå overbelastning. Det kan bruges
igen efter ca. 2 minutter. Der er risiko for nedsat
eller ingen funktion, hvis den bageste kofanger
belastes med store mængder is, sne, snavs eller
lignende. Sørg for at holde den ren.
Ladekablets kontrolenhed
Ladekablet husker den seneste indstilling af
ladestrømmen. Det er derfor vigtigt at justere
indstillingen, hvis en anden 230 V-kontakt bruges
ved næste opladning.
Starte opladning
Brug et af Volvo anbefalet ladekabel i henhold til
GB/T 20234.1-2011 og GB/T 20234.2-2011
(Kina) henholdsvis IEC 62196 og IEC 61851
(øvrige markeder), der understøtter temperaturovervågning.
Afslutte opladning
Lås altid bilen op, så opladningen afbrydes, før forbindelsen til 230 V-kontakten afbrydes. Bemærk,
at ladeledningen skal afbrydes fra bilens ladestik,
før den afbrydes fra 230 V-kontakten, dels for at
undgå skader på systemet, og dels for at undgå at
opladningen afbrydes utilsigtet.
Vælge køretilstand
Køretilstanden Off road er ikke beregnet til brug på
almindelige veje.
Parkeringskamera*
Hold kameralinsen ren for snavs, sne og is for den
bedste funktion. Det er særlig vigtigt under dårlige
lysforhold.
Betjene kørecomputeren
Der kan opstå nogle afvigelser ved beregningen af
kørestrækning, hvis køremåden ændres.
Bruge handskerummet
Sikkerhedskoden kan bruges til at nulstille
funktionen, hvis nogen har forsøgt at deaktivere
privatlåsningsfunktionen med en forkert kode.
Forbinde en telefon til bilen
Hvis telefonens operativsystem opdateres, er det
muligt, at parringen afbrydes. Så skal telefonen
slettes fra bilen og derefter parres igen.
Tilslutte til internettet
Når internettet bruges, overføres data (datatrafik),
hvilket kan medføre omkostninger. Aktivering af
dataroaming kan medføre ekstra gebyrer. Kontakt
din netværksudbyder vedrørende omkostninger for
datatrafik. Aktivering af Wi-Fi-hotspot kan medføre
ekstra gebyrer fra din netværksudbyder. Kontakt
din netværksudbyder vedrørende omkostninger
for datatrafik. Ved hentning med mobiltelefon
skal du være særligt opmærksom på udgifterne til
hentning af data.
Apple carplay* på midterdisplayet
Volvo kontrollerer ikke indholdet i Apple CarPlay-appen. Hvis en telefon eller medieafspiller er
tilsluttet til bilen via Bluetooth, er den ikke tilgængelig, mens Apple CarPlay er aktiv, på grund af at
Bluetooth er slået fra. For tilslutte bilen anvendes
Wi-Fi eller bilens indbyggede modem*.
Håndtere og opdatere apps, kort og systemer
Hentning af data kan påvirke andre tjenester,
der overfører data, f.eks. internetradio. Hvis
påvirkningen af andre tjenester virker forstyrrende,
kan hentningen afbrydes. Alternativt kan det være
hensigtsmæssigt at slukke for eller afbryde andre
tjenester.
TP 20458 (Danish) AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising