Volvo S60 2020 Late Sensus Navigation

Volvo S60 2020 Late Sensus Navigation
S E NS U S NAV IG AT IO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation este un sistem de informații și navigație în traseu
prin satelit.
Lucrăm în continuu la îmbunătățirea produsului nostru. Modificările
pot însemna faptul că informațiile, descrierile și ilustrațiile din acest
supliment diferă de echipamentul din mașină. Ne rezervăm dreptul
de a efectua modificări fără o notificarea prealabilă.
CUPRINS
NAVIGAȚIE
2
Activarea și dezactivarea sistemului de navigație*
6
Specificarea destinației utilizând
Send to Car
21
Întrebări frecvente despre sistemul de navigație*
36
Simbolurile și butoanele din sistemul de navigație*
7
Itinerar
21
Dala de informații din sistemul de
navigație*
8
22
Acorduri de licență pentru sistemul de navigație*
37
Afișarea itinerarului
Sistemul de navigație* din afișajul
central
8
Sistemul de navigație* pe afișajul
pentru șofer
10
Activarea și dezactivarea sistemului de navigație* din afișajul pentru
șofer
11
Sistemul de navigație* din afișajul
superior*
11
Controlul sistemului de navigație*
prin comenzi vocale
11
Lista de comenzi vocale aferentă
sistemului de navigație*
14
Introducerea destinației direct pe
hartă
16
Specificarea destinației introducând o adresă
Editarea sau ștergerea itinerarului
22
Afișarea unui traseu alternativ
23
Afișarea Punctelor de interes de-a
lungul unui traseu
23
Afișarea punctelor de ghidare de
pe itinerariu
24
Perturbări ale traficului pe hartă
24
Afișarea ambuteiajelor de pe un traseu
25
Selectați în sistemul de navigație
o ocolire*
25
Informații despre trafic în timp real
26
Activarea și dezactivarea Informațiilor în timp real din trafic
27
Setările sistemului de navigație*
27
Setările hărții
28
16
Setări pentru navigația pe traseu
și pe drum
29
Specificarea destinației prin căutarea unui text aleatoriu
17
Setările de trafic
30
Specificarea destinației cu un
punct de interes
18
Actualizările hărții
30
32
Specificarea unei destinații utilizând destinațiile cele mai recente/
favorite/din bibliotecă
19
Actualizarea hărților utilizând
computerul și memoria USB
Actualizarea hărților la o mașină online
34
INDICE ALFABETIC
Indice alfabetic
41
3
NAVIGAȚIE
NAVIGAȚIE
Activarea și dezactivarea
sistemului de navigație*
Sistemul de navigație este activat automat
când este deschisă portiera șoferului și este
dezactivat numai când șoferul pleacă de la
mașină și o blochează.
Activarea navigației
Afișarea imaginii hărții pe afișajul central prin
apăsarea pe fila de sus (1) din vizualizarea
ecranului de pornire.
Dacă afișajul central nu afișează fila sistemului
de navigație - apăsați scurt o dată butonul de
pornire (2) și apoi atingeți fila sistemului de
navigație (1).
Dezactivarea navigației
Sistemul de navigație nu poate fi deconectat
ci funcționează întotdeauna în fundal - el este
deconectat numai când șoferul blochează și
pleacă de la mașină.
NOTĂ
Sistemul de navigație este disponibil și
când motorul este oprit. Când nivelul bateriei devine prea scăzut, sistemul se
oprește.
Apoi este afișată o hartă a zonei curente cu
mașina simbolizată printr-un triunghi albastru.
Apăsați pe acest simbol pentru a afișa imaginea hărții pe
întregul afișaj central.
Informații asociate
•
Sistemul de navigație* din afișajul central
(p. 8)
•
Sistemul de navigație* pe afișajul pentru
șofer (p. 10)
•
Sistemul de navigație* din afișajul superior* (p. 11)
•
Controlul sistemului de navigație* prin
comenzi vocale (p. 11)
•
Simbolurile și butoanele din sistemul de
navigație* (p. 7)
AVERTIZARE
Rețineți:
Fila sistemului de navigație
Butonul de pornire
6
•
Orientați-vă atenția asupra carosabilului și asigurați-vă că întreaga dvs. concentrație este asupra conducerii.
•
Respectați legislația aplicabilă în
domeniul traficului și conduceți cu o
judecată sănătoasă.
•
Datorită condițiilor meteorologice sau a
anotimpurilor care influențează condițiile de deplasare, unele recomandări
pot fi mai puțin fiabile.
* Opțiune/accesoriu.
NAVIGAȚIE
Simbolurile și butoanele din
sistemul de navigație*
Harta de pe afișajul central prezintă simboluri
și culori care oferă informații despre diferite
drumuri și zona din jurul mașinii și traseului.
La stânga este o bară de instrumente cu diferite butoane pentru diferite setări.
Afișează lista cu punctele de ghidare ale
itinerarului
Simbolurile și butoanele de pe hartă
Timpul de sosire / timpul de călătorie
rămas
Specificarea destinațiilor / destinațiilor
intermediare
Distanța până la destinație
Anulează ghidarea
Busola / modificări între nord și direcția de
deplasare în sus
Afișează lista punctelor de interes ale itinerarului (POI1) și informații despre trafic
Pornirea
Manevra următoare
Destinație / destinația finală
Itinerarul și traseul alternativ
Schimbă afișarea hărții între 2D și 3D
Destinație / destinația finală
Resetează harta pentru a urmări mașina
Punct de interes (POI1)
Informații asociate
•
Dala de informații din sistemul de navigație* (p. 8)
Minimizează (vizualizare extinsă) sau
maximizează imaginea de pe hartă (pe
ecranul complet)
•
•
Perturbări ale traficului pe hartă (p. 24)
Mașina pe traseul planificat
•
Afișarea ambuteiajelor de pe un traseu
(p. 25)
Informații despre trafic
Minimizează câmpul de instrumente
Informații despre trafic în timp real
(p. 26)
Repetă ghidarea vocală curentă
Minimizează câmpul de instrumente
Calculează ocolul
Ghidarea vocală pornită/oprită temporar
1
Point of Interest
* Opțiune/accesoriu.
7
NAVIGAȚIE
Dala de informații din sistemul de
navigație*
Toate pictogramele de pe hartă, precum destinația, punctele intermediare și favoritele salvate, au o dală de informații care se deschide
după apăsarea pictogramei.
Apăsarea pe dala de informații afișează o dală
mică, două apăsări afișează o dală mai mare
cu mai multe informații. Conținutul și opțiunile
dalei de informații variază în funcție de tipul
pictogramei.
•
Afișarea Punctelor de interes de-a lungul
unui traseu (p. 23)
Sistemul de navigație* din afișajul
central
Sistemul de navigație se afișează și poate fi
operat în mai multe moduri diferite, de ex.,
prin intermediul afișajului central.
De ex., cu un punct de interes marcat (POI2),
șoferul poate selecta:
• Începere navigare - poziția este salvată
ca o destinație.
• Adăugare ca pct interm. - poziția este
salvată ca un punct intermediar (se
afișează la destinația specificată).
• Salvare - poziția este salvată în bibliotecă.
• Eliminare din itinerar - poziția este eliminată dacă este inclusă în itinerar.
• POI în apropiere - puncte de interes la
afișarea poziției mașinii.
Informații asociate
•
•
Itinerar (p. 21)
Specificarea destinației cu un punct de
interes (p. 18)
2 Point
8
Toate setările sistemului de navigație sunt
definite utilizând afișajul central. Aici, șoferul
configurează modul de afișare a hărții și introduce destinația.
of Interest
* Opțiune/accesoriu.
NAVIGAȚIE
Dacă imaginea hărții nu se afișează în afișajul
central - apăsați pe fila superioară (pentru sistemul de navigație).
Poziția mea?
Care este poziția geografică actuală a mașinii?
•
Apăsați pe simbolul mașinii de pe hartă
(triunghiul albastru) - informațiile se
afișează direct pe hartă.
Găsirea simbolului mașinii pe hartă
După micșorare și mărire și deplasare pe hartă, revenirea la poziția
mașinii poate fi dificilă. Apăsați pe
cursorul cruce pentru a reseta harta
la urmărirea simbolului mașinii.
Nordul sau cu direcția de deplasare în
sus pe hartă
Există două moduri de afișare a
deplasării mașinii pe hartă. Apăsați
simbolurile pentru a comuta între
afișarea nordului sau a direcției de
deplasare în sus pe hartă.
La afișarea hărții cu nordul în sus,
simbolul mașinii se deplasează către
direcția actuală a busolei de pe hartă. Dacă
simbolul mașinii se deplasează la stânga pe
hartă, mașina se îndreaptă spre vest.
Când simbolul mașinii este direcționat în sus,
harta se rotește sub simbolul mașinii, în funcție de direcția de virare a mașinii. Simbolul
busolei este îndreptat spre nord (N) pe hartă,
iar centrul busolei afișează direcția în care se
îndreaptă mașina:
Simbolurile busolei
Direcția busolei
N
Nord
NE
Nord-est
E
Est
SE
Sud-est
S
Sud
SW
Sud-vest
W
Vest
NW
Nord-vest
Afișare 2D sau 3D
Apăsați pe simboluri pentru a
comuta între afișarea în 2D sau în
3D.
Pentru afișarea în 3D, direcția de deplasare a
mașinii este mereu afișată în sus. Harta se
rotește sub simbolul mașinii, în funcție de
direcția de virare a mașinii. Simbolul busolei
indică în ce direcție se află nordul (N) pe hartă,
iar centrul busolei afișează direcția în care se
îndreaptă fața mașinii. Scara hărții nu este
afișată în modul 3D.
La afișarea în 2D, harta se afișează cu nordul
în sus și simbolul mașinii se deplasează către
direcția actuală a busolei de pe hartă.
Mărire
Măriți harta apăsând rapid de două ori pe
afișajul central sau atingând cu două degete
afișajul central și depărtându-le înspre exterior.
Micșorare
Micșorați harta apăsând o dată cu două
degete în afișajul central sau glisând două
degete împreună în afișajul central.
Defilare
Așezați un deget pe hartă, glisați în direcția
dorită și eliberați. Funcția de defilare este disponibilă cu harta maximizată, nu minimizată.
Comutarea afișării antetului
Maximizați harta și apăsați pe antetul hărții din
partea de sus a afișajului central. Alegeți dintre
următoarele pentru afișarea antetului pe hartă:
1.
Destinația Destination, ora de sosire (ETA)
sau timpul rămas din călătorie (RTA) și
}}
9
NAVIGAȚIE
||
distanța până la destinație (Distance).
Pentru a selecta ETA sau RTA, consultați
secțiunea „Setări pentru traseu și navigația rutieră”.
2. Poziția curentă sub formă de adresă
(Address) sau sub formă de coordonate
(Coordinates). La afișarea coordonatelor,
se va afișa și altitudinea (Altitude). Pentru
a alege între adresă și coordonate, consultați secțiunea „Setările hărții”.
Sistemul de navigație* pe afișajul
pentru șofer
mai întâi confirmat sau șters pentru ca meniul
să poată fi prezentat.
Sistemul de navigație se afișează și poate fi
operat în mai multe moduri diferite, de ex.
prin intermediul afișajului pentru șofer.
Informații asociate
•
•
Setările sistemului de navigație* (p. 27)
Sistemul de navigație* pe afișajul pentru
șofer (p. 10)
•
Sistemul de navigație* din afișajul superior* (p. 11)
•
Setări pentru navigația pe traseu și pe
drum (p. 29)
•
Setările hărții (p. 28)
Harta este afișată doar pe afișajul de 12" pentru
șofer.
Parcurgerea meniurilor.
Pe durata deplasării, șoferul este ghidat vocal
și prin instrucțiuni pe afișajul pentru șofer.
Harta poate fi afișată pe afișajul pentru șofer și
fără introducerea unei destinații.
Butoanele din partea dreaptă a
volanului și afișajul pentru șofer
Butoanele din partea dreaptă a volanului pot fi
utilizate pentru a gestiona unele dintre funcțiile sistemului de navigație, de ex. Du-mă
acasă și Anulare ghidare. Dacă apare un
mesaj pe afișajul pentru șofer, mesajul trebuie
10
Deschiderea/închiderea meniului. Meniul
este închis automat după o perioadă de
inactivitate sau după selectarea anumitor
opțiuni.
Parcurgerea opțiunilor din meniuri.
Confirmarea sau evidențierea unei opțiuni.
Informații asociate
•
Activarea și dezactivarea sistemului de
navigație* din afișajul pentru șofer (p. 11)
•
Sistemul de navigație* din afișajul central
(p. 8)
•
Sistemul de navigație* din afișajul superior* (p. 11)
* Opțiune/accesoriu.
NAVIGAȚIE
Activarea și dezactivarea
sistemului de navigație* din afișajul
pentru șofer
Sistemul de navigație este afișat automat pe
afișajul pentru șofer atunci când este stabilită
o destinație. Sistemul de navigație poate fi
afișat și fără a se specifica o destinație.
1. Trageți în jos vederea de sus a afișajului
central.
Sistemul de navigație* din afișajul
superior*
Controlul sistemului de navigație*
prin comenzi vocale
Sistemul de navigație se afișează și poate fi
operat în mai multe moduri diferite, de ex.,
prin intermediul afișajului superior.
Dacă mașina dvs. este echipată cu Sensus
Navigation, puteți utiliza comanda vocală
pentru a da comenzi rostite pentru a
comanda părți ale sistemului dvs. de navigație.
Porniți sistemul de navigație
Aici puteți găsi o introducere despre cum să
începeți să utilizați comanda vocală pentru a
controla sistemul de navigație din mașină.
2. Apăsați Setări.
3. Apăsați My Car
afișaj șofer.
Afișaje
Informații
Pentru a activa o comandă de
navigație
4. Apăsați butonul radio Afișare hartă pentru a afișa sistemul de navigație pe afișajul
pentru șofer fără a introduce o destinație.
Informații asociate
•
Sistemul de navigație* pe afișajul pentru
șofer (p. 10)
–
Sistemul de navigație pe parbriz.
Șoferul poate primi indicații și informații de la
sistemul de navigație în afișajul superior, din
partea de jos a parbrizului.
Puteți configura dacă doriți ca sistemul de
navigație să apară sau nu în afișajul superior,
dar și poziția câmpului de informații.
Informații asociate
•
Sistemul de navigație* din afișajul central
(p. 8)
•
Sistemul de navigație* pe afișajul pentru
șofer (p. 10)
Apăsați butonul de recunoaștere vocală de
pe volan
.
> Acum puteți da comenzi, de ex.
"Navigație" care pornesc un dialog de
navigație și arată exemple de comenzi.
NOTĂ
Nu toate limbile de sistem acceptă
comanda vocală. Cele care acceptă sunt
în lista de limbi
evidențiate cu simbolul
de sistem disponibile. Citiți mai multe
detalii privind locația informațiilor disponibile în secțiunea dedicată setărilor pentru
comanda vocală.
}}
* Opțiune/accesoriu.
11
NAVIGAȚIE
||
Utilizarea comenzii vocale pentru
ghidarea către o adresă
Pentru ghidare spre o adresă specifică, utilizați
comanda vocală Go to urmată de adresă.
Ordinea în care este dată adresa este importantă. Pentru a primi ghidare către o adresă
prin intermediul comenzii vocale, adresa trebuie dată în următoarea ordine: (1) strada; (2)
numărul; (3) orașul; ca în exemplul următor:
1.
Dați comanda Go to.
> Acum puteți da adresa către care doriți
să fiți ghidat.
2. Spuneți strada, de ex. "King Street"
3. Spuneți numărul, de ex. "Cinci"
4. Spuneți orașul, de ex. "Gothenburg"
> În acest caz, comanda combinată va fi:
"Go to King Street Five, Gothenburg".
Cu condiția ca adresa să fie găsită în
sistem, veți fi ghidat către adresă prin
intermediul sistemului dvs. de navigație.
Utilizarea comenzii vocale pentru ghidarea
către o adresă din altă țară sau alt județ
Sistemul dvs. de navigație instalează seturi de
hărți pentru țara sau județul în care mașina își
recunoaște locația. Aceasta înseamnă că, pentru a fi ghidat corect în alte județe sau transfrontalier, trebuie mai întâi să comunicați sis3 Point
12
Of Interest
temului țara sau județul în care se află adresa
de destinație dorită. Faceți acest lucru utilizând comanda Change country sau Change
state. (Comanda Change state este folosită
în principal în SUA. Comanda Change
country este folosită în exemplul de mai jos.)
1.
Dați comanda Change country.
> Acum puteți da țara pentru adresa la
care doriți să fiți ghidat, de ex. "Norvegia".
2. Acum, dați adresa la care doriți să fiți ghidat urmând aceeași procedură ca la "Utilizarea comenzii vocale pentru ghidarea
către o adresă".
> În acest scenariu, comanda combinată
va fi împărțită în 2 sub-comenzi:
1. "Change country, Norvegia"
2. "Go to Karl Johans gate twenty two,
Oslo"
Cu condiția ca adresa să fie găsită în
sistem, veți fi acum ghidat către Karl
Johans gate 22, Oslo, Norvegia, prin
intermediul sistemului dvs. de navigație
NOTĂ
După schimbarea țării, încercați să pronunțați adresa la care doriți să fiți ghidat în
limba țării de destinație. Acest lucru este
necesar deoarece recunoașterea sistemului
se modifică automat în limba țării selectate.
Utilizarea comenzii vocale pentru
ghidarea către o adresă dată sub
formă de poziție Acasă
Dacă ați dat o adresă în sistemul dvs. de navigație ca poziție Acasă, puteți utiliza o
comandă vocală pentru a fi ghidat spre poziție.
–
Dați comanda Take me home.
> Dacă sistemul de navigație are o poziție
inițială salvată, veți fi ghidat acum către
poziție.
Utilizarea comenzii vocale pentru
ghidarea către un loc, un magazin sau
o altă afacere specifică fără a da o
adresă exactă
Puteți utiliza sistemul dvs. de navigație pentru
ghidarea către locuri speciale sau un tip de
afacere specific, așa-numitele puncte de interes (POI3). Exemple de puncte de interes sunt,
de exemplu, restaurante, hoteluri, stații de
NAVIGAȚIE
benzină, muzee sau obiective turistice și
repere.
Utilizați comanda Search pentru a căuta un
punct de interes. Puteți căuta atât un anumit
punct de interes, cât și categorii de puncte de
interes.
NOTĂ
Este important ce comandă alegeți să utilizați pentru a obține ghidarea către diferite
alternative. Rețineți că în cazul în care
doriți ghidarea către un punct de interes,
trebuie să utilizați comanda Search.
Aceasta este diferită de comanda în cazul
în care doriți ghidarea către adrese specifice. În acest caz, trebuie utilizată în locul
acesteia comanda Go to.
Căutarea unui loc sau a unei afaceri
specifice
[nume POI] aici se referă la un anumit loc sau
o afacere specifică, un așa-numit punct de
interes, de ex. un hotel, un restaurant, un parc
municipal etc.
1.
Dați comanda Search.
> Acum puteți specifica un punct de interes specific către care doriți să fiți ghidat.
2. Spuneți [nume POI], de ex. "Castle
Forest"
> În acest caz, comanda combinată va fi:
"Search Castle Forest". Cu condiția ca
locul să fie găsit în sistem, veți fi ghidat
către loc prin intermediul sistemului
dvs. de navigație.
Căutarea unei categorii de puncte de
interes, de ex. magazine, hoteluri,
restaurante, muzee sau alte atracții și
repere sau afaceri
[categorie POI] aici se referă la anumite tipuri
de loc sau de afacere, așa-numitele puncte de
interes, de ex. hoteluri, restaurante, muzee etc.
1.
Dați comanda Search.
> Acum puteți să specificați tipul de
punct de interes pe care doriți să îl
găsiți și spre care doriți să fiți ghidat.
2. Spuneți [categorie POI], de ex. "restaurant"
> În acest caz, comanda combinată va fi:
"Search restaurant". Sistemul de navigație va căuta acum restaurante situate
în apropierea și în jurul mașinii, ceea ce
are ca rezultat o listă pe afișajul pentru
șofer. Lista care apare constă din
sugestii pe care sistemul le-a generat
pe baza comenzii dvs. Categoriile și
rezultatele apropiate se află în partea de
sus și cu cât este mai mică relevanța pe
care o sugestie o are, cu atât este mai
jos în lista în care apare.
Deoarece căutați o categorie în acest
exemplu, ar fi o idee bună să alegeți
opțiunea categoriei cea mai apropiată
de căutarea dvs.
3. Selectați categoria cea mai potrivită pentru ținta căutării dvs. din listă, în acest caz
"restaurant (-e)", rostind numărul rândului
în care apare opțiunea pe afișajul pentru
șofer.
> Acum puteți vedea rezultatele căutării
dvs. și să selectați o opțiune care vă
convine.
}}
13
NAVIGAȚIE
||
Utilizarea comenzii vocale pentru a
opri ghidarea
Dacă doriți să opriți ghidarea și toate destinațiile intermediare și destinația finală, acest
lucru se poate realiza printr-o comandă rostită.
–
14
Dați comanda Clear itinerary.
> Sistemul de navigație oprește ghidarea
și șterge toate destinațiile intermediare
și destinația finală de-a lungul itinerarului de călătorie.
Informații asociate
•
Lista de comenzi vocale aferentă sistemului de navigație* (p. 14)
Lista de comenzi vocale aferentă
sistemului de navigație*
Mai multe funcții ale sistemului de navigație
se pot activa prin intermediul comenzilor
vocale. Mai jos se află o listă cu acestea.
Apăsați
de la tastatura din dreapta de pe
volan și rostiți una dintre următoarele
comenzi:
•
„Navigație” - Inițiază un dialog de navigație și oferă exemple de comenzi.
Cum se dă codul poștal și numărul
casei
•
„Take me home” - Se oferă ghidare către
poziția Acasă.
Comenzile de numere sunt enunțate diferit,
luând în considerare funcția de controlat:
•
„Go to [Oraș]” - Specifică un oraș ca destinație. De exemplu, „Condu către
București”.
•
„Go to [Adresă]” - Specifică o adresă ca
destinație. Adresa trebuie să conțină un
oraș și o stradă. De exemplu, „Condu la
Calea Lugojului nr. 140, București”.
•
„Add intersection” - Inițiază un dialog
acolo unde trebuie specificate două străzi.
Punctul de intersecție al străzilor specificate care devine destinația.
•
Codurile poștale trebuie rostite individual,
număr cu număr, de ex. zero, trei, unu, doi,
doi, patru, patru, trei (03122443).
•
Numerele locuințelor pot fi rostite individual sau în grupuri, de ex., doi doi sau
douăzeci și doi (22). Pentru unele limbi,
este de asemenea posibil să le spuneți cu
sute, de ex. 19 sute 22 (1922). Pentru
engleză și olandeză, mai multe grupuri pot
fi rostite succesiv, de ex., douăzeci și doi
douăzeci și doi (22 22). Pentru engleză, se
pot utiliza cifre duble sau triple, de ex.,
dublu zero (00). Numerele se pot încadra
în domeniul 0-2300.
* Opțiune/accesoriu.
NAVIGAȚIE
•
„Go to [cod poștal]” - Specifică un cod
poștal ca destinație. De exemplu, „Condu
către 1 2 3 4 5”.
•
„Go to [contact]” - Specifică o adresă din
agendă ca destinație. De exemplu, „Condu
către George Popescu”.
•
•
„Search [categorie POI]” - Căutările
după puncte de interes suplimentare (POI)
dintr-o anumită categorie (de ex., restaurante)4. Pentru a ordona lista pe traseu rostiți „De-a lungul traseului” la afișarea
listei de rezultate.
„Search [categorie POI] din [Oraș]” Căutări după puncte de interes (POI) dintro anumită categorie și un anumit oraș.
Lista rezultatelor se sortează după punctul
central al orașului. De exemplu, „Căutare
restaurant în București”
•
„Search [nume POI]”. De exemplu,
„Căutare grădină botanică ”.
•
„Change country/Change state5,6” Modifică zona de căutare pentru navigație.
•
„Show favourites” – Afișează pozițiile
salvate în afișajul pentru șofer.
•
„Clear itinerary” - Șterge toate destinațiile intermediare stocate și destinația
finală a unui itinerar.
•
„Repeat voice guidance” - Repetă ultima
orientare rostită.
•
„Turn off voice guidance” - Dezactivează
orientarea vocală.
•
„Turn on voice guidance”- Inițiază orientarea vocală oprită.
de căutare diferită. Dacă noua zonă de căutare
utilizează o limbă diferită față de limba selectată a sistemului, sistemul va comuta automat
la un motor diferit pentru comenzile vocale.
Prin urmare, rostiți adresa în limba utilizată în
noua zonă de căutare.
Următoarele comenzi pot fi utilizate, indiferent
de situație:
•
„Repeat” - repetă ultima comandă vocală
din dialogul în desfășurare.
•
„Help” - inițiază un dialog de ajutor. Sistemul răspunde cu comenzile disponibile
pentru situația actuală, o solicitare sau un
exemplu.
•
Este posibilă oprirea comenzilor vocale
atât atunci când sistemul este silențios cât
și în timp ce acesta vorbește.
• "Cancel" – oprește dialogul atunci
când sistemul este silențios.
•
NOTĂ
Rețineți că pot fi căutate adrese numai
pentru țara sau statul pentru care este presetat sistemul de navigație. Pentru a căuta
adrese într-o altă țară sau stat, trebuie mai
întâi să modificați zona de căutare.
NOTĂ
Nu toate limbile de sistem acceptă
comanda vocală. Cele care acceptă sunt
în lista de limbi
evidențiate cu simbolul
de sistem disponibile. Citiți mai multe
detalii privind locația informațiilor disponibile în secțiunea dedicată setărilor pentru
comanda vocală.
Apăsați prelung
până când se aud
două bipuri - dialogul se oprește chiar
dacă sistemul vorbește.
Adrese
La introducerea adresei, zona de căutare se
definește ca zona de căutare prestabilită în
sistemul de navigație. Puteți comuta la o zonă
Informații asociate
•
Controlul sistemului de navigație* prin
comenzi vocale (p. 11)
4 Utilizatorul are opțiunea de a apela POI-ul sau de a-l specifica ca destinație.
5 În țările europene, se utilizează „țară” în loc de „stat”.
6 Pentru Brazilia și India, zona de căutare se modifică din afișajul central.
* Opțiune/accesoriu.
15
NAVIGAȚIE
Introducerea destinației direct pe
hartă
•
Specificarea destinației prin căutarea unui
text aleatoriu (p. 17)
Specificarea destinației
introducând o adresă
Puteți specifica destinația în moduri diferite
în sistemul de navigație* - marcarea unui
punct pe hartă cu degetul este unul dintre
acestea.
În multe cazuri este mai simplu să derulați la
poziția dorită pe hartă și să o atingeți cu degetul.
•
Specificarea destinației cu un punct de
interes (p. 18)
•
Specificarea unei destinații utilizând destinațiile cele mai recente/favorite/din bibliotecă (p. 19)
•
Specificarea destinației utilizând Send to
Car (p. 21)
Puteți specifica destinația în sistemul de navigație* în moduri diferite - selectarea unei
adrese este unul dintre acestea.
1. La afișarea hărții, extindeți câmpul de
instrumente cu săgeata în jos din partea
stângă și apăsați Set. dest..
•
Setări pentru navigația pe traseu și pe
drum (p. 29)
1.
Verificați dacă vizualizarea hărții este în
modul max.
2. Derulați harta până când se afișează poziția dorită.
3. Apăsați și țineți apăsată poziția - se
creează o pictogramă și se deschide un
meniu.
4. Selectați Salt aici - ghidarea începe.
Ștergerea pictogramei.
Pentru a șterge pictograma din poziția:
•
Selectați Ștergere
Setarea poziției pictogramei
Pentru a seta poziția pictogramei:
•
Atingeți și țineți apăsată pictograma, trageți-o în poziția dorită și eliberați-o.
Informații asociate
•
•
16
Itinerar (p. 21)
Specificarea destinației introducând o
adresă (p. 16)
> Imaginea hărții se modifică la căutarea
în text liber.
2. Apăsați Adresa.
3. Nu trebuie completate toate câmpurile.
Pentru o deplasare urbană, de exemplu,
este suficient să introduceți doar țara și
orașul. Indicațiile de orientare sunt date,
apoi, până în centrul orașului.
4. Selectați una dintre opțiunile de câmp de
text disponibile și tastați utilizând tastatura afișajului central:
•
•
•
•
•
Țara/Statul/Provincia
Orașul/Teritoriu/Cod poș.
Adresa
Număr
Intersecț.
* Opțiune/accesoriu.
NAVIGAȚIE
Pentru mașinile cu Volvo On Call*, este posibil,
de asemenea, să se trimită adrese și destinații
către sistemul de navigație al mașinii prin aplicația Volvo On Call și un centru de servicii
Volvo On Call7.
Informații asociate
•
•
•
•
•
Itinerar (p. 21)
Introducerea destinației direct pe hartă
(p. 16)
Specificarea destinației prin căutarea unui
text aleatoriu (p. 17)
Specificarea destinației cu un punct de
interes (p. 18)
Specificarea destinației prin
căutarea unui text aleatoriu
O destinație poate fi setată în diverse moduri
în sistemul de navigație* - de exemplu, căutând după un text aleatoriu, căutarea se poate
face după numere de telefon, coduri poștale,
străzi, orașe, coordonate sau puncte de interes (POI8).
Tastatura de pe afișajul central poate fi utilizată pentru a tasta majoritatea caracterelor și
pentru a căuta destinații.
1.
La afișarea hărții, extindeți câmpul de
instrumente cu săgeata în jos din partea
stângă și apăsați Set. dest..
Specificarea unei destinații utilizând destinațiile cele mai recente/favorite/din bibliotecă (p. 19)
•
Specificarea destinației utilizând Send to
Car (p. 21)
•
Setări pentru navigația pe traseu și pe
drum (p. 29)
•
Dala de informații din sistemul de navigație* (p. 8)
7 Se aplică numai pentru
8 Point of Interest
3. În cazul în care căutarea oferă rezultatul
dorit – apăsați pe un rezultat al căutării
pentru a afișa informațiile aferente și
selectați pentru a continua utilizarea rezultatului căutării.
În cazul în care căutarea oferă prea
multe rezultate – apăsați pe Filtrare
avansată și selectați poziția de căutare în
zonă, apoi selectați pentru a continua utilizarea rezultatului căutării.
• În jurul vehiculului
• În jurul destinației - se afișează doar
dacă a fost introdusă o destinație.
• Pe traseu - se afișează doar dacă a fost
introdusă o destinație.
• În jurul unui pct. pe hartă
> Imaginea hărții se modifică la căutarea
în text liber.
2. Introduceți un termen de căutare în caseta
de căutare sau, mai întâi, limitați rezultatele obținute selectând un filtru.
> Rezultatele căutării sunt afișate în timpul introducerii caracterelor.
anumite piețe.
}}
* Opțiune/accesoriu.
17
NAVIGAȚIE
||
Coordonatele
O destinație poate fi specificată și prin coordonate pe hartă.
•
tastați, de exemplu, „N 58.1234 E
12.5678” și apăsați Căutare.
Punctele compasului N, E, S și W pot fi introduse în mai multe moduri, de ex. conform
următoarelor:
•
Specificarea unei destinații utilizând destinațiile cele mai recente/favorite/din bibliotecă (p. 19)
•
Specificarea destinației utilizând Send to
Car (p. 21)
•
Setări pentru navigația pe traseu și pe
drum (p. 29)
Specificarea destinației cu un
punct de interes
Puteți specifica destinația în sistemul de navigație* în moduri diferite - selectarea unui
punct de interes (POI9) este unul dintre acestea.
1. La afișarea hărții, extindeți câmpul de
instrumente cu săgeata în jos din partea
stângă și apăsați Set. dest..
N 58,1234 E 12,5678 (cu spații)
N 58,1234 E 12,5678 (fără spații)
58,1234N 12,5678E (cu punctul compasului după coordonată)
58,1234-12,5678 (cu liniuță fără punctul
compasului)
Dacă preferați, puteți utiliza o virgulă [,] în loc
de punct [.].
Informații asociate
•
•
Itinerar (p. 21)
Introducerea destinației direct pe hartă
(p. 16)
•
Specificarea destinației introducând o
adresă (p. 16)
•
Specificarea destinației cu un punct de
interes (p. 18)
9 Point
18
> Imaginea hărții se modifică la căutarea
în text liber.
2. Apăsați POI.
3. Apăsați pe filtrul dorit (unele opțiuni
afișează numai o destinație prestabilită
sau o destinație intermediară):
• Lângă autovehicul
• Lângă destinație
• În apropierea destinațiilor
intermediare
• În traseu
• În jurul unui punct pe hartă
of Interest
* Opțiune/accesoriu.
NAVIGAȚIE
4. Căutați și selectați punctul de interes
dorit.
> Se afișează dala de informații.
5. Selectați Începere navigare sau Punct
intermediar.
Multe POI-uri (de ex., restaurante) au subcategorii (de ex., fast food).
În setările hărții, puteți modifica ce POI-uri să
se afișeze pe hartă. Setarea nu afectează căutarea de POI ca destinație - se afișează chiar și
POI-urile excluse ca destinații alternative.
Anumite POI-uri sunt afișate mai întâi pe hartă
când scara este de 1 km (1 mile).
NOTĂ
•
Simbolul pentru un POI și numărul de
POI variază între diferitele piețe.
•
Este posibil să apară simboluri noi, iar
altele să dispară după o actualizare a
datelor hărții. Puteți răsfoi sistemul de
meniuri pentru a găsi toate simbolurile
utilizate în sistemul de hărți curent.
•
Specificarea destinației introducând o
adresă (p. 16)
•
Specificarea destinației prin căutarea unui
text aleatoriu (p. 17)
•
Specificarea unei destinații utilizând destinațiile cele mai recente/favorite/din bibliotecă (p. 19)
•
Specificarea destinației utilizând Send to
Car (p. 21)
•
Setările hărții (p. 28)
Specificarea unei destinații
utilizând destinațiile cele mai
recente/favorite/din bibliotecă
Puteți specifica destinația în sistemul de navigație* în moduri diferite - selectarea dintr-o
listă este unul dintre acestea.
1. La afișarea hărții, extindeți câmpul de
instrumente cu săgeata în jos din partea
stângă și apăsați Set. dest..
> Imaginea hărții se modifică la căutarea
în text liber.
2. Selectați una din listele de mai jos din partea de sus a ecranului:
• Recente
• Favorite
• Bibliotecă
După selectarea unei alternative dintr-o listă,
aceasta este adăugată ca destinație utilizând
butonul Începere navigare sau Punct
intermediar.
Informații asociate
•
•
Itinerar (p. 21)
Introducerea destinației direct pe hartă
(p. 16)
}}
* Opțiune/accesoriu.
19
NAVIGAȚIE
||
•
Specificarea destinației introducând o
adresă (p. 16)
•
Disponibilă ca opțiune din meniu în afișajul
pentru șofer și vizualizabilă utilizând tastatura
din dreapta volanului.
Apăsați pe steaua unei poziții pentru a o
selecta/deselecta ca favorită. O poziție cu o
stea evidențiată/plină este enumerată și sub
antetul Favorite.
Specificarea destinației prin căutarea unui
text aleatoriu (p. 17)
Ștergerea unei poziții din Bibliotecă o va elimina și din Favorite.
•
Specificarea destinației cu un punct de
interes (p. 18)
Cu Editare, se pot șterge unul sau mai multe
elemente din listă.
Biblioteca poate fi sortată în mai multe
moduri:
•
Specificarea destinației utilizând Send to
Car (p. 21)
Favorite
Pozițiile din Bibliotecă marcate ca favorite
sunt colectate în această listă. Derulați și
selectați.
• Adăugat - sortare în ordine cronologică.
• Nume - sortare în ordine alfabetică.
• Distanță - sortare după distanța de la
•
Setări pentru navigația pe traseu și pe
drum (p. 29)
Ultimele căutări
Căutările anterioare sunt enumerate aici. Derulați și selectați.
O poziție ștearsă din Favorite rămâne în
Bibliotecă, dar cu o stea goală. Pentru a
adăuga o poziție în Favorite, mergeți la
Bibliotecă și selectați din nou asteriscul poziției relevante.
O destinație utilizată frecvent se poate programa și utiliza cu Setare adresă Acasă. O
destinație introdusă Acasă este disponibilă și
ca opțiune din meniu în afișajul pentru șofer și
vizualizabilă utilizând tastatura din dreapta
volanului.
Cu Editare, se pot șterge unul sau mai multe
elemente din listă.
Bibliotecă
Pozițiile și itinerariile salvate se colectează aici.
Cele mai recente destinații salvate apar în primele poziții din listă.
20
poziția actuală.
• Primite - se filtrează pozițiile trimise către
mașină cu Send to Car. Noile poziții care
nu au fost citite au un cursor ALBASTRU,
care se stinge după ce pozițiile au fost
citite.
Cu Editare, se pot șterge unul sau mai multe
elemente din listă.
Pentru a edita o poziție salvată în Bibliotecă,
evidențiați poziția din listă și selectați Editare
poziție. De exemplu, puteți modifica numele
poziției, muta pe hartă cu glisare și fixare și
adăuga un număr de telefon sau o adresă de
e-mail.
Informații asociate
•
•
Itinerar (p. 21)
Introducerea destinației direct pe hartă
(p. 16)
NAVIGAȚIE
Specificarea destinației utilizând
Send to Car
nu este necesară o conexiune separată la
Internet.
Puteți specifica în moduri diferite destinația
în sistemul de navigație* - unul dintre acestea
este utilizarea funcționalității Send to Car.
1.
Trimiterea poziției către mașină
Send to Car este o funcție care face posibilă
adăugarea unei destinații / poziții în sistemul
de navigație al mașinii utilizând un computer.
Funcția Send to Car poate fi utilizată și din
aplicația Volvo On Call*.
Pentru a utiliza Send to Car este nevoie de
înregistrarea în mașină a unui Volvo ID.
Un exemplu de furnizor de hărți cu care se
poate utiliza funcția Send to Car este
wego.here.com
Primirea și utilizarea unei poziții în
mașină
Pentru ca mașina să poată primi datele este
necesar ca aceasta să fie conectată la Internet.
Dacă poziția este trimisă către mașină cu
Volvo On Call, atunci se utilizează modemul
integrat al mașinii pentru a primi datele, adică
După primirea poziției de către mașină, pe
afișajul central este afișată o notificare.
Apăsați pe notificare / simbol.
> Se va deschide o fișă de informații.
2. Selectați modul dorit de utilizare a poziției.
Utilizarea unei poziții salvate
Pozițiile primite sunt salvate în biblioteca sistemului de navigație și pot fi utilizate ulterior.
Informații asociate
•
•
Itinerar (p. 21)
Introducerea destinației direct pe hartă
(p. 16)
•
Specificarea destinației introducând o
adresă (p. 16)
•
Specificarea destinației prin căutarea unui
text aleatoriu (p. 17)
•
Specificarea destinației cu un punct de
interes (p. 18)
•
Specificarea unei destinații utilizând destinațiile cele mai recente/favorite/din bibliotecă (p. 19)
•
Setări pentru navigația pe traseu și pe
drum (p. 29)
Itinerar
Itinerarul este traseul sugerat în sistemul de
navigație* atunci când utilizatorul a introdus o
destinație.
Prima poziție definită va fi destinația itinerarului.
Pozițiile ulterioare vor reprezenta destinațiile
intermediare ale itinerarului.
Itinerarul, destinația sa și destinațiile intermediare pot fi editate cu ușurință ulterior.
Informații asociate
•
•
•
•
Afișarea itinerarului (p. 22)
Editarea sau ștergerea itinerarului (p. 22)
Afișarea unui traseu alternativ (p. 23)
Afișarea punctelor de ghidare de pe itinerariu (p. 24)
* Opțiune/accesoriu.
21
NAVIGAȚIE
Afișarea itinerarului
Editarea sau ștergerea itinerarului
2.
Este posibilă afișarea itinerarului în sistemul
de navigație* în timpul navigației.
Pentru a deschide itinerarul, apăsați pe
simbolul pentru Itinerar.
Este posibil să ștergeți destinații intermediare
sau întregul itinerar în sistemul de navigație*
în timpul afișării indicațiilor de orientare.
1. Mai întâi extindeți câmpul de instrumente
cu săgeata jos, apoi cu cele trei puncte.
2.
Informații asociate
•
Editarea sau ștergerea itinerarului
(p. 22)
•
•
Afișarea unui traseu alternativ (p. 23)
Afișarea punctelor de ghidare de pe itinerariu (p. 24)
Pentru a deschide itinerarul, apăsați pe
simbolul pentru Itinerar.
3. Apăsați pe coșul de gunoi pentru a șterge
o destinație intermediară a itinerarului, sau
apăsați pe Șterg. itin. pentru a șterge
întregul itinerar.
Informații asociate
•
•
•
1.
22
În timpul ghidării, extindeți câmpul de
instrumente cu săgeata în jos și apoi cu
cele trei puncte.
Afișarea unui traseu alternativ (p. 23)
Afișarea Punctelor de interes de-a lungul
unui traseu (p. 23)
Afișarea punctelor de ghidare de pe itinerariu (p. 24)
* Opțiune/accesoriu.
NAVIGAȚIE
Afișarea unui traseu alternativ
Este posibilă căutarea în sistemul de navigație de trasee alternative* în timpul afișării indicațiilor de orientare.
1. Mai întâi extindeți câmpul de instrumente
cu săgeata jos, apoi cu cele trei puncte.
•
Setări pentru navigația pe traseu și pe
drum (p. 29)
Afișarea Punctelor de interes de-a
lungul unui traseu
O listă de puncte de interes (POI10) de-a lungul traseului poate fi afișată în sistemul de
navigație*.
2.
1.
Pentru a deschide itinerarul, apăsați pe
simbolul pentru Itinerar.
3. Apăsați Trasee alternative.
4. Selectați un traseu alternativ:
• Eco
• Rapid
• Scenic
Apăsați Înainte.
2. Apăsați POI.
> Punctele de interes de-a lungul unui
traseu sunt afișate în funcție de distanță.
3. Atunci când mai multe Puncte de interes
se află în aceeași locație, ele sunt afișate
sub formă de grup. Apăsați pe grup pentru
a afișa Punctele de interes.
4. Selectați un Punct de interes.
5. Apăsați pe hartă.
> Traseul actualizat va fi afișat pe hartă și
sunt reluate indicațiile de orientare.
5. Selectați una dintre alternativele cardurilor
de informații și urmați instrucțiunile.
Informații asociate
•
Dala de informații din sistemul de navigație* (p. 8)
•
Setările hărții (p. 28)
•
•
Editarea sau ștergerea itinerarului (p. 22)
•
Selectați în sistemul de navigație o ocolire* (p. 25)
Afișarea ambuteiajelor de pe un traseu
(p. 25)
Informații asociate
* Opțiune/accesoriu.
23
NAVIGAȚIE
Afișarea punctelor de ghidare de
pe itinerariu
O listă a punctelor de ghidare viitoare ale itinerariului îl ajută pe șofer să planifice manevrele viitoare în timp util.
Afișarea unei liste de viraje pe itinerariu în sistemul de navigație* prin:
1.
Extinderea câmpul de instrumente utilizând săgeata în jos din partea stângă.
2. Extinderea câmpului de instrumente cu
cele trei puncte.
3. Atingeți simbolul pentru Detaliată (vezi
ilustrația).
În locul câmpului de instrumente este afișată o
listă cu punctele de ghidare ale itinerariului
(lista poate fi derulată). Apăsarea săgeții spre
stânga minimizează lista.
Următorul punct de ghidare este întotdeauna
plasat în partea de sus a listei.
Poziția este afișată pe hartă prin apăsarea unuia dintre punctele de ghidare din listă. O apăsare următoare
pe simbolul cruce (vezi ilustrația)
resetează harta la vizualizarea ghidării, unde
harta urmează mașina.
10
24
Perturbări ale traficului pe hartă
Sistemul de navigație* primește informații
despre evenimentele de trafic și congestionarea traficului și le afișează pe hartă.
NOTĂ
Informațiile despre trafic nu sunt disponibile în toate regiunile/țările.
Zonele de acoperire pentru informațiile de
trafic sunt crescute în mod continuu.
Puteți seta ce informații privind traficul trebuie
afișate pe hartă.
Perturbările de trafic, cum ar fi traficul greoi și
lent, lucrările la drumuri și accidentele, sunt
indicate prin simboluri diferite dacă harta a
fost mărită suficient.
Lucrările la drumuri apar după cum
urmează. Dacă perturbările sunt mai
semnificative, amploarea acestora
este indicată și printr-o linie roșie dea lungul părții laterale a drumului. Linia indică
în același timp în ce direcție de deplasare este
perturbarea - dacă perturbarea este în ambele
direcții, secțiunea de drum este marcată
printr-o linie pe ambele părți.
Informații privind perturbările de trafic
– Atingeți simbolul pentru perturbările de
trafic.
> Este afișată o fișă de informații. Informațiile pot descrie, de exemplu, poziția
perturbării cu denumirea străzii sau
numărul drumului și natura, amploarea
sau durata perturbării.
Evitarea perturbărilor de trafic
Dacă există o congestie a traficului de-a lungul
traseului, se poate selecta alternativa Evitare.
Sistemul calculează apoi un traseu alternativ.
Informații despre trafic în timp real11
Dacă mașina este conectată la Internet, informațiile despre trafic în timp real pot fi recepționate și cu RTTI12.
Informații asociate
•
•
•
Setările de trafic (p. 30)
Setările hărții (p. 28)
Afișarea ambuteiajelor de pe un traseu
(p. 25)
•
Informații despre trafic în timp real
(p. 26)
•
Dala de informații din sistemul de navigație* (p. 8)
Point of Interest
* Opțiune/accesoriu.
NAVIGAȚIE
Afișarea ambuteiajelor de pe un
traseu
Se poate genera o listă de perturbări din trafic
de-a lungul traseului dacă se setează o destinație în sistemul de navigație*.
1. La afișarea hărții, extindeți câmpul de
instrumente din partea stângă cu săgeata
în jos, apoi cu cele trei puncte.
2.
5. Apăsați pe Evitare pentru a evita perturbarea din trafic.
> Traseul va fi recalculat și se vor afișa
indicații de orientare prin intermediul
unor trasee alternative.
Informații asociate
•
•
•
•
Perturbări ale traficului pe hartă (p. 24)
Setările de trafic (p. 30)
Dala de informații din sistemul de navigație* (p. 8)
Selectați în sistemul de navigație o
ocolire*
Dacă șoferul dorește să evite cel mai apropiat
segment al unui traseu, de ex. deoarece este
închis drumul respectiv, se poate selecta o
ocolire.
1. Extindeți câmpul de instrumente din partea stângă cu săgeata în jos, apoi cu cele
trei puncte.
2.
Informații despre trafic în timp real
(p. 26)
Apăsați Înainte.
3. Apăsați Trafic. Butonul Trafic devine gri
dacă pe traseu nu există evenimente din
trafic.
> Toate evenimentele din trafic de-a lungul traseului sunt afișate în funcție de
distanță.
4. Dacă sunt necesare mai multe informații
despre perturbările din trafic, apăsați pe
linie și se va deschide o fișă de informații.
Selectați una dintre alternativele cardurilor
de informații și urmați instrucțiunile.
11
12
Apăsați simbolul aferent Ocol pentru a
afișa o variantă de traseu și informații despre cel mai lung / cel mai scurt traseu aferent precum și durata calculată a deplasării. În mod normal este propusă doar o
ocolire scurtă, care se alătură rapid itinerarului inițial.
3. Dacă este acceptată sugestia: Apăsați pe
semnul cu informații despre ocolire. Traseul este acceptat chiar dacă vă deplasați
pe drumul sugerat. După acceptarea propunerii, indicațiile de orientare vor fi
reluate - acum ocolirea fiind selectată ca
traseu. Dacă nu este acceptată sugestia,
continuați să vă deplasați pe traseul inițial.
Se aplică numai pentru anumite piețe.
Real Time Traffic Information
}}
* Opțiune/accesoriu.
25
NAVIGAȚIE
||
O variantă la funcția Ocol este să deviați de la
traseul itinerarului - sistemul va actualiza automat traseul și continuă indicațiile către destinație de-a lungul celui mai potrivit traseu.
Este posibilă, de asemenea, afișarea unui traseu alternativ, în timp ce continuați deplasarea.
Informații asociate
•
Afișarea unui traseu alternativ (p. 23)
Informații despre trafic în timp real
Când mașina este conectată la Internet, șoferul poate accesa informații de trafic ample13
(RTTI14) privind ambuteiajele, drumurile
închise și orice altceva care poate afecta timpul de călătorie.
Dacă serviciul RTTI a fost activat, informațiile
privind incidentele de trafic și fluxul de trafic
vor fi preluate în mod constant de la un serviciu de Internet. Când o mașină solicită informații despre fluxul de trafic, sunt furnizate în
același timp date anonime despre fluxul de trafic de la locația mașinii, ceea ce contribuie la
funcționarea serviciului. Datele anonime sunt
trimise numai când RTTI este activat. Nu sunt
oferite date dacă acest serviciu nu este activat.
Textul și simbolurile de pe hartă sunt afișate ca
de obicei, iar fluxul de trafic arată cât de rapid
se deplasează traficul pe un drum în comparație cu limita de viteză a drumului. Fluxul de trafic este afișat pe hartă pe fiecare parte a drumului printr-o linie color pe fiecare direcție de
deplasare:
Portocaliu - trafic lent.
•
Negru - drum închis.
Red - congestie / blocaj de trafic / accident.
NOTĂ
Informațiile despre trafic nu sunt disponibile în toate regiunile/țările.
Este posibil să fie necesar ca serviciul să fie
activat din nou, de ex. după anumite actualizări de software, după vizitele la atelier sau la
crearea unui nou profil de șofer.
Condițiile curente de trafic sunt afișate în sistemul de navigație* pentru autostrăzi, drumuri
principale și drumuri extra-urbane, precum și
pentru anumite trasee interurbane.
Verde - fără perturbări.
•
•
•
Zonele de acoperire pentru informațiile de
trafic sunt crescute în mod continuu.
Informații asociate
•
Activarea și dezactivarea Informațiilor în
timp real din trafic (p. 27)
Volumul de informații despre trafic afișat pe
hartă depinde de distanța față de mașină și
informațiile sunt afișate doar la aproximativ
120 km (75 mile) de poziția mașinii.
13
14
26
Se aplică pentru anumite piețe.
Real Time Traffic Information
* Opțiune/accesoriu.
NAVIGAȚIE
Activarea și dezactivarea
Informațiilor în timp real din trafic
Având mașina conectată la Internet, șoferul
poate accesa în timp real informații din trafic15 (RTTI16) în sistemul de navigație*.
RTTI se activează și se dezactivează astfel:
1.
Apăsați pe Setări din vederea de sus din
afișajul central.
2. Apăsați Navigație
Trafic.
3. Selectați Informații despre trafic în timp
real pentru activarea (înlocuiește informațiile normale din trafic cu RTTI) sau dezactivarea RTTI.
4. Dacă este prima utilizare a RTTI, se va
afișa o fereastră pop-up cu antetul
Termeni și condiții și una cu antetul
Partajare date.
Dacă se întrerupe conexiunea la Internet a
mașinii în timpul activării RTTI, se va relua
automat furnizarea informațiilor normale din
trafic. Funcția RTTI va fi reactivată la reluarea
conectării la Internet.
2. Apăsați Navigație Trafic și debifați
Afișare flux de trafic liber.
Informații asociate
•
•
Informații despre trafic în timp real (p. 26)
Setările de trafic (p. 30)
Setările sistemului de navigație*
Setările sunt selectate aici pentru a defini
modul în care traseul și alte informații trebuie
să fie prezentate în sistemul de navigație.
Setări
Navigație
Setările pot fi efectuate în cadrul următoarelor
zone:
• Hartă - gestionarea conținutului și aspectului hărții.
• Traseu și ghidare - gestionarea ghidării și
afișării și calculului traseului.
• Trafic - gestionarea informațiilor despre
perturbările de trafic.
Informații asociate
•
•
•
Setările hărții (p. 28)
Setări pentru navigația pe traseu și pe
drum (p. 29)
Setările de trafic (p. 30)
Dezactivarea liniei verzi
Pentru a opri afișarea liniilor verzi care indică
traficul fără probleme:
1.
15
16
Apăsați Setări din ecranul de sus.
Se aplică pentru anumite piețe.
Real Time Traffic Information
* Opțiune/accesoriu.
27
NAVIGAȚIE
Setările hărții
• Auto - sistemul comută între Zi și Noapte
Setările selectate aici definesc modul în care
trebuie afișată harta în sistemul de navigație*.
Setări
Navigație
Hartă
Setările pot fi efectuate în cadrul următoarelor
zone:
•
•
•
•
•
Format poziție
Format afișare hartă
Afișare camere radar
Afișare favorite
Punct de interes (POI)
Format poziție
Format poziție se utilizează pentru a selecta
dacă poziția curentă trebuie denumită / afișată
cu adresa sa sau cu coordonatele sale:
în funcție de iluminarea habitaclului.
Camerele radar17
Favorite
Alegeți dacă se afișează sau nu pe hartă
Favorite.
Punct de interes (POI18)
Punctele de interes ce vor fi afișate pe hartă
sunt indicate în Punct de interes (POI). Apăsați pe categoria dorită, de ex. „Transport” și
selectați pentru a afișa toate sau doar subcategoriile specifice. Ieșiți din meniu apăsând
Înapoi sau Închidere.
Informații asociate
•
•
Designul hărții
•
•
• Zi - culori strălucitoare.
• Noapte - culori întunecate, pentru a nu
Specificarea unei destinații utilizând destinațiile cele mai recente/favorite/din bibliotecă (p. 19)
Afișare camere radar - arată dacă trebuie
afișate sau nu pe hartă camerele radar.
• Adresă
• Coordonate și altitudine
Format afișare hartă se utilizează pentru a
selecta cum trebuie afișate culorile hărții:
•
•
Setările sistemului de navigație* (p. 27)
Setări pentru navigația pe traseu și pe
drum (p. 29)
Setările de trafic (p. 30)
Afișarea Punctelor de interes de-a lungul
unui traseu (p. 23)
Specificarea destinației cu un punct de
interes (p. 18)
afecta vizibilitatea pe timp de noapte.
17
18
28
Funcția nu este disponibilă pe toate piețele.
Point of Interest
* Opțiune/accesoriu.
NAVIGAȚIE
Setări pentru navigația pe traseu și
pe drum
Nivel de ghidare vocală
Memorizarea traseului
1.
Setările sunt selectate aici pentru a defini
modul în care urmează să fie calculat traseul
și prezentată navigația rutieră în sistemul de
navigație*.
2. Apăsați pe ghidarea vocală dorită:
Selectați Memorizare traseu dacă este permisă colectarea datelor pentru a optimiza calcularea traseului.
Setări
Navigație
Traseu și ghidare
Setările pot fi efectuate în cadrul următoarelor
zone:
•
•
•
•
•
•
Format oră de sosire
Nivel ghidare vocală
Alegere tip de traseu implicit
Memorizare traseu
• Niciuna (nu există o ghidare vocală
automată ci posibilitatea de a solicita
manual ghidarea vocală curentă o singură dată)
• Scăzut (numai un mesaj pro punct de
ghidare)
• Mediu (până la 3 mesaje pro punct de
ghidare, cu informații limitate)
• Complet (până la 4 mesaje pro punct
de ghidare și toate informațiile disponibile)
Setări evitare
Tipuri standard de trasee
Propunere stație de alimentare
Selectarea tipului preferat de traseu standard:
Format oră
Selectați modul de specificare a timpului de
sosire:
• ETA19 (ora estimată de sosire la destinație)
• RTA20 (timpul rămas până la sosire)
Orele afișate se aplică fusului orar al destinației.
19
20
Apăsați Nivel ghidare vocală.
• Rapid
• Eco
• Scenic (autostrăzile sunt evitate cât mai
mult posibil, deci durata călătoriei poate fi
lungă)
Evitare
Apăsați Setări evitare pentru a deschide un
meniu cu diferite opțiuni care pot fi evitate
automat, dacă este posibil, la calcularea traseului. De exemplu, selectați tunele, zone cu
taxă de congestie și feriboturi.
Sugestii pentru stațiile de benzină
Apăsați Propunere stație de alimentare
pentru a activa sau dezactiva sugestiile pentru
stațiile de benzină din apropiere pe afișajul
pentru șofer când nivelul de combustibil este
scăzut.
Informații asociate
•
•
•
•
Setările sistemului de navigație* (p. 27)
Setările hărții (p. 28)
Setările de trafic (p. 30)
Afișarea unui traseu alternativ (p. 23)
Este posibilă, de asemenea, afișarea unui traseu alternativ, în timp ce continuați deplasarea.
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
* Opțiune/accesoriu.
29
NAVIGAȚIE
Setările de trafic
Evită incidentele din trafic
Actualizările hărții
Setările selectate aici definesc modul în care
sunt afișate informațiile din trafic în sistemul
de navigație*.
Selectați dacă trebuie evitate incidentele de
trafic când se calculează un traseu:
MapCare este un serviciu de actualizare a
hărții gratuit pentru mașinile Volvo echipate
cu Sensus Navigation*.
Setări
Navigație
Trafic
seului este oferită în timpul călătoriei)
Setările pot fi efectuate în cadrul următoarelor
zone:
• Întotdeauna
• Afișare și gestionare evenimente din
Afișare trafic flux liber
trafic
• Evitare evenimente din trafic
• Afișare flux de trafic liber
• Informații despre trafic în timp real
Afișare evenimente din trafic
Selectați dacă evenimentele de trafic trebuie
să fie afișate pe hartă și utilizate pentru calcularea traseului:
• Niciuna
• Major
• Toate
21
22
30
• Niciodată
• Solicit. (orice sugestie de schimbare a tra-
Selectați Afișare flux de trafic liber pentru a-l
afișa pe hartă.
Informații despre trafic în timp real21
Selectați Informații despre trafic în timp
real pentru a utiliza informațiile despre trafic în
timp real prin Internet (RTTI).
Informații asociate
Setările sistemului de navigație* (p. 27)
•
•
•
Setările hărții (p. 28)
•
Informații despre trafic în timp real (p. 26)
Setări pentru navigația pe traseu și pe
drum (p. 29)
Informații generale despre actualizare
Hărțile pot fi actualizate de 2-12 ori pe an (în
funcție de piață).
Puteți efectua actualizarea hărților în două
moduri. Fie cu ajutorul unui computer și al
unei memorii USB, fie direct din mașină22
(dacă mașina este conectată la Internet).
Harta mașinii este divizată într-un număr de
regiuni predefinite. La actualizarea datelor hărții, nu este necesară actualizarea tuturor regiunilor - șoferul poate alege să actualizeze numai
una sau mai multe regiuni specifice.
Puteți actualiza una sau mai multe regiuni
dacă mașina este conectată la Internet. Dacă
urmează să actualizați un număr mai mare de
regiuni - sau întreaga hartă - cantitatea totală
de date ale hărții poate fi foarte mare încât
actualizarea cu ajutorul computerului și al
memoriei USB se realizează mult mai ușor.
Se aplică pentru anumite piețe.
Se aplică numai pentru anumite țări.
* Opțiune/accesoriu.
NAVIGAȚIE
NOTĂ
Dacă un itinerar se întinde pe mai multe
regiuni, acestea trebuie să aibă același
număr de versiune. În caz contrar, există
posibilitatea ca o rută calculată să includă o
secțiune de drum neașteptată.
Actualizarea unei structuri de hartă
Uneori, structura hărții trebuie modificată acest lucru se produce la adăugarea unei
regiuni sau când o regiune mare trebuie divizată în regiuni mai mici. Când se produce
acest lucru, orice încercare de actualizare a
regiunilor individuale va eșua pentru procedura
normală și un mesaj va indica motivul.
În schimb, întreaga hartă trebuie reinstalată cu
ajutorul unei memorii USB. Pentru mai multe
informații, consultați informațiile de asistență
de pe www.volvocars.com sau contactați un
dealer Volvo.
Actualizarea software a sistemului de
navigație
Pe lângă datele hărții, software-ul propriu al
sistemului de navigație, care este mereu supus
unei dezvoltări continue, necesită o actualizare
din când în când. O astfel de situație apare
atunci când cele mai recente actualizări ale
datelor hărții nu acceptă software-ul existent
al sistemului de navigație. În acest caz, se va
afișa un mesaj de informare cu privire la necesitatea de actualizare a software-ului sistemu-
lui de navigație. Acest lucru se poate efectua la
un dealer Volvo. Acesta vă poate oferi asistență și pentru actualizarea hărții. Cu toate
acestea, deși actualizarea hărții este gratuită,
manopera pentru efectuarea actualizării poate
fi taxată.
Întrebare
Răspuns
Cât de mare
este o
actualizare?
Depinde de piață. Informații
detaliate sunt furnizate pentru harta fiecărei hărți, în secțiunea informativă de asistență de pe
www.volvocars.com.
Nicio actualizare nu
funcționează - ce
să fac?
Consultați informațiile suplimentare de asistență de pe
www.volvocars.com sau
contactați un dealer Volvo.
Întrebări frecvente
Întrebare
Răspuns
Pot
schimba
platforma
pentru
datele hărții,
de ex., de la
Europa la
America de
Nord?
Da, cu unele excepții. Contactați un dealer Volvo pentru informații actualizate.
Cât durează
descărcarea
unei actualizări a hărții?
Depinde de dimensiunea
fișierului hărții și de lățimea
benzii conexiunii. Informațiile
despre dimensiunea actualizării (MB) sunt afișate pe
ecran.
Informații asociate
•
Actualizarea hărților utilizând computerul
și memoria USB (p. 32)
•
Actualizarea hărților la o mașină online
(p. 34)
•
Întrebări frecvente despre sistemul de
navigație* (p. 36)
•
Acorduri de licență pentru sistemul de
navigație* (p. 37)
* Opțiune/accesoriu.
31
NAVIGAȚIE
Actualizarea hărților utilizând
computerul și memoria USB
Noile hărți se pot descărca de la un computer
conectat la internet pe o memorie USB și
apoi transfera de pe memoria USB la sistemul de navigație al mașinii*.
Pregătiri
Parametru
Cerințe
Standard
USB:
Cel puțin 2.0
Sistem
de
fișiere:
FAT32, exFAT sau NFTS
Până la 128 GB
Capacitate:
Depinde de piață. Informații
detaliate sunt furnizate pentru
harta fiecărei hărți, în secțiunea
informativă de asistență de pe
www.volvocars.com.
Observarea versiunii curente a hărții
1.
Apăsați pe Centru descărcări din ecranul
pentru aplicații.
2. Apăsați Hărți
> Se afișează hărțile pentru regiunile disponibile.
32
4. Observați informațiile despre hartă de sub
imaginea hărții.
Descărcarea datelor hărții de pe
Internet pe o memorie USB
Țineți la îndemână memoria USB și informațiile notate despre hartă.
1.
Accesați site-ul de asistență Volvo Cars
(support.volvocars.com) de pe un computer conectat la Internet, apoi selectați hărțile din secțiunea Descărcări.
2. Selectați tipul de hărți care trebuie actualizate.
Actualizarea utilizând computerul și memoria USB
Memoria USB
Respectați următoarele cerințe dacă utilizați o
memorie USB pentru gestionarea actualizării:
3. Apăsați pe săgeată pentru a extinde regiunea selectată.
> Se afișează informațiile detaliate despre
hartă.
3. Faceți clic pe regiunea de actualizat.
> Se va afișa imaginea unei hărți cu informații despre cele mai recente date ale
hărții pentru acea regiune.
4. Verificați dacă versiunea hărții este mai
recentă decât cea instalată pe mașină.
* Opțiune/accesoriu.
NAVIGAȚIE
5. În funcție de sistemul pe care îl dețineți,
selectați linkul de descărcare pentru
Windows sau pentru Mac.
6. Selectați „Lansare” pentru a instala programul de descărcare.
7. Dați clic pe „Descărcare nouă” pentru a
descărca harta pe un stick de memorie
USB sau pe harddiscul computerului.
8. Puteți verifica înainte de instalarea hărții în
mașină dacă descărcarea / copierea pe
unitatea de memorie USB a funcționat
corespunzător: repetați pașii 1-2 și apăsați
pe „Verificare descărcare” în programul de
descărcare.
Timpul de descărcare poate diferi în funcție de
dimensiunea hărții și de lățimea de bandă a
conexiunii. Verificați descărcarea corectă pe
memoria USB înainte de instalarea hărții în
mașină selectând verificarea descărcării în
programul de descărcare.
Conexiunile de date mobile prin intermediul
dispozitivelor mobile sau situațiile în care abonamentele pot avea o limită lunară de date nu
sunt adecvate pentru a fi utilizate pentru descărcare.
Transferul datelor hărții de pe USB la
mașină
Timpul necesar pentru transferul de pe memoria USB la mașină poate diferi în funcție de
dimensiunea hărții. Actualizarea se poate efec-
tua în timpul condusului. Sistemul de navigație
poate fi utilizat pentru a actualiza regiunea
unei hărți, dar pentru actualizarea hărții unei
piețe complete, de ex., UE, sistemul nu va
putea fi utilizat în timpul actualizării. Dacă
instalarea nu se finalizează până în momentul
opririi mașinii, actualizarea va continua la
următoarea cursă. Nu este necesar să conduceți în timp ce efectuați actualizarea, dar contactul trebuie să fie cuplat. Se recomandă utilizarea bateriei dacă mașina nu este condusă pe
durata actualizării.
Actualizarea
1. Activați sistemul de navigație.
2. Conectați memoria USB la portul USB al
mașinii. Dacă există două porturi USB,
celălalt trebuie lăsat liber în acest timp.
3. Sistemul de navigație detectează automat
faptul că este disponibilă o actualizare și,
în timpul actualizării întregii baze de date a
hărții, afișează pe ecran progresul sub
formă de procent.
> Pentru actualizarea unei regiuni individuale a hărții, actualizarea începe imediat.
Pentru a iniția actualizarea bazei de
date a unei întregi hărți, apăsați pe
Confirmare sau pe Anulare pentru a
anula instalarea.
4. Apăsați pe Confirmare - Se inițiază actualizarea bazei de date a întregii hărți, iar
informațiile despre progres sunt afișate în
afișajul central.
5. Afișajul central indică momentul în care
transferul a fost finalizat - în acest
moment, eliminați memoria USB.
6. Reporniți sistemul Infotainment.
7. Verificați dacă la mașină s-au transferat
datele corecte ale hărții repetând pașii
descriși în secțiunea anterioară „Observarea versiunii curente a hărții”.
NOTĂ
Pentru ca instalarea să pornească, trebuie
să fie îndeplinite următoarele criterii:
•
Zona selectată este inclusă pe harta
sistemului. Descărcarea regiunii Scandinaviei este posibilă numai dacă sistemul are deja o hartă a Europei. Dacă
este descărcată o întreagă hartă nouă,
aceasta suprascrie harta anterioară.
•
Versiunea pentru zona selectată este
mai actuală decât cea a mașinii.
•
Zona selectată este compatibilă cu
software-ul mașinii. Dacă actualizarea
}}
33
NAVIGAȚIE
||
nu este compatibilă, va trebui să descărcați un nou software.
•
Zona selectată este compatibilă cu
harta existentă. Dacă zona nu este
compatibilă, harta va trebui înlocuită.
Informații asociate
•
Actualizarea hărților la o mașină online
(p. 34)
•
Actualizările hărții (p. 30)
Actualizarea hărților la o mașină
online
Când mașina este conectată la Internet, hărțile sistemului de navigație* pot fi actualizate23.
Întreruperi
Dacă survine o întrerupere în timpul unei
actualizări, afișajul central va afișa întotdeauna
un mesaj text explicativ.
Ce se întâmplă
dacă...
Răspuns
sistemul Infotainment este
oprit în timpul
actualizării?
Procesul se oprește și se
reia automat din punctul
în care s-a oprit la reactivarea sistemului, de ex.,
la pornirea motorului.
memoria USB
este scoasă
înainte de finalizarea actualizării?
Procesul se oprește și se
reia automat din punctul
în care s-a oprit la reconectarea memoriei USB la
mașină.
Principiul actualizării de la distanță.
Pentru informații suplimentare, căutați informații de asistență pe www.volvocars.com sau
contactați un dealer Volvo.
23
34
Se aplică numai pentru anumite țări.
* Opțiune/accesoriu.
NAVIGAȚIE
1.
Apăsați pe Centru descărcări din ecranul
pentru aplicații.
> Aplicația pornește și Hărți afișează o
cifră care indică numărul de actualizări
pentru regiunea națională specificată.
Cifra rămâne vizibilă până la efectuarea
unei noi căutări pentru actualizări sau
până la instalarea actualizărilor.
2. Apăsați Hărți.
3. Apăsați Instalare și apoi Confirmare.
> S-a inițiat instalarea actualizării hărții/
hărții selectate.
Pentru informații suplimentare, căutați informații de asistență pe www.volvocars.com sau
contactați un dealer Volvo.
Actualizarea automată a datelor hărții
Selectați actualizarea automată a regiunii
naționale din Download Centre.
1.
Apăsați pe Centru descărcări din ecranul
pentru aplicații.
2. Apăsați Hărți.
3. Actualizarea automată a datelor hărții
poate fi selectată numai pentru regiunea
națională. Dacă regiunea națională nu a
fost deja selectată, apăsați săgeata în jos
pentru a extinde regiunea.
> Se afișează informațiile detaliate despre
hartă.
cărca fișierele pe un dispozitiv USB și apoi să
le instalați în mașină.
Informații asociate
•
Actualizarea hărților utilizând computerul
și memoria USB (p. 32)
•
Actualizările hărții (p. 30)
4. Apăsați Setați ca reg. acs..
5. Apoi derulați în partea de sus a listei regiunilor unde veți găsi regiunea națională
selectată.
6. Apăsați săgeata în jos pentru a extinde
regiunea națională.
7. Selectați caseta pentru Actualizare auto:.
> Când mașina este conectată la Internet
și o actualizare a hărții este disponibilă,
aceasta va fi descărcată automat la
mașină.
Când o descărcare în curs a unei hărți este
anulată
Dacă o descărcare a hărții a fost inițiată, dar
mașina este oprită înainte de finalizarea descărcării, procesul este oprit și reluat automat la
repornirea mașinii și la reconectarea la internet.
Dacă una sau mai multe actualizări au fost
selectate sau ratate, fișierele de actualizare
pot fi prea mari pentru a fi descărcate direct la
mașină. În acest caz, aveți opțiunea de a des-
35
NAVIGAȚIE
Întrebări frecvente despre sistemul
de navigație*
Mai jos se găsesc o serie de întrebări frecvente privind sistemul de navigație Sensus
Navigation.
Poziția mașinii pe hartă este greșită
Sistemul de navigație indică poziția mașinii cu
o precizie de circa 20 de metri (65 ft).
Pericolul este mai mare atunci când conduceți
pe un drum paralel cu altul, pe drumuri cu
sinuozități, pe drumuri cu mai multe niveluri și
după parcurgerea unei distanțe mari fără
viraje.
Munții înalți, clădirile, tunelurile, viaductele,
pasajele rutiere / trecerile denivelate, etc. afectează, de asemenea, negativ recepția semnalelor de satelit, ceea ce înseamnă că precizia
de calcul al poziției mașinii poate fi mai mică.
Sistemul nu calculează întotdeauna
cel mai rapid / cel mai scurt traseu.
Pentru calculul unui traseu se au în vedere mai
mulți factori care să stabilească, teoretic, cea
mai bună soluție. Factorii includ distanța traseului, lățimea drumului, clasificarea drumului,
intensitatea traficului și limitările de viteză.
Totuși, este destul de posibil ca un șofer experimentat și care cunoaște zona să selecteze un
traseu mai bun.
36
De exemplu, sistemul ar putea lua în
calcul drumurile cu taxe rutiere și
transferurile pe apă în timp ce șoferul
decide să le evite.
Din motive tehnice, sistemul poate lua în calcul doar drumurile mai largi atunci când calculează un traseu care se prelungește pe distanțe mai mari.
Dacă ați optat să evitați drumurile cu taxe
rutiere și autostrăzile, ele vor fi evitate cât se
poate de mult și vor fi utilizate doar dacă nu
există disponibile alte variante rezonabile.
Poziția mașinii pe hartă este incorectă
după transport
Dacă mașina a fost transportată, de exemplu
cu feribotul sau cu trenul, sau într-un mod în
care a fost împiedicată recepția semnalelor de
satelit, poate dura până la 5 minute pentru ca
poziția mașinii să fie calculată corect.
Simbolul mașinii de pe ecran se
comportă ilogic după schimbarea
cauciucurilor.
Pe lângă receptorul semnalelor de satelit, senzorul de viteză a mașinii și un giroscop ajută la
calculul poziției, vitezei și direcției de deplasare curente ale mașinii. După montarea roții
de rezervă sau trecerea de la anvelopele de
vară la cele de iarnă și invers, sistemul trebuie
să „învețe” dimensiunea noilor anvelope.
Pentru ca sistemul să funcționeze optim, se
recomandă, prin urmare, ca mașina să fie condusă un timp pe drumuri cu recepție corespunzătoare a semnalelor de satelit (vizibilitate
corespunzătoare).
Imaginea de pe hartă nu corespunde
cu situația reală de pe teren
Factori cum sunt extinderea și reconstrucția
constantă a rețelei rutiere, introducerea constantă de noi reglementări rutiere etc. fac ca
baza de date cu hărți să nu fie întotdeauna, în
fiecare situație, completă.
Din aceste motive, datele hărților sunt în mod
constant dezvoltate și actualizate - verificați
din când în când dacă există actualizări.
Simbolul de pe ecran al mașinii face
salturi înainte sau se rotește
Este posibil ca sistemul să aibă nevoie de
câteva secunde pentru a detecta poziția și
deplasarea mașinii înainte de pornirea de pe
loc.
Opriți ambele, sistemul și motorul. Porniți din
nou, dar rămâneți pe loc un timp înainte de a
începe deplasarea.
Informațiile hărții nu sunt actualizate
Consultați răspunsul de la secțiunea următoare.
* Opțiune/accesoriu.
NAVIGAȚIE
Sunt instalate cele mai recente
informații ale hărții?
Acorduri de licență pentru sistemul
de navigație*
POLOŽKAMI SVÉMU DODAVATELI, KTERÝ
VÁM VRÁTÍ PENÍZE.
Datele hărții sunt actualizate și îmbunătățite în
mod continuu. În ceea ce privește actualizările
hărților prin computer și USB, se poate afișa
versiunea curentă a hărții din mașină. Verificați
versiunea hărții din mașină și comparați-o cu
versiunea hărții disponibile, în informațiile de
asistență de la adresa www.volvocars.com.
O licență24 este un acord pentru acordarea
dreptului de a desfășura o anumită activitate
sau de a utiliza drepturile unei alte persoane
conform termenilor și condițiilor acordului.
VLASTNICTVÍ
Databáze a s ní spojená autorská práva a
práva k duševnímu vlastnictví a s nimi
související práva jsou vlastnictvím společnosti
HERE a osob, které jí poskytují licence.
Nosiče, na nichž je Databáze uložena,
zůstávají ve vlastnictví společnosti HERE a/
nebo Vašeho dodavatele, dokud plně
neuhradíte společnosti HERE a/nebo Vašemu
dodavateli veškeré částky splatné podle této
Smlouvy nebo podobné smlouvy (podobných
smluv), podle níž (nichž) je Vám poskytována
Databáze.
Informații asociate
•
Actualizările hărții (p. 30)
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE
KONCOVÉMU UŽIVATELI
PŘED POUŽITÍM DATABÁZE SPOLEČNOSTI
HERE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO
SMLOUVU O LICENCI KONCOVÉHO
UŽIVATELE
OZNÁMENÍ UŽIVATELI
TOTO JE SMLOUVA O LICENCI, NIKOLI
SMLOUVA O PRODEJI, MEZI VÁMI A
SPOLEČNOSTÍ HERE EUROPE B.V.
(„HERE“) NA VAŠI KOPII DATABÁZE
NAVIGAČNÍCH MAP HERE VČETNĚ
SOUVISEJÍCÍHO PROGRAMOVÉHO
VYBAVENÍ, NOSIČŮ A VYSVĚTLUJÍCÍ
TIŠTĚNÉ DOKUMENTACE PUBLIKOVANÉ
SPOLEČNOSTÍ HERE (SOUHRNNĚ
„DATABÁZE“). POUŽITÍM DATABÁZE
PŘIJÍMÁTE TUTO SMLOUVU O LICENCI
KONCOVÉHO UŽIVATELE A SOUHLASÍTE
SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY
(DÁLE „SMLOUVA“). NESOUHLASÍTE-LI S
PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY,
NEPRODLENĚ VRAŤTE DATABÁZI SPOLU
SE VŠEMI DALŠÍMI DOPROVODNÝMI
24
UDĚLENÍ LICENCE
Společnost HERE Vám uděluje nevýlučnou
licenci k užívání Databáze pro Vaše osobní
užití případně k internímu použití ve Vašem
podniku. Tato licence nezahrnuje právo licence
postupovat dál.
}}
EULA = End User License Agreement
* Opțiune/accesoriu.
37
NAVIGAȚIE
||
OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ
Databáze je omezena na užití v konkrétním
systému, pro který byla vytvořena. S výjimkou
rozsahu výslovně povoleného závaznými
právními předpisy (například národními zákony
založenými na evropské směrnici o software
(91/250) a směrnici o databázích (96/9))
nesmíte vyjímat nebo znovu používat
podstatné části obsahu Databáze, ani
reprodukovat, kopírovat, upravovat,
přizpůsobovat, převádět, rozebírat,
rozčleňovat či zpětně dekódovat jakoukoli část
Databáze. Přejete-li si získat informace o
vzájemné provozuschopnosti /
interoperabilitě/, jak je míněna v evropské
směrnici o software (nebo v národních
zákonech na této směrnici založených), musíte
dát společnosti HERE odpovídající příležitost,
aby Vám uvedené informace poskytla za
přiměřených podmínek, včetně nákladů, které
si společnosti HERE stanoví.
Databáze obsahuje informace poskytované na
základě licence společnosti HERE třetími
stranami a podléhá dodavatelským
podmínkám a prohlášení o autorských právech
uvedených na následující adrese URL:
here.com/supplierterms
PŘEVOD LICENCE
Databázi nesmíte převést na třetí strany vyjma
případů, kdy je instalována v systému, pro
který byla vytvořena, nebo když si
neponecháte žádnou kopii Databáze, a za
38
předpokladu, že nabyvatel souhlasí se všemi
podmínkami této Smlouvy a potvrdí to
písemně společnosti HERE. Sady s médii
mohou být převáděny nebo prodávány pouze
jako úplný soubor tak, jak byl dodán
společností HERE, nikoli jako jejich dílčí
soubor.
OMEZENÁ ZÁRUKA
Společnost HERE zaručuje, že vyjma Varování
uvedených níže bude Databáze po dobu 12
měsíců po nabytí Vaší kopie fungovat v
souladu s podstatnou částí Kritérií společnosti
HERE pro přesnost a úplnost existujících k
datu, kdy jste Databázi nabyli. Tato kritéria
můžete na vyžádání od společnosti HERE
získat. Pokud Databáze nebude fungovat v
souladu s touto omezenou zárukou, vynaloží
společnost HERE přiměřené úsilí k opravě
nebo výměně Vaší nevyhovující kopie
Databáze. Jestliže toto úsilí nepovede k
fungování Databáze v souladu se zárukami
zde uvedenými, budete mít možnost obdržet
přiměřenou náhradu ceny, kterou jste za
Databázi zaplatili, nebo odstoupit od této
Smlouvy. Toto je úplná odpovědnost
společnosti HERE a Váš jediný opravný
prostředek proti ní. S výjimkou skutečností
výslovně uvedených v tomto oddíle společnost
HERE nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení
ohledně užití výsledků užívání Databáze co do
správnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo jiného
hlediska. Společnost HERE nezaručuje, že
Databáze je nebo bude bez chyb. Žádné ústní
nebo písemné informace nebo rady
poskytnuté ze strany společnosti HERE,
Vašeho dodavatele nebo jakékoli jiné osoby
netvoří záruku ani žádným způsobem
nerozšiřují rozsah omezené záruky výše
popsané. Omezená záruka stanovená v této
Smlouvě se nedotýká žádných statutárních
zákonných práv, která můžete mít ze
zákonného ručení proti skrytým vadám, ani je
nepoškozuje.
Pokud jste Databázi nezískali od HERE přímo,
můžete mít kromě zde uvedených práv
zaručených společností HERE další zákonná
statutární práva vůči osobě, od níž jste
Databázi získali v závislosti na právním řádu
Vaší jurisdikce. Výše uvedená záruka
společnosti HERE se takových zákonných
práv nedotýká. Tato práva můžete uplatňovat
nezávisle na záručních právech zde udělených.
NAVIGAȚIE
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Cena Databáze nezahrnuje žádné protiplnění
za předpokládaná rizika následných,
nepřímých nebo neomezených přímých škod,
které mohou vzniknout v souvislosti s Vaším
užíváním Databáze. Společnost HERE tudíž v
žádném případě nenese odpovědnost za
jakékoli následné nebo nepřímé škody, včetně
mimo jiné ušlého zisku, ztráty dat nebo
nemožnosti používání, utrpěné Vámi nebo
jakoukoli třetí stranou, které vyplývají z Vašeho
užívání Databáze, ať již při žalobě ze Smlouvy
nebo deliktu nebo na základě záruky, a to i
tehdy, byla-li společnost HERE vyrozuměna o
možnosti vzniku takových škod. Odpovědnost
společnosti HERE za přímé škody je v každém
případě omezena cenou Vaší kopie Databáze.
OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ
ODPOVĚDNOSTI UVEDENÉ V TÉTO
SMLOUVĚ SE NEDOTÝKÁ ANI
NEPOŠKOZUJE VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA V
PŘÍPADĚ, KDY JSTE NABYL(A) DATABÁZI
JINAK NEŽ V PRŮBĚHU PODNIKÁNÍ.
VAROVÁNÍ
Databáze může obsahovat nepřesné nebo
neúplné informace, což je způsobeno
uplynutím času, změnou podmínek, využitými
zdroji a podstatou sbírání komplexních
geografických dat, což může vést k
nesprávným výsledkům. Databáze mimo jiné
nezahrnuje ani neodráží informace o
přepravním čase a může nezahrnovat
informace o bezpečnosti blízkého okolí,
vymáhání práva, pomoci při stavu nouze,
stavebních pracích, uzávěrách silnic nebo
jízdních pruhů, stoupání nebo sklonu vozovky,
výškových, hmotnostních či jiných omezeních
mostů, silničních podmínkách, zvláštních
událostech v závislosti na značce navigačního
systému, který vlastníte.
ROZHODNÉ PRÁVO
Tato Smlouva se řídí zákony jurisdikce, v níž
máte pobyt k datu získání Databáze. Pokud
byste v té době měli pobyt mimo Evropskou
unii nebo Švýcarsko, bude uplatněno právo
jurisdikce v rámci Evropské unie nebo
Švýcarska, kde jste Databázi získali. Ve všech
ostatních případech, nebo pokud nelze
jurisdikci, kde jste Databázi získali, určit,
budou uplatněny zákony Nizozemska. Soudy
příslušné v místě Vašeho pobytu v době, kdy
jste Databázi získali, budou mít pravomoc nad
jakýmkoli sporem vyplývajícím z této Smlouvy
nebo s ní spojeným, aniž by tím bylo dotčeno
právo společnosti HERE vznášet nároky ve
Vašem tehdejším místě pobytu.
Informații asociate
•
•
Actualizările hărții (p. 30)
Acorduri de licență pentru sistemul de
navigație* (p. 37)
* Opțiune/accesoriu.
39
INDICE ALFABETIC
INDICE ALFABETIC
A
Î
Acord de licență
37
Activarea sistemului
Actualizarea datelor hărții
36
6
30, 32, 34
C
Comanda vocală
Comenzi
navigație pe hartă
Congestie de trafic de-a lungul traseului
14
11
25
navigație pe hartă
În afișajul central
pe afișajul de pe parbriz
Pe afișajul pentru șofer
37
8
11
10
O
Opțiuni de ghidare
Opțiuni hartă
Setarea destinației
Setări
informații despre trafic
Opțiuni hartă
traseu și ghidare
N
Ocolire
D
Drept de autor
Întrebări și răspunsuri
S
25
Transmitere la mașină
21
Transportarea mașinii
36
Traseu alternativ
Eco, Rapid, Scenic
23
27, 29
28
V
28
P
I
30
24
Informații privind traficul în timp real
(RTTI)
26, 27
Itinerar
editare și ștergere
prezentare
27
30
28
29
T
Vizualizarea hărții
Informații despre trafic
difuzare
16, 17, 18, 19, 21
POI
Puncte de ghidare pe itinerar
Puncte de interes
18, 23
24
18, 23
21
22
22
41
INDICE ALFABETIC
42
TP 31948 (Romanian), AT 1946, MY20, Copyright © 2000-2019 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement